Volvo S60 Cross Country User guide

Volvo S60 Cross Country User guide
WEB EDITION
KÄYTTÖOPAS
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja
matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on
yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista.
Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta perehtyisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin sekä tämän
omistajan käsikirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Sisältö
01 Johdanto
Käyttöopas auton näytössä......................
Käyttöoppaan lukeminen..........................
Digitaalinen käyttöopas autossa...............
Datan tallennus.........................................
Tarvikkeet ja lisävarusteet.........................
Tukea ja tietoa autosta internetissä..........
Volvo ID.....................................................
Ympäristöfilosofia.....................................
Käyttöopas ja ympäristö...........................
Laminoitu lasi............................................
02 Turvallisuus
13
13
16
18
19
19
20
21
23
23
Yleistä turvavöistä.....................................
Turvavyö - kiinnittäminen..........................
Turvavyö - irrotus......................................
Turvavyö - raskaus....................................
Turvavyömuistutin.....................................
Turvavyönkiristin.......................................
Turvallisuus - varoitussymboli...................
Turvatyynyjärjestelmä...............................
Turvatyyny kuljettajan puolella..................
Matkustajan turvatyyny.............................
Matkustajan turvatyyny – aktivointi/deaktivointi*......................................................
Sivuturvatyyny (SIPS)................................
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny................................................
Turvaverho (IC)..........................................
Yleistä WHIPS-järjestelmästä (whiplashsuoja).........................................................
WHIPS - lastenistuin.................................
WHIPS - istuma-asento............................
Kun järjestelmät laukeavat........................
Yleistä turvallisuustilasta...........................
Turvallisuustila - käynnistysyritykset.........
Turvallisuustila - siirtäminen......................
25
25
26
27
27
28
28
29
30
31
Yleistä lapsiturvallisuudesta......................
Lastenistuin...............................................
Lastenistuin - sijainti.................................
Lastenistuin - ISOFIX................................
ISOFIX - kokoluokat..................................
ISOFIX - lastenistuintyypit.........................
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet...............
01 02 02
2
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
32
34
35
35
36
37
37
38
39
40
41
41
42
46
47
47
48
50
Sisältö
03 Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus.......
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus..............
Mittaristo...................................................
Mittaristo, analoginen - katsaus................
Mittaristo, digitaalinen - katsaus...............
Eco guide & Power guide*........................
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö.........
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö.......
Ulkolämpötilamittari..................................
Välimatkamittari........................................
Kello..........................................................
Mittaristo - lisenssisopimus......................
Symbolit näytössä.....................................
Volvo Sensus............................................
Avaimen asennot......................................
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla...
Etuistuimet................................................
Etuistuimet - sähkökäyttöiset*..................
Takaistuimet..............................................
Ohjauspyörä..............................................
Ohjauspyörän sähkölämmitys**................
Valokatkaisimet.........................................
Seisontavalo..............................................
Huomiovalot..............................................
Tunnelin havaitseminen*...........................
Kauko-/lähivalot........................................
Automaattiset kaukovalot*........................
Aktiiviset ksenonvalonheittimet*...............
Takasumuvalo...........................................
Jarruvalot..................................................
Varoitusvilkut.............................................
Suuntavalot...............................................
Matkustamovalaistus................................
Paluuvalaistuksen kesto...........................
Turvavalaistus...........................................
Valonheittimet - valokuvion sovitus..........
Pyyhkimet ja huuhtelulaite........................
Ikkunannostimet........................................
Aurinkoverho*............................................
Taustapeilit - ulko......................................
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys.....
Taustapeili - sisä.......................................
Kompassi*.................................................
Kattoluukku*..............................................
80
82
82
83
83
84
86
87
88
88
89
89
91
91
91
92
93
95
95
96
97
98
99
Valikkokäsittely - mittaristo.....................
Valikkokatsaus - mittaristo......................
Viestit......................................................
Ilmoitukset - käsittely..............................
MY CAR..................................................
Ajotietokone............................................
Ajotietokone - analoginen mittaristo.......
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo......
Ajotietokone - täydentäviä tietoja...........
Ajotietokone - ajostatistiikka*..................
03 03 03
52
55
58
58
59
62
63
65
66
67
67
67
68
71
72
73
74
75
76
78
79
101
102
102
103
104
105
106
110
114
115
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
04 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Todellinen lämpötila................................
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto.....
Ilmanlaatu................................................
Ilmanlaatu - matkustamosuodatin..........
Ilmanlaatu - Clean Zone Interior Package
(CZIP)*.....................................................
Ilmanlaatu - IAQS*...................................
Ilmanlaatu - materiaalit............................
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto......................................................
Matkustamon ilmanjako..........................
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC............................................
Sähkölämmitteiset etuistuimet*..............
Sähkölämmitteinen takaistuin*................
Puhallin...................................................
Automaattinen säätö...............................
Matkustamon lämpötilan säätö...............
Ilmastointi................................................
Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta
Ilmanjako - uudelleenkierrätys................
Ilmanjako - taulukko................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*......
05 Kuormaus ja säilytys
117
118
118
118
119
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys......................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorasulkeminen.....................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin......................................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset...............................................
Lisälämmitin*...........................................
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*..........
Sähköinen lisälämmitin*..........................
132
Säilytystilat.............................................. 140
Keskikonsoli............................................ 142
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi*...................................................... 142
Hansikaslokero....................................... 142
Lisämatot*............................................... 143
Meikkipeili............................................... 143
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä................... 143
Kuormaus................................................ 144
Kuormaus - pitkät tavarat....................... 145
Kuormaus - suksiluukku......................... 146
Kattokuorma........................................... 146
Kuormankiinnityssilmukat....................... 147
Kuormaus - kassinpidin*......................... 147
12 V:n sähköliitäntä, tavaratila*............... 148
04 04 05
4
119
120
120
120
121
123
124
124
125
125
126
126
127
128
129
131
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
133
133
135
137
137
138
Sisältö
06 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain...........................................
Etäavain - häviäminen ............................
Etäavain - personalisointi*......................
Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen......................................................
Lukkoilmaisin..........................................
Elektroninen käynnistyksenesto..............
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä*.....................................
Etäavain - toiminnot................................
Etäavain - käyttöetäisyys........................
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot...........................................
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys..........
Irrotettava avainliuska.............................
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys.
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen
avaaminen...............................................
Erillislukitus*............................................
Etäavain - pariston vaihto.......................
Avaimeton käyttö*...................................
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys.........................................................
Keyless drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely...................................................
150
150
151
Keyless drive* - häiriöitä etäavaimen toiminnassa.................................................
Keyless drive* - lukitus............................
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen...
Keyless drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla ..........................................
Keyless Drive* - lukkoasetukset..............
Keyless Drive* - antennin sijainti.............
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta.............................................
Oven manuaalinen lukitseminen.............
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta.........................................................
Läpituuletustoiminto...............................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen –
hansikaslokero........................................
Lukitus/lukituksen avaaminen - tavaratilan luukku................................................
Salpalukitustila*.......................................
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi........
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*..........
Hälytys....................................................
Hälytysilmaisin........................................
Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi.......................................................
162
163
163
Hälytin - etäavain ei toimi........................
Hälytyssignaalit.......................................
Rajoitettu hälytystaso..............................
Tyyppihyväksyntä - etäavainjärjestelmä.
06 06 06
152
152
153
153
154
155
155
156
157
157
158
158
160
161
161
162
174
175
175
175
164
164
165
165
166
167
168
168
169
170
171
172
173
174
174
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
Sisältö
07 Kuljettajan tuki
Aktiivinen alusta - Four-C*......................
Säädettävä ohjauspyörän vastus*..........
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä......................................................
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely...................................................
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset............................
Liikennemerkki-informaatio (RSI)*...........
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely..........................................................
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset......................................................
Nopeudenrajoitin.....................................
Nopeusrajoitin - aloittaminen..................
Nopeusrajoitin - nopeuden muuttaminen
Nopeudenrajoitin - tilapäinen deaktivointi
ja valmiustila............................................
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden hälytys...........................................................
Nopeusrajoitin - sulkeminen...................
Nopeudensäädin*...................................
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely...................................................
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila....................
178
178
Vakionopeudensäädin* - asetetun
nopeuden palauttaminen........................ 191
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen...... 192
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*...... 192
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta. 193
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus. 195
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely................................................... 196
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen................................ 197
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila........................ 197
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen............................ 198
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä....................................................... 199
Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja.......................................................... 199
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeudensäätimen toiminnan vaihto................ 201
Tutkatunnistin......................................... 201
Tutkatunnistin - rajoitukset..................... 202
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä ja toimenpide.................................. 204
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset........................................... 205
Etäisyysvaroitus*.....................................
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset.................
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset...........................................................
City Safety™...........................................
City Safety™ - toiminta...........................
City Safety™ - käsittely..........................
City Safety™ - rajoitukset.......................
City Safety™ - lasertunnistin..................
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset....
Törmäysvaroitin*.....................................
Törmäysvaroitin* - toiminta.....................
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
havaitseminen.........................................
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen......................................................
Törmäysvaroitin* - käsittely.....................
Törmäysvaroitin*- rajoitukset..................
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset...............................................
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset...........................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely.....
07 07 07
6
179
180
181
183
183
185
186
186
187
187
188
188
189
190
190
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
207
208
209
210
211
211
212
214
216
217
218
219
220
221
222
223
225
227
227
228
Sisältö
08 Käynnistys ja ajo
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset...............................................
Kaista-avustaja (LDW)*...........................
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta..........
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely............
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset.........
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset......................................................
Kaista-avustaja (LKA)*.............................
Kaista-avustaja (LKA) - toiminta.............
Kaista-avustaja (LKA) - käsittely.............
Kaista-avustaja (LKA) - rajoitukset..........
Kaista-avustaja (LKA) - symbolit ja ilmoitukset......................................................
Pysäköintitutka*......................................
Pysäköintitutka* - toiminta......................
Pysäköintitutka* - taaksepäin.................
Pysäköintitutka* - eteenpäin...................
Pysäköintitutka* - vikaosoitus.................
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
Pysäköintiapukamera*............................
Pysäköintiapukamera - asetukset...........
Pysäköintiapukamera - rajoitukset..........
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)*............
229
230
231
231
232
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - toiminta....................................................... 247
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - käsittely.......................................................... 248
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - rajoitukset........................................................... 250
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* -symbolit ja ilmoitukset....................................... 251
BLIS*....................................................... 251
BLIS* - käsittely....................................... 253
CTA* ....................................................... 254
BLIS - symbolit ja ilmoitukset................. 256
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä....... 256
Alkolukko*...............................................
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely...........
Alkolukko* - säilytys................................
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä........................................................
Alkolukko* - huomioitavaa......................
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset...........................................................
Moottorin käynnistäminen......................
Moottorin sammuttaminen......................
Ohjauslukko............................................
Etäkäynnistys (ERS)*...............................
Etäkäynnistys (ERS) - käsittely...............
Etäkäynnistys (ERS) - symbolit ja ilmoitukset......................................................
Käynnistysapuakku.................................
Vaihteistot...............................................
Käsivalintainen vaihteisto........................
Vaihtoilmaisin*.........................................
Automaattivaihteisto - Geartronic*..........
Automaattivaihteisto - Powershift*.........
Vaihteenvalitsinsalpa...............................
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*...........
Neliveto - AWD*......................................
259
259
260
07 07 08
233
234
235
236
237
238
239
239
240
241
242
242
243
245
246
247
260
262
263
264
265
265
266
266
268
269
270
271
271
272
276
278
279
279
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
7
Sisältö
09 Pyörät ja renkaat
Hill Descent Control (HDC)*....................
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* - toiminta ja käsittely............
Start/Stop* - moottori ei pysähdy...........
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti...............................................
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti...............................................
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto............
Start/Stop* - asetukset...........................
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset.......
ECO*.......................................................
Käyttöjarru...............................................
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut......
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut.....................................
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus..............
Seisontajarru...........................................
Kahlaus...................................................
Ylikuumeneminen....................................
Ajaminen takaluukku/tavaratilan luukku
avoinna....................................................
Ylikuormitus - käynnistysakku................
Ennen pitkää matkaa..............................
280
281
282
283
Talviajo.................................................... 300
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen.............................................. 301
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin........................................................ 301
Polttoaineen täyttö.................................. 301
Polttoaine - käsittely............................... 302
Polttoaine - bensiini................................ 303
Polttoaine - diesel................................... 304
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)............... 305
Katalysaattorit......................................... 306
Polttoainetaloudellinen ajo...................... 306
Perävaunun vetäminen*.......................... 307
Perävaunun vetäminen* - käsivalintainen
vaihteisto................................................. 308
Perävaunun vetäminen* - automaattivaihteisto....................................................... 309
Vetolaite/Vetokoukku*............................. 309
Irrotettava vetokoukku* - säilytys............ 310
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt............ 310
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus 311
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA.. 313
Hinaus..................................................... 314
Hinaussilmukka....................................... 315
Vetäminen............................................... 316
Renkaat - hoito.......................................
Renkaat - pyörimissuunta.......................
Renkaat - kulumisvaroitin.......................
Renkaat - ilmanpaine..............................
Rengas- ja vannekoot.............................
Renkaat - koot........................................
Renkaat - kuormitusindeksi....................
Renkaat - nopeusluokat..........................
Pyöränruuvit............................................
Talvirenkaat.............................................
Pyöränvaihto - pyörän irrotus.................
Pyörän vaihto - asennus.........................
Varoituskolmio........................................
Työkalut..................................................
Nosturi*...................................................
Ensiapulaukku*........................................
Rengaspaineiden valvonta*.....................
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - yleistä..
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - säätö
(uudelleenkalibrointi)...............................
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - tila........
Rengaspainevalvonta (TPMS)* – aktivointi/deaktivointi....................................
08 08 09
8
284
285
286
286
287
289
291
292
293
293
294
298
298
299
299
300
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
319
320
321
321
322
323
323
324
324
325
325
328
329
330
330
331
331
332
333
333
334
Sisältö
10 Ylläpito ja huolto
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - suositukset......................................................
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - matalan
rengaspaineen korjaaminen....................
Rengaspainevalvonta (TM)*....................
Väliaikainen renkaanpaikkaus.................
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja sijainti......................................................
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus....................................................
Väliaikainen renkaanpaikkaus - käsittely
Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus...........................................................
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - renkaan täyttö..............................................
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - paikkausneste................................................
Tyyppihyväksyntä - rengaspainevalvonta
(TPMS)....................................................
335
Volvon huolto-ohjelma............................
Huollon ja korjauksen varaaminen*.........
Auton nostaminen...................................
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen.....
Moottoritila - katsaus..............................
Moottoritila - tarkastus............................
Moottoriöljy - yleistä...............................
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö.............
Jäähdytysneste - taso.............................
Jarru- ja kytkinneste - määrä..................
Ohjaustehostinöljy - taso........................
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus...................................
Polttimonvaihto - yleistä.........................
Polttimon vaihto - valonheitin.................
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi...................................
Polttimon vaihto - lähivalot.....................
Polttimon vaihto - kaukovalot.................
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot............
Polttimon vaihto - etusuuntavalot...........
Polttimon vaihto - valo takana................
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana.....................................................
351
351
354
356
356
357
358
359
362
363
364
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo.....
Polttimon vaihto - tavaratilan valaistus...
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo........
Polttimot - erittelyt .................................
Pyyhkimien sulat.....................................
Huuhteluneste - täyttö............................
Käynnistysakku - yleistä.........................
Akku - symbolit.......................................
Käynnistysakku - vaihto..........................
Akku - Start/Stop....................................
Sähköjärjestelmä.....................................
Varokkeet - yleistä..................................
Varokkeet - moottoritilassa.....................
Varokkeet - käsinekotelon alla................
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla.....................................................
Varokkeet - tavaratilassa........................
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke.
Autonpesu...............................................
Kiillotus ja vahaus...................................
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros.............
Ruostesuojaus........................................
Sisustuksen puhdistus............................
Maalivauriot.............................................
09 10 10
335
336
337
338
339
339
341
342
343
344
365
365
366
367
368
368
369
370
370
371
371
371
372
372
373
375
375
377
378
380
382
382
384
388
390
392
394
396
397
398
399
399
400
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
9
Sisältö
11 Erittelyt
Tyyppimerkinnät.....................................
Mitat........................................................
Massat....................................................
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino..
Moottorin erittelyt....................................
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet..........................................................
Moottoriöljy - laatu ja määrä...................
Jäähdytysneste - laatu ja määrä.............
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä.................
Jarruneste - laatu ja määrä.....................
Ohjaustehostinöljy - laatu.......................
Polttoainesäiliö - tilavuus........................
Ilmastointilaitteen erittelyt.......................
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt.......
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet.......
12 Aakkosellinen hakemisto
403
406
407
408
409
Aakkosellinen hakemisto........................ 422
11 12
10
410
411
413
414
416
416
417
418
419
421
Sisältö
11
JOHDANTO
01 Johdanto
Käyttöopas auton näytössä
Käyttöoppaan lukeminen
Käyttöopas on käytettävissä auton
digitaalisena. Käyttöopas antaa tietoja siitä,
miten auto toimii.
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa.
Autoissa, joissa omistajainformaatio esitetään
näytössä, on painettu käyttöopas täydennys
ja sisältää tärkeää tekstiä, viimeisimmät päivitykset sekä ohjeita, jotka voivat olla hyviä,
kun ette käytännön syistä voi lukea tietoja
auton näytöstä.
Käyttöoppaan lukeminen on hyvä tapa tutustua uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä,
kuinka autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja oppia hyödyntämään auton kaikkia
hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöopas on saatavissa myös Volvon tukisivulla ja se on mahdollista ladata mobiilisovelluksena.
Käyttöoppaassa olevat erittelyt, rakennetiedot
ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää
ilmoitusta.
näytössä1
Kuvanäytön kielen vaihtaminen voi tarkoittaa,
ettei tietty informaatio vastaa kansallisia tai
paikallisia lakeja ja määräyksiä.
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen kannalta turvallisesta ajamisesta sekä
voimassa olevien lakien ja määräysten
noudattamisesta. On myös tärkeää, että
autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten
mukaisesti.
Jos näytössä ja painetussa kirjassa olevien
tietojen välillä on eroa, painettu informaatio
on aina voimassa.
1
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
01
HUOM
© Volvo Car Corporation
TÄRKEÄÄ
Älkää poistako tätä opasta autosta - jos
syntyy ongelmia, puuttuvat tällöin välttämättömät tiedot, mistä ja kuinka voidaan
etsiä ammattimaista apua.
Käyttöopas voidaan ladata matkapuhelinsovelluksena (koskee tiettyjä automalleja ja
liikkuvia yksiköitä), ks.
www.volvocars.com.
Matkapuhelinsovellus sisältää myös videon
sekä etsittävissä olevan sisällön ja yksinkertaisen navigoinnin eri osien välillä.
Valinnais-/lisävarusteet
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa
selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Koskee tiettyjä automalleja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
13
01 Johdanto
||
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
riippuen eri markkina-alueiden tarpeista ja
kansallisista tai paikallisista laeista sekä määräyksistä.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu
loukkaantumisvaara.
Ilmoitustekstit
Omaisuusvahinkojen vaara
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät valikko- ja
ilmoitustekstejä. Käyttöoppaassa näiden
tekstien ulkonäkö eroaa tavallisesta tekstistä.
Esimerkkejä valikko- ja ilmoitusteksteistä:
Soitin, Sijainti lähetetään.
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
Henkilövahinkojen vaara
G031592
01
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa,
joka voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos
varoitusta ei huomioida.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä,
jotka helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käyttöoppaassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden sijasta kirjaimia.
14
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla,
valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja tai menehtymisen,
jos varoitusta ei huomioida.
01 Johdanto
Tiedotuksia
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen on kuvasarja, jokainen kohta on
numeroitu samalla tavalla kuin vastaava
kuva.
Luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
G031593
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/
kuva mustalla pohjalla.
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen järjestys ei ole asianmukainen.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
01
Asiaan liittyvät tiedot viittaavat muihin artikkeleihin, joissa on samankaltaista tietoa.
Kuvat
Jotkut kirjan kuvat ovat kaaviomaisia ja voivat
poiketa auton ulkonäöstä varustelutasosta ja
markkina-alueesta riippuen.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, kun artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Jatkoa edelliseltä sivulta
|| Tämä symboli on sijoitettu ylös vasem-
malle, kun artikkeli jatkuu edelliseltä aukeamalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 23)
Tukea ja tietoa autosta internetissä
(s. 19)
Pisteluettelot
Kun käyttöoppaassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Menettelyluettelot
Esimerkki:
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä
tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöoppaassa.
•
•
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
15
01 Johdanto
01
Digitaalinen käyttöopas autossa
• Suosikit - Suosikeiksi merkittyjen artikke-
Omistajan käsikirjaa voidaan lukea näytöstä
autossa2. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien välillä.
Käyttäkää kirjoitusmerkkipyörää hakusanan
syöttämiseen, esim. "turvavyö".
• Quick Guide - Valikoima artikkeleita
1. Kääntäkää TUNE -säädin haluamanne
kirjaimen kohdalle, painakaa OK/MENU
vahvistaaksenne. Myös keskikonsolissa
olevia numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää.
Avatkaa digitaalinen käyttöopas - painakaa
MY CAR-painiketta keskikonsolissa, painakaa OK/MENU ja valitkaa Käyttöoppaan.
Perusnavigointi, ks. Järjestelmän käsittely.
Alla on perusteellisempi selostus.
lien pikasaanti.
tavallisia toimintoja varten.
Valitkaa infosymboli oikeasta alakulmasta
saadaksenne tietoja digitaalisesta käyttöoppaasta.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Hae
Käyttöoppaan aloitussivu.
On neljä vaihtoehtoa löytää tietoja digitaalisesta käyttöoppaasta:
• Hakeminen - Hakutoiminto artikkelin löytämiseksi.
• Kategoriat - Kaikki artikkelit lajiteltuina
kategorioihin.
2
16
Koskee tiettyjä automalleja.
Etsiminen kirjoitusmerkkipyörän avulla.
Merkkilista.
Syöttötilan vaihtaminen (ks. seuraavaa
taulukkoa).
2. Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne.
3. Syöttötilan vaihtamiseksi numeroihin tai
erikoismerkkeihin tai haun tekemiseksi
kääntäkää TUNE-säädin syöttötilan vaihtamislistan (2) jonkin valinnan kohdalle
(ks. selitystä jäljempänä olevasta taulukosta), painakaa OK/MENU.
123/AB
C
Vaihtakaa kirjainten ja numeroiden välillä painamalla OK/
MENU.
LISÄÄ
Vaihtakaa erikoismerkkeihin painikkeella OK/MENU.
OK
Tehkää haku. Kääntäkää TUNEsäädintä tuloksen valitsemiseksi, painakaa OK/MENU
artikkeliin siirtymiseksi.
01 Johdanto
a|A
||}
Vaihtaa pienten ja suurten kirjainten välillä painettaessa OK/
MENU.
Vaihtaa kirjoitusmerkkipyörästä
hakukenttään. Siirtäkää kohdistinta TUNE-säätimellä. Hävittäkää mahdollinen kirjoitusvirhe
painamalla EXIT. Kirjoitusmerkkipyörään palaamiseksi painakaa OK/MENU.
Huomatkaa, että numero- ja kirjainpainikkeita ohjauspaneelissa
voidaan käyttää hakukentän
muokkauksessa.
Kirjoittakaa numeronäppäimistöllä.
Toinen tapa syöttää merkkejä on keskikonsolin painikkeilla 0-9, * ja #.
Esim. painamalla 9 esitetään kaikkien sen painikkeen alla olevien merkkien pino3, esim. W,
x, y, z ja 9. Painikkeen nopeat painallukset
siirtävät kohdistinta näiden merkkien läpi.
•
Pysäyttäkää kohdistin halutun merkin
kohdalle valitsemista varten - merkki esitetään kirjoitusrivillä.
•
Poistakaa/kumotkaa painamalla EXIT.
Numeron kirjoittamiseksi pitäkää vastaava
numeropainike painettuna.
Kategoriat
Omistajan käsikirjan artikkelit on strukturoitu
pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama
artikkeli voi olla useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
suosikkiluettelossa ja painakaa OK/MENU
artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
01
Quick Guide
Täällä on valikoima artikkeleita, joiden avulla
opitaan tuntemaan auton tavallisimmat toiminnot. Artikkeleihin voidaan päästä myös
kategorioiden kautta, mutta ne on koottu
tänne nopeaa pääsyä varten.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
Quick Guide -oppaassa ja painakaa OK/
MENU artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT
peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Navigointi artikkelissa
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
kategoriapuussa ja painakaa OK/MENU kategorian avaamiseksi - merkitty
- tai artikkeli
. Painakaa EXIT peruuttaak- merkitty
senne edelliseen näkymään.
Suosikit
Numeronäppäimistö.
Täällä ovat artikkelit, jotka on tallennettu suosikeiksi. Artikkelin merkitseminen suosikiksi,
ks. otsikkoa "Navigointi artikkelissa" jäljempänä.
Koti - vie käyttöoppaan aloitussivulle.
Suosikki - lisää/poistaa artikkelin suosikkeihin/suosikeista. Voidaan myös painaa
3
Ko. painikkeen kirjoitusmerkit voivat vaihdella riippuen markkina-alueesta/maasta/kielestä.
}}
17
01 Johdanto
01
FAV-painiketta keskikonsolissa artikkelin
lisäämiseksi suosikkeihin/poistamiseksi
suosikeista.
Merkitty linkki - vie linkitettyyn artikkeliin.
Erityiset tekstit - jos artikkeli sisältää
varoitus-, tärkeää- tai huom.-tekstejä,
tässä esitetään niihin liittyvät symbolit ja
artikkelissa olevien sellaisten tekstien
lukumäärä.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
linkkien välillä tai selataksenne artikkelia. Kun
näyttö on selattu alkuun/loppuun, päästään
vaihtoehtoihin koti ja suosikit selaamalla vielä
yksi askel ylös/alas. Painakaa OK/MENU
valinnan/merkityn linkin aktivoimiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Datan tallennus
Tietyt ajoneuvon käyttöä ja toimintaa koskevat
tiedot sekä mahdolliset onnettomuudet rekisteröidään auton muistiin.
Autossanne on useita tietokoneita, joiden tehtävän on jatkuvasti tarkkailla ja valvoa auton
käyttöä ja toimintaa. Tietyt tietokoneet voivat
rekisteröidä tietoja normaalin ajon aikana, jos
ne havaitsevat vian. Lisäksi rekisteröidään tietoja törmäyksen tai onnettomuuden uhan
yhteydessä. Osia rekisteröidyistä tiedoista
tarvitaan, jotta mekaanikot voivat huollon ja
ylläpidon yhteydessä voivat diagnosoida ja
korjata autossa syntyneet viat, ja jotta Volvo
voi täyttää lain ja muiden asetusten vaatimukset.
Tämän lisäksi Volvo käyttää tietoja tutkimustarkoituksessa kehittäessään jatkuvasti laatua
ja turvallisuutta, kun tiedot voivat auttaa
ymmärtämään paremmin olosuhteita, jotka
vaikuttavat onnettomuuksien ja henkilövahinkojen syntymiseen.
Informaatio sisältää tietoja auton eri järjestelmien sekä moduulien tilasta ja toiminnasta,
koskien mm. moottori-, kaasuläppä-, ohjausja jarrujärjestelmiä. Tämä informaatio voi
sisältää tietoja kuljettajan tavasta kuljettaa
autoa, kuten esim. auton nopeus, jarru- ja
kaasupolkimen käyttö, ohjausliikkeet ja
ovatko kuljettaja ja matkustaja käyttäneet turvavöitä vai eivät. Tämä informaatio voidaan
kerrotuista syistä tallentaa auton tietokonei-
18
siin tiettynä aikana, mutta myös törmäyksen
tai onnettomuuden uhan seurauksena. Volvo
voi säilyttää tietoja niin kauan kuin ne voivat
auttaa kehittämään ja edelleen lisäämään turvallisuutta ja laatua sekä niin kauan kuin laki
ja muut määräykset, jotka Volvon pitää ottaa
huomioon, vaativat.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Volvo
voidaan kuitenkin kansallisten lakien ja määräysten perusteella pakottaa antamaan näitä
tietoja viranomaisille, kuten poliisille tai muille,
joilla voi olla laillinen oikeus saada niitä käyttöönsä.
Jotta voidaan lukea ja tulkita auton tietokoneiden rekisteröimiä tietoja, tarvitaan erityinen
varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä. Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon
ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja että niitä käsitellään turvallisella
tavalla, ja että käsittely täyttää soveltuvat lain
vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään.
01 Johdanto
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tukea ja tietoa autosta internetissä
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti.
Volvo Carsin kotisivulla ja tukisivustolla on
lisätietoa autostanne. Kotisivulta voidaan siirtyä myös eteenpäin My Volvo -sivustolle, joka
on henkilökohtainen verkkosivusto teitä ja
autoanne varten.
Tietyt lisävarusteet toimivat vain, kun niihin
kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte tämän
vuoksi aina yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun ennen kuin asennatte tarvikkeita tai lisävarusteita, jotka kytketään tai
jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Lämpöä heijastava tuulilasi*
Tuulilasi on varustettu lämpöä heijastavalla
kalvolla (IP), joka vähentää auringon lämpösäteilyä matkustamossa.
Elektronisen varusteen, esim. lähetinvastaanottimen, sijainti lämpöä heijastavalla kalvolla
varustetun lasipinnan takana voi vaikuttaa sen
toimintaan ja suorituskykyyn haitallisesti.
Jos elektronisen varusteen toiminnan pitää
olla optimaalista, tämä tulee sijoittaa tuulilasin
sille osalle, jolta lämpöä heijastava kalvo
puuttuu (ks. merkittyä aluetta kuvassa).
01
Internet-tuki
Siirry sivustolle menemällä osoitteeseen
support.volvocars.com tai käyttämällä alla
olevaa QR-koodia. Tukisivusto on saatavana
useimmilla markkina-alueilla.
Alue, jolla IP-kalvoa ei ole käytetty.
A on etäisyys tuulilasin yläreunasta alas alueen alkuun. B on etäisyys tuulilasin yläreunasta alas alueen loppuun.
Mitat
A
40 mm
B
80 mm
Tukisivustolle vievä QR-koodi.
Tukisivustolta voidaan hakea tietoa, joka on
jaettu eri kategorioihin. Siellä on tietoa esim.
internetiin liitetyistä palveluista ja toiminnoista, Volvo On Call (VOC)*, navigointijärjestelmästä* ja sovelluksista. Eri toimenpiteet,
esim. auton liittäminen internetiin matkapuhelimen avulla, selitetään videoiden ja vaiheittaisten ohjeiden avulla.
Tukisivustolta ladattavissa olevat tiedot
Kartat
Jos autossa on Sensus Navigation*, tukisivustolta on mahdollista ladata karttoja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
19
01 Johdanto
01
||
Mobiilisovellukset
Volvo ID
Tiettyihin mallivuosien 2014 ja 2015 Volvomalleihin on saatavana käyttöopas sovelluksen muodossa. Sitä kautta on mahdollista
päästä myös VOC*-sovellukseen.
Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne,
joka mahdollistaa pääsyn eri palveluihin5.
Esimerkkejä palveluista:
automaattisesti lähetettävässä sähköpostiilmoituksessa olevia ohjeita saattaaksenne
rekisteröinnin loppuun. On mahdollista luoda
Volvo ID -tunnus seuraavista palveluista jonkin kautta:
Aiempien mallivuosien käyttöoppaat
•
My Volvo - henkilökohtainen web-sivu
Teille ja autollenne.
•
My Volvo - Ilmoittakaa sähköpostiosoite
ja noudattakaa ohjeita.
•
Internetiin yhdistetty auto* - Tietyt toiminnot ja palvelut vaativat toimiakseen auton
rekisteröimisen henkilökohtaiseen tunnukseen Volvo ID, jotta esimerkiksi osoitteen lähettäminen internetin karttapalvelusta suoraan autoon onnistuisi.
•
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID käytetään
kirjauduttaessa Volvo On Call -mobiilisovellukseen.
Internetiin yhdistetty auto* - Ilmoittakaa
sähköpostiosoite sovelluksessa, joka
edellyttää Volvo ID-tunnusta ja noudattakaa ohjeita. Vaihtoehtoisesti painakaa
kahdesti keskikonsolissa olevaa yhdistämispainiketta
ja valitkaa Sovellukset
Asetukset sekä noudattakaa ohjeita.
•
Volvo On Call, VOC* - Ladatkaa VOCsovelluksen uusin versio. Valitkaa Volvo
ID-tunnuksen luominen aloitussivulta,
ilmoittakaa sähköpostiosoite ja noudattakaa ohjeita.
Aiempien mallivuosien käyttöoppaat ovat
saatavina täältä pdf-muodossa. Tukisivustolta
pääsee myös Quick Guideen ja lisäosaan.
Ladatkaa koneellenne haluamanne julkaisu
valitsemalla automalli ja mallivuosi.
Yhteystiedot
Tukisivustolta löytyvät asiakastuen ja lähimmän Volvon jälleenmyyjän yhteystiedot.
My Volvo internetissä4
Osoitteesta www.volvocars.com on mahdollista navigoida edelleen sivustolle My Volvo
web, joka on henkilökohtainen nettisivu Teille
ja autollenne.
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus,
kirjautukaa My Volvo web -sivustolle ja saatte
katsauksen mm. huollosta, sopimuksista ja
takuista. My Volvo -sivustolla on myös tietoja
mallikohtaisista lisävarusteista ja ohjelmistoista autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
4
5
20
Volvo ID (s. 20)
Volvo ID-tunnuksen edut
•
•
Yksi käyttäjänimi ja tunnussana onlinepalveluun pääsemiseksi, ts. vain yksi
käyttäjänimi ja yksi tunnussana muistettavana.
Muutettaessa jonkin palvelun käyttäjänimeä/tunnussanaa (esim. VOC) se muuttuu automaattisesti myös muille palveluille (esim. My Volvo)
Volvo ID-tunnuksen luominen
Volvo ID -tunnuksen luomiseksi Teidän pitää
ilmoittaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Noudattakaa sitten ilmoitettuun osoitteeseen
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä sekä varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tukea ja tietoa autosta internetissä (s. 19)
01 Johdanto
Ympäristöfilosofia
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo
Cars -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa kaikkea
toimintaa. Uskomme myös, että asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvo Cars -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO-sertifikaatti, joka sisältää kaikki tehtaat ja
useita muita yksiköitämme kattavan ympäristönormin ISO 14001. Asetamme myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme toimimisesta järjestelmällisesti ympäristöön liittyvien
kysymysten suhteen.
eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja
käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista. Volvo
Car Corporation työskentelee jatkuvasti turval-
lisempien ja tehokkaampien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
Polttoaineenkulutus
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät
hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoa kohdasta "Myötävaikuttaminen parempaan ympäristöön".
01
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä Interior
Air Quality System* (IAQS) varmistaa sen, että
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
ilmaa tarkkaillaan jatkuvasti ja jos tiettyjen
epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksi}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
21
01 Johdanto
01
||
din, pitoisuus nousee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä
esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Sisusta
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille
ja astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
•
•
•
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte
Volvon teknisen palvelun hoitaa autonne
huollon ja hoidon, siitä tulee järjestelmämme
osa. Volvo asettaa vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle estääkseen jätteiden ja
päästöjen joutumisen ympäristöön. Huoltohenkilöstöllämme on tiedot ja työkalut, joita
tarvitaan hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Myötävaikuttaminen parempaan
ympäristöön
On helppoa parantaa itse ympäristön tilaa –
tässä muutamia neuvoja:
•
22
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
Ajakaa taloudellisesti – olkaa ennakoiva.
Suorittakaa huolto ja ylläpito käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti – noudattakaa
Huolto- ja takuukirjan suosittelemia
välejä.
Jos auto on varustettu moottorinlämmittimellä*, käyttäkää sitä ennen kylmäkäynnistystä – se parantaa käynnistyskykyä
sekä vähentää kulumista kylmällä säällä ja
moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä laskee
kulutusta ja vähentää päästöjä.
•
Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti, koska ilmanvastus kasvaa – nopeuden kaksinkertaistaminen nostaa ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
•
Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka
tämän tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Noudattamalla näitä neuvoja voidaan rahaa ja
maailman voimavaroja säästää sekä auton
kestävyyttä pidentää. Lisätietoa ja neuvoja:
ks. Eco guide (s. 62), Polttoainetaloudellinen ajo (s. 306) ja Polttoaineenkulutus
(s. 419).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kierrätys
Osana Volvon ympäristötyössä on tärkeää,
että auto kierrätetään ympäristön kannalta
oikealla tavalla. Melkein koko auto voidaan
kierrättää. Auton viimeistä omistajaa pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 23)
01 Johdanto
Käyttöopas ja ympäristö
Käyttöoppaan painettuun versioon käytetty
paperimassa on peräisin Forest Stewardship
Council® -sertifioiduista metsistä tai muista
tarkastetuista lähteistä.
01
Laminoitu lasi
Lasi on vahvistettu, mikä antaa
paremman murtosuojan ja paremman äänieristyksen matkustamoon.
Tuulilasi ja sivuikkunat* on laminoitu.
FSC®-symboli osoittaa, että käyttöoppaan
painettuun versioon käytetty paperimassa on
peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai
muista tarkastetuista lähteistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ympäristöfilosofia (s. 21)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
23
TURVALLISUUS
02 Turvallisuus
Yleistä turvavöistä
VAROITUS
Jarrutuksella voi olla vaikeita seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikkien matkustajien turvavyöt
ovat kiinnitettynä ajon aikana.
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Turvavyö - kiinnittäminen
Kiinnittäkää turvavyö (s. 25) ennen ajon aloittamista.
Vetäkää vyö esiin hitaasti ja lukitkaa se työntämällä sen lukituskieleke vyölukkoon. Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
02
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käyttöön.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti. Lantiovyön pitää
olla alhaalla (ei vatsan päällä).
Jos turvavyö on altistunut voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaakin vaurioitumattomalta. Vaihda turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdettu
turvavyö.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin
on tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan
normaalissa istuma-asennossa.
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan (s. 25) käyttöön antamalla ääni- ja
valomuistutuksen (s. 27).
Huomatkaa
•
Älkää käyttäkö jousilukkoja tms., joka
estää turvavyötä asettumasta oikein.
•
Turvavyö ei saa olla kiertyneenä.
Oikein asetettu turvavyö.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvavyö - raskaus (s. 27)
Turvavyö - irrotus (s. 26)
Turvavyönkiristin (s. 28)
}}
25
02 Turvallisuus
||
Huomatkaa
Turvavyö - irrotus
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
Irrottakaa turvavyö (s. 25), kun auto on paikallaan.
•
•
•
02
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Väärin asetettu turvavyö. Vyön pitää olla olkapään päällä.
Turvavyön korkeussäätö. Painakaa painiketta ja
siirtäkää vyötä korkeussuunnassa. Asettakaa vyö
mahdollisimman korkealle ilman, että se hankaa
kaulaa.
Takaistuimella lukituskieleke sopii vain sille
tarkoitettuun lukkoon1.
1
26
Tietyt markkina-alueet.
•
•
•
•
Turvavyö - raskaus (s. 27)
Turvavyö - irrotus (s. 26)
Turvavyönkiristin (s. 28)
Turvavyömuistutin (s. 27)
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään. Jos turvavyö
ei kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 25)
Turvavyömuistutin (s. 27)
02 Turvallisuus
ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 25)
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan (s. 25) käyttöön antamalla ääni- ja valomuistutus.
Turvavyö - irrotus (s. 26)
G020998
•
•
Turvavyömuistutin
02
G017726
Turvavyö - raskaus
Turvavyötä (s. 25) pitää aina käyttää raskauden aikana, mutta on tärkeää käyttää sitä
oikein.
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten,
turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä
ja vatsan sivulla.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta ja tietyissä
tapauksissa ajasta. Valomuistutus on kattokonsolissa ja mittaristossa (s. 58).
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan
alla – sen ei koskaan saa antaa liukua ylös.
Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä
kehoa ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin (s. 74) ja ohjauspyörä (s. 78) niin, että hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tarkoittaa sitä, että
hänen pitää helposti ulottua ohjauspyörään ja
polkimiin). Pyrkikää saamaan vatsan ja
•
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on
kaksi osatoimintoa:
Kertoa mitä turvavöitä (s. 25) takaistuimella käytetään. Mittaristossa esitetään
ilmoitus käytettäessä jotain turvavöistä tai
jos jokin takaovista on avattu. Ilmoitus
häviää automaattisesti noin 30 sekunnin
}}
27
02 Turvallisuus
||
ajon jälkeen tai kun on painettu vilkkuvivun OK-painiketta (s. 101).
•
02
Muistuttaa, että jokin takaistuimen turvavöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus
saadaan ilmoituksena mittaristossa yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu
käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata
manuaalisesti painamalla OK-painiketta.
Mittariston ilmoitus, joka näyttää, mitkä turvavyöt ovat käytössä, on aina käytettävissä.
Tallennettujen ilmoitusten katsomiseksi painakaa OK-painiketta.
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön
käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Pienellä nopeudella äänimuistutusta
annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.
28
Turvavyönkiristin
Turvallisuus - varoitussymboli
Kaikki turvavyöt (s. 25) on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva
mekanismi kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä. Turvavyö
pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
Varoitussymboli näytetään, jos vianetsinnässä
havaitaan vika tai jokin järjestelmä on aktivoitu.
Tarvittaessa varoitussymboli näytetään
yhdessä ilmoituksen kanssa mittariston
(s. 58) infonäytössä.
VAROITUS
Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukkokieltä kuljettajan turvavyön
solkeen. Työntäkää turvavyön lukkokieli
aina kyseisen puolen vyölukkoon. Älkää
koskaan vahingoittako turvavöitä älkääkä
työntäkö vyölukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja vyöluko eivät tällöin ehkä toimi
törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Varoituskolmio sekä turvatyynyjärjestelmän
(s. 29) varoitussymboli analogisessa mittaristossa.
02 Turvallisuus
pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 39)
Turvatyynyjärjestelmä
Turvatyynyjärjestelmä auttaa keulakolareissa
suojaamaan kuljettajan ja matkustajan päätä,
kasvoja ja rintakehää.
02
Varoitussymboli mittaristossa syttyy, kun
etäavain on avainasennossa II (s. 73). Symboli sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä on ehjä.
G018665
Varoituskolmio sekä turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli digitaalisessa mittaristossa.
Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, vasemmalta ohjattava auto.
VAROITUS
Jos varoitussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio ja SRS-turvatyyny Tarvitsee huollon
tai SRS-turvatyyny Huolla kiireellisesti esitetään näytössä. Volvo suosittelee, että otatte
G018666
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, se on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän
toiminta ole täysin asianmukaista. Symboli
osoittaa vikaa turvavyö-, SIPS- tai IC-järjestelmässä tai muuta vikaa järjestelmässä.
Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, oikealta
ohjattava auto.
}}
29
02 Turvallisuus
02
||
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen
yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyt täyttyvät ja lämpenevät. Turvatyyny vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja
törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan
kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 30)
Matkustajan turvatyyny (s. 31)
Turvallisuus - varoitussymboli (s. 28)
Turvatyyny kuljettajan puolella
Turvavyön (s. 25) täydennyksenä kuljettajan
puolella on auto varustettu turvatyynyllä
(s. 29).
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on
merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
VAROITUS
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena vakavia
henkilövahinkoja.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen
törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö
turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat
autoon kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja sopeuttaa sitten toimenpiteen
tämän mukaisesti siten, että yksi tai
useampi turvatyyny laukaistaan.
30
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Matkustajan turvatyyny (s. 31)
02 Turvallisuus
Matkustajan turvatyyny
Turvavyön (s. 25) täydennyksenä matkustajan
puolella on auto varustettu turvatyynyllä
(s. 29).
02
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta
ohjattavassa autossa.
Matkustajan turvatyynyn varoitustarra on toisessa seuraavista kahdesta paikasta autossa:
Vaihtoehto 2: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee näkyviin,
kun matkustajan ovi avataan.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä kehotusta ei noudateta,
lapselle voi aiheutua hengenvaara tai
vakava vamma.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.
Vaihtoehto 1: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa häikäisysuojassa.
}}
31
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
02
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Kytkin – PACOS*
Matkustajan puolella edessä oleva turvatyyny
voidaan deaktivoida (s. 32), jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
VAROITUS
Loukkaantumisen estämiseksi siinä
tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman
suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna
selkänojaan. Turvavyön täytyy olla lukittuna.
Jos auto on varustettu etuistuimen matkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole
PACOS-kytkintä (matkustajan turvatyynyn
katkaisin), turvatyyny on aina aktivoituna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.
•
•
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 30)
Lastenistuin (s. 42)
Matkustajan turvatyyny – aktivointi/
deaktivointi*
Matkustajan puoleinen turvatyyny (s. 31) etuistuimella voidaan deaktivoida, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Kytkin - PACOS
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn
matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Etäavaimen avainliuskaa (s. 157)
voidaan käyttää asennon muuttamiseen.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
32
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Turvatyynyn kytkimen sijainti.
Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, sitä vas-
02 Turvallisuus
toin ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai
lastentyynyllä.
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli
140 cm pitkät henkilöt.
2
02
Aktivoimaton turvatyyny (matkustajan
paikka):
Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140
cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
HUOM
Kun etäavain on avainasennossa II
(s. 73), esitetään mittaristossa turvatyynyn varoitussymboli (s. 28) n. 6 sekuntia.
G017800
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
2
G017724
VAROITUS
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu.
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Kattokonsolissa oleva varoitussymboli osoittaa, että matkustajan turvatyyny edessä on
aktivoitu (ks. edellinen kuva).
Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos turvatyyny
on aktivoituna ja kattokonsolin symboli
palaa. Jos tätä kehotusta ei noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
VAROITUS
Älkää salliko matkustajan istua matkustajan paikalla, jos ilmoitus kattokonsolissa
osoittaa, ettei turvatyynyä ole aktivoitu ja
turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli(s. 28) esitetään samalla mittaristossa.
Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava
vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan.
}}
33
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran auton matkustajille.
02
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lastenistuin (s. 42)
Sivuturvatyyny (SIPS)
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side
Impact Protection System) jakaa suuren osan
törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan, kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat rintaa ja lantiota ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
G032949
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta
pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin
välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain
törmäyspuolella.
34
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
02 Turvallisuus
VAROITUS
•
•
Volvo suosittelee, että korjauksen
tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. SIPS-turvatyynyjärjestelmään
tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat
aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen
tilaan, koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
•
Volvo suosittelee käytettäväksi vain
Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut
istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Matkustajan turvatyyny (s. 31)
•
Turvaverho (IC) (s. 35)
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 30)
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny (s. 35)
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin
(s. 34).
Turvaverho (IC)
Turvaverho auttaa suojaamaan kuljettajan ja
etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä
auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
02
Lastenistuin/lastentyyny (s. 42) voidaan
sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä (s. 32) matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Matkustajan turvatyyny (s. 31)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 41)
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän (s. 34) ja turvatyynyjärjestelmän
(s. 29) osa. Se on asennettu pituussuunnassa
sisäkaton molemmille puolille ja auttaa suojaamaan kuljettajaa ja auton ulkopaikkojen
matkustajia. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho
täyttyy.
}}
35
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain kevyille
päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten
esim. sateenvarjoille).
02
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että
käytätte vain Volvon alkuperäisiä osia,
jotka on hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
Yleistä WHIPS-järjestelmästä
(whiplash-suoja)
WHIPS (Whiplash Protection System) on
suoja retkahdusvammoja vastaan. Järjestelmä
koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta
sekä järjestelmään sovitetusta niskatuesta
etuistuimissa.
VAROITUS
Auton saa kuormata korkeintaan 50 mm:n
päähän ovien ikkunoiden yläreunasta.
Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon suojavaikutus saattaa estyä.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvavöistä (s. 25)
WHIPS-järjestelmä aktivoituu takatörmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
36
02 Turvallisuus
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
WHIPS - lastenistuin
WHIPS - istuma-asento
WHIPS-järjestelmä (s. 36) ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
WHIPS-järjestelmä (s. 36) suojaa kuljettajaa ja
matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istumaasentonsa on oikea eikä järjestelmän toiminta
ole estynyt millään tavalla.
Lastenistuin/lastentyyny (s. 42) voidaan
sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä (s. 32) matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 41)
02
Istuma-asento
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
(s. 74) ennen ajoonlähtöä.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava
keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman lähellä niskatukea.
Tehtävä
Älkää tehkö koskaan mitään muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai itse WHIPS-järjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
WHIPS - lastenistuin (s. 37)
WHIPS - istuma-asento (s. 37)
Yleistä turvavöistä (s. 25)
Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan
istuimen taakse mitään esineitä, jotka voivat
estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
}}
37
02 Turvallisuus
VAROITUS
02
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa
siten, että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja etuistuimen selkänojan väliin. Muistakaa olla estämättä WHIPS-järjestelmän
toimintaa.
VAROITUS
Jos istuimeen on kohdistunut suuri kuormitus, esim. takatörmäyksen yhteydessä,
pitää WHIPS-järjestelmä tarkastaa. Volvo
suosittelee sen tarkistamista pikimmiten
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Osa WHIPS-järjestelmän suojausominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin
vaikuttaa vahingoittumattomalta.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
myös vähäisen taakse suuntautuneen törmäyksen jälkeen.
Älkää sijoittako takaistuimelle mitään esineitä,
jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Jos takaistuimen selkänoja käännetään
alas, täytyy vastaavaa etuistuinta siirtää
eteenpäin siten, ettei se ota kiinni alaskäännettyyn selkänojaan.
38
Kun järjestelmät laukeavat
Törmäyksessä kaikki Volvon eri henkilöturvajärjestelmät toimivat yhteistyössä vahinkojen
pienentämiseksi.
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristimet (s. 28) etuistuimet
Etu- ja/tai sivuja/tai perätörmäyksissä ja/tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvavyönkiristin,
takaistuin
Keula- ja/tai sivutörmäyksessä ja/tai
kaatumisessa
Turvatyynyt
EtutörmäyksessäA
(Ohjauspyörän
(s. 30) ja matkustajan turvatyyny
(s. 31))
Sivuturvatyynyt
SIPS (s. 34)
SivutörmäyksessäA
02 Turvallisuus
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvaverho IC
(s. 35)
Sivutörmäyksessä
ja/tai kaatumisessa
ja/tai tietyissä keulatörmäyksissäA
Retkahdussuojus
WHIPS (s. 36)
A
Takaapäin tulevassa päälleajossa
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt (s. 29) ovat lauenneet, suositellaan seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli
on kastunut vedestä tai muusta nesteestä,
irrottakaa akkukaapelit. Älkää yrittäkö
käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua.
Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Yleistä turvallisuustilasta
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun
törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin
turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
02
VAROITUS
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny
on lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa
auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa purkautuvan savun ja
pölyn voimakas altistus voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen
syntyessä pese kylmällä vedellä. Myös
nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja
palovaurioita.
Varoituskolmio analogisessa mittaristossa.
HUOM
Turvatyynyt ja -vyöt aktivoituvat vain kerran törmäyksessä.
Varoituskolmio digitaalisessa mittaristossa.
}}
39
02 Turvallisuus
02
||
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan
teksti Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa esittää mittariston (s. 58)
infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa
tai palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa tarkastuksen ja auton palauttamisen
normaalitilaan, kun Turvallisuustila
Katso käyttöohjekirjaa on esitetty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
(s. 40)
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 41)
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
Poistakaa etäavain lukosta ja avatkaa kuljettajan ovi. Jos nyt esitetään ilmoitus siitä, että
virta on päällä, painakaa käynnistyspainiketta.
Sulkekaa sitten ovi ja asettakaa etäavain
takaisin lukkoon. Auton elektroniikka yrittää
nyt asettua takaisin normaalitilaan. Yrittäkää
sen jälkeen käynnistää auto.
Jos ilmoitus Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa on edelleen näytössä
autolla ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se
on kuljetettava (s. 316) pois. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi
käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Turvallisuustila
Katso käyttöohjekirjaa esitetään. Poistukaa autosta pikimmiten.
40
VAROITUS
Jos auto on turvallisuustilassa, (s. 39) käynnistystä voidaan yrittää, jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole.
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa,
sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että
se viedään kuljetusautolla valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 41)
02 Turvallisuus
Turvallisuustila - siirtäminen
Yleistä lapsiturvallisuudesta
Jos teksti Normal mode näytetään, kun teksti
Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa on
nollattu käynnistysyrityksen (s. 40) jälkeen,
auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 39)
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastentyynyllä/lastenistuimessa
aina 10-vuotiaiksi asti.
Lasten sijoittaminen autoon ja käytettävä
varustus valitaan lapsen painon ja koon
mukaan, ks. Lastenistuin (s. 42).
HUOM
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavälineiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
02
Lapsilukko
Takaovet ja takaovien ikkunat* voidaan lukita
manuaalisesti (s. 171) tai elektronisesti
(s. 172)* sisältä tapahtuvalta avaamiselta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin - sijainti (s. 46)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 47)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 50)
HUOM
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee
sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia, lastentyynyjä & kiinnityslaitteita), jotka on
kehitetty juuri Teidän autoanne varten. Jos
käytätte lapsille tarkoitettuja Volvon turvavarusteita, saatte parhaat edellytykset lapsenne
turvalliselle matkustamiselle autossa, mutta
myös lasten turvavarustuksen, joka sopii ja on
helppo käyttää.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
41
02 Turvallisuus
Lastenistuin
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Varmistakaa, että lastenistuinta käytetään oikein.
02
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
VAROITUS
G020739
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen pitkittäissäädön tankoon
tai kiskoihin ja palkkeihin istuimen alla.
Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
42
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
02 Turvallisuus
Suositellut lastenistuimet2
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Ryhmä 0
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 13 kg
(L)
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 13 kg
(U)
(U)
enint. 10 kg
02
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
enint. 10 kg
Ryhmä 0
Takaistuimen keskipaikka
Volvon vauvanistuin
(Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton
turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1
04301146
(U)
Ryhmä 0
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
enint. 10 kg
(U)
(U)
Ryhmä 0+
Lastenistuimet, jolla on
yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
enint. 13 kg
2
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
}}
43
02 Turvallisuus
||
02
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 1
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible
Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
(L)
Ryhmä 1
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
9–18 kg
(U)
(U)
Ryhmä 2
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible
Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible
Child Seat) – kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) –
kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
(U)
9–18 kg
15–25 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
44
Takaistuimen keskipaikka
Lastenistuimet, jolla on
yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
02 Turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 2/3
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny
(Volvo Booster Seat with backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo
Booster Seat with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
(UF)
Selkänojalla varustettu
Volvon turvavyötyyny
(Volvo Booster Seat with
backrest).
15–36 kg
02
Tyyppihyväksyntä: E1
04301169
(UF)
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster Cushion
with and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
(UF)
Lastentyyny selkänojalla
ja ilman (Booster
Cushion with and without
backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5
04216
(UF)
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäinkäännetyille, yleisesti hyväksytyille lastenistuimille tässä painoluokassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuin - sijainti (s. 46)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 50)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 47)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 41)
45
02 Turvallisuus
Lastenistuin - sijainti
02
VAROITUS
Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt (s. 42)
aina takaistuimelle, jos matkustajan paikan
turvatyyny on aktivoitu (s. 32). Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos
lapsi istuu matkustajan paikalla.
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Matkustajan turvatyynyn varoitustarra on toisessa seuraavista kahdesta paikasta autossa:
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
Vaihtoehto 2: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee näkyviin,
kun matkustajan ovi avataan.
VAROITUS
Voitte hyvin sijoittaa:
Vaihtoehto 1: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa häikäisysuojassa.
•
lastenistuimen/-tyynyn matkustajan istuimelle kunhan autossa ei ole aktivoitua
turvatyynyä matkustajan paikalla.
•
yksi tai useampia lastenistuimia/lastentyynyjä takaistuimella.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa tuulilasia vasten.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä kehotusta ei noudateta,
lapselle voi aiheutua hengenvaara tai
vakava vamma.
46
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on
turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle
asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita,
ei saa käyttää, koska ne voivat aiheuttaa
turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 41)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 50)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 47)
02 Turvallisuus
Lastenistuin - ISOFIX
ISOFIX - kokoluokat
ISOFIX on kansainväliseen standardiin perustuva lastenistuimen (s. 42) kiinnitysjärjestelmä.
ISOFIX (s. 47) -kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjiä valitsemaan oikeantyyppisen lastenistuimen (s. 48).
Kokoluokka
Selostus
A
Täysi koko, eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto
1), eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Rajoitettu koko (vaihtoehto
2), eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Rajoitettu koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
E
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
F
Poikittainen vauvakaukalo,
vasen
Aiheeseen liittyvät tiedot
G
Poikittainen vauvakaukalo,
oikea
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas
päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
•
•
•
ISOFIX - kokoluokat (s. 47)
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta etumatkustajan istuimelle, jos autossa on aktivoitava
turvatyyny.
02
HUOM
Jos lasten ISOFIX-turvavälineestä puuttuu
kokoluokitus, täytyy automallin löytyä lasten turvavälineen automallien luettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
ISOFIX - lastenistuintyypit (s. 48)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 41)
47
02 Turvallisuus
ISOFIX - lastenistuintyypit
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat
eri kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki
02
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa automalleissa.
Paino
enint. 10 kg
enint. 10 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
enint. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
Lastenistuin, selkänoja menosuuntaan käännetty
9–18 kg
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
48
02 Turvallisuus
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, eteenpäin käännetty
Paino
9–18 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OKB
B
02
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: ISOFIX-sijoittaminen ei sovi ISOFIX-lastenistuimelle tässä painoluokassa ja/tai kokoluokassa.
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
IUF: Sopiva eteenpäinkäännetyille ISOFIX-lastenistuimille, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä tässä painoluokassa.
A
B
Jotta vauvan-/lastenistuimelle on tilaa takaistuimella, etuistuin on siirrettävä pitkittäissuunnassa keskiasentoa edemmäs.
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Katsokaa, että valitsette oikean suuruusluokan (s. 47) lastenistuimille, joissa on ISOFIX
(s. 47)-kiinnitysjärjestelmä.
49
02 Turvallisuus
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet
02
Auto on varustettu lastenistuimille (s. 42) tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu hattuhyllylle ja ne ovat
muovikansien alla. Kääntäkää muovikannet
sivuun päästäksenne käsiksi ko. kiinnityskohtaan.
Autoissa, joissa on käännettävät niskasuojat
laitapaikoilla, tulee niskasuojat kääntää asennuksen helpottamiseksi.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
50
VAROITUS
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin
ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 41)
Lastenistuin - sijainti (s. 46)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 47)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt,
katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
03
52
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
03
}}
53
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
54
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut, kauko-/lähivalot,
ajotietokone
(s. 101),
(s. 103),
(s. 89),
(s. 83) ja
(s. 114).
Säädinpaneeli
(s. 167),
(s. 172),
(s. 93) ja
(s. 95).
Istuimen säätö*
(s. 75).
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja tavaratilan luukun avaaja
(s. 80),
(s. 301) ja
(s. 169).
Automaattivaihteiston manuaalinen
vaihtaminen*
(s. 272).
Nopeudensäädin*
(s. 189) ja
(s. 192).
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 78) ja
(s. 29).
Mittaristo
(s. 58).
Valikkojen käsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 104) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
START/STOP
ENGINE-painike
(s. 264).
Virtalukko
(s. 72).
Näyttöruutu Infotainment-järjestelmää ja
valikkojen näyttöä
varten
(s. 104) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Oven avauskahva
–
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Varoitusvilkut
(s. 88).
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää ja valikkokäsittelyä varten
(s. 104) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Ohjauspaneeli ilmastointilaitetta varten
(s. 123).
Vaihteenvalitsin
(s. 271),
(s. 272) tai
(s. 276).
Aktiivisen alustan
säädin (Four-C)*
(s. 178).
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 92).
Ohjauspyörän säätö
(s. 78).
Konepellin avaaja
(s. 356).
Seisontajarru
(s. 294).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ulkolämpötilamittari (s. 66)
Välimatkamittari (s. 67)
Kello (s. 67)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt,
katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
03
}}
55
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
03
56
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Näyttöruutu Infotainment-järjestelmää ja
valikkojen näyttöä
varten
(s. 104) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Säädinpaneeli
(s. 167),
(s. 172),
(s. 93) ja
(s. 95).
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää ja valikkokäsittelyä varten
(s. 104) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Virtalukko
(s. 72).
(s. 88).
(s. 264).
(s. 80),
(s. 301) ja
(s. 169).
Varoitusvilkut
START/STOP
ENGINE-painike
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja tavaratilan luukun avaaja
Konepellin avaaja
(s. 356).
Automaattivaihteiston manuaalinen
vaihtaminen*
(s. 272).
Istuimen säätö*
(s. 75).
Seisontajarru
(s. 294).
Ohjauspyörän säätö
(s. 78).
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut, kauko-/lähivalot,
ajotietokone
(s. 101),
(s. 103),
(s. 89),
(s. 83) ja
(s. 114).
Vaihteenvalitsin
(s. 271),
(s. 272) tai
(s. 276).
Aktiivisen alustan
säädin (Four-C)*
(s. 178).
Ohjauspaneeli ilmastointilaitetta varten
(s. 123).
Nopeudensäädin*
(s. 189) ja
(s. 192).
Mittaristo
(s. 58).
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 78) ja
(s. 29).
Valikkojen käsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 104) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 92).
Oven avauskahva
–
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ulkolämpötilamittari (s. 66)
Välimatkamittari (s. 67)
Kello (s. 67)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
57
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Mittaristo
Mittaristo, analoginen - katsaus
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
•
•
•
Mittariston näyttö
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 58)
Mittarit ja näytöt
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 59)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 63)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 65)
Tietonäyttö, analoginen mittaristo.
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot näytetään symbolien ja tekstin
avulla. Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien
toimintojen yhteydessä.
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän1 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 114) ja Polttoaineen täyttö (s. 301).
Eco meter. Mittari ilmoittaa, kuinka taloudellisesti autoa ajetaan. Mitä korkeammalle asteikossa viisari osoittaa, sitä
taloudellisempaa ajo on.
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtoilmaisin2/Vaihtoilmaisin3. Ks. myös
Vaihtoilmaisin* (s. 271), Automaattivaih-
1
2
3
58
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
teisto - Geartronic* (s. 272) tai Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 276).
Merkki- ja varoitusvalot
kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa osoittava symboli ja liian
matalaa öljynpainetta osoittava symboli.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Merkki- ja varoitussymbolit, analoginen mittaristo.
Merkkisymbolit
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitussymbolit4
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun
moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien
pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan
tarkastus tehdään avaimen asennossa II,
4
•
•
Mittaristo (s. 58)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 65)
Mittaristo, digitaalinen - katsaus
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
Mittariston näyttö
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 63)
03
Tietonäyttö, digitaalinen mittaristo*.
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot näytetään symbolien ja tekstin
avulla. Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien
toimintojen yhteydessä.
Mittarit ja näytöt
Digitaaliselle mittaristolle voidaan valita erilaisia teemoja. Mahdolliset teemat ovat
"Elegance", "Eco" ja "Performance".
Teema voidaan valita vain moottorin ollessa
käynnissä.
Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä (s. 358).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
59
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Teeman valitseminen - painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta ja valitsemalla valikkovaihtoehto
Teemat kääntämällä vivun säätöpyörää. Painakaa OK-painiketta. Kääntäkää säätöpyörää
teeman valitsemiseksi ja vahvistakaa valinta
painamalla OK-painiketta.
03
Keskikonsolin näytön ulkonäkö noudattaa tietyissä malliversioissa mittariston teeman
valintaa.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
voidaan myös säätää mittariston kontrastitilaa
ja väritilaa.
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 101).
Teeman valinta sekä kontrasti- ja väritilan
valinta voidaan jokaisen etäavaimen osalta
tallentaa avainmuistiin*, ks. Etäavain - personalisointi* (s. 151).
Mittarit ja näytöt, teema "Elegance".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän5 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 114) ja Polttoaineen täyttö (s. 301).
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
Eco guide. Ks. myös Eco guide & Power
guide* (s. 62).
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtoilmaisin6/Vaihtoilmaisin7. Ks. myös
Vaihtoilmaisin* (s. 271), Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272) tai Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 276).
5
6
7
60
Mittarit ja näytöt, teema "Eco".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän5 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 114) ja Polttoaineen täyttö (s. 301).
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtoilmaisin6/Vaihtoilmaisin7. Ks. myös
Vaihtoilmaisin* (s. 271), Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272) tai Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 276).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminnan tarkastus
Power guide. Ks. myös Eco guide &
Power guide* (s. 62).
Vaihtoilmaisin6/Vaihtoilmaisin7. Ks. myös
Vaihtoilmaisin* (s. 271), Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272) tai Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 276).
Merkki- ja varoitusvalot
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan
tarkastus tehdään avaimen asennossa II,
kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa osoittava symboli ja liian
matalaa öljynpainetta osoittava symboli.
Mittarit ja näytöt, teema "Performance".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän5 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 114) ja Polttoaineen täyttö (s. 301).
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
5
6
7
8
Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun
moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien
pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
Merkki- ja varoitussymbolit, digitaalinen mittaristo.
•
•
Mittaristo (s. 58)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 65)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 63)
Merkkisymbolit
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitussymbolit8
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä (s. 358).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
61
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Eco guide & Power guide*
Eco guide ja Power guide ovat kaksi mittariston (s. 58) välinettä, jotka auttavat kuljettajaa
ajamaan autoa mahdollisimman taloudellisesti.
03
Auto tallentaa myös tilaston tehdyistä ajomatkoista, jotka voidaan nähdä pylväsdiagrammeina, ks. Ajotietokone - ajostatistiikka*
(s. 115).
Eco guide
Tämä mittari antaa osoituksen siitä, kuinka
taloudellisesti autoa ajetaan.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Eco", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 59).
Hetkellinen arvo
Tässä näytetään hetkellinen arvo - mitä korkeammalla se on asteikossa, sitä parempi.
Hetkellinen arvo lasketaan nopeuden, moottorin kierrosluvun, käytetyn moottorin tehon ja
jarrutusten perusteella.
Kuljettajaa kannustetaan ajamaan optimaalisella nopeudella (50-80 km/h) ja alhaisilla kierrosluvuilla. Painettaessa kaasua ja jarrutettaessa viisarit laskevat alaspäin.
Jos hetkellinen arvo on erittäin alhainen, mittarin punainen alue syttyy (lyhyellä viiveellä)
merkiksi epätaloudellisesta ajotavasta, jota on
vältettävä.
Saatavana oleva moottorin teho
Keskiarvo seuraa hitaasti hetkellistä arvoa ja
kuvaa sitä, miten autoa on ajettu viime
aikoina. Mitä korkeammalla asteikossa viisarit
ovat, sitä taloudellisemmin kuljettaja on ajanut.
Pienempi yläviisari ilmoittaa saatavana olevan
moottorin tehon9. Mitä korkeammalla viisari
on asteikolla, sitä enemmän tehoa on käytettävissä valitulla vaihteella.
Käytetty moottorin teho
Power guide
Suurempi alaviisari ilmoittaa käytetyn moottorin tehon9. Mitä korkeammalla se on asteikolla, sitä enemmän tehoa moottorista otetaan.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Performance", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 59).
Keskiarvo
9
62
Käytetty moottorin teho
Keskiarvo
Tämä mittari näyttää suhteen sen välillä, paljonko tehoa (Power) otetaan moottorista ja
paljonko tehoa on käytettävissä.
Hetkellinen arvo
Saatavana oleva moottorin teho
Teho riippuu moottorin kierrosluvusta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos viisarien välillä on suuri väli, se on merkki
suuresta tehovarannosta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta
tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Merkkisymbolit
Symboli
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Vika ABS-järjestelmässä
Takasumuvalo päällä
Vakautusjärjestelmä, ks. Elektroninen vakautuksen säätö
(ESC) - yleistä (s. 179)
Vakautusjärjestelmä, sport-tila,
ks. Elektroninen vakautuksen
säätö (ESC) - käsittely (s. 180)
Hehkutus (diesel)
Säiliössä vähän polttoainetta
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Symboli
Vika ABS-järjestelmässä
Sisältö
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton
varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
Kaukovalot päällä
Vasen vilkku
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Oikea vilkku
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
Eco-toiminto päällä, ks. ECO*
(s. 289)
Start/Stop, moottori sammutettu automaattisesti, ks. Start/
Stop* - toiminta ja käsittely
(s. 282)
Rengaspainejärjestelmä , ks.
Rengaspaineiden valvonta*
(s. 331)
3. Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
03
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa takasumuvalon ollessa päällä.
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti,
järjestelmään on syntynyt vika.
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Vika ABL-järjestelmässä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active
Bending Lights) on syntynyt vika.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen
jälkeen, se voi johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee,
että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa
tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin se
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton. Symboli palaa, kun sport-tila on aktivoitu.
Hehkutus (diesel)
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä.
Esilämmitys tapahtuu enimmäkseen matalan
lämpötilan vuoksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
63
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Säiliössä vähän polttoainetta
Start/Stop
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä
on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
Symboli palaa, kun moottori on sammutettu
automaattisesti.
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Rengaspainejärjestelmä
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista.
Ilmoitusteksti sammutetaan OK-painikkeella,
ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 101), tai se
häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika
vaihtelee riippuen osoitettavasta toiminnosta).
Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden
symbolien kanssa.
Symboli palaa rengaspaineen ollessa matala,
tai jos rengaspainejärjestelmään on syntyy
vika.
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä
selventävän kuvan kanssa infonäytössä.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.
HUOM
Kun huoltoilmoitus ilmestyy, sammuvat
symboli ja ilmoitus painamalla OK-painiketta, tai sammuvat automaattisesti hetken
kuluttua.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.
Vasen/oikea vilkku
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Eco-toiminto päällä
Symboli palaa, kun Eco-toiminto on aktivoitu.
10
64
syttyy.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h, infosymboli
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, varoitussymboli syttyy.
Jos konepelti10 ei ole asianmukaisesti suljettu,
varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.
Jos tavaratilan luukkua ei ole asianmukaisesti
suljettu, infosymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan kanssa tietonäytössä. Pysäyttäkää
auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa tavaratilan luukku.
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo (s. 58)
•
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 59)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 65)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
Seisontajarru kytkettynä
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
Seisontajarru kytketty, digitaalinen mittaristo
Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa, se tarkoittaa, että on syntynyt vika.
Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Seisontajarru kytketty, analoginen mittaristo
Lisätietoja, ks. Seisontajarru (s. 294).
Turvatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, vyölukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Sisältö
Pieni
öljynpaineA
Turvavyömuistutin
Generaattori ei lataa
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus
A
Vika jarrujärjestelmässä
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on
kytkettynä. Symboli vilkkuu kytkeytymisen
aikana ja alkaa sitten palaa jatkuvasti.
Varoitussymbolit
Symboli
tori välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys
korjaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla
liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen
paikkaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä
(s. 363).
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian
tai puutteen ilmenemisestä.
Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa
autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä (s. 358).
Pieni öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin
öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moot-
Turvatyynyt – SRS
Turvavyömuistutin
Symboli vilkkuu niin kauan kuin kuljettajan tai
etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai
takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
03
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos molemmat symbolit sammuvat,
voitte jatkaa ajoa.
•
Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä
(s. 363). Jos jarrunestesäiliön nestetaso on normaali ja varoitussymbolit
palavat edelleen, voitte ajaa auton
varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo
suosittelee, että käännytte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun puoleen.
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
}}
65
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Korjaamon pitää tarkastaa jarrunestehäviö,
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
03
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on vaarana auton takapään voimakas luisto voimakkaasti jarrutettaessa.
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu
vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti.
Symboli jää näkyviin, kunnes vika on korjattu,
mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla OK-painiketta, ks. Valikkokäsittely mittaristo (s. 101). Varoitussymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Toimenpide:
1. Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla
ei saa ajaa edelleen.
2. Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen
mukainen toimenpide. Poistakaa ilmoitus
OK-painikkeella.
11
66
Muistutus – auki jääneet ovet
Ulkolämpötilamittari
Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä
selventävän kuvan kanssa infonäytössä.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.
Ulkolämpötilamittarin näyttö esitetään mittaristossa.
syttyy.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h, infosymboli
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, varoitussymboli syttyy.
Jos konepelti11 ei ole asianmukaisesti suljettu,
varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.
Jos tavaratilan luukkua ei ole asianmukaisesti
suljettu, infosymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan kanssa tietonäytössä. Pysäyttäkää
auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa tavaratilan luukku.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo (s. 58)
•
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 59)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 63)
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ulkolämpötilamittarin näyttö, digitaalinen
mittari
Ulkolämpötilamittarin näyttö, analoginen
mittari
Kun lämpötila on alueella +2 °C - -5 °C, lumihiutalesymboli palaa näytössä. Se varoittaa
liukkauden vaarasta. Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa arvoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo (s. 58)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Välimatkamittari
Kello
Mittaristo - lisenssisopimus
Välimatkamittarin näyttö näkyy mittaristossa.
Kellon näyttö näkyy mittaristossa.
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin.
Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan/kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Välimatkamittari, digitaalinen mittaristo.
Kello, digitaalinen mittaristo.
Välimatkamittarin näyttö12
Molempia välimatkamittareita T1 ja T2 käytetään lyhyiden ajomatkojen mittaamiseen.
Matkan pituus esitetään näytössä.
Näyttäkää haluamanne mittari kääntämällä
ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
säätöpyörää.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
RESET-painikkeen pitkä painallus (kunnes
muutos tapahtuu) nollaa näytettävän välimatkamittarin. Lisätietoja, ks. Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 114).
Näyttö ajan esittämistä varten13
Kellon asettaminen
Kello voidaan asettaa valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 104).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo (s. 58)
03
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
12
Mittaristo (s. 58)
Näytön ulkonäkö voi olla erilainen riippuen mittaristoversiosta.
}}
67
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
03
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
13
68
FreeType 2
Analogisessa mittaristossa kellonaika näytetään mittariston keskellä.
Lua
Symbolit näytössä
Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkkija infosymboleihin.
Seuraavassa näytetään tavallisimmin esiintyvät symbolit merkityksineen ja viittauksineen
siitä, mistä käyttöoppaassa voidaan löytää
lisätietoja.
- Punainen varoitussymboli syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään mittariston infonäytössä selventävä teksti.
- Infosymboli syttyy, yhdessä mittariston infonäytössä esitettävän tekstin kanssa,
kun jossain auton järjestelmistä on sattunut
poikkeama. Infosymboli voi syttyä myös
yhdessä muiden symbolien kanssa.
Varoitussymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Ks.
Pieni öljynpaine
(s. 65)
Seisontajarru
kytkettynä
(s. 65),
(s. 294)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Sisältö
Ks.
Seisontajarru
kytketty, vaihtoehtoinen symboli
(s. 65)
Turvatyynyt –
SRS
(s. 28),
(s. 65)
Turvavyömuistutin
(s. 25),
(s. 65)
Generaattori ei
lataa
(s. 65)
Vika jarrujärjestelmässä
(s. 65),
(s. 291)
Varoitus, Turvallisuustila
(s. 28),
(s. 39),
(s. 65),
(s. 276)
Merkkisymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Ks.
Vika ABL-järjestelmässä*
(s. 63),
(s. 86)
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
(s. 63)
Vika ABS-järjestelmässä
(s. 63),
(s. 291)
Symboli
Sisältö
Ks.
Symboli
Takasumuvalo
päällä
(s. 63),
(s. 87)
Vakautusjärjestelmä, ESC
(Electronic Stability Control),
Perävaunun
vakautusjärjestelmä
(s. 63),
(s. 181),
(s. 313)
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
(s. 63),
(s. 181)
Hehkutus (diesel)
(s. 63)
Säiliössä vähän
polttoainetta
(s. 63),
(s. 135)
Informaatio,
lukekaa näyttöteksti
(s. 63)
Kaukovalot
päällä
(s. 63),
(s. 83)
Vasen vilkku
(s. 63)
Oikea vilkku
(s. 63)
Sisältö
Ks.
Start/Stop*,
moottori pysähtyy automaattisesti
(s. 63),
(s. 287)
ECO-toiminto*
päällä
(s. 63),
(s. 289)
Rengaspainejärjestelmä*
(s. 63),
(s. 331)
03
Tietosymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Ks.
Nopeudensäädin*
(s. 189)
Mukautuva
nopeudensäädin*
(s. 205)
Mukautuva
nopeudensäädin*, aikaetäisyys
(s. 192),
(s. 195)
Mukautuva
nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
(s. 197),
(s. 207)
Tutkatunnistin*
(s. 205),
(s. 209),
(s. 225)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
69
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Symboli
Sisältö
Ks.
Nopeudenrajoitin
(s. 186)
Tuulilasitunnistin*,
Kameratunnistin*,
Lasertunnistin*
(s. 84),
(s. 216),
(s. 225),
(s. 229),
(s. 233),
(s. 238)
Automaattijarrutus*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert), City
SafetyTM, Törmäysvaroitin*
(s. 209),
(s. 216),
(s. 225)
ABL-järjestelmä*
(s. 86)
Driver Alert System*, Tauon aika
(s. 228)
Driver Alert System*, Tauon aika
(s. 229)
Seisontajarru
(s. 294)
Sadetunnistin*
(s. 92)
03
70
Symboli
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
Ks.
Aktiiviset kaukovalot, AHB
(Active High
Beam)*
(s. 84)
Start/Stop*
(s. 287)
Start/Stop*
Symboli
Sisältö
Ks.
Moottorin- ja
matkustamonlämmitin*
(s. 135)
Moottorin- ja
matkustamonlämmitin* Huolto
tarvitaan
(s. 135)
(s. 287)
Aktivoitu ajastin*
(s. 135)
Driver Alert System*, Kaistaavustaja (LDW),
Kaista-avustaja
(LKA)
(s. 229),
(s. 233),
(s. 238)
Aktivoitu ajastin*
(s. 135)
Heikko akku
(s. 135)
Driver Alert System*, Lane
Departure Warning*
(s. 231)
Polttoainesäiliön
luukku, oikea
puoli
(s. 301)
Driver Alert System*, Lane
Departure Warning*
(s. 233),
(s. 238)
Vaihtoilmaisin
(s. 271)
Vaihdeasennot
(s. 272)
Rekisteröity
nopeusinformaatio*
(s. 183)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Volvo Sensus
Sisältö
Ks.
Κljymäärän mittaus
(s. 359)
Aktiivinen pysäköintitutka - PAP*
(s. 247)
Volvo Sensus on henkilökohtaisen Volvo-elämyksen sydän ja se yhdistää teidät autoonne
ja ympäröivään maailmaan. Sensus tarjoaa
tietoa, viihdettä ja tarvittaessa apua. Sensus
sisältää intuitiivisia toimintoja, jotka tekevät
automatkasta paremman kokemuksen ja
auton omistamisesta helppoa.
Infosymbolit kattokonsolin näytössä
Symboli
tuksia voidaan kohdissa Auton asetukset,
Audio ja media, Lämmitys ja ilmanvaihto jne.
Keskikonsolin painikkeilla ja säätimillä tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla* voidaan toimintoja aktivoida tai sulkea ja
tehdä useita vaihtelevia asetuksia.
Painamalla MY CAR esitellään kaikki ajamiseen ja auton hallintaan liittyvät asetukset,
esim. City Safety, lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen nopeus, kellon asetus jne.
Sisältö
Ks.
Turvavyömuistutin
(s. 27)
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivoitu
(s. 32)
*, NAV*
Painamalla RADIO, MEDIA, TEL,
tai CAM* voidaan aktivoida muita lähteitä, järjestelmiä ja toimintoja, esim. AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigointi* ja pysäköintiapukamera*.
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivointi
poistettu
(s. 32)
Lisätietoja kaikista toiminnoista/järjestelmistä,
ks. ko. osaa omistajan käsikirjassa tai sen
lisäosassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 63)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 65)
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 103)
Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa
asianmukaisen tuen, informaation ja ylläpidon
saamisen, kun sitä tarvitaan, kuljettajaa häiritsemättä.
03
Sensus sisältää kaikki auton ratkaisut, jotka
mahdollistavat yhteydet* ympäröivään maailmaan, ja tarjoaa intuitiivisen tavan hallita
auton kaikkia toimintoja.
Volvo Sensus yhdistää ja esittelee auton
usean järjestelmän monia toimintoja keskikonsolin näytössä. Volvo Sensus -järjestelmällä autosta voidaan tehdä henkilökohtainen
helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. Ase}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Katsaus
Avaimen asennot
Etäavaimella voidaan auton sähköjärjestelmä
asettaa eri tiloihin/tasoille ja siten tehdä eri toiminnot käytettäviksi, ks. Avaimen asennot toiminnot eri tasoilla (s. 73).
03
TÄRKEÄÄ
Vieras esine virtalukossa voi vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 157).
Etäavaimen poistaminen
Tarttukaa etäavaimeen ja vetäkää se pois virtalukosta.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa. Kuva on kaaviomainen - toimintojen ja painikkeiden sijainti vaihtelee valitusta varustuksesta ja markkina-alueesta
riippuen.
Navigointi* - NAV, ks. erillistä lisäosaa
(Sensus Navigation).
Äänentoisto ja media - RADIO, MEDIA,
TEL*, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
Toiminta-asetukset - MY CAR, ks. MY
CAR (s. 104).
Internetiin yhdistetty auto *, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
Ilmastointilaite (s. 117).
Pysäköintiapukamera* (s. 243) – CAM*.
Virtalukko etäavain vedettynä ulos/painettuna
sisään.
HUOM
Avaimettomalla* toiminnolla varustetuissa
autoissa etäavainta ei tarvitse työntää virtalukkoon, vaan se voidaan pitää esim.
taskussa. Lisätietoja Keyless-toiminnoista,
ks. Avaimeton käyttö* (s. 161).
Etäavaimen asettaminen paikalleen
1. Pitäkää kiinni irrotettavalla avainliuskalla
varustetusta etäavaimen päästä ja asettakaa etäavain virtalukkoon.
2. Painakaa sitten etäavain lukossa ääriasentoonsa.
72
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla
Jotta on mahdollista käyttää rajoitettua määrää toimintoja moottorin ollessa sammutettuna, voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa
3 eri tasolle - 0, I ja II - etäavaimella. Tämä
omistajan käsikirja selostaa nämä tasot perusteellisesti nimellä "avainasennot".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot
ovat käytettävissä kussakin avainasennossa/
kullakin tasolla.
Taso
0
I
II
Avainasennon/taso valinta
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetään.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan säätää.
•
Äänentoistolaitteistoa voidaan
käyttää rajoitettu aika - ks.
lisäosaa Sensus Infotainment.
•
•
•
•
Kattoluukkua, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, navigointia, puhelinta,
tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
Valonheittimet sytytetään.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja
takalasin sähkölämmitys voidaan kuitenkin aktivoida vasta
moottorin käynnistämisen jälkeen.
Tämä avainasento kuluttaa paljon virtaa käynnistysakusta ja
sitä tulee sen vuoksi välttää!
14
15
•
Avainasento 0 - Avatkaa auton lukitus tällöin auton sähköjärjestelmä on tasolla
0.
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistystä - älkää painako jarru-/
kytkinpoljinta, kun nämä avainasennot valitaan.
•
Avainasento I - Etäavaimen ollessa painettuna täysin virtalukkoon14 - Painakaa
lyhyesti START/STOP ENGINE.
•
Avainasento II - Etäavaimen ollessa
työnnettynä täysin virtalukkoon14 - Tehkää pitkä15 painikkeen START/STOP
ENGINE painallus.
•
Takaisin avainasentoon 0 - Takaisin
avainasentoon 0 palaamiseksi asennosta
II ja I - Painakaa lyhyesti START/STOP
ENGINE.
03
Äänentoistolaitteisto
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta
etäavain poistettuna, katsokaa lisäosaa Sensus Infotainment.
Ei tarpeen, jos autossa on Keyless*-toiminto.
N. 2 sekuntia.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
73
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä, ks. Moottorin käynnistäminen
(s. 264).
Etuistuimet
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi.
Hinaus
03
Sähkötoimisen istuimen käyttöpaneeli*,
ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset*
(s. 75).
VAROITUS
Tärkeitä tietoja etäavaimesta hinauksen
yhteydessä, ks. Hinaus (s. 314).
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin
on lukittu, jotta vältetään henkilövahingot
mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ristiselän tuen muuttaminen*, painakaa
painiketta.
Avaimen asennot (s. 72)
Matkustajan istuimen selkänojan
kääntäminen*16
Pumpatkaa ylös/alas istuimen nostamiseksi/laskemiseksi.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Pumpatkaa ylös/alas istuintyynyn etureunan nostamiseksi/laskemiseksi*.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
16
74
Koskee vain mukavuusistuimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta
varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
Etuistuimet - sähkökäyttöiset*
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta
voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/
alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/
laskea. Selkäojan kallistusta ja ristiselän tukea*
voidaan säätää.
Sähkökäyttöinen istuin
4. Työntäkää istuinta eteen siten, että niskatuki "lukkiutuu" käsinekotelon alle.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
istuimen. Jos näin tapahtuu, asettakaa auton
sähköjärjestelmä avainasentoon I tai 0 ja
odottakaa lyhyt hetki ennen kuin istuinta liikutetaan uudelleen.
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas/sisään-/ulospäin) on mahdollinen.
Valmistelut
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan
sisällä sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu
etäavaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa.
Istuimen säätö tehdään normaalisti avainasennossa I ja se voidaan tehdä aina, kun
moottori on käynnissä.
03
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
VAROITUS
Tarttukaa selkänojaan ja varmistakaa, että
se on kunnollisesti lukittu ylös kääntämisen
jälkeen, henkilövahinkojen välttämiseksi
mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 75)
Takaistuimet (s. 76)
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuimen nostaminen/laskeminen
Istuin eteen-/taaksepäin
Selkänojan kaltevuus
Ristiselän tukea* säädetään sisään- ja
ulospäin.
Sähkökäyttöisissä istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
Muistitoiminto tallentaa istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Asetuksen tallentaminen
Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike
03
1. Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit.
2. Pitäkää painiketta M painettuna samanaikaisesti, kun painiketta 1, 2 tai 3 painetaan. Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu merkkiääni ja teksti esitetään
mittaristossa.
Hätäpysäytys
Takaistuimet
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
Takaistuimen selkänoja ja ulkopaikkojen niskasuojat voidaan kääntää alas. Keskipaikan niskasuojaa voidaan säätää matkustajan pituuden mukaan.
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava
tällöin auki.
VAROITUS
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että
lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön
aikana istuimen edessä, takana tai alla.
Katsokaa, ettei kukaan takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.
Istuin pitää säätää uudelleen ennen kuin uusi
muistiasetus voidaan asettaa.
Ristiselän tuen asetusta ei tallenneta.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Painakaa jotain muistipainikkeista 1–3, kunnes istuin ja ulkotaustapeilit pysähtyvät. Jos
painike vapautetaan, istuimen ja ulkotaustapeilien liike keskeytyy.
Avainmuisti* etäavaimessa
Kaikkia etäavaimia voi käyttää eri kuljettaja
kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asetusten17 tallentamiseksi, ks. Etäavain - personalisointi* (s. 151).
17
76
Niskatuki keskipaikalla takana
Sähkölämmitetyt istuimet
Sähkölämmitteiset istuimet, ks. Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 124) ja Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 124).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet (s. 74)
Takaistuimet (s. 76)
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden
mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Suojan saamiseksi uudelleen alas pitää painaa vasemman putken yhteydessä olevaa
painiketta samalla, kun niskasuojaa painetaan
varovasti alas.
Vain, jos autossa on sähkökäyttöinen istuin, joka on varustettu muistilla, ja sähköisesti sisään käännettävät taustapeilit. Ristiselän tuen asetusta ei tallenneta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
VAROITUS
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa asennossaan, kun keskipaikalla ei
istu ketään. Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja on säädettävä oikein
hänen pituutensa mukaan siten, että se
peittää koko takaraivon, jos mahdollista.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään
turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen
verhoilulle aiheutuu vaurioita.
Selkänoja on kaksiosainen. Osat voidaan
kääntää eteenpäin, yhdessä tai erikseen.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas sähköisesti*
1. Vetäkää haluamastanne kahvasta. Ne
ovat aivan luukun aukon sisäpuolella.
2. Kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
Laskekaa keskimmäinen niskatuki täysin alas,
jos selkänojan leveä osa käännetään.
03
HUOM
Kun selkänojat on käännetty, pitää niskasuojia siirtää hieman eteenpäin, etteivät ne
ota kiinni istuintyynyyn.
1. Etäavaimen pitää olla avainasennossa II.
VAROITUS
Varmistakaa, että selkänojat ja niskasuojat
ovat kunnolla lukittuina ylöskääntämisen
jälkeen henkilövahinkojen estämiseksi
mahdollisen voimakkaan jarrutuksen tai
onnettomuuden yhteydessä.
2. Painakaa painiketta reunimmaisten takaniskatukien kääntämiseksi siten, että
näkyvyys taaksepäin paranee.
VAROITUS
Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas,
jos ulkopaikoilla istuu matkustajia.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin,
kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
77
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet (s. 74)
Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 75)
Ohjauspyörä
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin ja
siinä on äänitorven ja vakionopeudensäätimen
sekä valikko-, ääni- ja puhelinohjauksen painikkeet.
Säätö
3. Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä.
03
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen*
yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta
säätää, ks. Säädettävä ohjauspyörän vastus*
(s. 178).
Painikesarjat* ja ohjauspyörän
valitsimet*
Ohjauspyörän säätö.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
syvyyssuunnassa:
1. Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseänne kohti.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
Ohjauspyörän painikesarjat ja valitsimet.
Nopeudensäädin* (s. 189)* ja Mukautuva
nopeudensäädin – ACC* (s. 192)*.
Ohjauspyörävalitsin automaattivaihteiston
manuaalista vaihteenvalintaa varten, ks.
78
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ohjauspyörän sähkölämmitys**
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 272).
Ohjauspyörää voidaan lämmittää sähköisesti.
Äänentoiston ja puhelimen ohjaus, ks.
erillistä lisäosaa Sensus Infotainment.
Toiminto
auto on kylmä ja ympäristön lämpötila alle n.
10 °C. Ottakaa toiminto käyttöön/poistakaa
se käytöstä valikkojärjestelmässä MY CAR
(s. 104).
Äänitorvi
03
Painikkeen sijainti voi vaihdella muista valituista
varusteista ja markkina-alueesta riippuen.
Äänitorvi.
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin
antamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjauspyörän sähkölämmitys** (s. 79)
Painamalla painiketta toistuvasti vaihdetaan seuraavien toimintojen välillä:
Toiminto
Ilmoitus
Pois toiminnasta
Painikkeen merkkivalo
sammuksissa
Lämmitys
Painikkeen merkkivalo
palaa
Automaattinen ohjauspyörän lämmitys
Kun ohjauspyörän lämmityksen automaattinen käynnistys on käytössä, ohjauspyörän
lämmitys käynnistyy käynnistettäessä moottori. Automaattinen käynnistys tapahtuu, kun
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
79
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valokatkaisimet
Valokatkaisimella sytytetään ja säädetään
ulkovaloja. Sitä käytetään myös säätämään
näyttö- ja mittaristovalaistusta sekä tunnelmavaloja (s. 89).
Katsaus valokatkaisimiin
03
Säätimen asento
Tila
Huomiovalot, positio-/seisontavalot takana ja sivuvalot päivänvalossa, kun auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai
moottori on käynnissä.
HUOM
Huomiovaloissa ja etuseisontavaloissa
käytetään samoja lamppuja. Valaistusteho
on suurempi, kun lamppuja käytetään huomiovaloina.
Tila
Katsaus valokatkaisimiin.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen ja tunnelmavalojen säätöpyörä*
Sumutakavalon painike
Ajo- ja seisontavalojen säädin
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä18
HuomiovalotA, kun auton virtaavain on asennossa II tai moottori on käynnissä.
Lähivalot ja positio-/seisontavalot/sivuvalot heikossa päivänvalossa tai pimeässä tai kun
sumutakavalo tai tuulilasinpyyhkimet jatkuvalla pyyhinnällä on
aktivoitu.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Toiminto Tunnelin havaitseminen (s. 83)* on aktivoitu.
Sisältö
Toimintoa Automaattiset kaukovalot (s. 84)* voidaan käyttää.
Huomiovalot, positio-/seisontavalot takana ja sivuvalot, kun
auton sähköjärjestelmä on
avainasennossa II tai moottori
on käynnissä.
Kaukovalot voidaan kytkeä, kun
lähivalot ovat käytössä.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Positio-/seisontavalot/sivuvalot,
kun auto on pysäköitynä.
Lähivalot ja seisonta-/sivuvalot.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
A
18
80
Ei ole aktiivisilla Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
Sijaitsevat etupuskurissa tai sen alapuolella.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Volvo suosittelee tilan
autoa ajetaan.
käyttöä, kun
VAROITUS
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa
tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on
liian heikko tai tarpeeksi voimakas, esim.
sumussa ja sateessa.
1. Antakaa moottorin olla käynnissä tai pitäkää auton sähköjärjestelmä avainasennossa I.
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin
valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Seisontavalo (s. 82)
Huomiovalot (s. 82)
Kauko-/lähivalot (s. 83)
03
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallista
valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen avaimen asennosta, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 73).
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
Säätöpyörän asennot eri kuormitustapauksille.
Vain kuljettaja.
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.
Kuljettaja sekä matkustaja istuimellaan
edessä
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö
Henkilö kaikilla istuimilla
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on
raskaasti kuormattu.
Henkilö kaikilla istuimilla sekä enimmäiskuorma tavaratilassa
Kuljettaja sekä enimmäiskuorma tavaratilassa
Autoissa, joissa on aktiiviset Xenon-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä niissä siksi ole säätöpyörää.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontavalo
Huomiovalot
Positio-/seisontavalot sytytetään valokatkaisimen säätimellä.
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai moottori käynnissä, huomiovalot
aktivoidaan automaattisesti päivänvalossa.
Huomiovalot päivällä DRL
03
Valokatkaisin seisontavalojen asennossa.
(numerokilAsettakaa säädin asentoon
ven valaistus syttyy samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai moottori käynnissä, etupään positio-/seisontavalojen asemesta palavat huomiovalot.
Kun ulkona on pimeää ja tavaratilan luukku
avataan, takaseisontavalot syttyvät takana
olevien huomion herättämiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta katkaisimen asennosta tai
siitä, missä avainasennossa auton sähköjärjestelmä on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
82
Valokatkaisimet (s. 80)
Valokatkaisin asennossa AUTO.
Kun valokatkaisin on asennossa
, huomiovalot (Daytime Running Lights - DRL) aktivoituvat automaattisesti, kun autolla ajetaan
päivänvalossa. Kojelaudan päällä oleva valotunnistin vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille
hämärtäessä tai kun päivänvalo ei enää riitä.
Lähivaloille vaihdetaan myös silloin, kun tuulilasinpyyhkimet tai sumutakavalo aktivoidaan.
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline
- se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän
voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Tunnelin havaitseminen*
Kauko-/lähivalot
Tunnelin havaitsemistoiminto vaihtaa valot
huomiovaloilta lähivaloille, kun auto ajaa tunneliin. N. 20 sekuntia tunnelista ulos ajamisen
jälkeen vaihdetaan taas huomiovaloille.
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai moottori käynnissä, lähivalot aktivoidaan automaattisesti huonoissa valaistusolosuhteissa.
Toiminto Tunnelin havaitseminen on sadetunnistimella varustetussa autossa*. Tunnistin
havaitsee ajamisen tunneliin ja vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille. N. 20 sekuntia tunnelista ulos ajamisen jälkeen vaihdetaan taas
huomiovaloille. Jos tämän ajan kuluessa ajetaan seuraavaan tunneliin, lähivalot pysyvät
käytössä. Siten vältetään usein toistuvat muutokset auton valoissa.
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
, lähivalot palavat aina, kun moottori on
käynnissä tai kun avainasento II on aktiivinen.
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti
ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
03
Kaukovalot
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kauko-/lähivalot (s. 83)
Valokatkaisimet (s. 80)
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisin.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Lisävalot*
Lähivalot
Kun valokatkaisin on asennossa
, lähivalot aktivoidaan automaattisesti hämärän
19
, lähiKun valokatkaisin on asennossa
valot palavat aina, kun moottori on käynnissä
tai kun avainasento II on aktiivinen.
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun valokatkai19 tai
sin on asennossa
. Kaukovalojen aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään
vetämällä ohjauspylvään vipua ohjauspyörää
kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se. Vaihtoehtoisesti voidaan kaukovalojen aktivointi
poistaa vetämällä ohjauspylvään vipua
kevyesti ohjauspyörää kohti.
Huomatkaa, että valokatkaisimen pitää olla
, jotta tunnelin havaitsemiasennossa
nen toimii.
•
•
tullen tai kun päivänvalo ei enää riitä. Lähivalot aktivoidaan myös automaattisesti, jos tuulilasinpyyhkimet tai sumutakavalo ovat käytössä.
Jos autossa on lisävalot, kuljettaja voi valikkojärjestelmässä MY CAR valita, pitääkö niiden olla sammutettuina vai syttyä/sammua
Kun lähivalot palavat.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
83
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
samanaikaisesti kaukovalojen20 kanssa, ks.
MY CAR (s. 104).
Aiheeseen liittyvät tiedot
03
•
•
•
•
•
Aktiiviset ksenonvalonheittimet* (s. 86)
Automaattiset kaukovalot* (s. 84)
Valokatkaisimet (s. 80)
Valonheittimet - valokuvion sovitus
(s. 91)
Tunnelin havaitseminen* (s. 83)
Automaattiset kaukovalot*
Toiminto Automaattiset kaukovalot on varustettu päällä/pois-toiminnolla tai mukautuvalla
toiminnolla valonheitinversiosta riippuen. Toiminto havaitsee vastaantulevan liikenteen
valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta
lähivaloille. Automaattiset lähivalot mukautuvalla toiminnolla himmentävät vain valokeilan
sen osan, joka osoittaa suoraan ajoneuvoon.
Valot palautuvat kaukovaloille, kun valoa ei
enää havaita.
loille muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitse vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.
Jos automaattisissa kaukovaloissa on
mukautuva toiminto, jatkaa valokeila, erona
siihen, mitä tapahtuu tavanomaisessa himmennyksessä, valaisemista edelleen kaukovaloilla vastaan tulevan tai edessä olevan ajoneuvon molemmille puolille - vain suoraan
ajoneuvoa kohti osoittava valokeilan osa himmennetään.
Automaattiset kaukovalot - AHB
Automaattiset kaukovalot (Active High Beam
- AHB) on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa
olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon
tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Toiminto
voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon.
Halogeenivalonheittimillä varustetut autot
Valot palaavat kaukovaloiksi muutama
sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei
enää havaitse vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.
Aktiivisilla ksenonvalonheittimillä varustetut autot
Jos automaattisissa kaukovaloissa on päällä/
pois -toiminto, valaistus palautuu kaukova-
20
84
Mukautuva toiminto: Lähivalot suoraan vastaantulevaa ajoneuvoa kohti, mutta edelleen kaukovalot ajoneuvon molemmilla puolilla.
Valot vaihtuvat täysiksi kaukovaloiksi muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitsee vastaantulevan liiken-
Korjaamon pitää yhdistää lisävalot sähköjärjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
teen ajovaloja tai edellä ajavan ajoneuvon
takavaloja.
Kun AHB on käytössä, symboli
mittariston infonäytössä.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Kaukovalojen palaessa myös symboli
palaa mittaristossa. Aktiivisten ksenonvalonheittimien tapauksessa näin käy myös silloin,
jos kaukovalot on osittain himmennetty, ts.
heti kun valokeila valaisee hieman lähivaloja
enemmän.
AHB voidaan aktivoida, kun valokatkaisimen
(edellyttäen, ettei
säädin on asennossa
toimintoa ole deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 104)).
palaa
Digitaalisella mittaristolla varustettu auto
Kun AHB on käytössä, symboli
palaa
valkoisena mittariston infonäytössä.
Kaukovalojen palaessa symboli palaa sinisenä. Aktiivisten ksenonvalonheittimien
tapauksessa näin käy myös silloin, jos kaukovalot on osittain himmennetty, ts. heti kun
valokeila valaisee hieman lähivaloja enemmän.
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisin asennossa
AUTO.
Toiminto voi aktivoitua ajettaessa pimeän
aikaan vähintään ajonopeudella 20 km/h.
AHB:n aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään
vetämällä ohjauspylvään vasempaa vipua
ohjauspyörää kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se. Deaktivointi kaukovalojen yhteydessä aiheuttaa sen, että valaistus vaihdetaan
suoraan lähivaloille.
Analogisella mittaristolla varustettu auto
Käsinkäyttö
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi
heikentää toimintaa tai saada yhden tai
useamman kamerasta riippuvan toiminnon
lakkaamaan.
Jos ilmoitus Active high beam tilap. ei
käytettävissä Kytke käsin esitetään mitta-
riston infonäytössä, vaihtaminen kauko- ja
lähivalojen välillä pitää tehdä manuaalisesti.
Valokatkaisin voi kuitenkin olla asennossa
. Sama on voimassa myös, jos ilmoitus
Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso
esitetään.
käyttöohjekirjaa ja symboli
sammuu, kun nämä ilmoitukSymboli
set esitetään.
AHB voi olla tilapäisesti pois käytöstä,
esim.sumun ollessa tiheää tai sateen voimakasta. Kun AHB jälleen saadaan käyttöön, tai
tuulilasin tunnistimet eivät enää ole peitossa,
ilmoitus sammuu ja symboli
syttyy.
03
VAROITUS
AHB on apuväline, jolla käytetään parhaita
mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikennetai sääolosuhteet sitä edellyttävät.
TÄRKEÄÄ
Esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla tarpeen vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen
välillä:
•
•
•
Rankkasade tai sankka sumu
Alijäähtyneen sateen yhteydessä
Lumipyry tai räntäsade
}}
85
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
•
•
Kuutamo
Aktiiviset ksenonvalonheittimet*
Ajettaessa heikosti valaistuissa taajamissa
•
Kun edellä olevan liikenteen valot
valaisevat heikosti
Aktiiviset Xenon-valonheittimet on suunniteltu
antamaan maksimaalisesti valoa kaarteissa ja
risteyksissä, mikä parantaa samalla turvallisuutta.
•
Jos tiellä tai sen reunassa on jalankulkijoita
•
Jos tien läheisyydessä on voimakkaasti heijastavia esineitä, kuten kylttejä
•
Kun esim. tiekaide peittää vastaan
tulevan liikenteen valot
•
•
•
Kun liittyvillä teillä on liikennettä
Mäenharjoilla tai notkoissa
Jyrkissä mutkissa.
Lisätietoja kameratunnistimen rajoituksista,
ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 223).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiiviset Xenon-valonheittimet ABL
Kauko-/lähivalot (s. 83)
Valokatkaisimet (s. 80)
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen)
ja aktivoitu (oikea).
Jos auto on varustettu aktiivisilla ksenonvalonheittimillä (Active Bending Lights – ABL),
valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän liikettä mahdollisimman tehokkaan
valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä, ja siten myös turvallisuuden lisäämiseksi.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto (edellyttäen, ettei sitä ole
deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR,
21
86
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MY CAR (s. 104)). Toiminnon vian yhteydessä palaa symboli
mittaristossa
samalla, kun infonäyttö esittää selittävän
tekstin ja lisäksi palavan symbolin.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Ajovalojärjestelmän toimintahäiriö Tarvitsee huollon
Järjestelmä ei
toimi. Hakeutukaa korjaamolle,
jos ilmoitus säilyy. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Toiminto21 voidaan deaktivoida/aktivoida
valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 104).
Valokuvion säätö, ks. Valonheittimet - valokuvion sovitus (s. 91).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Kaarrevalot*
Takasumuvalo
Aktiiviset ksenonvalonheittimet mukautuvaa
tyyppiä olevalla toiminnolla Automaattiset
kaukovalot (Automaattiset kaukovalot mukautuvalla toiminnalla) on varustettu kaarrevaloilla, jotka tilapäisesti valaisevat alueen
vinosti auton edessä suuntaan, johon ohjauspyörää käännetään jyrkässä käännöksessä,
tai suuntaan, johon vilkkuja käytetään.
Kun näkyvyys on huono sumun vuoksi, voidaan käyttää takasumuvaloa, joka ilmoittaa
muille tielläliikkujille edessä olevasta ajoneuvosta.
HUOM
Sumutakavalon käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valokatkaisimet (s. 80)
03
Toiminto aktivoituu, kun kauko- tai lähivalot
ovat käytössä ja auton nopeus alle n.
30 km/h.
Lisäksi molemmat kaarrevalot sytytetään
peruutettaessa valaistuksen täydentämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 83)
Automaattiset kaukovalot* (s. 84)
Takasumuvalon painike.
Valokatkaisimet (s. 80)
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain, kun
avain on asennossa II tai moottori on käyntai
nissä ja valokatkaisin asennossa
.
Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi
päälle/pois. Takasumuvalon merkkivalo
mittaristossa ja painikkeessa oleva valo palavat, kun takasumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan tai valokatkaisin asetetaan asentoon
tai
.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
87
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Jarruvalot
Varoitusvilkut
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia
vilkuttamalla auton kaikkia suuntavaloja, kun
tämä toiminto on aktivoitu.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljin painetaan
alas. Lisäksi ne syttyvät, jos jokin kuljettajan
tukijärjestelmistä Mukautuva nopeudensäädin
(s. 192), City Safety (s. 210) tai Törmäysvaroitin (s. 217) jarruttaa autoa.
Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 293)
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti,
kun autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että
hätäjarruvalot ovat aktivoituneet ja nopeus
alittaa 10 km/h. Varoitusvilkut pysyvät aktiivisina, kun on pysähdytty, ja sammuvat automaattisesti, kun lähdetään jälleen liikkeelle, tai
jos painiketta painetaan.
88
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Suuntavalot (s. 89)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 293)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Suuntavalot
Vilkkusymbolit
Matkustamovalaistus
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä,
kuinka pitkälle alas tai ylös vipua siirretään.
Vilkkusymbolit, ks. Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s. 63).
Matkustamovalaistus aktivoidaan/deaktivoidaan etu- ja takaistuimen yläpuolella olevien
säätimien painikkeilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Varoitusvilkut (s. 88)
G021149
03
Suuntavalot.
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai
alaspäin ensimmäiseen asentoon ja
vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa. Toiminto voidaan aktivoida/
deaktivoida valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 104).
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai
alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Lukuvalo, oikea puoli
Matkustamovalaistus
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan
sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti
30 minuutin kuluessa siitä, kun:
•
moottori on sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria
ei ole käynnistetty.
}}
89
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Kattovalaistus edessä
Valaistusautomatiikka
Tunnelmavalot*
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
Matkustamovalaistuksen painikkeella voidaan
valita matkustamon valaistukselle kolme tilaa:
Taempi kattovalaistus
•
Pois - oikea puoli painettuna sisään,
valaistusautomatiikan aktivointi on poistettu.
•
Neutraaliasento – valaistusautomatiikka
on aktivoitu.
•
Päällä - vasen puoli painettuna sisään,
matkustamon valaistus palaa.
Kun tavallinen matkustamovalaistus on sammunut ja moottori käy, muutamia valodiodeja
palaa, mm. kattovalaistuksessa heikon valon
antamiseksi ja tunnelman kohottamiseksi ajon
aikana. Valo mahdollistaa myös sen, että
pimeänä vuorokaudenaikana on helpompi
nähdä esineet säilytyslokeroissa jne. Tämä
valaistus sammuu hetken tavallisen matkustamovalaistuksen jälkeen, kun auto lukitaan.
Valaistuksen voimakkuutta säädetään valokatkaisimen (s. 80) säätöpyörällä.
03
G021150
Neutraalitila
Taempi kattovalaistus.
Kun painike on neutraaliasennossa, matkustamon valaistus syttyy ja sammuu automaattisesti seuraavan mukaisesti.
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
•
Autoonnousuvalot (ja matkustamovalaistus)
syttyvät ja sammuvat, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan.
auton lukitus avataan etäavaimella tai
avainliuskalla, ks. sivu Etäavain - toiminnot (s. 154) tai Irrotettava avainliuska oven lukituksen avaaminen (s. 158)
•
moottori sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0.
Hansikaslokeron valo
•
•
Valot sytytetään tai sammutetaan ko. painiketta painamalla.
Autoonnousuvalot
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu,
kun luukku avataan tai suljetaan.
Meikkipeilin valaistus
Meikkipeilin (s. 143) syttyy ja sammuu, kun
kansi avataan tai suljetaan.
90
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
moottori käynnistyy
auto lukitaan.
Valaistus syttyy ja jää palamaan kahdeksi
minuutiksi, jos jokin ovi on auki.
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Paluuvalaistuksen kesto
Turvavalaistus
Valonheittimet - valokuvion sovitus
Saattovalaistus käsittää lähivalot, seisontavalot, ulkotaustapeilien valot, numerokilven
valon, sisäkattovalaistuksen ja autoonnousuvalot.
Turvavalaistus käsittää seisontavalot, ulkotaustapeilien valot, numerokilven valon, sisäkattovalaistus ja autoonnousuvalot.
Jos auto on varustettu aktiivisilla ksenonvalonheittimillä ja siinä on automaattisten kaukovalojen toiminto, valokuvio pitää asettaa uudelleen siirryttäessä oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseen liikenteeseen ja päinvastoin.
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
1. Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta.
2. Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se. Toiminto aktivoidaan samalla
tavalla kuin kaukovalovilkku, ks. Kauko-/
lähivalot (s. 83).
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoituessa lähivalot, seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot
palavat.
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan
säätää valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY
CAR (s. 104).
Turvavalaistus sytytetään kauko-ohjaimella,
ks. Etäavain - toiminnot (s. 154), ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Kun toiminto aktivoidaan kauko-ohjaimella,
seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot,
rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
Aika, jonka turvavalaistus palaa, voidaan säätää valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY
CAR (s. 104).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Paluuvalaistuksen kesto (s. 91)
Aktiiviset ksenonvalonheittimet*
Autoissa, joissa ei ole automaattisten kaukovalojen toimintoa*, ei valokuvion sovitusta tarvitse tehdä. Valokuvio on muotoiltu siten, että
vastaantuleva liikenne ei häikäisty.
03
Automaattisilla kaukovaloilla varustetussa
autossa pitää valokuvio sovittaa. Auton pitää
seistä paikallaan ja moottorin olla joutokäynnillä, kun valokuvio vaihdetaan oikean- ja
vasemmanpuoleisen liikenteen kesken.
Valokuvio vaihdetaan valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 104).
Halogeenivalonheittimet
Valokuviota ei tarvitse sovittaa. Valokuvio on
muotoiltu siten, että vastaantuleva liikenne ei
häikäisty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvavalaistus (s. 91)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
91
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä
aikayksikköä kohti säätöpyörällä,
kun jaksopyyhintä on valittuna.
Lasinpyyhkimet ja huuhtelulaite puhdistavat
tuulilasin ja takalasin. Valonheittimet puhdistetaan suurpainehuuhtelulla.
Tuulilasinpyyhkimet22
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella
nopeudella.
03
TÄRKEÄÄ
Ennen pyyhkimen aktivointia talvella - varmistakaa, etteivät pyyhinsulat ole jäätyneet
kiinni ja että lumi tai jää on kaavittu pois
tuulilasilta.
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päälle/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun
pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin
pitää olla märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Kun sadetunnistin aktivoidaan, painikkeen
valo syttyy ja sadetunnistimen symboli
näytetään mittaristossa.
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton
olla käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun
pitää olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetun. Pyyhkimet tekevät
nistimen painiketta
pyyhkäisyliikkeen.
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Aktivoinnin poistaminen
Pyyhinsulkien huoltoasento
Tuulilasin/pyyhinsulkien puhdistus ja pyyhinsulkien vaihto, ks. Autonpesu (s. 396) ja
Pyyhkimien sulat (s. 373).
Kytkekää sadetunnistin pois päältä painatai
malla sadetunnistimen painiketta
siirtämällä vipu alaspäin toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
22
92
Pyyhinsulkien vaihto ja pyyhinsulkien huoltoasento, ks. Pyyhkimien sulat (s. 373). Huuhtelunesteen täyttö, ks. Huuhteluneste - täyttö (s. 375).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sadetunnistin deaktivoidaan automaattisesti,
kun etäavain poistetaan virtalukosta tai viisi
minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet
voivat käynnistyä ja vaurioitua. kaaPoista
sadetunnistin toiminnasta, kun auto käy tai
etäavain on asennossa I tai II. Mittariston
symboli poistuu ja painikkeen valo sammuu.
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
Ikkunannostimet
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen kiinni.
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden
ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain
kyseistä ikkunannostinta.
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun
yhteydessä.
03
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä
n. 1 litra ja ilmoitus huuhtelunesteen lisäämisestä näytetään mittariston näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille.
Tällä ensisijaistetaan tuulilasin puhdistus ja
näkyvyys sen läpi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Huuhteluneste - täyttö (s. 375)
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen
avaussalpa, ks. Lapsilukko - sähköinen
aktivointi* (s. 172).
Säätimet, takaikkunat
Säätimet, etuikkunat
Huuhtelutoiminto.
Tuulilasin huuhtelu
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä ja valonheittimet huuhdellaan.
VAROITUS
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
93
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat eivät jää väliin, jos/kun ikkunat suljetaan
etäavaimella.
VAROITUS
03
Jos autossa on lapsia, muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimilta valitsemalla
avainasento 0 ja ottakaa etäavain
mukaanne, kun poistutte autosta. Tiedot
avaimen asennoista - ks. Avaimen asennot
- toiminnot eri tasoilla (s. 73).
Käyttö
ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain
ko. ikkunannostinta. Vain yhtä säädinpaneelia
kerrallaan voidaan käyttää.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, avainasennon pitää olla vähintään I - ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 73). Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutamia minuutteja
etäavaimen poistamisen jälkeen - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna
avataan, jos jokin estää sen liikkeen. On mahdollista ohittaa puristumissuoja, kun sulkeminen on keskeytynyt esim. jäänmuodostuksen
yhteydessä. Kahden peräkkäisen keskeytyneen sulkemisen jälkeen puristumissuoja ohitetaan ja automaattinen toiminto suljetaan
lyhyeksi ajaksi, nyt sulkeminen voidaan tehdä
pitämällä painiketta jatkuvasti nostettuna.
HUOM
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran
ääntä, kun takaovien ikkunoita on avattu,
on avata hieman myös etuovien ikkunoita.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden
94
Käyttö ilman automatiikkaa
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin
kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.
Käyttö automatiikalla
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna
liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Käyttö etäavaimella ja
keskuslukituksella
Etäavaimella ulkopuolelta tai sisäpuolelta keskuslukituksella tapahtuva sähkökäyttöisten
ikkunannostimien käyttö, ks. Kauko-ohjain
(s. 150) ja Lukitus/lukituksen avaaminen sisäpuolelta (s. 167).
Asettaminen uudelleen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se
toimii oikein.
1. Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti
ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa ja pitäkää painike tässä asennossa sekunnin ajan.
2. Päästäkää painike hetkeksi.
3. Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksi sekunniksi.
VAROITUS
Puristumissuojuksen toiminta edellyttää
uutta asetusta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Aurinkoverho*
Taustapeilit - ulko
Aurinkoverho on rakennettu takaikkunan hyllyn
yhteyteen.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
ovessa olevalla säätövivulla.
VAROITUS
Molemmat peilit ovat laajakulmatyyppisiä
hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet
voivat näyttää olevan kauempana kuin ne
todellisuudessa ovat.
Asetusten tallennus23
Taustapeilien ja kuljettajan istuimen asentojen
tallennus voidaan jokaisen etäavaimen osalta
tallentaa auton avainmuistiin*, ks. Etäavain personalisointi* (s. 151).
03
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä23
–
Vetäkää aurinkoverho ylös ja pujottakaa
se kiinni kattokiinnittimiin verhon kahden
koukun avulla.
> Verhon jousivoima saa aikaan sen, että
koukut jäävät riippumaan.
Kun aurinkoverhoa ei käytetä - pujottakaa se
irti, pitäkää siitä kiinni ja antakaa verhon
kelautua hitaasti sisään.
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään.
Säätimet, ulkotaustapeilit.
Säätö
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili palautuu automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai
aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
Automaattinen taustapeilin
kääntäminen pysäköitäessä23
Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili
käännetään automaattisesti kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään. Kun peruutusvaihde kytke-
23
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 75).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
95
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
tään pois, taustapeili palaa automaattisesti
alkuperäiseen asentoonsa hetken kuluttua.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 104).
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä23
03
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kaukoohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti sisään/ulos.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 104).
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen toimisi oikein:
1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L
ja R.
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
nen himmennys, ks. Taustapeili - sisä
(s. 97).
Ikkunat ja taustapeilit sähkölämmitys
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Sähkölämmitystä käytetään jään ja huurun
poistamiseen tuulilasista, takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään:
1. Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti (avainasennon pitää olla vähintään
I).
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L
ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus (s. 91) tai turvavalaistus (s. 91) on
valittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeili - sisä (s. 97)
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys
(s. 96)
Automaattinen himmennys*
Jotta taustapeileissä voi olla tämä toiminto,
sisätaustapeilissä on myös oltava automaatti23
96
Sähkölämmitteinen tuulilasi*, takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 75).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tuulilasin sähkölämmitys
Takalasin ja sähkölämmitteisten ulkotaustapeilien sähkölämmitys
Toimintoa käytetään jään ja huurun poistamiseen tuulilasista, takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Vastaavan painikkeen painaminen käynnistää
lämmityksen. Painikkeessa oleva valo osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Sulkekaa lämmitys heti, kun jää/huuru on hävinnyt, ettei
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
akku kuormitu tarpeettoman paljon. Toiminto
sulkeutuu kuitenkin automaattisesti tietyn
ajan kuluttua. Sen jälkeen takalasin lämmitys
kytketään päälle ja pois automaattisesti niin
kauan kuin ulkolämpötila on alle +7 °C.
Taustapeili - sisä
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä. Vaihtoehtoisesti
taustapeili himmenee automaattisesti.
HUOM
Takalasin lämmitystä ei kytketä päälle ja
pois automaattisesti, jos Eco-toiminto on
aktivoituna, vaan se pysyy suljettuna myös
ulkolämpötilan ollessa alle +7 °C. Tietoja
Eco-toiminnosta, ks. ECO* (s. 289).
mennyksen säädintä ei ole automaattisella
himmennyksellä varustetussa peilissä.
Taustapeilissä on kaksi tunnistinta, yksi
eteen- ja yksi taaksepäin suunnattu, jotka toimivat yhdessä tunnistaakseen ja eliminoidakseen häikäisevän valon. Eteenpäin suunnattu
tunnistin havaitsee ympäröivän valon, kun
taas taaksepäin suunnattu tunnistaa takana
ajavan ajoneuvon valonheittimien valon.
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit, häikäisysuojat tai esineet istuimella
tai hattuhyllyllä peittävät tunnistimet siten,
että niihin ei pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa vähennetään.
Ks. myös Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta (s. 127).
Ulkotaustapeilien ja takalasin huuru/jää poistetaan automaattisesti, jos auto käynnistetään
matalammassa ulkolämpötilassa kuin +7 °C.
Automaattinen sulatus voidaan valita valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 104).
03
Himmennyksen säädin
Manuaalinen himmennys
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana
olevien valot häiritsevät:
Vain automaattisella himmennyksellä varustettu taustapeili voi olla varustettu kompassilla (s. 98).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Taustapeilit - ulko (s. 95)
1. Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Manuaalisen him-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
97
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Kompassi*
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää, mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa.
Käsittely
03
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa
siirretään usean magneettisen vyöhykkeen
verran.
Tehkää kalibrointi seuraavasti:
1. Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
2. Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.) toiminnasta ja tarkistakaa, että
kaikki ovet ovat kiinni.
HUOM
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun
auto käynnistetään tai kun avainasento II on
aktiivinen, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 73). Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi painakaa taustapeilin alasivulla
olevaa painiketta esim. paperiliittimellä.
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3. Pitäkää taustapeilin alapuolella olevaa
painiketta painettuna n. 3 sekuntia (käyttäkää esim. paperiliitintä). Kulloisenkin
magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.
Kalibrointi
Kompassi voi tarvita kalibrointia, jotta se
näyttää suunnat oikein.
98
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Magneettiset vyöhykkeet.
4. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–
15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
5. Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki
C, tai painakaa taustapeilin alareunassa
olevaa painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki C näytetään.
6. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km/h:n ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin valmistumisesta. Ajakaa
tämän jälkeen vielä 2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
8. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Kattoluukku*
Avaaminen
Kattoluukkua voidaan ohjata katossa olevalla
säätimellä.
Kattoluukun avaamiseksi kokonaan vetäkää
säädin taaksepäin automaattisen avaamisen
asentoon ja vapauttakaa se.
Kattoluukun sisäinen aurinkosuojus suljetaan
manuaalisesti.
Kattoluukkuun kuuluu ilmanohjain.
Kattoluukun käyttösäädin on sijoitettu kattoon. Kattoluukku voidaan avata pystysuoraan takareunasta tai vaakasuoraan. Avaimen
asennon pitää olla I tai II, jotta kattoluukku
voidaan avata.
Avatkaa manuaalisesti vetämällä säädintä
taaksepäin painokohtaan. Luukku liikkuu
kohti täysin auki -asentoa niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna.
03
Vaakasuora avaaminen
G021343
7. Sähkölämmitteisellä tuulilasilla varustetut autot*: Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle, tehkää kalibrointi edellä
olevan kohdan 6 mukaisesti tuulilasin
sähkölämmitys aktivoituna, ks. Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta
(s. 127).
Vaakasuora avaaminen, taakse-/eteenpäin.
Avaaminen, automaattinen
Avaaminen, manuaalinen
Sulkeminen, manuaalinen
Sulkeminen, automaattinen
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
99
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Sulkeminen
Pystysuora avaaminen
Lukkonupin pitkällä painalluksella suljetaan
kattoluukku ja kaikki ikkunat, ks. Etäavain toiminnot (s. 154) ja Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 167). Ovet ja tavaratilan luukku lukitaan. Jos sulkeutuminen pitää
keskeyttää, painakaa lukituspainiketta uudelleen.
Sulkekaa manuaalisesti painamalla säädintä
eteenpäin manuaalisen sulkemisen painokohtaan. Luukku liikkuu kohti kiinni -asentoa niin
kauan kuin painiketta pidetään painettuna.
VAROITUS
Puristumisvaara, kun kattoluukku suljetaan. Kattoluukun puristumissuojus toimii
vain automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei manuaalisen.
Sulkekaa automaattisesti painamalla säädin
automaattisen sulkemisen asentoon ja
vapauttakaa.
Virransyöttö kattoluukulle katkaistaan valitsemalla avainasento 0 ja poistamalla etäavain
virtalukosta.
VAROITUS
VAROITUS
G028899
03
Aurinkosuojus
Pystysuora avaaminen, ylös takareunasta.
Avatkaa painamalla säätimen takareunaa
ylöspäin.
Sulkekaa vetämällä säätimen takareunaa
alaspäin.
Sulkeminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
Kattoluukkuun kuuluu sisäinen, manuaalisesti
siirrettävä aurinkosuojus. Kun kattoluukku
avataan, aurinkosuojus siirtyy automaattisesti
taaksepäin. Tarttukaa kahvaan ja työntäkää
suojusta eteenpäin sen sulkemiseksi.
Puristumissuoja
Kattoluukussa on puristumissuojus, joka laukeaa automaattisen sulkemisen yhteydessä,
jos jokin esine salpaa luukun. Eston yhteydessä kattoluukku pysähtyy ja avautuu sen
jälkeen automaattisesti viimeisimpään aukioloasentoon.
Jos autossa on lapsia:
G021345
Muistakaa aina katkaista kattoluukun virta
valitsemalla avainasento 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaanne, kun autosta poistutaan. Tiedot avaimen asennoista - ks.
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 73).
100
Jos kattoluukku suljetaan, valvokaa, ettei
kukaan jää puristuksiin.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ilmanohjain
Valikkokäsittely - mittaristo
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
ohjataan valikoita (s. 102), jotka esitetään
infonäytössä mittaristossa (s. 58). Esitettävät
valikot riippuvat avainasennosta (s. 73).
03
Näyttö (digitaalinen mittaristo) ja valikkokäsittelyn
käyttösäätimet.
Kattoluukkuun kuuluu ilmanohjain, joka käännetään ylös kattoluukun ollessa auki.
OK – pääsy ilmoitusluetteloon sekä vahvistaa ilmoitukset.
Näyttö (analoginen mittaristo) ja valikkokäsittelyn
käyttösäätimet.
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen
välillä.
RESET – nollaa aktiivisen toiminnon. Käytetään tietyissä tapauksissa valitsemaan/
aktivoimaan toiminto, ks. selostusta ko.
toiminnon kohdalta.
Jos on saatu ilmoitus, (s. 102), se on vahvistettava painamalla OK valikoiden näyttämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 103)
101
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valikkokatsaus - mittaristo
Ajotietokoneen nollaus
Viestit
Mittariston infonäytössä esitettävät valikot riippuvat avainasennosta (s. 73).
Aiheeseen liittyvät tiedot
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus
infonäytössä.
Jotkut seuraavista valikkovaihtoehdoista
edellyttävät, että toiminto ja laite on asennettu
autoon.
03
•
•
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 58)
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 59)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 101)
Analoginen mittaristo
Digitaali nopeus
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy
varoenA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Huolla hetiA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton välitöntä
tarkastusta varten.
Huoltoa tarvitaanA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Ks. käsikirjaaA
Lukekaa käyttöopas.
Varaa aika
huoltoon
Aika varata huolto – ottakaa yhteys korjaamoonB.
Lämmitin*
Lisälämmitin*
TC-valinnat
Huoltotila
Öljymäärä24
Ilmoitukset (##)25
Digitaalinen mittaristo
Asetukset*
Teemat
Kontrastitila/Väritila
Huoltotila
Ilmoitukset25
Öljymäärä24
Pysäköinti lämmitin*
24
25
102
Tietyt moottorit.
Ilmoitusten määrä ilmoitetaan suluissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitukset - käsittely
Määräaikaishuollon aika
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Ajankohtaan vaikuttavat
ajomäärä, kuukausien
määrä edellisestä huollosta sekä moottorin
käyntiaika ja öljyn laatu.
Vaihteisto
kuuma
Rajoita
nopeutta
Ajakaa rauhallisemmin tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla. Kytkekää
vaihde pois ja antakaa
moottorin käydä joutokäynnillä, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus näytössä. Vikailmoitus tallennetaan muistilistaan, kunnes vika on korjattu.
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata
mahdollisesti vaurioituneita osia – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Vaihteisto
kuuma
Pysähdy turvallisesti
Odota jäähtymistä
Kriittinen vika. Pysäyttäkää auto heti turvallisella
tavalla ja ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Tilapäisesti
suljettuA
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon
aikana tai seuraavan
käynnistyksen jälkeen.
Huolto myöhässä
Vaihteisto
Tarvitsee
öljynvaihdon
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Vaihteisto
Rajoitettu
toiminta
Vaihteisto ei selvitä täyttä
kapasiteettia. Ajakaa
varovasti, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Jos osoitus toistuu, ottakaa yhteys korjaamoonB.
Akun varaus
matala Virransäästötila
A
B
C
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
voidaan vahvistaa ja selata ilmoituksia (s. 102),
jotka esitetään mittariston infonäytössä.
Ilmoitus vahvistetaan painamalla OK ohjauspylvään vasemmassa vivussa. Selatkaa ilmoituksia säätöpyörällä (s. 101).
03
HUOM
Jos ajotietokonetta käytettäessä ilmestyy
varoitusilmoitus, täytyy ilmoitus lukea (painakaa OK), ennen kuin aiempi toiminto
voidaan aktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valikkokatsaus - mittaristo (s. 102)
Äänentoistojärjestelmä
suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa akku.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä,
missä ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Lisätietoja automaattivaihteistosta, ks. Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 103)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 101)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
103
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
MY CAR
painikkeiden sijainti vaihtelee valitusta varustuksesta ja markkina-alueesta riippuen.
MY CAR on valikkolähde, joka käsittelee
useita auton toimintoja, esim. City Safety™,
lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen
nopeus, kellon asettaminen jne.
03
MY CAR - avaa valikkojärjestelmän MY
CAR.
OK/MENU - painakaa keskikonsolissa
olevaa painiketta tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää valitaksenne/ruksataksenne korostetun valikkovaihtoehdon tai
tallentaaksenne valitun toiminnon muistiin.
Tietyt toiminnot ovat vakioita, muut valinnaisia - tarjonta vaihtelee myös markkina-alueittain.
Käsittely
TUNE - kääntäkää keskikonsolissa olevaa
säädintä ti ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää askeltaaksenne ylös/alas valikkovaihtoehdoissa.
Navigointi valikoissa tapahtuu keskikonsolin
painikkeilla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella
painikesarjalla*.
EXIT
EXIT-toiminnot
Riippuen siitä, missä toiminnossa kohdistin
on painettaessa EXIT-painiketta ja millä valikkotasolla, voi tapahtua jotain seuraavista:
•
•
•
•
•
Keskikonsolin ohjauspaneeli ja ohjauspyörän painikesarja. Kuva on kaaviomainen - toimintojen ja
104
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
puhelu hylätään
käytössä oleva toiminto keskeytetään
syötetyt merkit poistetaan
viimeksi tehty valinta perutaan
vie ylöspäin valikkojärjestelmässä.
Pitkä painikkeen EXIT painallus vie valikkojärjestelmän MY CAR normaalinäkymään tai jos
ollaan normaalinäkymässä, korkeimmalle
valikkotasolle (päävalikko).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valikkovaihtoehdot ja hakupolut
Ajotietokone
Valikkovaihtoehtojen ja hakupolkujen selostus
järjestelmässä MY CAR, ks. lisäosaa Sensus
Infotainment.
Auton ajotietokone voi tallentaa, laskea ja
näyttää eri tietoja matkan aikana.
Ajotietokoneen sisältö ja ulkonäkö vaihtelevat
sen mukaan, onko mittaristo analoginen vai
digitaalinen:
•
Ajotietokone - analoginen mittaristo
(s. 106)
•
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
(s. 110)
•
•
Toiminnot
Mittariston otsikko
Ajotietokoneen toiminnot ja eri otsikot on
lueteltu omissa päättymättömissä silmukoissaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 115)
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 114)
03
Ajotietokoneen tarkastus ja asetukset voidaan
tehdä heti, kun mittariston valaistus on syttynyt automaattisesti lukituksen avaamisen
yhteydessä. Jos mitään ajotietokoneen säätimistä ei käytetä n. 30 sekunnin sisällä kuljettajan oven avaamisen jälkeen, mittariston
valaistus sammuu, jonka jälkeen tarvitaan
avainasento II (s. 73) tai moottorin käynnistys,
jotta ajotietokonetta voidaan käyttää.
HUOM
Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin
kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan
aktivoida uudelleen.
•
Kuitatkaa ilmoitus painamalla lyhyesti
vilkkuvivun OK-painiketta.
Ryhmävalikot
Ajotietokoneella on kaksi erilaista ryhmävalikkoa:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
105
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - analoginen mittaristo
Ajotietokoneen valikot ovat portaattomassa
silmukassa. Yksi vaihtoehdoista on, että ajotietokoneen näyttö sammuu - tämä merkitsee
myös silmukan alkua/loppua.
Toiminnot
Avatkaa toiminnot ja tarkistakaa/säätäkää
niitä seuraavasti:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, "nollatkaa" säätimet ensin painamalla kaksi kertaa
RESET.
2. Painakaa OK - kaikki toiminnot sisältävä
silmukka avataan.
03
3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
4. Lopettakaa painamalla kaksi kertaa
RESET, kun tarkastus/säätö on tehty.
Ajotietokoneen eri toiminnot on lueteltu seuraavassa taulukossa:
Infonäyttö ja säätimet.
OK – Avaa silmukan, jossa ovat ajotietokoneen toiminnot + aktivoi merkityn vaihtoehdon.
Säätöpyörä - Avaa silmukan, jossa ovat
ajotietokoneen otsikot + selaa vaihtoehtojen välillä.
RESET - Peruu tai nollaa toiminnon tai
poistuu siitä, kun valinta on tehty.
106
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminnot
Tiedot
Digitaali nopeus
Näyttää auton nopeuden digitaalisesti mittariston keskustassa:
•
•
•
•
km/h
mph
Ei näyttöä
Lämmitin*
•
•
•
Avatkaa painamalla OK, valitkaa säätöpyörällä, vahvistakaa painamalla OK ja poistukaa
painamalla RESET.
Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin* - ajastin (s. 133).
SUORAKÄYNNISTYS
03
- Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
- Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.
Lisälämmitin*
Lisätietoja, ks. Lisälämmitin* (s. 137).
• Autom.
• Pois
TC-valinnat
•
•
•
•
•
Ajomatka tyhjään säiliöön
Polttoaineenkulutus
Keskinopeus
Välimatkamittari T1 ja kok.etäisyys
Välimatkamittari T2 ja kok.etäisyys
Tässä valitaan/aktivoidaan ajotietokoneen valinnaisiksi otsikoiksi lisättävät vaihtoehdot. Jo
valittujen vaihtoehtojen symbolit ovat VALKOISIA ja niissä on "väkänen", muut ovat HARMAITA ja niistä väkänen puuttuu:
1. Avatkaa toiminto valitsemalla OK, selatkaa vaihtoehtojen symboleja säätöpyörällä ja
merkitkää/pysähtykää haluamanne symbolin kohdalle.
2. Vahvistakaa painamalla OK – symboli muuttuu HARMAASTA VALKOISEKSI ja se merkitään väkäsellä.
3. Jatkakaa toimintosymbolien valitsemista säätöpyörällä tai lopettakaa valitsemalla
RESET.
Huoltotila
Näyttää kuukausien määrä ja ajomatkan seuraavaan huoltotilanteeseen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
107
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Toiminnot
Tiedot
ÖljymääräA
Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 359).
Ilmoitukset (##)
Lisätietoja, ks. Ilmoitukset - käsittely (s. 103).
Tietyt moottorit.
A
03
Otsikot
Yksi seuraavan taulukon otsikoista voidaan
valita näytettäväksi jatkuvasti mittaristossa.
Valitkaa haluamanne otsikko seuraavasti:
3. Pysähtykää haluamanne otsikon kohdalle.
2. Kääntäkää säätöpyörää - ajotietokoneen
valinnaisia otsikoita näytetään silmukkana.
Ajotietokoneen otsikko mittaristossa
Tiedot
Välimatkamittari T1 ja kok.etäisyys
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.
Välimatkamittari T2 ja kok.etäisyys
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.
Toimintasäde jäljellä
Lisätietoja - ks. osaa "Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään säiliöön" (s. 114).
Kulutus
Kulloinenkin kulutus.
Keskinopeus
•
Ei ajotietokoneen tietoja.
Tämä vaihtoehto näyttää tyhjän näytön ja on myös merkki silmukan alusta/lopusta.
Mittariston ajotietokoneen otsikko voidaan
vaihtaa koska tahansa ajon aikana. Menetelkää näin:
•
108
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, "nollatkaa" säätimet ensin painamalla kaksi kertaa
RESET.
Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää
haluamanne otsikon kohdalle.
Painamalla pitkään RESET nollataan Keskinopeus.
Nollaus - Välimatkamittari ja
keskinopeus
Ko. ajotieturiotsikolla - T1 ja kok.etäisyys,
T2 ja kok.etäisyys tai Keskinopeus - esitet-
tynä mittaristossa:
•
Painakaa pitkään painiketta RESET valittu otsikko nollataan.
Kukin otsikko on nollattava erikseen.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ajotietokone (s. 105)
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 114)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 115)
03
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
109
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
Ajotietokoneen valikot ovat portaattomassa
silmukassa. Yksi vaihtoehdoista on, että ajotietokoneen kolme näyttöä sammuvat - se
osoittaa myös silmukan alkua/loppua.
Toiminnot
Avatkaa toiminnot ja tarkistakaa/säätäkää
niitä seuraavasti:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, "nollatkaa" säätimet ensin painamalla kaksi kertaa
RESET.
2. Painakaa OK - kaikki toiminnot sisältävä
silmukka avataan.
03
3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
4. Lopettakaa painamalla kaksi kertaa
RESET, kun tarkastus/säätö on tehty.
Ajotietokoneen eri toiminnot on lueteltu seuraavassa taulukossa:
Infonäytöt ja ohjauspylvään vivun säädin.
OK - Avaa silmukan, jossa ovat ajotietokoneen toiminnot + aktivoi merkityn vaihtoehdon.
Säätöpyörä - Avaa silmukan, jossa ovat
ajotietokoneen otsikot + selaa vaihtoehtojen välillä.
RESET - Peruu tai nollaa toiminnon tai
poistuu siitä, kun valinta on tehty.
110
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminnot
Tiedot
Ajotietokoneen nollaus
Huomatkaa, että tämä toiminto ei nollaa molempia välimatkamittareita T1 ja T2 - katsokaa taulukkoa osassa "Otsikot" ja osassa "Nollaus" - Keskinopeus/-kulutus saadaksenne
tietoja ko. hetkestä.
•
•
Keskikulutus
Keskinopeus
Ilmoitukset
Lisätietoja, ks. Ilmoitukset - käsittely (s. 103).
Teemat
Tässä valitaan mittariston (s. 58) ulkonäkö.
Asetukset*
Valitkaa Autom. tai Pois.
03
Lisätietoja, ks. Lisälämmitin* (s. 137).
Kontrastitila/Väritila
Mittariston valon ja värien voimakkuuden säätö.
Pysäköinti lämmitin*
Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin* - ajastin
(s. 133).
•
•
•
A
Suorakäynnistys
- Symboli Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
- Symboli Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.
Huoltotila
Näyttää kuukausien määrä ja ajomatkan seuraavaan huoltotilanteeseen.
ÖljymääräA
Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 359).
Tietyt moottorit.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
111
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Otsikot
Yksi seuraavan taulukon otsikkoyhdistelmistä
voidaan valita näytettäväksi jatkuvasti mittaristossa. Valitkaa haluamanne otsikko seuraavasti:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, "nollatkaa" säätimet ensin painamalla kaksi kertaa
RESET.
2. Kääntäkää säätöpyörää - valinnaisia
otsikkoyhdistelmiä näytetään silmukkana.
03
3. Pysähtykää haluamanne otsikkoyhdistelmän kohdalle.
Kolme ajotietokoneen otsikkoa voidaan näyttää
samanaikaisesti - yksi kussakin "ikkunassa".
Otsikkoyhdistelmät
Keskikulutus
Välimatkamittari T1 + mittarilukema
Keskinopeus
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.
Hetkellinen kulutus
Välimatkamittari T2 + mittarilukema
Ajomatka tyhjään
säiliöön
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.
Hetkellinen kulutus
Mittarilukema
kmh<>mph
Ei ajotietokoneen tietoja.
Mittariston ajotietokoneen otsikkoyhdistelmä
voidaan vaihtaa koska tahansa ajon aikana.
Menetelkää näin:
•
112
Tiedot
Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää
haluamanne otsikon kohdalle.
kmh<>mph - ks. osaa "Digitaalinen nopeusnäyttö" (s. 114).
Tämä valinta sammuttaa ajotietokoneen kaikki kolme näyttöä ja
on merkki myös silmukan alusta/lopusta.
Nollaus - Välimatkamittari
Kääntäkää säätöpyörällä esille otsikkoyhdistelmä, joka sisältää nollattavan välimatkamittarin:
•
Painakaa pitkään painiketta RESET valittu välimatkamittari nollataan.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Nollaus - Keskinopeus/-kulutus
1. Valitkaa toiminto Ajotietokoneen
nollaus ja aktivoikaa painamalla OK.
2. Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista
säätöpyörällä ja aktivoikaa painamalla
OK:
•
•
•
l/100 km
km/h
03
Molempien nollaus
3. Lopettakaa painamalla RESET.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 114)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 115)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
113
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - täydentäviä tietoja
Tässä on täydentäviä tietoja joistain toiminnoista.
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus lasketaan viimeisimmästä nollauksesta.
HUOM
03
Tietty poikkeama saattaa ilmetä, jos on
käytetty polttoainekäyttöistä lämmitintä*.
Keskinopeus
Keskinopeus lasketaan viime nollauksen jälkeen ajetulle ajomatkalle.
Hetkellinen kulutus
Hetkellistä polttoaineenkulutusta koskevat
tiedot päivittyvät jatkuvasti, noin sekunnin
välein. Kun autolla ajetaan alhaisella nopeudella, näytetään kulutus aikayksikköä kohti suuremmilla nopeuksilla se näytetään suhteessa ajomatkaan.
Eri näyttöyksiköt (km/mailit) voidaan valita katsokaa osaa Yksikön muuttaminen"
(s. 114).
Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään
säiliöön
Kun otsikko Toimintasäde jäljellä näyttää
"----", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
•
Tankatkaa tällöin mahdollisimman pian.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna pidemmän ajomatkan. Lisätietoja siitä,
kuinka polttoaineenkulutukseen voidaan vaikuttaa, katsokaa Volvo Personvagnar -yhtiön
ympäristöfilosofia (s. 21).
Digitaalinen nopeusnäyttö26
Nopeus näytetään vastakkaisena yksikkönä
(km/h / mph) suhteessa päämittaristoon. Jos
esim. asteikon yksiköt ovat mph, ajotietokone
näyttää vastaavan nopeuden yksiköissä km/h
ja päinvastoin.
Yksikön muuttaminen
Matkan ja nopeuden yksikköä (km/miles) voidaan vaihtaa valikkojärjestelmässä MY CAR,
ks. MY CAR (s. 104).
Ajotietokone esittää likimääräisen matkan,
joka voidaan ajaa säiliössä jäljellä olevalla
polttoaineella.
26
114
HUOM
Ajotietokoneen lisäksi nämä yksiköt muuttuvat samalla myös Volvon navigointijärjestelmässä*.
Vain mittaristolla "Digital".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 115)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - ajostatistiikka*
Käsittely
Tietoa tehdyistä matkoista tallennetaan, mm.
keskimääräinen polttoaineenkulutus ja keskinopeus, jotka voidaan nähdä keskikonsolin
näytössä pylväsdiagrammina.
Valikkojärjestelmässä MY CAR voidaan tehdä
eri asetuksia, ks. MY CAR (s. 104) - etsikää
siellä kohta Ajotilasto.
Toiminto
Vaihtoehdon "Nollaa kun ajoneuvo väh. 4 h
pois käynnistä" ollessa merkittynä poistetaan kaikki statistiikka automaattisesti ajon
päätyttyä ja 4 tunnin seisomisen jälkeen.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä Ajostatistiikka alkaa nollasta.
03
• Nollaa kun ajoneuvo väh. 4 h pois
käynnistä - merkitkää ruutu painamalla
ENTER ja peruuttakaa pois valikossa painamalla EXIT.
Ajostatistiikka27
Jokainen pylväs esittää 1 km:n tai 10 km:n
ajomatkaa riippuen valitusta asteikosta kauimpana oikealla oleva pylväs näyttää
arvon meneillään olevalle kilometrille tai 10
km:lle.
TUNE-säätöpyörällä voidaan pylväiden
asteikko vaihtaa välillä 1 km ja 10 km - kohdistin aivan oikealla vaihtaa tilan ylhäällä ja
alhaalla suhteessa valittuun asteikkoon.
27
Jos uusi ajojakso aloitetaan ennen kuin
4 tuntia on kulunut, pitää ko. jakso ensin poistaa manuaalisesti vaihtoehdolla "Käynnistä
uusi ajo".
• Käynnistä uusi ajo - painamalla ENTER
poistetaan kaikki aiempi statistiikka,
peruuttakaa pois valikosta painamalla
EXIT.
Ks. myös tietoja oppaasta Eco guide (s. 62).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 114)
Kuva on kaaviomainen - ulkoasu voi vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
115
ILMASTOINTI
04 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja
ilmanvaihdosta
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä (s. 123). Lämmitysja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa kosteutta matkustamon
ilmasta.
HUOM
Ilmastointi (AC) (s. 126) voidaan sulkea,
mutta mahdollisimman hyvän ilmanvaihtomukavuuden saamiseksi matkustamoon ja
ikkunoiden huuruuntumisen välttämiseksi
sen tulee aina olla päällä.
Muistettavaa
•
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti,
tulee sivuikkunoiden ja kattoluukun* olla
kiinni.
•
Läpituuletustoiminto (s. 168) avaa/sulkee
kaikki sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä
voidaan käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä säällä.
•
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).
•
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta
tippua kondenssivettä auton alle. Tämä
on normaalia.
•
Kun moottori tarvitsee maksimaalisen voiman, esim. täyskaasukiihdytyksessä,
ilmastointi voidaan tilapäisesti sulkea.
Matkustamossa voi tapahtua tilapäinen
lämpötilan nousu.
•
HUOM
Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksia ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Tietyt
asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti,
mutta täysi toiminta saadaan takaisin vain
deaktivoimalla ECO-toiminto.
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa (s. 127). Huurtumisriskin
pienentämiseksi ikkunat on pidettävä
puhtaina ja puhdistettava tavallisella ikkunanpesuaineella.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jotta vältetään huurun muodostuminen
takalasille, älkää tukkiko takimmaisia tuuletusaukkoja hattuhyllyllä vaatteilla tai muilla
esineillä.
Autot Start/Stop* -toiminnolla
Moottorin ollessa automaattisesti pysäytettynä (s. 281) tietyn varustuksen toiminta voi
olla tilapäisesti rajoitettua, esim. lämmitys- ja
ilmastointilaitteiston puhaltimen nopeus
(s. 125).
•
•
Todellinen lämpötila (s. 118)
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto (s. 120)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 123)
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 121)
04
Ilmanlaatu (s. 118)
Autot ECO* -toiminnolla
Kun toiminto ECO (s. 289) aktivoidaan, tietyn
varustuksen toiminta voi rajoittua tai sulkeutua tilapäisesti, esim. ilmastointi (s. 126).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
117
04 Ilmastointi
04
Todellinen lämpötila
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanlaatu
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila,
ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon
säteily yms. olosuhteet auton sisällä ja sen
ulkopuolella saavat aikaan.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistossa on useita
tunnistimia, jotka auttavat säätämään lämpötilaa, (s. 118) autossa.
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
•
Aurinkoisuustunnistin on kojelaudan
päällä.
Matkustamon suodatin (s. 119)
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin
(s. 118), joka tunnistaa, mistä suunnasta
aurinko paistaa matkustamoon. Tästä seuraa,
että lämpötila voi erota oikean ja vasemman
ilmasuuttimen välillä, vaikka se on säädetty
samaksi kummallakin puolella.
•
Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
•
•
•
•
Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
•
•
Kosteustunnistin* on sisätaustapeilin
luona.
Interior Air Quality System (IAQS)
(s. 120)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
Matkustamon lämpötilan säätö (s. 126)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
118
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Materiaali matkustamossa (s. 120)
Clean Zone Interior Package (CZIP)
(s. 119)*
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
04 Ilmastointi
Ilmanlaatu - matkustamosuodatin
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
Suodatin pitää vaihtaa säännöllisesti. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman suosittelemia
vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla
tarpeen useammin.
Ilmanlaatu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP käsittää sarjan muutoksia, jotka pitävät
matkustamon entistä puhtaampana allergiaa
ja astmaa aiheuttavista aineista.
Se sisältää seuraavaa:
•
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä.
Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lisätietoja CZIP:stä, ks. esitettä, joka tulee
ostetun auton mukana.
Ilmanlaatu (s. 118)
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
•
Ilmanlaatu (s. 118)
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auto kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää
tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu
automaattisesti hetken kuluttua tai kun
jokin matkustamon ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen
pienentyvän tarpeen takia, kunnes auto
on 4 vuotta vanha.
04
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS (s. 120) on
täysin automaattinen järjestelmä, joka
puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
HUOM
CZIP-normin säilyttämiseksi autoissa,
joissa on CZIP, pitää IAQS-suodatin vaihtaa 15 000 km:n jälkeen tai kerran vuodessa riippuen siitä, kumpi ensin sattuu.
Kuitenkin enintään 75 000 km 5 vuoden
aikana. Autoissa, joissa ei ole CZIP:tä, eikä
asiakas halua säilyttää CZIP-normia, IAQSsuodatin pitää vaihtaa määräaikaishuollon
yhteydessä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
119
04 Ilmastointi
Ilmanlaatu - IAQS*
Ilmanlaatu - materiaalit
Sisäilman laatujärjestelmä IAQS erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Puhaltimen taso automaattisen ilmastoinnin yhteydessä (s. 125).
•
•
Uudelleenkierrätyksen ajastin (s. 128).
Sisäilman laatujärjestelmä* (s. 120).
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
•
•
•
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Ohjauspyörän lämmityksen (s. 79) automaattinen käynnistys.
Lisätietoja valikkojärjestelmän (s. 104) selostuksessa.
Jos huurua muodostuu, tulee ilmanlaatutunnistin kytkeä pois ja käyttää tuulilasin
sekä sivuikkunoiden ja takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Ilmastointilaitteen toiminnot voidaan valikkojärjestelmässä MY CAR palauttaa perusasetukseksi. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY
CAR (s. 104).
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 104).
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmanlaatu (s. 118)
Aiheeseen liittyvät tiedot
120
Keskikonsolin kautta on mahdollista aktivoida/
sulkea tai muuttaa ilmastointilaitteen kuuden
toiminnon perusasetusta.
•
Jos ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään uudelleen.
04
Matot sekä matkustamossa että tavaratilassa
ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja
puhdistaa. Käyttäkää Volvon suosittelemia
puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseksi (s. 399).
Valikkoasetukset - lämmitys ja
ilmanvaihto
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
•
•
Ilmanlaatu (s. 118)
Ilmanlaatu - Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 119)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Takalasin huurteenpoiston (s. 96) automaattinen käynnistys.
Kuljettajan istuinlämmityksen (s. 124)
automaattinen käynnistys.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
04 Ilmastointi
Matkustamon ilmanjako
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
Sisään tuleva ilma jaetaan usean eri suuttimen
kautta matkustamoon.
AUTO-tilassa ilmanjako tapahtuu täysin automaattisesti.
Tarvittaessa sitä voidaan ohjata manuaalisesti, ks. ilmanjakotaulukkoa (s. 129).
Auki
Kiinni
Kiinni
Auki
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Jos reunimmaiset suuttimet suunnataan
sivuikkunoihin, voidaan huuru eliminoida.
04
Jos suuttimet suunnataan ikkunoille, huuru
voidaan poistaa kylmässä ilmanalassa.
Jos suuttimet suunnataan matkustamoon,
saadaan lämpimässä ilmanalassa miellyttävä
olotila takaistuimelle.
HUOM
Muistakaa, että pienet lapset voivat olla
herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
}}
121
04 Ilmastointi
||
Ilmanjako
04
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuuletus lattialle
Kuva muodostuu kolmesta painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy näytössä (ks.
seuraava kuva) vastaava kuvio ja nuoli kuvion
ko. osan edessä osoittaa, mikä ilmanjako on
valittuna. Lisätietoja, ks. ilmanjakotaulukkoa
(s. 129).
122
Valittu ilmanjako esitetään keskikonsolin näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
•
•
Automaattinen säätö (s. 125)
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 128)
04 Ilmastointi
Elektroninen lämmitys- ja
ilmanvaihtolaitteisto - ECC
säädettävissä erikseen kuljettajan ja matkustajan puolelle.
ECC (Electronic Climate Control) ylläpitää
matkustamossa valitun lämpötilan ja se on
Automaattitoiminnossa lämpötilaa, ilmastointia, puhaltimen nopeutta, uudelleenkierrätystä
ja ilmanjakoa säädetään automaattisesti.
04
Lämpötilan säätö (s. 126), vasen puoli
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 124),
vasen puoli
Sähkölämmitteinen tuulilasi* ja maksimi
huurteenpoisto (s. 127)
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit (s. 96)
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 124),
oikea puoli
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
Lämpötilan säätö (s. 126), oikea puoli
Puhallin (s. 125)
Uudelleenkierrätys (s. 128)
Ilmanjako (s. 121) - tuuletus lattialle
ECO* (s. 289)
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
AUTO - Automaattinen ilmastoinnin säätö
(s. 125)
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Aiheeseen liittyvät tiedot
AC - Ilmastointi päällä/pois (s. 126)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
123
04 Ilmastointi
Sähkölämmitteiset etuistuimet*
Etuistuimen lämmityksessä on kolme asentoa
kuljettajan ja etumatkustajan mukavuuden
parantamiseksi kylmällä säällä.
•
•
Alin lämmitystaso - näyttöruudulla on yksi
valaistu oranssi palkki.
Lämmitys pois toiminnasta - yhtään palkkia ei ole valaistu.
VAROITUS
Sähkölämmitteinen takaistuin*
Sähkölämmitteisen takaistuimen ulkopaikoilla
voidaan valita kolme lämmitysasentoa matkustajien mukavuuden lisäämiseksi kylmällä
säällä.
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia
käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi
aiheutua palovammoja.
04
Kuljettajan istuinlämmityksen
automaattinen käynnistys
Ko. lämpötaso esitetään keskikonsolin näytössä.
Kun kuljettajan istuinlämmityksen automaattinen käynnistys on käytössä, lämmitys on korkeimmalla tasolla käynnistettäessä moottori.
Automaattinen käynnistys tapahtuu, kun auto
on kylmä ja ympäristön lämpötila on alle
n. +10 °C.
Aktivoikaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti:
124
•
Korkein lämmitystaso - keskikonsolin
näyttöruudulla on kolme valaistua oranssia palkkia (ks. yllä oleva kuva).
•
Alempi lämmitystaso - näyttöruudulla on
kaksi valaistua oranssia palkkia.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 104).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
•
Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 124)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kulloisenkin lämmitystason ilmoittavat painikkeen
valot.
Aktivoikaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti:
•
Korkein lämmitystaso - kolme valoa
palaa.
•
•
•
Alempi lämmitystaso - kaksi valoa palaa.
Alin lämmitystaso - yksi valo palaa.
Lämmitys pois toiminnasta - yhtään valoa
ei pala.
04 Ilmastointi
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia
käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi
aiheutua palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
•
Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 124)
Puhallin
Automaattinen säätö
Puhaltimen on aina oltava aktivoituna, etteivät
ikkunat mene huuruun.
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti lämpötilaa (s. 126), ilmastointia (s. 126),
puhaltimen nopeutta (s. 125), uudelleenkierrätystä (s. 128) ja ilmanjakoa (s. 121).
HUOM
Jos puhallin on täysin suljettuna, ilmastointi ei kytkeydy - mikä voi aiheuttaa ikkunoiden huuruuntumisen vaaran.
Puhaltimen säädin
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi. Jos
AUTO valitaan, puhaltimen
nopeutta säädetään automaattisesti (s. 125) - aiemmin asetettu puhaltimen
nopeus kytketään pois.
Valittaessa yksi tai useampi
manuaalinen toiminto muut
toiminnot pysyvät automaattisessa ohjauksessa. Painettaessa AUTO -painiketta kytketään kaikki manuaaliset
asetukset pois. Näyttö esittää AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI.
Puhaltimen nopeus automaattitilassa voidaan
asettaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 104).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 123)
04
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
125
04 Ilmastointi
Matkustamon lämpötilan säätö
Kun auto käynnistetään, on viimeksi tehty
lämpötila-asetus käytössä.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi
nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi
tai matalampi lämpötila.
04
Ko. lämpötila kummallekin puolelle esitetään keskikonsolin näytössä.
Säätimellä lämpötila voidaan
asettaa - erikseen kuljettajan
ja matkustajan puolelle.
126
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
•
•
Todellinen lämpötila (s. 118)
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 123)
Ilmastointi
Ilmastointi viilentää tulevan ilman ja poistaa
siitä kosteuden tarvittaessa.
Kun AC-painikkeessa oleva
valo palaa, ilmanjakoa ohjaa
järjestelmän automatiikka.
Kun AC-painikkeessa oleva
valo on sammunut, ilmastointi on suljettuna. Muita toimintoja ohjataan edelleen automaattisesti.
Kun maksimi huurteenpoistotoiminto (s. 127)
aktivoidaan, ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle siten, että ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta.
04 Ilmastointi
Kosteuden ja huurteen poisto
tuulilasilta
Autot, joissa ei ole sähkölämmitteistä tuulilasia:
Tuulilasin sähkölämmitystä* ja enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun ja jään saamiseksi nopeasti pois tuulilasilta ja sivuikkunoilta.
•
Ilmaa virtaa ikkunoihin - näyttöruudulla
palaa symboli (2).
•
Toiminto pois toiminnasta - mikään symboli ei pala.
Sähkölämmitteisellä tuulilasilla varustetut
autot:
Kun toiminto valitaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta:
•
Käynnistäkää tuulilasin sähkölämmitys1 symboli (1) palaa näyttöruudulla.
•
ilmastointi kytketään automaattisesti
päälle
•
Käynnistäkää tuulilasin sähkölämmitys1 ja
ilman puhallus ikkunoihin - symbolit (1) ja
(2) palavat näyttöruudulla.
•
uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä poistetaan automaattisesti toiminnasta.
•
Valittu asetus esitetään keskikonsolin näytössä.
Sähkölämmitteinen tuulilasi*
Maksimi huurteenpoisto
Huurteenpoistopainikkeessa
oleva valo palaa, kun toiminto on kytkettynä.
Aktivoikaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti.
1
HUOM
Tuulilasin sähkölämmitys ei ole käytettävissä moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti (s. 281).
Toiminto pois toiminnasta - mikään symboli ei pala.
04
HUOM
Äänitaso nousee puhaltimen enimmäisnopeuden myötä.
HUOM
Sähkölämmitteinen tuulilasi ja IP-lasi (s. 19)
voivat vaikuttaa transponderien ja muun
kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
Kun huurteenpoistotoiminto suljetaan, lämmitys ja ilmastointi palaa automaattisesti edellisille asetuksille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
•
Tuulilasin molemmilla puolilla kauimmaisena olevalla kolmion muotoisella alueella
ei ole sähkölämmitystä, näillä alueilla jäänpoisto voi kestää pidempään.
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
Jos merkki C esitetään taustapeilissä, kun sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan, pitää kompassi (s. 98)* kalibroida uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
127
04 Ilmastointi
Ilmanjako - uudelleenkierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan huonon ilman,
pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois matkustamosta, ts. ulkopuolelta ei oteta autoon ilmaa
toiminnon ollessa aktivoituna.
Kun uudelleenkierrätys on
kytkettynä, oranssinvärinen
valo palaa painikkeessa.
04
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite
antaa manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan ulkolämpötilasta riippuvan ajan
kuluttua. Tämä vähentää jään, huurun ja huonon ilman vaaraa.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 104).
HUOM
Valittaessa maksimaalinen huurteenpoisto,
uudelleenkierrätys kytkeytyy aina pois.
128
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 121)
Ilmanjako - taulukko (s. 129)
04 Ilmastointi
Ilmanjako - taulukko
Kolmella painikkeella valitaan ilmanjako
(s. 121).
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa ikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista. Ilma ei
kierrä uudelleen. Ilmastointi on aina kytkettynä.
kun haluatte poistaa jään ja huurun nopeasti.
Ilmaa tuulilasille, huurteenpoistosuuttimien kautta, ja sivuikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista.
kun haluatte välttää huurtumisen ja jään muodostumisen kylmällä ja kostealla säällä (tällöin puhaltimen nopeus ei saa olla
liian alhainen).
Ilmavirta ikkunoille ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Puhallus pään ja rinnan korkeudelle kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä säällä.
04
}}
129
04 Ilmastointi
||
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa lattialle ja ikkunoille. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun ulkona on viileää.
Ilmaa lattialle. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista ja
ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan.
Puhallus ikkunoille, kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.
viilennyksen saamiseksi lattialle lämpimässä, kuivassa säässä
tai lämmityksen ylös kylmässä säässä.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
130
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
•
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 128)
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Tankkaus
ilmoituksen. Vahvistakaa ilmoitus painamalla
vilkkuvivun (s. 101) OK-painiketta.
Esi-ilmastoinnilla lämmitin valmistelee auton
moottorin ja matkustamon ennen ajoonlähtöä
siten, että kuluminen ja energiantarve ajon
aikana pienenee.
TÄRKEÄÄ
Usein toistuva lämmittimen käyttö yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa akun
purkautumiseen, josta seuraa käynnistymisvaikeuksia.
Lämmitin voidaan käynnistää suoraan (s. 132)
tai ajastimella (s. 133).
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei
voi käynnistää. Lämpötilassa -5 °C tai sen
alapuolella lämmittimen enimmäiskäyntiaika
on 50 minuuttia.
VAROITUS
Älkää käyttäkö polttoainekäyttöistä lämmitintä sisätiloissa. Pakokaasuja syntyy.
HUOM
Kun polttoainekäyttöinen lämmitin on aktiivinen, oikeanpuoleisesta pyöränkotelosta
voi tulla savua, mikä on täysin normaalia.
Varmistaaksenne, että akkuun latautuu
yhtä paljon energiaa kuin mitä pysäköintilämmitin käyttää, täytyy autolla ajaa yhtä
kauan kuin lämmitintä käytetään, jos lämmitin on säännöllisesti käytössä. Lämmitintä käytetään enintään 50 minuuttia kullakin kerralla.
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa polttoainekäyttöinen lämmitin ennen
tankkauksen aloittamista.
Tarkistakaa mittaristosta, että lämmitin on
suljettu. Sen ollessa käynnissä näytetään
lämmityssymboli.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 135)
•
Lisälämmitin* (s. 137)
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäkeen, jotta polttoaineen syöttö polttoainekäyttöiselle lämmittimelle on varmaa.
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on liian vähän, lämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja infonäyttö esittää
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
131
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys
Suorakäynnistys etäavaimen kautta*
Moottorin- ja matkustamonlämmitin voidaan
käynnistää suoraan.
Tila esitetään myös ajotietokoneessa käynnissä olevan lämmityksen aikana.
Suorakäynnistys voidaan suorittaa:
•
•
•
04
infonäytöllä
Suorakäynnistys matkapuhelimen
kautta*
etäavaimella*
matkapuhelimella*.
Aktivointia ja matkapuhelimella valittuja asetuksia koskevaa tietoa tulee saataville Volvo
On Call* -mobiilisovelluksen kautta.
moottorin- ja matkustamonlämmittimen
(s. 131) suorakäynnistyksen yhteydessä se on
aktivoituna 50 minuuttia.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut oikean
lämpötilan.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sitä voidaan
ajaa, kun lämmitin on toiminnassa.
Merkkivalo etäavaimessa PCC:llä*.
Moottorin- ja matkustamonlämmitin voidaan
aktivoida etäavaimella:
–
Pitäkää turvavalaistuksen painike
painettuna 2 sekuntia.
Varoitusvilkut välittävät tietoa seuraavasti:
•
5 lyhyttä välähdystä ja sen jälkeen jatkuva palaminen n. 3 sekuntia - signaali
on saavuttanut auton ja lämmitin on
aktivoitu.
•
5 lyhyttä välähdystä - signaali on saavuttanut auton, mutta lämmitin ei ole
aktivoitunut.
•
Varoitusvilkut pysyvät sammuksissa auto ei ole saanut signaalia.
Suorakäynnistys infonäytön kautta
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
3. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Suorakäynnistys lämmittimen aktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
132
lukitustila (s. 155). Tilan tutkimisen aikana
merkkivalo antaa pari lyhyttä välähdystä, joita
seuraa jatkuva palaminen, jos lämmitin on
aktiivinen.
painiketta painetaan,
Jos informaation
kun lämmitin on aktiivinen, merkkivalo näyttää
tämän tilan - samanaikaisesti esitetään auton
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin (s. 133)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorasulkeminen (s. 133)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 135)
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorasulkeminen
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin
6. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne
minuuttiasetukseen.
Moottorin- ja matkustamonlämmitin voidaan
sulkea suoraan infonäytön kautta.
Moottorin- ja matkustamonlämmittimen
(s. 131) ajastin on kytketty auton kelloon.
7. Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa. Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa, jolloin auton lämmittämisen pitää olla
valmis. Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan
mukaan.
8. Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti
OK3.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
3. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Seis lämmittimen deaktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
HUOM
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Jos auton kello säädetään uudestaan,
pyyhkiytyy ajastimen mahdollinen ohjelmointi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys (s. 132)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin (s. 133)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 135)
Säätö2
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä (s. 101) toisen
ajastimen Lämmitin kohdalle ja valitkaa
painikkeella OK.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
4. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne
valaistuun tuntiasetukseen.
5. Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
2
3
9. "Peruuttakaa valikkorakenteessa painamalla RESET.
10. Valitkaa toinen ajastin (jatkoa kohdasta 2)
tai poistukaa valikosta painamalla
RESET.
Käynnistää
04
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja aktivoikaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Sulkeminen
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan
sammuttaa manuaalisesti, ennen kuin ajastin
tekee sen. Menetelkää näin:
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
Ajastimen säätö on mahdollista vain moottorin ollessa sammutettu.
Seuraava OK-painallus aktivoi ajastimen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
133
04 Ilmastointi
||
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
> Jos ajastin on asetettu, muttei aktivoitu, näkyy kellokuvake asetetun ajan
vieressä.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
4. Sulkekaa ajastin painamalla:
•
•
04
pitkään OK tai
lyhyesti OK päästäksenne eteenpäin
valikossa. Valitkaa sitten ajastimen
pysäyttäminen ja vahvistakaa valinta
painamalla OK.
5. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan sulkea myös suoraan (s. 133).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
134
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 135)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset
Symbolit ja näyttöilmoitukset koskien moottorin- ja matkustamonlämmitintä (s. 131) ovat
erilaisia riippuen siitä, onko mittaristo (s. 58)
analoginen vai digitaalinen.
Kun jokin ajastin on aktivoitu, aktivoidun ajastimen symboli palaa näytössä samalla, kun
asetettu aika esitetään symbolin vieressä.
Aktivoidun ajastimen symboli analogisessa mittaristossa.
Aktivoidun ajastimen symboli digitaalisessa mittaristossa.
Taulukko esittää esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
Kun lämmitin on aktivoituna, lämpösymboli palaa infonäytössä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
PA-käyttöinen lämmitin pysäytetty
Akunsäästötila
Auton elektroniikka sammutti lämmittimen moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.
PA-käyttöinen lämmitin pysäytetty
Polttoainetta vähän
Lämmittimen käynnistys ei ole mahdollista johtuen pienestä polttoainemäärästä - tämä siksi,
että mahdollistetaan moottorin käynnistäminen sekä n. 50 km:n ajo.
PA-käyttöinen lämmitin Tarvitsee
huollon
Lämmitin ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoon korjausta varten. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
04
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
135
04 Ilmastointi
||
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa (s. 101) olevan OKpainikkeen painamisen jälkeen.
04
136
04 Ilmastointi
Lisälämmitin*
ilmastovyöhykkeillä4
Kylmillä
voidaan tarvita
lisälämmitintä moottorin oikean lämpötilan
saavuttamiseksi ja riittävän lämmön saamiseksi matkustamoon.
Dieselmoottorilla varustettuihin autoihin on
asennettu polttoainekäyttöinen lisälämmitin
(s. 137).
Puolikylmällä4 ilmastovyöhykkeellä dieselkäyttöiset autot saavat sähköisen lisälämmittimen (s. 138) polttoainekäyttöisen asemesta.
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*
2. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
Lämmitin käynnistyy automaattisesti tarvittaessa lisälämpöä silloin, kun moottori on
käynnissä.
3. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lisälämmitin6 tai Asetukset7 ja valitkaa
painamalla OK.
Lämmitin sammuu automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai kun moottori sammutetaan.
4. Valitkaa toinen vaihtoehdoista PÄÄLLÄ
tai POIS säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
Kun lisälämmitin on aktiivinen, oikeanpuoleisesta pyöränkotelosta voi tulla savua,
mikä on täysin normaalia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
(s. 131)
5. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
HUOM
Tietyillä bensiinimoottoreilla5 varustetuissa
autoissa on sähköinen lisälämmitin integroitu
auton ilmastointijärjestelmään.
•
Auto-tila tai sulkeminen
Lisälämmittimen automaattinen käynnistysjakso voidaan sulkea haluttaessa.
HUOM
Volvo suosittelee, että polttoainekäyttöinen
lisälämmitin suljetaan lyhyiden ajomatkojen
yhteydessä.
4
5
6
7
1. Ennen moottorin käynnistystä: Valitkaa
avainasento I (s. 73).
Auto on varustettu joko sähköisellä (s. 138) tai
polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä
(s. 137).
HUOM
04
Valikkovaihtoehdot ovat näkyvissä vain
avaimen asennossa I - mahdollinen säätö
pitää tämän vuoksi tehdä ennen moottorin
käynnistämistä.
Matkustamolämmitin*
Jos lisälämmitintä on täydennetty ajastintoiminnolla se voi toimia matkustamolämmittimenä (s. 131).
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. maantieteellisistä alueista.
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. moottoreista.
Analoginen mittaristo.
Digitaalinen mittaristo.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
137
04 Ilmastointi
Sähköinen lisälämmitin*
Auto on varustettu joko polttoainekäyttöisellä
(s. 137) tai sähköisellä lisälämmittimellä
(s. 137).
Lämmitintä ei voi säätää manuaalisesti, vaan
se aktivoidaan automaattisesti moottorin
käynnistämisen jälkeen ulkolämpötilan ollessa
alle 14 °C ja sammutetaan, kun asetettu matkustamon lämpötila on saavutettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
04
138
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
(s. 131)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
05 Kuormaus ja säilytys
Säilytystilat
Yleiskatsaus matkustamon säilytystiloihin.
05
140
05 Kuormaus ja säilytys
Säilytyslokero ovipaneelissa
Säilytystasku* etuistuinten istuintyynyjen
etureunassa
Pääsylipunpidin
Hansikaslokero (s. 142)
Säilytyslokero
Säilytyslokero, mukinpidin (s. 142)
Mukinpidin* kyynärnojassa, takaistuin
Säilytystasku
VAROITUS
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta
jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa.
Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen
yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
05
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
141
05 Kuormaus ja säilytys
Keskikonsoli
Tunnelikonsoli on sijoitettu etuistuinten väliin.
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja
tuhkakuppi*
Irrotettava tuhkakuppi sijaitsee mukinpitimessä käsinojan alla. Savukkeensytytin sijaitsee etuistuinta varten 12 V:n liitännässä
(s. 143).
Hansikaslokero
Käsinekotelo on sijoitettu matkustajan puolelle.
Tunnelikonsolissa (s. 142) oleva tuhkakuppi
irrotetaan nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee
takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja USB*/AUX-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
05
•
Säilytystilat (s. 140)
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle. Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin (s. 142) on valittu, on savukkeensytytin 12 V:n liitännässä (s. 143) etuistuimelle, ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
142
Säilytystilat (s. 140)
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi* (s. 142)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Täällä voidaan säilyttää esim. auton omistajan
käsikirjaa ja karttoja. Luukun sisäpuolella on
pitimet kynille. Käsinekotelo voidaan
lukita* (s. 168) avainliuskalla (s. 157).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Säilytystilat (s. 140)
05 Kuormaus ja säilytys
Lisämatot*
Meikkipeili
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä
Lisämatot keräävät esim. roskia ja lumisohjoa.
Volvo myy erityisvalmisteisia lisämattoja.
Meikkipeili sijaitsee häikäisysuojan takasivulla.
Sähköliitännät (12 V) on sijoitettu mukinpitimen viereen1 sekä keskikonsolin takaosaan.
VAROITUS
Käyttäkää vain yhtä lisämattoa jokaisella
paikalla ja tarkastakaa ennen ajoon lähtöä,
että kuljettajan paikan matto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty tapeille, ettei se
joudu puristuksiin polkimien luona ja niiden
alle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sisustuksen puhdistus (s. 399)
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
Valo syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.
05
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 372)
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.
1
Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, mukinpidin ja sen vieressä oleva 12 V:n liitäntä jäävät pois.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
143
05 Kuormaus ja säilytys
||
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet. Jotta liitännästä saa virtaa, pitää etäavaimen olla vähintään avainasennossa I
(s. 73).
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään
samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W)
liitäntää kohti.
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen liitäntään, ei toiseen
liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
VAROITUS
Antakaa aina tulpan olla liitännässä, kun
sitä ei käytetä.
HUOM
HUOM
05
Lisävaruste ja laite - esim. näytöt, musiikkisoitin ja matkapuhelin - joka on kytketty
johonkin matkustamon 12 V:n sähköliitännöistä, voivat aktivoitua ilmastointilaitteen
vaikutuksesta myös etäavaimen ollessa
poistettuna tai auton ollessa lukittuna,
esim. kun pysäköintilämmitin aktivoidaan
ennalta asetettuna ajankohtana.
Vetäkää sen vuoksi liittimet irti lisävarusteen tai laitteen sähköliitännöistä, kun niitä
ei käytetä, koska käynnistysakku voi tyhjentyä tällaisessa tapauksessa.
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen
(s. 337) käytettävä kompressori on Volvon
testaama ja hyväksymä.
Kuormaus
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
Yksityiskohtaiset tiedot painoista, Massat
(s. 407).
Tavaratilan luukku avataan valopaneelissa olevalla painikkeella tai
etäavaimella, ks. Lukitus/lukituksen
avaaminen - tavaratilan luukku (s. 169).
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi* (s. 142)
•
12 V:n sähköliitäntä, tavaratila* (s. 148)
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Kuormattaessa muistettavaa
•
Huomatkaa, ettei mikään esine saa estää
etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa,
jos jokin takaistuimen selkänoja on käännettynä alas, ks. WHIPS - istuma-asento (s. 37).
•
•
144
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa vasten.
Keskittäkää kuorma.
Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman
sijoittamista alas käännetyn selkänojan
päälle.
05 Kuormaus ja säilytys
•
Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
•
Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai
nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
VAROITUS
Irrallinen 20 kg painava esine voi 50 km/h
nopeudella tapahtuvassa keulatörmäyksessä saada 1000 kg:n painoa vastaavan
liikemassan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuormankiinnityssilmukat (s. 147)
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 145)
Kattokuorma (s. 146)
Kuormaus - pitkät tavarat
Kuormatilan kuormaamisen (s. 144) helpottamiseksi voidaan takaistuimen selkänojat kääntää alas. Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan matkustajan istuimen2 selkänoja kääntää, *.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Jos takaistuimen selkänoja pitää kääntää, ks.
Takaistuimet (s. 76).
VAROITUS
Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma
ulottuu liian korkealle.
•
Älkää koskaan kuormatko selkänojia
ylemmäs.
05
VAROITUS
Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi
kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.
Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain
pehmeällä.
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa
kuorma voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja siten siirtää sen ajoasentoon - auto voi tällöin lähteä liikkeelle.
2
Koskee vain mukavuusistuimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
145
05 Kuormaus ja säilytys
Kuormaus - suksiluukku
Kääntäkää oikeanpuoleinen selkänoja
eteen.
Selkänojassa oleva luukku voidaan avata pitkien, kapeiden esineiden kuljettamiseksi.
Vapauttakaa takaistuimen selkänojassa
oleva luukku työntämällä luukun salpaa
ylöspäin ja painamalla samalla luukkua
alas-/eteenpäin.
Kääntäkää selkänoja takaisin luukun
ollessa auki.
Käyttäkää turvavyötä estämään kuorman liikkuminen.
VAROITUS
Pysäyttäkää moottori ja vetäkää seisontajarru päälle, kun autoa kuormataan ja puretaan. Epäsuotuisissa tapauksissa voidaan
osua vaihdevipuun/vaihteenvalitsimeen ja
tällöin siirtää se ajoasentoon.
05
Kattokuorma
Kattokuormalle suositellaan Volvon kehittämiä
taakkatelineitä. Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden.
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen
mukana tulevaa asennusohjetta.
•
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille. Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
•
Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
Luukun irrotus
VAROITUS
Kun luukku on vapautettu ja selkänoja käännetty taaksepäin, avatkaa luukkua n. 30
astetta ja vetäkää se suoraan ylös.
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet
muuttuvat kattokuorman yhteydessä.
Tiedot suurimmasta sallitusta kattokuormasta, taakkatelineistä ja mahdollisesta
suksilaatikosta, ks. Massat (s. 407).
Luukun kiinnitys
Asettakaa luukku takaisin verhoilun takana
oleviin uriin ja sulkekaa luukku.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
146
Kuormaus (s. 144)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 144)
05 Kuormaus ja säilytys
Kuormankiinnityssilmukat
Kuormaus - kassinpidin*
VAROITUS
kuormankiinnityssilmukoita3
Käännettäviä
käytetään nauhojen kiinnittämiseen esineiden
ankkuroimisessa tavaratilassa.
Kovat ja terävät ja/tai raskaat ulostyöntyvät
esineet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja
voimakkaassa jarrutuksessa.
Kassinpidin pitää kassit paikoillaan ja estää
niiden kaatumisen sekä sisällön leviämisen
tavaratilaan.
Sitokaa aina isot ja raskaat tavarat turvavyöllä tai kuormansidontahinnoilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 144)
Kassinpidin lattiassa olevan, ylös käännettävän
luukun alla.
05
1. Kääntäkää ylös pidike, joka on lattialuukun osa.
2. Kiristäkää kassit kiinni kiristysnauhoilla ja
kiinnittäkää kantokahvat koukkuihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
3
Kuormaus (s. 144)
Silmukoiden lukumäärä ja niiden sijainti vaihtelevat markkina-alueen mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
147
05 Kuormaus ja säilytys
12 V:n sähköliitäntä, tavaratila*
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet.
HUOM
Renkaan väliaikaiseen paikkaamiseen käytetty kompressori on Volvon kokeilema ja
hyväksymä. Katsokaa lisätietoja Volvon
suositteleman väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan (TMK) käyttämisestä, ks. Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 337).
05
Kääntäkää kansi ylös, jotta sähköliitäntään
päästään käsiksi.
•
Liitäntä antaa jännitteen myös silloin, kun
etäavain ei ole virtalukossa.
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W).
HUOM
Huomatkaa, että sähköliitännän käyttö
moottorin ollessa sammutettuna aiheutaa
vaaran auton käynnistysakun tyhjenemisestä.
148
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
06 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain
Etäavainta käytetään mm. lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen ja moottorin käynnistämiseen.
Etäavaimesta on kaksi versiota - Perusmallinen etäavain ja PCC-etäavain (Personal Car
Communicator)*.
Toiminta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sekä irrotettava
avainliuska
06
A
B
PerusmalliA
PCC:lläB
x
x
Avaimeton lukitseminen/lukituksen
avaaminen
x
Avaimeton moottorin käynnistys
x
Infopainike ja
merkkivalot
x
Kaikissa etäavaimessa on irrotettava avainliuska (s. 157), joka on metallia. Näkyvästä
osasta on kaksi mallia, jotta etäavaimet voidaan erottaa toisistaan.
Lisää etäavaimia voidaan tilata myöhemmin ei kuitenkaan muita versioita kuin se, joka toimitettiin auton mukana. Jopa kuusi avainta
voidaan ohjelmoida sekä käyttää yhteen ja
samaan autoon.
Auto toimitetaan kahdella kauko-ohjaimella
varustettuna
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista ja takaluukusta etäavaimella, kun
kuljettaja poistuu autosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - toiminnot (s. 154)
Avain, jossa 5 painiketta
Avain, jossa 6 painiketta
PCC-etäavaimella on laajennettu toiminta verrattuna perusmalliseen etäavaimeen - mm.
tuki Keyless Drive -toiminnolle (s. 161) ja tiettyjä ainutlaatuisia toimintoja (s. 155).
150
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Etäavain - häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Jäljellä olevat etäavaimet pitää tällöin ottaa
mukaan Volvon tekniseen palveluun. Varastamisen estämiseksi hävinneen etäavaimen
koodi poistetaan järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan tarkastaa valikkojärjestelmässä MY
CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY
CAR (s. 104).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - toiminnot (s. 154)
06 Lukot ja hälytin
Etäavain - personalisointi*
Etäavaimen (s. 150) avainmuistin avulla auton
tietyt asetukset voidaan mukauttaa henkilön
mukaan.
Menetelkää näin tallentaaksenne asetukset ja
käyttääksenne etäavaimen avainmuistia:
1. Avatkaa auton lukitus etäavaimella, jonka
muistiin asetus2 pitää tallentaa.
Avainmuistitoiminto on yhdessä sähkökäyttöisen* kuljettajan istuimen kanssa.
2. Tehkää haluamanne asetukset esim. istuimelle ja ulkotaustapeileille.
Ulkoisten taustapeilien (s. 95), kuljettajan
istuimen, ohjauspyörän vastuksen (s. 178)
asetukset sekä mittariston teemojen, kontrasti- ja väritilojen (s. 59) asetukset voidaan
tallentaa muistiin riippuen auton varustetasosta.
3. Asetukset tallennetaan ko. etäavaimen
muistiin.
Toiminto1 voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 104).
Kun toiminto on aktivoitu, yhdistetään asetukset automaattisesti avainmuistiin. Se tarkoittaa, että muutos asetuksessa tallennetaan
automaattisesti erityiseen etäavaimen muistiin.
Asetusten tallennus
Katsokaa, että avainmuistitoiminto on aktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR.
1
2
VAROITUS
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että
lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön
aikana istuimen edessä, takana tai alla.
Katsokaa, ettei kukaan takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.
Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan
samalla etäavaimella, avainmuistiin tallennetut
asennot säädetään automaattisesti - edellyttäen, että niitä on muutettu sen jälkeen, kun
ko. etäavainta käytettiin edellisen kerran.
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava
tällöin auki.
Asetusten muuttaminen
Jos usea henkilö, jolla jokaisella on oma etäavaimensa, lähestyy autoa, tehdään esim.
istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset sen
henkilön perusteella, jonka etäavain avaa kuljettajan oven lukituksen.
Jos henkilö A on avannut kuljettajan oven
etäavaimella A, mutta autoa on tarkoitus ajaa
henkilön B, jolla on etäavain B, asetuksia voidaan muuttaa seuraavalla tavalla:
•
Seistessään kuljettajan oven vieressä tai
istuessaan ohjauspyörän takana
henkilö B painaa lukituksen avauspainiketta etäavaimessaan, ks. Etäavain - toiminnot (s. 154).
•
Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta
istuimen säätömuistista istuimen painikkeilla 1 - 3, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 75).
•
Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit
manuaalisesti, ks. Etuistuimet - sähkö-
Kutsutaan Avainmuisti MY CAR -valikkojärjestelmässä.
Tämä asetus ei vaikuta niihin asetuksiin, jotka on tallennettu sähkökäyttöisen istuimen muistitoiminnolla.
06
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
151
06 Lukot ja hälytin
||
käyttöiset* (s. 75) ja Taustapeilit - ulko
(s. 95).
Asetusten uudelleenaktivointi
Kun auto lukitaan, tai 30 minuutin kuluttua,
jos auto jätetään lukitsematta, avainmuisti
deaktivoidaan ja asetetaan vakioprofiili. Ko.
etäavaimen avainmuistin aktivoimiseksi
uudelleen edellytetään seuraavaa.
Autot ilman Keyless Drive -toimintoa
Avainmuistiin tallennetut asetukset aktivoituvat uudelleen, jos auton lukitus avataan painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
Autot Keyless Drive -toiminnolla
Avainmuisti aktivoituu, jos:
1. Auton lukitus avataan joka painamalla
etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta tai avaimettoman lukituksen
avauksen yhteydessä.
06
2. Jos auto on lukitsematon, tehdään avainskannaus, kun kuljettajan ovi avataan.
Jos löytyy uniikki etäavain, sen tallennetut
asetukset aktivoituvat. Jos auto on
lukittu, ks. edellistä kohtaa.
Lukitus/lukituksen avaaminen osoittaminen
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta
etäavaimella (s. 150), ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen
tapahtuneen oikein.
•
Lukitseminen - yksi välähdys ja taustapeilit käännetään3 sisään.
•
Lukituksen avaaminen - kaksi välähdystä
ja taustapeilit käännetään3 ulos.
3
152
Vilkkuva diodi tuulilasin luona varmistaa, että
auto on lukittu.
Lukitsemisen yhteydessä osoitus tapahtuu
vain, jos kaikki lukot on lukittu ovien sulkemisen jälkeen.
Toiminnan valitseminen
Eri vaihtoehdot lukitsemisen/lukituksen avaamisen osoittamiseksi valoilla voidaan asettaa
auton valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 104).
Sama diodi kuin hälytysilmaisimella (s. 174).
HUOM
Myös ilman hälytintä olevissa autoissa on
tämä ilmaisin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 161)
Lukkoilmaisin (s. 152)
Hälytysilmaisin (s. 174)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukkoilmaisin
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 155)
Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen (s. 152)
06 Lukot ja hälytin
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää ajoneuvon luvattoman
käynnistämisen.
Jokaisella etäavaimella (s. 150) on ainutlaatuinen koodi. Auto voidaan käynnistää vain
oikealla etäavaimella, jossa on asianmukainen
koodi.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä johtuvat elektronisesta ajonestosta:
Ilmoitus
Sisältö
Aseta
auton
avain paikalleen
Vika luettaessa etäavain
käynnistyksen aikana - Vetäkää avain pois virtalukosta,
painakaa se uudelleen paikalleen ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Auton
avainta ei
löydetä
Vika luettaessa etäavainta
käynnistyksen aikana - tehkää uusi käynnistysyritys.
Jos vika säilyy: Työntäkää
etäavain virtalukkoon ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Ajonesto
Yritä
käynnistää
uudelleen
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
jäljitysjärjestelmällä*
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä4 mahdollistaa auton jäljittämisen ja
paikantamisen sekä käynnistykseneston aktivoimisen matkan päästä, mikä sammuttaa
moottorin.
Ottakaa yhteys lähimpään Volvo-myyjään
saadaksenne lisätietoja ja apua järjestelmän
aktivoinnissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 150)
Elektroninen käynnistyksenesto (s. 153)
Vika käynnistyksenestojärjestelmässä käynnistyksen
aikana. Jos vika säilyy: Ottakaa yhteys korjaamoon valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
06
Auton käynnistys, ks. Moottorin käynnistäminen (s. 264).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
4
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä* (s. 153)
Vain tietyt markkina-alueet ja yhdessä Volvo On Call -järjestelmän* kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
153
06 Lukot ja hälytin
Etäavain - toiminnot
Pitkä painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto
(s. 168).
Perusmallisessa etäavaimessa on toimintoja,
kuten esim. ovien lukitus ja lukituksen avaaminen.
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien
samanaikaisesta lukituksen avaamisesta sellaiseksi, että painikkeen painallus avaa ensin
vain kuljettajan oven lukituksen ja toisen painalluksen jälkeen - kymmenen sekunnin
kuluessa - avataan muiden ovien lukitus.
Toiminnot
PCC:llä varustettu etäavain*( Personal Car
Communicator).
Tiedotuksia
Toimintopainikkeet
Perusmallinen etäavain.
Lukitus
06
Lukituksen avaaminen
Lähestymisvalaist. kesto
Tavaratilan luukku
Paniikkitoiminto
154
Lukitseminen - Lukitsee ovet ja tavaratilan luukun samalla, kun hälytin aktivoidaan.
Pitkä painallus sulkee kaikki ikkunat ja kattoluukun*samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto (s. 168).
VAROITUS
Toimintoa voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus,
ks. MY CAR (s. 104).
Lähestymisvalaistus - Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan päästä. Lisätietoja, ks. Turvavalaistus (s. 91).
Tavaratilan luukku (s. 169) - Avaa lukituksen ja poistaa vain tavaratilan luukun
hälyttimen valvonnasta.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos takaluukku ja ikkunoita suljetaan, valvokaa, ettei kenenkään sormia jää väliin.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia tai sitä painetaan kaksi kertaa 3
sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
Lukituksen avaaminen - Avaa ovien ja
tavaratilan luukun lukituksen samalla, kun
hälyttimen aktivointi poistetaan.
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu n. 3
minuutin kuluttua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Lukot ja hälytin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kauko-ohjain (s. 150)
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 155)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 165)
Etäavain - käyttöetäisyys
Etäavaimen toimintoja (perusmallissa) voidaan
käyttää noin 20 metrin etäisyydellä autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
PCC:llä varustettu etäavain* ainutlaatuiset toiminnot
PCC-etäavaimessa on laajennettu toiminta
verrattuna perusmalliseen etäavaimeen
(s. 150) infopainikkeena ja merkkivalona.
HUOM
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina
lukita/lukitus avata avainliuskalla (s. 158).
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin
käydessä tai avainasennon I tai II (s. 72)
ollessa aktiivinen ja jos kaikki ovet suljetaan,
mittariston infonäytössä esitetään varoitusilmoitus samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Kun etäavain on palautettu autoon, ilmoitus
sammuu ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen,
kun joko/tai:
•
•
•
Etäavain on asetettu virtalukkoon.
Nopeus ylittää 30 km/h.
Etäavain ja PCC.
Infopainike
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.
06
OK-painiketta on painettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 150)
Etäavain - toiminnot (s. 154)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
155
06 Lukot ja hälytin
||
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys
Infopainikkeen käyttö
–
Painakaa infopainiketta
PCC-etäavaimen käyttöetäisyys (Personal Car
Communicator) ovien ja tavaratilan luukun
lukitsemista, lukituksen avaamista varten on n.
20 metriä autosta - muille toiminnoille jopa n.
100 metriä.
.
> Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot vilkkuvat ja valo vaeltaa ympäri
etäavaimessa. Se osoittaa, että informaatiota luetaan autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
Jos jotain muista painikkeista painetaan tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
HUOM
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa
ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua
että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Punainen jatkuva valo - Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti.
Punainen valo vilkkuu muuttuvasti kummassakin punaisessa merkkivalossa Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys
(s. 156)
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
informaatiopainikkeen toimintaa.
Etäavaimen käyttöetäisyyden
ulkopuolella
Jos etäavain on liian kaukana autosta informaation lukemiseksi, näytetään viimeisin tila,
johon auto jätettiin, ilman että merkkivalo kulkee ympäri etäavaimessa.
Jos autossa käytetään useampaa etäavainta,
vain se, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/
lukituksen avaamiseen, näyttää oikean tilan.
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta käyttöetäisyydellä, se
voi johtua siitä, että viimeisintä kommunikaatiota etäavaimen ja auton välillä ovat
häirinneet ympäröivät radioaallot, rakennukset, maantieteelliset olosuhteet tms.
156
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Lukot ja hälytin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys (s. 161)
•
Etäavain - käyttöetäisyys (s. 155)
Irrotettava avainliuska
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joitakin toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Irrotettava avainliuska - irrotus/
kiinnitys
Irrotettava avainliuska (s. 157) irrotetaan/kiinnitetään seuraavasti:
Avainliuskan irrotus
Avainliuskan toiminnot
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
vasen etuovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, ks. Irrotettava avainliuska - oven
lukituksen avaaminen (s. 158).
•
takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/deaktivoida (s. 171).
•
oikea etuovi ja takaovet lukita manuaalisesti (s. 166) esim. virtakatkoksen yhteydessä.
•
estää pääsy käsinekoteloon ja tavaratilaan ( erillislukitus * (s. 158) ).
•
matkustajan turvatyyny edessä (PACOS*)
aktivoidaan/deaktivoidaan (s. 32).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain - toiminnot (s. 154)
Kauko-ohjain (s. 150)
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
06
Avainliuskan kiinnitys
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen (s. 150).
1. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
2. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
06 Lukot ja hälytin
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen
avaaminen (s. 158)
•
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
(s. 171)
•
Matkustajan turvatyyny – aktivointi/deaktivointi* (s. 32)
Irrotettava avainliuska - oven
lukituksen avaaminen
Irrotettavaa avainliuskaa (s. 157) voidaan käyttää, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida
etäavaimella (s. 150), esim. jos avaimen
paristo on lopussa.
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, esim. koska paristot ovat lopussa,
vasen etuovi voidaan avata seuraavasti:
Erillislukitus*
Erillislukitusta on ajateltu käytettäväksi, kun
auto jätetään huoltoon, hotelliin tai vastaavaan. Käsinekotelo on tällöin lukittu ja tavaratilan luukun lukko on kytketty pois keskuslukituksesta - tavaratilan luukkua ei voi avata
etuovissa olevalla keskuslukituksen painikkeella eikä etäavaimella (s. 150).
1. Avatkaa vasemman etuoven lukitus
avainliuskalla ovenkahvan lukkosylinteristä. Kuva ja lisätietoja, ks. Keyless drive*
- lukituksen avaaminen avainliuskalla
(s. 164).
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja
ovi avataan, hälytys laukeaa.
06
2. Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
Keyless-järjestelmällä varustettu auto, ks.
Keyless drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla (s. 164).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
158
Kauko-ohjain (s. 150)
Etäavain - pariston vaihto (s. 160)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lukituskohdat etäavaimella, jossa on avainliuska.
06 Lukot ja hälytin
Aktivointi/aktivoinnin poisto
•
Aktivoinnin poisto tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
G021084
Tietoja pelkän käsinekotelon lukitsemisesta,
ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen – hansikaslokero (s. 168).
Lukitsemiskohdat etäavaimella, jossa ei ole
avainliuskaa, erillislukituksen ollessa aktivoitu.
Tämä tarkoittaa sitä, että etäavainta ilman
avainliuskaa voidaan käyttää vain hälyttimen
(s. 173) aktivointiin/deaktivointiin, ovien avaamiseen ja auton ajamiseen.
Etäavain ilman avainliuskaa voidaan sitten
antaa huollon tai hotellin henkilökunnalle auton omistaja pitää irtonaisen avainliuskan.
Erillislukituksen aktivointi.
Erillislukituksen aktivointi:
Työntäkää avainliuska hansikaslokeron
lukkosylinteriin.
Kääntäkää avainliuskaa 180 astetta myötäpäivään.
Vetäkää avainliuska pois. Samalla mittariston tietonäytössä näytetään ilmoitus.
06
Sen jälkeen hansikaslokero on lukittu eikä
tavaratilan luukun lukitusta voi enää avata
etäavaimella tai keskuslukituksen painikkeella.
HUOM
Älkää laittako avainliuskaa takaisin etäavaimeen – vaan säilyttäkää se varmassa paikassa.
159
06 Lukot ja hälytin
Etäavain - pariston vaihto
Etäavaimen
taessa.
paristo5
Pariston vaihto
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/
ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin
niiden (+)- ja (–)-puolen suhteen.
voidaan vaihtaa tarvit-
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:
•
Etäavain (yksi paristo)
mittariston tietosymboli syttyy ja näytössä
on Auton avaimen paristo heikko Ks.
käyttöohjekirjaa
1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
2. Asettakaa uusi paikalleen (+) -puoli alaspäin.
ja/tai
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
signaaliin 20 metrin sisällä autosta katsoen.
Avaaminen
Vetäkää jousikuormitteista salpaa
sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti etäavain ylös.
HUOM
06
Kääntäkää etäavain siten, että painikkeet
ovat ylöspäin, millä estätte paristojen putoamisen avattaessa.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja
ja niiden kontaktipintoja sormin, koska
tämä heikentää niiden toimintaa.
5
160
PCC:llä varustetussa etäavaimessa on kaksi paristoa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
PCC:llä varustettu etäavain* (kaksi
paristoa)
1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+) puoli ylöspäin.
3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+) -puoli
alaspäin.
Paristotyyppi
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2430, 3 V - yksi etäavaimessa, kaksi
PCC:llä varustetussa etäavaimessa.
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa/PCC:ssä täyttävät vaatimuksen UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen
palvelun vaihtamat paristot täyttävät em.
kriteerin.
06 Lukot ja hälytin
Kokoaminen
Avaimeton käyttö*
1. Painakaa etäavain kokoon.
Keyless Drive -toiminnolla varustetuissa
autoissa on käynnistys- ja lukkojärjestelmä,
jota voidaan käsitellä avaimettomasti.
2. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
3. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
TÄRKEÄÄ
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä
ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 150)
Etäavain - toiminnot (s. 154)
Avaimettomalla käynnistys- ja lukkojärjestelmällä auto voidaan käynnistää, lukita ja lukitus avata ilman, että etäavain (s. 150)6 on virtalukossa. Riittää, että etäavain on mukana
taskussa. Järjestelmä tekee esim. auton
avaamisen mukavammaksi, kun kädet on
varattu.
Keyless Drive* - etäavaimen
käyttöetäisyys
Jotta ovet tai tavaratilan luukku voidaan lukita
automaattisesti painamatta etäavaimen painiketta7, on etäavaimen oltava n. 1,5 metrin
etäisyydellä auton ovenkahvasta tai tavaratilan
luukusta.
Oven lukitsevan tai lukituksen avaavan henkilön on pidettävä etäavain mukanaan. Ovea ei
voi lukita tai avata lukituksesta, jos etäavain
on auton vastakkaisella puolella.
Molemmissa auton mukana toimitettavissa
etäavaimissa on Keyless-toiminto. Lisää etäavaimia voidaan tilata.
Auton sähköjärjestelmä voidaan esiasettaa
kolmelle eri tasolle - avainasento 0, I ja II
(s. 73) - etäavaimella.
•
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys (s. 161)
•
Keyless drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely (s. 162)
•
Keyless drive* - häiriöitä etäavaimen toiminnassa (s. 162)
G020577
Aiheeseen liittyvät tiedot
06
Punaiset renkaat yllä olevassa kuvassa osoittavat alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
Jos kaikki etäavaimet poistetaan autosta
moottorin käydessä tai avainasennon I tai II
(s. 73) ollessa aktiivinen ja jos kaikki ovet sul-
6
7
Koskee vain PCC-etäavainta.
Koskee PCC:llä (Personal Car Communicator) varustettua etäavainta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
161
06 Lukot ja hälytin
||
jetaan, mittariston infonäytössä esitetään
varoitusilmoitus samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Kun etäavain on palautettu autoon, varoitusilmoitus sammuu ja äänimuistutus lakkaa, kun
joko/tai:
•
•
•
ovi on avattu ja suljettu
etäavain on asetettu virtalukkoon
OK-painiketta on painettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 161)
Keyless Drive* - antennin sijainti (s. 165)
Keyless drive* - etäavaimen
turvallinen käsittely
Keyless drive* - häiriöitä etäavaimen
toiminnassa
Käsitelkää auton etäavaimia erittäin huolellisesti.
Etäavaimen Keyless-toimintoja (s. 161) voivat
häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus.
Jos jokin etäavaimista8 on unohdettu autoon,
deaktivoidaan Keyless-toiminta, jos auto
esim. lukitaan toisella autoon kuuluvalla etäavaimella. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin avata ovia.
Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan
toisella etäavaimella, aktivoidaan autoon
unohtunut etäavain uudelleen.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää jättämään PCC-toiminnolla
varustettua etäavainta autoon. Jos joku
murtautuu autoon ja saa etäavaimen käsiinsä, on auto mahdollista käynnistää painamalla etäavain virtalukkoon ja painamalla sitten START/STOP ENGINE-painiketta.
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
8
162
Avaimeton käyttö* (s. 161)
Koskee PCC:llä (Personal Car Communicator) varustettua etäavainta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Älkää asettako/säilyttäkö PCC:tä matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä - ei
lähempänä kuin 10-15 cm.
Jos häiriöitä kuitenkin syntyy, käyttäkää etäavainta ja avainliuskaa kuten perusmallista
etäavainta, ks. Etäavain - toiminnot (s. 154).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäavain - pariston vaihto (s. 160)
Keyless drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely (s. 162)
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys (s. 161)
06 Lukot ja hälytin
Keyless drive* - lukitus
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
HUOM
Keyless drive -toiminnolla varustetuissa
autoissa on kosketusherkkä alue ovien ulkokahvoissa sekä kumipintainen painike tavaratilan luukun kumipintaisen painolevyn vieressä
lukitusta/lukituksen avaamista varten.
Automaattivaihteistolla varustetussa
autossa täytyy valita vaihteenvalitsimen Pvasento - muussa tapauksessa autoa ei
voi lukita eikä hälytintä kytkeä.
Lukitus avautuu, kun käsi tarttuu ovenkahvaan
tai tavaratilan luukun kumipintaiseen painolevyyn vaikutetaan - avatkaa ovi tai tavaratilan
luukku normaalisti.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ovenkahvat rekisteröivät normaalisti
käden, joka tarttuu ovenkahvaan, mutta
paksuja käsineitä käytettäessä tai hyvin
nopean kädenliikkeen jälkeen voidaan tarvita toinen yritys tai käsineen riisuminen.
Avaimeton käyttö* (s. 161)
Hälytysilmaisin (s. 174)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 161)
Keyless drive* - lukitus (s. 163)
Kosketusherkkä alue ovien ulkokahvoissa sekä
kumipintainen painike tavaratilan luukun kumipintaisen painolevyn vieressä.
06
Lukitkaa ovet ja tavaratilan luukku painamalla
pitkään jotain ovenkahvojen kosketusherkistä
alueista tai painakaa tavaratilan luukun kumipintaisista painikkeista pienempää - lukitusilmaisin (s. 152) tuulilasissa vahvistaa lukitsemisen alkamalla vilkkua.
Kaikkien ovien ja tavaratilan luukun pitää olla
kiinni ennen kuin auto voidaan lukita muussa tapauksessa auto ei lukkiudu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
163
06 Lukot ja hälytin
Keyless drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla
3. Asettakaa muovikotelo takaisin lukituksen
avaamisen jälkeen.
Jos keskuslukitusta ei voi avata etäavaimella,
esim. jos paristot ovat lopussa, vasen etuovi
voidaan avata irrotettavalla avainliuskalla.
HUOM
Kun vasemman kuljettajan oven lukitus
avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa. Se suljetaan asettamalla PCC
virtalukkoon, ks. Hälytin - etäavain ei toimi
(s. 174).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 161)
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys
(s. 157)
Hälytys (s. 173)
Reikä avainliuskaa varten - kotelon irrottamiseksi.
06
Jotta lukkosylinteriin päästään käsiksi, pitää
ovenkahvan muovikotelo irrottaa - myös se
tehdään avainliuskalla:
1. Painakaa avainliuskaa n. 1 cm suoraan
ylös ovenkahvassa/kotelon alapuolella
olevaan reikään - älkää kammetko.
> Momentti irrottaa muovikotelon automaattisesti, kun liuskaa painetaan suoraan ylös aukkoon.
2. Työntäkää sitten avainliuska lukkosylinteriin ja avatkaa oven lukitus.
164
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Keyless Drive* - lukkoasetukset
Lukitusasetuksia autoille, jotka on varustettu
Keyless Drive -toiminnolla, voidaan sovittaa
ilmoittamalla valikkojärjestelmässä MY CAR,
minkä ovien lukitus pitää avata.
Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR
(s. 104).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö* (s. 161)
06 Lukot ja hälytin
Keyless Drive* - antennin sijainti
VAROITUS
Keyless Drive -toiminnolla varustetuissa
autoissa on useita sisäisiä antenneja, jotka on
sijoitettu eri paikkoihin autossa.
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,
pitää pysyä vähintään 22 cm:n etäisyydellä
Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä
estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Puskuri takana, keskellä
Ovenkahva, vasen takana
Hattuhylly, keskellä alapuolella
Ovenkahva, oikea takana
Keskikonsoli, takaosan alla
Keskikonsoli, etuosan alla.
Avaimeton käyttö* (s. 161)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta tapahtuu etäavaimella (s. 150). Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien ovien ja
tavaratilan luukun lukitus samanaikaisesti.
Lukituksen avaamiselle voidaan valita eri
sekvenssejä, ks. Etäavain - toiminnot (s. 154).
Jotta lukitussekvenssi voidaan aktivoida,
pitää kuljettajan oven olla kiinni - jos jokin
muista ovista tai tavaratilan luukku on auki,
lukitaan se/nämä ja hälytin aktivoidaan vasta,
kun se/ne suljetaan. Avaimettomalla lukkojärjestelmällä* varustetuissa autoissa pitää kaikkien ovien ja tavaratilan luukun olla kiinni.
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella
ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa tai
avatkaa vasemman etuoven lukitus tällöin
irrotettavalla avainliuskalla, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 157).
06
HUOM
Huomatkaa, että hälytys laukeaa, kun ovi
avataan avainliuskalla lukitsemisen jälkeen
- hälytys suljetaan tällöin työntämällä etäavain virtalukkoon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
165
06 Lukot ja hälytin
||
VAROITUS
Ottakaa huomioon vaara tulla lukituksi
autoon, kun se lukitaan ulkopuolelta etäavaimella - sen jälkeen ovia ei voi avata
sisäpuolelta oven salpakahvoilla.
Lisätietoja, ks. Salpalukitustila* (s. 170).
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovea tai tavaratilan kantta ei avata
kahden minuutin sisällä lukituksen avaamisesta, kaikki lukot lukkiutuvat automaattisesti
uudelleen. Tämä toiminto vähentää vaaraa,
että auto jätetään tahattomasti lukitsematta.
(Hälyttimellä varustetut autot, ks. Hälytys
(s. 173).)
Oven manuaalinen lukitseminen
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 167)
•
Avaimeton käyttö* (s. 161)
HUOM
Muissa ovissa ei ole lukkosylinteriä, ja sen
sijaan ko. oven päädyssä lukituskahva, josta
pitää kääntää - sen jälkeen ne ovat mekaanisesti lukittuja/salvattuja ulkopuolelta tapahtuvalta avaamiselta. Ovet voidaan edelleen
avata sisäpuolelta.
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko.
oven - ei kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa
on aktivoitu manuaalinen lapsilukko, ei
voida avata ulko- tai sisäpuolelta, ks.
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
(s. 171). Siten lukitun takaoven lukitus
voidaan avata tai etäavaimella tai keskuslukituksen painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
06
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa
lapsilukkoon (s. 171).
–
166
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla,
ks. Keyless drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla (s. 164).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Tietyissä tilanteissa auto pitää voida lukita
manuaalisesti, esim. virtakatkoksen yhteydessä.
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen, ks. Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 157).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Etäavain - pariston vaihto (s. 160)
06 Lukot ja hälytin
Lukitus/lukituksen avaaminen sisäpuolelta
Kaikki ovet ja tavaratilan luukku voidaan lukita
tai lukitus avata samanaikaisesti kuljettajan ja
matkustajan oven* keskuslukituspainikkeella.
Keskuslukitus
Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat*
samanaikaisesti (ks. myös Läpituuletustoiminto (s. 168)).
•
Lukkonuppi*, takaovet
Vetäkää ovenkahvasta ja avatkaa ovi oven lukitus aukeaa ja ovi avautuu hetkessä.
Valo lukkonupissa
Keskuslukituksesta on kaksi versiota - valolla
kuljettajan oven keskuslukituspainikkeessa on
eri merkitys versiosta riippuen.
Keskuslukituspainike vain kuljettajan ovessa,
muissa ovissa ei ole nuppia:
•
Palava valo tarkoittaa, että kaikki ovet
ovat lukossa.
Keskuslukituspainike molemmissa etuovissa
ja sähköinen lukitusnuppi kummassakin
takaovessa:
Keskuslukitus.
•
Lukitkaa painamalla painikkeen toista
puolta
– toinen puoli
avaa lukituksen.
Pitkä painallus avaa myös kaikki sivuikkunat*
samanaikaisesti.
Lukituksen avaaminen
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella eri tavalla:
•
Painakaa keskuslukituspainiketta
.
•
Palava valo tarkoittaa, että vain ko. ovi on
lukossa. Kun kaikki nupit palavat, kaikki
ovet ovat lukossa.
Lukitus
•
Painakaa keskuslukituspainiketta
kaikki suljetut ovet lukitaan.
-
Pitkä painallus myös sulkee kaikki sivuikkunat
ja kattoluukun samanaikaisesti (ks. myös
Läpituuletustoiminto (s. 168)).
Nupin valo palaa, kun ovi on lukossa.
Takaovien lukkonuppi lukitsee vain ko. takaoven.
Oven lukituksen avaaminen:
•
Vetäkää ovenkahvasta - , lukitus ja ovi on
avattu.
Automaattinen lukitseminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja tavaratilan luukku automaattisesti.
06
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 104).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 165)
•
•
Hälytys (s. 173)
Etäavain - toiminnot (s. 154)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
167
06 Lukot ja hälytin
Läpituuletustoiminto
Läpituuletustoiminto avaa tai sulkee kaikki
sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä voidaan
käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti
lämpimällä säällä.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen –
hansikaslokero
Hansikaslokero (s. 142) voidaan lukita/sen
lukitus avata vain etäavaimen irrotettavalla
avainliuskalla.
Tietoja avainliuskasta, ks. Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 157).
Keskuslukituspainike
06
Pitkä
-symbolin painallus keskuslukituspainikkeessa avaa kaikki sivuikkunat saman-symbolilla
aikaisesti. Sama menettely
sulkee kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Hansikaslokeron lukitseminen:
Työntäkää avainliuska käsinekotelon lukkosylinteriin yllä olevan kuvan mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 167)
•
Ikkunannostimet (s. 93)
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään.
Vetäkää avainliuska pois.
•
Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Tietoja erillislukituksesta, ks. Erillislukitus*
(s. 158).
168
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kauko-ohjain (s. 150)
06 Lukot ja hälytin
Lukitus/lukituksen avaaminen tavaratilan luukku
Tavaratilan luukku voidaan avata, lukita ja lukitus avata usealla eri tavalla.
Manuaalinen avaaminen
TÄRKEÄÄ
•
•
Tavaratilan luukun lukituksen vapauttamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa Painakaa vain kevyesti kumipintaista
levyä.
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn tavaratilan luukkua avattaessa nostakaa kahvasta. Liian suuri voima
voi vaurioittaa kumilevyn sähkökosketinta.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
sekä tunnistimet tavaratilan luukun avaamistunnistimet kytketään pois toiminnasta.
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
•
Tavaratilan luukun lukitus avataan, mutta
luukku pysyy suljettuna - painakaa
kevyesti kumipäällysteistä painolevyä
ulkokahvan alla ja nostakaa luukkua.
Jos luukkua ei avata kahden minuutin
kuluessa, se lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
Tavaratilan luukku voidaan avata
kahdella eri tavalla
Yksi painallus - Luukun lukitus avataan,
mutta luukku pysyy suljettuna - painakaa
kevyesti kumipäällysteistä painolevyä ulkokahvan alla ja nostakaa luukkua.
Kumilevy sähköisellä kytkimellä.
Jos luukkua ei avata kahden minuutin
kuluessa, se lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
Sähköinen lukko pitää tavaratilan luukun
kiinni. Avaaminen:
1. Painakaa kevyesti leveää, kumipintaista
painolevyä ulkokahvan alapuolella - lukko
vapautetaan.
2. Nostakaa ulkokahvasta luukun avaamiseksi kokonaan.
Etäavaimessa olevalla
-painikkeella vain
tavaratilan luukun hälytys voidaan poistaa* ja
sen lukitus avata.
Kaksi painallusta - Luukun lukitus avataan ja
lukko vapautetaan, jolloin luukku avautuu
muutamia senttimetrejä - nostakaa ulkokahvasta avataksenne. Sade, kylmyys, pakkanen
tai lumi voivat kuitenkin estää luukun vapautumisen lukosta.
06
Lukitusilmaisin kojelaudassa lopettaa vilkkumisen, mikä osoittaa, ettei koko auto ole
lukittu ja hälyttimen* taso- ja liiketunnistimet
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
169
06 Lukot ja hälytin
||
HUOM
•
Kun luukun lukitus on avattu 2 painalluksella, ei automaattista uudelleenlukkiutumista voi tapahtua, koska luukku
on auki – se pitää sulkea manuaalisesti.
•
Kun luukku on suljettu, se on lukitsematon eikä ole hälyttimen valvonnassa
– lukitkaa ja saattakaa se hälyttimen
valvontaan etäavaimessa olevalla lukituspainikkeella
.
Lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta
Painakaa etäavaimessa (s. 154) olevaa
.
lukituspainiketta
Lukitusilmaisin kojelaudassa alkaa vilkkua,
mikä tarkoittaa, että auto on lukittu ja hälytin*
on aktivoitu.
HUOM
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja hälytyksen aktivointi poistuu.
Tavaratilan luukun lukituksen avaaminen:
–
Painakaa valopaneelin painiketta. (1)
> Lukko päästää ja luukku avautuu muutamia senttimetrejä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
06
9
170
Salpalukitustila9 tarkoittaa, että kaikki avauskahvat kytketään mekaanisesti vapaiksi, mikä
tekee mahdottomaksi oven avaamisen sekä
sisä- että ulkopuolelta.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella
(s. 150) ja se alkaa n. 10 sekunnin viiveellä
ovien lukitsemisen jälkeen.
Lukitseminen etäavaimella
•
Salpalukitustila*
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 167)
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 165)
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
kun salpalukitustila on aktivoitu. Vasemman
etuoven lukitus voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla (s. 157). Lisäksi on mahdollista avata ovien ja tavaratilan luukun lukitus autoissa, jotka on varustettu avaimettomalla toiminnolla Keyless Drive*, tarttumalla
oven tai tavaratilan luukun kahvaan.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
06 Lukot ja hälytin
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
Yllä mainittu pätee, jos salpalukitusta ei ole
poistettu tilapäisesti toiminnasta.
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta.
Lapsilukon aktivointi/deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
•
Keyless drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla (s. 164)
•
Kauko-ohjain (s. 150)
MY CAR
OK MENU
TUNE-kääntösäädin
EXIT
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea. Se tehdään valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 104).
Manuaalinen lapsilukko. Ei saa sekoittaa manuaaliseen ovilukkoon (s. 166).
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa
ja siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa
auki.
Lapsilukon aktivointi/aktivoinnin poisto:
–
06
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa (s. 157) kahvan kääntämiseen.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
171
06 Lukot ja hälytin
||
VAROITUS
Kummassakin takaovessa on kaksi kääntösalpaa - älkää sekoittako lapsilukkoa
käsikäyttöiseen ovilukkoon.
HUOM
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko.
oven - ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*
Elektronisesti aktivoitava lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovia tai ikkunoita sisäpuolelta.
Aktivointi
Lapsilukko voidaan aktivoida/deaktivoida
poistaa kaikissa avainasennoissa (s. 72), jotka
ovat korkeampia kuin 0. Aktivointi/deaktivointi
voidaan tehdä jopa 2 minuuttia moottorin
sammuttamisen jälkeen edellyttäen, ettei
mitään ovea avata.
Lapsilukon aktivointi:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lapsilukko - sähköinen aktivointi* (s. 172)
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 167)
Kun lapsilukko on aktiivinen, voidaan:
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko.
asetus - jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa moottori, toiminto on edelleen aktivoitu moottorin seuraavan käynnistyksen
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 165)
06
Säädinpaneeli, kuljettajan ovi.
1. Käynnistäkää moottori tai valitkaa avaimen asento, joka o korkeampi kuin 0.
172
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Mittariston infonäyttö esittää ilmoituksen Lapsilukko takana aktivoitu ja
painikkeen valo palaa - salpa on aktiivinen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
(s. 171)
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 167)
06 Lukot ja hälytin
Hälytys
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen,
kun matkustamossa tapahtuu liikettä myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen
hälytys voi laueta, jos auto jätetään ikkuna
tai kattoluukku auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:
•
•
avataan ovi, konepelti tai tavaratilan kansi
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
HUOM
Hälytin on laite, joka varoittaa esimerkiksi
autoon tehtävästä murrosta.
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/
kattoluukku, kun autosta poistutaan. Jos
auton integroitua matkustamolämmitintä
(tai kannettavaa sähköistä) käytetään suunnatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista
siten, ettei se ole ylöspäin matkustamossa.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rajoitettua
hälytystasoa, ks. Rajoitettu hälytystaso
(s. 175).
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
sireeni kytketään pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, mittariston infonäyttö näyttää ilmoituksen. Ottakaa
tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hälytysilmaisin (s. 174)
Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi (s. 174)
Hälytin - etäavain ei toimi (s. 174)
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
06
Hälyttimen aktivointi
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspainiketta.
Hälyttimen sulkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
173
06 Lukot ja hälytin
Hälytysilmaisin
Hälytysilmaisin näyttää hälytysjärjestelmän
(s. 173) tilan.
Hälytin - automaattinen
uudelleenaktivointi
Automaattinen hälyttimen (s. 173) uudelleenaktivointi estää auton jättämisen vahingossa
siten, että hälytin ei ole aktivoituna.
Jos auton lukitus on avattu etäavaimella (ja
hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta
mitään ovista tai tavaratilan luukkua ei avata 2
minuutin kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan
uudelleen.
Hälytin - etäavain ei toimi
Jos hälytintä (s. 173) ei voi sulkea etäavaimella
- jos esim. avaimen paristo (s. 160) on tyhjä auton lukitus voidaan avata, poistaa auto
hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää
seuraavalla tavalla:
1. Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla (s. 164).
> Hälytys laukeaa, hälytysilmaisin
(s. 174) vilkkuu nopeasti ja sireeni soi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rajoitettu hälytystaso (s. 175)
Sama diodi kuin lukkoilmaisimella (s. 152).
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa
hälytysjärjestelmän tilan:
06
174
•
Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois
toiminnasta
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että etäavain asetetaan virtalukkoon ja avaimen
asento I valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
> Hälytin suljetaan ja hälytysilmaisin
sammuu.
3. Moottorin käynnistäminen.
06 Lukot ja hälytin
Hälytyssignaalit
Rajoitettu hälytystaso
Hälytyksen (s. 173) lauetessa sireeni soi ja
kaikki suuntavalot vilkkuvat.
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja
kallistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti pois
toiminnasta.
•
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan. Sireenissä on oma akku ja se
toimii auton käynnistysakusta riippumatta.
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia
tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Hälytyksen (s. 173) tarkoituksettoman aktivoitumisen välttämiseksi - jos esim. koira jätetään lukittuun autoon tai matkan aikana autojunassa tai autolautalla - sulkekaa liike- ja kallistusanturit tilapäisesti.
Tyyppihyväksyntä etäavainjärjestelmä
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea taulukosta.
Lukkojärjestelmä, vakio
Maa/Alue
EU, Kiina
Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä salpalukitustila (s. 170)10.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytysilmaisin (s. 174)
Avaimeton lukkojärjestelmä (Keyless
drive)
Maa/Alue
EU
06
Korea
10
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
}}
175
06 Lukot ja hälytin
||
Maa/Alue
Kiina
Hongkong
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
06
176
Kauko-ohjain (s. 150)
KULJETTAJAN TUKI
07 Kuljettajan tuki
Aktiivinen alusta - Four-C*
Käsittely
Aktiivinen alusta "Four-C" (Continously
Controlled Chassis Concept) säätää iskunvaimentimien ominaisuuksia siten, että auton
ajo-ominaisuuksia voidaan säätää. Asetuksia
on kolme: Comfort, Sport ja Advanced.
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton
nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.
Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta.
Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus
on kevyt eikä vaadi ponnistelua.
Comfort
Säätö saa aikaan sen, että auto koetaan
mukavammaksi karkealla ja epätasaisella
tienpinnalla. Iskunvaimennus on pehmeä ja
korin liike mukautuvaa ja miellyttävää.
Sport
Asetus saa aikaan sen, että auto koetaan
urheilullisemmaksi, tätä suositellaan aktiivisempaan ajoon. Ohjausvaste on nopeampi
tilassa Comfort. Vaimennus on kovempi ja
kori seuraa tienpintaa heilahtelun vähentämiseksi kaarreajossa.
Advanced
Säädettävä ohjauspyörän vastus*
Käyttöpainikkeet.
Keskikonsolin painikkeilla valitaan haluttu
alusta-asetus. Asetus, jota käytettiin sammutettaessa moottori, aktivoidaan uudelleen
moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Poikkeuksena on Advanced - se käynnistetään uudelleen tilana Sport.
Kuljettaja voi valita ajotuntumaan tai ohjauksen herkkyyteen vaikuttavasta kolmesta eri
ohjausvastuksen tasosta valikkojärjestelmässä MY CAR, MY CAR (s. 104):
•
Tähän asetukseen ei pääse auton liikkuessa.
HUOM
Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin
lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin
toimii rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän
kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Tätä asetusta suositellaan vain erittäin tasaisille ja sileille tienpinnoille.
07
Hakekaa esiin Ohjausvoiman taso ja
valitkaa Alhainen, Keski tai Voimakas.
Iskunvaimentimet on optimoitu mahdollisimman hyvälle ajorataotteelle ja heilahtelua
kaarteissa on edelleen minimoitu.
Tilapäisesti rajoitetun ohjaustehostuksen
ohella mittaristo esittää ilmoituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
178
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MY CAR (s. 104)
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- yleistä
Vakautusjärjestelmä ESC (Electronic Stability
Control) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja
ja parantaa auton etenemiskykyä.
Jarrutettaessa voidaan ESC-järjestelmän toiminta havaita sykkivänä
äänenä. Painettaessa kaasua auto
voi kiihtyä odotettua hitaammin.
VAROITUS
Vakautusjärjestelmä ESC on täydentävä
apuväline - se ei kykene käsittelemään
kaikkia tilanteita kaikissa keleissä.
Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
ESC-järjestelmä sisältää seuraavat toiminnot:
•
•
•
•
•
•
Sivuluistonestotoiminto
Vetoluistonestotoiminto
Vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
Corner Traction Control - CTC
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
1
Vetoluistonestotoiminto
HUOM
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
Toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee
Sport-tilan.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa
ja siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle pyörälle, joka ei luista.
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
EDC (Engine Drag Control) estää tahattoman
pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen
tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely (s. 180)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset (s. 181)
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana
voi mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata autoa.
Corner Traction Control - CTC*
CTC kompensoi aliohjausta ja sallii normaalia
suuremman kiihdytyksen kaarteessa sisemmän pyörän luistamatta, esim. kaartuvassa
moottoritien liittymässä, jotta päästään
nopeasti vallitsevaan liikennerytmiin.
Perävaunun vakautusjärjestelmä* TSA1
Perävaunun vakautusjärjestelmän (s. 313)
tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun
yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa
heilahdella. Lisätietoja, ks. Perävaunun vetäminen* (s. 307).
07
Trailer Stability Assist sisältyy Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
179
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- käsittely
Tason valinta - Sport-tila
ESC-järjestelmä on aina aktivoitu - sitä ei voi
sulkea.
Kuljettaja voi kuitenkin valita
Sport-tilan, mikä antaa mahdollisuuden aktiivisempaan
ajoelämykseen.
Sport-tila valitaan valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 104).
Sport-tilan yhteydessä järjestelmä havaitsee,
jos kaasupoljin ja kaartaminen ovat aktiivisempia kuin normaalissa ajossa, ja se sallii
tällöin perän hallitun luiston tiettyyn tasoon
ennen kuin se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Jos kuljettaja esim. keskeyttää hallitun luiston
vapauttamalla kaasupolkimen, ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa
auton.
07
180
Sport-tila antaa myös maksimaalisen vetovoiman, jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa
löysällä alustalla - esim. hiekassa tai syvässä
lumessa.
Sport-tila osoitetaan mittaristossa
tämän symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes kuljettaja valitsee toiminnon pois tai kunnes moottori
sammutetaan - moottorin seuraavan käynnistyksen jälkeen ESC-järjestelmä on jälleen normaalitilassaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 179)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset (s. 181)
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- symbolit ja ilmoitukset
Taulukko
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
ESC Tilapäisesti POIS
ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrulevyjen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
ESC Tarvitsee huollon
ESC-järjestelmä ei toimi.
•
•
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Ilmoitus"
Mittaristossa (s. 58) on teksti-ilmoitus - Lukekaa se!
Jatkuva valo 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu.
ja
07
HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.
}}
181
07 Kuljettajan tuki
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
182
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 179)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely (s. 180)
07 Kuljettajan tuki
Liikennemerkki-informaatio (RSI)*
VAROITUS
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut.
RSI ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettajalla on aina perimmäinen vastuu
auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien
ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* käsittely
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut.
Toimintoa käsitellään näin:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely (s. 183)
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 185)
Esimerkkejä luettavista, nopeuteen liittyvistä merkeistä2.
Toiminto RSI antaa tietoja mm. kulloisestakin
nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista.
Rekisteröity nopeusinformaatio3.
Kun RSI on rekisteröinyt liikennemerkin sallitusta nopeudesta, merkki näytetään symbolina mittaristossa.
Tapauksessa, jossa sekä merkki moottoritiestä/moottoriliikennetiestä että merkki suurimmasta sallitusta nopeudesta ohitetaan, RSI
valitsee suurimman sallitun nopeuden merkkisymbolin näyttämisen.
2
3
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esiintyvissä
tapauksissa näyttää myös
ohituskiellon merkki.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
}}
183
07 Kuljettajan tuki
||
Rajoitus tai moottoritie päättyy
Lisäkilvet
Tilanteissa, joissa RSI havaitsee merkin, joka
tarkoittaa, että nopeusrajoitus päättyy - tai
muun nopeuteen liittyvän informaation, esim.
moottoritie päättyy - esitetään vastaava liikennemerkki mittaristossa n. 10 sekunnin
ajan:
Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta
tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään
asiaan lisäkyltin symbolilla nopeussymbolin
alla.
Esimerkkejä sellaisista merkeistä ovat:
Esimerkkejä lisäkilvistä3.
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia
samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä
olosuhteissa nopeudet ovat voimassa.
Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis
tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos
tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Moottoritie päättyy.
07
Tämän jälkeen merkkitiedot piilotetaan, kunnes seuraava nopeusrajoitukseen liittyvä kyltti
havaitaan.
3
184
Lisätietojen näyttäminen
Ulosmenoväylällä voimassa
oleva nopeus ilmoitetaan tietyillä markkina-alueilla lisäkilvellä, joka sisältää nuolen.
Tämän tyyppiseen nopeusmerkkiin yhdistetty lisäkilpi
näytetään vain, jos kuljettaja käyttää suuntavaloa.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa
mittariston nopeussymbolin alapuolella merkitsee sitä, että RSI on havainnut lisätietoa
kulloisestakin nopeusrajoituksesta sisältävän
kyltin.
Asetus MY CAR -valikossa
RSI:lle on valintamahdollisuuksia valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 104).
07 Kuljettajan tuki
Liikennemerkki-informaatio Päällä/Pois
mässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 104).
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* rajoitukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut. Toiminnolla on
seuraavia rajoituksia.
•
•
•
Mittariston nopeussymbolien näyttö voidaan
sulkea. Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 104).
Nopeusvaroitus
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* (s. 183)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 185)
MY CAR (s. 104)
RSI-toiminnon kameratunnistimella on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmän vastaavia - lukekaa lisää kameratunnistimen
rajoituksista (s. 223).
RSI-toiminto ei rekisteröi merkkejä, jotka
ilmoittavat epäsuorasti nopeusrajoituksen
olemassaolon, esim. kaupungin/taajaman
nimikilpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä seikoista,
jotka voivat häiritä toimintoa:
•
•
•
•
•
Haalistuneet merkit
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Peittyneet tai huonosti sijoitetut merkit
Merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan
huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kuljettaja voi valita varoituksen saamisen, kun
voimassa oleva nopeusrajoitus ylitetään
5 km/h tai enemmän. Varoitus annetaan siten,
että voimassa oleva suurin nopeus vilkkuu
tilapäisesti, kun nopeus ylitetään. Toiminto
voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestel-
•
•
07
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* (s. 183)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely (s. 183)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
185
07 Kuljettajan tuki
Nopeudenrajoitin
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella,
mutta nopeusrajoitin estää ennalta valitun/
asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
•
•
•
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden hälytys
(s. 188)
Katsaus
•
Nopeusrajoitin - sulkeminen (s. 188)
Nopeusrajoitin - aloittaminen (s. 186)
Nopeudenrajoitin - tilapäinen deaktivointi
ja valmiustila (s. 187)
Nopeusrajoitin - aloittaminen
Kytkeminen päälle ja aktivointi
Kun nopeudenrajoitin on aktiivinen, esitetään
sen symboli (6) yhdessä merkinnän (5) kanssa
asetetun suurimman nopeuden yhteydessä
mittaristossa.
Muistissa olevan suurimman mahdollisen
nopeuden valinta ja tallennus voidaan tehdä
sekä ajettaessa että seistäessä paikallaan.
Ajon aikana
1. Painakaa ohjauspyörän painiketta
nopeusrajoittimen asettamiseksi.
> Nopeusrajoittimen symboli (6) syttyy
mittaristossa.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
2. Kun auto liikkuu halutulla suurimmalla
mahdollisella nopeudella: Painakaa toista
painikkeista
tai
, kunnes mittaristo
esittää merkinnän (5) halutun enimmäisnopeuden yhteydessä.
> Nopeudenrajoitin on sen jälkeen aktiivinen ja valittu enimmäisnopeus on tallennettu muistiin.
Valmiustila.
Paikallaan oltaessa
Aktivointi ja enimmäisnopeuden säätö.
1. Painakaa ohjauspyörän painiketta
nopeusrajoittimen asettamiseksi.
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo.
Nopeusrajoitin - Päällä/Pois.
07
Valittu nopeus.
Nopeudenrajoitin aktiivinen.
186
07 Kuljettajan tuki
2. Siirtykää
-painikkeella, kunnes mittaristossa on merkintä (5) halutun enimmäisnopeuden yhteydessä.
> Nopeudenrajoitin on sen jälkeen aktiivinen ja valittu enimmäisnopeus on tallennettu muistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 186)
Nopeusrajoitin - nopeuden
muuttaminen
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua enimmäisnopeutta muutetaan
lyhyillä tai pitkillä ohjauspyörän painikkeen
tai
painalluksilla.
Säätö +/- 5 km/h:
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa +/- 5 km/h.
Säätö +/- 1 km/h:
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne enimmäisnopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 186)
Nopeudenrajoitin - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella,
mutta nopeusrajoitin estää ennalta valitun/
asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Nopeusrajoittimen sulkemiseksi tilapäisesti ja
sen asettaminen valmiustilaan:
–
Painakaa painiketta
.
> Mittariston merkintä (5) vaihtaa väriä
VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI ja kuljettaja
voi väliaikaisesti ylittää säädetyn enimmäisnopeuden.
Nopeudenrajoitin aktivoidaan uudel, jolloin merkintä (5)
leen painamalla
vaihtaa värinsä VALKOISESTA VIHREÄKSI ja auton enimmäisnopeus on jälleen rajoitettu.
Tilapäinen aktivoinnin poisto
kaasupolkimella
Nopeusrajoitin voidaan asettaa valmiustilaan
myös kaasupolkimella, esim. jotta voidaan
nopeasti kiihdyttää auto pois tilanteesta:
07
}}
187
07 Kuljettajan tuki
||
– Painakaa kaasupoljin täysin alas.
> Mittaristo esittää tallennetun enimmäisnopeuden värillisellä
merkinnällä (5) ja kuljettaja voi tilapäisesti ylittää asetetun enimmäisnopeuden - merkintä (5) vaihtaa siksi aikaa
värinsä VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI.
Nopeusrajoitin aktivoituu uudelleen
automaattisesti, kun kaasupoljin on
vapautettu ja auton nopeus jarrutettu
valitun/tallennetun enimmäisnopeuden
alapuolelle - näytön merkintä (5) vaihtaa värinsä VALKOISESTA VIHREÄKSI
ja auton enimmäisnopeus on jälleen
rajoitettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
07
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden
hälytys
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella,
mutta nopeusrajoitin estää ennalta
valitun/asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Jyrkissä alamäissä voi nopeusrajoittimen
moottorijarrutuksen teho olla riittämätön ja
valittu enimmäisnopeus ylitetään. Kuljettajalle
huomautetaan tästä merkkiäänellä.
Nopeudenrajoitin (s. 186)
HUOM
Hälytys aktivoidaan vasta 5 sekunnin
kuluttua, jos nopeus on ylitetty vähintään
3 km:lla/h edellyttäen, ettei mitään painiktai
ole painettu viimeisen
keista
puolen minuutin aikana.
Nopeusrajoitin - nopeuden muuttaminen
(s. 187)
Nopeusrajoitin - sulkeminen (s. 188)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
188
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella,
mutta nopeusrajoitin estää ennalta valitun/
asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Nopeusrajoittimen sulkeminen:
–
Nopeudenrajoitin (s. 186)
Nopeusrajoitin - nopeuden muuttaminen
(s. 187)
Nopeusrajoitin - aloittaminen (s. 186)
Nopeudenrajoitin - tilapäinen deaktivointi
ja valmiustila (s. 187)
Nopeusrajoitin - sulkeminen (s. 188)
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
> Mittariston symboli nopeusrajoittimelle
(6) ja asetetun nopeuden merkinnällä
(5) sammuu - sen jälkeen hävitetään
asetettu/tallennettu nopeus, jota ei sit-painikkeella.
ten voida palauttaa
Merkkiääni kuuluu, kunnes kuljettaja on jarruttanut nopeuden valitun enimmäisnopeuden
alapuolelle.
Nopeusrajoitin - aloittaminen (s. 186)
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden hälytys
(s. 188)
Nopeusrajoitin - sulkeminen
Kuljettaja voi sen jälkeen valita nopeuden rajoituksetta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 186)
Nopeusrajoitin - aloittaminen (s. 186)
Nopeudenrajoitin - tilapäinen deaktivointi
ja valmiustila (s. 187)
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden hälytys
(s. 188)
07 Kuljettajan tuki
Nopeudensäädin*
VAROITUS
Nopeudensäädin (CC – Cruise Control) auttaa
kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä
antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua nopeudensäätöön, kun
vakionopeussäädin ei pidä nopeutta ja/tai
etäisyyttä sopivana.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Katsaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 190)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 190)
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
•
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 191)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 192)
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo autossa,
jossa on nopeudenrajoitin4.
Valmiustila
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo autossa,
jossa ei ole Nopeudenrajoitinta4.
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Valittu nopeus (HARMAA = Valmiustila).
Nopeudensäädin aktiivinen - VALKOINEN
SYMBOLI (HARMAA = Valmiustila).
07
4
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
189
07 Kuljettajan tuki
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely
On mahdollista aktivoida, asettaa ja muuttaa
tallennettu nopeus.
Aktivointi ja nopeuden säätö
Nopeudensäätimen käynnistäminen:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
CRUISE (ilman nopeusrajoitinta) tai
(nopeusrajoittimella).
>
Nopeudensäätimen symboli (6) mittaristossa syttyy - nopeudensäädin on valmiustilassa.
Nopeudensäätimen aktivointi:
•
Halutulla nopeudella - painakaa ohjaustai
.
pyörän painiketta
>
Ko. nopeus tallennetaan muistiin ja mittariston merkintä (5) syttyy valitulla nopeudella ja symboli (6) vaihtaa värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa
sen jälkeen tallennettua nopeutta.
Säätö +/- 5 km/h:
•
Säätö +/- 1 km/h:
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne nopeuden kohdalla.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
/ -painikkeen painamista, auton nopeus
painikkeen painamishetkellä tallennetaan.
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
>
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6)
vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudensäädin on tilapäisesti
kytketty pois.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa viimeksi
tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin
vapautetaan.
HUOM
Jos jotakin nopeudensäätimen painikkeista
painetaan useita minuutteja, järjestelmä
lukkiutuu ja suljetaan. Ennen kuin vakionopeussäädin voidaan aktivoida uudestaan,
täytyy auto pysäyttää ja moottori sammuttaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudensäädin* (s. 189)
Tallennettua nopeutta muutetaan lyhyillä tai
pitkillä ohjauspyörän painikkeen
tai
painalluksilla.
190
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Nopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti
pois ja asettaminen valmiustilaan:
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan, jos nopeus on alle 30 km/h.
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Toiminnon aktivointi voidaan poistaa tilapäisesti ja se voidaan asettaa valmiustilaan.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
HUOM
07
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa +/- 5 km/h.
Vakionopeudensäädin* tilapäinen
aktivoinnin poisto ja valmiustila
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
.
07 Kuljettajan tuki
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan automaattisesti valmiustilaan, jos:
•
•
käyttöjarrua painetaan
kytkinpoljin on painettuna pidempään
kuin 1 minuutin5
•
vaihdevipu/vaihteenvalitsin siirretään Nasentoon
•
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Vakionopeudensäädin* - asetetun
nopeuden palauttaminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin* (s. 189)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 190)
•
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 191)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 192)
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Vakionopeudensäädin (CC – Cruise Control)
auttaa kuljettajaa pitämään nopeuden tasaisena.
Tilapäisen aktivoinnin poiston ja valmiustilan (s. 190) jälkeen asetettu nopeus voidaan
palauttaa.
Nopeudensäätimen aktivoimiseksi uudelleen
valmiustilasta:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
>
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6)
vaihtaa värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen viimeksi tallennettua nopeutta.
HUOM
Automaattinen valmiustila
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
nopeus laskee alle arvon n. 30 km/h.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
5
Kun nopeus palautetaan
-painikkeella,
saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin* (s. 189)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 190)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 190)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 192)
07
Kytkeminen vapaalle ja suuremman tai pienemmän vaihteen valitseminen ei aiheuta valmiustilaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
191
07 Kuljettajan tuki
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
Tässä kuvataan, miten se sammutetaan.
Nopeudensäädin suljetaan ohjauspyörän painikkeella (1) tai sammuttamalla moottori siten hävitetään asetettu/tallennettu nopeus,
-painikkeella.
jota sitten ei voida palauttaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin* (s. 189)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 190)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 190)
•
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 191)
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden esivalitun aikavälin kanssa
ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
Kuljettaja asettaa halutun nopeuden (s. 196)
ja aikavälin (s. 197) edellä kulkevaan autoon.
Kun tutkatunnistin havaitsee hitaamman ajoneuvon auton edessä, nopeus sovitetaan
automaattisesti tämän mukaiseksi. Kun tie on
vapaa, auto ottaa jälleen valitun nopeuden.
Jos mukautuva nopeudensäädin on suljettu
tai asetettu valmiustilaan (s. 197) ja auto
tulee liian lähelle edessä olevaa ajoneuvoa,
sen sijaan toiminto Etäisyysvaroitus (s. 207)
varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä.
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan
pitää tietää ennen kuin järjestelmää käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
oikea etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan vakionopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
ACC-toiminnon kantama voi olla jonkin
verran rajoitettu rajoitetun ajan huollon jälkeen. Järjestelmä kalibroidaan ajon aikana
ja se palaa täydelliseen toimintaan automaattisesti.
07
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteistoisissa autoissa on
Mukautuvan nopeudensäätimen toiminnon
yhteydessä jonoavustajan (s. 199) laajennetut
toiminnot.
192
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 193)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 195)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely (s. 196)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen (s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila (s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen ajoneuvon ohittaminen (s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 199)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja (s. 199)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeudensäätimen toiminnan vaihto (s. 201)
•
•
•
Tutkatunnistin (s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 205)
6
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 202)
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä
ja toimenpide (s. 204)
Mukautuva nopeudensäädin* toiminta
VAROITUS
Se koostuu itse säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
Katsaus toimintaan
Sopeutuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien
vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai
paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden
vuoksi.
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Katsaus toimintaan6.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Ohjauspyörän painikesarja (s. 195)
Tutkatunnistin (s. 201)
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksen välttämisjärjestelmä. Kuljettajan
pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä
ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon (s. 197)
mitataan pääasiassa tutkatunnistimen avulla
(s. 201). Nopeudensäädintoiminto säätää
nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla.
On normaalia, että jarruista kuuluu heikko
ääni, kun mukautuva nopeudensäädin käyttää
niitä.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat erota automallista riippuen.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
193
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Jarrupoljin liikkuu, kun mukautuva nopeudensäädin jarruttaa. Älkää lepuuttako jalkaa jarrupolkimen alla - se voi tällöin jäädä
puristuksiin.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä
(s. 197). Jos tutkatunnistin ei havaitse edellä
olevaa ajoneuvoa, auto säilyttää sen sijaan
kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan
ajoneuvon nopeus ylittää tallennetun nopeuden.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja
tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa
voimakkaasti. Tutkatunnistimen rajoituksista (s. 202) johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
07
Mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida seuraamaan toista ajoneuvoa nopeudesta 30 km/h7 nopeuteen 200 km/h asti. Jos
nopeus laskee alle arvon 30 km/h tai jos
moottorin käyntinopeus tulee liian matalaksi,
nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan
(s. 197), jolloin automaattinen jarrutus lakkaa
7
8
194
- kuljettajan täytyy tällöin itse alkaa pitää turvallista etäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
HUOM
Varoitusvaloa voi olla vaikea havaita, jos
auringonpaiste on voimakas, tai aurinkolaseja käytettäessä.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä
jarrutus välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky, joka vastaa n. 40 % auton jarrutuskapasiteetista.
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin varoittaa vain
autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää
odottako varoitusta vaan jarruttakaa, kun
se on tarpeen.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
1. Törmäysvaroittimen varoitusvalo ja varoitusääni8.
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä mukautuva nopeudensäädin selviytyy,
ja kuljettaja ei jarruta, käytetään törmäysvaroittimen (s. 217) varoitusvaloa ja varoitusääntä huomauttamaan kuljettajalle, että välitön puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
Jonoavustaja (s. 199) (automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa) voi käsitellä väliä 0-200 km/h.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin
on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Sillä voi olla vaikeuksia
säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä, raskaalla kuormalla tai perävaunua vetäen olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis
jarruttamaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 199)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen ajoneuvon ohittaminen (s. 198)
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* katsaus
Mukautuvan nopeudensäätimen käsittely ja
ohjauspyörän painikesarja vaihtelevat riippuen
siitä, onko auto varustettu nopeusrajoittimella9
vai ei.
Aikaetäisyys
Aikaetäisyys
ACC on aktiivinen VIHREÄN symbolin
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
ACC on aktiivinen VIHREÄN symbolin
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
Mukautuva nopeudensäädin ilman
nopeusrajoitinta
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mukautuva nopeudensäädin
nopeusrajoittimen kanssa
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 193)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 205)
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
Nopeussäädin - Päällä/Pois tai Valmiustila.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Valmiustila
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
(Ei käytössä)
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Vihreä merkintä tallennetun nopeuden
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
07
Vihreä merkintä tallennetun nopeuden
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
9
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
195
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* nopeuden käsittely
Samalla merkitään nopeusväli:
seen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
ACC:n käynnistäminen:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
vastaava VALKOINEN symboli syttyy mittaristossa (8), mikä osoittaa, että mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa
(s. 197).
ACC:n aktivointi:
•
Halutulla nopeudella - painakaa ohjaustai
.
pyörän painiketta
>
Ko. nopeus tallennetaan muistiin, mittaristo esittää "suurennuslasin" (6) tallennetun nopeuden ympärillä muutaman
sekunnin ajan ja sen merkintä muuttuu
VALKOISESTA VIHREÄKSI.
Kun tämä symboli vaihtaa värinsä
VALKOISESTA VIHREÄKSI, ACC on
aktiivinen ja auto pitää tallennetun
nopeuden.
07
Vain kun symboli esittää toisen ajoneuvon kuvan, ACC
säätää etäisyyttä edessä
olevaan ajoneuvoon.
HUOM
•
suurempi nopeus VIHREÄLLÄ merkinnällä
on esiohjelmoitu nopeus
•
pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Tietyissä tilanteissa sitä ei voida aktivoida
uudelleen - tällöin mittaristo (s. 205) näyttää Sopeutuva nopeudensäätö ei
saatavilla.
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua nopeutta muutetaan lyhyillä tai
tai
pitkillä ohjauspyörän painikkeen
painalluksilla.
Säätö +/- 5 km/h:
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa +/- 5 km/h.
Säätö +/- 1 km/h:
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
/ -painikkeen painamista, auton nopeus
painikkeen painamishetkellä tallennetaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetuk-
196
Jos jotakin mukautuvan nopeudensäätimen painikkeista painetaan useita minuutteja, toiminto lukkiutuu ja suljetaan. Ennen
kuin se voidaan aktivoida uudestaan, täytyy auto pysäyttää ja moottori käynnistää
uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 195)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 193)
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* aikaetäisyyden asettaminen
HUOM
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä
ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana. Mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
Jos mukautuva nopeudensäädin ei aktivoinnin yhteydessä tunnu vaikuttavan,
syynä voi olla, että aikaetäisyys edessä
olevaan ajoneuvoon estää nopeuden lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Aikaetäisyyden asettaminen/muuttaminen:
•
Kääntäkää ohjauspyörän painikesarjan
(s. 195) säätöpyörää (tai käyttäkää painikkeita
ilman nopeudenrajoitinta olevissa autoissa).
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin lisää
aikaväliä hieman.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa.
Mukautuva nopeudensäädin voidaan tilapäisesti deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Tilapäinen deaktivointi/valmiustila nopeusrajoittimella varustettu auto
Mukautuvan vakionopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 195)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 193)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 199)
Sama symboli esitetään myös toiminnon Etäisyysvaroitus (s. 207) ollessa aktivoituna.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Tämä symboli ja tallennetun nopeuden merkintä vaihtaa tällöin värinsä
VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI.
Lukekaa lisää nopeuden käsittelystä (s. 196).
Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia,
jos liikenteessä tapahtuu jotain odottamatonta.
10
Mukautuva nopeudensäädin* tilapäinen deaktivointi ja valmiustila
Tilapäinen deaktivointi/valmiustila ilman nopeusrajoitinta oleva auto
Mukautuvan vakionopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
Mukautuva nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja asetetaan automaattisesti valmiustilaan, jos:
•
•
07
käyttöjarrua painetaan
kytkinpoljin on painettuna pidempään
kuin 1 minuutin10
Kytkeminen vapaalle ja suuremman tai pienemmän vaihteen valitseminen ei aiheuta valmiustilaa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
197
07 Kuljettajan tuki
||
•
•
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
(automaattivaihteisto)
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
•
•
•
07
•
•
•
•
11
198
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai
voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).
Valmiustilassa oleva mukautuva vakionopeudensäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyö- nopeus asetetaan tällöin
rän painiketta
viimeksi tallennetun mukaiseksi.
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen
Kun auto seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja
osoittaa tulevan ohituksen suuntavalolla12,
mukautuva vakionopeudensäädin auttaa kiihdyttämällä autoa hetkellisesti edessä olevaa
ajoneuvoa kohti.
Toiminto on aktiivinen nopeuksissa
yli 70 km/h.
VAROITUS
HUOM
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautusjärjestelmästä ESC (s. 179). Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin suljetaan automaattisesti.
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua
seuraavista seikoista:
jarrujen lämpötila on korkea
Asetetun nopeuden palauttaminen
Automaattinen valmiustila
Automaattisen aktivoinnin poiston yhteydessä
kuuluu signaali ja ilmoitus Sopeutuva
nopeudensäätö peruttu näytetään mittaristossa. Kuljettajan pitää tällöin puuttua asiaan
ja itse sovittaa nopeus ja etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon.
pyörät menettävät otteensa tiehen
Muistakaa, että tämä toiminto voidaan
aktivoida monessa tilanteessa lukuun ottamatta ohituksia. Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai toiselle
tielle poistuttaessa, auto kiihdyttää hetkellisesti.
Seurauksena voi olla merkittävä nopeuden
lisäys, kun nopeudensäädin aktivoidaan
-painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 195)
•
Nopeudensäädin* (s. 189)
kuljettaja avaa oven
kuljettaja irrottaa turvavyönsä
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
nopeus on laskenut alhaisemmaksi kuin
30 km/h11
Ei koske jonoavustimella varustettua autoa - se selviää pysähdyksiin asti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 195)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 193)
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* poiskytkentä
Mukautuva nopeudensäädin* jonoavustaja
Painikesarjan nopeusrajoittimella
Jonoavustaja laajentaa mukautuvan nopeudensäätimen toimintaa myös nopeuksissa alle
30 km/h.
Mukautuva nopeudensäädin kytketään pois
,
ohjauspyörän painikesarjan painikkeella
ks. (s. 195) - siten poistetaan asetettu/tallennettu nopeus, jota ei sitten voida palauttaa
-painikkeella.
Painikesarja ilman nopeusrajoitinta
Lyhyellä ohjauspyörän painikkeen
painalluksella asetetaan mukautuva vakionopeudensäädin valmiustilaan (s. 197). Lyhyellä
uusintapainalluksella se suljetaan - siten poistetaan asetettu/tallennettu nopeus, jota ei sit-painikkeella.
ten voida palauttaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 193)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 205)
Laajennettu nopeusväli
Automaattivaihteistolla varustetussa autossa
on mukautuvassa nopeudensäätimessä toiminto Jonoavustaja (kutsutaan myös nimellä
"Queue Assist").
Jonoavustajassa on seuraavat toiminnot:
•
•
•
•
HUOM
Jotta mukautuva nopeudensäädin voidaan
aktivoida, kuljettajan oven pitää olla kiinni
ja kuljettajalla olla turvavyö kytkettynä.
Automaattivaihteiston yhteydessä mukautuva
vakionopeudensäädin voi seurata toista ajoneuvoa välillä 0-200 km/h.
HUOM
Laajennettu nopeusväli - myös alle
30 km/h ja paikallaan
Jotta mukautuva nopeudensäädin voidaan
aktivoida pienemmällä nopeudella kuin
30 km/h, pitää edellä olevan auton olla
kohtuullisella etäisyydellä.
Kohteen vaihto
Automaattinen jarrutus lakkaa seistäessä
paikallaan
Seisontajarrun automaattinen aktivointi.
Huomatkaa, että mukautuvan vakionopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on
30 km - vaikka se selviää toisen ajoneuvon
seuraamisesta pysähdyksiin asti, ei pienempää nopeutta kuin 30 km/h voida valita/tallentaa.
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos
kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva
auto alkaa jälleen liikkua, mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, johon
kuuluu automaattinen jarrutus. Kuljettajan
pitää sitten aktivoida se uudelleen seuraavalla
tavalla:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
07
.
tai
•
12
Painakaa kaasupoljinta.
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
199
07 Kuljettajan tuki
||
> Sen jälkeen mukautuva nopeussäädin
palauttaa edellä olevan ajoneuvon seuraamisen.
VAROITUS
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa
toista ajoneuvoa yli 30 km/h:n nopeuksilla
ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta paikallaan
olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan
olevan ajoneuvon huomiotta ja valitsee sen
sijaan tallennetun nopeuden.
HUOM
Jonoavustajatoiminto voi pitää auton paikallaan enintään 4 minuuttia - sen jälkeen
seisontajarru kytketään ja mukautuva
nopeudensäädin kytketään pois toiminnasta.
•
Ennen kuin mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida uudelleen pitää
seisontajarru vapauttaa.
Kohteen vaihto
•
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti
kääntyy, voi edessä olla seisova liikenne.
Kun mukautuva vakionopeudensäädin seuraa
toista ajoneuvoa alle 30 km/h:n nopeuksilla ja
vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan
ajoneuvoon, mukautuva nopeudensäädin jarruttaa seisovan ajoneuvon vuoksi.
200
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään asentoon P-, Ntai R
kuljettaja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Mukautuva vakionopeudensäädin kytketään
pois ja asetetaan valmiustilaan:
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja kytkee seisontajarrun pitääkseen auton jatkuvasti paikallaan.
•
Tämä tapahtuu, jos:
•
07
Kuljettajan täytyy puuttua ajoon ja jarruttaa.
Jonoavustaja vapauttaa käyttöjarrun ja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan seuraavissa tilanteissa:
kun nopeus alittaa 5 km/h ja mukautuva
nopeudensäädin on epävarma siitä, onko
kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin
muu esine, esim. ajoeste.
kun nopeus alittaa 5 km/h ja edellä oleva
ajoneuvo kääntyy siten, ettei mukautuvalla nopeussäätimellä enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
paikallaan oltaessa
Tietyissä tilanteissa Jonoavustaja keskeyttää
automaattisen jarrutuksen paikallaan
oltaessa. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja
auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen
vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse
auton pitämiseksi paikallaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
•
Jonoavustaja on pitänyt autoa paikallaan
kauemmin kuin 4 minuuttia
•
•
moottori sammutetaan
ESC muutetaan Normal-tilasta Sporttilaan
jarrut ovat ylikuumentuneet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 195)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 193)
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* nopeudensäätimen toiminnan vaihto
Vaihtaminen ACC:ltä CC:lle
Mittaristossa esitetään aktiivisen nopeudensäätimen symboli:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Vakionopeudensäädin
Mukautuva vakionopeudensäädin
Vaihtaminen CC:ltä takaisin ACC:lle
Tutkatunnistin
Sulkekaa nopeudensäädin 1-2 painikkeen
painalluksella kohdan sulkemisohje (s. 199)
mukaisesti. Kun järjestelmä seuraavan kerran
kytketään päälle, mukautuva nopeudensäädin
aktivoituu.
Tutkatunnistimen tehtävänä on havaita
samaan suuntaan kulkevat autot tai suurehkot
ajoneuvot samalla ajokaistalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 195)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 193)
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkatunnistinta:
Painakaa pitkään ohjauspyörän painiketta
- mittariston symboli vaihtaa
tilaan
.
tilasta
>
Näin on vakiomallinen nopeudensäädin
(s. 189) CC (Cruise Control) aktivoitu.
VAROITUS
Auto ei jarruta enää automaattisesti, kun
vaihdetaan ACC-asennosta CC-asentoon auto noudattaa vain asetettua nopeutta.
Mukautuva nopeudensäädin*
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella*
TÄRKEÄÄ
Auton etusäleikön näkyvän vaurion yhteydessä tai epäiltäessä, että tutkatunnistin
voi olla vaurioitunut:
Painikkeen painalluksella voidaan mukautuva
osa (etäisyydenpidin) nopeudensäätimessä
deaktivoida, jolloin auto vain noudattaa asetettua/tallennettua nopeutta.
•
Etäisyysvaroitus*
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Toiminto voi puuttua kokonaan tai osittain
- tai toimia virheellisesti - jos etusäleikkö,
tutkatunnistin tai sen konsoli on vaurioitunut tai irronnut.
Tutkatunnistimen muuttaminen voi tehdä sen
käytön laittomaksi.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 202)
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
201
07 Kuljettajan tuki
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 217)
Tutkatunnistin - rajoitukset
Etäisyysvaroitus* (s. 207)
Tutkatunnistimella (s. 201) on tiettyjä rajoituksia - mm. rajallisen näkökentän vuoksi.
Mukautuvan nopeudensäätimen kyky havaita
edessä oleva ajoneuvo heikkenee voimakkaasti, jos:
•
edessä olevan ajoneuvon nopeus eroaa
paljon oman auton nopeudesta
•
sen tutkatunnistin tukkeutuu - esim. rankalla sateella tai jos lumisohjoa tai muita
roskia on kasautunut tutkatunnistimen
eteen.
HUOM
Pitäkää tutkatunnistimen edessä oleva
pinta puhtaana - ks. alaotsikkoa "Huolto"
(s. 221).
Näkökenttä
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu.
Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
07
ACC:n näkökenttä.
Tutkatunnistin voi joskus voi havaita
lähellä olevan ajoneuvon myöhään
lyhyeltä etäisyydeltä - esim. ajoneuvon,
joka ajaa oman autonne ja edessä olevan
ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
202
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva vakionopeussäädin ei ole järjestelmä, jolla estetään törmäyksiä. Kuljettajan pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Mukautuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien
vuoksi. Ei myöskään vastaantulevien,
hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan
pitää tietää ennen kuin järjestelmää käytetään.
Älkää käyttäkö mukautuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
oikea etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
VAROITUS
Säleikön etupuolelle ei saa asentaa varusteita tai muita esineitä, esim. lisävaloja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 217)
Etäisyysvaroitus* (s. 207)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
203
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* vianetsintä ja toimenpide
Jos mittaristo näyttää ilmoituksen Tutka
estetty Katso käyttöohjekirjaa, se tarkoittaa, että mukautuvan nopeudensäätimen tut-
katunnistin (s. 201) ei voi havaita toista ajoneuvoa autonne edessä.
mäysvaroitin automaattijarrutuksella (s. 217)
toimi.
Tämä ilmoitus osoittaa, etteivät myöskään
toiminnot Etäisyysvaroitus (s. 207) tai Tör-
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen ja
sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka havaitsee,
ettei se enää ole tukossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
204
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 195)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 193)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 205)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* symbolit ja ilmoitukset
Tässä on muutamia esimerkkejä - noudattakaa
näissä tapauksissa annettua suositusta:
Mukautuva nopeudensäädin voi toisinaan
näyttää symbolin ja/tai teksti-ilmoituksen.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on vihreä.
Auto säilyttää tallennetun nopeuden.
Symboli on valkoinen
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Vakiomallinen nopeudensäädin on manuaalisesti valittu.
Aseta ESC normaali
tilaan nopeuden- säädön mahdollist.
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida ennen kuin vakautusjärjestelmä (ESC) (s. 179) on asetettu normaalitilaan.
Sopeutuva nopeudensäätö peruttu
Mukautuva nopeudensäädin on suljettu - kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
Sopeutuva nopeudensäätö ei saatavilla
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida.
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
•
•
Tutka estetty Katso
käyttöohjekirjaa
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
Mukautuva nopeudensäädin ei tilapäisesti toimi.
•
07
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Kuljettaja voi tällöin valita vaihtamisen (s. 201) tavanomaiseen nopeudensäätimeen (CC) - teksti-ilmoitus kertoo sopivista vaihtoehdoista.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 202).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
205
07 Kuljettajan tuki
||
Symboli
A
Ilmoitus
Sisältö
Sopeutuva nopeudensäädin Tarvitsee huollon
Mukautuva nopeudensäädin ei toimi.
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Paina jarrua auton pitämiseksi + akustinen hälytysA
Auto seisoo paikallaan ja nopeudensäädin vapauttaa käyttöjarrun antaakseen seisontajarrun alkaa toimia ja pitää auto paikallaan, mutta vika seisontajarrussa aiheuttaa sen, että auto alkaa heti liikkua.
Alle 30 km/h Eteen tarvitaan ajoneuvoA
Näytetään yritettäessä aktivoida Mukautuva nopeudensäädin nopeuden ollessa alle 30 km/h ilman
edessä aktivointietäisyydellä olevaa ajoneuvoa.
•
Kuljettajan pitää jarruttaa itse. Ilmoitus säilyy ja hälytys soi, kunnes kuljettaja painaa jarrupoljinta tai
käyttää kaasupoljinta.
Vain jonoavustajan kanssa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 192)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 195)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 193)
07
206
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus*
HUOM
Toiminto Etäisyysvaroitus (Distance Alert)
varoittaa kuljettajaa, jos aikaetäisyys edellä
olevaan ajoneuvoon tulee liian lyhyeksi.
Etäisyysvaroitin on poistettu toiminnasta,
kun sopeutuva vakionopeussäädin on aktivoituna.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksilla yli
30 km/h ja se reagoi vain ajoneuvoihin, jotka
ajavat oman auton edessä samaan suuntaan.
Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei vaikuteta.
toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 104) - etsikää sieltä esiin
toiminto Etäisyysvaroitus.
Aikaetäisyyden asettaminen
VAROITUS
Käsittely
Aikaetäisyyden säädin ja symboli.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aikaväli - päällä.
Oranssinvärinen varoitusvalo13.
Oranssinvärinen varoitusvalo tuulilasissa
palaa jatkuvasti, jos etäisyys edessä olevaan
ajoneuvoon on lyhyempi kuin asetettu aikaetäisyys.
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto
on kytketty päälle.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä
ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana. Mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
07
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin
13
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
207
07 Kuljettajan tuki
||
Sama symboli esitetään myös mukautuvan
nopeudensäätimen (s. 193) ollessa aktivoituna.
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset
Tällä toiminnolla, joka käyttää samaa tutkatunnistinta kuin Mukautuva nopeudensäädin
(s. 192) ja Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella (s. 217), on tiettyjä rajoituksia.
HUOM
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai
voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei
varoitusvalo tuulilasissa näy.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös
Mukautuva nopeudensäädin (s. 193).
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa tutkatunnistimen mahdollisuuksiin
havaita edellä olevia ajoneuvoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset (s. 208)
Myös ajoneuvojen koko voi vaikuttaa
kykyyn havaita esim. moottoripyöriä. Tämä
voi tarkoittaa, että varoitusvalo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä tai että
varoitus satunnaisesti jää pois.
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 209)
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa
valon syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
07
Lisätietoja tutkatunnistimen rajoituksista, ks.
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 202) ja (s. 222).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
208
Etäisyysvaroitus* (s. 207)
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 209)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja
ilmoitukset
minto on alennetulla tasolla sen rajoituksista
johtuen.
Toiminnolla on tiettyjä symboleita ja ilmoituksia, joita voidaan esittää mittaristossa, jos toi-
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka estetty Katso
käyttöohjekirjaa
Etäisyysvaroitus ei tilapäisesti toimi.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 202).
Törmäysvaroitus Tarvitsee huollon
A
Etäisyysvaroitus sekä törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 207)
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset (s. 208)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
209
07 Kuljettajan tuki
City Safety™
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Jos autossa on myös törmäysvaroitin automaattijarrutuksella (s. 217)*, nämä järjestelmät täydentävät toisiaan.
TÄRKEÄÄ
City Safety™ -järjestelmän ylläpitohuollon
ja osien vaihdon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä
palvelua.
Toiminto City Safety™ on aktiivinen alle
50 km/h nopeuksissa ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti uhkaavan,
edessä olevaan ajoneuvoon kohdistuvan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja ei itse
reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla
sivuun.
VAROITUS
Törmäysvaroitin City Safety™ ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
City Safety™ aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto
ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety™ ei reagoi autoon, joka ajaa
toiseen suuntaan kuin oma auto, pieneen
ajoneuvoon, moottoripyöriin eikä ihmisiin
ja eläimiin.
City Safety™ on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
07
City Safety™ voi estää törmäyksen, kun
nopeusero on alle 15 km/h - kun nopeusero on suurempi, vain törmäysnopeutta
on mahdollista pienentää. Jotta jarrutusvaikutus olisi suurin, täytyy kuljettajan painaa jarrupoljinta voimakkaasti.
City Safety™ -toimintoa ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja
luottaa järjestelmään ja antaa City Safety™ toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
Kuljettaja tai matkustaja huomaa City
Safety™ -järjestelmän yleensä vain tilanteissa, joissa törmäys on erittäin lähellä.
Älkää jääkö koskaan odottamaan, että City
Safety™ puuttuu ajoon. Kuljettaja vastaa
aina etäisyyden ja nopeuden pysymisestä
oikeana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
210
City Safety™ - rajoitukset (s. 212)
City Safety™ - toiminta (s. 211)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
City Safety™ - käsittely (s. 211)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 214)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 216)
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - toiminta
City Safety lukee auton edessä olevaa liikennettä lasertunnistimella, joka on asennettu
tuulilasin yläreunaan. Uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä City Safety jarruttaa automaattisesti autoa, mikä voidaan kokea voimakkaana jarrutuksena.
Jos ajoneuvojen välinen nopeusero on yli
15 km/h, City Safety ei voi yksin välttää törmäystä – täyden jarrutusvoiman saavuttamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta, ja
tällöin voi olla mahdollista välttää törmäys,
myös nopeuseron ollessa yli 15 km/h.
Kun toiminto aktivoidaan ja jarruttaa, mittaristo näyttää teksti-ilmoituksen, että toiminto
on/on ollut aktiivinen.
City Safety™ - käsittely
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Päällä ja Pois
HUOM
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lasertunnistimen lähetys- ja vastaanottoikkuna14.
Jos nopeusero on 4–15 km/h suhteessa
edellä olevaan autoon, City Safety voi täysin
välttää törmäyksen.
•
•
•
•
•
City Safety™ - rajoitukset (s. 212)
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ - käsittely (s. 211)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 214)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 216)
City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
Useimmille kuljettajille tämä on kaukana normaalista ajotavasta ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
14
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Toiminto City Safety™ aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä moottori.
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
City Safety™ -toiminto, esim. kun lehdekkäät
oksat voivat pyyhkäistä konepellin ja/tai tuulilasin.
City Safety™ -toimintoa käsitellään valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 104) ja moottorin
käynnistämisen jälkeen toiminto voidaan sulkea seuraavasti:
•
Hakekaa valikkojärjestelmässä MY CAR
esiin Kuljettajan tukijärjestelmä ja valitkaa vaihtoehto Pois kohdassa City
Safety.
Moottorin seuraavan käynnistyksen
yhteydessä toiminto on kuitenkin jälleen
päällä, vaikka järjestelmä oli suljettu, kun
moottori sammutettiin.
07
}}
211
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Lasertunnistin lähettää laservaloa myös,
kun City Safety™ -toiminto on suljettu
manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
City Safety™ - toiminta (s. 211)
•
MY CAR (s. 104)
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ - rajoitukset (s. 212)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 214)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 216)
City Safety™ - rajoitukset
City Safety -tunnistin on suunniteltu havaitsemaan autot ja muut suurehkot moottoriajoneuvot auton edessä ja se on riippumaton
siitä, onko päivä vai yö.
Toiminolla on kuitenkin joitakin rajoituksia.
Tunnistimen rajoitukset tarkoittavat, että City
Safety toimii huonommin - tai ei lainkaan esim. voimakkaassa lumi- tai vesisateessa,
tiheässä sumussa tai jos ilmassa on runsaasti
pölyä tai savua. Myös huuru, lika, jää tai lumi
tuulilasilla voi häiritä toimintaa.
Riippuvat esineet, kuten esim.ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim.
lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin
korkeuden, rajoittavat toimintaa.
Laservalo City Safety -järjestelmän tunnistimesta mittaa, kuinka valo heijastuu. Tunnistin
ei voi havaita kohteita, joiden heijastuskyky
on pieni. Ajoneuvon takaosat heijastavat
yleensä valoa riittävästi rekisterikilven ja takavalojen heijastimien ansiosta.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä
välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa ABS15ja ESC16-järjestelmät antavat mahdollisimman
hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
07
15
16
212
(Anti-lock Braking System) - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.
(Electronic Stability Control) - Vakautusjärjestelmä.
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.
City Safety -järjestelmä ei aktivoidu pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa edessä
olevaa autoa lähestytään erittäin hitaasti,
esim. pysäköitäessä.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu
tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä
tavalla ohjaa tai kaasuttaa, vaikka törmäys on
väistämätön.
Kun City Safety -järjestelmä on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa,
auto pysyy paikallaan korkeintaan
1,5 sekuntia. Jos autoa on jarrutettu edessä
olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun City Safety
on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei ehdi
painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
07 Kuljettajan tuki
HUOM
•
Pitäkää lasertunnistimen edessä oleva
tuulilasin pinta puhtaana jäästä,
lumesta ja liasta (ks. kuvaa tunnistimen
sijainnista (s. 211)).
•
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin lasertunnistimen eteen.
•
Poistakaa jää ja lumi konepelliltä lumi- ja jääpeitteen paksuus ei saa ylittää 5 senttimetriä.
Syy
TÄRKEÄÄ
Toimenpide
Tuulilasin pinta lasertunnistimen edessä
on likainen tai jään
tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta tunnistimen edessä liasta,
jäästä ja lumesta.
Lasertunnistimen
näkökenttä on
tukossa.
Poistakaa peittävä
esine.
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku lasertunnistimen jonkin "ikkunan"
eteen, ja se peittää n. 0,5 x 3,0 mm:n suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa
yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten
(ks. kuvaa tunnistimen tunnistimen sijainnista (s. 211)) - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Toimenpiteen jättäminen pois voi aiheuttaa
City Safety™ -toiminnon rajoitetun suorituskyvyn.
Jotta City Safety™ -toiminto ei vaarannu,
sen toiminta huonone tai ole virheellistä,
myös seuraavat ohjeet pätevät:
Vianetsintä ja toimenpide
Jos mittaristossa on ilmoitus Tuulilasin
tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa, lasertunnistin on tukossa
eikä pysty havaitsemaan auton edessä olevia
ajoneuvoja, mikä puolestaan tarkoittaa sitä,
että City Safety ei toimi.
Ilmoitusta Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa ei kuitenkaan esitetä
kaikissa tilanteissa, joissa lasertunnistin on
tukossa – kuljettajan pitää tämän vuoksi pitää
huolellisesti tuulilasi ja lasertunnistimen
edessä oleva alue puhtaana.
Seuraavasta taulukosta ilmenee mahdollisia
ilmoituksen esittämisen syitä ja ehdotuksia
sopivaksi toimenpiteeksi.
•
Volvo suosittelee, että lasertunnistimen
edessä olevan alueen halkeamia, naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata, vaan
tällöin koko tuulilasi on vaihdettava.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ - toiminta (s. 211)
City Safety™ - käsittely (s. 211)
213
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - lasertunnistin
Toiminto City Safety™ sisältää tunnistimen,
joka lähettää laservaloa (ks. kuvaa (s. 211) tunnistimen sijainnista). Ottakaa yhteys pätevään
korjaamoon vian sattuessa tai kun tarvitaan
lasertunnistimen huoltoa - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. On ehdottoman
välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja ohjeita
lasertunnistinta käsiteltäessä.
Seuraavat kaksi tarraa liittyvät lasertunnistimeen:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001 Vastaa
FDA:n (amerikkalainen elintarvikelaitos)
normeja lasertuotteiden mallien suhteen
lukuun ottamatta poikkeuksia "Laser
Notice No. 50" mukaisesti päiväyksellä
26. heinäkuuta 2001.
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen (josta lähtee näkymätöntä lasersäteilyä) 100 mm:n tai pienemmältä
etäisyydeltä suurentavalla optiikalla,
tyyppiä suurennuslasi, mikroskooppi,
objektiivi tai vastaava optinen laite.
•
Lasertunnistimen testauksen, korjauksen, irrotuksen, säädön ja/tai varaosien vaihdon saa tehdä vain pätevä
korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
•
Haitalliselle säteilylle altistumisen välttämiseksi älkää tehkö tässä eritellyn
lisäksi mitään muuta uudelleensäätöä
tai huoltoa.
•
Korjaajan pitää noudattaa erityisiä
lasertunnistinta varten olevaa korjaamoinformaatiota.
•
Älkää irrottako lasertunnistinta (ml.
linssien poistaminen). Irrotettu lasertunnistin täyttää laserluokan 3B IECnormin 60825-1 mukaisesti. Luokan
3B laser ei ole turvallinen silmille ja
muodostaa sen vuoksi vammautumisvaaran.
•
Lasertunnistimen liittimen pitää olla
kytkettynä irti ennen irrotusta tuulilasista.
Seuraava taulukko määrittelee lasertunnistimen fysikaaliset tiedot.
Suurin pulssienergia
2,64 µJ
Suurin keskiantoteho
45 mW
Divergenssi (vaaka x pysty)
33 ns
28° × 12°
Kuvan ylempi tarra kertoo laservalon luokituksen:
•
Lasersäteilyä - Älkää katsoko lasersädettä optisilla laitteilla - Luokan 1M lasertuote.
Kuvan alempi tarra kertoo laservalon fysikaalisen datan:
214
•
Lasertunnistimen säteilydata
Pulssinpituus
07
VAROITUS
Jos jotain näistä ohjeista ei noudateta, on
olemassa silmävammojen vaara!
07 Kuljettajan tuki
•
Lasertunnistimen pitää olla asennettu
tuulilasiin ennen kuin tunnistimen liitin
kytketään.
•
Lasertunnistin lähettää laservaloa, kun
etäavain on avainasennossa II (s. 73)
myös moottorin ollessa sammutettuna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ - rajoitukset (s. 212)
City Safety™ - toiminta (s. 211)
City Safety™ - käsittely (s. 211)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 216)
07
215
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
Samalla kun City Safety™ (s. 210) jarruttaa
automaattisesti, yksi tai useampi mittariston
Symboli
symboleista voi syttyä samalla, kun esitetään
teksti-ilmoitus. Teksti-ilmoitus voidaan sam-
muttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OKpainiketta.
Ilmoitus
Sisältö/Toimenpide
City Safety Jarruttaa automaattisesti
City Safety™ jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen.
Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa
Lasertunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta, koska jokin peittää sen.
•
Poistakaa esine, joka peittää tunnistimen, ja/tai puhdistakaa tuulilasi edestä.
Lukekaa lasertunnistimen rajoituksista (s. 212).
City Safety Tarvitsee huollon
City Safety™ ei toimi.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
07
216
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ - rajoitukset (s. 212)
City Safety™ - toiminta (s. 211)
City Safety™ - käsittely (s. 211)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 214)
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin*
Kaksi järjestelmätasoa
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa
jalankulkijan, edellä olevan polkupyöräilijän tai
ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan
suuntaan, päälle.
Auton varustuksesta riippuen toiminnosta
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" voi esiintyä kahta versiota:
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoitukselle" aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto
ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
Taso 1
Kuljettajaa vain varoitetaan17 esiin tulevista
esteistä näkyvillä ja akustisilla signaaleilla automaattijarrutusta ei tapahdu, kuljettajan
pitää jarruttaa itse.
17
•
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 221)
Törmäysvaroitin*- rajoitukset (s. 222)
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 223)
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 225)
Taso 2
Kuljettajaa varoitetaan esiin tulevista esteistä
näkyvillä ja akustisilla signaaleilla - autoa jarrutetaan automaattisesti, jos kuljettaja ei itse
toimi kohtuullisessa ajassa.
TÄRKEÄÄ
"Automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella varustetun törmäysvaroittimen"
mukaan lukien siihen sisältyvien komponenttien huollon saa tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" voi estää törmäyksen tai alentaa
törmäysnopeutta.
"Törmäysvaroitinta automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa - jos kuljettaja luottaa Törmäysvaroittimeen automaattijarrutuksella ja
antaa sen jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
•
•
•
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 218)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 220)
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän havaitseminen (s. 219)
Ei varoitusta polkupyöräilijöistä "tasolla 1".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
217
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - toiminta
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta
törmäyksestä.
Törmäysvaroitin voi havaita jalankulkijan, polkupyöräilijän tai ajoneuvon, joka seisoo paikallaan tai ajaa samaan suuntaan oman auton
edessä.
Törmäysvaaran uhatessa jalankulkijan, polkupyöräilijän tai ajoneuvon kanssa herätetään
kuljettajan huomio punaisena vilkkuvalla
varoitussignaalilla (1) ja akustisella signaalilla.
2 - Jarrutusapu19
Katsaus toimintaan18.
Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.
Tutkatunnistin19
Kameratunnistin
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tekee
kolme toimenpidettä seuraavassa järjestyksessä:
1. Törmäysvaroitus
07
2.
Jarrutusapu19
3. Automaattijarrutus19
Törmäysvaroitin ja City Safety™ (s. 210) täydentävät toisiaan.
18
19
218
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Tämä tarkoittaa, että jarrujärjestelmää valmistellaan nopeaan jarrutukseen käyttämällä jarruja heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä nykäyksenä.
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti,
jarrutus tapahtuu täydellä jarruvaikutuksella.
Jarrutusapu vahvistaa myös kuljettajan jarrutusta, jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus
ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
3 - Automaattijarrutus19
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen jarrutustoiminto.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Vain järjestelmän tasolla 2.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole
aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto
alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu
riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja vai ei.
Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi tai
rajoitetulla jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen. Polkupyöräilijöiden
osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla
hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin tai
polkupyöräilijöihin, jotka ajavat toiseen
suuntaan kuin oma autonne, tai eläimiin.
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
havaitseminen
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
ja polkupyörän hahmosta - tämä edellyttää
mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää,
kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
Varoitus aktivoituu vain suuren törmäysvaaran yhteydessä. Tässä kappaleessa
"Toiminta" sekä kappaleessa "Rajoitukset"
kerrotaan rajoituksista, joista kuljettajan
täytyy olla tietoinen ennen automaattijarrutuksella varustetun törmäysvaroittimen
käyttämistä.
Varoitus ja jarruttaminen jalankulkijan ja
polkupyöräilijän vuoksi ovat poissa toiminnasta, kun auton nopeus on yli 80 km/h.
Varoitus ja jarrutus jalankulkijan ja polkupyöräilijän vuoksi eivät toimi pimeässä ja
tunneleissa - eivät silloinkaan, vaikka katuvalot palaisivat.
Jos suuret osat pyöräilijän kehosta tai polkupyörästä eivät ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Toiminto "näkee" polkupyöräilijän vain takaa
tämä ajaessa samaan suuntaan.
Automaattinen jarrutustoiminto voi estää
törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta.
Täyden jarruvaikutuksen varmistamiseksi
tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös
auton jarruttaessa automaattisesti.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta. Kuljettaja vastaa aina oikean etäisyyden ja nopeuden pitämisestä - myös käytettäessä automaattisella jarrutuksella
varustettua törmäysvaroitinta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
20
pyörän ääriviivat, suoraan takaa ja auton keskilinjalla.
Optimaalinen esimerkki siitä, mitä järjestelmä tulkitsee polkupyöräilijäksi - selvät kehon ja polku-
•
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän,
tämän pitää olla täysikasvuinen ja istua
"vanhanmallisen polkupyörän" päällä.
•
Polkupyörän pitää olla varustettu hyvin
näkyvällä ja hyväksytyllä20, taaksepäin
suunnatulla punaisella heijastimella, joka
on asennettu vähintään 70 cm tienpinnan
yläpuolelle.
•
Toiminto voi havaita polkupyöräilijän vain
suoraan takaapäin tämän ajaessa samaan
suuntaan - ei vinosti takaa, ei sivulta.
•
Polkupyöräilijät, jotka ajavat auton ajateltujen/jatkettujen sivulinjojen vasemmalla
tai oikealla reunalla, voidaan havaita myöhään tai ei lainkaan.
07
Törmäysvaroitin* (s. 217)
Heijastimen pitää täyttää ko. markkina-alueen liikenneviranomaisten suositukset ja ehdot.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
219
07 Kuljettajan tuki
||
•
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
hämärässä ja sarastuksessa on rajoittunut
- aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
puuttuu ajettaessa pimeässä ja tunneleissa - myös katuvalaistuksen palaessa.
•
Optimaalisen polkupyöräosoituksen saamiseksi pitää toiminnon City Safety™ olla
aktivoituna, ks. City Safety™ (s. 210).
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan
havaitseminen
rajoittunut - aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
VAROITUS
"Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline. Toiminto
ei kykene havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä esim. näe:
VAROITUS
Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella & polkupyöräilijöiden osoituksella on
apuväline.
Toiminto ei voi havaita:
•
kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa
ja eikä esim. näe osittain peitossa olevia pyöräilijöitä.
•
pyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät
kehon ääriviivat tai jotka tulevat sivulta.
•
pyöräilijöitä, joilla ei ole taaksepäin
suunnattua punaista heijastinta.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton
oikeasta ajamisesta ja turvaetäisyyksien
sovittamisesta nopeuteen.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
220
Törmäysvaroitin* (s. 217)
Kameratunnistimen kyky havaita jalankulkijoita puuttuu ajettaessa pimeässä ja
tunneleissa - myös katuvalaistuksen
palaessa.
•
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä
pitää jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta
erottaa pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia kehosta ei ole toiminnon
kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita
jalankulkijaa.
•
Jotta jalankulkija voidaan havaita, pitää
tämän näkyä kokonaisena hahmona ja
olla pituudeltaan vähintään 80 cm.
•
Kameratunnistimen kyky nähdä jalankulkijoita hämärässä ja sarastuksessa on
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita
käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita,
jotka ovat lyhyempiä kuin 80 cm.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden
sovittamisesta nopeuden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 217)
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - käsittely
Varoitussignaalit päällä ja pois
Törmäysvaroittimen asetukset tehdään keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän MY
CAR kautta, ks. (s. 104).
Valo- ja äänisignaalit
Kun törmäysvaroittimen valo- ja äänivaroitus
on aktivoituna, testataan varoitusvalo (nro [1]
edellisessä kuvassa) aina moottorin käynnistyksen yhteydessä sytyttämällä varoitusvalon
erilliset valopisteet.
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan
sekä valo- että äänisignaali sulkea:
•
1. Akustinen ja näkyvä varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.21
Hakekaa esiin Törmäysvaroitus kohdassa Kuljettajan tukijärjestelmä valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 104) - valitkaa sen jälkeen merkinnän poistaminen
toiminnolta.
Kuljettaja voi valita, ovatko törmäysvaroittimen kuuluvat ja näkyvät varoitussignaalit käytössä vai eivät.
Äänimerkki
Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli valittuna, kun
moottori sammutettiin.
•
HUOM
Jarrutusapu ja automaattinen jarrutus ovat
aina käytössä, niitä ei voida kytkeä pois
päältä.
21
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan
varoitusääni aktivoida/deaktivoida erikseen:
Hakekaa esiin Varoitusääni kohdassa
Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä
MY CAR (s. 104), - valitkaa sen jälkeen tai
Päällä tai Pois.
Sen jälkeen törmäysvaroitus osoitetaan vain
valomerkillä.
•
Hakekaa esiin Varoitusetäisyys kohdassa Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 104) - valitkaa sen jälkeen Pitkä, Normaali tai Lyhyt.
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden. Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman
varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla
Pitkä. Jos tämä asetus antaa liian monta
varoitusta, mikä tietyissä tilanteissa voidaan
kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
HUOM
Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa
ja varoitusääntä myös törmäysvaroittimen
ollessa suljettuna.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa
aina etäisyysvaroitin (s. 207) asetettuna
aikaetäisyydelle 4-5.
07
Varoetäisyyden asettaminen
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä
visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
Kuva on kaaviomainen - automalli ja yksityiskohdat voivat olla erilaisia.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
221
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Huolto
Vaikka varoetäisyydeksi on asetettu Pitkä,
varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa
kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos edessä oleva auto
jarruttaa voimakkaasti.
Törmäysvaroittimen visuaalista varoitussignaalia (ks. (1) kuvassa (s. 218)) voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan eteen. Varoitusäänen tulee sen
vuoksi olla aina aktivoituna.
VAROITUS
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi
taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa
tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan
kokeilko täysjarrutustoiminnolla varustettua törmäysvaroitinta ihmisiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan
loukkaantumisen ja hengenmenetyksen
vaara.
Asetusten tarkastus
Kamera- ja tutkatunnistin22.
Jotta tunnistimet toimivat normaalisti, ne täytyy pitää puhtaina liasta, jäästä ja lumesta
sekä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja
autonpesuaineella.
Voimassa olevat asetuksen voidaan tarkastaa
keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän
(s. 104) MY CAR kautta.
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
•
22
222
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
Törmäysvaroitin*- rajoitukset
Toiminnolla on tiettyjä rajoituksia - se on esim.
toiminnassa vasta n. 4 km/h nopeudesta
alkaen.
Törmäysvaroitin* (s. 217)
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa kykyä välttää törmäys. Sellaisissa
tilanteissa ABS- ja ESC (s. 179) -järjestelmät
antavat mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
HUOM
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti poistaa toiminnasta, kun lämpötila
matkustamossa on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen aiheuttamana. Jos
näin tapahtuu, varoitusääni aktivoituu
myös, vaikka se on suljettu valikkojärjestelmästä.
•
Varoitukset voivat jäädä pois, jos etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon on
lyhyt tai ohjauspyörän ja polkimien liikkeet suuria, esim. aktiivisen ajotavan
yhteydessä.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Varoitukset ja jarrutus voidaan laukaista
myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa aikaan sen,
ettei kameratunnistin kykene havaitsemaan
jalankulkijaa, edessä olevaa ajoneuvoa tai
polkupyöräilijää oikealla tavalla.
Tunnistinjärjestelmällä on rajoitettu toimintaetäisyys jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille23 - järjestelmä antaa näistä tehokkaita
varoituksia ja jarruttaa autoa nopeuksiin
50 km/h asti. Paikallaan olevan tai hitaasti
liikkuvan ajoneuvon suhteen varoitukset ja
jarrutus ovat tehokkaita auton nopeuksiin
70 km/h asti.
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista voidaan kytkeä
pois toiminnasta johtuen pimeydestä tai
huonosta näkyvyydestä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h.
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta kuin mukautuva nopeudensäädin
(s. 192). Lukekaa lisää tutkatunnistimen rajoituksista (s. 202).
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina
ja häiritsevinä, varoitusetäisyyttä (s. 221) voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen,
että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vai23
heessa, mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää.
Törmäysvaroitin* kameratunnistimen rajoitukset
Peruutusvaihteen ollessa kytkettynä on Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tilapäisesti deaktivoitu.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa
jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai
ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan
suuntaan, päälle.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei
aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin,
joissa oma auto lähestyy edessä olevaa autoa
erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Tilanteissa, joissa kuljettaja osoittaa aktiivista
ja tietoista ajokäyttäytymistä, törmäysvaroitusta voidaan myöhäistää hieman tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
Kun automaattijarrutus on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa, auto
pysyy paikallaan korkeintaan 1,5 sekuntia.
Jos autoa on jarrutettu edessä olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus
samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun automaattijarrutus on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei
ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 217)
Toiminto käyttää auton kameratunnistinta,
jolla on tiettyjä rajoituksia.
Auton kameratunnistinta käyttävät - paitsi
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella myös toiminnot:
•
•
•
•
Automaattinen kaukovalo (s. 84)
Liikennemerkki-informaatio (s. 183)
Driver Alert Control - DAC (s. 227)
Kaista-avustaja (s. 230)
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi
heikentää toimintaa tai saada yhden tai
useamman kamerasta riippuvan toiminnon
lakkaamaan.
Polkupyöräilijöiden osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
223
07 Kuljettajan tuki
||
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka
muistuttavat ihmisen silmän vastaavia, ts. se
"näkee" huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumi- tai vesisateessa ja tiheässä
sumussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameratunnistinta käytetään lukemaan ajorataa sekä havaitsemaan
jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja.
Syy
Toimenpide
•
•
•
•
Tuulilasin pinta
kameran edessä
on puhdistettu,
mutta ilmoitus ei
häviä.
Odottakaa. Voi kestää
muutamia minuutteja,
ennen kuin kamera
mittaa näkyvyyden.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran välille on tullut
likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon sisäpuolelta valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Automaattinen kaukovalo
Driver Alert Control
Kaista-avustaja
Liikennemerkki-informaatio
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Syy
Toimenpide
Kameratunnistimen näkökenttä on rajoitettu,
mistä johtuen jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä
ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
Tuulilasin pinta
kameran edessä
on likainen tai
jään tahi lumen
peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin
pinta kameran edessä
liasta, jäästä ja
lumesta.
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään tilapäisesti pois päältä n. 15 minuutiksi
moottorin käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
Tiheä sumu, voimakas sade tai
lumi aiheuttaa
sen, ettei kamera
näe riittävän
hyvin.
Ei toimenpiteitä.
Kamera ei joskus toimi
voimakkaassa
sateessa.
Vianetsintä ja toimenpide
07
myös seuraavien toimintojen toimintaa on
rajoitettu:
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasin
tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa, tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa eikä voi havaita jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton edessä.
Tämä tarkoittaa samalla sitä, että törmäysvaroituksen ja automaattijarrutuksen lisäksi
224
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 217)
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - symbolit ja
ilmoitukset
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoit-
SymboliA
uksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa
jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai
Ilmoitus
Sisältö
Collision warning system
POIS
Törmäysvaroitin suljettu.
ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan
suuntaan, päälle.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Collision warning system
Ei saatavilla
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Automaattinen jarrutus
aktivoitiin
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Tuulilasin tunnistimet
estetty. Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ilmoitus sammuu OK-painikkeen painalluksen jälkeen.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 223).
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
225
07 Kuljettajan tuki
||
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on tilapäisesti pois toiminnasta.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 202).
Törmäysvaroitus Tarvitsee huollon
A
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 217)
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 218)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 220)
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän havaitseminen (s. 219)
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 221)
Törmäysvaroitin*- rajoitukset (s. 222)
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 223)
07
226
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert System*
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa
ajokaistaltaan.
Driver Alert System muodostuu eri toiminnoista, jotka voivat olla päällä samanaikaisesti
tai erikseen:
•
•
Driver Alert Control - DAC (s. 228).
Kaistavahti - LDW (s. 230).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 227)
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 230)
Kaista-avustaja (LKA)* (s. 234)
Driver Alert Control (DAC)*
Toiminto DAC on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun tämä alkaa ajaa epävarmasti, esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän
on nukahtamassa.
DAC:n tavoitteena on havaita hitaasti heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi sijassa
tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
tai
•
Kaista-avustaja - LKA (s. 234)
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja
aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus
ylittää 65 km/h.
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee alle arvon 60 km/h.
Molemmat toiminnot käyttävät kameraa, joka
on riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin puolelle on maalattu sivumerkinnät.
VAROITUS
Driver Alert System ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään, kun auto ei seuraa ajorataa tasaisesti.
07
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua,
ettei kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on
aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko tunnet}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
227
07 Kuljettajan tuki
||
taessa väsymystä, riippumatta siitä, onko
DAC varoittanut vai ei.
HUOM
Toimintoa ei saa käyttää ajoajan pidentämiseen. Suunnitelkaa matkaan aina tasaisin välein taukoja ja katsokaa, että ajatte
aina hyvin levänneenä.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa, vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei
ole heikentynyt, esim.:
•
•
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
uraisella tienpinnalla.
HUOM
Kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia
(s. 223).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
07
228
•
Driver Alert System* (s. 227)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
(s. 228)
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 229)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
VAROITUS
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja
sen valikkojärjestelmästä.
Varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei usein itse huomaa
tilaansa.
Päällä/Pois
Varoituksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä pysäyttäkää auto turvallisesti pikimmiten ja levätkää.
Toiminto Driver Alert voidaan asettaa valmiustilaan valikkojärjestelmän MY CAR (s. 104)
kautta.
•
•
Merkitsemätön ruutu - toiminto on suljettu.
Tehtävä
Driver Alert aktivoidaan, kun nopeus ylittää
65 km/h ja se pysyy aktiivisena niin kauan
kuin nopeus on yli 60 km/h.
Jos ajossa ilmenee epävarmuutta,
kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä
ja teksti-ilmoituksella Driver Alert
Tauon aika - viereinen symboli syttyy samalla mittaristossa. Varoitus toistetaan
hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei
parane.
Varoitussymboli voidaan sammuttaa:
•
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena.
Merkitty ruutu - toiminto aktivoitu.
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert System* (s. 227)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 227)
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit
ja ilmoitukset
Tässä muutamia esimerkkejä:
DAC (s. 227) näyttää eri tilanteissa symboleja
ja teksti-ilmoituksia mittaristossa tai keskikonsolin näytössä.
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa - kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä +
tekstillä.
Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 223).
Driver Alert järjestelmä Tarvitsee huollon
A
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Driver Alert System* (s. 227)
07
Driver Alert Control (DAC)* (s. 227)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
(s. 228)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
229
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LDW)*
LDW:n periaate
Kaista-avustajan (Lane Departure Warning)
tehtävänä on, moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä, auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että auto tietyissä tilanteissa tahattomasti poistuu omalta ajokaistalta.
ohjauspyörää. Ohjauspyörän värisytys vaihtelee – mitä kauemmin auto ylittää reunaviivan,
sitä pitempään ohjauspyörä värisee.
HUOM
Kuljettajaa varoitetaan vain kerran jokaisessa tilanteessa, kun pyörät ylittävät viivan. Hälytystä ei siis kuulla, kun autolla on
viiva pyörien välissä.
Kaista-avustaja LDW tai LKA
Kaista-avustajasta on kaksi versiota:
•
LDW - Lane Departure Warning varoittaa kuljettajaa äänellä tai värinöillä
ohjauspyörässä.
•
LKA - Lane Keeping Aid
(Lane Keeping Aid) - ohjaa auton takaisin
ajokaistalle ja/tai varoittaa kuljettajaa
äänellä tai värinöillä ohjauspyörässä.
VAROITUS
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
Auto toimitetaan varustettuna toisella näistä
järjestelmistä - markkina-alue ja moottorivaihtoehto ratkaisevat, kummalla.
07
Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR ja
hakekaa esiin Kuljettajan
tukijärjestelmä - siellä ilmoitetaan Lane
Departure Warning, onko autossa LDW
vai Kaistanpitoavustin LKA:ta varten.
•
•
•
•
Varoitus värisyttämällä ohjauspyörää24.
Jos auto ylittää toisen sivuviivoista, kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä tai värisyttämällä
24
230
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos on epäselvää, onko autossa LDW vai
LKA:
•
Kaista-avustaja on vain kuljettajan apuväline, joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa tai
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
(Kuva on kaaviomainen - ei mallikohtainen.)
Kuva näyttää 3 värinää, kun sivuviiva ylitetään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 231)
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely (s. 231)
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset
(s. 232)
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset (s. 233)
Kaista-avustaja (LKA)* (s. 234)
Driver Alert System* (s. 227)
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta
Toimintoa Kaista-avustaja (Lane Departure
Warning) varten voidaan tehdä tiettyjä asetuksia.
Pois & Päälle
daan sama arvo, joka oli, kun moottori
sammutettiin.
• Suurempi herkkyys - Herkkyys lisään-
tyy, hälytys tulee aikaisemmin ja vähemmän rajoituksia on voimassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Painakaa keskikonsolin painiketta toiminnon
aktivoimiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeen
valo palaa, kun toiminto on kytketty päälle.
Toimintoa täydentää mittaristossa eri tilanteissa näytettävä selventävä grafiikka.
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely
Kaista-avustajaa Lane Departure Warning)
täydentää mittaristossa eri tilanteissa näytettävä selventävä grafiikka. Tässä muutamia esimerkkejä:
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 230)
Kaista-avustaja (LKA)* (s. 234)
LDW-toiminnon sivuviivat.
•
LDW-symbolissa on VALKOISET sivuviivat - toiminto on aktiivinen ja havaitsee/"näkee" toisen sivuviivan tai molemmat.
•
LDW-symbolissa on HARMAAT sivuviivat
- toiminto on aktiivinen, muttei näe
vasenta eikä oikeaa sivuviivaa.
Henkilökohtaiset asetukset
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä
valikkojärjestelmän MY CAR kautta. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 104).
tai
•
LDW-symbolissa on HARMAAT sivuviivat
- toiminto on valmiustilassa, koska
nopeus on alle 65 km/h.
•
LDW-symbolista puuttuvat sivuviivat - toiminto on deaktivoitu.
Valitse vaihtoehdoista:
• Päälle käynnistettäessä - Toiminto asetetaan valmiustilaan aina, kun moottori
käynnistetään. Muussa tapauksessa saa-
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
231
07 Kuljettajan tuki
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 230)
Kaista-avustaja (LKA)* (s. 234)
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset
Kaista-avustajan (Lane Departure Warning)
kameratunnistimella on samantapaisia rajoituksia kuin ihmisen silmällä.
Lisätietoja, lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 223).
HUOM
On joitakin tilanteita, jolloin LDW ei anna
varoitusta, esim.:
•
•
•
Suuntavalot päällä
Kuljettajalla on jalka jarrupolkimella25
Painettaessa kaasupoljin nopeasti
alas25
•
Nopeiden ohjauspyörän liikkeiden
yhteydessä25
•
Käännettäessä niin voimakkaasti, että
auto kallistuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 230)
Kaista-avustaja (LKA)* (s. 234)
07
25
232
Kun "Suurempi herkkyys" on valittuna, annetaan kuitenkin varoitus, ks. Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 231).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja
ilmoitukset
selittävän ilmoituksen kanssa. Noudattakaa
tällöin annettuja suosituksia.
Tilanteissa, joissa kaista-avustaja ei toimi, mittaristossa voidaan näyttää symboli yhdessä
Esimerkki ilmoituksista:
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lane Departure Warning PÄÄLLÄ/
Lane Departure Warning POIS
Toiminto on kytketty päälle/suljettu.
Esitetään kytkettäessä päälle/suljettaessa.
Teksti häviää n. 5 sekunnin kuluttua.
Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdistakaa tuulilasi kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 223).
Driver Alert järjestelmä Tarvitsee
huollon
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 230)
Kaista-avustaja (LKA)* (s. 234)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
233
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LKA)*
LKA:n periaate
Kaista-avustajan tehtävänä on, moottoriteillä
ja vastaavilla suurehkoilla väylillä, auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että auto tietyissä tilanteissa tahattomasti poistuu omalta
ajokaistalta.
•
•
Kaista-avustajasta on kaksi versiota:
LDW - Lane Departure Warning varoittaa kuljettajaa äänellä tai värinöillä
ohjauspyörässä.
•
LKA - Lane Keeping Aid
(Lane Keeping Aid) - ohjaa auton takaisin
ajokaistalle ja/tai varoittaa kuljettajaa
äänellä tai värinöillä ohjauspyörässä.
Auto toimitetaan varustettuna toisella näistä
järjestelmistä - markkina-alue ja moottorivaihtoehto ratkaisevat, kummalla.
Jos on epäselvää, onko autossa LDW vai
LKA:
•
07
Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR ja
hakekaa esiin Kuljettajan
tukijärjestelmä - siellä ilmoitetaan Lane
Departure Warning, onko autossa LDW
vai Kaistanpitoavustin LKA:ta varten.
(Kuva on kaaviomainen - ei mallikohtainen.)
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
Jos auto on ylittämässä sivuviivaa, kaistaavustaja ohjaa aktiivisesti auton takaisin ajokaistalle kohdistamalla ohjauspyörään heikon
ohjausmomentin.
Jos auto saavuttaa tai ylittää sivuviivan,
kaista-avustaja varoittaa lisäksi kuljettajaa
värinöillä ohjauspyörässä.
VAROITUS
Kaista-avustaja on vain kuljettajan apuväline, joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa tai
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
234
•
•
•
•
Kaista-avustaja LDW tai LKA
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kaista-avustaja (LKA) - toiminta (s. 235)
Kaista-avustaja (LKA) - käsittely (s. 236)
Kaista-avustaja (LKA) - rajoitukset
(s. 237)
Kaista-avustaja (LKA) - symbolit ja ilmoitukset (s. 238)
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 230)
Driver Alert System* (s. 227)
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LKA) - toiminta
Toimintoa Kaista-avustaja (Lane Keeping Aid)
varten voidaan tehdä tiettyjä asetuksia.
Pois & Päälle
Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä
65-200 km/h teillä, joilla on hyvin näkyvät
sivuviivat. Kapeilla teillä, joilla ajokaista on alle
2,6 metriä sivuviivojen välillä, toiminto suljetaan tilapäisesti.
Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR
(s. 104).
Valikkojärjestelmässä MY CAR voidaan valita
mm. seuraavaa:
•
Värinävaroitus ohjauspyörässä: Vain
värinä - Päällä tai Pois.
•
Aktiivinen ohjaus: Vain ohjausapu Päällä tai Pois.
•
Sekä varoitus ohjauspyörän värinällä että
aktiivinen ohjaus: Täysi toiminnallisuus
- Päällä tai Pois.
Jos auto lähestyy ajokaistan vasenta tai
oikeaa sivuviivaa ilman, että suuntavaloa on
aktivoitu, auto ohjataan takaisin.
Varoitus ohjauspyörän värinällä
Aktiivinen ohjaus
Kaista-avustaja pyrkii pitämään auton ajokaistan sivuviivojen välissä.
LKA ohjaa ja varoittaa ohjauspyörän värinöillä26.
Jos auto ylittää sivuviivan, kaista-avustaja
varoittaa värinöillä ohjauspyörässä27. Tämä
tapahtuu riippumatta siitä, ohjataanko auto
aktiivisesti takaisin käyttämällä ohjausmomenttia vai ei.
Painakaa keskikonsolin painiketta toiminnon
aktivoimiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeen
valo palaa, kun toiminto on kytketty päälle.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa Pois-/Päällä-painikkeelle keskikonsolissa - tällöin toimintoa sen sijaan käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CAR.
26
27
07
LKA puuttuu tilanteeseen ja ohjaa pois.
Kuva näyttää 3 värinää, kun sivuviiva ylitetään.
Ohjauspyörän värisytys vaihtelee – mitä enemmän auto ylittää reunaviivan, sitä enemmän ohjauspyörä värisee.
}}
235
07 Kuljettajan tuki
||
Dynaaminen kaartaminen
Kaista-avustaja (LKA) - käsittely
Kaista-avustajaa (Lane Keeping Aid) täydentää mittaristossa eri tilanteissa näytettävä selventävä grafiikka. Tässä muutamia esimerkkejä:
HUOM
LKA on tilapäisesti deaktivoitu niin kauan
kuin suuntavalo on kytkettynä.
LKA puuttuu tilanteeseen oikealla puolella.
LKA ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.
Kaista-avustaja puuttuu tilanteeseen ja ohjaa
pois sivuviivalta - tämä osoitetaan seuraavasti:
Tietyissä tapauksissa kaista-avustaja sallii
sen, että sivuviivat ylitetään, puuttumatta
tilanteeseen aktiivisella ohjauksella tai varoituksella. Viereisen kaistan hyödyntäminen
mutkissa oikaisemiseen näkyvyyden ollessa
hyvä on esimerkki siitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
07
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (LKA)* (s. 234)
LKA "näkee" ja noudattaa sivuviivoja.
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 230)
Kun kaista-avustaja on aktiivinen ja havaitsee/"näkee" sivuviivat, tämä osoitetaan siten,
että LKA-symbolilla on VALKOISET viivat.
•
236
PUNAINEN viiva ko. puolella.
HARMAA sivuviiva - Kaista-avustaja ei
näe viivaa auton sillä puolella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kaista-avustaja (LKA)* (s. 234)
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 230)
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LKA) - rajoitukset
Kaista-avustajan (Lane Keeping Aid) kameratunnistimella on samantapaisia rajoituksia kuin
ihmisen silmällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (LKA)* (s. 234)
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 230)
Lisätietoja, lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 223) ja katsokaa Törmäysvaroitin*
- käsittely (s. 221).
HUOM
Joissakin vaativissa tilanteissa kaistaavustajan voi olla vaikea auttaa kuljettajaa
oikealla tavalla - tällöin suositellaan toiminnon kytkemistä pois päältä.
Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat
olla:
•
•
•
•
•
tietyö
talvikeli
tien huono päällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää ja rajoitettu näkyvyys.
Kädet ohjauspyörässä
Edellytys kaista-avustajan toiminnalle on, että
kuljettaja pitää kädet ohjauspyörässä, minkä
LKA jatkuvasti tarkastaa - jos näin ei ole, kuljettajaa kehotetaan teksti-ilmoituksella ohjaamaan autoa aktiivisesti.
07
Jos kuljettaja ei noudata kehotusta alkaa
ohjata, kaista-avustaja jatkaa valmiustilassa toiminto on sitten keskeytettynä, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
237
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LKA) - symbolit ja
ilmoitukset
selittävän ilmoituksen kanssa. Noudattakaa
tällöin annettuja suosituksia.
Tilanteissa, joissa kaista-avustaja ei toimi, mittaristossa voidaan näyttää symboli yhdessä
Esimerkki ilmoituksista:
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Tuulilasin tunnistimet
estetty. Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdistakaa tuulilasi kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista, ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen rajoitukset
(s. 223) ja Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 221).
Lane Keeping Aid Tarvitsee
huollon
Lane Keeping Aid Keskeytetty
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
LKA on keskeytynyt ja asetettu valmiustilaan. LKA-symbolin viivat osoittavat, milloin toiminto on jälleen aktiivinen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
238
•
•
Kaista-avustaja (LKA)* (s. 234)
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 230)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutka*
Pysäköintitutkan äänitasoa voidaan säätää
äänimerkin kuuluessa keskikonsolin VOLsäätimellä. Äänitasoa voidaan säätää myös
äänensäätövalikossa, johon päästään painamalla SOUND, tai auton valikkojärjestelmässä
(s. 104) MY CAR28.
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
•
•
Vain takana
Sekä edessä että takana.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
Pysäköintitutka* - toiminta
VAROITUS
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
•
Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata
kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
•
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon esim. ihmiset tai
eläimet, jotka ovat auton lähellä.
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti
käynnistettäessä moottori - katkaisimen valo
palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 239)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 241)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 240)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 242)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 242)
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
Pysäköintitutkan ja CTA:n* päällä/pois-painike.
Jos auto on varustettu CTA:lla (s. 254), vilkkuvat BLIS-järjestelmän (s. 251) merkkivalot
kerran, kun pysäköintitutka aktivoidaan painikkeella.
07
28
Riippuen ääni- ja mediajärjestelmästä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
239
07 Kuljettajan tuki
||
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat
tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin
tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi
tällöin odottamatta lakata sen sijaan, että
se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Pysäköintitutka* - taaksepäin
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä, kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
Kuvaruutunäkymä - esittää esteen vasemmalla
edessä ja oikealla takana.
Keskikonsolin kuvaruutu esittää yleiskuvan
suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
Merkitty sektori osoittaa, mikä/mitkä neljästä
tunnistimesta on havainnut/ovat havainneet
esteen. Mitä lähempänä autosymbolia merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni
kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva
ääni vaimennetaan automaattisesti.
07
240
Etäisyyden ollessa alle 30 cm ääni on jatkuva
ja merkitty aktiivisen tunnistimen kenttä
lähinnä autoa on täytetty. Jos havaittu este on
jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton
takana että edessä, ääni tulee kaiuttimista
vuorotellen.
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen
tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää
autoa erittäin hitaasti tai keskeyttäkää
käynnissä oleva pysäköinti - auton tai
muiden esineiden korkea vaurioitumisvaara voi olla olemassa, koska tunnistimet eivät tilapäisesti toimi optimaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 239)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 241)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 240)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 242)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 242)
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Mittausalue suoraan auton taakse on n.
1,5 m. Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki tulee yhdestä takakaiuttimesta.
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Jos peruutuksen aikana vetokoukkuun on
kiinnitettynä esim. perävaunu, pysäköintitutka
suljetaan automaattisesti, jotta tunnistimet
eivät reagoi perävaunuun.
07 Kuljettajan tuki
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa
tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa - ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka
joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät
tunnistimet reagoi näihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 239)
Pysäköintitutka* - eteenpäin
HUOM
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Pysäköintiapu eteenpäin suljetaan, kun
seisontajarru kytketään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa
autossa.
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti
moottorin käynnistyksen yhteydessä - pois/
päällä-katkaisimen valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että
ne eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin
lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 239)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 241)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 242)
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 242)
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
•
•
Pysäköintitutka* (s. 239)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 239)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 240)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 242)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 242)
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee yhdestä etukaiuttimesta.
Pysäköintiapu eteenpäin on aktiivinen nopeuteen 10 km/h asti. Painikkeessa oleva valo
palaa osoittaen, että järjestelmä on kytketty
päälle. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä aktivoituu uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
241
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutka* - vikaosoitus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Jos mittariston infosymboli palaa
kiinteästi ja teksti-ilmoitus
Pysäköintitutkajärjestelmä Vaatii
huollon näytetään, pysäköintitutka ei toimi.
Pysäköintitutka* - tunnistimien
puhdistus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
TÄRKEÄÄ
Tunnistimien sijainti takana.
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja,
jotka johtuva ulkoisista äänilähteistä, jotka
synnyttävät samoja ultraäänitaajuuksia,
joilla järjestelmä toimii.
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
07
242
•
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 239)
Tunnistimien sijainti edessä.
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 242)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 239)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 241)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 240)
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 239)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 239)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 241)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 240)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 242)
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintiapukamera*
Toiminta ja käsittely
Kun peruutusvaihde valitaan, esitetään graafisesti kaksi yhtenäistä viivaa, jotka osoittavat,
missä auton takapyörät kulkevat ohjauspyörän ko. asennossa, tämä auttaa taskupysäköinnissä, peruuttamisessa ahtaissa tiloissa ja
perävaunun kytkemisessä. Myös auton likimääräiset ulkomitat esitetään katkoviivalla.
Apuviivat voidaan sulkea - ks. osaa Asetukset
(s. 245).
Pysäköintikamera on apujärjestelmä, joka aktivoituu, kun peruutusvaihde valitaan.
Kamerakuva esitetän keskikonsolin näytössä.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
VAROITUS
•
Pysäköintikamera on apuväline eikä se
voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta peruutettaessa.
•
Kameralla on kuolleita kohtia, joissa
olevia esteitä ei havaita.
•
Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja
eläimiä.
Kameran sijainti avauskahvan vieressä.
Kamera näyttää, mitä auton takana on, ja
ilmestyykö sivuilta jotain.
Kamera näyttää leveän alueen auton takana
sekä osan puskurista ja mahdollisesta vetokoukusta.
Esineet näytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi - tämä on normaalia.
HUOM
Esine kuvaruudulla voi olla lähempänä
autoa kuin miltä se näyttää.
Jos jokin muu näkymä on aktiivinen, pysäköintikamerajärjestelmä ottaa automaattisesti
etusijan ja sen kamerakuva esitetään näytössä.
Jos auto on varustettu pysäköintiaputunnistimilla (s. 239)*, niiden informaatio esitetään
graafisesti värillisenä kenttänä kuvaamaan
etäisyyttä havaittuun esteeseen, ks. otsikkoa
"Peruutustunnistimilla varustetut autot"
edempänä tekstissä.
Kamera on aktiivinen n. 5 sekuntia peruutusvaihteen poiskytkemisen jälkeen tai kunnes
auton nopeus ylittää 10 km/h eteenpäin tai
35 km/h taaksepäin.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva
voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden
ja laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat hieman heikentää kuvanlaatua.
07
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana
liasta, lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen
tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
243
07 Kuljettajan tuki
||
Apuviivat
Esimerkki apuviivojen näyttämisestä kuljettajalle.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä mahdollistaa sen, että kuljettaja
näkee auton kulkeman reitin - myös sen
kääntyessä.
07
244
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa,
kun tätä ei ole sähköisesti kytketty
autoon, näytön viivat osoittavat sen
linjauksen, jonka auto ottaa - ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä viivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton
sähköjärjestelmään.
•
Pysäköintikamera kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta perävaunua
vedettäessä, jos käytetään Volvon
alkuperäisiä perävaunukaapeleita.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että kun valittuna on taaksepäin suunnattu kameranäkymä, näytössä
näkyy vain auton takana oleva alue - tarkkailkaa tällöin huolellisesti auton sivuja ja
etupuolta, kun käännätte ohjauspyörää
peruuttaessanne.
Rajaviivat
Järjestelmän eri viivat.
Rajaviiva vapaan peruutuksen vyöhykkeelle
"Pyöränjäljet"
Katkoviiva (1) merkitsee vyöhykkeen jopa
n. 1,5 m taaksepäin puskurista. Se on samalla
raja auton eniten ulostyöntyville osille, esim.
ulkotaustapeileille ja kulmille - myös auton
kääntyessä.
Leveät "pyöränjäljet" (2) sivuviivojen välissä
kertovat, mistä pyörät tulevat kulkemaan, ja
ne voivat ulottua n. 3,2 m taaksepäin puskurista, jos tiellä ei ole mitään estettä.
07 Kuljettajan tuki
Peruutustunnistimilla varustetut autot*
Pysäköintiapukamera - asetukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 245)
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
(s. 246)
Suljetun kameran aktivointi
Jos kameratoiminto on suljettuna valittaessa
peruutusvaihde, se aktivoidaan seuraavasti:
Pysäköintitutka* (s. 239)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 247)
Värillinen kenttä (yksi tunnistinta kohti) näyttää
etäisyyden.
Jos auto on varustettu myös Pysäköintitutkalla (s. 239), esitetään etäisyys värillisenä
kenttänä jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen osalta.
Kenttien väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen
vähenee - vaaleankeltaisesta keltaiseen,
oranssin kautta punaiseen.
"väri; maali"
Etäisyys (metriä)
Vaaleankeltainen
0,7–1,5
Keltainen
0,5–0,7
Oranssi
0,3–0,5
Punainen
0–0,3
•
Painakaa CAM - näyttö esittää ko. kameranäkymän.
Asetuksen muuttaminen
Vakioasetus on, että kamera aktivoituu, kun
peruutusvaihde valitaan.
Pysäköintikameran asetuksia voidaan muuttaa, kun näyttö esittää kameranäkymän:
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
245
07 Kuljettajan tuki
||
1. Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä
esitetään - näyttö vaihtaa valikkoon, jossa
on eri vaihtoehtoja.
2. Kääntäkää esiin haluamanne vaihtoehto
säätimellä TUNE.
3. Merkitkää vaihtoehto painamalla OK/
MENU ja peruuttakaa pois painamalla
EXIT.
Vetokoukku
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun
kytkemisessä. Apuviiva vetokoukun ajateltua
"rataa" varten perävaunua kohti voidaan esittää näytössä - aivan kuten "pyöränjäljille".
Valinta voidaan tehdä "pyöränjälkien" tai
vetokoukun radan näyttämisen välillä
- molempia vaihtoehtoja ei voida esittää
samanaikaisesti.
1. Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä
esitetään.
Jos useampia vaihtoehtoja on, ne ovat silmukassa - painakaa/kääntäkää, kunnes haluttu
kameranäkymä esitetään.
Autoissa, joissa on pysäköintitutka (s. 239) ja
vetokoukku, on myös Automaattinen zoom
vaihtoehtona kameravalikossa. Tämän vaihtoehdon ollessa merkittynä, kamera zoomaa
vetokoukkua automaattisesti lähemmäs, kun
auto lähestyy kohdetta/perävaunua.
Muistettavaa
Ks. aiempaa otsikkoa "Asetuksen muuttaminen" selvittääksenne, kuinka valikkovaihtoehto aktivoidaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kameran linssi on pidettävä puhtaana
liasta, jäästä ja lumesta.
•
Puhdistakaa kameran linssi säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla –
varokaa, että linssi ei naarmuunnu.
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
Pysäköintitutka* (s. 239)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 247)
Zoomaus (lähennys/loitunnus)
Tarvittaessa tarkkaa toimintaa voidaan kameranäkymää zoomata lähemmäs:
246
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse
asennetut lisävarusteet voivat peittää
kameran näkyvyyden.
Olkaa tarkkaavainen, vaikka vain suhteellisen
pieni osa kuvasta näyttäisi olevan peitettynä,
se voi tarkoittaa sitä, että melko suuri alue on
peitossa ja esteet voivat siksi jäädä havaitsematta, kunnes ne ovat jo liian lähellä autoa.
3. Merkitkää vaihtoehto painamalla OK/
MENU ja peruuttakaa pois painamalla
EXIT.
•
HUOM
Automaattinen zoomaus
2. Kääntäkää vaihtoehto Perävaunun
liikeradan ohjausviiva esiin säätimellä
TUNE.
07
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
Painakaa CAM tai kääntäkää TUNE-säädintä - toistuva painallus/kääntäminen
vaihtaa takaisin normaalinäkymään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 245)
Pysäköintitutka* (s. 239)
07 Kuljettajan tuki
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)*
VAROITUS
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP – Park Assist
Pilot) auttaa kuljettajaa pysäköimään tarkastamalla ensin, onko tila riittävän suuri, ja sen jälkeen kääntämällä ohjauspyörää sekä ohjaamalla auton tilaan.
PAP ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se
on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
HUOM
PAP-toiminto mittaa tilan ja kääntää
ohjauspyörää - kuljettajan tehtävänä on
noudattaa mittariston ohjeita ja valita
vaihde (taakse-/eteenpäin), säätää
nopeutta, jarruttaa ja pysäyttää.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä,
että autoa ajetaan turvallisesti, lisäksi
hänen pitää valvoa ympäristöä ja muita
tienkäyttäjiä, jotka lähestyvät tai ohittavat
pysäköinnin yhteydessä.
Mittaristo näyttää symboleilla, grafiikalla ja
tekstillä, milloin eri kohdat pitää tehdä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Päällä-/Pois -painike on keskikonsolissa.
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* toiminta
•
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* -symbolit ja ilmoitukset (s. 251)
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - käsittely
(s. 248)
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - toiminta
(s. 247)
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - rajoitukset (s. 250)
•
•
Pysäköintitutka* (s. 239)
PAPvoidaan aktivoida, jos seuraavat ehdot
täyttyvät moottorin käynnistämisen jälkeen:
•
Toimintoihin ABS29 tai ESC30 ei saa puuttua PAP-toiminnon ollessa aktivoituna nämä voivat aktivoitua esim. jyrkän ja
liukkaan alustan yhteydessä, ks. osia
Käyttöjarru sekä Vakautusjärjestelmä ESC
(s. 179) saadaksenne lisätietoja.
•
•
Perävaunua ei saa olla kytkettynä autoon.
Nopeuden pitää olla alle 50 km/h.
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
29
30
07
(Anti-lock Braking System) - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.
(Electronic Stability Control) - Vakautusjärjestelmä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
247
07 Kuljettajan tuki
||
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* käsittely
HUOM
Muistakaa, että tietyissä asennoissa
ohjauspyörä voi peittää mittariston ilmoitukset, kun sitä käännetään pysäköinnin
aikana.
1 - Haku ja tarkastusmittaus
PAP:n periaate.
2. Tarkkailkaa mittaristoa ja olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja teksti
pyytävät sitä.
3. Pysäyttäkää auto, kun grafiikka ja teksti
pyytävät niin.
HUOM
PAP etsii tilaa pysäköintiä varten, näyttää
ohjeita ja ohjaa auton paikalle sen matkustajan puolella. Mutta haluttaessa voidaan
auto pysäköidä myös kuljettajan puolelle
katua:
•
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavia osavaiheita käyttäen:
1. Pysäköintitilaa haetaan ja tarkastusmitataan - mitattaessa ei nopeus saa ylittää
arvoa 30 km/h..
Aktivoikaa suuntavalo kuljettaja puolelle - tällöin auto pysäköidään kadun
sille puolelle.
2 - Peruuttaminen paikkaan
2. Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3. Auto sovitetaan tilaan ajamalla eteen- ja
taaksepäin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
•
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 247)
PAP-toiminto etsii ja tarkastaa, onko pysäköintiala riittävän suuri. Menetelkää näin:
Pysäköintitutka* (s. 239)
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
1. Aktivoikaa PAP painamalla
tätä painiketta älkääkä ajako
nopeammin kuin 30 km/h.
Kohdassa Peruutus PAP ohjaa auton pysäköintitilaan. Menetelkää seuraavasti:
248
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
1. Tarkastakaa, että taaksepäin on vapaata,
ja kytkekää peruutusvaihde.
3 - Sovittaminen
TÄRKEÄÄ
Varoetäisyys on lyhyempi, kun PAP käyttää tunnistimia verrattuna tilanteeseen,
jossa pysäköintitutka käyttää niitä.
2. Peruuttakaa hitaasti ja varovasti koskematta ohjauspyörään - eikä lujempaa kuin
n. 7 km/h.
3. Tarkkailkaa mittaristoa ja olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja teksti
pyytävät sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HUOM
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* -symbolit ja ilmoitukset (s. 251)
•
•
Pitäkää kädet poissa ohjauspyörästä,
kun PAP-toiminto on aktivoituna.
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - toiminta
(s. 247)
•
•
Huolehtikaa, ettei mikään estä ohjaupyörän vapaata liikkumista.
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - rajoitukset (s. 250)
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi - Odottakaa, kunnes
ohjauspyörä on kääntynyt valmiiksi
ennen kuin ajaminen taakse-/eteenpäin aloitetaan.
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 239)
•
Kun auto on peruutettu pysäköintitilaan, se
pitää suoristaa ja sovittaa paikalleen.
1. Kytkekää 1. vaihde tai D-asento, odottakaa, kunnes ohjauspyörä on kääntynyt, ja
ajakaa hitaasti eteenpäin.
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 247)
2. Pysäyttäkää auto, kun grafiikka ja tekstiilmoitus pyytävät sitä.
3. Kytkekää peruutusvaihde ja ajakaa
hitaasti taaksepäin, kunnes grafiikka ja
teksti-ilmoitus pyytävät pysäyttämään.
Toiminto suljetaan automaattisesti pysäköinnin lopettamisen jälkeen samalla, kun grafiikka ja teksti-ilmoitus näyttävät pysäköinnin
olevan suoritettu. Kuljettaja voi kuitenkin joutua tekemään ylimääräisen korjauksen jälkikäteen - vain kuljettaja voi arvostella, milloin
auto on kunnolla pysäköity.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
249
07 Kuljettajan tuki
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* rajoitukset
PAP-jakso keskeytyy:
•
•
•
jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h
jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
ABS31- tai ESC32-toiminnon puuttuessa
ajamiseen - esim. yhden pyörän menettäessä pitonsa liukkaalla tiellä.
Kuljettajan tulee pitää mielessä, että aktiivinen
pysäköintiapu on apuväline - ei virheetön täysautomaattinen toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina keskeyttämään pysäköinti. Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
•
Teksti-ilmoitus kertoo, miksi PAP-jakso keskeytyi.
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
•
•
TÄRKEÄÄ
07
31
32
33
250
voi kaartaa pysäköintitaskuun liian aikaisin - tämän vuoksi sellaisia pysäköintitaskuja tulee välttää.
Muistettavaa
PAP lähtee ko. paikalle pysäköityjen ajoneuvojen sijainnista - jos nämä asetettu
epäsopivasti, voivat esim. oman auton
renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
PAP on suunniteltu pysäköintiin suorilla
kaduilla - ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin.
Varmistakaa tämän vuoksi, että auto on
pysäköintitaskun kanssa yhdensuuntainen, kun PAP mittaa tilan.
Pysäköintitaskuja kapeilla kaduilla ei aina
voida käyttää, koska riittävää tilaa pysäköintitoimenpiteisiin ei ole - tilannetta voi
helpottaa ajaminen mahdollisimman
lähellä kadun sitä puolta, jolla ajateltu
pysäköintitasku on.
Joissakin olosuhteissa PAP ei havaitse
pysäköintitaskuja - syynä voi olla jokin
ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii
samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.
•
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
Huomatkaa, että auton keula voi kääntyä
vastaantulevaa liikennettä kohti pysäköinnin aikana.
•
Kohteet, jotka sijaitsevat korkeammalla
kuin tunnistimien havaintoalue, eivät ole
mukana, kun pysäköintitoimenpiteitä lasketaan, mikä voi johtaa siihen, että PAP
•
Kuljettaja on vastuussa arvioitaessa sitä,
sopiiko PAP:n tarjoama tasku pysäköintiin.
•
Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita33 sekä
oikeita rengaspaineita - se vaikuttaa
PAP:n kykyyn pysäköidä.
•
Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa
sen, ettei pysäköintitaskua mitata oikealla
tavalla.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos lumiketjut tai varapyörä on asennettuna.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos kuormattuja esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa toiseen hyväksyttyyn vannekokoon, josta aiheutuu renkaan kehän
muutos, voidaan PAP-järjestelmän parametreja joutua päivittämään. Kysykää neuvoa korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
(Anti-lock Braking System) - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.
(Electronic Stability Control) - Elektroninen vakautuksen säätö.
"Hyväksytyillä renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta, jota alkuperäiset olivat toimitettaessa uutena tehtaalta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Huolto
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* symbolit ja ilmoitukset
Mittaristo näyttää symboleilla, grafiikalla ja
tekstillä, milloin eri kohdat pitää tehdä.
Mittaristo voi näyttää symbolien ja tekstien eri
yhdistelmiä sisällöin vaihdellessa - joskus selventävällä ohjeella sopivasta toimenpiteestä.
Jos ilmoitus kertoo, että PAP ei toimi, suositellaan yhteyden ottamista valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
PAP-tunnistimet on sijoitettu puskureihin34 6 kpl eteen ja 4 kpl taakse.
Jotta PAP-toiminto toimii oikein, sen tunnistimet pitää puhdistaa säännöllisesti vedellä ja
autonpesuaineella - kyseessä ovat samat tunnistimet, joita pysäköintitutka käyttää, ks.
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 242).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
34
Pysäköintitutka* (s. 239)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - käsittely
(s. 248)
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - toiminta
(s. 247)
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - rajoitukset (s. 250)
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 239)
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 247)
BLIS*
BLIS (Blind Spot Information) on toiminto,
joka tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä
teillä, joilla on useita ajokaistoja samaan suuntaan.
BLIS (Blind Spot Information) on kameraperustainen informaatiojärjestelmä, joka tietyin
edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan
oman auton kanssa samaan suuntaan kulkevia
ajoneuvoja, jotka ovat ns. kuolleessa kulmassa.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan seuraavista:
•
•
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa ajoneuvoa
lähimpänä olevat ajoneuvot vasemmalla
ja oikealla ajokaistalla.
BLIS-toiminto CTA (s. 254) (Cross Traffic
Alert) on kuljettajan aputoiminto, jonka on tarkoitus varoittaa seuraavista:
•
risteävä liikenne peruutettaessa autolla.
Pysäköintiapukamera* (s. 243)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 247)
07
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat erota automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
251
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
HUOM
BLIS on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan
kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät molemmat lamput.
BLIS ei korvaa turvallista ajotapaa eikä
taustapeilien käyttöä.
BLIS ei voi koskaan korvata kuljettajan
vastuuta ja tarkkaavaisuutta - kaistan vaihtaminen liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
Huolto
BLIS-toimintojen tunnistimet on sijoitettu
kummankin kulman takalokasuojan/puskurin
sisäpuolelle.
Katsaus
BLIS-valon sijainti35.
Merkkivalo
07
Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla
puolella.
•
BLIS-symboli
Jotta tunnistimet toimivat optimaalisesti,
niiden edessä olevat pinnat on pidettävä
puhtaina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
35
252
BLIS* - käsittely (s. 253)
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 256)
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
CTA* (s. 254)
07 Kuljettajan tuki
BLIS* - käsittely
BLIS (Blind Spot Information) on toiminto,
joka tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä
teillä, joilla on useita ajokaistoja samaan suuntaan.
BLIS-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
BLIS aktivoidaan käynnistettäessä moottori,
minkä vahvistaa ovipaneelien merkkivalojen
vilkkuminen kerran.
Kun BLIS poistetaan käytöstä/otetaan käyttöön, painikkeen valo sammuu/syttyy ja mittaristo vahvistaa muutoksen teksti-ilmoituksella.
Otettaessa toiminto käyttöön ovipaneelien
merkkivalot vilkahtavat kerran.
Ilmoituksen sammuttaminen:
•
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta.
tai
•
Odottakaa n. 5 sekuntia - ilmoitus sammuu.
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman ajoneuvon
toinen ajoneuvo saavuttaa nopeasti omaa
ajoneuvoa.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon
vyöhykkeellä 1, tai nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2, ovipaneelin BLIS-valo
palaa kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä
tilassa sen puolen suuntavilkun päälle, jota
varoitus koskee, BLIS-valo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu voimakkaammalla valoteholla.
VAROITUS
Milloin BLIS toimii
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
Rajoitukset
Aktivointi-sulkupainike.
BLIS-toiminto voidaan poistaa käytöstä/ottaa
käyttöön painamalla keskikonsolin BLIS-painiketta.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin
toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 104).
BLIS-toiminnon periaate: 1. Kuolleen kulman
vyöhyke. 2. Nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhyke.
BLIS-toiminto on aktiivinen yli n. 10 km/h:n
nopeuksilla.
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
•
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi. BLIS ei voi havaita tätä
tilannetta.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
•
BLIS deaktivoidaan, kun perävaunu
yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
07
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien
korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
253
07 Kuljettajan tuki
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 251)
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 256)
CTA*
BLIS-toiminto CTA (Cross Traffic Alert) on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan risteävästä liikenteestä, kun autoa
peruutetaan. CTA on täydennys BLIS- järjestelmälle (s. 251).
CTA:n aktivointi/aktivoinnin poisto
CTA aktivoidaan käynnistettäessä moottori,
minkä vahvistaa ovipaneelien BLIS-merkkivalojen vilkkuminen kerran.
VAROITUS
CTA on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
CTA ei korvaa turvallista ajotapaa eikä
taustapeilien käyttöä.
CTA ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - peruuttaminen
liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
Milloin CTA toimii
07
254
Pysäköintitutkan ja CTA:n tunnistimien päälle/
pois-painike.
CTA:n periaate.
CTA-toiminto voidaan erikseen sulkea/aktivoida pysäköintitutkan (s. 239) Päällä/Poispainikkeella. BLIS-valot vilkkuvat vielä kerran
uudelleenaktivoinnin yhteydessä.
CTA täydentää BLIS-toimintoa siten, että
peruutettaessa voidaan nähdä sivultapäin
lähestyvä risteävä liikenne esim. peruutettaessa autoa pois pysäköintiruudusta.
BLIS-toiminto on kuitenkin edelleen aktivoituna CTA-toiminnon sulkemisen jälkeen.
CTA on suunniteltu havaitsemaan ensisijaisesti ajoneuvot. Edullisissa olosuhteissa se
voi havaita myös pienemmät kohteet, kuten
polkupyörät ja jalankulkijat.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
CTA on toiminnassa ainoastaan peruutettaessa ja se aktivoituu automaattisesti, kun
peruutusvaihde valitaan.
•
Äänimerkki varoittaa, kun CTA on havainnut jonkin lähestyvän sivulta käsin - ääni
kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä, mistä suunnasta
kohde lähestyy.
•
CTA varoittaa myös sytyttämällä BLISvalot.
•
Varoitus esitetään myös palavana kuvakkeena näytön PAS-grafiikassa (s. 239).
Rajoitukset
CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa, vaan sillä on tiettyjä rajoituksia. CTAtunnistimet eivät esim. "näe" pysäköityjen
ajoneuvojen tai näkyvyyden peittävien esineiden läpi.
autoon/esineeseen kuitenkin muuttuu, jolloin
sokea alue pienenee nopeasti.
Esimerkkejä muista rajoituksista:
•
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi. CTA ei voi havaita tätä
tilannetta.
•
CTA deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
TÄRKEÄÄ
Auto on ajettu syvälle pysäköintipaikkaan.
Sokea CTA-alue.
Alue, jolla CTA pystyy havaitsemaan/"näkemään".
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien
korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Huolto
BLIS- ja CTA-toimintojen tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman takalokasuojan/
puskurin sisäpuolelle.
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tilanteista, joissa CTA:n "näkökenttä" voi olla
alussa rajallinen eikä lähestyviä ajoneuvoja
siksi voida havaita, ennen kuin ne ovat hyvin
lähellä:
07
Kulmittaisessa pysäköintipaikassa CTA voi olla
täysin "sokea" toiselle puolelle.
Kun omalla ajoneuvolla peruutetaan hitaasti,
kulma suhteessa näkyvyyden estävään
}}
255
07 Kuljettajan tuki
||
BLIS - symbolit ja ilmoitukset
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä
Tilanteissa, joissa BLIS- (Blind Spot
Information) (s. 251) ja CTA (Cross Traffic
Alert) (s. 254) -toiminnot eivät toimi tai katkeavat, mittaristossa voidaan näyttää symboli täydennettynä selittävällä ilmoituksella. Noudattakaa mahdollisesti annettuja suosituksia.
Tutkajärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan
lukea taulukosta.
Esimerkki ilmoituksista:
Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla
puolella.
•
•
Jotta tunnistimet toimivat optimaalisesti,
niiden edessä olevat pinnat on pidettävä
puhtaina.
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 251)
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 256)
Ilmoitus
Sisältö
CTA POIS
CTA on kytketty manuaalisesti pois toiminnasta BLIS on toiminnassa.
BLIS ja
CTA POIS
Perävaunu
kytketty
BLIS ja CTA ovat tilapäisesti
pois toiminnasta, koska
auton sähköjärjestelmään
on liitetty perävaunu.
BLIS ja
CTA Tarvitsevat
huollon
BLIS ja CTA eivät toimi.
•
07
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy
- valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
256
BLIS* (s. 251)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Maa/
Alue
Singapore
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brasilia
Eurooppa
Delphi Electronics &
Safety vakuuttaa täten, että
L2C0038TR ja L2C0049TR
vastaavat olennaisia direktiivin 1999/5/EY ominaisuusvaatimuksia ja muilta asianmukaisia määräyksiä. Yhdenmukaisuusvakuutuksesta voidaan tarvittaessa neuvotella
yhtiön Delphi Electronics &
Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana
46904-9005 USA kanssa.
07 Kuljettajan tuki
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tutkatunnistin (s. 201)
07
257
KÄYNNISTYS JA AJO
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko*
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa,
ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen.
Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen
autolla ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely
Toiminnot
VAROITUS
Merkkivalo
(4)
Akun tila
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissä
Vihreä
Täyteen ladattu
Keltainen
Puoliksi ladattu
Punainen
Tyhjä - asettakaa laturi
pitimeen tai kytkekää
virransyöttöjohdin käsinekotelosta.
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 259)
Alkolukko* - säilytys (s. 260)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 260)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 262)
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 263)
HUOM
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Tällöin
sisäinen akku pysyy täyteen ladattuna ja
alkolukko aktivoituu automaattisesti, kun
auto avataan.
Suutin puhalluskoetta varten.
Katkaisin.
Lähetinpainike.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Akun tilaa osoittava valo.
Puhalluskokeen tuloksen valo.
Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
Käsittely - akku
Alkolukon merkkivalo (4) näyttää akun tilan:
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 259)
Alkolukko* - säilytys (s. 260)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 260)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 262)
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 263)
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
259
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko* - säilytys
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Irrottakaa
käsiyksikkö painamalla sitä kevyesti pitimessään ja vapauttamalla - tällöin se joustaa ulos
ja voidaan sitten poistaa pitimestä.
•
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 263)
Käsiyksikön säilytys- ja latausasema.
•
•
260
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
Suutin puhalluskoetta varten.
Palauttakaa käsiyksikkö pitimeen työntämällä sitä paikalleen, kunnes se "naksahtaa".
Katkaisin.
Säilyttäkää käsiyksikköä pitimessä - tällöin se on parhaiten suojassa ja sen akku
pysyy täyteen ladattuna.
Akun tilaa osoittava valo.
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
Alkolukko* - ennen moottorin
käynnistystä
•
•
•
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 259)
•
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 262)
Alkolukko* (s. 259)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 260)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lähetinpainike.
Puhalluskokeen tuloksen valo.
Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
1. Kun merkkivalo (6) palaa vihreänä, alkolukko on valmis käytettäväksi.
2. Ottakaa alkolukko pitimestään. Jos alkolukko on auton ulkopuolella avattaessa
08 Käynnistys ja ajo
lukitus, pitää se ensin aktivoida katkaisimella (2).
Tulos suoritetun puhalluskokeen
jälkeen
3. Kääntäkää suutin (1) ylös, vetäkää syvään
henkeä ja puhaltakaa tasaisesti, kunnes
kuuluu "klik"-ääni n. 5 sekunnin kuluttua.
Tulokseksi saadaan yksi vaihtoehdoista
seuraavassa taulukossa Tulos suoritetun
puhalluskokeen jälkeen.
4. Jos mitään ilmoitusta ei näytetä, siirto
autoon on voinut epäonnistua - painakaa
tällöin painiketta (3) tuloksen lähettämiseksi autoon manuaalisesti.
5. Kääntäkää suutin alas ja asettakaa alkolukko pitimeensä.
6. Käynnistäkää moottori hyväksytyn puhalluskokeen jälkeen 5 minuutin kuluessa muussa tapauksessa se pitää tehdä
uudelleen.
A
Aiheeseen liittyvät tiedot
Merkkivalo
(5) + Näyttöteksti
Sisältö
Vihreä valo +
Alkolukko
Hyväksytty
testi
Käynnistäkää moottori ei mitattua alkoholipitoisuutta.
Keltainen valo +
Alkolukko
Hyväksytty
testi
Moottorin käynnistäminen mahdollista mitattu alkoholipitoisuus
on yli 0,1 promillea,
mutta alle voimassa olevan raja-arvonA.
Punainen valo +
Hyväksymätön testi
Odota 1
minuutti ja
yritä uudestaan
Moottorin käynnistäminen ei mahdollista mitattu alkoholipitoisuus
on yli voimassa olevan
raja-arvonA.
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 259)
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 259)
Alkolukko* - säilytys (s. 260)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 262)
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 263)
Raja-arvo vaihtelee maittain, selvittäkää mikä on voimassa.
Ks. myös Alkolukko* (s. 259).
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana
tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
261
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko* - huomioitavaa
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan
mittaustuloksen saamiseksi:
•
Välttäkää syömistä ja juomista
n. 5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua
- huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa
virheellisen mittaustuloksen.
Kuljettajan vaihto
Jotta varmistetaan, että uusi puhalluskoe tehdään vaihdettaessa kuljettajaa - pitäkää katkaisinta (2) ja lähetinpainiketta (3) painettuina
samanaikaisesti n.3 sekuntia. Tällöin auto
menee käynnistyksenestotilaan ja ennen
moottorin käynnistämistä vaaditaan uusi,
hyväksytty puhalluskoe.
Kalibrointi ja huolto
Alkolukko pitää tarkastaa ja kalibroida korjaamolla1 12 kuukauden välein.
08
30 päivää ennen tarvittavaa uudelleenkalibrointia mittaristossa näytetään ilmoitus
Alkolukko Tarvitsee kalibroinnin Ks.
käyttöohjekirjaa. Jos kalibrointia ei tehdä
näiden 30 päivän aikana, normaali moottorin
käynnistäminen estetään - ainoastaan käynnistäminen ohitustoiminolla on tällöin mahdollista, ks. seuraava otsikko "Hätätilanne".
1
262
Ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lähetyspainiketta (3). Se sammuu muutoin itsestään n. 2 minuutin kuluttua, mutta syttyy sitten uudelleen moottorin jokaisen käynnistyksen yhteydessä – ainoastaan uudelleenkalibrointi korjaamolla1 voi sammuttaa ilmoituksen
pysyvästi.
Hätätilanne
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä,
jotta autolla voidaan ajaa.
HUOM
Kaikki aktivointi ohikytkennällä (Bypass)
kirjataan ja tallennetaan muistiin, ks. Datan
tallennus (s. 18).
Kylmä tai lämmin sää
Mitä kylmempi sää, sitä kauemmin kestää,
ennen kuin alkolukko on valmis käytettäväksi:
Lämpötila (ºC)
Pisin lämpenemisaika (sekuntia)
+10 - +85
10
-5 - +10
60
-40 - -5
180
Lämpötilan ollessa alle -20 ºC tai yli +60 ºC
alkolukko tarvitsee ylimääräisen virransyötön.
Mittaristossa näytetään Alkolukko Kytke
virtajohdin. Kytkekää tällöin virransyöttöjohdin käsinekotelosta alkolukkoon ja odottakaa,
kunnes merkkivalo (6) palaa vihreänä.
Erittäin kylmällä säällä voidaan lämpenemisaikaa lyhentää ottamalla alkolukko sisälle.
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aktivoidun ohitustoiminnon (Bypass) jälkeen
mittaristo esittää Alkolukko Ohitus
mahdollinen koko ajan ajon aikana ja se voidaan nollata vain korjaamolla1.
Ohitustoimintoa (Bypass) voidaan testata
ilman, että vikailmoitus kirjautuu - tehkää tällöin kaikki vaiheet käynnistämättä autoa.
Vikailmoitus häviää, kun auto lukitaan.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan, onko ohikytkentä ohitus- (Bypass) vai hätätoiminto.
Tätä asetusta voidaan myöhemmin muuttaa
korjaamolla1.
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
•
Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään
vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää
ensin Ohitus aktivoitu Odota 1 minuutti
ja sitten Alkolukko Ohitus mahdollinen
08 Käynnistys ja ajo
- sen jälkeen moottori voidaan käynnistää.
Tämä toiminto voidaan aktivoida useita kertoja. Ajon aikana esitettävä vikailmoitus voidaan sammuttaa vain korjaamolla1.
Hätätoiminnon aktivointi
•
Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään
vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää
Alkolukko Ohitus mahdollinen ja moottori voidaan käynnistää.
Tätä toimintoa voidaan käyttää kerran, sen
jälkeen pitää uudelleenasettaminen tehdä
korjaamolla1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
1
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 259)
Alkolukko* - säilytys (s. 260)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 260)
Alkolukko* - symbolit ja tekstiilmoitukset
Jo selostettujen ilmoitusten lisäksi, mittaristo
voi näyttää liittyen siihen, kuinka alkolukko toimii ennen moottorin käynnistystä (s. 260),
myös seuraavaa:
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alkolukko
Uudelleenkäynnistys
mahdollinen
Moottori on ollut sammutettuna lyhyemmän
aikaa kuin 30 minuuttia moottorin käynnistäminen on mahdollista ilman
uutta koetta.
Alkolukko
Tarvitsee
huollon
Ottakaa yhteys korjaamoonA.
Alkolukko
Signaalia ei
saatu
Lähettäminen epäonnistui - lähettäkää manuaalisesti painikkeella (3) tai
tehkää uusi puhalluskoe.
Alkolukko
Yritä uudelleen
Testi epäonnistui - tehkää uusi puhalluskoe.
Alkolukko
Puhalla
pidempään
Puhallus liian lyhyt puhaltakaa kauemmin.
Alkolukko* (s. 259)
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 263)
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alkolukko
Puhalla pehmeämmin
Puhallus liian voimakas puhaltakaa heikommin.
Alkolukko
Puhalla voimakkaammin
Puhallus liian heikko puhaltakaa voimakkaammin.
Alkolukon
esilämmitys
Odota
Lämmitys ei valmis odottakaa tekstiä Alkolukko Puhalla 5 sekuntia.
A
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 259)
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 259)
Alkolukko* - säilytys (s. 260)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 260)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 262)
08
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
263
08 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Moottori käynnistetään ja sammutetaan etäavaimen ja START/STOP ENGINE -painikkeen
avulla.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se sisään ääriasentoonsa. Huomatkaa, että jos autossa on alkolukko*, pitää
ensin tehdä hyväksytty puhalluskoe,
ennen kuin moottori voidaan käynnistää.
Lisätietoja alkolukosta, ks. Alkolukko*
(s. 259).
2. Pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna2.
(Automaattivaihteistoiset autot - painakaa
jarrupoljinta.)
3. Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai sen
ylikuumenemissuoja katkaisee.
Virtalukko etäavain poistettuna/painettuna sisään
ja START/STOP ENGINE-painike.
TÄRKEÄÄ
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 157).
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen
uuden yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee, jos käynnistysakku saa toipua.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta moottorin käynnistämisen jälkeen tai
auton hinauksen aikana.
08
2
264
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Ottakaa etäavain aina pois virtalukosta,
kun poistutte autosta, ja katsokaa, että
avainasento on 0 - erityisesti, jos autossa
on lapsia. Tietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu - ks. Avaimen asennot (s. 72).
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla
huomattavasti korkeampi kuin normaalisti.
Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja
säästää luontoa.
Avaimeton käyttö*
Noudattakaa kohtia 2-3 moottorin avaimettomassa (s. 161) käynnistämisessä.
HUOM
Edellytys moottorin käynnistymiselle on,
että jokin avaimettoman toiminnon (Keyless drive) etäavaimista on matkustamossa
tai tavaratilassa.
08 Käynnistys ja ajo
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta
autosta ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin sammuttaminen (s. 265)
Moottorin sammuttaminen
Ohjauslukko
Moottori sammutetaan START/STOP
ENGINE-painikkeella.
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
esim. se otetaan luvattomasti käyttöön.
Mekaaninen ääni voi kuulua, kun ohjauslukko
avautuu tai lukkiutuu.
Moottorin pysäyttämiseksi:
•
Painakaa START/STOP ENGINE - moottori pysähtyy.
Jos vaihteenvalitsin ei ole asennossa P tai jos
auto rullaa:
•
Painakaa 2 kertaa painiketta START/
STOP ENGINE tai pitäkää painike painettuna, kunnes moottori käynnistyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 72)
Toiminto
•
Ohjauslukko aktivoituu, kun kuljettajan ovi
avataan moottorin sammuttamisen jälkeen.
•
Ohjauslukko avautuu, kun etäavain on virtalukossa3 ja START/STOP ENGINE-painiketta painetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
Avaimen asennot (s. 72)
Ohjauspyörä (s. 78)
08
3
Avaimettomalla järjestelmällä varustetussa autossa riittää, että etäavain on sisällä matkustamossa.
265
08 Käynnistys ja ajo
Etäkäynnistys (ERS)*
HUOM
Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start)
tarkoittaa, että auton moottori voidaan käynnistää etäisyyden päästä, jotta ohjaamoa voidaan lämmittää/viilentää ennen ajoonlähtöä.
ERS aktivoidaan avaimella ja/tai Volvo On Call
-palvelun* kautta.
Ottakaa huomioon joutokäyntiä koskevat
paikalliset/kansalliset määräykset. Ottakaa
myös huomioon paikalliset/kansalliset
säännöt/määräykset koskien äänenvoimakkuutta moottorin ollessa käynnissä.
VAROITUS
Lämmitys- ja ilmastointilaitteisto käynnistyy
samoilla asetuksilla, joita käytettiin, kun auto
pysäköitiin.
Moottorin etäkäynnistäminen edellyttää
seuraavien kriteerien täyttymistä:
ERS-käynnistetty moottori on aktivoitu enintään 15 minuutiksi, sen jälkeen se sammutetaan. 2 ERS-aktivoinnin jälkeen pitää moottori
käynnistää tavanomaisella tavalla ennen kuin
ERS-järjestelmää voidaan jälleen käyttää.
ERS on saatavissa vain automaattivaihteistolla varustettuihin autoihin ja autoihin, joihin
on asennettu konepellin katkaisin4.
HUOM
ERS-toiminto vaikuttaa etäavaimen pariston käyttöikään. Käytettäessä ERS:ää
säännöllisesti tulee paristo sen vuoksi
vaihtaa kerran vuodessa, ks. Etäavain pariston vaihto (s. 160).
Etäkäynnistys (ERS) - käsittely
•
•
Auton täytyy olla valvonnan alaisena.
•
Auto ei saa seistä suljetussa tuulettamattomassa tilassa - pakokaasut voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisille ja eläimille.
Autossa tai sen ympärillä ei saa olla
ihmisiä tai eläimiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäkäynnistys (ERS) - käsittely (s. 266)
Etäkäynnistys (ERS) - symbolit ja ilmoitukset (s. 268)
Avaimen painikkeet etäkäynnistystä varten.
Lukituksen avaaminen
Lukitus
Turvavalaistus
Tavaratilan luukun lukituksen avaaminen
Tiedotuksia5
Etäkäynnistäkää moottori
Jotta moottori voidaan etäkäynnistää, auton
pitää olla lukittuna ja konepellin suljettuna.
Menetelkää näin:
1. Painakaa lyhyesti avaimen painiketta (2).
2. Painakaa heti sen jälkeen pitkään - vähintään 2 sekuntia - painiketta (3).
08
4
5
266
Se on mallissa XC60, hälyttimellä varustetuissa autoissa, enemmistössä 4-sylinterisellä moottorilla varustetuista autoista tai jos autoon valittu ERS valmistuksen yhteydessä.
Vain PCC-avaimessa, ks. PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 155).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
Jos ERS:n edellytykset ovat täyttyneet,
tapahtuu seuraavaa:
1. Suuntavalot vilkkuvat nopeasti muutamia
kertoja.
2. Moottori käynnistyy.
3. Moottorin käynnistyminen vahvistetaan
sen jälkeen siten, että suuntavalot palavat
jatkuvasti 3 sekuntia.
HUOM
Etäkäynnistyksen jälkeen auto on edelleen
lukittuna, mutta liiketunnistin* kuitenkin
deaktivoituna.
PCC6-avaimella
Valo-osoitus turvavalaistukselle7
vilkkuu muutamia kertoja painiketta
painettaessa ja alkaa sitten palaa
jatkuvasti, jos kaikki ERS:n kriteerit
ovat täyttyneet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
että ERS on käynnistänyt moottorin.
Sen tarkistamiseksi, onko ERS käynnistänyt
moottorin, käyttäjä voi painaa painiketta (5) jos moottori on käynnistynyt, tapahtuu valoosoitus painikkeilla (2) ja (3).
Aktiiviset toiminnot
•
•
•
Ilmanvaihtojärjestelmä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Audio-/videojärjestelmä
Lähestymisvalaist. kesto.
Deaktivoidut toiminnot
Etäkäynnistys (ERS)* (s. 266)
Etäkäynnistys (ERS) - symbolit ja ilmoitukset (s. 268)
Etäkäynnistetyn moottorin yhteydessä on
deaktivoitu seuraavat toiminnot:
•
•
•
•
Valonheittimet
Seisonta-/positiovalot
Numerokilven valaistus
Tuulilasinpyyhkimet.
ERS katkaistaan
Seuraava kohta sammuttaa ERS-käynnistetyn
moottorin:
•
•
•
•
•
•
Etäavaimen painiketta (1), (2) tai (4) painetaan
Auton lukitus avataan
Ovi avataan
Kaasu- tai jarrupoljinta painetaan
Vaihteenvalitsin siirretään pois P-asennosta
Aktiivinen ERS-aika ylittää 15 minuuttia.
Kun ERS-käynnistetty moottori sammutetaan,
suuntavalot palavat vilkkumatta 3 sekuntia.
Etäkäynnistetyn moottorin yhteydessä on
aktivoitu seuraavat toiminnot:
6
7
08
Lisätietoja PCC-avaimesta, ks. PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 155).
Lisätietoja Turvavalaistuksesta, ks. Etäavain - toiminnot (s. 154) ja Turvavalaistus (s. 91).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
267
08 Käynnistys ja ajo
Etäkäynnistys (ERS) - symbolit ja
ilmoitukset
Tilanteissa, joissa ERS-toiminto jää pois tai
keskeytyy, mittaristossa näytetään symboli
täydennettynä selittävällä teksti-ilmoituksella.
Ilmoitus
Sisältö
Ei etäkäynnistystä Moottorin
varoitus
ERS ei toiminut johtuen moottorin varoitusilmoituksesta.
Ottakaa yhteys korjaamoonA.
Ei etäkäynnistystä Moottorin
jäähdytys- nestemäärä alhainen
ERS ei toiminut johtuen jäähdytysjärjestelmän vikailmoituksesta, ks. Jäähdytysneste - taso (s. 362).
Ei etäkäynnistystä Ovi auki
ERS ei toiminut,
koska ovi/tavaratilan
luukku ei ollut kiinni.
Ei etäkäynnistystä Konepelti
auki
Ilmoitus
Sisältö
Etäkäynnistys
pois Vaihde ei Pasennossa
ERS keskeytetty,
koska vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa.
Etäkäynnistys
pois Kuljettaja
autossa
ERS keskeytetty,
koska joku oli matkustamossa.
Etäkäynnistys
pois Moottorin
varoitus
ERS keskeytetty johtuen moottorin vikailmoituksesta. Ottakaa
yhteys korjaamoonA.
ERS ei toiminut,
koska konepelti ei
ollut kiinni.
Ei etäkäynnistystä Moottorin
jäähdytys- nestemäärä alhainen
ERS keskeytetty johtuen jäähdytysjärjestelmän vikailmoituksesta.
Ei etäkäynnistystä Auto ei
lukittu
ERS ei toiminut,
koska auto ei ollut
lukittu.
Etäkäynnistys
pois Konepelti
auki
ERS keskeytetty,
koska konepelti on
auki.
Ei etäkäynnistystä Avain
autossa
ERS ei toiminut,
koska avain ei ollut
autossa.
Etäkäynnistys
pois Heikko akku
ERS keskeytetty,
koska akkujännite on
liian pieni.
Etäkäynnistys
pois Alhainen
polttoainemäärä
ERS keskeytetty,
koska polttoainemäärä on liian pieni.
Puuttuva ERS-toiminto
08
Ilmoitus
Sisältö
Ei etäkäynnistystä Liian
monta yritystä
ERS ei toiminut,
koska enintään 2
ERS-aktivointia peräkkäin on sallittua.
Ei etäkäynnistystä Alhainen
polttoainemäärä
ERS ei toiminut johtuen pienestä polttoainemäärästä.
Ei etäkäynnistystä Vaihde ei
P-asennossa
ERS ei toiminut,
koska vaihteenvalitsin
ei ollut P-asennossa.
Ei etäkäynnistystä Kuljettaja
autossa
ERS ei toiminut,
koska joku oli matkustamossa.
Ei etäkäynnistystä Heikko
akku
ERS ei toiminut johtuen matalasta akkujännitteestä. Ladatkaa
akkua käynnistämällä
moottori.
A
Keskeytetty ERS-toiminto
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
A
268
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
08 Käynnistys ja ajo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäkäynnistys (ERS)* (s. 266)
Etäkäynnistys (ERS) - käsittely (s. 266)
Käynnistysapuakku
Jos käynnistysakku (s. 375) on tyhjentynyt,
auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan (1).
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan
komponenttien kanssa.
5. Avatkaa oman akun etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi, ks.
Käynnistysakku - vaihto (s. 378).
6. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton akun plusnapaan (2).
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta
suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai
muiden vaurioiden välttämiseksi:
1. Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon 0, katso Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 73).
7. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
8. Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, esim. oikea moottorinkiinnike
yläreunassa, ulompi ruuvinkanta (4).
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on
12 V.
9. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja
antakaa sen käydä muutama minuutti
normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella, n. 1500 r/min.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
269
08 Käynnistys ja ajo
||
11. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on
tyhjentynyt akku.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
> Katsokaa, ettei kumpikaan mustan
käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun plusnapaan tai punaisen
käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
VAROITUS
08
270
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vaihteistot
Vaihteistoja on kahta päätyyppiä. Käsivalintainen ja automaattinen vaihteisto.
•
•
Käsivalintainen vaihteisto (s. 271)
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 272)
ja Powershift (s. 276)
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan
tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran esiintyessä mittaristossa syttyy
varoitussymboli ja teksti-ilmoitus näkyy Noudattakaa tällöin annettua suositusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 272)
08 Käynnistys ja ajo
Käsivalintainen vaihteisto
Peruutusvaihteen salpa
Vaihtoilmaisin*
Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Vaihtoilmaisin ilmoittaa kuljettajalle, milloin on
hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde.
•
Noudattakaa vaihdevipuun merkittyä
vaihdekaaviota ja poistukaa vapaa-asennosta N ennen kuin vipu viedään R-asentoon.
•
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seistessä paikallaan.
HUOM
6-vaihteisen vaihteiston ylemmän vaihdekaavioversion yhteydessä (ks. edellistä
kuvaa) - painakaa vaihdevipu ensin alas
N-asentoon peruutusvaihteen kytkemiseksi.
Vaihdekaavio, 6-vaihteinen vaihteisto.
6-vaihteisesta vaihteistosta on kaksi eri versiota - peruutusvaihteen sijainti erottaa ne.
Katsokaa vaihdevipuun merkittyä ko. vaihdekaaviota.
•
Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
•
Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
VAROITUS
Tietyissä versioissa on apuvälineenä ilmaisin GSI (Gear Shift Indicator) - joka kertoo kuljettajalle, kun on hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Ottaen huomioon ominaisuudet, kuten suorituskyky ja värinätön käynti, voi kuitenkin olla
asianmukaista vaihtaa suuremmalla kierrosluvulla. Kehystetty numero ilmoittaa ko. vaihteen.
Käsivalintainen vaihteisto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Olennainen yksityiskohta ympäristösovitetun
ajon yhteydessä on ajaa oikealla vaihteella ja
vaihtaa hyvissä ajoin.
Vaihteistot (s. 270)
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 414)
Käsivaihteiston vaihtoilmaisin. Vain yksi ilmaisin kerrallaan palaa, normaaliajossa
vain keskimmäinen.
Ilmaisin "+" syttyy suositeltavan ylösvaihdon ja ilmaisin
"-" suositeltavan alasvaihdon kohdalla (merkitty punaisella kuvassa).
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde ei riitä pitämään autoa paikallaan
kaikissa tilanteissa.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
271
08 Käynnistys ja ajo
||
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteisto - Geartronic*
Pysäköintiasento - P
Geartronic-vaihteistossa on kaksi eri vaihtotilaa - automaattinen ja käsivalintainen.
Valitkaa asento P, kun moottori käynnistetään
tai auto seisoo pysäköitynä.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois Pasennosta, jarrupolkimen pitää olla painettuna
ja avaimen asennossa II, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 73).
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Kytkekää myös seisontajarru (s. 294),
kun auto on pysäköity.
HUOM
Digitaalinen mittaristo vaihtoilmaisimella.
Kehystetty numero ilmoittaa ko. vaihteen.
Jos autossa on analoginen
mittaristo, vaihdeasento ja
ilmaisinnuolet näytetään sen
keskustassa.
D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Manuaaliset vaihdeasennot. S: Sport-tila*.
Mittaristo (s. 58) näyttää vaihteenvalitsimen
asennon seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S*,
1, 2, 3 jne.
Vaihdeasennot
Automaattivaihteiston vaihdeasennot näytetään mittaristossa oikealla. (Vain yksi
ilmaisin palaa kerrallaan ilmoittaen valitun vaihdeasennon.)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
08
272
Käsivalintainen vaihteisto (s. 271)
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 272)
Urheilullisen tilan symboli "S" on aktiivisessa
tilassa ORANSSI.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa, ennen kuin auto voidaan lukita ja
hälytin kytkeä.
TÄRKEÄÄ
Auton täytyy olla paikallaan, kun valitaan
P-asento.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Peruutusasento - R
Auton on oltava paikallaan, kun R-asento valitaan.
08 Käynnistys ja ajo
vapauttakaa se - vipu palaa lepoasentoonsa välille + ja –.
Vapaa-asento - N
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori
voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru,
jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa N-asennossa.
tai
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N muuhun vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja avaimen asennossa II, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 73).
Käsivalintainen vaihdeasento "+S–" voidaan
valita milloin tahansa ajon aikana.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää
seistä paikallaan, kun D -asento valitaan R asennosta.
Geartronic – Käsivalintaiset
vaihdeasennot (+S-)
Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja
voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa
moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
Manuaaliseen vaihtotapaan päästään viemällä vipu sivulle asennosta
D pääteasentoon "+S-". Mittariston
symboli "+S-" vaihtuu VALKOISESTA ORANSSIKSI ja luvut 1, 2, 3 jne. näytetään ruudussa merkkinä valittuna olevasta
vaihteesta.
•
Painakaa vipua eteenpäin suuntaan "+"
(plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja
•
Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan "–"
(miinus) vaihtaaksenne yhden portaan
alaspäin, ja vapauttakaa se.
dään vetämällä toista ohjauspyörävalitsinta
ohjauspyörää kohti, jolloin mittariston merkki
"D" vaihtuu valitun vaihteen osoittavaksi
numeroksi.
Vaihtakaa sitten vaihdetta seuraavasti:
•
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Automaattiseen ajotilaan palaaminen:
•
Siirtäkää vipua sivulle ääriasentoon kohtaan D.
HUOM
Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun
vaihteenvalitsin on siirretty eteen- tai taaksepäin "+S–"-asennossaan. Mittaristo
vaihtaa tällöin merkistä S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta 123 jne.
Ohjauspyörävalitsimet*
Sen lisäksi, että vaihdetta voidaan vaihtaa
manuaalisesti vaihteenvalitsimella, myös
ohjauspyörässä on säätimet, ns. ohjauspyörävalitsimet.
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava. Se teh-
Ohjauspyörän valitsimet.
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku
pysyy sallitulla alueella.
Jokaisen vaihdon jälkeen mittaristossa oleva
luku vaihtuu ilmoittamaan valitusta vaihteesta.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
273
08 Käynnistys ja ajo
||
HUOM
Automaattinen aktivoinnin poisto
Jos ohjauspyörän valitsimia ei käytetä, ne
poistetaan hetken kuluttua käytöstä ja asiasta ilmoitetaan mittaristossa vaihtamalla
valitun vaihteen numero takaisin merkinnäksi "D".
Geartronic - Sport-tila* (S)8
Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille
korkeammat kierrosluvut. Samalla
saadaan nopeampi vaste kaasua
painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista
suuremmalle vaihteelle.
Poikkeuksen muodostaa moottorijarrutus,
jonka aikana ohjauspyörän valitsimet ovat
koko ajan toimintavalmiudessa.
Sport-tilan aktivointi:
Manuaalinen deaktivointi
•
Ohjauspyörän valitsimet deaktivoidaan
manuaalisesti:
•
Vetäkää valitsimia ohjauspyörää kohti
ja pitäkää näin, kunnes mittaristo vaihtaa ko. vaihteen merkin numerosta kirjaimeksi "D".
Ohjauspyörävalitsimia voidaan käyttää myös
vaihteenvalitsimen ollessa Sport-asennossa*.
Tällöin valitsimet ovat koko ajan käytössä
eikä niitä poisteta käytöstä.
Siirtäkää vaihteenvalitsin sivulle D-asennosta ääriasentoon "+S–"-tilassa, jolloin
mittariston merkki D vaihtuu merkiksi S.
Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon
aikana.
Geartronic - Talvitila
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin D-asennosta ääriasentoon
tilassa "+S–", jolloin mittariston näytössä
merkki D vaihtuu numeroksi 19.
2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua
eteenpäin kohti "+" -merkkiä (plus)
2 kertaa - näytössä merkki 1 vaihtuu merkiksi 3.
3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti
kaasua.
08
8
9
274
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Jos autossa on Sport-tila*, näytetään ensin "S".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan
(normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin,
ns. kickdown.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja,
joka estää kickdown-toiminnon.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua.
Jos kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen
vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa
korkea, ei tapahdu mitään – alkuperäinen
vaihde pysyy kytkettynä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin yhden tai useamman portaan kerrallaan
riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaih-
08 Käynnistys ja ajo
taa ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi,
kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Hinaus
Jos autoa pitää hinata - ks. tärkeitä tietoja
osasta Hinaus (s. 314).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 414)
Automaattivaihteisto - Powershift*
(s. 276)
Vaihteistot (s. 270)
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
275
08 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto - Powershift*
Automaattinen Powershift -vaihteisto siirtää
vetotehon moottorista vetäville pyörille kaksinkertaisten mekaanisten kytkinlamellien avulla,
toisin kuin Geartronic, joka käyttää tähän tarkoitukseen hydraulista momentinmuunninta.
kytketään manuaalisesti - 3. vaihteen asemesta Geartronic-vaihteistossa.
Hinaus
Vaihteistolla Powershift varustettua mallia ei
tule hinata, koska riittävän voitelun saanti
edellyttää käynnissä olevaa moottoria. Jos
hinaus (s. 314) kuitenkin pitää tehdä, matkan
on oltava mahdollisimman lyhyt, ja tällöinkin
hyvin pienellä nopeudella.
Jos on epävarmaa, onko auto varustettu
Powershift- tai Geartronic-vaihteistolla, tämä
voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä
vaihteiston tarrasta konepellin alta, Tyyppimerkinnät (s. 403). Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on Powershift - muussa
tapauksessa se on automaattivaihteisto
Geartronic.
D: Automaattiset vaihdeasennot. +S–: Manuaaliset vaihdeasennot. S: Sport-tila*.
Powershift-vaihteisto toimii samalla tavalla ja
siinä on samanlaiset säätimet ja toiminnot
kuin Geartronic-automaattivaihteistossa.
Poikkeuksena on toiminto "Geartronic - Talvitila" (s. 272):
•
Katsokaa myös tärkeitä tietoja osasta Hinaus
(s. 314).
Muistettavaa
Vaihteiston kaksoiskytkimessä on ylikuormitussuoja, joka aktivoituu, jos se tulee liian
lämpimäksi, esim. jos autoa pidetään liian
kauan paikallaan kaasupolkimella ylämäessä.
Powershift-toiminto helpottaa liikkeellelähtöä liukkaalla alustalla, jos 2. vaihde
08
276
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ylikuumentunut vaihteisto havaitaan siitä, että
auton koetaan ravistavan ja tärisevän, varoitussymboli syttyy ja mittaristossa näytetään
ilmoitus. Myös ajettaessa hitaasti jonossa
(10 km/h tai alle) ylämäessä tai perävaunun
ollessa kytkettynä vaihteisto voi lämmetä liikaa. Vaihteisto jäähtyy seistäessä paikallaan,
käyttöjarru painettuna ja moottori joutokäynnillä.
Ylikuumeneminen ajettaessa hitaasti jonossa
voidaan välttää ajamalla jaksoittain:
•
Seiskää paikallanne ja odottakaa jalka jarrupolkimella, kunnes edellä olevaan liikenteeseen on syntynyt sopiva väli, ajakaa väli ja odottakaa jälleen hetki jalka
jarrulla.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää auto paikallaan ylämäessä käyttöjarrun avulla – älkää pitäkö sitä paikallaan
kaasupolkimella. Vaihteisto voi tällöin ylikuumentua.
Teksti-ilmoitus ja toimenpide
Tietyissä tilanteissa voi mittaristo esittää
teksti-ilmoituksen samalla, kun symboli syttyy.
08 Käynnistys ja ajo
Symboli
A
Ilmoitus
Ajo-ominaisuudet
Toimenpide
Vaihteisto kuuma Jarruta
pitääksesi
Vaikeaa pitää tasainen nopeus
moottorin vakiokäyntinopeudella.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pitäkää auto paikallaan käyttöjarrullaA.
Vaihteisto kuuma Pysäköi
turvallisesti Anna moottorin
käydä
Voimakkaasti hakkaava auton
kulku.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pysäköikää auto heti turvallisella
tavallaA.
Vaihteisto jäähtyy Anna
moottorin käydä
Autolla ei saa ajaa ylikuumentuneen vaihteiston takia.
Vaihteisto ylikuumentunut. Nopeimman jäähdytyksen saamiseksi: Antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevivun
ollessa N- tai P-asennossa, kunnes ilmoitus sammuu.
Nopein jäähdytys: antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevipu asennossa N tai P, kunnes ilmoitus sammuu.
Taulukko esittää kolme vaihetta, joissa on
kasvanut vakavuusaste, jos vaihteisto tulee
liian lämpimäksi. Teksti-ilmoituksen ohella
kuljettajan huomio kiinnitetään myös siten,
että auton elektroniikka tilapäisesti muuttaa
ajo-ominaisuuksia. Noudattakaa teksti-ilmoituksen ohjetta esiintyvissä tapauksissa.
HUOM
Taulukon esimerkki ei ole osoitus auton
viasta, vaan se osoittaa, että turvatoiminto
on aktivoitunut tarkoituksellisesti estämään
auton jonkin osan vaurioituminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Jos varoitussymboli yhdistettynä tekstiin
Vaihteisto kuuma Pysäköi turvallisesti
Anna moottorin käydä jätetään ottamatta huomioon, voi lämpötila vaihteistossa nousta niin korkeaksi, että voimansiirto moottorin ja vaihteiston välillä katkeaa tilapäisesti estääkseen kytkimen vaurioitumisen - auto menettää tällöin vetovoimansa ja jää paikalleen, kunnes vaihteiston
lämpötila on laskenut hyväksyttävälle
tasolle.
•
•
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272)
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 414)
Lisää mahdollisia teksti-ilmoituksia ratkaisuehdotuksineen koskien automaattivaihteistoa, ks. Viestit (s. 102).
Teksti-ilmoitus sammuu automaattisesti tehdyn toimenpiteen jälkeen tai vilkkuvivun OKpainikkeen painamisen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
277
08 Käynnistys ja ajo
Vaihteenvalitsinsalpa
Pysäköintiasento (P)
Vaihteenvalitsinsalpoja on kahta eri tyyppiä mekaaninen ja automaattinen.
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
•
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poisto
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P johonkin muuhun vaihdeasentoon,
pitää jarrupolkimen olla painettuna ja avaimen
asennossa (s. 73) II.
G021351
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
M: Manuaalinen vaihtaminen10 - "+/-" tai Sporttila.
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto
on seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia
(riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N muuhun vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja avaimen asennossa (s. 73) II.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja
D.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
08
10
11
278
Kuva on kaaviomainen.
Reikiä voi olla kaksi: yksi avainliuskalle ja yksi kumimaton kiinnittämistä varten.
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun
tyhjennyttyä, vaihteenvalitsin pitää siirtää pois
P-asennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Nostakaa kumimattoa lokerossa keskikonsolin takana ja etsikää reikä11 avainliuskaa (s. 157) varten lokeron pohjasta.
Etsikää palautusjousinen painike alhaalta
reiästä avainliuskalla ja painakaa sitä pitkään.
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta ja vetäkää avainliuska ylös.
4. Asettakaa kumimatto takaisin.
08 Käynnistys ja ajo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272)
Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 276)
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*12
Neliveto - AWD*
Käyttöjarru voidaan vapauttaa ennen liikkeellelähtöä tai peruutusta mäessä - HSA-toiminto
(Hill Start Assist) estää auton vierimisen alaspäin.
Nelivedolla saavutetaan optimaalinen pito.
Neliveto on aina kytkettynä
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja
siirtää jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa
kaasua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
Neliveto (All Wheel Drive) tarkoittaa, että auto
vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä.
Voima jaetaan automaattisesti etu- ja takapyörien välillä. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä jakaa voimaa niille pyörille, joilla ko.
tienpinnalla on paras pito. Näin saadaan mahdollisimman hyvä pito ja vältetään pyörien
luistaminen. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi osa voimasta etupyörille.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateessa,
lumessa ja pakkasen aiheuttamalla liukkaalla.
08
12
Riippuu moottori- ja vaihteistoyhdistelmästä. HSA ei ole mahdollinen kaikissa yhdistelmissä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
279
08 Käynnistys ja ajo
Hill Descent Control (HDC)*13
HDC:tä voidaan verrata automaattiseen moottorijarrutukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan
alamäessä, autoa jarruttaa normaalitapauksessa moottorin pyrkimys joutokäyntikierroksille, ns. moottorijarrutus. Mutta mitä jyrkempi
tie ja mitä enemmän kuormaa autossa on, sitä
nopeammin auto rullaa moottorijarrutuksesta
huolimatta - HDC-toiminto kompensoi tämän
automaattisella jarrutuksella.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se
on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
HDC on erityisen suureksi avuksi jyrkissä
mäissä, joissa tie on epätasainen ja osittain
liukas. Esim. laskettaessa venettä vesille rampilla olevasta perävaunusta.
13
280
HDC-järjestelmää ei voi aktivoida, jos
automaattivaihteisen auton vaihteenvalitsin
on asennossa D.
Toiminto
Käsittely
HDC sallii auton rullata korkeintaan nopeudella 10 km/h eteenpäin moottorijarrutuksella
ja 7 km/h taaksepäin. Kaasupolkimella voidaan kuitenkin vapaasti valita nopeus vaihteen nopeusalueella. Kun kaasupoljin vapautetaan, jarrutetaan auto nopeasti nopeuteen
10 tai 7 km/h, riippumatta mäen jyrkkyydestä
ja tarvitsematta käyttää jarruja.
HDC Päällä/Pois.
HDC aktivoidaan tai suljetaan keskikonsolissa
olevalla katkaisimella. Siinä oleva valo palaa
toiminnon ollessa aktivoituna.
Kun HDC toimii, palaa mittaristossa
symboli yhdistettynä teksti-ilmoitukseen Alamäkijärjestelmä ohjaus PÄÄLLÄ.
Toiminto toimii vain ykkösvaihteella ja peruutusvaihteella. Automaattivaihteistoa koskee,
08
HUOM
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Yleistä HDC-toiminnosta
HDC antaa mahdollisuuden jyrkässä alamäessä lisätä/vähentää nopeutta jalka vain
kaasupolkimella, jarrupoljinta käyttämättä.
Kaasupolkimen herkkyys tulee pienemmäksi
ja tarkemmaksi siten, että polkimen täysi liike
voi säätää moottorin kierroslukua vain rajoitetulla kierroslukualueella. Jarrujärjestelmä jarruttaa itse ja antaa autolle pienen ja tasaisen
nopeuden, jolloin kuljettaja voi keskittyä täysin ohjaamiseen.
että vaihdeasento 1 on valittuna, mikä osoitetaan numerolla 1 mittaristossa, ks. Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272).
Saatavana vain AWD:llä varustettuun S60 Cross Country -malliin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät automaattisesti. Kuljettaja voi milloin
tahansa jarruttaa tai pysäyttää auton käyttämällä jarrupoljinta.
HDC suljetaan:
•
keskikonsolissa olevalla päällä-/pois -painikkeella
•
jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 käsivalintaisessa vaihteistossa
•
jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 automaattivaihteistossa tai jos vaihteenvalitsin
siirretään asentoon D.
08 Käynnistys ja ajo
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa.
Jos tämä tapahtuu jyrkässä alamäessä, jarruvaikutusta ei vapauteta heti, vaan hitaasti.
HUOM
HDC:n ollessa aktivoituna voidaan joskus
havaita viive kaasunpainalluksen ja moottorin vasteen välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Neliveto - AWD* (s. 279)
Start/Stop*
Tietyt moottorin ja vaihteiston yhdistelmät on
varustettu Start/Stop-toiminnolla, joka alkaa
toimia esim. seistäessä autojonossa tai odotettaessa liikennevaloissa - moottori sammutetaan tällöin tilapäisesti ja se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun matkaa jatketaan.
Huolenpito ympäristöstä on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaamme. Tämä tavoite on luonut useita erillisiä energiaa säästäviä toimintoja, joista yksi on Start/Stop. Näiden kaikkien
toimintojen yhteinen tehtävä on vähentää
polttoaineenkulutusta, joka vuorostaan
vähentää pakokaasupäästöjä.
Yleistä Start/Stop -järjestelmästä
seen tapaan ajaa autoa antamalla moottorin
"pysähtyä automaattisesti", kun tämä on tarkoituksenmukaista.
Käsivalintainen tai automaattinen
Huomatkaa, että Start/Stop-toiminnossa on
eroja sen mukaan, onko vaihteisto käsivalintainen tai automaattinen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 282)
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
Start/Stop* - asetukset (s. 286)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 285)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 284)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 283)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 287)
•
Akku - Start/Stop (s. 380)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 286)
Moottori sammutetaan - tulee hiljaisempaa ja
puhtaampaa.
08
Start/Stop-toiminnolla annetaan kuljettajalle
mahdollisuus aktiivisemmin ympäristötietoi-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
281
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - toiminta ja käsittely
Ehdot
Start/Stop-toiminto aktivoituu automaattisesti,
kun moottori käynnistetään avaimella.
Start/Stop-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun
moottori käynnistetään avaimella. Kuljettajalle ilmoitetaan asiasta sytyttämällä toiminnon symboli mittaristossa
ja käyttöpainikkeen valo.
Kaikki auton varsinaiset järjestelmät, kuten valaistus,
radio jne. toimivat normaalisti
myös moottorin ollessa sammutettuna automaattisesti, ainoastaan tietyn varustuksen toimintaa voidaan rajoittaa tilapäisesti, esim.
ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai
äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.
Moottorin pysäyttäminen
automaattisesti
Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on
voimassa seuraavaa:
A
M/A
A
Kytkeminen vapaalle, asettakaa
vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa kytkinpoljin - moottori
sammuu automaattisesti.
M
Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja
pitäkää sitten jalka edelleen polkimella - moottori sammutetaan.
A
Moottorin käynnistäminen
automaattisesti
Ehdot
Vaihdevipu vapaa-asennossa:
Jos ECO-toiminto on aktivoitu, moottori voidaan
pysäyttää automaattisesti
ennen kuin auto on täysin
paikallaan.
Tietyissä moottorimalleissa moottori voidaan
pysäyttää ennen kuin auto on paikallaan riippumatta siitä, onko ECO-toiminto aktivoitu vai
ei.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
M
2. Kytkekää sopiva vaihde ja lähtekää liikkeelle.
Poistakaa jalan paine käyttöjarrulta
- moottori käynnistyy automaattisesti ja matkaa voidaan jatkaa.
A
Säilyttäkää paine käyttöjarrulla ja
painakaa kaasupoljinta - moottori
käynnistyy automaattisesti.
A
Alamäessä on myös tämä mahdollisuus:
M+
A
Vapauttakaa käyttöjarru ja antakaa
auton rullata liikkeelle - moottori
käynnistyy automaattisesti, kun
nopeus ylittää normaalin kävelyvauhdin.
Kun moottori on sammutettu automaattisesti, mittariston Start/Stop toiminnon symboli syttyy.
A
282
A
1. Painakaa kytkinpoljinta tai kaasupoljinta - moottori käynnistyy.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
08
M/A
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop-toiminnon sulkeminen
Tietyissä tilanteissa voi olla
toivottavaa kytkeä tilapäisesti
automaattinen Start/Stoptoiminto pois käytöstä - se
tehdään painamalla tätä painiketta.
Start/Stop* - moottori ei pysähdy
Myös Start/Stop-toiminnon ollessa aktivoituna
moottori ei aina pysähdy automaattisesti.
Moottori ei sammu automaattisesti, jos:
Ehdot
M/AA
käynnistysakun lämpötila on jäätymispisteen alapuolella tai liian korkea.
M+A
kuljettaja tekee suuria ohjausliikkeitä.
M+A
pakoputkiston hiukkassuodatin on
täynnä - vasta kun automaattinen
puhdistusjakso on tehty (ks. Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
(s. 305)), tilapäisesti suljettu
Start/Stop-toiminto aktivoituu
uudelleen.
M+A
tie on hyvin jyrkkä.
M+A
Ehdot
M/AA
auto ei ensin saavuttanut
nopeutta n. 8 km/h avainkäynnistyksen tai viimeisimmän automaattisen pysäytyksen jälkeen.
M+A
Start/Stop-toiminto on suljettuna, kunnes se
aktivoidaan uudelleen painikkeella tai kunnes
moottori käynnistetään uudelleen avaimella.
kuljettaja on avannut turvavyön
lukon.
M+A
Aiheeseen liittyvät tiedot
käynnistysakun kapasiteetti on
alle alimman sallitun tason.
M+A
M+A
perävaunu on sähköisesti yhdistetty auton sähköjärjestelmään.
M+A
Start/Stop* - asetukset (s. 286)
moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 285)
ulkolämpötila on jäätymispisteen
vaiheilla tai yli n. 30 °C.
M+A
konepelti avattuB.
M+A
M+A
vaihteisto ei ole normaalissa käyntilämpötilassa.
A
tuulilasin sähköinen lämmitys aktivoidaan.
M+A
ulkoilman paine alittaa paineen,
joka vastaa korkeutta 1500-2500
m merenpinnan yläpuolella - ko.
ilmanpaine vaihtelee vallitsevan
sään mukaan.
A
olosuhteet matkustamossa poikkeavat esivalituista arvoista - huomataan siitä, että tuuletuspuhaltimen käyntinopeus on korkea.
autoa peruutetaan.
M+A
Suljettu -toiminto osoitetaan mittariston Start/Stop-symbolin ja
Päällä-/Pois -painikkeen valon sammumisena.
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 281)
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 284)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 283)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 287)
•
Akku - Start/Stop (s. 380)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 286)
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
283
08 Käynnistys ja ajo
||
Ehdot
M/AA
mukautuvan nopeudensäätimen
jonoavustaja on aktivoitu.
A
vaihteenvalitsin on asennossa SC
tai "+/-".
A
A
B
C
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Sport-tila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 281)
Start/Stop* - moottori käynnistyy
automaattisesti
Ehdot
Automaattisesti sammutettu moottori voi tietyissä tapauksissa käynnistyä uudelleen ilman,
että kuljettaja on päättänyt jatkaa matkaa.
Kuljettajan vyölukko avataan vaihteenvalitsimen ollessa D- tai Nasennossa.
A
Seuraavassa tapauksessa moottori käynnistyy automaattisesti, vaikka kuljettaja ei ole
painanut kytkinpoljinta (käsivalintainen vaihteisto) tai ottaa jalan jarrupolkimelta (automaattivaihteisto):
Ohjauspyörän liikkeetB.
A
Vaihteenvalitsin siirretään D-asennosta S-asentoonC, R tai asentoon "+/-".
A
Kuljettajan ovi avataan vaihteenvalitsimen ollessa D-asennossa "pling"-ääni ja teksti-ilmoitus kertovat, että Start/Stop-toiminto on
aktiivinen.
A
Ehdot
M/AA
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
Huurua muodostuu ikkunoille.
M+A
Start/Stop* - asetukset (s. 286)
Olosuhteet matkustamossa poikkeavat esivalituista arvoista.
M+A
Virranotto on tilapäisesti suuri tai
käynnistysakun kapasiteetti laskee alimmalle sallitulle tasolle.
M+A
Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.
M+A
Konepelti avataanB.
M+A
Auto alkaa rullata, tai tekee pienen
nopeudenlisäyksen, jos auton on
pysäytetty automaattisesti sen
seisomatta täysin paikallaan.
M+A
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 282)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 285)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 284)
•
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 286)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 287)
•
Akku - Start/Stop (s. 380)
08
284
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
A
B
C
M/AA
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Sport-tila.
VAROITUS
Älkää avatko konepeltiä, kun automatiikka
on pysäyttänyt moottorin - moottori voi
käynnistyä yllättäen itsestään. Sammuttakaa moottori ensin normaalisti START/
STOP ENGINE -painikkeella ja avatkaa
konepelti vasta sen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Start/Stop* (s. 281)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 282)
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
08 Käynnistys ja ajo
•
•
Start/Stop* - asetukset (s. 286)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 283)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 287)
•
Akku - Start/Stop (s. 380)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 285)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 286)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty
automaattisesti
Moottori ei aina käynnisty automaattisesti
pysähdyttyään automaattisesti.
Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:
Ehdot
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 283)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 287)
•
Akku - Start/Stop (s. 380)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 286)
M/A
A
Vaihde on kytkettynä ilman vapaakytkentää - näyttöteksti kehottaa
kuljettajaa asettamaan vaihdevivun
vapaa-asentoon, jotta automaattinen käynnistys voi tapahtua.
M
Kuljettaja ei käytä turvavyötä.
M
Kuljettaja ei käytä turvavyötä, vaihteenvalitsin on P-asennossa ja kuljettajan ovi on auki - moottori pitää
käynnistää normaalisti.
A
A
•
•
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 281)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 282)
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
Start/Stop* - asetukset (s. 286)
08
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 284)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
285
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - tahaton moottorin
pysähtyminen, käsivalintainen
vaihteisto
Menetelkää seuraavasti, jos liikkeellelähtö
epäonnistuu ja moottori sammuu:
Start/Stop* - asetukset
Auton valikkojärjestelmässä MY CAR otsikon
DRIVe alla on Volvon Start/Stop-järjestelmän
tietoja sekä suosituksia energiaa säästävästä
ajotekniikasta.
1. Tarkistakaa, että kuljettajan turvavyö on
lukittu kiinni vyölukkoon.
2. Painakaa kytkinpoljin uudelleen alas moottori käynnistyy automaattisesti.
3. Tietyissä tapauksissa pitää vaihdevipu
asettaa vapaa-asentoon. Mittaristo esittää tällöin tekstin Kytke vapaalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
08
286
Start/Stop* (s. 281)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 282)
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
Start/Stop* - asetukset (s. 286)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 285)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 284)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 283)
•
Akku - Start/Stop (s. 380)
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 287)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 281)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 282)
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 285)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 284)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 283)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 287)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 286)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Akku - Start/Stop (s. 380)
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
Start/Stop-toiminto voi näyttää teksti-ilmoituksia mittaristossa.
Symboli
Teksti-ilmoitus
Yhdistettynä tähän merkkivaloon
Start/Stop-toiminto voi näyttää
teksti-ilmoituksia mittaristossa tiet-
tyjä tilanteita varten. Joillekin niistä on suositeltu toimenpide, joka tulee tehdä. Seuraava
taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Info/toimenpide
M/AA
Automaattinen käynnistys/
pysäytys Tarvitsee huollon
Start/Stop on poissa toiminnasta. Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
M+A
Autostart Moottori käy + merkkiääni
Aktivoituu, jos kuljettajan ovi avataan moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti ja
vaihteenvalitsimen D-asennossa.
Paina käynnistyspainiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/
STOP ENGINE-painikkeella.
Paina kytkinpoljinta käynnistääksesi
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että kytkinpoljin painetaan
alas.
M
Paina jarru- ja kytkinpoljinta
käynnistääksesi
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarru- tai kytkinpoljinta
painetaan.
M
Aseta vaihde vapaalle käynnistääksesi
Vaihde on kytkettynä ilman kytkinpolkimen käyttöä - painakaa kytkintä ja asettakaa
vaihdevipu vapaa-asentoon.
M
A
M+A
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
287
08 Käynnistys ja ajo
||
Symboli
A
Ilmoitus
Info/toimenpide
Valitse P tai N käynnistääksesi
Start/Stop on suljettu - siirtäkää vaihteenvalitsin N- tai P-asentoon ja käynnistäkää
moottorin normaalisti START/STOP ENGINE-painikkeella.
A
Paina käynnistyspainiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/
STOP ENGINE-painikkeella vaihteenvalitsimen ollessa asennossa P tai N.
A
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Jos ilmoitus ei sammu toimenpiteen tekemisen jälkeen, tulee ottaa yhteys korjaamoon valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 281)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 282)
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
Start/Stop* - asetukset (s. 286)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 285)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 284)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 283)
•
Akku - Start/Stop (s. 380)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 286)
08
288
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
M/AA
08 Käynnistys ja ajo
ECO*
HUOM
ECO14
on innovatiivinen Volvo-toiminto automaattivaihteistoisille autoille, mikä voi rajoittaa
polttoaineenkulutusta jopa 5 %, riippuen kuljettajan ajokäyttäytymisestä. Toiminto antaa
kuljettajalle mahdollisuuden aktiivisempaan,
ympäristötietoiseen tapaan ajaa autoa.
Yleistä
Aktivoitaessa ECO-toiminto
muutetaan seuraavia:
Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksia ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Tietyt
asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti,
mutta täysi toiminta saadaan takaisin vain
sulkemalla ECO-toiminto.
ECO - Käsittely
lin että ECO -painikkeen valon palamisen
avulla toiminnon ollessa aktivoitu.
ECO-toiminto Päällä tai Pois
Suljettu ECO-toiminto osoitetaan mittariston ECO-symbolien ja ECO -painikkeen
valon sammumisena. Toiminto on sitten suljettuna,
kunnes se aktivoidaan uudelleen ECO -painikkeella.
Eco Coast - Toiminta
•
•
Vaihteiston vaihtamiskohtia.
Moottorinohjausta ja vastetta kaasupolkimelta.
•
Start/Stop-toiminto - moottori voi pysähtyä automaattisesti myös ennen kuin auto
on pysähtynyt ja seisoo täysin paikallaan.
•
Toiminto Eco Coast aktivoidaan - moottorijarrutus lakkaa.
•
Ilmastointijärjestelmän asetukset - tietyt
sähkönkuluttaja deaktivoidaan tai toimivat
rajoitetulla teholla.
14
Osatoiminto Eco Coast tarkoittaa käytännössä, että moottorijarrutus deaktivoidaan,
mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pitempien osuuksien rullaamiseen. Kun
kuljettaja vapauttaa kaasupolkimen kytketään
vaihteisto automaattisesti irti moottorista
jonka käyntinopeus laskee joutokäynnille
kulutuksen ollessa minimaalinen.
ECO Päällä/Pois
ECO-symboli
Moottorin sammuttamisen yhteydessä ECOtoiminto deaktivoidaan, ja se pitää tämän
vuoksi aktivoida aina moottorin käynnistämisen jälkeen. Tiettyjen moottorien osalta on
poikkeuksia - tämä varmistetaan kuitenkin
yksinkertaisesti sekä mittariston ECO-symbo-
Toiminto on ajateltu käytettäväksi ennakoituun nopeuden alentamiseen, esim. rullaamiseen tienristeykseen tai punaisiin liikennevaloihin.
Eco Coast mahdollistaa proaktiivisen ajamisen, jossa kuljettaja voi käyttää ns. "Pulse &
Glide" -tekniikkaa ja minimäärää jarrutuksia.
Ei mahdollinen nelivetoisissa (AWD) malleissa XC60 ja XC70.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
289
08 Käynnistys ja ajo
||
Myös Eco Coast- ja tilapäisesti suljetun ECOtoiminnon yhdistelmä voi myötävaikuttaa pienentyneeseen kulutukseen. Siis:
•
Aktiivinen Eco Coast: Pitkä rullaus ilman
moottorijarrutusta = Pieni kulutus
ja
•
Suljettu ECO-toiminto: Lyhyt rullaus
moottorijarrutuksella = Minimaalinen
kulutus.
HUOM
Optimaalisen pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi tulee kuitenkin välttää
Eco Coast -toimintoa yhdistettynä lyhyisiin
rullauksiin vapaalla.
Aktivoikaa etäisyyshälytys Eco Coast
Toiminto aktivoituu, kun kaasupoljin vapautetaan täysin ylös yhdistettynä seuraaviin parametreihin:
•
•
•
•
ECO-painike aktivoitu
Vaihteenvalitsin D-asennossa
Nopeus välillä n. 65-140 km/h
Tien alamäki ei jyrkempi kuin n. 6 %.
Aktivoinnin poistaminen Eco Coast
08
290
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
Eco Coast -toiminto. Esimerkkejä tällaisista
tilanteista voivat olla:
•
jyrkät alamäet - jotta voidaan käyttää
moottorijarrutusta.
•
ennen tulevaa ohitusta - jotta se voidaan
tehdä mahdollisimman turvallisella tavalla.
Lisätietoja ja asetuksia
Eco Coast-toiminnon deaktivointi ja palaaminen moottorijarrutukseen voidaan tehdä seuraavalla tavalla:
•
•
Painakaa ECO-painiketta.
•
•
Vaihtakaa ohjauspyörän valitsimilla.
Siirtäkää vaihdevipu manuaaliseen "S
+/-"-asentoon.
Vaikuttakaa kaasu- tai jarrupolkimeen.
Eco Coast - Rajoitukset
Toiminto ei ole käytettävissä, jos:
•
•
•
nopeudensäädin aktivoidaan
tien alamäki on jyrkempi kuin n. 6 %
tehdään manuaalisia vaihtamisia ohjauspyörän valitsimilla*
•
moottori ja/tai vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassaan.
•
vaihteenvalitsin siirretään asennosta D
asentoon "S+/-"
•
nopeus on alueen n. 65-140 km/h ulkopuolella
Auton valikkojärjestelmässä MY CAR on lisätietoja ECO-konseptista - ks. osaa MY CAR
(s. 104).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 117)
08 Käynnistys ja ajo
Käyttöjarru
Käyttöjarrua käytetään auton nopeuden alentamiseen ajon aikana.
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri
vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle ja
tarvitaan suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi.
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin ollessa
käynnissä.
Jos jalkajarrua painetaan moottorin ollessa
sammutettuna, poljintuntuma on kova ja
auton jarruttamiseen tarvitaan enemmän voimaa.
Jos autossa on Liikkeellelähtöapu mäessä
(HSA)* (s. 279)*, poljin palaa tavallista hitaammin normaaliasentoon, jos auto on pysäköity
mäkeen tai epätasaiselle alustalle.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää käyttämällä moottorijarrutusta.
Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä
ylöspäin.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta, ks.
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 410).
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
Kun autolla ajetaan pitkään kovassa sateessa
jarruttamatta, jarrutusvaikutus saattaa alkaa
pienellä viiveellä ensimmäisessä jarrutuksessa. Näin voi käydä myös auton pesun jälkeen. Tällöin jarrupoljinta täytyy painaa voimakkaammin. Säilyttäkää siksi pitempi turvaväli edellä olevaan liikenteeseen.
Jarruttakaa autoa voimakkaasti ajettuanne
märillä teillä ja käytettyänne auton pesussa.
Tällöin jarrulevyt lämpenevät ja kuivuvat
nopeammin eikä niihin muodostu korroosiota.
Ottakaa muu liikenne huomioon jarruttaessanne.
Jarruttaminen suolatuilla tienpinnoilla
Ajettaessa suolatuilla teillä jarrulevyihin ja paloihin voi muodostua suolakerros. Tällöin
jarrutusmatka voi pidentyä. Säilyttäkää siksi
erityisen pitkä turvaväli edellä ajavaan ajoneuvoon. Muistakaa myös:
•
Jarruttaa silloin tällöin mahdollisen suolakerroksen irrottamiseksi. Huolehtia siitä,
ettette vaaranna jarruttaessanne muita
tielläliikkujia.
•
Painaa jarrupoljinta varovasti ajomatkan
lopuksi ja ennen seuraavaa ajomatkaa.
Huolto
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa.
Uusien ja vaihdettujen jarrupalojen ja -levyjen
jarrutusteho on parhaimmillaan vasta muutaman sadan kilometrin "sisäänajon" jälkeen.Korvatkaa heikentynyt jarrutusvaikutus
painamalla jarrupoljinta voimakkaammin.
Volvo suosittelee ainoastaan Volvoonne
hyväksyttyjen jarrupalojen asentamista.
TÄRKEÄÄ
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää
tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
291
08 Käynnistys ja ajo
||
Symbolit ja ilmoitukset
Symboli
Sisältö
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on
pieni, lisätkää jarrunestettä
sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Palaa kiinteästi 2 sekuntia
moottorin käynnistyksen
yhteydessä - automaattinen
toiminnan tarkastus.
VAROITUS
Jos
ja
palavat samanaikaisesti, saattaa jarrujärjestelmässä olla vikaa.
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali, aja varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
292
•
•
Seisontajarru (s. 294)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 293)
•
•
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 293)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 292)
Lukkiutumattomat jarrut, ABS (Anti-lock
Braking System), estävät pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa.
Toiminnon ansiosta ohjauskyky säilytetään ja
esim. esteen väistäminen helpottuu. Tässä
yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt
automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun
kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Toinen
automaattinen ABS-järjestelmän testi voidaan
tehdä, kun auton nopeus on 10 km/h. Testi
voidaan havaita sykintänä jarrupolkimessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 291)
Seisontajarru (s. 294)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 293)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 293)
08 Käynnistys ja ajo
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja
automaattiset varoitusvilkut
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien
varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat
sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoidaan nopeuksilla yli
50 km/h voimakkaan jarrutuksen yhteydessä.
Kun auton nopeus on jarrutettaessa laskenut
ajonopeuden 10 km/h alle, vilkkuvat jarruvalot
alkavat taas palaa tasaisesti – samalla varoitusvilkut (s. 88) kytketään toimintaan. Ne vilkkuvat, kunnes kuljettaja nostaa jälleen auton
nopeutta tai poistaa varoitusvilkut käytöstä.
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assist) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja
siten lyhentämään jarrutusmatkaa.
EBA tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABS-järjestelmä alkaa toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
Kun EBA aktivoidaan, jarrupoljin painuu
hieman tavallista alemmaksi. Painakaa ja
pitäkää jarrupoljinta painettuna niin pitkään
kuin on tarpeen. Jarrupolkimen päästäminen lopettaa kaiken jarrutuksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 291)
Seisontajarru (s. 294)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 293)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 292)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 291)
Seisontajarru (s. 294)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 293)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 292)
08
293
08 Käynnistys ja ajo
Seisontajarru
Seisontajarrun kytkeminen
HUOM
Seisontajarru pitää auton paikallaan, kun kuljettajan istuimella ei ole ketään, lukitsemalla/
salpaamalla mekaanisesti kaksi pyörää.
Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa kuuluu merkkiääni jarrutuksen
aikana.
Toiminto
Kun sähköinen seisontajarru on toiminnassa,
kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus
siirtyy takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää
käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian
matala, ks. Käynnistysapuakku (s. 269).
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
•
•
Seisontajarrun säädin - kytketty.
1. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
2. Painakaa seisontajarrun säädintä.
>
Mittariston symboli alkaa vilkkua
- valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.
3. Vapauttakaa käyttöjarrupoljin ja varmistakaa, että auto on paikallaan.
Pysäköidessänne auton asettakaa vaihdevipu
1. vaihteen asentoon (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsin asentoon P (automaattivaihteisto).
Hätäjarru
08
294
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan kytkeä
ajoneuvon ollessa liikkeellä painamalla pitkään seisontajarrun säädintä. Jarrutus loppuu, kun säädin vapautetaan.
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa
kohti.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde tai automaattivaihteiston P-asento
eivät riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
08 Käynnistys ja ajo
Seisontajarrun vapauttaminen
Irrottaminen automaattisesti
1. Käynnistäkää moottori.
2. Kytkekää 1. vaihde tai peruutusvaihde.
3. Päästäkää kytkin ylös ja painakaa kaasua.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
Automaattivaihteistolla varustettu auto
Raskas kuorma ylämäessä
Irrottaminen manuaalisesti
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä
ylämäessä. Välttäkää tätä painamalla säädintä sisään samanaikaisesti, kun lähdette
liikkeelle. Vapauttakaa säädin, kun moottori
alkaa vetää.
1. Asettakaa etäavain
virtalukkoon15.
Seisontajarrun säädin - vapautettu.
2. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto
3. Vetäkää säätimestä.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
Irrottaminen manuaalisesti
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon15.
Irrottaminen automaattisesti
2. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
1. Kiinnittäkää turvavyö.
3. Vetäkää seisontajarrun säädintä.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
2. Käynnistäkää moottori.
HUOM
Seisontajarru voidaan myös vapauttaa
manuaalisesti painamalla kytkinpoljin alas
jarrupolkimen asemesta. Volvo suosittelee,
että jarrupoljinta käytetään.
15
HUOM
Turvallisuussyistä seisontajarru vapautetaan automaattisesti vain, jos moottori on
käynnissä ja kuljettaja on ottanut turvavyön
käyttöön. Seisontajarru vapautetaan välittömästi automaattivaihteistoisissa
autoissa, kun kaasupoljinta painetaan ja
vaihteenvalitsin on asennossa D tai R.
3. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
4. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai
R ja painakaa kaasua.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
Keyless-järjestelmällä varustetut autot: Painakaa START/STOP ENGINE.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähköisen seisontajarrun rakenteen
vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Symbolit ja ilmoitukset
Tietoa siitä, miten mittariston teksti-ilmoitukset voidaan näyttää ja poistaa: ks. Ilmoitukset
- käsittely (s. 103).
08
}}
295
08 Käynnistys ja ajo
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
"Ilmoitus"
•
Lukekaa mittariston ilmoitus.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että seisontajarrua kytketään.
Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa, se tarkoittaa, että on syntynyt vika.
•
Seisontajarru ei
täysin vapautettu
Lukekaa mittariston ilmoitus.
Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida vapauttaa:
•
Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM! Varoitussignaali soi, jos matkaa jatketaan tämän vikailmoituksen näkyessä.
Seisontajarru ei
vedetty
Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida kytkeä:
•
Yrittäkää vapauttaa ja kytkeä jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Ilmoitus syttyy myös käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa, kun autolla ajetaan pienellä nopeudella
oven ollessa auki, kuljettajan huomion herättämiseksi, että seisontajarru on voinut vapautua tarkoituksettomasti.
Seisontajarru
Tarvitsee huollon
On muodostunut vika:
•
•
08
296
Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jos auto pitää pysäköidä, ennen kuin mahdollinen vika on korjattu, pyörät pitää kääntää
kuten pysäköitäessä mäkeen ja vaihdevivun
pitää olla 1. vaihteella (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsimen asennossa P
(automaattivaihteisto).
Teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla
lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
08 Käynnistys ja ajo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 291)
08
297
08 Käynnistys ja ajo
Kahlaus
TÄRKEÄÄ
Kahlaus tarkoittaa, että autolla ajetaan veden
peittämällä ajoradalla. Kahlaus on suoritettava
varovasti.
Moottorivaurio voi olla seurauksena, jos
ilmansuodattimeen pääsee vettä.
Jos veden syvyys on yli 25 cm (S60 Cross
Countrylla 30 cm), sitä voi päästä vaihteistoon. Tällöin öljyjen voitelukyky heikkenee,
mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Autoa voidaan ajaa enintään 25 cm (S60
Cross Countrylla 30 cm) syvässä vedessä
korkeintaan kävelyvauhtia. Virtaavaa vettä ylitettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.
Jonkin komponentin, moottorin, vaihteiston, turboahtimen, tasauspyörästön tai niiden sisäisten osien vaurioita, jotka ovat
aiheutuneet tulvimisesta, hydrostaattisesta
lukituksesta tai öljyn puutteesta, ei takuu
kata.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi
ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
•
Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen* ja perävaunut liittimet vedessä ja
savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se
voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Jos moottori on pysähtynyt veteen, älkää
yrittäkö käynnistää - hinauttakaa auto
vedestä korjaamoon - suosittelemme
Volvon teknistä palvelua. Vaarana on
moottorivaurio.
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä,
on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman
ollessa raskas.
Tietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua vetäen, ks. Perävaunun vetäminen*
(s. 307).
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä tulee liian korkeaksi, syttyy
varoitussymboli mittariston infonäytössä
ja näyttää teksti-ilmoituksen Korkea
moottorin lämpötila. Pysähdy
turvallisesti - pysäyttäkää auto tällöin
turvallisella tavalla ja antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
järjestelmän jäähdyttämiseksi.
•
Jos esitetään teksti-ilmoitus Korkea
moottorin lämpötila Sammuta
moottori tai Moottorin
jäähdytysnesteen määrä alhainen
Pysähdy turvallisesti, moottori on sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
•
Vaihteiston ylikuumetessa aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää
varoitussymbolin mittaristossa ja sen näytössä sekä esittää teksti-ilmoituksen
Vaihteisto kuuma Rajoita nopeutta tai
Vaihteisto kuuma Pysähdy turvallisesti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetäminen (s. 316)
Hinaus (s. 314)
08
298
Ylikuumeneminen
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
•
•
Odota jäähtymistä - noudattakaa annettua suositusta ja vähentäkää nopeutta tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla sekä
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutamia minuutteja, jotta vaihteisto saa
jäähtyä.
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Ajaminen takaluukku/tavaratilan
luukku avoinna
Kun autolla ajetaan tavaratilan luukku auki,
autoon voi imeytyä myrkyllisiä kaasuja tavaratilan kautta.
VAROITUS
Älkää ajako tavaratilan luukun ollessa auki.
Myrkyllisiä pakokaasuja voi imeytyä
autoon tavaratilan kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 144)
Ylikuormitus - käynnistysakku
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua (s. 375) eri tavoin. Välttäkää käyttämästä avainasentoa II (s. 73) moottorin
ollessa pysäytettynä. Käyttäkää sen sijaan
asentoa I - silloin kulutetaan vähemmän virtaa.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa,
kun moottori on pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista toiminnoista ovat:
•
•
•
•
matkustamon puhallin
valonheittimet
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
Jos käynnistysakun jännite on matala, mittariston infonäyttö esittää tekstin Akun varaus
matala Virransäästötila. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten
käydä vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku ladataan paremmin ajon aikana
kuin moottorin käydessä joutokäyntiä
seistäessä paikallaan.
08
299
08 Käynnistys ja ajo
Ennen pitkää matkaa
Talviajo
Ennen pitkää matkaa on hyvä käydä läpi seuraavat seikat:
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset sen varmistamiseksi, että autolla voidaan
ajaa turvallisesti.
•
Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus
(s. 419) on normaali.
•
Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy
tai muu neste) ole.
•
Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
•
Varoituskolmion (s. 329) pitäminen
mukana on lain vaatimus tietyissä maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä.
Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja
vähentävät lisäksi polttoaineenkulutusta
moottorin ollessa kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet (s. 410).
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 359)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 325)
Moottorin jäähdytysnesteessä (s. 362)
pitää olla 50 % glykolia. Tämä seos suojaa moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n
lämpötilaan asti. Terveysriskien välttämiseksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa
sekoittaa.
Polttimonvaihto - yleistä (s. 365)
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
•
08
300
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää
tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia käynnistysakulle samalla, kun sen
kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää huuhtelunestettä (s. 375) välttääksenne jäänmuodostuksen huuhtelunestesäiliössä.
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja kaikissa maissa.
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Talviajo (s. 300)
08 Käynnistys ja ajo
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata/sulkea
seuraavasti:
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata käsin,
kun sähköinen avaaminen matkustamosta ei
ole mahdollista.
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
Avatkaa säiliön luukku valopaneelissa olevalla
painikkeella - luukku avautuu, kun painike
vapautetaan.
Mittariston näytössä symbolin nuoli
osoittaa, kummalla puolella autoa polttoainesäiliön luukku sijaitsee.
•
1. Avatkaa/poistakaa tavaratilassa oleva
luukku (samalla puolella kuin säiliön
luukku) ja etsikää kahvalla varustettu vihreä nuora.
2. Vetäkää nuoraan varovasti suoraan taaksepäin, kunnes polttoainesäiliön luukku
kääntyy napsahtaen ulos.
TÄRKEÄÄ
Sulkekaa painamalla luukkua kiinni, kunnes naksahdus vahvistaa, että se on
kiinni.
Vetäkää varovasti narusta – luukun lukon
avaaminen vaatii hyvin vähän voimaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen täyttö (s. 301)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen täyttö
Tärkeitä seikkoja muistettavaksi tankkauksen
yhteydessä.
Polttoainesäiliön korkin avaaminen/
sulkeminen
Säiliön korkki voidaan asettaa luukkuun.
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti.
•
Tankkauksen jälkeen - asettakaa korkki
paikalleen ja kääntäkää siten, että kuuluu
useita naksahduksia.
Polttoaineen täyttö
•
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa, kun pumpun suutin katkaisee.
08
Polttoaineen täyttö (s. 301)
}}
301
08 Käynnistys ja ajo
||
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä
vuotaa yli.
Lisäys varakanisterilla16
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun alla tavaratilassa.
Olkaa tarkka, että suppilon putki viedään kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputkessa on avattava luukku ja suppilon putki pitää viedä luukun ohi ennen kuin lisääminen voidaan aloittaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin (s. 301)
•
Polttoaine - käsittely (s. 302)
Polttoaine - käsittely
VAROITUS
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää
bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa
tulipaloon ja henkilövahinkoihin.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
TÄRKEÄÄ
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos
käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin
suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee
kaikkia moottoreita.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä
vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa
välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
08
16
302
Koskee vain dieselmoottorilla varustettuja autoja.
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 306)
Polttoaine - diesel (s. 304)
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (s. 305)
08 Käynnistys ja ajo
•
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 419)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 417)
Polttoaine - bensiini
Alkoholit - etanoli
Bensiiniä käytetään moottorin polttoaineena.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä. Älkää koskaan tankatko laadultaan
epäilyttävää polttoainetta. Bensiinin pitää
täyttää normi EN 228, jos sellaista on saatavissa.
•
•
•
Polttoaine, jossa on jopa
10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
•
EN 228 E10 -bensiini (enint.
10 tilavuusprosenttia etanolia) on
hyväksytty käytettäväksi.
•
Suurempi etanolipitoisuus kuin E10
(enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia) ei
ole sallittu. Esim. E85:ttä ei saa käyttää.
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan
maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 306)
TÄRKEÄÄ
•
•
•
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä,
ettei katalysaattori vaurioidu.
•
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 417)
•
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
Polttoaine - käsittely (s. 302)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 419)
08
303
08 Käynnistys ja ajo
Polttoaine - diesel
Dieseliä käytetään moottorin polttoaineena.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590 ja/tai
SS 155435. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille, kuten esim. metalleille ja suurelle rikkimäärälle.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(-6 °C – -40 °C) aiheuttaa parafinoitumista,
mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla
öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen
ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Se on
matalissa lämpötiloissa juoksevampaa ja
vähentää vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja
vedellä.
Dieselpolttoaineen pitää:
•
•
täyttää normi EN 590 ja/tai SS 155435
•
sisältää enintään 7 tilavuus-% FAMEainetta (Fatty Acid Methyl Ester).
omata rikkipitoisuus, joka ei ylitä arvoa
10 mg/kg
TÄRKEÄÄ
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
Erikoislisäaineet
17
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori
käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on
lisätty dieselpolttoainetta:
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se ääriasentoon. Lisätietoja, ks. Avaimen asennot (s. 72).
2. Painakaa START-painiketta painamatta
jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
3. Odottakaa n. yksi minuutti.
4. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa
START-painiketta vielä kerran.
HUOM
Marine Diesel -polttoaine
Polttoöljy
17
(Fatty Acid Methyl Ester) ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
Polttoaineen loppuminen
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmän
rakenne aiheuttaa sen, että jos polttoaine loppuu, moottorin käynnistämiseksi tankkauksen
jälkeen voidaan ilman poistaminen järjestelmästä joutua tekemään korjaamolla.
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
08
304
TÄRKEÄÄ
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän FAME:a, enempää ei saa lisätä.
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen
puutteen yhteydessä:
•
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos
auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huolto-
08 Käynnistys ja ajo
välien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty likaantunutta polttoainetta. Lisätietoja,
ks. Volvon huolto-ohjelma (s. 351).
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet syrjäyttävät polttoainesuodattimen vedenerotuksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaine - käsittely (s. 302)
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (s. 305)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 419)
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen.
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä 20 minuuttia.
HUOM
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään
suodattimeen normaalin ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi. Tämä
edellyttää, että moottori on saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
Regeneroinnin aikana voi ilmetä seuraavaa:
Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu
automaattisesti ja kestää yleensä
10 - 20 minuuttia. Alhaisella keskinopeudella
aikaa saattaa kulua hieman kauemmin. Tänä
aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista
n. 80-prosenttisesti, syttyy mittaristossa keltainen varoituskolmio ja sen infonäytössä esitetään ilmoitus Nokisuodatin täynnä Katso
käyttöohjekirjaa.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
•
moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti
•
polttoaineenkulutus voi tilapäisesti
lisääntyä
•
palaneen hajua voi esiintyä.
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus
häviää automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista,
saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Silloin on vaarana, että suodatin pitää
vaihtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaine - diesel (s. 304)
•
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 417)
Polttoaine - käsittely (s. 302)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 419)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
305
08 Käynnistys ja ajo
Katalysaattorit
Polttoainetaloudellinen ajo
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa
pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle,
jotta toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen on ajamista ennakoiden ja pehmeästi
sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista vallitsevaan tilanteeseen.
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta). Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat katalysaattoritoiminnosta, ts. ne
nopeuttavat kemiallista prosessia kulumatta
itse.
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä. Lisätietoja, ks. Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 419).
Happianturi valvoo moottorista lähtevien
pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja ilman välistä suhdetta säädetään
koko ajan. Säätö luo optimaaliset olosuhteet
tehokkaalle palamiselle haitallisten aineiden
(hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
08
306
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 306)
Polttoaine - bensiini (s. 303)
Polttoaine - diesel (s. 304)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Mahdollisimman pieni polttoaineenkulutus, aktivoikaa ECO * (s. 289)18.
•
Käyttäkää apuna ECO Guide-opasta, joka
kertoo, kuinka polttoainetaloudellisesti
autolla ajetaan, ks. Eco guide & Power
guide* (s. 62).
•
Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella, sovitettuna ko. liikennetilanteeseen
ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen. Käyttäkää apuna
vaihdeosoitinta (s. 271).
•
Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
•
Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin
kevyellä kuormituksella heti, kun se on
mahdollista - kylmä moottori kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa ne säännöllisesti - valitkaa
ECO-rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 421).
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
kulutus.
08 Käynnistys ja ajo
•
Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei
käytetä.
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Tietoja Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofiasta, ks. Ympäristöfilosofia (s. 21).
Lisätietoja polttoaineenkulutuksesta, ks. Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 419).
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
Perävaunun vetäminen*
•
Perävaunua vedettäessä on huomioitava
useita seikkoja koskien esimerkiksi vetolaitetta, perävaunua sekä kuorman sijoittamista
perävaunuun.
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes
sillä on ajettu vähintään 1000 km.
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän. Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja
sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
•
Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja
siihen kytketylle perävaunulle, sallittua
nopeutta tule ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen
nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua yli
12 %:n nousuissa.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Yksityiskohtaisia tietoja, ks. Massat
(s. 407).
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
auto toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun
vetämistä varten.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
18
Polttoaine - käsittely (s. 302)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 419)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 417)
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin
täyden kuorman paineisiin. Tietoja rengaspaineista, ks. Renkaat - hyväksytyt
rengaspaineet (s. 421).
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
Vilkut ja jarruvalot perävaunussa
Jos jokin perävaunun suuntavalopolttimoista
on rikki, mittaristossa oleva suuntavilkkujen
symboli vilkkuu tavallista nopeammin ja infonäyttö esittää tekstin Perävaunun
suuntavalon toimintahäiriö.
Koskee vain automaattivaihteistoisia autoja.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
307
08 Käynnistys ja ajo
||
Jos jokin perävaunun jarruvalopolttimoista on
rikki, esitetään teksti Perävaunun jarruvalon
toimintahäiriö.
Tasonsäätö*
Takaiskunvaimentimet säilyttävät vakiokorkeuden auton kuormituksesta riippumatta
(sallittuun enimmäispainoon asti). Kun auto
seisoo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen* - käsivalintainen
vaihteisto (s. 308)
•
Perävaunun vetäminen* - automaattivaihteisto (s. 309)
•
•
Vetolaite/Vetokoukku* (s. 309)
Polttimonvaihto - yleistä (s. 365)
Perävaunumassat
Tietoja Volvon sallimista perävaunumassoista,
ks. Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 408).
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa
perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukut voivat olla sertifioituja suuremmille tai
pienemmille vetomassoille kuin mitä
autolla saa hinata.
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa
vaikeasti hallittava.
08
308
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Perävaunun vetäminen* käsivalintainen vaihteisto
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
Ylikuumeneminen
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin voi olla olemassa ylikuumenemisen
vaara.
•
Älkää ajako korkeammalla kierrosluvulla
kuin 4500 r/min (dieselmoottorit:
3500 r/min) - muussa tapauksessa öljyn
lämpötila voi tulla liian korkeaksi.
Dieselmoottori, 5-syl.
•
Ylikuumenemisen vaaran yhteydessä
moottorin optimaalinen kierrosluku on
2300-3000 r/min mahdollisimman hyvän
jäähdytysnestekierron kannalta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen* (s. 307)
08 Käynnistys ja ajo
Perävaunun vetäminen* automaattivaihteisto
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
•
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja moottorin kierrosluvun suhteen
optimaalisen vaihteen.
•
Ylikuumenemistilanteessa mittaristossa
syttyy varoitussymboli ja infonäytössä
näytetään ilmoitus. Noudattakaa annettua
suositusta.
Jyrkät nousut
•
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori
"jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Aktivoikaa seisontajarru.
pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.
•
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
TÄRKEÄÄ
Katsokaa myös erityisiä tietoja hitaasta
ajosta perävaunua vetäen autoilla, joissa
on automaattivaihteisto Powershift, ks.
Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 276).
Vetolaite/Vetokoukku*
Vetolaite mahdollistaa esim. peräkärryn vetämisen autolla.
Jos autossa on jaettava/irrotettava vetokoukku, pitää irtonaisen osan kiinnitysohjetta
noudattaa tarkasti, ks. Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus (s. 311).
VAROITUS
Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla
vetokoukulla:
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
3. Vapauttakaa seisontajarru.
4. Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.
•
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272)
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on
vihreä.
Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla säännöllisesti.
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
4. Vapauttakaa käyttöjarru.
Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla
varustettu ja perävaunua vetävä auto
•
Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.
HUOM
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
•
Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.
Tärkeä tarkastaa
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen* (s. 307)
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
309
08 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku* - säilytys
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt
Säilyttäkää irrotettavaa vetokoukkua tavaratilassa.
Irrotettavan vetokoukun erittelyt.
G021485
Erittelyt
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
Vetokoukun säilytyspaikka.
TÄRKEÄÄ
Irrottakaa vetokoukku aina käytön jälkeen
ja säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt (s. 310)
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus
(s. 311)
Perävaunun vetäminen* (s. 307)
08
310
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus
(s. 311)
•
•
Irrotettava vetokoukku* - säilytys (s. 310)
Perävaunun vetäminen* (s. 307)
08 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/
irrotus
Irrotettava vetokoukku kiinnitetään/irrotetaan
seuraavasti:
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
G021487
Asettakaa vetokoukku paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
G000000
Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
ja vetämällä sitten kotesalpaa sisään
.
loa suoraan taaksepäin
G021489
G018928
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
G021490
G021488
Kiinnitys
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
311
08 Käynnistys ja ajo
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että vetokoukku on kiinni.
VAROITUS
Jos vetokoukku ei ole oikein, se pitää irrottaa ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien
mukaisesti.
TÄRKEÄÄ
G021495
G021494
||
Varmuusvaijeri.
VAROITUS
Työntäkää lukituspyörä
täkää sitä vastapäivään
luu naksahdus.
sisään ja kier, kunnes kuu-
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
Vetokoukun irrotus
Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten,
vetokoukun muun osan pitää olla puhdas
ja kuiva.
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas
vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla
ja vetäkää samalla vetokoukku irti taakseja ylöspäin.
VAROITUS
08
312
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kiinnittäkää vetokoukku turvallisella
tavalla, jos sitä säilytetään autossa, ks.
Irrotettava vetokoukku* - säilytys (s. 310).
G018929
08 Käynnistys ja ajo
Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes se tarttuu kiinni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Irrotettava vetokoukku* - säilytys (s. 310)
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt (s. 310)
Perävaunun vetäminen* (s. 307)
Perävaunun vakautusjärjestelmä –
TSA19
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
Toiminnon Perävaunun vakautusjärjestelmä
TSA (Trailer Stability Assist) tehtävänä on
vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä
tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa heilahdella.
Perävaununvakautin valvoo jatkuvasti auton
liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu.
Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa
auton jälleen hallintaansa.
TSA-toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään
(s. 179) ESC20.
Toiminto
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria nopeuksia. Jos perävaunu on
kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu
virheellisesti, esim. liian kauas taakse, kiemurtelun riski on olemassa myös alhaisemmilla
nopeuksilla, 70–90 km/h.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
tai kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Käsittely
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
19
20
Jos kiemurtelua ei voida vaimentaa TSA-järjestelmän toiminnasta huolimatta, yhdistelmää jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin
tehoa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on
saatu vaimennettua ja yhdistelmä on jälleen
vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja saa auton jälleen täysin hallintaansa.
Lisätietoja, ks. Elektroninen vakautuksen
säätö (ESC) - käsittely (s. 180).
Muuta
TSA voi kytkeytyä toimintaan ajonopeuksilla
60–160 km/h.
HUOM
TSA-toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan, ks. Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) - yleistä (s. 179).
TSA-järjestelmän toiminta voi kytkeytyä pois,
jos kuljettaja yrittää poistaa kiemurtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska järjes-
Sisältyy Volvon alkuperäisen peräkoukun asennukseen.
(Electronic Stability Control) - Elektroninen vakautuksen säätö.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
313
08 Käynnistys ja ajo
||
telmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako kiemurtelun perävaunu vai kuljettaja.
TSA-järjestelmän toimiessa mittaristossa vilkkuu symboli ESC20.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 179)
Hinaus
VAROITUS
Hinattaessa toista ajoneuvoa vedetään toisella
ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori on sammutettu - tarvitaan
n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen
painallus ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu
hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
1. Avatkaa ohjauslukko asettamalla etäavain
virtalukkoon ja painakaa pitkään START/
STOP ENGINE-painiketta - avainasento II
aktivoituu, ks. Avaimen asennot (s. 72)
saadaksenne lisätietoja avainasennoista.
2. Etäavaimen on oltava virtalukossa koko
hinaamisen ajan.
3. Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto
hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka
kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään
kovat nykäykset.
4. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
Käsivalintainen vaihteisto
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
Automaattivaihteisto Geartronic
Ennen hinausta:
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
–
TÄRKEÄÄ
•
Älkää hinauttako autoa yli 80 km/h:n
nopeutta eikä pidempää matkaa kuin
80 km.
•
Huomatkaa, että autoa pitää aina
hinata siten, että pyörät pyörivät
eteenpäin.
VAROITUS
08
20
314
(Electronic Stability Control) - Elektroninen vakautuksen säätö.
•
Tarkastakaa ennen hinausta, että
ohjauslukko on avattu.
•
Etäavaimen pitää olla avainasennossa
II - asennossa I on kaikkien turvatyynyjen aktivointi poistettu.
•
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta, kun autoa hinataan.
Automaattivaihteisto Powershift
Vaihteistolla Powershift varustettua autoa ei
tule hinata. Jos hinaus kuitenkin pitää suorit-
08 Käynnistys ja ajo
taa, matkan on oltava mahdollisimman lyhyt,
ja tällöinkin hyvin pienellä nopeudella.
Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu
Powershift-vaihteistolla vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä vaihteiston tarrasta moottoritilasta, ks. Tyyppimerkinnät
(s. 403). Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että
kyseessä on Powershift-vaihteisto - muussa
tapauksessa se on Geartronic-automaattivaihteisto.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää hinaamista.
•
Auton siirtämiseksi liikennettä vaarantavalta paikaltaan voidaan sitä kuitenkin hinata lyhyt matka pienellä nopeudella - ei kauemmas kuin 10 km eikä
suuremmalla nopeudella kuin 10 km/h.
Huomatkaa, että autoa pitää aina
hinata siten, että pyörät pyörivät
eteenpäin.
•
Siirrettäessä pidempi matka kuin
10 km pitää autoa kuljetuttaa hinausautolla vetävät pyörät nostettuina irti
tiestä - ammattimaista hinausautopalvelua suositellaan.
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
Apukäynnistyskaapelit
Hinaussilmukka
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla.
Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on
niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää, ks.
Käynnistysapuakku (s. 269).
Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen
takana olevaan kierreliitäntään puskurin
oikealla puolella, edessä tai takana.
Hinaussilmukan kiinnitys
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä
hinata moottoria käyntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hinaussilmukka (s. 315)
Vetäminen (s. 316)
Peitekannen irrotus edessä ja takana.
Ottakaa tavaratilassa lattian alla oleva
hinaussilmukka esiin.
08
}}
315
08 Käynnistys ja ajo
||
Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekannesta on kaksi versiota, jotka pitää avata
eri tavoin:
•
•
Toisessa versiossa on merkintä sen
toisella sivulla tai kulmassa: Painakaa
merkinnästä sormella ja kääntäkää
samanaikaisesti ulos vastakkaiselta
puolelta kolikon tai vastaavan avulla kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja
voidaan sitten irrottaa.
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään
irti ja laitetaan takaisin paikalleen.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin puskuriin.
316
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
Kololla varustettu versio avataan kampeamalla sitä ulospäin kolikko tai vastaava työnnettynä koloon. Kääntäkää
sitten kansi täysin ulos ja irrottakaa se.
Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa asti. Kiertäkää silmukka kunnolla
kiinni esim.pyöränmutteriavaimella.
08
VAROITUS
Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista. Jos
kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai
jos maavara auton alla on riittämätön, auto
voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa. Nostakaa auto käyttämällä kuljetusauton nostolaitetta tarvittaessa.
Vetäminen
Vetäminen tarkoittaa auton kuljettamista pois
toisella ajoneuvolla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon
tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä
varten ammattitaitoista apua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hinaus (s. 314)
Vetäminen (s. 316)
Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista. Jos
kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai
jos maavara auton alla on riittämätön, auto
voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa. Nostakaa auto käyttämällä kuljetusauton nostolaitetta tarvittaessa.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon
tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä
varten ammattitaitoista apua.
08 Käynnistys ja ajo
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Nelivetoista autoa (AWD), jonka etupää
on nostettu, ei saa hinata suurempaa
nopeutta kuin 70 km/h. Sitä ei tule
hinata pidempiä matkoja kuin 50 km.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaus (s. 314)
08
317
PYΚRÄT JA RENKAAT
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - hoito
Uudet renkaat
Renkaiden tehtävänä on muun muassa kantaa
kuormaa, tarjota hyvä pito alustaan, vaimentaa
tärinöitä ja suojata pyörää kulumiselta.
09
Jotta vältetään erot kuviosyvyydessä sekä
estetään kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään. Sopiva mittarilukema ensimmäisen
vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen 10000 km:n välein.
Ajo-ominaisuudet
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Renkaiden ikä
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain
harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta
niiden toimintaan. Tämä koskee kaikkia renkaita, jotka säästetään tulevaa käyttöä varten.
Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen.
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät.
Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä.
Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden
osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on
renkaan DOT-merkintä (Department of
Transportation) ja se ilmoitetaan neljällä
numerolla, esim. 1510. Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15, vuonna 2010.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo on syntynyt merkittävä kulumisero (> 1 mm renkaan kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten kuluneiden renkaiden olla aina takana. Etupyörien luisto on
tavallisesti helpompi hallita kuin takapyörien
luisto, ja johtaa siihen, että auto jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa sivulle ja
auton hallinta ehkä menetetään täysin. Tämän
vuoksi on tärkeää, etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan ennen etupyöriä.
VAROITUS
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menetykseen.
Kesä- ja talvipyörät
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, merkitkää millä puolella ne ovat olleet, esim. V
vasemmalla ja O oikealla.
Kuluminen ja huolto
Oikea rengaspaine (s. 321) saa aikaan tasaisemman kulumisen. Ajotapa, rengaspaine,
Säilytys
Pyöriä asennettuine renkaineen pitää säilyttää
makaavassa asennossa tai ripustettuina - ei
seisovassa asennossa.
}}
319
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 323)
Renkaat - pyörimissuunta
HUOM
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta merkitty nuolella.
Huolehtikaa, että saman akselin kumpikin
rengas on samaa tyyppiä, mitat ovat samat
ja myös valmiste on sama.
Renkaat - pyörimissuunta (s. 320)
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita,
jotka on ilmoitettu rengaspainetaulukossa
(s. 421).
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 321)
G021778
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Renkaalla pitää olla sama pyörimissuunta
koko sen käyttöiän ajan. Niitä voi vaihtaa vain
edestä taakse ja päinvastoin, ei koskaan
vasemmalta oikealle puolelle tai päinvastoin.
Jos renkaat asennetaan väärin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky syrjäyttää
vettä ja lumisohjoa huononevat. Renkaat,
joissa on suurin kuviosyvyys, pitää aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran vähentämiseksi).
320
•
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 323)
Renkaat - hoito (s. 319)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 321)
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - kulumisvaroitin
Renkaat - ilmanpaine
•
Kulumisvaroitin näyttää renkaan kuviosyvyyden tilan.
Renkaiden ilmanpaine voi vaihdella, se mitataan yksikkönä bar.
Rengaspaineet auton suositellulle rengaskoolle.
•
ECO-paineet1.
Renkaiden ilmanpaineen tarkastus
G021829
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa kuukausittain.
Kulumisvaroitin.
Kulutusvaroitin on kapea kohoutuma renkaan
pitkittäisten kuviourien poikki. Renkaan
sivussa näkyvät kirjaimet TWI (Tread Wear
Indicator). Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon 1,6 mm, urat ovat kulutusvaroittimien kanssa samalla korkeudella. Vaihtakaa
tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa,
että näin kuluneen renkaan pito on erittäin
huono sateella tai lumessa.
09
Rengaspaine tarkastetaan kylmistä renkaista.
Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden
lämpötila on sama kuin ulkolämpötila. Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
Liian matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja heikentävät auton ajo-ominaisuuksia.
Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
HUOM
Rengaspaineet laskevat ajan myötä, mikä
on luonnollinen ilmiö. Rengaspaineet myös
vaihtelevat ympäristön lämpötilan mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 323)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 320)
Renkaat - hoito (s. 319)
321
09 Pyörät ja renkaat
09
||
•
•
Rengaspainetarra
Renkaat - hoito (s. 319)
Rengas- ja vannekoot
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 321)
Pyörä- ja vannekoot merkitään alla olevan taulukon esimerkin mukaan.
Auto on kokonaishyväksytty. Tämä tarkoittaa,
että tietyt pyörien (vanteiden) ja renkaiden
yhdistelmät on hyväksytty.
G021830
Pyörissä (vanteissa) on kokomerkintä, esimerkiksi: 7Jx16x50.
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) osoittaa
mitkä paineet renkaissa pitää olla eri kuormitus- ja nopeusolosuhteissa. Se ilmoitetaan
myös rengaspainetaulukossa, ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 421).
Polttoainetalous, ECO-paineet
Parhaan polttoainetaloudellisuuden saavuttamiseksi alle 160 km/h:n nopeuksilla suosittelemme ECO-rengaspainetta (koskee sekä
täys- että kevyttä kuormitusta), ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 421).
Aiheeseen liittyvät tiedot
322
•
•
•
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 323)
1
ECO-paineet antavat paremman polttoainetalouden.
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
7
Vanteen leveys tuumina
J
Vanteen reunan profiili
16
Vanteen halkaisija tuumina
50
Offset mm (etäisyys pyörän keskilinjasta pyörän napaa vasten tulevaan
kosketuspintaan)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
(s. 421)
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - koot
Auton renkailla on tietty koko, katsokaa esimerkkejä alla olevasta taulukosta.
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä.
Esimerkki kokomerkinnästä:
215/55R16 97W.
215
Renkaan leveys (mm)
55
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan leveyden välinen suhde (%)
R
Vyörengas
16
Vanteen halkaisija tuumina (")
97
Koodinumerot suurimmalle sallitulle
rengaskuormalle, kuomitusindeksi
(LI)
W
Koodimerkintä suurimmalle sallitulle
nopeudelle, nopeusluokka (SS).
(Tässä tapauksessa 270 km/h.)
Auto on kokonaishyväksytty tietyillä vanteiden
ja renkaiden yhdistelmillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 323)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 320)
Renkaat - hoito (s. 319)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
(s. 421)
Rengas- ja vannekoot (s. 322)
Renkaat - kuormitusindeksi
09
Kuormitusindeksi ilmaisee renkaan suurimman
kantavuuden.
Jokaisella renkaalla on tietty kyky kantaa
kuormaa, kuormitusindeksi (LI). Auton massa
ratkaisee, mikä kuorituskyky renkailta vaaditaan. Pienin sallittu indeksi ilmoitetaan kuormitusindeksitaulukossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
•
•
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
(s. 421)
Renkaat - hoito (s. 319)
VAROITUS
19-tuumaisia vanteita ei saa koskaan
käyttää autoissa, joissa ei ole R-designvarustelua tai urheilualustaa. 19-tuumaisten vanteiden käyttö vakioalustalla varustetuissa autoissa vaarantaa turvallisuuden,
aiheuttaa auton vaurioitumisriskin ja huonontaa sen ajo-ominaisuuksia.
323
09 Pyörät ja renkaat
09
Renkaat - nopeusluokat
Jokainen rengas kestää tietyn enimmäisnopeuden ja kuuluu sen perusteella tiettyyn
nopeusluokkaan (SS - Speed Symbol).
Renkaiden nopeusluokan pitää vastata vähintään auton huippunopeutta. Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan kutakin nopeusluokkaa
(SS) koskeva sallittu enimmäisnopeus. Ainoa
poikkeus näistä määräyksistä ovat talvirenkaat (s. 325)2, joissa saadaan käyttää alempaa nopeusluokkaa. Jos sellainen rengas valitaan, ei autolla saa ajaa lujempaa kuin mille
rengas on luokiteltu. (Esim. luokan Q renkaalla saa ajaa enintään 160 km/h.) Keli ratkaisee, kuinka lujaa autolla voidaan ajaa, ei
renkaiden nopeusluokka.
W
270 km/h
Y
300 km/h
Auto pitää varustaa renkailla, joilla on erittelyyn nähden sama tai korkeampi kuormitusindeksi (s. 323) (LI) ja nopeusluokka
(SS). Jos käytetään kuormitusindeksiltään
tai nopeusluokaltaan liian matalaa rengasta, se voi ylikuumeta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 323)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 320)
HUOM
2
324
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
Pyöränruuveja käytetään pyörien kiinnittämiseen napaan ja niitä on eri malleja.
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Suurin sallittu nopeus on ilmoitettu taulukossa.
Q
Pyöränruuvit
Sekä nastoitetut että nastattomat renkaat.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Pyöränruuvit pitää kiristää momenttiin 140
Nm. Liian voimakas kiristäminen voi vaurioittaa ruuviliitosta.
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen valikoimaan. Tarkastakaa kireys
momenttiavaimella.
Lukittava pyöränruuvi*
Lukittavaa pyöränruuvia* voidaan käyttää
sekä alumiini- että teräsvanteissa. Kuormalattian alla on tila lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengas- ja vannekoot (s. 322)
09 Pyörät ja renkaat
Talvirenkaat
Lumiketjujen käyttäminen
Pyöränvaihto - pyörän irrotus
Talvirenkaat ovat talvikeliin sovitetut renkaat.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja). Älkää ajako
nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä ajoa, sillä
se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja
renkaita.
Auton pyörät voidaan vaihtaa esim. talvipyöriin.
Talvirenkaat
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää oikean tyyppisiä
renkaita käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
VAROITUS
HUOM
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikein
automallin, rengas- ja vannekokojen
mukaan. Jos asiasta on epävarmuutta,
Volvo suosittelee, että kysytte neuvoa valtuutetusta Volvon teknisestä palvelusta.
Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne
pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
Volvo suosittelee, että kysytte Volvon jälleenmyyjältä, mikä vanne ja rengastyyppi
sopivat parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500–1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin
nastat kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskevat lakimääräykset vaihtelevat maittain.
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo
suosittelee, ettei käytetä talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle 4 mm.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 325)
09
Varapyörä*
Lisävarustevarapyörä voidaan toimittaa kahtena eri versiona, pussissa tai kuomalattian
alle sijoitettavaksi.
Seuraavat ohjeet ovat voimassa vain, jos
varapyörä on ostettu autoon lisävarusteena. Jos autoa ei ole varustettu varapyörällä, ks. tietoja tilapäisestä renkaanpaikkauksesta (TMK) (s. 337).
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu
käytettäväksi vain tilapäisesti ja se pitää
pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä.
Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua
varapyörää käytettäessä. Varapyörä on tavallista pyörää pienempi. Se vaikuttaa auton
maavaraan. Varokaa korkeita jalkakäytävänreunoja älkääkä pesettäkö autoa koneellisesti.
Jos varapyörä on etuakselilla, ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää lumiketjuja.
Nelivetoisissa autoissa voidaan veto kytkeä
pois taka-akselilta. Varapyörää ei saa korjata.
Varapyörän oikea rengaspaine ilmoitetaan
rengaspainetaulukossa (s. 421).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
325
09 Pyörät ja renkaat
09
||
TÄRKEÄÄ
•
Älkää koskaan ajako lujempaa kuin
80 km/h varapyörän ollessa asennettuna autoon.
•
Autoa ei saa koskaan ajaa varustettuna samanaikaisesti useammalla kuin
yhdellä "Temporary Spare" -tyyppisellä varapyörällä.
koihin. Kiinnittäkää pitkä hihna yhteen kuormankiinnityssilmukoista, viekää hihna varapyörän ympäri ja alemman kahvan läpi. Kiristäkää lyhyt hihna kiinni pitkään. Kiinnittäkää
se toiseen kuormankiinnityssilmukkaan ja
kiristäkää.
Varapyörän ottaminen esiin
kuormalattian alta
1. Kääntäkää kuormalattia ylös.
Varapyörä on sijoitettu sille tarkoitettuun
tilaan ulkopuoli alaspäin. Varapyörä ja vaahtopala kiinnitetään samalla läpimenevällä ruuvilla. Vaahtopalassa ovat kaikki työkalut.
2. Kiertäkää kiinnitysruuvi auki.
Pussissa toimitettu varapyörän pitää olla sijoitettuna kuormalattialle tavaratilassa ja kiinnitettynä hihnoilla.
Pussissa olevan varapyörän ottaminen
esiin
3. Nostakaa vaahtopala työkaluineen pois.
4. Nostakaa varapyörä pois.
1. Irrottakaa kiristyshihnat, nostakaa varapyörä pois tavaratilasta ja ottakaa se ulos
varapyöräpussista.
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on kunnolla voideltu ja että se on
puhdas.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin
tarrasta.
Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin
nostokyky ilmoitetulla matalimmalla nostokorkeudella.
2. Ottakaa esiin nosturi*, pyöränruuviavain*,
pölykapselin irrotustyökalu* sekä työkalu
pyöränruuvien muovihattuja varten. Nämä
ovat vaahtopalassa. Jos valitaan toinen
nosturi, ks. Auton nostaminen (s. 354).
2. Kääntäkää kuormalattia ylös.
3. Nostakaa työkalut ja tunkki pois vaahtopalasta.
Irrotus
Asettakaa varoituskolmio (s. 329) tielle, jos
pyörä vaihdetaan liikennöidyllä paikalla.
Auton ja tunkin* pitää olla kiinteällä, vaakasuoralla alustalla.
Auto, jossa on kaksi kuormankiinnityssilmukkaa.
Kääntäkää varapyöräpussin kahva sisään
takaistuinta kohti. Kiinnittäkää kiinni ommeltujen hihnojen koukut kuormankiinnityssilmu-
326
1. Kytkekää seisontajarru (s. 294) ja peruutusvaihde tai asento P, jos autossa on
automaattivaihteisto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Työkalu pyöränruuvien muovihattujen poistamista
varten.
09 Pyörät ja renkaat
3. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia
puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
5. Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränruuviavaimella* pohjaan asti.
4. Teräsvanteilla varustetuissa autoissa on
irrotettavat pölykapselit. Käyttäkää irrotustyökalua mahdollisen täyspeittävän
pölykapselin kampeamiseen ja vetämiseen irti. Vaihtoehtoisesti voidaan pölykapselit nykäistä irti käsin.
VAROITUS
09
Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja
tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja
autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.
8. Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Kiertäkää nosturi ylös siten,
että laippa korissa asettuu nosturin
päässä olevaan loveen.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko
kierteen pituus pyöränruuviavaimella.
6. Poistakaa muovihatut pyöränruuveilta siihen tarkoitetulla työkalulla.
7. Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierrosta vastapäivään pyöränruuviavaimella.
TÄRKEÄÄ
Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen
eikä se saa olla kalteva.
9. Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä
pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränpultit ja
nostakaa pyörä pois.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
327
09 Pyörät ja renkaat
09
||
VAROITUS
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se
on nostettu ylös auton tunkilla.
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton
tunkilla. Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää
siirtyä turvalliseen paikkaan.
HUOM
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu
käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja
lyhyen aikaa, kuten vaihdettaessa pyörä
rengasrikon yhteydessä. Autoa saa nostaa
vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla.
Jos autoa on nostettava useammin tai
pidemmäksi ajaksi kuin pelkkää pyörän
vaihtoa varten, suosittelemme hallinosturin
käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia
käyttöohjeita.
Pyörän vaihto - asennus
On tärkeää, että pyörän asennus tehdään
oikealla tavalla.
Asennus
VAROITUS
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se
on nostettu ylös auton tunkilla.
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton
tunkilla. Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää
siirtyä turvalliseen paikkaan.
1. Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.
2. Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränpultit
kunnolla kiinni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
328
3. Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
Pyörän vaihto - asennus (s. 328)
Nosturi* (s. 330)
Varoituskolmio (s. 329)
Pyöränruuvit (s. 324)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
4. Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränpultit kiristetään kunnolla. Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
5. Asettakaa muovihatut takaisin pyöränruuveille.
6. Asentakaa mahdollinen täyspeittävä pölykapseli.
09 Pyörät ja renkaat
HUOM
Varoituskolmio
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms.
aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
Säilytys ja kokoaminen
HUOM
Pölykapselissa olevan venttiilin aukon
pitää olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla asennettaessa.
Vaihdettaessa toiseen rengaskokoon
Autot, joissa on rengaspainevalvonta3: Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun ohjelmiston päivittämiseksi aina
rengaskoon vaihtuessa. Ohjelmiston lataaminen voi olla välttämätöntä sekä vaihdettaessa
suurempaan että pienempään rengaskokoon,
ja myös vaihdettaessa kesä- ja talvipyörien
välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
3
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 325)
09
Varoituskolmion avulla varoitetaan muita liikenteessä olevia paikallaan olevasta ajoneuvosta.
Varoituskolmio on asennettu tavaratilan luukun sisäpuolelle kahden kiinnittimen avulla.
Irrottakaa varoituskolmion kotelo vetämällä kumpaakin painokiinnitintä ulospäin.
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista
sivua.
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
paikkaan.
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty tavaratilaan käytön jälkeen.
Nosturi* (s. 330)
Varoituskolmio (s. 329)
Pyöränruuvit (s. 324)
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
329
09 Pyörät ja renkaat
09
Työkalut
Nosturi*
Autossa on mm. hinaussilmukka, nosturi* ja
pyöränruuviavain*.
Nosturia käytetään auton nostamiseen, esim.
renkaanvaihdon yhteydessä.
Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain varapyörän vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina
olla hyvin voideltu.
Kun työkaluja ja tunkkia on käytetty*, ne pitää
asettaa oikein takaisin paikoilleen. Tunkki
kierretään kokoon oikeaan asentoon, jotta se
mahtuu paikalleen.
TÄRKEÄÄ
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton tavara-/kuormatilassa, kun niitä ei käytetä.
HUOM
Kuormalattian alla ovat auton hinaussilmukka,
tunkki* ja pyöränruuviavain*. Siellä on tilaa
myös lukittavien pyöränruuvien hylsylle ja
pyöränruuvien muovihattujen työkalulle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
330
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu
käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja
lyhyen aikaa, kuten vaihdettaessa pyörä
rengasrikon yhteydessä. Autoa saa nostaa
vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla.
Jos autoa on nostettava useammin tai
pidemmäksi ajaksi kuin pelkkää pyörän
vaihtoa varten, suosittelemme hallinosturin
käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia
käyttöohjeita.
Työkalut – uusi sijainti
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 337)
Hinaussilmukka (s. 315)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 325)
Pyöränruuvit (s. 324)
Nosturi* (s. 330)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varoituskolmio (s. 329)
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 337)
09 Pyörät ja renkaat
•
Ensiapulaukku*
Rengaspaineiden valvonta*4
Ensiapulaukku sisältää ensiapuvarusteet.
Rengaspainevalvonta varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala. Tietyillä markkina-alueilla rengaspainevalvonta on vakio lain vaatimusten mukaisesti.
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - suositukset (s. 335)
09
Rengaspainevalvonnasta on kaksi järjestelmää, TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System) ja TM (Tyre Monitor). Jos on epävarmaa, mikä järjestelmä autossa on, avatkaa
valikkojärjestelmä MY CAR ja hakekaa esiin
auton asetukset:
Tavaratilassa on laukku, joka sisältää ensiapuvarusteet.
•
Valikkoa Rengaspaine käytetään, jos järjestelmä on TPMS, ks. Rengaspainevalvonta (TPMS)* - yleistä (s. 332)
•
Valikkoa Rengasvalvonta käytetään, jos
järjestelmä on TM, ks. Rengaspainevalvonta (TM)* (s. 336).
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista
huoltoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
4
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - yleistä
(s. 332)
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - säätö
(uudelleenkalibrointi) (s. 333)
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - matalan
rengaspaineen korjaaminen (s. 335)
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* – aktivointi/deaktivointi (s. 334)
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
331
09 Pyörät ja renkaat
09
Rengaspainevalvonta (TPMS)*11 yleistä
• Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* – aktivointi/deaktivointi (s. 334)
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
Sekä tehtaalla asennettujen että valinnaisten
pyörien venttiilit voidaan varustaa TPMS-tunnistimilla.
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - suositukset (s. 335)
Rengaspainevalvonta käyttää tunnistimia,
jotka on sijoitettu ilmaventtiilin sisään kussakin pyörässä. Kun autolla ajetaan n. 30 km/h,
järjestelmä tunnistaa rengaspaineen. Jos
paine on liian matala, syttyy varoitusvalo
mittaristossa ja esitetään seuraava ilmoitus:
• Rengaspaine matala Tarkasta oikea
eturengas
• Rengaspaine matala Tarkasta vasen
eturengas
• Rengaspaine matala Tarkasta oikea
huollon
Jos käytetään pyöriä, joissa ei ole TPMS-tunnistimia, tai jos jokin tunnistin on lakannut toimimasta, näytetään ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon.
Tarkastakaa järjestelmä aina pyöränvaihdon
jälkeen varmistaaksenne, että vaihtopyörät
toimivat järjestelmän yhteydessä.
Tietoja oikeasta rengaspaineesta, ks. Renkaat
- ilmanpaine (s. 321).
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista
huoltoa.
takarengas
TÄRKEÄÄ
• Rengaspaine matala Tarkasta vasen
takarengas
Jos TPMS-järjestelmään tulee vika, varoivilkkuu mittaristossa n.
tusvalo
1 minuutin ja palaa sitten jatkuvasti. Ilmoitus esitetään myös mittaristossa.
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
oikea eturengas
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
vasen eturengas
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
oik. takarengas
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
vas. takarengas
11
332
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - säätö
(uudelleenkalibrointi) (s. 333)
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - matalan
rengaspaineen korjaaminen (s. 335)
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Pyörät ja renkaat
Rengaspainevalvonta (TPMS)*17 säätö (uudelleenkalibrointi)
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
TPMS:ää voidaan säätää, Volvon rengaspainesuositusten (s. 321) noudattamiseksi, esimerkiksi ajettaessa raskaalla kuormalla.
HUOM
Auton pitää seistä paikallaan, kun kalibrointi aloitetaan.
Asetukset tehdään keskikonsolin säätimillä,
ks. MY CAR (s. 104).
1. Täyttäkää renkaisiin haluttu paine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja
takaoven välillä) olevan rengaspainetarran
mukaisesti.
2. Moottorin käynnistäminen.
3. Valitkaa valikkojärjestelmä MY CAR rengaspaineiden valikoiden avaamiseksi.
5. Ajakaa vähintään 10 minuuttia vähintään
nopeudella 30 km/h.
> Kalibrointi tapahtuu automaattisesti
kuljettajan tekemän alustuksen jälkeen.
Järjestelmä ei anna vahvistusta, kun
kalibrointi on tehty.
Uudet referenssiarvot ovat voimassa, kunnes
kohdat 1-5 tehdään uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 331)
Renkaat - ilmanpaine (s. 321)
Rengaspainevalvonta (TPMS)*19 - tila
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
Järjestelmän ja renkaiden tila
Järjestelmän ja renkaiden ko. tila voidaan tarkastaa, ks. MY CAR (s. 104).
1. Valitkaa valikkojärjestelmä MY CAR rengaspainevalvonnan valikoiden avaamiseksi.
2. Valitkaa Rengaspaine.
Tilat on värikoodattu jokaiselle renkaalle seuraavasti:
•
Täysvihreä: järjestelmä toimii normaalisti
ja rengaspaine kaikissa renkaissa on hieman suositellun tason yläpuolella.
•
Keltainen pyörä: vastaavassa renkaassa
on liian matala paine.
•
Punainen pyörä: vastaavassa renkaassa
on hyvin matala paine.
•
Kaikki pyörät harmaita: järjestelmä ei ole
käytössä tällä hetkellä. Autoa voidaan
joutua ajamaan muutamia minuutteja
nopeudella yli 30 km/h ennen kuin järjestelmä jälleen aktivoituu.
•
Kaikki pyörät harmaita ja ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
4. Valitkaa Kalibroi rengaspaine ja painakaa OK.
17
19
09
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
333
09 Pyörät ja renkaat
09
||
huollon: järjestelmään on syntynyt vika.
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tai
tekniseen palveluun.
HUOM
•
Varoitusilmoitusten poistaminen
Jos rengaspaineilmoitus on esitetty ja TPMSvaroitusvalo on syttynyt:
1. Tarkastakaa rengaspaine osoitetussa renkaassa/osoitetuissa renkaissa rengaspainemittarilla.
2. Täyttäkää renkaaseen/renkaisiin oikea
paine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa
(etu- ja takaoven välillä) olevan rengaspainetarran mukaisesti.
•
3. Tietyissä tapauksissa voi olla välttämätöntä ajaa autolla muutamia minuutteja
nopeudella yli 30 km/h varoitustekstin
poistamiseksi. Tällöin sammuu myös
TPMS-varoitusvalo.
TPMS-järjestelmä käyttää ns. kompensoitua painearvoa, joka perustuu sekä
renkaiden että ulkoilman lämpötilaan.
Tämä aiheuttaa sen, että rengaspaine
voi erota hieman suositelluista paineista, jotka ilmoitetaan rengaspainetarrassa kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä). Tämän
vuoksi voi olla välttämätöntä täyttää
renkaisiin hieman suurempi paine
matalan rengaspaineen ilmoituksen
poistamiseksi.
Väärien rengaspaineiden välttämiseksi
tulee paine tarkastaa kylmistä renkaista. Kylmillä renkailla tarkoitetaan,
että renkaiden lämpötila on sama kuin
ulkolämpötila (n. 3 tuntia autolla ajamisen jälkeen). Muutaman kilometrin ajon
aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
VAROITUS
20
21
334
•
Virheellinen rengaspaine voi johtaa
rengasvaurioon, joka voi saada kuljettajan menettämään auton hallinnan.
•
Järjestelmä ei voi osoittaa äkillisiä rengasvaurioita etukäteen.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Vain tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Rengaspainevalvonta (TPMS)*20 –
aktivointi/deaktivointi21
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
HUOM
Auton pitää seistä paikallaan, kun rengaspainevalvonta aktivoidaan/deaktivoidaan.
Asetukset tehdään keskikonsolin säätimillä,
ks. MY CAR (s. 104).
1. Moottorin käynnistäminen.
2. Valitkaa valikkojärjestelmä MY CAR rengaspaineiden valikoiden avaamiseksi.
3. Valitkaa Rengaspaine ja painakaa OK.
> Infonäytössä esitetään X, jos järjestelmä aktivoidaan. Merkintä häviää, jos
järjestelmä kytketään pois toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 331)
09 Pyörät ja renkaat
Rengaspainevalvonta (TPMS)*23 suositukset
VAROITUS
Kun rengas on varustettu TPMS-järjestelmällä, pitäkää pumpun suutinta suoraan
venttiiliä vasten, ettei venttiili vaurioidu.
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
•
Volvo suosittelee, että TPMS-tunnistimet
asennetaan auton kaikkiin pyöriin, myös
talvipyöriin.
•
Volvo ei suosittele, että tunnistimet siirretään renkaista toisiin.
•
Varapyörää ei ole varustettu TPMS-tunnistimella.
•
Jos varapyörää tai ilman TPMS-tunnistinta olevia pyöriä käytetään, esitetään
vikailmoitus Rengaspainejärjestelmä
Tarvitsee huollon mittaristossa.
•
Jos yhtä pyörää on muutettu, tai jos
TPMS-tunnistin on siirretty toiseen pyörään, pitää tiiviste, mutteri ja venttiilin
sisäosa vaihtaa.
•
Asennettaessa TPMS-tunnistin pitää
auton olla suljettuna vähintään 15 minuuttia, muutoin esitetään mittaristossa vikailmoitus.
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms.
aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
Jos haluatte vaihtaa rengaskokoa, TPMSjärjestelmä pitää konfiguroidaan uudelleen.
Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 331)
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)26 varoittaa kuljettajaa, kun
paine on liian pieni auton yhdessä tai useammassa renkaassa ja osoittaa, mistä renkaasta
on kysymys.
Keltainen väri varoittaa ensimmäisenä alhaisesta rengaspaineesta. Pysäyttäkää auto ja
tarkistakaa rengaspaineet mahdollisimman
pian.
Punainen väri ilmoittaa paljon suositeltua
matalammasta rengaspaineesta. Pysäyttäkää
auto ja korjatkaa rengaspaineet välittömästi.
1. Tarkasta ko. renkaan rengaspaine.
2. Pumpatkaa renkaaseen/renkaisiin oikea
paine.
3. Ajakaa muutamia minuutteja vähintään
nopeudella 30 km/h ja tarkastakaa, että
ilmoitus sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
23
25
26
09
Jos ilmoitus matalasta rengaspaineesta esitetään näytössä:
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
Rengaspainevalvonta (TPMS)*25 matalan rengaspaineen korjaaminen
Rengaspaineiden valvonta* (s. 331)
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Lisävaruste vain joillakin markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
335
09 Pyörät ja renkaat
09
Rengaspainevalvonta (TM)*28
TM (Tyre Monitor) -järjestelmä tunnistaa renkaiden pyörimisnopeuden voidakseen määrittää, onko niissä oikea rengaspaine. Jos paine
on liian matala, renkaan läpimitta muuttuu ja
siten pyörimisnopeus. Vertaamalla renkaita
toisiinsa järjestelmä voi määrittää, onko
yhdessä tai useammassa renkaassa liian pieni
paine.
Viestit
Jos rengaspaine on liian matala, syttyy varoitusvalo ( ) mittaristossa ja esitetään jokin
seuraavista ilmoituksista:
TÄRKEÄÄ
Jos TM-järjestelmään tulee vika, varoitusvalo
vilkkuu mittaristossa n. 1 minuutin
ja palaa sitten jatkuvasti. Ilmoitus esitetään
myös mittaristossa.
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista
huoltoa.
TM-kalibrointi
Jotta TM voi toimia oikein, pitää rengaspaineen referenssiarvo päättää. Tämä pitää
tehdä aina, kun renkaat vaihdetaan tai rengaspainetta muutetaan.
• Rengaspaine matala Tarkasta oikea
Uudelleenkalibrointi
• Rengaspaine matala Tarkasta vasen
Asetukset tehdään keskikonsolin säätimillä,
ks. MY CAR (s. 104).
eturengas
eturengas
• Rengaspaine matala Tarkasta oikea
takarengas
• Rengaspaine matala Tarkasta vasen
takarengas
• Rengaspaine matala Tarkasta renkaat
• Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon
• Rengaspainejärjestelmä Ei aktiivinen
tällä hetkellä
336
Uusi referenssiarvo on voimassa, kunnes
kohdat 1-5 tehdään uudelleen.
HUOM
Muistakaa, että TM-järjestelmä pitää kalibroida uudelleen renkaanvaihdon yhteydessä tai jos rengaspainetta on muutettu.
Jos uusia referenssiarvoja ei tallenneta,
järjestelmä ei voi toimia oikein.
1. Katkaiskaa sytytysvirta.
2. Täyttäkää kaikkiin renkaisiin haluttu paine
kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja
takaoven välillä) olevan rengaspainetarran
mukaisesti ja valitkaa avainasento II, ks.
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 73).
3. Valitkaa valikkojärjestelmä MY CAR rengaspainevalvonnan valikoiden avaamiseksi.
4. Valitkaa Kalibroi rengaspaine ja painakaa OK.
28
5. Käynnistäkää ja ajakaa autoa.
> Uudelleenkalibrointi tehdään auton ajamisen aikana ja se voidaan keskeyttää
milloin tahansa. Jos moottori sammutetaan uudelleenkalibroinnin ollessa
käynnissä, tähän palataan, kun autolla
jälleen ajetaan. Järjestelmä ei anna
vahvistusta, kun kalibrointi on tehty.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms.
aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
09 Pyörät ja renkaat
Järjestelmän ja renkaiden tila
Varoitusilmoitusten poistaminen
Väliaikainen renkaanpaikkaus
Järjestelmän ja renkaiden ko. tila voidaan tarkastaa, ks. MY CAR (s. 104).
Jos rengaspaineilmoitus on esitetty ja TMvaroitusvalo on syttynyt:
1. Valitkaa valikkojärjestelmä MY CAR rengaspainevalvonnan valikoiden avaamiseksi.
1. Tarkistakaa kaikkien renkaiden rengaspaine rengaspainemittarilla.
Väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa, Temporary
Mobility Kit (TMK), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen säätämiseen (s. 421).
2. Valitkaa Rengasvalvonta.
Tilat on värikoodattu jokaiselle renkaalle seuraavasti:
•
Täysvihreä: järjestelmä toimii normaalisti
ja rengaspaine kaikissa renkaissa on hieman suositellun tason yläpuolella.
•
Keltainen pyörä: vastaavassa renkaassa
on liian matala paine.
•
Kaikki pyörät keltaisia: kahdessa tai
useammassa renkaassa on liian matala
paine.
•
Kaikki pyörät harmaita ja ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Ei aktiivinen
tällä hetkellä: rengaspainejärjestelmä on
väliaikaisesti pois toiminnasta. Autolla on
ehkä ajettava hetki ajonopeuden ollessa
yli 30 km/h, ennen kuin järjestelmä aktivoituu jälleen.
Kaikki pyörät harmaita ja ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon: järjestelmään on syntynyt vika.
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tai
tekniseen palveluun.
•
2. Täyttäkää renkaaseen/renkaisiin oikea
paine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa
(etu- ja takaoven välillä) olevan rengaspainetarran mukaisesti.
3. Kalibroikaa TM-järjestelmä uudelleen.
HUOM
Väärien rengaspaineiden välttämiseksi
tulee paine tarkastaa kylmistä renkaista.
Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila
(n. 3 tuntia autolla ajamisen jälkeen). Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
VAROITUS
•
Virheellinen rengaspaine voi johtaa
rengasvaurioon, joka voi saada kuljettajan menettämään auton hallinnan.
•
Järjestelmä ei voi osoittaa äkillisiä rengasvaurioita etukäteen.
09
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja (s. 339)
koostuu kompressorista ja paikkausnestepullosta. Paikkausneste toimii tilapäisenä korjauksena. Pullo pitää vaihtaa ennen kuin
parasta ennen -päiväys on mennyt ja käytön
jälkeen. Paikkausneste tiivistää tehokkaasti
renkaan, joka on puhjennut kulutuspinnasta.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaan
kulutuspintaan tulleen pistemäisen reiän
korjaamiseen.
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia vaurioita. Yhdistäkää kompressori yhteen
auton 12 V:n liitännöistä. Valitkaa lähinnä
puhjennutta rengasta oleva sähköliitäntä.
TÄRKEÄÄ
Jos kompressori on kytketty toiseen tunnelikonsolin 12 V -liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
}}
337
09 Pyörät ja renkaat
09
||
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus - käsittely
(s. 339)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus (s. 341)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 339)
•
Työkalut (s. 330)
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja sijainti
Väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa, Temporary
Mobility Kit (TMK), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen säätämiseen.
HUOM
Renkaanpaikkaussarjan sijainti
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Renkaanpaikkaussarja on lattian alla tavaratilassa.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaan
kulutuspintaan tulleen pistemäisen reiän
korjaamiseen.
338
TÄRKEÄÄ
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen tunnelikonsolin liitäntään (s. 143), ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 339)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - paikkausneste (s. 343)
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 337)
09 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja yleiskatsaus
Katsaus tilapäiseen renkaanpaikkaussarjaan,
Temporary Mobility Kit (TMK), kuuluviin osiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja sijainti (s. 338)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - paikkausneste (s. 343)
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 337)
Väliaikainen renkaanpaikkaus käsittely
09
Paikatkaa reikä tilapäisellä renkaanpaikkaussarjalla, Temporary Mobility Kit (TMK).
Väliaikainen renkaan paikkaus
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Johdin
Pullonpidin (oranssinvärinen kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 339).
Paikkausainepullo
Painemittari
}}
339
09 Pyörät ja renkaat
09
||
1. Asettakaa varoituskolmio tielle ja aktivoikaa varoitusvilkut, jos rengas pitää paikata liikennöidyllä paikalla.
Jos puhkeamisen on aiheuttanut naula tai
vastaava, antakaa sen jäädä renkaaseen.
Se auttaa tiivistämään reiän.
2. Irrottakaa sallitusta enimmäisnopeudesta
kertova tarra (kompressorin toisella puolella) ja kiinnittäkää se ohjauspyörään.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen
jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
VAROITUS
Paikkausneste voi ärsyttää ihoa. Jos nestettä pääsee iholle, peskää kohta välittömästi saippualla ja vedellä.
3. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
340
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen
käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
4. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja
kiertäkää pullon korkki irti.
5. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
8. Asettakaa katkaisin asentoon I.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei
tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun
rengaskorjaamoon suositellaan.
HUOM
Kompressorin käynnistyessä paine voi
kohota 6 baariin, mutta se laskee n. 30
sekunnin kuluttua.
6. Kytkekää kompressorin letku venttiiliin.
7. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
HUOM
Jos kompressori on kytketty toiseen tunnelikonsolin 12 V:n -liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman
valvontaa, kun moottori käy.
9. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei
saa käyttää yli 10 minuuttia.
09 Pyörät ja renkaat
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäispaine on 1,8 bar ja enimmäispaine 3,5
bar. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)
13. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
HUOM
Ensimmäiset kierrokset, jotka rengas pyörii, ruiskuttavat paikkausnestettä puhkeamisreikään.
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa
on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
VAROITUS
Katsokaa, ettei kukaan ole auton lähellä ja
saa tiivistysnestettä päälleen, kun auto lähtee liikkeelle. Etäisyyden tulee olla vähintään kaksi metriä.
11. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää
johdin irti 12 V:n liitännästä.
12. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja
asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 337)
Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus (s. 341)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 339)
Tilapäinen renkaanpaikkaus jälkitarkastus
09
Kun rengas on paikattu tilapäisellä renkaanpaikkaussarjalla, Temporary Mobility Kit
(TMK), noin kolmen kilometrin ajon jälkeen on
tehtävä jälkitarkastus.
Rengaspaineiden tarkastus
1. Liittäkää varustus uudelleen.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
•
Jos se on alle 1,3 bar29, rengas ei ole
tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
•
Jos rengaspaine on yli 1,3 baria29, renkaaseen pitää täyttää rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 421).
Päästäkää ilmaa pois paineenalennusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
3. Katsokaa, että kompressori on suljettu.
Irrottakaa ilmaletku ja johdin.
Asettakaa venttiilihattu paikalleen.
29
1 bar = 100 kPa.
}}
341
09 Pyörät ja renkaat
09
||
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms.
aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
HUOM
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.
Volvo suosittelee, että auto ajetaan lähimpään
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi. Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa on paikkausnestettä.
VAROITUS
Nopeus ei saa olla yli 80 km/h, kun käytetään tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo
suosittelee käyntiä valtuutetussa Volvon
teknisessä palvelussa paikatun renkaan
tarkastusta varten (enimmäisajomatka
200 km). Henkilökunta osaa arvioida, onko
renkaan korjaaminen mahdollista vai
pitääkö rengas vaihtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 337)
Väliaikainen renkaanpaikkaus - käsittely
(s. 339)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 339)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja renkaan täyttö
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan
kompressorilla (s. 339).
1. Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0 ja
ottakaa johdin ja ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Pakokaasun sisään hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää antako
moottorin koskaan käydä suljetussa tilassa
tai tilassa, josta puuttuu riittävä ilmanvaihto.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman
valvontaa, kun moottori käy.
3. Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin asentoon I.
342
09 Pyörät ja renkaat
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei
saa käyttää yli 10 minuuttia.
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 421). Päästäkää ilmaa pois paineenalennusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja paikkausneste
Säiliö (pullo) tilapäisen renkaanpaikkaussarjan
(s. 339) yhteydessä sisältää paikkausnestettä
ja se voidaan vaihtaa.
Vaihtakaa pullo ennen kuin parasta ennen päiväys on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa
ympäristölle vaarallisena jätteenä.
VAROITUS
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
Pullon sisältö 1,2-etanolia ja luonnon raakakumia-lateksia.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
Vaarallista nautittuna. Voi aiheuttaa allergiaa ihokosketuksessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 337)
Välttäkää aineen pääsyä iholle tai silmiin.
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 339)
Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus (s. 341)
09
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 337)
343
09 Pyörät ja renkaat
09
Tyyppihyväksyntä rengaspainevalvonta (TPMS)
Rengaspainevalvonnan tunnistimien tyyppihyväksyntä - TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* voidaan lukea taulukosta.
344
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Pyörät ja renkaat
Maa/Alue
09
Brasilia
Ukraina
}}
345
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Maa/Alue
Israel
346
09 Pyörät ja renkaat
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity)
09
Maa/Alue
EU-maat:
Vientimaa: Saksa
Valmistaja: Continental Automotive GmbH
Varustuksen tyyppi: TPMS-yksikkö
Tsekki:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
}}
347
09 Pyörät ja renkaat
09
348
||
Maa/Alue
Tanska:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Saksa:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Viro:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Iso-Britannia:
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Espanja:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Kreikka:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Ranska:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italia:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Liettua:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Latvia:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Alankomaat:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
09 Pyörät ja renkaat
09
Maa/Alue
Unkari:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Puola:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugali:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovenia:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakia:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Suomi:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Ruotsi:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islanti:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norja:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 331)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
349
YLLÄPITO JA HUOLTO
10 Ylläpito ja huolto
Volvon huolto-ohjelma
Huollon ja korjauksen varaaminen*1
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa.
Huolto-, korjaus- ja varaustietojen käsittely
suoraan internetiin yhdistetyssä autossanne.
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat huollolle mahdollisimman korkean laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvon takuu olisi voimassa, tarkastakaa ja noudattakaa huolto- ja takuukirjaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus (s. 365)
Tällä palvelulla1 saadaan miellyttävä tapa
varata huolto ja korjaamokäynti suoraan
autosta. Auton tiedot lähetetään jälleenmyyjällenne, joka voi valmistella korjaamokäyntiä.
Jälleenmyyjä ottaa Teihin yhteyden ajan
varaamista varten. Tietyillä markkina-alueilla
järjestelmä muistuttaa Teitä varatusta ajasta
sen lähestyessä ja navigointijärjestelmä2 voi
lisäksi opastaa Teidät korjaamolle, kun on
aika.
Ennen kuin palvelua voi käyttää
Volvo ID ja profiilini
•
Rekisteröikää Volvo ID. Lisätietoja ja
kuinka luodaan Volvo ID, ks. Volvo ID
(s. 20).
•
Kirjautukaa omistajaportaaliin My Volvo,
menkää profiiliinne ja menetelkää seuraavasti:
1. Tarkastakaa, että auto on yhdistetty profiiliinne.
2. Tarkastakaa, että yhteystietonne täsmäävät.
3. Valitkaa Volvon jälleenmyyjä, johon haluatte yhteyden huoltoa ja korjausta varten.
1
2
4. Valitkaa esitetty kommunikaatiokanava
(puhelin). Kirjautumistiedot lähetetään
aina autoonne ja Teille sähköpostina.
Edellytys varaukselle autosta
•
Varaustietojen lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi autosta pitää auton olla
yhdistettynä internetiin, ks. Sensus Infotainment -lisäosaa saadaksenne tietoja
auton yhdistämisestä internetiin.
•
Koska varaustiedot lähetetään yksityisen
puhelintilauksenne välityksellä, Teille esitetään kysymys, haluatteko lähettää tiedot. Kysymys asetetaan kerran ja koskee
sitten valittua kytkeytymistä rajoitetun
ajan.
•
Jotta palvelu toimii ja järjestelmä kommunikoi auton näytön kautta, pitää uutiset/
ponnahdusilmoitusten olla hyväksyttyjä.
Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja sen jälkeen
Huolto & korjaus Näytä ilmoitukset.
10
Palvelun käyttäminen
Kaikkiin valikoihin ja asetuksiin päästään normaalinäkymästä valikkojärjestelmässä MY
CAR painamalla OK/MENU ja sen jälkeen
Huolto & korjaus.
Kun on huollon aika ja tietyissä tapauksissa
auton tarvitessa korjausta ilmoitetaan tämä
mittaristossa (s. 58) ja ponnahdusvalikon
kautta näytössä.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
351
10 Ylläpito ja huolto
||
10
Huollon tai korjauksen varaaminen
manuaalisesti1
–
1. Painakaa keskikonsolissa olevaa MY
CAR-painiketta ja valitkaa Huolto &
korjaus Jälleenmyyjätiedot Pyydä
huoltoa tai korjausta.
> Auton data lähetetään automaattisesti
jälleenmyyjällenne.
Soittaminen jälleenmyyjälle1
2. Jälleenmyyjä lähettää varausehdotuksen
autoon.
Huoltoilmoitus näytössä.
Vastausvaihtoehtojen sisältö näytön ponnahdusvalikossa:
• Kyllä - Varauskysely lähetetään jälleen-
myyjällenne, joka sitten palaa asiaan
varausehdotuksella. Huoltovalo ja huoltoilmoitus mittaristossa sammutetaan.
• Ei - Lisää ponnahdusilmoituksia ei esitetä
näytössä. Ilmoitus mittaristossa säilyy.
Kun tämä valinta on tehty, on mahdollista
käynnistää manuaalinen varaus autossa,
ks. seuraavaa.
• Lykkää myöhemmäksi - Ponnahdusvalikko esitetään, kun auto käynnistetään
seuraavan kerran.
1
2
352
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
3. Hyväksykää tai pyytäkää uusi varausehdotus.
Kun varaus on hyväksytty, varaustiedot on
tallennettu autoon, ks. kohtaa Varaukseni.
Auto kommunikoi automaattisesti kanssanne
näytön kautta antamalla muistutuksia varauksesta ja opastamalla Teidät korjaamokäynnille.
Voitte myös varata korjaamokäynnin My
Volvo -toiminnon kautta. Menkää kohtaan
Varaukseni ja valitkaa päivittäminen päästäksenne varauksiin My Volvo -järjestelmävalikosta.
Varaukseni1
Kirjautumistietojen esittäminen auton näytössä. Hyväksykää tai pyytäkää uusi varausehdotus.
Valitkaa Huolto & korjaus
ajanvaraukset.
Omat
Autoon yhdistetyllä Bluetooth®-handsfree puhelimella voitte soittaa jälleenmyyjällenne.
Puhelimen yhdistäminen, ks. Sensus Infotainment -lisäosaa.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Soita
jälleenmyyjälle.
Navigointijärjestelmän käyttäminen1, 2
Antakaa korjaamonne määränpääksi tai välietapiksi navigointijärjestelmässä.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Aseta yksitt.
määränpää.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Lisää
reittipisteeksi.
10 Ylläpito ja huolto
Auton datan lähettäminen1
Auton data lähetetään keskeiseen Volvo-tietokantaan (ei jälleenmyyjällenne). Volvon jälleenmyyjä voi noutaa auton tiedot auton tunnistenumeron (VIN3) avulla. Numero on auton
huolto- ja takuuvihossa tai tuulilasin vasemman alakulman sisäpuolella.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
auton tiedot.
10
Lähetä
Varaustiedot ja auton data
Kun valitsette huollon varaamisen autostanne,
varaustiedot ja auton data lähetetään. Autotiedot koostuvat tiedoista seuraavilta alueilta:
•
•
•
•
•
•
huoltotarve
toimintatila
nestemäärät
Mittarilukema
auton tunnistenumero (VIN3)
Auton ohjelmistoversio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1
3
Volvo ID (s. 20)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Vehicle Identification Number
353
10 Ylläpito ja huolto
Auton nostaminen
10
Autoa nostettaessa on tärkeää että tunkki tai
nostovarret asetetaan niille tarkoitetuille paikoille auton alustassa.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin
Volvon suosittelema nosturi, noudattakaa
varustuksen mukana tulevia ohjeita.
354
10 Ylläpito ja huolto
10
Nosturinkiinnikkeet (nuolet) autoon kuuluvalle nosturille sekä nostokohdat (punaisella merkityt).
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla
edestä, pitää se asettaa jonkin neljästä,
pitemmällä auton alla olevan nostokohdan
alle. Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla
takaa, pitää se asettaa jonkin nostokohdan
alle. Olkaa huolellinen ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä
korjaamonostimella, voidaan etumaiset ja
taemmat nostovarret asettaa ulompien nostokohtien (nosturinkiinnikkeet) alle. Edessä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää sisempiä nostokohtia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 325)
355
10 Ylläpito ja huolto
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
10
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa
konepelti. (Salpahaka on valonheittimen
ja jäähdyttimen säleikön välillä, ks.
kuvaa.)
Konepelti voidaan avata, kun matkustamossa
oleva kahva on käännetty myötäpäivään ja
jäähdyttimen säleikön salpa on siirretty
vasemmalle.
Moottoritila - katsaus
Katsaus näyttää muutamia huoltoon liittyviä
komponentteja.
Moottoritila 4-syl.
VAROITUS
Tarkistakaa, että kansi lukkiutuu kunnollisesti sulkemisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottoritila - tarkastus (s. 357)
Moottoritila - katsaus (s. 356)
Konepellin avauskahva on aina vasemmalla puolella.
Moottoritilan ulkonäkö voi erota moottoriversion
mukaan.
Moottoriöljyn täyttö
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Jäähdytin
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Kääntäkää kahvaa noin 20-25 astetta
myötäpäivään. Salvan vapautuminen voidaan kuulla.
Käynnistysakku
Rele- ja varokekeskus
Huuhtelunesteen täyttö
Ilmansuodatin
356
10 Ylläpito ja huolto
VAROITUS
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Auton sähköjärjestelmän on oltava aina avaimen
asennossa 0, kun moottoritilassa työskennellään, ks. Avaimen asennot - toiminnot
eri tasoilla (s. 73).
Moottoriöljyn mittatikku4
Moottoritila - tarkastus
Jäähdytin
Tietyt öljyt ja nesteet on tarkastettava säännöllisesti.
Moottoriöljyn täyttö
Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa auton sähköjärjestelmän ollessa avaimen asennossa II tai moottorin ollessa
lämmin.
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
Käynnistysakku
•
•
•
Rele- ja varokekeskus
Huuhtelunesteen täyttö
Ilmansuodatin
Moottoritila paitsi 4-syl.
Säännöllinen tarkastus
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
•
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
4
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
(s. 356)
•
Moottoritila - tarkastus (s. 357)
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua (5-syl. diesel).
Moottoriöljy
Ohjaustehostinöljy (ei 4-sylinterisellä
moottorilla varustetut autot)
Huuhteluneste
Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijoitettu moottoritilan eteen, jäähdyttimen
taakse) voi käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Auton sähköjärjestelmän on oltava aina avaimen
asennossa 0, kun moottoritilassa työskennellään, ks. Avaimen asennot - toiminnot
eri tasoilla (s. 73).
Moottoritilan ulkonäkö voi erota moottoriversion
mukaan.
Jäähdytysneste
VAROITUS
VAROITUS
Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa auton sähköjärjestelmän ollessa avaimen asennossa II tai moottorin ollessa
lämmin.
10
Pesettäkää moottori aina korjaamolla, suosittelemme valtuutetun Volvon teknisen
palvelun käyttöä. Jos moottori on lämmin,
on olemassa palovaara.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
(s. 356)
•
•
•
Moottoritila - katsaus (s. 356)
Jäähdytysneste - taso (s. 362)
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 359)
}}
357
10 Ylläpito ja huolto
•
•
10
Ohjaustehostinöljy - taso (s. 364)
Moottoriöljy - yleistä
Huuhteluneste - täyttö (s. 375)
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn
käyttämistä.
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, ks.
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 410).
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä
moottoriöljyä. Κljy on valittu erittäin huolellisesti ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja
ympäristökuormituksen.
Volvo suosittelee:
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja
viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä/
suuresta öljymäärästä ja matalasta öljynpaineesta varoittamiseen. Tietyissä moottoriversioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään
mittaristossa olevaa pienen öljynpaineen
varoitussymbolia. Muissa malleissa on öljyta-
358
10 Ylläpito ja huolto
son ilmaisin, tällöin kuljettajaa varoitetaan mittariston varoitussymbolilla
sekä näyttöteksteillä. Joissakin malleissa on molemmat
järjestelmät. Ottakaa yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
Vaihtakaa moottorin öljy ja öljynsuodatin
Huolto- ja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö
Öljymäärä tunnistetaan tietyissä moottoriversioissa elektronisella öljymäärän anturilla,
muissa moottoriversioissa se tarkastetaan
öljynmittatikulla.
10
Öljynmittatikulla varustettu moottori5
G021737
Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen
on sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa Volvo suosittelee laadultaan parempaa öljyä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet (s. 410).
Öljypinnan pitää olla MIN- ja MAX-merkin välillä.
Täyttötilavuudet, ks. Moottoriöljy - laatu ja
määrä (s. 411).
G021734
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 359)
Mittatikku ja täyttöputki.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan
2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi
moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku
näyttää pientä määrää, koska kaikki öljy ei ole
ehtinyt valua alas öljypohjaan.
5
Ei koske 4-syl. moottoria eikä 5-syl. dieselmoottoria, joissa on elektroninen öljymäärän anturi.
}}
359
10 Ylläpito ja huolto
||
Mittaus ja mahdollinen lisäys
10
1. Varmistakaa, että auto on vaakasuorassa.
On tärkeää odottaa 5 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua
takaisin öljypohjaan.
Moottori elektronisella öljymäärän
anturilla, 4-syl.
2. Vetäkää mittatikku ylös ja pyyhkikää se.
3. Työntäkää mittatikku takaisin alas.
4. Vetäkää ylös ja tarkastakaa määrä.
5. Jos pintataso on lähellä MIN-merkkiä,
tulee lisätä 0,5 litraa. Jos taso on runsaasti alapuolella, voidaan tarvita suurempi määrä.
6. Jos määrä halutaan tarkastaa uudelleen,
tehkää se lyhyehkön ajon jälkeen. Toistakaa sen jälkeen kohdat 1-4.
VAROITUS
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkinnän. Määrä ei saa koskaan olla yli MAXmerkin tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa
moottorivaurioon.
Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on
digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.
Täyttöputki6.
Joissakin tapauksissa öljyä voi olla tarpeen
lisätä huoltokertojen välillä.
Toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen
ei tarvitse tehdä ennen kuin mittariston näytössä esitetään ilmoitus, ks. seuraavaa kuvaa.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
6
360
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.
Ilmoitus
Moottorin öljymäärä
Κljymäärä tarkastetaan elektronisen öljymäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori
on sammutettuna, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 101).
VAROITUS
Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään, ajakaa korjaamolle - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan. Κljymäärä voi olla liian suuri.
10 Ylläpito ja huolto
TÄRKEÄÄ
Pienen öljymäärän ilmoituksen yhteydessä
lisätkää vain ilmoitettava määrä, esim.
0,5 litraa.
HUOM
Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti,
kun öljyä lisätään tai lasketaan pois.
Autolla on pitänyt ajaa n. 30km ja sen on
pitänyt seistä paikallaan 5 minuuttia moottori sammutettuna vaakasuoralla alustalla
ennen kuin öljymäärän näyttö tulee
oikeaksi.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
2. Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään
vasemmassa vivussa asentoon
Öljymäärä.
> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin
öljymäärästä.
Toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen
ei tarvitse tehdä ennen kuin mittariston näytössä esitetään ilmoitus, ks. seuraavaa kuvaa.
10
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks.
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 101).
HUOM
Jos oikeat edellytykset öljymäärän mittaamiselle eivät ole täyttyneet (aika moottorin
sammuttamisen jälkeen, auton kallistuma,
ulkolämpötila yms.), esitetään ilmoitus Ei
saatavilla. Tämä ei tarkoita, että auton
järjestelmässä on jotain vikaa.
Moottori elektronisella öljymäärän
anturilla, 5-syl. diesel
Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on
digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.
Ilmoitus
Moottorin öljymäärä
Öljymäärän mittaaminen, 4-syl.
Κljymäärä tarkastetaan elektronisen öljymäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori
on sammutettuna, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 101).
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se
seuraavan sekvenssin mukaisesti.
1. Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 73).
VAROITUS
Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään, ajakaa korjaamolle - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan. Κljymäärä voi olla liian suuri.
Täyttöputki7.
7
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.
}}
361
10 Ylläpito ja huolto
||
TÄRKEÄÄ
10
Ilmoituksen Öljymäärä alhainen Lisää
0,5 litraa yhteydessä lisätkää vain
0,5 litraa.
2. Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään
vasemmassa vivussa asentoon
Öljymäärä.
> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin
öljymäärästä.
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks.
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 101).
HUOM
Järjestelmä ilmaisee öljymäärän vain ajon
aikana. Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti, kun öljyä lisätään tai lasketaan
pois. Autolla pitää ajaa n. 30 km ennen
kuin öljymäärä näytetään oikein.
Jäähdytysneste - taso
Jäähdytysneste jäähdyttää polttomoottorin
oikeaan käyttölämpötilaan. Moottorista jäähdytysnesteeseen siirtyvää lämpöä voidaan
käyttää matkustamon lämmittämiseen.
Jäähdytysnesteen tason on oltava paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkkien välissä.
Määrän tarkastus ja täyttö
VAROITUS
Älkää lisätkö öljyä, jos täyttötaso (3) tai (4)
esitetään seuraava kuvan mukaisesti.
Määrä ei saa koskaan olla yli MAX-merkin
tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
Numerot 1-4 edustavat täyttömäärää. Älkää
lisätkö öljyä, jos täyttömäärä (3) tai (4) esitetään.
Suositeltu täyttömäärä on 4. Ilmoitus ja grafiikka
näytössä. Vasemmalla on digitaalinen mittaristo
ja oikealla analoginen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Öljymäärän mittaaminen, 5-syl. diesel
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se
seuraavan sekvenssin mukaisesti.
1. Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 73).
362
•
Moottoriöljy - yleistä (s. 358)
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. Älkää koskaan lisätkö pelkästään puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa
jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian
pieni että liian suuri.
VAROITUS
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
nestettä pitää lisätä, kun moottori on lämmin, kiertäkää paisuntasäiliön tulppa
hitaasti auki siten, että ylipaine purkautuu.
10 Ylläpito ja huolto
Määrätiedot ja veden laatua koskevat vaatimukset, ks. Jäähdytysneste - laatu ja määrä
(s. 413).
•
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Kloorin, kloridien ja muiden suolojen
korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina jäähdytysnestettä,
jossa on syöpymisenestoainetta,
Volvon suosituksen mukaisesti.
•
Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 %
jäähdytysnestettä.
Pinnan pitää olla paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkin välissä. Jos järjestelmä on vajaa,
voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja,
jotka voivat aiheuttaa moottorivaurioita.
TÄRKEÄÄ
•
Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn laatuiseen vesijohtoveteen. Jos
veden laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä Volvon suositusten mukaisesti.
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää
jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
•
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytettynä. Muussa tapauksessa voi
syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien)
vaara.
Jarru- ja kytkinneste - määrä
Jarru- ja kytkinnesteen määrän pitää olla säiliön MIN- ja MAX-merkin välillä.
Määrän tarkastus
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö.
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän
MIN- ja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa
määrä säännöllisesti.
10
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai
ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa
ilma on hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran vuodessa.
Jarrunesteen määrätiedot ja suositeltu laatu,
ks. Jarruneste - laatu ja määrä (s. 416).
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu tarkastaa jarrunestehäviön
syyn.
}}
363
10 Ylläpito ja huolto
||
Lisäys
Ohjaustehostinöljy - taso
Autossa, jossa on 4-syl. moottori, ei ole
ohjaustehostinöljyä. Autolle, jossa on muu
moottori, on voimassa, että ohjaustehostimen
öljymäärän pitää olla säiliön MIN- ja MAXmerkin välillä. Öljyä ei tarvitse vaihtaa.
10
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.
Nestesäiliö on suojuksen alla. Tämä peittää
moottoritilan kylmävyöhykkeen. Pyöreä kansi
pitää ensin poistaa ennen kuin säiliön korkkiin
päästään käsiksi.
Avatkaa suojukseen sijoitettu kansi kääntämällä sitä.
Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää
nestettä. Pintatason pitää olla säiliön
sisäpuolella olevien merkkien MIN ja
MAX välillä.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako asettaa korkkia paikalleen.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää ohjaustehostimen nestesäiliön
ympäristö puhtaana tarkastuksen yhteydessä. Korkkia ei pidä avata.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pinnan
pitää olla MIN ja MAX-merkkien välillä.
Suositeltu öljylaatu, ks. Ohjaustehostinöljy laatu (s. 416).
364
HUOM
Jos ohjaustehostinjärjestelmään syntyy
vika tai moottori on sammunut ja autoa
pitää hinata, sitä voidaan edelleen ohjata.
10 Ylläpito ja huolto
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto vianetsintä ja korjaus
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston huolto ja
korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
Vianetsintä ja korjaus
Ilmastointilaite sisältää fluoresoivaa jälkiainetta. Käyttäkää ultraviolettivaloa vuodonetsinnässä.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvon huolto-ohjelma (s. 351)
Polttimonvaihto - yleistä
Hehkulamppupolttimot voidaan vaihtaa. LEDja xenon-polttimoita vaihdettaessa on otettava
yhteys huoltokorjaamoon.
Polttimot on eritelty (s. 372). Polttimot ja
muut valonlähteet, jotka ovat erityistä tyyppiä,
kuten LED8-polttimot, tai joita ei muusta
syystä voida vaihtaa muualla kuin korjaamolla9, ovat seuraavat:
•
Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL
(Xenon-polttimot)
•
•
•
•
•
Huomio-/seisontavalot edessä
•
•
Kaarrevalot
Sivuvilkut, ulkotaustapeilit
Turvavalaistus, ulkotaustapeilit
Sisävalot, lisäksi autoonnousuvalot
edessä
Takaseisontavalot
Sivuvalot.
VAROITUS
Xenon-valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Xenon-polttimoiden vaihto
teettää korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. Xenonvaloihin kohdistuva työ edellyttää erityistä
varovaisuutta, koska valonheittimessä on
suurjännitelaite.
10
VAROITUS
Auton sähköjärjestelmän pitää olla avainasennossa 0, kun polttimo vaihdetaan, ks.
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 73).
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako koskaan sormilla suoraan hehkulamppua. Sormista irtoava
rasva höyrystyy kuumuudessa ja muodostaa heijastinta vahingoittavan kerroksen.
HUOM
Jos vikailmoitus on edelleen olemassa viallisen polttimon vaihdon jälkeen, suositellaan hakeutumista valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
8
9
Valodiodi (Light Emitting Diode)
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
}}
365
10 Ylläpito ja huolto
||
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä, sumuvaloissa ja takavalaisimissa voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki ulkoiset valaisimet on suunniteltu estämään tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun valo on palanut hetken.
10
Polttimon vaihto - valonheitin
Kaikki valonheittimen polttimot vaihdetaan
irrottamalla ensin koko valonheitin moottoritilan kautta.
Valonheittimen irrotus
Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon 0, katso Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 73).
Irrottakaa valonheittimen liitinkappale painamalla kiinnitin alas peukalolla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 366)
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 372)
•
Polttimon vaihto - tavaratilan valaistus
(s. 371)
•
Vetäkää liitinkappale samalla irti toisella
kädellä.
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 371)
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo
(s. 371)
5. Nostakaa valonheitin ulos ja asettakaa se
pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.
6. Vaihtakaa ko. polttimo.
Vetäkää valonheittimen lukkosokat irti.
Vapauttakaa valonheitin vuorotellen kääntelemällä ja vetämällä sitä ulos.
TÄRKEÄÄ
Älkää vetäkö kaapelista, vaan tarttukaa
kiinni liittimestä.
366
Valonheittimen asennus
10 Ylläpito ja huolto
1. Kytkekää liitinkappale, kuuluu naksahdus.
2. Asentakaa valonheitin ja lukkosokat.
Lyhyt sokka asetetaan lähimmäs jäähdyttimen säleikköä. Tarkastakaa, että ne on
painettu kunnolla alas.
Polttimon vaihto - kauko-/
lähivalopolttimoiden peitekansi
Kauko-/lähivalopolttimoihin päästään käsiksi
irrottamalla valonheittimen isompi peitekansi.
•
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot (s. 369)
10
3. Tarkastakaa valaistus.
Valonheittimen pitää olla asennettu ja liitinkappaleen kunnolla yhdistettynä ennen kuin
valaistus kytketään päälle tai etäavain asetetaan virtalukkoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttimonvaihto - yleistä (s. 365)
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi (s. 367)
Polttimot - erittelyt (s. 372)
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, ks.
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 366).
1. Löysätkää peitekannen neljää ruuvia
Torx-työkalulla, mitta T20 (1). Niitä ei saa
irrottaa kokonaan (3-4 kierrosta riittää).
2. Työntäkää peitekansi sivuun.
3. Irrottakaa peitekansi.
Asentakaa peitekansi päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 366)
Polttimon vaihto - lähivalot (s. 368)
Polttimon vaihto - kaukovalot (s. 368)
367
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - lähivalot
Lähivalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
10
HUOM
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
Polttimon vaihto - kaukovalot
Kaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
HUOM
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 366).
1. Irrottakaa valonheitin (s. 366).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 367).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 367).
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
3. Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja sitten vetämällä suoraan ulos.
4. Irrottakaa polttimo vetämällä se suoraan
ulos.
5. Polttimossa olevan ohjaustapin pitää olla
suoraan ylöspäin, kun se asennetaan ja
sen tarttuessa kiinni kuuluu naksahdus.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
368
Aiheeseen liittyvät tiedot
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5. Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan ja kääntäkää myötäpäivään polttimon kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
10 Ylläpito ja huolto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lisäkaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
HUOM
10
Koskee xenonajovaloilla varustettuja
autoja*.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 366).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 367).
3. Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja sitten vetämällä suoraan ulos.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5. Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan ja kääntäkää myötäpäivään polttimon kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
369
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - etusuuntavalot
Polttimon vaihto - valo takana
Suuntavalopolttimo sijaitsee valonheittimen
pienemmän peitekannen alla.
Takavalaisimen polttimot vaihdetaan tavaratilasta.
Peruutusvalot ovat paneelin takana tavaratilan
luukussa.
10
5. Painakaa polttimonpidin paikalleen ja
asentakaa luukku takaisin.
Peruutusvalot
Polttimonpidin takana
1. Avatkaa tavaratilan luukussa oleva
paneeli.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 366).
2. Irrottakaa kansi vetämällä se suoraan
ulos.
3. Vetäkää polttimonpitimestä polttimon
saamiseksi ulos.
Takavalaisimen polttimot vaihdetaan tavaratilan puolelta (ei LED-valoja).
4. Painakaa ja samalla kääntäkää polttimoa
vastapäivään sen irrottamiseksi.
1. Irrottakaa luukut vasemmasta/oikeasta
paneelista päästäksenne käsiksi polttimoihin. Polttimot on sijoitettu polttimonpitimeen.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
2. Painakaa salpahakasia yhteen ja vetäkää
polttimonpidin irti.
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
4. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
370
2. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
4. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
5. Asentakaa polttimonpidin kääntämällä
sitä myötäpäivään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 371)
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana
Polttimon vaihto - tavaratilan valaistus
Numerokilven valaistus tavaratilan luukun kahvan alla.
Tavaratilan valaistus on sijoitettu tavaratilan
luukun aukon molemmille puolille.
10
G021758
Yhteenveto esittää polttimoiden sijainnin
takana.
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo
Jarruvalo (LED)
1. Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
Sivuvalo (LED)
2. Irrottakaa koko polttimokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
Jarruvalot (s. 370)
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
Seisontavalot (LED)
4. Asettakaa polttimokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
Peruutusvalot (s. 370)
Suuntavilkku (s. 370)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kammetkaa kevyesti niin, että valokotelo
irtoaa.
2. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Tarkastakaa, että valo palaa ja painakaa
valokotelo takaisin paikalleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
Sumuvalot (s. 370)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttimonvaihto - yleistä (s. 365)
Polttimot - erittelyt (s. 372)
371
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
Meikkipeilin polttimot sijaitsevat valaisimen
lasien takana.
10
Valaisimen lasin irrotus
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
Polttimot - erittelyt
Erittelyt koskevat hehkulamppuja. LED- ja
xenon-polttimoita vaihdettaessa on otettava
yhteys huoltokorjaamoon.
Valaistus
WA
Tyyppi
Lähivalot, halogeeni
55
H7 LL
Kaukovalot, halogeeni
65
H9
Lisäkaukovalot,
ABL
65
H9
Vilkku edessä
24
PY24W
Autoonnousuvalot edessä
3
T10 Kanta
W2,1x9,5d
Hansikaslokeron
valo
5
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
Meikkipeilin
valaistus
1,2
T5 Kanta
W2x4,6d
Tavaratilan
valaistus
10
Kanta SV8.5
Pituus 38 mm
Rekisterikilven
valo
5
C5W LL
1. Asettakaa valaisimen lasi paikalleen.
Vilkku takana
21
PY21W LL
2. Painakaa se kiinni.
Jarruvalot
21
P21W LL
1. Työntäkää ruuvitaltta valaisimen lasin alle
ja kammetkaa reunan lukituskieleke varovasti ylös.
2. Irrottakaa varovasti ja nostakaa valaisimen lasi pois.
3. Vetäkää kärkipihdeillä polttimo suoraan
ulos sivulle ja vaihtakaa uuteen. Huomatkaa! - Älkää puristako pihdeillä voimakkaasti. Polttimon lasi voi siinä tapauksessa rikkoutua.
Valaisimen lasin asennus
372
Aiheeseen liittyvät tiedot
10 Ylläpito ja huolto
Pyyhkimien sulat
Valaistus
WA
Tyyppi
Peruutusvalot
21
H21W LL
Tuulilasin pyyhinsulkien on oltava huoltoasennossa, kun ne vaihdetaan.
Takasumuvalo
21
H21W LL
Huoltoasento
A
Wattia
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon10 ja painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon I. Yksityiskohtaiset tiedot avaimen asennoista, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 73).
10
2. Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE
-painiketta uudelleen auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon 0.
Polttimonvaihto - yleistä (s. 365)
3. Siirtäkää 3 sekunnin kuluessa ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua ylöspäin ja
pitäkää se paikallaan n. 1 sekunti.
> Pyyhkimet käyvät tällöin ja asettuvat
suoraan ylöspäin.
Pyyhinsulat huoltoasennossa.
Jotta on mahdollista vaihtaa, pestä tai nostaa
pyyhinsulat (esim. kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet
kiinni.
10
Ei välttämätöntä autossa, jossa on Keyless-toiminto.
Pyyhkimet palaavat aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi
avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
TÄRKEÄÄ
Jos huoltotilassa ollessaan pyyhkimet on
käännetty ylös tuulilasista, täytyy ne kääntää takaisin tuulilasia vasten, ennen kuin
pyyhkimien sallitaan palata paikoitusasentoonsa. Tällä estetään konepellin maalin
naarmuuntuminen.
}}
373
10 Ylläpito ja huolto
||
Pyyhinsulkien vaihto
10
Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös, kun se
on huoltoasennossa. Painakaa nuppia,
joka on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja
vetäkää sulka pois suoraan pyyhinvarren
suuntaisesti.
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten,
että kuuluu "napsahdus".
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
HUOM
Pyyhinsulkien pituudet ovat erilaiset. Kuljettajan puoleinen pyyhinsulka on pidempi
kuin matkustajan puoleinen.
Puhdistus
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, ks.
Autonpesu (s. 396).
4. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin tuulilasia vasten.
Pyyhkimet palaavat huoltoasennosta aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP
ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän
asettamiseksi avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
374
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti.
Myöhästynyt ylläpitohuolto lyhentää pyyhinsulan käyttöikää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Huuhteluneste - täyttö (s. 375)
10 Ylläpito ja huolto
Huuhteluneste - täyttö
TÄRKEÄÄ
Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien ja
ikkunoiden puhdistamiseen. Kun lämpötila on
jäätymispisteen alapuolella, käytetään huuhtelunestettä, jossa on jäätymissuoja.
Käytäkää Volvon alkuperäistä huuhtelunestettä tai vastaavaa, suositeltu pH on
välillä 6 ja 8 käyttöseoksessa (esim. 1:1
neutraalin veden kanssa).
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää pakkasella jäätymissuojalla
varustettua huuhtelunestettä, ettei se jäädy
pumpussa, säiliössä ja letkuissa.
Määrä:
Huuhtelunestettä lisätään avaamalla sininen
korkki.
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen huuhtelunestesäiliö.
HUOM
•
Valonheittimien huuhtelulaitteella varustetut autot: 5,4 litraa.
•
Autot ilman valonheittimien huuhtelulaitetta: 4,0 litraa.
Käynnistysakku - yleistä
Käynnistysakun avulla käytetään auton käynnistysmoottoria ja muita sähkövarusteita.
Käynnistysakku on perinteinen 12 V:n akku.
•
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin käydessä.
•
Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty
oikein ja kiristetty asianmukaisesti.
Moottori
Bensiini
Diesel
12
12
520–800
700–800
Jännite (V)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
10
Käynnistysakun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.
KylmäkäynnistyskykyA - CCAB (A)
Pyyhkimien sulat (s. 373)
Pyyhkimet ja huuhtelulaite (s. 92)
A
B
SAE- tai EN-normin mukaisesti.
Cold Cranking Amperes.
Kun säiliössä on jäljellä n. 1 litra huuhtelunestettä, esitetään mittaristossa ilmoitus
kanssa, että huuhyhdessä symbolin
telunestettä pitää lisätä.
Määrätty laatu: Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä säässä ja
jäätymispisteen alapuolella.
}}
375
10 Ylläpito ja huolto
||
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa käynnistysakku Start/Stoptoiminolla varustetussa autossa pitää
asentaa oikean tyyppinen akku, EFB11
käsivalintaisella vaihteistolla ja AGM12
automaattivaihteistolla varustetussa
autossa.
10
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa
tarkka ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen
akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa
tarraa).
HUOM
11
12
376
•
Käynnistysakun pitää olla alkuperäisen
akun mittojen mukainen.
•
Käynnistysakun korkeus on erilainen
koon mukaan.
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
TÄRKEÄÄ
Ladattaessa käynnistysakkua tai apuakkua
(s. 380) saa käyttää vain nykyaikaista
akkulaturia, jonka latausjännite on kontrolloitu. Pikalataustoimintoa ei saa käyttää,
koska se voi vaurioittaa akkua.
TÄRKEÄÄ
Jos seuraavaa ei noudateta, voi infotainment-järjestelmän energiansäästötoiminto
lakata tilapäisesti toimimasta ja/tai ilmoitus
mittariston infonäytössä käynnistysakun
varausasteesta olla tilapäisesti pätemätön
ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin
kytkemisen jälkeen.
•
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. Käynnistysapuakku (s. 269) - siinä
selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet
pitää sijoittaa.
10 Ylläpito ja huolto
HUOM
Jos käynnistysakku tyhjenee useita kertoja, tämä vaikuttaa sen käyttöikään kielteisesti.
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttavat
useat tekijät, mm. ajo-olosuhteet ja
ilmasto. Akun käynnistyskapasiteetti laskee asteittain ajan myötä ja sitä pitää
tämän vuoksi ladata, jos autoa ei käytetä
pitkähköön aikaan tai jos sillä ajetaan vain
lyhyitä matkoja. Kova kylmyys rajoittaa
käynnistyskapasiteettia edelleen.
Jotta käynnistysakku pysyy hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa/viikko tai akun kytkemistä akkulaturiin, jossa on automaattinen huoltolataus.
Käynnistysakulla, joka pidetään täyteen
ladattuna, on mahdollisimman pitkä käyttöikä.
Akku - symbolit
Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.
Akuissa on informaatio- ja varoitussymboleja.
Akkujen symbolit
10
Käyttäkää suojalaseja.
Räjähdysvaara.
Lisätietoja auton käyttöoppaassa.
Toimitettava kierrätykseen.
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HUOM
Akku - symbolit (s. 377)
Loppuunkäytetty käynnistysakku pitää
kierrättää ympäristöä säästävällä tavalla.
Akku sisältää lyijyä.
Käynnistysakku - vaihto (s. 378)
Akku - Start/Stop (s. 380)
Akku sisältää syövyttävää happoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käynnistysakku - yleistä (s. 375)
377
10 Ylläpito ja huolto
Käynnistysakku - vaihto
Irrottakaa taempi peitekansi kiertämällä
neljänneskierros ja nostamalla se irti.
Autossa oleva käynnistysakku voidaan vaihtaa
ilman korjaamon apua.
10
VAROITUS
Käynnistysakku on perinteinen 12 V:n akku.
Kytkekää ja irrottakaa plus- ja miinusjohdin
oikeassa järjestyksessä.
Irrotus
Aivan ensimmäiseksi: Poista etäavain virtalukosta ja odota vähintään 5 minuuttia ennen
kuin mitään sähköliitäntöjä tehdään - näin
siksi, että auton sähköjärjestelmän pitää tallentaa välttämättömät tiedot ohjausyksiköihin.
Irrottakaa musta miinusjohdin.
Irrottakaa punainen plusjohdin.
Irrottakaa huohotusletku akusta.
Kiertäkää irti ruuvi, joka pitää akun kiinnitintä.
Siirtäkää akku sivuun.
Nostakaa se ylös.
Avatkaa etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi.
Vapauttakaa kumilista siten, että taempi
peitekansi vapautuu.
378
10 Ylläpito ja huolto
Poikittaistuki mallissa R-Design*
HUOM
Kiristäkää ruuvit momenttiin 30 Nm. Tarkastakaa kiristysmomentti momenttiavaimella.
9. Sovittakaa se etumaiseen peitekanteen ja
kiinnittäkää kiinnittimillä. (Ks. "Irrotus".)
Lisätietoja auton käynnistysakusta, ks. Käynnistysapuakku (s. 269).
10
Asennus
Poikittaistuki rintapellin yläpuolisen tilan luukku.
R-Design-autoissa on poikittaistuki, joka pitää
irrottaa ennen kuin käynnistysakku voidaan
vaihtaa.
1. Poista rintapellin yläpuoliset luukut
oikealta ja vasemmalta puolelta. Kammetkaa varovasti muoviveitsellä tai vastaavalla.
2. Avaa ja poista ruuvit (yksi oikealla ja yksi
vasemmalla puolella), jotka kiinnittävät
poikittaistuen.
3. Poista poikittaistuki.
> Nyt käynnistysakku voidaan irrottaa
edellisen osan mukaisesti.
•
Poikittaistuen asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
1. Asettakaa akku alas akkulaatikkoon.
2. Siirtäkää akkua sisäänpäin sekä sivulle,
kunnes se on laatikon takareunassa.
3. Ruuvatkaa akun kiinnike paikalleen.
4. Yhdistäkää huohotusletku.
> Tarkastakaa, että se on yhdistetty
oikein sekä akkuun että korissa olevaan liitäntään.
5. Kytkekää punainen plusjohdin.
6. Kytkekää musta miinusjohdin.
7. Painakaa taempi peitekansi kiinni. (Ks.
aiempaa osaa "Irrotus".)
8. Asentakaa kumilista. (Ks. "Irrotus".)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
379
10 Ylläpito ja huolto
Akku - Start/Stop
Akku
Start/Stop-toiminnolla varustetussa autossa
on käynnistysakun lisäksi varustettu apuakulla.
10
Auto, jossa on Start/Stop-toiminto, on varustettu kahdella 12 V:n akulla - erittäin tehokkaalla käynnistysakulla ja apuakulla, joka auttaa Start/Stop-toiminnon aloitusvaiheessa.
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta, ks. Start/
Stop* (s. 281).
Lisätietoja auton käynnistysakusta, ks. Käynnistysapuakku (s. 269).
Käynnistys,
12 V
KylmäkäynnistyskykyA
- CCAB
(A)
Akku
Apu, 12 V
Vasemmalta
ohjattava
auto:
720C
120E
760D
170F
Seuraava taulukko näyttää käynnistys- ja
tukiakun erittelyt autossa, jossa on Start/
Stop-toiminto.
278×175×190
Kapasiteetti
(Ah)
70
8E
10F
120
8
150×90×106E
150×90×130F
150×90×106
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vasemmalta
ohjattava
auto:
Oikealta ohjattava auto:
Oikealta ohjattava auto:
380
Apu, 12 V
Oikealta ohjattava auto:
Vasemmalta
ohjattava
auto:
Koko ,
PxLxK
(mm)
Käynnistys,
12 V
A
B
C
D
E
F
EN-normin mukaisesti.
Cold Cranking Amperes.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
Käsivalintainen vaihteisto yhdessä Start/Stop-toiminnon
kanssa. Tämä pysäyttää automaattisesti vain, kun auto on
täysin paikallaan.
Muut.
10 Ylläpito ja huolto
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa käynnistysakku Start/Stoptoiminolla varustetussa autossa pitää
asentaa oikean tyyppinen akku, EFB13
käsivalintaisella vaihteistolla ja AGM14
automaattivaihteistolla varustetussa
autossa.
käyttöjarrupolkimelta (automaattivaihteisto).
Akkujen sijainti
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. Käynnistysapuakku (s. 269) - siinä
selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet
pitää sijoittaa.
HUOM
Mitä suurempi virrankulutus autossa
on, sitä enemmän generaattorin pitää
työskennellä ja akkuja ladata = lisääntynyt polttoaineenkulutus.
•
Kun käynnistysakun kapasiteetti on
laskenut alimman sallitun tason alapuolelle, Start/Stop-toiminto kytketään
pois toiminnasta.
Tilapäisesti rajoitettu Start/Stop-toiminto suuren virranoton vuoksi tarkoittaa:
•
Moottori käynnistyy automaattisesti15
ilman, että kuljettaja painaa kytkinpoljinta
(käsivalintainen vaihteisto).
•
Moottori käynnistyy automaattisesti
ilman, että kuljettaja nostaa jalan pois
13
14
15
16
10
•
Vaihdettaessa apuakku pitää asentaa
AGM-tyyppinen akku.
•
TÄRKEÄÄ
Jos seuraavaa ei noudateta, voi käynnistys/pysäytys-järjestelmä lakata tilapäisesti
toimimasta ulkoisen käynnistysakun tai
akkulaturin kytkemisen jälkeen:
A: Vasemmalta ohjattava auto. B: Oikealta ohjattava auto. (1) Käynnistysakku16 (2) Apuakku.
Apuakku ei tavallisesti tarvitse enempää huoltoa kuin varsinainen käynnistysakku. Kysymysten tai ongelmien suhteen tulee ottaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Automaattinen käynnistys voi tapahtua vain, jos vaihdevipu on vapaa-asennossa.
Ks. Käynnistysakku - yleistä (s. 375) saadaksenne perusteellisen selostuksen käynnistysakusta.
}}
381
10 Ylläpito ja huolto
||
HUOM
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt siten,
että kaikki on "pimeänä" ja autosta periaatteessa puuttuvat kaikki normaalit sähkötoiminnot, ja moottori sen jälkeen käynnistetään ulkoisen akun tai akkulaturin
avulla, Start/Stop-toiminto on aktivoitu.
Moottori voidaan tällöin pysäyttää automaattisesti, mutta Start/Stop-toiminto voi
automaattisen pysäytyksen yhteydessä
epäonnistua moottorin automaattisessa
käynnistämisessä, koska käynnistysakun
kapasiteetti on riittämätön.
10
Onnistuneen automaattisen käynnistyksen
varmistamiseksi automaattisen pysäytyksen jälkeen akku pitää ensin ladata. Ulkolämpötilan ollessa +15 °C akkua pitää
ladata vähintään 1 tunti. Ulkolämpötilan
ollessa matalampi suositellaan 3-4 tunnin
latausaikaa. Suosituksena on, että akku
ladataan ulkoisella akkulaturilla.
Jos tätä mahdollisuutta ei ole, suositellaan
Start/Stop-toiminnon tilapäistä sulkemista,
kunnes käynnistysakkua on jälleen ladattu
riittävästi.
Lisätietoja käynnistysakun lataamisesta,
ks. Käynnistysakku - yleistä (s. 375).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
382
Akku - symbolit (s. 377)
Sähköjärjestelmä
Varokkeet - yleistä
Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja käyttää
alustaa ja moottorin runkoa johtimina.
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
varokkeilla.
Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori.
Käynnistysakun koko, tyyppi ja suorituskyky
riippuvat auton varustuksesta ja toiminnasta.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa
tarkka ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen
akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa
tarraa).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käynnistysakku - vaihto (s. 378)
Käynnistysakku - yleistä (s. 375)
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen
palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta. Jos sama varoke palaa toistuvasti,
komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Vaihto
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
VAROITUS
Älkää käyttäkö mitään vieraita esineitä tai
ilmoitettua suurempaa ampeerilukua
varokkeen korvaamiseksi. Tämä voi
aiheuttaa sähköjärjestelmään huomattavia
vaurioita ja johtaa mahdollisesti tulipaloon.
10 Ylläpito ja huolto
Sähkökeskusten sijainti
•
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 394)
10
Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa autossa. Jos auto on oikealta ohjattava, käsinekotelon alla olevat keskukset
vaihtuvat toiselle puolelle.
Moottoritila
Hansikaslokeron alla
Hansikaslokeron alla
Tavaratila
Moottoritilan kylmävyöhyke (vain Start/
Stop)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 388)
•
Varokkeet - tavaratilassa (s. 392)
Varokkeet - moottoritilassa (s. 384)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 390)
383
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - moottoritilassa
Moottoritilassa olevat varokkeet suojaavat
mm. moottori- ja jarrutoimintoja.
10
384
10 Ylläpito ja huolto
Yleistä, moottoritilan varokkeet
Kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä, kun varoke pitää vetää irti tai
asettaa takaisin paikalleen.
Paikat (ks. edellinen kuva)
Moottoritila, ylempi
Moottoritila, etumainen
Moottoritila, alempi
Nämä varokkeet on kaikki sijoitettu moottoritilan rasiaan. Varokkeet (C) on sijoitettu (A):n
alle.
Toiminto
[A]A
Tavaratilassa olevan sähkökeskuksen ensiövarokeB
60
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon alla
60
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon allaB
60
-
-
Toiminto
[A]A
Valojen korkeudensäätö*;
Aktiiviset ksenonvalonheittimet - ABL*
10
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
20
ABS
5
Säädettävä ohjauspyörän vastus*
5
10
Sähköinen lisälämmitin*B
100
Sähkölämmitteinen tuulilasi*B ,
vasen puoli
40
Moottorin ohjausyksikkö; vaihteiston ohjausyksikkö; turvatyynyt
10
Kannen sisäpuolella on tarra, joka näyttää
varokkeiden sijainnin.
•
Varokkeet 1–7 ja 42–44 ovat tyyppiä "Midi
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo17.
Tuulilasinpyyhkimet
30
Sähkölämmitteiset huuhtelusuuttimet*
10
•
Varokkeet 8–15 ja 34 ovat tyyppiä
"JCASE" ja ne tulee vaihtaa korjaamolla17
Pysäköintilämmitin*
25
TuuletuspuhallinC
40
Sähkölämmitteinen tuulilasi*B ,
oikea puoli
40
ABS-pumppu
•
Varokkeet 16–33 ja 35–41 ovat tyyppiä
"Mini Fuse".
Toiminto
17
[A]A
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon
allaB
50
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
50
-
-
Valokatkaisin
5
-
-
40
-
-
ABS-venttiilit
20
-
-
Valonheittimien huuhtelulaite*
20
Relekäämit
5
Lisävalot*
20
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
385
10 Ylläpito ja huolto
||
Toiminto
10
386
[A]A
Äänitorvi
15
Moottorinohjausjärjestelmän
relekäämi pääreleessä (4-syl.),
moottorinohjausyksikkö (4syl.)
5
Moottorinohjausjärjestelmän
relekäämi pääreleessä (5-, 6syl.), moottorinohjausyksikkö
(5-, 6-syl.)
10
Vaihteiston ohjausyksikkö
15
A/C-magneettikytkin (5-, 6-syl.
bensiini), jäähdytysnesteen
lisäpumppu (4-syl. diesel)
15
A/C-magneettikytkimen releen
relekäämi (5-, 6-syl. bensiini),
relekäämit sähkökeskuksessa
moottoritilan kylmävyöhykkeellä (Start/Stop)
5
Käynnistysrele (5-, 6-syl. bensiini)C
30
Toiminto
[A]A
Hehkutuksen ohjausyksikkö
(5-syl. diesel)
10
Moottorinohjausyksikkö (4syl.); sytytyspuolat (5-, 6-syl.
bensiini); kondensaattori (6syl.)
20
Moottorinohjausyksikkö (5-, 6syl. bensiini)
10
Moottorinohjausyksikkö (5-syl.
diesel)
15
Moottorinohjausyksikkö (4syl.)
20
Ilmamassamittari (4-syl.), termostaatti (4-syl. bensiini),
EVAP-venttiili (4-syl. bensiini),
EGR-jäähdytyspumppu (4-syl.
diesel)
10
Ilmamassamittari (5-syl. diesel, 6-syl.); Säätöventtiili (5syl. diesel); Suihkutusventtiilit
(5-, 6-syl. bensiini); Moottorinohjausyksikkö (5-, 6-syl. bensiini)
15
Toiminto
[A]A
A/C-magneettikytkin (5-, 6syl.), venttiilit (5-, 6-syl.),
moottorinohjausyksikkö (6syl.), ilmamassamittari (5-syl.
bensiini), öljytason ilmaisin
10
Venttiilit (4-syl.), öljypumppu
(4-syl. bensiini), lambdatunnistin, keskimmäinen (4-syl. bensiini), lambdatunnistin, takimmainen (4-syl. diesel)
15
Etumainen lambdatunnistin (4syl.), takimmainen lambdatunnistin (4-syl. bensiini)
15
EVAP-venttiili (5-, 6-syl. bensiini), lambdatunnistimet (5-,
6-syl.), jäähdyttimen kaihtimen
ohjausyksikkö (5-syl. diesel)
Jäähdytysnestepumppu (5syl. bensiini); Kampikammiotuuletuksen lämmitin (5-syl.
bensiini); Automaattivaihteiston öljypumppu (5-syl. bensiini
Start/Stop)
10
Sytytyspuolat (4-syl. bensiini)
15
Dieselsuodattimen lämmitin
(diesel)
20
10 Ylläpito ja huolto
Toiminto
A
B
C
[A]A
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jäähdyttimen kaihtimen
ohjausyksikkö (5-syl. bensiini)
5
•
•
Magneettikytkin A/C (4-syl.),
hehkutuksen ohjausyksikkö
(4-syl. diesel), öljypumppu (4syl. diesel)
7,5
•
Kampikammiotuuletuksen
lämmitin (5-syl. diesel); Automaattivaihteiston öljypumppu
(5-syl. diesel Start/Stop)
10
Jäähdytysnestepumppu (4syl. bensiini )
50
Hehkutulpat (diesel)
70
Jäähdytyspuhallin (4 - 5-syl.
bensiini)
60
Jäähdytyspuhallin (6-syl., 4-,
5-syl. diesel)
80
Ohjaustehostin
100
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 388)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 390)
Varokkeet - tavaratilassa (s. 392)
10
Ampeeria
Start/Stop-toiminnolla varustetuissa autoissa tämä varokepaikka on tyhjä – ks. sen sijaan Varokkeet - moottoritilan
kylmävyöhyke (s. 394).
Start/Stop-toiminnolla varustetuissa autoissa tämä varokepaikka on tyhjä – ks. sen sijaan Varokkeet - moottoritilan
kylmävyöhyke (s. 394).
387
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - käsinekotelon alla
Käsinekotelon alla olevat varokkeet suojaavat
mm.infotainment- ja istuintoimintoja.
10
Paikat
Toiminto
388
Toiminto
[A]A
Audio-ohjausyksikön ensiövaroke*; ensiövaroke varokkeille
16 - 20: Infotainment
40
Tuulilasin huuhtelulaite
25
-
-
-
-
-
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
[A]A
Ovenkahva (Keyless*)
5
-
-
Toiminto
[A]A
Ohjauspaneeli, matkustajan
vasen takaovi
20
Avaimeton*
7,5
Ohjauspaneeli, kuljettajan ovi
20
20
Sähkökäyttöinen istuin, kuljettajan puoli*
20
Ohjauspaneeli, matkustajan
etuovi
20
Sähkökäyttöinen istuin, matkustajan puoli*
20
Ohjauspaneeli, matkustajan
oikea takaovi
-
-
10 Ylläpito ja huolto
Toiminto
Toiminto
[A]A
[A]A
Infotainment-ohjausyksikkö tai
näyttöB
5
Pysäköintiavustin*; Pysäköintikamera*; BLIS*
5
Audio-ohjausyksikkö (vahvistin)*; TV*; digitaaliradio*
10
AWD-ohjausyksikkö*
15
Audiojärjestelmän ohjausyksikkö tai Sensus-ohjausyksikköB
15
Aktiivinen alusta Four-C*
10
Telematiikka*; Bluetooth*
5
-
-
Kattoluukku*; sisävalaistus
katossa; ilmastoinnin tunnistin*; ilmanoton läppämoottorit
5
12 V:n liitäntä, tunnelikonsoli
15
Istuinlämmitys, takana
oikealla*
15
Istuinlämmitys, takana vasemmalla*
15
Sähköinen lisälämmitin*
5
Istuinlämmitys edessä, matkustajan puoli
15
Istuinlämmitys edessä, kuljettajan puoli
15
A
B
10
Ampeeria
Tietyt malliversiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 384)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 390)
Varokkeet - tavaratilassa (s. 392)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 394)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
389
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - ohjausyksikössä
käsinekotelon alla
10
Käsinekotelon alla olevassa ohjausyksikössä
olevat varokkeet suojaavat mm. turvatyyny- ja
törmäysvaroitustoimintoja.
Paikat
Toiminto
[A]A
Toiminto
[A]A
Sähkölämmitteinen ohjauspyörä*
15
-
Mukautuva nopeudensäädin,
ACC*; törmäysvaroitus*
10
-
-
Sisävalaistus; Sadetunnistin*
7,5
Sähkölämmitteinen tuulilasi*
15
Ohjauspyörämoduuli
7,5
10
Keskuslukko, polttoainesäiliön
luukku
10
Tavaratilan luukun lukituksen
avaaminen
Käännettävä niskasuoja*
10
Sisävalaistus; Kuljettajan oven
säädinpaneelin ikkunanostimet; Sähkökäyttöiset istuimet*
Mittaristo
390
Toiminto
[A]A
7,5
5
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Ylläpito ja huolto
Toiminto
A
[A]A
Polttoainepumppu
20
Liiketunnistin*; ilmastointipaneeli
5
Ohjauslukko
15
Hälytyssireeni*; Diagnoosiliitin
OBDII
5
-
-
Turvatyynyt
10
Törmäysvaroitus*
5
Kaasupolkimen anturi; sisätaustapeilin himmennys*;
istuinlämmitys takana*
7,5
Infotainment-ohjausyksikkö
(Performance); audiolaitteisto
(Performance)
15
Jarruvalot
5
Kattoluukku*
20
Käynnistyksenesto
5
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 384)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 388)
Varokkeet - tavaratilassa (s. 392)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 394)
10
Ampeeria
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
391
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - tavaratilassa
Tavaratilassa olevat varokkeet suojaavat mm.
sähköistä seisontajarrua.
10
Paikat
Toiminto
Sähköinen seisontajarru,
vasen
30
Sähköinen seisontajarru, oikea
12 V:n liitäntä, tavaratila
15
-
30
-
-
Sähkölämmitteinen takalasi
30
-
-
Perävaunun liitin 2*
15
-
-
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto
[A]A
-
-
392
Toiminto
[A]A
Perävaunun liitin 1*
[A]A
40
A
Ampeeria
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 384)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 388)
-
10 Ylläpito ja huolto
•
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 390)
•
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 394)
10
393
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - moottoritilan
kylmävyöhyke
10
Varokkeet moottoritilan kylmävyöhykkeellä
ovat Start/Stop-toiminnolla varustetussa
autossa.
Varokkeiden sijainti moottoritilan kylmävyöhykkeellä.
•
Varokkeet A1 ja A2 ovat tyyppiä "MEGA
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo18.
•
Varokkeet 1–11 ovat tyyppiä "Midi Fuse"
ja ne saa vaihtaa vain korjaamo18.
•
Varoke 12 on tyyppiä "Mini Fuse".
Paikat
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta - ks. Start/
Stop* (s. 281).
18
394
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto
[A]A
Moottoritilan sähkökeskuksen
päävaroke
175
Toiminto
[A]A
Päävaroke keskusohjausyksikköä (CEM) varten käsinekotelon alla, rele-/varokekeskus
käsinekotelon alla, tavaratilan
sähkökeskus
175
Sähköinen lisälämmitin*
100
10 Ylläpito ja huolto
Toiminto
[A]A
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
50
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon alla
60
Sähkölämmitteinen tuulilasi*
60
Tavaratilassa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke
60
Tuuletuspuhallin
40
-
-
-
-
Käynnistysrele
30
-
A
10
-
Apuakku
70
Keskusohjausyksikkö (CEM) apuakun referenssijännite
5
Ampeeria
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 388)
•
Varokkeet - tavaratilassa (s. 392)
Varokkeet - moottoritilassa (s. 384)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 390)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
395
10 Ylläpito ja huolto
Autonpesu
10
Auto on pestävä heti, kun se on likaantunut.
Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla
paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
Käsinpesu
•
•
•
396
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme, että annatte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun poistaa mahdolliset
värimuutokset.
Huuhdelkaa alusta.
Huuhdelkaa koko autoa pesunaarmujen
vaaran vähentämiseksi, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
•
Käyttäkää tarvittaessa rasvanpoistoainetta pahasti likaantuneilla pinnoilla. Huomatkaa, etteivät pinnat saa olla auringon
lämmittämiä!
•
Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
•
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
•
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla. Jos vesipisaroiden ei anneta kuivua itsestään voimakkaassa auringonpaisteessa, vähenee
vaara veden kuivumatahroista, jotka voidaan joutua kiillottamaan pois.
VAROITUS
Antakaa korjaamon aina tehdä moottorinpesu. Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
TÄRKEÄÄ
Likaisten ajovalojen toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti, esim.
polttoainetta tankattaessa.
Älkää käyttäkö syövyttäviä puhdistusaineita, vaan vettä ja naarmuttamatonta
sientä.
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä, sumuvaloissa ja takavalaisimissa voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki ulkoiset valaisimet on suunniteltu estämään tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun valo on palanut hetken.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paikkoihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suositellaan auton pesemistä käsin.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton
saa pestä vain käsipesussa. Näin siksi,
että uusi maalipinta on tavallista herkempi.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys koskee kaikkia ulkopuolen osia). Älkää
suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
Tehkää pesun jälkeen aina koeajo, mukaan
lukien seisontajarru, jotta kosteus ja korroosio ei vaikuta jarrujen kitkapintoihin ja
heikennä jarrutustehoa.
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa
kitkapinnat lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin
kostealla tai kylmällä säällä.
Pyyhkimien sulat
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
Puhdistettaessa:
10 Ylläpito ja huolto
- Asettakaa pyyhinsulat huoltoasentoon, ks.
Pyyhkimien sulat (s. 373).
HUOM
Peskää pyyhinsulat ja tuulilasi säännöllisesti laimealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella. Älkää käyttäkö voimakkaita
liuottimia.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen ja
hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää
ohjeita noudattaa huolellisesti.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovi- ja kumiosien vahaamista
ja kiillotusta.
Jos muoville tai kumille täytyy käyttää rasvanpoistoainetta, hierokaa tarvittaessa
vain kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Kylkilistojen kiillottaminen voi poistaa ja
vioittaa listojen ulkopintaa.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vanteet
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia vanteenpuhdistusaineita.
Vahvat puhdistusaineet voivat vahingoittaa
pintaa ja aiheuttaa laikkuja kromattuihin alumiinivanteisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kiillotus ja vahaus (s. 397)
Sisustuksen puhdistus (s. 399)
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros (s. 398)
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta
on himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
10
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon
voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovi- ja kumiosien vahaamista
ja kiillotusta.
Jos muoville tai kumille täytyy käyttää rasvanpoistoainetta, hierokaa tarvittaessa
vain kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Kylkilistojen kiillottaminen voi poistaa ja
vioittaa listojen ulkopintaa.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
}}
397
10 Ylläpito ja huolto
||
TÄRKEÄÄ
Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä
saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa. Volvon takuu ei kata tällaisten
käsittelyjen aiheuttamaa maalivauriota.
10
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 396)
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella, joka
parantaa näkyvyyttä vaikeissa sääolosuhteissa.
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
Vettä hylkivässä pintakerroksessa
tapahtuu luonnollista kulumista.
Hoito:
•
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita, kuten
autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi tuhota
sen vettähylkivät ominaisuudet.
•
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei
lasipinta naarmuunnu.
•
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista jääkaavinta.
•
Sivuikkunoiden vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan
käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella,
jota on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä.
Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran
kolmen vuoden kuluttua ja sen jälkeen
joka vuosi.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoilta. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileiltä, ks.
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys
(s. 96).
398
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 396)
10 Ylläpito ja huolto
Ruostesuojaus
Sisustuksen puhdistus
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu
kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoneste.
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi käsitelkää tahrat kerralla. On
tärkeää käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.
Tarkastus ja kunnossapito
Auton korroosiosuojaa ei yleensä tarvitse
huoltaa, mutta auton pitäminen puhtaana
vähentää korroosioriskiä aina entisestään.
Hyvin emäksisiä tai happamia puhdistusnesteitä ei tule käyttää kiiltävien koristeosien
puhdistamiseen. Mahdolliset kiveniskemät on
korjattava heti huomattaessa.
TÄRKEÄÄ
•
Värjätty vaate (esim. tummat farkut ja
mokka-asusteet) voivat aiheuttaa väritahroja verhoiluun. Jos näin tapahtuu,
on tärkeää mahdollisimman pian puhdistaa ja jälkikäsitellä nämä verhoilun
osat.
•
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita
liuottimia, esim. huuhtelunestettä, puhdistusbensiiniä, lakkabensiiniä, sisustuksen puhdistamiseen, koska tämä
voi vahingoittaa sekä verhoilua että
muita sisustusmateriaaleja.
•
Älkää koskaan sumuttako puhdistusainetta suoraan niille komponenteille,
joissa on sähköisiä painikkeita ja säätimiä. Pyyhkikää ne sen sijaan puhdistusaineella kostutetulla rievulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Maalivauriot (s. 400)
•
Terävät esineet, kuten tarrakiinnikkeet,
voivat vahingoittaa auton kangasverhoilua.
Kangasverhoilu ja kattoverhoilu
Volvo tarjoaa kattavan kankaanhoitotuotteen
kangas- ja kattoverhoilulle, joka ohjeiden
mukaisesti käytettynä säilyttää verhoilun ominaisuudet. Kankaanhoitotuotetta voitte ostaa
Volvon jälleenmyyjältä.
Nahkaverhoilu
Volvon nahkaverhoilu on käsitelty säilyttämään alkuperäinen ulkonäkönsä.
10
Nahkaverhoilu on luonnontuote, joka muuttuu
ja saa kauniin patinan ajan myötä. Jotta
nahan ominaisuudet ja sävy säilyvät, tarvitaan
säännöllinen puhdistus ja jälkikäsittely. Volvo
tarjoaa kattavat tuotteet, Volvo Leather Care
Kit/Wipes, nahkaverhoilun puhdistukseen ja
jälkikäsittelyyn, jotka ohjeiden mukaan käytettyinä säilyttävät nahan suojaavan pintakerroksen.
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi Volvo suosittelee puhdistusta sekä suojavoiteen käyttöä neljä kertaa vuodessa (tai
tarvittaessa useammin). Volvo Leather Care
Kit/Wipes voidaan ostaa Volvon jälleenmyyjältä.
Nahkaohjauspyörä
Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan peittäkö nahkaohjauspyörää muovisella suojalla.
Nahkaohjauspyörän puhdistamiseen suositellaan tuotteita Volvo Leather Care Kit/Wipes.
Sisustan muovi-, metalli- ja puuosat
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua
kalvo- tai mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa
Volvon jälleenmyyjiltä.
}}
399
10 Ylläpito ja huolto
10
||
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota
voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Turvavyöt
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta,
erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että
vyö on kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin
sisään.
Lisämatot ja lattiamatto
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen. Kumpikin lisämatto on kiinnitetty kiinnittimillä.
Poistakaa lisämatto tarttumalla lisämattoon
kiinnittimien luota ja nostamalla mattoa suoraan ylöspäin.
Asettakaa lisämatto paikalleen painamalla se
kiinni kumpaankin kiinnittimeen.
VAROITUS
Käyttäkää vain yhtä lisämattoa jokaisella
paikalla ja tarkastakaa ennen ajoon lähtöä,
että kuljettajan paikan matto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty tapeille, ettei se
joudu puristuksiin polkimien luona ja niiden
alle.
Lattiamattojen tahroihin suositellaan pölynimurikäsittelyn jälkeen erityistä tekstiilinpuh-
400
distusainetta. Lattiamatot pitää puhdistaa
aineella, jota Volvon jälleenmyyjä suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 396)
Maalivauriot
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot
esim.lokasuojien reunoissa, ovissa ja puskureissa.
Pienehköjen maalivaurioiden
korjaaminen
Maalivauriot pitää korjata välittömästi, jotta
ruostetta ei pääse syntymään.
Mahdollisesti tarvittavat materiaalit
10 Ylläpito ja huolto
•
Pohjamaali (primer)19 – esim. muovipinnoitetuille puskureille on erityistä tartuntapohjamaalia sumutinpurkissa.
•
perusväri ja kirkaslakka - sumutinpurkeissa tai maalikynissä/-puikoissa20.
•
•
Pienehköjen maalivaurioiden, kuten
kiveniskemien ja naarmujen korjaus
2. Ennen maalausta voidaan tarvittaessa (jos
on esim.epätasaisia reunoja) hioa kevyesti
hyvin hienolla hiontamateriaalilla paikallisesti. Pinta puhdistetaan huolellisesti ja
saa kuivua.
Suojateippiä.
hieno hiomakangas19.
Värikoodi
G021832
Värikooditarra sijaitsee auton ovipilarissa ja
näkyy avattaessa oikea takaovi.
4. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi sekä kuivattu ja sen lämpötilan
pitää olla yli 15 °C.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti,
jolloin mahdolliset maalijäänteet tulevat
mukana.
Korin värikoodi
Mahdollinen toissijainen korin värikoodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 403).
19
20
10
3. Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja
levittäkää sitä pienellä siveltimellä, tulitikulla tai vastaavalla. Käyttäkää lopuksi
perusväriä ja kirkaslakkaa, kun pohjamaali on kuivunut.
Jos vaurio ulottuu metallipintaa (peltiin),
on hyvä käyttää pohjamaalia (primeria).
Muovipinnan vaurion yhteydessä tulee
käyttää tartuntapohjamaalia paremman
tuloksen saamiseksi - suihkuttakaa sumutinpurkin kanteen ja sivelkää ohuelti.
HUOM
Jos kiveniskemä ei ole ulottunut metallipintaan (peltiin) asti ja vahingoittumaton maalikerros on edelleen jäljellä, levitä pohjamaali ja kirkaslakka heti puhdistettuun pintaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ruostesuojaus (s. 399)
Mahdollisesti.
Noudattakaa maalikynä/-puikkopakkauksen mukana tulevia ohjeita.
401
ERITTELYT
11 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Tyyppimerkintä, alustanumero jne., ts. autokohtaiset tiedot voidaan lukea autossa olevasta tarrasta.
11
}}
403
11 Erittelyt
||
Tarrojen sijainti
11
Kuva on kaavamainen - yksityiskohdat voivat vaihdella automallin ja markkina-alueen mukaan.
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
404
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Tyyppimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäispainot ja korin pintavärin koodimerkintä sekä tyyppihyväksyntänumero.
11 Erittelyt
Tarra on sijoitettu ovipilariin ja se tulee
näkyviin, kun oikea takaovi avataan.
A/C-järjestelmän tarra.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Moottorikoodi ja moottorin valmistusnumero.
Moottoriöljytarra.
11
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistusnumero.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Auton tunnistusnumero (VIN Vehicle Identification Number).
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Massat (s. 407)
Moottorin erittelyt (s. 409)
405
11 Erittelyt
Mitat
Auton pituus, korkeus jne. voidaan lukea taulukosta.
11
Mitat
406
mm
A
Akseliväli
2774
B
Pituus
4638
C
Kuorman pituus, lattia, käännetty takaistuin
D
Kuorman pituus, lattia
E
Korkeus
F
Kuorman korkeus
Mitat
G
H
Raideväli edessä
Raideväli takana
1749
965
1539
492
mm
Kuorman leveys, lattia
J
Leveys
mm
1619A/
K
Leveys, ml. taustapeilit
2097
1609B
L
Leveys, ml. sisään käännetyt
taustapeilit
1899
1577A
1567B
I
Mitat
919
1865
A
B
Renkaiden leveys 215 mm.
Renkaiden leveys 235 mm.
11 Erittelyt
Massat
VAROITUS
Suurin kokonaispaino jne. voidaan lukea
autossa olevasta tarrasta.
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen
mukaan, miten raskaasti auto on kuormattu ja miten kuorma on sijoitettu autoon.
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt
ja nesteet.
Matkustajien paino ja asennetut lisävarusteet
sekä kuulaan kohdistuva paino (s. 408) (perävaunu ollessa kytkettynä) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa mukaan
massaan ajokunnossa.
11
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
HUOM
Autolle ilmoitettu massa ajokunnossa koskee perusversiota - autossa ei siis ole lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa,
että jokaisen lisättävän valinnaisvarusteen
myötä auton kuormauskapasiteetti pienenee valinnaisvarusteen painon verran.
Esimerkkejä kuormauskapasiteettia pienentävistä lisävarusteista ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
valinnat, kuten vetokoukku, tavarateline,
kattoboksi, äänentoistojärjestelmä, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
turvaristikko, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet jne.
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri oman autonne massa ajokunnossa.
Tarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 403).
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
Varustetaso
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin sallittu kattokuorma: 75 kg.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 408)
407
11 Erittelyt
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva
paino
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa
vedettäessä perävaunua voidaan lukea taulukoista.
MoottorikoodiB
Vaihteisto
T5 AWD
B5254T12
T5 AWD
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Enimmäismassa, jarrullinen
perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva
massa (kg)
Automaatti, TF-80SC / TF-80SD
1800
90
B5254T14
Automaatti, TF-80SC
1800
90
D4
D4204T14
Käsivalintainen, M66
1800
90
D4
D4204T14
Automaatti, TG-81SC
1800
90
D4 AWD
D5244T21
Automaatti, TF-80SD
1900
90
S60CCA
11
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu
Moottori
S60 Cross Country
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 403).
A
B
Enimmäismassa, jarruton perävaunu
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)
750
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
408
Massat (s. 407)
Perävaunun vetäminen* (s. 307)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
50
11 Erittelyt
Moottorin erittelyt
Moottorin erittelyt (teho ym.) kyseiselle moottorille voidaan lukea taulukosta.
S60CCA
Moottori
MoottorikoodiB
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Teho
Teho
Vääntömomentti
(kW/r/min)
(hv/r/min)
(Nm/r/min)
Sylinteriluku
Sylinterin läpimitta
(mm)
Iskunpituus
Iskutilavuus
(mm)
(litraa)
Puristussuhde
11
T5 AWD
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
T5 AWD
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T21
140/4000
190/4000
420/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
A
B
S60 Cross Country
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 403).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jäähdytysneste - laatu ja määrä (s. 413)
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 411)
409
11 Erittelyt
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä
moottoriöljyä. Κljy on valittu erittäin huolellisesti ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja
ympäristökuormituksen.
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa
öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.
11
Tarkastakaa öljymäärä (s. 359) useammin pitkällä automatkalla:
•
•
•
•
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C.
Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja matalissa lämpötiloissa.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja
viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo suosittelee:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
410
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 411)
Moottoriöljy - yleistä (s. 358)
11 Erittelyt
Moottoriöljy - laatu ja määrä
Moottoriöljyn laatu ja määrä kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Volvo suosittelee:
11
S60CCA
MoottorikoodiB
Öljylaatu
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
Moottori
D4
D4204T14
Castrol Edge Professional V 0W-20 tai VCC RBS0-2AE 0w20
n 5,2
T5 AWD
B5254T12
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n 5,5
T5 AWD
B5254T14
Viskositeetti: SAE 0W-30
n 5,5
D4 AWD
D5244T21
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n. 5,9
Viskositeetti: SAE 0W-30
A
B
S60 Cross Country
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 403).
}}
411
11 Erittelyt
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
11
412
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 410)
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 359)
11 Erittelyt
Jäähdytysneste - laatu ja määrä
Kunkin moottorivaihtoehdon jäähdytysnesteen
määrä voidaan lukea taulukosta.
Määrätty laatu: Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteen1, ks.
pakkausta.
HUOM
11
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
S60CCA
Määrä
MoottoriB
(litraa)
D4
D4204T14
8,9 (9,2C)
T5 AWD
B5254T12
8,9
T5 AWD
B5254T14
D4 AWD
D5244T21
S60 Cross Country
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea
moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 403).
Koskee polttoainekäyttöisellä lämmittimellä varustettua
autoa.
A
B
C
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1
Jäähdytysneste - taso (s. 362)
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
413
11 Erittelyt
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä
Ilmoitettu vaihteistoöljy ja määrä kyseiselle
vaihteistovaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Käsivalintainen vaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto
M66
11
Määrä (litraa)
n. 1,45
Määrätty vaihteistoöljy
BOT 350M3
HUOM
Vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa normaaleissa ajo-olosuhteissa. Epäsuotuisissa
ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä.
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteisto
414
Määrätty vaihteistoöljy
TF-80SC
n 7,0
AW1
TF-80SD
n 7,0
AW1
TG-81SC
A
B
Määrä (litraa)
Bensiinimoottorit
Dieselmoottorit
n 6,6A
n 7,5B
AW1
11 Erittelyt
HUOM
Vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa normaaleissa ajo-olosuhteissa. Epäsuotuisissa
ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 410)
•
Tyyppimerkinnät (s. 403)
11
415
11 Erittelyt
Jarruneste - laatu ja määrä
Ohjaustehostinöljy - laatu
Hydraulisessa jarrujärjestelmässä käytetään
jarrunestettä paineen siirtämiseen esimerkiksi
jarrupolkimesta pääjarrusylinterin kautta
yhteen tai useampaan työsylinteriin, jotka vuorostaan vaikuttavat mekaaniseen jarruun.
Auton ohjaustehostinjärjestelmässä käytetään
ohjaustehostinöljyä.
Ilmoitettu laatu: DOT 4
11
Määrä: 0,6 litraa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
416
Jarru- ja kytkinneste - määrä (s. 363)
Ilmoitettu laatu: Volvon suosittelema ohjaustehostinöljy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjaustehostinöljy - taso (s. 364)
11 Erittelyt
Polttoainesäiliö - tilavuus
Polttoainesäiliön tilavuus kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Moottori
Määrä (litraa)
Määrätty laatu
Bensiinimoottori
n 67
Polttoaine - bensiini (s. 303)
Dieselmoottori
n 67
Polttoaine - diesel (s. 304)
11
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaineen täyttö (s. 301)
Moottorin erittelyt (s. 409)
417
11 Erittelyt
Ilmastointilaitteen erittelyt
Kompressoriöljy
Ilmastointilaitteen nesteiden ja voiteluaineiden
ilmoitetut laadut ja määrät voidaan lukea seuraavista taulukoista.
A/C-tarra
Määrä
Määrätty
laatu
4-sylinterinen
60 ml
PAG SP-A2
5-sylinterinen
110 ml
PAG SP-10
Aiheeseen liittyvät tiedot
11
Tarra on kiinnitetty konepellin sisäpinnalle.
Kylmäaine
Moottori
Paino
Määrätty
laatu
5-sylinterinen diesel
720 g
R134a
Muut
800 g
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
418
Moottori
•
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus (s. 365)
•
Tyyppimerkinnät (s. 403)
11 Erittelyt
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
Kaupunkiajo
käsivalintainen vaihteisto
Auton polttoaineenkulutus mitataan litroina
per 100 km ja CO2-päästöt grammoina per
km.
Maantieajo
Automaattivaihteisto
Selostus
Sekalainen ajo
HUOM
grammaa/km
Jos kulutus- ja päästötiedot puuttuvat,
tämä on mukaan pakatussa lisäosassa.
litraa/100 km
11
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
S60CCA
A
T5 AWD (B5254T12)
267
11,5
158
6,8
198
8,5
D4 (D4204T14)
120
4,6
106
4,0
111
4,2
D4 (D4204T14)
137
5,3
110
4,2
120
4,6
D4 AWD (D5244T21)
178
6,8
132
5,1
149
5,7
S60 Cross Country
}}
419
11 Erittelyt
||
Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja
päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille2, jotka koskevat autoa, jonka massa
ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole
lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton
paino voi nousta. Tämä, samoin kuin auton
kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
11
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen
polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:
•
•
•
•
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 306)
Massat (s. 407)
Kuljettajan ajotapa.
Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät,
vastus lisääntyy.
Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet,
sää ja auton kunto.
Jo muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on
polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa2.
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa
voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin2, joita
käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.
2
420
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") normienEU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6)
ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot lähtevät liikkeelle 2. vaihteella (koskee autoja 18-tuumaisiin pyöriin
asti). Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden ajojakson
aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
11 Erittelyt
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
Hyväksytyt rengaspaineet kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
S60CCA
Rengaskoko
Nopeus
(km/h)
Moottori
Kaikki moottorit
HUOM
Kaikkia moottoreita, renkaita tai näiden
yhdistelmiä ei ole aina kaikilla markkinaalueilla.
Kuorma, 1-3 henkilöä
Enimmäiskuorma
ECO-paineB
Edessä
Takana
Edessä
Takana
Edessä/takana
(kPa)C
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
215/65 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
235/55 R 17
160 +
240
240
280
280
-
enint. 80
420
420
420
420
420
11
235/50 R 18
235/45 R 19
Temporary Spare Tyre
A
B
C
S60 Cross Country
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - ilmanpaine (s. 321)
Tyyppimerkinnät (s. 403)
421
12 Aakkosellinen hakemisto
"
"hälytys; hälytin"...................... 173, 174, 175
etäavain ei toimi.................................. 174
hälyttimen tarkastus........................... 156
hälytysilmaisin..................................... 174
hälytyssignaalit................................... 175
rajoitettu hälytystaso.......................... 175
Aktiivinen paikoitusapu............................
hallinta................................................
Rajoitukset..........................................
Symbolit ja ilmoitukset........................
toiminta...............................................
247
248
250
251
247
Aktiiviset Xenon-valonheittimet................. 86
Alamäkijärjestelmän ohjaus..................... 280
Alkolukko................................................. 259
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat aineet..... 119
A
12
ACC - Mukautuva nopeudensäädin........ 192
Active Bending Lights (ABL)...................... 86
Aikaetäisyyden asettaminen.................... 207
AIRBAG ............................................... 30, 31
Ajaminen
tavaratilan luukku auki........................ 299
Ajo............................................................ 300
jäähdytysjärjestelmä........................... 298
perävaunun kanssa............................. 307
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................... 178
Ajostatistiikka........................................... 115
Ajotietokone............. 105, 106, 110, 114, 115
Avaimeton käynnistys (keyless drive) 161
, 162, 163, 164, 165, 264
Avaimeton käyttö...... 161, 162, 163, 164,
165, 264
Avain................................................ 150, 152
Avainliuska....................................... 157, 158
AWD, neliveto.......................................... 279
All Wheel Drive (neliveto)......................... 279
Alustan asetukset.................................... 178
Aurinkokaihdin........................................... 95
Aurinkosuojus, kattoluukku..................... 100
Automaattinen uudelleenlukitus.............. 166
B
Bensiinilaatu............................................ 303
BLIS................................................. 251, 253
Automaattipesu....................................... 396
Automaattiset kaukovalot.......................... 84
Automaattivaihteisto........................ 272, 276
hinaaminen ja vetäminen.................... 314
manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic)...................................................... 273
perävaunu........................................... 309
Autonavainmuisti..................................... 151
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................... 93
Auton hoito.............................................. 396
Nahkaverhoilu..................................... 399
Aktiivinen alusta - FOUR-C...................... 178
Autonpesu............................................... 396
Auton verhoilu.......................................... 399
422
Avaimen asennot....................................... 72
C
City Safety™............................................ 210
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 119
CO2-päästöt............................................. 419
Corner Traction Control........................... 179
CTA.......................................................... 254
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 119
12 Aakkosellinen hakemisto
Diesel....................................................... 304
polttoaineen loppuminen.................... 304
irrotettava avainliuska................. 157, 158
Käyttöetäisyys............................ 155, 161
pariston vaihto.................................... 160
toiminnot............................................. 154
Dieselin hiukkassuodatin......................... 305
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 175
Driver Alert Control.................................. 227
hallinta................................................ 228
Etäisyysvaroitus....................................... 207
Rajoitukset.......................................... 208
Symbolit ja ilmoitukset........................ 209
D
Driver Alert System.................................. 227
Etäkäynnistys - ERS................................ 266
E
ECC, elektroninen lämmitys ja ilmastointilaite.......................................................... 123
Eco Cruise............................................... 289
Elektroninen käynnistyksenesto.............. 153
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC............................................. 123
F
Huollon ja korjauksen varaaminen........... 351
Huolto
ruostesuojaus..................................... 399
Huoltoasento........................................... 373
Huolto-ohjelma........................................ 351
FOUR-C - Aktiivinen alusta...................... 178
FSC, ympäristömerkintä............................ 23
Huuhteluneste.......................................... 375
12
Huuhtelusuuttimet, lämmitetyt................... 93
G
Geartronic................................................ 273
GSI - Vaihteenvalitsinapu........................ 271
Ensiapulaatikko........................................ 331
Erillislukitus.............................................. 158
H
ERS - etäkäynnistys................................. 266
Hansikaslokero........................................ 142
lukitus................................................. 168
Etäavain................................... 150, 151, 152
häviö................................................... 150
Hinaussilmukka........................................ 315
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 375
Tuulilasi................................................. 93
Ensiapu.................................................... 331
Etiketit...................................................... 403
Hinaus...................................................... 314
hinaussilmukka................................... 315
Huomiovalot............................................... 82
EcoGuide................................................... 62
ECO-paine............................................... 421
Hiilidioksidipäästöt................................... 419
Huurteenpoisto........................................ 127
Huuru
ikkunoiden käsittely............................ 117
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä................................................ 396
hälytin
automaattinen uudelleen aktivointi..... 174
Hätävarustus
Ensiapulaatikko................................... 331
varoituskolmio.................................... 329
HDC......................................................... 280
423
12 Aakkosellinen hakemisto
Ilmoitukset infonäytössä.......................... 102
I
IAQS - Interior Air Quality System........... 120
Ikkuna
aurinkokaihdin...................................... 95
Ikkunannostimet........................................ 93
Ikkunannostimien palautus........................ 94
Ikkunat ja taustapeilit............................... 398
12
Ilmanjako................................................. 121
taulukko.............................................. 129
uudelleenkierrätys............................... 128
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS...................... 120
Ilmanpuhdistin
materiaali............................................ 120
matkustamo........................ 118, 119, 120
Ilmasto
automaattinen säätö...........................
henkilökohtaiset asetukset.................
lämpötilan säätö.................................
todellinen lämpötila.............................
tunnistimet..........................................
yleistä..................................................
125
120
126
118
118
117
Ilmastointi................................................ 126
Ilmastointi, neste
määrä ja laatu..................................... 418
Ilmastointilaite
korjaus................................................ 365
424
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control............................. 229
Lane Departure Warning..................... 233
LKA..................................................... 238
Moottorin ja matkustamon lämmitin... 135
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 205
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 216, 225
Ilmoitusten käsittely................................. 103
Infonäyttö............................................. 58, 59
Infopainike, PCC.............................. 155, 156
Interior Air Quality System (IAQS)
ilmanpuhdistus................................... 120
Internetiin yhdistetty auto
huollon ja korjauksen varaaminen...... 351
Irrotettava vetokoukku
säilytys................................................ 310
Istuimen muistitoiminto.............................. 75
Istuimet......................................................
selkänojan alaskääntäminen edessä....
selkänojan kääntäminen takana...........
sähkökäyttöinen...................................
sähkölämmitys....................................
Takaistuimen niskasuoja......................
74
74
77
75
124
76
Istuin, ks. Istuimet...................................... 74
J
Jaksopyyhintä............................................ 92
Jalankulkijasuoja...................................... 217
Jarru- ja kytkinneste................................ 363
Jarruneste
laatu ja määrä..................................... 416
Jarrut................................................ 291, 293
hätäjarruvahvistus, EBA ..................... 293
hätäjarruvalo......................................... 88
jarrujärjestelmä................... 291, 292, 293
jarrunesteen täyttö.............................. 364
Jarruvalo............................................... 88
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 292
seisontajarru....................................... 294
symbolit mittaristossa......................... 292
Jarruvalo.................................................... 88
Jonoavustaja............................................ 199
Jäähdytysjärjestelmä............................... 298
ylikuumeneminen................................ 298
Jäähdytysneste
määrä ja laatu..................................... 413
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 362
12 Aakkosellinen hakemisto
Kello, säätäminen...................................... 67
K
Kaarrevalot................................................. 87
Kahlaus.................................................... 298
Kaista-avustaja
hallinta................................ 231, 232, 236
Kaista-avustaja - LKA...................... 234, 235
Kaista-avustin
hallinta................................................ 237
Kameratunnistimen vianetsintä............... 213
Kameratunnistin............................... 212, 223
Kassinpidin ............................................. 147
Katalysaattori........................................... 306
Pelastusveto....................................... 315
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 55
vasemmalta ohjattava auto................... 52
Kattokuorma, enimmäispaino.................. 407
Kattoluukku
Aurinkosuojus.....................................
avaaminen ja sulkeminen.....................
Puristumissuojus................................
Tuuletusasento...................................
100
99
100
100
Keyless - lukituksen avaaminen.............. 163
hinaaminen ja vetäminen.................... 314
perävaunu........................................... 308
Keyless - lukitus....................................... 163
Käynnistyksenesto................................... 153
Kiillotus.................................................... 397
Käynnistysakku................................ 299, 375
ylikuormitus........................................ 299
Kiveniskemät ja naarmut......................... 400
Kojelaudan valaistus.................................. 81
Kokonaismassa....................................... 407
Kolari, ks. Törmäys.................................... 39
Kompassi................................................... 98
kalibrointi.............................................. 98
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä....................................................... 396
Käyttöjarru............................... 291, 292, 293
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 23
L
Lane Departure Warning (LDW)....... 230, 231
Korkea moottorin lämpötila..................... 298
Lapset
lapsilukot.............................................. 41
lastenistuin ja sivuturvatyyny................ 35
lastenistuin ja turvatyyny...................... 46
sijoittaminen autoon............................. 46
turvallisuus...................................... 35, 41
Kulumisvaroitin........................................ 321
Kuormaus
kattokuorma........................................
kuormankiinnityssilmukat...................
pitkä kuorma.......................................
yleistä..................................................
146
147
145
144
Lapsilukko........................................ 171, 172
Kuormitusindeksi..................................... 323
Lasertunnistin.......................................... 214
Kuviosyvyys............................................. 325
Lasit
laminoitu/vahvistettu............................. 23
Kylmäaine................................................ 365
Kauko-ohjattava käynnistyksenesto........ 153
käsivalintainen vaihteisto......................... 271
GSI - Vaihteenvalitsinapu................... 271
12
Laminoitu lasi............................................. 23
Konepelti, avaaminen.............................. 356
Kauko-/lähivalot, ks. Valaistus................... 83
Kaukovalot, automaattinen aktivointi......... 84
Käynnistysapu......................................... 269
Lasten turvaistuin...................................... 41
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille...................................................... 47
425
12 Aakkosellinen hakemisto
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
tyypit.....................................................
47
50
42
48
Liikennemerkkitieto.................................. 183
hallinta................................................ 183
Rajoitukset.......................................... 185
Lisälämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 137
sähköinen................................... 137, 138
12
Lisämatot................................................. 143
Lukituksen avaaminen metallisella avainliuskalla.................................................... 164
Merkkivalot, PCC..................................... 156
Lukitusilmaisin ........................................ 152
Mittaristo.............................................. 58, 59
Lukkoilmaisin........................................... 152
Mittaristovalaistus, ks. Valaistus................ 81
Lähetinvastaanotin..................................... 19
Lämpötila
todellinen lämpötila............................. 118
Mittarit
kierroslukumittari............................ 58, 59
nopeusmittari.................................. 58, 59
polttoainemittari.............................. 58, 59
Lämpötilan säätö..................................... 126
Mittarit ja säätimet............................... 52, 55
Lämpöä heijastava tuulilasi........................ 19
Mittatikku, elektroninen................... 360, 361
Läpituuletustoiminto........................ 117, 168
Moottori
käynnistää...........................................
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)........
sulkeminen..........................................
ylikuumeneminen................................
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet................... 93
Liukas tienpinta........................................ 300
Liukkaus................................................... 300
LKA - kaista-avustaja....................... 234, 235
M
Lukitseminen
lukitseminen........................................ 165
lukituksen avaaminen................. 165, 167
manuaalinen lukitseminen.................. 166
Maali
maalivauriot ja korjaaminen................ 400
värikoodi............................................. 401
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
hansikaslokero.................................... 168
sisäpuoli.............................................. 167
Lukittavat pyöränruuvit............................ 324
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta......................................... 167
ulkopuolelta........................................ 165
426
Manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic). 273
Massa ajokunnossa................................. 407
Massat
massa ajokunnossa............................ 407
Mitta......................................................... 406
264
281
265
298
Moottorijarru, automaattinen................... 280
Moottorijarrutuksen ohjaus...................... 179
Moottorin erittelyt.................................... 409
Moottorin ja matkustamon lämmitin
ajastin................................................. 133
ilmoitukset.......................................... 135
Matkustamon suodatin............................ 119
Moottorin- ja matkustamonlämmitin
suorakäynnistys.................................. 132
suorasammutus.................................. 133
Matkustamovalaistus, ks. Valaistus........... 89
Moottorinlämmitin.................................... 131
Meikkipeili.......................................... 90, 143
Moottorin sammuttaminen...................... 265
Matkustamon lämmitin............................ 131
12 Aakkosellinen hakemisto
Moottorin öljymäärän tarkastus............... 358
Moottoritila
jäähdytysneste....................................
katsaus...............................................
ohjaustehostinöljy...............................
öljy......................................................
362
356
364
358
Nopeudenrajoitin..................................... 186
aloittaminen................................ 186, 187
hälytys, ylitetty nopeus....................... 188
sulkeminen.......................................... 188
tilapäinen deaktivointi......................... 187
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän
vastus...................................................... 178
P
Moottoriöljy...................................... 358, 410
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 410
laatu ja määrä..................................... 411
suodatin.............................................. 358
Nopeudensäädin
asetetun nopeuden palauttaminen.....
nopeuden käsitteleminen...................
sulkeminen..........................................
tilapäinen aktivoinnin poisto...............
Mukavuusvalot........................................... 90
Nopeusluokat, renkaat............................. 324
pakokaasut, myrkylliset, imeytyvät
sisään....................................................... 299
MY CAR................................................... 104
Nosturi..................................................... 330
Paluuvalaistuksen kesto............................ 91
Mäkilähtöavustin...................................... 279
Näyttövalaistus.......................................... 81
Paniikkitoiminto....................................... 154
191
190
192
190
PACOS....................................................... 32
Paikkausneste.......................................... 343
Painikesarja ohjauspyörässä..................... 78
12
PAP - Aktiivinen paikoitusapu................. 247
N
O
Nahkaverhoilu, pesuohje......................... 399
Ohjauslukko............................................. 265
Neliveto, AWD.......................................... 279
Ohjauspyörä..............................................
Ohjauspyörän säätö..............................
ohjauspyörävalitsin...............................
Painikesarja..........................................
sähkölämmitys......................................
Nesteet, määrätiedot 375, 413, 414, 416,
417, 418
Nesteet ja öljyt................. 413, 414, 416, 418
Niskasuoja
alas kääntäminen.................................. 77
keskipaikka takana............................... 76
Nokisuodatin............................................ 305
NOKISUODATIN TÄYNNÄ....................... 305
78
78
78
78
79
Ohjauspyörän säätö................................... 78
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuva......................................................... 178
Ohjaustehostinöljy
laatu.................................................... 416
Paristo......................................................
Akun symbolit.....................................
apukäynnistyskaapelit........................
etäavain/PCC......................................
huolto..................................................
Varoitussymbolit.................................
375
377
269
160
375
377
PCC - Personal Car Communicator
Käyttöetäisyys............................ 156, 161
toiminnot............................................. 154
Pelastusveto............................................ 316
Personal Car Communicator................... 156
Peruutusvaihteen salpa........................... 271
427
12 Aakkosellinen hakemisto
Perävaunu................................................
johdin..................................................
kiemurtelu...........................................
perävaunun vetäminen.......................
Puristumissuojus, kattoluukku................. 100
Perävaunun vakautusjärjestelmä..... 179, 313
Pysäköintiapukamera.............................. 243
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva massa................. 408
vetomassa.......................................... 408
Pysäköintitutka................................ 239, 241
pysäköintitutkan anturit...................... 242
taaksepäin.......................................... 240
toiminta............................................... 239
vikailmoitus......................................... 242
Pieni öljymäärä........................................ 358
Polkupyöräilijän osoitus........................... 219
12
Polttimot, ks. Valaistus.................... 365, 366
Polttoaine................................. 302, 303, 304
polttoaineenkulutus............................ 419
polttoainesuodatin.............................. 304
polttoainetalous.......................... 321, 322
Polttoainekäyttöinen lämmitin
ajastin................................................. 133
Polttoainesäiliö
tilavuus................................................ 417
Positio-/seisontavalo................................. 82
Power guide............................................... 62
Powershift-vaihteisto....................... 276, 314
Puhallin
ECC.................................................... 125
Puhdistus
Automaattipesu.................................. 396
autonpesu........................................... 396
428
turvavyöt............................................. 400
Vanteet................................................ 397
verhoilu............................................... 399
307
307
313
307
Pysäköintitutkan kamera
Asetukset............................................ 245
Pyyhinsulat..............................................
Huoltoasento......................................
Puhdistus............................................
vaihto..................................................
373
373
374
374
Pyyhkimet ja huuhtelulaite......................... 92
Pyörimissuunta........................................ 320
Pyöränruuvit............................................. 324
lukittava.............................................. 324
Pyörät
asennus.............................................. 328
irrotus.................................................. 325
Lumiketjut........................................... 325
Q
Queue Assist............................................ 199
R
Regenerointi............................................. 305
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 382
Rengaskoko............................................. 323
Rengaspaineiden valvonta....... 331, 332,
333, 336
Aktivoida............................................. 334
deaktivointi......................................... 334
matala rengaspaine............................ 335
suositukset......................................... 335
Säätää................................................. 333
Rengaspainetarra.................................... 321
Renkaat
Erittelyt................................................ 421
hoito.................................................... 319
kulumisvaroitin.................................... 321
kuviosyvyys........................................ 325
paine........................................... 321, 421
pyörimissuunta................................... 320
rengaspainevalvonta... 331, 332, 333, 336
renkaan paikkaus................................ 337
Talvirenkaat........................................ 325
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 36
12 Aakkosellinen hakemisto
Ruostesuojaus......................................... 399
S
Sadetunnistin............................................. 92
Salpalukitustila......................................... 170
aktivoinnin poisto................................ 170
tilapäinen aktivoinnin poisto............... 171
Seisontajarru............................................ 294
Selkänoja................................................... 74
etuistuin, kääntäminen.......................... 74
takaistuin, alas kääntäminen................ 77
Sensus....................................................... 71
SIPS-tyyny................................................. 34
Sisätaustapeili............................................ 97
automaattinen himmennys................... 97
Sivuluistonestotoiminto........................... 179
Sivuturvatyyny, SIPS........................... 34, 38
Sopeutuva vakionopeussäädin................
aikavälin asettaminen.........................
katsaus...............................................
nopeuden käsitteleminen...................
nopeudensäätimen toiminnon vaihtaminen..................................................
ohittaminen.........................................
sulkeminen..........................................
tilapäinen aktivoinnin poisto...............
192
197
195
196
201
198
199
197
193
201
197
204
System
laukeaa................................................. 38
Spin control............................................. 179
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit........................................................... 96
toiminta...............................................
Tutkatunnistin.....................................
valmiustila...........................................
Vianetsintä..........................................
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)............. 281
moottori ei pysähdy............................ 283
toiminta ja käsittely............................. 282
Suksiluukku.............................................. 146
Sumuvalo
takana................................................... 87
Suositellut lastenistuimet
taulukko................................................ 42
Suosituksia ajettaessa............................. 300
Suuntavalo................................................. 89
Suuntavalot................................................ 89
Suurin kattokuorma................................. 407
Symbolit
Varoitussymbolit....................... 59, 61, 63
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control............................. 229
Lane Departure Warning..................... 233
LKA..................................................... 238
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 205
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 216, 225
Sähköinen seisontajarru
matala akkujännite.............................. 294
Sähköjärjestelmä..................................... 382
Sähkökäyttöinen istuin.............................. 75
Sähkökäyttöinen kattoluukku.................... 99
Sähköliitäntä............................................ 143
tavaratila............................................. 148
12
Sähkölämmitys
Istuimet............................................... 124
ohjauspyörä.......................................... 79
Takalasi................................................. 96
taustapeilit............................................ 96
tuulilasi.................................................. 96
Säilytyspaikat matkustamossa................ 140
Säilytyspaikka
hansikaslokero.................................... 142
tunnelikonsoli...................................... 142
Säädin, valot.............................................. 80
429
12 Aakkosellinen hakemisto
Tahrat....................................................... 399
Tavaratila
kuormankiinnityssilmukat................... 147
kuormaus............................................ 144
Takaistuin
sähkölämmitys.................................... 124
Tavaratilan luukku.................................... 169
lukitus/lukituksen avaaminen.............. 169
Takalasi
sähkölämmitys...................................... 96
Teho......................................................... 409
T
Takavalot
sijainti.................................................. 371
Taloudellinen ajo...................................... 306
12
Talviajo..................................................... 300
Talvirenkaat............................................. 325
Tankkaus
polttoainesäiliön korkki.......................
polttoainesäiliön luukku......................
polttoainesäiliön luukku - manuaalinen
avaaminen..........................................
Täyttö..................................................
301
301
301
301
Tarrat....................................................... 403
Taskupysäköintiapu - PAP...................... 247
Taustapeilit
Kompassi..............................................
sisempi, sisä-........................................
sähköisesti sisäänkäännettävä.............
sähkölämmitys......................................
ulompi, ulko-.........................................
430
98
97
96
96
95
Turvalukko
lapsi...................................................... 41
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poisto, PACOS.... 32
kuljettajan puoli............................... 30, 38
matkustajan puoli..................... 31, 32, 38
Tilapäinen renkaanpaikkaus............ 337, 338
jälkitarkastus....................................... 341
malli.................................................... 339
renkaan täyttö..................................... 342
Turvatyynyjärjestelmä................................ 29
varoitussymboli..................................... 28
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja
katsaus............................................... 339
paikkausneste..................................... 343
sijainti.................................................. 338
TPMS - Tyre Pressure Monitoring.... 331,
332, 333
Turvavyö....................................................
irrottaminen...........................................
kiinnittäminen........................................
raskaus.................................................
Takaistuin.............................................
turvavyömuistutin.................................
turvavyönkiristin....................................
Traction control........................................ 179
Turvavyömuistutin..................................... 27
TSA - perävaunun vakautusjärjestelmä 179
, 313
Turvavyönkiristin.................................. 28, 38
TM - Tyre Monitor.................................... 336
Tunnelikonsoli.......................................... 142
12 V:n liitäntä...................................... 143
savukkeensytytin ja tuhkakuppi.......... 142
Tunnelin tunnistus...................................... 83
Turvallisuustila........................................... 39
käynnistysyritys.................................... 40
siirtäminen............................................ 41
Turvavalaistus.................................... 91, 154
Turvaverho........................................... 35, 38
25
26
25
27
27
27
28
Tutkatunnistin.......................................... 193
Rajoitukset.................................. 201, 202
Tuuletus................................................... 121
Tuulilasi
sähkölämmitys.............................. 96, 127
Tuulilasin huuhtelu..................................... 93
Tuulilasinpyyhkimet................................... 92
Sadetunnistin........................................ 92
12 Aakkosellinen hakemisto
Tyyppihyväksyntä
etäavainjärjestelmä............................. 175
rengaspainevalvonta........................... 344
tutkajärjestelmä.................................. 256
Tyyppimerkinnät...................................... 403
Työkalut................................................... 330
W
WHIPS
istuma-asento....................................... 37
lastenistuin/lastentyyny........................ 37
retkahdussuoja............................... 36, 38
Törmäys..................................................... 39
Törmäysvaroitin
jalankulkijaosoitus............................... 220
käsittely............................................... 221
toiminto/toiminta................................. 218
Tutkatunnistin............................. 201, 211
yleiset rajoitukset................................ 222
Törmäysvaroitin Automaattijarrutuksella. 217
Törmäysvaroitus.............................. 217, 218
U
V
Vahaus..................................................... 397
Vaihdeosoitin........................................... 271
Vaihteenvalitsinsalpa............................... 278
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen irtikytkentä........................................................ 278
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois.. 278
Vaihteisto......................................... 270, 271
automaatti................................... 272, 276
manuaalinen, käsivalintainen.............. 271
Ulkoiset taustapeilit................................... 95
automaattinen himmennys................... 96
Vaihteistoöljy
määrä ja laatu..................................... 414
Ulkolämpömittari....................................... 66
Ulkomitat................................................. 406
Vakaus- ja vetovoimajärjestelmä
käsittely............................................... 180
Ulkotaustapeilien palauttaminen............... 96
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.. 179, 181
Vakautusjärjestelmä................................. 179
Vakionopeussäädin................................. 189
Valaistus.................................................. 365
Ajovalojen korkeuden säätö................. 81
Aktiiviset Xenon-valonheittimet............ 86
huomiovalot.......................................... 82
kaarrevalot............................................ 87
kauko-/lähivalot.................................... 83
matkustamossa.................................... 89
Mittaristovalaistus................................. 81
Näyttövalaistus..................................... 81
polttimot, erittelyt................................ 372
saattovalaistus...................................... 91
Säädin................................................... 89
takasumuvalo....................................... 87
tunnelin tunnistus................................. 83
turvavalaistus................................ 91, 154
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 90
ääri-/seisontavalot................................ 82
Valaistus, polttimon vaihto.......................
kaukovalot (autot, joissa halogeeniajovalot)...................................................
kaukovalot (autot, joissa on aktiiviset
xenon-ajovalot)...................................
lähivalo (autot, joissa halogeeniajovalot).......................................................
meikkipeili...........................................
numerokilven valaistus.......................
polttimonpidin takana.........................
suuntavilkku, edessä..........................
tavaratila.............................................
12
366
368
369
368
372
371
370
370
371
431
12 Aakkosellinen hakemisto
Valikkokäsittely
Mittaristo............................................. 101
valikkokatsaus.................................... 102
turvavyömuistutin........................... 27, 65
Varoitus................................................. 65
vika jarrujärjestelmässä........................ 65
Vianetsintä
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 204
Valitsin ohjauspyörässä............................. 78
Varoitusvilkut............................................. 88
Vikailmoitukset BLIS-järjestelmässä........ 256
Valokatkaisin.............................................. 80
Varoitusääni
Törmäysvaroitin.................................. 221
Virheilmoitukset
Driver Alert Control............................. 229
ks. Ilmoitukset ja symbolit.......... 205, 295
Lane Departure Warning..................... 233
LKA..................................................... 238
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 205
Valokuvio, sovitus...................................... 91
Valokuvion sovitus..................................... 91
Active Bending Lights .......................... 91
Valonheittimet.......................................... 366
12
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö.......................................................... 81
Vanne, koot.............................................. 322
Vanteet
Puhdistus............................................ 397
Varokkeet................................................. 382
kylmävyöhyke..................................... 394
käsinekotelon alla....................... 388, 390
moottoritila.......................................... 384
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)........ 394
tavaratila............................................. 392
vaihto.................................................. 382
yleistä.................................................. 382
Varoituskolmio......................................... 329
Vetokoukku
irrotettava, kiinnitys............................. 311
irrotettava, poistaminen...................... 312
Varoitussymbolit...................... 59, 61, 63, 65
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 309
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin........... 193
Törmäysvaroitin.................................. 221
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 179
Vetokoukku - irrotettava
kiinnitys/irrotus........................... 311, 312
Varoitusvalot
generaattori ei lataa..............................
Matala öljynpaine..................................
seisontajarru kytkettynä........................
turvatyynyt - SRS..................................
Vetoluistonesto........................................ 179
Varapyörä................................................ 325
asennus.............................................. 328
432
Varokekeskus.......................................... 383
65
65
65
65
Vetolaite........................................... 309, 310
Erittelyt................................................ 310
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa 408
Vettähylkivä pintakerros, puhdistus......... 398
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............. 398
Vikailmoitukset BLISissä.......................... 256
Voimansiirto, vaihteisto............................ 271
Volvo ID..................................................... 20
Volvo Sensus............................................. 71
Välimatkamittari......................................... 67
Välimatkamittarin nollaus................. 108, 112
Värikoodi, maali....................................... 401
Värinänvaimennin.................................... 309
Y
Ylikuumeneminen............................ 298, 307
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja.. 23
12 Aakkosellinen hakemisto
Ä
Äänimerkin antaminen............................... 79
Äänitorvi..................................................... 79
Ö
Κljy, ks. myös Moottoriöljy.............. 410, 411
12
433
12 Aakkosellinen hakemisto
12
434
TP 19612 (Finnish), AT 1524, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement