Roland KC-220 Owner's manual

Roland KC-220 Owner's manual
Gebruikershandleiding
Keyboardversterker
Belangrijkste kenmerken
KC-220 is een stereo keyboardversterker die speciaal ontworpen is voor een hoge geluidskwaliteit. Hij is geschikt voor
verschillende bronnen zoals een keyboard of een geluidsmodule.
55Dankzij de twee eindtrappen kan hij zowel met acht AA-batterijen als de netstroomadapter gebruikt worden.
55De KC-220 heeft een stereo tweerichtingsontwerp met een luidspreker en een tweeter.
Luidspreker
16 cm x 2 + hoorntweeter x 2
Uitgang
30 W (15 W + 15 W)
* Bij gebruik van de netstroomadapter.
55Het ingangsgedeelte is uitgerust met een mengpaneel. CH1 beschikt bovendien over een XLR-connector die de
microfooningang ondersteunt.
55Er zijn twee typen AUX IN-aansluitingen (RCA phono en stereo mini-jack) voorzien voor een eenvoudige aansluiting
van een audiospeler of een andere bron.
55De two-band equalizer is handig om het karakter van het geluid aan te passen.
55Het is mogelijk om een luidsprekerstatief te bevestigen voor een gemakkelijk gebruik als monitor of kleinschalige PA.
55De hoofdtelefoonaansluiting is handig voor monitoring tijdens de nacht enz.
Lees zorgvuldig “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (het infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”
en de Gebruikershandleiding (p. 7)) voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een
gemakkelijk bereikbare plaats.
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Paneelbeschrijvingen
Bovenpaneel
1
2
3
4
5
6
Achterpaneel
11
10
9
8
7
12
Bovenpaneel
1 [CH1]–[CH3]-regelaars
Hiermee kunt u het volume regelen van de apparaten die op
CH1–CH3 zijn aangesloten.
2 [EFFECT]-regelaar
Het interne effect kan worden toegepast op de apparaten die zijn
aangesloten op CH1–CH3.
Afhankelijk van de positie van de regelaar schakelt deze tussen
twee effecttypen en regelt deze de diepte van het effect.
Effect
Uitleg
REVERB
Dit effect voegt galm toe aan het geluid.
Een effect dat een licht gemoduleerd geluid toevoegt
CHORUS aan het rechtstreekse signaal, hetgeen een mooi
ruimtelijk gevoel en diepte creëert.
WIDE
Dit is een stereo chorus dat de drie frequentiebanden
onafhankelijk verwerkt, wat een ruimtelijk,
kamervullend effect creëert.
De lage tonen blijven standvastig in het midden,
en het geluid wordt ruimtelijker naarmate u van de
middentonen naar de hoge tonen gaat.
* Het effect wordt niet toegepast op het geluid dat wordt
ingevoerd van de AUX IN-aansluiting.
2
3 EQUALIZER
[LOW]-regelaar
Regelt het geluidsniveau van het frequentiebereik van de lage tonen.
[HIGH]-regelaar
Regelt het geluidsniveau van het frequentiebereik van de hoge tonen.
4 [MASTER]-regelaar
Regelt het totale volume.
* De [MASTER]-regelaar past het signaal van de LINE OUTaansluiting niet aan.
5 PHONES-aansluiting
Hier kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
* Als er een stekker in deze aansluiting wordt gestoken, zal er
geen geluid worden uitgestuurd via de eigen luidspreker van
het apparaat. Dit is handig wanneer u niet wilt dat er een luid
geluid geproduceerd wordt door de luidspreker, bv. wanneer
u 's avonds oefent.
6 [POWER]-schakelaar
Schakelt het apparaat in of uit. Bij inschakeling zal het lampje links
van deze schakelaar branden.
* Als u het apparaat enkel op batterijstroom gebruikt, zal het
meldlampje zwak gaan branden wanneer de batterij bijna leeg
is. Vervang de batterij zo snel mogelijk.
Paneelbeschrijvingen
Achterpaneel
12 Batterijdoos
Batterijen plaatsen
7 CH1–CH3-ingangen
CH1: BALANCED-aansluiting, MIC/LINE-aansluiting
1. Verwijder de schroeven op deze
twee plaatsen.
CH1 is uitgerust met een MIC/LINE-aansluiting en een
gebalanceerde XLR-type BALANCED-aansluiting voor een
eenvoudige aansluiting van een microfoon.
2. Verwijder het deksel van het
Dit kanaal ondersteunt niveaus gaande van microfooningang
(-50 dBu) tot lijnuitgang (-20 dBu) voor bronnen zoals een
geluidsmodule.
* Pintoewijzing van CH1 BALANCEDaansluiting
2 HOT
1 GND
3 COLD
CH2, CH3: LINE-aansluitingen
Gebruik deze voor de aansluiting van keyboards, geluidsmodules
en andere apparaten.
Ze zijn geschikt voor een lijningang (-20 dBu).
8 AUX IN (STEREO, R/L)-aansluitingen
Hier kunt u een audiospeler, elektronisch muziekinstrument
of gelijkaardige audiobron aansluiten om het signaal ervan te
beluisteren tijdens uw optreden.
[LEVEL]-regelaar
Regelt het niveau van de invoer van AUX IN-aansluitingen.
9 LINE OUT-aansluiting
Sluit deze aan op uw mengpaneel of recorder.
De EQUALIZER-regelaars en de [MASTER]-regelaar hebben geen
invloed op het volume of de toon van de uitvoer van de LINE OUTaansluiting.
10 FOOT SW-aansluiting
Als u hier een voetschakelaar van het momentary-type (apart
verkrijgbaar: FS-5U) aansluit, kunt u uw voet gebruiken om het
interne effect in en uit te schakelen.
FS-5U
batterijcompartiment.
3. Plaats de batterijen en let daarbij
op de juiste polariteit.
* Het is raadzaam de batterijen in het
apparaat te laten zitten, zelfs als u het apparaat gebruikt met
de netstroomadapter. Op die manier kunt u doorgaan met een
uitvoering mocht de netstroomadapter per ongeluk worden
losgekoppeld van het apparaat.
* Om storingen en beschadiging van de luidsprekers te
voorkomen, moet u de KC-220 uitschakelen voordat u de
batterijen plaatst of vervangt, en voordat u het apparaat
aansluit op andere apparaten.
* Als u batterijen niet correct gebruikt, loopt u het risico op
ontploffing en lekkage van vloeistof. Zorg ervoor dat u alle
voorschriften inzake batterijen opgesomd in de hoofdstukken
“HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE
OPMERKINGEN” (infoblad “HET APPARAAT VEILIG
GEBRUIKEN” en Gebruikershandleiding (p. 7)) naleeft.
De batterijdoos verwijderen
U kunt de batterijen vervangen zonder
de batterijdoos te verwijderen, maar het
vervangen gaat gemakkelijker als u de doos
wel verwijdert.
1. Verwijder de schroeven op deze
twee plaatsen.
2. Verwijder de batterijdoos.
* Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen in aanraking
komen met de contacten van de batterijdoos. Dit kan de
batterijen kortsluiten, waardoor de doos oververhit raakt of in
brand schiet.
11 DC IN-aansluiting
Sluit de bijgeleverde netstroomadapter aan.
* Gebruik alleen de netsnoeradapter
meegeleverd met het apparaat.
* Als u onvoorziene stroomonderbrekingen (als
de stekker per ongeluk uit het stopcontact
wordt getrokken) of overmatige belasting op
de aansluiting wilt voorkomen, moet u het
netsnoer verankeren met de snoerhaak, zoals u
kunt zien in de afbeelding.
3
Paneelbeschrijvingen
Voorbeelden van aansluitingen
Audiospeler
Voetschakelaars
Keyboard, geluidsmodule enz.
Microfoon
Mengpaneel
* Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en schade aan apparaten te voorkomen.
Het apparaat in-/uitschakelen
* Zodra alles correct is aangesloten, volgt u de onderstaande
procedure om de stroom in te schakelen. Wanneer u apparatuur
in de verkeerde volgorde inschakelt, bestaat het risico op
apparaatstoringen of -defecten.
1. Zorg ervoor dat de [MASTER]-regelaar van dit
apparaat en het volume van alle aangesloten
apparaten op minimum staan.
2. Schakel alle apparaten in die op de ingangen
(CH1–CH3, AUX IN) van het apparaat zijn
aangesloten.
3. Schakel het apparaat in.
4. Schakel alle apparaten in die op de uitgangen (LINE
OUT, PHONES) van het apparaat zijn aangesloten.
5. Regel het volume van de apparaten.
Verlaag, voordat u het apparaat uitschakelt, het volume van
alle apparaten in uw systeem en schakel de apparaten uit in de
omgekeerde volgorde van die waarin u ze hebt ingeschakeld.
* Verlaag altijd eerst het volume voor u het apparaat in- of
uitschakelt. Zelfs als u het volume verlaagd hebt, hoort u
mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is
normaal en wijst niet op een defect.
4
Het volume van elk apparaat instellen
Om een optimaal geluid vanuit dit apparaat te bekomen tijdens
uw optreden, stelt u het volume als volgt in.
1. Gebruik de [CH1]–[CH3]-regelaars om de
volumebalans van de apparaten die op CH1–CH3
zijn aangesloten, aan te passen.
2. Gebruik de [LOW]- en de [HIGH]-regelaar voor een
aanpassing van de tonen.
3. Gebruik de [MASTER]-regelaar om het totale
volume aan te passen.
Indien het geluid verstoord wordt, past u de [CH1]–[CH3]regelaars en de [MASTER]-regelaar aan of stelt u de
volumeregelaar bij van de apparaten die op de ingangen zijn
aangesloten (CH1–CH3, AUX IN).
Een luidsprekerstatief gebruiken
Als u dit apparaat gebruikt in combinatie met het
luidsprekerstatief ST-A95 (apart verkrijgbaar), kunt u het apparaat
op de ideale hoogte voor monitoring plaatsen of kunt u het
gebruiken als eenvoudig PA-systeem.
Het apparaat op het statief ST-A95 plaatsen
* Wanneer u het apparaat op het luidsprekerstatief plaatst of
wanneer u de hoogte van het statief samen met het apparaat
instelt, moet dit door ten minste twee personen worden
gedaan.
* Let hierbij vooral op dat uw vingers niet klem komen te zitten.
Bovenste buis
Pin
Knop voor hoogteaanpassing
Driepoot
Knop voor driepoot
1. Draai de knop voor de driepoot los en open de drie
poten van het statief.
Draai de knop weer vast wanneer het statief voldoende openstaat.
* U moet het statief zo openen dat de drie poten meer dan 98 cm
uit elkaar staan, zoals hieronder afgebeeld. Als de driepoot niet
voldoende open staat, is het statief niet stabiel.
WAARSCHUWING
55 De KC-220 is ontworpen
om uitsluitend in
combinatie met een door
Roland geproduceerd
luidsprekerstatief (ST-A95) te
worden gebruikt. Gebruik dus
geen ander statief.
140 cm of
55 Voor een veilig gebruik van
minder
het statief gebruikt u een
hoogte van maximaal 140 cm
en spreidt u de drie poten
minstens 98 cm uit elkaar,
zoals rechts afgebeeld.
55 Als u het statief hoger dan
140 cm maakt of de drie
poten minder ver spreidt
dan 98 cm, kan het apparaat
98 cm of meer
vallen en schade of letsel
veroorzaken.
55 Indien u het apparaat met een luidsprekerstatief gebruikt,
plaats het dan niet op een instabiele of hellende ondergrond.
Plaats het systeem altijd op een stabiele, horizontale ondergrond.
55 Zorg dat de kabels die op het apparaat zijn aangesloten,
voldoende bewegingsruimte hebben zodat niemand erover
kan struikelen en een ongeluk veroorzaakt.
55 Plaats niets op het apparaat wanneer deze op een
luidsprekerstatief is geplaatst om ongelukken door vallende
voorwerpen te vermijden.
Het armstatief van de KC-220 gebruiken
Wanneer u de KC-220 gebruikt als het apparaat laag staat,
bijvoorbeeld op de grond, wordt het geluid van de luidsprekers
beter hoorbaar wanneer u het armstatief uittrekt.
Diameter:
112 cm of
meer
Afstand tussen de
poten: 98 cm of meer
2. Draai de knop voor de hoogteaanpassing los en
schuif de bovenste buis uit.
3. Plaats de pin in de bovenste buis om het statief
LET OP
55 Als u het armstatief gebruikt, moet u de KC-220 op een
horizontaal oppervlak plaatsen.
55 Klap het armstatief in als u het niet gebruikt.
Armstatief
op de gewenste hoogte vast te zetten. De
maximumhoogte voor het statief is 140 cm.
Pin
LET OP
55 Hef de KC-220 niet op of draag hem niet door het armstatief
vast te nemen.
* De pin moet in het statief zitten wanneer u dit gebruikt.
4. Draai de knop voor de hoogteaanpassing vast.
5. Plaats het apparaat op de bovenste buis.
55 Plaats geen voorwerpen op de KC-220 of zit of sta niet op de
KC-220 als u het armstatief gebruikt.
55 Zorg ervoor dat uw vingers niet gekneld raken wanneer u het
armstatief inklapt.
5
Blokdiagram
HPF
TWEETER L
L
EFFECT
CH1
WOOFER L
HIGH
LOW
CH1
BALANCED
CH 1
HPF
MUTE
EQUALIZER
TWEETER R
MASTER
WOOFER R
R
CH2
L/R
POWER AMP
CH 2
PHONES
(STEREO)
CH 3
LINE OUT
L/R
LEVEL
FOOT SW
ON/OFF
CH3
L/R
AUX IN
AUX
L/R
AUX
(STEREO)
Belangrijkste specificaties
Roland KC-220: STEREO KEYBOARDVERSTERKER OP BATTERIJEN
Nominaal
uitgangsvermogen
Nominaal
ingangsniveau
(1 kHz)
Nominaal
uitgangsniveau
(1 kHz)
Luidsprekers
Lampje
30 W (15 W + 15 W) (bij gebruik van de
netstroomadapter)
20 W (10 W + 10 W) (bij gebruik van de
alkalinebatterijen)
CH1 (BALANCED, MIC/LINE): -50 – -20 dBu
CH3 (LINE): -20 dBu
AUX IN (L, R, STEREO): -10 dBu
LINE OUT: +4 dBu
16 cm (6,5 inches) x 2
Tweeter: x 2
Stroomtoevoer
CH1 (MIC/LINE)-aansluiting: 1/4-inch jack
CH2 (L/MONO, R)-aansluiting: 1/4-inch jack
CH3 (L/MONO, R)-aansluiting: 1/4-inch jack
AUX IN (L, R)-aansluitingen: RCA-aansluiting
AUX IN (STEREO)-aansluiting: stereo mini-jack
LINE OUT (L/MONO, R)-aansluiting: 1/4-inch
jack
PHONES-aansluiting: Stereo 1/4-inch jack
FOOT SW-aansluiting: 1/4-inch jack
DC IN-aansluiting
Alkalinebatterij: Ongeveer 7 uur
Verwachte
levensduur batterij
bij continu gebruik
Oplaadbare Ni-MH-batterij: Ongeveer 8 uur
Stroomverbruik
550 mA
6
420 (b) x 244 (d) x 320 (h) mm
Gewicht (exclusief
batterijen)
7,3 kg
Gebruikershandleiding
Accessoires
* Dit kan verschillen afhankelijk van de
specificaties van de batterijen en de
gebruiksomstandigheden.
Netstroomadapter
Netsnoer
CH2 (LINE): -20 dBu
CH1 (BALANCED)-aansluiting: XLR-type
Connectoren
Afmetingen
Opties (afzonderlijk
verkocht)
Luidsprekerstatief: ST-A95
Voetschakelaar (BOSS FS-5U)
* 0 dBu = 0,775 Vrms
* Dit document bevat informatie over de specificaties van het
product op het ogenblik van het ter perse gaan van het document.
Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.
HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat het netsnoer correct is geaard
Sluit de netstekker van dit model aan op een stopcontact met
beschermende aardingsverbinding.
Gebruik alleen de meegeleverde netstroomadapter en het correcte voltage
Gebruik alleen de netstroomadapter die bij het apparaat wordt geleverd.
Ga na of het lijnvoltage van het elektriciteitsnet overeenkomt met het
ingangsvoltage dat op de netstroomadapter wordt weergegeven. Andere
netstroomadapters gebruiken mogelijk een andere polariteit of zijn
ontworpen voor een ander voltage. Het gebruik van dergelijke adapters
kan resulteren in schade, defecten of elektrische schokken.
Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer
Gebruik uitsluitend het bevestigde netsnoer. Sluit het meegeleverde
netsnoer ook niet aan op andere apparaten.
OPGELET
Verwijder nooit de luidsprekergrille en de luidspreker zelf
Verwijder op geen enkele manier de luidsprekergrille en de luidspreker
zelf. De luidspreker kan niet door de gebruiker worden vervangen. In de
behuizing zijn gevaarlijke voltages en stromen aanwezig.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Stroomtoevoer: Gebruik van batterijen
• Als de batterijen bijna leeg zijn, kan het geluid verstoren of kunnen er bij
hoge volumeniveaus verstoringen optreden in het geluid. Dit wijst echter niet
meteen op een defect. Als dit gebeurt, vervangt u de batterijen of gebruikt u de
meegeleverde netstroomadapter.
Plaatsing
• Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u
het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak
verkleuren of ontsieren.
Extra voorzorgsmaatregelen
• Gebruik geen verbindingskabels met een ingebouwde weerstand.
Intellectuele-eigendomsrecht
• Roland en BOSS zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Bedrijfs- en productnamen in dit document zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement