Avent | SCF153/01 | Owner's Manual | Avent Avent Mellbimbóvédő SCF153/01 Felhasználói kézikönyv

Avent Avent Mellbimbóvédő SCF153/01 Felhasználói kézikönyv
SCF153
Chránič Bradavek
Chránič Prsných Bradaviek
Bimbóvédő
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands
www.philips.com/avent
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.038.9748.1 (1/8/2019)
>75% recycled paper
1
25 ml/
0.9 fl.oz
2
3
5
6
8
9
750 – 1000W
3 min.
4
5 min.
7
ČEŠTINA
Zamýšlené použití Philips Avent chrániče bradavek jsou
určeny k překrytí a ochraně bradavek kojících žen k podpoře
kojení. Prostředek je určen pro jednoho uživatele.
Indikace pro použití Philips Avent chrániče bradavek
se používají, když má matka bolavé, citlivé, popraskané
bradavky nebo trpí bolestí bradavek. Používá se také
jako pomůcka, která napomáhá dítěti rozvíjet lepší
přisátí v případě anomálií dutiny ústní nebo v případě
plochých/vpáčených bradavek matky. Navíc je lze
použít ke zmírnění obtíží, když dítě nedokáže sát mléko
dostatečně, má neobvyklou techniku sání (tj. slabé sání,
malé / předčasně narozené děti) nebo jako nápomoc,
aby se dítě dokázalo vypořádat s proudem mléka.
Kontraindikace Nejsou žádné kontraindikace.
Vedlejší účinky Při používání tohoto zařízení se můžou
objevit nežádoucí vedlejší účinky, jako je mastitida, zastavení
kojení, afty u dítěte a pomalý nárůst hmotnosti dítěte.
Pokud se kterýkoli z těchto symptomů u vás nebo vašeho
dítě objeví, kontaktujte lékaře nebo odborníka na kojení.
Důležité bezpečnostní informace
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tyto důležité
informace a uschovejte je pro budoucí použití.
Upozornění pro zabránění udušení a spolknutí
-- Nikdy nenechávejte chrániče bradavky a hygienické
pouzdro bez dozoru. Uchovávejte mimo dosah dětí.
-- Před každým použitím zkontrolujte. Vyhoďte je při
prvních známkách opotřebení nebo poškození nebo
po 2 měsících používání.
Upozornění pro zabránění kontaminaci a pro
zajištění hygieny
-- Postupujte podle pokynů popsaných v kapitolách
Čištění a Dezinfekce.
Doporučení
-- Používejte tento produkt pouze v případě problémy
s kojením, jak je popsáno v indikacích pro použití.
-- Doporučujeme používat po poradě se zdravotnickým
odborníkem. V případě potíží či bolesti se obraťte na
laktačního poradce nebo lékaře.
-- Elektronickou verzi tohoto návodu najdete na adrese
www.philips.com/support.
-- Jakýkoli vážný incident, k němuž by v souvislosti s
tímto zařízením došlo, se musí nahlásit společnosti
Philips prostřednictvím stránky www.philips.com/
support a příslušnému orgánu členského státu, v
němž uživatelka resp. pacientka žije.
Před použitím
Krok 1 – Čištění
Varování
Na čištění chrániče bradavek nepoužívejte abrazivní
čisticí prostředky ani agresivní chemikálie nebo látky.
Chránič bradavek a hygienické pouzdro před prvním
použitím a ihned po každém použití očistěte.
Manuální čištění
1 Opláchněte studenou pitnou vodou (přibl. 20 °C)
po dobu 10–15 sekund.
2 Umyjte v teplé pitné vodě (přibl. 35 °C) s prostředkem
na mytí nádobí, pokud možno bez umělých vůní nebo
barviv.
3 Opláchněte studenou pitnou vodou (přibl. 20 °C)
po dobu 10–15 sekund.
4 Osušte čistým hadříkem nebo nechte uschnout na
čistém povrchu.
Čištění v myčce nádobí
1 Umístěte do horního koše myčky nádobí.
2 Spusťte standardní program s běžným mycím
prostředkem pro domácí myčky nádobí.
3 Pokud není chránič zcela suchý po ukončení
programu myčky, osušte jej suchým hadříkem nebo
nechte uschnout na čistém povrchu.
Krok 2 – Dezinfekce
Varování
Dezinfikujte před prvním použitím a alespoň jednou
denně. Před dezinfekcí vyčistěte.
Buďte opatrní: Po dezinfekci mohou být chrániče bradavek
velmi horké. Hygienické pouzdro a voda zbývající
v pouzdru mohou být ještě horké. Aby nedošlo k popálení,
používejte teprve až po 5 minutách, až vychladne.
Upozornění pro zabránění kontaminaci a pro
zajištění hygieny
Pokud používáte hygienické pouzdro pro dezinfekci:
-- Pouzdro před prvním použitím umyjte.
-- Použijte správné množství vody, výkon mikrovlnné
trouby nebo čas. Při nedodržení může dojít
k nedostatečné dezinfekci a k poškození pouzdra
nebo chráničů bradavek.
-- Používejte výhradně dodané pouzdro.
Převaření
1 Očistěte tak, jak je popsáno pod v kapitole „Čištění“.
2 Převařte chrániče bradavek v pitné vodě po dobu
5 minut.
3 Nechte uschnout na čistém povrchu.
Mikrovlnná trouba – Alternativně podle pokynů níže
použijte jen dodané hygienické pouzdro.
1 Očistěte hygienické pouzdro (jak je popsáno
v kapitole „Čištění“).
2 Do pouzdra přidejte 25 ml pitné vody až po
vyznačenou rysku (obr. 1).
3 Chránič(e) bradavek umístěte do hygienického
pouzdra a pevně uzavřete víko (obr. 2).
4 Naplněné hygienické pouzdro vložte do mikrovlnné
trouby na 3 minuty při výkonu 750–1000 W (obr. 3).
5 Nechte hygienické pouzdro 5 minut vychladnout (obr. 4).
6 Vylejte z hygienického pouzdra vodu (obr. 5).
7 Osušte chránič(e) bradavek čistým hadříkem nebo
nechte uschnout na čistém povrchu.
Použití
Varování
Než se dotknete chráničů bradavek, pečlivě si umyjte ruce
a prsa mýdlem a vodou, abyste předešli kontaminaci.
Aplikace výrobku Při umisťování tohoto prostředku na
prsa postupujte podle pokynů níže:
1 Vyjměte vyčištěný a dezinfikovaný chránič bradavky
z hygienického pouzdra.
2 Nanesení vody nebo mateřského mléka na okraj strany
chrániče přiléhající ke kůži pomáhá k přichycení chrániče
na kůži (Obr. 6).
3 Uchopte chránič za základnu části pro bradavku
a protlačte dutinu pro bradavku částečně zevnitř ven tak,
aby byla napůl převrácena (obr. 7).
4 Otočte chránič tak, aby se nos a brada dítěte dotýkala
pokožky prsa (obr. 8).
5 Chránič vycentrujte nad bradavkou a při usazení na prso
přitom mírně natáhněte křídla chrániče (obr. 9).
6 Jakmile je chránič přiložen, můžete kojit jako obvykle.
Skladování Čistý(é) chránič(e) bradavek skladujte
v hygienickém pouzdře nebo v suché, čisté nádobě.
Skladování chrániče(ů) bradavek ve znečištěné nebo
vlhké nádobě by mohlo zapříčinit kontaminaci.
Likvidace Podle místních předpisů.
Popis významu symbolů Varovná upozornění a symboly mají
zaručit vaše správné a bezpečné používání tohoto výrobku;
pomohou ochránit před poraněním vás i vaše blízké. Níže je
uveden význam varovných upozornění a ikon vyobrazených
na štítku a v příručce uživatele.
Tento symbol znamená, že tento prostředek
splňuje požadavky evropské směrnice
Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.
Tento symbol znamená, že hygienické pouzdro
lze vložit do mikrovlnné trouby.
Tento symbol znamená, že hygienické pouzdro
je třeba naplnit vodou.
Tento symbol znamená, že před vyndáním
hygienického pouzdra z mikrovlnné trouby je
třeba počkat 5 minut.
Číslo 5 uvnitř tohoto symbolu je recyklační
kód používaný k identifikaci materiálu, z něhož
je vyrobeno hygienické pouzdro, což je
polypropylen (PP). Cílem je usnadnit recyklaci
nebo jiné znovuzpracování.
Zelený bod (v němčině 'Der Grüne Punkt')
je registrovanou známkou evropské sítě
recyklačních systémů, které se zaměřují
na recyklaci obalů spotřebitelského zboží
a jsou financovány v rámci jednotlivých odvětví.
Technické specifikace
-- Typ výrobku: Dva typy velikosti chrániče bradavek:
malý 15 mm; střední: 21 mm
-- Materiály: silikon (chránič bradavek); polypropylen
(hygienické pouzdro)
-- Životnost: 2 měsíce
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat A Philips Avent
mellbimbóvédő célja, hogy befedje és védje a szoptató
nők mellbimbóját, ezzel megkönnyítve a szoptatást. A
készüléket egyszerre egy felhasználó tudja igénybe venni.
Felhasználási javaslat A Philips Avent mellbimbóvédő
használatát akkor javasoljuk, ha az anya mellbimbója
kisebesedett, érzékeny, repedezett, vagy fájdalmas.
Valamint javallott, hogy segítse a baba jobb szopó
magatartásának kialakulását a száj rendellenességei
esetén vagy, ha az anyának lapos/befelé fordult
mellbimbója van. Továbbá használható a tejjel való
ellátás nehézségeinek megkönnyítésére, ha a baba nem
megfelelően fogyasztja a tejet, szokatlan szopótechnikája
van (pl. gyenge szopás, kicsi/koraszülött babák) vagy a
baba segítésére, hogy megbirkózzon a szopással.
Ellenjavallatok Nincsenek ellenjavallatok.
Mellékhatások A készülék alkalmazásakor nem kívánt
mellékhatások fordulhatnak elő, mint a mellgyulladás
(mastitis), a szoptatás megszűnése, csecsemő
szájpenész és a csecsemő nem megfelelő mértékű
súlygyarapodása. Ha Ön vagy gyermeke ezen tünetek
bármelyikét tapasztalja, forduljon védőnőhöz vagy
egészségügyi szakemberhez.
Fontos biztonsági tudnivalók
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos
tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.
Figyelmeztetés a fulladás vagy lenyelés
elkerülésének érdekében
-- Soha ne hagyja a mellbimbóvédőt és a higiéniai tokot
felügyelet nélkül és tartsa távol gyermekektől.
-- Minden használat előtt vizsgálja át. Azonnal dobja
el, amennyiben bármelyik tartozékon az anyag
gyengülésének vagy sérülésének első jeleit észleli
vagy 2 hónap használat után.
Figyelmeztetés a szennyeződés elkerülése, valamint
a higiénia fenntartása érdekében
-- Kövesse a Tisztítás és fertőtlenítés részben leírt
utasításokat.
Javaslatok
-- Csak a Felhasználási javaslatban leírt szoptatási
problémák esetén használja a terméket.
-- Javasolt egészségügyi szakember tanácsára
használni. Ha probléma vagy fájdalom jelentkezik,
keresse fel szoptatási tanácsadóját vagy orvosát.
-- Ezeknek az utasításoknak az elektronikus verziója
megtalálható az alábbi weboldalon:
www.philips.com/support.
-- Bármilyen súlyos balesetet, ami ennek az eszköznek
a használata során fordult elő, jelenteni kell a Philipsnek a következő weboldalon: www.philips.com/
support, valamint a tagállam illetékes hatóságának,
ahol a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.
Használat előtt
1. lépés - Tisztítás
Figyelmeztetés
A mellbimbóvédő tisztításához ne használjon dörzsölő
hatású tisztítószereket vagy agresszív vegyszereket vagy
anyagokat. Tisztítsa meg a mellbimbóvédőt és a higiéniai
tokot az első használat előtt, illetve minden használat
után azonnal.
Kézi tisztítás
1 Öblítse le hideg, ivóvíz minőségű vízzel (kb. 20 °C)
10-15 másodpercig.
2 Mossa meleg, ivóvíz minőségű vízzel (kb. 35 °C)
lehetőleg mesterséges illatanyagmentes és
színezőanyag-mentes mosogatószerrel.
3 Öblítse le hideg, ivóvíz minőségű vízzel (kb. 20 °C)
10-15 másodpercig.
4 Szárítsa meg tiszta törlőkendővel vagy hagyja
megszáradni egy tiszta felületen.
Mosogatógépes tisztítás
1 Helyezze a mosogatógép legfelső rácsára.
2 Futtassa a standard programot a szokásos háztartási
mosogatógép tisztítószerrel.
3 Ha nem száradt meg teljesen a mosogatógépes
program után, akkor szárítsa meg tiszta törlőkendővel
vagy hagyja megszáradni egy tiszta felületen.
2. lépés - Fertőtlenítés
Figyelmeztetés
Fertőtlenítse az első használat előtt és naponta legalább
egyszer. Tisztítsa meg a fertőtlenítés előtt.
Vigyázat: A fertőtlenítés után a mellbimbóvédők nagyon
forróak lehetnek. A higiéniai tok és a tokban maradt víz
szintén forró lehet. Az égések megelőzése érdekében
hagyja 5 percig hűlni és csak azután használja.
Figyelmeztetések a szennyeződés elkerülésének,
valamint a higiénia fenntartása érdekében
Ha higiéniai tokot használ a fertőtlenítésre:
-- Használat előtt tisztítsa meg a tokot.
-- Alkalmazza a megfelelő vízmennyiséget,
mikrohullámú teljesítményt vagy időt. Ha nem
így tesz, az csökkent fertőtlenítéshez vezethet és
károsíthatja a tokot vagy a mellbimbóvédőket.
-- Csak a mellékelt tokot használja.
Vízforralás
1 A „Tisztítás” című részben leírtak szerint tisztítsa.
2 Forralja a mellbimbóvédőket ivóvíz minőségű vízben
5 percig.
3 Hagyja megszáradni egy tiszta felületen.
Mikrohullámú sütő Másik lehetőségként, csak a mellékelt
higiéniai tokot használja a lenti útmutató szerint.
1 Tisztítsa meg a higiéniai tokot (a „Tisztítás” című
részben leírtak szerint).
2 Adjon 25 ml ivóvíz minőségű vizet a tokhoz, a jelölő
vonalig (1. ábra).
3 Helyezze a mellbimbóvédő(ke)t a higiéniai tokba és
szorosan zárja le a tetejét (2. ábra).
4 Helyezze a megtöltött higiéniai tokot a mikrohullámú
sütőbe 3 percre 750-1000 W-on (3. ábra).
5 Hagyja lehűlni a higiéniai tokot 5 percig (4. ábra).
6 Öntse ki a vizet a higiéniai tokból (5. ábra).
7 Szárítsa meg a mellbimbóvédő(ke)t tiszta törlőkendővel
vagy hagyja megszáradni egy tiszta felületen.
Használat
Figyelmeztetés
Alaposan, szappannal és vízzel mossa meg a kezét és
a mellét, mielőtt megfogja a mellbimbóvédőket, hogy
megelőzze a szennyeződést.
A termék felhelyezése - Kövesse a lenti instrukciókat,
amikor felhelyezi az eszközt a mellére:
1 Vegye ki a megtisztított és fertőtlenített
mellbimbóvédőt a higiéniai tokból.
2 Tegyen vizet vagy anyatejet az eszköz bőr felőli
peremére, hogy elősegítse a védő hozzáragadását a
bőréhez (6. ábra).
3 Tartsa a védőt a mellbimbó területének aljához és
nyomja a mellbimbó üreget részben kívülre, így az
félig befordul (7. ábra).
4 Fordítsa úgy a védőt, hogy a baba orra és álla
érintkezhessen a mell bőrével (8. ábra).
5 Helyezze középre a védőt a mellbimbója felett és
kicsit húzza meg a védő szárnyait, amikor ráragasztja
a terméket a mellére (9. ábra).
6 A felhelyezett védővel ugyanúgy szoptathat, mint máskor.
Tárolás Tartsa a tiszta mellbimbóvédő(ke)t a higiéniai
tokban vagy egy száraz, tiszta tartóban.
A mellbimbóvédő(k) koszos vagy nedves tartóban
történő tárolása szennyeződést okozhat.
Hulladékkezelés A helyi szabályoknak megfelelően.
Szimbólumok magyarázata A figyelmeztető jelek
és szimbólumok a készülék biztonságos és helyes
használatát segítik elő, annak érdekében, hogy se
Ön, se mások ne sérülhessenek meg. Az alábbiakban
láthatók a címkén és a használati útmutatóban található
figyelmeztető jelek és szimbólumok jelentései.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az eszköz
megfelel az európai orvostechnikai eszközökre
vonatkozó 93/42/EEC irányelv előírásainak.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a higiéniai tok
mikrohullámú sütőbe helyezhető.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a higiéniai tokot
meg kell tölteni vízzel.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy 5 percig kell
várni, mielőtt a higiéniai tokot mikrohullámú
sütőből kiveszi.
Ebben a szimbólumban az 5 az újrahasznosítási
kódot jelöli, ami annak az anyagnak az
azonosítására szolgál, amiből a higiéniai tok készül,
vagyis a polipropilénre (PP), az újrahasznosítás és
újrafeldolgozás elősegítése végett.
A Green Dot (németül „Der Grüne Punkt”)
egy iparági támogatással fenntartott európai
hálózat szimbóluma, amely a fogyasztási cikkek
csomagolóanyagának újrahasznosítását célozza.
Műszaki jellemzők
-- A termék típusa: Két típus a mellbimbóvédő mérete
szerint: Kicsi 15 mm; Közepes: 21 mm
-- Anyagok: Szilikon (mellbimbóvédő); polipropilén
(higiéniai tok)
-- Élettartam: 2 hónap
SLOVENSKY
Určené použitie Chrániče bradaviek Philips Avent sú určené
na zakrytie a ochranu bradaviek dojčiacich žien počas
dojčenia. Zariadenie je určené pre jedného používateľa.
Indikácie na použitie Chrániče bradaviek Philips Avent
sú indikované na použitie, keď má matka bolestivé,
citlivé, popraskané bradavky alebo trpí ich bolesťami.
Tiež sú indikované, keď je potrebné pomôcť dieťaťu, aby
sa naučilo lepšie sa prisať v prípade orálnych anomálií
alebo ak má matka ploché či vpáčené bradavky. Okrem
toho sa môžu použiť na zmiernenie ťažkostí s tvorbou
mlieka, keď dieťa saje mlieko slabo alebo nezvyčajným
spôsobom (napr. slabé sanie, malé alebo predčasne
narodené deti), prípadne keď je potrebné pomôcť dieťaťu
zvládať tok mlieka.
Kontraindikácie Neexistujú žiadne kontraindikácie.
Vedľajšie účinky Pri používaní zariadenia sa môžu prejaviť
vedľajšie účinky ako mastitída, zastavenie kojenia, opar u
novorodenca a slabé zvyšovanie hmotnosti novorodenca.
Ak sa na vás alebo na vašom dieťati prejaví ktorýkoľvek
z týchto symptómov, poraďte sa odborníkom z oblasti
dojčenia alebo starostlivosti o zdravie.
Dôležité bezpečnostné informácie
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tieto dôležité
informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.
Varovanie na zabránenie uduseniu a prehltnutiu
-- Chrániče bradaviek a hygienické puzdro nikdy
nenechávajte bez dozoru a uchovávajte ich mimo
dosahu detí.
-- Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Pri prvom
náznaku poškodenia či opotrebovania alebo po
2 mesiacoch používania ho vyhoďte.
Varovanie na zabránenie kontaminácii a zaistenie
riadnej hygieny
-- Postupujte podľa pokynov uvedených v častiach
Čistenie a Dezinfekcia.
Odporúčania
-- Výrobok používajte iba v prípade problémov s
dojčením, ktoré sú opísané v časti Indikácie na použitie.
-- Výrobok sa odporúča používať po konzultácii so
zdravotníckym pracovníkom. Ak sa vyskytne problém
alebo bolesť, obráťte sa na poradcu v oblasti dojčenia
alebo na lekára.
-- Elektronickú kópiu týchto pokynov nájdete na stránke
www.philips.com/support.
-- Každú vážnu udalosť, ku ktorej došlo v súvislosti s
týmto zariadením, by ste mali oznámiť spoločnosti
Philips prostredníctvom stránky www.philips.com/
support a tiež príslušnému orgánu členského štátu,
v ktorom sa používateľ alebo pacient nachádza.
Pred použitím
1. krok – čistenie
Upozornenie
Na čistenie chráničov bradaviek nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky ani agresívne chemikálie či látky.
Chrániče bradaviek a hygienické puzdro očistite pred
prvým použitím a bezprostredne po každom použití.
Manuálne čistenie
1 Oplachujte studenou pitnou vodou (približne 20 °C)
10 – 15 sekúnd.
2 Umyte v teplej pitnej vode (približne 35 °C) s použitím
čistiaceho prostriedku, pokiaľ možno bez umelých
vôní a farbív.
3 Oplachujte studenou pitnou vodou (približne 20 °C)
10 – 15 sekúnd.
4 Dosucha utrite čistou handričkou alebo nechajte
vyschnúť na čistom povrchu.
Čistenie v umývačke riadu
1 Položte na hornú poličku umývačky riadu.
2 Spustite štandardný program s použitím bežného
čistiaceho prostriedku pre umývačky riadu v
domácnostiach.
3 Ak výrobok nie je po skončení programu umývačky
riadu úplne suchý, dosucha ho utrite čistou handričkou
alebo ho nechajte vyschnúť na čistom povrchu.
2. krok – dezinfekcia
Upozornenie
Výrobok dezinfikujte pred jeho prvým použitím a
minimálne raz denne. Pred dezinfekciou ho očistite.
Dajte pozor: Po dezinfekcii môžu byť chrániče bradaviek
veľmi horúce. Hygienické puzdro a voda, ktorá v ňom
zostala, môžu byť stále horúce. Chrániče bradaviek
nechajte pred ich použitím na 5 minút vychladnúť, aby
ste predišli popáleniu.
Upozornenia na zabránenie kontaminácii a zaistenie
riadnej hygieny
Ak na dezinfekciu používate hygienické puzdro:
-- Puzdro pred prvým použitím očistite.
-- Použite správnu výšku hladiny vody, výkon
mikrovlnnej rúry alebo čas. Nedodržanie tohto
postupu môže viesť k nedostatočnej dezinfekcii a
poškodeniu puzdra alebo chráničov bradaviek.
-- Používajte len dodané puzdro.
Varenie
1 Očistite podľa pokynov uvedených v časti Čistenie.
2 Chrániče bradaviek varte v pitnej vode 5 minút.
3 Nechajte vyschnúť na čistom povrchu.
Mikrovlnná rúra Alternatívny spôsob. Použite len dodané
hygienické puzdro podľa pokynov uvedených nižšie.
1 Očistite hygienické puzdro (podľa pokynov uvedených
v časti Čistenie).
2 Do puzdra nalejte 25 ml pitnej vody až po vyznačenú
čiaru (obr.1).
3 Vložte chrániče bradaviek do hygienického puzdra a
pevne zatvorte veko (obr. 2).
4 Vložte naplnené hygienické puzdro na 3 minúty do
mikrovlnnej rúry s výkonom 750 – 1000 W (obr. 3).
5 Hygienické puzdro nechajte na 5 minút vychladnúť
(obr. 4).
6 Vypustite vodu z hygienického puzdra (obr. 5).
7 Chrániče bradaviek dosucha utrite čistou handričkou
alebo ich nechajte vyschnúť na čistom povrchu.
Používanie
Upozornenie
Skôr než sa dotknete chráničov bradaviek, dôkladne si
umyte ruky a prsníky mydlom a vodou, aby ste zabránili
kontaminácii.
Nasadenie výrobku Pri nasadzovaní zariadenia na prsník
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1 Vyberte očistený a dezinfikovaný chránič bradavky z
hygienického puzdra.
2 Okraj smerujúci k pokožke omočte vodou alebo
materským mliekom, aby sa chránič nalepil na vašu
pokožku (obr. 6).
3 Držte chránič pri základni oblasti bradavky a čiastočne
vytlačte priehlbinu na bradavku zvnútra von, aby bola
do polovice obrátená (obr. 7).
4 Otočte chránič tak, aby sa nos a brada dieťaťa
dotýkali pokožky vášho prsníka (obr. 8).
5 Umiestnite chránič nad stred bradavky a prilepte ho
na prsník, pričom mierne rozťahujte krídelká chrániča
(obr. 9).
6 S nasadeným chráničom teraz môžete dojčiť ako
zvyčajne.
Skladovanie Čisté chrániče bradaviek skladujte v
hygienickom puzdre alebo v suchej a čistej nádobe.
Skladovanie chráničov bradaviek v znečistenej alebo
vlhkej nádobe môže spôsobiť ich kontamináciu.
Likvidácia Podľa miestnych predpisov.
Vysvetlenie symbolov Výstražné značky a symboly sú
mimoriadne dôležité na zaistenie bezpečného a správneho
používania výrobku a na ochranu vás a ostatných pred
zranením. Ďalej sa uvádza význam výstražných značiek a
symbolov na štítku a v návode na používanie.
Tento symbol znamená, že zariadenie
spĺňa požiadavky európskej smernice o
zdravotníckych pomôckach č. 93/42/EHS.
Tento symbol znamená, že hygienické puzdro
je kompatibilné s mikrovlnnými rúrami.
Tento symbol znamená, že hygienické puzdro
sa má plniť vodou.
Tento symbol znamená, že pred vybratím
hygienického puzdra z mikrovlnnej rúry je
potrebné počkať 5 minút.
Číslo 5 vnútri tohto symbolu je recyklačný kód,
ktorý identifikuje materiál, z ktorého je hygienické
puzdro vyrobené: polypropylén (PP). Používa sa
pri recyklácii alebo inom opätovnom spracovaní.
Zelený bod („Der Grüne Punkt“ po nemecky)
je symbol licencie európskej siete systémov
recyklácie obalových materiálov spotrebiteľských
tovarov financovaných týmto odvetvím.
Technické parametre
-- Typ výrobku: dva chrániče bradaviek; veľkosť:
malá – 15 mm, stredná – 21 mm
-- Materiály: silikón (chránič bradavky), polypropylén
(hygienické puzdro)
-- Životnosť: 2 mesiace
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising