Philips | LFH0642/00 | Owner's Manual | Philips Voice Tracer digitális diktafon LFH0642/00 Felhasználói kézikönyv

Philips Voice Tracer digitális diktafon LFH0642/00 Felhasználói kézikönyv
Regisztrálja termékét és használja a következő támogatását:
www.philips.com/welcome
LFH0642
LFH0646
HU Felhasználói Kézikönyv
Tartalomjegyzék
1
Üdvözöljük
Terméktulajdonságok
3
3
2
Fontos
Biztonság
Hallás védelme
Az idős készülékek leselejtezése
4
4
4
5
Az Ön Voice Tracer digitális felvevője
A csomag tartalma
Áttekintés
6
6
7
3
4
5
Első lépések
Az elem behelyezése
Az elem töltése
Be-/kikapcsolás
Billentyűzár (HOLD-funkció)
A Voice Tracer készülék használata számítógéppel
Felvétel
Felvétel az integrált mikrofonnal
Felvétel külső mikrofonnal
Index jelölések beszúrása
8
8
8
9
9
9
6
Lejátszás
Egy felvétel
Lejátszási funkciók
Ismételt lejátszás
12
12
12
13
7
Törlés
Fájlok és index jelölések törlése
15
15
8
Beállítások testre szabása
16
9
A firmware frissítése
18
10
Gyakran Intézett Kérdések
19
11
Műszaki adatok
20
10
10
11
11
Tartalomjegyzék
2
1
Üdvözöljük
Üdvözli Önt a Philips! Köszönjük, hogy vállalatunk terméke mellett
döntött. Honlapunkon átfogó terméktámogatást kaphat: felhasználói
kézikönyvek, szoftver-letöltések, szavatossági információk és sok
minden egyéb:
www.philips.com
Terméktulajdonságok
• ClearVoice – a halk felvételi passzusok dinamikus felerősítése a kiváló
érthetőség érdekében
• One-Touch Recording – kikapcsolt állapotban is egy gombnyomásra
elindul a felvétel!
• Felvétel közkedvelt MP3-formátumban
• Szupergyors adatátvitel USB 2.0 nagy sebességű kapcsolattal
• Beszédre aktiválódó felvétel a kéz nélküli diktáláshoz
• USB-háttértár a maximális kompatibilitás érdekében
• Gyors és egyszerű adatkezelés négy mappa segítségével
 Tartalomjegyzék
Üdvözöljük
3
2
Fontos
Biztonság
• Védje a készüléket az esőtől és a víztől, így elkerülhető a rövidzárlat.
• A készüléket ne tegye ki hőnek, vagy a közvetlen napsugárzás okozta
hőnek.
• Ügyeljen rá, főleg a csatlakozásoknál, hogy a kábel ne csípődjön be.
• Fájljairól készítsen biztonsági másolatot. A Philips az adatvesztésért
nem tehető felelőssé.
Fontos (Fejhallgatós modelleknél):
A Philips garantálja, hogy az audió készülék hangteljesítménye megfelel
a hatályos szabályozásoknak, de ez csak a modellhez tartózó eredeti
fejhallgatókra vonatkozik. Ha ez a fejhallgató modellt lecseréli, a
kereskedőtől kérjen egy eredetivel megegyező paraméterekkel
rendelkező Philips modellt.
Hallás védelme
A fejhallgató alkalmazásakor tartsa be a következő
irányelveket:
• A hangerőt mérsékeltre állítsa és ne hallgassa túl hosszú ideig
fejhallgatón keresztül.
• Ügyeljen rá, hogy ne állítsa a hangerőt magasabbra, mit amit hallása
elvisel.
• A hangerőt csak addig növelje, amíg azt is hallja, hogy mi történik Ön
körül.
• Veszélyes helyzetekben legyen óvatos, vagy ideiglenesen
szüneteltesse a használatot.
• Amikor autóval, kerékpárral, gördeszkával, stb. közlekedik sose
használja a fejhallgatót. Ezzel veszélyeztetheti a forgalmat és
megsértheti a közlekedési szabályokat.
 Tartalomjegyzék
Fontos
4
Az idős készülékek leselejtezése
• A készülékek gyártásához kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
kerültek felhasználásra, melyek újrahasznosíthatóak.
• Az áthúzott szeméttároló jelzés arra utal, hogy a készülék
megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.
• Érdeklődjön régiója elektromos és elektronikus
készülékekre vonatkozó szelektív hulladékgyűjtési
rendszerét illetően.
• Tartsa be a vonatkozó előírásokat és a termékeket nem a normál
háztartási hulladékkal együtt selejtezze le. Az elhasználódott
készülékek szakszerű leselejtezése által elkerülhető a környezet és az
egészség káros befolyásolása.
• Az elemek és akkumulátorok környezetkárosító anyagokat
tartalmaznak. Ezeket a hivatalos gyűjtőhelyeken kell leadni.
 Tartalomjegyzék
Fontos
5
3
Az Ön Voice Tracer digitális felvevője
A csomag tartalma
0612
LFH
0617
LFH
0632
LFH
0633
LFH
0642
LFH
46
06
LFH
0652
LFH
ks
Quic
get
e
guid
rt at
1 × AAA
Elem
suppo
and
e
duct elcom
ur pro
om/w
ter yo
Regis
tar t
s.c
philip
www.
Digitális
felvevő
Gyors útmutató
USB-kábel
Kihangosító-Headset
 Tartalomjegyzék
Az Ön Voice Tracer digitális felvevője
6
Áttekintés
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 Tartalomjegyzék
1
15
17
2
16
18
3
4
5
10
g
3
Felvétel-/lejátszás-visszajelző
Kijelző
Hold-kapcsoló
Index, mappa, ismétlés (INDEX/a)
Gyors visszatekerés, fájl kiválasztása, menüopciók
módosítása (h)
Menü (MENU)
Be-/kikapcsolás, lejátszás/szünet, lejátszási
sebesség (f )
Hangszóró
Tartókötél nyílása
Hangosítás, menüpont választás (+)
Felvétel, szünet, bekapcsolás (g)
Gyors előretekercselés, fájl kiválasztása
Menüopciók módosítása (b)
Stop, kijelző feliratai, törlés (j/DEL)
Halkítás, menüpont választás (–)
Mikrofon-csatlakozás (MIC)
USB-hüvely
Fejhallgató-csatlakozás (EAR)
Integrált mikrofon
11
j/DEL
2
MENU INDEX /a
1
12
f
6
13
7
14
8
9
Az Ön Voice Tracer digitális felvevője
7
4
Első lépések
Az elem behelyezése
• Amikor az elem már majdnem lemerült, az elemvisszajelző villogni
kezd.
1 Távolítsa el az elemrekesz fedelét.
2 Helyezze be az elemet a leírás szerint. Ügyeljen a megfelelő
polaritásra.
AA
A
3 Zárja le az elemfedelet.
D Megjegyzések
• Amennyiben hosszabb ideig nem használja a Voice Tracer készüléket,
vegye ki belőle az elemet. A Voice Tracer az esetlegesen kifolyó elem
következtében károsodhat.
• Amennyiben a Voice Tracer nem működik megfelelően, vegye ki
belőle az elemet, majd helyezze vissza.
• Állítsa le a Voice Tracer készüléket az elem cseréje előtt.
Amennyiben az elemet működés közben veszi ki a Voice Tracer
készülékből, sérülhet a fájl.
 Tartalomjegyzék
Az elem töltése
A Philips LFH9154 típusú újratölthető elemet a Voice Tracer
készülékben hagyva is töltheti. Amikor a Voice Tracer készülék
csatlakoztatva van egy számítógéphez, az újratölthető elem
automatikusan töltődik. Egy komplett töltési ciklus kb. 2,5 órát vesz
igénybe.
D Megjegyzések
• Az elemeket az első használat előtt töltse fel teljesen.
• A számítógépnek bekapcsolva kell lennie a töltés során.
• Amennyiben a számítógép USB-csatlakozója nem biztosít elegendő
energiát, deaktiválja a feltöltési funkciót (részleteket itt olvashat:
Fejezet: 8, Beállítások testre szabása oldal: 16) és használja a külső
töltőberendezést.
Első lépések
8
Be-/kikapcsolás
A Voice Tracer készülék használata számítógéppel
1 A készülék bekapcsolásához tartsa nyomva az f billentyűt addig,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik egy rövid animáció [ ].
2 Stop módban tartsa lenyomva az f billentyűt addig, míg meg nem
jelenik a BYE felirat.
A Voice Tracer mint USB háttértár egyszerű módszereket kínál a fájlok
tárolására, biztonságba helyezésére és mozgatására. A Voice Tracer
készüléket egy USB-csatlakozóval kötheti össze a számítógéppel. Nincs
szükség speciális szoftverek telepítésére. A Voice Tracer automatikusan
megjelenik, mint cserélhető meghajtó.
Billentyűzár (HOLD-funkció)
D Megjegyzések
• A Voice Tracer készüléket ne válassza le a számítógépről, amíg a
fájlokat a készülékről, illetve készülékre másolja. Amíg a fájlátvitel
tart, a narancsszínű felvétel/lejátszás-visszajelző folyamatosan
villog 1 .
1 Tolja a HOLD kapcsolót felfelé a Hold állásba az összes billentyű
lezárásához.
• A kijelzőn rövid ideig megjelenik az „On Hold” felirat, majd a kijelző
deaktiválásra kerül.
HOLD
1
2 A billentyűzárat úgy oldhatja fel ismét, ha a HOLD kapcsolót az
Off állásba (lefelé) tolja.
 Tartalomjegyzék
• A Voice Tracer meghajtóját ne számítógép segítségével formatálja. A
formatálás a Voice Tracer készülékkel magával a megfelelő
fájlrendszert alkalmazza és automatikusan létrehozza a szükséges
mappákat.
Első lépések
9
5
Felvétel
Amikor az első felvételt készíti a Voice Tracer készülékkel, vegye
figyelembe az ebben a fejezetben tárgyalt megjegyzéseket!
Felvétel az integrált mikrofonnal
1 Stop módban nyomja meg az INDEX/a gombot, így kiválaszthatja
a kívánt mappát.
2 A g billentyű megnyomásával indíthatja el a felvételt.
• A felvétel/lejátszás-visszajelző pirosan világít.
• Az integrált mikrofont irányítsa a hangforrásra.
3 A g billentyű megnyomásával állíthatja le a felvételt.
• A felvétel/lejátszás-visszajelző villog és a kijelzőn a PAUSE felirat villog.
4 A g billentyű újbóli megnyomásával folytathatja a felvételt.
5 A j/DEL billentyű megnyomásával fejezheti be végleg a felvételt.
 Tartalomjegyzék
D Megjegyzések
• A felvétel előtt válassza ki a megfelelő beszédre bekapcsolási funkciót
és a felvételi módot. (A részleteket itt találhatja meg: Fejezet: 8,
Beállítások testre szabása oldal: 16).
• Próbafelvétel készítésével meggyőződhet róla, hogy a Voice Tracer
beállításai megfelelőek-e.
• Felvétel közben tartsa lenyomva az f billentyűt, így megjelenik a
hátralévő idő.
• Új fájl létrehozásához felvétel közben nyomja meg a b billentyűt.
• Minden egyes mappában maximálisan 99 fájl tárolható, a teljes
kapacitás 396 fájl (99 fájl × 4 mappa).
• Ha a felvételi idő túllépi a rendelkezésre álló kapacitást, vagy elérésre
kerül a 396 fájl, a felvétel leáll és megjelenik a „FULL” felirat. Töröljön
felvételeket, vagy helyezze át őket egy számítógépre.
• Az elemeket ne vegye ki a készülékből felvétel közben. Ez a készülék
meghibásodásához vezethet.
• Hosszabb felvétel esetén, a felvétel megkezdése előtt cseréljen
elemet.
Felvétel
10
Felvétel külső mikrofonnal
Amennyiben külső mikrofonnal kíván felvenni, csatlakoztassa a
mikrofont a mikrofonbemenethez és folytassa ugyanúgy mint az
integrált mikrofon esetében. Külső mikrofon csatlakoztatásakor az
integrált mikrofon kikapcsol.
D Megjegyzések
• Ez a szimbólum
tartalmaz.
1 jelzi, hogy egy felvétel index jelöléseket
1
Index jelölések beszúrása
Az index jelölésekkel a felvétel vonatkoztatási pontok jelölhetők meg
(pl. új beszédtéma indításának megjelölése).
1 Index jelölések elhelyezéséhez felvétel közben nyomja meg az
INDEX/a gombot.
• Az index jelölés száma egy másodpercig kijelzésre kerül.
 Tartalomjegyzék
• Fájlonként maximálisan 32 index jelölés helyezhető el.
Felvétel
11
6
Lejátszás
Egy felvétel
Lejátszási funkciók
1 Stop módban nyomja meg az INDEX/a gombot, így kiválaszthatja
a kívánt mappát.
2 Nyomja meg a h vagy b billentyűt a lejátszandó fájl
kiválasztásához.
3 Nyomja meg az f billentyűt.
• A lejátszás időtartama megjelenik a kijelzőn és a zöld felvétel/
lejátszás-visszajelző világít.
4 A + és – billentyűkkel állíthatja be a hangerőt.
5 A j/DEL billentyű megnyomásával fejezheti be a lejátszást.
• A fájl teljes lejátszási ideje megjelenik a kijelzőn.
6 Az f billentyű újbóli megnyomásával folytathatja a lejátszást a
korábbi helyen.
Egy fájl kiválasztása
1 Stop módban röviden nyomja meg a b billentyűt, így a következő
fájl elejére lép.
2 Stop módban röviden nyomja meg a h billentyűt, így az előző fájl
elejére lép.
Lassú, gyors, normál lejátszás
1 Lejátszás közben minimum egy másodpercre nyomja le az f
1
billentyűt, így válthat a normál, lassú
és gyors
lejátszás között.
D Megjegyzés
Amennyiben a fejhallgató kimenethez fejhallgató csatlakozik, a
hangszóró inaktívvá válik.
1
 Tartalomjegyzék
Lejátszás
12
Keresés
Ismételt lejátszás
1 Lejátszás alatt tartsa lenyomva a h vagy a b billentyűt, így nagy
sebességgel előre vagy hátra mozoghat az aktuális fájlban.
2 Ha felengedi a billentyűt a lejátszás a kiválasztott sebességgel
folytatódik.
Úgy is beállíthatja a Voice Tracer készüléket, hogy az folyamatosan
ismételve játssza le a fájlokat.
Gyors hátra- és előremenet / egy index jelölés gyors
megkeresése
1 Ha egy ismétlendő szakaszt, vagy hurkot szeretne meghatározni
egy fájlban, a kiválasztott kezdőponton nyomja meg az INDEX/a
billentyűt.
1 és megjelenik a
• A kijelzőn a következő szimbólum villog:
2 hurok szimbólum.
2 A végponton nyomja meg ismét az INDEX/a billentyűt.
• Az szakasz ismétlése elindul.
3 A lejátszás leállításához nyomja meg a j/DEL billentyűt, vagy a
normál lejátszáshoz való visszatéréshez az INDEX/a billentyűt.
1 Lejátszás közben nyomja meg a h vagy a b billentyűt, így a
lejátszott fájl elejére, vagy a következő fájlra lép. Ha a fájl
rendelkezik index jelölésekkel, a lejátszás a következő index
jelölésnél kezdődik.
Egy szakasz ismétlése
1
2
 Tartalomjegyzék
Lejátszás
13
Egy fájl vagy mappa ismételt lejátszása
1 Lejátszás közben legalább egy másodpercre nyomja le az
INDEX/a billentyűt, így átkapcsolhat lejátszási módok között
(fájl ismétlése, vagy mappa ismétlése).
2 Válassza ki a kívánt lejátszási módot:
Szimbólum Jelentés
Egy fájl ismétlése.
Az összes fájl ismétlése egy mappán belül.
 Tartalomjegyzék
Lejátszás
14
7
Törlés
Fájlok és index jelölések törlése
D Megjegyzés
A fájlok automatikusan kerülnek számozásra.
1 Stop módban nyomja meg az INDEX/a gombot, így kiválaszthatja
a kívánt mappát.
2 Minimálisan egy másodpercig tartsa lenyomva a j/DEL billentyűt.
• A kijelzőn megjelenik a DELETE felirat.
3 Nyomja meg a h vagy b billentyűt a törlési opció
kiválasztásához:
Szimbólum Jelentés
Egyetlen fájl törlése.
Az összes fájl törlése egy mappán belül.
Az összes index jelölés törlése egy fájlban.
4 Nyomja meg az f billentyűt.
5 Nyomja meg a h vagy a b billentyűket, így kiválasztja azt a fájlt,
a mappát, vagy az index jelöléseket tartalmazó fájlt, melyet törölni
kíván.
6 Nyomja meg ismételten az f billentyűt.
• Ekkor a NO (nem) felirat fog megjelenni.
7 Nyomja meg a h vagy b billentyűt a YES (igen) kiválasztásához.
8 Megerősítés képpen nyomja meg az f billentyűt.
 Tartalomjegyzék
Törlés
15
8
Beállítások testre szabása
Voice Tracer készüléke beállításait testre szabhatja a felvételi
szituációnak, vagy személyes preferenciáinak megfelelően.
1 Miközben a Voice Tracer stop módban van, a menü megnyitásához
nyomja meg a MENU gombot.
• A kijelzőn megjelenik a MODE felirat, az aktuálisan beállított felvételi
mód pedig villogni kezd.
2 Nyomja meg a + vagy a – billentyűt a beállítási szimbólumok
sávjának felfelé, vagy lefelé navigálásához.
3 Nyomja meg a h ill. b billentyűt a megjelenített beállítás
módosításához. Az új beállítás automatikusan érvénybe lép (kivétel:
A FORMAT és SPLIT funkciókat az f billentyűvel kell
megerősíteni).
4 Ezután további beállításokat is végrehajthat, vagy a MENU
billentyű megnyomásával elhagyhatja a menüt.
Szimbólum /
Opció
kijelző
Leírás
SLP
LP
SP
HQ
SHQ
Válasszon a különböző felvételi módok
közül: SHQ, HQ, SP, LP vagy SLP a
hosszabb felvételi időtartam érdekében.
Részleteket ehhez itt talál: Fejezet: 11,
Műszaki adatok oldal: 20.
Szimbólum /
Opció
kijelző
HI
LO
A felvételi érzékenység beállítása azt a célt
szolgálja, hogy a felvételi környezethez
igazíthassa a felvételt és elkerülhesse a
háttérzajok megjelenését.
On (Be)
Off (Ki)
A beszédre aktiválódó felvétel egy
praktikus funkció a gombnyomás nélküli
felvétel-indításhoz. Ha a beszédre
aktiválódó felvétel be van kapcsolva, a
beszéddel együtt elindul a felvétel is.
Amikor megszakad a beszéd, a Voice
Tracer három másodperc múlva
automatikusan leállítja a felvételt és csak
újbóli beszéd észlelésekor indítja újból a
felvételt.
On (Be)
Off (Ki)
A halk szakaszok automatikus felerősítése,
hogy a halk hangok érthetősége javuljon.
MIC
VA
CLVOICE
BEEP
 Tartalomjegyzék
Leírás
Yes (Igen) A Voice Tracer készülék a billentyűk
No (Nem) megnyomásakor, vagy hiba esetén hangot
ad ki.
Beállítások testre szabása
16
Szimbólum /
Opció
kijelző
5
15
Leírás
A Voice Tracer 5, vagy 15 perc tétlenség
után automatikusan kikapcsol.
AUTOOFF
FORMAT
Szimbólum /
Opció
kijelző
SPLIT
No (Nem) Az összes fájl törlése a Voice Tracer
Yes (Igen) készülékről. A memória törlése előtt
másolja át a felvevőn lévő összes fontos
fájlt a számítógépére.
Erősítse meg választását az f
billentyűvel
A Firmware verziójának és az
engedélyezés dátumának kijelzése.
Példa:
100
06/01/2010
INFO
On (Be)
Off (Ki)
DIVIDE
CHARGE
 Tartalomjegyzék
No (Nem) Egy nagy fájl felosztható két külön fájlra,
Yes (Igen) hogy ezáltal egyszerűbben lehessen
archiválni, vagy e-mailen elküldeni, vagy
amennyiben a fájl egy részét törölni
szeretné. Egy fájl felosztásához játssza le
azt addig a pontig, ahonnan felosztani
szeretné. Ezután nyissa meg a SPLIT
menüt.
Erősítse meg választását az f
billentyűvel
30
60
Ki
Az automatikus felosztás funkcióval a
felvétel 30 vagy 60 percenként
automatikusan új fájlba kerül. Ezáltal a
hosszabb, pl. megbeszélésekről, vagy
felolvasásokról készített felvételek
egyszerűbben megtalálhatóak,
szerkeszthetőek és archiválhatóak.
On (Be)
Off (Ki)
Amikor a feltöltési funkció be van
kapcsolva, az újratölthető elemek
automatikusan töltésre kerülnek, amikor a
Voice Tracer készüléket egy
számítógéphez csatlakoztatja.
A kijelző pár másodpercig világít, amikor
megnyom egy billentyűt.
LIGHT
Leírás
Beállítások testre szabása
17
9
A firmware frissítése
A Voice Tracer készüléket egy belső program, az úgynevezett Firmware
irányítja. A termék utógondozásának keretében a Firmware
továbbfejlesztésre kerül, vagy hibái kijavításra kerülnek.
Elképzelhető, hogy amióta Ön megvásárolta a Voice Tracer készüléket,
már megjelent a firmware egy újabb verziója (egy „frissítés”). Ebben az
esetben készüléke Firmware programját egyszerűen aktualizálhatja.
1 A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa a Voice Tracer
készüléket a számítógéphez.
2 Töltse le az Ön Voice Tracer modelljének megfelelő firmware
frissítést számítógépére a www.philips.com oldalról.
3 Másolja be az új Firmware fájlt a Voice Tracer főkönyvtárába.
4 Válassza le a Voice Tracer készüléket a számítógépéről, miután a
firmware automatikusan frissítésre kerül.
D Megjegyzések
• Kérjük, vegye figyelembe, hogy az aktualizálás elvégzéséhez a
Firmware fájlnak a gyökérkönyvtárban kell lennie.
• A frissítés végeztével a firmware fájl automatikusan törlődik. Ezután a
Voice Tracer kikapcsol.
 Tartalomjegyzék
A firmware frissítése
18
10
Gyakran Intézett Kérdések
Az itt megválaszolt leggyakrabban feltett kérdések azt a célt szolgálják,
hogy Ön egyszerűen megoldhassa a Voice Tracer készülékkel
kapcsolatban felmerülő problémákat. Amennyiben ez alapján nem tudja
megoldani a problémát, forduljon tanácsért a kereskedőjéhez, vagy
látogasson el weboldalunkra:
www.philips.com/support
A Voice Tracer nem játssza le a felvételeket.
• A Voice Tracer HOLD üzemmódban van. Tolja a HOLD kapcsolót
„Off” állásba.
• Az elem lemerült, vagy nincsen megfelelően behelyezve. Cserélje ki
az elemet és ügyeljen behelyezéskor a megfelelő elrendezésre.
• Nem vett fel semmit. Ellenőrizze a felvételek számát.
A Voice Tracer nem kapcsol be.
• Az elem lemerült, vagy nincsen megfelelően behelyezve. Cserélje ki
az elemet és ügyeljen behelyezéskor a megfelelő elrendezésre.
A Voice Tracer nem vesz fel semmit.
• A Voice Tracer HOLD üzemmódban van. Tolja a HOLD kapcsolót
„Off” állásba.
• A felvételek maximális száma, vagy a felvételi kapacitás elérésre
került. Töröljön felvételeket, vagy helyezze át őket egy külső
készülékre.
A Voice Tracer nem áll le, nem szakítja meg a funkciót, nem
vesz fel és játszik le.
• A Voice Tracer HOLD üzemmódban van. Tolja a HOLD kapcsolót
„Off” állásba.
A fejhallgatóból nem hallatszik semmi.
• A fejhallgató nincs megfelelően csatlakoztatva. Megfelelően
csatlakoztassa a fejhallgatót.
• A hangerő a legalacsonyabb értékre van beállítva. Megfelelően állítsa
be a hangerőt.
A hangszóróból nem hallatszik semmi.
• A fejhallgató csatlakoztatva van. Húzz a ki a fejhallgatót.
• A hangerő a legalacsonyabb értékre van beállítva. Megfelelően állítsa
be a hangerőt.
 Tartalomjegyzék
Gyakran Intézett Kérdések
19
11
Műszaki adatok
Csatlakozások
Fejhallgató
Mikrofon
USB
Felvétel
3,5 mm jack csatlakozó
Impedancia: 16 Ω vagy magasabb
3,5 mm jack csatlakozó
Impedancia: 2,2 kΩ
Nagy sebességű USB 2.0, Mini-aljzat
Formátum
Mikrofon
Felvételi módok
Bitráta
Kijelző
típus
Képernyő átlója
Háttérvilágítás
LCD szegmens kijelző
34,5 mm / 1,4 "
fehér
Felvételi idő (kb.)
2 GB
NAND Flash
igen
Mintavételezési ráta
Memória
Belső memória kapacitása
Beépített memória típusa
Cserélhető eszköz (PC)
 Tartalomjegyzék
MPEG1 Layer 3 (MP3)
beépített nagy érzékenységű alacsony
zajszintűmikrofon, mono
SHQ, HQ, SP, LP, SLP (MP3/mono)
SHQ: 192 kbit/s
HQ: 64 kbit/s
SP: 48 kbit/s
LP: 32 kbit/s
SLP: 8 kbit/s
SLP: 566 óra
LP: 142 óra
SP: 95 óra
HQ: 70 óra
SHQ: 24 óra
SHQ: 44,1 kHz
HQ: 22 kHz
SP/LP/ SLP: 16 kHz
Műszaki adatok
20
Méretek és súly
Hangszóró
típus
Átmérő
Kimeneti teljesítmény
Hangjavítás
beépített dinamikus hangszóró
23 mm / 0,9 "
110 mW
ClearVoice
Szélesség × Magasság ×
Mélység
Súly elemekkel.
38 × 105 × 16,4 mm / 1,5 × 4,1 × 0,6 "
55 g (0,12 lb)
Elem
típus
Szám
Tölthető
Élettartam (max.)
AAA/LR03 alkáli elemek vagy
Philips AAA NiMH-akkumulátor
LFH9154
1 db.
igen, USB-n keresztül, Philips NiMHakkumulátor LFH9154 eszközzel
22 óra (SLP felvételi módban)
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer
Port
Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux
szabad USB-csatlakozás
Üzemi feltételek
Hőmérséklet
Légnedvesség
 Tartalomjegyzék
5° – 45°C
10% – 90%, nem kondenzálódó
Műszaki adatok
21
A műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
A védjegyek a Royal Philips Electronics, vagy a vonatkozó birtokos tulajdonait képezik.
© 2010 Royal Philips Electronics. Minden jog fenntartva.
Dokumentumverzió: 2.0, 2010/08/08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising