Volvo XC90, S90, V90, V90 Cross Country, XC90 Twin Engine, 2018 User manual

Volvo XC90, S90, V90, V90 Cross Country, XC90 Twin Engine, 2018 User manual
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Tämä asiakirja selostaa Volvo On Call -järjestelmän toiminnan. Jotta järjestelmä toimii, tarvitaan aktiivinen tilaus.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotteitamme. Muutosten takia tämän täydennysosan tiedot, kuvaukset ja kuvat voivat erota
auton varustelusta. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia
ennalta ilmoittamatta.
SISÄLTÖ
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
4
Käytettävissä olevat Volvo On Call* palvelut
5
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut
6
Volvo On Call* -sovellus
6
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
8
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On
Call* -järjestelmällä
9
Tiepalvelun kutsuminen Volvo On
Call* -järjestelmän avulla
9
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut
9
Auton lukituksen avaaminen Volvo
On Call* -palvelukeskuksen kautta
10
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
12
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
15
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
17
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun auton omistajanvaihto
17
Henkilötiedot
18
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Tilaus
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
Volvo On Call* on lisäpalvelu, jonka Volvon omistaja voi tilata. Tilaus käsittää hätäpalvelut, turvallisuuspalvelut ja mukavuuspalvelut.
Tilaus aloitetaan auton oston yhteydessä ja tällöin
järjestelmä aktivoidaan. Tilaus on ajallisesti rajoitettu, mutta sitä voidaan jatkaa, ja voimassaolo
riippuu markkina-alueesta.
Volvo On Call -järjestelmä aktivoidaan painamalla SOS- tai ON CALL -painiketta katossa, tai
vaihtoehtoisesti keskinäytössä tehdyllä valinnalla.
Keskinäytössä voidaan tehdä myös lisäasetuksia.
Tietoja internetissä
Volvo on Call käynnistyy automaattisesti, kun
auton turvajärjestelmä aktivoituu, esim. onnettomuuden yhteydessä, kun turvavyönkiristimen tai
turvatyynyn aktivointitaso saavutetaan. Yhteys
auton ja Volvo on Call-palvelukeskuksen välille
muodostetaan. Palvelukeskuksesta lähetetään
sopivaa apua auton sijaintiin.
Volvo On Call-järjestelmä on yhdistetty auton
SRS- ja hälytysjärjestelmään sekä auton muihin
järjestelmiin (esim. lukot ja ilmastointi). Tiedonsiirto Volvo On Call -palvelukeskuksen ja Volvo
On Call -sovelluksen välillä tapahtuu auton sisäisen modeemin kautta. Volvo On Call -järjestelmä
käyttää GNSS (Global Navigation Satellite
System) -järjestelmää auton paikantamiseen.
Saatavuus
Kun etäavain on poistettu autosta, järjestelmän
toiminnot ovat käytettävissä jatkuvasti
5 vuorokauden ajan ja sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 17 vuorokauden aikana. Kaikkiaan 22 vuorokauden jälkeen järjestelmä on suljettuna, kunnes auto on käynnistetty.
VAROITUS
Palvelut toimivat vain alueilla, joilla autossa on
mobiililaitteiden kentän peitto ja markkina-alueilla, joilla palvelu on saatavissa.
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä,
ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto
voivat johtaa siihen, että yhteys on mahdoton,
esim. harvaan asutuilla alueilla.
4
Lisätietoja Volvo On Call-toiminnosta , ks.
support.volvocars.com.
Henkilökohtaisella Volvo ID-tunnuksella on mahdollista kirjautua sovellukseen.
Lukekaa käyttöoppaan osasta Volvo ID nähdäksenne sen edut ja kuinka luodaan Volvo ID.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 6)
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 8)
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 9)
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 4)
Palvelun ollessa aktiivinen se näytetään keskinäytössä.
Katsaus painikkeista katossa ja keskinäytössä. Kuva on
kaaviomainen - yksityiskohdat voivat vaihdella automallin
mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
SOS-painike - hätätilanteissa
Asetukset
Painakaa SOS-painiketta katossa 2 sekuntia
manuaalisen hälytyspalvelun aktivoimiseksi.
Mahdolliset valinnat ja asetukset järjestelmässä
tehdään keskinäytössä:
ON CALL-painike - auton ongelman
yhteydessä
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Viestintä
Call.
Painakaa ON CALL -painiketta katossa
2 sekuntia palvelun aktivoimiseksi ja yhteyden
muodostamiseksi Volvo on Call-palvelukeskuksen
kanssa.
3.
Vaihtoehto ON CALL-painikkeelle
Painakaa On Call keskinäytön puhelinnäkymässä. Valitkaa Soita avautuvasta ponnahdusikkunasta.
ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin
muihin palveluihin, mukaan lukien tienvarsiapu.
Turvallisuus- tai mukavuuspalvelun
keskeyttäminen
Aloitettu palvelu voidaan keskeyttää 8 sekunnin
kuluessa painamalla keskinäytön painiketta
Lopeta puhelu.
– Aktivoikaa Volvo On Call -palvelu ja -tilaus
valitsemalla Aktivoi UNIT. Pyytäkää lisätietoja tilauksen uusimisesta ja järjestelmän
uudelleenaktivoinnista ottamalla yhteyttä
Volvon jälleenmyyjään.
- Valitkaa Painikelukko määrittääksenne,
milloin SOS- ja ON CALL-painikkeiden pitää
olla aktivoituja. Toiminto saa aikaan sen, että
painikkeet ovat aktivoituja, jos auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I, II tai jos moottori on käynnissä.
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.
Volvo On
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 5)
•
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On Call* -järjestelmällä (s. 9)
•
Tiepalvelun kutsuminen Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Käytettävissä olevat Volvo On Call* palvelut
Katsaus käytettävissä oleviin Volvo On Call -toimintoihin Volvo On Call -palvelukeskuksen ja
Volvo On Call -sovelluksen kautta.
Palvelu
Palvelukeskus
Lämmittimen etäkäynnistys
Automaattinen hälytys
X
X
Manuaalinen hälytys
X
Tiepalvelu
X
Varkausilmoitus
X
Varastetun auton jäljittäminen
X
Lukituksen etäavaaminen
X
Etälukitus
Kaukokäyttöinen käynnistyksenestoB
X
X
X
X
Moottorin etäkäynnistys
(ERS)B, C
Auton paikantaminen
SovellusA
X
X
X
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
5
VOLVO ON CALL
||
Palvelu
Palvelukeskus
SovellusA
Auton kojelauta
X
Ajopäiväkirja
X
Auton tiedot
X
Esi-ilmastointi
X
Määränpään lähettäminen autoonD
X
A
B
C
D
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa automalleissa.
Tietyt markkina-alueet.
Tietyt automaattivaihteistoiset autot.
Sensus Navigation -järjestelmä tarvitaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
6
Volvo On Call* -sovellus (s. 6)
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 6)
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 8)
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 9)
Volvo On Call*-järjestelmän
mukavuuspalvelut
Mukavuuspalvelut mobiililaitteiden kautta sekä
auton kanssa kommunikointi sovelluksen avulla.
Saatavana on sovellus, jonka avulla Volvo On Call
-käyttäjä voi olla mobiililaitteen välityksellä yhteydessä pysäköityyn autoonsa. Sovellus voi paikantaa auton, etälukita sen, etäkäynnistää moottorin,
tarkistaa polttoainetilanteen ja paljon muuta.
Esi-ilmastointitoiminnolla ja Volvo On Call -palvelulla varustetuissa autoissa voidaan mobiililaitteella tehdä samat esi-ilmastoinnin asetukset
kuin autossa sisällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* -sovellus (s. 6)
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 5)
Volvo On Call* -sovellus
Volvo On Call -käyttäjänä auton omistajalla on
käytettävissään sovellus, jonka avulla hän voi olla
mobiililaitteen välityksellä yhteydessä pysäköityyn
autoonsa.
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa
automalleissa.
Sovellusta päivitetään jatkuvasti, mistä voi aiheutua, ettei tämä tieto vastaa käytettävissä olevaa
toimintaa. Lisätietoja Volvo On Call-toiminnosta ,
ks. support.volvocars.com.
Sovellus on saatavana iOS-, Android- ja Windows
Mobile -käyttöjärjestelmiin. Ladatkaa se Applen
AppStore-, Windows Phone Store- tai Google
Play -kaupasta.
Henkilökohtainen Volvo ID -tunnus tarvitaan
sovelluksen ja Volvon kytkettyjen palvelujen käyttämiseen.
Lukekaa käyttöoppaan osasta Volvo ID nähdäksenne sen edut ja kuinka luodaan Volvo ID.
Auton paikantaminen
Auton sijainti esitetään kartalla ja on mahdollista
saada opastus autolle. On myös olemassa digitaalinen kompassi, joka osoittaa kuljettajalle
oikean suunnan. Auton äänitorvi ja vilkut on mahdollista aktivoida, noin 100 metrin/ jaardin sisällä,
etsimisen helpottamiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Määränpään lähettäminen autoon
Sovelluksella voidaan käyttää toimintoa Send to
Car määränpään (esim. hotelli, kaupat, elokuvateatterit, ravintolat, huoltoasemat) lähettämiseen
autoon. Määränpään sijainti on tämän jälkeen
käytettävissä auton navigointijärjestelmässä1. Jos
auton navigointijärjestelmä ei ole tehdasasennettu, on auton konfiguraatio päivitettävä Volvon
jälleenmyyjän toimesta, jotta Volvo On Call-sovellus tietäisi, että se voi lähettää määränpään
autoon. Katsokaa toiminnon Send to Car ohjeet
osoitteesta support.volvocars.com.
Auton kuljettajan näyttö
Tämä toiminto antaa kuljettajalle pääsyn moneen
tietoon: polttoainemäärä, jäljellä oleva ajomatka
jäljellä olevalla polttoainemäärällä, keskimääräinen polttoaineenkulutus, keskinopeus, matka- ja
välimatkamittarin lukema.
Auton tarkastus
Sovellus tekee autolle "terveystarkastus" ja näyttää tiedot polttimoista, jarrunesteestä, jäähdytysnesteestä ja öljymäärästä.
Ajopäiväkirja
Yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta matkasta viimeisimpien 40 päivän aikana voidaan ladata ja
tallentaa. On myös mahdollista viedä kaikki tai
valitut matkat sovelluksesta taulukkolaskentafor-
1 Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
2 Tietyt automallit ja markkina-alueet.
maattina ja lähettää sähköpostiosoitteeseen.
Tämä soveltuu esim. työmatkoille.
Ajopäiväkirjatoiminto on mahdollista sulkea. Tällöin auto ei lähetä lokitietoja jokaisen päättyneen
matkan jälkeen.
Auton tiedot
Perusdata autosta, kuten malli, rekisterinumero ja
VIN-numero ovat helposti käytettävissä.
Varkausilmoitus
Jos auton hälytys aktivoituu, kuljettaja saa tietää
tämän mobiililaitteensa kautta.
Ovien etälukitus
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään. Kuljettaja voi lukita ja avata auton lukituksen. Turvallisuussyistä vaaditaan aina tunnussana sovellusta
varten auton lukituksen etäavauksen yhteydessä.
Salasanana toimii henkilökohtainen Volvo ID.
Lämmittimen etäkäynnistys
Jos auto on varustettu pysäköintilämmittimellä, se
voidaan käynnistää suoraan tai ohjelmoida käynnistymään kahtena eri ajankohtana.
Moottorin etäkäynnistys (ERS)2
Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start) tarkoittaa, että auton moottori käynnistetään etäisyyden päästä matkustamon lämmittämiseksi/viilentämiseksi mukavuuslämpötilaan ennen ajoonläh-
töä. Jotta autolla voidaan lähteä ajoon, pitää ajotila aktivoida, tämä tehdään samalla tavalla kuin
moottorin käynnistämisen yhteydessä. Lukekaa
käyttöoppaasta osa "Moottorin käynnistäminen"
nähdäksenne, kuinka moottori käynnistetään.
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto käynnistyy automaattisilla asetuksilla. Etäkäynnistetty moottori on
aktivoituna enintään 15 minuuttia, sen jälkeen se
sammutetaan. Etäkäynnistyksen 2 aktivoinnin jälkeen pitää moottori käynnistää tavanomaisella
tavalla ennen kuin etäkäynnistystä voidaan jälleen
käyttää.
Moottorin etäkäynnistys voidaan saada vain automaattivaihteistolla varustettuihin autoihin.
VAROITUS
Moottorin etäkäynnistäminen edellyttää seuraavien kriteerien täyttymistä:
•
•
Auton täytyy olla valvonnan alaisena.
•
Auto ei saa seistä suljetussa tuulettamattomassa tilassa - pakokaasut voivat
aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisille ja
eläimille.
Autossa tai sen ympärillä ei saa olla
ihmisiä tai eläimiä.
}}
7
VOLVO ON CALL
||
HUOM
Ottakaa huomioon joutokäyntiä koskevat paikalliset/kansalliset määräykset. Ottakaa myös
huomioon paikalliset/kansalliset äänitasoa
koskevat säännöt/määräykset, kun moottori
on käynnissä.
Volvo On Call*-järjestelmän
turvapalvelut
Automaattinen ja manuaalinen hälytys sekä mahdollisuus kutsua tiepalvelu ovat Volvo On Call toiminnon välityksellä käytettävissä olevia turvapalveluita. Turvapalveluita käytetään hälytystä varten onnettomuuden tai hätätilanteen yhteydessä.
Esi-ilmastointi
Automaattinen hälytys
Esi-ilmastoinnilla valmistellaan auton käyttöjärjestelmät ja matkustamo ennen ajoonlähtöä siten,
että kuluminen ja energiantarve ajon aikana pienenee. Sovellusta käytetään vastaavalla tavalla
kuin lämmittimen etäkäynnistystä.
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi
onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali Volvo On Call-palvelukeskukseen. Seuraavaa tapahtuu:
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
Autosta lähetetään automaattisesti ilmoitus
Volvo On Call-palvelukeskukseen.
2.
Volvo On Call:n palvelukeskus avaa sen jälkeen puheyhteyden auton kuljettajan kanssa
ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja
avuntarpeen.
•
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 6)
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 5)
3.
Volvo On Call:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi,
ambulanssi, hinausapu yms.).
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call:n
asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Tiepalvelu
Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen
loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä.
HUOM
Kun akku on huollettava tai vaihdettava, auton
näyttöön tulee viesti.
Tiepalvelun palvelu voidaan joutua merkitsemään
erikseen.
Hälytysnumero
Kun hälytyspalvelu aktivoidaan, järjestelmä yrittää
saada aikaan yhteyden Volvo On Call-palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista,
puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.3.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On Call* -järjestelmällä (s. 9)
•
Tiepalvelun kutsuminen Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 4)
Manuaalinen hälytys
Ottakaa yhteys Volvo On Call-palvelukeskukseen
avun pyytämiseksi hätätilanteissa.
3
8
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On
Call* -järjestelmällä
Tiepalvelun kutsuminen Volvo On
Call* -järjestelmän avulla
Volvo On Call*-järjestelmän
turvallisuuspalvelut
Ottakaa yhteys Volvo On Call -palvelukeskukseen avun kutsumiseksi hätätilanteissa.
Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen
loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä.
Volvo On Call-palvelukeskuksen hälyttäminen
manuaalisesti:
1.
Painakaa ON CALL -painiketta vähintään
2 sekuntia.
Volvo On Call tarjoaa apua, kun autoon on murtauduttu tai auto on varastettu ja se voi etäavata
lukituksen, jos avaimet ovat kadonneet tai jääneet lukittuun autoon.
2.
Volvo On Call-palvelukeskus luo puheyhteyden kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta
avusta.
1.
Painakaa SOS vähintään 2 sekuntia avun
kutsumiseksi auton kuljettajan tai matkustajan sairauden tahi ulkoisen uhan tms. yhteydessä.
2.
Volvo On Call:n palvelukeskus saa ilmoituksen avun tarpeesta ja tiedon auton sijainnista.
3.
Volvo On Call-palvelukeskus luo puheyhteyden kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta
avusta.
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call:n
asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 8)
•
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On Call* -järjestelmällä (s. 9)
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 4)
Turvallisuuspalvelujen tarkoituksena on minimoida vaara, että menetätte autonne sekä auttaa
teitä esim. rengasrikon sattuessa tai polttoaineen
loppuessa. Jos auto varastetaan, se voidaan
lisäksi jäljittää ja mahdollisesti deaktivoida.
Jos auto tulee jännitteettömäksi, Volvo On Call:n
vara-akku alkaa toimia.
Hätä- ja turvapalveluiden lisäksi tietyillä markkinaalueilla on laajennettu turvajärjestelmä valinnaisena.
Varkausilmoitus
Volvo On Call lähettää automaattisen signaalin
Volvo On Call-palvelukeskukseen murron tai varkauden yhteydessä (jos auto hälytysjärjestelmä
on aktivoitu).
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 8)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
•
Tiepalvelun kutsuminen Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varastetun auton jäljittäminen
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 4)
Jos on havaittu auton varastaminen tai muu luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi yhdessä
Jos auton hälytysjärjestelmä aktivoidaan, Volvo
On Call:n palvelukeskusta informoidaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Jos hälytys suljetaan etäavaimella, palvelu keskeytetään.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
9
VOLVO ON CALL
||
poliisin ja Volvo On Call-palvelukeskuksen kanssa
sopia auton jäljittämisestä. Volvo On Call-palvelukeskus lähettää autoon ilmoituksen auton sijainnin määrittämisestä. Sen jälkeen otetaan yhteys
poliisiin tai muuhun viranomaiseen.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on
varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.
Lukituksen etäavaaminen
Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi
autoon, on mahdollista etäavata auton lukitus
lähimpien 5 vuorokauden aikana Volvo On Call:n
palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu vahvistus
hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu. Sen jälkeen
Volvo On Call:n palvelukeskus avaa lukituksen
etätoimintona sopimuksen mukaisesti.
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto4
Jos auto on varastettu, ottaa omistaja tai viranomainen yhteyden Volvo On Call:n palvelukeskukseen.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on
varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.
Oltuaan yhteydessä viranomaisiin Volvo On Callpalvelukeskus deaktivoi etäavaimet auton käynnistämisen estämiseksi. Deaktivoitu auto voidaan
käynnistää uudelleen vain ottamalla yhteys Volvo
On Call:n palvelukeskukseen ja sen jälkeen
hyväksytyllä PIN-koodilla tehdyllä vahvistuksella.
Sen jälkeen Volvo On Call:n palvelukeskus aktivoi
auton.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Auton lukituksen avaaminen Volvo
On Call* -palvelukeskuksen kautta
Volvo On Call-palvelukeskus voi etäavata auton
lukituksen.
1.
Ottakaa yhteys Volvo On Call-palvelukeskukseen.
2.
Kun Volvo On Call-palvelukeskus on varmistanut auton omistajan tai muun auktorisoidun
henkilön PIN-koodilla, lähetetään sopimuksen mukaan autoon signaali lukituksen avaamisesta.
3.
Avatkaa auton lukitus painamalla kerran
kevyesti kumipintaista painolevyä tavaratilan
luukun/takaluukun kahvan alapuolella.
Volvo On Call* (s. 4)
Auton lukituksen avaaminen Volvo On Call* palvelukeskuksen kautta (s. 10)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 17)
HUOM
Jos tavaratilan luukun/takaluukun kumipintaista levyä ei paineta sisään Volvo On Call palvelukeskuksen määrittelemässä ajassa,
auto lukitaan uudelleen.
HUOM
Jos auto seisoo esim. pysäköintihallissa, voi
lukituksen etäavaustoiminto häiriintyä huonon
vastaanoton johdosta.
4 Tietyt
10
markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 9)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
•
Volvo On Call* (s. 4)
* Valinnais-/lisävaruste.
11
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
Kartta alueista, joilla Volvo On Call-palvelu on
käytettävissä. Palvelu laajenee jatkuvasti ja järjes-
12
telmää tarjotaan monissa maissa: Ottakaa yhteys
Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne ajankohtaiset
tiedot.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call on käytettävissä harmaalla merkityillä alueilla.
}}
13
VOLVO ON CALL
||
14
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Tanska
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italia
02 26629 271
+39 02 26629 271
Suomi
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Hollanti
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Puola
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugali
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Saksa
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Espanja
091 325 5509
+34 91 325 5509
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Venäjä
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Valinnais-/lisävaruste.
}}
15
VOLVO ON CALL
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
16
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-palvelun saatavuus (s. 12)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä Volvo On
Call-palvelujen käyttämiseen hyväksytyn henkilön
tunnistamiseen.
Nelinumeroista PIN-koodia, joka lähetetään auton
omistajalle, kun jälleenmyyjä aktivoi tilauksen,
käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö,
joka on hyväksytty käyttämään Volvo On Call -palveluja, esim. avaamaan auton lukitus Volvo On
Call -palvelukeskuksen kautta tai luomaan tili
sovellukseen.
PIN-koodi unohdettu tai halutaan
vaihtaa
Jos PIN-koodi on unohtunut tai pitää vaihtaa
(esim. ostettaessa käytetty auto), ottakaa yhteys
jälleenmyyjään tai kääntykää Volvo On Call -palvelukeskuksen puoleen painamalla auton ON
CALL -painiketta. Uusi koodi lähetetään auton
omistajalle.
Väärä PIN-koodi on syötetty
sovellukseen useita kertoja
Kun virheellinen PIN-koodi on syötetty kymmenen kertaa peräkkäin, tili lukitaan. Jotta sovellusta
voidaan jälleen käyttää, pitää valita uusi PIN-koodi
ja uusi sovellustili luodaan noudattamalla samaa
menettelyä kuin sovellustilin edellisen luomisen
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Auton lukituksen avaaminen Volvo On Call* palvelukeskuksen kautta (s. 10)
•
•
Volvo On Call* -sovellus (s. 6)
•
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton omistajanvaihto (s. 17)
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton omistajanvaihto
Auton omistajan vaihtuessa on tärkeää vaihtaa
omistaja Volvo On Call-palveluun.
Volvo On Call-palvelun lopettaminen
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä -palvelun lopettamiseksi.
Jälleenmyyjä lopettaa tilauksen ja hävittää palveluhistorian. Palvelu voidaan lopettaa myös Volvo
On Call -sovellusta käyttäen.
Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää
palauttaa henkilökohtaiset asetukset ja käyttäjätiedot autossa tehdasasetuksiksi.
Volvo On Call-palvelun aloittaminen
Ostettaessa käytetty auto, jossa on Volvo On
Call-järjestelmä:
Uusi omistaja ottaa yhteyden jälleenmyyjään, joka
siirtää tilauksen jäljellä olevan ajan uudelle omistajalle. On tärkeää, että yhteystiedot on päivitetty,
jotta Volvo On Call toimii ja että aiempi omistaja
ei pääse käyttämään auton palveluja. Uusi omistaja saa henkilökohtaisen nelinumeroisen PINkoodin, joka tarvitaan tunnistamaan omistaja (tai
joku toimivaltainen henkilö) tiettyihin palveluihin
pääsemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 17)
* Valinnais-/lisävaruste.
17
VOLVO ON CALL
Henkilötiedot
Maa
Myyntiyhtiöt
Henkilötietoja, jotka käsitellään Volvo On Callpalvelun liitännän yhteydessä.
Tanska
Volvo Car Denmark A/S
Itävalta
Volvo Car Austria GmbH
Volvon myyntiyhtiöt, ks. seuraavaa taulukkoa, ja
Volvo Personvagnar AB, vastaavat niistä henkilötiedoista, joita käsitellään palvelun liittämisen
yhteydessä. Koko käsittely tapahtuu hyvien tapojen ja voimassa olevan, henkilötietojen käsittelyä
koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Maa
Myyntiyhtiöt
Belgia
Volvo Car Belux
Englanti
Volvo Car UK Ltd
Ranska
18
Volvo Car France
Alankomaat
Volvo Cars Nederland B.V.
Italia
Volvo Car Italia S.p.A.
Norja
Volvo Car Norway AS
Puola
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugali
Volvo Car Portugal S.A.
Venäjä
Volvo Car Russia
Espanja
Volvo Car España S.L.U.
Ruotsi
Volvo Car Sweden AB
Saksa
Volvo Car Germany GmbH
Suomi
Volvo Car Finland Oy Ab
Sveitsi
Volvo Car Switzerland AG
Käsittelyn tarkoitus
Volvo yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja EU/EES-alueilla ja niiden ulkopuolella palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.
Mitä henkilötietoja käsitellään
Käsiteltävät henkilötiedot kuuluvat pääasiassa
seuraaviin kolmeen kategoriaan.
•
Henkilötiedot, jotka asiakas itse jättää palvelun ja muiden Volvo-yhteyksien, kuten nimi,
osoite, puhelinnumero, palvelun tyyppi ja palvelun kesto, aktivoinnin yhteydessä.
•
Kun sattuu tietty tapahtuma, jonka palvelu
sisältää, lähetetään informaatio automaattisesti autosta. Sellainen ilmoitus sisältää
auton ID:n (VIN), kellonajan, jolloin palvelua
käytetään, palvelun tyypin, ovatko turvatyynyt
lauenneet, tiedot turvavyön esikiristimien laukeamisesta, ko. polttoainemäärästä, ko. lämpötilasta autossa ja sen ulkopuolella, ovien ja
ikkunoiden olemisesta lukittuja tai avattuja
sekä auton kuudesta viimeisimmästä sijainnista.
•
Muut tiedot, jotka voidaan liittää asiakkaaseen, ovat puhelinkeskustelut autossa ole-
vien henkilöiden kanssa, palvelukeskus, joka
toimitti palvelun ja palvelukeskusoperaattorin
luomat merkinnät.
Kuka saa käyttää henkilötietoja
Volvo luottaa alihankkijoihin palvelun toimittamisessa. Nämä alihankkijat työskentelevät Volvon
toimeksiannosta ja saavat käsitellä henkilötietoja
vain laajuudessa, joka tarvitaan palvelun toimittamiseksi. Kaikki alihankkijat ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa ne noudattamaan salaisuutta sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevien lakien mukaisesti.
Karsintarutiinit
Palvelun toimittamiseksi tarvittavat henkilötiedot
tallennetaan sopimusajaksi ja sen jälkeen niin
kauan kuin tarvitaan, jotta Volvo voi täyttää velvollisuutensa lakien ja muun säännöstön mukaisesti.
Tapahtumien yhteydessä syntyvät tiedot, jotka
palvelu sisältää, karsitaan kolme kuukautta
tapauksen sattumisen jälkeen.
Oikaisu ja rekisteriote
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten
tietojen oikaisua ja saada rekisteriote, joka näyttää, mitä henkilötietoja käsitellään. Ottakaa henkilötietojen oikaisemiseksi yhteys Volvon asiakaspalveluun. Rekisteriotepyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja hakijan pitää allekirjoittaa se omakätisesti
ja sen pitää sisältää tiedot nimestä, osoitteesta ja
asiakasnumerosta. Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo Personvagnar AB, Personuppgift-
VOLVO ON CALL
sombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg,
Sverige.
Suostumus henkilötietojen
käsittelemiseen
Tilauksen aktivoinnilla tämän asiakirjan ohjeesta
ilmenevän mukaisesti käyttäjä myöntyy henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu Volvo On Call-palvelun yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 4)
* Valinnais-/lisävaruste.
19
TP 22795 (Finnish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement