Sony | NEX-3 | Sony NEX-3 Instrukcja obsługi

Sony NEX-3 Instrukcja obsługi
4-189-192-54(1)
Aparat cyfrowy z
wymiennymi
obiektywami
Podręcznik α
Spis treści
Wyszukiwanie próbnych zdjęć
Wyszukiwanie Menu
Indeks
© 2010 Sony Corporation
NEX-3/NEX-5/NEX-5C
PL
Uwagi na temat eksploatacji aparatu
.
Wyszukiwanie informacji o
poszczególnych fukcjach.
Wyszukiwanie informacji w
wykazie poszczególnych
pozycji menu.
Wyszukiwanie informacji w
oparciu o słowo kluczowe.
Wyszukiwanie
Menu
Wyszukiwanie informacji w
oparciu o przykładowe
zdjęcia
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Aby przejść na właściwą stronę, wystarczy kliknąć przycisk w prawym górnym
rogu okładki lub poszczególnych stron.
Jest to wygodne w przypadku wyszukiwania informacji o używanej funkcji.
Spis treści
Sposób korzystania z niniejszej
instrukcji
Indeks
Do poszczególnych stron można przechodzić klikając numery stron podane w
instrukcji.
Znaki i sposoby notacji wykorzystywane w
niniejszej instrukcji
W niniejszej instrukcji kolejność
operacji wskazują strzałki (t).
Aparat należy obsługiwać w podanej
kolejności.
Symbol
wskazje ustawienie
domyślne.
Sygnalizuje uwagi i ograniczenia
dotyczące prawidłowej obsługi
aparatu.
z Sygnalizuje przydatne informacje.
2PL
Spis treści
Spis treści
Uwagi na temat eksploatacji aparatu
Korzystanie z pokrętła regulacyjnego i przycisków
programowalnych················································17
Wyszukiwanie Menu············································19
Rejestrowanie zdjęć i filmów ·······························24
Odtwarzanie obrazów ·········································27
Usuwanie obrazów··············································29
Wyszukiwanie
Menu
Podstawowa obsługa
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Sposób korzystania z niniejszej instrukcji ·············2
Wyszukiwanie próbnych zdjęć ······························5
Elementy aparatu ················································11
Wykaz symboli wyświetlanych na ekranie ··········15
Indeks
Korzystanie z funkcji przy użyciu pokrętła
regulacyjnego
DISP (Wyświetlane dane) ····································30
(Tryb błysku) ·····················································32
(Kompens.eksp.) ············································33
(Tryb pracy) ················································34
(Indeks obrazów) ············································41
Korzystanie z funkcji w menu
Tryb fotograf.·······················································19
Aparat··································································20
Rozm. Obrazu ·····················································20
Jasność/Kolor ·····················································21
Odtwarzanie ························································21
Ustawienia···························································21
Ciąg dalszy r
3PL
Rozwiązywanie problemów
Pozostałe informacje
Wyszukiwanie
Menu
Rozwiązywanie problemów·······························142
Komunikaty ostrzegawcze ································149
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Oglądanie obrazów na telewizorze ···················127
Współpraca z komputerem ·······························129
Korzystanie z oprogramowania·························131
Podłączanie aparatu do komputera ··················135
Tworzenie płyty z filmami (NEX-5/5C) ···············137
Drukowanie zdjęć··············································141
Spis treści
Podłączanie do innych urządzeń
Indeks
Używanie aparatu za granicą ····························152
Karta pamięci ····················································153
Akumulator „InfoLITHIUM”································155
Ładowarka·························································157
Adapter obiektywu ············································158
Format AVCHD (NEX-5/5C)·······························159
Czyszczenie ······················································160
Indeks
Indeks································································161
4PL
Spis treści
Wyszukiwanie próbnych zdjęć
„O takie ujęcie na zdjęciu właśnie mi chodzi, ale jak mam to zrobić?”
Odpowiedź można znaleźć przeglądając wymienione tu próbne zdjęcia. Wystarczy
kliknąć wybrane zdjęcie.
Wyszukiwanie
Menu
Po kliknięciu danego zdjęcia na ekranie zostanie wyświetlona strona z opisem
funkcji zalecanej przy robieniu tego typu zdjęcia.
Opisy te stanowią uzupełnienie wskazówek dotyczących fotografowania
wyświetlanych na ekranie aparatu.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Fotografowanie osób (strona 6)
Zdjęcia w trybie makro (strona 7)
Fotografowanie pejzaży (strona 8)
Fotografowanie zachodów słońca/ujęć nocnych (strona 9)
Fotografowanie szybko poruszających się obiektów (strona 10)
Kliknąć!
Indeks
5PL
Ciąg dalszy r
Ostrość jest ustawiona jedynie na głównym
obiekcie, a tło pozostaje nieostre (25)
39
To samo ujęcie przy różnych ustawieniach
jasności (39)
Radosny uśmiech (60)
W świetle świec (46)
76
71
Osoba na tle nocnej scenerii (76)
Poruszająca się osoba (71)
37
32
Zdjęcia grupowe (37, 38)
Osoba oświetlona od tyłu (32)
Indeks
46
Wyszukiwanie
Menu
60
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
25
Spis treści
Fotografowanie osób
6PL
Ciąg dalszy r
Dostosowanie kolorystyki do oświetlenia w
pomieszczeniu (72)
44
76
Kwiaty (44)
Zmniejszanie mocy błysku lampy (76)
54
33
Ręczne ustawianie ostrości (54)
Lepsza jasność (33)
71
33
Zapobieganie poruszeniom aparatu
podczas zdjęć w pomieszczeniu (71)
Apetycznie wyglądające jedzenie (33)
Indeks
Rozmycie tła (25)
Wyszukiwanie
Menu
72
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
25
Spis treści
Zdjęcia w trybie makro
7PL
Ciąg dalszy r
Żywe barwy nieba (33)
Płynąca woda (51)
79
79
Żywa zieleń (79)
Kolorowe liście (79)
47
Wyszukiwanie
Menu
51
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
33
Spis treści
Fotografowanie pejzaży
77
77
Ujęcia o szerokim zakresie poziomów
jasności (77)
Zdjęcia jasnych ujęć zewnętrznych z
ciemnych pomieszczeń (77)
25
94
Rozmycie tła (25)
Poziomowanie zdjęcia (94)
Indeks
Zdjęcia panoramiczne (47)
8PL
Ciąg dalszy r
Trzymanie aparatu w ręce (44)
Smugi świateł (32)
50
25
Fajerwerki (50)
Rozmycie tła (25)
39
37
Zapobieganie poruszeniom aparatu (37)
Indeks
To samo ujęcie przy różnych ustawieniach
jasności (39)
Wyszukiwanie
Menu
32
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
44
Spis treści
Fotografowanie zachodów słońca/ujęć nocnych
44
Piękne oddanie na zdjęciu czerwieni
zachodzącego słońca (44)
9PL
Ciąg dalszy r
Podążanie za poruszającym się obiektem
(57)
Prezentacja żywej akcji (51)
54
36
Obiekt zbliżający się w kierunku aparatu
(54)
Uchwycenie najlepszego momentu (36)
Wyszukiwanie
Menu
51
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
57
Spis treści
Fotografowanie szybko poruszających się
obiektów
Indeks
10PL
NEX-5/5C
Szczegółowe informacje na stronach
podanych w nawiasie.
A Przycisk
(Odtwarzanie) (27)
B Przełącznik ON/OFF (Zasilanie)
D Czujnik pilota (40)
E Wspomaganie AF/Lampka
samowyzwalacza/Lampka Zdjęcie z
uśmiechem
F Głośnik
G Mikrofon*
NEX-3
I Obiektyw
J Przycisk zwalniania obiektywu
K Mocowanie obiektywu
L Przetwornik obrazu**
M Styki obiektywu**
Indeks
* Nie zasłaniać tego elementu podczas
nagrywania filmów.
** Nie dotykać bezpośrednio tego elementu.
Wyszukiwanie
Menu
H Złącze akcesoriów
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
C Spust migawki (24)
Spis treści
Elementy aparatu
Po odłączeniu obiektywu
(NEX-5/5C/3)
11PL
Ciąg dalszy r
NEX-5/5C
A Gniazdo
(USB) (135)
Spis treści
B Zaczep paska na ramię
C Gniazdo HDMI (127)
D Czujnik światła
E Monitor LCD
F Przycisk MOVIE (film) (24)
G Pokrętło regulacyjne (17)
I Znacznik pozycji przetwornika obrazu
(55)
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
H Przyciski programowalne (18)
NEX-3
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
12PL
Ciąg dalszy r
NEX-5/5C
A Pokrywa wnęki akumulatora i karty
• Używać statywu ze śrubą krótszą niż 5,5
mm. Na statywach ze śrubami dłuższymi
niż 5,5 mm nie można stabilnie
zamocować aparatu, co grozi jego
uszkodzeniem.
D Pokrywa płytki połączeniowej
Jest używana w przypadku korzystania z
zasilacza sieciowego AC-PW20
(oddzielnie w sprzedaży). Płytkę
połączeniową należy wsunąć do wnęki
akumulatora, a jej kabel przeprowadzić
przez pokrywę płytki połączeniowej, jak
pokazano na poniższym rysunku.
NEX-5/5C
NEX-3
Wyszukiwanie
Menu
NEX-3
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
C Znacznik pozycji przetwornika obrazu
(55)
Spis treści
B Gniazdo statywu
• Zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć
przewodu przy zamykaniu pokrywy.
Indeks
E Dioda aktywności
F Gniazdo karty pamięci
G Wnęka akumulatora
Lampa błyskowa
A Śruba
B Lampa błyskowa
C Złącze*
* Nie dotykać bezpośrednio tego elementu.
13PL
Ciąg dalszy r
Informacje na temat obiektywu E18 – 200 mm można znaleźć w instrukcji obsługi
obiektywu E18 – 200 mm (w zestawie).
Spis treści
Obiektyw
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (w zestawie z modelem NEX-5D/5CD/
5K/5CK/3D/3K)
B Pierścień ustawiania ostrości
C Pierścień zoomu
D Skala ogniskowej
E Znacznik ogniskowej
F Styki obiektywu*
* Nie dotykać bezpośrednio tego elementu.
Wyszukiwanie
Menu
G Znacznik mocowania obiektywu
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
A Znacznik osłony przeciwodblaskowej
Indeks
E16 mm F2.8 (w zestawie z modelem NEX-5A/5CA/3A)
A Znacznik konwertera*
B Pierścień ustawiania ostrości
C Styki obiektywu**
D Znacznik mocowania obiektywu
* Konwerter sprzedawany jest oddzielnie.
** Nie dotykać bezpośrednio tego elementu.
14PL
Wyświetlane na ekranie symbole sygnalizują stan, w jakim znajduje się aparat.
Wyświetlane na ekranie informacje można zmieniać przy użyciu pokrętła
regulacyjnego DISP (Wyświetlane dane) (strona 30).
A
Wskaźnik
Znaczenie
Tryb fotografowania
PASM
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Fotografowanie
Spis treści
Wykaz symboli wyświetlanych na
ekranie
Wybór sceny
Ekran graficzny
Jakość obrazu zdjęć
100
Liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć
Rozmiar obrazu
filmów
Nagrywanie filmów
Indeks
RAW RAW+J
FINE STD
Wyszukiwanie
Menu
Rozmiar obrazu/
Format obrazu zdjęć
Karta pamięci/
Przekazywanie danych
123Min
Odtwarzanie
100%
Dostępny czas
nagrywania filmów
Stan naładowania
akumulatora
Symbole
rozpoznanego ujęcia
Ładowanie lampy
błyskowej
Wspomaganie AF
Nagrywanie filmów
bez dźwięku
Ciąg dalszy r
15PL
Znaczenie
Wskaźnik
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu
SteadyShot
Pojawia się, gdy
funkcja HDR nie
zadziałała w przypadku
danego zdjęcia.
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem
Histogram
101-0012
D
Wskaźnik
Znaczenie
Tryb błysku /Redukcja
efektu czerwonych
oczu
Numer odtwarzanego
folderu – pliku
Tryb pracy
Zlecenie wydruku i
liczba odbitek
Tryb ostrości
B
Wskaźnik
Znaczenie
Menu z
Tryb
Przyciski
programowalne
±0.0
Korekcja błysku
Tryb pomiaru
Tryb pola ostrości
Wykrywanie twarzy
C
Znaczenie
z
Stan ustawienia
ostrości
1/125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Wartość przysłony
ISO400
Czułość ISO
±0.0
±0.0
Pomiar ręczny
Kompensacja ekspozycji
Indeks
fotograf.
Wskaz.
dot. fot. z
Wskaźnik
Wyszukiwanie
Menu
Chroń
1
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Plik bazy danych
przepełniony/Błąd
pliku bazy danych
Znaczenie
Spis treści
Wskaźnik
Zdjęcie z uśmiechem
ISO
AWB
Balans bieli
7500K G9
Strefa twórcza
Wskaźnik czasu
otwarcia migawki
Wskaźnik przysłony
NAGR. 0:12
Czas nagrywania filmu
(m:s)
2010-1-1
9:30AM
Data/godzina
zarejestrowania zdjęcia
12/12
Numer zdjęcia/liczba zdjęć
zapisanych danego dnia lub
w wybranym folderze
DRO/Auto HDR
Wskaźnik czułości
wykrywania uśmiechu
16PL
Podstawowa obs³uga
Pokrętło regulacyjne i przyciski programowalne
służą do uruchamiania różnych funkcji aparatu.
Spis treści
Korzystanie z pokrętła regulacyjnego
i przycisków programowalnych
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Pokrętło
regulacyjne
Pokrętło regulacyjne
Indeks
W przypadku fotografowania do pokrętła regulacyjnego przypisane są funkcje
DISP (Wyświetlane dane), (Tryb błysku),
(Kompens.eksp.) i
(Tryb
pracy). Podczas odtwarzania do pokrętła regulacyjnego przypisane są funkcje
DISP (Wyświetlane dane) i
(Indeks obrazów).
Obracanie pokrętłem regulacyjnym lub naciskanie jego prawej/lewej/górnej/
dolnej sekcji zgodnie z informacją wyświetlaną na ekranie pozwala wybierać
ustawiane parametry. Zatwierdzenie wyboru odbywa się przez naciśnięcie
środkowej sekcji pokrętła regulacyjnego.
Wyszukiwanie
Menu
Przyciski
programowalne
Strzałka oznacza, że pokrętło regulacyjne
można obrócić.
Po wyświetleniu odpowiednich opcji na
ekranie można je przeglądać obracając
pokrętłem regulacyjnym lub naciskając
jego górną/dolną/lewą/prawą sekcję.
Naciśnięcie sekcji środkowej zatwierdza
wybór.
17PL
Ciąg dalszy r
C
B
W takim przypadku przycisk
programowalny A działa jak
przycisk [Menu], a przycisk
programowalny B jak przycisk
[Wskaz. dot. fot.]. Przycisk
programowalny C działa jak
przycisk [Tryb fotograf.].
Wyszukiwanie
Menu
A
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Przyciski programowalne pełnią różne funkcje w zależności od kontekstu ich
użycia.
Na ekranie wyświetlane są role (funkcje) przypisane poszczególnym przyciskom
programowalnym.
W celu użycia funkcji podanej w górnym prawym rogu ekranu należy nacisnąć
przycisk programowalny A. W celu użycia funkcji podanej w dolnym prawym
rogu ekranu należy nacisnąć przycisk programowalny B. W celu użycia funkcji
podanej w środku należy nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego
(przycisk programowalny C).
W niniejszej instrukcji przyciski programowalne są identyfikowane za pomocą
ikony lub funkcji wyświetlanej na ekranie.
Spis treści
Przyciski programowalne
Indeks
18PL
Użytkownik ma możliwość konfigurowania podstawowych ustawień aparatu jako
całości, albo wykonywania takich funkcji jak fotografowanie, odtwarzanie, czy też
innych operacji.
Spis treści
Wyszukiwanie Menu
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 Nacisnąć [Menu].
[Menu]
Pokrętło regulacyjne
Indeks
3 Postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, wybrać
odpowiedni element, po czym nacisnąć
środkową sekcję pokrętła
regulacyjnego, aby zatwierdzić wybór.
Wyszukiwanie
Menu
2 Właściwy element wybiera się
korzystając z górnej/dolnej/lewej/
prawej sekcji pokrętła regulacyjnego, a
wybór zatwierdza się naciśnięciem
sekcji środkowej.
Tryb fotograf.
Umożliwia wybór trybu fotografowania, na przykład tryb ekspozycji,
panoramiczny, Wybór sceny.
Inteligentna auto
W aparacie przeprowadzana jest ocena obiektu i
wprowadzane są optymalne ustawienia. Tryb ten
umożliwia automatyczne fotografowanie przy
odpowiednich ustawieniach.
Wybór sceny
Zdjęcia są wykonywane przy zadanych wcześniej
ustawieniach dobranych do obiektu lub warunków.
Korekcja drgań
Redukcja drgań aparatu podczas robienia zdjęć w
pomieszczeniu przy słabym oświetleniu lub
fotografowania w trybie teleobiektywu.
Rozległa panorama
Fotografowanie w trybie panoramicznym.
Ekspozycji ręcznej
Możliwa regulacja przysłony oraz czasu otwarcia
migawki.
Priorytet migawki
Możliwa regulacja czasu otwarcia migawki w celu
utrwalenia ruchu obiektu.
19PL
Ciąg dalszy r
Możliwa regulacja głębi ostrości lub rozmycie tła.
Program Auto
Automatyczne fotografowanie z doborem
niestandardowych ustawień za wyjątkiem ekspozycji
(czasu otwarcia migawki i przysłony).
Spis treści
Priorytet przysłony
Aparat
Wybór trybu pracy typu zdjęcia seryjne,
samowyzwalacz, czy bracketing.
Tryb błysku
Wybór sposobu wyzwalania błysku.
Wybór AF/MF
Wybór automatycznego lub ręcznego trybu ustawiania
ostrości.
Wybór obszaru ostrości.
Tryb autofokusa
Wybór metody automatycznego ustawiania ostrości.
Dokładny zoom cyfr.
Ustawianie zoomu cyfrowego w przypadku używania
obiektywu jednoogniskowego.
Wykrywanie twarzy
Automatyczne rozpoznawanie twarzy osób i dobór do
nich odpowiednich ustawień ostrości i ekspozycji.
Zdjęcie z uśmiechem
Po każdorazowym wykryciu uśmiechu w aparacie
zostaje automatycznie wyzwolona migawka.
Wykryw. uśmiechu
Ustawianie czułości wykrywania uśmiechów za pomocą
funkcji Zdjęcie z uśmiechem.
Kierunek panoramy
Wybór kierunku kadrowania podczas robienia zdjęć
panoramicznych.
Wskaz. dot. fotograf.
Dostęp do wszystkich wskazówek dotyczących
fotografowania.
Wyświetlane
dane dane)
DISP (Wyświetlane
Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie
fotografowania.
Indeks
Obszar autofokusa
Wyszukiwanie
Menu
Tryb pracy
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Ustawianie funkcji fotografowania typu zdjęcia seryjne, samowyzwalacz, czy
lampa błyskowa.
Rozm. Obrazu
Umożliwia ustawianie rozmiaru i formatu obrazu.
Zdjęcie
Rozm. Obrazu
Wybór rozmiaru obrazu.
Format obrazu
Wybór formatu obrazu.
Jakość
Wybór formatu kompresji.
Panorama
Rozm. Obrazu
Wybór rozmiaru obrazu.
Film
Format pliku (NEX-5/5C)
Wybór formatu zapisu filmów, AVCHD lub MP4.
Rozm. Obrazu
Wybór rozmiaru obrazu.
20PL
Ciąg dalszy r
Umożliwia wprowadzanie ustawień jasności, np. tryb pomiaru, oraz ustawień
kolorów, np. balans bieli.
Kompens.eksp.
Do kompensacji jasności całego obrazu.
Ustawianie czułości ISO.
Balans bieli
Dostosowanie kolorystyki do warunków oświetlenia.
Tryb pomiaru
Wybór sposobu pomiaru jasności.
Korekcja błysku
Regulacja mocy błysku lampy.
DRO/Auto HDR
Automatyczna korekta jasności lub kontrastu.
Strefa twórcza
Wybór metody przetwarzania obrazu.
Wyszukiwanie
Menu
Odtwarzanie
Umożliwia ustawianie funkcji odtwarzania.
Kasuj
Usuwanie obrazów.
Pokaz zdjęć
Automatyczne odtwarzanie obrazów.
Wybór zdjęcia lub filmu do odtworzenia.
Indeks obrazów
Wybór liczby obrazów wyświetlanych na ekranie
indeksu.
Wybierz katalog
Wybór folderu ze zdjęciami do odtwarzania.
Wybierz datę
Wybór daty filmów do odtwarzania.
Obróć
Obracanie zdjęć.
Chroń
Ochrona lub anulowanie ochrony obrazów.
Indeks
Wybierz zdjęcie/film
Powiększ
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
ISO
Spis treści
Jasność/Kolor
Powiększanie obrazu.
Nastaw. głośności
Ustawianie poziomu głośności filmów.
Określ wydruk
Wybór zdjęć do wydruku lub wprowadzanie ustawień
drukowania.
Podczas
odtwarzania
Wyświetlane
dane
Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie
odtwarzania.
Ustawienia
Umożliwia wprowadzanie bardziej szczegółowych ustawień fotografowania lub
zmianę ustawień aparatu.
Nastawienia nagryw
Wspomaganie AF
Ustawianie Wspomagania AF przy automatycznym
ustawianiu ostrości w słabo oświetlonych miejscach.
Red.czerw.oczu
Przed zrobieniem zdjęcia z użyciem lampy błyskowej
uruchamiany jest błysk wstępny eliminujący efekt
czerwonych oczu.
21PL
Ciąg dalszy r
Włączanie linii siatki pomocnych przy komponowaniu
kadru.
Histogram
Wyświetlanie histogramu rozkładu luminancji.
Wspomaganie MF
Wyświetlanie powiększonego obrazu w przypadku
ręcznego ustawiania ostrości.
Przestrzeń barw
Zmiana zakresu odtwarzanych barw.
SteadyShot
Ustawianie kompensacji drgań aparatu.
Wyzw.bez obiek.
Ustawianie, czy w przypadku braku obiektywu
migawka ma być wyzwalana, czy nie.
Red.sz.dł.naśw.
Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów przy
fotografowaniu z długim czasem ekspozycji.
Red.sz.wys.ISO
Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów przy
fotografowaniu z wysoką czułością ISO.
Nagr. dźwięku filmu
Ustawianie dźwięku przy nagrywaniu filmów.
Główne nastawienia
Brzęczyk
Wybór sygnału dźwiękowego generowanego podczas
obsługi aparatu.
Wybór języka używanego na ekranie.
Ust.daty/czasu
Ustawianie daty i godziny.
Nastawia region
Wybór regionu, w którym aparat będzie używany.
Ekran Pomocy
Włączanie i wyłączanie ekranu pomocy.
Oszcz.energii
Ustawianie czasu, po którym aparat przełączany jest do
trybu oszczędzania energii.
Jasność LCD
Ustawianie jasności monitora LCD.
Kolor wyświetl.
Wybór koloru monitora LCD.
Szeroki obraz
Wybór metody wyświetlania szerokich obrazów.
Wyświetl.odtw.
Wybór sposobu wyświetlania obrazów w pionie.
STER.PRZEZ HDMI
Włączanie lub wyłączanie obsługi aparatu z poziomu
pilota telewizora zgodnego z systemem „BRAVIA”
Sync.
Połączenie USB
Wybór sposobu realizacji połączenia USB.
Czyszczenie
Możliwość oczyszczenia przetwornika obrazu.
Wersja
Wyświetlanie wersji aparatu i obiektywu.
Tryb demonstracyjny
Określanie, czy pokaz z filmami ma być wyświetlany,
czy nie.
Nast.domyślne
Przywracanie w aparacie ustawień fabrycznych.
Indeks
Język:
Wyszukiwanie
Menu
Linia siatki
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Ustawianie czasu wyświetlania zdjęcia po jego
wykonaniu.
Spis treści
Auto podgląd
Karta pamięci — narzędzie
Formatuj
Formatowanie karty pamięci.
Numer pliku
Wybór sposobu przydzielania obrazom numerów
plików.
Nazwa katalogu
Wybór formatu nazwy folderu.
22PL
Ciąg dalszy r
Wybór folderu zapisu.
Nowy katalog
Tworzenie nowego folderu.
Odz. bazę dan. obr.
Naprawa pliku bazy danych obrazów, gdy chodzi o
filmy, w przypadku stwierdzenia niezgodności.
Wyś. miej. na karcie*
Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów
oraz liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci.
Spis treści
Wybierz kat. fotograf.
Ustawienia Eye-Fi**
Włączanie funkcji przesyłania danych aparatu w
przypadku użycia karty Eye-Fi.
* Opcja ta pojawia się po włożeniu do aparatu karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży).
** Pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi (oddzielnie w sprzedaży). Modele NEX-5C nie
są wyposażone w tę funkcję.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Ustaw. przesyłania
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
23PL
W tym rozdziale opisano sposoby rejestrowania zdjęć i filmów przy ustawieniach
obowiązujących w momencie zakupu aparatu.
W celu doboru właściwych ustawień aparat dokonuje odpowiedniej oceny
sytuacji.
Zaczyna działać funkcja Rozpoznawanie ujęcia.
2 Aby zrobić zdjęcie, wystarczy nacisnąć spust migawki.
W przypadku rejestrowania filmów naciśnięcie przycisku MOVIE
uruchamia nagrywanie.
Ponowne naciśnięcie przycisku MOVIE kończy operację nagrywania.
Funkcja Rozpoznawanie ujęcia umożliwia automatyczne
rozpoznawanie warunków i rejestrowanie zdjęć bądź
filmów przy odpowiednich ustawieniach.
Indeks
z Rozpoznawanie ujęcia - informacje
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
• Kąt widzenia w przypadku filmów jest węższy niż w przypadku zdjęć. Po naciśnięciu przycisku
MOVIE na ekranie aparatu wyświetlany jest pusty kadr pokazujący faktyczny obszar, który
będzie rejestrowany. Kadr filmów można sprawdzić wybierając kolejno: [Menu] t [Ustawienia]
t [Linia siatki] t [WŁ.].
• Filmy w formacie AVCHD można nagrywać w sposób ciągły do 29 minut (tylko model NEX-5/
5C), a filmy w formacie MP4 - do 29 minut lub 2 GB. Czas nagrywania zależy od temperatury
otoczenia i od warunków nagrywania.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 Wyregulować kąt monitora LCD i chwycić aparat.
Spis treści
Rejestrowanie zdjęć i filmów
Symbol rozpoznanego ujęcia i
pomoc
• Aparat rozpoznaje następujące ujęcia: (Nocny widok),
(Noc.wid.-statyw),
(Nocny portret),
(Pod światło),
(Portret pod światło),
(Portret),
(Krajobraz) lub
(Makro). Po rozpoznaniu ujęcia na monitorze LCD
wyświetlany jest odpowiadający mu symbol oraz informacje pomocnicze.
24PL
Ciąg dalszy r
problemy z ustawieniem ostrości
Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na
obiekcie, wskaźnik ostrości miga. Należy zmienić
kompozycję w kadrze lub ustawienie ostrości.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wskaźnik ostrości
Wskaźnik ostrości Stan
z podświetlony
Ostrość zablokowana.
Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając za
poruszającym się obiektem.
podświetlony
Trwa ustawianie ostrości.
Nie można ustawić ostrości.
• W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy z ustawieniem ostrości:
Jest ciemno i obiekt znajduje się daleko.
Słaby kontrast między obiektem a tłem.
Obiekt znajduje się za szybą.
Obiekt szybko się porusza.
Obiekt odbija światło, na przykład lustro, lub ma błyszczące powierzchnie.
Obiekt połyskuje.
Obiekt jest oświetlony od tyłu.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
Wyszukiwanie
Menu
podświetlony
z miga
Spis treści
z W przypadku fotografowania obiektu stwarzającego
Sterowanie rozmyciem tła
Funkcja
(Inteligentna auto) umożliwia łatwe rozmycie tła, co pozwala
uwydatnić obiekt.
Efekt rozmycia można sprawdzić na monitorze LCD.
1 Nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego.
2 Uzyskać odpowiedni poziom rozmycia obracając pokrętłem
regulacyjnym.
: Obrót w górę poprawia ostrość
: Obrót w dół zwiększa rozmycie
Aby przywrócić pierwotny stan, wystarczy nacisnąć przycisk [Wstecz].
25PL
Ciąg dalszy r
• Przesunąć się bliżej obiektu.
• Zwiększyć odległość między obiektem a tłem.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
z Aby uzyskać lepszy efekt funkcji Nieo. tło, należy:
Spis treści
Uwagi
• Przy włączonej funkcji Rozpoznawanie ujęcia aparat przeprowadza analizę danego ujęcia po
naciśnięciu środkowej sekcji pokrętła regulacyjnego i wykorzystuje je jako rozpoznane ujęcie.
• Dostępny zakres rozmycia zależy od używanego obiektywu.
• Przy pewnych odległościach od obiektu i w przypadku niektórych obiektywów efekt rozmycia
może być niezauważalny.
• Funkcja Sterowanie rozmyciem tła nie działa po podłączeniu obiektywu z mocowaniem A.
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
26PL
Zarejestrowane obrazy można odtworzyć. Zdjęcia i filmy są wyświetlane na
różnych ekranach. Nie można wyświetlać zdjęć i filmów na tym samym ekranie.
1 Nacisnąć przycisk
(Odtwarzania).
Spis treści
Odtwarzanie obrazów
2 Pokrętłem regulacyjnym wybrać obraz.
Podczas odtwarzania filmów
Obsługa pokrętła regulacyjnego
Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
Nacisnąć środkową sekcję.
Przewijanie do przodu
Nacisnąć prawą sekcję lub obrócić w
prawo.
Nacisnąć lewą sekcję lub obrócić w lewo.
Odtwarzanie w przód w zwolnionym
tempie (tylko modele NEX-5/5C)
Obrócić w prawo w trybie pauzy.
Odtwarzanie w tył w zwolnionym tempie
(tylko modele NEX-5/5C)
Obrócić w lewo w trybie pauzy.
Regulacja poziomu głośności
Nacisnąć dolną sekcję t górna/dolna
sekcja.
Indeks
Uwaga
• Obrazy panoramiczne zarejestrowane z poziomu innych urządzeń mogą być odtwarzane
nieprawidłowo.
Wyszukiwanie
Menu
Przewijanie do tyłu
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
3 W celu odtworzenia obrazów lub filmów panoramicznych należy
nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego.
z Przełączanie pomiędzy zdjęciem a filmem
Na ekranie indeksu obrazów można zmienić rodzaj
wyświetlanych obrazów zaznaczając
(zdjęcie) lub
(film) z lewej strony ekranu, po czym naciskając
środkową sekcję pokrętła regulacyjnego.
27PL
Ciąg dalszy r
Wybrany fragment zdjęcia można powiększyć w trakcie wyświetlania, aby go
dokładniej obejrzeć. Można w ten sposób wygodnie sprawdzić ostrość
zarejestrowanego zdjęcia. Wyświetlane zdjęcia można powiększać z poziomu
Menu (strona 88).
2 Zmienić skalę obracając pokrętłem regulacyjnym.
3 Wybrać fragment, który ma być powiększony, naciskając górną/dolną/
prawą/lewą sekcję pokrętła regulacyjnego.
4 Aby anulować odtwarzanie w powiększeniu, należy nacisnąć [Wyjdź].
z Zakres skalowania
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
• Z funkcji odtwarzania w powiększeniu nie można korzystać w przypadku filmów.
• Aby wyświetlić w powiększeniu zdjęcia panoramiczne, najpierw należy wstrzymać odtwarzanie, a
następnie nacisnąć [Powiększ].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 Wyświetlić zdjęcie, które ma być powiększone, a następnie nacisnąć
środkową sekcję pokrętła regulacyjnego [Powiększ].
Spis treści
Odtwarzanie w powiększeniu
Zakres skalowania jest następujący:
Zakres skalowania
L
ok. ×1,1 – ×13
M
ok. ×1,1 – ×10
S
ok. ×1,1 – ×6,7
Indeks
Rozmiar obrazu
28PL
Spis treści
Usuwanie obrazów
Wyświetlany obraz można usunąć.
1 Wyświetlić obraz, który ma być usunięty,
a następnie nacisnąć [Kasuj].
[Anuluj]
Aby przerwać operację, wystarczy nacisnąć
[Anuluj].
[OK]
[Kasuj]
z Usuwanie grupy obrazów
Wybrać kolejno [Menu] t [Odtwarzanie] t [Kasuj], aby zaznaczyć i usunąć
jednocześnie kilka wybranych obrazów.
Wyszukiwanie
Menu
Uwaga
• Nie można usuwać obrazów chronionych.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 W celu zatwierdzenia nacisnąć środkową
sekcję pokrętła regulacyjnego [OK].
Indeks
29PL
Korzystanie z funkcji przy u¿yciu pokrêt³a regulacyjnego
Spis treści
DISP (Wyświetlane dane)
Korzystając z pokrętła regulacyjnego:
1 Naciskając kilkakrotnie DISP (Wyświetlane dane) na pokrętle
regulacyjnym, wybrać właściwy tryb.
1 Podczas fotografowania lub filmowania: [Menu] t [Aparat] t
[Wyświetlane dane].
Podczas odtwarzania: [Menu] t [Odtwarzanie] t [Wyświetlane dane].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Z poziomu menu:
2 Wybrać odpowiedni tryb obracając pokrętłem regulacyjnym.
Wyszukiwanie
Menu
Podczas fotografowania lub filmowania
Wyświetlane są podstawowe
informacje dotyczące fotografowania
lub filmowania.
Czas otwarcia migawki i wartość
przysłony przedstawiane są w postaci
graficznej, za wyjątkiem przypadku
gdy [Tryb fotograf.] jest ustawiony na
[Inteligentna auto] lub [Rozległa
panorama].
Wyśw. inn. inf.
Podawane są informacje dotyczące
zapisu.
Brak informacji
Informacje dotyczące zapisu nie są
wyświetlane.
Indeks
Wyśw. inf. pod.
30PL
Ciąg dalszy r
Histogram
Oprócz informacji dotyczących zapisu,
w postaci graficznej wyświetlany jest
rozkład luminancji.
Brak informacji
Informacje dotyczące zapisu nie są
wyświetlane.
Wyszukiwanie
Menu
Podawane są informacje dotyczące
zapisu.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wyśw. inn. inf.
Spis treści
Podczas odtwarzania
Uwaga
Indeks
• Histogram nie jest wyświetlany w następujących trybach odtwarzania:
– Film
– Panorama
– Pokaz zdjęć
z Co to jest histogram?
Histogram to sposób prezentacji rozkładu luminancji informujący o tym, ile pikseli o
określonej jasności znajduje się na danym zdjęciu. W przypadku jaśniejszego obrazu
następuje przesunięcie całego histogramu w prawą stronę, a w przypadku
ciemniejszego obrazu - w lewą stronę.
Lampa
R (czerwony) Luminancja • Podczas wyświetlania zdjęcia obszary o wysokiej
lub niskiej tonacji migają na ekranie histogramu
(ostrzeżenie o granicy luminancji).
G (zielony) B (niebieski)
31PL
Przy słabym oświetleniu lampa błyskowa pozwala
uzyskać jasne, nieporuszone zdjęcia obiektów.
Fotografując pod słońce, można użyć lampy
błyskowej do rozjaśnienia obiektu oświetlonego od
tyłu.
2
(Tryb błysku) na pokrętle regulacyjnym t wybrany tryb.
Albo [Menu] t [Aparat] t [Tryb błysku] t wybrany tryb.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 Zamocować lampę błyskową.
Spis treści
Tryb błysku
3 Gdy lampa błyskowa będzie używana, należy ją podnieść.
(Auto błysk)
Błysk nie jest wyzwalany nawet po podniesieniu lampy
błyskowej.
Błyska, gdy jest ciemno lub pod światło.
(Bł.wypełniający) Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Bł. zamykający) Błyska tuż przed zakończeniem ekspozycji przy każdorazowym
wyzwoleniu migawki. Błysk zamykający pozwala uzyskać
naturalne zdjęcie śladu poruszającego się obiektu, np. jadącego
roweru lub idącej osoby.
Indeks
(Synch.dł.czas.) Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
Fotografowanie w trybie synchronizacji z długimi czasami
otwarcia migawki umożliwia uchwycenie wyraźnego obrazu
zarówno obiektu, jak i tła dzięki zastosowaniu dłuższego czasu
otwarcia migawki.
Wyszukiwanie
Menu
(Lampa błys.
wył.)
Uwagi
• Ustawienie domyślne zależy od trybu fotografowania.
• Dostępny tryb lampy błyskowej zależy od trybu fotografowania.
• Z lampy błyskowej nie można korzystać podczas nagrywania filmów.
z Wskazówki dotyczące fotografowania z użyciem
lampy błyskowej
• Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw może zasłaniać światło lampy błyskowej.
Gdy używana jest lampa błyskowa, należy zdjąć z obiektywu osłonę
przeciwodblaskową.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, obiekt należy fotografować z odległości co
najmniej 1 m.
• W przypadku fotografowania obiektu pod światło należy wybrać ustawienie
[Bł.wypełniający]. Lampa błyskowa będzie uruchamiana nawet przy jasnym
oświetleniu naturalnym, rozjaśniając twarze na zdjęciach.
32PL
Istnieje możliwość regulacji ekspozycji co 1/3 EV w zakresie –2,0 EV do +2,0 EV.
1
(Kompens.eksp.) na pokrętle regulacyjnym t wybrana wartość.
Albo [Menu] t [Jasność/Kolor] t [Kompens.eksp.] t wybrana
wartość.
Prześwietlenie = za dużo światła
Białawe zdjęcie
Przesunąć [Kompens.eksp.] w kierunku –.
Prawidłowa ekspozycja
M
Indeks
m
Wyszukiwanie
Menu
z Zmiana ekspozycji w celu uzyskania lepszych zdjęć
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Uwagi
• Z funkcji [Kompens.eksp.] nie można korzystać w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Ekspozycji ręcznej]
• W przypadku fotografowania obiektu przy bardzo mocnym lub bardzo słabym oświetleniu, albo
podczas korzystania z lampy błyskowej, może nie udać się uzyskać zadowalających efektów.
Spis treści
Kompens.eksp.
Przesunąć [Kompens.eksp.] w kierunku +.
Niedoświetlenie = za mało światła
Zdjęcie ciemne
• Aby uzyskać jaśniejszą tonację fotografowanych obiektów, należy przesunąć
ustawienie kompensacji ekspozycji w stronę znaku +.
Aby uzyskać bardziej apetyczny wygląd potraw na zdjęciach, należy je bardziej
rozjaśenić niż zwykle i spróbować zastosować białe tło.
• W przypadku zdjęć błękitnego nieba, przesunięcie ustawienia kompensacji
ekspozycji w stronę znaku– pozwala uzyskać żywe kolory nieba.
33PL
Istnieje możliwość ustawienia trybu zdjęć seryjnych, samowyzwalacza lub
bracketingu.
1
Spis treści
Tryb pracy
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t wybrany tryb.
Albo [Menu] t [Aparat] t [Tryb pracy] t wybrany tryb.
(Zdj. seryjne)
(Zdj.ser.pier.czas.)
Po naciśnięciu spustu migawki aż do momentu jego
zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne (strona 35).
Po naciśnięciu spustu migawki aż do momentu jego
zwolnienia wykonywane są szybkie zdjęcia seryjne
(strona 36). Ustawienia ostrości i jasności dla pierwszego
zdjęcia są wykorzystywane przy wykonywaniu kolejnych
zdjęć.
Zdjęcie wykonywane jest po upływie dziesięciu lub dwóch
sekund (strona 37).
Po upływie dziesięciu sekund wykonywane są zdjęcia
seryjne (strona 38).
(Bracket:
Seryjne)
Wykonywane są kolejno trzy zdjęcia przy różnych
poziomach ekspozycji (strona 39).
(Pilot) (NEX-5/5C) Możliwość korzystania z pilota bezprzewodowego
RMT-DSLR1 (oddzielnie w sprzedaży) (strona 40).
Indeks
(Samowyzw.
(ser.))
Wyszukiwanie
Menu
(Samowyzw)
Wykonywane jest pojedyncze zdjęcie. Zwykły tryb
fotografowania.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
(Zdj.pojedyncze)
Uwaga
• Ustawienia tego nie można zmienić podczas korzystania z następujących funkcji:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Auto HDR]
34PL
Korzystanie z funkcji w menu
Po naciśnięciu spustu migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są
zdjęcia seryjne.
1
Spis treści
Zdj. seryjne
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Zdj. seryjne].
Albo [Menu] t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Zdj. seryjne].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Uwaga
• Z funkcji [Zdj. seryjne] nie można korzystać w następujących trybach:
– [Wybór sceny], za wyjątkiem [Sporty]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Zdjęcie z uśmiechem]
– [Auto HDR]
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
35PL
Po naciśnięciu spustu migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są
zdjęcia seryjne z większą częstotliwością niż w przypadku trybu [Zdj. seryjne].
1
Spis treści
Zdj.ser.pier.czas.
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Zdj.ser.pier.czas.].
Albo [Menu] t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Zdj.ser.pier.czas.].
Wyszukiwanie
Menu
• Z funkcji [Zdj.ser.pier.czas.] nie można korzystać w następujących trybach:
– [Wybór sceny], za wyjątkiem [Sporty]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Zdjęcie z uśmiechem]
– [Auto HDR]
• Ustawienia ostrości i jasności dla pierwszego zdjęcia są wykorzystywane przy wykonywaniu
kolejnych zdjęć.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Uwagi
Indeks
36PL
1
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Samowyzw].
Albo [Menu] t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Samowyzw].
Spis treści
Samowyzw
2 [Opcja] t wybrany tryb.
Ustawianie 2-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza.
Pozwala ono zredukować drgania aparatu spowodowane
naciśnięciem spustu migawki.
Uwaga
• Z funkcji [Samowyzw] nie można korzystać w następujących trybach:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Zdjęcie z uśmiechem]
– [Auto HDR]
Wyszukiwanie
Menu
(Samowyzwalacz:
2 s)
Ustawianie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza.
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka
samowyzwalacza i do momentu zadziałania migawki będzie
rozlegać się sygnał dźwiękowy.
Aby anulować ustawienie timera, należy na pokrętle
regulacyjnym nacisnąć
(Samowyzw).
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
(Samowyzwalacz:
10 s)
Indeks
37PL
Po upływie dziesięciu sekund wykonywana jest seria zadanej liczby zdjęć. Z grupy
zrobionych zdjęć można potem wybrać najlepsze.
1
Spis treści
Samowyzw. (ser.)
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Samowyzw. (ser.)].
Albo [Menu] t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Samowyzw. (ser.)].
Uwaga
Indeks
• Z funkcji [Samowyzw. (ser.)] nie można korzystać w następujących trybach:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Zdjęcie z uśmiechem]
– [Auto HDR]
Wyszukiwanie
Menu
(Samowyzw.
Po upływie dziesięciu sekund wykonywana jest seria
(ser.): 10 s, 3 zdjęcia) trzech lub pięciu zdjęć.
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka
(Samowyzw.
samowyzwalacza i do momentu zadziałania migawki
(ser.): 10 s, 5 zdjęć)
będzie rozlegać się sygnał dźwiękowy.
Aby anulować ustawienie timera, należy na pokrętle
regulacyjnym nacisnąć
(Samowyzw).
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 [Opcja] t wybrany tryb.
38PL
Wykonywane są trzy zdjęcia przy automatycznym przesunięciu ekspozycji od
podstawowej do ciemniejszej, a następnie do jaśniejszej. Nacisnąć i przytrzymać
spust migawki do momentu zakończenia operacji rejestrowania w trybie
bracketingu.
Po zarejestrowaniu można wybrać optymalne zdjęcie.
Spis treści
Bracket: Seryjne
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Bracket: Seryjne].
Albo [Menu] t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Bracket: Seryjne].
2 [Opcja] t wybrany tryb.
(Bracket:
Seryjne: 0,3 EV)
Zdjęcia są wykonywane zgodnie z ustawioną wartością
odchylenia (kroku) od ekspozycji podstawowej.
Wyszukiwanie
Menu
1
(Bracket:
Seryjne: 0,7 EV)
Indeks
Uwagi
• Z funkcji [Bracket: Seryjne] nie można korzystać w następujących trybach:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Zdjęcie z uśmiechem]
– [Auto HDR]
• Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.
• W trybie [Ekspozycji ręcznej] przesunięcie ekspozycji realizowane jest przez zmianę czasu
otwarcia migawki.
• W przypadku regulacji ekspozycji jej zmiana następuje w oparciu o skompensowaną wartość.
39PL
Istnieje możliwość fotografowania z wykorzystaniem przycisków SHUTTER i
2SEC (wyzwolenie migawki z dwusekundowym opóźnieniem) na pilocie
bezprzewodowym RMT-DSLR1 (oddzielnie w sprzedaży). Należy również
zapoznać się z instrukcją obsługi pilota bezprzewodowego.
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Pilot].
Albo [Menu] t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Pilot].
2 Należy ustawić ostrość na obiekcie, skierować nadajnik pilota
bezprzewodowego w stronę czujnika zdalnego sterowania i wykonać
zdjęcie.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1
Spis treści
Pilot (NEX-5/5C)
Uwagi
Wyszukiwanie
Menu
• Z funkcji [Pilot] nie można korzystać w następujących trybach:
– Nagrywanie filmów
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Auto HDR]
• Obiektyw lub osłona mogą zakrywać czujnik zdalnego sterowania uniemożliwiając odbieranie
sygnałów świetnych z pilota. Używać pilota z takiego miejsca, z którego sygnał świetlny może bez
przeszkód dotrzeć do czujnika zdalnego sterowania.
Indeks
40PL
Jednoczesne wyświetlanie kilku obrazów.
1 Nacisnąć przycisk
2 Nacisnąć
(Odtwarzanie), aby włączyć tryb odtwarzania.
Spis treści
Indeks obrazów
(Indeks obrazów) na pokrętle regulacyjnym.
3 Aby wrócić do trybu odtwarzania pojedynczego obrazu, wystarczy
zaznaczyć wybrany obraz, po czym nacisnąć środkową sekcję pokrętła
regulacyjnego.
Na ekranie indeksu obrazów można zmienić rodzaj
wyświetlanych obrazów zaznaczając
(zdjęcie) lub
(film) z lewej strony ekranu, po czym naciskając
środkową sekcję pokrętła regulacyjnego.
Zdjęć i filmów nie można wyświetlać na tym samym
ekranie indeksu.
Wyszukiwanie
Menu
z Przełączanie pomiędzy zdjęciem a filmem
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Pojawi się indeks sześciu zdjęć.
Można go zmienić na indeks z 12 obrazami; [Menu] t [Odtwarzanie] t [Indeks
obrazów].
Indeks
41PL
W aparacie przeprowadzana jest analiza obiektu, która umożliwia fotografowanie
z optymalnymi ustawieniami.
Spis treści
Inteligentna auto
1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Inteligentna
auto].
Po rozpoznaniu ujęcia przez aparat na ekranie
pojawi się symbol rozpoznanego ujęcia i pomoc.
Aparat rozpoznaje ujęcia: (Nocny widok),
(Noc.wid.-statyw),
(Nocny portret),
(Pod
światło),
(Portret pod światło),
(Portret),
(Krajobraz) lub
(Makro).
Symbol rozpoznanego ujęcia i pomoc
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
• [Tryb błysku] ustawiono na [Auto błysk] lub [Lampa błys. wył.].
• Zdjęcia można robić, nawet jeśli aparat nie rozpoznał ujęcia.
• Przy funkcji [Wykrywanie twarzy] ustawionej na [WYŁ.] nie będą rozpoznawane ujęcia [Portret],
[Portret pod światło] i [Nocny portret].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 Skierować aparat na obiekt.
z Łatwe uzyskiwanie nieostrego tła
Indeks
Podczas rejestrowania obrazów z użyciem funkcji
Inteligentna auto istnieje możliwość rozmycia tła. W
tym celu należy nacisnąć środkową sekcję pokrętła
regulacyjnego i obrócić nim.
Przy włączonej funkcji Rozpoznawanie ujęcia aparat
przeprowadza analizę danego ujęcia po naciśnięciu
środkowej sekcji pokrętła regulacyjnego i
wykorzystuje je jako rozpoznane ujęcie.
42PL
Ciąg dalszy r
problemy z ustawieniem ostrości
Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na
obiekcie, wskaźnik ostrości miga. Należy zmienić
kompozycję w kadrze lub ustawienie ostrości.
Wskaźnik ostrości Stan
z podświetlony
Ostrość zablokowana.
Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając za
poruszającym się obiektem.
podświetlony
Trwa ustawianie ostrości.
z miga
Nie można ustawić ostrości.
• W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy z ustawieniem ostrości:
Jest ciemno i obiekt znajduje się daleko.
Słaby kontrast między obiektem a tłem.
Obiekt znajduje się za szybą.
Obiekt szybko się porusza.
Obiekt odbija światło, na przykład lustro, lub ma błyszczące powierzchnie.
Obiekt połyskuje.
Obiekt jest oświetlony od tyłu.
Indeks
–
–
–
–
–
–
–
Wyszukiwanie
Menu
podświetlony
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wskaźnik ostrości
Spis treści
z W przypadku fotografowania obiektu stwarzającego
43PL
Istnieje możliwość fotografowania ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami
dla poszczególnych scen.
Spis treści
Wybór sceny
1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Wybór sceny] t wybrany tryb.
Do zdjęć krajobrazu z zachowaniem
ostrości obrazu i żywych kolorów w całym
zakresie.
(Makro)
Do zdjęć obiektów w zbliżeniu, na
przykład kwiatów, owadów, potraw bądź
niewielkich przedmiotów.
(Sporty)
Poruszający się obiekt jest fotografowany
z krótkim czasem otwarcia migawki, aby
wyglądał jakby był nieruchomy. Aparat
wykonuje zdjęcia w sposób ciągły, aż do
momentu zwolnienia spustu migawki.
(Zachód
słońca)
Indeks
(Krajobraz)
Wyszukiwanie
Menu
Rozmycie tła i wyostrzenie
fotografowanego obiektu. Delikatne
uwydatnienie odcieni skóry.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
(Portret)
Zapewnia pięknie oddaną czerwień na
zdjęciach zachodzącego słońca.
(Nocny portret) Do robienia zdjęć portretowych nocą.
Zamocować lampę błyskową i włączyć ją.
(Nocny widok)
Do ujęć nocnych z zachowaniem
atmosfery ciemności otoczenia.
44PL
Ciąg dalszy r
Do ujęć nocnych bez użycia statywu przy
mniejszym poziomie szumu i rozmyć.
Wykonywana jest seria zdjęć, które są
później poddawane obróbce w celu
ograniczenia rozmycia obrazu,
widocznych poruszeń i szumów.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Uwagi
Wyszukiwanie
Menu
• W trybach [Nocny widok] i [Nocny portret] czas otwarcia migawki jest dłuższy, dlatego wskazane
jest korzystanie ze statywu, aby uniknąć rozmycia obrazu.
• W trybie [Z ręki o zmierzchu] migawka klika sześć razy, po czym rejestrowane jest zdjęcie.
• W przypadku wyboru funkcji [Z ręki o zmierzchu] przy ustawieniu [RAW] lub [RAW & JPEG],
jakość obrazu chwilowo zostanie ustawiona na [Wysoka].
• Ograniczenie rozmycia jest mniej skuteczne nawet w trybie [Z ręki o zmierzchu], gdy
fotografowane są:
– Obiekty poruszające się sposób chaotyczny
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty charakteryzujące się niewielkim
kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża, czy trawnik
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady
• W przypadku trybu [Z ręki o zmierzchu] może wystąpić szum blokowy przy korzystaniu z
migoczącego źródła światła, na przykład oświetlenia jarzeniowego.
• Najkrótsza ogniskowa nie zmienia się nawet po wybraniu funkcji [Makro].
Spis treści
(Z ręki o
zmierzchu)
Indeks
45PL
Funkcja ta jest przydatna przy robieniu zdjęć w pomieszczeniu bez użycia lampy
błyskowej, gdy istotne jest zmniejszenie rozmycia obrazu obiektu.
Spis treści
Korekcja drgań
1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Korekcja drgań].
2 Zrobić zdjęcie, naciskając spust migawki.
Uwagi
Wyszukiwanie
Menu
• W przypadku wyboru funkcji [Korekcja drgań] przy ustawieniu [RAW] lub [RAW & JPEG],
jakość obrazu chwilowo zostanie ustawiona na [Wysoka].
• Migawka klika sześć razy, po czym rejestrowane jest zdjęcie.
• Ograniczenie rozmycia jest mniej skuteczne, gdy fotografowane są:
– Obiekty poruszające się sposób chaotyczny.
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu.
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty charakteryzujące się niewielkim
kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża, czy trawnik.
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
• Przy korzystaniu z migoczącego źródła światła, na przykład oświetlenia jarzeniowego, może
wystąpić szum blokowy.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Aparat łączy w jedno zdjęcie sześć zdjęć zrobionych przy wysokiej czułości, aby
zredukować wpływ drgań aparatu i równocześnie wyeliminować szum.
Indeks
46PL
Umożliwia tworzenie zdjęcia panoramicznego przez złożenie kilku zdjęć.
Spis treści
Rozległa panorama
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Rozległa panorama].
Ten fragment nie zostanie utrwalony.
3 Wykadrować do końca obraz w aparacie
korzystając z paska pomocniczego
wyświetlanego na monitorze LCD.
Indeks
Pasek pomocniczy
Wyszukiwanie
Menu
2 Aparat należy skierować na krawędź
obiektu, po czym nacisnąć do oporu spust
migawki.
Uwagi
• Jeżeli nie uda się wykadrować w aparacie całego obiektu w zadanym czasie, na skomponowanym
zdjęciu pojawi się obszar w kolorze szarym. W takim przypadku należy szybko przesunąć aparat,
aby zarejestrować cały obraz panoramiczny.
• Ciągłe klikanie migawki, aż do momentu zakończenia fotografowania, sygnalizuje, że aparat
przez cały czas robi zdjęcia w trakcie rejestrowania obrazu w trybie [Rozległa panorama].
• Z uwagi na fakt, że kilka obrazów jest sklejanych razem, przejście w miejscu sklejenia dwóch
obrazów może nie być płynne.
• Przy słabym oświetleniu obraz na zdjęciach panoramicznych może być zamazany.
• Przy migoczącym świetle, np. przy oświetleniu jarzeniowym, mogą wystąpić różnice w jasności lub
kolorystyce niektórych obszarów złożonego zdjęcia.
• Gdy w całym zakresie kąta ujęcia panoramicznego oraz kąta, w przypadku którego za pomocą
blokady AE/AF ustawiono na stałe ostrość i ekspozycję, występują duże różnice w jasności,
kolorystyce i ostrości, może nie udać się utrwalić takiego zdjęcia. W takim przypadku należy
zmienić kąt blokady i ponowić wykonanie zdjęcia.
• Funkcja [Rozległa panorama] nie sprawdza się w przypadku, gdy fotografowane są:
– Obiekty poruszające się.
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu.
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty charakteryzujące się niewielkim
kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża, czy trawnik.
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
– Obiekty w słońcu lub oświetleniu elektrycznym itp., które są dużo jaśniejsze od otoczenia.
• Rejestrowanie w trybie [Rozległa panorama] może zostać przerwane w następujących sytuacjach:
– Przy zbyt szybkim lub zbyt wolnym obracaniu aparatu.
– Występują zbyt duże drgania.
47PL
Ciąg dalszy r
panoramicznych
Aparat należy obracać po łuku ze stałą szybkością w kierunku zgodnym ze
wskazaniem na monitorze LCD. Funkcja [Rozległa panorama] lepiej działa w
przypadku obiektów nieruchomych niż poruszających się.
Spis treści
z Wskazówki dotyczące wykonywania zdjęć
W pionie
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
W poziomie
Jak najmniejszy promień
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
• W przypadku obiektywu z zoomem wskazane jest korzystanie z pozycji W.
• Skomponować ujęcie i nacisnąć spust migawki do połowy, aby można było
zablokować ustawienie ostrości, ekspozycji i balansu bieli.
• Jeżeli mocno zróżnicowane kształty lub bardzo urozmaicony krajobraz znajdą się w
pobliżu krawędzi ekranu, wówczas kompozycja zdjęcia może ulec zaburzeniu. W
takim przypadku należy zmienić kompozycję kadru, aby wspomniany fragment
znalazł się w środku, po czym ponownie zrobić zdjęcie.
• Kierunek panoramy można ustawić wybierając kolejno [Menu] t [Aparat] t
[Kierunek panoramy], a rozmiar obrazu - wybierając [Menu] t [Rozm. Obrazu]
t [Rozm. Obrazu].
z Odtwarzanie zdjęć panoramicznych z przewijaniem
Zdjęcia panoramiczne można obejrzeć w całości przewijając je od początku do końca.
W tym celu w trakcie wyświetlania zdjęcia panoramicznego należy nacisnąć środkową
sekcję pokrętła regulacyjnego. Ponowne naciśnięcie wstrzymuje tę operację.
• Zdjęcia panoramiczne można odtwarzać z poziomu
dołączonego oprogramowania „PMB”.
• Mogą wystąpić problemy z prawidłowym wyświetlaniem
lub przewijaniem zdjęć panoramicznych
zarejestrowanych innymi aparatami.
Wskazuje wyświetlany
fragment całego zdjęcia
panoramicznego.
48PL
Istnieje możliwość fotografowania przy optymalnym ustawieniu ekspozycji przez
dobór odpowiedniego czasu otwarcia migawki i odpowiedniej przysłony.
Spis treści
Ekspozycji ręcznej
1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Ekspozycji ręcznej].
Na przemian będą wyświetlane ekrany doboru czasu
otwarcia migawki i przysłony.
Czas otwarcia migawki
3 Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać
odpowiednią wartość.
Pomiar ręczny
Indeks
Sprawdzić wartość ekspozycji w pozycji „MM”
(pomiar ręczny).
W stronę +: Obraz ulega rozjaśnieniu.
W stronę –: Obraz ulega przyciemnieniu.
0: Odpowiednia ekspozycja po analizie
przeprowadzonej w aparacie
Wyszukiwanie
Menu
Przysłona (liczba F)
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 Nacisnąć kilkakrotnie dolną sekcję pokrętła
regulacyjnego, aby wybrać czas otwarcia
migawki lub przysłonę.
4 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Uwagi
• W pozycji [Tryb błysku] nie można wybrać ustawienia [Lampa błys. wył.] i [Auto błysk].
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie ekspozycji ręcznej.
• W trybie ekspozycji ręcznej czułość ISO [ISO AUTO] jest ustawiona na [ISO 200]. W razie
potrzeby zmienić ustawienie czułości ISO.
• Jasność obrazu na monitorze LCD może odbiegać od rzeczywistej jasności zrobionego zdjęcia.
49PL
Ciąg dalszy r
Korzystając z długiej ekspozycji można na zdjęciu uzyskać smugi. Funkcja BULB
nadaje się do fotografowania smug światła, na przykład podczas pokazów
sztucznych ogni.
Spis treści
BULB
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Ekspozycji ręcznej].
3 Obrócić pokrętło regulacyjne w lewo, aż
pojawi się wskaźnik [BULB].
Wyszukiwanie
Menu
2 Nacisnąć dolną sekcję pokrętła regulacyjnego, aby wybrać czas
otwarcia migawki.
[BULB]
5 Nacisnąć spust migawki i przytrzymać go w tej pozycji przez cały czas
wykonywania zdjęcia.
Indeks
4 Nacisnąć spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
Dopóki spust migawki jest naciśnięty, migawka pozostaje otwarta.
Uwagi
• Z uwagi na wydłużony czas otwarcia migawki i większe prawdopodobieństwo poruszenia aparatu,
wskazane jest korzystanie ze statywu.
• Im dłuższy czas ekspozycji, tym wyrazistszy jest szum na obrazie.
• Po wykonaniu zdjęcia nastąpi redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.), która trwa tyle samo czasu co
otwarcie migawki. Podczas wspomnianej redukcji nie można wykonywać kolejnych zdjęć.
• Po włączeniu funkcji [Zdjęcie z uśmiechem] lub [Auto HDR] czasu otwarcia migawki nie można
ustawić na [BULB].
• W przypadku użycia funkcji [Zdjęcie z uśmiechem] lub [Auto HDR] przy ustawieniu czasu
otwarcia migawki na [BULB], czas otwarcia migawki zostanie chwilowo ustawiony na 30 sekund.
z Korzystanie z pilota (NEX-5/5C)
Naciśnięcie przycisku SHUTTER na pilocie bezprzewodowym włącza tryb
fotografowania BULB, a ponowne jego naciśnięcie wyłącza tryb fotografowania
BULB. Nie trzeba przytrzymywać wciśniętego przycisku SHUTTER na pilocie
bezprzewodowym.
Aby móc korzystać z pilota bezprzewodowego, należy nacisnąć
(Tryb pracy)
na pokrętle regulacyjnym i wybrać kolejno [Pilot] t [WŁ.].
50PL
Ruch poruszającego się obiektu można zobrazować na różne sposoby zmieniając
czas otwarcia migawki. Można na przykład próbować uchwycić moment ruchu
ustawiając krótki czas otwarcia migawki, albo uzyskać ślad obiektu na zdjęciu
ustawiając długi czas otwarcia migawki.
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Przysłona jest regulowana automatycznie w celu
uzyskania odpowiedniej ekspozycji.
Czas otwarcia migawki
Indeks
z Czas otwarcia migawki
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
• W pozycji [Tryb błysku] nie można wybrać ustawienia [Lampa błys. wył.] i [Auto błysk].
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie preselekcji czasu.
• Przy czasie otwarcia migawki równym jednej sekundzie lub dłuższym, po wykonaniu zdjęcia
zostanie przeprowadzona redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.). Podczas wspomnianej redukcji nie
można wykonywać kolejnych zdjęć.
• Jeżeli przy wprowadzonych ustawieniach nie można uzyskać odpowiedniej ekspozycji, wartość
przysłony miga po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Mimo że można zrobić zdjęcie w takim
przypadku, wskazana jest jednak zmiana ustawień.
• Jasność obrazu na monitorze LCD może odbiegać od rzeczywistej jasności zrobionego zdjęcia.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Priorytet
migawki] t wybrana wartość.
Spis treści
Priorytet migawki
Przy zastosowaniu krótszego czasu otwarcia migawki
poruszające się obiekty (biegnąca osoba, samochody, czy
kropelki wody morskiej w powietrzu) wyglądają, jakby był
nieruchome.
Przy zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki
można uchwycić obraz ze śladem poruszającego się
obiektu, który nadaje zdjęciu bardziej naturalny i
dynamiczny charakter.
51PL
Uzyskiwanie ostrości lub efektu rozmycia przedmiotów znajdujących się przed i za
fotografowanym obiektem.
Spis treści
Priorytet przysłony
1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Priorytet
przysłony] t wybrana wartość.
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Przysłona (liczba F)
Czas otwarcia migawki jest regulowany
automatycznie w celu uzyskania odpowiedniej
ekspozycji.
• W pozycji [Tryb błysku] nie można wybrać ustawienia [Lampa błys. wył.] i [Auto błysk].
• Jeżeli przy wprowadzonych ustawieniach nie można uzyskać odpowiedniej ekspozycji, czas
otwarcia migawki miga po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Mimo że można zrobić zdjęcie
w takim przypadku, wskazana jest jednak zmiana ustawień.
• Jasność obrazu na monitorze LCD może odbiegać od rzeczywistej jasności zrobionego zdjęcia.
Mniejsza liczba F (otwarcie przysłony) powoduje
zmniejszenie zakresu ostrości. Dzięki temu można uzyskać
wysoką ostrość obiektu oraz rozmycie przedmiotów
znajdujących się zarówno przed, jak i za obiektem. (Głębia
ostrości ulegnie zmniejszeniu.)
Indeks
z Przysłona
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
• Mniejsza liczba F: Obiekt jest ostry, ale przedmioty
przed i za obiektem są rozmyte.
• Większa liczba F: Zarówno obiekt, jak i pierwszy plan
oraz tło są ostre.
Większa liczba F (zawężenie przysłony) powoduje
poszerzenie zakresu ostrości. Dzięki temu można
zobrazować na zdjęciu głębię ujęcia. (Głębia ostrości
ulegnie zwiększeniu.)
52PL
Mimo że ekspozycja dobierana jest w aparacie automatycznie, użytkownik ma
możliwość ustawiania takich funkcji jak czułość ISO, Strefa twórcza, czy
optymalizator D-Range.
Spis treści
Program Auto
1 [Menu] t [Tryb fotograf.] t [Program Auto].
3 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Uwaga
• W pozycji [Tryb błysku] nie można wybrać ustawienia [Lampa błys. wył.] i [Auto błysk].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 Wprowadzić odpowiednie ustawienia funkcji fotografowania.
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
53PL
Spis treści
Wybór AF/MF
Wybór automatycznego lub ręcznego trybu ustawiania ostrości.
1 [Menu] t [Aparat] t [Wybór AF/MF] t wybrany tryb.
Automatyczne ustawianie ostrości.
(Ostrość
Po automatycznym ustawieniu ostrości można dokonać
niewielkich korekt ostrości ręcznie (Bezpośrednie ręczne
ustawianie ostrości).
DMF)
(Ostrość
ręczna)
Ręczne ustawianie ostrości. Obracając pierścieniem ostrości
w prawo bądź w lewo można uzyskać wyrazistszy obraz
obiektu.
Wyszukiwanie
Menu
Uwaga
• Obrócenie pierścienia ostrości po uprzednim wybraniu funkcji [Ostrość ręczna] lub [Ostrość
DMF] spowoduje automatyczne powiększenie obrazu, aby umożliwić łatwiejszą kontrolę obszaru
ostrości. Można zrezygnować z powiększania obrazu wybierając kolejno: [Menu] t [Ustawienia]
t [Wspomaganie MF] t [WYŁ.].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
(Autofokus)
z Efektywne korzystanie z ręcznego ustawiania
ostrości
Indeks
„Ustawianie ostrości na stałe” jest przydatne, gdy można
ocenić odległość do obiektu. Dzięki funkcji „ustawiania
ostrości na stałe” można wcześniej dobrać odpowiednie
ustawienie ostrości do odległości, w jakiej obiekt będzie
się przemieszczał.
54PL
Ciąg dalszy r
Symbol
wskazuje położenie przetwornika obrazu*. W przypadku dokładnego
pomiaru odległości między aparatem a obiektem należy kierować się pozycją linii
poziomej. Odległość między powierzchnią styku obiektywu a przetwornikiem obrazu
wynosi około 18 mm.
Spis treści
z Dokładny pomiar odległości od obiektu
* Przetwornik obrazu to element aparatu, który działa jak błona filmowa.
NEX-5/5C
NEX-3
18 mm
Widok z góry
Wyszukiwanie
Menu
Widok od spodu
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
• Jeżeli obiekt znajduje się bliżej niż wynosi minimalna odległość fotografowania dla
założonego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Upewnić się, że odległość pomiędzy
obiektem i aparatem jest wystarczająca.
Ostrość DMF (Bezpośrednie ręczne ustawianie
ostrości)
Indeks
1 [Menu] t [Aparat] t [Wybór AF/MF] t [Ostrość DMF].
2 Nacisnąć spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość automatycznie.
3 Trzymając spust migawki wciśnięty do połowy, obrócić pierścień
ustawiania ostrości obiektywu, aby uzyskać ostry obraz.
Uwaga
• [Tryb autofokusa] jest na stałe ustawiony na [Poj. autofokus].
55PL
Umożliwia wybór obszaru ostrości. Z funkcji tej należy korzystać, gdy występują
problemy z prawidłowym ustawieniem ostrości w trybie autofokusa.
Spis treści
Obszar autofokusa
1 [Menu] t [Aparat] t [Obszar autofokusa] t wybrany tryb.
Ramka pola AF
Wyszukiwanie
Menu
(Centralny)
Aparat ustala, który z 25 obszarów AF
jest wykorzystywany do ustawiania
ostrości.
Po naciśnięciu spustu migawki do
połowy w trybie fotografowania,
wokół obszaru z ustawioną ostrością
wyświetlana jest zielona ramka.
• W przypadku włączonej funkcji
Wykrywanie twarzy, AF ma
ustawiony priorytet dla twarzy.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
(Wielopunktowy)
Aparat używa wyłącznie obszaru AF
znajdującego się w strefie środkowej.
Ramka pola AF
Indeks
(Elast.
punktowy)
Pole ustawiania ostrości w przypadku
niewielkiego obiektu lub wąskiego
obszaru można przesuwać, naciskając
górną/dolną/prawą/lewą sekcję
pokrętła regulacyjnego.
Ramka pola AF
Uwagi
• Gdy funkcja ta ma inne ustawienie niż [Wielopunktowy], nie można korzystać z funkcji
[Wykrywanie twarzy].
• Opcja [Wielopunktowy] jest wybierana w następujących trybach:
– Nagrywanie filmów
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Zdjęcie z uśmiechem]
56PL
Wybieranie trybu ustawiania ostrości odpowiadającego ruchowi przedmiotu.
1 [Menu] t [Aparat] t [Tryb autofokusa] t wybrany tryb.
Gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy, aparat ustawia
ostrość, po czym blokuje to ustawienie. Opcji tej należy
używać w przypadku nieruchomego obiektu.
(Ciąg.
autofokus)
Aparat ciągle ustawia ostrość, dopóki spust migawki jest
wciśnięty do połowy. Opcji tej należy używać, gdy obiekt
jest w ruchu.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
(Poj.
autofokus)
Spis treści
Tryb autofokusa
Uwagi
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
• Opcja [Poj. autofokus] jest wybierana w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Samowyzw]
– [Pilot]
– [Wybór sceny], za wyjątkiem [Sporty]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Zdjęcie z uśmiechem]
• Opcja [Ciąg. autofokus] jest wybierana po ustawieniu trybu ekspozycji na [Sporty] w trybie
[Wybór sceny].
• W trybie [Ciąg. autofokus] sygnał dźwiękowy nie jest włączany po ustawieniu ostrości na
obiekcie.
57PL
W przypadku obiektywu jednoogniskowego, zdjęcia można robić w trakcie
uzyskiwania zbliżenia środkowego fragmentu ujęcia.
Spis treści
Dokładny zoom cyfr.
1 Założyć obiektyw jednoogniskowy.
3 Obracając pokrętłem regulacyjnym, ustawić odpowiednią wartość
zoomu.
Maksymalnie można uzyskać dziesięciokrotne powiększenie.
4 Aby zakończyć ustawianie zoomu, wystarczy nacisnąć [Wyjdź].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 [Menu] t [Aparat] t [Dokładny zoom cyfr.].
Uwagi
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
• Z tej opcji można korzystać tylko po założeniu obiektywu jednoogniskowego.
• Opcji tej nie można wybrać korzystając z następujących funkcji lub ustawień:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Zdjęcie z uśmiechem]
– [RAW] lub [RAW & JPEG] w pozycji [Jakość]
• Naciśnięcie przycisku MOVIE w trakcie działania funkcji [Dokładny zoom cyfr.] spowoduje
anulowanie powiększenia, przywrócenie normalnego rozmiaru obrazu i rozpoczęcie rejestracji
filmu.
• W miarę powiększania obrazu w wyniku obróbki cyfrowej następuje pogarszanie jego jakości w
stosunku do stanu sprzed użycia zoomu.
58PL
Automatyczne wykrywanie twarzy fotografowanych obiektów i odpowiednie
dopasowanie do nich ostrości, ekspozycji i balansu bieli. Istnieje możliwość
wyboru priorytetowej twarzy, której ostrość będzie ustawiana w pierwszej
kolejności.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Ramka wykrywania twarzy (pomarańczowa)
W przypadku wykrycia przez aparat kilku obiektów, w aparacie
przeprowadzana jest analiza, który z nich jest głównym obiektem, i
odpowiednio ustawiana jest ostrość zgodnie z priorytetem. W
przypadku głównego obiektu ramka wykrywania twarzy przybiera kolor
pomarańczowy. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy ramka z
ustawioną ostrością zmienia kolor na zielony.
Spis treści
Wykrywanie twarzy
Ramka wykrywania twarzy (biała)
(WYŁ.)
Funkcja Wykrywanie twarzy nie jest używana.
Wybór twarzy, w przypadku której aparat będzie
automatycznie ustawiał ostrość.
(Pr. dziecka)
Wykrywanie i fotografowanie w pierwszej kolejności
twarzy dziecięcych.
(Pr. dorosłego)
Wykrywanie i fotografowanie w pierwszej kolejności
twarzy osób dorosłych.
Indeks
(Automatyczne)
Wyszukiwanie
Menu
1 [Menu] t [Aparat] t [Wykrywanie twarzy] t wybrany tryb.
Uwagi
• Z funkcji [Wykrywanie twarzy] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– Nagrywanie filmów
– [Rozległa panorama]
– [Ostrość ręczna]
– [Dokładny zoom cyfr.].
• Funkcję [Wykrywanie twarzy] można wybrać tylko wówczas, gdy w pozycji [Obszar autofokusa]
ustawiono opcję [Wielopunktowy] i również w pozycji [Tryb pomiaru] ustawiono opcję
[Wielopunktowy].
• Maksymalnie można wykryć osiem twarzy fotografowanych obiektów.
• W pewnych warunkach fotografowania osoby dorosłe i dzieci mogą nie być prawidłowo
rozpoznawane.
• Podczas fotografowania w trybie [Zdjęcie z uśmiechem] funkcja [Wykrywanie twarzy] jest
automatycznie przełączana na [Automatyczne], nawet jeśli ustawiono ją na [WYŁ.].
59PL
Po wykryciu uśmiechu przez aparat, migawka zostanie wyzwolona automatycznie.
1 [Menu] t [Aparat] t [Zdjęcie z
uśmiechem] t [WŁ.].
Spis treści
Zdjęcie z uśmiechem
2 Poczekać na wykrycie uśmiechu.
Wyszukiwanie
Menu
3 Aby zakończyć pracę w trybie Zdjęcie z
uśmiechem, wystarczy wybrać kolejno:
[Menu] t [Aparat] t [Zdjęcie z
uśmiechem] t [WYŁ.].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Gdy poziom uśmiechu przekroczy punkt b na
wskaźniku, aparat rejestruje zdjęcia automatycznie.
Ramka wykrywania twarzy
W przypadku naciśnięcia spustu migawki przy
włączonej funkcji Zdjęcie z uśmiechem, aparat
Wskaźnik wykrywania uśmiechu
wykona zdjęcie, po czym wróci do trybu Zdjęcie z
uśmiechem.
Uwagi
Indeks
• Z funkcji [Zdjęcie z uśmiechem] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Ostrość ręczna]
– [Dokładny zoom cyfr.]
• Dopóki ostrość nie zostanie ustawiona na obiekcie, migawka nie zostanie wyzwolona, nawet jeśli
poziom uśmiechu przekroczy punkt b Zmienić kompozycję lub jasność, aby ułatwić ustawienie
ostrości w aparacie.
• Robienie zdjęć w trybie Zdjęcie z uśmiechem przerywane jest automatycznie w momencie
zapełnienia karty pamięci.
• W pewnych warunkach mogą wystąpić nieprawidłowości wykrywania uśmiechów.
• Automatycznie przełączany jest tryb pracy [Zdj.pojedyncze] lub [Pilot].
60PL
Ciąg dalszy r
uśmiechów
3 Uśmiech powinien być szeroki z otwartymi ustami.
Uśmiech łatwiej wykryć, gdy widoczne są zęby.
Wyszukiwanie
Menu
• Migawka uruchamiana jest w przypadku wykrycia uśmiechu u dowolnej osoby.
• Jeżeli uśmiech nie jest wykrywany, należy z poziomu menu ustawić funkcję
[Wykryw. uśmiechu].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 Nie zakrywać oczu grzywką.
Nie zasłaniać twarzy kapeluszem, maską, okularami
przeciwsłonecznymi itp.
2 Twarz powinna być zwrócona przodem w stronę aparatu i
utrzymywana w miarę możliwości w poziomie.
Oczy powinny być zwężone.
Spis treści
z Wskazówki dotyczące skuteczniejszego utrwalania
Indeks
61PL
Ustawianie czułości wykrywania uśmiechów za pomocą funkcji Zdjęcie z
uśmiechem.
Spis treści
Wykryw. uśmiechu
1 [Menu] t [Aparat] t [Wykryw. uśmiechu] t wybrany tryb.
Wykrywane są szerokie uśmiechy.
(Normal.
uśmiec)
Wykrywane są normalne uśmiechy.
(Lekki uśmiech) Wykrywane są lekkie uśmiechy.
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
• Ustawienia funkcji [Wykryw. uśmiechu] nie można zmienić w następujących trybach:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Ostrość ręczna]
• W pewnych warunkach mogą wystąpić nieprawidłowości wykrywania uśmiechów.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
(Szeroki
uśmiec.)
Indeks
62PL
Wybór kierunku kadrowania podczas robienia zdjęć z użyciem funkcji Rozległa
panorama.
Spis treści
Kierunek panoramy
1 [Menu] t [Aparat] t [Kierunek panoramy] t wybrany tryb.
(W lewo)
(W górę)
(W dół)
Aparat należy prowadzić zgodnie z ustawionym
kierunkiem.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
(W prawo)
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
63PL
Wyszukiwanie porad wśród wszystkich dostępnych w aparacie wskazówek
dotyczących fotografowania.
Polecenie to służy do wyświetlania widzianych już wcześniej wskazówek
dotyczących fotografowania.
Spis treści
Wskaz. dot. fotograf.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Aparat] t [Wskaz. dot. fotograf.].
Obracając pokrętłem regulacyjnym, przewinąć tekst w górę i w dół.
Wyszukiwanie
Menu
2 Nacisnąć lewą lub prawą sekcję pokrętła regulacyjnego i wyszukać
odpowiednią wskazówkę dotyczącą fotografowania.
Indeks
64PL
Rozmiar obrazu decyduje o rozmiarze pliku obrazu zapisywanego podczas
rejestrowania obrazu.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie widocznych na zdjęciu
wydrukowanym na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym
więcej obrazów można zarejestrować.
Zdjęcie
Gdy [Format obrazu] wynosi 3:2
Wskazówki praktyczne
4592 × 3056 pikseli
W przypadku odbitek maksymalnie w
formacie A3+
(M: 7,4M)
3344 × 2224 pikseli
W przypadku odbitek maksymalnie w
formacie A4
(S: 3,5M)
2288 × 1520 pikseli
W przypadku odbitek maksymalnie w
formacie L/2L
4592 × 2576 pikseli
(M: 6,3M)
3344 × 1872 pikseli
(S: 2,9M)
2288 × 1280 pikseli
Wskazówki praktyczne
Do odtwarzania na telewizorach
wysokiej rozdzielczości
Indeks
(L: 12M)
Wyszukiwanie
Menu
(L: 14M)
Gdy [Format obrazu] wynosi 16:9
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Rozm. Obrazu] t [Rozm. Obrazu] t wybrany tryb.
Spis treści
Rozm. Obrazu
Uwagi
• W przypadku drukowania zdjęć zarejestrowanych w formacie 16:9 mogą zostać ucięte obie
krawędzie.
• W przypadku wyboru zdjęcia w formacie RAW z ustawieniem [Jakość], rozmiar obrazu
odpowiada ustawieniu L.
Panorama
Rozmiar obrazu zależy od ustawienia [Kierunek panoramy].
(Standardowy)
Fotografowanie w standardowym formacie.
W pionie: 2160 × 3872
W poziomie: 8192 × 1856
(Szeroki)
Fotografowanie w formacie panoramicznym.
W pionie: 2160 × 5536
W poziomie: 12416 × 1856
Uwaga
• W przypadku drukowania zdjęć panoramicznych mogą zostać ucięte obie krawędzie.
65PL
Ciąg dalszy r
Im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jego jakość.
NEX-5/5C
Rozmiar obrazu w trybie
[AVCHD]
Rozmiar obrazu w trybie
[MP4]
(1440 × 1080)
Średnia szybkość Wskazówki praktyczne
transmisji
17 Mb/s
Zapis z najwyższą jakością obrazu
do oglądania na telewizorze
wysokiej rozdzielczości.
Średnia szybkość Wskazówki praktyczne
transmisji
Zapis z wysoką jakością obrazu do
oglądania na telewizorze wysokiej
rozdzielczości.
3 Mb/s
Zapis w rozmiarze przeznaczonym
do nagrań przekazywanych do
Internetu.
(VGA) (640 × 480)
Wyszukiwanie
Menu
12 Mb/s
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
(1920 × 1080)
Spis treści
Film
NEX-3
Rozmiar obrazu
1280 × 720 (Wysoka)
9 Mb/s
1280 × 720
(Standard)
6 Mb/s
VGA (640 × 480)
3 Mb/s
Zapis z wysoką jakością obrazu do
oglądania na telewizorze wysokiej
rozdzielczości.
Indeks
Średnia szybkość Wskazówki praktyczne
transmisji
Zapis w rozmiarze przeznaczonym
do nagrań przekazywanych do
Internetu.
Uwaga
• W wyniku uzyskiwany jest obraz charakterystyczny dla teleobiektywu za wyjątkiem sytuacji, gdy
w przypadku filmów wybrano rozmiar obrazu [VGA].
66PL
Ustawianie formatu obrazu zdjęć.
1 [Menu] t [Rozm. Obrazu] t [Format obrazu] t wybrany tryb.
Standardowy format obrazu. Nadaje się do odbitek.
16:9
Do odtwarzania na telewizorach wysokiej rozdzielczości.
Uwaga
• Pozycja [Format obrazu] nie jest dostępna w przypadku korzystania z funkcji [Rozległa
panorama].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
3:2
Spis treści
Format obrazu
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
67PL
Spis treści
Jakość
Wybór formatu kompresji zdjęć.
1 [Menu] t [Rozm. Obrazu] t [Jakość] t wybrany tryb.
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW) + JPEG
Równocześnie tworzone jest zdjęcie w formacie RAW i
zdjęcie w formacie JPEG. Jest to wygodne, gdy potrzebne
są dwa pliki obrazu: JPEG do oglądania i RAW do edycji.
• Jakość obrazu jest na stałe ustawiona na [Wysoka], a jego
rozmiar - na [L].
FINE (Wysoka)
Format pliku: JPEG
Podczas zapisu zdjęcie poddawane jest kompresji do
formatu JPEG. Ze względu na fakt, że współczynnik
kompresji przy ustawieniu [Standardowy] jest wyższy niż
przy ustawieniu [Wysoka], rozmiar pliku przy ustawieniu
[Standardowy] jest mniejszy niż przy ustawieniu [Wysoka].
Dzięki temu na jednej karcie pamięci można nagrać większą
liczbę plików, ale jakość obrazu będzie gorsza.
STD (Standard)
Indeks
RAW+J (RAW &
JPEG)
Wyszukiwanie
Menu
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW)
W przypadku tego formatu nie ma możliwości
przeprowadzenia żadnej cyfrowej obróbki zdjęć. Format ten
należy wybrać w przypadku zastosowań profesjonalnych,
gdy obróbka obrazu będzie przeprowadzana na
komputerze.
• Rozmiar obrazu jest zawsze maksymalny. Rozmiar
obrazu nie jest wyświetlany na monitorze LCD.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
RAW (RAW)
Uwagi
• W przypadku korzystania z funkcji [Rozległa panorama] nie ma możliwości wyboru jakości
obrazu.
• Do zdjęć w formacie RAW nie można dodawać informacji DPOF (zlecenie wydruku).
• W przypadku zdjęć w formacie [RAW] i [RAW & JPEG] nie można korzystać z funkcji [Auto
HDR].
68PL
Ciąg dalszy r
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Plik formatu RAW zawiera dane pierwotne, które nie zostały jeszcze poddane żadnej
obróbce cyfrowej. Plik RAW różni się od bardziej popularnych formatów plików, na
przykład JPEG, tym, że zawiera pierwotne dane, które będą poddawane
profesjonalnej obróbce.
Do otwarcia zdjęcia w formacie RAW zarejestrowanego opisywanym aparatem
potrzebny jest program „Image Data Converter SR” znajdujący się na płycie
CD-ROM (w zestawie). Za pomocą tego oprogramowania można otworzyć zdjęcie
RAW i przeprowadzić jego konwersję do zwykłego formatu, np. JPEG lub TIFF,
Pozwala ono również zmieniać balans bieli, nasycenie kolorów, kontrast i inne
parametry zdjęcia.
Spis treści
z Zdjęcia RAW
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
69PL
Wybór formatu plików filmów.
1 [Menu] t [Rozm. Obrazu] t [Format pliku] t wybrany tryb.
MP4
Ten format pliku nadaje się do materiałów przekazywanych
do Internetu, załączników wiadomości e-mail lub nagrań
odtwarzanych na komputerach.
Filmy rejestrowane opisywanym aparatem są nagrywane w
formacie MPEG-4, z szybkością około 30 klatek/s
(urządzenia zgodne z zapisem 1080 60i) lub 25 klatek/s
(urządzenia zgodne z zapisem 1080 50i), w trybie
progresywnym, z dźwiękiem AAC w formacie mp4.
Wyszukiwanie
Menu
Ten format pliku przeznaczony jest do płynnego oglądania
materiałów wideo na telewizorze wysokiej rozdzielczości.
Filmy rejestrowane opisywanym aparatem są nagrywane w
formacie AVCHD, z szybkością około 60 pól/s (urządzenia
zgodne z zapisem 1080 60i) lub 50 pól/s (urządzenia zgodne
z zapisem 1080 50i), w trybie z przeplotem, z dźwiękiem
Dolby Digital w formacie AVCHD.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
AVCHD
Spis treści
Format pliku (NEX-5/5C)
z Sprawdzanie zgodności z zapisem 60i lub 50i
Indeks
W celu sprawdzenia, czy posiadany aparat jest urządzeniem zgodnym z zapisem 1080
60i bądź z zapisem 1080 50i, należy skontrolować następujące oznaczenia na spodzie
aparatu.
urządzenia zgodne z zapisem 1080 60i: 60i
urządzenia zgodne z zapisem 1080 50i: 50i
z Odtwarzanie filmów na innych urządzeniach
Do zapisu w formacie AVCHD opisywany aparat używa kodeka MPEG-4 AVC/
H.264 z profilem kompresji High Profile.
Do odtwarzania filmów w formacie AVCHD zarejestrowanych opisywanym
aparatem nie nadają się poniższe urządzenia.
– Inne urządzenia zgodne z formatem AVCHD, które nie są zgodne z profilem
kompresji High Profile
– Urządzenia niezgodne z formatem AVCHD
Również do zapisu w formacie MP4 opisywany aparat używa kodeka MPEG-4 AVC/
H.264, ale z profilem kompresji Main Profile.
Z tego względu filmów w formacie MP4 zarejestrowanych opisywanym aparatem nie
można odtwarzać na innych urządzeniach niż te, które obsługują kodek MPEG-4
AVC/H.264.
70PL
Ustawianie czułości na światło.
1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [ISO] t wybrane ustawienie.
(ISO AUTO)
Spis treści
ISO
Automatyczne ustawianie czułości ISO.
Uwagi
Indeks
z Dobór czułości ISO (Zalecany wskaźnik ekspozycji)
Wyszukiwanie
Menu
• Opcja [ISO AUTO] jest wybierana w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
• Im większa liczba, tym wyższy poziom szumów.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji [Program Auto], [Priorytet przysłony], [Priorytet migawki] i
czułości [ISO] na [ISO AUTO], czułość ISO jest automatycznie dobierana z przedziału ISO 200 a
1600.
• Ustawienie [ISO AUTO] nie jest dostępne w trybie [Ekspozycji ręcznej]. Po zmianie trybu
ekspozycji na [Ekspozycji ręcznej] przy ustawieniu [ISO AUTO] czułość jest przełączana na 200.
Czułość ISO należy ustawić zgodnie z warunkami fotografowania.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
200/400/800/1600/ Zwiększając czułość ISO (wybierając większą liczbę) można
3200/6400/12800
ustawić krótszy czas otwarcia migawki i zmniejszyć
rozmycie obrazu na zdjęciach poruszających się obiektów
lub wykonywanych w miejscach słabo oświetlonych.
Ustawienie ISO (szybkość) to czułość na światło nośnika zapisu, który obejmuje
przetwornik obrazu odbierający światło. Nawet przy tej samej ekspozycji zdjęcia
różnią się w zależności od ustawienia czułości ISO.
Wysoka czułość ISO
Przy wysokiej czułości ISO utrwalane zdjęcia będą miały
odpowiednią jasność nawet przy niedostatecznym naświetleniu.
Jednakże wraz ze wzrostem czułości ISO zwiększa się poziom
szumów na zdjęciu.
Niska czułość ISO
Rejestrowany obraz jest gładki. Jednakże niska czułość ISO
zostanie skompensowana przez wydłużenie czasu otwarcia
migawki. Należy więc wziąć pod uwagę również drgania aparatu
i ruch obiektów.
71PL
Dostosowanie kolorystyki do warunków oświetlenia.
Funkcji tej należy używać, gdy tonacja kolorów odbiega od oczekiwanej lub w
przypadku celowej zmiany tonacji kolorów w celu uzyskania zamierzonego efektu.
Spis treści
Balans bieli
1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [Balans bieli] t wybrany tryb.
AWB (Aut.bal.bieli)
(Światło dzienne)
(W cieniu)
Aparat automatycznie wykrywa źródło światła i
dobiera tonację kolorów.
(Pochmurnie)
(Żarówka)
(Świetlówki)
(Lampa błysk.)
Dostosowanie balansu bieli do źródła światła
(temperatura barwowa). Można uzyskać efekt filtrów
fotograficznych CC (kompensacja kolorów).
(Niestandard.)
Zastosowanie ustawienia balansu bieli
wprowadzonego w pozycji [Nastaw.własne].
(Nastaw.własne)
Zapamiętanie podstawowego koloru bieli
(Niestandardowy balans bieli).
Indeks
(Tmp. kol./Filtr)
Wyszukiwanie
Menu
Po wybraniu opcji dopasowania do określonego źródła
światła, tonacja kolorów będzie dobierana do źródła
światła (zdefiniowany balans bieli).
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Informacje na temat dostosowania balansu bieli do określonego źródła światła można
znaleźć w objaśnieniach do poszczególnych trybów.
Uwaga
• Opcja [Aut.bal.bieli] jest wybierana w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
72PL
Ciąg dalszy r
Widoczny kolor obiektu zależy od warunków oświetlenia.
Tonacja kolorów jest dobierana automatycznie, ale istnieje również możliwość
ręcznej regulacji kolorystyki przy użyciu funkcji [Balans bieli].
Pogoda/
oświetlenie
Światło
dzienne
Pochmurnie
Żarówki
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
)
1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [Balans bieli] t wybrany tryb.
2 W razie potrzeby wybrać [Opcja] t dobrać tonację kolorów.
Wyszukiwanie
Menu
Zdefiniowany balans bieli (
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Charakterystyka Białe
Niebieskawe
światła
(standardowe)
Świetlówki
Spis treści
z Efekty warunków oświetlenia
Zmiana ustawienia w kierunku + powoduje, że zdjęcie staje się czerwonawe, a zmiana
w kierunku – powoduje, że zdjęcie staje się niebieskawe.
Indeks
Tmp. kol./Filtr
1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [Balans bieli] t [Tmp. kol./Filtr].
2 [Opcja] t wybrana wartość.
Temp.barw.
Im liczba jest większa, tym obraz jest bardziej czerwonawy,
a im liczba jest mniejsza, tym obraz jest bardziej
niebieskawy. (Ustawienie domyślne to 5500 K.)
Filtr kolorowy
Przy założeniu, że ustawiona temperatura barwowa będzie
wykorzystywana jako standard, barwę można skorygować
w kierunku G (zieleń) lub M (magenta). Im większa jest
dana liczba, tym bardziej zostanie skompensowany dany
kolor. (Ustawienie domyślne to 0.)
Niestandardowy balans bieli
1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [Balans bieli] t [Nastaw.własne].
2 Trzymać aparat w taki sposób, aby biały obszar całkowicie wypełnił
znajdujący się w środku obszar AF, a następnie nacisnąć spust migawki.
Migawka kliknie i zostaną wyświetlone skalibrowane wartości (temperatura barwowa
i filtr kolorowy).
3 Przywoływanie niestandardowego balansu bieli - [Menu] t [Jasność/
Kolor] t [Balans bieli] t [Niestandard.].
Ciąg dalszy r
73PL
Spis treści
Uwaga
• Jeżeli w momencie wciśnięcia spustu migawki zostanie uruchomiona lampa błyskowa,
niestandardowy balans bieli zostanie zarejestrowany z uwzględnieniem błysku lampy. Przy
późniejszych zdjęciach należy również używać lampy błyskowej.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
74PL
Wybór sposobu pomiaru światła określającego, która część obiektu będzie brana
pod uwagę przy pomiarze w celu określenia poziomu ekspozycji.
Spis treści
Tryb pomiaru
1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [Tryb pomiaru] t wybrany tryb.
Obszar całkowity jest dzielony na wiele podobszarów, a
odpowiednia ekspozycja dla całego ekranu jest ustalana na
podstawie pomiaru oświetlenia w każdym z tych
podobszarów (pomiar wielopunktowy).
Dokonywany jest pomiar średniej jasności całego ekranu z
uwydatnieniem jego środkowego obszaru (pomiar centralnie
wyważony).
(Punktowy)
Pomiar dokonywany jest tylko w
punkcie środkowym (pomiar
punktowy). Funkcja ta jest przydatna,
gdy obiekt jest oświetlony od tyłu lub
występuje duży kontrast pomiędzy
tłem a obiektem.
Celownik pomiaru
punktowego ustawiony
na obiekcie.
Indeks
Uwagi
• W przypadku wyboru opcji [Wielopunktowy] w pozycji [Tryb pomiaru], nie można użyć funkcji
[Wykrywanie twarzy].
• Opcja [Wielopunktowy] jest wybierana w następujących trybach:
– Nagrywanie filmów
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Dokładny zoom cyfr.]
– [Zdjęcie z uśmiechem]
Wyszukiwanie
Menu
(Centralny)
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
(Wielopunktowy)
75PL
Regulacja mocy błysku światła co 1/3 EV w zakresie od –2,0 EV do +2,0 EV.
Korekcja błysku zmienia jedynie ilość emitowanego światła podczas błysku.
Kompensacja ekspozycji zmienia zarówno ilość emitowanego światła podczas
błysku, jak i czas otwarcia migawki oraz przysłonę.
Wybór wyższych wartości (w stronę +) powoduje zwiększenie mocy błysku i
rozjaśnienie zdjęć. Wybór niższych wartości (w stronę –) powoduje zmniejszenie mocy
błysku i przyciemnienie zdjęć.
Uwagi
Wyszukiwanie
Menu
• Z funkcji [Korekcja błysku] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– bez podłączonej lampy błyskowej
• Z uwagi na ograniczony strumień dostępnego światła, efekt mocniejszego błysku może nie być
zauważalny, jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej. Jeżeli obiekt jest bardzo
blisko, efekt słabszego błysku również może nie być zauważalny.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [Korekcja błysku] t wybrana wartość.
Spis treści
Korekcja błysku
z Wskazówki dotyczące regulacji jasności podczas
• W przypadku nocnych zdjęć portretowych istotne jest,
aby optymalnie dobrać jasność osób na ciemnym tle.
Jasność osób znajdujących się blisko aparatu można
regulować zmieniając natężenie światła lampy
błyskowej.
• Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy
błyskowej i mimo regulacji pozostaje ciemny, należy
przesunąć się w stronę tego obiektu.
Indeks
fotografowania osób
76PL
Korygowanie jasności lub kontrastu.
1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [DRO/Auto HDR] t wybrany tryb.
(WYŁ.)
(Auto HDR)
Funkcja [DRO/Auto HDR] jest nieaktywna.
Dzięki podziałowi obrazu na małe obszary aparat analizuje
kontrast światła i cienia między obiektem i tłem, tworząc
obraz o optymalnej jasności i gradacji.
Uwaga
• Z funkcji [DRO/Auto HDR] można korzystać tylko w następujących trybach:
– [Ekspozycji ręcznej]
– [Priorytet migawki]
– [Priorytet przysłony]
– [Program Auto]
Wyszukiwanie
Menu
Wykonywane są trzy zdjęcia przy różnych ekspozycjach, po
czym nakładany jest jasny obszar niedoświetlonego zdjęcia i
ciemny obszar prześwietlonego zdjęcia, dzięki czemu
powstaje obraz z bogatą gradacją. Rejestrowane jest jedno
zdjęcie z właściwą ekspozycją i jedno zdjęcie nakładane.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
(Opt. DRange)
Spis treści
DRO/Auto HDR
Indeks
Opt. D-Range
Korygowanie jasności obrazu (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [DRO/Auto HDR] t [Opt. D-Range].
2 [Opcja] t wybrana wartość.
Automatyczna korekta jasności.
(Automatyczne)
Lv1 – Lv5
Przeprowadzana jest optymalizacja gradacji
zarejestrowanego zdjęcia w każdym obszarze obrazu.
Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy ustawieniem
Lv1 (słaba) a ustawieniem Lv5 (mocna).
Uwagi
• Opcja [Automatyczne] jest wybierana w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Portret], [Krajobraz], [Makro], [Sporty] w trybie [Wybór sceny]
• W przypadku fotografowania z użyciem funkcji optymalizatora D-Range, na zdjęciach może być
widoczny szum. Po sprawdzeniu zarejestrowanego zdjęcia należy wybrać właściwy poziom,
szczególnie gdy efekt ma być wzmocniony.
77PL
Ciąg dalszy r
Następuje poszerzenie zakresu (gradacji), aby można było uzyskać prawidłową
jasność rejestrowanych obszarów począwszy od jasnych fragmentów, a na
ciemnych fragmentach kończąc (Auto High Dynamic Range). Rejestrowane jest
jedno zdjęcie z właściwą ekspozycją i jedno zdjęcie nakładane.
2 [Opcja] t wybrana wartość.
(Różn. ekspoz. Automatyczna korekta różnicy ekspozycji.
aut.)
1,0 EV – 6,0 EV
Uwagi
Indeks
• Nie można przystąpić do robienia kolejnego zdjęcia, dopóki proces przechwytywania obrazu
poprzedniego zdjęcia nie dobiegnie końca.
• Z funkcji tej nie można korzystać w przypadku zdjęć w formacie [RAW] i [RAW & JPEG].
• Funkcji [Auto HDR] nie można wybrać w trybie [Zdjęcie z uśmiechem]. W przypadku włączenia
funkcji [Zdjęcie z uśmiechem] przy wybranej opcji [Auto HDR], aparat będzie tymczasowo
korzystał z ustawienia DRO.
• Ze względu na fakt, że migawka jest wyzwalana trzykrotnie przy każdym zdjęciu, należy
przestrzegać następujących zasad:
– Używać tej funkcji, gdy obiekt nie porusza się i nie miga.
– Nie zmieniać kompozycji ujęcia.
• Przy pewnej różnicy w luminancji obiektu i w niektórych warunkach fotografowania można nie
uzyskać pożądanego efektu.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma niewielki wpływ.
• Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku znacznych drgań aparatu lub rozmycia
obiektu, uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. Gdy aparat wykryje takie warunki, na
zarejestrowanych zdjęciach pojawi się symbol
sygnalizujący wspomnianą sytuację. W razie
potrzeby należy ponownie wykonać zdjęcie, zmieniając kompozycję ujęcia lub zwracając uwagę
na rozmycie.
Wyszukiwanie
Menu
Ustawianie różnicy ekspozycji w oparciu o kontrast obiektu.
Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy ustawieniem
1,0 EV (słaba) a ustawieniem 6,0 EV (mocna).
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
Spis treści
Auto HDR
78PL
Istnieje możliwość wyboru odpowiedniej metody obróbki obrazu.
W trybie [Strefa twórcza] można dowolnie zmieniać ekspozycję (czas otwarcia
migawki i przysłonę), w odróżnieniu do trybu [Wybór sceny], w którym
ekspozycja jest dobierana przez aparat.
2 Gdy wymagana jest zmiana kontrastu, nasycenia lub ostrości, należy
wybrać [Opcja] t wybrane ustawienie.
(Standard)
Do rejestrowania różnych ujęć z bogatą gradacją i pięknymi
barwami.
(Portret)
Do oddania na zdjęciu delikatnej tonacji koloru skóry.
Idealnie nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
(Krajobraz)
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają uwydatnione, aby
uzyskać jasne i wyraziste zdjęcie oddające piękno scenerii.
Odległe krajobrazy są również lepiej widoczne.
Do utrwalania pięknej czerwieni zachodzącego słońca.
(Czerń i biel) Do uzyskiwania zdjęć czarno-białych.
Parametry (Kontrast),
(Nasycenie) i
każdego stylu Strefy twórczej.
Indeks
(Zachód
słońca)
Wyszukiwanie
Menu
(Intensywny) Nasycenie i kontrast zostają uwydatnione w celu uzyskania
pięknych zdjęć barwnych scen i obiektów, typu kwiaty,
wiosenna zieleń, błękit nieba lub widok oceanu.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Jasność/Kolor] t [Strefa twórcza] t wybrany tryb.
Spis treści
Strefa twórcza
(Ostrość) można regulować dla
(Kontrast)
Wybór wyższej wartości powoduje mocniejsze podkreślenie
różnicy między światłem i cieniem, co ma wpływ na zdjęcie.
(Nasycenie)
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory. W
przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są przygaszone
i blade.
(Ostrość)
Służy do regulacji ostrości obrazu. Wybór wyższej wartości
powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej wartości
ich złagodzenie.
Uwagi
• Wybór ustawienia [Czerń i biel] uniemożliwia regulację nasycenia.
• Opcja [Standard] jest wybierana w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
79PL
Istnieje możliwość usunięcia niepotrzebnych obrazów.
1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Kasuj] t wybrany tryb.
Kasuje zaznaczone obrazy. Nacisnąć środkową sekcję w
celu zatwierdzenia polecenia [Wybierz] i [OK].
Wszyst. w kat.
Usuwanie wszystkich zdjęć w folderze. Ta opcja pojawia się
tylko w trybie odtwarzania zdjęć.
Wszyst. z dnia
Usuwanie wszystkich filmów z danego dnia. Ta opcja
pojawia się tylko w trybie odtwarzania filmów.
z Usuwanie obrazu
Obraz wyświetlany na ekranie łatwiej usunąć korzystając z polecenia [Kasuj]
(strona 29).
Wyszukiwanie
Menu
Uwaga
• Można zaznaczyć maksymalnie 100 obrazów.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wiele obrazów
Spis treści
Kasuj
Indeks
80PL
Automatyczne odtwarzanie obrazów.
1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Pokaz zdjęć] t wybrany tryb t [OK].
Spis treści
Pokaz zdjęć
Interwał
3s
Ustawianie czasu wyświetlania obrazów.
Ta opcja pojawia się tylko w przypadku wyświetlania zdjęć.
5s
10 s
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1s
30 s
Wszystkie
AVCHD
Wybór typu filmu do odtworzenia.
Ta opcja pojawia się tylko w przypadku odtwarzania
filmów.
MP4
Powtórz
Odtwarzanie obrazów w zamkniętej pętli.
Po odtworzeniu wszystkich obrazów prezentacja kończy się.
Uwagi
Indeks
WŁ.
WYŁ.
Wyszukiwanie
Menu
Typ filmu
• Nie można wstrzymać pokazu. Aby zatrzymać pokaz, wystarczy nacisnąć środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego.
• Nie można razem odtwarzać zdjęć i filmów. Korzystając z polecenia [Wybierz zdjęcie/film],
należy wybrać jeden z rodzajów obrazów.
• Zdjęcie panoramiczne jest wyświetlane w pełnym rozmiarze. Aby przewinąć zdjęcie
panoramiczne, najpierw należy zatrzymać pokaz zdjęć naciśnięciem środkowej sekcji pokrętła
regulacyjnego, po czym ponownie nacisnąć środkową sekcję pokrętła.
81PL
Wybór zdjęć lub filmów do odtwarzania.
1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Wybierz zdjęcie/film] t wybrany tryb.
Wyświetlanie zdjęcia.
Film
Wyświetlanie filmu.
Uwaga
• Na tym samym ekranie indeksu nie można wyświetlać zdjęć i filmów.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Zdjęcie
Spis treści
Wybierz zdjęcie/film
z Przełączanie pomiędzy zdjęciem a filmem
Wyszukiwanie
Menu
Na ekranie indeksu można łatwo przełączać rodzaj obrazu.
Z lewej strony ekranu należy zaznaczyć
(zdjęcie) lub
(film).
Indeks
82PL
Wybór liczby obrazów wyświetlanych na ekranie indeksu.
1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Indeks obrazów] t wybrany tryb.
Wyświetlanie sześciu obrazów.
12 obrazów
Wyświetlanie 12 obrazów.
Na ekranie indeksu można łatwo przełączać rodzaj obrazu.
Z lewej strony ekranu należy zaznaczyć
(zdjęcie) lub
(film).
Na tym samym ekranie indeksu nie można wyświetlać
zdjęcia i filmu.
Wyszukiwanie
Menu
z Przełączanie pomiędzy zdjęciem a filmem
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
6 obrazów
Spis treści
Indeks obrazów
Indeks
83PL
Jeżeli na karcie pamięci utworzono kilka folderów, polecenie to służy do wyboru
folderu ze zdjęciem, które ma być odtworzone.
Spis treści
Wybierz katalog
1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Wybierz zdjęcie/film] t [Zdjęcie].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Wybierz
katalog] t wybrany folder.
Uwaga
Wyszukiwanie
Menu
• Ta opcja jest niedostępna podczas odtwarzania filmu.
Indeks
84PL
Filmy są zapamiętywane według dat. Można wybrać datę filmów, które mają być
odtwarzane.
Spis treści
Wybierz datę
1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Wybierz zdjęcie/
film] t [Film].
Uwaga
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Wybierz datę] t
wybrana data.
• Ta opcja jest niedostępna podczas odtwarzania zdjęć.
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
85PL
Obracanie zdjęcia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Polecenie to służy do
wyświetlania poziomego zdjęcia w pionie. Po obróceniu zdjęcia będzie ono
odtwarzane w obróconej pozycji nawet po wyłączeniu zasilania.
Uwagi
• Nie ma możliwości obracania filmów lub chronionych zdjęć.
• Mogą wystąpić problemy z obracaniem zdjęć zrobionych innymi aparatami.
• W przypadku wyświetlania zdjęć na komputerze informacja o obróceniu zdjęcia może być
pomijana przez niektóre programy.
Wyszukiwanie
Menu
Zdjęcie zostanie obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Zdjęcie jest obracane w momencie naciśnięcia środkowej sekcji.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Obróć] t nacisnąć środkową sekcję.
Spis treści
Obróć
Indeks
86PL
Ochrona zarejestrowanych obrazów przed przypadkowym usunięciem.
Na chronionych obrazach widoczny jest symbol .
Spis treści
Chroń
1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Chroń] t wybrany tryb.
Włączanie lub wyłączanie ochrony zaznaczonych obrazów.
Nacisnąć środkową sekcję w celu zatwierdzenia polecenia
[Wybierz] i [OK].
Anuluj wsz. zdj.
Anulowanie ochrony wszystkich zdjęć.
Anuluj wsz. filmy
Anulowanie ochrony wszystkich filmów.
Wyszukiwanie
Menu
Uwaga
• Jednocześnie można zabezpieczyć maksymalnie 100 obrazów.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wiele obrazów
Indeks
87PL
Istnieje możliwość sprawdzenia ostrości obrazu przez powiększenie danego
fragmentu odtwarzanego zdjęcia.
1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [
Spis treści
Powiększ
Powiększ].
2 Zmienić skalę obracając pokrętłem regulacyjnym.
4 Aby anulować tę operację, wystarczy nacisnąć [Wyjdź].
Uwagi
z Zakres skalowania
Zakres skalowania zależy od rozmiaru obrazu.
Zakres skalowania
L
ok. ×1,1 – ×13
M
ok. ×1,1 – ×10
S
ok. ×1,1 – ×6,7
Indeks
Rozmiar obrazu
Wyszukiwanie
Menu
• Nie można powiększać filmów.
• Podczas odtwarzania zdjęć panoramicznych najpierw należy wstrzymać odtwarzanie, a dopiero
potem powiększyć obraz.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
3 Wybrać fragment, który ma być powiększony, naciskając górną/dolną/
prawą/lewą sekcję pokrętła regulacyjnego.
88PL
Regulacja poziomu głośności filmów w zakresie ośmiu poziomów. Ta opcja
pojawia się tylko w trybie odtwarzania filmów.
Spis treści
Nastaw. głośności
1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Nastaw. głośności] t wybrana wartość.
Naciśnięcie dolnej sekcji pokrętła regulacyjnego podczas odtwarzania filmów
powoduje wyświetlenie ekranu [Nastaw. głośności].
Głośność można regulować w trakcie słuchania.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
z Regulacja głośności podczas odtwarzania
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
89PL
Można określić, które zdjęcia z karty pamięci i w jakiej liczbie odbitek mają być
później wydrukowane.
W przypadku zarejestrowanych zdjęć wyświetlany jest znak
(zlecenie
wydruku) (DPOF: Digital Print Order Format).
Ustaw.DPOF
Wybór zdjęć do zlecenia wydruku.
1 Nacisnąć środkową sekcję, aby wybrać liczbę arkuszy.
Aby anulować DPOF, wystarczy przytrzymać wciśniętą
sekcję środkową, aż zniknie oznaczenie DPOF.
2 Powtórzyć tę czynność w przypadku wszystkich zdjęć,
które mają być wydrukowane.
Anuluj wszyst.
Anulowanie wszystkich znaków DPOF.
Nadruk daty
WŁ.
WYŁ.
Ustawianie, czy w przypadku drukowania zdjęć z
oznaczeniem DPOF ma być uwzględniana data, czy też nie.
Indeks
Uwagi
• Znaku DPOF nie można dodawać do filmów.
• Znak DPOF można dodać do maksymalnie 998 zdjęć.
• Po wydrukowaniu, rejestracja DPOF nie jest czyszczona. Po wydrukowaniu zdjęć zalecane jest jej
wyczyszczenie.
Wyszukiwanie
Menu
Wiele obrazów
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Odtwarzanie] t [Określ wydruk] t wybrane ustawienie.
Spis treści
Określ wydruk
90PL
Wspomaganie AF dostarcza oświetlenia wypełniającego, aby łatwiej można było
ustawić ostrość na obiekcie w ciemnym otoczeniu.
Czerwone światło wspomagania AF ułatwia ustawienie ostrości w aparacie, gdy
spust migawki jest wciśnięty do połowy, aż do momentu zablokowania ustawienia
ostrości.
Automatyczne
Wspomaganie AF jest wykorzystywane.
WYŁ.
Wspomaganie AF nie jest wykorzystywane.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Wspomaganie AF] t wybrane ustawienie.
Spis treści
Wspomaganie AF
Uwagi
Wyszukiwanie
Menu
• Wspomagania AF nie można używać w przypadku:
– ustawienia w pozycji [Tryb autofokusa] opcji [Ciąg. autofokus],
– wyboru funkcji [Krajobraz], [Nocny widok], [Z ręki o zmierzchu] lub [Sporty] w trybie [Wybór
sceny],
– wyboru funkcji [Rozległa panorama],
– nagrywania filmów,
– korzystania z obiektywu z mocowaniem A
• Podczas korzystania ze wspomagania AF zwykła ramka pola AF jest wyłączona, a linią
przerywaną wyświetlana jest nowa ramka pola AF. AF w pierwszej kolejności działa na obiektach
znajdujących się w pobliżu środka tej ramki.
Indeks
91PL
Przed zrobieniem zdjęcia lampa emituje co najmniej dwa krótkie błyski w celu
ograniczenia efektu czerwonych oczu występującego przy korzystaniu z lampy
błyskowej.
Spis treści
Red.czerw.oczu
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Red.czerw.oczu] t wybrane ustawienie.
Lampa zawsze emituje krótkie błyski w celu ograniczenia
efektu czerwonych oczu.
WYŁ.
Funkcja redukcji czerwonych oczu nie jest używana.
Uwagi
z Co jest przyczyną efektu czerwonych oczu?
Aparat
Indeks
Przy słabym oświetleniu źrenice ulegają rozszerzeniu. Światło lampy błyskowej odbija
się od naczyń krwionośnych w tylnej części oka (siatkówka), co jest przyczyną
zjawiska „czerwonych oczu”.
Wyszukiwanie
Menu
• Aby móc korzystać z funkcji redukcji czerwonych oczu, należy zamocować i podnieść lampę
błyskową.
• Nie można korzystać z funkcji [Red.czerw.oczu] razem z funkcją [Zdjęcie z uśmiechem].
• Redukcja efektu czerwonych oczu może nie przynosić zamierzonych rezultatów. Zależy to od
indywidualnych różnic i warunków, na przykład od odległości do obiektu, albo od tego, czy w
momencie uruchomienia przedbłysku obiekt nie spoglądał w inną stronę.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
WŁ.
Oko
Siatkówka
92PL
Zarejestrowane zdjęcie można sprawdzić na monitorze LCD bezpośrednio po
jego zrobieniu. Czas wyświetlania można zmienić.
Spis treści
Auto podgląd
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Auto podgląd] t wybrane ustawienie.
Zdjęcie będzie wyświetlane przez ustawiony czas.
5s
2s
WYŁ.
Zdjęcie nie będzie wyświetlane.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
10 s
Uwagi
Wyszukiwanie
Menu
• W autopodglądzie obraz nie będzie wyświetlany w układzie pionowym, nawet jeśli opcja
[Wyświetl.odtw.] jest ustawiona na [Autom.obrót].
• Nawet jeśli przy nagrywaniu zdjęć z użyciem funkcji [Rozległa panorama] funkcja [Linia siatki]
ustawiona jest na [WŁ.], linia siatki nie jest wyświetlana w autopodglądzie.
Indeks
93PL
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania linii siatki. Linia siatki jest pomocna przy
komponowaniu zdjęć.
Spis treści
Linia siatki
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Linia siatki] t wybrane ustawienie.
Linia siatki jest wyświetlana.
WYŁ.
Linia siatki nie jest wyświetlana.
z Sprawdzanie kadru przy nagrywania filmów
Ramka kadru filmu
Wyszukiwanie
Menu
Ramka kadru pojawiająca się, gdy funkcja [Linia
siatki] jest ustawiona na [WŁ.], wskazuje jaka część
obiektu znajduje się w kadrze. Umożliwia ona
zmianę kompozycji ujęcia przez przybliżanie się do
obiektu lub oddalanie się od niego.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
WŁ.
Indeks
94PL
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania histogramu. Histogram to sposób
prezentacji rozkładu luminancji informujący o tym, ile pikseli o określonej
jasności znajduje się na danym zdjęciu.
Spis treści
Histogram
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Histogram] t wybrane ustawienie.
Histogram jest wyświetlany.
WYŁ.
Histogram nie jest wyświetlany.
Uwaga
z Co to jest histogram?
Histogram to sposób prezentacji rozkładu luminancji informujący o tym, ile pikseli o
określonej jasności znajduje się na danym zdjęciu. W przypadku jaśniejszego obrazu
następuje przesunięcie całego histogramu w prawą stronę, a w przypadku
ciemniejszego obrazu - w lewą stronę.
Ciemne
Indeks
A Liczba pikseli
B Jasność
Wyszukiwanie
Menu
• W poniższych trybach nie ma możliwości wyświetlenia histogramu:
– Nagrywanie filmów
– [Rozległa panorama]
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
WŁ.
Jasne
95PL
Automatyczne powiększanie obrazu na ekranie w celu ułatwienia ręcznego
ustawiania ostrości. Funkcja ta działa w trybach [Ostrość ręczna] lub [Ostrość
DMF].
Spis treści
Wspomaganie MF
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Wspomaganie MF] t [WŁ.].
Obraz zostanie powiększony 7-krotnie. Obraz można również powiększyć 14-krotnie.
WŁ.
Powiększanie obrazu.
WYŁ.
Obraz nie będzie powiększany.
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
• Z funkcji [Wspomaganie MF] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– Nagrywanie filmów
– [Dokładny zoom cyfr.]
• Po założeniu obiektywu z mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży) przycisk [Wspomaganie MF]
(przycisk programowalny) służy do powiększania obrazu.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 Obracając pierścieniem ustawiania ostrości, wyregulować ostrość.
Indeks
96PL
Sposób przedstawiania kolorów za pomocą kombinacji liczb lub zakresu
odtwarzania kolorów określany jest mianem „przestrzeni barw”. Przestrzeń barw
można zmieniać zależnie od potrzeb.
Spis treści
Przestrzeń barw
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Przestrzeń barw] t wybrane ustawienie.
AdobeRGB
Ta opcja udostępnia szeroki zakres odtwarzanych kolorów.
Przestrzeń barw Adobe RGB dobrze się sprawdza przy
obiektach z dużymi obszarami żywej zieleni lub czerwieni.
Nazwa pliku obrazu zaczyna się od „_DSC”.
Uwagi
• Przestrzeń Adobe RGB jest przeznaczona dla aplikacji lub drukarek obsługujących zarządzanie
kolorami i przestrzeń barw w wariancie DCF2.0. Kolory mogą nie być wiernie odtwarzane na
wydrukach zdjęć uzyskanych przy użyciu aplikacji lub drukarek, które nie obsługują
wspomnianych funkcji.
• Zdjęcia zarejestrowane w przestrzeni Adobe RGB i wyświetlane z poziomu aparatu lub
urządzeń, które nie są zgodne z przestrzenią Adobe RGB, mają niskie nasycenie barw.
Wyszukiwanie
Menu
Jest to standardowa przestrzeń barw aparatu cyfrowego. W
przypadku zwykłego fotografowania, gdy zdjęcia będą
drukowane bez żadnych modyfikacji, należy używać
ustawienia sRGB.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
sRGB
Indeks
97PL
Włączanie lub wyłączanie funkcji SteadyShot obiektywu.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [SteadyShot] t wybrane ustawienie.
Funkcja SteadyShot jest używana.
WYŁ.
Funkcja SteadyShot nie jest używana. To ustawienie jest
zalecane, gdy używany jest statyw.
Uwagi
Wyszukiwanie
Menu
• Opcja [WŁ.] jest wybierana w następujących trybach:
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
• Funkcji [SteadyShot] nie można włączyć po zamocowaniu obiektywu E16 mm F2.8 lub obiektywu
z mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży).
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
WŁ.
Spis treści
SteadyShot
Indeks
98PL
Ustawianie, czy w przypadku braku obiektywu migawka może być wyzwalana, czy
nie.
Spis treści
Wyzw.bez obiek.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Wyzw.bez obiek.] t wybrane ustawienie.
Możliwość wyzwalania migawki bez podłączonego
obiektywu. Opcję tę należy wybrać w przypadku
podłączenia aparatu do teleskopu astronomicznego itp.
Nieaktywne
Migawka może być wyzwalana tylko przy podłączonym
obiektywie.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Aktywne
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
99PL
Po ustawieniu sekundowego lub dłuższego czasu otwarcia migawki
(fotografowanie z długim czasem ekspozycji) funkcja redukcji szumów jest
włączana na taki sam czas, przez który była otwarta migawka. Ma to na celu
zmniejszenie ziarnistego szumu, typowego dla długiej ekspozycji.
Redukcja szumów jest uruchamiana przez czas
odpowiadający czasowi otwarcia migawki. Gdy trwa proces
redukcji szumów, wyświetlany jest komunikat i nie można
wykonać kolejnego zdjęcia. Opcję tę należy wybrać, gdy
priorytetem jest jakość obrazu.
WYŁ.
Redukcja szumów nie jest uruchamiana. Opcję tę należy
wybrać, gdy ważniejszy jest krótszy odstęp czasu między
kolejnymi zdjęciami.
Uwagi
Indeks
• Redukcja szumów nie jest wykonywana, nawet przy ustawieniu [WŁ.], gdy używane są
następujące funkcje:
– [Zdj. seryjne]
– [Zdj.ser.pier.czas.]
– [Bracket: Seryjne]
– [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
• Ustawienia funkcji [Red.sz.dł.naśw.] nie można zmienić w następujących trybach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
Wyszukiwanie
Menu
WŁ.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Red.sz.dł.naśw.] t wybrane ustawienie.
Spis treści
Red.sz.dł.naśw.
100PL
Podczas robienia zdjęć z wysoką czułością ISO aparat redukuje szumy, które stają
się bardziej widoczne przy wyższych czułościach aparatu.
Spis treści
Red.sz.wys.ISO
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Red.sz.wys.ISO] t wybrane ustawienie.
Automatyczna redukcja szumów wysokiej czułości ISO.
Słaba
Umiarkowana redukcja szumów wysokiej czułości ISO.
Uwaga
• Opcja [Red.sz.wys.ISO] nie jest dostępna w przypadku korzystania z funkcji [Rozległa
panorama].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Automatyczne
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
101PL
Włączanie lub wyłączanie rejestrowania dźwięku podczas nagrywania filmu.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Nagr. dźwięku filmu] t wybrane ustawienie.
Dźwięk (stereo) jest rejestrowany.
WYŁ.
Dźwięk nie jest rejestrowany.
Uwaga
• Po wybraniu opcji [WŁ.] rejestrowane będą również odgłosy mechanizmu obiektywu i dźwięki
towarzyszące pracy aparatu.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
WŁ.
Spis treści
Nagr. dźwięku filmu
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
102PL
Wybór sygnału dźwiękowego generowanego podczas obsługi aparatu.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Brzęczyk] t wybrane ustawienie.
Sygnał dźwiękowy będzie uruchamiany tylko po ustawieniu
ostrości na obiekcie i podczas odliczania czasu
samowyzwalacza.
Głośno
Włączanie sygnałów dźwiękowych towarzyszących
naciśnięciu pokrętła regulacyjnego lub przycisków
programowalnych.
Aby obniżyć poziom głośności, należy wybrać opcję
[Cicho].
Cicho
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych.
Wyszukiwanie
Menu
WYŁ.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Dźwięk AF
Spis treści
Brzęczyk
Indeks
103PL
Wybór języka opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Język:
] t wybrany język.
Spis treści
Język:
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
104PL
Ponowne ustawianie daty i godziny.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Ust.daty/czasu].
Spis treści
Ust.daty/czasu
2 Ustawić datę, godzinę itd.
Opcja [ON] lub [OFF].
Format daty
Wybór formatu wyświetlania daty i godziny.
Wyszukiwanie
Menu
Uwaga
• Opisywany aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Zdjęcia z datą można drukować
lub zapisywać korzystając z programu „PMB” z płyty CD-ROM (w zestawie).
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Zmiana czasu
Indeks
105PL
Ustawianie regionu, w którym aparat będzie używany. Opcja ta pozwala ustawić
strefę lokalną w przypadku wyjazdu za granicę.
Spis treści
Nastawia region
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Nastawia region]
t wybrane ustawienie.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 Region można wybrać naciskając prawą
bądź lewą sekcję pokrętła regulacyjnego.
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
106PL
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania ekranu pomocy podczas obsługi aparatu.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Ekran Pomocy] t wybrane ustawienie.
Ekran pomocy będzie wyświetlany.
WYŁ.
Ekran pomocy nie będzie wyświetlany. Opcja ta jest
przydatna, gdy następna operacja ma być wykonana szybko.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
WŁ.
Spis treści
Ekran Pomocy
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
107PL
Istnieje możliwość ustawienia czasu, po którym aparat będzie przełączany do
trybu oszczędzania energii. Naciśnięcie spustu migawki do połowy przywraca tryb
robienia zdjęć.
Spis treści
Oszcz.energii
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Oszcz.energii] t wybrane ustawienie.
5 min.
Aparat przełączany będzie w tryb oszczędzania energii po
upływie zadanego czasu.
10 min.
30 min.
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
• Jeżeli aparat jest podłączony do telewizora lub ustawiony jest tryb pracy [Pilot], wówczas bez
względu na wprowadzone tu ustawienie, będzie on przełączany w tryb oszczędzania energii po
upływie 30 minut.
• Aparat należy wyłączyć, jeżeli nie będzie używany przez dłuższy czas.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 min.
Indeks
108PL
Jasność monitora LCD jest dostosowywana automatycznie do warunków
oświetlenia zewnętrznego przy wykorzystaniu czujnika światła (strona 12).
Jasność monitora LCD można regulować ręcznie.
Spis treści
Jasność LCD
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Jasność LCD] t wybrane ustawienie.
Automatyczna regulacja jasności.
Ręczny
Ręczne ustawianie jasności w zakresie –2 do +2.
Słonecz. dzień
Automatyczny dobór jasności do warunków fotografowania
w plenerze.
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
• W przypadku ustawienia [Automatyczne] uważać, aby nie zasłaniać czujnika światła, na przykład
ręką.
• W przypadku korzystania z aparatu podłączonego do zasilacza AC-PW20 (oddzielnie w
sprzedaży), jasność monitora LCD jest zawsze ustawiona na +2, nawet przy wybranym ustawieniu
[Automatyczne].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Automatyczne
Indeks
109PL
Wybór koloru monitora LCD.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Kolor wyświetl.] t wybrane ustawienie.
Czarny
Niebieski
Różowy
Ustawianie wybranego koloru.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Biały
Spis treści
Kolor wyświetl.
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
110PL
Wybór metody wyświetlania szerokich obrazów.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Szeroki obraz] t wybrane ustawienie.
Wyświetlanie szerokich obrazów na
całym ekranie.
Normalna
Wyświetlanie szerokich obrazów na
ekranie wraz z informacją o sposobie
ich obsługi.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Pełny ekran
Spis treści
Szeroki obraz
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
111PL
Wybór orientacji przy odtwarzaniu zdjęć zarejestrowanych w układzie pionowym.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Wyświetl.odtw.] t wybrane ustawienie.
Wyświetlanie w układzie pionowym.
Ręczny obrót
Wyświetlanie w układzie poziomym.
Uwaga
• W przypadku odtwarzania zdjęć na ekranie telewizora lub na komputerze, będą one wyświetlane
w układzie pionowym, nawet jeżeli wybrano ustawienie [Ręczny obrót].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Autom.obrót
Spis treści
Wyświetl.odtw.
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
112PL
Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją
„BRAVIA” Sync za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży),
obrazy w aparacie można odtwarzać z poziomu pilota telewizora. Informacje na
stronie 128 w rozdziale zatytułowanym „BRAVIA” Sync.
WŁ.
Obsługa aparatu z poziomu pilota telewizora.
WYŁ.
Brak możliwości obsługi aparatu z poziomu pilota
telewizora.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Ustawienia] t [STER.PRZEZ HDMI] t wybrane ustawienie.
Spis treści
STER.PRZEZ HDMI
Uwaga
Wyszukiwanie
Menu
• Po podłączeniu posiadanego aparatu do telewizora zgodnego z funkcją „BRAVIA” Sync istnieje
możliwość obsługi aparatu z poziomu pilota telewizora.
Indeks
113PL
Wybór sposobu realizacji połączenia USB.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Połączenie USB] t wybrane ustawienie.
Ustanowienie połączenia pamięci masowej między
aparatem a komputerem lub innymi urządzeniami USB.
Tryb standardowy.
PTP
Po podłączeniu aparatu do komputera pojawia się Kreator
autoodtwarzania i zdjęcia z folderu zapisu w aparacie są
kopiowane do komputera (z systemem Windows 7/Vista/
XP, Mac OS X).
Wyszukiwanie
Menu
Uwaga
• W przypadku filmów i zdjęć w formacie RAW nie można korzystać z opcji [PTP].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Pam. masowa
Spis treści
Połączenie USB
Indeks
114PL
Możliwość oczyszczenia przetwornika obrazu.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Czyszczenie] t [OK].
Spis treści
Czyszczenie
Pojawi się komunikat „Po czyszczeniu wyłącz aparat. Kontynuować?”.
2 Zatwierdzić go przyciskiem [OK].
4 Zdjąć obiektyw.
5 Za pomocą dmuchawki oczyścić
przetwornik obrazu i sąsiednie miejsca.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Automatycznie zostaje uruchomiona funkcja usuwania kurzu.
3 Wyłączyć aparat.
6 Zamocować obiektyw.
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
Indeks
• Operację czyszczenia można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania
akumulatora wynosi co najmniej
(trzy kreski na symbolu akumulatora). Zalecane jest
korzystanie z zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży).
• Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu, ponieważ można w ten sposób wprowadzić
kropelki wody do wnętrza korpusu aparatu.
• Nie wkładać końcówki dmuchawki do wnętrza aparatu poniżej poziomu mocowania obiektywu,
aby nie dotknąć przetwornika obrazu.
• Trzymać aparat przednią stroną skierowaną w dół, aby zapobiec ponownemu osadzeniu się kurzu
w aparacie.
• Podczas czyszczenia aparatu nie stosować wstrząsów mechanicznych.
115PL
Wyświetlanie wersji aparatu i obiektywu. Wersję należy sprawdzić, gdy pojawi się
aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Spis treści
Wersja
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Wersja].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Uwaga
• Aktualizację można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi
co najmniej
(trzy kreski na symbolu akumulatora). Należy używać naładowanego
akumulatora, albo korzystać z zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży).
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
116PL
Funkcja [Tryb demonstracyjny] wyświetla automatycznie filmy nagrane na karcie
pamięci (prezentacja), jeżeli przez pewien czas z poziomu kamery nie zostanie
wykonana żadna operacja.
Najczęściej stosuje się ustawienie [WYŁ.].
WŁ.
Prezentacja uruchamiana jest automatycznie, jeżeli przez
minutę nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu
aparatu.
WYŁ.
Prezentacja nie będzie wyświetlana.
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
• Nawet przy ustawieniu [WŁ.], w aparacie nie zostanie uruchomiona prezentacja, jeżeli na karcie
pamięci nie nagrano żadnego filmu.
• Przy ustawieniu [WŁ.] aparat nie będzie przełączany do trybu oszczędzania energii.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Tryb demonstracyjny] t wybrane
ustawienie.
Spis treści
Tryb demonstracyjny
Indeks
117PL
Przywracanie ustawień domyślnych.
Uruchomienie funkcji [Nast.domyślne] nie powoduje usunięcia obrazów.
Spis treści
Nast.domyślne
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Nast.domyślne] t [OK].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Uwagi
• Podczas operacji przywracania ustawień nie wolno wyłączać aparatu.
• Ustawienia w pozycji [Ust.daty/czasu] i [Nastawia region] nie ulegają zmianie.
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
118PL
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Formatuj] t [OK].
Uwagi
Wyszukiwanie
Menu
• Formatowanie trwale usuwa wszystkie dane, w tym także obrazy chronione.
• Podczas formatowania podświetlona jest dioda aktywności. Karty pamięci nie wolno wyjmować,
gdy wspomniana dioda jest podświetlona.
• Kartę pamięci należy formatować z poziomu aparatu. Sformatowanie karty pamięci z poziomu
komputera może uniemożliwić jej użytkowanie w aparacie, w zależności od użytego rodzaju
formatu.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Formatowanie karty pamięci. W przypadku pierwszego użycia karty pamięci w
opisywanym aparacie, wskazane jest sformatowanie karty z poziomu aparatu w
celu zapewnienia jej stabilnego działania w trakcie fotografowania lub filmowania.
Należy pamiętać, że formatowanie trwale usuwa wszystkie dane zapisane na
karcie pamięci i nie jest to operacja nieodwracalna. Cenne dane należy zapisać na
komputerze itp.
Spis treści
Formatuj
Indeks
119PL
Wybór metody numeracji plików ze zdjęciami.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Numer pliku] t wybrane ustawienie.
Wyzeruj
W następujących przypadkach aparat zeruje numerację
plików i zaczyna przydzielanie numerów począwszy od
„0001”. Jeżeli folder zapisu zawiera już pliki, przydzielany
jest numer o jeden większy od aktualnie najwyższego
numeru.
• Po zmianie formatu folderu.
• Po usunięciu wszystkich zdjęć w folderze.
• Po wymianie karty pamięci.
• Po sformatowaniu karty pamięci.
Wyszukiwanie
Menu
Aparat przydziela plikom kolejne numery. Numeracja
plików zostaje wyzerowana dopiero po osiągnięciu liczby
„9999”.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Seryjny
Spis treści
Numer pliku
Indeks
120PL
Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane w folderze, który jest automatycznie
tworzony na karcie pamięci w folderze DCIM. Istnieje możliwość zmiany formuły
nazewnictwa folderów.
Spis treści
Nazwa katalogu
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Nazwa katalogu] t wybrane ustawienie.
Formuła nazewnictwa folderów jest następująca: numer
folderu + MSDCF.
Przykład: 100MSDCF
Forma daty
Formuła nazewnictwa folderów jest następująca: numer
folderu + Y (ostatnia cyfra)/MM/DD.
Przykład: 10000405 (Nazwa folderu: 100, data: 04/05/2010)
Wyszukiwanie
Menu
Uwaga
• Folder z filmami w formacie MP4 zawsze ma postać: „numer folderu + ANV01” (NEX-5/5C) lub
„numer folderu + MNV01” (NEX-3). Nie można zmienić tej nazwy.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Forma standard
Indeks
121PL
W przypadku wyboru folderu w formie standardowej i gdy obecne są jeszcze co
najmniej dwa inne foldery, można wybrać folder zapisu, w którym będą
rejestrowane zdjęcia.
Spis treści
Wybierz kat. fotograf.
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Wybierz kat. fotograf.] t wybrany folder.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Uwagi
• Nie można wybrać folderu przy ustawieniu [Forma daty].
• Pliki filmowe (MP4) są zapisywane w folderze na filmy o tym samym numerze, co wybrany folder
na zdjęcia.
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
122PL
Tworzy na karcie pamięci folder do zapisu obrazów.
Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym folderze do momentu utworzenia
innego folderu lub wyboru innego folderu zapisu.
Spis treści
Nowy katalog
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Nowy katalog] t [OK].
Uwagi
Wyszukiwanie
Menu
• Równocześnie tworzony jest folder zdjęć i folder filmów o tym samym numerze.
• Po włożeniu do aparatu karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w momencie przystąpienia do
rejestrowania obrazów może automatycznie zostać utworzony nowy folder.
• W folderach zdjęć lub filmów pod tym samym numerem może być przechowywanych
maksymalnie 4 000 obrazów. Po przekroczeniu pojemności folderu automatycznie tworzony jest
nowy folder.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Zostaje utworzony nowy folder o numerze o jeden wyższym niż najwyższy aktualnie
użyty numer.
Indeks
123PL
W przypadku stwierdzenia niezgodności w pliku bazy danych obrazów
spowodowanych obróbką filmów na komputerach itp., filmy na karcie pamięci nie
będą odtwarzane w tej postaci. W takiej sytuacji w aparacie przeprowadzana jest
procedura naprawy tego pliku.
Pojawi się ekran [Odz. bazę dan. obr.] i w aparacie zostanie przeprowadzona
procedura naprawy tego pliku.
Należy poczekać do momentu zakończenia procedury naprawy.
Uwaga
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Odz. bazę dan. obr.] t [OK].
Spis treści
Odz. bazę dan. obr.
• Należy używać naładowanego akumulatora. Niski poziom naładowania akumulatora w trakcie
procedury naprawy grozi uszkodzeniem danych.
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
124PL
Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów na karcie pamięci.
Wyświetlana jest również liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.
Spis treści
Wyś. miej. na karcie
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Wyś. miej. na karcie] t [OK].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
125PL
Włączanie lub wyłączanie funkcji przesyłania danych w przypadku użycia karty
Eye-Fi (dostępnej w sprzedaży). Opcja ta pojawia się po włożeniu do aparatu
karty Eye-Fi.
Modele NEX-5C nie są wyposażone w tę funkcję.
Włączenie funkcji przekazywania danych. Wygląd
wyświetlanego na ekranie wskaźnika zmienia się wraz ze
zmianą stanu nawiązanego połączenia.
Oczekiwanie. Nie są wysyłane żadne obrazy.
Trwa łączenie.
Oczekiwanie na przekazanie.
Trwa przekazywanie.
Błąd
WYŁ.
Wyłączenie funkcji przekazywania danych.
Uwagi
Przesyłanie zdjęć za pomocą karty Eye-Fi
Indeks
• Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie zostały zakupione. Kart
Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem krajów/regionów, gdzie zostały zakupione.
• Na pokładzie samolotu nie wolno korzystać z karty Eye-Fi włożonej do aparatu. Jeżeli w aparacie
znajduje się karta Eye-Fi, funkcję [Ustaw. przesyłania] należy ustawić na [WYŁ.]. Po ustawieniu
funkcji [Ustaw. przesyłania] na [WYŁ.] na ekranie wyświetlany będzie symbol
.
Wyszukiwanie
Menu
WŁ.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 [Menu] t [Ustawienia] t [Ustaw. przesyłania] t wybrane ustawienie.
Spis treści
Ustaw. przesyłania
1 Ustawić sieć Wi-Fi lub miejsce docelowe na kartę Eye-Fi.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji dołączonej do karty Eye-Fi.
2 Włożyć skonfigurowaną kartę Eye-Fi do aparatu i przystąpić do robienia
zdjęć.
Za pośrednictwem sieci Wi-Fi zdjęcia będą automatycznie przesyłane do komputera
itp.
Uwagi
• W przypadku użycia nowej karty Eye-Fi po raz pierwszy, przed jej sformatowaniem należy
skopiować do komputera znajdujący się na karcie plik instalacyjny menedżera karty Eye-Fi.
• Z karty Eye-Fi można korzystać po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego do najnowszej
wersji. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja dołączona do karty Eye-Fi.
• W trakcie przesyłania zdjęć nie działa funkcja oszczędzania energii aparatu.
• W przypadku wyświetlenia symbolu
(błąd) należy wyjąć kartę pamięci, po czym włożyć ją
powtórnie, albo wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie. Ponowne wyświetlenie symbolu
może świadczyć o uszkodzeniu karty Eye-Fi.
• Na łączność w ramach sieci Wi-Fi mogą mieć wpływ inne urządzenia do komunikacji. Przy słabej
sile sygnału należy przybliżyć się do punktu dostępowego sieci Wi-Fi.
• Nie można przekazywać filmów.
126PL
Pod³¹czanie do innych urz¹dzeñ
1 Wyłączyć zarówno aparat jak i telewizor.
2 Podłączyć aparat do telewizora za
pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w
sprzedaży).
Kabel HDMI
Wyszukiwanie
Menu
3 Włączyć telewizor i przełączyć sygnał
wejściowy.
1 Do gniazda HDMI
4 Włączyć aparat.
Obrazy zarejestrowane aparatem pojawią się na
ekranie telewizora.
Pokrętłem regulacyjnym wybrać właściwy obraz.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Do wyświetlania na ekranie telewizora obrazów zarejestrowanych aparatem
potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży) oraz odbiornik telewizyjny
HD wyposażony w gniazdo HDMI. Informacje na ten temat można znaleźć
również w instrukcji obsługi telewizora.
Spis treści
Oglądanie obrazów na
telewizorze
2 Do gniazda
HDMI
Indeks
Uwagi
• Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo.
• Używać kabla HDMI z logo HDMI.
• Na jednym końcu kabel ma mini-wtyk HDMI (do podłączenia do aparatu), a na drugim wtyk do
podłączenia do posiadanego telewizora.
• W przypadku uruchomienia nagrywania filmów, gdy aparat jest podłączony do telewizora za
pośrednictwem kabla HDMI, nagrywanie zostanie po chwili automatycznie przerwane z uwagi na
ochronę urządzeń.
• Nie wolno łączyć wyjściowego gniazda urządzenia z gniazdem HDMI w aparacie. Może to
spowodować usterkę.
z „PhotoTV HD” - informacje
Opisywany aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Po podłączeniu urządzeń marki Sony zgodnych z systemem PhotoTV HD za
pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży) można wejść w nowy świat
fotografii w zdumiewającej jakości Full HD.
“System „PhotoTV HD” umożliwia fotograficzne odtworzenie subtelnych faktur i
kolorów z uwzględnieniem wszystkich szczegółów. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
127PL
Ciąg dalszy r
Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego obsługującego funkcję
„BRAVIA” Sync za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży),
aparat można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
Spis treści
Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync
1 Podłączyć telewizor obsługujący funkcję „BRAVIA” Sync do aparatu.
2 Nacisnąć przycisk SYNC Menu na pilocie telewizora.
3 Operacje wykonywać z użyciem przycisków na pilocie telewizora.
Pozycja
Działanie
Automatyczne odtwarzanie obrazów
Odtwórz 1 obraz
Powrót do ekranu pojedynczego zdjęcia.
Wybierz zdjęcie/film
Wybór zdjęcia lub filmu do odtworzenia.
Indeks obrazów
Przełączanie do ekranu indeksu.
Wybierz katalog
Wybór folderu ze zdjęciami do odtwarzania.
Wybierz datę
Wybór daty filmów do odtwarzania.
Kasuj
Usuwanie obrazu.
Indeks
Uwagi
• Zestaw dostępnych operacji jest ograniczony, gdy aparat jest podłączony do telewizora za
pośrednictwem kabla HDMI.
• Operacje SYNC Menu są dostępne tylko w przypadku telewizorów obsługujących funkcję
„BRAVIA” Sync. Operacje SYNC Menu zależą od podłączonego telewizora. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
• Jeżeli aparat podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika telewizyjnego innego
producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z poziomu pilota telewizora, należy uruchomić
kolejno polecenia: [Menu] t [Ustawienia] t [STER.PRZEZ HDMI] t [WYŁ.].
Wyszukiwanie
Menu
Pokaz zdjęć
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wejście zostanie przełączone automatycznie, a na ekranie telewizora pojawi się
zdjęcie wykonane aparatem.
128PL
Uwaga
• Oprogramowanie „PMB” nie jest zgodne z komputerami Macintosh.
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania zdjęć za
pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca konfiguracja
komputera.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
„PMB”
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz lub szybszy
(NEX-5/5C: Do odtwarzania/edycji filmów w wysokiej
rozdzielczości: Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy/Intel
Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy
NEX-3: Do odtwarzania/edycji filmów: Intel Core Duo
1,66 GHz lub szybszy/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz lub
szybszy)
Pamięć: 512 MB lub więcej (Do odtwarzania/edycji filmów
w wysokiej rozdzielczości: 1 GB lub więcej)
Dysk twardy: Miejsce na dysku wymagane do instalacji —
około 500 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu — 1024 × 768 punktów lub
więcej
„Image Data
Converter SR Ver.3”
„Image Data Lightbox
SR”
Procesor/pamięć: Pentium 4 lub szybszy/1 GB lub więcej
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
Indeks
System operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)
Wyszukiwanie
Menu
Zalecana konfiguracja komputera (Windows)
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Na płycie CD-ROM (w zestawie) znajdują się następujące aplikacje, które
umożliwiają bardziej wszechstronne wykorzystanie obrazów zarejestrowanych
posiadanym aparatem.
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
• „PMB” (Picture Motion Browser)
Spis treści
Współpraca z komputerem
*1 Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane. Do korzystania z funkcji
tworzenia płyt wymagany jest program Windows Image Mastering API (IMAPI) wer. 2.0 lub
nowsza.
2
* Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
129PL
Ciąg dalszy r
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania zdjęć za
pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca konfiguracja
komputera.
Połączenie USB: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
„Image Data Converter SR Ver.3”/„Image Data
Lightbox SR”: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
„Image Data
Converter SR Ver.3”
„Image Data Lightbox
SR”
Procesor: seria Power PC G4/G5 (zalecany 1 GHz lub
szybszy)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo lub szybszy
Pamięć: zalecany 1 GB lub więcej.
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
Indeks
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku zaktualizowanego systemu operacyjnego
opisanego powyżej oraz w środowisku wielosystemowym.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie podłączone dwa lub więcej urządzenia USB,
niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie działać, w zależności od rodzaju podłączonych urządzeń
USB.
• Podłączenie aparatu z wykorzystaniem interfejsu USB zgodnego ze standardem Hi-Speed USB
(zgodnego z USB 2.0) pozwala na zaawansowany transfer (transfer z dużą szybkością), ponieważ
opisywany aparat jest zgodny z Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu ze stanu zawieszenia lub uśpienia, komunikacja między
aparatem a komputerem może nie zostać przywrócona.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
System operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)
Spis treści
Zalecana konfiguracja komputera (Macintosh)
130PL
Instalowanie oprogramowania (Windows)
Spis treści
Korzystanie z oprogramowania
Zalogować się jako administrator.
Pojawi się ekran menu instalacji.
• Jeżeli nie pojawi się, podwójnie kliknąć [Computer] (w systemie Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Jeżeli pojawi się ekran Autoodtwarzanie, należy wybrać polecenie „Run Install.exe” i
postępować zgodnie z instrukcjami pojawiających się na ekranie, aby przeprowadzić
instalację.
Upewnić się, że zaznaczone są pozycje „Sony Image Data Suite” i „PMB”, i dalej
postępować według instrukcji na ekranie.
• Po pojawieniu się stosownego monitu na ekranie w trakcie procedury, podłączyć aparat do
komputera (strona 135).
• Gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie, należy ponownie uruchomić komputer,
postępując według instrukcji na ekranie.
• W zależności od konfiguracji komputera może zostać zainstalowany zestaw funkcji DirectX.
Wyszukiwanie
Menu
2 Kliknąć [Zainstaluj].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 Włączyć komputer i włożyć płytę CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
3 Po zakończeniu instalacji wyjąć płytę CD-ROM.
Indeks
Zostaną zainstalowane poniższe aplikacje, a na pulpicie pojawią się ikony skrótów.
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
„PMB”
„PMB Launcher”
„PMB Help”
Uwagi
• Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program „PMB” i jego wersja jest niższa od wersji
programu „PMB” na płycie CD-ROM (w zestawie), należy również zainstalować program
„PMB” z płyty CD-ROM (w zestawie).
• Jeżeli zainstalowana na komputerze wersja programu „PMB” jest niższa niż 5.0.00, mogą
wystąpić problemy z niektórymi funkcjami oprogramowania „PMB” po zainstalowaniu programu
„PMB” z dostarczonej płyty CD-ROM. Z dołączonej płyty CD-ROM instalowany jest również
program „PMB Launcher”. Z poziomu programu „PMB Launcher” można uruchamiać
oprogramowanie „PMB” i inne programy. Aby uruchomić program „PMB Launcher”, wystarczy
podwójnie kliknąć ikonę skrótu do programu „PMB Launcher” na ekranie komputera.
131PL
Ciąg dalszy r
Zalogować się jako administrator.
1 Włączyć komputer z systemem Macintosh i włożyć płytę CD-ROM (w
zestawie) do napędu CD-ROM.
Spis treści
Instalowanie oprogramowania (Macintosh)
2 Kliknąć podwójnie ikonę napędu CD-ROM.
4 Podwójnie kliknąć plik [IDS_INST.pkg] w folderze docelowym operacji
kopiowania.
Postępować według instrukcji na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
z Korzystanie z programu „Image Data Converter SR”
Indeks
Program „Image Data Converter SR” pozwala:
• Edytować zdjęcia zapisane w formacie RAW z różnymi poprawkami, na
przykład krzywej tonalnej, czy ostrości.
• Korygować zdjęcia, korzystając m.in. z balansu bieli, ekspozycji i strefy twórczej.
• Zapisywać zdjęcia wyświetlane i edytowane na komputerze.
Można je zapisać w formacie RAW lub w formacie zwykłego pliku.
Wyszukiwanie
Menu
Korzystanie z programu „Image Data Converter
SR”
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
3 Skopiować plik [IDS_INST.pkg] z folderu [MAC] na ikonę dysku
twardego.
Informacje w Help.
Kliknąć [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image
Data Converter SR Ver.3].
Strona wsparcia dla programu „Image Data Converter SR” (tylko wersja angielska)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
132PL
Ciąg dalszy r
z Korzystanie z programu „Image Data Lightbox SR”
Strona wsparcia dla programu „Image Data Lightbox SR” (tylko wersja angielska)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Wyszukiwanie
Menu
Informacje w Help.
Kliknąć [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image
Data Lightbox SR].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Program „Image Data Lightbox SR” pozwala:
• Wyświetlać i porównywać zdjęcia RAW/JPEG zarejestrowane opisywanym
aparatem.
• Oceniać obrazy w pięciostopniowej skali.
• Wprowadzać kolorowe etykiety itp.
• Wyświetlać zdjęcie za pomocą programu „Image Data Converter SR” i
korygować je.
Spis treści
Korzystanie z programu „Image Data Lightbox
SR”
Korzystanie z programu „PMB”
Indeks
Program „PMB” pozwala:
• Importować obrazy wykonane aparatem i wyświetlać je na komputerze.
• Porządkować obrazy na komputerze w oparciu o kalendarz według dat
zarejestrowania, aby móc je przeglądać.
• Retuszować (Redukcja efektu czerwonych oczu itp.), drukować i wysyłać
zdjęcia jako załączniki wiadomości e-mail, zmieniać datę wykonania zdjęcia i
wykonywać inne operacje.
• Drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
• Tworzyć płyty Blu-ray, płyty w formacie AVCHD lub płyty DVD z filmów w
formacie AVCHD zaimportowanych do komputera. (W przypadku tworzenia
płyty Blu-ray/płyty DVD po raz pierwszy wymagane jest połączenie z
Internetem.) (tylko modele NEX-5/5C)
Uwaga
• Oprogramowanie „PMB” nie jest zgodne z komputerami Macintosh.
133PL
Ciąg dalszy r
Informacje w pozycji „PMB Help”.
Kliknąć podwójnie skrót do
(PMB Help) na pulpicie. Albo kliknąć [Start] t [All
Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Strona wsparcia dla programu „PMB” (tylko wersja angielska)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Spis treści
z Korzystanie z programu „PMB”
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
134PL
2 Włączyć komputer i nacisnąć przycisk
(Odtwarzanie).
1 Do gniazda USB
komputera
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 Włożyć do aparatu naładowany akumulator
lub podłączyć aparat do gniazda
elektrycznego za pośrednictwem zasilacza
AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży).
Spis treści
Podłączanie aparatu do
komputera
Kabel USB
(w zestawie)
3 Podłączyć aparat do komputera.
Importowanie obrazów do komputera (Windows)
Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z programu
„PMB”
Indeks
Program „PMB” umożliwia łatwe importowanie obrazów.
Szczegółowe informacje na temat funkcji programu „PMB” można znaleźć w
pozycji „PMB Help”.
Wyszukiwanie
Menu
W przypadku nawiązywania połączenia USB po raz
pierwszy komputer automatycznie uruchomi
program do rozpoznawania aparatu. Należy chwilę 2 Do gniazda USB
zaczekać.
Gdy po utworzeniu połączenia USB pomiędzy aparatem a komputerem pojawi się
Kreator autoodtwarzania, należy kliknąć [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] lub [MP_ROOT] t skopiować wybrane obrazy do komputera.
Uwagi
• W przypadku operacji typu importowanie filmów AVCHD do komputera, należy używać
programu „PMB” (tylko model NEX-5/5C).
• Uruchomienie filmów w formacie AVCHD lub folderów z poziomu komputera przy
podłączonym do niego aparacie grozi uszkodzeniem obrazów lub problemami z ich
odtworzeniem. Nie wolno kopiować filmów w formacie AVCHD z komputera na kartę pamięci.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje tego typu operacji
wykonywanych z poziomu komputera (tylko model NEX-5/5C).
135PL
Ciąg dalszy r
1 Najpierw podłączyć aparat do komputera Macintosh. Kliknąć podwójnie
nowo rozpoznaną ikonę na pulpicie t folder, w którym znajdują się
obrazy do zaimportowania.
Pliki obrazów zostaną skopiowane na dysk twardy.
3 Kliknąć podwójnie ikonę dysku twardego t właściwy plik obrazu w
folderze zawierającym skopiowane pliki.
Obraz zostanie wyświetlony.
Przed wykonaniem poniższych czynności należy wykonać procedury od punktu 1
do 3:
• odłączenie kabla USB,
• wyjęcie karty pamięci,
• wyłączenie aparatu.
1 Kliknąć podwójnie ikonę rozłączenia na pasku
zadań.
Windows Vista
(USB Mass Storage Device) t
Windows XP
Indeks
2 Kliknąć
[Stop].
Wyszukiwanie
Menu
Usuwanie połączenia USB
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 Przeciągnąć pliki obrazów na ikonę dysku twardego i upuścić.
Spis treści
Importowanie obrazów do komputera
(Macintosh)
3 Sprawdzić urządzenie w oknie potwierdzenia i
kliknąć [OK].
Ikona rozłączenia
Uwaga
• W przypadku komputera Macintosh należy wcześniej przeciągnąć ikonę karty pamięci lub ikonę
dysku i upuścić ją na ikonę „Kosz”, a aparat zostanie odłączony od komputera.
136PL
Spis treści
Tworzenie płyty z filmami
(NEX-5/5C)
Istnieje możliwość utworzenie płyty z filmów w formacie AVCHD
zarejestrowanych opisywanym aparatem.
Wybrać metodę, która najlepiej pasuje do posiadanego odtwarzacza płyt.
Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyt przy użyciu programu „PMB”
można znaleźć w pozycji „PMB Help”.
Informacje dotyczące importowania filmów znajdują się na stronie 135.
Urządzenia do odtwarzania płyt
Blu-ray
(Odtwarzacz płyt Blu-ray,
PlayStation®3 itp.)
Tworzenie płyty Blu-ray z filmów i
zdjęć zaimportowanych do
komputera przy użyciu programu
„PMB”.
Urządzenia do odtwarzania płyt w
formacie AVCHD
( Odtwarzacz płyt Blu-ray,
PlayStation®3 itp.)
Tworzenie płyty w formacie
AVCHD z filmów i zdjęć
zaimportowanych do komputera
przy użyciu programu „PMB”.
Rodzaj
płyty
Indeks
Metoda
Tworzenie płyty w formacie
AVCHD za pomocą rejestratora/
nagrywarki DVD innych niż
DVDirect Express.
Zwykłe urządzenia do odtwarzania
płyt DVD
(Odtwarzacz DVD, komputer z
możliwością odtwarzania płyt DVD
itp.)
Wyszukiwanie
Menu
Odtwarzacz
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wybór metody tworzenia płyty.
Tworzenie płyty w standardowej
rozdzielczości obrazu (STD) z
filmów i zdjęć zaimportowanych do
komputera przy użyciu programu
„PMB”.
Uwagi
• W przypadku urządzenia DVDirect marki Sony (rejestrator DVD) dane można przekazać za
pośrednictwem karty pamięci po uprzednim włożeniu jej do gniazda karty pamięci rejestratora
DVD lub podłączając aparat bezpośrednio do rejestratora DVD za pośrednictwem kabla USB.
• Korzystając z urządzenia DVDirect marki Sony (rejestrator DVD), należy upewnić się, czy w
rejestratorze DVD zainstalowano ostatnią wersję oprogramowania sprzętowego.
137PL
Ciąg dalszy r
Płyta Blu-ray umożliwia nagrywanie dłuższych filmów w wysokiej
rozdzielczości obrazu (HD) niż płyty DVD.
urządzeniach obsługujących format AVCHD, na przykład na odtwarzaczu
płyt Sony Blu-ray lub na konsoli PlayStation®3. Płyty takiej nie można
odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach DVD.
z Płyty, jakie można wykorzystywać w programie
Wyszukiwanie
Menu
Film w standardowej rozdzielczości obrazu (STD) uzyskany w wyniku
konwersji filmu w wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) można
nagrywać na nośnikach DVD, na przykład na płytach DVD-R, i
wówczas tworzona jest płyta z obrazem w standardowej rozdzielczości
(STD).
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Film w wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) można nagrywać na
nośnikach DVD, na przykład na płytach DVD-R, i wówczas tworzona
jest płyta z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD).
• Płytę z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) można odtwarzać na
Spis treści
z Charakterystyka poszczególnych typów płyt
„PMB”
Rodzaj płyty
Cechy charakterystyczne
DVD-R/DVD+R/
DVD+R DL
Z możliwością
jednokrotnego zapisu
DVD-RW/DVD+RW
Z możliwością wielokrotnego
zapisu
Indeks
W programie „PMB” można używać płyt 12-centymetrowych. Informacje na temat
płyt Blu-ray znajdują się na stronie 139.
• Należy dbać o to, aby w konsoli PlayStation®3 zawsze była zainstalowana najnowsza wersja
oprogramowania systemowego PlayStation®3.
• Konsole PlayStation®3 mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach.
138PL
Ciąg dalszy r
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB”, z filmów w formacie
AVCHD zaimportowanych do komputera można utworzyć płytę z obrazem w
wysokiej rozdzielczości (HD) w formacie AVCHD.
Spis treści
Tworzenie płyty w formacie AVCHD
1 Włączyć komputer i do napędu DVD włożyć pustą płytę.
3 Wybrać filmy w formacie AVCHD, które mają być zapisane.
4 Kliknąć
(HD)].
(Disc Creation) i wybrać [Create AVCHD Format Discs
5 Aby utworzyć płytę, należy postępować zgodnie z instrukcjami na
ekranie.
z Odtwarzanie płyty w formacie AVCHD na
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
• Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PMB”.
• Na płycie w formacie AVCHD nie można nagrywać zdjęć ani plików filmowych w formacie MP4.
• Tworzenie płyty może być operacją czasochłonną.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 Uruchomić oprogramowanie „PMB”.
komputerze
Indeks
Płyty w formacie AVCHD można odtwarzać za pomocą programu „Player for
AVCHD” zainstalowanego razem z oprogramowaniem „PMB”.
Aby uruchomić ten program, wystarczy kliknąć kolejno: [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi zawiera pomoc programu „Player for
AVCHD”.
• Przy pewnych konfiguracjach komputera mogą wystąpić problemy z płynnym odtwarzaniem
filmów.
Tworzenie płyty Blu-ray
Istnieje możliwość utworzenia płyty Blu-ray z filmów w formacie AVCHD
zaimportowanych wcześniej do komputera. Posiadany komputer musi obsługiwać
funkcję tworzenia płyt Blu-ray.
Do tworzenia płyt Blu-ray można używać nośników BD-R (jednokrotnego zapisu)
i BD-RE (wielokrotnego zapisu). Bez względu na użyty nośnik, do płyty nie
można niczego dodać po jej utworzeniu.
Na ekranie instalacyjnym oprogramowania „PMB” kliknąć [BD Add-on
Software] i przeprowadzić instalację wtyczki postępując według instrukcji
pojawiających się na ekranie.
Instalacja wtyczki [BD Add-on Software] wymaga połączenia komputera z
Internetem.
Szczegóły zawiera „PMB Help”.
139PL
Ciąg dalszy r
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB”, z filmów w formacie
AVCHD zaimportowanych do komputera można utworzyć płytę z obrazem w
standardowej rozdzielczości (STD).
• Zamknąć wszystkie aplikacje za wyjątkiem programu „PMB”.
2 Uruchomić oprogramowanie „PMB”.
3 Wybrać filmy, które mają być zapisane.
4 Kliknąć
(Disc Creation) i wybrać polecenie [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Uwagi
Indeks
• Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PMB”.
• Na płycie nie można nagrywać plików filmowych w formacie MP4.
• Tworzenie takiej płyty zajmuje więcej czasu, ponieważ dodatkowo ma miejsce konwersja filmów
w formacie AVCHD do filmów w standardowej rozdzielczości obrazu (STD).
• W przypadku tworzenia płyty DVD-Video (STD) po raz pierwszy wymagane jest połączenie z
Internetem.
Wyszukiwanie
Menu
5 Aby utworzyć płytę, należy postępować zgodnie z instrukcjami na
ekranie.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
1 Włączyć komputer i do napędu DVD włożyć pustą płytę.
Spis treści
Tworzenie płyty z obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD)
140PL
Wyszukiwanie
Menu
Uwagi
Indeks
• Nie można drukować zdjęć RAW.
• W przypadku drukowania zdjęć zarejestrowanych w formacie [16:9] mogą zostać ucięte obie
krawędzie.
• W przypadku niektórych drukarek nie można drukować zdjęć panoramicznych.
• W przypadku wykonywania odbitek z punkcie usługowym istotne są poniższe uwagi:
– Przed złożeniem zlecenia należy zapytać, na jakich typach kart pamięci dany punkt usługowy
przyjmuje zdjęcia.
– Może być potrzebny adapter karty (oddzielnie w sprzedaży). Zapytać o to w punkcie
usługowym.
– Przed oddaniem nośnika danych do punktu usługowego należy utworzyć kopię zapasową zdjęć
na płycie.
– Nie można określić liczby odbitek.
– W przypadku chęci nałożenia dat na zdjęcia należy zapytać o taką możliwość w punkcie
usługowym.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Zdjęcia można drukować za pomocą następujących metod:
• Drukowanie bezpośrednio z poziomu drukarki obsługującej dany typ karty
pamięci
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
• Drukowanie przy użyciu komputera
Zdjęcia można zaimportować do komputera przy użyciu dołączonego programu
„PMB”, a następnie je wydrukować. Istnieje możliwość wydrukowania zdjęcia z
nałożoną datą. Szczegółowe informacje zawiera „PMB Help”.
• Drukowanie w punkcie usługowym
Kartę pamięci ze zdjęciami wykonanymi aparatem można zanieść do punktu
usługowego wykonującego odbitki. Jeżeli punkt usługowy dysponuje
urządzeniami rozpoznającymi znaczniki w formacie DPOF, wcześniej w czasie
oglądania zdjęć można wybrać te, które mają być wydrukowane, umieszczając
na nich znacznik
(Zlecenie wydruku), aby nie trzeba było ponownie
przeglądać ich i wybierać w momencie zlecania wykonania odbitek w zakładzie.
Spis treści
Drukowanie zdjęć
141PL
Rozwi¹zywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych rozwiązań.
1 Wykonać czynności kontrolne opisane na stronach
od 142 do 148.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
2 Wyjąć akumulator, odczekać około minuty, włożyć
akumulator ponownie, po czym włączyć aparat.
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
3 Zresetować ustawienia (strona 118).
Wyszukiwanie
Menu
4 Należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów
Sony lub autoryzowanym serwisem Sony.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
Indeks
• Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem akumulatora.
• Można używać tylko akumulatora NP-FW50. Upewnić się, że posiadany akumulator to model
NP-FW50.
Nieprawidłowy odczyt wskaźnika stopnia naładowania akumulatora lub zbyt
szybkie wyczerpywanie się akumulatora przy wskazaniu wystarczającego
poziomu.
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperaturze.
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator.
• Akumulator jest zużyty. Wymienić go na nowy.
Nie można włączyć aparatu.
• Włożyć prawidłowo akumulator.
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator.
• Akumulator jest zużyty. Wymienić go na nowy.
Zasilanie nagle się wyłącza.
• W przypadku zbyt wysokiej temperatury aparatu lub akumulatora wyświetlany jest
komunikat ostrzegawczy i następuje automatyczne wyłączenie aparatu z uwagi na jego
ochronę.
• Po pewnym okresie bezczynności aparat przełącza się do trybu oszczędzania energii. Aby
anulować tryb oszczędzania energii, należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć
do połowy spust migawki (strona 108).
142PL
Ciąg dalszy r
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
• Można używać tylko akumulatora NP-FW50. Upewnić się, że posiadany akumulator to model
NP-FW50.
• W przypadku ładowania akumulatora, który nie był używany przez długi czas, dioda
CHARGE może migać.
• Dioda CHARGE może migać na dwa sposoby: szybko (co 0,15 sekundy) lub wolno (co 1,5
sekundy). W przypadku szybkiego migania, akumulator należy wyjąć, po czym jeszcze raz
dobrze włożyć ten sam akumulator. Ponowne szybkie miganie diody CHARGE sygnalizuje,
że akumulator jest niesprawny. Powolne miganie sygnalizuje zawieszenie operacji ładowania,
ponieważ temperatura zewnętrzna znalazła się poza dopuszczalnym zakresem temperatur
pracy akumulatora. Operacja ładowania zostanie wznowiona, a dioda CHARGE zapalona,
gdy temperatura zewnętrzna powróci do dopuszczalnego zakresu.
• Akumulator należy ładować w odpowiedniej temperaturze pomiędzy 10 °C a 30 °C.
Spis treści
Podczas ładowania akumulatora miga dioda CHARGE.
Rejestrowanie zdjęć i filmów
• Po pewnym okresie bezczynności aparat przełącza się do trybu oszczędzania energii. Aby
anulować tryb oszczędzania energii, należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć
do połowy spust migawki (strona 108).
Nie można wyzwolić migawki.
Indeks
• Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady zapisu, który jest ustawiony w
pozycji LOCK. Ustawić przełącznik w pozycji zapisu.
• Sprawdzić wolne miejsce na karcie pamięci.
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Obiektyw nie jest prawidłowo założony. Założyć prawidłowo obiektyw.
Wyszukiwanie
Menu
Po włączeniu zasilania na monitorze LCD nie są wyświetlane żadne informacje.
Nagrywanie długo trwa.
• Włączona jest funkcja redukcji szumów (strony 100, 101). Nie świadczy to o usterce.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie RAW (strona 68). Z uwagi na duży rozmiar pliku danych
RAW fotografowanie w trybie RAW może być czasochłonne.
• Funkcja Auto HDR przeprowadza obróbkę obrazu (strona 78).
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Sprawdzić minimalną odległość ogniskową obiektywu.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie ręcznego ustawiania ostrości. Ustawić funkcję [Wybór AF/
MF] na [Autofokus] (strona 54).
• Światło zastane jest niewystarczające.
• Obiekt, może wymagać specjalnego ustawienia ostrości. Użyć opcji [Elast. punktowy]
(strona 56) lub funkcji ręcznego ustawiania ostrości (strona 54).
143PL
Ciąg dalszy r
Na zdjęciach wykonanych z użyciem lampy błyskowej pojawiają się białe,
okrągłe punkciki.
• Cząsteczki zawieszone w powietrzu (kurz, pyłki itp.) odbiły światło lampy błyskowej i zostały
utrwalone na zdjęciu. Nie świadczy to o usterce.
• Lampa została uruchomiona kilka razy pod rząd w krótkim okresie czasu. Gdy lampa wykona
kilka błysków pod rząd, proces ładowania może trwać dłużej niż zwykle, aby nie doszło do
przegrzania aparatu.
Zdjęcie zrobione z lampą błyskową jest zbyt ciemne.
Data i godzina są rejestrowane nieprawidłowo.
• Ustawić prawidłową datę i godzinę (strona 105).
• Obszar zaznaczony przy użyciu funkcji [Nastawia region] różni się od faktycznego obszaru.
Ustawić właściwy obszar wybierając kolejno: [Menu] t [Ustawienia] t [Nastawia region].
Indeks
• Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej (odległością, na którą może dotrzeć
błysk), zdjęcie będzie ciemne, ponieważ światło lampy nie dotarło do obiektu. Zmiana czułości
ISO powoduje równocześnie zmianę zasięgu błysku.
Wyszukiwanie
Menu
Lampa błyskowa ładuje się zbyt długo.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
• Podnieść lampę błyskową.
• Lampa błyskowa nie jest prawidłowo zamocowana. Zamocować lampę ponownie w
prawidłowy sposób.
• Z lampy błyskowej nie można korzystać w następujących trybach nagrywania:
– [Bracket: Seryjne]
– [Rozległa panorama]
– [Nocny widok] i [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– Nagrywanie filmów
Spis treści
Lampa błyskowa nie działa.
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wartość przysłony i/lub czas otwarcia
migawki migają.
• Z uwagi na fakt, że obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, znajduje się on poza dostępnym
zakresem aparatu. Ponownie wyregulować nastawę.
Zdjęcie jest białawe (zaświetlenie).
Na obrazie pojawia się rozmycie światła (duchy).
• Zdjęcie zostało wykonane przy intensywnym źródle światła i do obiektywu dotarła nadmierna
ilość światła. Korzystając z obiektywu o zmiennej ogniskowej, należy zakładać osłonę
przeciwodblaskową na obiektyw.
Na rogach zdjęcie jest zbyt ciemne.
• Jeżeli został użyty filtr lub osłona, zdjąć je i wykonać zdjęcie ponownie. W przypadku
nieodpowiedniej grubości filtra i nieprawidłowego założenia osłony, filtr lub osłona mogą być
częściowo widoczne na zdjęciu. Właściwości optyczne niektórych obiektywów mogą
powodować, że brzegi zdjęcia wychodzą za ciemne (niedostateczna ilość światła).
144PL
Ciąg dalszy r
• Włączyć funkcję Redukcja czerwonych oczu (strona 92).
• Podejść bliżej obiektu i fotografować go w zasięgu błysku, używając lampy błyskowej.
Na monitorze LCD pojawiają się punkciki, które nie znikają.
Spis treści
Oczy fotografowanych osób mają kolor czerwony.
• Nie świadczy to o usterce. Punkty te nie zostaną zarejestrowane.
• Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej i w efekcie jest poruszone.
Wskazane jest korzystanie ze statywu lub lampy błyskowej (strona 32). Funkcje [Z ręki o
zmierzchu] w trybie [Wybór sceny] (strona 44) oraz [Korekcja drgań] (strona 46) również
skutecznie zmniejszają rozmycie obrazu.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Obraz jest rozmyty.
Na monitorze LCD miga wartość ekspozycji.
• Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny dla zakresu pomiarowego aparatu.
Obrazów nie można odtworzyć.
Indeks
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona z poziomu komputera.
• Nie można zagwarantować prawidłowego odtworzenia pliku zdjęcia z poziomu opisywanego
aparatu, jeżeli zostało ono poddane obróbce na komputerze lub wykonane przy użyciu innego
modelu aparatu.
• Aparat jest w trybie USB. Usunąć połączenie USB (strona 136).
• Do odtwarzania przechowywanych na komputerze obrazów z opisywanego aparatu używać
programu „PMB”.
Wyszukiwanie
Menu
Przeglądanie obrazów
Usuwanie/edycja obrazów
Obrazu nie można usunąć.
• Anulować ochronę (strona 87).
Obraz został pomyłkowo usunięty.
• Usuniętego zdjęcia nie można przywrócić. Wskazane jest zabezpieczenie zdjęć, które nie
powinny zostać usunięte (strona 87).
Nie można ustawić znacznika DPOF.
• Znaczników DPOF nie można umieszczać na zdjęciach RAW.
145PL
Ciąg dalszy r
Nie ma pewności, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
• Sprawdzić w rozdziale „Zalecana konfiguracja komputera” (strona 129).
Spis treści
Komputery
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Zestawić połączenie USB, prawidłowo podłączając aparat do komputera (strona 135).
• Postępować zgodnie z odpowiednią procedurą kopiowania dla posiadanego systemu
operacyjnego.
• Jeżeli zdjęcia są rejestrowane na karcie pamięci sformatowanej z poziomu komputera, mogą
wystąpić problemy z ich kopiowaniem do komputera. Rejestrować zdjęcia na karcie pamięci
sformatowanej z poziomu aparatu.
• Jeżeli używane jest oprogramowanie „PMB”, należy sięgnąć do pozycji „PMB Help”.
• Skontaktować się z producentem komputera lub oprogramowania.
Indeks
Obrazów nie można odtwarzać z poziomu komputera.
Wyszukiwanie
Menu
Nie można skopiować obrazów.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
• Sprawdzić, czy aparat jest włączony.
• Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, włożyć inny, naładowany akumulator lub
skorzystać z zasilacza sieciowego (oddzielnie w sprzedaży).
• Do podłączenia użyć kabla USB (w zestawie).
• Odłączyć kabel USB i ponownie dobrze go podłączyć.
• Ustawić funkcję [Połączenie USB] na [Pam. masowa] (strona 114).
• Odłączyć od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia oprócz aparatu, klawiatury i
myszki.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne
urządzenia.
Podczas oglądania filmu na komputerze pojawiają się zakłócenia obrazu i
dźwięku.
• Film jest odtwarzany bezpośrednio z karty pamięci. Zaimportować film do komputera przy
użyciu programu „PMB” i odtworzyć go.
Program „PMB” nie uruchamia się automatycznie po zestawieniu połączenia
USB.
• Podłączyć kabel USB dopiero po włączeniu komputera (strona 135).
Karta pamięci
Nie można włożyć karty pamięci.
• Nieprawidłowy kierunek wkładania karty pamięci. Włożyć kartę w prawidłowy sposób.
Nie można nagrywać na karcie pamięci.
• Karta pamięci jest pełna. Usunąć niepotrzebne obrazy (strony 29, 80).
• Włożono kartę niezdatną do użycia.
Karta pamięci została przypadkowo sformatowana.
• Podczas formatowania wszystkie dane są usuwane z karty pamięci. Nie można ich przywrócić.
Ciąg dalszy r
146PL
Nie można drukować zdjęć.
• Nie można drukować zdjęć RAW. Aby wydrukować zdjęcia w formacie RAW, najpierw
należy przeprowadzić ich konwersję do formatu JPEG przy użyciu programu „Image Data
Converter SR” z dołączonej płyty CD-ROM.
• Zdjęcia zarejestrowane w przestrzeni barw Adobe RGB drukowane przy użyciu drukarek
sRGB niezgodnych z przestrzenią barw Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 lub nowsze) będą
charakteryzowały się mniejszym nasyceniem barw na wydrukach.
Zdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.
Wyszukiwanie
Menu
• Niektóre drukarki mogą obcinać lewą, prawą, górną lub dolną krawędź zdjęcia. Szczególnie w
przypadku druku zdjęcia wykonanego w formacie [16:9] może zostać obcięta boczna krawędź
zdjęcia.
• Drukując zdjęcia na własnej drukarce, należy wyłączyć w ustawieniach funkcje przycinania
krawędzi i druku bez ramek. Skontaktować się z producentem w celu sprawdzenia, czy
drukarka posiada wspomniane funkcje.
• Zlecając wykonanie odbitek zdjęć w punkcie usługowym poprosić o wykonanie odbitek bez
obcinania krawędzi.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Kolorystyka zdjęcia jest nietypowa.
Spis treści
Drukowanie
Nie można drukować zdjęć z datą.
Indeks
• Program „PMB” pozwala drukować zdjęcia z datą.
• Opisywany aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Z uwagi jednak na fakt, że
zdjęcia wykonywane opisywanym aparatem zawierają informację o dacie nagrania, można
wydrukować zdjęcia z nadrukowaną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje
informacje Exif. Dane na temat zgodności z informacjami Exif można uzyskać od producenta
drukarki lub oprogramowania.
• Wykonując odbitki zdjęć w punkcie usługowym, można poprosić o nadruk daty.
Pozostałe
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Doszło do kondensacji wilgoci. Wyłączyć aparat i nie używać go przez około godzinę.
Po włączeniu aparatu pojawia się komunikat „Ustaw obszar/datę/czas.”.
• Aparat z praktycznie rozładowanym akumulatorem lub bez akumulatora nie był używany
przez pewien czas. Naładować akumulator i ponownie ustawić datę (strona 105). Jeżeli przy
każdorazowym ładowaniu akumulatora aparat wyświetla ten komunikat, wbudowany
akumulator może być zużyty. Należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć nie zmniejsza się lub zmniejsza po
dwa na raz.
• Jest to spowodowane tym, że gdy zdjęcia są wykonywane w formacie JPEG, współczynnik
kompresji i rozmiar obrazu po kompresji zależą od zdjęcia.
147PL
Ciąg dalszy r
• Akumulator został wyjęty przy przełączniku zasilania ustawionym w pozycji ON. Przed
wyjęciem akumulatora należy upewnić się, że aparat jest wyłączony, a lampka aktywności nie
świeci się.
Spis treści
Ustawienie zostało zresetowane, mimo że operacja resetowania nie została
wykonana.
Aparat nie działa prawidłowo.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
• Wyłączyć aparat. Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli aparat jest gorący, należy
wyjąć akumulator i odczekać, aż ostygnie, przed wykonaniem powyższej procedury.
• Jeżeli używany jest zasilacz sieciowy (oddzielnie w sprzedaży), odłączyć przewód zasilający.
Następnie ponownie podłączyć przewód zasilający i włączyć aparat. Jeżeli aparat nadal nie
działa po wykonaniu tych zalecanych czynności, należy zasięgnąć porady sprzedawcy
produktów Sony lub autoryzowanego serwisu Sony.
Na ekranie widoczny jest symbol „--E-”.
Wyszukiwanie
Menu
• Wyjąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie. Jeżeli ta procedura nie spowoduje usunięcia
wyświetlanej informacji, sformatować kartę pamięci (strona 119).
Indeks
148PL
Jeżeli pojawią się poniższe komunikaty, należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Spis treści
Komunikaty ostrzegawcze
Niewłaściwy akumulator. Użyj prawidłowego modelu.
Ustaw obszar/datę/czas.
• Ustawić datę i godzinę. Jeżeli aparat nie był używany przez dłuższy czas, należy naładować
wewnętrzny akumulator.
Brak dostatecznej energii.
Nie można użyć karty pamięci. Sformatować kartę?
• Karta pamięci została sformatowana z poziomu komputera i format pliku został
zmodyfikowany. Wybrać [OK] i sformatować kartę pamięci. Można ponownie korzystać z tej
karty pamięci, ale wszystkie zapisane na niej wcześniej dane zostają skasowane. Operacja
formatowania może trwać dość długo. Jeżeli komunikat nadal się pojawia, wymienić kartę
pamięci.
Wyszukiwanie
Menu
• Próbowano wykonać czyszczenie przetwornika obrazu (Czyszczenie) przy niskim poziomie
naładowania akumulatora. Naładować akumulator lub użyć zasilacza sieciowego (oddzielnie
w sprzedaży).
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
• Używany jest niewłaściwy akumulator.
Indeks
Błąd karty pamięci
• Włożono niezgodną kartę pamięci lub formatowanie nie powiodło się.
Włóż ponownie kartę pamięci.
• Włożonej karty pamięci nie można używać w posiadanym aparacie.
• Karta pamięci jest uszkodzona.
• Styki karty pamięci są zabrudzone.
Ta karta pamięci nie może być normalnie odtwarzana i zapisywana.
• Włożonej karty pamięci nie można używać w posiadanym aparacie.
Przetwarza...
• Procedura redukcji szumów przy długim czasie naświetlania wykonywana jest przez taki sam
okres czasu, przez jaki była otwarta migawka. Podczas wspomnianej procedury redukcji nie
można wykonywać dalszych zdjęć. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji redukcji szumów
przy długim czasie ekspozycji.
Nie można wyświetlić.
• Mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem zdjęć zarejestrowanych innymi aparatami lub
zmodyfikowanych z poziomu komputera.
149PL
Ciąg dalszy r
• Obiektyw nie jest założony prawidłowo lub w ogóle nie jest założony. Jeżeli powyższy
komunikat pojawi się przy założonym obiektywie, należy go odłączyć i zamocować ponownie.
Jeżeli komunikat ten pojawia się często, należy sprawdzić, czy przypadkiem styki obiektywu i
aparatu nie są zabrudzone.
• W przypadku podłączenia aparatu do teleskopu astronomicznego lub podobnego urządzenia,
należy w pozycji [Wyzw.bez obiek.] ustawić opcję [Aktywne] (strona 99).
Spis treści
Nie można rozpoznać obiektywu. Zamocuj go poprawnie.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Brak obrazów
• Brak obrazów na karcie pamięci.
Obraz chroniony.
• Próbowano usunąć chronione obrazy.
Nie można drukować.
Aparat przegrzany. Pozwól mu ostygnąć.
• Aparat jest gorący, ponieważ zdjęcia były wykonywane bez przerwy. Wyłączyć zasilanie.
Poczekać, aż aparat ostygnie i znowu będzie gotowy do pracy.
• Funkcja SteadyShot nie działa. Można kontynuować fotografowanie, ale funkcja SteadyShot
nie będzie działać. Wyłączyć aparat i włączyć go ponownie. Jeżeli symbol ten nie zniknie,
należy zasięgnąć porady sprzedawcy produktów Sony lub miejscowego autoryzowanego
serwisu Sony.
Indeks
• Temperatura aparatu wzrosła z uwagi na długotrwałe rejestrowanie filmów. Przerwać
nagrywanie filmów.
Wyszukiwanie
Menu
• Próbowano umieścić znacznik DPOF na zdjęciach RAW.
• Liczba obrazów przekracza wartość, przy której w aparacie możliwe jest jeszcze zarządzanie
datami w pliku bazy danych.
• Nie można zarejestrować pliku bazy danych. Należy zaimportować wszystkie obrazy do
komputera przy użyciu programu „PMB” i odzyskać kartę pamięci.
Błąd aparatu
Błąd systemu
• Wyłączyć zasilanie, wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli komunikat pojawia się
często, należy zasięgnąć porady sprzedawcy produktów Sony lub autoryzowanego serwisu
Sony.
Błąd bazy danych obrazu.
• W pliku bazy danych obrazów wystąpiły nieprawidłowości. Wybrać kolejno: [Ustawienia] t
[Odz. bazę dan. obr.] t [OK].
150PL
Ciąg dalszy r
• Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów w formacie AVCHD ze względu na uszkodzenie
pliku bazy danych obrazów. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby odzyskać dane.
Nagrywanie niedostępne w tym formacie filmu.
Spis treści
Błąd bazy danych obrazu. Odzyskać?
• Ustawić [Format pliku] na [MP4].
Nie można obrócić obrazu.
• Mogą wystąpić problemy z powiększaniem lub obracaniem zdjęć zarejestrowanych innymi
aparatami.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Nie można powiększyć.
Obrazy nie są wybrane.
Brak zmienionych obrazów.
• Próbowano wykonać zlecenie wydruku DPOF bez określenia, o które zdjęcia chodzi.
Więcej kat niemożliwe.
Wyszukiwanie
Menu
• Próbowano drukować bez określenia, o które zdjęcia chodzi.
• Folder z nazwą zaczynającą się od „999” już istnieje na karcie pamięci. W takim wypadku nie
można utworzyć więcej folderów.
Indeks
151PL
Pozosta³e informacje
Ładowarki (w zestawie) i zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w
sprzedaży) można używać w dowolnym kraju lub regionie, gdzie napięcie
zasilające prądu zmiennego w sieci ma wartość z przedziału od 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz.
Systemy telewizji kolorowej
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Uwaga
• Nie wolno używać transformatorów elektronicznych (przetworników turystycznych), ponieważ
mogą one spowodować awarię.
Spis treści
Używanie aparatu za granicą
NEX-5/5C
NEX-3
Aparat automatycznie wykrywa system kodowania kolorów stosowany w
podłączonym urządzeniu wideo.
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia,
Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela,
Wyspy Bahama itd.
Indeks
System NTSC (1080 60i)
Wyszukiwanie
Menu
Aby na ekranie telewizora można było oglądać filmy zarejestrowane opisywanym
aparatem, aparat i telewizor muszą korzystać z tego samego systemu telewizji
kolorowej.
System PAL (1080 50i)
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia,
Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indonezja, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia,
Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Szwajcaria,
Szwecja, Tajlandia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy itd.
System PAL-M (1080 50i)
Brazylia
System PAL-N (1080 50i)
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM (1080 50i)
Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina itd.
152PL
W opisywanym aparacie można używać poniższych kart pamięci: „Memory Stick
PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, SD, SDHC i SDXC. Nie można
używać kart MultiMedia Card.
Spis treści
Karta pamięci
Uwagi
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
• Nie można zagwarantować działania w aparacie kart pamięci sformatowanych z poziomu
komputera.
• Szybkości odczytu/zapisu zależą od użytej karty i stosowanego urządzenia.
• Nie wyjmować karty podczas odczytywania i zapisywania danych.
• W następujących przypadkach dane mogą ulec uszkodzeniu:
– Gdy w trakcie operacji odczytu albo zapisu zostanie wyjęta karta pamięci lub wyłączony aparat
– Gdy karta pamięci będzie używana w miejscach narażonym na oddziaływanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych
• Wskazane jest tworzenie zapasowych kopii ważnych danych, np. na dysku twardym komputera.
• Na karcie pamięci, ani na jej adapterze nie wolno umieszczać naklejek.
• Nie dotykać styków karty pamięci palcami, ani metalowymi przedmiotami.
• Chronić kartę przed urazami mechanicznymi i upuszczeniem. Nie wyginać jej.
• Nie rozbierać karty pamięci na części, ani nie dokonywać jej przeróbek.
• Chronić kartę przed dostępem wody.
• Nie pozostawiać karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Może bowiem zostać przez przypadek
połknięta.
• Bezpośrednio po długotrwałym użytkowaniu karta pamięci może być gorąca. Należy obchodzić
się z nią z zachowaniem ostrożności.
• Do używania i przechowywania kart pamięci nie nadają się:
– Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie
– Miejsca narażone na bezpośrednie operowanie promieni słonecznych
– Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje powodujące korozję
• Obrazów zarejestrowanych na karcie pamięci SDXC nie można importować ani odtwarzać na
komputerach lub urządzeniach AV niezgodnych z systemem exFAT. Przed podłączeniem
aparatu do urządzenia należy upewnić się, że jest ono zgodne z systemem exFAT. W przypadku
podłączenia aparatu do niezgodnego urządzenia może pojawić się monit o sformatowanie karty.
W żadnym wypadku nie wolno formatować karty w odpowiedzi na ten monit, gdyż w przeciwnym
razie zostaną usunięte wszystkie dane z karty. (exFAT to system plików wykorzystywany na
kartach pamięci SDXC.)
153PL
Ciąg dalszy r
W poniższej tabeli wymieniono typy kart „Memory Stick”, które można stosować
w opisywanym aparacie. Nie można jednak zagwarantować prawidłowego
działania wszystkich funkcji kart „Memory Stick”.
„Memory Stick PRO Duo”*1*2*3
Spis treści
„Memory Stick”
Można stosować w aparacie
„Memory Stick Duo”
Nie można stosować w aparacie
„Memory Stick” i „Memory
Stick PRO”
Nie można stosować w aparacie
Z dostępną funkcją MagicGate. MagicGate to technologia ochrony praw autorskich
wykorzystująca technikę szyfrowania. W opisywanym aparacie nie można nagrywać/odtwarzać
danych wymagających funkcji MagicGate.
*2 Obsługuje transfer z dużą szybkością, używając interfejsu równoległego.
*3
W przypadku nagrywania filmów na kartach „Memory Stick PRO Duo” należy używać
wyłącznie kart z oznaczeniem Mark2.
• Opisywany produkt jest zgodny z kartami „Memory Stick Micro” („M2”). „M2”
to skrót od „Memory Stick Micro”.
• Chcąc użyć w tym aparacie karty „Memory Stick Micro” należy pamiętać o
włożeniu karty „Memory Stick Micro” do adaptera „M2” odpowiadającego
rozmiarem karcie Duo. W przypadku włożenia karty „Memory Stick Micro” do
aparatu bez adaptera „M2” odpowiadającego rozmiarem karcie Duo, wyjęcie jej
z aparatu może być niemożliwe.
• Nie zostawiać karty „Memory Stick Micro” w zasięgu małych dzieci. Może
bowiem zostać przez przypadek połknięta.
Indeks
Uwagi dotyczące korzystania z karty „Memory Stick Micro”
(oddzielnie w sprzedaży)
Wyszukiwanie
Menu
*1
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
„Memory Stick PRO-HG
Duo”*1*2
154PL
Ładowanie akumulatora
Efektywne korzystanie z akumulatora
Indeks
• W niskich temperaturach pojemność akumulatora spada. W związku z tym w
niskiej temperaturze akumulator będzie działał krócej. Aby móc dłużej
korzystać z akumulatora, dobrze jest włożyć akumulator do kieszeni blisko
ciała, aby go ogrzać, i włożyć do aparatu dopiero przed samym rozpoczęciem
fotografowania.
• Częste korzystanie z lampy błyskowej lub nagrywanie filmów przyspiesza
rozładowywanie akumulatora.
• Wskazane są zapasowe akumulatory. Przed faktycznymi zdjęciami dobrze jest
wykonać zdjęcia próbne.
• Chronić akumulator przed dostępem wody. Akumulator nie jest wodoodporny.
• Nie pozostawiać akumulatora w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura,
na przykład w samochodzie lub na słońcu.
Wyszukiwanie
Menu
Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze zewnętrznej pomiędzy
10 °C a 30 °C. Poza tym zakresem akumulator może być ładowany w sposób mało
efektywny.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Z opisywanym aparatem może współpracować tylko akumulator
„InfoLITHIUM” NP-FW50. Nie wolno używać innych akumulatorów.
Akumulatory „InfoLITHIUM” serii W mają oznaczenie
.
Akumulator „InfoLITHIUM” to akumulator litowo-jonowy wyposażony w
funkcje wymiany informacji dotyczących warunków pracy w aparacie.
W przypadku akumulatora „InfoLITHIUM” obliczany jest pobór mocy w oparciu
o warunki pracy aparatu i wyświetlany w procentach czas pozostały do
rozładowania akumulatora.
Spis treści
Akumulator „InfoLITHIUM”
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Jeżeli akumulator jest bliski rozładowania, mimo że wskaźnik poziomu
naładowania akumulatora sygnalizuje co innego, należy ponownie naładować
akumulator. Pozostały czas pracy akumulatora będzie wskazywany prawidłowo.
Należy jednak pamiętać, że przywrócenie prawidłowego wskazania poziomu
naładowania akumulatora może być niemożliwe, jeżeli będzie on przez dłuższy
czas używany w wysokiej temperaturze, zostanie pozostawiony po naładowaniu
lub będzie często używany. Wskazanie poziomu naładowania akumulatora należy
traktować tylko jako informację orientacyjną.
155PL
Ciąg dalszy r
Przechowywanie akumulatora
Wyszukiwanie
Menu
• Czas eksploatacji akumulatora jest ograniczony. Aby nie doszło do pogorszenia
parametrów akumulatora, należy go przynajmniej raz w roku naładować i
całkowicie rozładować w aparacie.
• Okres eksploatacji akumulatora zależy od warunków jego przechowywania i od
warunków pracy.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Czas eksploatacji akumulatora
Spis treści
• Akumulator należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w stanie
całkowitego rozładowania. Aby nie doszło do pogorszenia parametrów
akumulatora, należy go przynajmniej raz w roku do końca naładować i
całkowicie rozładować w aparacie.
• Aby całkowicie rozładować akumulator, wystarczy w aparacie uruchomić tryb
pokazu zdjęć i poczekać, aż aparat się wyłączy.
• Aby zabezpieczyć styki przed zabrudzeniem, zwarciem itp., akumulator należy
przewozić lub przechowywać w woreczku foliowym, izolując go w ten sposób od
metalowych przedmiotów.
Indeks
156PL
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
• W ładowarce (w zestawie) można ładować wyłącznie akumulatory typu NP-FW
(żadne inne). Przy próbie ładowania akumulatorów innego typu niż podany
może dojść do wycieku elektrolitu, przegrzewania się akumulatora lub jego
eksplozji, co stwarza ryzyko porażenia prądem i poparzeń.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z ładowarki. Pozostawianie
naładowanego akumulatora w ładowarce skraca czas jego eksploatacji.
• Dioda CHARGE dołączonej ładowarki może migać na dwa sposoby:
Szybkie miganie: Dioda włączana i wyłączana naprzemiennie co 0,15 sekundy.
Powolne miganie: Dioda włączana i wyłączana naprzemiennie co 1,5 sekundy.
• Gdy dioda CHARGE miga szybko, należy wyjąć ładowany akumulator, a
następnie w prawidłowy sposób włożyć go ponownie do ładowarki. Dalsze
szybkie miganie diody CHARGE może wskazywać na błąd akumulatora lub
obecność w ładowarce akumulatora innego typu niż podany. Sprawdzić, czy
akumulator jest podanego typu. Jeżeli akumulator jest zgodny z podanym
typem, należy go wyjąć, wymienić na nowy lub inny i sprawdzić, czy ładowarka
działa prawidłowo. Jeżeli ładowarka działa prawidłowo, mógł wystąpić błąd
akumulatora.
• Migająca powoli dioda CHARGE sygnalizuje, że ładowarka przerwała
chwilowo ładowanie i jest w trybie oczekiwania. Ładowarka automatycznie
przerywa ładowanie i przełącza się w stan oczekiwania, gdy temperatura
wykracza poza zalecany zakres temperatur roboczych. Gdy temperatura wróci
do odpowiedniego zakresu, ładowarka wznowi procedurę ładowania i dioda
CHARGE zostanie ponownie podświetlona. Wskazane jest ładowanie
akumulatora w temperaturze zewnętrznej pomiędzy 10 °C a 30 °C.
• Zabrudzona ładowarka może być przyczyną nieprawidłowego przebiegu
procesu ładowania. Ładowarkę należy czyścić suchą szmatką.
Spis treści
Ładowarka
157PL
Za pomocą adaptera obiektywu LA-EA1 (oddzielnie w sprzedaży) do aparatu
można przymocować obiektyw z mocowaniem A. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z adapterem obiektywu.
Spis treści
Adapter obiektywu
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
Uwagi
• Niektórych obiektywów nie można używać z adapterem obiektywu. Informacje o zgodnych
obiektywach można uzyskać w punkcie sprzedaży produktów Sony lub w autoryzowanym
serwisie Sony.
• Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych będzie mniejsza.
158PL
W oparciu o format AVCHD posiadany aparat rejestruje obraz w wysokiej
rozdzielczości (HD) zgodnie z poniższą specyfikacją.
Sygnał wideo*3: urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i
urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i
Sygnał audio: Dolby Digital 2ch
Nośniki zapisu: Karta pamięci
Specyfikacja 1080i
Specyfikacja wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem 1 080 efektywnych linii skanowania i
systemu przeplotu.
*2 Specyfikacja 720p
Specyfikacja wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem 720 efektywnych linii skanowania i
systemu progresywnego.
*3
Danych zarejestrowanych w formacie AVCHD innym niż wymienione powyżej nie można
odtwarzać z poziomu opisywanego aparatu.
Indeks
*1
Wyszukiwanie
Menu
Nagrywanie i odtwarzanie z poziomu aparatu
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Format AVCHD to cyfrowy format wideo wysokiej rozdzielczości
wykorzystywany do rejestrowania sygnału wysokiej rozdzielczości (HD), zarówno
w przypadku specyfikacji 1080i *1, jak i specyfikacji 720p *2, z użyciem efektywnej
technologii kompresji i kodowania danych. Do kompresji danych wideo
wykorzystywany jest format MPEG-4 AVC/H.264, a do kompresji danych audio system Dolby Digital lub Linear PCM.
Format MPEG-4 AVC/H.264 zapewnia większą efektywność kompresji w
porównaniu z tradycyjnym formatem kompresji obrazu. Format MPEG-4 AVC/
H.264 umożliwia nagrywanie sygnałów wideo wysokiej rozdzielczości, które
zostały zarejestrowane kamerami cyfrowymi, na 8-centymetrowych płytach DVD,
dysku twardym, pamięci flash, karcie pamięci itd.
Spis treści
Format AVCHD (NEX-5/5C)
159PL
Czyszczenie aparatu
* Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu. Grozi to wystąpieniem usterek.
Czyszczenie obiektywu
Indeks
• Nie używać środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalniki organiczne, typu
rozcieńczalnik lub benzyna.
• Do czyszczenia powierzchni obiektywu z kurzu należy używać dostępnej w
handlu dmuchawki. Jeżeli kurz przylega do powierzchni, usunąć go miękką
ściereczką lub chusteczką higieniczną lekko zwilżoną płynem do czyszczenia
obiektywów. Wycierać ruchem spiralnym, od środka ku krawędziom. Nie
rozpylać środka do czyszczenia obiektywów bezpośrednio na powierzchnię
obiektywu.
Wyszukiwanie
Menu
• Powierzchnię aparatu najpierw wyczyścić miękką, lekko zwilżoną w wodzie
szmatką, po czym wytrzeć do sucha. Stosować się do poniższych zaleceń, aby nie
uszkodzić warstwy wykończeniowej lub obudowy:
– Nie używać środków chemicznych typu rozcieńczalnik, benzyna, alkohol,
ściereczki jednorazowe, środki odstraszające owady, kremy z filtrem, środki
owadobójcze itp.
– Nie dotykać aparatu rękoma zabrudzonymi wyżej wymienionymi środkami.
– Nie pozostawiać aparatu przez dłuższy czas w kontakcie z gumą lub winylem.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
• Nie dotykać wewnętrznych części aparatu, na przykład styków obiektywu.
Wydmuchać pył ze środka mocowania obiektywu przy użyciu dostępnej w
handlu dmuchawki*. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia
przetwornika obrazu można znaleźć na stronie 115.
Spis treści
Czyszczenie
160PL
Indeks
A
Format pliku .....................................................70
AdobeRGB ...................................................... 97
Formatuj ..........................................................119
Akumulator „InfoLITHIUM” ..................... 155
Auto błysk ........................................................ 32
Auto podgląd ................................................... 93
Autofokus ......................................................... 54
AVCHD ................................................... 70, 159
B
Bł. zamykający ................................................. 32
Balans bieli ....................................................... 72
Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości ...... 54
Bracket: Seryjne ............................................... 39
„BRAVIA” Sync ........................................... 128
Brzęczyk ......................................................... 103
BULB ................................................................ 50
C
Chroń ................................................................ 87
Czas otwarcia migawki .................................... 51
Czyszczenie ..................................................... 115
D
DISP .................................................................. 30
Dokładny zoom cyfr. ....................................... 58
I
Image Data Converter SR ............................132
Image Data Lightbox SR ..............................133
Indeks obrazów ..........................................41, 83
Instalacja .........................................................131
Inteligentna auto ........................................25, 42
ISO .....................................................................71
J
Jakość .................................................................68
Jasność LCD ...................................................109
Język ................................................................104
JPEG ..................................................................68
K
Karta Eye-Fi ...................................................126
Karta pamięci ..................................................153
Kasuj ............................................................29, 80
Kierunek panoramy .........................................63
Kolor wyświetl. ...............................................110
Kompens.eksp. .................................................33
Komputer ........................................................129
Zalecana konfiguracja ..............................129
DPOF ................................................................ 90
DRO/Auto HDR ............................................. 77
Drukowanie .................................................... 141
Indeks
Centralny .................................................... 56, 75
Histogram ..........................................................95
Wyszukiwanie
Menu
Bł.wypełniający ................................................ 32
H
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Auto HDR ........................................................ 78
Spis treści
Indeks
Komunikaty ostrzegawcze ............................149
Kontrast .............................................................79
Korekcja błysku ................................................76
E
Korekcja drgań .................................................46
Ekran Pomocy ................................................ 107
Krajobraz ...........................................................44
Ekspozycji ręcznej ........................................... 49
Elast. punktowy ............................................... 56
Elementy aparatu ............................................ 11
L
Lampa błys. wył. ...............................................32
Lampa błyskowa ...............................................32
F
Linia siatki .........................................................94
Filtr kolorowy .................................................. 73
Format daty .................................................... 105
Format obrazu .................................................. 67
161PL
Ciąg dalszy r
M
Podłączenie
Telewizor ...................................................127
Aparat ......................................................... 20
Poj. autofokus ...................................................57
Jasność/Kolor ............................................. 21
Pokaz zdjęć ........................................................81
Odtwarzanie ............................................... 21
Pokrętło regulacyjne ........................................17
Rozm. Obrazu ............................................ 20
Portret ................................................................44
Tryb fotograf. ............................................. 19
Powiększ ............................................................88
Ustawienia .................................................. 21
Priorytet migawki .............................................51
MP4 ................................................................... 70
Priorytet przysłony ...........................................52
Program Auto ...................................................53
Przestrzeń barw ................................................97
Nagr. dźwięku filmu ...................................... 102
Przyciski programowalne ................................18
Nast.domyślne ................................................ 118
Przysłona ...........................................................52
Nastaw. głośności ............................................. 89
Punktowy ...........................................................75
Nastawia region ............................................. 106
Nasycenie .......................................................... 79
R
RAW ..................................................................68
Niestandardowy balans bieli .......................... 73
Red.czerw.oczu .................................................92
Nocny portret ................................................... 44
Red.sz.dł.naśw. ...............................................100
Nocny widok .................................................... 44
Red.sz.wys.ISO ...............................................101
Nowy katalog ................................................. 123
Rejestrowanie ...................................................24
Numer pliku ................................................... 120
Film ..............................................................24
Zdjęcie .........................................................24
O
Rozległa panorama ..........................................47
Obróć ................................................................ 86
Rozm. Obrazu ...................................................65
Obszar autofokusa ........................................... 56
Rozmycie tła .....................................................25
Odtwarzanie ..................................................... 27
Rozpoznawanie ujęcia ...............................24, 42
Odtwarzanie na telewizorze ......................... 127
Rozwiązywanie problemów ..........................142
Odtwarzanie w powiększeniu ......................... 28
Odtwarzanie z przewijaniem .......................... 48
Indeks
Nazwa katalogu .............................................. 121
Wyszukiwanie
Menu
N
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Menu ................................................................. 19
Spis treści
Komputer ..................................................135
Makro ................................................................ 44
S
Odz. bazę dan. obr. ........................................ 124
Samowyzw. (ser.) ..............................................38
Określ wydruk .................................................. 90
Samowyzwalacz ................................................37
Opt. D-Range ................................................... 77
Sporty .................................................................44
Ostrość .............................................................. 79
sRGB .................................................................97
Ostrość DMF .................................................... 54
SteadyShot ........................................................98
Ostrość ręczna .................................................. 54
STER.PRZEZ HDMI ...................................113
Oszcz.energii .................................................. 108
Symbole .............................................................15
Synch.dł.czas. ....................................................32
P
System Macintosh ..........................................132
Panorama .......................................................... 47
System Windows ............................................131
Pilot ................................................................... 40
Szeroki obraz ..................................................111
PMB ................................................................ 133
PMB Launcher ............................................... 131
Połączenie USB ............................................. 114
T
Temp.barw. .......................................................73
Tryb autofokusa ...............................................57
162PL
Ciąg dalszy r
Tryb błysku ....................................................... 32
Tryb pomiaru ................................................... 75
Tryb pracy ........................................................ 34
Tworzenie płyty ............................................. 137
Spis treści
Tryb demonstracyjny .................................... 117
U
Ustaw. przesyłania ......................................... 126
Ustawienia ........................................................ 21
W
Wersja ............................................................. 116
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Ust.daty/czasu ................................................ 105
Wielopunktowy .......................................... 56, 75
Wspomaganie AF ............................................ 91
Wspomaganie MF ............................................ 96
Wybierz datę .................................................... 85
Wybierz kat. fotograf. ................................... 122
Wybierz katalog ............................................... 84
Wyszukiwanie
Menu
Wskaz. dot. fotograf. ....................................... 64
Wybierz zdjęcie/film ........................................ 82
Wybór AF/MF ................................................. 54
Wybór sceny ..................................................... 44
Wykrywanie twarzy ......................................... 59
Wyś. miej. na karcie ...................................... 125
Indeks
Wykryw. uśmiechu .......................................... 62
Wyświetl.odtw. ............................................... 112
Wyświetlane dane ............................................ 30
Wyzw.bez obiek. .............................................. 99
Z
Z ręki o zmierzchu ........................................... 45
Zachód słońca .................................................. 44
Zdefiniowany balans bieli ............................... 73
Zdj. seryjne ....................................................... 35
Zdj.ser.pier.czas. .............................................. 36
Zdjęcie z uśmiechem ....................................... 60
Zmiana czasu .................................................. 105
Zoom przy odtwarzaniu .................................. 28
163PL
Uwagi dotyczące licencji
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Wyszukiwanie
Menu
Indeks
UŻYTKOWNIK MODELU NEX-5/5C OTRZYMUJE LICENCJĘ W
RAMACH LICENCJI NA PORTFOLIO PATENTOWE AVC DO
OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO
(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM
AVC („MATERIAŁY WIDEO AVC”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO AVC, KTÓRE ZOSTAŁY
ZAKODOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH DZIAŁAŃ
OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH I/LUB UZYSKANE OD
DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA
DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WIDEO AVC.
GDY CHODZI O JAKIEKOLWIEK INNE ZASTOSOWANIA, ŻADNA
LICENCJA NIE JEST UDZIELANA, ANI NIE NALEŻY TAKOWEJ
DOMNIEMYWAĆ.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA,
LLC.
INFORMACJE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Spis treści
W zestawie z aparatem dostarczane jest następujące oprogramowanie: „C
Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” i „libjpeg”. Wspomniane programy
dostarczane są w oparciu o umowy licencyjne zawarte z właścicielami praw
autorskich do nich. Na wniosek właścicieli praw autorskich do tych aplikacji
użytkowych mamy obowiązek podania poniższych informacji. Prosimy o
zapoznanie się z poniższym tekstem.
Należy przeczytać plik „license1.pdf” w folderze „License” na płycie CD-ROM.
Znajdują się w nim licencje (w wersji angielskiej) programów „C Library”,
„Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” i „libjpeg”.
UŻYTKOWNIK MODELU NEX-3 OTRZYMUJE LICENCJĘ W RAMACH
LICENCJI NA PORTFOLIO PATENTOWE MPEG-4 VISUAL DO
OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO
(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM
MPEG-4 VISUAL („MATERIAŁY WIDEO „MPEG-4 VIDEO””)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO MPEG-4, KTÓRE
ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH
DZIAŁAŃ OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH I/LUB UZYSKANE OD
DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA
DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WIDEO MPEG-4.
164PL
Indeks
Należy przeczytać plik „license2.pdf” w folderze „License” na płycie CD-ROM.
Znajdują się w nim licencje (w wersji angielskiej) programów „GPL” i „LGPL”.
Do oglądania plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Jeżeli nie jest
on zainstalowany na posiadanym komputerze, można go pobrać ze strony
internetowej firmy Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Wyszukiwanie
Menu
Do aparatu dołączono oprogramowanie, które udostępniane jest w ramach
poniższej licencji GNU General Public License (dalej zwanej „GPL”) lub GNU
Lesser General Public License (dalej zwanej „LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania i
przekazywania dalej kodu źródłowego tych programów użytkowych na
warunkach dostarczonej licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w Internecie. Można go pobrać z poniższego adresu
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.
Wyszukiwanie
próbnych zdjęć
Oprogramowanie udostępniane w ramach licencji GNU GPL/LGPL
Spis treści
GDY CHODZI O JAKIEKOLWIEK INNE ZASTOSOWANIA, ŻADNA
LICENCJA NIE JEST UDZIELANA, ANI NIE NALEŻY TAKOWEJ
DOMNIEMYWAĆ.
DODATKOWE INFORMACJE, W TYM INFORMACJE DOTYCZĄCE
ZASTOSOWAŃ PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I
HANDLOWYCH ORAZ ZASAD UDZIELANIA LICENCJI MOŻNA
UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, LLC.
INFORMACJE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
165PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising