Roland KC-200, KC-80 Owner's manual

Roland KC-200, KC-80 Owner's manual
KC-80
Owner’s Manual
Keyboard Amplifier
KC-80
KC-200
KC-200
Owner’s Manual
取扱説明書
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Manuale dell'utente
Manual del usuario
Manual do Proprietário
Gebruikershandleiding
WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
The lightning flash with arrowhead symbol, within an
equilateral triangle, is intended to alert the user to the
presence of uninsulated “dangerous voltage” within the
product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric shock to persons.
The exclamation point within an equilateral triangle is
intended to alert the user to the presence of important
operating and maintenance (servicing) instructions in the
literature accompanying the product.
INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS
WARNING - When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with a dry cloth.
Do not block any of the ventilation openings. Install in
accordance with the manufacturers instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators,
heat registers, stoves, or other apparatus (including
amplifiers) that produce heat.
Do not defeat the safety purpose of the polarized or
grounding-type plug. A polarized plug has two blades with
one wider than the other. A grounding type plug has two
blades and a third grounding prong. The wide blade or the
third prong are provided for your safety. If the provided plug
does not fit into your outlet, consult an electrician for
replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched
particularly at plugs, convenience receptacles, and the
point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified
by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when
unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing
is required when the apparatus has been damaged in any
way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid
has been spilled or objects have fallen into the apparatus,
the apparatus has been exposed to rain or moisture, does
not operate normally, or has been dropped.
For the U.K.
THIS APPARATUS MUST BE EARTHED
WARNING:
IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.
GREEN-AND-YELLOW: EARTH, BLUE: NEUTRAL, BROWN: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying
the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured GREEN-AND-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the
letter E or by the safety earth symbol or coloured GREEN or GREEN-AND-YELLOW.
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
KC-80
Gebruikershandleiding
Keyboardversterker
KC-80
KC-200
KC-200
Belangrijkste kenmerken
KC-80 en KC-200 zijn keyboardversterkers die speciaal ontworpen zijn voor een hoge geluidskwaliteit. Ze zijn geschikt
voor verschillende bronnen zoals een keyboard of een geluidsmodule.
55Ze hebben een tweerichtingsontwerp met een luidspreker en een tweeter.
Luidspreker
Uitgang
KC-80
25 cm
50 W
KC-200
30 cm
100 W
55De ingang is voorzien van een mixer (KC-80: drie kanalen, KC-200: vier kanalen). CH1 beschikt bovendien over een
XLR-connector die de microfooninvoer ondersteunt. CH4 van de KC-200 is een speciaal monitorkanaal dat erg handig
is bij monitoring op podia.
55SUB OUT is aanwezig. Indien er een elektrische subwoofer met deze aansluiting wordt verbonden, kan het
frequentiebereik van de lage tonen nog krachtiger worden weergegeven.
55Er zijn twee typen AUX IN-aansluitingen (RCA phono en stereo mini-jack) voorzien voor een eenvoudige aansluiting
van een audiospeler of een andere bron.
55De two-band equalizer is handig om het karakter van het geluid aan te passen.
55Het is mogelijk om een luidsprekerstatief te bevestigen voor een gemakkelijk gebruik als monitor of kleinschalige PA.
55De hoofdtelefoonaansluiting is handig voor monitoring tijdens de nacht enz.
HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN
Lees vóór gebruik van dit apparaat de hoofdstukken met de titel “BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES” (binnenkant van het voorblad),
“HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” (p. 2) en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (p. 3) zorgvuldig door. Bewaar na het lezen het document
(de documenten) op een gemakkelijk bereikbare plaats.
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
WAARSCHUWING
Schakel het apparaat uit als het afwijkend
reageert of er een defect optreedt
Schakel het apparaat onmiddellijk uit,
trek het netsnoer uit het stopcontact en
vraag onderhoud aan bij uw handelaar,
het dichtstbijzijnde Roland Service Center
of een bevoegde Roland-verdeler, zoals
vermeld onder “Informatie”, als:
• Het netsnoer is beschadigd; of
• rook of ongewone geuren ontstaan;
• objecten of vloeistof in of op het apparaat zijn
terechtgekomen;
• het apparaat aan regen is blootgesteld (of op een
andere manier nat is geworden);
• het apparaat niet normaal lijkt te werken of
duidelijk anders functioneert.
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat het netsnoer correct is geaard
Sluit de netstekker van dit model aan
op een stopcontact met beschermende
aardingsverbinding.
Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, trekt
u de stekker uit het stopcontact
Zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld,
betekent dit niet dat dit apparaat volledig
van de stroomtoevoer is losgekoppeld. Als
u de stroomtoevoer volledig wilt afsluiten,
zet u de aan/uit-schakelaar op het apparaat
uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Steek de
stekker van het netsnoer daarom in een stopcontact dat
gemakkelijk bereikbaar is.
Voorzie voldoende ruimte op de plaats waar u het
apparaat opstelt
Omdat uit het apparaat een kleine
hoeveelheid warmte vrijkomt, moet u
voldoende ruimte rondom voorzien, zoals
hieronder wordt aangegeven.
Voor
30 cm of
groter
Zijde
5 cm of 15 cm of
groter groter
WAARSCHUWING
Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die:
• aan extreme temperaturen worden
blootgesteld (bv. direct zonlicht in een
gesloten voertuig, in de buurt van een
verwarmingsleiding, op materiaal dat
warmte produceert);
• nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte
vloeren);
• worden blootgesteld aan damp of rook;
• worden blootgesteld aan zout;
• worden blootgesteld aan regen;
• stoffig of zanderig zijn;
• worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en
schokken; of
• slecht geventileerd zijn.
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact met het
juiste voltage
Sluit het apparaat enkel aan op netvoeding
van het type beschreven op de achterzijde
van het apparaat.
Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer
Gebruik uitsluitend het bevestigde
netsnoer. Sluit het meegeleverde netsnoer
ook niet aan op andere apparaten.
Buig het netsnoer niet en plaats er geen zware
voorwerpen op
Anders kan brand of een elektrische schok
het resultaat zijn.
20 cm of
groter
20 cm of
groter
Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen
wijzigingen in aan
Voer niets uit tenzij u dit wordt
opgedragen in de gebruikershandleiding.
Anders riskeert u een defect te
veroorzaken.
Repareer het apparaat niet zelf en vervang geen
onderdelen
Laat het onderhoud over aan uw
handelaar, het dichtstbijzijnde Roland
Service Center of een bevoegde Rolandverdeler, zoals vermeld onder “Informatie”.
2
Vermijd langdurig gebruik bij een hoog volume
Langdurig gebruik van het apparaat op
een hoog volume kan gehoorverlies
veroorzaken. Als u gehoorverlies of
oorsuizingen ervaart, moet u onmiddellijk
stoppen met het gebruik van het apparaat
en een gespecialiseerde arts raadplegen.
Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen of
vloeistoffen in het apparaat terechtkomen; plaats
geen voorwerpen met vloeistoffen op het apparaat
Plaats geen voorwerpen die vloeistoffen
bevatten (bv. vazen) op dit product. Zorg
ervoor dat er nooit vreemde voorwerpen
(bv. brandbaar materiaal, munten of
draden) of vloeistoffen (bv. water of
vruchtensap) in dit product terechtkomen.
Dit kan kortsluiting, storingen of andere
defecten veroorzaken.
Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen
raken
Zorg ervoor dat er altijd een volwassene
in de buurt is om toezicht te houden
en begeleiding te bieden wanneer het
apparaat gebruikt wordt op plaatsen waar
kinderen aanwezig zijn of wanneer een
kind het apparaat gebruikt.
Laat het apparaat niet vallen en bescherm het
tegen zware schokken
Anders riskeert u schade of een defect te
veroorzaken.
Gebruik niet hetzelfde stopcontact voor het
apparaat en een buitensporig aantal andere
apparaten
Anders riskeert u oververhitting of brand.
Gebruik het apparaat niet in het buitenland
Raadpleeg uw handelaar, het
dichtstbijzijnde Roland Service Center
of een bevoegde Roland-verdeler, zoals
vermeld onder “Informatie”, voordat u het
apparaat in het buitenland gebruikt.
Blokkeer de ventilatieopeningen niet
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
van het apparaat niet worden geblokkeerd
door een krant, tafelkleed, gordijn of iets
gelijkaardigs.
Plaats geen brandende voorwerpen op het
apparaat
Plaats geen brandend voorwerp (zoals een
kaars) op het apparaat.
Houd de weersomstandigheden goed in het oog
Gebruik het apparaat uitsluitend in een
middelmatig klimaat.
HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN
OPGELET
OPGELET
OPGELET
Houd het netsnoer vast bij de stekker wanneer u
het uittrekt
Ga niet boven op het apparaat staan en plaats er
geen zware voorwerpen op
Trek de stekker uit het stopcontact als er gevaar
voor bliksem dreigt
Om schade aan het netsnoer te
voorkomen, moet u dit altijd vastnemen
bij de stekker wanneer u dit uittrekt.
Anders riskeert u gewond te raken
wanneer het apparaat omvalt of valt.
Wanneer de stekker niet uit het
stopcontact is verwijderd, riskeert u
defecten of een elektrische schok.
Reinig de stekker regelmatig
Steek een stekker nooit met natte handen in het
stopcontact of trek hem niet uit met natte handen
Verwijder nooit de luidsprekergrille en de
luidspreker zelf
Anders krijgt u mogelijk een elektrische
schok.
Verwijder op geen enkele manier de
luidsprekergrille en de luidspreker zelf.
De luidspreker kan niet door de gebruiker
worden vervangen. In de behuizing zijn
gevaarlijke voltages en stromen aanwezig.
Ophoping van stof of vreemde objecten
tussen de stekker en het stopcontact
kan brand of elektrische schokken
veroorzaken.
Trek de stekker regelmatig uit het
stopcontact en veeg alle stof en vreemde objecten
dat/die zich mogelijk heeft/hebben opgehoopt weg
met een droge doek.
Trek de stekker uit het stopcontact als het
apparaat langere tijd niet wordt gebruikt
Er kan mogelijk brand ontstaan in het
onwaarschijnlijke geval dat een storing zou
optreden.
Verleg alle netsnoeren en kabels zodanig dat ze
niet in de war raken
Personen kunnen gewond raken wanneer
iemand over een kabel zou struikelen
en zo het apparaat zou doen vallen of
omvallen.
Koppel alle snoeren/kabels los voor u het apparaat
verplaatst
Trek de stekker uit het stopcontact en
trek alle kabels van externe apparaten uit
vooraleer u het apparaat verplaatst.
Trek de stekker uit het stopcontact vooraleer het
apparaat te reinigen
Wanneer de stekker niet uit het
stopcontact is verwijderd, riskeert u een
elektrische schok.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Stroomtoevoer
• Sluit dit apparaat niet aan op een stopcontact
dat tegelijkertijd door een elektrisch apparaat
wordt gebruikt dat wordt aangedreven door
een omvormer of een motor (zoals een koelkast,
wasmachine, magnetron of airconditioner).
Afhankelijk van de manier waarop elektrische
apparaten worden gebruikt, kan ruis van de
stroomvoorziening defecten aan dit apparaat of
hoorbare ruis veroorzaken. Als het niet praktisch is
om een apart stopcontact te gebruiken, plaats dan
een ruisfilter voor de stroomvoorziening tussen dit
apparaat en het stopcontact.
Plaatsing
• Als u het apparaat gebruikt in de buurt van
eindversterkers (of andere apparatuur met grote
transformatoren), kan dit gezoem veroorzaken.
Om dit probleem te verhelpen, kunt u de richting
wijzigen waarin het apparaat geplaatst is of het
apparaat verder van de storingsbron plaatsen.
• Er kan ruis ontstaan als draadloze
communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons,
in de buurt van dit apparaat worden gebruikt.
Dergelijke ruis kan ontstaan tijdens gesprekken of als
een oproep wordt ontvangen of gemaakt. Verplaats
dergelijke draadloze apparaten zodat ze zich op een
grotere afstand van dit apparaat bevinden of schakel
ze uit als u dergelijke problemen ervaart.
• Voorkom dat conventionele verlichting, waarvan de
lichtbron zich erg dicht bij het apparaat bevindt (zoals
pianoverlichting) of krachtige spots langere tijd op
dezelfde plaats op het apparaat schijnen. Overmatige
warmte kan het apparaat vervormen of verkleuren.
• Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt
verplaatst waar de temperatuur en/of vochtigheid
sterk verschilt, kunnen er waterdruppels (condens)
ontstaan in het apparaat. Als u het apparaat in deze
toestand probeert te gebruiken, kan dit schade
of defecten veroorzaken. Voordat u het apparaat
gebruikt, moet u het daarom enkele uren ongemoeid
laten, tot de condens volledig is verdampt.
• Plak geen stickers of dergelijke op dit apparaat. Het
terug verwijderen ervan kan de externe afwerking
van het apparaat beschadigen.
• Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur
van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst,
kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het
oppervlak verkleuren of ontsieren.
• Plaats geen verpakkingen of andere zaken die vloeistof
bevatten op dit apparaat. Veeg vloeistof bovendien
vlug weg met een zachte, droge doek wanneer deze
op het oppervlak van het apparaat wordt gemorst.
Onderhoud
• Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen,
alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en/of
vervorming te voorkomen.
Extra voorzorgsmaatregelen
• Ga zorgvuldig te werk bij het gebruik van de knoppen,
schuifknoppen of andere bedieningselementen van
het apparaat en bij het gebruik van ingangen en
aansluitingen. Als u ruw omgaat met de apparatuur,
kan dit defecten veroorzaken.
• Neem de stekker vast als u kabels loskoppelt; trek
nooit aan de kabel zelf. Op die manier vermijdt
u kortsluitingen of schade aan de inwendige
elementen van de kabel.
• Bij een normale werking zal een kleine hoeveelheid
warmte uit het apparaat vrijkomen.
• Om te vermijden dat andere apparaten in de buurt
verstoord raken, moet u het apparaatvolume op
redelijke niveaus houden.
• Gebruik geen verbindingskabels met een
ingebouwde weerstand.
Intellectuele-eigendomsrecht
• Roland is een gedeponeerd handelsmerken
of handelsmerk van Roland Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
• Bedrijfs- en productnamen in dit document zijn
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken
van hun respectieve eigenaars.
3
Paneelbeschrijvingen
* Op de afbeelding wordt de KC-200 getoond. De KC-80 heeft geen CH4 (MONITOR)-regelaar of een CH4: MONITOR-aansluiting.
Bovenpaneel
1
2
3
4
5
Achterpaneel
10
9
8
7
1 [CH1]–[CH4] regelaars (de KC-80 heeft alleen [CH1]–[CH3])
Pas het volume aan van de apparaten die zijn aangesloten op
CH1 (XLR-aansluiting, MIC/LINE-aansluiting), CH2/CH3 (LINEaansluiting) en CH4 (MONITOR-aansluiting).
2 EQUALIZER
[LOW]-regelaar
Regelt het geluidsniveau van het frequentiebereik van de lage
tonen.
[HIGH]-regelaar
Regelt het geluidsniveau van het frequentiebereik van de hoge
tonen.
3 [MASTER]-regelaar
Regelt het totale volume.
Deze regelaar past ook gelijktijdig het volume van de SUB OUTaansluiting aan.
* De [MASTER]-regelaar past het signaal van de LINE OUTaansluiting niet aan.
4 PHONES-aansluiting
Hier kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
Gebruik de [CH1]–[CH4]-regelaars en de [MASTER]-regelaar om
het volume aan te passen.
* Als er een stekker in deze aansluiting wordt gestoken, zal er
geen geluid worden uitgestuurd via de eigen luidspreker van
het apparaat. Dit is handig wanneer u niet wilt dat er een luid
geluid geproduceerd wordt door de luidspreker, bv. wanneer u
's avonds oefent.
5 [POWER]-schakelaar
Schakelt het apparaat in of uit. Bij inschakeling zal het lampje links
van deze schakelaar branden.
6
6 CH1–CH4 ingangen
CH1: BALANCED-aansluiting, MIC/LINE-aansluiting
CH1 is uitgerust met een MIC/LINE-aansluiting en een
gebalanceerde XLR-type BALANCED-aansluiting voor een
eenvoudige aansluiting van een microfoon.
Dit kanaal ondersteunt niveaus gaande van microfooningang
(-50 dBu) tot lijnuitgang (-20 dBu) voor bronnen zoals een
geluidsmodule.
* Pintoewijzing van CH1 BALANCEDaansluiting
2 HOT
1 GND
3 COLD
CH2, CH3: LINE-aansluitingen
Gebruik deze voor de aansluiting van keyboards, geluidsmodules
en andere apparaten.
Ze zijn geschikt voor een lijningang (-20 dBu).
CH4: MONITOR-aansluiting (alleen bij KC-200)
CH 4 is bedoeld als monitoringkanaal. Het signaal dat in CH 4
wordt ingevoerd, wordt niet uitgevoerd door de line outaansluiting, maar uitsluitend via de interne luidspreker en de
hoofdtelefoons.
U kunt de KC-200 gebruiken voor talkback van de hoofd-PA of als
monitor voor liveoptredens op een podium of op andere locaties.
Dit is een gemakkelijke en handige manier waarbij alleen de
artiest of de artiesten de begeleidende geluiden van drums kan/
kunnen monitoren.
Gebruik deze voor de aansluiting van keyboards, geluidsmodules
en andere apparaten. Ze zijn geschikt voor een lijningang (-20 dBu).
7 AUX IN (STEREO, R/L)-aansluitingen
Hier kunt u een audiospeler, elektronisch muziekinstrument
of gelijkaardige audiobron aansluiten om het signaal ervan te
beluisteren tijdens uw optreden.
8 LINE OUT-aansluiting
Sluit deze aan op uw mixer of recorder.
4
De regelaars op het voorpaneel hebben geen invloed op het
volume of de toon van de uitvoer van de LINE OUT-aansluiting.
Paneelbeschrijvingen
Voorbeelden van aansluitingen
Audiospeler
Ritmeapparaat
Keyboard, geluidsmodule enz.
Mixer
Microfoon
Elektrische subwoofer enz.
* Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en schade aan apparaten te voorkomen.
9 SUB OUT-aansluiting
U kunt deze aansluiten op een elektrische subwoofer of
een externe elektrische monitor. U kunt de regelaars op het
voorpaneel gebruiken om het volume en de toon van de uitvoer
van de SUB OUT-aansluiting aan te passen.
10 AC IN-aansluiting
Hierop sluit u het bijgeleverde netsnoer aan.
* Gebruik alleen het netsnoer meegeleverd met het apparaat.
De stroom in-/uitschakelen
* Zodra alles correct is aangesloten, volgt u de onderstaande
procedure om de stroom in te schakelen. Wanneer u apparatuur
in de verkeerde volgorde inschakelt, bestaat het risico op
apparaatstoringen of -defecten.
1. Zorg ervoor dat de [MASTER]-regelaar van dit
apparaat en het volume van alle aangesloten
apparaten op 0 staan.
2. Schakel alle apparaten in die op de ingangen
Het volume van elk apparaat instellen
Om een optimaal geluid vanuit dit apparaat te bekomen tijdens
uw optreden, stelt u het volume als volgt in.
1. Gebruik de [CH1]–[CH4]-regelaars om de
volumebalans van de apparaten die op CH1–CH4
zijn aangesloten, aan te passen.
Om het volume van het apparaat dat op de AUX IN-ingang
is aangesloten, te regelen, maakt u aanpassingen op het
aangesloten apparaat.
2. Gebruik de [LOW]- en de [HIGH]-regelaar voor een
aanpassing van de tonen.
3. Gebruik de [MASTER]-regelaar om het totale
volume aan te passen.
Indien het geluid verstoord wordt, past u de [CH1]–[CH4]regelaars en de [MASTER]-regelaar aan of stelt u de
volumeregelaar bij van de apparaten die op de ingangen zijn
aangesloten (CH1–CH4, AUX IN).
(CH1–CH4, AUX IN) van het apparaat zijn aangesloten.
3. Schakel het apparaat in.
4. Schakel alle apparaten in die op de uitgangen (LINE
OUT, SUB OUT, PHONES) van het apparaat zijn
aangesloten.
5. Regel het volume van de apparaten.
Verlaag, voordat u het apparaat uitschakelt, het volume van
alle apparaten in uw systeem en schakel de apparaten uit in de
omgekeerde volgorde van die waarin u ze hebt ingeschakeld.
* Verlaag altijd eerst het volume voor u het apparaat in- of
uitschakelt. Zelfs als u het volume verlaagd hebt, hoort u
mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is
normaal en wijst niet op een defect.
* Als u de stroom volledig moet uitschakelen, moet u eerst het
apparaat uitzetten en dan het netsnoer van het stopcontact
loskoppelen. Raadpleeg “Als u het apparaat volledig wilt
uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact” (p. 2).
5
Een luidsprekerstatief gebruiken
Als u dit apparaat gebruikt in combinatie met het
luidsprekerstatief ST-A95 (apart verkrijgbaar), kunt u het apparaat
op de ideale hoogte voor monitoring plaatsen of kunt u het
gebruiken als eenvoudig PA-systeem.
Het apparaat op het statief ST-A95 plaatsen
* Wanneer u het apparaat op het luidsprekerstatief plaatst of
wanneer u de hoogte van het statief samen met het apparaat
instelt, moet dit door ten minste twee personen worden gedaan.
WAARSCHUWING
55 De KC-80 en KC-200 zijn ontworpen om uitsluitend
in combinatie met een door Roland geproduceerd
luidsprekerstatief (ST-A95) te worden gebruikt. Gebruik dus
geen ander statief.
55 Voor een veilig gebruik van het statief gebruikt u een hoogte
van maximaal 140 cm en spreidt u de drie poten minstens
98 cm uit elkaar, zoals hieronder afgebeeld.
* Let hierbij vooral op dat uw vingers niet klem komen te zitten.
Bovenste buis
Pin
Knop voor hoogteaanpassing
140 cm of
minder
Driepoot
Knop voor driepoot
1. Draai de knop voor de driepoot los en open de drie
poten van het statief.
Draai de knop weer vast wanneer het statief voldoende openstaat.
* U moet het statief zo openen dat de drie poten 98 cm uit
elkaar staan, zoals hieronder afgebeeld. Als de driepoot niet
voldoende open staat, is het statief niet stabiel.
55 Als u het statief hoger dan 140 cm maakt of de drie poten
minder ver spreidt dan 98 cm, kan het apparaat vallen en
schade of letsel veroorzaken.
55 Indien u het apparaat met een luidsprekerstatief gebruikt,
plaats het dan niet op een instabiele of hellende ondergrond.
Plaats het systeem altijd op een stabiele, horizontale
ondergrond.
55 Zorg dat de kabels die op het apparaat zijn aangesloten,
voldoende bewegingsruimte hebben zodat niemand erover
kan struikelen en een ongeluk veroorzaakt.
Diameter:
112 cm of
meer
55 Plaats niets op het apparaat wanneer deze op een
luidsprekerstatief is geplaatst om ongelukken door vallende
voorwerpen te vermijden.
Afstand tussen de poten:
98 cm of meer
2. Draai de knop voor de hoogteaanpassing los en
schuif de bovenste buis uit.
3. Plaats de pin in de bovenste buis om het statief
op de gewenste hoogte vast te zetten. De
maximumhoogte voor het statief is 140 cm.
Pin
* De pin moet in het statief zitten wanneer u dit gebruikt.
4. Draai de knop voor de hoogteaanpassing vast.
5. Plaats het apparaat op de bovenste buis.
6
98 cm of meer
Blokdiagram
KC-80
KC-200
7
Belangrijkste specificaties
Roland KC-80: 3-CH MIXING KEYBOARDVERSTERKER
Roland KC-200: 4-CH MIXING KEYBOARDVERSTERKER
Nominaal
uitgangsvermogen
Nominaal
ingangsniveau
(1 kHz)
Nominaal
uitvoerniveau
(1 kHz)
Luidsprekers
Lampje
KC-80
KC-200
50 W
100 W
CH1 (MIC/LINE): -50 – -20 dBu
CH2 (LINE): -20 dBu
CH3 (LINE): -20 dBu
AUX IN (L, R, STEREO): -10 dBu
CH2 (LINE): -20 dBu
CH3 (LINE): -20 dBu
CH4 (MONITOR): -20 dBu
AUX IN (L, R, STEREO): -10 dBu
LINE OUT: +4 dBu
SUB OUT: +4 dBu
Volledig bereik: 25 cm (10 inch) x 1
Volledig bereik: 30 cm (12 inch) x 1
Tweeter: x 1
Tweeter: x 1
Stroomtoevoer
CH1 (MIC/LINE)-aansluiting: 1/4-inch jack
CH2 (LINE)-aansluiting: 1/4-inch jack
CH3 (LINE)-aansluiting: 1/4-inch jack
AUX IN (L, R)-aansluitingen: RCA phono type
Connectoren
CH1 (XLR-type, MIC/LINE): -50 – -20 dBu
AUX IN (STEREO)-aansluiting: stereo mini-jack
LINE OUT-aansluiting: 1/4-inch jack
SUB OUT-aansluiting: 1/4-inch jack
PHONES-aansluiting: 1/4-inch TRS-jack
(mono signaaluitvoer)
CH1-aansluiting: XLR-type
CH1 (MIC/LINE)-aansluiting: 1/4-inch jack
CH2 (LINE)-aansluiting: 1/4-inch jack
CH3 (LINE)-aansluiting: 1/4-inch jack
CH4 (MONITOR)-aansluiting: 1/4-inch jack
AUX IN (L, R)-aansluitingen: RCA phono type
AUX IN (STEREO)-aansluitingen: stereo mini-jack
LINE OUT-aansluiting: 1/4-inch jack
SUB OUT-aansluiting: 1/4-inch jack
PHONES-aansluiting: 1/4-inch TRS-jack (mono signaaluitvoer)
Stroomverbruik
50 W
70 W
Afmetingen
420 (B) x 300 (D) x 410 (H) mm
480 (B) x 295 (D) x 435 (H) mm
Gewicht
12,5 kg
15 kg
Accessoires
Gebruikershandleiding
Opties
(afzonderlijk
verkocht)
Luidsprekerstatief: ST-A95
* 0 dBu = 0,775 Vrms
* Dit document bevat informatie over de specificaties van het product op het ogenblik van het ter perse gaan van het document. Raadpleeg de
Roland-website voor de meest recente informatie.
8
For EU Countries
For C.A. US (Proposition 65)
WARNING
This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.
Manufacturer: 2036-1 Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-1304, JAPAN
Importer:
ENA 23 Zone 1 nr. 1620 Klaus-Michael Kuehnelaan 13, 2440 Geel, BELGIUM
*
5
1
0
0
0
5
8
1
7
4
-
0
2
*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement