Philips | HR2345/19 | Owner's Manual | Philips Viva Collection Tésztakészítő HR2345/19 Felhasználói kézikönyv

Philips Viva Collection Tésztakészítő HR2345/19 Felhasználói kézikönyv
HR2345
Használati utasítás
1
1
2
4
3
5
8
6
9
7
10
11
2
10
13
14
15
9
12
8
7
11
6
5
4
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
1
2
1
1
1
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
2
23
26
A
27
28
29
1
30
3
3
1
2
31
32
2
33
1
2
34
1
2
3
35
36
37
39
40
41
2
38
1
MAGYAR
MAGYAR
Tartalom
Fontos2
Elektromágneses mezők (EMF)
5
Újrahasznosítás
5
Garancia és támogatás
5
Bevezetés
6
Mi található a dobozban? (1.ábra)
6
Áttekintés (2. ábra)
6
Szétszerelés és tisztítás első használat előtt
6
Összeszerelés
7
A tésztkészítő használata
A liszt előkészítése és kimérése
Folyadékok előkészítése és kimérése
A tészta készítő program elindítása
8
9
10
12
Tisztítás
13
Tárolás
14
Hibaelhárítás
15
Termék Információ
18
1
2
MAGYAR
Fontos
Olvassa el gondosan ezt a felhasználói kézikönyvet a készülék használata
előtt és őrizze meg későbbi használatra.
Figyelmeztetés
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta
feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval
- Győzödjön meg róla, hogy kezei szárazok mielőtt
csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz
- Ne merítse a fő egységet vízbe és ne öblítse vízzel vagy
más folyadékkal.
- A rövidzárlatok elkerülése végett ne töltsön vizet vagy
bármilyen folyadékot a készülékre
- Győzödjön meg róla, hogy a csatlakoztató dugó finoman
csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz.
- A készüléket ne használja külső időzítővel illetve külön
távvezérlő rendszerrel
- Győzödjön meg róla, hogy a készülék helyesen van
összeillesztve mielőtt a hálózathoz csatlakoztatná.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozó dugó, a kábel
vagy egyéb alkatrészek megsérültek.
- Győzödjön meg róla, hogy a készülék a szabályzó OFF
(kikapcsolva) pozícióban áll és a készülék nincs feszültség alá helyezve, amikor nem használja, felügyelet nélkül
hagyja, össze- és szétszerelés előtt, valamint tisztítása és
tárolása során. Mindig győzödjön meg róla, hogy a
készülék kifogástalanul lett-e összeszerelve, mielőtt
feszültség alá helyezné. A készülék nem működik,
ameddig nincs kifogástalanul összeillesztve.
- Ne helyezze kezét, ujjait vagy eszközöket a keverő
egységbe, hacsak a szabályzó nincs OFF (kikapcsolva)
állásban, vagy ha a készülék a hálózatról leválasztásra
került és a forgó alkatrészek már teljesen megálltak,
mielőtt elkezdené a készülék takarítását vagy szétszerelését.
MAGYAR
3
- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok elkerülése
érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni
- Ne végezze önmaga az alkatrészek javítását, cseréjét.
- A készüléket gyerekek nem használhatják. Tartsa távol a
készüléket és a hálózati kábelt gyermekektől
- A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt
felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
- A balesetek megelőzése érdekében ne használja
a készüléket, ha az bármilyen oknál fogva megsérült.
Figyelem
- Az első használat előtt mossa el gondosan az alkatrészeket (figyelemmel a „Szétszerelés és takarítás első használat
előtt” című fejezetre).
- Csak háztartási használatra.
- Sose használjon olyan kiegészítőt vagy egyéb alkatrészt,
amit a Philips nem ajánl kifejezetten. Ha mégis ilyen
kiegészítőket és alkatrészeket használna a jótállás
érvényét veszti.
- Ne használja a készüléket instabil, vagy egyenetlen
felületen.
- Ne válassza le a készüléket a hálózati feszültségről,
ameddig a munkafolyamat nem fejeződött be. Ha mégis
le kell állítania a készüléket folyamat közben, válassza le
a kábelt a hálózatról mielőtt további műveleteket hajtana
végre.
- Ne lépjen túl 2 egymást követő műveleti ciklusnál többet
egy használat során. Hogy jobban megőrizhesse a
készülék élettartamát újraindíthatja 30 perccel a második
műveleti ciklus után.
4
MAGYAR
- Ha a készüléket folyamatosan használja, tisztítsa meg
a formázó tárcsát a mellékelt tisztító eszközzel, minden
használat után.
- Ne hajlítsa, verje, csavarja, csomózza a kábelt és ne
helyezze azt nehéz tárgyak alá.
- Válassza le a készüléket a hálózatról, ha már nem
használja,
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok között, mint
például: ruhák, drapériák.
- Húzza ki a kábelt azonnal, ha füstöt érzékelne
- Ha kihúzza a kábelt ne a kábelt húzza, hanem a csatlakozó
dugót.
- A csatlakozó dugót tartsa tisztán
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre
- E készüléket személyes konyhai eszköznek tervezték. Más
célra ne használja.
- Ne mozgassa a készüléket miközben az működés alatt áll.
- Húzza ki a hálózati kábelt ha a készüléket felügyelet
nélkül hagyná, vagy össze- és szétszerelés valamint
tisztítás közben.
- Használat után helyezze a készüléket száraz, jól szellőző
helyre.
- Ne tartsa vagy mozgassa a készüléket a formázó tárcsánál
fogva. A központi egység megragadásával cselekedhet
eképpen.
- Használat előtt győzödjön meg a formázó tárcsa szabad
mozgásáról.
- Tartsa kezeit, haját, ruházatát, szintúgy a spatulákat vagy
más eszközöket távol a működés alatt álló eszköztől, ezzel
csökkentve az esetleges személyi sérülések vagy a
készülék meghibásodásának kockázatának esélyét.
- Ne helyezze ujjait vagy egyéb tárgyakat a tésztakészítő
nyílásaiba, miközben az működés alatt áll. Kerülje a
mozgó részekkel való érintkezést.
- Ne kísérelje meg a biztonsági zárak kijátszását.
MAGYAR
5
- A formázó tárcsa és minden leszerelhető rész mosható
mosogatógépben. Amikor mosogatógépben mossa őket,
bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelő programot
választott ki, melynek maximális hőmérséklete nem
magasabb 60 °C-nál.
- Csak jól földelt hálózati aljzaton keresztül használja
Elektromágneses mezők (EMF)
Jelen Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak
Újrahasznosítás
-E
z a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető
normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).
- Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a
környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzésében.
Garancia és támogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a
www.philips.hu/support weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancia levelet. Ha az Ön országában nincs Ügyfélszolgálat, keresse fel Philips forgalmazóját.
MAGYAR
6
Beveztés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában!
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja a terméket a
www.philips.com/welcome oldalon.
Használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót és
őrizze meg későbbi használatra.
Mi található a dobozban? (1. ábra)
1
2
3
4
5
6
7 Lasagne/Ravioli formázó tárcsa
főegység
8 Tisztító kefe
Felhasználói kézikönyv
9
recept könyv
lapos tisztító eszköz
10 liszt mérő edény
Spagetti formázó tárcsa
11 folyadék mérő edény
Fetuccine formázó tárcsa
Penne formázó tárcsa
Áttekintés (2. ábra)
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Csigatengely
Kábel
10 Keverő lapát
Kábel tartó
11 Indító/szüneteltető gomb
Tároló fiók
12 Szabályozó
Keverő egység
13
Keverő egység fedél
Extra nyújtás
14 Kikapcsolás
Formázó tárcsa
Formázó tárcsa leszorító gyűrű 15 Automatikus művelet
Présház
Szétszerelés és tisztítás első használat előtt
Fontos!
készülék első használata előtt távolítsa el és biztonságosan szabadulA
jon meg a csomagoló anyagoktól és/vagy promóciós matricáktól
zedjen ki minden szétszedhető részt, mosson el és szárítson meg minS
den kiegészítőt (tekintettel a “Tisztítás” fejezetre)
Ne érje víz a főegységet, a kábelt, és a hálózati csatlakozó dugót.
e használjon súrolószivacsot vagy más olyan tisztító eszközt, ami
N
megkarcolhatja a műanyag felületeket, így gyakorolva hatást a tésztakészítő élettartamára.
MAGYAR
7
formázó tárcsák és minden leszerelhető alkatrész mosható mosogaA
tó gépben. Amikor mosogatógépben mossa őket, győzödjön meg róla,
hogy a kiválasztott program nem melegebb 60°C-nál
Ez a készülék csak háztartáson belüli felhasználásra lett tervezve.
ondosan takarítson meg minden tartozékot az első használat előtt
G
(tekintettel a “Tisztítás” fejezetre
1. Húzza a fedelet hogy kibiztosítsa, aztán távolítsa el a keverőegységről (3.
ábra)
2. Válassza le a keverőegységet a főegységről (4. ábra)
3. C
savarja a formázó tárcsa leszorító gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy eltávolítsa a keverő egység kivezetéséről.
4. H
elyezze az ujját a keverőegységbe és nyomja kifelé a présházat (6.
ábra) Válassza le a formázó tárcsat és a csigatengelyt húzza ki a présházból. (7. ábra)
5. A keverő lapátot vegye ki a keverőegységből (8. ábra)
6. M
osogasson el minden leválasztható részt és kiegészítőt és törölgesse
őket szárazra. (9 és 10. ábra)
Összeszerelés
Fontos
yőzödjön meg róla, hogy a készülék nincs a hálózathoz csatlakoztatva
G
az összeszerelés közben.
1. Helyezze a keverő egységet a főegységre. (11. ábra)
Figyelem: Győzödjön meg róla, hogy a keverőegység alján lévő nyílásokba illeszkedik a fő egység.
2. Helyezze a keverő lapátot a keverőegységbe (12.ábra)
3. Helyezze a présházat a keverőegységbe (13. ábra)
Figyelem: Győzödjön meg róla, hogy a présház nagy nyílásával felfelé
kerül behelyezésre a főegységbe.
4. H
elyezze a csigatengelyt a keverő egységbe. Győzödjön meg róla, hogy
pontosan illesztkedik a présházba és a keverő lapáthoz, ami pedig a fő
egységben található tengelycsonkhoz.
Figyelem: Enyhén mozgassa meg a keverő lapátot, hogy meggyőzödjön
róla, hogy a csigatengely helyesen csatlakozik a főegységben található
tengelycsonkhoz.
8
MAGYAR
5. Csatlakoztassa a formázó tárcsát a keverő egység kivezetéséhez. (Fig. 15)
Figyelmeztetés
Győzödjön meg róla, hogy a formázó tárcsa sima fele kifelé néz.
yőzödjön meg róla, hogy a formázó tárcsa illeszkedik a csigatengely
G
biztosító pontjaihoz. Kifejezett tekintettel, amikor a lasagne/ravioli készítő tárcsát helyezi fel. Ilyenkor győzödjön meg róla, hogy a lasagne
készítő nyílása felfelé néz.
6. Nyomja keresztül a formázó tárcsát a formázó tárcsa leszorító gyűrűn
(13. ábra) ezután szerelje fel a leszorítót a keverő kimenetére. Forgassa
a leszorítót finoman az óra mutató járásával egyező irányba, hogy a helyére záródjon.
Figyelem: Mindig illesszen formázó tárcsát a keverő egység kimenetelére mielőtt felhelyezi a formázó tárcsa leszorító gyűrűt. Sose helyezze
bele formázó tárcsát a leszorító gyűrűbe, és ne próbálja egyszerre felhelyezni őket (18. ábra)
7. Csatlakoztassa a keverő egység fedelét (19. ábra)
A tésztakészítő használata
Fontos
elyezze a terméket egy rázkódásoktól és vibrálástól mentes, sima
H
felületre.
yőzödjön meg róla, hogy minden alkatrész jól össze van szerelve
G
mielőtt bedugná a hálózatba.
e helyezzen 200 grammnál kevesebb és 400 grammnál több lisztet a
N
keverő egységbe.
folyadékot lassan töltse a víz töltő reteszen keresztül azután, hogy a
A
készülék már elkezdte a dagasztást.
a el szeretné távolítani a már kimért lisztet a művelet megkezdése
H
előtt húzza ki a kábelt, majd ha végzett dugja vissza újra.
e helyezzen a tésztakészítőbe 60 °C-nál melegebb anyagokat, és a
N
tésztakészítőt se helyezze 60 °C-nál melegebb környezetbe, például
forró sterilizáló környeztbe.
e töltsön folyadékot a keverő egységbe, mielőtt megkezdené a
N
működtetést.
yőzödjön meg róla, hogy a formázó tárcsa és a formázó tárcsát leszoG
rító gyűrű jól van összeszerelve és helyesen illeszkednek.
MAGYAR
9
A liszt előkészítése és kimérése
1. Lapátoljon egy teljes mérő lisztet használva a mellékelt mérőt. A mérő
tetejét simítsa végig a lapos tisztító eszközzel, hogy eltávolítsa a felesleges lisztet. 1 teljes mérő nagyjából 200g lisztnek felel meg, két mérő 400
grammnak. (20. ábra)
Figyelmeztetés
e rázza vagy üsse a mérőt, hogy eltávolítsa a felesleges lisztet. Ez haN
tással lehet a kimért liszt tömegére. (21. ábra)
asználjon konyhamérleget a liszt pontosabb kiméréséhez. Ha kicsivel
H
több vagy kevesebb lisztet tesz bele a megengedettnél, akkor a készülék lehet nem fog működni.
00 g lisztből nagyjából 200 g friss tészta készíthető. 400 g lisztből
2
nagyjából 450 g friss tészta készíthető.
2. Húzza a fedelet hogy kibiztosítsa, és távolítsa el a keverőegységről. (3.
ábra)
3. Töltsön lisztet a keverő egységbe. Ha 2-3 adagot szeretne készíteni, akkor adjon még egy mérő lisztet hozzá, mivel így 2 mérő lisztre lesz szüksége összesen. (22. ábra)
Figyelmeztetés
e töltsön folyadékot a keverő egységbe, mielőtt megkezdené a műN
ködtetést.
e helyezzen 200 grammnál kevesebb és 400 grammnál több lisztet
N
a keverő egységbe. Ha kicsivel több vagy kevesebb lisztet tesz bele a
megengedettnél, akkor a készülék lehet nem fog működni.
öltse be a lisztet az illusztráción látható módon (23. ábra). Ne töltsön
T
lisztet a présház nyílásán keresztül a készülékbe, mert így a présházban
lévő liszt nem fog egyenletesen elkeveredni.
10 MAGYAR
Folyadékok előkészítése és kimérése
1. A folyadékokat szemmagasságban, sima felszínen mérje ki (25. ábra)
Figyelem: Ne töltsön folyadékot a keverőegységbe, mielőtt megkezdené
a működtetést.
A vízmérő edényen két fajta lépték található.
– Amikor finom liszt és tojás keverékét használja, hogy ha tojással készült
tésztát/ lasagne-t készítsen, akkor az A oldalt használja a rajta található
két folyadékszint jelöléssel. (26. ábra)
1. Szint (80ml) szükséges tojáskeverék 1 mérő liszthez
2. Szint (160 ml) szükséges tojáskeverék 2 mérő liszthez.
– A tojáskeverék elkészítéséhez üssön egy tojást a folyadékmérőbe, és
töltse fel vízzel az A oldalon található jelig. Ezután elegyítse. (27. ábra)
–
Amikor az alábbi liszt és folyadék kombinációt készíti, akkor a mérő
B oldalát használja (28. ábra)
Univerzális liszt és víz/vagy zöldséglé keveréke
Más tipusú lisztek (az alábbi táblázat alapján) tojással, vízzel, vagy zöldséglével
Tekintse meg az alábbi táblázatot a megfelelő liszt arányokhoz
Figyelem: Ezek a táblák a liszt-folyadék arányt mutatják 200g lisztet
alapul véve. Ha 400 g lisztet használ, duplázza meg a szükséges folyadék és tojás mennyiséget, a helyes liszt folyadék arányhoz.
– Amikor tojásos keveréket készít, üssön 1 tojást a folyadék mérőbe. Töltse
fel vízzel az alábbi mennyiségek alapján, majd keverje össze az anyagokat.
Liszt
Tojáskeverék (ml)
Durum (Búzadara liszt 150g
+ univerzális liszt 50g)*
85
Teljes kiörlésű liszt 200g
90
Tönkölyliszt 200g
95
Kenyérliszt 200g
85
Szoba (hajdina liszt 130g
+ búza finomliszt 70g)*
85
Oldal
B oldal
MAGYAR
11
– Amikor kizárólag vizet használ tésztakészítéshez, az alábbi táblázatot
használja:
Liszt
Víz (ml)
Univerzális liszt 200g
75
Durum (Búzadara liszt 150g
+ búzafinomliszt 50g)*
75
Teljes kiörlésű liszt 200g
85
Tönkölyliszt 200g
80
Oldal
B oldal
– Ha zöldséglevet használ (1 tojás használatával) tészta készítéshez, üssön
1 tojást a folyadék mérőbe. Adjon zöldséglevet hozzá a szükséges men�nyiségben, aztán elegyítse el.
Liszt
Univerzális liszt 200g
Durum (Búzadara liszt 150g
+ búza finomliszt 50g)*
Spenótlé Céklalé
Répalé
1 tojással 1 tojással 1 tojással
(ml)
(ml)
(ml)
85
85
Oldal
85
B oldal
85
85
85
*Használjon konyhamérleget a mennyiségek pontosabb kiméréséhez.
Fontos
mellékelt tésztareceptek sikeressége már tesztelve van. Ha más recepA
tekkel próbálkozik, vagy kisérletezik, a folyadék-liszt arányt mindig a mellékelt folyadék- és lisztmérték szerint kell beállítani. A készülék nem fog
sikeresen működni, amennyiben az új recept nem ez alapján lett beállítva.
Figyelem
A jobb eredményekért használjon univerzális lisztet a mérőn jelölt, ajánlott folyadékmennyiségekkel.
Szezonális hatások, és a különböző területekről származó alapanyagok
hatással lehetnek a megfelelő liszt/víz arányra.
A glutén, sikér egy kötőanyag, ami biztosítja, hogy a kenyér ne törjön kön�nyedén. A gluténmentes liszt nem tartalmaz sikért, ezért állagjavítókra, mint
például Xantan vagy Guar gumira van szükség. A különböző gluténmentes
lisztek különböző képpen teljesítenek a tésztakészítés során. Pár liszt fajta
nem alkalmas a tésztakészítéshez, mint például a kókusz liszt, fehér rizs
liszt, pár viszont jó, mint például a kinoa (rizsparéj) és a hajdina liszt.
A mellékelt receptkönyvben válogathat a további receptek között.
12
MAGYAR
A tészta készítő program elindítása
Fontos
e cseréljen nyújtó programot mielőtt a tészta keverés nem fejeződött
N
be. Máskülönben kárt okozhat a tésztakészítőben, valamint csökkentheti
annak élettartamát.
e húzza ki a kábelt a művelet befejezése előtt. Ha le kell állítania a tésztaN
készítőt a szabályzót állítsa „OFF” kikapcsolás állásba és utánna húzza ki a
kábelt a hálózati aljzatból mielőtt más művelethez hozzá fogna.
Ne lépjen túl 2 egymást követő műveleti ciklusnál többet egy használat
során. Hogy jobban megőrizhesse a készülék élettartamát újraindíthatja
30 perccel a második műveleti ciklus után.
a a készüléket folyamatosan használja, tisztítsa meg a formázó tárcsát
H
a mellékelt tisztító eszközzel, minden használat után. A könnyű tisztítás
érdekében, ne áztassa a fozmázó tárcsát közvetlenül vízben.
1. Dugja be a készülék dugaszát a hálózati aljzatba. A tésztakészítő egyszeri
hangot fog kiadni. (30. ábra)
Figyelem: Győzödjön meg róla, hogy minden alkatrész fel van szerelve,
mielőtt bedugná a készüléket.
2. Helyezze fel a keverőegység fedelét. (19. ábra)
Figyelem: A készülék nem fog addig elindulni, ameddig a fedél nem záródott teljesen. A tésztakészítő folyamat közben, ha a fedél lazán zár, a
készülék automatikusan leáll.
3. Állitsa a szabályozót az automatikus állásba és utána nyomja meg a
Start/Pause Indítás/Leállítás gombot (31. ábra)
Figyelem: A teljes munkafolyamat (a dagasztást és a nyújtást is magába
foglalva) nagyjából 12 percet vesz igénybe 200 g liszt felhasználása esetén és 18 percet 400 g liszt esetén.
4. Miután a dagasztás elkezdődött, lassan töltse hozzá a folyadékot a
fedélen található retesz teljes hosszán keresztül. (32. ábra)
Figyelem: A tésztakeverés során, a folyadék hozzáadása után már ne
adjon hozzá más alapanyagot. Máskülönben ez hatással lesz a tészta
minőségére.
MAGYAR
13
5. Miután a tészta készítő befejezte a dagasztást párszor sípolni fog és a
tészta nyújtása elkezdődik pár másodpercen belül. Helyezzen egy tálat
közvetlenül a kivezetés alá. Vágja a tésztát a kívánt méretre a tisztító eszköz segítségével. (33. ábra)
Figyelem
Ha a liszt és folyadék aránya nem megfelelő, a nyújtás nem lesz sikeres.
Ebben az esetben készítse elő az alapanyagokat újra.
Lefelé mozgatva használja a tisztítóeszközt a tészta vágásához.
6. H
a a nyújtási folyamat befejeződött, a készülék sípolni fog párszor
Figyelem: Ne állítsa a szabályzógombot „OFF” kikapcsolás állásba mielőtt a teljes folyamat be nem fejeződött. (mikor hallja a sípoló hangot)
7. Miután a tészta készítő folyamat befejeződött, ha felfedez valamennyi
maradék tésztát a keverőben, a szabályzó „OFF”, majd az extra nyújtási
opció állásba állításával és a Play/Pause gomb megnyomásával újabb
nyujtási folyamatot indíthat el. (34. ábra)
Figyelem
A tészta felülete érdes lehet. Ez normális jelenség.
A tészta kifőzési ideje függ a személyes preferenciáktól, a tészta alakjától,
és a porciók számától.
Tisztítás
Fontos
llítsa a szabályozót „OFF” állásba, húzza ki a vezetéket a fali aljzatból,
Á
mielőtt szétszedné vagy tisztítaná a készüléket.
Ne merítse a fő egységet vízbe
Ne használjon súroló szivacsot, maró hatású tisztítókat és súrolószereket
(mint például: benzin, alkohol, propanol) a készülék tisztításához.
Minden használat után gondosan tisztítsa meg a készüléket, különben
a készülék nem fog rendesen működni a későbbiekben.
A készülék tisztításakor különös figyelemmel járjon el, hogy az éles és
hegyes alkatrészek nehogy megsebesítsék.
A formázó tárcsa és minden leszerelhető rész mosható mosogatógépben. Amikor mosogató gépben mossa őket, bizonyosodjon meg róla, hogy
megfelelő programot választott ki, melynek maximális hőmérséklete nem
magasabb 60 °C-nál.
14
MAGYAR
1. Állítsa a szabályzót „OFF” állásba és húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból
(35. ábra)
2. Húzza a fedelet hogy kibiztosítsa és távolítsa el a keverő egységről.
(3. ábra)
3. Vegye le a keverőegységet a fő egységről
4. Csavarja a formázó tárcsa leszorító gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy eltávolítsa a keverő egység kivezetéséről.
5. Helyezze az ujját a keverőegységbe és nyomja kifelé a présházat
(6. ábra) Válassza le a formázó tárcsát és a csigatengelyt húzza ki a présházból. (7. ábra)
6. A keverő lapátot vegye ki a keverőegységből (8. ábra)
7. A formázó tárcsa tisztítására használja a mellékelt tisztítóeszközt, hogy
eltávolítsa a tésztamaradványokat. Ezután vízzel is tisztíthatja.
8. használja a mellékelt tisztítókefét mosogatószer és meleg víz alkalmazásával az alkatrészek tisztításához, vagy helyezze mosogatógépbe.
Töröljön minden alkatrészt szárazra.
Tipp: Használja az eszköz pontozó végét a présház belső aljának a tisztításához (38. ábra)
9. M
osogasson el minden leválasztható részt és kiegészítőt és törölgesse
őket szárazra. (9. és 10. ábra)
10. Használjon száraz kendőt a főegység, szabályozó, és a tésztakészítő
külső tisztításához. (39. ábra)
Figyelem: Használat után győzödjön meg róla, hogy minden alaktrész
és a formázó tárcsa is száraz mielőtt eltenné. Szerelje össze a tészta­
készítőt a következő használatra.
Tárolás
1. Tekerje fel a hálózati vezetéket a kábeltartóra. (40. ábra)
2. Szárítsa meg a formázótárcsákat és helyezze őket a tároló dobozba.
Figyelem a kis mélyedés a tároló dobozban a Capellini tárcsa tisztító­
eszközének van kialakítva, ami nem jár a tésztakészítőhöz. Ez a termék
később kerül bevezetésre és külön lehet megvásárolni. (41. ábra)
3. A tésztakészítőt száraz, jól szellőző helyen tárolja használat után.
MAGYAR
15
Hibaelhárítás
Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz.
Hiba
Hiba oka
Lehetséges megoldás
A készülék nem működik miután a dugasz
bedugásra került a
hálózati aljzatba
A dugasz nincs rendesen bedugva a hálózati
aljzatba, vagy a hálózati
aljzatnak nincs az energiaellátása biztosítva
Ellenőrizze, hogy a kábel rendesen
van-e csatlakoztatva, vagy hogy az
aljzat rendesen működik-e
A készülék nem kezdi
meg a tésztakészítést
miután a dugasz az aljzatba bedugásra került.
Először tésztakészítő
programot kell választania, majd megnyomnia
az Indítás gombot
Válassza ki a tésztakészítő programot
és nyomja meg az Indítás gombot.
Az Indítás gomb
megnyomása után a
készülék figyelmeztető
hangot ad ki és nem
működik.
A keverő egység fedele
nincs megfelelően ráhelyezve
Ellenőrizze a fedelet, hogy a felhasználói kézikönyvnek megfelelően van-e
felhelyezve
A fedelet valami belülről feszíti
Túl sok liszt a keverőegységben
A maximális felhasználható liszt men�nyiség 400 g. Csökkentse a liszt men�nyiséget és készítse el több adagban.
A liszt/víz arány nem jól
lett beállítva, A liszt/víz
táblázat nem lett követve. A tészta túl száraz
Válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról, tisztítsa el a tésztakészítőt
és követve a felhasználói kézikönyvet
kezdje előről a tésztakészítést.
A fedél nem megfele­
lően van rögzítve
Rögzítse a fedelet a felhasználói kézikönyv utasításai szerint
A tésztakészítő túlmelegedett a hosszú és
folyamatos munkafolyamatok miatt.
Válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról és várja meg amíg lehűl.
Ne lépjen túl 2 egymást követő műveleti ciklusnál többet egy használat
során. Hogy jobban megőrizhesse a
készülék élettartamát újraindíthatja 30
perccel a második műveleti ciklus után.
A tésztakészítő folyamat közben a készülék
megáll, és figyelmeztető hangot nem ad ki
16
MAGYAR
Hiba
Hiba oka
Lehetséges megoldás
A tésztakészítő folyamat közben a készülék
megáll, és figyelmeztető hangot ad ki
A liszt/víz arány nem
felel meg a „Liszt/víz
táblázatban leírtaknak”
A tészta lehet, hogy túl
száraz. A keverőlapát
akad valamilyen idegen
test következtében.
Rossz program lett
kiválasztva
Válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról, tisztítsa el a tésztakészítőt
és követve a felhasználói kézikönyvet
kezdje előről a tésztakészítést.
A keverőlapát tétlenül
dolgozik és nem jön ki
tészta.
A liszt/víz arány
helytelen
Válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról, tisztítsa el a tésztakészítőt
és követve a felhasználói kézikönyvet
kezdje előről a tésztakészítést.
Használjon konyhamérleget a hozzávalók pontos kiméréséhez.
A liszt a hosszú tárolástól bedohosodik
Használjon friss lisztet, ami megfele­
lően volt tárolva
A liszt/víz arány
helytelen
Válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról, tisztítsa el a tésztakészítőt
és követve a felhasználói kézikönyvet
kezdje előről a tésztakészítést.
Használjon konyhamérleget a hozzávalók pontos kiméréséhez.
Nem a helyes lisztfajtát
használta
Használjon univerzális lisztet vagy
lisztet magas fehérje tartalommal.
(tekintettel a „tésztakészítő használata”
fejezetre, vagy a receptkönyv alapján)
A liszt/víz arány
helytelen. Túl sok
folyadék lett hozzáadva
A vizet és a lisztet a mellékelt mérők
segítségével a „liszt/víz aránytáblázat”
segítségével. Használjon konyhamérleget a hozzávalók pontos kimérésére.
A tészta könnyen törik
A tészta összeragad
MAGYAR
Hiba
Túl sok maradék tészta
a keverőben
Hiba oka
17
Lehetséges megoldás
A liszt már felhasználás
előtt túl nedves volt,
vagy a tészta túl nedves
Tartsa a lisztet szárazon tárolás közben.
Kövesse a felhasználói kézikönyv
utasításait és kezdje előről a tészta­
készítést.
A keverő kamra, a
keverő­lapát, a formázó
tárcsa nem volt megfelelően megszárítva
használat előtt
Győzödjön meg róla, hogy minden
alkatrész meg lett szárítva használat
előtt
A keverőlapát vagy a keverő kamra még mindig
nedves
Győzödjön meg róla, hogy minden
alkatrész meg lett szárítva használat
előtt
A víz nem megfelelő sorrendben lett hozzáadva
A liszt fajtája nem megfelelő.
Kövesse a felhasználói kézikönyv
utasításait a tésztakészítéshez.
Kis mennyiségű víz
szivárog a készülékből
A víz az előtt lett hozzáadva, mielőtt a készüléket elindította volna
Kövesse az utasításokat és a vizet
indítás után kezdje adagolni
Tésztakészítés után a
keverő egységet nem
lehet leválasztani a
főegységről, vagy a
présházat nem lehet
kinyomni a keverő­
egységből
A készülék le lett állítva
nyújtás közben miközben a a tészta készítési
folyamat még nem
fejeződött be teljesen
1. Helyezze vissza a leszerelt részeket
a helyükre, és fordítsa a szabályzót
„OFF” állásba
2. Dugja be a készülék dugaszát a fali
aljzatba, válassza ki az automatikus
tésztakészítő programot és hagyja
hogy a keverő lapát nagyjából
10 másodpercig dolgozzék, majd fordítsa a szabályzót újra „OFF” állásba
3. Húzza ki a készüléket, szerelje szét
és tisztítsa meg a készüléket
(a „Tisztítás” fejezetre tekintettel)
18
MAGYAR
Termék Információ
ModelHR2345/19
Motor teljesítmény150W
Normál feszültség AC220-240V (50Hz)
Méretek 350 mm X 135 mm X 287 mm
Nettó tömeg 4,7 kg
A normál feszültség és frekvencia infomáció a terméken található tábla
szerinti. A termék információ tárgya lehet előzetes értesítés nélküli megváltoztatásnak
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising