Volvo V60, XC60, S90, V60 Cross Country, V90, V90 Cross Country, XC40, XC90 Twin Engine, V90 Twin Engine, XC90 User manual

Volvo V60, XC60, S90, V60 Cross Country, V90, V90 Cross Country, XC40, XC90 Twin Engine, V90 Twin Engine, XC90 User manual
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Tässä julkaisussa kuvaillaan Volvo On Call -järjestelmän toimintatapa.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotteitamme. Muutosten takia tämän täydennysosan tiedot, kuvaukset ja kuvat voivat erota
auton varustelusta. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia
ennalta ilmoittamatta.
SISÄLTÖ
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Volvo On Call* ulkomailla
17
Volvo On Call* -järjestelmän käytön
aloittaminen
5
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
18
Volvo On Call -sovellus tarjoaa
mukavuutta ja hallintaa
6
Priorisointi Volvo On Call* -palvelukeskuksen ja hälytyskeskuksen välillä
21
Volvo On Call* auttaa
6
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
21
Automaattinen törmäyshälytys Volvo
On Call* -järjestelmän kautta
7
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun auton ostaminen tai myyminen
22
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla
8
Volvo On Call -järjestelmän* vara-akku
23
Volvo On Call*-tienvarsiapu
9
Henkilötiedot ja Volvo On Call*
23
Lukituksen etäavaus ja etälukitus
Volvo On Call* -järjestelmän avulla
9
Varashälytys ja Volvo On Call*
11
Varastetun auton jäljittäminen Volvo
On Call -järjestelmän* avulla
11
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
Volvo On Call-järjestelmällä*
12
Asiakaspalvelu Volvo On Call -järjestelmän kautta*
13
Lähettäkää määränpäitä auton navigointijärjestelmään Volvo On Call* palvelukeskuksen kautta
13
Volvo On Call* -markkina-alueet
14
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
15
Volvo On Call* -järjestelmän lepotila
ja käytettävyys
16
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call1 antaa suoran yhteyden autoon,
lisää mukavuutta ja auttaa vuorokauden ympäri.
Toiminnot ovat käytettävissä Volvo On Call -sovelluksen2 ja katossa olevien ON CALL- sekä SOS
-painikkeiden kautta:
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen.
Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL -painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin3, mukaan lukien tienvarsiapu.
Volvo On Call-järjestelmä
Auto voidaan esim. lukita tai sen lukitus avata tai
polttoainemäärä tarkistaa suoraan puhelimesta
Volvo On Call -sovellusta käyttäen. Onnettomuustilanteessa auton luo voidaan lähettää kiireellistä
apua, esim. ambulanssi tai poliisi. Vähemmän kiireellisissä ongelmissa, kuten rengasrikon tapauksessa, paikalle voidaan kutsua tienvarsiapu.
1
2
3
4
Volvo On Call -järjestelmä on yhdistetty auton turvallisuus- ja hälytysjärjestelmään sekä auton muihin järjestelmiin, esimerkiksi lukkoihin ja ilmastointiin. Tiedonsiirto Volvo On Call -palvelukeskuksen ja Volvo On Call -sovelluksen välillä
tapahtuu auton sisäisen modeemin kautta. GNSS
(Global Navigation Satellite System) -järjestelmää
käytetään auton paikantamiseen.
HUOM
Kaikki puhelut Volvo On Call -palvelukeskuksen kanssa voidaan nauhoittaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen (s. 5)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 6)
•
•
•
Volvo On Call* auttaa (s. 6)
Henkilötiedot ja Volvo On Call* (s. 23)
Volvo On Call* -järjestelmän lepotila ja käytettävyys (s. 16)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
Ottakaa yhteys palvelukeskukseen
Yhteyden ottamiseen Volvo On Call -palvelukeskukseen käytetään auton ON CALL -painiketta
tai Volvo On Call -sovellusta. Volvo On Call -palvelukeskukseen voidaan myös soittaa puhelimella.
Saatavuus riippuu markkina-alueesta.
Sovellustoiminnot vaihtelevat markkina-alueelta toiselle.
Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* -järjestelmän käytön
aloittaminen
HUOM
Automaattinen törmäyshälytys, SOS-painike
ja tienvarsiapu On Call -painikkeen kautta
toimivat myös ilman tilausta.
Tässä artikkelissa kuvaillaan, miten Volvo On Call
-järjestelmän käyttö aloitetaan.
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 6)
Valmistelut
Volvo On Call on tehtaalla asennettava valinnaisvaruste. Ennen auton noutamista jälleenmyyjältä
kuljettajan on täytynyt ladata Volvo On Call sovellus laitteeseensa ja kokeilla sen käyttöä esittelytilassa. Esittelytilassa voidaan tutustua useimpiin toimintoihin ja saada tietoa sovelluksen käyttämisestä. Sovellus on maksuton.
Volvo ID ja Volvo On Call -sovelluksen
yhdistäminen autoon
Volvo On Call -järjestelmän käyttämiseen tarvitaan Volvo ID. Kun Volvo ID on luotu, Volvo On
Call -sovellus on yhdistettävä autoon.
HUOM
Volvo On Call -järjestelmän aktivointi
Asiakkaan noutaessa auton jälleenmyyjä aktivoi
Volvo On Call -järjestelmän ja omistaja saa automaattisesti luodun PIN-koodin Volvo On Call -järjestelmää varten. PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä auton omistajan (tai muun hyväksytyn
henkilön, kuten perheenjäsenen) tunnistamiseen
ja se toimii auton avaimen tavoin.
Volvo On Call -tilaus
Autossa on oltava voimassa oleva Volvo On Call tilaus.
Tilaus aloitetaan auton oston yhteydessä ja tällöin
järjestelmä aktivoidaan. Tilaus on ajallisesti rajoitettu, mutta sitä voidaan jatkaa, ja voimassaolo
riippuu markkina-alueesta. Ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään saadaksenne apua.
Huomatkaa, että Volvo On Call -sovelluksen
käyttämistä varten sekä omistajalla että
autossa on oltava voimassa oleva Volvo On
Call -tilaus.
Volvo On Call -järjestelmällä varustetun
käytetyn auton ostaminen
Ostettaessa käytetty Volvo, jossa on Volvo On
Call -järjestelmä, on tärkeää poistaa aikaisemman
omistajan data ja lisätä omat tiedot, jotta palvelu
toimii. Käykää Volvon jälleenmyyjän luona saadaksenne apua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 21)
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton ostaminen tai myyminen (s. 22)
* Valinnais-/lisävaruste.
5
VOLVO ON CALL
Volvo On Call -sovellus tarjoaa
mukavuutta ja hallintaa
Volvo On Call -käyttäjällä on aina suora yhteys
autoonsa Volvo On Call -sovelluksen kautta.
Käyttäjä voi esimerkiksi tarkistaa, onko polttimoita
vaihdettava tai huuhtelunestettä lisättävä. Auto
voidaan lukita ja sen lukitus avata, polttoainemäärä tarkistaa ja lähin huoltoasema näyttää.
Myös esi-ilmastointi voidaan asettaa ja käynnistää
auton pysäköinti-ilmastoinnin tai auton etäkäynnistyksen (ERS4) kautta.
Volvo On Call -sovellusta päivitetään jatkuvasti.
Ajantasaiset tiedot eri automalleihin saatavina
olevista toiminnoista löytyvät osoitteesta
support.volvocars.com.
Volvo On Call voi antaa lisäturvaa ja tarjota apua
esim. rengasrikon, moottorin sammumisen tai
onnettomuuden tapauksessa.
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
•
Volvo On Call -sovellus on saatavana iOS-, Android- ja Windows Mobile -käyttöjärjestelmiin.
Ladatkaa se ilmaiseksi Apple Appstore-, Google
Play- tai Windows Phone Store -kaupasta.
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Volvo On Call* (s. 4)
•
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
•
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen (s. 5)
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* auttaa (s. 6)
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 6)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
4
•
•
Volvo On Call tarjoaa sovelluksen kautta lisämukavuutta ja -hallintaa ja lisäksi monia apupalveluja
katon SOS- ja ON CALL -painikkeita painettaessa sekä kiireellistä apua onnettomuuden,
varashälytyksen, tienvarsiavun ja lukituksen etäavauksen tapauksessa.
•
•
•
6
Volvo On Call* auttaa
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 11)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
Engine Remote Start on saatavana tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Automaattinen törmäyshälytys Volvo
On Call* -järjestelmän kautta
Törmäystilanteessa auto voi ilmoittaa törmäyksestä automaattisesti Volvo On Call -palvelukeskukseen tai lähimpään hälytyskeskukseen, joka
voi lähettää paikalle kiireellistä apua.
Volvo On Call Palvelukeskus5
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi
onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali Volvo On Call palvelukeskukseen. Seuraavaa tapahtuu:
1.
2.
3.
Autosta lähetetään automaattisesti mm.
auton sijainnin sisältävä ilmoitus Volvo On
Call -palvelukeskukseen.
Volvo On Call:n palvelukeskus avaa sen jälkeen puheyhteyden auton kuljettajan kanssa
ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja
avuntarpeen.
Volvo On Call:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi,
ambulanssi, hinausapu yms.).
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call:n
asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Virallisen hätänumeron priorisointi5
Auto voidaan asettaa soittamaan viralliseen hätäkeskukseen Volvo On Call -palvelukeskuksen
sijasta. Lukekaa erilliset ohjeet.
•
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
Lähin hälytyskeskus6
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 11)
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi
onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali suoraan lähimpään hälytyskeskukseen. Seuraavaa tapahtuu:
1.
Hälytyskeskus avaa puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja yrittää selvittää törmäyksen
laajuuden ja avuntarpeen.
2.
Hälytyskeskus lähettää tarvittavaa apua
(poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.).
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 17)
Hälytysnumero
Kun törmäyshälytys aktivoidaan, järjestelmä yrittää saada aikaan yhteyden maan Volvo On Call palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
5 Koskee
6 Koskee
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Volvo On Call* (s. 4)
Priorisointi Volvo On Call* -palvelukeskuksen
ja hälytyskeskuksen välillä (s. 21)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
7
VOLVO ON CALL
Kiireellistä apua Volvo On Call* järjestelmän avulla
Painakaa SOS-painiketta ottaaksenne hätätilanteessa yhteyden Volvo On Call -palvelukeskukseen tai lähimpään hälytyskeskukseen.
hälytyskeskukseen voidaan ottaa yhteyttä painamalla SOS-painiketta vähintään 2 sekuntia.
Puheyhteyttä käytettäessä määritetään avuntarve
(poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.) ja lähetetään
apua auton luokse.
Volvo On Call Palvelukeskus7
Sairastumisen tai autoon tai matkustajiin kohdistuvan ulkopuolisen uhan tapauksessa Volvo On
Call -palvelukeskukseen voidaan ottaa yhteyttä
painamalla SOS-painiketta vähintään 2 sekuntia.
Volvo On Call -palvelukeskus saa tiedon asiasta,
selvittää auton sijainnin ja yrittää muodostaa
puheyhteyden kuljettajan kanssa avuntarpeen
selvittämiseksi.
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen.
Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL -painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin9, mukaan lukien tienvarsiapu.
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden asian edellyttämiin tahoihin (poliisi, ambulanssi, hinausauto
jne.), jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Hälytysnumero
Virallisen hätänumeron priorisointi7
Auto voidaan asettaa soittamaan viralliseen hätäkeskukseen Volvo On Call -palvelukeskuksen
sijasta. Lukekaa erilliset ohjeet.
Kun törmäyshälytys aktivoidaan, järjestelmä yrittää saada aikaan yhteyden maan Volvo On Call palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.
Lähin hälytyskeskus8
Sairastumisen tai autoon tai matkustajiin kohdistuvan ulkopuolisen uhan tapauksessa lähimpään
ON CALL- ja SOS-painikkeet voidaan deaktivoida, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I, II tai jos moottori on käynnissä:
1.
2.
Painakaa painiketta Viestintä
Call.
Volvo On
3.
Valitkaa SOS/On Call -painikkeen lukitus
deaktivoidaksenne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Priorisointi Volvo On Call* -palvelukeskuksen
ja hälytyskeskuksen välillä (s. 21)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
•
•
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 11)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 17)
Painakaa painiketta Asetukset.
7 Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
8 Koskee B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
9 Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
8
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-tienvarsiapu
1.
Painakaa painiketta Asetukset.
Esimerkiksi rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai akun latauksen tyhjenemisen tapauksessa voidaan kutsua apua ON CALL -painikkeella tai Volvo On Call -sovelluksella.
2.
Painakaa painiketta Viestintä
Call.
3.
Valitkaa SOS/On Call -painikkeen lukitus
deaktivoidaksenne.
Jos katon ON CALL -painiketta pidetään vähintään 2 sekuntia painettuna, Volvo On Call -palvelukeskuksen ja kuljettajan välille muodostetaan
puheyhteys. Tällöin voidaan sopia tarvittavasta
avusta.
Volvo On Call -palvelukeskukseen voidaan myös
soittaa, mutta jotta operaattori voi selvittää auton
tilan ja sijainnin, auton on oltava yhdistetty.
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen.
Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL -painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin10, mukaan lukien tienvarsiapu.
ON CALL- ja SOS-painikkeet voidaan deaktivoida, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I, II tai jos moottori on käynnissä:
10
Volvo On
Lukituksen etäavaus ja etälukitus
Volvo On Call* -järjestelmän avulla
Auton lukitus voidaan avata etäältä Volvo On Call
-palvelukeskuksen kautta. Auto voidaan myös
lukita ja sen lukitus avata Volvo On Call -sovelluksen kautta.
Tiepalvelun palvelu voidaan joutua merkitsemään
erikseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 11)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 17)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
9
VOLVO ON CALL
||
Lukituksen etäavaus Volvo On Call palvelukeskuksen kautta11
Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi
autoon, on mahdollista etäavata auton lukitus
lähimpien 5 vuorokauden aikana Volvo On Call palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu vahvistus
hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu. Sen jälkeen
Volvo On Call -palvelukeskus avaa lukituksen etätoimintona sopimuksen mukaisesti.
1.
Ottakaa yhteyttä Volvo On Call -palvelukeskukseen Volvo On Call -sovelluksen kautta
(tai soittakaa puhelimella).
2.
Kun Volvo On Call -palvelukeskus on varmistanut auton omistajan tai muun auktorisoidun
henkilön PIN-koodilla, lähetetään sopimuksen mukaan autoon signaali lukituksen avaamisesta.
3.
Avatkaa auton lukitus painamalla kerran
kevyesti kumipintaista painolevyä tavaratilan
luukun/takaluukun kahvan alapuolella.
> Nyt kaikki ovet voidaan avata normaalisti.
HUOM
Jos auto seisoo esim. pysäköintihallissa,
huono vastaanotto saattaa rajoittaa lukituksen
etäavauksen toimintaa.
11
10
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sovelluksen kautta
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään. Kuljettaja voi lukita auton ja avata sen lukituksen viiden vuorokauden kuluessa lukitsemisen jälkeen.
Turvallisuussyistä tarvitaan oma Volvo ID -salasananne, kun auton lukitus avataan Volvo On Call sovelluksella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 6)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
•
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
HUOM
Jos tavaratilan luukun/takaluukun kumipintaista levyä ei paineta sisään Volvo On Call palvelukeskuksen määrittelemässä ajassa,
auto lukitaan uudelleen.
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 11)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Varashälytys ja Volvo On Call*
Kun auton hälytys aktivoituu, auton omistaja saa
ilmoituksen jälleenmyyjän rekisteröimään puhelinnumeroon ja sitten push-ilmoituksen Volvo On
Call -sovellukseen.
Jos hälytystä ei kytketä pois lyhyehkön ajan
sisällä, Volvo On Call -palvelukeskuksen päivystäjä saa automaattisesti hälytyksen12. Päivystäjä
yrittää saada puhelimitse yhteyden auton omistajaan. Jos osoittautuu, että autoa käyttää joku asiaankuulumaton henkilö, sen jäljitys voidaan käynnistää. Tällöin otetaan yhteys poliisiin.
Jos hälytys suljetaan etäavaimella, palvelu keskeytetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 6)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
12
13
•
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo
On Call -järjestelmän*13 avulla
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
Epäiltäessä auton tulleen varastetuksi Volvo On
Call -palvelukeskukseen voidaan ottaa yhteyttä
Volvo On Call -sovelluksen kautta tai puhelimitse, jotta auto voidaan yrittää löytää.
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Jos on havaittu auton varastaminen tai muu luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi yhdessä
poliisin ja Volvo On Call-palvelukeskuksen kanssa
sopia auton jäljittämisestä. Volvo On Call-palvelukeskus lähettää autoon ilmoituksen auton sijainnin määrittämisestä. Sen jälkeen otetaan yhteys
poliisiin tai muuhun viranomaiseen.
HUOM
Tämä pitää paikkansa myös silloin, jos auto on
avattu ja varastettu sen avaimen avulla.
HUOM
Auton jäljittäminen edellyttää rikosilmoituksen
tekemistä. Volvo On Call luovuttaa tietoa vain
poliisille.
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
11
VOLVO ON CALL
||
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
Kaukokäyttöinen
käynnistyksenesto14 Volvo On Calljärjestelmällä*
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
•
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
Jos auto varastetaan, käynnistyksenesto voidaan
aktivoida etäältä.
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 11)
•
•
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Jos auto on varastettu, omistaja voi ottaa yhteyttä
Volvo On Call -palvelukeskukseen (puhelimitse
tai Volvo On Call -sovelluksella) tai viranomaisiin.
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 11)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 17)
HUOM
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Tämä pitää paikkansa myös silloin, jos auto on
avattu ja varastettu sen avaimen avulla.
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Oltuaan yhteydessä viranomaisiin Volvo On Callpalvelukeskus deaktivoi etäavaimet auton käynnistämisen estämiseksi. Deaktivoitu auto voidaan
käynnistää uudelleen vain ottamalla yhteys Volvo
On Call:n palvelukeskukseen ja sen jälkeen
hyväksytyllä PIN-koodilla tehdyllä vahvistuksella.
Sen jälkeen Volvo On Call:n palvelukeskus aktivoi
auton.
Aiheeseen liittyvät tiedot
14
12
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
Koskee tiettyjä A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Asiakaspalvelu Volvo On Call järjestelmän kautta*15
•
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Painakaa ON CALL -painiketta, jotta saatte vastauksia asiakkaiden yleisimpiin kysymyksiin.
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
Jos teillä on kysyttävää auton käyttämisestä,
voitte ottaa ON CALL -painikkeella yhteyden
Volvo On Call -palvelukeskukseen. Päivystäjä vastaa vuorokauden ympäri.
Volvo On Call -palvelukeskukseen voidaan ottaa
yhteys myös puhelimitse tai Volvo On Call -sovelluksen kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lähettäkää määränpäitä auton
navigointijärjestelmään Volvo On
Call* -palvelukeskuksen kautta
Ottakaa yhteys Volvo On Call -palvelukeskukseen lähettääksenne määränpäitä suoraan auton
navigointijärjestelmään16.
Painakaa ON CALL -painiketta auton katossa
saadaksenne apua esim. ravintolan, hotellin, korjaamon, nähtävyyden tai muun kohteen löytämiseen. Operaattori lähettää kohteen autoon ja se
voidaan lisätä välietapiksi tai matkan määränpääksi keskinäytössä.
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
Volvo On Call -palvelukeskuksen operaattorilta
voidaan pyytää useampi määränpää kerralla. Ne
lähetetään kuitenkin autoon yksi kerrallaan.
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
•
•
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 11)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 11)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
15
16
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
Ei koske tiettyjä B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita ja autoja, joissa on Sensus Navigation*.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
13
VOLVO ON CALL
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
Asiakaspalvelu Volvo On Call -järjestelmän
kautta* (s. 13)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Volvo On Call* -markkina-alueet
Tässä on luettelo markkina-alueista, joilla Volvo
On Call on käytössä. Kaikki palvelut eivät ole
käytettävissä molemmilla markkina-aluetyypeillä.
Markkina-aluekohtaisesti saatavilla olevat palvelut
on selostettu erikseen ja ne ilmenevät kunkin palvelun kuvauksesta.
Markkina-alue
Markkina-aluetyyppi
A
Albania
Belgia
Brasilia
A
Israel
B
X
Italia
X
Kanada
X
Kazakstan
X
Kiina
X
X
Kosovo
X
Kroatia
X
Latvia
X
Liettua
X
X
X
Bulgaria
X
Luxemburg
Kypros
X
Makedonia
X
Malta
X
Moldavia
X
X
Tanska
X
Viro
X
X
Suomi
X
Montenegro
Ranska
X
Alankomaat
X
Norja
X
Puola
X
Portugali
X
Kreikka
Irlanti
Islanti
14
Markkina-aluetyyppi
B
X
Bosnia ja Hertsegovina
Markkina-alue
X
X
X
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Markkina-alue
Markkina-aluetyyppi
A
Romania
Venäjä
X
XA
Tšekki
Saksa
Sveitsi
X
Volvo On Call tulee saataville yhä useammissa
paikoissa. Voitte tarkistaa uusimmat tiedot Volvo
On Call -toiminnon saatavuudesta eri alueilla
osoitteessa support.volvocars.com tai ottamalla
yhteyden Volvon jälleenmyyjään.
X
Serbia
X
Slovakia
X
Slovenia
X
Volvo On Call* -palvelut per
markkina-alue
Tässä esitellään, millä markkina-aluetyypeillä
Volvo On Call -palvelut ovat saatavina.
Palvelut
Markkinaaluetyyppi
A
B
Volvo On Call -sovellus
X
X
Automaattinen törmäyshälytys
X
X
Kiireellinen apu hätätilanteissa
X
X
X
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
X
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Espanja
X
Tiepalvelu
X
Iso-Britannia
X
X
Ruotsi
X
Lukituksen etäavaus -palvelukeskuksen kautta
Varashälytys palvelukeskuksen kautta
X
Varastetun auton jäljittäminen
X
Etäkäyttöinen käynnistyksenesto
XA
Turkki
Valko-Venäjä
A
B
Uusimmat tiedot
X
X
Ukraina
XA
Unkari
X
USA
X
Itävalta
X
Volvo On Call ei ole saatavana Krimin niemimaalla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
15
VOLVO ON CALL
||
Markkinaaluetyyppi
Volvo On Call* -järjestelmän lepotila
ja käytettävyys
•
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
A
B
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 17)
Asiakaspalvelu
X
XB
Volvo On Call -järjestelmän toiminnot ovat käytettävissä hetken aikaa etäavaimen poistamisen jälkeen.
Lähettäkää määränpäitä navigointijärjestelmään palvelukeskuksen kautta
XA
Palvelut
A
B
Vain tietyt A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueet
Vain tietyt B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueet
Kun etäavain on poistettu autosta, toiminnot ovat
käytettävissä jatkuvasti 5 vuorokauden ajan ja
sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 17 vuorokauden aikana. Kaikkiaan 22 vuorokauden jälkeen järjestelmä on suljettuna, kunnes auto on
käynnistetty17.
Lisätietoa Volvo Carsin tukisivustolla
VAROITUS
Osoitteesta support.volvocars.com saatte lisätietoa Volvo On Call -palveluista ja sovellustoiminnoista.
Järjestelmän palvelut toimivat vain alueilla,
joilla Volvo On Call -palvelun yhteistyökumppaneilla on mobiilikenttää, ja markkina-alueilla,
joilla Volvo On Call on saatavana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä,
ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto
voivat johtaa siihen, että yhteys on mahdoton,
esim. harvaan asutuilla alueilla.
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
17
16
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call -järjestelmän* vara-akku
(s. 23)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
Toimintojen saatavuus voi vaihdella.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* ulkomailla
Volvo On Call -palvelut voivat vaihdella ajettaessa maasta toiseen.
Painaessanne SOS-painiketta otetaan aina
yhteys sen markkina-alueen Volvo On Call -palvelukeskukseen, jolla autolla ajetaan. Jos Volvo On
Call -palvelukeskusta ei ole, otetaan yhteys lähimpään hälytyskeskukseen.
Painaessanne ON CALL -painiketta teidät yhdistetään aina kotimaanne Volvo On Call -palvelukeskukseen.
Maissa, joissa ei ole verkkovierailusopimusta,
Volvo On Call -palvelut eivät ole käytettävissä.
Lisätietoja: ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
* Valinnais-/lisävaruste.
17
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
18
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Albania
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnia ja Hertsegovina
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Brasilia
0800 70 775 90
Ei sovellu
Bulgaria
+359 291 146
+359 291 146
Kypros
+357 777 724 33
+357 777 724 33
Tanska
070 21 50 53
+45 702 150 53
Viro
80 07 777
+372 602 23 65
Suomi
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Kreikka
+30 210 9988 199
+30 210 9988 199
Irlanti
01 637 36 50
+353 1 637 36 50
Islanti
+354 515 70 00
+354 515 70 00
Israel
+972 773 601 417
+972 773 601 417
Italia
02 266 29 271
+39 02 266 29 271
Kanada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazakstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Kiina
400 606 1635A
+86 40 606 1635A
Kosovo
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Kroatia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Latvia
800 070 77
+371 661 008 21
Liettua
8 800 100 18
+370 521 650 10
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Makedonia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Malta
+356 255 925 64
+356 255 925 64
Moldavia
+373 225 789 13
+373 225 789 13
Montenegro
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Alankomaat
020 851 22 78
+31 20 851 22 78
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Puola
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugali
800 206 670
+351 219 429 107
Romania
313 200 200
+36 145 844 47
Venäjä
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Serbia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Slovakia
+421 258 252 186
+421 258 252 186
}}
19
VOLVO ON CALL
||
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Slovenia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Espanja
091 325 55 09
+34 91 325 55 09
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 518 335
Tšekki
+420 800 050 296
+420 296 787 297
Turkki
444 4 858
+90 212 356 13 17
Saksa
089 208 018 747
+49 89 208 018 747
Valko-Venäjä
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraina
0800 303 555
+380 444 950 078
Unkari
06 80 200 269
+36 1 345 17 75
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
A
Puhelinnumero ei koske informaatio- ja vahtipalvelua tai tienvarsiapua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
20
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -järjestelmän lepotila ja käytettävyys (s. 16)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Priorisointi Volvo On Call* palvelukeskuksen ja
hälytyskeskuksen välillä18
HUOM
Kun yhteydenotto Volvo On Call -palvelukeskukseen on ensisijainen valinta, autosta viedään enemmän tietoa ja kattavampaa apua
voidaan antaa kuin silloin, kun ensisijainen
kontakti on virallinen hälytyskeskus. Jos palvelukeskukseen ei saada yhteyttä, auto ottaa
sen sijaan yhteyden viralliseen hälytyskeskukseen.
Valitkaa, soittaako auto hätätilanteessa Volvo On
Call -palvelukeskukseen vai hälytyskeskukseen.
Volvo On Call19 -järjestelmällä varustetuissa
autoissa voidaan valita, ottaako auto yhteyden
Volvo On Call -palvelukeskukseen vai viralliseen
hälytyskeskukseen automaattisen törmäyshälytyksen lauetessa tai käytettäessä SOS-painiketta.
Jos virallinen hälytyskeskus on kuitenkin ensisijainen valinta eikä siihen saada yhteyttä,
Volvo On Call -palvelukeskukseen ei yritetä
ottaa yhteyttä sen sijaan.
Auton tehdasasetuksena on yhteyden ottaminen
ensisijaisesti Volvo On Call -palvelukeskukseen.
Tämän muuttamiseksi:
•
2.
Painakaa painiketta Viestintä
Call.
•
3.
Valitkaa Valitse yleinen puhelinpalvelu, ei
Volvon palvelu, jos on otettava yhteys suoraan viralliseen hälytyskeskukseen.
18
19
20
Volvo On
PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö, jolla on oikeudet käyttää tietyn
auton Volvo On Call -palveluja.
Volvo On Call -palvelukeskus tai valtuutettu
Volvo-jälleenmyyjä luo nelinumeroisen PIN-koodin automaattisesti. Koodi lähetetään auton omistajalle ja sitä käytetään tiettyjen Volvo On Call palvelujen käyttämiseen valtuutettujen henkilöiden tunnistamiseen.
Volvo On Call -PIN-koodin käyttäminen
Seuraavia palveluja varten tarvitaan turvallisuussyistä Volvo On Call -PIN-koodi:
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
Yhteyden luominen Volvo On Call -sovelluksen ja Volvon välille
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
Auton lukituksen etäavaus Volvo On Call palvelukeskuksen tekemänä20
•
Aloittaessanne varastetun auton jäljityksen
Volvo On Call -palvelukeskuksen avulla20
•
Luodessanne uusia sovellusten käyttäjiä
autoonne
•
Katkaistessanne Volvo On Call -tilauksen
sovelluksen kautta esim. omistajanvaihdoksen yhteydessä
Aiheeseen liittyvät tiedot
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
1.
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
Koskee ainoastaan malleja S60, S60 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country
Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
21
VOLVO ON CALL
||
PIN-koodi unohdettu tai halutaan
vaihtaa
Jos PIN-koodi on unohtunut tai se on vaihdettava
(esim. ostettaessa käytetty auto, jossa on Volvo
On Call), otetaan yhteyttä
•
•
Volvo On Call -palvelukeskukseen20 ON
CALL -painiketta tai Volvo On Call -sovellusta
käyttäen tai soittamalla puhelimella.
Väärä PIN-koodi on syötetty
sovellukseen useita kertoja
Jos väärä PIN-koodi annetaan 10 kertaa peräkkäin, tili lukitaan. Jotta sovellusta voidaan jälleen
käyttää, pitää valita uusi PIN-koodi ja uusi sovellustili luodaan noudattamalla samaa menettelyä
kuin luotaessa aikaisempaa sovellustiliä.
Volvo ID -salasanan ja Volvo On Call PIN-koodin välinen ero
Volvo ID -salasana tarvitaan Volvo On Call -sovellukseen kirjautumista varten. Volvo On Call -PINkoodi on nelinumeroinen koodi, jota käytetään yllä
mainittuja palveluita varten. PIN-koodi todistaa
käyttäjän valtuudet.
22
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen (s. 5)
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 6)
•
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton ostaminen tai myyminen (s. 22)
jälleenmyyjään tai
Uusi koodi lähetetään auton omistajalle.
20
Aiheeseen liittyvät tiedot
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton ostaminen tai
myyminen
Omistajan vaihtuessa on tärkeää, että Volvo On
Call -palvelu lopetetaan.
Volvo On Call-palvelun lopettaminen
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä palvelun lopettamiseksi.
Jälleenmyyjä lopettaa tilauksen ja hävittää palveluhistorian. Palvelu voidaan lopettaa myös Volvo
On Call -sovellusta käyttäen.
Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää
palauttaa henkilökohtaiset asetukset ja käyttäjätiedot autossa tehdasasetuksiksi. Tämä tehdään
keskinäytön asetusvalikossa.
Omistaja ei saa muuttaa tai poistaa Volvo ID:tään
myydessään autonsa. Volvo ID on henkilökohtainen. Sitä vastoin auton omistajuus ja yhteys Volvo
On Call -sovelluksen ja auton välillä on katkaistava.
Omistajanvaihdos vaihdettaessa maata
Ostettaessa auto ja vietäessä se toiseen maahan
omistajan on muistettava käydä jälleenmyyjän
luona auton ostomaassa. Jälleenmyyjä poistaa
tällöin kaikki asiakastiedot järjestelmistään. Auton
vientimaassa omistajan on otettava yhteyttä jälleenmyyjään, joka auttaa käynnistämään Volvo On
Call -palvelun.
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call-palvelun aloittaminen
Ostettaessa käytetty auto, jossa on Volvo On
Call-järjestelmä:
Uusi omistaja ottaa yhteyden Volvon jälleenmyyjään, joka siirtää tilauksen jäljellä olevan ajan
uudelle omistajalle. Jos sitä ei ole jo tehty, jälleenmyyjä poistaa aiemman omistajan tiedot. On
tärkeää, että yhteystiedot on päivitetty, jotta Volvo
On Call toimii ja että aiempi omistaja ei pääse
käyttämään auton Volvo On Call -palveluja.
Volvo-jälleenmyyjä kertoo uudelle omistajalle
auton Volvo On Call -tilauksen tilan. Uusi omistaja
saa henkilökohtaisen nelinumeroisen PIN-koodin,
jonka avulla hän ilmoittaa itsensä (tai muun asianomaisen henkilön) omistajaksi ja saa käyttöönsä
tietyt palvelut. Jos omistajalla ei ole vielä
Volvo ID:tä, se on luotava, jotta Volvo On Call sovellus voidaan tämän jälkeen yhdistää autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 6)
•
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 21)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
Volvo On Call -järjestelmän* varaakku
Jos auto ei saa virtaa, pääakku korvataan Volvo
On Call -vara-akulla.
Vara-akun käyttöikä on rajallinen. Kun akku on
huollettava tai vaihdettava, kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus Volvo On Call Huolto
tarpeen.
Jos ilmoitus ei poistu, ottakaa yhteyttä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* (s. 4)
Henkilötiedot ja Volvo On Call*
Henkilötietoja, jotka käsitellään Volvo On Callpalvelun liitännän yhteydessä.
Volvo Car Corporation on vastuussa palvelun
yhteydessä käsiteltävistä henkilötiedoista. Koko
käsittely tapahtuu hyvien tapojen ja voimassa olevan, henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Käsittelyn tarkoitus
Volvo Cars yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja EU/EES-alueilla ja niiden ulkopuolella
palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.
Mitä henkilötietoja käsitellään
Volvo On Call -sovelluksen käytön yhteydessä
käsiteltävät henkilötiedot koostuvat pääasiassa
seuraavista kolmesta kategoriasta.
•
Henkilötiedot, jotka asiakas itse luovuttaa
Volvo On Call -palvelun ja muiden Volvo Cars
-yhteyksien aktivoinnin yhteydessä, esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, palvelun
tyyppi ja palvelun kesto.
•
Kun sattuu tietty tapahtuma, jonka Volvo On
Call kattaa, informaatio lähetetään autosta
automaattisesti. Sellainen ilmoitus sisältää
auton valmistenumeron (VIN), kellonajan, jolloin palvelua käytetään, palvelun tyypin,
ovatko turvatyynyt lauenneet, tiedot turvavyönkiristinten laukeamisesta, ko. polttoainemäärästä, ko. lämpötilasta autossa ja sen
ulkopuolella, ovien ja ikkunoiden olemisesta
* Valinnais-/lisävaruste.
}}
23
VOLVO ON CALL
||
lukittuina tai avattuina sekä auton kuudesta
viimeisimmästä sijainnista.
•
Muut tiedot, jotka voidaan liittää asiakkaaseen, ovat puhelinkeskustelut autossa olevien henkilöiden kanssa, palvelukeskus, joka
toimitti palvelun ja palvelukeskusoperaattorin
luomat merkinnät.
Kuka saa käyttää henkilötietoja
Volvo luottaa alihankkijoihin palvelun toimittamisessa. Nämä alihankkijat työskentelevät Volvo
Carsin toimeksiannosta ja saavat käsitellä henkilötietoja vain laajuudessa, joka tarvitaan palvelun
toimittamiseksi. Kaikki alihankkijat ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa ne noudattamaan salassapitovelvollisuutta sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevien lakien
mukaisesti.
sesti ja hakijan pitää allekirjoittaa se omakätisesti
ja sen pitää sisältää tiedot nimestä, osoitteesta ja
asiakasnumerosta. Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg,
Sverige.
Suostumus henkilötietojen
käsittelemiseen
Aktivoimalla tilauksen tämän asiakirjan ohjeen
mukaisesti käyttäjä myöntyy henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu Volvo On Call -palvelun
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* (s. 4)
Karsintarutiinit
Volvo On Call-palvelun toimittamiseksi tarvittavat
henkilötiedot tallennetaan sopimusajaksi ja sen
jälkeen niin kauan kuin tarvitaan, jotta Volvo Cars
voi täyttää velvollisuutensa lakien ja muun säännöstön mukaisesti. Tapahtumien yhteydessä syntyvät tiedot, jotka Volvo On Call sisältää, karsitaan
100 päivää tapauksen sattumisen jälkeen.
Oikaisu ja rekisteriote
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten
tietojen oikaisua ja saada rekisteriote, joka näyttää, mitä henkilötietoja käsitellään. Ottakaa henkilötietojen oikaisemiseksi yhteys Volvon asiakaspalveluun. Rekisteriotepyyntö pitää tehdä kirjalli-
24
* Valinnais-/lisävaruste.
TP 28380 (Finnish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement