Volvo V40, undefined, V40 Cross Country User manual

Volvo V40, undefined, V40 Cross Country User manual
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Tässä julkaisussa kuvaillaan Volvo On Call -järjestelmän toiminta.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotteitamme. Muutosten takia tämän täydennysosan tiedot, kuvaukset ja kuvat voivat erota
auton varustelusta. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia
ennalta ilmoittamatta.
SISÄLTÖ
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Toiminnon Volvo On Call* katsaus
5
Volvo On Call* -järjestelmän valikkovaihtoehdot
14
Volvo On Call* -palvelun käytön aloittaminen
5
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä
15
Mukavuutta ja hallintaa Volvo On Call
-sovelluksen avulla
6
Volvo On Call* Saatavuus
15
Volvo On Call* ulkomailla
15
6
Volvo On Call* -palvelukeskusten
puhelinnumerot
Volvo On Call* -järjestelmän tarjoama apu
16
Automaattinen törmäyshälytys Volvo
On Call* -järjestelmän kautta
7
Volvo On Call* -palvelun PIN-koodi
19
Akuutti apu Volvo On Call* -järjestelmän kautta
8
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun auton ostaminen tai myyminen
19
Tienvarsiapu Volvo On Call -järjestelmää* käyttäen
9
Volvo On Call* -vara-akku
20
Henkilötiedot ja Volvo On Call*
20
Lukituksen etäavaus ja etälukitus
Volvo On Call* -järjestelmän avulla
9
Varashälytys Volvo On Call* -järjestelmän avulla
10
Varastetun auton jäljittäminen Volvo
On Call* -järjestelmän avulla
11
Etäohjattu käynnistyksenesto ja
Volvo On Call*
11
Asiakaspalvelu Volvo On Call* -järjestelmän kautta
12
Lähettäkää kohteita auton navigointijärjestelmään Volvo On Call* -palvelukeskuksen kautta
12
Volvo On Call* -markkina-alueet
12
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
14
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call tarjoaa suoran yhteyden autoon,
lisämukavuutta ja apua vuorokauden ympäri.
Auto voidaan esimerkiksi lukita tai sen lukitus
avata tai polttoainemäärä tarkistaa suoraan puhelimesta Volvo On Call -sovelluksen avulla. Jos on
tapahtunut onnettomuus, auton luo voidaan
lähettää hätäapua, esim. ambulanssi ja poliisi, ja
vähemmän kiireellisissä ongelmissa, kuten rengasrikon tapahduttua, voidaan kutsua tienvarsiapua.
Toiminnot ovat käytettävissä Volvo On Call -sovelluksen1 kautta tai auton katon painikkeilla ON
CALL ja SOS.
Voitte myös painaa MY CAR -valikkolähteessä
OK/MENU ja valita Asetukset Volvo On Call
SOSOn Call.
Aloitettu palvelu voidaan keskeyttää 10 sekunnin
kuluessa EXIT-painikkeen painalluksella.
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.
Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL -painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin2, mukaan lukien tienvarsiapu.
Volvo On Call -järjestelmä
Volvo On Call on yhdistetty auton turvallisuus- ja
hälytysjärjestelmään sekä auton muihin järjestelmiin, esimerkiksi lukkoihin ja ilmastointiin. Tiedonsiirto Volvo On Call -palvelukeskuksen ja Volvo
On Call -sovelluksen välillä tapahtuu auton sisäisen modeemin kautta. GNSS (Global Navigation
Satellite System) -järjestelmää käytetään auton
paikantamiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 5)
Volvo On Call* -palvelun käytön aloittaminen
(s. 5)
•
Mukavuutta ja hallintaa Volvo On Call -sovelluksen avulla (s. 6)
•
Volvo On Call* -järjestelmän tarjoama apu
(s. 6)
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
•
Volvo On Call* -järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 14)
Volvo On Call* -palvelukeskusten puhelinnumerot (s. 16)
Ottakaa yhteys -palvelukeskukseen
Yhteyden ottamiseen Volvo On Call -palvelukeskukseen käytetään auton ON CALL -painiketta
tai Volvo On Call -sovellusta. Lisäksi voidaan
myös soittaa puhelimitse Volvo On Call -palvelukeskuksen numeroon.
1
2
4
Sovellustoiminnot vaihtelevat markkina-alueittain.
Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Toiminnon Volvo On Call* katsaus
Painikkeiden ja näyttöjen katsaus. Ulkonäkö ja
sijoitus voivat vaihdella automallista toiseen.
Volvo On Call* -palvelun käytön
aloittaminen
Volvo On Call -järjestelmällä varustetun
käytetyn auton ostaminen
Volvo On Call -palvelun käytön aloittaminen edellyttää seuraavia seikkoja.
Ostettaessa käytetty Volvo, jossa on Volvo On
Call, on tärkeää pyyhkiä aiemman omistajan tiedot pois ja lisätä omat tiedot, jotta palvelu toimii.
Käykää Volvon jälleenmyyjän luona saadaksenne
apua.
Volvo On Call -järjestelmän aktivointi
Jälleenmyyjä aktivoi Volvo On Call -järjestelmän
ennen auton luovutusta ja omistaja saa automaattisesti luodun PIN-koodin Volvo On Call -järjestelmää varten. PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä auton omistajan (tai muun hyväksytyn
henkilön, kuten perheenjäsenen) tunnistamiseen
ja se toimii auton avaimena.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 5)
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton ostaminen tai myyminen (s. 19)
Volvo On Call* -palvelun PIN-koodi (s. 19)
Volvo On Call -tilaus
Autossa on oltava voimassa oleva Volvo On Call tilaus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 14)
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 15)
Tilaus aloitetaan auton oston yhteydessä ja tällöin
järjestelmä aktivoidaan. Tilaus on ajallisesti rajoitettu, mutta sitä voidaan jatkaa, ja voimassaolo
riippuu markkina-alueesta. Ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään saadaksenne apua.
HUOM
Automaattinen törmäysvaroitus ja SOS-painike toimivat myös ilman tilausta.
Volvo ID ja Volvo On Call -sovelluksen
liittäminen autoon
Volvo On Call -järjestelmän käyttämistä varten
tarvitaan Volvo ID. Kun Volvo ID on luotu, Volvo
On Call -sovellus on liitettävä autoon.
* Valinnais-/lisävaruste.
5
VOLVO ON CALL
Mukavuutta ja hallintaa Volvo On
Call -sovelluksen avulla
Volvo On Call* -järjestelmän
tarjoama apu
Volvo On Call -käyttäjällä on aina suora yhteys
autoonsa Volvo On Call -sovelluksen kautta
Volvo On Call voi tarjota lisäturvallisuutta ja apua
esim. rengasrikon, moottorin sammumisen tai
onnettomuuden yhteydessä.
Sen avulla voidaan esimerkiksi tarkistaa, onko
polttimoita vaihdettava tai huuhtelunestettä lisättävä. Auto voidaan lukita ja avata lukituksesta,
polttoainemäärä tarkistaa ja lähin huoltoasema
näyttää. Lämmittäminen pysäköintilämmittimellä
voidaan asettaa ja käynnistää, ja auton etäkäynnistystoiminnon (ERS3) avulla voidaan käynnistää
esi-ilmastointi.
Volvo On Call -sovellusta päivitetään jatkuvasti.
Ajankohtaista tietoa eri automalleissa käytettävissä olevista toiminnoista on osoitteessa
support.volvocars.com.
Volvo On Call -sovellus on saatavana iOS-, Android- ja Windows Mobile -käyttöjärjestelmiä varten. Ladatkaa se ilmaiseksi Apple Appstore-,
Google Play- tai Windows Phone Store -kaupasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
3
6
Volvo On Call* (s. 4)
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Volvo On Call* -järjestelmän tarjoama apu
(s. 6)
•
Mukavuutta ja hallintaa Volvo On Call -sovelluksen avulla (s. 6)
Volvo On Call tarjoaa sekä lisämukavuutta ja hallintaa sovelluksen kautta että useita tukipalveluja
katon SOS- ja ON CALL -painikkeita painettaessa, kuten akuuttia apua onnettomuustilanteessa, varashälytyksen, tienvarsiapua sekä lukituksen etäavauksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
•
Akuutti apu Volvo On Call* -järjestelmän
kautta (s. 8)
•
Tienvarsiapu Volvo On Call -järjestelmää*
käyttäen (s. 9)
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Varashälytys Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 10)
•
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call*
-järjestelmän avulla (s. 11)
•
Etäohjattu käynnistyksenesto ja Volvo On
Call* (s. 11)
Engine Remote Start on saatavana tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Automaattinen törmäyshälytys Volvo
On Call* -järjestelmän kautta
Törmäystilanteessa auto voi ilmoittaa törmäyksestä automaattisesti Volvo On Call -palvelukeskukseen tai lähimpään hälytyskeskukseen, joka
voi lähettää paikalle apua.
Lähin hälytyskeskus5
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi
onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali suoraan lähimpään hälytyskeskukseen. Tapahtuu seuraavaa:
Volvo On Call Palvelukeskus4
1.
Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi
onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali Volvo On Call palvelukeskukseen. Tapahtuu seuraavaa:
Hälytyskeskus avaa puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja yrittää selvittää törmäyksen
laajuuden ja avuntarpeen.
2.
Hälytyskeskus lähettää paikalle tarvittavaa
apua (poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.).
1.
Autosta lähetetään automaattisesti auton
sijainnin sisältävä ilmoitus Volvo On Call -palvelukeskukseen.
2.
Volvo On Call:n palvelukeskus avaa sen jälkeen puheyhteyden auton kuljettajan kanssa
ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja
avuntarpeen.
3.
Volvo On Call:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi,
ambulanssi, hinausapu yms.).
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call:n
asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
4 Koskee
5 Koskee
•
Varashälytys Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 10)
•
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call*
-järjestelmän avulla (s. 11)
•
Etäohjattu käynnistyksenesto ja Volvo On
Call* (s. 11)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 15)
Hälytysnumero
Kun törmäyshälytys aktivoituu, järjestelmä yrittää
muodostaa yhteyden maan Volvo On Call -palvelukeskukseen. Jos tämä ei ole mahdollista,
puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 14)
•
Akuutti apu Volvo On Call* -järjestelmän
kautta (s. 8)
•
Tienvarsiapu Volvo On Call -järjestelmää*
käyttäen (s. 9)
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
tyypin A Volvo On Call -markkina-alueita.
tyypin B Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
7
VOLVO ON CALL
Akuutti apu Volvo On Call* järjestelmän kautta
Ottakaa hätätilanteessa yhteyttä Volvo On Call palvelukeskukseen tai lähimpään hälytyskeskukseen painamalla SOS-painiketta.
Volvo On Call Palvelukeskus6
Hälytysnumero
Kun törmäyshälytys aktivoituu, järjestelmä yrittää
muodostaa yhteyden maan Volvo On Call -palvelukeskukseen. Jos tämä ei ole mahdollista,
puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.
HUOM
Sairastapauksessa, tai jos autoon tai sen matkustajiin kohdistuu ulkopuolinen uhka, Volvo On Call
-palvelukeskukseen voidaan ottaa yhteys käsin
painamalla SOS-painiketta vähintään 2 sekuntia.
Volvo On Call -palvelukeskus saa ilmoituksen,
selvittää auton sijainnin ja yrittää saada puheyhteyden kuljettajaan avuntarpeen selvittämiseksi.
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.
Lähin hälytyskeskus7
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Varashälytys Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 10)
•
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call*
-järjestelmän avulla (s. 11)
•
Etäohjattu käynnistyksenesto ja Volvo On
Call* (s. 11)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 15)
Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL -painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin8, mukaan lukien tienvarsiapu.
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden tarvittaviin
tahoihin (poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.),
jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Sairastapauksessa, tai jos autoon tai sen matkustajiin kohdistuu ulkopuolinen uhka, lähimpään
hälytyskeskukseen voidaan ottaa yhteys käsin
painamalla SOS-painiketta vähintään 2 sekuntia.
Avuntarve (poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.)
määritellään keskusteluyhteydessä ja apua lähetetään auton luo.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 14)
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
•
Tienvarsiapu Volvo On Call -järjestelmää*
käyttäen (s. 9)
6 Koskee tyypin A Volvo On Call -markkina-alueita.
7 Koskee tyypin B Volvo On Call -markkina-alueita.
8 Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
8
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Tienvarsiapu Volvo On Call järjestelmää* käyttäen
Esimerkiksi renkaan puhjettua tai polttoaineen tai
akun latauksen loputtua voitte kutsua apua ON
CALL -painikkeella tai Volvo On Call -sovelluksen
avulla.
Jos katon ON CALL -painiketta pidetään painettuna vähintään 2 sekuntia, Volvo On Call -palvelukeskuksen ja kuljettajan välille muodostetaan
puheyhteys. Tällöin voidaan sopia siitä, minkälaista apua tarvitaan.
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.
Volvo On Call -sovellusta ja ON CALL -painiketta voidaan käyttää kaikkiin muihin palveluihin9, mukaan lukien tienvarsiapu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lukituksen etäavaus ja etälukitus
Volvo On Call* -järjestelmän avulla
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
•
Akuutti apu Volvo On Call* -järjestelmän
kautta (s. 8)
Volvo On Call -palvelukeskus voi etäavata auton
lukituksen. Se voidaan lukita ja lukitus avata
myös Volvo On Call -sovelluksen kautta.
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Lukituksen etäavaus Volvo On Call palvelukeskuksen10 kautta
•
Varashälytys Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 10)
•
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call*
-järjestelmän avulla (s. 11)
•
Etäohjattu käynnistyksenesto ja Volvo On
Call* (s. 11)
•
•
Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi
autoon, auton lukitus on mahdollista etäavata
lähimpien viiden vuorokauden aikana Volvo On
Call -palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu vahvistus hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu. Sen jälkeen Volvo On Call -palvelukeskus avaa lukituksen etätoimintona sopimuksen mukaisesti.
Volvo On Call* ulkomailla (s. 15)
Volvo On Call* -palvelukeskusten puhelinnumerot (s. 16)
1.
Ottakaa yhteys Volvo On Call -palvelukeskukseen Volvo On Call -sovelluksen kautta (tai
puhelimitse).
2.
Kun Volvo On Call-palvelukeskus on varmistanut auton omistajan tai muun auktorisoidun
henkilön PIN-koodilla, lähetetään sopimuksen mukaan autoon signaali lukituksen avaamisesta.
Tiepalvelun palvelu voidaan joutua merkitsemään
erikseen.
9 Palvelut vaihtelevat markkina-alueittain.
10 Koskee tyypin A Volvo On Call -markkina-alueita.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
9
VOLVO ON CALL
||
3.
Avatkaa auton lukitus painamalla kerran
kevyesti kumipintaista painolevyä tavaratilan
luukun/takaluukun kahvan alapuolella.
> Nyt kaikki ovet voidaan avata tavalliseen
tapaan.
HUOM
Jos tavaratilan luukun/takaluukun kumipintaista levyä ei paineta sisään Volvo On Call palvelukeskuksen määrittelemässä ajassa,
auto lukitaan uudelleen.
HUOM
Jos auto seisoo esim. pysäköintihallissa,
huono vastaanotto saattaa rajoittaa lukituksen
etäavauksen toimintaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mukavuutta ja hallintaa Volvo On Call -sovelluksen avulla (s. 6)
•
Volvo On Call* -palvelukeskusten puhelinnumerot (s. 16)
•
•
Volvo On Call* -palvelun PIN-koodi (s. 19)
•
Akuutti apu Volvo On Call* -järjestelmän
kautta (s. 8)
•
Tienvarsiapu Volvo On Call -järjestelmää*
käyttäen (s. 9)
•
Varashälytys Volvo On Call* -järjestelmän
avulla (s. 10)
•
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call*
-järjestelmän avulla (s. 11)
•
Etäohjattu käynnistyksenesto ja Volvo On
Call* (s. 11)
Mukavuutta ja hallintaa Volvo On Call -sovelluksen avulla (s. 6)
•
Volvo On Call* -palvelukeskusten puhelinnumerot (s. 16)
•
Varastetun auton jäljittäminen Volvo On Call*
-järjestelmän avulla (s. 11)
•
Lukitseminen / lukituksen avaaminen
sovelluksen kautta
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään. Kuljettaja voi lukita auton ja avata sen lukituksen viiden vuorokauden kuluessa lukitsemisen jälkeen.
Turvallisuussyistä tarvitaan oma Volvo ID -salasananne, kun auton lukitus avataan Volvo On Call sovelluksella.
11
10
Varashälytys Volvo On Call* järjestelmän avulla
•
•
•
Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call*
-järjestelmän kautta (s. 7)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 14)
Kun auton hälytys aktivoituu, auton omistaja saa
asiasta ilmoituksen jälleenmyyjän rekisteröimään
puhelinnumeroon ja sitten push-ilmoituksen
Volvo On Call -sovellukseen.
Jos hälytystä ei suljeta lyhyen ajan sisällä, Volvo
On Call -palvelukeskuksen operaattori saa automaattisesti hälytyksen11. Operaattori yrittää ottaa
auton omistajaan puhelimitse yhteyden. Jos käy
ilmi, että autoa ajaa valtuuttamaton henkilö, voidaan aloittaa auton jäljitys.
Jos hälytys suljetaan etäavaimella, palvelu keskeytetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 14)
Ei koske tyypin B Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Varastetun auton jäljittäminen Volvo
On Call*12 -järjestelmän avulla
Etäohjattu käynnistyksenesto13 ja
Volvo On Call*
•
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 14)
Epäiltäessä auton tulleen varastetuksi Volvo On
Call -palvelukeskukseen voidaan ottaa yhteyttä
Volvo On Call -sovelluksen kautta tai puhelimitse, jotta auto voidaan paikantaa.
Jos auto varastetaan, sen käynnistyksenesto voidaan aktivoida etäältä.
•
Volvo On Call* -järjestelmän tarjoama apu
(s. 6)
Jos on havaittu auton varastaminen tai muu luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi yhdessä
poliisin ja Volvo On Call-palvelukeskuksen kanssa
sopia auton jäljittämisestä. Volvo On Call-palvelukeskus lähettää autoon ilmoituksen auton sijainnin määrittämisestä. Sen jälkeen otetaan yhteys
poliisiin tai muuhun viranomaiseen.
HUOM
Tämä pitää paikkansa myös silloin, jos auto on
avattu ja varastettu sen avaimen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Volvo On Call* -palvelukeskusten puhelinnumerot (s. 16)
Jos auto on varastettu, omistaja voi ottaa yhteyden Volvo On Call -palvelukeskukseen (puhelimitse tai Volvo On Call -sovelluksen kautta) tai
viranomaisiin.
HUOM
Tämä pitää paikkansa myös silloin, jos auto on
avattu ja varastettu sen avaimen avulla.
Oltuaan yhteydessä viranomaisiin Volvo On Callpalvelukeskus deaktivoi etäavaimet auton käynnistämisen estämiseksi. Deaktivoitu auto voidaan
käynnistää uudelleen vain ottamalla yhteys Volvo
On Call:n palvelukeskukseen ja sen jälkeen
hyväksytyllä PIN-koodilla tehdyllä vahvistuksella.
Sen jälkeen Volvo On Call:n palvelukeskus aktivoi
auton.
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 14)
•
Mukavuutta ja hallintaa Volvo On Call -sovelluksen avulla (s. 6)
•
Etäohjattu käynnistyksenesto ja Volvo On
Call* (s. 11)
•
Volvo On Call* -palvelukeskusten puhelinnumerot (s. 16)
•
Volvo On Call* ulkomailla (s. 15)
•
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
12
13
Ei koske tyypin B Volvo On Call -markkina-alueita.
Koskee tiettyjä tyypin A Volvo On Call -markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
11
VOLVO ON CALL
Asiakaspalvelu Volvo On Call*14 järjestelmän kautta
Painakaa ON CALL -painiketta saadaksenne vastauksia asiakkaiden yleisiin kysymyksiin.
Jos teillä on kysyttävää auton käytöstä, voitte
ottaa ON CALL -painikkeella yhteyden Volvo On
Call -palvelukeskukseen. Operaattori vastaa vuorokauden ympäri.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -palvelukeskusten puhelinnumerot (s. 16)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 14)
Lähettäkää kohteita auton
navigointijärjestelmään Volvo On
Call* -palvelukeskuksen kautta
Ottakaa yhteys Volvo On Call -palvelukeskukseen saadaksenne kohteet lähetettyä suoraan
auton navigointijärjestelmään15.
Painakaa ON CALL -painiketta auton katossa
saadaksenne apua esim. ravintolan, hotellin, korjaamon, nähtävyyden tai muun kohteen löytämiseksi. Operaattori lähettää kohteen autoon ja
kohde voidaan lisätä välietapiksi tai määränpääksi
keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -palvelukeskusten puhelinnumerot (s. 16)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 14)
Volvo On Call* -markkina-alueet
Tässä on luettelo markkina-alueista, joilla Volvo
On Call on saatavana. Kaikki palvelut eivät ole
käytettävissä molemmantyyppisillä markkina-alueilla. Markkina-alueilla käytettävissä olevat palvelut ilmoitetaan erikseen ja saatavuus käy ilmi kunkin palvelun kuvauksesta.
Markkina-alue
Markkina-aluetyyppi
A
Albania
Belgia
X
X
Bosnia ja Hertsegovina
Brasilia
X
X
Bulgaria
X
Kypros
X
Tanska
X
Viro
12
X
Suomi
X
Ranska
X
Kreikka
14
15
B
X
Ei koske tiettyjä tyypin B Volvo On Call -markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita ja autoja, joissa on Sensus Navigation*.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Markkina-alue
Markkina-aluetyyppi
A
Irlanti (alkaen 2018)
Markkina-alue
B
X
Markkina-aluetyyppi
A
B
YHDYSVALLAT
X
X
Itävalta
X
Portugali
Israel
X
Romania
Italia
X
Venäjä
Kanada
X
Tšekki
Kazakstan (alkaen 2018)
X
Saksa
X
Kiina
X
Sveitsi
X
Uusimmat tiedot
X
Volvo On Call tulee saataville yhä useammissa
paikoissa. Uusimmat tiedot siitä, missä Volvo On
Call on käytettävissä, saatte osoitteesta
support.volvocars.com tai ottamalla yhteyttä
Volvo-jälleenmyyjään.
X
Aiheeseen liittyvät tiedot
X
Serbia
X
Kroatia
X
Slovakia
X
Latvia
X
Slovenia
X
Liettua
X
Espanja
X
Iso-Britannia
X
X
Makedonia
X
Ruotsi
Malta
X
Turkki
Moldavia
X
Valko-Venäjä
Montenegro
X
Ukraina
X
Unkari
X
X
Norja
X
B
X
Kosovo
Alankomaat
A
X
X
X
Markkina-aluetyyppi
Puola
Islanti
Luxemburg
Markkina-alue
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 14)
X
X
* Valinnais-/lisävaruste.
13
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* -palvelut per
markkina-alue
Palvelut
Seuraavasta käy ilmi, millä markkina-aluetyypeillä
Volvo On Call -palvelut ovat käytettävissä.
Palvelut
14
Markkina-aluetyyppi
A
B
Volvo On Call -sovellus
X
X
Automaattinen törmäyshälytys
X
X
Markkina-aluetyyppi
A
B
Asiakaspalvelu
X
XB
Lähettäkää kohteita navigointijärjestelmään palvelukeskuksen kautta
XA
A
B
Vain tietyt tyypin A Volvo On Call -markkina-alueet
Vain tietyt tyypin B Volvo On Call -markkina-alueet
Volvo On Call* -järjestelmän
valikkovaihtoehdot
Volvo On Call-järjestelmän valikossa tehtävien
mahdollisten valintojen ja asetusten katsaus.
Painakaa MY CAR -painiketta, painakaa uudelleen MY CAR, siirtykää asetuksiin ja Volvo On
Call -valikkoon:
• SOS
• On Call
• Lukko: Määritelkää, milloin SOS- ja ON
CALL -painikkeiden tulee olla aktivoituina.
Toiminto saa aikaan sen, että painikkeet ovat
aktivoituja vain, jos etäavain on tilassa I, II tai
jos auto on käynnissä.
Lisätietoa Volvo Carsin tukisivustolla
Osoitteesta support.volvocars.com saatte lisätietoa Volvo On Call -palveluista ja sovellustoiminnoista.
Hätäapu hätätilanteissa
X
X
Tiepalvelu
X
X
Lukituksen etäavaus palvelukeskuksen kautta
X
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varashälytys palvelukeskuksen kautta
X
•
•
Varastetun auton jäljittäminen
X
Kauko-ohjattu käynnistyksenesto
XA
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 15)
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 5)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä
Volvo On Call* Saatavuus
Volvo On Call* ulkomailla
Volvo On Call näyttää infoilmoituksen automaattisesti tarvittaessa.
Volvo On Call -järjestelmän toiminnot ovat käytettävissä tietyn ajan etäavaimen poistamisen jälkeen.
Volvo On Call -palvelut voivat vaihdella ajettaessa eri maissa.
• Palvelu ei ole tällä hetkellä
käytettävissä. Ilmoitus esitetään näytössä.
• Volvo On Call Tarvitsee huollon - Volvo
On Call-järjestelmä ei toimi. Ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään saadaksenne apua.
Ilmoitus esitetään mittaristossa.
• Volvo On Call -tilaus päättyy pian - Volvo
Kun etäavain on poistettu autosta, järjestelmän
toiminnot ovat käytettävissä jatkuvasti
5 vuorokauden ajan ja sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 17 vuorokauden aikana.
Yhteensä 22 vuorokauden jälkeen järjestelmä on
suljettuna, kunnes auto on käynnistetty16.
On Call-tilaus päättyy pian. Ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään. Ilmoitus esitetään mittaristossa.
VAROITUS
Järjestelmä toimii vain alueilla, joilla Volvo On
Call-toiminnon yhteistyökumppaneilla on matkapuhelinkenttä ja markkina-alueilla, joilla palvelu on saatavissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä,
ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto
voivat johtaa siihen, että yhteys on mahdoton,
esim. harvaan asutuilla alueilla.
Toiminnon Volvo On Call* katsaus (s. 5)
Volvo On Call* Saatavuus (s. 15)
Volvo On Call* -järjestelmän valikkovaihtoehdot (s. 14)
Volvo On Call* -vara-akku (s. 20)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
16
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Painaessanne SOS-painiketta teidät yhdistetään
aina sen markkina-alueen Volvo On Call -palvelukeskukseen, jolla auto on. Jos Volvo On Call -palvelukeskusta ei ole, otetaan yhteyttä lähimpään
hälytyskeskukseen.
Painaessanne ON CALL -painiketta teidät yhdistetään aina kotimaanne Volvo On Call -palvelukeskukseen.
Maissa, joissa ei ole verkkovierailusopimusta, mitkään Volvo On Call -palvelut eivät ole käytettävissä.
Lisätietoa saatte kääntymällä Volvon jälleenmyyjän puoleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -markkina-alueet (s. 12)
Volvo On Call* -palvelukeskusten puhelinnumerot (s. 16)
Volvo On Call* -palvelut per markkina-alue
(s. 14)
Volvo On Call* ulkomailla (s. 15)
Toimintojen saatavuus voi vaihdella.
* Valinnais-/lisävaruste.
15
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* -palvelukeskusten
puhelinnumerot
16
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Albania
+385 16269840
+385 16269840
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnia ja Hertsegovina
+385 16269840
+385 16269840
Brasilia
0800 70 775 90
Ei sovellu
Bulgaria
+359 291146
+359 291146
Kypros
+35777772433
+35777772433
Tanska
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Viro
8007777
+372 6022365
Suomi
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Kreikka
+ 30 210 9988 199
+ 30 210 9988 199
Irlanti
+44 20 860 39 848
+44 20 860 39 848
Islanti
+3545157000
+3545157000
Israel
+972773601417
+972773601417
Italia
02 26629 271
+39 02 26629 271
Kanada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazakstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Kiina
400 606 1635
+86 40 606 1635
Kosovo
+385 16269840
+385 16269840
Kroatia
+385 16269840
+385 16269840
Latvia
800 07077
+371 66100821
Liettua
8 800 10018
+370 52165010
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Makedonia
+385 16269840
+385 16269840
Malta
+35625592564
+35625592564
Moldavia
+373 22578913
+373 22578913
Montenegro
+38516269840
+38516269840
Alankomaat
020 851 2278
+31 20 851 2278
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Puola
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugali
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Romania
313200200
+36 14584447
Venäjä
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Serbia
+385 16269840
+385 16269840
Slovakia
+42 1258252186
+42 1258252186
}}
17
VOLVO ON CALL
||
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Slovenia
+385 16269840
+385 16269840
Espanja
091 325 5509
+34 91 325 5509
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Tšekki
+420800050296
+420296787297
Turkki
444 4 858
+90 212 356 13 17
Saksa
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Valko-Venäjä
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraina
0800 303555
+380 444950078
Unkari
06-80-200-269
+36-1-345-1775
YHDYSVALLAT
855 399 4691
+1 855 399 4691
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
18
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* ulkomailla (s. 15)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* -palvelun PIN-koodi
Aiheeseen liittyvät tiedot
PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö, jolla on oikeudet käyttää tietyn
auton Volvo On Call -palveluja.
•
•
Nelinumeroista PIN-koodia, joka lähetetään auton
omistajalle, kun jälleenmyyjä aktivoi tilauksen,
käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö,
jolla on oikeudet käyttää Volvo On Call -palveluja,
esim. avata auton lukitus Volvo On Call -palvelukeskuksen17 kautta tai luoda tili Volvo On Call sovellukseen.
•
Lukituksen etäavaus ja etälukitus Volvo On
Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Mukavuutta ja hallintaa Volvo On Call -sovelluksen avulla (s. 6)
•
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton ostaminen tai myyminen (s. 19)
•
Volvo On Call* -palvelukeskusten puhelinnumerot (s. 16)
PIN-koodi unohdettu tai halutaan
vaihtaa
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* -palvelun käytön aloittaminen
(s. 5)
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton ostaminen tai
myyminen
Auton omistajan vaihtuessa on tärkeää vaihtaa
omistaja Volvo On Call -palveluun.
Volvo On Call -palvelun lopettaminen
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä palvelun lopettamiseksi.
Jälleenmyyjä lopettaa tilauksen ja hävittää palveluhistorian. Palvelu voidaan lopettaa myös Volvo
On Call -sovellusta käyttäen.
Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää
palauttaa henkilökohtaiset asetukset autossa
Jos PIN-koodi on unohtunut tai se on vaihdettava
(esimerkiksi ostettaessa Volvo On Call -järjestelmällä varustettu käytetty auto), otetaan yhteyttä
•
•
jälleenmyyjään tai
Volvo On Call -palvelukeskukseen17 ON
CALL -painikkeen tai Volvo On Call -sovelluksen kautta tai puhelimitse.
Uusi koodi lähetetään auton omistajalle.
Väärä PIN-koodi on syötetty
sovellukseen useita kertoja
Jos väärä PIN-koodi annetaan 10 kertaa peräkkäin, tili lukitaan. Jotta sovellusta voidaan jälleen
käyttää, pitää valita uusi PIN-koodi ja uusi sovellustili luodaan noudattamalla samaa menettelyä
kuin luotaessa aikaisempaa sovellustiliä.
17
Ei koske tyypin B Volvo On Call -markkina-alueita.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
19
VOLVO ON CALL
||
tehdasasetuksiksi18, ks. kohtaa Omistajanvaihdos
käyttöoppaassa.
Volvo On Call -palvelun käytön
aloittaminen
Ostettaessa käytetty auto, jossa on Volvo On
Call-järjestelmä:
Uusi omistaja ottaa yhteyden jälleenmyyjään, joka
siirtää tilauksen jäljellä olevan ajan uudelle omistajalle. On tärkeää, että yhteystiedot on päivitetty,
jotta Volvo On Call toimii ja että aiempi omistaja
ei pääse käyttämään auton palveluja. Uusi omistaja saa henkilökohtaisen nelinumeroisen PINkoodin, joka tarvitaan tunnistamaan omistaja (tai
joku toimivaltainen henkilö) tiettyihin palveluihin
pääsemiseksi.
Henkilötiedot ja Volvo On Call*
Jos auton virta loppuu, pääakku korvataan Volvo
On Call -toiminnon vara-akulla.
Henkilötietoja, jotka käsitellään Volvo On Callpalvelun liitännän yhteydessä.
Vara-akun käyttöikä on rajallinen. Kun akku on
huollettava tai vaihdettava, kuljettajan näyttöön
tulee ilmoitus Volvo On Call Huolto tarpeen.
Volvon myyntiyhtiöt, ks. seuraavaa taulukkoa, ja
Volvo Personvagnar AB, vastaavat niistä henkilötiedoista, joita käsitellään palvelun liittämisen
yhteydessä. Koko käsittely tapahtuu hyvien tapojen ja voimassa olevan, henkilötietojen käsittelyä
koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Jos ilmoitus ei poistu, kääntykää valtuutetun
Volvon teknisen palvelun puoleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* -ilmoitus näytössä (s. 15)
Maa
Myyntiyhtiöt
Belgia
Volvo Car Belux
Tanska
Volvo Car Denmark A/S
Englanti
Volvo Car UK Ltd
Aiheeseen liittyvät tiedot
Suomi
Volvo Car Finland Oy Ab
•
•
Ranska
Volvo Car France
Kreikka
Volvo Car Hellas
Volvo On Call* -palvelun PIN-koodi (s. 19)
Italia
Volvo Car Italia S.p.A.
Volvo On Call* -palvelukeskusten puhelinnumerot (s. 16)
Alankomaat
Volvo Cars Nederland B.V.
Norja
Volvo Car Norway AS
Puola
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugali
Volvo Car Portugal S.A.
•
•
18
20
Volvo On Call* -vara-akku
Volvo On Call* (s. 4)
Mukavuutta ja hallintaa Volvo On Call -sovelluksen avulla (s. 6)
Koskee vain autoja, jotka on mahdollista yhdistää internetiin.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO ON CALL
Maa
Myyntiyhtiöt
Venäjä
Volvo Car Russia
Sveitsi
Volvo Car Switzerland AG
Espanja
Volvo Car España S.L.U.
Ruotsi
Volvo Car Sweden AB
Tšekki
Volvo Car Czech Republic s.r.o.
Turkki
Volvo Car Turkey Otomobil
Ltd.Şti.
Saksa
Volvo Car Germany GmbH
Valko-Venäjä
Volvo Car Russia
Unkari
Volvo Autó Hungária Kft.
Itävalta
Volvo Car Austria GmbH
Käsittelyn tarkoitus
Volvo yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja EU/EES-alueilla ja niiden ulkopuolella palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.
Mitä henkilötietoja käsitellään
Käsiteltävät henkilötiedot kuuluvat pääasiassa
seuraaviin kolmeen kategoriaan.
•
Henkilötiedot, jotka asiakas itse jättää palvelun ja muiden Volvo-yhteyksien, kuten nimi,
osoite, puhelinnumero, palvelun tyyppi ja palvelun kesto, aktivoinnin yhteydessä.
•
•
Kun sattuu tietty tapahtuma, jonka palvelu
sisältää, lähetetään informaatio automaattisesti autosta. Sellainen ilmoitus sisältää
auton ID:n (VIN), kellonajan, jolloin palvelua
käytetään, palvelun tyypin, ovatko turvatyynyt
lauenneet, tiedot turvavöiden esikiristimien
laukeamisesta, ko. polttoainemäärästä, ko.
lämpötilasta autossa ja sen ulkopuolella,
ovien ja ikkunoiden olemisesta lukittuja tai
avattuja sekä auton kuudesta viimeisimmästä
sijainnista nopeuksineen ja suuntineen.
Muut tiedot, jotka voidaan liittää asiakkaaseen, ovat puhelinkeskustelut autossa olevien henkilöiden kanssa, palvelukeskus, joka
toimitti palvelun ja palvelukeskusoperaattorin
luomat merkinnät.
Kuka saa käyttää henkilötietoja
Volvo luottaa alihankkijoihin palvelun toimittamisessa. Nämä alihankkijat työskentelevät Volvon
toimeksiannosta ja saavat käsitellä henkilötietoja
vain laajuudessa, joka tarvitaan palvelun toimittamiseksi. Kaikki alihankkijat ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa ne noudattamaan salaisuutta sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevien lakien mukaisesti.
täyttää velvollisuutensa lakien ja muun säännöstön mukaisesti. Tapahtumien yhteydessä syntyvät
tiedot, jotka Volvo On Call sisältää, karsitaan
kolme kuukautta tapauksen sattumisen jälkeen.
Oikaisu ja rekisteriote
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten
tietojen oikaisua ja saada rekisteriote, joka näyttää, mitä henkilötietoja käsitellään. Ottakaa henkilötietojen oikaisemiseksi yhteys Volvon asiakaspalveluun. Rekisteriotepyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja hakijan pitää allekirjoittaa se omakätisesti
ja sen pitää sisältää tiedot nimestä, osoitteesta ja
asiakasnumerosta. Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg,
Sverige.
Suostumus henkilötietojen
käsittelemiseen
Tilauksen aktivoinnilla tämän asiakirjan ohjeesta
ilmenevän mukaisesti käyttäjä myöntyy henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu Volvo On Call-palvelun yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call* (s. 4)
Karsintarutiinit
Volvo On Call-palvelun toimittamiseksi tarvittavat
henkilötiedot tallennetaan sopimusajaksi ja sen
jälkeen niin kauan kuin tarvitaan, jotta Volvo voi
* Valinnais-/lisävaruste.
21
TP 26655 (Finnish), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement