Philips | BT150W/00 | Owner's Manual | Philips UpBeat vezeték nélküli hordozható hangsugárzó BT150A/00 Felhasználói kézikönyv

Philips UpBeat vezeték nélküli hordozható hangsugárzó BT150A/00 Felhasználói kézikönyv
Hordozható
hangszóró
Felhasználói
kézikönyv
BT150
Termékregisztráció és támogatás:
www.philips.com/support
Tartalomjegyzék
1
Fontos
Biztonság
Figyelmeztetés
1
1
1
2Az Ön Bluetooth-hangszórója
Bevezetés
A doboz tartalma
A hangszóró áttekintése
2
2
3
3
3
Első lépések
A beépített akkumulátor töltése
Be-/kikapcsolás
4
4
6
4
Lejátszás Bluetooth-eszközökről
Bluetooth-eszköz csatlakoztatása
Lejátszás csatlakoztatott
Bluetooth-eszközről
Eszköz leválasztása
Eszköz újracsatlakoztatása
A párosítási adatok törlése
A telefonhívások vezérlése
6
6
5
Egyéb funkciók
Zenehallgatás külső eszközről
A fény be-/kikapcsolása
A hangerő szabályozása
8
8
9
9
6
S
pecifikációk
10
7
Hibaelhárítás
Általános
A Bluetooth-eszközökről
10
10
11
7
7
7
7
8
1
Fontos
Biztonság
Figyelem
• S oha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
• Soha ne helyezze a hangszórót elektromos
készülékekre.
• Tartsa távol a hangszórót közvetlen napfénytől, nyílt
lángtól vagy hőtől
•
•
•
•
•
Csak a gyártó által megadott tartozékokat
és kiegészítőket használja.
Ne tegye ki az akkumulátort túlzott hőnek,
például napfénynek, tűznek vagy hasonlónak.
Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást pl.
meggyújtott gyertyát) a hangszóróra.
A hangszóró csak akkor felel meg az IPX7
vízállósági szabványnak, ha az USB/AUDIO
IN csatlakozó megfelelő módon le van fedve.
A hangszóró üzemi hőmérséklete -10 °C és
40 °C között van.
Megfelelőség
A Philips ezennel kijelenti, hogy a jelen termék
megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető
követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat a
www.philips.com/support címen található.
Környezetvédelem
A régi készülék és az akkumulátor
ártalmatlanítása
A termék csúcsminőségű, újra-hasznosítható és
újra-felhasználható anyagokból és alkatrészekből
készül.
A terméken lévő szimbólum azt jelzi, hogy
a termék megfelel a 2012/19/EU európai
irányelvnek.
Megjegyzés
• A típustábla a hangszóró alján található.
Figyelmeztetés
A készülék Philips által nem jóváhagyott
megváltoztatása vagy módosítása esetén a
felhasználó elvesztheti a készülék használatára
vonatkozó jogát.
HU
1
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék a
2013/56/EU európai irányelvnek megfelelő
beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz,
amely nem dobható a háztartási szemétbe.
Fokozottan javasoljuk, hogy a terméket vigye
egy hivatalos gyűjtőpontra vagy egy Philips
szervizközpontba és távolíttassa el az újratölthető
akkumulátort egy szakember segítségével.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikai
termékek és újratölthető akkumulátorok helyi,
külön gyűjtőrendszereiről.Tartsa be a helyi
előírásokat és soha ne dobja a terméket és
az újratölthető akkumulátorokat a háztartási
szemétbe. A régi termék és az újratölthető
akkumulátorok megfelelő ártalmatlanításával
megakadályozhatók a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt negatív hatások.
Vigyázat
• A
típustábla a hangszóró alján található.
A beépített akkumulátor eltávolításához vigye a
terméket szakemberhez.
Környezetvédelmi információk
Csak a szükséges mennyiségű csomagolóanyagot
használtuk. A csomagolóanyagokat megpróbáltuk
három, könnyen szétválogatható csoportba
sorolni: karton (doboz), polisztirol hab (kitöltő
lapok) és polietilén (tasakok, védőhab-lapok).
A termék olyan anyagokat tartalmaz, melyek
egy arra specializált vállalat által szétszerelve
újra-hasznosíthatók és újra-felhasználhatók.
Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok,
lemerült akkumulátorok és régi berendezések
ártalmatlanítására vonatkozó helyi szabályozást.
Védjegyekre vonatkozó
megjegyzések
A Bluetooth® szóvédjegy és logó a Bluetooth SIG,
Inc. bejegyzett védjegye, azokat az MMD Hong
Kong Holding Limited licenc alapján használja.
Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a
megfelelő tulajdonos védjegyei.
HU
2
2Az Ön
Bluetoothhangszórója
Gratulálunk a vásárlásához és üdvözöljük a Philipsnél! Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa
a Philips által nyújtott támogatást, regisztrálja
termékét a www.philips.com/welcome címen.
Bevezetés
A hangszóróval
• zenét hallgathat Bluetooth-képes
eszközökről és egyéb külső eszközökről és
• élvezheti a villogó fényeket a zenehallgatás
során.
A doboz tartalma
A hangszóró áttekintése
Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:
5
Portable speaker
4
2
3
1
Quick Start
Guide
BT150
Register your product and get support at
www.philips.com/support
•
•
•
.
Hangszóró
USB-kábel a töltéshez
Nyomtatott anyagok
7
6
1
•
Be- vagy kikapcsolja a hangszórót.
2
+
• Szabályozza a hangerőt.
• Bluetooth-üzemmódban nyomja
meg kétszer a következő zeneszám
lejátszásához.
3
•
•
Szabályozza a hangerőt.
Bluetooth-üzemmódban nyomja meg
kétszer az előző zeneszám lejátszásához.
4
•
•
HU
3
Bluetooth-üzemmódban nyomja meg
a lejátszás szüneteltetéséhez vagy
folytatásához.
A Bluetooth-kapcsolódást követően
fogadja a bejövő hívásokat.
5
•
•
•
Belép a Bluetooth-párosítás
üzemmódba.
Törli a Bluetooth-párosítás adatait.
Be-/kikapcsolja a fényt
•
Tölti a beépített akkumulátort.
6
7
AUDIO IN
• Külső hangeszköz csatlakoztatásához.
3 Első lépések
Az ebben a fejezetben lévő utasításokat mindig
sorrendben hajtsa végre.
A beépített akkumulátor
töltése
A hangszórót a beépített akkumulátor táplálja.
Megjegyzés
•
•
•
asználat előtt töltse fel teljesen a beépített
H
akkumulátort.
A mikro-USB csatlakozó csak töltés céljára
szolgál.
Az újratölthető akkumulátor korlátozott
számú töltési ciklussal rendelkezik. Az
akkumulátor és a töltési ciklusok száma a
használattól és beállítástól függően változik
1 Nyissa fel a fedelet a hangszóró oldalán.
2Kösse össze USB-kábellel
• a hangszórón lévő csatlakozót és
• a számítógép egyik USB-csatlakozóját.
HU
4
A beépített akkumulátor
töltése
Megjegyzés
•Az akkumulátor teljes töltése kb. 3 órát vesz igénybe.
•A mikro-USB csatlakozó csak töltés céljára szolgál.
•Az újratölthető akkumulátor korlátozott számú töltési
ciklussal rendelkezik. Az akkumulátor és a töltési
ciklusok száma a használattól és beállításoktól függően
változik.
Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a LED
pirosan villog.
A beépített akkumulátor töltése:
• Csatlakoztassa a hangszórót az AC
áramforráshoz az adapter használatával
(nincs mellékelve).
HU
5
Rendszer Akkumulátor
állapota állapota
A rendszer
viselkedése
Be
Teljesen feltöltve Folyamatos kék
Ki
Teljesen feltöltve A LED kikapcsol
Be-/kikapcsolás
2 mp.
•
•
A hangszóró bekapcsolásához tartsa nyomva
a
gombot több mint két másodpercig,
amíg a LED világítani kezd.
A hangszóró kikapcsolásához tartsa nyomva
ismét a
gombot két másodpercig.
Megjegyzés
4Lejátszás
Bluetootheszközökről
A hangszóró segítségével zenét hallgathat
Bluetooth-képes eszközökről és vezérelheti a
Bluetooth-on keresztül érkező bejövő hívásokat.
Bluetooth-eszköz
csatlakoztatása
Megjegyzés
•Ügyeljen arra, hogy az eszköz Bluetooth-funkciója
be legyen kapcsolva, az eszköz pedig látható legyen a
többi Bluetooth-eszköz számára.
• Ha a hangszóró 15 percig nem kap jelet, automatikusan
kikapcsol.
•A hangszóró és a Bluetooth-eszköz közti bármilyen
akadály csökkentheti a működési távolságot.
•Tartson távolságot az egyéb elektromos eszközöktől,
melyek interferenciát okozhatnak.
•A hangszóró és a Bluetooth-eszköz működési távolsága
kb. 10 méter.
1
HU
6
Ügyeljen arra, hogy a hangszóró Bluetooth–
párosítás üzemmódban legyen.
» A LED-ek gyorsan váltakozó piros/kék
fénnyel villognak.
» Ha a LED-ek lassan váltakozó piros/
kék fénnyel villognak, tartsa nyomva a
gombot két másodpercig a párosítás
üzemmódba történő belépéshez.
2
Engedélyezze a Bluetooth-t a Bluetootheszközön és keressen párosítható Bluetootheszközöket (lásd az eszköz használati
útmutatóját).
3
Válassza az eszközön megjelenő [Philips
BT150] eszközt a párosításhoz. Szükség
esetén adja meg a „0000” jelszót a
párosításhoz.
» A sikeres csatlakozást követően a
hangszóró kettőt csipog, a kék LED
pedig abbahagyja a villogást.
A sikeres Bluetooth-csatlakozást követően
hangfájlokat játszhat le a csatlakoztatott eszközön.
» A hang a Bluetooth-eszközön keresztül
megszólal a hangszórón.
• A lejátszás szüneteltetéséhez vagy
folytatásához nyomja meg a
gombot.
• A következő zeneszám lejátszásához
nyomja meg kétszer a + gombot, az
előző zeneszám lejátszásához pedig
nyomja meg kétszer a - gombot.
Tipp
•A zene lejátszása bejövő hívás esetén megszakad, a
hívás végeztével pedig folytatódik.
Eszköz leválasztása
A LED viselkedése
Leírás
Piros/kék fénnyel
gyorsan villog
Párosításra kész
•
•
•
•
Tartsa nyomva a gombot két másodpercig;
Kapcsolja ki a hangszórót;
Tiltsa le a Bluetooth-t az eszközön; vagy
Helyezze az eszközt a kommunikációs
tartományon kívülre.
Piros/kék fénnyel lassan Újrakapcsolódás az
villog
utoljára csatlakoztatott
eszközhöz;Várakozás
a párosított eszköz
csatlakoztatására
Eszköz
újracsatlakoztatása
Folyamatos kék
•
Csatlakoztatva
•
Lejátszás
csatlakoztatott
Bluetooth-eszközről
Megjegyzés
•A zene lejátszása bejövő hívás esetén megszakad, a
hívás végeztével pedig folytatódik.
HU
7
A hangszóró bekapcsoláskor
megpróbál automatikusan csatlakozni az
utoljára csatlakoztatott eszközhöz;
Ha ez sikertelen, válassza a [Philips
BT150] elemet a Bluetooth-menüben az
újracsatlakozás indításához.
A párosítási adatok
törlése
•
Tartsa nyomva a
gombot 10 másodpercig.
A telefonhívások
vezérlése
A Bluetooth-kapcsolódást követően a bejövő
hívások a hangszóró segítségével vezérelhetők.
Gomb
Funkció
Nyomja le a bejövő
hívás fogadásához.
Tartsa nyomva két
másodpercig a bejövő
hívás elutasításához.
Nyomja meg
hívás közben a
folyamatban lévő hívás
befejezéséhez.
5Egyéb
funkciók
Zenehallgatás külső
eszközről
A hangszóró segítségével külső hangeszközről,
például MP3-lejátszóról is hallgathat zenét.
Megjegyzés
•Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-on keresztül történő
zenelejátszás le legyen állítva.
•A Bluetooth az audiokábel csatlakoztatása esetén
automatikusan lekapcsol.
Hívás során
tartsa nyomva két
másodpercig a hívás
mobil eszközre történő
átadásához.
ADUIO IN
HU
8
1
Nyissa fel a hangszóró oldalán található
védőfedelet.
2
Csatlakoztassa a mindkét végén 3,5 mmes csatlakozóval ellátott audiokábelt (nincs
mellékelve)
• a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához
és
• a külső eszköz fülhallgató-csatlakozójához.
3
Játsszon le hangfájlokat a külső eszközön (lásd
a használati útmutatót).
A fény be-/kikapcsolása
A hangerő szabályozása
A zenelejátszás közben a villogó fényhatást is
élvezheti.
Zenelejátszás során nyomja meg a -/+ gombot a
hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
Nyomja meg a gombot a fény be-/
kikapcsolásához
Tipp
•A -/+ gombot nyomva tartva a hangerő folyamatosan
Megjegyzés
a a Bluetooth csatlakoztatva van, a fény világít.
• H
• Ha a Bluetooth csatlakoztatva van és nincs bemenő jel,
a fény kikapcsol.
•Az audiokábel csatlakoztatása esetén a fény világít.
HU
9
növelhető vagy csökkenthető.
•A maximális hangerő elérésekor a hangszóró kettőt
csipog.
•Bluetooth-zenelejátszás során a hangerő vezérlése
szinkronizálva lesz a hangszóró és a Bluetooth-eszköz
között, amennyiben az Ön eszköze támogatja ezt a
funkciót.
6Specifikációk
Megjegyzés
Figyelem
•A termék adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Névleges kimeneti
1x4W RMS ≤ 1% THD
teljesítmény (Erősítő)
Hangfrekvencia
tartománya
80 - 16 000 Hz
Hangsugárzó
1 x 1,5” teljes tartomány,
4Ω
Basszus erősítés
1 db passzív hűtő
Bluetooth-verzió
V4.2 + EDR
Támogatott
Bluetooth-rpofilok
HFP V1.7, A2DP V1.3,
AVRCP V1.6
Bluetooth
2,402 GHz ~ 2,480 GHz
frekvenciatartománya ISM sáv / ≤ 4dBm
/ Kimeneti
(2. osztály)
teljesítmény
Külső hangbemeneti 700 mV ± 100 mV
szint
Vízállóság
IPX7
Beépített
akkumulátor
Li-ion akkumulátor
(3,7 V, 800 mAh)
Lejátszási idő
akkumulátoros
üzemmódban
Kb. 8 óra
Töltési idő
Kb. 3 óra
USB-töltés
5 V, 1 A / Mikro-USB
csatlakozó
Méretek - Fő egység 95 x 95 x 39,5 mm
(Szé x Ma x Mé)
Súly - Fő egység
HU
10
7Hibaelhárítás
0,3 kg
• Soha ne távolítsa el az eszköz burkolatát.
A garancia megtartása érdekében soha ne
próbálja saját maga megjavítani a rendszert.
Ha az eszköz használata során problémákat észlel,
ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt a szerviz
segítségét kérné. Ha a problémát nem sikerül
megoldani, látogasson el a Philips webhelyére
(www.philips.com/support). A Philips-szel történő
kapcsolatfelvétel során ügyeljen arra, hogy az
eszköz kéznél legyen, a modell- és a sorozatszám
pedig rendelkezésre álljon.
Általános
Nincs áram
• Töltse fel a hangszórót.
Nincs hang
• Állítsa be a hangerőt a terméken.
• Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott
eszközön.
• Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth-eszköz a
hatékony működési távolságon belül legyen.
A Bluetootheszközökről
Gyenge hangminőség a Bluetooth-képes eszköz
csatlakoztatását követően
• A Bluetooth-vétel gyenge.Vigye az eszközt
közelebb a termékhez vagy távolítsa el a
köztük lévő akadályokat.
A [Philips BT150] eszköz nem található a
párosítható eszközök között.
•
Tartsa nyomva a gombot két másodpercig
a párosítás módba történő belépéshez és
próbálkozzon újra.
Nem lehet csatlakozni az eszközhöz
• Az eszköz Bluetooth-funkciója nincs
engedélyezve. A funkció engedélyezésének
módjával kapcsolatban lásd az eszköz
használati útmutatóját.
• A termék már csatlakoztatva van egy másik
Bluetooth-képes eszközhöz.Válassza le azt az
eszközt és próbálkozzon újra.
A párosított eszköz folyamatosan csatlakozik
majd leválik.
• A Bluetooth-vétel gyenge.Vigye az eszközt
közelebb a termékhez vagy távolítsa el a
köztük lévő akadályokat.
• Néhány eszköz esetében lehetséges, hogy a
Bluetooth-kapcsolat energia-takarékossági
okokból automatikusan lekapcsol. Ez nem
jelenti a termék meghibásodását.
HU
11
A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke
Philips N.V. bejegyzett védjegye és licenc alapján van
használva.
A termék gyártása és értékesítése az MMD
Hong Kong Holding Limited vagy annak egyik
leányvállalatának felelőssége alapján történt, a
termékre vonatkozó garanciát az MMD Hong Kong
Holding Limited.
BT150_00 _UM_V 1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising