Roland KC-220 User manual

Roland KC-220 User manual
Uživatelský manuál
Klávesové kombo
55Hlavní vlastnosti
55KC-220 je stereo klávesové kombo, upravené pro vysokou kvalitu zvuku, a vhodné pro různé zdroje zvuku, jako jsou
klávesy a zvukové moduly.
55Dva druhy napájení umožňují práci na osm AA baterií nebo s AC adaptérem.
55KC-220 Má dvoupásmový stereo design, se širokopásmovým reproduktorem a tweeterem.
Reproduktor
Výstup
30 W (15 W + 15 W)
16 cm x 2 + horn tweeter x 2 * V případě použití AC
adaptéru.
55Sekce vstupu (INPUT) je vybavena mixem. CH1 navíc obsahuje XLR konektor, který podporuje mikrofonní vstup.
55Jsou zde také dva typy konektoru AUX IN (RCA phono a stereo mini), kvůli snadnému připojení audio přehrávače či
jiného zdroje.
552band ekvalizér usnadňuje nastavení charakteru zvuku.
55Připevnění na repro stojan usnadňuje využití jako monitoru nebo menšího PA.
55Sluchátkový konektor slouží k monitorování v nočních hodinách, apod.
Než začnete přístroj používat, věnujte pozornost sekcím „BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE” a „DŮLEŽITÉ POKYNY” (leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ
PŘÍSTROJE” a Uživatelský manuál (p. 7)). Po přečtení si ponechejte dokumenty po ruce pro pozdější použití.
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Popis panelů
Horní panel
1
2
3
4
5
6
Zadní panel
11
10
9
8
7
12
Horní panel
1 Ovladače [CH1]–[CH3]
Nastavte hlasitost připojených zařízení do CH1–CH3.
2 Ovladač [EFFECT]
Interní efekt lze aplikovat na zařízení, zapojené do CH1–CH3.
Podle polohy ovladače, přepínáte dva typy efektů, a upravíte tak
hloubku efektu.
Efekt
Vysvětlení
REVERB
Efekt přidá zvuku ozvěnu.
Přidává lehce modulovaný zvuk k přímému zvuku,
CHORUS
vytváří krásnou prostorovost a hloubku.
Zde je Stereo Chorus, který zpracovává tři frekvenční
pásma nezávisle, a tvoří tak prostorový, ucelený efekt.
WIDE
Basové rozmezí je pevně zachováno uprostřed, a zvuk
bude více prostorový, směrem ke středu výškového
pásma.
* Efekty se neaplikují na zvuk, který se objeví na vstupu AUX IN.
3 EQUALIZER
Ovladač [LOW]
Nastavuje úroveň zvuku basového pásma.
Ovladač [HIGH]
2
Nastavuje úroveň výškového pásma.
4 Ovladač [MASTER]
Nastavuje celkovou hlasitost.
* Ovladač [MASTER] neovlivňuje výstup z konektorů LINE OUT.
5 Konektor PHONES
Sem můžete připojit sluchátka.
* Jestliže do této zdířky zapojíte konektor, nepůjde z
reproduktoru jednotky žádný zvuk. To je užitečné, když
nechcete, aby reproduktor produkoval hlasitý zvuk, tedy
například při cvičení v noci.
6 Vypínač [POWER]
Zapíná/ vypíná přístroj. Je-li zapnutý, indikátor vlevo od vypínače
svítí.
* Pracujete-li na baterie, indikátor začne pohasínat, když energie
baterie slábne. V tom případě je vyměňte co nejdříve.
Popis panelů
Zadní panel
12 Oddíl baterie
Instalace baterií
7 Konektory vstupu CH1–CH3
CH1: Konektory BALANCED, MIC/LINE
1. Vyjměte šrouby v těchto dvou
CH1 je vybaven konektorem MIC/LINE typu phone, a symetrickým
XLR BALANCED konektorem, který je vhodný pro připojení
mikrofonu.
Tento kanál podporuje úrovně v rozmezí vstupu od úrovně
mikrofonu (-50 dBu) až po linkovou úroveň (-20 dBu) zdrojů, jako
je zvukový modul.
* Přiřazení pinů konektoru CH1 BALANCED
2 ŽIVÝ
1 ZEM
3 NULA
CH2, CH3: Konektory LINE
Použijte je pro připojení kláves, zvukových modulů a dalších
zařízení.
Akceptují linkovou úroveň (-20 dBu).
8 Konektory AUX IN (STEREO, R/L)
Sem můžete zapojit audio přehrávač, elektronický hudební nástroj
nebo podobný zdroj audio signálu, a v jeho doprovodu hrát.
Ovladač [LEVEL]
Určuje hlasitost zvuku ze vstupu AUX IN.
9 Konektor LINE OUT
Tyto konektory zapojte do mixu nebo rekordéru.
Ovladače EQUALIZER a [MASTER] nemají vliv na hlasitost zvuku
na výstupu konektoru LINE OUT.
10 Konektor FOOT SW
Pokud je nožní spínač typu momentary (nutno dokoupit: FS-5U)
zapojen sem, můžete k zapínání/ vypínání interních efektů použít
nohu.
FS-5U
místech.
2. Sejměte kryt prostoru baterií
3. Vložte baterie, a dbejte na
dodržení správné polarity.
* Doporučujeme ponechat baterie
v přístroji, i když jej napájíte AC
adaptérem. V tom případě budete moci
pokračovat v hraní, i když nedopatřením vypadne kabel AC
adaptéru z konektoru.
* Abyste zabránili poškození a zničení reproduktoru, ověřte, že
jste vypnuli KC-220, než vložíte nebo vyměníte baterie, a před
zapojením do jiného zařízení.
* Pokud nakládáte s bateriemi nesprávně, riskujete explozi a
vytečení elektrolytu. Čtěte pečlivě všechny položky, související
s bateriemi, uvedené v „BEZPEČNÉM POUŽITÍ PŘÍSTROJE”
a „DŮLEŽITÉ POZNÁMKY” (leták „BEZPEČNÉ POUŽITÍ
PŘÍSTROJE” a Uživatelský manuál (p. 7)).
Vyjmutí pouzdra s bateriemi
Ačkoliv je možné vyměnit baterie i bez
vyjmutí pouzdra s bateriemi, je výměna
baterií snadnější, když pouzdro vyjmete.
1. Vyjměte šrouby v těchto dvou
místech.
2. Vyjměte pouzdro s bateriemi.
* Dbejte na to, aby se žádný kovový
předmět nedotkl kontaktů pouzdra s bateriemi. Došlo by ke
zkratu baterií, což může vést k přehřátí nebo popálení.
11 Konektor DC IN
Sem zapojte přibalený AC adaptér.
* Používejte výhradně napájecí kabel přibalený
k přístroji.
* Nečekanému přerušení napájení přístroje
(náhodným vytažením přívodního kabelu), a
nežádoucímu tlaku na konektor zabráníte tak,
že kabel zavěsíte na háček podle obrázku.
3
Popis panelů
Ukázky zapojení
Audio přehrávač
Klávesy, zvukový modul apod.
Mikrofon
Nožní spínače Mix
* Abyste předešli poškození nebo selhání zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení.
Zapnutí/ vypnutí nástroje
* Jakmile máte vše správně zapojené, dodržte následující postup
při zapínání zařízení. Jestliže zapnete přístroje ve špatném
pořadí, riskujete poškození nebo selhání zařízení.
1. Ověřte, že je ovladač [MASTER] na CUBE a hlasitost
připojených zařízení na minimum.
2. Zapněte všechna zařízení připojená do vstupních
konektorů (CH1–CH3, AUX IN).
3. Zapněte jednotku.
4. Zapněte všechna zařízení připojená do výstupních
konektorů (LINE OUT, PHONES).
5. Nastavte úroveň hlasitosti všech zařízení.
Před vypnutím stáhněte hlasitost každého zařízení v systému, a
poté je vypněte v opačném pořadí, než byla zapínána.
* Než zapnete či vypnete přístroj, ověřte, že máte staženou
hlasitost. I když hlasitost ztlumíte, je možné, že uslyšíte při
zapínání a vypínání nástroje zvuk. Je to běžné, nejde o závadu.
4
Nastavení hlasitosti každého nástroje
Abyste získali optimální zvuk jednotky při hraní, nastavte hlasitost
podle návodu níže.
1. Pomocí ovladačů [CH1]–[CH3] nastavíte vyvážení
hlasitosti zařízení, připojených do vstupů CH1–CH3.
2. Pomocí ovladačů [LOW] a [HIGH] upravíte zvuk
podle potřeby.
3. Ovladačem [MASTER] nastavíte celkovou hlasitost.
Jestliže je zvuk zkreslený, nastavte ovladače [CH1]–[CH3] a
[MASTER], nebo upravte ovladač Volume u zařízení, připojených
do vstupů (CH1–CH3, AUX IN).
Použití stojanu pro reproboxy
Používáte-li jednotku se stojanem ST-A95 (nutno dokoupit),
nastavte jej na ideální výšku pro monitoring, popř. jako
jednoduchý PA systém.
Připevnění na stojan ST-A95
* Je nutné, aby při stavění jednotky na stojan byly min. dvě
osoby, stejně jako při nastavování výšky repro stojanu s
připevněnou jednotkou.
* Dejte si pozor, abyste si neskřípli prsty.
Horní trubka
Zarážka
Kolík pro nastavení výšky
Stojan
Šrouby stojanu
VAROVÁNÍ
55 KC-220 je upraven speciálně
pro použití pouze v kombinaci
s Roland speaker stojanem
(ST-A95). Nepoužívejte k tomu
žádný jiný stojan.
55 Jak vidíte na obrázku napravo,
stojan upravíte na výšku max.
140 cm, a nohy rozevřete na
vzdálenost 98 cm nebo více.
140 cm
nebo méně
(55-1/8”)
55 Nastavením výšky stojanu
na více než 140 cm, popř.
rozpětí nohou na méně než 98
cm, může dojít k překlopení
sestavy, a jejímu poškození
nebo ke zranění.
98 cm nebo více
(38-5/8”)
55 Jestliže používáte jednotku
na stojanu, nestavějte ji na
nestabilní či skloněné plochy. Musíte stojan umístit na stabilní a
vodorovnou plochu.
55 Kabely, připojené do jednotky musí mít dostatek volnosti, tak
aby nezpůsobily nehodu, kdyby někdo právě procházel kolem.
1. Uvolněte pojistný šroub stojanu a rozevřete jej.
55 Chcete-li zabránit nehodě, způsobené pádem, nestavějte nic na
horní plochu jednotky, namontované na stojanu.
Po rozevření utáhněte šroub stojanu.
* Jak vidíte na obrázku níže, rozevřete stojan tak, aby dole
měl rozpětí 98 cm (38-5/8”). Stojan nebude stabilní, jestliže
dostatečně nerozevřete nohy.
Použití skládacího stojánku KC-220
Pokud je KC-220 umístěn nízko, např. na podlaze, můžete využít
stojánek a změnit jeho úhel a lépe uslyšíte zvuk z reproduktorů.
Průměr:
112 cm
nebo více
(44-1/8”)
Rozpětí nohou: 98 cm nebo
více (38-5/8”)
2. Uvolněte pojistný šroub výšky a vytáhněte horní
trubku výše.
3. Zasunutém zarážky do horní trubky získáte
POZN.
55 Jestliže použijte skládací stojánek, musíte nastavit KC-220 do
vodorovní polohy.
55 Pokud stojánek nepoužíváte, složte jej.
požadovanou výšku, až na maximálních 140 cm
(55-1/8”) u tohoto stojanu.
Skládací
stojánek
Zarážka
POZN.
55 Nezvedejte, ani nepřenášejte KC-220 uchopením za stojánek.
* Chcete-li použít systém, musí být zarážku zasunuta.
4. Utáhněte šroub nastavení výšky.
55 Pokud použijete stojánek, neumisťujte na KC-220 předměty, ani
na KC-220 nesedejte či nestoupejte.
55 Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty pod stojánek.
5. Nasuňte jednotku na horní trubku.
5
Blokové schéma
HPF
TWEETER L
L
EFFECT
CH1
WOOFER L
HIGH
LOW
CH1
BALANCED
CH 1
HPF
MUTE
EQUALIZER
TWEETER R
MASTER
WOOFER R
R
CH2
L/R
POWER AMP
CH 2
PHONES
(STEREO)
CH 3
LINE OUT
L/R
LEVEL
FOOT SW
ON/OFF
CH3
L/R
AUX IN
AUX
L/R
AUX
(STEREO)
Hlavní specifikace
Roland KC-220: BATERIEMI NAPÁJENÉ STEREO KLÁVESOVÉ KOMBO
Stanovený výstupní
výkon
Nominální úroveň
na vstupu (1 kHz)
30 W (15 W + 15 W) (použijete-li AC adaptér)
Rozměry
20 W (10 W + 10 W) (použijete-li alkalické
baterie)
CH1 (SYMETRICKÝ, MIC/LINE): -50 – -20 dBu
Hmotnost
(bez baterií)
CH2 (LINE): -20 dBu
CH3 (LINE): -20 dBu
Příslušenství
AUX IN (L, R, STEREO): -10 dBu
Nominální úroveň
na výstupu (1kHz)
Reproduktory
Indikátor
LINE OUT: +4 dBu
Napájecí kabel
Stojan pro reprobox: ST-A95
Pedálový spínač (BOSS FS-5U)
* Tento dokument objasňuje specifikace produktu v době, kdy byl
vydán. Pro nejnovější informace navštivte webovou stránku Roland.
Konektor AUX IN (L, R): RCA typu phono
Konektor AUX IN (STEREO): Stereo mini typu
phone
Konektor LINE OUT (L/MONO, R): 1/4" typu
phone
Konektor PHONES: Stereo 1/4" typu phone
Konektor FOOT SW: 1/4" typu phone
Konektor DC IN
Alkalické baterie: Přibližně 7 hod.
6
AC adaptér
Tweeter x 2
Spotřeba
Konektor CH1 (SYMETRICKÝ): Typ XLR
Konektor CH3 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Spotřeba
16 lbs 2 oz
Uživatelský manuál
* 0 dBu = 0.775 Vrms
Konektor CH2 (L/MONO, R): 1/4" typu phone
Předpokládaná
životnost baterií při
souvislém použití
16-9/16 (W) x 9-5/8 (D) x 12-5/8 (H) inches
7,3 kg
16 cm (6.5 inches) x 2
Konektor CH1 (MIC/LINE): 1/4" typu phone
Konektory
Volitelné
(nutno dokoupit)
420 (Š) x 244 (H) x 320 (V) mm
Nabíjecí Ni-MH baterie: Přibližně 8 hod.
* Tyto hodnoty se mohou lišit podle
specifikace a kapacity baterií, a podmínek
jejich použití.
550 mA
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE
VAROVÁNÍ
Ověřte, že je napájecí kabel uzemněný
Zapojte hlavní přívod tohoto modelu do zásuvky s ochranným
uzemňovacím kolíkem.
Používejte pouze přibalený AC adaptér a správné napětí
Vždy používejte AC adaptér, přiložený výrobcem. Rovněž zajistěte,
aby napětí, uvedené na přístroji, odpovídalo napětí ve vaší síti. Jiné AC
adaptéry mohou mít různou polaritu, nebo být upraveny pro jiné napětí,
takže jejich použití může způsobit zničení, poškození nebo zkrat.
Použijte jen dodaný napájecí kabel
Používejte pouze přibalený napájecí kabel. Tento kabel nesmí být využit
pro žádný jiný účel.
UPOZORNĚNÍ
Nikdy neodnímejte mřížku reproduktoru ani reproduktor
Nikdy neodnímejte mřížku reproduktoru ani reproduktor, z jakéhokoliv
důvodu. Reproduktor nesmí vyměňovat uživatel. Uvnitř jsou nechráněné
části s vysokým napětím a hrozí úraz elektrickým proudem.
DŮLEŽITÉ POKYNY
Zdroj napájení: Použití baterií
• Jestliže jsou baterie téměř vybité, zvuk může být zkreslený nebo při vyšší hlasitosti
i přerušován, to ale neznačí nefunkčnost nebo závadu. Jestliže se toto stane, buď
vyměňte baterie, nebo použijte AC adaptér.
Umístění
• Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém přístroj stojí, jeho gumové nožky
mohou změnit barvu či zanechat stopy.
Další upozornění
• Nepoužívejte k propojení kabely, které mají vestavěný rezistor.
Práva k duševnímu vlastnictví
• Roland a BOSS jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými
značkami Roland Corporation ve Spojených Státech a/nebo jiných zemích.
• Jména společností a produktů zmíněná v tomto dokumentu jsou obchodními
značkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých majitelů.
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement