Roland FA-08, FA-06, FA-07 User manual

Roland FA-08, FA-06, FA-07 User manual
Rychlý přehled
Úvod (zpráva od vývojářů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hlavní vlastnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Začínáme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Popis panelů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Přehled přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zapnutí/ vypnutí nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Přehrávání Demo Songů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Základní operace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Syntezátor (Živé hraní). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Výběr zvuků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavení hraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Použití funkcí pro hru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Úprava zvuku v reálném čase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Registrace/Vyvolání oblíbených zvuků (Favorites) . . . . . . . . . . . . . . . 16
Syntezátor (Editace). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Editace studiové sady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Editace zvuku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Editace efektů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uložení Studiové sady, zvuku, nebo songu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tištěný manuál
• Quick Start (tento dokument)
Tato kapitola objasňuje základní operace.
• Bezpečné použití přístroje (leták)
Přečtěte si nejdříve. Obsahuje upozornění, kterých třeba dbát,
chcete-li pracovat bezpečně.
1.
Jak získat PDF manuál
V prohlížeči počítače zadejte následující URL.
http://roland.cm/om
2.
Vyberte „FA-06,” „FA-07,” nebo „FA-08” jako jméno
produktu.
Sampler (nahrávání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Přehrávání samplů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Samplování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Sekvencer (tvorba songů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Výběr a hraní se songem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Nahrávání vaší hry (Realtime Recording). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ovládaní DAW programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Načtení MIDI stopy do DAW software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Použití nástroje jako DAW kontroleru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Podrobné nastavení funkcí (Menu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zálohování uživatelských dat (Backup/Restore). . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DŮLEŽITÉ POKYNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
PDF manuál (můžete jej stáhnout z webu)
PDF manuál umožňuje rychle vyhledat termín a nahlédnout do příslušné sekce,
kliknutím na odkaz.
• Referenční manuál
Vysvětluje všechny funkce nástroje.
• Přehled parametrů
Vysvětluje všechny parametry nástroje.
• Výpis zvuků
Zde je výpis zvuků, kterými je nástroj vybaven.
• Průvodce aplikací
Objasňuje specifické způsoby, jak hrát a používat nástroj.
• MIDI Implementace
Detailní informace o MIDI příkazech.
Než začnete přístroj používat, věnujte pozornost sekcím „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POKYNY” (příručka „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE”
a Quick Start (p. 27)). Tyto sekce podávají důležité informace o správném zacházení s přístrojem. Navíc, pokud si chcete být jisti, že jste vyčerpali
veškeré informace o plné funkčnosti nového přístroje, přečtěte si pečlivě celý Quick Start. Manuál by měl být dobře uložen a po ruce pro snadné
nahlédnutí.
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Úvod (zpráva od vývojářů)
Z pojmu hudební pracovní stanice mizí slovo „práce"
Pracovní stanice hrají významnou roli v široké paletě kreativní aktivity, včetně hraní na pódiu a hudební produkce ve studiu, a jsou
využívány četnými muzikanty a kreativními lidmi.
Jelikož jsme chtěli vytvořit více než jen praktický a všestranný produkt pro hudebníky, přehodnotili a přepracovali jsme novou
pracovní stanici v duchu nové filozofie: bez ohledu na to, jak se doba a technologie mohou změnit, dodávat maximální podporu
při tvorbě nové hudby, přičemž je kreativita vždy na prvním místě. To je FA-06/07/08.
Při vývoji FA-06/07/08, bylo první věcí, na kterou jsme se zaměřili, zkrácení nabíhání při zapnutí. Dokonce, i když zapnete nástroj ve
chvíli, kdy už potřebujete hrát, váš hudební nápad může zmizet, pokud bude trvat několik minut, než naběhne. Pokud se vám to už
stalo, pak jistě oceníte hodnotu rychlého spuštění.
Sampler je nastaven tak, aby četl přímo z SD karty, takže nebudete muset čekat na data, než se načtou do paměti. Ovládaní je
prosté; stačí klepnout na pad, aby zazněl zvuk. To je přímo ideální pro většinu potřeb dnešní hudební scény.
Vysoce kvalitní zvuky, převzaté přímo ze zvukového modulu vlajkové lodi INTEGRA-7, jsou plně dostačující pro živé hraní nebo
produkci a má významný potenciál rozzářit vaši inspiraci, i při běžném, každodenním hraní. Zvuky SuperNATURAL syntezátoru jsou
kompatibilní s INTEGRA-7, což umožňuje přidávat zvuky s neuvěřitelnou proměnlivostí, dostupné na stránce zvukové knihovny
Axial. Zvuky v interní zvukové paměti lze také nahradit vlastními oblíbenými. Podporou obrovské zvukové knihovny, bylo našim
cílem vytvořit nástroj, který budete používat po mnoho dalších let.
Zjednodušením kroků, vyžadovaných při tvorbě stop, je non-stop nahrávání nenahraditelnou funkcí sekvenceru u dnešních
pracovních stanic, umožňuje se vnořit do produkce songu, bez přerušení kreativní invence.
Takže vaše hudební nápady a fráze volně přesouváte do DAW, a pomocí vícestopé funkce Export můžete exportovat MIDI stopy
jednoduše, jako audio data. Samozřejmě, že můžete také exportovat jako 2-kanálový mix nebo SMF data.
Chcete-li jej integrovat plynule k DAW hudebnímu produkčnímu systému, FA-06/07/08 snadno připojíte k počítači, a funkcí DAW
kontroleru, neboť umožňuje využít jeho zvukový modul, kontroler i převodník.
Jste tak schopni tvořit novou hudbu zcela od podlahy. To je důvod, proč jsme sledovali pracovní postupy produkce v minulosti, a
přepracovali design tohoto systému na nové postupy, do kterých jsme zapojili DAW.
FA-06/07/08 je pracovní stanice, která se zrodila opět zcela od nuly.
Doufáme, že tato myšlenka vybudování od nuly, bude stát u zrodu vašich inspirací nové hudby s FA-06/07/08.
Vývojáři FA-06/07/08
*1 Axial je zvuková knihovna, ze které si můžete stáhnout další zvuky pro syntezátory Roland.
http://axial.roland.com/
2
Hlavní vlastnosti
Zvukový modul vlajkové lodi
• Vestavěný je špičkový generátor, který pracuje s nejnovějšími zvuky SuperNATURAL Acoustic,
SuperNATURAL Synth a PCM, ale podporuje také expanzní sloty, které rozšiřují možnosti díky sadám
Wave zvuků.
• Zvuky SuperNATURAL Synth jsou plně kompatibilní s INTEGRA-7. Import zvuků je podporován a tak
můžete čerpat z výhod četných zvukových knihoven, včetně zvuků, stažených ze stránky zvukové
knihovny Axial.
• Zvuky SuperNATURAL Acoustic byly zvoleny především z modulů piano, elektrické piano, varhany, basa, kytara, smyčce a bicí. Nabízejí nejnovější
výrazné zvuky pro živé hraní a hudební produkci.
Výkonný efektový systém s MFX pro všechny party
• Nabízí volnost editace dynamických zvuků, MFX (multi-efekt) pro všech 16 partů.
• V konečném stadiu tvorby zvuku, je zde „TFX” (Total FX), který umožňuje obohatit vaši hru přidáním
efektu, jako je DJ FX Looper nebo Isolator.
• Ovladače SOUND MODIFY slouží k editaci zvuku v reálném čase.
Pomocí sample padů volně upravujete vokály, bicí, smyčky a jiné audio prvky
• 16 padů můžete využít k přehrávání audio samplů.
• To je skvělý způsob, jak dramaticky rozšířit možnosti při živém hraní či hudební produkci; nebo jako vytvořit
remixy s přidanými vokály, vyztužit skladbu audio smyčkami, nebo přidat bicí, kytaru či zvukové efekty.
• S využitím clipboardu rychle upravíte aranžmá samplů, jak je potřebujete pro živé hraní.
• Samply lze také spouštět ze sekvenceru, je to způsob, jak využít audio materiál pro hudební produkci, a při
živém hraní.
• Můžete samplovat zvuk mikrofonu či kytary. Editace samplu je možná, rychle tak nastavíte pozici při
přehrávání nebo úroveň samplu.
• Můžete využít stávající audio materiál, importem WAV, AIFF či MP3 dat (u exportu je však podporován pouze formát WAV).
• Kromě přehrávání samplu, můžete využít pady k ovládání četných funkcí. Pady lze např. využít jako rychlé kontrolery, pro umlčení specifických
partů během hraní, nebo zadat numerické hodnoty přímo (PAD UTILITY).
Nový sekvencer umožňuje nahrávat bez přerušení toku vašich myšlenek
• V jakémkoli stavu vaší hry, můžete stiskem tlačítka Record spustit nahrávání, ve chvíli, kdy přijde
hudební nápad. Tento nahrávací systém zaručuje, že o vaše nápady nikdy nepřijdete.
• K dispozici je také non-stop nahrávání, které minimalizuje akce, nezbytné pro smyčkové nahrávání. Je
to rychlý způsob, jak vytvořit stopy, s vygenerovanými myšlenkami a frázemi velmi rychle.
• Master efekty, jako je Reverb, Chorus a Compressor, jsou ve výbavě také, umožňují dotáhnout song do
zcela kompletního stavu, aniž byste potřebovali používat další vybavení, kromě tohoto nástroje.
Hudební produkce, ve spolupráci s DAW, balíček se zvukovým modulem, kontrolery a audio převodníkem
• Z tohoto nástroje můžete kompletně ovládat svůj DAW (řídící mapy DAW jsou k dispozici).
Využijete také klaviaturu a ovladače pro hraní na software syntezátory nebo interní zvukový generátor.
• V toto nástroji vytvořené MIDI stopy lze rychle přenést do DAW. Můžete také využít vícestopý export a konvertovat individuální
stopy do formátu WAV. Samozřejmě, že tato jednotka také umožňuje export jako 2stopý mix nebo jako SMF data.
• Jednotku lze využít jako audio převodník, mikrofon či kytaru, zapojenou do ní, lze nahrávat do DAW.
• Přehrávání audio signálu z DAW je rovněž podporováno.
3
Začínáme
Popis panelů
Horní panel
1
2
9
10
11
Číslo
1
2
Oblast
D-BEAM
SOUND MODIFY
Název
Vysvětlení
D-BEAM kontroler
Pohybem rukou nad D Beam aplikujete na zvuk různé efekty.
Tlačítko [SOLO SYNTH]
Umožňuje hrát zvuky monofonního syntezátoru, pohybem ruky nad D-BEAM
kontrolerem.
Tlačítko [EXPRESSION]
Kontrolerem D-BEAM ovládáte hlasitost.
p. 14
Tlačítko [ASSIGNABLE]
Umožňuje přiřadit různé parametry funkcí, které upravují zvuk v reálném čase.
Ovladače [1]–[6]
Ovládají parametry, zvolené tlačítkem [SELECT].
Tlačítko [SELECT]
Zvolte skupinu parametrů, ovládanou ovladači [1]–[6].
Tlačítko [PREVIEW]
Náslech aktuálně zvoleného zvuku, pokud toto tlačítko držíte.
p. 11
Zaregistrujte své oblíbené zvuky nebo studiové sady pod tlačítka [0]–[9].
p. 16
Tlačítko [FAVORITE]
FAVORITE [BANK] tlačítko
3
4
Stránka
p. 15
Vyberte skupinu zvukové kategorie.
Displej
Tlačítka TONE
Pokud svítí tlačítko [FAVORITE] nebo [BANK], tlačítka fungují jako numerická [0]–[9].
([0]–[9])
Když spouštíte funkce, které jsou zobrazeny v dolní části obrazovky, tato tlačítka
fungují jako funkční ([2]–[7]).
Displej
Udává různé informace, podle aktuální operace.
Změna hodnoty.
Kolečko
Jestliže podržíte [SHIFT] a otočíte kolečkem, hodnota se změní ještě rychleji.
p. 11
–
p. 10
Tlačítko [MENU]
Můžete provádět podrobná nastavení různých funkcí.
p. 26
Tlačítko [WRITE]
Uložení Studiové sady, zvuku, nebo songu.
p. 18
Změna hodnoty.
5
Stisknete jedno z nich a držíte druhé, zvýší se krok změny. Podržíte-li [SHIFT] a
stisknete jedno z nich, zvýší se krok změny.
p. 10
Posouvá pozici kurzoru nahoru/ dolů/ doleva/ doprava.
p. 10
Tlačítko [SHIFT]
Vstoupí na odpovídající editační obrazovku, když je stisknete současně s jiným
tlačítkem.
p. 10
Tlačítko [EXIT]
Vrací na předchozí obrazovku, nebo zavře otevřené okno.
p. 10
Tlačítko [ENTER]
Potvrdí hodnotu, spouští operaci, nebo zobrazí výpis zvuků či jiných položek.
p. 10
Tlačítko [ARPEGGIO]
Zapíná/ vypíná arpeggiator.
p. 13
Tlačítko [CHORD MEMORY]
Zapíná/ vypíná funkci Chord Memory.
p. 13
[RHYTHM PATTERN] tlačítko
Vstup na obrazovku RHYTHM PATTERN.
p. 13
Indikátor TEMPO
Indikuje tempo.
Ovladač [TEMPO]
Určuje tempo.
Tlačítko [TAP]
Tempo bude nastaveno podle intervalu stisku pedálu.
Tlačítka [DEC] [INC]
Tlačítka [
6
4
ARP/RHYTHM
][
][
][
]
p. 13
3
Číslo
7
4
Oblast
SEQUENCER
5
6
Název
Vysvětlení
Vstup na obrazovku SEQUENCER.
p. 22
Tlačítko [SONG SELECT]
Zvolí song.
p. 21
Tlačítko [LOOP]
Přehrávání či nahrávání songu ve smyčce.
p. 21
Tlačítko [
Vrátí song na začátek. Stisknete-li tlačítko během přehrávání, pak pokračuje znovu
od začátku a pak se zastaví.
]
][
Tlačítka [
]
9
10
KLAVIATURA
Posune kurzor skladby na první dobu následujícího/předchozího taktu.
]
Zastaví přehrávání nebo nahrávání songu.
Tlačítko [
]
Přehrajte song.
Tlačítko [
]
Vstoupí do režimu standby pro nahrávání.
Tlačítko [PAD UTILITY]
SAMPLER
8
Tlačítko [SEQUENCER]
Tlačítko [
8
7
Zobrazí stav samplů a umožňuje jejich editaci či import.
Můžete přiřadit i jiné funkce, než sampler.
Stránka
p. 21
p. 22
p. 19
p. 20
Tlačítko [SAMPLING]
Umožňuje samplovat.
Tlačítko [CLIP BOARD]
Můžete přesouvat či kopírovat samply z jednoho padu na jiný.
Tlačítko [BANK]
Přepínání banků padů.
Tlačítko [HOLD]
Souvislé přehrávání samplů.
Pady [1]–[16]
Přehrávají samply, přiřazení každému z nich.
Ovladač [VOLUME]
Nastavuje hlasitost výstupu z konektorů MAIN OUTPUT a PHONES.
p. 9
Tlačítko [DAW CONTROL]
Použití nástroje jako DAW kontroleru.
p. 25
Tlačítko [SPLIT]
Za/vypíná funkci Split.
p. 12
Tlačítko [DUAL]
Za/vypíná funkci Dual.
p. 12
Tlačítko [TRANSPOSE]
Podržte tlačítko a tlačítky OCTAVE [DOWN] [UP] zvětšíte nebo zmenšíte výškový
rozsah v půltónových krocích.
p. 12
Tlačítka OCTAVE [DOWN] [UP]
Zvýší nebo sníží rozsah v oktávových krocích.
p. 12
p. 19
Těmto tlačítkům lze při hraní přiřadit různé funkce a parametry.
11
Kontroler
Tlačítka [S1], [S2]
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem tlačítka vstoupíte na obrazovku, kde si vyberete
funkci.
Joystick Pitch Bend / Modulace
Upravuje výšku nebo aplikuje vibrato.
p. 14
5
Začínáme
Zadní panel (Připojení zařízení)
Slot SD karty
Když odchází nástroj z výroby, je vložena SD
karta a její ochranný kryt je upevněn šrouby.
Chcete-li vyjmout SD kartu, nejprve vyjměte
šrouby.
Na SD kartu ukládáte různá data jednotky (tedy
nastavení, zvuky, samply).
MIDI konektory
Externí MIDI zařízení zapojte zde.
USB COMPUTER port
Konektory FOOT PEDAL
Běžně dostupným USB 2.0 kabelem
můžete propojit nástroj s počítačem.
USB FOR UPDATE port
Update systému po zapojení USB flash disku zde.
* Použijte běžně dostupný USB flash disk nebo USB flash disk
od Rolandu. Nemůžeme zaručit, že všechny běžně dostupné
USB flash disky budou s touto jednotkou pracovat správně.
Konektor HOLD
Konektory CTRL 1, 2
Sem můžete zapojit pedálový
spínač (např. řady DP; nutno
dokoupit) a používat jej jako
Sem můžete zapojit pedálový spínač (např. řady EV-5;
nutno dokoupit) nebo pedálový spínač (např. řady DP;
nutno dokoupit) a používat jej k přepínání různých
parametrů nebo funkcí.
* Použijte pouze určený expression pedál (EV-5; není
přibalen). Zapojením jiného expression pedálu
riskujete poškození a/ nebo zničení nástroje.
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
* Pokud jsou použity kabely s rezistorem, může být úroveň hlasitosti nástroje připojeného na vstupu AUDIO INPUT snížena. Pokud se tak stane, použijte kabely, které neobsahují
rezistory.
6
Konektory MAIN OUTPUT
DC IN konektor/zavěšení kabelu
Sem zapojte reproboxy. Je-li výstup mono, zapojte jej
do konektoru L/MONO.
Sem zapojte přibalený AC adaptér.
* Tento přístroj je vybaven symetrickými konektory
(TRS). Schéma osazení pinů je zobrazeno níže.
Proveďte připojení až po kontrole schématu
konektoru toho zařízení, které zamýšlíte připojit.
TIP:
HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND
2: HOT
Indikátor
AC zásuvka
1: GND
3: COLD
*1:Nečekanému
přerušení
napájení přístroje (náhodným vytažením přívodního kabelu), a nežádoucímu
GND
2: HOT
tlaku na konektor zabráníte tak, že kabel zavěsíte na háček podle obrázku.
* Adaptér natočte tak, aby strana s indikátorem (viz obrázek) byla nahoru a strana s textovou informací
3: COLD
dolů. Indikátor
se rozsvítí, jakmile zapojíte adaptér do zásuvky.
Vypínač [POWER]
Za/vypíná nástroj.
Konektor uzemnění
Konektory AUDIO INPUT
Konektor GUITAR/MIC
Konektor LINE
Sem zapojte kytaru nebo mikrofon.
Sem zapojte digitální audio
přehrávač nebo jiné audio
zařízení.
Ovladačem [LEVEL] nastavíte úroveň
vstupu.
Přepínač nastavte na GUITAR, pokud
jste zapojili kytaru, nebo na MIC,
pokud jste zapojili mikrofon.
K propojování použijte
pouze běžný stereo kabel s
mini konektorem. Hlasitost
nastavíte kontrolery u
zařízení, které jste zapojili.
Podle použitých obvodů se může vyskytnout divný pocit
na pohmat, povrch nástroje a kovové části, např. kytary
na dotek jemně brní. Děje se tak v důsledku nepatrného
zbytkového napětí, které je zcela neškodné. Pokud vám však
vadí, zapojte sem externí uzemňovací drát (viz obrázek).
Je-li přístroj uzemněn, může se objevit jemný brum, podle
instalovaných částí. Pokud si nejste jisti způsobem zapojení,
kontaktujte nejbližší servis firmy Roland či autorizovaného
prodejce produktů Roland.
Nevhodná umístění pro uzemnění
• Vodovodní trubky (hrozí elektrický výboj)
• Plynové trubky (hrozí požár nebo výbuch)
• Telefonní linka nebo hromosvod (může být nebezpečné
při blesku)
Konektor PHONES
Sem zapojte sluchátka (nejsou součástí
výbavy).
Konektor SUB OUTPUT
Sem zapojíte dokoupená sluchátka nebo reproboxy.
Zvuky metronomu nebo konkrétního partu můžete zadat jednotlivým
výstupům.
Dále můžete synchronizovat tempo k ostatním hráčům, pokud hrajete s
kapelou.
* Ovladač [VOLUME] na panelu neurčuje hlasitost na tomto výstupu.
7
Začínáme
Přehled přístroje
Obecně řečeno, jednotka sestává ze tří sekcí: syntezátoru, sekvenceru a sampleru.
Syntezátor
Sekvencer
Sampler
Syntezátor
stránka 11
Tato jednotka nabízí 16 partů, což umožňuje hrát více zvuky najednou. Těchto
16 nastavení souhrnně nazýváme „sadou nastavení”. Jeden zvuk můžete
přiřadit každému partu studiové sady.
Normálně hrajete zvukem partu 1 (Single play).
Použijete-li sekvencer k vytvoření songu, můžete využít všech 16 partů
studiové sady (Multi-part play).
Můžete také využít zvuky partů 1 a 2 pro Dual play nebo Split play.
Studiová sada
Normálně
hrajete zvukem,
přiřazeným partu 1.
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 10
Co je to Tone?
Každý zvuk, kterým hrajete na nástroj, se nazývá zvuk
„tone”. Stiskem tlačítka Tone zvolíte zvuk.
Part 16
* Part 10 je vyhrazen pro bicí zvuky.
Sekvencer
Můžete využít 16stopý MIDI sekvencer, při tvorbě
songů.
Nahrajete do něj až 16 stop, s využitím zvuků
studiové sady 16 partů.
Co je to Song?
„Song” zahrnuje data pro hru jednoho songu.
Song sestává z dat pro hru, dat tempa a
studiové sady, kterou používáte. Pro každý
song jsou zapamatovány také Sample banky.
stránka 21
Studiová sada
Part 1
Stopa 1
Part 2
Stopa 2
Part 3
Stopa 3
Part 4
Stopa 4
Part 10
Stopa 10
Part 16
Stopa 16
Sampler
V sekci Sampler můžete nahrát (samplovat) na SD kartu hru na klávesy, i zvuk
ze vstupu zapojeného audio zařízení nebo z mikrofonu, jako audio záznam.
Samply, které jsou nasamplovány na SD kartu, přehrajete úhozem na pady.
Co je to „sample”?
Sample je nasamplovaný zvuk, současně se smyčkovými
daty a dalším nastavením, přiřazený jednomu ze 16 padů.
Blíže viz „Referenční manuál” (PDF)
Více o podrobnějších poznámkách, viz „Přehled” v „Referenčním manuálu” (PDF).
8
Song
stránka 19
Zapnutí/ vypnutí nástroje
Jakmile máte vše správně zapojené (p. 6), dodržte následující postup při zapínání zařízení. Jestliže zapnete přístroje ve špatném pořadí,
riskujete poškození nebo selhání zařízení.
Zapnutí nástroje
* Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou
hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte při
zapínání a vypínání nástroje zvuk. Je to běžné, nejde o závadu.
1.
Ohledně funkce Auto Off
Nástroj se automaticky vypne po předem zadané době
od poslední akce při hraní, nebo tlačítky a kontrolery na
panelu (funkce Auto Off ). Pokud nechcete, aby se nástroj
vypínal automaticky, vypněte funkci Auto Off.
Nástroj vypněte v následujícím pořadí: tato jednotka
připojená zařízení.
• Veškerá nastavení, která jste provedli, budou po
vypnutí ztracena. Jestliže potřebujete uchovat aktuální
nastavení, musíte je nejprve uložit.
On
• Normální chod obnovíte zapnutím/ vypnutím
přístroje.
Off
Automatické vypínání přístroje po určité době
(Auto Off)
2.
Ovladačem [VOLUME] nastavíte hlasitost.
1.
2.
3.
4.
Vypnutí přístroje
1.
Stiskněte tlačítko [MENU].
Kurzorovými tlačítky zvolte "System" a stiskněte
tlačítko [ENTER].
Šipkami [
][
Posuňte kurzor na "Auto Off" a kolečkem určete
potřebnou hodnotu.
Hodnota
Vysvětlení
OFF
Funkce Auto Off nebude použita.
Nástroj se vypne po 30 minutách, od
posledního stisku klávesy či pohybu
kontroleru.
Nástroj se vypne po 4 hodinách, od
posledního stisku klávesy či pohybu
kontroleru.
30 [min]
Nástroj vypněte v následujícím pořadí: zapojená zařízení
tato jednotka.
240 [min]
(z výroby)
5.
] zvolte záložku „General”.
Stiskněte tlačítko [6] (System Write).
Nastavení se uloží a aktivuje se příště, po zapnutí nástroje.
Přehrávání Demo Songů
1.
SD karta, přibalená k jednotce, obsahuje demo songy.
Stiskněte tlačítko [
].
2.
Stiskem tlačítka [
] přehrávání zastavíte.
MEMO
Blíže o pojmenování demo songu viz “Selecting/Playing a
Song” (p. 21).
* Použití demo songů k jinému účelu, než osobnímu, bez
povolení právoplatného majitele copyright, může být trestně
stíháno podle práva.
Spustí se přehrávání Demo.
9
Začínáme
Základní operace
Tato sekce objasní základní operace tlačítek a ovladačů, používaných při ovládání nástroje.
Kurzorová tlačítka
Změna hodnoty
Jedna obrazovka či okno může obsahovat i více položek
(parametrů), které lze nastavit nebo vybrat. Chcete-li nějaký
parametr upravit, posuňte kurzor na hodnotu parametru.
Podržíte kurzorové tlačítko, bude se kurzor přesouvat sám.
Podržíte-li tlačítko v určitém směru, a pak stisknete tlačítko v
opačném směru, poběží kurzor rychleji.
Chcete-li měnit hodnotu, která je zvýrazněná kurzorem,
použijte kolečko nebo tlačítka [DEC] [INC].
Podržíte-li SHIFT a stisknete tato tlačítka, hodnoty se budou
měnit rychleji.
Kolečko
Otočením směrem doprava hlasitost zvyšujete a naopak
směrem doleva hlasitost snižujete.
Kurzor
Tlačítka [DEC] [INC]
Stiskem tlačítka [INC] se hodnota zvýší, kdežto tlačítka [DEC]
se sníží.
Jestliže podržíte jedno tlačítko a stisknete druhé, hodnota se
mění rychleji.
Tlačítko [MENU]
Toto tlačítko zpřístupní podrobné nastavení různých
funkcí, jako je celkové nastavení pro celý nástroj (p.
26).
Funkční tlačítka
Normálně fungují jako tlačítka zvuků. Avšak na
některých obrazovkách, to jsou funkční tlačítka ([2]–
[7]), která spouští funkce. Jméno funkce je zobrazeno
ve spodní části obrazovky.
Na některých obrazovkách, když podržíte tlačítko
[SHIFT], objeví se další funkce.
Tlačítko [SHIFT]
Podržíte-li [SHIFT] a stisknete jiné tlačítko, můžete vstoupit na
obrazovku a provést nastavení, související s tímto tlačítkem
(kombinace).
10
Tlačítko [ENTER]
Tímto tlačítkem potvrdíte hodnotu nebo spustíte
operaci.
MEMO
Posunete-li kurzor na zvuk nebo parametr a stisknete
tlačítko [ENTER], objeví se seznam, kde můžete změnit
nastavení.
Tlačítko [EXIT]
Vrací na předchozí obrazovku, nebo zavře otevřené okno.
Syntezátor (Živé hraní)
Výběr zvuků
1.
2.
Stiskněte tlačítko zvuku.
Kategorie Skupina
Vysvětlení
DRUMS/PERCUSSION
A. PIANO/E. PIANO
KEYBOARD/ORGAN
BASS/SYNTH BASS
GUITAR/PLUCKED
STRINGS/ORCHESTRA
BRASS/WIND
VOCAL/CHOIR
SYNTH/PAD
FX/OTHER
Rytmické nástroje
Piano
Klávesy/varhany
Basa
Kytara
Smyčce/orchestrální
Žestě/dechy
Vokál/chór
Syntezátor/pady
Zvukové efekty/ostatní
Ohledně obrazovky
Kolečkem vyberte zvuk, který chcete.
Zahrajte na klaviaturu.
2
1
MEMO
• Podržte tlačítko [PREVIEW], a jednotka přehraje demo, pomocí
příslušné fráze, pro daný zvuk.
3
• Pokud stisknete [ENTER], objeví se obrazovka TONE LIST. Zde si
můžete vybrat zvuk ze seznamu.
4
O typech zvuku
7
Nástroj má SuperNATURAL a PCM zvuky.
5
6
8
SuperNATURAL zvuk
Typ
Vysvětlení
SuperNATURAL
akustické zvuky
(
)
Tyto zvuky nejsou jen pouhou reprodukcí
akustických nástrojů, ale liší se také pojetím frází,
akordů, či melodickým provedením hráčem, který
dává skladbě výraz, specifický pro daný akustický
nástroj.
SuperNATURAL
zvuky syntezátoru
(
)
Komponenty jednotlivých zvuků: OSC (oscilátor),
FILTER (filtr) a AMP (zesilovač). K dispozici jsou
skvělé zvuky syntezátoru.
SuperNATURAL bicí Bicí zvuky, jež reprodukují přirozené změny zvuku,
sady
od měkkých po silné úhozy, a způsob, jakým zvuk
(
)
reaguje na opakovaný úhoz.
PCM zvuk
Typ
Vysvětlení
PCM syntezátorové
zvuky
(
)
Jde o zvuky, tzv. „patche” u Roland syntezátorů
z dob minulých, speciálně upravené pro tuto
jednotku. Můžete kombinovat až čtyři parciály
(vlnové vzorky) do jednoho PCM Synth zvuku.
PCM sady bicích
)
(
Jde o zvuky, tzv. „rytmické sady” u Roland
syntezátorů z dob minulých, speciálně upravené
pro tuto jednotku. Sada bicích je skupina několika
zvuků perkusních nástrojů, přiřazených tak, aby
byly slyšet různé nástroje podle toho, na kterou
klávesu (číslo tónu) zahrajete.
Číslo
Vysvětlení
1
Informace o efektu a stavu
2
Informace o songu
3
Banka, skupina, číslo a jméno studiové sady
4
Číslo a jméno zvuku
5
Typ a banka zvuku
6
Úroveň zvuku
7
Jméno kategorie
8
Stav klaviatury (aktivní oblast, dual, split, apod.)
Uložení výběru
Vámi zvolený zvuk je dočasný. Pokud vypnete nástroj nebo
změníte studiovou sadu, pak budou provedené změny
ztraceny. Chcete-li zachovat nastavení, uložte je do studiové
sady (p. 18).
Můžete přidat zvuky
Ve zvukové knihovně Axial máte nepřeberné množství zvuků, které lze přidat do paměti nástroje.
Blíže o tom viz stránku Axial.
http://axial.roland.com/
11
Syntezátor (Živé hraní)
Nastavení hraní
Zvýšení a snížení klávesového rozsahu v půltónech
(Transpose)
Zvětšení a zmenšení klávesového rozsahu po oktávách
(Octave)
1.
1.
Podržte tlačítko [TRANSPOSE] a stiskněte tlačítko [–]
nebo [+].
Stiskněte tlačítko OCTAVE [DOWN] nebo [UP].
MEMO
MEMO
• Můžete měnit nastavení v rozsahu +/–3 oktávy.
Můžete měnit nastavení v rozsahu -5 až +6 půltónů.
• Pokud stisknete obě tlačítka OCTAVE [DOWN] a [UP]
současně, vrátíte se k původnímu nastavení.
Hraní různými zvuky pravou a levou rukou (Split)
Vrstvení dvou zvuků (Dual)
1.
1.
Stiskem se rozsvítí tlačítko [SPLIT].
Objeví se obrazovka Split.
Objeví se obrazovka Dual.
Po rozdělení na dělícím bodě, hraje pravá oblast horním
zvukem a levá dolním.
Dolní zvuk
Stiskem [DUAL] se rozsvítí tlačítko.
Horní a dolní zvuk znějí ve vrstvách společně.
Horní zvuk
Horní zvuk
Dělící bod
2.
Dolní zvuk
Chcete-li zrušit rozdělení, stiskněte tlačítko [SPLIT]
znovu a zhasne.
Přepínání zvuků
1.
Kurzorem zvolte zvuk, který chcete přepnout a
kolečkem vyberte jiný zvuk.
MEMO
Zvuky můžete volit stiskem tlačítka Tone.
Změna dělícího bodu klaviatury (Split Point)
1.
Podržte tlačítko [SPLIT] a stiskněte klávesu, kterou
chcete mít jako dělící bod.
Zvolená klávesa se stává novým dělícím bodem.
Dělící bod je zahrnut do Horní části klaviatury.
12
2.
Chcete-li zrušit režim Dual, stiskněte tlačítko [DUAL]
znovu a zhasne.
Přepínání zvuků
1.
Kurzorem zvolte zvuk, který chcete přepnout a
kolečkem vyberte jiný zvuk.
MEMO
Zvuky můžete volit stiskem tlačítka Tone.
Použití funkcí pro hru
Hraní s arpeggiatorem
Hraní akordy (Chord Memory)
Arpeggiator je funkce, která automaticky hraje rytmicky
akordy nebo arpeggia, podle stisknutých kláves.
1.
2.
Stiskem se rozsvítí tlačítko [ARPEGGIO].
Zahrajte akord na klaviatuře.
Arpeggio sestává z not, které jste drželi při spuštění funkce.
3.
Chcete-li funkci vypnout, stiskněte tlačítko
[ARPEGGIO] znovu a zhasne.
Chord memory je funkce, která zahraje předem připravenou
akordovou formu, když stisknete jednu klávesu na klaviatuře.
1.
2.
Stiskem tlačítka [CHORD MEMORY] se rozsvítí.
Zahrajte na klaviaturu.
Akord bude hrát podle aktuálně nastavené akordové formy.
3.
Chcete-li funkci vypnout, stiskněte tlačítko [CHORD
MEMORY] znovu a zhasne.
MEMO
Stiskem, v souvislosti s funkcí Chord memory, můžete
jednoduše zahrát variace zvuku arpeggia, jedním prstem.
Výběr/ hraní s rytmickými patterny
Tato jednotka umožňuje hrát pole rytmické šablony.
1.
Stiskem [RHYTHM PATTERN] vstoupíte na obrazovku
RHYTHM PATTERN.
Změna tempa
Tempo arpeggiatoru rytmické šablony můžete změnit.
1.
Otočte ovladačem [TEMPO].
2.
1. Posuňte kurzor na položku „RHYTHM GROUP” nebo
„DRUM KIT.”
MEMO
• Tempo nastavíte vyklepáním na tlačítko [TAP] v
požadovaném tempu (Tap Tempo). Stiskněte několikrát v
pravidelných intervalech čtvrťových not.
• Po stisku tlačítka [TAP], se objeví okno Tempo. V tomto
stavu podržte tlačítko [SHIFT] a otočením kolečka
nastavte hodnotu v jednotkách pod desetinnou čárkou.
Zvolte skupinu rytmických zvuků a bicí sadu.
2. Otočením kolečka zvolte bicí sadu a rytmickou skupinu.
3.
Stiskem jednoho z tlačítek [2] (Intro) až [7] (Ending)
vyberte rytmickou šablonu, kterou chcete hrát.
Rytmická šablona nyní zní.
MEMO
Chcete-li zastavit, stiskněte tlačítko rytmické šablony,
která zní.
13
Syntezátor (Živé hraní)
Úprava zvuku v reálném čase
Úprava zvuku pohybem ruky (D-BEAM kontroler)
1.
Stiskem tlačítka zvolíte efekt, který bude D-BEAM kontroler ovládat.
Tlačítko
Vysvětlení
[SOLO SYNTH]
Hrajte na mono syntezátor a mávněte rukou nad kontrolerem D-BEAM.
[EXPRESSION]
Kontrolerem D-BEAM ovládáte hlasitost.
Přiřadit lze různé parametry a funkce.
Aplikuje se efekt, který je pro každý zvuk nejvhodnější.
[ASSIGNABLE]
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskem tlačítka vstoupíte na obrazovku, kde si vyberete funkci.
Můžete také přiřadit parametr podržením tlačítka [ASSIGNABLE] a otočením ovladače SOUND
MODIFY nebo stiskem padu.
2.
Hrajte na klaviaturu a mávněte rukou nad kontrolerem D-BEAM.
Aplikuje se efekt podle tlačítka, které jste stiskli.
Změna výšky zvuku v reálném čase (Pitch Bend)
Přidání vibráta nebo dynamiky (modulace)
1.
1.
Pohněte Pitch bendem/ modulačním joystickem
doleva nebo doprava.
Během hry na klaviaturu pohněte joystickem doleva, tím
snížíte výšku aktuálně zahraného zvuku, doprava ji zvýšíte.
Použití přiřazené funkce ke změně zvuku (tlačítky [S1] [S2])
1.
Hrajte na klávesy a stiskněte tlačítko [S1] [S2].
Je možné měnit pomocí funkcí, přiřazených tlačítkům [S1] [S2].
14
Pohněte Pitch bendem/ modulačním joystickem od
sebe.
Stiskem joysticku od sebe aplikujete vibráto nebo změnu
dynamiky.
Použití ovladačů SOUND MODIFY k úpravám zvuku
Ovladače SOUND MODIFY slouží k editaci zvuku v reálném čase.
Můžete ovládat celkem 24 parametrů, organizovaných ve čtyřech skupinách, v každé až po šesti parametrech.
Skupina, se kterou pracujete
1.
2.
Stiskem tlačítka [SELECT] vyberte skupinu parametrů, kterou chcete ovládat.
Otočte ovladačem [1]–[6].
Zvuk se bude měnit podle ovladače, kterým jste otočili.
Změna zvukového charakteru partu
(CUTOFF, RESONANCE)
Parametry filtru ovlivňují charakter zvuku a to, jak jej budete
slyšet.
Podle frekvencí, jež tvoří zvuk, můžete buď podpořit nebo
oslabit rozličné oblasti a měnit jejich charakter.
Změna způsobu, jak se bude měnit hlasitost
partu
(ATTACK, RELEASE)
Jednoduchá aplikace efektů (GLOBAL CONTROL)
Tato jednotka nabízí „globální ovládání”, které umožňuje
pohodlně aplikovat efekty.
„Global control” je technologie, která umožňuje optimalizovat
více parametrů efektu jednoduše, otočením jednoho ovladače.
Ovladač
[1] (COMPRESSOR)
Můžete také nastavit rychlost, s jakou se zvuk spustí, když
stisknete klávesu, a jak rychle zmizí, když ji uvolníte.
Změna stereo pozice zvuku partu (PAN)
[2] (TONE)
Můžete měnit panorama (stereo polohu) zvuku partu.
Nastavení hlasitosti partu (LEVEL)
Můžete nastavit hlasitost partu.
Nastavení úrovně nízko-, středo- a vysokofrekvenčního rozsahu zvuku (EQ)
Můžete nastavit hodnotu EQ, která je aplikována na celkový
zvuk.
Nastavení hlasitosti vstupní (INPUT LEVEL)
Můžete nastavit hlasitost vstupu na konektoru AUDIO INPUT.
[3] (CHORUS)
[4] (REVERB)
Vysvětlení
Pokud otočíte ovladačem úplně doleva,
kompresor se zcela vypne.
Otočením ovladače doprava změkčíte celkovou
hlasitost, zvuk je celkově více konzistentní.
Otočením ovladače doleva posílíte střední
pásmo, zvuk je důraznější. To se hodí při hraní
v kapele.
Otočení doprava posílíte basové a výškové
frekvence, zvuk je barevnější. To se hodí pro
sólové hraní.
Pokud otočíte ovladačem úplně doleva, chorus
se zcela vypne.
Otočením ovladačem doprava dosáhnete
hlubšího Chorusu.
Pokud otočíte ovladačem úplně doleva, reverb
se zcela vypne.
Otočením ovladačem doprava dosáhnete
hlubšího Reverbu.
Volí typ celkového efektu.
[5] (TFX SELECT)
[6] (TFX CTRL)
Můžete si vybrat jeden z 29 typů celkových
efektů, který pak aplikujete.
Ovládání parametrů zvoleného typu celkového
efektu.
Aplikace přiřazené funkce (ASSIGN)
Kontrolerům ASSIGN 1–6 můžete přiřadit různé parametry.
MEMO
• Blíže o ovladačích SOUND MODIFY, viz „Použití ovladačů SOUND MODIFY, jak měnit zvuk” v „Referenčním manuálu”.
• Detaily o parametrech celkových efektů najdete v „Parameter Guide” (PDF).
15
Syntezátor (Živé hraní)
Registrace/Vyvolání oblíbených zvuků (Favorites)
Zvuky (nebo studiové sady), které často používáte při živém hraní,
můžete zaregistrovat jako „oblíbené” a kdykoliv je vyvolat.
Banka 9
Až 10 zvuků můžete zaregistrovat v každé bance, vytvořit pak
můžete až 10 takových bank (0–9).
Banka 0
Např. zvuk songů, které hrajete na živém představení, si
zaregistrujete v pořadí, v jakém jimi pak budete hrát.
Favorite 9
Favorite 0
Registrace zvuku do Oblíbených
Vyvolání oblíbené položky
Zde je návod, jak zaregistrovat zvuk do Oblíbených.
1.
2.
Vyberte zvuk (nebo studiovou sadu), které chcete
zaregistrovat.
Stiskem se rozsvítí tlačítko [FAVORITE].
Pokud ponecháte tlačítko [FAVORITE] zapnuté, můžete přepínat
mezi oblíbenými jednoduše stiskem tlačítek [0]–[9].
1.
Stiskem se rozsvítí tlačítko [FAVORITE].
Nyní můžete tlačítky [0]–[9] volit své oblíbené.
2.
Vyberte banku, kterou chcete vyvolat.
1. Stiskněte tlačítko FAVORITE [BANK].
2. Stiskem tlačítka [0]–[9] vyvoláte banku, kterou chcete zvolit.
MEMO
3.
Můžete také změnit banku Favorites, i když je tlačítko
[FAVORITE] vypnuté.
Vyberte banku, do které chcete registrovat oblíbenou
položku.
3.
Tlačítky [0]–[9] zvolíte oblíbenou položku.
Vyvolá se oblíbená položka.
Odstranění oblíbené položky.
Povíme si, jak odstranit oblíbenou položku z registrace.
1.
Objeví se obrazovka FAVORITE LIST.
1. Stiskněte tlačítko FAVORITE [BANK].
2. Tlačítkem [0]–[9] zadejte číslo banky.
4.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [FAVORITE].
Favorite číslo
Číslo banky
Podržte tlačítko [FAVORITE] a stiskem [0]–[9], zadejte
číslo paměti, pod kterým bude oblíbená položka
uložena.
Zvuk je nyní zaregistrován.
MEMO
Obsah, registrovaný jako oblíbený, závisí na aktuálním stavu
během hraní.
Stav při hraní
Registrovaný obsah
Single play
Zvuk partu 1
Dual play
Split play
Hraní více party
Studiová sada
2.
3.
4.
Šipkami [
][
Tlačítky [
položku.
][
] zvolte banku.
] nebo [DEC][INC] vyberte oblíbenou
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [2] (Remove).
Oblíbená položka je odstraněna.
16
Syntezátor (editace)
Editace studiové sady
Zde najdete, jak editovat studiovou sadu.
Celkové nastavení studiové sady
Editace nastavení partu
Zde zjistíte, jak provést celkové nastavení studiové sady.
1.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [5] (Studio
Common).
Objeví se obrazovka STUDIO SET COMMON.
Studiová sada obsahuje 16 partů, kde můžete editovat nastavení,
jako hlasitost (Level), ekvalizér (EQ) a klávesový rozsah (KBD),
každého partu.
1.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [4] (Part
View).
Objeví se obrazovka PART VIEW.
MEMO
Na obrazovku STUDIO SET COMMON můžete vstoupit také z
menu (p. 26).
2.
Kurzorovými tlačítky zvolíte položku a kolečkem
editujete její hodnotu.
Můžete také přepínat záložky, když stisknete tlačítko [SHIFT] a
použijete kurzorová tlačítka [ ] [ ].
použijete kurzorová tlačítka [
][
MEMO
Na obrazovku PART VIEW můžete také vstoupit z menu (p.
26).
2.
Kurzorovými tlačítky zvolte parametr a kolečkem Value
upravte hodnotu.
Můžete také přepínat záložky, když stisknete tlačítko [SHIFT] a
].
POZN.
Provedené změny u nastavení studiové sady jsou dočasné. Pokud vypnete nástroj nebo změníte studiovou sadu, pak budou provedené
změny ztraceny. Chcete-li zachovat nastavení, uložte je do studiové sady (p. 18).
MEMO
Editace zvuku
1.
Povíme si, jak editovat zvuk.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [2] (Tone
Edit).
Objeví se obrazovka TONE EDIT.
2.
Kurzorovými tlačítky zvolte parametr a kolečkem Value
upravte hodnotu.
Můžete také přepínat záložky, když stisknete tlačítko [SHIFT] a
použijete kurzorová tlačítka [ ] [ ].
POZN.
Provedené změny u nastavení efektů jsou dočasné. Pokud
vypnete nástroj nebo změníte studiovou sadu či zvuk, pak
budou provedené změny ztraceny. Chcete-li nastavení
zachovat, uložte zvuk (p. 18).
MEMO
Detaily o parametrech najdete v „Parameter Guide” (PDF).
MEMO
• Obrazovka TONE EDIT se liší podle typu zvuku.
• Na obrazovku TONE EDIT můžete také vstoupit z menu (p.
26).
17
Syntezátor (editace)
Editace efektů
1.
Jak upravit nastavení efektů.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [3] (Effects
Edit).
Objeví se obrazovka EFFECTS EDIT.
Zvukový efekt
Efekty studiové sady
Editace parametrů efektu
1.
2.
Stiskem funkčního tlačítka vstoupíte na editační
obrazovku jednotlivých efektů.
Kurzorovými tlačítky zvolte parametr a kolečkem Value
upravte hodnotu.
Chcete-li se vrátit na obrazovku EFFECTS EDIT, stiskněte tlačítko
[EXIT].
POZN.
Provedené změny u nastavení efektů jsou dočasné. Pokud
vypnete nástroj nebo změníte studiovou sadu Tone, pak
budou provedené změny ztraceny. Chcete-li zachovat
nastavení, uložte je do studiové sady nebo systému.
Effect switch
MEMO
Efekt, aplikovaný na celý nástroj
(System effect)
Detaily o parametrech najdete v „Parameter Guide” (PDF).
Uložení systémového efektu
MEMO
Provedené nastavení systémového efektu bude ztraceno,
jakmile vypnete nástroj. Pokud chcete zachovat tyto změny,
musíte je uložit dle postupu.
Na obrazovku EFFECTS EDIT můžete také vstoupit z menu (p.
26).
Zapnutí/ vypnutí efektu.
1.
1.
Kurzorem vyberte přepínač efektů a kolečkem jej
přepněte.
Na obrazovce editace systémových efektů
stiskněte tlačítko [6] (System Write).
Uložení Studiové sady, zvuku, nebo songu
Editace, provedené na studiové sadě, zvuku, nebo nahraném songu, jsou dočasné. Změny budou ztraceny, pokud vypnete nástroj, nebo zvolíte
jinou studiovou sadu, zvuk, či song. Chcete-li zachovat editovaný obsah nebo nahraný song, musíte příslušná data uložit.
Studiové sady a zvuky se ukládají do interní paměti nástroje, songy se ukládají na SD kartu.
POZN.
• Když uložíte nastavení, dříve uložená data v cílovém místě budou přepsána.
• Kromě dat pro hru, song také obsahuje informace, určující studiovou sadu. To znamená, že pokud editujete studiovou sadu nebo zvuky,
použité v songu, song již nebude znít stejně.
1.
2.
3.
4.
18
Stiskněte tlačítko [WRITE].
5.
6.
Kontroler
Vysvětlení
Kolečko nebo [DEC]
[INC]
Zadejte znak, který chcete vložit.
[
Posuňte kurzor.
][
]
[ ][ ]
Přepínání mezi velkými a malými znaky.
[4] (Delete)
Vymaže znak na pozici kurzoru.
[5] (Insert)
Vkládání mezery na pozici kurzoru.
[6] (Cancel)
Vymaže vstup a ukončí obrazovku pojmenování.
[7] (OK)
Potvrdí jméno.
Stiskněte tlačítko [7] (OK).
Stiskněte tlačítko [7] (Write).
Objeví se dotaz na potvrzení.
Pomocí šipek vyberte položku, kterou chcete vymazat a
stiskněte tlačítko [ENTER].
Stiskněte tlačítko [2] (Rename) a upravte jméno.
Kolečkem nebo tlačítky [DEC] [INC] zvolte cíl pro uložení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [7] (Cancel).
7.
Stiskněte tlačítko [6] (OK).
Data jsou nyní uložena.
Blíže viz „Referenční manuál” (PDF)
Data se uloží do paměti nástroje nebo na SD kartu.
Více o struktuře paměti nástroje, viz „Přehled” v „Referenčním
manuálu” (PDF).
Sampler (nahrávání)
Přehrávání samplů
Nástroj umožňuje přehrávat samply, které jsou přiřazeny padům [1]–[16].
1.
Kopírování samplu
Stiskněte pad [1]–[16].
Pokud sample hraje, jeho pad
bliká.
Chcete-li přehrát více samplů ,
stiskněte více padů současně.
1.
2.
Podržte pad samplu, který chcete kopírovat a [SHIFT],
pak stiskněte tlačítko [CLIP BOARD].
Podržte tlačítko [CLIP BOARD] a stiskněte cílový pad pro
kopírování.
Sample se zkopíruje.
Sample hraje.
Souvislé přehrávání samplu (Hold)
1.
Podržte pad a stiskněte tlačítko [HOLD].
* Pokud je pod cílovým padem již sample, objeví se dotaz
„Overwrite OK?”. Stiskem tlačítka ENTER potvrdíte přepsání,
popř. tlačítkem EXIT operaci zrušíte.
Jednoduché přiřazení funkcí padům
(PAD UTILITY)
Kromě využití padů pro přehrávání samplů, je můžete také
využít jako numerické klávesy nebo k umlčení partů.
1.
Stiskněte tlačítko [PAD UTILITY].
Přehrávání samplu pokračuje i po uvolnění prstu z padu.
Dalším stiskem padu sample zastavíte.
Přepínání bank
Banka je sada 16 samplů, přiřazených padům. V tomto nástroji
jsou čtyři banky, 1–4.
1.
Stiskněte tlačítko [BANK].
2.
3.
Stiskněte tlačítko [6] (Pad Mode).
Stiskem tlačítka [1] – [7] zvolíte funkci.
Objeví se obrazovka nastavení, podle zvolené funkce.
2.
Stiskem padu [1]–[4] zvolte banku.
Přesun/kopírování samplů
Sample můžete přesunout/zkopírovat na jiný pad.
Přesun samplu
1.
Podržte pad se samplem, který chcete přesunout a
stiskněte tlačítko [CLIP BOARD].
Pad
Funkce
Vysvětlení
[1]
SAMPLE PAD
Pady přehrávají samply.
[2]
PART SELECT
Pady volí party.
[3]
PART MUTE
Pady za/vypínají umlčení partu.
[4]
PART SOLO
Pady za/vypínají funkci Solo partu.
[5]
NUMERIC
Pady fungují jako numerické klávesy.
[6]
PARTIAL SW/SEL
Pady volí nebo za/vypínají parciál.
[7]
KBD SW
Pady za/vypínají klaviaturu.
MEMO
Blíže o každé funkci, viz stránku „Použití padů”, uvedenou
níže.
2.
Podržte tlačítko [CLIP BOARD] a stiskněte cílový pad.
Sample se přesune.
* Pokud je pod cílovým padem již sample, objeví se dotaz
„Overwrite OK?”. Stiskem tlačítka ENTER potvrdíte přepsání,
popř. tlačítkem EXIT operaci zrušíte.
Pokud dojde k zaseknutí tónů!
Stiskněte [HOLD] 4x rychle za sebou. Tím zastavíte všechny
znějící tóny, zahrané na padech.
19
Sampler (nahrávání)
Samplování
Tento nástroj umožňuje samplovat následující zvuky. Nahrané samply pak lze přehrát pomocí padů.
• Hraní na klávesy
• Vstup z konektorů AUDIO INPUT (audio zařízení, mikrofon, kytara)
1.
Zapojte zařízení, které chcete samplovat (audio zařízení
nebo mikrofon) do jednoho z konektorů AUDIO INPUT.
6.
Kurzorovými tlačítky zvolte parametr a kolečkem Value upravte
hodnotu.
MEMO
Více o zapojení, viz “Rear Panel (Connecting Your Equipment)”
(p. 6).
2.
Proveďte nastavení samplování.
Stiskem [SAMPLING] se rozsvítí tlačítko.
Parametr
Hodnota
STEREO SW
MONO,
STEREO
AUTO TRIGGER
0-15
LEVEL
Auto Trig
Pady, pod kterými není sample, blikají.
OFF, ON
POZN.
Jestliže samplujete pro pad, na kterém již sample je, bude
stávající sample přepsán.
3.
4.
5.
7.
Stiskem se rozsvítí cílový pad pro samplování.
Vysvětlení
„MONO” zvolte, pokud samplujete v
mono, např. z mikrofonu nebo kytaru.
„STEREO” zvolte, pokud samplujete ve
stereo, např. z audio zařízení.
Je-li Auto Trig na "ON", samplování se
spustí, jakmile signál překročí nastavení
na vstupu.
Je-li zde "ON", samplování se spustí,
jakmile signál překročí hodnotu AUTO
TRIGGER LEVEL na vstupu.
Pokud je zde „OFF”, samplování se
spustí ve chvíli, kdy stisknete tlačítko
[7] (Start).
Spusťte zvukové zařízení, připojené do nástroje a
tlačítkem [7] (Start) spusťte samplování.
Objeví se obrazovka SAMPLING STANDBY.
Během samplování na displeji vidíte „NOW SAMPLING!”
Kolečkem zvolte požadovaný režim samplování.
Samplování se spustí, jakmile stisknete tlačítko [7] (Start). Spusťte
zvukové zařízení, zapojené do nástroje.
Parametr
Vysvětlení
KBD+INPUT
Sampluje se vstup z klaviatury i z konektorů AUDIO
INPUT.
KBD
Sampluje se vstup z klaviatury.
INPUT
Sampluje se vstup z konektorů AUDIO INPUT.
Pokud jste nastavili Auto Trig na „OFF” v kroku 6
Pokud jste nastavili Auto Trig na „ON” v kroku 6
Spusťte zvukové zařízení, zapojené do nástroje; samplování se
spustí, jakmile signál překročí hodnotu AUTO TRIGGER LEVEL,
nastavenou pro vstup.
8.
Určete pozici, od které chcete samplovat.
Chcete-li zastavit samplování, stiskněte tlačítko [6]
(Stop).
Samplování se zastaví a sample se uloží do paměti cílového padu.
Nastavte hlasitost co nejvýše, tak abyste na stupnici nedosáhli
maxima.
MEMO
• Data samplu jsou uložena na SD kartě.
Zařízení pro
samplování
Vysvětlení
Zvukové zařízení
Nastavte hlasitost na audio zařízení.
Mikrofon nebo
kytara
Nastavte ovladač [LEVEL] na zadním panelu.
• WAV, AIFF nebo MP3 data lze načíst z počítače jako samply.
Blíže o tom viz "Editace samplu" v Referenčním manuálu (PDF).
Vymazání samplu (Delete)
Dovíte se, jak vymazat sample.
Indikátor úrovně
1.
2.
3.
Stiskněte tlačítko [PAD UTILITY].
Stiskem padu zvolte sample, který chcete vymazat.
Stiskněte tlačítko [4] (Sample Delete).
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [7] (Cancel).
4.
Stiskněte tlačítko [6] (OK).
Sample je vymazán.
20
Sekvencer (tvorba songů)
Výběr a hraní se songem
Zde si ukážeme, jak zvolit a přehrát song.
1.
Stiskněte tlačítko [SONG SELECT].
Přehrávání songu ve smyčce
Můžete zadat opakované přehrávání songu, v zadané oblasti
(loop playback).
1.
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [LOOP].
Objeví se obrazovka SONG SELECT.
Objeví se okno Loop.
2.
3.
Kolečkem zvolte song.
Stiskněte tlačítko [7] (Load).
Objeví se dotaz na potvrzení.
4.
Stiskněte tlačítko [6] (OK).
Song je nyní zvolen.
5.
Stiskněte tlačítko [
2.
].
Song začne hrát.
Operace s tlačítky
Tlačítko
Vysvětlení
[
Vrátí song na začátek.
]
[
[
[
]
Kurzorovými tlačítky zvolte parametr a kolečkem Value
upravte hodnotu.
Parametr
Hodnota
Vysvětlení
Počáteční
bod
001–
Určuje takt, od kterého se spustí smyčka.
Koncový bod 002–
Určuje takt, na kterém smyčka končí.
Zadaná pozice není do smyčky zahrnuta.
K provedení operace použijte následující operace.
]
Převine song vzad.
]
Přesune přehrávání songu rychle dopředu.
Tlačítko
Vysvětlení
Zastaví song.
[4] (Set Start)
Určuje aktuální takt songu, jako počáteční takt.
[5] (Set End)
Určuje aktuální takt songu, jako koncový takt.
3.
4.
5.
Stiskněte tlačítko [EXIT].
Stiskem [LOOP] se rozsvítí tlačítko.
Přehrajte song.
Přehrávání se opakuje v zadané oblasti.
6.
Chcete-li zrušit smyčkové přehrávání, stiskněte tlačítko
[LOOP] znovu a zhasne.
21
Sekvencer (tvorba songů)
Nahrávání vaší hry (Realtime Recording)
Při nahrávání v reálném čase se nahrává aktuální hra na klávesnici a současná akce ovladačů během hry, přesně jak vše provádíte.
Zde si povíme, jak použít nahrávání v reálném čase na dvě stopy.
4.
Příprava nahrávání
1.
Ukončíte-li nahrávání, stiskněte tlačítko [
].
Zvolte prázdný song (p. 21).
Při zapnutí nástroje je aktuální číslo songu 001.
Pokud chcete nahrát nový song, použijte prázdný song (INIT
SONG).
2.
3.
Vyberte zvuk, kterým chcete hrát (p. 11).
Uložte studiovou sadu (p. 18).
Uložením Studiové sady se zvolený zvuk pro nahrávání
zapamatuje.
Tlačítko [
Nahrávání na jinou stopu
Dále nahrajeme vaši hru na jinou stopu, takže zvuky budou znít
současně.
* Pokud neuložíte Studiovou sadu, použitou při nahrávání, song
použije při přehrávání zvuk, který jste zvolili před uložením.
4.
Ovladačem [TEMPO] zadejte tempo songu.
Nahrávání
] zhasne a nahrávání je ukončeno.
V tomto příkladě budeme nahrávat na stopu 2.
Výběr zvuku pro stopu 2
1.
Nástroj umožňuje rovnou vstoupit do stavu standby pro
nahrávání stiskem tlačítka [ ].
Současným stiskem tlačítek [DUAL] a [SPLIT] to zvolíte
stave přehrávání Multi Part Play.
To, co jste nahráli v režimu Single play (zvukem part 1) je na stopě
1.
1.
Stiskněte tlačítko [
].
Objeví se obrazovka přehrávání Multi part.
MEMO
Stisknete-li současně tlačítka [DUAL] a [SPLIT] znovu, vrátíte se
do stavu přehrávání jednotlivě (Single play).
Tlačítko [ ] bliká a nástroj je ve stavu standby pro nahrávání.
Objeví se okno Realtime Rec Standby.
2.
Posuňte kurzor na zvuk partu 2 a kolečkem jej zvolte.
Zvuk partu 2
2.
Stiskněte tlačítko [
].
3.
Uložte studiovou sadu (p. 18).
Uložením Studiové sady se zvolený zvuk pro nahrávání
zapamatuje.
* Pokud neuložíte Studiovou sadu, použitou při nahrávání, song
použije při přehrávání zvuk, který jste zvolili před uložením.
Nahrávání se spustí po odpočítání jednoho taktu.
3.
22
Zahrajte na klaviaturu.
Sekvencer (tvorba songů)
Nahrávání stopy 2
1.
Ukládání songu
Stiskněte tlačítko [SEQUENCER].
Aktuálně nahraný song je pouze dočasný. Bude ztracen, jakmile
vypnete nástroj nebo zvolíte jiný song.
Chcete-li jej tedy zachovat, uložte si jej na SD kartu (p. 18).
Vymazání songu
Zde se dovíte, jak vymazat songy, které jsou uloženy na SD kartě.
1.
2.
3.
Objeví se obrazovka SEQUENCER.
Stopa 2
Stiskněte tlačítko [SONG SELECT].
Kolečkem zvolte song, který chcete vymazat.
Stiskněte tlačítko [2] (Delete Song).
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [7] (Cancel).
4.
Stiskněte tlačítko [6] (OK).
Song je vymazán.
Je zvolena stopa 2, protože jste zvolili zvuk pro Part 2, v kroku 2, v
sekci “Selecting a tone for track 2” (p. 22).
2.
Stiskněte tlačítko [
Stiskněte tlačítko [
• Zadávání not a pauz po jedné (krokové nahrávání)
• Editace dat pro hru, která nahráváte
].
Tlačítko [ ] bliká a nástroj je ve stavu standby pro nahrávání.
Objeví se okno Realtime Rec Standby.
4.
Stiskněte tlačítko [
].
Příprava nahrávání
1: Vyberte song, který chcete nahrát
Zahrajte na klaviaturu.
Ukončíte-li nahrávání, stiskněte tlačítko [
Tlačítko [
].
] zhasne a nahrávání je ukončeno.
Zrušení operace nahrávání nebo editace (Undo/
Redo)
Operaci nahrávání či editace můžete zrušit a vrátit se do
předchozího stavu (Undo). Také můžete vrátit akci Undo, což se
nazývá Redo.
Návrat do předchozího stavu (Undo)
1.
3: Určete rytmus songu
4: Určete tempo songu
Nahrávání songu
V reálném čase
Krokové nahrávání
Editace songu
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [6] (Undo).
Editace jednotlivých datových položek pro hru (Microscope)
Spustí se operace Undo, předchozí nahrávka či operace editace
se zruší.
Nastavení panorama a vyvážení hlasitosti (Mixer)
Uložení songu
Podržte tlačítko [SHIFT] a stiskněte tlačítko [6] (Redo).
Spustí se operace Redo, předchozí operace Undo se zruší.
Přehrávání
2.
2: Vyberte zvuk, který chcete nahrát
Editace dat pro hru na celých stopách (Track Modify)
Zrušení Undo (Redo)
1.
Nahrávání pracovního postupu
Zde je pracovní postup při nahrávání nového songu do
paměti nástroje.
Nahrávání se spustí po odpočítání jednoho taktu.
5.
6.
Kromě obvyklého nahrávání v reálném čase, tento sekvencer
zvládá i následující.
• Přepínání stop i během smyčkového nahrávání
].
Pozice v songu se vrátí na začátek.
3.
Další věci, které můžete provádět
Stiskněte tlačítko [
Je-li potřeba, uložte Studiovou sadu.
MEMO
Více o sekvenceru, viz „Sekvencer (Tvorba songů)” v
„Referenčním manuálu” (PDF).
].
Posuňte pozici v songu na začátek.
3.
Stiskněte tlačítko [
].
Song začne hrát.
23
Ovládání DAW programu
Načtení MIDI stopy do DAW software
MIDI stopy, vytvořené v tomto nástroji, lze exportovat do formátu WAV a importovat do DAW software.
Uložení MIDI stop ve formátu WAV (Multi-track
Export)
Každou stopu aktuálně zvoleného songu lze exportovat jako WAV
soubor jednou operací.
1.
2.
Načítání WAV souborů do DAW Software
Zde si povíme, jak načíst exportované WAV soubory do DAW
software.
1.
Stiskněte tlačítko [MENU].
Vyjměte šrouby z ochranného krytu SD karty na zadním
panelu.
Kurzorovými tlačítky zvolte "Utility" a stiskněte tlačítko
[ENTER].
Při odchodu nástroje z výroby je upevněn kryt SD karty šrouby
tak, jak vidíte na obrázku. Chcete-li sejmout kryt karty, musíte
nejprve křížovým šroubovákem vyjmout šrouby.
Objeví se obrazovka UTILITY.
2.
Vytáhněte SD kartu.
* Nikdy nevypínejte nástroj, ani nevyjímejte SD kartu, pokud je
na displeji „Processing...”,
* Nikdy nevyjímejte SD kartu během zápisu.
3.
4.
5.
Kurzorovými tlačítky zvolte "Export Song" a stiskněte
tlačítko [ENTER].
Kurzorovými tlačítky zvolte „Wav (Multitrack)” a
stiskněte tlačítko [ENTER].
Stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
3.
Pokud nemáte v počítači SD slot, použijte běžně dostupnou
čtečku SD karet.
4.
5.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [7] (Cancel).
6.
Operaci spustíte stiskem tlačítka [6] (OK).
Exportované WAV soubory jsou uloženy do složky EXPORT TRACK
na SD kartě.
MEMO
Můžete také exportovat dvoustopý mix, nebo ve formátu SMF.
POZN.
Dokud probíhá ukládání, nikdy nevypínejte přístroj.
24
Vložte SD kartu do počítače.
Ze složky EXPORT TRACK na SD kartě, zkopírujte WAV
soubory do počítače.
Spusťte DAW software a importujte WAV soubory.
Blíže o tom, jak pracovat s WAV soubory, viz manuál k vašemu
DAW.
6.
7.
Ukončete aktuálně aktivní spojení a vyjměte SD kartu z
počítače.
Vložte SD kartu do nástroje.
DAW Control
Použití nástroje jako DAW kontroleru
Nástroj lze rovněž využít jako kontroler k vašemu DAW software.
Ovládá řídící mapy známých DAW. Tyto řídící mapy představují jednoduchý způsob, jak provádět nastavení, odpovídající danému DAW.
3.
Instalace USB ovladače
USB ovladač je software, který přenáší data mezi software v
počítači a nástrojem.
Posuňte kurzor na „CONTROL MAP” a kolečkem zvolte
DAW software, který používáte.
Podporovaný DAW
software
USB ovladač je potřeba nainstalovat, chcete-li nástroj použít ve
spojení s počítačem.
LOGIC PRO
SONAR
USB COMPUTER port
CUBASE
USB kabel
4.
5.
Spusťte DAW software a otevřete projektový soubor,
který chcete použít.
Proveďte příslušná nastavení ovládacího panelu u
zvoleného DAW software.
Blíže o tom viz "DAW" v Referenčním manuálu (PDF).
MEMO
6.
Z nástroje ovládáte DAW software.
Blíže o stažení a instalaci USB ovladače, viz webovou stránku
Roland.
Dostupné kontrolery Vysvětlení
http://www.roland.com/support/
Tlačítko [
]
Z nástroje ovládáte DAW software.
Tlačítko [
]
1.
Tlačítko [
]
Rewind.
Tlačítko [
]
Převíjení vpřed.
Nástroj připojte k počítači.
Objeví se dotaz na potvrzení.
Tlačítko [
Spustí přehrávání.
Aktivuje stav standby pro nahrávání.
Návrat na začátek.
]
Tlačítko [
]
Tlačítka [
] až [
Pad [1]–[8]
Ovladače [1]–[6]
Tlačítko [S1] [S2]
2.
Zastaví přehrávání nebo nahrávání.
] emulují ovládací rozhraní Mackie Control.
Emulace funkční tlačítka ovládacího panelu
Mackie Control (F1–F8).
Ovládají přiřazenou funkci.
Další věci, které můžete provádět
Stiskněte tlačítko [6] (OK).
Zapne se režim DAW Control a vstoupíte na obrazovku DAW
CONTROL.
Kromě ovládání DAW software, můžete nástroj ovládat i
jinými způsoby.
• Použijte jej jako MIDI keyboard.
• Hrajte s ním na software nástroje.
• Hrajte na zvukový modul z DAW software.
• Použijte nástroj jako audio převodník.
MEMO
Blíže o tom viz "DAW" v Referenčním manuálu (PDF).
MEMO
Funkci Center Cancel lze také za/vypnout stiskem tlačítka
[Right].
25
Nastavení
Podrobné nastavení funkcí (Menu)
1.
Stiskněte tlačítko [MENU].
Objeví se obrazovka MENU.
2.
3.
Kurzorovými tlačítky zvolte požadovanou položku menu
a stiskněte tlačítko [ENTER].
Upravte nastavení zvolené položky menu.
MEMO
Blíže o funkcích na stránkách režimu viz „Referenční manuál”
(PDF).
Menu
Vysvětlení
Tone Edit
Effect Edit
Part View
Studio Set Common
Studio Set Init
Výpis zvuků
Mix
System
Utility
Editace zvuku (p. 17).
Editace efektů (p. 18).
Zobrazení výpisu nastavení partu (p. 17).
Provedení nastavení celé studiové sady (p. 17).
Inicializace studiové sady.
Výpis seznamu zvuků.
Nastavení panorama a poměru hlasitostí.
Provedení celkového nastavení nástroje.
Zálohování dat nebo inicializace SD karty.
Wireless
Proveďte nastavení Wireless LAN
Zálohování uživatelských dat (Backup/Restore)
Povíme si, jak veškerá nastavení, uložená v interní paměti uložíte na SD kartu (zálohujete), nebo zapíšete zpět do interní paměti (obnovíte).
Zálohování na SD kartu (Backup)
POZN.
Pokud zálohujete pod stejným jménem, jako má existující
záložní soubor na SD kartě, budou stávající data přepsána.
Použijte jiné jméno, chcete-li uložit novou zálohu.
1.
Obnovení záložních dat do přístroje (Restore)
1.
2.
Na obrazovce MENU zvolte „UTILITY” a stiskněte tlačítko
[ENTER].
3.
4.
Pomocí šipek vyberte soubor, který chcete obnovit a
stiskněte tlačítko [7] (Restore).
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [7] (Cancel).
Objeví se obrazovka UTILITY.
2.
Na obrazovce UTILITY zvolte „Restore” a stiskněte
tlačítko [ENTER].
POZN.
Kurzorovými tlačítky zvolte "Backup" a stiskněte tlačítko
[ENTER].
Stiskněte tlačítko [2] (Rename) a záložní soubor
pojmenujte (p. 18).
Když spustíte operaci Restore, ztratíte veškerá aktuální
nastavení v paměti přístroje. Pokud chcete zachovat aktuální
nastavení, zálohujte je pod jiným názvem.
3.
Operaci spustíte stiskem tlačítka [6] (OK).
Stiskněte tlačítko [7] (Backup).
POZN.
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [7] (Cancel).
5.
Operaci spustíte stiskem tlačítka [6] (OK).
Dokud probíhá obnovení, nikdy nevypínejte přístroj.
4.
Vypněte a znovu zapněte přístroj (p. 9).
POZN.
Dokud probíhá zálohování, nikdy nevypínejte přístroj.
Obnovení nastavení z výroby (Factory Reset)
Zde se dozvíte, jak obnovit nastavení jednotky na standardní nastavení z výroby.
POZN.
Spuštěním Factory Reset budou veškerá data v paměti vymazána. Pokud zde jsou data, která chcete uchovat, zálohujte je na SD kartu.
1.
obrazovce MENU zvolte „UTILITY” a stiskněte tlačítko [ENTER].
2. Na
Kurzorovými tlačítky zvolte [Factory Reset] a stiskněte
tlačítko [ENTER].
Objeví se dotaz na potvrzení.
Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko [7] (Cancel).
3.
26
Operaci spustíte stiskem tlačítka [6] (OK).
POZN.
• Dokud Factory Reset probíhá, nikdy nevypínejte přístroj.
• Data na SD se nevrátí do stavu při výrobě.
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
Ohledně funkce Auto Off
Používejte pouze přibalený AC adaptér a správné napětí
Nástroj se automaticky vypne po předem
zadané době od poslední akce při hraní, nebo
tlačítky a kontrolery na panelu (funkce Auto
Off ). Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal
automaticky, vypněte funkci Auto Off (p. 9).
Vždy používejte AC adaptér, přiložený
výrobcem. Rovněž zajistěte, aby napětí,
uvedené na přístroji, odpovídalo napětí ve
vaší síti. Jiné AC adaptéry mohou mít různou
polaritu, nebo být upraveny pro jiné napětí,
takže jejich použití může způsobit zničení,
poškození nebo zkrat.
Používejte pouze doporučený stojan
Použijte jen dodaný napájecí kabel
Doporučujeme nástroj používat pouze se
stojanem, doporučeným Rolandem.
Používejte pouze přibalený napájecí kabel.
Tento kabel nesmí být využit pro žádný jiný účel.
Nestavějte na nestabilní místa
Pokud použijete stojan, doporučený Rolandem,
musí být pečlivě umístěn, aby byl vodorovný
a stabilní. Pokud nepoužijete stojan, ověřte,
zda je zvolené umístění vodorovné a nástroj se
nebude kývat.
Upozornění ohledně umístění jednotky na stojan
Přečtěte si upozornění o bezpečnosti, než použijete stojan
I když budete dbát na upozornění, uvedená
v Referenčním manuálu (PDF), v určitých
situacích může dojít k převrhnutí stojanu.
Kdykoliv pracujete s nástrojem, dbejte na
bezpečnost.
Upozornění při přesunu zařízení (FA-08)
Potřebujete-li přemístit nástroj, věnujte
pozornost níže uvedeným upozorněním. Při
přenášení nástroje je potřeba nejméně dvou
osob. Je potřeba zvýšené opatrnosti, udržujte
jej ve vodorovné poloze. Vždy se ujistěte, že
jej držíte pevně, chráníte sebe i nástroj před
poškozením.
UPOZORNĚNÍ
• Odpojte napájecí kabel.
• Vytáhněte také veškeré kabely externích zařízení.
Používejte pouze doporučený stojan(y)
Uložte drobné součástky mimo dosah dětí
Přístroj je upraven tak, aby bylo možné využít
specifické stojany (*1) od Rolandu. Použijete-li
jiné, riskujete případná zranění, když produkt
upadne nebo se svalí kvůli nestabilitě.
Chcete-li zabránit náhodnému polknutí
komponent, uvedených níže, ukládejte je mimo
dosah malých dětí.
• Odnímatelné části
Šrouby(p. 24)
Kryt SD karty (p. 24)
Při instalaci na stojan postupujte přesně podle
pokynů v Uživatelském manuálu.
Zacházejte se zemnicí svorkou opatrně
Nebude-li správně zajištěný, riskujete nestabilní
stav, ve kterém může přístroj upadnout nebo se
svalí stojan a může způsobit zranění.
Pokud vyjmete šroub uzemnění, nezapomeňte
jej vrátit, malé děti by jej mohly nedopatřením
spolknout. Při utahování šroubů dbejte na to,
aby byly vždy pevně utaženy, a neuvolnily se.
Blíže o tom, jak postavit nástroj na stojan, viz „Umístění
nástroje na stojan” v „Referenční příručce” (PDF).
*1 FA-06, FA-07: KS-18Z/KS-12, FA-08: KS-18Z/KS-12/KS-G8B
DŮLEŽITÉ POKYNY
Umístění
Použití externích pamětí
Práva k duševnímu vlastnictví
• Nepokládejte na klaviaturu žádné předměty. Může to způsobit
poškození, jako zůstatkový stisk kláves, produkující nepatrný
zvuk.
• Sledujte následující upozornění, když pracujete s externí
pamětí.
• Z hlediska právního je zakázáno provádět audio nahrávky,
video nahrávky, kopie či úpravy díla, chráněného třetí stranou
(hudební dílo, video produkce, vysílání, živá představení, či
jiná), v celku i po částech, a jejich distribuce, prodej, pronájem,
představení či vysílání, bez svolení majitele autorských práv.
• Nepoužívejte přístroj v rozporu s autorskými právy třetí strany.
Nebereme na sebe zodpovědnost za jakékoliv porušení
autorských práv třetí strany, vzniklé použitím tohoto zařízení.
• Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj stojí,
jeho gumové nožky mohou změnit barvu či zanechat stopy.
Abyste tomu předešli, podložte nožky kouskem hadříku.
V tom případě musíte zajistit, aby přístroj nesklouzl, nebo se
nehýbal.
Opravy a data
• Než přístroj pošlete na opravu, ověřte, že máte zálohovaná
data, nebo si alespoň poznamenejte a sepište potřebné
informace. Ačkoliv děláme vše pro to, aby vaše uložená data
zůstala během oprav zachována, jsou případy, jako například
fyzické poškození, kdy obnova uloženého obsahu není v
žádném případě možná. Roland nepřijímá odpovědnost za
obnovení uložených dat poté, co byla ztracena.
Další upozornění
• Jakákoliv uložená data mohou být ztracena z důvodu selhání
přístroje, nesprávné operace, atd. Chcete-li se chránit před
jejich nenávratnou ztrátou, snažte se uložená data pravidelně
zálohovat.
• Roland nepřijímá odpovědnost za obnovení uložených dat
poté, co byla ztracena.
• Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
• Použijte pouze určený expression pedál (EV-5; není přibalen).
Zapojením jiného expression pedálu riskujete poškození a/
nebo zničení nástroje.
• Aktivní rozsah kontroleru D Beam bude silně omezeno
v případě přímého, silného slunečního záření. Počítejte s tím
při použití ovladače D BEAM venku.
• Citlivost D Beam kontroleru se mění podle světelných
podmínek v blízkém okolí přístroje. Pokud nepracuje, jak
očekáváte, nastavte jeho citlivost dle jasu okolí ve vaší
blízkosti.
• Neodpojujte paměťové zařízení, dokud probíhá čtení/
ukládání.
• Chcete-li zabránit poškození statickou elektřinou, vybijte
ji z celého těla, než začnete pracovat se zařízením.
• Nedotýkejte se konektorů a chraňte je před stykem s
kovovými objekty.
• Neohýbejte, neházejte, ani jinak nevyvíjejte silný tlak na
zařízení.
• Neponechávejte zařízení v místech, vystavených
přímému slunečnímu světlu, ani v těsně uzavřených
automobilech.
• Zařízení nesmí zvlhnout.
• Nerozebírejte ani neupravujte zařízení.
• Autorská práva na obsah u tohoto produktu (zvuková data
vzorků, styly, doprovodné šablony, data frází, audio smyčky a
obrazová data) jsou ve vlastnictví Roland Corporation.
• Zakoupením tohoto produktu můžete zmíněná data (kromě
dat Demo songů) používat k vytváření, hraní, nahrávání a
distribuci svých originálních hudebních děl.
• Nový majitel produktu však NESMÍ extrahovat zmíněný
obsah v originální ani upravené podobě, pro účely distribuce
nahraných médií s tímto obsahem, ani jej zpřístupnit v
počítačové síti.
• MPEG Layer-3 audio kódovací technologie je licencovaná
u společností Fraunhofer IIS a Thomson.
• SD logo (
) a SDHC logo (
známky SD-3C, LLC.
) jsou ochranné
• Tento produkt obsahuje eParts integrovanou software
platformu eSOL Co.,Ltd. eParts je obchodní známkou eSOL
Co., Ltd. v Japonsku.
• Roland, SuperNATURAL, INTEGRA, D-BEAM a Air Recorder jsou
samostatně registrované obchodní známky nebo ochranné
známky patřící Roland Corporation v USA a/nebo jiných
zemích.
• Jména společností a produktů zmíněná v tomto dokumentu
jsou obchodními značkami nebo registrovanými ochrannými
známkami svých majitelů.
27
Hlavní specifikace
Roland FA-06, FA-07, FA-08: Klaviatura syntezátoru (vyhovuje protokolu General MIDI 2 System)
FA-06
Klaviatura
61 kláves (dynamických)
Zdroj
napájení
AC adaptér
Spotřeba
1 300 mA
Rozměry
Hmotnost
FA-07
76 kláves (dynamických)
FA-08
88 kláves (Ivory Feel klaviatura s technologií
Escapement)
1 008 (Š) x 300 (H) x 101 (V) mm
1 231 (Š) x 311 (H) x 107 (V) mm
39-11/16 (W) x 11-13/16 (D) x 4 (H) inches
48-1/2 (W) x 12-1/4 (D) x 4-1/4 (H) inches
1 415 (Š) x 340 (H) x 142 (V) mm
55-3/4 (W) x 13-7/16 (D) x 5-5/8 (H) inches
5,7 kg
8,5 kg
16,5 kg
12 lbs 10 oz
18 lbs 12 oz
36 lbs 7 oz
Rychlý přehled
Leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE”
Příslušenství
AC adaptér
Napájecí kabel
SD karta (instalovaná do nástroje při odchodu z výroby)
Ochrana SD karty (instalovaná do nástroje při odchodu z výroby)
Stojan (*1) KS-18Z, KS-12
Stojan (*1) KS-18Z, KS-12
Stojan (*1) KS-18Z, KS-12, KS-G8B
Pedálový spínač: řady DP
Expression pedál: EV-5
Volitelné
USB flash disk (*2)
*1 V případě KS-18Z zajistěte, aby výška nebyla méně než 1m.
*2 Použijte běžně dostupný USB flash disk nebo USB flash disk od Rolandu. Nemůžeme zaručit, že všechny běžně dostupné USB flash disky budou s
touto jednotkou pracovat správně.
* Tento dokument objasňuje specifikace produktu v době, kdy byl vydán. Nejnovější informace, viz webovou stránku Roland.
MEMO
Blíže o tom, jak postavit nástroj na stojan, viz “Umístění nástroje na stojan” v “Referenční příručce” (PDF).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement