Volvo 2015 Early, V40 Cross Country User manual

Volvo 2015 Early, V40 Cross Country User manual
Volvo Car
Corporation
Volvo On Call
WEB EDITION
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
Kiitämme Teitä Volvo On Call -järjestelmän valitsemisesta.
Volvo Car Corporation
Tämä asiakirja kuvaa Volvo On Call -järjestelmän
toiminnan.
Erittelyt, rakennetiedot ja kuvat tässä käyttöohjekirjassa eivät ole sitovia. Pidätämme itsellämme
oikeuden tehdä muutoksia ennalta ilmoittamatta.
Ystävällisin terveisin
© Volvo Car Corporation
Johdanto................................................................................................... 4
Mukavuuspalvelut..................................................................................... 7
Hätäpalvelut............................................................................................ 10
Turvapalvelut........................................................................................... 12
Valikkorakenne........................................................................................ 14
Saatavuus .............................................................................................. 16
Puhelinnumero........................................................................................ 17
Henkilötiedot........................................................................................... 18
2
VOLVO ON CALL
01 Volvo On Call
Johdanto
Yleistä
Volvo On Call -järjestelmä (jäljempänä VOC)
on yhdistetty auton sisäänrakennettuun puhelimeen, SRS- ja hälytysjärjestelmään. Katsokaa auton käyttöohjekirjasta tietoja näistä järjestelmistä. Euroopan kartta sivulla 16 näyttää, missä maissa järjestelmä on käytettävissä. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään
(katso sivu 17) ajanmukaisten tietojen saamiseksi, koska kartta voi muuttua. VOC on
lisäpalvelu, joka muodostuu hätä-, turva- ja
mukavuuspalveluista, joiden tarjonta riippuu
markkina-alueesta. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja, mitkä palvelut ovat käytettävissä maassanne.
Saatavuus
Kun etäavain on poistettu autosta, VOC-järjestelmän toiminnot ovat käytettävissä jatkuvasti 3 vuorokauden ajan ja sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 11 päivän aikana.
tietoja Volvo On Call -sovelluksesta, katso
sivu 7.
VAROITUS
Järjestelmä toimii vain alueilla, joilla VOC:n
yhteistyökumppaneilla on GSM-kentän
peitto ja markkina-alueilla, joilla Volvo On
Call -palvelu on saatavissa.
•
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä, voivat ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto johtaa siihen, että
yhteys on mahdoton, esim. harvaan asutuilla alueilla.
Volvo On Call -järjestelmällä
varustetun auton omistajan vaihto
Omistajan vaihtuessa on hyvin tärkeää, että
VOC-palvelu keskeytetään siten, ettei edellinen omistaja voi jatkaa VOC-palvelujen käyttöä autossa. Ottakaa yhteys valtuutettuun
Volvon jälleenmyyjään omistajan vaihdoksen
yhteydessä.
Hätäpalvelut
•
Automaattinen hälytys - Turvavyönkiristimen, turvatyynyn tai turvaverhon aktivoivan onnettomuuden yhteydessä lähetetään automaattisesti signaali VOC:n asiakaspalvelukeskukseen.
•
Manuaalinen hälytys - Voitte ottaa
yhteyden VOC-asiakaspalvelukeskukseen
avun pyytämiseksi hätätilanteissa.
•
Yhteys Volvon tiepalveluun
Mukavuuspalvelut
•
4
Volvo On Call -matkapuhelinsovellus Volvo On Call -käyttäjänä Teillä on saatavana matkapuhelinsovellus, jolla voitte
pitää yhteyttä pysäköityyn autoonne
iPhonen tai Android-älypuhelimen kautta.
Voitte paikantaa auton, etälukita auton,
etäkäynnistää lämmittimen, katsoa tietoja
polttoainemäärästä ja paljon muuta. Lisä-
Lämmittimen etäkäynnistys tekstiviestillä (SMS) - Polttoainekäyttöisellä moottorilla ja matkustamon lämmittimellä
yhdessä VOC:n kanssa varustetut autot
tarjoavat tavallisen matkapuhelimen
avulla samat asetusmahdollisuudet lämmittimelle kuin sisältä autosta. On mahdollista tehdä ajastimen asetus lähettämällä haluamanne asetus matkapuhelimen avulla. Tietoja lämmittimen etäkäynnistyksestä tekstiviestillä, katso sivu 8.
Tietoja hätäpalveluista, katso sivu 10.
01 Volvo On Call
Johdanto
•
Varkausilmoitus - Automaattinen signaali
VOC-asiakaspalvelukeskukseen murron
tai varkauden yhteydessä (jos auton hälytysjärjestelmä on aktivoitunut).
•
Varastetun auton jäljitys - Apu auton jäljittämiseen varkauden yhteydessä.
•
Lukituksen etäavaaminen - Auton lukituksen etäavaaminen, jos avaimet ovat
hävinneet tai joutuneet lukituiksi sisään.
•
Etäsulkeminen - Valvonta ja varastetun
auton deaktivointi.
Tietoja turvapalveluista, katso sivu 12.
Hätä- ja turvapalveluiden yhteenveto
VOC-järjestelmä käyttää GPS:ää (Global
Positioning System) auton paikantamiseen ja
auton sisäänrakennettua puhelinta yhteyden
ottamiseen VOC-asiakaspalvelukeskukseen.
Kun painatte ON CALL- tai SOS-painiketta,
lähetetään VOC-asiakaspalvelukeskukseen
signaali auton sijainnista ja pyytämästänne
palvelusta.
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä.
SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen. ON CALL-painiketta voidaan käyttää
kaikkiin muihin palveluihin, mukaan lukien
tiepalvelu.
ON CALL- ja SOS-painikkeiden deaktivoimiseksi, kun avainta on pois, ks. valikkovaihtoehtoa Lukko sivulla 14.
G016325
Turvapalvelut
C30 ja C70.
Järjestelmä ei ole käytettävissä, jos valikkovaihto Radiolähetys on asetettu tilaan POIS
1.
Painikkeiden katsaus
VOC-painikkeet ja näyttö
V40/XC40, S60/V60, S80, V70/XC70 ja XC60.
1
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
5
01 Volvo On Call
G016326
Johdanto
XC90
VOC
VOCsovellus
Varkausilmoitus
X
X
Varastetun auton jäljitys
X
Lukituksen etäavaaminen
X
Etäsulkeminen
X
X
Auton paikantaminen
X
VOC-toimintojen käytettävyys
Auton kojelauta
X
Katsaus käytettävissä oleviin VOC-toimintoihin VOC:n ja VOC-sovelluksen kautta.
Auton tarkastus
X
Ajopäiväkirja
X
Auton tiedot
X
Akun ja latauksen tilaA
X
Latauksen ohjaaminen
erityisiin aikoihinA
X
X
Palvelu
6
Palvelu
VOC
VOCsovellus
Lämmittimen etäkäynnistys
X
X
Automaattinen hälytys
X
Manuaalinen hälytys
X
Muistutus latausjohtimen asettamisestaA
Tienvarsiapu
X
Esi-ilmastointiA
Hälytyspalvelu
X
A
X
Koskee vain mallia V60 PLUG-IN HYBRID.
X
01 Volvo On Call
Mukavuuspalvelut
Volvo On Call -matkapuhelinsovellus1
Volvo On Call -sovellus on hyvin käytännöllinen ja käyttökelpoinen matkapuhelinsovellus,
joka eri tavoin yksinkertaistaa auton omistamista antamalla Teidän tarkastaa auton ja valvoa sitä milloin tahansa ja riippumatta siitä,
missä olette. Volvo On Call -sovelluksen
avulla voitte löytää autonne, lukita sen ja
avata lukituksen, tarkastaa kojelaudan sekä
käynnistää ja sammuttaa matkustamolämmittimen yksinkertaisella matkapuhelimenne painikkeen painalluksella.
Matkapuhelinsovellutusta päivitetään jatkuvasti, mikä voi aiheuttaa sen, ettei tämä lisäosa vastaa käytettävissä olevaa toimintaa. Ks.
Informaatio Internetissä käytettävissä olevan
toiminnan ja asianmukaisen käyttäjän käsikirjan suhteen.
Matkapuhelinsovellus Volvo On Call -järjestelmää varten on mm. iPhone- ja Android-puhelimissa. Voitte ladata sen Applen AppStoresta
tai Google Playstä.
Auton paikantaminen
Auton sijainti näytetään kartalla ja auton
luokse on mahdollista saada opastus. Myös
digitaalinen kompassi ohjaa kuljettajaa
oikeaan suuntaan. Kun ollaan noin 100 metrin
etäisyydellä autosta, on mahdollista aktivoida
1
2
auton äänitorvi ja vilkut etsinnän helpottamiseksi.
Auton kojelauta
Tämä toiminto antaa kuljettajan käyttöön
monia tietoja: polttoainemäärä, jäljellä oleva
ajomatka säiliössä olevalla polttoainemäärällä, keskimääräinen polttoaineenkulutus,
keskimääräinen nopeus, matka- ja välimatkamittarin lukema.
Auton tarkastus
Matkapuhelinsovellus tekee auton "terveystarkastuksen" ja näyttää tiedot polttimoista,
jarrunesteestä, jäähdytysnesteestä ja öljymäärästä.
Ajopäiväkirja
Yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta matkasta
viimeisten 40 päivän ajalta voidaan ladata ja
tallentaa. Kaikki tai valitut matkat voidaan
myös siirtää matkapuhelinsovelluksesta taulukkolaskentamuodossa ja lähettää sähköpostiosoitteeseen. Sopii esim. työajojen seurantaan.
Ajopäiväkirjatoiminto voidaan sulkea. Tällöin
auto ei lähetä lokitietoja jokaisen päättyneen
matkan jälkeen.
Auton tiedot
Auton perustiedot, kuten malli, rekisterinumero ja VIN-numero, ovat helposti käytettävissä.
Varkausilmoitus
Jos varashälytin aktivoituu, kuljettaja saa tietää siitä matkapuhelimen kautta.
Ovien etälukitus
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään.
Kuljettaja voi lukita auton sekä avata lukituksen. Varmuussyistä tarvitaan aina sovelluksen
tunnussana auton lukituksen etäavauksen
yhteydessä.
Lämmittimen etäkäynnistys
Jos auto on varustettu pysäköintilämmittimellä, se voidaan käynnistää suoraan tai
ohjelmoida käynnistymään kahtena eri ajankohtana 24 tunnin sisällä.
Akun ja latauksen tila2
Nähdään, kuinka varattu hybridiakku on ja
onko lataus käynnissä.
Latauksen ohjaaminen erityisiin
aikoihin2
Jos ette halua, että lataus käynnistyy heti liitettäessä latausjohdin, on mahdollista asettaa
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa automalleissa. Yksityiskohtaisessa käyttäjän käsikirjassa selvitetään saatavuus, ks. osaa Informaatio Internetissä.
Koskee vain mallia V60 PLUG-IN HYBRID.
7
01 Volvo On Call
Mukavuuspalvelut
matkapuhelinsovelluksen kautta aika, jolloin
lataus saa tapahtua.
Lämmittimen etäkäynnistys
tekstiviestillä
Muistutus latausjohtimen
asettamisesta2
Mahdollisuus ohjata autossa olevaa lämmitintä matkapuhelimella tarkoittaa lämmittimen
joustavampaa käsittelyä ja siten parantunutta
käyttökokemusta tekstiviestin hinnalla.
Voitte aktivoida saadaksenne muistutuksen
matkapuhelimeenne, jos olette unohtanut
yhdistää latausjohtimen, kun auto pysäköitiin.
Esi-ilmastointi2
V60 PLUG-IN HYBRID ei voi vain lämmittää
autoa, vaan myös viilentää sitä. Matkapuhelinta käytetään vastaavalla tavalla lämmittimen etäkäynnistykseen.
Informaatio Internetissä
Lisätietoja Volvo On Call -matkapuhelinsovelluksista löydät osoitteesta
www.volvocars.com > Valitkaa maa > Myynti
& Palvelut > Volvo On Call. Sieltä voitte mm.
ladata yksityiskohtaisen käyttäjän käsikirjan
sekä myös löytää yleisimpiä kysymyksiä ja
vastauksia.
Lämmitintoiminnolla on kaksi ajankohtaa, joita
tässä kirjassa kutsutaan nimillä T1 ja T2.
Nämä osoittavat, milloin auto on saavuttanut
asetetun lämpötilan. Jotta vain valtuutettu
käyttäjä voi ohjata lämmitintä, tulee tekstiviestin sisältää rekisteröintinumero3 ja sen jälkeen
VOC-järjestelmän PIN-koodi4.
HUOM
Jokaista osakäskyä seuraa #-merkki.
Ilmoitus pitää kirjoittaa yhtenä jonona
ilman välilyöntejä ja lopettaa #-merkkiin,
esim. # PIN-koodi # 1 #
Puhelinnumero
Ilmoitus pitää lähettää seuraavaan numeroon:
+46 70 903 20 40. Tietyissä matkapuhelimissa on mahdollista luoda viestipohja helpomman ja nopeamman käsittelyn mahdollistamiseksi.
2
3
4
5
8
HUOM
Olkaa varovainen auton pysäköinnin sijainnin suhteen, kun lämmittimen etäkäynnistystä käytetään, koska lämmitin aiheuttaa
pakokaasuja, ks. lisätietoja auton käyttöohjekirjasta.
Suorakäskyt
Lämmittimen käynnistämiseksi välittömästi:
1. Syöttäkää auton rekisteröintinumero ja
sen jälkeen # PIN-koodi # 1 #
2. Lähettäkää ilmoitus.
Jos lämmitin on käynnissä ja se pitää pysäyttää suoraan:
1. Syöttäkää auton rekisteröintinumero ja
sen jälkeen # PIN-koodi # 0 #
2. Lähettäkää ilmoitus.
Aikakäskyt
Jos uusi aika asetetaan, lopetetaan ilmoitus
halutulla kellonajalla, esim. 17305.
Asetuksen T1 muuttaminen ja aktivointi:
1. Syöttäkää auton rekisteröintinumero ja
sen jälkeen # PIN-koodi # 11 # aika #
2. Lähettäkää ilmoitus.
Koskee vain mallia V60 PLUG-IN HYBRID.
Rekisteröintinumero voi sisältää sekä suuria että pieniä kirjaimia.
PIN-koodi on koodi, jonka auton omistaja on ilmoittanut VOC-asiakaspalvelukeskukseen järjestelmän aktivoinnin yhteydessä painamalla On Call -painiketta.
Aika pyöristetään aina lähimpään 5 minuutin jaksoon.
01 Volvo On Call
Mukavuuspalvelut
Asetuksen T2 muuttaminen ja aktivointi:
Jos lämmitin ei käynnisty
1. Syöttäkää auton rekisteröintinumero ja
sen jälkeen # PIN-koodi # 12 # aika #
On tilanteita, joissa lämmitintä ei voi käynnistää. Tällöin järjestelmä lähettää tekstiviestin
"Lämmitintä ei voitu käynnistää!" matkapuhelinnumeroon, joka oli yrittänyt käynnistää palvelun.
2. Lähettäkää ilmoitus.
Jos jo aiemmin asetettu aika halutaan aktivoida:
Asetuksen T1 aktivointi:
1. Syöttäkää auton rekisteröintinumero ja
sen jälkeen # PIN-koodi # 11 #
2. Lähettäkää ilmoitus.
Asetuksen T2 aktivointi:
1. Syöttäkää auton rekisteröintinumero ja
sen jälkeen # PIN-koodi # 12 #
2. Lähettäkää ilmoitus.
Lämmittimen aiemmin aiotun käynnistämisen
keskeyttämiseksi pitää asetettu aika deaktivoida.
Asetuksen T1 deaktivointi:
1. Syöttäkää auton rekisteröintinumero ja
sen jälkeen # PIN-koodi # 01 #
2. Lähettäkää ilmoitus.
Asetuksen T2 deaktivointi:
1. Syöttäkää auton rekisteröintinumero ja
sen jälkeen # PIN-koodi # 02 #
2. Lähettäkää ilmoitus.
9
01 Volvo On Call
Hätäpalvelut
Automaattinen hälytys
Jos turvavyönkiristimet, turvatyynyt tai turvaverho (ks. auton käyttöohjekirjaa) ovat lauenneet, tapahtuu seuraavaa:
1. Autosta lähetetään automaattisesti viesti
VOC-asiakaspalvelukeskukseen varustettuna tiedoilla auton sijainnista ja SRS-järjestelmän laukeamisesta.
Tienvarsiapu
1. Painakaa ON CALL-painiketta vähintään
2 sekuntia avun kutsumiseksi, kun rengas
on puhjennut, polttoaine loppunut, akku
tyhjentynyt tms.
Teksti infonäytössä
On Call Aktiv. poistettu - VOC-tilausta ei ole
aktivoitu tai se ei ole enää voimassa! Palvelut
eivät toimi. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tai VOC-asiakaspalvelukeskukseen,
katso sivu 17.
On Call -järj. Vaatii huollon - VOC-järjestelmä ei toimi. Käykää Volvo-jälleenmyyjänne
luona saadaksenne apua.
2. VOC-asiakaspalvelukeskus avaa tämän
jälkeen ääniyhteyden auton kuljettajan
kanssa ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja avun tarpeen.
2. VOC-asiakaspalvelu synnyttää suusanallisen yhteyden kuljettajan kanssa ja päättää tarvittavasta avusta.
3. VOC:n asiakaspalvelukeskus ottaa sen
jälkeen yhteyden tarvittaviin avustajiin
(poliisi, ambulanssi, hinaus jne.).
Jos ääniyhteyttä ei saada, ottaa VOC-asiakaspalvelu yhteyden ko. viranomaisiin, jotka
auttavat sopivilla toimenpiteillä.
Manuaalinen hälytys
Hälytysnumero
1. Painakaa PHONE-painiketta (ks. kuvia
sivulla 5).
1. Painakaa SOS-painiketta vähintään
2 sekuntia avun kutsumiseksi sairastapauksen, autoon tai matkustajaan kohdistuvan ulkoisen uhan tms. yhteydessä.
Kun hälytystoiminto aktivoidaan, VOC-järjestelmä yrittää synnyttää yhteyden VOC-asiakaspalvelun kanssa maassa, jossa auto on.
2. Puhelinta voidaan tällöin käyttää puheluun, mutta se palaa automaattisesti valmiustilaan hetken kuluttua.
2. VOC-asiakaspalvelu saa ilmoituksen avun
tarpeesta ja tiedot auton sijainnista.
3. VOC-asiakaspalvelu synnyttää suusanallisen yhteyden kuljettajan kanssa ja päättää tarvittavasta avusta.
1
10
Jos ääniyhteyttä ei saada, ottaa VOC-asiakaspalvelu yhteyden ko. viranomaisiin, jotka
auttavat sopivilla toimenpiteillä.
Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee
sen sijaan hälytysnumeroon 112.
Puhelun peruuttaminen
Aloitettu palvelu voidaan keskeyttää
10 sekunnin kuluessa EXIT-painikkeen painalluksella (ks. kuvia sivulla 5),
Tietyissä automalleissa ei ole Volvo On Call -järjestelmää yhdessä puhelimen kanssa.
On Call -järj. Päättyy pian - VOC-tilaus
päättyy pian. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Volvo On Call valmiustilassa - Puhelin1 voidaan kytkeä tilapäisesti päälle.
HUOM
VOC asiakaspalvelu ei voi olla yhteydessä
autoon samanaikaisesti, kun puhelu
sisäänrakennetulla puhelimella on käynnissä.
01 Volvo On Call
Hätäpalvelut
Kun puhelu VOC-asiakaspalvelun kanssa on
lopetettu ja palvelu on valmis, VOC-järjestelmä siirtyy automaattisesti takaisin puhelintilaan, jos puhelin oli päällä, kun palvelu aloitettiin.
Yhteyden ottaminen VOC-asiakaspalvelukeskukseen muusta kuin auton sisäänrakennetusta puhelimesta, katso sivu 17.
HUOM
Kun ollaan ulkomailla ja halutaan saada
yhteys VOC:n asiakaspalvelukeskukseen,
voidaan soittaa Volvo On Call -keskuksen
numeroon kotimaassa, ks. sivua 17.
HUOM
Kaikki VOC asiakaspalveluun tulevat puhelut tallennetaan.
11
01 Volvo On Call
Turvapalvelut
Yleistä
Volvon lisäturvaominaisuuspalvelujen tarkoituksena on minimoida vaara, että omistaja
kadottaa autonsa. Jos auto varastetaan, se
voidaan lisäksi jäljittää ja mahdollisesti deaktivoida.
Turva- ja lisäturvaominaisuuspalvelujen lisäksi
tietyillä markkina-alueilla tarjotaan laajennettu
lisäturvaominaisuusjärjestelmä lisävarusteena.
Jos autosta häviää jännite, VOC:n varaparisto
alkaa toimia.
Varkausilmoitus
Varkausilmoitus on järjestelmä, joka aktivoituu murron tai varkauden yhteydessä.
Jos auton hälytysjärjestelmä aktivoituu, VOCasiakaspalvelua informoidaan automaattisesti
tietyn ajan kuluttua. Jos hälytys suljetaan
etäavaimen avulla, palvelu keskeytetään.
Varastetun auton jäljitys
Varastetun auton jäljitys on palvelu, joka auttaa paikallistamaan varastetun auton. Jos
auto on varastettu, VOC-asiakaspalvelu voi
1
2
3
12
Ei koske mallia XC90, jossa kaikki ovet sekä takaluukku avataan.
Koskee malleja V60, V70 ja XC60.
Koskee malleja C30, C70 ja S60.
jäljittää auton. Paikkatieto ilmoitetaan vain
viranomaisille.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto
on varastettu käyttäen siihen kuuluvaa
etäavainta.
Lukituksen etäavaaminen
1. Jos auton etäavain on hävinnyt tai joutunut lukituksi auton sisään, voidaan ottaa
yhteys VOC-asiakaspalvelukeskukseen.
2. VOC-asiakaspalvelukeskus lähettää
autoon signaalin. Auton omistajan tai
muun valtuutetun henkilön kanssa tehdyn
sopimuksen perusteella auton lukitus
aukeaa.
3. Tavaratilan luukku/takaluukku pitää avata
ovien lukituksen avaamiseksi1. Painakaa
kaksi kertaa kosketuspainiketta2 tai vetäkää kahvasta3.
Kun ovet avataan, auton hälytysjärjestelmä
laukeaa. Sulkekaa hälytys painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta tai
asettakaa etäavain virtalukkoon.
HUOM
Jos takaluukkua ei avata VOC:n asiakaspalvelukeskuksen ennalta ilmoittamana
aikana, tavaratilan luukku/takaluukku lukitaan uudelleen.
HUOM
Mikäli auto on esim. pysäköintihallissa,
saattaa etälukitustoiminnossa olla toimintahäiriöitä heikon signaalin vuoksi.
Etäsulkeminen
Jos auto on varastettu, omistaja tai viranomaiset ottavat yhteyden VOC-asiakaspalvelukeskukseen.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto
on varastettu käyttäen siihen kuuluvaa
etäavainta.
Kun viranomaisiin on oltu yhteydessä, VOCasiakaspalvelu deaktivoi etäavaimet auton
käynnistyksen estämiseksi. Deaktivoitu auto
voidaan käynnistää vain ottamalla uudelleen
yhteys VOC:n asiakaspalvelukeskukseen ja
01 Volvo On Call
Turvapalvelut
sen jälkeen, kun vaadittu varmistus on hyväksytty. Sen jälkeen VOC-asiakaspalvelu aktivoi
auton.
13
01 Volvo On Call
Valikkorakenne
Valikkorakenne VOC:ssä
Koodi radiolähetystä varten3
Seuraavat VOC-toiminnot ovat käytettävissä
painikkeiden MY CAR1MENU2 kautta ja ne
esitetään näytössä.
Key lock
Niihin voidaan päästä myös sisäänrakennetun
puhelimen valikkojärjestelmän kautta. Katsokaa puhelinta käsittelevää osaa auton käyttöohjekirjassa saadaksenne lisätietoja valikoista.
HUOM
Valikkonumerointi voi olla erilainen riippuen
siitä, onko radio, CD, AUX tai puhelin aktivoitu.
Valikkorakenne
Volvo On Call
SOS
radioyhteys1
Deaktivoi radioyhteys1
Radiolähetys3
Radio transm. activated1
1
2
3
14
-tilaus1
Deaktivoi tilaus1
Poista tilaus käytöstä3
Valikkovaihtoehdot
• SOS - Painikkeen OK/MENU1/ENTER2
painallus ohjauspaneelissa (vahvistakaa
ylimääräisellä painalluksella) merkitsee
samaa kuin SOS-painikkeen painaminen
2 sekuntia: manuaalinen hälytystoiminto
aktivoituu. Tämä valikkovalinta toimii
SOS-painikkeen varmistustoimintona.
• On Call - Painikkeen OK/MENU1/
On Call
Aktivoi
turvakoodi1
Aktivoi On Call
Koske malleja V/XC40, S/V60, XC60, V/XC70 ja S80.
Koskee malleja C30, C70 ja XC90.
Koskee vain mallia XC90 tietyillä markkina-alueilla.
radioyhteys
HUOM
Avainlukko3
Muuta
• Aktivoi radioyhteys/Deaktivoi
ENTER2 painallus ohjauspaneelissa (vahvistakaa ylimääräisellä painalluksella)
merkitsee samaa kuin ON CALL -painikkeen painaminen 2 sekuntia: tienvarsipalvelut aktivoituvat. Tämä valikkovalinta toimii ON CALL-painikkeen varmistustoimintona.
Mallissa XC90 kutsutaan tätä valikkovaihtoehtoa nimellä Radiolähetys.
VOC-järjestelmällä on automaattinen vastaanottotoiminto, mikä tarkoittaa, että järjestelmä
tarkastaa VOC-palveluverkon käytettävyyden
automaattisesti. Sekä sisäänrakennetun
puhelimen että automaattisen vastaanottotoiminnon sulkemiseksi menetelkää seuraavasti:
1. Kun Radioyhteys esitetään näytössä, painakaa OK/MENU1/ENTER2 ohjauspaneelissa.
2. Jos radiolähetyskoodi on deaktivoitu: Painakaa sitten OK/MENU1/ENTER2 kerran
vahvistaaksenne. - Automaattinen vastaanottotoiminto käynnistetään uudelleen
automaattisesti, kun auto käynnistetään
seuraavan kerran.
Jos radiolähetyskoodi on aktivoitu: Syöttäkää
oikea radioyhteyskoodi (esiasetettu koodi on
1234) ja painakaa sitten OK/MENU1/ENTER2.
01 Volvo On Call
Valikkorakenne
–
Automaattinen vastaanottotoiminto käynnistetään uudelleen automaattisesti, kun
auto käynnistetään seuraavan kerran.
• Muuta radioyhteyskoodi
HUOM
Mallissa X90 kutsutaan tätä valikkovaihtoehtoa nimellä Radiolähetyksen koodi.
Radioyhteyskoodin passivointi:
1. Kun Muuta radioyhteyskoodi esitetään
näytössä, painakaa OK/MENU1ENTER2
ohjauspaneelista.
–
Radiolähetys voidaan deaktivoida ilman
koodia.
Radioyhteyskoodin aktivointi:
–
Radioyhteys voidaan nyt aktivoida vain
oikealla koodilla.
• Numerolukitus - On mahdollista määrittää, milloin SOS- ja ON CALL-painikkeiden pitää olla aktivoituina. Toiminto saa
aikaan, että painikkeet ovat aktivoituina
vain, jos etäavain on asennossa I, II tai
jos moottori käy.
• Aktivoi tilaus - Käytetään tilauksen käynnistämiseen.
HUOM
XC90-mallissa tämän valikkovaihtoehdon
nimi on Keskeytä tilaus
• Deaktivoi tilaus - Käytetään tilauksen
lopettamiseen.
1. Kun Muuta radioyhteyskoodi esitetään
näytössä, painakaa OK/MENU1ENTER2
ohjauspaneelista.
2. Syöttäkää nelimerkkinen koodi (ennalta
asetettu koodi on 1234) ja painakaa sitten
OK/MENU1ENTER2.
3. Vahvistakaa koodi ja painakaa sitten OK/
MENU1ENTER2.
1
2
Koske malleja V/XC40, S/V60, XC60, V/XC70 ja S80.
Koskee malleja C30, C70 ja XC90.
15
01 Volvo On Call
Saatavuus
Volvo On Call -järjestelmän saatavuus
Kartta näyttää maat ja alueet, joissa Volvo On Call on saatavana. Palvelua laajennetaan jatkuvasti ja järjestelmää tarjotaan monissa maissa. Ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjäänne ajanmukaisten tietojen saamiseksi. Tummalla merkityt maat/alueet tarkoittavat, että Volvo On Call -järjestelmä on käytettävissä.
16
01 Volvo On Call
Puhelinnumero
VOC-asiakaspalvelun puhelinnumero
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Tanska
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italia
02 26629 271
+39 02 26629 271
Suomi
0203 80580
+358 203 80580
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Hollanti
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa.)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugali (Asiakaspalvelukeskus on Ranskassa.)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Saksa
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Espanja
091 325 5509
+34 91 325 5509
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Venäjä
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
17
01 Volvo On Call
Henkilötiedot
Henkilötietojen käsittely
Volvon myyntiyhtiö, ks. seuraavaa taulukkoa,
ja Volvo Car Corporation VCC, vastaavat henkilötiedoista, joita käsitellään VOC-palvelun
yhteydessä. Kaikki henkilötietojen käsittely
tapahtuu hyvien tapojen ja voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti.
18
Maa
Myyntiyhtiö
Tanska
Volvo Personvagne Danmark
A/S
Itävalta
Volvo Car Austria GmbH
Sveitsi
Volvo Automobile (Schweiz) AG
Maa
Myyntiyhtiö
Belgia
Volvo Cars NV
Englanti
Volvo Car UK Ltd
Ranska
Volvo Automobiles France SAS
Volvo yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja sekä EU/ETA-alueen sisä- että ulkopuolella toimittaakseen ja kehittääkseen VOCpalvelua.
Hollanti
Volvo Cars Nederland B.V.
Mitä henkilötietoja käsitellään
Italia
Volvo Auto Italia S.p.A.
Norja
Volvo Personbiler Norge AS
Käsiteltävät henkilötiedot kuuluvat pääasiassa
seuraaviin kolmeen luokkaan.
Portugali
Volvo Car Portugal S.A.
Venäjä
Limited Liability Company
Volvo Cars
Espanja
Volvo Car España S.L.
Ruotsi
Volvo Personbilar Sverige AB
Saksa
Volvo Car Germany GmbH
Suomi
Volvo Auto Oy Ab
Käsittelyn tarkoitus
•
•
VOC-palvelun aktivoinnin ja muiden
Volvon kanssa tapahtuvien kontaktien
yhteydessä asiakkaan itsensä antamat
henkilötiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, palvelun tyyppi ja kesto.
Kun sattuu tapahtuma, joka kuuluu palvelun piiriin, autosta lähetetään tiedot automaattisesti. Tällainen ilmoitus sisältää
auton ID:n (VIN), palvelun käytön kellonajan, palvelun tyypin, onko turvatyynyjä
lauennut, onko turvavyönkiristimiä lauennut, polttoainemäärän, lämpötilan auton
sisällä ja ulkopuolella, ovatko ovet ja ikku-
nat lukittuja vai avattuja sekä auton kuusi
viimeisintä sijaintia nopeuksineen ja suuntineen.
•
Muut tiedot, jotka voidaan kytkeä asiakkaaseen, ovat puhelu autossa olevien
henkilöiden kanssa, palvelun toimittanut
asiakaskeskus ja asiakaspalveluoperaattorin tekemät merkinnät.
Kuka saa nähdä henkilötiedot
Palvelun hoitamiseksi Volvo luottaa alihankkijoihin. Nämä alihankkijat työskentelevät
Volvon toimeksiannosta ja saavat käsitellä
henkilötietoja vain siinä laajuudessa, joka tarvitaan palvelun toimittamiseen. Kaikki alihankkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus sekä velvoite käsitellä henkilötietoja voimassa olevan
lain mukaisesti.
Tietojen säilytys
VOC-palvelun toimittamiseen tarvittavat henkilötiedot tallennetaan sopimusajaksi ja sen
jälkeen niin pitkäksi ajaksi, joka vaaditaan,
että Volvo voi täyttää velvollisuutensa lain ja
muiden säännösten mukaan. VOC-palvelua
käsittäviä, tapahtumien yhteydessä syntyviä
tietoja karsitaan kolme kuukautta tapahtuman
esiintymisen jälkeen.
01 Volvo On Call
Henkilötiedot
Oikaisu ja rekisteriote
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua ja saada rekisteriote,
joka näyttää käsiteltävät henkilötiedot. Ottakaa henkilötietojen oikaisemiseksi yhteys
Volvo -jälleenmyyjään. Pyyntö rekisteriotteesta pitää tehdä kirjallisesti ja sen pitää olla
hakijan omakätisesti allekirjoittama sekä sisältää tiedot nimestä, osoitteesta ja asiakasnumerosta. Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo
Auto Oy Ab, Taivaltie 1, 01610 Vantaa,
Suomi.
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Käyttäjä suostuu VOC-palvelun yhteydessä
tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn tämän
ohjeen mukaisesti, kun VOC-palvelu aktivoidaan.
19
Volvo Car Corporation TP 15762 (Finnish) AT 1246, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement