Roland KC-220 User guide

Roland KC-220 User guide
Keyboardforstærker
Hovedfunktioner
KC-220 er en stereo keyboardforstærker, designet med høj lydkvalitet, passende til mange forskellige lydkilder; såsom
keyboards og lydmoduler.
55Med Dual Power design kan forstærkeren drives enten med otte AA batterier eller med strømforsyning.
55KC-220 har to-vejs design med højtaler og tweeter.
Højtaler
16 cm x 2 + horn tweeter x 2
Output
30 W (15 W + 15 W)
* Når der bruges strømforsyning.
55Indgangssektionen er udstyret med en mixer. CH1 har desuden et XLR-stik, der understøtter mikrofonindgang.
55To typer AUX IN-stik (RCA phono og stereo mini-stik) er til rådighed, så du nemt kan tilslutte en musikafspiller eller
anden kilde.
55En to-bånds equalizer gør det nemt at justere karakter og klangfarve i lyden.
55Et højtalerstativ kan nemt monteres, så enheden kan bruges som monitor eller mini-PA.
55Hovedtelefonstikket er praktisk, fx til monitorbrug om aftenen.
Panelbeskrivelser
Toppanel
1
2
3
4
5
6
Bagpanel
11
10
9
8
7
12
Toppanel
1 [CH1]–[CH3] drejeknapper
Justerer lydstyrken på de enheder der er tilkoblet til CH1–CH3.
2 [EFFECT] drejeknap
Den interne effekt kan tilføjes til de enheder, der er tilsluttet til
inputs CH1–CH3.
Afhængig af drejeknappens position, skifter den mellem fire
forskellige effekttyper og justerer dybden i effekten.
Effekt
REVERB
Forklaring
Denne effekt tilføjer rumklang til lyden.
En effekt der tilføjer en svag moduleret lyd til det
CHORUS direkte signal og dermed skaber smuk bredde og
dybde i lyden.
Dette er en speciel stereochorus, der behandler
de tre frekvensbånd uafhængigt, hvilket skaber en
rummelig, omfavnende effekt.
WIDE
Det lave område forbliver stærkt lokaliseret i midten,
mens lyden bliver mere rummelig, når du går fra
midterområdet til det høje område.
* Effekten tilføjes ikke til den lyd, der kommer ind i AUX IN stikket.
2
3 EQUALIZER
[LOW] drejeknap
Justerer lydniveauet i det dybe område (bas).
[HIGH] drejeknap
Justerer lydniveauet i det høje område (diskant).
4 [MASTER] drejeknap
Justerer den generelle volume.
* [MASTER] drejeknappen påvirker ikke signalet der sendes ud
fra LINE OUT stikket.
5 PHONES stik
Her tilsluttes hovedtelefoner.
* Hvis der er sat et stik i denne indgang, vil enhedens interne
højtaler ikke spille. Det er praktisk, hvis du ikke ønsker høj lyd
skal komme ud af højtaleren, hvis du fx øver om natten.
6 [POWER] kontakt
Tænder og slukker for strømmen. Når strømmen er tændt, lyser
indikatoren til venstre for kontakten.
* Når du bruger forstærkeren med batterier, vil indikatorens lys
blive svagere, hvis batteriet er ved at blive svagt. Udskift i givet
fald batteriet så hurtigt som muligt.
Panelbeskrivelser
Bagpanel
12 Batteribeholder
Installering af batterier
7 CH1–CH3 input stik
CH1: BALANCERET stik, MIC/LINE stik
1. Fjern skruerne de to steder.
CH1 er udstyret med et MIC/LINE stik (jackstik) og et balanceret
XLR-stik. Det balancerede stik er til tilslutning af en mikrofon.
2. Fjern låget af batteribeholderen.
Kanalen understøtter niveauer fra mikrofon input level (-50 dBu)
til line input level (-20 dBu) beregnet til kilder som lydmoduler.
* Oversigt over stikforbindelser i CH1 BALANCERET stik
2 VARM
CH2, CH3: LINE stik
1 SKÆRM
3 KOLD
Her tilsluttes keyboards, lydmoduler og
andre enheder.
De er beregnet til line level input (-20 dBu).
8 AUX IN (STEREO, R/L) stik
Her kan tilsluttes en musikafspiller, et elektronisk musikinstrument
eller tilsvarende lydkilde som du kan lytte til, når du spiller.
[LEVEL] drejeknap
Justerer niveauet på det der kommer ind i AUX IN stikket.
9 LINE OUT stik
Tilslut din mixer eller indspilleudstyr her.
EQUALIZER drejeknapperne og [MASTER] drejeknappen påvirker
ikke lydniveau eller klang i outputtet fra LINE OUT stikket.
10 FOOT SW stik
Her kan tilsluttes en fodkontakt (som fx FS-5U, sælges separat)
og du kan dermed bruge din fod til at tænde eller slukke for den
interne effekt.
FS-5U
3. Isæt batterier, hold øje med at
polariteten vender korrekt.
* Vi anbefaler at du beholder batterier
i enheden, selvom du har tilsluttet
strømforsyning. Du kan dermed fortsætte
en optræden, hvis strømmen ved et uheld
skulle blive afbrudt.
* For at undgå fejl eller at beskadige højtaleren, skal du altid
slukke for strømmen på KC-220’ når du isætter eller skifter
batterier; og når du tilslutter til andre enheder.
* Hvis batterier ikke behandles korrekt, kan man risikere
eksplosion og udslip af væske. Husk derfor at læse alle punkter i
afsnittet “USING THE UNIT SAFELY” og “IMPORTANT NOTES”
(findes i folderen “USING THE UNIT SAFELY” og i den engelske
brugsanvisning (Owner’s Manual).
Tag batteribeholderen ud
Selvom man kan skifte batterier uden at
tage batteribeholderen ud, vil det være
lettere at udskifte batterier, hvis du tager
batteribeholderen ud.
1. Fjern skruerne de to steder.
2. Fjern batteribeholderen.
* Hold øje med, at ingen metaldele rører
kontakterne i batteribeholderen. Det kan i
værste fald give kortslutning af batterierne, hvilket kan medføre
overophedning eller brand.
11 DC IN stik
Tilslut den medfølgende strømforsyning her.
* Brug kun den strømforsyning, der fulgte med
enheden.
* Hvis du bruger kabelkrogen, undgår du
pludselige afbrydelser af strømmen, hvis du
vikler strømledningen til AC-adapteren om
beskyttelseskrogen, som vist på illustrationen.
3
Panelbeskrivelser
Eksempel på tilslutninger
Musikafspiller
Fodkontakter
Keyboard, lydmodul etc.
Mikrofon
Mixer
* For at undgå funktionsfejl og fejl på udstyret, skal du altid skrue ned for lyden og slukke for alle enheder, før du foretager tilslutninger.
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement