Volvo V60, XC60, V70, V40, V60 PLUG-IN HYBRID, 2016 Early, 2016, 2015 Late, S60, S80 User manual

Volvo V60, XC60, V70, V40, V60 PLUG-IN HYBRID, 2016 Early, 2016, 2015 Late, S60, S80 User manual
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
Kiitämme Teitä Volvo On Call -järjestelmän valitsemisesta.
Tämä asiakirja selostaa Volvo On Call -järjestelmän toiminnan. Jotta järjestelmä toimii, tarvitaan
aktiviinen tilaus.
Erittelyt, rakennetiedot ja kuvat tässä lisäosassa
eivät ole sitovia. Pidätämme itsellämme oikeuden
tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta.
Ystävällisin terveisin
Volvo Car Corporation
Sisältö
01 Volvo On Call (VOC)
Volvo On Call*............................................. 5
Toiminnon Volvo On Call* katsaus.............. 6
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen.......... 6
Käytettävissä olevat Volvo On Call*-palvelut............................................................ 7
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut........................................................ 8
Volvo On Call* mobiilisovellus .................... 8
Lämmittimen etäkäynnistys* tekstiviestillä ............................................................ 10
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä ....... 11
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut. 12
Palvelukeskuksen hälyttäminen manuaalisesti......................................................... 12
Tienvarsiavun kutsuminen ....................... 13
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut ..................................................... 13
Auton lukituksen avaaminen palvelukeskuksen kautta ........................................... 14
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot...................................................... 15
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä............. 15
Volvo On Call*-palvelun saatavuus........... 16
Palvelukeskuksen puhelinnumero ............ 17
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi........... 18
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton omistajanvaihto............................... 18
Henkilötiedot............................................. 19
01 01
2
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
3
VOLVO ON CALL (VOC)
01 Volvo On Call (VOC)
Volvo On Call*
Volvo On Call (VOC)* on lisäpalvelu, jonka Te
asiakkaana tilaatte. Tilaus muodostuu hätä-,
turva- ja mukavuuspalveluista.
Volvo On Call-järjestelmä (kutsutaan jatkossa
nimellä VOC) on kytketty auton SRS- ja hälytysjärjestelmään. Autossa on sisäinen GSMmoduuli auton ja VOC:n palveluiden välistä
kommunikaatiota varten. Kartta (s. 16) näyttää, missä maissa järjestelmä on käytettävissä. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään
saadaksenne asianmukaiset tiedot, koska
kartta voi muuttua. Tilauksen palvelut/tarjoukset riippuvat markkina-alueesta. Ottakaa
yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne
tietoja, mitkä palvelut koskevat maatanne.
Saatavuus
moduulia yhteydenottoon VOC:n palvelukeskukseen.
VAROITUS
Järjestelmä toimii vain alueilla, joilla VOC:n
yhteistyökumppaneilla on GSM-kentän
peitto markkina-alueilla, joilla Volvo On Call
-palvelu on saatavissa.
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä, ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto voivat johtaa siihen, että yhteys
on mahdoton, esim. harvaan asutuilla alueilla.
Tilaus
Tilaus aloitetaan auton oston yhteydessä ja
tällöin VOC-järjestelmä aktivoidaan. Tilaus on
ajallisesti rajoitettu, mutta sitä voidaan jatkaa,
ja voimassaolo riippuu markkina-alueesta.
Kun etäavain on poistettu autosta, VOC-järjestelmän toiminnot ovat käytettävissä jatkuvasti 5 vuorokauden ajan ja sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 22 vuorokauden
aikana. Näiden 22 vuorokauden jälkeen järjestelmä on suljettuna, kunnes auto on käynnistetty.
•
•
VOC-järjestelmä käyttää GPS-järjestelmää
(Global Positioning System) auton paikantamiseen ja VOC-järjestelmän sisäistä GSM-
•
•
•
1
2
3
Mukavuuspalvelut
Volvo On Call mobiilisovellus (s. 8).
Lämmittimen etäkäynnistys tekstiviestillä
(s. 10).
Hätäpalvelut
Automaattinen hälytys (s. 12).
Manuaalinen hälytys (s. 12).
Tienvarsiapu (s. 13).
01
Turvapalvelut
•
•
•
•
•
Varkausilmoitus (s. 13).
Varastetun auton jäljittäminen (s. 13).
Lukituksen etäavaaminen (s. 13).
Etäajonesto (s. 13)1.
Luvaton siirtäminen (UMD)* (s. 13) 2, 3.
HUOM
Kaikki puhelut VOC-palvelukeskuksen
kanssa nauhoitetaan.
Tietoja internetissä
Lisätietoja Volvo On Call -järjestelmästä, ks.
www.volvocars.com > Valitkaa maa > Myynti
& Palvelut > Volvo On Call. Siellä löydätte
mm. osion Tavallisimpia kysymyksiä ja vastauksia.
Henkilökohtaisella Volvo ID-tunnuksella on
mahdollista kirjautua mobiilisovellukseen
(s. 8). Lukekaa Sensus Infotainment -lisäosan luku Volvo ID nähdäksenne sen edut ja
kuinka luodaan Volvo ID.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Toiminnon Volvo On Call* katsaus
(s. 6)
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
(s. 6)
Tietyt markkina-alueet.
Koskee vain Alankomaita.
Ei koske malleja V40/V40 Cross Country.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
01 Volvo On Call (VOC)
01
•
Käytettävissä olevat Volvo On Call*-palvelut (s. 7)
•
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
(s. 16)
•
•
Palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
•
Henkilötiedot (s. 19)
Toiminnon Volvo On Call* katsaus
Painikkeiden ja näyttöjen katsaus.
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 18)
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
Kun sattuu onnettomuus, jossa turvavyönkiristin, turvatyyny tai turvaverho aktivoituu,
lähetetään automaattisesti signaali VOC:n
asiakaspalveluun, joka huolehtii siitä, että paikalle lähetetään välittömästi asianmukaista
apua - poliisi, ambulanssi tai muu sopiva ratkaisu.
SOS-painike - hätätilanteissa
Painakaa SOS-painiketta 2 sekuntia manuaalisen hälytyspalvelun aktivoimiseksi.
Vaihtoehto SOS-painikkeelle
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
(s. 6)
•
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 15)
•
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 15)
Painakaa valikkojärjestelmän MY CAR normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa
Asetukset Volvo On Call SOS.
ON CALL-painike - autonne ongelman
yhteydessä
Painakaa ON CALL-painiketta 2 sekuntia palvelun aktivoimiseksi, ks. Käytettävissä olevat
Volvo On Call*-palvelut (s. 7).
Vaihtoehto ON CALL-painikkeelle
Painakaa valikkojärjestelmän MY CAR normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa
Asetukset Volvo On Call On Call.
6
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 Volvo On Call (VOC)
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain
hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen.
ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin, mukaan lukien tienvarsiapu.
Palvelun keskeyttäminen
Aloitettu palvelu voidaan keskeyttää
10 sekunnin kuluessa EXIT-painikkeen painalluksella.
Asetukset
Mahdolliset valinnat ja asetukset valikkojärjestelmässä (s. 15).
• Lukko - määrittää milloin SOS- ja ON
CALL-painikkeiden pitää olla aktivoituja.
Toiminto saa aikaan sen, että painikkeet
ovat aktivoituja vain, jos etäavain on
tilassa I, II tai jos moottori on käynnissä.
• Aktivoi tilaus - Käytetään aloittamaan
ennakkotilaus.
• Aktivoi palvelu Käytetään aktivoimaan
lisäpalvelu, esim. tienvarsipalvelu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 15)
•
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 15)
•
•
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 6)
•
Palvelukeskuksen hälyttäminen manuaalisesti (s. 12)
•
•
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä
(s. 11)
Tienvarsiavun kutsuminen (s. 13)
Auton lukituksen avaaminen palvelukeskuksen kautta (s. 14)
01
Käytettävissä olevat Volvo On Call*palvelut
Katsaus VOC:n palvelukeskuksen ja VOCsovelluksen kautta käytettävissä oleviin VOCtoimintoihin.
Palvelu
Palvelukeskus
Lämmittimen etäkäynnistys
SovellusA
X
Automaattinen hälytys
X
Manuaalinen hälytys
X
Tienvarsiapu
X
X
Varkausilmoitus
X
X
Varastetun auton
jäljittäminen
X
Lukituksen etäavaaminen
X
EtäajonestoB
X
Moottorin etäkäynnistys (ERS)B, C
Auton paikantaminen
X
X
X
X
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
7
01 Volvo On Call (VOC)
||
01
Palvelu
Palvelukeskus
SovellusA
Auton kojelauta
X
Ajopäiväkirja
X
Auton tiedot
X
Akun ja latauksen
tilaD
X
X
Latauksen ohjaaminen määrättyihin
aikoihinD
X
Muistutus latausjohtimen kytkemisestäD
X
Esi-ilmastointiD
A
B
C
D
X
X
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa automalleissa.
Tietyt markkina-alueet.
Tietyt automaattivaihteistoiset autot.
Koskee vain mallia V60 PLUG-IN HYBRID.
Aiheeseen liittyvät tiedot
8
•
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 8)
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 12)
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 13)
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 8)
Volvo On Call*-järjestelmän
mukavuuspalvelut
Mukavuuspalvelut puhelimen kautta, kuten
lämmittimen etäkäynnistys* tekstiviestillä tai
kommunikointi auton kanssa matkapuhelinsovelluksen kautta.
VOC-palvelun käyttäjänä pääsette mobiilisovellukseen, joka mahdollistaa yhteyden pitämisen pysäköidyn autonne kanssa iPhone-,
Windows Phone- tai Android-puhelimen
kautta. Voitte paikantaa auton, etälukita
auton, etäkäynnistää moottorin, katsoa tietoja
polttoainemäärästä ja paljon muuta. Lukekaa
lisää sovelluksesta (s. 8).
Polttoainekäyttöisellä moottorin- ja matkustamonlämmittimellä yhdessä VOC-palvelun
kanssa varustetuissa autoissa tarjotaan tavallisen matkapuhelimen avulla samat lämmittimen asetusmahdollisuudet kuin auton sisältä.
Lukekaa lisää lämmittimen etäkäynnistyksestä tekstiviestillä (s. 10).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käytettävissä olevat Volvo On Call*-palvelut (s. 7)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Volvo On Call* mobiilisovellus
VOC-käyttäjänä Teillä on pääsy mobiilisovellukseen, jonka avulla voitte pitää yhteyttä
pysäköidyn autonne kanssa puhelimen kautta.
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa automalleissa.
Mobiilisovellusta päivitetään jatkuvasti, mistä
voi aiheutua, ettei tämä tieto vastaa käytettävissä olevaa toimintaa. Ks. osaa Informaatio
internetissä (s. 5) opastukseksi edelleen kohtaan, josta voitte lukea jatkuvasti päivitettävän
informaation.
Mobiilisovellus VOC -järjestelmälle on
iPhone-, Windows Phone- ja Android-puhelimia varten. Ladatkaa sivustoilta Applen
AppStore, Windows Phone tai Google Play.
01 Volvo On Call (VOC)
Henkilökohtainen Volvo ID tarvitaan käytettäessä mobiilisovellusta ja My Volvo web4 sivustoa, joka on henkilökohtainen websivusto Teille ja autollenne.
Lukekaa Sensus Infotainment -lisäosan luku
Volvo ID nähdäksenne sen edut ja kuinka luodaan Volvo ID.
Auton paikantaminen
Auton sijainti esitetään kartalla ja on mahdollista saada opastus autolle. On myös olemassa digitaalinen kompassi, joka osoittaa
kuljettajalle oikean suunnan. Kun ollaan noin
100 metrin etäisyydellä autosta, on mahdollista aktivoida auton äänitorvi ja vilkut etsinnän helpottamiseksi.
Ajopäiväkirja
Yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta matkasta
viimeisimpien 40 päivän aikana voidaan
ladata ja tallentaa. On myös mahdollista viedä
kaikki tai valitut matkat mobiilisovelluksesta
taulukkolaskentaformaattina ja lähettää sähköpostiosoitteeseen. Sopiva esim. työmatkoille.
Ajopäiväkirjatoiminto on mahdollista sulkea.
Tällöin auto ei lähetä lokitietoja jokaisen päättyneen matkan jälkeen.
Auton tiedot
Perusdata autosta, kuten malli, rekisterinumero ja VIN-numero ovat helposti käytettävissä.
Auton kojelauta
Varkausilmoitus
Tämä toiminto antaa kuljettajalle pääsyn
moneen tietoon: polttoainemäärä, jäljellä
oleva ajomatka jäljellä olevalla polttoainemäärällä, keskimääräinen polttoaineenkulutus,
keskinopeus, matka- ja välimatkamittarin
lukema.
Jos auton hälytys aktivoituu, kuljettaja saa tietää tämän matkapuhelimen kautta.
Auton tarkastus
Mobiilisovellus tekee autolle "terveystarkastus" ja näyttää tiedot polttimoista, jarrunesteestä, jäähdytysnesteestä ja öljymäärästä.
4
5
Tietyt markkina-alueet.
Tietyt automallit.
Ovien etälukitus
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään.
Kuljettaja voi lukita ja avata auton lukituksen.
Turvallisuussyistä vaaditaan aina tunnussana
sovellusta varten auton lukituksen etäavauksen yhteydessä.
Lämmittimen etäkäynnistys
Jos auto on varustettu pysäköintilämmittimellä, se voidaan käynnistää suoraan tai
01
ohjelmoida käynnistymään kahtena eri ajankohtana 24 tunnin sisällä.
Moottorin etäkäynnistys (ERS)5
Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start)
tarkoittaa, että auton moottori käynnistetään
etäisyyden päästä matkustamon lämmittämiseksi/viilentämiseksi ennen ajoonlähtöä.
Lämmitys- ja ilmastointilaitteisto, äänentoistosekä mediajärjestelmä käynnistyvät samoilla
asetuksilla, joita käytettiin pysäköitäessä
auto. ERS-käynnistetyn moottorin käyntiaika
voidaan valita 1-15 minuutiksi ja sen päätyttyä moottori sammutetaan. 2 ERS-aktivoinnin
jälkeen pitää moottori käynnistää tavanomaisella tavalla ennen kuin ERS-järjestelmää voidaan jälleen käyttää.
VAROITUS
Moottorin etäkäynnistäminen edellyttää
seuraavien kriteerien täyttymistä:
•
•
Auton täytyy olla valvonnan alaisena.
•
Auto ei saa seistä suljetussa tuulettamattomassa tilassa - pakokaasut voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisille ja eläimille.
Autossa tai sen ympärillä ei saa olla
ihmisiä tai eläimiä.
}}
9
01 Volvo On Call (VOC)
01
||
HUOM
Ottakaa huomioon joutokäyntiä koskevat
paikalliset/kansalliset määräykset.
Akun ja latauksen tila6
Katsokaa, kuinka varattu hybridiakku on ja
onko lataus käynnissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käytettävissä olevat Volvo On Call*-palvelut (s. 7)
•
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 8)
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 18)
Latauksen ohjaaminen määrättyihin
aikoihin6
Polttoainekäyttöisellä moottorin- ja matkustamonlämmittimellä yhdessä VOC*-palvelun
kanssa varustetuissa autoissa tarjotaan tavallisen matkapuhelimen avulla samat lämmittimen asetusmahdollisuudet kuin auton sisältä.
On mahdollista tehdä ajastinasetuksia lähettämällä haluttu asetus matkapuhelimella, ks.
lämmittimen etäkäynnistys (s. 11).
Jos ette halua, että lataus alkaa suoraan
yhdistettäessä latausjohdin, on mahdollista
asettaa mobiilisovelluksen kautta ajankohta,
jolloin lataus saa tapahtua.
Se, että auton lämmitin voidaan tarkastaa
matkapuhelimella, tarkoittaa lämmittimen
joustavampaa käsittelyä ja siten haluttua
mukavuuskokemusta tekstiviestin hinnalla.
Muistutus latausjohtimen kytkemisestä6
Lämmitintoiminnolla on kaksi ajankohtaa, joita
selostuksessa kutsutaan nimikkeillä T1 ja T2.
Nämä näyttävät, kun auto on saavuttanut
asetetun lämpötilan. Jotta vain valtuutettu
käyttäjä voi ohjata lämmitintä, pitää tekstiviestin sisältää auton rekisterinumeron7 ja sen
jälkeen VOC-järjestelmän PIN-koodin.
Voitte aktivoida muistutuksen saamisen
mobiilisovellukseenne, jos olette unohtanut
latausjohtimen kytkemisen pysäköidessänne
auton.
Esi-ilmastointi6
Esi-ilmastoinnilla valmistellaan auton käyttöjärjestelmät ja matkustamo ennen ajoonlähtöä
siten, että kuluminen ja energiantarve ajon
aikana pienenee. Mobiilisovellusta käytetään
vastaavalla tavalla kuin lämmittimen etäkäynnistystä.
6
7
10
Lämmittimen etäkäynnistys*
tekstiviestillä
Koskee vain mallia V60 PLUG-IN HYBRID.
Rekisterinumero voi sisältää sekä suuria että pieniä kirjaimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä
(s. 11)
•
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 8)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 18)
01 Volvo On Call (VOC)
Etäkäynnistä lämmitin* tekstiviestillä
Tekstiviestin avulla ohjataan autossa olevaa
lämmitintä.
HUOM
Olkaa varovainen auton pysäköinnin sijainnin suhteen, kun lämmittimen etäkäynnistystä käytetään, koska lämmitin aiheuttaa
pakokaasuja, ks. lisätietoja auton käyttöoppaasta.
HUOM
Jokaista osakäskyä seuraa #-merkki.
Ilmoitus pitää kirjoittaa yhtenä jonona
ilman välilyöntejä ja lopettaa #-merkkiin,
esim. # PIN-koodi # 1 #
Puhelinnumero
Ilmoitus lähetetään seuraavaan numeroon:
+46 70 903 20 40. Tietyillä matkapuhelimilla
on mahdollista luoda ilmoitusmalli helpomman ja nopeamman käsittelyn mahdollistamiseksi.
Suorakäskyt
Jos lämmitin on käynnissä ja se suljetaan
suoraan:
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 0 #.
2. Lähettäkää viesti.
Aikakäskyt
Ajastimen T1 deaktivointi:
2. Lähettäkää viesti.
Ajastimen T1 muuttaminen ja aktivointi:
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 02 #.
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 11 # ajankohta # .
Ajastimen T2 deaktivointi:
2. Lähettäkää viesti.
2. Lähettäkää viesti.
Jos lämmitin ei käynnisty
Ajastimen T2 muuttaminen ja aktivointi:
On tilanteita, joissa lämmitintä ei voi käynnistää tekstiviestillä. Tällöin lähetetään viestiteksti "Lämmitintä ei voitu käynnistää!" matkapuhelinnumeroon, joka yritti aloittaa palvelun.
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 12 # ajankohta #.
2. Lähettäkää viesti.
Jos jo aiemmin asetettu ajankohta halutaan
aktivoida:
Aktivointi T1:
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 11 #.
2. Lähettäkää viesti.
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 1 #.
Aktivointi T2:
01
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 01 #.
Jos asetetaan uusi aika, viesti päätetään
halutulla kellonajalla, esim. 17308.
Lämmittimen käynnistämiseksi suoraan:
2. Lähettäkää viesti.
Lämmittimen jo aiemmin suunnitellun käynnistysajankohdan peruuttamiseksi pitää asetettu ajankohta deaktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmittimen etäkäynnistys* tekstiviestillä
(s. 10)
•
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 8)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 18)
1. Syöttäkää auton rekisterinumero ja sen
jälkeen # PIN-koodi # 12 #.
2. Lähettäkää viesti.
8
Ajankohta pyöristetään aina lähimpään 5 minuutin jaksoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
11
01 Volvo On Call (VOC)
01
Volvo On Call*-järjestelmän
turvapalvelut
Turvapalvelut hälytystä varten onnettomuuden
tai hätätilanteen varalta.
Automaattinen hälytys
Kun sattuu onnettomuus, jossa turvavyönkiristin, turvatyyny tai turvaverho aktivoituu,
lähetetään VOC:n palvelukeskukseen automaattisesti signaali.
Jos turvavyönkiristimet, turvatyynyt tai turvaverhot ovat lauenneet, tapahtuu seuraavaa:
1. Ilmoitus lähetetään automaattisesti
autosta VOC:n palvelukeskukseen varustettuna tiedoilla auton sijainnista ja SRSjärjestelmän laukeamisesta.
Tienvarsiapu
Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä, ks. tienvarsiavun kutsuminen (s. 13).
Tämä palvelu voidaan joutua merkitsemään
erikseen.
Hälytysnumero
Kun hälytyspalvelu aktivoidaan, VOC-järjestelmä yrittää saada aikaan yhteyden VOC:n
palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole
mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 6)
2. VOC:n palvelukeskus avaa sen jälkeen
puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja
yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja
avuntarpeen.
3. VOC:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen
yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi,
ambulanssi, hinausapu yms.).
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, VOC:n
asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko.
viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Manuaalinen hälytys
Ottakaa yhteys VOC:n palvelukeskukseen
avun pyytämiseksi hätätilanteissa, ks. hälyttäminen manuaalisesti (s. 12).
12
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Palvelukeskuksen hälyttäminen
manuaalisesti
Ottakaa yhteys VOC-palvelukeskukseen avun
pyytämiseksi hätätilanteissa.
1. Painakaa SOS-painiketta (s. 6) vähintään
2 sekuntia avun kutsumiseksi auton kuljettajan tai matkustajan sairauden tai
ulkoisen uhan yhteydessä tms.
2. VOC:n palvelukeskus saa ilmoituksen
avun tarpeesta ja tiedon auton sijainnista.
3. VOC-palvelukeskus luo puheyhteyden
kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta
avusta.
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, VOC:n
asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko.
viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 12)
•
Palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
01 Volvo On Call (VOC)
Tienvarsiavun kutsuminen
Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä.
1. Painakaa ON CALL-painiketta (s. 6)
vähintään 2 sekuntia.
2. VOC-palvelukeskus luo puheyhteyden
kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta
avusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 12)
•
Palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Volvo On Call*-järjestelmän
turvallisuuspalvelut
Varkausilmoitus
Turvapalvelut varkauden tai lukituksen etäavauksen yhteydessä, jos avaimet ovat kadonneet tai jääneet lukittuun autoon.
Volvon turvapalveluiden tarkoituksena on
minimoida vaara siitä, että omistaja menettää
autonsa. Jos auto varastetaan, se voidaan
lisäksi jäljittää ja mahdollisesti deaktivoida.
Jos auto tulee jännitteettömäksi, VOC:n varaakku alkaa toimia.
Hätä- ja turvapalveluiden lisäksi tietyillä markkina-alueilla on laajennettu turvajärjestelmä
valinnaisena:
Turvajärjestelmä on sertifioitu Stichting VbV:n
mukaisesti, ja täyttää Track & Tracing -vaatimukset, TT039, 10.
01
Automaattinen signaali VOC:n palvelukeskukseen murron tai varkauden yhteydessä (jos
auto hälytysjärjestelmä on aktivoitu).
Jos auton hälytysjärjestelmä aktivoidaan,
VOC:n palvelukeskusta informoidaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Jos hälytys
suljetaan etäavaimella, palvelu keskeytetään.
Varastetun auton jäljittäminen
Jos on havaittu auton varastaminen tai muu
luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi
yhdessä poliisin ja VOC:n palvelukeskuksen
kanssa sopia auton jäljittämisestä. VOC:n palvelukeskus lähettää autoon ilmoituksen auton
sijainnin määrittämisestä. Sen jälkeen otetaan
yhteys poliisiin tai muuhun viranomaiseen.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto
on varastettu käyttäen siihen kuuluvaa
etäavainta.
Lukituksen etäavaaminen
Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi autoon, on mahdollista etäavata auton
lukitus lähimpien 14 vuorokauden aikana
VOC:n palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu
vahvistus hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu.
Sen jälkeen VOC:n palvelukeskus avaa lukituksen etätoimintona sopimuksen mukaisesti.
9
10
Koskee vain Alankomaita.
Ei koske malleja V40/V40 Cross Country.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
13
01 Volvo On Call (VOC)
01
||
Etäajonesto11
Varastetun auton valvonta ja deaktivointi.
Jos auto on varastettu, ottaa omistaja tai
viranomainen yhteyden VOC:n palvelukeskukseen.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto
on varastettu käyttäen siihen kuuluvaa
etäavainta.
Oltuaan yhteydessä viranomaisiin VOC:n palvelukeskus deaktivoi sitten etäavaimet auton
käynnistämisen estämiseksi. Deaktivoitu auto
voidaan käynnistää uudelleen vain ottamalla
yhteys VOC:n palvelukeskukseen ja sen jälkeen hyväksytyllä PIN-koodilla tehdyllä vahvistuksella. Sen jälkeen VOC:n palvelukeskus
aktivoi auton.
Esimerkkejä luvattomista siirroista ovat hinaaminen tai lastaus ja kuljetus perävaunulla.
Huomatkaa, että esimerkiksi kuljettaminen
lautalla ja autojunalla katsotaan myös luvattomaksi siirroksi, kun moottori on sammutettuna. Näissä tilanteissa pitää UMD deaktivoida tilapäisesti (ks. auton käyttöoppaan
osaa Rajoitettu hälytystaso).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 18)
Luvaton siirtäminen (UMD)*12, 13
UMD (Unauthorized Movement Detection) on
järjestelmä luvattoman siirtämisen valvontaa
varten.
Luvaton siirtäminen tarkoittaa, että autoa siirretään moottori sammutettuna. Jos järjestelmä havaitsee auton luvattoman siirron,
VOC:n asiakaspalveluun ilmoitetaan automaattisesti.
11
12
13
14
Tietyt markkina-alueet.
Koskee vain Alankomaita.
Ei koske malleja V40/V40 Cross Country.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Auton lukituksen avaaminen
palvelukeskuksen kautta
Ohje auton lukituksen etäavaukseen.
1. Ottakaa yhteys VOC:n palvelukeskukseen
(s. 17).
2. Kun VOC-palvelukeskus on varmistanut
auton omistajan tai muun auktorisoidun
henkilön PIN-koodilla, lähetetään sopimuksen mukaan autoon signaali lukituksen avaamisesta.
01 Volvo On Call (VOC)
3. Tavaratilan luukku/takaluukku pitää avata
ovien lukituksen avaamiseksi. Painakaa
kaksi kertaa kosketuspainiketta14 tai vetäkää kahvasta15.
HUOM
Jos tavaratilan luukkua/takaluukkua ei
avata VOC-palvelukeskuksen ennalta
ilmoittamana aikana, tavaratilan luukku/
takaluukku lukitaan uudelleen.
Volvo On Call*-järjestelmän
valikkovaihtoehdot
VOC-järjestelmän valikossa tehtävien mahdollisten valintojen ja asetusten katsaus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 13)
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
(s. 18)
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 8)
14
15
Käytettävyys (s. 5).
• Palvelu ei ole tällä hetkellä
Jälleenmyyjätiedot
• Volvo On Call Tarvitsee huollon - VOC-
käytettävissä - ks. Käytettävyys (s. 5).
Ilmoitus esitetään näytössä.
järjestelmä ei toimi. Ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään saadaksenne
apua. Ilmoitus esitetään mittaristossa.
SOS
On Call
• Volvo On Call -tilaus päättyy pian -
Lukko
VOC-tilaus päättyy pian. Ottakaa yhteys
VOC:n palvelukeskukseen (s. 17). Ilmoitus esitetään mittaristossa.
Lukitse/Avaa SOS- ja
On Call -painikkeet
HUOM
Aktivoi tilaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aktivoi palvelu
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
01
• Ajoneuvon sijaintia ei löytynyt - ks.
Valikkoon pääseminen: Painakaa MY CARpainiketta, painakaa MY CAR uudelleen avataksenne oikotievalikon, jossa VOC-valikko
on käytettävissä.
4. Kun ovet avataan, auton hälytysjärjestelmä laukeaa. Sulkekaa hälytys painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
Jos auto seisoo esim. pysäköintihallissa,
voi lukituksen etäavaustoiminto häiriintyä
huonon vastaanoton johdosta.
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä
VOC näyttää infoilmoituksen automaattisesti
tarvittaessa.
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 6)
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 15)
•
•
•
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 6)
Volvo On Call* (s. 5)
Volvo On Call*-järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 15)
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 6)
Koskee malleja V60, V70 ja XC60.
Koskee mallia S60.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
15
01 Volvo On Call (VOC)
01
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
Kartta alueista, joilla VOC-palvelu on käytettävissä. Palvelu laajenee jatkuvasti ja järjestel-
mää tarjotaan monissa maissa: Ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään saadaksenne ajankohtaiset tiedot.
Tummalla merkityissä maissa/alueilla Volvo On Call on käytettävissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
16
Palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 Volvo On Call (VOC)
01
Palvelukeskuksen puhelinnumero
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Tanska
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italia
02 26629 271
+39 02 26629 271
Suomi
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Hollanti
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugali (Asiakaspalvelukeskus on Ranskassa)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Saksa
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Espanja
091 325 5509
+34 91 325 5509
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Venäjä
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
17
01 Volvo On Call (VOC)
01
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä VOCpalvelujen käyttämiseen hyväksytyn henkilön
tunnistamiseen.
•
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton omistajanvaihto (s. 18)
Nelinumeroista PIN-koodia, joka lähetettiin
Teille, kun jälleenmyyjänne aktivoi tilauksenne, käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö, joka on hyväksytty käyttämään
VOC-palveluja, esim. avaamaan auton lukitus
VOC:n palvelukeskuksen kautta (s. 13) tai luomaan tili mobiilisovellukseen (s. 8).
PIN-koodi unohdettu tai halutaan
vaihtaa
Jos olette unohtanut PIN-koodin tai haluatte
vaihtaa sen (jos esim. ostitte käytetyn auton),
ottakaa yhteys jälleenmyyjäänne tai painakaa
ON CALL-painiketta autossanne. Uusi koodi
lähetetään Teille.
Väärä PIN-koodi on syötetty
sovellukseen useita kertoja
Kun virheellinen PIN-koodi on syötetty kymmenen kertaa peräkkäin, tili lukitaan. Jotta
sovellusta voidaan jälleen käyttää, pitää valita
uusi PIN-koodi ja uusi sovellustili luodaan
noudattamalla samaa menettelyä kuin sovellustilin edellisen luomisen yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
18
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 13)
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 8)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton omistajanvaihto
Auton omistajan vaihtuessa on tärkeää vaihtaa
omistaja palveluun.
VOC-palvelun lopettaminen
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajan vaihtuessa lopettaaksenne VOC-palveluun. Jälleenmyyjä lopettaa VOC-tilauksen ja
hävittää palveluhistorian.
Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää
palauttaa henkilökohtaiset asetukset autossa
tehdasasetuksiksi16, ks. kohtaa Omistajanvaihdos käyttöoppaassa.
VOC-palvelun aloittaminen
Ostettaessa käytetty auto, jossa on VOC-järjestelmä:
Uusi omistaja ottaa yhteyden jälleenmyyjään,
joka siirtää VOC-tilauksen jäljellä olevan ajan
uudelle omistajalle. On tärkeää, että yhteystiedot on päivitetty, jotta VOC toimii ja että
aiempi omistaja ei pääse käyttämään auton
palveluja. Uusi omistaja saa henkilökohtaisen
nelinumeroisen PIN-koodin, joka tarvitaan
tunnistamaan omistaja (tai joku toimivaltainen
henkilö) tiettyihin VOC-palveluihin pääsemiseksi.
01 Volvo On Call (VOC)
Henkilötiedot
Henkilötietoja, jotka käsitellään VOC-palvelun
liitännän yhteydessä.
Volvon myyntiyhtiöt, ks. seuraavaa taulukkoa,
ja Volvo Personvagnar AB, vastaavat niistä
henkilötiedoista, joita käsitellään VOC-palvelun liittämisen yhteydessä. Koko käsittely
tapahtuu hyvien tapojen ja voimassa olevan,
henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Maa
Myyntiyhtiöt
Belgia
Volvo Cars NV
Englanti
Volvo Car UK Ltd
Ranska
Volvo Automobiles France SAS
Hollanti
Volvo Cars Nederland B.V.
Italia
Volvo Auto Italia S.p.A.
Norja
Volvo Personbiler Norge AS
Portugali
Volvo Car Portugal S.A.
Venäjä
Limited Liability Company
Volvo Cars
Espanja
Volvo Car España S.L.
Ruotsi
Volvo Personbilar Sverige AB
16
Koskee vain autoja, jotka on mahdollista yhdistää internetiin.
Maa
Myyntiyhtiöt
Saksa
Volvo Car Germany GmbH
Suomi
Volvo Auto Oy Ab
Tanska
Volvo Personvagne Danmark
A/S
Itävalta
Volvo Car Austria GmbH
Sveitsi
Volvo Automobile (Schweiz) AG
Käsittelyn tarkoitus
Volvo yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja EU/EES-alueilla ja niiden ulkopuolella
VOC-palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.
Mitä henkilötietoja käsitellään
Käsiteltävät henkilötiedot kuuluvat pääasiassa
seuraaviin kolmeen kategoriaan.
•
•
Henkilötiedot, jotka asiakas itse jättää
VOC-palvelun ja muiden Volvo-yhteyksien, kuten nimi, osoite, puhelinnumero,
palvelun tyyppi ja palvelun kesto, aktivoinnin yhteydessä.
Kun sattuu tietty tapahtuma, jonka palvelu sisältää, lähetetään informaatio automaattisesti autosta. Sellainen ilmoitus
sisältää auton ID:n (VIN), kellonajan, jolloin palvelua käytetään, palvelun tyypin,
ovatko turvatyynyt lauenneet, tiedot tur-
vavyönkiristimien laukeamisesta, ko. polttoainemäärästä, ko. lämpötilasta autossa
ja sen ulkopuolella, ovien ja ikkunoiden
olemisesta lukittuja tai avattuja sekä
auton kuudesta viimeisimmästä sijainnista
nopeuksineen ja suuntineen.
•
01
Muut tiedot, jotka voidaan liittää asiakkaaseen, ovat puhelinkeskustelut autossa
olevien henkilöiden kanssa, palvelukeskus, joka toimitti palvelun ja palvelukeskusoperaattorin luomat merkinnät.
Kuka saa käyttää henkilötietoja
Volvo luottaa alihankkijoihin palvelun toimittamisessa. Nämä alihankkijat työskentelevät
Volvon toimeksiannosta ja saavat käsitellä
henkilötietoja vain laajuudessa, joka tarvitaan
palvelun toimittamiseksi. Kaikki alihankkijat
ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa
ne noudattamaan salaisuutta sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevien lakien
mukaisesti.
Karsintarutiinit
VOC-palvelun toimittamiseksi tarvittavat henkilötiedot tallennetaan sopimusajaksi ja sen
jälkeen niin kauan kuin tarvitaan, jotta Volvo
voi täyttää velvollisuutensa lakien ja muun
säännöstön mukaisesti. Tapahtumien yhteydessä syntyvät tiedot, jotka VOC-palvelu
sisältää, karsitaan kolme kuukautta tapauksen sattumisen jälkeen.
}}
19
01 Volvo On Call (VOC)
01
||
Oikaisu ja rekisteriote
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua ja saada rekisteriote,
joka näyttää, mitä henkilötietoja käsitellään.
Ottakaa henkilötietojen oikaisemiseksi yhteys
Volvon asiakaspalveluun. Rekisteriotepyyntö
pitää tehdä kirjallisesti ja hakijan pitää allekirjoittaa se omakätisesti ja sen pitää sisältää
tiedot nimestä, osoitteesta ja asiakasnumerosta. Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo
Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet,
Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Suostumus henkilötietojen
käsittelemiseen
Tilauksen aktivoinnilla tämän asiakirjan
ohjeesta ilmenevän mukaisesti käyttäjä myöntyy henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu
VOC-palvelun yhteydessä.
20
TP 17956 (Finnish), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement