Roland KC-220 User manual

Roland KC-220 User manual
Manualul Utilizatorului
Amplificator pentru Claviatură
Caracteristici principale
KC-220 este un amplificator pentru claviatură proiectat pentru o calitate ridicată a sunetului și este potrivit pentru o
varietate de surse, cum ar fi claviaturile și modulele de sunet.
55Alimentarea dublă permite operarea unității folosind opt baterii AA sau un adaptor AC.
55KC-220 are un design pe stereo două căi cu un difuzor și un tweeter.
Difuzor
16 cm x 2 + horn tweeter x 2
Ieșire
30 W (15 W + 15 W)
* Atunci când folosiți un adaptor AC.
55 Secțiunea de intrare este echipată cu un mixer. CH1 oferă suplimentar un conector XLR care acceptă intrare de microfon.
55Două tipuri de mufe AUX IN (phono RCA și mufă mini stereo) sunt prevăzute pentru conectarea cu ușurință a unui
player audio sau a unei alte surse.
55Egalizatorul cu două benzi este util pentru reglarea caracterului sunetului.
55Un stativ pentru boxe poate fi atașat pentru a permite utilizarea comodă ca monitor sau PA la scară mică.
55Mufa pentru căști este utilă pentru monitorizare pe timpul noapții etc.
Înainte de a folosi acest aparat, citiți cu atenție secțiunile intitulate ”UTILIZAREA UNITĂȚII ÎN SIGURANȚĂ” și ”NOTE IMPORTANTE”
(pliantul ”UTILIZAREA UNITĂȚII ÎN SIGURANȚĂ” și Manualul de utilizare (p. 7)). După citire păstrați aceste documente la îndemână pentru
a le consulta în viitor.
Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION
Descrierea Panoului
Panoul Superior
1
2
3
4
5
6
Panoul din Spate
11
10
9
8
7
12
Panoul Superior
1 Butoanele [CH1]–[CH3]
Reglați volumul dispozitivelor externe conectate la CH1-CH3.
2 Butonul [EFFECT]
Efectul intern poate fi aplicat dispozitivelor conectate la CH1–CH3.
În funcție de poziția butonului, acesta comută între două tipuri de
efecte și reglează profunzimea efectului.
Efect
Explicație
REVERB
Acest efect adaugă reverberație sunetului.
Un efect care adaugă semnalului direct un sunet
CHORUS puțin modulat, asigurând astfel spațialitate și
profunzime.
Acesta este un chorus stereo care procesează în mod
independent cele trei benzi de frecvență, creând un
efect spațios și cuprinzător.
WIDE
Intervalul frecvețelor joase rămâne puternic localizate
în centru, iar sunetul va deveni mai spațios pe măsură
ce treceți de la intervalul mediilor la cel al înaltelor.
* Efectul nu este aplicat sunetului care intră din mufa AUX IN.
2
3 EGALIZATOR
Butonul [LOW]
Reglează nivelul volumului gamei de frecvențe joase.
Butonul [HIGH]
Reglează nivelul volumului gamei de frecvențe înalte.
4 Butonul [MASTER]
Reglează volumul general.
* Butonul [MASTER] nu reglează volumul care este emis de
mufele LINE OUT.
5 Mufa PHONES
Aici puteți conecta căștile.
* Dacă un cablu este inserat în această mufă, nu va ieși nici un
sunet din propriile difuzoare ale unității. Această caracteristică
este utilă atunci când nu doriți ca difuzorul să redea sunete
intense, de exemplu când exersați pe timpul nopții.
6 Comutatorul [POWER]
Pornește/oprește alimentarea. Când alimentarea este pornită,
indicatorul din stânga acestui comutator luminează.
* Atunci când utilizați unitatea cu baterii, indicatorul unității își
va pierde din intensitate dacă bateria este slabă. Înlocuiți
bateria cât mai curând posibil.
Descrierea Panoului
Panoul din Spate
12 Locașul bateriilor
Instalarea bateriilor
7 Mufele intrare CH1–CH3
CH1: Mufa BALANCED , Mufa MIC/LINE
1. Scoateți șuruburile din aceste
CH1 este echipat cu o mufă MIC/LINE de tip phone și o mufă de
tip XLR BALANSATĂ, convenabil pentru conectarea unui microfon.
Acest canal acceptă niveluri care variază de la nivelul de intrare
mic (-50 dBu) până la nivelul de intrare linie (-20 dBu) pentru surse
precum un modul de sunet.
* Asignare pin mufa CH1 BALANCED
două locații.
2. Scoateți capacul compartimentului
de baterii.
3. Introduceți bateriile având grijă să
respectați polaritatea corectă.
2 CALD
1 ÎMPĂMÂNTARE
3 RECE
CH2, CH3: Mufele LINE
Utilizați-le pentru conectarea claviaturilor, modulelor de sunet și
a altor dispozitive.
Acestea acceptă intrare de linie (-20 dBu).
8 Mufele AUX IN (STEREO, R/L)
Aici poate fi conectat un player audio, instrument muzical
electronic sau o sursă audio similară, care poate fi ascultată în
timp ce se cântă.
Butonul [LEVEL]
Reglează nivelul de intrare al mufelor AUX IN.
9 Mufa LINE OUT
Conectați la aceasta un mixer sau un recorder.
Butoanele EQUALIZER și butonul [MASTER] nu afectează volumul
sau tonul ieșirii de la mufa LINE OUT.
10 Jack FOOT SW
Dacă un comutator de picior tip temporar (vândut separat: FS-5U)
este conectat aici, puteți utiliza piciorul pentru a activa/dezactiva
efectul intern.
FS-5U
* Vă recomandăm să păstrați bateriile
instalate în unitate chiar dacă aceasta este alimentată prin
adaptorul AC. În acest mod, interpretarea poate fi continuată
chiar dacă adaptorul AC este deconectat din greșeală de la
unitate.
* Pentru a preveni funcționarea defectuoasă și deteriorarea
difuzorului, asigurați-vă că opriți alimentarea KC-220 înainte de
a introduce sau înlocui bateriile și înainte de a o conecta la alte
dispozitive.
* Dacă manevrați bateriile inadecvat, riscați explozie și scurgere
de fluid. Asigurați-vă că ați citit cu grijă informațiile legate de
baterii care sunt listate în secțiunile ”UTILIZAREA UNITĂȚII ÎN
SIGURANȚĂ” și ”NOTE IMPORTANTE” (pliantul ”UTILIZAREA
UNITĂȚII ÎN SIGURANȚĂ” și manualul utilizare (p. 7)).
Înlăturarea carcasei bateriei
Deși este posibil să înlocuiți bateriile fără
a îndepărta carcasa bateriei, înlocuirea
bateriei va fi mai ușoară dacă înlăturați
carcasa bateriei.
1. Scoateți șuruburile din aceste
două locații.
2. Înlăturați carcasa bateriei.
* Aveți grijă ca nici un obiect din metal să nu ajungă în contact
cu carcasa. Acest lucru poate provoca scurt-circuit la baterii
cauzând supraîncălzirea sau arderea carcasei.
11 Mufa DC IN
Conectați adaptorul AC inclus.
* Folosiți doar adaptorul AC inclus cu unitatea.
* Pentru a preveni întreruperea alimentării
unității (în cazul în care cablul este tras
accidental) și pentru a evita aplicarea unei
presiuni asupra mufei, fixați cablul folosind
cârligul, așa cum se vede în figură.
3
Descrierea Panoului
Exemplu conexiuni
Comutatoare de picior
Claviatură, Modul de Sunet, etc.
Player audio
Mic
Mixer
* Pentru a preveni funcționarea incorectă și deteriorarea echipamentului, reglați întotdeauna la minim volumul și opriți toate unitățile înainte
de a face orice tip de conexiune.
Pornirea și Oprirea Alimentării
* Atunci când totul este conectat adecvat, asigurați-vă că urmați
procedurile de mai jos pentru a porni alimentarea lor. Dacă
porniți echipamentul într-o ordine greșită, riscați cauzarea de
funcționări incorecte sau eroarea de echipament.
1. Asigurați-vă că butonul [MASTER] al unității și
volumul dispozitivului conectat la această unitate
sunt setate la minim.
2. Porniți toate dispozitivele conectate la mufele de
intrare ale unității (CH1-CH3, AUX IN).
3. Porniți unitatea.
4. Porniți toate dispozitivele conectate la mufele de
intrare ale unității (LINE OUT, PHONES).
5. Ajustați nivelul volumului pentru dispozitive.
Înainte de a opri aparatul reglați volumul mai încet la toate
dispozitivele conectate, apoi opriți dispozitivele în ordinea inversă
de cum au fost pornite.
* Înainte de a porni/opri unitatea, întotdeauna asigurați-vă că ați
reglat volumul la minim. Chiar și cu volumul reglat la minim,
s-ar putea să auziți ceva sunete atunci când porniți/opriți
unitatea. Oricum, acest lucru este normal și nu indică
o defecțiune.
4
Setarea Volumului Fiecărui Dispozitiv
Pentru a obține un sunet optim de la această unitate atunci când
efectuați, setați volumul așa cum este descris mai jos.
1. Utilizați butoanele [CH1]–[CH3] pentru a regla
balansul volumului al dispozitivelor conectate la
CH1–CH3.
2. Utilizați butonul [LOW] și butonul [HIGH] pentru
a regla tonul după preferințe.
3. Folosiţi butonul [MASTER] pentru a regla volumul
general.
Dacă sunetul este distorsionat, reglați butoanele [CH1]–[CH3]
și [MASTER] sau reglați butonul de volum al dispozitivelor
conectate la intrările (CH1–CH3, AUX IN).
Folosirea unui Stativ de Boxe
Prin utilizarea acestei unități cu suportul pentru difuzoare ST-A95
(comercializat separat), acesta poate fi poziționat la înălțimea
ideală pentru monitorizare sau utilizare ca sistem simplu PA.
Atașarea stativului ST-A95
* Trebuie să obțineți asistența a cel puțin unei alte persoane
când atașați unitatea la suportul difuzorului sau când reglați
înălțimea suportului pentru boxe cu unitatea atașată.
* Când instalați, aveți grijă să nu vă prindă degetele.
Tub superior
Opritor
Buton ajustare înălțime
Tripod
Buton Tripod
1. Slăbiți butonul trepiedului și desfaceți trepiedul.
După ce ați deschis suficient trepiedul, strângeți butonul trepied.
* Așa cum se arată în ilustrația de mai jos, deschideți trepiedul
astfel încât picioarele sale să se afle la o distanță mai mare de
98 cm. Trepiedul va fi instabil dacă nu este desfăcut suficient de
larg.
ATENȚIONARE
55 KC-220 Și sunt concepute
pentru a fi utilizate numai în
combinație cu suportul de
difuzoare fabricat de Roland
(ST-A95) Nu folosiți cu alte
stative.
55 Așa cum se arată în ilustrația
de mai jos, reglați suportul
difuzorului la o înălțime de
cel mult 140 cm și desfaceți
trepiedul cu o întindere de 98
cm sau mai mult.
140 cm sau
mai puțin
(55-1/8”)
55 Reglarea suportului pentru
difuzoare la o înălțime mai
mare de 140 cm sau trepiedul 98 cm sau mai mult (38-5/8”)
la o întindere mai mică de 98
cm poate permite ca sistemul să cadă, ducând la deteriorări sau
vătămări corporale.
55 Dacă utilizați unitatea cu suport pentru boxe, nu o așezați pe o
poziție instabilă sau înclinată. Trebuie să amplasați sistemul într-o
poziție stabilă, orizontală.
55 Cablurile conectate la unitate trebuie să aibă suficientă libertate,
astfel încât să nu provoace un accident dacă cineva trece peste
ele.
55 Pentru a preveni accidentele cauzate de căderea obiectelor, nu
puneți nimic în partea de sus a unei unități care este montată pe
suportul difuzorului.
Folosirea Suportului Braț al KC-220
Când utilizați KC-220 într-o poziție joasă, cum ar fi pe podea,
extinderea suportului braț va face sunetul dintre difuzoare să fie
mai ușor de auzit.
Diametru:
112 cm
sau mai
mult
(44-1/8”)
Distanță picioare: 98 cm sau
mai mult (38-5/8”)
2. Slăbiți butonul de reglare a înălțimii și extindeți
bara superioară.
3. Introduceți opritorul în bara superioară pentru a
obține înălțimea dorită, până la o înălțime maximă
de 140 cm pentru suport.
NOTĂ:
55 Dacă folosiți suportul braț, trebuie să amplasați KC-220
pe o suprafață orizontală.
55 Pliați suportul braț dacă nu îl folosiți.
Suport braț
Opritor
* Opritorul trebuie introdus când se utilizează sistemul.
4. Strângeți butonul de reglare a înălțimii.
5. Introduceți unitatea pe bara superioară.
NOTĂ:
55 Nu ridicați sau manipulați KC-220 prin prinderea suportului braț.
55 Atunci când folosiți suportul braț nu amplasați obiecte pe
KC-220sau nu vă așezați pe KC-220.
55 Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci pliați suportul braț.
5
Diagramă Bloc
HPF
TWEETER L
L
EFFECT
CH1
WOOFER L
HIGH
LOW
CH1
BALANCED
CH 1
HPF
MUTE
EQUALIZER
TWEETER R
MASTER
WOOFER R
R
CH2
L/R
POWER AMP
CH 2
PHONES
(STEREO)
CH 3
LINE OUT
L/R
LEVEL
FOOT SW
ON/OFF
CH3
L/R
AUX IN
AUX
L/R
AUX
(STEREO)
Specificaţii Generale
Roland KC-220: AMPLIFICATOR STEREO PENTRU CLAVIATURĂ CU ALIMENTARE CU BATERII
Putere Nominală de
Ieșire
Nivel Intrare
Nominal (1 kHz)
30 W (15 W + 15 W) (când folosiți un adaptor
AC)
Dimensiuni
20 W (10 W + 10 W) (când utilizați baterii
Alcaline)
CH1 (BALANSAT, MIC/LINE): -50– -20 dBu
Greutate
(fără baterii)
CH2 (LINE): -20 dBu
Accesorii
CH3 (LINE): -20 dBu
AUX IN (L, R, STEREO): -10 dBu
Nivel Ieșire Nominal
(1 kHz)
Difuzoare
Indicator
LINE OUT: +4 dBu
16 cm (6,5 inch) x 2
Tweeter x 2
Putere
Mufa CH1 (BALANSAT): Tip XLR
Mufa CH1 (MIC/LINE): Tip phone 1/4 inch
Mufele CH2 (L/MONO, R): Tip phone 1/4 inch
Mufele CH3 (L/MONO, R): Tip phone 1/4 inch
Mufele AUX IN (L, R): RCA tip phono
Conectori
Mufa AUDIO IN (STEREO) Tip phone stereo
mini
Mufele LINE OUT (L/MONO, R): Tip phone 1/4
inch
Mufa PHONES Stereo 1/4 inch tip phone
Mufa FOOT SW: Tip phone 1/4 inch
Mufa DC IN
Baterii alcaline: Aproximativ 7 ore
Durata de viață
estimată a bateriilor
în utilizare continuă
Consum curent
6
Baterii Ni-MH reîncărcabile: Aproximativ 8 ore
* Aceste caracteristici variază în funcție
de capacitatea bateriilor și condițiile de
utilizare.
550 mA
Accesorii
(vândute separat)
420 (L) x 244 (A) x 320 (î) mm
16-9/16 (L) x 9-5/8 (A) x 12-5/8 (Î) inchi
7,3 kg
16 lbs 2 oz
Manualul Utilizatorului
Adaptor AC
Cablu AC
Stativ boxe: ST-A95
Comutator de picior (BOSS FS-5U)
* 0 dBu = 0.775 Vrms
* Acest document prezintă specificațiile produsului din perioada
când acesta a fost creat. Pentru cele mai recente informații,
consultați site-ul Roland.
UTILIZAREA UNITĂȚII ÎN SIGURANȚĂ
ATENȚIONARE
Asigurați-vă că cablul de alimentare este împământat
Conectați ștecherul acestui model la o priză cu împământare cu protecție.
Folosiți doar adaptorul AC inclus și tensiunea corectă
Folosiți doar adaptorul AC original cu această unitate. De asemenea,
asigurați-vă că tensiunea de linie al instalațiilor este compatibilă cu
tensiunea de intrare specificată pe corpul adaptorului AC. Alt adaptor AC
s-ar putea să folosească o polaritate diferită sau poate fi conceput pentru
o tensiune diferită, lucru care poate duce la deteriorarea produsului,
funcționarea incorectă a acestuia sau chiar șoc electric.
Folosiţi doar cablul de alimentare din dotare
Folosiţi doar cablul de alimentare ataşat. De asemenea, cablul de
alimentare oferit nu trebuie folosit cu alte dispozitive.
PRECAUȚII
Nu scoateți difuzoarele și masca de protecție a difuzoarelor
Difuzoarele și masca de protecție a difuzoarelor. nu trebuie deconectate
sub nicio formă. Difuzoarele nu pot fi înlocuite de utilizator. Voltaje de șoc
periculoase și curenți sunt prezente în interiorul inchiderii.
NOTE IMPORTANTE
Alimentarea produsului: Folosirea bateriilor
• Dacă bateriile sunt aproape consumate, este posibilă ca sunetul să fie distorsionat
sau să apară întreruperi ale sunetului, însă acesta nu indică o defecțiune.
Reîncărcați bateriile sau folosiți un adaptor AC.
Amplasare
• Depinzând de material și temperatura suprafeței pe care amplasați unitatea,
picioarele din cauciuc pot decolora sau zgâria suprafața.
Precauții Adiționale
• Nu folosiți cabluri de conexiune care conțin rezistori.
Drept de Proprietate Intelectuală
• Roland și BOSS sunt ori mărci comerciale înregistrate ori mărci comerciale ale
Corporației Roland din Statele Unite și/sau alte țări.
• Numele companiilor și numele produselor care apar în acest document sunt mărci
înregistrate sau mărci ale proprietarilor respectivi.
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement