Philips | MG7735/25 | Owner's Manual | Philips Multigroom series 7000 12 az 1-ben, arcra, hajra és testre MG7735/25 Felhasználói kézikönyv

Philips Multigroom series 7000 12 az 1-ben, arcra, hajra és testre MG7735/25 Felhasználói kézikönyv
Magyar
Fontos biztonsági tudnivalók
A készülék és a tartozékai első használata előtt figyelmesen olvassa el
ezt a tájékoztatót, és őrizze meg későbbi használatra. A különböző
termékek esetében a velük szállított tartozékok eltérhetnek.
Veszély
- Tartsa szárazon a tápegységet. (Kép 1.)
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.002.8770.1 (11/2016)
1
2
4
>75% recycled paper
>75% papier recyclé
3
Általános információk
- A készülék vízálló. (Kép 2.) Használható fürdés vagy zuhanyzás
közben, tisztítható vízcsap alatt öblítve. Biztonsági okokból a
készüléket vezeték nélkül használja.
- A tápegység 100 és 240 V közötti feszültséggel használható.
- A tápegység a 100–240 voltos hálózati feszültséget biztonságos 24
voltos feszültségre alakítja át.
- Maximális zajszint: Lc = 75 dB(A)
Újrahasznosítás
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál
Vigyázat!
háztartási hulladékként
- Az akkumulátort kizárólag a készülékhez mellékelt, (HQ8505)
(2012/19/EU). (Kép 3.)
levehető tápegységgel töltse.
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék beépített újratölthető
- A tápegység transzformátort tartalmaz. Ne vágja le a tápegységet a
akkumulátort tartalmaz, amelyet nem szabad háztartási hulladékként
vezetékről, és ne szereljen rá másik csatlakozódugót, mert ez
kezelni (Kép 4.)(2006/66/EK). Kérjük, hogy vigye el a készüléket egy
veszélyes.
hivatalos gyűjtőhelyre vagy egy Philips szervizközpontba, hogy
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai,
szakember távolítsa el az akkumulátort.
érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a készülék
- Tartsa be az elektromos és elektronikus termékek, akkumulátorok
működtetésében járatlan személyek is használhatják felügyelet mellett, és egyszer használatos elemek külön történő hulladékgyűjtésére
illetve ha felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos működtetésének vonatkozó országos előírásokat. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos
módjáról és az azzal járó veszélyekről. Ne engedje, hogy gyermekek
játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető negatív következmények megelőzéséhez.
karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Folyóvizes tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozóját a fali
Az akkumulátor eltávolítása
aljzatból.
Az akkumulátort csak a készülék leselejtezésekor távolítsa el. Az
- Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket. Ne használja a
akkumulátor eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék hálózati
készüléket, ha meghibásodott, mert ez sérülést okozhat. Minden
kábele ki van-e húzva a fali aljzatból, és hogy az akkumulátor teljesen
esetben eredeti típusúra cserélje ki a sérült alkatrészt.
lemerült-e.
- Ne próbálja kicserélni a készülék akkumulátorát.
Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, amikor szerszámot használ a
készülék szétnyitásához, és akkor is, amikor leselejtezi az
akkumulátort.
Figyelem!
1 Ellenőrizze, hogy a készülék hátulsó vagy elülső részén vannak-e
- Ne merítse a töltőállványt vízbe, és ne öblítse el vízcsap alatt
csavarok. Ha igen, távolítsa el őket.
sem.(Kép 1.)
2 Távolítsa el a készülék hátlapját és/vagy előlapját egy csavarhúzóval.
- Ne használja a tápegységet olyan fali aljzatban vagy fali aljzat
közelében, amelyhez elektromos légfrissítő van csatlakoztatva, mert az Ha szükséges, távolítson el további csavarokat és/vagy alkatrészeket is,
amíg meg nem találja a nyomtatott áramköri lapot és rajta az
a tápegység javíthatatlan károsodását okozhatja.
- A készüléket csak a használati útmutatóban jelzett rendeltetésszerű akkumulátort.
3 Távolítsa el az akkumulátort.
célra használja.
- A készüléket higiéniai okokból csak egy személy használhatja.
Garancia és terméktámogatás
- Soha ne használjon 80 °C-nál melegebb vizet a készülék
- A készülék tisztításához ne használjon sűrített levegőt, dörzsszivacsot, Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a
www.philips.com/support
maró hatású tisztítószert vagy súrolószert (pl. benzin vagy aceton).
weboldalra, vagy olvassa el a világszerte érvényes garancialevelet.
A garancia feltételei
A nemzetközi garanciafeltételek nem vonatkoznak a vágóegységekre,
mivel azok fogyóeszközök.
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez az Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes
vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising