Roland KC-110 Owner's manual

Roland KC-110 Owner's manual
KC-110
SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE RSC-0891
Onnea uuden soittimen omistajalle
Olitpa sitten vasta-alkaja tai jo pidemmälle soittoharrastuksessasi edennyt, on uusi
instrumentti aina iloinen asia. Olemme tehneet tämän pikaoppaan, jotta pääsisit
nopeasti ja helposti alkuun.
Roland on valmistanut soittimia kymmeniä vuosia ja onkin tänä päivänä yksi
johtavista elektronisten soitinten valmistajista. Riippumatta siitä, onko soittimesi
kosketinsoitin, piano, kitara, rummut tai basso, löytyy Rolandilta oikea soitin
Sinulle. Myös studiolaitteet kuuluvat arsenaaliimme. Kotisivuiltamme www.
roland.fi löydät lisää tietoa valikoimastamme sekä tietoa mm. musiikkiohjelmista.
Jos olet avun tarpeessa, voit lähettää sähköpostia tai soittaa Rolandin tuotetukeen.
Puhelinnumeromme on 09-68240220 (klo 14-16), sähköpostiosoite on [email protected]
roland.fi.
Nautinnollisia soittohetkiä!
Roland Scandinavia as
Laitteen turvallinen käyttö
Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä. Älä avaa (tai modifioi millään
tavalla) laitetta tai sen virtalähdettä. Älä yritä itse korjata laitetta. Ota yhteyttä
Roland- jälleenmyyjääsi tai lähimpään Roland-huoltoon ongelmien
ilmetessä. Älä käytä tai säilytä laitetta ääriolosuhteissa (suora auringonvalo,
pakkanen...). Käytä vain laitteen mukana toimitettua tai samanlaista
virtalähdettä.
Tällä laitteella, joko yksin tai vahvistimen kanssa, saadaan aikaan sellainen
äänenvoimakkuus, joka voi pysyvästi vahingoittaa kuuloa. Älä käytä
laitetta pitkään korkeilla äänenvoimakkuuksilla. Älä pudota laitetta. Irroita
virtalähteen johto laitteesta tarttuen pistokkeeseen, ei johtoon. Älä käsittele
laitetta tai sen virtalähdettä, jos olet märkä.
Virtalähde
• Älä käytä soitinta samassa sähköryhmässä hurinaa tuottavien laitteiden
kanssa (kuten sähkömoottori tai erilaiset valaistuslaitteet).
• Muuntaja kuumenee pitkäaikaisen käytön aikana. Tämä on täysin normaalia.
• Ennenkuin kytket laitteita, sammuta niistä virta. Näin varmistut, etteivät
kaiuttimet ja muut laitteet vahingoitu.
Laitteen sijoittelu
• Tätä laitetta tulisi käyttää ainoastaan Rolandin suosittelemaan räkkiin tai
telineeseen asennettuna. Räkin / telineen tulee olla vaakasuorassa ja tukevalla
alustalla, jottei laite pääse vääntymään, kaatumaan tai putoamaan.
Jos joudut asettamaan laitteen muualle kuin sopivaan telineeseen, varmista,
että alusta on tukeva ja suora.
• Käyttö lähellä vahvistimia (tai muita laitteita, jotka sisältävät muuntajia)
saattaa aiheuttaa surinaa. Lievittääksesi tätä ongelmaa muuta laitteeen
asentoa tai siirrä se kauemmas häiriön aiheuttajista.
• Häiriöitä saattaa esiintyä radio- ja televisiovastaanottimien läheisyydessä.
Älä käytä laitetta vastaanottimien lähellä.
• Älä käytä laitetta märissä paikoissa.
Ylläpito
• Säännölliseen puhdistukseen voit käyttää pehmeää, kuivaa tai hiukan
kostutettua liinaa. Pinttyneen lian poistamiseen käytä mietoa, hankausaineetonta
pesuainetta. Muista sen jälkeen pyyhkiä laite pehmeällä kuivalla
liinalla.
• Älä koskaan käytä tärpättiä, tinneriä, alkoholia tai minkäänlaisia liuottimia
välttääksesi mahdollisen laitteen haalistumisen tai syöpymisen.
Korjaukset ja data
• Huomioi lähettäessäsi laittetta korjattavaksi, että kaikki soittimen muistissa
oleva data saattaa hävitä. Tärkeä data pitäisi aina tallentaa esim. ulkoiselle
sekvensserille.
• Kun laitteen varmuusparisto alkaa olla loppu, näyttöön tulee viesti
”Backup Battery Low!”. Ota silloin pikaisesti yhteyttä jälleenmyyjääsi tai
Roland- huoltoon paristonvaihtoa varten, niin et menetä dataa.
2
KC-110 QUICKGUIDE
Lisäohjeita
• Huomioi, että muistin sisältö saattaa lopullisesti kadota jonkin vian tai
laitteen sopimattoman käytön vuoksi.
• Ole kohtuullisen varovainen käyttäessäsi laitteen näppäimiä, muita kontrollereita
tai liittimiä. Raju käsittely saattaa aiheuttaa vahinkoja.
• Kytkiessäsi tai irrottaessasi johtoja tartu aina itse liittimeen, älä koskaan
vedä johdosta. Näin toimien vältät johtojen sisäisten osien katkeamisen ja
vahingoittumisen.
• Pidä soittimen äänenvoimakkuus kohtuullisella tasolla, jottet häiritsisi
naapureitasi. Voit myös käyttää korvakuulokkeita (varsinkin myöhään yöllä),
jolloin sinun ei tarvitse välittää lähistöllä olijoista.
• Äänen värähtely saattaa kantautua lattioiden ja seinien läpi odottamattoman
voimakkaasti. Rumpupadit ja pedaalit on suunniteltu niin, että ne
tuottavat mahdollisimman vähän ulkopuolista ääntä, mutta kumipadien
paukuttelu kuuluu jonkin verran aitokalvoisia padeja reippaammin. Voit
vähentää huomattavasti ylimääräistä kolinaa padeja vaihtamalla.
• Jos joudut kuljettamaan laitetta, pakkaa se alkuperäiseen pakkaukseen
(pehmusteineen) tai muuhun yhtä hyvin suojaavaan pakkaukseen.
COPYRIGHT ® 2010 ROLAND CORPORATION
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän painotuotteen kaikenlainen kopioiminen on
sallittu ainoastaan ROLAND CORPORATIONIN kirjallisella luvalla.
KC-110 QUICKGUIDE
3
SISÄLTÖ
Laitteen turvallinen käyttö.................................................................... 2
Virran kytkeminen................................................................................. 6
Virtalähteen kytkeminen....................................................................... 6
Paristojen laittaminen........................................................................... 6
Paristopesän poistaminen.................................................................... 7
Paristoista.............................................................................................. 7
Virran kytkeminen................................................................................. 7
Äänenvoimakkuuden ja -sävyn asetukset........................................... 8
Efektien käyttö....................................................................................... 9
Käyttöpaneeli......................................................................................... 9
Liitinpaneeli.......................................................................................... 11
KC-110 vahvistimen käyttökohteita.................................................... 13
Kosketinsoittaja/laulaja....................................................................... 13
Useamman soittimen kanssa............................................................. 13
Kaiutinteline (erikseen myytävä ST-A95)............................................14
KC-110:n oma kulmarauta................................................................... 15
4
KC-110 QUICKGUIDE
KC-110 QUICKGUIDE
5
VIRRAN KYTKEMINEN
KC-110 toimii sekä virtalähteen kanssa, että paristoilla.
Virtalähteen kytkeminen
*Käytä ainoastaan mukana tullutta virtalähdettä.
1.
Varmista, että POWER-virtakytkin on
pois päältä (OFF-asennossa).
2.
Liitä mukana tullut virtajohto
virtalähteeseen.
3.
Liitä virtalähde vahvistimen DC IN
liittimeen.
4.
Liitä virtajohto pistorasiaan.
1
3
2
4
Paristojen laittaminen
+
+
6
KC-110 QUICKGUIDE
-
+
+
-
-
-
+
+
-
1.
Löysää nämä kaksi ruuvia.
2.
Irrota paristopesän kansi.
3.
Laita paristot sisään
huomioiden oikea suunta
(+/-)-
+
-
+
Paristopesän poistaminen
Vaikka on mahdollista vaihtaa paristot poistamatta paristopesää, niiden vaihtaminen
on helpompaa, kun pesä on ulkona.
1.
Löysää nämä kaksi ruuvia.
2.
Irrota paristopesä.
*Suosittelemme, että pidät paristoja sisällä, vaikka käytät vahvistinta ulkoisen
virtalähteen kanssa. Näin voit jatkaa soittamista, vaikka virtalähde vahingossa irtoaisi
liittimestään.
*Ehkäise vahingon syntyminen vahvistimelle tai sen kaiuttimille pitämällä virrat pois
päältä, kun vaihdat paristoja tai teet muita liitäntöjä.
*Varmista, että mikään metallikappale ei kosketa paristopesän liittimiä. Tämä voi
aiheuttaa oikosulun paristoihin, jolloin on ylikuumenemisen tai syttymisen riski.
Paristoista
Paristot, joita voi käyttää
KC-110 käyttää kahdeksaa AA alkaali- tai ladattavia nikkeliparistoja.
*Nikkeliparistoja ei voi ladata KC-110:ssa, vaan erikseen myytävillä latureilla.
*Huomioi, että nikkeliparistojen käyttöaika lyhenee pikkuhiljaa, kun niitä ladataan.
Virran kytkeminen
Kun liitännät on tehty, kytke laitteisiin virrat alla olevassa järjestyksessä. Virtojen
kytkeminen väärässä järjessä saattaa vahingoittaa laitteita.
1. Varmista,että kaikkien laitteiden virrat ovat pois päältä.
2. Kytke laitteet toisiinsa.
3. Säädä KC-110:n kanavien äänenvoimakkuudet ja VOLUME-säädin nollaan.
4. Kytke virta kanaviin 1-3 ja AUX IN liittimiin kytkettyihin laitteisiin.
5. Kytke virta KC-110:een.
6. Kytke virta laitteisiin, jotka on liitetty LINE out liitännän perään.
Sammuta virrat käänteisessä järjestyksessä.
KC-110 QUICKGUIDE
7
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN JA
-SÄVYN ASETUKSET
1.
Laita kaikkien kanavien voimakkuussäädöt keskiasentoon ”5”.
Jätä nollaan ne kanavat, joihin ei ole kytketty soitinta.
8
2.
Jos käytät mikrofonia, käännä kanavan 1 potikka ”MIC”-alueelle.
3.
Samalla, kun soitat, aseta sopiva äänenvoimakkuus VOLUME-säätimellä.
4.
Säädä kanavakohtaisilla voimakkuussäädöillä kanavien keskinäinen voimakkuus sopivaksi.
5.
Säädä äänenväri mieleiseksesi basso (LOW) ja diskantti (HIGH) säätimillä.
KC-110 QUICKGUIDE
EFEKTIEN KÄYTTÖ
1. Säädä efektin määrä ja tyyppi EFFECT-säätimellä.
REVERB
CHORUS
WIDE
Säätimen vasen puoli vaikuttaa reverbiin ja oikea puoli chorukseen. Äärimmäisenä
oikealta löytyy ”WIDE”-efekti.
Myötäpäivään kiertäminen syventää efektiä. OFF-asennossa efekti on pois päältä.
*Efektit eivät vaikuta AUX IN liitäntään kytkettyihin soittimiin.
KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kuulokkeet
CHANNEL CONTROL
123
Voimakkuussäätimet 1-3
Kanavien äänenvoimakkuus asetetaan tästä.
Kääntäminen oikealle (myötäpäivään) lisää voimakkuutta.
Mikrofonin voi kytkeä kanavaan 1.
Jos kanavassa 1 on mikrofoni, käännä potikka ”MIC”-alueelle.
Jätä nollaan ne kanavat, joihin ei ole kytketty soitinta.
MASTER CONTROL
4
EFFECT-efektisäädin
Tästä valitset efektin ja sen syvyyden.
REVERB (tilakaiku)
Efekti tuottaa miellyttävän kaiunnan, joka kuulostaa konserttihallilta. Se on stereofoninen ja tilaa tuova. Säätimen asento määrää kaiun syyvyyden. Efekti on optimaalinen
kanavaan 1 liitetylle laulumikrofonille.
KC-110 QUICKGUIDE
9
CHORUS
Efekti lisää syvyyttä ja miedosti vellovaa liikettä ääneen. Säätimen asento määrää
efektin syvyyden. Efekti sopii hyvin esim. viuluorkesterityyppisille soundeille.
WIDE (levennys)
Tämä stereo-chorus-efekti jakaa äänen kolmeen taajussalueeseen ja prosessoi kunkin
erikseen.
Annostelemalla optimaalisen choruksen bassolle, keskialueelle ja diskanttiin efekti luo
syvän ja kolmiulotteisen soundin, joka sopii akustiselle kitaralle.
Bassoalue pysyy tiukasti keskellä ja ääni lähtee leviämään yhä enemmän ja
enemmän, kun siirrytään keskialueelle ja diskanttiin.
*Efektit eivät vaikuta AUX IN liitäntään kytkettyihin soittimiin.
5 6 Taajuuskorjain
Tästä säädetään kaiuttimien ja kuulokkeiden äänenväri. Normaalisti säätimet ovat
keskiasennossa ”0”.
*Säätimet eivät vaikuta LINE OUT linjaulostuloon.
LOW-säädin
Matalien taajuuksien voimakkuus. Kääntäminen oikealle (myötäpäivään) lisää tukevuutta ääneen.
HIGH-säädin
Äänen kirkkauden säätö. Kääntäminen oikealle (myötäpäivään) korostaa äänen syttymistä, kun soitat plektralla.
7 VOLUME-voimakkuussäädin
Säätää kaiuttimien ja kuulokelähdön äänenvoimakkuutta. Ei vaikuta linjaulostulon
(LINE OUT) voimakkuuteen.
8 PHONES-liitin
Kytke kuulokkeet tähän. Kuulokkeiden liittäminen mykistää kaiuttimet.
9 POWER-virtakytkin
Kytkee vahvistimen virran päälle/pois.
POWER-merkkivalo
Valo palaa, kun virta on päällä.
*Valo himmenee, kun paristot alkavat loppua. Seuraavaksi valo alkaa vilkkua, kun virta
on aivan loppumaisillaan. Vaihda vanhat paristot uusiin.
10
KC-110 QUICKGUIDE
LIITINPANEELI
9
7
6
5
4
3
2
1
8
Jalkakytkin
Mikrofoni
Kannettava
audiosoitin
Muuntaja
Rumpukone
Mikseri
CD -soitin
Kosketinsoitin
1 2 3 Kanavien 1-3 sisäänmenot
Näihin voit kytkeä max. 3 laitetta, kuten kosketinsoitin tai muu sähkösoitin, cd-soitin
tai mikrofoni (vain kanava 1).
CH 1 balansoitu (XLR) sisäänmeno / plugisisäänmeno
Sekä 6,3mm-liitin, että XLR-liitin on tarjolla mikrofonin kytkemiseen.
Tämä sisäänmeno herkkyysaluetta mikrofonitasosta (-50dBu) kosketinsoittimille
tyypilliseen linjatasoon (-20 dBu).
Oheisessa kuvassa KC-110 vahvistimen XLR-liittimen kytkentä.
*Liitin ei tarjoa phantom-virtaa.
+
2: HOT
1: MAA
GND
3: COLD
CH 2 ja CH 3 plugisisäänmenot
Kytke tähän kosketinsoitin, muu sähkösoitintai esim. cd-soitin (-20dBu).
Jos laite on mono, kytke se L/MONO-liittimeen.
4 AUX IN
Kytke cd-soitin tai muu taustoja soittava laite tähän (-10dBu). Käytössä on sekä plugi-,
että rca-liittimet.
Kumpaakin liitinparia voi käyttää samaan aikaan, mutta silloin äänenvoimakkuus
saattaa olla hivenen hiljaisempi.
*Efekti ei vaikuta AUX IN liittimeen kytkettyyn soittimeen.
KC-110 QUICKGUIDE
11
5 AUX IN LEVEL -äänenvoimakkuuden säädin
Aseta tästä sopiva äänentaso AUX IN liitäntään kytketylle laitteelle.
6 LINE OUT
Liitä vahvistin tästä mikseriin, tallentimeen tai vastaavaan.
Jos kohteena oleva laite on mono, kytke ainoastaan ulostulo L/MONO.
MASTER VOLUME-säädin ja taajuuskorjain eivät vaikuta ”LINE OUT”-ulostuloon.
7 FOOT SW -jalkakytkin
Jos kytket vahvistimeen jalkakytkimen, voit kytkeä efektejä päälle/pois jalallasi.
Sopiva kytkin on Boss FS-5U (sustain-pedaali).
*Aseta kytkimen polariteetti alla olevan kuvan mukaan.
Napaisuus
8 DC IN -virtajohdon liitin
Kytke mukana tullut virtalähde tähän.
*Käytä ainoastaan mukana tullutta virtalähdettä.
9 Varkaudenestovaijerin liitin
http://www.kensington.com/
12
KC-110 QUICKGUIDE
KC-110 VAHVISTIMEN
KÄYTTÖKOHTEITA
Kosketinsoittaja/laulaja
Voit kytkeä kosketinsoittimen stereona ja laulaa/juontaa samalla, kun esiinnyt.
Nosta KC-110 kaiutintelineeseen.
Kytke mikki kanavaan 1.
Kytke kosketinsoitin
kanavaan 2.
Käytä KC-110:n
kulmarautaa,
kun vahvistin on
lavamonitorina.
Useamman soittimen kanssa
Useita soittimia, kuten kosketinsoitin tai sähkörummut (max. 4 soitinta), voidaan
kytkeä KC-110:een.
Kytke digitaaliharmonikka kanavaan 3.
Kytke sähköperkussiot
kanavaan 2.
Kytke sähköpiano
kanavaan 1.
Kytke kannettava audiosoitin AUX IN liitäntään.
KC-110 QUICKGUIDE
13
Kaiutinteline (erikseen myytävä ST-A95)
Kautintelineen avulla saat asetettua KC-110:n aina optimaaliselle korkeudelle.
Telineen säätäminen
Pyydä aina joku avustamaan, kun laitat KC-110:n telineeseen tai säädät telineen
korkeutta.
Varo, etteivät sormesi jää vahvistimen ja telineen väliin.
Lukitsintappi
Kolmijalka
Yläputki
Korkeudensäätönuppi
Kolmijalan nuppi
1. Löysää tripodin nuppi ja avaa jalusta.
Kiristä sitten nuppi uudelleen.
*Etäisyys jalkojen välillä pitäisi olla 98cm, kuten alla olevasta kuvasta näkyy. Jos
jalusta ei ole tarpeeksi leveästi auki, voi teline olla epävakaa.
Halkaisija ::
väh. 112 cm
Jalkojen väli: väh. 98
cm.
2. Löysää korkeudensäätönuppia ja nosta yläputkea ylöspäin.
3. Laita sitten lukitsintappi yläputken reiästä läpi.
Lukitsintappi
*Käytä telinettä ainoastaan, kun lukitsintappi on paikallaan.
4. Kiristä korkeudensäätönuppi.
5. Nosta KC-110 paikoilleen siten, että kaiutinteline uppoaa sen pohjassa olevaan
reikään.
14
KC-110 QUICKGUIDE
KC-110:n oma kulmarauta
Kun KC-110 on sijoitettu lattialle, vahvistimen asettaminen viistoon kulmaraudan
avulla, helpottaa signaalin kuulemista.
1. Käännä KC-110 ympäri ja nosta kulmarauta ylös.
kulmarauta
2. Aseta KC-110 tasaiselle alustalle.
KC-110 QUICKGUIDE
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement