Volvo V60, XC60, S90, V90, V90 Cross Country, XC40, XC90 Twin Engine, V90 Twin Engine, XC90, S90 Twin Engine User manual

Volvo V60, XC60, S90, V90, V90 Cross Country, XC40, XC90 Twin Engine, V90 Twin Engine, XC90, S90 Twin Engine User manual
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Tässä julkaisussa kuvaillaan Volvo On Call -järjestelmän toimintatapa.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotteitamme. Muutosten takia tämän täydennysosan tiedot, kuvaukset ja kuvat voivat erota
auton varustelusta. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia
ennalta ilmoittamatta.
SISÄLTÖ
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Volvo On Call* -järjestelmän käytön
aloittaminen
5
Volvo On Call -sovellus tarjoaa
mukavuutta ja hallintaa
5
Volvo On Call* auttaa
6
Automaattinen törmäyshälytys Volvo
On Call* -järjestelmän kautta
6
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän avulla
8
Volvo On Call*-tienvarsiapu
9
Lukituksen etäavaus ja etälukitus
Volvo On Call* -järjestelmän avulla
9
Varashälytys ja Volvo On Call*
10
Varastetun auton jäljittäminen Volvo
On Call -järjestelmän* avulla
11
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
Volvo On Call-järjestelmällä*
12
Asiakaspalvelu Volvo On Call -järjestelmän kautta*
12
Lähettäkää määränpäitä auton navigointijärjestelmään Volvo On Call* palvelukeskuksen kautta
13
Volvo On Call* -markkina-alueet
13
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
15
Volvo On Call* -järjestelmän saatavuus
15
Volvo On Call* ulkomailla
16
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
17
Priorisointi Volvo On Call* -palvelukeskuksen ja hälytyskeskuksen välillä
20
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
20
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun auton ostaminen tai myyminen
21
Volvo On Call -järjestelmän* vara-akku
22
Henkilötiedot ja Volvo On Call*
22
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call antaa suoran yhteyden autoon,
lisää mukavuutta ja auttaa vuorokauden ympäri.
Toiminnot ovat käytettävissä Volvo On Call -sovelluksen1 ja katossa olevien ON CALL- sekä SOS
-painikkeiden kautta:
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.
Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin2, mukaan lukien tienvarsiapu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen (s. 5)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
•
•
•
•
Volvo On Call-järjestelmä
Auto voidaan esim. lukita tai sen lukitus avata tai
polttoainemäärä tarkistaa suoraan puhelimesta
Volvo On Call -sovellusta käyttäen. Onnettomuustilanteessa auton luo voidaan lähettää kiireellistä
apua, esim. ambulanssi tai poliisi, ja vähemmän
kiireellisissä ongelmissa, esim. rengasrikon sattuessa, paikalle voidaan kutsua tienvarsiapua.
1
2
4
Volvo On Call* auttaa (s. 6)
Henkilötiedot ja Volvo On Call* (s. 22)
Volvo On Call* -järjestelmän saatavuus
(s. 15)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Volvo On Call -järjestelmä on yhdistetty auton turvallisuus- ja hälytysjärjestelmään sekä auton muihin järjestelmiin, esimerkiksi lukkoihin ja ilmastointiin. Tiedonsiirto Volvo On Call -palvelukeskuksen ja Volvo On Call -sovelluksen välillä
tapahtuu auton sisäisen modeemin kautta. GNSS
(Global Navigation Satellite System) -järjestelmää
käytetään auton paikantamiseen.
Ottakaa yhteys palvelukeskukseen
Yhteyden ottamiseen Volvo On Call -palvelukeskukseen käytetään auton ON CALL -painiketta
tai Volvo On Call -sovellusta. Volvo On Call -palvelukeskukseen voidaan myös soittaa puhelimella.
Sovellustoiminnot vaihtelevat markkina-alueelta toiselle.
Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* -järjestelmän käytön
aloittaminen
Volvo ID ja Volvo On Call -sovelluksen
yhdistäminen autoon
Volvo On Call -sovellus tarjoaa
mukavuutta ja hallintaa
Tässä artikkelissa kuvaillaan, miten Volvo On Call
-järjestelmän käyttö aloitetaan.
Volvo On Call -järjestelmän käyttämiseen tarvitaan Volvo ID. Kun Volvo ID on luotu, Volvo On
Call -sovellus on yhdistettävä autoon.
Volvo On Call -käyttäjällä on aina suora yhteys
autoonsa Volvo On Call -sovelluksen kautta.
Volvo On Call -järjestelmän aktivointi
Asiakkaan noutaessa auton jälleenmyyjä aktivoi
Volvo On Call -järjestelmän ja omistaja saa automaattisesti luodun PIN-koodin Volvo On Call -järjestelmää varten. PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä auton omistajan (tai muun hyväksytyn
henkilön, kuten perheenjäsenen) tunnistamiseen
ja se toimii auton avaimen tavoin.
Volvo On Call -järjestelmällä varustetun
käytetyn auton ostaminen
Volvo On Call -tilaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
Autossa on oltava voimassa oleva Volvo On Call tilaus.
•
•
Tilaus aloitetaan auton oston yhteydessä ja tällöin
järjestelmä aktivoidaan. Tilaus on ajallisesti rajoitettu, mutta sitä voidaan jatkaa, ja voimassaolo
riippuu markkina-alueesta. Ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään saadaksenne apua.
Ostettaessa käytetty Volvo, jossa on Volvo On
Call -järjestelmä, on tärkeää poistaa aikaisemman
omistajan data ja lisätä omat tiedot, jotta palvelu
toimii. Käykää Volvon jälleenmyyjän luona saadaksenne apua.
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 20)
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton ostaminen tai myyminen (s. 21)
Volvo On Call -sovellusta päivitetään jatkuvasti.
Ajantasaiset tiedot eri automalleihin saatavina
olevista toiminnoista löytyvät osoitteesta
support.volvocars.com.
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Volvo On Call -sovellus on saatavana iOS-, Android- ja Windows Mobile -käyttöjärjestelmiin.
Ladatkaa se ilmaiseksi Apple Appstore-, Google
Play- tai Windows Phone Store -kaupasta.
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Automaattinen törmäyshälytys, SOS-painike
ja tienvarsiapu On Call -painikkeen kautta
toimivat myös ilman tilausta.
3
Käyttäjä voi esimerkiksi tarkistaa, onko polttimoita
vaihdettava tai huuhtelunestettä lisättävä. Auto
voidaan lukita ja sen lukitus avata, polttoainemäärä tarkistaa ja lähin huoltoasema näyttää.
Myös esi-ilmastointi voidaan asettaa ja käynnistää
auton pysäköinti-ilmastoinnin tai auton etäkäynnistyksen (ERS3) kautta.
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen (s. 5)
•
Volvo On Call* auttaa (s. 6)
Engine Remote Start on saatavana tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
* Valinnais-/lisävaruste.
5
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* auttaa
Volvo On Call voi antaa lisäturvaa ja tarjota apua
esim. rengasrikon, moottorin sammumisen tai
onnettomuuden tapauksessa.
Volvo On Call tarjoaa sovelluksen kautta lisämukavuutta ja -hallintaa ja lisäksi monia apupalveluja
katon SOS- ja ON CALL -painiketta painettaessa
sekä kiireellistä apua onnettomuuden, varashälytyksen, tienvarsiavun ja lukituksen etäavauksen
tapauksessa.
•
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Automaattinen törmäyshälytys Volvo
On Call* -järjestelmän kautta
Törmäystilanteessa auto voi ilmoittaa törmäyksestä automaattisesti Volvo On Call -palvelukeskukseen tai lähimpään hälytyskeskukseen, joka
voi lähettää paikalle kiireellistä apua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
•
•
6
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 13)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call Palvelukeskus4
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi
onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali Volvo On Call palvelukeskukseen. Seuraavaa tapahtuu:
1.
Autosta lähetetään automaattisesti mm.
auton sijainnin sisältävä ilmoitus Volvo On
Call -palvelukeskukseen.
2.
Volvo On Call:n palvelukeskus avaa sen jälkeen puheyhteyden auton kuljettajan kanssa
ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja
avuntarpeen.
3.
Volvo On Call:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi,
ambulanssi, hinausapu yms.).
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call:n
asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Virallisen hätänumeron priorisointi4
Auto voidaan asettaa soittamaan viralliseen hätäkeskukseen Volvo On Call -palvelukeskuksen
sijasta. Lukekaa erilliset ohjeet.
Lähin hälytyskeskus5
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi
onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähe-
4 Koskee
5 Koskee
tetään automaattisesti signaali suoraan lähimpään hälytyskeskukseen. Seuraavaa tapahtuu:
•
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
1.
Hälytyskeskus avaa puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja yrittää selvittää törmäyksen
laajuuden ja avuntarpeen.
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 16)
2.
Hälytyskeskus lähettää tarvittavaa apua
(poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.).
Hälytysnumero
Kun törmäyshälytys aktivoidaan, järjestelmä yrittää saada aikaan yhteyden maan Volvo On Call palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Priorisointi Volvo On Call* -palvelukeskuksen
ja hälytyskeskuksen välillä (s. 20)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 13)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
7
VOLVO ON CALL
Kiireellistä apua Volvo On Call* järjestelmän avulla
Painakaa SOS-painiketta ottaaksenne hätätilanteessa yhteyden Volvo On Call -palvelukeskukseen tai lähimpään hälytyskeskukseen.
hälytyskeskukseen voidaan ottaa yhteyttä painamalla SOS-painiketta vähintään 2 sekuntia.
Puheyhteyttä käytettäessä määritetään avuntarve
(poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.) ja lähetetään
apua auton luokse.
Volvo On Call Palvelukeskus6
HUOM
Sairastumisen tai autoon tai matkustajiin kohdistuvan ulkopuolisen uhan tapauksessa Volvo On
Call -palvelukeskukseen voidaan ottaa yhteyttä
painamalla SOS-painiketta vähintään 2 sekuntia.
Volvo On Call -palvelukeskus saa tiedon asiasta,
selvittää auton sijainnin ja yrittää muodostaa
puheyhteyden kuljettajan kanssa avuntarpeen
selvittämiseksi.
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden asian edellyttämiin tahoihin (poliisi, ambulanssi, hinausauto
jne.), jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
priorisointi6
Virallisen hätänumeron
Auto voidaan asettaa soittamaan viralliseen hätäkeskukseen Volvo On Call -palvelukeskuksen
sijasta. Lukekaa erilliset ohjeet.
Lähin hälytyskeskus7
Sairastumisen tai autoon tai matkustajiin kohdistuvan ulkopuolisen uhan tapauksessa lähimpään
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.
Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin8, mukaan lukien tienvarsiapu.
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 13)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
•
•
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 16)
Hälytysnumero
Kun törmäyshälytys aktivoidaan, järjestelmä yrittää saada aikaan yhteyden maan Volvo On Call palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Priorisointi Volvo On Call* -palvelukeskuksen
ja hälytyskeskuksen välillä (s. 20)
6 Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
7 Koskee B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
8 Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
8
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-tienvarsiapu
Esimerkiksi rengasrikon, polttoaineen loppumisen tai akun latauksen tyhjenemisen tapauksessa voidaan kutsua apua ON CALL -painikkeella tai Volvo On Call -sovelluksella.
Jos katon ON CALL -painiketta pidetään vähintään 2 sekuntia painettuna, Volvo On Call -palvelukeskuksen ja kuljettajan välille muodostetaan
puheyhteys. Tällöin voidaan sopia tarvittavasta
avusta.
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.
Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin9, mukaan lukien tienvarsiapu.
Tiepalvelun palvelu voidaan joutua merkitsemään
erikseen.
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus
Volvo On Call* -järjestelmän avulla
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Auton lukitus voidaan avata etäältä Volvo On Call
-palvelukeskuksen kautta. Auto voidaan myös
lukita ja sen lukitus avata Volvo On Call -sovelluksen kautta.
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 16)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Lukituksen etäavaus Volvo On Call palvelukeskuksen kautta10
Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi
autoon, on mahdollista etäavata auton lukitus
lähimpien 5 vuorokauden aikana Volvo On Call palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu vahvistus
hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu. Sen jälkeen
Volvo On Call -palvelukeskus avaa lukituksen etätoimintona sopimuksen mukaisesti.
1.
Ottakaa yhteyttä Volvo On Call -palvelukeskukseen Volvo On Call -sovelluksen kautta
(tai soittakaa puhelimella).
2.
Kun Volvo On Call -palvelukeskus on varmistanut auton omistajan tai muun auktorisoidun
henkilön PIN-koodilla, lähetetään sopimuksen mukaan autoon signaali lukituksen avaamisesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
9 Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
10 Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
9
VOLVO ON CALL
||
3.
Avatkaa auton lukitus painamalla kerran
kevyesti kumipintaista painolevyä tavaratilan
luukun/takaluukun kahvan alapuolella.
> Nyt kaikki ovet voidaan avata normaalisti.
HUOM
Jos tavaratilan luukun/takaluukun kumipintaista levyä ei paineta sisään Volvo On Call palvelukeskuksen määrittelemässä ajassa,
auto lukitaan uudelleen.
HUOM
Jos auto seisoo esim. pysäköintihallissa,
huono vastaanotto saattaa rajoittaa lukituksen
etäavauksen toimintaa.
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
•
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 13)
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
Varashälytys ja Volvo On Call*
Kun auton hälytys aktivoituu, auton omistaja saa
ilmoituksen jälleenmyyjän rekisteröimään puhelinnumeroon ja sitten push-ilmoituksen Volvo On
Call -sovellukseen.
Jos hälytystä ei kytketä pois lyhyehkön ajan
sisällä, Volvo On Call -palvelukeskuksen päivys-
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sovelluksen kautta
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään. Kuljettaja voi lukita auton ja avata sen lukituksen viiden vuorokauden kuluessa lukitsemisen jälkeen.
Turvallisuussyistä tarvitaan oma Volvo ID -salasananne, kun auton lukitus avataan Volvo On Call sovelluksella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
10
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
täjä saa automaattisesti hälytyksen11. Päivystäjä
yrittää saada puhelimitse yhteyden auton omistajaan. Jos osoittautuu, että autoa käyttää joku asiaankuulumaton henkilö, sen jäljitys voidaan käynnistää.
Jos hälytys suljetaan etäavaimella, palvelu keskeytetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
•
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 13)
11
12
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo
On Call -järjestelmän*12 avulla
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Epäiltäessä auton tulleen varastetuksi Volvo On
Call -palvelukeskukseen voidaan ottaa yhteyttä
Volvo On Call -sovelluksen kautta tai puhelimitse, jotta auto voidaan yrittää löytää.
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 13)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 16)
Jos on havaittu auton varastaminen tai muu luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi yhdessä
poliisin ja Volvo On Call-palvelukeskuksen kanssa
sopia auton jäljittämisestä. Volvo On Call-palvelukeskus lähettää autoon ilmoituksen auton sijainnin määrittämisestä. Sen jälkeen otetaan yhteys
poliisiin tai muuhun viranomaiseen.
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
HUOM
Tämä pitää paikkansa myös silloin, jos auto on
avattu ja varastettu sen avaimen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
11
VOLVO ON CALL
Kaukokäyttöinen
käynnistyksenesto13 Volvo On Calljärjestelmällä*
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Jos auto varastetaan, sen käynnistyksenesto voidaan aktivoida etäältä.
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 13)
Jos auto on varastettu, omistaja voi ottaa yhteyttä
Volvo On Call -palvelukeskukseen (puhelimitse
tai Volvo On Call -sovelluksella) tai viranomaisiin.
HUOM
Tämä pitää paikkansa myös silloin, jos auto on
avattu ja varastettu sen avaimen avulla.
Oltuaan yhteydessä viranomaisiin Volvo On Callpalvelukeskus deaktivoi etäavaimet auton käynnistämisen estämiseksi. Deaktivoitu auto voidaan
käynnistää uudelleen vain ottamalla yhteys Volvo
On Call:n palvelukeskukseen ja sen jälkeen
hyväksytyllä PIN-koodilla tehdyllä vahvistuksella.
Sen jälkeen Volvo On Call:n palvelukeskus aktivoi
auton.
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Asiakaspalvelu Volvo On Call järjestelmän kautta*14
Painakaa ON CALL -painiketta, jotta saatte vastauksia asiakkaiden yleisimpiin kysymyksiin.
Jos teillä on kysyttävää auton käyttämisestä,
voitte ottaa ON CALL -painikkeella yhteyden
Volvo On Call -palvelukeskukseen. Päivystäjä vastaa vuorokauden ympäri.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
13
12
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
•
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 13)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Koskee tiettyjä A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Lähettäkää määränpäitä auton
navigointijärjestelmään Volvo On
Call* -palvelukeskuksen kautta
Ottakaa yhteys Volvo On Call -palvelukeskukseen lähettääksenne määränpäitä suoraan auton
navigointijärjestelmään15.
•
Asiakaspalvelu Volvo On Call -järjestelmän
kautta* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 13)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Painakaa ON CALL -painiketta auton katossa
saadaksenne apua esim. ravintolan, hotellin, korjaamon, nähtävyyden tai muun kohteen löytämiseen. Operaattori lähettää kohteen autoon ja se
voidaan lisätä välietapiksi tai matkan määränpääksi keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
Volvo On Call* -markkina-alueet
Tässä on luettelo markkina-alueista, joilla Volvo
On Call on käytössä. Kaikki palvelut eivät ole
käytettävissä molemmilla markkina-aluetyypeillä.
Markkina-aluekohtaisesti saatavilla olevat palvelut
on selostettu erikseen ja ne ilmenevät kunkin palvelun kuvauksesta.
Markkina-alue
Markkina-aluetyyppi
A
Albania
Belgia
B
X
X
Bosnia ja Hertsegovina
X
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
Bulgaria
X
•
•
Volvo On Call*-tienvarsiapu (s. 9)
Kypros
X
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Tanska
•
•
Varashälytys ja Volvo On Call* (s. 10)
•
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call järjestelmän* avulla (s. 11)
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto Volvo On
Call-järjestelmällä* (s. 12)
Brasilia
X
Viro
X
Suomi
X
Ranska
X
Kreikka
Irlanti
14
15
X
X
X
Ei koske tiettyjä B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita ja autoja, joissa on Sensus Navigation*.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
13
VOLVO ON CALL
||
Markkina-alue
Markkina-aluetyyppi
A
B
Markkina-aluetyyppi
A
Islanti
X
Portugali
Israel
X
Romania
B
X
X
Italia
X
Venäjä
Kanada
X
Tšekki
Kazakstan
X
Saksa
X
Kiina
X
Sveitsi
X
X
X
Serbia
X
Kroatia
X
Slovakia
X
Latvia
X
Slovenia
X
Liettua
X
Espanja
X
Iso-Britannia
X
X
X
Uusimmat tiedot
Volvo On Call tulee saataville yhä useammissa
paikoissa. Voitte tarkistaa uusimmat tiedot Volvo
On Call -toiminnon saatavuudesta eri alueilla
osoitteessa support.volvocars.com tai ottamalla
yhteyden Volvon jälleenmyyjään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
X
Kosovo
Luxemburg
14
Markkina-alue
Makedonia
X
Ruotsi
Malta
X
Turkki
Moldavia
X
Valko-Venäjä
Montenegro
X
Ukraina
X
X
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
X
X
Alankomaat
X
Unkari
Norja
X
USA
X
Puola
X
Itävalta
X
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* -palvelut per
markkina-alue
Markkinaaluetyyppi
Volvo On Call* -järjestelmän
saatavuus
A
B
Asiakaspalvelu
X
XB
Volvo On Call -järjestelmän toiminnot ovat käytettävissä hetken aikaa etäavaimen poistamisen jälkeen.
Lähettäkää määränpäitä navigointijärjestelmään palvelukeskuksen kautta
XA
Palvelut
Tässä esitellään, millä markkina-aluetyypeillä
Volvo On Call -palvelut ovat saatavina.
Palvelut
Markkinaaluetyyppi
A
B
Volvo On Call -sovellus
X
X
Automaattinen törmäyshälytys
X
X
Kiireellinen apu hätätilanteissa
X
X
Tiepalvelu
X
X
Lukituksen etäavaus -palvelukeskuksen kautta
X
Varashälytys palvelukeskuksen kautta
X
Varastetun auton jäljittäminen
X
Etäkäyttöinen käynnistyksenesto
XA
A
B
Vain tietyt A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueet
Vain tietyt B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueet
Kun etäavain on poistettu autosta, toiminnot ovat
käytettävissä jatkuvasti 5 vuorokauden ajan ja
sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 17 vuorokauden aikana. Kaikkiaan 22 vuorokauden jälkeen järjestelmä on suljettuna, kunnes auto on
käynnistetty16.
Lisätietoa Volvo Carsin tukisivustolla
VAROITUS
Osoitteesta support.volvocars.com saatte lisätietoa Volvo On Call -palveluista ja sovellustoiminnoista.
Palvelut toimivat vain alueilla, joilla autossa on
mobiililaitteiden kentän peitto ja markkina-alueilla, joilla palvelu on saatavissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä,
ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto
voivat johtaa siihen, että yhteys on mahdoton,
esim. harvaan asutuilla alueilla.
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 13)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
16
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call -järjestelmän* vara-akku
(s. 22)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 13)
Toimintojen saatavuus voi vaihdella.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
15
VOLVO ON CALL
•
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 15)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 16)
Volvo On Call* ulkomailla
Volvo On Call -palvelut voivat vaihdella ajettaessa maasta toiseen.
Painaessanne SOS-painiketta otetaan aina
yhteys sen markkina-alueen Volvo On Call -palvelukeskukseen, jolla autolla ajetaan. Jos Volvo On
Call -palvelukeskusta ei ole, otetaan yhteys lähimpään hälytyskeskukseen.
Painaessanne ON CALL -painiketta teidät yhdistetään aina kotimaanne Volvo On Call -palvelukeskukseen.
Maissa, joissa ei ole verkkovierailusopimusta,
Volvo On Call -palvelut eivät ole käytettävissä.
Lisätietoja: ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
16
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 13)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Albania
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnia ja Hertsegovina
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Brasilia
0800 70 775 90
Ei sovellu
Bulgaria
+359 291 146
+359 291 146
Kypros
+357 777 724 33
+357 777 724 33
Tanska
070 21 50 53
+45 702 150 53
Viro
80 07 777
+372 602 23 65
Suomi
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Kreikka
+30 210 9988 199
+30 210 9988 199
Irlanti
+44 20 860 39 848
+44 20 860 39 848
Islanti
+354 515 70 00
+354 515 70 00
Israel
+972 773 601 417
+972 773 601 417
Italia
02 266 29 271
+39 02 266 29 271
Kanada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazakstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
17
VOLVO ON CALL
||
18
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Kiina
400 606 1635
+86 40 606 1635
Kosovo
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Kroatia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Latvia
800 070 77
+371 661 008 21
Liettua
8 800 100 18
+370 521 650 10
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Makedonia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Malta
+356 255 925 64
+356 255 925 64
Moldavia
+373 225 789 13
+373 225 789 13
Montenegro
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Alankomaat
020 851 22 78
+31 20 851 22 78
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Puola
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugali
800 206 670
+351 219 429 107
Romania
313 200 200
+36 145 844 47
Venäjä
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Serbia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Slovakia
+421 258 252 186
+421 258 252 186
VOLVO ON CALL
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Slovenia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Espanja
091 325 55 09
+34 91 325 55 09
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 518 335
Tšekki
+420 800 050 296
+420 296 787 297
Turkki
444 4 858
+90 212 356 13 17
Saksa
089 208 018 747
+49 89 208 018 747
Valko-Venäjä
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraina
0800 303 555
+380 444 950 078
Unkari
06 80 200 269
+36 1 345 17 75
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -järjestelmän saatavuus
(s. 15)
* Valinnais-/lisävaruste.
19
VOLVO ON CALL
Priorisointi Volvo On Call* palvelukeskuksen ja
hälytyskeskuksen välillä
HUOM
Kun Volvo On Call -palvelukeskukseen otetaan yhteys, välitetään eri tyyppisiä tietoja, joiden avulla hälytyskeskuksen operaattori voi
lähettää oikeanlaista apua mahdollisimman
nopeasti. Jos palvelukeskukseen ei saada
yhteyttä, auto ottaa suoraan yhteyttä julkiseen
hälytyskeskukseen.
Valitkaa, soittaako auto hätätilanteessa Volvo On
Call -palvelukeskukseen vai hälytyskeskukseen.
Volvo On Call17 -järjestelmällä varustetuissa
autoissa voidaan valita, ottaako auto yhteyden
Volvo On Call -palvelukeskukseen vai viralliseen
hälytyskeskukseen automaattisen törmäyshälytyksen lauetessa tai käytettäessä SOS-painiketta.
Tietoja välitetään vähemmän otettaessa
yhteyttä julkiseen hälytyskeskukseen. Jos
yhteyden muodostaminen ei onnistu, soittoa
Volvo On Call -palvelukeskukseen ei tehdä.
Auton tehdasasetuksena on yhteyden ottaminen
ensisijaisesti Volvo On Call -palvelukeskukseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tämän muuttamiseksi:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Viestintä
Call.
3.
Valitkaa Valitse yleinen puhelinpalvelu, ei
Volvon palvelu, jos on otettava yhteys suoraan viralliseen hälytyskeskukseen.
Volvo On
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 6)
•
Kiireellistä apua Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 8)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö, jolla on oikeudet käyttää tietyn
auton Volvo On Call -palveluja.
Nelinumeroista PIN-koodia, joka lähetetään auton
omistajalle, kun jälleenmyyjä aktivoi tilauksen,
käytetään tunnistamaan henkilö, jolla on oikeudet
käyttää Volvo On Call -palveluja, esim. avaamaan
auton lukitus Volvo On Call -palvelukeskuksen18
kautta tai luomaan tili Volvo On Call -sovellukseen.
PIN-koodi unohdettu tai halutaan
vaihtaa
Jos PIN-koodi on unohtunut tai se on vaihdettava
(esim. ostettaessa käytetty auto, jossa on Volvo
On Call), otetaan yhteyttä
•
•
jälleenmyyjään tai
Volvo On Call -palvelukeskukseen18 ON
CALL -painikkeen avulla, Volvo On Call sovelluksen kautta tai puhelimitse.
Uusi koodi lähetetään auton omistajalle.
Väärä PIN-koodi on syötetty
sovellukseen useita kertoja
Jos väärä PIN-koodi annetaan 10 kertaa peräkkäin, tili lukitaan. Jotta sovellusta voidaan jälleen
käyttää, pitää valita uusi PIN-koodi ja uusi sovel-
17
18
20
Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
Ei koske B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
lustili luodaan noudattamalla samaa menettelyä
kuin luotaessa aikaisempaa sovellustiliä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -järjestelmän käytön aloittaminen (s. 5)
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
•
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton ostaminen tai myyminen (s. 21)
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton ostaminen tai
myyminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call -sovellus tarjoaa mukavuutta ja
hallintaa (s. 5)
Omistajan vaihtuessa on tärkeää, että Volvo On
Call -palvelu lopetetaan.
•
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 20)
Volvo On Call-palvelun lopettaminen
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 17)
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä palvelun lopettamiseksi.
Jälleenmyyjä lopettaa tilauksen ja hävittää palveluhistorian. Palvelu voidaan lopettaa myös Volvo
On Call -sovellusta käyttäen.
Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää
palauttaa henkilökohtaiset asetukset ja käyttäjätiedot autossa tehdasasetuksiksi. Tämä tehdään
keskinäytön asetusvalikossa.
Volvo On Call-palvelun aloittaminen
Ostettaessa käytetty auto, jossa on Volvo On
Call-järjestelmä:
Uusi omistaja ottaa yhteyden Volvon jälleenmyyjään, joka siirtää tilauksen jäljellä olevan ajan
uudelle omistajalle. On tärkeää, että yhteystiedot
on päivitetty, jotta Volvo On Call toimii ja että
aiempi omistaja ei pääse käyttämään auton Volvo
On Call -palveluja. Uusi omistaja saa henkilökohtaisen nelinumeroisen PIN-koodin, joka tarvitaan
tunnistamaan omistaja (tai joku toimivaltainen
henkilö) tiettyihin palveluihin pääsemiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste.
21
VOLVO ON CALL
Volvo On Call -järjestelmän* varaakku
Jos auto ei saa virtaa, pääakku korvataan Volvo
On Call -vara-akulla.
Vara-akun käyttöikä on rajallinen. Kun akku on
huollettava tai vaihdettava, kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus Volvo On Call Huolto
tarpeen.
Jos ilmoitus ei poistu, ottakaa yhteyttä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
22
Volvo On Call* (s. 4)
Henkilötiedot ja Volvo On Call*
Maa
Myyntiyhtiöt
Henkilötietoja, jotka käsitellään Volvo On Callpalvelun liitännän yhteydessä.
Espanja
Volvo Car España S.L.U.
Ruotsi
Volvo Car Sweden AB
Tšekki
Volvo Car Czech Republic s.r.o.
Turkki
Volvo Car Turkey Otomobil
Ltd.Şti.
Saksa
Volvo Car Germany GmbH
Volvon myyntiyhtiöt, ks. seuraavaa taulukkoa, ja
Volvo Car Corporation, vastaavat niistä henkilötiedoista, joita käsitellään palvelun liittämisen yhteydessä. Koko käsittely tapahtuu hyvien tapojen ja
voimassa olevan, henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Maa
Myyntiyhtiöt
Valko-Venäjä
Volvo Car Russia
Belgia
Volvo Car Belux
Unkari
Volvo Autó Hungária Kft.
Tanska
Volvo Car Denmark A/S
Itävalta
Volvo Car Austria GmbH
Englanti
Volvo Car UK Ltd
Käsittelyn tarkoitus
Suomi
Volvo Car Finland Oy Ab
Ranska
Volvo Car France
Volvo yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja EU/EES-alueilla ja niiden ulkopuolella palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.
Kreikka
Volvo Car Hellas
Mitä henkilötietoja käsitellään
Italia
Volvo Car Italia S.p.A.
Alankomaat
Volvo Cars Nederland B.V.
Volvo On Call -sovelluksen käytön yhteydessä
käsiteltävät henkilötiedot koostuvat pääasiassa
seuraavista kolmesta kategoriasta.
Norja
Volvo Car Norway AS
•
Puola
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugali
Volvo Car Portugal S.A.
Henkilötiedot, jotka asiakas itse luovuttaa
Volvo On Call -palvelun ja muiden Volvoyhteyksien aktivoinnin yhteydessä, esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, palvelun
tyyppi ja palvelun kesto.
Venäjä
Volvo Car Russia
•
Sveitsi
Volvo Car Switzerland AG
Kun sattuu tietty tapahtuma, jonka Volvo On
Call kattaa, informaatio lähetetään autosta
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
automaattisesti. Sellainen ilmoitus sisältää
auton valmistenumeron (VIN), kellonajan, jolloin palvelua käytetään, palvelun tyypin,
ovatko turvatyynyt lauenneet, tiedot turvavyönkiristinten laukeamisesta, ko. polttoainemäärästä, ko. lämpötilasta autossa ja sen
ulkopuolella, ovien ja ikkunoiden olemisesta
lukittuina tai avattuina sekä auton kuudesta
viimeisimmästä sijainnista.
•
Muut tiedot, jotka voidaan liittää asiakkaaseen, ovat puhelinkeskustelut autossa olevien henkilöiden kanssa, palvelukeskus, joka
toimitti palvelun ja palvelukeskusoperaattorin
luomat merkinnät.
Kuka saa käyttää henkilötietoja
Volvo luottaa alihankkijoihin palvelun toimittamisessa. Nämä alihankkijat työskentelevät Volvon
toimeksiannosta ja saavat käsitellä henkilötietoja
vain laajuudessa, joka tarvitaan palvelun toimittamiseksi. Kaikki alihankkijat ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa ne noudattamaan salassapitovelvollisuutta sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevien lakien mukaisesti.
Oikaisu ja rekisteriote
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten
tietojen oikaisua ja saada rekisteriote, joka näyttää, mitä henkilötietoja käsitellään. Ottakaa henkilötietojen oikaisemiseksi yhteys Volvon asiakaspalveluun. Rekisteriotepyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja hakijan pitää allekirjoittaa se omakätisesti
ja sen pitää sisältää tiedot nimestä, osoitteesta ja
asiakasnumerosta. Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg,
Sverige.
Suostumus henkilötietojen
käsittelemiseen
Aktivoimalla tilauksen tämän asiakirjan ohjeen
mukaisesti käyttäjä myöntyy henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu Volvo On Call -palvelun
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* (s. 4)
Karsintarutiinit
Volvo On Call-palvelun toimittamiseksi tarvittavat
henkilötiedot tallennetaan sopimusajaksi ja sen
jälkeen niin kauan kuin tarvitaan, jotta Volvo voi
täyttää velvollisuutensa lakien ja muun säännöstön mukaisesti. Tapahtumien yhteydessä syntyvät
tiedot, jotka Volvo On Call sisältää, karsitaan
kolme kuukautta tapauksen sattumisen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste.
23
TP 26638 (Finnish), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement