Roland KC-110 Owner's manual

Roland KC-110 Owner's manual
Een compacte en krachtige keyboardversterker met stereo-effect en een vermogen van 30 W
• Een ideaal compact formaat voor thuisgebruik.
• Met ingebouwde krachtige stereo-eindversterker met een vermogen van 30 W (15 W + 15 W) (als de netstroomadapter wordt gebruikt).
English
Gebruikershandleiding
Gebruik met twee voedingsbronnen mogelijk: acht AA-batterijen of een netstroomadapter (p. 4)
• Dankzij de twee voedingsbronnen kunt u het apparaat overal gebruiken.
U kunt het apparaat ook buiten gebruiken in combinatie met een muziekinstrument op batterijen.
Deutsch
• Met een breed stereobereik via twee 6,5 inch (16 cm) luidsprekers en twee tweeters.
Een zeer complete versterker met in- en uitgangen voor gebruik met stereoapparaten, microfoons,
draagbare audiospelers en meer (p. 7)
Français
• Ook oplaadbare (nikkel-metaal-hydride-)batterijen kunnen worden gebruikt.
Met alkalinebatterijen kan ongeveer 7 uur worden gespeeld en met nikkel-metaal-hydridebatterijen ongeveer 8 uur.
• Naast de invoer voor een microfoon/instrument en twee stereo-ingangen is de versterker ook uitgerust met AUX IN-ingangen om uw cd-speler
of draagbare audiospeler aan te sluiten en met LINE OUT-uitgangen.
Italiano
Dit is de ideale versterker voor een keyboardspeler/zanger of voor gebruik als monitor bij kleine mixtoepassingen of als PA-systeem.
• De hoofdtelefoonaansluiting is handig om 's nachts te oefenen, of tijdens soundchecks (p. 6).
• U kunt de KC-110 met een apart verkrijgbaar luidsprekerstatief (ST-A95) gebruiken als eenvoudig PA-systeem of monitor.
• Dankzij het geïntegreerde armstatief kunt u de KC-110 in een handige hoek op de vloer plaatsen voor monitoring.
Español
Kan in allerlei omstandigheden worden gebruikt met behulp van een luidsprekerstatief of het
geïntegreerde armstatief (p. 9)
Het choruseffect brengt de chorussignalen in de lucht bij elkaar en heeft ook een WIDE-modus. Dit brede en volle choruseffect creëert een
gevoel van ruimte dankzij de stereo-eigenschappen van de versterker.

• U kunt een voetschakelaar (apart verkrijgbaar) aansluiten, zodat u het effect kunt in- of uitschakelen met uw voet (p. 7).
Lees de onderstaande hoofdstukken zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt: 'HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN' en 'BELANGRIJKE
OPMERKINGEN' (p. 2; p. 3). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie over de juiste bediening van het apparaat. Om er bovendien zeker
van te zijn dat u elke functie van uw nieuwe apparaat goed begrijpt, kunt u het beste de gehele gebruikershandleiding lezen. De handleiding
moet als handig naslagwerk worden bewaard.
Copyright © 2009 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van 
ROLAND CORPORATION.
Nederlands
• Ingebouwd galmeffect en choruseffect in stereo (p. 6).
Português
Digitale effecten van hoge kwaliteit (p. 5)
HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN
WAARSCHUWING
Sluit de stroomkabel van dit apparaat aan op een
geaard stopcontact.
Open het apparaat of de netstroomadapter niet
(en voer er geen wijzigingen aan uit).
Probeer het apparaat niet te herstellen of
onderdelen ervan te vervangen (behalve als deze
handleiding specifieke instructies geeft om dit
te doen). Laat het onderhoud uitvoeren door uw
handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service
Center of een erkende Roland-distributeur, zoals
vermeld op de pagina 'Informatie'.
Installeer het apparaat nooit op plaatsen die:
• aan extreme temperaturen worden blootgesteld
(bijv. direct zonlicht in een gesloten voertuig,
in de buurt van een verwarmingsleiding, op
materiaal dat warmte genereert);
• nat zijn (bijv. baden, wasruimten, op natte vloeren);
• worden blootgesteld aan damp of rook;
• worden blootgesteld aan zout;
• vochtig zijn;
• aan regen worden blootgesteld;
• stoffig of zanderig zijn;
• aan hoge trillingsniveaus en schokken worden
blootgesteld.
Gebruik dit apparaat alleen met een door Roland
aanbevolen standaard of statief.
Zorg ervoor dat u de standaard of het statief
op een stevige en vlakke ondergrond plaatst
wanneer u het apparaat gebruikt met een door
Roland aanbevolen standaard of statief. Als u
geen standaard of statief gebruikt, plaatst u de
versterker nog steeds op een vlakke ondergrond,
zodat het apparaat niet kan wankelen.
Gebruik alleen de netstroomadapter die bij het
apparaat wordt geleverd. Ga na of het voltage
van het elektriciteitsnet overeenkomt met het
ingangsvoltage dat op de netstroomadapter wordt
vermeld. Andere netstroomadapters gebruiken
mogelijk een andere polariteit of zijn ontworpen
voor een ander voltage. Het gebruik van dergelijke
adapters kan resulteren in schade, defecten of
elektrische schokken.
Gebruik alleen de bevestigde stroomkabel. Sluit de
meegeleverde stroomkabel ook niet aan op andere
apparaten.
Verdraai of buig de stroomkabel niet overmatig en
plaats er geen zware voorwerpen op. Hierdoor kan
de kabel zowel inwendig als uitwendig beschadigd
geraken en kan er kortsluiting ontstaan. Beschadigde
kabels kunnen brand of schokken veroorzaken!
Dit apparaat kan, apart of in combinatie met
een versterker en hoofdtelefoon of luidsprekers,
geluidsniveaus produceren die permanente
gehoorschade kunnen veroorzaken. Gebruik
het apparaat niet langdurig op een hoog
volumeniveau of op een niveau dat oncomfortabel
is. Als u gehoorverlies of oorsuizingen ervaart,
moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van
het apparaat en een audioloog raadplegen.
2
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat er geen voorwerpen (bijv.
brandbaar materiaal, munten, spelden) of
vloeistoffen (water, frisdranken enz.) in het
apparaat terechtkomen.
Schakel het apparaat onmiddellijk uit, trek
de netstroomadapter uit het stopcontact en
vraag onderhoud aan bij uw handelaar, het
dichtstbijzijnde Roland Service Center of een
erkende Roland-distributeur (zoals wordt vermeld
op de pagina 'Informatie') als:
• de netstroomadapter, stroomkabel of stekker
beschadigd zijn;
• rook of ongewone geuren ontstaan;
• objecten of vloeistof in het apparaat zijn
terechtgekomen;
• het apparaat aan regen werd blootgesteld (of
op een andere manier nat is geworden);
• het apparaat niet normaal lijkt te werken of
opmerkelijk anders functioneert.
Bij gezinnen met kleine kinderen dient een
volwassene toezicht te houden tot het kind in staat
is alle regels op te volgen die essentieel zijn voor
veilig gebruik van het apparaat.
Bescherm het apparaat tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
Laat de stroomkabel van het apparaat geen
stopcontact delen met een buitensporig aantal
andere apparaten. Wees vooral voorzichtig met
verlengkabels. Het totale stroomverbruik van
alle apparaten die u op de verlengkabel hebt
aangesloten, mag nooit het maximumvermogen
(watt/ampère) voor de verlengkabel overschrijden.
Buitensporige belasting kan de isolatie van de
kabel verwarmen en uiteindelijk doen smelten.
Raadpleeg uw handelaar, het dichtstbijzijnde
Roland Service Center of een erkende Rolanddistributeur, zoals wordt vermeld op de pagina
'Informatie', voordat u het apparaat in het
buitenland gebruikt.
Batterijen mogen nooit worden opgeladen,
verhit, gedemonteerd, of in vuur of water worden
geworpen.
Stel de batterij nooit bloot aan overmatige hitte
zoals zonneschijn, vuur en dergelijke.
OPGELET
Het apparaat en de netstroomadapter moeten
zo worden geplaatst dat de locatie of positie een
goede ventilatie niet belemmeren.
Gebruik dit apparaat (KC-110) alleen met het
Roland-statief ST-A95. Het gebruik van andere
standaards of statieven kan ertoe leiden dat
het apparaat kantelt of valt en schade of
verwondingen veroorzaakt.
Pak altijd alleen de stekker van de
netstroomadapterkabel vast als u dit apparaat
aansluit op en verwijdert uit een stopcontact.
OPGELET
U moet de netstroomadapter regelmatig uit het
stopcontact verwijderen en schoonmaken met een
droge doek om al het stof en andere ophopingen
te verwijderen van de polen. Trek de stekker ook
uit het stopcontact als het apparaat langere tijd
niet wordt gebruikt. Stofophoping tussen de
stekker en het stopcontact kan leiden tot slechte
isolatie en brand veroorzaken.
Zorg ervoor dat de snoeren en kabels niet in de
war raken. Zorg er ook voor alle snoeren en kabels
buiten het bereik van kinderen blijven.
Klim nooit op het apparaat en plaats er geen zware
voorwerpen op.
Pak de netstroomadapter of de stekkers nooit met
natte handen vast wanneer u deze aansluit op of
verwijdert uit een stopcontact of dit apparaat.
Koppel de netstroomadapter en alle kabels los
van externe apparaten voordat u het apparaat
verplaatst.
Schakel het apparaat uit en verwijder de
netstroomadapter uit het stopcontact voordat u
het apparaat schoonmaakt (p. 4).
Verwijder de netstroomadapter uit het stopcontact
als u bliksem verwacht in uw omgeving.
Bij foutief gebruik kunnen batterijen exploderen
of lekken en schade of letsel veroorzaken. Lees
de onderstaande voorzorgsmaatregelen voor uw
eigen veiligheid en houd u hieraan (p. 4).
• Volg de instructies voor het plaatsen van
batterijen en let op de correcte polariteit.
• Gebruik geen nieuwe batterijen samen met
oude. Gebruik bovendien geen verschillende
soorten batterijen.
• Verwijder de batterijen als het apparaat
gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
• Als een batterij lek is, gebruik dan een
zachte doek of tissue om alle resten uit het
batterijvak te verwijderen. Plaats vervolgens
nieuwe batterijen. Om huidontsteking te
vermijden moet u ervoor zorgen dat uw
handen of huid niet in aanraking komen met
de batterijvloeistof. Zorg ervoor dat uw ogen
in geen geval in aanraking komen met de
batterijvloeistof. Mocht dit toch gebeuren, dan
moet u uw ogen onmiddellijk spoelen met
stromend water.
• Bewaar batterijen nooit samen met metalen
voorwerpen zoals balpennen, halskettingen,
haarspelden, enz.
U moet gebruikte batterijen wegwerpen volgens
de voorschriften die gelden in uw land of regio.
Verwijder op geen enkele wijze het
luidsprekerrooster of de luidspreker. De luidspreker
kan niet door de gebruiker worden vervangen.
In de behuizing zijn spanningen en stromen
aanwezig die elektrische schokken kunnen
veroorzaken.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• Wanneer u batterijen plaatst of vervangt, moet u dit apparaat
altijd uitschakelen en eventuele andere apparaten die u erop hebt
aangesloten, loskoppelen. Zodoende kunt u defecten en/of schade
aan luidsprekers of andere apparaten voorkomen.
• Schakel alle apparaten uit voordat u dit apparaat erop aansluit.
Zodoende kunt u defecten en/of schade aan luidsprekers of andere
apparaten voorkomen.
Plaatsing
• Als u het apparaat gebruikt in de buurt van vermogensversterkers
(of andere apparatuur met grote transformatoren) kan dit gezoem
veroorzaken. Om dit probleem te verhelpen kunt u de richting
wijzigen waarin het apparaat geplaatst is of het apparaat verder van
de storingsbron plaatsen.
• Dit apparaat kan de radio- en televisieontvangst verstoren. Gebruik dit
apparaat niet in de buurt van dergelijke ontvangers.
• Er kan ruis ontstaan als draadloze communicatieapparaten, zoals
mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat worden gebruikt.
Dergelijke ruis kan ontstaan als een oproep wordt ontvangen of
gemaakt of tijdens gesprekken. Verplaats dergelijke apparaten zodat
ze zich op een grotere afstand van dit apparaat bevinden of schakel ze
uit als u dergelijke problemen ervaart.
• Gebruik een zachte, droge doek of een doek die licht bevochtigd is
met water om het apparaat dagelijks af te vegen. Gebruik een doek die
is bevochtigd met een zacht, niet-schurend schoonmaakmiddel om
hardnekkig vuil te verwijderen. Veeg vervolgens het apparaat grondig
schoon met een zachte, droge doek.
• Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of
oplosmiddelen om verkleuring en/of vervorming te voorkomen.
• Gebruik een borstel met stijve haartjes voor het normale onderhoud
van de onderdelen en oppervlakken die met stof zijn bekleed.
Extra voorzorgsmaatregelen
• Ga zorgvuldig te werk bij het gebruik van de knoppen, schuifknoppen
of andere bedieningselementen van het apparaat en bij het gebruik
van aansluitingen en ingangen. Als u ruw omgaat met de apparatuur,
kan dit defecten veroorzaken.
• Pak altijd de aansluiting vast als u kabels aansluit/loskoppelt - trek
nooit aan de kabel. Op deze manier vermijdt u kortsluiting of schade
aan de inwendige elementen van de kabel.
English
• De netstroomadapter kan warm worden na enkele uren ononderbroken
gebruik. Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid.
Onderhoud
• Houd het volume van het apparaat op een redelijk niveau om te
vermijden dat u uw buren stoort. Mogelijk gebruikt u liever een
hoofdtelefoon, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw
omgeving (vooral 's avonds laat).
• Verpak het apparaat indien mogelijk in de doos (inclusief opvulling)
waarin het werd geleverd als u het moet vervoeren. Gebruik anders
gelijkwaardige verpakkingsmaterialen.
• Sommige kabels bevatten weerstanden. Gebruik geen kabels met
weerstanden om andere apparaten op dit apparaat aan te sluiten. Het
gebruik van dergelijke kabels kan het geluidsniveau extreem verlagen
of zelfs onhoorbaar maken. Neem contact op met de fabrikant van de
kabel voor informatie over kabelspecificaties.
Deutsch
• Sluit dit apparaat niet aan op een stopcontact dat tegelijkertijd door
een elektrisch apparaat wordt gebruikt dat wordt bestuurd door een
inverter (zoals een koelkast, wasmachine, magnetron of airconditioner)
of dat een motor bevat. Afhankelijk van de manier waarop elektrische
apparaten worden gebruikt, kan ruis van de stroomvoorziening
defecten aan dit apparaat of hoorbare ruis veroorzaken. Als het
niet praktisch is om een apart stopcontact te gebruiken, plaats dan
een ruisfilter voor de stroomvoorziening tussen dit apparaat en het
stopcontact.
Français
Voeding: gebruik van batterijen
Italiano
• Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, plaats het niet in
de buurt van warmtebronnen, laat het niet achter in een gesloten
voertuig en stel het op geen enkele andere wijze bloot aan extreme
temperaturen. Zorg er ook voor dat hetzelfde deel van het apparaat
niet langdurig wordt verlicht door verlichtingsapparaten waarvan
de lichtbron zich doorgaans dicht bij het apparaat bevindt (zoals
een pianolamp) of door krachtige spots. Overmatige warmte kan het
apparaat vervormen of verkleuren.
Español
• Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt verplaatst
waar de temperatuur en/of vochtigheid sterk verschilt, kunnen er
waterdruppels (condens) ontstaan in het apparaat. Als u het apparaat
in deze toestand probeert te gebruiken, kunnen er schade of defecten
ontstaan. Voordat u het apparaat gebruikt, moet u het daarom enkele
uren ongemoeid laten, tot de condens volledig is verdampt.
• Laat voorwerpen van rubber, vinyl of vergelijkbare materialen niet
langdurig op het apparaat liggen. Dergelijke voorwerpen kunnen de
afwerking verkleuren of beschadigen.
Português
• Plak geen stickers, plakplaatjes en dergelijke op het apparaat. De
afwerking kan beschadigd raken als u het kleefmateriaal probeert te
verwijderen.
Nederlands
• Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak
waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken
mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren. U kunt een stuk vilt of
stof onder de rubberen voetstukken plaatsen om dit te voorkomen.
Zorg er in dit geval voor dat het apparaat niet verschuift of per
ongeluk wordt verplaatst.
3
De stroom aansluiten
De KC-110 werkt met een netstroomadapter of met batterijen. Gebruik het stroomtype dat geschikt is voor uw situatie.
De netstroomadapter aansluiten
Batterijen plaatsen
* Gebruik uitsluitend de netstroomadapter die bij de KC-110 wordt
geleverd.
1.
1
Controleer of de [POWER]-schakelaar
is uitgeschakeld.
-
2.
3
-
Sluit de meegeleverde stroomkabel
aan op de meegeleverde
netstroomadapter.
3.
Sluit de netstroomadapter aan op de 
DC IN-ingang.
4.
Sluit de stroomkabel aan op een
stopcontact. Sluit ook de elektrische
aarding aan.
2
+
+
-
+
+
-
-
+
+
-
1.
Verwijder de schroeven op
deze twee plaatsen.
2.
Verwijder het deksel van het
batterijvak.
3.
Plaats de batterijen en let
daarbij op de juiste polariteit.
+
-
+
-

De batterijdoos verwijderen
U kunt de batterijen vervangen zonder de batterijdoos te verwijderen,
maar het vervangen gaat gemakkelijker als u de doos wel verwijdert.
4
1.
Verwijder de schroeven op
deze twee plaatsen.
2.
Verwijder de batterijdoos.


* U kunt de batterijen het best in het apparaat laten zitten, zelfs
wanneer u de netstroomadapter gebruikt. Op die manier kunt
u blijven spelen, zelfs als de kabel van de netstroomadapter per
ongeluk van het apparaat wordt losgekoppeld.
* Om storingen en beschadiging van de luidsprekers te voorkomen,
moet u de KC-110 uitschakelen voordat u de batterijen plaatst of
vervangt, en voordat u het apparaat aansluit op andere apparaten.
* Zorg ervoor dat de contacten van de batterijdoos niet in aanraking
komen met metalen voorwerpen. Dit kan de batterijen kortsluiten,
waardoor de doos oververhit kan raken of vlam kan vatten.
Over batterijen
Batterijen die kunnen worden gebruikt
De KC-110 werkt met acht AA-alkaline- of nikkel-metaal-hydridebatterijen.
* De KC-110 zelf kan geen nikkel-metaal-hydridebatterijen opladen.
U moet hiervoor gebruikmaken van een in de handel verkrijgbare
batterijlader.
* Wanneer u nikkel-metaal-hydridebatterijen gebruikt, moet u er
rekening mee houden dat de levensduur van de batterijen bij elke
oplaadbeurt doorgaans korter wordt.
Waarschuwing met betrekking tot batterijen
• Plaats de batterijen volgens de instructies en let daarbij op de juiste polariteit (richting +/-).
• Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
• Lees zorgvuldig de waarschuwingen en gebruiksinstructies bij de batterijen en houd u hieraan.
Wanneer u nikkel-metaal-hydridebatterijen gebruikt, moet u de oplader gebruiken die door de batterijenfabrikant wordt gespecificeerd.
• Verwijder de batterijen als u van plan bent om het apparaat enkele maanden niet te gebruiken.
• Als er elektrolyt lekt uit een batterij, moet u de elektrolyt in de batterijdoos voorzichtig wegvegen met een droge doek en vervolgens nieuwe
batterijen plaatsen. Batterijelektrolyt die in aanraking komt met uw huid, kan uitslag veroorzaken. Batterijelektrolyt is schadelijk voor uw ogen;
als er elektrolyt in uw ogen terechtkomt, moet u ze onmiddellijk uitspoelen met water.
• Draag of bewaar batterijen niet samen met metalen voorwerpen, zoals pennen, halskettingen of haarspelden.
4
Geluid voortbrengen
1.
Zet de volumeregelaar van elk kanaal op 5 (middenpositie).
Verlaag het volume van de kanalen die u niet gebruikt.
1.
Controleer of de stroomtoevoer naar alle apparatuur is
uitgeschakeld.
2.
Sluit uw externe apparatuur aan.
3.
Stel elke niveauregelaar en de regelaar [VOLUME] van de
KC-110 in op 0.
2.
Draai de CH 1-volumeregelaar in de stand MIC als u een
microfoon gebruikt.
4.
Schakel alle externe apparatuur in die is aangesloten op de
kanalen 1 tot 3 (CH 1, CH 2 en CH 3) of de AUX IN-ingangen.
3.
Draai de regelaar [VOLUME] om het algemene volume aan te
passen terwijl u op het aangesloten apparaat geluid afspeelt.
5.
Schakel de KC-110 in.
4.
Gebruik de volumeregelaars van elk kanaal om de
volumebalans van de aangesloten apparaten aan te passen.
5.
Gebruik de regelaar [VOLUME] om het algemene volume aan
te passen en gebruik de regelaars [LOW] (lage frequentie) en
[HIGH] (hoge frequentie) om de toon aan te passen.
Français
Schakel de apparatuur in die is aangesloten op de LINE
OUT-uitgang.
• Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Na het inschakelen
duurt het even (enkele seconden) voordat het apparaat normaal werkt.
• Als u de KC-110 alleen met batterijen gebruikt, zal het POWER-lampje
zwakker gaan branden naarmate de batterijen leger worden.
Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, gaat het POWER-lampje
knipperen. Vervang de batterijen zo snel mogelijk.
• Als de batterijspanning erg laag is, zal het geluid waarschijnlijk
vervormen. U hoort de geluidsvervorming het sterkst bij de hogere
volumeniveaus. Dit betekent niet dat het apparaat defect is. Vervang
de batterijen of gebruik de meegeleverde netstroomadapter.
Een effect toepassen
1.
Gebruik de regelaar [EFFECT] om een effect te selecteren en de
diepte van het effect aan te passen.
REVERB
CHORUS
Português
• Zorg er altijd voor dat het volume is uitgeschakeld voordat u het
apparaat inschakelt. Zelfs als het volume volledig op nul staat, kunt u
nog geluid horen wanneer u het apparaat inschakelt. Dit is normaal en
wijst niet op een defect.
• Verwachte levensduur van de batterijen bij continu gebruik:
• Alkalinebatterijen
ongeveer 7 uur
• Nikkel-metaal-hydridebatterijen
ongeveer 8 uur
• Er kan feedback optreden, afhankelijk van de plaats van de microfoons
ten opzichte van de luidsprekers. Dit kan worden opgelost door:
1. de richting van de microfoon(s) te wijzigen;
2. de microfoon(s) op een grotere afstand van de luidsprekers te
plaatsen;
3. de volumeniveaus te verlagen.
Español
OPMERKING
• Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u
aansluitingen maakt om defecten en/of schade aan luidsprekers of
andere apparaten te voorkomen.
Italiano
Om het apparaat uit te schakelen, dient u omgekeerd te werk te gaan.

WIDE
De linkerhelft van de frequentie van de regelaar past galm toe (p. 6)
en de rechterhelft chorus (p. 6). Als u de regelaar helemaal naar rechts
draait, krijgt u een breed choruseffect (p. 6).
Als u binnen elke frequentie de regelaar naar rechts draait, vergroot u
het effect.
* Het effect wordt niet toegepast op het geluid dat binnenkomt via
een AUX IN-ingang.
5
Nederlands
6.
English
Zodra u alle aansluitingen tot stand hebt gebracht, schakelt u de
stroomtoevoer naar de verschillende apparaten in de opgegeven
volgorde in. Als u de apparaten in de verkeerde volgorde inschakelt,
kunnen er defecten optreden en/of kan er schade aan de luidsprekers
en andere apparaten ontstaan.
Het volume en de toon aanpassen
Deutsch
Het apparaat in-/uitschakelen
Benamingen en functies
Voorpaneel
1
2
3
4
5
6
7

2
3
5
Als u de regelaar naar rechts draait, verhoogt u het volume.
U kunt een microfoon aansluiten op CH 1.
Als u een microfoon aansluit, draait u de regelaar naar de frequentie
die wordt aangeduid met MIC.
* Als u een kanaal niet gebruikt, laat u de volumeregelaar van dit
kanaal op 0 staan.
MASTER CONTROL
Regelaar [EFFECT]
Normaal gezien plaatst u deze regelaars in stand 0.
Regelaar [LOW]
Met deze regelaar bepaalt u het tonale karakter van het
lagefrequentiebereik aan.
Regelaar [HIGH]
Met deze regelaar bepaalt u het tonale karakter van het
hogefrequentiebereik.
7
De stand van de regelaar regelt het volume van de galm.
Dit effect is ook ideaal voor een microfoon die op CH 1 is aangesloten.
CHORUS:
Dit effect voegt diepte en een gevoel van ruimte aan het geluid toe.
De stand van de regelaar bepaalt de diepte van het effect.
Dit effect is bijzonder geschikt voor geluiden zoals strijkers.
WIDE:
Dit is een choruseffect in stereo dat drie afzonderlijke
frequentiebanden produceert en zo een breed en vol effect creëert.
Het lage bereik blijft strak in het centrum gesitueerd en het geluid
zal weidser worden wanneer u van het middenbereik naar het hoge
bereik gaat.
* Het effect wordt niet toegepast op het geluid dat binnenkomt via
een AUX IN-ingang.
VOLUME
Regelaar [VOLUME]
Met deze regelaar bepaalt u het algemene volume van de luidsprekers
van de KC-110.
Als u een hoofdtelefoon hebt aangesloten, past u hiermee het volume
van de hoofdtelefoon aan.
REVERB:
Dit is een galmeffect in stereo dat een gevoel van ruimte creëert.
Equalizer
* Deze regelaars hebben geen invloed op de uitvoer van de LINE
OUT-uitgang.
U kunt deze regelaar instellen op drie standen die overeenkomen met
drie effecten, en de diepte van het effect aanpassen.
Met dit effect krijgt u de galm van een concertzaal.
6
Hiermee kunt u de toon van de luidspreker en de hoofdtelefoon aanpassen.
Volumeregelaars 1–3
Met deze regelaars kunt u het volume van de apparaten die op deze
kanalen zijn aangesloten, aanpassen.
4
9
Hoofdtelefoon
CHANNEL CONTROL
1
8
* De regelaar [VOLUME] heeft geen invloed op de uitvoer van de LINE
OUT-uitgang.
8
PHONES
PHONES-aansluiting
U kunt een stereohoofdtelefoon aansluiten op deze uitgang.
* Als u een hoofdtelefoon hebt aangesloten, komt er geen geluid uit
de luidsprekers.
* U moet de regelaar [VOLUME] op 0 zetten voordat u de
hoofdtelefoon aansluit.
9
POWER
Schakelaar [POWER]
Hiermee kunt u de KC-110 in- en uitschakelen (p. 5).
POWER-lampje
Dit lampje brandt wanneer het apparaat is 
ingeschakeld.
* Het POWER-lampje wordt zwakker
naarmate de batterijen leger worden.
Als de batterijen nog leger raken, zal het
POWER-lampje knipperen.
Vervang in dit geval de gebruikte
batterijen door nieuwe.
6
POWER-lampje
Aansluitingspaneel
9
7
6
5
4
3
2
1
English
8
Voetschakelaar
Microfoon
Draagbare
audiospeler
Deutsch
Netstroomadapter
Ritmeapparaat
Mixer
Cd-speler
5
6
CH 1 BALANCED (XLR)-ingang
CH 1-ingangen
3: COLD
Dit instrument is uitgerust
met gebalanceerde XLRaansluitingen. Hieronder vindt u
bedradingsschema's voor deze
aansluitingen. Controleer eerst de
bedradingsschema's van andere
apparatuur die u wilt aansluiten
voordat u de aansluitingen maakt.
Gebruik de L/MONO-aansluiting als u geluid in mono voortbrengt.
De equalizerregelaars en de regelaar [VOLUME] hebben geen invloed
op de LINE OUT-uitgang.
7
Verschuif de polariteitsschakelaar in de richting van de aansluiting.

Ingangen CH 2 en CH 3
8
Er zijn twee typen aansluitingen beschikbaar (een RCA- of tulpstekker en
een TRS- of stereo mini-jack). Het mixen van de signalen gebeurt intern.
U kunt de twee typen aansluitingen tegelijk gebruiken, maar hierdoor
kan het volume lager zijn dan wanneer de aansluitingen afzonderlijk
worden gebruikt.
* Het effect wordt niet toegepast op het geluid dat binnenkomt via
een AUX IN-ingang.
DC IN-aansluiting
Gebruik uitsluitend de netstroomadapter die bij de KC-110 wordt
geleverd.
AUX IN-ingangen
Hier kunt u een apparaat, zoals een cd-speler of draagbare audiospeler
(-10 dBu), aansluiten.
Polariteitsschakelaar
Sluit hier de meegeleverde netstroomadapter aan.
Als uw apparaat een monaurale uitvoer gebruikt, sluit u het aan op 
L/MONO.
4
FOOT SW-aansluiting
Als u hier een voetschakelaar aansluit, kunt u het interne effect in- of
uitschakelen met uw voet. U hebt hiervoor een momentane voetschakelaar
(BOSS FS-5U; apart verkrijgbaar) en een verbindingskabel nodig.
* Deze aansluiting levert geen fantoomvoeding.
Hier kunt u een keyboard of een ander elektronisch muziekinstrument aansluiten
of u kunt audioapparaten, zoals een cd-speler (-20 dBu), aansluiten.
Italiano
Deze ingang ondersteunt een frequentiebereik van -50 dBu
(invoerniveau voor microfoons) tot -20 dBu (invoerniveau voor
apparaten op lijnniveau, typisch voor een keyboard).
1: GND
LINE OUT-uitgangen
U kunt uw mixer of recorder aansluiten op deze uitgangen.
Deze bieden een 1/4" jackaansluiting en een XLR-aansluiting zodat u
een microfoon kunt aansluiten.
2: HOT
Regelaar [LEVEL] van AUX IN
Hiermee kunt u het niveau van de invoer via een AUX IN-ingang
aanpassen.
Français
Ingangen CH 1–CH 3
Español
3
Português
2
Op deze ingangen kunt u maximaal drie apparaten aansluiten,
bijvoorbeeld een keyboard of een ander elektronisch
muziekinstrument, een cd-speler of een microfoon (alleen CH 1).
9
Veiligheidsslot (
)
http://www.kensington.com/
* Het volumeniveau van de apparatuur die met de ingangen (CH 1–CH 3,
AUX IN) is verbonden, kan laag zijn als u verbindingskabels met een
weerstand gebruikt. Als dit het geval is, gebruikt u verbindingskabels
zonder weerstand.
7
Nederlands
1
Keyboard
Verschillende manieren om de KC-110 te gebruiken
Keyboardspeler/zanger
U kunt uw keyboard in stereo aansluiten en zingen of vertellen terwijl u op de keyboard speelt.
Plaats de KC-110 op de ST-A95
(voor een eenvoudig PA-systeem).
Sluit uw microfoon aan op CH 1.
Sluit uw keyboard
aan op CH 2.
Gebruik het armstatief
van de KC-110 (voor
monitoring tijdens
optredens).

Met verschillende instrumenten
U kunt maximaal vier verschillende instrumenten, zoals een keyboard of elektronische drums, aansluiten op de KC-110 en deze mixen.
Sluit uw A-accordeon
aan op CH 3.
Sluit uw elektronische
drums aan op CH 2.
Sluit uw keyboard aan
op CH 1.
Sluit uw draagbare
audiospeler aan op de
AU IN-ingang.

8
Handige manieren om de KC-110 te gebruiken
Als u de KC-110 gebruikt in combinatie met het luidsprekerstatief ST-A95
(apart verkrijgbaar), kunt u het apparaat op de ideale hoogte voor
monitoring plaatsen of kunt u het gebruiken als eenvoudig PA-systeem.
Het apparaat op het statief ST-A95 plaatsen
* Wanneer u de KC-110 op het luidsprekerstatief plaatst of wanneer
u de hoogte van het statief samen met de KC-110 instelt, moet dit
door ten minste twee personen worden gedaan.
* Let hierbij vooral op dat uw vingers niet klem komen te zitten.
Bovenste buis
Pin
Knop voor hoogteaanpassing
WAARSCHUWING
• De KC-110 mag alleen worden gebruikt
in combinatie met het luidsprekerstatief
ST-A95 van Roland.
Gebruik geen andere statieven voor dit
apparaat.
• Voor een veilig gebruik van het statief
gebruikt u een hoogte van maximaal 140
cm en spreidt u de drie poten minstens 98
cm uit elkaar, zoals hieronder afgebeeld.
• Als u het statief hoger dan 140 cm maakt
of de drie poten minder ver spreidt dan 98
cm, kan het apparaat vallen en schade of
letsel veroorzaken.
140 cm of
minder
(55-1/8 inch)
98 cm of meer (38-5/8 inch)
• Als u de KC-110 met een luidsprekerstatief gebruikt, plaats dit dan niet
op een instabiele of aflopende ondergrond.
U moet het systeem altijd op een stabiele en horizontale ondergrond
plaatsen.
• Zorg dat de kabels die zijn aangesloten op de KC-110, voldoende
bewegingsruimte hebben zodat niemand erover kan struikelen en een
ongeluk veroorzaakt.
1.
Draai de knop voor de driepoot los en open de drie poten
van het statief.
Draai de knop weer vast wanneer het statief voldoende open staat.
Het armstatief van de KC-110
gebruiken
Deutsch

• Plaats niets op de KC-110 wanneer deze op het statief is geplaatst, om
ongelukken als gevolg van vallende voorwerpen te vermijden.
Wanneer u de KC-110 gebruikt als het apparaat laag staat, bijvoorbeeld
op de grond, wordt het geluid van de luidsprekers beter hoorbaar
wanneer u het armstatief uittrekt.
Français
Knop voor driepoot
Driepoot
English
Een apart verkrijgbaar
luidsprekerstatief (ST-A95) gebruiken
* U moet het statief zo openen dat de drie poten 98 cm uit elkaar
staan, zoals hieronder afgebeeld. Als de driepoot niet voldoende
open staat, is het statief niet stabiel.
Italiano
Diameter:
112 cm of meer
(44-1/8 inch)
OPMERKING
2.
Draai de knop voor de hoogteaanpassing los en schuif de
bovenste buis uit.
3.
Plaats de pin in de bovenste buis om het statief op de
gewenste hoogte vast te zetten. De maximumhoogte voor
het statief is 145 cm.
• Klap het armstatief in als u het niet gebruikt.
Español
meer (38-5/8 inch)
Armstatief
Português
Afstand tussen de poten: 98 cm of

• Als u het armstatief gebruikt, moet u de KC-110 op een horizontaal
oppervlak plaatsen.

Pin
OPMERKING

* De pin moet in het statief zitten wanneer u dit gebruikt.
4.
Draai de knop voor de hoogteaanpassing vast.
5.
Plaats de KC-110 op de bovenste buis.
• Plaats geen voorwerpen op de KC-110 of ga niet op de KC-110 zitten of
staan wanneer u het armstatief gebruikt.
• Pas op dat uw vingers niet klem komen te zitten wanneer u het
armstatief opklapt.
9
Nederlands
• Til of draag de KC-110 niet aan het armstatief.
Problemen oplossen
Als het systeem niet werkt zoals u verwacht, moet u eerst de volgende punten controleren.
Symptoom
Het apparaat kan niet
worden ingeschakeld
Oorzaak
Pagina
Zijn de netstroomadapter en netstroomkabel correct aangesloten?
p. 4
Is de netstroomkabel correct aangesloten op een stopcontact?
p. 5
Zijn de batterijen correct geplaatst?
p. 4
Zijn de batterijen misschien bijna leeg?
Geen geluid
Is de externe apparatuur correct aangesloten?
p. 7
Als u een hoofdtelefoon hebt aangesloten, komt er geen geluid uit de luidsprekers.
p. 6
Zijn de niveauregelaars van elk kanaal en de regelaar [VOLUME] correct ingesteld?
p. 5
Is de regelaar [LEVEL] van AUX IN correct ingesteld?
p. 7
Zijn de batterijen misschien bijna leeg?
Het POWER-lampje gaat zwakker branden naarmate de batterijen leger worden. Als de batterijen bijna leeg zijn, gaat het
POWER-lampje knipperen.
p. 6
Plaats nieuwe batterijen.
Het geluid is vervormd
Er is ruis
Onvoldoende volume
Staan de niveauregelaar van elk kanaal of de regelaar [VOLUME] misschien veel te hoog?
p. 5
Staan de regelaars van niet-gebruikte kanalen op nul?
p. 6
Is het invoerniveau van een apparaat dat op een externe mixer is aangesloten, correct ingesteld?
p. 5
Zijn de niveauregelaars van elk kanaal en de regelaar [VOLUME] correct ingesteld?
p. 5
Is het invoerniveau van een apparaat dat op een externe mixer is aangesloten, correct ingesteld?
p. 5
Zijn er misschien verschillende apparaten aangesloten op de AUX IN-ingang?
p. 7
Zijn de batterijen misschien bijna leeg?
Het POWER-lampje gaat zwakker branden naarmate de batterijen leger worden. Als de batterijen bijna leeg zijn, gaat het
POWER-lampje knipperen.
p. 6
Plaats nieuwe batterijen.
Effect niet toegevoegd
Is de regelaar [EFFECT] correct ingesteld?
p. 5
Hebt u misschien een voetschakelaar gebruikt om het effect uit te schakelen?
p. 7
Effecten kunnen niet worden toegepast op de AUX IN-ingang.
p. 7
Blokdiagram
HPF
TWEETER L
L
EFFECT
CH1
CH 1
TWEETER R
VOLUME
WOOFER R
POWER AMP
CH 2
PHONES
(STEREO)
CH 3
LINE OUT
L/R
LEVEL
FOOT SW
ON/OFF
CH3
L/R
AUX
L/R
AUX
(STEREO)
10
HPF
MUTE
EQUALIZER
R
CH2
L/R
AUX IN
WOOFER L
HIGH
LOW
CH1
BALANCED
Belangrijkste specificaties
KC-110: STEREOKEYBOARDVERSTERKER MET BATTERIJVOEDING
Nominaal uitvoervermogen
30 W (15 W + 15 W) (als de netstroomadapter wordt gebruikt)
20 W (10 W + 10 W) (als de alkalinebatterijen worden gebruikt)
Nominaal ingangsniveau (1 kHz)
Invoer
CH 1 (MIC/LINE)
-50 – -20 dBu
CH 2, 3 (LINE)
-20 dBu
AUX IN
-10 dBu
Nominaal uitvoerniveau
LINE OUT
-10 dBu
Luidsprekers
16 cm (6,5 inch) × 2
Tweeter × 2
Bedieningselementen
Volumeregelaar CH 1 (MIC/LINE)
Volumeregelaar CH 2 (LINE)
Volumeregelaar CH 3 (LINE)
Regelaar EFFECT
EQUALIZER: regelaar LOW, regelaar HIGH
English
regelaar VOLUME
Regelaar LEVEL van AUX IN
POWER-schakelaar
Lampje
POWER
Aansluitingen
CH 1-ingangsconnector (XLR-type)
CH 1-ingang (1/4 inch telefoontype)
CH 2-ingangen (L/MONO, R; 1/4 inch jack)
Deutsch
CH 3-ingangen (L/MONO, R; 1/4 inch jack)
AUX IN-aansluitingen (RCA-type, stereo mini-jack)
LINE-OUT-uitgangen (L/MONO, R; 1/4 inch jack)
PHONES-aansluiting (stereo, 1/4 inch jack)
FOOT SW-ingang (TRS-jack)
550 mA
Verwachte levensduur van de
batterijen bij continu gebruik:
Alkalinebatterijen
ongeveer 7 uur
(Deze cijfers variëren afhankelijk
van de feitelijke gebruiksomstandigheden.)
Nikkel-metaal-hydridebatterijen
ongeveer 8 uur
Afmetingen
420 (b) x 244 (d) x 320 (h) mm
Italiano
Gelijkstroom 13 V: netstroomadapter of droge batterij (LR6 (AA)-type) x 8
Stroomverbruik
Français
DC IN-ingang
Voeding
16-9/16 (b) x 9-5/8 (d) x 12-5/8 (h) inch
Gewicht
7,3 kg
16 lbs 2 oz
Gebruikershandleiding, netstroomadapter, netstroomkabel
Opties
Luidsprekerstatief: ST-A95
Español
(Zonder batterijen)
Accessoires
Voetschakelaar: BOSS FS-5U (EFFECT)
* 0 dBu = 0,775 Vrms
Nederlands
Português
* Wegens productverbeteringen kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement