Philips | HD5010/01 | Owner's Manual | Philips 2 csészés kávépárnatartó HD5010/01 Felhasználói kézikönyv

Philips 2 csészés kávépárnatartó HD5010/01 Felhasználói kézikönyv
Amikor a jelzőlámpa folyamatosan világítani kezd, a készülék használatra kész.
4 Helyezze az 1-csészés kávétartót h egy használt kávépárnával a
kávéfőzőbe. Zárja be a fedelét és győződjön meg arról, hogy az jól
lezáródott.
Megjegyzés: A készülék vízkőmentesítéséhez mindig használt kávépárnát
használjon. A kávépárna „szűrőként” funkcionál és megakadályozza, hogy a
kávétartóban lévő szűrő eltömődjön a vízkőmaradékkal.
5 A tisztítókeverék felfogásához helyezzen egy legalább 1500 ml
űrtartalmú edényt a kávékifolyó nyílása alá (ábra 8).
6 Nyomja meg a 2-csésze gombot hh, és várjon, míg a készülék
Probléma
Megoldás
A készüléket
nem fagymentes
helyiségben
tárolta.
Forduljon az országa Philips vevőszolgálatához.
A SENSEO®
kávé nem elég
erős.
Ellenőrizze a következőket:
A vízkőmentesítési műveletet soha ne szakítsa meg!
7 Ismételje meg 1-6-ig a lépéseket. Cserélje ki a használt kávépárnát egy
másik használt párnára a vízkőmaradék leszűréséhez.
Tilos nyitott fedél mellett vízkőmentesíteni a SENSEO® kávéfőzőt.
Ellenőrizze, hogy a fedelet lezárta-e.
8 Öblítse ki a tartályt csapvízzel. Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig
csapvízzel majd ismételje meg a 3-6 lépéseket.
nem használta-e véletlenül kétszer ugyanazt a párnát;
Megjegyzés: A víztartály ne a használt forró vízzel vagy a vízkőmentesítő
keverékkel töltse fel.
a párnában levő kávé egyenletesen oszlik-e el;
9 Töltse fel a víztartályt friss csapvízzel ismét a MAX jelzésig és még
Ha igazán erős zamatú kávéra vágyik, használja
az erősebb kávéfajtákat tartalmazó SENSEO®
kávépárnákat.
egyszer ismételje meg a 3-6 lépéseket.
vízkőmentesítés után, hogy megakadályozza a középen található szűrő
vagy lyuk eltömítődését.
Fagymentes tárolás
A már használt, azaz vízzel már átöblített kávéfőzőt kizárólag fagymentes
helyen használja és tárolja. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
Csere
A www.philips.com/shop weboldalon vásárolhat alkatrészeket a készülékhez.
Ha nehézségei adódnak a készülékhez tartozó alkatrészek beszerzésében,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot országa Philips vevőszolgálatával. Ennek
elérhetőségét a világszerte érvényes garancialevélen találja.
A www.philips.com/support oldalon is tájékozódhat.
HD7812, HD7811, HD7810, HD7805
a kávépárná(ka)t megfelelően, a kávétartó közepén
helyezte-e el, hogy így megakadályozza a víz
kiszivárgását a kávépárna széleinél. Amikor két
kávépárnát használ egymásra helyezve ügyeljen
arra, hogy mindkét kávépárna domború oldala
lefelé mutasson, majd nyomja enyhén a párnákat a
kávétartóba;
Megjegyzés: A helyes vízkőmentesítéshez használjon 2 liter vízkőmentesítő
keveréket.
10 Távolítsa el a használt kávépárnát és tisztítsa ki a kávépárna-tartót a
www.philips.com/welcome
elegendő kávépárnát használt-e és a megfelelő gombot
nyomta-e meg. Egy párnához használja az egycsészés
kávépárna-tartót h és nyomja meg az „1 csésze”
gombot h. Két kávépárnához használja a kétcsészés
kávépárna-tartót hh és nyomja meg a „2 csésze”
gombot hh;
elvégzi a feladatot. Ismételje ezt mindaddig, amíg a víztartály
kiürül. (ábra 25)
Megjegyzés: Mindig öblítse át a készüléket úgy, hogy két teli víztartályt
lefolyat.
Register your product and get support at
A SENSEO®
kávé túl erős.
Ha gyengébb zamatú kávéra vágyik, használja
a gyengébb kávéfajtákat tartalmazó SENSEO®
kávépárnákat.
A kávé nem elég Ne használjon túlságosan nagy méretű csészéket, mert
forró.
azokban gyorsabban kihűl a kávé. A csészék űrtartalma
legyen legalább 150 ml. Bögrék esetében, ez 280 ml
legyen.
Víz és pára
szivárog gyors
ütemben a
készülék aljából.
Az Ön SENSEO® készüléke technikailag
meghibásodott és biztonsági okokból leengedte a vizet.
A készülék eltömődött és nem működik. Segítségért
látogassa meg honlapunkat a www.senseo.com-ot vagy
vigye el a készüléket valamelyik Philips szervizbe.
Környezetvédelem
-- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük,
hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet
védelméhez (ábra 26).
Jótállás és szerviz
Ha javításra vagy további információra van szüksége, vagy ha valamilyen
probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com),
vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához. A telefonszámot
megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen. Ha országában nem
működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
A Philips SENSEO® kávéfőző megvásárlása nem érinti a Sara Lee/Douwe
Egberts vagy Philips jogát bármely védjegyre, és nem ruházza fel a védjegyek
licencjog-használatával a vásárlót.
Hibaelhárítás
A felmerülő problémákra a lenti táblázatban talál útmutatást és megoldást.
Ha a táblázatban nem talál megoldást a problémára vagy kérdései
merülnének fel, lásd a „Jótállás és szerviz” c. fejezetet.
Probléma
Megoldás
A jelzőfény
folyamatosan,
lassan villog.
Még nem öblítette át a készüléket (lásd „A készülék
előkészítése a használathoz” c. részt.)
A SENSEO® kávéfőzőt 2200 méter tengerszint
fölötti magasság feletti helyen használta. Ezért a víz
a szükséges hőmérséklet elérése előtt forrt fel. Ez
akadályozta a készülék megfelelő működését. Kapcsolja
ki a készüléket, és ne használja azt a tengerszint fölött
2200 méternél magasabban fekvő helyeken.
A SENSEO®
kávéfőző nem
készít kávét az
első bekapcsolás
alkalmával.
Nem öblítette még át a kávéfőzőt. Az első használat
előtt át kell öblíteni a készüléket (lásd „A készülék
előkészítése a használathoz” című részt).
A jelzőfény
folyamatosan,
gyorsan villog.
Ellenőrizze a következőket:
4222.200.0528.2
1
megfelelően helyezte-e el a víztartályt;
elegendő víz van a víztartályban (azaz a ° MIN szint
fölött, 1 csésze készítése esetén);
a környezeti hőmérséklet nem alacsonyabb-e
10 °C-nál. Ellenkező esetben a készülék nem
működik megfelelően.
Víz szivárog a
kávéfőzőből
Ellenőrizze a következőket:
megfelelően zárta-e le a fedelet (a karnak rögzített
állapotban kell lennie);
nem töltötte-e a MAX jelzésnél magasabbra a
víztartályt;
nem tömődött-e el a kávétartó közepén levő szűrő.
Ha igen, tartsa folyó víz alá a kávétartót és szüntesse
meg az eltömődést. Ha szükséges, használjon
mosogatókefét a szűrő megtisztításához;
a kávépárnát megfelelően helyezte-e el a kávétartó
közepén;
a tömítőgyűrű nem ragadt-e a vízelosztó
lap pereme alá;
a vízcseppek nem a víztartály be-, illetve kivételekor,
vagy az elhasznált kávépárnák kivételekor kerültek-e a
munkalapra;
nem vette-e ki a víztartályt a kávéfőző melegedése
közben. Ekkor ugyanis a víz, amely normál esetben a
víztartályba kerülne, kiszivároghat a készülékből.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Minden más esetben, forduljon az országa Philips
vevőszolgálatához.
A fedelet nem
lehet kinyitni.
Átmenetileg vákuum alakult ki a fedél alatt.
Kapcsolja ki a készüléket. Húzza felfelé a kart,
amennyire csak lehet és várjon 24 órát a fedél kinyitása
előtt. Előfordulhat, hogy nagy erőt kell alkalmaznia.
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a kávétartó
közepén levő szűrő. Ha igen, tartsa folyó víz alá
a kávétartót és szüntesse meg az eltömődést.
Ha szükséges, használjon mosogatókefét a szűrő
megtisztításához.
Ügyeljen arra, hogy ne mozgassa a SENSEO®
készüléket. A készülék mozgatása, szabadba való
kihelyezése vagy hűvös, hideg környezetbe való
áthelyezése nem gyorsítja a fedél kioldását.
NE helyezze a SENSEO® készüléket a hűtőszekrénybe
vagy a mélyhűtőbe, mivel az nem gyorsítja a fedél
kioldását.
Ha a probléma többször is felmerül, forduljon a Philips
ügyfélszolgálatához.
A kávéfőző
kevesebb
kávét főz, mint
korábban.
Előfordulhatott, hogy a kávétartó közepén levő szűrő
eltömődött. Ha igen, tartsa folyó víz alá a kávétartót és
szüntesse meg az eltömődést. Ha szükséges, használjon
mosogatókefét a szűrő megtisztításához;
Vízkőmentesítse a készüléket (lásd a „Vízkőmentesítés”
c. részt).
A SENSEO
kávéfőző az
első használat
alkalmával nem,
vagy csak kevés
kávét készít.
Nem öblítette át a kávéfőzőt az első használat előtt,
a forraló ezért nincs feltöltve. Öblítse át a kávéfőzőt
(lásd erről „A készülék előkészítése a használathoz” c.
részt) a kávéfőzés megkezdése előtt.
A fedél nem zár
megfelelően.
Lehet, hogy egy használt kávépárna tapadt a vízelosztó
laphoz. Ebben az esetben távolítsa el az odatapadt
kávépárnát.
®
26
Kávéfőzés SENSEO® módra
Tippek a legjobb SENSEO® minőség eléréséhez
Magyar
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes
körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome
oldalon.
A SENSEO® kávéfőzővel bármikor élvezheti a zamatos, csodálatosan krémes
kávé nyújtotta kellemes érzést. A készülék minden csésze kávét frissen
készít el, így tiszta és gazdag aromát biztosít. A SENSEO® egyesíti magában
a Philips egyedülálló kávéfőzési technikáját és a Douwe Egberts többféle
pörkölésű és őrlésű kávét tartalmazó kávépárnáinak kényelmes használatát.
Ez a különleges kombináció garancia a legfinomabb ízre és aromára.
A kényelmes SENSEO® kávépárnákba zárt Douwe Egberts kávé és a
Philips egyedülállóan új SENSEO® kávéfőzési technikája olyan tökéletes
párost alkotnak, melynek segítségével a kávé legjobb ízét és aromáját sikerül
elővarázsolni.
A tökéletes kávé elkészítéséhez ne feledkezzen meg a következőkről:
Friss víz
Minden nap friss vizet használjon. Ha három napon át nem használta a
kávéfőzőt, öblítse át friss vízzel, és csak ezt követően főzzön vele ismét kávét
(erről lásd a „Tisztítás” c. fejezet Öblítés, feltöltés részét).
Friss kávépárnák
Teljes és gazdag íz eléréséhez használja a SENSEO® kávépárnákat, melyeket
a Douwe Egberts kifejezetten a SENSEO® kávéfőzőhöz fejlesztett ki. A
Douwe Egberts SENSEO® kávépárnák tovább megőrzik frissességüket, ha
használat után lezárja a csomagot a frissentartó zár segítségével, vagy tároló
dobozban tartja őket.
Tiszta készülék
Rendszeresen tisztítsa meg és vízkőmentesítse a Philips Senseo kávéfőzőt
(lásd a „Tisztítás” és a „Vízkőmentesítés” c. részeket). Használat után távolítsa
el a használt kávépárnákat. Ha a készülékben hagyta a használt patront
és egy ideig nem használta a készüléket, öblítse át a kávéfőzőt és csak ezt
követően használja ismét (lásd „Öblítés” c. részt a „Tisztítás” fejezetben).
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Általános leírás (ábra 1)
Víztartály
Egycsészés kávépárna-tartóh
Kétcsészés kávépárna-tartóhh
Kávékifolyó fedele
Kávékifolyó
Csészetartó tálca
Cseppfelfogó tálca
Jelzőfény
Kifolyószelep
Tömítőgyűrű
Vízelosztó lap
Fontos!
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati
útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
Vigyázat!
-- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
------
Figyelmeztetés
Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatná, ellenőrizze,
hogy a készülék alján feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati
feszültséggel.
A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem
beszámítható, szakmai tudással vagy tapasztalattal nem rendelkező
személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy
maga a készülék sérült.
Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok elkerülése érdekében
Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
Figyelmeztetés!
-- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra,
illetve javításra. Amennyiben nem szakember próbálja megjavítani a
készüléket, a garancia érvényét veszti.
-- Ne használjon normál őrölt kávét vagy szakadt kávépárnát a SENSEO®
készülékhez, mert az annak eldugulását okozhatja.
-- Ne használja a kávéfőzőt transzformátorral együtt, mert az veszélyes
helyzeteket eredményezhet.
-- A készüléket minden esetben hideg, egyenes, stabil felületen helyezze el.
-- Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
-- Ne használja a készüléket a tengerszint felett 2200 méternél
magasabban fekvő helyen.
-- A készülék nem működik 10 °C-nál hidegebb helyen.
-- Az első használat előtt öblítse át a készüléket friss vízzel (lásd az
„Első használat” c. részt). Ennek során a forraló is megtelik vízzel, ami
elengedhetetlen a készülék megfelelő működéséhez.
-- Ne használja a SENSEO® készüléket ioncserélő eljárás alapján működő
vízlágyítóval.
-- A Philips javasolja, hogy a CALC jelzőfény vízkőmentesítésre vonatkozó
figyelmeztetésekor végezze el a műveletet a SENSEO® kávéfőzőn.
Műszaki hibához vezethet, ha a vízkőmentesítést nem időben, és nem
a „Vízkőmentesítés” c. részben foglaltak szerint végzi el.
-- A vízkőmentesítési műveletet soha ne szakítsa meg!
-- Soha ne használjon olyan vízkőmentesítő szert, amely olyan ásványi
savakat tartalmaz, mint a kénsav, sósav, szulfát sav vagy ecetsavat (pl.
ecet). Ezek a vízkőmentesítők károsíthatják az Ön SENSEO® kávéfőzőjét.
-- A készülék kicsomagolása után ne fektesse a SENSEO® kávéfőzőt az
oldalára. Mindig tartsa álló helyzetben, még szállítás közben is.
-- A készülék általános otthoni használatra készült. Nem ajánlott üzletek,
irodák, gazdaságok és egyéb munkahelyek személyzeti konyhájába,
valamint hotelekben, motelekben, panziókban és egyéb vendéglátóipari
környezetekben való használatra sem.
Szabványoknak való megfelelés
-- Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó
szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak
megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék
biztonságos.
-- Kikapcsolt állapotban a készülék energiafelvétele kevesebb mint 1 Watt.
A készülék tehát megfelel az Európai Bizottság 2005/32/EK irányelvének,
amely az energiafogyasztó termékek ökológiai kialakításának
követelményeit határozza meg.
Első használat
Kicsomagolás
-- Minden alkalommal friss vizet használjon.
-- A gazdag és teljes aroma eléréséhez használja a Douwe Egberts
által kifejezetten a SENSEO® kávéfőzőhöz kifejlesztett SENSEO®
kávépárnákat.
A víztartály feltöltése
1 Töltse fel hideg vízzel a tartályt egészen a MAX jelzésig, majd
helyezze vissza a készülékre. (ábra 3)
Tilos tejet, kávét, forró vizet vagy szénsavas vizet a víztartályba önteni.
-- h MIN: 1 csésze SENSEO® kávé elkészítéséhez szükséges vízmennyiség.
-- hh MIN: 2 csésze SENSEO® kávé elkészítéséhez szükséges
vízmennyiség.
-- Tele víztartály mellett, többször is lefőzhet SENSEO® kávét (legfeljebb
5 csészét (a HD7810 vagy a HD7812 modellel) vagy akár 10 csészét
(a HD7811 modellel). Ennek a funkciónak köszönhetően nem szükséges
mindig újra feltöltenie a víztartályt, amikor egy csésze kávét kíván
készíteni magának.
A készülék bekapcsolása
1 Nyomja meg a be- és kikapcsológombot 3. (ábra 10)
A jelzőlámpa villog, miközben a víz melegszik. A melegítés körülbelül
90 másodpercet vesz igénybe.
,, Amikor a világító jelzőgyűrű folyamatosan világít, a kávéfőző
használatra kész.
A kávépárna-tartó behelyezése
1 Engedje fel a kart a fedél kioldásáig (ábra 4).
2 Nyissa fel a fedelet.
3 Helyezze a megfelelő kávépárna-tartót a készülékbe.
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a kávépárna-tartó tiszta-e és a középen levő
szűrő nincs-e eltömődve, azaz nem zaccos-e.
,, 1 csésze SENSEO® kávé elkészítéséhez helyezzen be 1 kávépárnát,
használja az 1-csészés kávétartóth és nyomja meg az 1-csészeh
gombot. (ábra 11)
,, 2 csésze SENSEO® kávé elkészítéséhez helyezzen be 2 kávépárnát,
használja a mélyebb, 2-csészés kávétartót hh és nyomja meg a
2-csésze gombot hh. (ábra 12)
Egy vagy két kávépárna behelyezése
Megjegyzés: Ne használjon normál őrölt kávét vagy szakadt
kávépárnát a SENSEO® készülékhez, mert az annak eldugulását
okozhatja.
1 Ezt követően helyezze a SENSEO® kávépárná(ka)t a kávétartó
közepére úgy, hogy a domború oldala/oldaluk lefelé mutasson.
,, Helyezzen 1 SENSEO® kávépárnát az egycsészés kávépárna-tartóba
h. (ábra 13)
,, Helyezzen 2 SENSEO® kávépárnát a 2-csészés kávépárna-tartóba
hh. (ábra 14)
Megjegyzés: A Douwe Egberts SENSEO® kávépárnákat speciálisan
a SENSEO® kávéfőzőgéppel történő használatra tervezték,
a teljes és gazdag aroma eléréséhez.
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a párná(k)ban levő kávé egyenletesen
eloszlott-e és nyomja bele óvatosan a párná(ka)t a tartóba.
2 Zárja le a fedelet és rögzítse a kart (ábra 7).
A kávéfőző átöblítése
Ha három napon át nem használta a kávéfőzőt, öblítse át friss vízzel és csak
ezt követően főzzön vele ismét kávét.
A készülék átöblítését a következőképpen végezze:
1 Töltse fel hideg vízzel a tartályt egészen a MAX jelzésig, majd
helyezze vissza a készülékre. (ábra 3)
2 Helyezze az 1- h vagy 2-csészés kávétartót (ábra 6)
hh a készülékbe a párnák nélkül.
3 A víz felfogásához helyezzen egy edényt (legalább 1500 ml
űrtartalmút) a kávékifolyó nyílása alá. (ábra 8)
4 Nyomja meg a bekapcsoló gombot I , majd röviden a 1-csésze h és
a 2-csésze gombot hh egyszerre. (ábra 9)
A készülék feltölti a rendszert a víztartályban levő vízzel. Ez néhány percet
igénybe vehet, és az is előfordulhat, hogy teljesen észrevétlenül megy végbe.
Egy idő múlva a készülék megkezdi a rendszer feltöltését, majd annak
végeztével kikapcsol.
Vízkőmentesítés
A vízkőzmentesítés időpontja
Gondoskodjon a SENSEO® kávéfőzőgép gyakori vízkőmentesítéséről! A
legideálisabb, ha évente 4-6 alkalommal vízkőmentesít, de legalább 3 havonta
egyszer. A művelet 1 órát vesz igénybe. Ne szakítsa meg a vízkőmentesítési
folyamatot.
A vízkőmentesítés szükségessége
A vízkő a készülék belsejében alakul ki. A SENSEO® kávéfőző
vízkőmentesítése legalább 3 havonta alapvető fontosságú. A vízkőmentesítés:
-- Meghosszabbítja az Ön SENSEO® kávéfőzőjének élettartamát.
-- Biztosítja a csészék maximális térfogatát
-- Biztosítja a kávé maximális hőmérsékletét
-- A gép halkabban működik, amikor vizet forral.
-- Elkerülhető a meghibásodás
Ha a vízkőmentesítést nem megfelelően hajtja végre, akkor a gépben lévő
vízkőmaradványok felhalmozódhatnak tartós, javíthatatlan hibát okozva a
készülékben.
Használjon megfelelő vízkőmentesítő szert
A SENSEO® készülék vízkőmentesítésére csak a citromsav alapú
vízkőmentesítők alkalmasak. Ezek a szerek károsítás nélkül tisztítják meg a
készüléket a vízkőtől. A megfelelő mennyiség meghatározását lásd az alábbi,
„Vízkőmentesítés” c. résznél. Minden vízkőmentesítő keverék csak egyszer
használható fel. Használat után a vízkőmentesítő szer már nem hat.
Javasoljuk, hogy használja a speciális SENSEO® Vízkőmentesítőt
(HD7012/HD7011/HD7006). Olvassa el a vízkőmentesítő szeren található
utasításokat.
Soha ne használjon olyan vízkőmentesítő szert, amely olyan ásványi
savakat tartalmaz, mint a kénsav, sósav, szulfát sav vagy ecetsavat (pl. ecet).
Ezek a vízkőmentesítők károsíthatják az Ön SENSEO® kávéfőzőjét.
Vízkőmentesítés
1 Keverjen össze 50 gramm citromsavat 1 liter vízzel egy
mérőedényben. Keverje addig, amíg a por teljesen fel nem oldódik.
2 Töltse meg a víztartályt a MAX jelzésig a vízkőmentesítő keverékkel.
Ezután helyezze vissza a víztartályt a kávéfőzőbe. (ábra 3)
Megjegyzés: Nem minden SENSEO® készüléknek van 1 literes víztartálya.
Ha az Ön SENSEO® készüléke kisebb víztartállyal rendelkezik, akkor
ismételje meg a 2-6 lépéseket a maradék keverékkel, anélkül, hogy a
víztartályt a MAX jelzésig töltené fel.
3 Nyomja meg a 3 be-/kikapcsoló gombot. (ábra 10)
Ügyeljen arra, hogy a kávéfőző tetejét megfelelően zárja le. A kart lefelé kell
nyomni mindaddig, amíg az a helyére ugrik, kattanásig.
Nyitott fedéllel tilos a kávét főzni! A fedélnek zárt állapotban kell lennie.
3 Helyezzen egy vagy két csészét a kifolyónyílás alá (ábra 15).
A csészék űrtartalma legyen legalább 150 ml. Ne használjon túlságosan
nagyméretű csészéket, mert azokban gyorsabban kihűl a kávé.
4 Nyomja meg a lefőzni kívánt SENSEO® kávék számának megfelelő
--,,
---
gombot (ábra 16).
h: 1 csésze
hh: 2 csésze
A SENSEO® kávéfőző megkezdi a kávé készítését.
A készülék automatikusan a megfelelő mennyiségű vizet adagolja.
A be-/kikapcsoló gomb3 megnyomásával bármikor megszakíthatja a
főzési műveletet. Amikor ismét bekapcsolja a kávéfőzőt, a készülék nem
folytatja a megszakított kávéfőzést.
Ne távolítsa el a víztartályt főzés közben, mert ekkor a készülék
levegőt szív be, és a következő csészét csak részben tölti meg.
Megjegyzés: Ha a készülék csak kevés, illetve semennyi kávét nem
készít, azt jelenti, hogy nem öblítette el megfelelően a kávéfőzőt
az első használat előtt. Ennek következtében a forraló nem
telik meg egészen vízzel. Újabb adag kávé készítése előtt öblítse
el megfelelően a kávéfőzőt (lásd “A készülék előkészítése a
használathoz” című fejezetet).
1
5 Használat után emelje ki a kávétartót a készülékből és vegye ki belőle
a kávépárná(ka)t.
Legyen eközben óvatos, mert előfordulhat, hogy maradt még víz / kávé a
párná(k)ban.
A főzés megszakítása
1 A be- és kikapcsológomb 3 megnyomásával szakíthatja meg a
kávéfőzés folyamatát. (ábra 17)
Megjegyzés: Ha a gépet a főzés megszakítását követően ismételten
bekapcsolja, akkor a kávéfőző nem fejezi be a megkezdett műveletet.
Kikapcsolás
1 Használat után a be-/kikapcsoló gomb 3 megnyomásával kapcsolja ki
a készüléket. (ábra 10)
Megjegyzés: Ha nem kapcsolja ki a kávéfőzőt, az 30 perc után
automatikusan kikapcsol.
A készülék tisztítása
Tilos a SENSEO® kávéfőzőt vízbe meríteni.
Tilos a készüléket nyitott fedél mellett öblíteni.
A kávéfőző tisztítása
1 Vegye ki a készüléket a dobozból.
Megjegyzés: A kétcsészés kávépárna-tartót hh tartsa biztonságos
helyen, mivel az a készülék fontos része.
A gép átöblítése a forraló feltöltéséhez
Megjegyzés: A SENSEO kávéfőzőt fel kell tölteni vízzel a kávéfőzéshez!
®
Az átöblítés során a forraló megtelik vízzel. Ezt követően a készülék
használatra kész.
A készülék átöblítését a következőképpen végezze:
1 Távolítsa el a víztartályt (ábra 2).
2 Töltse fel hideg vízzel a tartályt egészen a MAX jelzésig, majd
helyezze vissza a készülékre. (ábra 3)
3 Engedje fel a kart a fedél kioldásáig (ábra 4).
4 Nyissa fel a fedelet (ábra 5).
5 Helyezze az 1- h vagy 2-csészés kávétartót (ábra 6)
hh a készülékbe a párnák nélkül.
6 Zárja le a fedelet és rögzítse a kart (ábra 7).
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette-e a kart. A kart lefelé
kell nyomni addig, amíg az a helyére nem ugrik, kattanásig.
Megjegyzés: Nyitott fedél mellett tilos átöblíteni a készüléket. A fedélnek
zárt állapotban kell lennie.
7 Csatlakoztassa a hálózati dugót földelt fali konnektorba.
8 A víz felfogásához helyezzen egy edényt (legalább 1500 ml
űrtartalmút) a kávékifolyó nyílása alá. (ábra 8)
1 Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali
konnektorból.
2 A készülék burkolatát nedves ruhával tisztítsa.
3 Vegye le a kávékifolyót (ábra 18).
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
,, Alaposabb tisztításhoz szét is szedheti a kifolyót. (ábra 19)
4 A kávékifolyót, a kávétartókat és a csepptálcát forró, ha szükséges,
mosogatószeres vízben, vagy mosogatógépben tisztítsa (ábra 20).
5 A csészetartó tálcát a forró, szükség esetén mosogatószeres vízben
való tisztítás közben tartsa a kezében (ábra 21).
A csészetartó tálcát mosogatógépben is tisztíthatja.
A csészetartó tisztításához, vegye le azt a készülékről, mivel nem
megfelelő kezelés esetén éles felülete sérülést okozhat; óvatosság javasolt.
6 A kávépárna-tartókat forró, ha szükséges, mosogatószeres vízben vagy
mosogatógépben tisztítsa. (ábra 22)
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a kávétartó közepén levő szűrő. Ha
igen, tartsa folyó víz alá a kávétartót és szüntesse meg az eltömődést. Ha
szükséges, használjon mosogatókefét a szűrő megtisztításához.
7 A víztartályt forró, ha szükséges, mosogatószeres vízben vagy
mosogatógépben tisztítsa. (ábra 23)
Megjegyzés: Mosogatókefe használatakor ügyeljen arra, hogy ne sértse
meg a víztartály aljában levő szelepet.
8 Tisztítást követően, öblítse le a kávéfőző részeit tiszta vízzel, majd
helyezze vissza azokat a készülékbe/-re.
9 A vízelosztó lapot nedves ruhával tisztítsa meg (ábra 24).
Óvatosan járjon el. Ügyeljen arra, hogy a gumi tömítőgyűrű ne ragadjon be a
vízelosztó lap pereme alá. Ellenkező esetben a kávéfőző szivárogni fog!
9 Nyomja meg a bekapcsoló gombot I , majd röviden a 1-csésze h és
a 2-csésze gombot hh egyszerre. (ábra 9)
,, A forraló feltöltődik a víztartályban levő vízzel. Ez egy pár percet
igénybe vehet (kb. 90-150 másodpercet). Az átöblítés után a készülék
automatikusan kikapcsol. Az átöblítés a normál kávéfőzésnél nagyobb
zajjal jár.
Megjegyzés: A készülék első használatbavétele előtt tisztítsa meg
mosószeres forró vízzel a kávékifolyó egységet és a kávétartókat; akár
mosogatógépben is elmoshatja azokat. Tisztítsa meg alaposan a víztartályt
forró vízben, ha szükséges, használjon mosogatószert.
A Philips SENSEO® kávéfőző ezt követően használatra kész.
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising