Philips | TAPR702/12 | Owner's Manual | Philips Ébresztőóra TAPR702/12 Felhasználói kézikönyv

Philips Ébresztőóra TAPR702/12 Felhasználói kézikönyv
Bluetooth ébresztőóra
vezeték nélküli telefon
töltővel
PR702
Használati utasítás
Regisztrálja termékét és igényeljen támogatást a
www.philips.com/support
Tartalom
1
Fontos
Biztonság
2A Bluetooth ébresztőórája vezeték
nélküli telefon töltővel
Bevezetés
Mi található a dobozban
A Bluetooth ébresztőóra áttekintése
3
Kezdje el
Csatlakoztassa az áramellátást
Helyezze be az akkumulátort
Óra beállítás
Bekapcsolás
Állítsa be a kijelző fényerejét
2
2
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
4Ébresztő időzítő beállítása
Ébresztő beállítása
Az ébresztési időzítő be- és
kikapcsolása
Ébresztő szundi üzemmódja
7
7
5Alvásidőzítő beállítása
8
6
Bluetooth
Lejátszás a Bluetooth eszközről
9
9
7
Töltés
Qi Wireless Charging használata
10
10
7
7
8Termék információk
11
9
12
Hibaelhárítás
10 Megjegyzés
Környezetre való tekintet
13
13
HU
1
1 Fontos
Biztonság
•
figyelmeztetés
•Soha ne távolítsa el a Bluetooth ébresztőóra
burkolatát.
•Soha ne használjon a Bluetooth ébresztőóra
semmilyen részéhez kenőanyagot.
•Soha ne tegye ezt a Bluetooth ébresztőórát
más elektromos berendezésre.
•Tartsa távol a rádiós órát a közvetlen
napfénytől, nyílt lángtól és hőtől.
•Győződjön meg róla, hogy mindig könnyen
hozzáfér a tápkábelhez, a dugaszhoz vagy az
adapterhez a Bluetooth ébresztőóra áramból
való kihúzásakor.
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Olvassa el ezeket az utasításokat.
Figyeljen minden figyelmeztetésre.
Kövesse az utasításokat.
Ne blokkolja a szellőzőnyílásokat, telepítse
a gyártó utasításainak megfelelően.
Ne telepítsen hőforrásokat, mint például
radiátorokat, hőregisztereket, kályhákat
vagy más hőtermelő készüléket (beleértve
az erősítőket) a termék közelében.
Óvja a tápkábelt nehogy rálépjenek vagy
becsípődjön, legyenek különös tekintettel
az elektromos csatlakozókra, és arra a
pontra, ahol azok kiválnak a Bluetooth
ébresztőórából.
Húzza ki ezt a Bluetooth ébresztőórát a
villámlás idején vagy ha hosszabb ideig
nem használja.
Az összes javításokat képzett
szakembernek kell végeznie.
Karbantartásra van szükség, ha a
Bluetooth ébresztőóra bármilyen módon
megsérült, például ha sérült a tápkábel
HU
•
•
•
vagy a csatlakozó, folyadék ömlött ki, vagy
tárgyak estek a Bluetooth ébresztőórába,
ha a Bluetooth ébresztőórát eső vagy
más nedves hatás érte, ha nem működik
rendesen, vagy ha leesett.
Akkumulátor használat VIGYÁZAT - Az
akkumulátor szivárgásának elkerülése
érdekében, amely testi sérüléseket, anyagi
károkat vagy a Bluetooth ébresztőóra
károsodását okozhatja.
• Helyezze be az akkumulátort
megfelelően, a + és - Bluetooth
ébresztőóra gombjainak jelzése
szerint.
• Távolítsa el az akkumulátort, ha a
Bluetooth ébresztőórát hosszú ideje
nem használták.
• Az akkumulátort nem szabad kitenni
túlzott hőnek, például napfénynek,
tűznek vagy ezekhez hasonlóknak.
Ezt a Bluetooth ébresztőórát ne szabad
lecsepegtetni vagy lefröcskölni.
Ne helyezzen veszélyforrást a Bluetooth
ébresztőórára (például folyadékkal töltött
tárgyat, gyertyákat).
Ha a közvetlen dugaszolható adapter
csatlakozóját használják leválasztó
eszközként, figyeljenek oda, hogy a
leválasztó eszköz mindig készen álljon az
újabb használatra.
megjegyzés
•A minősítő jel a termék alján található
2A Bluetooth
ébresztőórája
vezeték nélküli
telefon töltővel
Mi található a dobozban
Nézze meg és ellenőrizze a csomag tartalmát:
Gratulálunk a vásárláshoz, és üdvözöljük a
Philips-nél! A Philips által nyújtott szolgáltatás
teljes körű igénybevételéhez regisztrálja
termékét a következő oldalon: www.philips.
com/welcome.
Bevezetés
Ezzel a Bluetooth ébresztőórával a
következőket teheti:
• audio lejátszás Bluetooth-kompatibilis
eszközökről
• idő megtekintése
•
két ébresztő beállítása
• Mobilkészülék töltése vezeték nélküli
telefon-töltővel vagy USB-vel
•
•
•
Bluetooth ébresztőóra
Tápadapter
Nyomtatott anyagok
HU
3
A Bluetooth ébresztőóra
áttekintése




ÁRAM/
• Bluetooth be/ki

- VOL +
• Óra és a perc beállítás
• 12 óra vagy 24 óra beállítás
• Hangerő fel/le

•
Lejátszás/szünet

SZUNDI/FÉNYERŐ
• Ébresztőóra szundi funkcióra állítás
• Kijelző fényerő beállítás

Kijelző képernyő
• Aktuális állapot megjelenítése

IDŐ BEÁLLÍTÉS/zZ
• Idő beállítás
• Alvásidőzítő beállítás

ALARM1/ALARM2
• Ébresztő beállítás
• Ébresztő időzítő be/ki kapcsolás



USB töltőportok
Hálózati adapter csatlakozó
4
HU
Vezeték nélküli töltési terület






3 Kezdje el
Mindig sorrendbe kövesse az ebben a
fejezetben szereplő utasításokat.
Csatlakoztassa az
áramellátást
Vigyázat
•A termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megegyezik-e az
óra rádió hátuljára vagy alján feltüntetett
feszültséggel.
•Áramütés veszélye! Amikor kihúzza a hálózati
adaptert, mindig a kábelt is húzza ki a
konnektorból. Sose húzza a zsinórt.
•Robbanásveszély! Az akkumulátort tartsa távol
hőtől, napsütéstől és tűztől. Sose dobja az
akkumulátort tűzbe.
•Robbanásveszély akkumulátor helytelen cseréje
során. Csak az azonos vagy azzal egyenértékű
típussal cserélje.
Helyezze be az
akkumulátort
Csak váltakozó áramú tápegységet használhat
tápegységként. Az AAA elem csak az óra és
riasztás beállításaiért felel. Ha a tápellátást
lekapcsolják, a kijelző háttérvilágítása kialszik.
Vigyázat
•Az akkumulátor vegyi anyagokat tartalmaz,
ezért azokat megfelelően kell megsemmisíteni.
A helyes polaritású (+ / -) utasítások szerint
helyezze be az 1,5 V x 2 AAA elem töltőit (nem
tartozék).
AAA
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali
csatlakozóaljzathoz.
Replacekibatteries
when
Low
Cserélje
az elemeket,
hathe
világít
a battery
Low
battery
jelző
indicator
is on
HU
5
Óra beállítás
1
2
3
4
5
6
7
Készenléti állapotban nyomja meg és
tartsa lenyomva a SET TIME gombot 2
másodpercnél tovább az órabeállítás
aktiválásához. A kijelzőn a 24 órás
időformátum villog.
A - vagy + gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a 24 órás (alapértelmezett)
vagy a 12 órás formátumot.
Nyomja meg a SET TIME gombot
a megerősítéshez, és a kijelzőn óra
számjegyek világítani fognak.
Nyomja meg a - vagy + gombot az
óra beállításához (tartsa lenyomva a
gombokat a gyors beállításhoz).
Nyomja meg a SET TIME gombot a
megerősítéshez, és a kijelzőn a percek
számjegyei világítani fognak.
A - vagy + gomb megnyomásával
állítsa be a perceket (tartsa lenyomva a
gombokat a gyors beállításhoz).
Nyomja meg a SET TIME gombot a
megerősítéshez, és megjelenik a beállított
idő.
Bekapcsolás
A Bluetooth ébresztőóra bekapcsolásához
nyomja meg a POWER gombot.
Váltás készenléti módba.
Nyomja meg ismét a POWER gombot a
készenléti üzemmódba váltáshoz.
Megjelenik az óra (ha be van állítva).
6
HU
Állítsa be a kijelző
fényerejét
A BRIGHTNESS gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a fényerősséget.
• Magas
• Közepes
• Alacsony
4Ébresztő
időzítő
beállítása
Ébresztő beállítása
Beállíthat két ébresztőt, hogy azok különböző
időben csengjenek.
Tanács
•Az ébresztő hangereje nem állítható, de
fokozatosan növekszik, hogy finoman
felébressze Önt.
•Ha az ébresztő Bluetooth zenére van állítva,
de nem észlel Bluetooth-eszközt, akkor
az ébresztés alapértelmezett beindítja a
csengőhangot.
Az ébresztési időzítő be- és
kikapcsolása
•
Megjegyzés
•Ellenőrizze, hogy helyesen állította be az órát.
•Az ébresztőt csak készenléti üzemmódban
állíthatja be.
1
2
3
4
Készenléti állapotban tartsa lenyomva
az ALARM1 vagy az ALARM2
gombot legalább 2 másodpercig a
ébresztőbeállítási mód aktiválásához, az
óra számjegyei a zümmögés ikon ( ) és
a ébresztő ikon ( ) vagy (
) villogni
fognak a kijelzőn.
Az óra beállításához nyomja meg a - vagy
+ gombot. Nyomja meg az ALARM1 vagy
az ALARM2 gombot a megerősítéshez,
és a kijelzőn a perc számjegyei villogni
fognak.
A percek beállításához nyomja meg
a - vagy + gombot. Nyomja meg az
ALARM1 vagy az ALARM2 gombot a
megerősítéshez.
Az ALARM1 vagy az ALARM2 gombbal
válassza ki az ébresztő jellegét:
•
•
•
•
•
Készenléti állapotban nyomja meg az
ALARM1 vagy az ALARM2 gombot
az aktuális ébresztő beállítások
megtekintéséhez.
Az ébresztési időzítő be- vagy
kikapcsolásához nyomja meg ismét az
ALARM1 vagy az ALARM2 gombot.
vagy
akkor jelenik meg, ha a
ébresztési időzítő be van kapcsolva,
és eltűnik, ha ki van kapcsolva.
• Az ébresztő leállításához nyomja meg
a megfelelő ALARM1 vagy ALARM2
gombot.
A csengető ébresztő leállításához nyomja
meg a megfelelő ALARM1/ALARM2
gombot. Az ébresztő a következő
napokban ismétlődik.
Ébresztő szundi
üzemmódja
Amikor a ébresztő leáll, nyomja meg a
SNOOZE gombot.
Az ébresztő elhallgat és kilenc perc
múlva ismét csenget.
Csengőhang ( ) be
Bluetooth zene ( ) be
Ébresztő törlés
HU
7
5Alvásidőzítő
beállítása
A Bluetooth ébresztőóra előre beállított
időszak után automatikusan készenléti
üzemmódba válthat.
• Bluetooth lejátszási módban nyomja meg
többször a SLEEP gombot az alvásidőzítő
időtartamának (percbeni) kiválasztásához.
Az alvásidőzítő kikapcsolása:
Alvásidő-beállító módban ismételten nyomja
meg a SLEEP gombot, amíg a [OFF] felirat
meg nem jelenik.
8
HU
6 Bluetooth
Lejátszás a Bluetooth
eszközről
A POWER gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a Bluetooth üzemmódot.
a kijelző képernyőn villog.
Aktiválja a Bluetooth funkciót a Bluetootheszközén.
A párosításhoz válassza a készüléken
megjelenő „PHILIPS PR702” elemet.
Ha a kapcsolódás sikeres, a Bluetooth
ébresztőóra kétszer sípol, és az ikon
nem villog tovább.
Most már elindíthatja a zenelejátszást a
Bluetooth-eszközén.
A hangerősség beállításához nyomja meg a - /
+ gombot.
A Bluetooth lekapcsolódása
Az összes párosítási információ törléséhez
tartsa lenyomva a POWER gombot legalább
5 másodpercig.
És a kijelző képernyőn fog villogni.
A Bluetooth ébresztőóra alaphelyzetbe
állítás után automatikusan átvált a
Bluetooth üzemmódba.
HU
9
7 Töltés
Qi Wireless Charging
használata
Ez az egység vezeték nélküli üzemmódon
tölti fel a vezeték nélküli töltéssel kompatibilis
telefonokat, ha telefonját a vezeték
nélküli töltés ikonra helyezi a Bluetooth
ébresztőóráján. A töltés ikon (
) a kijelzőn
töltés közben világít.
USB töltőportok
Ez a termék USB töltőporttal is rendelkeznek
azok az eszközök számára, amelyeknek nincs
vezeték nélküli töltőjük.
10
HU
8Termék
információk
Megjegyzés
•A termékinformáció előzetes értesítés nélkül
megváltozhat.
Hangszóró kimenet
2 W RMS X 2
Vezeték nélküli töltési 10 W
teljesítmény
USB töltő kimenet
5 V 1,0 A
Teljes harmonikus
torzítás
<2%
SNR
> 50 dB
Tápegység
(adapter)
Márkanév: PHILIPS
Modell:
BQ30A-0902500-G;
Bemenet:100-240 V~,
50/60 Hz,
Max. 800 mA;
Kimenet: 9 V
2500 mA;
Töltő
2 AAA elem az óra és
ébresztőóra tartalék
tápellátásához (nem
tartozék)
Készenléti
energiafogyasztás
≤1W
Termék méretek
- Fő egység
(WxHxD)
135 x 65 x 135 mm
Termék súlya
0,45 Kg
Megjegyzés
•
az egyenáramú feszültséget jelöli.
HU 11
9 Hibaelhárítás
Figyelmeztetés
•Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.
A garancia érvényességének fenntartása
érdekében soha ne próbálja meg saját maga
megjavítani a rendszert.
Ha problémák merülnek fel az eszköz
használata során, ellenőrizze a következő
pontokat, mielőtt szervizelést igényelne. Ha a
probléma továbbra sem oldódik meg, lépjen
a Philips weboldalára www. philips.com/
support). Amikor kapcsolatba lép a Philipsszel, ellenőrizze, hogy a készülék a közelben
van-e, és a modellszám és a sorozatszám
elérhető-e.
Nincs áram
• Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth
ébresztőóra hálózati csatlakozója
megfelelően van bedugva.
• Ellenőrizze, hogy van-e áram a hálózati
aljzaton.
A Bluetooth ébresztőóra nem reagál
• Húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozót, majd kapcsolja be újra a
Bluetooth ébresztőórát.
Ébresztő nem működik
• Helyesen állítsa be az órát / ébresztést.
12
HU
10 Megjegyzés
Az eszköz bármilyen módosítása, amelyet az
MMD Hong Kong Holding Limited kifejezetten
nem engedélyezett, érvénytelenítheti a
felhasználó jogosultságát a berendezés
üzemeltetésére.
Az MMD Hong Kong Holding Limited ezzel
kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53
/ EU irányelv alapvető követelményeinek
és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A
megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.
com/support weblapon találja meg.
Környezetre való tekintet
A régi termék és az akkumulátor
ártalmatlanítása
Termékét kiváló minőségű anyagokból és
alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
Ez a szimbólum a terméken azt jelenti, hogy
a termékre a 2012/19 / EU európai irányelv
vonatkozik. Tájékozódjon az elektromos és
elektronikus termékek helyi szelektív gyűjtési
rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat,
és soha ne dobja a terméket a háztartási
hulladékok közé. A régi termékek helyes
ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre
és az emberi egészségre gyakorolt negatív
következményeket.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a
2013/56 / EU európai irányelv vonatkozik,
ezeket nem szabad a háztartási hulladékkal
együtt megsemmisíteni.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek és akkumulátorok helyi külön gyűjtő
rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat,
és soha ne dobja a terméket és az elemeket
normál háztartási hulladékok közé. A régi
termékek és elemek helyes megsemmisítése
segít megelőzni a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt negatív
következményeket.
Az eldobható elemek eltávolítása
Az eldobható akkumulátorok eltávolításához
olvassa el az akkumulátor behelyezése című
részt.
Környezetvédelmi információk
Minden felesleges csomagolás mellőzve
van. Megpróbáltuk a csomagolást könnyen
elkülöníthetővé tenni egymástól három
anyagot használva: karton (doboz), papírpép
(puffer) és polietilén (zsákok, védőhab.)
A rendszer olyan anyagokból tevődik össze,
amelyek újrahasznosíthatóak és újra fel
lehet őket használni abban az esetben, ha
egy erre képzett vállalat szétszereli. Kérjük,
vegye figyelembe a csomagolóanyagok,
a kimerült elemek és a régi felszerelések
ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.
HU 13
A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips
NV bejegyzett védjegyei és licenc alatt használhatók. Ezt
a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy
annak egyik leányvállalata gyártotta és értékesítette, a
garanciáért szintén a MMD Hong Kong Holding Limited
vállalat felel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising