Volvo V60, XC60, V70, V40, C30, XC90, S60, undefined, S80, 2014 User manual

Volvo V60, XC60, V70, V40, C30, XC90, S60, undefined, S80, 2014 User manual
Volvo Car
Corporation
Volvo On Call
L:7:9>I>DC
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
Kiitämme Teitä Volvo On Call -järjestelmän valitsemisesta.
Tämä asiakirja kuvaa Volvo On Call -järjestelmän toiminnan.
Ystävällisin terveisin
Volvo Car Corporation
Erittelyt, rakennetiedot ja kuvat tässä käyttöohjekirjassa eivät ole
sitovia. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia ennalta
ilmoittamatta.
© Volvo Car Corporation
Johdanto................................................................................................... 4
Mukavuuspalvelut..................................................................................... 6
Hätäpalvelut.............................................................................................. 9
Turvapalvelut........................................................................................... 11
Valikkorakenne........................................................................................ 13
Saatavuus .............................................................................................. 15
Puhelinnumero........................................................................................ 16
Henkilötiedot........................................................................................... 17
2
VOLVO ON CALL
01 Volvo On Call
Johdanto
Yleistä
Volvo On Call -järjestelmä (jäljempänä VOC) on
yhdistetty auton sisäänrakennettuun puhelimeen, SRS- ja hälytysjärjestelmään. Katsokaa
auton käyttöohjekirjasta tietoja näistä järjestelmistä. Euroopan kartta sivulla 15 näyttää,
missä maissa järjestelmä on käytettävissä.
Ottakaa yhteys Volvo-myyjäänne (katso
sivu 16) saadaksenne ajankohtaiset tiedot,
koska kartta voi muuttua. VOC muodostuu
hätä-, turva- ja mukavuuspalveluista, joiden
tarjonta riippuu markkina-alueesta. Ottakaa
yhteys Volvo-myyjäänne saadaksenne tietoja
siitä, mitkä näistä palveluista ovat käytössä
maassanne.
Saatavuus
Kun etäavain on poistettu autosta, VOC-järjestelmän toiminnot ovat käytettävissä jatkuvasti
3 vuorokauden ajan ja sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 11 päivän aikana.
VAROITUS
Järjestelmä toimii vain alueilla, joilla VOC:n
yhteistyökumppaneilla on GSM-kentän
peitto ja markkina-alueilla, joilla Volvo On
Call -palvelu on saatavissa.
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä, voivat ilmakehän häiriöt tai harvempi
lähetinpeitto johtaa siihen, että yhteys on
mahdoton, esim. harvaan asutuilla alueilla.
4
Volvo On Call -järjestelmällä
varustetun auton omistajan vaihto
Omistajan vaihtuessa on hyvin tärkeää, että
VOC-palvelu keskeytetään siten, ettei edellinen omistaja voi jatkaa VOC-palvelujen käyttöä
autossa. Ottakaa yhteys Volvo-myyjäänne. Ks.
myös kohtaa "Turvakoodin vaihto" tässä kirjassa.
Hätäpalvelut
• Automaattinen hälytys - Kun tapahtuu
onnettomuus, jossa turvatyyny tai turvaverho aktivoituu, lähetetään automaattisesti signaali VOC-asiakaspalveluun.
• Manuaalinen hälytys - Voitte ottaa yhteyden VOC-asiakaspalveluun avun pyytämiseksi hätätilanteissa.
• Yhteys Volvo tiepalveluun
Mukavuuspalvelut
Tietoja hätäpalveluista, katso sivu 9.
• Volvo On Call -matkapuhelinsovellus Volvo On Call -käyttäjänä Teillä on saatavana matkapuhelinsovellus, jolla voitte
pitää yhteyttä pysäköityyn autoonne iPhonen tai Android -älypuhelimen kautta.
Voitte paikantaa auton, etälukita auton,
etäkäynnistää lämmittimen, katsoa tietoja
polttoainemäärästä ja paljon muuta. Lisätietoja Volvo On Call -sovelluksesta, katso
sivu 6.
• Lämmittimen etäkäynnistys tekstiviestillä (RHS) - Polttoainekäyttöisellä moottorin- ja matkustamonlämmittimellä varustetuissa sekä VOC-järjestelmällä varustetuissa autoissa on tavallisen matkapuhelimen avulla lämmittimelle samat asetusmahdollisuudet kuin auton sisältä. RHS
mahdollistaa ajastinasetusten tekemisen
lähettämällä haluamanne asetus matkapuhelimella. Tietoja RHS:stä, katso sivu 7.
Turvapalvelut
• Varkausilmoitus - Automaattinen signaali
VOC-asiakaspalveluun murron tai varkauden yhteydessä (jos auton hälytysjärjestelmä on aktivoitunut).
• Varastetun auton jäljitys - Apu auton jäljittämiseen varkauden yhteydessä.
• Lukituksen etäavaaminen - Auton lukituksen etäavaaminen, jos avaimet ovat
hävinneet tai joutuneet lukituiksi sisään.
• Etäsulkeminen - Valvonta ja varastetun
auton deaktivointi.
Tietoja turvapalveluista, katso sivu 11.
01 Volvo On Call
Johdanto
Hätä- ja turvapalveluiden yhteenveto
Painikkeiden katsaus
VOC-järjestelmä käyttää GPS:ää (Global
Positioning System) auton paikantamiseen ja
auton sisäänrakennettua puhelinta yhteyden
ottamiseen VOC-asiakaspalvelukeskukseen.
VOC-painikkeet ja näyttö
G016326
Kun painatte ON CALL- tai SOS-painiketta,
lähetetään VOC-asiakaspalvelukeskukseen
signaali auton sijainnista ja pyytämästänne palvelusta.
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä.
G016325
HUOM
XC90
C30, S40, V50 ja C70.
SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen. ON CALL-painiketta voidaan käyttää
kaikkiin muihin palveluihin, mukaan lukien
tiepalvelu.
ON CALL- ja SOS-painikkeiden deaktivoimiseksi, kun avainta on pois, ks. valikkovaihtoehtoa Lukko sivulla 13.
Järjestelmä ei ole käytettävissä, jos valikkovaihto Radiolähetys on asetettu tilaan POIS
1.
1
S60/V60, S80, V70/XC70 ja XC60.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
5
01 Volvo On Call
Mukavuuspalvelut
Volvo On Call -matkapuhelinsovellus1
Volvo On Call -sovellus on hyvin käytännöllinen
ja käyttökelpoinen matkapuhelinsovellus, joka
eri tavoin yksinkertaistaa auton omistamista
antamalla Teidän tarkastaa auton ja valvoa sitä
milloin tahansa ja riippumatta siitä, missä
olette. Volvo On Call -sovelluksen avulla voitte
löytää autonne, lukita sen ja avata lukituksen,
tarkastaa kojelaudan sekä käynnistää ja sammuttaa matkustamolämmittimen yksinkertaisella matkapuhelimenne painikkeen painalluksella.
Matkapuhelinsovellutusta päivitetään jatkuvasti, mikä voi aiheuttaa sen, ettei tämä lisäosa
vastaa käytettävissä olevaa toimintaa. Ks.
Lisätietoja internetistä käytettävissä olevan toiminnan ja asianmukaisen käyttäjän käsikirjan
suhteen.
Matkapuhelinsovellus Volvo On Call -järjestelmälle toimii iPhone- ja Android-puhelimissa.
Voitte ladata sen AppStoresta tai Android Marketista.
Auton paikantaminen
Auton sijainti näytetään kartalla ja auton luokse
on mahdollista saada opastus. Myös digitaalinen kompassi ohjaa kuljettajaa oikeaan suuntaan. Kun ollaan noin 100 metrin etäisyydellä
1
6
autosta, on mahdollista aktivoida auton äänitorvi ja vilkut etsinnän helpottamiseksi.
Auton kojelauta
Tämä toiminto antaa kuljettajan käyttöön
monia tietoja: polttoainemäärä, jäljellä oleva
ajomatka säiliössä olevalla polttoainemäärällä,
keskimääräinen polttoaineenkulutus, keskimääräinen nopeus, matka- ja välimatkamittarin
lukema.
Auton tarkastus
Matkapuhelinsovellus tekee auton "terveystarkastuksen" ja näyttää tiedot polttimoista, jarrunesteestä, jäähdytysnesteestä ja öljymäärästä.
Ajopäiväkirja
Yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta matkasta
viimeisten 40 päivän ajalta voidaan ladata ja
tallentaa. Kaikki tai valitut matkat voidaan
myös siirtää matkapuhelinsovelluksesta taulukkolaskentamuodossa ja lähettää sähköpostiosoitteeseen. Sopii esim. työajojen seurantaan.
Ajopäiväkirjatoiminto voidaan sulkea. Tällöin
auto ei lähetä lokitietoja jokaisen päättyneen
matkan jälkeen.
Auton tiedot
Auton perustiedot, kuten malli, rekisterinumero
ja VIN-numero, ovat helposti käytettävissä.
Varkausilmoitus
Jos varashälytin aktivoituu, kuljettaja saa tietää
siitä matkapuhelimen kautta.
Ovien etälukitus
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään.
Kuljettaja voi lukita auton sekä avata lukituksen. Varmuussyistä tarvitaan aina sovelluksen
tunnussana auton lukituksen etäavauksen
yhteydessä.
Lämmittimen etäkäynnistys
Jos auto on varustettu pysäköintilämmittimellä, se voidaan käynnistää suoraan tai ohjelmoida käynnistymään kahtena eri ajankohtana
24 tunnin sisällä.
Lisätietoja internetistä
Lisätietoja Volvo On Call matkapuhelinsovelluksista löydät osoitteesta
www.volvocars.com > Valitkaa maa > Myynti &
Palvelut > Volvo On Call. Sieltä voitte mm.
ladata yksityiskohtaisen käyttäjän käsikirjan
sekä myös löytää yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia.
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa automalleissa. Yksityiskohtaisessa käyttäjän käsikirjassa selvitetään saatavuus, ks. osaa Lisätietoja internetistä.
01 Volvo On Call
Mukavuuspalvelut
Lämmittimen etäkäynnistys
tekstiviestillä
Mahdollisuus ohjata autossa olevaa lämmitintä
matkapuhelimella tarkoittaa lämmittimen joustavampaa käsittelyä ja siten parantunutta käyttökokemusta tekstiviestin hinnalla.
Lämmitintoiminnolla on kaksi aikaa, joita kutsutaan nimillä T1 ja T2. Nämä osoittavat, milloin auto on saavuttanut asetetun lämpötilan.
Jotta vain valtuutettu käyttäjä voi ohjata lämmitintä, tulee tekstiviestin sisältää rekisterinumero2 ja sen jälkeen VOC-järjestelmän PINkoodi3.
HUOM
Jokaista osakäskyä seuraa #-merkki. Ilmoitus pitää kirjoittaa yhtenä jonona ilman välilyöntejä ja lopettaa #-merkkiin, esim. # PINkoodi # 1 #
Puhelinnumero
Ilmoitus pitää lähettää seuraavaan numeroon:
+46 70 903 20 40. Tietyissä matkapuhelimissa
on mahdollista luoda viestipohja helpomman ja
nopeamman käsittelyn mahdollistamiseksi.
HUOM
Noudata varovaisuutta ja ota huomioon
auton sijainti käyttäessäsi etäkäynnistysominaisuutta. Lämmittimestä tulee pakokaasua, ks. tarkemmat tiedot käyttäjän käsikirjasta.
Asetuksen T2 muuttaminen ja aktivointi:
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 12 # aika #
2. Lähettäkää viesti.
Jos jo aiemmin asetettu aika halutaan aktivoida:
Suorakäskyt
Asetuksen T1 aktivointi:
Lämmittimen käynnistämiseksi välittömästi:
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 11 #
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 1 #
2. Lähettäkää viesti.
2. Lähettäkää viesti.
Asetuksen T2 aktivointi:
Jos lämmitin on käynnissä ja se pitää pysäyttää
välittömästi:
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 12 #
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 0 #
2. Lähettäkää viesti.
2. Lähettäkää viesti.
Aikakäskyt
Jos uusi aika asetetaan, lopetetaan ilmoitus
halutulla kellonajalla, esim. 17304.
Asetuksen T1 muuttaminen ja aktivointi:
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 11 # aika #
Lämmittimen aiemmin aiotun käynnistämisen
keskeyttämiseksi pitää asetettu aika deaktivoida.
Asetuksen T1 deaktivointi:
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 01 #
2. Lähettäkää viesti.
Asetuksen T2 deaktivointi:
2. Lähettäkää viesti.
2
3
4
rekisterinumero voi sisältää sekä suuria että pieniä kirjaimia.
PIN-koodi on koodi, jonka auton omistaja on aiemmin ilmoittanut VOC-asiakaspalveluun painamalla On Call -painiketta.
Aika pyöristetään aina lähimpään 5 minuutin jaksoon.
7
01 Volvo On Call
Mukavuuspalvelut
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen jälkeen # PIN-koodi # 02 #
2. Lähettäkää viesti.
Jos lämmitin ei käynnisty
On tilanteita, joissa lämmitintä ei voi käynnistää. Tällöin järjestelmä lähettää tekstiviestin
"Lämmitintä ei voitu käynnistää!" matkapuhelinnumeroon, joka oli yrittänyt käynnistää palvelun.
8
01 Volvo On Call
Hätäpalvelut
Automaattinen hälytys
Jos turvavyönkiristimet, turvatyynyt tai turvaverho (ks. auton käyttöohjekirjaa) ovat lauenneet, tapahtuu seuraavaa:
1. Autosta lähetetään automaattisesti viesti
VOC-asiakaspalveluun varustettuna tiedoilla auton sijainnista ja SRS-järjestelmän
laukeamisesta.
2. VOC-asiakaspalvelu avaa tämän jälkeen
ääniyhteyden auton kuljettajan kanssa ja
yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja
avun tarpeen.
Jos ääniyhteyttä ei saada, ottaa VOC-asiakaspalvelu yhteyden ao. viranomaisiin, jotka auttavat sopivilla toimenpiteillä.
Tiepalvelu
1. Painakaa ON CALL-painiketta vähintään
2 sekuntia avun kutsumiseksi, kun rengas
on puhjennut, polttoaine loppunut, akku
tyhjentynyt tms.
2. VOC-asiakaspalvelu avaa ääniyhteyden
kuljettajan kanssa ja päättää tarvittavasta
avusta.
Teksti infonäytössä
On Call Aktiv. poistettu - VOC-tilausta ei ole
aktivoitu tai se ei ole enää voimassa! Palvelut
eivät toimi. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tai VOC-asiakaspalveluun, katso
sivu 16.
On Call -järj. Vaatii huollon - VOC-järjestelmä ei toimi. Käykää Volvo-jälleenmyyjänne
luona saadaksenne apua.
On Call -järj. Päättyy pian - VOC-tilaus päättyy pian. Ottakaa yhteys Volvo-myyjäänne.
3. VOC-asiakaspalvelu ottaa sen jälkeen
yhteyttä tarvittaviin tahoihin (poliisi, ambulanssi, hinauspalvelu jne.).
Jos ääniyhteyttä ei saada, ottaa VOC-asiakaspalvelu yhteyden ao. viranomaisiin, jotka auttavat sopivilla toimenpiteillä.
Volvo On Call valmiustilassa - Puhelin1 voidaan kytkeä tilapäisesti päälle.
Manuaalinen hälytys
Hälytysnumero
1. Painakaa SOS-painiketta vähintään
2 sekuntia avun kutsumiseksi sairastapauksen, autoon tai matkustajaan kohdistuvan ulkoisen uhan tms. yhteydessä.
Kun hälytystoiminto aktivoidaan, VOC-järjestelmä yrittää synnyttää yhteyden VOC-asiakaspalvelun kanssa maassa, jossa auto on.
2. Puhelinta voidaan tällöin käyttää puheluun,
mutta se palaa automaattisesti valmiustilaan hetken kuluttua.
2. VOC-asiakaspalvelu saa viestin avun tarpeesta ja tiedot auton sijainnista.
3. VOC-asiakaspalvelu avaa ääniyhteyden
kuljettajan kanssa ja päättää tarvittavasta
avusta.
1
Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee sen
sijaan yleiseen hälytysnumeroon 112.
Puhelun peruuttaminen
Aloitettu palvelu voidaan keskeyttää
10 sekunnin kuluessa EXIT-painikkeen painalluksella (ks. kuvia sivulla 5),
1. Painakaa PHONE-painiketta (ks. kuvia
sivulla 5).
HUOM
VOC asiakaspalvelu ei voi olla yhteydessä
autoon samanaikaisesti, kun puhelu sisäänrakennetulla puhelimella on käynnissä.
Kun puhelu VOC-asiakaspalvelun kanssa on
lopetettu ja palvelu on valmis, VOC-järjestelmä
Tietyissä automalleissa ei ole Volvo On Call -järjestelmää yhdessä puhelimen kanssa.
9
01 Volvo On Call
Hätäpalvelut
siirtyy automaattisesti takaisin puhelintilaan,
jos puhelin oli päällä, kun palvelu aloitettiin.
Yhteyden ottaminen VOC-asiakaspalveluun
muusta kuin auton sisäänrakennetusta puhelimesta, katso sivu 16.
HUOM
Kun ulkomailla oltaessa halutaan yhteys
VOC:n asiakaspalveluun, voidaan soittaa
Volvo On Call -järjestelmän puhelinnumeroon kotimassa, ks. seuraavaa taulukkoa.
HUOM
Kaikki VOC asiakaspalveluun tulevat puhelut tallennetaan.
10
01 Volvo On Call
Turvapalvelut
Yleistä
Volvon turvapalvelujen tarkoituksena on minimoida vaara, että omistaja kadottaa autonsa.
Jos auto varastetaan, se voidaan lisäksi jäljittää
ja mahdollisesti deaktivoida.
Hätä- ja turvapalvelujen lisäksi tietyillä markkina-alueilla tarjotaan optiona laajennettu lisäturvapalvelu.
Jos autosta häviää jännite, VOC:n vara-akku
alkaa toimia.
Varkausilmoitus
Varkausilmoitus on järjestelmä, joka aktivoituu
murron tai varkauden yhteydessä.
Jos auton hälytysjärjestelmä aktivoituu, VOCasiakaspalvelua informoidaan automaattisesti
tietyn ajan kuluttua. Jos hälytys suljetaan etäavaimen avulla, palvelu keskeytetään.
Varastetun auton jäljitys
Varastetun auton jäljitys on palvelu, joka auttaa
paikallistamaan varastetun auton. Jos auto on
varastettu, VOC-asiakaspalvelu voi jäljittää
auton. Paikkatieto ilmoitetaan vain viranomaisille.
1
2
3
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on
varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.
Lukituksen etäavaaminen
1. Jos auton etäavain on hävinnyt tai joutunut
lukituksi auton sisään, voidaan ottaa
yhteys VOC-asiakaspalveluun.
2. VOC-asiakaspalvelu lähettää autoon signaalin. Auton omistajan tai muun valtuutetun henkilön kanssa tehdyn sopimuksen
perusteella auton lukitus aukeaa.
3. Tavaratilan luukku/takaluukku pitää avata
ovien lukituksen avaamiseksi1. Painakaa
kaksi kertaa kosketuspainiketta2 tai vetäkää kahvasta3.
Kun ovet avataan, auton hälytysjärjestelmä
laukeaa. Sulkekaa hälytys painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta tai
asettakaa etäavain virtalukkoon.
HUOM
Jos tavaratilan luukkua/takaluukkua ei
avata ennalta määritellyn ajan puitteissa,
tavaratilan luukku/takaluukku lukittuu
uudelleen.
HUOM
Mikäli auto on esim. pysäköintihallissa,
saattaa etälukitustoiminnossa olla toimintahäiriöitä heikon signaalin vuoksi.
Etäsulkeminen
Jos auto on varastettu, omistaja tai viranomaiset ottavat yhteyden VOC-asiakaspalveluun.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on
varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.
Kun viranomaisiin on oltu yhteydessä, VOCasiakaspalvelu passivoi etäavaimet auton
käynnistyksen estämiseksi. Passivoitu auto
voidaan käynnistää uudelleen vain ottamalla
yhteys VOC-asiakaspalveluun ja kun vaadit-
Ei koske mallia XC90, jossa kaikki ovet sekä takaluukku avataan.
Koskee malleja V50, V60, V70 ja XC60.
Koskee malleja C30, C70, S40 ja S60.
11
01 Volvo On Call
Turvapalvelut
tava varmistus on hyväksytty. Sen jälkeen
VOC-asiakaspalvelu aktivoi auton.
12
01 Volvo On Call
Valikkorakenne
Valikkorakenne VOC:ssä
Key lock
Seuraavat VOC-toiminnot ovat käytettävissä
MENU-painikkeen (MY CAR1) kautta ja esitetään näytössä.
Avainlukko2
Niihin voidaan päästä myös sisäänrakennetun
puhelimen valikkojärjestelmän kautta. Katsokaa puhelinta käsittelevää osaa auton käyttöohjekirjassa saadaksenne lisätietoja valikoista.
HUOM
Valikkonumerointi voi olla erilainen riippuen
siitä, onko radio, CD, AUX tai puhelin aktivoitu.
Valikkorakenne
Volvo On Call
SOS
On Call
Aktivoi radioyhteys1
Deaktivoi radioyhteys1
Radiolähetys2
Radio transm. activated1
Koodi radiolähetystä varten2
1
2
HUOM
XC90-mallissa tämän valikkovaihtoehdon
nimi on Radioyhteys.
Muuta turvakoodi1
Aktivoi On Call -tilaus1
Deaktivoi tilaus1
Poista tilaus käytöstä2
Valikkovaihtoehdot
• SOS - Painikkeen ENTER (OK/MENU1)
painallus ohjauspaneelissa (vahvistakaa
ylimääräisellä painalluksella) tarkoittaa
samaa kuin SOS-painikkeen painaminen
2 sekunnin ajan: Manuaalinen hälytyspalvelu aktivoidaan. Tämä valikkovalinta toimii SOS-painikkeen varmistustoimintona.
• On Call - Painikkeen ENTER (OK/
MENU1) painallus ohjauspaneelissa (vahvistakaa ylimääräisellä painalluksella) tarkoittaa samaa kuin ON CALL -painikkeen
painaminen 2 sekunnin ajan: tiepalvelu
aktivoidaan. Tämä valikkovalinta toimii ON
CALL-painikkeen varmistustoimintona.
• Aktivoi radioyhteys/Deaktivoi
radioyhteys
VOC-järjestelmällä on automaattinen vastaanottotoiminto, mikä tarkoittaa, että järjestelmä
tarkastaa VOC-palveluverkon käytettävyyden
automaattisesti. Sekä sisäänrakennetun puhelimen että automaattisen vastaanottotoiminnon sulkemiseksi menetelkää seuraavasti:
1. Kun Radioyhteys esitetään näytössä, painakaa ENTER (OK/MENU1) ohjauspaneelissa.
2. Jos radioyhteyskoodi on passivoitu: Painakaa sitten ENTER (OK/MENU1) vielä
kerran vahvistaaksenne. - Automaattinen
vastaanottotoiminto käynnistetään uudelleen automaattisesti, kun auto käynnistetään seuraavan kerran.
Jos radioyhteyskoodi on aktivoitu: Ilmoittakaa
oikea radioyhteyskoodi (esiasetettu koodi on
1234) ja painakaa sitten ENTER (OK/MENU1).
–
Automaattinen vastaanottotoiminto käynnistetään uudelleen automaattisesti, kun
auto käynnistetään seuraavan kerran.
• Muuta radioyhteyskoodi
Koskee vain malleja S/V60 tietyillä markkina-alueilla.
Koskee vain mallia XC90 tietyillä markkina-alueilla.
13
01 Volvo On Call
Valikkorakenne
HUOM
XC90-autossa tämä valikkovaihtoehto on
nimeltään R-läh. koodi.
Radioyhteyskoodin passivointi:
1. Kun Muuta radioyhteyskoodi esitetään
näytössä, painakaa ENTER (OK/MENU1)
ohjauspaneelissa.
–
Radioyhteys voidaan passivoida ilman
koodia.
Radioyhteyskoodin aktivointi:
1. Kun Muuta radioyhteyskoodi esitetään
näytössä, painakaa ENTER (OK/MENU1)
ohjauspaneelissa.
2. Ilmoittakaa nelimerkkinen koodi (esiasetettu koodi on 1234) ja painakaa sitten
ENTER (OK/MENU1).
3. Vahvistakaa koodi ja painakaa sitten
ENTER (OK/MENU1).
–
Radioyhteys voidaan passivoida vain
oikealla koodilla.
• Numerolukitus - On mahdollista määrittää, milloin SOS- ja ON CALL-painikkeiden pitää olla aktivoituina. Toiminto saa
aikaan, että painikkeet ovat aktivoituina
1
14
Koskee vain malleja S/V60 tietyillä markkina-alueilla.
vain, jos etäavain on asennossa I, II tai jos
moottori käy.
• Aktivoi tilaus - Käytetään tilauksen käynnistämiseen.
HUOM
XC90-mallissa tämän valikkovaihtoehdon
nimi on Keskeytä tilaus
• Deaktivoi tilaus - Käytetään tilauksen
lopettamiseen.
01 Volvo On Call
Saatavuus
Volvo On Call -järjestelmän saatavuus
Kartta näyttää maat ja alueet, joissa Volvo On Call on saatavana. Palvelua laajennetaan jatkuvasti ja järjestelmää tarjotaan monissa maissa. Ottakaa yhteys Volvomyyjäänne saadaksenne ajankohtaiset tiedot. Tummalla merkityt maat/alueet tarkoittavat, että Volvo On Call -palvelut ovat saatavissa.
15
01 Volvo On Call
Puhelinnumero
VOC-asiakaspalvelun puhelinnumero
16
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Tanska
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italia
02 26629 271
+39 02 26629 271
Suomi
0203 80580
+358 203 80580
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Hollanti
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa.)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugali (Asiakaspalvelukeskus on Ranskassa.)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Saksa
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Espanja
091 325 5509
+34 91 325 5509
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Venäjä
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
01 Volvo On Call
Henkilötiedot
Henkilötietojen käsittely
Volvon myyntiyhtiö, ks. seuraavaa taulukkoa,
ja Volvo Car Corporation VCC, vastaavat henkilötiedoista, joita käsitellään VOC-palvelun
yhteydessä. Kaikki henkilötietojen käsittely
tapahtuu hyvien tapojen ja voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti.
Maa
Myyntiyhtiö
Tanska
Volvo Personvagne Danmark A/
S
Itävalta
Volvo Car Austria GmbH
Sveitsi
Volvo Automobile (Schweiz) AG
Maa
Myyntiyhtiö
Belgia
Volvo Cars NV
Englanti
Volvo Car UK Ltd
Ranska
Volvo Automobiles France SAS
Hollanti
Volvo Cars Nederland B.V.
Mitä henkilötietoja käsitellään
Italia
Volvo Auto Italia S.p.A.
Käsiteltävät henkilötiedot kuuluvat pääasiassa
seuraaviin kolmeen luokkaan.
Norja
Volvo Personbiler Norge AS
Portugali
Volvo Car Portugal S.A.
Venäjä
Limited Liability Company Volvo
Cars
Espanja
Volvo Car España S.L.
Ruotsi
Volvo Personbilar Sverige AB
Saksa
Volvo Car Germany GmbH
Suomi
Volvo Auto Oy Ab
Käsittelyn tarkoitus
Volvo yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja sekä EU/ETA-alueen sisä- että ulkopuolella toimittaakseen ja kehittääkseen VOCpalvelua.
• VOC-palvelun aktivoinnin ja muiden
Volvon kanssa tapahtuvien kontaktien
yhteydessä asiakkaan itsensä antamat
henkilötiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, palvelun tyyppi ja kesto.
• Kun sattuu tapahtuma, joka kuuluu palvelun piiriin, autosta lähetetään tiedot automaattisesti. Tällainen ilmoitus sisältää
auton ID:n (VIN), palvelun käytön kellonajan, palvelun tyypin, onko turvatyynyjä
lauennut, onko turvavyönkiristimiä lauennut, polttoainemäärän, lämpötilan auton
sisällä ja ulkopuolella, ovatko ovet ja ikku-
nat lukittuja vai avattuja sekä auton kuusi
viimeisintä sijaintia nopeuksineen ja suuntineen.
• Muut tiedot, jotka voidaan kytkeä asiakkaaseen, ovat puhelu autossa olevien henkilöiden kanssa, palvelun toimittanut asiakaskeskus ja asiakaspalveluoperaattorin
tekemät merkinnät.
Kuka saa nähdä henkilötiedot
Palvelun hoitamiseksi Volvo luottaa alihankkijoihin. Nämä alihankkijat työskentelevät Volvon
toimeksiannosta ja saavat käsitellä henkilötietoja vain siinä laajuudessa, joka tarvitaan palvelun toimittamiseen. Kaikki alihankkijoita sitoo
vaitiolovelvollisuus sekä velvoite käsitellä henkilötietoja voimassa olevan lain mukaisesti.
Tietojen säilytys
VOC-palvelun toimittamiseen tarvittavat henkilötiedot tallennetaan sopimusajaksi ja sen jälkeen niin pitkäksi ajaksi, joka vaaditaan, että
Volvo voi täyttää velvollisuutensa lain ja muiden säännösten mukaan. VOC-palvelua käsittäviä, tapahtumien yhteydessä syntyviä tietoja
karsitaan kolme kuukautta tapahtuman esiintymisen jälkeen.
17
01 Volvo On Call
Henkilötiedot
Oikaisu ja rekisteriote
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua ja saada rekisteriote, joka
näyttää käsiteltävät henkilötiedot. Ottakaa
henkilötietojen oikaisemiseksi yhteys Volvo jälleenmyyjään. Pyyntö rekisteriotteesta pitää
tehdä kirjallisesti ja sen pitää olla hakijan omakätisesti allekirjoittama sekä sisältää tiedot
nimestä, osoitteesta ja asiakasnumerosta.
Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo Auto Oy
Ab, Taivaltie 1, 01610 Vantaa, Suomi.
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Käyttäjä suostuu VOC-palvelun yhteydessä
tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn tämän
ohjeen mukaisesti, kun VOC-palvelu aktivoidaan.
18
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 'JOOJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement