Philips | SHC8525/00 | Owner's Manual | Philips Vezeték nélküli Hi-Fi fejhallgató SHC8525/00 Felhasználói kézikönyv

Philips Vezeték nélküli Hi-Fi fejhallgató SHC8525/00 Felhasználói kézikönyv
A
B
108 MAGYAR
Tartalomjegyzék
Működés áttekintése ..............................................................................................................108
Biztonsági óvintézkedések ..................................................................................................110
Rendszerkompatibilitás .........................................................................................................110
Az FM vezeték nélküli fejhallgatórendszer használata ...........................110-112
Problémamegoldás ........................................................................................................112-114
Műszaki specifikáció ................................................................................................................114
Európai előírások .....................................................................................................................115
FM vezeték nélküli fejhallgatórendszer
SHC8525
Gratulálunk! Ön a legkorszerűbb, FM vezeték nélküli fejhallgatórendszert
vásárolta.
Ez a rendszer az élenjáró FM vezeték nélküli technológiát használja, amely
mozgásszabadságot biztosít az Ön számára, miközben Ön élvezi kedvenc
zenéjét/filmjét. A dokkoló állomás segítségével, fejhallgatója könnyen
feltölthető annak üzemen kívüli állapotában. Így fejhallgatója mindig teljesen
feltöltött állapotban lesz, üzemképessé válva arra az esetre, amikor egy
filmet akar élvezni.
Annak érdekében, hogy az FM vezeték nélküli fejhallgatórendszerétől a
legjobb teljesítményt kapja, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati
utasítást, és későbbi referenciaként tartsa azt hozzáférhető helyen.
Működés áttekintése A temék illusztrációját lásd a kihajtható oldalon
A) Adó
1
2
3
4
5
Be/ki főkapcsoló kijelző
Töltés kijelző
3.5 mm-es sztereo dugaszolóaljzat
Csatornaválasztó kapcsoló
DC bemeneti dugaszolóaljzat
B) Vevő
6
7
8
9
Kézi hangolásátkapcsoló
Hangerő-szabályozó
Be/ki főkapcsoló
Be/ki főkapcsoló kijelző / akkumulátor kimerülésjelző
MAGYAR 109
Fontos információ
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és későbbi
referenciaként tartsa azt hozzáférhető helyen. Mielőtt az FM vezeték
nélküli fejhallgatórendszert használná, fontos a biztonságra és a rendszer
kezelésére vonatkozó útmutató elolvasása.
Biztonsági óvintézkedések
• Tűz vagy áramütés elleni védelem: Ne tartsa a készüléket nedves helyen,
ne tegye ki esűnek, homoknak, fűtűberendezésbűl ill. közvetlen
napfénybűl eredű túlzott hűnek!
• A vezeték nélküli audio alkalmazásokhoz használt rádióberendezés nincs
védve más rádióadások okozta zavarok ellen.
• Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint vagy
dörzsölű jellegű anyagot tartalmaz, mert ezek tönkretehetik a külsű
burkolatot! A készülék külsű burkolatát puha, enyhén megnedvesített,
szöszmentes ruhával tisztítsa.
• Ha folyadék ömlene a fejhallgatórendszerre, azonnal távolítsa el az
akkumulátorokat, és lépjen érintkezésbe a hivatalos márkakereskedővel.
• Ne használja ezt a terméket nedves helyen illetve víz közelében!
• Ne tegye ki a terméket túlzott hőnek és közvetlen napsugárnak!
• Ne szedje szét a terméket! Technikai nehézségek esetén vigye vissza a
Philips viszonteladójához.
• Ne fedje le a terméket!
• Ennek a terméknek használata kihatással lehet a nem megfelelően védett
vagy érzékeny elektronikus berendezésekre. Az interferencia következtében
mindkét berendezés megrongálódhat. Ezen termék használata előtt, kérjük,
ellenőrizze annak hatását a környező berendezésekre.
• Hallásbiztonság! Folyamatosan nagy hangerővel történő használata
végleges halláskárosodást okozhat.
Rendszerkompatibilitás
Egyetlen adóval gyakorlatilag további FM vezeték nélküli fejhallgató vagy
Philips FM vezeték nélküli hangszóró használható, amennyiben azok
mindegyike*:
– 864 MHz-es frekvenciasávban mıködik
– ugyanazon modulációtípust használja
– képes egy 19 kHz-es pilothang detektálására
A kompatibilitásra vonatkozó információt lásd a készülék elektromos
specifikációit tartalmazó adatlapon.
Ez a nyilatkozat csak technikai szempontból értelmezendő, és ennél
fogva nem képez sem garanciát, sem elkötelezettséget arra nézve,
hogy az SHC8525 modellel kompatibilis FM vezeték nélküli
fejhallgatók / hangszórók a kereskedelemben beszerezhetők.
110 MAGYAR
Az FM vezeték nélküli fejhallgatórendszer használata
FONTOS TUDNIVALÓ!
• Csak Philips 12V/200mA
AC/DC adaptert használjon.
• Csak Philips, rövid szigetelőköpennyel bíró, újratölthető NiMH
akkumulátorokat használjon (R03/AAA, típusszám: SBC HB550S,
alkatrészszám 996500015757).
• Ne használjon NiCd vagy alkáli akkumulátort, mivel ezek
megrongálhatják az FM vezeték nélküli fejhallgatórendszert.
Akkumulátorok behelyezése/cseréje
1 Csavarja le és távolítsa el a bal oldali fajhallgatópárnát.
2 Helyezze az újratölthető akkumulátorokat az akkutartóba.
Csak Philips, rövid szigetelőköpennyel bíró, újratölthető NiMH
akkumulátorokat használjon (R03/AAA, típusszám: SBC HB550S,
alkatrészszám 996500015757).
3 Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorokat a gravírozott polaritásjelnek
megfelelően helyezze az akkutartóba.
Minden esetben távolítsa el az akkumulátorokat, ha a fejhallgatót nem áll
szándékában huzamosabb időn át használni.
4 Helyezze vissza a helyére a bal oldali fajhallgatópárnát.
Az adó beállítása
5 Ügyeljen arra, hogy az adapternek a típuslemezen megjelölt névleges
feszültsége megegyezzen a helyi hálózat feszültség értékével.
6 Csatlakoztassa a 12 Volt/ 200mA AC/DC adapter DC kimeneti
csatlakozóját az adó hátulján lévő DC 12V bemeneti dugaszolóaljzathoz.
7 Csatlakoztassa a 12 Volt/200mA AC/DC adaptert a hálózati
csatlakozóaljzathoz.
Minden esetben távolítsa el az adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból, ha az
adót nem áll szándékában huzamosabb időn át használni.
A fejhallgató akkumulátorainak feltöltése
8 Helyezze a fejhallgatót a dokkoló állomásra, ügyelve arra, hogy az adó
akkumulátortöltő csapja és a fejhallgató pontosan egymásra illeszkedjen.
A CHARGING töltés kijelző automatikusan jelzi a töltés kezdetét.
Ugyanezen időben a fejhallgató automatikusan kikapcsol (a POWER be/ki
főkapcsoló kijelző kialszik).
Amikor a töltés befejeződött (kb. 16 órát vesz igénybe), a zöld CHARGING
automatikusan szintén kikapcsol.
MAGYAR 111
FONTOS TUDNIVALÓ!
• A feltöltést végző dokkoló állomás nem továbbít hagfrekvenciás
jelet a töltés során.
FIGYELEM!
• Az FM vezeték nélküli fejhallgató első alkalommal történő
használatakor ügyeljen az akkumulátorok legalább 16 órán át
történt feltöltöttségére. Ezáltal az akkumulátorok élettartama
jelentős mértékben meghosszabbítható.
• Ez a termék eleget tesz a legújabb biztonsági előírásoknak.
Az akkumulátorok feltöltését csak a mellékelt dokkoló állomáson
(SHC8525) végezze, vagy más töltőberendezés használata esetén,
ügyeljen annak teljes kompatibilitására.
Audio csatlakozás
9 Csatlakoztassa az audio kábel egyik végét (3,5 mm sztereo
csatlakozódugó) az adó 3,5 mm-es sztereo dugaszolóaljzatához.
10 Csatlakoztassa az audio kábel másik végét (3,5 mm) vagy:
a) Egy hangforrás fejhallgató kimenetéhez, mint pl. TV, HiFi vagy PC
Állítsa a hangforrás hangerejét egy elfogadható szintre, modjuk a maximum
hangerő 25%-ára.
• Amennyiben hangforrása egy 6,3 mm fejhallgató kimenettel
rendelkezik, úgy használja a készülékhez mellékelt 3,5 mm - 6,3
mm sztereo adapter dugót.
FONTOS TUDNIVALÓ!
• Bizonyos TV-k esetében, a fejhallgató kimeneti hangerőszintje csak
a TV képernyőmenü megjelenítése után állítható be.
b) Egy hangforrás sorkimenetéhez, mint a REC OUT vagy LINE OUT
(a mellékelt Y-kábellel).
• Ellenőrizze, hogy a piros RCA dugó (jobb csatorna) a hangforrás jobb
csatornájához (piros) legyen csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a fehér RCA dugó (bal csatorna) a hangforrás bal
csatornájához (fehér) legyen csatlakoztatva.
• Azon esetben, ha a hangforrás rendelkezik egy állítható RCA
kimenő teljesítményszinttel, állítsa a hangerőt a még elfogadható
legmagasabb, torzulásmentes szintre.
11 Kapcsolja be a hangforrást, és lassan kezdje növelni annak hangerőszintjét.
Hangfrekvenciás jelek vételekor az adó POWER be/ki (főkapcsoló) kijelző
kigyullad.
12 Kapcsolja be a POWER be/ki főkapcsolót a fejhallgatón.
A POWER be/ki kijelző automatikusan kigyullad.
112 MAGYAR
13 A fejhallgató megfelelő átviteli frekvenciára történő hangolásához, válassza ki
a három frekvenciaopció egyikét (az adón kiválasztott átviteli frekvenciát).
Melyet követően a fejhallgató azonnal ráhangol az adóra.
14 Amennyiben más adók interferenciát okoznának, állítson az adó
adatátviteli csatornáján, majd ismételje meg a fejhallgatónak az adóhoz
történő hangolása 13. lépését.
15 Állítsa be a hangerőt a fejhallgatón a kívánt szintre.
FONTOS TUDNIVALÓ!
• Kerülje a hangerőszint hangforrásnál történő állítását, mivel a túl
alacsony bemeneti hangerőszint a hangminőség romlását
okozhatja.
Problémamegoldás
Egy hiba felmerülése esetén, ellenőrizze az alább felsorolt pontokat! Ha a
felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor lépjen
érintkezésbe a vevőszolgálattal (lásd „Segítségnyújtás") vagy forduljon a
forgalmazóhoz! Soha ne próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert
ezzel a garancia érvényét vesztheti!
Először ellenőrizze a kábeleket, és győződjön meg arról, hogy azok megfelelően
vannak-e csatlakoztatva.
Probléma
Lehetséges okok
Teendő
Fejhallgató nem
töltődik fel
Nincs az akkumulátor behelyezve
Kövesse az „Akkumulátorok
behelyezése/cseréje" c. rész
1 - 4 lépéseit.
Helyezze be újra az akkumulátorokat
a gravírozott polaritásjelnek
megfelelően.
Ellenőrizze, hogy a dokkoló állomás
csatlakoztatva van-e egy adapteren
keresztül a hálózati áramforráshoz,
majd kövesse az 5 - 7 lépéseket.
Helyezze a fejhallgatót újra a
dokkoló állomáson kijelölt helyre,
ügyelve arra, hogy a CHARGING
töltés kijelző világítson.
Helyezze a fejhallgatót a megfelelő
irányba.
Rossz az akkumulátor orientációja
Nincs áramellátás
A dokkoló állomás töltőcsapja
nem érintkezik a fejhallgató
fém lemezével
A fejhallgatót nem a megfelelő
irányban helyezte a dokkoló
állomásra
MAGYAR 113
Nincs hang/
torz hang
Fejhallgató ki van kapcsolva
Nyomja be a POWER be/ki gombot.
A POWER be/ki kijelzõ automatikusan
jelzi a fejhallgató bekapcsolt állapotát.
Nincs akkumulátor a fejhallgatóban Kövesse az „Akkumulátorok
behelyezése/cseréje" c. rész 1 - 4
lépéseit.
Rossz az akkumulátor orientációja Helyezze be újra az akkumulátorokat
a gravírozott polaritásjelnek
megfelelően.
Nincs áramellátás az adó
Ügyeljen arra, hogy a dokkolóállomás
(dokkoló állomás) fele
egy adapteren keresztül csatlakozzon
a hálózati áramforráshoz, majd
kövesse az 5 - 7 lépéseket.
Akkumulátor kimerülőben van
A rendszer újratöltéséhez kövesse az
5 - 7 lépéseket.
Hangforrás nincs bekötve
Ügyeljen arra, hogy hangforrásának
audio kimenete csatlakoztatva legyen
az adó 3,5 mm-es bemeneti
dugaszolóaljzatához. Kövesse a 9 - 12
lépéseket.
Hangforrás ki van kapcsolva
Kapcsolja be a hangforrást.
Hangerő túl alacsonyra van állítva Állítsa be a hangerőt a hangforráson
vagy a fülhallgatón. Hallásbiztonság:
Folyamatosan nagy hangerõvel történõ
használata végleges halláskárosodást
okozhat.
Hangteljesítmény szintje alacsony
Amennyiben a hangforrás rendelkezik
hangerő-szabályozóval, állítsa a
hangerőt egy magasabb,
torzulásmentes szintre. FONTOS
TUDNIVALÓ: Bizonyos TV-k esetében,
a fejhallgató kimeneti hangerõszintje
csak a TV képernyõmenü megjelenítése
után állítható be.
Fejhallgató nincs az adóhoz
A KÉZI HANGOLÁSÁTKAPCSOLÓ
hangolva
állításával válassza ki a fejhallgatón
lévő három frekvenciaopció egyikét
(pl. azt, amelyet az adón kiválasztott),
melyet követően a fejhallgató azonnal
ráhangol az adóra.
Interferencia más rádióforrásoktól 1) Változtasson az adó
frekvenciacsatornáján. A legjobb
vételhez, válassza ki a három opció
egyikét. Első opcióként az 1-es
csatornát javasoljuk. Ezt követően, a
fentiek szerint válassza ki a fejhallgatón
az ennek megfelelő csatornát.
2) Vigye az adót/fejhallgatót máshová.
114 MAGYAR
Vevő túl messze van az adótól
Az SHC8525 típustól
eltérő adót használ
Nincs hang (több
fejhallgató vagy
Philips vezeték
nélküli hangszóró)
A töltõ dokkoló állomás nem
továbbít hagfrekvenciás jelet
amikor a töltés folyamatban van.
Ennél fogva, ez idõ alatt az egyéb
Philips fejhallgatók vagy vezeték
nélküli hangszórók nem kapnak
hangfrekvenciás jelet, még abban
az esetben sem, ha kompatibilisek
az SHC8525 dokkoló állomással.
Vétel érdekében vigye azokat
közelebb egymáshoz.
Használja a mellékelt SHC8525
adót. A fejlett technológia
alkalmazása következtében, más
berendezésekbe már beépített adók
némelyike nem kompatibilis az
SHC8525 fejhallgatóval.
Ha élvezni akarja a zenét az
SHC8525 dokkoló állomással
kompatibilis, más vezeték nélküli
Philips fejhallgatón vagy hangszórón
be sure to remove the SHC8525
keresztül, ügyeljen arra, hogy az
SHC8525 fejhallgató ne legyen a
dokkoló állomáson.
Műszaki jellemzők
Adó
Rendszer:
Moduláció:
Ellenőrző hang:
Vivőfrekvencia: (/00 & /05)
Kisugárzott kimenő-teljesítmény:
Tényleges adókörzet:
Bemeneti szint:
Tápellátás:
Fejhallgató
Vételi frekvencia: (/00 & /05)
Jel-zaj viszony:
Torzítás:
Csatornaelválasztás:
Hangfrekvencia átviteli sáv:
Tápellátás:
Akkumulátor üzemi idõtartama:
*) Környezeti állapottól függ
Rádiófrekvenciás (RF)
Frekvenciamoduláció (FM)
19kHz
1-es csatorna: 863.5MHz
2-es csatorna: 864MHz
3-es csatorna: 864.5MHz
<10mW
Max.100 méter*, körsugárzó (360°)
500 mV
12 Volt / 200 mA DC, középen
pozitív pólussal;
863MHz – 865MHz
> 70dB (1kHz szinuszhullám,
A-súlyozott)
≤ 2% THD
≥ 30 dB
20-20,000 Hz
2 x R03/AAA újratölthetõ
akkumulátor (Philips, NiMH,
típusszám: SBC HB550S,
alkatrészszám 996500015757)
~ 15 óra
MAGYAR 115
Európai elõírások
Ezennel, a Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories
kijelenti, hogy ez az FM vezeték nélküli fejhallgatórendszer (SHC8525)
megfelel az 1999/5/EC Direktíva által előírt valamennyi követelménynek
és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.
Ezen termék tervezése, tesztelése és gyártása az 1999/5/EC Európai
R&TTE Direktíva által előírt követelményeknek megfelelően történt.
Philips Consumer Lifestyle
AQ95-56F-1209KR
2009
........................................................
(Report No.)
...........................................................................
(Year in which the CE mark is affixed)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
PHILIPS
.......................................................................
SHC8525/00, SHC8525/05
...........................................................
(brand name)
(Type version of model)
Wireless Headphone System
..............................................................................................
(product description)
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(title, number and date of issue of the standard)
IEC 60065:2002+A1
EN 60065:2002+A1+A11
EN 301 357-1 V1.3.1; EN 301 357-2 V1.3.1
EN 301 489-9 V1.4.1; EN 301 489-1 V1.8.1
EN 50371:2002
EN 62807:2003
Following the provisions of :
1999/5/EC (R&TTE Directive)
2005/32/EC (EuP Directive)
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001
or CENELEC Permanent Documents
Statement of Opinion
Rheinland Product Safety GmbH / CE0197
The Notified Body TUV
............................................................
performed ...............................................
(Name and number)
(description of intervention)
RT 60027006 0001
And issued the certificate, .................................................................
(certificate number)
Remarks:
....Drachten, 9 October 2009.............
(place,date)
Philips Consumer Lifystyle
.......................A.Speelman, Product Compliance manager..... .....
(signature, name and function)
AMB 544-9056
Philips Consumer Lifestyle
AQ95-56F-1209KR_F
2009
........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
...........................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
PHILIPS
.......................................................................
SHC8525/00, SHC8525/05
...........................................................
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
Wireless Headphone System
..............................................................................................
(product description, description du produit)
To which this declaration relates is in confirmity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
IEC 60065:2002+A1
EN 60065:2002+A1+A11
EN 301 357-1 V1.3.1; EN 301 357-2 V1.3.1
EN 301 489-9 V1.4.1; EN 301 489-1 V1.8.1
EN 50371:2002
EN 62807:2003
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC (R&TTE Directive)
2005/32/EC (EuP Directive)
(Directive R&TTE 1999/5/CE)
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
TUV Rheinland Product Safety GmbH / CE0197
Statement of Opinion
The Notified Body ............................................................ performed ...............................................
(L’Org anisme Notifié
)
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
(description of intervention /
description de l’ intervention
)
RT 60027006 0001
And issued the certificate, .................................................................
(et a délivré le certificat)
(certificate number / numéro du certificat)
Remarks:
(Remarques:)
..........Drachten, 9 October 2009.........
(place,date / lieu, date)
Philips Consumer Lifystyle
....................A.Speelman, Product Compliance Manager.................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
AMB 544-9056
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising