Volvo V60, XC60, V70, V40, V60 Cross Country, S60 Cross Country, S60, undefined, S80, 2017 Early User manual

Volvo V60, XC60, V70, V40, V60 Cross Country, S60 Cross Country, S60, undefined, S80, 2017 Early User manual
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
Kiitämme Teitä Volvo On Call -järjestelmän valitsemisesta.
Tämä asiakirja selostaa Volvo On Call -järjestelmän toiminnan. Jotta järjestelmä toimii, tarvitaan
aktiivinen tilaus.
Erittelyt, rakennetiedot ja kuvat tässä lisäosassa
eivät ole sitovia. Pidätämme itsellämme oikeuden
tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta.
Ystävällisin terveisin
Volvo Car Corporation
Sisältö
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*............................................. 5
Toiminnon Volvo On Call* katsaus.............. 6
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen.......... 6
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut............................................................ 7
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut........................................................ 8
Volvo On Call* mobiilisovellus .................... 8
Lämmittimen etäkäynnistys* tekstiviestillä............................................................. 10
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä........ 11
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut. 12
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On Call*
-järjestelmällä............................................ 12
Kutsukaa tiepalvelu Volvo On Call -järjestelmää* käyttäen....................................... 13
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut ..................................................... 13
Auton lukituksen avaaminen Volvo On
Call* -palvelukeskuksen kautta ................ 14
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot...................................................... 15
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä............. 15
Volvo On Call*-palvelun saatavuus........... 16
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero ................................................. 18
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi........... 19
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton omistajanvaihto............................... 19
Henkilötiedot............................................. 20
01 01
2
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
3
VOLVO ON CALL (VOC)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*
VOC-järjestelmä on yhdistetty auton SRS- ja
hälytysjärjestelmään sekä auton muihin järjestelmiin (esim. lukkoihin ja ilmastointilaitteeseen). Autossa on sisäänrakennettu modeemi
auton ja VOC:n palveluiden välistä kommunikaatiota varten. Kartta (s. 16) näyttää, missä
maissa järjestelmä on käytettävissä. Ottakaa
yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne
asianmukaiset tiedot, koska kartta voi muuttua. Tilauksen palvelut/tarjoukset riippuvat
markkina-alueesta. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitkä
palvelut koskevat tiettyä maata.
Saatavuus
Kun etäavain on poistettu autosta, järjestelmän toiminnot ovat käytettävissä jatkuvasti
5 vuorokauden ajan ja sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 17 vuorokauden aikana.
Yhteensä 22 vuorokauden jälkeen järjestelmä
on suljettuna, kunnes auto on käynnistetty.
Järjestelmä paikantaa auton GNSS:n (Global
Navigation Satellite System) avulla. Auton
sisäänrakennettua modeemia käytetään
yhteyden luomiseen VOC -palvelukeskuksen
ja VOC -mobiilisovelluksen kanssa.
1
•
VAROITUS
Volvo On Call (VOC)* on lisäpalvelu, jonka
Volvon omistaja voi tilata. Tilaus muodostuu
hätä-, turva- ja mukavuuspalveluista.
Järjestelmä toimii vain alueilla, joilla VOCtoiminnon yhteistyökumppaneilla on mobiililaittenden kentän peitto ja markkina-alueilla, joilla palvelu on saatavissa.
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä, ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto voivat johtaa siihen, että yhteys
on mahdoton, esim. harvaan asutuilla alueilla.
Tilaus
Tilaus aloitetaan auton oston yhteydessä ja
tällöin järjestelmä aktivoidaan. Tilaus on ajallisesti rajoitettu, mutta sitä voidaan jatkaa, ja
voimassaolo riippuu markkina-alueesta.
Katsokaa lisätietoa Volvo On Call -järjestelmästä sivustolta support.volvocars.com.
Henkilökohtaisella Volvo ID-tunnuksella on
mahdollista kirjautua mobiilisovellukseen
(s. 8). Lukekaa käyttöoppaan osa Volvo ID
nähdäksenne sen edut ja kuinka luodaan
Volvo ID -tunnus.
•
Lämmittimen etäkäynnistys tekstiviestillä
(s. 10).
Toiminnon Volvo On Call* katsaus
(s. 6)
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
(s. 6)
•
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut (s. 7)
•
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
(s. 16)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 19)
•
Henkilötiedot (s. 20)
Automaattinen hälytys (s. 12).
Manuaalinen hälytys (s. 12).
Tiepalvelu (s. 13).
Turvapalvelut
•
•
•
Tietoja internetissä
Volvo On Call mobiilisovellus (s. 8).
Hätäpalvelut
•
•
•
HUOM
Kaikki puhelut VOC-palvelukeskuksen
kanssa nauhoitetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mukavuuspalvelut
•
•
Varkausilmoitus (s. 13).
Varastetun auton jäljittäminen (s. 13).
Lukituksen etäavaaminen (s. 13).
01
Kauko-ohjattu käynnistyksenesto
(s. 13)1.
Tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Toiminnon Volvo On Call* katsaus
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
Painikkeiden ja näyttöjen katsaus.
Volvo On Call (VOC) -järjestelmä aktivoidaan
painamalla toista katon painikkeista tai valitsemalla se valikkolähteestä.
VOC käynnistyy automaattisesti, kun auton
turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso.
Auton ja VOC -palvelukeskuksen välille muodostetaan yhteys, ja palvelukeskus lähettää
sopivaa apua auton sijaintipaikkaan.
SOS-painike - hätätilanteissa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
(s. 6)
•
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 15)
•
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 15)
Painakaa katon SOS-painiketta vähintään
2 sekuntia manuaalisen hälytyspalvelun aktivoimiseksi.
Vaihtoehto SOS-painikkeelle
Painakaa valikkojärjestelmän MY CAR normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa
Asetukset Volvo On Call SOS.
ON CALL-painike - auton ongelman
yhteydessä
Aktivoikaa palvelu ja ottakaa yhteys VOC palvelukeskukseen painamalla katon ON
CALL -painiketta vähintään 2 sekuntia, ks.
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 7).
Vaihtoehto ON CALL-painikkeelle
Painakaa valikkojärjestelmän MY CAR normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa
Asetukset Volvo On Call On Call.
6
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain
hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen.
ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin, mukaan lukien tienvarsiapu.
Palvelun keskeyttäminen
Aloitettu palvelu voidaan keskeyttää
10 sekunnin kuluessa EXIT-painikkeen painalluksella.
Asetukset
Mahdolliset valinnat ja asetukset valikkojärjestelmässä (s. 15).
• Lukko - määrittää milloin SOS- ja ON
CALL-painikkeiden pitää olla aktivoituja.
Toiminto saa aikaan sen, että painikkeet
ovat aktivoituja vain, jos etäavain on
tilassa I, II tai jos moottori on käynnissä.
• Aktivoi palvelu - Käytetään aktivoimaan
tilaus ja saamaan pääsy palveluun.
Tila Tilauksen aktivointi näyttää, että VOC-järjestelmä pitää aktivoida Volvon teknisessä
palvelussa, ennen kuin auton omistaja voidaan rekisteröidä tilausta varten.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 15)
•
•
•
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 15)
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 6)
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä
(s. 11)
•
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On Call* järjestelmällä (s. 12)
•
Kutsukaa tiepalvelu Volvo On Call -järjestelmää* käyttäen (s. 13)
•
Auton lukituksen avaaminen Volvo On
Call* -palvelukeskuksen kautta (s. 14)
Käytettävissä olevat Volvo On Call* palvelut
Palvelu
Katsaus VOC-palvelukeskuksen ja VOCmobiilisovelluksen kautta käytettävissä oleviin
Volvo On Call (VOC) -toimintoihin.
Palvelu
Palvelukeskus
Lämmittimen etäkäynnistys
Auton paikantaminen
SovellusA
X
Palvelukeskus
SovellusA
X
X
Auton kojelauta
X
Ajopäiväkirja
X
Auton tiedot
X
Automaattinen hälytys
X
Akun ja latauksen
tilaD
Manuaalinen hälytys
X
X
Tiepalvelu
X
X
Latauksen ohjaaminen määrättyihin
aikoihinD
Varkausilmoitus
X
X
Muistutus latausjohtimen kytkemisestäD
X
Varastetun auton jäljittäminen
X
Esi-ilmastointiD
X
Lukituksen etäavaaminen
X
Määränpään lähettäminen autoonE
X
Etälukitus
Kauko-ohjattu käynnistyksenestoB
Moottorin etäkäynnistys (ERS)B, C
X
X
01
X
X
A
X
X
B
C
D
E
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa automalleissa.
Tietyt markkina-alueet.
Tietyt automaattivaihteistoiset autot.
Koskee vain malleja V60 PLUG-IN HYBRID ja S60L Twin
Engine.
Sensus Navigation tarvitaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
7
01 VOLVO ON CALL (VOC)
||
01
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 8)
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 12)
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 13)
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 8)
Volvo On Call*-järjestelmän
mukavuuspalvelut
Mukavuuspalvelut puhelimen kautta, kuten
lämmittimen etäkäynnistys* tekstiviestillä tai
kommunikointi auton kanssa matkapuhelinsovelluksen kautta.
Mobiilisovellus mahdollistaa Volvo On Callkäyttäjälle yhteydenpidon pysäköidyn
autonsa kanssa iPhone-, Windows Phone- tai
Android-puhelimen kautta. Mobiilisovellus voi
paikantaa auton, etälukita auton, etäkäynnistää moottorin, nähdä tietoja polttoainemäärästä ja paljosta muusta.Lukekaa lisää sovelluksesta (s. 8).
Polttoainekäyttöisellä moottorin- ja matkustamonlämmittimellä yhdessä Volvo On Call palvelun kanssa varustetuissa autoissa tarjotaan tavallisen matkapuhelimen avulla samat
lämmittimen asetusmahdollisuudet kuin auton
sisältä. Lukekaa lisää lämmittimen etäkäynnistyksestä tekstiviestillä (s. 10).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut (s. 7)
Volvo On Call* mobiilisovellus
Volvo On Call-käyttäjänä auton omistajalla on
pääsy mobiilisovellukseen, jonka avulla hän
voi pitää yhteyttä pysäköidyn autonsa kanssa
matkapuhelimen kautta.
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa automalleissa.
Mobiilisovellusta päivitetään jatkuvasti, mistä
voi aiheutua, ettei tämä tieto vastaa käytettävissä olevaa toimintaa. Katsokaa lisätietoa
Volvo On Call -järjestelmästä sivustolta
support.volvocars.com.
Mobiilisovellus on iPhone-, Windows Phoneja Android-puhelimia varten. Ladatkaa sivustoilta Applen AppStore, Windows Phone tai
Google Play.
Henkilökohtainen Volvo ID -tunnus tarvitaan
mobiilisovelluksen ja Volvon kytkettyjen palvelujen käyttämiseen.
Lukekaa käyttöoppaan osa Volvo ID nähdäksenne sen edut ja kuinka luodaan Volvo ID tunnus.
Auton paikantaminen
Auton sijainti esitetään kartalla ja on mahdollista saada opastus autolle. On myös olemassa digitaalinen kompassi, joka osoittaa
kuljettajalle oikean suunnan. Auton äänitorvi
ja suuntavilkut voidaan kytkeä toimintaan
auton löytymisen helpottamiseksi.
8
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Määränpään lähettäminen autoon
"Send to Car" -toimintoa käyttäen voidaan
mobiilisovelluksella lähettää määränpää
(esim. hotelli, liikekeskus, elokuvateatteri,
ravintola, huoltoasema) autoon. Määränpään
sijainti on sen jälkeen käytettävissä auton
navigointijärjestelmässä2. Jos auton navigointijärjestelmää ei ole asennettu tehtaalla,
Volvon jälleenmyyjän on päivitettävä auton
kokoonpano, jotta VOC -sovellus tietää voivansa lähettää määränpään autoon. Ohjeita
toiminnosta Send to Car, ks.
support.volvocars.com.
Auton kojelauta
Tämä toiminto antaa kuljettajalle pääsyn
moneen tietoon: polttoainemäärä, jäljellä
oleva ajomatka jäljellä olevalla polttoainemäärällä, keskimääräinen polttoaineenkulutus,
keskinopeus, matka- ja välimatkamittarin
lukema.
Auton tarkastus
Mobiilisovellus tekee autolle "terveystarkastus" ja näyttää tiedot polttimoista, jarrunesteestä, jäähdytysnesteestä ja öljymäärästä.
Ajopäiväkirja
Yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta matkasta
viimeisimpien 40 päivän aikana voidaan
ladata ja tallentaa. On myös mahdollista viedä
2
3
4
kaikki tai valitut matkat mobiilisovelluksesta
taulukkolaskentaformaattina ja lähettää sähköpostiosoitteeseen. Tämä soveltuu esim.
työmatkoille.
Ajopäiväkirjatoiminto on mahdollista sulkea.
Tällöin auto ei lähetä lokitietoja jokaisen päättyneen matkan jälkeen.
Auton tiedot
Perusdata autosta, kuten malli, rekisterinumero ja VIN-numero ovat helposti käytettävissä.
Varkausilmoitus
Jos auton hälytys aktivoituu, kuljettaja saa tietää tämän matkapuhelimen kautta.
Ovien etälukitus
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään.
Kuljettaja voi lukita ja avata auton lukituksen.
Turvallisuussyistä vaaditaan aina tunnussana
sovellusta varten auton lukituksen etäavauksen yhteydessä. Henkilökohtaista Volvo ID tunnustanne käytetään tunnussanana.
01
Moottorin etäkäynnistys3
Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start)
tarkoittaa, että auton moottori voidaan käynnistää etäisyyden päästä matkustamon lämmittämiseksi/viilentämiseksi mukavaan lämpötilaan ennen ajoonlähtöä. Jotta autolla voidaan lähteä liikkeelle, ajotila on valittava.
Tämä tehdään samalla tavoin kuin käynnistettäessä moottori. Lukekaa moottorin käynnistysohjeet käyttöoppaan kappaleesta Moottorin käynnistäminen.
Ilmastointilaite käynnistyy automaattisilla asetuksilla. Etäkäynnistetty moottori käy enintään
15 minuuttia, sen jälkeen se sammutetaan.
Kahden etäkäynnistyksen aktivoinnin jälkeen
moottori on käynnistettävä tavanomaisella
tavalla, ennen kuin etäkäynnistystä voidaan
jälleen käyttää.
Moottorin etäkäynnistys on saatavissa vain
automaattivaihteistolla varustettuihin autoihin
ja autoihin, joihin on asennettu konepellin katkaisin4.
Lämmittimen etäkäynnistys
Jos auto on varustettu pysäköintilämmittimellä, se voidaan käynnistää suoraan tai
ohjelmoida käynnistymään kahtena eri ajankohtana.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
Tietyt automallit ja markkina-alueet.
Se on mallissa XC60, hälyttimellä varustetuissa autoissa, enemmistössä 4-sylinterisellä moottorilla varustetuista autoista tai jos autoon valittu ERS valmistuksen yhteydessä.
}}
9
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
||
VAROITUS
Moottorin etäkäynnistäminen edellyttää
seuraavien kriteerien täyttymistä:
•
•
•
Auton täytyy olla valvonnan alaisena.
Autossa tai sen ympärillä ei saa olla
ihmisiä tai eläimiä.
Auto ei saa seistä suljetussa tuulettamattomassa tilassa - pakokaasut voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisille ja eläimille.
HUOM
Ottakaa huomioon joutokäyntiä koskevat
paikalliset/kansalliset määräykset. Ottakaa
myös huomioon paikalliset/kansalliset
äänitasoa koskevat säännöt/määräykset,
kun moottori on käynnissä.
Muistutus latausjohtimen kytkemisestä5
Mahdollisuus aktivoida muistutuksen saamiseksi mobiilisovelluksessa latausjohtimen kytkemisen unohtamisesta, kun auto on pysäköity.
Esi-ilmastointi5
Esi-ilmastoinnilla valmistellaan auton käyttöjärjestelmät ja matkustamo ennen ajoonlähtöä
siten, että kuluminen ja energiantarve ajon
aikana pienenee. Mobiilisovellusta käytetään
vastaavalla tavalla kuin lämmittimen etäkäynnistystä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut (s. 7)
•
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 8)
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 19)
Polttoainekäyttöisellä moottorin- ja matkustamonlämmittimellä yhdessä Volvo On Call -palvelun kanssa varustetuissa autoissa tarjotaan
tavallisen matkapuhelimen avulla samat lämmittimen asetusmahdollisuudet kuin auton
sisältä. On mahdollista tehdä ajastinasetuksia
lähettämällä haluttu asetus matkapuhelimella,
ks. lämmittimen etäkäynnistys (s. 11).
Se, että auton lämmitin voidaan tarkastaa
matkapuhelimella, tarkoittaa lämmittimen
joustavampaa käsittelyä ja siten haluttua
mukavuuskokemusta tekstiviestin hinnalla.
Katsokaa, kuinka varattu hybridiakku on ja
onko lataus käynnissä.
Lämmitintoiminnolla on kaksi ajankohtaa, joita
selostuksessa kutsutaan nimikkeillä T1 ja T2.
Nämä näyttävät, kun auto on saavuttanut
asetetun lämpötilan. Jotta vain valtuutettu
käyttäjä voi ohjata lämmitintä, pitää tekstiviestin sisältää auton rekisterinumeron6 ja sen
jälkeen Volvo On Call-järjestelmän PIN-koodin.
Latauksen ohjaaminen määrättyihin
aikoihin5
•
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä
(s. 11)
•
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 8)
Akun ja latauksen tila5
Latausta ei tarvitse aloittaa heti latausjohtimen kytkemisen yhteydessä. Mobiilisovelluksella voidaan määrittää ajankohta, jolloin
latauksen pitäisi alkaa.
5
6
10
Lämmittimen etäkäynnistys*
tekstiviestillä
Koskee vain malleja V60 PLUG-IN HYBRID ja S60L Twin Engine.
Rekisterinumero voi sisältää sekä suuria että pieniä kirjaimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 19)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä
Tekstiviestin avulla ohjataan autossa olevaa
lämmitintä.
HUOM
Olkaa varovainen auton pysäköintipaikan
suhteen käytettäessä lämmittimen etäkäynnistystä, koska lämmitin synnyttää
pakokaasuja.
HUOM
Jokaista osakäskyä seuraa #-merkki.
Ilmoitus pitää kirjoittaa yhtenä jonona
ilman välilyöntejä ja lopettaa #-merkkiin,
esim. # PIN-koodi # 1 #
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 0 #.
2. Lähettäkää viesti.
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 01 #.
Aikakäskyt
2. Lähettäkää viesti.
Jos asetetaan uusi aika, viesti päätetään
halutulla kellonajalla, esim. 17307.
Ajastimen T2 deaktivointi:
Ajastimen T1 muuttaminen ja aktivointi:
2. Lähettäkää viesti.
2. Lähettäkää viesti.
On tilanteita, joissa lämmitintä ei voi käynnistää tekstiviestillä. Tällöin lähetetään viestiteksti "Lämmitintä ei voitu käynnistää!" matkapuhelinnumeroon, joka yritti aloittaa palvelun.
Ajastimen T2 muuttaminen ja aktivointi:
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 12 # ajankohta #.
Ilmoitus lähetetään seuraavaan numeroon:
+46 70 903 20 40. Tietyillä matkapuhelimilla
on mahdollista luoda ilmoitusmalli helpomman ja nopeamman käsittelyn mahdollistamiseksi.
Suorakäskyt
Lämmittimen käynnistämiseksi suoraan:
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 1 #.
2. Lähettäkää viesti.
Jos lämmitin on käynnissä ja se suljetaan
suoraan:
7
Jos jo aiemmin asetettu ajankohta halutaan
aktivoida:
Aktivointi T1:
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 11 #.
2. Lähettäkää viesti.
01
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 02 #.
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 11 # ajankohta # .
2. Lähettäkää viesti.
Puhelinnumero
Ajastimen T1 deaktivointi:
Jos lämmitin ei käynnisty
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmittimen etäkäynnistys* tekstiviestillä
(s. 10)
•
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 8)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 19)
Aktivointi T2:
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 12 #.
2. Lähettäkää viesti.
Lämmittimen jo aiemmin suunnitellun käynnistysajankohdan peruuttamiseksi pitää asetettu ajankohta deaktivoida.
Ajankohta pyöristetään aina lähimpään 5 minuutin jaksoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
11
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Volvo On Call*-järjestelmän
turvapalvelut
Automaattinen ja manuaalinen hälytys ja mahdollisuus kutsua tiepalvelu ovat Volvo On Call
(VOC) -palvelun kautta käytettävissä olevia
hätäpalveluita. Turvapalveluita käytetään hälytystä varten onnettomuuden tai hätätilanteen
yhteydessä.
Automaattinen hälytys
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali
VOC-palvelukeskukseen. Tapahtuu seuraavaa:
1. Autosta lähetetään automaattisesti ilmoitus VOC-palvelukeskukseen.
2. VOC:n palvelukeskus avaa sen jälkeen
puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja
yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja
avuntarpeen.
Manuaalinen hälytys
Ottakaa yhteys VOC:n palvelukeskukseen
avun pyytämiseksi hätätilanteissa, ks. hälyttäminen manuaalisesti (s. 12).
Tienvarsiapu
Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä, ks. tienvarsiavun kutsuminen (s. 13).
Tiepalvelu voidaan joutua merkitsemään erikseen.
Hälytysnumero
Kun hälytyspalvelu aktivoidaan, järjestelmä
yrittää saada aikaan yhteyden VOC-palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on8.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 6)
3. VOC:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen
yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi,
ambulanssi, hinausapu yms.).
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, VOC:n
asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko.
viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
8
12
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On
Call* -järjestelmällä
Ottakaa yhteys Volvo On Call (VOC) -palvelukeskukseen avun kutsumiseksi hätätilanteissa.
VOC-palvelukeskuksen hälyttäminen
manuaalisesti:
1. Painakaa SOS-painiketta (s. 6) vähintään
2 sekuntia avun kutsumiseksi auton kuljettajan tai matkustajan sairauden tai
ulkoisen uhan yhteydessä tms.
2. VOC:n palvelukeskus saa ilmoituksen
avun tarpeesta ja tiedon auton sijainnista.
3. VOC-palvelukeskus luo puheyhteyden
kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta
avusta.
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, VOC:n
asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko.
viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 12)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Kutsukaa tiepalvelu Volvo On Call järjestelmää* käyttäen
Volvo On Call*-järjestelmän
turvallisuuspalvelut
Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä.
Volvo On Call (VOC) auttaa, jos autoon murtaudutaan tai se varastetaan, ja se voi etäavata auton lukituksen, jos avaimet ovat kadonneet tai jääneet lukittuun autoon.
1. Painakaa ON CALL-painiketta (s. 6)
vähintään 2 sekuntia.
2. VOC-palvelukeskus luo puheyhteyden
kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta
avusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 12)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
Varkausilmoitus
Turvapalveluiden tarkoituksena on minimoida
vaara siitä, että omistaja menettää autonsa.
Jos auto varastetaan, se voidaan lisäksi jäljittää ja mahdollisesti deaktivoida.
Jos auto tulee jännitteettömäksi, VOC:n varaakku alkaa toimia.
Hätä- ja turvapalveluiden lisäksi tietyillä markkina-alueilla on laajennettu turvajärjestelmä
valinnaisena:
Turvajärjestelmä on sertifioitu Stichting VbV:n
mukaisesti, ja täyttää Track & Tracing -vaatimukset, TT039, 10.
01
VOC lähettää automaattisen signaalin VOCpalvelukeskukseen murron tai varkauden
yhteydessä (jos auto hälytysjärjestelmä on
aktivoitu).
Jos auton hälytysjärjestelmä aktivoidaan,
VOC:n palvelukeskusta informoidaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Jos hälytys
suljetaan etäavaimella, palvelu keskeytetään.
Varastetun auton jäljittäminen
Jos on havaittu auton varastaminen tai muu
luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi
yhdessä poliisin ja VOC-palvelukeskuksen
kanssa sopia auton jäljittämisestä. VOC-palvelukeskus lähettää autoon ilmoituksen auton
sijainnin määrittämisestä. Sen jälkeen otetaan
yhteys poliisiin tai muuhun viranomaiseen.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto
on varastettu käyttäen siihen kuuluvaa
etäavainta.
Lukituksen etäavaaminen
Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi autoon, on mahdollista etäavata auton
lukitus lähimpien 5 vuorokauden aikana
VOC:n palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu
vahvistus hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu.
9
10
Koskee vain Alankomaita.
Ei koske malleja V40/V40 Cross Country.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
13
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
||
Sen jälkeen VOC:n palvelukeskus avaa lukituksen etätoimintona sopimuksen mukaisesti.
Kauko-ohjattu käynnistyksenesto11
Varastetun auton valvonta ja deaktivointi.
Jos auto on varastettu, ottaa omistaja tai
viranomainen yhteyden VOC:n palvelukeskukseen.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto
on varastettu käyttäen siihen kuuluvaa
etäavainta.
Oltuaan yhteydessä viranomaisiin VOC:n palvelukeskus deaktivoi sitten etäavaimet auton
käynnistämisen estämiseksi. Deaktivoitu auto
voidaan käynnistää uudelleen vain ottamalla
yhteys VOC:n palvelukeskukseen ja sen jälkeen hyväksytyllä PIN-koodilla tehdyllä vahvistuksella. Sen jälkeen VOC:n palvelukeskus
aktivoi auton.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 19)
11
14
Auton lukituksen avaaminen Volvo On
Call* -palvelukeskuksen kautta
HUOM
Jos auto seisoo esim. pysäköintihallissa,
voi lukituksen etäavaustoiminto häiriintyä
huonon vastaanoton johdosta.
VOC-palvelukeskus voi etäavata auton lukituksen.
1. Ottakaa yhteys VOC:n palvelukeskukseen
(s. 18).
2. Kun VOC-palvelukeskus on varmistanut
auton omistajan tai muun auktorisoidun
henkilön PIN-koodilla, lähetetään sopimuksen mukaan autoon signaali lukituksen avaamisesta.
3. Tavaratilan luukku/takaluukku pitää avata
ovien lukituksen avaamiseksi. Painakaa
kaksi kertaa kosketuspainiketta tai vetäkää kahvasta.
HUOM
Jos tavaratilan luukkua/takaluukkua ei
avata VOC-palvelukeskuksen ennalta
ilmoittamana aikana, tavaratilan luukku/
takaluukku lukitaan uudelleen.
4. Kun ovet avataan, auton hälytysjärjestelmä laukeaa. Sulkekaa hälytys painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
Tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 13)
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 19)
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 8)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*-järjestelmän
valikkovaihtoehdot
Volvo On Call (VOC)-järjestelmän valikossa
tehtävien mahdollisten valintojen ja asetusten
katsaus.
Valikkoon pääseminen: Painakaa MY CARpainiketta, painakaa MY CAR uudelleen avataksenne oikotievalikon, jossa VOC-valikko
on käytettävissä.
Jälleenmyyjätiedot
• Ajoneuvon sijaintia ei löytynyt - ks.
Käytettävyys (s. 5).
• Palvelu ei ole tällä hetkellä
käytettävissä - ks. Käytettävyys (s. 5).
Ilmoitus esitetään näytössä.
• Volvo On Call Tarvitsee huollon - VOCjärjestelmä ei toimi. Ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään saadaksenne
apua. Ilmoitus esitetään mittaristossa.
SOS
On Call
• Volvo On Call -tilaus päättyy pian -
VOC-tilaus päättyy pian. Ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään. Ilmoitus esitetään
mittaristossa.
Lukko
Lukitse/Avaa SOS- ja
On Call -painikkeet
Aktivoi tilaus
Aktivoi palvelu
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 6)
01
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä
Volvo On Call (VOC) näyttää infoilmoituksen
automaattisesti tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 6)
Volvo On Call* (s. 5)
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 15)
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 15)
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 6)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
15
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
Kartta alueista, joilla Volvo On Call-palvelu on
käytettävissä. Palvelu laajenee jatkuvasti ja jär-
jestelmää tarjotaan monissa maissa: Ottakaa
yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne
asianmukaiset tiedot.
Volvo On Call -palvelu on käytettävissä harmaalla merkityillä alueilla.
16
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 18)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
17
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
18
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Tanska
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italia
02 26629 271
+39 02 26629 271
Suomi
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Hollanti
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Puola
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugali (Asiakaspalvelukeskus on Ranskassa)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Saksa
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Espanja
091 325 5509
+34 91 325 5509
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Venäjä
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä Volvo
On Call (VOC)-palvelujen käyttämiseen hyväksytyn henkilön tunnistamiseen.
Nelinumeroista PIN-koodia, joka lähetetään
auton omistajalle jälleenmyyjän aktivoidessa
tilauksen, käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö, joka on hyväksytty käyttämään VOC-palveluja, esim. avaamaan auton
lukitus VOC:n palvelukeskuksen kautta (s. 13)
tai luomaan tili mobiilisovellukseen (s. 8).
PIN-koodi unohdettu tai halutaan
vaihtaa
Jos PIN-koodi on unohtunut tai se halutaan
vaihtaa (esim. ostettaessa käytetty auto),
ottakaa yhteys jälleenmyyjään tai painakaa
ON CALL -painiketta autossa. Uusi koodi
lähetetään auton omistajalle.
Väärä PIN-koodi on syötetty
sovellukseen useita kertoja
Kun virheellinen PIN-koodi on syötetty kymmenen kertaa peräkkäin, tili lukitaan. Jotta
sovellusta voidaan jälleen käyttää, pitää valita
uusi PIN-koodi ja uusi sovellustili luodaan
noudattamalla samaa menettelyä kuin sovellustilin edellisen luomisen yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 13)
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 8)
•
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton omistajanvaihto (s. 19)
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton omistajanvaihto
01
Auton omistajan vaihtuessa on tärkeää vaihtaa
omistaja Volvo On Call (VOC) -palveluun.
VOC-palvelun lopettaminen
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä -palvelun lopettamiseksi. Jälleenmyyjä lopettaa tilauksen ja
hävittää palveluhistorian. Palvelu voidaan
lopettaa myös VOC:n mobiilisovelluksella.
Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää
palauttaa henkilökohtaiset asetukset autossa
tehdasasetuksiksi12, ks. kohtaa Omistajanvaihdos käyttöoppaassa.
VOC-palvelun aloittaminen
Ostettaessa käytetty auto, jossa on VOC-järjestelmä:
Uusi omistaja ottaa yhteyden jälleenmyyjään,
joka siirtää tilauksen jäljellä olevan ajan
uudelle omistajalle. On tärkeää, että yhteystiedot on päivitetty, jotta VOC toimii ja että
aiempi omistaja ei pääse käyttämään auton
palveluja. Uusi omistaja saa henkilökohtaisen
nelinumeroisen PIN-koodin, joka tarvitaan
tunnistamaan omistaja (tai joku toimivaltainen
henkilö) tiettyihin palveluihin pääsemiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
19
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Henkilötiedot
Henkilötietoja, jotka käsitellään Volvo On Call
(VOC)-palvelun liitännän yhteydessä.
Volvon myyntiyhtiöt, ks. seuraavaa taulukkoa,
ja Volvo Personvagnar AB, vastaavat niistä
henkilötiedoista, joita käsitellään palvelun liittämisen yhteydessä. Koko käsittely tapahtuu
hyvien tapojen ja voimassa olevan, henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön
mukaisesti.
Myyntiyhtiöt
Ruotsi
Volvo Personbilar Sverige AB
Saksa
Volvo Car Germany GmbH
Suomi
Volvo Auto Oy Ab
Tanska
Volvo Personvagne Danmark
A/S
Itävalta
Volvo Car Austria GmbH
Sveitsi
Volvo Automobile (Schweiz) AG
vavyönkiristimien laukeamisesta, ko. polttoainemäärästä, ko. lämpötilasta autossa
ja sen ulkopuolella, ovien ja ikkunoiden
olemisesta lukittuja tai avattuja sekä
auton kuudesta viimeisimmästä sijainnista
nopeuksineen ja suuntineen.
•
Muut tiedot, jotka voidaan liittää asiakkaaseen, ovat puhelinkeskustelut autossa
olevien henkilöiden kanssa, palvelukeskus, joka toimitti palvelun ja palvelukeskusoperaattorin luomat merkinnät.
Kuka saa käyttää henkilötietoja
Maa
Myyntiyhtiöt
Belgia
Volvo Cars NV
Käsittelyn tarkoitus
Englanti
Volvo Car UK Ltd
Ranska
Volvo Automobiles France SAS
Volvo yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja EU/EES-alueilla ja niiden ulkopuolella
palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.
Hollanti
Volvo Cars Nederland B.V.
Mitä henkilötietoja käsitellään
Italia
Volvo Auto Italia S.p.A.
Käsiteltävät henkilötiedot kuuluvat pääasiassa
seuraaviin kolmeen kategoriaan.
Volvo luottaa alihankkijoihin palvelun toimittamisessa. Nämä alihankkijat työskentelevät
Volvon toimeksiannosta ja saavat käsitellä
henkilötietoja vain laajuudessa, joka tarvitaan
palvelun toimittamiseksi. Kaikki alihankkijat
ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa
ne noudattamaan salaisuutta sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevien lakien
mukaisesti.
Norja
Volvo Personbiler Norge AS
•
Karsintarutiinit
Puola
Volvo Car Polska Sp. z o.o.
Portugali
Volvo Car Portugal S.A.
Venäjä
Limited Liability Company
Volvo Cars
Espanja
Volvo Car España S.L.
12
20
Maa
Koskee vain autoja, jotka on mahdollista yhdistää internetiin.
•
Henkilötiedot, jotka asiakas itse jättää
palvelun ja muiden Volvo-yhteyksien,
kuten nimi, osoite, puhelinnumero, palvelun tyyppi ja palvelun kesto, aktivoinnin
yhteydessä.
Kun sattuu tietty tapahtuma, jonka palvelu sisältää, lähetetään informaatio automaattisesti autosta. Sellainen ilmoitus
sisältää auton ID:n (VIN), kellonajan, jolloin palvelua käytetään, palvelun tyypin,
ovatko turvatyynyt lauenneet, tiedot tur-
Palvelun toimittamiseksi tarvittavat henkilötiedot tallennetaan sopimusajaksi ja sen jälkeen
niin kauan kuin tarvitaan, jotta Volvo voi täyttää velvollisuutensa lakien ja muun säännöstön mukaisesti. Tapahtumien yhteydessä syntyvät tiedot, jotka palvelu sisältää, karsitaan
kolme kuukautta tapauksen sattumisen jälkeen.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Oikaisu ja rekisteriote
01
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua ja saada rekisteriote,
joka näyttää, mitä henkilötietoja käsitellään.
Ottakaa henkilötietojen oikaisemiseksi yhteys
Volvon asiakaspalveluun. Rekisteriotepyyntö
pitää tehdä kirjallisesti ja hakijan pitää allekirjoittaa se omakätisesti ja sen pitää sisältää
tiedot nimestä, osoitteesta ja asiakasnumerosta. Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo
Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet,
Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Suostumus henkilötietojen
käsittelemiseen
Tilauksen aktivoinnilla tämän asiakirjan
ohjeesta ilmenevän mukaisesti käyttäjä myöntyy henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu
VOC-palvelun yhteydessä.
21
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
22
||
TP 19254 (Finnish), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement