Philips | BHD272/00 | Owner's Manual | Philips DryCare Pro hajszárító BHD274/00 Felhasználói kézikönyv

Philips DryCare Pro hajszárító BHD274/00 Felhasználói kézikönyv
1
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
2
BHD272
BHD274
Recyklace
– Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat
s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).
– Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických
a elektronických výrobků. Správnou likvidací
pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví.
g
A
B
2
f
Vyberte vhodný nástavec ( d, e ) na vysoušení a styling
a nasaďte jej na vysoušeč. ( e pouze pro model BHD274)
1
a
EN User manual
LV Lietotāja rokasgrāmata
BG ǝȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ
PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele
RO Manual de utilizare
ET Kasutusjuhend
RU Руководство пользователя
HR Korisnički priručnik
SK Príručka užívateľa
HU Felhasználói kézikönyv
SL Uporabniški priročnik
KK ʙǻǸDZǭǺȀȅȈǺȈʜǺʠǾʚǭǾȈ
SR Korisnički priručnik
LT
UK Посібник користувача
Vartotojo vadovas
2 Upravte přepínač teploty ( a ) a přepínač proudu
vzduchu ( b ) do požadované polohy. Stisknutím a
( f ) aktivujete chladný
podržením tlačítka Cool Shot
proud vzduchu a můžete po vysoušení nebo stylingu
zpevnit svůj účes.
b
D
C
c
d
Teplota
After use:
Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
hair or dust.
3 Clean the appliance by damp cloth.
4 You can also hang it with the hanging loop ( c ).
3
Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Consumer Care Center in your country.The phone number is
in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer
Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
2
Подсушаване на косата
Изберете подходяща приставка ( d, e ) за сушене
или оформяне и я поставете на сешоара. ( e само за
BHD274)
2 Настройте превключвателя за температура ( a ) и
превключвателя за въздушна струя ( b ) до желаната
позиция. Натиснете и задръжте бутона за студена
( f ) за студен въздушен поток, който
струя
фиксира прическата ви след сушене или оформяне.
Превключвател
Температура
Функция
Бързо сушене на
коса, мокра след
душа
Изсушете косата при
постоянна щадяща
Термозащита температура
Внимателно
изсушете косата си,
когато е почти суха,
за да запечатате
блясъка
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във
Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата
от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.
Силна въздушна
струя за бързо
изсушаване на гъста
коса
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
ръководство за потребителя и го запазете за справка в
бъдеще.
Настройка
Горещо
Български
1
Proud
vzduchu
1
Въздушна струя
Лека въздушна струя
за оформяне на
тънка коса
Pärast kasutamist:
1 Asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.
2 Juuksekarvade või tolmu eemaldamiseks võtke õhu
sissevoolu ava rest ( g ) ära.
3 Puhastage seade niiske lapiga.
4 Selle võite ka riputusaasa ( c ) abil üles riputada.
3
Silný proud vzduchu pro
rychlé vysoušení hustých
vlasů
Vypnutí
Po použití:
1 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
2 Sejměte z přístroje mřížku vstupu vzduchu ( g ) a
odstraňte vlasy nebo prach.
3 Přístroj čistěte vlhkým hadříkem.
4 Přístroj lze také zavěsit za smyčku ( c ).
•
•
•
Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou
nástavce) nebo pokud potřebujete jakékoli informace,
navštivte webovou stránku společnosti Philips
www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko péče
o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Telefonní číslo
najdete v záručním listu s celosvětovou platností. Pokud se
ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips
nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.
Eesti
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!
Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks
kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel
www.philips.com/welcome.
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.
Gently dry your hair, when
it is almost dry to seal in
the shine
Strong airflow for fast
drying thick hair
Airflow
Gentle airflow for styling
thin hair
Switch off
– Следвайте правилата на държавата си
относно разделното събиране на електрическите и
електронните продукти. Правилното изхвърляне помага
за предотвратяването на потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве.
Tugev õhuvoog
paksude juuste kiireks
kuivatamiseks
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a
předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
Õhuvoog
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használja a készüléket víz
•
közelében.
Ha fürdőszobában használja
a készüléket, használat után
húzza ki a csatlakozódugót a
•
fali aljzatból, mivel a víz még
kikapcsolt készülék esetén is
•
veszélyforrást jelent.
FIGYELMEZTETÉS:
Soha ne használja a
készüléket fürdőkád,
zuhanyzó, mosdókagyló, vagy
egyéb folyadékkal teli edény
közelében.
Használat után mindig húzza ki
•
dugót az aljzatból.
Túlhevülés esetén a készülék
automatikusan kikapcsol. Húzza
ki a készülék csatlakozódugóját
a fali aljzatból, és néhány
percig hagyja hűlni. Mielőtt
újra bekapcsolná a készüléket,
•
ellenőrizze a szellőzőrácsot,
hogy haj, szösz stb. nem
akadályozza-e a levegő
áramlását.
Ha a hálózati kábel
megsérült, a kockázatok
elkerülése érdekében Philips
szakszervizben vagy hivatalos
szakszervizben ki kell cserélni.
A készüléket 8 éven felüli
gyermekek, illetve csökkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességekkel rendelkező, vagy •
a készülék működtetésében
járatlan személyek is
használhatják, amennyiben ezt
felügyelet mellett teszik, illetve
ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és
az azzal járó veszélyeket. Ne
•
engedje, hogy gyermekek
játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül
•
nem tisztíthatják a készüléket,
és nem végezhetnek
felhasználói karbantartást rajta. •
A még nagyobb védelem
érdekében ajánlott egy
•
hibaáram-védőkapcsoló
(RCD) beépítése a fürdőszobát
ellátó áramkörbe. A hibaáramvédőkapcsoló a 30 mA névleges •
hibaáramot nem lépheti túl.
További tanácsot szakembertől •
kaphat.
Az áramütés veszélyének
•
elkerülése érdekében ne
helyezzen fémtárgyat a
levegőrácsokba.
Soha ne fedje le a levegő
bemeneti rácsot.
Mielőtt csatlakoztatná a
készüléket, ellenőrizze, hogy
•
az azon feltüntetett feszültség
•
megegyezik-e a helyi hálózati
feszültséggel.
•
Csak a kézikönyvben
meghatározott rendeltetés
szerint használja a készüléket.
Ne használja a készüléket
•
műhajhoz vagy parókához.
Ha a készülék csatlakoztatva
•
van a feszültséghez, soha ne
hagyja azt felügyelet nélkül.
Ne használjon más gyártótól
származó, vagy a Philips által
nem kifejezetten javasolt
tartozékot vagy alkatrészt.
Ellenkező esetben a garancia
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʧǽȒǾǿDzǽ ǪǙʦ
érvényét veszti.
ǛǾȈ3KLOLSVʘʞǽȈǸʖȈǾȈȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʥǽȒǾǿDzǽǰDzʘǭǿȈǾǿȈǮǭǽǸȈʘ
ʘǻǸDZǭǺȈǾǿǭʖȈǾǿǭǺDZǭǽǿǿǭǽǹDzǺDzǽDzdzDzǸDzǽǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzDZȒ
Ne tekerje a hálózati kábelt a
készülék köré.
ʦʜDZDzȀ
Mielőtt eltenné, várja meg, amíg ǎʞǸǿǭʚǮǭǻǾȈʥǺȒǹDZȒʘǭǸȈǼǿȈǿʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭǸDZȈʘǼDzǺ
ǿǭǾǿǭȀʖǭǮǻǸǹǭǶǿȈǺȈǺǮȒǸDZȒǽDzDZȒ (8 a készülék lehűl.
ǪǸDzǷǿǽdzʣǺDzȊǸDzǷǿǽǻǺDZȈʘʥǺȒǹDZDzǽDZȒʚʘǭǸDZȈʘǿǭǽȈǺǮʥǸDzǷ
dzǵǺǭȀdzʥǺȒǺDZDzǰȒDzǸȒʚȒǴDZȒʚDzǽDzdzDzǸDzǽȒǺǾǭʘǿǭʚȈǴʗǻʘȈǾʘǭ
A használatot követően ne
DZʞǽȈǾǿǭǾǿǭȀʘǻǽȅǭʖǭǺǻǽǿǭʖǭdzʣǺDzǭDZǭǹDZDzǺǾǭȀǸȈʖȈǺǭǿǵDzǿȒǺ
húzza meg a hálózati kábelt.
ǴǵȌǺDZȈʣǾDzǽDZȒʚǭǸDZȈǺǭǸȀʖǭǷʥǹDzǷǿDzǾDzDZȒ
Mindig a csatlakozódugónál
ǥǭȅǿȈǷDzǼǿȒǽȀ
fogva húzza ki a készülék
1 ǗDzǼǿȒǽȀǰDzdzʣǺDzǾʣǺDZDzȀǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺǸǭǶȈʘǿȈǮȒǽǾǭǼǿǭǹǭǺȈ
kábelét fali aljzatból.
ǿǭʚDZǭǼǻǺȈȅǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅǷDz d,e dzǭǸʖǭʚȈǴ
%+'ʜȅȒǺʖǭǺǭe
Ne működtesse a készüléket
2 ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǭȀȈǾǿȈǽȈǼʘǻǾʘȈȅȈǺȈʚ a dzʣǺDzǭȀǭǭʖȈǺȈ
nedves kézzel.
ǭȀȈǾǿȈǽȈǼʘǻǾʘȈȅȈǺȈʚ b ǷʜǶȒǺʘǭdzDzǿǿȒǷʜǶǰDzʥǴǰDzǽǿȒʚȒǴ
ǗDzǼǿȒǽȒǼǾʣǺDZDzǰDzǺǺDzǺǷDzǶȒǺǾʣǺDZDzǸǰDzǺȅǭȅǿȈʘǭǿȈǽȀʖǭǾȀȈʘ
A készüléket kizárólag Philips
ǭȀǭǭʖȈǺȈǺʜǽǸDzȀʜȅȒǺǾȀȈʘǿǭǶʜǽǸDzȀǿʜǶǹDzǾȒǺ f ǮǭǾȈǼ
hivatalos szakszervizbe vigye
ǿʞǽȈʚȈǴ
vizsgálatra, illetve javításra.
ʙǻǾȀ
ǜǭǽǭǹDzǿǽ
ǡȀǺǷȃǵȌ
A szakszerűtlen javítás a
ǨǸʖǭǸȅǭȅǿȈdzȈǸDZǭǹǷDzǼǿȒǽȀ
felhasználó számára különösen
ǨǾǿȈʘ
veszélyes lehet.
ǥǭȅȈʚȈǴDZȈǿʞǽǭʘǿȈǷʜǿȒǹ
•
•
Važno
Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
Šetrný proud vzduchu pro
úpravu řídkých vlasů
•
•
UPOZORENJE: Ovaj aparat
nemojte upotrebljavati blizu
vode.
Kad aparat upotrebljavate
u kupaonici, iskopčajte ga
nakon uporabe jer blizina vode
predstavlja opasnost, čak i kad
je aparat isključen.
UPOZORENJE: Aparat
nemojte upotrebljavati
blizu kada, tuševa,
umivaonika ili posuda s
vodom.
Nakon uporabe aparat
iskopčajte.
Ako se aparat pregrije,
automatski će se isključiti.
Isključite aparat te ga nekoliko
minuta ostavite da se ohladi.
Prije no što ponovo uključite
aparat provjerite rešetke
kako biste se uvjerili da nisu
blokirane nakupinama prašine,
kose itd.
Ako se kabel za napajanje
ošteti, mora ga zamijeniti
tvrtka Philips, ovlašteni Philips
servisni centar ili neka druga
kvalificirana osoba kako bi se
izbjegle potencijalno opasne
situacije.
Ovaj aparat mogu upotrebljavati
djeca iznad 8 godina starosti i
osobe sa smanjenim fizičkim ili
mentalnim sposobnostima te
osobe koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, pod uvjetom
da su pod nadzorom ili da su
primili upute u vezi rukovanja
aparatom na siguran način te
razumiju moguće opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati
aparatom. Ako nisu pod
nadzorom, djeca ne smiju čistiti
aparat niti ga održavati.
Kao dodatnu zaštitu
savjetujemo montiranje zaštitne
strujne sklopke (RCD) u strujni
krug koji opskrbljuje kupaonicu.
Ta sklopka mora imati preostalu
radnu električnu energiju
koja ne prelazi 30 mA. Savjet
zatražite od montažera.
Nemojte umetati metalne
predmete u rešetke za
propuštanje zraka kako biste
izbjegli opasnost od strujnog
udara.
Nikada ne blokirajte rešetke za
propuštanje zraka.
Prije no što priključite aparat
provjerite odgovara li mrežni
napon naveden na aparatu
naponu lokalne električne
mreže.
Aparat upotrebljavate isključivo
za radnje opisane u ovim
uputama.
Nemojte upotrebljavati aparat
na umjetnoj kosi.
Dok je aparat priključen na
napajanje, nikada ga nemojte
ostavljati bez nadzora.
Nikada nemojte upotrebljavati
dodatke ili dijelove drugih
proizvođača ili proizvođača
koje tvrtka Philips nije izričito
preporučila. Ako upotrebljavate
takve dodatke ili dijelove, vaše
jamstvo prestaje vrijediti.
Kabel za napajanje nemojte
omotavati oko aparata.
Prije pohrane pričekajte da se
aparat ohladi.
Nakon upotrebe nemojte
potezati kabel za napajanje.
Aparat obavezno iskopčajte
držeći utikač.
S aparatom nemojte raditi ako
su vam ruke mokre.
Aparat uvijek dostavite u
ovlašteni Philips servisni centar
na ispitivanje ili popravak.
Popravak od strane nestručnih
osoba može rezultirati izuzetno
opasnom situacijom za
korisnika.
Õrn õhuvoog õhukeste
juuste soengusse
seadmiseks
Väljalülitamine
postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom
prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
•
Fontos tudnivalók
•
1
ǍǎǍǖǘǍʙǨǔǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈǾȀDZȈʚ
dzǭǺȈǺDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
ǓȀȈǺǭǿȈǺǮʥǸǹDzDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈǼ
ǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈ
ǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴǞDzǮDzǮȒ
ʘʞǽǭǸDZȈʚʥȅȒǽȒǸǰDzǺǷʜǶȒǺDZDzDZDzǾȀʖǭ
dzǭʘȈǺǻǽǺǭǸǭǾȀȈʘǭȀȒǼǿȒǮǻǸȈǼ
DzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ
ǍǎǍǖǘǍʙǨǔʗʞǽǭǸDZȈ
ǯǭǺǺǭDZȀȅǮǭǾǾDzǶǺǺDzǹDzǾDz
ǾȀǹDzǺǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺǮǭǾʘǭ
ǴǭǿǿǭǽDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
ǜǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
ʘʞǽǭǸDZȈǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
ʗǭǿǿȈʘȈǴȈǼǷDzǿǾDzʘʞǽǭǸǭǯǿǻǹǭǿǿȈ
ǿʜǽDZDzʥȅDzDZȒʗʞǽǭǸDZȈǿǻǷʥǴȒǺDzǺ
ǭdzȈǽǭǿȈǼǮȒǽǺDzȅDzǹǵǺȀǿǮǻǶȈ
ǾȀȈǿȈʚȈǴʗʞǽǭǸDZȈʘǭǶǿǭDZǭǺǿǻǷʘǭ
ʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǭȀǭǿǻǽȈǺǿDzǷǾDzǽȒǼ
ǻǺȈʚǹǭǹȈʘǼDzǺȅǭȅǼDzǺǺDzǹDzǾDz
ǿǮǴǭǿǿǭǽǹDzǺdzǭǮȈǸȈǼʘǭǸǹǭʖǭǺȈǺ
ǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
ʗȀǭǿǾȈǹȈǴǭʘȈǹDZǭǺʖǭǺǮǻǸǾǭ
ʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǻǽȈǺǭǸǹǭȀȈʜȅȒǺ
ǻǺȈǿDzǷ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺDZǭ
3KLOLSVǹǭʘʞǸDZǭʖǭǺʘȈǴǹDzǿ
ǻǽǿǭǸȈʖȈǺDZǭǺDzǹDzǾDzǮȒǸȒǷǿȒ
ǹǭǹǭǺDZǭǽDZȈʚǷʜȅȒǹDzǺǭȀȈǾǿȈǽȀ
ǷDzǽDzǷ
ǎʞǸʘʞǽȈǸʖȈǺȈdzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈ
dzǭǾǿǭʖȈǮǭǸǭǸǭǽǹDzǺȁǵǴǵǷǭǸȈʘ
ǾDzǴȀǺDzǹDzǾDzǻǶǸǭȀʘǭǮȒǸDzǿǿDzǽȒ
ȅDzǷǿDzȀǸȒǺDzǮǻǸǹǭǾǭǿʣdzȒǽǵǮDzǾȒ
dzʣǺDzǮȒǸȒǹȒǭǴǭDZǭǹDZǭǽʘǭDZǭʖǭǸǭȀǹDzǺ
ǺDzǹDzǾDzʘʞǽȈǸʖȈǺȈʘǭȀȒǼǾȒǴ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭʘǭǿȈǾǿȈǺʞǾʘǭȀǸǭǽ
ǭǸʖǭǺdzʣǺDzǮǭǶǸǭǺȈǾǿȈʘǭȀȒǼǿDzǽDZȒ
ǿʜǾȒǺǰDzǺdzǭʖDZǭǶDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǭǭǸǭDZȈ
ǎǭǸǭǸǭǽʘʞǽǭǸǹDzǺǻǶǺǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷ
ǟǭǴǭǸǭȀdzʣǺDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺȈʚ
ʘȈǴǹDzǿǷʥǽǾDzǿȀdzʞǹȈǾȈǺǮǭǸǭǸǭǽ
ǮǭʘȈǸǭȀǾȈǴǻǽȈǺDZǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷ
ʗǻǾȈǹȅǭʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷʜȅȒǺǯǭǺǺǭǺȈʚ
ȊǸDzǷǿǽdzDzǸȒǾȒǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴDZȒǷ
ǹǭʘǾǭǿȈǺDZǭʥȅȒǽȒǸȀʘʞǽǭǸȈǺ
ǻǽǺǭǿȀʞǾȈǺȈǸǭDZȈǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈʚ
ǹʥǸȅDzǽǸDzǺǰDzǺdzʞǹȈǾǿǻǰȈǹǍ
ǹʣǺȒǺDzǺǭǾǼǭȀȈǷDzǽDzǷǛǽǺǭǿȀȅȈǹDzǺ
ǷDzʚDzǾȒʚȒǴ
ǪǸDzǷǿǽǿǻǰȈǾǻʘǼǭȀȈʜȅȒǺǭȀǭǷȒǽȒǼ
ȅȈʖǭǿȈǺǿǻǽǸǭǽʖǭǿDzǹȒǽǴǭǿǿǭǽDZȈ
ǾǭǸǹǭʚȈǴ
ǒȅȀǭʘȈǿǿǭǭȀǭǷȒǽȒǼȅȈʖǭǿȈǺ
ǿǻǽǸǭǽDZȈǮʥǰDzǹDzʚȒǴ
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǺDZǭ
ǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺǷDzǽǺDzȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
ǷDzǽǺDzȀǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺȒǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
ʗʞǽȈǸʖȈǺȈǻǾȈǺʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭ
ǷʥǽǾDzǿȒǸǹDzǰDzǺǮǭǾʘǭǹǭʘǾǭǿǿǭǽʖǭ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
ʗʞǽǭǸDZȈdzǭǾǭǺDZȈȅǭȅʘǭ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
ǝǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭ
ʘʞǽǭǸDZȈDzȅȀǭʘȈǿǿǭʘǭDZǭʖǭǸǭȀǾȈǴ
ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴ
ǎǭǾʘǭʥǺDZȒǽȀȅȒǸDzǽȅȈʖǭǽʖǭǺ
ǺDzǹDzǾDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǿȈ
ʞǾȈǺǮǭʖǭǺʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺ
ǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴǛǺDZǭǶ
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǾǭʚȈǴǷDzǼȒǸDZȒǷʥǴǷʜȅȒǺ
dzǻȌDZȈ
ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽǭǸʖǭǻǽǭǹǭʚȈǴ
ʗʞǽȈǸʖȈǺȈdzǵǺǭǼʘǻȌǽDZȈʚǭǸDZȈǺDZǭ
ǻǺȈʚǾʣǸǾȀȈʖǭǺȈǺǷʜǿȒʚȒǴ
ʗǻǸDZǭǺʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘȀǭǿǾȈǹȈǺǭǺ
ʞǾǿǭǼǿǭǽǿǼǭʚȈǴʗʞǽȈǸʖȈǺȈǿǻǷ
ǷʥǴȒǺDzǺʣǽDZǭǶȈǹȅǿDzǼǾDzǸȉDZȒǷ
ǭȅǭǾȈǺǭǺʞǾǿǭǼǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
ǨǸʖǭǸʘǻǸǹDzǺʘʞǽǭǸDZȈ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
ǟDzǷǾDzǽȀǺDzǹDzǾDzdzʥǺDZDzǿȀʜȅȒǺ
ʘʞǽǭǸDZȈǿDzǷʘǭǺǭ3KLOLSVǽʞʘǾǭǿ
DzǿǷDzǺʘȈǴǹDzǿǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭǭǼǭǽȈʚȈǴ
ǎȒǸȒǷǿȒǸȒǰȒdzǻʘǭDZǭǹDZǭǽDZȈʚdzʥǺDZDzȀȒ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈʖǭʥǿDzʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶ
ǿȀDZȈǽȀȈǹʜǹǷȒǺ
•
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste
potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte vaš
proizvod nawww.philips.com/welcome.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
Изключване
използвайте уреда близо до
1
Tähtis
» Когато уредът е включен, йоните се отделят
вода.
автоматично и постоянно, като намаляват хвърченето
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit
на
косата
и
придават
повече
блясък.
hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
• Ако уредът се използва в
•
След употреба:
банята, след употреба го
• HOIATUS: ärge kasutage seda
1
Important
1 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност,
изключвайте от контакта.
докато се охлади.
seadet vee läheduses.
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
2 Махнете решетката за приток на въздух ( g ) от уреда,
Близостта до вода води до
•
Pärast
seadme
kasutamist
за да отстраните косми или прах.
• WARNING: Do not use this
риск дори когато уредът не
3 Почистете уреда с влажна кърпа.
vannitoas võtke pistik kohe
appliance near water.
4 Можете също да го окачите на халката за окачване
работи.
pistikupesast välja, kuna vee
( c ).
• When the appliance is used in
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
lähedus kujutab endast ohtu ka
a bathroom, unplug it after use
3
Гаранция и обслужване
Не използвайте уреда
väljalülitatud seadme korral.
•
since the proximity of water
Ако се нуждаете от информация, например за замяна
близо до вани, душове,
• HOIATUS: ärge kasutage seda
на приставка или имате проблем, посетете уебсайта
presents a risk, even when the
мивки или други съдове с
seadet vannide, duššide,
на Philips на адрес www.philips.com/support или се
appliance is switched off.
свържете
с
Центъра
за
обслужване
на
потребители
вода.
basseinide või teiste
на Philips във вашата държава. Телефонния номер
• WARNING: Do not use this
ще намерите в международната гаранционна карта.
• След употреба винаги
vettsisaldavate anumate
Ако във вашата страна няма център за обслужване на
appliance near bathtubs,
изключвайте уреда от
läheduses.
потребители, обърнете се към местния търговец на
showers, basins or other
уреди на Philips.
контакта.
• Võtke seade alati pärast
vessels containing water.
• При прегряване уредът
kasutamist vooluvõrgust välja.
Čeština
• Always unplug the
се изключва автоматично.
• Ülekuumenemisel lülitub seade
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků
společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které
appliance after use.
Изключете уреда и го оставете nabízí
automaatselt välja. Lülitage
podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj
výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
• If the appliance overheats,
да изстива няколко минути.
seade vooluvõrgust välja ja
it switches off automatically.
Преди да включите отново
laske mõned minutid jahtuda.
1
Důležité
Unplug the appliance and let
уреда, проверете дали
Enne kui lülitate seadme uuesti
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto
it cool down for a few minutes.
решетките не са задръстени с uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
sisse, kontrollige, ega õhuavad
Before you switch the appliance
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento
пух, косми и др.
pole ebemete, juuste vms
•
on again, check the grilles to
přístroj v blízkosti vody.
• С оглед предотвратяване
ummistunud.
make sure they are not blocked
• Pokud je přístroj používán
на опасност при повреда
• Kui toitejuhe on rikutud,
by fluff, hair, etc.
v koupelně, odpojte po použití
в захранващите кабели те
siis ohtlike olukordade
• If the main cord is damaged,
jeho síťovou zástrčku ze
трябва да бъде сменени от
vältimiseks tuleb lasta
you must have it replaced
zásuvky, neboť blízkost vody
Philips, оторизиран от Philips
toitejuhe vahetada Philipsi
by Philips, a service centre
představuje riziko i v případě, že
сервиз или квалифициран
hoolduskeskuses, Philipsi
authorised by Philips or similarly
je přístroj vypnutý.
техник.
volitatud hoolduskeskuses või
qualified persons in order to
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
• Този уред може да се
kvalifitseeritud isikul.
•
avoid a hazard.
přístroj v blízkosti van,
използва от деца на възраст
• Seda seadet võivad kasutada
• This appliance can be used
sprch, umyvadel nebo
над 8 години и от лица
lapsed alates 8. eluaastast
by children aged from 8 years
jiných nádob s vodou.
с намалени физически
ning füüsiliste puuete ja
and above and persons with
възприятия, умствени
• Po použití přístroj vždy odpojte
vaimuhäiretega isikud või isikud,
reduced physical, sensory or
недостатъци или без
ze sítě.
kellel puuduvad kogemused ja
•
mental capabilities or lack of
опит и познания, ако са
• Pokud se přístroj přehřeje,
teadmised, kui neid valvatakse
experience and knowledge
инструктирани за безопасна
automaticky se vypne. Odpojte
või neile on antud juhendid
•
if they have been given
употреба с уреда или са
přístroj a nechte ho několik
seadme ohutu kasutamise
supervision or instruction
под наблюдение с цел
minut vychladnout. Než přístroj
kohta ja nad mõistavad sellega
concerning use of the appliance
гарантиране на безопасна
znovu zapnete, přesvědčte
seotud ohte. Lapsed ei tohi
in a safe way and understand
употреба и ако са им
se, že mřížky vstupu a výstupu
seadmega mängida. Lapsed ei
the hazards involved. Children
разяснени евентуалните
vzduchu nejsou blokovány
tohi seadet ilma järelevalveta
•
shall not play with the
опасности. Не позволявайте
například prachem, vlasy apod.
puhastada ega hooldada.
appliance. Cleaning and user
на деца да си играят с уреда.
• Pokud by byl poškozen napájecí • Täiendavaks kaitseks soovitame
maintenance shall not be made
Не позволявайте на деца
kabel, musí jeho výměnu
vannitoa elektrisüsteemi
by children without supervision.
•
да извършват почистване
provést společnost Philips,
paigaldada rikkevoolukaitsme
• For additional protection, we
или поддръжка на уреда без
autorizovaný servis společnosti
(RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD)
advise you to install a residual
надзор.
Philips nebo obdobně
rakendusvool ei tohi ületada 30 •
current device (RCD) in the
• За допълнителна защита ви
kvalifikovaní pracovníci, aby se
mA. Küsige elektrikult nõu.
electrical circuit that supplies
съветваме да инсталирате
předešlo možnému nebezpečí.
• Elektrilöögi ärahoidmiseks
the bathroom. This RCD must
•
в електрозахранващата
• Děti od 8 let věku a osoby
ärge sisestage õhuava vahelt
have a rated residual operating
мрежа на банята
s omezenými fyzickými,
seadmesse metallesemeid.
current not higher than 30mA.
диференциалнотокова
smyslovými nebo duševními
• Ärge kunagi katke õhuavasid
Ask your installer for advice.
защита (RCD). Тази RCD трябва
schopnostmi nebo
kinni.
• Do not insert metal objects into
да е с обявен работен ток на
nedostatkem zkušeností a
• Enne seadme sisselülitamist
the air grilles to avoid electric
утечка не повече от 30 mA.
znalostí mohou tento přístroj
kontrollige, kas seadmele
shock.
Обърнете се за съвет към
používat v případě, že jsou pod
märgitud pinge vastab kohaliku
вашия монтажник.
• Never block the air grilles.
•
dohledem nebo byly poučeny
elektrivõrgu pingele.
• За избягване на токов удар
• Before you connect the
o bezpečném používání
• Ärge kasutage seadet muuks,
не пъхайте метални предмети
appliance, ensure that the
•
přístroje a chápou rizika,
kui selles kasutusjuhendis
през решетките за въздух.
voltage indicated on the
která mohou hrozit. Děti si
kirjeldatud otstarbeks.
appliance corresponds to the
• Никога не блокирайте
s přístrojem nesmí hrát. Čištění
•
• Ärge rakendage seadet
local power voltage.
притока на въздух през
a uživatelskou údržbu nesmí
kunstjuustel.
решетката.
provádět děti bez dozoru.
• Do not use the appliance
• Ärge jätke kunagi elektrivõrku
for any other purpose than
• Преди да включите уреда
• Jako dodatečnou ochranu
ühendatud seadet järelevalveta.
described in this manual.
в контакта, проверете дали
doporučujeme instalovat do
•
• Ärge kunagi kasutage teiste
посоченото върху уреда
elektrického obvodu koupelny
• Do not use the appliance on
tootjate poolt tehtud tarvikuid
напрежение отговаря на това
proudový chránič. Jmenovitý
artificial hair.
•
või osi, mida Philips ei ole
на местната електрическа
zbytkový provozní proud tohoto
• When the appliance is
eriliselt soovitanud. Selliste
мрежа.
proudového chrániče nesmí být
connected to the power, never
tarvikute või osade kasutamisel
vyšší než 30 mA. Více informací
• Не използвайте уреда за цели,
leave it unattended.
kaotab garantii kehtivuse.
vám poskytne elektrikář.
различни от указаното в това
• Never use any accessories or
• Ärge kerige toitejuhet ümber
ръководство.
• Nevkládejte kovové předměty
parts from other manufacturers
seadme.
do
mřížek
pro
vstup
a
výstup
•
Не
използвайте
уреда
на
or that Philips does not
• Enne hoiukohta panekut
vzduchu. Předejdete tak úrazu
изкуствена коса.
specifically recommend. If
Elektromagnetska polja (EMF)
laske seadmel täielikult maha
elektrickým proudem.
you use such accessories or
• Никога не оставяйте уреда
Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim
jahtuda.
standardima i propisima koji se tiču izloženosti
• Mřížky pro vstup vzduchu
parts, your guarantee becomes
без надзор, когато е включен
elektromagnetskim poljima.
• Ärge sikutage toitejuhet pärast
udržujte trvale volné.
invalid.
в електрическата мрежа.
kasutamist. Alati eemaldage
Recikliranje
• Před zapojením přístroje se
• Do not wind the main cord
• Никога не използвайте
seade vooluvõrgust pistikust
- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije
ujistěte, zda napětí uvedené
round the appliance.
аксесоари или части от
kinni hoides.
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva
na přístroji odpovídá místnímu
други производители или
• Wait until the appliance has
(2012/19/EU).
• Ärge kasutage seadet märgade
- Poštujte propise svoje države o zasebnom
napětí.
такива, които не са конкретно
cooled down before you store it.
prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno
kätega.
препоръчвани
от
Philips.
•
Nepoužívejte
přístroj
pro
jiné
odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po
• Do not pull on the power cord
• Viige seade tõrke otsimiseks
okoliš i ljudsko zdravlje.
При използване на такива
účely než uvedené v této
after using. Always unplug the
või
parandamiseks
alati
Philipsi
аксесоари или части вашата
příručce.
2
Sušenje kose
appliance by holding the plug.
volitatud
teeninduskeskusesse.
гаранция става невалидна.
• Přístroj nepoužívejte na umělé
1 Odaberite odgovarajući nastavak ( d, e ) za sušenje ili
• Do not operate the appliance
Kui seadet parandab
oblikovanje i postavite ga na sušilo. ( e samo za BHD274)
• Не навивайте захранващите
vlasy.
with wet hands.
2 Postavite prekidač za temperaturu ( a ) i prekidač za
kvalifitseerimata isik, võib see
кабели
около
уреда.
protok zraka ( b ) u željeni položaj. Pritisnite gumb za
• Je-li přístroj připojen k napájení,
• Always return the appliance to
seada kasutaja väga ohtlikku
hladni zrak
( f ) i zadržite pritisak kako biste fiksirali
• Изчакайте уреда да изстине,
nikdy jej neponechávejte bez
a service centre authorized by
frizuru nakon sušenja ili oblikovanja.
olukorda.
преди да го приберете.
dozoru.
Philips for examination or repair.
Prekidač
Postavka
Funkcija
• Не дърпайте захранващия
• Nikdy nepoužívejte příslušenství Elektromagnetväljad (EMV)
Repair by unqualified people
Brzo sušenje netom
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet
кабел след използване.
nebo díly od jiných výrobců
could result in an extremely
oprane kose
Vruće
elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele
standarditele ja õigusnormidele.
Винаги изключвайте уреда
nebo takové, které nebyly
hazardous situation for the user.
Sušite kosu pri
konstantnoj
niskoj
Temperatura Thermoprotect
от контакта, като държите
doporučeny společností Philips. Ringlussevõtt
temperaturi
Electromagnetic fields (EMF)
щепсела.
Použijete-li takové příslušenství - See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata
Nježno osušite kosu kada
This Philips appliance complies with all applicable
bude gotovo suha kako
standards and regulations regarding exposure to
tavaliste kodumajapidamisjäätmete hulka
nebo
díly,
pozbývá
záruka
• Не използвайте уреда с мокри
biste osigurali sjaj
electromagnetic fields.
(2012/19/EL).
platnosti.
ръце.
Snažan protok zraka za
- Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete
Recycling
sušenje guste kose
lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest
• Nenavíjejte napájecí kabel
• За проверка или ремонт
kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi
Nježan protok zraka za
- This symbol means that this product shall not
Protok zraka
okolo přístroje.
носете уреда само в
keskkonnale ja inimese tervisele.
oblikovanje rijetke kose
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).
упълномощен от Philips
Isključivanje
• Před uložením přístroje
- Follow your country’s rules for the separate
2
Kuivatage oma juukseid
сервиз. Ремонт, извършен от
počkejte, až zcela vychladne.
collection of electrical and electronic products. Correct
» Dok je aparat uključen, ioni se automatski i kontinuirano
1 Valige kuivatamiseks või soengukujundamiseks sobiv
disposal helps prevent negative consequences for the
неквалифицирани лица, може • Po použití netahejte za napájecí
raspršuju, smanjujući statički elektricitet i pružajući
otsak ( d, e ) ja kinnitage see fööni külge. ( e on ainult
environment and human health.
dodatni sjaj.
mudeli BHD274 jaoks)
да създаде изключително
kabel. Přístroj odpojte vždy
2 Reguleerige temperatuuri ( a ) ja õhuvoolu lülitit
Nakon uporabe:
2
Dry your hair
опасни ситуации за
( b ) soovitud määrani. Vajutage ja hoidke all jaheda
vytažením zástrčky.
1 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne
õhuvoo nuppu
( f ), et kuivatamise või kujundamise
1 Select a suitable attachment ( d, e ) for drying or styling
ohladi.
потребителя.
• Nepoužívejte přístroj, pokud
järel soeng jaheda õhuvooga fikseerida.
and attach it to the dryer. ( e for BHD274 only)
2 Rešetku za propuštanje zraka ( g ) odvojite od aparata
2 Adjust the temperature switch ( a ) and airflow switch
kako biste uklonili dlake ili prašinu.
máte
mokré
ruce.
Електромагнитни полета (EMF)
Lüliti
Seadistus
Funktsioon
( b ) to the desired position. Press and hold the cool
3 Očistite aparat vlažnom krpom.
• Kontrolu nebo opravu přístroje
shot button
( f ) for cool airflow to fix your style after
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната
Kuivatage märjad juuksed
4 Možete ga i objesiti s pomoću petlje za vješanje ( c ).
drying or styling.
уредба и всички действащи стандарти, свързани с
kiiresti
Kuum
svěřte vždy servisu společnosti
излагането на електромагнитни полета.
3
Jamstvo i servis
Kuivatage juukseid
Philips. Opravy provedené
Switch
Setting
Function
ühtlasel temperatuuril.
Рециклиране
Termokaitse
Temperatuur
Dry shower-wet hair
Ako trebate informacije o zamjeni nastavaka ili ako
nekvalifikovanými osobami
Hot
Kuivatage juukseid
quickly
imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips
– Този символ означава, че продуктът не може
mohou
být
pro
uživatele
õrnalt, kuni need on sära
www.philips.com/support ili se obratite centru za potrošače
да се изхвърля заедно с обикновени битови
Dry your hair at a constant
hoidmiseks peaaegu
tvrtke
Philips
u svojoj državi. Telefonski broj nalazi se u
отпадъци (2012/19/ЕС).
mimořádně nebezpečné.
Temperature Thermoprotect caring temperature
kuivad.
međunarodnom jamstvenom listu. Ako u vašoj državi ne
•
1
Hrvatski
Rychlé vysoušení vlasů
vlhkých ze sprchy
Vysoušení vlasů při stálé
Thermoprotect šetrné teplotě
» Když je přístroj zapnutý, neustále generuje ionty, které
usnadňují rozčesávání a dodávají vlasům lesk.
3
Garantii ja hooldus
Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta, aga
ka probleemide korral, külastage palun Philipsi veebisaiti
www.philips.com/welcome või võtke ühendust oma
riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Telefoninumbri
leiate ülemaailmselt garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole
klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
müügiesindaja poole.
Magyar
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított
teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.
Funkce
Jemné vysoušení vlasů,
když jsou již téměř suché,
s cílem zachovat jejich
lesk
1
100% recycled paper
Nastavení
Horká
e
2 Take the air inlet grille ( g ) off the appliance to remove
3000 030 82601
Přepnout
(BHD274)
» When the appliance is powered on, ions are automatically
and continuously dispensed, reducing frizz and providing
additional shine.
Specifications are subject to change without notice
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
Vysoušení vlasů
» Kui seade on sisse lülitatud, väljuvad automaatselt ja
pidevalt ioonid täiendava läike andmiseks ning juuste
käharuse vähendamiseks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
ǟDzǽǹǻʘǻǽʖǭȀ
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes
összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
nem kezelhető normál háztartási hulladékként
(2012/19/EU).
- Kövesse az országában érvényes, az elektromos
és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó
jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget
nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos
negatív következmények megelőzésében.
Hajszárítás
Válasszon megfelelő tartozékot ( d, e ) a szárításhoz
vagy formázáshoz, majd rögzítse a hajszárítóra. ( e csak a
BHD274 típusnál)
1
2 Állítsa a hőmérséklet-kapcsolót ( a ) és a
légáramkapcsolót ( b ) a megfelelő helyzetbe. A szárítás
vagy formázás utáni frizurarögzítéshez szükséges hűvös
légáramhoz tartsa nyomva a hideglevegő-fokozat
gombot
( f ).
Kapcsoló
Beállítás
Forró
Funkció
A vizes haj szárítása
pillanatok alatt
Szárítsa haját állandó,
Hőmérséklet Thermoprotect kíméletes hőmérsékleten
Kíméletesen szárítsa
a haját, amikor az már
majdnem száraz. Így
rögzítheti a ragyogást.
Erős légáramlás dús haj
gyors szárításához
Légáramlás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir
normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
Perdirbimas
- Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis
(2012/19/ES).
- Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis
reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių
surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo poveikio
apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.
2
Džiovinkite plaukus
Pasirinkite tinkamą džiovinimo arba modeliavimo priedą
( d, e ) ir pritvirtinkite jį prie džiovintuvo. ( e skirta tik
BHD274)
2 Nustatykite temperatūros jungiklį ( a ) ir oro srauto
jungiklį ( b ) į norimą padėtį. Paspauskite ir laikykite
( f ), kad baigę džiovinti ar
vėsaus oro mygtuką
modeliuoti sutvirtintumėte šukuoseną.
1
Jungiklis
» ʗʞǽǭǸʘȀǭǿǷʥǴȒǺDzʘǻǾȈǸʖǭǺǷDzǴDZDzǮʞǶǽǭǸǭǽDZȈǭǴǭǶǿȈǼʘǻǾȈǹȅǭ
dzȈǸǿȈǽǮDzǽDzǻǿȈǽȈǼǵǻǺDZǭǽǭǯǿǻǹǭǿǿȈǿʜǽDZDzdzʣǺDzʜǴDZȒǷǾȒǴ
ȅȈʖǭDZȈ
ǛǬǵǰǬǷǬǹʗǬǹǹǬǹǶDZǵȑǹ
1 ǛǺȈʣǮDZDzǺǾȀȈʖǭǺȅǭȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǮDzǿǷDzʘǻǶȈʚȈǴ
2 ǍȀǭǷȒǽȒǼȅȈʖǭǿȈǺǿǻǽDZȈ g ʘʞǽȈǸʖȈDZǭǺǭǸȈǼȅǭȅǿȈǺDzǹDzǾDz
ȅǭʚDZȈǭǸȈǼǿǭǾǿǭʚȈǴ
3 ʗʞǽǭǸDZȈDZȈǹʘȈǸȅʜǮDzǽDzǷǼDzǺǿǭǴǭǸǭʚȈǴ
4 ǞǻǺDZǭǶǭʘǻǺȈȒǸǹDzǰȒǺDzǺ c ȒǸȒǼʘǻȋʖǭǮǻǸǭDZȈ
ǒǰDzǽʘǻǾȈǹȅǭǮʥǸȅDzǷǿȒǭȀȈǾǿȈǽȀǿȀǽǭǸȈǭʘǼǭǽǭǿǭǸȀǷDzǽDzǷǮǻǸǾǭ
ǺDzǹDzǾDzʘǭǺDZǭǶDZǭǮȒǽʘǵȈǺDZȈʘǿȀȈǺDZǭǾǭ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚ
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWǯDzǮǿǻǽǭǮȈǺǭǷȒǽȒʚȒǴǺDzǹDzǾDzDzǸȒʚȒǴDZDzǰȒ
3KLOLSVǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽDZȈʘǻǸDZǭȀǻǽǿǭǸȈʖȈǹDzǺȂǭǮǭǽǸǭǾȈʚȈǴ
ǛǺȈʚǿDzǸDzȁǻǺǺʥǹȒǽȒǺDZʜǺǵDzdzʜǴȒǮǻǶȈǺȅǭǮDzǽȒǸDzǿȒǺǷDzǼȒǸDZȒǷ
ǷȒǿǭǼȅǭǾȈǺǭǺǭǸȀʖǭǮǻǸǭDZȈǒǰDzǽDzǸȒʚȒǴDZDzǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽʖǭʘǻǸDZǭȀ
ǷʥǽǾDzǿȀǻǽǿǭǸȈʖȈǮǻǸǹǭǾǭǻǺDZǭdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚ
DZǵǸDzǽȒǺDzǮǭǽȈʚȈǴ
ǥǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅ
ǟʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭdzDzǿǿȒǸȒǷǿDzǽǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺ
ʤǺDZȒǽȀȅȒ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
ʗȈǿǭǶDZǭdzǭǾǭǸʖǭǺ
ǝDzǾDzǶdzʣǺDzǗDzDZDzǺDZȒǷǛDZǭʘǿDzǽǽǵǿǻǽǵȌǾȈǺǭǵǹǼǻǽǿǿǭȀȅȈ
´ǡǕǘǕǜǞµǓǥʗǝDzǾDzǶǡDzDZDzǽǭȃǵȌǾȈǙʣǾǷDzȀʘǭǸǭǾȈ
ǞDzǽǰDzǶǙǭǷDzDzǯǷʥȅDzǾȒʜǶǿDzǸ
Gyengéd légáram
vékonyszálú haj
formázásához
%+'
ǚǻǹǵǺǭǸDZȈǼǭǽǭǹDzǿǽǸDzǽ9a+]:
Temperatūra
Švelniai nusausinkite
beveik sausus plaukus,
kad jie žvilgėtų
Oro srovė
Ha információra van szüksége, pl. egy tartozék cseréjével
kapcsolatban, vagy valamilyen probléma merül fel a
használat során, látogasson el a Philips honlapjára:
www.philips.com/support, vagy forduljon az adott ország
Philips vevőszolgálatához. A telefonszámot a világszerte
érvényes garancialevélen találja. Ha országában nem
működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi
szaküzletéhez.
ʙǭǴǭʚȅǭ
ǞǭǿȈǼǭǸʖǭǺȈʚȈǴʘʞǿǿȈǮǻǸǾȈǺdzʣǺDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǻȅ
ǷDzǸDZȒʚȒǴ3KLOLSVʞǾȈǺǭǿȈǺʘǻǸDZǭȀDZȈǿǻǸȈʘǼǭǶDZǭǸǭǺȀʜȅȒǺʥǺȒǹDZȒ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHǯDzǮǾǭǶǿȈǺDZǭǿȒǽǷDzʚȒǴ
ǙǭʜȈǴDZȈ
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǸDZǭǺǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǾȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈǺǹʞʘǵȌǿ
ǻʘȈǼȅȈʖȈʚȈǴdzʣǺDzǮǻǸǭȅǭʘǿǭǭǺȈʘǿǭǹǭʘʞǽǭǸȈǽDzǿȒǺDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
ʜȅȒǺǾǭʘǿǭǼʘǻǶȈʚȈǴ
išjunkite
Po naudojimo:
1 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
2 Norėdami pašalinti plaukus ir dulkes, nuimkite groteles
nuo prietaiso oro įleidimo angos ( g ).
3 Prietaisą valykite drėgna šluoste.
4 Taip pat galite jį laikyti pakabinę už kabinimo kilpos ( c ).
3
ǜǭǶDZǭǸǭǺȀ
ȅǭǽǿǿǭǽȈ
ǞǭʘǿǭȀ
ȅǭǽǿǿǭǽȈ
ǞǭǸȈǾǿȈǽǹǭǸȈ ǍǿǹǻǾȁDzǽǭǸȈʘ
ȈǸʖǭǸDZȈǸȈʘ
ʘȈǾȈǹ
¸
Latviešu
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā
gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu
izstrādājumu www.philips.com/welcome.
1
•
•
•
•
Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami
pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo
gaminį adresu www.philips.com/welcome.
1
Svarbu
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį
vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.
•
•
ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio
prietaiso netoli vandens.
Naudodami prietaisą vonioje, iš
karto po naudojimo ištraukite
kištuką iš elektros lizdo. Arti
esantis vanduo kelią grėsmę
net ir tada, kai prietaisas yra
išjungtas.
Svarīga informācija
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
¸N3D
Lietuviškai
Garantija ir techninė priežiūra
Prireikus informacijos, pvz., dėl priedo pakeitimo, arba jei
turite problemų, apsilankykite „Philips“ svetainėje adresu
www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų
aptarnavimo centrą savo šalyje. Telefono numerį rasite
visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei jūsų
šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį
„Philips“ platintoją.
•
ƒ&¸ƒ& ƒ&¸ƒ&
Švelnus oro srautas
– plonų plaukų
modeliavimas
» Kai prietaisas įjungtas, automatiškai ir nuolat išsiskiria
jonai, mažinantys plaukų garbanojimąsi ir suteikiantys
blizgesio.
ǞǭʚǿǭȀȅǭǽǿǿǭǽȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
Šilumos
apsauga
Funkcija
Greitai išdžiovinkite
šlapius plaukus
Džiovinkite plaukus
esant vienodai ir saugiai
temperatūrai
Stiprus oro srautas –
greitas storų plaukų
džiovinimas
%+'
ǚǻǹǵǺǭǸDZȈǼǭǽǭǹDzǿǽǸDzǽ9a+]:
A használatot követően:
1 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem
hűl.
2 A hajszálak és a por eltávolításához vegye le a
szellőzőrácsot ( g ) a készülékről.
3 A készüléket egy nedves ruhával tisztítsa.
4 A készülék az akasztóhurokra ( c ) függesztve is
tárolható.
Jótállás és szerviz
ǗDzǼȒǸDZȒǷdzʥǺDzʚȈǴǹDzǿǷʧǽǾDzǿȀ
Nustatymai
Karštas
ǥǭȅʘʞǽʖǭǶǮǭǾǿǭʖǭǺDZǭ
ǻǺȈdzȈǸǿȈǽǭǿȀʜȅȒǺdzǭǶǸǭǼ
ǷDzǼǿȒǽȒʚȒǴ
ʤȅȒǽȀ
» Ha a készülék be van kapcsolva, automatikusan ionokat
bocsát ki, amelyek simaságot és extra ragyogást
kölcsönöznek hajának.
•
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǾȈǺDZǭǷDzǼǿȒǽȒʚȒǴ
ǓʞʘǭȅǭȅǿȈǾʣǺDZDzȀǰDz
ǭǽǺǭǸʖǭǺdzǭǶǭȀǭǭʖȈǺȈ
ǍȀǭǭʘȈǺȈ
Kikapcsolás
3
•
ʗǭǸȈʚȅǭȅǿȈǷDzǼǿȒǽȀǰDz
ǭǽǺǭǸʖǭǺʘǭǿǿȈǭȀǭǭʖȈǺȈ
Újrahasznosítás
2
PERSPĖJIMAS: nenaudokite
prietaiso šalia vonios, dušo,
kriauklės ar kitų indų, pripildytų
vandens.
Baigę naudoti, būtinai išjunkite
prietaisą iš maitinimo tinklo.
Kai prietaisas perkaista,
jis išsijungia automatiškai.
Išjunkite aparatą iš elektros
lizdo ir palikite jį kelioms
minutėms, kad atvėstų.
Prieš vėl įjungdami
prietaisą, patikrinkite, ar
grotelės neužkimštos pūkeliais,
plaukais ir pan.
Jei pažeistas maitinimo
laidas, jį turi pakeisti „Philips“
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis
techninės priežiūros centras
arba kiti panašios kvalifikacijos
specialistai, kitaip kyla pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų
ir vyresni vaikai bei asmenys,
kurių fiziniai, jutimo ir protiniai
gebėjimai yra silpnesni, arba
neturintieji patirties ir žinių su
sąlyga, kad jie bus išmokyti
saugiai naudotis prietaisu ir
prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog
jie saugiai naudotų prietaisą,
ir supažindinti su susijusiais
pavojais. Vaikai negali žaisti su
šiuo prietaisu. Valyti ir taisyti
prietaiso vaikai be suaugusiųjų
priežiūros negali.
Dėl papildomo saugumo
patariame elektros grandinėje,
kuria tiekiamas maitinimas
voniai, įrengti liekamosios
srovės įtaisą (RCD). Šio RCD
nominalioji liekamoji darbinė
srovė turi būti ne didesnė kaip
30 mA. Patarimo kreipkitės į
montuotoją.
Kad išvengtumėte elektros
smūgio, į oro įleidimo groteles
nekiškite metalinių daiktų.
Niekada neuždenkite oro
įleidimo grotelių.
Prieš įjungdami prietaisą
įsitikinkite, kad ant prietaiso
nurodyta įtampa atitinka vietinę
tinklo įtampą.
Nenaudokite prietaiso kitais
tikslais, išskyrus nurodytus
šiame vadove.
Nenaudokite prietaiso
dirbtiniams plaukams.
Prijungę prietaisą prie
maitinimo tinklo, nepalikite jo
be priežiūros.
Nenaudokite jokių priedų ar
dalių, pagamintų kitų bendrovių
arba nerekomenduojamų
„Philips“. Jei naudosite tokius
priedus arba dalis, nebegalios
jūsų garantija.
Nevyniokite maitinimo laido
aplink prietaisą.
Prieš padėdami į laikymo vietą,
leiskite prietaisui atvėsti.
Baigus naudoti, neištraukite
maitinimo laido. Prietaisą visada
atjunkite prilaikydami kištuką.
Nenaudokite prietaiso, jei jūsų
rankos šlapios.
Prietaisą apžiūrėti ar taisyti
pristatykite tik į „Philips“
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą. Prietaisą taisantys
nekvalifikuoti darbuotojai gali
naudotojui sukelti itin didelį
pavojų.
•
•
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci
ūdens tuvumā.
Ja lietojat ierīci vannas istabā,
pēc lietošanas atvienojiet ierīci
no elektrotīkla, jo ūdens tuvums
ir bīstams pat tad, ja ierīce ir
izslēgta.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci
vannu, dušu, izlietņu
vai citu ar ūdeni pildītu
trauku tuvumā.
Pēc lietošanas vienmēr
atvienojiet ierīci no sienas
kontaktligzdas.
Ja ierīce pārkarst, tā automātiski
izslēdzas. Atvienojiet ierīci no
elektrotīkla un ļaujiet tai dažas
minūtes atdzist. Pirms atkal
ieslēdzat ierīci, pārbaudiet,
vai gaisa plūsmas atveres nav
aizsprostotas ar pūkām, matiem
u.tml.
Ja elektrības vads ir bojāts,
tā nomaiņu jāveic Philips
pilnvarota tehniskās apkopes
centra darbiniekiem vai
līdzīgi kvalificētām personām,
lai izvairītos no bīstamām
situācijām.
1
2
Română
Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru
a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips,
înregistrează-ţi produsul la www.philips.com/welcome.
g
A
B
1
Important
Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a
utiliza aparatul şi păstrează-l pentru consultare ulterioară.
AVERTISMENT: nu utiliza acest
aparat în apropierea apei.
Când aparatul este utilizat în
baie, scoate-l din priză după
utilizare, deoarece apa prezintă
un risc chiar şi atunci când
aparatul este oprit.
AVERTISMENT: nu utiliza acest
aparat în apropierea
căzilor, a duşurilor, a
chiuvetelor sau a altor
recipiente cu apă.
Scoate întotdeauna aparatul din
priză după utilizare.
Aparatul se opreşte automat
în cazul supraîncălzirii. Scoate
aparatul din priză şi lasă-l să se
răcească timp de câteva minute.
Înainte de a porni aparatul din
nou, verifică grilajul pentru a te
asigura că nu este blocat cu puf,
păr etc.
În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit
întotdeauna de Philips, un
centru de service autorizat de
Philips sau personal calificat în
domeniu pentru a evita orice
pericol.
Acest aparat poate fi utilizat
de către persoane care au
capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau care
sunt lipsite de experienţă şi
cunoştinţe şi copii cu vârsta
minimă de 8 ani dacă sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu
privire la utilizarea în condiţii
de siguranţă a aparatului şi
înţeleg pericolele implicate.
Copiii nu trebuie să se joace
cu aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea de către utilizator
nu trebuie realizate de către
copii nesupravegheaţi.
Pentru protecţie suplimentară,
te sfătuim să instalezi un
dispozitiv pentru curent rezidual
(RCD) în circuitul electric care
alimentează baia. Acest RCD
trebuie să acţioneze la o
intensitate reziduală maximă
specificată de 30 mA. Cere
sfatul instalatorului.
Nu introduce obiecte metalice
în grilajele pentru aer, pentru a
evita electrocutarea.
Nu bloca niciodată grilajele
pentru aer.
Înainte de a conecta aparatul,
asigură-te că tensiunea indicată
pe aparat corespunde tensiunii
reţelei locale.
Nu utiliza aparatul în alt scop
decât cel descris în acest
manual.
Nu utiliza aparatul pe păr
artificial.
Nu lăsa niciodată aparatul
nesupravegheat când este
conectat la sursa de alimentare.
Nu utiliza niciodată accesorii
sau componente de la alţi
producători sau nerecomandate
explicit de Philips. Dacă
utilizezi astfel de accesorii
sau componente, garanţia se
anulează.
Nu înfăşura cablul de alimentare
în jurul aparatului.
Înainte de a depozita aparatul,
aşteaptă să se răcească.
Nu trage de cablul de
alimentare după utilizare.
Scoate întotdeauna aparatul din
priză ţinând de ştecher.
Nu utiliza aparatul cu mâinile
ude.
Pentru control sau depanare,
du aparatul numai la un centru
service autorizat de Philips.
Reparaţiile făcute de persoane
necalificate pot genera situaţii
extrem de periculoase pentru
utilizator.
•
f
a
•
b
D
C
c
•
d
e
(BHD274)
•
Šo ierīci var izmantot bērni
vecumā no 8 gadiem un
personas ar ierobežotām
fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai bez
pieredzes un zināšanām, ja
tiek nodrošināta uzraudzība
vai norādījumi par drošu ierīces
lietošanu un panākta izpratne
par iespējamo bīstamību.
Bērni nedrīkst rotaļāties
ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un
apkopi nedrīkst veikt bērni bez
pieaugušo uzraudzības.
Papildu aizsardzībai iesakām
uzstādīt elektriskās shēmas, kas
pievada elektrību vannas istabā,
paliekošās strāvas ierīci (RCD).
RCD ir jābūt nominālai darba
strāvai, kas nepārsniedz 30 mA.
Lai iegūtu palīdzību, sazinieties
ar savu uzstādītāju.
Neievietojiet metāla
priekšmetus gaisa ieplūdes
režģos, lai izvairītos no elektriskā
strāvas trieciena.
Nekādā gadījumā
neaizsprostojiet gaisa plūsmas
atveres.
Pirms ierīces pievienošanas
elektrotīklam pārliecinieties, ka
uz ierīces norādītais spriegums
atbilst elektrotīkla spriegumam
jūsu mājā.
Neizmantojiet ierīci citiem
nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā
rokasgrāmatā.
Nelietojiet ierīci mākslīgos
matos/parūkās.
Nekādā gadījumā neatstājiet
ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir
pievienota elektrotīklam.
Nekad neizmantojiet citu
ražotāju piederumus vai
detaļas, kuras Philips nav
īpaši ieteicis. Ja izmantojat
šādus piederumus vai detaļas,
garantija vairs nav spēkā.
Netiniet elektrības vadu ap
ierīci.
Pirms novietojat ierīci
glabāšanā, pagaidiet, līdz tā
atdziest.
Pēc lietošanas neraujiet
aiz strāvas vada. Vienmēr
atvienojiet ierīci, turot aiz
kontaktdakšas.
Nelietojiet ierīci ar slapjām
rokām.
Vienmēr nododiet ierīci Philips
pilnvarotam servisa centram,
ja nepieciešama apskate vai
remonts. Nekvalificētu personu
veikts remonts var radīt ļoti
bīstamas situācijas lietotājam.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nie są zatkane kłaczkami kurzu,
włosami itp.
Ze względów bezpieczeństwa
wymianę uszkodzonego
przewodu sieciowego należy
zlecić autoryzowanemu
centrum serwisowemu firmy
Philips lub odpowiednio
wykwalifikowanej osobie.
Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku powyżej 8
lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające
wiedzy lub doświadczenia
w zakresie użytkowania
tego typu urządzeń, pod
warunkiem, że będą one
nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia
w bezpieczny sposób oraz
zostaną poinformowane o
potencjalnych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Dzieci chcące
pomóc w czyszczeniu i obsłudze
urządzenia zawsze powinny to
robić pod nadzorem dorosłych.
Jako dodatkowe
zabezpieczenie zalecamy
zainstalowanie w obwodzie
elektrycznym zasilającym
gniazdka elektryczne w
łazience bezpiecznika
różnicowo-prądowego (RCD).
Wartość znamionowego
prądu pomiarowego tego
bezpiecznika nie może
przekraczać 30 mA. Aby uzyskać
więcej informacji, skontaktuj się
z monterem.
Aby uniknąć porażenia prądem,
nie umieszczaj metalowych
przedmiotów w kratkach
nadmuchu powietrza.
Nigdy nie blokuj kratek
nadmuchu powietrza.
Przed podłączeniem urządzenia
upewnij się, że napięcie podane
na urządzeniu jest zgodne z
napięciem w domowej instalacji
elektrycznej.
Używaj urządzenia zgodnie z
jego przeznaczeniem, opisanym
w tej instrukcji obsługi.
Nie używaj urządzenia na
sztucznych włosach.
Nigdy nie pozostawiaj
bez nadzoru urządzenia
podłączonego do zasilania.
Nie korzystaj z akcesoriów ani
części innych producentów,
ani takich, których nie zaleca
w wyraźny sposób firma
Philips. Wykorzystanie tego
typu akcesoriów lub części
spowoduje unieważnienie
gwarancji.
Nie nawijaj przewodu
sieciowego wokół urządzenia.
Przed schowaniem urządzenia
odczekaj, aż ostygnie.
Po zakończeniu korzystania nie
ciągnij za przewód zasilający.
Zawsze odłączaj urządzenie
od gniazdka elektrycznego,
trzymając za wtyczkę.
Nie używaj urządzenia, gdy
masz mokre dłonie.
Konieczność przeglądu lub
naprawy urządzenia zawsze
zgłaszaj do autoryzowanego
centrum serwisowego firmy
Philips. Naprawy przez osoby
niewykwalifikowane mogą
prowadzić do poważnego
zagrożenia dla użytkownika
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem
un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku
iedarbību.
Otrreizējā pārstrāde
- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest
kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par
atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu
utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi
uz vidi un cilvēku veselību.
•
•
•
2
Matu žāvēšana
Izvēlieties piemērotu uzgali ( d, e ) žāvēšanai vai
ieveidošanai un piestipriniet to pie žāvētāja. ( e tikai
BHD274 )
2 Noregulējiet temperatūras slēdzi ( a ) un gaisa plūsmas
slēdzi ( b ) vēlamajā pozīcijā. Nospiediet un turiet vēsā
( f ), lai ar vēsu gaisu nofiksētu
gaisa plūsmas pogu
savu matu sakārtojumu pēc žāvēšanas vai ieveidošanas.
1
Slēdzis
Iestādījums
Karsta
Funkcija
•
•
Slapju matu ātra
žāvēšana
Žāvējiet matus ar
Temperatūra Termoaizsardzība nemainīgu saudzējošu
temperatūru
Saudzīgi žāvējiet matus,
līdz tie ir gandrīz sausi,
lai iegūtu mirdzumu
Spēcīga gaisa plūsma
ātrai biezu matu
žāvēšanai
Gaisa
plūsma
Saudzīga gaisa
plūsma plānu matu
ieveidošanai
Izslēgt
» Ja ierīce ir ieslēgta, joni tiek automātiski un nepārtraukti
izdalīti, samazinot sprogošanos un nodrošinot papildu
mirdzumu.
Pēc lietošanas:
1 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
2 Noņemiet no ierīces gaisa ieplūdes restītes ( g ), lai
iztīrītu matus un putekļus.
3 Notīriet ierīci ar mitru drāniņu.
4 Varat to arī pakārt aiz cilpiņas ( c ).
3
Garantija un serviss
Ja nepieciešama informācija, piem., par piederuma
nomaiņu, vai radusies kāda problēma, apmeklējiet Philips
tīmekļa vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar
Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tālruņa
numurs ir norādīts pasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu
valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā
Philips preču izplatītāja.
Polski
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę
Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome.
1
Ważne
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest
zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na
działanie pól elektromagnetycznych.
Recykling
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
urządzenia w pobliżu wody.
Jeśli korzystasz z urządzenia
w łazience, po zakończeniu
stosowania wyjmij wtyczkę
z gniazdka elektrycznego.
Obecność wody stanowi
zagrożenie nawet wtedy, gdy
urządzenie jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z
urządzenia w pobliżu wanny,
prysznica, umywalki ani innych
naczyń napełnionych
wodą.
Zawsze po zakończeniu
korzystania z urządzenia
wyjmij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
Jeśli dojdzie do przegrzania
urządzenia, wyłączy się
ono automatycznie. Wyjmij
wtyczkę urządzenia z gniazdka
elektrycznego i poczekaj kilka
minut, aż urządzenie ostygnie.
Przed ponownym włączeniem
urządzenia sprawdź, czy kratki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele şi
reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri
electromagnetice.
Reciclarea
- Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi
eliminat împreună cu gunoiul menajer obişnuit
(2012/19/EU).
- Urmează regulile din ţara ta pentru colectarea
separată a produselor electrice şi electronice. Eliminarea
corectă contribuie la prevenirea consecinţelor negative
asupra mediului şi asupra sănătăţii umane.
2
Uscarea părului
Selectează un accesoriu adecvat ( d, e ) pentru uscare
sau coafare şi ataşează-l la uscător. ( e numai pentru
BHD274)
2 Reglează comutatorul pentru temperatură ( a ) şi
comutatorul pentru fluxul de aer ( b ) în poziţia dorită.
Menţine apăsat butonul pentru jet de aer rece
(f)
pentru un flux de aer rece care să-ţi fixeze coafura după
uscare sau coafare.
Comutator
Usucă-ţi delicat părul
atunci când este aproape
uscat pentru a păstra
strălucirea
Flux de aer
2 Ustaw przełącznik temperatury ( a ) i przełącznik
przepływu powietrza ( b ) w wybranej pozycji. Naciśnij
Przełącznik
Ustawienie
Funkcja
Wysoka
temperatura
Szybkie suszenie mokrych
włosów
Suszenie włosów
strumieniem powietrza
Funkcja
Temperatura Thermoprotect o stałej, łagodnej
temperaturze
Delikatne suszenie
włosów; nadaje połysk
prawie całkowicie
wysuszonym włosom
Silny strumień powietrza
zapewniający szybkie
suszenie grubych włosów
Nadmuch
Delikatny strumień
powietrza do układania
cienkich włosów
Funcţie
Usucă rapid părul ud după
duş
Debit de aer puternic
pentru uscarea rapidă a
părului cu fir gros
Suszenie włosów
( f ), aby
i przytrzymaj przycisk zimnego nadmuchu
uzyskać chłodny strumień powietrza utrwalający fryzurę
po suszeniu lub stylizacji.
Poziţie
Fierbinte
Usucă-ţi părul la
temperatură constantă de
Temperatură ThermoProtect îngrijire
Wybierz odpowiednią nasadkę ( d, e ) do suszenia lub
stylizacji i załóż ją na suszarkę. ( e tylko model BHD274)
1
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się
dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na
przyszłość.
•
•
1
Symbol przekreślonego kontenera na odpady,
oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce
zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt
po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z
innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik
ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym
do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub
jednostki gminnej.
Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko
i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części
składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w
przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców
wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie
kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie
wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.
2
•
Debit de aer delicat
pentru coafarea părului cu
fir subţire
Oprire
» Atunci când aparatul este pornit, se vor genera automat
şi continuu ioni, reducând aspectul creţ şi oferind un plus
de strălucire.
După utilizare:
1 Aşază-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.
2 Scoate grilajul de admisie a aerului ( g ) de pe aparat
pentru a elimina firele de păr sau praful.
3 Curăţă aparatul cu o cârpă umedă.
4 De asemenea, îl poţi suspenda de la agăţătoarea ( c ).
3
» Keď je zariadenie zapnuté, nepretržite automaticky
Гарантия и обслуживание
воды представляет риск, даже 3
• UPOZORENJE: Nemojte da
• Якщо шнур живлення
uvoľňuje ióny, čím redukuje poškodenie a dodáva vlasom
ešte viac lesku.
если прибор выключен.
пошкоджено, для уникнення
koristite ovaj aparat u
Для получения информации о замене насадки
или консультации специалиста посетите сайт
Po použití:
небезпеки його необхідно
blizini kade, tuš kabine,
ВНИМАНИЕ! Не используйте
www.philips.com/support или свяжитесь с центром
1 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým
поддержки потребителей Philips в вашей стране. Номер
замінити, звернувшись до
umivaonika i posuda sa
прибор в ванной, душе,
vychladne.
телефона указан в гарантийном талоне. Если в вашей
2 Zložte mriežku na nasávanie vzduchu ( g ) zo zariadenia
компанії Philips, сервісного
vodom.
бассейне или других
стране нет центра поддержки потребителей Philips,
a odstráňte vlasy a prach.
обратитесь по месту приобретения изделия.
центру, уповноваженого
помещениях с
• Aparat posle upotrebe uvek
3 Zariadenie očistite navlhčenou tkaninou.
ǡDzǺ
4 Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie ( c ).
Philips, або фахівців із
повышенной
isključite iz napajanja.
ǑǸȌǮȈǿǻǯȈȂǺȀdzDZ
ǕǴǰǻǿǻǯǵǿDzǸȉ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
належною кваліфікацією.
влажностью.
• Ako se aparat pregreje,
3
Záruka a servis
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
• Цим пристроєм можуть
automatski će se isključiti.
• После завершения работы
ǞDZDzǸǭǺǻǯǗǵǿǭDz
Ak potrebujete informácie, napríklad o výmene nadstavca,
ǛǛǛ
користуватися діти віком
alebo máte akýkoľvek problém, pozrite si webovú lokalitu
Isključite
aparat
iz
struje
i
отключите прибор от розетки ǕǹǼǻǽǿDzǽǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵȋǝǻǾǾǵǵǵǟǭǹǻdzDzǺǺǻǰǻǞǻȋǴǭ
´ǡǕǘǕǜǞµǝǻǾǾǵǶǾǷǭȌǡDzDZDzǽǭȃǵȌǰǙǻǾǷǯǭȀǸǞDzǽǰDzȌ
spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support
від 8 років або більше чи
ǙǭǷDzDzǯǭDZǿDzǸ
ostavite ga da se hladi nekoliko
электросети.
alebo sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete
особи із послабленими
minuta. Pre nego što ponovo
• Прибор автоматически
v celosvetovo platnom záručnom liste. Ak sa vo vašej
%+'
фізичними відчуттями або
uključite aparat proverite da
krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho
отключается при перегреве.
ǚǻǹǵǺǭǸȉǺȈDzǼǭǽǭǹDzǿǽȈ9a+]:
predajcu výrobkov Philips.
розумовими здібностями,
rešetka nije blokirana prašinom,
Выключите прибор
%+'
ǚǻǹǵǺǭǸȉǺȈDzǼǭǽǭǹDzǿǽȈ9a+]:
чи без належного досвіду
kosom
itd.
и дайте ему остыть в
Slovenščina
та знань, за умови, що
• Ako je glavni kabl oštećen,
течение нескольких
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da
bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek
користування відбувається під
on uvek mora biti zamenjen
минут. Перед повторным
registrirajte na www.philips.com/welcome.
наглядом, їм було проведено
od strane kompanije Philips,
включением прибора
1
Pomembno
інструктаж щодо безпечного
ovlašćenog Philips servisa ili
убедитесь, что решетка не
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški
ǠǾǸǻǯǵȌȂǽǭǺDzǺǵȌȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǵ
користування пристроєм
na
sličan
način
kvalifikovanih
засорена пылью, волосами и
priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
та їх було повідомлено
ǛǿǺǻǾǵǿDzǸȉǺǭȌ ǍǿǹǻǾȁDzǽǺǻDz
т.п.
osoba, kako bi se izbegao rizik.
ǠǾǸǻǯǵȌ
ǠǾǸǻǯǵȌ
• OPOZORILO: Aparata ne
ǯǸǭdzǺǻǾǿȉ
DZǭǯǸDzǺǵDz
про можливі ризики. Не
ȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǵ
ȂǽǭǺDzǺǵȌ
• В случае повреждения
• Ovaj aparat mogu da koriste
uporabljajte
v
bližini
vode.
ƒ&¸ƒ& ƒ&¸ƒ&
¸
¸N3D
дозволяйте дітям бавитися
сетевого шнура его
deca
starija
od
8
godina
i
• Ko aparat uporabljate v
пристроєм. Не дозволяйте
необходимо заменить
osobe sa smanjenim fizičkim,
kopalnici, ga po uporabi
Slovensky
дітям виконувати чищення та
шнуром Philips. Чтобы
senzornim
ili
mentalnim
vedno izključite iz omrežja,
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi
догляд без нагляду дорослих.
обеспечить безопасную
sposobnostima, ili nedostatkom
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu
ker neposredna bližina vode
ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt
• Для додаткового
эксплуатацию прибора,
iskustva i znanja, pod uslovom
na lokalite www.philips.com/welcome.
predstavlja nevarnost, četudi je
захисту рекомендується
заменяйте шнур только
da su pod nadzorom ili da su
aparat
izklopljen.
1
Dôležité informácie
використовувати пристрій
в авторизованном
dobile uputstva za bezbednu
• OPOZORILO: Aparata ne
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod
залишкового струму (RCD)
сервисном центре Philips
upotrebu aparata i da razumeju
na používanie a ponechajte si ho pre prípad potreby
uporabljajte v bližini kadi,
v budúcnosti.
в електромережі ванної
или в сервисном центре с
moguće opasnosti. Deca ne bi
tušev,
umivalnikov
ali
кімнати. Номінальний
• VAROVANIE: Nepoužívajte
персоналом аналогичной
trebalo da se igraju aparatom.
drugih
posod
z
vodo.
залишковий струм пристрою
zariadenie v blízkosti vody.
квалификации.
Deca ne bi trebalo da čiste
• Po uporabi aparat vedno
залишкового струму (RCD)
• Ak zariadenie používate v
aparat niti da ga održavaju bez
• Дети старше 8 лет и
izklopite iz omrežne vtičnice.
не повинен перевищувати
kúpeľni, hneď po použití ho
nadzora.
лица с ограниченными
• Če se aparat pregreje, se
30 мА. Рекомендації
odpojte
zo
siete,
pretože
voda
• U cilju dodatne zaštite
возможностями сенсорной
samodejno
izklopi.
Izključite
щодо використання цього
v jeho blízkosti predstavuje
preporučujemo vam ugradnju
системы или ограниченными
aparat
iz
električnega
omrežja
виробу можна одержати в
nebezpečenstvo, aj keď je
automatskog osigurača na
умственными или
in pustite, da se ohladi. Pred
спеціаліста.
zariadenie vypnuté.
strujno kolo kupatila. Ovaj
физическими способностями,
ponovnim vklopom aparata
• Не вставляйте металеві
osigurač ne sme da ima radnu
а также лица с недостаточным • VAROVANIE: Toto
preverite, da zračne mreže niso
предмети у решітку для
zariadenie
nepoužívajte
struju višu od 30 mA. Za savet
опытом и знаниями могут
zamašene
s
puhom,
lasmi
itd.
повітря, це може призвести
v blízkosti vaní, spŕch,
se obratite stručnom licu.
пользоваться этим прибором
• Poškodovani omrežni kabel sme
до ураження електричним
umývadiel ani iných
под присмотром или после
• Da biste izbegli strujni udar,
zaradi varnosti zamenjati samo
струмом.
nádob obsahujúcich vodu.
получения инструкций о
nemojte da stavljate metalne
predstavnik družbe Philips,
• Ніколи не закривайте отвори
безопасном использовании
• Po použití vždy odpojte
predmete u rešetku za
pooblaščeni servisni center
для повітря.
прибора и потенциальных
zariadenie zo siete.
propuštanje vazduha.
družbe
Philips
ali
ustrezno
опасностях. Не позволяйте
• Перед тим як під’єднувати
• Ak sa zariadenie prehreje,
• Nikada nemojte da blokirate
usposobljeno osebje.
детям играть с прибором.
пристрій до електромережі,
automaticky sa vypne. Odpojte
rešetke za propuštanje vazduha.
• Ta aparat lahko uporabljajo
Дети могут осуществлять
перевірте, чи збігається
zariadenie zo siete a nechajte
• Pre nego što povežete aparat
otroci od 8. leta starosti naprej
очистку и обслуживание
напруга, вказана на ньому, із
ho niekoľko minút vychladnúť.
uverite se da oznaka voltaže
in
osebe
z
zmanjšanimi
fizičnimi
прибора только под
напругою у мережі.
Pred opätovným zapnutím
na aparatu odgovara voltaži u
ali
psihičnimi
sposobnostmi
ali
присмотром взрослых.
• Не використовуйте пристрій
zariadenia skontrolujte, či nie sú
lokalnoj mreži.
s
pomanjkljivimi
izkušnjami
in
• Для обеспечения
для інших цілей, не описаних у
mriežky upchaté chuchvalcami
• Aparat koristite isključivo
znanjem, če so prejele navodila
дополнительной защиты
цьому посібнику.
prachu, vlasmi a pod.
u svrhu opisanu u ovim
glede varne uporabe aparata
рекомендуется установить
• Не використовуйте пристрій
• V záujme predchádzania
uputstvima.
ali jih pri uporabi nadzoruje
устройство защитного
на штучному волоссі.
nebezpečným situáciám smie
• Nemojte da koristite aparat na
odgovorna
oseba,
ki
jih
opozori
отключения (УЗО),
poškodený sieťový kábel
• Ніколи не залишайте
umetnoj kosi.
na morebitne nevarnosti. Otroci
предназначенное для
vymeniť jedine personál
під’єднаний пристрій без
• Kada je aparat povezan na
naj se ne igrajo z aparatom.
электропитания ванной
spoločnosti Philips, servisného
нагляду.
napajanje, nikada ga nemojte
Otroci aparata ne smejo čistiti in
комнаты. Номинальный
strediska autorizovaného
• Не використовуйте
ostavljati bez nadzora.
vzdrževati brez nadzora.
остаточный рабочий ток
spoločnosťou Philips alebo
аксесуари чи деталі інших
• Nikada nemojte da koristite
•
Za
dodatno
zaščito
vam
не должен превышать
osoba s podobnou kvalifikáciou.
виробників, за винятком тих,
dodatke niti delove drugih
svetujemo vgradnjo
30 мА. Посоветуйтесь с
• Toto zariadenie môžu používať
які рекомендує компанія
proizvođača koje kompanija
varnostnega tokovnega stikala
электриком, выполняющим
deti od 8 rokov a osoby, ktoré
Philips. Використання таких
Philips nije izričito preporučila.
(FID) v električni tokokrog
электромонтаж.
majú obmedzené telesné,
аксесуарів чи деталей
U slučaju upotrebe takvih
kopalnice. Izklopni tok
• Во избежание поражения
zmyslové alebo mentálne
призведе до втрати гарантії.
dodataka ili delova, garancija
varnostnega
tokokroga
ne
sme
электрическим током не
schopnosti alebo nemajú
• Не накручуйте шнур
prestaje da važi.
presegati
30
mA.
Za
nasvet
se
просовывайте металлические
dostatok skúseností a znalostí,
живлення на пристрій.
• Nemojte da namotavate kabl za
obrnite na električarja.
предметы через
pokiaľ sú pod dozorom alebo
•
Перед тим як відкласти
napajanje oko aparata.
• V zračno mrežo ne vstavljajte
вентиляционную решетку
im bolo vysvetlené bezpečné
пристрій на зберігання, дайте
• Pre odlaganja sačekajte da se
kovinskih predmetov, da ne
прибора.
používanie tohto zariadenia a
йому охолонути.
aparat
ohladi.
povzročite
električnega
šoka.
• Никогда не блокируйте
za predpokladu, že rozumejú
• Не тягніть за кабель живлення
• Nakon korišćenja nemojte vući
• Ne blokirajte zračnih mrež.
вентиляционные решетки.
príslušným rizikám. Deti sa
після використання. Завжди
kabl za napajanje. Prilikom
nesmú hrať s týmto zariadením. • Preden aparat priključite,
• Перед подключением
від’єднуйте пристрій від
isključivanja aparata iz
preverite, ali na aparatu
Deti bez dozoru nesmú čistiť
прибора убедитесь,
мережі, тримаючи за штекер.
električne mreže uvek vucite
označena napetost ustreza
ani vykonávať údržbu tohto
что указанное на нем
• Не користуйтеся пристроєм,
utikač.
napetosti
lokalnega
zariadenia.
напряжение соответствует
якщо у Вас мокрі руки.
• Nemojte da rukujete aparatom
električnega omrežja.
напряжению местной
• Ak chcete zabezpečiť zvýšenú
•
Перевірку та ремонт
dok su vam ruke mokre.
• Aparat uporabljajte izključno
электросети.
ochranu, odporúčame vám
пристрою слід проводити
• U slučaju provere ili popravke
v namene, ki so opisani v tem
namontovať do elektrického
• Не используйте прибор для
виключно у сервісному центрі,
aparat uvek vratite u ovlašćeni
priročniku.
obvodu, ktorý privádza
целей, отличных от описанных
уповноваженому Philips.
Philips servisni centar. Popravka
• Aparata ne uporabljajte na
elektrickú energiu do kúpeľne,
в данной инструкции по
Ремонт, виконаний особами
od
strane
nekvalifikovanih
umetnih laseh.
zariadenie zvyškového
эксплуатации.
без спеціальної кваліфікації,
osoba može da izazove
prúdu (RCD). Toto zariadenie
• Ko je aparat priključen na
• Не используйте прибор для
може спричинити дуже
izuzetno opasne situacije po
RCD nesmie mať nominálny
napajanje, ga ne puščajte brez
обработки искусственных
небезпечну ситуацію для
korisnika.
zostatkový
prevádzkový
prúd
nadzora.
волос.
користувача.
vyšší ako 30 mA. Požiadajte
• Ne uporabljajte nastavkov ali
Elektromagnetna polja (EMF)
• Не оставляйте включенный в
Електромагнітні поля (ЕМП)
o radu inštalatéra.
delov drugih proizvajalcev, ki
Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim
сеть прибор без присмотра.
standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам
• Do mriežok na vstup a výstup
jih Philips izrecno ne priporoča. poljima.
• Запрещается пользоваться
та правовим нормам, що стосуються впливу
електромагнітних полів.
vzduchu nezasúvajte kovové
Uporaba takšnih nastavkov
какими-либо аксессуарами
Recikliranje
objekty. Predídete tak zásahu
razveljavi garancijo.
или деталями других
Переробка
- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne
elektrickým prúdom.
• Omrežnega kabla ne navijajte
производителей, а также
sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom
– Цей символ означає, що цей виріб не підлягає
(2012/19/EU).
утилізації зі звичайними побутовими відходами
• Nikdy neblokujte mriežku na
okoli aparata.
аксессуарами и деталями,
(2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje
vstup vzduchu.
• Preden aparat shranite,
не имеющими специальной
otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno
- Дотримуйтесь правил розділеного збору
odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po
електричних та електронних пристроїв у Вашій країні.
• Pred pripojením zariadenia sa
počakajte, da se ohladi.
рекомендации Philips.
životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Належна утилізація допоможе запобігти негативному
presvedčte, či napätie udávané • Po uporabi ne vlecite za
впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
При использовании таких
2
Sušenje kose
na zariadení zodpovedá napätiu
аксессуаров и деталей
napajalni kabel. Aparat iz
2
Висушування волосся
1 Izaberite odgovarajući dodatak ( d, e ) za sušenje ili
v miestnej elektrickej sieti.
гарантийные обязательства
električnega omrežja vedno
oblikovanje i postavite ga na fen. ( e samo za BHD274)
1 Виберіть відповідну насадку ( d, e ) для висушування
теряют силу.
• Zariadenie nepoužívajte na iné
izključite tako, da primete vtič.
або вкладання волосся і встановіть її на фен ( e лише
2 Postavite prekidači za temperaturu ( a ) i prekidač
для BHD274).
za mlaz vazduha ( b ) u željene položaje. Pritisnite i
účely, ako tie, ktoré sú opísané v • Aparata ne uporabljajte z
• Не обматывайте сетевой
( f ) kako biste
zadržite dugme za hladan vazduh
2 Встановіть перемикачі температури ( a ) і перемикач
tomto návode na použitie.
pomoću hladnog vazduha učvrstili frizuru nakon sušenja
шнур вокруг прибора.
mokrimi rokami.
струменя повітря ( b ) у відповідне положення.
ili oblikovanja.
Натисніть та утримуйте кнопку холодного обдуву
• Прежде чем убрать прибор на • Zariadenie nepoužívajte na
• Za pregled ali popravilo
( f ), щоб зафіксувати зачіску після висушування чи
вкладання за допомогою холодного повітря.
Prekidač
Postavka
Funkcija
úpravu umelých vlasov.
хранение, дайте ему остыть.
aparata se obrnite na Philipsov
Brzo osušite potpuno
• Keď je zariadenia pripojené
pooblaščeni servis. Popravilo
• Не тяните на себя шнур
Перемикання Налаштування
Функція
mokru kosu
Vruće
k elektrickej sieti, nikdy ho
s strani neusposobljenih oseb
питания после использования.
Швидке висушування
Sušite kosu uz konstantnu,
Гаряче повітря волосся після душу
Temperatura Thermoprotect umerenu temperaturu
nenechávajte bez dozoru.
je lahko za uporabnika izredno
Держитесь только за вилку
Висушування волосся
nevarno.
Nežno sušite kosu kada je
при отключении прибора от
• Nikdy nepoužívajte
за
сталої
помірної
Турботливе
skoro suva kako biste joj
Температура
сети.
príslušenstvo ani súčiastky
висушування температури
dali sjaj
Elektromagnetna polja (EMF)
Обережне
Snažan protok vazduha za
od iných výrobcov ani
• Запрещается брать прибор
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in
висушування майже
brzo sušenje guste kose
predpisom
glede
izpostavljenosti
elektromagnetnim
poljem.
príslušenstvo, ktoré spoločnosť
мокрыми руками.
сухого волосся і
Protok
Nežan protok vazduha za
надання йому блиску
vazduha
Philips výslovne neodporučila.
oblikovanje retke kose
• Для проверки или ремонта
Recikliranje
Потужний струмінь
Isključivanje
Ak takéto príslušenstvo alebo
прибора следует обращаться
повітря, для
- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati
швидкого сушіння
súčiastky použijete, záruka
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki
только в авторизованный
» Kada je aparat uključen, joni se automatski i neprestano
густого волосся
(2012/19/EU).
generišu radi sprečavanja kovrdžanja i stvaranja
stráca platnosť.
сервисный центр Philips.
Слабкий струмінь
Потік повітря
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje
dodatnog sjaja.
повітря для
električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem
• Sieťový kábel neovíjajte okolo
Ремонт, произведенный
вкладання рідкого
Nakon upotrebe:
pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in
волосся
zariadenia.
неквалифицированным
1 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok
zdravje ljudi.
se ne ohladi.
Вимкнення
лицом, может привести
• Predtým, ako zariadenie
2 Skinite usisnu rešetku za vazduh ( g ) sa aparata da biste
2
Sušenje las
к особо опасным для
odložíte, nechajte ho
uklonili dlake i prašinu.
» Якщо пристрій увімкнено, іони автоматично
1 Izberite nastavek ( d, e ) za sušenje ali urejanje in ga
3 Očistite aparat vlažnom krpom.
та постійно розподіляються для зменшення
пользователя ситуациям.
vychladnúť.
namestite na sušilnik. ( e samo za model BHD274)
4 Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje
скуйовдження і надання додаткового блиску.
2 Nastavite stikalo za temperaturo ( a ) in stikalo za zračni
( c ).
• Po použití neťahajte za
Электромагнитные поля (ЭМП)
Після використання:
tok ( b ) na želen položaj. Pridržite gumb za hladen
1 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте
napájací kábel. Zariadenie vždy
( f ), da utrdite pričesko po sušenju ali
zračni tok
Этот прибор Philips соответствует всем
3
Garancija i servis
йому охолонути.
urejanju.
применимым стандартам и нормам по воздействию
odpojte od siete uchopením
2 Зніміть решітку забору повітря ( g ) з пристрою і
электромагнитных полей.
Ako su vam potrebne informacije o zameni nastavaka ili ako
почистіть пристрій від волосся або пилу.
a potiahnutím za zástrčku.
Preklop
Nastavitev
Funkcija
imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips
3 Почистіть пристрій вологою ганчіркою.
www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku
Утилизация
• Zariadenie nepoužívajte, ak
Za hitro sušenje las po
4 Пристрій можна також зберігати, підвісивши його на
podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Broj telefona ćete
prhanju
Vroče
– Этот символ означает, что продукт нельзя
гачок за петлю ( c ).
pronaći na međunarodnom garantnom listu. Ako u vašoj
máte mokré ruky.
утилизировать вместе с бытовыми отходами
zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se
Lase sušite pri stalni
(2012/19/ЕС).
• Zariadenie vždy vráťte
Temperatura
lokalnom distributeru Philips proizvoda.
Toplotna
3
Гарантія та обслуговування
negovalni temperaturi
– Выполняйте раздельную утилизацию
zaščita
do servisného strediska
электрических и электронных изделий в соответствии
Якщо Вам необхідна інформація (наприклад, стосовно
Українська
Nežno posušite skoraj
с правилами, принятыми в вашей стране. Правильная
autorizovaného spoločnosťou
заміни насадки) або у Вас виникла проблема, відвідайте
suhe lase, da utrdite lesk
утилизация помогает предотвратить негативное
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу
веб-сайт компанії Philips www.philips.com/support
Philips, kde ho skontrolujú,
Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку
воздействие на окружающую среду и здоровье
Močan zračni tok za hitro
чи зверніться до Центру обслуговування клієнтів
пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті
человека.
sušenje gostih las
Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти у
prípadne opravia. Oprava
www.philips.com/welcome.
гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру
Nežen zračni tok za
Zračni tok
nekvalifikovanou osobou môže
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера
oblikovanje tankih las
2
Сушка волос
1
Важлива інформація
Philips.
pre
používateľa
predstavovať
Izklop
1 Выберите подходящую насадку ( d, e ) для сушки или
ǗǻǹǼǭǺȒȌ3KLOLSVǯǾǿǭǺǻǯǸȋȐǾǿǽǻǷǾǸȀdzǮǵǺǭDZǭǺǵǶǯǵǽȒǮ²ǺDz
Перед тим як використовувати пристрій, уважно
veľké nebezpečenstvo.
укладки и установите ее на фен. ( e доступна только
ǹDzǺȅDzǽǻǷȒǯ
прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його
•
для модели BHD274)
2 Установите переключатели температурного режима
( a ) и интенсивности воздушного потока
( b ) в нужное положение. Нажмите и удерживайте
( f ), чтобы
кнопку холодного обдува
зафиксировать прическу после сушки или укладки с
помощью потока холодного воздуха.
Положение
Garanţie şi service
Dacă ai nevoie de informaţii, de exemplu, despre înlocuirea
unui accesoriu, sau dacă întâmpini probleme, accesează
site-ul web Philips la adresa www.philips.com/support sau
contactează Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din
ţara ta. Poţi găsi numărul de telefon în broşura de garanţie
internaţională. Dacă în ţara ta nu există un centru de
asistenţă pentru clienţi, contactează distribuitorul Philips
local.
Горячо
Функция
ThermoProtect
Температура
3
Русский
Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб
Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами
поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на вебсайте www.philips.com/welcome.
1
Перед использованием прибора внимательно
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и
сохраните ее для дальнейшего использования в
качестве справочного материала.
•
Gwarancja i serwis
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w
przypadku konieczności wymiany nasadki, odwiedź naszą
stronę internetową www.philips.com/support lub skontaktuj
się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Numer
telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej. Jeśli w Twoim
kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do
sprzedawcy produktów firmy Philips.
Важная информация
•
ВНИМАНИЕ! Не используйте
прибор вблизи воды.
Выньте вилку шнура
питания прибора из
розетки электросети после
использования прибора в
ванной комнате. Близость
Функциональные
возможности
Быстрая сушка волос
после душа
Сушка волос при
постоянной щадящей
температуре
Бережная сушка
почти сухих прядей
для придания
дополнительного
блеска
Wyłączanie
» Przy włączonym urządzeniu jony są uwalniane
automatycznie i bez przerwy. Funkcja jonizacji pozwala
zapanować nad skręcającymi się włosami i nadać im
dodatkowy blask.
Po użyciu:
1 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury
powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
2 Aby usunąć włosy i kurz, zdejmij z urządzenia kratkę wlotu
powietrza ( g ).
3 Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką.
4 Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do
zawieszania ( c ).
Установленное
значение
Поток
воздуха
Сильный поток для
быстрой сушки густых
волос
Слабый поток для
укладки тонких волос
Выключение
Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým
príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia
elektromagnetickým poliam.
Recyklácia
– Tento symbol znamená, že tento výrobok sa
nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom
(smernica 2012/19/EÚ).
– Postupujte podľa predpisov platných vo vašej
krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických
výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
2
1
Sušenie vlasov
Vyberte vhodný nadstavec ( d, e ) na sušenie alebo
tvarovanie účesu a pripevnite ho k sušiču. ( e iba model
BHD274)
Po uporabi:
1 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se
ohladi.
2 Z aparata odstranite zračno mrežo ( g ), da odstranite
lase ali prah.
3 Aparat očistite z vlažno krpo.
4 Lahko ga tudi obesite za obešalno zanko ( c ).
3
( b ) do požadovanej polohy. Ak chcete studeným
vzduchom fixovať účes po sušení alebo tvarovaní účesu,
stlačte a podržte tlačidlo dávky studeného vzduchu
( f ).
Prepínač
Nastavenie
Horúca
Teplota
Funkcia
Rýchle sušenie vlhkých
vlasov po osprchovaní
Tepelná
Sušenie vlasov pri
ochrana
konštantnej a šetrnej teplote
Thermoprotect
Jemne presušte vlasy, keď
sú už takmer suché, aby ste
uchovali ich lesk
Silný prúd vzduchu na rýchle
sušenie hustých vlasov
Prúd
vzduchu
Jemný prúd vzduchu na
tvarovanie účesov z riedkych
vlasov
Vypnutie
для майбутньої довідки.
•
•
Garancija in servis
Za informacije o zamenjavi nastavka ali v primeru
težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu
www.philips.com/support ali pa se obrnite na Philipsov
center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonska
številka je navedena na mednarodnem garancijskem listu.
Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
Philipsovega prodajalca.
2 Nastavte prepínač teploty ( a ) a prepínač prúdu vzduchu
» Пока прибор включен, автоматически и непрерывно
генерируются ионы, что придает волосам
дополнительный блеск и уменьшает спутывание.
После завершения работы
1 Положите прибор на термостойкую поверхность для
остывания.
2 Снимите с прибора вентиляционную решетку ( g )
для ее очистки от волос и пыли.
3 Очистите прибор влажной тканью.
4 Можно подвесить прибор за специальную петлю ( c ).
» Ko je aparat vklopljen, se samodejno neprekinjeno
sproščajo ioni za dodaten lesk in gladke lase.
•
Srpski
Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste
najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips,
registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.
1
Važno
•
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
•
•
UPOZORENJE: Nemojte da
koristite ovaj aparat u blizini
vode.
Ako koristite aparat u kupatilu,
isključite ga iz struje nakon
upotrebe jer blizina vode
predstavlja rizik, čak i kad je
aparat isključen.
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не
використовуйте цей пристрій
біля води.
У разі використання
пристрою у ванній кімнаті
витягуйте шнур із розетки
після використання, оскільки
перебування пристрою біля
води становить ризик, навіть
якщо пристрій вимкнено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не
використовуйте його
біля ванн, душів,
басейнів або інших
посудин із водою.
Після використання завжди
від’єднуйте пристрій від
мережі.
Якщо пристрій перегріється,
він вимкнеться автоматично.
Від’єднайте пристрій
від мережі і дайте йому
охолонути кілька хвилин.
Перед тим, як знову увімкнути
пристрій, перевірте, чи
решітку не заблоковано
пухом, волоссям тощо.
ǞǸȀdzǮǭǼȒDZǿǽǵǹǷǵǾǼǻdzǵǯǭȄȒǯ
ǿDzǸ
DZǴǯȒǺǷǵǴȒǾǿǭȃȒǻǺǭǽǺǵȂȒǹǻǮȒǸȉǺǵȂǿDzǸDzȁǻǺȒǯȀǹDzdzǭȂǠǷǽǭȓǺǵ
ǮDzǴǷǻȅǿǻǯǺȒ
DZǸȌǮȒǸȉȅDZDzǿǭǸȉǺǻȓȒǺȁǻǽǹǭȃȒȒǴǭǯȒǿǭǶǿDzǺǭZZZSKLOLSVXD
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising