Philips | LFH0620/00 | Owner's Manual | Philips Digitális diktafon LFH0620/00 Felhasználói kézikönyv

Philips Digitális diktafon LFH0620/00 Felhasználói kézikönyv
Digital Voice Tracer
LFH 600
LFH 620
For product information and support, visit
www.philips.com/dictation
Uživatelská příručka
3
SK
Používatel’ská príručka
45
HU Használati útmutató
17
SL
Uporabniški priročnik
59
PL
31
RO Manual de utilizare
CZ
Instrukcja obsługi
73
1
1.1
1.2
Üdvözöljük!
Mi van a dobozban
A termék fő jellemzői
18
18
18
2
Műszaki támogatás és jótállás
19
3
3.1
3.2
Fontos!
Biztonság
Ha meg kíván szabadulni régi készülékétől
20
20
20
4
Az Ön digitális Voice Tracere
21
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Az első lépések
Helyezze be a telepeket
Bekapcsolás/kikapcsolás
Tartás funkció
A Voice Tracer használata számítógéppel
22
22
22
23
23
Használati útmutató
6
6.1
6.2
6.3
Felvétel
Felvétel a bépített mikrofonnal
Felvétel külső mikrofonnal
Indexjelek hozzáadása
23
23
24
24
7
7.1
7.2
Lejátszás
Lejátszási funkciók
Lejátszási lehetőségek
25
25
26
8
Törlés
27
9
A firmware frissítése
27
10
A beállítások testreszabása
28
11
Hibaelhárítás
29
12
Műszaki adatok
30
17
MAGYA R
Használati útmutató
1
1.2
Üdvözöljük!
Köszönjük, hogy Philips termék mellett döntött! A Philips webhelyet
felkeresve további fontos tájékoztatást kaphat a készülék használatához,
mint pl. felhasználói kézikönyvek, szoftverletöltések, jótállási feltételek,
és még sok minden más. www.philips.com/dictation.
1.1
Mi van a dobozban
Telepek
USB kábel
A termék fő jellemzői
Felvétel
• Felvételek népszerű MP3 formátumban
• Választási lehetőség három felvételi mód között: HQ, SP és LP a
hosszabb felvételi időhöz.
• A szabályozható felvételi érzékenység lehetővé teszi a háttérzajok
kiiktatását és a felvételi környezethez való alkalmazkodást.
• A bőséges belső memória nagy felvételi kapacitást kínál és hosszú
felvételek készítését és tárolását biztosítja.
• A beszédhanggal működtetett felvételi mód kézhasználat nélkül
felvételi lehetőséget nyújt úgy, hogy nem kell törődni a felvevőgomb
lenyomásával.
Lejátszás
Mikrofon-fejhallgató
kombi *
Voice Tracer
18
Használati útmutató
• Szabályozható lejátszási sebesség mellett a felvételek gyors és lassú
módban játszhatók le.
• A lejátszás ismétlése lehetőséggel egy audiofájl teljes egészében vagy
részben ismételten lejátszható.
Szíj *
Használati útmutató
• Nagyméretű kijelző a kényelmes leolvasás érdekében.
• Folyamatosan akár 22 óra üzemelés lehetséges.*
• Felvételek, zene és adatok gyors átvitele nagysebességű USB 2.0
kapcsolaton.
• Az index-jel és a temp-jel funkciója révén egy felvételben könnyen
megkereshetők a kívánt helyek.
• A négy rendelkezésre álló mappában egyenként max. 99 felvétel
helyezhető el, így a fájlok gyorsan és könnyen rendezhetők.
• A Voice Tracer USB tömegtárolóként lehetőséget kínál fájlok
mentésére, biztonsági tárolására és mozgatására külön szoftver vagy
illesztőprogram telepítése nélkül.
* Csak egyes termékváltozatoknál.
Használati útmutató
2
Műszaki támogatás és jótállás
Ezt a Philips terméket a legmagasabb minőségi színvonalnak
megfelelően tervezték meg és gyártották. Ha az Ön Philips terméke
nem működne megfelelően vagy meghibásodna, lépjen kapcsolatba
beszédfeldolgozásban illetékes Philips kereskedőjével, aki tájékoztatja
Önt, hogy milyen lépéseket kell tennie.
MAGYA R
Előnyök
Ha a kérdéseire az Ön kereskedője nem tudná a választ, vagy egyéb
hasonló kérdései lennének, látogasson el a www.philips.com/dictation
webhelyre, hogy kapcsolatba lépjen velünk.
A készülékben nincsenek felhasználó által szervizelhető alkotóelemek.
Ne nyissa fel, ill. ne távolítsa el a borításokat, és ne helyezzen be
olyan tárgyakat, melyek nem illenek az adott csatlakozókba. A
javításokat bízza a Philips szervizközpontokra vagy a hivatalos szerelő
műhelyekre. Ha ezt elmulasztja, minden közvetlen vagy közvetett
jótállási kötelezettség megszűnik. Minden olyan művelet, melyet a jelen
kézikönyv kifejezetten tilt, továbbá minden olyan beállítás vagy szerelési
eljárás, melyet a jelen kézikönyv nem javasol vagy engedélyez, a jótállás
elvesztéséhez vezet.
19
3
Fontos!
3.1 Biztonság
• Rövidzárlat elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket eső vagy
vízhatásának.
• Ne tegye ki a készüléket túlzott hőhatásnak, amit fűtőberendezés
vagy közvetlen napsugárzás okozhat.
• Védje a kábeleket becsípődés ellen, különösen a dugaszoknál és ott,
ahol a kábel kilép a készülékből.
• Fájlok biztonsági tárolása. A Philips nem felel adatok elvesztéséért.
3.1.1 Hallásvédelem
A fejhallgató használatakor kövesse a következő útmutatásokat.
• Ne hallgassa a műsort túl nagy hangerő mellett és túl hosszú ideig.
• Ügyeljen rá, hogy ne állítsa erősebbre a hangot, mint amit a fül képes
elviselni.
• Ne állítsa olyan erősre a hangot, hogy ne hallja mellette a környezetet.
• A várhatóan veszélyes helyzetekben legyen óvatos, illetve átmenetileg
ne használja a készüléket.
• Gépjármű vezetése, kerékpározás vagy gördeszkázás közben ne
használja a fejhallgatót. Sokhelyütt ezzel veszélyeztetheti a forgalmat,
sőt a törvény is tiltja a használatot.
20
Fontos (a szállított fejhallgató modellekre vonatkozóan):
A Philips szavatolja, hogy audio lejátszó készülékének maximális
hangteljesítménye megfelel az illetékes szabályozó hatóságok
előírásainak, de csak a készülékhez adott fejhallgató eredeti modellje
esetén. Ha ezt a fejhallgatót ki kell cserélni, javasoljuk, hogy lépjen
kapcsolatba kereskedőjével, hogy az eredetivel megegyező Philips
modellt rendeljen meg.
3.2 Ha meg kíván szabadulni régi készülékétől
• Az Ön készülékét magas minőségi színvonalú, újrahasznosítható és
újrahasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és
gyártották.
• Ha a termékhez ez az áthúzott kerekes kukát ábrázoló rajz
tartozik, ez arra utal, hogy a termékre a 2002/96/EK Európai
Irányelv vonatkozik.
• Tájékozódjon az Ön közelében elérhető szakosodott begyűjtő
helyekről, hogy hol adhat le elektromos és elektronikus termékeket.
• Kövesse az Önnél érvényes rendelkezéseket, és ne keverje a régi
készüléket általános háztartási szemét közé. Ha gondoskodik a régi
készülék szakszerű megsemmisítéséről, ezzel elejét veszi annak, hogy
a környezetet és az emberi egészséget káros következményeknek
tegye ki.
• Az áramellátó telepek (így a beépíthető újratölthető akkumulátorok
is) olyan anyagokat tartalmaznak, melyek szennyezhetik a környezetet.
Minden telepet hivatalos begyűjtőhelyen kell leadni.
Használati útmutató
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Az Ön digitális Voice Tracere
Fejhallgató aljzat
Mikrofon aljzat
Beépített mikrofon
Felvétel / Szünet / Bekapcsolás
Stop / Kijelzés / Törlés
Hangszóró
Menü
Index / Mappa / Ismétlés
Kijelző
Felvétel / Lejátszás kijelző
Hangerő fel
Táp be/ki, Felvétel/Szünet, Lejátszási seb.
Gyors előre / Fájlkiválasztás / Menükiválasztás
Hangerő le
Gyors vissza / Fájlkiválasztás / Menükiválasztás
Hold kapcsoló
Teleptartó
USB aljzat
Szíjtartó nyílás
1
2
10
11
3
12
15
9
13
14
8
7
4
6
16
5
17
19
Használati útmutató
MAGYA R
4
18
21
5
Az első lépések
5.1
Helyezze be a telepeket
készülék használata közben veszi ki, ezzel a fájl sérülését okozhatja.
• Amikor a telepek majdnem teljesen lemerültek, erre a telepjelző
villogása hívja fel a figyelmet.
1 Csúsztassa félre a teleptartó fedelét.
2 Helyezze be megfelelő polaritással, a feltüntetett módon a
telepeket, és zárja vissza a fedelet.
5.2
1
Bekapcsolás/kikapcsolás
2
1 Bekapcsoláshoz nyomja meg a f gombot 1 , amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a HELLO A .
2 A kikapcsoláshoz nyomja meg a f gombot, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a BYE.
D Megjegyzés
• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a Voice Tracert, vegye ki a
telepeket. A telepek szivárgása károsíthatja a Voice Tracert.
• Ha a Voice Tracer nem jól működik, vegye ki a telepeket, majd‑
helyezze be ismét őket.
• Állítsa le a készüléket, mielőtt telepeket cserélne. Ha a telepeket a
22
1
A
Használati útmutató
5.4 A Voice Tracer használata számítógéppel
A Voice Tracer USB tömegtárolóként lehetőséget kínál fájlok
mentésére, biztonsági tárolására és mozgatására. A Voice Tracer
USB csatlakozón keresztül kapcsolható össze számítógéppel, és nem
igényli különleges szoftver telepítését. A Voice Tracer automatikus
eltávolítható meghajtóként kerül megjelenítésre, így a készülékről és a
készülékre egyszerűen egérrel húzhatók át a fájlok.
D Megjegyzések
• Ne válassza le a Voice Tracert a számítógépről, miközben fájlokat mozgat a készülékről vagy a készülékre. Amikor a felvétel/lejátszás jelzőlámpa narancsszínű fénnyel villog, folyamatban van a fájlok mozgatása.
• Ne formázza számítógépen a Voice Tracer meghajtóját.
6
Felvétel
6.1
Felvétel a bépített mikrofonnal
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot 1 a készülék leállított
állapotában, hogy kiválaszthassa a kívánt mappát A .
2 Nyomja meg a g gombot 2 a felvétel elindításához. A felvétel/
lejátszás kijelző piros fénnyel világít B . Irányítsa a beépített
mikrofont a hangforrás felé.
3 A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a g gombot 2 . A
felvétel/lejátszás kijelző villogni kezd B , és a PAUSE szaggatottan
jelez a kijelzőn C . Nyomja meg ismét a g gombot a felvétel
folytatásához.
4 A felvétel leállításához nyomja meg a j / DEL gombot 3 .
B
1
2
A
3
C
Használati útmutató
23
MAGYA R
5.3 Tartás funkció
Amikor a HOLD kapcsoló Hold helyzetben van, a készülék egyetlen
gombja sem kezelhető. Hold állapotban látható rövid ideig a kijelzőn,
majd a kijelző kikapcsol. A Voice Tracer a HOLD kapcsoló Off állásba
történő mozgatásával szabadítható fel.
D Megjegyzések
• A felvétel elindítása előtt állítsa be a kívánt beszédhang működtető
funkciót és a felvételi módot (lásd A beállítások testreszabása alatt a 28.
oldalon), ahol további részleteket tudhat meg.
• Készítsen próbafelvételt, hogy meggyőződjön a Voice Tracer helyes
beállításáról.
• Tartsa nyomva az f gombot felvétel közben a hátralévő felvételi idő
megjelenítéséhez.
• Nyomja meg a b gombot felvétel közben új fájl létrehozásához.
• Egy mappában maximum 99 fájl tárolható, a teljes tárolási kapacitás
396 fájl (egyenként 99 fájl 4 mappában).
• Ha a felvételi idő meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást, vagy ha
a fájlok száma eléri a 396-ot, a felvétel megáll, és megjelenik a ’FULL’
felirat. Töröljön vagy helyezzen át számítógépre néhány felvételt.
• Felvétel közben ne vegye ki a telepeket. Ennek a készülék működési
rendellenessége lehet a következménye.
• Ha hosszabb ideig kíván felvételt készíteni, a felvétel megkezdése előtt
cserélje ki a telepeket.
6.3 Indexjelek hozzáadása
Egy felvétel meghatározott pontjainál indexjeleket használhat
referenciaként.
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot felvétel közben indexjel
hozzáadásához. Az indexszám egy másodpercre megjelenik.
D Megjegyzések
• Az
ikon azt jelzi, hogy a felvételben indexjelek vannak.
• Egy fájlhoz max. 32 indexjel rendelhető hozzá.
6.2 Felvétel külső mikrofonnal
Ha külső mikrofonnal szeretne felvételt készíteni, csatlakoztassa azt a
mikrofon aljzatra, majd kövesse ugyanazt az eljárást, mint a beépített
mikrofonnal.
24
Használati útmutató
Lejátszás
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot, 1 miközben a felvevőkészülék
leállított állapotban van, a kívánt A mappa kiválasztása érdekében .
2 Nyomja meg a h vagy a b dombot 2 a lejátszani kívánt fájl
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a f gombot 3 . A lejátszási idő leolvasható a
kijelzőn, és a zöld LED B világít.
4 Állítsa be a hangerőt a + és a – gombbal 4 .
5 A felvétel leállításához nyomja meg a j / DEL gombot 5 . Az aktuális
fájl teljes lejátszási ideje C leolvasható a kijelzőről.
6 Nyomja meg ismét az f gombot, hogy a lejátszás az előző helyről
folytatódjon.
B
1
4
3
7.1
Lejátszási funkciók
7.1.1 Lassú, gyors, normál lejátszás
Tartsa nyomva az f gombot 1 másodpercen keresztül vagy hosszabb
ideig a normál, a lassú vagy a gyors lejátszás kiválasztásához.
7.1.2 Keresés
Tartsa nyomva a h vagy a b gombot lejátszás közben, ha gyorsan
előre vagy vissza kíván keresni az aktuális fájlban. A gombot elengedve
folytathatja a lejátszást a kiválasztott sebességgel.
A
2
5
C
Használati útmutató
D Megjegyzés
Amikor a fejhallgató az EAR dugaljra csatlakozik, a felvevőkészülék
hangszórója kikapcsolt állapotban van.
MAGYA R
7
7.1.3 Vissza és előre léptetés
Nyomja meg a h vagy a b gombot lejátszás közben az éppen játszott
25
fájl elejére vagy a következő fájlhoz előre történő léptetéshez. Ha a fájl
indexjeleket tartalmaz, a lejátszás ennél a pontnál kezdődik el.
7.2 Lejátszási lehetőségek
A Voice Tracer alkalmas fájlok ismételt vagy véletlenszerű lejátszására.
7.2.2 Egy fájl vagy egy mappa ismétlése
1 Tartsa nyomva az INDEX / a gombot 1 másodpercre vagy hosszabb
ideig a lejátszási módok közötti kapcsoláshoz (fájl ismétlése, mappa
ismétlése vagy normál lejátszás).
Ikon
Jelentés
REP. FILE
Egy fájl többszöri lejátszása
REP. FOLD Minden fájl többszöri lejátszása a mappán belül
7.2.1 Felvételsorozat ismétlése
1 Ha egy dal egy részét egyszer vagy többször meg kívánja ismételni,
nyomja meg az INDEX / a gombot 1 a kiválasztott kezdési
pontnál. REP. A – B villog a kijelzőn A .
2 Nyomja meg ismét az INDEX / a gombot a kiválasztott befejezési
pontnál. Az ismétlés megkezdődik.
3 Nyomja meg a j / DEL gombot 2 a lejátszás leállításához vagy nyomja
meg az INDEX / a gombot a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.
1
2
26
A
Használati útmutató
Törlés
1 Nyomja meg az INDEX / a gombot, miközben a felvevőkészülék
leállított állapotban van, a kívánt mappa kiválasztása érdekében.
2 Nyomja meg a j / DEL gombot 1 másodpercig vagy hosszabb ideig.
Az DELETE felirat jelenik meg a kijelzőn.
3 Nyomja meg a h vagy a b gombot a törlés kiválasztásához:
Ikon
Jelentés
FILE
Egyetlen fájl törlése
FOLD
Egy mappában az összes fájl törlése
Egy fájlban az összes indexjel törlése
4 Nyomja meg a f gombot.
5 Nyomja meg a h vagy a b gombot a törölni kívánt fájl, mappa
vagy az indexjeleket tartalmazó fájl kiválasztása érdekében.
6 Nyomja meg ismét az f gombot. N (No) látható a kijelzőn.
7 Nyomja meg a h vagy a b gombot az Y (Yes = igen) kiválasztása
érdekében.
8 Nyomja meg a f gombot a megerősítéshez.
D Megjegyzés
A sorszámok automatikusan újból kiosztásra kerülnek.
9
A firmware frissítése
Az Ön Voice Tracer készülékét egy firmware elnevezésű belső program
vezérli. A www.philips.com/dictation helyen rendszeres időközönként
nézze meg, hogy vannak-e új firmware frissítések.
1 Töltse le a firmware frissítést Voice Tracere számára a www.philips.
com/dictation > Support Center > Software Downloads helyről, és
tárolja a fájlt a Voice Tracer gyökér könyvtárában.
2 A menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot 1 a készülék
leállított állapotában.
3 Nyomja meg a h vagy a b gombot 2 az UPDATE A
kiválasztásához.
4 Nyomja meg a f gombot 3 . N (No) látható a kijelzőn.
5 Nyomja meg a h vagy a b gombot 2 az Y (Yes = igen)
kiválasztásához.
6 Nyomja meg ismét az f gombot az új firmware telepítéséhez.
3
1
2
A
Használati útmutató
27
MAGYA R
8
Menü
10 A beállítások testreszabása
1 Nyomja meg a MENU gombot 1 , miközben a készülék leállított
állapotban vagy rádióvétel üzemmódban van, hogy megnyíljon a
menü.
2 Nyomja meg a h vagy a b gombot 2 , hogy kiválasszon egy
menüpontot A .
3 Nyomja meg a f gombot 3 egy almenü eléréséhez.
4 Nyomja meg a h vagy a b gombot 2 egy beállítás
megváltoztatásához.
5 Nyomja meg a f gombot 3 a kiválasztás megerősítéséhez.
6 Nyomja meg a MENU gombot 1 az aktuális beállítási menüből
való kilépéshez.
3
1
2
A
28
Beállítás Jelentés
Választási lehetőség három felvételi mód között:
HQ
HQ, SP és LP a hosszabb felvételi időhöz. Lásd
SP
a Műszaki adatok alatt a 30. oldalon, ahol további
LP
részleteket tudhat meg a rendelkezésre álló felvételi
módokról és felvételi időkről.
SENSE HI
A felvétel érzékenységének beállítása a háttérzajok
LO
kizárásához és a felvételi környezethez való
alkalmazkodáshoz.
BEEP
On
A készülék hangjelzéssel reagál a gombok
Off
működtetésére vagy a hibákra.
VA
On
Beszédhanggal működtetett felvétel, amely a
Off
kézhasználat nélküli felvételindítás kényelmi funkciója. A beszédhanggal működtetett felvétel aktív
állapotában a felvétel akkor kezdődik, amikor Ön
beszélni kezd. Amikor nincs beszédhang, a készülék
három másodpercnyi csend után automatikusan
szünet állapotba kerül, és akkor folytatja a felvételt,
amikor ismét beszédhangot észlel.
FORMAT Yes
Valamennyi fájl törlése a készüléken a
No
programozott rádióállomásokkal együtt. Másoljon
át minden fontos fájlt számítógépre, mielőtt a
készüléket formázná.
VER
A firmware verzió és a kibocsátási dátum
megjelenítése.
REC
Használati útmutató
11 Hibaelhárítás
A készülék nem játssza le a felvételeket
A készülék HOLD üzemmódban van. Csúsztassa a HOLD kapcsolót Off
helyzetbe.
Nem vesz fel semmit a készülék
A készülék HOLD üzemmódban van. Csúsztassa a HOLD kapcsolót Off
helyzetbe.
Lemerültek a telepek, vagy nincsenek jól betéve. Helyezzen be új
telepeket, és győződjön meg a telepek megfelelő behelyezéséről.
MAGYA R
Nem kapcsolható be a készülék
Lemerültek a telepek, vagy nincsenek jól betéve. Helyezzen be új
telepeket, és győződjön meg a telepek megfelelő behelyezéséről.
Nem készített még felvételeket. Ellenőrizze a felvételek számát.
Lehet, hogy elérte a felvételek maximális számát, vagy kimerült
a felvételi kapacitás. Töröljön néhány felvételt, vagy helyezzen át
felvételeket külső készülékre.
Nem hallható semmi a hangszóróból
Lehet, hogy be van dugva a fejhallgató. Távolítsa el a fejhallgatót.
A hangerő a legalacsonyabbra van beállítva. Állítsa be a hangerőt.
A készülék nem állítható le, nem kapcsol szünet, lejátszás
vagy felvétel üzemmódba
A készülék HOLD üzemmódban van. Csúsztassa a HOLD kapcsolót Off
helyzetbe.
Nem hallható semmi a fejhallgatóban
A fejhallgató nincs jól bedugva. Dugja be jól a fejhallgatót.
A hangerő a legalacsonyabbra van beállítva. Állítsa be a hangerőt.
Használati útmutató
29
12 Műszaki adatok
Csatlakozások
• USB: Nagy sebességű 2.0 mini-USB
• Mikrofon: 3.5 mm, impedancia 2,2 kΩ
• Fejhallgató: 3,5 mm, impedancia 16 Ω vagy nagyobb
Kijelző
• Típus: LCD, szegmens
• Kijelző átlóméret: 39 mm / 1,5 in.
Felvételi formátum
• .mp3 (Mpeg 1/Audio Layer 3)
Felvételhordozó
• Beépített flash-memória
Mikrofon
• Beépített: mono
• Külső: mono
30
Felvételi idő
• LFH 600 (512 MB):
HQ mód (.mp3 / mono): 16,5 óra
SP mód (.mp3 / mono): 22 óra
LP mód (.mp3 / mono): 33,5 óra
• LFH 620 (1024 MB):
HQ mód (.mp3 / mono): 35 óra
SP mód (.mp3 / mono): 46,5 óra
LP mód (.mp3 / mono): 69,5 óra
Tömörítési arány / mintavételezési frekvencia
• HQ mód: 64 kbps / 22 kHz
• SP mód: 48 kbps / 16 kHz
• LP mód: 32 kbps / 16 kHz
Hangszóró:
• Beépített 30 mm dinamikus hangyszóró, kerek
• Kimenő teljesítmény: 110 mW
Üzemi körülmények
• Hőmérséklet: 5° - 45° C
• Páratartalom: 10 % - 90 %
Áramellátás
• Telep típusa: két Philips AAA alkáli telep (LR03
vagy R03)
• Telep élettartama (LP mód):
LFH 600: 30 óra
LFH 620: 45 óra
Méretek
• Termék méretei (Sz × Mé × Ma): 40 × 18,4 × 108 mm
• Súly: 80 g. telepekkel
Rendszerkövetelmények
• Windows Vista / XP / 2000, Mac OS X, Linux
• Szabad USB port
Használati útmutató
f
Declaration of Conformity
Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE
Model Number: LFH 600, LFH 620
Trade Name: Philips Digital Voice Tracer 600 / 620
Responsible Party: Philips Speech Processing
Address: 64 Perimeter Center East, Atlanta, GA 30346, USA
Telephone number: 888-260-6261
Website: www.philips.com/dictation
This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference.
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Disclaimer and notices
Philips performs extensive testing with the most popular configurations. However, since PC add-ons and device drivers are updated
continually, conflict-free operation cannot be guaranteed.
c
f
b
g
a
Discover the comprehensive range of high-end dictation products from Philips
www.philips.com/dictation
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Royal Philips Electronics or their respective owners.
© 2008 Royal Philips Electronics. All rights reserved.
Document version 1.0, 2008/08/29.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising