Philips HR2652/90, HR2657/90 User manual

Philips HR2652/90, HR2657/90 User manual
HR2621, HR2650
HR2651, HR2652
HR2653, HR2655
HR2656, HR2657
Εγχειρίδιο χρήσης
2
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
Σημαντικό!  
3
Εισαγωγή  
6
Γενική περιγραφή  
6
Πριν την πρώτη χρήση  
8
Προετοιμασία για χρήση  
8
Χρήση της συσκευής  
8
Διακόπτης ενεργοποίησης  
8
Ραβδομπλέντερ  
9
Μεγάλος κόπτης (μόνο στους τύπους HR2621, HR2652, HR2653,
HR2655, HR2657)  
12
Χτυπητήρι (μόνο στους τύπους HR2621, HR2652, HR2655,
HR2657) /Αξεσουάρ μίξερ (μόνο στον τύπο HR2653)  
15
Εξάρτημα σπιράλ (μόνο στους τύπους HR2656, HR2657)  
18
Δοχείο σούπας (μόνο στους τύπους HR2651, HR2655)  
23
Κύπελλο (μόνο στους τύπους HR2650, HR2651, HR2652, HR2653,
HR2655, HR2656, HR2657)  
26
Καθάρισμα  
29
Αποθήκευση  
32
Ανακύκλωση  
32
Εγγύηση και υποστήριξη  
32
Αντιμετώπιση προβλημάτων  
32
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
3
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να το ξεπλένετε
με νερό βρύσης. Για να καθαρίσετε το μοτέρ, να
χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη
συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος
προτού συνδέσετε τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις,
το καλώδιο ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν
υποστεί φθορά ή έχουν ορατές ρωγμές.
-- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά,
θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, τον
εκπρόσωπο επισκευών της Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
-- Μην αγγίζετε ποτέ τα άκρα των λεπίδων και
ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα. Τα άκρα κοπής είναι πολύ αιχμηρά.
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις λεπίδες του κόφτη
χωρίς το μπολ του κόφτη.
-- Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα, να βυθίζετε
πάντοτε το στέλεχος ανάμειξης, το χτυπητήρι
(μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) ή το διπλό
χτυπητήρι (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) στα
υλικά προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ειδικά
όταν επεξεργάζεστε ζεστά υλικά.
-- Αν κάποια λεπίδα κολλήσει, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την πρίζα πριν αφαιρέσετε τα υλικά
που μπλοκάρουν τη λεπίδα.
-- Να είστε προσεκτικοί όταν ρίχνετε ζεστό υγρό
στο δοχείο, καθώς τα ζεστά υγρά και ο ατμός
μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.
4
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
-- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
φυσιολογική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται
για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες
προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία,
αγροκτήματα ή λοιπούς χώρους εργασίας.
Επίσης, δεν προορίζεται για χρήση από πελάτες
σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και λοιπούς
χώρους διαμονής.
-- Μην επεξεργάζεστε ποτέ με τη συσκευή σκληρά
υλικά όπως παγάκια.
-- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό
της μακριά από παιδιά.
-- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
-- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Προσοχή
-- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα
αν την αφήσετε αφύλακτη, καθώς και πριν τη
συναρμολογήσετε, την αποσυναρμολογήσετε, την
αποθηκεύσετε ή την καθαρίσετε.
-- Πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε
κινούμενα μέρη της συσκευής, απενεργοποιήστε
τη και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε
από τα εξαρτήματα για περισσότερο από 3 λεπτά
χωρίς διακοπή. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει
για 15 λεπτά προτού συνεχίσετε την επεξεργασία.
-- Κανένα από τα εξαρτήματα δεν είναι κατάλληλο
για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, εκτός από
το δοχείο για σούπες.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
5
-- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από
άλλους κατασκευαστές ή που δεν συνιστώνται
ρητά από τη Philips. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια
εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται
άκυρη.
-- Κρατήστε το μοτέρ μακριά από θερμότητα, φωτιά,
υγρασία και ακαθαρσίες.
-- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό
που προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο χρήσης.
-- Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα ή το εξαιρετικά
μεγάλο μπολ κόπτη (μόνο σε συγκεκριμένους
τύπους) με υλικά που έχουν θερμοκρασία
μεγαλύτερη από 80°C/175°F.
-- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και τους χρόνους
επεξεργασίας που αναφέρονται στον πίνακα.
-- Καθαρίστε τις λεπίδες του στελέχους ανάμειξης
με νερό βρύσης. Ποτέ μην βυθίζετε σε νερό.
-- Μετά τον καθαρισμό, αφήστε το στέλεχος
ανάμειξης να στεγνώσει. Αποθηκεύστε το είτε
οριζόντια είτε με τις λεπίδες κοπής προς τα
επάνω. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι εντελώς
στεγνές πριν αποθηκεύσετε το στέλεχος
ανάμειξης.
-- Επίπεδο θορύβου: Lc = 85 dB(A)
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
6
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Γενική περιγραφή
Ραβδομπλέντερ
1
2
3
4
5
6
Καλώδιο ρεύματος
Διακόπτης ενεργοποίησης
Μοτέρ
Κουμπί απασφάλισης
Μπλέντερ χειρός με ενσωματωμένη λεπίδα
Κάλυμμα λεπίδας
Μεγάλος κόπτης
(μόνο στους τύπους HR2652, HR2653, HR2655, HR2657)
7 Μονάδα μετάδοσης κίνησης για μεγάλο κόπτη
8 Λεπίδες μεγάλου κόπτη
9 Μπολ μεγάλου κόπτη (μόνο στους τύπους μεγάλου κόπτη και
εξαρτήματος σπιράλ HR2656, HR2657)
Εξάρτημα σπιράλ (μόνο στους τύπους HR2656, HR2657)
10
11
12
13
3 εξαρτήματα κοπής σπιράλ (σπαγγέτι, λιγκουίνι, ταλιατέλες)
Στόμιο τροφοδοσίας
Δίσκος κίνησης εξαρτήματος σπιράλ
Μονάδα μετάδοσης κίνησης εξαρτήματος σπιράλ
Κύπελλο (μόνο στους τύπους HR2650, HR2651, HR2652,
HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)
14 Κύπελλο
15 Καπάκι
Δοχείο σούπας (μόνο στους τύπους HR2651, HR2655)
16 Πτερύγιο
17 Θήκη για κρακεράκια
18 Δοχείο σούπας
Χτυπητήρι (μόνο στους τύπους HR2621, HR2652,
HR2655, HR2657)
19 Μονάδα μετάδοσης κίνησης για το χτυπητήρι
20 Χτυπητήρι
Αξεσουάρ μίξερ (μόνο για τον τύπο HR2653)
21 Μονάδα μετάδοσης κίνησης του μίξερ
22 Αξεσουάρ μίξερ
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
p
a
b
o
n
q
c
r
d
m
s
e
l
f
k
t
g
j
u
i
v
h
7
8
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Πριν την πρώτη χρήση
1 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε
σχολαστικά όλα τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα
(δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός»).
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Προετοιμασία για χρήση
1 Αφήστε τα καυτά υλικά να κρυώσουν πριν τα επεξεργαστείτε ή
τα ρίξετε στο κύπελλο ή το δοχείο σούπας (μέγιστη θερμοκρασία
80°C).
2 Κόψτε τα υλικά μεγάλου μεγέθους σε κομμάτια περίπου
2 x 2 x 2 εκ. πριν τα επεξεργαστείτε.
3 Συναρμολογήστε τη συσκευή σωστά προτού συνδέσετε το φις
στην πρίζα.
Σημείωση
•• Ξετυλίγετε πάντα εντελώς το καλώδιο πριν από την ενεργοποίηση της
συσκευής.
•• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας ή τις ετικέτες πριν από τη χρήση.
Χρήση της συσκευής
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή για την προβλεπόμενη οικιακή
χρήση της, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
Προσοχή
•• Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη. Κρατάτε τα χέρια και τα
δάκτυλά σας μακριά από τις λεπίδες και έξω από το δοχείο ενώ
η συσκευή χρησιμοποιείται ή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα για
να αποτρέψετε την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ατόμων
ή/και πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
Διακόπτης ενεργοποίησης
Αυτή η συσκευή διαθέτει ένα διακόπτη ενεργοποίησης και μια οπτική
ένδειξη ταχύτητας στο επάνω μέρος της.
»» Όσο πιο βαθιά πατάτε, τόσο μεγαλύτερη ταχύτητα έχετε.
Η ένδειξη ταχύτητας στο επάνω μέρος δείχνει το «εύρος
χαμηλής ταχύτητας», το «εύρος μέτριας ταχύτητας» και το
«εύρος υψηλής ταχύτητας» με την ένδειξη «Τ» (Turbo).
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Ραβδομπλέντερ
Το ραβδομπλέντερ προορίζεται για να:
-- αναμειγνύετε υγρά, π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, σάλτσες, χυμούς
φρούτων, σούπες, κοκτέϊλ, μιλκσεϊκ.
-- ανακατεύετε μαλακά υλικά, π.χ. κουρκούτι για τηγανίτες ή
μαγιονέζα.
-- πολτοποιείτε μαγειρεμένα υλικά, π.χ για να φτιάξετε βρεφική
τροφή.
-- ψιλοκόβετε ξηρούς καρπούς, φρούτα και λαχανικά.
Προσοχή
•• Μην επεξεργάζεστε υλικά όπως παγάκια, κατεψυγμένα τρόφιμα
ή φρούτα με κουκούτσια (εικ. 1).
Ποσότητες και χρόνοι επεξεργασίας για ανάμειξη
Υλικά
Ποσότητα ανάμειξης
Ώρα
Φρούτα και λαχανικά
100 - 200 g
30 δευτ.
Βρεφικές τροφές, σούπες και
σάλτσες
100 - 400 ml
60 δευτ.
Κουρκούτια
100 - 500 ml
60 δευτ.
Μιλκσέικ και κοκτέιλ
100 - 1000 ml
60 δευτ.
Ταχύτητα
1 Συνδέστε το στέλεχος ανάμειξης με το μοτέρ («κλικ»).
2 Βάλτε τα υλικά στην κανάτα.
9
10
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
3 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
4 Βυθίστε το κάλυμμα λεπίδας βαθιά μέσα στα υλικά για να
αποφύγετε το πιτσίλισμα.
5 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη
ενεργοποίησης. Μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα πιέζοντας
πιο έντονα το διακόπτη. Αν πιέσετε το διακόπτη μέχρι τέρμα, το
μπλέντερ θα λειτουργεί σε ταχύτητα turbo.
6 Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω, κάτω και κυκλικά για να
αναμίξετε τα υλικά.
7 Αφού ολοκληρώσετε την ανάμειξη, αφήστε το διακόπτη για να
απενεργοποιηθεί η συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
8 Αφαιρέστε το στέλεχος ανάμειξης πιέζοντας το κουμπί
απασφάλισης.
Προσοχή
•• Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Να τις χειρίζεστε με προσοχή.
Αποσυνδέετε πάντα πρώτα τη συσκευή από την πρίζα. Μην
αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες όταν τις καθαρίζετε ή αφαιρείτε
τρόφιμα που έχουν κολλήσει πάνω τους.
9 Για εύκολο καθαρισμό, πάντα ξεπλένετε τη ράβδο αμέσως μετά
τη χρήση με καυτό νερό. Μην βυθίζετε τη ράβδο εντελώς μέσα
στο νερό.
10 Τοποθετήστε τη ράβδο σε όρθια θέση με το κάλυμμα λεπίδας
προς τα πάνω και αφήστε τη να στεγνώσει για τουλάχιστον 10
λεπτά πριν την αποθήκευση.
11
12
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Μεγάλος κόπτης (μόνο στους τύπους HR2621, HR2652,
HR2653, HR2655, HR2657)
Ο μεγάλος κόπτης προορίζεται για να κόβει υλικά όπως καρύδια,
νωπό κρέας, κρεμμύδια, σκληρό τυρί, βραστά αυγά, σκόρδο, βότανα,
ξερό ψωμί κλπ.
Προσοχή
•• Αποσυνδέετε πάντα πρώτα τη συσκευή από την πρίζα. Να
χειρίζεστε τις λεπίδες κόπτη πολύ προσεκτικά, επειδή οι άκρες
τους είναι πολύ κοφτερές. Κρατάτε πάντα τη μονάδα από την
κεντρική πλαστική ράβδο. Μην αγγίζετε ποτέ τη λεπίδα. Να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τις λεπίδες
από το μπολ του κόπτη, όταν αδειάζετε το μπολ του κόπτη και
αφαιρείτε τις τροφές που έχουν πιαστεί στις λεπίδες.
•• Μην επεξεργάζεστε υλικά όπως παγάκια, κατεψυγμένα τρόφιμα
ή φρούτα με κουκούτσια.
Ποσότητες και χρόνοι επεξεργασίας για κοπή
Υλικά
Ποσότητα για κοπή
Ώρα
Κρεμμύδια
200 g
5 x 1 δευτ.
Αυγά
200 g
5 δευτ.
Κρέας
200 g
10 δευτ.
Βότανα
30 γρ.
10 δευτ.
Τυρί παρμεζάνα
200 g
15 δευτ.
Καρύδια και αμύγδαλα
200 g
30 δευτ.
Μαύρη σοκολάτα
100 γρ.
20 δευτ.
Καρέ ξερού ψωμιού
80 g
30 δευτ.
Ταχύτητα
1 Τοποθετήστε τις λεπίδες στο μπολ του μεγάλου κόπτη.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
13
2 Βάλτε τα υλικά στο μπολ του μεγάλου κόπτη.
3 Τοποθετήστε τη μονάδα μετάδοσης κίνησης του μεγάλου κόπτη
πάνω στο μπολ του κόπτη.
4 Συνδέστε το μοτέρ στη μονάδα μετάδοσης κίνησης του μεγάλου
κόπτη («κλικ»).
5 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
6 Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης έως ότου κοπούν όλα τα
υλικά.
14
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
7 Αφού ολοκληρώσετε την κοπή, αποδεσμεύστε το διακόπτη για να
απενεργοποιηθεί η συσκευή, και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
8 Πιέστε το κουμπί απασφάλισης και βγάλτε το μοτέρ από τη
μονάδα μετάδοσης κίνησης.
9 Αφαιρέστε προσεκτικά τη μονάδα μετάδοσης κίνησης και τις
λεπίδες (εικ. 18).
10 Αφαιρέστε τα ψιλοκομμένα υλικά (εικ. 19).
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
15
Χτυπητήρι (μόνο στους τύπους HR2621, HR2652, HR2655,
HR2657) /Αξεσουάρ μίξερ (μόνο στον τύπο HR2653)
Το χτυπητήρι προορίζεται για να χτυπάτε κρέμα, ασπράδια αυγών,
επιδόρπια κ.λπ.
Το αξεσουάρ μίξερ προορίζεται για ανάμειξη κάθε είδους ελαφριάς
ζύμης, π.χ. ζύμη για αφράτο κέικ, χυλός κέικ, καθώς και για την
παρασκευή πουρέ, το χτύπημα κρέμας σαντιγί, μαρέγκας και
παρασκευής επιδορπίων.
Συμβουλή
•• Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μικρή ποσότητα υλικών, γείρετε ελαφρά το
μπολ για πιο γρήγορο αποτέλεσμα.
•• Όταν χτυπάτε ασπράδια αυγών, χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο μπολ
για καλύτερο αποτέλεσμα. Για να έχετε καλό αποτέλεσμα, το μπολ και
το εργαλείο πρέπει να μην περιέχουν ίχνη λιπαρής ουσίας και να μην
υπάρχουν ίχνη κρόκου αυγών στα ασπράδια.
•• Για να αποφεύγετε το πιτσίλισμα, ξεκινάτε την ανάδευση σε χαμηλή
ταχύτητα και συνεχίζετε με υψηλότερη ταχύτητα μετά από 1 περίπου
λεπτό.
•• Όταν χτυπάτε κρέμα, χρησιμοποιείτε μια κανάτα για να αποφεύγετε το
πιτσίλισμα.
Σημείωση
•• Μην χρησιμοποιείτε το χτυπητήρι για να παρασκευάσετε κάποια ζύμη ή
μείγμα για κέικ.
Ποσότητες και χρόνος επεξεργασίας για χτύπημα.
Υλικά
Ποσότητα για ανάδευση
Ώρα
Μπεζ μεταξιού
250 γρ.
70-90 δευτερόλεπτα
Ασπράδια
αυγών
4x
120 δευτερόλεπτα
Ταχύτητα
16
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Ποσότητες και χρόνος επεξεργασίας για ανάμειξη.
Υλικά
Αναμειγνυόμενες ποσότητες
Ώρα
Μπεζ μεταξιού
200-250 ml
70-90
δευτερόλεπτα
Αυγά
1-6 x
2-4 λεπτά
Ζύμη κέικ
750 γρ.
3-6 λεπτά
Μαγειρεμένες
πατάτες
750 γρ.
30 δευτ.
Ταχύτητα
1 Συνδέστε το χτυπητήρι στη μονάδα μετάδοσης κίνησης για το
χτυπητήρι ή συνδέστε το αξεσουάρ μίξερ στη μονάδα μετάδοσης
κίνησης του μίξερ («κλικ»).
2 Συνδέστε τη μονάδα μετάδοσης κίνησης του χτυπητηριού ή του
μίξερ στο μοτέρ («κλικ»).
3 Βάλτε τα υλικά σε ένα μπολ.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
17
4 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
5 Βυθίστε το χτυπητήρι ή το αξεσουάρ μίξερ στα υλικά.
6 Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης.
7 Κινείτε τη συσκευή με αργές κυκλικές κινήσεις.
8 Αφού ολοκληρώσετε την ανάδευση/χτύπημα, αποδεσμεύστε το
διακόπτη για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, και αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα.
18
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
9 Πιέστε το κουμπί απασφάλισης και βγάλτε το μοτέρ από τη
μονάδα μετάδοσης κίνησης.
10 Για να αποσυνδέσετε το χτυπητήρι/αξεσουάρ μίξερ από τη
μονάδα μετάδοσης κίνησης, τραβήξτε το προς τα κάτω και
αφαιρέστε το από τη μονάδα μετάδοσης κίνησης.
Εξάρτημα σπιράλ (μόνο στους τύπους HR2656, HR2657)
Το εξάρτημα σπιράλ προορίζεται για τη δημιουργία σπιράλ με
διάφορα λαχανικά, π.χ. πατάτες, καρότα, αγγούρια, κολοκυθάκια,
ραπανάκια, παντζάρια κ.λπ.
3 εξαρτήματα:
Το εξάρτημα σπιράλ περιλαμβάνει τρία διαφορετικά αξεσουάρ
για κοπή σε σπιράλ διαφορετικού πλάτους. Τα εξαρτήματα κοπής
«σπαγγέτι» και «λιγκουίνι» διαθέτουν δύο διαφορετικά μαχαίρια,
το απλό μαχαίρι κόβει σε κορδέλες σπιράλ και η δεύτερη μονάδα
μαχαιριών με τα μικρά δόντια διαχωρίζει τα υλικά σε λεπτές
(σπαγγέτι) ή πιο παχιές (λιγκουίνι) ταινίες. Το εξάρτημα για πλατιές
κορδέλες διαθέτει ένα απλό μαχαίρι.
Προσοχή
•• Να χειρίζεστε τα εξαρτήματα πολύ προσεκτικά, επειδή οι λεπίδες
είναι πολύ κοφτερές. Κρατάτε πάντα τα εξαρτήματα από την
εξωτερική ακτίνα. Μην αγγίζετε ποτέ τη λεπίδα. Να είστε πολύ
προσεκτικοί όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τα εξαρτήματα από
το μπολ του κόπτη. Πιάνετε τα εξαρτήματα με δύο δάκτυλα,
από τις οπές που διαθέτουν. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν
απομακρύνετε τις τροφές που έχουν πιαστεί στις λεπίδες και
κατά τον καθαρισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
19
Ταχύτητα
Κολοκυθάκι
Γλυκοπατάτες
Καρότα (πάχος
άνω των 3 εκ.)
Ραπανάκι
Αγγούρι
Πατάτες
Συμβουλές προετοιμασίας λαχανικών
-- Για να δημιουργήσετε όμορφα και μακριά σπιράλ, κόψτε τα
λαχανικά σε ίσιους κυλίνδρους περίπου στο ίδιο πάχος με το
στόμιο τροφοδοσίας.
-- Κόψτε τα δύο άκρα από τα λαχανικά, π.χ. το αγγούρι ή την πατάτα
για να εφάπτονται καλά στο δίσκο κίνησης και το εξάρτημα κοπής.
20
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
-- Μόνο αν ο κύλινδρος είναι ίδιος θα παραμείνει κεντραρισμένος
καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας.
-- Κεντράρετε το προετοιμασμένο λαχανικό πιέζοντάς το στο μικρό
μεταλλικό σωλήνα στο μέσο του εξαρτήματος κοπής.
-- Μην τοποθετείτε ποτέ περισσότερα από ένα κομμάτια λαχανικών
ταυτόχρονα στα εξαρτήματα κοπής.
Χρήση του εξαρτήματος σπιράλ
1 Αφαιρέστε τη λεπίδα κοπής από το μπολ του μεγάλου κόπτη
και τοποθετήστε ένα από τα εξαρτήματα στο μπολ του μεγάλου
κόπτη.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
21
2 Συνδέστε το διαφανές στόμιο τροφοδοσίας στο μπολ του
μεγάλου κόπτη.
3 Συνδέστε το δίσκο κίνησης στη μονάδα μετάδοσης κίνησης του
εξαρτήματος σπιράλ.
4 Συνδέστε το μοτέρ στη μονάδα μετάδοσης κίνησης (εικ. 2).
5 Προετοιμάστε τα λαχανικά όπως περιγράφεται στις συμβουλές
προετοιμασίας.
6 Κεντράρετε το λαχανικό και πιέστε το στο μικρό μεταλλικό
σωλήνα του εξαρτήματος.
22
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
7 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
8 Πιέστε το μοτέρ στο οποίο έχετε συνδέσει τη μονάδα μετάδοσης
κίνησης και το δίσκο κίνησης πάνω στο λαχανικό (εικ. 6).
9 Κρατήστε σταθερά το μπολ κόπτη και το στόμιο τροφοδοσίας με
το ένα χέρι και πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης με το μεσαίο
δάκτυλο του άλλου χεριού. Πιέζετε ταυτόχρονα το λαχανικό.
10 Τα σπιράλ πέφτουν στο μπολ.
11 Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία, αφήστε το διακόπτη για
να απενεργοποιηθεί η συσκευή, και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
23
12 Αφαιρέστε τη μονάδα μετάδοσης κίνησης, πιέζοντας το κουμπί
απασφάλισης.
13 Αφαιρέστε το δίσκο κίνησης από τη μονάδα μετάδοσης κίνησης.
14 Αφαιρέστε το στόμιο τροφοδοσίας και το εξάρτημα κοπής, και
στη συνέχεια αδειάστε το μπολ.
Σημείωση
•• Αν θέλετε να παρασκευάσετε και δεύτερη δόση, αφαιρέστε τα υπολείμματα
λαχανικών από το δίσκο κίνησης ή το εξάρτημα κοπής.
•• Αν φτιάξετε μεγαλύτερες ποσότητες, αδειάζετε το μπολ προτού γεμίσει.
Δοχείο σούπας (μόνο στους τύπους HR2651, HR2655)
Το δοχείο σούπας προορίζεται για να αναμειγνύετε απευθείας τα
υλικά της σούπας και να το παίρνετε μαζί σας.
1. Μαγειρέψτε λαχανικά, π.χ. καρότα,
πατάτες σε βραστό νερό για 20 λεπτά.
2. Κόψτε σε κομμάτια 2 x 2 x 2 εκ.
Μέγιστη ποσότητα
Ώρα
Καρότα, πατάτες: 200 g
Νερό:100 g
60 δευτ.
Ταχύτητα
1 Συνδέστε το στέλεχος ανάμειξης με το μοτέρ («κλικ»).
24
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
2 Τοποθετήστε τα μαγειρεμένα υλικά μέσα στο δοχείο.
3 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
4 Βυθίστε το κάλυμμα λεπίδας βαθιά μέσα στα υλικά για να
αποφύγετε το πιτσίλισμα.
5 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη
ενεργοποίησης. Μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα πιέζοντας
πιο έντονα το διακόπτη.
6 Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω, κάτω και κυκλικά για να
αναμίξετε τα υλικά.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
25
7 Αφού ολοκληρώσετε την ανάμειξη, αφήστε το διακόπτη για να
απενεργοποιηθεί η συσκευή, και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
8 Συνδέστε τη θήκη για τα κρακεράκια και στερεώστε τη
στρίβοντάς τη δεξιόστροφα.
2
1
9 Γεμίστε τη με κρακεράκια ή άλλα τρόφιμα που θέλετε να
καταναλώσετε μαζί με τη σούπα.
2
10 Τοποθετήστε το καπάκι και κλείστε το στρίβοντάς το
δεξιόστροφα.
1
Ξαναζεστάνετε τη σούπα απευθείας μέσα στο
δοχείο σούπας:
1 Ανοίξτε το καπάκι στρίβοντάς το αριστερόστροφα.
2
1
26
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
2 Αφαιρέστε τη θήκη για τα κρακεράκια στρίβοντάς την
αριστερόστροφα.
2
1
3 Τοποθετήστε το ανοικτό δοχείο στο φούρνο μικροκυμάτων και
ξαναζεστάνετε τη σούπα.
Κύπελλο (μόνο στους τύπους HR2650, HR2651, HR2652,
HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)
Το κύπελλο χρησιμοποιείται για να αναμειγνύετε τα υλικά απευθείας
και να το παίρνετε μαζί σας στη δουλειά.
Μέγιστη ποσότητα
Ώρα
Φράουλες, μπανάνα
Γάλα, χυμός
400 ml
60 δευτ.
Λαχανικά
Χυμός
400 ml
60 δευτ.
Ταχύτητα
1 Συνδέστε το στέλεχος ανάμειξης με το μοτέρ («κλικ»).
2 Βάλτε τα υλικά στο κύπελλο.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
27
3 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
4 Βυθίστε το κάλυμμα λεπίδας βαθιά μέσα στα υλικά για να
αποφύγετε το πιτσίλισμα.
5 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη
ενεργοποίησης. Μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα πιέζοντας
πιο έντονα το διακόπτη.
6 Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω, κάτω και κυκλικά για να
αναμίξετε τα υλικά.
7 Αφού ολοκληρώσετε την ανάμειξη, αφήστε το διακόπτη για να
απενεργοποιηθεί η συσκευή, και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
28
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
8 Τοποθετήστε το καπάκι στρίβοντάς το δεξιόστροφα.
2
1
9 Κλείστε το στόμιο και ασφαλίστε το πιέζοντας το διακόπτη στη
θέση ασφάλισης.
10 Τώρα μπορείτε να πάρετε το κύπελλο.
11 Ανοίξτε το στόμιο πιέζοντας το διακόπτη στην ανοικτή θέση.
12 Απολαύστε το σπιτικό ρόφημα ή smoothie.
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
29
Καθάρισμα
Προσοχή
•• Μην βυθίζετε το μοτέρ, τη μονάδα μετάδοσης κίνησης του
μεγάλου κόπτη, του χτυπητηριού και του αξεσουάρ μίξερ σε
νερό ή άλλα υγρά και μην τα ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό. Για
να καθαρίσετε αυτά τα εξαρτήματα, χρησιμοποιείτε υγρό πανί.
Μπορείτε να ξεπλύνετε τη λεπίδα και το κάλυμμα λεπίδας του
στελέχους ανάμειξης με τρεχούμενο νερό. Όλα τα υπόλοιπα
αξεσουάρ είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
•• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, διαβρωτικά
καθαριστικά ή υγρά με μεγάλη οξύτητα, όπως οινόπνευμα,
βενζίνη ή ασετόν για τον καθαρισμό της συσκευής.
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2 Πατήστε το κουμπί απασφάλισης του μοτέρ, για να αφαιρέσετε το
αξεσουάρ που χρησιμοποιήσατε.
3 Αποσυνδέστε το εξάρτημα.
4 Ανατρέξτε στον πίνακα «Καθαρισμός» για περαιτέρω οδηγίες.
30
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
HR2621
HR2652
HR2655
HR2657
HR2621
HR2652
HR2655
HR2657
HR2653
HR2653
HR2656
HR2656
HR2657
HR2656
HR2657
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
HR2621
HR2652
HR2653
HR2655
HR2657
XL
XL
HR2621
HR2652
HR2653
HR2655
HR2657
HR2650
HR2651
HR2652
HR2653
HR2655
HR2656
HR2657
HR2651
HR2655
31
32
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Αποθήκευση
1 Τυλίξτε το καλώδιο χαλαρά γύρω από τη βάση του μοτέρ.
2 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από
την άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες πηγές θερμότητας.
Ανακύκλωση
-- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να
απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας
(2012/19/ΕΕ).
-- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή
συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή
απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που
μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το
πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών
ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Αιτία
Λύση
Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο, αναδίδει
μια δυσάρεστη οσμή, είναι ζεστή στην
αφή ή βγάζει καπνό. Τι πρέπει να κάνω;
Η συσκευή μπορεί να αναδίδει μια δυσάρεστη οσμή
ή να βγάζει λίγο καπνό αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
για μεγάλο διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει
για 60 λεπτά.
Μπορεί η συσκευή να υποστεί βλάβη
λόγω της επεξεργασίας πολύ σκληρών
υλικών;
Ναι, η συσκευή ενδέχεται να υποστεί βλάβη, εάν
επεξεργαστείτε πολύ σκληρά υλικά, όπως κόκαλα,
φρούτα με κουκούτσι ή κατεψυγμένα υλικά.
Γιατί η συσκευή σταματά ξαφνικά να
λειτουργεί;
Ορισμένα σκληρά υλικά μπορεί να μπλοκάρουν τις
λεπίδες. Αποδεσμεύστε το διακόπτη ενεργοποίησης,
αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αφαιρέστε
το μοτέρ και απομακρύνετε προσεκτικά τα υλικά που
μπλοκάρουν τις λεπίδες.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement