Volvo C30, undefined User guide

Volvo C30, undefined User guide

C30

Käyttöohjekirja

L:7:9>I>DC

HYVÄ VOLVON OMISTAJA

KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.

Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin sekä tämän käyttöohjekirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.

Sisältö

Tärkeitä tietoja............................................ 8

Volvo ja ympäristö..................................... 12

00 johdanto

00

01 Turvallisuus

Turvavyöt.................................................. 16

Turvatyynyjärjestelmä............................... 19

Turvatyynyt............................................... 20

Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*. 22

Sivuturvatyyni (SIPS-tyyny)....................... 24

01

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus...... 42

Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus............. 44

Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.............. 46

Mittaristo................................................... 47

02

Seisontajarru............................................. 71

Sähkötoimiset ikkunannostimet................ 72

Ikkunat ja taustapeilit................................ 74

Sähkökäyttöinen kattoluukku*.................. 78

Henkilökohtaiset asetukset....................... 80

HomeLink

Ÿ

*.............................................. 83

2

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

03 Ilmastointi

Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta. . 88

Manuaalinen lämmitys- ja ilmastointilaite,

AC............................................................. 90

Elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite,

ECC*......................................................... 93

Ilmanjako................................................... 96

03

Etuistuimet.............................................. 104

Matkustamon valaistus........................... 109

Säilytystilat matkustamossa................... 112

Takaistuin................................................ 116

Kuormatila............................................... 118

04 Sisustus

04

05 Lukot ja hälytin

Etäavain ja avainliuska............................ 124

Lukituskohdat......................................... 127

Avaimeton käyttö*................................... 128

Kauko-ohjaimen paristo.......................... 131

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen. . . 132

05

Sisältö

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

3

Sisältö

06 Käynnistys ja ajo

Yleistä..................................................... 140

Polttoaineen täyttö.................................. 142

Alkolukko*............................................... 146

Moottorin käynnistäminen...................... 150

Moottorin käynnistäminen – Flexifuel..... 152

06

Apukäynnistyskaapelit............................ 180

Ajaminen perävaunun kanssa................. 181

Vetolaite*................................................. 183

Irrotettava vetokoukku* .......................... 185

Kuormaus................................................ 189

Valokuvion sovitus.................................. 190

Yleistä..................................................... 194

Rengaspaineet........................................ 198

Varoituskolmio* ja varapyörä* ................ 199

Pyöränvaihto........................................... 201

Väliaikainen renkaan paikkaus*............... 203

07 Pyörät ja renkaat

07

Puhdistus................................................ 210

Maalivaurioiden korjaaminen.................. 214

Ruostesuojaus........................................ 216

08 Auton hoito

08

4

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

09 Ylläpito ja huolto

Volvo-huolto............................................ 220

Oma huolto............................................. 221

Konepelti ja moottoritila.......................... 222

Öljyt ja nesteet........................................ 224

Pyyhkimien sulat..................................... 230

09

10 Infotainment

Yleistä..................................................... 252

Audiotoiminnot........................................ 254

Radiotoiminnot........................................ 259

CD-toiminnot........................................... 264

Valikkorakenne – äänentoistolaitteisto.... 267

10

11 Erittelyt

Tyyppimerkintä....................................... 288

Mitat ja painot......................................... 290

Moottorin erittelyt.................................... 293

Moottoriöljy............................................. 294

Nesteet ja voiteluaineet........................... 296

11

Sisältö

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

5

6

Sisältö

Aakkosellinen hakemisto........................ 310

12 Aakkosellinen hakemisto

12

Sisältö

7

johdanto

Tärkeitä tietoja

Käyttöohjekirjan lukeminen

Johdanto

Hyvä tapa tutustua uuteen autoonsa on lukea käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja siitä, kuinka autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa kirjassa olevat turvallisuusohjeet.

Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.

©

Volvo Personvagnar AB

Lisävaruste

Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.

Vakiovarusteiden lisäksi kirjassa selostetaan myös valintamahdollisuuksia (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).

Käyttöohjekirjassa selostettua varustusta ei ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin riippuen sovituksista eri markkina-alueiden tarpeisiin ja kansallisista tai paikallisista laeista sekä määräyksistä.

Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.

Erityiset tekstit

VAROITUS

Varoitustekstit kertovat henkilövahingon vaarasta.

TÄRKEÄÄ

Tärkeää-tekstit kertovat aineellisten vaurioiden vaarasta.

HUOM

HUOM-tekstit antavat neuvoja tai vihjeitä, jotka helpottavat esim. yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.

Alaviite

Käyttöohjekirjassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden sijasta kirjaimia.

Ilmoitustekstit

Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään käyttöohjekirjassa siten, että teksti on hieman suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim.

ÄÄNIASETUKSET

).

Tarrat

Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi.

Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.

Henkilövahinkojen vaara

G031590

Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta ei huomioida.

8

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

johdanto

Tärkeitä tietoja

Omaisuusvahinkojen vaara

Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/ kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.

Tiedotuksia

Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla.

HUOM

Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen, miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne koskevat tiedot ovat autossanne olevassa vastaavassa tarrassa.

Menettelyluettelot

Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöohjekirjassa.

Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu samalla tavalla kuin vastaava kuva.

Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.

Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen havainnollistamiseksi.

Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen järjestys ei ole asianmukainen.

Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla numeroilla.

Kohdeluettelot

Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.

9

johdanto

Tärkeitä tietoja

Pisteluettelot

Kun käyttöohjekirjassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.

Esimerkki:

Jäähdytysneste

Moottoriöljy

Jatkuu

```

Tämä symboli on sijoitettu alareunaan oikealle, jos kappale jatkuu seuraavalla aukeamalla.

Datan tallennus

Autossanne on useita tietokoneita, joiden tehtävänä on jatkuvasti tarkkailla ja valvoa auton käyttöä ja toimintaa. Tietyt tietokoneet voivat rekisteröidä tietoja normaalin ajon aikana, jos ne havaitsevat vian. Lisäksi rekisteröidään tietoja törmäyksen tai onnettomuuden uhan yhteydessä. Osia rekisteröidyistä tiedoista tarvitaan, jotta mekaanikot voivat huollon ja ylläpidon yhteydessä voivat diagnosoida ja korjata autossa syntyneet viat, ja jotta Volvo voi täyttää lain ja muiden asetusten vaatimukset. Tämän lisäksi Volvo käyttää tietoja tutkimustarkoituksessa kehittäessään jatkuvasti laatua ja turvallisuutta, kun tiedot voivat auttaa ymmärtämään paremmin olosuhteita, jotka vaikuttavat onnettomuuksien ja henkilövahinkojen syntymiseen.

Informaatio sisältää tietoja auton eri järjestelmien sekä moduulien tilasta ja toiminnasta, koskien mm. moottori-, kaasuläppä-, ohjausja jarrujärjestelmiä. Tämä informaatio voi sisältää tietoja kuljettajan tavasta kuljettaa autoa, kuten esim. auton nopeus, jarru- ja kaasupolkimen käyttö, ohjausliikkeet ja ovatko kuljettaja ja matkustaja käyttäneet turvavöitä vai eivät.

Tämä informaatio voidaan kerrotuista syistä tallentaa auton tietokoneisiin tiettynä aikana, mutta myös törmäyksen tai onnettomuuden uhan seurauksena. Volvo voi säilyttää tietoja niin kauan kuin ne voivat auttaa kehittämään ja edelleen lisäämään turvallisuutta ja laatua sekä niin kauan kuin laki ja muut määräykset, jotka

Volvon pitää ottaa huomioon, vaativat.

Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle ilman auton omistajan suostumusta. Volvo voidaan kuitenkin kansallisten lakien ja määräysten perusteella pakottaa antamaan näitä tietoja viranomaisille, kuten poliisille tai muille, joilla voi olla laillinen oikeus saada niitä käyttöönsä.

Jotta voidaan lukea ja tulkita auton tietokoneiden rekisteröimiä tietoja, tarvitaan erityinen varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.

Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja että käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.

Tarvikkeet ja lisävarusteet

Tarvikkeen tai lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään haitallisesti. Tietyt lisävarusteet toimivat vain, kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Suosittelemme, että otatte tämän vuoksi aina yhteyden valtuutettuun

Volvon tekniseen palveluun ennen kuin asennatte lisävarusteita, jotka kytketään tai jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.

Volvo On Call -järjestelmällä varustetun auton omistajanvaihto *

Volvo On Call on lisäpalvelu, joka muodostuu varmuus-, turvallisuus- ja mukavuuspalveluja.

Jos autossa on Volvo On Call-järjestelmä ja omistaja vaihtuu, on erittäin tärkeää, että nämä palvelut keskeytetään siten, ettei edellinen omistaja voi käyttää auton palveluja. Ottakaa yhteys Call-keskukseen painamalla

ON CALL

painiketta autossa tai ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Ks. myös

"Turvakoodin vaihto" Volvo On Call-käyttöohjekirjassa.

10

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Tietoa internetissä

Internet-osoitteessa www.volvocars.com on autoanne koskevaa lisätietoa.

QR-koodin lukemiseksi tarvitaan QR-koodinlukija, joka on saatavissa lisäohjelmana useisiin matkapuhelimiin. QR-koodinlukija voidaan ladata sivustoilta App Store tai Android Market.

QR-koodi

johdanto

Tärkeitä tietoja

11

johdanto

Volvo ja ympäristö

Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia

Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.

Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista. Volvo

Personvagnar -yhtiöllä on maailmanlaajuinen

ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin

ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita muita yksiköitämme. Asetamme myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme toimimisesta järjestelmällisesti ympäristöön liittyvien kysymysten suhteen.

Polttoaineenkulutus

Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.

Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta

Ympäristön suojelu

.

Tehokas pakokaasunpuhdistus

Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.

Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat paljon voimassa olevien normien alapuolella.

Puhdas ilma matkustamossa

Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.

Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*

(Interior Air Quality System), varmistaa, että sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.

Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa

12

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

johdanto

Volvo ja ympäristö

ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin, pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.

Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.

Sisusta

Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.

Volvon korjaamot ja ympäristö

Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja hoidon, siitä tulee järjestelmämme osa. Asetamme vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle tarkoituksena estää jätteiden ja päästöjen joutuminen ympäristöön. Huoltohenkilöstöllämme on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.

Ympäristön suojelu

On helppoa myötävaikuttaa itse ympäristön säästämiseen – tässä muutamia neuvoja:

Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa moottori joutuessanne odottamaan pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset määräykset.

Ajakaa taloudellisesti – olkaa ennakoiva.

Suorittakaa huolto ja ylläpito käyttöohjekirjan ohjeiden mukaisesti – noudattakaa

Huolto- ja takuukirjan suosittelemia välejä.

Jos auto on varustettu moottorinlämmittimellä*, käyttäkää sitä ennen kylmäkäynnistystä – se parantaa käynnistyskykyä sekä vähentää kulumista kylmällä säällä ja moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä laskee kulutusta ja vähentää päästöjä.

Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti, koska ilmanvastus kasvaa – nopeuden kaksinkertaistaminen nostaa ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.

Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä, kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon kanssa, jos olette epävarma, kuinka tämän tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Noudattamalla näitä neuvoja voidaan rahaa ja maailman voimavaroja säästää sekä auton kestävyyttä pidentää. Katsokaa lisätietoja ja lisäneuvoa sivuilta 140 ja 299.

Kierrätys

Osana Volvon ympäristötyössä on, että auto kierrätetään ympäristön kannalta oikealla tavalla. Melkein koko auto voidaan kierrättää.

Auton viimeistä omistajaa pyydetään sen vuoksi ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.

Käyttöohjekirja ja ympäristö

Forest Stewardship Council

Ÿ

-symboli osoittaa, että tähän julkaisuun käytetty paperimassa on peräisin FSC

Ÿ

-sertifioduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

13

Turvavyöt................................................................................................ 16

Turvatyynyjärjestelmä............................................................................. 19

Turvatyynyt.............................................................................................. 20

Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*............................................... 22

Sivuturvatyyni (SIPS-tyyny)..................................................................... 24

Turvaverho (IC)........................................................................................ 26

WHIPS..................................................................................................... 27

Milloin järjestelmä laukeaa...................................................................... 29

Törmäystila.............................................................................................. 30

Lasten turvallisuus.................................................................................. 31

14

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

T U R V A L L I S U U S

01 Turvallisuus

01

Turvavyöt

Yleisiä tietoja

Lantiovyön kiristäminen. Vyön pitää olla alhaalla.

Jarrutuksella voi olla vakavat seurauksia, ellei turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän vuoksi, että kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä. Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että se on tiukasti vartaloa vasten. Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin. Turvavyö on tarkoitettu suojaamaan normaalissa istuma-asennossa.

Turvavyön kiinnitys

Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa se työntämällä sen lukituskieleke lukkoon.

Kuuluva naksahdus ilmaisee turvavyön lukkiutumisen.

Turvavyön irrottaminen

Painakaa lukon punaista nuppia ja antakaa turvavyön kelautua sisään. Jos se ei kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää turvavyötä sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.

Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:

• jos sitä vedetään liian nopeasti

• jarrutettaessa ja kiihdytettäessä

• jos auto kallistuu voimakkaasti.

Huomioitavaa

• ette käytä kiinnittimiä tms., jotka estävät turvavyötä asettumasta oikein

• turvavyö ei saa olla kiertyneenä

• että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan päällä)

• kiristää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä kuvan mukaisesti.

VAROITUS

Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.

Jos turvavyötä ei käytetä tai käytetään virheellisesti, tämä voi vaikuttaa turvatyynyn tehoon törmäyksen sattuessa.

VAROITUS

Jokainen turvavyö on tarkoitettu vain yhdelle henkilölle.

VAROITUS

Älkää koskaan tehkö turvavyöhön muutoksia tai korjauksia itse. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, pitää koko turvavyö vaihtaa. Osa turvavyön suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut.

Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdettu turvavyö.

VAROITUS

Takaistuin on tarkoitettu enintään kahdelle matkustajalle.

16

01 Turvallisuus

Turvavyöt

Turvavyö ja raskaus

helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin).

Tässä yhteydessä pitää pyrkiä saamaan ohjauspyörän ja vatsan välinen tila mahdollisimman suureksi.

Turvavyömuistutin

Turvavyötä pitää aina käyttää raskauden aikana. On kuitenkin tärkeää käyttää sitä oikein. Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten ja turvavyön diagonaaliosan rintojen välissä ja vatsan sivulla.

Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla – sen ei saa koskaan antaa liukua ylös. Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei se ole kiertynyt.

Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden edistyessä säätää istuimen ja ohjauspyörän asento niin, että hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää

Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Äänimuistutus riippuu nopeudesta ja tietyissä tapauksissa ajasta. Valomuistutus on kattokonsolissa ja mittaristossa.

Turvavyömuistutusjärjestelmä ei sisällä lastenistuimia.

Takaistuin

Takaistuimen turvavyömuistuttimella on kaksi osatoimintoa:

Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Ilmoitus esitetään infonäytössä käytettäessä turvavöitä. Ilmoitus häviää automaattisesti noin 30 sekunnin ajon jälkeen tai kun vilkkuvivussa olevaa

READ

painiketta on painettu.

Muistuttaa, että jokin takaistuimen turvavöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus saadaan ilmoituksena infonäytössä yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus lakkaa, kun turvavyö otetaan jälleen käyttöön, mutta se voidaan kuitata myös manuaalisesti painamalla

READ

-painiketta.

Infonäytön ilmoitus, joka näyttää, mitkä turvavyöt ovat käytössä, on aina käytettävissä. Tallennettujen ilmoitusten katsomiseksi painakaa

READ

-painiketta.

Tietyt markkina-alueet

Jos kuljettaja ei käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Pienellä nopeudella äänimuistutusta annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.

``

17

01

01 Turvallisuus

01

Turvavyöt

Turvavyönkiristin

Kaikki turvavyöt on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi kiristää vyön vartalon ympärille riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä. Turvavyö pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.

VAROITUS

Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukkokieltä kuljettajan turvavyön solkeen. Työntäkää turvavyön lukkokieli aina kyseisen puolen vyölukkoon. Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä älkääkä työntäkö vyölukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja vyöluko eivät tällöin ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.

Vyönohjain

Sekä kuljettajan että matkustajan istuimessa on vyönohjain.

Vyönohjain on apuväline, joka tekee turvavyön käyttämisen helpommaksi. Noustaessa takaistuimelle ja sieltä pois pitää turvavyö poistaa vyönohjaimesta ja sijoittaa aivan taakse vyötangolle. Asettakaa turvavyö takaisin vyönohjaimeen jälkikäteen.

18

Varoitussymboli mittaristossa

VAROITUS

Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli jää palamaan tai syttyy ajon aikana, se on merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän toiminta ole täysin asianmukaista. Symboli osoittaa vikaa turvavyöjärjestelmässä,

SIPS-, SRS-järjestelmässä tai IC-järjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Mittaristossa oleva varoitussymboli syttyy, kun etäavain käännetään avainasentoon

I

,

II

tai

III

.

Symboli sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.

Yhdessä varoitussymbolin kanssa esitetään tarvittaessa ilmoitus näytössä. Jos varoitussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio ja ilmoitus

SRS-TURVATYYNY VAATII

HUOLLON

tai

SRS-

TURVATYYNY HUOLLA HETI

esitetään näytössä. Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

01 Turvallisuus

Turvatyynyjärjestelmä

01

19

01 Turvallisuus

01

Turvatyynyt

Turvatyynyjärjestelmä

VAROITUS

Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi johtaa virheelliseen toimintaan ja aiheuttaa sen seurauksena vakavia henkilövahinkoja.

HUOM

Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen törmäystapahtumasta ja siitä, onko turvavyö käytössä kuljettajan ja/tai matkustajan puolella etuistuimella vai ei.

Tästä syystä saattaa esiintyä onnettomuustilanteita, joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. SRS-järjestelmä tunnistaa törmäystilanteessa törmäysvoiman, jolle auto altistuu, ja sovittautuu tämän mukaan siten, että yksi tai useampi turvatyyny laukeaa.

Myös turvatyynyjen kapasiteettia sovitetaan autoon kohdistuvan törmäysvoiman mukaan.

SRS-järjestelmä, vasemmalta ohjattavat autot

Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyttäytetään samalla, kun se lämpenee. Turvatyynyä vasten tapahtuvan iskun vaimentamiseksi se tyhjenee jälleen, kun sitä puristetaan kokoon. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko tapahtuma turvatyynyn täyttymisineen ja tyhjenemisineen kestää muutamia kymmenesosasekunteja.

SRS-järjestelmä, oikealta ohjattava auto

20

Matkustajan turvatyynyn sijainti; vasemman ja oikeanpuoleinen ohjaus.

VAROITUS

Älkää sijoittako mitään esineitä kojelaudan eteen tai päälle, koska matkustajan turvatyyny on kojelaudassa.

Turvatyyny kuljettajan puolella

Autossa on kuljettajan puolelle asennettu turvatyyny, joka täydentää turvavyötä. Se on asennettu laskostettuna ohjauspyörän keski-

öön. Ohjauspyörässä on merkintä

SRS

AIRBAG

.

VAROITUS

Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.

Jos turvavyötä ei käytetä tai käytetään virheellisesti, tämä voi vaikuttaa turvatyynyn tehoon törmäyksen sattuessa.

Matkustajan turvatyyny

Turvavyön täydennyksenä matkustajan puolella on auto varustettu turvatyynyllä. Se on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä

SRS AIRBAG

.

VAROITUS

Jotta vältetään vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan pitää istua mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja selkä selkänojaa vasten. Turvavyön pitää olla kiinnitettynä.

01 Turvallisuus

Turvatyynyt

VAROITUS

Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.

1

Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai istua matkustajan istuimen edessä. Alle

140 cm pitkät lapset eivät saa koskaan istua etumatkustajan istuimella, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.

Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa hengenvaaran.

01

1 Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä, katso sivu 22.

21

01 Turvallisuus

01

Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*

Sulkeminen avaimella - PACOS*

Yleisiä tietoja

Matkustajan paikalla edessä olevan turvatyynyn aktivointi voidaan poistaa, jos auto on varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger Airbag Cut Off Switch). Katsokaa tietoja aktivoinnista/aktivoinnin poistosta otsikon Aktivointi/ aktivoinnin poisto alta.

Sulkeminen avaimella/kytkin

Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin

(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan (ks. alla olevaa kohtaa Aktivointi/aktivoinnin poisto).

Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne asennossa. Volvo suosittelee, että asennon muuttamiseen käytetään avainliuskaa.

Tietoja avainliuskasta, katso sivu 125.

VAROITUS

Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa hengenvaaran.

VAROITUS

Jos auto on varustettu etuistuimen matkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole aktivoinnin poistokytkintä (PACOS), turvatyyny on aina aktivoituna.

VAROITUS

Älkää koskaan asettako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu ja symboli kattokonsolissa palaa. Tämän kehotuksen laiminlyönti voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.

VAROITUS

Älkää antako matkustajan istua matkustajan paikalla, jos teksti-ilmoitus kattokonsolissa osoittaa, ettei turvatyynyä ole aktivoitu, ja samalla turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli esitetään mittaristossa. Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava vika. Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Aktivointi/aktivoinnin poisto

Kytkimen sijainti.

Turvatyyny on aktivoitu. Kun katkaisin on tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät lapset istua etuistuimella, ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai lastentyynyllä.

Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun katkaisin on tässä asennossa, lapsi voi istua etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli

140 cm pitkät henkilöt.

22

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

01 Turvallisuus

Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*

VAROITUS

Aktivoitu turvatyyny

(matkustajan paikka):

Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoitu.

Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm.

Aktivoimaton turvatyyny

(matkustajan paikka):

Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140 cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.

Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa hengenvaaran.

Viestit

2

Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyynyn aktivointi on poistettu.

Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).

Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyyny on aktivoitu.

Kattokonsolissa oleva varoitussymboli osoittaa, että matkustajan turvatyyny edessä on aktivoitu (ks. edellistä kuvaa).

HUOM

Kun etäavain asetetaan avainasentoon

II

tai

III

, esitetään turvatyynyn varoitussymboli mittaristossa n. 6 sekuntia, katso sivu 19.

Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan. Lisätietoja eri avainasennoista, katso sivu 150.

01

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

23

01 Turvallisuus

01

Sivuturvatyyni (SIPS-tyyny)

Sivuturvatyyny

Sivuturvatyynyjen sijainti.

Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side Impact

Protection System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan, kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt kuljettajan ja matkustajan paikalla suojaavat rintaa ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.

Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.

VAROITUS

Volvo suosittelee, että korjauksen tekee vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu. Virheellinen puuttuminen SIPStyynyjärjestelmään voi johtaa virheelliseen toimintaan ja aiheuttaa sen seurauksena vakavia henkilövahinkoja.

Älkää koskaan sijoittako esineitä istuimen ulkosivun ja ovipaneelin väliselle alueelle, koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän alueeseen.

Volvo suosittelee, että vain Volvon hyväksymiä suojaverhoiluja käytetään.

Muut verhoilut voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.

Sivuturvatyyny on turvavöiden täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.

Lastenistuin ja sivuturvatyyny

Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.

Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua

1 matkustajan turvatyynyä.

Sijainti

Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.

24

1 Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso sivu 22.

Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.

SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu sivuturvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.

01 Turvallisuus

Sivuturvatyyni (SIPS-tyyny)

01

25

01 Turvallisuus

01

Turvaverho (IC)

Ominaisuudet

26

Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän ja turvatyynyjen osa. Se on asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja suojaa autossa reunapaikoilla matkustavia. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy. Turvaverho auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.

VAROITUS

Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim.

sateenvarjoille).

Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käytätte vain Volvon alkuperäisiä osia, jotka on hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.

VAROITUS

Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin

50 mm sivuikkunoiden yläreunan yläpuolelle. Muutoin voi auton sisäkaton sisäpuolella piilossa olevan turvaverhon suojavaikutus jäädä pois.

VAROITUS

Turvaverho on turvavyön täydennys.

Käyttäkää aina turvavyötä.

01 Turvallisuus

WHIPS

01

Suoja retkahdusvammoilta – WHIPS

WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection System) koostuu etuistuimien energiaa sitovista selkänojista sekä järjestelmään sovitetuista niskatuista. Järjestelmä aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä. Aktivointiin vaikuttavat törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet.

VAROITUS

WHIPS-järjestelmä on turvavyön täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.

Istuimen ominaisuudet

Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten, että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.

VAROITUS

Älkää koskaan itse tehkö muutoksia tai korjauksia istuimeen tahi WHIPS-järjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/ lastentyyny

WHIPS-järjestelmä ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.

Oikea istuma-asento

Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatukea.

27

01 Turvallisuus

01

WHIPS

Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän toimintaa

Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan istuimen taakse mitään esineitä, jotka voivat estää

WHIPS-järjestelmän toiminnan.

VAROITUS

Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa estetä.

Älkää asettako takaistuimelle mitään esineitä, jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.

VAROITUS

Jos jokin takaistuimen selkänojista on laskettuna alas, on vastaavaa etuistuinta siirrettävä eteenpäin, niin että se ei ole kosketuksissa alas laskettuun selkänojaan.

VAROITUS

Jos istuin on ollut alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. takaa suuntautuvan törmäyksen yhteydessä, WHIPS-järjestelmä pitää tarkastaa. Volvo suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu tarkastaa sen.

Osia WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin vaikuttaakin olevan vaurioitumaton.

Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastamista varten lievempienkin takaapäin tulleiden päälleajo-onnettomuuksien jälkeen.

28

01 Turvallisuus

Milloin järjestelmä laukeaa

Järjestelmän aktivointi

Järjestelmä

Turvavyönkiristin, etuistuin

Turvavyönkiristin, takaistuimen reunapaikka

Turvatyynyt

Sivuturvatyynyt SIPS

Turvaverho IC

Aktivoituu

Keula- ja/tai sivu- ja/tai takatörmäyksessä

Etutörmäyksessä

Etutörmäyksessä

A

Sivutörmäyksessä

A

Sivutörmäyksessä

A

Takaapäin tulevassa törmäyksessä Retkahdussuoja, WHIPS

A

Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.

Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan seuraavaa:

Käyttäkää hinausautopalvelua. Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun

Volvon tekniseen palveluun. Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.

Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun

Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.

Ottakaa aina yhteys lääkäriin.

HUOM

Turvatyyny-, SIPS-, IC- ja turvavyöjärjestelmän aktivoituminen tapahtuu vain kerran törmäyksen yhteydessä.

VAROITUS

Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on kastunut vedestä tai muusta nesteestä, irrottakaa johtimet akusta. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua.

Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

VAROITUS

Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmät ovat voineet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa vapautunut savu ja pöly voivat suorassa kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin

ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee, huuhdelkaa kylmällä vedellä. Nopea laukeaminen voi myös yhdessä turvatyynyn materiaalin kanssa aiheuttaa iholle kitka- ja palovammoja.

01

29

01 Turvallisuus

01

Törmäystila

Toimenpiteet törmäyksen jälkeen

Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan teksti

VIKASIETOTILA KATSO OHJEKIRJA

esittää infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu. Vikasietotila on suoja, joka aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.

Käynnistysyritykset

Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään saa tuntua.

Jos kaikki vaikuttaa normaalilta on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä voidaan yrittää.

Poistakaa ensin virta-avain lukosta ja asettakaa se takaisin. Auton elektroniikka yrittää tällöin asettua takaisin normaalitilaan. Yrittäkää sen jälkeen käynnistää auto. Jos tekstiä

VIKASIETOTILA KATSO OHJEKIRJA

edelleen esitetään näytössä, autoa ei saa ajaa eikä hinata. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.

Siirtäminen

Jos teksti

NORMAL MODE

esitetään tekstin

VIKASIETOTILA KATSO OHJEKIRJA

nollauksen jälkeen, auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan.

Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.

VAROITUS

Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen oltua törmäystilassa. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte aina valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa tarkastuksen ja että autossa on jälleen

NORMAL MODE

, kun

VIKASIETOTILA

KATSO OHJEKIRJA

on esitetty.

VAROITUS

Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus

VIKASIETOTILA

KATSO OHJEKIRJA

esitetään. Poistukaa autosta pikimmiten.

VAROITUS

Kun auto on edelleen törmäystilassa, sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa hinausautolla. Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

30

Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti

Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen kasvot eteenpäin lastentyynyllä/lastenistuimessa aina

10-vuotiaiksi asti.

Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava varustus lapsen painon ja koon mukaan. Lisätietoja, katso sivu 32.

HUOM

Lasten sijoittamista autoon koskevat lait vaihtelevat maittain. Selvittäkää voimassa olevat määräykset.

Lasten on aina matkustettava autossa oikein kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Älkää koskaan antako lapsen istua matkustajan sylissä.

Volvolla on juuri Teidän autoonne kehitettyjä lasten turvavarusteita (lastenistuimia, lastentyynyjä & kiinnityslaitteita). Jos käytätte lapsille tarkoitettuja Volvon turvavarusteita, saatte parhaat edellytykset lapsenne turvalliselle matkustamiselle autossa, mutta myös lasten turvavarusteiden sopivuudelle ja helpolle käytölle.

HUOM

Kysymysten liittyessä lasten turvatuotteiden asennukseen ottakaa yhteys valmistajaan saadaksenne tarkempia ohjeita.

Lastenistuimet

Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.

HUOM

Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea tuotteen mukana tuleva asennusohje.

01 Turvallisuus

Lasten turvallisuus

VAROITUS

Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen etäisyyssäädön vipuun tai istuimen alapuolen jousiin tai palkkeihin.

Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.

Katsokaa oikea asennus lastenistuimen asennusohjeesta.

Lastenistuinten sijoittaminen

Voitte hyvin sijoittaa:

• lastenistuimen/lastentyynyn matkustajan etuistuimelle, kunhan autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä matkustajan paikalla

1

.

• yksi tai useampia lastenistuimia/lastentyynyjä takaistuimella.

Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt aina takaistuimelle, jos matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu. Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, kun hän istuu matkustajan paikalla.

01

1 Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä, katso sivu 22.

31

01

01 Turvallisuus

Lasten turvallisuus

VAROITUS

Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu

2

.

Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.

Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa hengenvaaran.

VAROITUS

Lastentyynyjä/lastenistuimia, joissa on terässankoja tai muu rakenne, joka voi ottaa kiinni vyölukon avauspainikkeeseen, ei saa käyttää, koska ne voivat vahingossa aiheuttaa vyölukon avautumisen.

Älkää antako lastenistuimen yläosan olla tuulilasia vasten.

Turvatyynyn tarra

Tarra tulee näkyviin, kun matkustajan ovi avataan, ks. kuvaa sivulla 22

Suositellut lastenistuimet

3

Paino

Etuistuin

A

Ryhmä 0 enint. 10 kg

Ryhmä 0+ enint. 13 kg

Ryhmä 0 enint. 10 kg

Ryhmä 0+ enint. 13 kg

Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.

Tyyppihyväksyntä: E1 04301146

(U)

Takaistuin

Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.

Tyyppihyväksyntä: E1 04301146

(L)

Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.

Tyyppihyväksyntä: E1 04301146

(U)

2

3

Tietoja turvatyynyn aktivoinnista/aktivoinnin poistosta, katso sivu 22.

Muiden lapsisuojien osalta pitää auton olla valmistajan oheisessa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaan.

32

01 Turvallisuus

Lasten turvallisuus

Paino

Ryhmä 0 enint. 10 kg

Ryhmä 0+ enint. 13 kg

Ryhmä 0 enint. 10 kg

Etuistuin

A

Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla. Käyttäkää suojatyynyä lastenistuimen ja kojelaudan välissä.

Tyyppihyväksyntä: E5 03135

(L)

Lastenistuimet, joilla on yleinen hyväksyntä.

(U)

Takaistuin

Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.

Tyyppihyväksyntä: E5 03135

(L)

Lastenistuimet, joilla on yleinen hyväksyntä.

(U)

Ryhmä 0+ enint. 13 kg

Ryhmä 1

9–18 kg

Ryhmä 1

9–18 kg

Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.

Tyyppihyväksyntä: E5 04192

(L)

Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla. Käyttäkää suojatyynyä lastenistuimen ja kojelaudan välissä.

Tyyppihyväksyntä: E5 03135

(L)

Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.

B

Tyyppihyväksyntä: E5 04192

(L)

Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.

B

Tyyppihyväksyntä: E5 03135

(L)

01

``

33

01

01 Turvallisuus

Lasten turvallisuus

Paino

Ryhmä 1

9–18 kg

Ryhmä 1

9–18 kg

Ryhmä 2

15–25 kg

Ryhmä 2

15–25 kg

Ryhmä 2/3

15–36 kg

Etuistuin

A

Takaistuin

Lastenistuimet, joilla on yleinen hyväksyntä.

(U)

Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.

Tyyppihyväksyntä: E5 04192

(L)

Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – eteenpäin käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.

Tyyppihyväksyntä: E5 04191

(L)

Volvon turvavyötyyny selkänojalla (Volvo Booster Seat with backrest).

Tyyppihyväksyntä: E1 04301169

(UF)

Britax Fixway - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja kiinnitysnauhoilla.

B

Tyyppihyväksyntä: E5 03171

(L)

Lastenistuimet, joilla on yleinen hyväksyntä.

(U)

Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.

B

Tyyppihyväksyntä: E5 04192

(L)

Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – eteenpäin käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.

Tyyppihyväksyntä: E5 04191

(L)

Volvon turvavyötyyny selkänojalla (Volvo Booster Seat with backrest).

Tyyppihyväksyntä: E1 04301169

(UF)

34

01 Turvallisuus

Lasten turvallisuus

Paino

Etuistuin

A

Takaistuin

Ryhmä 2/3

15–36 kg

Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster Cushion with and without backrest).

Tyyppihyväksyntä: E5 03139

(UF)

Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster Cushion with and without backrest).

Tyyppihyväksyntä: E5 03139

(UF)

L: Sopii erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityiseen automalliin, rajoitettuihin tai puoliyleisiin luokkiin.

U: Sopii yleisesti hyväksyttyihin lastenistuimiin tässä painoluokassa.

UF: Sopivat eteenpäin käännettyihin, yleisesti hyväksyttyihin lastenistuimiin tässä painoluokassa.

A

B

Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä, katso sivu 22.

Selkänoja menosuuntaan käännetyn lastenistuimen asentamiseksi takaistuimelle suosittelemme, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään kiinnityskohtien asentamista varten.

VAROITUS

Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu

4

.

Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.

Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa hengenvaaran.

01

4 Tietoja turvatyynyn aktivoinnista/aktivoinnin poistosta, katso sivu 22.

35

01 Turvallisuus

01

Lasten turvallisuus

ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimia varten

ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan takana, reunapaikoilla.

Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. yllä olevaa kuvaa).

Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.

Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita, kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.

Kokoluokat

Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat eri kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa automalleissa.

ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on tämän vuoksi kokoluokitus, joka auttaa käyttäjiä valitsemaan oikean lastenistuimen (ks. seuraavaa taulukkoa).

Kokoluokka Selostus

A

B

B1

C

D

Täysi koko, eteenpäin käännetty lastenistuin

Rajoitettu koko (vaihtoehto 1), eteenpäin käännetty lastenistuin

Rajoitettu koko (vaihtoehto 2), eteenpäin käännetty lastenistuin

Täysi koko, taaksepäin käännetty lastenistuin

Rajoitettu koko, taaksepäin käännetty lastenistuin

Kokoluokka Selostus

E

F

Taaksepäin käännetty vauvakaukalo

Poikittainen vauvakaukalo, vasen

G Poikittainen vauvakaukalo, oikea

VAROITUS

Älkää koskaan asettako lasta matkustajan paikalle, jos autossa on aktivoitu turvatyyny.

HUOM

Jos ISOFIX-lastenistuimesta puuttuu kokoluokitus, pitää kyseisen automallin olla lastenistuimen ajoneuvoluettelossa.

HUOM

Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.

36

01 Turvallisuus

Lasten turvallisuus

ISOFIX-lastenistuinten tyypit

Lastenistuimen tyyppi

Lastenistuin, poikittainen

Lastenistuin, selkänoja menosuuntaan käännetty

Paino

enint. 10 kg

Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty enint. 10 kg

Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty enint. 13 kg

9–18 kg

Kokoluokka Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten

Etuistuin Takaistuimen reunapaikka

F X X

G

E

E

D

C

D

C

X

X

X

X

X

X

X

OK

A

(IL)

OK

A

(IL)

OK

A

(IL)

X

OK

(IL)

OK

(IL)

OK

A

(IL)

01

``

37

01 Turvallisuus

01

Lasten turvallisuus

Lastenistuimen tyyppi Paino Kokoluokka Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten

Etuistuin Takaistuimen reunapaikka

Eteenpäin käännetty lastenistuin 9–18 kg B

B1

X

X

OK

B

(IUF)

OK

B

(IUF)

A X

X: ISOFIX-sijoittaminen ei sovi ISOFIX-lastenistuimille tässä painoluokassa ja/tai kokoluokassa.

IL: Sopii erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityiseen automalliin, rajoitettuihin tai puoliyleisiin luokkiin.

IUF: Sopii eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tässä painoluokassa.

A

B

Jotta vauvakaukalo/lastenistuin voidaan sovittaa takaistuimelle, on matkustajan etuistuin säädetty keskiasennon etupuolella olevaan kohtaan.

Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.

OK

B

(IUF)

38

Lastenistuinten yläkiinnityskohdat

HUOM

Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.

Ylempien kiinnityskohtien sijainti.

Auto on varustettu lastenistuinten yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu takaistuimen takapuolelle.

Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.

Lastenistuimen kiinnitysnauhan pitää olla niskatuen ja selkänojarungon välissä.

HUOM

Autoista, joissa on näkösuoja kuormatilan päällä, pitää poistaa näkösuoja, ennen kuin lastenistuin voidaan asentaa kiinnityskohtiin.

Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä muihin kiinnityskohtiin, ks. lastenistuimen valmistajan ohjeita.

VAROITUS

Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.

01 Turvallisuus

Lasten turvallisuus

01

39

Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus.................................................... 42

Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus........................................................... 44

Säädinpaneeli kuljettajan ovessa............................................................ 46

Mittaristo................................................................................................. 47

Merkki- ja varoitusvalot........................................................................... 48

Mittariston näyttö.................................................................................... 52

Sähköliitäntä........................................................................................... 54

Valopaneeli.............................................................................................. 56

Vasen ohjauspylvään vipu....................................................................... 61

Oikea ohjauspylvään vipu....................................................................... 64

Vakionopeussäädin*................................................................................ 67

Painikesarja ohjauspyörässä*................................................................. 69

Ohjauspyörän säätö, varoitusvilkut......................................................... 70

Seisontajarru........................................................................................... 71

Sähkötoimiset ikkunannostimet.............................................................. 72

Ikkunat ja taustapeilit.............................................................................. 74

Sähkökäyttöinen kattoluukku*................................................................ 78

Henkilökohtaiset asetukset..................................................................... 80

HomeLink

Ÿ

*............................................................................................ 83

40

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

M I T T A R I T , K A T K A I S I M E T J A H A L L I N T A L A I T T E E T

02

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus

42

Ohjauspyörän säätö

Konepellin avauskahva

Säädinpaneeli

Suuntavalot, kaukovalot, ajotietokone

Valot, polttoainesäiliön luukun avaus

Oven avauskahva, lukkonuppi.

Kojelaudan ilmanvaihtosuuttimet

Sivulasin ilmanvaihtosuutin

Vakionopeussäädin

Äänitorvi, turvatyyny

Mittaristo

Infotainment-järjestelmän painikesarja

Tuulilasinpyyhkimet, -huuhtelulaite ja valonheittimien huuhtelulaite

Virtalukko

Kattoluukun hallinta

Ei toimintoa

Ei toimintoa

Sisävalaistus, katkaisin

Lukuvalo, vasen puoli

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus

Lukuvalo, oikea puoli

Turvavyömuistutin ja turvatyynyn osoitus, matkustajan paikka

Sisätaustapeili

Lämmitys- ja ilmastointilaitteen ja infotainment-järjestelmän näyttö

Infotainment

Lämmitys- ja ilmastointilaitteen, infotainment-järjestelmän ja henkilökohtaisten säätöjen asetukset

Lämmitys ja ilmastointi

Vaihteenvalitsin

Varoitusvilkut

Ovenavauskahva

Käsinekotelo

Seisontajarru

Sähköliitäntä/savukkeensytytin

Kuolleen kulman informaatiojärjestelmä,

BLIS (Blind Spot Information System)

Katkaisin, haluttu varuste

02

43

02

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus

44

Sähköliitäntä, savukkeensytytin

Kuolleen kulman informaatiojärjestelmä,

BLIS (Blind Spot Information System)

Katkaisin, haluttu varuste

Seisontajarru

Säädinpaneeli

Käsinekotelo

Ovenavauskahva

Sivulasin ilmanvaihtosuutin

Kojelaudan ilmanvaihtosuuttimet

Vaihteenvalitsin

Lämmitys ja ilmastointi

Lämmitys- ja ilmastointilaitteen, infotainment-järjestelmän ja henkilökohtaisten säätöjen asetukset

Infotainment

Lämmitys- ja ilmastointilaitteen ja infotainment-järjestelmän näyttö

Sisätaustapeili

Turvavyömuistutin ja turvatyynyn osoitus, matkustajan paikka

Sisävalaistus, katkaisin

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus

Lukuvalo, vasen puoli

Lukuvalo, oikea puoli

Ei toimintoa

Ei toimintoa

Kattoluukun hallinta

Virtalukko

Tuulilasinpyyhkimet ja huuhtelulaite, valonheittimien huuhtelulaite

Vakionopeussäädin

Mittaristo

Äänitorvi, turvatyyny

Infotainment-järjestelmän painikesarja

Varoitusvilkut

Oven avauskahva, lukkonuppi

Valot, polttoainesäiliön luukun avaus

Suuntavalot, kaukovalot, ajotietokone

Konepellin avauskahva

Ohjauspyörän säätö

02

45

02

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Säädinpaneeli kuljettajan ovessa

Säädinpaneeli kuljettajan ovessa

Ikkunannostimet

Ulkotaustapeli, vasen puoli

Ulkotaustapeilit, säätö

Ulkotaustapeli, oikea puoli

46

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Mittaristo

02

Nopeusmittari.

Suuntavalot, vasen.

Varoitusvalot.

Infonäyttö – Näyttää informaatio- tai varoitusilmoituksia, ulkolämpötilan ja kellon.

Kun ulkolämpötila on alueella +2 °C -

-5 °C, lumihiutale palaa näytössä. Se varoittaa liukkauden vaarasta. Kun auto seisoo paikallaan, ulkolämpömittari voi näyttää liian korkeaa arvoa.

Infosymboli.

Suuntavalot, oikea.

Kierroslukumittari – Ilmoittaa moottorin käyntinopeuden tuhansina kierroksina minuutissa.

Merkki- ja infosymbolit.

Polttoainemittari, ks. myös ajotietokone sivulla 62.

Kaukovalojen merkkivalo.

Näyttö – Näyttää automaattivaihteiston vaihdeasennot, sadetunnistimen, matkamittarin, osamatkamittarit ja vakionopeussäätimen.

Näyttää myös vaihtamisosoittimen (GSI) ja vaihdeasennot mallissa D2, katso sivu 155.

Välimatkamittarin nuppi – Käytetään lyhyiden matkojen mittaamiseen. Painikkeen lyhyet painallukset vaihtavat molempien välimatkamittareiden

T1

ja

T2

välillä. Pitkä painallus (yli 2 sekuntia) nollaa aktivoidun välimatkamittarin.

Lämpömittari – Moottorin jäähdytysjärjestelmän lämpötila. Jos lämpötila nousee epänormaalin korkeaksi ja osoitin menee punaiselle alueelle, esitetään näytössä ilmoitus. Huomatkaa, että esim. lisävalot ilmanoton edessä heikentävät jäähdytystä ulkolämpötilojen ollessa korkeita ja moottorin kuormituksen suuri.

Merkki- ja varoitusvalot.

47

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

02

Merkki- ja varoitusvalot

Toiminnan tarkastus, symbolit

Kaikki merkki- ja varoitusvalot

1

syttyvät, kun etäavain käännetään asentoon

II

ennen käynnistystä. Tällöin varmistetaan, että symbolit toimivat. Kun moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien pitää sammua, paitsi seisontajarrun.

Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.

Jos moottori ei käynnisty viiden sekunnin kuluessa, kaikki symbolit sammuvat, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa ja matalaa öljynpainetta osoittavat.

Tietyillä symboleilla ei ehkä ole taustatoimintoa, tämä riippuu auton varustuksesta.

Symbolit mittariston keskellä

Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti. Symboli on näkyvissä, kunnes vika on korjattu, mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa

READ

-painikkeella, katso sivu 52. Varoitussymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.

Kun symboli palaa:

1.

Pysäyttäkää turvallisesti. Autolla ei saa ajaa edelleen.

2.

Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytön ilmoituksen mukaiset toimenpiteet. Hävittäkää ilmoitus

READ

-painikkeella.

Keltainen infosymboli syttyy yhdessä infonäytön tekstin kanssa. Ilmoitusteksti sammutetaan

READ

-painikkeella, katso sivu 52, tai se häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika vaihtelee riippuen osoitettavasta toiminnosta).

Keltainen infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden merkkivalojen kanssa.

HUOM

Kun huoltoilmoitus esitetään, symboli ja ilmoitus sammutetaan

READ

-painikkeella, tai se häviää automaattisesti hetken kuluttua.

48

1 Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, katso sivu 52.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Merkkisymbolit – vasen puoli

Vika auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä

Vika ABS-järjestelmässä

Sumutakavalo

Vakautusjärjestelmä DSTC

Ei toimintoa

Moottorin esilämmitin (diesel)

Säiliössä vähän polttoainetta

Merkki- ja varoitusvalot

Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä

Jos symboli syttyy, se voi johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun

Volvon teknisen palvelun puoleen tarkastusta varten.

Vika ABS-järjestelmässä

Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman ABS-toimintoa.

1.

Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sammuttakaa moottori.

2.

Käynnistäkää moottori uudelleen.

3.

Ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten, jos symboli jää palamaan.

Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.

Sumutakavalo

Symboli palaa sumuvalojen ollessa kytkettynä.

Vakautusjärjestelmä DSTC*

Tietoja järjestelmän toiminnoista ja symboleista, katso sivu 168.

Moottorin esilämmitin (diesel)

Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä. Hehkutus tapahtuu, kun lämpötila alittaa -2 °C. Kun symboli sammuu, auto voidaan käynnistää.

Säiliössä vähän polttoainetta

Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.

02

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

``

49

02

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Merkki- ja varoitusvalot

Merkkivalot – oikea puoli

Perävaunun merkkisymboli

Seisontajarru vedettynä

Turvatyynyt – SRS

Liian matala öljynpaine

Turvavyömuistutin

Generaattori ei lataa

Vika jarrujärjestelmässä

Perävaunun merkkisymboli

Symboli vilkkuu, kun suuntavaloja käytetään ja perävaunu on kytkettynä. Jos symboli ei vilku, jokin perävaunun tai auton polttimoista on rikki.

Seisontajarru vedettynä

Symboli palaa, kun seisontajarru on vedettynä. Vetäkää seisontajarru aina ääriasentoonsa.

HUOM

Merkkivalo palaa riippumatta siitä, kuinka kovaan seisontajarru on vedetty.

Turvatyynyt – SRS

on ilmennyt vika. Volvo suosittelee, että ajatte pikimmiten valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.

Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon aikana, turvavyön lukossa,

SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä

Liian matala öljynpaine

2

Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin öljypaine on liian pieni.

Sammuttakaa moottori välittömästi ja tarkastakaa moottorin

öljymäärä, lisätkää tarvittaessa.

Jos symboli syttyy ja öljymäärä on normaali,

Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Turvavyömuistutin

Symboli palaa niin kauan kuin kuljettajan tai etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.

Generaattori ei lataa

Jos symboli syttyy ajon aikana, sähköjärjestelmässä on vika. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Vika jarrujärjestelmässä

Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla liian vähän.

50

2 Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, katso sivu 52.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Merkki- ja varoitusvalot

Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja tarkastakaa pintataso jarrunestesäiliössä, katso sivu 229. Jos pinta on

MIN

-merkinnän alapuolella säiliössä, autolla ei tule ajaa edelleen. Volvo suosittelee, että auto kuljetutetaan hinausautolla valtuutettuun

Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.

Jos JARRU- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarrutusvoiman jakoon on saattanut tulla vika.

1.

Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sammuttakaa moottori.

2.

Käynnistäkää moottori uudelleen.

3.

Jos molemmat symbolit sammuvat, voitte jatkaa ajoa.

4.

Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, katso sivu 229.

5.

Jos jarrunestesäiliön nestetaso on normaali ja varoitussymbolit palavat edelleen, voitte ajaa auton varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.

6.

Jos nestetaso on jarrunestesäiliön

MIN

merkin alapuolella, autolla ei tule enää ajaa, vaan se on kuljetutettava hinausautolla korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.

VAROITUS

Jos JARRU- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on olemassa vaara, että auton takaosa joutuu luisuun voimakkaassa jarrutuksessa.

Muistutus – auki jääneet ovet

Jos jokin ovista, konepelti

3

tai takaluukku ei ole kunnolla kiinni, kuljettajaa muistutetaan tästä.

Hidas nopeus

Jos auto liikkuu pienemmällä nopeudella kuin 5 km/h, infosymboli syttyy samanaikaisesti, kun

KULJETTAJAN OVI AUKI

,

MATKUSTAJAN OVI AUKI

tai

KONEPELTI AUKI

esitetään näytössä.

Pysäyttäkää auto ensimmäiseen turvalliseen paikkaan ja sulkekaa avoin ovi tai luukku.

Suuri nopeus

Jos autolla ajetaan suuremmalla nopeudella kuin 10 km/h, symboli syttyy samalla, kun näyttö esittää jonkin edellisessä kappaleessa olevista teksteistä.

Muistutus, takaluukku

Jos takaluukku on auki, infosymboli syttyy ja

TAKALUUKKU

AUKI

esitetään näytössä.

02

3 Vain hälyttimellä varustetut autot.

51

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

02

Mittariston näyttö

Viestit

Samanaikaisesti, kun varoitus- tai merkkisymboli syttyy, esitetään infonäytössä täydentävä ilmoitus.

Painakaa

READ

-painike (1) sisään.

Voitte selata viestejä

READ

-näppäimellä.

Vikaa koskeva viesti säilyy muistilistassa, kunnes vika on korjattu.

HUOM

Jos varoitusviesti tulee näyttöön käyttäessänne ajotietokonetta, viesti pitää lukea

(painamalla

READ

-painiketta), ennen kuin aikaisemman toiminnon voi aloittaa uudelleen.

Viestit

PYSÄHDY

VAROEN

A

HUOLLA

HETI

A

KS. KÄSIKIR-

JAA

A

VAATII HUOL-

LON

A

M.LÄMPÖ

KORKEA

PYSÄYTÄ

MOOTTORI

Sisältö

Pysäyttäkää auto turvallisesti ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara.

Volvo suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu tarkastaa auton hetimmiten.

Lukekaa käyttöohjekirjasta.

Volvo suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu tarkastaa auton mahdollisimman pian.

Pysäyttäkää auto turvallisesti ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara.

Viestit

VARAA AIKA

HUOLTOON

MÄÄRÄAIKA:

HUOLTO

HUOLTO

MYÖHÄSSÄ

VAIHTEISTO-

ÖLJY VAIH-

DETTAVA

Sisältö

Aika varata huolto. Volvo suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu tekee huollon.

Huollon aika. Volvo suosittelee, että valtuutettu

Volvon tekninen palvelu tekee huollon. Ajankohtaan vaikuttavat ajettu matka, kuukausien määrä viimeisimmästä huollosta, moottorin käyntiaika ja öljyn laatu.

Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata mahdollisesti vaurioituneita osia. Volvo suosittelee, että valtuutettu

Volvon tekninen palvelu tekee huollon.

Volvo suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu tarkastaa auton mahdollisimman pian.

52

Viestit

MUISTUTUS

TARKISTA

ÖLJY

NOKISUOD.

TÄYNNÄ KS.

KÄSIKIRJAA

DSTC LUIS-

TONESTO

POIS

VAIHTEISTO

VAJAA TOI-

MINTA

Sisältö

Tarkastakaa öljymäärä.

Ilmoitus esitetään 10

000 km:n välein (tietyt moottoriversiot). Tietoja

öljymäärän tarkastuksesta, katso sivu 224.

Dieselin hiukkassuodatin pitää regeneroida, katso sivu 145.

Vakautus- ja vetovoimajärjestelmän toiminta on rajoitettua, katso sivu 169 muiden versioiden osalta.

Vaihteiston suorituskyky on vajaa. Ajakaa varovasti, kunnes ilmoitus sammuu, katso sivu 159.

Osoituksen toistuessa

Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Mittariston näyttö

Viestit Sisältö

VAIHTEISTO

ÖLJ.LÄMPÖ

KORKEA

Ajakaa rauhallisemmin tai pysäyttäkää auto turvallisesti. Kytkekää vaihde pois ja antakaa moottorin käydä joutokäynnillä, kunnes ilmoitus sammuu. Lisätietoja, katso sivu 159.

VAIHT.ÖLJ.

LÄMPÖ

PYSÄHDY

VAROEN

Kriittinen vika. Pysäyttäkää auto heti turvallisella tavalla. Volvo suosittelee, että valtuutettuun Volvon korjaamoon otetaan yhteys.

B

A

B

Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä ongelma on syntynyt.

Lisää ilmoituksia koskien automaattivaihteistoa, katso sivu 159.

02

53

02

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Sähköliitäntä

12 V:n sähköliitäntä

Sähköliitäntä ja savukkeensytytin.

Sähköliitäntää voidaan käyttää eri varusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:lle, kuten esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet. Jotta liitäntä antaa virtaa, etäavaimen pitää olla vähintään asennossa

I

, katso sivu 150.

VAROITUS

Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei käytetä.

HUOM

Lisävaruste ja laite - esim. näytöt, musiikkisoitin ja matkapuhelin - joka on kytketty johonkin matkustamon 12 V:n sähköliitännöistä, voivat aktivoitua ilmastointilaitteen vaikutuksesta myös etäavaimen ollessa poistettuna tai auton ollessa lukittuna, esim.

kun pysäköintilämmitin aktivoidaan ennalta asetettuna ajankohtana.

Vetäkää sen vuoksi liittimet irti lisävarusteen tai laitteen sähköliitännöistä, kun niitä ei käytetä, koska käynnistysakku voi tyhjentyä tällaisessa tapauksessa.

TÄRKEÄÄ

Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti.

Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.

HUOM

Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.

Katsokaa lisätietoja Volvon suositteleman väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan (TMK) käyttämisestä katso sivu 203.

Savukkeensytytin*

Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.

Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen.

Sähköliitäntä takaistuimella

Sähköliitäntä takaistuimella.

54

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Sähköliitäntää takaistuimella voidaan käyttää eri varusteille, ks."12 V:n sähköliitäntä" edellä.

HUOM

Savukkeensytytin ei toimi tässä liitännässä.

Sähköliitäntä on tarkoitettu 12 V:lle. Etäavaimen pitää olla vähintään asennossa

I

, jotta liitäntä voi antaa virtaa, katso sivu 150.

VAROITUS

Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei käytetä.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Sähköliitäntä

02

55

02

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Valopaneeli

Yleistä

Halogeenivalonheittimien valopaneeli.

1

Valojen korkeudensäädön säätöpyörä

Valokatkaisin

Näyttö- ja mittaristovalaistuksen säätöpyörä

Sumuvalonheitin*

Polttoainesäiliön luukun avaaminen

Sumutakavalo

Ajovalojen korkeudensäätö

Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.

1.

Kääntäkää etäavain asentoon

II

.

2.

Kääntäkää valokatkaisin (2) toiseen ääriasentoonsa.

3.

Pyörittäkää säädintä (1) nostaaksenne ja vastaavasti laskeaksenne valojen korkeutta.

Aktiivisilla Xenon-valonheittimillä - ABL* varustetuissa autoissa on automaattinen ajovalojen korkeudensäätö, mistä johtuen säätöpyörä (1) puuttuu.

Seisontavalo

Seisontavalot voidaan sytyttää etäavaimen asennosta riippumatta.

Kääntäkää valokatkaisin (2) keskiasentoon.

Kun etäavain on asennossa

II

, seisontavalot ja numerokilven valaistus palavat aina.

Valonheittimet

Automaattiset lähivalot*

Lähivalot syttyvät automaattisesti, kun etäavain käännetään asentoon

II

, paitsi kun valokatkaisin (2) on keskiasennossa. Tarvittaessa voidaan lähivaloautomatiikan aktivointi poistaa. Volvo suosittelee, että tämän tekee valtuutettu Volvon tekninen palvelu.

Automaattiset lähivalot, kaukovalot

1.

Kääntäkää etäavain asentoon

II

.

2.

Lähivalot aktivoidaan kääntämällä valokatkaisin (2) myötäpäivään ääriasentoon.

3.

Kaukovalot aktivoidaan vetämällä ohjauspylvään vasenta vipua ohjauspyörää kohti

ääriasentoon ja vapauttamalla se, katso sivu 61.

Valot sammuvat automaattisesti, kun etäavain käännetään asentoon

I

tai

0

.

1 Halogeenivalonheittimet, selostus, ks. sivua 57

56

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Mittaristovalaistus

Mittaristovalaistus palaa, kun etäavain on asennossa

II

ja valokatkaisin (2) on toisessa

ääriasennoistaan. Valaistus himmenee automaattisesti päivällä ja sitä voidaan säätää manuaalisesti yöllä.

Pyörittäkää ylös- tai alaspäin säädintä (3) voimakkaamman tai heikomman valaistuksen aikaansaamiseksi.

Laajennettu näyttövalaistus

Matkamittarin, välimatkamittarin, kellon ja ulkolämpömittarin lukemisen helpottamiseksi näiden valaistus palaa, kun auton lukitus avataan ja kun etäavain on poistettu virtalukosta.

Näytöt sammuvat, kun auto lukitaan.

Sumuvalot

HUOM

Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.

Sumuvalonheitin*

Sumuvalot voidaan sytyttää joko ajovalojen tai seisontavalojen kanssa.

Painakaa painiketta (4).

Painikkeessa (4) oleva valo palaa, kun sumuvalot on sytytetty.

Sumutakavalo

Takasumuvalo voidaan sytyttää vain joko ajovalojen tai sumuvalojen yhteydessä.

Painakaa painiketta (6).

Sumutakavalon merkkisymboli mittaristossa ja valo painikkeessa (6) palavat takasumuvalon ollessa sytytettynä.

Polttoainesäiliön luukku

Painakaa painiketta (5) polttoainesäiliön luukun avaamiseksi auton ollessa lukitsematon, katso sivu 132.

Halogeenivalonheittimet

Halogeenivalonheittimien valopaneeli, katso sivu 56

Valopaneeli

Asento Halogeenivalonheittimet

Automaattiset/sammutetut lähivalot. Vain kaukovalovilkku.

Seisontavalo

Halogeenivalonheittimet ja

DRL*

A

Huomiovalot

Huomiovalot, kun autolla ajetaan.

Automaattinen vaihto seisontavaloille, kun auto pysäköidään.

02

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

57

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Valopaneeli

02

Asento Halogeenivalonheittimet

Halogeenivalonheittimet ja

DRL*

A

Lähivalot.

Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat tässä asennossa.

Lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat tässä asennossa.

Huomiovalot ajettaessa päivällä. Automaattinen vaihto lähivaloille huonoissa valaistusolosuhteissa ja kun tuulilasinpyyhkimet tai sumutakavalo on aktivoitu.

A Huomiovalot päiväaikaan - DRL, katso sivu 60.

Aktiiviset Xenon-valonheittimet*

Valopaneeli aktiiviset Xenon-valonheittimet.

Asento Aktiiviset

Xenonvalonheittimet

Automaattiset/ sammutetut lähivalot.

Vain kaukovalovilkku.

Seisontavalo

Aktiiviset

Xenon-valonheittimet ja

DRL*

A

Huomiovalot

Lähivalot.

Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat tässä asennossa.

Huomiovalot, kun autolla ajetaan.

Automaattinen vaihto seisontavaloille, kun auto pysäköidään.

Lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat tässä asennossa.

58

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Asento Aktiiviset

Xenonvalonheittimet

Aktiivisista

Xenonvalonheittimistä lähtevä valo seuraa ohjauspyörän liikettä.

Aktiiviset

Xenon-valonheittimet ja

DRL*

A

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Valopaneeli

Asento Aktiiviset

Xenonvalonheittimet

Aktiiviset

Xenon-valonheittimet ja

DRL*

A

– Huomiovalot ajettaessa päivällä.

Automaattinen vaihto lähivaloille huonoissa valaistusolosuhteissa ja kun tuulilasinpyyhkimet tai sumutakavalo on aktivoitu.

Myös aktiiviset

Xenon-valonheittimet -toiminto aktivoidaan tässä asennossa.

A

Huomiovalot päiväaikaan - DRL, katso sivu 60.

Jos auto on varustettu aktiivisilla Xenon-valonheittimillä (Active Bending Lights, ABL), noudattaa valonheittimistä tuleva valo ohjauspyörän liikettä mahdollisimman hyvän valaistuksen antamiseksi kaarteissa sekä risteyksissä ja siten turvallisuuden lisäämiseksi.

Diodi palaa, kun toiminto on aktiivinen.

Vian yhteydessä diodi vilkkuu ja vikailmoitus esitetään infonäytössä. Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai pimeässä ja vain auton liikkuessa.

Toiminto voidaan sulkea/aktivoida valokatkaisimella.

Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen) ja aktivoitu (oikea).

02

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

``

59

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

02

Valopaneeli

Huomiovalot päiväaikaan - DRL*

Polttoaineen säästämiseksi voidaan huomiovalot (Daytime Running Light) valita päiväaikaan enemmän energiaa kuluttavien lähivälojen asemesta. Spoileriin asennetut huomiovalot toimivat voimakasvaloisella ja virtaa säästävällä dioditekniikalla.

DRL:llä varustettujen halogeenivalonheittimien valopaneeli.

HUOM

Mahdollisimman pienen energiankulutuksen saavuttamiseksi sammutetaan myös takavalot, kun tapahtuu automaattinen vaihtaminen lähivaloilta DRL-huomiovaloille.

VAROITUS

Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.

Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.

Aktiivisten, DRL:llä varustettujen Xenon-valonheittimien valopaneeli.

Valokatkaisimen ollessa asennossa

A

aktivoidaan huomiovalot automaattisesti päiväaikaan. Tätä säätää valontunnistin, joka vaihtaa huomiovaloilta päävalonheittimien lähivaloille hämärässä tai kun päivänvalo tulee liian heikoksi.

Valokatkaisimen eri asentojen merkitys riippuen valonheittimien tyypistä,ks. edellisiä taulukoita sivuilla 57 ja 58.

Jarruvalot

Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa. Tietoja hätäjarruvaloista ja automaattisista varoitusvilkuista, katso sivu 167.

60

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Ohjauspylvään vivun asennot

Suuntavalot - lyhyt vilkkujakso

Suuntavalot - jatkuva vilkkujakso

Kaukovalovilkku ja saattovalot

Vaihto kauko- ja lähivalojen välillä.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Vasen ohjauspylvään vipu

Suuntavalot

Kaistanvaihto

Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin asentoon (A) ja vapauttakaa se.

> Suuntavilkut välähtävät 3 kertaa ja ohjauspylvään vipu palaa alkuasentoonsa.

Normaali kääntyminen

Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin ääriasentoon (B).

> Vipu jää ääriasentoonsa ja se siirretään takaisin käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen jälkeen.

Kaukovalovilkku

Siirtäkää vipua kevyesti ohjauspyörään päin asentoon (C).

> Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.

Kaukovalovilkku toimii vain, kun etäavain on asetettu virtalukkoon.

Vaihto kauko- ja lähivalojen välillä

Siirtäkää ohjauspylvään vipu ääriasentoon

(D) ja vapauttakaa se.

Etäavaimen pitää olla asennossa

II

ja valokatkaisimen ääriasennossa, katso sivu 56, jotta kaukovalot voidaan sytyttää.

Saattovalot

Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen. Aikaviive on 30

1

sekuntia, mutta se voidaan muuttaa 60 tai 90 sekuntiin, katso sivu 81.

1.

Poistakaa etäavain virtalukosta.

2.

Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin asentoon (C) ja vapauttakaa se.

3.

Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.

02

1 Tehdasasetus.

``

61

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

02

Vasen ohjauspylvään vipu

Ajotietokone*

READ

- kuittaus

Säätöpyörä

2

– selaa valikoiden ja valintojen välillä ajotietokoneluettelossa.

RESET

2

- nollaus

Säätimet

Ajotietokoneen tietoihin pääsemiseksi pitää käyttöpyörää kääntää askelittain, joko ylös- tai alaspäin. Valikot ovat päättymättömässä silmukassa.

HUOM

Jos varoitusilmoitus annetaan ajotietokonetta käytettäessä, se pitää kuitata. Kuitatkaa painamalla

READ

-painiketta palataksenne ajotietokonetoimintoon.

Toiminnot

Ajotietokone näyttää seuraavia tietoja:

--- KM/H KESKINOPEUS

--.- KM/L HETKELL. KULUTUS

--.- L/100 KM KESKIKULUTUS

--- KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA

DSTC PÄÄLLÄ

*, katso sivu 168

--- MAILIA/TUNTI AJONOPEUS

3

KESKINOPEUS

Keskinopeus lasketaan viimeisimmästä nollauksesta, joka tehdään

RESET

-painikkeella.

HETKELL. KULUTUS

Hetkellisen polttoaineenkulutuksen laskenta tehdään joka sekunti. Näytön tieto päivitetään parin sekunnin välein. Auton seistessä paikallaan esitetään näytössä "

--.-

". Regeneroinnin aikana

4

polttoaineenkulutus voi kasvaa, katso sivu 145.

KESKIKULUTUS

Keskimääräinen polttoaineenkulutus lasketaan viimeisimmästä nollauksesta, joka tehdään

RESET

-painikkeella.

HUOM

Polttoainekäyttöisen lämmittimen käyttö saattaa aiheuttaa tietyn virhenäyttämän.

KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA

Ajomatkan laskenta säiliön tyhjenemiseen perustuu keskikulutukseen viimeksi ajettujen

30 km:n aikana. Kun näyttö esittää "

---

KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA

", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä. Lisätkää polttoainetta pikimmiten.

HUOM

Tietty virhenäyttämä voi syntyä polttoaineenkulutuksen muutoksen yhteydessä.

Tämän voi aiheuttaa muuttunut ajotapa tai polttoainekäyttöisen lämmittimen käyttö.

MPH NYKYINEN NOPEUS.

3

Ko. nopeus näytetään yksiköissä mph.

3

4

2

Ilman toimintoa autoissa, joissa ei ole ajotietokonetta, polttoainekäyttöistä pysäköintilämmitintä eikä vakautus- ja vetovoimajärjestelmää.

Tietyt markkina-alueet.

Koskee vain hiukkassuodattimella varustettuja dieselautoja.

62

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Nollaus

1.

Valitkaa

--- KM/H KESKINOPEUS

tai

--.-

L/100 KM KESKIKULUTUS

.

2.

Nollatkaa painamalla

RESET

-painiketta.

3.

Pitkä

RESET

-painikkeen painallus (vähintään 5 sekuntia) nollaa sekä keskinopeuden että keskikulutuksen samanaikaisesti.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Vasen ohjauspylvään vipu

02

63

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

02

Oikea ohjauspylvään vipu

Tuulilasinpyyhkimet

Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite

Sadetunnistin – päälle/pois

Säätöpyörä

Takalasinpyyhin

Tuulilasinpyyhkimet poiskytketty

Tuulilasinpyyhkimet ovat pois päältä vivun ollessa asennossa

0

.

Yksi pyyhkäisy

Siirtäkää vipua ylöspäin, kun haluatte pyyhkäistä vain kerran.

Tihkupyyhintä

Voitte itse asettaa jaksopyyhinnälle sopivan nopeuden. Kääntäkää säätöpyörää (2) ylöspäin pyyhkäisyjen välisen ajan lyhentämiseksi. Kääntäkää alaspäin ajan lisäämiseksi.

Jatkuva pyyhintä

Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla nopeudella.

Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella.

TÄRKEÄÄ

Ennen kuin pyyhkimet aktivoidaan talvella – varmistakaa, etteivät pyyhinsulat ole jäätyneet kiinni ja että mahdollinen lumi tai jää on kaavittu pois tuulilasilta (ja takalasilta).

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee olla märkä pyyhkimien toimiessa.

Tuulilasin/valonheittimien huuhtelulaite

Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.

Vivun vapauttamisen jälkeen pyyhkimet tekevät muutaman ylimääräisen liikkeen.

Ajovalojen suurpainehuuhtelu*

Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi huuhdellaan valonheittimet seuraavasti:

Lähivalot kytkettyinä valopaneelin katkaisimella:

Valonheittimet huuhdellaan, kun tuulilasi huuhdellaan ensimmäisen kerran. Sen jälkeen joka viidennen tuulilasin huuhtelun yhteydessä niin kauan kuin nämä tapahtuvat kymmenen minuutin jakson sisällä. Pidempien välien yhteydessä valonheittimet huuhdellaan joka kerta.

Seisontavalot kytkettyinä valopaneelin katkaisimella:

Aktiiviset Xenon-valonheittimet huuhdellaan vain joka viidennellä pesukerralla väliajasta riippumatta.

Halogeenivaloja ei pestä.

Valopaneelin katkaisin asennossa

0

:

64

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Oikea ohjauspylvään vipu

Aktiiviset Xenon-valonheittimet huuhdellaan vain joka viidennellä pesukerralla väliajasta riippumatta.

Halogeenivaloja ei pestä.

Rajoitettu huuhtelu

Kun säiliössä on jäljellä n. 1 litra huuhtelunestettä ja ilmoitus huuhtelunesteen lisäämisestä esitetään mittariston näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille. Näin ensisijaistetaan tuulilasin puhdistus ja näkyvyys sen läpi.

Takalasinpyyhin ja huuhtelulaite

Jaksopyyhintä: Painakaa painikkeen yläosa sisään.

Jatkuva nopeus: Painakaa painikkeen alaosa sisään.

Siirtämällä vipua eteenpäin käynnistyvät takalasin huuhtelu ja pyyhintä. Pyyhinsulka tekee muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä huuhtelun päätyttyä.

HUOM

Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka pysäyttää pyyhinmoottorin, jos se ylikuumenee. Takalasinpyyhin toimii jälleen jäätymisjakson jälkeen

(30 sekuntia tai kauemmin, riippuen moottorin ja ulkoilman lämpötilasta).

Pyyhkimet – peruutus

Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin asettuu jaksopyyhintätilaan. Jos takalasinpyyhin jo toimii normaalinopeudella, ei tapahdu muutosta.

Jaksopyyhintätoiminto peruutuksen yhteydessä voidaan sulkea. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Sadetunnistin*

Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi tuulilasinpyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä (2), katso sivu 64.

Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden lisäämiseksi ja alaspäin herkkyyden pienentämiseksi (ylimääräinen pyyhkäisy tehdään, kun säätöpyörää käännetään ylöspäin).

Päälle/Pois

Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää etäavaimen olla asennossa

I

tai

II

ja tuulilasinpyyhkimien katkaisimen asennossa

0

(ei aktivoitu).

02

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

65

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

02

Oikea ohjauspylvään vipu

Sadetunnistimen aktivointi:

Painakaa painiketta (1), katso sivu 64.

Näyttösymboli osoittaa, että sadetunnistin on aktiivinen.

Sadetunnistin kytketään pois seuraavilla tavoilla:

1.

Painakaa painiketta (1)

2.

Siirtäkää vipua alaspäin toiselle pyyhintäohjelmalle. Jos vipua siirretään ylöspäin, sadetunnistin pysyy aktivoituna, pyyhkimet suorittavat ylimääräisen pyyhkäisyn ja palautuvat sadetunnistintilaan, kun vipu päästetään takaisin asentoon

0

(ei aktivoitu), katso sivu 64.

Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun etäavain poistetaan virtalukosta tai viisi minuuttia virran katkaisun jälkeen.

TÄRKEÄÄ

Automaattipesussa: Poistakaa sadetunnistin toiminnasta painamalla painiketta (1), kun etäavain on asennossa

I

tai

II

. Muutoin tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja rikkoutua.

Säätöpyörä

Säätöpyörällä säädetään pyyhkimien pyyhintätaajuus, kun on valittu jaksopyyhintä, tai herkkyys sademäärälle, kun on valittu sadetunnistin.

66

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Kytkeminen toimintaan

Vakionopeussäätimen säätimet ovat ohjauspyörän keskiössä vasemmalla puolella.

Halutun nopeuden asettaminen:

1.

Painakaa

CRUISE

-painiketta. Mittaristossa näkyy

CRUISE

.

2.

Painakaa kevyesti

+

tai

auton nopeuden lukitsemiseksi. Mittaristossa esitetään

CRUISE-ON

.

Vakionopeussäädintä ei voida kytkeä päälle nopeuden ollessa alle 30 km/h tai yli

200 km/h.

Nopeuden lisääminen tai vähentäminen

Lisätkää tai vähentäkää lukittua nopeutta painamalla

+

tai

. Nopeudeksi ohjelmoidaan se nopeus, joka autolla on vapautettaessa painike.

Lyhyt painallus (alle puoli sekuntia)

+

tai

vastaa nopeusmuutosta 1 km/h tai 1 mph

1

.

HUOM

Tilapäinen nopeuden lisääminen (alle minuutin) kaasupolkimella, kuten esim. ohitettaessa, ei vaikuta vakionopeussäätimen asetukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan, auto palaa aiemmin asetetulle nopeudelle.

Vakionopeussäädin*

Tilapäinen poiskytkeminen

Painakaa

0

vakionopeussäätimen kytkemiseksi tilapäisesti pois toiminnasta.

CRUISE

esitetään mittaristossa. Aiemmin asetettu nopeus säilyy muistissa tilapäisen poiskytkennän jälkeen.

Vakionopeussäädin kytkeytyy lisäksi tilapäisesti pois jos:

• jarrupoljinta tai kytkinpoljinta painetaan

• nopeus ylämäessä laskee alle arvon

25–30 km/h

1

• vaihteenvalitsin siirretään asentoon

N

• pyörät luistavat tai lukkiutuvat

• tilapäinen nopeuden lisäys on kestänyt yli minuutin.

Nopeuteen palaaminen

– Palatkaa aikaisemmin asetettuun nopeuteen painamalla painiketta.

Mittaristossa esitetään

CRUISE

ON

.

02

1 Riippuen moottorityypistä.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

67

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

02

Vakionopeussäädin*

Poiskytkeminen

Sulkekaa vakionopeussäädin painamalla

CRUISE

.

CRUISE ON

sammuu mittaristossa.

68

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Painiketoiminnot

Painikesarjasta on kaksi mallia riippuen auton varustuksesta.

Neljä alinta painiketta ohjauspyörän painikesarjassa ovat yhteisiä radiolle ja puhelimelle.

Painikkeen toiminto riippuu aktivoidusta järjestelmästä. Ohjauspyörän painikesarjalla voidaan vaihtaa esiviritettyjen asemien välillä, vaihtaa raitaa CD-levyllä sekä säätää äänenvoimakkuutta.

Pikasiirto tai asemanhaku tehdään pitämällä nuolipainiketta painettuna.

Puhelimen pitää olla aktiivinen, jotta puhelinjärjestelmän asetuksia voidaan tehdä. Aktivoikaa puhelintoiminto keskikonsolin

PHONE

-

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Painikesarja ohjauspyörässä*

painikkeella, jotta puhelinjärjestelmää voidaan ohjata nuolipainikkeilla.

Vain audiojärjestelmään palaamiseksi painakaa

EXIT.

Takaisin puhelinvalikkoon pääsemiseksi painakaa

EXIT

vielä kerran.

ENTER

-painikkeella voidaan valita, aktivoida ja sulkea valikoissa olevia valintoja. Painiketta voidaan käyttää myös kansiorakenteeseen pääsemiseksi ja äänitiedostojen toiston aloittamiseksi, jos äänitiedostoja sisältävä levy on

CD-soittimessa/CD-vaihtajassa*. Lisätietoja, katso sivu 264.

02

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

69

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

02

Ohjauspyörän säätö, varoitusvilkut

Ohjauspyörän säätö

VAROITUS

Säätäkää ohjauspyörä ennen kuin lähdette ajoon, ei koskaan ajon aikana. Tarkastakaa ennen matkaa, että ohjauspyörä on lukittu paikalleen.

Varoitusvilkut

HUOM

Varoitusvilkkujen käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.

70

Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja pituussuunnassa.

1.

Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua itseenne päin.

2.

Säätäkää ohjauspyörä parhaiten sopivaan asentoon.

3.

Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.

Varoitusvilkkuja (kaikki suuntavalot vilkkuvat) pitää käyttää, kun auto seisoo siten, että se voi aiheuttaa vaaraa tai esteen liikenteelle. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi.

Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tai voimakkaassa jarrutuksessa varoitusvilkut aktivoituvat automaattisesti, katso sivu 167. Toiminnon aktivointi voidaan poistaa painikkeella.

Yleistä

Kojelaudan varoitussymboli ja puristumisvaaran tarra.

Vipu on etuistuinten välissä.

VAROITUS

Tarkasta, etteivät lapset, muut matkustajat tai esineet jää puristuksiin, kun kuljettaja kytkee tai vapauttaa seisontajarrun.

Seisontajarrun kytkeminen

1.

Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.

2.

Vetäkää vipu määrätietoisesti ylös.

> Kojalaudan varoitussymboli syttyy.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Seisontajarru

HUOM

Mittaristossa oleva varoitusvalo syttyy riippumatta siitä, kuinka lujaan seisontajarru on kytketty.

3.

Vapauttakaa käyttöjarrupoljin ja varmistakaa, että auto on paikallaan.

4.

Jos auto liikkuu, pitää vipua vetää vielä vähintään yksi napsaus.

Kun auto pysäköidään, pitää 1. vaihde kytkeä (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsimen olla asennossa

P

(automaattivaihteisto).

Pysäköinti mäkeen

Jos auto pysäköidään ylämäkeen:

Kääntäkää pyörät

poispäin

jalkakäytävän reunasta.

Jos auto pysäköidään alamäkeen:

Kääntäkää pyörät

kohti

jalkakäytävän reunaa.

VAROITUS

Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty vaihde tai automaattivaihteiston

P

-asento eivät riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

Seisontajarrun vapauttaminen

1.

Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.

2.

Vetäkää seisontajarruvipua hieman ylöspäin, painakaa nuppi sisään, kääntäkää vipu alas ja vapauttakaa nuppi.

> Kojelaudan varoitussymboli sammuu.

02

71

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

02

Sähkötoimiset ikkunannostimet

Käyttö

Sähköisiä ikkunannostimia käytetään ovissa olevilla säätimillä. Ikkunannostimet toimivat avaimen asennoissa

I

ja

II

.

Ajon päätyttyä ja etäavaimen poistamisen jälkeen ikkunoita voidaan edelleen avata tai sulkea rajoitetun ajan niin kauan kuin mitään ovista ei avata. Sulkekaa ikkunat silmälläpidon alaisina.

Lasin avaaminen:

Painakaa katkaisimen etuosaa.

Lasin sulkeminen:

Vetäkää katkaisimen etuosaa ylöspäin.

Kauko-ohjain ja lukituspainikkeet

Sähkökäyttöisten ikkunannostimien käyttö lukkonupeilla ja kauko-ohjaimella, ks. sivut 124 ja

132.

VAROITUS

Varmistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin ikkunoita suljettaessa. Valvokaa toimintoa tarkasti, jos ikkunat suljetaan kauko-ohjaimella.

Kuljettajan ovi

Etuikkunannostimien säätimet

Kuljettaja voi ohjata molempia ikkunannostimia paikaltaan.

Ikkunat voidaan avata ja sulkea kahdella tavalla:

Manuaalinen käyttö

Painakaa toista säätimistä (1) kevyesti tai nostakaa sitä kevyesti. Ikkunannostimet nousevat tai laskevat niin kauan kuin katkaisimiin vaikutetaan.

Automaattinen käyttö

Painakaa toista säätimistä (1) tai nostakaa sitä ja vapauttakaa se sitten. Sivuikkunat avautuvat tai sulkeutuvat tällöin automaattisesti. Jos ikkuna lukkiutuu jonkin esineen vaikutuksesta, liike keskeytyy.

VAROITUS

Toiminto, joka keskeyttää ikkunoiden liikkeen lukkiutumistilanteessa, vaikuttaa sekä automaattisen että manuaalisen sulkemisen yhteydessä, ei kuitenkaan puristumissuojuksen laukeamisen jälkeen.

VAROITUS

Jos autossa on lapsia:

Muistakaa aina katkaista ikkunannostimien virta poistamalla etäavain lukosta, jos kuljettaja poistuu autosta.

Varmistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, kun ikkunat suljetaan.

72

Matkustajan paikka

Matkustajan paikka.

Etumatkustajan sähkökäyttöisen ikkunannostimen katkaisimella voidaan ohjata vain tätä lasia.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Sähkötoimiset ikkunannostimet

02

73

02

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Ikkunat ja taustapeilit

Sisätaustapeili Kompassilla varustettu sisätaustapeili*

Kompassin kalibrointi

Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää, kun takaa tuleva valo häiritsee.

Himmennys

Himmennyksen säädin

Normaali asento

Himmennetty asento.

Automaattinen himmennys*

Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili himmenee automaattisesti. Säädintä (1) ei ole automaattisesti himmenevissä peileissä.

Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö, joka esittää mihin kompassisuuntaan auton keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä:

N

(pohjoinen),

NE

(koillinen),

E

(itä),

SE

(kaakko),

S

(etelä),

SW

(lounas),

W

(länsi) ja

NW

(luode).

Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on asetettu sille maantieteelliselle alueelle, jolla auto oli luovutushetkellä. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen verran.

1.

Pysäyttäkää auto suurelle, aukealle alueelle moottori joutokäynnillä.

2.

Pitäkää painiketta (1) painettuna vähintään

6 sekuntia. Sen jälkeen esitetään merkki

C

(painike on piilossa, käyttäkää sen vuoksi esim. paperiliitintä sen painamiseen).

74

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Ikkunat ja taustapeilit

3.

Pitäkää painiketta (1) painettuna vähintään

3 sekuntia. Kulloisenkin magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.

4.

Painakaa toistuvasti painiketta (1), kunnes haluamanne magneettinen vyöhyke (

1–15

) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden karttaa.

5.

Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki

C

.

6.

Pitäkää sen jälkeen painiketta painettuna 9 sekuntia ja valitkaa

L

vasemmalta ohjattavissa autoissa ja

R

oikealta ohjattavissa.

7.

Ajakaa hitaasti ympyrää enintään

10 km/h:n ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin valmistumisesta.

Magneettiset vyöhykkeet, Eurooppa.

Magneettiset vyöhykkeet, Etelä-Amerikka.

02

Magneettiset vyöhykkeet, Aasia.

Magneettiset vyöhykkeet, Australia.

``

75

02

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Ikkunat ja taustapeilit

Magneettiset vyöhykkeet, Afrikka.

Ulkotaustapeilit

Säätimet kahden ulkoisen taustapeilin säätämiseksi ovat etumaisina kuljettajan oven kyynärnojassa. Taustapeilejä voidaan käyttää avaimen asennoissa

I

ja

II

.

1.

Painakaa painiketta

L

vasemman taustapeilin tai painiketta

R

oikean taustapeilin osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.

2.

Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.

3.

Painakaa vielä kerran painiketta

L

tai

R

.

Valo sammuu.

Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit*

Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit voidaan kääntää sisään. Tämä voidaan tehdä avaimen asennoissa

I

ja

II

.

Peilien kääntäminen sisään

1.

Painakaa painikkeita

L

ja

R

samanaikaisesti.

2.

Vapauttakaa painikkeet. Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin sisäänkäännettyyn asentoon.

VAROITUS

Kuljettajan puoleinen ulkotaustapeili on laajakulmatyyppinen, jotta se antaa hyvän yleiskuvan. Esineet voivat näyttää olevan kauempana kuin ne todellisuudessa ovat.

Peilien kääntäminen ulos

1.

Painakaa painikkeita

L

ja

R

samanaikaisesti.

2.

Vapauttakaa painikkeet. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.

Automaattinen kääntäminen sisään/ulos

Kun auto lukitaan/auton lukitus avataan kaukoohjaimella tai avaimettoman järjestelmän

76

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Ikkunat ja taustapeilit

avulla, katso sivu 128, taustapeilit kääntyvät automaattisesti sisään/ulos.

HUOM

Taustapeilit eivät käänny automaattisesti ulos lukitusta avattaessa, jos ne on käännetty sisään oven säätimillä.

Jos auto on kuitenkin lukittu kauko-ohjaimella ja käynnistetään sitten, taustapeilit kääntyvät ulos.

Toiminto voidaan aktivoida/sulkea kohdassa

Auton asetukset… Taita peili lukittaessa

, katso sivu 81 valikkojärjestelmän selostus.

Palautus normaaliasentoon

Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan muuttaneet peilit pitää palauttaa neutraalitilaan, jotta sähköinen sisään- tai uloskääntäminen toimisi.

1.

Kääntäkää peilit sisään

L

- ja

R

-painikkeilla.

2.

Kääntäkää ne jälleen ulos

L

- ja

R

-painikkeilla. Peilit on nyt palautettu neutraalitilaan.

Lähestymisvalaistuksen kesto ja saattovalo

Taustapeileissä oleva valo* syttyy, kun turvavalaistus tai saattovalot aktivoidaan.

Kuolleen kulman informaatiojärjestelmä,

BLIS (Blind Spot Information System)*

BLIS on informaatiojärjestelmä, joka tietyin edellytyksin auttaa kuljettajaa huomaamaan ajoneuvon, joka liikkuu oman auton kanssa samaan suuntaan ns. kuolleessa kulmassa, katso sivu 173.

02

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

77

02

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Sähkökäyttöinen kattoluukku*

Avautumisasennot

Kattoluukun käyttösäädin on sijoitettu kattoon.

Luukku voidaan avata kahteen asentoon:

Tuuletusasento, takareuna ylhäällä

Työntöasento, taakse-/eteenpäin

Etäavaimen pitää olla asennossa

I

tai

II

.

VAROITUS

Jos autossa on lapsia:

Katkaiskaa kattoluukun virta ottamalla etäavain pois lukosta, jos kuljettaja poistuu autosta.

Avaaminen automaattisesti

Avaaminen käsin

Sulkeminen käsin

Sulkeminen automaattisesti

Avaaminen tuuletusasentoon

Sulkeminen tuuletusasennosta

Tuuletusasento

Avaaminen:

Painakaa säätimen takareunaa (E) ylöspäin.

Sulkeminen:

Vetäkää säätimen alareunaa (F) alaspäin.

Tuuletusasennosta asentoon täysin auki:

Vetäkää säädin taaksepäin ääriasentoon

(A) ja vapauttakaa se.

Siirtoasento

Automaattinen käyttö

Vetäkää säädin painokohta-asennon (B) yli taempaan ääriasentoon (A) tai yli painokohta-asennon (C) etumaiseen ääriasentoon (D) ja vapauttakaa se. Kattoluukku avautuu/sulkeutuu kokonaan.

Manuaalinen käyttö

Avaaminen:

Vetäkää säädin taaksepäin painokohtaasentoon (B). Luukku liikkuu kohti täysin auki -asentoa niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna.

Sulkeminen:

Painakaa säädin eteenpäin painokohtaasentoon (C). Luukku liikkuu kohti kiinni asentoa niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna.

VAROITUS

Jos kattoluukku suljetaan etäavaimella, tarkastakaa ettei kukaan jää puristuksiin.

78

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Sulkeminen kauko-ohjauksella tai lukkonupilla

Lukkonupin pitkällä painalluksella suljetaan kattoluukku ja kaikki ikkunat. Ovet ja tavaratilan luukku lukitaan.

Jos sulkeminen pitää keskeyttää:

Painakaa lukituspainiketta uudelleen.

VAROITUS

Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, jos kattoluukku suljetaan kauko-ohjauksella. Käyttäkää kattoluukkua vain silmälläpidon alaisena.

Sähkökäyttöinen kattoluukku*

Aurinkosuoja

Kattoluukkuun kuuluu sisäinen, manuaalisesti siirrettävä aurinkosuojus. Kun kattoluukku avataan, aurinkosuojus siirtyy automaattisesti taaksepäin. Tarttukaa kahvaan ja työntäkää suojusta eteenpäin sen sulkemiseksi.

Puristumissuoja

Kattoluukussa on puristumissuoja, joka laukeaa, jos jokin esine pysäyttää luukun. Eston yhteydessä kattoluukku pysähtyy ja avautuu sen jälkeen automaattisesti viimeisimpään aukioloasentoon.

VAROITUS

Kattoluukun puristumissuoja toimii vain automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei manuaalisen.

Varmistakaa, ettei kukaan jää puristuksiin kattoluukkua suljettaessa.

Tuulenohjain

Kattoluukkuun kuuluu tuulenohjain, joka käännetään ylös, kun kattoluukku on auki-asennossa.

02

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

79

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

02

Henkilökohtaiset asetukset

Mahdolliset asetukset

Auton tiettyihin toimintoihin voidaan tehdä henkilökohtaisia asetuksia. Kyseessä ovat lukko-, ilmastointi ja audiotoiminnot. Audiotoiminnot, katso sivu 254.

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli.

Näyttö

MENU

EXIT

ENTER

Navigointi

Käyttö

Asetukset esitetään näytössä (1).

Valikon avaaminen ja asetuksien tekeminen:

1.

Painakaa

MENU

(2).

2.

Askeltakaa eteenpäin esim. kohtaan

Auton asetukset…

navigointipainikkeella

(5).

3.

Painakaa

ENTER

(4).

4.

Valitkaa vaihtoehto navigointipainikkeella

(5).

5.

Aktivoikaa valinta painamalla

ENTER

.

Aktivoitu toiminto esitetään näytössä merkinnällä . Suljettu toiminto esitetään näytössä merkinnällä .

Valikon sulkeminen:

Painakaa

EXIT

-painiketta (3) n. sekunti.

Kello, säätö

Tunnit ja minuutit säädetään erikseen.

1.

Käyttäkää painikesarjan numeroita tai

"nuolta ylös" tahi "nuolta alas" navigointipainikkeessa (5).

2.

Valitkaa säädettävä numero navigointipainikkeen "nuolella oikealle" tai "nuolella vasemmalle".

3.

Painakaa

ENTER

kellon käynnistämiseksi.

HUOM

Jos autossa on 12-tuntinen kello, valitaan

AM/PM

"nuolella ylös" tai "nuolella alas", kun viimeinen minuuttilukema on säädetty.

Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset

Tuulettimen autom. säätö

ECC:llä varustetuissa autoissa voidaan puhaltimen nopeus

AUTO

-tilassa asettaa:

Valitkaa joko

Alhainen

,

Normaali

tai

Korkea

.

Kierrätyksen ajastus

Kun ajastin on aktiivinen, sisäilmaa kierrätetään uudelleen autossa 3 - 12 minuuttia ulkolämpötilasta riippuen.

80

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Henkilökohtaiset asetukset

Valitkaa Päällä/Pois sen mukaan, haluatteko uudelleenkierrätyksen ajastimen olevan aktiivinen vai ei.

Nollaa kaikki

Palauttaa valinnaisten lämmitys- ja ilmastointitoimintojen tehdasasetukset.

Auton asetukset

Peilien kääntäminen sisään lukittaessa*

Kun auto lukitaan/avataan lukituksesta kaukoohjaimella, taustapeilit kääntyvät sisään/ulos automaattisesti. Vaihtoehdot Päällä/Pois ovat olemassa.

Rajoitettu suojaus*

Salpalukitustila voidaan poistaa tilapäisesti käytöstä ja hälytystasoa alentaa, jos joku jää autoon ja ovet on lukittava ulkopuolelta. Vaihtoehtoja ovat

Aktivoi kerran

ja

Kysy poistuttaessa

, ks. sivut 133 ja 136.

Avauksen vahvistusvalo

Kun auton lukitus avataan kauko-ohjaimella, voidaan valita antaako auto valomerkin vilkuilla. Vaihtoehdot Päällä/Pois ovat olemassa.

Lukituksen vahvistus

Kun auto lukitaan kauko-ohjaimella, voidaan valita antaako auto valomerkin vilkuilla. Vaihtoehdot Päällä/Pois ovat olemassa.

Ovien automaattilukitus – ovet

Kun auton nopeus ylittää 7 km/h, voidaan ovet ja takaluukku lukita automaattisesti. Vaihtoehdot Päällä/Pois ovat olemassa.

Ovien avaus

Lukituksen avaamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

Kaikki ovet

– avaa molempien ovien ja takaluukun lukituksen painettaessa kaukoohjainta.

Ajajan ovi, sitten kaikki

– avaa kuljettajan oven lukituksen painettaessa kaukoohjainta. Toinen painallus avaa matkustajan oven sekä takaluukun lukituksen.

Avaimeton sisäänpääsy

Kaikki ovet

– molempien ovien ja takaluukun lukitus avataan samanaikaisesti

1

.

Mikä ovi hyvänsä

– vapaavalintaisen oven tai takaluukun lukitus voidaan avata erikseen.

Kaikkien ikkunoiden samanaikainen sulkeminen/avaaminen

Kauko-ohjaimen lukkonupilla ja etuovien keskuslukituspainikkeella sekä oven ulkokahvan painikkeella avaimettomalla järjestelmällä varustetuissa autoissa voidaan valita tämä toiminto:

Sulje kaikki ikk. autom.

– kaikki ikkunat ja kattoluukku suljetaan samanaikaisesti painamalla pitkään lukituspainiketta.

Kauko-ohjaimessa olevalla lukituksen avauspainikkeella ja etuovien keskuslukituspainikkeella voidaan valita tämä toiminto:

Avaa kaikki ikk. autom.

– kaikki ikkunat avataan samanaikaisesti painamalla pitkään lukituksen avauspainiketta.

Lähestymisvalo, kesto

Valitkaa aika, jonka auton valojen pitää palaa painettaessa kauko-ohjaimessa olevaa turvavalaistuksen painiketta - katso sivu 124.

Seuraavat vaihtoehdot voidaan valita:

30 sekuntia

60 sekuntia

90 sekuntia

02

1 Molemmat ovet ja takaluukku voidaan myös lukita samanaikaisesti.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

``

81

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

02

Henkilökohtaiset asetukset

Saattovalot

Valitkaa aika, joka valojen pitää palaa, kun ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua vedetään taaksepäin etäavaimen poistamisen jälkeen katso sivu 61.

Seuraavat vaihtoehdot voidaan valita:

30 sekuntia

60 sekuntia

90 sekuntia

Tiedot

VIN-numero…

– (Vehicle Identification

Number) on auton ainutkertainen valmistusnumero.

Avainten määrä…

– näyttää, kuinka monta avainta autoon on rekisteröity.

82

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

Yleistä

HomeLink

Ÿ

1

on ohjelmoitava kauko-ohjain, jolla voi kauko-ohjata jopa kolmea eri laitetta

(esim. autotallin oven avauslaite, hälytysjärjestelmä, ulko- ja sisävalaistus yms.) ja siten korvata näiden kauko-ohjaimet. Lisätietoa

HomeLink

Ÿ

-järjestelmistä saatte käymällä internet-sivustolla www.homelink.com tai soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).

VAROITUS

Jos HomeLink

Ÿ

-järjestelmää käytetään ohjaamaan autotallin ovea tai veräjää, varmistakaa, ettei kukaan ole oven tai veräjän läheisyydessä, kun se liikkuu.

Auton tulee olla tallin ulkopuolella, kun autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.

Älkää käyttäkö HomeLink

Ÿ

-järjestelmää autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.

Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet tulevia ohjelmointikertoja varten (esim. vaihtaessanne autoa tai toisessa autossa käyttöä varten).

Suosittelemme myös painikkeiden ohjelmointien poistamista, kun auto on tarkoitus myydä.

Katsokaa kappaletta "HomeLink® -painikkeiden ohjelmoinnin poistaminen" sivulla 84.

HomeLink *

HomeLink

Ÿ

-järjestelmän ohjelmointi

HUOM

Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai

"lisävarusteasennossa" ennen kuin

HomeLink

Ÿ

-järjestelmä on ohjelmoitavissa tai käytettävissä. On hyvä laittaa uudet paristot kaukosäätimeen, jonka

HomeLink

Ÿ

korvaa, nopeamman ohjelmoinnin ja radiosignaalin paremman lähettämisen vuoksi. HomeLink

Ÿ

-painikkeet tulee nollata ennen ohjelmointia. Kun tämä on tehty, HomeLink

Ÿ

on asetettu "opetustilaan" ja valmiina ohjelmointiin.

1.

Suunnatkaa alkuperäinen kauko-ohjain ohjelmoitavaa HomeLink

Ÿ

-painiketta kohti ja pitäkää sitä 5–14 cm:n päässä painikkeesta. Älkää peittäkö HomeLink

Ÿ

-merkkivaloa.

2.

Painakaa samanaikaisesti alkuperäiskauko-ohjaimen painiketta ja HomeLink

Ÿ

laitteen ohjelmoitavaa painiketta. Älkää vapauttako painikkeita, ennen kuin merkkivalo on vaihtunut rauhallisesta nopeasti vilkkuvaan. Kun merkkivalo vilkkuu nopeasti, molemmat painikkeet saa vapauttaa.

02

1 HomeLink ja HomeLink -talosymboli ovat Johnson Controls, Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

83

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

02

HomeLink *

3.

Painakaa ohjelmoitava HomeLink

Ÿ

-painike pohjaan, pitäkää painettuna

5 sekuntia ja vapauttakaa se sitten.

Toistakaa tarvittaessa, kunnes autotallin ovi aktivoituu. Jos ovi ei aktivoidu, painakaa ohjelmoitu HomeLink

Ÿ

-painike pohjaan, pitäkää painettuna ja tarkistakaa merkkivalo.

>

Kiinteä valo:

Merkkivalo palaa kiinteästi, kun painiketta pidetään painettuna; tämä tarkoittaa, että

ohjelmointi on valmis

. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua

HomeLink

Ÿ

-painiketta painetaan.

Ei kiinteä valo:

Merkkivalo vilkkuu nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten kiinteästi. Jatkakaa tässä tapauksessa ohjelmointia vaiheista 4–6 päättääksenne rullaavalla koodilla varustetun laitteen ohjelmoinnin (useimmiten autotallin oven avauslaite).

4.

Etsikää "opetuspainike

2

" vastaanottimesta, esim.autotallin ovesta. Se on tavallisesti sijoitettu antennin kiinnikkeen lähelle vastaanottimeen.

5.

Painakaa vastaanottimen "opetuspainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia, joiden kuluessa pitää tehdä seuraava kohta.

6.

Kun vastaanottimen "opetuspainike" vilkkuu edelleen, painakaa ohjelmoitavaa

HomeLink

Ÿ

-painiketta, pitäkää sitä painettuna n. 2 sekuntia ja vapauttakaa se sitten.

Toistakaa painaminen/pito/vapautus jakso 3 kertaa ohjelmoinnin lopettamiseksi.

Käsittely

Kun HomeLink

Ÿ

on ohjelmoitu, sitä voidaan käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten asemesta.

Painakaa ja pitäkää ohjelmoitua painiketta painettuna, kunnes autotallin ovi, hälytysjärjestelmä tms. aktivoituu (saattaa kestää muutaman sekunnin). Alkuperäisiä kauko-ohjaimia voidaan haluttaessa luonnollisesti edelleen käyttää rinnakkain HomeLink

Ÿ

-järjestelmän kanssa.

HUOM

Jos virta on katkaistu, HomeLink

Ÿ

toimii

30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen jälkeen.

Jos ohjelmointiongelma ei poistu, ottakaa yhteyttä HomeLink

Ÿ

-yritykseen verkkosivustolla www.homelink.com tai soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).

HomeLink

Ÿ

-painikkeiden ohjelmoinnin poistaminen

Ohjelmointi voidaan poistaa vain kaikilta

HomeLink

Ÿ

-painikkeilta yhtä aikaa, ei yksittäiseltä painikkeelta. Yksittäiset painikkeet voidaan kuitenkin ohjelmoida uudelleen, katsokaa kappaletta "Yksittäisen painikkeen ohjelmointi".

1.

Painakaa kahta laitimmaista HomeLink

Ÿ

painiketta älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua.

2.

Vapauttakaa painikkeet.

> HomeLink

Ÿ

on nyt asetettu ns. "oppimistilaan" ja se on valmis ohjelmoitavaksi uudelleen, katsokaa kappaletta

"HomeLink® -järjestelmän ohjelmointi" sivulla 83.

2 Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.

84

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Yksittäisen painikkeen ohjelmointi

Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLink

Ÿ

-painike uudelleen seuraavasti:

1.

Painakaa haluamaanne painiketta

älkääkä vapauttako sitä

.

2.

Kun HomeLink

Ÿ

-merkkivalo alkaa vilkkua, n. 20 sekunnin kuluttua, aloittakaa kappaleessa "HomeLink® -järjestelmän ohjelmointi" sivulla 83 kuvattu vaihe 1.

Lisätietoa HomeLink

Ÿ

-järjestelmistä saatte ja kommentteja voitte jättää käymällä internetsivustolla www.homelink.com tai soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).

02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet

HomeLink *

02

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

85

Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta................................................ 88

Manuaalinen lämmitys- ja ilmastointilaite, AC........................................ 90

Elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC*..................................... 93

Ilmanjako................................................................................................. 96

Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*.................... 97

Polttoainekäyttöinen lisälämmitin* (diesel)............................................ 100

86

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

I L M A S T O I N T I

03 Ilmastointi

03

Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta

Ilmastointi

Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa kosteutta matkustamon ilmasta. Auto on varustettu joko manuaalisella (AC) tai automaattisella lämmityksen ja ilmanvaihdon säädöllä (ECC,

Electronic Climate Control).

HUOM

Ilmastointi voidaan kytkeä pois käytöstä, mutta sen on oltava käytössä, kun halutaan, että matkustamossa on mahdollisimman hyvä ilma ja että ikkunat eivät huurru.

Huurua lasien sisäpinnalla

Huurun poistamiseksi ikkunoiden sisäpuolelta pitää käyttää ensisijaisesti huurteenpoistotoimintoa.

Huurun syntymisvaaran vähentämiseksi pitää ikkunat puhdistaa tavallisella ikkunanpuhdistusaineella.

Jää ja lumi

Harjatkaa lumi ja jää lämmitysjärjestelmän ilmanottoaukkojen päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).

Matkustamon ilmansuodatin

Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan ensin suodattimella. Se pitää vaihtaa säännöllisin välein. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen useammin.

HUOM

Matkustamon ilmansuodattimia on eri tyyppisiä. Varmistakaa, että asennetaan oikea suodatin.

Näyttö

Lämmityksen ja ilmanvaihdon paneelin yläpuolella on näyttö. Siinä visualisoidaan tehdyt lämmityksen ja ilmanvaihdon asetukset.

Henkilökohtaiset asetukset

Lämmitys- ja ilmastointilaitteessa voidaan säätää kahta toimintoa:

Puhaltimen nopeus

AUTO

-tilassa (koskee vain autoja, joissa on ECC).

Sisäilman ajastimella ohjattu kierrätys.

Tietoja asetusten tekemisestä, katso sivu 80.

Kojelaudan ilmanvaihtosuuttimet

Auki

Kiinni

Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa

Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa

88

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

03 Ilmastointi

Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta

Suunnatkaa uloimmat suuttimet sivulaseihin kosteuden poistamiseksi etusivulaseista.

Kylmällä säällä – Sulkekaa keskimmäiset suuttimet sisäilman saamiseksi mahdollisimman miellyttäväksi ja huurun poistamiseksi ikkunoilta.

ECC*

Todellinen lämpötila

Valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms. olosuhteet auton sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.

Järjestelmässä on aurinkoanturi, joka tunnistaa, miltä puolelta aurinko paistaa matkustamoon. Tämä saa aikaan sen, että lämpötila voi hieman erota oikean- ja vasemmanpuoleisten ilmasuuttimien välillä, vaikka säätö on asetettu samalle lämpötilalle molemmilla puolilla.

Anturien sijainti

Aurinkoanturi on kojelaudan päällä.

Matkustamon lämpötila-anturi on lämmityslaitteen paneelin takana.

Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.

Kosteustunnistin on sisätaustapeilissä.

HUOM

Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatteilla tai esineillä.

Sivulasit ja kattoluukku

Jotta ilmastointi toimisi tyydyttävästi, sivuikkunat ja mahdollinen kattoluukku on pidettävä kiinni.

Kiihdyttäminen

Täyskaasukiihdytyksen yhteydessä ilmastointi suljetaan tilapäisesti. Voitte tällöin pienen hetken ajan tuntea tilapäisen lämpötilan nousun.

Kondenssivesi

Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Tämä on normaalia.

03

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

89

03

03 Ilmastointi

Manuaalinen lämmitys- ja ilmastointilaite, AC

Ohjauspaneeli

90

Puhallin

Sisäilman kierrätys

Huurteenpoisto

Ilmanjako

AC ON/OFF

– Ilmastointi päällä/pois

Sähkölämmitteinen vasen etuistuin

Sähkölämmitteinen oikea etuistuin

Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit

Lämpötila

Toiminnot

1. Puhallin

Lisätkää tai vähentäkää puhaltimen nopeutta säädintä kääntämällä.

Jos säädintä on käännetty vastapäivään ja puhaltimen ilmaisin näytössä on sammunut, puhallin ja ilmastointilaite on suljettu.

Näyttö esittää puhaltimen symbolin ja

POIS

.

2. Sisäilman kierrätys

Uudelleenkierrätys sulkee huonon ilman, pakokaasut jne. matkustamon ulkopuolelle. Matkustamon ilmaa kierrätetään uudelleen. Autoon ei imetä ilmaa ulkopuolelta.

Uudelleenkierrätystoiminnolla

(yhdessä ilmastointilaitteen kanssa) jäähdytetään matkustamo nopeammin lämpimässä säässä. Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden sisäpinnoille muodostuu huurua.

03 Ilmastointi

Ajastin

Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna (uudelleenkierrätystoiminnon ollessa valittuna) vähennetään jään, huurun ja huonon ilman vaaraa. Ks. sivua 80 toiminnon aktivoimiseksi ja sulkemiseksi. Valittaessa ohjelma Huurteenpoisto (3) uudelleenkierrätys kytkeytyy pois.

3. Huurteenpoisto

Huurun ja jään poistamiseen nopeasti tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa virtaa ikkunoille puhaltimen suurella nopeudella. Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo palaa, kun tämä toiminto on kytkettynä.

Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan mahdollisimman paljon kosteutta:

• ilmastointilaite (AC) kytkeytyy automaattisesti päälle (voidaan sulkea

AC

-painikkeella (5))

• uudelleenkierrätys kytketään automaattisesti pois.

Kun huurteenpoistotoiminto suljetaan, lämmitys ja ilmastointi palaa automaattisesti edellisille asetuksille.

Manuaalinen lämmitys- ja ilmastointilaite, AC

4. Ilmanjako

Ilmanjakopainikkeita painamalla ilmavirta jaetaan halutulla tavalla laseihin, matkustamoon ja lattialle.

Lämmityslaitteen paneelin yläpuolella olevassa näytössä näkyvä symboli ja kussakin painikkeessa palava valo näyttävät valitun toiminnon.

Ks. taulukko sivulla 96.

5. AC– Päällä/Pois (ON/OFF)

ON

: Ilmastointi on päällä. Sitä ohjaa järjestelmän automatiikka. Näin jäähdytetään sisään tuleva ilma ja kosteutta poistetaan.

OFF

: Ilmastointi on suljettu.

Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan, ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle

(voidaan sulkea

AC

-painikkeella). Palava valo painikkeen

ON

tai

OFF

päällä osoittaa valittuna olevan toiminnon.

6 ja 7 Sähkölämmitteiset etuistuimet*

Korkeampi lämpö:

Painikkeen painallus – molemmat valot palavat.

Matalampi lämpö:

Kaksi painikkeen painallusta – yksi valo palaa.

Lämmitys suljettuna:

Kolme painikkeen painallusta – yksikään valo ei pala.

8. Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit

Lämmitystä käytetään huurun ja jään poistamiseen takalasista ja ulkotaustapeileistä.

Painikkeen painallus käynnistää takalasin ja taustapeilien lämmityksen samanaikaisesti. Palava valo osoittaa, että toiminto on aktiivinen.

Sulkeminen voi tapahtua manuaalisesti tai automaattisesti. Manuaalisesti se tapahtuu painikkeen painalluksella. Automatiikka kytkee takalasin ja taustapeilin pois 12 – 20 minuutin kuluttua riippuen ulkolämpötilasta.

Kylmällä säällä lämmitys jatkuu* myös 20 minuutin jälkeen takalasin ja taustapeilien pitämiseksi jäättöminä ja huuruttomina. Lämmityk-

03

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

``

91

03 Ilmastointi

03

Manuaalinen lämmitys- ja ilmastointilaite, AC

sen tehoa sovitetaan ulkolämpötilan mukaan.

Toiminto pitää sulkea manuaalisesti.

9. Lämpötila

Valitkaa jäähdytys tai lämmitys sekä kuljettajan että matkustajan puolelle.

92

03 Ilmastointi

Elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC*

Ohjauspaneeli

AUTO

Puhallin

Sisäilman kierrätys/Ilmanlaatujärjestelmä

Huurteenpoisto

Ilmanjako

AC ON/OFF

– Ilmastointilaite päällä/pois

Sähkölämmitteinen vasen etuistuin

Sähkölämmitteinen oikea etuistuin

Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit

Lämpötilanvalitsin

Toiminnot

1. AUTO

AUTO

-toiminto säätää lämmitystä ja ilmanvaihtoa siten, että valittu lämpötila saavutetaan. Automatiikka ohjaa lämmitystä, ilmanvaihtoa, puhaltimen nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa.

Valittaessa yksi tai useampi manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa ohjauksessa. Painettaessa

AUTO

-painiketta suljetaan kaikki manuaaliset asetukset. Näyttö esittää

AUTOM. ILMAST.

.

2. Puhallin

Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Jos valitaan

AUTO

, puhaltimen nopeutta säädetään automaattisesti. Aikaisemmin asetettu puhaltimen nopeus kytketään pois.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

``

93

03

03 Ilmastointi

03

Elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC*

HUOM

Jos säädin on käännetty vastapäivään ja puhaltimen osoitus näytössä on sammunut, puhallin ja ilmastointi ovat sammutettuja.

Näyttö esittää puhaltimen symbolin ja

POIS

.

3. Sisäilman kierrätys

Toiminto valitaan huonon ilman, pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois matkustamosta. Matkustamon ilma kiertää uudelleen, ts. ulkopuolelta ei oteta autoon ilmaa toiminnon ollessa aktivoituna.

Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden sisäpinnoille muodostuu huurua.

Ajastin

Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna (uudelleenkierrätystoiminnon ollessa valittuna) vähennetään jään, huurun ja huonon ilman vaaraa. Toiminnon aktivointi/sulkeminen, katso sivu 80.

HUOM

Huurteenpoiston (4) valinta kytkee aina sisäilman kierrätyksen pois.

3. Ilmanlaatujärjestelmä*

Sama katkaisin kuin sisäilman kierrätyksellä.

Ilmanlaatujärjestelmä muodostuu monisuodattimesta ja tunnistimesta. Suodatin erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan. Kun tunnistin havaitsee likaantuneen ulkoilman, ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään uudelleen matkustamossa. Kun ilmanlaatutunnistin on kytkettynä, vihreä valo (

A

) palaa painikkeessa.

Ilmanlaadun anturin aktivointi:

Aktivoikaa ilmanlaatutunnistin painamalla painiketta

AUTO

(1) (normaali asetus).

Tai:

Vaihtakaa kolmen toiminnon välillä painamalla toistuvasti sisäilman kierrätyksen katkaisinta.

Ilmanlaatutunnistin on kytkettynä – valo

(

A

) palaa.

Uudelleenkierrätys ei ole kytkettynä, kunhan ei tarvita lämpimän ilman viilennystä – mikään valo ei pala.

Sisäilman kierrätys on kytkettynä – valo

(

M

) palaa.

Muistakaa:

Pitäkää ilmanlaadun anturi pääsääntöisesti aina kytkettynä.

Kylmällä säällä sisäilman kierrätys on rajoitettu lasien huurtumisen välttämiseksi.

Lasien huuruuntuessa kannattaa käyttää tuulilasin, sivuikkunoiden ja takalasin huurteenpoistotoimintoja.

4. Huurteenpoisto

Huurun ja jään poistamiseen nopeasti tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa virtaa ikkunoille puhaltimen suurella nopeudella. Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo palaa, kun tämä toiminto on kytkettynä.

Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan mahdollisimman paljon kosteutta:

• ilmastointilaite (AC) kytkeytyy automaattisesti päälle (voidaan sulkea

AC

-painikkeella (6))

• uudelleenkierrätys kytketään automaattisesti pois.

Kun huurteenpoistotoiminto suljetaan, lämmitys ja ilmastointi palaa automaattisesti edellisille asetuksille.

94

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

03 Ilmastointi

Elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC*

5. Ilmanjako

Ilmanjakopainikkeita painamalla ilmavirta jaetaan halutulla tavalla laseihin, matkustamoon ja lattialle.

Lämmityslaitteen paneelin yläpuolella olevassa näytössä näkyvä symboli ja kussakin painikkeessa palava valo näyttävät valitun toiminnon.

Ks. taulukko sivulla 96.

6. AC– Päällä/Pois (ON/OFF)

ON

: Ilmastointi on päällä. Sitä ohjaa järjestelmän automatiikka. Näin jäähdytetään sisään tuleva ilma ja kosteutta poistetaan.

OFF

: Pois

Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan, ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle

(voidaan sulkea

AC

-painikkeella).

HUOM

Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston huurunpoistotoimintoa kosteustunnistimen avulla on voimakkaasti rajoitettu ilmastoinnin ollessa suljettuna (

OFF

) sekä manuaalisesti valitun ilmanjaon ja puhallinnopeuden yhteydessä.

7 ja 8. Sähkölämmitteiset etuistuimet*

Etuistuimen lämmitys kytketään näin:

Korkeampi lämpö:

Painikkeen painallus – molemmat valot palavat.

Matalampi lämpö:

Kaksi painikkeen painallusta – yksi valo palaa.

Lämmitys suljettuna:

Kolme painikkeen painallusta – yksikään valo ei pala.

9. Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit

Lämmitystä käytetään huurun ja jään poistamiseen takalasista ja ulkotaustapeileistä.

Painikkeen painallus käynnistää takalasin ja taustapeilien lämmityksen samanaikaisesti. Palava valo osoittaa, että toiminto on aktiivinen.

Sulkeminen voi tapahtua manuaalisesti tai automaattisesti. Manuaalisesti se tapahtuu painikkeen painalluksella. Automatiikka kytkee takalasin ja taustapeilin pois 12 – 20 minuutin kuluttua riippuen ulkolämpötilasta.

Kylmällä säällä lämmitys jatkuu* myös 20 minuutin jälkeen takalasin ja taustapeilien pitämiseksi jäättöminä ja huuruttomina. Lämmityksen tehoa sovitetaan ulkolämpötilan mukaan.

Toiminto pitää sulkea manuaalisesti.

10. Lämpötilanvalitsin

Kuljettajan ja matkustajan puolen lämpötila voidaan säätää erikseen.

Painikkeen painallus aktivoi vain toisen puolen. Toinen painallus aktivoi toisen puolen. Kolmas painallus aktivoi molemmat puolet.

Aktivoitu puoli ilmaistaan painikkeen valolla sekä lämmityksen ja ilmanvaihdon paneelin yläpuolella olevassa näytössä.

Kun auto käynnistetään, on viimeksi tehty asetus käytössä.

HUOM

Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin halutaan.

03

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

95

03

03 Ilmastointi

Ilmanjako

Ilmanjako

Ilmaa ikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista. Ilma ei kierrä uudelleen. Ilmastointi on aina kytkettynä.

Tarkoitus:

kun haluatte poistaa jään ja huurun nopeasti.

Ilmaa tuulilasille ja sivuikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista.

kun haluatte välttää huurtumisen ja jäätymisen kylmällä ja kostealla säällä. (Ei liian pieni puhallinnopeus.)

Puhallus laseihin ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.

kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.

Puhallus pään ja rinnan korkeudelle kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.

kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä säällä.

Ilmanjako

Ilmaa lattialle ja ikkunoille. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista.

Tarkoitus:

kun haluatte miellyttävän ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai kostealla säällä.

Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.

aurinkoisella säällä, kun ulkona on viileää.

Ilmaa lattialle. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista ja ikkunoille.

kun haluatte lämmittää jalkoja.

Puhallus laseihin, kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.

kun haluatte viileämpää jalkatilaan tai lämpimämpää yläosaan kylmällä säällä tai lämpimällä, kuivalla säällä.

96

03 Ilmastointi

Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*

Yleistä lämmittimestä

Pysäköintilämmitin lämmittää moottorin sekä matkustamotilan ja se voidaan käynnistää suoraan tai ajastimella.

Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa.

Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa, jolloin auton lämmittämisen pitää olla valmis.

Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan mukaan.

Lämpötilassa -10 °C tai sen alapuolella pysäköintilämmittimen enimmäiskäyntiaika on 50 minuuttia.

VAROITUS

Auton on oltava ulkona, kun käytetään bensiini- tai dieselkäyttöistä lämmitintä.

HUOM

Kun pysäköintilämmitin on aktiivinen, auton alta voi tulla savua, mikä on täysin normaalia.

Tankkaus

Varoitustarra säiliön luukussa.

VAROITUS

Ulos valunut polttoaine voi syttyä palamaan.

Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.

Tarkastakaa infonäytöstä, että pysäköintilämmitin on sammutettu. Kun se on käynnissä, infonäyttö esittää

PNESTELÄM ON

.

Pysäköinti mäkeen

Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, keulan tulee olla alamäen puolella, jotta polttoaineen syöttö pysäköintilämmittimeen toimisi häiriöittä.

Akku ja polttoaine

Jos akun varaustila ei ole hyvä tai jos polttoaineen määrä polttoainesäiliössä on liian pieni, pysäköintilämmitin suljetaan automaattisesti ja infonäyttö esittää ilmoituksen.

Vahvistakaa ilmoitus painamalla vilkkuvivun

READ

-painiketta.

TÄRKEÄÄ

Pysäköintilämmittimen toistuva käyttö yhdessä lyhyiden ajomatkojen kanssa johtaa akun purkautumiseen, josta on seurauksena käynnistysongelmia.

Jotta varmistetaan, että auton akkuun latautuu uudelleen sama energiamäärä, jonka lämmitin kuluttaa, tulee lämmittimen säännöllisen käytön yhteydessä ajaa yhtä pitkä aika kuin lämmitintä käytetään.

03

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

97

03 Ilmastointi

03

Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*

Lämmittimen aktivointi

READ

-painike

Säätöpyörä

1

RESET

-painike

1

Symbolit ja näyttöilmoitukset

Kun jokin ajastimen asetuksista tai

Suorakäynnistys

aktivoidaan, palaa infosymboli mittaristossa ja infonäyttö esittää selittävän tekstin.

Näyttö

PNESTELÄMMITIN

PÄÄLLÄ

AJASTIN KYT-

KETTY PNESTE-

LÄMMITIN

Sisältö

Lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.

Muistutus siitä, että lämmitin tulee käynnistymään asetettuna aikana autosta poistumisen jälkeen, kun etäavain poistetaan virtalukosta.

Näyttö

LÄMMITIN POIS

AKKUJÄNNITE

ALH.

LÄMMITIN POIS

PNESTETTÄ

VÄHÄN

Sisältö

Auton elektroniikka sammutti lämmittimen moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.

Auton elektroniikka sammutti lämmittimen moottorin käynnistyksen sekä

50 km:n ajon mahdollistamiseksi.

Suorakäynnistys ja suorasammutus

1.

Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan

SUORAKÄYNNISTYS PNESTELÄM

OFF

tai

SUORAKÄYNNISTYS

PNESTELÄM ON

.

2.

RESET

-painikkeen pitkä painallus vaihtaa näiden vaihtoehtojen välillä.

SUORAKÄYNNISTYS PNESTELÄM ON

:

Pysäköintilämmitin kytketty päälle manuaalisesti tai ohjelmoidulla ajastimella.

SUORAKÄYNNISTYS PNESTELÄM OFF

:

Pysäköintilämmitin suljettu.

1 Ilman toimintoa autoissa, joissa ei ole ajotietokonetta, polttoainekäyttöistä pysäköintilämmitintä eikä vakautus- ja vetovoimajärjestelmää.

98

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

03 Ilmastointi

Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*

Lämmittimen suorakäynnistyksen yhteydessä lämmitin tulee olemaan aktivoituna 50 minuuttia.

Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut oikean lämpötilan.

HUOM

Auto voidaan käynnistää ja sillä voidaan ajaa pysäköintilämmittimen ollessa vielä käynnissä.

Ajastimen asettaminen

Ajastimella ilmoitetaan ajankohta, jolloin autoa käytetään ja sen pitää olla lämmitetty.

Valitkaa väliltä

AJASTIN 1

ja

AJASTIN 2

.

1.

Askeltakaa säätöpyörällä

AJASTIN

PNLÄMM. --:-- ON

.

2.

Painakaa pitkään (n. 2 sekuntia)

RESET

painiketta päästäksenne vilkkuvaan aikaasetukseen.

3.

Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.

4.

Painakaa lyhyesti

RESET

päästäksenne minuuttiasetukseen.

5.

Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.

6.

Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti

RESET

.

7.

Painakaa

RESET

ajastimen aktivoimiseksi.

Kun

AJASTIN 1

on asetettu, voidaan ohjelmoida toinen liikkeellelähtöaika kohdassa

AJASTIN 2

askeltamalla siihen säätöpyörällä.

Vaihtoehtoinen aika asetetaan samalla tavalla kuin

AJASTIN 1

.

Ajastimen käynnistämän lämmittimen sammuttaminen

Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti, ennen kuin ajastin tekee sen. Menetelkää näin:

1.

Painakaa

READ

-painiketta.

2.

Askeltakaa tekstiin

AJASTIN PNLÄMM.

1

tai

PYS. LÄMM. AJAST. 2

säätöpyörällä.

Teksti

PÄÄLLÄ

vilkkuu näytössä.

3.

Painakaa

RESET

.

Teksti

POIS

esitetään kiinteänä ja lämmitin sammutetaan.

Ajastimella käynnistetty lämmitin voidaan sammuttaa osassa "Suorakäynnistys ja suorasammutus" olevan ohjeen mukaan.

Kello/ajastin

Lämmittimen ajastin on kytketty auton kelloon.

HUOM

Jos auton kelloa säädetään, hävitetään mahdollisesti tehty ajastimen ohjelmointi.

03

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

99

03 Ilmastointi

03

Polttoainekäyttöinen lisälämmitin* (diesel)

Lisälämmitin (diesel)

Dieselkäyttöisissä autoissa voidaan tarvita lisälämmitintä oikean lämpötilan saavuttamiseksi moottorissa ja matkustamossa kylmällä säällä.

Lämmitin käynnistyy automaattisesti, kun lisälämpöä tarvitaan silloin, kun moottori on käynnissä.

Lämmitin sammuu automaattisesti, kun oikea lämpötila on saavutettu tai kun moottori sammutetaan.

HUOM

Lisälämmitintä ei voida kytkeä päälle tai sammuttaa manuaalisesti, sitä ohjaa pelkästään auton elektroniikka.

Kun lisälämmitin on aktiivinen, voi auton alta tulla savua, mikä on täysin normaalia.

100

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

03 Ilmastointi

03

101

102

Etuistuimet............................................................................................ 104

Matkustamon valaistus......................................................................... 109

Säilytystilat matkustamossa................................................................. 112

Takaistuin.............................................................................................. 116

Kuormatila............................................................................................. 118

S I S U S T U S

04 Sisustus

04

Etuistuimet

Istuma-asento, manuaalinen istuin

Kuljettajan ja matkustajan istuimet voidaan säätää parhaaseen istuma- ja ajoasentoon.

Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että istuin lukkiutuu paikalleen säädön muuttamisen jälkeen.

Istuintyynyn etureunan nosto/lasku (kuljettajan ja matkustajan istuin*), pumpatkaa ylös/alas.

Istuimen nostaminen/laskeminen, pumpatkaa ylös/alas.

Ristiseläntuen muuttaminen

1

, kääntäkää säätöpyörää.

Selkänojan kallistuksen säätö: kiertäkää säätöpyörää.

Sähkökäyttöisen istuimen* käyttöpaneeli.

Vipua (2) ei ole kaikissa istuinmalleissa.

VAROITUS

Asettakaa oikea ajoasento kuljettajan istuimeen ja säätäkää turvavyö, katso sivu 16, ennen ajon aloittamista, älkää koskaan ajon aikana.

Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.

HUOM

Otettaessa turvavyö käyttöön se saadaan helpoimmin alemman vyöohjaimen luota, ei olkapään yli.

Istuma-asento, sähkökäyttöinen istuin*

Istuimen säätö voidaan tehdä tietty aika sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu etäavaimella, vaikka avainta ei ole asetettu virtalukkoon. Istuinta voidaan säätää aina avaimen asennoissa

I

tai

II

.

Istuintyynyn etureuna ylös/alas

Istuin eteen-/taaksepäin

Istuin ylös/alas

Selkänojan kaltevuus

1 Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.

104

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

04 Sisustus

Ylikuormitussuoja laukeaa, jos toinen istuimista juuttuu. Jos näin tapahtuu, katkaiskaa virta ja odottakaa lyhyt hetki ennen kuin istuinta käytetään uudelleen. Vain yhtä istuimen säädöistä voidaan tehdä kerrallaan.

Muistitoiminto

Tallennetun asetuksen käyttäminen

Painakaa yhtä muistipainikkeista

1

-

3

, kunnes istuin pysähtyy. Jos painike vapautetaan, istuimen liike keskeytyy.

Hätäpysäytys

Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa jotakin istuimen asetus- tai muistipainikkeista, niin istuin pysähtyy.

VAROITUS

Puristumisvaara. Katsokaa, etteivät lapset leiki säätimillä.

Tarkastakaa, ettei mitään esineitä ole istuimen edessä, takana tai alla, kun säätö tehdään.

Varmistakaa, ettei kukaan takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.

Muistitoiminnon painikkeet.

Asetuksen tallentaminen

1.

Säätäkää istuin.

2.

Pitäkää painiketta

M

painettuna samanaikaisesti, kun painiketta

1

,

2

tai

3

painetaan.

Muisti etäavaimessa

Kaikkia etäavaimia voivat käyttää eri kuljettajat kuljettajan istuimen asetusten tallentamiseksi

2

.

Menetelkää näin:

Asettakaa istuin haluamaanne asentoon.

Lukitkaa auto painamalla lukkonuppia etäavaimessa, jota Teillä on tapana käyttää. Tämä tallentaa istuimen asennon etäavaimen muistiin

3

.

2

3

Vain, jos auto on varustettu sähkökäyttöisellä, muistilla varustetulla istuimella.

Tämä asetus ei vaikuta asetuksiin, jotka on tallennettu sähkökäyttöisen istuimen muistitoiminnolla.

Etuistuimet

Avatkaa auton lukitus (painamalla lukituksen avauspainiketta

samassa

etäavaimessa) ja avatkaa kuljettajan ovi. Kuljettajan istuin asettuu automaattisesti asentoon, joka on tallennettu etäavaimen muistiin (jos istuinta on liikutettu sen jälkeen, kun lukitsitte auton).

Nousu takaistuimelle

Kahva selkänojan kääntämistä varten

Painike sähkökäyttöisen istuimen pitkittäissuuntaista siirtämistä varten

04

105

04 Sisustus

04

Etuistuimet

HUOM

Kukaan ei saa istua istuimella, kun sitä siirretään eteenpäin takaistuimelle nousemista varten.

HUOM

Laskekaa istuin alas, ennen kuin sitä siirretään eteenpäin - muutoin on olemassa vaara, että niskatuki ottaa kiinni häikäisysuojaan.

Manuaalinen istuin

Istuimen työntäminen eteenpäin:

Irrottakaa vyö vyönohjaimesta, ks. myös sivu 18.

Istuimen työntäminen taaksepäin:

Nostakaa kahvaa.

Kääntäkää selkänoja eteen ja työntäkää istuin eteen.

Työntäkää istuinta taaksepäin.

2.

Säätäkää istuin pitkittäissuunnassa.

3.

Kääntäkää selkänoja takaisin.

4.

Asettakaa vyö takaisin vyönohjaimeen.

Jos istuin, kun sitä on työnnetty taaksepäin, ei palaa takaisin samaan asentoon kuin ennen kääntämistä autoonnousua varten - menetelkää näin:

1.

Istukaa istuimelle.

2.

Nostakaa kahvaa (1), katso sivu 104, ja työntäkää istuin takimmaiseen ääriasentoon.

106

04 Sisustus

Etuistuimet

3.

Pitäkää kahvaa edelleen nostettuna, työntäkää istuin haluttuun asentoon ja vapauttakaa kahva.

Sähkökäyttöinen istuin*

Istuimen työntäminen eteenpäin:

Irrottakaa vyö vyönohjaimesta, ks. myös sivu 18.

Nostakaa kahvaa.

Kääntäkää selkänoja eteen lukittuun asentoon.

Pitäkää painikkeen etuosaa painettuna.

Jos istuin on asetettu korkeaan asentoon se lasketaan automaattisesti alas, ettei niskatuki ota kiinni häikäisysuojaan.

04

``

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

107

04

04 Sisustus

Etuistuimet

Istuimen työntäminen taaksepäin:

Nostakaa kahvaa ja kääntäkää selkänoja takaisin.

Pitäkää painikkeen takaosaa painettuna.

3.

Asettakaa vyö takaisin vyönohjaimeen.

HUOM

Vain selkänojan ollessa käännettynä eteen voidaan istuin työntää täysin eteen (+6 cm) takaistuimelle nousemisen ja sieltä poistumisen helpottamiseksi. Jos selkänoja käännetään taakse, kun istuin on etumaisessa asennossaan, istuin siirtyy automaattisesti n. 6 cm taaksepäin muutaman sekunnin kuluttua.

VAROITUS

Tarkastakaa niskatuesta painamalla ja vetämällä, että selkänoja on käännetty asianmukaisesti takaisin.

Matkustajan puoleisen etuvyön pitää olla vyönohjaimessa ajon aikana, myös silloin, kun istuimella ei istu matkustajaa.

Lisämatot*

Volvolta voitte ostaa juuri Teidän autoonne valmistettuja lisämattoja.

VAROITUS

Tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että kuljettajan paikalla oleva suojamatto on painettu kunnolla alas ja kiinnitetty paikalleen, ettei se jää puristuksiin polkimien luona ja alla.

108

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Lukuvalot ja matkustamovalaistus

04 Sisustus

Kattovalaistus

Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.

Autoonnousuvalot

Autoonnousuvalot (ja matkustamovalaistus) syttyvät ja sammuvat, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan.

Meikkipeili*

Matkustamon valaistus

Käsinekotelon valo

Käsinekotelon valaistus syttyy ja sammuu, kun luukku avataan tai suljetaan.

Kuormatilan valaistus

04

Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja matkustamovalaistusta varten.

Vasen lukuvalo, päällä/pois

Matkustamon valaistus

Oikea lukuvalo, päällä/pois

Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää avaimen asennoissa

I

ja

II

sekä moottorin ollessa käynnissä. Valaistus voidaan myös aktivoida 30 minuutin kuluessa siitä, kun:

• moottori on sammutettu ja etäavain on asennossa

0

• auton lukitus on avattu, mutta moottoria ei ole käynnistetty.

Valo syttyy ja sammuu automaattisesti, kun kansi avataan tai suljetaan.

Matkustamovalaistus takaistuimella ja kuormatilassa.

Matkustamovalaistuksen lisäksi on kuormatilassa vielä yksi valaisin vasemmalla puolella.

Valaistus matkustamossa ja kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun takaluukku avataan tai suljetaan.

``

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

109

04 Sisustus

04

Matkustamon valaistus

Valaistusautomatiikka

Painikkeella (2), katso sivu 109, voidaan valita kolme tilaa matkustamon valaistukselle:

Pois – oikea puoli (merkitty

0

) painettuna alas, valaistusautomatiikka on suljettu.

Neutraaliasento – valaistusautomatiikka on aktivoitu. Himmennystoiminto on aktiivinen.

Päällä – vasen puoli painettuna alas, matkustamon valaistus palaa.

Neutraalitila

Kun painike (2) on neutraaliasennossa, sytytetään ja sammutetaan matkustamovalaistus automaattisesti seuraavaan tapaan.

Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan

30 sekunniksi, jos:

• auton lukitus avataan etäavaimella tai avainliuskalla.

• moottori on pysäytetty ja etäavain käännetty asentoon

0.

Matkustamon valaistus sammuu, kun:

• moottori käynnistyy

• auto lukitaan avaimella tai etäavaimella.

Matkustamovalaistus syttyy ja jää palamaan

5 minuutiksi, jos jokin ovista on auki.

Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua.

110

04 Sisustus

Matkustamon valaistus

04

111

04

04 Sisustus

Säilytystilat matkustamossa

Säilytystilat

112

04 Sisustus

Säilytystilat matkustamossa

Säilytyslokero ovipaneelissa.

Säilytystasku etuistuinten istuintyynyjen etureunassa (riippuen verhoilusta).

Kortinpidin

Takinpidin, vain kevyille pukimille.

Käsinekotelo

Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja mukinpidin*) ja säilytyslokero keskikonsolin takana.

Pullonpidin*

Säilytyslokerot takasivupaneeleissa, tilaa jopa kolmelle virvoitusjuomatölkille.

Säilytyslokero ensiapupakkaukselle.

Säilytystaskut kartoille ja lehdille.

VAROITUS

Huolehtikaa siitä, ettei kovia, teräviä tai painavia esineitä kuljeteta sellaisella tavalla, että ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.

Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.

Käsinekotelo Takinpidin

Täällä voi säilyttää esim. auton käyttöohjekirjaa ja karttoja. Myös kolikoille, kynille ja bensiinikortille on pitimet.

Käsinekotelo voidaan lukita etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla. Lisätietoja on sivulla

125.

Takinpidin on matkustajan istuimen niskatuessa. Asettakaa pitimeen vain kevyitä asusteita.

04

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

113

04 Sisustus

Säilytystilat matkustamossa

Säilytyspaikka etumaisen kyynärnojan alla

Mukinpidin keskikonsolissa

04

Kyynärnojan alla on säilytystila. Jaettavassa kyynärnojassa on myös pienehkö säilytystila.

Painakaa pienempää nuppia ja nostakaa kyynärnojaa matalan lokeron avaamiseksi. Painakaa suurempaa nuppia ja nostakaa kyynärnojaa syvemmän lokeron avaamiseksi.

Syvemmässä lokerossa on tilaa 10:lle tavalliselle CD-kotelolle. Kotelot pitää säilyttää pystyssä, jotta kaikki 10 mahtuvat.

Suojuksen alla on tila kahdelle mukinpitimelle.

Tilaa voidaan käyttää säilyttämiseen nostamalla mukinpidin pois. Nostakaa mukinpitimen takareunasta, siinä on kolo.

Jos mukinpidin pitää asentaa – sovittakaa ensin mukinpitimen kaksi ohjauskielekettä kahteen tilan takareunassa olevan koloon ja painakaa sitten mukinpitimen takareuna alas.

Sulkekaa suojus tarttumalla sen etureunaan alapuolelta ja vetämällä eteenpäin.

114

04 Sisustus

Säilytystilat matkustamossa

Tuhkakuppi* Säilytyslokero vaihdevivun takana Pullonpidin*

Kun pysäköintitutkan ja BLIS-järjestelmän painikkeita ei ole, ks. sivut 171 ja 173, tilaa voidaan käyttää säilytyslokerona.

VAROITUS

Säilytyslokeroihin sijoitetut esineet eivät saa estää seisontajarruvipua tämän ollessa vedettynä.

Suurille pulloille tarkoitettu pullonpidin sijaitsee takana tunnelikonsolin päällä.

Tuhkakuppi on sijoitettu taakse keskikonsoliin.

Avatkaa tuhkakuppi vetämällä luukun yläreuna ulos.

Tuhkakupin tyhjentäminen:

1.

Painakaa salpa alas, ks. edellistä kuvaa, ja kallistakaa luukkua ulospäin.

2.

Nostakaa sitten tuhkakuppi pois.

04

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

115

04 Sisustus

04

Takaistuin

Niskatuet takana Takaistuimen selkänojan kääntäminen alas

TÄRKEÄÄ

Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle aiheutuu vaurioita.

Selkänojan kääntäminen alas

1.

Vetäkää lukitussalpaa ylös ja eteenpäin selkänojan vapauttamiseksi. Punainen osoitus (A) näyttää, ettei selkänoja enää ole lukittuna.

2.

Kääntäkää selkänojaa eteenpäin.

Selkänojan kääntäminen ylös

1.

Kääntäkää selkänoja ylös.

2.

Asettakaa turvavyö selkänojan yli.

3.

Painakaa selkänoja taaksepäin lukittuun asentoon.

4.

Tarkastakaa, että selkänoja on lukkiutunut.

Kaikki niskatuet säädetään korkeussuunnassa matkustajien pituuden mukaan. Niskatuen yläreuna säädetään pään takaosan keskelle.

Työntäkää niskatukea tarpeen mukaan ylöspäin.

Niskatuen laskemiseksi alas pitää painaa oikean putken yhteydessä olevaa nuppia samanaikaisesti, kun niskatukea painetaan alas. Niskatuen irrottamiseksi kokonaan pitää oikean putken yhteydessä olevaa nuppia painaa samanaikaisesti, kun niskatuki vedetään irti.

Takaistuimen selkänojat voidaan kääntää eteenpäin, yhdessä tai jokainen erikseen, pitkien esineiden kuormauksen helpottamiseksi.

116

VAROITUS

Asettakaa vyönauhat selkänojien yli ennen kuin selkänojat jälleen käännetään ylös lukittuun asentoon.

HUOM

Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen osoitus (A) ei saa enää näkyä. Jos se edelleenkin näkyy, selkänoja ei ole lukkiutunut.

Takaistuimen kyynärnoja

antamaan tilaa pitkälle kuormalle. Kyynärnoja kääntyy alas, kun jokin selkänojaosista käännetään alas.

Kuorman kiinnitys, katso sivu 189.

04 Sisustus

Takaistuin

04

Takaistuimessa oleva kyynärnoja voidaan kääntää alas matkustajien mukavuudeksi tai

117

04 Sisustus

04

Kuormatila

Pehmeä näkösuoja*

Pehmeä näkösuoja.

Näkösuoja vedetään matkatavaroiden yli ja kiinnitetään taempiin kuormankiinnityssilmukoihin. Irrottakaa (D) ja tarvittaessa (C) kuormauksen aikana.

Näkösuojan kiinnitys

1.

Pujottakaa koukut kiinni etumaisiin kuormankiinnityssilmukoihin lattiassa (A).

2.

Asettakaa etumaiset kiinnikkeet kohdissa

(B) paikoilleen painamalla kokoon jousikuormitteinen kisko ja asettamalla se paikalleen molemmille puolille.

3.

Asettakaa takakiinnikkeet kohdissa (C) paikoilleen samalla tavalla.

4.

Pujottakaa koukut kiinni taempiin kuormankiinnityssilmukoihin (D).

Näkösuojan ripustaminen, kun sitä ei käytetä

1.

Pujottakaa koukut irti taemmista kuormankiinnityssilmukoista (D).

2.

Painakaa kiskoa kokoon ja irrottakaa se takakiinnikkeestä (C). Asettakaa sitten kisko aivan eteen kuormatilan lattialle.

3.

Pujottakaa koukut kiinni kiskoon kiinnityskohtien (B) viereen.

Näkösuoja riippuu nyt takaistuimen selkänojan vieressä, kunnes sitä käytetään seuraavan kerran.

Näkösuojan irrotus

1.

Pujottakaa koukut irti ja irrottakaa kisko kerrallaan painamalla niitä kokoon ja irrottakaa ne kiinnityskohdistaan.

2.

Kun kaikki kiinnityspisteet on irrotettu, voidaan näkösuoja rullata kokoon ja asettaa takimmaiseksi kuormatilan lattialle tilan saamiseksi suurelle kuormalle.

HUOM

Näkösuojalla ei ole kuormankiinnitystoimintoa. Älkää koskaan kuormatko mitään näkösuojan päälle. Kuorman kiinnitys, katso sivu 189.

Kova näkösuoja*

Näkösuojan kiinnitys

1.

Työntäkää kaikki neljä lukitusmäntää sisään vetämällä lukkonupit ääriasentoonsa, ennen kuin näkösuoja nostetaan kuormatilaan. Lukitusmännät pysyvät sisäasennossa.

2.

Nostakaa näkösuoja poikittaistukien päälle kuormatilaan, kääntäkää sitä taaksepäin ja kallistakaa etureunaa hieman ylöspäin.

118

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

04 Sisustus

Kuormatila

Lukot ja tukitapit.

3.

Asettakaa etuosa kahden tukitapin varaan lukituskohtien (A) takana kummallakin puolella.

4.

Asettakaa toinen taempi lukko kohtaan (B) ja työntäkää lukitusmäntä ulos siirtämällä lukkonuppia eteenpäin.

5.

Asettakaa toinen taempi lukko samalla tavalla ja työntäkää lukitusmäntä ulos siirtämällä lukkonuppia eteenpäin.

6.

Työntäkää etumaiset lukitusmännät ulos yksi kerrallaan siten, että ne lukitsevat lukituskohtansa (A).

Näkösuojan luukku voidaan kääntää ylös kuormattaessa.

HUOM

Näkösuojalla ei ole kuormankiinnitystoimintoa. Älkää koskaan kuormatko mitään näkösuojan päälle. Kuorman kiinnitys, katso sivu 189.

Näkösuojan irrotus

1.

Työntäkää etumaiset lukitusmännät kohdissa (A) ääriasentoihinsa vetämällä lukkonuppeja taaksepäin molemmilla puolilla.

2.

Työntäkää taemmat lukitusmännät kohdissa (B) ääriasentoihinsa vetämällä lukkonuppeja taaksepäin molemmilla puolilla.

3.

Nostakaa näkösuojaa ylös ja kääntäkää sitä, ennen kuin se nostetaan pois kuormatilasta.

Lattialuukun kääntäminen ylös

Ilman näkösuojaa

Kääntäkää lattialuukku ylös ja kiinnittäkää se lukituskielekkeisiin molemmilla puolilla.

Kovalla näkösuojalla

Kääntäkää näkösuojassa oleva luukku ylös.

Kääntäkää sen jälkeen lattialuukku ylös ja pujottakaa se koukkuun, joka on näkösuojan alla.

04

119

04 Sisustus

04

Kuormatila

Suojaverkko*

Suojaverkko sijoitetaan etuistuinten selkänojien taakse. Suojaverkko on tarkoitettu käytettäväksi vain, kun takaistuimen selkänojat on käännetty alas. Kuorman kiinnitys, katso sivu 189.

Suojaverkon kiinnitys

1.

Kääntäkää selkänojat alas kummaltakin puolelta, katso sivu 116.

2.

Kiinnittäkää suojaverkko kattopaneelin kiinnikkeisiin.

3.

Kiinnittäkää koukut turvavöiden lattiakiinnikkeen kummallakin puolella oleviin silmukoihin.

4.

Kiristäkää nauhat tarvittaessa.

5.

Tarkistakaa kaikki kiinnitykset.

Suojaverkon irrotus

1.

Löysentäkää nauhat.

2.

Pujottakaa koukut irti turvavöiden lattiakiinnikkeen kummallakin puolella olevista silmukoista.

3.

Irrottakaa verkko kattopaneeleissa olevista kiinnityskohdistaan.

4.

Kääntäkää suojaverkko kokoon ja säilyttäkää sitä pussissa.

VAROITUS

Kuorma kuormatilassa pitää kiinnittää myös hyvin, vaikka suojaverkko on oikein asennettu.

Kuormankiinnityssilmukat*

Kuormankiinnityssilmukoita käytetään kiinnittämään kiristyshihnat tai verkko, jotka pitävät tavarat paikoillaan kuormatilassa.

Turvavyön liukukiskossa kummallakin puolella on lisäksi kaksi silmukkaa, joita voidaan käyttää kuorman kiinnittämiseen, kun suojaverkkoa ei käytetä.

Kuorman kiinnitys, katso sivu 189.

120

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

04 Sisustus

04

121

Etäavain ja avainliuska.......................................................................... 124

Lukituskohdat....................................................................................... 127

Avaimeton käyttö*................................................................................. 128

Kauko-ohjaimen paristo........................................................................ 131

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen.................................................. 132

Hälytin*.................................................................................................. 135

122

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

L U K O T J A H Ä L Y T I N

05 Lukot ja hälytin

05

Etäavain ja avainliuska

Etäavain

Auto toimitetaan 2 etäavaimella varustettuna.

Kauko-ohjaimissa on irrotettava metallinen avainliuska kuljettajan oven ja käsinekotelon mekaanista lukitsemista/lukituksen avaamista varten.

Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.

Korkeintaan 6 etäavainta/avainliuskaa voidaan ohjelmoida ja käyttää yhtä autoa kohden.

Merkinanto suuntavilkuilla lukittaessa / avattaessa lukitus

Kun auton lukitus avataan etäavaimella tai avaimettomalla käyttöjärjestelmällä, auton suuntavalot antavat kaksi lyhyttä välähdystä osoittaen, että lukitus on avattu oikein.

Lukitsemisen yhteydessä tapahtuu osoitus pitkällä välähdyksellä ja vain jos kaikki lukot on lukittu, sen jälkeen, kun ovet ja takaluukku on suljettu.

Henkilökohtaisten asetusten valikkojärjestelmässä on mahdollista kytkeä vilkkuosoitus pois toiminnasta. Tällöin ei enää voida lukea onko oikea lukitustila saavutettu, katso sivu 81.

Etäavaimen häviäminen

Jos jokin kauko-ohjaimista häviää, pitää auton jäljellä olevat kauko-ohjaimet ottaa mukaan

Volvon tekniseen palveluun - valtuutettua

Volvon teknistä palvelua suositellaan. Varastamisen estämiseksi pitää hävinneen etäavaimen koodi hävittää järjestelmästä.

Elektroninen käynnistyksenesto

Kauko-ohjaimet on varustettu koodatulla lastulla. Koodin pitää täsmätä virtalukossa olevan lukijan (vastaanotin) kanssa. Moottori voidaan käynnistää vain, jos käytetään oikealla koodilla varustettua etäavainta.

Etäavaintoiminnot

Lukitus

– Lukitsee kaikki ovet ja takaluukun. Pitkä painallus (vähintään 2 sekuntia) sulkee myös sivuikkunat ja kattoluukun.

VAROITUS

Jos kattoluukku ja ikkunat suljetaan kaukoohjaimella, tarkastakaa, etteivät kenenkään kädet jää puristuksiin.

124

05 Lukot ja hälytin

Lukituksen avaaminen

– Avaa ovien ja takaluukun lukituksen. Pitkä painallus

(vähintään 4 sekuntia) avaa myös sivuikkunat.

Lähestymisvalo

– Sytyttää valaistuksen matkan päästä - valaisee pimeään paikkaan pysäköidyn auton ympärillä olevan alueen. Painikkeen painallus sytyttää sisävalaistuksen, seisontavalot, numerokilven valaistuksen ja ulkoisissa taustapeileissä olevat valot (lisävaruste). Valaistus sammuu automaattisesti 30, 60 tai 90 sekunnin kuluttua. Ajan asettaminen, katso sivu 81.

Takaluukku

- Painikkeen yksi painallus avaa vain takaluukun lukon

1

.

Paniikkitoiminto

– Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.

Jos punaista painiketta pidetään painettuna vähintään 3 sekuntia tai sitä painetaan

2 kertaa 3 sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat. Hälytys voidaan sulkea samalla painikkeella, kun hälytys on soinut vähintään 5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu 30 sekunnin kuluttua.

TÄRKEÄÄ

Etäavaimen kapea osa on erityisen herkkä, koska siru on siinä. Moottoria ei voida käynnistää, jos siru tuhoutuu.

Irrotettava avainliuska

Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:

• kuljettajan ovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, katso sivu 129.

• lukita pääsy käsinekoteloon, katso sivu 126.

1 Toiminto avaa luukun lukituksen – itse luukku ei avaudu.

Etäavain ja avainliuska

PACOS* aktivoidaan/suljetaan, katso sivu 22.

Avainliuskan irrotus

Avainliuskan irrotus etäavaimesta:

Työntäkää jousikuormitteinen salpa sivulle.

Vetäkää samanaikaisesti avainliuska pois.

Avainliuskan kiinnitys

Noudattakaa varovaisuutta asettaessanne avainta takaisin etäavaimeen.

1.

Pitäkää etäavainta terävä pää alaspäin ja pudottakaa avainliuska uraansa.

2.

Painakaa kevyesti avainliuskaa sen lukitsemiseksi salvattuun asentoon. Kuuluu

"naksahdus".

Oven lukituksen avaaminen avainliuskalla

Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, esim. jos paristot ovat lopussa, kuljettajan oven lukitus voidaan avata ja ovi avata seuraavasti:

1.

Asettakaa avainliuska kuljettajan oven avaimenreikään.

2.

Kääntäkää liuskaa 45 astetta myötäpäivään ja avatkaa ovi.

05

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

125

05

05 Lukot ja hälytin

Etäavain ja avainliuska

Ks. myös kuvaa ja lisätietoja sivulta 129.

HUOM

Kun kuljettajan oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa. Se suljetaan asettamalla kauko-ohjain virtalukkoon, katso sivu 136.

Käsinekotelon lukitseminen

Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään. Avaimenreikä on lukittu-tilassa vaakasuorassa.

Vetäkää avainliuska pois.

Lukitus avataan päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOM

Ilman avainliuskaa olevalla kauko-ohjaimella ei voi avata käsinekotelon lukitusta.

Toimintoa on hyvä käyttää, kun auto jätetään huoltoon, hotelliin tai vastaavaan.

126

Käsinekotelo lukitaan.

Käsinekotelo voidaan lukita/lukitus avata vain etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla. (Lisätietoja avainliuskasta, katso sivu 125.)

Työntäkää avainliuska käsinekotelon lukkoon.

Lukituskohdat etäavaimella, jossa

on

avainliuska.

Lukituskohdat etäavaimella, jossa

ei ole

avainliuskaa.

05 Lukot ja hälytin

Lukituskohdat

05

127

05 Lukot ja hälytin

05

Avaimeton käyttö*

Avaimeton lukko- ja käynnistysjärjestelmä

Avaimettomalla käyttöjärjestelmällä voidaan auton lukitus avata, autolla ajaa ja lukita se ilman avainta. Riittää, että kauko-ohjain on mukananne taskussa tai laukussa.

Järjestelmä tekee auton avaamisen miellyttävämmäksi, kun esim. on kassi toisessa kädessä ja lapsi toisessa. Vältytte etsimästä ja ottamasta kauko-ohjainta esiin.

Auton kahdessa kauko-ohjaimessa on avaimeton toiminto. Lisää voi tilata. Järjestelmä voi käsitellä jopa kuutta avaimettomalla toiminnolla olevaa kauko-ohjainta.

Kauko-ohjain enintään 1,5 metrin etäisyydellä autosta

Jotta ovi tai takaluukku voidaan avata, on kauko-ohjaimen oltava enintään n. 1,5 m:n etäisyydellä auton ovenkahvasta tai takaluukusta.

Tämä tarkoittaa, että sillä, joka avaa oven, pitää olla kauko-ohjain mukanaan. Ovea ei voi avata, jos kauko-ohjain on auton toisella puolella.

Harmaalla merkitty kenttä kuvassa osoittaa alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.

Jos joku poistuu autosta ja vie avaimettomalla toiminnolla varustetun kauko-ohjaimen mukanaan, esitetään varoitusilmoitus infonäytössä samalla, kun kuuluu äänimuistutus. Varoitusilmoitus häviää, kun kauko-ohjain on palautettu autoon tai kun käynnistysnuppi on käännetty asentoon

0

. Varoitus saadaan vain, jos avainnuppi on asennossa

I

tai

II

tai sen jälkeen, kun jokin ovi on avattu ja suljettu.

Kun kauko-ohjain on tuotu takaisin autoon, varoitusilmoitus ja äänimuistutus häviävät, kun jokin seuraavista on tehty:

• ovi on avattu ja suljettu

• käynnistyssäädin on käännetty asentoon

0

READ

-painiketta on painettu.

Älkää koskaan jättäkö kauko-ohjainta autoon

Jos avaimettomalla käyttötoiminnolla varustettu kauko-ohjain unohdetaan autoon, se passivoidaan, kun auto lukitaan. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin avata ovea.

Jos joku murtautuu autoon ja löytää kaukoohjaimen, se voidaan aktivoida ja käyttää jälleen. Käsitelkää sen vuoksi kaikkia kaukoohjaimia yhtä varovasti.

Kauko-ohjaimen toimintahäiriöt

Avaimetonta käyttötoimintoa voivat häiritä sähkömagneettinen kenttä ja suojaus.

HUOM

Älkää asettako etäavainta, tai säilyttäkö sitä, matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä

- ei lähempänä kuin 10-15 cm.

Jos häiriöitä kuitenkin tulee, käyttäkää kaukoohjainta ja avainta normaalilla tavalla, katso sivu 124.

128

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

05 Lukot ja hälytin

Lukitseminen

HUOM

Keyless drive -järjestelmällä ja automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa pitää vaihteenvalitsin siirtää

P

-asentoon ja käynnistyssäädin kääntää

0

-asentoon. Muussa tapauksessa ei autoa voi lukita eikä saattaa hälyttimen valvontaan.

Avaimeton käyttö*

Oven lukituksen avaaminen avainliuskalla

Keyless-järjestelmällä varustetuissa autoissa on painike ovien ulkokahvoissa.

Kun kauko-ohjain on järjestelmän antennien kattamalla alueella, lukitaan ovet ja takaluukku seuraavasti:

Painakaa sisään yhden ovenkahvan lukkonuppi.

Kaikkien ovien on oltava suljettuina, kun lukituspainiketta painetaan. Muussa tapauksessa ne eivät lukkiudu.

Kun auto lukitaan, painuvat ovien sisäpuolella olevat lukkonupit alas.

Lukituksen avaaminen

Kun kauko-ohjain on järjestelmän antennien kattamalla alueella:

1.

Avatkaa ovet vetämällä ko. ovenkahvasta.

2.

Avatkaa takaluukku painamalla takaluukun avauspainiketta alapuolelta ja nostamalla luukkua.

Jos kauko-ohjaimen avaimeton toiminto ei jostain syystä toimi, auton lukitus voidaan avata kauko-ohjaintoimintojen avulla, katso sivu 124.

Sähkökäyttöinen istuin - muistitoiminto kauko-ohjaimessa

Jos autoon nousee useita henkilöitä, joilla on avaimettomalla järjestelmällä varustettu kauko-ohjain, kuljettajan istuin säätyy ensin oven avaavan mukaan.

Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida kaukoohjaimella, esim. jos paristot ovat lopussa, kuljettajan ovi voidaan avata seuraavasti:

1.

Käsiksipääsy avaimenreikään: Kammetkaa kahvassa oleva muovisuojus varovasti irti viemällä avainliuska muovisuojuksen alaosassa olevaan reikään.

2.

Avatkaa oven lukitus avainliuskalla.

05

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

129

05

05 Lukot ja hälytin

Avaimeton käyttö*

HUOM

Kun kuljettajan oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa. Se suljetaan asettamalla kauko-ohjain virtalukkoon, katso sivu 136.

Antennien sijainti

Ovenkahva, oikea takana

Keskikonsoli, etuosan alla

VAROITUS

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei pidä tulla 22 cm lähemmäs Keyless-järjestelmän antenneja sydämentahdistimen kanssa. Näin vältetään sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän väliset häiriöt.

Henkilökohtaiset asetukset

Avaimettomaan toimintoon voidaan tehdä henkilökohtaisia asetuksia, katso sivu 81.

Keyless-järjestelmällä on useita autoon sijoitettuja integroituja antenneja:

Puskuri takana, keskellä sisäpuolella

Kuormatila, keskellä sisimpänä lattian alla

Ovenkahva, vasen

Keskikonsoli, takaosan alla

130

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Huono paristo kauko-ohjaimessa

Kun pariston varaus lähestyy tilaa, jossa moitteeton toiminta ei enää ole varmaa, syttyy infosymboli ja näyttö esittää

KAUK.OHJ

PARISTO HUONO VARAUS

tai

KAUK.OHJ

PARISTO HUONO VARAUS

.

Kauko-ohjaimen pariston vaihto

3.

Katsokaa huolellisesti, kuinka pariston (

+

) ja (

) puolet on asennettu (kannen alla on kaavio).

4.

Kammetkaa paristo irti ja vaihtakaa se.

Välttäkää koskemasta paristoon ja sen kosketuspintoihin sormin.

5.

Asettakaa kansi takaisin paikalleen ja painakaa se kiinni.

> Varmistakaa, että käytetyt paristot hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.

05 Lukot ja hälytin

Kauko-ohjaimen paristo

05

Jos lukot eivät toistuvasti reagoi kauko-ohjaimen signaaliin normaalilta etäisyydeltä, paristo pitää vaihtaa (tyyppi CR 2450, 3 V).

1.

Asettakaa kauko-ohjain painikkeet alaspäin ja kammetkaa kansi ylös pienellä ruuvitaltalla.

2.

Nostakaa kansi pois.

131

05 Lukot ja hälytin

05

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta

Avaimettomalla järjestelmällä varustetut autot, katso sivu 128.

Lukituksen avaaminen

Etäavaimessa olevalla lukituksen avauspainikkeella voidaan auton lukitus avata kahdella eri tavalla (valitkaa henkilökohtaisissa asetuksissa, katso sivu 81):

• ovien ja takaluukun lukituksen avaaminen yhdellä painalluksella

• kuljettajan oven lukituksen avaamalla yhdellä painalluksella ja toisella painalluksella muiden ovien sekä takaluukun lukitus.

Lukitseminen

Etäavaimessa oleva lukituspainike lukitsee ovet ja takaluukun samanaikaisesti.

HUOM

Auto voidaan lukita myös takaluukun ollessa auki - kun luukku sitten suljetaan, on olemassa vaara, että avaimet lukitaan autoon*.

VAROITUS

Ottakaa huomioon vaara tulla lukituksi autoon, kun se lukitaan ulkopuolelta etäavaimella - sen jälkeen ovia ei voi avata sisäpuolelta oven salpakahvoilla. Lukekaa lisää jäljempänä olevasta osasta "Salpalukitustila".

Pikasulkeminen

Etäavaimessa olevan lukituspainikkeen pitkä painallus (vähintään 2 sekuntia) sulkee kaikki ikkunat ja kattoluukun* samanaikaisesti.

Takaluukku

Lukituksen avaaminen

Pelkästään takaluukun lukituksen avaaminen:

Painakaa kauko-ohjaimessa olevaa painiketta takaluukun lukituksen avaamiseksi.

Lukitseminen

Jos ovet ovat lukossa, kun takaluukku suljetaan, se ei lukkiudu. Lukitkaa etäavaimen lukkonupilla tai sisältä keskuslukituksen nupilla, jotta sekä ovet että takaluukku lukitaan.

Automaattinen uudelleenlukitus

Jos mitään ovea tai takaluukkua ei ole avattu 2 minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan kaikki lukot automaattisesti uudelleen

(ei ole voimassa lukitsemisen tapahtuessa sisäpuolelta). Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään tahattomasti lukitsematta.

(Hälyttimellä varustetut autot, katso sivu 136.)

Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta

Kuljettajan ovessa olevalla keskuslukituspainikkeella voidaan ovet ja takaluukku lukita tai niiden lukitus avata samanaikaisesti.

132

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

05 Lukot ja hälytin

Lukituksen avaaminen

Painakaa keskuslukituspainikkeen yläosa sisään .

Läpituuletustoiminto

Painakaa keskuslukituspainikkeen yläosa sisään .

Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti - esim.

matkustamon tuulettamiseksi nopeasti lämpimällä säällä.

Lukitseminen

Painakaa keskuslukituspainikkeen alaosa sisään .

Pitkä painallus (vähintään 2 sekuntia) sulkee myös kaikki ikkunat ja kattoluukun* samanaikaisesti.

Ovien avaaminen

Kun ovet on lukittu sisäpuolelta:

Vetäkää kaksi kertaa kahvasta, oven lukitus ja ovi avautuu.

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Automaattinen lukitseminen

Kun auton nopeus ylittää 7 km/h, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.

Kun toiminto on aktivoituna ja ovet on lukittu, ne voidaan avata kahdella tavalla:

• vetämällä kaksi kertaa jostain ovenkahvasta

Painakaa keskuslukituspainikkeen yläosaa

ja vetäkää oven avauskahvasta.

Toiminto voidaan aktivoida/aktivointi poistaa henkilökohtaisten asetusten kautta, katso sivu 81.

Salpalukitustila*

1

Salpalukitustila tarkoittaa, ettei ovia voi avata sisäpuolelta, jos ne on lukittu kauko-ohjaimella.

Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella ja se alkaa 10-25 sekunnin viiveellä ovien lukitsemisen jälkeen.

Auton lukitus voidaan avata vain kauko-ohjaimella salpalukitustilasta. Kuljettajan oven lukitus voidaan myös avata manuaalisesti etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla - katso sivu 125.

VAROITUS

Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia, ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi autoon.

Tilapäinen aktivoinnin poisto

Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea.

05

1 Vain yhdessä hälyttimen kanssa.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

133

05 Lukot ja hälytin

05

Lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.

Näyttö

MENU

EXIT

ENTER

Navigointi

Aktivoinnin poisto tehdään seuraavasti:

1.

Siirtykää valikkojärjestelmän kohtaan

AUTON ASETUKSET

(valikkojärjestelmän perusteellinen selostus, katso sivu 81).

2.

Valitkaa

RAJOITETTU SUOJAUS

.

3.

Valitkaa

Aktivoi kerran

: Kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen

RAJOITT.SUOJAUS KATSO

OHJEKIRJA

, jolloin Salpalukitustila suljetaan lukittaessa auto.

tai

Valitkaa

Kysy poistuttaessa

: Aina, kun avain käännetään asentoon

0

, äänentoistolaitteiston näyttö esittää ilmoituksen

Rajoit. suojaus, kysy poistuessa

Rajoita suoja painamalla ENTER kunnes moottori käynnistyy. Peruuta painamalla EXIT.

– valitkaa tällöin jokin vaihtoehdoista:

HUOM

Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun auto lukitaan.

Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta, hälytys laukeaa.

Jos Salpalukitustila pitää sulkea: Painakaa

ENTER

ja lukitkaa auto. Huomatkaa, että hälyttimen* liike- ja kallistustunnistimet suljetaan samalla, katso sivu 136.

Seuraavan kerran, kun kauko-ohjain käännetään avainasentoon

II

, järjestelmä nollataan ja kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen

TÄYSI

SUOJAUS

, jolloin salpalukitustila sekä hälyttimen liike- ja kallistustunnistimet* on jälleen kytketty toimintaan.

tai

Jos lukkojärjestelmää ei muuteta: Älkää tehkö valintaa lainkaan ja lukitkaa auto. Tai painakaa

EXIT

ja lukitkaa auto.

134

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

05 Lukot ja hälytin

Hälytin*

Hälytysjärjestelmä

Kun hälytin on kytkettynä, se valvoo jatkuvasti kaikkia hälytintuloja.

Hälytys laukeaa, kun:

• ovi, konepelti tai takaluukku avataan

• väärä avain asetetaan virtalukkoon tai lukko yritetään rikkoa

• matkustamossa havaitaan liikettä (jos autossa on liikeanturi)

• autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on kallistusanturi)

• käynnistysakun johdin kytketään irti

• joku yrittää kytkeä sireenin pois

• takaikkuna rikotaan.

Hälytysilmaisin

HUOM

Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.

Kaikki tällaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.

Hälytintoiminnon kytkeminen

Painakaa kauko-ohjaimen lukituspainiketta. Pitkä auton suuntavalojen vilkkusignaali vahvistaa, että hälytin on kytkettynä ja että ovet on lukittu.

TÄRKEÄÄ

Hälytys on kytkettynä täysin päälle, kun auton suuntavalot ovat antaneet pitkän välähdyksen ja kojelaudassa oleva diodi vilkkuu joka toinen sekunti.

Punainen valodiodi kojelaudan yläosassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:

Diodi sammuksissa – Hälytin kytketty pois toiminnasta.

Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –

Hälytin on kytkettynä.

Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen sulkemisen jälkeen siihen asti, kun avaimen asento

II

aktivoidaan - Hälytys on lauennut.

Jos hälytysjärjestelmään on syntynyt vika, esitetään ilmoitus näytössä. Ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Hälytintoiminnon poiskytkeminen

Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta. Auton suuntavilkkujen kaksi lyhyttä välähdystä vahvistavat, että hälytin on kytketty pois ja ovien lukot avattu.

05

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

135

05 Lukot ja hälytin

05

Hälytin*

Hälyttimen automaattinen uudelleenaktivointi

Toiminto estää auton jättämisen vahingossa siten, että hälytin ei ole aktivoituna.

Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta mitään ovista tai takaluukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan uudelleen.

Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen

Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta tai asettakaa avain virtalukkoon.

Kuittauksena annetaan suuntavalojen kaksi lyhyttä vilkahdusta.

Jos etäavaimen paristot ovat lopussa, hälytin voidaan sulkea avaamalla kuljettajan oven lukitus manuaalisesti, asettamalla etäavain virtalukkoon ja kääntämällä se avaimen asentoon

II

.

Etäavain ei toimi

Jos hälytintä ei voi sulkea etäavaimella - jos esim. avaimen paristo on tyhjä - auton lukitus voidaan avata, poistaa se hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää seuraavalla tavalla:

1.

Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla. Hälytys laukeaa ja sireeni soi.

2.

Avaimettomalla Keyless-käyttöjärjestelmällä varustetut autot: Irrota ensin säätöpyörä painamalla salpa (1) sisään ja vetämällä ulos (2).

3.

Asettakaa etäavain virtalukkoon (3). Hälyttimen aktivointi poistetaan. Hälyttimen merkkivalo vilkkuu nopeasti, kunnes etäavain on käännetty avainasentoon

II

.

Hälytyssignaalit

Hälytyksen lauetessa:

Sireeni soi 25 sekuntia tai kunnes hälytin kytketään pois. Sireenissä on oma akku ja se toimii auton käynnistysakusta riippumatta.

Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.

Rajoitettu hälytystaso

Hälytyksen tarkoituksettoman aktivoitumisen välttämiseksi - jos esim. koira jätetään lukittuun autoon tai matkan aikana autojunassa tai autolautalla - tulee liike- ja kallistusanturit sulkea tilapäisesti.

Menettely on sama kuin salpalukitustilan tilapäisessä kytkemisessä pois toiminnasta katso sivu 133

136

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

05 Lukot ja hälytin

Hälytin*

Hälytinjärjestelmän testaus

Matkustamon liikeanturin* testaus

1.

Avatkaa kaikki ikkunat.

2.

Kytkekää hälytystoiminto päälle etäavaimen lukkonupilla. Aktiivinen hälytystoiminto vahvistetaan hitaasti vilkkuvalla hälytysilmaisimella.

3.

Odottakaa 30 sekuntia.

4.

Testatkaa liiketunnistin nostamalla esim.

laukku pois istuintyynyltä.

> Sireenin pitää nyt soida ja kaikkien suuntavalojen vilkkua.

5.

Sulkekaa hälytin avaamalla lukitus etäavaimella.

Ovihälytyksen testaus

1.

Kytkekää hälytystoiminto päälle etäavaimen lukkonupilla.

2.

Odottakaa 30 sekuntia.

3.

Avatkaa kuljettajan oven lukitus irrotettavalla avainliuskalla.

4.

Avatkaa jokin ovista.

> Sireenin pitää nyt soida ja kaikkien suuntavalojen vilkkua.

5.

Sulkekaa hälytin avaamalla lukitus etäavaimella.

Konepellin hälytyksen testaus

1.

Istukaa autossa ja poistakaa liiketunnistimen aktivointi, ks. edellä olevaa osaa

"Rajoitettu hälytystaso".

2.

Istukaa autossa ja kytkekää hälytystoiminto päälle etäavaimen lukkonupilla.

3.

Odottakaa 30 sekuntia.

4.

Avatkaa konepelti kojelaudan alla olevalla kahvalla.

> Sireenin pitää nyt soida ja kaikkien suuntavalojen vilkkua.

5.

Sulkekaa hälytin avaamalla lukitus etäavaimella.

05

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

137

Yleistä................................................................................................... 140

Polttoaineen täyttö................................................................................ 142

Alkolukko*............................................................................................. 146

Moottorin käynnistäminen..................................................................... 150

Moottorin käynnistäminen – Flexifuel................................................... 152

Keyless drive*........................................................................................ 154

Käsivalintainen vaihteisto...................................................................... 155

Automaattivaihteisto............................................................................. 156

DRIVe käynnistys-pysäytys*................................................................. 162

Jarrujärjestelmä..................................................................................... 166

DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*......................................... 168

Peruutustutka*...................................................................................... 170

BLIS*..................................................................................................... 173

Hinaaminen ja vetäminen...................................................................... 176

Apukäynnistyskaapelit.......................................................................... 180

Ajaminen perävaunun kanssa............................................................... 181

Vetolaite*............................................................................................... 183

Irrotettava vetokoukku* ........................................................................ 185

Kuormaus.............................................................................................. 189

Valokuvion sovitus................................................................................ 190

138

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

K Ä Y N N I S T Y S J A A J O

06 Käynnistys ja ajo

06

Yleistä

Taloudellinen ajo

Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen on ajamista ennakoiden ja pehmeästi sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista vallitsevaan tilanteeseen.

Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella, sovitettuna ko. liikennetilanteeseen ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen.

Välttäkää ajoa ikkunat auki.

Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.

Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi polttoaineenkulutus.

Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.

Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät polttoaineenkulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.

Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin kevyellä kuormituksella heti, kun se on mahdollista - kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.

Autolla, jossa on D2-moottori ja 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto sekä Start/

Stop-järjestelmä*, lähdetään liikkeelle 2.

vaihteella normaaliolosuhteissa tasaisella maalla.

Katsokaa lisätietoja ja lisää ohjeita sivuilta 13 sekä 300.

VAROITUS

Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten ohjaus- ja jarrutehostimen.

Kahlaus

Autolla voidaan ajaa läpi veden, jonka syvyys on enintään 25 cm, nopeudella enintään

10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavassa vedessä.

TÄRKEÄÄ

Jos vettä pääsee ilmansuodattimeen, voi syntyä moottorivaurio.

Jos vesi on syvää, sitä voi päästä voimansiirtoon. Tällöin öljyjen voitelukyky heikkenee, mikä lyhentää näiden järjestelmiä käyttöikää.

Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus

älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim.

kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.

Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen ja perävaunut liittimet vedessä ja savessa ajamisen jälkeen.

TÄRKEÄÄ

Älkää antako auton seistä yli kynnysten ylettyvässä vedessä yhtään pidempään, se voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.

Jos moottori pysähtyy veteen, älkää yrittäkö käynnistää uudelleen. Hinatkaa auto pois vedestä.

Moottori, vaihteisto ja jäähdytysjärjestelmä

Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.

mäkisessä maastossa ja ilman ollessa lämmin, on olemassa vaara siitä, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti raskaalla kuormalla.

Lisätietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua vetäen - katso sivu 181.

Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne lämpimässä säässä.

Ylikuumenemisen vaaran uhatessa aktivoituu vaihteiston sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää keltaisen merkkivalon mittaristossa ja näyttää teksti-ilmoituksen sopi-

140

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

vasta toimenpiteestä - noudattakaa annettua suositusta.

Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan osoitin siirtyy punaiselle alueelle pysäyttäkää auto ja antakaa moottorin käydä joutokäynnillä muutama minuutti.

Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.

Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun pysähdytte raskaan ajon jälkeen.

HUOM

On normaalia, että moottorin jäähdytyspuhallin käy hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.

daan vaihtaa vakioasennettua

1

tehokkaampaan. Tarkastakaa lähimmän Volvon jälleenmyyjän kanssa, mikä sopii juuri Teidän autoonne.

Avoin takaluukku

VAROITUS

Älkää ajako takaluukun ollessa auki. Myrkyllisiä pakokaasuja voi imeytyä autoon kuormatilan kautta.

TÄRKEÄÄ

Tarkoituksena estää jonkin vetojärjestelmän komponentin vaurioituminen tarkastetaan vaihteiston toimintalämpötila. Ylikuumenemisen vaaran yhteydessä syttyy varoitussymboli kojelaudassa yhdistettynä tekstiilmoitukseen - noudattakaa tällöin annettua suositusta.

Dieselmoottori

Ajettaessa suurella kuormituksella lämpimässä ilmastossa, moottorin jäähdytyspuhallin voi-

1 Tietyille moottoreille.

Älkää ylikuormittako akkua

Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää pitämästä etäavainta asennossa

II

, kun moottori on sammutettu. Käyttäkää sen sijaan asentoa

I

- silloin kulutetaan vähemmän virtaa.

Huomatkaa, että 12 V:n liitäntä kuormatilassa antaa virtaa myös silloin, kun etäavain on poistettu virtalukosta.

Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun moottori on pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista toiminnoista ovat:

Yleistä

• matkustamon puhallin

• tuulilasinpyyhin

äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus)

• valonheittimet.

Jos akkujännite on matala, infonäyttö esittää tekstin

AKKUJÄNNITE ALH.

VIRRANSÄÄSTÖTILA

. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.

Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten käydä vähintään 15 minuuttia - akku ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.

Liukas tie

Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan auton reaktiot.

06

141

06 Käynnistys ja ajo

06

Polttoaineen täyttö

Polttoainesäiliön luukun avaaminen

Älkää unohtako sammuttaa polttoainekäyttöistä lämmitintä ennen tankkausta!

Avatkaa polttoainesäiliön luukku valopaneelissa olevalla painikkeella, katso sivu 57. Moottorin pitää olla sammutettu, ennen kuin luukku voidaan avata. Polttoainesäiliön luukku on sijoitettu oikeaan takalokasuojaan.

Sulkeminen

Painakaa luukku kiinni, niin että kuuluu naksahdus.

Polttoainesäiliön korkki

1.

Kääntäkää polttoainesäiliön korkkia, kunnes tuntuu selvä vastus.

2.

Kääntäkää vastuksen ohi rajoittimeen.

3.

Vetäkää korkki pois.

4.

Ripustakaa korkki polttoainesäiliön luukun sisäpuolelle.

HUOM

Asettakaa säiliön korkki paikalleen tankkauksen jälkeen. Kääntäkää, kunnes kuuluu yksi tai useampia selviä naksahduksia.

Polttoaineen täyttö

Älkää täyttäkö säiliöön liikaa, vaan keskeyttäkää, kun tankkaussuutin katkaisee.

HUOM

Liiaksi täytetty säiliö voi lämpimällä säällä valua yli.

Ilmoitettua heikompilaatuista polttoainetta ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen voidaan vaikuttaa negatiivisesti, ks. lisätietoja seuraavasta osasta

Polttoaine.

Yleistä polttoaineesta

VAROITUS

Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.

Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.

Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.

VAROITUS

Maahan valunut polttoaine voi syttyä pakokaasujen vaikutuksesta.

Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.

Älkää koskaan pitäkö avattua matkapuhelinta mukana tankkauksen yhteydessä.

Soittosignaali voi saada aikaan kipinänmuodostuksen ja sytyttää bensiinihöyryt, mikä puolestaan voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.

142

06 Käynnistys ja ajo

TÄRKEÄÄ

Eri tyyppisten polttoaineiden sekoittaminen tai suosittelemattoman polttoaineen käyttö päättää Volvon takuut sekä mahdolliset täydentävät huoltosopimukset, tämä koskee kaikkia moottoreita. HUOM! Ei koske autoja, joiden moottorit on sovitettu ajettaviksi etanolipolttoaineella (E85).

Tietoja polttoaineenkulutuksesta, CO

2

-päästöistä ja polttoainesäiliön tilavuudesta - katso sivu 300.

Katalysaattori

Katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Se on sijoitettu pakokaasuvirtaukseen moottorin lähelle, jotta toimintalämpötila saavutetaan nopeasti. Katalysaattori muodostuu kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta). Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla.

Metallit vastaavat katalysaattoritoiminnosta, ts. ne nopeuttavat kemiallista prosessia kulumatta itse.

Lambdatunnistin

TM

happianturi

Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää, jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja parantaa polttoaineen hyödyntämistä.

Happianturi valvoo moottorista lähtevien pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyy-

Polttoaineen täyttö

sin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja ilman välistä suhdetta säädetään koko ajan.

Säätö luo optimaaliset olosuhteet tehokkaalle haitallisten aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) polttamiselle kolmitiekatalysaattorin avulla.

Bensiini

Bensiinin pitää täyttää normi EN 228. Useimpia moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 91,

95 ja 98 RON.

91 RON -oktaanilukua ei saa käyttää 4sylinterisissä moottoreissa ja sitä tulee käyttää muissa moottoreissa vain poikkeustapauksessa.

95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.

98 RON on suositeltava, kun tarvitaan maksimaalista suorituskykyä vähimmäiskulutuksella.

Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei katalysaattori vaurioidu.

Älkää käyttäkö lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.

Bioetanoli E85

Älkää tehkö muutoksia polttoainejärjestelmään tai sen komponentteihin älkääkä korvatko komponentteja osilla, joita ei ole erityisesti suunniteltu käytettäviksi bioetanolin kanssa.

VAROITUS

Metanolia ei saa käyttää. Polttoainesäiliön luukun sisäpuolella oleva tarra näyttää oikean vaihtoehtoisen polttoaineen.

Ainesosien, joita ei ole suunniteltu bioetanolimoottoreille, käyttö voi aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai moottorivaurioita.

Varakanisteri

Autossa oleva varakanisteri tulee täyttää bensiinillä, ks. HUOM-ruutua sivulla 152.

TÄRKEÄÄ

Katsokaa, että varakanisteri on kunnolla kiinnitetty ja että sen korkki on tiivis.

06

143

06 Käynnistys ja ajo

06

Polttoaineen täyttö

VAROITUS

Etanoli on herkkää kipinöinnille, ja varakanisterissa voi muodostua räjähtäviä kaasuja, jos se täytetään etanolilla.

Diesel

Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590 tai JIS K2204.

TÄRKEÄÄ

Vain eurooppalaisen dieselnormin täyttävää polttoainetta saa käyttää.

polttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta.

Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa

(-40 °C – -6 °C) aiheuttaa parafinoitumista, mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla

öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Tämä polttoaine on matalissa lämpötiloissa juoksevampaa ja vähentää vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää erityistä talvipolttoainetta kylmänä vuodenaikana.

TÄRKEÄÄ

Dieselöljyn kaltaisia polttoaineita, joita ei saa käyttää: erikoislisäaineet, Marine Diesel-polttoaine, polttoöljy, RME

1

(kasviperäinen öljy-metyyliesteri) ja kasviöljy. Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja lisäävät kulumista sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.

Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa, että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille.

Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.

TÄRKEÄÄ

Rikkipitoisuus saa olla enintään 50 ppm.

Dieselmoottorit ovat herkkiä epäpuhtauksille, kuten esim. suurelle rikkihiukkasmäärälle.

Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien diesel-

Polttoaineen loppuminen

Dieselmoottorin polttoainejärjestelmän rakenne aiheuttaa sen, että jos polttoaine lop-

1 Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän RME:tä, sitä ei saa lisätä.

puu, moottorin käynnistämiseksi tankkauksen jälkeen voidaan ilman poistaminen järjestelmästä joutua tekemään korjaamolla.

Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on lisätty dieselpolttoainetta:

1.

Asettakaa etäavain virtalukkoon ja kääntäkää se avainasentoon

II

(katso sivu 150).

2.

Odottakaa n. 1 minuutti.

3.

Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa jarru- ja/tai kytkinpoljinta ja kääntäkää etäavain käynnistysasentoon

III

.

Kondenssiveden poistaminen polttoaineensuodattimesta

Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.

Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä

Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty likaantunutta polttoainetta.

144

06 Käynnistys ja ajo

Polttoaineen täyttö

TÄRKEÄÄ

Tietyt erikoislisäaineet poistavat vettä polttoainesuodattimesta.

Dieselin hiukkassuodatin (DPF)

Dieselautoissa voi olla hiukkassuodatin, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin ajon aikana.

Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi.

Tämä edellyttää, että moottori on saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.

Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää normaalisti 10 - 20 minuuttia.

Alhaisella keskinopeudella aikaa saattaa kulua hieman kauemmin. Tänä aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.

Takalasin lämmitin voi aktivoitua automaattisesti moottorin kuormituksen lisäämiseksi regeneroinnin aikana ilman, että merkkivalo palaa.

Regenerointi kylmällä säällä

Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei dieselin hiukkassuodattimen regenerointia tapahdu eikä suodatin tyhjene.

Kun suodatin on n. 80 % täynnä hiukkasia, syttyy keltainen infosymboli kojelaudassa ja ilmoitus

NOKISUOD. TÄYNNÄ KS. KÄSIKIRJAA

esitetään kojelaudan näytössä.

Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten edelleen n. 20 minuuttia.

HUOM

Moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti regeneroinnin aikana.

Regeneroinnin päätyttyä häviää ilmoitus automaattisesti.

TÄRKEÄÄ

Jos suodatin täyttyy kokonaan, se voi tulla käyttökelvottomaksi. Tällöin moottorin käynnistäminen tulee vaikeaksi ja on olemassa vaara, että suodatin pitää vaihtaa.

Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin normaalin toimintalämpötilansa.

06

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

145

06

06 Käynnistys ja ajo

Alkolukko*

Yleistä alkolukosta

Alkolukon

1

tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa, ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen autolla ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.

VAROITUS

Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.

Toiminnot

1.

Suutin puhalluskoetta varten.

2.

Katkaisin.

3.

Lähetinpainike.

4.

Akun tilaa osoittava valo.

5.

Puhalluskokeen tuloksen valo.

6.

Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.

Käsittely

Akku

Alkolukon merkkivalo (4) näyttää akun tilan:

Merkkivalo (4) Akun tila

Vilkkuva vihreä

Vihreä

Lataus käynnissä

Täyteen ladattu

Keltainen

Punainen

Puoliksi ladattu

Tyhjä - asettakaa laturi pitimeen tai kytkekää virransyöttöjohdin käsinekotelosta.

HUOM

Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Tällöin sisäinen akku pysyy täyteen ladattuna ja alkolukko aktivoituu automaattisesti, kun auto avataan.

1 Kutsutaan myös nimellä Alcoguard.

146

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

Säilytys

Käsiyksikön säilytys- ja latausasema.

Alkolukon käsiyksikkö irrotetaan painamalla sitä kevyesti sisään pitimessään ja vapauttamalla - se joustaa tällöin ulos ja voidaan sitten poistaa pitimestä.

Asettakaa käsiyksikkö takaisin pitimeen työntämällä sitä sisään, kunnes se "napsahtaa" kiinni.

Säilyttäkää käsiyksikköä pitimessä - tällöin se on parhaiten suojattu ja sen akut pysyvät täyteen ladattuina.

Ennen moottorin käynnistystä

Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.

Alkolukko*

1.

Kun merkkivalo (6) palaa vihreänä, alkolukko on valmis käytettäväksi.

2.

Ottakaa alkolukko pitimestään. Jos alkolukko on auton ulkopuolella avattaessa lukitus, pitää se ensin aktivoida katkaisimella (2).

3.

Kääntäkää suutin (1) ylös, vetäkää syvään henkeä ja puhaltakaa tasaisesti, kunnes kuuluu "klik"-ääni n. 5 sekunnin kuluttua.

Tulokseksi saadaan yksi vaihtoehdoista seuraavassa taulukossa

Tulos suoritetun puhalluskokeen jälkeen

.

4.

Jos mitään ilmoitusta ei näytetä, siirto autoon on voinut epäonnistua - painakaa tällöin painiketta (3) tuloksen lähettämiseksi autoon manuaalisesti.

5.

Kääntäkää suutin alas ja asettakaa alkolukko pitimeensä.

6.

Käynnistäkää moottori hyväksytyn puhalluskokeen jälkeen 5 minuutin kuluessa muussa tapauksessa se pitää tehdä uudelleen.

Tulos suoritetun puhalluskokeen jälkeen

Merkkivalo

(5) + Näyttöteksti

Sisältö

Vihreä valo +

ALCOGUARD

HYVÄKSYTTY

TESTI

Käynnistäkää moottori ei mitattua alkoholipitoisuutta.

Keltainen valo

+

ALCO-

GUARD

HYVÄKSYTTY

TESTI

Moottorin käynnistäminen mahdollista - mitattu alkoholipitoisuus on yli

0,1 promillea, mutta alle voimassa olevan rajaarvon

A

.

Punainen valo

+

TESTI

HYLÄTTY

ODOTA 1

MINUUTTI

Moottorin käynnistäminen ei mahdollista mitattu alkoholipitoisuus on yli voimassa olevan raja-arvon

A

.

A Raja-arvo vaihtelee maittain, selvittäkää mikä on voimassa.

Katsokaa myös osaa Yleistä alkolukosta sivulla146.

HUOM

Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.

06

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

147

06 Käynnistys ja ajo

06

Alkolukko*

Muistettavaa

Ennen puhalluskoetta

Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan mittaustuloksen saamiseksi:

Välttäkää syömistä ja juomista n.

5 minuuttia ennen puhalluskoetta.

Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.

Kuljettajan vaihto

Jotta varmistetaan, että uusi puhalluskoe tehdään vaihdettaessa kuljettajaa - pitäkää katkaisinta (2) ja lähetyspainiketta (3) painettuina samanaikaisesti n. 3 sekuntia. Tällöin auto menee käynnistyksenestotilaan ja ennen moottorin käynnistämistä vaaditaan uusi, hyväksytty puhalluskoe.

Kalibrointi ja huolto

Alkolukko pitää tarkastaa ja kalibroida korjaamolla

2

12 kuukauden välein.

30 päivää ennen välttämätöntä uudelleenkalibrointia näyttö esittää

ALCOGUARD

KALIBROI

. Jos kalibrointia ei tehdä näiden 30 päivän aikana, normaali moottorin käynnistäminen estetään - ainoastaan käynnistäminen ohitustoiminolla on tällöin mahdollista, katso sivu 148 osa Hätätilanne.

Ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lähetyspainiketta (3). Se sammuu muutoin itsestään n. 2 minuutin kuluttua, mutta syttyy sitten uudelleen moottorin jokaisen käynnistyksen yhteydessä - ainoastaan uudelleenkalibrointi korjaamolla

2

voi sammuttaa ilmoituksen pysyvästi.

Kylmä tai lämmin sää

Mitä kylmempi sää, sitä kauemmin kestää, ennen kuin alkolukko on valmis käytettäväksi:

Lämpötila (ºC) Pisin lämpenemisaika (sekuntia)

+10 - +85

-5 - +10

10

60

-40 - -5 180

Lämpötilan ollessa alle -20 ºC tai yli +60 ºC alkolukko tarvitsee ylimääräisen virransyötön.

Näyttö esittää

ALCOGUARD ASETA

VIRTAJOHTO

. Kytkekää tällöin virransyöttöjohdin käsinekotelosta alkolukkoon ja odottakaa, kunnes merkkivalo (6) palaa vihreänä.

Erittäin kylmällä säällä voidaan lämpenemisaikaa lyhentää ottamalla alkolukko sisälle.

Hätätilanne

Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä, jotta autolla voidaan ajaa.

HUOM

Kaikki aktivointi ohikytkennällä (Bypass) kirjataan ja tallennetaan muistiin, katso sivu 10 osassa Datan tallennus.

Aktivoidun ohitustoiminnon (Bypass) jälkeen näyttö esittää

ALCOGUARD OHITUS

AKTIVOITU

koko ajan ajon aikana ja se voidaan asettaa uudelleen vain korjaamolla

2

.

Ohitustoimintoa (Bypass) voidaan testata ilman, että vikailmoitus kirjautuu - tehkää tällöin kaikki vaiheet käynnistämättä autoa. Vikailmoitus häviää, kun auto lukitaan.

Alkolukkoa asennettaessa valitaan, onko ohikytkentä ohitus- (Bypass) vai hätätoiminto.

Tätä asetusta voidaan myöhemmin muuttaa korjaamolla

2

.

Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi

Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään vasemman vivun

READ

-painiketta ja varoitusvilk-

2 Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

148

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

kujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - näyttö esittää ensin

OHITUS AKTIVOITU ODOTA 1

MINUUTTI

ja sitten

ALCOGUARD

OHITUS AKTIVOITU

- sen jälkeen moottori voidaan käynnistää.

Tämä toiminto voidaan aktivoida useita kertoja.

Ajon aikana esitettävä vikailmoitus voidaan sammuttaa vain korjaamolla

2

.

Hätätoiminnon aktivointi

Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään vasemman vivun

READ

-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - näyttö esittää ensin

ALCOGUARD OHITUS AKTIVOITU

ja moottori voidaan käynnistää.

Tätä toimintoa voidaan käyttää kerran, sen jälkeen pitää uudelleenasettaminen tehdä korjaamolla

2

.

Symbolit ja näyttöilmoitukset

Jo selostettujen ilmoitusten lisäksi mittariston näyttö voi esittää myös seuraavaa:

Näyttöteksti

ALCO-

GUARD

KÄYNNIS-

TYS MAHD.

Sisältö/Toimenpide

Moottori on ollut sammutettuna lyhyemmän aikaa kuin 30 minuuttia - moottorin käynnistäminen on mahdollista ilman uutta koetta.

Ottakaa yhteys korjaamoon

2

.

ALCO-

GUARD

VAATII

HUOLLON

ALCO-

GUARD EI

SIGNAALIA

ALCO-

GUARD

TESTI MITÄ-

TÖITY

Lähettäminen epäonnistui

- lähettäkää manuaalisesti painikkeella (3) tai tehkää uusi puhalluskoe.

Testi epäonnistui - tehkää uusi puhalluskoe.

06 Käynnistys ja ajo

Alkolukko*

Näyttöteksti

ALCO-

GUARD

PUHALLA

KAUEMMIN

ALCO-

GUARD

PUHALLA

KEVYESTI

ALCO-

GUARD

PUHALLA

KOVEMMIN

ALCO-

GUARD

ODOTA ESI-

LÄMMITYS

Sisältö/Toimenpide

Puhallus liian lyhyt - puhaltakaa kauemmin.

Puhallus liian voimakas puhaltakaa heikommin.

Puhallus liian heikko puhaltakaa voimakkaammin.

Lämmitys ei valmis - odottakaa tekstiä

ALCO-

GUARD PUHALLA 5

SEK.

.

06

2 Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

149

06 Käynnistys ja ajo

06

Moottorin käynnistäminen

Ennen kuin moottori käynnistetään

Vetäkää seisontajarru päälle.

Huomatkaa, että jos autossa on alkolukko, pitää ensin suorittaa puhalluskoe, ennen kuin moottori voidaan käynnistää, katso sivu 146.

Automaattivaihteisto

Asettakaa vaihteenvalitsin asentoon

P

tai

N

.

Käsivalintainen vaihteisto

Asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna. Tämä on erittäin tärkeää, kun on kova pakkanen.

VAROITUS

Älkää koskaan poistako kauko-ohjainta virtalukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa.

Ohjauslukko voi aktivoitua, mikä tekee auton ohjaamisen mahdottomaksi.

Kauko-ohjaimen pitää olla avainasennossa

II

hinattaessa.

HUOM

Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäyntikierrosluku voi olla huomattavasti normaalia korkeampi tietyissä moottorityypeissä. Tämä siksi, että pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman nopeasti normaaliin toimintalämpötilaansa, mikä minimoi pakokaasupäästöt ja säästää ympäristöä.

Moottorin käynnistäminen

TÄRKEÄÄ

Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen uuden yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee, jos käynnistysakku saa toipua.

Bensiini

Kääntäkää kauko-ohjain avainasentoon

III

.

Jos moottori ei käynnisty 5 - 10 sekunnin kuluessa, vapauttakaa avain ja yrittäkää käynnistystä uudelleen.

Diesel

1.

Kääntäkää kauko-ohjain avainasentoon

II

.

> Merkkivalo mittaristossa osoittaa, että moottorin hehkutus on toiminnassa, katso sivu 49.

2.

Kääntäkää avain asentoon

III

, kun merkkivalo sammuu.

Automaattinen käynnistys *

Automaattisella käynnistystoiminnolla ei etäavainta (tai käynnistysnuppia avaimettomalla toiminnolla varustetuissa autoissa - katso sivu 128) tarvitse pitää avainasennossa

III

, kunnes moottori on käynnistynyt.

Kääntäkää avain asentoon

III

ja vapauttakaa se - käynnistysmoottori käy sitten automaattisesti, kunnes moottori on käynnistynyt.

HUOM

Käynnistettäessä dieselmoottori erittäin kylmässä odottamatta moottorin hehkutusta, voi automaattinen käynnistys viivästyä muutamia sekunteja.

Avaimen asennot

0 – Lukitusasento

Ohjauslukko aktivoituu, kun etäavain poistetaan virtalukosta.

150

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

Moottorin käynnistäminen

I – Radioasento

Ohjauslukon aktivointi poistettu. Tiettyjä toimintoja voidaan käyttää. Moottorin sähköjärjestelmä ei ole kytkettynä.

II – Ajoasento

Kauko-ohjaimen asento ajon aikana. Koko sähköjärjestelmä on kytkettynä.

III – Käynnistysasento

Käynnistysmoottori aktivoidaan. Etäavain vapautetaan, kun moottori on käynnistetty, ja se joustaa tällöin takaisin ajoasentoon.

Voi kuulua tikittävä ääni, jos avain asettuu väliasentoon - kääntäkää tällöin avain asentoon

II

ja takaisin päästäksenne eroon äänestä.

Kun ohjauslukko on aktivoitu

Jos etupyörien asento aiheuttaa jännitystä ohjauslukkoon, infonäyttö voi esittää varoitusilmoituksen eikä autoa voi käynnistää. Menetelkää silloin näin:

1.

Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta ja kääntäkää ohjauspyörää siten, että jännite häviää.

2.

Pitäkää ohjauspyörä samassa asennossa, kun avain asetetaan takaisin ja tehdään uusi käynnistysyritys.

VAROITUS

Älkää

koskaan

poistako kauko-ohjainta virtalukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa.

Ohjauslukko aktivoituu eikä autoa voi ohjata.

VAROITUS

Ottakaa aina kauko-ohjain pois virtalukosta, kun autosta poistutaan, erityisesti, jos autossa on lapsia.

Kauko-ohjaimet ja elektroninen käynnistyksenesto

Kauko-ohjainta ei saa ripustaa yhteen muiden avainten tai metalliesineiden kanssa samaan avainnippuun. Elektroninen käynnistyksenesto voi tällöin aktivoitua vahingossa.

06

151

06 Käynnistys ja ajo

06

Moottorin käynnistäminen – Flexifuel

Yleistä käynnistämisestä Flexifuelpolttoaineella

Moottori käynnistetään samalla tavalla kuin bensiinikäyttöinen automkatso sivu 150.

HUOM

Käynnistyksenesto aktivoituu toistuvien käynnistysyritysten yhteydessä. Ennen kuin uusi käynnistysyritys voidaan tehdä, pitää virta-avain/ käynnistysnuppi kääntää takaisin asentoon

I

tai

0

.

Jos moottori ei edelleenkään käynnisty

Odottakaa minuutti, painakaa kaasupoljin täysin alas ja toistakaa edellinen kohta.

TÄRKEÄÄ

Jos moottori ei käynnisty toistuvista käynnistysyrityksistä huolimatta, ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Moottorinlämmitin*

Käynnistysvaikeuksien yhteydessä

Jos moottori ei käynnisty ensimmäisellä yrityksellä, menetelkää seuraavasti:

1.

Painakaa kaasupoljinta alas 1/3 - 1/2.

2.

Kääntäkää etäavain/käynnistysnuppi avainasentoon

III

.

3.

Kun moottori on käynnistynyt, päästäkää kaasupoljin nousemaan moottorin kierrosluvun kohoamisen myötä.

Jos moottori ei käynnisty 10 sekunnin kuluessa, toinen käynnistysyritys

Kääntäkää etäavain/käynnistysnuppi avainasentoon

III

, kunnes moottori käynnistyy, ei kuitenkaan pidemmäksi aikaa kuin 60 sekuntia.

Moottorinlämmittimen sähköliitäntä.

Kun lämpötilan odotetaan olevan matalampi kuin -10 °C ja auto on tankattu bioetanolilla

E85, tulee käyttää moottorinlämmitintä n. 2 tuntia moottorin nopean käynnistyksen helpottamiseksi.

Mitä matalampi lämpötila, sitä pitempi aika moottorilämmitintä tarvitaan. Lämpötilassa

-20 °C tulee lämmitintä käyttää n. 3 tuntia.

E85-bioetanolille tarkoitetuissa autoissa on sähköinen moottorinlämmitin*. Esilämmitetyn moottorin käynnistys ja ajaminen merkitsevät huomattavasti pienempiä päästöjä ja vähentynyttä polttoaineenkulutusta. Pyrkikää tämän vuoksi käyttämään moottorinlämmitintä koko talvikauden ajan.

VAROITUS

Moottorin lämmitin toimii verkkojännitteellä.

Sähköisen moottorinlämmittimen ja sen sähköliitäntöjen vianetsinnän ja korjauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua

Volvon teknistä palvelua suositellaan.

152

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

Moottorin käynnistäminen – Flexifuel

HUOM

Muistettava, jos halutaan ottaa varapolttoainetta mukaan:

Jos moottori pysähtyy polttoainesäiliön tyhjenemisen vuosi, varakanisterista otettu bioetanoli E85 voi erittäin kylmässä aiheuttaa sen, että moottori tulee vaikeaksi käynnistää. Tämä vältetään pitämällä varakanisteri täytettynä 95oktaanisella bensiinillä.

Lisätietoja Flexifuel-bioetanolipolttoaineesta

E85, katso sivu 143.

Polttoainesopeutus

Jos polttoainesäiliöön tankataan bensiiniä, kun autolla on ajettu bioetanolilla E85 (tai toisinpäin), moottori voi käydä hetken hieman epätasaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää antaa moottorin sopeutua uuteen polttoaineseokseen.

Sopeutus tapahtuu automaattisesti, kun autolla ajetaan lyhyt jakso tasaisella nopeudella.

TÄRKEÄÄ

Säiliössä olevan polttoaineseoksen muuttamisen jälkeen pitää tehdä sopeutus ajamalla tasaisella nopeudella n. 15 minuuttia.

Jos käynnistysakku on ollut tyhjä tai kytkettynä irti, tarvitaan sopeutukselle hieman pidempi ajojakso, koska elektroniikan muisti on tyhjentynyt.

06

153

06 Käynnistys ja ajo

06

Keyless drive*

Yleistä

Avaimettomalla käyttöjärjestelmällä voidaan auton lukitus avata, autolla ajaa ja lukita se ilman avainta, katso sivu 128.

Käynnistysnuppia virtalukossa käytetään samalla tavalla kuin kauko-ohjainta. Edellytyksenä auton käynnistymiselle on, että auton kauko-ohjain on matkustamossa tai kuormatilassa.

Moottorin käynnistäminen

Painakaa kytkinpoljinta (käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto) tai jarrupoljinta (automaattivaihteistolla varustettu auto).

Bensiinimoottori

Painakaa sisään ja kääntäkää käynnistysnuppi avainasentoon

III

.

Dieselmoottori

1.

Kääntäkää ensin käynnistysnuppi avainasentoon

II

ja odottakaa, kunnes hehkutuksen merkkivalo mittaristossa on sammunut, katso sivu 49.

2.

Kääntäkää sen jälkeen käynnistysnuppi asentoon

III.

Käynnistys kauko-ohjaimella

Jos kauko-ohjaimen paristo on tyhjä, ei avaimeton käyttö -toiminto toimi. Käynnistäkää auto tällöin käyttämällä kauko-ohjainta käynnistysnuppina.

1.

Painakaa salpa sisään käynnistyssäätimeen.

2.

Vetäkää käynnistysnuppi pois virtalukosta.

3.

Työntäkää kauko-ohjain virtalukkoon ja käynnistäkää samalla tavalla kuin käynnistysnupilla.

154

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Vaihdeasennot

Vaihdekaavio, 5-vaihteinen vaihteisto.

06 Käynnistys ja ajo

Käsivalintainen vaihteisto

Vaihdekaavio, 6-vaihteinen vaihteisto.

6-vaihteisesta vaihteistosta on kaksi eri versiota - peruutusvaihteen sijainti erottaa ne. Katsokaa vaihdevipuun merkittyä ko. vaihdekaaviota.

Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen vaihtamisen yhteydessä.

Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.

VAROITUS

Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty vaihde ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

Vaihtamisosoitin – GSI*

GSI – Gear Shift Indicator – ilmoittaa kuljettajalle, koska on edullisinta vaihtaa. Ilmoitus annetaan nuolella ylös- ja alasvaihtamista varten yhdistelmämittarin alemmassa infonäytössä, katso sivu 47.

Peruutusvaihteen salpa

Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.

Lähtekää vapaa-asennosta

N

ja kytkekää peruutusvaihde

R

, kun auto seisoo paikallaan.

HUOM

6-vaihteisen vaihteiston ylemmän vaihdekaavioversion yhteydessä (ks. edellistä kuvaa) - painakaa vaihdevipu

ensin alas N

asentoon peruutusvaihteen kytkemiseksi.

06

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

155

06 Käynnistys ja ajo

06

Automaattivaihteisto

Geartronicin automaattiset vaihdeasennot

D

: Automaattiset vaihdeasennot.

M

(

+

/

): Manuaaliset vaihdeasennot.

Infonäyttö esittää vaihteenvalitsimen asennon seuraavilla merkeillä:

P

,

R

,

N

,

D

,

1

,

2

,

3

,

4

,

5

tai

6

, katso sivu 47.

P – Pysäköintiasento

Asento

P

valitaan, kun moottori halutaan käynnistää tai kun auto on pysäköity.

TÄRKEÄÄ

Auton on oltava paikallaan

P

-asentoa kytkettäessä.

HUOM

Jarrupoljinta pitää painaa, jotta vaihdevipu voidaan siirtää pois

P

-asennosta.

Asennossa

P

on vaihteisto mekaanisesti salvattu. Vetäkää seisontajarru aina päälle, kun pysäköitte.

VAROITUS

Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun auto on kaltevalla pinnalla - automaattivaihteiston

P

-asento ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

R – Peruutusasento

Auton on oltava paikallaan

R

-asentoa kytkettäessä.

N – Vapaa-asento

Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Vetäkää seisontajarru päälle, kun auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsin asennossa

N

.

HUOM

Jarrupoljinta pitää painaa, jotta vaihdevipu voidaan siirtää pois

N

-asennosta, jos auto on seissyt kauemmin kuin 3 sekuntia.

D – Ajoasento

D

on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja alaspäin tapahtuu automaattisesti riippuen kaasun painalluksesta ja nopeudesta. Auton pitää seistä paikallaan, kun asento

D

valitaan asennosta

R

.

Geartronicin manuaaliset vaihdeasennot (+/-)

Geartronics-automaattivaihteistolla kuljettaja voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.

Käsivalintaiset vaihdeasennot saadaan siirtämällä vipua sivulle asennosta

D

ääriasentoon kohtaan

+

/

. Infonäyttö vaihtaa merkistä

D

johonkin numeroista

1

-

6

, mikä vastaa juuri silloin kytkettynä olevaa vaihdetta, katso sivu 47.

Painakaa vipua eteenpäin suuntaan

+

(plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja vapauttakaa se, vipu palaa lepoasentoonsa välille

+

ja

.

tai

Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan

(miinus) vaihtaaksenne yhden portaan alaspäin, ja vapauttakaa se.

Manuaalinen vaihdeasento (

+

/

) voidaan valita milloin tahansa ajon aikana.

Nykäysten ja moottorin pysähtymisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljet-

156

06 Käynnistys ja ajo

taja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin valitulle vaihteelle on kohtuullista.

Automaattisen ajotilaan palaamiseksi:

Siirtäkää vipu sivulle ääriasentoon kohdassa

D

.

Kickdown

Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns.

kickdown.

Jos kaasupoljin päästetään kickdown -asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.

Kickdown -toimintoa käytetään, kun tarvitaan mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.

Varmuustoiminto

Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja, joka estää kickdown-toiminnon.

Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown -toimintoa, joka johtaa niin korkeaan kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja kuitenkin yrittää vaihtaa pienemmälle moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde pysyy kytkettynä.

Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin yhden tai useamman portaan kerrallaan riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa suuremmalle vaihteelle, kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa, moottorivaurioiden estämiseksi.

Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa

Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai taaksepäin asentojen

N

ja

D

välillä. Muissa asennoissa on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimen vivussa olevalla salpanupilla.

Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua siirtää eteen- tai taaksepäin välillä

P

,

R

,

N

ja

D

.

Automaattivaihteisto

Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa

Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa on erityisiä turvajärjestelmiä:

Avainsalpa – Keylock

Vaihteenvalitsimen pitää olla

P

-asennossa, jotta kauko-ohjaimen voi poistaa lukosta. Kaikissa muissa asennoissa avaimen poisto on estetty.

Pysäköintiasento (P-asento)

Auto paikallaan ja moottori käynnissä:

Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.

Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock

Pysäköintiasento (P-asento)

Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta

P

muihin vaihdeasentoihin, pitää etäavaimen olla asennossa

II

ja jarrupolkimen painettuna.

Vaihtamissalpa – Vapaa (N-asento)

Jos vaihteenvalitsin on

N

-asennossa ja auto on seissyt paikallaan vähintään kolme sekuntia

(riippumatta siitä, käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu

N

-asentoon.

Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää

N

-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen asennossa

II

.

06

``

157

06 Käynnistys ja ajo

06

Automaattivaihteisto

Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois

Tietyissä tapauksissa pitää autoa voida siirtää, vaikka sitä ei voi ajaa, esim. akun tyhjennyttyä.

Menetelkää näin auton siirtämiseksi:

1.

Tekstin

P-R-N-D

alla vaihteenvalitsimen paneelissa on pieni luukku. Avatkaa se takareunasta.

2.

Työntäkää kauko-ohjaimen avainliuska alas pohjaan asti.

3.

Pitäkää avainliuskaa painettuna alas ja siirtäkää samanaikaisesti vaihdevipu pois

P

asennosta.

Kylmäkäynnistys

Lähdettäessä liikkeelle matalissa lämpötiloissa voivat vaihtamiset joskus tuntua kovilta. Tämä johtuu vaihteistoöljyn jäykkyydestä matalissa lämpötiloissa. Moottorin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi vaihteisto vaihtaa sitten suuremmalle tavallista myöhempään, jos moottori on käynnistetty matalissa lämpötiloissa.

HUOM

Riippuen moottorin lämpötilasta käynnistyshetkellä joidenkin moottorimallien joutokäyntinopeus on kylmäkäynnistyksen jälkeen normaalia suurempi.

Automaattivaihteisto Powershift*

D

: Automaattiset vaihdeasennot.

M

(

+

/

): Manuaaliset vaihdeasennot.

Powershift on kuusiportainen automaattivaihteisto, jossa erona tavanomaiseen automaattivaihteistoon on kaksi mekaanista kytkinlevyä.

Tavanomaisessa automaattivaihteistossa on sen sijaan hydraulinen momentinmuunnin, joka siirtää voiman moottorista vaihteistoon.

Powershift-vaihteisto toimii samalla tavalla ja siinä on samanlaiset säätimet ja toiminnot kuin

Geartronic-automaattivaihteistossa, nämä on selostettu edellisessä osassa.

Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu vaihteistolla Powershift vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä tarrassa nro (5)

158

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

konepellin alla - katso sivu 288. Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on

Powershift-vaihteisto - muussa tapauksessa se on Geartronic-automaattivaihteisto.

Muistettavaa

Vaihteiston kaksoiskytkimessä on ylikuormitussuoja, joka aktivoituu, jos se tulee liian lämpimäksi, esim. jos autoa pidetään liian kauan paikallaan kaasupolkimella ylämäessä.

Liian lämpimäksi tullut vaihteisto havaitaan siitä, että auton koetaan ravistavan ja tärisevän, varoitussymboli syttyy ja infonäyttö esittää ilmoituksen. Myös ajettaessa hitaasti jonossa (10 km/h tai hitaammin) ylämäessä tai perävaunun ollessa kytkettynä vaihteisto voi lämmetä liikaa. Vaihteisto jäähtyy seistäessä paikallaan, käyttöjarru painettuna ja moottori joutokäynnillä.

Ylikuumeneminen ajettaessa hitaasti jonossa voidaan välttää ajamalla jaksoittain: Seiskää paikallanne ja odottakaa jalka jarrupolkimella, kunnes edellä olevaan liikenteeseen on syntynyt sopiva väli, ajakaa väli ja odottakaa jälleen hetki jalka jarrulla.

TÄRKEÄÄ

Pitäkää auto paikallaan ylämäessä käyttöjarrun avulla – älkää pitäkö sitä paikallaan kaasupolkimella. Vaihteisto voi tällöin ylikuumentua.

Automaattivaihteisto

Tärkeitä, Powershift-vaihteistoa ja hinausta koskevia tietoja - katso sivu 176.

Teksti-ilmoitus ja toimenpide

Tietyissä tilanteissa näyttö voi esittää ilmoituksen samalla, kun symboli syttyy.

Taulukossa esitetään kolme kasvaneen vakavuusasteen vaihetta, jos vaihteisto kuumenee liikaa. Näyttötekstin ohella kiinnitetään kuljettajan huomio myös siten, että auton elektroniikka tilapäisesti muuttaa ajo-ominaisuuksia.

Noudattakaa infonäytön ohjetta esiintyvissä tapauksissa.

06

159

06 Käynnistys ja ajo

Automaattivaihteisto

06

Symboli Näyttö

VAIHT. YLI-

KUUM. JAR-

RUTA

VAIHT. YLI-

KUUM. PYSÄ-

KÖI VAROEN

Ajo-ominaisuudet

Vaikeaa pitää tasainen nopeus moottorin vakiokierrosluvulla.

Auton voimakkaasti hakkaava eteneminen.

Toimenpide

Vaihteisto ylikuumentunut. Pitäkää auto paikallaan käyttöjarrulla

A

.

Vaihteisto ylikuumentunut. Pysäköikää auto heti turvallisella tavalla.

VAIHT. JÄÄH-

DYTYS ANNA

MOOT. KÄYDÄ

Autolla ei saa ajaa ylikuumentuneen vaihteiston takia.

Vaihteisto ylikuumentunut. Nopeimman jäähdytyksen saamiseksi: Antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevivun ollessa

N

- tai

P

-asennossa, kunnes ilmoitus sammuu.

A

Mahdollisimman nopea jäähdytys: antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevivun ollessa

N

- tai

P

-asennossa, kunnes ilmoitus sammuu.

HUOM

Taulukon esimerkki ei ole osoitus auton viallisuudesta, vaan se osoittaa, että on aktivoitu varmuustoiminto tarkoituksena estää auton jonkin komponentin vaurio.

VAROITUS

Jos varoitussymboli yhdistettynä tekstiin

VAIHT. YLIKUUM. PYSÄKÖI VAROEN

jätetään ottamatta huomioon, voi lämpötila vaihteistossa nousta niin korkeaksi, että voimansiirto moottorin ja vaihteiston välillä katkeaa tilapäisesti estääkseen kytkimen vaurioitumisen - auto menettää tällöin vetovoimansa ja jää paikalleen, kunnes vaihteiston lämpötila on laskenut hyväksyttävälle tasolle.

160

Lisää mahdollisia näyttöilmoituksia ratkaisuehdotuksineen koskien automaattivaihteistoa, katso sivu 52.

Näyttöteksti sammuu automaattisesti toimenpiteen tekemisen jälkeen tai vilkkuvivussa olevan

READ

-painikkeen painamisen jälkeen.

06 Käynnistys ja ajo

Automaattivaihteisto

06

161

06 Käynnistys ja ajo

06

DRIVe käynnistys-pysäytys*

Yleistä

Hiljaisempi ja puhtaampi

Käynnistys/pysäytys

Huoli ympäristöstä on yksi Volvo Personvagnar

-yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa kaikkea toimintaamme. Tämä tavoitteenasettelu on saanut aikaan autosarjan DRIVe, jonka konsepti on useiden erillisten, energiaa säästävien toimintojen yhteisvaikutus, yhteisenä tehtävänä on vähentää polttoaineenkulutusta, mikä puolestaan myötävaikuttaa pakokaasupäästöjen vähenemiseen.

Sen lisäksi, että auto on varustettu käyttövarmalla ja vähän polttoainetta kuluttavalla dieselmoottorilla, siinä on myös Käynnistys- ja pysäytystoiminto, joka alkaa toimia esim. seistäessä autojonossa tai odotettaessa liikennevaloissa - ks. perusteellista selostusta seuraavalla sivulla.

Moottorin automaattinen käynnistyssekvenssi toimii niin joustavasti, että tuskin huomaa moottorin tosiasiassa olevan sammutettu.

Moottorin koetaan olleen käynnissä koko ajan, mutta erittäin hiljaisesti ja matalalla joutokäynnillä.

Start/Stop-toiminnolla annetaan kuljettajalle mahdollisuus aktiivisemmin ympäristötietoiseen ajotapaan, kun hän voi kytkeä vaihteen vapaalle ja antaa moottorin pysähtyä automaattisesti tämän ollessa tarkoituksenmukaista.

Älykäs lataus

Auton liike-energia otetaan talteen moottorijarrutuksen yhteydessä muuntamalla se virraksi ja varastoimalla auton käynnistysakkuun.

Sovitettu ohjaustehostin

Toinen DRIVe-toiminto on, että ohjaustehostimen energianotto sovitetaan tarpeen mukaiseksi. Optimoinnilla ja energiansäästötoiminnon käyttöönotolla voidaan energianotto minimoida tilanteissa, joissa tehostusapu (apu ohjauspyörän kääntämisessä) ei ole välttämätöntä.

Aerodynamiikka

DRIVe-konseptiin kuuluu myös madallettu alusta, ilmanvastukseltaan pienet etu- ja takaspoileri sekä erityisesti käyttöön otetut vanteet

1

.

1 Tarjonta vaihtelee markkina-alueittain.

162

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

Toiminta ja käsittely

Päälle-/poispainike ja näyttöteksti

AUTOM.

KÄYN.-PYS ON

.

Start/Stop-järjestelmä aktivoituu automaattisesti, kun moottori käynnistetään avaimella.

Kuljettajaa muistutetaan toiminnosta Päälle-/ poispainikkeen vihreän valon palamisella.

HUOM

Avainkäynnistyksen ja jokaisen automaattipysäytyksen jälkeen pitää auton nopeuden ensin ylittää 5 km/h ennen kuin automaattinen Start/Stop-toiminto aktivoituu uudelleen - sen jälkeen pitää myös tiettyjen ehtojen täyttyä, katsokaa ne kohdasta "Moottori ei pysähdy automaattisesti".

Kaikki auton varsinaiset järjestelmät, kuten valaistus, radio jne., toimivat normaalisti myös moottorin ollessa automaattisesti pysäytettynä, paitsi että tietyn varustuksen toimintaa voidaan tilapäisesti rajoittaa, esim. ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston erittäin suuri voimakkuutta.

Moottorin pysäyttäminen automaattisesti

Jotta moottori sammuu automaattisesti, auton pitää seistä paikallaan - Start/Stop-toiminto hyväksyy kuitenkin hitaan rullauksen, joka vastaa normaalia kävelyvauhtia.

Asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin - moottori sammuu automaattisesti.

Näyttöteksti

MOOTTORI

AUTOM. KÄYNNIST.

sekä paikkeen palava vihreä valo muistuttavat - ja osoittavat siitä, että moottori on pysäytetty automaattisesti.

Moottorin käynnistäminen automaattisesti

Vaihdevipu vapaa-asennossa:

Painakaa kytkinpoljin alas - moottori käynnistyy automaattisesti.

tai

DRIVe käynnistys-pysäytys*

Painakaa kaasupoljinta - moottori käynnistyy automaattisesti.

Alamäessä on myös mahdollista käynnistää moottori automaattisesti seuraavalla tavalla:

Vapauttakaa käyttöjarru ja antakaa auton lähteä liikkeelle - moottori käynnistyy automaattisesti, kun nopeus ylittää normaalin kävelyvauhdin.

Moottorin käynnistyksen jälkeen:

Kytkekää sopiva vaihde ja jatkakaa matkaa.

Vaihtamisilmaisin

Olennainen yksityiskohta ympäristösovitetun ajon yhteydessä on ajaa oikealla vaihteella ja vaihtaa ajallaan.

Apuvälineenä kuljettajalla on ilmaisin, joka kertoo hänelle, milloin on edullisinta kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde - GSI (Gear Shift

Indicator).

Osoitus annetaan nuolella ylös- tai alaspäin mittariston alemmassa näytössä.

06

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

163

06 Käynnistys ja ajo

06

DRIVe käynnistys-pysäytys*

Start/Stop-toiminnon aktivoinnin poisto

Infonäyttö esittää tässä, että Start/Stop-toiminto on suljettu.

Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa kytkeä tilapäisesti automaattinen Start/Stop-toiminto pois käytöstä - se tehdään painamalla tätä painiketta, jolloin painikkeessa oleva valo sammuu.

Suljettu Start/Stop-toiminto osoitetaan siten, että infonäyttö esittää ilmoitusta noin 5 sekunnin ajan.

Start/Stop-toiminto on suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen painikkeella tai kunnes moottori käynnistetään uudelleen avaimella.

Rajoitukset

Moottori ei pysähdy automaattisesti

Vaikka Start/Stop-toiminto on aktivoitu, moottori ei pysähdy automaattisesti, jos:

• kuljettaja on avannut turvavyön lukon.

• auto ei ole täysin pysähtynyt.

• autoa on peruutettu ja peruutusvaihde kytketään pois.

• moottori ei ole normaalissa käyntilämpötilassa.

• ulkolämpötila on jäätymispisteen alapuolella tai yli n. 30 °C.

• olosuhteet matkustamossa poikkeavat esivalituista arvoista - huomataan siitä, että tuuletuspuhaltimen käyntinopeus on korkea.

• käynnistysakun kapasiteetti on alimman sallitun tason alapuolella.

• käynnistysakun lämpötila on alle jäätymispisteen tai yli n. 55 °C.

Moottori pysähtyy automaattisesti kuljettajan vaikuttamatta asiaan

Automaattisesti sammutettu moottori voi tietyissä tapauksissa käynnistyä uudelleen ilman, että kuljettaja on päättänyt jatkaa matkaa.

Moottori käynnistyy uudelleen seuraavissa tapauksissa, vaikka kuljettaja ei ole painanut kytkinpoljinta vaihteen kytkemiseksi:

Kuljettajan vyölukko avataan.

Huurua muodostuu ikkunoille.

Ulkolämpötila on alle jäätymispisteen tai ylittää n. 30 °C.

Virrankulutus on tilapäisesti suuri tai käynnistysakun kapasiteetti laskee alimman sallitun tason alapuolelle.

Auto alkaa rullata - normaalia kävelyvauhtia nopeammin.

Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.

VAROITUS

Älkää avatko konepeltiä, kun moottori on sammunut automaattisesti - moottori voi

äkillisesti käynnistyä automaattisesti. Automaattisen käynnistyksen välttämiseksi, kun konepelti on avattu:

Kytkekää vaihde ja seisontajarru.

Moottori ei käynnisty automaattisesti

Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:

Kuljettajan vyölukko on avattu - näyttöteksti kehottaa kuljettajaa käynnistämään moottorin normaalisti.

Vaihde on kytkettynä ilman vapaakytkentää - näyttöteksti kehottaa kuljettajaa asettamaan vaihdevivun vapaa-asentoon, jotta automaattinen käynnistys voi tapahtua.

164

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

DRIVe käynnistys-pysäytys*

Tahaton moottorin sammutus

Menetelkää näin tapauksessa, jossa liikkeellelähtö epäonnistuu ja moottori sammuu:

1.

Painakaa kytkinpoljin uudelleen alas moottori käynnistyy automaattisesti, kun vaihdevipu on asetettu vapaa-asentoon.

Infonäyttö on sitä ennen esittänyt tekstin

ASETA VAIHDE VAP, KÄYNNIST.

.

Teksti-ilmoitus

Tämän merkkivalon kanssa

Start/Stop-toiminto voi tietyissä tilanteissa esittää teksti-ilmoituksia infonäytössä. Joidenkin niiden suhteen tulee suositeltu toimenpide tehdä. Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.

Ilmoitus

AUTOM.

KÄYN.-

PYS ON

AUTOM.

KÄYN.-

PYS OFF

Palaa n. 5 sekuntia sen jälkeen, kun Start/Stop on aktivoitu.

Palaa n. 5 sekuntia sen jälkeen, kun Start/Stop on suljettu.

Ilmoitus

KÄÄNNÄ

AVAINTA

KÄYNNIS-

TÄÄKSESI

ASETA

VAIHDE

VAP,

KÄYN-

NIST.

Moottori ei käynnisty automaattisesti

A

- tehkää tavallinen avainkäynnistys.

Asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon

B

.

PAINA

KYTKIN-

POLJ

KÄYNNIS-

TÄÄKSESI

Moottori on valmis automaattiseen käynnistykseen odottaa vapaalle kytkemistä.

AUTOM.

KÄYN.-

PYS VAATII

HUOLLON

Start/Stop-toiminto ei toimi.

Tulee ottaa yhteys korjaamoon.

A

B

Kehittyy, jos esim. turvavyö avataan moottorin automaattisen sammutuksen jälkeen.

Kehittyy, jos vaihde kytketään päälle ilman vapaakytkentää moottorin automaattisen pysäyttämisen jälkeen.

Jos ilmoitus ei sammu tehdyn toimenpiteen jälkeen, tulee ottaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan, mikä koskee myös kaiken muunlaisen teknisen avun tarvetta.

06

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

165

06 Käynnistys ja ajo

06

Jarrujärjestelmä

Jarrutehostin

Jos auto rullaa tai sitä hinataan moottorin ollessa sammutettuna, pitää jarrupoljinta painaa n. 5 kertaa voimakkaammin verrattuna tilanteeseen, jossa moottori on käynnissä. Jos jarrupoljinta pidetään painettuna käynnistettäessä moottori, voidaan tuntea polkimen painuvan. Tämä on normaalia, koska jarrutehostin aktivoituu. Kun auto on varustettu EBA-järjestelmällä (Emergency Brake Assistance), tämä koetaan selvemmin.

VAROITUS

Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.

HUOM

Painakaa poljinta vain kerran voimakkaasti jarruttaessanne moottori pysäytettynä, ei useita kertoja.

Jarrupiirit

Symboli palaa, jos jarrupiiri on vaurioitunut.

Jos johonkin jarrupiiriin syntyy vika, auton jarruttaminen on edelleen mahdollista. Jarrupoljin painuu alemmas ja voi tuntua tavallista pehmeämmältä. Normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi tarvitaan suurempi poljinpaine.

Kosteus voi muuttaa jarrutusominaisuuksia

Jarrujen osat kastuvat, jos ajetaan rankassa sateessa, vesilätäkköjen läpi tai kun autoa pestään. Jarrujen kitkapintojen kitkaominaisuudet voivat tällöin muuttua siten, että jarrutusvaikutus viivästyy.

Painakaa silloin tällöin jarrupoljinta kevyesti, jos ajatte pidempiä matkoja sateessa tai lumisohjossa, sekä lähdettyänne liikkeelle hyvin kosteassa tai kylmässä säässä. Jarrujen kitkapinnat lämpenevät ja vesi kuivuu. Tämä toimenpide on hyvä tehdä myös ennen kuin pysäköitte auton pidemmäksi ajaksi näissä sääolosuhteissa.

Huolto

Auton pitämiseksi korkealla tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa, katso sivu 220.

TÄRKEÄÄ

Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.

Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Jos jarruja rasitetaan paljon

Ajettaessa vuoristossa tai muilla teillä, joilla on vastaavia korkeuseroja, auton jarruja kuormitetaan erittäin voimakkaasti silloinkin, kun jarrupoljinta ei paineta erityisen lujaa.

Koska nopeus lisäksi on usein pieni, jarrut eivät jäähdy niin tehokkaasti kuin ajettaessa tasaisella tiellä suurella nopeudella.

Jotta jarruja ei kuormiteta tarpeettoman voimakkaasti, vaihtakaa pienemmälle alamäessä jarrujen käyttämisen asemesta. Käyttäkää alamäessä samaa vaihdetta kun ajaessanne ylöspäin. Näin käytetään moottorijarrutusta tehokkaammin hyväksi ja käyttöjarruja tarvitaan vain lyhyitä hetkiä.

Ottakaa huomioon, että perävaunun vetäminen kuormittaa auton jarruja enemmän.

166

Lukkiutumattomat jarrut - ABS

ABS-järjestelmä (Anti-lock Braking

System) estää pyörien lukkiutumisen jarrutuksen aikana.

Siten säilytetään ohjauskyky ja esim. esteen väistäminen helpottuu.

Moottorin käynnistyksen jälkeen ABS-järjestelmä suorittaa noin 20 km/h nopeudessa lyhyen itsetestin, jonka voi kuulla ja tuntea jarrupolkimen sykintänä.

Jotta ABS-järjestelmästä saataisiin täysi hyöty:

1.

Painakaa jarrupoljinta täydellä voimalla.

Sykkiminen tuntuu.

2.

Ohjatkaa autoa ajosuuntaan. Älkää vapauttako poljinpainetta.

Harjoitelkaa jarrutusta ABS-jarruilla sopivassa paikassa, jossa ei ole liikennettä, ja eri sääolosuhteissa.

Jarruvoiman vahvistus – EBA

Tarvittaessa nopeaa jarrutusta EBA

(Emergency Brake Assist) antaa täyden jarrutustehon välittömästi. Rekisteröimällä kuinka nopeasti jarrupoljinta painetaan toiminto tunnistaa milloin tehdään voimakas jarrutus.

Suorittakaa jarrutus loppuun hellittämättä jarrupoljinta - toiminto lakkaa, kun jarrupolkimeen kohdistuva paine vähenee.

Toiminto on koko ajan aktiivinen. Sitä ei voi sulkea.

VAROITUS

Jos JARRU- ja ABS-varoitussymbolit palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on voinut syntyä vika. Jos pintataso jarrunestesäiliössä tässä tilanteessa on normaali, ajakaa varovasti lähimmälle korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta varten - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Jos jarrunestepinta on

MIN

-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, autolla ei tule ajaa edelleen lisäämättä jarrunestettä.

Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.

HUOM

Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmas, painakaa (pitäkää) jarrupoljin alhaalla niin kauan kuin tarvitaan.

Jos jarrupoljin päästetään ylös, jarrutus päättyy.

Hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut

Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.

Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.

06 Käynnistys ja ajo

Jarrujärjestelmä

Hätäjarruvalot aktivoidaan nopeuksilla yli

50 km/h, jos ABS-järjestelmä säätää ja/tai voimakkaassa jarrutuksessa. Kun auton nopeus on jarrutettu alle arvon 10 km/h, jarruvalot siirtyvät vilkkumisesta normaaliin palamiseen samalla aktivoidaan varoitusvilkut, jotka vilkkuvat, kunnes kuljettaja vaikuttaa moottorin kierroslukuun kaasupolkimella, tai ne sammutetaan katkaisimellaan, katso sivu 70.

06

167

06 Käynnistys ja ajo

06

DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*

Yleistä

Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä DSTC

(Dynamic Stability and Traction Control) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton etenemiskykyä.

Järjestelmän suorittaessa säätöä voidaan havaita sykkivä ääni jarrutettaessa tai painettaessa kaasua. Painettaessa kaasua auto voi kiihtyä odotettua hitaammin.

Sivuluistonestotoiminto

Toiminto rajoittaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.

Vetoluistonestotoiminto

Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen tien pintaa vasten kiihdytyksessä.

Vetovoimatoiminto

Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle pyörälle, joka ei luista.

Rajoitettu vaikuttaminen

Säätimet ja infonäyttö.

Säätöpyörä

1

RESET

-painike

1

Vakautusjärjestelmä aktivoidaan automaattisesti aina, kun auto käynnistetään.

Järjestelmän puuttuminen tilanteeseen sivuluiston ja kaasunpainalluksen yhteydessä voidaan osittain poistaa. Puuttumista luistoon viivytetään tällöin, ja enemmän luistoa sallitaan, mikä antaa suuremman vapauden dynaamiseen ajoon. Samalla parannetaan etenemiskykyä syvässä lumessa tai hiekassa, koska kaasun painamista ei enää rajoiteta.

Käsittely

1.

Kääntäkää säätöpyörää, kunnes DSTCvalikko esitetään.

DSTC PÄÄLLÄ

tarkoittaa, että järjestelmän toiminta on muuttumaton.

DSTC LUISTONESTO POIS

tarkoittaa, että järjestelmän vaikuttamista rajoitetaan.

2.

Pitäkää

RESET

-painiketta painettuna, kunnes DSTC-valikko muuttuu.

Järjestelmä pysyy rajoitettuna, kunnes kuljettaja jälleen aktivoi sen tai kunnes moottori sammutetaan - moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen DSTC on taas normaalitilassaan.

VAROITUS

Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua, jos järjestelmän toimintaa rajoitetaan.

HUOM

DSTC PÄÄLLÄ

esitetään näytössä muutamia sekunteja aina, kun moottori käynnistetään.

1 Ilman toimintoa autoissa, joissa ei ole ajotietokonetta, polttoainekäyttöistä pysäköintilämmitintä eikä vakaus- ja vetovoimajärjestelmää.

168

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*

Ilmoitukset infonäytössä

LUISTONESTO TILAP.POIS

tarkoittaa, että järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen liian korkeasta jarrujen lämpötilasta.

Toiminta aktivoidaan automaattisesti uudelleen, kun jarrut ovat jäähtyneet.

AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON

tarkoittaa, että järjestelmä on suljettu vian vuoksi.

Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sammuttakaa moottori.

> Jos ilmoitus on edelleen olemassa, kun moottori käynnistetään uudelleen - ajakaa korjaamolle. Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Symbolit mittaristossa

DSTC-järjestelmä

Jos symboli esiintyy yksin, se voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

Vilkkuva valo tarkoittaa, että DSTC-järjestelmä säätää juuri silloin.

Kiinteä valo 2 sekunnin ajan tarkoittaa järjestelmän tarkastusta moottorin käynnistyksen yhteydessä.

Kiinteä palaminen moottorin käynnistyksen jälkeen tai ajon aikana tarkoittaa vikaa

DSTC-järjestelmässä.

06

Tiedot

Jos symbolit ja näytetään samanaikaisesti:

Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

169

06 Käynnistys ja ajo

06

Peruutustutka*

Yleistä pysäköintitutkasta

Pysäköintitutka eteenpäin ja taaksepäin.

Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä pysäköitäessä. Merkkiääni osoittaa etäisyyden havaittuun esteeseen.

VAROITUS

Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata kuljettajan omaa vastuuta peruutettaessa.

Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa esteitä ei voida havaita. Tarkkailkaa lapsia tai eläimiä, jotka ovat auton lähellä.

Versiot

Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:

Vain taaksepäin.

Sekä eteen- että taaksepäin.

Toiminta

Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni kuuluu. Äänentoistojärjestelmästä tulevia muita ääniä vaimennetaan automaattisesti

äänenvoimakkuuden ollessa suuri.

N. 30 cm:n etäisyydellä ääni on jatkuva. Jos este on lähempänä kuin tämä, sekä auton takana että edessä, ääni vaihtelee vasemman ja oikean kaiuttimen välillä.

Pysäköintitutka vain taaksepäin

Järjestelmä kytkeytyy päälle automaattisesti, kun auto käynnistetään.

Pysäköintitutka taaksepäin aktivoituu, kun peruutusvaihde kytketään ja ilmoitus

Peruutustutka käytössä EXIT deaktivoi

esitetään äänentoistolaitteiston näytössä.

Jos järjestelmä on suljettu, näyttö esittää

Peruutustutka poissa käytöstä ENTER aktivoi

, kun peruutusvaihde kytketään. Asetuksen muuttaminen, katso sivu 81.

Mittausalue suoraan auton takana on n. 1,5 m.

Äänisignaali tulee takakaiuttimista.

Rajoitukset

Peruutettaessa esim. perävaunun tai vetokoukkuun asennetun polkupyöränpitimen kanssa pitää järjestelmä sulkea. Muussa tapauksessa tunnistimet reagoivat perävaunuun tai polkupyöränpitimeen.

HUOM

Pysäköintitutka taaksepäin sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, jos käytetään Volvon alkuperäistä perävaunukaapelia.

170

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

Peruutustutka*

Pysäköintitutka sekä eteen- että taaksepäin

Painike Pois/Päällä (painikkeen sijainti riippuu muusta valitusta varustuksesta).

Järjestelmä kytkeytyy päälle automaattisesti, kun auto käynnistetään, ja katkaisimen Pois/

Päällä -valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.

Eteenpäin

Pysäköintitutka eteenpäin on aktiivinen nopeuksilla alle 15 km/h. Suuremmalla nopeudella järjestelmä suljetaan. Kun nopeus alittaa

10 km/h, järjestelmä aktivoituu uudelleen.

Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.

Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki tulee etukaiuttimista.

Rajoitukset

Edessä olevan pysäköintitutkan yhteyteen ei voida asentaa lisävaloja, koska tutkan anturit reagoivat niihin.

Taaksepäin

Pysäköintitutka taaksepäin aktivoituu, kun peruutusvaihde kytketään.

Mittausalue suoraan auton taakse on n. 1,5 m.

Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki tulee takakaiuttimista.

Rajoitukset

Ks. edellistä osaa Pysäköintitutka vain taaksepäin.

Järjestelmän vian ilmaisu

Jos infosymboli palaa kiinteästi ja näyttö esittää

PAIKOITUSTUTKA

VAATII HUOLLON

, pysäköintitutka ei toimi. Ottakaa korjausta varten yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

TÄRKEÄÄ

Tietyissä olosuhteissa pysäköintitutkajärjestelmä voi antaa virheellisiä varoitussignaaleita, jotka aiheutuvat ulkoisista äänilähteistä, joista tulee samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.

Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat mm.

äänitorvi, märät renkaat asvaltilla, paineilmajarrut, moottoripyörien pakoputkistojen

äänet jne.

Tunnistimien puhdistus

Pysäköintitutkan anturit.

06

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

171

06 Käynnistys ja ajo

Peruutustutka*

Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.

HUOM

Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.

06

172

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Yleistä

BLIS-järjestelmällä varustettu taustapeili.

BLIS-kamera

Merkkivalo

BLIS-symboli

VAROITUS

Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella tavalla on aina kuljettajalla.

06 Käynnistys ja ajo

BLIS*

BLIS (Blind Spot Information System) on informaatiojärjestelmä, joka tietyin edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan ns. kuolleessa kulmassa olevan ajoneuvon, joka liikkuu samaan suuntaan kuin oma auto.

Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä monikaistaisilla teillä.

BLIS perustuu kameratekniikkaan. Kamerat (1) on sijoitettu ulkotaustapeilien alle.

Kun kamera on havainnut kuolleen kulman alueella, merkkivalo (2) palaa kiinteästi.

HUOM

Valo syttyy auton sillä puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto tulee ohitetuksi molemmilta puolilta samanaikaisesti, molemmat valot syttyvät.

BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy vika. Jos esim. järjestelmän kamerat ovat jääneet peittoon, BLIS-merkkivalo vilkkuu ja kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen. Tarkastakaa ja puhdistakaa tällöin linssit. Järjestelmä voidaan tarvittaessa kytkeä pois tilapäisesti painamalla

BLIS

-painiketta katso sivu 174.

Kuolleet kulmat

A = n. 3,0 m, B = n. 9,5 m.

Milloin BLIS toimii

Järjestelmä on aktiivinen, kun omaa autoa ajetaan nopeuksilla yli 10 km/h.

Ohitukset

Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos ohitatte nopeudella, joka on enintään 10 km/h suurempi kuin ohitettavan auton.

Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos

Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus on enintään 70 km/h suurempi kuin Teidän autonne.

06

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

173

06 Käynnistys ja ajo

06

BLIS*

VAROITUS

BLIS ei toimi tiukoissa kaarteissa.

BLIS ei toimi auton peruuttaessa.

Autoon kytketty leveä perävaunu voi peittää muut ajoneuvot viereisillä ajokaistoilla.

Tämä voi aiheuttaa sen, ettei BLIS-järjestelmä havaitse tällä varjoalueella olevia ajoneuvoja.

Päivänvalo ja pimeä

Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympäröivien autojen muotoon. Järjestelmä on suunniteltu havaitsemaan moottoriajoneuvot kuten henkilöautot, kuorma-autot, linja-autot ja moottoripyörät.

Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien autojen valonheittimiin. Järjestelmä ei havaitse ajoneuvoja, joiden valonheittimet on sammutettu.

Tämä tarkoittaa esim. sitä, että järjestelmä ei reagoi perävaunuun, jossa ei ole valonheittimiä ja jota vedetään henkilö- tai kuorma-auton perässä.

VAROITUS

Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin eikä mopoilijoihin.

BLIS-kameroilla on ihmisen silmää vastaavia rajoituksia, ts. ne näkevät huonommin esim. rankassa lumisateessa, voimakkaassa vastavalossa tai tiheässä sumussa.

Aktivointi/aktivoinnin poisto

Painike Pois/Päällä (painikkeen sijainti riippuu muusta valitusta varustuksesta).

BLIS-järjestelmä aktivoidaan, kun moottori käynnistetään. Ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan.

Järjestelmä voidaan sulkea/aktivoida painamalla

BLIS

-painiketta.

Kun BLIS-järjestelmä suljetaan, painikkeessa oleva valo sammuu ja kojelaudan näytössä esitetään teksti-ilmoitus.

Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo palaa, uusi teksti-ilmoitus esitetään näytössä ja ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa. Painakaa

READ

-painiketta teksti-ilmoituksen poistamiseksi. Lisätietoja ilmoitusten käsittelystä, katso sivu 52.

BLIS-järjestelmäilmoitukset

Teksti näytössä

Sisältö

BLIS

PÄÄLLÄ

BLIS-järjestelmä on aktivoitu.

BLIS

ALHAINEN

TOIMINTA

Alentunut toiminta datansiirrossa BLIS-järjestelmän kameran ja auton sähköjärjestelmän välillä.

Kamera asettaa itsensä uudelleen, kun datansiirto

BLIS-järjestelmän kameran ja auton sähköjärjestelmän välillä palaa normaaliksi.

174

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

BLIS*

Teksti näytössä

BLIS

KAMERA

ESTETTY

Sisältö

Toinen tai molemmat kamerat peitossa - puhdistakaa linssit.

BLIS VAATII

HUOLLON

BLIS POIS

BLIS ei toimi - ottakaa yhteys Volvon tekniseen palveluun.

BLIS-järjestelmä on suljettu.

TÄRKEÄÄ

BLIS-järjestelmän komponenttien korjauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua

Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Rajoitukset

Tietyissä tilanteissa BLIS-merkkivalo voi palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole toista ajoneuvoa.

HUOM

Jos BLIS-merkkivalo yksittäisissä tapauksissa palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa, tämä ei tarkoita, että järjestelmään on syntynyt vika.

BLIS-järjestelmän vian yhteydessä näyttö esittää tekstin

BLIS VAATII HUOLLON

.

Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa

BLIS-merkkivalo voi palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.

Oma varjo suurella, vaalealla, sileällä pinnalla, esim. meluesteellä tai betonisella tienpinnalla.

Matalalla oleva aurinko kamerassa.

Puhdistus

Toimiakseen optimaalisesti BLIS-kameroiden linssien pitää olla puhtaita. Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä rievulla tai kostealla sienellä.

Puhdistakaa linssit varovasti siten, etteivät ne naarmuunnu.

TÄRKEÄÄ

Lasit ovat sähkölämmitteisiä, jotta jää tai lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois laseista.

Heijastus kiiltävästä, märästä tienpinnasta.

06

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

175

06 Käynnistys ja ajo

06

Hinaaminen ja vetäminen

Apukäynnistyskaapelit

Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää. Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla, katso sivu 180.

TÄRKEÄÄ

Katalysaattori voi vaurioitua, jos auto käynnistetään hinaamalla.

VAROITUS

Ohjauslukon pitää olla avattuna ennen hinaamista - lukko jää asentoon, jossa se oli, kun jännite katkesi.

Etäavaimen pitää olla avainasennossa

II

- asennossa

I

kaikkien turvatyynyjen aktivointi on poistettu.

Älkää koskaan poistako avainta virtalukosta, kun autoa hinataan.

Hinaus

Ottakaa selville lain sallima suurin hinausnopeus ennen kuin autoa hinataan.

1.

Kääntäkää virta-avain asentoon

II

ja avatkaa ohjauslukko siten, että autoa voi ohjata, katso sivu 151.

2.

Avaimen pitää olla virtalukossa koko hinaamisen ajan.

3.

Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään kovat nykäykset.

4.

Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.

HUOM

Jos auto on jännitteetön, pitää ohjauslukko avata apukäynnistysakun avulla, ennen kuin hinaus voidaan aloittaa.

VAROITUS

Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun moottori ei käy. Jarrupoljinta pitää painaa n.

viisi kertaa kovemmin ja ohjaus on huomattavasti tavallista raskaampi.

Käsivalintainen vaihteisto

Ennen hinausta:

Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa seisontajarru.

Automaattivaihteisto Geartronic

Ennen hinausta:

Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon

N

ja vapauttakaa seisontajarru.

TÄRKEÄÄ

Huomatkaa, että autoa on aina hinattava siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.

Älkää hinatko automaattivaihteistolla varustettua autoa suuremmalla nopeudella kuin 80 km/h eikä pidempää matkaa kuin 80 km.

Automaattivaihteisto Powershift

Mallia vaihteistolla Powershift ei tule hinata, koska riittävän voitelun saanti edellyttää käynnissä olevaa moottoria. Jos hinaus kuitenkin pitää suorittaa, matkan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja tällöinkin hyvin pienellä nopeudella.

Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu vaihteistolla Powershift vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä tarrassa nro (5) konepellin alla - katso sivu 288. Merkintä

"MPS6" tarkoittaa, että kyseessä on

Powershift-vaihteisto - muussa tapauksessa se on Geartronic-vaihteisto.

176

TÄRKEÄÄ

Välttäkää hinaamista.

Auton siirtämiseksi liikennettä vaarantavalta paikaltaan voidaan sitä kuitenkin hinata lyhyt matka pienellä nopeudella ei kauemmas kuin 10 km eikä suuremmalla nopeudella kuin 10 km/h. Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.

Siirrettäessä pidempi matka kuin

10 km pitää autoa kuljetuttaa hinausautolla vetävät pyörät nostettuina irti tiestä

- ammattimaista hinausautopalvelua suositellaan.

Ennen hinausta:

Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon

N

ja vapauttakaa seisontajarru.

06 Käynnistys ja ajo

Hinaaminen ja vetäminen

06

177

06 Käynnistys ja ajo

Hinaaminen ja vetäminen

Hinaussilmukka

06

Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen takana olevaan kierreliitäntään puskurin oikealla puolella, edessä tai takana.

Hinaussilmukan asennus

Ottakaa esiin hinaussilmukka (1), joka on lattialuukun alla kuormatilassa.

Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekannesta on kaksi versiota, jotka pitää avata eri tavoin:

Kololla varustettu versio avataan kampeamalla sitä ulospäin kolikko tai vastaava työnnettynä koloon. Kääntäkää sitten kansi täysin ulos ja irrottakaa se.

Toisessa versiossa on merkintä sen toisella sivulla tai kulmassa: Painakaa merkinnästä sormella ja kääntäkää samanaikaisesti ulos vastakkaiselta puolelta kolikon tai vastaavan avulla - kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan sitten irrottaa.

Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa asti. Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni esim. pyöränmutteriavaimella.

Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään irti ja laitetaan takaisin paikalleen.

Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin puskuriin.

TÄRKEÄÄ

Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä –

ei

pelastusvetoon ojaanajon tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.

178

HUOM

Tietyissä vetokoukulla varustetuissa autoissa ei hinaussilmukkaa voida kiinnittää takakiinnikkeeseen. Kiinnittäkää hinausköysi tällöin vetokoukkuun.

Tästä syystä on hyvä säilyttää vetokoukun kuulaosaa autossa, katso sivu 183.

Poiskuljetus

Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.

Autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.

TÄRKEÄÄ

Automaattivaihteistoista autoa saa hinata vain vetävien pyörien ollessa nostettuina maasta.

06 Käynnistys ja ajo

Hinaaminen ja vetäminen

06

179

06 Käynnistys ja ajo

06

Apukäynnistyskaapelit

Käynnistys toisella akulla

Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.

Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai muiden vaurioiden välttämiseksi:

1.

Kääntäkää kauko-ohjain avainasentoon

0

.

2.

Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.

3.

Jos apuakku on asennettuna toiseen autoon - sammuttakaa auttavan auton moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.

4.

Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin apuakun plusnapaan (1).

TÄRKEÄÄ

Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti oikosulkujen välttämiseksi moottoritilan muiden komponenttien kanssa.

5.

Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin auton akun plusnapaan (2).

6.

Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apuakun miinusnapaan (3).

7.

Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, esim. vasemman joustintuen luokse

(4).

8.

Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.

9.

Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella, n. 1500 r/min.

10. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on tyhjentynyt akku.

TÄRKEÄÄ

Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.

11. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.

> Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.

VAROITUS

Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti, voi riittää siihen, että akku räjähtää.

Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.

Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.

Lisätietoja auton käynnistysakusta - katso sivu 232.

180

06 Käynnistys ja ajo

Ajaminen perävaunun kanssa

Yleistä

Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta toimintakunnossa. Matkustajien painon ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painon summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Perusteelliset tiedot painoista, katso sivu 291.

Jos vetolaitteen asentaa valtuutettu Volvon tekninen palvelu, auto luovutetaan varustettuna perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.

Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä tyyppiä.

Jos vetokoukku asennetaan jälkikäteen, tarkastakaa Volvon jälleenmyyjän kanssa, että autossa on täydellinen perävaunun vetovarustus.

Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että paine auton vetolaitteeseen noudattaa ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.

Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, katso sivu 198.

Puhdistakaa vetolaite säännöllisesti ja voidelkaa vetokuula

1

rasvalla.

Moottori kuormittuu normaalia enemmän perävaunua vedettäessä.

Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä on ajettu vähintään 1000 km.

Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.

Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.

Välttäkää vetämästä perävaunua yli 12 % nousuissa.

Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja siihen kytketylle perävaunulle, sallittua nopeutta tule ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen nopeuksien ja painojen osalta.

Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua ylös pitkää, jyrkkää mäkeä.

Perävaunun massat

Tietoja Volvon sallimista perävaunumassoista, katso sivu 291.

1

Älkää

voidelko vetokuulaa käytettäessä värinänvaimentimella varustettua kytkentälaitetta.

HUOM

Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunumassat ovat ne, jotka Volvo sallii. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat rajoittaa perävaunun massaa ja nopeutta tästä.

Vetokoukut voivat olla sertifioituja suuremmille vetopainoille kuin mitä autolla saa vetää.

VAROITUS

Noudattakaa perävaunun painosta annettuja suosituksia. Koko yhdistelmästä voi muutoin tulla vaikeasti hallittava väistöliikkeissä ja jarrutuksissa.

Käsivalintainen vaihteisto

Ylikuumeneminen

Vedettäessä perävaunua mäkisessä maastossa sään ollessa lämmin, voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.

Älkää käyttäkö moottoria korkeammalla kierrosluvulla kuin 4500 r/min (dieselmootorit: 3500 r/min) - muutoin öljyn lämpötila voi tulla liian korkeaksi.

Dieselmoottori 5-syl.

Jos moottori alkaa lämmetä liikaa, mittaristo esittää teksti-ilmoituksen, joka suo-

06

181

06 Käynnistys ja ajo

06

Ajaminen perävaunun kanssa

sittelee vaihtamista pienemmälle vaihteelle

- noudattakaa annettua suositusta.

Ylikuumenemisen vaaran uhatessa optimaalinen moottorin kierrosluku on

2300-3000 r/min mahdollisimman hyvän jäähdytysnesteen kierron kannalta.

Automaattivaihteisto

Ylikuumeneminen

Vedettäessä perävaunua mäkisessä maastossa sään ollessa lämmin, voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.

Automaattivaihteisto valitsee optimaalisen vaihteen suhteessa kuormitukseen ja moottorin kierroslukuun.

Jyrkät nousut

Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori

"jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.

TÄRKEÄÄ

Katsokaa myös erityisiä tietoja hitaasta ajosta perävaunua vetäen autoilla, joissa on automaattivaihteisto Powershift, sivu 159.

Pysäköinti mäkeen

1.

Painakaa käyttöjarrua.

2.

Vetäkää seisontajarru päälle.

3.

Siirtäkää vaihteenvalitsin pysäköintiasentoon

P

.

4.

Vapauttakaa käyttöjarru.

Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa

P

, kun automaattivaihteistolla varustettu ja perävaunua vetävä auto pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.

Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.

Liikkeellelähtö mäessä

1.

Painakaa käyttöjarrua.

2.

Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon

D

.

3.

Vapauttakaa seisontajarru.

4.

Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.

182

06 Käynnistys ja ajo

Vetolaite*

Perävaunun kaapeli Vetokoukku

Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää irtonaisen osan kiinnitysohjetta noudattaa tarkasti, katso sivu 185.

VAROITUS

Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla vetokoukulla:

Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.

Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.

Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.

Tärkeä tarkastaa

Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla säännöllisesti.

HUOM

Kun käytetään heilahtelunvaimentimella varustettua kuulansuojusta, vetokuulaa ei voidella.

Vetokoukun säilytys

Vetokoukun säilytyspaikka.

TÄRKEÄÄ

Irrottakaa vetokoukku aina käytön jälkeen ja säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa autossa, hihnallaan kunnolla kiinnitettynä.

Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.

06

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

183

06 Käynnistys ja ajo

Vetolaite*

Erittelyt

06

Mitat kiinnityskohtia varten (mm)

A B

854 98

C

100

D

140

E

130

F

113

G

150

184

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

Irrotettava vetokoukku*

Vetokoukun asennus

1.

Poistakaa suojakotelo painamalla ensin salpaa sisään ja vetämällä sitten koteloa suoraan taaksepäin .

2.

Varmistakaa, että mekanismin lukitus on avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.

3.

Varmistakaa, että ilmaisinikkuna (3) on punainen. Jos ikkuna ei ole punainen, painakaa ja kääntäkää lukituspyörää vastapäivään , kunnes kuuluu naksahdus.

06

``

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

185

06 Käynnistys ja ajo

Irrotettava vetokoukku*

6.

Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.

06

4.

Asettakaa vetokoukku paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.

5.

Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.

7.

Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja taaksepäin, että vetokoukku on kiinni.

VAROITUS

Jos vetokoukku ei ole oikein, se pitää irrottaa ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien mukaisesti.

186

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

Irrotettava vetokoukku*

TÄRKEÄÄ

Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten, vetokoukun muun osan pitää olla puhdas ja kuiva.

Vetokoukun irrotus

8.

Varmuusvaijeri.

VAROITUS

Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä.

1.

Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se myötäpäivään avattuun asentoon.

2.

Työntäkää lukituspyörä sisään ja kiertäkää sitä vastapäivään , kunnes kuuluu naksahdus.

06

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

187

06 Käynnistys ja ajo

Irrotettava vetokoukku*

06

3.

Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja vetäkää samalla vetokoukku irti.

VAROITUS

Kiinnittäkää vetokoukku turvallisella tavalla, jos sitä säilytetään autossa, katso sivu 183.

4.

Työntäkää suojakotelo päälle.

188

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

06 Käynnistys ja ajo

Yleistä

Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta toimintakunnossa. Matkustajien painon ja kaikkien lisävarusteiden painon summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.

Yksityiskohtaisia tietoja painoista, katso sivu 291.

VAROITUS

Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.

Kuormaus kuormatilaan

Pysäyttäkää moottori ja vetäkää seisontajarru päälle, kun pitkiä esineitä kuormataan tai puretaan autosta. Vaihdevipu tai vaihteenvalitsin voidaan tönäistä pois paikaltaan pitkällä kuormalla ja saada auto liikkumaan.

Kuormatilan pidentämiseksi voidaan niskatuet poistaa ja istuimet kääntää, katso sivu 116.

Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa vasten.

Niskatuet voidaan poistaa, jotta ne eivät vaurioidu.

Keskittäkää leveä kuorma.

Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman sijoittamista alas käännetyn selkänojan päälle.

Peittäkää terävät reunat jolloin pehmeällä, ettei verhoilu tai takaluukun lasipinta vaurioidu.

Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.

VAROITUS

Irrallinen 20 kg painava esine voi 50 km/h nopeudella tapahtuvassa keulatörmäyksessä saada 1000 kg:n painoa vastaavan liikemassan.

VAROITUS

Älkää kuormatko selkänojien yläpuolelle.

Sisäkattoon asennetun turvaverhon suojaustoiminta voi estyä tai häiriintyä, jos kuorma on liian korkea.

Kiinnittäkää kuorma aina. Muutoin se voi siirtyä voimakkaassa jarrutuksessa ja vahingoittaa autossa olevia ihmisiä.

Kuormaus

Taakkatelineiden käyttö*

Auton vaurioitumisen välttämiseksi ja mahdollisimman hyvän ajoturvallisuuden saamiseksi suositellaan kuormanpitimiä, jotka Volvo on kehittänyt juuri Teidän autoonne.

Noudattakaa tarkoin kuormanpitimen mukana toimitettua asennusohjetta.

Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.

Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille.

Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.

Auton otsapinta-ala ja polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.

Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa kaarreajoa.

VAROITUS

Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kuormattaessa katolle.

06

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

189

06 Käynnistys ja ajo

Valokuvion sovitus

Valokuvion sovitus oikean- tai vasemmanpuoleiseen liikenteeseen

Valonheittimet halogeenivaloilla Valonheittimet Active Bending Lights järjestelmällä.

06

Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.

Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.

Vastaantulevan liikenteen häikäisemisen välttämiseksi voidaan valokuvio asettaa uudelleen valonheitinumpioiden säätimillä.

Oikea valokuvio valaisee tehokkaammin myös pientareen.

Vasemmanpuoleisessa liikenteessä.

Oikeanpuoleisessa liikenteessä.

Vasemmanpuoleisessa liikenteessä.

Oikeanpuoleisessa liikenteessä.

VAROITUS

Xenon-valonheittimillä varustetuissa autoissa pitää Xenon-polttimoiden vaihto teettää korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. Xenon-valoihin kohdistuva työ edellyttää erityistä varovaisuutta, koska valonheittimessä on suurjännitelaite.

190

06 Käynnistys ja ajo

06

191

Yleistä................................................................................................... 194

Rengaspaineet...................................................................................... 198

Varoituskolmio* ja varapyörä* .............................................................. 199

Pyöränvaihto......................................................................................... 201

Väliaikainen renkaan paikkaus*............................................................. 203

192

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

P Y Ö R Ä T J A R E N K A A T

07 Pyörät ja renkaat

07

Yleistä

Ajo-ominaisuudet ja renkaat

Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.

Katsokaa renkaita vaihdettaessa, että kaikissa neljässä pyörässä on saman tyyppiset ja kokoiset sekä mieluiten myös samaa valmistetta olevat renkaat. Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita, jotka on ilmoitettu rengaspainetarrassa, katso sivu 198.

Kokomerkintä

Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä. Esimerkki kokomerkinnästä: 205/55R16 91 W.

R

16

91

205 Renkaan leveys (mm)

55 Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan leveyden välinen suhde (%)

W

Vyörengas

Vanteen halkaisija tuumina (")

Koodinumerot, jotka ilmaisevat renkaan suurimman sallitun kuormituksen (tässä tapauksessa 615 kg)

Koodi, joka kertoo suurimman sallitun nopeuden (tässä tapauksessa

270 km/h)

Nopeusluokat

Autolla on koko autoa koskeva tyyppihyväksyntä, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon rekisteriotteessa ilmoitetuista koko- ja nopeusluokista ei saa poiketa. Ainoan poikkeuksen näistä määräyksistä muodostavat talvirenkaat (sekä nastoitetut että nastattomat renkaat). Jos sellainen rengas valitaan, autolla ei saa ajaa renkaan luokitusta nopeammin (esim. luokan Q renkaalla saa ajaa enintään 160 km/h).

Muistakaa, että kulloisenkin ajonopeuden ratkaisee tien laatu, ei renkaiden nopeusluokka.

Huomatkaa, että kysymyksessä on suurin sallittu nopeus.

Q 160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

W 270 km/h

Y 300 km/h

Uudet renkaat

Renkaiden kohdalla voidaan puhua vanhenemisesta. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja vuotta. Tämä on renkaan DOT-merkintä

(Department of Transportation) ja se ilmoitetaan neljällä numerolla, esim. 1510. Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15, vuonna 2010.

Renkaiden ikä

Kaikki yli kuusi vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikut-

194

07 Pyörät ja renkaat

Yleistä

tavat vaurioitumattomilta. Syynä tähän on, että renkaat vanhenevat ja murtuvat, vaikka niitä käytetään harvoin tai ei koskaan. Toimintaan voi sen vuoksi vaikuttaa se, että renkaissa käytettävä materiaali on murtunut. Siinä tapauksessa rengasta ei tule käyttää. Tämä koskee myös vararenkaita, talvirenkaita ja tulevaisuutta varten säilössä olevia renkaita. Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.

Renkaan ikä voidaan määrittää DOT-merkinnän avulla, ks. edellistä kuvaa.

Tasaisempi kuluminen ja hoito

Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman kulumisen, katso sivu 198. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään.

Sopiva ajomatka ensimmäisen vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen 10 000 km:n välein. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, kun kuviosyvyydestä on epävarmuutta. Jos jo on syntynyt merkittävä kulumisero (>1 mm renkaan kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten kuluneiden renkaiden aina olla takana. Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita kuin takapyörien luisto, ja johtaa siihen, että auto jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa sivulle ja auton hallinta ehkä menetetään täysin. Tämän vuoksi on tärkeää, etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan ennen etupyöriä.

Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.

Renkaiden kulumisvaroittimet

Kulumisvaroitin.

Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan sivulla on kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator).

Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon

1,6 mm, se tulee kulutusvaroittimien kanssa samalle korkeudelle. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen renkaan pito on erittäin huono sateella tai lumessa.

Talvirenkaat

Volvo suosittelee tiettyjä talvirengaskokoja.

Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää niitä käyttää kaikissa neljässä pyörässä.

HUOM

Volvo suosittelee, että neuvottelette Volvon jälleenmyyjän kanssa siitä, mikä vanne ja rengastyyppi sopii parhaiten.

Nastarenkaat

Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat

500–1000 km:n totutusajon, jonka aikana on ajettava tasaisesti ja rauhallisesti, jotta nastat asettuvat oikein renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin nastat kestävät kauemmin.

HUOM

Nastarenkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.

Kuviosyvyys

Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä

07

195

07 Pyörät ja renkaat

07

Yleistä

suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi suositellaan, ettei käytetä talvirenkaita, joiden kuviosyvyys on alle 4 mm.

Lumiketjut

Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä, tämä koskee myös nelivetoisia autoja.

Älkää ajako nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja renkaita.

VAROITUS

Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja tai vastaavia, jotka on sovitettu oikean automallin, rengas- ja vannekokojen mukaan.

Jos asiasta on epävarmuutta, Volvo suosittelee, että kysytte neuvoa valtuutetusta

Volvon teknisestä palvelusta. Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne pahoin ja johtaa onnettomuuteen.

Vanteet ja pyöränmutterit

Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen varustevalikoimaan.

Matala pyöränmutteri - kiristysmomentti

110 Nm

Korkea pyöränmutteri - kiristysmomentti

130 Nm

Lukittava pyöränmutteri - kiristysmomentti

110 Nm

Pyöränmuttereita on kolmea eri mallia.

1.

Kiristäkää pyöränmutterit.

2.

Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.

TÄRKEÄÄ

Liian voimakas kiristäminen voi vaurioittaa ruuviliitosta.

Teräsvanne – matala mutteri (1)

Teräsvanteet on tavallisesti kiinnitetty matalilla muttereilla, mutta teräsvanteissa voi käyttää myös korkeaa mallia.

VAROITUS

Älkää koskaan käyttäkö matalatyyppisiä muttereita alumiinivanteen kanssa. Pyörä voi irrota.

Alumiinivanne – korkea mutteri (2)

Käyttäkää vain korkeamallisia muttereita alumiinivanteiden kanssa.

HUOM

Tätä mutteria saadaan käyttää myös teräsvanteissa.

Lukittava pyöränmutteri (3)

Lukittavaa pyöränmutteria voidaan käyttää sekä alumiini- että teräsvanteissa. Jos käytetään lukittavalla pyöränmutterilla varustettua teräsvannetta yhdessä pölykapselin kanssa, pitää lukittava pyöränmutteri asentaa lähinnä

196

07 Pyörät ja renkaat

Yleistä

ilmaventtiiliä olevalle vaarnaruuville. Muutoin pölykapselia ei voida asentaa vanteelle.

Varapyörä Temporary Spare*

Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu käytettäväksi vain tilapäisesti ja se pitää pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä. Auton ajoominaisuudet saattavat muuttua varapyörää käytettäessä. Varapyörä on tavallista pyörää pienempi. Se vaikuttaa auton maavaraan.

Varokaa korkeita jalkakäytävänreunoja älkääkä pesettäkö autoa koneellisesti. Jos varapyörä on etuakselilla, ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää lumiketjuja. Nelivetoisissa autoissa voidaan veto kytkeä pois taka-akselilta. Varapyörää ei saa korjata. Varapyörän oikea rengaspaine ilmoitetaan rengaspainetaulukossa, katso sivu 302.

TÄRKEÄÄ

Älkää ajako nopeudella yli 80 km/h käyttäessänne varapyörää.

TÄRKEÄÄ

Autossa ei saa olla samanaikaisesti asennettuna useampia kuin yksi "Temporary spare" -tyyppinen varapyörä.

Kesä- ja talvipyörät

Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.

Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, katso sivu 201, merkitkää renkaisiin, millä puolella ne ovat olleet, esim.

V

vasemmalla ja

H

oikealla.

Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta merkitty nuolella.

Renkaalla pitää olla sama pyörimissuunta koko sen käyttöiän ajan. Niitä voi vaihtaa vain edestä taakse ja päinvastoin, ei koskaan vasemmalta oikealle puolelle tai päinvastoin.

Jos renkaat asennetaan väärin päin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky syrjäyttää vettä, lunta ja sohjoa huononevat.

Renkaat, joissa on suurin kuviosyvyys, pitää aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran vähentämiseksi).

Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, kun kuviosyvyydestä on epävarmuutta.

07

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

197

07 Pyörät ja renkaat

07

Rengaspaineet

Suositeltu rengaspaine

Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa näyttää mitkä paineet renkaissa pitää olla eri kuormituksilla ja nopeusolosuhteissa.

Rengaspaineet autoon suositelluille renkaille

ECO-paine

1

Vararenkaan paine (Temporary Spare).

Rengaspaineiden tarkastus

Tarkastakaa renkaiden ilmanpaineet säännöllisesti.

HUOM

Rengaspaine laskee ajan myötä, mikä on luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee myös ympäristön lämpötilan mukaan.

Jo muutaman kilometrin ajon aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa. Tämän vuoksi ei siis pidä päästää ilmaa pois, jos paine tarkastetaan renkaiden ollessa lämpimät. Sitä vastoin pitää painetta lisätä, jos se on liian pieni.

Vajaapaineiset renkaat lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja huonontavat auton ajo-ominaisuuksia. Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja rikkoontua.

Katsokaa rengaspainetaulukosta tietoa oikeasta rengaspaineesta. Ilmoitetut rengaspaineet koskevat kylmiä renkaita. (Kylmillä renkailla tarkoitetaan renkaita, joilla on ulkoilman lämpötila.)

Polttoainetalous, ECO-paineet

Nopeuksille alle 160 km/h suositellaan yleisiä enimmäiskuormituksen rengaspaineita mahdollisimman hyvän polttoainetalouden saamiseksi.

Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.

DRIVe*

Ympäristötietoisessa autoilussa ei ole merkityksetön seikka käyttää oikean tyyppisiä renkaita sekä pitää niissä oikeat ilmanpaineet.

Koot

Asennettaessa uudet renkaat suositellaan samaa tyyppiä ja valmistetta, jolla auto oli varustettu tehtaalta - ne on kehitetty pientä polttoaineenkulutusta varten.

Koot 195/65 R15 ja 205/55 R16 antavat yleensä hieman pienemmän kulutuksen kuin leveämmät versiot.

Ilmanpaineet

Liian pienet rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta. Tarkastakaa sen vuoksi rengaspaineet säännöllisesti.

Käyttämällä ns. ECO-paineita

2

minimoidaan polttoaineenkulutus. Tietty vaikutus ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin voidaan huomata, mutta se ei vaikuta turvallisuuteen.

Katsokaa kuljettajan ovipilarissa olevaa suositeltujen rengaspaineiden tarraa.

1

2

ECO-paineet antavat paremman polttoainetalouden.

Paine, jota suositellaan enimmäiskuormituksella.

198

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

07 Pyörät ja renkaat

Varoituskolmio* ja varapyörä*

Varoituskolmio

Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa olevia määräyksiä*. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan paikkaan.

1.

Irrottakaa varoituskolmion kotelo, se on kiinnitetty takiaisnauhalla. Ottakaa varoituskolmio pois kotelosta.

2.

Avatkaa varoituskolmion tukijalat.

Kiinnittäkää varoituskolmion kotelo käytön jälkeen kunnolla kuormatilaan.

Varapyörä* ja tunkki*

Auton oma tunkki*

Käyttäkää alkuperäistä tunkkia* vain pyörän vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina olla hyvin voideltu. Varapyörä*, tunkki* ja pyöränmutteriavain* ovat lattian alla kuormatilassa.

HUOM

Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin tarrasta.

Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin nostokyky ilmoitetulla matalimmalla nostokorkeudella.

Varapyörän ottaminen esiin

Varapyörä on kiinnitetty läpimenevällä ruuvilla.

1.

Kääntäkää kuormalattia ylös.

2.

Kiertäkää kiinnitysruuvi irti ja nostakaa pyörä pois.

07

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

199

07 Pyörät ja renkaat

07

Varoituskolmio* ja varapyörä*

Varapyörä* ja tunkki*, sijainti kuormatilassa

Pyöränmutteriavain*.

Tunkki* ja kampi, kiinnitetty hihnalla.

Varapyörä ruuvataan kiinni vanteen sivu alaspäin läpimenevällä ruuvilla.

Työkalut – uusi sijainti

Työkalut ja varapyörä* pitää sijoittaa oikein takaisin käytön jälkeen.

Varapyörällä varustetuissa autoissa pitää tunkki kiertää siten, että se sopii varapyörän sisään.

Tilapäisellä renkaanpaikkaussarjalla varustetuissa autoissa pitää tunkki kiertää täysin kokoon ja asettaa takaisin vaahtopalaan.

TÄRKEÄÄ

Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton tavara-/kuormatilassa, kun niitä ei käytetä.

Ensiapu*

Kuormatilassa on laukku, joka sisältää ensiapuvarusteet.

200

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

07 Pyörät ja renkaat

Pyöränvaihto

Pyörien irrotus

Asettakaa varoituskolmio tielle, jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyllä paikalla. Katsokaa, että auto ja nosturi ovat kiinteällä, vaakasuoralla alustalla.

VAROITUS

Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut, kierteet on kunnolla voideltu ja että se on puhdas.

HUOM

Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin tarrasta.

Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin nostokyky ilmoitetulla matalimmalla nostokorkeudella.

1.

Ottakaa esiin varapyörä*, nosturi* ja pyöränmutteriavain*, jotka ovat maton alla kuormatilassa. Jos valitaan toinen nosturi, katso sivu 221.

2.

Kytkekää seisontajarru ja peruutusvaihde tai asento

P

, jos autossa on automaattivaihteisto.

3.

Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien eteen ja taakse. Käyttäkää tukevia puukiiloja tai suurehkoja kiviä.

4.

Teräsvanteilla varustetuissa autoissa on irrotettavat pölykapselit. Kammetkaa pölykapseli irti pyöränmutteriavaimen päällä tai nykäiskää se irti käsin.

5.

Avatkaa pyöränmuttereita ½–1 kierrosta vastapäivään pyöränmutteriavaimella.

Teleskooppinen pyöränmutteriavain.

6.

Auton kummallakin puolella on kaksi nosturinkiinnikettä.

07

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

201

07 Pyörät ja renkaat

07

Pyöränvaihto

Nosturinkiinnikkeet

Jokaisessa kiinnikkeessä on kolo muovisuojuksessa. Kiertäkää nosturin jalka alas siten, että se painuu tasaisesti maata vasten. Tarkastakaa, että nosturi on sille tarkoitetussa kiinnikkeessä kuvan mukaisesti ja että jalka on pystysuorassa tämän kiinnikkeen alla.

VAROITUS

Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.

TÄRKEÄÄ

Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen eikä se saa olla kalteva.

7.

Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränmutterit ja nostakaa pyörä pois.

Pyörän asennus

1.

Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.

2.

Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränmutterit kiinni.

3.

Laskekaa auto alas niin, että pyörät eivät pääse pyörimään.

4.

Kiristäkää pyörämutterit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränmutterit kiristetään kunnolla. Ks. sivua 196 kiristysmomenttien suhteen. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.

5.

Asentakaa koristekapseli paikalleen (teräsvanne).

VAROITUS

Älkää ryömikö auton alle sen ollessa tunkin varassa.

Autossa ei saa olla ketään sisällä, kun sitä nostetaan tunkilla.

Huolehtikaa siitä, että matkustajat odottelevat auton pientareen puolella tai mieluiten suojakaiteen takana.

HUOM

Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja lyhyen aikaa, kuten puhjenneen renkaan vaihtamiseen, talvi-/kesärenkaiden vaihtamiseen yms. Autoa saa nostaa vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa on nostettava useammin tai pidemmäksi ajaksi kuin pelkkää pyörän vaihtoa varten, suosittelemme hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.

202

07 Pyörät ja renkaat

Väliaikainen renkaan paikkaus, yleistä

Renkaanpaikkaussarjaa käytetään puhkeaman paikkaamiseen sekä rengaspaineen tarkastamiseen ja säätämiseen. Se muodostuu kompressorista ja paikkausnestesäiliöstä. Sarja toimii tilapäisenä korjauksena. Pullo pitää vaihtaa, ennen kuin parasta ennen -päiväys on ohitettu, ja käytön jälkeen.

Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan, joka on puhjennut kulutuspinnasta.

HUOM

Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaisiin, joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.

Väliaikainen renkaan paikkaus*

Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää käyttäkö väliaikaista paikkaussarjaa renkaisiin, joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia vaurioita.

Kaksi 12 V:n liitäntää kompressoria varten on tunnelikonsolissa, katso sivu 54. Valitkaa puhjennutta rengasta lähinnä oleva sähköliitäntä.

TÄRKEÄÄ

Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen tunnelikonsolin liitäntään, katso sivu 54, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.

Renkaanpaikkaussarjan ottaminen esiin

Paikkaussarja kompressoreineen ja työkaluineen on kuormatilan lattian alla.

1.

Kääntäkää kuormalattia ylös.

2.

Avatkaa ruuvi ja poistakaa pidike.

3.

Nostakaa paikkaussarja esiin.

Renkaanpaikkaussarjan asettaminen paikalleen

HUOM

Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.

VAROITUS

Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten

(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi ratkaista, voidaanko rengas korjata vai pitääkö se vaihtaa.

1.

Laittakaa renkaanpaikkaussarja paikalleen.

2.

Sovittakaa pidike varapyörän tilan sisempään ja alempaan uraan

3.

Kiertäkää ruuvi kiinni.

07

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

203

07 Pyörät ja renkaat

07

Väliaikainen renkaan paikkaus*

HUOM

Pidikkeen virheellisen asennuksen yhteydessä renkaanpaikkaussarja voi aiheuttaa kolinaa.

Yleiskatsaus

Tarra, suurin sallittu nopeus

Katkaisin

Johdin

Pullonpidin (oranssi kansi)

Suojakansi

Paineenrajoitusventtiili

Ilmaletku

Paikkausainepullo

Painemittari

Puhjenneen renkaan paikkaus

Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. edellistä kuvaa.

1.

Avatkaa renkaanpaikkaussarjan kansi.

2.

Irrottakaa suurimmasta sallitusta nopeudesta kertova tarra ja kiinnittäkää se ohjauspyörään.

VAROITUS

Paikkausneste voi ärsyttää ihoa. Ihokosketuksen sattuessa peskää neste välittömästi pois saippualla ja vedellä.

3.

Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa

0

ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.

HUOM

Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.

4.

Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja kiertäkää pullon korkki irti.

5.

Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.

VAROITUS

Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.

6.

Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.

204

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

07 Pyörät ja renkaat

VAROITUS

Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.

7.

Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.

HUOM

Jos kompressori on kytketty toiseen tunnelikonsolin 12 V -liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.

HUOM

Kun kompressori käynnistyy, paine voi nousta arvoon 6 bar, mutta se laskee noin

30 sekunnin kuluttua.

8.

Asettakaa katkaisin asentoon

I

.

VAROITUS

Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.

9.

Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.

Väliaikainen renkaan paikkaus*

TÄRKEÄÄ

Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.

10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Pienin paine on 1,8 bar ja suurin 3,5 bar.

VAROITUS

Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.

11. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää johdin irti 12 V:n liitännästä.

12. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja asettakaa venttiilinhattu paikalleen.

13. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.

Paikkauksen ja paineen jälkitarkastus

1.

Liittäkää varustus uudelleen.

2.

Lukekaa rengaspaine painemittarista.

3.

Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.

4.

Jos rengaspaine on yli 1,3 bar, rengas pitää pumpata rengaspainetarran ilmoittamaan paineeseen. Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.

VAROITUS

Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.

5.

Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa ilmaletku ja johdin. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.

HUOM

Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen palvelu.

VAROITUS

Tarkastakaa rengaspaine säännöllisesti.

6.

Asettakaa renkaanpaikkaussarja takaisin kuormatilaan.

7.

Volvo suosittelee, että ajatte lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/kor-

07

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

205

07 Pyörät ja renkaat

07

Väliaikainen renkaan paikkaus*

jaamiseksi. Kertokaa siellä, että renkaassa on renkaanpaikkausainetta.

VAROITUS

Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten

(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi ratkaista, voidaanko rengas korjata vai pitääkö se vaihtaa.

Renkaan pumppaus

Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata täyteen kompressorilla.

1.

Kompressorin pitää olla sammutettuna.

Katsokaa, että katkaisin on asennossa

0

ja ottakaa johdin ja ilmaletku esiin.

2.

Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.

VAROITUS

Auton pakokaasujen hengittäminen voi aiheuttaa hengenvaaran. Älkää käyttäkö moottoria suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.

VAROITUS

Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.

3.

Kytkekää johdin johonkin auton

12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.

4.

Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon

I

.

TÄRKEÄÄ

Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.

5.

Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetarran ilmoittama paine. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.)

6.

Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa ilmaletku ja johdin.

7.

Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.

Paikkausnestesäiliön vaihto

Vaihtakaa pullo, ennen kuin parasta ennen päiväys on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa ympäristövaarallisena jätteenä.

VAROITUS

Pullossa on 1,2-etanolia ja luonnonkumilateksia.

Vaarallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergiaa ihokosketuksessa.

Välttäkää kosketusta iholle ja silmiin.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

HUOM

Jättäkää säiliö säilytettäväksi vaarallisten jätteiden keräyspaikalle.

206

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

07 Pyörät ja renkaat

07

207

208

Puhdistus.............................................................................................. 210

Maalivaurioiden korjaaminen................................................................ 214

Ruostesuojaus...................................................................................... 216

A U T O N H O I T O

08 Auton hoito

08

Puhdistus

Auton pesu

Peskää auto heti, kun se on likaantunut. Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.

Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme, että annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun poistaa mahdolliset värimuutokset.

Huuhdelkaa alusta.

Huuhdelkaa koko autoa pesunaarmujen vaaran vältämiseksi, kunnes irtonainen lika on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.

Käyttäkää tarvittaessa rasvanpoistoainetta pahasti likaantuneilla pinnoilla. Huomatkaa, etteivät pinnat saa olla auringon lämmittämiä!

Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella käyttäen runsaasti haaleaa vettä.

Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.

Käyttäkää rasvanpoistoainetta pahasti likaantuneilla pinnoilla.

Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla. Jos vältetään se, etteivät vesipisarat pääse kuivumaan itsestään voimakkaassa auringonpaisteessa, pienenee vaara veden kuivumistahroista, jotka voidaan joutua kiillottamaan pois.

VAROITUS

Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.

Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.

TÄRKEÄÄ

Likaisten ajovalojen toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti, esim.

polttoainetta tankattaessa.

Älkää käyttäkö syövyttäviä puhdistusaineita, vaan vettä ja naarmuttamatonta sientä.

HUOM

Ulkoinen valaistus, kuten valonheittimet, sumuvalot ja takavalot, voivat tilapäisesti saada kondenssivettä lasien sisäpuolelle.

Tämä on luonnollinen ilmiö, kaikki ulkovalot on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondenssivesi tuulettuu normaalisti pois valaisimesta, kun valo on ollut hetken sytytettynä.

Pyyhinsulkien puhdistus

Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.

HUOM

Peskää sulat ja tuulilasi säännöllisesti haalealla pesuliuoksella tai autonpesuaineella.

Älkää käyttäkö vahvoja liuotinaineita.

Poistakaa lintujen jätökset

Peskää lintujen jätökset pois auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan värisävyyn hyvin nopeasti. Sävymuutoksen voi poistaa vain ammattimies.

Kromatut pyörät

TÄRKEÄÄ

Vanteenpuhdistusaine voi tahrata kromatun pyörän pinnan. Peskää auto sienellä ja autoshampoolla käyttäen runsaasti haaleaa vettä.

Painepesu

Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule

210

08 Auton hoito

Puhdistus

lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys koskee kaikkia ulkopuolen osia).

TÄRKEÄÄ

Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtonainen lika on poistettu. Käytettäessä painepesuria: Katsokaa, ettei painepesurin suutin tule lähemmäs koria kuin 30 cm. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.

Kokeilkaa jarruja

VAROITUS

Koejarruttakaa aina pesun jälkeen, myös seisontajarrulla, siten, että kosteus ja korroosio eivät pääse vaikuttamaan jarrujen kitkapintoihin ja huonontamaan jarruja.

Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin, kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin jarrupalat lämpenevät ja kuivuvat.

Tehkää näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin kostealla tai kylmällä säällä.

Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat

Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien

(esim. kiiltävien listojen) puhdistamiseen ja hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää ohjeita noudattaa huolellisesti.

TÄRKEÄÄ

Välttäkää muovin ja kumin vahausta sekä kiillotusta.

Käyttäessänne rasvanpoistoainetta muoville ja kumille hierokaa tarvittaessa ensin kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää pesusientä.

Kiiltävien listojen kiillottaminen voi hangata pois tai vaurioittaa kiiltävää pintakerrosta.

Hioma-aineita sisältäviä kiillotusaineita ei saa käyttää.

Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.

Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.

Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.

TÄRKEÄÄ

Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa. Volvon takuu ei kata tällaisten käsittelyjen aiheuttamaa maalivauriota.

Kiillotus ja vahaus

Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta on himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.

Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä, vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.

Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.

Sisustuksen puhdistus

Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa säännöllisesti ja noudattakaa autonhoitotuotteen mukana tulevia ohjeita.

On tärkeää käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.

Matot ja kuormatila

Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen.

08

211

08 Auton hoito

08

Puhdistus

Kumpikin lisämatto on kiinnitetty kiinnittimillä.

Tarttukaa lisämattoon kummankin kiinnittimen kohdalta ja nostakaa matto suoraan ylös.

Asettakaa lisämatto paikalleen painamalla se kiinni kumpaankin kiinnittimeen.

VAROITUS

Tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että kuljettajan paikalla oleva suojamatto on painettu kunnolla alas ja kiinnitetty paikalleen, ettei se jää puristuksiin polkimien luona ja alla.

Lattiamattojen tahroihin suositellaan pölynimurikäsittelyn jälkeen erityistä tekstiilinpuhdistusainetta. Lattiamatot pitää puhdistaa aineella, jota Volvo-myyjänne suosittelee!

Kangasverhoilun ja kattoverhoilun tahrojen käsittely

Verhoilun palonkesto-ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan erityistä tekstiilinpuhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.

TÄRKEÄÄ

Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.

Nahkaverhoilun tahrojen käsittely

Volvon nahkaverhoilu ei sisällä kromia ja se on käsitelty säilyttämään alkuperäinen ulkonäkönsä.

Nahkaverhoilu vanhenee ja saa ajan myötä kauniin patinan. Nahka jalostetaan ja käsitellään siten, että se säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa suojaavan pintakerroksen, mutta sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä puhdistusta.

Volvo tarjoaa kattavat tuotteet nahkaverhoilun puhdistukseen ja jälkikäsittelyyn, ohjeiden mukaan käytettynä nämä säilyttävät nahan suojaavan pintakerroksen. Jonkin ajan käytön jälkeen tulee nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin muuttumaan enemmän tai vähemmän riippuen nahan pintarakenteesta. Tämä on nahan luonnollista kypsymistä ja osoittaa sen olevan luonnontuote.

Volvo suosittelee mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi puhdistamaan ja levittämään suojavoidetta yhdestä neljään kertaan vuodessa (tai tarvittaessa useammin). Volvo Leather Care -sarjan voitte ostaa Volvo-myyjältänne.

TÄRKEÄÄ

Värjätty vaate (esim. farkut ja mokkaasusteet) voivat aiheuttaa väritahroja verhoiluun.

Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita liuottimia. Ne voivat vahingoittaa sekä kangas-, vinyyli- että nahkaverhoilua.

Nahkaverhoilun pesuohjeita

1.

Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas vaahto.

2.

Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.

3.

Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.

Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää hieroko.

4.

Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja antakaa nahan kuivua täysin.

Nahkaverhoilun suojakäsittely

On tärkeää siistiä alue pölynimurilla ennen puhdistusta nahanhoitoaineella.

1.

Kaatakaa vähän suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut voidekerros kevyin, kiertävin liikkein nahkaan.

2.

Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen käyttöä.

212

Nahka on nyt saanut parannetun tahrasuojan ja UV-suojan.

TÄRKEÄÄ

Terävät esineet voivat vahingoittaa nahkaa.

(Esimerkiksi sormukset.)

Nahkaverhoilun pesuohjeita

Poistakaa lika ja pöly pehmeällä, kostutetulla sienellä ja neutraalilla saippualla.

Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan peittäkö nahkaista ohjauspyörää muovisuojuksella.

Käyttäkää luonnollisia öljyjä. Mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi suositellaan Volvon nahanhoitoainetta.

Jos ohjauspyörään tulee tahroja:

Ryhmä 1

(muste, viini, kahvi, maito, hiki ja veri)

Käyttäkää pehmeää riepua tai sientä.

Sekoittakaa 5-prosenttinen ammoniumliuos. (Käyttäkää veritahroille liuosta, jossa on 2 dl vettä ja 25 g suolaa.)

Ryhmä 2

(rasva, öljy, kastikkeet ja suklaa)

1.

Sama menettely kuin ryhmälle 1.

2.

Hangatkaa imukykyisellä paperilla tai liinalla.

Ryhmä 3

(kuiva lika, pöly)

1.

Käyttäkää pehmeää harjaa lian poistamiseen.

2.

Sama menettely kuin ryhmälle 1.

Sisustuksen muovi-, metalli- ja puuosien tahrojen käsittely

Sisäpuolen osien ja pintojen puhdistamiseksi suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa. Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita.

Turvavöiden puhdistus

Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta, erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa

Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että vyö on kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin sisään.

08 Auton hoito

Puhdistus

08

213

08 Auton hoito

08

Maalivaurioiden korjaaminen

Maalipinta

Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Maalivauriot pitää korjata välittömästi, jotta ruostetta ei pääse syntymään. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot esim. lokasuojien reunoissa, ovissa ja puskureissa.

Värikoodi

Kiveniskemät ja naarmut

Tuotekilpi.

Auton värisävyn koodi

On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, katso sivu 288.

Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty puhtaaksi sekä kuiva ja sen lämpötilan pitää olla yli 15 °C

Tarvikkeet

• pohjamaali (primer)

1

- esim. muovipintaisille puskureille on erityinen tartuntapohjamaali sumutinpurkissa

• perusväri ja kirkaslakka - sumutinpurkeissa tai maalikyninä/-puikkoina

2

• suojateippi

• hieno hiomakangas

1

.

Korjatkaa pienehköt maalivauriot, kuten kiveniskemät ja naarmut.

1.

Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti, jolloin mahdolliset maalijäänteet tulevat mukana.

Jos vaurio ulottuu metallipintaan (peltiin) asti, on hyvä käyttää pohjamaalia (primer).

Muovipinnan vaurion yhteydessä tulee käyttää tartuntapohjamaalia paremman tuloksen saamiseksi - ruiskuttakaa sumutinpurkin kanteen ja sivelkää ohuesti.

2.

Ennen maalausta voidaan tarvittaessa (jos on esim. epätasaisia reunoja) kevyt hionta hyvin hienolla hiontamateriaalilla tehdä paikallisesti. Pinta puhdistetaan huolellisesti ja saa kuivua.

3.

Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä, tulitikulla tai vastaavalla. Päättäkää työ perusmaalilla ja kirkaslakalla, kun pohjamaali on kuivunut.

4.

Menetelkää naarmujen suhteen samoin, mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.

1

2

Mahdollisesti.

Noudattakaa maalikynän/-puikon pakkauksen mukana tulevia ohjeita.

214

HUOM

Jos kiveniskemä ei ole ulottunut metallipintaan (peltiin) asti ja vahingoittumaton maalikerros on edelleen jäljellä, levitä pohjamaali ja kirkaslakka heti puhdistettuun pintaan.

08 Auton hoito

Maalivaurioiden korjaaminen

08

215

08

216

08 Auton hoito

Ruostesuojaus

Tarkastus ja kunnossapito

Autonne ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.

Ohutta, tunkeutuvaa ruostesuojanestettä ruiskutettiin palkkeihin, koteloihin ja suljettuihin tiloihin.

Auton ruostesuojauksen ylläpito.

Pitäkää auto puhtaana. Huuhdelkaa alusta.

Pitäkää suurpainepesurin suutin yli

30 cm:n etäisyydellä maalipinnasta.

Tarkastakaa ruostesuojaus säännöllisesti ja korjatkaa sitä tarvittaessa.

Auto on valmistettu käyttäen ruostesuojausta, joka ei tarvitse jälkikäsittelyä normaaleissa olosuhteissa ennen kuin n. 12 vuoden kuluttua.

Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä kolmen vuoden välein. Jos auto pitää jälkikäsitellä,

Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun

Volvon teknisen palvelun auttaa Teitä.

08 Auton hoito

08

217

218

Volvo-huolto.......................................................................................... 220

Oma huolto........................................................................................... 221

Konepelti ja moottoritila........................................................................ 222

Öljyt ja nesteet...................................................................................... 224

Pyyhkimien sulat................................................................................... 230

Käynnistysakku..................................................................................... 232

Polttimoiden vaihto............................................................................... 236

Varokkeet.............................................................................................. 242

Y L L Ä P I T O J A H U O L T O

09 Ylläpito ja huolto

09

Volvo-huolto

Volvon huolto-ohjelma

Ennen kuin auto lähti tehtaalta, se koeajettiin huolellisesti. Lisäksi tehtiin Volvo Car Corporationin määräysten mukainen tarkastus juuri ennen kuin se luovutettiin Teille.

Myös jatkossa tulee noudattaa Volvon huoltoohjelmaa, joka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa, Volvonne pitämiseksi korkealla tasolla liikenneturvallisuuden ja luotettavuuden suhteen. Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja hoitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat huollolle mahdollisimman korkean laadun.

TÄRKEÄÄ

Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa

Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa niitä.

Erityiset huoltotoimenpiteet

Tietyt huoltotoimenpiteet, jotka liittyvät auton sähköjärjestelmään, voidaan tehdä vain erityisesti autoa varten kehitetyn elektronisen varustuksen avulla, mistä johtuen Volvo suosittelee, että otatte aina yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun, ennen kuin annatte aloittaa tai tehdä sähköjärjestelmään vaikuttavia huoltotöitä.

220

09 Ylläpito ja huolto

Ennen kuin aloitatte työt auton parissa

Käynnistysakku

Varmistakaa, että akun kaapelit on kytketty oikein ja kiinnitetty kunnolla.

Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin käydessä (esim. akun vaihdon yhteydessä).

Akkua ladattaessa ei koskaan saa käyttää pikalaturia. Akkujohtimet pitää kytkeä irti akkua ladattaessa.

Akku sisältää happoa, joka on syövyttävää ja myrkyllistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että akkua käsitellään ympäristön kannalta oikealla tavalla. Antakaa Volvo-myyjänne auttaa Teitä.

VAROITUS

Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Virran pitää sen vuoksi olla aina katkaistuna, kun moottoritilassa työskennellään.

Älkää koskeko sytytystulppiin tai sytytyspuolaan, kun virta on päällä tai moottori on lämmin.

Auton nostaminen

HUOM

Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin

Volvon suosittelema tunkki, noudattakaa laitteen mukana tulevia käyttöohjeita.

Jos autoa nostetaan korjaamotunkilla, se pitää sijoittaa moottorin apurungon etureunaa vasten.

Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa roiskelevyä. Olkaa huolellinen ja sijoittakaa korjaamotunkki siten, ettei auto voi liukua pois tunkilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.

Oma huolto

Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä korjaamonosturilla, pitää etumaiset ja taemmat nostovarret sijoittaa nostokohtien alle. Ks.

edellistä kuvaa.

Tarkastakaa säännöllisin välein

Tarkastakaa seuraavat kohteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:

Jäähdytysneste – Pinnan tulee olla paisuntasäiliön

MIN

- ja

MAX

-merkkien välissä.

Moottoriöljy – Pinnan tulee olla

MIN

- ja

MAX

-merkkien välissä.

Ohjaustehostinöljy – Pinnan tulee olla

MIN

- ja

MAX

-merkkien välissä.

Huuhteluneste – Säiliön pitää olla hyvin täytetty. Lisätkää jäätymisenestoainetta varustettua huuhtelunestettä lämpötilan ollessa lähellä jäätymispistettä.

Jarru- ja kytkinneste – Pinnan tulee olla

MIN

- ja

MAX

-merkkien välissä.

VAROITUS

Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijaitsee edessä moottoritilassa, jäähdyttimen takana) voi käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.

Antakaa aina korjaamon tehdä moottorinpesu. Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.

09

221

09 Ylläpito ja huolto

09

Konepelti ja moottoritila

Konepellin avaaminen

222

Kuva esittää vasemmalta ohjattavaa autoa.

1.

Vetäkää lukkokahvasta vasemmalla kojelaudan alla. (Oikealta ohjattavissa autoissa kahva on sijoitettu oikealle puolelle.) Salvan vapautuminen voidaan kuulla.

2.

Työntäkää käsi keskeltä konepellin etureunan alle ja painakaa salpaa ylös oikealle.

3.

Avatkaa konepelti.

VAROITUS

Tarkastakaa, että konepelti lukkiutuu kunnolla suljettaessa.

Moottoritila

Huuhtelunestesäiliö (4-syl.)

Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö

Ohjaustehostimen nestesäiliö (piilossa valonheittimen takana)

1

2

Sijainti vaihtelee moottorivaihtoehdon mukaan.

Elektronisella öljymäärän anturilla varustetuissa moottoreissa ei ole mittatikkua (5-syl. diesel).

Moottoriöljyn

1

mittatikku

2

Jäähdytin

Jäähdytyspuhallin

Huuhtelunestesäiliö (5-syl.)

Kytkin- ja jarrunestesäiliö (oikeanpuoleinen ohjaus)

Moottoriöljyn täyttö

1

Kytkin- ja jarrunestesäiliö (vasemmanpuoleinen ohjaus)

Käynnistysakku

Rele- ja varokekeskus

Ilmansuodatin

1

Ilmastointilaite

Vianetsintä ja korjaus

Ilmastointilaitteessa on fluoresoivaa jäljitysainetta. Käyttäkää vuodonetsinnässä ultraviolettivaloa.

Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

VAROITUS

Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa huoltokorjaamossa.

1 Sijainti vaihtelee moottorivaihtoehdon mukaan.

09 Ylläpito ja huolto

Konepelti ja moottoritila

09

223

09 Ylläpito ja huolto

09

Öljyt ja nesteet

Moottoriöljyn tarkastus

Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää aina ilmoitetun laatuista öljyä.

Tarkastakaa öljymäärä usein ja vaihtakaa

öljy säännöllisesti. Ilmoitettua matalamman

öljylaadun käyttö tai ajaminen liian pienellä

öljymäärällä vaurioittaa moottoria.

Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, katso sivu 294.

TÄRKEÄÄ

Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä moottoriöljyä. Öljy on valittu huolella ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.

Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua

öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.

Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta takuuvastuusta, jos edellä ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.

Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.

Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä/ suuresta öljymäärästä ja matalasta/korkeasta

öljynpaineesta varoittamiseen. Tietyissä versioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään

öljynpainevaloa. Toisissa versioissa on öljymäärän anturi, tällöin kuljettajaa informoidaan mittariston keskellä olevalla varoitussymbolilla sekä näyttöteksteillä. Tietyissä malleissa on molemmat versiot. Ottakaa yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.

Vaihtakaa moottoriöljy ja öljynsuodatin Huoltoja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.

Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen on sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa Volvo suosittelee laadultaan parempaa

öljyä, katso sivu 294.

Täyttömäärä, katso sivu 295 ja siitä eteenpäin.

Öljynmittatikulla varustettu moottori

1

Bensiinimoottori.

1 Koskee vain bensiiniä sekä 4-syl. dieseliä.

224

09 Ylläpito ja huolto

Öljyt ja nesteet

Mittatikku, bensiinimoottorit.

Moottoriöljyn täyttöputki.

sammuttamisen jälkeen. Mittatikku näyttää pientä määrää, koska kaikki öljy ei ole ehtinyt valua alas öljypohjaan.

Dieselmoottori.

Mittatikku, 4-syl. dieselmoottorit.

Moottoriöljyn täyttöputki.

On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.

Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan

2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi moottorin

Öljypinnan on oltava mittatikkuun merkityllä alueella.

Mittaus ja mahdollinen lisäys

1.

Varmistakaa, että auto on vaakasuorassa.

On tärkeää odottaa 5 minuuttia moottorin pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua takaisin öljypohjaan.

2.

Vetäkää mittatikku ylös ja pyyhkikää se.

3.

Työntäkää mittatikku takaisin alas.

4.

Vetäkää ylös ja tarkastakaa määrä.

5.

Jos pintataso on lähellä

MIN

-merkkiä, tulee lisätä 0,5 litraa. Jos taso on runsaasti alapuolella, voidaan tarvita suurempi määrä.

6.

Jos määrä halutaan tarkastaa uudelleen, tehkää se lyhyehkön ajon jälkeen. Toistakaa sen jälkeen kohdat 1 - 4.

VAROITUS

Älkää koskaan täyttäkö yli

MAX

-merkinnän.

Määrä ei saa koskaan olla yli

MAX

-merkin tai alle

MIN

-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.

VAROITUS

Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle, siitä voi syttyä tulipalo.

09

225

09 Ylläpito ja huolto

09

Öljyt ja nesteet

Elektronisella öljymäärän anturilla varustetut moottorit

2

Täyttöputki.

3

Teidän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ennen kuin näytössä esitetään ilmoitus, ks. alla olevaa kuvaa.

Ilmoitus ja grafiikka näytössä.

Ilmoitus

Moottorin öljymäärä

Öljymäärä tarkastetaan elektronisen öljynmäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori on sammutettuna, katso sivu 62.

VAROITUS

Jos ilmoitus

Öljyhuolto tarvitaan

esitetään, ajakaa korjaamolle. Öljymäärä voi olla liian suuri.

TÄRKEÄÄ

Ilmoituksen

Öljymäärä pieni Lisää öljyä

yhteydessä lisätkää vain 0,5 litraa.

HUOM

Järjestelmä ilmaisee öljymäärän vain ajon aikana. Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti, kun öljyä lisätään tai lasketaan pois.

Autolla pitää ajaa n. 30 km ennen kuin öljymäärä näytetään oikein.

VAROITUS

Älkää lisätkö öljyä, jos täyttötaso (3) tai (4) esitetään seuraava kuvan mukaisesti.

Määrä ei saa koskaan olla yli

MAX

-merkin tai alle

MIN

-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.

VAROITUS

Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle, siitä voi syttyä tulipalo.

226

2

3

Koskee vain 5-syl. dieseliä.

Elektronisella öljymäärän anturilla varustetuissa moottoreissa ei ole mittatikkua (5-syl. diesel).

09 Ylläpito ja huolto

Öljyt ja nesteet

HUOM

Sekoittakaa tiivistettyä huuhtelunestettä veteen

ennen

lisäämistä.

VIHJE! Puhdistakaa pyyhinsulat huuhtelunesteen lisäämisen yhteydessä.

Jäähdytysneste, määrän tarkastus ja täyttö

09

Öljymäärän mittaus

Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se seuraavan sekvenssi mukaisesti.

1.

Aktivoikaa avaimen asento

II

, katso sivu 150.

2.

Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään vasemmassa vivussa asentoon

Moottorin

öljymäärä. Odottakaa...

.

> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin

öljymäärästä.

Huuhtelunesteen täyttö

Numerot 1 - 4 edustavat täyttömäärää. Älkää lisätkö öljyä, jos täyttömäärä (3) tai (4) esitetään.

Suositeltu täyttömäärä on 4.

Tuulilasin- ja valonpesimillä on yhteinen huuhtelunestesäiliö.

Määrätiedot, ks. taulukko Nesteet sivulla 297.

Täyttö dieselmoottorilla varustetussa autossa.

Täyttö bensiinimoottorilla varustetussa autossa.

Käyttäkää talvella huuhtelunestettä, jossa on jäätymisenestoainetta, etteivät pumppu, säiliö ja letkut jäädy.

Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jäähdytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa jäähdy-

227

09 Ylläpito ja huolto

09

Öljyt ja nesteet

tysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni että liian suuri.

TÄRKEÄÄ

Kloorin, kloridien ja muiden suolojen korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.

Käyttäkää aina jäähdytysnestettä, jossa on syöpymisenestoainetta, Volvon suosituksen mukaisesti.

Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 % jäähdytysnestettä.

Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn laatuiseen vesijohtoveteen. Jos veden laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä

Volvon suositusten mukaisesti.

Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.

Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti täytettynä. Muussa tapauksessa voi syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien) vaara.

Määrätiedot ja veden laatua koskevat vaatimukset, katso sivu 297.

Tarkastakaa jäähdytysneste säännöllisesti

Pinnan on oltava paisuntasäiliön

MIN

- ja

MAX

-merkkien välissä. Jos järjestelmää ei ole täytetty asianmukaisesti, voi syntyä paikallisesti korkeita lämpötiloja, mistä aiheutuu sylinterinkannen vaurioitumisen (halkeamisen) vaara. Täyttäkää nestettä, kun pinta on laskenut

MIN

-merkkiin.

VAROITUS

Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin ollessa lämmin, kiertäkää paisuntasäiliön korkki hitaasti auki, jotta ylipaine pääsee poistumaan.

HUOM

Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti täytettynä.

Muussa tapauksessa voi syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden

(halkeamien) vaara.

228

Jarru- ja kytkinneste, tarkastus ja täyttö

hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran vuodessa.

VAROITUS

Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä alle

MIN

-tason, ei autolla tule ajaa edelleen lisäämättä jarrunestettä.

Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.

Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö

4

.

Pinnan on oltava

MIN

- ja

MAX

-merkin välissä.

Tarkastakaa määrä säännöllisesti. Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka toisen määräaikaishuollon yhteydessä.

Määrätiedot ja suositeltu jarrunestelaatu, ks.

taulukko Nesteet sivulla 297.

Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa ilma on

Ohjaustehostimen öljy, tarkastus ja täyttö

HUOM

Öljymäärä tarkastetaan jokaisen huollon yhteydessä.

Öljyä ei tarvitse vaihtaa. Tilavuustiedot ja suositeltu öljylaatu, katso sivu 297.

Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika tai autosta loppuu virta ja sitä on hinattava, sitä voidaan edelleen ohjata. Ohjaus tulee tällöin paljon normaalia raskaammaksi ja ohjauspyörän kääntämiseen tarvitaan enemmän voimaa.

4 Sijoitus riippuen siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.

09 Ylläpito ja huolto

Öljyt ja nesteet

09

229

09 Ylläpito ja huolto

09

Pyyhkimien sulat

Pyyhkimien sulat

Pyyhkimen sulkien vaihto, tuulilasi

Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös.

Painakaa nuppia, joka on pyyhinsulan kiinnityksessä ja vetäkää suoraan ulos (1), pyyhkimen varren suuntaisesti.

Työntäkää (2) uutta pyyhinsulkaa paikalleen, kunnes kuuluu napsahdus.

> Tarkastakaa (3), että sulka on kunnolla kiinni ja kääntäkää pyyhkimen varsi alas.

Pyyhkimen sulan vaihto, takalasi

230

HUOM

Pyyhinsulat ovat eripituiset. Kuljettajan puoleinen sulka on pidempi kuin toisella puolella.

Puhdistus

Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, katso sivu 210.

TÄRKEÄÄ

Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti. Hoidon laiminlyöminen lyhentää sulkien käyttöikää.

1.

Kääntäkää pyyhkimen varsi ulos.

2.

Vetäkää sulka irti takaluukkua kohti.

3.

Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni.

> Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni ja kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.

09 Ylläpito ja huolto

Pyyhkimien sulat

09

231

09 Ylläpito ja huolto

09

Käynnistysakku

Käsittely

Käynnistysakun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat käynnistysten määrä, purkautumiset, ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.

Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin käydessä.

Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty oikein ja kiristetty asianmukaisesti.

VAROITUS

Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti, voi riittää siihen, että akku räjähtää.

Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.

Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.

HUOM

Jos käynnistysakku tyhjenee useita kertoja, tämä vaikuttaa sen käyttöikään kielteisesti.

Käynnistysakun käyttöikään vaikuttavat useat tekijät, mm. ajo-olosuhteet ja ilmasto.

Akun käynnistyskapasiteetti laskee asteittain ajan myötä ja sitä pitää tämän vuoksi ladata, jos autoa ei käytetä pitkähköön aikaan tai jos sillä ajetaan vain lyhyitä matkoja. Kova kylmyys rajoittaa käynnistyskapasiteettia edelleen.

Jotta käynnistysakku pysyy hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin ajoa/viikko tai akun kytkemistä akkulaturiin, jossa on automaattinen huoltolataus.

Käynnistysakulla, joka pidetään täyteen ladattuna, on mahdollisimman pitkä käyttöikä.

Akun symbolit

Käyttäkää suojalaseja.

Tarkemmat tiedot löytyvät käyttöohjekirjasta.

Säilyttäkää akku lasten ulottumattomissa.

Akku sisältää syövyttävää happoa.

232

09 Ylläpito ja huolto

Välttäkää kipinöitä ja avotulta.

Räjähdysvaara.

Toimitettava kierrätykseen.

HUOM

Loppuun käytetty akku pitää kierrättää ympäristön kannalta oikealla tavalla, se sisältää lyijyä.

Käynnistysakku

Akun vaihto

Irrotus

1.

Poistakaa etäavain virtalukosta.

2.

Odottakaa vähintään 5 minuuttia ennen kuin mitään sähköliitäntöjä tehdään.

> Auton sähköjärjestelmän pitää tallentaa välttämättömiä tietoja ohjausyksiköihin.

3.

Poistakaa peitekotelo.

4.

Irrottakaa musta miinusjohdin.

VAROITUS

Kytkekää ja irrottakaa plus- ja miinusjohdin oikeassa järjestyksessä.

5.

Irrottakaa punainen plusjohdin.

6.

Irrottakaa akkukotelon etuseinä ruuvitaltalla.

7.

Irrottakaa huohotusletku akusta.

8.

Irrottakaa akun kiinnike.

9.

Nostakaa akku ulos.

Asennus

1.

Asettakaa akku paikalleen.

2.

Ruuvatkaa akun kiinnike paikalleen.

3.

Yhdistäkää huohotusletku.

> Tarkastakaa, että se on yhdistetty oikein sekä akkuun että korissa olevaan liitäntään.

4.

Asentakaa akkukotelon etuseinä paikalleen.

5.

Kytkekää punainen plusjohdin.

6.

Kytkekää musta miinusjohdin.

7.

Kiinnittäkää peitekotelo akun päälle.

Lisätietoja auton käynnistysakusta - ks. sivuja

180 ja 304.

DRIVe Start/Stop*

Auto, jossa on Start/Stop-toiminto, on varustettu kahdella 12 V:n akulla - erittäin tehokkaalla käynnistysakulla ja apuakulla, joka auttaa Start/Stop-toiminnon aloitusvaiheessa.

Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta - katso sivu 162.

09

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

233

09 Ylläpito ja huolto

09

Käynnistysakku

Akku

Kylmäkäynnistyskyky

A

, CCA

(A)

Koko

B

,

PxLxK

(mm)

Käynnistys

760

Apu

120

278×175×190 150×90×106

Kapasiteetti (Ah)

A SAE-normin mukaisesti.

B

Suurin mahdollinen koko.

70 8

HUOM

Mitä suurempi on auton virrankulutus

(ylimääräinen jäähdytys/lämmitys), sitä enemmän akkuja pitää ladata = kasvanut polttoaineenkulutus.

Kun käynnistysakun kapasiteetti on laskenut alimman sallitun tason alapuolelle, Start/Stop-toiminto kytketään pois toiminnasta.

Tilapäisesti rajoitettu Start/Stop-toiminto suuren virranoton vuoksi tarkoittaa:

Moottori käynnistyy automaattisesti

1

kuljettajan tarvitsematta painaa kytkinpoljinta.

Akkujen sijainti

1. Käynnistysakku

2

2. Apuakku.

Apuakkua ei normaalisti tarvitse enempää huoltoa kuin varsinainen käynnistysakku.

Kysymysten tai ongelmien suhteen tulee ottaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

1

2

Automaattinen käynnistys voi tapahtua, jos vaihdevipu on vapaa-asennossa.

Käynnistysakku selostetaan perusteellisesti sivulla 232.

234

TÄRKEÄÄ

Jos seuraavaa ei noudateta, voi käynnistys/ pysäytys-järjestelmä lakata tilapäisesti toimimasta ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemisen jälkeen:

Auton akun negatiivistä napaa

ei koskaan

saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen - vain

auton alustaa

saa käyttää maadoituskohtana.

Ks. osa "Käynnistysapu" - siinä selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet pitää sijoittaa.

HUOM

Jos käynnistysakku on tyhjentynyt siten, että kaikki on "pimeänä" ja autosta periaatteessa puuttuvat kaikki normaalit sähkötoiminnot, ja moottori sen jälkeen käynnistetään ulkoisen akun tai akkulaturin avulla,

Start/Stop-toiminto on aktivoitu. Moottori voidaan tällöin pysäyttää automaattisesti, mutta Start/Stop-toiminto voi automaattisen pysäytyksen yhteydessä epäonnistua moottorin automaattisessa käynnistämisessä, koska käynnistysakun kapasiteetti on riittämätön.

Onnistuneen automaattisen käynnistyksen varmistamiseksi automaattisen pysäytyksen jälkeen akku pitää ensin ladata. Ulkolämpötilan ollessa +15 °C akkua pitää ladata vähintään 1 tunti. Ulkolämpötilan ollessa matalampi suositellaan 3-4 tunnin latausaikaa. Suosituksena on, että akku ladataan ulkoisella akkulaturilla.

Jos tätä mahdollisuutta ei ole, suositellaan

Start/Stop-toiminnon tilapäistä sulkemista, kunnes käynnistysakkua on jälleen ladattu riittävästi.

Lisätietoja käynnistysakun latauksesta, ks.

osaa "Akku" luvussa "Ylläpito ja huolto".

09 Ylläpito ja huolto

Käynnistysakku

09

235

09 Ylläpito ja huolto

09

Polttimoiden vaihto

Yleistä

Kaikkien polttimoiden erittelyt ovat sivulla

304.

Polttimot ja muut valonlähteet, jotka ovat erityistä tyyppiä tai joita ei voida vaihtaa muualla kuin korjaamolla, ovat seuraavat:

Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL

(Xenon-polttimot)

Huomiovalot (DRL) spoilerissa

Vilkut, ulkotaustapeilit ja turvavalaistus

Lukuvalot, autoonnousuvalot ja käsinekotelon valaistus

Yleisvalaistus katossa

Jarruvalot

VAROITUS

Xenon-valonheittimillä varustetuissa autoissa pitää Xenon-polttimoiden vaihto teettää korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. Xenon-valoihin kohdistuva työ edellyttää erityistä varovaisuutta, koska valonheittimessä on suurjännitelaite.

TÄRKEÄÄ

Älkää koskeko polttimoiden laseihin paljain sormin. Sormista tarttuva rasva ja öljy höyrystyy lämmön vaikutuksesta kerrostumaksi heijastimeen, joka tällöin voi vaurioitua.

Etuosan lampunvaihto

3.

Vetäkää valokoteloa sivulle ja sitten eteenpäin.

4.

Irrottakaa liitinkappale puristamalla kiinnitin alas peukalolla ja vetäkää samanaikaisesti liitinkappale irti toisella kädellä.

Kaikki etuosan lamput (sumuvaloja lukuun ottamatta) vaihdetaan irrottamalla koko valokotelo moottoritilan kautta.

Valokotelon irrotus

1.

Poistakaa kauko-ohjain ja kääntäkää valokatkaisin asentoon

0

.

2.

Vetäkää valokotelon lukitussokka ylös.

TÄRKEÄÄ

Älkää vetäkö johtimesta, vain liitinkappaleesta.

5.

Nostakaa valokotelo ulos ja asettakaa se pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.

Valokotelon asennus

1.

Kytkekää liitinkappale ja asettakaa valokotelo sekä lukkosokka paikoilleen. Tarkastakaa, että sokka on painettu oikein alas.

2.

Tarkastakaa valaistus.

236

09 Ylläpito ja huolto

Polttimoiden vaihto

Kaukovalot

09

Valokotelon pitää olla kytketty ja paikallaan, ennen kuin valot kytketään päälle tai kaukoohjain työnnetään virtalukkoon.

Lähivalot

Peitekannen ja polttimon irrotus

1.

Irrottakaa koko valokotelo.

2.

Kääntäkää lukitussangat sivuun ja irrottakaa kansi.

3.

Irrottakaa kiinnitysjousi, joka pitää polttimon paikallaan. Painakaa ensin vasemmalle sen irrottamiseksi, siirtäkää sitten ulos- ja alaspäin.

4.

Vetäkää polttimo ulos.

Uuden polttimon asennus

1.

Asentakaa uusi polttimo. Se voi olla vain yhdellä tavalla.

2.

Painakaa kiinnitysjousta sisään-/ylöspäin ja sitten hieman oikealle sen kiinnittämiseksi paikalleen.

3.

Painakaa liitinkappale takaisin.

4.

Asentakaa muovikansi paikalleen.

5.

Asentakaa valokotelo paikalleen, katso sivu 236.

1.

Irrottakaa koko valokotelo.

2.

Vasen valonheitin: kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään.

Oikea valonheitin: kiertäkää polttimonpidintä myötäpäivään.

3.

Vetäkää polttimonpidin ulos ja vaihtakaa polttimo.

4.

Asentakaa polttimonpidin paikalleen. Se voidaan asettaa paikalleen vain yhdellä tavalla.

5.

Asentakaa valokotelo paikalleen.

``

237

09 Ylläpito ja huolto

09

Polttimoiden vaihto

seisontavalo Suuntavalot Sivuvalot

238

1.

Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään, vetäkää se ulos ja vaihtakaa polttimo.

2.

Asentakaa polttimonpidin paikalleen. Se voidaan asettaa paikalleen vain yhdellä tavalla.

1.

Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään ja ottakaa se pois.

2.

Irrottakaa polttimo polttimonpitimestä painamalla sitä sisäänpäin ja kiertämällä vastapäivään.

3.

Asentakaa uusi polttimo ja asentakaa polttimonpidin takaisin valokoteloon.

1.

Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään, vetäkää se ulos ja vaihtakaa polttimo.

2.

Asentakaa polttimonpidin paikalleen. Se voi olla vain yhdellä tavalla.

09 Ylläpito ja huolto

Polttimoiden vaihto

Sumuvalonheittimet

6.

Sovittakaa uusi polttimo paikalleen ja kiertäkää myötäpäivään.

7.

Asentakaa polttimonpidin paikalleen. Polttimonpitimessä olevan merkinnän

TOP

pitää olla ylöspäin.

8.

Kiinnittäkää valokotelo ruuvilla ja painakaa paneeli takaisin.

Polttimonpitimen irrotus

1.

Sammuttakaa valot ja kääntäkää kaukoohjain asentoon

0

.

2.

Vetäkää koteloa suoraan auton keskiosan suuntaan työkalun avulla, ks. yllä olevaa kuvaa.

> Avatkaa kiinnittimet (1) ja vetäkää suoraan ulos (2).

3.

Irrottakaa valokotelon ruuvi ja ottakaa valokotelo esiin.

4.

Irrottakaa liitinkappale polttimosta.

5.

Kiertäkää polttimoa vastapäivään ja vetäkää se ulos.

Kaikki takavalaisimen polttimot vaihdetaan kuormatilan puolelta.

1.

Sammuttakaa valot ja kääntäkää kaukoohjain asentoon

0

.

2.

Poistakaa luukku (A tai B) vasemmasta/ oikeasta paneelista päästäksenne käsiksi polttimoihin.

3.

Polttimot on asennettu erillisiin polttimonpitimiin.

4.

Irrottakaa liitinkappale polttimonpitimestä.

5.

Painakaa salvat yhteen ja vetäkää polttimonpidin irti.

6.

Vaihtakaa polttimo.

7.

Kytkekää liitinkappale.

8.

Painakaa polttimonpidin paikalleen ja asentakaa luukku (A tai B) takaisin.

HUOM

Jos vikailmoitus on edelleen olemassa viallisen polttimon vaihdon jälkeen, suositellaan hakeutumista valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

09

239

09 Ylläpito ja huolto

09

Polttimoiden vaihto

Polttimoiden sijainti polttimonpitimissä takana

HUOM

Takasumuvalo palaa vain vasemmassa takavalaisimessa vasemmalta ohjattavassa autossa ja oikeassa oikealta ohjattavassa.

Rekisterikilven valo

Kuormatila

240

Jarruvalot

Seisonta- ja sumutakavalot seisontavalo

Peruutusvalot

Suuntavalot seisontavalo

1.

Sammuttakaa valot ja kääntäkää kaukoohjain asentoon

0

.

2.

Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.

3.

Irrottakaa lasi varovasti.

4.

Vaihtakaa uusi lamppu.

5.

Asettakaa lasi paikalleen ja ruuvatkaa se kiinni.

1.

Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää kevyesti niin, että valokotelo irtoaa.

2.

Irrottakaa rikkinäinen polttimo.

3.

Asentakaa uusi polttimo.

09 Ylläpito ja huolto

Polttimoiden vaihto

09

Matkustamovalaistus kuormatilassa

Meikkipeilin valo*

Kuormatilan valaistus koostuu myös valaisimesta kuormatilan vasemmalla puolella.

1.

Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää kevyesti, niin että linssi irtoaa.

2.

Irrottakaa liitinkappale polttimonpitimestä.

Valaisimen lasin irrotus

1.

Työntäkää ruuvitaltta valaisimen lasin alle ja kammetkaa reunan lukituskielekkeet varovasti ylös.

2.

Napsauttakaa valaisimen lasi irti.

3.

Vetäkää kärkipihdeillä polttimo suoraan ulos sivulle ja vaihtakaa se uuteen. Huomatkaa! - Älkää puristako pihdeillä liian lujaa. Polttimon lasi voi tällöin rikkoutua.

Valaisimen lasin asennus

1.

Asettakaa valaisimen lasi paikalleen.

2.

Painakaa se kiinni.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

241

09 Ylläpito ja huolto

09

Varokkeet

Yleistä

Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu varokkeilla.

Varokkeet on sijoitettu kahteen eri paikkaan autossa:

Rele-/varokekeskus moottoritilassa.

Rele-/varokekeskus matkustamossa.

Vaihto

Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei toimi, syynä voi olla varokkeen palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta.

1.

Katsokaa varokeluettelosta kyseisen varokkeen sijainti.

2.

Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen taivutettu lanka palanut poikki.

3.

Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka väri ja ampeerilukema ovat samat kuin entisen.

Jokaisessa varokekeskuksessa on paikka useille varavarokkeille. Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee tällöin hakeutumista valtuutettuun

Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.

VAROITUS

Älkää koskaan käyttäkö vieraita esineitä tai eriteltyä suuremman ampeeriluvun omaavaa varoketta alkuperäisen varokkeen korvaamiseen. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä vaurioita sähköjärjestelmään ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon.

242

Rele-/varokekeskus moottoritilassa

Varokepaikkoja on 36. Olkaa huolellinen ja korvatkaa palanut varoke uudella, jolla on sama väri ja ampeerimerkintä.

Varokkeet 19-36 ovat tyyppiä "Mini Fuse".

Varokkeet 7-18 ovat tyyppiä "JCASE" ja ne tulee vaihdattaa korjaamossa.

1

Varokkeet 1-6 ovat tyyppiä "Midi Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo.

1

Kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä, kun varoke pitää vetää irti tai asettaa takaisin paikalleen.

1 Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

09 Ylläpito ja huolto

Varokkeet

09

``

243

09

09 Ylläpito ja huolto

Varokkeet

1.

Jäähdytyspuhallin

2.

Ohjaustehostin

3.

Syöttö matkustamon varokekeskukselle

4.

Syöttö matkustamon varokekeskukselle

5.

Ilman esilämmittimen PTC-elementti*

6.

Hehkutulpat (D4162T)

Hehkutulpat (5-syl. diesel)

50 A

80 A

60 A

60 A

80 A

60 A

70 A

7.

ABS-pumppu

8.

ABS-venttiilit

9.

Moottorin toiminnot

10.

Tuuletuspuhallin

11.

Valonheittimien huuhtelulaite

12.

Sähkölämmitteinen takalasi

13.

Käynnistysmoottorin solenoidi 30 A

14.

Vetolaitteen johdotus* 40 A

15.

Varapaikka –

40 A

20 A

30 A

40 A

20 A

30 A

16.

Infotainment

17.

Tuulilasinpyyhkimet

18.

Syöttö matkustamon varokekeskukselle

19.

Varapaikka

20.

Äänitorvi

21.

Polttoainekäyttöinen lisälämmitin, matkustamolämmitin*

22.

Varapaikka

30 A

30 A

40 A

15 A

20 A

244

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

23.

Moottorinohjausyksikkö (5-syl.

bensiini), vaihteiston ohjausyksikkö (5-syl.)

Vaihteiston ohjausyksikkö (4syl.)

24.

Sähkölämmitteinen polttoainesuodatin (5-syl. diesel), öljyloukun PTC-elementti (5-syl.

diesel)

25.

Keskuselektroniikkayksikkö

(CEM) (Start/Stop)

26.

Virtalukko

10 A

15 A

20 A

27.

28.

ilmastointikompressori

Varapaikka

29.

Sumuvalonheittimet

Huomiovalot (DRL)*

10 A

15 A

10 A

15 A

30.

Jäähdytysnestepumppu

(Start/Stop)

31.

Generaattorin jännitteensäädin (4-syl. bensiini)

10 A

10 A

32.

Suihkutusventtiilit (5-syl. bensiini), turbon säätöventtiili (5syl. diesel), öljymäärän anturi

(5-syl. diesel)

Polttoainevirtauksen säätöventtiili (D4162T), ilmamassamittari (D4162T), turbon säätömoottori (D4162T) 10 A

33.

Alipainepumppu (5-syl. bensiini), alipainepumpun releen relekäämi (5-syl. bensiini), moottorinohjausyksikkö (5-syl.

diesel), sähkölämmitteinen polttoainesuodatin (D4162T)

34.

Sytytyspuolat (bensiini), ilmastointilaitteen painekatkaisin (5syl.), hehkutulppien ohjausyksikkö (5-syl. diesel), EGRpakokaasunpuhdistus (5-syl.

diesel), lambdatunnistin

(D4162T), moottorinohjausyksikkö (Start/Stop), releiden relekäämit Start/Stop

20 A

10 A

09 Ylläpito ja huolto

Varokkeet

35.

Ilmastointilaitteen releen relekäämi, öljyloukun PTC-elementti (5-syl. bensiini), ilmamassamittari (5-syl. bensiini), turbon säätöventtiili (5-syl.

bensiini), muuttuvan venttiilinajoituksen solenoidit (5-syl.

bensiini), suihkutusventtiilit

(2.0 l bensiini), EVAP-venttiili

(2.0 l bensiini), ilma-/polttoaineseoksen venttiili (2.0 l bensiini), polttoainepaineen säätöventtiili (5-syl. diesel), moottorinohjausyksikkö (5-syl. diesel), EGR-moottori (D4162T)

36.

Moottorinohjausyksikkö (bensiini, D4162T), kaasupolkimen anturi, lambdatunnistin (5-syl.

diesel)

15 A

10 A

09

``

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

245

09 Ylläpito ja huolto

09

Varokkeet

DRIVe Start/Stop*

Käynnistys-/pysäytys -toiminnon varokkeiden sijainti

Nro Komponentti

11M/1 Sähkökeskus moottoritilassa

11M/2 Tunnistin, akun valvonta

25 Keskusohjausyksikkö

(CEM) (apuakun referenssijännite), dieselmoottori

A

125

15

10

Lisätietoja DRIVe Start/Stop-toiminnosta katso sivu 162.

246

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Rele-/varokekeskus matkustamossa

Varokepaikkoja on 50. Varokkeet on sijoitettu käsinekotelon alle. Siellä on tilaa myös useille varavarokkeille. Työkalu varokkeen vaihtamiseksi on rele-/varokekeskuksessa moottoritilassa, katso sivu 243.

Varokkeiden vaihto

Irrottakaa varokekeskuksen peittävä sisäverhous painamalla ensin pidikkeiden (1) keskinastaa sisään n. yksi cm ja vetämällä ne sitten irti.

Kiertäkää molempia siipiruuveja (jotka pitävät varokekeskusta paikallaan) (2) vastapäivään kunnes ne irtoavat.

Kääntäkää varokekeskus (3) puoliksi alas.

Vetäkää sitä istuinta kohti rajoittimeen asti.

Kääntäkää se täysin alas. Varokekeskus voidaan pujottaa täysin irti.

4.

Sulkekaa varokekeskus päinvastaisessa järjestyksessä.

5.

Vetäkää kiinnittimien keskitapit täysin irti, kiinnittäkää verhoilu kiinnittimillä ja painakaa irtonaiset tapit takaisin kiinnittimiin.

Tällöin kiinnittimet laajenevat ja pitävät verhoilun paikoillaan.

09 Ylläpito ja huolto

Varokkeet

09

247

09

09 Ylläpito ja huolto

Varokkeet

43.

Telematiikka*, äänentoistolaitteisto, RTI*, Bluetooth* 15 A

44.

SRS-järjestelmä, moottorinohjausyksikkö (5-syl.,

D4162T)

45.

Sähköliitäntä, matkustamo

46.

Valaistus, matkustamo, käsinekotelo ja autoonnousu

47.

Sisävalaistus, kauko-ohjattu autotallin ovenavaaja*

10 A

15 A

5 A

5 A

48.

Huuhtelulaite, takalasinpyyhin 15 A

49.

SRS-järjestelmä

50.

Varapaikka

51.

Ilman esilämmittimen PTCelementti*, sähkölämmitteisen polttoainesuodattimen releen relekäämi (5-syl. diesel)

52.

Vaihteiston ohjausyksikkö,

ABS-järjestelmä

53.

Ohjaustehostin

54.

Pysäköintiapu*, Xenon*

55.

Ohjausyksikkö Keyless*

10 A

10 A

5 A

10 A

10 A

20 A

56.

Kauko-ohjauksen vastaanotin, sireeni* 10 A

57.

Diagnoosiliitin, jarruvalokytkin 15 A

58.

Oikea kaukovalo, lisävalojen releen relekäämi* 7,5 A

7,5 A 59.

Kaukovalo, vasen

60.

Istuinlämmitys, kuljettajan puoli

61.

Istuinlämmitys, matkustajan puoli

62.

Kattoluukku*

15 A

15 A

20 A

248

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

09 Ylläpito ja huolto

Varokkeet

09

63.

Varapaikka

64.

Varapaikka

65.

Audio, Infotainment

66.

Audio, Infotainment, ilmastointilaite

67.

Varapaikka

68.

Vakionopeussäädin

69.

Ilmastointilaite, sadetunnistin, painikkeet BLIS-järjestelmälle*, pysäköintiavulle*,

DRIVe

70.

Varapaikka

71.

Varapaikka

72.

Varapaikka

73.

Kattoluukku*, sisävalaistuksen konsoli, turvavyömuistutin takana, sisätaustapeilin himmennys*

74.

Polttoainepumppu

75.

Varapaikka

76.

Varapaikka

77.

Varapaikka

5 A

10 A

5 A

5 A

15 A

5 A

78.

Varapaikka

79.

Peruutusvalo, sisätaustapeilin himmennys (signaali)

80.

Varapaikka

81.

Varapaikka

82.

Oikean etuoven syöttö

83.

Vasemman etuoven syöttö

84.

Sähkökäyttöinen matkustajan istuin

85.

Sähkökäyttöinen kuljettajan istuin

86.

Sisävalaistus, kuormatilan valaistus, sähkökäyttöiset istuimet, polttoainemäärän osoitus (2.0F)

5 A

-

25 A

25 A

25 A

25 A

5 A

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

249

Yleistä................................................................................................... 252

Audiotoiminnot...................................................................................... 254

Radiotoiminnot...................................................................................... 259

CD-toiminnot......................................................................................... 264

Valikkorakenne – äänentoistolaitteisto.................................................. 267

Puhelintoiminnot*.................................................................................. 268

Valikkorakenne – puhelin*..................................................................... 276

Bluetooth handsfree*............................................................................ 280

250

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

I N F O T A I N M E N T

10 Infotainment

10

Yleistä

Infotainment

POWER

- Painike, äänentoistolaitteisto päällä/pois

Näyttö

Painikesarja

MENU

- Siirtyy valikkojärjestelmään

Navigointipainikkeet

EXIT

- Poistuu valikkojärjestelmästä

ENTER

– Valitsee/aktivoi/poistaa aktivoinnin (sulkee)

Infotainment on järjestelmä, johon on integroitu

äänentoistolaitteisto ja puhelin*. Infotainmentjärjestelmää voidaan käyttää yksinkertaisesti ohjauspaneelilla ja ohjauspyörän* painikkeilla, katso sivu 69. Näytössä (2) esitetään ilmoitukset ja käytössä olevan toiminnon tiedot.

Äänentoistolaitteisto

Päälle/pois

POWER

(1) käynnistää/sulkee äänentoistolaitteiston. Jos äänentoistolaitteisto on aktiivinen, kun etäavain käännetään asentoon

0

, se pysyy aktiivisena, kunnes etäavain poistetaan virtalukosta. Äänentoistolaitteisto käynnistyy tällöin automaattisesti, kun etäavain seuraavan kerran käännetään asentoon

I

.

Valikoiden käyttö

Osaa infotainment-toiminnoista ohjataan valikkojärjestelmän kautta. Ko. valikkotaso esitetään näytössä ylinnä oikealla. Valikkovaihtoehdot esitetään näytön keskellä.

MENU

(4) johtaa valikkojärjestelmään.

Ylös/alas navigointipainikkeella (5) siirtää valikkovaihtoehdosta toiseen.

ENTER

(7) valitsee/aktivoi/poistaa aktivoinnin (sulkee) jonkin valikkovaihtoehdoista.

EXIT

(6) vie askeleen taaksepäin valikkorakenteessa. Pitkä

EXIT

-painallus johtaa pois valikkojärjestelmästä.

Pikavalinta

Valikkovaihtoehdot on numeroitu, ja niitä voidaan valita myös suoraan näppäimistöllä (3).

Painakaa tällöin ensin

MENU

ja sitten haluamanne valikkovalinnan numeroa/numeroita.

Varusteet

Äänentoistolaitteisto voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla ja audiojärjestelmätasoilla.

Audiojärjestelmätasoja on kolme:

Performance,

High Performance* tai

Premuim Sound*

FM-radio RDS:llä, AM-radio ja CD-soitin sisältyvät kuitenkin kaikkiin äänentoistolaitteistoihin.

252

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Dolby Surround Pro Logic II

Ÿ

1

Dolby Surround Pro Logic II

Ÿ

jakaa stereoäänen kaksi kanavaa vasemmanpuoleisille, keskimmäisille, oikeanpuoleisille ja takana oleville kaiuttimille. Äänentoiston taso tulee tällöin todellisemman tuntuiseksi kuin normaalissa kaksikanavastereossa.

Dolby Surround Pro Logic II

Ÿ

ja Dolby-kuvake

ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby

Laboratories Licensing Corporation.

Dolby Surround Pro Logic II System

Ÿ

on valmistettu Dolby Laboratories Licensing

Corporation-yhtiön lisenssillä.

1 Premium Sound.

10 Infotainment

Yleistä

10

253

10

10 Infotainment

Audiotoiminnot

Audiotoimintojen säätimet

Äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti auton nopeuden mukaan, katso sivu 257.

Äänilähteen valinta

Toistuva painikkeen

AM/FM

painaminen vaihtaa välillä

FM1

,

FM2

ja

AM

.

Toistuva painikkeen

MODE

painaminen vaihtaa välillä

CD

,

USB

,

AUX

ja

BT

.

Ulkoiset äänilähteet

AUX, USB*

Yleistä

VOLUME

– Kääntönuppi

AM/FM

– Äänilähteen valinta

MODE

- Äänilähteen valinta, CD, AUX,

USB (esim. iPod

Ÿ

)

1

ja BT*

TUNING

– Kääntönuppi

SOUND

– Painonuppi

Navigointipainike - Valikoiden käyttö

Äänenvoimakkuus

Säätäkää nupilla

VOLUME

(1) tai ohjauspyörän painikkeilla äänenvoimakkuutta, katso sivu 69.

1 USB koskee vain malleja High Performance ja Premium Sound. Tavaramerkki iPod kuuluu yhtiölle Apple Computer Inc.

254

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

AUX-tuloliitäntä

USB-tuloliitäntä*

AUX- ja USB-tuloliitännät antavat mahdollisuuden kytkeä ulkoinen äänilähde, esim. iPod

Ÿ 1

tai

MP3-soitin.

Jos valitsette iPodin

Ÿ

, MP3-soittimen tai USBmuistin kytkemisen USB-liitäntään, voitte käsitellä mediaa auton äänensäätimien kautta.

10 Infotainment

Audiotoiminnot

MODE

-painikkeella valitsette, mitä ulkoista

äänilähdettä haluatte käyttää.

1.

Jos valitaan

USB

, esitetään

Yhdistä laite

näytössä.

2.

Kytkekää iPod

Ÿ

, MP3-soitin tai USB-muisti keskikonsolin säilytyslokerossa olevaan

USB-liitäntään (ks. edellistä kuvaa).

> Teksti

Ladataan

esitetään näytössä, kun järjestelmä lukee tallennusmedian tiedostorakennetta. Tämä kestää hetken.

Kun lukeminen on valmis, esitetään näytössä raitatiedot ja on mahdollista valita haluttu raita.

Raitoja voidaan valita seuraavilla kolmella tavalla:

Kääntäkää säädintä

TUNING

(4) myötä- tai vastapäivään.

Käyttäkää navigointisäätimen (6) oikeaa tai vasenta painiketta siirtyäksenne haluamanne raidan kohdalle.

Ohjauspyörän painikesarjalla.

USB- tai iPod

Ÿ

-tilassa Infotainment-järjestelmä toimii vastaavalla tavalla kuin

CD-soittimella musiikkitiedostoja soitettaessa.

Lisätietoja, katso sivu 264.

HUOM

Järjestelmä tukee tiedostomuotoa mp3, wma ja wav olevien musiikkitiedostojen soittamista. Näistä tiedostomuodoista on kuitenkin versioita, joita järjestelmä ei tue.

Järjestelmä tukee myös useita iPod

Ÿ

-malleja, jotka on valmistettu 2005 tai myöhemmin. iPod

Ÿ

Shuffle -mallia ei tueta.

USB-muisti

USB-muistin käytön helpottamiseksi välttäkää tallentamasta muistiin muuta kuin musiikkitiedostoja. Järjestelmältä kestää huomattavasti kauemmin lukea tallennusvälineitä, jotka sisältävät muuta kuin soitettavia musiikkitiedostoja.

HUOM

Järjestelmä tukee siirrettäviä laitteita, jotka noudattavat USB 2.0:aa sekä tiedostojärjestelmää FAT32, ja voi käsitellä enintään

500 kansiota ja 64 000 tiedostoa. Muistin koon pitää olla vähintään 256 Mb.

MP3-soitin

Useilla MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmänsä, jota järjestelmä ei tue. Jotta

MP3-soitinta voidaan käyttää järjestelmässä, sen pitää olla asetettuna tilaan

USB

Removable device/Mass Storage Device

.

iPod

Ÿ iPod

Ÿ

ladataan ja se saa virran

USB-liitännästä soittimen liitäntäjohdon kautta. Jos soittimen akku on täysin tyhjä, se pitää kuitenkin ladata ennen soittimen liittämistä.

HUOM

Kun äänilähteenä on iPod

Ÿ

, on auton infotainment-järjestelmässä valikkorakenne, joka muistuttaa iPod

Ÿ

-soittimen omaa valikkorakennetta.

AUX

Joskus voi ulkoinen äänilähde AUX kuulua eri voimakkuudella kuin sisäiset äänilähteet, esim.

CD-soitin. Jos ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus on liian suuri, voi äänen laatu heikentyä. Estäkää tämä säätämällä

AUX-tuloliitännän äänenvoimakkuutta.

HUOM

Äänen laatu voi heikentyä, jos soitinta ladataan äänentoistolaitteiston ollessa AUXtilassa. Välttäkää siinä tapauksessa soittimen lataamista.

10

255

10 Infotainment

10

Audiotoiminnot

Virtautettu ääni Bluetoothjärjestelmän * kautta

Yleistä

Jos auto on varustettu Bluetooth

Ÿ

handsfreejärjestelmällä* ja matkapuhelin on yhdistettynä,

äänentoistolaitteisto voi langattomasti toistaa virtautettuja äänitiedostoja matkapuhelimesta.

Navigointi ja äänen ohjaus voidaan tehdä keskikonsolin painikkeiden tai ohjauspyörän painikesarjan* kautta. Tietyissä matkapuhelimissa voidaan myös vaihtaa raitaa puhelimesta.

Äänen toistamiseksi pitää yksikön ensin olla sovitettuna ja yhdistettynä autoon. Tietoja sovittamisesta ja yhdistämisestä, katso sivu 280.

BT:n

pitää myös olla valittuna äänilähteeksi, katso sivu 254.

HUOM

Bluetooth

Ÿ

-matkapuhelimen pitää tukea toimintoja Audio/Video Remote Control

Profile (AVRCP) ja Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Puhelimen tulee käyttää AVRCP:n versiota 1.3 ja A2DP:n versiota

1.2. Muussa tapauksessa tiettyjä toimintoja voi jäädä puuttumaan.

HUOM

Kaikki markkina-alueilla esiintyvät matkapuhelimet eivät ole täysin yhteensopivia auton

äänentoistolaitteiston Bluetooth

Ÿ

-toiminnon kanssa. Volvo suosittelee, että käännytte Volvon valtuutetun jälleenmyyjän puoleen tai menette osoitteeseen www.volvocars.com saadaksenne tietoja yhteensopivista puhelimista ja ulkoisista mediasoittimista.

Toisto

Painakaa toistuvasti

MODE

-painiketta valitaksenne

BT:n

äänilähteeksi.

Äänitiedosto voidaan valita seuraavilla kolmella tavalla:

Kääntäkää säädintä

TUNING

(4) myötä- tai vastapäivään.

Käyttäkää navigointisäätimen (6) painikkeita tai siirtyäksenne haluamaanne

äänitiedostoon.

Painikkeilla tai ohjauspyörän painikesarjassa.

Ääniasetukset

Ääniasetusten säätö

Kun

SOUND

(5) painetaan toistuvasti, selataan alla olevien vaihtoehtojen välillä. Säätö tehdään kääntämällä

TUNING

-säädintä.

BASSO

– Basson taso.

DISKANTTI

– Diskantin taso.

ETEEN/TAAKSE

– Etu- ja takakaiuttimien välinen tasapaino.

BALANSSI

– Oikean- ja vasemmanpuoleisten kaiuttimien välinen tasapaino.

KESKIKAIUTIN

2

– Keskikaiuttimen taso.

Kolmikanavastereon tai Pro Logic II

Ÿ

:n pitää olla aktivoituna, jotta säätö on mahdollista, ks. kohtaa Surround-äänen aktivointi / aktivoinnin poisto alla.

SURROUND

2

-Surround-taso. Pro Logic

II

Ÿ

:n pitää olla aktivoituna, jotta säätö on mahdollista, ks. kohtaa Ääniasetukset alla.

2 Premium Sound.

256

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

10 Infotainment

Surround

2

Tilavaikutelma-asetukset (surround) ohjaavat sitä kuinka ääni koetaan.

Asetukset ja aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään erikseen jokaiselle

äänilähteelle.

Dolby

Ÿ

-kuvake näytössä kertoo, että Dolby

Pro Logic II

Ÿ

on aktiivinen. Äänen tilavaikutelmalle (surround) on kolme eri asetusta:

Dolby Pro Logic II

3-kanavaääni

Pois

– 2-kanavastereo.

Surround-äänen aktivointi / aktivoinnin poisto

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Ääniasetukset…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Surround FM…

,

Surround AM…

,

Surround CD…

tai

Surround AUX…

ja painakaa

ENTER

.

4.

Siirtykää kohtaan

Dolby Pro Logic II

3

,

3kanavaääni

tai

Pois

ja painakaa

ENTER

.

Audiotoiminnot

Taajuuskorjain etu/taka

4

Taajuuskorjaimella voidaan eri taajuusalueiden

äänitasoa säätää erikseen.

Taajuuskorjaimella säätäminen

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Ääniasetukset…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Etutaajuuskorjain…

tai

Takataajuuskorjain…

ja painakaa

ENTER

.

4.

Näytössä oleva pilari näyttää ko. taajuuskaistan äänitason.

5.

Säätäkää tasoa

TUNING

-säätimellä (4) tai ylös/alas navigointipainikkeella. Lisätaajuuksia voidaan valita vasemmalle/oikealle navigointipainikkeessa.

6.

Tallentakaa painamalla

ENTER

tai lopettakaa painamalla

EXIT

tallentamatta asetuksia.

Autom. nopeusrajoitin

5

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tarkoittaa, että äänenvoimakkuus kasvaa auton nopeuden myötä. Valittavana on kolme tasoa:

Alhainen

,

Keskitaso

ja

Korkea

.

Automaattisen voimakkuuden asetuksen säätäminen

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Ääniasetukset…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Autom.

äänenvoimakkuus…

ja painakaa

ENTER

.

4.

Siirtykää kohtaan

Alhainen

,

Keskitaso

tai

Korkea

ja painakaa

ENTER

.

Optimaalinen äänentoisto

Audiojärjestelmä on kalibroitu optimaaliselle

äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla.

Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet, vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelijan sijainnin ym. jokaisen automallin ja audiojärjestelmän yhdistelmän osalta.

10

4

5

2

3

Premium Sound.

Ei AM- ja FM-tilassa.

Tietyt audiotasot.

Ei Performance

``

257

10 Infotainment

10

Audiotoiminnot

On olemassa myös dynaaminen kalibrointi, jota ottaa huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon, radiovastaanoton ja auton nopeuden.

Tässä käyttöohjeessa selostettavat säätimet, esim.basso, diskantti ja taajuuskorjain*, on tarkoitettu vain siihen, että käyttäjä voi sovittaa

äänentoiston henkilökohtaisen makunsa mukaiseksi.

258

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

10 Infotainment

Radiotoimintojen säätimet

FM/AM

– Taajuusalueen valinta

Esivalintapainikkeet

TUNING

– Asemanhaun kääntönuppi

SCAN

– Skannaus

Navigointipainike – Asemien haku ja valikoiden käyttö

EXIT

- Keskeyttäkää käynnissä oleva toiminto

AUTO

– Automaattinen esivalintojen tallennus

Radiotoiminnot

Asemien haku

Automaattinen asemien haku

1.

Valitkaa taajuusalue painikkeella

AM/

FM

(1).

2.

Painakaa lyhyesti tai .

Radio hakee tällöin automaattisesti seuraavaa voimakasta asemaa.

Asemien haku käsin

1.

Valitkaa taajuusalue painikkeella

AM/

FM

(1).

2.

Säätäkää taajuus kääntämällä nuppia

TUNING

(3).

Asema voidaan asettaa kohdalleen myös painamalla pitkään tai . Tai ohjauspyörän painikesarjalla:

Painakaa tai navigointipainikkeessa, kunnes haluttu taajuus esitetään näytössä.

Taajuuspilarin edelleen ollessa esillä näytössä voidaan haku tehdä painamalla lyhyesti tai

.

Esivalintojen tallennus

Taajuusaluetta kohti voidaan tallentaa kymmenen esivalintaa. FM-alueella on kaksi muistipankkia esivalinnoille:

FM1

ja

FM2

. Esivalinta tehdään esivalintapainikkeilla (2) tai ohjauspyörän painikesarjalla.

Manuaalinen esivalintojen tallennus

1.

Valitkaa asema.

2.

Pitäkää yhtä esivalintapainikkeista painettuna, kunnes

Asema tallennettu

esitetään näytössä.

Automaattinen esivalintojen tallennus

AUTO

(7) etsii kymmenen voimakkainta radioasemaa ja esivalitsee ne automaattisesti erilliseen muistipankkiin. Toiminto on erityisen käyttökelpoinen alueilla, joilla radioasemia tai niiden taajuuksia ei tunneta.

Esivalintojen automaattisen tallennuksen käynnistys

1.

Valitkaa taajuusalue painikkeella

AM/

FM

(1).

2.

Pitäkää

AUTO

(7) painettuna, kunnes

Aut.

tallennus

esitetään näytössä.

Kun

Aut. tallennus

ei enää ole näytössä, tallennus on tehty. Radio jatkaa automaattitilassa ja

Auto

esitetään näytössä. Automaattisesti tallennetut esivalinnat voidaan nyt valita suoraan esivalintapainikkeilla (2).

10

``

259

10 Infotainment

10

Radiotoiminnot

Esivalintojen automaattisen tallennuksen keskeytys

Painakaa

EXIT

(6).

Automaattisesti tallennetun esiasetuksen valinta

Kun radio on auto-tilassa, voidaan automaattisesti tallennettuja esivalintoja käyttää.

1.

Painakaa lyhyesti

AUTO

(7).

>

Auto

esitetään näytössä.

2.

Painakaa esivalintapainiketta (2).

> Radio jää auto-tilaan, kunnes lyhyt painikkeen

AUTO

(7),

EXIT

(6) tai

AM/FM

(1) painallus keskeyttää auto-tilan.

Automaattisesti tallennetun esivalinnan tallennus toiseen muistiin

Automaattisesti tallennettu esivalinta voidaan siirtää FM:n ja AM:n muisteihin.

1.

Painakaa lyhyesti

AUTO

(7).

>

Auto

esitetään näytössä.

2.

Painakaa esivalintapainiketta, jolle tallennettuun asemaan haluatte siirtyä.

3.

Painakaa esivalintapainiketta, jolle esivalinta tallennetaan ja pitäkää sitä painettuna, kunnes ilmoitus

Asema tallennettu

esitetään näytössä.

> Radio siirtyy pois auto-tilasta, ja tallennettu asema voidaan valita esivalinnan avulla.

Skannaus

SCAN

(4) hakee automaattisesti voimakkaita asemia läpi taajuusalueen. Kun asema on löydetty, sitä soitetaan n. 8 sekuntia, sen jälkeen haku jatkuu.

Skannauksen aktivointi / aktivoinnin poisto

1.

Valitkaa taajuusalue painikkeella

AM/FM

.

2.

Painakaa

SCAN

aktivoidaksenne.

>

SCAN

esitetään näytössä. Lopettakaa painikkeella

SCAN

tai

EXIT

.

Löydetyn aseman tallentaminen esivalintaan

Kun

SCAN

on aktiivinen, voidaan haluttu asema tallentaa esivalinnaksi.

Painakaa esivalintapainiketta ja pitäkää sitä painettuna, kunnes ilmoitus

Asema tallennettu

esitetään näytössä.

> Skannaus keskeytetään ja tallennettu asema voidaan valita esivalintana.

RDS-toiminnot

1

Radio Data System – RDS yhdistää verkon FMlähettimet. Sellaisen verkon FM-lähetin lähettää informaatiota, joka antaa RDS-radiolle mm.

seuraavat toiminnot:

Automaattinen vaihto voimakkaampaan lähettimeen, jos vastaanotto alueella on huono.

Ohjelmatyyppien, esim. liikennetietojen tai uutisten etsintä.

Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien tekstitiedotusten vastaanotto.

Tietyt radioasemat eivät käytä RDS:ää tai ne käyttävät vain valittuja osia niiden toiminnoista.

Ohjelmatoiminnot

Radio voi FM-tilassa etsiä tiettyä ohjelmatyyppiä lähettäviä radioasemia. Jos haluttu ohjelmatyyppi löytyy, radio voi vaihtaa asemaa ja käytössä oleva äänilähde keskeytetään. Jos esim. CD-soitin on käytössä, se jatkaa taukotilassa. Keskeyttävä radiolähetys välitetään esiasetellulla äänenvoimakkuudella, katso sivu 263. Radio palauttaa edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden, kun ohjelmatyypin lähetys lakkaa.

1 Käytettävissä olevat RDS-toiminnot vaihtelevat eri markkina-alueilla.

260

10 Infotainment

Radiotoiminnot

Ohjelmatoiminnot hälytys (

HÄLYTYS!

), liikennetiedotus (

TP

), uutiset (

Uutiset

) ja ohjelmatyypit(

PTY

) keskeyttävät toisensa prioriteettijärjestyksessä, jossa hälytyksellä on korkein prioriteetti ja ohjelmatyypeillä matalin.

Jos halutaan palata keskeytettyyn äänilähteeseen ennen kuin ilmoitus tai ohjelmatyyppi on päättynyt, painakaa

EXIT

.

Ohjelmakatkosten lisäasetukset, ks. EON ja

REG sivulla 262. Ohjelmatoimintoja muutetaan valikkojärjestelmän avulla, katso sivu 252.

Hälytin

Toiminto varoittaa muita ihmisiä vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista. Hälytintä ei voi sulkea tilapäisesti tai sen aktivointia poistaa. Ilmoitus

HÄLYTYS!

esitetään näytössä, kun hälytystiedotus lähetetään.

Liikennetiedot – TP

Toiminto keskeytyy asetetun aseman

RDS-verkossa lähetettävää liikenneinformaatiota varten.

TP

osoittaa, että toiminto on aktivoitu. Jos säädetty asema voi lähettää liikennetiedotteita, esitetään näytössä .

TP:n aktivointi/aktivoinnin poisto

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

TP

ja painakaa

ENTER

.

TP nykyiseltä asemalta / kaikilta asemilta

Radio voi keskeyttää käytössä olevan äänilähteen joko asetetun (käytössä olevan) tai kaikkien asemien liikennetietoja varten.

1.

Valitkaa FM-asema.

2.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Radion lisäasetukset…

ja painakaa

ENTER

.

4.

Siirtykää kohtaan

TP

ja painakaa

ENTER

.

5.

Siirtykää kohtaan

TP-asema…

ja painakaa

ENTER

.

> Näytössä esitetään joko

TP nykyiseltä asemalta

tai

TP kaikilta asemilta

.

6.

Painakaa

ENTER

.

TP-haun aktivointi/aktivoinnin poisto

TP-haku on käyttökelpoinen pitkillä matkoilla, kun soitetaan muuta äänilähdettä kuin radiota.

Toiminto etsii tällöin automaattisesti liikennetietoja eri RDS-verkoista.

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Radion lisäasetukset…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

TP

ja painakaa

ENTER

.

4.

Siirtykää kohtaan

TP-haku

ja painakaa

ENTER

.

Uutiset

Toiminto keskeytyy asetetun aseman

RDS-verkossa lähettämiä uutislähetyksiä varten. Ilmoitus

Uutiset

osoittaa, että toiminto on aktiivinen.

Uutisten aktivointi/aktivoinnin poisto

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Uutiset

ja painakaa

ENTER

.

Uutiset käytössä olevalta asemalta / kaikilta asemilta

Radio voi keskeyttää käytössä olevan äänilähteen joko asetetun (käytössä olevan) tai kaikkien asemien uutisia varten.

1.

Valitkaa FM-asema.

2.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Radion lisäasetukset…

ja painakaa

ENTER

.

4.

Siirtykää kohtaan

Uutisasema…

ja painakaa

ENTER

.

> Näytössä esitetään joko

Uutisia nykyiseltä asemalta

tai

Uutisia kaikilta asemilta

.

5.

Painakaa

ENTER

.

10

``

261

10 Infotainment

10

Radiotoiminnot

Ohjelmatyypit – PTY

PTY-toiminnolla voidaan valita eri ohjelmatyyppejä, esim.

Pop

ja

Klassinen musiikki

. PTY-symboli osoittaa, että toiminto on aktiivinen.

Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävää ohjelmatyyppiä varten.

PTY:n aktivointi/aktivoinnin poisto

1.

Valitkaa

FM1

tai

FM2

painikkeella

FM/

AM

.

2.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

PTY

ja painakaa

ENTER

.

4.

Siirtykää kohtaan

Valitse PTY…

ja painakaa

ENTER

.

> Luettelo ohjelmatyypeistä esitetään:

Ajankohtaisuus

,

Tiedot

jne. PTY-toiminto aktivoidaan valitsemalla ohjelmatyypit ja sen aktivointi poistetaan nollaamalla kaikki PTY:t.

5.

Valitkaa haluamanne ohjelmatyyppi tai

Nollaa kaikki PTY:t…

Hae PTY

Tämä toiminto hakee valittua ohjelmatyyppiä koko taajuusalueelta.

1.

Aktivoikaa PTY.

2.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

PTY

ja painakaa

ENTER

.

4.

Siirtykää kohtaan

Hae PTY

ja painakaa

ENTER

.

Jos radio löytää jonkin valituista ohjelmatyypeistä, esitetään

>| hakee

näytössä. Painallus navigointipainikkeella hakee tällöin edelleen valittujen ohjelmatyyppien toista lähetystä.

Ohjelmatyypin näyttö

Nykyisen aseman ohjelmatyyppi voidaan esittää näytössä.

HUOM

Kaikki radioasemat eivät tue tätä toimintoa.

Näytön aktivointi/aktivoinnin poisto

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

PTY

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Näytä PTY

ja painakaa

ENTER

.

Radioteksti

Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelman sisällöstä, esiintyjistä jne. Tiedot voidaan esittää näytössä.

Radiotekstin aktivointi/aktivoinnin poisto

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Radioteksti

ja painakaa

ENTER

.

Automaattinen taajuuspäivitys – AF

AF-toiminto valitsee yhden asetetun aseman voimakkaimmista lähettimistä. Joskus radion pitää hakea läpi koko FM-alue löytääkseen voimakkaan lähettimen. Tällöin radio hiljenee ja

PI-hakuKeskeytä EXIT-näppäimellä

esitetään näytössä.

AF:n aktivointi/aktivoinnin poisto

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Radion lisäasetukset…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

AF

ja painakaa

ENTER

.

262

10 Infotainment

Alueelliset radio-ohjelmat – REG

Toiminto saa radion jatkamaan alueellisen lähettimen kuuntelua, vaikka sen signaalinvoimakkuus on matala.

Alueellinen

osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Alueellinen toiminto on normaalisti suljettuna.

REG:n aktivointi / aktivoinnin poisto

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Radion lisäasetukset…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Alueellinen

ja painakaa

ENTER

.

Enhanced Other Networks – EON

EON-toiminto on erityisen käyttökelpoinen suurkaupunkialueilla, joilla on useita alueellisia radioasemia. Se antaa auton ja radiolähettimen välisen etäisyyden ratkaista, milloin ohjelmatoiminnot keskeyttävät käytössä olevan äänilähteen.

Paikallinen

– keskeyttää vain, jos radioaseman lähetin on lähellä.

Kaukainen

- keskeyttää, jos aseman lähetin on kaukana, vaikka signaali olisi kohiseva.

Pois

– ei keskeytä muiden asemien ohjelmatyyppejä varten.

EON-toiminnon aktivointi/aktivoinnin poisto

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Radion lisäasetukset…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

EON…

ja painakaa

ENTER

.

4.

Siirtykää kohtaan

Paikallinen

,

Kaukainen

tai

Pois

ja painakaa

ENTER

.

RDS-toimintojen palauttaminen

Palauttaa kaikki radion alkuperäiset tehdasasetukset.

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Radion lisäasetukset…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Nollaa kaikki…

ja painakaa

ENTER

.

Radiotoiminnot

Ohjelmatyyppien äänenvoimakkuuden ohjaus

Keskeyttävät ohjelmatyypit kuullaan voimakkuudella, on valittu ko. ohjelmatyypille. Jos

äänenvoimakkuutta säädetään ohjelmakeskeytyksen aikana, säilyy uusi äänenvoimakkuus uuteen ohjelmakeskeytykseen asti.

10

263

10

10 Infotainment

CD-toiminnot

CD-toimintojen säädin

Navigointipainike – pikasiirto, raidan valinta ja valikoiden käyttö

CD-vaihtajan levypaikkavalinta*

CD-levyn syöttäminen sisään ja ulos

CD-levyn sisään- ja ulossyöttöaukko

MODE

- Äänilähteen valinta (CD, AUX,

USB*)

TUNING

– Raidan valinnan kääntönuppi

Soiton käynnistäminen (CD-soitin)

Jos soittimessa on musiikkia sisältävä CDlevy, kun äänentoistolaitteisto on CD-tilassa, soitto käynnistyy automaattisesti. Syöttäkää toinen levy ja vaihtakaa CD-tilaan painamalla

MODE

.

Toiston käynnistäminen (CD-vaihtaja*)

Jos musiikki-CD:n sisältävä CD-paikka on jo valittu, kun äänentoistolaitteisto aktivoidaan, soitto käynnistyy automaattisesti. Muutoin vaihtakaa CD-vaihtaja-tilaan painikkeella

MODE

ja valitkaa levy numeropainikkeilla

1–6

tai ylös/alas-navigointipainikkeella.

CD-levyn syöttäminen sisään

1.

Valitkaa tyhjä levypaikka numeropainikkeilla

1–6

tai navigointipainikkeella ylös/ alas.

> Tyhjä paikka merkitään näytössä. Teksti

Aseta levy

osoittaa, että uusi levy voidaan ladata sisään. CD-vaihtajassa voi olla jopa 6 CD-levyä.

2.

CD-levyn syöttäminen CD-vaihtajaan.

CD-levyn poistaminen

CD-levy pysyy syötettynä ulos n. 12 sekuntia.

Sen jälkeen se ladataan takaisin soittimeen, joka jatkaa soittamista.

Poistakaa yksittäisiä levyjä painamalla poistopainiketta (3).

Kaikki levyt syötetään ulos painamalla pitkään poistopainiketta. Koko makasiini tyhjennetään, levy levyltä. Ilmoitus

POISTA KAIKKI

esitetään näytössä.

Tauko

Kun äänenvoimakkuus käännetään täysin olemattomaksi, CD-soitin pysähtyy. Kun äänenvoimakkuutta lisätään, se käynnistyy uudelleen.

Äänitiedostot*

CD-soitin/CD-vaihtaja* tukee myös muotoa

MP3 ja WMA olevia äänitiedostoja.

HUOM

Soitin ei voi lukea tiettyjä kopiosuojattuja

äänitiedostoja.

Kun äänitiedostoja sisältävä CD-levy ladataan soittimeen, luetaan levyn kansiorakenne.

Levyn laadusta riippuen voi kestää hetken, ennen kuin soittaminen alkaa.

Navigointi ja soittaminen

Jos äänitiedostoja sisältävä levy on

CD-soittimessa, esitetään levyn kansiorakenne painamalla

ENTER

. Navigointi kansiorakenteessa tehdään samalla tavalla kuin

äänentoistolaitteiston valikkorakenteessa.

Äänitiedostoilla on symboli ja kansioilla on symboli . Äänitiedostojen soitto käynnistyy

ENTER

-painikkeella.

Kun tiedosto on toistettu, jatkuu muiden tiedostojen toistaminen juuri siitä kansiosta. Kan-

264

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

10 Infotainment

CD-toiminnot

sion vaihto tapahtuu automaattisesti, kun kaikki ko. kansion tiedostot on toistettu.

Painakaa vasenta/oikeaa navigointipainikkeessa, jos näytön leveys ei riitä esittämään

äänitiedoston nimeä kokonaisuudessaan.

CD-raitojen ja äänitiedostojen pikaselaus

Lyhyet painallukset oikealle/vasemmalle navigointipainikkeessa askeltavat

CD-raitojen/äänitiedostojen välillä. Pitkät painallukset pikatoistavat

CD-raitoja/äänitiedostoja.

TUNING

-painiketta

(tai ohjauspyörän painikesarjaa) voidaan käyttää myös tähän tarkoitukseen.

Pikahaku CD-levyltä

Toiminto soittaa ensimmäiset 10 sekuntia jokaiselta CD-raidalta/äänitiedostosta. Painakaa

SCAN

-painiketta toiminnon aktivoimiseksi. Keskeyttäkää painamalla

EXIT

tai

SCAN

jatkaaksenne ko. CD-raidan/äänitiedoston soittamista.

Satunnaisvalinta

Toiminto soittaa raidat satunnaisjärjestyksessä. Satunnaisesti valittujen CD-raitojen/

äänitiedostojen välillä voidaan siirtyä tavalliseen tapaan.

HUOM

Siirtyminen satunnaisvalittujen CD-raitojen välillä toimii

1

vain ko. levyllä.

Näyttö esittää eri ilmoitukset riippuen valitusta satunnaisvalintatoiminnosta:

SATUNNAISSOITTO

tarkoittaa, että soitetaan vain yhden musiikki-CD:n raidat

RND ALL

tarkoittaa, että CD-vaihtajan kaikkien CD-musiikkilevyjen kaikki raidat soitetaan.

RND FLD

tarkoittaa, että ko. CD:llä olevan yhden kansion äänitiedostot soitetaan.

Satunnaisvalinnan (CD-soitin) aktivointi/ aktivoinnin poisto

Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä:

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Satunnaissoitto

ja painakaa

ENTER

.

Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää levyä:

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Satunnaissoitto

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Hakemisto

tai

Levy

ja painakaa

ENTER

.

Satunnaisvalinnan (CD-vaihtaja) aktivointi/aktivoinnin poisto

Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä:

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Satunnaissoitto

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Yksi levy

tai

Kaikki levyt

ja painakaa

ENTER

.

Valinta

Kaikki levyt

koskee vain vaihtajassa olevia CD-musiikkilevyjä.

Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää CDlevyä:

1.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Satunnaissoitto

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Yksi levy

tai

Hakemisto

ja painakaa

ENTER

.

Kun valitaan toinen CD, toiminnon aktivointi poistetaan.

Levyteksti

Jos musiikki-CD:llä on otsikkotiedot, ne voidaan esittää näytössä

2

.

1

2

Koskee CD-vaihtajaa.

Koskee CD-vaihtajaa.

10

265

10 Infotainment

10

CD-toiminnot

Aktivointi/aktivoinnin poisto

1.

Käynnistäkää CD:n toisto.

2.

Painakaa

MENU

ja sen jälkeen

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Levyteksti

ja painakaa

ENTER

.

CD-levyt

Huonolaatuisten CD-levyjen käytöstä voi seurata huono ääni tai äänen puuttuminen.

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää vain normaalilevyjä (läpimitaltaan

12 cm). Älkää käyttäkö CD-levyjä, joissa on liimattuja levyetikettejä. Lämpö

CD-soittimessa voi aiheuttaa sen, että etiketti irtoaa ja että CD-soitin vaurioituu.

266

10 Infotainment

Katsaus

FM-VALIKKO

1

1.

2.

3.

Uutiset

TP

PTY…

4.

5.

Radioteksti

Radion lisäasetukset…

6.*

AM-VALIKKO

Ääniasetukset…

1.*

CD-VALIKKO

Ääniasetukset…

CD-soittimelle CD-levyn yhteydessä.

1.

Satunnaissoitto

2.

3.

4.

5.*

Uutiset

TP

Levyteksti

Ääniasetukset…

CD-VALIKKO

CD-soittimelle MP3-levyn yhteydessä.

1.

2.

Soittolista

Satunnaissoitto…

3.

4.

Uutiset

TP

5.

Levyteksti

6.*

CD-VALIKKO

Ääniasetukset…

CD-vaihtajalle* CD-levyn ollessa valittuna.

1.

2.

3.

4.

Satunnaissoitto…

Uutiset

TP

Levyteksti

5.*

CD-VALIKKO

Ääniasetukset…

CD-vaihtajalle* MP3-levyn ollessa valittuna.

1.

Soittolista

2.

3.

4.

5.

6.*

Satunnaissoitto…

Uutiset

TP

Levyteksti

Ääniasetukset…

Valikkorakenne – äänentoistolaitteisto

AUX-VALIKKO

1.

AUX voimakkuus…

2.

3.

4.*

Uutiset

TP

Ääniasetukset…

USB-VALIKKO

*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Soittolista

Satunnaissoitto…

Uutiset

TP

Raidan tiedot

Ääniasetukset…

1 Käytettävissä olevat RDS-toiminnot vaihtelevat eri markkina-alueilla.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

267

10

10

10 Infotainment

Puhelintoiminnot*

Puhelinjärjestelmän osat.

268

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

10 Infotainment

Puhelintoiminnot*

Puhelinjärjestelmän osat

Antenni

1

Ohjauspyörän painikkeet.

Painikesarjan avulla voidaan käyttää puhelinjärjestelmän useimpia toimintoja, katso sivu 270.

Mikrofoni.

Handsfree-mikrofoni on sijoitettu kattoon häikäisysuojan luokse.

Ohjauspaneeli keskikonsolissa.

Kaikkia puhelintoimintoja (äänenvoimakkuutta lukuun ottamatta) voidaan ohjata ohjauspaneelista.

SIM-kortinlukija

Yleistä

Muistakaa ennen kaikkea liikenneturvallisuus.

Sulkekaa puhelinjärjestelmä autoa tankattaessa.

Sulkekaa puhelinjärjestelmä räjäytystöiden läheisyydessä.

Volvo suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu tekee puhelinjärjestelmän huollon.

Hätäpuhelu

Hätänumeroon voidaan soittaa myös ilman

SIM-korttia edellyttäen, että ollaan jonkin verkko-operaattorin alueella.

Hätäpuhelun soittaminen

1.

Aktivoikaa puhelin.

2.

Valitkaa ko. alueen hätänumero (EU:n alueella: 112).

3.

Painakaa

ENTER

.

IDIS

IDIS-järjestelmällä (Intelligent Driver

Information System) voidaan tulevia puheluita ja tekstiviestejä viivyttää siten, että voidaan keskittyä ajamiseen, kun IDIS määrittää liikennetilanteen vaativan suurta tarkkaavaisuutta.

Tulevaa puhelua ja tekstiviestiä voidaan viivyttää 5 sekuntia, ennen kuin se kytketään. Jos senhetkinen liikennetilanne edelleenkin vaatii suurta tarkkaavaisuutta kuljettajalta, voidaan tuleva puhelu yhdistää edelleen puhelinvastaajaan. Vastaamatta jääneet puhelut esitetään näytössä.

IDIS voidaan kytkeä pois valikkotoiminnossa

6.5, katso sivu 276.

SIM-kortti

Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa olevan SIM-kortin (Subscriber Identity Module) kanssa. Kortteja voi ostaa eri verkko-operaattoreilta. Jos kortin suhteen esiintyy ongelmia, ottakaa yhteys verkko-operaattoriin.

HUOM

Sisäänrakennettu puhelin ei kykene lukemaan vain 3G-tyypin SIM-korttia. Yhdistetty

3G/GSM-kortti toimii. Ottakaa yhteys verkko-operaattoriin, jos SIM-kortti pitää vaihtaa.

10

1 On vain sisäänrakennetussa puhelimessa tai RTI:ssä.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

269

10 Infotainment

10

Puhelintoiminnot*

Ylimääräinen SIM-kortti

Useat verkko-operaattorit tarjoavat ylimääräistä SIM-korttia samaan puhelinnumeroon.

Ylimääräistä SIM-korttia voidaan käyttää autossa.

SIM-kortin asennus

1.

Sulkekaa puhelin ja avatkaa käsinekotelo.

2.

Vetäkää SIM-kortinpidin SIM-kortinlukijasta, ks. kuvaa seuraavalla sivulla 269.

3.

Asettakaa SIM-kortti pitimeen siten, että metallipinta jää näkyviin. Viistetyn SIMkortin kulman pitää sopia SIM-kortinpitimen viisteeseen.

4.

Painakaa SIM-kortin lukija varovasti sisään.

Valikoiden käyttö

Puhelimen toimintojen ohjaus valikkojärjestelmän avulla kuvaillaan sivulla 276.

Liikenneturvallisuus

Turvallisuussyistä kaikkiin puhelimen valikkojärjestelmän osiin ei pääse yli 8 km/h:n nopeuksilla.

Puhelimen säätimet

Navigointipainike – liikunta valikoissa ja merkkiriveissä

ENTER

– Hyväksyy puhelun. Painikkeen painallus näyttää viimeksi syötetyt numerot

PHONE

– päälle/pois ja valmiustila

(standby)

Ohjauspyörän painikesarja

Ohjauspaneeli keskikonsolissa.

VOLUME

– säätää radion ym. taustaäänen voimakkuutta puhelun aikana

Numero- ja kirjainnäppäimet

MENU

– avaa päävalikon

EXIT

– keskeyttää/hylkää puhelun, hävittää syötetyt merkit

Puhelimen ollessa aktivoituna ohjaa ohjauspyörän painikesarja vain puhelintoimintoja.

Äänentoistolaitteiston ohjaamiseksi pitää puhelimen olla valmiustilassa (standby).

270

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

10 Infotainment

ENTER

– Hyväksyy puhelun. Painikkeen painallus näyttää viimeksi syötetyt numerot.

EXIT

- Keskeyttää/hylkää puhelun, hävittää syötetyt merkit. Vaihtaa audiovalikon ja puhelinvalikon välillä.

Puhelun äänenvoimakkuus – suurentaminen/pienentäminen

Navigointipainikkeet – liikunta valikoissa

Päälle/pois

Kun puhelinjärjestelmä on aktivoituna tai valmiustilassa (standby), esitetään puhelinluuri näytössä. Jos etäavain käännetään asentoon

0

, kun puhelin on jossain näistä tiloista, puhelin palaa automaattisesti samaan tilaan, kun etäavain seuraavan kerran käännetään asentoon

I

tai

II

.

Puhelinjärjestelmän aktivointi

Puhelinjärjestelmän toimintoja voidaan käyttää vain puhelimen ollessa aktiivitilassa.

1.

Painakaa

PHONE

.

2.

Syöttäkää PIN-koodi (mikäli tarpeen) ja painakaa

ENTER

.

Puhelinjärjestelmän aktivoinnin poisto

Kun puhelinjärjestelmän aktivointi on poistettu, ei puheluja voida ottaa vastaan.

Puhelintoiminnot*

Pitäkää

PHONE

painettuna, kunnes puhelimen aktivointi lopetetaan.

Valmiustila (standby)

Valmiustilassa voi äänentoistolaitteisto olla käytössä samaan aikaan, kun puheluja otetaan vastaan. Sitä vastoin puheluja ei voi soittaa.

Puhelimen asettaminen valmiustilaan

Puhelimen on oltava aktiivitilassa, ennen kuin se voidaan asettaa valmiustilaan.

Painakaa

PHONE

.

Aktivointi valmiustilasta

Painakaa

PHONE

.

Puhelujen käsittely

Soittaminen

1.

Aktivoikaa puhelinjärjestelmä (mikäli tarpeen).

2.

Näppäilkää numero tai käyttäkää puhelinluetteloa, katso sivu 274.

3.

Painakaa

ENTER

.

Puhelun vastaanotto

Aut. vastaaja, ks. valikkovaihtoehto 4.3, katso sivu 276.

Painakaa

ENTER

.

Puhelun lopetus

Painakaa

EXIT

.

Puhelun hylkäys

Painakaa

EXIT

.

Odottava puhelu

Jos käynnissä olevan puhelun aikana tulee muita puheluja, kuuluu kaksi äänimerkkiä. Näytössä esitetään

Vastaa?

. Puhelu voidaan torjua tai ottaa vastaan tavalliseen tapaan. Jos tuleva puhelu otetaan vastaan, edellinen asetetaan jonoon.

Puhelun pitoon pano / jatkaminen

1.

Painakaa

MENU

tai

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Pito

tai

Jatka

ja painakaa

ENTER

.

Käynnissä olevan puhelun aikana soittaminen

1.

Pankaa puhelu pitoon.

2.

Näppäilkää numero uutta puhelua varten.

Vaihtelu puhelujen kesken

1.

Painakaa

MENU

tai

ENTER

.

2.

Siirtykää kohtaan

Vaihda

ja painakaa

ENTER

.

Neuvottelupuhelun käynnistys

Neuvottelupuhelu muodostuu kolmesta keskusteluosapuolesta, jotka voivat puhua keskenään. Neuvottelupuhelun aloittamisen jälkeen ei uusia osapuolia voida yhdistää. Kaikki käyn-

10

``

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

271

10 Infotainment

10

Puhelintoiminnot*

nissä olevat puhelut lopetetaan, jos neuvottelupuhelu lopetetaan.

1.

Kahden puhelun aloittaminen.

2.

Painakaa

MENU

tai

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Liity

ja painakaa

ENTER

.

Äänenvoimakkuus

Puhelin käyttää kuljettajan ovessa olevaa kaiutinta.

Puhelun äänenvoimakkuus

Puhelun äänenvoimakkuutta säädetään ohjauspyörän painikesarjalla.

Äänentoistolaitteiston

äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuutta alennetaan tilapäisesti puhelun ajaksi. Kun puhelu lopetetaan, äänenvoimakkuus palaa alkuperäiseksi. Jos äänenvoimakkuutta säädetään puhelun aikana, uusi

äänitaso säilytetään, kun puhelu lopetetaan.

Ääni voidaan myös sulkea automaattisesti puhelun yhteydessä, ks. valikkoa 6.4.3 sivulla

276. Toiminto on vain Volvon integroidussa puhelinjärjestelmässä.

Tekstin syöttö

Tekstin syöttö suoritetaan puhelimen näppäimillä.

1.

Painakaa painiketta, jossa on haluamanne merkki: yksi painallus ensimmäiselle merkille, kaksi painallusta toiselle merkille jne., ks. taulukkoa.

2.

Painakaa

1

välilyönniksi. Jos kaksi merkkiä kirjoitetaan samalla painikkeella peräkkäin, painakaa * tai odottakaa muutamia sekunteja.

Lyhyt

EXIT

-painikkeen painallus poistaa syötetyn merkin. Pitkä

EXIT

-painallus hävittää kaikki syötetyt merkit.

Näppäin Toiminto

välilyönti 1 - ? ! , . : " ' ( ) a b c 2 ä å à æ ç d e f 3 è é g h i 4 ì j k l 5 m n o 6 ñ ö ò Ø

Näppäin Toiminto

p q r s 7 ß t u v 8 ü ù w x y z 9

Painetaan lyhyesti, jos kaksi merkkiä kirjoitetaan peräkkäin samalla painikkeella.

+ 0 @ * # & $ £ / %

Vaihtelu suur- ja pienaakkosten kesken.

Numeroiden käsittely

Viimeksi soitettuun numeroon soittaminen

Puhelin tallentaa automaattisesti viimeksi soitetut puhelinnumerot.

1.

Painakaa

ENTER

.

2.

Siirtykää haluamaanne numeroon ja painakaa

ENTER.

272

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

10 Infotainment

Puhelintoiminnot*

Puhelinmuistio

Jos puhelinluettelo sisältää käynnissä olevan puhelun toisen osapuolen yhteystiedot, ne esitetään näytössä. Yhteystiedot voidaan tallentaa SIM-kortille ja puhelimeen.

Yhteystietojen tallennus puhelinmuistioon

1.

Painakaa

MENU

.

2.

Siirtykää kohtaan

Puhelinmuistio…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Uusi kontakti

ja painakaa

ENTER

.

4.

Näppäilkää nimi ja painakaa

ENTER

.

5.

Näppäilkää numero ja painakaa

ENTER

.

6.

Siirtykää kohtaan

SIM-kortti

tai

Puhelimen muisti

ja painakaa

ENTER

.

Yhteystietojen haku puhelinmuistiosta

Navigointipainikkeen alas-nuoli

MENU

-painikkeen asemesta johtaa suoraan valikkoon

Haku

.

1.

Painakaa

MENU

.

2.

Siirtykää kohtaan

Puhelinmuistio…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Haku

ja painakaa

ENTER

.

4.

Kirjoittakaa etsimänne yhteystiedon alkukirjain ja painakaa

ENTER

tai painakaa vain

ENTER

.

5.

Siirtykää yhteystietoon ja painakaa

ENTER

.

Kopiointi SIM-kortin ja puhelinmuistion välillä

1.

Painakaa

MENU

.

2.

Siirtykää kohtaan

Puhelinmuistio…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Kopioi kaikki…

ja painakaa

ENTER

.

4.

Siirtykää kohtaan

SIMistä puhelimeen

tai

Puhelimesta SIMiin

ja painakaa

ENTER

.

Yhteystietojen hävittäminen puhelinmuistiosta

1.

Painakaa

MENU

.

2.

Siirtykää kohtaan

Puhelinmuistio…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Haku

ja painakaa

ENTER

.

4.

Kirjoittakaa etsimänne yhteystiedon alkukirjain ja painakaa

ENTER

tai painakaa vain

ENTER

.

5.

Siirtykää poistettavaan yhteystietoon ja painakaa

ENTER

.

6.

Siirtykää kohtaan

Poista

ja painakaa

ENTER

.

Kaikkien yhteystietojen hävittäminen

1.

Painakaa

MENU

.

2.

Siirtykää kohtaan

Puhelinmuistio…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Poista SIM

tai

Poista puhelin

ja painakaa

ENTER

.

Syöttäkää tarvittaessa puhelinkoodi. Tehtaalla asetettu koodi on 1234.

Pikavalinta

Painikesarjan numeroita (

1

9

) voidaan käyttää puhelinmuistion yhteystietojen lyhytvalintanumeroina.

1.

Painakaa

MENU

.

2.

Siirtykää kohtaan

Puhelinmuistio…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Pikavalinta…

ja painakaa

ENTER

.

4.

Siirtykää kohtaan

Valitse numerot

ja painakaa

ENTER

.

5.

Siirtykää numeroon, jonka alle lyhytvalintanumero tallennetaan, ja painakaa

ENTER

.

10

``

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

273

10 Infotainment

10

Puhelintoiminnot*

6.

Kirjoittakaa etsimänne yhteystiedon alkukirjain ja painakaa

ENTER

tai painakaa vain

ENTER

.

7.

Siirtykää yhteystietoon ja painakaa

ENTER

.

8.

Valikoista päästään pois painamalla pitkään

EXIT

.

Soitto pikavalintaa käyttäen

Painakaa lyhyesti painikesarjan haluttua painiketta ja sitten

ENTER

.

HUOM

Kun puhelin on aktivoitu, kestää hetken, ennen kuin pikavalintaa voidaan käyttää.

Lyhytnumeron antamiseksi pitää valinnan

Pikavalinta…

olla aktivoituna valikossa

Puhelinmuistio…

, katso sivu 278.

Soitto puhelinmuistiota käyttäen

1.

Painakaa

MENU

.

2.

Siirtykää kohtaan

Puhelinmuistio…

ja painakaa

ENTER

.

> Kaikki puhelinmuistion muistin yhteystiedot esitetään. Esitettävien yhteystietojen lukumäärää voidaan vähentää syöttämällä osa etsityn yhteystiedon nimestä.

3.

Siirtykää yhteystietoon ja painakaa

ENTER

.

HUOM

Soittakaa painamalla

ENTER

.

HUOM

Pitäkää haluttua kirjainta/painiketta painikesarjassa painettuna n. 2 sekuntia saadaksenne vastaavan kirjaimen puhelinmuistiossa.

Toiminnot käynnissä olevan puhelun aikana

Käynnissä olevan puhelun aikana on käytettävissä useita toimintoja. Osaa toiminnoista voidaan käyttää vain, jos puhelu on pidossa.

Painakaa

MENU

tai

ENTER

päästäksenne puhelunaikaiseen valikkoon ja siirtykää johonkin seuraavista valinnoista:

1.

Mykistä mikrofoni

Erillisluuritila.

/

Mikrofoni käytössä

-

2.

Pito

/

Jatka

- Käynnissä olevan puhelun palauttaminen tai asettaminen odotustilaan.

3.

4.

5.

Puhelinmuistio

– Puhelinmuistion näyttö.

Liity

- Neuvottelupuhelu (käytettävissä, jos enemmän kuin kaksi osapuolta on kytkettynä).

Vaihda

- Vuorottelu kahden puhelun kesken (käytettävissä, jos enintään kolme osapuolta on kytkettynä).

SMS – Short Message Service

SMS:n luku

1.

Painakaa

MENU

.

2.

Siirtykää kohtaan

Viestit…

ja painakaa

ENTER

.

3.

Siirtykää kohtaan

Lue

ja painakaa

ENTER

.

4.

Siirtykää haluamaanne viestiin ja painakaa

ENTER

.

> Viestin teksti esitetään näytössä. Muita valintoja saadaan painamalla

ENTER

.

Valikoista päästään pois painamalla pitkään

EXIT

.

Kirjoitus ja lähetys

1.

Painakaa

MENU

.

2.

Siirtykää kohtaan

Viestit…

ja painakaa

ENTER

.

274

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

10 Infotainment

Puhelintoiminnot*

10

3.

Siirtykää kohtaan

Kirjoita uusi

ja painakaa

ENTER

.

4.

Kirjoittakaa teksti ja painakaa

ENTER

.

5.

Siirtykää kohtaan

Lähetä

ja painakaa

ENTER

.

6.

Syöttäkää puhelinnumero ja painakaa

ENTER

.

IMEI-numero

Puhelimen lukitsemista varten on operaattorille ilmoitettava puhelimen IMEI-numero. Se on

15-numeroinen sarjanumero, joka on ohjelmoitu puhelimeen. Syöttäkää *#06# numeron saamiseksi näyttöön. Kirjoittakaa se muistiin ja tallentakaa varmaan paikkaan.

Erittelyt

Lähtöteho

SIM-kortti

Muistipaikkoja

2 W

Pieni

250

A

SMS (Short Message Service) (tekstiviesti)

Data/Faksi

Kyllä

Ei

Dualband (900/1800 MHz) Kyllä

A Puhelimessa, plus SIM-kortilla oleva muistipaikkojen määrä.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

275

10 Infotainment

10

Valikkorakenne – puhelin*

Päävalikko

1.

Puhelurekisteri…

2.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

10 viim. ei-vast. puhelua

10 viim. vastatt. puhelua

10 viim. soitett. puhelua

Poista lista…

1.4.1.

Kaikki puhelut

1.4.2.

Vastaamattomat puhelut

1.4.3.

Vastaanotetut puhelut

1.5.

1.4.4.

Valitut numerot

Puhelun kesto…

1.5.1.

Viimeinen puhelu

1.5.2.

Puhelulaskuri

1.5.3.

Kokonaisaika

1.5.4.

Palauta ajastimet

Puhelinmuistio…

2.1.

Haku

2.2.

2.3.

Uusi kontakti

Kopioi kaikki…

2.3.1.

SIMistä puhelimeen

3.

4

2.4.

3.2.

3.3.

2.3.2.

Puhelimesta SIMiin

Pikavalinta…

2.4.1.

Käytössä

2.4.2.

Valitse numerot

Poista SIM 2.5.

2.6.

2.7.

Poista puhelin

Muistin tila

Viestit…

3.1.

Lue

Kirjoita uusi

Viestiasetukset…

3.3.1.

SMSC-numero

3.3.2.

Voimassaoloaika…

3.3.3.

Viestityyppi…

Puheluasetukset…

4.1.

4.2.

Lähetä numeroni

Odottava puhelu

4.3.

4.4.

4.5.

Automaattivastaus

Autom. uudelleensoitto

Vastaajapalvelun numero

1 Enintään 3 puhelinta.

276

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

5.

4.6.

Suunnanvaihdot…

4.6.1.

Kaikki puhelut

4.6.2.

Jos varattuna

4.6.3.

Ei vastattu

4.6.4.

Ei tavoitettavissa

4.6.5.

Faksiyht.otot

4.6.6.

Datayht.otot

4.6.7.

Peruuta puhelu

Vaihda puhelin

5.1.

5.2.

5.3.

Autopuhelin

Lisää puhelin

Käytettävissä olevat puhelimet

1

HUOM

Edellä oleva valikko koskee vain autoja, joissa on Bluetooth

TM

-handsfree.

6.

Puhelimen asetukset…

6.1.

Verkon valinta…

6.1.1.

Automaattinen

6.1.2.

Manuaalinen valinta

10 Infotainment

Valikkorakenne – puhelin*

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

SIM-turvallisuus…

6.2.1.

Päällä

6.2.2.

Pois

6.2.3.

Automaattinen

Muokkaa PIN-koodia

Äänet ja äänenvoima…

6.4.1.

Soittoäänen voimakkuus

6.4.2.

Soiton merkkiäänet…

6.4.3.

Mykistä radio

6.4.4.

Viestiäänimerkki

IDIS

Palauta puhelinasetukset

Valikkovaihtoehtojen kuvaus

1. Puhelulista

1.1. 10 viimeisintä vastaamatta jäänyttä

Vastaamatta jääneiden puheluiden lista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen puhelinmuistioon.

1.2. 10 viimeisintä vastattua

Vastattujen puheluiden lista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen puhelinmuistioon.

1.3. 10 viimeisintä soitettua

Aiemmin soitettujen numeroiden lista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen puhelinmuistioon.

1.4. Listan poistaminen

Hävittää luettelot, jotka ovat valikoissa 1.1, 1.2

ja 1.3 seuraavasti.

1.4.1.

Kaikki puhelut

1.4.2.

Vastaamattomat puhelut

1.4.3.

Vastaanotetut puhelut

1.4.4.

Valitut numerot

1.5. Puh. kesto

Kaikkien puheluiden tai viimeisimmän puhelun kesto. Puhelumittarin nollaus, ks. valikkoa

1.5.4.

1.5.1.

Viimeinen puhelu

1.5.2.

Puhelulaskuri

1.5.3.

Kokonaisaika

1.5.4.

Palauta ajastimet

2. Puhelinmuistio

2.1. Etsi

Nimen etsiminen puhelinmuistiosta.

2.2. Uusi yhteys

Tallentaa nimen ja puhelinnumeron puhelinmuistioon, katso sivu 273.

2.3. Kopioi

SIM-kortin puhelinnumeroiden ja nimien kopioiminen puhelimen muistiin.

2.3.1.

SIMistä puhelimeen

2.3.2.

Puhelimesta SIMiin

2.4. Pikavalinta

Puhelinmuistioon tallennettuja numeroita voidaan tallentaa lyhytvalintanumeroiksi.

2.4.1

Käytössä

2.4.2

Valitse numerot

2.5. SIM-kortin tyhjentäminen

Tyhjentää SIM-kortin koko muistin.

2.6. Puhelimen tyhjentäminen

Koko puhelimen muistin tyhjentäminen.

2.7. Muistin tila

Näyttää sen, montako SIM-kortin tai puhelimen muistipaikkaa on varattuna. Taulukosta käy ilmi, kuinka monta muistipaikkaa niiden kokonaismäärästä on varattuna, esim. 100 (250).

3. Viestit

3.1. Lue

Saapuneet tekstiviestit. Valitkaa luetun viestin hävittäminen, lähettämien edelleen, muuttaminen, koko viestin tai sen osien tallennus.

10

``

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

277

10 Infotainment

10

Valikkorakenne – puhelin*

3.2. Uuden kirjoittaminen

Kirjoittakaa viesti painikesarjan avulla. Valitkaa sen tallennus tai lähettäminen.

3.3. Viestiasetukset

Antakaa viestejä välittävän viestikeskuksen numero sekä kuinka kauan niitä säilytetään viestikeskuksessa. Ottakaa yhteys verkkooperaattoriin saadaksenne tietoja viestiasetuksista. Asetuksia ei normaalisti tule muuttaa.

3.3.1.

SMSC-numero

3.3.2.

Voimassaoloaika…

3.3.3.

Viestityyppi…

4. Puheluasetukset

4.1. Lähettäminen numeron kera

Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen puhelun vastaanottajalta. Ottakaa yhteys verkko-operaattoriin pysyvästi salatun numeron suhteen.

4.2. Puh. odottaa

Ottaa vastaan ilmoituksen siitä, että puhelu odottaa käynnissä olevan puhelun aikana.

4.3. Aut.vastaaja

Tulevan puhelun vastaanotto automaattisesti.

4.4 Automaattinen uudelleensoitto

Soittaa automaattisesti aiemmin varattuna olleeseen numeroon.

4.5. Puhelinvastaajan nro

Tallentaa puhelinvastaajan numeron.

4.6. Siirto

Valitkaa, milloin ja minkä tyyppiset puhelut kytketään edelleen annettuun puhelinnumeroon.

4.6.1.

Kaikki puhelut

Asetus koskee vain ko. puhelua.

4.6.2

Jos varattuna

4.6.3.

Ei vastattu

4.6.4.

Ei tavoitettavissa

4.6.5.

Faksiyht.otot

4.6.6.

Datayht.otot

4.6.7.

Peruuta puhelu

5. Puhelimen vaihtaminen

5.1. Autopuhelin

Valitkaa sisäänrakennettu puhelin.

5.2. Lisätkää puhelin

Lisätkää matkapuhelimia käytettävissä olevien puhelimien listaan.

5.3. Lisätyt puhelimet

Valitkaa yhden lisätyn puhelimen (enintään 3 puhelinta) yhdistäminen.

HUOM

Edellä oleva valikko koskee vain autoja, joissa on Bluetooth

TM

-handsfree.

6. Puhelinasetukset

6.1. Verkon valitseminen

Valitkaa operaattori automaattisesti tai manuaalisesti. Valittu operaattori esitetään näytössä puhelimen perustilassa.

6.1.1.

Automaattinen

6.1.2.

Manuaalinen valinta

6.2. SIM-turva

Valitkaa, tuleeko PIN-koodin olla päällä, poissa vai tuleeko puhelimen antaa PIN-koodi automaattisesti.

6.2.1.

Päällä

6.2.2.

Pois

6.2.3.

Automaattinen

6.3. PIN-koodin muokkaaminen

Muuttakaa PIN-koodia. Kirjoittakaa muistiin ja tallentakaa koodi varmaan paikkaan.

6.4. Äänet ja äänenvoimakkuus

6.4.1.

Soittoäänen voimakkuus

Säätäkää soittoäänen äänenvoimakkuutta.

6.4.2.

Soiton merkkiäänet…

278

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Soittoääniä on seitsemän erilaista.

6.4.3.

Mykistä radio

Radio voidaan kytkeä päälle/pois.

6.4.4.

Viestiäänimerkki

6.5. IDIS

Jos IDIS-toiminto kytketään pois, ei tulevia puheluja ajotilanteesta riippumatta viivästetä.

6.6. Palauttakaa puhelinasetukset

Järjestelmän tehdasasetuksien palauttaminen.

10 Infotainment

Valikkorakenne – puhelin*

10

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

279

10 Infotainment

10

Bluetooth handsfree*

Yleistä

Katsaus järjestelmään.

Matkapuhelin

Mikrofoni

Keskikonsoli

Bluetooth

TM

Bluetooth

TM

-järjestelmällä varustettu matkapuhelin voidaan yhdistää langattomasti äänentoistolaitteistoon. Äänentoistolaitteisto toimii handsfree-järjestelmänä ja antaa mahdollisuuden kauko-ohjata tiettyjä matkapuhelimen toimintoja. Mikrofoni on kattokonsolissa (2). Matkapuhelinta voidaan käyttää sen painikkeilla riippumatta siitä, onko se liitetty vai ei.

HUOM

Vain osa matkapuhelimista on täysin yhteensopivia handsfree-toiminnon kanssa.

Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon jälleenmyyjän puoleen tai otatte yhteyden osoitteeseen www.volvocars.com saadaksenne tietoja yhteensopivista puhelimista.

Valikot ja säätimet

Valikkoja käytetään ohjauspaneelista keskikonsolissa (3), katso sivu 270.

Aloittaminen

Valikoita ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta. Yleisiä tietoja valikkokäsittelystä, katso sivu 276.

HUOM

Jos autossa on sekä Bluetooth

TM handsfree että sisäänrakennettu puhelin, tulee puhelinvalikkoon ylimääräinen valikko, katso sivu 276.

Aktivointi/aktivoinnin poisto

Lyhyt

PHONE

-painikkeen painallus aktivoi handsfree-toiminnon. Teksti

PUHELIN

ylimpänä näytössä osoittaa sen olevan puhelintilassa. Symboli osoittaa, että handsfreetoiminto on aktiivinen.

Painikkeen

PHONE

pitkä painallus poistaa handsfree-toiminnon aktivoinnin ja kytkee liitetyn puhelimen pois.

Matkapuhelimen liittäminen

Matkapuhelimen liittäminen tapahtuu eri tavoin riippuen siitä, onko matkapuhelin ollut aikaisemmin liitettynä vai ei. Jos matkapuhelin liitetään ensimmäisen kerran, noudattakaa seuraavia ohjeita:

Vaihtoehto 1 – auton valikkojärjestelmän kautta

1.

Tehkää matkapuhelin etsittäväksi/näkyväksi Bluetooth

TM

-järjestelmän kautta, ks.

matkapuhelimen käsikirjaa tai www.volvocars.com.

2.

Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella

PHONE

.

> Valikkovalinta

Lisää puhelin

esitetään näytössä. Jos yksi tai useampi matkapuhelin jo on rekisteröity, esitetään myös nämä.

3.

Valitkaa

Lisää puhelin

.

> Äänentoistolaitteisto etsii lähellä olevia matkapuhelimia. Etsintä kestää noin

30 sekuntia. Löydettävät matkapuhelimet ilmoitetaan omilla Bluetooth

TM

nimillään näytössä. Handsfree-toimin-

280

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

10 Infotainment

Bluetooth handsfree*

non Bluetooth

TM

-nimi esitetään matkapuhelimessa

My Volvo Car

.

4.

Valitkaa jokin matkapuhelimista äänentoistolaitteiston näytöltä.

5.

Syöttäkää numerosarja, joka esitetään

äänentoistolaitteiston näytössä, matkapuhelimen painikesarjan kautta.

Vaihtoehto 2 – puhelimen valikkojärjestelmän kautta

1.

Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella

PHONE

. Jos puhelin on kytkettynä, kytke jo kytketty puhelin pois.

2.

Hakekaa matkapuhelimen Bluetooth

TM

toiminnolla, ks. matkapuhelimen käsikirjaa.

3.

Valitkaa

My Volvo Car

löydettyjen yksiköiden luettelosta matkapuhelimessanne.

4.

Syöttäkää PIN-koodi '1234' matkapuhelimeen, kun Teitä kehotetaan antamaan

PIN-koodi.

5.

Valitkaa kytkeminen järjestelmään

My

Volvo Car

matkapuhelimesta.

Matkapuhelin rekisteröidään ja yhdistetään automaattisesti äänentoistolaitteistoon samalla, kun teksti

Synkronoidaan

esitetään näytössä. Lisätietoja matkapuhelimien rekisteröinnistä, katso sivu 282.

Kun yhdistäminen on tehty, esitetään symboli

ja matkapuhelimen Bluetooth

TM

-nimi näytössä. Nyt matkapuhelinta voidaan ohjata

äänentoistolaitteistosta.

Soittaminen

1.

Varmistakaa, että teksti

PUHELIN

esitetään ylimpänä näytössä ja että symboli

on näkyvissä.

2.

Näppäilkää numero tai käyttäkää puhelinluetteloa, katso sivu 283.

3.

Painakaa

ENTER

.

Puhelu keskeytetään painikkeella

EXIT

.

Matkapuhelimen kytkeminen irti

Automaattinen irtikytkentä tapahtuu, jos matkapuhelin joutuu äänentoistolaitteiston toimintaetäisyyden ulkopuolelle. Lisätietoja liittämisestä, katso sivu 282.

Manuaalinen kytkeminen pois tapahtuu poistamalla handsfree-toiminnon aktivointi painamalla pitkään

PHONE

. Handsfree-toiminnon aktivointi poistetaan myös, kun moottori sammutetaan tai kun ovi avataan

1

.

Kun matkapuhelin on kytketty irti, voidaan käynnissä olevaa puhelua jatkaa matkapuhelimen sisäisen mikrofonin ja kaiuttimen kautta.

HUOM

Tietyt matkapuhelimet edellyttävät, että siirto handsfree-toiminnosta vahvistetaan matkapuhelimen painikesarjasta.

Puhelujen käsittely

Tuleva puhelu

Puhelu otetaan vastaan painamalla

ENTER

myös äänentoistojärjestelmän ollessa esim.

CD- tai FM-tilassa. Torjukaa tai lopettakaa painikkeella

EXIT

.

Automaattinen vastaus

Automaattivastaustoiminto ottaa tulevan puhelun automaattisesti vastaan. Aktivoikaa/ poistakaa aktivointi kohdassa

Puhelimen valikko… Puheluasetukset…

Automaattinen vastaus

.

Puhelunaikainen valikko

Painakaa

MENU

tai

ENTER

käynnissä olevan puhelun aikana päästäksenne seuraaviin toimintoihin:

10

1 Koskee avaimetonta käyttöä (Keyless Drive).

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

281

10 Infotainment

10

Bluetooth handsfree*

Mykistä mikrofoni

– äänentoistolaitteiston mikrofoni vaiennetaan.

Siirrä puh. matkapuh.

– puhelu siirretään matkapuhelimeen.

HUOM

Tietyissä matkapuhelimissa liitäntä katkeaa käytettäessä salaustoimintoa. Tämä on normaalia. Handsfree-toiminto kysyy, haluatteko liittää uudelleen.

Puhelinluettelo

– etsiminen puhelinluettelosta.

HUOM

Uutta puhelua ei voida aloittaa käynnissä olevan puhelun aikana.

Ääniasetukset

Puhelun äänenvoimakkuus

Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana. Käyttäkää ohjauspyörän painikesarjaa.

Äänentoistolaitteiston

äänenvoimakkuus

Puhelintilassa (

PUHELIN

) voidaan äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuutta säätää normaalisti säätimellä

VOLUME

.

Äänilähde voidaan hiljentää automaattisesti tulevan puhelun yhteydessä kohdassa

Puhelimen valikko… Puhelimen asetukset… Äänet ja äänenvoima…

Mykistä radio

.

Voimakkuus

Siirtykää kohtaan

Puhelimen valikko…

Puhelimen asetukset… Äänet ja

äänenvoima… Soittoäänen voimakkuus

ja säätäkää navigointipainikkeen osalla /

.

Soittoäänet

Handsfree-toiminnon sisäiset soittosignaalit voidaan valita kohdassa

Puhelimen valikko…

Puhelimen asetukset… Äänet ja

äänenvoima… Soiton merkkiäänet…

Soiton merkkiääni 1

jne.

HUOM

Liitetyn matkapuhelimen soittoääntä ei suljeta, kun jotain handsfree-järjestelmän sisäisistä signaaleista käytetään.

Kytketyn puhelimen soittosignaalin

2

valitsemiseksi siirtykää kohtaan

Puhelimen valikko…

Puhelimen asetukset… Äänet ja

äänenvoima… Soiton merkkiäänet…

Käytä matkap.signaalia

.

Lisää rekisteröinnistä ja liittämisestä

Enintään 3 matkapuhelinta voidaan rekisteröidä. Rekisteröinti tehdään kerran matkapuhelinta kohti. Rekisteröinnin jälkeen on matkapuhelin käytettävissä olevien puhelinten luettelossa. Enintään yksi matkapuhelin kerrallaan voi olla yhdistettynä. Puhelimen rekisteröinti voidaan poistaa kohdassa

Puhelimen valikko… Bluetooth… Poista puhelin

.

Automaattinen liittäminen

Kun handsfree-toiminto on aktiivinen ja viimeksi liitetty matkapuhelin on toiminta-alueella, se liitetään automaattisesti. Kun äänentoistolaitteisto etsii viimeksi liitettyä puhelinta, sen nimi esitetään näytössä. Manuaaliseen toi-

2 Ei tue kaikkia matkapuhelimia.

282

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

10 Infotainment

Bluetooth handsfree*

sen puhelimen liittämiseen siirtymiseksi painakaa

EXIT

-painiketta.

Manuaalinen liittäminen

Jos halutaan liittää muu kuin viimeksi liitetty matkapuhelin tai vaihtaa liitettyä matkapuhelinta, menetelkää näin:

Asettakaa äänentoistolaitteisto puhelintilaan

(

PUHELIN

) ja noudattakaa näytön ohjeita tai vaihtakaa yhdistettyä matkapuhelinta käyttämällä valikkojärjestelmää seuraavasti.

Valikkorakenteesta on kaksi versiota riippuen siitä, onko autossa vain Bluetooth

TM

vai onko autossa myös sisäänrakennettu puhelin.

Autoissa, joissa on vain Bluetooth

TM

, tehdään liittäminen kohdassa

Puhelimen valikko… Bluetooth… Vaihda puhelin Lisää puhelin

, tai valitaan jokin aikaisemmin liitetyistä puhelimista.

Autoissa, joissa on sisäänrakennettu puhelin ja Bluetooth

TM

, tehdään liittäminen kohdassa

Puhelimen valikko… Vaihda puhelin Lisää puhelin

, tai valitaan jokin aikaisemmin liitetyistä puhelimista.

Puhelinmuistio

Kaikki puhelinluettelon käsittely edellyttää, että teksti

PUHELIN

esitetään ylimpänä näytössä ja että symboli on näkyvissä.

Äänentoistolaitteisto tallentaa kopion jokaisen rekisteröidyn matkapuhelimen puhelinluettelosta. Puhelinluettelo kopioidaan automaattisesti äänentoistolaitteistoon jokaisen liittämisen yhteydessä. Poistakaa toiminnon aktivointi kohdassa

Puhelimen asetukset…

Synkronoi puhelinmuistio

. Yhteystietoja haetaan vain liitetyn matkapuhelimen puhelinmuistiosta.

HUOM

Jos matkapuhelin ei tue puhelinmuistion kopiointia, esitetään

Luettelo on tyhjä

, kun kopiointi on valmis.

Jos puhelinluettelo sisältää soittavan osapuolen yhteystiedot, ne esitetään näytössä.

Yhteystietojen etsiminen

Yksinkertaisin tapa etsiä puhelinluettelosta on painaa pitkään painikkeita

2–9

. Tämä käynnistää painikkeen ensimmäiseen kirjaimeen perustuvan haun puhelinluettelosta.

Puhelinluetteloon voidaan päästä myös painikkeella / navigointipainikkeessa tai /

ohjauspyörän painikesarjassa. Haku voidaan tehdä myös puhelinluettelon hakuvalikosta kohdassa

Puhelinmuistio… Haku

:

1.

Kirjoittakaa etsimänne yhteystiedon alkukirjain ja painakaa

ENTER

. Tai painakaa vain

ENTER

.

2.

Askeltakaa ko. yhteystietoon ja painakaa

ENTER

-painiketta soittaaksenne.

Puheääniohjaus

Matkapuhelimen puheääniohjaustoimintoa soittamista varten voidaan käyttää pitämällä painiketta

ENTER

painettuna.

HUOM

Vain osa matkapuhelimista on täysin yhteensopiva puheääniohjaustoiminnon kanssa. Volvo suosittelee, että käännytte

Volvon valtuutetun jälleenmyyjän puoleen tai menette osoitteeseen www.volvocars.com saadaksenne tietoja yhteensopivista puhelimista.

Puhelinvastaajan numero

Puhelinvastaajan numero vaihdetaan kohdassa

Puheluasetukset…

Vastaajapalvelun numero

. Jos mitään numeroa ei ole tallennettuna, tähän valikkoon päästään painamalla pitkään

1

. Painakaa pitkään

1

käyttääksenne tallennettua numeroa.

10

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

283

10 Infotainment

10

Bluetooth handsfree*

Puhelulistat

Puhelulistat kopioidaan handsfree-toimintoon jokaisen uuden liittämisen yhteydessä ja ne päivitetään sitten liittämisen aikana. Painakaa

ENTER

viimeksi soitetun näyttämiseksi. Muut puhelulistat ovat kohdassa

Puhelurekisteri…

.

HUOM

Jotkin matkapuhelimet näyttävät viimeksi soitettujen puhelinnumeroiden luettelon käänteisessä järjestyksessä.

Tekstin syöttäminen

Tekstin syöttö tapahtuu keskikonsolissa olevalla painikesarjalla. Painakaa kerran saadaksenne painikkeen ensimmäisen merkin, kaksi kertaa saadaksenne toisen merkin jne. Jatkakaa painalluksia saadaksenne lisää merkkejä, ks. taulukkoa sivulla 272.

Lyhyt

EXIT

-painikkeen painallus poistaa syötetyn merkin. Painikkeen

EXIT

pitkä painallus hävittää kaikki syötetyt merkit. / navigointipainikkeessa askeltaa merkkien välillä.

Valikkorakenne - Bluetooth

TM

handsfree

HUOM

Bluetooth

TM

handsfree -valikosta on kaksi versiota. Autoille, joissa on vain

Bluetooth

TM

-handsfree, ja autoille, joissa on sisäänrakennettu puhelin sekä Bluetooth

TM

handsfree.

1.

2.

3.

Puhelurekisteri…

1.1.

10 viim. ei-vast. puhelua

1.2.

1.3.

10 viim. vastatt. puhelua

10 viim. soitett. puhelua

Puhelinmuistio…

2.1.

Haku

2.2.

Kopioi matkapuhelimesta

Bluetooth…

3.1.

Vaihda puhelin

3.1.1.

Lisää puhelin

3.1.2.

Käytettävissä olevat puhelimet

3

3.2.

3.3.

Poista puhelin

Yhdistä matkapuhelin

3 Enintään 3 puhelinta.

284

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

4.

5.

3.4.

Auton Bluetooth-tiedot

Puheluasetukset…

4.1.

Automaattinen vastaus

4.2.

Vastaajapalvelun numero

Puhelimen asetukset…

5.1.

Äänet ja äänenvoima…

5.1.1.

Soittoäänen voimakkuus

5.1.2.

Soiton merkkiäänet…

5.2.

5.1.3.

Mykistä radio

Synkronoi puhelinmuistio

Valikkorakenne - Bluetooth

TM

handsfree sisäänrakennetulla puhelimella

1.

Puhelurekisteri…

1.1.

10 viim. ei-vast. puhelua

2.

1.2.

1.3.

10 viim. vastatt. puhelua

10 viim. soitett. puhelua

Puhelinmuistio…

2.1.

Haku

2.2.

Kopioi matkapuhelimesta

10 Infotainment

Bluetooth handsfree*

10

3.

4.

5.

6.

Bluetooth…

3.1.

Poista puhelin

3.2.

Yhdistä matkapuhelin

3.3.

Auton Bluetooth-tiedot

Puheluasetukset…

4.1.

4.2.

Automaattinen vastaus

Vastaajapalvelun numero

Vaihda puhelin

5.1.

Autopuhelin

5.2.

5.3.

Lisää puhelin

Käytettävissä olevat puhelimet

3

Puhelimen asetukset…

6.1.

Äänet ja äänenvoima…

6.1.1.

Soittoäänen voimakkuus

6.1.2.

Soiton merkkiäänet…

6.2.

6.1.3.

Mykistä radio

Synkronoi puhelinmuistio

3 Enintään 3 puhelinta.

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

285

286

Tyyppimerkintä...................................................................................... 288

Mitat ja painot....................................................................................... 290

Moottorin erittelyt.................................................................................. 293

Moottoriöljy........................................................................................... 294

Nesteet ja voiteluaineet......................................................................... 296

Polttoaine.............................................................................................. 299

Pyörät ja renkaat, koot ja paineet ........................................................ 302

Sähköjärjestelmä................................................................................... 304

Tyyppihyväksyntä................................................................................. 306

Symbolit näytössä................................................................................. 307

E R I T T E L Y T

11

11 Erittelyt

Tyyppimerkintä

288

Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään, auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.

Tyyppimerkintä, alustanumero, sallitut enimmäismassat ja väri sekä verhoilun koodinumerot ja tyyppihyväksymisnumero. Tarra tulee näkyville, kun oikea ovi avataan.

Pysäköintilämmittimen tarra.

Moottorikoodi ja moottorin valmistusnumero.

Moottoriöljytarra.

Vaihteiston mallimerkintä ja valmistenumero:

käsivalintainen vaihteisto

, automaattivaihteisto

Auton tunnistusnumero (VIN – Vehicle

Identification Number).

Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja autosta.

HUOM

Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen, miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne koskevat tiedot ovat autossanne olevassa vastaavassa tarrassa.

11 Erittelyt

Tyyppimerkintä

11

289

11

11 Erittelyt

Mitat ja painot

Mitat

290

Mitat

A Akseliväli

B Pituus

C Kuorman pituus, lattia, käännetty istuin

D Kuorman pituus, lattia

E Kuorman korkeus

F Korkeus

mm

2640

4266

1486

663

642

1447

Mitat

G Raideväli edessä

H Raideväli takana

I Kuorman leveys, lattia

J Leveys

mm

1548

A

1535

B

1544

A

1531

B

713

1782 (1797

C

)

Mitat

K Leveys, ml. taustapeilit

L Leveys, ml. sisään käännetyt taustapeilit

A

B

C

15"-pyörillä

16" ja 17" pyörät avaimettomalla käytöllä* (Keyless drive)

mm

2039

1871

Painot

Massa toimintakunnossa sisältää kuljettajan,

90-prosenttisesti täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt ja nesteet.

Matkustajien paino ja asennetut varusteet sekä kuulaan kohdistuva paino (perävaunun ollessa kytkettynä) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa massaan ajokunnossa.

Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.

HUOM

Dokumentoitu massa ajokunnossa koskee perusmallista autoa - siis autoa ilman lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa, että jokaista lisättävää varustetta kohti auton tavarankuljetuskyky vähenee ko. varusteen painolla.

Esimerkkejä varusteista, jotka rajoittavat tavarankuljetuskykyä, ovat varustetasot

Kinetic/Momentum/Summum sekä muut varusteet, kuten vetokoukku, taakkateline, kattolaatikko, äänentoistolaitteisto, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin, suojasäleikkö, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet yms.

Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri Teidän autonne massa ajokunnossa.

VAROITUS

Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.

Tarran sijainti, katso sivu 288.

Suurin kokonaismassa

Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)

Suurin etuakselimassa

Suurin taka-akselimassa

Varustetaso

Enimmäiskuorma:

Ks. rekisteröintitodistusta.

Suurin sallittu kattokuorma:

75 kg.

11 Erittelyt

Mitat ja painot

11

291

11 Erittelyt

11

Mitat ja painot

Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino

Moottori

DRIVe

D2

2.0F

2.0

muut

Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)

1300

1300

1350

1350

1500

Moottori

2.0, D2 ja DRIVe muut

Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)

650

700

Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)

75

75

75

75

75

Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)

50

50

292

11 Erittelyt

Moottorin erittelyt

Katsaus

HUOM

Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkinaalueilla.

Moottori Moottorikoodi

A

Teho (kW/ r/min)

Teho (hv/r/ min)

Vääntömomentti (Nm/r/ min)

2.0F

2.0

T5

B4204S4

B4204S3

B5254T7

107/6000

107/6000

169/5000

145/6000

145/6000

230/5000

185/4500

185/4500

320/1500 – 5000

DRIVe

D2

D3

D4162T

D4162T

D5204T5

84/3600

84/3600

110/3500

115/3600

115/3600

150/3500

270/1750-2500

270/1750-2500

350/1500-2750

D4 D5204T 130/3500 177/3500

A Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, katso sivu 288.

400/1750-2750

4

4

5

5

4

4

5

Sylinteriluku

Sylinterin halkaisija

(mm)

87,5

87,5

83

75

75

81

81

Iskunpituus

(mm)

83,1

83,1

93,2

88,3

88,3

77

77

Iskutilavuus

(litraa)

1,999

1,999

2,521

1,560

1,560

1,984

1,984

Puristussuhde

10,8:1

10,8:1

9,0:1

16,0:1

16,0:1

16,5:1

16,5:1

11

293

11 Erittelyt

11

Moottoriöljy

Epäsuotuisat ajo-olosuhteet

Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa

öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.

Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne pitkään:

• asuntovaunun tai perävaunun kanssa

• vuoristossa

• suurella nopeudella

• lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C.

Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja matalissa lämpötiloissa.

Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille ylimääräisen suojan.

Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.

TÄRKEÄÄ

Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä moottoriöljyä. Öljy on valittu huolella ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.

Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua

öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.

Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta takuuvastuusta, jos edellä ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.

Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.

294

Moottorin öljylaatu

Moottori Moottorikoodi

2.0F

2.0

DRIVe

D2

D4

D3

T5

Moottoriöljyn täyttö, katso sivu 224.

B4204S4

B4204S3

D4162T

D4162T

D5204T

D5204T5

B5254T7

Suositeltu öljylaatu

Öljylaatu: ACEA A5/B5

Viskositeetti: SAE 5W-30

Öljylaatu: ACEA A5/B5

Viskositeetti: SAE 0W-30

11 Erittelyt

Moottoriöljy

Tilavuus, ml. öljynsuodatin

(litraa)

n. 4,3 n. 4,3 n. 3,8 n. 3,8 n. 5,9 n. 5,9 n. 5,8

11

295

11 Erittelyt

11

Nesteet ja voiteluaineet

Katsaus

TÄRKEÄÄ

Vaihteiston vioittumisen estämiseksi täytyy käyttää suositeltua vaihteistoöljyä. Öljyä ei saa sekoittaa mihinkään muuhun vaihteistoöljyyn. Jos muuta öljyä lisätään, ottakaa yhteys lähimpään korjaamoon huoltoa varten. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Vaihteistoöljy

Käsivalintainen vaihteisto

B6

MTX75

M66

Automaattivaihteisto

MPS6

AW55-51

TF-80SC

Määrä (litraa)

1,6

1,8

1,9

Määrä (litraa)

7,3

7,7

7,0

Määrätty vaihteistoöljy

BOT 350M3

Määrätty vaihteistoöljy

BOT 341

JWS 3309

AW1

296

11 Erittelyt

Nesteet ja voiteluaineet

Nesteet

Neste

Jäähdytysneste

Kylmäaine

Jarruneste

Ohjaustehostimen

öljy

Huuhteluneste

Järjestelmä

2.0 ja 2.0F

T5, käsivalintainen vaihteisto

T5, automaattivaihteisto

D2 ja DRIVe

D3 ja D4

Ilmastointi

Määrä (litraa)

6,5

7,0

7,5

6,2

8,5

B

Jarrujärjestelmä

Ohjaustehostin

0,6

0,8 – 0,9

Suositeltu laatu

Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteen

A

, ks. pakkausta. Termostaatti avautuu lämpötilassa: bensiinimoottorit 90 °C dieselmoottorit 82 °C dieselmoottori (D2) 83 °C

R134a (HFC134a)

Öljy: PAG

DOT 4+

WSS M2C204-A2 tai vastaava, saman erittelyn omaava tuote.

4-syl. Bensiini/

Diesel

5-syl. Bensiini/

Diesel

4,0

6,5

Volvon suosittelema huuhteluneste - jäätymisenestoaineella kylmällä säällä ja jäätymispisteen alapuolella.

11

``

297

11 Erittelyt

Nesteet ja voiteluaineet

11

Neste Järjestelmä Määrä (litraa)

n. 55

Suositeltu laatu

Polttoaine Bensiini: 2.0, 2.0F

Bensiini: T5

Diesel: D2 ja

DRIVe n. 62 n. 52

Bensiini: katso sivu 143

Diesel: katso sivu 144

Diesel: D3 ja D4 n. 60

A

B

Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.

Kylmäaineen määrä vaihtelee moottoriversion mukaan. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun saadaksenne oikeat tiedot.

298

11 Erittelyt

Polttoaine

2.0F

2.0

T5

T5

D2

B, C

D2

D

D3

D3

CO

2

-päästöt ja polttoaineenkulutus

254 (242

A

)

252

294

315

109

139

178

210

10,9 (14,8

A

)

10,8

12,6

13,5

4,2

5,3

6,8

7,9

137 (135

A

)

134

150

151

86

100

109

122

5,9 (8,2

A

)

5,8

6,4

6,5

3,3

3,8

4,2

4,6

180 (174

A

)

177

203

211

94

114

134

154

7,7 (10,6

A

)

7,6

8,7

9,0

3,6

4,3

5,1

5,8

11

``

299

11 Erittelyt

Polttoaine

11

D4 178

D4

A E85

B

C

D

DRIVe tietyille markkina-alueille.

Start/Stop -toiminnolla.

Ilman Start/Stop -toimintoa.

Selostus

grammaa/km litraa/100 km

Kaupunkiajo

Maantieajo

Sekalainen ajo

210

6,8

7,9

Polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt

109

122

Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille

1

, jotka koskevat autoa, jonka massa ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton paino voi nousta. Tämä, samoin kuin auton kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

4,2

4,6

134

154

5,1

5,8

Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:

Kuljettajan ajotapa.

Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät, vastus lisääntyy.

Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.

Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet, sää ja auton kunto.

1 Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") EU-direktiivien 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008

(Euro 5) ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo

- autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. - Autolla, jossa on D2-moottori ja 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto sekä käynnistys-/pysäytysjärjestelmä lähdetään liikkeelle 2. vaihteella. - Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO

2

-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO

2

-päästöille.

300

Jo muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa.

Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin, joita käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.

Muistettavaa

Vihjeitä, joita autonkäyttäjä voi hyödyntää kulutuksen vähentämiseksi:

Ajakaa pehmeästi ja välttäkää tarpeettomia kiihdytyksia ja voimakkaita jarrutuksia.

Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita ja tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa ECO-rengaspaineet mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. rengaspainetaulukkoa sivulla 302.

Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - neuvotelkaa sopivista renkaista jälleenmyyjän kanssa.

Katsokaa lisätietoja ja lisää neuvoja sivuilta 13 ja 140.

Ks. sivulta 142 yleisiä tietoja polttoaineesta.

11 Erittelyt

Polttoaine

11

301

11 Erittelyt

11

Pyörät ja renkaat, koot ja paineet

Hyväksytyt rengaspaineet

Moottori Rengaskoko Nopeus (km/h)

D2

DRIVe

2.0

2.0F

195/65 R15

205/55 R16

205/50 R17

195/65 R15

205/55 R16

205/50 R17

215/45 R18

0–160

160+

0–160

160+

0–160

160+

0–160

160+

0–160

160+

Kuorma, 1 - 3 henkilöä

Edessä (kPa)

A

Takana (kPa)

Enimmäiskuorma

Edessä (kPa) Takana (kPa)

ECO-paine

B

230

250

210

210

270

280

270

260

270

-

230

250

240

260

230

250

240

260

210

210

220

220

210

210

220

220

250

280

250

280

250

280

250

280

250

260

250

260

250

260

250

260

250

-

250

-

250

-

250

-

302

11 Erittelyt

Pyörät ja renkaat, koot ja paineet

Moottori Rengaskoko Nopeus (km/h) Kuorma, 1 - 3 henkilöä

Edessä (kPa)

A

Takana (kPa)

Enimmäiskuorma

Edessä (kPa) Takana (kPa)

ECO-paine

B

230 210 250 250 250

T5

D3

D4

205/55 R16

205/50 R17

215/45 R18

0–160

160+

0–160

160+

260

240

270

Temporary Spare Tyre 0–80 420

A

B

Tietyissä maissa SI-yksikön Pascal ohella käytetään yksikköä bar: 1 bar = 100 kPa.

Polttoainetaloudellinen ajo, katso sivu 198

210

220

220

420

280

250

290

420

260

250

270

420

-

250

-

-

HUOM

Kaikkia moottoreita, renkaita tai näiden yhdistelmiä ei ole aina kaikilla markkina-alueilla.

11

303

11 Erittelyt

Sähköjärjestelmä

Yleistä

Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori. Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja käyttää alustaa ja moottorin runkoa johtimina.

Akun kapasiteetti riippuu auton varustuksesta.

Jos käynnistysakku vaihdetaan, pitää tämän vuoksi olla tarkka, että vaihdetaan kapasiteetiltaan alkuperäisakun mukaiseen akkuun (ks.

akussa olevaa tarraa).

11

Käynnistysakku

Jännite (V) Kylmäkäynnistyskyky,

CCA - Cold Cranking Amperes (A)

12

590

760

A

12

700

B

A

B

Autot, joissa on audiotaso High Perfomance.

Autot, joissa on dieselmoottori, avaimeton käyttö, audiotaso Premium Sound, polttoainekäyttöinen lämmitin tai RTI.

Varakapasiteetti

(minuuttia)

100

120

135

Polttimot

Valaistus

Lähivalot, halogeeni

Kaukovalot, halogeeni

Lisäkaukovalot, ABL

Vilkut edessä

Positio-/seisontavalot edessä

Teho (W)

55

65

55

24

5

Kapasiteetti (Ah)

Tyyppi

H7 LL

H9

H7 LL

PY24W SV

W5W LL BV

60

70

80

304

Valaistus

Sivuvalot edessä

Sumuvalonheittimet

Sivuvilkut, ulkotaustapeilit

Autoonnousuvalot edessä

Käsinekotelon valo

Meikkipeilin valaistus*

Kuormatilan valaistus

Numerokilven valaistus

Vilkut takana

Positiovalot takana

Jarruvalot

Peruutusvalot

Sumutakavalo

Teho (W)

5

4

21

21

21

3

2

5

35

5

3

5

21

11 Erittelyt

Sähköjärjestelmä

Tyyppi

WY5W LL

H8

WY5W LL

T10 Kanta W2,1x9,5d

T10 Kanta W2,1x9,5d

T5 Kanta W2x4,6d

Kanta SV8.5 Pituus 38 mm

C5W LL

PY21W LL

P21/4W LL

P21W LL

P21W LL

P21/4W LL

11

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

305

11

11 Erittelyt

Tyyppihyväksyntä

Etäavainjärjestelmä

Lukkojärjestelmä, vakio

Maa

EU

Korea

Singapore, Kiina

Avaimeton lukkojärjestelmä (Keyless drive)

Maa

EU

Korea

Hong Kong

Singapore, Kiina

306

Yleistä

Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleja. Symbolit on jaettu varoitus-, merkki- ja infosymboleihin. Seuraavassa esitetään tavallisimmin esiintyvät symbolit ja niiden merkitys ja viittaus siihen, mistä kirjassa voidaan löytää lisätietoja. Lisätietoja symboleista ja tekstiilmoituksista, ks. sivuja 48 ja 52.

- Punainen varoitussymboli syttyy, kun on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samalla esitetään selventävä teksti-ilmoitus infonäytössä.

- Keltainen infosymboli syttyy, yhdessä infonäytön tekstin kanssa, kun jossain auton järjestelmistä on sattunut poikkeama. Keltainen infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.

Symbolit näytössä

Merkki- ja varoitussymbolit mittaristossa

Symboli Merkitys Sivu

Varoitus 19, 30, 48, 51,

159

Informaatio 48, 51, 159,

169, 171

Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä

48, 49

Vika ABS-järjestelmässä

49, 50

11 Erittelyt

Symbolit näytössä

Symboli Merkitys

Vakautusjärjestelmä,

DSTC*

Sivu

49, 168, 169

Moottorin esilämmitin

(diesel)

Polttoaine vähissä

49

49

11

Perävaunun merkkisymboli

50

Seisontajarru kytkettynä

50

Takasumuvalo

49

Turvatyynyt -

SRS

19, 50

``

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

307

11

11 Erittelyt

Symbolit näytössä

Symboli Merkitys

Matala öljynpaine

Sivu

48, 50

Turvavyömuistutin

16, 50

Laturi ei lataa 50

Vika jarrujärjestelmässä

50, 166

Kaukovalojen merkkivalo

47

Symboli Merkitys

Vasen vilkku

Sivu

47

Oikea vilkku 47

Muut infosymbolit mittaristossa

Symboli Merkitys

Sadetunnistin*

Sivu

65

Vakionopeussäädin* 67

Vaihtamisosoitin* 155

Infosymbolit keskikonsolin näytössä

Symboli Merkitys Sivu

Tilaääni (surround) (vain

Premium Sound)

257

Uutiset 261

Ohjelmatyypit 261

Alueelliset radio-ohjelmat

263

Äänitiedostot

Luettelo CD-levyllä

Liikennetietoja

264

264

261

Puhelin*

Bluetooth

TM

-handsfree*

280

280

308

*

Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.

Infosymbolit kattokonsolin näytössä

Symboli Merkitys Sivu

Turvavyömuistutin 17

Matkustajan paikan turvatyyny, aktivoitu

22, 23

Matkustajan paikan turvatyyny, aktivointi poistettu

23

11 Erittelyt

Symbolit näytössä

11

309

12 Aakkosellinen hakemisto

12

A

A/C elektronisesti ohjattu lämmitys- ja ilmastointilaite....................................... 95 manuaalinen lämmitys- ja ilmastointilaite................................................. 90, 91

ABS, vika ABS-järjestelmässä........... 49, 167

Active Bending Lights (ABL)...................... 58

AF – automaattinen taajuuspäivitys......... 262

AIRBAG ..................................................... 20

Ajastin

A/C........................................................ 91

ECC...................................................... 94

Ajo jäähdytysjärjestelmä........................... 140 liukas tie.............................................. 141 perävaunun kanssa............................. 181 taloudellinen....................................... 140 vedessä.............................................. 140

Ajotietokone............................................... 62

Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................... 64

Akku......................................................... 232 apukäynnistyskaapelit........................ 180 erittelyt................................................ 304 huolto.......................................... 221, 232 symbolit akussa.................................. 232 varoitussymbolit................................. 232 ylikuormitus........................................ 141

Aktiiviset valonheittimet............................. 58

Alkolukko................................................. 146

Antennien sijainti, Keyless drive.............. 130

Apukäynnistyskaapelit............................. 180

Audio, ks. myös Äänet............................. 254

Aurinkosuojus, kattoluukku....................... 79

Auto esivalintojen tallennus......................... 259

AUTO ilmastoinnin säätö................................. 93

Autom. ilmastointi...................................... 93

Automaattinen lukitseminen.................... 133

Automaattinen uudelleenlukitus.............. 132

Automaattipesu....................................... 210

Automaattivaihteisto hinaaminen ja poiskuljetus................. 176 käsivalintainen vaihteisto (Geartronic) 156 perävaunu................................... 181, 182

Auton asetukset......................................... 81

Auton hoito.............................................. 210

Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 212

B

Auton pesu.............................................. 210

Auton verhoilu.......................................... 211

Autostart.................................................. 150

Avaimen asennot..................................... 150

Avaimeton käynnistys (avaimeton käyttö) 128

Avaimeton käyttö............................. 128, 154

Avaimeton sisäänpääsy............................. 81

Avain................................................ 125, 129 avaimeton lukko- ja käynnistysjärjestelmä................................................... 128 etäavain.............................................. 124

Avainliuska lukituskohdat...................................... 127

Bassokaiutin............................................ 256

Bensiinin laatu......................................... 143

Bioetanoli E85.......................................... 143

BLIS................................................... 77, 173

BLIS-viestit.............................................. 174

BLIS-vikailmoitukset................................ 174

310

12 Aakkosellinen hakemisto

Bluetooth handsfree............................................ 280 mykistä mikrofoni............................... 281 siirrä puhelu matkapuh....................... 281

Bluetooth

Ÿ media.................................................. 256 virtaava ääni........................................ 256

C

CD-levyt säilytyslokero...................................... 114

CD-toiminnot........................................... 264

D

Diesel....................................................... 144

Diesel, moottorin esilämmitin.................... 49

Dieselhiukkassuodatin............................. 145

Dolby Surround Pro Logic II............ 253, 257

DSTC, ks. myös Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä symboli................................................. 49

DSTC, ks. myös Vakautusjärjestelmä...... 168

E

ECC, elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite.......................................................... 89

ECO-paine taulukko...................................... 198, 302

ECO-paineet............................................ 198

Eco Start/Stop DRIVe.............................. 162

Elektroninen käynnistyksenesto.............. 124

Ensiapuvarustus...................................... 200

EON – Enhanced Other Networks........... 263

Esivalintojen tallennus, manuaalinen ja automaattinen.......................................... 259

Etuistuimet, sähkölämmitteiset.................. 91

Etäavain................................................... 151 irrotettava avainliuska......................... 125 pariston vaihto.................................... 131

Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 306

F

Flexifuel.................................................... 152 sopeutus............................................. 153

FSC, ympäristömerkintä............................ 13

G

Geartronic................................................ 156

GSI - Vaihteenvalitsinapu................ 155, 163

H

Hehkulamput, ks. Valaistus............. 236, 304

Heilahtelunvaimennin............................... 183

Henkilökohtaiset asetukset........................ 80 automaattinen lukitus........................... 81 avaimeton sisäänpääsy........................ 81 kierrätyksen ajastus.............................. 80 lukituksen avauksen vahvistus, valo..... 81 lukituksen avaus, ovet.......................... 81 lukituksen vahvistus.............................. 81 lähestymisvalo, kesto........................... 81 saattovalot............................................ 82 tuulettimen autom. säätö...................... 80

Hinaus...................................................... 176 hinaussilmukka................................... 178

Hinaussilmukka........................................ 178

HomeLink

Ÿ

................................................ 83

12

311

12 Aakkosellinen hakemisto

12

Huolto...................................................... 221 oma huolto.......................................... 221 ruostesuojaus..................................... 216

Huolto-ohjelma........................................ 220

Huuhtelulaite huuhteluneste, täyttö.......................... 227 valonheittimet....................................... 64

Huuhtelulaitteet takalasi.................................................. 65 tuulilasi.................................................. 64

Huuhteluneste, täyttö.............................. 227

Huurteenpoisto.......................................... 91

Huuru ajastintoiminto................................ 91, 94 ikkunoiden käsittely.............................. 88 kondensoitunutta vettä valonheittimissä.................................................. 210 poistaminen huurteenpoistotoiminnolla................................................ 91, 94 takalasi.................................................. 91

Hälytin hälyttimen automaattinen uudelleenkytkeytyminen..................................... 136 kytkeminen......................................... 135 poiskytkeminen................................... 135

RDS-liikennevaroitus.......................... 261

I

Hälytinjärjestelmän testaus...................... 137

Hälytys..................................................... 135 aktivointi............................................. 135 hälytinjärjestelmän testaus................. 137 hälytysilmaisin..................................... 135 hälytyssignaalit................................... 136 lauenneen hälytyksen poiskytkeminen 136 rajoitettu hälytystaso.......................... 136

Hätäpuhelu.............................................. 269

Hätävarustus varoituskolmio.................................... 199 henkilökohtaiset asetukset................... 80 yleistä.................................................... 88

Ilmastointilaite korjaus................................................ 223

IMEI-numero............................................ 275

Infotainment valikoiden käyttö................................. 252 iPod Ÿ , liitäntä.......................................... 254

ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimia varten......................................................... 36

Istuimet niskatuki takana.................................. 116 takaistuimen selkänojan kääntäminen 116

Istuin käsinsäätö........................................... 104 sähkökäyttöinen................................. 104

IDIS – Intelligent Driver Information System........................................................... 269

Ikkunannostimet........................................ 72 matkustajan paikka............................... 73

Ilmanjako................................................... 96

ECC...................................................... 95

Ilmanjako, A/C........................................... 91

Ilmanlaatujärjestelmä, ECC........................ 94

Ilmastointi.................................................. 90

ECC...................................................... 93

J

Jaksopyyhintä............................................ 64

Jarru- ja kytkinneste................................ 229

Jarrujärjestelmä....................................... 166

Jarrut hätäjarruvahvistus, EBA ..................... 167 hätäjarruvalo....................................... 167

312

12 Aakkosellinen hakemisto

K jarruvalot............................................... 60 käsijarru................................................ 71 lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 167

Jarruvalot................................................... 60

Jäähdytysjärjestelmä............................... 140

Jäähdytysneste........................................ 227 tarkastus ja täyttö............................... 227

Kaasu....................................................... 180

Kahlaus.................................................... 140

Katalysaattori........................................... 143 poiskuljetus......................................... 176

Katsaus mittaristoon oikealta ohjattava auto......................... 44 vasemmalta ohjattava auto................... 42

Kattokuorma, enimmäispaino ................. 291

Kattoluukku................................................ 78 aurinkosuojus....................................... 79 avaaminen ja sulkeminen............... 78, 79 puristumissuoja.................................... 79 tuuletusasento...................................... 78

Kauko-/lähivalot, ks. Valaistus................... 56

Kauko-ohjain............................................ 124 pariston vaihto.................................... 131 toiminnot............................................. 124

Kaukosäädin HomeLink

Ÿ ohjelmoitava ........................................ 83

Kaukovalot vilkutus.................................................. 61

Kaukovalovilkku......................................... 61

Kello, säätö................................................ 80

Keskimääräinen polttoaineenkulutus......... 62

Keyless drive moottorin käynnistäminen.................. 154

Kickdown automaattivaihteisto........................... 157

Kiillotus.................................................... 211

Kiinnityskohdat (lastenistuin)..................... 39

Kiveniskut ja naarmut.............................. 214

Kokonaispaino......................................... 291

Kompassi................................................... 74 kalibrointi.............................................. 74 vyöhykkeen asettaminen...................... 74

Kondensoitunutta vettä valonheittimissä. 210

Konepelti, avaus...................................... 222

Kuollut kulma (BLIS)................................ 173

Kuorman kiinnittäminen .......................... 120

Kuormankiinnityssilmukat........................ 120

Kuormatila................................................ 118 näkösuoja........................................... 118 suojaverkko........................................ 120 valaistus.............................................. 109

Kuormaus kuormankiinnityssilmukat................... 120 kuormituskyky..................................... 189 yleistä.................................................. 189

Kylmäaine................................................ 223

Kylmäkäynnistys...................................... 158 automaattivaihteisto........................... 158

Kytkinneste, tarkistus ja täyttö................. 229

Kyynärnoja takaistuimessa ..................... 117

Käsijarru..................................................... 71

Käsinekotelo............................................ 113 lukitseminen........................................ 126 käsivalintainen vaihteisto

GSI - Vaihteenvalitsinapu........... 155, 163

Käsivalintainen vaihteisto........................ 155 hinaaminen ja poiskuljetus................. 176

Käsivalintainen vaihteisto (Geartronic)..... 156

Käynnissä oleva puhelu, toiminnot.......... 274

Käynnistyksenesto........................... 124, 151

12

313

12 Aakkosellinen hakemisto

12

L

Käynnistysakku........................................ 304

Käynnistysavaimet................................... 151

Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 13

Lambdatunnistin...................................... 143

Lapset........................................................ 31 lastenistuin ja sivuturvatyyny................ 24 sijoittaminen autoon............................. 31 sijoittaminen autoon, taulukko.............. 32 turvallisuus............................................ 31

Lastenistuimet........................................... 31

ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille...................................................... 36 kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........ 36 lastenistuinten yläkiinnityskohdat......... 39

Lastenistuin................................................ 31

Lattialuukku............................................. 119

Lattiamatot............................................... 108

Levyteksti................................................. 265

Liikennetietoja.......................................... 261

Lisälämmitin............................................. 100

Lisälämmitin (diesel)................................ 100

Lisämatot................................................. 108

Luistonesto.............................................. 168

Lukitseminen............................................ 129 lukituksen avaaminen......................... 132

Lukitseminen/lukituksen avaaminen........ 132 sisäpuoli.............................................. 132 ulkopuoli............................................. 132

Lukituksen avaaminen..................... 129, 132

Lukituksen avaus asetukset.............................................. 81

Lukitus lukitseminen........................................ 132

Lukuvalot, ks. Valaistus........................... 109

Lähestymisvalo, kesto....................... 77, 124 asetus................................................... 81

Lämmitys ja ilmanvaihto yleistä.................................................... 88

Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset auto....................................................... 93

Lämpötila matkustamo, elektronisesti ohjattu lämmitys- ja ilmastointilaite........................ 95 matkustamo, manuaalinen lämmitys ja ilmastointi............................................. 92 todellinen lämpötila............................... 89

Läpituuletustoiminto................................ 133

M

Maali maalivauriot ja korjaus........................ 214 värikoodi............................................. 214

Massa ajokunnossa................................. 291

Massat massa ajokunnossa............................ 291

Matkapuhelin handsfree............................................ 280 liitä...................................................... 282 puhelimen rekisteröinti....................... 280

Matkustamolämmitin polttoainekäyttöinen............................. 97

Matkustamon suodatin.............................. 88

Matkustamon valaistus, ks. Valaistus...... 109

Mittaristo.................................................... 47

314

12 Aakkosellinen hakemisto

Mittariston mittarit kierroslukumittari.................................. 47 nopeusmittari........................................ 47 polttoainemittari.................................... 47 ulkolämpömittari................................... 47 välimatkamittari.................................... 47

Mittariston näyttö....................................... 52

Mittaristovalaistus...................................... 57

Mittatikku, elektroninen........................... 226

Moottorin erittelyt.................................... 293

Moottorin käynnistäminen....................... 150 keyless drive............................... 128, 154

Moottorinlämmitin.................................... 152 polttoainekäyttöinen............................. 97

Moottorin öljymäärän tarkastus............... 224

Moottoritila............................................... 222 jäähdytysneste.................................... 227 ohjaustehostinöljy............................... 229

öljy...................................................... 224

Moottoriöljy...................................... 224, 294 epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 294 määrätiedot......................................... 294 suodatin.............................................. 224

öljylaatu............................................... 294

öljynpaine.............................................. 50

Muistitoiminto istuimessa........................ 105

N

Nahkaverhoilu, pesuohjeet...................... 212

Nesteet, määrätiedot............................... 296

Nesteet ja öljyt................................. 224, 296

Nesteet ja öljyt, tarkistukset moottoritilassa......................................................... 224

Nesteet ja öljyt, yleistä............................. 224

Niskatuet.................................................. 116

Nokisuodatin...................................... 52, 145

Nokisuodatin täynnä................................ 145

Nopeuskompensointi............................... 257

Näkösuoja................................................ 118

Näyttö, viestit............................................. 52

Näyttövalaistus.......................................... 57

O

Ohjauslukko............................................. 150

Ohjauspyörä ohjauspyörän säätö.............................. 70 painikesarja............................. 67, 69, 270 vakionopeussäädin............................... 67

Ohjaustehostimen öljy, tarkastus ja täyttö 229

Ohjelmatyyppi.......................................... 262

P

PACOS....................................................... 22

PACOS, kytkin........................................... 22

Painikesarja ohjauspyörässä....... 67, 69, 270

Pakokaasunpuhdistus vikailmoitus........................................... 49

Paristo kauko-ohjaimen pariston vaihto......... 131

Peruutusvaihdesalpa............................... 155

Perävaunu................................................ 181 kaapeli................................................ 183

Perävaunun vetäminen kuulaan kohdistuva paino................... 291 vetopaino............................................ 291

Pikasoitto................................................. 273

Pikatoisto................................................. 265

Polttimonpidin irrotus.................................................. 239

Polttimot vaihto.................................................. 236

12

315

12 Aakkosellinen hakemisto

12

Polttoaine

CO

2

-päästöt........................................ 299 kulutus................................................ 299 määränäyttö.......................................... 49 polttoaineenkulutus, näyttö.................. 62 polttoainesuodatin.............................. 144 polttoainetalous.................................. 198 pysäköintilämmitin................................ 97

Polttoaineen täyttö................................................... 142

Polttoaineen täyttö polttoainesäiliön korkki....................... 142 polttoainesäiliön luukku, sähkökäyttöinen avaus........................................... 142 täyttö................................................... 142

Polttoaineesta.......................................... 142

Powershift-vaihteisto....................... 158, 176

PTY – Ohjelmatyyppi............................... 262

Puhallin

AC......................................................... 90

ECC...................................................... 93

Puhdistus auton pesu.......................................... 210 turvavyöt............................................. 213 vanteet................................................ 210 verhoilu............................................... 211

Puhelin handsfree............................................ 280 liikenneturvallisuus.............................. 270 liitä...................................................... 282 pikasoitto............................................ 273 puhelimen rekisteröinti....................... 280 puhelinluettelo.................................... 283 puhelinluettelo, oikotie........................ 283 puhelun soittaminen........................... 281 puhelun vastaanottaminen................. 281 päälle/pois.......................................... 271 soitto puhelinmuistiota käyttäen......... 274 säätimet.............................................. 270 tekstin syöttö...................................... 272 tuleva puhelu...................................... 281 valmiustila, standby-tila...................... 271

Puhelinjärjestelmä.................................... 269

Puhelinmuistio numeroiden käsittely.......................... 272

Puhelu käsittely....................................... 271, 281 puhelimen äänenvoimakkuus............. 272 toiminnot käynnissä olevan puhelun aikana......................................... 271, 274 tuleva.................................................. 281

Puhelun hylkäys....................................... 271

Puhelun paneminen pitoon...................... 271

Puhelun soittaminen........................ 271, 281

Puhkeaminen, ks. Renkaat.............. 199, 201

Puristumissuojus, kattoluukku................... 79

Pysäköintilämmitin ajan asetus............................................ 99 akku ja polttoaine................................. 97 pysäköinti mäkeen................................ 97 symbolit ja näyttöilmoitukset................ 98 yleistä.................................................... 97

Pysäköintitutka........................................ 170 pysäköintitutkan anturit...................... 171

Pyyhinsulat.............................................. 230 puhdistus............................................ 230 vaihto, takalasi.................................... 230

Pyyhkimien sulat vaihto tuulilasi..................................... 230

Pyörien irrotus.................................................. 201

Pyörät asennus.............................................. 202 lumiketjut............................................ 196 vaihto.................................................. 201 vanteet................................................ 196 varapyörä............................................ 199

316

12 Aakkosellinen hakemisto

R

Radio

EON.................................................... 263 ohjelmatyypit...................................... 260 radioasemat........................................ 259 radion asetukset................................. 259

REG.................................................... 263 taajuuspäivitys.................................... 262 uutiset................................................. 261

Radion asemien haku.............................. 259

Radioteksti............................................... 262

Rajoitettu suojaus asetukset.............................................. 81

RDS-toiminnot......................................... 260 palauttaminen..................................... 263

REG – Alueelliset radio-ohjelmat............. 263

Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 242

Renkaat ajo-ominaisuudet................................ 194 erittelyt................................................ 194 hoito.................................................... 194 kulumisvaroittimet.............................. 195 nopeusluokat...................................... 194 paine................................................... 302 pyörimissuunta................................... 197

S rengaspaineet............................. 198, 302 renkaan paikkaus................................ 203 talvirenkaat......................................... 197 yleistä.................................................. 194

Retkahdusvammat..................................... 27

Ruostesuojaus......................................... 216

Saattovalot........................................... 61, 77 asetus................................................... 82

Sadetunnistin............................................. 65

Salpalukitustila......................................... 133 aktivoinnin poisto................................ 133 tilapäinen aktivoinnin poisto............... 133

Satunnaisvalinta, CD ja äänitiedostot...... 265

Savukkeensytyttimen liitäntä etuistuin................................................ 54

SCAN

CD ja äänitiedostot............................. 265 radioasemat........................................ 260

Seisontajarru........................................ 50, 71

SIM-kortti................................................. 269

SIPS-tyyny................................................. 24

Sisäilman kierrätys

A/C........................................................ 90

ECC...................................................... 94

Sisätaustapeili............................................ 74 automaattinen himmennys................... 74

Sisäännousu takaistuin............................................ 105

Sisäänpääsy, avaimeton............................ 81

Sivuturvatyyny, SIPS................................. 24

Sivuturvatyynyt.......................................... 24

SMS......................................................... 274 kirjoitus............................................... 274 luku..................................................... 274

Sopeutus................................................. 153

SRS-järjestelmä yleistä.................................................... 20

Subwoofer............................................... 256

Sumuvalot takana................................................... 57

Sumuvalot, päälle/pois.............................. 57

Suojaverkko............................................. 120

Suositellut lastenistuimet .......................... 31

Surround.......................................... 253, 257

Suuntavalot................................................ 61

12

317

12 Aakkosellinen hakemisto

12

Suuntavilkut............................................... 61

Suurin kattokuorma ................................ 291

Symbolit................................................... 169 merkkisymbolit............................... 49, 50 varoitussymbolit................................... 48

Symbolit ja näyttöilmoitukset pysäköintilämmitin................................ 98

Sähköjärjestelmä..................................... 304

Sähkökäyttöinen istuin............................ 104

Sähkökäyttöinen kattoluukku.................... 78

Sähköliitäntä keskikonsoli.......................................... 54 takaistuin.............................................. 54

Sähkölämmitys etuistuimet...................................... 91, 95 takalasi............................................ 91, 95 taustapeilit...................................... 91, 95

Säiliön tilavuus......................................... 296

Säilytyslokero........................................... 112

CD-levyt.............................................. 114

Säilytystilat matkustamossa.................... 112

Säädinpaneeli kuljettajan ovessa......... 46, 72

T

Taajuuskorjain.......................................... 257

Taajuuspäivitys, automaattinen............... 262

Tahrat....................................................... 211

Takaistuimen selkänoja, kääntäminen..... 116

Takaistuimen selkänojan kääntäminen ... 116

Takaistuin................................................. 116 sisäännousu........................................ 105

Takalasin pyyhin................................................... 65

Takaluukku ajo takaluukun ollessa auki................. 141 lukitseminen/lukituksen avaaminen.............................................. 124, 132

Takinpidin................................................ 113

Taloudellinen ajo...................................... 140

Talvirenkaat............................................. 197

Tarkistukset nesteet ja öljyt..................................... 224

Taustapeilit automaattinen kääntäminen sisään/ ulos................................................. 76, 81 kompassi.............................................. 74 sisempi................................................. 74 sähköisesti sisäänkäännettävät............ 76 ulommat................................................ 76

Tavaratila ................................................ 118 kuormaus............................................ 189

Tekniset tiedot, moottori.......................... 293

TP – liikennetietoja................................... 261

Tunkki...................................................... 199

Turvallisuus turvajärjestelmä, taulukko..................... 29

Turvatyyny................................................. 20 aktivointi/aktivoinnin poisto, PACOS.... 22 kuljettajan ja matkustajan puolella........ 21 sulkeminen avaimella............................ 22

Turvatyyny, ks. törmäys............................. 30

Turvatyynyjärjestelmä................................ 20

Turvaverho................................................. 26

Turvavyö raskaus................................................. 17 turvavyönkiristin.................................... 18 vyönohjain............................................. 18

Turvavyö ja raskaus................................... 17

Turvavyömuistutin..................................... 17

Turvavyöt................................................... 16

Tuuletus..................................................... 88

318

12 Aakkosellinen hakemisto

V

U

Tuuletussuuttimet...................................... 88

Tuulilasinpyyhkimet................................... 64 sadetunnistin........................................ 65

Tyyppihyväksyntä, etäavainjärjestelmä. . . 306

Tyyppimerkintä........................................ 288

Työkalut................................................... 199

Törmäys turvaverho, IC....................................... 26 törmäystila............................................ 30

Ulkomitat................................................. 290

Ulkotaustapeilien asettaminen uudelleen. . 77

Ulkotaustapeilit.......................................... 76

USB, kytkeminen..................................... 254

Uutiset..................................................... 261

Vahaus..................................................... 211

Vaihteenvalitsinsalpa............................... 157

Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois. . 158

Vaihteisto käsivalintainen.................................... 155

Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......... 168

Vakionopeussäädin................................... 67

Valaistus ajovalojen korkeudensäätö................... 56 aktiiviset Xenon-valonheittimet............. 58 hehkulamput, erittelyt......................... 304 kauko-/lähivalot.............................. 56, 61 kuormatila........................................... 109 lukuvalot............................................. 109 lähestymisvalo, kesto................... 77, 124 lähivalot................................................. 56 matkustamossa.................................. 109 näyttövalaistus...................................... 57 saattovalot...................................... 61, 77 seisontavalot......................................... 56 sumutakavalo....................................... 57 sumuvalot............................................. 57 valaistusautomatiikka......................... 110 valoautomatiikka, lähivalot................... 56 valopaneeli, matkustamo...................... 56

Valaistus, lampunvaihto edessä................................................ 236 kaukovalot.......................................... 237 lähivalot............................................... 237 matkustamovalaistus kuormatilassa. . 241 seisontavalot....................................... 238

Valaistus, polttimon vaihto....................... 236 kuormatila........................................... 240 meikkipeili........................................... 241 polttimonpidin takana......................... 240 rekisterikilven valo.............................. 240 seisontavalot....................................... 238 sivuvalot.............................................. 238 sumuvalo............................................ 239 suuntavalot......................................... 238

Valikkorakenne.......................................... 80 mediasoitin......................................... 267 puhelin, katsaus.................................. 276 puhelin, valikkovaihtoehdot................ 277

Valikoiden käyttö

äänentoistolaitteisto........................... 252

Valmiustila, puhelin.................................. 271

Valokuvion sovitus................................... 190

Active Bending Lights (ABL) .............. 190 halogeenivalonheittimet...................... 190

Valonheittimet............................................ 56

Vanteet puhdistus............................................ 210

Varapyörä................................................ 199 varapyörä.................................... 197, 199

12

319

12 Aakkosellinen hakemisto

12

Varoituskolmio......................................... 199

Varoitussymboli, turvatyynyjärjestelmä..... 19

Varoitusvalo vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 168

Varoitusvilkut............................................. 70

Varokkeet................................................. 242 rasia moottoritilassa........................... 243 rele-/varokekeskus matkustamossa... 247 vaihto.................................................. 242 yleistä.................................................. 242

Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 183

Vetolaite................................................... 183 asennus.............................................. 185 erittelyt................................................ 184 irrotus.................................................. 187

Vetopaino................................................. 291

Viestit tietonäytössä................................... 52 virtaava ääni............................................. 256

Voiteluaineet............................................ 296

Voiteluaineet, määrätiedot....................... 296

Väliaikainen renkaan paikkaus................. 203

Värikoodi, maali....................................... 214

Y

W

WHIPS lastenistuin/lastentyyny........................ 27 retkahdusvammat................................. 27

Yleistä polttoaineesta.............................. 142

Yläkiinnityskohdat, lastenistuin.................. 39

Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja. . 13

Ä

Äänenvoimakkuus mediasoitin......................................... 254 nopeuskompensointi.......................... 257 ohjelmatyypit...................................... 263 puhelin........................................ 272, 282 puhelin/mediasoitin............................ 282 soittosignaali, puhelin......................... 282

äänentoistolaitteisto........................... 254

Äänet

äänenvoimakkuus............................... 254

ääniasetukset.............................. 254, 256

äänilähde............................................ 254

Ö

Öljy, ks. myös Moottoriöljy.............. 224, 294

Öljymäärä pieni........................................ 224

320

Kdakd8Vg8dgedgVi^dc

51 'JOOJTI"51SJOUFEJO4XFEFO(zUFCPSH$PQZSJHIU

©

7PMWP$BS$PSQPSBUJPO

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents