Philips | SHB7000/10 | Owner's Manual | Philips Bluetooth sztereó headset SHB7000/10 Felhasználói kézikönyv

Philips Bluetooth sztereó headset SHB7000/10 Felhasználói kézikönyv
Mindig az Ön rendelkezésére áll!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome
Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!
SHB7000
Felhasználói kézikönyv
Philips Consumer Lifestyle B.V.
AQ95-56F-1361KR/2nd
2012/11
........................................................
(Document No. / Numéro du document)
...........................................................................
(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed /
Année/mois (aaaa/mm) au cours de laquelle le marquage
CE a été apposé)
EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Company name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
declare under our responsibility that the product(s):
(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))
SHB7000, SH7000/XX, SHB7000YY/XX
(where XX=00 to 99, YY=AA to ZZ)
PHILIPS
.............................................................................
...........................................................................
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
Bluetooth Headset
............................................................................
(product description, description du produit)
to which this declaration relates is in confirmity with the following harmonized standards:
(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
EN 60065::2002+A1(2006)+A11(2008)+A2(2010)+A12(2011)
EN 301489-1 V1.9.2 (2011); EN 301489-17 V2.1.1 (2009)
EN 55013:2001+A1(2003)+A2(2006); EN 55020:2007+A11(2011)
EN 301328 V1.7.1 (2006)
EN 62479:2010
following the provisions of :
(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC (R&TTE Directive)
2011/65/EU (Rohs Directive)
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
The Notified Body:
(L’Organisme Notifié)
BABT / 0168
........................................................
(Name and number/ nom et numéro)
and issued the certificate:
(et a délivré le certificat)
performed:
(a effectué)
Notified Body Statement of Opinion
........................................................................
(description of intervention / description de ’intervention)
THER1 12 09 54560 523
............................................................
(certificate number / numéro du certificat)
Remarks:
Drachten, Netherlands, May 14, 2013
A.Speelman, CL Compliance Manager
.........................................................
.........................................................
(place,date / lieu, date)
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
Philips Consumer Lifestyle B.V.
template AMB 544-9056
Tartalomjegyzék
1 Fontos!
Fejhallgató biztonságos használata
Elektromos, mágneses és
elektromágneses mezők (EMF)
Általános információk
A kiselejtezett termékek ártalmatlanítása
Távolítsa el az akkumulátort
Megjegyzés az Európai Unió
tagországai részére
Védjegyek
2
2
2
2
3
3
3
4
2 Az Ön Bluetooth sztereó headsetje 5
Bevezetés
5
A doboz tartalma
5
Egyéb szükséges eszközök
5
Kompatibilitás
6
A Bluetooth sztereó fejhallgató áttekintése 6
3 Üzembe helyezés
Töltse fel a fejhallgatót
Párosítsa össze a fejhallgatót
mobiltelefonjával.
4 A headset használata
Csatlakoztassa a fejhallgatót egy
mobiltelefonhoz.
Automatikus energiamegtakarítás
A fejhallgató használata
A fejhallgató viselése
Használat audiokábellel
12
12
13
13
13
13
13
13
7
7
7
8
8
8
8
9
9
5 Műszaki adatok
11
6 Gyakran ismétlődő kérdések
12
12
A Bluetooth headset nem kapcsol be.
Mobiltelefonhoz történő párosítás
sikertelen volt.
A párosítás nem működik.
A mobiltelefon nem találja a fejhallgatót.
A hangtárcsázás vagy az újratárcsázás
nem működik.
A beszélgetés másik résztvevője nem
hallja a hangom.
A fejhallgató olyan mobiltelefonhoz
van csatlakoztatva, amely támogatja a
sztereó Bluetooth-átvitelt, de a zene
csak a mobiltelefon hangszórójából
hallható.
Gyenge az audiominőség, és kattogó
zajt lehet hallani.
Ha telefonról hallgatom a zenét,
gyenge a hangminőség, illetve nem is
működik a hangátvitel.
A zene hallható, de nem tudom
vezérelni a zenelejátszót a
készüléken (pl. előreugrás/hátraugrás).
A fejhallgató nem működik, ha az
audiokábel csatlakoztatva van.
Gyári beállítások visszaállítása
12
12
12
HU
1
1 Fontos!
Fejhallgató biztonságos
használata
Veszély
•• A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza
a fejhallgató nagy hangerő melletti használatát, és
válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb
a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még
biztonságosnak számító időtartam.
Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató
használata során.
• Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn
használja.
• Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se
növelje, amikor hozzászokott egy adott
hangerőhöz.
• Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy
ne hallja a környező zajokat.
• Fokozottan figyeljen, vagy egy időre
kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb
körültekintést igénylő helyzetben van.
• A fül- és fejhallgatók használatából eredő
túlzott hangnyomás halláskárosodást
okozhat.
• Ha a headsetet vezetés közben használja,
mindkét fülének eltakarása nem ajánlott,
egyes területeken pedig törvénytelen.
• Saját biztonsága érdekében kerülje a
zenehallgatásból és telefonhívásokból
eredő figyelemelvonásokat amikor
forgalomban vagy egyéb potenciálisan
veszélyes környezetben tartózkodik.
2
HU
Elektromos, mágneses és
elektromágneses mezők
(EMF)
1. A Royal Philips Electronics számos olyan
terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak,
amelyek, mint az elektronikus készülékek
általában, elektromágneses jelek kibocsátására és
vételére alkalmasak.
2. A Philips egyik leglényegesebb működési
irányelve minden szükséges egészségi és
biztonsági intézkedés foganatosítása termékei
gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes
vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termékek
gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.
3. A Philips olyan termékek fejlesztésére,
gyártására és eladására kötelezte el magát,
amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk.
4. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő,
rendeltetésszerű használat mellett a tudomány
mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.
5. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi
EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében,
ami lehetővé teszi számára a szabványosításban
várható további fejlesztések előrevetítését és
azok beépítését termékeibe.
Általános információk
A sérülés és rendellenes működés elkerülése
érdekében:
• Ne tegye ki a headsetet sugárzó hőnek.
• Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le a headsetet.
• A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő
folyadéknak.
• Ne merítse vízbe a headsetet.
• Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek
alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolószert
tartalmaznak.
• Amennyiben a termék tisztításra szorul,
használjon puha tisztítórongyot, ha szükséges,
nedvesítse meg minimális mennyiségű vízzel
vagy felvizezett szappannal.
Tudnivalók a működtetési és tárolási
hőmérsékletekről
• Ne használja és tárolja -15°C alatti vagy 55°C
feletti hőmérsékleten, mert ez megrövidítheti az
akkumulátor élettartamát.
• A beépített akkumulátor nem tehető ki
sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz
vagy hasonló.
A kiselejtezett termékek
ártalmatlanítása
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak
megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket
gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A
feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását.
Az akkumulátorok kiselejtezése
A termék akkumulátorai megfelelnek a
2006/66/EK európai irányelv követelményeinek,
ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az akkumulátorok
hulladékkezelésére vonatkozó helyi
törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő
hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre
és az egészségre kifejtett káros hatás.
Távolítsa el az akkumulátort
Figyelem
•• Ellenőrizze, hogy a fejhallgató le van-e csatlakoztatva az
USB-töltőkábelről, mielőtt az akkumulátort eltávolítaná.
Ha az Ön országában nincs gyűjtő/
újrahasznosító rendszer az elektronikus
termékek számára, védheti a környezetet,
ha gondoskodik a fejhallgató eldobását
megelőzően az akkumulátor eltávolításáról és
újrahasznosításáról.
a
b
c
d
Megjegyzés az Európai Unió
tagországai részére
A Philips Consumer Lifestyle BG
kommunikációért, fejhallgatókért és
tartozékokért felelős részlege kijelenti,
hogy a Philips Bluetooth sztereó SHB7000/
SHB7000WT fejhallgatója megfelel az 1999/5/
EK irányelv lényeges előírásainak és vonatkozó
kiegészítéseinek.
HU
3
Védjegyek
Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics
N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti.
A Bluetooth szó mint jelölés és a logók a
Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a
Koninklijke Philips Electronics N.V. engedéllyel
használja ezeket a megjelöléseket.
4
HU
2 Az Ön
Bluetooth
sztereó
headsetje
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt,
és üdvözöljük a Philips világában! A Philips
által biztosított támogatás teljes körű
igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.
Philips.com/welcome címen.
•
USB töltőkábel
•
Audiokábel
EN
Philips Bluetooth stereo headset SHB7000/SHB7000WT
Bevezetés
A Philips Bluetooth sztereó fejhallgató
használatával:
• Vezeték nélkül, kényelmesen bonyolíthat
hívásokat, miközben kezei szabadon
maradnak
• Vezeték nélkül hallgathat zenét, és vezeték
nélkül vezérelheti a zenelejátszót
• Válthat a hívások és a zenelejátszás között.
• A Bluetooth-átvitelt nem támogató
eszközökről is hallgathat zenét audiokábel
használatával.
A doboz tartalma
•
Fejhallgatókészlet
Quick start guide
•
Gyors üzembe helyezési útmutató
Egyéb szükséges eszközök
A Bluetooth sztereó hangátvitelre alkalmas,
vagyis a Bluetooth A2DP profillal kompatibilis
mobiltelefon.
Más eszközök (notebookok, PDA-k,
Bluetooth-adapterek, MP3-lejátszók stb.)
szintén használhatók, ha Bluetooth-profiljukat
támogatja a fejhallgató. A támogatott profilok a
következők:
Vezeték nélküli, kezeket szabadon hagyó
kommunikációhoz:
• Bluetooth Headset Profile (HSP) vagy
Bluetooth Hands-Free Profile (HFP).
Vezeték nélküli sztereó zenehallgatáshoz:
• Bluetooth Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP).
A zenelejátszó vezeték nélküli vezérléséhez:
HU
5
•
Bluetooth Audio Video Remote Control
Profile (AVRCP).
Kompatibilitás
A fejhallgató kompatibilis a Bluetooth
mobiltelefonokkal. Bluetooth verzió 3.0
Együttműködik más Bluetooth-verziókat
használó készülékekkel is, amelyek támogatják
a következő profilokat: Headset Profile (HSP),
Advanced Audio Distribution profile (A2DP) és
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP).
A Bluetooth sztereó
fejhallgató áttekintése
a Mikrofon
b
6
•
•
HU
A fejhallgató be- vagy kikapcsolása.
Lejátszás/Szünet/Hívás fogadása/
Vonalbontás/Újratárcsázás/Hívás
elutasítása
c Audiobemeneti csatlakozó
d Hangerő- és zeneszámvezérlés
e Töltőnyílás
3 Üzembe
helyezés
1
2
3
Töltse fel a fejhallgatót
Figyelem
•• Mielőtt használatba venné a fejhallgatót, töltse az
akkumulátort 4 órán keresztül az optimális teljesítmény
és élettartam elérése érdekében.
•• Az esetleges károk elkerülése érdekében a töltéshez
kizárólag az eredeti USB-töltőkábelt használja.
•• Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a fejhallgató
töltése előtt, mert a hálózati csatlakoztatás kikapcsolja
a készüléket.
Töltéshez csatlakoztassa a fejhallgatót egy USBkábellel egy áramellátással rendelkező USBporthoz.
»» A LED töltés közben fehér színre vált,
majd a fejhallgató feltöltését követően
kikapcsol.
4
Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonja be van-e
kapcsolva, és hogy a Bluetooth funkció
aktiválva van-e.
Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató fel
van töltve, és ki van kapcsolva.
Tartsa lenyomva a
gombot addig, amíg a
LED váltakozó fehér és kék fénnyel villogni
nem kezd.
»» Ekkor a fejhallgató öt percen keresztül
párosítás üzemmódban van.
Párosítsa össze a fejhallgatót
mobiltelefonjával. Részletes információért
tekintse meg a mobiltelefon használati
útmutatóját.
Alul látható egy összepárosítási minta.
1
2
3
Tanács
Aktiválja mobiltelefonjának Bluetooth
funkcióját és keresse meg a fejhallgató
típusszámát.
A Bluetooth 2.1+EDR vagy újabb verziót
alkalmazó mobiltelefonok esetében
előfordulhat, hogy nem kell kódot
megadnia.
Az ott található készülékek közül válassza ki
a Philips SHB7000 készüléket.
• Írja be a „0000” (4 nullás) kódot, ha a
rendszer a fejhallgató PIN-kódját kéri.
•• A teljes feltöltés általában három órát vesz igénybe.
10:36
10:35
Settings
Párosítsa össze a fejhallgatót
mobiltelefonjával.
Mielőtt először használja a fejhallgatót
mobiltelefonnal, párosítsa össze a két készüléket.
A sikeres összepárosítás során egy egyedi,
titkosított kapcsolat alakul ki a fejhallgató és a
mobiltelefonja között. A fejhallgató memóriája
tárolja az utolsó nyolc csatlakozást. Ha nyolcnál
több eszközt próbál párosítani, a legkorábban
csatlakoztatott eszköz csatlakozását felülírja az új.
Connectivity
Settings
10:37
Settings
Bluetooth
Devices Found
Add
Bluetooth
device
Philips SHB7000
SHB6000
Connectivity
Enter Password
****
0000
Select
Back
Select
Back
Select
Back
HU
7
4 A headset
használata
Csatlakoztassa a fejhallgatót
egy mobiltelefonhoz.
1
2
A fejhallgató használata
Feladat
A fejhallgató
bekapcsolása.
Kapcsolja be a mobiltelefont.
A fejhallgató bekapcsolásához tartsa
lenyomva a
gombot.
»» A kék LED villog.
»» A fejhallgató automatikusan
újrakapcsolódik ahhoz a készülékhez,
amelyhez legutoljára kapcsolódott. Ha
az utoljára csatlakoztatott készülék
nem érhető el, a fejhallgató az utolsó
előtt csatlakoztatott készülékhez próbál
meg újracsatlakozni.
A fejhallgató
kikapcsolása.
Tanács
•• Ha a mobiltelefont vagy annak Bluetooth-funkcióját
a fejhallgató bekapcsolása után kapcsolja be,
csatlakoztassa a fejhallgatót a mobiltelefon Bluetoothmenüjéből.
Automatikus
energiamegtakarítás
Ha a fejhallgató öt percen keresztül sikertelenül
kísérelt meg csatlakozni hatósugarán belül egy
Bluetooth-eszközhöz, az eszköz az akkumulátor
megóvása érdekében kikapcsol.
8
HU
Zene
lejátszása/
szüneteltetése.
Hívás
fogadása vagy
befejezése.
Hívás
elutasítása.
Utoljára
hívott szám
újrahívása.
Váltás a hívók
között a hívás
közben.
Hangerő
beállítása.
Üzemeltetés
Hangjelzés
vagy
fényjelzés
(LED)
Tartsa
1 rövid sípoló
lenyomva a
hang
gombot 1 • 1 kék villamásodpercnél
nás: Az akhosszabb
kumulátor
ideig.
töltöttsége
50% feletti
• 1 fehér
villanás: Az
akkumulátor
töltöttsége
50% alatti
Tartsa
• 1 hosszú
lenyomva a
sípoló hang
gombot 4 • 1 hos�másodpercnél
szú fehér
hosszabb
fényjelzés
ideig.
Nyomja meg 1 rövid sípoló
a
gombot. hang
Nyomja meg
a
gombot.
1 rövid sípoló
hang
Nyomja le
és tartsa
lenyomva a
gombot.
Nyomja meg
a
gombot
kétszer
Nyomja meg
a
gombot
kétszer
Csúsztassa a
+/- gombot le
és fel
1 rövid sípoló
hang
1 rövid sípoló
hang
1 hosszú
sípoló hang
1 rövid sípoló
hang
Ugrás előre.
Ugrás
visszafelé.
Mikrofon
némítása/
némítás
kikapcsolása
hívás közben
Nyomja meg
a
gombot.
Nyomja meg
a
gombot
kétszer
Nyomja meg
a
gombot
kétszer
1 rövid sípoló
hang
1 rövid sípoló
hang
1 rövid sípoló
hang
Egyéb állapotok és jelzésük
Fejhallgató állapota
A fejhallgató Bluetootheszközhöz van csatlakoztatva, miközben a fejhallgató
készenléti üzemmódban van,
vagy a fejhallgatóm zenét
hallgat.
A fejhallgató készen áll a
párosításra.
A fejhallgató be van kapcsolva, de nincs Bluetootheszközhöz csatlakoztatva.
Bejövő hívás.
Alacsony töltésszint.
Akkumulátor feltöltve.
Jelzőfény
A kék LED 6
másodpercenként
felvillan.
A LED fehérenés
kékenfelváltva
villog.
A kék LED gyorsan
villog.
A kék LED másodpercenként kétszer
villan.
A fehér LED villog.
A fehér LED nem
világít.
Használat audiokábellel
A mellékelt audiokábellel a fejhallgatót
használhatja a Bluetooth-támogatással nem
rendelkező eszközökkel, illetve repülőgépen.
Ha a fejhallgatót az audiokábellel használja, a
fejhallgató nem használja az akkumulátort.
Vigyázat
•• Az audiokábel csatlakoztatása előtt fejezze be a hívást,
mivel a kábel csatlakoztatása lekapcsolja a fejhallgató
áramellátását, és megszakítja a beérkező hívást.
Csatlakoztassa a mellékelt audiokábelt:
• a fejhallgatóhoz és
• külső audioeszköz csatlakoztatása.
A fejhallgató viselése
Állítsa a fejpántot a fejére legjobban illeszkedő
pozícióba.
HU
9
10
HU
5 Műszaki adatok
•
Akár 9 óra beszélgetési vagy zenehallgatási
idő
• Akár 200 óra készenléti idő
• A teljes töltés átlagos ideje: 3 óra
• Újratölthető lítium-polimer akkumulátor
(200 mAh)
• Bluetooth 3.0, Bluetooth monó támogatás
(Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile
- HFP), Bluetooth sztereó támogatás
(Advanced Audio Distribution Profile
- A2DP; Audio Video Remote Control
Profile - AVRCP)
• Hatótávolság: legfeljebb 15 méter
• Állítható, laposra hajtogatható fejpánt
• Zajszigetelő, alakjukat lassan visszanyerő
habpárnák
• Digitális visszhang- és zajcsökkentés
• Automatikus kikapcsolás
• Akkumulátor állapotának ellenőrzése
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés
nélkül változhatnak.
HU
11
6 Gyakran
ismétlődő
kérdések
A Bluetooth headset nem
kapcsol be.
Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
• Töltse fel a headsetet.
Az audiokábel csatlakoztatva van a
fejhallgatóhoz.
• Csatlakoztassa le az audiokábelt.
A mobiltelefon nem találja a
fejhallgatót.
Előfordulhat, hogy a fejhallgató egy másik,
korábban már párosított eszközhöz
csatlakozik.
• Kapcsolja ki a csatlakoztatott készüléket,
vagy vigye a hatótávolságon kívülre.
Előfordulhat, hogy a párosításokat törölték,
vagy a fejhallgató korábban egy másik
készülékkel lett párosítva.
• Párosítsa újból a fejhallgatót a
mobiltelefonnal a használati útmutatóban
leírtak szerint.
A hangtárcsázás vagy az
újratárcsázás nem működik.
Mobiltelefonhoz történő
párosítás sikertelen volt.
Előfordulhat, hogy a mobiltelefon nem
támogatja ezt a funkciót.
Bluetooth kikapcsolva.
• Engedélyezze a Bluetooth-funkciót
a mobiltelefonon, és a mobiltelefont
kapcsolja be a fejhallgató bekapcsolása
előtt.
A beszélgetés másik
résztvevője nem hallja a
hangom.
A párosítás nem működik.
A mikrofon le van némítva.
• Nyomja meg a
gombot a
mikrofon engedélyezéséhez.
A fejhallgató nincs párosítási üzemmódban.
• Kövesse a használati útmutatóban leírt
lépéseket.
• A
gomb felengedése előtt győződjön
meg róla, hogy a LED fehérenés kéken
felváltva villog. Csak akkor engedje fel a
gombot, amikor már csak a kék LED világít.
12
HU
A fejhallgató olyan
mobiltelefonhoz van
csatlakoztatva, amely
támogatja a sztereó
Bluetooth-átvitelt, de a
zene csak a mobiltelefon
hangszórójából hallható.
Előfordulhat, hogy a mobiltelefon beállítható
a hangszórókon és a fejhallgatón történő
zenelejátszásra is.
• Tekintse meg a mobiltelefon használati
utasításában a zene fejhallgatóról
történő lejátszásának beállítását.
Gyenge az audiominőség, és
kattogó zajt lehet hallani.
Hatótávolságon kívül van a Bluetoothaudioforrás.
• Csökkentse a távolságot a fejhallgató és a
Bluetooth-audioforrás között, vagy távolítsa
el a köztük lévő akadályokat.
Ha telefonról hallgatom a
zenét, gyenge a hangminőség,
illetve nem is működik a
hangátvitel.
A zene hallható, de
nem tudom vezérelni a
zenelejátszót a készüléken (pl.
előreugrás/hátraugrás).
A Bluetooth-audioforrás nem támogatja az
AVRCP profilt.
• A részletes kompatibilitási
információkért tekintse meg az
audioforrás használati utasítását.
A fejhallgató nem működik, ha
az audiokábel csatlakoztatva
van.
A mikrofon a 3,5 mm-es audiokábel
csatlakoztatásakor kikapcsolódik.
• Ebben az üzemmódban a fejhallgató
csak zenehallgatásra használható.
Gyári beállítások visszaállítása
A fejhallgató összes beállításának visszaállítása
a gyári értékekre.
• Nyomja a
és a
gombot
addig, amíg a LED ötször fel nem villan
fehéren.
További támogatás érdekében tekintse meg a
www.philips.com/support weboldalt.
Előfordulhat, hogy a mobiltelefon támogatja
a (monó) HSP/HFP profilt, az A2DP profilt
azonban nem.
• A részletes kompatibilitási
információkért tekintse meg a
mobiltelefon használati utasítását.
HU
13
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SHB7000_UM_00_HU
wk13223
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising