Volvo V60, XC60, S90, V60 Cross Country, V90, V90 Cross Country, XC40, XC90 Twin Engine, S60 Twin Engine, V90 Twin Engine User manual

Volvo V60, XC60, S90, V60 Cross Country, V90, V90 Cross Country, XC40, XC90 Twin Engine, S60 Twin Engine, V90 Twin Engine User manual
V O L V O O N CAL L
VOLVO ON CALL
Tässä julkaisussa kuvaillaan Volvo On Call -järjestelmän toimintatapa.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotteitamme.
Muutosten takia tämän täydennysosan tiedot, kuvaukset ja kuvat
voivat erota auton varustelusta. Pidätämme itsellämme oikeuden
tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta.
SISÄLTÖ
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen
5
Volvo On Call -sovellus tarjoaa
mukavuutta ja hallintaa
6
Volvo On Call* auttaa
6
Automaattinen törmäyshälytys
Volvo On Call* -järjestelmän kautta
7
Kiireellistä apua Volvo On Call* järjestelmän avulla
8
Volvo On Call*-tienvarsiapu
9
Lukituksen etäavaus ja etälukitus
Volvo On Call* -järjestelmän avulla
9
Varashälytys ja Volvo On Call*
10
Varastetun auton jäljittäminen
Volvo On Call -järjestelmän* avulla
11
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On Call-järjestelmällä*
12
Asiakaspalvelu Volvo On Call -järjestelmän kautta*
12
Lähettäkää määränpäitä auton
navigointijärjestelmään Volvo On
Call* -palvelukeskuksen kautta
13
Volvo On Call* -markkina-alueet
14
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
15
Volvo On Call* -järjestelmän lepotila ja käytettävyys
16
Volvo On Call* ulkomailla
16
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
17
Priorisointi Volvo On Call* -palvelukeskuksen ja hälytyskeskuksen
välillä
20
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
20
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton ostaminen tai
myyminen
21
Volvo On Call -järjestelmän* vara-akku
22
Henkilötiedot ja Volvo On Call*
22
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call1 antaa suoran yhteyden autoon,
lisää mukavuutta ja auttaa vuorokauden
ympäri.
Toiminnot ovat käytettävissä Volvo On Call sovelluksen2 ja katossa olevien ON CALLsekä SOS -painikkeiden kautta:
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain
hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen.
Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL -painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin3, mukaan lukien tienvarsiapu.
Volvo On Call-järjestelmä
Auto voidaan esim. lukita tai sen lukitus avata
tai polttoainemäärä tarkistaa suoraan puhelimesta Volvo On Call -sovellusta käyttäen.
Onnettomuustilanteessa auton luo voidaan
lähettää kiireellistä apua, esim. ambulanssi tai
poliisi. Vähemmän kiireellisissä ongelmissa,
kuten rengasrikon tapauksessa, paikalle voidaan kutsua tienvarsiapu.
1 Saatavuus riippuu markkina-alueesta.
2 Sovellustoiminnot vaihtelevat markkina-alueelta
3 Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
4
Volvo On Call -järjestelmä on yhdistetty auton
turvallisuus- ja hälytysjärjestelmään sekä
auton muihin järjestelmiin, esimerkiksi lukkoihin ja ilmastointiin. Tiedonsiirto Volvo On Call palvelukeskuksen ja Volvo On Call -sovelluksen välillä tapahtuu auton sisäisen modeemin
kautta. GNSS (Global Navigation Satellite
System) -järjestelmää käytetään auton paikantamiseen.
HUOM
Kaikki puhelut Volvo On Call -palvelukeskuksen kanssa voidaan nauhoittaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen (s. 5)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja hallintaa (s. 6)
•
•
•
Volvo On Call* auttaa (s. 6)
Henkilötiedot ja Volvo On Call* (s. 22)
Volvo On Call* -järjestelmän lepotila ja
käytettävyys (s. 16)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
Ottakaa yhteys palvelukeskukseen
Yhteyden ottamiseen Volvo On Call -palvelukeskukseen käytetään auton ON CALL -painiketta tai Volvo On Call -sovellusta. Volvo On
Call -palvelukeskukseen voidaan myös soittaa
puhelimella.
toiselle.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* -järjestelmän
käytön aloittaminen
Tässä artikkelissa kuvaillaan, miten Volvo On
Call -järjestelmän käyttö aloitetaan.
Valmistelut
Volvo On Call on tehtaalla asennettava valinnaisvaruste. Ennen auton noutamista jälleenmyyjältä kuljettajan on täytynyt ladata Volvo
On Call -sovellus laitteeseensa ja kokeilla sen
käyttöä esittelytilassa. Esittelytilassa voidaan
tutustua useimpiin toimintoihin ja saada tietoa
sovelluksen käyttämisestä. Sovellus on maksuton.
Volvo On Call -järjestelmän aktivointi
Asiakkaan noutaessa auton jälleenmyyjä aktivoi Volvo On Call -järjestelmän ja omistaja saa
automaattisesti luodun PIN-koodin Volvo On
Call -järjestelmää varten. PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä auton omistajan (tai
muun hyväksytyn henkilön, kuten perheenjäsenen) tunnistamiseen ja se toimii auton avaimen tavoin.
Volvo On Call -tilaus
Jotta toiminnot toimivat, autossa tulee olla
aktiivinen Volvo On Call -tilaus.
Tilaus aloitetaan auton oston yhteydessä ja tällöin järjestelmä aktivoidaan. Tilaus on ajallisesti rajoitettu, mutta sitä voidaan jatkaa, ja
voimassaolo riippuu markkina-alueesta. Otta-
kaa yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne apua.
HUOM
Automaattinen törmäyshälytys, SOS-painike ja tienvarsiapu On Call -painikkeen
kautta toimivat myös ilman tilausta.
Volvo ID ja Volvo On Call -sovelluksen
yhdistäminen autoon
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 20)
•
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton ostaminen tai myyminen (s. 21)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja hallintaa (s. 6)
Volvo On Call -järjestelmän käyttämiseen tarvitaan Volvo ID. Kun Volvo ID on luotu, Volvo
On Call -sovellus on yhdistettävä autoon.
HUOM
Huomatkaa, että Volvo On Call -sovelluksen käyttämistä varten sekä omistajalla
että autossa on oltava voimassa oleva
Volvo On Call -tilaus.
Volvo On Call -järjestelmällä
varustetun käytetyn auton ostaminen
Ostettaessa käytetty Volvo, jossa on Volvo On
Call -järjestelmä, on tärkeää poistaa aikaisemman omistajan data ja lisätä omat tiedot, jotta
palvelu toimii. Käykää Volvon jälleenmyyjän
luona saadaksenne apua.
* Valinnais-/lisävaruste.
5
VOLVO ON CALL
Volvo On Call -sovellus tarjoaa
mukavuutta ja hallintaa
Volvo On Call -käyttäjällä on suora yhteys
autoonsa Volvo On Call -sovelluksen4 kautta.
Käyttäjä voi esimerkiksi tarkistaa, onko polttimoita vaihdettava tai huuhtelunestettä lisättävä. Auto voidaan lukita ja sen lukitus avata,
polttoainemäärä tarkistaa ja lähin huoltoasema
näyttää. Myös esi-ilmastointi voidaan asettaa
ja käynnistää auton pysäköinti-ilmastoinnin tai
auton etäkäynnistyksen (ERS5) kautta.
Volvo On Call -sovellusta päivitetään jatkuvasti. Ajantasaiset tiedot eri automalleihin saatavina olevista toiminnoista löytyvät osoitteesta support.volvocars.com.
Volvo On Call -sovellus on saatavana iOS-,
Android- ja Windows Mobile -käyttöjärjestelmiin. Ladatkaa se ilmaiseksi Apple Appstore-,
Google Play- tai Windows Phone Store -kaupasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
•
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen (s. 5)
•
Volvo On Call* auttaa (s. 6)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo
On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Volvo On Call* auttaa
Volvo On Call voi antaa lisäturvaa ja tarjota
apua esim. rengasrikon, moottorin sammumisen tai onnettomuuden tapauksessa.
Volvo On Call tarjoaa sovelluksen kautta lisämukavuutta ja -hallintaa ja lisäksi monia apupalveluja katon SOS- ja ON CALL -painikkeita
painettaessa sekä kiireellistä apua onnettomuuden, varashälytyksen, tienvarsiavun ja
lukituksen etäavauksen tapauksessa.
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On
Call* -järjestelmän kautta (s. 7)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 8)
•
•
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo
On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On
Call -järjestelmän* avulla (s. 11)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo
On Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja hallintaa (s. 6)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
4 Edellyttäen, että sekä auto että mobiililaite on yhdistetty internetiin mobiiliyhteydellä
5 Engine Remote Start on saatavana tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
6
•
•
tai muulla tavalla.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Automaattinen törmäyshälytys
Volvo On Call* -järjestelmän kautta
Törmäystilanteessa auto voi ilmoittaa törmäyksestä automaattisesti Volvo On Call palvelukeskukseen tai lähimpään hälytyskeskukseen, joka voi lähettää paikalle kiireellistä
apua.
Volvo On Call Palvelukeskus6
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali
Volvo On Call -palvelukeskukseen. Seuraavaa
tapahtuu:
1.
Autosta lähetetään automaattisesti mm.
auton sijainnin sisältävä ilmoitus Volvo On
Call -palvelukeskukseen.
2. Volvo On Call:n palvelukeskus avaa sen
jälkeen puheyhteyden auton kuljettajan
kanssa ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja avuntarpeen.
3. Volvo On Call:n palvelukeskus ottaa sen
jälkeen yhteyden tarvittaviin apuvoimiin
(poliisi, ambulanssi, hinausapu yms.).
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On
Call:n asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko.
viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
6 Koskee
7 Koskee
Virallisen hätänumeron priorisointi6
Auto voidaan asettaa soittamaan viralliseen
hätäkeskukseen Volvo On Call -palvelukeskuksen sijasta. Lukekaa erilliset ohjeet.
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 8)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Lähin hälytyskeskus7
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali
suoraan lähimpään hälytyskeskukseen. Seuraavaa tapahtuu:
1.
Hälytyskeskus avaa puheyhteyden auton
kuljettajan kanssa ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja avuntarpeen.
2. Hälytyskeskus lähettää tarvittavaa apua
(poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.).
•
•
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo
On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On
Call -järjestelmän* avulla (s. 11)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo
On Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 16)
Hälytysnumero
Kun törmäyshälytys aktivoidaan, järjestelmä
yrittää saada aikaan yhteyden maan Volvo On
Call -palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole
mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Priorisointi Volvo On Call* -palvelukeskuksen ja hälytyskeskuksen välillä (s. 20)
A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
7
VOLVO ON CALL
Kiireellistä apua Volvo On Call* järjestelmän avulla
Painakaa SOS-painiketta ottaaksenne hätätilanteessa yhteyden Volvo On Call -palvelukeskukseen tai lähimpään hälytyskeskukseen.
lähimpään hälytyskeskukseen voidaan ottaa
yhteyttä painamalla SOS-painiketta vähintään
2 sekuntia. Puheyhteyttä käytettäessä määritetään avuntarve (poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.) ja lähetetään apua auton luokse.
Volvo On Call Palvelukeskus8
HUOM
Sairastumisen tai autoon tai matkustajiin kohdistuvan ulkopuolisen uhan tapauksessa Volvo
On Call -palvelukeskukseen voidaan ottaa
yhteyttä painamalla SOS-painiketta vähintään
2 sekuntia. Volvo On Call -palvelukeskus saa
tiedon asiasta, selvittää auton sijainnin ja yrittää muodostaa puheyhteyden kuljettajan
kanssa avuntarpeen selvittämiseksi.
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On
Call -asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden
asian edellyttämiin tahoihin (poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.), jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
priorisointi8
Virallisen hätänumeron
Auto voidaan asettaa soittamaan viralliseen
hätäkeskukseen Volvo On Call -palvelukeskuksen sijasta. Lukekaa erilliset ohjeet.
Lähin hälytyskeskus9
Sairastumisen tai autoon tai matkustajiin kohdistuvan ulkopuolisen uhan tapauksessa
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain
hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen.
Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL -painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin10, mukaan lukien tienvarsiapu.
2. Painakaa painiketta Viestintä
Call.
Volvo On
3. Valitkaa SOS/On Call -painikkeen
lukitus deaktivoidaksenne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On
Call* -järjestelmän kautta (s. 7)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Hälytysnumero
Priorisointi Volvo On Call* -palvelukeskuksen ja hälytyskeskuksen välillä (s. 20)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo
On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Kun törmäyshälytys aktivoidaan, järjestelmä
yrittää saada aikaan yhteyden maan Volvo On
Call -palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole
mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.
•
•
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo
On Call-järjestelmällä* (s. 12)
ON CALL- ja SOS-painikkeet voidaan deaktivoida, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I, II tai jos moottori on käynnissä:
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 16)
1.
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On
Call -järjestelmän* avulla (s. 11)
Painakaa painiketta Asetukset.
8 Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
9 Koskee B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
10 Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
8
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-tienvarsiapu
1.
Esimerkiksi rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai akun latauksen tyhjenemisen
tapauksessa voidaan kutsua apua ON CALL painikkeella tai Volvo On Call -sovelluksella.
Jos katon ON CALL -painiketta pidetään
vähintään 2 sekuntia painettuna, Volvo On Call
-palvelukeskuksen ja kuljettajan välille muodostetaan puheyhteys. Tällöin voidaan sopia
tarvittavasta avusta.
2. Painakaa painiketta Viestintä
Call.
Volvo On Call -palvelukeskukseen voidaan
myös soittaa, mutta jotta operaattori voi selvittää auton tilan ja sijainnin, auton on oltava
yhdistetty.
HUOM
Painakaa painiketta Asetukset.
Volvo On
3. Valitkaa SOS/On Call -painikkeen
lukitus deaktivoidaksenne.
Lukituksen etäavaus ja etälukitus
Volvo On Call* -järjestelmän avulla
Auton lukitus voidaan avata etäältä Volvo On
Call -palvelukeskuksen kautta. Auto voidaan
myös lukita ja sen lukitus avata Volvo On Call
-sovelluksen kautta.
Tiepalvelun palvelu voidaan joutua merkitsemään erikseen.
Lukituksen etäavaus Volvo On Call palvelukeskuksen kautta12
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi autoon, on mahdollista etäavata auton
lukitus lähimpien 5 vuorokauden aikana Volvo
On Call -palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu
vahvistus hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu.
Sen jälkeen Volvo On Call -palvelukeskus avaa
lukituksen etätoimintona sopimuksen mukaisesti.
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 8)
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo
On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On
Call* -järjestelmän kautta (s. 7)
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain
hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen.
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
•
Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL -painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin11, mukaan lukien tienvarsiapu.
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo
On Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 16)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On
Call -järjestelmän* avulla (s. 11)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
1.
Ottakaa yhteyttä Volvo On Call -palvelukeskukseen Volvo On Call -sovelluksen
kautta (tai soittakaa puhelimella).
2. Kun Volvo On Call -palvelukeskus on varmistanut auton omistajan tai muun auktorisoidun henkilön PIN-koodilla, lähetetään
sopimuksen mukaan autoon signaali lukituksen avaamisesta.
ON CALL- ja SOS-painikkeet voidaan deaktivoida, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I, II tai jos moottori on käynnissä:
11
}}
Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
* Valinnais-/lisävaruste.
9
VOLVO ON CALL
||
3. Avatkaa auton lukitus painamalla kerran
kevyesti kumipintaista painolevyä tavaratilan luukun/takaluukun kahvan alapuolella.
> Nyt kaikki ovet voidaan avata normaalisti.
HUOM
Jos tavaratilan luukun/takaluukun kumipintaista levyä ei paineta sisään Volvo On Call
-palvelukeskuksen määrittelemässä ajassa,
auto lukitaan uudelleen.
HUOM
Jos auto seisoo esim. pysäköintihallissa,
huono vastaanotto saattaa rajoittaa lukituksen etäavauksen toimintaa.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sovelluksen kautta
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään.
Kuljettaja voi lukita auton ja avata sen lukituksen viiden vuorokauden kuluessa lukitsemisen
jälkeen. Turvallisuussyistä tarvitaan oma Volvo
ID -salasananne, kun auton lukitus avataan
Volvo On Call -sovelluksella.
12
13
10
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja hallintaa (s. 6)
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo
On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On
Call* -järjestelmän kautta (s. 7)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 8)
•
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On
Call -järjestelmän* avulla (s. 11)
Varashälytys ja Volvo On Call*
Kun auton hälytys aktivoituu, auton omistaja
saa ilmoituksen jälleenmyyjän rekisteröimään
puhelinnumeroon ja sitten push-ilmoituksen
Volvo On Call -sovellukseen.
Jos hälytystä ei kytketä pois lyhyehkön ajan
sisällä, Volvo On Call -palvelukeskuksen päivystäjä saa automaattisesti hälytyksen13. Päivystäjä yrittää saada puhelimitse yhteyden
auton omistajaan. Jos osoittautuu, että autoa
käyttää joku asiaankuulumaton henkilö, sen
jäljitys voidaan käynnistää. Tällöin otetaan
yhteys poliisiin.
Jos hälytys suljetaan etäavaimella, palvelu
keskeytetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo
On Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja hallintaa (s. 6)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
•
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On
Call* -järjestelmän kautta (s. 7)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 8)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo
On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
•
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On
Call -järjestelmän* avulla (s. 11)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo
On Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Varastetun auton jäljittäminen
Volvo On Call -järjestelmän*14
avulla
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Epäiltäessä auton tulleen varastetuksi Volvo
On Call -palvelukeskukseen voidaan ottaa
yhteyttä Volvo On Call -sovelluksen kautta tai
puhelimitse, jotta auto voidaan yrittää löytää.
Jos on havaittu auton varastaminen tai muu
luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi
yhdessä poliisin ja Volvo On Call-palvelukeskuksen kanssa sopia auton jäljittämisestä.
Volvo On Call-palvelukeskus lähettää autoon
ilmoituksen auton sijainnin määrittämisestä.
Sen jälkeen otetaan yhteys poliisiin tai muuhun viranomaiseen.
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On
Call* -järjestelmän kautta (s. 7)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 8)
HUOM
Tämä pitää paikkansa myös silloin, jos auto
on avattu ja varastettu sen avaimen avulla.
•
•
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo
On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo
On Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 16)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
HUOM
Auton jäljittäminen edellyttää rikosilmoituksen tekemistä. Volvo On Call luovuttaa tietoa vain poliisille.
14
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
11
VOLVO ON CALL
Kaukokäyttöinen
käynnistyksenesto15 Volvo On Calljärjestelmällä*
Mahdollisen autovarkauden yhteydessä käynnistyksenesto voidaan aktivoida etätoimintona16.
Jos auto on varastettu, omistaja voi ottaa
yhteyttä Volvo On Call -palvelukeskukseen
(puhelimitse tai Volvo On Call -sovelluksella)
tai viranomaisiin.
HUOM
•
•
•
•
•
•
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 8)
Asiakaspalvelu Volvo On Call järjestelmän kautta*17
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Painakaa ON CALL -painiketta, jotta saatte
vastauksia asiakkaiden yleisimpiin kysymyksiin.
Jos teillä on kysyttävää auton käyttämisestä,
voitte ottaa ON CALL -painikkeella yhteyden
Volvo On Call -palvelukeskukseen. Päivystäjä
vastaa vuorokauden ympäri.
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo
On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On
Call -järjestelmän* avulla (s. 11)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Tämä pitää paikkansa myös silloin, jos auto
on avattu ja varastettu sen avaimen avulla.
Oltuaan yhteydessä viranomaisiin Volvo On
Call-palvelukeskus deaktivoi etäavaimet auton
käynnistämisen estämiseksi. Deaktivoitu auto
voidaan käynnistää uudelleen vain ottamalla
yhteys Volvo On Call:n palvelukeskukseen ja
sen jälkeen hyväksytyllä PIN-koodilla tehdyllä
vahvistuksella. Sen jälkeen Volvo On Call:n
palvelukeskus aktivoi auton.
Volvo On Call -palvelukeskukseen voidaan
ottaa yhteys myös puhelimitse tai Volvo On
Call -sovelluksen kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On
Call* -järjestelmän kautta (s. 7)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 8)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On
Call -järjestelmän* avulla (s. 11)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo
On Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On
Call* -järjestelmän kautta (s. 7)
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
15
16
12
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo
On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Koskee tiettyjä A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
Vain lainsäädännön salliessa ja yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
•
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Lähettäkää määränpäitä auton
navigointijärjestelmään Volvo On
Call* -palvelukeskuksen kautta
Ottakaa yhteys Volvo On Call -palvelukeskukseen lähettääksenne määränpäitä suoraan
auton navigointijärjestelmään18.
Painakaa ON CALL -painiketta auton katossa
saadaksenne apua esim. ravintolan, hotellin,
korjaamon, nähtävyyden tai muun kohteen löytämiseen. Operaattori lähettää kohteen autoon
ja se voidaan lisätä välietapiksi tai matkan
määränpääksi keskinäytössä.
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo
On Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
Asiakaspalvelu Volvo On Call -järjestelmän
kautta* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Volvo On Call -palvelukeskuksen operaattorilta
voidaan pyytää useampi määränpää kerralla.
Ne lähetetään kuitenkin autoon yksi kerrallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On
Call* -järjestelmän kautta (s. 7)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 8)
•
•
•
•
17
18
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo
On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On
Call -järjestelmän* avulla (s. 11)
Ei koske tiettyjä B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita ja autoja, joissa on Sensus Navigation*.
* Valinnais-/lisävaruste.
13
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* -markkina-alueet
Tässä on luettelo markkina-alueista, joilla
Volvo On Call on käytössä. Kaikki palvelut
eivät ole käytettävissä molemmilla markkinaaluetyypeillä. Markkina-aluekohtaisesti saatavilla olevat palvelut on selostettu erikseen ja
ne ilmenevät kunkin palvelun kuvauksesta.
Markkina-alue
Markkina-aluetyyppi
A
Albania
X
Australia
X
Belgia
X
Bosnia ja Hertsegovina
Brasilia
X
X
Bulgaria
X
Kypros
X
Tanska
X
Viro
X
Suomi
X
Ranska
X
Kreikka
Irlanti
14
B
X
X
Markkina-alue
Markkina-aluetyyppi
A
Islanti
Markkina-alue
B
X
Markkina-aluetyyppi
A
Puola
X
Italia
X
Portugali
X
Kanada
X
Puerto Rico
X
Kazakstan
X
Romania
Kiina
X
Venäjä
B
X
XA
Kosovo
X
Tšekki
Kroatia
X
Saksa
X
Latvia
X
Sveitsi
X
X
Serbia
X
Slovakia
X
Liettua
Luxemburg
X
X
Makedonia
X
Slovenia
Malta
X
Espanja
X
Moldavia
X
Iso-Britannia
X
Montenegro
X
Ruotsi
X
X
Alankomaat
X
Etelä-Afrikka
Norja
X
Turkki
Uusi-Seelanti
X
Valko-Venäjä
X
X
X
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Markkina-alue
Markkina-aluetyyppi
A
B
Ukraina
XA
Unkari
X
USA
X
Itävalta
X
A
Volvo On Call ei ole saatavana Krimin niemimaalla.
Uusimmat tiedot
Volvo On Call tulee saataville yhä useammissa
paikoissa. Voitte tarkistaa uusimmat tiedot
Volvo On Call -toiminnon saatavuudesta eri
alueilla osoitteessa support.volvocars.com tai
ottamalla yhteyden Volvon jälleenmyyjään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Volvo On Call* -palvelut per
markkina-alue
Palvelut
Markkinaaluetyyppi
Tässä esitellään, millä markkina-aluetyypeillä
Volvo On Call -palvelut ovat saatavina.
Palvelut
Markkinaaluetyyppi
A
B
Volvo On Call -sovellus
X
X
Automaattinen törmäyshälytys
X
X
Kiireellinen apu hätätilanteissa
X
X
Tiepalvelu
X
X
Lukituksen etäavaus -palvelukeskuksen kautta
X
Varashälytys palvelukeskuksen kautta
X
Varastetun auton jäljittäminen
X
Etäkäyttöinen käynnistyksenesto
XA
A
B
Asiakaspalvelu
X
XB
Lähettäkää määränpäitä
navigointijärjestelmään palvelukeskuksen kautta
XA
A
B
Vain tietyt A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueet
Vain tietyt B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueet
Lisätietoa Volvo Carsin tukisivustolla
Osoitteesta support.volvocars.com saatte lisätietoa Volvo On Call -palveluista ja sovellustoiminnoista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
* Valinnais-/lisävaruste.
15
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* -järjestelmän
lepotila ja käytettävyys
•
Volvo On Call -järjestelmän toiminnot ovat
käytettävissä hetken aikaa etäavaimen poistamisen jälkeen.
Kun etäavain on poistettu autosta, toiminnot
ovat käytettävissä jatkuvasti 5 vuorokauden
ajan ja sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien
17 vuorokauden aikana. Kaikkiaan 22 vuorokauden jälkeen järjestelmä on suljettuna, kunnes auto on käynnistetty19.
•
VAROITUS
Järjestelmän palvelut toimivat vain alueilla,
joilla Volvo On Call -palvelun yhteistyökumppaneilla on mobiilikenttää, ja markkina-alueilla, joilla Volvo On Call on saatavana.
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä, ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto voivat johtaa siihen, että yhteys on
mahdoton, esim. harvaan asutuilla alueilla.
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Volvo On Call* ulkomailla (s. 16)
Volvo On Call* ulkomailla
Volvo On Call -palvelut voivat vaihdella ajettaessa maasta toiseen.
Painaessanne SOS-painiketta otetaan aina
yhteys sen markkina-alueen Volvo On Call palvelukeskukseen, jolla autolla ajetaan. Jos
Volvo On Call -palvelukeskusta ei ole, otetaan
yhteys lähimpään hälytyskeskukseen.
Painaessanne ON CALL -painiketta teidät
yhdistetään aina kotimaanne Volvo On Call palvelukeskukseen.
Maissa, joissa ei ole verkkovierailusopimusta,
Volvo On Call -palvelut eivät ole käytettävissä.
Lisätietoja: ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 14)
19
16
Volvo On Call -järjestelmän* vara-akku
(s. 22)
Toimintojen saatavuus voi vaihdella.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Albania
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Australia
1800 186 586
Ei sovellu
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnia ja Hertsegovina
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Brasilia
0800 70 775 90
Ei sovellu
Bulgaria
+359 291 146
+359 291 146
Kypros
+357 777 724 33
+357 777 724 33
Tanska
070 21 50 53
+45 702 150 53
Viro
80 07 777
+372 602 23 65
Suomi
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Kreikka
+30 210 9988 199
+30 210 9988 199
Irlanti
01 637 36 50
+353 1 637 36 50
Islanti
+354 515 70 00
+354 515 70 00
Italia
02 266 29 271
+39 02 266 29 271
Kanada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazakstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
17
VOLVO ON CALL
||
18
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Kiina
400 606 1635A
+86 40 606 1635A
Kosovo
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Kroatia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Latvia
800 070 77
+371 661 008 21
Liettua
8 800 100 18
+370 521 650 10
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Makedonia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Malta
+356 255 925 64
+356 255 925 64
Moldavia
+373 225 789 13
+373 225 789 13
Montenegro
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Alankomaat
020 851 22 78
+31 20 851 22 78
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Uusi-Seelanti
09 975 1948
+64 9 975 1948
Puola
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugali
800 206 670
+351 219 429 107
Puerto Rico
855 399 4691
+1 855 399 4691
Romania
313 200 200
+36 145 844 47
Venäjä
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
VOLVO ON CALL
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Serbia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Slovakia
+421 258 252 186
+421 258 252 186
Slovenia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Espanja
091 325 55 09
+34 91 325 55 09
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 518 335
Etelä-Afrikka
0800 698 6586
Ei sovellu
Tšekki
+420 800 050 296
+420 296 787 297
Turkki
444 4 858
+90 212 356 13 17
Saksa
089 208 018 747
+49 89 208 018 747
Valko-Venäjä
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraina
0800 303 555
+380 444 950 078
Unkari
06 80 200 269
+36 1 345 17 75
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
A
Puhelinnumero ei koske informaatio- ja vahtipalvelua tai tienvarsiapua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -järjestelmän lepotila ja
käytettävyys (s. 16)
* Valinnais-/lisävaruste.
19
VOLVO ON CALL
Priorisointi Volvo On Call* palvelukeskuksen ja
hälytyskeskuksen välillä20
HUOM
Valitkaa, soittaako auto hätätilanteessa Volvo
On Call -palvelukeskukseen vai hälytyskeskukseen.
Volvo On Call21 -järjestelmällä varustetuissa
autoissa voidaan valita, ottaako auto yhteyden
Volvo On Call -palvelukeskukseen vai viralliseen hälytyskeskukseen automaattisen törmäyshälytyksen lauetessa tai käytettäessä
SOS-painiketta.
Auton tehdasasetuksena on yhteyden ottaminen ensisijaisesti Volvo On Call -palvelukeskukseen.
Tämän muuttamiseksi:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Viestintä
Call.
Volvo On
Kun yhteydenotto Volvo On Call -palvelukeskukseen on ensisijainen valinta, autosta
viedään enemmän tietoa ja kattavampaa
apua voidaan antaa kuin silloin, kun ensisijainen kontakti on virallinen hälytyskeskus.
Jos palvelukeskukseen ei saada yhteyttä,
auto ottaa sen sijaan yhteyden viralliseen
hälytyskeskukseen.
PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö, jolla on oikeudet käyttää
tietyn auton Volvo On Call -palveluja.
Volvo On Call -palvelukeskus tai valtuutettu
Volvo-jälleenmyyjä luo nelinumeroisen PINkoodin automaattisesti. Koodi lähetetään
auton omistajalle ja sitä käytetään tiettyjen
Volvo On Call -palvelujen käyttämiseen valtuutettujen henkilöiden tunnistamiseen.
Jos virallinen hälytyskeskus on kuitenkin
ensisijainen valinta eikä siihen saada
yhteyttä, Volvo On Call -palvelukeskukseen
ei yritetä ottaa yhteyttä sen sijaan.
Volvo On Call -PIN-koodin
käyttäminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
20
Seuraavia palveluja varten tarvitaan turvallisuussyistä Volvo On Call -PIN-koodi:
•
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On
Call* -järjestelmän kautta (s. 7)
Yhteyden luominen Volvo On Call -sovelluksen ja Volvon välille
•
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 8)
Auton lukituksen etäavaus Volvo On Call palvelukeskuksen tekemänä22
•
Aloittaessanne varastetun auton jäljityksen
Volvo On Call -palvelukeskuksen avulla22
•
Luodessanne uusia sovellusten käyttäjiä
autoonne
•
Katkaistessanne Volvo On Call -tilauksen
sovelluksen kautta esim. omistajanvaihdoksen yhteydessä
3. Valitkaa Valitse yleinen puhelinpalvelu,
ei Volvon palvelu, jos on otettava yhteys
suoraan viralliseen hälytyskeskukseen.
20
21
22
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
Koskee ainoastaan malleja S60, S60 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country
Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
PIN-koodi unohdettu tai halutaan
vaihtaa
Jos PIN-koodi on unohtunut tai se on vaihdettava (esim. ostettaessa käytetty auto, jossa on
Volvo On Call), otetaan yhteyttä
•
•
•
•
Volvo On Call -palvelukeskukseen22 ON
CALL -painiketta tai Volvo On Call -sovellusta käyttäen tai soittamalla puhelimella.
Väärä PIN-koodi on syötetty
sovellukseen useita kertoja
Jos väärä PIN-koodi annetaan 10 kertaa
peräkkäin, tili lukitaan. Jotta sovellusta voidaan jälleen käyttää, pitää valita uusi PINkoodi ja uusi sovellustili luodaan noudattamalla samaa menettelyä kuin luotaessa aikaisempaa sovellustiliä.
Volvo ID -salasanan ja Volvo On Call PIN-koodin välinen ero
Volvo ID -salasana tarvitaan Volvo On Call sovellukseen kirjautumista varten. Volvo On
Call -PIN-koodi on nelinumeroinen koodi, jota
käytetään yllä mainittuja palveluita varten.
PIN-koodi todistaa käyttäjän valtuudet.
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen (s. 5)
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo
On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja hallintaa (s. 6)
•
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton ostaminen tai myyminen (s. 21)
jälleenmyyjään tai
Uusi koodi lähetetään auton omistajalle.
22
Aiheeseen liittyvät tiedot
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton ostaminen tai
myyminen
Omistajan vaihtuessa on tärkeää, että Volvo
On Call -palvelu lopetetaan.
Volvo On Call-palvelun lopettaminen
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä palvelun lopettamiseksi. Jälleenmyyjä lopettaa tilauksen ja hävittää palveluhistorian. Palvelu voidaan lopettaa
myös Volvo On Call -sovellusta käyttäen.
Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää
palauttaa henkilökohtaiset asetukset ja käyttäjätiedot autossa tehdasasetuksiksi. Tämä tehdään keskinäytön asetusvalikossa.
Omistaja ei saa muuttaa tai poistaa
Volvo ID:tään myydessään autonsa. Volvo ID
on henkilökohtainen. Sitä vastoin auton omistajuus ja yhteys Volvo On Call -sovelluksen ja
auton välillä on katkaistava.
Omistajanvaihdos vaihdettaessa
maata
Ostettaessa auto ja vietäessä se toiseen maahan omistajan on muistettava käydä jälleenmyyjän luona auton ostomaassa. Jälleenmyyjä
poistaa tällöin kaikki asiakastiedot järjestelmistään. Auton vientimaassa omistajan on
otettava yhteyttä jälleenmyyjään, joka auttaa
käynnistämään Volvo On Call -palvelun.
}}
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
21
VOLVO ON CALL
||
Volvo On Call-palvelun aloittaminen
Ostettaessa käytetty auto, jossa on Volvo On
Call-järjestelmä:
Uusi omistaja ottaa yhteyden Volvon jälleenmyyjään, joka siirtää tilauksen jäljellä olevan
ajan uudelle omistajalle. Jos sitä ei ole jo tehty,
jälleenmyyjä poistaa aiemman omistajan tiedot. On tärkeää, että yhteystiedot on päivitetty, jotta Volvo On Call toimii ja että aiempi
omistaja ei pääse käyttämään auton Volvo On
Call -palveluja.
Volvo-jälleenmyyjä kertoo uudelle omistajalle
auton Volvo On Call -tilauksen tilan. Uusi
omistaja saa henkilökohtaisen nelinumeroisen
PIN-koodin, jonka avulla hän ilmoittaa itsensä
(tai muun asianomaisen henkilön) omistajaksi
ja saa käyttöönsä tietyt palvelut. Jos omistajalla ei ole vielä Volvo ID:tä, se on luotava, jotta
Volvo On Call -sovellus voidaan tämän jälkeen
yhdistää autoon.
Volvo On Call -järjestelmän* varaakku
Jos pääakussa ei ole virtaa, käytetään Volvo
On Call -järjestelmän vara-akkua, jotta järjestelmää voidaan yhä käyttää.
Vara-akun käyttöikä on rajallinen. Kun akku on
huollettava tai vaihdettava, kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Volvo On Call
Huolto tarpeen.
Jos ilmoitus ei poistu, ottakaa yhteyttä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* (s. 4)
Henkilötiedot ja Volvo On Call*
Henkilötietoja, jotka käsitellään Volvo On
Call-palvelun liitännän yhteydessä.
Volvo Car Corporation on vastuussa palvelun
yhteydessä käsiteltävistä henkilötiedoista.
Koko käsittely tapahtuu hyvien tapojen ja voimassa olevan, henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Käsittelyn tarkoitus
Volvo Cars yhteistyökumppaneineen käyttää
henkilötietoja EU/EES-alueilla ja niiden ulkopuolella palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.
Mitä henkilötietoja käsitellään
Volvo On Call -sovelluksen käytön yhteydessä
käsiteltävät henkilötiedot koostuvat pääasiassa seuraavista kolmesta kategoriasta.
•
Henkilötiedot, jotka asiakas itse luovuttaa
Volvo On Call -palvelun ja muiden Volvo
Cars -yhteyksien aktivoinnin yhteydessä,
esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero,
palvelun tyyppi ja palvelun kesto.
•
Kun sattuu tietty tapahtuma, jonka Volvo
On Call kattaa, informaatio lähetetään
autosta automaattisesti. Sellainen ilmoitus
sisältää auton valmistenumeron (VIN), kellonajan, jolloin palvelua käytetään, palvelun tyypin, ovatko turvatyynyt lauenneet,
tiedot turvavyönkiristinten laukeamisesta,
ko. polttoainemäärästä, ko. lämpötilasta
autossa ja sen ulkopuolella, ovien ja ikku-
Aiheeseen liittyvät tiedot
22
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja hallintaa (s. 6)
•
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 20)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
noiden olemisesta lukittuina tai avattuina
sekä auton kuudesta viimeisimmästä
sijainnista.
•
Muut tiedot, jotka voidaan liittää asiakkaaseen, ovat puhelinkeskustelut autossa olevien henkilöiden kanssa, palvelukeskus,
joka toimitti palvelun ja palvelukeskusoperaattorin luomat merkinnät.
Kuka saa käyttää henkilötietoja
Volvo luottaa alihankkijoihin palvelun toimittamisessa. Nämä alihankkijat työskentelevät
Volvo Carsin toimeksiannosta ja saavat käsitellä henkilötietoja vain laajuudessa, joka tarvitaan palvelun toimittamiseksi. Kaikki alihankkijat ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa ne noudattamaan salassapitovelvollisuutta
sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa
olevien lakien mukaisesti.
kaa henkilötietojen oikaisemiseksi yhteys
Volvon asiakaspalveluun. Rekisteriotepyyntö
pitää tehdä kirjallisesti ja hakijan pitää allekirjoittaa se omakätisesti ja sen pitää sisältää tiedot nimestä, osoitteesta ja asiakasnumerosta.
Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd.
50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Suostumus henkilötietojen
käsittelemiseen
Aktivoimalla tilauksen tämän asiakirjan ohjeen
mukaisesti käyttäjä myöntyy henkilötietojen
käsittelyyn, joka tapahtuu Volvo On Call -palvelun yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* (s. 4)
Karsintarutiinit
Volvo On Call-palvelun toimittamiseksi tarvittavat henkilötiedot tallennetaan sopimusajaksi
ja sen jälkeen niin kauan kuin tarvitaan, jotta
Volvo Cars voi täyttää velvollisuutensa lakien
ja muun säännöstön mukaisesti. Tapahtumien
yhteydessä syntyvät tiedot, jotka Volvo On
Call sisältää, karsitaan 100 päivää tapauksen
sattumisen jälkeen.
Oikaisu ja rekisteriote
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua ja saada rekisteriote, joka
näyttää, mitä henkilötietoja käsitellään. Otta-
* Valinnais-/lisävaruste.
23
TP 30158 (Finnish), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement