Volvo V40, 2017 Early User guide

Volvo V40, 2017 Early User guide
WEB EDITION
KÄYTTÖOPAS
VÄLKOMMEN!
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja
matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on
yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista.
Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta perehtyisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin sekä tämän
omistajan käsikirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Sisältö
01 johdanto
Täältä löytyvät omistajuutta koskevat tiedot.............................................................
Digitaalinen käyttöopas autossa...............
Tukea ja tietoa autosta internetissä..........
Käyttöoppaan lukeminen..........................
Datan tallennus.........................................
Tarvikkeet ja lisävarusteet.........................
Volvo ID.....................................................
Ympäristöfilosofia.....................................
Käyttöopas ja ympäristö...........................
Laminoitu lasi............................................
02 Turvallisuus
13
14
16
17
20
21
21
23
26
26
Yleistä turvavöistä.....................................
Turvavyö - kiinnittäminen..........................
Turvavyö - irrotus......................................
Turvavyö - raskaus....................................
Turvavyömuistutin.....................................
Turvavyönkiristin.......................................
Turvallisuus - varoitussymboli...................
Turvatyynyjärjestelmä...............................
Turvatyynyt kuljettajan puolella.................
Matkustajan turvatyyny.............................
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/deaktivointi*......................................................
Sivuturvatyyny (SIPS)................................
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny................................................
Turvaverho (IC)..........................................
Yleistä WHIPS-järjestelmästä (whiplashsuoja).........................................................
WHIPS - lastenistuin.................................
WHIPS - istuma-asento............................
Kun järjestelmät laukeavat........................
Yleistä turvallisuustilasta...........................
Turvallisuustila - käynnistysyritykset.........
Turvallisuustila - siirtäminen......................
28
28
29
30
30
31
31
32
33
34
Turvatyyny jalankulkijalle...........................
Jalankulkijan turvatyyny - siirtäminen.......
Jalankulkijan turvatyyny - taittaminen
kokoon......................................................
Yleistä lapsiturvallisuudesta......................
Lastenistuin...............................................
Lastenistuin - sijainti.................................
Lastenistuin - ISOFIX................................
ISOFIX - kokoluokat..................................
ISOFIX - lastenistuintyypit.........................
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet...............
01 02 02
2
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
36
37
38
39
39
40
41
42
43
43
44
44
45
46
46
48
52
53
53
54
56
Sisältö
03 Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus.......
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus..............
Mittaristo...................................................
Mittaristo, analoginen - katsaus................
Mittaristo, digitaalinen - katsaus...............
Eco guide & Power guide*........................
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö.........
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö.......
Ulkolämpötilamittari..................................
Välimatkamittari........................................
Kello..........................................................
Mittaristo - lisenssisopimus......................
Symbolit näytössä.....................................
Volvo Sensus............................................
Avaimen asennot......................................
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla...
Etuistuimet................................................
Etuistuimet - sähkökäyttöiset...................
Takaistuimet..............................................
Ohjauspyörä..............................................
Valokatkaisimet.........................................
Seisonta-/positiovalot............................... 88
Huomiovalot.............................................. 88
Tunnelin havaitseminen*........................... 89
Kauko-/lähivalot........................................ 89
Automaattiset kaukovalot*........................ 90
Aktiiviset ksenonvalonheittimet*............... 92
Takasumuvalo........................................... 92
Jarruvalot.................................................. 93
Varoitusvilkut............................................. 93
Suuntavalot............................................... 94
Matkustamovalaistus................................ 95
Paluuvalaistuksen kesto........................... 96
Lähestymisvalaist. kesto........................... 96
Valonheittimet - valokuvion sovitus.......... 97
Pyyhkimet ja huuhtelulaite...................... 100
Ikkunannostimet...................................... 102
Taustapeilit - ulko.................................... 103
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys... 105
Taustapeili - sisä..................................... 105
Lasikatto*................................................ 106
Kompassi*............................................... 107
Valikkokäsittely - mittaristo..................... 108
Valikkonäkymä – analoginen mittaristo... 108
Valikkonäkymä – digitaalinen mittaristo..
Viestit......................................................
Ilmoitukset - käsittely..............................
MY CAR..................................................
Ajotietokone............................................
Ajotietokone - analoginen mittaristo.......
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo......
Ajotietokone - ajostatistiikka*..................
03 03 03
58
61
64
64
65
68
69
71
73
73
74
74
75
78
79
79
81
82
83
85
86
109
109
110
110
112
114
117
120
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
04 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Todellinen lämpötila................................
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto.....
Ilmanlaatu................................................
Ilmanlaatu - matkustamosuodatin..........
Ilmanlaatu - Clean Zone Interior Package
(CZIP)*.....................................................
Ilmanlaatu - IAQS*...................................
Ilmanlaatu - materiaalit............................
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto......................................................
Matkustamon ilmanjako..........................
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC*...........................................
Elektroninen lämpötilan valvonta - ETC..
Sähkölämmitteiset etuistuimet*..............
Sähkölämmitteinen takaistuin*................
Puhallin...................................................
Automaattinen säätö...............................
Matkustamon lämpötilan säätö...............
Ilmastointi................................................
Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta
Ilmanjako - uudelleenkierrätys................
Ilmanjako - taulukko................................
05 Kuormaus ja säilytys
122
123
123
123
124
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*......
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys......................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorasulkeminen.....................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin......................................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset...............................................
Lisälämmitin*...........................................
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*..........
Sähköinen lisälämmitin*..........................
137
Säilytystilat.............................................. 144
Kuljettajan puolen säilytyslokero............. 146
Keskikonsoli............................................ 146
Tunnelikonsoli – kyynärnoja.................... 146
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi*...................................................... 147
Hansikaslokero....................................... 147
Lisämatot*............................................... 147
Meikkipeili............................................... 148
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä................... 148
Kuormaus................................................ 149
Kuormaus - pitkät tavarat....................... 150
Kattokuorma........................................... 150
Kuormankiinnityssilmukat....................... 150
Kuormaus - kassinpidin ......................... 151
Kuormaus - ylöskäännettävä kassinpidin*.......................................................... 151
12 V:n liitäntä, kuormatila........................ 152
Kuormaverkko......................................... 152
Hattuhylly................................................ 154
04 04 05
4
124
125
125
125
126
128
129
130
130
131
132
132
133
133
134
135
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
138
139
139
140
141
141
142
Sisältö
06 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain...........................................
Etäavain - häviäminen ............................
Etäavain - personalisointi*......................
Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen......................................................
Lukkoilmaisin..........................................
Etäavain - elektroninen käynnistyksenesto.........................................................
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä*.....................................
Etäavain - toiminnot................................
Etäavain - käyttöetäisyys........................
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot...........................................
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys..........
Irrotettava avainliuska.............................
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys.
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen
avaaminen...............................................
Etäavain/PCC - pariston vaihto..............
Avaimeton käyttö*...................................
Keyless Drive* - käyttöetäisyys...............
Keyless Drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely...................................................
156
157
157
Keyless Drive* - häiriöitä etäavaimen toiminnassa.................................................
Keyless Drive* - lukitus...........................
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen...
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla...........................................
Keyless Drive* - lukkoasetukset..............
Keyless Drive* - antennin sijainti.............
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta ............................................
Oven manuaalinen lukitseminen.............
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta.........................................................
Läpituuletustoiminto...............................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen hansikaslokero........................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku...............................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen polttoainesäiliön luukku..........................
Salpalukitustila*.......................................
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi........
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*..........
Hälytys....................................................
Hälytysilmaisin........................................
167
167
168
Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi.......................................................
Hälytin - automaattinen aktivointi...........
Hälytin - etäavain ei toimi........................
Hälytyssignaalit.......................................
Rajoitettu hälytystaso..............................
Tyyppihyväksyntä - etäavainjärjestelmä.
06 06 06
158
158
159
159
160
161
161
162
163
163
164
164
166
166
167
168
169
169
179
179
179
180
180
180
170
171
171
172
173
173
175
175
176
177
178
178
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
Sisältö
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä......................................................
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely...................................................
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset............................
Liikennemerkki-informaatio (RSI)............
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely..........................................................
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset......................................................
Nopeudenrajoitin*...................................
Nopeudenrajoitin* - aloittaminen............
Nopeudenrajoitin* - nopeuden muuttaminen..........................................................
Nopeudenrajoitin - tilapäinen aktivoinnin
poisto ja valmiustila*...............................
Nopeusrajoitin* - ylitetyn nopeuden hälytys...........................................................
Nopeudenrajoitin* - sulkeminen..............
Nopeudensäädin*...................................
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely...................................................
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila....................
Nopeudensäädin* - asetetun nopeuden
palauttaminen.........................................
183
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen...... 198
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*....... 198
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta. 199
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus. 201
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely................................................... 202
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen................................ 203
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila........................ 204
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen............................ 205
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä....................................................... 205
Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja.......................................................... 205
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeudensäätimen toiminnallisuuden vaihto.... 207
Tutkatunnistin......................................... 208
Tutkatunnistin - rajoitukset..................... 209
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä ja toimenpide.................................. 211
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset........................................... 212
Etäisyysvaroitus*..................................... 214
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset................. 215
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset...........................................................
City Safety™...........................................
City Safety™ - toiminta...........................
City Safety™ - käsittely..........................
City Safety™ - rajoitukset.......................
City Safety™ - lasertunnistin..................
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset....
Törmäysvaroitin*.....................................
Törmäysvaroitin* - toiminta.....................
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
havaitseminen.........................................
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen......................................................
Törmäysvaroitin* - käsittely.....................
Törmäysvaroitin*- rajoitukset..................
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset...............................................
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset...........................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely.....
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset...............................................
07 07 07
6
184
185
187
187
189
190
190
191
192
193
193
193
194
196
197
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
216
217
218
218
219
221
223
224
225
226
227
228
230
231
232
233
233
234
235
Sisältö
08 Käynnistys ja ajo
Kaista-avustaja*...................................... 236
Kaista-avustaja - toiminta....................... 236
Kaista-avustaja - käsittely....................... 238
Kaista-avustaja - rajoitukset................... 238
Kaista-avustaja - symbolit ja ilmoitukset 240
Pysäköintitutka*...................................... 241
Pysäköintitutka* - toiminta...................... 241
Pysäköintitutka* - taaksepäin................. 242
Pysäköintitutka* - eteenpäin................... 243
Pysäköintitutka* - vikaosoitus................. 244
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus 244
Pysäköintiapukamera.............................. 245
Pysäköintiapukamera - asetukset........... 247
Pysäköintiapukamera - rajoitukset.......... 249
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)*............ 249
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - toiminta....................................................... 250
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - käsittely.......................................................... 250
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - rajoitukset........................................................... 252
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - symbolit ja ilmoitukset....................................... 253
BLIS........................................................ 254
BLIS - käsittely........................................ 255
CTA*........................................................
BLIS ja CTA - symbolit ja ilmoitukset......
Säädettävä ohjauspyörän vastus*..........
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä.......
256
258
258
259
Alkolukko*...............................................
Alkolukko* – toiminnot............................
Alkolukko* - säilytys................................
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä........................................................
Alkolukko* - huomioitavaa......................
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset................
Moottorin käynnistäminen......................
Moottorin sammuttaminen......................
Ohjauslukko............................................
Käynnistysapu.........................................
Vaihteistot...............................................
Käsivalintainen vaihteisto........................
Vaihtoilmaisin*.........................................
Automaattivaihteisto - Geartronic*..........
Automaattivaihteisto - Powershift*.........
Vaihteenvalitsinsalpa...............................
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*...........
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* - toiminta ja käsittely............
Start/Stop* - moottori ei pysähdy...........
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti...............................................
263
263
264
07 07 08
264
265
267
267
268
269
269
270
271
271
272
276
278
279
279
280
281
282
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
7
Sisältö
09 Pyörät ja renkaat
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti...............................................
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto............
Start/Stop* - asetukset...........................
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset.......
ECO-ajotila*............................................
Käyttöjarru...............................................
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut......
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut.....................................
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus..............
Seisontajarru...........................................
Kahlaus...................................................
Ylikuumeneminen....................................
Ajaminen takaluukku auki.......................
Ylikuormitus - käynnistysakku................
Ennen pitkää matkaa..............................
Talviajo....................................................
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen..............................................
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin........................................................
Polttoaineen täyttö..................................
Polttoaine - käsittely...............................
283
Polttoaine - bensiini................................
Polttoaine - diesel...................................
Katalysaattorit.........................................
Polttoaineen lisäys - varakanisterilla.......
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)...............
Polttoainetaloudellinen ajo......................
Perävaunun vetäminen...........................
Perävaunun vetäminen - käsivalintainen
vaihteisto.................................................
Perävaunun vetäminen - automaattivaihteisto.......................................................
Vetolaite..................................................
Irrotettava vetokoukku* - säilytys............
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt............
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA..
Hinaus.....................................................
Hinaussilmukka.......................................
Vetäminen...............................................
299
299
300
301
301
302
303
Renkaat - hoito.......................................
Renkaat - pyörimissuunta.......................
Renkaat - kulumisvaroitin.......................
Renkaat - ilmanpaine..............................
Rengas- ja vannekoot.............................
Renkaat - koot........................................
Renkaat - kuormitusindeksi....................
Renkaat - nopeusluokat..........................
Pyöränmutterit........................................
Talvirenkaat.............................................
Varapyörä*..............................................
Pyörän vaihto – varapyörän ottaminen
esille*.......................................................
Pyöränvaihto - pyörän irrotus.................
Pyörän vaihto - asennus.........................
Varoituskolmio........................................
Nosturi*...................................................
Ensiapulaukku*........................................
Rengaspaineiden valvonta (TM)*............
Väliaikainen renkaanpaikkaus*................
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus....................................................
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
08 08 09
8
284
284
286
288
290
291
292
292
292
293
294
295
295
295
296
296
297
297
298
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
304
304
305
306
306
307
310
311
312
313
315
316
316
317
318
318
318
319
319
320
321
321
322
324
325
326
326
327
329
330
330
Sisältö
10 Ylläpito ja huolto
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus...................................................... 332
Renkaan pumppaus tilapäisen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla*.............. 333
Volvon huolto-ohjelma............................
Huollon ja korjauksen varaaminen*.........
Auton nostaminen...................................
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen.....
Moottoritila - katsaus..............................
Moottoritila - tarkastus............................
Moottoriöljy - yleistä...............................
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö.............
Jäähdytysneste - taso.............................
Jarru- ja kytkinneste - määrä..................
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus...................................
Polttimon vaihto - yleistä........................
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä.....................................................
Polttimon vaihto - valonheitin.................
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi...................................
Polttimon vaihto - lähivalot.....................
Polttimon vaihto - kaukovalot.................
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot............
Polttimon vaihto - etusuuntavalot...........
Etupositiovalon polttimon vaihto............
Polttimon vaihto - huomiovalot...............
336
336
339
341
341
342
342
343
345
346
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana.....................................................
Polttimon vaihto - vilkku takana, jarru- ja
peruutusvalo...........................................
Polttimon vaihto - sumuvalo takana.......
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo........
Polttimot - erittelyt .................................
Pyyhkimien sulat.....................................
Huuhteluneste - täyttö............................
Käynnistysakku - yleistä.........................
Akku - symbolit.......................................
Käynnistysakku - vaihto..........................
Akku - Start/Stop....................................
Sähköjärjestelmä.....................................
Varokkeet - yleistä..................................
Varokkeet - moottoritilassa.....................
Varokkeet - käsinekotelon alla................
Varokkeet - oikean etuistuimen alla........
Autonpesu...............................................
Kiillotus ja vahaus...................................
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros.............
Ruostesuojaus........................................
Sisustuksen puhdistus............................
Maalivauriot.............................................
09 10 10
347
347
348
348
349
349
350
350
350
351
351
351
352
352
353
353
354
356
357
358
359
359
361
361
363
366
369
371
372
373
374
374
376
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
9
Sisältö
11 Erittelyt
Tyyppimerkinnät.....................................
Mitat........................................................
Massat....................................................
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino..
Moottorin erittelyt....................................
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet..........................................................
Moottoriöljy - laatu ja määrä...................
Jäähdytysneste - laatu ja määrä.............
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä.................
Jarruneste - laatu ja määrä.....................
Polttoainesäiliö - tilavuus........................
Ilmastointi, neste - määrä ja laatu...........
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt.......
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet.......
12 Aakkosellinen hakemisto
379
381
382
383
385
Aakkosellinen hakemisto........................ 400
11 12
10
387
388
390
391
392
393
394
395
399
Sisältö
11
JOHDANTO
01 johdanto
Täältä löytyvät omistajuutta koskevat
tiedot
Käyttöopas on saatavana mobiilisovelluksena,
Volvon tukisivustolla ja auton näytössä. Käsinekotelossa on Quick Guide ja käyttöoppaan
täydennysosa, joka sisältää mm. erittelyt ja
sulaketiedot. Täydellinen painettu käyttöopas
on saatavana tilauksesta.
Digitaaliset käyttöoppaat
Auton näytössä
Käyttöopas on käytettävissä auton näytössä
digitaalisena1. Tiedot ovat haettavissa ja ne
on myös jaettu eri kategorioihin.
Lukekaa lisää auton digitaalisesta käyttöoppaasta.
Mobiilisovelluksena
Digitaalinen käyttöopas on saatavana myös
mobiilisovelluksena ja se voidaan ladata esim.
App Store -kaupasta. Sovelluksessa on
videoita ja mahdollisuus liikkua visuaalisesti
auton ulko- ja sisäkuvien avulla. On helppoa
navigoida eri osien välillä käyttöoppaassa ja
sisältöä voidaan hakea. Lukekaa lisää mobiililaitteisiin saatavasta käyttöoppaasta.
Verkossa
Käyttöoppaaseen pääsee myös Volvon tukisivustolta support.volvocars.com, osittain verkossa ja osittain pdf-tiedoston muodossa.
Tukisivustolla on myös videoita ja vaiheittaisia
1
2
ohjeita, jotka koskevat esim. internetiin yhdistettyjä palveluja ja toimintoja. Sivusto on saatavana useimmilla markkina-alueilla. Lukekaa
lisää kohdasta Tukea ja tietoa autosta internetissä.
Kielen vaihtaminen auton näytössä
TÄRKEÄÄ
Painetut käyttöoppaat
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen kannalta turvallisesta ajamisesta sekä
voimassa olevien lakien ja määräysten
noudattamisesta. On myös tärkeää, että
autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten
mukaisesti.
Painettu täydennysosa
Auton painettu käyttöopas täydentää digitaalista käyttöopasta1 ja sisältää tärkeää tekstiä,
tietoa sulakkeista sekä erittelyt. Se sisältää
myös ohjeita, joiden on hyvä olla saatavilla,
jos tietoja ei käytännön syistä voida lukea
keskinäytöstä. Katsokaa käyttöoppaan
rakenne kohdasta Käyttöoppaan lukeminen.
Jos näytössä ja painetussa kirjassa olevien
tietojen välillä on eroa, painettu informaatio
on aina voimassa.
Quick Guide
Painetussa muodossa on saatavana myös
Quick Guide, joka auttaa pääsemään alkuun
auton yleisimmin käytettyjen toimintojen
kanssa.
Lisää tietoa omistajalle painetussa
muodossa
Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta
jne. riippuen autossa voi olla painetussa muodossa muutakin tietoa omistajalle. Täydellinen
painettu käyttöopas on saatavana tilauksesta2. Kääntykää Volvon jälleenmyyjän puoleen tilataksenne painetun käyttöoppaan tai
sen täydennysosan.
01
Auton näytön kielen vaihtaminen voi tarkoittaa myös, ettei tietty informaatio vastaa kansallisia tai paikallisia lakeja ja määräyksiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Digitaalinen käyttöopas autossa (s. 14)
Tukea ja tietoa autosta internetissä
(s. 16)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 17)
Jos markkina-alueella ei ole käyttöopasta auton näytössä, auton mukana toimitetaan täydellinen painettu käyttöopas.
Markkina-alueilla, joilla auton näytössä ei ole käyttöopasta, tämä käyttöopas toimitetaan auton mukana.
13
01 johdanto
01
Digitaalinen käyttöopas autossa
• Suosikit - Suosikeiksi merkittyjen artikke-
Omistajan käsikirjaa voidaan lukea näytöstä
autossa3. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien välillä.
Käyttäkää kirjoitusmerkkipyörää hakusanan
syöttämiseen, esim. "turvavyö".
• Quick Guide - Valikoima artikkeleita
1. Kääntäkää TUNE -säädin haluamanne
kirjaimen kohdalle, painakaa OK/MENU
vahvistaaksenne. Myös keskikonsolissa
olevia numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää.
Avatkaa digitaalinen käyttöopas - painakaa
MY CAR-painiketta keskikonsolissa, painakaa OK/MENU ja valitkaa Käyttöoppaan.
Perusnavigointi, ks. Järjestelmän käsittely.
Alla on perusteellisempi selostus.
lien pikasaanti.
tavallisia toimintoja varten.
Valitkaa infosymboli oikeasta alakulmasta
saadaksenne tietoja digitaalisesta käyttöoppaasta.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Hae
Käyttöoppaan aloitussivu.
On neljä vaihtoehtoa löytää tietoja digitaalisesta käyttöoppaasta:
• Hakeminen - Hakutoiminto artikkelin löytämiseksi.
• Kategoriat - Kaikki artikkelit lajiteltuina
kategorioihin.
3
14
Koskee tiettyjä automalleja.
Etsiminen kirjoitusmerkkipyörän avulla.
Merkkilista.
Syöttötilan vaihtaminen (ks. seuraavaa
taulukkoa).
2. Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne.
3. Syöttötilan vaihtamiseksi numeroihin tai
erikoismerkkeihin tai haun tekemiseksi
kääntäkää TUNE-säädin syöttötilan vaihtamislistan (2) jonkin valinnan kohdalle
(ks. selitystä jäljempänä olevasta taulukosta), painakaa OK/MENU.
123/AB
C
Vaihtakaa kirjainten ja numeroiden välillä painamalla OK/
MENU.
LISÄÄ
Vaihtakaa erikoismerkkeihin painikkeella OK/MENU.
OK
Tehkää haku. Kääntäkää TUNEsäädintä tuloksen valitsemiseksi, painakaa OK/MENU
artikkeliin siirtymiseksi.
01 johdanto
a|A
||}
Vaihtaa pienten ja suurten kirjainten välillä painettaessa OK/
MENU.
Vaihtaa kirjoitusmerkkipyörästä
hakukenttään. Siirtäkää kohdistinta TUNE-säätimellä. Hävittäkää mahdollinen kirjoitusvirhe
painamalla EXIT. Kirjoitusmerkkipyörään palaamiseksi painakaa OK/MENU.
Huomatkaa, että numero- ja kirjainpainikkeita ohjauspaneelissa
voidaan käyttää hakukentän
muokkauksessa.
Kirjoittakaa numeronäppäimistöllä.
Toinen tapa syöttää merkkejä on keskikonsolin painikkeilla 0-9, * ja #.
Esim. painamalla 9 esitetään kaikkien sen painikkeen alla olevien merkkien pino4, esim. W,
x, y, z ja 9. Painikkeen nopeat painallukset
siirtävät kohdistinta näiden merkkien läpi.
•
Pysäyttäkää kohdistin halutun merkin
kohdalle valitsemista varten - merkki esitetään kirjoitusrivillä.
•
Poistakaa/kumotkaa painamalla EXIT.
Numeron kirjoittamiseksi pitäkää vastaava
numeropainike painettuna.
Kategoriat
Omistajan käsikirjan artikkelit on strukturoitu
pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama
artikkeli voi olla useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
suosikkiluettelossa ja painakaa OK/MENU
artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
01
Quick Guide
Täällä on valikoima artikkeleita, joiden avulla
opitaan tuntemaan auton tavallisimmat toiminnot. Artikkeleihin voidaan päästä myös
kategorioiden kautta, mutta ne on koottu
tänne nopeaa pääsyä varten.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
Quick Guide -oppaassa ja painakaa OK/
MENU artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT
peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Navigointi artikkelissa
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
kategoriapuussa ja painakaa OK/MENU kategorian avaamiseksi - merkitty
- tai artikkeli
. Painakaa EXIT peruuttaak- merkitty
senne edelliseen näkymään.
Suosikit
Numeronäppäimistö.
Täällä ovat artikkelit, jotka on tallennettu suosikeiksi. Artikkelin merkitseminen suosikiksi,
ks. otsikkoa "Navigointi artikkelissa" jäljempänä.
Koti - vie käyttöoppaan aloitussivulle.
Suosikki - lisää/poistaa artikkelin suosikkeihin/suosikeista. Voidaan myös painaa
4
Ko. painikkeen kirjoitusmerkit voivat vaihdella riippuen markkina-alueesta/maasta/kielestä.
}}
15
01 johdanto
01
||
FAV-painiketta keskikonsolissa artikkelin
lisäämiseksi suosikkeihin/poistamiseksi
suosikeista.
Merkitty linkki - vie linkitettyyn artikkeliin.
Erityiset tekstit - jos artikkeli sisältää
varoitus-, tärkeää- tai huom.-tekstejä,
tässä esitetään niihin liittyvät symbolit ja
artikkelissa olevien sellaisten tekstien
lukumäärä.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
linkkien välillä tai selataksenne artikkelia. Kun
näyttö on selattu alkuun/loppuun, päästään
vaihtoehtoihin koti ja suosikit selaamalla vielä
yksi askel ylös/alas. Painakaa OK/MENU
valinnan/merkityn linkin aktivoimiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
5
16
Tukea ja tietoa autosta internetissä
(s. 16)
Tukea ja tietoa autosta internetissä
Tukisivustolta ladattavissa olevat tiedot
Volvo Carsin kotisivulla ja tukisivustolla on
lisätietoa autostanne. Kotisivulta voidaan siirtyä myös eteenpäin My Volvo -sivustolle, joka
on henkilökohtainen verkkosivusto teitä ja
autoanne varten.
Kartat
Internet-tuki
Siirry sivustolle menemällä osoitteeseen
support.volvocars.com tai käyttämällä alla
olevaa QR-koodia. Tukisivusto on saatavana
useimmilla markkina-alueilla.
Jos autossa on Sensus Navigation*, tukisivustolta on mahdollista ladata karttoja.
Mobiilisovellukset
Tiettyihin mallivuosien 2014 ja 2015 Volvomalleihin on saatavana käyttöopas sovelluksen muodossa. Sitä kautta on mahdollista
päästä myös VOC*-sovellukseen.
Aiempien mallivuosien käyttöoppaat
Aiempien mallivuosien käyttöoppaat ovat
saatavina täältä pdf-muodossa. Tukisivustolta
pääsee myös Quick Guideen ja lisäosaan.
Ladatkaa koneellenne haluamanne julkaisu
valitsemalla automalli ja mallivuosi.
Yhteystiedot
Tukisivustolle vievä QR-koodi.
Tukisivustolta löytyvät asiakastuen ja lähimmän Volvon jälleenmyyjän yhteystiedot.
Tukisivustolta voidaan hakea tietoa, joka on
jaettu eri kategorioihin. Siellä on tietoa esim.
internetiin liitetyistä palveluista ja toiminnoista, Volvo On Call (VOC)*, navigointijärjestelmästä* ja sovelluksista. Eri toimenpiteet,
esim. auton liittäminen internetiin matkapuhelimen avulla, selitetään videoiden ja vaiheittaisten ohjeiden avulla.
Osoitteesta www.volvocars.com on mahdollista navigoida edelleen sivustolle My Volvo
web, joka on henkilökohtainen nettisivu Teille
ja autollenne.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
My Volvo internetissä5
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus,
kirjautukaa My Volvo web -sivustolle ja saatte
katsauksen mm. huollosta, sopimuksista ja
takuista. My Volvo -sivustolla on myös tietoja
mallikohtaisista lisävarusteista ja ohjelmistoista autoon.
01 johdanto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 21)
Käyttöoppaan lukeminen
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa.
HUOM
Käyttöopas voidaan ladata matkapuhelinsovelluksena (koskee tiettyjä automalleja ja
liikkuvia yksiköitä), ks.
www.volvocars.com.
Käyttöoppaan lukeminen on hyvä tapa tutustua uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä,
kuinka autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja oppia hyödyntämään auton kaikkia
hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat turvallisuusohjeet.
Valinnais-/lisävarusteet
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotteitamme. Muutokset voivat
aiheuttaa sen, että käyttöoppaan tiedot,
kuvaukset ja kuvat eivät vastaa auton varustelua. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa
selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
© Volvo Car Corporation
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
01
Matkapuhelinsovellus sisältää myös videon
sekä etsittävissä olevan sisällön ja yksinkertaisen navigoinnin eri osien välillä.
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
riippuen eri markkina-alueiden tarpeista ja
kansallisista tai paikallisista laeista sekä määräyksistä.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu
loukkaantumisvaara.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
17
01 johdanto
01
||
TÄRKEÄÄ
Henkilövahinkojen vaara
Omaisuusvahinkojen vaara
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä,
jotka helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
Käyttöoppaassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden sijasta kirjaimia.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät valikko- ja
ilmoitustekstejä. Käyttöoppaassa näiden
tekstien ulkonäkö eroaa tavallisesta tekstistä.
Esimerkkejä valikko- ja ilmoitusteksteistä:
Soitin, Sijainti lähetetään.
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
18
G031592
Alaviite
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla,
valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja tai menehtymisen,
jos varoitusta ei huomioida.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa,
joka voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos
varoitusta ei huomioida.
01 johdanto
Tiedotuksia
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen on kuvasarja, jokainen kohta on
numeroitu samalla tavalla kuin vastaava
kuva.
Luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
G031593
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/
kuva mustalla pohjalla.
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen järjestys ei ole asianmukainen.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
01
Asiaan liittyvät tiedot viittaavat muihin artikkeleihin, joissa on samankaltaista tietoa.
Kuvat
Kirjan kuvat ovat joskus kaaviomaisia ja voivat poiketa auton ulkonäöstä riippuen varustetasosta ja markkina-alueesta.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, kun artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Jatkoa edelliseltä sivulta
|| Tämä symboli on sijoitettu ylös vasem-
malle, kun artikkeli jatkuu edelliseltä aukeamalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 26)
Tukea ja tietoa autosta internetissä (s. 16)
Pisteluettelot
Kun käyttöoppaassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Menettelyluettelot
Esimerkki:
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä
tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöoppaassa.
•
•
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
19
01 johdanto
01
Datan tallennus
Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä tietyt
käyttöä, toiminnallisuutta ja vaaratilanteita
koskevat tiedot rekisteröidään.
Tässä autossa on "Event Data Recorder"
(EDR). Sen pääasiallinen tarkoitus on rekisteröidä ja tallentaa tietoa liikenneonnettomuuden tai törmäystilanteiden yhteydessä sekä
turvatyynyjen lauetessa tai auton osuessa
tiellä olevaan esteeseen. Tietojen rekisteröinnin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä,
miten auton järjestelmät toimivat tällaisissa
tilanteissa. EDR on suunniteltu tallentamaan
auton dynamiikkaan ja turvajärjestelmiin liittyvää tietoa lyhyen aikaa, yleensä enintään
30 sekuntia.
Tässä autossa EDR on suunniteltu tallentamaan liikenneonnettomuuksissa tai törmäystilanteissa seuraaviin seikkoihin liittyvää tietoa:
•
•
•
•
Miten auton eri järjestelmät toimivat;
Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt kiinnitettyinä/kiristettyinä;
Kuljettajan kaasu- ja jarrupolkimen käyttö;
Auton ajonopeus.
Näiden tietojen avulla voidaan ymmärtää
paremmin ne olosuhteet, joissa liikenneonnettomuuksia tapahtuu ja vaurioita syntyy. EDR
tallentaa tietoa vain vakavissa törmäystilanteissa – normaaleissa ajo-olosuhteissa EDR ei
tallenna mitään tietoa. Järjestelmä ei myöskään tallenna tietoa siitä, kuka autoa ajaa,
20
eikä törmäyksen tai vaaratilanteen maantieteellistä tapahtumapaikkaa. Muut tahot, kuten
esimerkiksi poliisiviranomaiset, voivat sitä
vastoin hyödyntää tallennettua tietoa yhdessä
liikenneonnettomuudessa rutiininomaisesti
kerättävien henkilöiden tunnistustietojen
kanssa. Tallennettujen tietojen tulkitsemiseen
tarvitaan erikoisvarustus ja pääsy joko autoon
tai EDR:ään.
EDR:n lisäksi autossa on useita tietokoneita,
joiden tarkoituksena on jatkuvasti valvoa ja
tarkastaa auton toimintoja. Ne voivat tallentaa
tietoa normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta
ennen kaikkea silloin, jos ne rekisteröivät
auton käyttöä ja toimintaa koskevan vian tai
jos auton kuljettajan tukijärjestelmät aktivoituvat (esim. City Safety ja automaattinen jarrutustoiminto).
Mekaanikot tarvitsevat osan tallennetuista tiedoista huollon ja kunnostuksen tekemiseen
voidakseen diagnosoida ja korjata autossa
mahdollisesti esiintyvät viat. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan myös siihen, että Volvo pystyy
täyttämään lakien ja viranomaisten asettamat
oikeudelliset vaatimukset. Autoon rekisteröidyt tiedot säilyvät sen tietokoneissa auton
huoltoon tai korjaukseen asti.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi rekisteröityjä
tietoja voidaan käyttää kootusti myös tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin Volvo-autojen turvallisuuden ja laadun jatkuvaa parantamista varten.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Kansallisiin lakiin ja määräyksiin perustuen Volvo voidaan sitä vastoin velvoittaa luovuttamaan
tämäntyyppiset tiedot poliisi- tai muille viranomaisille, joilla voi olla laillinen oikeus saada
ne käyttöönsä. Jotta tallennettua tietoa voidaan lukea ja tulkita, tarvitaan erityinen varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.
Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan
ja että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja
että käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
01 johdanto
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Volvo ID
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti.
Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne,
joka mahdollistaa pääsyn eri palveluihin6.
Tietyt lisävarusteet toimivat vain, kun niihin
kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte tämän
vuoksi aina yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun ennen kuin asennatte tarvikkeita tai lisävarusteita, jotka kytketään tai
jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
•
My Volvo - henkilökohtainen web-sivu
Teille ja autollenne.
•
Internetiin yhdistetty auto* - Tietyt toiminnot ja palvelut vaativat toimiakseen auton
rekisteröimisen henkilökohtaiseen tunnukseen Volvo ID, jotta esimerkiksi osoitteen lähettäminen internetin karttapalvelusta suoraan autoon onnistuisi.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID käytetään
kirjauduttaessa Volvo On Call -mobiilisovellukseen.
Lämpöä heijastava tuulilasi*
Tuulilasi on varustettu lämpöä heijastavalla
kalvolla (IP), joka vähentää auringon lämpösäteilyä matkustamossa.
Elektronisen varusteen, esim. lähetinvastaanottimen, sijainti lämpöä heijastavalla kalvolla
varustetun lasipinnan takana voi vaikuttaa sen
toimintaan ja suorituskykyyn haitallisesti.
01
Esimerkkejä palveluista:
Alue, jolla IP-kalvoa ei ole käytetty.
Mitat
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Jos elektronisen varusteen toiminnan pitää
olla optimaalista, tämä tulee sijoittaa tuulilasin
sille osalle, jolta lämpöä heijastava kalvo
puuttuu (ks. merkittyä aluetta kuvassa).
Volvo ID-tunnuksen edut
•
Yksi käyttäjänimi ja tunnussana onlinepalveluun pääsemiseksi, ts. vain yksi
käyttäjänimi ja yksi tunnussana muistettavana.
•
Muutettaessa jonkin palvelun käyttäjänimeä/tunnussanaa (esim. VOC) se muuttuu automaattisesti myös muille palveluille (esim. My Volvo web)
Volvo ID-tunnuksen luominen
Volvo ID -tunnuksen luomiseksi Teidän pitää
ilmoittaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Noudattakaa sitten ilmoitettuun osoitteeseen
automaattisesti lähetettävässä sähköposti6
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä sekä varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
21
01 johdanto
01
||
ilmoituksessa olevia ohjeita saattaaksenne
rekisteröinnin loppuun. On mahdollista luoda
Volvo ID -tunnus seuraavista palveluista jonkin kautta:
•
My Volvo - Ilmoittakaa sähköpostiosoite
ja noudattakaa ohjeita.
•
Internetiin yhdistetty auto* - Ilmoittakaa
sähköpostiosoite sovelluksessa, joka
edellyttää Volvo ID-tunnusta ja noudattakaa ohjeita. Vaihtoehtoisesti painakaa
kahdesti keskikonsolissa olevaa yhdistämispainiketta
ja valitkaa Sovellukset
Asetukset sekä noudattakaa ohjeita.
•
Volvo On Call, VOC* - Ladatkaa VOCsovelluksen uusin versio. Valitkaa Volvo
ID-tunnuksen luominen aloitussivulta,
ilmoittakaa sähköpostiosoite ja noudattakaa ohjeita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
22
Tukea ja tietoa autosta internetissä (s. 16)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 johdanto
Ympäristöfilosofia
Volvo Car Corporation työskentelee jatkuvasti
turvallisempien ja tehokkaampien tuotteiden ja
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo
Cars -yhtiön ydinarvoista ja se ohjaa kaikkea
toimintaa. Ympäristötyö lähtee auton koko
elinkaaresta ja ottaa huomioon sillä olevan
ympäristövaikutuksen, suunnittelusta romutukseen ja kierrätykseen. Volvo Cars -yhtiön
perusperiaatteena on, että jokaisella käyttöön
otettavalla uudella tuotteella pitää olla pienempi ympäristövaikutus kuin tuotteella,
jonka se korvaa.
Volvon tekemän ympäristötyön eräs tulos
ovat tehokkaammat ja vähemmän saastuttavat Drive-E-voimansiirrot. Volvo huolehtii
myös matkustusympäristöstä – Volvon sisäi-
01
ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
lma esimerkiksi on ilmastointilaitteen ansiosta
ulkoilmaa puhtaampaa.
Volvonne täyttää tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset. Kaikkien Volvon valmistusyksiköiden pitää olla ISO 14001 -sertifioituja,
mikä tukee järjestelmällistä työtä toiminnan
ympäristökysymysten kanssa. Tämä johtaa
jatkuviin parannuksiin vähenevän ympäristövaikutuksen suhteen. ISO-sertifikaatin omaaminen tarkoittaa myös, että voimassa olevia
ympäristölakeja ja määräyksiä noudatetaan.
Volvo asettaa lisäksi vaatimuksia sille, että
myös yhteistyökumppanit täyttävät nämä
vaatimukset.
Polttoaineenkulutus
Koska suuri osa auton kokonaisympäristövaikutuksesta syntyy sitä käytettäessä, painopiste Volvo Cars -yhtiön ympäristötyössä on
polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidipäästöjen
ja ilman muiden epäpuhtauksien vähentämisessä. Volvon autoilla on omissa luokissaan
kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
}}
23
01 johdanto
01
||
Myötävaikuttaminen parempaan
ympäristöön
tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Energiatehokas ja polttoainetta säästävä auto
ei tarkoita vain pienempiä ympäristövaikutuksia, vaan myös pienempiä kustannuksia auton
omistajalle. Kuljettajana on helppo itse vähentää polttoaineenkulutusta ja siten sekä säästää rahaa että myötävaikuttaa parempaan
ympäristöön – tässä muutamia ohjeita:
Noudattamalla näitä neuvoja voidaan rahaa ja
maailman voimavaroja säästää sekä auton
kestävyyttä pidentää. Lisätietoja ja useita
neuvoja, ks. Eco guide (s. 68) Polttoainetaloudellinen ajaminen (s. 302) ja Polttoaineenkulutus (s. 395).
•
Suunnitelkaa tehokas keskinopeus. Yli 80
km/h:n (50 mph) ja alle 50 km/h:n (30
mph) ajonopeudet lisäävät energiankulutusta.
•
Noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia auton huolto- ja hoitovälejä.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
•
Ajomatkan suunnittelu - monet tarpeettomat pysähtymiset ja epätasainen nopeus
lisäävät polttoaineenkulutusta.
•
Jos auto on varustettu moottorinlämmittimellä*, käyttäkää sitä ennen kylmäkäynnistystä – se parantaa käynnistyskykyä
sekä vähentää kulumista kylmällä säällä ja
moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä laskee
kulutusta ja vähentää päästöjä.
Muistakaa käsitellä ympäristölle vaarallisia
jätteitä, kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka tämän
24
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System (IAQS)* varmistaa, että sisään tuleva ilma
on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä puhdistaa matkustamon ilman
epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt,
typpioksidit ja maanpinnan otsoni. Jos
ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan
ja ilmaa kierrätetään uudelleen. Tällainen
tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package
(CZIP) -järjestelmää*, joka käsittää myös toi-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
minnon, joka saa puhaltimen käynnistymään
avattaessa auton lukitus etäavaimella.
Sisusta
Volvon sisustuksessa käytettävä materiaali on
tarkoin valittua ja sen on testattu olevan viihtyisää ja miellyttävää. Jotkin yksityiskohdat on
tehty käsin, esim. ohjauspyörän saumat
ommellaan käsin. Sisätila on tarkistettu, ettei
se eritä voimakasta tuoksua tai aineita, jotka
aiheuttaisivat ongelmia joutuessaan tekemisiin esim. voimakkaan lämmön tai valon
kanssa.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte
myös puhtaampaan ympäristöön. Kun
annatte Volvon teknisen palvelun hoitaa
autonne huollon ja hoidon, siitä tulee Volvon
järjestelmän osa. Volvo asettaa vaatimuksia
sille, kuinka korjaamotilojen pitää olla suunniteltuja, jotta estetään jätteiden ja päästöjen
joutuminen ympäristöön. Korjaamohenkilöstöllä on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Kierrätys
Koska Volvo toimii elinkaarinäkökulman
perusteella, on myös tärkeää, että auto kierrätetään ympäristön kannalta oikealla tavalla.
Melkein koko auto voidaan kierrättää. Auton
viimeistä omistajaa pyydetään ottamaan
01 johdanto
yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
01
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 26)
25
01 johdanto
01
Käyttöopas ja ympäristö
Laminoitu lasi
Käyttöoppaan painettuun versioon käytetty
paperimassa on peräisin Forest Stewardship
Council® -sertifioiduista metsistä tai muista
tarkastetuista lähteistä.
FSC®-symboli osoittaa, että käyttöoppaan
painettuun versioon käytetty paperimassa on
peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai
muista tarkastetuista lähteistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
26
Ympäristöfilosofia (s. 23)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lasi on vahvistettu, mikä antaa
paremman murtosuojan ja paremman äänieristyksen matkustamoon.
Tuulilasi ja muut lasit* on laminoitu.
TURVALLISUUS
02 Turvallisuus
Yleistä turvavöistä
02
VAROITUS
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikkien matkustajien turvavyöt
ovat kiinnitettynä ajon aikana.
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Turvavyö - kiinnittäminen
Kiinnittäkää turvavyö (s. 28) ennen ajon aloittamista.
Vetäkää vyö esiin hitaasti ja lukitkaa se työntämällä sen lukituskieleke vyölukkoon. Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käyttöön.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti. Lantiovyön pitää
olla alhaalla (ei vatsan päällä).
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos
se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun turvavyön.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin
on tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan
normaalissa istuma-asennossa.
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan (s. 28) käyttöön antamalla ääni- ja
valomuistutuksen (s. 30).
Huomatkaa
28
•
Älkää käyttäkö jousilukkoja tms., joka
estää turvavyötä asettumasta oikein.
•
Turvavyö ei saa olla kiertyneenä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvavyö - raskaus (s. 30)
Turvavyö - irrotus (s. 29)
Turvavyönkiristin (s. 31)
Oikein asetettu turvavyö.
02 Turvallisuus
Huomatkaa
Turvavyö - irrotus
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
Irrottakaa turvavyö (s. 28), kun auto on paikallaan.
•
•
•
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Väärin asetettu turvavyö. Vyön pitää olla olkapään päällä.
•
•
•
•
Turvavyö - raskaus (s. 30)
Turvavyö - irrotus (s. 29)
Turvavyönkiristin (s. 31)
Turvavyömuistutin (s. 30)
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään. Jos turvavyö
ei kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
02
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 28)
Turvavyömuistutin (s. 30)
Turvavyön korkeussäätö. Painakaa painiketta ja
siirtäkää vyötä korkeussuunnassa. Asettakaa vyö
mahdollisimman korkealle ilman, että se hankaa
kaulaa.
Takaistuimella keskipaikan lukituskieleke sopii
vain sille tarkoitettuun lukkoon.
29
02 Turvallisuus
Turvavyö - raskaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 28)
Turvavyömuistutin
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan (s. 28) käyttöön antamalla ääni- ja valomuistutus.
Turvavyö - irrotus (s. 29)
G020998
02
ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Turvavyötä (s. 28) pitää aina käyttää raskauden aikana, mutta on tärkeää käyttää sitä
oikein.
30
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten,
turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä
ja vatsan sivulla.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta ja tietyissä
tapauksissa ajasta. Valomuistutus on kattokonsolissa ja mittaristossa (s. 64).
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan
alla – sen ei koskaan saa antaa liukua ylös.
Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä
kehoa ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin (s. 81) ja ohjauspyörä (s. 85) niin, että hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tarkoittaa sitä, että
hänen pitää helposti ulottua ohjauspyörään ja
polkimiin). Pyrkikää saamaan vatsan ja
•
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on
kaksi osatoimintoa:
Kertoa mitä turvavöitä (s. 28) takaistuimella käytetään. Mittaristossa esitetään
ilmoitus käytettäessä jotain turvavöistä tai
jos jokin takaovista on avattu. Ilmoitus
kuitataan automaattisesti noin
30 sekunnin ajon jälkeen tai vilkkuvivun
OK-painiketta (s. 108). Jos joku ei käytä
02 Turvallisuus
turvavyötä, ilmoitus voidaan kuitata vain
manuaalisesti painamalla suuntavalovivun
OK-painiketta.
•
Muistuttaa, että jokin takaistuimen turvavöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus
saadaan ilmoituksena mittaristossa yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu
käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata
manuaalisesti painamalla OK-painiketta.
Turvavyönkiristin
Turvallisuus - varoitussymboli
Turvavyöt (s. 28) kuljettajan puolella, matkustajan puolella ja laitapaikoilla takana on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä.
Turvavyö pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
Varoitussymboli näytetään, jos vianetsinnässä
havaitaan vika tai jokin järjestelmä on aktivoitu.
Tarvittaessa varoitussymboli näytetään
yhdessä ilmoituksen kanssa mittariston
(s. 64) infonäytössä.
02
VAROITUS
Mittariston infonäytössä esitetään, mitkä turvavyöt ovat käytössä. Tämä informaatio on
aina käytettävissä.
Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukituskielekettä kuljettajan turvavyön lukkoon. Työntäkää turvavyön lukituskieleke aina saman puolen turvavyön
lukkoon. Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä tai työntäkö turvavyön lukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja turvavyön lukot
eivät tällöin ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara
on olemassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Varoituskolmio sekä turvatyynyjärjestelmän
(s. 32) varoitussymboli analogisessa mittaristossa.
Yleistä turvavöistä (s. 28)
}}
31
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, se on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän
toiminta ole täysin asianmukaista. Symboli
osoittaa turvatyynyjärjestelmän, turvavyöjärjestelmän tai SIPS- ja IC-järjestelmien
vikaa, tai järjestelmässä on muita ongelmia. Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
02
Varoitussymboli näytetään, jos vianetsinnässä
havaitaan vika tai jokin järjestelmä on aktivoitu. Tarvittaessa varoitussymboli esitetään
yhdessä ilmoituksen kanssa näytössä. Jos
varoitussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio
ja SRS-turvatyyny Tarvitsee huollon tai
SRS-turvatyyny Huolla kiireellisesti esitetään näytössä. Volvo suosittelee, että otatte
pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 43)
G018665
Varoitussymboli mittaristossa syttyy etäavaimen avainasennossa II (s. 79), vianetsintä
tehdään aina, kun virta kytketään päälle.
Symboli sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos
turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.
Turvatyynyjärjestelmä auttaa keulakolareissa
suojaamaan kuljettajan ja matkustajan päätä,
kasvoja ja rintakehää.
Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, vasemmalta ohjattava auto.
G018666
Varoituskolmio sekä turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli digitaalisessa mittaristossa.
Turvatyynyjärjestelmä
Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, oikealta
ohjattava auto.
32
02 Turvallisuus
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen
yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyt täyttyvät ja lämpenevät. Turvatyyny vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja
törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan
kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvatyynyt kuljettajan puolella (s. 33)
Matkustajan turvatyyny (s. 34)
Turvallisuus - varoitussymboli (s. 31)
Turvatyynyt kuljettajan puolella
Täydennyksenä turvavyölle (s. 28) kuljettajan
puolella on auto varustettu kahdella turvatyynyllä (s. 32).
Yksi turvatyynyistä on asennettu laskostettuna ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä
on merkintä AIRBAG.
02
VAROITUS
Volvo suosittelee, että otatte korjauksissa
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt
virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa
väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi
olla vakavia henkilövahinkoja.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen
törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö
turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia vyön
sijainteja paitsi keskipaikkaa takana.
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat
autoon kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja sopeuttaa sitten toimenpiteen
tämän mukaisesti siten, että yksi tai
useampi turvatyyny laukaistaan.
Polviturvatyyny kuljettajan puolella vasemmalta
ohjattavassa autossa.
Toinen turvatyyny (polven korkeudella) on
asennettu kojelaudan alaosaan kuljettajan
puolelle, paneelissa on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyynyt toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyjen tehokkuuteen.
}}
33
02 Turvallisuus
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
02
Matkustajan turvatyyny (s. 34)
Matkustajan turvatyyny
Turvavyön (s. 28) täydennyksenä matkustajan
puolella on auto varustettu turvatyynyllä
(s. 32).
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta
ohjattavassa autossa.
Matkustajan turvatyynyn tarra
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
34
02 Turvallisuus
Kytkin – PACOS*
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Matkustajan puolella edessä oleva turvatyyny
voidaan deaktivoida (s. 36), jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
VAROITUS
Loukkaantumisen estämiseksi siinä
tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman
suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna
selkänojaan. Turvavyön täytyy olla lukittuna.
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra
tulee näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu edellä olevan mukaisesti.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä kehotusta ei noudateta,
lapselle voi aiheutua hengenvaara tai
vakava vamma.
02
Jos auto on varustettu etumatkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole PACOS-kytkintä (etumatkustajan turvatyynyn käytöstäpoisto), turvatyyny on aina aktivoituna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.
•
•
Turvatyynyt kuljettajan puolella (s. 33)
Lastenistuin (s. 48)
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
35
02 Turvallisuus
02
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/
deaktivointi*
toin ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai
lastentyynyllä.
Matkustajan puoleinen turvatyyny (s. 34) etuistuimella voidaan deaktivoida, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli
140 cm pitkät henkilöt.
Kytkin - PACOS
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn
matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Etäavaimen avainliuskaa (s. 163)
voidaan käyttää asennon muuttamiseen.
HUOM
Kun etäavain on avainasennossa II
(s. 79), esitetään mittaristossa turvatyynyn varoitussymboli (s. 31) n. 6 sekuntia.
Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan.
VAROITUS
Aktivoitu turvatyyny (etumatkustajan
paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoituna.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
Aktivoimaton turvatyyny (etumatkustajan
paikka):
Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140
cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
Turvatyynyn katkaisimen sijainti
Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, sitä vas-
36
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu.
Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny matkustajan
paikalla edessä on aktivoitu (ks. edellä olevaa
kuvaa).
02 Turvallisuus
VAROITUS
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos turvatyyny
on aktivoituna ja kattokonsolin symboli
palaa. Jos tätä kehotusta ei noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
Älkää salliko matkustajan istua matkustajan paikalla, jos ilmoitus kattokonsolissa
osoittaa, ettei turvatyynyä ole aktivoitu ja
turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
(s. 31) esitetään samalla mittaristossa.
Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava
vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Sivuturvatyyny (SIPS)
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side
Impact Protection System) jakaa suuren osan
törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan, kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat rintaa ja lantiota ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
02
VAROITUS
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran auton matkustajille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
Lastenistuin (s. 48)
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta
pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin
välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain
törmäyspuolella.
}}
37
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
•
02
•
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
Volvo suosittelee, että korjauksen
tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. SIPS-turvatyynyjärjestelmään
tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat
aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen
tilaan, koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
•
Volvo suosittelee käytettäväksi vain
Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut
istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
38
•
•
•
Matkustajan turvatyyny (s. 34)
•
Turvaverho (IC) (s. 39)
Turvatyynyt kuljettajan puolella (s. 33)
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny (s. 38)
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin
(s. 37).
Lastenistuin/lastentyyny (s. 48) voidaan
sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä (s. 36) matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Matkustajan turvatyyny (s. 34)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 46)
02 Turvallisuus
Turvaverho (IC)
VAROITUS
Turvaverho auttaa suojaamaan kuljettajan ja
etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä
auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain kevyille
päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten
esim. sateenvarjoille).
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että
käytätte vain Volvon alkuperäisiä osia,
jotka on hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
Yleistä WHIPS-järjestelmästä
(whiplash-suoja)
WHIPS (Whiplash Protection System) on
suoja retkahdusvammoja vastaan. Järjestelmä
koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta
sekä järjestelmään sovitetusta niskatuesta
etuistuimissa.
02
VAROITUS
Auton saa kuormata korkeintaan 50 mm:n
päähän ovien ikkunoiden yläreunasta.
Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon suojavaikutus saattaa estyä.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on osa
SIPS-järjestelmää(s. 37). Se on asennettu pitkittäin sisäkaton molemmille sivuille suojaamaan kuljettajaa ja auton ulkopaikkojen matkustajia. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho
täyttyy.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Yleistä turvavöistä (s. 28)
Turvatyynyjärjestelmä (s. 32)
Sivuturvatyyny (SIPS) (s. 37)
}}
39
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
02
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
Älkää tehkö koskaan mitään muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai itse WHIPS-järjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
WHIPS-järjestelmä aktivoituu takatörmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
40
WHIPS - lastenistuin (s. 40)
WHIPS - istuma-asento (s. 41)
Yleistä turvavöistä (s. 28)
WHIPS - lastenistuin
WHIPS-järjestelmä (s. 39) ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Lastenistuin/lastentyyny (s. 48) voidaan
sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä (s. 36) matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 46)
02 Turvallisuus
WHIPS - istuma-asento
WHIPS-järjestelmä (s. 39) suojaa kuljettajaa ja
matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istumaasentonsa on oikea eikä järjestelmän toiminta
ole estynyt millään tavalla.
Istuma-asento
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa
siten, että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja etuistuimen selkänojan väliin. Muistakaa olla estämättä WHIPS-järjestelmän
toimintaa.
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
(s. 81) ennen ajoonlähtöä.
VAROITUS
Jos istuimeen on kohdistunut suuri kuormitus, esim. takatörmäyksen yhteydessä,
pitää WHIPS-järjestelmä tarkastaa. Volvo
suosittelee sen tarkistamista pikimmiten
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
02
Osa WHIPS-järjestelmän suojausominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin
näyttää vahingoittumattomalta.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava
keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman lähellä niskatukea.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
myös vähäisen taakse suuntautuneen törmäyksen jälkeen.
Tehtävä
Älkää sijoittako takaistuimelle mitään esineitä,
jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan
istuimen taakse mitään esineitä, jotka voivat
estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
Jos takaistuimen selkänoja käännetään
alas, täytyy vastaavaa etuistuinta siirtää
eteenpäin siten, että se ei kosketa alaskäännettyyn selkänojaan.
41
02 Turvallisuus
Kun järjestelmät laukeavat
02
Törmäyksessä kaikki Volvon eri henkilöturvajärjestelmät toimivat yhteistyössä vahinkojen
pienentämiseksi.
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristimet (s. 31) etuistuimet
Etu- ja/tai sivuja/tai perätörmäyksissä ja/tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvavyönkiristimet (s. 31) takaistuinA
Keula- ja/tai sivutörmäyksessä
ja/tai kaatumisessa
Turvatyynyt
EtutörmäyksessäB
(Ohjauspyörä-, polvi(s. 33) ja matkustajan
turvatyyny (s. 34))
A
B
42
mäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt (s. 32) ovat lauenneet, suositellaan seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
Turvatyynyt ja -vyöt aktivoituvat vain kerran törmäyksessä.
VAROITUS
Sivuturvatyynyt
SIPS (s. 37)
SivutörmäyksessäB
Turvaverho IC (s. 39)
Sivutörmäyksessä
ja/tai kaatumisessa
ja/tai tietyissä keulatörmäyksissäB
Retkahdussuojus
WHIPS (s. 39)
Takaapäin tulevassa päälleajossa
Keskipaikalla takana ei ole turvavyönkiristintä.
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten tör-
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli
on kastunut vedestä tai muusta nesteestä,
irrottakaa akkukaapelit. Älkää yrittäkö
käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua.
Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny
on lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa
auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa purkautuvan savun ja
pölyn voimakas altistus voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen
syntyessä pese kylmällä vedellä. Myös
nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja
palovaurioita.
02 Turvallisuus
Yleistä turvallisuustilasta
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun
törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin
turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan
teksti Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa esittää mittariston (s. 64)
infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa
tai palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa tarkastuksen ja auton palauttamisen
normaalitilaan, kun Turvallisuustila
Katso käyttöohjekirjaa on esitetty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoituskolmio analogisessa mittaristossa.
•
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
(s. 43)
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 44)
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
Jos auto on turvallisuustilassa, (s. 43) käynnistystä voidaan yrittää, jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole.
02
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
Poistakaa etäavain lukosta ja avatkaa kuljettajan ovi. Jos nyt esitetään ilmoitus siitä, että
virta on päällä, painakaa käynnistyspainiketta.
Sulkekaa sitten ovi ja asettakaa etäavain
takaisin lukkoon. Auton elektroniikka yrittää
nyt asettua takaisin normaalitilaan. Yrittäkää
sen jälkeen käynnistää auto.
Jos ilmoitus Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa on edelleen näytössä,
autolla ei saa ajaa eikä sitä saa hinata, vaan
se on kuljetettava (s. 313) pois. Piilovauriot
voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Varoituskolmio digitaalisessa mittaristossa.
}}
43
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Turvallisuustila
Katso käyttöohjekirjaa esitetään. Poistukaa autosta pikimmiten.
02
VAROITUS
Koska auto on varustettu turvallisuustilalla,
sitä ei saa hinata. Se täytyy kuljettaa paikalta lavalla. Volvo suosittelee, että se kuljetutetaan valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Turvallisuustila - siirtäminen
Turvatyyny jalankulkijalle
Jos teksti Normal mode näytetään, kun teksti
Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa on
nollattu käynnistysyrityksen (s. 43) jälkeen,
auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan.
Jalankulkijan turvatyyny (Pedestrian Airbag)
auttaa tietyissä keulatörmäyksissä lieventämään jalankulkijan iskeytymistä autoon.
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 43)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 44)
Jalankulkijoiden turvatyyny (Pedestrian
Airbag) on asennettu konepellin alle tuulilasin
lähelle. Tietyissä keulatörmäyksissä jalankulkijan kanssa etupuskurissa olevat tunnistimet
reagoivat ja turvatyyny täyttyy, jos törmäysvoiman arvioidaan olevan riittävän suuri. Tunnistimet ovat aktiivisia nopeudella n.
20-50 km/h (12–30 mph) ja ympäristön lämpötilan ollessa välillä -20 ja +70 °C.
Tunnistimet on suunniteltu tunnistamaa törmäys kohteeseen, jolla on ihmisen jalkaa
muistuttavia ominaisuuksia.
44
02 Turvallisuus
HUOM
Liikenneympäristössä voi olla kohteita,
jotka antavat tunnistimille signaalin, joka
muistuttaa törmäystä jalankulkijaan. Törmättäessä tällaiseen kohteeseen on mahdollista, että järjestelmä aktivoituu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Jalankulkijan turvatyyny - siirtäminen
(s. 45)
•
Jalankulkijan turvatyyny - taittaminen
kokoon (s. 46)
Jalankulkijan turvatyyny - siirtäminen
Autoa saa siirtää, jos se ei ole turvallisuustilassa (s. 43).
Jos jokin muista turvatyynyistä matkustamossa on aktivoitu, asetetaan auto turvallisuustilaansa.
Turvatyynyn (Pedestrian Airbag) aktivoinnin
yhteydessä
Jos vain jalankulkijan turvatyyny (s. 44)
(Pedestrian Airbag) on aktivoitunut:
•
nostetaan konepellin takaosaa ja lukitaan
siihen asentoon
1. Siirtäkää auto lähimpään turvalliseen
paikkaan.
•
•
varoitusvilkut aktivoituvat
2. Käännä turvatyyny kokoon ohjeiden
(s. 46) mukaisesti.
jarrujärjestelmää valmistellaan tulevaa
hätäjarrutusta varten.
3. Hakeutukaa lähimmälle korjaamolle.
VAROITUS
Älkää asentako mitään lisävarusteita tai
muuttako mitään keulassa. Auton keulaan
kohdistuneet vääränlaiset toimenpiteet voivat aiheuttaa järjestelmän vian ja vakavia
henkilövahinkoja sekä aineellisia vaurioita
autoon.
Volvo suosittelee alkuperäisten pyyhinvarsien käyttämistä ja ainoastaan alkuperäisten varaosien hankkimista.
02
VAROITUS
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
mahdollisimman pian turvatyyny aktivoinnin jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyyny jalankulkijalle (s. 44)
VAROITUS
Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun puskurivaurioiden yhteydessä, jotta varmistetaan
järjestelmän olevan kunnossa.
45
02 Turvallisuus
Jalankulkijan turvatyyny - taittaminen
kokoon
02
Jalankulkijoiden turvatyyny (s. 44) (Pedestrian
Airbag) pitää taittaa kokoon ennen kuin autoa
siirretään.
2. Kerätkää ensin kangas pitkittäissuuntaisesti kokoon vasemmalla puolella ja
kääntäkää sitten kerätty kangas keskiosan suuntaan. Kietokaa takiaisnauhaa
(kaksipuolinen) ympärille niin paljoin kuin
mahdollista ja kiinnittäkää nauha.
3. Painakaa turvatyynyn kiedottu osa alas
turvatyynyn koteloon (2).
4. Toistakaa kohdat 1-3 oikealla puolella.
Koottu kangas voidaan tällä puolella joutua kääntämään kaksi kertaa ennen kuin
takiaisnauha kiedotaan sen ympäri.
5. Turvatyynyn kotelon kansi jää raolleen,
mikä on täysin normaalia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyyny
Turvatyynyn kotelo
Takiaisnauha, oikea puoli
Takiaisnauha, vasen puoli
Turvatyynystä voi tulla vähän savua ja se voi
tuntua lämpimältä, mutta tämä on normaalia.
Kääntäkää se kokoon seuraavasti:
1. Hae takiaisnauha esiin
vasemmalla puolella (4).
46
Jalankulkijan turvatyyny - siirtäminen
(s. 45)
Yleistä lapsiturvallisuudesta
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastentyynyllä/lastenistuimessa
aina 10-vuotiaiksi asti.
Lasten sijoittaminen autoon ja käytettävä
varustus valitaan lapsen painon ja koon
mukaan, ks. Lastenistuin (s. 48).
HUOM
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee
sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia, lastentyynyjä & kiinnityslaitteita), jotka on
kehitetty juuri Teidän autoanne varten. Jos
käytätte lapsille tarkoitettuja Volvon turvavarusteita, saatte parhaat edellytykset lapsenne
turvalliselle matkustamiselle autossa, mutta
myös lasten turvavarustuksen, joka sopii ja on
helppo käyttää.
02 Turvallisuus
HUOM
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavälineiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
02
Lapsilukko
Takaovien ikkunannostimien käyttösäätimet ja
takaovien avauskahvat voidaan salvata
(s. 176) avaamiselta sisäpuolelta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 48)
Lastenistuin - sijainti (s. 52)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 53)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 56)
47
02 Turvallisuus
Lastenistuin
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Varmistakaa, että lastenistuinta käytetään oikein.
02
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
VAROITUS
G020739
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen pitkittäissäädön vipuun
tai istuimen alapuolen jousiin tai palkkeihin.
Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
48
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
02 Turvallisuus
Suositellut lastenistuimet1
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Ryhmä 0
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 13 kg
(L)
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 13 kg
(U)
(U)
enint. 10 kg
02
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
enint. 10 kg
Ryhmä 0
Takaistuimen keskipaikka
Volvon vauvanistuin
(Volvo Infant Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1
04301146
(U)
Ryhmä 0
Lastenistuimet, jolla on yleisesti
enint. 10 kg
(U)
hyväksyttyjä.A
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
1
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
}}
49
02 Turvallisuus
||
02
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 1
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
9–18 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
(L)
Ryhmä 1
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.A
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
9–18 kg
(U)
(U)
Ryhmä 2
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
15–25 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 2
15–25 kg
50
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) – kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) –
kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
(U)
Takaistuimen keskipaikka
02 Turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 2/3
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny
(Volvo Booster Seat with backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo
Booster Seat with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
(UF)
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster Cushion
with and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
(UF)
15–36 kg
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Takaistuimen keskipaikka
02
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäinkäännetyille, yleisesti hyväksytyille lastenistuimille tässä painoluokassa.
B: Sisäänrakennetut lastenistuimet hyväksytty tälle painoluokalle.
A
Vain selkänoja menosuuntaan käännetylle lastenistuimelle. Asettakaa istuimen selkänoja pystysuoraan asentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuin - sijainti (s. 52)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 56)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 53)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 46)
51
02 Turvallisuus
Lastenistuin - sijainti
02
VAROITUS
Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt (s. 48)
aina takaistuimelle, jos matkustajan paikan
turvatyyny on aktivoitu (s. 36). Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos
lapsi istuu matkustajan paikalla.
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Matkustajan turvatyynyn tarra
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra
tulee näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
VAROITUS
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu edellä olevan mukaisesti.
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on
turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle
asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita,
ei saa käyttää, koska ne voivat aiheuttaa
turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Voitte hyvin sijoittaa:
•
lastenistuimen/-tyynyn matkustajan istuimelle kunhan autossa ei ole aktivoitua
turvatyynyä matkustajan paikalla.
•
yksi tai useampia lastenistuimia/lastentyynyjä takaistuimella.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä kehotusta ei noudateta,
lapselle voi aiheutua hengenvaara tai
vakava vamma.
52
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa tuulilasia vasten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 46)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 56)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 53)
02 Turvallisuus
Lastenistuin - ISOFIX
ISOFIX - kokoluokat
ISOFIX on kansainväliseen standardiin perustuva lastenistuimen (s. 48) kiinnitysjärjestelmä.
ISOFIX (s. 53) -kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjiä valitsemaan oikeantyyppisen lastenistuimen (s. 54).
Kokoluokka
A
Täysi koko, eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto
1), eteenpäin käännetty lastenistuin
Rajoitettu koko (vaihtoehto
2), eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Rajoitettu koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
Aiheeseen liittyvät tiedot
F
Poikittainen vauvakaukalo,
vasen
G
Poikittainen vauvakaukalo,
oikea
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
•
•
•
ISOFIX - kokoluokat (s. 53)
ISOFIX - lastenistuintyypit (s. 54)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 46)
02
HUOM
Selostus
B1
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat takaistuimen selkänojan alaosan luona,
reunapaikoilla.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta etumatkustajan istuimelle, jos autossa on aktivoitava
turvatyyny.
Jos lasten ISOFIX-turvavälineestä puuttuu
kokoluokitus, täytyy automallin löytyä lasten turvavälineen automallien luettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee kääntymään valtuutetun
Volvo-jälleenmyyjän puoleen ja kysymään,
mitä lasten ISOFIX-turvavälineitä Volvo
suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
ISOFIX - lastenistuintyypit (s. 54)
53
02 Turvallisuus
ISOFIX - lastenistuintyypit
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat
eri kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki
02
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa automalleissa.
Paino
enint. 10 kg
enint. 10 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIXA-lastenistuinten asentamista
varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
enint. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Lastenistuin, selkänoja menosuuntaan käännetty
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
54
02 Turvallisuus
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, eteepäin käännetty
Paino
Kokoluokka
9–18 kg
B
Matkustajapaikat ISOFIXA-lastenistuinten asentamista
varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OKB
02
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: ISOFIX-sijoittaminen ei sovi ISOFIX-lastenistuimelle tässä painoluokassa ja/tai kokoluokassa.
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
IUF: Sopiva eteenpäinkäännetyille ISOFIX-lastenistuimille, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä tässä painoluokassa.
A
B
ISOFIX on kansainväliseen standardiin perustuva lastenistuinten kiinnitysjärjestelmä.
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Katsokaa, että valitsette oikean suuruusluokan (s. 53) ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä
varustetulle lastenistuimelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lastenistuin - ISOFIX (s. 53)
55
02 Turvallisuus
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet
02
HUOM
Auto on varustettu tietyille eteenpäin käännetyille lastenistuimille (s. 48) tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on
sijoitettu istuimen takapuolelle.
Yläkiinnityspisteet
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja,
se pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin
voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
VAROITUS
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin
ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen
lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, jonka laitapaikoilla on käännettävät niskasuojat.
56
•
•
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 46)
Lastenistuin - sijainti (s. 52)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 53)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt,
katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
03
58
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
03
}}
59
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
60
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut, kauko-/lähivalot, ajotietokone
(s. 108),
(s. 110),
(s. 94),
(s. 89) ja
(s. 112).
Säädinpaneeli
(s. 171),
(s. 177),
(s. 102) ja
(s. 103).
Automaattivaihteiston manuaalinen
vaihtaminen*
(s. 272).
Nopeudensäädin*
(s. 193) ja
(s. 198).
Äänitorvi, turvatyyny
Varoitusvilkut
(s. 93).
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää ja valikkokäsittelyä varten
(s. 110) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
(s. 85) ja
(s. 32).
Ohjauspaneeli
ilmastointilaitetta
varten
(s. 128) tai
(s. 129).
Mittaristo
(s. 64).
Vaihteenvalitsin
Valikkojen käsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 110) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
(s. 271),
(s. 272) tai
(s. 276).
Seisontajarru
(s. 292).
START/STOP
ENGINE-painike
(s. 267).
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 100).
Virtalukko
(s. 79).
Ohjauspyörän säätö
(s. 85).
Näyttö infotainmentjärjestelmää ja valikkojen esittämistä
varten
(s. 110) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Konepellin avaaja
(s. 341).
Valokatkaisin, takaluukun avaaja
(s. 86) ja
(s. 173).
Oven avauskahva
–
Istuimen säätö*
(s. 82).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ulkolämpötilamittari (s. 73)
Välimatkamittari (s. 73)
Kello (s. 74)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt,
katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
03
}}
61
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
03
62
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 100).
Säädinpaneeli
Valokatkaisin, takaluukun avaaja
(s. 86) ja
(s. 173).
Automaattivaihteiston manuaalinen
vaihtaminen*
(s. 272).
(s. 171),
(s. 177),
(s. 102) ja
(s. 103).
Istuimen säätö*
(s. 82).
Valikkojen käsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 110) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 85) ja
(s. 32).
Mittaristo
(s. 64).
Nopeudensäädin*
(s. 193) ja
(s. 198).
START/STOP
ENGINE-painike
(s. 267).
Virtalukko
(s. 79).
Näyttö infotainmentjärjestelmää ja valikkojen esittämistä
varten
(s. 110) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Oven avauskahva
–
Konepellin avaaja
(s. 341).
Varoitusvilkut
(s. 93).
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää ja valikkokäsittelyä varten
(s. 110) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Ohjauspaneeli
ilmastointilaitetta
varten
(s. 128) tai
(s. 129).
Vaihteenvalitsin
(s. 271),
(s. 272) tai
(s. 276).
Seisontajarru
(s. 292).
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut, kauko-/lähivalot, ajotietokone
(s. 108),
(s. 110),
(s. 94),
(s. 89) ja
(s. 112).
Ohjauspyörän säätö
(s. 85).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ulkolämpötilamittari (s. 73)
Välimatkamittari (s. 73)
03
Kello (s. 74)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
63
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Mittaristo
Mittaristo, analoginen - katsaus
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
•
•
•
Mittariston näyttö
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 64)
Mittarit ja näytöt
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 65)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 69)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 71)
Infonäyttö, analoginen mittaristo.
Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien toimintojen yhteydessä.
Polttoainemittari. Kun osoitus vähenee
vain yhteen valkoiseen merkintään1, polttoainesäiliön pienen polttoainemäärän
keltainen merkkisymboli syttyy. Katsokaa
myös Ajotietokone (s. 112) ja Polttoaineen täyttö (s. 297).
Eco meter. Mittari antaa osoituksen siitä,
kuinka taloudellisesti autoa ajetaan. Mitä
korkeammalle asteikossa viisari osoittaa,
sitä taloudellisemmin autolla ajetaan.
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtamisosoitin2 / Vaihdeosoitin3. Katsokaa myös Vaihtoilmaisin* (s. 271), Auto-
1
2
3
64
Kun näytön ilmoitus Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella: alkaa esittää ----, merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
maattivaihteisto - Geartronic* (s. 272) tai
Automaattivaihteisto - Powershift*
(s. 276).
Merkki- ja varoitusvalot
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan
tarkastus tehdään avaimen asennossa II,
kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa osoittava symboli ja liian
matalaa öljynpainetta osoittava symboli.
Mittaristo, digitaalinen - katsaus
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
Mittariston näyttö
Aiheeseen liittyvät tiedot
Merkki- ja varoitussymbolit, analoginen mittaristo
Merkkisymbolit
Mittaristo (s. 64)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 71)
•
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 65)
03
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 69)
Tietonäyttö, digitaalinen mittaristo*.
Merkki- ja varoitusvalot
Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien toimintojen yhteydessä.
Varoitussymbolit4
Mittarit ja näytöt
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun
moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien
pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
4
•
•
Digitaaliselle mittaristolle voidaan valita eri
teemoja. Mahdolliset teemat ovat "Elegance",
"Eco" ja "Performance".
Teema voidaan valita vain moottorin käydessä.
Teeman valitseminen - painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta ja valitsemalla valikkovaihtoehto
Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä (s. 342).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
65
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Teemat kääntämällä vivun säätöpyörää. Painakaa OK-painiketta. Kääntäkää säätöpyörää
teeman valitsemiseksi ja vahvistakaa valinta
painamalla OK-painiketta.
Teema "Elegance"
Keskikonsolin näytön ulkonäkö noudattaa tietyissä malliversioissa mittariston teeman
valintaa.
03
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
voidaan myös säätää mittariston kontrastitilaa
ja väritilaa.
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108).
Teeman valinta sekä kontrasti- ja väritilan
valinta voidaan jokaisen etäavaimen osalta
tallentaa avainmuistiin*, ks. Etäavain - personalisointi* (s. 157).
Mittarit ja merkkivalot, teema "Elegance".
Polttoainemittari. Kun osoitus vähenee
vain yhteen valkoiseen merkintään5, polttoainesäiliön pienen polttoainemäärän
keltainen merkkisymboli syttyy. Katsokaa
myös Ajotietokone (s. 112) ja Polttoaineen täyttö (s. 297).
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtamisosoitin6 / Vaihdeosoitin7. Katsokaa myös Vaihtoilmaisin* (s. 271), Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272) tai
5
6
7
66
Kun näytön ilmoitus Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella: alkaa esittää ----, merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Automaattivaihteisto - Powershift*
(s. 276).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Teema "Eco"
maattivaihteisto - Geartronic* (s. 272) tai
Automaattivaihteisto - Powershift*
(s. 276).
Teema "Performance"
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Power guide. Ks. myös Eco guide &
Power guide* (s. 68).
Vaihtamisosoitin6 / Vaihdeosoitin7. Katsokaa myös Vaihtoilmaisin* (s. 271), Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272) tai
Automaattivaihteisto - Powershift*
(s. 276).
03
Mittarit ja merkkivalot, teema "Eco".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän5 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone (s. 112) ja Polttoaineen täyttö
(s. 297).
Eco guide. Ks. myös Eco guide & Power
guide* (s. 68).
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Mittarit ja merkkivalot, teema "Performance".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän5 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone (s. 112) ja Polttoaineen täyttö
(s. 297).
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
Nopeusmittari
Vaihtamisosoitin6 / Vaihdeosoitin7. Katsokaa myös Vaihtoilmaisin* (s. 271), Auto-
5
6
7
Kun näytön ilmoitus Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella: alkaa esittää ----, merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
67
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Merkki- ja varoitusvalot
tusjärjestelmän vikaa osoittava symboli ja liian
matalaa öljynpainetta osoittava symboli.
Aiheeseen liittyvät tiedot
03
•
•
Mittaristo (s. 64)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 71)
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 64)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 69)
Merkki- ja varoitussymbolit, digitaalinen mittaristo.
Merkkisymbolit
Eco guide & Power guide*
Eco guide ja Power guide ovat kaksi mittariston (s. 64) välinettä, jotka auttavat kuljettajaa
ajamaan autoa mahdollisimman taloudellisesti.
Auto tallentaa myös tilaston tehdyistä ajomatkoista, jotka voidaan nähdä pylväsdiagrammeina, ks. Ajotietokone - ajostatistiikka*
(s. 120).
Eco guide
Tämä mittari antaa osoituksen siitä, kuinka
taloudellisesti autoa ajetaan.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Eco", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 65).
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitussymbolit8
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun
moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien
pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan
tarkastus tehdään avaimen asennossa II,
kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdis8
68
Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä (s. 342).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
Hetkellinen arvo
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta
tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Keskiarvo
Hetkellinen arvo
Tässä esitetään hetkellinen arvo - mitä suurempi näyttämä asteikolla, sitä parempi.
Merkkisymbolit
Symboli
Hetkellinen arvo lasketaan nopeuden, moottorin kierrosluvun, otettavan moottoritehon
sekä käyttöjarrujen käytön perusteella.
Kuljettajaa kannustetaan ajamaan optimaalisella nopeudella (50-80 km/h (30–50 mph)) ja
alhaisilla kierrosluvuilla. Painettaessa kaasua
ja jarrutettaessa viisarit laskevat alaspäin.
Hyvin matalat hetkelliset arvot sytyttävät mittarin punaisen alueen (pienellä aikaviiveellä),
mikä tarkoittaa huonoa ajotaloutta, ja sen
vuoksi niitä tulee välttää.
Keskiarvo
Keskiarvo noudattaa hitaasti hetkellistä arvoa
ja kertoo, kuinka autoa on ajettu viimeaikoina.
Mitä korkeammalla asteikossa viisarit ovat,
sitä taloudellisemmin kuljettaja on ajanut.
Power guide
Tämä mittari näyttää moottorista otettavan
tehon (Power) ja saatavissa olevan tehon välisen suhteen.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Performance", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 65).
9
Teho riippuu moottorin kierrosluvusta.
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
03
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Saatavissa oleva moottoriteho
Vika ABS-järjestelmässä
Otettu moottoriteho
Saatavissa oleva moottoriteho
Pienempi, ylempi osoitin kertoo saatavissa
olevan moottoritehon9. Mitä korkeammalla viisari on asteikolla, sitä enemmän tehoa on
käytettävissä valitulla vaihteella.
Otettu moottoriteho
Suurempi, alempi osoitin kertoo otetun moottoritehon9. Mitä korkeammalla se on asteikolla, sitä enemmän tehoa moottorista otetaan.
Suuri osoittimien välinen ero osoittaa suurta
tehoreserviä.
Takasumuvalo päällä
Vakautusjärjestelmä, ks. Elektroninen vakautuksen säätö
(ESC) - yleistä (s. 183)
Vakautusjärjestelmä, sport-tila,
ks. Elektroninen vakautuksen
säätö (ESC) - käsittely (s. 184)
Hehkutus (diesel)
Säiliössä vähän polttoainetta
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
}}
69
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Symboli
Sisältö
Kaukovalot päällä
Vasen vilkku
Oikea vilkku
03
Eco-toiminto päällä, ks. ECOajotila* (s. 288)
Start/Stop, moottori sammutettu automaattisesti, ks. Start/
Stop* - toiminta ja käsittely
(s. 280)
Rengaspainejärjestelmä , ks.
Rengaspaineiden valvonta
(TM)* (s. 327)
Vika ABL-järjestelmässä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active
Bending Lights) on syntynyt vika.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen
jälkeen, se voi johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee,
että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Vika ABS-järjestelmässä
Hehkutus (diesel)
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton
varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä.
Esilämmitys tapahtuu lähinnä matalan lämpötilan vuoksi.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
3. Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa takasumuvalon ollessa päällä.
Sumuvaloja on takana vain yksi, ja se on
asennettu kuljettajan puolelle.
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti,
järjestelmään on syntynyt vika.
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa
tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin se
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton. Symboli palaa, kun sport-tila on aktivoitu.
Säiliössä vähän polttoainetta
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä
on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista.
Ilmoitusteksti sammutetaan OK-painikkeella,
ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108), tai se
häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika
vaihtelee riippuen osoitettavasta toiminnosta).
Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden
symbolien kanssa.
HUOM
Kun huoltoilmoitus ilmestyy, sammuvat
symboli ja ilmoitus painamalla OK-painiketta, tai sammuvat automaattisesti hetken
kuluttua.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.
Vasen/oikea vilkku
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Eco-toiminto päällä
Symboli palaa, kun Eco-toiminto on aktivoitu.
70
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Start/Stop
Symboli palaa, kun moottori on sammutettu
automaattisesti.
Rengaspainejärjestelmä
Symboli palaa rengaspaineen ollessa matala,
tai jos rengaspainejärjestelmään on syntyy
vika.
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo (s. 64)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 71)
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian
tai puutteen ilmenemisestä.
•
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 64)
Varoitussymbolit
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 65)
Symboli
Muistutus – auki jääneet ovet
Pieni öljynpaineA
Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä
selventävän kuvan kanssa infonäytössä.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.
Seisontajarru kytketty, analoginen mittaristo
Turvatyynyt – SRS
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph),
varoitussymboli syttyy.
Turvavyömuistutin
Generaattori ei lataa
Jos konepelti10 ei ole asianmukaisesti suljettu,
varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.
10
03
Seisontajarru kytketty, digitaalinen mittaristo
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph),
infosymboli syttyy.
Jos takaluukku ei ole asianmukaisesti suljettu,
infosymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan
kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa takaluukku.
Sisältö
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus
A
Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa
autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä (s. 342).
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Pieni öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin
öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moottori välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys
korjaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
03
Seisontajarru kytkettynä
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on
kytkettynä. Symboli syttyy kytkemisen aikana.
Lisätietoja, ks. Seisontajarru (s. 292).
Turvatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, vyölukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Turvavyömuistutin
Symboli vilkkuu, jos joku etuistuimella ei ole
kiinnittänyt turvavyötä tai takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla
liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen
paikkaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunes-
72
tesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä
(s. 346).
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos molemmat symbolit sammuvat,
voitte jatkaa ajoa.
•
Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä
(s. 346). Jos jarrunestesäiliön nestetaso on normaali ja varoitussymbolit
palavat edelleen, voitte ajaa auton
varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo
suosittelee, että käännytte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun puoleen.
VAROITUS
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen häviämisen syy täytyy tarkastaa huoltokorjaamossa. Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on vaarana auton takapään voimakas luisto voimakkaasti jarrutettaessa.
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu
vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti.
Symboli jää näkyviin, kunnes vika on korjattu,
mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla OK-painiketta, ks. Valikkokäsittely mittaristo (s. 108). Varoitussymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Toimenpide:
1. Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla
ei saa ajaa edelleen.
2. Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen
mukainen toimenpide. Poistakaa ilmoitus
OK-painikkeella.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Muistutus – auki jääneet ovet
Ulkolämpötilamittari
Välimatkamittari
Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä
selventävän kuvan kanssa infonäytössä.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.
Ulkolämpötilamittarin näyttö esitetään mittaristossa.
Välimatkamittarin näyttö näkyy mittaristossa.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph),
infosymboli syttyy.
03
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph),
varoitussymboli syttyy.
Jos konepelti11 ei ole asianmukaisesti suljettu,
varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.
Jos takaluukku ei ole asianmukaisesti suljettu,
infosymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan
kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa takaluukku.
Välimatkamittari, digitaalinen mittaristo.
Ulkolämpötilamittarin näyttö, digitaalinen
mittari
•
•
Mittaristo (s. 64)
Ulkolämpötilamittarin näyttö, analoginen
mittari
Kun lämpötila on alueella +2 °C - -5 °C, lumihiutalesymboli palaa näytössä. Se varoittaa
liukkauden vaarasta. Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa arvoa.
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 69)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 64)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 65)
•
Mittaristo (s. 64)
Välimatkamittarin näyttö12
Kumpaakin välimatkamittaria T1 ja T2 käytetään lyhyiden matkojen mittaamiseen. Matkan
pituus esitetään näytössä.
Kääntäkää ohjauspylvään vasemman vivun
säätöpyörää halutun mittarin näyttämiseksi.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
RESET-painikkeen pitkä painallus (kunnes
muutos tapahtuu) nollaa näytettävän välimatkamittarin. Lisätietoja, ks. Ajotietokone
(s. 112).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
11
12
Mittaristo (s. 64)
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
Näytön ulkonäkö voi olla erilainen riippuen mittaristoversiosta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
73
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Kello
Mittaristo - lisenssisopimus
Kellon näyttö näkyy mittaristossa.
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin.
Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan/kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
Combined Instrument Panel Software
03
Open Source Software Notice
Kello, digitaalinen mittaristo.
Näyttö ajan esittämistä varten13
Kellon asettaminen
Kello voidaan asettaa valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
13
74
Mittaristo (s. 64)
Analogisessa mittaristossa aika näkyy mittariston keskellä.
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
Symbolit näytössä
Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkkija infosymboleihin.
Symboli
Seuraavassa näytetään tavallisimmin esiintyvät symbolit merkityksineen ja viittauksineen
siitä, mistä käyttöoppaassa voidaan löytää
lisätietoja.
- Punainen varoitussymboli syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään mittariston infonäytössä selventävä teksti.
- Infosymboli syttyy, yhdessä mittariston infonäytössä esitettävän tekstin kanssa,
kun jossain auton järjestelmistä on sattunut
poikkeama. Keltainen infosymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden merkkivalojen kanssa.
Varoitussymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Ks.
Pieni öljynpaine
(s. 71)
Seisontajarru kytketty, digitaalinen
mittaristo
(s. 71),
(s. 292)
Seisontajarru kytketty, analoginen
mittaristo
(s. 71)
Sisältö
Ks.
Turvatyynyt –
SRS
(s. 31),
(s. 71)
Turvavyömuistutin
(s. 28),
(s. 71)
Generaattori ei
lataa
(s. 71)
Vika jarrujärjestelmässä
(s. 71),
(s. 290)
Varoitus, Turvallisuustila
(s. 31),
(s. 43),
(s. 71)
03
Merkkisymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Ks.
Vika ABL-järjestelmässä*
(s. 69),
(s. 92)
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
(s. 69)
Vika ABS-järjestelmässä
(s. 69),
(s. 290)
Takasumuvalo
päällä
(s. 69),
(s. 92)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Symboli
03
76
Sisältö
Ks.
Vakautusjärjestelmä, ESC
(Electronic Stability Control),
Perävaunun
vakautusjärjestelmä*
(s. 69),
(s. 185),
(s. 310)
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
(s. 69),
(s. 185)
Hehkutus (diesel)
(s. 69)
Säiliössä vähän
polttoainetta
(s. 69),
(s. 140)
Informaatio,
lukekaa näyttöteksti
(s. 69)
Kaukovalot
päällä
(s. 69),
(s. 89)
Vasen vilkku
(s. 69)
Oikea vilkku
(s. 69)
Start/stop*,
moottori pysäytetty automaattisesti
(s. 69),
(s. 280)
Symboli
Sisältö
Ks.
ECO-toiminto*
päällä
(s. 69),
(s. 288)
Rengaspainejärjestelmä*
(s. 69),
Rengaspaineiden valvonta (TM)*
(s. 327)
Merkkisymbolit mittaristossa
Symboli
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
Ks.
Kaukovalot automaattisella himmennyksellä AHB*
(s. 90)
Kameratunnistin*,
Lasertunnistin*
(s. 90),
(s. 223),
(s. 232),
(s. 235),
(s. 240)
Mukautuva
nopeudensäädin*
(s. 212)
Mukautuva
nopeudensäädin*
(s. 202),
(s. 212)
Symboli
Sisältö
Ks.
Mukautuva
nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
(s. 212),
(s. 214)
Mukautuva
nopeudensäädin*
(s. 201)
Nopeudensäädin*
(s. 193)
Nopeudenrajoitin
(s. 190)
Tutkatunnistin*
(s. 212),
(s. 216),
(s. 232)
Start/Stop*
(s. 286)
Start/Stop*
(s. 286)
Start/Stop*
(s. 286)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Sisältö
Ks.
Etäisyysvaroitus*
(Distance Alert),
City SafetyTM,
Törmäysvaroitin*,
automaattinen
jarru*
(s. 216),
(s. 223),
(s. 232)
Moottorin- ja
matkustamonlämmitin*
(s. 140)
Moottorin- ja
matkustamonlämmitin* Huolto
tarvitaan
(s. 140)
Aktivoitu ajastin*
(s. 140)
Aktivoitu ajastin*
(s. 140)
ABL-järjestelmä*
(s. 92)
Symboli
Sisältö
Ks.
Sadetunnistin*
(s. 100)
Kaista-avustaja*
(s. 238)
Driver Alert System*, Kaistaavustaja*
(s. 240)
Driver Alert System*, Kaistaavustaja*
(s. 235),
(s. 240)
Driver Alert System*, Tauon aika
(s. 234)
Driver Alert System*, Tauon aika
(s. 235)
Vaihtamisosoitin
(s. 271)
(s. 140)
Aktiivinen pysäköintitutka - PAP*
(s. 249)
Sisältö
Ks.
Rekisteröity
nopeusinformaatio*
(s. 187)
Öljymäärän mittaus
(s. 343)
03
Infosymbolit kattokonsolin näytössä
Symboli
Sisältö
Ks.
Turvavyömuistutin
(s. 30)
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivoitu
(s. 36)
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivointi
poistettu
(s. 36)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vaihdeasennot
Heikko akku
Symboli
(s. 272)
•
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 69)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 71)
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 110)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
77
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Volvo Sensus
Volvo Sensus on henkilökohtaisen Volvo-elämyksen sydän ja se yhdistää teidät autoonne
ja ympäröivään maailmaan. Sensus tarjoaa
tietoa, viihdettä ja tarvittaessa apua. Sensus
sisältää intuitiivisia toimintoja, jotka tekevät
automatkasta paremman kokemuksen ja
auton omistamisesta helppoa.
03
tuksia voidaan kohdissa Auton asetukset,
Audio ja media, Lämmitys ja ilmanvaihto jne.
Keskikonsolin painikkeilla ja säätimillä tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla* voidaan toimintoja aktivoida tai sulkea ja
tehdä useita vaihtelevia asetuksia.
Painamalla MY CAR esitellään kaikki ajamiseen ja auton hallintaan liittyvät asetukset,
esim. City Safety, lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen nopeus, kellon asetus jne.
*, NAV*
Painamalla RADIO, MEDIA, TEL*,
tai CAM14 voidaan aktivoida muita lähteitä,
järjestelmiä ja toimintoja, esim. AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigointi* ja pysäköintiapukamera*.
Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa
asianmukaisen tuen, informaation ja ylläpidon
saamisen, kun sitä tarvitaan, kuljettajaa häiritsemättä.
Lisätietoja kaikista toiminnoista/järjestelmistä,
ks. ko. osaa omistajan käsikirjassa tai sen
lisäosassa.
Sensus sisältää kaikki auton ratkaisut, jotka
mahdollistavat yhteydet* ympäröivään maailmaan, ja tarjoaa intuitiivisen tavan hallita
auton kaikkia toimintoja.
Volvo Sensus yhdistää ja esittelee auton
usean järjestelmän monia toimintoja keskikonsolin näytössä. Volvo Sensus -järjestelmällä autosta voidaan tehdä henkilökohtainen
helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. Ase14
78
Katsaus
Koskee tiettyjä automalleja.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa. Kuva on kaaviomainen - toimintojen ja painikkeiden sijainti vaihtelee valitusta varustuksesta ja markkina-alueesta
riippuen.
Navigointi* - NAV, ks. erillistä lisäosaa
(Sensus Navigation).
Äänentoisto ja media - RADIO, MEDIA,
TEL*, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
Internetiin yhdistetty auto *, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
Ilmastointilaite (s. 122).
Toiminta-asetukset - MY CAR, ks. MY
CAR (s. 110).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Avaimen asennot
Asettakaa avain paikalleen
Etäavaimella voidaan auton sähköjärjestelmä
asettaa eri tiloihin/tasoille ja siten tehdä eri toiminnot käytettäviksi, ks. Avaimen asennot toiminnot eri tasoilla (s. 79).
1. Pitäkää kiinni irrotettavalla avainliuskalla
varustetusta etäavaimen päästä ja asettakaa avain virtalukkoon.
2. Painakaa sitten avain lukossa ääriasentoonsa.
TÄRKEÄÄ
Vieras esine virtalukossa voi vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 163).
Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla
Jotta on mahdollista käyttää rajoitettua määrää toimintoja moottorin ollessa sammutettuna, voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa
3 eri tasolle - 0, I ja II - etäavaimella. Tämä
omistajan käsikirja selostaa nämä tasot perusteellisesti nimellä "avainasennot".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot
ovat käytettävissä kussakin avainasennossa/
kullakin tasolla.
03
Ottakaa avain pois
Virtalukko etäavain vedettynä ulos/painettuna
sisään.
Tarttukaa etäavaimeen ja vetäkää se pois virtalukosta.
HUOM
Avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä* varustetuissa autoissa avainta ei
tarvitse työntää virtalukkoon, vaan se voidaan pitää esim. taskussa. Katsokaa lisätietoa avaimettomasta käynnistys- ja lukitusjärjestelmästä kohdasta Avaimeton
käyttö* (s. 166).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
79
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Taso
0
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetään.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan säätää.
•
Äänentoistolaitteistoa voidaan
käyttää rajoitettu aika - ks.
lisäosaa Sensus Infotainment.
•
Lasikaton aurinkosuojusta,
ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, RTI:tä,
puhelinta, tuuletuspuhallinta ja
tuulilasinpyyhkimiä voidaan
käyttää.
03
I
II
•
•
•
80
•
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja
takalasin sähkölämmitys voidaan kuitenkin aktivoida vasta
moottorin käynnistämisen jälkeen.
Avainasento 0 - Avatkaa auton lukitus tällöin auton sähköjärjestelmä on tasolla
0.
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistystä - älkää painako jarru-/
kytkinpoljinta, kun nämä avainasennot valitaan.
•
Avainasento I - Etäavaimen ollessa painettuna täysin virtalukkoon15 - Painakaa
lyhyesti START/STOP ENGINE.
•
Avainasento II - Etäavaimen ollessa
työnnettynä täysin virtalukkoon15 - Tehkää pitkä16 painikkeen START/STOP
ENGINE painallus.
•
Takaisin avainasentoon 0 - Takaisin
avainasentoon 0 palaamiseksi asennosta
II ja I - Painakaa lyhyesti START/STOP
ENGINE.
Valonheittimet sytytetään.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Tämä avainasento kuluttaa paljon virtaa käynnistysakusta ja
sitä tulee sen vuoksi välttää!
15
16
Avainasennon/taso valinta
Äänentoistolaitteisto
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta
etäavain poistettuna, katsokaa lisäosaa Sensus Infotainment.
Ei tarpeen autossa, jossa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä*.
N. 2 sekuntia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä, ks. Moottorin käynnistäminen
(s. 267).
Hinaus
Tärkeitä tietoja etäavaimesta hinauksen
yhteydessä, ks. Hinaus (s. 311).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 79)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Etuistuimet
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi.
Pumpatkaa ylös/alas istuimen* nostamiseksi/laskemiseksi.
Sähkötoimisen istuimen käyttöpaneeli*,
ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 82).
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin
on lukittu, jotta vältetään henkilövahingot
mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Korkeuden säätämiseksi pitää painike (ks.
kuvaa) painaa sisään samanaikaisesti, kun
tukea säädetään ylös tai alas.
Niskatuki voidaan säätää kolmeen eri asentoon.
Matkustajan istuimen selkänojan
kääntäminen*
03
Etuistuimen niskatukien säätö
Ristiseläntuen* muuttaminen, kääntäkää
säätöpyörää17.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa*, pumpatkaa ylös/alas.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
17
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta
varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
Etuistuinten niskatuen korkeutta voidaan säätää.
Säätäkää niskatuki henkilön pituuden mukaan
siten, että se mahdollisuuksien mukaan peittää koko pään takaosan.
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
4. Työntäkää istuinta eteen siten, että niskatuki "lukkiutuu" hansikaslokeron alle.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
03
VAROITUS
Etuistuimet - sähkökäyttöiset
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta
voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/
alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/
laskea. Selkäojan kallistusta voidaan säätää.
Sähkökäyttöinen istuin*
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas) on mahdollinen.
Valmistelut
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan
sisällä sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu
etäavaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa.
Istuimen säätö tehdään normaalisti avaimen
ollessa asennossa I ja se voidaan tehdä aina,
kun moottori on käynnissä.
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
Älkää käyttäkö matkustajan istuimen
takana olevaa paikkaa, tai takaistuimen
keskipaikkaa, kun matkustajan etuistuimen
selkänoja on käännettynä.
VAROITUS
Tarttukaa selkänojaan ja varmistakaa, että
se on kunnollisesti lukittu ylös kääntämisen
jälkeen, henkilövahinkojen välttämiseksi
mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 82)
Takaistuimet (s. 83)
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuimen nostaminen/laskeminen
Istuin eteen-/taaksepäin
Muistitoiminto tallentaa istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset.
Selkänojan kaltevuus
Asetuksen tallentaminen
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
istuimen. Jos näin tapahtuu, asettakaa auton
sähköjärjestelmä avainasentoon I tai 0 ja
odottakaa hetki ennen kuin istuinta jälleen liikutetaan.
82
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
1. Säätäkää istuin ja ulkoiset taustapeilit.
2. Pitäkää painiketta M painettuna samanaikaisesti, kun painiketta 1, 2 tai 3 painetaan. Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki ja mittaristossa
esitetään teksti.
Istuinta pitää säätää ennen kuin uuden muistin voi asettaa.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Painakaa jotain muistipainikkeista 1–3, kunnes istuin ja ulkotaustapeilit pysähtyvät. Jos
painike vapautetaan, istuimen ja ulkotaustapeilien liike keskeytyy.
Avainmuisti* etäavaimessa
Kaikkia etäavaimia voi käyttää eri kuljettaja
kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asetusten18 tallentamiseksi, ks. Etäavain - personalisointi* (s. 157).
Takaistuimet
VAROITUS
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että
lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön
aikana istuimen edessä, takana tai alla.
Katsokaa, ettei kukaan takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.
Takaistuimen selkänoja ja ulkopaikkojen niskasuojat voidaan kääntää alas. Keskipaikan niskasuojaa voidaan säätää matkustajan pituuden mukaan.
Niskatuki keskipaikalla takana
Sähkölämmitetyt istuimet
03
Sähkölämmitteiset istuimet, ks. Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 130) ja Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 130).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet (s. 81)
Takaistuimet (s. 83)
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden
mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
Suojan saamiseksi uudelleen alas pitää painiketta (ks. kuvaa) painaa samanaikaisesti, kun
niskatukea painetaan varovasti alas.
Niskatuki voidaan säätää viiteen eri asentoon.
18
Vain, jos autossa on sähkökäyttöinen istuin, joka on varustettu muistilla, ja sähköisesti sisään käännettävät taustapeilit.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
83
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
VAROITUS
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa asennossaan, kun keskipaikalla ei
istu ketään. Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja on säädettävä oikein
hänen pituutensa mukaan siten, että se
peittää koko takaraivon, jos mahdollista.
03
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, takaistuimen
mukinpidin ei saa olla auki eikä takaistuimella olla esineitä. Myöskään turvavyöt
eivät saa olla kiinnitettyinä. Muuten on olemassa takaistuimen verhouksen vaurioitumisvaara.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään
eteen ja/tai selkänojia säätämään, jotta
takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
•
Molemmat osat voidaan kääntää erikseen.
•
Jos koko selkänoja käännetään, eri osat
käännetään jokainen erikseen.
Jos selkänojan oikeanpuoleinen osa
käännetään - vapauttakaa ja säätäkää
keskipaikan niskasuojaa, ks. aikaisempaa
lukua "Niskatuki keskipaikalla takana".
Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun selkänojia käännetään.
Vetäkää selkänojan salpakahva ylös
ja
kääntäkää samalla selkänoja eteen. Salilmaisee, ettei
van punainen merkki
selkänoja ole enää lukittu.
HUOM
Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.
Niskasuoja siirretään takaisin manuaalisesti.
VAROITUS
Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.
84
Kun selkänojat on käännetty, pitää niskasuojia siirtää hieman eteenpäin, etteivät ne
ota kiinni istuintyynyyn.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
HUOM
Kun selkänoja on käännetty takaisin,
punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.
VAROITUS
Ohjauspyörä
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin ja
siinä on äänitorven ja vakionopeudensäätimen
sekä valikko-, ääni- ja puhelinohjauksen painikkeet.
Säätö
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä.
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina
ylöskääntämisen jälkeen.
03
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen*
yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta
säätää, ks. Säädettävä ohjauspyörän vastus*
(s. 258).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
3. Vetäkää vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Etuistuimet (s. 81)
Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 82)
Painikesarjat* ja ohjauspyörän
valitsimet*
Ohjauspyörän säätö.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
syvyyssuunnassa:
1. Työntäkää vipua eteenpäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
Ohjauspyörän painikesarjat ja valitsimet.
Nopeudensäädin* (s. 193)* ja Mukautuva
nopeudensäädin (ACC)* (s. 198)*.
Ohjauspyörävalitsin automaattivaihteiston
manuaalista vaihteenvalintaa varten, ks.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
85
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 272).
Äänentoiston ja puhelimen ohjaus, ks.
erillistä lisäosaa Sensus Infotainment.
Äänitorvi
Valokatkaisimet
Valokatkaisimella sytytetään ja säädetään
ulkovaloja. Sitä käytetään myös säätämään
näyttö- ja mittaristovalaistusta sekä tunnelmavaloja (s. 95).
Katkaisimen asennot
Tila
Sisältö
HuomiovalotA, kun auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II
tai moottori on käynnissä.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
03
Huomiovalot, sivuvalot takana ja
positiovalot, kun auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II
tai moottori on käynnissä.
Sivuvalot takana ja positiovalot,
kun auto on pysäköitynä.
Äänitorvi.
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin
antamiseksi.
Katsaus valokatkaisimiin.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen sekä
tunnelmavalaistuksen säätöpyörä*
Takasumuvalon painike
Ajo- ja pysäköintivalosäädin
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä19
19
86
Ei ole aktiivisilla Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Huomiovalot, sivuvalot takana ja
positiovalot päivänvalossa, kun
auton sähköjärjestelmä on
avainasennossa II tai moottori
on käynnissä.
Lähivalot, takasivuvalot ja positiovalot heikossa päivänvalossa
tai pimeässä tai kun sumuvalo
takana on aktivoitu. Aktiivisilla
ksenonvalonheittimillä* (s. 92)
varustetussa autossa palavat
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Tila
VAROITUS
Sisältö
huomiovalot rajoitetulla valovoimalla.
Toiminto Tunnelin havaitseminen (s. 89)* on aktivoitu.
Toimintoa Automaattiset kaukovalot (s. 90)* voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan aktivoida,
kun lähivalot palavat.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot, takasivuvalot ja positiovalot.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Aktiivisilla ksenonvalonheittimillä
varustetussa autossa palavat
huomiovalot rajoitetulla valovoimalla.
A
Sijaitsevat etupuskurissa tai sen alapuolella.
Volvo suosittelee tilan
autoa ajetaan.
käyttöä, kun
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa
tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on
liian heikko tai tarpeeksi voimakas, esim.
sumussa ja sateessa.
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin
valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallista
valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
03
Näyttö- ja mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen avaimen asennosta, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79).
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
Säätöpyörän asennot eri kuormitustapauksille.
Vain kuljettaja
Kuljettaja sekä matkustaja etuistuimella
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.
Henkilöt kaikilla istuimilla
Valonheittimien valojen korkeudensäätö
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on
raskaasti kuormattu.
1. Antakaa moottorin olla käynnissä tai pitäkää auton sähköjärjestelmä avainasennossa I.
Henkilöt kaikilla istuimilla sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Kuljettaja sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Autoissa, joissa on aktiiviset Xenon-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä niissä siksi ole säätöpyörää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Seisonta-/positiovalot (s. 88)
Huomiovalot (s. 88)
Kauko-/lähivalot (s. 89)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
87
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisonta-/positiovalot
Huomiovalot
Positiovalot kytketään päälle valokatkaisimella.
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai moottori käynnissä, huomiovalot
aktivoidaan automaattisesti päivänvalossa.
Autossa, jossa on aktiiviset ksenonvalonheittimet (s. 92) huomiovalot palavat rajoitetulla
valovoimalla, kun kauko- tai lähivalot on aktivoitu.
VAROITUS
Huomiovalot päivällä DRL
Järjestelmä on energiansäästön apuväline
- se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän
voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
03
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Valokatkaisin positiovalojen asennossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
(numerokilAsettakaa säädin asentoon
ven valaistus syttyy samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai moottori on käynnissä, myös huomiovalot palavat.
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
takaseisontavalot syttyvät takana olevien
huomion herättämiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta katkaisimen asennosta tai siitä,
missä avainasennossa auton sähköjärjestelmä on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
88
Valokatkaisimet (s. 86)
Valokatkaisimen säädin asennossa AUTO.
Kun valokatkaisin on asennossa
, huomiovalot (Daytime Running Lights - DRL) aktivoituvat automaattisesti, kun autolla ajetaan
päivänvalossa. Kojelaudan yläosassa oleva
valontunnistin vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille hämärässä tai kun päivänvalo tulee liian
heikoksi. Lähivaloille vaihdetaan myös silloin,
kun takasumuvalo aktivoidaan.
Halogeenivalonheittimillä varustetussa
autossa huomiovalot ovat sammuksissa, kun
kauko- tai lähivalot on aktivoitu.
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 89)
Valokatkaisimet (s. 86)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Tunnelin havaitseminen*
Kauko-/lähivalot
Tunnelin havaitsemistoiminto vaihtaa valot
huomiovaloilta lähivaloille, kun auto ajaa tunneliin.
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai moottori käynnissä, lähivalot aktivoidaan automaattisesti huonoissa valaistusolosuhteissa.
Toiminto Tunnelin havaitseminen on sadetunnistimella varustetussa autossa*. Tunnistin
havaitsee ajamisen tunneliin ja vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille. N. 20 sekuntia sen jälkeen, kun auto on poistunut tunnelista, valot
vaihtuvat takaisin huomiovaloille. Jos auto
ajetaan vielä tunneliin tänä aikana, lähivalot
pysyvät päällä. Siten vältetään usein toistuvat
muutokset auton valoissa.
Kauko-/lähivalot (s. 89)
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisimen säädin.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Kaukovalojen asento
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lähivalot
Säädin asennossa
aktivoituvat lähivalot
automaattisesti hämärässä tai kun päivänvalo
tulee liian heikoksi. Lähivalot aktivoidaan
automaattisesti myös silloin, jos takasumuvalo on aktivoitu.
20
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti
ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
03
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun katkaisin
20 tai
on asennossa
. Kaukovalojen
aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään vetämällä ohjauspylvään vipua ohjauspyörää kohti
ääriasentoon ja vapauttamalla se. Vaihtoehtoisesti voidaan kaukovalojen aktivointi poistaa vetämällä ohjauspylvään vipua kevyesti
ohjauspyörää kohti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valokatkaisimet (s. 86)
Kaukovalovilkku
Kaukovalot
Huomatkaa, että valokatkaisimen säätimen
, jotta tunnelin
pitää olla asennossa
havaitseminen toimii.
•
•
lähivalot palavat
Säädin asennossa
aina, kun moottori on käynnissä tai kun avainasento II on aktiivinen.
•
•
•
•
•
Aktiiviset ksenonvalonheittimet* (s. 92)
Automaattiset kaukovalot* (s. 90)
Valokatkaisimet (s. 86)
Valonheittimet - valokuvion sovitus
(s. 97)
Tunnelin havaitseminen* (s. 89)
Kun lähivalot on sytytetty.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
89
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Automaattiset kaukovalot*
Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa
sinisenä.
Toiminto Automaattiset kaukovalot havaitsee
vastaantulevan liikenteen valonheittimien
valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot ja
vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Valot
palautuvat kaukovaloille, kun valoa ei enää
havaita.
03
Automaattiset kaukovalot - AHB
Automaattiset kaukovalot (Active High Beam
- AHB) on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa
olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon
tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Toiminto
voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon.
Valaistus palaa kaukovaloille muutamia
sekunteja sen jälkeen, kun kameratunnistin ei
enää havaitse vastaantulevan liikenteen
valonheittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
AHB voidaan aktivoida, kun valokatkaisimen
säädin on asennossa
(edellyttäen, ettei
toimintoa ole deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 110)).
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisimen säädin
asennossa AUTO.
Toiminto voi aktivoitua ajettaessa pimeän
aikaan vähintään noin ajonopeudella 20 km/h
(12 mph).
Aktivoikaa/deaktivoikaa AHB vetämällä
vasenta ohjauspylvään vipua ohjauspyörää
kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se. Deaktivointi kaukovalojen yhteydessä aiheuttaa
sen, että valaistus vaihtuu suoraan lähivaloille.
Auto analogisella mittaristolla
Kun AHB on aktivoituna, symboli
infonäytössä.
palaa
Kaukovalojen ollessa sytytettyinä myös symboli
palaa mittaristossa.
Auto digitaalisella mittaristolla
Kun AHB on aktivoitu, symboli
valkoisena mittariston näytössä.
90
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
palaa
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Käsinkäyttö
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi
heikentää toimintaa tai saada yhden tai
useamman kamerasta riippuvan toiminnon
lakkaamaan.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
AHB on apuväline, jolla käytetään parhaita
mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.
Esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla tarpeen vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen
välillä:
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikennetai sääolosuhteet sitä edellyttävät.
•
•
•
•
•
Jos ilmoitus Aktiiviset kaukovalot
Tilapäisesti ei käytettävissä Kytke käsin
esitetään mittariston infonäytössä, vaihtaminen kauko- ja lähivalojen välillä pitää tehdä
manuaalisesti. Valokatkaisimen säädin voi
kuitenkin olla asennossa
. Sama on voimassa myös, jos ilmoitus Tuulilasin
tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa ja symboli
esitetään.
Symboli
sammuu, kun nämä ilmoitukset esitetään.
AHB voi olla tilapäisesti pois käytöstä,
esim.sumun ollessa tiheää tai sateen voimakasta. Kun AHB jälleen saadaan käyttöön, tai
tuulilasin tunnistimet eivät enää ole tukossa,
syttyy.
ilmoitus sammuu ja symboli
Rankkasade tai sankka sumu
Alijäähtyneen sateen yhteydessä
Lumipyry tai räntäsade
Kuutamo
03
Ajettaessa heikosti valaistuissa taajamissa
•
Kun edellä olevan liikenteen valot
valaisevat heikosti
•
Jos tiellä tai sen reunassa on jalankulkijoita
•
Jos tien läheisyydessä on voimakkaasti heijastavia esineitä, kuten kylttejä
•
Kun esim. tiekaide peittää vastaan
tulevan liikenteen valot
•
•
•
Kun liittyvillä teillä on liikennettä
Mäenharjoilla tai notkoissa
Jyrkissä mutkissa.
Lisätietoja kameratunnistimen rajoituksista,
ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 231).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 89)
Valokatkaisimet (s. 86)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
91
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Aktiiviset ksenonvalonheittimet*
Aktiiviset xenon-valonheittimet on suunniteltu
antamaan maksimaalisesti valoa kaarteissa ja
risteyksissä, mikä parantaa samalla turvallisuutta.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet ABL
MY CAR (s. 110)). Toiminnon vian yhteydessä palaa symboli
mittaristossa
samalla, kun infonäyttö esittää selittävän
tekstin ja lisäksi palavan symbolin.
Symboli
03
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen)
ja aktivoitu (oikea).
Jos auto on varustettu aktiivisilla ksenonvalonheittimillä (Active Bending Lights - ABL),
valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän liikettä mahdollisimman tehokkaan
valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä, ja siten myös turvallisuuden lisäämiseksi.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto (edellyttäen, ettei sitä ole
deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR,
21
92
Ilmoitus
Sisältö
Ajovalojärjestelmän toimintahäiriö Tarvitsee huollon
Järjestelmä ei
toimi. Hakeutukaa korjaamolle,
jos ilmoitus säilyy. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Toiminto21 voidaan deaktivoida/aktivoida
valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 89)
Automaattiset kaukovalot* (s. 90)
Valokatkaisimet (s. 86)
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Takasumuvalo
Kun näkyvyys on huono sumun vuoksi, voidaan käyttää takasumuvaloa, joka ilmoittaa
muille tielläliikkujille edessä olevasta ajoneuvosta.
Takasumuvalon painike.
Takasumuvalossa on yksi polttimo ja se voidaan sytyttää vain, kun avain on asennossa II
tai moottori on käynnissä ja valokatkaisin
tai
.
asennossa
Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi
päälle/pois. Merkkisymboli
mittaristossa ja painikkeessa oleva valo palavat, kun
takasumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti painettaessa START/STOP ENGINE-painiketta
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
tai asetettaessa valokatkaisin asentoon
tai
.
HUOM
Sumuvalon käyttöä takana koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valokatkaisimet (s. 86)
Jarruvalot
Varoitusvilkut
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia
vilkuttamalla auton kaikkia suuntavaloja, kun
tämä toiminto on aktivoitu.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljin painetaan
alas. Lisäksi ne syttyvät, jos jokin kuljettajan
tukijärjestelmistä Mukautuva nopeudensäädin
(s. 198), City Safety (s. 217) tai Törmäysvaroitin (s. 224) jarruttaa autoa.
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 292)
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Varoitusvilkut aktivoituvat automaattisesti,
kun autolla on jarrutettu niin voimakkaasti,
että hätäjarruvalot ovat syttyneet, ja nopeus
alittaa n. 10 km/h (6 mph). Varoitusvilkut
pysyvät aktivoituina, kun on pysähdytty, ja ne
deaktivoidaan sitten automaattisesti, kun lähdetään uudelleen liikkeelle, tai kun painiketta
painetaan.
}}
93
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Suuntavalot (s. 94)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 292)
Suuntavalot
Vilkkusymbolit
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä,
kuinka pitkälle alas tai ylös vipua siirretään.
Vilkkusymbolit, ks. Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s. 69).
03
Suuntavalot.
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai
alaspäin ensimmäiseen asentoon ja
vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa. Toiminto voidaan aktivoida/
deaktivoida valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 110).
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai
alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
94
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Varoitusvilkut (s. 93)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Matkustamovalaistus
Lukuvalaistus edessä*
Valaistus etuovien säilytyslokeroissa*
Matkustamovalaistus aktivoidaan/deaktivoidaan etu- ja takaistuimen yläpuolella olevien
säätimien painikkeilla.
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla lyhyesti ko. painiketta kattokonsolissa.
Säilytyslokeroiden valaistus syttyy, kun moottori käynnistyy.
Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta
painettuna.
Hansikaslokeron valo
Lukuvalaistus takana*
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu,
kun luukku avataan tai suljetaan.
Meikkipeilin valaistus
Meikkipeilin (s. 148) syttyy ja sammuu, kun
kansi avataan tai suljetaan.
03
Valaistus kuormatilassa
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu,
kun takaluukku avataan tai suljetaan.
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Automatiikka on aktivoituna, kun valo AUTOpainikkeessa palaa.
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Lukuvalaistus takana.
Matkustamovalaistus syttyy ja sammuu tällöin
seuraavasti.
Matkustamovalaistus (lattiavalaistus* ja
kattovalaistus) - Päällä/Pois
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla lyhyesti ko. painiketta.
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta
painettuna.
•
auton lukitus avataan etäavaimella tai
avainliuskalla, ks. sivu Etäavain - toiminnot (s. 160) tai Irrotettava avainliuska oven lukituksen avaaminen (s. 164)
•
moottori sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0.
Lukuvalo, oikea puoli
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan
sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti
30 minuutin kuluessa siitä, kun:
•
moottori on sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria
ei ole käynnistetty.
Lattiavalaistus ympäröivänä valona*
Sisätilojen tekemiseksi valoisammiksi matkan
aikana voi lattiavalaistus olla aktivoituna himmennetyssä tilassa.
Lattiavalaistuksen voimakkuutta voidaan
muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR, ks.
MY CAR (s. 110).
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
•
•
moottori käynnistyy
auto lukitaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
95
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Matkustamovalaistus syttyy ja sammuu, kun
jokin sivuovi avataan tai suljetaan.
03
Paluuvalaistuksen kesto
Lähestymisvalaist. kesto
Se jää palamaan kahdeksi minuutiksi, jos
jokin ovi on auki.
Saattovalaistus käsittää lähivalot, positiovalot,
ulkotaustapeilien valot, numerokilven valon,
sisäkattovalaistuksen ja lattiavalaistuksen.
Turvavalaistus käsittää positiovalot, ulkotaustapeilien valot, numerokilven valon, sisäkattovalaistuksen ja lattiavalaistuksen.
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
Tunnelmavalot*
1. Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta.
Turvavalaistus sytytetään kauko-ohjaimella,
ks. Etäavain - toiminnot (s. 160), ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Kun tavallinen matkustamovalaistus on sammunut ja moottori käy, yksi valodiodi palaa
etumaisessa tai taemmassa kattokonsolissa
heikon valon antamiseksi ja tunnelman kohottamiseksi ajon aikana. Valo helpottaa myös
esineiden näkemistä säilytyslokeroissa yms.
pimeänä vuorokaudenaikana. Tämä valaistus
sammuu, kun moottori sammutetaan. Valon
voimakkuutta ja väriä voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 110).
2. Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se. Toiminto aktivoidaan samalla
tavalla kuin kaukovalovilkku, ks. Kauko-/
lähivalot (s. 89).
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoituessa lähivalot, positiovalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven valo, sisäkattovalaistus ja lattiavalaistus
palavat.
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan
säätää valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY
CAR (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
96
Lähestymisvalaist. kesto (s. 96)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kun toiminto aktivoidaan etäavaimella, positiovalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven valo, sisäkattovalaistus ja lattiavalaistus palavat.
Aika, jonka turvavalaistus palaa, voidaan säätää valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY
CAR (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Paluuvalaistuksen kesto (s. 96)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valonheittimet - valokuvion sovitus
Aktiiviset ksenonvalonheittimet*
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistäisi,
valonheittimien valokuvio voidaan säätää
oikean- tai vasemmanpuoleista liikennettä varten.
Valokuviota ei tarvitse sovittaa. Valokuvio on
muotoiltu siten, ettei vastaantuleva liikenne
häikäisty.
Halogeenivalonheittimet
Halogeenivalonheittimissä valokuvio säädetään peittämällä valonheittimen lasia. Valokuviosta tulee hieman huonompi.
G021151
Valonheittimien peittäminen
G021152
Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.
03
1. Kopioikaa mallit A ja B vasemmalta ohjattavaa autoa varten tai C ja D oikealta
ohjattavaa autoa varten, ks. jäljempänä
olevaa osaa "Mallit halogeenivalonheittimiä varten". Mallien mittakaava on 1:2.
Käyttäkää esim. suurennustoiminnolla
varustettua kopiokonetta ja kopioikaa
mallit kokoon 200 %:
•
A = LHD oikea (vasemmalta ohjattava,
oikea lasi)
•
B = LHD vasen (vasemmalta ohjattava,
vasen lasi)
•
C = RHD oikea (oikealta ohjattava,
oikea lasi)
•
D = RHD vasen (oikealta ohjattava,
vasen lasi)
2. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikkaa irti.
3. Lähtekää valonheittimen lasin design-viivoista, ks. viivoja seuraavassa kuvassa.
Asettakaa itsetarttuvat mallit muotoviivojen viereen kuvan avulla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
97
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Ylempi rivi: vasemmalta ohjattava auto, mallit A ja B. Alempi rivi: oikealta ohjattava auto, mallit C ja D.
98
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mallit halogeenivalonheittimiin
03
99
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä
aikayksikköä kohti säätöpyörällä,
kun jaksopyyhintä on valittuna.
Lasinpyyhkimet ja huuhtelulaite puhdistavat
tuulilasin ja takalasin. Valonheittimet puhdistetaan suurpainehuuhtelulla.
Tuulilasinpyyhkimet22
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella
nopeudella.
03
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin aktivoitte lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu
pois tuulilasista (ja takalasista).
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päälle/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
22
100
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun
pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin
pitää olla märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Pyyhinsulkien huoltoasento
Tuulilasin/pyyhinsulkien puhdistus ja pyyhinsulkien vaihto, ks. Autonpesu (s. 371) ja
Pyyhkimien sulat (s. 354).
Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Kun sadetunnistin on aktivoitu, painikkeessa
oleva valo palaa ja sadetunnistimen symboli
esitetään mittaristossa.
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton
olla käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun
pitää olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetun. Pyyhkimet tekevät
nistimen painiketta
pyyhkäisyliikkeen.
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Aktivoinnin poistaminen
Kytkekää sadetunnistin pois päältä painatai
malla sadetunnistimen painiketta
siirtämällä vipu alaspäin toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Pyyhinsulkien vaihto ja pyyhinsulkien huoltoasento, ks. Pyyhkimien sulat (s. 354). Huuhtelunesteen täyttö, ks. Huuhteluneste - täyttö (s. 356).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sadetunnistin deaktivoidaan automaattisesti,
kun etäavain poistetaan virtalukosta, tai viisi
minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet
voivat käynnistyä ja vaurioitua. KaaPoista
sadetunnistin toiminnasta, kun auto käy tai
etäavain on asennossa I tai II. Mittariston
symboli poistuu ja painikkeen valo sammuu.
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä ja valonheittimet huuhdellaan.
Takalasin pyyhintä ja huuhtelu
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun
yhteydessä.
03
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä
n. 1 litra ja ilmoitus huuhtelunesteen lisäämisestä näytetään mittariston näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille.
Tällä ensisijaistetaan tuulilasin puhdistus ja
näkyvyys sen läpi.
Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus
Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä
olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin
huuhtelu ja pyyhintä.
HUOM
Huuhtelutoiminto.
Tuulilasin huuhtelu
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sammuttaa ylikuumentuneen moottorin. Takalasinpyyhin toimii jälleen jäähtymisjakson jälkeen (30 sekuntia
tai pidempi, moottorin lämpötilan ja ulkolämpötilan mukaan vaihdellen).
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
101
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
käynnistyy jaksopyyhintätilassa23. Toiminto
lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois
päältä.
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.
Ikkunannostimet
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden
ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain
kyseistä ikkunannostinta.
VAROITUS
HUOM
Jos autossa on lapsia - muistakaa aina
katkaista virta ikkunannostimilta valitsemalla avainasento 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaanne, kun autosta poistutaan.
Tiedot avaimen asennoista - ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79).
Sadetunnistimella varustetuissa autoissa
aktivoituu takalasin lämmitys peruutettaessa, jos tunnistin on aktivoituna ja
sataa.
03
VAROITUS
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, jos/kun ikkunat
suljetaan etäavaimen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Huuhteluneste - täyttö (s. 356)
Käyttö
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen
avaussalpa, ks. Lapsilukko - sähköinen
aktivointi* (s. 177).
Säätimet, takaikkunat
Säätimet, etuikkunat
VAROITUS
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta.
23
102
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan kytkeä pois. Käykää korjaamolla. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden
ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain
ko. ikkunannostinta. Vain yhtä säädinpaneelia
kerrallaan voidaan käyttää.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, avainasennon pitää olla vähintään I - ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79). Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutamia minuutteja
etäavaimen poistamisen jälkeen - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna
avataan, jos jokin estää sen liikkeen. On mahdollista ohittaa puristumissuoja, kun sulkeminen on keskeytynyt esim. jäänmuodostuksen
yhteydessä. Kahden peräkkäisen keskeytyneen sulkemisen jälkeen puristumissuoja ohitetaan ja automaattinen toiminto suljetaan
lyhyeksi ajaksi, nyt sulkeminen voidaan tehdä
pitämällä painiketta jatkuvasti nostettuna.
HUOM
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran
ääntä, kun takaovien ikkunoita on avattu,
on avata hieman myös etuovien ikkunoita.
Käyttö ilman automatiikkaa
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin
kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.
Käyttö automatiikalla
Taustapeilit - ulko
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna
liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
ovessa olevalla säätövivulla.
Käyttäminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
Etäavaimella ulkopuolelta tai keskuslukituspainikkeella sisäpuolelta tapahtuva sähkökäyttöisten ikkunannostimien käyttö, ks. Etäavain - toiminnot (s. 160) tai Lukitus/lukituksen
avaaminen - sisäpuolelta (s. 171).
03
Asettaminen uudelleen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se
toimii oikein.
1. Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti
ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa ja pitäkää painike tässä asennossa sekunnin ajan.
2. Päästäkää painike hetkeksi.
3. Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksi sekunniksi.
VAROITUS
Puristumissuojuksen toiminta edellyttää
uutta asetusta.
Säätimet, ulkotaustapeilit.
Säätö
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
VAROITUS
Molemmat peilit ovat laajakulmatyyppisiä
hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Kohteet
voivat näyttää olevan kauempana kuin ne
todellisuudessa ovat.
}}
103
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Asetusten tallennus24
Taustapeilien ja kuljettajan istuimen asentojen
tallennus voidaan jokaisen etäavaimen osalta
tallentaa auton avainmuistiin*, ks. Etäavain personalisointi* (s. 157).
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä24
03
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään.
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili palautuu automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai
aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
Automaattinen taustapeilin
kääntäminen pysäköitäessä24
Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili
käännetään automaattisesti kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään. Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili palaa automaattisesti
alkuperäiseen asentoonsa hetken kuluttua.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 110).
24
104
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä24
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kaukoohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti sisään/ulos.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 110).
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen toimisi oikein:
1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja
R.
2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L
ja R.
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään:
1. Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti (avainasennon pitää olla vähintään
I).
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 82).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L
ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus (s. 96) tai turvavalaistus (s. 96) on
valittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeili - sisä (s. 105)
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys
(s. 105)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit sähkölämmitys
keutuu kuitenkin automaattisesti tietyn ajan
kuluttua.
Sähkölämmitystä käytetään jään ja huurun
poistamiseen tuulilasista, takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Ks. myös Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta (s. 133).
Sähkölämmitteinen tuulilasi*, takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
Taustapeili - sisä
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä. Vaihtoehtoisesti
taustapeili himmenee automaattisesti.
Ulkotaustapeilien ja takalasin huuru/jää poistetaan automaattisesti, jos auto käynnistetään
matalammassa ulkolämpötilassa kuin +7 °C.
Automaattinen sulatus voidaan valita valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 110).
03
Kompassi (s. 107) deaktivoidaan, kun sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan. Kun tuulilasin sähkölämmitys deaktivoidaan, kompassi
aktivoidaan uudelleen.
Himmennyksen säädin
Manuaalinen himmennys
Tuulilasin sähkölämmitys
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys
Toimintoa käytetään jään ja huurun poistamiseen tuuli- sekä takalasilta ja ulkotaustapeileistä.
Ko. painikkeen painaminen käynnistää lämmityksen. Painikkeessa oleva valo osoittaa, että
toiminto on aktiivinen. Sulkekaa lämmitys
heti, kun jää/huuru on hävinnyt, ettei akkua
kuormiteta tarpeettoman paljon. Toiminto sul-
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana
olevien valot häiritsevät:
1. Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Automaattisella
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
105
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
himmennyksellä varustetussa peilissä ei ole
manuaalisen himmennyksen säädintä.
03
Taustapeilissä on kaksi tunnistinta - eteenpäin suunnattu ja taaksepäin suunnattu jotka toimivat yhdessä häikäisevän valon tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Eteenpäin
suunnattu tunnistin havaitsee ympäröivän
valon, kun taas taaksepäin suunnattu tunnistin havaitsee takana olevan ajoneuvon valonheittimistä tulevan valon.
Lasikatto*
•
Välttäkää koskemasta rullaverhoon,
koska se voi tällöin vaurioitua.
Lasikatto on kiinteä, mutta sähkötoimista rullaverhoa voidaan käyttää avainasennossa I tai
II kattokonsolissa olevalla säätimellä. Tiedot
avaimen asennoista - ks. Avaimen asennot toiminnot eri tasoilla (s. 79).
•
Käyttäkää rullaverhoa vain kattokonsolissa olevalla säätimellä.
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit, häikäisysuojat tai esineet istuimella
tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten,
että niihin ei pääse valoa, taustapeilin himmennystoimintoa heikennetään.
Vain automaattisella himmennyksellä varustettu taustapeili voi olla varustettu kompassilla (s. 107).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Taustapeilit - ulko (s. 103)
Automaattinen avaaminen ääriasentoon
Manuaalinen avaaminen, kunnes painike
vapautetaan
Manuaalinen sulkeminen, kunnes painike
vapautetaan
Automaattinen sulkeminen ääriasentoon
106
TÄRKEÄÄ
Lasikaton rullaverhoa voidaan käyttää kattokonsolissa olevalla säätimellä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Kompassi*
Kalibrointi
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää, mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on asetettu sille maantieteelliselle alueelle, jolla auto oli luovutushetkellä. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen verran. Menetelkää näin:
Käsittely
1. Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
03
2. Käynnistäkää moottori.
Magneettiset vyöhykkeet.
HUOM
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun
auto käynnistetään tai kun avainasento II on
aktiivinen, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 79). Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi painakaa taustapeilin takana olevaa painiketta esim. paperiliittimellä.
Kompassi deaktivoidaan, kun sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan. Kun tuulilasin sähkölämmitys deaktivoidaan, kompassi aktivoidaan uudelleen.
Jotta kalibrointi onnistuisi parhaiten, katkaiskaa virta kaikista sähkölaitteista (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.). Katsokaa
myös, että ovet ovat kiinni.
3. Painakaa taustapeilin alapinnan painiketta
n. 3 sekuntia. Kulloisenkin magneettisen
vyöhykkeen numero näytetään.
4. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–
15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
5. Odottakaa, kunnes näyttö palaa esittämään merkkiä C, vaihtoehtoisesti pitäkää
painiketta taustapeilin alapuolella painettuna n. 6 sekuntia (käyttäkää esim. paperiliitintä), kunnes merkki C esitetään.
6. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km/h:n (6 mph) ajonopeudella, kunnes
näytössä näytetään kompassisuunta
merkkinä kalibroinnin valmistumisesta.
Ajakaa tämän jälkeen vielä 2 kierrosta
kalibroinnin hienosäätöä varten.
7. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
107
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valikkokäsittely - mittaristo
Valikkonäkymä – analoginen
mittaristo
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
ohjataan valikoita, jotka esitetään infonäytössä
mittaristossa (s. 64). Esitettävät valikot riippuvat avainasennosta (s. 79).
Mittariston infonäytössä esitettävät valikot riippuvat avainasennosta (s. 79).
Jotkut seuraavista valikkovaihtoehdoista
edellyttävät, että toiminto ja laite on asennettu
autoon.
Digitaali nopeus
03
Lämmitin*
Infonäytöt (digitaalinen mittaristo) ja valikkokäsittelyn säätimet.
OK - valikon saanti sekä vahvistaa ilmoitukset ja valikkovalinnat.
Infonäyttö (analoginen mittaristo) ja valikkokäsittelyn säätimet.
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen
välillä.
RESET - nollaa datan valitussa ajotietokoneen vaiheessa sekä "peruuttaa" valikkorakenteessa.
Jos on saatu ilmoitus, (s. 109), se on vahvistettava painamalla OK valikoiden näyttämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
25
26
108
Ilmoitukset - käsittely (s. 110)
Valikkonäkymä – analoginen mittaristo
(s. 108)
Valikkonäkymä – digitaalinen mittaristo
(s. 109)
Tietyt moottorit.
Ilmoitusten määrä ilmoitetaan suluissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lisälämmitin*
TC-valinnat
Huoltotila
Öljymäärä25
Ilmoitukset (##)26
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108)
Valikkonäkymä – digitaalinen mittaristo
(s. 109)
Mittaristo (s. 64)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valikkonäkymä – digitaalinen
mittaristo
Mittariston infonäytössä esitettävät valikot riippuvat avainasennosta (s. 79).
Jotkut seuraavista valikkovaihtoehdoista
edellyttävät, että toiminto ja laite on asennettu
autoon.
Asetukset*
Viestit
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus
infonäytössä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy
varoenA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Teemat
Kontrastitila/Väritila
Huoltotila
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Huolla hetiA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton välitöntä
tarkastusta varten.
Tarvitsee
huollonA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Ks. käsikirjaaA
Lukekaa käyttöopas.
Varaa aika
huoltoon
Aika varata huolto – ottakaa yhteys korjaamoonB.
Ilmoitukset27
Öljymäärä28
Pysäköinti lämmitin*
Ajotietokoneen nollaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
27
28
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108)
Valikkonäkymä – analoginen mittaristo
(s. 108)
Mittaristo (s. 64)
Ilmoitus
Sisältö
Määräaikaishuollon aika
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Ajankohtaan vaikuttavat
ajomäärä, kuukausien
määrä edellisestä huollosta sekä moottorin
käyntiaika ja öljyn laatu.
Huolto myöhässä
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata
mahdollisesti vaurioituneita osia – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Vaihteisto
Tarvitsee
öljynvaihdon
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Vaihteisto
Rajoitettu
toiminta
Vaihteisto ei selviä täydestä kapasiteetista. Ajakaa varovasti, kunnes
ilmoitus sammuuC.
03
Jos osoitus toistuu, ottakaa yhteys korjaamoonB.
Ilmoitusten määrä ilmoitetaan suluissa.
Tietyt moottorit.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
109
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Ilmoitus
Sisältö
Vaihteisto
kuuma
Rajoita
nopeutta
Ajakaa rauhallisemmin tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla. Kytkekää
vaihde pois ja antakaa
moottorin käydä joutokäynnillä, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Vaihteisto
kuuma
Pysähdy turvallisesti
Odota jäähtymistä
Kriittinen vika. Pysäyttäkää auto heti turvallisella
tavalla ja ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Tilapäisesti
suljettuA
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon
aikana tai seuraavan
käynnistyksen jälkeen.
03
Akun varaus
matala Virransäästötila
A
B
C
Äänentoistojärjestelmä
suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa akku.
Ilmoitukset - käsittely
MY CAR
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
voidaan vahvistaa ja selata ilmoituksia (s. 109),
jotka esitetään mittariston infonäytössä.
MY CAR on valikkolähde, joka käsittelee
useita auton toimintoja, esim. City Safety™,
lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen
nopeus, kellon asettaminen jne.
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus näytössä. Vikailmoitus tallennetaan muistilistaan, kunnes vika on korjattu.
Ilmoitus vahvistetaan29 painamalla OK
ohjauspylvään vasemmassa vivussa. Selatkaa
ilmoituksia säätöpyörällä (s. 108).
HUOM
Jos ajotietokonetta käytettäessä ilmestyy
varoitusilmoitus, täytyy ilmoitus lukea (painakaa OK), ennen kuin aiempi toiminto
voidaan aktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valikkonäkymä – analoginen mittaristo
(s. 108)
•
Valikkonäkymä – digitaalinen mittaristo
(s. 109)
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä,
missä ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Lisää ilmoituksia koskien automaattivaihteistoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
29
110
Ilmoitukset - käsittely (s. 110)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108)
Ilmoitus voidaan vahvistaa myös säätöpyörällä tai RESET-painikkeella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tietyt toiminnot ovat vakioita, muut valinnaisia - tarjonta vaihtelee myös markkina-alueittain.
Käsittely
Navigointi valikoissa tapahtuu keskikonsolin
painikkeilla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella
painikesarjalla*.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
painikkeiden sijainti vaihtelee valitusta varustuksesta ja markkina-alueesta riippuen.
MY CAR - avaa valikkojärjestelmän MY
CAR.
OK/MENU - painakaa keskikonsolissa
olevaa painiketta tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää valitaksenne/ruksataksenne korostetun valikkovaihtoehdon tai
tallentaaksenne valitun toiminnon muistiin.
Valikkovaihtoehdot ja hakupolut
Valikkovaihtoehtojen ja hakupolkujen selostus
järjestelmässä MY CAR, ks. lisäosaa Sensus
Infotainment.
03
TUNE - kääntäkää keskikonsolissa olevaa
säädintä ti ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää askeltaaksenne ylös/alas valikkovaihtoehdoissa.
EXIT
EXIT-toiminnot
Riippuen siitä, missä toiminnossa kohdistin
on painettaessa EXIT-painiketta ja millä valikkotasolla, voi tapahtua jotain seuraavista:
•
•
•
•
•
Keskikonsolin ohjauspaneeli ja ohjauspyörän painikesarja. Kuva on kaaviomainen - toimintojen ja
puhelu hylätään
käytössä oleva toiminto keskeytetään
syötetyt merkit poistetaan
viimeksi tehty valinta perutaan
vie ylöspäin valikkojärjestelmässä.
Pitkä painikkeen EXIT painallus vie valikkojärjestelmän MY CAR normaalinäkymään tai jos
ollaan normaalinäkymässä, korkeimmalle
valikkotasolle (päävalikko).
111
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone
Keskikulutus
Auton ajotietokone rekisteröi ja laskee arvoja,
kuten ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.
Keskimääräinen polttoaineenkulutus lasketaan viimeisimmästä nollauksesta.
Ajotietokoneen sisältö ja ulkonäkö vaihtelevat
sen mukaan, onko mittaristo analoginen vai
digitaalinen:
03
•
Ajotietokone - analoginen mittaristo
(s. 114)
•
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
(s. 117)
HUOM
Tietty poikkeama saattaa ilmetä, jos on
käytetty polttoainekäyttöistä lämmitintä*.
Keskinopeus
Keskinopeus lasketaan viime nollauksen jälkeen ajetulle ajomatkalle.
Hetkellinen kulutus
Hetkellistä polttoaineenkulutusta koskevat
tiedot päivittyvät jatkuvasti, noin sekunnin
välein. Kun autoa ajetaan pienellä nopeudella,
esitetään kulutus aikayksikköä kohti - suuremmalla nopeudella esitetään kulutus suhteessa ajomatkaan.
Eri näyttöyksiköt (km/mailit) voidaan valita katsokaa jäljempänä olevaa osaa Yksikön
muuttaminen" (s. 112).
Ajotietokoneelta tuleva informaatio voidaan esittää mittariston tietonäytössä30.
Välimatkamittari
Ajotietokoneella on kaksi välimatkamittaria ja
ajetun kokonaismatkan mittari.
30
31
112
Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään
säiliöön
Ajotietokone esittää likimääräisen matkan,
joka voidaan ajaa säiliössä jäljellä olevalla
polttoaineella.
Kun otsikko Toimintasäde jäljellä näyttää
"----", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
Näytön ulkonäkö ja näyttötapa voivat vaihdella mittaristoversiosta riippuen.
Vain mittaristolla "Digital".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Lisätkää tällöin polttoainetta mahdollisimman pian.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna pidemmän ajomatkan. Lisätietoja siitä,
kuinka polttoaineenkulutukseen voidaan vaikuttaa, ks. Ympäristöfilosofia (s. 23).
Digitaalinen nopeusnäyttö
Nopeus näytetään vastakkaisena yksikkönä31
(km/h / mph) suhteessa päämittaristoon. Jos
esim. asteikon yksiköt ovat mph, ajotietokone
näyttää vastaavan nopeuden yksiköissä km/h
ja päinvastoin.
Yksiköiden vaihtaminen
Matkan ja nopeuden yksikköä (km/miles) voidaan vaihtaa valikkojärjestelmässä MY CAR,
ks. MY CAR (s. 110).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
HUOM
Ajotietokoneen lisäksi nämä yksiköt muuttuvat samalla myös Volvon navigointijärjestelmässä*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone - analoginen mittaristo
(s. 114)
•
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
(s. 117)
•
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 120)
03
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
113
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - analoginen mittaristo
Ajotietokoneen tiedot voidaan näyttää mittaristossa ja niitä voidaan käsitellä ohjauspyörän vasemman vivun säätimellä ja mittariston
valikon kautta.
03
Tarkastus ja asetukset voidaan tehdä heti,
kun mittariston valaistus on syttynyt automaattisesti lukituksen avaamisen yhteydessä.
Jos mitään ajotietokoneen säätimistä ei käytetä n. 30 sekunnin sisällä kuljettajan oven
avaamisen jälkeen, mittariston valaistus sammuu, jonka jälkeen avain on käännettävä
asentoon II tai moottori käynnistettävä, jotta
ajotietokonetta voidaan käyttää.
HUOM
Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin
kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan
aktivoida uudelleen.
•
114
Kuitatkaa ilmoitus painamalla lyhyesti
vilkkuvivun OK-painiketta.
Säätimet
Ajotietokonevaihtoehto
Valitkaa näytettävät ajomatkan tiedot:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla kaksi kertaa RESET.
2. Selatkaa vaihtoehtoja kääntämällä säätöpyörää ja pysähtykää haluamanne otsikon
kohdalle.
Ajotietokoneen näyttö mittaristossa voidaan
vaihtaa muuhun vaihtoehtoon koska tahansa
matkan aikana. Yksi vaihtoehdoista on se,
että mitään ajomatkan tietoja ei näytetä.
Infonäyttö ja säätimet.
OK – tällä avataan mittariston valikko ja
kuitataan ilmoitus tai valikkovalinta.
Säätöpyörä – tällä selataan valikkovalintoja tai ajotietokoneen vaihtoehtoja.
RESET – tällä nollataan kulloinenkin välimatkamittari tai poistutaan valikkorakenteesta.
Ajotietokoneen otsikko mittaristossa
Tiedot
Välimatkamittari T1 ja kok.etäisyys
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.
Välimatkamittari T2 ja kok.etäisyys
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.
Toimintasäde jäljellä
Lisätietoja - ks. osaa"Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään säiliöön" (s. 112).
Kulutus
Kulloinenkin kulutus.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokoneen otsikko mittaristossa
Tiedot
Keskinopeus
•
Ei ajotietokoneen tietoja.
Tämä vaihtoehto näyttää tyhjän näytön ja on myös merkki silmukan alusta/lopusta.
Ajomatkan tietojen nollaaminen
1. Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää
nollattavan ajotietokoneen otsikon kohdalle: T1 ja kok.etäisyys, T2 ja
kok.etäisyys tai Keskinopeus.
2. Painamalla pitkään RESET nollataan valitun otsikon arvo.
Kukin otsikko on nollattava erikseen.
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa vaihtoehdon Keskinopeus.
2. Painakaa painiketta OK.
Toiminnot mittariston valikossa
Mittariston valikossa voidaan tehdä mm. ajotietokoneen asetukset. Tarkistakaa/säätäkää
alla olevan taulukon toimintoja avaamalla
valikko.
3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla kaksi kertaa RESET.
Toiminnot
Tiedot
Digitaali nopeus
Näyttää auton nopeuden digitaalisesti mittariston keskustassa.
•
•
•
km/h
mph
Ei näyttöä
Lämmitin*
•
•
•
03
4. Lopettakaa painamalla kaksi kertaa
RESET, kun tarkastus/säätö on tehty.
SUORAKÄYNNISTYS
Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin* - ajastin
(s. 139).
Ajastin 1
Ajastin 2
Lisälämmitin*
Lisätietoja, ks. Lisälämmitin* (s. 141).
• Autom.
• Pois
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
115
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Toiminnot
Tiedot
TC-valinnat
Tässä aktivoidaan ajotietokoneen valinnaisiksi otsikoiksi lisättävät vaihtoehdot. Jo
valittujen vaihtoehtojen symbolit ovat valkoisia ja niissä on "väkänen", muut ovat harmaita ja niistä väkänen puuttuu:
•
•
•
•
•
03
Ajomatka tyhjään säiliöön
Polttoaineenkulutus
Keskinopeus
Välimatkamittari T1 ja kok.etäisyys
Välimatkamittari T2 ja kok.etäisyys
Huoltotila
Näyttää kuukausien määrän ja ajomatkan seuraavaan määräaikaishuoltoon.
ÖljymääräA
Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 343).
Ilmoitukset (##)
Lisätietoja, ks. Viestit (s. 109).
A
Tietyt moottorit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
116
Ajotietokone (s. 112)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 120)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
Ajotietokoneen tiedot voidaan näyttää mittaristossa ja niitä voidaan käsitellä ohjauspyörän vasemman vivun säätimellä ja mittariston
valikon kautta.
Tarkastus ja asetukset voidaan tehdä heti,
kun mittariston valaistus on syttynyt automaattisesti lukituksen avaamisen yhteydessä.
Jos mitään ajotietokoneen säätimistä ei käytetä n. 30 sekunnin sisällä kuljettajan oven
avaamisen jälkeen, mittariston valaistus sammuu, jonka jälkeen avain on käännettävä
asentoon II tai moottori käynnistettävä, jotta
ajotietokonetta voidaan käyttää.
Valitkaa näytettävät ajomatkan tiedot:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla kaksi kertaa RESET.
2. Selatkaa otsikkoyhdistelmiä kääntämällä
säätöpyörää.
3. Pysähtykää haluamanne yhdistelmän
kohdalle, jos haluatte, että nämä ajotiedot
näytetään jatkuvasti mittaristossa.
Kolme ajotietokoneen vaihtoehtoa voidaan näyttää samanaikaisesti – yksi kussakin "ikkunassa".
HUOM
Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin
kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan
aktivoida uudelleen.
•
Ajotietokonevaihtoehto
Säätimet
Kuitatkaa ilmoitus painamalla lyhyesti
vilkkuvivun OK-painiketta.
03
Ajotietokoneen näyttö mittaristossa voidaan
vaihtaa muuhun vaihtoehtoon koska tahansa
matkan aikana. Yksi vaihtoehdoista on se,
että mitään ajomatkan tietoja ei näytetä.
OK – tällä avataan mittariston valikko ja
kuitataan ilmoitus tai valikkovalinta.
Säätöpyörä – tällä selataan valikkovalintoja tai ajotietokoneen vaihtoehtoja.
RESET – tällä nollataan kulloinenkin välimatkamittari tai poistutaan valikkorakenteesta.
Otsikkoyhdistelmät
Tiedot
Keskikulutus
Välimatkamittari T1 + mittarilukema
Keskinopeus
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin
T1.
Hetkellinen kulutus
Välimatkamittari T2 + mittarilukema
Ajomatka tyhjään
säiliöön
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin
T2.
}}
117
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Otsikkoyhdistelmät
Hetkellinen kulutus
Tiedot
Mittarilukema
km/h<>mph
Ei ajotietokoneen tietoja.
03
Ajomatkan tietojen nollaaminen
Välimatkamittari
1. Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää
sen otsikkoyhdistelmän kohdalle, jossa
nollattava välimatkamittari on.
2. Painamalla pitkään RESET nollataan valitun otsikon arvo.
Keskinopeus ja keskikulutus
1. Avatkaa mittariston valikko painamalla
OK.
km/h<>mph - "Digitaalinen nopeusnäyttö", ks. Ajotietokone
(s. 112).
Tämä valinta sammuttaa ajotietokoneen kaikki kolme näyttöä ja
on merkki myös silmukan alusta/lopusta.
3. Valitkaa keskikulutuksen, keskinopeuden
tai molempien nollaaminen. Vahvistakaa
valinta painamalla OK.
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla kaksi kertaa RESET.
4. Lopettakaa painamalla RESET.
2. Painakaa painiketta OK.
Toiminnot mittariston valikossa
3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
Mittariston valikossa voidaan tehdä mm. ajotietokoneen asetukset. Tarkistakaa/säätäkää
alla olevan taulukon toimintoja avaamalla
valikko.
4. Lopettakaa painamalla kaksi kertaa
RESET, kun tarkastus/säätö on tehty.
2. Selatkaa säätöpyörällä valikkovaihtoehdon Ajotietokoneen nollaus kohdalle ja
vahvistakaa painamalla OK.
118
Toiminnot
Tiedot
Ajotietokoneen nollaus
Nollatkaa polttoaineen keskikulutuksen ja keskinopeuden arvo.
•
•
Huomatkaa, että tämä toiminto ei nollaa välimatkamittareita T1 ja T2.
Keskikulutus
Keskinopeus
Ilmoitukset
Lisätietoja, ks. Viestit (s. 109).
Teemat
Valitkaa mittariston ulkoasuteema, ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 65).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminnot
Tiedot
Asetukset*
Valitkaa Autom. tai Pois.
Lisätietoja, ks. Lisälämmitin* (s. 141).
Kontrastitila/Väritila
Mittariston valon ja värien voimakkuuden säätö.
Pysäköinti lämmitin*
Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin* - ajastin (s. 139).
03
• Suorakäynnistys
• Ajastin 1
• Ajastin 2
Huoltotila
Näyttää kuukausien määrän ja ajomatkan seuraavaan määräaikaishuoltoon.
ÖljymääräA
Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 343).
A
Tietyt moottorit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone (s. 112)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 120)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
119
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - ajostatistiikka*
Ajotietokoneen ajamista koskevat tilastotiedot
voidaan näyttää keskikonsolin näytössä ja ne
näyttävät polttoaineenkulutuksen graafisessa
muodossa.
Toiminto
–
03
Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR
(s. 110) ja valitkaa Ajotilasto, jotta näette
pylväsdiagrammin.
distin aivan oikealla vaihtaa tilaa ylös ja alas
valitun ko. asteikon välillä.
Asetukset
Erilaisia asetuksia voidaan tehdä valikkojärjestelmässä MY CAR – Ajotilasto.
• Nollaa kun ajoneuvo väh. 4 h pois
käynnistä - merkitkää ruutu painamalla
ENTER ja peruuttakaa pois valikosta painamalla EXIT. Kun tämä vaihtoehto on
merkitty, kaikki tilastotiedot poistetaan
automaattisesti, kun ajomatka on päättynyt ja auto on seissyt paikallaan yli
4 tuntia. Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä ajostatistiikka alkaa
uudelleen nollasta.
• Käynnistä uusi ajo - painamalla ENTER
Ajostatistiikka32.
Jokainen pylväs edustaa 1 km:n tai 10 km:n
ajomatkaa, valitusta asteikosta riippuen äärimmäisenä oikealla oleva pylväs näyttää
meneillään olevan kilometrin tai 10 km:n
arvon.
TUNE-säätimellä voidaan jokaisen pylvään
asteikko vaihtaa välillä 1 km ja 10 km - koh-
32
120
hävitetään kaikki aikaisempi statistiikka.
Peruuttakaa pois valikosta painamalla
EXIT. Jos uusi ajojakso aloitetaan, ennen
kuin 4 tuntia on kulunut, pitää ko. jakso
ensin poistaa manuaalisesti tällä vaihtoehdolla.
Ks. myös tietoja oppaasta Eco guide (s. 68).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone (s. 112)
•
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
(s. 117)
Ajotietokone - analoginen mittaristo
(s. 114)
Kuva on kaaviomainen - ulkonäkö voi vaihdella päivitetyn ohjelmiston ja markkina-alueen mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ILMASTOINTI
04 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja
ilmanvaihdosta
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä
poistaa kosteutta matkustamon ilmasta.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistoja on kaksi
erilaista:
•
Elektroninen lämpötilan valvonta (ETC)
(s. 129)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto (ECC) (s. 128)
04
HUOM
Ilmastointi (AC) (s. 133) voidaan sulkea,
mutta mahdollisimman hyvän ilmanvaihtomukavuuden saamiseksi matkustamoon ja
ikkunoiden huuruuntumisen välttämiseksi
sen tulee aina olla päällä.
Muistettavaa
122
•
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti,
tulee sivuikkunoiden olla kiinni.
•
Läpituuletustoiminto (s. 172) avaa/sulkee
kaikki sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä
voidaan käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä säällä.
•
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).
•
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta
tippua kondenssivettä auton alle. Tämä
on normaalia.
•
Kun moottori tarvitsee maksimaalisen voiman, esim. täyskaasukiihdytyksessä,
ilmastointi voidaan tilapäisesti sulkea.
Matkustamossa voi tapahtua tilapäinen
lämpötilan nousu.
•
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa (s. 133). Huurtumisriskin
pienentämiseksi ikkunat on pidettävä
puhtaina ja puhdistettava tavallisella ikkunanpesuaineella.
Autot Start/Stop* -toiminnolla
Moottorin ollessa automaattisesti pysäytettynä (s. 279) tietyn varustuksen toiminta voi
olla tilapäisesti rajoitettua, esim. lämmitys- ja
ilmastointilaitteiston puhaltimen nopeus
(s. 131).
Autot ECO* -toiminnolla
Kun toiminto ECO (s. 288) aktivoidaan, tietyn
varustuksen toiminta voi rajoittua tai sulkeutua tilapäisesti, esim. ilmastointi (s. 133).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksia ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Tietyt
asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti,
mutta täysi toiminta saadaan takaisin vain
deaktivoimalla ECO-toiminto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Todellinen lämpötila (s. 123)
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto
(s. 123)
•
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto (s. 125)
•
•
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 126)
Ilmanlaatu (s. 123)
Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 130)
Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 130)
04 Ilmastointi
Todellinen lämpötila
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanlaatu
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila,
ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon
säteily yms. olosuhteet auton sisällä ja sen
ulkopuolella saavat aikaan.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistossa on useita
tunnistimia, jotka auttavat säätämään lämpötilaa, (s. 123) autossa.
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
•
Aurinkoisuustunnistin on kojelaudan
päällä.
Matkustamon suodatin (s. 124)
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin
(s. 123), joka tunnistaa, mistä suunnasta
aurinko paistaa matkustamoon. Tästä seuraa1, että lämpötila voi erota oikean ja vasemman ilmasuuttimen välillä, vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
•
Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
•
•
•
•
Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
•
Interior Air Quality System (IAQS)
(s. 125)*
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
•
Matkustamon lämpötilan säätö (s. 132)
1
Clean Zone Interior Package (CZIP)
(s. 124)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
Materiaali matkustamossa (s. 125)
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
Koskee vain ECC:tä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
123
04 Ilmastointi
Ilmanlaatu - matkustamosuodatin
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
Suodatin pitää vaihtaa säännöllisesti. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman suosittelemia
vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla
tarpeen useammin.
Ilmanlaatu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP käsittää sarjan muutoksia, jotka pitävät
matkustamon entistä puhtaampana allergiaa
ja astmaa aiheuttavista aineista.
Se sisältää seuraavaa:
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auto kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää
tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu
automaattisesti hetken kuluttua tai kun
jokin matkustamon ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen
pienentyvän tarpeen takia, kunnes auto
on 4 vuotta vanha.
•
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS (s. 125) on
täysin automaattinen järjestelmä, joka
puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä.
Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmanlaatu (s. 123)
HUOM
CZIP-normin noudattaminen edellyttää,
että auton IAQS-suodatin pitää vaihtaa
15 000 km:n jälkeen tai kerran vuodessa
sen mukaan, kumpi raja saavutetaan
ensin. Kuitenkin enintään 75 000 km yli
5 vuotta. Autoissa, joissa ei ole CZIP:ä, ja
jos asiakas ei halua ylläpitää CZIP-normia,
pitää IAQS-suodatin vaihtaa määräaikaishuollossa.
124
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
•
Ilmanlaatu (s. 123)
04 Ilmastointi
Ilmanlaatu - IAQS*
Ilmanlaatu - materiaalit
Sisäilman laatujärjestelmä IAQS erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Jos ulkoilma on saastunutta, suljetaan ilmanotto hiilivetyjen, typpioksidien ja maanpinnan
otsonin sulkemiseksi ulos. Ilmaa kierätetään
matkustamossa.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 110).
HUOM
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurteenmuodostuksen välttämiseksi.
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa
ja puhdistaa. Käyttäkää Volvon suosittelemia
puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseksi (s. 374).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmanlaatu (s. 123)
Valikkoasetukset - lämmitys ja
ilmanvaihto
Keskikonsolin kautta on mahdollista aktivoida/
sulkea tai muuttaa ilmastointilaitteen neljän
toiminnon perusasetusta.
•
•
•
•
Puhaltimen taso automaattisen ilmastoinnin yhteydessä* (s. 132).
Uudelleenkierrätyksen ajastin (s. 134).
Takalasin huurteenpoiston (s. 105) automaattinen käynnistys.
Sisäilman laatujärjestelmä* (s. 125).
Ilmastointilaitteen toiminnot voidaan painikkeella valikkojärjestelmän kautta kohdassa
MY CAR palauttaa perusasetukselle. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
•
•
Ilmanlaatu (s. 123)
Ilmanlaatu - Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 124)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
125
04 Ilmastointi
Matkustamon ilmanjako
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
Ilmanjako
Sisään tuleva ilma jaetaan usean eri suuttimen
kautta matkustamoon.
04
AUTO-tilassa* ilmanjako tapahtuu täysin
automaattisesti.
Tarvittaessa sitä voidaan ohjata manuaalisesti, ks. ilmanjakotaulukkoa (s. 135).
Auki
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Kiinni
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmanjako - tuuletus lattialle
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Jos suuttimet suunnataan sivuikkunoihin, voidaan huuru poistaa.
HUOM
Muistakaa, että pienet lapset voivat olla
herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
126
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kuva muodostuu kolmesta painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy näytössä (ks.
kuvaa alla) vastaava kuvio ja nuoli kuvion ko.
osan edessä osoittaa, mikä ilmanjako on
valittuna. Lisätietoja, ks. ilmanjakotaulukkoa
(s. 135).
04 Ilmastointi
Valittu ilmanjako esitetään keskikonsolin näytössä.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
•
•
Automaattinen säätö (s. 132)
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 134)
127
04 Ilmastointi
Elektroninen lämmitys- ja
ilmanvaihtolaitteisto - ECC*
säädettävissä erikseen kuljettajan ja matkustajan puolelle.
ECC (Electronic Climate Control) ylläpitää
matkustamossa valitun lämpötilan ja se on
Automaattitoiminnossa lämpötilaa, ilmastointia, puhaltimen nopeutta, uudelleenkierrätystä
ja ilmanjakoa säädetään automaattisesti.
04
Puhallin (s. 131)
AUTO - Automaattinen ilmastoinnin säätö
(s. 132)
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 130),
vasen puoli
Sähkölämmitteinen tuulilasi* ja maksimi
huurteenpoisto (s. 133)
128
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit (s. 105)
Lämmönsäädön (s. 132) asetus vasemmalla/oikealla puolella.
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 130),
oikea puoli
Lämpötilan säätö (s. 132)
Ilmanjako (s. 126) - tuuletus lattialle
Uudelleenkierrätys (s. 134)
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
ECO* (s. 288)
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
AC - Ilmastointi päällä/pois (s. 133)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
04 Ilmastointi
Elektroninen lämpötilan valvonta ETC
ETC:n (elektroninen lämpötilan valvonta)
avulla säädetään matkustamon ilmastointimukavuutta manuaalisesti.
04
Puhallin (s. 131)
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit (s. 105)
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 130),
vasen puoli
Uudelleenkierrätys (s. 134)
AC - Ilmastointi päällä/pois (s. 133)
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 130),
oikea puoli
Sähkölämmitteinen tuulilasi ja maksimaalinen huurteenpoisto*
Lämpötilan säätö (s. 132)
Ilmanjako (s. 126) - tuuletus lattialle
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
ECO* (s. 288)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
129
04 Ilmastointi
Sähkölämmitteiset etuistuimet*
Etuistuimen lämmityksessä on kolme asentoa
kuljettajan ja etumatkustajan mukavuuden
parantamiseksi kylmällä säällä.
•
•
Matalin lämmitystaso - yksi oranssinvärinen kenttä palaa näytössä.
Lämmitys suljettuna - mikään kenttä ei
pala.
Sähkölämmitteinen takaistuin*
Takaistuimen reunapaikkojen lämmitykselle on
kolme asentoa matkustusmukavuuden parantamiseksi kylmällä säällä.
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia
käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi
aiheutua palovammoja.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ko. lämpötaso esitetään keskikonsolin näytössä.
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
•
Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 130)
Kulloisenkin lämmitystason ilmoittavat painikkeen
valot:
Painakaa toistuvasti painiketta toiminnon aktivoimiseksi:
Painakaa toistuvasti painiketta toiminnon aktivoimiseksi:
130
•
Korkein lämmitystaso - kolme oranssinväristä kenttää palaa keskikonsolin näytössä (ks. edellä olevaa kuvaa).
•
Matalampi lämmitystaso - kaksi oranssinväristä kenttää palaa näytössä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Korkein lämmitystaso - kolme valoa
palaa.
•
Matalampi lämmitystaso - kaksi valoa
palaa.
•
•
Matalin lämmitystaso - yksi valo palaa.
Lämmitys suljettuna - mikään valo ei pala.
04 Ilmastointi
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia
käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi
aiheutua palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
•
Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 130)
•
Puhallin
Puhaltimen on aina oltava aktivoituna, etteivät
ikkunat mene huuruun.
Elektroninen lämpötilan valvonta - ETC
(s. 129)
HUOM
Jos puhallin on täysin sammutettuna,
ilmastointi ei käynnisty - mikä voi aiheuttaa
ikkunoiden huuruuntumisen vaaran.
ECC:llä*
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi, AUTO
kytketään pois. Jos AUTO
valitaan, puhaltimen
nopeutta säädetään automaattisesti (s. 132) - aiemmin asetettu puhaltimen nopeus kytketään
pois.
04
ETC:llä
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC* (s. 128)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
131
04 Ilmastointi
Automaattinen säätö
Matkustamon lämpötilan säätö
Automaattinen säätö on mahdollinen vain
elektronisessa lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistossa (ECC) (s. 128).
Kun auto käynnistetään, on viimeksi tehty
lämpötila-asetus käytössä.
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti lämpötilaa (s. 132), ilmastointia
(s. 133), puhaltimen
nopeutta (s. 131), uudelleenkierrätystä (s. 134) ja ilmanjakoa (s. 126).
04
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi
nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi
tai matalampi lämpötila.
ECC:llä*
Puhaltimen nopeus automaattitilassa voidaan
asettaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
132
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
Matkustamon lämpötila voidaan asettaa säätimellä.
HUOM
Valittaessa yksi tai useampi manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa ohjauksessa. Painettaessa AUTO -painiketta kytketään kaikki manuaaliset asetukset pois. Näyttö esittää AUTOMAATTINEN
ILMASTOINTI.
•
ETC:llä
Ko. lämpötila kummallakin puolella esitetään keskikonsolin näytössä.
Kuljettajan ja matkustajan
puolen lämpötila voidaan
säätää erikseen. Paina kohtaa L/R painikkeessa useita
kertoja valitaksesi vasemman, oikean tai molempien
puolien säädön. Aseta lämpötila säätimellä - kummankin puolen valittu
lämpötila esitetään keskikonsolin näytössä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
•
•
Todellinen lämpötila (s. 123)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC* (s. 128)
Elektroninen lämpötilan valvonta - ETC
(s. 129)
04 Ilmastointi
Ilmastointi
Ilmastointi viilentää tulevan ilman ja poistaa
siitä kosteuden tarvittaessa.
Kun AC-painikkeessa oleva
valo palaa, ilmanjakoa ohjaa
järjestelmän automatiikka.
Kosteuden ja huurteen poisto
tuulilasilta
Autot ilman sähkölämmitteistä tuulilasia:
Tuulilasin sähkölämmitystä* ja enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun ja jään saamiseksi nopeasti pois tuulilasilta ja sivuikkunoilta.
•
Ilmaa virtaa ikkunoille - symboli (2) palaa
näytössä.
•
Lämmitys suljettuna - mikään symboli ei
pala.
Autot sähkölämmitteisellä tuulilasilla:
Kun AC-painikkeessa oleva
valo on sammunut, ilmastointi on suljettuna. Muita toimintoja ohjataan edelleen automaattisesti.
Kun maksimi huurteenpoistotoiminto (s. 133)
aktivoidaan, ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle siten, että ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta.
•
Tuulilasin sähkölämmityksen2 käynnistys
- symboli (1) palaa näytössä.
•
Tuulilasin sähkölämmityksen2 ja ikkunoiden ilmavirran käynnistys - symbolit (1) ja
(2) palavat näytössä.
•
Lämmitys suljettuna - mikään symboli ei
pala.
04
HUOM
Valittu asetus esitetään keskikonsolin näytössä.
Sähkölämmitteinen tuulilasi*
Maksimi huurteenpoisto
Huurteenpoistopainikkeessa
oleva valo palaa, kun toiminto on kytkettynä.
Painakaa toistuvasti painiketta toiminnon aktivoimiseksi.
2
Sähkölämmitteinen tuulilasi ja IP-lasi (s. 21)
voivat vaikuttaa transponderien ja muun
kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
HUOM
Kolmiomainen pinta ylhäällä tuulilasin
kummallakin puolella ei ole sähkölämmitteinen, jään poisto sieltä voi kestää pitempään.
Kompassi on sammuksissa, kun sähkölämmitteinen tuulilasi on aktiivinen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
133
04 Ilmastointi
||
HUOM
Tuulilasin sähkölämmitys ei ole käytettävissä moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti (s. 279).
Ilmanjako - uudelleenkierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan huonon ilman,
pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois matkustamosta, ts. ulkopuolelta ei oteta autoon ilmaa
toiminnon ollessa aktivoituna.
Kun toiminto on aktiivinen, tapahtuu lisäksi
seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan mahdollisimman paljon kosteutta:
•
ilmastointi kytketään automaattisesti
päälle
•
uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä poistetaan automaattisesti toiminnasta.
04
HUOM
Äänitaso nousee puhaltimen nopeuden
kasvaessa enimmäisnopeuteen.
Kun huurteenpoistotoiminto suljetaan, lämmitys ja ilmastointi palaa automaattisesti edellisille asetuksille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
Kun uudelleenkierrätys on
kytkettynä, oranssinvärinen
valo palaa painikkeessa.
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite
antaa manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan ulkolämpötilasta riippuvan ajan
kuluttua. Tämä vähentää jään, huurun ja huonon ilman vaaraa.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 110).
HUOM
Kun tehokkain huurteenpoisto valitaan,
uudelleenkierrätys poistuu aina toiminnasta.
134
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 126)
Ilmanjako - taulukko (s. 135)
04 Ilmastointi
Ilmanjako - taulukko
Kolmella painikkeella valitaan ilmanjako
(s. 126).
Ilmanjako
Tarkoitus
Suuri määrä lämmintä ilmaa virtaa ikkunoille.
kun haluatte poistaa jään ja huurun nopeasti.
Ilmaa tuulilasille, huurteenpoistosuuttimien kautta, ja sivuikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista.
kun haluatte välttää huurtumisen ja jään muodostumisen kylmällä ja kostealla säällä (tällöin puhaltimen nopeus ei saa olla
liian alhainen).
Puhallus ikkunoille ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Puhallus pään ja rinnan korkeudelle kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä säällä.
04
}}
135
04 Ilmastointi
||
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa lattialle ja ikkunoille. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun ulkona on viileää.
Ilmaa lattialle. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista ja ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan.
Puhallus ikkunoille, kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja
lattialle.
viilennyksen saamiseksi lattialle lämpimässä, kuivassa säässä tai
lämmityksen ylös kylmässä säässä.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
136
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
•
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 134)
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Tankkaus
tuksen. Vahvistakaa ilmoitus painamalla vilkkuvivun (s. 108) OK-painiketta.
Esi-ilmastoinnilla lämmitin valmistelee auton
moottorin ja matkustamon ennen ajoonlähtöä
siten, että kuluminen ja energiantarve ajon
aikana pienenee. Kun lämmitätte autonne,
myös ajomatka pitenee.
TÄRKEÄÄ
Lämmittimen toistuva käyttö lyhyiden ajomatkojen yhteydessä voi aiheuttaa käynnistysakun matalan varaustason, tämä voi
johtaa lämmittimen pysähtymiseen tai siihen, ettei se koskaan käynnisty. Pahimmassa tapauksessa ei moottorin käynnistäminen ole mahdollista.
Lämmitin voidaan käynnistää suoraan (s. 138)
tai ajastimella (s. 139).
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei
voi käynnistää. Lämpötilassa -5 °C tai sen
alapuolella lämmittimen enimmäiskäyntiaika
on 50 minuuttia.
VAROITUS
Älkää käyttäkö polttoainekäyttöistä lämmitintä sisätiloissa. Pakokaasuja syntyy.
HUOM
Kun polttoainekäyttöinen lämmitin on aktiivinen, auton alta voi tulla savua, mikä on
täysin normaalia.
Varmistaaksenne, että käynnistysakkuun
latautuu yhtä paljon energiaa kuin mitä
pysäköintilämmitin käyttää, tulee autolla
ajaa yhtä kauan kuin lämmitintä käytetään,
jos lämmitin on säännöllisesti käytössä.
Lämmitintä käytetään enintään 50 minuuttia kullakin kerralla.
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa polttoainekäyttöinen lämmitin ennen
tankkauksen aloittamista.
Tarkistakaa mittaristosta, että lämmitin on
suljettu. Sen ollessa käynnissä näytetään
lämmityssymboli.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 140)
•
Lisälämmitin* (s. 141)
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäen puolella, jotta polttoaineensyötön varmistamiseksi polttoainekäyttöiselle lämmittimelle.
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on liian vähän, lämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja näyttö esittää ilmoi-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
137
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys
Suorakäynnistys etäavaimen kautta*
Moottorin- ja matkustamonlämmitin voidaan
käynnistää suoraan.
Tila esitetään myös ajotietokoneessa käynnissä olevan lämmityksen aikana.
Suorakäynnistys voidaan suorittaa:
•
•
•
04
infonäytöllä
Suorakäynnistys matkapuhelimen
kautta*
etäavaimella*
matkapuhelimella*.
Aktivointia ja matkapuhelimella valittuja asetuksia koskevaa tietoa tulee saataville Volvo
On Call* -mobiilisovelluksen kautta.
moottorin- ja matkustamonlämmittimen
(s. 137) suorakäynnistyksen yhteydessä se on
aktivoituna 50 minuuttia.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut oikean
lämpötilan.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sitä voidaan
ajaa, kun lämmitin on toiminnassa.
Merkkivalo etäavaimessa PCC:llä*.
Moottorin- ja matkustamonlämmitin voidaan
aktivoida etäavaimella:
–
Pitäkää turvavalaistuksen painike
painettuna 2 sekuntia.
Varoitusvilkut välittävät tietoa seuraavasti:
•
5 lyhyttä välähdystä ja sen jälkeen jatkuva palaminen n. 3 sekuntia - signaali
on saavuttanut auton ja lämmitin on
aktivoitu.
•
5 lyhyttä välähdystä - signaali on saavuttanut auton, mutta lämmitin ei ole
aktivoitunut.
•
Varoitusvilkut pysyvät sammuksissa auto ei ole saanut signaalia.
Suorakäynnistys infonäytön kautta
1. Painakaa OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa OK-painikkeella.
3. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Suorakäynnistys lämmittimen aktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta RESET-painikkeella.
138
lukitustila (s. 161). Tilan tutkimisen aikana
merkkivalo antaa pari lyhyttä välähdystä, joita
seuraa jatkuva palaminen, jos lämmitin on
aktiivinen.
painiketta painetaan,
Jos informaation
kun lämmitin on aktiivinen, merkkivalo näyttää
tämän tilan - samanaikaisesti esitetään auton
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin (s. 139)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorasulkeminen (s. 139)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 140)
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorasulkeminen
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin
7. Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.
Moottorin- ja matkustamonlämmitin voidaan
sulkea suoraan infonäytön kautta.
Moottorin- ja matkustamonlämmittimen
(s. 137) ajastin on kytketty auton kelloon.
8. Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti
OK3.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa. Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa, jolloin auton lämmittäminen on valmis.
Auton elektroniikka valitsee vallitsevan ulkolämpötilan perusteella ajankohdan, jolloin
lämmityksen pitää alkaa.
9. "Peruuttakaa valikkorakenteessa painamalla RESET.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
3. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Seis lämmittimen deaktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys (s. 138)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin (s. 139)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 140)
10. Valitkaa toinen ajastin (jatkoa kohdasta 2)
tai poistukaa valikosta painamalla
RESET.
Käynnistää
HUOM
Jos auton kello säädetään uudestaan,
pyyhkiytyy ajastimen mahdollinen ohjelmointi.
Säätö
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä (s. 108) kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
04
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja aktivoikaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Sulkeminen
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan
sammuttaa manuaalisesti, ennen kuin ajastin
tekee sen. Menetelkää näin:
4. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne
valaistuun tuntiasetukseen.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
5. Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
6. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne
valaistuun minuuttiasetukseen.
3
Seuraava OK-painallus aktivoi ajastimen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
139
04 Ilmastointi
||
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
> Jos ajastin on asetettu, mutta ei aktivoitu, näytetään kellokuvake asetetun
ajan vieressä.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset
Symbolit ja ilmoitukset koskien moottorin- ja
matkustamonlämmitintä (s. 137) ovat erilaisia
riippuen siitä, onko mittaristo analoginen
(s. 64) tai digitaalinen (s. 65).
04
lyhyesti OK päästäksenne eteenpäin
valikossa. Valitkaa sitten ajastimen
pysäyttäminen ja vahvistakaa valinta
painamalla OK.
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan sulkea myös suoraan (s. 138).
Aktivoidun ajastimen symboli digitaalisessa mittaristossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 140)
Taulukko esittää esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
140
Lämmittimen ajastin on aktivoitu,
kun etäavain on
poistettu virtalukosta ja autosta on
poistuttu – moottori ja matkustamo
ovat lämmitettyjä
asetettuna aikana.
Kun jokin ajastin on aktivoitu, palaa aktivoidun ajastimen symboli infonäytössä samalla,
kun asetettu aika esitetään symbolin vieressä.
Aktivoidun ajastimen symboli analogisessa mittaristossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
Lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
pitkään OK tai
5. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
•
Ilmoitus
Kun lämmitin on aktivoitu, lämmityssymboli palaa infonäytössä.
4. Sulkekaa ajastin painamalla:
•
•
Symboli
PA-käyttöinen
lämmitin
pysäytetty
Akunsäästötila
Auton elektroniikka
sammutti lämmittimen moottorin
käynnistyksen
mahdollistamiseksi.
04 Ilmastointi
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
PA-käyttöinen
lämmitin
pysäytetty
Polttoainetta
vähän
Lämmittimen säätö
ei mahdollista johtuen pienestä polttoainemäärästä tämä siksi, että
mahdollistetaan
moottorin käynnistäminen sekä
n. 50 km:n ajo.
PA-käyttöinen
lämmitin
Tarvitsee
huollon
Lämmitin ei toimi.
Ottakaa yhteys
korjaamoon korjausta varten.
Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen
palveluun.
Lisälämmitin*
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*
Dieselmoottoreilla varustetuissa autoissa,
jotka myydään kylmillä ilmastovyöhykkeillä4,
voidaan tarvita lisälämmitintä moottorin oikean
lämpötilan saavuttamiseksi ja riittävän lämmön
saamiseksi matkustamoon.
Auto on varustettu joko sähköisellä (s. 142) tai
polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä
(s. 141).
Auto on sellaisissa tapauksissa varustettu
joko
•
•
sähköinen lisälämmitin (s. 142) tai
polttoainekäyttöinen lisälämmitin
(s. 141)5.
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa (s. 108) olevan OKpainikkeen painamisen jälkeen.
Lämmitin sammuu automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai kun moottori sammutetaan.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmitin käynnistyy automaattisesti tarvittaessa lisälämpöä silloin, kun moottori on
käynnissä.
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
(s. 137)
Kun lisälämmitin on aktiivinen, voi auton
alta nousta savua, mikä on täysin normaalia.
04
Auto-tila tai sulkeminen
Lisälämmittimen automaattinen käynnistysjakso voidaan sulkea haluttaessa.
HUOM
Volvo suosittelee, että polttoainekäyttöinen
lisälämmitin suljetaan lyhyiden ajomatkojen
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys (s. 138)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin (s. 139)
4
5
1. Ennen moottorin käynnistystä: Valitkaa
avainasento I (s. 79).
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. maantieteellisistä alueista.
Pysäköintilämmittimellä (s. 137) varustetut autot.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
141
04 Ilmastointi
||
2. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
3. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lisälämmitin6 tai Asetukset7 ja valitkaa
OK-painikkeella.
4. Valitkaa toinen vaihtoehdoista PÄÄLLÄ
tai POIS säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
5. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
HUOM
04
Valikkovaihtoehdot ovat näkyvissä vain
avaimen asennossa I - mahdollinen säätö
pitää tämän vuoksi tehdä ennen moottorin
käynnistämistä.
Sähköinen lisälämmitin*
Auto on varustettu joko polttoainekäyttöisellä
(s. 141) tai sähköisellä lisälämmittimellä
(s. 141).
Lämmitintä ei voi säätää manuaalisesti, vaan
se aktivoidaan automaattisesti moottorin
käynnistämisen jälkeen ulkolämpötilan ollessa
alle 9 °C ja sammutetaan, kun asetettu matkustamon lämpötila on saavutettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
(s. 137)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
6
7
142
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
(s. 137)
Analoginen mittaristo
Digitaalinen mittaristo
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
05 Kuormaus ja säilytys
Säilytystilat
Yleiskatsaus matkustamon säilytystiloihin.
05
144
05 Kuormaus ja säilytys
Säilytyslokero1 ovipaneelissa
Säilytyslokero, kuljettajan puoli (s. 146)
Pääsylipunpidin
Säilytyslokero
Hansikaslokero (s. 147)
Säilytyslokero, mukinpidin (s. 146)
Mukinpidin* takaistuimessa
Säilytystasku2
Säilytyslokero, takaistuin
VAROITUS
05
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta
jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa.
Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen
yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
1
2
Jääkaapimen pitimellä kuljettajan puolella.
Ei koske kangasverhoilua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
145
05 Kuormaus ja säilytys
Kuljettajan puolen säilytyslokero
Keskikonsoli
Tunnelikonsoli – kyynärnoja
Tämä säilytyslokero (s. 144) sijaitsee kuljettajan puolella, valopaneelin alla vasemmalla.
Tunnelikonsoli on sijoitettu etuistuinten väliin.
Tunnelikonsoli on sijoitettu etuistuinten väliin.
Suljetussa asennossa tunnelikonsolin kyynärnojaa on säädettävä* pituussuunnassa.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
Älkää säilyttäkö lokerossa mitään teräviä
tai ulostyöntyviä esineitä.
•
•
Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja USB*/AUX-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
05
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle. (Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin (s. 147) on valittu, on savukkeensytytin 12 V:n liitännässä (s. 148) etuistuimelle, ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
146
Säilytystilat (s. 144)
Tunnelikonsoli – kyynärnoja (s. 146)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä (s. 148)
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi* (s. 147)
05 Kuormaus ja säilytys
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja
tuhkakuppi*
Irrotettava tuhkakuppi sijaitsee mukinpitimessä käsinojan alla. Savukkeensytytin sijaitsee etuistuinta varten 12 V:n liitännässä
(s. 148).
Tunnelikonsolissa (s. 146) oleva tuhkakuppi
irrotetaan nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee
takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hansikaslokero
Lisämatot*
Käsinekotelo on sijoitettu matkustajan puolelle.
Lisämatot keräävät esim. roskia ja lumisohjoa.
Volvo myy erityisvalmisteisia lisämattoja.
Täällä voidaan säilyttää esim. auton omistajan
käsikirjaa ja karttoja. Luukun sisäpuolella on
pitimet kynille. Käsinekotelo voidaan
lukita*(s. 173) avainliuskalla (s. 163).
VAROITUS
Käyttäkää vain yhtä lisämattoa jokaisella
paikalla ja tarkastakaa ennen ajoon lähtöä,
että kuljettajan paikan matto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty tapeille, ettei se
joudu puristuksiin polkimien luona ja niiden
alle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Säilytystilat (s. 144)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sisustuksen puhdistus (s. 374)
Säilytystilat (s. 144)
05
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
147
05 Kuormaus ja säilytys
Meikkipeili
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä
Meikkipeili sijaitsee häikäisysuojan takasivulla.
Tunnelikonsolin säilytyslokerossa ja mukinpitimen vieressä on sähköliitännät (12 V)3.
HUOM
Lisävaruste ja laite - esim. näytöt, musiikkisoitin ja matkapuhelin - joka on kytketty
johonkin matkustamon 12 V:n sähköliitännöistä, voivat aktivoitua ilmastointilaitteen
vaikutuksesta myös etäavaimen ollessa
poistettuna tai auton ollessa lukittuna,
esim. kun moottorin- ja matkustamonlämmitin* aktivoidaan ennalta asetettuna ajankohtana.
Vetäkää sen vuoksi liittimet irti lisävarusteen tai laitteen sähköliitännöistä, kun niitä
ei käytetä, koska käynnistysakku voi tyhjentyä tällaisessa tapauksessa.
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
05
Valo syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 353)
TÄRKEÄÄ
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.
Suurin virranotto on 10 A (120 W) kummastakin liittimestä.
Sähköliitäntöjä voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet. Jotta liitännästä saa virtaa, pitää etäavaimen olla vähintään avainasennossa I
(s. 79).
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen
(s. 329) käytettävä kompressori on Volvon
testaama ja hyväksymä. Katsokaa lisätietoja Volvon suositteleman väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan (TMK) käyttämisestä.
VAROITUS
Antakaa aina tulpan olla liitännässä, kun
sitä ei käytetä.
3
148
Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, mukinpidin ja sen vieressä oleva 12 V:n liitäntä jäävät pois.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi* (s. 147)
•
12 V:n liitäntä, kuormatila (s. 152)
05 Kuormaus ja säilytys
Kuormaus
•
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa.
Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
•
Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai
nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
Yksityiskohtaiset tiedot painoista, Massat
(s. 382).
Takaluukku avataan valopaneelissa
olevalla painikkeella tai etäavaimella,
ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - takaluukku (s. 173).
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuormankiinnityssilmukat (s. 150)
Kuormaverkko (s. 152)
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 150)
Kattokuorma (s. 150)
Irrallinen esine, joka painaa 20 kg, voi saavuttaa keulatörmäyksessä 50 km/h:n
(30 mph) nopeudessa liikevoiman, joka
vastaa 1 000 kg:aa.
VAROITUS
Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma
ulottuu liian korkealle.
•
Älkää koskaan kuormatko selkänojia
ylemmäs.
05
VAROITUS
Kuormattaessa muistettavaa
•
Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa vasten.
Huomatkaa, ettei mikään esine saa estää
etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa,
jos jokin takaistuimen selkänoja on käännettynä alas, ks. WHIPS - istuma-asento (s. 41).
•
•
Keskittäkää kuorma.
Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman
sijoittamista alas käännetyn selkänojan
päälle.
Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi
kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.
Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain
pehmeällä.
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa
kuorma voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja siten siirtää sen ajoasentoon - auto voi tällöin lähteä liikkeelle.
149
05 Kuormaus ja säilytys
Kuormaus - pitkät tavarat
Kattokuorma
Kuormankiinnityssilmukat
Kuormatilan kuormaamisen helpottamiseksi
voidaan takaistuimen selkänojat kääntää alas.
Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan matkustajan istuimen selkänoja kääntää.
Kattokuormalle suositellaan Volvon kehittämiä
taakkatelineitä. Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden.
Kuormankiinnityssilmukoita käytetään nauhojen kiinnittämiseen esineiden ankkuroimisessa
kuormatilassa.
Matkustajan istuimen kaataminen
Ks. Etuistuimet (s. 81).
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen
mukana tulevaa asennusohjetta.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
•
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille. Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
•
Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
Ks. (s. 84).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
05
Kuormaus (s. 149)
VAROITUS
Kovat ja terävät ja/tai raskaat ulostyöntyvät
esineet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja
voimakkaassa jarrutuksessa.
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet
muuttuvat kattokuorman yhteydessä.
Tiedot suurimmasta sallitusta kattokuormasta, taakkatelineistä ja mahdollisesta
suksilaatikosta, ks. Massat (s. 382).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
150
Kuormaus (s. 149)
Sitokaa aina isot ja raskaat tavarat turvavyöllä tai kuormansidontahinnoilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 149)
05 Kuormaus ja säilytys
Kuormaus - kassinpidin
Kassinpitimet pitävät kassit paikoillaan ja estävät niiden kaatumisen ja sisällön leviämisen
kuormatilaan. Pitimen kuormitus on enintään
3 kg.
Kuormaus - ylöskäännettävä
kassinpidin*
Kääntäminen ylös
Ylös käännettävä kassinpidin lattiassa pitää
kassit paikoillaan ja estää niiden kaatumisen ja
sisällön leviämisen kuormatilaan, se voidaan
avata kolmeen asentoon.
Nostakaa ylemmässä lattiassa olevasta
kahvasta* ja kääntäkää lattia ylös.
Siirtäkää lattia eteen sopivaan asentoon
ja asettakaa se säätöuraan.
Kassinpidin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 149)
Kuormaus - ylöskäännettävä kassinpidin*
(s. 151)
Ylöskäännettävä kassinpidin
Se voidaan asettaa kahteen säätöasentoon ja
ns. huoltoasentoon, kun se on täysin käännettynä ylös. Siitä on kaksi lattiayhdistelmän
versiota, toinen säätöasennoilla syvennyksessä lattian alla ja toinen säätöasennoilla
muovikiskoissa. Ylöskääntäminen seuraavassa näyttää säätöasennon syvennyksessä
lattian alla.
05
3. Huoltoasennossa lattia siirretään aivan
eteen takaselkänojaa vasten ja asetetaan
muovitukeen keskellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 149)
Kuormaus - kassinpidin (s. 151)
Keskimmäisen pitimen kuormitus on
enintään 3 kg ja ulompien enintään 10 kg.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
151
05 Kuormaus ja säilytys
12 V:n liitäntä, kuormatila
HUOM
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet.
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Lisätietoja Volvon suositteleman väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan (TMK)) käyttämisestä, ks. Väliaikainen renkaanpaikkaus*
(s. 329).
Kuormaverkko
Kuormaverkko estää kuormaa siirtymästä
eteenpäin matkustamossa voimakkaiden jarrutusten yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä (s. 148)
05
Kääntäkää kansi alas päästäksenne käsiksi
sähköliitäntään.
•
Liitäntä antaa jännitteen myös silloin, kun
etäavain ei ole virtalukossa.
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W).
HUOM
Huomatkaa, että sähköliitännän käyttö
moottorin ollessa sammutettuna aiheutaa
vaaran auton käynnistysakun tyhjenemisestä.
152
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kuormaverkko asennetaan neljään kiinnityskohtaan.
Kuormaverkko pitää aina, turvallisuussyistä,
kiinnittää ja varmistaa oikealla tavalla. Verkko
on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja
kiinnitetty etuistuinten selkänojien taakse.
VAROITUS
Kuormatilan kuorma täytyy kiinnittää hyvin,
myös oikein asennetun kuormaverkon
yhteydessä.
05 Kuormaus ja säilytys
Kiinnitys
2. Painakaa vetonauhan lukon painike sisään
ja viekää vetonauha altapäin lukon läpi.
HUOM
Kiristäkää kuormaverkko vetonauhoilla.
Kuormaverkon asentaminen on helpointa
toisen takaoven kautta.
VAROITUS
On välttämätöntä varmistua, että kuormaverkon ylemmät kiinnikkeet on asennettu
oikein ja että vetonauhat on kiinnitetty varmasti. Vioittunutta verkkoa ei saa käyttää.
1. Pujottakaa koukut kattokiinnikkeeseen
vetonauhojen lukot käännettyinä itseänne
kohti.
Pujottakaa kuormaverkon vetonauhat silmukoiden läpi istuinten liukukiskojen
takapäässä – tätä helpottaa, jos selkänojia oikaistaan ja istuimia työnnetään hieman eteenpäin.
Huomatkaa, ettette paina istuinta/selkänojaa voimakkaasti verkkoa vasten, kun
istuin/selkänoja työnnetään jälleen takaisin – säätäkää, kunnes istuin/selkänoja
koskettaa verkkoa.
TÄRKEÄÄ
Irrotus ja säilytys
1. Vapauttakaa kuormaverkon kiristys painamalla painiketta vetonauhan lukossa ja
syöttäkää nauha ulos.
05
2. Irrottakaa koukut kattokiinnikkeistä.
3. Taitelkaa kuormaverkko kokoon ja laittakaa se säilytyspussissa tavaratilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 149)
Kuormankiinnityssilmukat (s. 150)
Jos istuinta/selkänojaa painetaan voimakkaasti taaksepäin kuormaverkkoa vasten,
voivat verkko ja/tai sen kiinnikkeet vahingoittua.
153
05 Kuormaus ja säilytys
Hattuhylly
Hattuhylly voidaan poistaa kuormatilan lisäämiseksi.
Hattuhyllyn poistaminen
05
Irrottakaa hattuhyllyn nostosilmukat
molemmilta puolilta.
Pujottakaa hattuhylly irti etureunasta ja
poistakaa se.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
154
Kuormaus (s. 149)
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 150)
LUKOT JA HÄLYTIN
06 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain
Toiminta
Etäavainta käytetään mm. lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen ja moottorin käynnistämiseen.
Avaimeton
moottorin
käynnistys
Avaimista on kolme versiota - perusmallinen
etäavain, etäavain ilman PCC:tä* sekä etäavain PCC:llä*.
Toiminta
06
Lukitseminen/
lukituksen
avaaminen
sekä
irrotettava
avainliuska
Avaimeton
lukitseminen/
lukituksen
avaaminen
156
PerusmalliA
ilman
PCC:täA
PCC:lläB
Infopainike
ja
merkkivalot
A
B
x
x
x
x
x
PerusmalliA
ilman
PCC:täA
PCC:lläB
x
x
Auto toimitetaan kahdella kauko-ohjaimella
varustettuna.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
x
Avain, jossa 5 painiketta
Avain, jossa 6 painiketta
Lisätietoja
•
Perusetäavain - on perusmallinen avain,
ks. Etäavain - toiminnot (s. 160) selostusta sen toiminnoista.
•
Etäavain ilman PCC:tä - Keyless Drive*
(s. 166) -toiminnolla sekä avaimeton lukitus (s. 167) ja lukituksen avaus (s. 168).
•
Etäavain PCC:llä - käsittää myös infopainikkeen ja merkkivalot. Lukekaa lisää
näistä ainutlaatuisista toiminnoista
(s. 161).
Kaikissa etäavaimessa on irrotettava avainliuska (s. 163), joka on metallia. Näkyvästä
osasta on kaksi mallia, jotta etäavaimet voidaan erottaa toisistaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lisää etäavaimia voidaan tilata myöhemmin ei kuitenkaan muita versioita kuin se, joka toimitettiin auton mukana. Jopa kuusi avainta
voidaan ohjelmoida sekä käyttää yhteen ja
samaan autoon.
Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista etäavaimella, kun kuljettaja poistuu
autosta.
06 Lukot ja hälytin
Etäavain - häviäminen
Etäavain - personalisointi*
Jos etäavain (s. 156) häviää, uusi voidaan
tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Etäavaimen avainmuistin avulla auton tietyt
asetukset voidaan mukauttaa henkilön
mukaan.
Jäljellä olevat etäavaimet pitää tällöin ottaa
mukaan Volvon tekniseen palveluun. Varastamisen estämiseksi hävinneen etäavaimen
koodi poistetaan järjestelmästä. Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan tarkastaa
valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
Avainmuistitoiminto on yhdessä esimerkiksi
sähkökäyttöisen* kuljettajan istuimen (s. 82)
kanssa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain - toiminnot (s. 160)
Etäavain - käyttöetäisyys (s. 161)
Ulkoisten taustapeilien (s. 103), kuljettajan
istuimen, ohjauspyörän vastuksen (s. 258)
asetukset sekä mittariston teemojen, kontrasti- ja väritilojen (s. 65) asetukset voidaan
tallentaa avainmuistiin riippuen auton varustetasosta.
Toiminto1 voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
Kun toiminto on aktivoitu, yhdistetään asetukset automaattisesti avainmuistiin. Se tarkoittaa, että muutos asetuksessa tallennetaan
automaattisesti erityiseen etäavaimen muistiin.
Asetusten tallennus
Menetelkää näin tallentaaksenne asetukset ja
käyttääksenne etäavaimen avainmuistia:
1. Avatkaa auton lukitus etäavaimella, jonka
muistiin asetus2 pitää tallentaa.
2. Katsokaa, että avainmuistitoiminto on
aktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR.
1
2
3. Tehkää haluamanne asetukset esim. istuimelle ja ulkotaustapeileille.
4. Asetukset tallennetaan ko. etäavaimen
muistiin.
Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan
samalla etäavaimella, avainmuistiin tallennetut
asennot säädetään automaattisesti - edellyttäen, että niitä on muutettu sen jälkeen, kun
ko. etäavainta käytettiin edellisen kerran.
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava
tällöin auki.
VAROITUS
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että
lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön
aikana istuimen edessä, takana tai alla.
Katsokaa, ettei kukaan takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.
06
Asetusten muuttaminen
Jos usea henkilö, jolla jokaisella on oma etäavaimensa, lähestyy autoa, tehdään esim.
Tätä kutsutaan Auton avainmuistiksi valikkojärjestelmässä MY CAR.
Tämä asetus ei vaikuta niihin asetuksiin, jotka on tallennettu sähkökäyttöisen istuimen muistitoiminnolla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
06 Lukot ja hälytin
||
istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset sen
henkilön perusteella, jonka etäavain avaa kuljettajan oven lukituksen.
Jos henkilö A on avannut kuljettajan oven
etäavaimella A, mutta autoa on tarkoitus ajaa
henkilön B, jolla on etäavain B, asetuksia voidaan muuttaa seuraavalla tavalla:
•
Seistessään kuljettajan oven vieressä tai
istuessaan ohjauspyörän takana
henkilö B painaa lukituksen avauspainiketta etäavaimessaan.
•
Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta
istuimen säätömuistista istuimen painikkeilla 1 - 3.
•
Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit
manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
06
Etäavain - toiminnot (s. 160)
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 161)
Lukitus/lukituksen avaaminen osoittaminen
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta
etäavaimella (s. 156), ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen
tapahtuneen oikein.
•
Lukitseminen - yksi välähdys ja taustapeilit käännetään3 sisään.
•
Lukituksen avaaminen - kaksi välähdystä
ja taustapeilit käännetään3 ulos.
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
Lukittaessa tapahtuu osoitus vain, jos kaikki
lukot on lukittu ja kaikki ovet ovat kiinni.
Osoitus annetaan, kun viimeinen ovi suljetaan.
Toiminnan valitseminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
158
Vilkkuva diodi tuulilasin luona varmistaa, että
auto on lukittu.
HUOM
Eri vaihtoehdot lukitsemisen/lukituksen avaamisen osoittamiseksi valoilla voidaan asettaa
valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
3
Lukkoilmaisin
Avaimeton käyttö* (s. 166)
Lukkoilmaisin (s. 158)
Hälytysilmaisin (s. 178)
Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sama diodi kuin hälytysilmaisimella (s. 178).
HUOM
Myös ilman hälytintä olevissa autoissa on
tämä ilmaisin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen (s. 158)
06 Lukot ja hälytin
Etäavain - elektroninen
käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää auton luvattoman käynnistämisen (s. 267).
Jokaisella etäavaimella (s. 156) on ainutlaatuinen koodi. Auto voidaan käynnistää vain
oikealla etäavaimella, jossa on asianmukainen
koodi.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä liittyvät elektroniseen käynnistyksenestoon:
Ilmoitus
Sisältö
Aseta
auton
avain paikalleen
Vika luettaessa etäavain
käynnistyksen aikana - Vetäkää avain pois virtalukosta,
painakaa se uudelleen paikalleen ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Auton
avainta ei
löydetäA
Vika luettaessa etäavainta
käynnistyksen aikana - tehkää uusi käynnistysyritys.
Jos vika säilyy: Työntäkää
etäavain virtalukkoon ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Ajonesto
Yritä
käynnistää
uudelleen
A
Vika käynnistyksenestojärjestelmässä käynnistyksen
aikana. Jos vika säilyy: Ottakaa yhteys korjaamoon valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
jäljitysjärjestelmällä*
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä4 mahdollistaa auton jäljittämisen ja
paikantamisen sekä käynnistykseneston aktivoimisen matkan päästä, mikä sammuttaa
moottorin.
Ottakaa yhteys lähimpään Volvo-myyjään
saadaksenne lisätietoja ja apua järjestelmän
aktivoinnissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 156)
Etäavain - elektroninen käynnistyksenesto
(s. 159)
Koskee vain autoja, joissa on avaimeton käynnistys- ja
lukitusjärjestelmä.
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
4
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä* (s. 159)
•
Avaimeton käyttö* (s. 166)
Vain tietyt markkina-alueet ja yhdessä Volvo On Call -järjestelmän* kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
159
06 Lukot ja hälytin
Etäavain - toiminnot
Lukituksen avaaminen (s. 170) - Avaa
ovien ja takaluukun lukituksen samalla, kun
hälyttimen aktivointi poistetaan.
Etäavaimessa on toimintoja, kuten esim. ovien
lukitus ja lukituksen avaaminen.
Pitkä painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto
(s. 172).
Toiminnot
PCC:llä varustettu etäavain* (Personal Car
Communicator).
Perusmallinen etäavain.
Lukitseminen
Lukituksen avaaminen
06
Lähestymisvalaist. kesto
Takaluukku
Paniikkitoiminto
Infopainike - ks. PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 161)
selostusta sen toiminnasta.
Toimintopainikkeet
Lukitseminen - Lukitsee ovet ja takaluukun samalla, kun hälytin aktivoidaan, ks.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen - ulkopuolelta (s. 170).
Pitkä painallus sulkee kaikki ikkunat samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto
(s. 172).
VAROITUS
Jos ikkunoita suljetaan, valvokaa, ettei
kenenkään sormia jää väliin.
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien
samanaikaisesta lukituksen avaamisesta sellaiseksi, että painikkeen painallus avaa ensin
vain kuljettajan oven lukituksen ja toisen painalluksen jälkeen - kymmenen sekunnin
kuluessa - avataan muiden ovien lukitus.
Toimintoa voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus,
ks. MY CAR (s. 110).
Turvavalaistus (s. 96) - Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan päästä.
Takaluukku (s. 173) - Avaa lukituksen ja
poistaa vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
kolme sekuntia tai sitä painetaan kaksi kertaa
kolmen sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi
aktivoituvat.
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään viisi
160
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Lukot ja hälytin
sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu
noin kolmen minuutin kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kauko-ohjain (s. 156)
Etäavain - käyttöetäisyys
Etäavaimen toimintoja (perusmallissa) voidaan
käyttää noin 20 metrin etäisyydellä autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
PCC:llä varustettu etäavain* ainutlaatuiset toiminnot
PCC*-etäavaimessa on laajennettu toiminta
verrattuna perusmalliseen etäavaimeen
(s. 156) infopainikkeena ja merkkivalona.
HUOM
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina
lukita/lukitus avata avainliuskalla (s. 164).
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin
käydessä tai avainasennon I tai II (s. 79)
ollessa aktiivinen ja jos kaikki ovet suljetaan,
mittariston infonäytössä esitetään varoitusilmoitus samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Kun etäavain on palautettu autoon, ilmoitus
sammuu ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen,
kun joko/tai:
•
•
•
Etäavain on asetettu virtalukkoon.
Nopeus ylittää 30 km/h (n. 20 mph).
Etäavain ja PCC.
Infopainike
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.
06
OK-painiketta on painettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 156)
Etäavain - toiminnot (s. 160)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
161
06 Lukot ja hälytin
||
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys
Infopainikkeen käyttö
–
Painakaa infopainiketta
PCC-etäavaimen käyttöetäisyys (Personal Car
Communicator) ovien ja takaluukun lukituksen
avaamista varten on n. 20 metriä autosta muille toiminnoille jopa n. 100 metriä. Jos
auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
.
> Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot vilkkuvat ja valo kulkee ympäri
PCC:tä. Tämä osoittaa, että autosta
luetaan tietoja.
Jos jotain muista painikkeista painetaan tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
HUOM
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
informaatiopainikkeen toimintaa.
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa
ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua
että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Punainen jatkuva valo - Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti:
Punainen valo vilkkuu muuttuvasti kummassakin punaisessa merkkivalossa Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
162
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys
(s. 162)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Käyttöetäisyyden ulkopuolella
Jos etäavain on liian kaukana autosta informaation lukemiseksi, näytetään viimeisin tila,
johon auto jätettiin, ilman että valo kulkee
ympäri etäavaimessa.
Jos autossa käytetään useampaa etäavainta,
vain etäavain, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen, näyttää
oikean tilan.
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa
ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua
että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
06 Lukot ja hälytin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keyless Drive* - käyttöetäisyys (s. 166)
Etäavain - käyttöetäisyys (s. 161)
Irrotettava avainliuska
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joitakin toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Irrotettava avainliuska - irrotus/
kiinnitys
Irrotettava avainliuska (s. 163) irrotetaan/kiinnitetään seuraavasti:
Avainliuskan irrotus
Avainliuskan toiminnot
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
vasemman etuoven lukitus avata
manuaalisesti (s. 164), jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella.
•
takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/deaktivoida (s. 176).
•
oikea etuovi ja takaovet lukita manuaalisesti esim. virtakatkoksen yhteydessä.
•
•
avata hansikaslokeron lukitus*.
etumatkustajan turvatyyny (PACOS*) aktivoida/deaktivoida.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
•
•
Oven manuaalinen lukitseminen (s. 171)
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen (s. 156).
Lukitseminen/lukituksen avaaminen hansikaslokero (s. 173)
1. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
•
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/deaktivointi* (s. 36)
2. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
06
Avainliuskan kiinnitys
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
163
06 Lukot ja hälytin
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen
avaaminen (s. 164)
•
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
(s. 176)
•
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/deaktivointi* (s. 36)
Irrotettava avainliuska - oven
lukituksen avaaminen
Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää, jos
keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella
- esim. jos etäavaimen paristo (s. 164) on loppunut.
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja
ovi avataan, hälytys laukeaa.
2. Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
Autot, joissa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä, ks. Keyless Drive* - lukituksen
avaaminen avainliuskalla (s. 168).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
6
164
Etäavaimen paristo6 voidaan vaihtaa tarvittaessa.
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:
•
Vasen etuovi voidaan avata seuraavasti:
1. Avatkaa vasemman etuoven lukitus
avainliuskalla ovenkahvan lukkosylinteristä. Lisätietoja, ks. Keyless Drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla (s. 168).
06
Etäavain/PCC - pariston vaihto
Irrotettava avainliuska (s. 163)
Kauko-ohjain (s. 156)
PCC:llä varustetussa etäavaimessa on kaksi paristoa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Infosymboli syttyy ja mittariston näyttö
esittää Auton avaimen paristo heikko
Ks. käyttöohjekirjaa.
ja/tai
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
signaaliin 20 metrin sisällä autosta katsoen.
06 Lukot ja hälytin
Pariston vaihto
Kokoaminen
1. Painakaa etäavain kokoon.
HUOM
Avaaminen
Vetäkää jousikuormitteista salpaa
sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti etäavain ylös.
HUOM
Kääntäkää etäavain siten, että painikkeet
ovat ylöspäin, millä estätte paristojen putoamisen avattaessa.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja
ja niiden kontaktipintoja sormin, koska
tämä heikentää niiden toimintaa.
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa/PCC:ssä täyttävät vaatimuksen UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen
palvelun vaihtamat paristot täyttävät em.
kriteerin.
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/
ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin
niiden (+)- ja (–)-puolen suhteen.
2. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
3. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
TÄRKEÄÄ
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä
ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain (yhdellä paristolla)
1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
Kauko-ohjain (s. 156)
Etäavain - toiminnot (s. 160)
2. Asettakaa uusi paikalleen (+)-puoli alaspäin.
Etäavain PCC:llä* kahdella paristolla
1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+)puoli ylöspäin.
06
3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+)-puoli
alaspäin.
Paristotyyppi
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2430, 3 V.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
165
06 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
Keyless Drive* - käyttöetäisyys9
Keyless Drive -toiminnolla varustetuissa
autoissa on käynnistys- ja lukkojärjestelmä,
jota voidaan käsitellä avaimettomasti.
Jotta ovet tai takaluukku voidaan lukita automaattisesti painamatta etäavaimen painiketta,
on etäavaimen oltava n. 1,5 metrin etäisyydellä auton ovenkahvasta tai takaluukusta.
Avaimettomalla käynnistys- ja lukkojärjestelmällä auto voidaan käynnistää, lukita ja lukitus avata ilman, että etäavain (s. 156) on virtalukossa7. Riittää, että etäavain on mukana
taskussa. Järjestelmä tekee esim. auton
avaamisen mukavammaksi, kun kädet on
varattu.
Oven lukitsevan tai lukituksen avaavan henkilön on pidettävä etäavain mukanaan. Ovea ei
voi lukita tai avata lukituksesta, jos etäavain
on auton vastakkaisella puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless Drive* - käyttöetäisyys (s. 166)
Keyless Drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely (s. 167)
Keyless Drive* - häiriöitä etäavaimen toiminnassa (s. 167)
Punaiset renkaat yllä olevassa kuvassa osoittavat alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
Jos kaikki etäavaimet poistetaan autosta
moottorin käydessä tai avainasennon I tai II
(s. 79) ollessa aktiivinen ja jokin ovi on avattu
ja sen jälkeen suljetaan, mittariston infonäy-
7
9
166
•
•
•
•
•
Auton sähköjärjestelmä voidaan esiasettaa
kolmelle eri tasolle - avainasento 0, I ja II
(s. 79) - etäavaimella.
•
•
Kun etäavain on palautettu autoon, varoitusilmoitus sammuu ja äänimuistutus lakkaa, kun
joko/tai:
ovi on avattu ja suljettu
etäavain on asetettu virtalukkoon
OK-painiketta vilkkuvivussa on painettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Molemmissa auton mukana toimitettavissa
etäavaimissa on avaimeton toiminto. Etäavaimia voidaan tilata lisää.
06
tössä esitetään varoitusilmoitus samalla, kun
kuullaan äänimuistutus.
Ei koske perusmallista etäavainta.
Ei koske avaimettomalla käynnistyksellä varustettuja autoja
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Avaimeton käyttö* (s. 166)
Keyless Drive* - antennin sijainti (s. 169)
06 Lukot ja hälytin
Keyless Drive* - etäavaimen
turvallinen käsittely
Keyless Drive* - häiriöitä etäavaimen
toiminnassa
Käsitelkää kaikkia etäavaimia erittäin huolellisesti.
Etäavaimen avaimettomia toimintoja (s. 166)
voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus.
Jos jokin etäavaimista10 on unohdettu autoon,
deaktivoidaan avaimettomat toiminnot, jos
auto esim. lukitaan toisella autoon kuuluvalla
etäavaimella. Kukaan asiaankuulumaton ei voi
silloin avata ovia.
Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan
toisella etäavaimella, aktivoidaan autoon
unohtunut etäavain uudelleen.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää jättämään PCC-toiminnolla
varustettua etäavainta autoon. Jos joku
murtautuu autoon ja saa etäavaimen käsiinsä, on auto mahdollista käynnistää painamalla etäavain virtalukkoon ja painamalla sitten START/STOP ENGINE-painiketta.
HUOM
10
Avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä varustetuissa autoissa on kosketusherkkä alue ovien ulkokahvoissa sekä kumipintainen painike takaluukun kumipintaisen painolevyn vieressä.
Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta, jossa
on avaimeton toiminto, matkapuhelimen tai
metalliesineiden lähellä - ei lähempänä
kuin 10 - 15 cm.
Jos häiriöitä kuitenkin syntyy, käyttäkää etäavainta ja avainliuskaa kuten perusmallista
etäavainta (s. 156).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless Drive* - lukitus
Avaimeton käyttö* (s. 166)
Etäavain/PCC - pariston vaihto (s. 164)
Keyless Drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely (s. 167)
Keyless Drive* - käyttöetäisyys (s. 166)
Lukitkaa ovet ja takaluukku tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai takaluukun kahdesta
kumipäällysteisistä painikkeista pienempään lukitusilmaisin (s. 158) tuulilasissa vahvistaa
lukitsemisen alkamalla vilkkua.
06
Kaikkien ovien ja takaluukun pitää olla kiinni
ennen kuin auto voidaan lukita - muussa
tapauksessa auto ei lukkiudu.
Koskee PCC:llä (Personal Car Communicator) varustettua etäavainta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
167
06 Lukot ja hälytin
||
HUOM
Automaattivaihteistolla varustetussa
autossa täytyy valita vaihteenvalitsimen Pvasento - muussa tapauksessa autoa ei
voi lukita eikä hälytintä kytkeä.
Keyless Drive* - lukituksen
avaaminen12
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla
Lukituksen avaaminen tapahtuu, kun käsi tarttuu ovenkahvaan tai takaluukun kumipintaiseen painolevyyn vaikutetaan - avatkaa ovi tai
takaluukku normaalisti.
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, jos esim. paristot ovat lopussa, vasemman etuoven lukitus voidaan avata etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla (s. 163).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Avaimeton käyttö* (s. 166)
Ovenkahvat rekisteröivät normaalisti
käden, joka tarttuu ovenkahvaan, mutta
paksuja käsineitä käytettäessä tai hyvin
nopean kädenliikkeen jälkeen voidaan tarvita toinen yritys tai käsineen riisuminen.
Hälytysilmaisin (s. 178)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 166)
Keyless Drive* - lukitus (s. 167)
Reikä avainliuskaa varten - kotelon irrottamiseksi.
Jotta lukkosylinteriin päästään käsiksi, pitää
ovenkahvan muovikotelo irrottaa - myös tämä
tehdään avainliuskalla:
06
1. Painakaa avainliuskaa n. 1 cm suoraan
ylös ovenkahvassa/kotelon alapuolella
olevaan reikään - älkää kammetko.
> Momentti irrottaa muovikotelon automaattisesti, kun liuskaa painetaan suoraan ylös aukkoon.
12
168
Ei koske avaimettomalla käynnistyksellä varustettuja etäavaimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Lukot ja hälytin
2. Työntäkää sitten avainliuska lukkosylinteriin ja avatkaa oven lukitus.
3. Asettakaa muovikotelo takaisin lukituksen
avaamisen jälkeen.
HUOM
Kun vasemman etuoven lukitus avataan
avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys
(s. 178) laukeaa. Se sammutetaan asettamalla etäavain virtalukkoon, ks. Hälytin etäavain ei toimi (s. 179).
Keyless Drive* - lukkoasetukset
Keyless Drive* - antennin sijainti
Lukitusasetuksia autoille, jotka on varustettu
avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä, voidaan sovittaa ilmoittamalla valikkojärjestelmässä MY CAR, minkä ovien lukitus
pitää avata.
Avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä varustetuissa autoissa on useita sisäisiä
antenneja, jotka on sijoitettu eri paikkoihin
autossa.
Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR
(s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö* (s. 166)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 166)
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys
(s. 163)
Puskuri takana, keskellä
Ovenkahva, vasen takana
Kuormatila, sisimpänä lattian alla keskellä
06
Ovenkahva, oikea takana
Keskikonsoli, takaosan alla
Keskikonsoli, etuosan alla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
169
06 Lukot ja hälytin
||
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,
pitää pysyä vähintään 22 cm:n etäisyydellä
Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä
estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö* (s. 166)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta tapahtuu etäavaimella (s. 160). Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien ovien,
takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukitus.
Lukituksen avaamiselle voidaan valita eri
sekvenssejä.
Jotta lukitussekvenssi voidaan aktivoida,
pitää kuljettajan oven olla kiinni - jos jokin
muista ovista tai takaluukku on auki, lukitaan
se/nämä ja hälytin aktivoidaan vasta, kun
se/ne suljetaan. Avaimettomalla lukkojärjestelmällä* varustetuissa autoissa pitää kaikkien
ovien ja takaluukun olla kiinni, ks. Keyless
Drive* - lukitus (s. 167) ja Keyless Drive* lukituksen avaaminen (s. 168).
HUOM
06
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella
ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa tai
avatkaa vasemman etuoven lukitus tällöin
irrotettavalla avainliuskalla (s. 163).
170
HUOM
Huomatkaa, että hälytys laukeaa, kun ovi
avataan avainliuskalla lukitsemisen jälkeen
- hälytys suljetaan tällöin työntämällä etäavain virtalukkoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Ottakaa huomioon vaara tulla lukituksi
autoon, kun se lukitaan ulkopuolelta etäavaimella - sen jälkeen ovia ei voi avata
sisäpuolelta oven salpakahvoilla. Lisätietoja, ks. Salpalukitustila* (s. 175).
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan kaikki lukot automaattisesti
uudelleen. Tämä toiminto vähentää vaaraa,
että auto jätetään vahingossa lukitsematta.
Hälyttimellä varustetut autot, ks.Hälytys
(s. 178).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 171)
•
Etäavain - toiminnot (s. 160)
06 Lukot ja hälytin
Oven manuaalinen lukitseminen
Tietyissä tilanteissa auto pitää voida lukita
manuaalisesti, esim. virtakatkoksen yhteydessä.
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla
(s. 168).
Muissa ovissa ei ole lukkosylintereitä, vaan
sen sijaan ko. oven päädyssä on lukkolaite,
joka pitää painaa sisään avainliuskan avulla sen jälkeen ne ovat mekaanisesti lukittuja/
salvattuja ulkopuolelta tapahtuvalta avaamiselta. Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Lukitus/lukituksen avaaminen sisäpuolelta
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta. Asentoon A palaamiseksi
pitää oven sisäkahva avata.
Lukitus/lukituksen avaaminen voidaan tehdä
kuljettajan ovessa olevalla keskuslukituksen
painikkeella. Kaikki ovet ja takaluukku (s. 173)
voidaan lukita tai lukitus avata samanaikaisesti.
Ovien lukitus voidaan myös avata etäavaimessa (s. 156) olevalla lukituksen avauspainikkeella tai kuljettajan oven keskuslukituspainikkeella.
HUOM
•
Oven lukitsin lukitsee vain ko. oven - ei
kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa
on aktivoitu manuaalinen lapsilukko
(s. 176), ei voida avata ulko- tai sisäpuolelta. Näin lukitun takaoven lukitus
voidaan avata vain etäavaimella tai
keskuslukituksen painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskuslukitus
•
Etäavain/PCC - pariston vaihto (s. 164)
Lukitkaa painamalla painikkeen toista
puolta
– toinen puoli
avaa lukituksen.
06
Valo lukkonupissa
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa
lapsilukkoon (s. 176).
–
Poistakaa irrotettava avainliuska (s. 163)
etäavaimesta. Viekää avainliuska lukkojärjestelyn reikään ja painakaa avain pohjaan asti, noin 12 mm.
Kun valo kuljettajan oven keskuslukituspainikkeessa palaa, se tarkoittaa, että kaikki ovet
on lukittu.
Keskuslukituspainike vain kuljettajan ovessa,
muissa ovissa ei ole nuppia:
•
Palava valo tarkoittaa, että kaikki ovet
ovat lukossa.
}}
171
06 Lukot ja hälytin
||
Keskuslukituspainike molemmissa etuovissa
ja sähköinen lukitusnuppi kummassakin
takaovessa:
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Palava valo tarkoittaa, että vain ko. ovi on
lukossa. Kun kaikki nupit palavat, kaikki
ovet ovat lukossa.
Lukituksen avaaminen
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella eri tavalla:
•
Painakaa keskuslukituspainiketta
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 170)
•
Hälytys (s. 178)
Läpituuletustoiminto
Läpituuletustoiminto avaa tai sulkee kaikki
sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä voidaan
käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti
lämpimällä säällä.
.
Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat*
samanaikaisesti (ks. myös osaa Läpituuletustoiminto (s. 172)).
•
Vetäkää ovenkahvasta ja avatkaa ovi oven lukitus aukeaa ja ovi avautuu hetkessä.
Lukitus
•
06
Molempien etuovien pitää olla kiinni keskuslukitsemista varten. Painakaa keskuslukituspainiketta
- kaikki ovet lukitaan. Jos jokin takaovista on auki, se lukitaan, kun se suljetaan.
Pitkä
-symbolin painallus keskuslukituspainikkeessa tai etäavaimessa avaa kaikki
sivuikkunat samanaikaisesti. Sama menettely
-painikkeella sulkee kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti.
Pitkä painallus sulkee kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti (ks. myös osaa Läpituuletustoiminto (s. 172)).
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 171)
Automaattinen lukitseminen
•
Ikkunannostimet (s. 102)
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
172
Keskuslukituspainike
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
06 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen hansikaslokero
Käsinekotelo (s. 147) voidaan lukita/sen lukitus
avata vain etäavaimen (s. 156) irrotettavalla
avainliuskalla.
Tietoja avainliuskasta, ks.Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 163).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - toiminnot (s. 160)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku
Takaluukku voidaan avata, lukita ja lukitus
avata usealla eri tavalla.
Manuaalinen avaaminen
Kumilevy sähköisellä kytkimellä.
Hansikaslokeron lukitseminen:
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni.
Avaaminen:
Työntäkää avainliuska hansikaslokeron
lukkosylinteriin.
1. Painakaa kevyesti leveämpää kahdesta
kumipäällysteisestä painolevystä ulkokahvan alapuolella - lukko vapautetaan.
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään. Avaimenreikä on lukittu-tilassa
vaakasuorassa.
2. Nostakaa ulkokahvasta luukun avaamiseksi kokonaan.
06
Vetäkää avainliuska pois.
•
Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
}}
173
06 Lukot ja hälytin
||
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa
vain kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi
vaurioittaa kumilevyn sähkökosketinta.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
Takaluukku voidaan avata etäavaimella kahdella eri tavalla:
Yksi painallus - Luukun lukitus avataan,
mutta luukku pysyy suljettuna - painakaa
kevyesti kumipäällysteistä painolevyä ulkokahvan alla ja nostakaa luukkua. Jos luukkua
ei avata 2 minuutin kuluessa, se lukitaan
uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
Kaksi painallusta (3 sekunnin sisällä) – luukun lukitus avataan ja lukko vapautetaan, jolloin luukku avautuu muutamia senttimetrejä avatkaa nostamalla ulkokahvasta. Sade, kylmyys, pakkanen tai lumi voivat kuitenkin
estää luukun vapautumisen lukosta.
HUOM
•
06
Etäavaimen (s. 156)
-painikkeella voidaan
pelkästään takaluukun hälytys poistaa* ja sen
lukitus avata.
Lukitusilmaisin (s. 158) kojelaudassa lopettaa
vilkkumisen osoittaen, ettei koko auto ole
lukittu ja hälyttimen* taso- ja liiketunnistimet
sekä takaluukun avaamistunnistimet kytketään pois toiminnasta.
•
Kun luukun lukitus on avattu kahdella
etäavaimen painalluksella tai auton
sisäpuolelta, ei automaattista uudelleenlukkiutumista voi tapahtua, koska
luukku on auki – se pitää sulkea
manuaalisesti.
Kun luukku on suljettu, se on lukitsematon eikä ole hälyttimen valvonnassa
– lukitkaa ja saattakaa se hälyttimen
valvontaan etäavaimessa olevalla lukituspainikkeella
.
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
174
Avaaminen auton sisäpuolelta
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Takaluukun lukituksen avaaminen
Takaluukun avaaminen:
–
Painakaa valopaneelin painiketta (1).
> Lukko päästää ja luukku avautuu muutamia senttimetrejä.
Lukitseminen etäavaimella
–
Painakaa etäavaimessa (s. 160) olevaa
.
lukituspainiketta
> Lukitusilmaisin kojelaudassa alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että auto on
lukittu ja hälytin* on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 171)
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 170)
06 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen polttoainesäiliön luukku
Polttoainesäiliön luukun lukitus avataan etäavaimessa (s. 156) olevalla lukituksen avauspai).
nikkeella (
Polttoainesäiliön luukku pysyy lukitsemattomana, kunnes auto lukitaan etäavaimessa
). Jos auto
olevalla lukituspainikkeella (
lukitaan ajon aikana tai sisällä olevilla painikkeilla, säiliön luukku pysyy lukitsemattomana.
Polttoainesäiliön luukun lukituslogiikka noudattaa myös avaimettoman järjestelmän sekä
keskuslukituksen lukitsemista ja avaamista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen (s. 296)
•
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin (s. 297)
Salpalukitustila*
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Salpalukitustila13
tarkoittaa, että kaikki avauskahvat kytketään mekaanisesti vapaiksi, mikä
tekee mahdottomaksi oven avaamisen sisäpuolelta.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella
(s. 156) ja se alkaa n. 10 sekunnin viiveellä
ovien lukitsemisen jälkeen.
HUOM
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja hälytyksen aktivointi poistuu.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
kun salpalukitustila on aktivoitu. Vasemman
etuoven lukitus voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla (s. 163).
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
MY CAR
OK MENU
TUNE-kääntösäädin
EXIT
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea, mikä tehdään
valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän perusteellinen selostus, ks. MY CAR
(s. 110).
06
Valikkojärjestelmässä MY CAR voidaan valita
jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Aktivoi kerran: - Mittaristo näyttää sen
jälkeen Lukot ja hälytin Rajoitettu
suoja ja salpalukitustila suljetaan lukit-
13
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
175
06 Lukot ja hälytin
||
taessa auto, vain tässä tilanteessa. (Huomatkaa, että hälyttimen liike- ja kallistustunnistimet* suljetaan samalla.)
HUOM
•
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä järjestelmä nollataan ja mittariston
näyttö esittää ilmoituksen Lukot ja hälytin
Täysi suoja, jolloin salpalukitustila sekä liikeja kallistustunnistimet ovat taas aktivoituja.
• Kysy poistuttaessa: - Jokaisen mootto-
rin sammuttamisen yhteydessä kuljettajan
pitää vastata kysymykseen
Aktivoidaanko alennettu suoja,
kunnes moottori on käynnistynyt
uudelleen?.
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
Yllä mainittu pätee, jos salpalukitusta ei ole
poistettu tilapäisesti toiminnasta.
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta.
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa
ja siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa auki.
Lapsilukon aktivointi/deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla (s. 168)
Jos Salpalukitustila pitää sulkea
–
06
Painakaa OK/MENU ja lukitkaa auto.
(Huomatkaa, että hälyttimen liike- ja kallistustunnistimet* suljetaan samalla.)
> Seuraavan kerran kun moottori käynnistetään, järjestelmä nollataan ja mittariston näyttö esittää ilmoituksen
Lukot ja hälytin Täysi suoja, jolloin
liike- ja kallistustunnistimet sekä salpalukitustila ovat taas aktivoituja.
Jos lukkojärjestelmää ei muuteta
–
176
Painakaa EXIT ja lukitkaa auto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Manuaalinen lapsilukko. Ei saa sekoittaa manuaaliseen ovilukkoon (s. 171).
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa (s. 163) kahvan kääntämiseen.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
06 Lukot ja hälytin
HUOM
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko.
oven - ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lapsilukko - sähköinen aktivointi* (s. 177)
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta.
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
Aktivointi
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Sähköinen lapsilukko voidaan aktivoida/sen
aktivointi poistaa kaikissa avaimen asennoissa (s. 79), jotka ovat korkeampia kuin 0.
Aktivointi/aktivoinnin poisto voidaan tehdä
jopa 2 minuuttia moottorin sammuttamisen
jälkeen edellyttäen, ettei mitään ovea avata.
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 171)
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko.
asetus - jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa moottori, toiminto on edelleen aktivoitu moottorin seuraavan käynnistyksen
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
(s. 176)
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 171)
06
Säädinpaneeli, kuljettajan ovi.
1. Käynnistäkää moottori tai valitkaa avaimen asento, joka o korkeampi kuin 0.
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Infonäyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana aktivoitu ja painikkeen valo palaa - salpa on aktiivinen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
177
06 Lukot ja hälytin
Hälytys
HUOM
Hälytin on laite, joka varoittaa esimerkiksi
autoon tehtävästä murrosta.
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
sireeni kytketään pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, mittariston infonäyttö esittää ilmoituksen. Ottakaa
tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
06
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen,
kun matkustamossa tapahtuu liikettä myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen
hälytys voi laueta, jos auto jätetään ikkunat
auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Hälyttimen aktivointi
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspainiketta.
Hälyttimen sulkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi (s. 179)
•
Hälytin - etäavain ei toimi (s. 179)
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat,
kun autosta poistutaan. Jos auton integroitua matkustamolämmitintä (tai kannettavaa
sähköistä) käytetään - suunnatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, ettei se ole
ylöspäin matkustamossa. Vaihtoehtoisesti
voidaan käyttää alennettua hälytystasoa,
Rajoitettu hälytystaso (s. 180).
178
Hälytysilmaisin
Hälytysilmaisin näyttää hälytysjärjestelmän
(s. 178) tilan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sama diodi kuin lukkoilmaisimella (s. 158).
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa
hälytysjärjestelmän tilan:
•
Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois
toiminnasta
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että etäavain asetetaan virtalukkoon ja avaimen
asento I valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
06 Lukot ja hälytin
Hälytin - automaattinen
uudelleenaktivointi
Automaattinen hälyttimen (s. 178) uudelleenaktivointi estää auton jättämisen vahingossa
siten, että hälytin ei ole aktivoituna.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella
(s. 156) (ja hälyttimen aktivointi on poistettu),
mutta mitään ovista tai takaluukkua ei avata 2
minuutin kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan
uudelleen.
Hälytin - automaattinen aktivointi
Hälytin - etäavain ei toimi
Tietyissä maissa hälytin (s. 178) kytkeytyy
automaattisesti tietyn viiveen jälkeen, kun ovi
on avattu ja suljettu ilman, että sitä on lukittu.
Jos hälytintä (s. 178) ei voi sulkea etäavaimella
- jos esim. avaimen paristo (s. 164) on tyhjä auton lukitus voidaan avata, poistaa auto
hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää
seuraavalla tavalla:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytyssignaalit (s. 180)
1. Avatkaa vasen etuovi irrotettavalla avainliuskalla (s. 168).
> Hälytys laukeaa, suuntavilkut vilkkuvat
ja sireeni soi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytin - automaattinen aktivointi (s. 179)
06
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan.
179
06 Lukot ja hälytin
Hälytyssignaalit
Rajoitettu hälytystaso
Hälytyksen (s. 178) lauetessa sireeni soi ja
kaikki suuntavalot vilkkuvat.
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja
kallistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti pois
toiminnasta.
•
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan. Sireenissä on oma akku ja se
toimii auton käynnistysakusta riippumatta.
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia
tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Hälytyksen tarkoituksettoman aktivoitumisen
välttämiseksi - jos esim. koira jätetään lukittuun autoon tai matkan aikana autojunassa tai
autolautalla - sulkekaa liike- ja kallistusanturit
tilapäisesti.
Tyyppihyväksyntä etäavainjärjestelmä
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea taulukosta.
Lukkojärjestelmä, vakio
Maa/Alue
EU, Kiina
Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä salpalukitustila tilapäisesti pois, ks. Salpalukitustila* (s. 175).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hälytys (s. 178)
Hälytysilmaisin (s. 178)
Avaimeton lukkojärjestelmä (Keyless
drive)
Maa/Alue
EU
06
Korea
180
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Lukot ja hälytin
Maa/Alue
Kiina
Hongkong
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kauko-ohjain (s. 156)
06
181
KULJETTAJAN TUKI
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- yleistä
Vakautusjärjestelmä ESC (Electronic Stability
Control) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja
ja parantaa auton etenemiskykyä.
Jarrutettaessa voidaan ESC-järjestelmän toiminta kokea sykkivänä
äänenä. Painettaessa kaasua auto
voi kiihtyä odotettua hitaammin.
VAROITUS
Vakautusjärjestelmä ESC on täydentävä
apuväline - se ei kykene käsittelemään
kaikkia tilanteita kaikissa keleissä.
Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
ESC-järjestelmä sisältää seuraavat toiminnot:
•
•
•
•
•
•
•
1
Sivuluistonestotoiminto
Vetoluistonestotoiminto
Vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
Corner Traction Control - CTC
Ohjaussuositus - DSR
Sivuluistonestotoiminto
Ohjaussuositus - DSR
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
DSR (Driver Steering Recommendation) auttaa kuljettajaa ohjaamaan autoa oikeaan
suuntaan pidon ollessa rajoitettua tai ABS-jarrutuksen yhteydessä.
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto rajoittaa moottorin tehoa vakauden
ja vetovoiman säilyttämiseksi, jos vetävät
pyörät luistavat alustalla.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa
ja siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle pyörälle, joka ei luista.
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
EDC (Engine Drag Control) estää tahattoman
pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen
tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana
voi mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata autoa.
DRS-toiminnon pääasiallinen tehtävä on auttaa kuljettajaa ohjaamaan oikeaan suuntaan,
kun on jouduttu luistoon.
DSR puuttuu tilanteeseen asettamalla ohjauspyörälle heikon vääntömomentin suuntaan,
johon autoa tulee ohjata mahdollisimman
hyvän pidon säilyttämiseksi/saavuttamiseksi
ja auton vakauttamiseksi.
Perävaunun vakautusjärjestelmä* TSA1
Perävaunun vakautusjärjestelmän (s. 310)
tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun
yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa
heilahdella. Lisätietoja, ks. Perävaunun vetäminen (s. 303).
Corner Traction Control - CTC
CTC (Corner Traction Control) kompensoi aliohjausta ja sallii normaalia suuremman kiihdytyksen kaarteessa sisemmän pyörän luistamatta, esim. kaartuvassa moottoritien liittymässä, jotta päästään nopeasti vallitsevaan
liikennerytmiin.
Perävaunun vakautusjärjestelmä* - TSA
HUOM
Toiminto poistuu käytöstä, jos kuljettaja
valitsee Sport-tilan.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely (s. 184)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset (s. 185)
Trailer Stability Assist sisältyy Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
183
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- käsittely
Tason valinta - Sport-tila
ESC-järjestelmä on aina aktivoitu - sitä ei voi
sulkea.
Kuljettaja voi kuitenkin valita
Sport-tilan, mikä antaa mahdollisuuden aktiivisempaan
ajoelämykseen.
Sport-tilan yhteydessä järjestelmä havaitsee, jos kaasupoljin ja kaartaminen ovat aktiivisempia
kuin normaalissa ajossa, ja se sallii tällöin
perän hallitun luiston tiettyyn tasoon ennen
kuin se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa
auton.
Jos kuljettaja esim. keskeyttää hallitun luiston
vapauttamalla kaasupolkimen, ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa
auton.
07
Sport-tila antaa myös maksimaalisen vetovoiman, jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa
löysällä alustalla - esim. hiekassa tai syvässä
lumessa.
Menetelkää näin valitaksenne Sport-tilan:
Sport-tila valitaan valikkojärjestelmässä MY
CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY
CAR (s. 110).
184
Sport-tila osoitetaan mittaristossa
tämän symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes kuljettaja valitsee toiminnon pois tai kunnes moottori
sammutetaan - moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen ESC-järjestelmä on jälleen
normaalitilassaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 183)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset (s. 185)
•
MY CAR (s. 110)
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- symbolit ja ilmoitukset
Taulukko
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
ESC Tilapäisesti POIS
ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrulevyjen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
ESC Tarvitsee huollon
ESC-järjestelmä ei toimi.
•
•
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Ilmoitus"
Ilmoitus on mittaristossa - lukekaa se!
Jatkuva valo 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu.
ja
07
HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.
}}
185
07 Kuljettajan tuki
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
186
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 183)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely (s. 184)
07 Kuljettajan tuki
Liikennemerkki-informaatio (RSI)
VAROITUS
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä liikennemerkkejä auto on
ohittanut.
RSI ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettajalla on aina perimmäinen vastuu
auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien
ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* käsittely
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä liikennemerkkejä auto on
ohittanut. Alla on kuvattu toiminnon käsittely.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely (s. 187)
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 189)
Esimerkki luettavista nopeuteen liittyvistä2 merkeistä.
Toiminto Liikennemerkki-informaatio antaa
tietoja mm. kulloisestakin nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/
päättymisestä sekä ohituskielloista. Tapauksessa, jossa merkki moottoritiestä/moottoriliikennetiestä ja merkki suurimmasta sallitusta
nopeudesta ohitetaan, RSI valitsee suurimman sallitun nopeuden merkkisymbolin näyttämisen.
2
3
Rekisteröity nopeusinformaatio3.
Kun RSI on rekisteröinyt liikennemerkin sallitusta nopeudesta, merkki näytetään symbolina mittaristossa.
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esiintyvissä
tapauksissa näyttää myös
ohituskiellon merkki.
Mittaristossa näytetyt liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
187
07 Kuljettajan tuki
||
Rajoitus tai moottoritie päättyy
Lisäkilvet
Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta tietyn
osuuden jälkeen tai tiettynä
vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään asiaan lisäkyltin symbolilla
nopeussymbolin alla.
Tilanteissa, joissa RSI havaitsee merkin, joka
tarkoittaa nopeusrajoituksen päättyvän - tai
muun nopeuteen liittyvän tiedon, esim. moottoritien päättyvän - mittaristo esittää vastaavan liikennemerkin n. 10 sekunnin ajan.
Esimerkkejä sellaisista merkeistä ovat:
Lisätietojen näyttäminen
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Esimerkkejä lisäkilvistä3.
Moottoritie päättyy.
Tämän jälkeen merkkitiedot piilotetaan, kunnes seuraava nopeusrajoitukseen liittyvä kyltti
havaitaan.
07
Liikennemerkki-informaatio Päällä/Pois
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos
tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Ulosmenoväylällä voimassa
oleva nopeus ilmoitetaan tietyillä markkina-alueilla lisäkilvellä, joka sisältää nuolen.
Tämän tyyppiseen nopeusmerkkiin yhdistetty lisäkilpi
näytetään vain, jos kuljettaja käyttää suuntavaloa.
3
188
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia
samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä
olosuhteissa nopeudet ovat voimassa.
Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis
tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.
Lisäkyltin symboli tyhjän
kehyksen muodossa mittariston nopeussymbolin alapuolella merkitsee sitä, että
RSI on havainnut lisätietoa
kulloisestakin nopeusrajoituksesta sisältävän kyltin.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Mittariston nopeussymbolien näyttö voidaan
sulkea.
RSI-toiminnon deaktivointi:
07 Kuljettajan tuki
•
Hakekaa toiminto esiin valikkojärjestelmässä MY CAR MY CAR (s. 110), poistakaa merkintä kohdasta
Liikennemerkkien tunnistus (Road Sign
Information On) ja peruuttakaa pois painamalla EXIT.
Nopeusvaroitin Päällä/Pois
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI) (s. 187)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 189)
MY CAR (s. 110)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* rajoitukset
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä liikennemerkkejä auto on
ohittanut. Toiminnolla on alla olevat rajoitukset.
RSI-toiminnon kameratunnistimella on vastaavia rajoituksia kuin ihmisen silmällä - lukekaa aiheesta lisää kappaleesta kameratunnistimen rajoitukset (s. 231).
RSI-toiminto ei rekisteröi merkkejä, jotka
ilmoittavat epäsuorasti nopeusrajoituksen
olemassaolon, esim. kaupungin/taajaman
nimikilpi.
Kuljettaja voi valita varoituksen saamisen, kun
voimassa oleva nopeusrajoitus ylitetään
5 km/h (3 mph) tai enemmän. Varoitus annetaan siten, että voimassa oleva suurin nopeus
vilkkuu tilapäisesti, kun nopeus ylitetään.
Nopeusvaroituksen aktivointi:
•
Hakekaa toiminto esiin valikkojärjestelmässä MY CAR MY CAR (s. 110), poistakaa merkintä kohdasta Nopeusvaroitin
(Speed Alert) ja peruuttakaa pois painamalla EXIT.
Tässä on muita esimerkkejä seikoista, jotka
voivat häiritä toimintoa:
•
•
•
•
•
Haalistuneet merkit
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Peittyneet tai huonosti sijoitetut merkit
Merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan
huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
07
Liikennemerkki-informaatio (RSI) (s. 187)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely (s. 187)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
189
07 Kuljettajan tuki
Nopeudenrajoitin*
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella,
mutta nopeusrajoitin estää ennalta valitun/
asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudenrajoitin* - aloittaminen (s. 190)
Nopeudenrajoitin - tilapäinen aktivoinnin
poisto ja valmiustila* (s. 192)
•
Nopeusrajoitin* - ylitetyn nopeuden hälytys (s. 193)
•
Nopeudenrajoitin* - sulkeminen (s. 193)
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo digitaalinen tai analoginen.
07
190
Nopeudenrajoitin* - aloittaminen
Nopeudenrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan
katsoa käänteiseksi nopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo digitaalinen tai analoginen.
Nopeusrajoitin - Päällä/Pois.
Nopeudenrajoitin - Päällä/Pois.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Valmiustila
Valmiustila
Aktivointi ja enimmäisnopeuden säätö.
Aktivointi ja enimmäisnopeuden säätö.
Valittu nopeus
Valittu nopeus
Nopeudenrajoitin aktiivinen
Nopeudenrajoitin aktiivinen
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Kytkeminen päälle ja aktivointi
Kun nopeudenrajoitin on aktiivinen, esitetään
sen symboli (6) yhdessä merkinnän (5) kanssa
asetetun suurimman nopeuden yhteydessä
mittaristossa.
Muistissa olevan suurimman mahdollisen
nopeuden valinta ja tallennus voidaan tehdä
sekä ajettaessa että seistäessä paikallaan.
Ajon aikana
1. Painakaa ohjauspyörän painiketta
nopeudenrajoittimen asettamiseksi.
> Nopeudensäätimen symboli (6) syttyy
mittaristossa.
2. Kun auto liikkuu halutulla suurimmalla
mahdollisella nopeudella: Painakaa toista
ohjauspyörän painikkeista
tai
, kunnes mittaristo esittää merkinnän (5) halutun enimmäisnopeuden yhteydessä.
> Nopeudenrajoitin on sen jälkeen aktiivinen ja valittu enimmäisnopeus on tallennettu muistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin* (s. 190)
Nopeudenrajoitin* - nopeuden
muuttaminen
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua enimmäisnopeutta muutetaan
lyhyillä tai pitkillä ohjauspyörän painikkeen
tai
painalluksilla.
Säätö +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Säätö +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne enimmäisnopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin* (s. 190)
Paikallaan oltaessa
1. Painakaa ohjauspyörän painiketta
nopeudenrajoittimen asettamiseksi.
07
2. Askeltakaa
-painikkeella, kunnes mittaristo esittää merkinnän (5) halutun enimmäisnopeuden yhteydessä.
> Nopeudenrajoitin on sen jälkeen aktiivinen ja valittu enimmäisnopeus on tallennettu muistiin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
191
07 Kuljettajan tuki
Nopeudenrajoitin - tilapäinen
aktivoinnin poisto ja valmiustila*
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Nopeudenrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan
katsoa käänteiseksi nopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Nopeudenrajoittimen deaktivoimiseksi tilapäisesti ja sen asettamiseksi valmiustilaan:
–
Painakaa painiketta
–
.
> Mittariston merkintä (5) vaihtaa värinsä
VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI (digitaalinen) tai VALKOISESTA HARMAAKSI
(analoginen) ja kuljettaja voi tilapäisesti
ylittää asetetun enimmäisnopeuden.
Nopeudenrajoitin aktivoituu uudelleen
automaattisesti kaapupolkimen
vapauttamisen jälkeen ja auton nopeus
jarrutetaan valitun/tallennetun enimmäisnopeuden alapuolelle merkintä (5) vaihtaa värinsä VALKOISESTA VIHREÄKSI (digitaalinen) tai
HARMAASTA VALKOISEKSI (analoginen) ja auton enimmäisnopeus on jälleen rajoitettu.
Nopeudenrajoitin aktivoidaan uudel, jolloin merkintä (5)
leen painamalla
vaihtaa värinsä VALKOISESTA VIHREÄKSI (digitaalinen) tai HARMAASTA
VALKOISEKSI (analoginen) ja auton
enimmäisnopeus on jälleen rajoitettu.
Ohjauspyörän painikesarja ja kojelauta digitaalinen tai analoginen.
Nopeudenrajoitin - Päällä/Pois.
Tilapäinen aktivoinnin poisto
kaasupolkimella
Nopeudenrajoitin voidaan asettaa valmiustilaan myös kaasupolkimella, esim. jotta voidaan nopeasti kiihdyttää auto pois tilanteesta:
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
07
Valmiustila
Aktivointi ja enimmäisnopeuden säätö.
Valittu nopeus
Nopeudenrajoitin aktiivinen
192
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Painakaa kaasupoljin täysin alas.
> Mittaristo esittää tallennetun enimmäisnopeuden värillisellä
merkinnällä (5) ja kuljettaja voi tilapäisesti ylittää asetetun enimmäisnopeuden - merkintä (5) vaihtaa siksi aikaa
värinsä VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI
(digitaalinen) tai VALKOISESTA HARMAAKSI (analoginen).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin* (s. 190)
07 Kuljettajan tuki
Nopeusrajoitin* - ylitetyn nopeuden
hälytys
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella,
mutta nopeusrajoitin estää ennalta
valitun/asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Jyrkissä mäissä voi nopeudenrajoittimen
moottorijarrutuksen teho olla riittämätön ja
valittu enimmäisnopeus ylitetään. Kuljettajalle
huomautetaan tästä merkkiäänellä. Merkkiääni kuuluu, kunnes kuljettaja on jarruttanut
nopeuden valitun enimmäisnopeuden alapuolelle.
Nopeudenrajoitin* - sulkeminen
Nopeudensäädin*
Nopeudenrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan
katsoa käänteiseksi nopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Nopeudensäädin (CC – Cruise Control) auttaa
kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä
antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
Nopeudenrajoittimen sulkeminen:
Katsaus
–
.
> Mittaristossa (s. 190) oleva nopeudenrajoittimen symboli ja asetetun nopeuden merkintä sammuvat. Valittu ja tallennettu nopeus on siten poistettu
muistista eikä sitä voida palauttaa
painikkeella.
Kuljettaja voi sen jälkeen valita nopeuden rajoituksetta.
HUOM
Hälytys aktivoidaan vasta 5 sekunnin
kuluttua, jos nopeus on ylitetty vähintään
3 km:lla/h (2 mph) edellyttäen, ettei mitään
tai
ole painettu viimeipainikkeista
sen puolen minuutin aikana.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin* (s. 190)
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo autossa,
jossa ei ole Nopeudenrajoitinta4.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
4
Nopeudenrajoitin* (s. 190)
07
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
193
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua nopeudensäätöön, kun
vakionopeussäädin ei pidä nopeutta ja/tai
etäisyyttä sopivana.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely
On mahdollista aktivoida, asettaa ja muuttaa
tallennettu nopeus.
Aktivointi ja nopeuden säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 194)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 196)
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
•
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Nopeudensäädin* - asetetun nopeuden
palauttaminen (s. 197)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo autossa,
jossa on nopeudenrajoitin4.
Valmiustila
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Valittu nopeus (HARMAA = Valmiustila).
Nopeudensäädin aktiivinen - VALKOINEN
SYMBOLI (HARMAA = Valmiustila).
07
4
5
194
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa ei ole nopeudenrajoitinta5.
07 Kuljettajan tuki
HUOM
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan, jos nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
Jos jotakin nopeudensäätimen painikkeista
painetaan useita minuutteja, järjestelmä
lukkiutuu ja suljetaan. Ennen kuin vakionopeussäädin voidaan aktivoida uudestaan,
täytyy auto pysäyttää ja moottori sammuttaa.
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua nopeutta muutetaan lyhyillä tai
tai
pitkillä ohjauspyörän painikkeen
painalluksilla.
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa on nopeudenrajoitin5.
Nopeudensäätimen käynnistäminen:
•
>
Säätö +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Nopeudensäätimen symboli (6) mittaristossa syttyy - Nopeudensäädin on valmiustilassa.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
/ -painikkeen painamista, auton nopeus
painikkeen painamishetkellä tallennetaan.
Nopeudensäätimen aktivointi:
Halutulla nopeudella - painakaa ohjauspyörän painiketta
tai
.
>
Ko. nopeus tallennetaan muistiin ja mittariston merkintä (5) syttyy valitulla nopeudella ja symboli (6) vaihtaa värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa
sen jälkeen tallennettua nopeutta.
Nopeudensäädin* (s. 193)
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
CRUISE (ilman nopeudenrajoitinta)tai
(nopeudenrajoittimella).
•
5
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Säätö +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa viimeksi
tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin
vapautetaan.
07
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
195
07 Kuljettajan tuki
Vakionopeudensäädin* tilapäinen
aktivoinnin poisto ja valmiustila
•
Toiminnon aktivointi voidaan poistaa tilapäisesti ja se voidaan asettaa valmiustilaan.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Automaattinen valmiustila
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa on nopeudenrajoitin6.
Nopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti
pois ja asettaminen valmiustilaan:
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa ei ole nopeudenrajoitinta6.
07
•
Painakaa painiketta
>
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6)
vaihtaa värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudensäädin on tilapäisesti
kytketty pois toiminnasta.
196
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
nopeus laskee alhaisemmaksi kuin
30 km/h (20 mph).
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
•
•
Nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan automaattisesti valmiustilaan, jos:
•
•
•
Nopeudensäädin* - asetetun nopeuden
palauttaminen (s. 197)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 198)
•
6
7
.
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
käyttöjarrua painetaan
kytkinpoljin on painettuna pidempään
kuin 1 minuutin7
vaihdevipu/vaihteenvalitsin siirretään Nasentoon
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
Kytkeminen vapaalle ja suuremman tai pienemmän vaihteen valitseminen ei aiheuta valmiustilaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Nopeudensäädin* (s. 193)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 194)
07 Kuljettajan tuki
Nopeudensäädin* - asetetun
nopeuden palauttaminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin (s. 193) (CC – Cruise
Control) auttaa kuljettajaa pitämään nopeuden
tasaisena.
Tilapäisen aktivoinnin poiston ja valmiustilan (s. 196) jälkeen asetettu nopeus voidaan
palauttaa.
Nopeudensäädin* (s. 193)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 194)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 196)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 198)
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa on nopeudenrajoitin8.
Nopeudensäätimen aktivoimiseksi uudelleen
valmiustilasta:
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa ei ole nopeudenrajoitinta8.
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
>
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6)
vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen viimeksi tallennettua nopeutta.
.
HUOM
Kun nopeus palautetaan
-painikkeella,
saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
8
07
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
197
07 Kuljettajan tuki
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
Tässä kuvataan, miten se sammutetaan.
Nopeudensäädin suljetaan ohjauspyörän painikkeella (1) tai sammuttamalla moottori - tallennettu nopeus hävitetään muistista eikä sitä
voida palauttaa
-painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin* (s. 193)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 194)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 196)
•
Nopeudensäädin* - asetetun nopeuden
palauttaminen (s. 197)
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa ei ole nopeudenrajoitinta9.
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden esivalitun aikavälin kanssa
ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
Kuljettaja asettaa halutun nopeuden (s. 202)
ja aikavälin edellä kulkevaan autoon. Kun tutkatunnistin havaitsee hitaamman ajoneuvon
auton edessä, nopeus sovitetaan automaattisesti tämän mukaiseksi. Kun tie on vapaa,
auto ottaa jälleen valitun nopeuden.
Jos mukautuva nopeudensäädin on suljettu
tai asetettu valmiustilaan, ja auto tulee liian
lähelle edessä olevaa ajoneuvoa, sen sijaan
Etäisyysvaroitus (s. 214) varoittaa kuljettajaa
lyhyestä etäisyydestä.
07
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa on nopeudenrajoitin9.
9
198
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan
pitää tietää ennen kuin järjestelmää käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
oikea etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan vakionopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteistoisissa autoissa on
Mukautuvan nopeudensäätimen toiminnon
yhteydessä jonoavustajan (s. 205) laajennetut
toiminnot.
10
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mukautuva nopeudensäädin* toiminta
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 199)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely (s. 202)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen (s. 203)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila (s. 204)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen ajoneuvon ohittaminen (s. 205)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 205)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja (s. 205)
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
•
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeudensäätimen toiminnallisuuden vaihto
(s. 207)
Ohjauspyörän (s. 85) painikesarja
•
•
•
•
Tutkatunnistin (s. 208)
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 209)
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä
ja toimenpide (s. 211)
Katsaus toimintaan10.
Tutkatunnistin (s. 208)
Mukautuva nopeudensäädin muodostuu itse
säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 212)
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat erota automallista riippuen.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
199
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksen välttämisjärjestelmä. Kuljettajan
pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä
ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Sopeutuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien
vuoksi. Ei myöskään vastaantulevien,
hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon mitataan
pääasiassa tutkatunnistimella. Nopeudensäädintoiminto säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. On normaalia, että jarruista kuuluu heikko ääni, kun mukautuva
nopeudensäädin käyttää niitä.
07
11
12
200
VAROITUS
Jarrupoljin liikkuu, kun mukautuva nopeudensäädin jarruttaa. Älkää lepuuttako jalkaa jarrupolkimen alla - se voi tällöin jäädä
puristuksiin.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä
(s. 203). Jos tutkatunnistin ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin
tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon
nopeus ylittää tallennetun nopeuden.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja
tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa
voimakkaasti. Tutkatunnistimen rajoituksista (s. 209) johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Mukautuva nopeussäädin voidaan aktivoida
seuraamaan toista ajoneuvoa nopeuksilla
30 km/h11 (20 mph) - 200 km/h (125 mph).
Jos ajonopeus laskee nopeuden 30 km/h
(20 mph) alle tai jos moottorin kierrosluku laskee liikaa, nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan ja automaattinen jarrutus katkeaa.
Jonoavustaja (s. 205) automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa voi käsitellä väliä 0-200 km/h (0-125 mph).
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Kuljettajan täytyy tällöin itse ylläpitää turvallista etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä
jarrutus välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky, joka vastaa n. 40 % auton jarrutuskapasiteetista.
1. Törmäysvaroittimen varoitusvalo ja varoitusääni12.
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä mukautuva nopeudensäädin selviytyy,
ja kuljettaja ei jarruta, käytetään Törmäysvaroittimen (s. 224) varoitusvaloa ja varoitusääntä huomauttamaan kuljettajalle, että välitön puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
07 Kuljettajan tuki
HUOM
Varoitusvaloa voi olla vaikea havaita, jos
auringonpaiste on voimakas, tai aurinkolaseja käytettäessä.
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin varoittaa vain
ajoneuvoista, jotka tutkatunnistin on
havainnut. Siksi varoitus voi jäädä tulematta tai se viivästyy. Älkää odottako
varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Mukautuva nopeudensäädin* katsaus
Aikaetäisyys
Mukautuvan nopeudensäätimen (s. 198) ja
ohjauspyörän painikkeiden käsittely vaihtelee
riippuen siitä, onko autossa nopeudenrajoitin
(s. 190)13 vai ei.
ACC on aktiivinen VIHREÄN symbolin
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
Mukautuva nopeudensäädin ilman
nopeudenrajoitinta
Mukautuva nopeudensäädin
nopeudenrajoittimen kanssa
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin
on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Sillä voi olla vaikeuksia
säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä, raskaalla kuormalla tai perävaunua vetäen olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis
jarruttamaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 201)
•
Nopeudensäädin* (s. 193)
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
Nopeussäädin - Päällä/Pois tai Valmiustila.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Valmiustila
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
(Ei käytössä)
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Vihreä merkintä tallennetun nopeuden
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
07
Vihreä merkintä tallennetun nopeuden
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
13
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
201
07 Kuljettajan tuki
||
Aikaetäisyys
ACC on aktiivinen VIHREÄN symbolin
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely (s. 202)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen (s. 203)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila (s. 204)
•
Nopeudensäädin* (s. 193)
Mukautuva nopeudensäädin* nopeuden käsittely
Samalla merkitään nopeusväli:
ACC:n käynnistäminen:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
vastaava VALKOINEN symboli syttyy mittaristossa (8), mikä osoittaa, että mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa
(s. 204).
ACC:n aktivointi:
•
>
Halutulla nopeudella - painakaa ohjaustai
.
pyörän painiketta
Ko. nopeus tallennetaan muistiin, mittaristo esittää "suurennuslasin" (6) tallennetun nopeuden ympärillä muutaman
sekunnin ajan ja sen merkintä muuttuu
VALKOISESTA VIHREÄKSI.
Kun tämä symboli vaihtaa värinsä
VALKOISESTA VIHREÄKSI, ACC on
aktiivinen ja auto pitää tallennetun
nopeuden.
Vain kun symboli esittää
kuvan toisesta ajoneuvosta,
ACC säätää etäisyyttä
edessä olevaan ajoneuvoon.
07
•
suurempi nopeus VIHREÄLLÄ merkinnällä
on esiohjelmoitu nopeus
•
pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua nopeutta muutetaan lyhyillä tai
tai
pitkillä ohjauspyörän painikkeen
painalluksilla.
Säätö +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Säätö +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
/ -painikkeen painamista, auton nopeus
painikkeen painamishetkellä tallennetaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
202
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
HUOM
Jos jotakin mukautuvan nopeudensäätimen painikkeista painetaan useita minuutteja, toiminto lukkiutuu ja suljetaan. Ennen
kuin se voidaan aktivoida uudestaan, täytyy auto pysäyttää ja moottori käynnistää
uudelleen.
Tietyissä tilanteissa sitä ei voida aktivoida
uudelleen - tällöin mittaristo (s. 212) näyttää Sopeutuva nopeudensäätö ei
saatavilla.
Mukautuva nopeudensäädin* aikaetäisyyden asettaminen
HUOM
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä
ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
Jos mukautuva nopeudensäädin ei aktivoinnin yhteydessä tunnu vaikuttavan,
syynä voi olla, että aikaetäisyys edessä
olevaan ajoneuvoon estää nopeuden lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Aikaetäisyyden asettaminen/muuttaminen:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 201)
•
Nopeudensäädin* (s. 193)
•
Kääntäkää ohjauspyörän painikesarjan
säätöpyörää (tai käyttäkää painikkeita
ilman nopeudenrajoitinta olevissa
autoissa).
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin lisää
aikaväliä hieman.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa.
Lukekaa lisää siitä, kuinka nopeutta käsitellään (s. 202).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 201)
•
Nopeudensäädin* (s. 193)
Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia,
jos liikenteessä tapahtuu jotain odottamatonta.
07
Sama symboli esitetään myös Etäisyysvaroituksen (s. 214) ollessa aktivoituna.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
203
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* tilapäinen deaktivointi ja valmiustila
•
Mukautuvan nopeudensäädin voidaan tilapäisesti deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen deaktivointi/valmiustila nopeudenrajoittimella
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Mukautuvan nopeudensäätimen kytkeminen
tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Tämä symboli ja tallennettu nopeusmerkintä vaihtavat tällöin värinsä
VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI.
Tilapäinen deaktivointi/valmiustila ilman
nopeudenrajoitinta
Mukautuvan nopeudensäätimen kytkeminen
tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:
•
Automaattinen valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautusjärjestelmästä ESC (s. 183). Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin suljetaan automaattisesti.
Mukautuva nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja asetetaan automaattisesti valmiustilaan, jos:
•
•
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua
seuraavista seikoista:
•
14
15
204
Lisätietoja, ks. osia Nopeuden käsittely
(s. 202) ja Toisen ajoneuvon ohittaminen
(s. 205).
Automaattisen deaktivoinnin yhteydessä kuuluu signaali ja ilmoitus Sopeutuva
nopeudensäätö peruttu näytetään mittaristossa. Kuljettajan pitää tällöin puuttua asiaan
ja itse sovittaa nopeus ja etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
07
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
käyttöjarrua painetaan
kytkinpoljin on painettuna pidempään
kuin 1 minuutin14
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
(automaattivaihteisto)
•
•
•
kuljettaja avaa oven
kuljettaja irrottaa turvavyönsä
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
Kytkeminen vapaalle ja suuremman tai pienemmän vaihteen valitseminen ei aiheuta valmiustilaa.
Ei koske jonoavustajalla varustettua autoa - se selviää pysähdyksiin asti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
•
nopeus on laskenut alhaisemmaksi kuin
30 km/h15 (20 mph)
pyörät menettävät otteensa tiehen
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai
voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).
Lisätietoja symboleista, ilmoituksista ja niiden
sisällöstä, ks. osaa Symbolit ja ilmoitukset
näytössä (s. 212).
Asetetun nopeuden palauttaminen
Valmiustilassa oleva mukautuva nopeudensäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyörän
- nopeus asetetaan tällöin viipainiketta
meksi tallennetun mukaiseksi.
HUOM
Kun nopeus palautetaan
-painikkeella,
saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 201)
•
Nopeudensäädin* (s. 193)
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen
ACC voi auttaa myös ohituksessa.
Kun auto seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja
osoittaa tulevan ohituksen suuntavalolla16,
mukautuva nopeudensäädin auttaa kiihdyttämällä autoa hetkellisesti edessä olevaa ajoneuvoa kohti.
Toiminto on aktiivinen nopeuden ylittäessä
70 km/h (43 mph).
Lukekaa lisää eri aikaetäisyyksistä (s. 203)
edellä olevaan ajoneuvoon.
Lukekaa lisää siitä, kuinka nopeutta käsitellään (s. 202).
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voidaan
aktivoida monessa tilanteessa lukuun ottamatta ohituksia. Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai toiselle
tielle poistuttaessa, auto kiihdyttää hetkellisesti.
Mukautuva nopeudensäädin* poiskytkentä
Mukautuva nopeudensäädin* jonoavustaja
Painikesarja nopeudenrajoittimella
Jonoavustaja laajentaa mukautuvan nopeudensäätimen toimintaa myös nopeuden alittaessa 30 km/h (20 mph).
Mukautuva nopeudensäädin suljetaan paina.
malla lyhyesti ohjauspyörän painiketta
Asetettu nopeus hävitetään eikä sitä voida
-painikkeella.
palauttaa
Painikesarja ilman nopeudenrajoitinta
Lyhyellä ohjauspyörän painikkeen
painalluksella asetetaan mukautuva nopeudensäädin valmiustilaan. Seuraavalla lyhyellä painalluksella se suljetaan. Asetettu nopeus hävite-painikkeella.
tään eikä sitä voida palauttaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 201)
•
Nopeudensäädin* (s. 193)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 201)
•
Nopeudensäädin* (s. 193)
16
Automaattivaihteistolla varustetussa autossa
on mukautuvassa nopeudensäätimessä toiminto Jonoavustaja (kutsutaan myös nimellä
"Queue Assist").
Jonoavustajassa on seuraavat toiminnot:
•
•
•
Laajennettu nopeusjakso - myös nopeuksissa alla 30 km/h (20 mph) ja seistäessä
paikallaan
Kohteen vaihto
Automaattinen jarrutus lakkaa seistäessä
paikallaan
Huomatkaa, että mukautuvan vakionopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on
30 km (20 mph) - vaikka vakionopeudensäädin selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta
pysähdyksiin asti, ei pienempää nopeutta
voida valita.
Lukekaa lisää siitä, kuinka käsitellään
nopeutta (s. 198) ja eri aikaetäisyyksiä edellä
olevaan ajoneuvoon (s. 203).
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
205
07 Kuljettajan tuki
||
Laajennettu nopeusväli
HUOM
HUOM
Jotta vakionopeussäädin voidaan aktivoida, kuljettajan oven pitää olla kiinni ja
kuljettajan turvavyön kytkettynä.
Automaattivaihteiston yhteydessä mukautuva
vakionopeudensäädin voi seurata toista ajoneuvoa välillä 0-200 km/h (0-125 mph).
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
tai
206
•
Painakaa kaasupoljinta.
>
Sen jälkeen nopeussäädin palauttaa
edellä olevan ajoneuvon seuraamisen.
•
Kohteen vaihto
Kuljettajan täytyy puuttua ajoon ja jarruttaa.
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
HUOM
07
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa
edellä kulkevaa ajoneuvoa yli 30 km/h:n
(20 mph) nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta
edellä kulkevasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja valitsee sen sijaan tallennetun nopeuden.
Katso lisätietoja selostuksesta "Automaattisen jarrutuksen lakkaaminen, kun auto
seisoo paikallaan".
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida
nopeuden ollessa alle 30 km/h (20 mph),
tarvitaan edessä kohtuullisella etäisyydellä
oleva ajoneuvo.
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos
kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva
auto alkaa jälleen liikkua, nopeudensäädin
asetetaan valmiustilaan (s. 204), johon kuuluu
automaattinen jarrutus. Kuljettajan pitää sitten
aktivoida se uudelleen seuraavalla tavalla:
VAROITUS
Jonoavustajatoiminto pitää auton paikallaan korkeintaan 4 minuuttia - sen jälkeen
jarrut vapautuvat.
Mukautuva nopeudensäädin kytketään pois ja
asetetaan valmiustilaan:
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti
kääntyy, voi edessä olla seisova liikenne.
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa
toista ajoneuvoa alle 30 km/h:n (20 mph)
nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta
paikallaan olevaan ajoneuvoon, nopeudensäädin jarruttaa paikallaan olevan ajoneuvon
takia.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (5 mph) ja
nopeudensäädin on epävarma siitä, onko
kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin
muu esine, esim. ajoeste.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (5 mph) ja
edellä oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei
nopeussäätimellä enää ole seurattavaa
ajoneuvoa.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
paikallaan oltaessa
Seuraavissa tilanteissa Jonoavustaja keskeyttää automaattisen jarrutuksen paikallaan
oltaessa:
•
•
kuljettaja avaa oven
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
07 Kuljettajan tuki
Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto
alkaa rullata - kuljettajan pitää sen vuoksi
puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton
pitämiseksi paikallaan.
TÄRKEÄÄ
Jonoavustin pitää auton paikallaan korkeintaan 4 minuuttia - sen jälkeen jarrut
vapautuvat.
Mukautuva nopeudensäädin* nopeudensäätimen toiminnallisuuden
vaihto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 201)
•
Nopeudensäädin* (s. 193)
Vaihtaminen ACC:ltä CC:lle
Mittaristossa esitetään aktiivisen nopeudensäätimen symboli:
Kuljettajaa huomautetaan tästä useassa
vaiheessa, joiden voimakkuus kasvaa:
CC
ACC
Cruise
Control
Adaptive Cruise
Control
Nopeudensäädin
Mukautuva vakionopeudensäädin
1. Akustinen varoitus (piippaus) sekä
teksti-ilmoitus.
2. Tuulilasin vilkkuva varoitusvalo syttyy.
3. Alkaa esiintyä lyhyitä jarrutuksia.
Lisätietoja symboleista, ilmoituksista ja niiden sisällöstä, ks. osaa Symbolit ja ilmoitukset näytössä (s. 212).
Jonoavustaja vapauttaa käyttöjarrun ja asetetaan valmiustilaan myös näissä tilanteissa:
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
vaihteenvalitsin siirretään asentoon P-, Ntai R
•
kuljettaja asettaa nopeussäätimen valmiustilaan
•
seisontajarru kytketään.
Painikkeen painalluksella voidaan mukautuva
osa (etäisyydenpidin) mukautuvassa nopeudensäätimessä (s. 198) deaktivoida, jolloin
auto vain noudattaa asetettua/tallennettua
nopeutta.
•
Painakaa pitkään ohjauspyörän painiketta
- mittariston symboli vaihtuu
osoitukseen
.
osoituksesta
>
Näin on nopeudensäädin CC aktivoitu.
07
VAROITUS
Auto ei jarruta enää automaattisesti, kun
vaihdetaan ACC-asennosta CC-asentoon auto noudattaa vain asetettua nopeutta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
207
07 Kuljettajan tuki
||
Vaihtaminen CC:ltä takaisin ACC:lle
Tutkatunnistin
Sulkekaa nopeudensäädin (CC) painamalla
-painiketta. Seuraavan kerran,
1-2 kertaa
kun järjestelmä kytketään päälle, aktivoituu
mukautuva nopeudensäädin (ACC).
Tutkatunnistimen tehtävänä on havaita
samaan suuntaan kulkevat autot tai suurehkot
ajoneuvot samalla ajokaistalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila (s. 204)
•
Nopeudensäädin* (s. 193)
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkatunnistinta:
•
•
•
Etäisyysvaroitus*
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
jalankulkijasuojalla*
TÄRKEÄÄ
Jos auton etusäileikössä on näkyvä vaurio
tai epäiltäessä, että tutkatunnistin voi olla
vaurioitunut:
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Toiminto voi puuttua kokonaan tai osittain
- tai toimia virheellisesti - jos etusäleikkö,
tutkatunnistin tai sen konsoli on vaurioitunut tai irronnut.
07
Tutkatunnistimen muuttaminen voi tehdä sen
käytön laittomaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
208
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 209)
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
Törmäysvaroitin* (s. 224)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Etäisyysvaroitus* (s. 214)
07 Kuljettajan tuki
Tutkatunnistin - rajoitukset
VAROITUS
Tutkatunnistimella (s. 208) on tiettyjä rajoituksia - mm. sen rajallisen näkökentän vuoksi.
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuvan nopeudensäätimen kyky havaita
edessä oleva ajoneuvo vähenee voimakkaasti, jos:
•
edessä olevan ajoneuvon nopeus eroaa
paljon oman auton nopeudesta
•
sen tutkatunnistin menee tukkoon - esim.
voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa
tahi jotain muuta on kertynyt tutkatunnistimen eteen.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan
pitää tietää ennen kuin järjestelmää käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
oikea etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
HUOM
Pitäkää tutka-anturin kohta ruudun etupuolella puhtaana.
VAROITUS
Näkökenttä
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu.
Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
ACC:n näkökenttä.
Tutkatunnistin voi joskus voi havaita
lähellä olevan ajoneuvon myöhään - esim.
sellaisen, joka ajaa oman autonne ja
edessä olevan ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Säleikön etupuolelle ei saa asentaa varusteita tai muita esineitä, esim. lisävaloja.
07
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
}}
209
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Mukautuva vakionopeussäädin ei ole järjestelmä, jolla estetään törmäyksiä. Kuljettajan pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien
vuoksi. Ei myöskään vastaantulevien,
hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö mukautuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
210
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 224)
Etäisyysvaroitus* (s. 214)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* vianetsintä ja toimenpide
Jos mittaristo esittää ilmoituksen Tutka
estetty Katso käyttöohjekirjaa, se tarkoittaa, että mukautuvan nopeudensäätimen tut-
katunnistin (s. 208) eivät voi havaita muita
ajoneuvoja auton edessä.
mäysvaroitin automaattisella jarrutuksella
(s. 224) toimi.
Tämä ilmoitus osoittaa, etteivät myöskään
toiminnot Etäisyysvaroitus (s. 214) tai Tör-
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen ja
sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka havaitsee,
ettei se enää ole tukossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 201)
•
Nopeudensäädin* (s. 193)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
211
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* symbolit ja ilmoitukset
Tässä on muutamia esimerkkejä - noudattakaa
näissä tapauksissa annettua suositusta:
Mukautuva nopeudensäädin voi toisinaan
näyttää symbolin ja/tai teksti-ilmoituksen.
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on valkoinen
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan (s. 204).
Symboli on vihreä.
Auto säilyttää tallennetun nopeuden.
Vakiomallinen nopeudensäädin on manuaalisesti valittu.
07
212
Aseta ESC normaali tilaan
nopeuden- säädön mahdollist.
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida ennen kuin ESC on asetettu Normaalitilaan Vakautusjärjestelmä (s. 183).
Sopeutuva nopeudensäätö
peruttu
Mukautuva nopeudensäädin on suljettu - kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
Sopeutuva nopeudensäätö
ei saatavilla
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida.
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
•
•
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
Lisätietoja vianetsinnästä, ks. osaa Vianetsintä ja toimenpide (s. 211)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa
Mukautuva nopeudensäädin ei tilapäisesti toimi.
•
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa
tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Kuljettaja voi tällöin valita vaihtamisen tavanomaiseen nopeudensäätimeen (s. 193) (CC) - tekstiilmoitus kertoo sopivista vaihtoehdoista.
Lukekaa lisää tutkatunnistimen rajoituksista (s. 209).
Sopeutuva nopeudensäädin
Tarvitsee huollon
A
B
Mukautuva nopeudensäädin ei toimi.
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Paina jarrua auton pitämiseksi + akustinen hälytys +
varoitusvalo tuulilasissa + "hakkaavat" jarrutuksetB
Auto seisoo paikallaan ja mukautuva nopeudensäädin vapauttaa käyttöjarrun, jolloin auto heti
alkaa rullata.
Alle 30 km/h Eteen tarvitaan
ajoneuvoB
Näytetään yritettäessä aktivoida Mukautuva nopeudensäädin nopeuden ollessa alle 30 km/h
(20 mph) ilman edessä aktivointietäisyydellä olevaa ajoneuvoa.
•
Kuljettajan pitää jarruttaa itse. Ilmoitus säilyy ja hälytys soi, kunnes kuljettaja painaa jarrupoljinta tai käyttää kaasupoljinta.
Symbolit ovat kaaviomaisia.
Vain jonoavustajan kanssa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 201)
•
Nopeudensäädin* (s. 193)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
213
07 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus*
HUOM
Toiminto Etäisyysvaroitus (Distance Alert)
varoittaa kuljettajaa, jos aikaetäisyys edellä
olevaan ajoneuvoon tulee liian lyhyeksi.
Etäisyysvaroitin on poistettu toiminnasta,
kun sopeutuva vakionopeussäädin on aktivoituna.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksilla yli
30 km/h (20 mph) ja se reagoi vain ajoneuvoihin, jotka ajavat oman auton edessä samaan
suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei
anneta etäisyystietoja.
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei vaikuteta.
toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 110) - hakekaa sieltä esiin
toiminto Etäisyysvaroitus.
Aikaetäisyyden asettaminen
VAROITUS
Käsittely
Aikaetäisyyden säädin ja symboli.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aikaetäisyys - Päällä.
Oranssinvärinen varoitusvalo17.
07
Oranssinvärinen varoitusvalo tuulilasissa
palaa jatkuvasti, jos etäisyys edessä olevaan
ajoneuvoon on lyhyempi kuin asetettu aikaetäisyys.
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto
on kytketty päälle.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin
17
214
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä
ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
07 Kuljettajan tuki
Sama symboli esitetään myös mukautuvan
nopeudensäätimen (s. 198) ollessa aktivoituna.
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset
Tällä toiminnolla, joka käyttää samaa tutkatunnistinta kuin Mukautuva nopeudensäädin
(s. 198) ja Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella (s. 224), on tiettyjä rajoituksia.
HUOM
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai
voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat estää varoitusvaloja
näkymästä tuulilasissa.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös
Mukautuva nopeudensäädin (s. 199).
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa tutkatunnistimen mahdollisuuksiin
havaita edellä olevia ajoneuvoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset (s. 215)
Myös ajoneuvon koko voi vaikuttaa havaitsemiseen, esim. moottoripyörät. Varoitusvalo saattaa silloin syttyä asetettua
lyhyemmältä etäisyydeltä tai varoitus jäädä
tilapäisesti ilmaantumatta.
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 216)
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa
valon syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
Lisätietoja tutkatunnistimen rajoituksista, ks.
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 209) ja Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 228).
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 214)
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 216)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
215
07 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja
ilmoitukset
minto on alennetulla tasolla sen rajoituksista
(s. 215) johtuen.
Toiminnolla on tiettyjä symboleita ja ilmoituksia, joita voidaan esittää mittaristossa, jos toi-
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka estetty Katso
käyttöohjekirjaa
Etäisyysvaroitus ei tilapäisesti toimi.
Tutkatunnistin (s. 208) on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja, esim. voimakkaassa sateessa
tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Tietoja, ks. Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 209).
Törmäysvaroitus
Tarvitsee huollon
Etäisyysvaroitus sekä Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella (s. 229) on kokonaan tai osittain pois
toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
A
Symbolit ovat kaaviomaisia.
07
216
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
City Safety™
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Jos autossa on myös törmäysvaroitin automaattijarrutuksella* (s. 224), nämä järjestelmät täydentävät toisiaan.
TÄRKEÄÄ
City Safety™ - käsittely (s. 218)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 221)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 223)
City Safety™ -järjestelmän ylläpitohuollon
ja osien vaihdon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä
palvelua.
Toiminto City Safety™ on aktiivinen alle
50 km/h (30 mph) nopeuksissa ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti
uhkaavan, edessä olevaan ajoneuvoon kohdistuvan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja ei itse reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai
ohjaamalla sivuun.
VAROITUS
Törmäysvaroitin City Safety™ ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
City Safety™ aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto
ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety™ ei reagoi autoon, joka ajaa
toiseen suuntaan kuin oma auto, pieneen
ajoneuvoon eikä moottoripyöriin tai ihmisiin ja eläimiin.
City Safety™ on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
City Safety™ voi estää törmäyksen, kun
nopeusero on alle 15 km/h (9 mph)- kun
nopeusero on suurempi, vain törmäysnopeutta on mahdollista pienentää. Jotta jarrutusvaikutus olisi suurin, täytyy kuljettajan
painaa jarrupoljinta voimakkaasti.
City Safety™-toimintoa ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja
luottaa järjestelmään ja antaa City Safety™toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
Kuljettaja tai matkustaja huomaa City
Safety™-järjestelmän yleensä vain tilanteissa,
joissa törmäys on erittäin lähellä.
•
•
•
Älkää jääkö koskaan odottamaan, että City
Safety™ puuttuu ajoon. Kuljettaja vastaa
aina etäisyyden ja nopeuden pysymisestä
oikeana.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ - rajoitukset (s. 219)
City Safety™ - toiminta (s. 218)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
217
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - toiminta
City Safety™ lukee auton edessä olevaa liikennettä lasertunnistimella (s. 221), joka on
asennettu tuulilasin yläreunaan. Uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä City Safety™ jarruttaa
automaattisesti autoa, mikä voidaan kokea
voimakkaana jarrutuksena.
Jos ajoneuvojen välinen nopeusero on yli
15 km/h (9 mph), City Safety™ ei voi yksin
välttää törmäystä – täyden jarrutusvoiman
saavuttamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta, ja tällöin voi olla mahdollista välttää
törmäys, myös nopeuseron ollessa yli
15 km/h (9 mph).
Kun toiminto aktivoidaan ja jarruttaa, mittaristo esittää ilmoituksen (s. 223), että toiminto
on/on ollut aktiivinen.
City Safety™ - käsittely
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Päällä ja Pois
HUOM
Toiminto City Safety™ aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä moottori.
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lasertunnistimen lähetys- ja vastaanottoikkuna18.
•
•
•
City Safety™ (s. 217)
City Safety™ - käsittely (s. 218)
City Safety™ - rajoitukset (s. 219)
Jos nopeusero on 4–15 km/h (3-9 mph)suhteessa edellä olevaan autoon, City Safety™
voi täysin välttää törmäyksen.
07
City Safety™ aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
Useimmille kuljettajille tämä on kaukana normaalista ajotavasta ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
18
218
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
City Safety™ -toiminto, esim. kun lehdekkäät
oksat voivat pyyhkäistä konepellin ja/tai tuulilasin yli.
City Safety™ -toimintoa käsitellään valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 110) ja moottorin
käynnistämisen jälkeen toiminto voidaan sulkea seuraavasti:
•
Hakekaa valikkojärjestelmässä MY CAR
esiin Kuljettajan tukijärjestelmä ja valitkaa vaihtoehto Pois kohdassa City
Safety.
Moottorin seuraavan käynnistyksen
yhteydessä toiminto on kuitenkin jälleen
päällä, vaikka järjestelmä oli suljettu, kun
moottori sammutettiin.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Lasertunnistin (s. 221) lähettää laservaloa
myös, kun City Safety™ on manuaalisesti
suljettu.
City Safety™ -järjestelmän kytkeminen uudelleen toimintaan:
•
Noudattakaa samaa menettelyä kuin suljettaessa, mutta valitkaa vaihtoehto
Päällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 217)
City Safety™ - rajoitukset (s. 219)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 223)
City Safety™ - rajoitukset
City Safety™ -tunnistin on suunniteltu havaitsemaan autot ja muut suurehkot moottoriajoneuvot auton edessä ja se on riippumaton
siitä, onko päivä vai yö.
Toiminnolla on kuitenkin joitakin rajoituksia.
Tunnistimen rajoitukset tarkoittavat, että City
Safety™ toimii huonommin - tai ei lainkaan esim. voimakkaassa lumi- tai vesisateessa,
tiheässä sumussa tai jos ilmassa on runsaasti
pölyä tai savua. Myös huuru, lika, jää tai lumi
tuulilasilla voi häiritä toimintaa.
Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim.
lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin
korkeuden, rajoittavat toimintaa.
Laservalo tunnistimesta City Safety™ -järjestelmässä mittaa, kuinka valo heijastuu. Tunnistin ei voi havaita kohteita, joiden heijastuskyky on pieni. Ajoneuvon takaosat heijastavat
yleensä valoa riittävästi rekisterikilven ja takavalojen heijastimien ansiosta.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa City Safety™ -järjestelmän kykyä
välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa ABS19
ja ESC20 -järjestelmät antavat mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
19
20
(Anti-lock Braking System) - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.
(Electronic Stability Control) - Vakautusjärjestelmä.
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety™
tilapäisesti deaktivoituna.
City Safety™ -järjestelmä ei aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin,
joissa edessä olevaa autoa lähestytään erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety™ -järjestelmä ei
puutu tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa tai kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
Kun City Safety™ -järjestelmä on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa,
auto pysyy paikallaan korkeintaan
1,5 sekuntia. Jos autoa on jarrutettu edessä
olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun City Safety™
on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei ehdi
painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
07
}}
219
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Syy
TÄRKEÄÄ
Toimenpide
•
Pitäkää lasertunnistimen (s. 221)
edessä oleva tuulilasin pinta puhtaana
jäästä, lumesta ja liasta. Kuva tunnistimen sijainnista, ks. City Safety™ - toiminta (s. 218).
Tuulilasin pinta lasertunnistimen edessä
on likainen tai jään
tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta tunnistimen edessä liasta,
jäästä ja lumesta.
•
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin lasertunnistimen eteen.
Poistakaa peittävä
esine.
•
Poistakaa jää ja lumi konepelliltä lumi- ja jääpeitteen paksuus ei saa ylittää 5 senttimetriä.
Lasertunnistimen
näkökenttä on
tukossa.
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku lasertunnistimen jonkin "ikkunan"
eteen, ja se peittää n. 0,5 x 3,0 mm:n suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa
yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan. Kuva tunnistimen sijainnista,
ks. City Safety™ - toiminta (s. 218).
Toimenpiteen jättäminen pois voi aiheuttaa
City Safety™ -toiminnon rajoitetun suorituskyvyn.
Jotta City Safety™ -toiminto ei vaarannu,
sen toiminta huonone tai ole virheellistä,
myös seuraavat ohjeet pätevät:
Vianetsintä ja toimenpide
Jos mittaristossa on ilmoitus (s. 223)
Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa, lasertunnistin on tukossa
eikä pysty havaitsemaan auton edessä olevia
ajoneuvoja, mikä puolestaan tarkoittaa sitä,
että City Safety™ ei toimi.
07
Ilmoitusta Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa ei kuitenkaan esitetä
kaikissa tilanteissa, joissa lasertunnistin on
tukossa – kuljettajan pitää tämän vuoksi pitää
huolellisesti tuulilasi ja lasertunnistimen
edessä oleva alue puhtaana.
Seuraavasta taulukosta ilmenee mahdollisia
ilmoituksen esittämisen syitä ja ehdotuksia
sopivaksi toimenpiteeksi.
220
•
Volvo suosittelee, että lasertunnistimen
edessä olevan alueen halkeamia, naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata, vaan
tällöin koko tuulilasi on vaihdettava.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 217)
City Safety™ - toiminta (s. 218)
City Safety™ - käsittely (s. 218)
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - lasertunnistin
Toiminto City Safety™ sisältää tunnistimen,
joka lähettää laservaloa. Ottakaa yhteys pätevään korjaamoon vian sattuessa tai kun tarvitaan lasertunnistimen huoltoa - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan. On
ehdottoman välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja ohjeita lasertunnistinta käsiteltäessä.
Seuraavat kaksi tarraa liittyvät lasertunnistimeen:
tarvikelaitos) normeja lasertuotteiden mallien suhteen lukuun ottamatta poikkeuksia
"Laser Notice No. 50" mukaisesti päiväyksellä 26. heinäkuuta 2001.
Lasertunnistimen säteilydata
VAROITUS
Jos jotain näistä ohjeista ei noudateta, on
olemassa silmävammojen vaara!
•
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen (josta lähtee näkymätöntä lasersäteilyä) 100 mm:n tai pienemmältä
etäisyydeltä suurentavalla optiikalla,
tyyppiä suurennuslasi, mikroskooppi,
objektiivi tai vastaava optinen laite.
•
Lasertunnistimen testauksen, korjauksen, irrotuksen, säädön ja/tai varaosien vaihdon saa tehdä vain pätevä
korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
•
Haitalliselle säteilylle altistumisen välttämiseksi älkää tehkö tässä eritellyn
lisäksi mitään muuta uudelleensäätöä
tai huoltoa.
•
Korjaajan pitää noudattaa erityisiä
lasertunnistinta varten olevaa korjaamoinformaatiota.
•
Älkää irrottako lasertunnistinta (ml.
linssien poistaminen). Irrotettu lasertunnistin täyttää laserluokan 3B normin
IEC 60825-1 mukaisesti. Luokan 3B
laser ei ole silmille turvallinen ja aiheuttaa sen vuoksi vammautumisvaaran.
Seuraava taulukko määrittelee lasertunnistimen fysikaaliset tiedot.
Suurin pulssienergia
2,64 µJ
Suurin keskiantoteho
45 mW
Pulssinpituus
Divergenssi (vaaka x pysty)
33 ns
28° × 12°
Kuvan ylempi tarra kertoo laservalon luokituksen:
•
Lasersäteilyä - Älkää katsoko lasersädettä optisilla laitteilla - Luokan 1M lasertuote.
Kuvan alempi tarra kertoo laservalon fysikaalisen datan:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001 Vastaa
FDA-organisaation (amerikkalainen elin-
•
07
Lasertunnistimen liittimen pitää olla
kytkettynä irti ennen irrotusta tuulilasista.
}}
221
07 Kuljettajan tuki
||
•
Lasertunnistimen pitää olla asennettu
tuulilasiin ennen kuin tunnistimen liitin
kytketään.
•
Lasertunnistin lähettää laservaloa, kun
etäavain on avainasennossa II (s. 79)
myös moottorin ollessa sammutettuna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
07
222
City Safety™ (s. 217)
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
Samalla kun City Safety (s. 217)™ jarruttaa
automaattisesti, yksi tai useampi mittariston
SymboliA
symboleista (s. 223) voi syttyä samalla, kun
esitetään teksti-ilmoitus. Teksti-ilmoitus voi-
daan sammuttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
Ilmoitus
Sisältö/Toimenpide
City Safety Jarruttaa automaattisesti
City Safety™ jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen.
Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa
Lasertunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta, koska jokin peittää sen.
•
Poistakaa esine, joka peittää tunnistimen, ja/tai puhdistakaa tuulilasi edestä.
Lukekaa lasertunnistimen rajoituksista.
City Safety Tarvitsee huollon
City Safety™ ei toimi.
•
A
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ (s. 217)
City Safety™ - toiminta (s. 218)
07
223
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin*
Kaksi järjestelmätasoa
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa
jalankulkijan, edellä olevan polkupyöräilijän tai
ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan
suuntaan, päälle.
Auton varustuksesta riippuen toiminnosta
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" voi esiintyä kahta versiota:
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoitukselle" aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto
ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
Taso 1
Kuljettajaa vain varoitetaan21 esiin tulevista
esteistä näkyvillä ja akustisilla signaaleilla automaattijarrutusta ei tapahdu, kuljettajan
pitää jarruttaa itse.
Taso 2
Kuljettajaa varoitetaan esiin tulevista esteistä
näkyvillä ja akustisilla signaaleilla - autoa jarrutetaan automaattisesti, jos kuljettaja ei itse
toimi kohtuullisessa ajassa.
TÄRKEÄÄ
"Automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella varustetun törmäysvaroittimen"
mukaan lukien siihen sisältyvien komponenttien huollon saa tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" voi estää törmäyksen tai alentaa
törmäysnopeutta.
07
"Törmäysvaroitinta automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa - jos kuljettaja luottaa Törmäysvaroittimeen automaattijarrutuksella ja
antaa sen jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
21
224
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 225)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 227)
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän havaitseminen (s. 226)
Ei varoitusta polkupyöräilijöistä "tasolla 1".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
•
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 228)
Törmäysvaroitin*- rajoitukset (s. 230)
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 231)
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 232)
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - toiminta
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta
törmäyksestä.
Törmäysvaroitin voi havaita jalankulkijan, polkupyöräilijän tai ajoneuvon, joka seisoo paikallaan tai ajaa samaan suuntaan oman auton
edessä.
Törmäysvaaran uhatessa jalankulkijan, polkupyöräilijän tai ajoneuvon kanssa herätetään
kuljettajan huomio punaisena vilkkuvalla
varoitussignaalilla (1) ja akustisella signaalilla.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole
aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto
alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu
riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja vai ei.
Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi tai
rajoitetulla jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen. Polkupyöräilijöiden
osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla
hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
2 - Jarrutusapu
Katsaus toimintaan22.
Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.
Tutkatunnistin23
Kameratunnistin
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tekee
kolme toimenpidettä seuraavassa järjestyksessä:
1. Törmäysvaroitus
2.
Jarrutusapu23
3. Automaattijarrutus23
Törmäysvaroitin ja City Safety™ (s. 217) täydentävät toisiaan.
22
23
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Tämä tarkoittaa, että jarrujärjestelmää valmistellaan nopeaan jarrutukseen käyttämällä jarruja heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä nykäyksenä.
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti,
jarrutus tapahtuu täydellä jarruvaikutuksella.
Jarrutusapu vahvistaa myös kuljettajan jarrutusta, jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus
ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
07
3 - Automaattijarrutus
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen jarrutustoiminto.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Vain järjestelmän tasolla 2.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
225
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin tai
polkupyöräilijöihin, jotka ajavat toiseen
suuntaan kuin oma autonne, tai eläimiin.
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
havaitseminen
Varoitus aktivoituu vain suuren törmäysvaaran yhteydessä. Tässä kappaleessa
"Toiminta" sekä kappaleessa "Rajoitukset"
kerrotaan rajoituksista, joista kuljettajan
täytyy olla tietoinen ennen automaattijarrutuksella varustetun törmäysvaroittimen
käyttämistä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h (50 mph).
Jos suuria osia polkupyöräilijän kehosta tai
polkupyörästä ei ole toiminnon kameran
näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Toiminto "näkee" ainoastaan takaapäin polkupyöräilijät, jotka ajavat samaan suuntaan.
Varoitus ja jarrutus jalankulkijan ja polkupyöräilijän vuoksi eivät toimi pimeässä ja
tunneleissa - eivät silloinkaan, vaikka katuvalot palaisivat.
Automaattinen jarrutustoiminto voi estää
törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta.
Täyden jarruvaikutuksen varmistamiseksi
tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös
auton jarruttaessa automaattisesti.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta. Kuljettaja vastaa aina oikean etäisyyden ja nopeuden pitämisestä - myös käytettäessä automaattisella jarrutuksella
varustettua törmäysvaroitinta.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
226
Törmäysvaroitin* (s. 224)
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
ja polkupyörän hahmosta - tämä edellyttää
mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää,
kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
Optimaalinen esimerkki siitä, mitä järjestelmä tulkitsee polkupyöräilijäksi - selvät kehon ja polkupyörän hahmot, suoraan takaapäin ja auton keskilinjalla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän,
tämän pitää olla aikuinen ja istua "perinteisen" polkupyörän päällä.
•
Toiminto kykenee havaitsemaan polkupyöräilijät vain suoraan takaapäin ja joilla
on sama ajosuunta - ei vinosti takaapäin,
ei sivulta.
07 Kuljettajan tuki
•
Polkupyörän pitää olla varustettu hyvin
näkyvällä ja hyväksytyllä24, taaksepäin
suunnatulla punaisella heijastimella, joka
on asennettu vähintään 70 cm tienpinnan
yläpuolella.
VAROITUS
Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella & polkupyöräilijöiden osoituksella on
apuväline.
•
Polkupyöräilijöitä, jotka ajavat auton ajateltujen/jatkettujen sivulinjojen vasemmalla tai oikealla reunalla, voidaan havaita
myöhään tai ei lainkaan.
Toiminto ei voi havaita:
•
kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa
ja eikä esim. näe osittain peitossa olevia pyöräilijöitä.
•
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
hämärässä ja sarastuksessa on rajoittunut
- aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
pyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät
kehon ääriviivat tai jotka tulevat sivulta.
•
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
puuttuu ajettaessa pimeässä ja tunneleissa - myös katuvalaistuksen palaessa.
•
pyöräilijöitä, joilla ei ole taaksepäin
suunnattua punaista heijastinta.
•
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan
havaitseminen
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton
oikeasta ajamisesta ja turvaetäisyyksien
sovittamisesta nopeuteen.
Polkupyörän havaitsemiseksi optimaalisesti pitää toiminnon City Safety™ olla
aktivoituna, ks. City Safety™ (s. 217).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 224)
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä
pitää jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta
erottaa pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia kehosta ei ole toiminnon
kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita
jalankulkijaa.
24
Heijastimen pitää täyttää ko. markkina-alueen liikenneviranomaisten suositukset ja ehdot.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
227
07 Kuljettajan tuki
||
•
Jotta jalankulkija voidaan havaita, pitää
tämän näkyä kokonaisena hahmona ja
olla pituudeltaan vähintään 80 cm.
•
Kameratunnistimen kyky nähdä jalankulkijoita hämärässä ja sarastuksessa on
rajoittunut - aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
Kameratunnistimen kyky havaita jalankulkijoita puuttuu ajettaessa pimeässä ja
tunneleissa - myös katuvalaistuksen
palaessa.
Törmäysvaroitin* - käsittely
Törmäysvaroittimen asetukset tehdään MY
CAR-toiminnolla keskikonsolin näytön ja
valikkojärjestelmän kautta, ks. MY CAR
(s. 110).
Varoitussignaalit päällä ja pois
Valo- ja äänisignaalit
VAROITUS
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita
käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita,
jotka ovat lyhyempiä kuin 80 cm.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden
sovittamisesta nopeuden mukaan.
07
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan
sekä valo- että äänisignaali sulkea:
•
1. Akustinen ja näkyvä varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä25.
25
228
Hakekaa esiin Törmäysvaroitus kohdassa Kuljettajan tukijärjestelmä valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 110) - valitkaa sen jälkeen merkinnän poistaminen
toiminnolta.
Kuljettaja voi valita, ovatko törmäysvaroittimen kuuluvat ja näkyvät varoitussignaalit käytössä vai eivät.
Äänimerkki
Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli valittuna, kun
moottori sammutettiin.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroittimen asetukset tehdään keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän MY
CAR kautta, ks. (s. 110).
Kun törmäysvaroittimen valo- ja äänivaroitus
on aktivoituna, testataan varoitusvalo (nro [1]
edellisessä kuvassa) aina moottorin käynnistyksen yhteydessä sytyttämällä varoitusvalon
erilliset valopisteet.
"Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline. Toiminto
ei kykene havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä esim. näe:
•
HUOM
Jarrutusapu ja automaattinen jarrutus ovat
aina käytössä, niitä ei voi poistaa toiminnasta.
Törmäysvaroitin* (s. 224)
Kuva on kaaviomainen - automalli ja yksityiskohdat voivat olla erilaisia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan
varoitusääni aktivoida/deaktivoida erikseen:
Hakekaa esiin Varoitusääni kohdassa
Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä
MY CAR (s. 110), - valitkaa sen jälkeen tai
Päällä tai Pois.
Sen jälkeen törmäysvaroitus osoitetaan vain
valomerkillä.
07 Kuljettajan tuki
Varoetäisyyden asettaminen
•
Vaikka varoetäisyydeksi on asetettu Pitkä,
varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa
kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos edessä oleva auto
jarruttaa voimakkaasti.
Hakekaa esiin Varoitusetäisyys kohdassa Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 110) - valitkaa sen jälkeen Pitkä, Normaali tai Lyhyt.
VAROITUS
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden. Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman
varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla
Pitkä. Jos tämä asetus antaa liian monta
varoitusta, mikä tietyissä tilanteissa voidaan
kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi
taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa
tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan
kokeilko täysjarrutustoiminnolla varustettua törmäysvaroitinta ihmisiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan
loukkaantumisen ja hengenmenetyksen
vaara.
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
HUOM
Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa
ja varoitusääntä myös törmäysvaroittimen
ollessa suljettuna.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
Asetusten tarkastus
Kamera- ja tutkatunnistin26.
Jotta tunnistimet toimivat normaalisti, ne täytyy pitää puhtaina liasta, jäästä ja lumesta
sekä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja
autonpesuaineella.
Ko. asetukset voidaan tarkastaa keskikonsolin näytöstä.
•
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
Hakekaa valikkojärjestelmässä MY CAR
(s. 110) esiin Törmäysvaroitus kohdassa
Kuljettajan tukijärjestelmä.
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa
aina etäisyysvaroitin (s. 214) asetettuna
aikaetäisyydelle 4-5.
26
Huolto
HUOM
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä
visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 224)
07
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
229
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin*- rajoitukset
Toiminnolla on tiettyjä rajoituksia - se on esim.
toiminnassa vasta n. 4 km/h (3 mph) nopeudesta alkaen.
Törmäysvaroittimen visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea havaita voimakkaassa
auringonvalossa, heijastusten yhteydessä,
käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan
katse ei ole suunnattuna suoraan eteen.
Varoitusäänen tulee sen vuoksi olla aina aktivoituna.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa kykyä välttää törmäys. Sellaisissa
tilanteissa ABS- ja ESC (s. 183) -järjestelmät
antavat mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
HUOM
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti poistaa toiminnasta, kun lämpötila
matkustamossa on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen aiheuttamana. Jos
näin tapahtuu, varoitusääni aktivoituu
myös, vaikka se on suljettu valikkojärjestelmästä.
07
•
27
230
Varoitukset voivat jäädä pois, jos etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon on
lyhyt tai ohjauspyörän ja polkimien liikkeet suuria, esim. aktiivisen ajotavan
yhteydessä.
VAROITUS
Varoitukset ja jarrutus voidaan laukaista
myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa aikaan sen,
ettei kameratunnistin kykene havaitsemaan
jalankulkijaa, edessä olevaa ajoneuvoa tai
polkupyöräilijää oikealla tavalla.
Tunnistinjärjestelmän toimintasäde on
rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
osalta27 – järjestelmä voi antaa heistä
varoituksia ja käyttää jarruja, jos ajoneuvon
nopeus on enintään 50 km/h (30 mph).
Paikallaan olevista tai hitaasti kulkevista
ajoneuvoista annetaan varoituksia ja jarruja
käytetään, jos ajoneuvon nopeus on enintään 70 km/h (43 mph).
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista voidaan kytkeä
pois toiminnasta johtuen pimeydestä tai
huonosta näkyvyydestä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h (50 mph).
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta kuin mukautuva nopeudensäädin
(s. 198).
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina
ja häiritsevinä, varoitusetäisyyttä voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen, että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vaiheessa,
Polkupyöräilijöiden osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää,
ks. Törmäysvaroitin - käsittely (s. 228).
Peruutusvaihteen ollessa kytkettynä on Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tilapäisesti deaktivoitu.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei
aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h
(3 mph) - mistä johtuen järjestelmä ei puutu
tilanteisiin, joissa oma auto lähestyy edessä
olevaa autoa erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Tilanteissa, joissa kuljettaja osoittaa aktiivista
ja tietoista ajokäyttäytymistä, törmäysvaroitusta voidaan myöhäistää hieman tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
Kun automaattijarrutus on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa, auto
pysyy paikallaan korkeintaan 1,5 sekuntia.
Jos autoa on jarrutettu edessä olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus
samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun automaattijarrutus on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei
ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 224)
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* kameratunnistimen rajoitukset
Toiminto käyttää auton kameratunnistinta,
jolla on tiettyjä rajoituksia.
Auton kameratunnistinta käyttävät - paitsi
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella myös toiminnot:
•
•
•
•
Automaattinen kaukovalo (s. 90)
Liikennemerkki-informaatio (s. 187)
Driver Alert Control - DAC (s. 233)
Kaista-avustaja (s. 236).
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi
heikentää toimintaa tai saada yhden tai
useamman kamerasta riippuvan toiminnon
lakkaamaan.
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka
muistuttavat ihmisen silmän vastaavia, ts. se
"näkee" huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumi- tai vesisateessa ja tiheässä
sumussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokais-
tan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameratunnistinta käytetään lukemaan ajorataa sekä havaitsemaan
jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja.
Kameratunnistimen näkökenttä on rajoitettu,
mistä johtuen jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä
ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään tilapäisesti pois päältä n. 15 minuutiksi
moottorin käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasin
tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa, tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa eikä voi havaita jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton edessä.
Tämä tarkoittaa samalla sitä, että törmäysvaroituksen ja automaattijarrutuksen lisäksi
myös seuraavien toimintojen toimintaa on
rajoitettu:
•
•
•
•
Automaattinen kaukovalo
Driver Alert Control
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä
on likainen tai
jään tahi lumen
peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin
pinta kameran edessä
liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas sade tai
lumi aiheuttaa
sen, ettei kamera
näe riittävän
hyvin.
Ei toimenpiteitä.
Kamera ei joskus toimi
voimakkaassa
sateessa.
Tuulilasin pinta
kameran edessä
on puhdistettu,
mutta ilmoitus ei
häviä.
Odottakaa. Voi kestää
muutamia minuutteja,
ennen kuin kamera
mittaa näkyvyyden.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran välille on tullut
likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon sisäpuolelta valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Kaista-avustaja
Liikennemerkki-informaatio
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 224)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
231
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - symbolit ja
ilmoitukset
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Collision warning system
POIS
Törmäysvaroitin suljettu.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Collision warning system
Ei saatavilla
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Automaattinen jarrutus
aktivoitiin
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Tuulilasin tunnistimet
estetty. Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin (s. 231) on tilapäisesti pois toiminnasta.
Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa
07
Törmäysvaroitus Tarvitsee
huollon
A
Ilmoitus sammuu OK-painikkeen painalluksen jälkeen.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on tilapäisesti pois toiminnasta.
Tutkatunnistin (s. 209) on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa
tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
232
Törmäysvaroitin* (s. 224)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert System*
Driver Alert Control (DAC)*
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa
ajokaistaltaan.
DAC on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan
huomio, kun tämä alkaa ajaa epävarmasti,
esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän on
nukahtamassa.
Driver Alert System muodostuu eri toiminnoista, jotka voivat olla päällä samanaikaisesti
tai erikseen:
DAC-toiminnon tavoitteena on havaita hitaasti
heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi
sijassa tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla
teillä.
•
•
Driver Alert Control - DAC (s. 234).
Kaista-avustaja (s. 238).
HUOM
Toimintoa ei saa käyttää ajoajan pidentämiseen. Suunnitelkaa matkaan aina tasaisin välein taukoja ja katsokaa, että ajatte
aina hyvin levänneenä.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa, vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei
ole heikentynyt, esim.:
•
•
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja
aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus
ylittää 65 km/h (40 mph).
HUOM
Toiminnot käyttävät kameraa, joka on riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin puolelle on maalattu reunamerkinnät.
Kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia,
ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 231).
VAROITUS
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 233)
Kaista-avustaja* (s. 236)
uraisella tienpinnalla.
DAC-toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee alle arvon 60 km/h (37 mph).
Driver Alert System -hälytys ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu
vain täydentäväksi apulaitteeksi.
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään, kun auto ei seuraa ajorataa tasaisesti.
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua,
ettei kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on
aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko tunnettaessa väsymystä, riippumatta siitä, onko
DAC varoittanut vai ei.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert System* (s. 233)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
(s. 234)
•
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 235)
•
Kaista-avustaja* (s. 236)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
233
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
VAROITUS
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja
sen valikkojärjestelmästä.
Varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei usein itse huomaa
tilaansa.
Päällä/Pois
Varoituksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä pysäyttäkää auto turvallisesti pikimmiten ja levätkää.
Toiminto Driver Alert voidaan asettaa valmiustilaan valikkojärjestelmän MY CAR (s. 110)
kautta.
•
•
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena.
Merkitty ruutu - toiminto aktivoitu.
Ei merkintää ruudussa - toiminto on suljettu.
Tehtävä
Driver Alert aktivoidaan, kun nopeus ylittää
65 km/h (40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin
kauan kuin nopeus on yli 60 km/h (37 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert System* (s. 233)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 233)
Jos auto kulkee epävarmasti, kuljettajalle annetaan hälytys äänimerkillä
sekä teksti-ilmoituksella (s. 235)
Driver Alert Tauon aika - oheinen
symboli syttyy samanaikaisesti mittaristossa.
Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei parane.
Varoitussymboli voidaan sammuttaa:
07
234
•
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit
ja ilmoitukset
Tässä muutamia esimerkkejä:
Driver Alert Control - DAC (s. 233) voi eri tilanteissa näyttää symboleita ja teksti-ilmoituksia
mittaristossa tai keskikonsolin näytössä.
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa - kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä + tekstillä.
Tuulilasin tunnistimet
estetty. Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista, ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen rajoitukset
(s. 231).
Driver Alert järjestelmä Tarvitsee huollon
A
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
07
Driver Alert System* (s. 233)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
(s. 234)
Kaista-avustaja* (s. 236)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
235
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja*
VAROITUS
Kaista-avustaja on yksi Driver Alert System järjestelmän toiminnoista - sitä kutsutaan
myös nimellä LKA (Lane Keeping Aid).
Toimintoa on ajateltu käytettäväksi moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä rajoittamaan vaaraa siitä, että auto tietyissä tilanteissa tahattomasti poistuu omalta ajokaistalta.
LKA on vain kuljettajan apulaite, joka ei
toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
07
Kaista-avustaja - toiminta (s. 236)
Kaista-avustaja - toiminta
Toimintoa Kaista-avustaja (Lane Keeping Aid)
varten voidaan tehdä tiettyjä asetuksia.
Pois & Päälle
Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä
65-200 km/h (40-125 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät sivuviivat. Pienillä teillä, joilla
kaista on kapeampi kuin 2,6 metriä sivuviivojen välillä, toiminto suljetaan tilapäisesti.
Kaista-avustaja - käsittely (s. 238)
Kaista-avustaja - rajoitukset (s. 238)
Kaista-avustaja - symbolit ja ilmoitukset
(s. 240)
Driver Alert System* (s. 233)
Kamera lukee tien/ajokaistan maalattuja sivuviivoja. Jos auto on ylittämässä sivuviivaa,
kaista-avustaja ohjaa aktiivisesti auton takaisin ajokaistalle kohdistamalla ohjauspyörään
heikon ohjausmomentin.
Jos auto saavuttaa tai ylittää sivuviivan,
kaista-avustaja varoittaa lisäksi kuljettajaa
värinöillä ohjauspyörässä.
Painakaa keskikonsolin painiketta toiminnon
aktivoimiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeen
valo palaa, kun toiminto on kytketty päälle.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa Pois-/Päällä-painikkeelle keskikonsolissa - tällöin toimintoa sen sijaan käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CAR
(s. 110). Menetelkää tällöin seuraavasti:
•
236
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Hakekaa esiin Kaistavahti ja valitkaa
siellä Päällä tai Pois.
07 Kuljettajan tuki
MY CAR-valikkojärjestelmässä voidaan
lisäksi valita mm. seuraavaa:
•
Värinävaroitus ohjauspyörässä: Vain
värinä - Päällä tai Pois.
•
Aktiivinen ohjaus: Vain ohjausapu Päällä tai Pois.
•
Sekä varoitus ohjauspyörän värinällä että
aktiivinen ohjaus: Täysi toiminnallisuus
- Päällä tai Pois.
Värinävaroitus ohjauspyörässä
Dynaaminen kaartaminen
LKA ohjaa ja varoittaa ohjauspyörän värinöillä28.
LKA ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.
Aktiivinen ohjaus
Kaista-avustaja pyrkii pitämään auton ajokaistan sivuviivojen välissä.
Jos auto ylittää sivuviivan, kaista-avustaja
varoittaa värinöillä ohjauspyörässä29. Tämä
tapahtuu riippumatta siitä, ohjaako kohdistettu ohjausmomentti autoa aktiivisesti takaisin vai ei.
Tietyissä tapauksissa kaista-avustaja sallii
sen, että sivuviivat ylitetään, puuttumatta
tilanteeseen aktiivisella ohjauksella tai varoituksella. Viereisen kaistan hyödyntäminen
mutkissa oikaisemiseen näkyvyyden ollessa
hyvä on esimerkki siitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja* (s. 236)
LKA puuttuu asiaan ja ohjaa sivuun.
07
Jos auto lähestyy ajokaistan vasenta tai
oikeaa sivuviivaa ilman, että suuntavaloa on
aktivoitu, auto ohjataan takaisin.
28
29
Kuva näyttää 3 värinää, kun sivuviiva ylitetään.
Ohjauspyörän värisytys vaihtelee – mitä enemmän auto ylittää reunaviivan, sitä enemmän ohjauspyörä värisee.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
237
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja - käsittely
Kaista-avustaja - rajoitukset
Kaista-avustajaa täydentää mittaristossa eri
tilanteissa näytettävä selventävä grafiikka.
Tässä muutamia esimerkkejä:
Kaista-avustajan kameratunnistimella on
samantapaisia rajoituksia kuin ihmisen silmällä.
Lisätietoja, ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen rajoitukset (s. 231) ja (s. 229).
HUOM
LKA on tilapäisesti deaktivoitu niin kauan
kuin suuntavalo on kytkettynä.
HUOM
LKA puuttuu tilanteeseen oikealla puolella.
Kaista-avustaja puuttuu tilanteeseen ja ohjaa
pois sivuviivalta - tämä osoitetaan seuraavasti:
•
PUNAINEN viiva ko. puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja* (s. 236)
Joissakin vaativissa tilanteissa kaistaavustajan voi olla vaikea auttaa kuljettajaa
oikealla tavalla - tällöin suositellaan toiminnon kytkemistä pois päältä.
Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat
olla:
•
•
•
•
•
tietyö
talvikeli
tien huono päällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää ja rajoitettu näkyvyys.
LKA "näkee" ja noudattaa sivuviivoja.
07
Kun kaista-avustaja on aktiivinen ja havaitsee/"näkee" sivuviivat, tämä osoitetaan siten,
että LKA-symbolilla on VALKOISET viivat.
•
HARMAA sivuviiva - Kaista-avustaja ei
näe viivaa auton sillä puolella.
Kädet ohjauspyörällä
Edellytys kaista-avustajan toiminnalle on, että
kuljettaja pitää kädet ohjauspyörässä, minkä
LKA jatkuvasti tarkastaa - jos näin ei ole, kuljettajaa kehotetaan teksti-ilmoituksella ohjaamaan autoa aktiivisesti.
Jos kuljettaja ei noudata kehotusta alkaa
ohjata, kaista-avustaja jatkaa valmiustilassa toiminto on sitten keskeytettynä, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
238
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja* (s. 236)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
239
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja - symbolit ja
ilmoitukset
selittävän ilmoituksen kanssa. Noudattakaa
tällöin annettuja suosituksia.
Tilanteissa, joissa kaista-avustaja ei toimi, mittaristossa voidaan näyttää symboli yhdessä
Esimerkki ilmoituksista:
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Tuulilasin tunnistimet
estetty. Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdistakaa tuulilasi kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista, ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen rajoitukset
(s. 231) ja (s. 229).
Lane Keeping Aid Tarvitsee
huollon
Lane Keeping Aid Keskeytetty
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
LKA on keskeytynyt ja asetettu valmiustilaan. LKA-symbolin viivat osoittavat, milloin toiminto on
jälleen aktiivinen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja* (s. 236)
07
240
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutka*
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Pysäköintitutkan äänitasoa voidaan säätää
äänimerkin kuuluessa keskikonsolin VOLsäätimellä tai auton valikkojärjestelmällä MY
CAR, ks. MY CAR (s. 110).
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
•
•
Pysäköintitutka* - toiminta
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 244)
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 241)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 243)
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti
moottorin käynnistyksen yhteydessä - pois/
päällä-katkaisimen valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 244)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 242)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
Vain takana
Sekä edessä että takana.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
VAROITUS
30
•
Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata
kuljettajan omaa vastuuta pysäköitäessä.
•
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon esimerkiksi auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
Pysäköintitutkan ja CTA:n tunnistimet päälle/
pois30.
Keskikonsolin kuvaruutu esittää yleiskuvan
suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
07
Sivuvaroitus, CTA (Cross Traffic Alert) (s. 256).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
241
07 Kuljettajan tuki
||
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat
tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin
tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi
tällöin odottamatta lakata sen sijaan, että
se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Pysäköintitutka* - taaksepäin
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä, kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
Kuvaruutunäkymä - esittää esteen vasemmalla
edessä ja oikealla takana.
Merkitty sektori osoittaa, mikä/mitkä neljästä
tunnistimesta on havainnut/ovat havainneet
esteen. Mitä lähempänä autosymbolia merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
07
242
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen
tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää
autoa erittäin hitaasti tai keskeyttäkää
käynnissä oleva pysäköinti - auton tai
muiden esineiden korkea vaurioitumisvaara voi olla olemassa, koska tunnistimet eivät tilapäisesti toimi optimaalisesti.
Pysäköintitutka* (s. 241)
Mittausalue suoraan auton taakse on n.
1,5 m. Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki tulee yhdestä takakaiuttimesta.
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 244)
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 243)
Peruutettaessa esim. perävaunu kytkettynä
vetokoukkuun pysäköintitutka takana suljetaan automaattisesti - muussa tapauksessa
tunnistimet reagoisivat perävaunuun.
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni
kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva
ääni vaimennetaan automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Etäisyyden ollessa alle 30 cm ääni on jatkuva
ja merkitty aktiivisen tunnistimen kenttä
lähinnä autoa on täytetty. Jos havaittu este on
jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton
takana että edessä, ääni tulee kaiuttimista
vuorotellen.
•
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 244)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 242)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa
tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa - ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka
joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät
tunnistimet reagoi näihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 241)
Pysäköintitutka* - eteenpäin
TÄRKEÄÄ
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuihin esteisiin.
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti
moottorin käynnistyksen yhteydessä - pois/
päällä-katkaisimen valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että
ne eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin
lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 244)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 241)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 243)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 244)
Pysäköintitutka* (s. 241)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 244)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 241)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 244)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 242)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee yhdestä etukaiuttimesta.
Pysäköintitutka eteenpäin on aktiivinen enintään nopeuteen 10 km/h (6 mph) asti. Painikkeen valo palaa merkiksi siitä, että järjestelmä
on toiminnassa. Kun nopeus alittaa 10 km/h
(6 mph), järjestelmä aktivoituu uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
243
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutka* - vikaosoitus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Jos mittariston infosymboli palaa
kiinteästi ja teksti-ilmoitus
Pysäköintitutkajärjestelmä Vaatii
huollon näytetään, pysäköintitutka ei toimi.
Pysäköintitutka* - tunnistimien
puhdistus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Jotta pysäköintitutkan tunnistimet toimivat
oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella.
TÄRKEÄÄ
Tunnistimien sijainti takana.
Joissakin tilanteissa pysäköintitutkan anturit voivat antaa vääriä varoitussignaaleja
ulkopuolisten äänenlähteiden vuoksi, jos
nämä lähettävät samoja ultraäänitaajuuksia
kuin millä järjestelmä toimii.
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
07
244
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 241)
Tunnistimien sijainti edessä.
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 244)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 241)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 243)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 242)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 241)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 241)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 243)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 244)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 242)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintiapukamera
Toiminta ja käsittely
Kun peruutusvaihde valitaan, esitetään graafisesti kaksi yhtenäistä viivaa, jotka osoittavat,
missä auton takapyörät kulkevat ohjauspyörän ko. asennossa, tämä auttaa taskupysäköinnissä, peruuttamisessa ahtaissa tiloissa ja
perävaunun kytkemisessä. Myös auton likimääräiset ulkomitat esitetään katkoviivalla.
Apuviivat voidaan sulkea - ks. osaa Asetukset
(s. 247).
Pysäköintikamera on apujärjestelmä, joka aktivoituu, kun peruutusvaihde valitaan.
Kamerakuva esitetän keskikonsolin näytössä.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
VAROITUS
•
Pysäköintikamera on apuväline, joka ei
voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta peruutettaessa.
•
Kameralla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon auton lähellä olevat
ihmiset ja eläimet.
Kameran sijainti avauskahvan vieressä.
Kamera näyttää, mitä auton takana on, ja
ilmestyykö sivuilta jotain.
Kamera näyttää leveän alueen auton takana
sekä osan puskurista ja mahdollisesta vetokoukusta.
Esineet näytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi - tämä on normaalia.
HUOM
Kuvaruudulla näkyvä kohde voi olla lähempänä autoa kuin se kuvaruudulla näyttäisi
olevan.
Jos jokin muu näkymä on aktiivinen, pysäköintikamerajärjestelmä ottaa automaattisesti
etusijan ja sen kamerakuva esitetään näytössä.
Jos auto on varustettu pysäköintiaputunnistimilla * (s. 241), niiden informaatio esitetään
graafisesti värillisenä kenttänä kuvaamaan
etäisyyttä havaittuun esteeseen, ks. otsikkoa
"Peruutustunnistimilla varustetut autot"
edempänä tekstissä.
Kamera on aktiivinen n. 5 sekuntia peruutusvaihteen poiskytkemisen jälkeen tai kunnes
auton nopeus ylittää 10 km/h (6 mph) eteenpäin tai 35 km/h (22 mph) taaksepäin.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva
voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden
ja laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat hieman heikentää kuvanlaatua.
07
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana
liasta, lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen
tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
245
07 Kuljettajan tuki
||
Apuviivat
Esimerkki apuviivojen näyttämisestä kuljettajalle.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä mahdollistaa sen, että kuljettaja
näkee auton kulkeman reitin - myös sen
kääntyessä.
07
246
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa,
kun tätä ei ole sähköisesti kytketty
autoon, näytön viivat osoittavat sen
linjauksen, jonka auto ottaa - ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä viivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton
sähköjärjestelmään.
•
Pysäköintikamera kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta perävaunua
vedettäessä, jos käytetään Volvon
alkuperäisiä perävaunukaapeleita.
TÄRKEÄÄ
Muistakaa, että ruudun kuvassa näkyy vain
auton taka-alue - varokaa auton kylkiä ja
etuosaa, kun käännätte ohjauspyörää
peruutuksen aikana.
Rajaviivat
Järjestelmän eri viivat.
Rajaviiva vapaan peruutuksen vyöhykkeelle
"Pyöränjäljet"
Katkoviiva (1) merkitsee vyöhykkeen jopa
n. 1,5 m taaksepäin puskurista. Se on samalla
raja auton eniten ulostyöntyville osille, esim.
ulkotaustapeileille ja kulmille - myös auton
kääntyessä.
Leveät "pyöränjäljet" (2) sivuviivojen välissä
kertovat, mistä pyörät tulevat kulkemaan, ja
ne voivat ulottua n. 3,2 m taaksepäin puskurista, jos tiellä ei ole mitään estettä.
07 Kuljettajan tuki
Peruutustunnistimilla varustetut autot*
Pysäköintiapukamera - asetukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 247)
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
(s. 249)
Suljetun kameran aktivointi
Jos kameratoiminto on suljettuna valittaessa
peruutusvaihde, se aktivoidaan seuraavasti:
Pysäköintitutka* (s. 241)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
Värillinen kenttä (4 kpl - yksi tunnistinta kohti)
näyttää etäisyyden.
Jos auto on varustettu myös Pysäköintitutkalla (s. 241), esitetään etäisyys värillisenä
kenttänä jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen osalta.
Kenttien väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen
vähenee - vaaleankeltaisesta keltaiseen,
oranssin kautta punaiseen.
31
"väri; maali"
Etäisyys (metriä)
Vaaleankeltainen
0,7–1,5
Keltainen
0,5–0,7
Oranssi
0,3–0,5
Punainen
0–0,3
Päälähdevalikko31.
1. Tehkää yksi tai kaksi pitkää painikkeen
EXIT painallusta päästäksenne päälähdevalikkoon.
2. Kääntäkää esiin vaihtoehto "Kamera"
TUNE-säätimellä ja painakaa OK/MENU.
3. Seuraavassa valikossa: - Kääntäkää esiin
haluttu kameranäkymä TUNE-säätimellä
ja painakaa OK/MENU- näyttöesittää ko.
kameranäkymän.
Ks. lisäosaa Sensus Infotainment saadaksenne lisätietoja valikkojärjestelmästä.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
247
07 Kuljettajan tuki
||
Vaihtoehto*
Autossa, jossa on valinnainen etukamera, on
CAM-painike lämmitys- ja ilmanvaihtopaneelissa.
1. Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä
esitetään - näyttö vaihtaa valikkoon, jossa
on eri vaihtoehtoja.
2. Kääntäkää esiin haluamanne vaihtoehto
säätimellä TUNE.
3. Merkitkää vaihtoehto painamalla OK/
MENU ja peruuttakaa pois painamalla
EXIT.
Vetokoukku
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun
kytkemisessä. Apuviiva vetokoukun ajateltua
"rataa" varten perävaunua kohti voidaan esittää näytössä - aivan kuten "pyöränjäljille".
Painikkeen sijainti voi vaihdella riippuen muun
varustuksen valinnasta.
•
Painakaa CAM kameran aktivoimiseksi näyttö esittää ko. kameranäkymän.
Näkymän vaihtaminen taka- ja etukameran
välillä:
•
07
Painakaa CAM tai kääntäkää TUNE-säädintä.
Asetuksen muuttaminen
Vakioasetus on, että kamera aktivoituu, kun
peruutusvaihde valitaan.
Pysäköintikameran asetuksia voidaan muuttaa, kun näyttö esittää kameranäkymän:
248
Valinta voidaan tehdä "pyöränjälkien" tai
vetokoukun radan näyttämisen välillä
- molempia vaihtoehtoja ei voida esittää
samanaikaisesti.
1. Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä
esitetään.
2. Kääntäkää vaihtoehto Perävaunun
liikeradan ohjausviiva esiin säätimellä
TUNE.
3. Merkitkää vaihtoehto painamalla OK/
MENU ja peruuttakaa pois painamalla
EXIT.
Zoomaus (lähennys/loitunnus)
Tarvittaessa tarkkaa toimintaa voidaan kameranäkymää zoomata lähemmäs:
•
Painakaa CAM tai kääntäkää TUNE-säädintä - toistuva painallus/kääntäminen
vaihtaa takaisin normaalinäkymään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos useampia vaihtoehtoja on, ne ovat silmukassa - painakaa/kääntäkää, kunnes haluttu
kameranäkymä esitetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
(s. 249)
Pysäköintitutka* (s. 241)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
HUOM
Auton taakse asennettu polkupyöräteline
tai muu varuste voi varjostaa kameran
näkymää.
Muistettavaa
Olkaa tarkkaavainen, vaikka vain suhteellisen
pieni osa kuvasta näyttäisi olevan peitettynä,
se voi tarkoittaa sitä, että melko suuri alue on
peitossa ja esteet voivat siksi jäädä havaitsematta, kunnes ne ovat jo liian lähellä autoa.
•
Kameran linssi on pidettävä puhtaana
liasta, jäästä ja lumesta.
•
Puhdistakaa kameran linssi säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla –
varokaa, että linssi ei naarmuunnu.
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)*
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 247)
Pysäköintitutka* (s. 241)
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
PAP ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se
on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä,
että autoa ajetaan turvallisesti, lisäksi
hänen pitää valvoa ympäristöä ja muita
tienkäyttäjiä, jotka lähestyvät tai ohittavat
pysäköinnin yhteydessä.
Mittaristo näyttää symboleilla, grafiikalla ja
tekstillä, milloin eri kohdat pitää tehdä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
VAROITUS
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP – Park Assist
Pilot) auttaa kuljettajaa pysäköimään tarkastamalla ensin, onko tila riittävän suuri, ja sen jälkeen kääntämällä ohjauspyörää sekä ohjaamalla auton tilaan.
Päälle-/pois-painike on keskikonsolissa.
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - toiminta
(s. 250)
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - käsittely
(s. 250)
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - rajoitukset (s. 252)
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 253)
•
Pysäköintiapukamera (s. 245)
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
249
07 Kuljettajan tuki
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* toiminta
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* käsittely
Mittaristo näyttää symboleilla, grafiikalla ja
tekstillä, milloin eri kohdat pitää tehdä.
Kuljettajaa opastetaan PAP-järjestelmän toiminnasta yksinkertaisin ja selvin ohjein mittaristossa - sekä grafiikalla että tekstillä grafiikalla ja teksti-ilmoituksella (s. 253).
HUOM
PAP-toiminto mittaa tilan ja kääntää
ohjauspyörää, kuljettajan tehtävä on:
•
•
•
•
•
07
250
HUOM
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
noudattaa mittariston ohjeita
valita vaihde (taakse-/eteenpäin)
PAP:n periaate.
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
jarruttaa ja pysäyttää auto.
PAP voidaan aktivoida, jos seuraavat ehdot
täyttyvät moottorin käynnistämisen jälkeen:
1. Pysäköintitilaa haetaan ja tarkastusmitataan - mitattaessa ei nopeus saa ylittää
arvoa 30 km/h (20 mph).
•
2. Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
Toimintoihin ABS32 tai ESC33 ei saa puuttuaPAP-toiminnon ollessa aktivoituna nämä voivat aktivoitua esim. jyrkän ja
liukkaan alustan yhteydessä, ks. osia
Käyttöjarru (s. 290) sekä Vakautusjärjestelmä ESC (s. 183) saadaksenne lisätietoja.
•
•
Perävaunua ei saa olla kytkettynä autoon.
32
33
(Anti-lock Braking System) - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.
(Electronic Stability Control) - Vakautusjärjestelmä.
3. Auto sovitetaan tilaan ajamalla eteen- ja
taaksepäin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Nopeuden pitää olla alle 50 km/h
(30 mph).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Muistakaa, että tietyissä asennoissa
ohjauspyörä voi peittää mittariston ilmoitukset, kun sitä käännetään pysäköinnin
aikana.
1 - Haku ja tarkastusmittaus
07 Kuljettajan tuki
HUOM
HUOM
PAP-toiminto mittaa tilan ja kääntää
ohjauspyörää, kuljettajan tehtävä on:
•
•
•
•
•
noudattaa mittariston ohjeita
PAP etsii tilaa pysäköintiä varten, näyttää
ohjeita ja ohjaa auton paikalle sen matkustajan puolella. Mutta haluttaessa voidaan
auto pysäköidä myös kuljettajan puolelle
katua:
valita vaihde (taakse-/eteenpäin)
•
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
jarruttaa ja pysäyttää auto.
PAP-toiminto etsii ja tarkastaa, onko pysäköintiala riittävän suuri. Menetelkää näin:
Aktivoikaa suuntavalo kuljettaja puolelle - tällöin auto pysäköidään kadun
sille puolelle.
2 - Peruuttaminen paikkaan
1. Aktivoikaa PAP painamalla
tätä painiketta älkääkä ajako
nopeammin kuin 30 km/h
(20 mph).
3. Tarkkailkaa mittaristoa ja olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja
teksti-ilmoitus pyytävät sitä.
HUOM
•
Pitäkää kädet poissa ohjauspyörästä,
kun PAP-toiminto on aktivoituna.
•
Huolehtikaa, ettei mikään estä ohjaupyörän vapaata liikkumista.
•
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi - Odottakaa, kunnes
ohjauspyörä on kääntynyt valmiiksi
ennen kuin ajaminen taakse-/eteenpäin aloitetaan.
3 - Sovittaminen
2. Tarkkailkaa mittaristoa ja olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja
teksti-ilmoitus pyytävät sitä.
3. Pysäyttäkää auto, kun grafiikka ja teksti
pyytävät niin.
Kohdassa Peruutus PAP ohjaa auton pysäköintitilaan. Menetelkää seuraavasti:
07
1. Tarkastakaa, että taaksepäin on vapaata,
ja kytkekää peruutusvaihde.
2. Peruuttakaa hitaasti ja varovasti koskematta ohjauspyörään - eikä lujempaa kuin
n. 7 km/h (4 mph).
Kun auto on peruutettu pysäköintitilaan, se
pitää suoristaa ja sovittaa paikalleen.
}}
251
07 Kuljettajan tuki
||
1. Kytkekää 1. vaihde tai D-asento, odottakaa, kunnes ohjauspyörä on kääntynyt, ja
ajakaa hitaasti eteenpäin.
2. Pysäyttäkää auto, kun grafiikka ja tekstiilmoitus pyytävät sitä.
3. Kytkekää peruutusvaihde ja ajakaa
hitaasti taaksepäin, kunnes grafiikka ja
teksti-ilmoitus pyytävät pysäyttämään.
Toiminto suljetaan automaattisesti pysäköinnin lopettamisen jälkeen samalla, kun grafiikka ja teksti-ilmoitus näyttävät pysäköinnin
olevan suoritettu. Kuljettaja voi kuitenkin joutua tekemään ylimääräisen korjauksen jälkikäteen - vain kuljettaja voi arvostella, milloin
auto on kunnolla pysäköity.
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* rajoitukset
PAP-jakso keskeytyy:
•
•
•
TÄRKEÄÄ
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
07
Kuljettajan tulee pitää mielessä, että aktiivinen
pysäköintiapu on apuväline - ei virheetön täysautomaattinen toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina keskeyttämään pysäköinti. Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
•
PAP lähtee ko. paikalle pysäköityjen ajoneuvojen sijainnista - jos nämä asetettu
epäsopivasti, voivat esim. oman auton
renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
•
PAP on suunniteltu pysäköintiin suorilla
kaduilla - ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin.
Varmistakaa tämän vuoksi, että auto on
pysäköintitaskun kanssa yhdensuuntainen, kun PAP mittaa tilan.
•
Pysäköintitaskuja kapeilla kaduilla ei aina
voida käyttää, koska riittävää tilaa pysäköintitoimenpiteisiin ei ole - tilannetta voi
helpottaa ajaminen mahdollisimman
lähellä kadun sitä puolta, jolla ajateltu
pysäköintitasku on.
•
Huomatkaa, että auton keula voi kääntyä
vastaantulevaa liikennettä kohti pysäköinnin aikana.
•
Kohteet, jotka sijaitsevat korkeammalla
kuin tunnistimien havaintoalue, eivät ole
mukana, kun pysäköintitoimenpiteitä lasketaan, mikä voi johtaa siihen, että PAP
voi kaartaa pysäköintitaskuun liian aikai-
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
TÄRKEÄÄ
Joissakin olosuhteissa PAP ei havaitse
pysäköintitaskuja - syynä voi olla jokin
ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii
samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
34
35
252
jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
ABS34- tai ESC35-toiminnon puuttuessa
ajamiseen - esim. yhden pyörän menettäessä pitonsa liukkaalla tiellä.
Teksti-ilmoitus kertoo, miksi PAP-jakso keskeytyi.
Varoetäisyys on lyhyempi, kun PAP käyttää tunnistimia verrattuna tilanteeseen,
jossa pysäköintitutka käyttää niitä.
•
•
jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h
(4 mph)
Muistettavaa
(Anti-lock Braking System) - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.
(Electronic Stability Control) - Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
sin - tämän vuoksi sellaisia pysäköintitaskuja tulee välttää.
•
Kuljettaja on vastuussa arvioitaessa sitä,
sopiiko PAP-järjestelmän tarjoama tasku
pysäköintiin.
•
Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita36 sekä
oikeita rengaspaineita - se vaikuttaa PAPtoiminnon kykyyn pysäköidä.
•
Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa
sen, ettei pysäköintitaskua mitata oikealla
tavalla.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos lumiketjut tai varapyörä on asennettuna.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos kuormattuja esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa toiseen hyväksyttyyn vannekokoon, josta aiheutuu renkaan kehän
muutos, voidaan PAP-järjestelmän parametreja joutua päivittämään. Kysykää neuvoa korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* symbolit ja ilmoitukset
Huolto
Mittaristo voi esittää symbolien ja sisällöltään
vaihtelevan tekstin eri yhdistelmiä - joskus
selittäviä ohjeita sopivasta toimenpiteestä.
Jos ilmoitus kertoo, ettei aktiivinen pysäköintitutka toimi, suositellaan yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
PAP-tunnistimet on sijoitettu puskureihin37 6 kpl eteen ja 4 kpl taakse.
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Jotta PAP-toiminto toimii oikein, pitää sen
tunistimet puhdistaa (s. 244) säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella - kyseessä ovat
samat tunnistimet, joita pysäköintitutka
(s. 241) käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP)* (s. 249)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
07
36
37
"Hyväksytyillä renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta, jota alkuperäiset olivat toimitettaessa uutena tehtaalta.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat erota automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
253
07 Kuljettajan tuki
BLIS
Katsaus
BLIS (Blind Spot Information System) on toiminto, joka tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja
samaan suuntaan.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan seuraavista:
•
•
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa ajoneuvoa
lähimpänä olevat ajoneuvot vasemmalla
ja oikealla ajokaistalla.
VAROITUS
BLIS on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
BLIS ei korvaa turvallista ajotapaa eikä
taustapeilien käyttöä.
BLIS ei voi koskaan korvata kuljettajan
vastuuta ja tarkkaavaisuutta - kaistan vaihtaminen liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
BLIS-valon sijainti38.
Merkkivalo
HUOM
Sen puolen valo syttyy, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan
kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät molemmat lamput.
BLIS-toimintojen tunnistimet on sijoitettu
kummankin kulman takalokasuojan/puskurin
sisäpuolelle.
38
254
•
BLIS-symboli
Huolto
07
Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla
puolella.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
BLIS - käsittely (s. 255)
BLIS ja CTA - symbolit ja ilmoitukset
(s. 258)
CTA* (s. 256)
07 Kuljettajan tuki
BLIS - käsittely
BLIS (Blind Spot Information System) on toiminto, joka tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja
samaan suuntaan.
BLIS-järjestelmän aktivointi/deaktivointi
BLIS aktivoidaan käynnistettäessä moottori,
minkä vahvistaa ovipaneelien merkkivalojen
vilkkuminen kerran.
•
Valitkaa Päällä tai Pois kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
BLIS.
Kun BLIS deaktivoidaan/aktivoidaan sammuu/syttyy painikkeessa oleva valo ja mittaristo vahvistaa muutoksen teksti-ilmoituksella
- aktivoitaessa vilkkuvat ovipaneelien merkkivalot kerran.
Ilmoituksen sammuttaminen:
•
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta.
tai
•
Odottakaa n. 5 sekuntia - ilmoitus sammuu.
BLIS-toiminto on aktiivinen nopeuden ylittäessä 10 km/h (6 mph).
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa
nopeasti.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon
vyöhykkeellä 1, tai nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2, ovipaneelin BLIS-valo
palaa kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä
tilassa sen puolen suuntavilkun päälle, jota
varoitus koskee, BLIS-valo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu voimakkaammalla valoteholla.
VAROITUS
Milloin BLIS toimii
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
Rajoitukset
Aktivointi-sulkupainike.
•
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi. BLIS ei voi havaita tätä
tilannetta.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
•
BLIS deaktivoidaan, kun perävaunu
yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
BLIS-toiminto voidaan deaktivoida/aktivoida
painamalla keskikonsolin BLIS-painiketta.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin
toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CAR39:
39
Tietoja valikkojärjestelmästä - MY CAR (s. 110).
BLIS:n periaate: 1. Vyöhyke kuolleessa kulmassa.
2. Vyöhyke nopeasti saavuttaville ajoneuvoille.
07
}}
255
07 Kuljettajan tuki
||
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien
korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS (s. 254)
BLIS ja CTA - symbolit ja ilmoitukset
(s. 258)
CTA*
BLIS-toiminto CTA (Cross Traffic Alert) on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan risteävästä liikenteestä, kun autoa
peruutetaan. CTA on täydennys BLIS- järjestelmälle (s. 254).
CTA:n aktivointi/deaktivointi
CTA aktivoidaan käynnistettäessä moottori,
minkä vahvistaa ovipaneelien merkkivalojen
vilkkuminen kerran.
•
Hakekaa esiin Cross Traffic Alert kohdassa BLIS ja poistakaa merkintä - sen
jälkeen CTA-toiminto on suljettu.
BLIS-toiminto on kuitenkin edelleen aktivoituna CTA-toiminnon sulkemisen jälkeen.
VAROITUS
CTA on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
CTA ei korvaa turvallista ajotapaa eikä
taustapeilien käyttöä.
CTA ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - peruuttaminen
liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
Milloin CTA toimii
Pysäköintitutkan ja CTA:n tunnistimet päällä/pois.
07
Pysäköintitutkalla (s. 241) varustetussa
autossa voidaan CTA-toiminto erikseen sulkea/kytkeä päälle pysäköintitutkan Päällä-/
Pois -painikkeella.
Ilman pysäköintitutkaa olevassa autossa voidaan CTA-toimintoa käsitellä valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 110), näin:
256
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
CTA:n periaate.
CTA täydentää BLIS-toimintoa voimalla
peruuttamisen aikana näyttää risteävän liiken-
07 Kuljettajan tuki
teen sivulta, esim. kun auto peruutetaan pois
pysäköinnistä.
esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee
nopeasti.
CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa
voidaan myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat havaita.
Esimerkkejä lisärajoituksista:
CTA on aktiivinen vain peruutettaessa ja se
aktivoidaan automaattisesti, kun vaihteiston
peruutusasento valitaan.
•
Akustinen signaali varoittaa, kun CTA on
havainnut jonkin lähestyvän sivulta - ääni
kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen kohteen lähestymissuunnasta.
•
CTA varoittaa myös sytyttämällä BLISvalot.
•
Varoitus esitetään myös palavana kuvakkeena näytön PAS-grafiikassa (s. 241).
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi. CTA ei voi havaita tätä
tilannetta.
•
CTA deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
TÄRKEÄÄ
Auto on syvällä pysäköintitaskussa.
Sokea CTA-sektori.
Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien
korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Huolto
BLIS- ja CTA-toimintojen tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman takalokasuojan/
puskurin sisäpuolelle.
Rajoitukset
CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa, vaan sillä on tietty rajoitus - CTA-tunnistimet eivät voi "nähdä" muiden pysäköityjen ajoneuvojen tai peittävien esineiden läpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin
CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä
lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä
ennen kuin ne ovat hyvin lähellä:
•
07
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA
olla täysin "sokea" toiseen suuntaan.
Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin muuttuu suhteessa peittävään autoon/
}}
257
07 Kuljettajan tuki
||
BLIS ja CTA - symbolit ja ilmoitukset
Säädettävä ohjauspyörän vastus*
Tilanteissa, joissa BLIS- (Blind Spot
Information System) (s. 254) ja CTA (s. 256) toiminto ei toimi tai katkeaa, mittaristossa voidaan näyttää symboli täydennettynä selittävällä ilmoituksella - noudattakaa mahdollisesti
annettuja suosituksia.
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton
nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.
Esimerkki ilmoituksista:
Ilmoitus
Sisältö
Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla
puolella.
CTA POIS
CTA on suljettu manuaalisesti - BLIS on aktiivinen.
•
Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
BLIS ja
CTA POIS
Perävaunu
kytketty
BLIS ja CTA ei tilapäisesti
toimi, koska perävaunu on
yhdistetty auton sähköjärjestelmään.
BLIS ja
CTA Tarvitsevat huollon
BLIS ja CTA eivät toimi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
07
BLIS (s. 254)
BLIS ja CTA - symbolit ja ilmoitukset
(s. 258)
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
258
BLIS (s. 254)
CTA* (s. 256)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kuljettaja voi valita ajotuntumaan tai ohjauksen herkkyyteen vaikuttavasta kolmesta eri
ohjausvastuksen tasosta valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 110):
•
Hakekaa esiin Ohjausvoiman taso ja
valitkaa Alhainen, Keski tai Voimakas.
Tähän valikkoon ei pääse auton liikkuessa.
HUOM
Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin
lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin
toimii rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän
kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
•
•
Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta.
Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus
on kevyt eikä vaadi ponnistelua.
Tilapäisesti rajoitetun ohjaustehostuksen
ohella mittaristo esittää ilmoituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
MY CAR (s. 110)
07 Kuljettajan tuki
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä
Auton tutkayksiköiden tyyppihyväksyntä voidaan lukea seuraavasta taulukosta.
Markkina-alue
ACCA
BLISB
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e
não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brasilia
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Eurooppa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are
in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety /
2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
07
DEALER No: DA37380/15
Yhdistyneet Arabiemiraatit
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
}}
259
07 Kuljettajan tuki
||
Markkina-alue
Indonesia
ACCA
BLISB
✓
Symboli
Tyyppihyväksyntä
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marokko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Singapore
✓
✓
TA-2009/163
✓
07
APPROVED
Etelä-Afrikka
✓
260
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/2390
APPROVED
07 Kuljettajan tuki
Markkina-alue
ACCA
BLISB
✓
Taiwan
A
B
Symboli
Tyyppihyväksyntä
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tutkatunnistin (s. 208)
07
261
KÄYNNISTYS JA AJO
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko*
Alkolukko* – toiminnot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa,
ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen.
Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen
autolla ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.
•
•
Alkolukko* (s. 263)
Alkolukko* - säilytys (s. 264)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 264)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 265)
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset (s. 267)
VAROITUS
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Suutin puhalluskoetta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* – toiminnot (s. 263)
Kuljettajan vaihtamispainike.
Alkolukko* - säilytys (s. 264)
Lähetinpainike.
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 264)
Jänniteilmaisin.
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 265)
Puhalluskokeen tuloksen valo.
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset (s. 267)
Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
HUOM
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Alkolukko aktivoituu automaattisesti, kun auto
avataan.
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
263
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko* - säilytys
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään.
Alkolukko* - ennen moottorin
käynnistystä
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
kuuluu "klik"-ääni n. 5 sekunnin kuluttua.
Tulokseksi saadaan yksi vaihtoehdoista
seuraavassa taulukossa Tulos suoritetun
puhalluskokeen jälkeen.
4. Jos mitään ilmoitusta ei näytetä, siirto
autoon on voinut epäonnistua - painakaa
tällöin painiketta (3) tuloksen lähettämiseksi autoon manuaalisesti.
5. Kääntäkää suutin alas ja asettakaa alkolukko pitimeensä.
6. Käynnistäkää moottori hyväksytyn puhalluskokeen jälkeen 5 minuutin kuluessa muussa tapauksessa se pitää tehdä
uudelleen.
Käsiyksikön säilytyspaikka.
•
•
Irrottakaa käsiyksikkö työntämällä pidikkeen yläreunaa ja alkolukkoa erilleen.
Joustava pidike irrottaa tällöin otteensa
alkolukosta.
Säilyttäkää käsiyksikköä pidikkeessä, kun
ette käytä sitä, koska tällöin se on suojattu parhaiten. Työntäkää käsiyksikkö
takaisin pidikkeeseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
08
264
•
•
Alkolukko* (s. 263)
Alkolukko* – toiminnot (s. 263)
Suutin puhalluskoetta varten.
Kuljettajan vaihtamispainike.
Lähetinpainike.
Jänniteilmaisin.
Puhalluskokeen tuloksen valo.
Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 264)
1. Kun merkkivalo (6) palaa vihreänä, alkolukko on valmis käytettäväksi.
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 265)
2. Ottakaa alkolukko pitimestään.
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset (s. 267)
3. Kääntäkää suutin (1) ylös, vetäkää syvään
henkeä ja puhaltakaa tasaisesti, kunnes
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
Tulos suoritetun puhalluskokeen
jälkeen
A
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 263)
Alkolukko* – toiminnot (s. 263)
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan
mittaustuloksen saamiseksi:
Alkolukko* - säilytys (s. 264)
•
Välttäkää syömistä ja juomista n.
5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua
- huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa
virheellisen mittaustuloksen.
Merkkivalo
(5) + Näyttöteksti
Sisältö
Vihreä valo +
Alkolukko
Hyväksytty
testi
Käynnistäkää moottori ei mitattua alkoholipitoisuutta.
Keltainen valo +
Alkolukko
Hyväksytty
testi
Moottorin käynnistäminen mahdollista mitattu alkoholipitoisuus
on yli 0,1 promillea,
mutta alle voimassa olevan raja-arvonA.
Jotta varmistetaan, että uusi puhalluskoe tehdään vaihdettaessa kuljettajaa - pitäkää kuljettajan vaihtamispainiketta (2) ja lähetinpainiketta (3) painettuina samanaikaisesti n.
3 sekuntia. Tällöin auto menee käynnistyksenestotilaan ja ennen moottorin käynnistämistä
vaaditaan uusi, hyväksytty puhalluskoe.
Punainen valo +
Hyväksymätön testi
Odota 1
minuutti ja
yritä uudestaan
Moottorin käynnistäminen ei mahdollista mitattu alkoholipitoisuus
on yli voimassa olevan
raja-arvonA.
Alkolukko pitää tarkastaa ja kalibroida korjaamolla1 12 kuukauden välein.
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 265)
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset (s. 267)
Kuljettajan vaihto
Raja-arvo vaihtelee maittain, selvittäkää mikä on voimassa.
Ks. myös Alkolukko* - huomioitavaa (s. 265).
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana
tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
1
Alkolukko* - huomioitavaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kalibrointi ja huolto
30 päivää ennen välttämätöntä kalibrointia
mittaristo näyttää ilmoituksen Alkolukko
Tarvitsee kalibroinnin Ks.
käyttöohjekirjaa. Jos kalibrointia ei tehdä
näiden 30 päivän aikana, normaali moottorin
käynnistäminen estetään - ainoastaan käynnistäminen ohitustoiminolla on tällöin mahdollista, ks. seuraava otsikko "Hätätilanne".
Ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lähetyspainiketta (3). Se sammuu muutoin itses-
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
265
08 Käynnistys ja ajo
||
tään n. 2 minuutin kuluttua, mutta syttyy sitten uudelleen moottorin jokaisen käynnistyksen yhteydessä – ainoastaan uudelleenkalibrointi korjaamolla1 voi sammuttaa ilmoituksen
pysyvästi.
Kylmä tai lämmin sää
Mitä kylmempi sää, sitä kauemmin kestää,
ennen kuin alkolukko on valmis käytettäväksi:
Lämpötila (ºC)
Pisin lämpenemisaika (sekuntia)
+10 - +85
10
-5 - +10
60
-40 - -5
180
mahdollinen koko ajan ajon aikana ja se voidaan asettaa uudelleen vain korjaamolla1.
Ohitustoimintoa (Bypass) voidaan testata
ilman, että vikailmoitus kirjautuu - tehkää tällöin kaikki vaiheet käynnistämättä autoa.
Vikailmoitus häviää, kun auto lukitaan.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan, onko ohikytkentä ohitus- (Bypass) vai hätätoiminto.
Tätä asetusta voidaan myöhemmin muuttaa
korjaamolla1.
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
•
Hätätilanne
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä,
jotta autolla voidaan ajaa.
HUOM
Kaikki aktivointi ohikytkennällä (Bypass)
kirjataan ja tallennetaan muistiin, ks. Datan
tallennus (s. 20).
08
Aktivoidun ohitustoiminnon (Bypass) jälkeen
mittaristo esittää Alkolukko Ohitus
1
266
Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään
vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää
ensin Ohitus aktivoitu Odota 1 minuutti
ja sitten Alkolukko Ohitus mahdollinen
- sen jälkeen moottori voidaan käynnistää.
Tämä toiminto voidaan aktivoida useita kertoja. Ajon aikana esitettävä vikailmoitus voidaan sammuttaa vain korjaamolla1.
Hätätoiminnon aktivointi
•
Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään
vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää
Alkolukko Ohitus mahdollinen ja moottori voidaan käynnistää.
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tätä toimintoa voidaan käyttää kerran, sen
jälkeen pitää uudelleenasettaminen tehdä
korjaamolla1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 263)
Alkolukko* – toiminnot (s. 263)
Alkolukko* - säilytys (s. 264)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 264)
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset (s. 267)
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset
Jo selostettujen ilmoitusten lisäksi mittaristo
voi näyttää liittyen siihen, kuinka alkolukko toimii ennen moottorin käynnistystä (s. 264),
myös seuraavaa:
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alkolukko
Uudelleenkäynnistys
mahdollinen
Moottori on ollut sammutettuna lyhyemmän aikaa
kuin 30 minuuttia - moottorin käynnistäminen on
mahdollista ilman uutta
koetta.
Alkolukko
Tarvitsee
huollon
Ottakaa yhteys korjaamoonA.
Alkolukko
Signaalia ei
saatu
Lähettäminen epäonnistui - lähettäkää manuaalisesti painikkeella (3) tai
tehkää uusi puhalluskoe.
Alkolukko
Yritä uudelleen
Testi epäonnistui - tehkää uusi puhalluskoe.
Alkolukko
Puhalla
pidempään
Puhallus liian lyhyt puhaltakaa kauemmin.
Alkolukko
Puhalla pehmeämmin
Puhallus liian voimakas puhaltakaa heikommin.
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alkolukko
Puhalla voimakkaammin
Puhallus liian heikko puhaltakaa voimakkaammin.
Alkolukon
esilämmitys
Odota
Lämmitys ei valmis odottakaa tekstiä Alkolukko Puhalla 5 sekuntia.
A
Moottorin käynnistäminen
Moottori käynnistetään ja sammutetaan etäavaimen ja START/STOP ENGINE -painikkeen
avulla.
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 263)
Alkolukko* – toiminnot (s. 263)
Alkolukko* - säilytys (s. 264)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 264)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 265)
Virtalukko etäavain poistettuna/painettuna sisään
ja START/STOP ENGINE-painike.
TÄRKEÄÄ
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 163)
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se sisään ääriasentoonsa. Huomatkaa, että jos autossa on alkolukko*, pitää
ensin tehdä hyväksytty puhalluskoe,
ennen kuin moottori voidaan käynnistää.
Lisätietoja alkolukosta, ks. Alkolukko*
(s. 263).
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
267
08 Käynnistys ja ajo
||
2. Pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna2.
(Automaattivaihteistoiset autot - painakaa
jarrupoljinta.)
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla
huomattavasti korkeampi kuin normaalisti.
Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja
säästää luontoa.
3. Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.
Käynnistysmoottori pyörii, kunnes moottori
käynnistyy tai sen ylikuumenemissuoja katkaisee.
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen
uutta yritystä. Käynnistyvyys paranee, jos
akku saa aikaa palautua.
Noudattakaa kohtia 2–3 bensiini- ja dieselmoottorin käynnistämiseksi avaimettomasti
(s. 166).
VAROITUS
Edellytys moottorin käynnistymiselle on,
että jokin avaimettoman käynnistys- ja
lukitustoiminnon etäavaimista on matkustamossa tai kuormatilassa.
Ottakaa etäavain aina pois virtalukosta,
kun poistutte autosta, ja katsokaa, että
avainasento on 0 - erityisesti, jos autossa
on lapsia. Tietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu, ks. Avaimen asennot (s. 79).
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta
autosta ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 79)
08
268
Moottori sammutetaan START/STOP
ENGINE-painikkeella.
Moottorin sammutus:
•
Painakaa START/STOP ENGINE-painiketta - moottori pysähtyy.
•
Jos autossa on automaattivaihteisto eikä
vaihteenvalitsin ole asennossa P tai jos
auto liikkuu - Painakaa 2 kertaa tai pitäkää START/STOP ENGINE-painike painettuna, kunnes moottori pysähtyy.
Avaimeton käynnistys (Keyless drive)*
HUOM
2
Moottorin sammuttaminen
Jos auto liikkuu, auton käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 79)
08 Käynnistys ja ajo
Ohjauslukko
Käynnistysapu
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
esim. se otetaan luvattomasti käyttöön.
Mekaaninen ääni voi kuulua, kun ohjauslukko
avautuu tai lukkiutuu.
Jos käynnistysakku (s. 357) on tyhjentynyt,
auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
Ohjauslukko aktivoituu, kun kuljettajan ovi
avataan moottorin sammuttamisen jälkeen.
•
Ohjauslukko avautuu, kun etäavain on virtalukossa3 ja START/STOP ENGINE-painiketta painetaan.
5. Avatkaa oman akun etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi.
6. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton akun plusnapaan (2).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
7. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
Moottorin käynnistäminen (s. 267)
Avaimen asennot (s. 79)
Ohjauspyörä (s. 85)
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta
suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai
muiden vaurioiden välttämiseksi:
8. Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, esim. oikea moottorinkiinnike
yläreunassa, ulompi ruuvinkanta (4).
1. Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon 0, katso Avaimen asennot
(s. 79).
9. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on
12 V.
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
3
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan
komponenttien kanssa.
Toiminto
•
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan (1).
Jos autossa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä, riittää, että etäavain on sisällä matkustamossa.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja
antakaa sen käydä muutama minuutti
normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella, n. 1500 r/min.
08
}}
269
08 Käynnistys ja ajo
||
11. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on
tyhjentynyt akku.
TÄRKEÄÄ
Älkää liikutelko liittimiä käynnistysyrityksen
aikana - vaarana on kipinöinti.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
> Katsokaa, ettei kumpikaan mustan
käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun plusnapaan tai punaisen
käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
VAROITUS
08
270
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelin väärän
kytkemisen aikana syntynyt kipinä voi
riittää akun räjähtämiseen.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa runsaalla määrällä vettä,
jos rikkihappoa pääsee silmiin, iholle
tai vaatteisiin. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 267)
Vaihteistot
Vaihteistoja on kahta päätyyppiä - käsivalintainen ja automaattinen.
•
•
Käsivalintainen vaihteisto (s. 271)
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 272)
ja Powershift (s. 276)
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan
tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran esiintyessä syttyy varoitussymboli
mittaristossa yhdessä teksti-ilmoituksen
kanssa - noudattakaa annettua suositusta.
08 Käynnistys ja ajo
Käsivalintainen vaihteisto
Peruutusvaihteen salpa
Vaihtoilmaisin*
Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Vaihtamisosoitin kertoo kuljettajalle, milloin on
hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
•
•
Noudattakaa vaihdevipuun merkittyä
vaihdekaaviota ja poistukaa vapaa-asennosta N ennen kuin vipu viedään R-asentoon.
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seistessä paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vaihdekaavio.
6-vaihteisesta vaihteistosta on kaksi eri versiota - peruutusvaihteen sijainti erottaa ne.
Katsokaa vaihdevipuun merkittyä ko. vaihdekaaviota.
•
Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
•
Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
VAROITUS
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 391)
Vaihteistot (s. 270)
Olennainen yksityiskohta ympäristösovitetun
ajon yhteydessä on ajaa oikealla vaihteella ja
vaihtaa hyvissä ajoin.
Apuvälineenä on tietyissä versioissa ilmaisin GSI (Gear Shift Indicator) - joka kertoo kuljettajalle, kun on hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Ottaen huomioon ominaisuudet, kuten suorituskyky ja värinätön käynti, voi kuitenkin olla
asianmukaista vaihtaa suuremmalla kierrosluvulla.
Käsivalintainen vaihteisto
Käsivalintaisen vaihteiston
vaihtamisosoitin. Vain yksi
kohdistin palaa kerrallaan normaalissa ajossa palaa
vain keskimmäinen.
Ilmaisin "+" syttyy suositeltavan ylösvaihdon ja ilmaisin "-" suositeltavan
alasvaihdon kohdalla (merkitty punaisella
kuvassa).
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde ei riitä pitämään autoa paikallaan
kaikissa tilanteissa.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
271
08 Käynnistys ja ajo
||
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteisto - Geartronic*
Automaattivaihteistossa, jossa on Geartronic,
on, Powershiftillä varustetusta automaattivaihteistosta (s. 276) poiketen, hydraulinen
momentinmuunnin, joka siirtää voiman moottorista vaihteistoon. Siinä on kaksi eri vaihdeasentoa - Automaattinen ja Manuaalinen.
Vaihdeasennot
Automaattiset vaihdeasennot
osoitetaan oikealla mittaristossa. (Vain yksi kohdistin
palaa kerrallaan - vaihteenvalitsimen ko. asennolle.)
Symboli "S" "Sport-tilalle" on
ORANSSINVÄRINEN aktiivisessa asennossa.
P – Pysäköintiasento
Valitkaa P, kun moottori käynnistetään tai
auto seisoo pysäköitynä.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois Pasennosta, pitää jarrupolkimen olla painettuna
ja avaimen asennossa II.
Mittaristo "Digital" vaihtamisosoittimella.
Kehystetty numero kertoo ko. vaihteen.
Mittariston "Analog" yhteydessä esitetään vaihdeasennot ja osoitinnuolet sen keskellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käsivalintainen vaihteisto (s. 271)
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Kytkekää myös seisontajarru, kun auto
on pysäköity, ks. Seisontajarru (s. 292).
D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Käsivalintaiset vaihdeasennot. S: Sport-tila*.4
Mittaristo esittää vaihteenvalitsimen asennon
seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3
jne.
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 272)
08
4
272
Vaihdevivun vaihdekaavio vaihtelee moottoriversion mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa, ennen kuin auto voidaan lukita ja
hälytin kytkeä.
TÄRKEÄÄ
Auton täytyy olla paikallaan, kun valitaan
P-asento.
08 Käynnistys ja ajo
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
R – Peruutusasento
Auton on oltava paikallaan, kun asento R valitaan.
Manuaalinen vaihdeasento saadaan siirtämällä vipu sivulle asennosta D ääriasentoon
kohtaan "+/--". Mittariston symboli "+/-"
vaihtaa värinsä valkoisesta oranssiksi ja
numerot 1-2, 3 jne. esitetään ikkunassa, mikä
vastaa juuri silloin kytkettynä olevaa vaihdetta.
•
N – Vapaa-asento
Painakaa vipua eteenpäin suuntaan +
(plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja
vapauttakaa se - vipu palaa neutraaliasentoonsa välille "+" ja "–".
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori
voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru,
jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa asennossa N.
tai
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N muuhun vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja avaimen asennossa (s. 79) II.
Käsivalintainen vaihdeasento "+/-" voidaan
valita milloin tahansa ajon aikana.
D – Ajoasento
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää
seistä paikallaan, kun asento D valitaan asennosta R.
•
Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan "–"
(miinus) vaihtaaksenne yhden portaan
alaspäin, ja vapauttakaa se.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Automaattiseen ajotilaan palaaminen:
•
Siirtäkää vipua sivulle ääriasentoon kohtaan D.
HUOM
Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun
vipua on siirretty eteen- tai taaksepäin
"+/-"-asennostaan. Mittariston merkit vaihtuvat tällöin merkistä S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta 1, 2, 3 jne.
Ohjauspyörävalitsimet*
Sen lisäksi, että vaihdetta voidaan vaihtaa
manuaalisesti vaihteenvalitsimella, myös
ohjauspyörässä on säätimet, ns. ohjauspyörävalitsimet.
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava. Se tehdään vetämällä toista ohjauspyörävalitsinta
ohjauspyörää kohti, jolloin mittariston merkki
"D" vaihtuu valitun vaihteen osoittavaksi
numeroksi.
Vaihtakaa sitten vaihdetta seuraavasti:
•
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se.
Geartronic – Käsivalintaiset
vaihdeasennot (+/-)
Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja
voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa
moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
273
08 Käynnistys ja ajo
||
HUOM
Automaattinen aktivoinnin poisto
Jos ohjauspyörän valitsimia ei käytetä, ne
poistetaan hetken kuluttua käytöstä ja asiasta ilmoitetaan mittaristossa vaihtamalla
valitun vaihteen numero takaisin merkinnäksi "D".
Ohjauspyörän valitsimet.
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku
pysyy sallitulla alueella.
Jokaisen vaihdon jälkeen mittaristossa oleva
luku vaihtuu ilmoittamaan valitusta vaihteesta.
Geartronic - Sport-tila (S)
Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille
korkeammat kierrosluvut. Samalla
saadaan nopeampi vaste kaasua
painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista
suuremmalle vaihteelle.
Poikkeuksen muodostaa moottorijarrutus,
jonka aikana ohjauspyörän valitsimet ovat
koko ajan toimintavalmiudessa.
Sport-tilan aktivointi:
Manuaalinen deaktivointi
•
Ohjauspyörän valitsimet deaktivoidaan
manuaalisesti:
•
Vetäkää valitsimia ohjauspyörää kohti
ja pitäkää näin, kunnes mittaristo vaihtaa ko. vaihteen merkin numerosta kirjaimeksi "D".
Ohjauspyörävalitsimia voidaan käyttää myös
vaihteenvalitsimen ollessa Sport-asennossa*.
Tällöin valitsimet ovat koko ajan käytössä
eikä niitä poisteta käytöstä.
Siirtäkää vaihteenvalitsin sivulle, D-asennosta ääriasentoon kohtaan "+S–" - mittaristo vaihtaa merkistä D merkkiin S.
Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon
aikana.
Geartronic - Talvitila
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin D-asennosta ääriasentoon
kohtaan "+/–" - mittaristo vaihtaa merkistä D numeroon 15.
2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua
eteenpäin kohti "+" -merkkiä (plus) 2 kertaa – mittaristo vaihtaa merkistä 1 merkkiin 3.
3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti
kaasua.
08
5
274
Jos autossa on Sport-tila*, näytetään ensin "S".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan
(normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin,
ns. kickdown.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Hinaus
Jos autoa pitää hinata - ks. tärkeitä tietoja
osasta Hinaus (s. 311).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 391)
Vaihteistot (s. 270)
Automaattivaihteisto - Powershift*
(s. 276)
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja,
joka estää kickdown-toiminnon.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua.
Jos kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen
vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa
korkea, ei tapahdu mitään – alkuperäinen
vaihde pysyy kytkettynä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin yhden tai useamman portaan kerrallaan
riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi,
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
275
08 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto - Powershift*
Automaattinen Powershift -vaihteisto siirtää
vetotehon moottorista vetäville pyörille kaksinkertaisten mekaanisten kytkinlamellien avulla,
toisin kuin Geartronic, joka käyttää tähän tarkoitukseen hydraulista momentinmuunninta.
kytketään manuaalisesti - 3. vaihteen asemesta Geartronic-vaihteistossa.
Hinaus
Vaihteistolla Powershift varustettua mallia ei
tule hinata, koska riittävän voitelun saanti
edellyttää käynnissä olevaa moottoria. Jos
hinaus (s. 311) kuitenkin pitää tehdä, matkan
on oltava mahdollisimman lyhyt, ja tällöinkin
hyvin pienellä nopeudella.
Jos on epävarmaa, onko auto varustettu
Powershift- tai Geartronic-vaihteistolla, tämä
voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä
vaihteiston tarrasta konepellin alta, Tyyppimerkinnät (s. 379). Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on Powershift - muussa
tapauksessa se on automaattivaihteisto
Geartronic.
D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Käsivalintaiset vaihdeasennot. S: Sport-tila*.6
Powershift-vaihteisto toimii samalla tavalla ja
siinä on samanlaiset säätimet ja toiminnot
kuin Geartronic-automaattivaihteistossa.
Poikkeuksena on "Geartronic - Talvitila"
(s. 272):
•
Katsokaa myös tärkeitä tietoja osasta Hinaus
(s. 311).
Muistettavaa
Vaihteiston kaksoiskytkimessä on ylikuormitussuoja, joka aktivoituu, jos se tulee liian
lämpimäksi, esim. jos autoa pidetään liian
kauan paikallaan kaasupolkimella ylämäessä.
Powershift-toiminto helpottaa liikkeellelähtöä liukkaalla alustalla, jos 2. vaihde
08
6
276
Vaihdevivun vaihdekaavio vaihtelee moottoriversion mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Liian lämpimäksi tullut vaihteisto havaitaan
siitä, että auton koetaan ravistavan ja tärisevän, varoitussymboli syttyy ja mittaristo esittää ilmoituksen. Myös ajettaessa hitaasti
jonossa (10 km/h (6 mph) tai vähemmän) ylämäessä tai perävaunun ollessa kytkettynä
vaihteisto voi lämmetä liikaa. Vaihteisto jäähtyy seistäessä paikallaan, käyttöjarru painettuna ja moottori joutokäynnillä.
Ylikuumeneminen ajettaessa hitaasti jonossa
voidaan välttää ajamalla jaksoittain:
•
Seiskää paikallanne ja odottakaa jalka jarrupolkimella, kunnes edellä olevaan liikenteeseen on syntynyt sopiva väli, ajakaa väli ja odottakaa jälleen hetki jalka
jarrulla.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää auto paikallaan ylämäessä käyttöjarrun avulla – älkää pitäkö sitä paikallaan
kaasupolkimella. Vaihteisto voi tällöin ylikuumentua.
Teksti-ilmoitus ja toimenpide
Tietyissä tilanteissa voi mittaristo esittää
teksti-ilmoituksen samalla, kun symboli syttyy.
08 Käynnistys ja ajo
Symboli
A
Ilmoitus
Ajo-ominaisuudet
Toimenpide
Vaihteisto kuuma Jarruta
pitääksesi
Vaikeaa pitää tasainen nopeus
moottorin vakiokäyntinopeudella.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pitäkää auto paikallaan käyttöjarrulla.A
Vaihteisto kuuma Pysäköi
turvallisesti Anna moottorin
käydä
Voimakkaasti hakkaava auton
kulku.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pysäköikää auto heti turvallisella
tavalla.A
Vaihteisto jäähtyy Anna
moottorin käydä
Autolla ei saa ajaa ylikuumentuneen vaihteiston takia.
Vaihteisto ylikuumentunut. Nopeimman jäähdytyksen saamiseksi: Antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevivun
ollessa N- tai P-asennossa, kunnes ilmoitus sammuu.
Nopein jäähdytys: antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevipu asennossa N tai P, kunnes ilmoitus sammuu.
Taulukko esittää kolme vaihetta, joissa on
kasvanut vakavuusaste, jos vaihteisto tulee
liian lämpimäksi. Teksti-ilmoituksen ohella
kuljettajan huomio kiinnitetään myös siten,
että auton elektroniikka tilapäisesti muuttaa
ajo-ominaisuuksia. Noudattakaa teksti-ilmoituksen ohjetta esiintyvissä tapauksissa.
HUOM
Taulukon esimerkki ei ole osoitus auton
viasta, vaan se osoittaa, että turvatoiminto
on aktivoitunut tarkoituksellisesti estämään
auton jonkin osan vaurioituminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Jos varoitussymboli yhdistettynä tekstiin
Vaihteisto kuuma Pysäköi turvallisesti
Anna moottorin käydä jätetään ottamatta huomioon, voi lämpötila vaihteistossa nousta niin korkeaksi, että voimansiirto moottorin ja vaihteiston välillä katkeaa tilapäisesti estääkseen kytkimen vaurioitumisen - auto menettää tällöin vetovoimansa ja jää paikalleen, kunnes vaihteiston
lämpötila on laskenut hyväksyttävälle
tasolle.
•
•
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272)
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 391)
Lisää mahdollisia teksti-ilmoituksia ratkaisuehdotuksineen koskien automaattivaihteistoa, ks. Viestit (s. 109).
Teksti-ilmoitus sammuu automaattisesti tehdyn toimenpiteen jälkeen tai vilkkuvivun OKpainikkeen painamisen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
277
08 Käynnistys ja ajo
Vaihteenvalitsinsalpa
Vaihteenvalitsinsalpoja on kahta eri tyyppiä mekaaninen ja automaattinen.
G021351
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P johonkin muuhun vaihdeasentoon,
pitää jarrupolkimen olla painettuna ja avaimen
asennossa (s. 79) II.
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
Painakaa ja pitäkää nuppia painettuna.
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta ja vapauttakaa nuppi.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N muuhun vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja avaimen asennossa (s. 79) II.
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poisto
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
Pysäköintiasento (P)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
•
278
Nostakaa pois maljamainen sisäosa lokerosta keskikonsolin takaa ja paikantakaa
jousipalautteinen nuppi lokeron pohjalta.
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto
on seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia
(riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja
D.
08
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun
tyhjennyttyä, vaihteenvalitsin pitää saada pois
P-asennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
4. Asettakaa säilytyslokeron sisäosa takaisin
paikalleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272)
Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 276)
08 Käynnistys ja ajo
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*
Start/Stop*
Käyttöjarru voidaan vapauttaa ennen liikkeellelähtöä tai peruutusta mäessä - HSA-toiminto
(Hill Start Assist) estää auton vierimisen alaspäin.
Tietyt moottorin ja vaihteiston yhdistelmät on
varustettu Start/Stop-toiminnolla, joka alkaa
toimia esim. seistäessä autojonossa tai odotettaessa liikennevaloissa - moottori sammutetaan tällöin tilapäisesti ja se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun matkaa jatketaan.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja
siirtää jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa
kaasua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 267)
Start/Stop-toiminnolla annetaan kuljettajalle
mahdollisuus aktiivisemmin ympäristötietoiseen tapaan ajaa autoa antamalla moottorin
"pysähtyä automaattisesti", kun tämä on tarkoituksenmukaista.
Käsivalintainen tai automaattinen
Huomatkaa, että Start/Stop-toiminnossa on
eroja sen mukaan, onko vaihteisto käsivalintainen tai automaattinen.
Huolenpito ympäristöstä on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaamme. Tämä tavoiteasettelu
on saanut aikaan useita erillisiä, energiaasäästäviä toimintoja, joista Start/Stop on yksi,
kaikkien yhteisenä tehtävänä on vähentää
polttoaineenkulutusta, mikä puolestaan myötävaikuttaa pakokaasupäästöjen vähenemiseen.
•
•
•
•
Yleistä Start/Stop -järjestelmästä
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 282)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 281)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
•
Akku - Start/Stop (s. 359)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 280)
Moottorin käynnistäminen (s. 267)
Start/Stop* - asetukset (s. 284)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 283)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 284)
Moottori sammutetaan - tulee hiljaisempaa ja
puhtaampaa....
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
279
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - toiminta ja käsittely
Ehdot
Start/Stop-toiminto aktivoituu automaattisesti,
kun moottori käynnistetään avaimella.
Start/Stop-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun
moottori käynnistetään avaimella. Kuljettajan huomio
kiinnitetään toimintoon sytyttämällä
Päällä-/Pois -painikkeen
symboli mittaristossa ja
Päällä-/Pois -painikkeen
valon palamisena.
Kaikki auton varsinaiset järjestelmät, kuten
valaistus, radio jne. toimivat normaalisti myös
moottorin ollessa sammutettuna automaattisesti, ainoastaan tietyn varustuksen toimintaa
voidaan rajoittaa tilapäisesti, esim. ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.
Moottorin pysäyttäminen
automaattisesti
A
M/A
A
Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin - moottori sammuu automaattisesti.
M
Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja
pitäkää sitten jalka edelleen polkimella - moottori sammutetaan.
A
Moottorin käynnistäminen
automaattisesti
Ehdot
Vaihdevipu vapaa-asennossa:
Tietyissä moottorimalleissa moottori voidaan
pysäyttää ennen kuin auto on paikallaan riippumatta siitä, onko ECO-toiminto aktivoitu vai
ei.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Poistakaa jalan paine käyttöjarrulta
- moottori käynnistyy automaattisesti ja matkaa voidaan jatkaa.
A
Säilyttäkää paine käyttöjarrulla ja
painakaa kaasupoljinta - moottori
käynnistyy automaattisesti.
A
Alamäessä on myös tämä mahdollisuus:
•
Kun moottori on sammutettu automaattisesti, mittariston Start/Stop toiminnon symboli syttyy.
A
280
M
2. Kytkekää sopiva vaihde ja ajakaa.
Jos ECO-toiminto on aktivoitu, moottori voidaan
pysäyttää automaattisesti
ennen kuin auto on täysin
paikallaan.
08
A
1. Painakaa kytkinpoljinta tai kaasupoljinta - moottori käynnistyy.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on
voimassa seuraavaa:
M/A
M+
A
Vapauttakaa käyttöjarru ja
antakaa auton rullata liikkeelle moottori käynnistyy automaattisesti, kun nopeus ylittää normaalin kävelyvauhdin.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop-toiminnon sulkeminen
Tietyissä tilanteissa voi olla
toivottavaa tilapäisesti sulkea
automaattinen Start/Stoptoiminto - se tehdään painamalla tätä painiketta.
Suljettu toiminto osoitetaan mittariston Start/Stop-symbolien ja painikkeen valon sammumisena.
Start/Stop-toiminto on suljettuna, kunnes se
aktivoidaan uudelleen painikkeella tai kunnes
moottori käynnistetään uudelleen avaimella.
Liikkeellelähtöapu HSA
Käyttöjarru voidaan vapautta myös ylämäessä moottorin käynnistämiseksi automaattisesti - HSA (s. 279) (Hill Start Assist) toiminto estää auton valumisen taaksepäin.
HSA tarkoittaa, että paine jarrujärjestelmässä
säilyy tilapäisesti sinä aikana, kun jalka siirretään jarrupolkimelta kaasupolkimelle ennen
liikkeellelähtöä moottorin ollessa pysäytettynä
automaattisesti. Tilapäinen jarrutusvaikutus
lakkaa parin sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa kaasua.
Start/Stop* - moottori ei pysähdy
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 279)
Moottorin käynnistäminen (s. 267)
Myös Start/Stop-toiminnon ollessa aktivoituna
moottori ei aina pysähdy automaattisesti.
Start/Stop* - asetukset (s. 284)
Moottori ei sammu automaattisesti, jos:
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 283)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 282)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 281)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
•
Akku - Start/Stop (s. 359)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 284)
Ehdot
M/AA
auto ei ensin saavuttanut
nopeutta n. 8 km/h (5 mph) avainkäynnistyksen tai viimeisimmän
automaattisen pysäytyksen jälkeen.
M+A
kuljettaja on avannut turvavyön
lukon.
M+A
käynnistysakun kapasiteetti on
alle alimman sallitun tason.
M+A
moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
M+A
ulkolämpötila on jäätymispisteen
vaiheilla tai yli n. 30 °C.
M+A
tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan.
M+A
olosuhteet matkustamossa poikkeavat esivalituista arvoistaB huomataan siitä, että tuuletuspuhaltimen käyntinopeus on korkea.
M+A
auta peruutetaan.
M+A
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
281
08 Käynnistys ja ajo
||
Ehdot
M/AA
Ehdot
käynnistysakun lämpötila on alle
jäätymispisteen tai liian korkea.
M+A
mukautuvan nopeudensäätimen
jonoavustaja on aktivoitu.
A
kuljettaja tekee suuria ohjausliikkeitä.
M+A
A
pakoputkiston hiukkassuodatin on
täynnä - vasta kun automaattinen
puhdistusjakso on tehty (ks. Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
(s. 301)), tilapäisesti suljettu
Start/Stop-toiminto aktivoituu
uudelleen.
M+A
vaihteenvalitsin siirretään D-asennosta S-asentoonD tai asentoon
"+/-".
tie on hyvin jyrkkä.
M+A
perävaunu on sähköisesti yhdistetty auton sähköjärjestelmään.
M+A
konepelti avattuC.
M+A
A
B
C
D
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
ECC:llä varustettu auto.
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Sport-tila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
vaihteisto ei ole normaalissa käyntilämpötilassa.
A
ulkoilman paine alittaa paineen,
joka vastaa korkeutta 1500-2500
m merenpinnan yläpuolella - ko.
ilmanpaine vaihtelee vallitsevan
sään mukaan.
A
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 279)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 280)
Moottorin käynnistäminen (s. 267)
Start/Stop* - asetukset (s. 284)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 283)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 282)
•
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 284)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
•
Akku - Start/Stop (s. 359)
08
282
M/AA
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Start/Stop* - moottori käynnistyy
automaattisesti
Automaattisesti sammutettu moottori voi tietyissä tapauksissa käynnistyä uudelleen ilman,
että kuljettaja on päättänyt jatkaa matkaa.
Seuraavassa tapauksessa moottori käynnistyy automaattisesti, vaikka kuljettaja ei ole
painanut kytkinpoljinta (käsivalintainen vaihteisto) tai ottaa jalan jarrupolkimelta (automaattivaihteisto):
Ehdot
M/AA
Huurua muodostuu ikkunoille.
M+A
Matkustamon olosuhteet poikkeavat esivalituista arvoistaB.
M+A
Virranotto on tilapäisesti suuri tai
käynnistysakun kapasiteetti laskee alimmalle sallitulle tasolle.
M+A
Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.
M+A
Konepelti avataanC.
M+A
Auto alkaa rullata, tai tekee pienen
nopeudenlisäyksen, jos auton on
pysäytetty automaattisesti sen
seisomatta täysin paikallaan.
M+A
08 Käynnistys ja ajo
Ehdot
M/AA
•
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 283)
•
•
Start/Stop* - moottori ei käynnisty
automaattisesti
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 281)
Moottori ei aina käynnisty automaattisesti
pysähdyttyään automaattisesti.
Kuljettajan vyölukko avataan vaihteenvalitsimen ollessa D- tai Nasennossa.
A
Ohjauspyörän liikkeetC.
A
•
Vaihteenvalitsin siirretään D-asennosta S-asentoonD, R tai asentoon "+/-".
A
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
•
•
Akku - Start/Stop (s. 359)
Kuljettajan ovi avataan vaihteenvalitsimen ollessa D-asennossa "pling"-ääni ja teksti-ilmoitus kertovat, että Start/Stop-toiminto on
aktiivinen.
A
A
B
C
D
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 284)
Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:
Ehdot
Start/Stop* (s. 279)
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
ECC:llä varustettu auto.
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Sport-tila.
VAROITUS
Älkää avatko konepeltiä, kun automatiikka
on pysäyttänyt moottorin - moottori voi
käynnistyä yllättäen itsestään. Sammuttakaa moottori ensin normaalisti START/
STOP ENGINE -painikkeella ja avatkaa
konepelti vasta sen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 280)
Moottorin käynnistäminen (s. 267)
Start/Stop* - asetukset (s. 284)
M/A
A
Vaihde on kytkettynä ilman vapaakytkentää - näyttöteksti kehottaa
kuljettajaa asettamaan vaihdevivun
vapaa-asentoon, jotta automaattinen käynnistys voi tapahtua.
M
Kuljettaja ei käytä turvavyötä.
M
Kuljettaja ei käytä turvavyötä, vaihteenvalitsin on P-asennossa ja kuljettajan ovi on auki - moottori pitää
käynnistää normaalisti.
A
A
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 279)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 280)
Moottorin käynnistäminen (s. 267)
Start/Stop* - asetukset (s. 284)
08
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 282)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
283
08 Käynnistys ja ajo
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 281)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 284)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
•
Akku - Start/Stop (s. 359)
Start/Stop* - tahaton moottorin
pysähtyminen, käsivalintainen
vaihteisto
Menetelkää seuraavasti, jos liikkeellelähtö
epäonnistuu ja moottori sammuu:
Start/Stop* - asetukset
Auton valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 110)
on tietoja Volvon Start-Stop-järjestelmästä
sekä suosituksia energiaa säästävästä ajotekniikasta.
1. Tarkistakaa, että kuljettajan turvavyö on
lukittu kiinni vyölukkoon.
2. Painakaa kytkinpoljin uudelleen alas moottori käynnistyy automaattisesti.
3. Tietyissä tapauksissa pitää vaihdevipu
asettaa vapaa-asentoon. Mittaristo esittää tällöin tekstin Kytke vapaalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 279)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 280)
Moottorin käynnistäminen (s. 267)
Start/Stop* - asetukset (s. 284)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 283)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 282)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 281)
•
Akku - Start/Stop (s. 359)
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
08
284
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 279)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 280)
Moottorin käynnistäminen (s. 267)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 283)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 282)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 281)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 284)
08 Käynnistys ja ajo
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
•
Akku - Start/Stop (s. 359)
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
285
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
Teksti-ilmoitus
Yhdistettynä tähän merkkivaloon
Start/Stop-toiminto voi näyttää
teksti-ilmoituksia mittaristossa tiet-
Start/Stop-toiminto voi näyttää teksti-ilmoituksia mittaristossa.
Symboli
Ilmoitus
Info/toimenpide
M/AA
Automaattinen käynnistys/
pysäytys Tarvitsee huollon
Start/Stop ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
M+A
Autostart Moottori käy + akustinen signaali
Aktivoituu, jos kuljettajan ovi avataan moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti
ja vaihteenvalitsimen D-asennossa.
A
Paina käynnistyspainiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/
STOP ENGINE-painikkeella.
Paina kytkinpoljinta käynnistääksesi
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että kytkinpoljin painetaan
alas.
M
Paina jarru- ja kytkinpoljinta
käynnistääksesi
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarru- tai kytkinpoljinta
painetaan.
M
Aseta vaihde vapaalle käynnistääksesi
Vaihde on kytkettynä ilman kytkinpolkimen käyttöä - painakaa kytkintä ja asettakaa
vaihdevipu vapaa-asentoon.
M
08
286
tyjä tilanteita varten. Joillekin niistä on suositeltu toimenpide, joka tulee tehdä. Seuraava
taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
M+A
08 Käynnistys ja ajo
Symboli
A
Ilmoitus
Info/toimenpide
Valitse P tai N käynnistääksesi
Start/Stop on suljettu - siirtäkää vaihteenvalitsin N- tai P-asentoon ja käynnistäkää
moottorin normaalisti START/STOP ENGINE-painikkeella.
A
Paina käynnistyspainiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/
STOP ENGINE-painikkeella vaihteenvalitsimen ollessa asennossa P tai N.
A
M/AA
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Jos ilmoitus ei sammu toimenpiteen tekemisen jälkeen, tulee ottaa yhteys korjaamoon valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 279)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 280)
Moottorin käynnistäminen (s. 267)
Start/Stop* - asetukset (s. 284)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 283)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 282)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 281)
•
Akku - Start/Stop (s. 359)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 284)
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
287
08 Käynnistys ja ajo
ECO-ajotila*
HUOM
ECO7
on innovatiivinen Volvo-toiminto automaattivaihteistoisille autoille, mikä voi rajoittaa
polttoaineenkulutusta jopa 5 %, riippuen kuljettajan ajokäyttäytymisestä. Toiminto antaa
kuljettajalle mahdollisuuden aktiivisempaan,
ympäristötietoiseen tapaan ajaa autoa.
Yleistä
Aktivoitaessa ECO-toiminto
muutetaan seuraavia:
Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksia ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Tietyt
asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti,
mutta täysi toiminta saadaan takaisin vain
sulkemalla ECO-toiminto.
ECO - Käsittely
lin että ECO-painikkeen valon palamisen
avulla toiminnon ollessa aktivoitu.
ECO-toiminto Päällä tai Pois
Suljettu ECO-toiminto osoitetaan mittariston ECO-symbolien ja ECO -painikkeen
valon sammumisena. Toiminto on sitten suljettuna,
kunnes se aktivoidaan uudelleen ECO -painikkeella.
Eco Coast - Toiminta
•
•
Start/Stop-toiminto - moottori voi pysähtyä automaattisesti myös ennen kuin auto
on pysähtynyt ja seisoo täysin paikallaan.
•
Toiminto Eco Coast aktivoidaan - moottorijarrutus lakkaa.
•
Ilmastointijärjestelmän asetukset - tietyt
sähkönkuluttaja deaktivoidaan tai toimivat
rajoitetulla teholla.
7
288
Vaihteiston vaihtamiskohtia.
Moottorinohjausta ja vastetta kaasupolkimelta.
•
08
Osatoiminto Eco Coast tarkoittaa käytännössä, että moottorijarrutus deaktivoidaan,
mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pitempien osuuksien rullaamiseen. Kun
kuljettaja vapauttaa kaasupolkimen kytketään
vaihteisto automaattisesti irti moottorista
jonka käyntinopeus laskee joutokäynnille
kulutuksen ollessa minimaalinen.
ECO Päällä/Pois
ECO-symboli
Moottorin sammuttamisen yhteydessä ECOtoiminto deaktivoidaan, ja se pitää tämän
vuoksi aktivoida aina moottorin käynnistämisen jälkeen. Tiettyjen moottorien osalta on
poikkeuksia - tämä varmistetaan kuitenkin
yksinkertaisesti sekä mittariston ECO-symbo-
Ei mahdollista AWD-nelivedolla varustetussa mallissa V40 CROSS COUNTRY.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto on tarkoitettu nopeuden ennakoivaan alentamiseen, esim. rullaamiseen alueelle, jolla on alhaisempi nopeusrajoitus.
Eco Coast mahdollistaa proaktiivisen ajamisen, jossa kuljettaja voi käyttää ns. "Pulse &
Glide"-tekniikkaa ja minimäärää jarrutuksia.
Myös Eco Coast- ja tilapäisesti suljetun ECOtoiminnon yhdistelmä voi myötävaikuttaa pienentyneeseen kulutukseen. Siis:
08 Käynnistys ja ajo
•
Aktiivinen Eco Coast: Pitkä rullaus ilman
moottorijarrutusta = Pieni kulutus
Eco Coast-toiminnon deaktivointi ja palaaminen moottorijarrutukseen voidaan tehdä seuraavalla tavalla:
Suljettu ECO-toiminto: Lyhyt rullaus
moottorijarrutuksella = Minimaalinen
kulutus.
•
•
Painakaa ECO-painiketta.
•
•
Vaihtakaa ohjauspyörän valitsimilla.
ja
•
HUOM
Optimaalisen pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi tulee kuitenkin välttää
Eco Coast -toimintoa yhdistettynä lyhyisiin
rullauksiin vapaalla.
Aktivoikaa etäisyyshälytys Eco Coast
Toiminto aktivoituu, kun kaasupoljin vapautetaan täysin ylös yhdistettynä seuraaviin parametreihin:
•
•
•
ECO-painike aktivoitu
•
Tien alamäki ei jyrkempi kuin n. 6 %.
Vaihteenvalitsin D-asennossa
Nopeus välillä n. 65-140 km/h
(40–87 mph)
Lisätietoja ja asetuksia
Siirtäkää vaihdevipu manuaaliseen "S
+/-"-asentoon.
Vaikuttakaa kaasu- tai jarrupolkimeen.
Eco Coast - Rajoitukset
Toiminto ei ole käytettävissä, jos:
•
•
•
nopeudensäädin aktivoidaan
tien alamäki on jyrkempi kuin n. 6 %
tehdään manuaalisia vaihtamisia ohjauspyörän valitsimilla*
•
moottori ja/tai vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassaan
•
vaihteenvalitsin siirretään asennosta D
asentoon "S+/-"
•
nopeus on alueen n. 65-140 km/h
(40–87 mph) ulkopuolella.
Auton valikkojärjestelmässä MY CAR on lisätietoja ECO-konseptista - ks. osaa MY CAR
(s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 122)
Aktivoinnin poistaminen Eco Coast
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
Eco Coast -toiminto. Esimerkkejä tällaisista
tilanteista voivat olla:
•
jyrkät alamäet - jotta voidaan käyttää
moottorijarrutusta.
•
ennen tulevaa ohitusta - jotta se voidaan
tehdä mahdollisimman turvallisella tavalla.
08
289
08 Käynnistys ja ajo
Käyttöjarru
Käyttöjarrua käytetään auton nopeuden alentamiseen ajon aikana.
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri
vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle ja
tarvitaan suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi.
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
Jos jarrua käytetään moottorin ollessa sammutettuna, poljin tuntuu jäykältä ja auton jarruttamiseen pitää käyttää enemmän voimaa.
Jos autossa on Liikkeellelähtöapu mäessä
(HSA)* (s. 279)*, poljin palaa tavallista hitaammin normaaliasentoon, jos auto on pysäköity
mäkeen tai epätasaiselle alustalle.
08
290
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää käyttämällä moottorijarrutusta.
Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä
ylöspäin.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta,
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 387).
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
Kun autolla ajetaan pitkään kovassa sateessa
jarruttamatta, jarrutusvaikutus saattaa alkaa
pienellä viiveellä ensimmäisessä jarrutuksessa. Näin voi käydä myös auton pesun jälkeen. Tällöin jarrupoljinta täytyy painaa voimakkaammin. Säilyttäkää siksi pitempi turvaväli edellä olevaan liikenteeseen.
Jarruttakaa autoa voimakkaasti ajettuanne
märillä teillä ja käytettyänne auton pesussa.
Tällöin jarrulevyt lämpenevät ja kuivuvat
nopeammin eikä niihin muodostu korroosiota.
Ottakaa muu liikenne huomioon jarruttaessanne.
Jarruttaminen suolatuilla tienpinnoilla
Ajettaessa suolatuilla teillä jarrulevyihin ja paloihin voi muodostua suolakerros. Tällöin
jarrutusmatka voi pidentyä. Säilyttäkää siksi
erityisen pitkä turvaväli edellä ajavaan ajoneuvoon. Muistakaa myös:
•
Jarruttaa silloin tällöin mahdollisen suolakerroksen irrottamiseksi. Huolehtia siitä,
ettette vaaranna jarruttaessanne muita
tielläliikkujia.
•
Painaa jarrupoljinta varovasti ajomatkan
lopuksi ja ennen seuraavaa ajomatkaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Huolto
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa.
Uusien ja vaihdettujen jarrupalojen ja -levyjen
jarrutusteho on parhaimmillaan vasta muutaman sadan kilometrin "sisäänajon" jälkeen.
Korvatkaa heikentynyt jarrutusvaikutus painamalla jarrupoljinta voimakkaammin. Volvo
suosittelee ainoastaan Volvoonne hyväksyttyjen jarrupalojen asentamista.
TÄRKEÄÄ
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää
tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
08 Käynnistys ja ajo
Symbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on
pieni, lisätkää jarrunestettä
sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä - automaattinen toiminnan tarkastus.
VAROITUS
Jos
ja
palavat samanaikaisesti, saattaa jarrujärjestelmässä olla vikaa.
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali, aja varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä.
•
•
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 292)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 291)
Lukkiutumattomat jarrut, ABS (Anti-lock
Braking System), estävät pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa.
Toiminnon tarkoittaa, että ohjauskyky säilytetään ja esim. esteen väistäminen helpottuu.
Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua
värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt
automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun
kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi
alhaisella ajonopeudella ABS-järjestelmälle
voidaan tehdä automaattinen testi. Testin
huomaa jarrupolkimen sykkimisestä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 290)
Seisontajarru (s. 292)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 292)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 292)
Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Seisontajarru (s. 292)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 292)
08
291
08 Käynnistys ja ajo
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja
automaattiset varoitusvilkut
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien
varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat
sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoidaan nopeuksilla yli
50 km/h (31 mph), jos ABS-järjestelmä säätää
ja/tai voimakkaassa jarrutuksessa. Kun auton
nopeus on jarrutettu alle arvon 10 km/h
(6 mph), jarruvalo vaihtaa vilkkumisesta normaaliin kiinteään valoon - samanaikaisesti
aktivoidaan Varoitusvilkut, jotka vilkkuvat,
kunnes kuljettaja kiihdyttää auton vähintään
nopeuteen 20 km/h (12 mph) tai ne suljetaan
painikkeellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus
Seisontajarru
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assist) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja
siten lyhentämään jarrutusmatkaa.
Seisontajarru pitää auton paikallaan, kun kuljettajan istuimella ei ole ketään, lukitsemalla/
salpaamalla mekaanisesti kaksi pyörää.
EBA tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABS-järjestelmä alkaa toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
Kun EBA aktivoidaan, jarrupoljin painuu
hieman tavallista alemmaksi. Painakaa ja
pitäkää jarrupoljinta painettuna niin pitkään
kuin on tarpeen. Jarrupolkimen päästäminen lopettaa kaiken jarrutuksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 292)
•
•
•
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 291)
•
Käyttöjarru (s. 290)
Seisontajarru (s. 292)
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde tai automaattivaihteiston P-asento
eivät riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Käyttöjarru (s. 290)
Seisontajarru (s. 292)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 292)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 291)
Mittariston varoitussymboli.
Seisontajarrun kytkeminen
1. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
08
292
08 Käynnistys ja ajo
2. Vetäkää vipu jämäkästi ylös.
>
Mittariston varoitussymboli syttyy. Varoitussymboli palaa riippumatta
siitä, onko seisontajarru kytketty
kevyesti vai tiukasti.
3. Vapauttakaa käyttöjarrupoljin ja varmistakaa, että auto on paikallaan.
4. Jos auto liikkuu, pitää vipua vetää ylemmäs vähintään yksi pykälä.
riston ilmoitukseen, kun auton nopeus ylittää
10 km/h (6 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 290)
Kahlaus
Kahlaus tarkoittaa sitä, että autoa kuljetetaan
veden peittämällä tiellä. Kahlaus on suoritettava varovasti.
Autoa voidaan ajaa enintään 25 cm syvässä
vedessä korkeintaan kävelyvauhtia. Virtaavaa
vettä ylitettäessä on noudatettava erityistä
varovaisuutta.
Autoa pysäköitäessä asettakaa vaihdevipu 1.
vaihteen asentoon (käsivalintainen vaihteisto)
tai vaihteenvalitsin asentoon P (automaattivaihteisto).
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi
ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
Pysäköinti mäkeen
•
Puhdistakaa sähköisen lämmittimen ja
perävaunun mahdolliset liittimet vedessä
ja savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se
voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
•
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
•
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa
kohti.
Seisontajarrun vapauttaminen
1. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
2. Vetäkää seisontajarruvipua hieman ylöspäin, painakaa nuppi sisään, päästäkää
vipu alas ja vapauttakaa nuppi.
> Mittariston varoitussymboli sammuu.
Jos kuljettaja unohtaa vapauttaa seisontajarrut, tästä varoitetaan - jo palavan varoitusvalon lisäksi - pling-äänellä yhdistettynä mitta-
08
}}
293
08 Käynnistys ja ajo
||
TÄRKEÄÄ
Moottorivaurio voi olla seurauksena, jos
ilmansuodattimeen pääsee vettä.
Jos syvyys on yli 25 cm, saattaa vettä
päästä vaihteistoon. Tällöin öljyjen voitelukyky heikkenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Jonkin komponentin, moottorin, vaihteiston, turboahtimen, tasauspyörästön tai niiden sisäisten osien vaurioita, jotka ovat
aiheutuneet tulvimisesta, hydrostaattisesta
lukituksesta tai öljyn puutteesta, ei takuu
kata.
Jos moottori on pysähtynyt veteen, älkää
yrittäkö käynnistää - hinauttakaa auto
vedestä korjaamoon - suosittelemme
Volvon teknistä palvelua. Vaarana on
moottorivaurio.
Ylikuumeneminen
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä,
on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman
ollessa raskas.
Tietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua vetäen, ks. Perävaunun vetäminen
(s. 303).
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
08
294
Vetäminen (s. 313)
Hinaus (s. 311)
•
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä tulee liian korkeaksi, syttyy
varoitussymboli ja mittariston infonäytössä esitetään teksti-ilmoitus Korkea
moottorin lämpötila. Pysähdy
turvallisesti - pysäyttäkää auto tällöin
turvallisella tavalla ja antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
järjestelmän jäähdyttämiseksi.
•
Jos esitetään teksti-ilmoitus Korkea
moottorin lämpötila Sammuta
moottori tai Moottorin
jäähdytysnesteen määrä alhainen
Pysähdy turvallisesti, moottori on sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
•
Vaihteiston ylikuumetessa aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. esitetään mittaristossa varoitussymbolilla sekä
teksti-ilmoituksena Vaihteisto kuuma
Rajoita nopeutta tai Vaihteisto kuuma
Pysähdy turvallisesti Odota
jäähtymistä - noudattakaa annettua suositusta ja vähentäkää nopeutta tai pysäyttäkää auto turvallisella tavalla sekä antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja, jotta vaihteisto saa jäähtyä.
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen - käsivalintainen
vaihteisto (s. 304)
•
Perävaunun vetäminen - automaattivaihteisto (s. 304)
08 Käynnistys ja ajo
Ajaminen takaluukku auki
Ylikuormitus - käynnistysakku
Ennen pitkää matkaa
Kun autolla ajetaan takaluukku auki, autoon
voi imeytyä myrkyllisiä kaasuja kuormatilan
kautta.
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä
avaimen asentoa II moottorin ollessa pysäytettynä. Käyttäkää sen sijaan asentoa I - silloin
kulutetaan vähemmän virtaa, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79).
Ennen pitkää matkaa on hyvä käydä läpi seuraavat seikat:
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi
imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan
kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 149)
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa,
kun moottori on pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista toiminnoista ovat:
•
•
•
•
matkustamon puhallin
•
Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus
(s. 395) on normaali.
•
Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy
tai muu neste) ole.
•
Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
•
Varoituskolmion (s. 325) pitäminen
mukana on lain vaatimus tietyissä maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
valonheittimet
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
•
•
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 343)
Varapyörä* (s. 321)
Polttimon vaihto - yleistä (s. 347)
Jos akkujännite on matala, infonäyttö esittää
tekstin Akun varaus matala
Virransäästötila. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja,
esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten
käydä vähintään 15 minuuttia - akku ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
08
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käynnistysakku - yleistä (s. 357)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
295
08 Käynnistys ja ajo
Talviajo
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset sen varmistamiseksi, että autolla voidaan
ajaa turvallisesti.
Muistettavaa:
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
•
•
Moottorin jäähdytysnesteessä (s. 390)
pitää olla 50 % glykolia. Tämä seos suojaa moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n
lämpötilaan asti. Terveysriskien välttämiseksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa
sekoittaa.
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä.
Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja
vähentävät lisäksi polttoaineenkulutusta
moottorin ollessa kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet (s. 387).
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
08
296
•
Akun kunto ja varaustila pitää tarkastaa.
Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
•
akulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen
Käyttäkää huuhtelunestettä (s. 356) välttääksenne jäänmuodostuksen huuhtelunestesäiliössä.
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata/sulkea
seuraavasti:
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja kaikissa maissa.
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla luukun takaosaa hieman sisään.
Vetäkää luukku ulos.
Sulkekaa luukku tankkauksen jälkeen.
Selostus polttoainesäiliön luukun lukitsemisesta/lukituksen avaamisesta, ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - polttoainesäiliön
luukku (s. 175). Polttoainesäiliön luukun lukituslogiikka noudattaa myös avaimettoman
järjestelmän ja keskuslukituksen lukitsemista
sekä avaamista.
08 Käynnistys ja ajo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen täyttö (s. 297)
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin
Polttoainesäiliön luukku avataan käsin, kun
avaaminen ulkopuolelta ei ole mahdollista.
Avatkaa/poistakaa kuormatilassa oleva
sivuluukku (samalla puolella kuin polttoainesäiliön luukku).
Polttoaineen täyttö
Polttoainesäiliö on varustettu korkittomalla
polttoaineen täyttöjärjestelmällä. Täyttö tehdään seuraavasti:
•
•
Avatkaa polttoainesäiliön luukku.
•
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa tankkaaminen, kun pumpun suutin
katkaisee ensimmäisen kerran.
Vetäkää nuorasta varovasti suoraan taaksepäin. Luukku voidaan nyt avata ulkopuolelta.
TÄRKEÄÄ
Vetäkää varovasti narusta – luukun lukon
avaaminen vaatii hyvin vähän voimaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen polttoainesäiliön luukku (s. 175)
•
Polttoaineen täyttö (s. 297)
Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen
täyttöaukkoon. Olkaa tarkkana työntäessänne pistoolin kunnolla täyttöputkeen.
Täyttöputki muodostuu kahdesta avattavasta kannesta, ja suutin pitää viedä
molempien kansien ohi ennen tankkauksen aloittamista.
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä
vuotaa yli.
08
}}
297
08 Käynnistys ja ajo
||
HUOM
Välttäkää roiskeita odottamalla noin
5-8 sekuntia tankkauksen jälkeen ennen
kuin suutin vedetään varovasti ulos.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen lisäys - varakanisterilla
(s. 301)
•
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen (s. 296)
Polttoaine - käsittely
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
298
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos
käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin
suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee
kaikkia moottoreita.
VAROITUS
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini ja näiden seokset
sekä dieselöljy, ovat hyvin myrkyllisiä ja
voivat nieltyinä aiheuttaa pysyviä vammoja
tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi
lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
08
TÄRKEÄÄ
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää
bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa
tulipaloon ja henkilövahinkoihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 302)
08 Käynnistys ja ajo
Polttoaine - bensiini
Alkoholit - etanoli
Bensiiniä käytetään moottorin polttoaineena.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä. Älkää koskaan tankatko laadultaan
epäilyttävää polttoainetta. Bensiinin täytyy
olla normin EN 228 mukaista.
•
•
•
Polttoaine, jossa on jopa
10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
•
98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan
maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
EN 228 E10 -bensiini (enint.
10 tilavuusprosenttia etanolia) on
hyväksytty käytettäväksi.
•
Suurempi etanolipitoisuus kuin E10
(enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia) ei
ole sallittu. Esim. E85:ttä ei saa käyttää.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä,
ettei katalysaattori vaurioidu.
•
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 302)
Polttoaine - käsittely (s. 298)
Polttoaineen täyttö (s. 297)
Polttoaine - diesel
Dieseliä käytetään moottorin polttoaineena.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590,
SS 155435 tai JIS K 2204. Dieselmoottorit
ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille,
kuten esim. metalleille ja suurelle rikkimäärälle.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(alle 0 °C) aiheuttaa parafinoitumista, mikä voi
johtaa käynnistysvaikeuksiin. Myytävät polttoainelaadut on sovitettu vuodenajan ja ilmastovyöhykkeen mukaan, mutta äärimmäisissä
sääolosuhteissa, polttoaineen ollessa vanhaa
tai siirryttäessä ilmastovyöhykkeeltä toiselle
parafinoitumista saattaa esiintyä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja
vedellä.
08
}}
299
08 Käynnistys ja ajo
||
TÄRKEÄÄ
Dieselpolttoaineen pitää:
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se ääriasentoon, ks. Avainasennot
(s. 79).
•
täyttää normi EN 590, SS 155435 tai
JIS K 2204
2. Painakaa START-painiketta painamatta
jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
•
omata rikkipitoisuus, joka ei ylitä arvoa
10 mg/kg
3. Odottakaa n. yksi minuutti.
•
sisältää enintään 7 tilavuus-% FAMEainetta (Fatty Acid Methyl Ester).
4. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa
START-painiketta vielä kerran.
HUOM
TÄRKEÄÄ
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen
puutteen yhteydessä:
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
Marine Diesel -polttoaine
Polttoöljy
8 (Fatty Acid Methyl Ester) ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
Polttoaineen loppuminen
08
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori
käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on
lisätty dieselpolttoainetta:
8
300
•
Erikoislisäaineet
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos
auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.
Polttoainesuodattimen huoltoväli
Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi polttoainesuodattimen vaihtovälejä
on noudatettava ja tarkoitusta varten suunniteltuja alkuperäisiä varaosia käytettävä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (s. 301)
Polttoaine - käsittely (s. 298)
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 302)
Dieselpolttoaine voi sisältää enintään 7 til.-% FAME:a, enempää ei saa lisätä.
Katalysaattorit
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa
pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle,
jotta toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta). Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat katalysaattoritoiminnosta, ts. ne
nopeuttavat kemiallista prosessia kulumatta
itse.
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä. Lisätietoja, ks. Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 395).
Happianturi valvoo moottorista lähtevien
pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja ilman välistä suhdetta säädetään
koko ajan. Säätö luo optimaaliset olosuhteet
tehokkaalle palamiselle haitallisten aineiden
(hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
08 Käynnistys ja ajo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 302)
Polttoaine - bensiini (s. 299)
Polttoaine - diesel (s. 299)
Polttoaineen lisäys - varakanisterilla
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Lisättäessä polttoainetta (s. 297) varakanisterilla käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun
alla kuormatilassa.
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen.
TÄRKEÄÄ
Lain määräykset varakanisterin säilyttämisestä autossa vaihtelevat maittain. Ottakaa
selvää lakien sisällöstä.
Olkaa tarkkana työntäessänne suppilon kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputki muodostuu
kahdesta avattavasta kannesta ja suppilo
pitää viedä molempien kansien ohi ennen
kuin lisäys aloitetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen polttoainesäiliön luukku (s. 175)
•
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin (s. 297)
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään
suodattimeen normaalin ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi. Tämä
edellyttää, että moottori on saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää tavallisesti 10-20 minuuttia.
Alhaisella keskinopeudella aikaa saattaa
kulua hieman kauemmin. Tänä aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista
n. 80-prosenttisesti, esitetään mittaristossa
keltainen varoituskolmio ja infonäytössä esitetään ilmoitus Nokisuodatin täynnä Katso
käyttöohjekirjaa.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
08
}}
301
08 Käynnistys ja ajo
||
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä 20 minuuttia.
HUOM
Regeneroinnin aikana voi tapahtua seuraavaa:
•
moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti
•
polttoaineenkulutus voi kasvaa ohimenevästi
•
saattaa tuntua palaneen hajua.
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus
häviää automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
Polttoainetaloudellinen ajo
Ajakaa taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti
ajamalla pehmeästi ja ennakoiden ja sopeuttamalla ajotavan ja nopeuden vallitsevaan tilanteeseen.
•
Käyttäkää apuna ECO Guide* (s. 68), joka
kertoo, kuinka polttoainetaloudellisesti
autolla ajetaan.
•
Mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi aktivoikaa ajotila
ECO9, joka voi vähentää polttoaineenkulutusta edelleen.
•
Vapaakytkintoiminnon Eco Coast10 käyttö
- moottorijarrutus lakkaa, mistä seuraa,
että auton liike-energiaa käytetään
pidempien osuuksien rullaamiseen.
•
Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella, sovitettuna ko. liikennetilanteeseen
ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen. Käyttäkää apuna
vaihtamisosoitinta (s. 271)11.
•
Ajakaa tasaisella nopeudella ennakoiden,
jarrutusten minimoimiseksi.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista,
saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Silloin on vaarana, että suodatin pitää
vaihtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
•
•
Polttoaine - diesel (s. 299)
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 302)
•
Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin
tavallisella kuormituksella heti käynnistyk-
9 Koskee automaattivaihteistoa.
10 Katsokaa "ECO-ajotila".
11 Koskee käsivalintaista vaihteistoa.
302
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
sen jälkeen - kylmä moottori kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa ne säännöllisesti - valitkaa
ECO-rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 399).
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
•
Älkää käyttäkö talvirenkaita, kun talvikausi on ohi.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
polttoaineenkulutus.
•
Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
polttoaineenkulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Lisätietoja, ks. Ympäristöfilosofia (s. 23) ja
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 395).
08 Käynnistys ja ajo
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
Perävaunun vetäminen
•
Perävaunua vedettäessä on huomioitava
useita seikkoja koskien esimerkiksi vetolaitetta, perävaunua sekä kuorman sijoittamista
perävaunuun.
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes
sillä on ajettu vähintään 1000 km.
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän. Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja
sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
•
Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja
siihen kytketylle perävaunulle, sallittua
nopeutta tule ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen
nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa, jotka ovat yli 12 %.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Yksityiskohtaisia tietoja, ks. Massat
(s. 382).
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
auto toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun
vetämistä varten.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin
täyden kuorman paineisiin. Tietoja rengaspaineista, ks. Renkaat - hyväksytyt
rengaspaineet (s. 399).
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
Vilkut ja jarruvalot perävaunussa
Jos jokin perävaunun suuntavalopolttimoista
on rikki, suuntavilkkujen symboli mittaristossa
vilkkuu tavallista nopeammin ja infonäyttö
esittää tekstin Perävaunun suuntavalon
toimintahäiriö.
Jos jokin perävaunun jarruvalopolttimoista on
rikki, esitetään teksti Perävaunun jarruvalon
toimintahäiriö.
08
}}
303
08 Käynnistys ja ajo
||
Takaiskunvaimentimet säilyttävät vakiokorkeuden auton kuormituksesta riippumatta
(sallittuun enimmäispainoon asti). Kun auto
seisoo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
Perävaunun vetäminen käsivalintainen vaihteisto
Perävaunun vetäminen automaattivaihteisto
Ajettaessa perävaunua vetäen (s. 303) mäkisessä maastossa lämpimässä ja sään ollessa
lämmin voi olla olemassa ylikuumenemisen
vaara.
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
Perävaunumassat
•
Tasonsäätö*
Tietoja Volvon sallimista perävaunumassoista,
ks. Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 383).
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa
perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukut voivat olla sertifioituja suuremmille tai
pienemmille vetomassoille kuin mitä
autolla saa hinata.
Älkää ajako korkeammalla kierrosluvulla
kuin 4500 r/min (dieselmoottorit:
3500 r/min) - muussa tapauksessa öljyn
lämpötila voi tulla liian korkeaksi.
•
Ylikuumenemisen vaaran yhteydessä
moottorin optimaalinen kierrosluku on
2300-3000 r/min mahdollisimman hyvän
jäähdytysnestekierron kannalta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käsivalintainen vaihteisto (s. 271)
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa
vaikeasti hallittava.
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja moottorin kierrosluvun suhteen
optimaalisen vaihteen.
•
Ylikuumenemisen yhteydessä mittaristossa syttyy varoitussymboli ja infonäytössä esitetään teksti-ilmoitus - noudattakaa annettua suositusta.
Dieselmoottori, 5-syl.
VAROITUS
•
•
•
Vetolaite (s. 305)
Polttimon vaihto - yleistä (s. 347)
Jyrkät nousut
•
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori
"jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.
TÄRKEÄÄ
Katsokaa myös erityisiä tietoja hitaasta
ajosta perävaunua vetäen autoilla, joissa
on Automaattivaihteisto - Powershift
(s. 276).
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Aktivoikaa seisontajarru.
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
4. Vapauttakaa käyttöjarru.
304
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
•
•
Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla
varustettu ja perävaunua vetävä auto
pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Vetolaite
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
irtonaisen osan kiinnitysohjetta noudattaa tarkasti, ks. Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/
irrotus (s. 307).
Liikkeellelähtö mäessä
Perävaunun vetäminen (s. 303)
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt (s. 306)
Irrotettava vetokoukku* - säilytys (s. 306)
Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla
vetokoukulla:
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
3. Vapauttakaa seisontajarru.
4. Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272)
Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 276)
•
•
•
VAROITUS
1. Painakaa käyttöjarrua.
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vetolaite mahdollistaa esim. peräkärryn vetämisen autolla.
•
•
Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on
vihreä.
Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.
Tärkeä tarkastaa
•
Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla säännöllisesti.
VAROITUS
Irrotettavan vetokoukun liikkuvia osia ei
saa rasvata/öljytä. Se voi alentaa turvallisuustasoa.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
305
08 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt
Säilyttäkää irrotettavaa vetokoukkua kuormatilassa.
Irrotettavan vetokoukun erittelyt.
G021485
Irrotettava vetokoukku* - säilytys
Irrotettavaa vetokoukkua on säilytettävä vaahtomuovipalassa12 tavaratilan lattian alla, kun sitä ei
käytetä.
TÄRKEÄÄ
Poistakaa irrotettava vetokoukku aina käytön jälkeen ja säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
08
•
12
306
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt (s. 306)
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus
(s. 307)
Perävaunun vetäminen (s. 303)
Kuva on kaaviomainen, vaahtomuovipalan ulkonäkö voi vaihdella auton varustelusta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
A
887
B
79
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
08 Käynnistys ja ajo
•
•
Irrotettava vetokoukku* - säilytys (s. 306)
Perävaunun vetäminen (s. 303)
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/
irrotus
Irrotettava vetokoukku kiinnitetään/irrotetaan
seuraavasti:
Kiinnitys
G021488
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus
(s. 307)
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
salpaa sisään
ja vetämällä sitten koteloa suoraan taaksepäin
.
G021489
•
Asettakaa vetolaitteen kuulaosa paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
G021487
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
307
08 Käynnistys ja ajo
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että kuulaosa on kiinni.
VAROITUS
G000000
Jos kuulaosa ei ole oikein, se pitää irrottaa
ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien
mukaisesti.
Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
08
308
TÄRKEÄÄ
G021495
G021494
G021490
||
Varmuusvaijeri.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
Irrotettavan vetokoukun irrotus
Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten,
vetokoukun muun osan pitää olla puhdas
ja kuiva.
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
08 Käynnistys ja ajo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Työntäkää lukituspyörä
täkää sitä vastapäivään
luu naksahdus.
sisään ja kier, kunnes kuu-
Irrotettava vetokoukku* - säilytys (s. 306)
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt (s. 306)
Perävaunun vetäminen (s. 303)
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas
vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla
ja vetäkää samalla kuulaosa irti taakse- ja
ylöspäin.
VAROITUS
Kiinnittäkää irrotettava vetokoukku turvallisella tavalla, jos sitä säilytetään autossa,
ks. Irrotettava vetokoukku* - säilytys
(s. 306).
Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes se tarttuu kiinni.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
309
08 Käynnistys ja ajo
Perävaunun vakautusjärjestelmä –
TSA13
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
Toiminnon Perävaunun vakautusjärjestelmä
TSA (Trailer Stability Assist) tehtävänä on
vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä
tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa heilahdella.
Perävaununvakautin valvoo jatkuvasti auton
liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu.
Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa
auton jälleen hallintaansa.
TSA-toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään
(s. 183) ESC14.
Toiminto
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria nopeuksia. Jos perävaunu on
kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu
virheellisesti, esim. liian kauas taakse, heilahtelun riski on olemassa myös alhaisemmilla
nopeuksilla.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
tai kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Käsittely
08
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
13
14
310
Sisältyy Volvon alkuperäisen peräkoukun asennukseen.
(Electronic Stability Control) - Elektroninen vakautuksen säätö.
Jos kiemurtelua ei voida vaimentaa TSA-järjestelmän toiminnasta huolimatta, yhdistelmää jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin
tehoa rajoitetaan. Kun kiemurtelu vähitellen
on saatu lopetettua ja yhdistelmä on jälleen
vakaa, TSA-järjestelmä lopettaa säädön ja
kuljettaja saa auton jälleen täysin hallintaansa.
Lisätietoja, ks. Elektroninen vakautuksen
säätö (ESC) - yleistä (s. 183).
Muuta
TSA-järjestelmä voi kytkeytyä toimintaan suuremmilla ajonopeuksilla.
HUOM
TSA-toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan, ks. Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) - yleistä (s. 183).
TSA-järjestelmän toiminta voi kytkeytyä pois,
jos kuljettaja yrittää poistaa kiemurtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska TSA-
järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako
kiemurtelun perävaunu vai kuljettaja.
TSA-järjestelmän toimiessa mittaristossa vilkkuu symboli ESC14.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 183)
08 Käynnistys ja ajo
Hinaus
Hinattaessa toista ajoneuvoa vedetään toisella
ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu
hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
1. Kytkekää auton varoitusvilkut päälle.
3. Avatkaa ohjauslukko (s. 269) asettamalla
etäavain virtalukkoon ja painamalla pitkään START/STOP ENGINE-painiketta avainasento II (s. 79) aktivoidaan.
•
Tarkastakaa ennen hinausta, että
ohjauslukko on avattu.
–
•
Etäavaimen pitää olla avainasennossa
II - asennossa I on kaikkien turvatyynyjen aktivointi poistettu.
Automaattivaihteisto Powershift
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta, kun autoa hinataan.
VAROITUS
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori on sammutettu - tarvitaan
n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen
painallus ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.
4. Etäavaimen on oltava virtalukossa koko
hinaamisen ajan.
6. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
Ennen hinausta:
•
2. Kiinnittäkää hinausköysi hinaussilmukkaan.
5. Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto
hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka
kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään
kovat nykäykset.
VAROITUS
Käsivalintainen vaihteisto
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
Vaihteistolla Powershift varustettua autoa ei
tule hinata. Jos hinaus kuitenkin pitää suorittaa, matkan on oltava mahdollisimman lyhyt,
ja tällöinkin hyvin pienellä nopeudella.
Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu
Powershift-vaihteistolla vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla tyyppimerkintä (s. 379)
vaihteiston tarrasta moottoritilasta. Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on
Powershift-vaihteisto - muussa tapauksessa
se on Geartronic-automaattivaihteisto.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää hinaamista.
•
Auton siirtämiseksi pois liikennettä
vaarantavalta paikalta voidaan sitä kuitenkin hinata sivuun lyhyt matka pienellä nopeudella – ei pidempään kuin
10 km eikä suuremmalla nopeudella
kuin 10 km/h (6 mph). Huomatkaa, että
autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Siirrettäessä pidempi matka kuin
10 km pitää autoa kuljetuttaa hinausautolla vetävät pyörät nostettuina irti
tiestä - ammattimaista hinausautopalvelua suositellaan.
Automaattivaihteisto Geartronic
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Älkää hinauttako automaattivaihteistolla varustettua autoa yli 80 km/h:n
(50 mph) nopeutta tai pidempää matkaa kuin 80 km.
08
}}
311
08 Käynnistys ja ajo
||
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
Käynnistysapu
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla.
Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on
niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää, ks.
Käynnistysapu (s. 269).
Hinaussilmukka
Käyttäkää hinaussilmukkaa toisen ajoneuvon
hinaamiseen. Hinaussilmukka ruuvataan kiinni
peitekannen takana olevaan kierreliitäntään
puskurin oikealla puolella, edessä tai takana.
1. Kiertäkää hinaussilmukka irti käytön jälkeen. Asettakaa hinaussilmukka takaisin
paikalleen vaahtomuovipalaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
2. Asettakaa peitekansi takaisin puskuriin.
Varoitusvilkut (s. 93)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Hinaussilmukka (s. 312)
1. Ottakaa esille hinaussilmukka, jota säilytetään vaahtomuovipalassa tavaratilan
lattian alla.
2. Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekansi avataan seuraavalla tavalla:
•
312
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon
tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä
varten ammattitaitoista apua.
Irrotus
Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä
hinata moottoria käyntiin.
08
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukan kiinnitys
TÄRKEÄÄ
•
•
3. Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa asti. Kiertäkää silmukka kunnolla
kiinni esim.pyöränmutteriavaimella.
Peitekannessa on merkintä sen toisella
sivulla tai kulmassa: Painakaa merkinnästä sormella ja kääntäkää samanaikaisesti ulos vastakkaiselta puolelta kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja
voidaan sitten irrottaa.
•
•
Hinaus (s. 311)
Vetäminen (s. 313)
08 Käynnistys ja ajo
Vetäminen
Vetäminen tarkoittaa auton kuljettamista pois
toisella ajoneuvolla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaus (s. 311)
08
313
PYÖRÄT JA RENKAAT
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - hoito
Uudet renkaat
Renkaiden tehtävänä on muun muassa kantaa
kuormaa, tarjota hyvä pito alustaan, vaimentaa
tärinöitä ja suojata pyörää kulumiselta.
Ajo-ominaisuudet
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Renkaiden ikä
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain
harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta
niiden toimintaan. Tämä koskee kaikkia renkaita, jotka säästetään tulevaa käyttöä varten.
Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät.
Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä.
Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden
osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on
renkaan DOT-merkintä (Department of
Transportation) ja se ilmoitetaan neljällä
numerolla, esim. 1510. Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15, vuonna 2010.
ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden (s. 316) syntyminen, voidaan etu- ja takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään. Sopiva mittarilukema ensimmäisen
vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen 10000 km:n välein. Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette
epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo on syntynyt merkittävä kulumisero (>1 mm renkaan
kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten kuluneiden renkaiden olla aina takana.
Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita kuin takapyörien luisto, ja johtaa siihen,
että auto jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa sivulle ja auton hallinta ehkä
menetetään täysin. Tämän vuoksi on tärkeää,
etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan
ennen etupyöriä.
Pyöriä asennettuine renkaineen pitää säilyttää
makaavassa asennossa tai ripustettuina - ei
seisovassa asennossa.
VAROITUS
Kesä- ja talvipyörät
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, merkitkää millä puolella ne ovat olleet, esim. V
vasemmalla ja O oikealla.
Kuluminen ja huolto
Oikea rengaspaine (s. 317) saa aikaan tasaisemman kulumisen. Ajotapa, rengaspaine,
09
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menetykseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 318)
Renkaat - nopeusluokat (s. 319)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 316)
315
09 Pyörät ja renkaat
09
Renkaat - pyörimissuunta
HUOM
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta merkitty nuolella.
Huolehtikaa, että saman akselin kumpikin
rengas on samaa tyyppiä, mitat ovat samat
ja myös valmiste on sama.
Renkaat - kulumisvaroitin
Kulumisvaroitin näyttää renkaan kuviosyvyyden tilan.
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita
(s. 317), jotka on ilmoitettu rengaspainetaulukossa.
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Renkaalla pitää olla sama pyörimissuunta
koko sen käyttöiän ajan. Niitä voi vaihtaa vain
edestä taakse ja päinvastoin, ei koskaan
vasemmalta oikealle puolelle tai päinvastoin.
Jos renkaat asennetaan väärin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky syrjäyttää
vettä ja lumisohjoa huononevat. Renkaat,
joissa on suurin kuviosyvyys, pitää aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran vähentämiseksi).
316
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 318)
Renkaat - nopeusluokat (s. 319)
Renkaat - hoito (s. 315)
G021829
G021778
Aiheeseen liittyvät tiedot
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 316)
Kulumisvaroitin.
Kulutusvaroitin on kapea kohoutuma renkaan
pitkittäisten kuviourien poikki. Renkaan
sivussa näkyvät kirjaimet TWI (Tread Wear
Indicator). Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon 1,6 mm, urat ovat kulutusvaroittimien kanssa samalla korkeudella. Vaihtakaa
tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa,
että näin kuluneen renkaan pito on erittäin
huono sateella tai lumessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - nopeusluokat (s. 319)
Renkaat - ilmanpaine (s. 317)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 316)
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - ilmanpaine
Rengaspainetarra
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Renkaiden ilmanpaine voi vaihdella, se mitataan yksikkönä bar.
Renkaiden ilmanpaineen tarkastus
Liian matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja heikentävät auton ajo-ominaisuuksia.
Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
HUOM
Rengaspaineet laskevat ajan myötä, mikä
on luonnollinen ilmiö. Rengaspaineet myös
vaihtelevat ympäristön lämpötilan mukaan.
Renkaat - pyörimissuunta (s. 316)
Renkaat - hoito (s. 315)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 316)
G021830
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa joka
kuukausi ja tämä pitää tehdä kylmille renkaille. Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila.
Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat
lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
09
Renkaat - nopeusluokat (s. 319)
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) näyttää,
mitkä paineet renkaissa pitää olla eri kuormituksilla ja nopeusolosuhteissa. Se ilmoitetaan
myös rengaspainetaulukossa.
Autoon suositellun rengaskoon rengaspaineet
ja tiedot ECO-paineista, jotka mahdollistavat
paremman polttoainetalouden, ovat painetussa Käyttöoppaassa.
HUOM
Lämpötilaerot muuttavat rengaspainetta.
Polttoainetalous, ECO-paineet
Parhaan polttoainetaloudellisuuden saavuttamiseksi alle 160 km/h:n (100 mph) nopeuksilla
suosittelemme ECO-rengaspainetta (koskee
sekä täys- että kevyttä kuormitusta, ks. painetun käyttöoppaan rengaspainetaulukko).
317
09 Pyörät ja renkaat
09
Rengas- ja vannekoot
Renkaat - koot
Renkaat - kuormitusindeksi
Pyörä- ja vannekoot merkitään alla olevan taulukon esimerkin mukaan.
Auton renkailla on tietty koko, katsokaa esimerkkejä alla olevasta taulukosta.
Kuormitusindeksi ilmaisee renkaan suurimman
kantavuuden.
Auto on kokonaishyväksytty. Tämä tarkoittaa,
että on tiettyjä pyörien ja renkaiden yhdistelmiä, jotka ovat hyväksyttyjä.
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä.
Esimerkki merkinnästä:215/55R16 97W.
Jokaisella renkaalla on tietty kyky kantaa
kuormaa, kuormitusindeksi (LI). Auton massa
ratkaisee, mikä kuorituskyky renkailta vaaditaan.
Pyörissä (vanteissa) on kokomerkintä, esimerkiksi: 7Jx16x50.
7
Vanteen leveys tuumina
J
Vanteen reunan profiili
16
Vanteen halkaisija tuumina
50
Offset mm (etäisyys pyörän keskilinjasta pyörän napaa vasten tulevaan
kosketuspintaan)
205
Renkaan leveys (mm)
50
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan leveyden välinen suhde (%)
R
Vyörengas
17
Vanteen halkaisija tuumina (")
93
Koodinumerot suurimmalle sallitulle
rengaskuormalle, kuormitusindeksi
(s. 318) (LI)
W
Koodimerkintä suurimmalle sallitulle
nopeudelle, nopeusluokka (s. 319)
(SS). (Tässä tapauksessa 270 km/h
(168 mph).)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränmutterit (s. 319)
Auto on kokonaishyväksytty tietyillä vanteiden
ja renkaiden yhdistelmillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
318
Renkaat - ilmanpaine (s. 317)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 316)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 316)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 318)
Renkaat - nopeusluokat (s. 319)
Renkaat - ilmanpaine (s. 317)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 316)
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - nopeusluokat
Jokainen rengas kestää tietyn enimmäisnopeuden ja kuuluu sen perusteella tiettyyn
nopeusluokkaan (SS - Speed Symbol).
Renkaiden nopeusluokan pitää vastata vähintään auton huippunopeutta. Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan kutakin nopeusluokkaa
(SS) koskeva sallittu enimmäisnopeus. Ainoa
poikkeus näistä määräyksistä ovat talvirenkaat (s. 320) (sekä nastoitetut että nastattomat), joissa saa käyttää pienempää nopeusluokkaa. Jos sellainen rengas valitaan, autolla
ei saa ajaa renkaan luokitusta nopeammin
(esim. luokan Q renkaalla saa ajaa enintään
160 km/h (100 mph)). Keli ratkaisee kuinka
lujaa autolla voidaan ajaa, ei renkaiden
nopeusluokka.
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
Pyöränmutterit
VAROITUS
Auto pitää varustaa renkailla, joilla on erittelyyn nähden sama tai korkeampi kuormitusindeksi (s. 318) (LI) ja nopeusluokka
(SS). Jos käytetään kuormitusindeksiltään
tai nopeusluokaltaan liian matalaa rengasta, se voi ylikuumeta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 318)
Renkaat - ilmanpaine (s. 317)
Matala pyöränmutteri
Renkaat - pyörimissuunta (s. 316)
Korkea pyöränmutteri
HUOM
Suurin sallittu nopeus on ilmoitettu taulukossa.
Q
160 km/h (100 mph) (käytetään vain
talvirenkaissa)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
09
Pyöränmuttereita ruuveja käytetään pyörien
kiinnittämiseen napoihin ja niitä on eri malleja.
Lukittava pyöränmutteri
Kiristysmomentit
•
Tyypin 1 pyöränmutteri (teräsvanne):
110 Nm
•
Tyypin 2 pyöränmutteri (alumiinivanne):
130 Nm
•
Tyypin 3 lukittava pyöränmutteri
(teräs-/alumiinivanne): 110 Nm
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen valikoimaan. Tarkastakaa kireys
momenttiavaimella.
}}
319
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Lukittava pyöränmutteri*
Talvirenkaat
Lumiketjujen käyttäminen
Lukittavaa pyöränmutteria voidaan käyttää
sekä alumiini- että teräsvanteissa. Kuormalattian alla on tila lukittavien pyöränmutterien
hylsylle.
Talvirenkaat ovat talvikeliin sovitetut renkaat.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja). Älkää ajako
nopeudella yli 50 km/h (30 mph) käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla
tiellä ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä
lumiketjuja ja renkaita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengas- ja vannekoot (s. 318)
Talvirenkaat
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää oikean tyyppisiä
renkaita käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
VAROITUS
HUOM
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikein
automallin, rengas- ja vannekokojen
mukaan. Jos asiasta on epävarmuutta,
Volvo suosittelee, että kysytte neuvoa valtuutetusta Volvon teknisestä palvelusta.
Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne
pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
Volvo suosittelee, että kysytte Volvon jälleenmyyjältä, mikä vanne ja rengastyyppi
sopivat parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500-1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin
nastat kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskevat lakimääräykset vaihtelevat maittain.
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo
suosittelee, ettei käytetä talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle 4 mm.
320
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 322)
09 Pyörät ja renkaat
Varapyörä*
Varapyörää (Temporary spare) käytetään väliaikaisesti puhjenneen varsinaisen pyörän
tilalla.
Varapyörä on tarkoitettu käytettäväksi vain
tilapäisesti ja se pitää pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä. Auton ajo-ominaisuudet
saattavat muuttua varapyörää käytettäessä.
Varapyörä on tavallista pyörää pienempi. Se
vaikuttaa auton maavaraan. Varokaa korkeita
jalkakäytävänreunoja älkääkä pesettäkö autoa
koneellisesti. Jos varapyörä on etuakselilla,
ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää
lumiketjuja. Nelivetoisissa autoissa voidaan
veto kytkeä pois taka-akselilta. Varapyörää ei
saa korjata. Varapyörän oikea rengaspaine
ilmoitetaan rengaspainetaulukossa, Renkaat ilmanpaine (s. 317).
•
•
•
•
Pyörän vaihto – varapyörän ottaminen
esille* (s. 321)
Pyörän vaihto – varapyörän ottaminen
esille*
Nosturi* (s. 326)
Varapyörä*, tunkki* ja pyöränmutteriavain*
sijaitsevat tavaratilan lattian alla.
Varoituskolmio (s. 325)
Pyöränmutterit (s. 319)
09
1. Nostakaa kuormalattian takareunaa (tai
nivelöidyllä kuormalattialla varustetuissa
malleissa tarttukaa kuormalattian kahvaan, nostakaa ja siirtäkää lattian takaosaa eteenpäin).
2. Nostakaa säilytyslokero* pois (vain nivelöidyllä kuormalattialla varustetut mallit).
3. Nostakaa alalattia pois (vain nivelöidyllä
kuormalattialla varustetut mallit).
4. Kiertäkää kiinnitysruuvi irti vaahtopalasta,
jossa ovat nosturi ja työkalut.
TÄRKEÄÄ
•
Älkää koskaan ajako lujempaa kuin
80 km/h (50 mph) varapyörän ollessa
asennettuna autoon.
•
Autoa ei saa koskaan ajaa varustettuna samanaikaisesti useammalla kuin
yhdellä "Temporary Spare" -tyyppisellä varapyörällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 322)
Pyörän vaihto - asennus (s. 324)
5. Tarttukaa varapyörän peremmällä olevaan
osaan ja nostakaa. Työntäkää varapyörää
hieman eteenpäin ja nostakaa se pois säilytystilasta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
321
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 322)
Pyörän vaihto - asennus (s. 324)
Nosturi* (s. 326)
Varapyörä* (s. 321)
Varoituskolmio (s. 325)
Pyöränmutterit (s. 319)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus
Auton pyörä voidaan vaihtaa, esim. talvipyörään tai varapyörään.
Asettakaa varoituskolmio tielle, jos pyörä
vaihdetaan liikennöidyllä paikalla. Auton ja
nosturin* pitää olla kiinteällä, vaakasuoralla
alustalla.
1. Kytkekää seisontajarru ja peruutusvaihde
tai asento P, jos autossa on automaattivaihteisto.
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vahingoittunut, kierteet ovat kunnollisesti voideltuina
eikä siinä ole likaa.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin
tarrasta.
Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin
nostokyky ilmoitetulla nostokorkeudella.
2. Ottakaa asennettava pyörä ja työkalut
esiin. Jos kyseessä on varapyörän asennus, sen säilytyspaikan luona on myös
pakkaus, joka sisältää käsineet ja muovipussin vaurioitunutta pyörää varten.
322
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia
puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
4. Teräsvanteilla varustetuissa autoissa on
irrotettavat pölykapselit. Käyttäkää irrotustyökalua mahdollisen täyspeittävän
pölykapselin kampeamiseen ja vetämiseen irti. Vaihtoehtoisesti voidaan pölykapselit nykäistä irti käsin.
09 Pyörät ja renkaat
5. Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränmutteriavaimella* pohjaan asti.
6. Poistakaa muovihatut pyöränmuttereilta
siihen tarkoitetulla työkalulla.
VAROITUS
09
Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja
tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja
autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.
8. Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Kiertäkää nosturi ylös siten,
että laippa korissa asettuu nosturin
päässä olevaan loveen.
Pyöränmutteriavain ja hinaussilmukka.
TÄRKEÄÄ
7. Avatkaa pyöränmuttereita ½–1 kierrosta
vastapäivään pyöränmutteriavaimella.
Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko
kierteen pituus pyöränruuviavaimella.
TÄRKEÄÄ
Auton tunkin alla olevan maanpinnan pitää
olla kiinteä, tasainen eikä se saa olla kalteva.
9. Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä
pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränmutterit
ja nostakaa pyörä pois.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
323
09 Pyörät ja renkaat
09
||
VAROITUS
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se
on nostettu ylös auton tunkilla.
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton
tunkilla. Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää
siirtyä turvalliseen paikkaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Pyörän vaihto - asennus (s. 324)
Pyörän vaihto – varapyörän ottaminen
esille* (s. 321)
Varapyörä* (s. 321)
Varoituskolmio (s. 325)
Pyöränmutterit (s. 319)
Pyörän vaihto - asennus
On tärkeää, että pyörän asennus tehdään
oikealla tavalla.
Asennus
VAROITUS
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se
on nostettu ylös auton tunkilla.
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton
tunkilla. Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää
siirtyä turvalliseen paikkaan.
1. Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.
2. Asentakaa pyörä. Kiristäkää pyöränmutterit kunnolla.
324
3. Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
4. Kiristäkää pyörämutterit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränmutterit kiristetään kunnolla oikeaan kiristysmomenttiin. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
5. Asettakaa muovihatut takaisin pyöränmuttereille.
09 Pyörät ja renkaat
6.
Varoituskolmio
TÄRKEÄÄ
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton kuormatilassa,
kun niitä ei käytetä.
Säilytys ja kokoaminen
HUOM
Asentakaa mahdollinen täyspeittävä pölykapseli.
HUOM
Pölykapselissa olevan venttiilin aukon
pitää olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla asennettaessa.
Työkalujen palauttaminen paikoilleen
Työkalut on palautettava käytön jälkeen takaisin paikoilleen vaahtomuovipalaan.
09
Varoituskolmion avulla varoitetaan muita liikenteessä olevia paikallaan olevasta ajoneuvosta.
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms.
aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyörän vaihto – varapyörän ottaminen
esille* (s. 321)
•
•
•
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 322)
Varapyörä* (s. 321)
Varoituskolmio (s. 325)
Pyöränmutterit (s. 319)
Jos varapyörää on käytetty vaurioitunut pyörä
voidaan laittaa muovipussiin joka on pakkauksessa käsineiden kanssa. Laittakaa
vaahtomuovipala takaisin ja painakaa kiinnitysruuvi alas säilytystilan lattiaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
325
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Nosturi*
Ensiapulaukku*
Nosturia käytetään auton nostamiseen, esim.
pyörän vaihdon yhteydessä.
Ensiapulaukku sisältää ensiapuvarusteet.
Käyttäkää alkuperäistä nosturia vain varapyörän vaihtamiseen tai vaihdettaessa kesä- ja
talvipyöriä. Tunkin ruuvin pitää aina olla hyvin
voideltu.
TÄRKEÄÄ
Nostakaa lattialuukkua (tai työntäkää
kuormalattian takaosaa eteenpäin malleissa, joissa on nivelöity lattia, ja nostakaa sitten alalattiaa) ja ottakaa varoituskolmio ulos.
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton kuormatilassa,
kun niitä ei käytetä.
HUOM
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista
sivua.
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu
käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja
lyhyen aikaa, kuten vaihdettaessa pyörä
rengasrikon yhteydessä. Autoa saa nostaa
vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla.
Jos autoa on nostettava useammin tai
pidemmäksi ajaksi kuin pelkkää pyörän
vaihtoa varten, suosittelemme hallinosturin
käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia
käyttöohjeita.
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
paikkaan.
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty kuormatilaan käytön jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
326
Varapyörä* (s. 321)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varoituskolmio (s. 325)
Väliaikainen renkaanpaikkaus* (s. 329)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ensiapuvarustuksen laukku on sijoitettu kuormatilan vasemmalle puolelle.
09 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineiden valvonta (TM)*1
TM (Tyre Monitor) -järjestelmä tunnistaa renkaiden pyörimisnopeuden voidakseen määrittää, onko niissä oikea rengaspaine.
Järjestelmän kuvaus
Jos rengaspaine on liian matala, renkaan läpimitta muuttuu ja siten myös sen pyörimisnopeus. Vertaamalla renkaita toisiinsa järjestelmä voi määrittää, onko yhdessä tai useammassa renkaassa liian pieni paine.
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista
huoltoa.
Viestit
Jos rengaspaine on liian matala, mittaristossa
syttyy varoitussymboli ( ) ja jokin seuraavista ilmoituksista näytetään:
• Rengaspaine alhainen Tarkista,
säädäja kalibroi
• Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon
• Rengaspainejärjestelmä Ei tällä
hetkellä saatavilla
1
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Jos TM-järjestelmään tulee vika, symboli
vilkkuu mittaristossa n. 1 minuutin ja
palaa sitten jatkuvasti. Ilmoitus esitetään
myös mittaristossa.
Ilmoituksen poistaminen
1. Tarkistakaa kaikkien renkaiden rengaspaine rengaspainemittarilla.
2. Täyttäkää renkaaseen/renkaisiin oikea
paine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa
(etu- ja takaoven välillä) olevan rengaspainetarran mukaisesti.
3. Kalibroikaa TM-järjestelmä uudelleen
kohdassa MY CAR.
HUOM
Väärien rengaspaineiden välttämiseksi
tulee paine tarkastaa kylmistä renkaista.
Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila
(n. 3 tuntia autolla ajamisen jälkeen). Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
•
Virheellinen rengaspaine voi johtaa
rengasvaurioon, joka voi saada kuljettajan menettämään auton hallinnan.
•
Järjestelmä ei voi osoittaa äkillisiä rengasvaurioita etukäteen.
09
TM-kalibrointi
Jotta TM -järjestelmä toimii oikein, pitää rengaspaineen referenssiarvo päättää. Tämä on
tehtävä aina vaihdettaessa rengas tai muutettaessa rengaspainetta kalibroimalla järjestelmä uudelleen kohdassa MY CAR.
Rengaspaine on säädettävä esimerkiksi ajettaessa raskaalla kuormituksella tai suurella
ajonopeudella (yli 160 km/h (100 mph)).
Tämän jälkeen järjestelmä on kalibroitava
uudelleen.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
327
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Uudelleenkalibrointi
Asetukset tehdään keskikonsolin säätimillä,
ks. MY CAR (s. 110).
1. Katkaiskaa sytytysvirta.
2. Täyttäkää kaikkiin renkaisiin haluttu paine
kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja
takaoven välillä) olevan rengaspainetarran
mukaisesti ja valitkaa avainasento II, ks.
Avaimen asennot (s. 79).
3. Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR.
HUOM
Muistakaa, että TM-järjestelmä pitää kalibroida uudelleen renkaanvaihdon yhteydessä tai jos rengaspainetta on muutettu.
Jos uusia referenssiarvoja ei tallenneta,
järjestelmä ei voi toimia oikein.
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms.
aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
4. Valitkaa valikko Rengasvalvonta.
5. Valitkaa Kalibroi rengaspaine. Vahvistakaa, että kaikkien renkaiden rengaspaineet on tarkistettu ja säädetty, painamalla
OK. Tämän jälkeen kalibrointi alkaa.
6. Käynnistäkää ja ajakaa autoa.
> Uudelleenkalibrointi tehdään auton ajamisen aikana ja se voidaan keskeyttää
milloin tahansa. Jos moottori sammutetaan uudelleenkalibroinnin ollessa
käynnissä, tähän palataan, kun autolla
jälleen ajetaan. Järjestelmä ei anna
vahvistusta, kun kalibrointi on tehty.
Uusi referenssiarvo on voimassa, kunnes
kohdat 1-5 tehdään uudelleen.
328
•
Täysvihreä: järjestelmä toimii normaalisti
ja rengaspaine kaikissa renkaissa on hieman suositellun tason yläpuolella.
•
Keltainen pyörä: vastaavassa renkaassa
on liian matala paine.
•
Kaikki pyörät keltaisia: kahdessa tai
useammassa renkaassa on liian matala
paine.
•
Kaikki pyörät harmaita ja ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Ei tällä
hetkellä saatavilla: rengaspainejärjestelmä on väliaikaisesti pois toiminnasta.
Autolla on ehkä ajettava hetki ajonopeuden ollessa yli 30 km/h (20 mph), ennen
kuin järjestelmä aktivoituu jälleen.
Kaikki pyörät harmaita ja ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon: järjestelmään on syntynyt vika.
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tai
tekniseen palveluun.
•
Järjestelmän ja renkaiden tila
Järjestelmän ja renkaiden kulloinenkin tila voidaan tarkistaa keskikonsolin näytöstä.
1. Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR.
2. Valitkaa valikko Rengasvalvonta.
> Rengaspaineiden tila osoitetaan värikoodien avulla.
Tilat on värikoodattu jokaiselle renkaalle seuraavasti:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Renkaat - ilmanpaine (s. 317)
09 Pyörät ja renkaat
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus*
Väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa, Temporary
Mobility Kit (TMK), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä ilmanpaineen säätämiseen.
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 330)
09
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja koostuu
kompressorista ja paikkausnestepullosta.
Paikkausneste toimii tilapäisenä korjauksena.
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan,
joka on puhjennut kulutuspinnasta.
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö renkaanpaikkaussarjaa renkaaseen,
jossa näyttää olevan suurehkoja lovia, halkeamia tai vastaavia vaurioita.
Versio 1.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaan
kulutuspintaan tulleen pistemäisen reiän
korjaamiseen.
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Sijainti
Renkaanpaikkaussarja on sijoitettu vaahtomuovipalaan2 kuormatilan lattian alle.
2
Versio 2.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
(s. 330)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus (s. 332)
Vaahtomuovipalan ulkonäkö voi vaihdella auton varustelusta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
329
09 Pyörät ja renkaat
09
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* yleiskatsaus
Katsaus tilapäiseen renkaanpaikkaussarjaan,
Temporary Mobility Kit (TMK), kuuluviin osiin.
Osia säilytetään tavaratilan lattian alla.
Paikkausainepullo
Vaihtakaa paikkausainepullo ennen kuin
parasta ennen -päiväys on saavutettu, ja käytön jälkeen. Käsitelkää vanhaa pulloa ympäristölle vaarallisena jätteenä.
Väliaikainen renkaanpaikkaus* käsittely
Paikatkaa reikä tilapäisellä renkaanpaikkaussarjalla, Temporary Mobility Kit (TMK).
Väliaikainen renkaan paikkaus
VAROITUS
Pullon sisältö 1,2-etanolia ja luonnon raakakumia-lateksia.
Vaarallista nautittuna. Voi aiheuttaa allergiaa ihokosketuksessa.
Välttäkää aineen pääsyä iholle tai silmiin.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
VAROITUS
Jos nestettä joutuu iholle, se pitää välittömästi pestä pois saippualla ja runsaalla
vedellä.
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Sähköjohto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus* (s. 329)
Pullonpidin (oranssi kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
Paikkausainepullo
Painemittari
330
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 330).
09 Pyörät ja renkaat
1. Asettakaa varoituskolmio tielle ja aktivoikaa varoitusvilkut, jos rengas pitää paikata liikennöidyllä paikalla.
Jos puhkeamisen on aiheuttanut naula tai
vastaava, antakaa sen jäädä renkaaseen.
Se auttaa tiivistämään reiän.
2. Irrottakaa sallitusta enimmäisnopeudesta
kertova tarra (kompressorin toisella puolella) ja kiinnittäkää se ohjauspyörään.
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h
(50 mph) sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta.
3. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin sähköjohdin sekä ilmaletku.
4. Kiertäkää kompressorin oranssi kansi
sekä pullon korkki irti.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen
käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
5. Kiertäkää pullo pullonpitimeen pohjaan
asti.
> Pullossa ja sen pitimessä on irtikiertämisen esto, jotta tiivisteainetta ei
pääse vuotamaan. Kun pullo on kierretty kiinni pullonpitimeen, sitä ei voida
enää irrottaa. Pullo on irrotettava korjaamolla, suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
VAROITUS
Paikkausneste voi ärsyttää ihoa. Jos nestettä pääsee iholle, peskää kohta välittömästi saippualla ja vedellä.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
6. Kiertäkää renkaan venttiilihattu irti.
Tarkistakaa, että ilmaletkun paineenalennusventtiili on kierretty täysin kiinni, ja
kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä pohjaan asti rengasventtiilin kierteille.
7. Liittäkää sähköjohto lähimpään 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
09
HUOM
Varmistakaa, että mitään muuta 12 V:n liitännöistä ei käytetä kompressorin ollessa
käynnissä.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman
valvontaa, kun moottori käy.
8. Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin asentoon I.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei
tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun
rengaskorjaamoon suositellaan.
HUOM
Kompressorin käynnistyessä paine voi
kohota 6 baariin, mutta se laskee n. 30
sekunnin kuluttua.
}}
331
09 Pyörät ja renkaat
09
||
9. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei
saa käyttää yli 10 minuuttia.
14. Ajakaa pikimmiten vähintään 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h (50 mph)
siten, että paikkausneste voi tiivistää renkaan.
HUOM
Ensimmäiset kierrokset, jotka rengas pyörii, ruiskuttavat paikkausnestettä puhkeamisreikään.
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäispaine on 1,8 bar ja enimmäispaine 3,5
bar. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)
VAROITUS
Katsokaa, ettei kukaan ole auton lähellä ja
saa tiivistysnestettä päälleen, kun auto lähtee liikkeelle. Etäisyyden tulee olla vähintään kaksi metriä.
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa
on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
15. Jälkitarkastus:
Kytkekää ilmaletku takaisin rengasventtiiliin ja tarkistakaa rengaspaine painemittarilla, ks. Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus (s. 332).
11. Sammuttakaa kompressori ja irrottakaa
sähköjohto.
12. Kiertäkää ilmaletku irti rengasventtiilistä ja
asentakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.
13. Asettakaa suojakansi ilmaletkulle, jotta
jäljellä oleva tiivistysaine ei vuoda ulos.
332
Tilapäinen renkaanpaikkaus* jälkitarkastus
Kun rengas on paikattu tilapäisellä renkaanpaikkaussarjalla, Temporary Mobility Kit
(TMK), noin kolmen kilometrin ajon jälkeen on
tehtävä jälkitarkastus.
Rengaspaineiden tarkastus
Ottakaa renkaanpaikkausvarusteet esiin.
Kompressorin pitää olla suljettu.
1. Kiertäkää renkaan venttiilihattu irti.
Ottakaa ilmaletku esiin ja kiertäkää venttiililiitäntä pohjaan asti rengasventtiilin
kierteille.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
•
Jos rengaspaine on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa
ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
•
Jos rengaspaine on yli 1,3 baria, rengas pitää täyttää paineeseen, joka on
ilmoitettu rengaspainetarrassa kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (1 bar =
100 kPa).
•
Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus* (s. 329)
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus (s. 332)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 330)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Pyörät ja renkaat
3. Jos renkaaseen on pumpattava ilmaa:
HUOM
1. Liittäkää sähköjohto lähimpään
12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
2. Käynnistäkää kompressori ja pumpatkaa renkaaseen kuljettajan puoleisessa
ovipilarissa olevan rengaspainetarran
ilmoittama paine.
VAROITUS
3. Sammuttakaa kompressori.
4. Irrottakaa renkaanpaikkausvarusteet,
asettakaa suojakansi ilmaletkuun ja taitelkaa letku laatikkoon.
Asettakaa TMK kuormatilaan.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.
Volvo suosittelee, että auto ajetaan lähimpään
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi. Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa on paikkausnestettä.
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
VAROITUS
Nopeus ei saa olla yli 80 km/h (50 mph),
kun käytetään tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee käyntiä valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa paikatun renkaan tarkastusta varten (enimmäisajomatka 200 km). Henkilökunta osaa
arvioida, onko renkaan korjaaminen mahdollista vai pitääkö rengas vaihtaa.
5. Asettakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.
HUOM
•
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen
välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
(s. 330)
Renkaan pumppaus tilapäisen
renkaanpaikkaussarjan
kompressorilla*
09
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen tilapäisen renkaanpaikkaussarjan
kompressorilla.
1. Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0, ja
ottakaa sähköjohto ja ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää renkaan venttiilinhattu irti ja
kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
3. Liittäkää sähköjohto lähimpään 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
VAROITUS
Pakokaasun sisään hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää antako
moottorin koskaan käydä suljetussa tilassa
tai tilassa, josta puuttuu riittävä ilmanvaihto.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman
valvontaa, kun moottori käy.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin asentoon I.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
333
09 Pyörät ja renkaat
09
||
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei
saa käyttää yli 10 minuuttia.
5. Pumpatkaa renkaaseen kuljettajan puoleisessa ovipilarissa olevan rengaspainetarran ilmoittama paine. Päästäkää ilmaa
pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja sähköjohto.
7. Asettakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
334
Väliaikainen renkaanpaikkaus* (s. 329)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 330)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
YLLÄPITO JA HUOLTO
10 Ylläpito ja huolto
10
Volvon huolto-ohjelma
Huollon ja korjauksen varaaminen*1
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa.
Huolto-, korjaus- ja varaustietojen käsittely
suoraan internetiin yhdistetyssä autossanne.
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat huollolle mahdollisimman korkean laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvon takuu olisi voimassa, tarkastakaa ja noudattakaa huolto- ja takuukirjaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus (s. 347)
Tällä palvelulla1 saadaan miellyttävä tapa
varata huolto ja korjaamokäynti suoraan
autosta. Auton tiedot lähetetään jälleenmyyjällenne, joka voi valmistella korjaamokäyntiä.
Jälleenmyyjä ottaa Teihin yhteyden ajan
varaamista varten. Tietyillä markkina-alueilla
järjestelmä muistuttaa Teitä varatusta ajasta
sen lähestyessä ja navigointijärjestelmä2 voi
lisäksi opastaa Teidät korjaamolle, kun on
aika.
Ennen kuin palvelua voi käyttää
Volvo ID ja profiilini
•
Rekisteröikää Volvo ID. Lisätietoja ja
kuinka luodaan Volvo ID, ks. Volvo ID
(s. 21).
•
Kirjautukaa omistajaportaaliin My Volvo,
menkää profiiliinne ja menetelkää seuraavasti:
1. Tarkastakaa, että auto on yhdistetty profiiliinne.
2. Tarkastakaa, että yhteystietonne täsmäävät.
3. Valitkaa Volvon jälleenmyyjä, johon haluatte yhteyden huoltoa ja korjausta varten.
1
2
336
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
4. Valitkaa esitetty kommunikaatiokanava
(puhelin). Kirjautumistiedot lähetetään
aina autoonne ja Teille sähköpostina.
Edellytys varaukselle autosta
•
Varaustietojen lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi autosta pitää auton olla
yhdistettynä internetiin, ks. Sensus Infotainment -lisäosaa saadaksenne tietoja
auton yhdistämisestä internetiin.
•
Koska varaustiedot lähetetään yksityisen
puhelintilauksenne välityksellä, Teille esitetään kysymys, haluatteko lähettää tiedot. Kysymys asetetaan kerran ja koskee
sitten valittua kytkeytymistä rajoitetun
ajan.
•
Jotta palvelu toimii ja järjestelmä kommunikoi auton näytön kautta, pitää uutiset/
ponnahdusilmoitusten olla hyväksyttyjä.
Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja sen jälkeen
Huolto & korjaus Näytä ilmoitukset.
Palvelun käyttäminen
Kaikkiin valikoihin ja asetuksiin päästään normaalinäkymästä valikkojärjestelmässä MY
CAR painamalla OK/MENU ja sen jälkeen
Huolto & korjaus.
Kun on huollon aika ja tietyissä tapauksissa
auton tarvitessa korjausta ilmoitetaan tämä
mittaristossa (s. 64) ja ponnahdusvalikon
kautta näytössä.
10 Ylläpito ja huolto
Huollon tai korjauksen varaaminen
manuaalisesti1
–
1. Painakaa keskikonsolissa olevaa MY
CAR-painiketta ja valitkaa Huolto &
korjaus Jälleenmyyjätiedot Pyydä
huoltoa tai korjausta.
> Auton data lähetetään automaattisesti
jälleenmyyjällenne.
Soittaminen jälleenmyyjälle1
2. Jälleenmyyjä lähettää varausehdotuksen
autoon.
Huoltoilmoitus näytössä.
Vastausvaihtoehtojen sisältö näytön ponnahdusvalikossa:
• Kyllä - Varauskysely lähetetään jälleen-
myyjällenne, joka sitten palaa asiaan
varausehdotuksella. Huoltovalo ja huoltoilmoitus mittaristossa sammutetaan.
• Ei - Lisää ponnahdusilmoituksia ei esitetä
näytössä. Ilmoitus mittaristossa säilyy.
Kun tämä valinta on tehty, on mahdollista
käynnistää manuaalinen varaus autossa,
ks. seuraavaa.
• Lykkää myöhemmäksi - Ponnahdusvalikko esitetään, kun auto käynnistetään
seuraavan kerran.
1
2
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
3. Hyväksykää tai pyytäkää uusi varausehdotus.
Kun varaus on hyväksytty, varaustiedot on
tallennettu autoon, ks. kohtaa Varaukseni.
Auto kommunikoi automaattisesti kanssanne
näytön kautta antamalla muistutuksia varauksesta ja opastamalla Teidät korjaamokäynnille.
Voitte myös varata korjaamokäynnin My
Volvo -toiminnon kautta. Menkää kohtaan
Varaukseni ja valitkaa päivittäminen päästäksenne varauksiin My Volvo -järjestelmävalikosta.
Valitkaa Huolto & korjaus
ajanvaraukset.
Omat
Autoon yhdistetyllä Bluetooth®-handsfree puhelimella voitte soittaa jälleenmyyjällenne.
Puhelimen yhdistäminen, ks. Sensus Infotainment -lisäosaa.
–
10
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Soita
jälleenmyyjälle.
Navigointijärjestelmän käyttäminen1, 2
Antakaa korjaamonne määränpääksi tai välietapiksi navigointijärjestelmässä.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Aseta yksitt.
määränpää.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Lisää
reittipisteeksi.
Varaukseni1
Kirjautumistietojen esittäminen auton näytössä. Hyväksykää tai pyytäkää uusi varausehdotus.
}}
337
10 Ylläpito ja huolto
||
Auton datan lähettäminen1
10
Auton data lähetetään keskeiseen Volvo-tietokantaan (ei jälleenmyyjällenne). Volvon jälleenmyyjä voi noutaa auton tiedot auton tunnistenumeron (VIN3) avulla. Numero on auton
huolto- ja takuuvihossa tai tuulilasin vasemman alakulman sisäpuolella.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
auton tiedot.
Lähetä
Varaustiedot ja auton data
Kun valitsette huollon varaamisen autostanne,
varaustiedot ja auton data lähetetään. Autotiedot koostuvat tiedoista seuraavilta alueilta:
•
•
•
•
•
•
huoltotarve
toimintatila
nestemäärät
Mittarilukema
auton tunnistenumero (VIN3)
Auton ohjelmistoversio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1
3
338
Volvo ID (s. 21)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Vehicle Identification Number
10 Ylläpito ja huolto
Auton nostaminen
Autoa nostettaessa on tärkeää että tunkki tai
nostovarret asetetaan niille tarkoitetuille paikoille auton alustassa.
HUOM
10
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin
Volvon suosittelema nosturi, noudattakaa
varustuksen mukana tulevia ohjeita.
}}
339
10 Ylläpito ja huolto
||
10
Nosturinkiinnikkeet (nuolet) autoon kuuluvalle nosturille sekä nostokohdat (punaisella merkityt).
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla, se
pitää asettaa toisen, pitemmällä auton alla
olevista nostokohdista, alle. Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla takaa, se pitää asettaa jonkin nostokohdan alle. Olkaa huolellinen
ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto
voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä
korjaamonosturilla, etumaiset ja taemmat
nostovarret voidaan sijoittaa ulompien nostokohtien (nosturinkiinnikkeiden) alle. Edessä
voidaan vaihtoehtoisesti käyttää sisempiä
nostokohtia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
340
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 322)
10 Ylläpito ja huolto
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa
konepelti. (Salpahaka on valonheittimen
ja jäähdyttimen säleikön välillä, ks.
kuvaa.)
Konepelti voidaan avata, kun matkustamossa
oleva kahva on käännetty myötäpäivään ja
jäähdyttimen säleikön salpa on siirretty
vasemmalle.
Moottoritila - katsaus
Katsaus näyttää muutamia huoltoon liittyviä
komponentteja.
Moottoritila
VAROITUS
10
Tarkistakaa, että kansi lukkiutuu kunnollisesti sulkemisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottoritila - tarkastus (s. 342)
Moottoritila - katsaus (s. 341)
Konepellin avauskahva on aina vasemmalla puolella.
Moottoritilan ulkonäkö voi erota moottoriversion
mukaan.
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Huuhtelunesteen täyttö
Jäähdytin
Moottoriöljyn täyttö
Kääntäkää kahvaa noin 20-25 astetta
myötäpäivään. Salvan vapautuminen voidaan kuulla.
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Käynnistysakku
Rele- ja varokekeskus
Ilmansuodatin
}}
341
10 Ylläpito ja huolto
||
VAROITUS
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Auton sähköjärjestelmän on oltava aina avaimen
asennossa 0, kun moottoritilassa työskennellään, ks. Avaimen asennot - toiminnot
eri tasoilla (s. 79).
10
Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa auton sähköjärjestelmän ollessa avaimen asennossa II tai moottorin ollessa
lämmin.
Moottoritila - tarkastus
Moottoriöljy - yleistä
Tietyt öljyt ja nesteet on tarkastettava säännöllisesti.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn
käyttämistä.
Säännöllinen tarkastus
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
•
•
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
(s. 341)
•
Moottoritila - tarkastus (s. 342)
Moottoriöljy
Huuhteluneste
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Jäähdytysneste
Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijoitettu moottoritilan eteen, jäähdyttimen
taakse) voi käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Pesettäkää moottori aina korjaamolla, suosittelemme valtuutetun Volvon teknisen
palvelun käyttöä. Jos moottori on lämmin,
on olemassa palovaara.
Aiheeseen liittyvät tiedot
342
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
(s. 341)
•
•
•
•
Moottoritila - katsaus (s. 341)
Jäähdytysneste - taso (s. 345)
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 343)
Huuhteluneste - täyttö (s. 356)
Volvo suosittelee:
10 Ylläpito ja huolto
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, ks.
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 387).
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä
moottoriöljyä. Öljy on valittu huolella ja
ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
öljymäärän anturi, kun kuljettajaa informoisekä
daan mittariston varoitussymbolin
näyttötekstien kautta. Tietyissä versioissa on
molemmat järjestelmät. Ottakaa yhteys
Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö
Öljymäärä tunnistetaan elektronisella öljymäärän anturilla.
10
Vaihtakaa moottorin öljy ja öljynsuodatin
Huolto- ja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen
on sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa Volvo suosittelee laadultaan parempaa öljyä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet (s. 387).
Täyttötilavuudet, ks. Moottoriöljy - laatu ja
määrä (s. 388).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 343)
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos edellä ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä
ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä/
suuresta öljymäärästä ja matalasta öljynpaineesta varoittamiseen. Tietyissä moottoriversioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään
mittaristossa olevaa pienen öljynpaineen
varoitussymbolia
. Muissa versioissa on
}}
343
10 Ylläpito ja huolto
||
TÄRKEÄÄ
Pienen öljymäärän ilmoituksen yhteydessä
lisätkää vain ilmoitettava määrä, esim.
0,5 litraa.
10
HUOM
Täyttöputki4.
Joissakin tapauksissa öljyä voi olla tarpeen
lisätä huoltokertojen välillä.
Toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen
ei tarvitse tehdä ennen kuin mittariston näytössä esitetään ilmoitus, ks. seuraavaa kuvaa.
Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on
digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.
Ilmoitus
Moottorin öljymäärä
Öljymäärä tarkastetaan elektronisen öljymäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori
on sammutettuna, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108).
VAROITUS
Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään, ajakaa korjaamolle - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan. Öljymäärä voi olla liian suuri.
4
344
Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti,
kun öljyä lisätään tai lasketaan pois.
Autolla on pitänyt ajaa n. 30km ja sen on
pitänyt seistä paikallaan 5 minuuttia moottori sammutettuna vaakasuoralla alustalla
ennen kuin öljymäärän näyttö tulee
oikeaksi.
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
10 Ylläpito ja huolto
Öljymäärän mittaus
Jäähdytysneste - taso
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se
seuraavan sekvenssin mukaisesti.
Jäähdytysneste jäähdyttää polttomoottorin
oikeaan käyttölämpötilaan. Moottorista jäähdytysnesteeseen siirtyvää lämpöä voidaan
käyttää matkustamon lämmittämiseen.
1. Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79).
2. Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään
vasemmassa vivussa asentoon
Öljymäärä.
> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin
öljymäärästä.
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks.
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108).
HUOM
Jos oikeat edellytykset öljymäärän mittaamiselle eivät ole täyttyneet (aika moottorin
sammuttamisen jälkeen, auton kallistuma,
ulkolämpötila yms.), esitetään ilmoitus Ei
saatavilla. Tämä ei tarkoita, että auton
järjestelmässä on jotain vikaa.
Määrän tarkastus
Jäähdytysnesteen tason on oltava paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkkien välissä. Jos
jäähdytysjärjestelmä on vajaa, voi paikallisesti
syntyä liian korkeita lämpötiloja, jotka voivat
aiheuttaa moottorivaurioita.
tään puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa
jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian
pieni että liian suuri.
VAROITUS
10
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
nestettä pitää lisätä, kun moottori on lämmin, kiertäkää paisuntasäiliön tulppa
hitaasti auki siten, että ylipaine purkautuu.
HUOM
Tarkistakaa jäähdytysnestemäärä säännöllisesti moottorin ollessa kylmä.
Lisäys
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottoriöljy - yleistä (s. 342)
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 79)
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. Älkää koskaan lisätkö pelkäs}}
345
10 Ylläpito ja huolto
TÄRKEÄÄ
10
•
Kloorin, kloridien ja muiden suolojen
korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina jäähdytysnestettä,
jossa on syöpymisenestoainetta,
Volvon suosituksen mukaisesti.
•
Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 %
jäähdytysnestettä.
•
•
•
Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn laatuiseen vesijohtoveteen. Jos
veden laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä Volvon suositusten mukaisesti.
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää
jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytettynä. Muussa tapauksessa voi
syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien)
vaara.
Määrätiedot ja veden laatua koskevat vaatimukset, ks. Jäähdytysneste - laatu ja määrä
(s. 390).
346
Jarru- ja kytkinneste - määrä
Lisäys
Jarru- ja kytkinnesteen määrän pitää olla säiliön MIN- ja MAX-merkin välillä.
Määrän tarkastus
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö.
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän
MIN- ja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa
määrä säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai
ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa
ilma on hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran vuodessa.
Jarrunesteen määrätiedot ja suositeltu laatu,
ks. Jarruneste - laatu ja määrä (s. 392).
VAROITUS
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä. Volvo suosittelee, että jarrunesteen vähentymisen syy
tutkitaan valtuutetussa Volvon teknisessä
palvelussa.
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.
Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää nestettä. Pintatason pitää olla säiliön sisäpuolella
olevien merkkien MIN ja MAX välillä.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako asettaa kantta.
10 Ylläpito ja huolto
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto vianetsintä ja korjaus
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston huolto ja
korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
Vianetsintä ja korjaus
Ilmastointilaite sisältää fluoresoivaa jälkiainetta. Vuodonetsinnässä käytetään ultraviolettivaloa.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
5
6
7
Volvon huolto-ohjelma (s. 336)
Valodiodi (Light Emitting Diode)
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Tietyt versiot
Polttimon vaihto - yleistä
Hehkulamppupolttimot voidaan vaihtaa. LEDja xenon-polttimoita vaihdettaessa on otettava
yhteys huoltokorjaamoon.
Polttimot on eritelty (s. 353). Polttimot ja
muut valonlähteet, jotka ovat erityistä tyyppiä,
kuten LED5-polttimot, tai joita ei muusta
syystä voida vaihtaa muualla kuin korjaamolla6, ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL
(Xenon-polttimot)
positiovalot
edessä7
VAROITUS
Xenon-valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Xenon-polttimoiden vaihto
teettää korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. Xenonvaloihin kohdistuva työ edellyttää erityistä
varovaisuutta, koska valonheittimessä on
suurjännitelaite.
10
VAROITUS
Auton sähköjärjestelmän tulee olla avaintilassa 0, kun polttimo vaihdetaan, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79).
huomiovalovalaisimet7
sivuvilkku, ulkotaustapeilit7
Turvavalaistus, ulkotaustapeilit
sisä- ja kuormatilan valaistus
käsinekotelon valaistus
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako koskaan sormilla suoraan hehkulamppua. Sormista irtoava
rasva höyrystyy kuumuudessa ja muodostaa heijastinta vahingoittavan kerroksen.
Seisontavalot takana
sivuvalot takana
jarruvalo takalasin yläpuolella
rekisterikilven valo.
HUOM
Jos vikailmoitus on edelleen olemassa viallisen polttimon vaihdon jälkeen, suositellaan hakeutumista valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
}}
347
10 Ylläpito ja huolto
||
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä ja takavalaisimissa, voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin
sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki
ulkopuoliset valot on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun
valo on palanut hetken.
10
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä
Katsaus esittää polttimoiden sijainnin edessä.
Polttimon vaihto - valonheitin
Kaikki valonheittimen polttimot vaihdetaan
irrottamalla ensin koko valonheitin moottoritilan kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttimot - erittelyt (s. 353)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä (s. 348)
•
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 351)
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 353)
Positiovalot (s. 351) (LEDit ksenon-valonheittimissä)
Kaukovalot halogeenivalonheittimissä
(s. 350) / Lisäkaukovalot ksenonvalonheittimissä (s. 350)
3.
Suuntavilkku (s. 350)
4.
Aiheeseen liittyvät tiedot
348
2.
Lähivalot halogeenivalonheittimissä
(s. 349) / Ksenonvalot ksenonvalonheittimissä (s. 347)
Huomiovalot (s. 351) (LED* tai hehkulamppu versiosta riippuen)
•
•
1.
Polttimon vaihto - yleistä (s. 347)
Polttimot - erittelyt (s. 353)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Nostakaa konepellin rajoitin pois.
Avatkaa ruuvi Torx-avaimella, koko
T30.
Kääntäkää lukkosokkaa vastapäivään.
Vetäkää lukkosokka pois.
Vapauttakaa valonheitin vuorotellen
kääntelemällä ja vetämällä sitä ulos.
TÄRKEÄÄ
Nostakaa ajovalo ulos varovasti, jotta
mikään osa ei vahingoitu.
10 Ylläpito ja huolto
5.
Painakaa salpahaka alas.
Irrottakaa liitinkappale.
Asettakaa valonheitin pehmeälle alustalle
niin, ettei lasi naarmuunnu.
Polttimon vaihto - kauko-/
lähivalopolttimoiden peitekansi
Kauko-/lähivalopolttimoihin päästään käsiksi
irrottamalla valonheittimen isompi peitekansi.
Polttimon vaihto - lähivalot
Lähivalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
HUOM
10
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
TÄRKEÄÄ
Älkää vetäkö kaapelista, vaan tarttukaa
kiinni liittimestä.
6. Vaihtakaa ko. polttimo ohjeen mukaisesti.
Valonheittimen pitää olla asennettuna ja liittimen oikein kytkettynä ennen valaistuksen kytkemistä päälle tai avainasennon vaihtamista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Polttimon vaihto - yleistä (s. 347)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä (s. 348)
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi (s. 349)
Polttimot - erittelyt (s. 353)
1.
Painakaa hakoja yhteen.
Kääntäkää peitekansi pois.
2. Vaihtakaa ko. polttimo ohjeen mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 348)
Polttimon vaihto - lähivalot (s. 349)
1. Irrottakaa valonheitin (s. 348).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 349).
3.
Polttimon vaihto - kaukovalot (s. 350)
Painakaa polttimonpidintä ylöspäin,
kunnes se irtoaa.
Vetäkää polttimonpidin ulos.
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot (s. 350)
4. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 353)
349
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - kaukovalot
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot
Polttimon vaihto - etusuuntavalot
Kaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
Lisäkaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
Suuntavalopolttimo sijaitsee valonheittimen
pienemmän peitekannen alla.
HUOM
10
HUOM
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
Koskee xenonajovaloilla varustettuja
autoja*.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 348).
Irrottakaa peitekansi.
3.
Painakaa salpahaka sisään.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 348).
1. Irrottakaa valonheitin (s. 348).
Vetäkää polttimonpidin ulos.
2. Irrottakaa peitekansi (s. 349).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 349).
3.
3.
4. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään.
Painakaa polttimonpidintä ylöspäin,
kunnes se irtoaa.
Vetäkää polttimonpidin ulos.
Vetäkää polttimonpidin ulos.
4. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
4. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
350
2.
Polttimot - erittelyt (s. 353)
•
Polttimot - erittelyt (s. 353)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 353)
10 Ylläpito ja huolto
Etupositiovalon polttimon vaihto
Polttimon vaihto - huomiovalot
Positiovalopolttimon pidin on sijoitettu valonheittimen sivulle.
Huomiovalopolttimo on sijoitettu puskurin peitekannen sisäpuolelle.
HUOM
HUOM
Ei koske xenon-valonheittimillä* varustettuja autoja, koska näissä on LED-polttimot.
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana
Yhteenveto esittää polttimoiden sijainnin
takana.
10
Koskee vain hehkulampuilla varustettuja
huomiovaloja.
Jarruvalo (LED)
Positiovalot/Seisontavalot (LED)
1. Irrottakaa valonheitin (s. 348).
1.
2.
2.
Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään.
Jarruvalot (s. 352)
Irrottakaa peitekansi.
Vetäkää polttimonpidin ulos.
Vetäkää polttimonpidin ulos.
3. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
3. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 353)
•
Sivuvalot (LED)
Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään.
Polttimot - erittelyt (s. 353)
Suuntavilkku (s. 352)
Peruutusvalot (s. 352)
Sumuvalo (kuljettajan puoli) (s. 352)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttimon vaihto - yleistä (s. 347)
Polttimot - erittelyt (s. 353)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
351
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - vilkku takana, jarruja peruutusvalo
10
Takasuuntavilkkujen, jarru- ja peruutusvalojen
polttimot vaihdetaan kuormatilan puolelta.
Polttimon vaihto - sumuvalo takana
Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään.
Takasumuvalon polttimo sijaitsee puskurin
polttimonpitimessä.
Vetäkää polttimonpidin ulos.
3. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1. Irrottakaa verhoilussa (1) oleva luukku
siltä puolelta, jolla rikkinäinen polttimo on.
2.
Painakaa salpahakaa sivusuunnassa.
Vetäkää polttimonpidin ulos.
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
4. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
352
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 351)
Polttimot - erittelyt (s. 353)
Työntäkää sisään (n. 20 mm) tylppä veitsimäinen esine, esim. pöytäveitsi, kolmion
luota.
Kammetkaa varovasti, kunnes lukitusnystyrä vapautuu.
TÄRKEÄÄ
Varokaa rikkomasta osia.
Polttimot - erittelyt (s. 353)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
Polttimot - erittelyt
Meikkipeilin polttimot sijaitsevat valaisimen
lasien takana.
Erittelyt koskevat hehkulamppuja. LED- ja
xenon-polttimoita vaihdettaessa on otettava
yhteys huoltokorjaamoon.
1. Työntäkää ruuvitaltta valaisimen lasin alle
ja kammetkaa reunan lukituskieleke varovasti ylös.
2. Irrottakaa varovasti ja nostakaa valaisimen lasi pois.
3. Vetäkää kärkipihdeillä polttimo suoraan
ulos sivulle. Älkää puristako pihdeillä voimakkaasti, polttimon lasi voi siinä tapauksessa rikkoutua.
4. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 353)
A
B
C
D
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valaistus
[W]A
Tyyppi
LähivalotB
55
H7 LL
KaukovalotB
65
H9
LisäkaukovalotC
55
H7 LL
Vilkku edessä
21
HY21W
Positiovalot
edessäB
5
W5W LL
HuomiovalotD
19
PW19W
Sivuvilkut, ulkotaustapeilitD
5
WY5W LL
Vilkku takana
21
PY21W LL
Jarruvalot
21
P21W LL
Peruutusvalot
21
P21W LL
Takasumuvalo
21
H21W LL
Meikkipeilin
valaistus
1,2
T5 Kanta
W2x4,6d
•
•
Polttimon vaihto - yleistä (s. 347)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä (s. 348)
•
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 351)
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 353)
10
Wattia
Halogeenivalonheittimillä varustetut autot
Xenon-valonheittimillä varustetut autot
Tietyt versiot
353
10 Ylläpito ja huolto
Pyyhkimien sulat
10
Pyyhinsulka pyyhkii veden tuuli- ja takalasista.
Yhdessä huuhtelunesteen kanssa ne puhdistavat ikkunat ja varmistavat hyvän näkyvyyden
ajon aikana.
Tuulilasin pyyhinsulkien on oltava huoltoasennossa, kun ne vaihdetaan.
Huoltoasento
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon8 ja painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon I. Yksityiskohtaiset
tiedot avaimen asennoista, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79).
2. Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE
-painiketta uudelleen auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon 0.
3. Siirtäkää 3 sekunnin kuluessa ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua ylöspäin ja
pitäkää se paikallaan n. 1 sekunti.
> Pyyhkimet käyvät tällöin ja asettuvat
suoraan ylöspäin.
Pyyhkimet palaavat aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi
avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
TÄRKEÄÄ
Pyyhinsulat huoltoasennossa.
Jotta on mahdollista vaihtaa, pestä tai nostaa
pyyhinsulat (esim. kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.
Jos huoltotilassa ollessaan pyyhkimet on
käännetty ylös tuulilasista, täytyy ne kääntää takaisin tuulilasia vasten, ennen kuin
pyyhkimet aktivoidaan. Tällä estetään
konepellin maalin naarmuuntuminen.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet
kiinni.
8
354
Ei tarpeen autossa, jossa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä.
Pyyhinsulkien vaihto
10 Ylläpito ja huolto
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös, kun se
on huoltoasennossa. Painakaa nuppia,
joka on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja
vetäkää sulka pois suoraan pyyhinvarren
suuntaisesti.
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten,
että kuuluu "napsahdus".
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
4. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin tuulilasia vasten.
Pyyhkimet palaavat huoltoasennosta aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP
ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän
asettamiseksi avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
G021763
10
HUOM
Pyyhinsulkien pituudet ovat erilaiset. Kuljettajan puoleinen pyyhinsulka on pidempi
kuin matkustajan puoleinen.
VAROITUS
Koska auto on varustettu turvatyynyllä
Pedestrian Airbag, Volvo suosittelee, että
pyyhinvarsien pitää olla alkuperäisiä ja että
niissä käytetään vain alkuperäisiä osia.
1. Kääntäkää pyyhinsulkaa ulospäin.
2. Tarttukaa sulan sisempään osaan (nuolen
kohdalta).
3. Kääntäkää vastapäivään käyttääksenne
sulan pyyhkimen vartta kohti olevaa
ääriasentoa vipuna sulan saamiseksi irti
helpommin.
4. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
5. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.
Puhdistus
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, ks.
Autonpesu (s. 371).
}}
355
10 Ylläpito ja huolto
||
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti.
Myöhästynyt ylläpitohuolto lyhentää pyyhinsulan käyttöikää.
10
Huuhteluneste - täyttö
TÄRKEÄÄ
Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien ja
ikkunoiden puhdistamiseen. Kun lämpötila on
jäätymispisteen alapuolella, käytetään huuhtelunestettä, jossa on jäätymissuoja.
Käytäkää Volvon alkuperäistä huuhtelunestettä tai vastaavaa, suositeltu pH on
välillä 6 ja 8 käyttöseoksessa (esim. 1:1
neutraalin veden kanssa).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
TÄRKEÄÄ
Huuhteluneste - täyttö (s. 356)
Käyttäkää pakkasella jäätymissuojalla
varustettua huuhtelunestettä, ettei se jäädy
pumpussa, säiliössä ja letkuissa.
Määrä:
Huuhtelunestettä lisätään avaamalla sininen
korkki.
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen huuhtelunestesäiliö.
HUOM
Kun säiliössä on jäljellä n. 1 litra huuhtelunestettä, esitetään mittaristossa ilmoitus
kanssa, että huuhyhdessä symbolin
telunestettä pitää lisätä.
Määrätty laatu: Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä säässä ja
jäätymispisteen alapuolella.
356
•
Valonheittimien huuhtelulaitteella varustetut autot: 5,5 litraa.
•
Autot ilman valonheittimien huuhtelulaitetta: 3,2 litraa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pyyhkimien sulat (s. 354)
Pyyhkimet ja huuhtelulaite (s. 100)
10 Ylläpito ja huolto
Käynnistysakku - yleistä
Koko , PxLxK
(mm)
Käynnistysakun avulla käytetään auton käynnistysmoottoria ja muita sähkövarusteita.
Käynnistysakku on perinteinen 12 V:n akku.
Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet
yms.
•
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin käydessä.
•
Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty
oikein ja kiristetty asianmukaisesti.
Seuraava taulukko näyttää käynnistysakun
erittelyt.
Jännite (V)
KylmäkäynnistyskykyA - CCAB
(A)
12
720C
760D tai 800D
Kapasiteetti (Ah)
A
B
C
D
278×175×190D
tai
315×175×190D
70C
•
Akun pitää olla alkuperäisen akun mittojen mukainen.
•
Akkujen korkeudet vaihtelevat.
70D tai 80D
EN-normin mukaisesti.
Cold Cranking Amperes.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto. Erittelyt riippuu malliversiosta.
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa käynnistysakku Start/Stoptoiminolla varustetussa autossa pitää
asentaa oikean tyyppinen akku, EFB9 käsivalintaisella vaihteistolla ja AGM10 automaattivaihteistolla varustetussa autossa.
Vaihdettaessa apuakku pitää asentaa
AGM-tyyppinen akku.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa
tarkka ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen
akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa
tarraa).
9 Enhanced Flooded Battery.
10 Absorbed Glass Mat.
HUOM
278×175×190C
10
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
TÄRKEÄÄ
Ladattaessa käynnistysakkua tai apuakkua
(s. 359) saa käyttää vain nykyaikaista
akkulaturia, jonka latausjännite on kontrolloitu. Pikalataustoimintoa ei saa käyttää,
koska se voi vaurioittaa akkua.
}}
357
10 Ylläpito ja huolto
||
TÄRKEÄÄ
10
HUOM
Jos seuraavaa ei noudateta, voi infotainment-järjestelmän energiansäästötoiminto
lakata tilapäisesti toimimasta ja/tai ilmoitus
mittariston infonäytössä käynnistysakun
varausasteesta olla tilapäisesti pätemätön
ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin
kytkemisen jälkeen.
Jos käynnistysakku tyhjenee monta kertaa,
tämä vaikuttaa akun käyttöikään heikentävästi.
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttaa
monta tekijää, mm. ajo-olosuhteet ja
ilmasto. Akun käynnistyskyky alenee
asteittain ajan myötä ja siksi lataaminen on
tarpeen, jos autoa ei käytetä pitkään
aikaan tai jos autolla ajetaan vain lyhyitä
matkoja. Myös suuri kylmyys alentaa käynnistyskykyä edelleen.
•
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. Käynnistysapu (s. 269) - siinä selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet pitää
sijoittaa.
Jotta käynnistysakku pysyisi hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa viikossa tai automaattisella ylläpitolataustoiminnolla varustetun latauslaitteen
kytkemistä käynnistysakkuun.
Jatkuvasti täyteen ladatun akun käyttöikä
on kaikkein pisin.
Akku - symbolit
Akuissa on informaatio- ja varoitussymboleja.
Akkujen symbolit
Käyttäkää suojalaseja.
Lisätietoja auton käyttöoppaassa.
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
358
Akku - symbolit (s. 358)
Käynnistysakku - vaihto (s. 359)
Akku sisältää syövyttävää happoa.
10 Ylläpito ja huolto
Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.
Räjähdysvaara.
Käynnistysakku - vaihto
Akku - Start/Stop
Käynnistysakku tulee vaihtaa valtuutetulla korjaamolla.
Start/Stop-toiminnolla varustettu käynnistysakun lisäksi myös apuakulla.
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
korjaamon vaihtaa akut - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Auto, jossa on Start/Stop-toiminto, on varustettu kahdella 12 V:n akulla - erittäin tehokkaalla käynnistysakulla ja apuakulla, joka auttaa Start/Stop-toiminnon aloitusvaiheessa.
Lisätietoja auton käynnistysakusta, ks. Käynnistysakku - yleistä (s. 357) ja Käynnistysapu
(s. 269).
10
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta, ks. Start/
Stop* (s. 279).
Lisätietoja auton käynnistysakusta, ks. Käynnistysapu (s. 269).
Toimitettava kierrätykseen.
Seuraava taulukko näyttää apuakun erittelyt.
Jännite (V)
KylmäkäynnistyskykyA CCAB (A)
HUOM
Koko , PxLxK (mm)
Loppuun käytetty käynnistysakku tai apuakku pitää kierrättää ympäristöä säästävällä tavalla. Akku sisältää lyijyä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käynnistysakku - yleistä (s. 357)
Akku - Start/Stop (s. 359)
Kapasiteetti (Ah)
A
B
C
D
12
120C
170D
150×90×106C
150×90×130D
8C
10D
EN-normin mukaisesti.
Cold Cranking Amperes.
Käsivalintainen vaihteisto yhdessä Start/Stop-toiminnon
kanssa. Tämä pysäyttää automaattisesti vain, kun auto on
täysin paikallaan.
Muut.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
359
10 Ylläpito ja huolto
||
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa käynnistysakku Start/Stoptoiminolla varustetussa autossa pitää
asentaa oikean tyyppinen akku, EFB11
käsivalintaisella vaihteistolla ja AGM12
automaattivaihteistolla varustetussa
autossa.
10
käyttöjarrupolkimelta (automaattivaihteisto).
Akkujen sijainti
•
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. Käynnistysapu (s. 269) - siinä selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet pitää
sijoittaa.
Vaihdettaessa apuakku pitää asentaa
AGM-tyyppinen akku.
HUOM
•
Mitä suurempi virrankulutus autossa
on, sitä enemmän generaattorin pitää
työskennellä ja akkuja ladata = lisääntynyt polttoaineenkulutus.
•
Kun käynnistysakun kapasiteetti on
laskenut alimman sallitun tason alapuolelle, Start/Stop-toiminto kytketään
pois toiminnasta.
Tilapäisesti rajoitettu Start/Stop-toiminto suuren virranoton vuoksi tarkoittaa:
•
Moottori käynnistyy automaattisesti13
ilman, että kuljettaja painaa kytkinpoljinta
(käsivalintainen vaihteisto).
•
Moottori käynnistyy automaattisesti
ilman, että kuljettaja nostaa jalan pois
11
12
13
14
360
TÄRKEÄÄ
Jos seuraavaa ei noudateta, voi käynnistys/pysäytys-järjestelmä lakata tilapäisesti
toimimasta ulkoisen käynnistysakun tai
akkulaturin kytkemisen jälkeen:
Käynnistysakku14
Apuakku
Apuakku ei tavallisesti tarvitse enempää huoltoa kuin varsinainen käynnistysakku. Kysymysten tai ongelmien suhteen tulee ottaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Automaattinen käynnistys voi tapahtua vain, jos vaihdevipu on vapaa-asennossa.
Ks. Käynnistysakku - yleistä (s. 357) saadaksenne perusteellisen selostuksen käynnistysakusta.
10 Ylläpito ja huolto
HUOM
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt siten,
että kaikki on "pimeänä" ja autosta periaatteessa puuttuvat kaikki normaalit sähkötoiminnot, ja moottori sen jälkeen käynnistetään ulkoisen akun tai akkulaturin
avulla, Start/Stop-toiminto on aktivoitu.
Moottori voidaan tällöin pysäyttää automaattisesti, mutta Start/Stop-toiminto voi
automaattisen pysäytyksen yhteydessä
epäonnistua moottorin automaattisessa
käynnistämisessä, koska käynnistysakun
kapasiteetti on riittämätön.
Onnistuneen automaattisen käynnistyksen
varmistamiseksi automaattisen pysäytyksen jälkeen akku pitää ensin ladata. Ulkolämpötilan ollessa +15 °C akkua pitää
ladata vähintään 1 tunti. Ulkolämpötilan
ollessa matalampi suositellaan 3-4 tunnin
latausaikaa. Suosituksena on, että akku
ladataan ulkoisella akkulaturilla.
Jos tätä mahdollisuutta ei ole, suositellaan
Start/Stop-toiminnon tilapäistä sulkemista,
kunnes käynnistysakkua on jälleen ladattu
riittävästi.
Lisätietoja käynnistysakun lataamisesta,
ks. Käynnistysakku - yleistä (s. 357).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Akku - symbolit (s. 358)
Sähköjärjestelmä
Varokkeet - yleistä
Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja käyttää
alustaa ja moottorin runkoa johtimina.
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
varokkeilla.
Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori.
Käynnistysakun koko, tyyppi ja suorituskyky
riippuvat auton varustuksesta ja toiminnasta.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa
tarkka ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen
akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa
tarraa).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käynnistysakku - vaihto (s. 359)
Käynnistysakku - yleistä (s. 357)
10
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen
palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta. Jos sama varoke palaa toistuvasti,
komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Vaihto
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
VAROITUS
Älkää käyttäkö mitään vieraita esineitä tai
ilmoitettua suurempaa ampeerilukua
varokkeen korvaamiseksi. Tämä voi
aiheuttaa sähköjärjestelmään huomattavia
vaurioita ja johtaa mahdollisesti tulipaloon.
}}
361
10 Ylläpito ja huolto
||
Sähkökeskusten sijainti
10
Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa autossa. Jos auto on oikealta ohjattava, hansikaslokeron alla oleva sähkökeskus
on toisella puolella.
Moottoritila
Hansikaslokeron alla
Oikean etuistuimen alla
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
362
Varokkeet - moottoritilassa (s. 363)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 366)
Varokkeet - oikean etuistuimen alla
(s. 369)
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - moottoritilassa
Moottoritilassa olevat varokkeet suojaavat
mm.moottori- ja jarrutoimintoja.
10
Kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä, kun varoke pitää vetää irti tai
asettaa takaisin paikalleen.
Kannen irrotus
Sähkökeskuksessa on tilaa myös useille varavarokkeille.
Varokkeiden vaihto
Varokkeisiin päästään käsiksi, kun käynnistysakun ja sähkökeskuksen kannen päälle sijoitettu kansi on irrotettu.
Kääntäkää ulos lukitukset, jotka on
sijoitettu käynnistysakun kannen sivuille.
Nostakaa kansi suoraan ylös.
Kääntäkää ulos lukitus, joka on sijoitettu sähkökeskuksen sivulle.
Kääntäkää kantta ylöspäin, kunnes
lukitushaat (1) vapautuvat.
}}
363
10 Ylläpito ja huolto
||
Toiminto
Tuuletuspuhallin
-
10
Varokkeiden 32-36 ensiövaroke
Kääntäkää kantta moottoria kohti päästäksenne käsiksi varokkeisiin.
Kannen asennus takaisin
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
Paikat
Tarra kannen sisäpuolella näyttää varokkeiden sijainnin.
•
Varokkeet 7–18 ja 46 ovat tyyppiä
"JCASE" ja ne tulee vaihtaa korjaamolla15.
•
Varokkeet 19–45 ja 47–48 ovat tyyppiä
"Mini Fuse".
Toiminto
15
364
[A]A
ABS-pumppu
40
ABS-venttiilit
30
Valonheittimien huuhtelulaite*
20
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sähkölämmitteinen tuulilasi,
oikea puoli*
-
[A]A
40
30
40
-
Sähkölämmitteinen tuulilasi,
vasen puoli*
40
Pysäköintilämmitin*
20
Tuulilasinpyyhkimet
20
Keskusohjausyksikkö, apuakun referenssijännite
5
Äänitorvi
15
Jarruvalot
5
-
-
Valokatkaisin
5
Toiminto
[A]A
Sisäiset relekäämit
5
12 V:n liitäntä, tunnelikonsoli
edessä
15
Vaihteiston ohjausyksikkö
15
12 V:n liitäntä, tunnelikonsoli
takana
15
-
-
Moottorinohjausyksikkö
5
Sähkökäyttöinen istuin, oikea*
20
Lambdatunnistimet, jäähdytyspuhaltimen releen käämi
15
10 Ylläpito ja huolto
Toiminto
Toiminto
[A]A
Alipainesäätimet; venttiilit;
jäähdyttimen kaihtimen
ohjausyksikkö; spoilerin kaihtimen ohjausyksikkö (diesel);
ilmastoinnin kompressori;
moottoriöljypumpun solenoidi;
ilmastointilaitteen jäähdytysventtiili (diesel); hehkutuksen
ohjausyksikkö (diesel); relekäämit Start/Stop-toimintojen
releissä
10
EGR-venttiili (diesel); EVAPventtiili (bensiini); moottorinohjausyksikkö; moottorin
jäähdytysjärjestelmän termostaatti (bensiini); EGR-jäähdytyspumppu (diesel)
15
Sytytyspuolat (bensiini)
15
Dieselsuodattimen lämmitin
(diesel)
25
Moottorinohjausyksikkö
15
ABS
5
Sähköinen ohjaustehostin
5
Keskusohjausyksikkö
15
-
-
-
-
Törmäysvaroitus
5
Kaasupolkimen anturi
5
-
-
-
-
Jäähdytysnestepumppu (kun
pysäköintilämmitintä ei ole)
Moottorin ohjausyksikkö; vaihteiston ohjausyksikkö; turvatyynyt
7,5
Valojen korkeudensäätö*
10
A
[A]A
10
10
Ampeeria
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 366)
Varokkeet - oikean etuistuimen alla
(s. 369)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
365
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - käsinekotelon alla
10
Käsinekotelon alla olevat varokkeet suojaavat
mm.turvatyyny- ja matkustamon valaistustoimintoja.
Moottoritilan sähkökeskuksen kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä,
kun varoke pitää vetää irti tai asettaa takaisin
paikalleen.
Moottoritilan sähkökeskuksessa on tilaa
myös useille varavarokkeille.
Varokkeiden vaihto
Varokkeet tulevat näkyville, kun suojakotelo
on irrotettu sähkökeskuksesta.
366
Kotelon irrotus
Tarttukaa koloon ja vetäkää, kunnes lukitusnystyrät kotelon alareunassa irtoavat
sähkökeskuksesta.
Irrottakaa kotelo.
HUOM
Kannen yläreunan lukituskielekkeiden
avaamiseen tarvitaan verrattain suuri
voima, ennen kuin kansi irtoaa sähkökeskuksesta.
10 Ylläpito ja huolto
Kotelon asennus paikalleen
Toiminto
[A]A
Takalasinpyyhin
15
Näyttö kattokonsolissa (Turvavyömuistutin/Osoitus etumatkustajan paikan turvavyölle)
5
Sisävalaistus; Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja matkustamovalaistusta
varten; Sähkökäyttöiset istuimet*
7,5
Sovittakaa alemmat ohjausnystyrät
sisään.
Lasikaton sähkökäyttöinen
rullaverho*
10
Kääntäkää koteloa ylöspäin, kunnes
ylemmät nystyrät tarttuvat kiinni.
Sadetunnistin*; sisätaustapeilin himmennys*; kosteustunnistin*
5
Törmäysvaroitus*
5
-
-
HUOM
Katsokaa, että ylemmät lukituskielekkeet
ohjautuvat kunnollisesti sähkökeskuksen
uriin.
Takaluukun lukituksen avaaminenB
Paikat
Varokkeet ovat tyyppiä "Mini Fuse".
Toiminto
Polttoainepumppu
-
[A]A
20
-
10
-
-
Varasijainti 3, jatkuva jännite
5
Ohjauslukko
15
Mittaristo
5
Toiminto
[A]A
Keskuslukko, polttoainesäiliön
luukkuC
10
Lämmitys- ja ilmastointipaneeli
7,5
Ohjauspyörämoduuli
7,5
Hälytyssireeni*; Diagnoosiliitin
OBDII
5
Kaukovalot
15
-
10
-
Peruutusvalot
7,5
Tuulilasin huuhtelulaiteD; takalasin huuhtelulaiteD
20
Käynnistyksenesto
5
Varasijainti 1, jatkuva jännite
15
Varasijainti 2, jatkuva jännite
20
Hälyttimen liiketunnistin*; etävastaanotin
5
Tuulilasin huuhtelulaiteE; takalasin huuhtelulaiteE
20
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
367
10 Ylläpito ja huolto
||
Toiminto
10
A
B
C
D
E
F
G
[A]A
Keskuslukko, polttoainesäiliön
luukkuF
10
Takaluukun lukituksen avaaminenG
10
Sähköinen lisälämmitin*; Painike, istuinlämmitys takana*
7,5
Turvatyynyt; jalankulkijan turvatyyny*
7,5
Varasijainti 4, jatkuva jännite
7,5
-
-
-
-
Ampeeria
Ks. myös varoke 84.
Ks. myös varoke 83.
Ks. myös varoke 82.
Ks. myös varoke 77.
Ks. myös varoke 70.
Ks. myös varoke 65.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
368
Varokkeet - moottoritilassa (s. 363)
Varokkeet - oikean etuistuimen alla
(s. 369)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - oikean etuistuimen alla
Oikean etuistuimen alla olevat varokkeet suojaavat mm. infotainment-järjestelmän toimintoja sekä istuinlämmitystä.
10
Moottoritilan sähkökeskuksen kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä,
kun varoke pitää vetää irti tai asettaa takaisin
paikalleen.
Toiminto
Moottoritilan sähkökeskuksessa on tilaa
myös useille varavarokkeille.
Paikat
•
Varokkeet 24–28 ovat tyyppiä "JCASE" ja
ne tulee vaihdattaa korjaamossa16.
•
Varokkeet 1–23 ja 29–46 ovat tyyppiä
"Mini Fuse".
16
-
[A]A
Toiminto
[A]A
-
Ohjauspaneeli, vasen takaovi
25
Avaimeton järjestelmä*
10
Ohjauspaneeli, oikea takaovi
25
Ovenkahva, avaimeton järjestelmä*
5
Ensiövaroke varokkeille
12–16: Infotainment
25
Ohjauspaneeli, vasen etuovi
25
Sähkökäyttöinen istuin, vasen*
20
Ohjauspaneeli, oikea etuovi
25
-
-
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
369
10 Ylläpito ja huolto
||
Toiminto
10
Toiminto
Sisäinen relekäämi
5
Sähkölämmitteinen takalasi
-
-
-
Toiminto
[A]A
[A]A
30
-
-
-
-
-
-
-
BLIS*
5
-
-
-
-
Pysäköintiavustin*
5
15
-
-
Pysäköintikamera*
5
-
-
-
-
15
-
-
Audio-ohjausyksikkö (vahvistin)*, vianetsinnän signaali;
audio-ohjausyksikkö tai Sensus-ohjausyksikköB; Infotainment-ohjausyksikkö tai näyttöruutuB; digitaalinen radio*;
TV*
Telematiikka*; Bluetooth*
5
12 V:n liitäntä, kuormatila
-
-
-
-
-
Istuinlämmitys edessä, kuljettajan puoli
15
15
-
Istuinlämmitys edessä, matkustajan puoli
-
-
-
-
-
-
Perävaunun liitin 2*
20
-
-
Audio-ohjausyksikkö (vahvistin)*
30
Istuinlämmitys, takana
oikealla*
15
Istuinlämmitys, takana vasemmalla*
15
-
Perävaunun liitin 1*
370
[A]A
40
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
-
-
A
B
Ampeeria
Tietyt malliversiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 363)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 366)
10 Ylläpito ja huolto
Autonpesu
Auto on pestävä heti, kun se on likaantunut.
Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla
paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
Käsinpesu
•
•
•
•
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme, että annatte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun poistaa mahdolliset
värimuutokset.
Huuhdelkaa alusta.
Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtonainen lika on poistettu pesunaarmujen vaaran vähentämiseksi. Älkää suihkuttako
suoraan lukkoihin.
Käyttäkää tarvittaessa rasvanpoistoainetta pahasti likaantuneilla pinnoilla. Huomatkaa, etteivät pinnat tällöin saa olla
auringon lämmittämiä!
•
Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
•
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
•
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla. Jos estetään vesipisaroiden kuivuminen itsestään
voimakkaassa auringonpaisteessa, vähenee vaara veden kuivumistahroista, jotka
voidaan joutua kiillottamaan pois.
VAROITUS
Antakaa korjaamon aina tehdä moottorinpesu. Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
TÄRKEÄÄ
Likaisten ajovalojen toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti, esim.
polttoainetta tankattaessa.
Älkää käyttäkö syövyttäviä puhdistusaineita, vaan vettä ja naarmuttamatonta
sientä.
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä ja takavalaisimissa, voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin
sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki
ulkopuoliset valot on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun
valo on palanut hetken.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paikkoihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suositellaan auton pesemistä käsin.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton
saa pestä vain käsipesussa. Näin siksi,
että uusi maalipinta on tavallista herkempi.
10
TÄRKEÄÄ
Jos auto on maalattu matalla kirkaslakalla,
älkää käyttäkö kuumavahakäsittelyyn päättyvää pesuohjelmaa.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys koskee kaikkia ulkopuolen osia). Älkää
suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
Tehkää pesun jälkeen aina koeajo, mukaan
lukien seisontajarru, jotta kosteus ja korroosio ei vaikuta jarrujen kitkapintoihin ja
heikennä jarrutustehoa.
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa
kitkapinnat lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin
kostealla tai kylmällä säällä.
}}
371
10 Ylläpito ja huolto
||
Pyyhkimien sulat
TÄRKEÄÄ
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
10
Välttäkää muovin, kumin ja maalattujen
matta- tai puolimattakoristeiden vahausta
ja kiillotusta.
Puhdistettaessa:
–
Jos muoville tai kumille täytyy käyttää rasvanpoistoainetta, hierokaa tarvittaessa
vain kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Asettakaa pyyhinsulat huoltoasentoon,
ks. Pyyhkimien sulat (s. 354).
Kylkilistojen kiillottaminen voi poistaa ja
vioittaa listojen ulkopintaa.
HUOM
Peskää pyyhinsulat ja tuulilasi säännöllisesti laimealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
Älkää käyttäkö voimakkaita liuottimia.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen ja
hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää
ohjeita noudattaa huolellisesti.
372
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vanteet
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia vanteenpuhdistusaineita.
Vahvat puhdistusaineet voivat vahingoittaa
pintaa ja aiheuttaa laikkuja kromattuihin alumiinivanteisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kiillotus ja vahaus (s. 372)
Sisustuksen puhdistus (s. 374)
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros (s. 373)
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta
on himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon
voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
10 Ylläpito ja huolto
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovin, kumin ja maalattujen
matta- tai puolimattakoristeiden vahausta
ja kiillotusta.
Älkää koskaan kiillottako mattaa kirkaslakkaa. Kiillottaminen saa lakan kiiltämään.
Älkää käyttäkö maalipinnan puhdistusaineita, hioma-aineita, kiillotustuotteita tai
kiillon säilytysaineita, esim. vahaa. Nämä
tuotteet on tarkoitettu vain erittäin kiiltäville
pinnoille. Jos niitä käytetään mattaan lakkapintaan, pinnat vaurioituvat pahasti (niihin tulee kiiltäviä läiskiä).
Jos muoville tai kumille täytyy käyttää rasvanpoistoainetta, hierokaa tarvittaessa
vain kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Kylkilistojen kiillottaminen voi poistaa ja
vioittaa listojen ulkopintaa.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella, joka
parantaa näkyvyyttä vaikeissa sääolosuhteissa.
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä
saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa. Volvon takuu ei kata tällaisten
käsittelyjen aiheuttamaa maalivauriota.
Jos matalle lakkapinnalle pääsee
vahaa, se on heti poistettava vakiotyyppisellä puhdistusbensiinillä.
•
Varokaa, ettei auton maalipinnalle
pääse pihkaa, rasvaa tai öljyä. Niistä
voi jäädä jäämiä. Poistakaa ne välittömästi vakiotyyppisellä puhdistusbensiinillä.
Toimikaa varovasti älkääkä painako maalipintaa liian voimakkaasti.
Matta kirkaslakka
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 371)
10
Vettä hylkivässä pintakerroksessa
tapahtuu luonnollista kulumista.
Hoito:
•
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita, kuten
autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi tuhota
sen vettähylkivät ominaisuudet.
•
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei
lasipinta naarmuunnu.
•
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista jääkaavinta.
•
Sivuikkunoiden vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan
käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella,
jota on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä.
Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran
kolmen vuoden kuluttua ja sen jälkeen
joka vuosi.
TÄRKEÄÄ
•
TÄRKEÄÄ
Jos auto on maalattu matalla kirkaslakalla,
seuraavat seikat on huomioitava maalipinnan
vaurioitumisen välttämiseksi virheellisen käsittelyn seurauksena:
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoilta. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileiltä, ks.
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys
(s. 105).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
373
10 Ylläpito ja huolto
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
10
Autonpesu (s. 371)
Ruostesuojaus
Sisustuksen puhdistus
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu
kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoneste.
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi käsitelkää tahrat kerralla. On
tärkeää käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.
Tarkastus ja kunnossapito
Auton korroosiosuojaa ei yleensä tarvitse
huoltaa, mutta auton pitäminen puhtaana
vähentää korroosioriskiä aina entisestään.
Hyvin emäksisiä tai happamia puhdistusnesteitä ei tule käyttää kiiltävien koristeosien
puhdistamiseen. Mahdolliset kiveniskemät on
korjattava heti huomattaessa.
TÄRKEÄÄ
•
Värjätty vaate (esim. tummat farkut ja
mokka-asusteet) voivat aiheuttaa väritahroja verhoiluun. Jos näin tapahtuu,
on tärkeää mahdollisimman pian puhdistaa ja jälkikäsitellä nämä verhoilun
osat.
•
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita
liuottimia, esim. huuhtelunestettä, puhdistusbensiiniä, lakkabensiiniä, sisustuksen puhdistamiseen, koska tämä
voi vahingoittaa sekä verhoilua että
muita sisustusmateriaaleja.
•
Älkää koskaan sumuttako puhdistusainetta suoraan niille komponenteille,
joissa on sähköisiä painikkeita ja säätimiä. Pyyhkikää ne sen sijaan puhdistusaineella kostutetulla rievulla.
•
Terävät esineet, kuten tarrakiinnikkeet,
voivat vahingoittaa auton kangasverhoilua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Maalivauriot (s. 376)
Kangasverhoilu ja kattoverhoilu
Volvo tarjoaa kattavan kankaanhoitotuotteen
kangas- ja kattoverhoilulle, joka ohjeiden
374
10 Ylläpito ja huolto
mukaisesti käytettynä säilyttää verhoilun ominaisuudet. Kankaanhoitotuotetta voitte ostaa
Volvon jälleenmyyjältä.
Nahkaverhoilu
Volvon nahkaverhoilu on käsitelty säilyttämään alkuperäinen ulkonäkönsä.
Nahkaverhoilu on luonnontuote, joka muuttuu
ja saa kauniin patinan ajan myötä. Jotta
nahan ominaisuudet ja sävy säilyvät, tarvitaan
säännöllinen puhdistus ja jälkikäsittely. Volvo
tarjoaa kattavat tuotteet, Volvo Leather Care
Kit/Wipes, nahkaverhoilun puhdistukseen ja
jälkikäsittelyyn, jotka ohjeiden mukaan käytettyinä säilyttävät nahan suojaavan pintakerroksen.
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi Volvo suosittelee puhdistusta sekä suojavoiteen käyttöä neljä kertaa vuodessa (tai
tarvittaessa useammin). Volvo Leather Care
Kit/Wipes voidaan ostaa Volvon jälleenmyyjältä.
Nahkaohjauspyörä
Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan peittäkö nahkaohjauspyörää muovisella suojalla.
Nahkaohjauspyörän puhdistamiseen suositellaan tuotteita Volvo Leather Care Kit/Wipes.
Sisustan muovi-, metalli- ja puuosat
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua
kalvo- tai mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa
Volvon jälleenmyyjiltä.
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota
voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
distusainetta. Lattiamatot pitää puhdistaa
aineella, jota Volvon jälleenmyyjä suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 371)
10
Turvavyöt
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta,
erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että
vyö on kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin
sisään.
Lisämatot ja lattiamatto
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen. Kumpikin lisämatto on kiinnitetty kiinnittimillä.
Poistakaa lisämatto tarttumalla lisämattoon
kiinnittimien luota ja nostamalla mattoa suoraan ylöspäin.
Asettakaa lisämatto paikalleen painamalla se
kiinni kumpaankin kiinnittimeen.
VAROITUS
Käyttäkää vain yhtä lisämattoa jokaisella
paikalla ja tarkastakaa ennen ajoon lähtöä,
että kuljettajan paikan matto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty tapeille, ettei se
joudu puristuksiin polkimien luona ja niiden
alle.
Lattiamattojen tahroihin suositellaan pölynimurikäsittelyn jälkeen erityistä tekstiilinpuh-
375
10 Ylläpito ja huolto
10
Maalivauriot
Värikoodi
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot
esim.lokasuojien reunoissa, ovissa ja puskureissa.
Värikooditarra sijaitsee auton ovipilarissa ja
näkyy avattaessa oikea takaovi.
Pienehköjen maalivaurioiden, kuten
kiveniskemien ja naarmujen, korjaus
TÄRKEÄÄ
Kun auto on maalattu matalla kirkaslakalla:
G021832
Teettäkää lakkapinnan korjaukset aina valtuutetussa korjaamossa. Suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Pienehköjen maalivaurioiden
korjaaminen
Maalivauriot pitää korjata välittömästi, jotta
ruostetta ei pääse syntymään.
Mahdollisesti tarvittavat materiaalit
•
•
Perusväri ja kirkaslakka - sumutinpurkeissa tai maalikynissä/-puikoissa18.
•
•
Suojateippiä.
17
18
376
Pohjamaali (primer)17 – esim. muovipinnoitetuille puskureille on erityistä tartuntapohjamaalia sumutinpurkissa.
Korin värikoodi
Mahdollinen sekundäärinen korin värikoodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 379).
Hieno hiomakangas17.
Mahdollisesti.
Noudattakaa maalikynän/-puikon pakkauksen mukana tulevia ohjeita.
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi ja kuivattu sekä sen lämpötilan
pitää olla yli 15 °C.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti,
jolloin mahdolliset maalijäänteet tulevat
mukana.
Jos vaurio on ulottunut metallipintaan
(peltiin) asti, on hyvä käyttää pohjamaalia
(primer). Muovipinnan vaurion yhteydessä
tulee käyttää tartuntapohjamaalia paremman tuloksen saamiseksi - suihkuttakaa
sumutinpurkin kanteen ja sivelkää ohuelti.
10 Ylläpito ja huolto
2. Ennen maalausta voidaan tarvittaessa (jos
on esim.epätasaisia reunoja) hioa kevyesti
hyvin hienolla hiontamateriaalilla paikallisesti. Pinta puhdistetaan huolellisesti ja
se saa kuivua.
10
3. Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja
levittäkää sitä pienellä siveltimellä, tulitikulla tai vastaavalla. Päättäkää työ perusmaalilla ja kirkaslakalla, kun pohjamaali
on kuivunut.
4. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
HUOM
Jos kiveniskemä ei ole ulottunut metallipintaan (peltiin) asti ja vahingoittumaton maalikerros on edelleen jäljellä, levitä pohjamaali ja kirkaslakka heti puhdistettuun pintaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ruostesuojaus (s. 374)
377
ERITTELYT
11 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Tyyppimerkintä, alustanumero jne., ts. autokohtaiset tiedot voidaan lukea autossa olevasta tarrasta.
Tarrojen sijainti
11
Kuva on kaavamainen - yksityiskohdat voivat vaihdella automallin ja markkina-alueen mukaan.
}}
379
11 Erittelyt
||
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
11
Tyyppimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäismassa ja korin värikoodi sekä
tyyppihyväksyntänumero. Tarra on sijoitettu ovipilariin ja se tulee näkyviin, kun
oikea takaovi avataan.
A/C-järjestelmän tarra.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Moottorikoodi ja moottorin valmistusnumero.
Moottoriöljytarra.
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistusnumero.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Auton tunnistusnumero (VIN Vehicle Identification Number).
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
380
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Massat (s. 382)
Moottorin erittelyt (s. 385)
11 Erittelyt
Mitat
Auton pituus, korkeus jne. voidaan lukea taulukosta.
11
V40.
Mitat
mm
A
Akseliväli
2647
B
Pituus
4369
C
Kuorman pituus, lattia, käännetty takaistuin
D
Kuorman pituus, lattia
E
Korkeus
F
Kuorman korkeus
1508
G
H
Mitat
mm
Raideväli edessä
1546A
Raideväli takana
Mitat
mm
J
Leveys
1802
1551B
K
Leveys, ml. taustapeilit
2041
1559C
L
Leveys, ml. sisään käännetyt
taustapeilit
1857
1533A
684
1538B
1420
1546C
532
I
Kuorman leveys, lattia
A
B
C
Offset 52,5 mm.
Offset 50 mm.
Offset 46 mm.
960
381
11 Erittelyt
Massat
VAROITUS
Suurin kokonaispaino jne. voidaan lukea
autossa olevasta tarrasta.
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen
mukaan, miten raskaasti auto on kuormattu ja miten kuorma on sijoitettu autoon.
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt
ja nesteet.
11
Matkustajien paino ja asennetut lisävarusteet
sekä kuulaan kohdistuva paino (s. 383) (perävaunu ollessa kytkettynä) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa mukaan
massaan ajokunnossa.
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
HUOM
Autolle ilmoitettu massa ajokunnossa koskee perusversiota - autossa ei siis ole lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa,
että jokaisen lisättävän valinnaisvarusteen
myötä auton kuormauskapasiteetti pienenee valinnaisvarusteen painon verran.
Esimerkkejä kuormauskapasiteettia pienentävistä lisävarusteista ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
valinnat, kuten vetokoukku, tavarateline,
kattoboksi, äänentoistojärjestelmä, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
turvaristikko, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet jne.
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri oman autonne massa ajokunnossa.
382
Tarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 379).
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
Varustetaso
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin sallittu kattokuorma: 75 kg.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 383)
11 Erittelyt
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva
paino
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa
vedettäessä perävaunua voidaan lukea taulukoista.
V40
MoottorikoodiA
Vaihteisto
T2
B4204T38
T2
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa
(kg)
Käsivalintainen, M66
1500
75
B4154T5
Automaatti, TF-71SC
1500
75
T3
B4204T37
Käsivalintainen, M66
1500
75
T3
B4154T4
Automaatti, TF-71SC
1500
75
T3
B4154T6
Automaatti, TF-71SC
1500
75
T4
B4204T19
Käsivalintainen, M66
1500
75
T4
B4204T19
Automaatti, TF-71SC
1500
75
T5
B4204T11
Automaatti, TG-81SC
1500
75
T5
B4204T15
Automaatti, TG-81SC
1500
75
T5
B4204T41
Automaatti, TG-81SC
1500
75
D2
D4204T8
Käsivalintainen, M66
1500
75
D2
D4204T8
Automaatti, TF-71SC
1500
75
D3
D4204T9
Käsivalintainen, M66
1500
75
D3
D4204T9
Automaatti, TF-71SC
1500
75
Moottori
11
}}
383
11 Erittelyt
||
V40
MoottorikoodiA
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa
(kg)
D4
D4204T14
Käsivalintainen, M66
1500
75
D4
D4204T14
Automaatti, TG-81SC
1500
75
Moottori
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 379).
A
11
Enimmäismassa, jarruton perävaunu
V40
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
D2 (D4204T8)A
650
50
Muut
700
50
Moottori
A
Koskee vain vähäpäästöistä versiota, jonka CO2-päästöt ovat 82 g/km. Tietyt markkina-alueet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
384
Massat (s. 382)
Perävaunun vetäminen (s. 303)
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA
(s. 310)
11 Erittelyt
Moottorin erittelyt
Moottorin erittelyt (teho ym.) kyseiselle moottorille voidaan lukea taulukosta.
V40
Moottori
A
MoottorikoodiA
Teho
(kW/r/min)
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Teho
(hv/r/min)
Vääntömomentti
(Nm/r/min)
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija
(mm)
Iskunpituus
(mm)
Iskutilavuus
(litraa)
Puristussuhde
11
T2
B4154T5
90/5000
122/5000
220/1600-3500
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T2
B4204T38
90/5000
122/5000
220/1100-3500
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T3
B4154T4
112/5000
152/5000
250/1700–4000
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4204T37
112/5000
152/5000
250/1300–4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T3
B4154T6
112/5000
152/5000
250/1700–4000
4
82,0
70,9
1,498
8,8:1
T4
B4204T19
140/4700
190/4700
300/1300–4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
162/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T41
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
8,6:1
D2
D4204T8
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D3
D4204T9
110/3750
150/3750
320/1750-3000
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 379).
}}
385
11 Erittelyt
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
11
386
Jäähdytysneste - laatu ja määrä (s. 390)
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 388)
11 Erittelyt
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä
moottoriöljyä. Öljy on valittu huolella ja
ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa
öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.
Tarkastakaa öljymäärä, (s. 343), useammin
pitkällä automatkalla:
•
•
•
•
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C
Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja matalissa lämpötiloissa.
11
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos edellä ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä
ei käytetä.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo suosittelee:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 388)
Moottoriöljy - yleistä (s. 342)
387
11 Erittelyt
Moottoriöljy - laatu ja määrä
Suositeltu moottoriöljyn laatu ja määrä kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Volvo suosittelee:
11
388
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
11 Erittelyt
V40
MoottorikoodiA
Öljylaatu
Moottori
A
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
T2
B4154T5
Castrol Edge Professional V 0W-20 tai VCC RBS0-2AE 0w20
n. 5,6
T2
B4204T38
n. 5,9
T3
B4154T4
n. 5,6
T3
B4154T6
n. 5,6
T3
B4204T37
n. 5,9
T4
B4204T19
n. 5,9
T5
B4204T11
n. 5,9
T5
B4204T15
n. 5,9
T5
B4204T41
n. 5,9
D2
D4204T8
n 5,2
D3
D4204T9
n 5,2
D4
D4204T14
n 5,2
11
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 379).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 387)
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 343)
389
11 Erittelyt
Jäähdytysneste - laatu ja määrä
Kunkin moottorivaihtoehdon jäähdytysnesteen
määrä voidaan lukea taulukosta.
Ilmoitettu laatu: Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteen2, ks.
pakkausta.
HUOM
11
V40
Määrä
MoottoriA
(litraa)
D2
D4204T8
D3
D4204T9
D4
D4204T14
A
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
B
8,0 (8,4B)
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea
moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 379).
Koskee polttoainekäyttöisellä lämmittimellä varustettua
autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
2
390
V40
Määrä
MoottoriA
(litraa)
T2
B4154T5
T2
B4204T38
T3
B4154T4
T3
B4154T6
T3
B4204T37
T4
B4204T19
T5
B4204T11
T5
B4204T15
T5
B4204T41
7,5 (7,8B)
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
•
Jäähdytysneste - taso (s. 345)
11 Erittelyt
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä
Ilmoitettu vaihteistoöljy ja määrä kyseiselle
vaihteistovaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Käsivalintainen vaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto
M66
Määrä (litraa)
n. 1,45
Ilmoitettu vaihteistoöljy
BOT 350M3
11
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteisto
Määrä (litraa)
TF-71SC
n 6,8
TG-81SC
n 6,6A
n 7,5B
A
B
Ilmoitettu vaihteistoöljy
AW1
AW1
Bensiinimoottorit
Dieselmoottorit
HUOM
Vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa normaaleissa ajo-olosuhteissa. Epäsuotuisissa
ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 387)
•
Tyyppimerkinnät (s. 379)
391
11 Erittelyt
Jarruneste - laatu ja määrä
Hydraulisessa jarrujärjestelmässä käytetään
jarrunestettä paineen siirtämiseen esimerkiksi
jarrupolkimesta pääjarrusylinterin kautta
yhteen tai useampaan työsylinteriin, jotka vuorostaan vaikuttavat mekaaniseen jarruun.
Ilmoitettu laatu: DOT 4
11
Määrä: 0,6 litraa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
392
Jarru- ja kytkinneste - määrä (s. 346)
11 Erittelyt
Polttoainesäiliö - tilavuus
Polttoainesäiliön tilavuus kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
V40
Määrä (litraa)
Ilmoitettu laatu
Moottori
Bensiini
Diesel
A
n. 62
n. 62 (n. 40A)
Polttoaine - bensiini (s. 299)
Polttoaine - diesel (s. 299)
11
Koskee vain vähäpäästöistä D2 (D4204T8)-versiota, jonka CO2-päästöt ovat 82 g/km. Tietyt markkina-alueet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaineen täyttö (s. 297)
Moottorin erittelyt (s. 385)
393
11 Erittelyt
Ilmastointi, neste - määrä ja laatu
Ilmastointilaitteen nesteiden ja voiteluaineiden
ilmoitetut laadut ja määrät voidaan lukea seuraavista taulukoista.
A/C-tarra
11
Tarra on kiinnitetty konepellin sisäpinnalle.
Kylmäaine
Paino
Ilmoitettu laatu
625 g
R134a
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
Kompressoriöljy
Määrä
60 ml
394
Ilmoitettu laatu
PAG-öljy
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus (s. 347)
11 Erittelyt
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
kaupunkiajo
käsivalintainen vaihteisto
Auton polttoaineenkulutus mitataan litroina
per 100 km ja CO2-päästöt grammoina per
km.
maantieajo
Automaattivaihteisto
Selostus
sekalainen ajo
HUOM
grammaa CO2/km
Jos kulutus- ja päästötiedot puuttuvat,
tämä on mukaan pakatussa lisäosassa.
litraa/100 km
11
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
V40
T2A (B4204T38)
167
7,3
104
4,5
127
5,5
T2B (B4204T38)
170
7,4
99
4,3
125
5,4
T2A (B4154T5)
170
7,3
106
4,5
129
5,5
T2B (B4154T5)
168
7,2
101
4,4
125
5,4
T3 (B4204T37)
167
7,3
104
4,5
127
5,5
}}
395
11 Erittelyt
||
V40
T3 (B4154T4)
170
7,3
106
4,5
129
5,5
T4 (B4204T19)
167
7,3
104
4,5
127
5,5
T4 (B4204T19)
165
7,2
107
4,6
128
5,5
T5 (B4204T11)
185
7,9
110
4,8
137
5,9
D2A (D4204T8)
107
4,1
87
3,3
94
3,6
D2B (D4204T8)
104
4,1
84
3,2
91
3,5
D2C (D4204T8)
93
3,7
76
2,9
82
3,2
D2A (D4204T8)
116
4,4
93
3,5
101
3,8
D2B (D4204T8)
110
4,3
90
3,4
97
3,7
D3A (D4204T9)
114
4,4
91
3,5
99
3,8
D3B (D4204T9)
111
4,2
86
3,3
95
3,6
D3A (D4204T9)
117
4,6
97
3,7
104
4,0
11
396
11 Erittelyt
V40
D3B (D4204T9)
116
4,5
93
3,6
101
3,9
D4A (D4204T14)
110
4,2
93
3,6
99
3,8
D4B (D4204T14)
108
4,1
89
3,5
96
3,7
D4A (D4204T14)
132
5,0
96
3,7
109
4,2
D4B (D4204T14)
129
4,9
93
3,5
106
4,0
11
A
B
C
Ei koske matalapäästöistä mallia.
Koskee vain matalapäästöistä mallia.
Koskee ainoastaan vähäpäästöistä versiota, jonka CO2-päästöt ovat 82 g/km. Tietyt markkina-alueet.
Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja
päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille3, jotka koskevat autoa, jonka massa
ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole
lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton
paino voi nousta. Tämä, samoin kuin auton
kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
3
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen
polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:
•
•
Kuljettajan ajotapa.
•
Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät,
vierintävastus lisääntyy.
•
Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet,
sää ja auton kunto.
Muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on
polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa3.
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa
voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin3, joita
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") normien EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6)
ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h (0–75 mph). Ajo on simuloitu. Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot lähtevät liikkeelle 2. vaihteella (koskee autoja 18-tuumaisiin pyöriin asti). Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden
ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
}}
397
11 Erittelyt
||
käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.
Kun ajetaan oktaaniluvultaan 91 RON olevalla
polttoaineella, kulutus kasvaa ja teho heikkenee.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
11
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
398
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 302)
Polttoaine - bensiini (s. 299)
Polttoaine - diesel (s. 299)
Massat (s. 382)
11 Erittelyt
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
Hyväksytyt rengaspaineet kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
V40
Rengaskoko
Moottori
(km/h)
Enimmäiskuorma
ECO-paineA
Takana
Edessä
Takana
Edessä/takana
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
230
230
260
260
260 (280D)
160+E
250
250
300
280
-
225/40 R18
0 - 160C
230
230
260
260
260
235/35 R19
160+E
270
270
320
300
-
enint. 80F
420
420
420
420
-
205/50 R17
225/45 R17
Temporary Spare Tyre
A
B
C
D
E
F
Kuorma, 1-3 henkilöä
Edessä
205/55 R16
Kaikki moottorit
Nopeus
0-
160C
11
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
0 - 100 mph
Koskee vain 16" pyöriä, D2/D4 käsivalintainen, vähäpäästöinen versio (85 grammaa/km CO2).
100+ mph
enint. 50 mph
HUOM
•
Tyyppimerkinnät (s. 379)
Kaikkia moottoreita, renkaita tai näiden
yhdistelmiä ei ole aina kaikilla markkinaalueilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Renkaat - koot (s. 318)
Renkaat - ilmanpaine (s. 317)
399
12 Aakkosellinen hakemisto
Symbolit ja ilmoitukset........................ 253
toiminta............................................... 250
"
"hälytys; hälytin"...................... 178, 179, 180
automaattinen aktivointi..................... 179
etäavain ei toimi.................................. 179
hälyttimen tarkastus........................... 162
hälytysilmaisin..................................... 178
hälytyssignaalit................................... 180
rajoitettu hälytystaso.......................... 180
12
A
ACC - Mukautuva nopeudensäädin........ 198
Aikaetäisyyden asettaminen.................... 214
AIRBAG ............................................... 33, 34
Ajo............................................................
jäähdytysjärjestelmä...........................
perävaunun kanssa.............................
takaluukku auki...................................
295
294
303
295
Aktiiviset Xenon-valonheittimet................. 92
Bensiinilaatu............................................ 299
Alkolukko................................................. 263
BLIS................................................. 254, 255
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat aineet..... 124
Apuakku................................................... 359
Automaattinen uudelleenlukitus.............. 170
C
Automaattipesu....................................... 371
City Safety™............................................ 217
Automaattiset kaukovalot.......................... 90
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 124
Automaattivaihteisto........................ 272, 276
hinaaminen ja vetäminen.................... 311
manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic)...................................................... 273
perävaunu........................................... 304
CO2-päästöt............................................. 395
Corner Traction Control........................... 183
CTA.......................................................... 256
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 124
Autonavainmuisti..................................... 157
Auton hoito.............................................. 371
Nahkaverhoilu..................................... 375
D
Auton nostaminen.................................... 339
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................... 258
Autonpesu............................................... 371
Diesel....................................................... 299
polttoaineen loppuminen.................... 300
Ajostatistiikka........................................... 120
Auton verhoilu.......................................... 374
Dieselin hiukkassuodatin......................... 301
Ajotietokone............................. 112, 117, 120
analoginen kojelauta........................... 114
Avaimen asennot....................................... 79
Driver Alert Control.................................. 233
hallinta................................................ 234
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................. 101
Aktiivinen paikoitusapu............................ 249
hallinta................................................ 250
Rajoitukset.......................................... 252
400
B
Avaimeton käynnistys (keyless
drive)........................ 166, 167, 168, 169, 268
Avaimeton käyttö..... 166, 167, 168, 169, 268
Avain........................................ 156, 157, 158
Avainliuska....................................... 163, 164
Driver Alert System.................................. 233
12 Aakkosellinen hakemisto
pariston vaihto.................................... 164
toiminnot............................................. 160
Hinaus...................................................... 311
hinaussilmukka................................... 312
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 180
Hinaussilmukka........................................ 312
Etäavain PCC:llä
käyttöetäisyys..................................... 162
Huollon ja korjauksen varaaminen........... 336
E
ECC, elektroninen lämmitys ja ilmastointilaite.......................................................... 128
ECO-ajotila.............................................. 288
Eco Cruise............................................... 288
EcoGuide................................................... 68
ECO-paine....................................... 317, 399
Etäisyysvaroitus....................................... 214
Rajoitukset.......................................... 215
Symbolit ja ilmoitukset........................ 216
ECO-tila................................................... 288
Elektroninen käynnistyksenesto.............. 159
Huolto
ruostesuojaus..................................... 374
Huoltoasento........................................... 354
Huolto-ohjelma........................................ 336
Huomiovalot............................................... 88
Elektroninen lämpötilan valvonta - ETC... 129
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 356
Takalasi............................................... 101
Tuulilasi............................................... 101
Ensiapu.................................................... 326
Huuhteluneste.......................................... 356
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC............................................. 128
F
FSC, ympäristömerkintä............................ 26
Ensiapulaatikko........................................ 326
G
Huurteenpoisto........................................ 133
ETC, elektroninen lämpötilansäätö.......... 129
Geartronic................................................ 273
Etiketit...................................................... 379
GSI - Vaihteenvalitsinapu........................ 271
Huuru
ikkunoiden käsittely............................ 122
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä................................................ 371
H
hälytin
automaattinen uudelleen aktivointi..... 179
Hansikaslokero........................................ 147
lukitus................................................. 173
Hätävarustus
Ensiapulaatikko................................... 326
varoituskolmio.................................... 325
Etuistuin
niskasuoja............................................. 81
Etuvalot
sijainti.................................................. 348
Etäavain................................... 156, 157, 158
häviö................................................... 157
irrotettava avainliuska................. 163, 164
Käyttöetäisyys............................ 161, 166
Hattuhylly................................................. 154
12
Hiilidioksidipäästöt................................... 395
401
12 Aakkosellinen hakemisto
I
IAQS - Interior Air Quality System........... 125
Ikkunannostimet...................................... 102
Palautus.............................................. 103
Ikkunannostimien palautus...................... 103
Ikkunat ja taustapeilit............................... 373
Ilmanjako................................................. 126
taulukko.............................................. 135
uudelleenkierrätys............................... 134
12
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS...................... 125
Ilmanpuhdistin
materiaali............................................ 125
matkustamo........................ 123, 124, 125
Ilmasto
automaattinen säätö...........................
henkilökohtaiset asetukset.................
lämpötilan säätö.................................
todellinen lämpötila.............................
tunnistimet..........................................
yleistä..................................................
132
125
132
123
123
122
Ilmastointi................................................ 133
Ilmastointi, neste
määrä ja laatu..................................... 394
Ilmastointilaite
korjaus................................................ 347
Ilmoitukset infonäytössä.......................... 109
402
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control............................. 235
LKA..................................................... 240
Moottorin ja matkustamon lämmitin... 140
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 212
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 223, 232
Ilmoitusten käsittely................................. 110
Infonäyttö............................................. 64, 65
Infopainike, PCC.............................. 161, 162
Interior Air Quality System (IAQS)
ilmanpuhdistus................................... 125
Internetiin yhdistetty auto
huollon ja korjauksen varaaminen...... 336
Irrotettava vetokoukku
säilytys................................................ 306
J
Jaksopyyhintä.......................................... 100
Jalankulkijasuoja...................................... 224
Jarru- ja kytkinneste................................ 346
Jarruneste
laatu ja määrä..................................... 392
Jarrut................................................ 290, 292
hätäjarruvahvistus, EBA ..................... 292
jarrujärjestelmä................... 290, 291, 292
jarrunesteen täyttö.............................. 346
Jarruvalo............................................... 93
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 291
seisontajarru....................................... 292
symbolit mittaristossa......................... 291
Jarruvalo.................................................... 93
Istuimen muistitoiminto.............................. 82
Jonoavustaja............................................ 205
Istuimet......................................................
selkänojan alaskääntäminen edessä....
selkänojan kääntäminen takana...........
sähkökäyttöinen...................................
sähkölämmitys....................................
Takaistuimen niskasuoja......................
Jäähdytysjärjestelmä............................... 294
ylikuumeneminen................................ 294
81
81
84
82
130
83
Istuin, ks. Istuimet...................................... 81
Jäähdytysneste
määrä ja laatu..................................... 390
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 345
12 Aakkosellinen hakemisto
K
Kompassi................................................. 107
kalibrointi............................................ 107
Kahlaus.................................................... 293
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä....................................................... 371
Käynnistysakku................................ 295, 357
vaihto.................................................. 359
ylikuormitus........................................ 295
Kaista-avustaja
hallinta................................................ 238
Käynnistyksenesto................................... 159
Konepelti, avaaminen.............................. 341
Käynnistysapu......................................... 269
Kaista-avustaja - LKA.............................. 236
Korkea moottorin lämpötila..................... 294
Käyttöjarru............................... 290, 291, 292
Kameratunnistimen vianetsintä............... 220
Kulumisvaroitin........................................ 316
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 26
Kameratunnistin............................... 219, 231
Kuorman kiinnitys (Kuormaus)................. 150
Kassinpidin ............................................. 151
ylös käännettävä................................. 151
kuormatila
kuormaverkko..................................... 152
Katalysaattori........................................... 300
Pelastusveto....................................... 312
Kuormatila
Hattuhylly............................................ 154
kiinnityskohdat.................................... 150
Valaistus............................................... 95
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 61
vasemmalta ohjattava auto................... 58
L
Laminoitu lasi............................................. 26
Lapset
lapsilukot.............................................. 46
lastenistuin ja sivuturvatyyny................ 38
lastenistuin ja turvatyyny...................... 52
sijoittaminen autoon............................. 52
turvallisuus...................................... 38, 46
Kaukovalot, automaattinen aktivointi......... 90
Kuormaus
kattokuorma........................................ 150
kiinnityskohdat.................................... 150
kuormatila................................... 149, 151
pitkä kuorma....................................... 150
yleistä.......................................... 149, 150
Kello, säätäminen...................................... 74
Kuormitusindeksi..................................... 318
Lasikaton sähkötoiminen rullaverho........ 106
Keyless - lukituksen avaaminen.............. 168
Kuviosyvyys............................................. 320
Lasikatto, sähkötoiminen rullaverho........ 106
Keyless - lukitus....................................... 167
Kylmäaine................................................ 347
Kiillotus.................................................... 372
käsivalintainen vaihteisto.........................
GSI - Vaihteenvalitsinapu...................
hinaaminen ja vetäminen....................
perävaunu...........................................
Lasit
laminoitu/vahvistettu............................. 26
Kattokuorma, enimmäispaino.................. 382
Kauko-/lähivalot......................................... 89
Kauko-ohjattava käynnistyksenesto........ 159
Kiveniskemät ja naarmut......................... 376
Kokonaismassa....................................... 382
Kolari, ks. Törmäys.................................... 43
271
271
311
304
12
Lapsilukko........................................ 176, 177
Lasertunnistin.......................................... 221
Lasten turvaistuin...................................... 46
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille...................................................... 53
403
12 Aakkosellinen hakemisto
Lukituksen avaaminen metallisella avainliuskalla.................................................... 168
Merkkivalot, PCC..................................... 162
Lukitusilmaisin ........................................ 158
Mittaristo.............................................. 64, 65
Lukkoilmaisin........................................... 158
Mittaristovalaistus...................................... 87
Lähetinvastaanotin..................................... 21
Lämpötilan säätö..................................... 132
Mittarit
kierroslukumittari............................ 64, 65
nopeusmittari.................................. 64, 65
polttoainemittari.............................. 64, 65
Lämpöä heijastava tuulilasi........................ 21
Mittarit ja säätimet............................... 58, 61
Läpituuletustoiminto........................ 122, 172
Mittatikku, elektroninen........................... 344
Liukkaus................................................... 296
M
LKA - kaista-avustaja............................... 236
Maali
maalivauriot ja korjaaminen................ 376
värikoodi............................................. 376
Moottori
käynnistää...........................................
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)........
sulkeminen..........................................
ylikuumeneminen................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
tyypit.....................................................
53
56
48
54
Liikennemerkkitieto.................................. 187
hallinta................................................ 187
Rajoitukset.......................................... 189
Lisälämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 141
sähköinen................................... 141, 142
12
Lämpötila
todellinen lämpötila............................. 123
Lisämatot................................................. 147
Liukas tienpinta........................................ 296
Lukitseminen
lukitseminen........................................ 170
lukituksen avaaminen................. 170, 171
manuaalinen lukitseminen.................. 171
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuoli.............................................. 171
takaluukku.......................................... 173
Lukittavat pyöränruuvit............................ 319
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta......................................... 172
ulkopuolelta........................................ 170
404
Manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic). 273
Massa ajokunnossa................................. 382
Massat
massa ajokunnossa............................ 382
Matkustamon lämmitin............................ 137
Matkustamon suodatin............................ 124
Mitta......................................................... 381
267
279
268
294
Moottorijarrutuksen ohjaus...................... 183
Moottorin erittelyt.................................... 385
Moottorin ja matkustamon lämmitin
ajastin................................................. 139
ilmoitukset.......................................... 140
Moottorin- ja matkustamonlämmitin
suorakäynnistys.................................. 138
suorasammutus.................................. 139
Matkustamovalaistus................................. 95
automatiikka......................................... 95
Moottorinlämmitin.................................... 137
Meikkipeili................................................ 148
Valaistus............................................... 95
Moottorin öljymäärän tarkastus............... 343
Moottorin sammuttaminen...................... 268
12 Aakkosellinen hakemisto
Moottoritila
Jarru- ja kytkinneste...........................
jäähdytysneste....................................
katsaus...............................................
Moottoriöljy.........................................
Tarkastus, tarkkailu, ohjaus, hallinta...
346
345
341
342
342
Nopeudenrajoitin..................................... 190
aloittaminen................................ 190, 191
hälytys, ylitetty nopeus....................... 193
sulkeminen.......................................... 193
tilapäinen aktivoinnin poisto............... 192
Moottoriöljy...................................... 342, 387
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 387
laatu ja määrä..................................... 388
suodatin.............................................. 342
Nopeudensäädin
asetetun nopeuden palauttaminen.....
nopeuden käsitteleminen...................
sulkeminen..........................................
tilapäinen aktivoinnin poisto...............
Moottoriöljy, täyttö................................... 343
Nopeusluokat, renkaat............................. 319
Mukavuusvalot........................................... 96
Nostotyökalu............................................ 326
MY CAR................................................... 110
Nosturi..................................................... 326
Mäkilähtöavustin...................................... 279
Näyttövalaistus.......................................... 87
N
O
Nahkaverhoilu, pesuohje......................... 375
Ohjauslukko............................................. 269
Nesteet, määrätiedot 356, 390, 391, 392,
393, 394
Ohjauspyörä.............................................. 85
Ohjauspyörän säätö.............................. 85
Painikesarja.......................................... 85
Nesteet ja öljyt................. 390, 391, 392, 394
Niskasuoja
alas kääntäminen.................................. 84
etuistuin................................................ 81
keskipaikka takana............................... 83
Nokisuodatin............................................ 301
NOKISUODATIN TÄYNNÄ....................... 301
197
194
198
196
P
PACOS....................................................... 36
Paikkausneste.......................................... 330
Painikesarja ohjauspyörässä..................... 85
Paluuvalaistuksen kesto............................ 96
Paniikkitoiminto....................................... 160
PAP - Aktiivinen paikoitusapu................. 249
Paristo
Akun symbolit.....................................
Apu.....................................................
apukäynnistyskaapelit........................
etäavain/PCC......................................
huolto..................................................
Käynnistys..........................................
Varoitussymbolit.................................
358
359
269
164
357
357
358
PCC - Personal Car Communicator
Käyttöetäisyys.................................... 162
toiminnot............................................. 160
Pelastusveto............................................ 313
Personal Car Communicator................... 162
Ohjauspyörän säätö................................... 85
Peruutusvaihteen salpa........................... 271
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuva......................................................... 258
Perävaunu................................................
johdin..................................................
kiemurtelu...........................................
perävaunun vetäminen.......................
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän
vastus...................................................... 258
12
303
303
310
303
Perävaunun vakautusjärjestelmä..... 183, 310
405
12 Aakkosellinen hakemisto
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva massa................. 383
vetomassa.......................................... 383
Pieni öljymäärä........................................ 343
Polkupyöräilijän osoitus........................... 226
Polttimot.................................................. 347
polttimot, erittelyt..................................... 353
12
241
244
242
241
244
Pysäköintitutkan kamera
Asetukset............................................ 247
Polttoaine......................................... 298, 299
polttoaineenkulutus............................ 395
polttoainesuodatin.............................. 300
polttoainetalous.................................. 317
Pyyhinsulat..............................................
Huoltoasento......................................
Puhdistus............................................
takalasin vaihto...................................
vaihto..................................................
Polttoainekäyttöinen lämmitin
ajastin................................................. 139
Pyyhkimet ja huuhtelulaite....................... 100
Polttoainesäiliö
tilavuus................................................ 393
Power guide............................................... 68
Powershift-vaihteisto....................... 276, 311
Puhallin
ECC.................................................... 131
ETC..................................................... 131
Puhdistus
Automaattipesu..................................
autonpesu...........................................
turvavyöt.............................................
Vanteet................................................
verhoilu...............................................
371
371
375
372
374
Pysäköintiapukamera.............................. 245
406
Pysäköintitutka........................................
pysäköintitutkan anturit......................
taaksepäin..........................................
toiminta...............................................
vikailmoitus.........................................
354
354
355
355
354
Pyörimissuunta........................................ 316
Pyöränruuvit............................................. 319
lukittava.............................................. 319
Pyöränvaihto.................................... 321, 322
R
Regenerointi............................................. 301
Rengaskoko............................................. 318
Rengaspaineiden valvonta....................... 327
Rengaspainetarra.................................... 317
Rengasrikko............................................. 329
Renkaat
Erittelyt................................................ 399
hoito.................................................... 315
kulumisvaroitin.................................... 316
kuviosyvyys........................................ 320
paine........................................... 317, 399
pyörimissuunta................................... 316
rengaspainevalvonta........................... 327
renkaan paikkaus................................ 329
Talvirenkaat........................................ 320
Pyörät
irrotus.................................................. 322
Lumiketjut........................................... 320
varapyörä............................................ 321
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 39
Pyörät ja renkaat...................................... 321
S
Ruostesuojaus......................................... 374
Sadetunnistin........................................... 100
Q
Queue Assist............................................ 205
Salpalukitustila......................................... 175
aktivoinnin poisto................................ 175
tilapäinen aktivoinnin poisto............... 175
Seisontajarru............................................ 292
12 Aakkosellinen hakemisto
Seisontavalo.............................................. 88
Selkänoja................................................... 81
etuistuin, kääntäminen.......................... 81
takaistuin, alas kääntäminen................ 84
Sumuvalo
takana................................................... 92
taustapeilit.......................................... 105
tuulilasi................................................ 105
Suositellut lastenistuimet
taulukko................................................ 48
Säilytyspaikat matkustamossa................ 144
Sensus....................................................... 78
Suosituksia ajettaessa............................. 295
SIPS-tyyny................................................. 37
Suuntavalo................................................. 94
Sisätaustapeili.......................................... 105
automaattinen himmennys................. 105
Suuntavalot................................................ 94
Sivuluistonestotoiminto........................... 183
Symbolit
Varoitussymbolit....................... 65, 68, 69
Sivuturvatyyny, SIPS........................... 37, 42
Sopeutuva vakionopeussäädin................
aikavälin asettaminen.........................
katsaus...............................................
nopeuden käsitteleminen...................
nopeudensäätimen toiminnon vaihtaminen..................................................
ohittaminen.........................................
sulkeminen..........................................
tilapäinen aktivoinnin poisto...............
toiminta...............................................
Tutkatunnistin.....................................
valmiustila...........................................
Vianetsintä..........................................
198
203
201
202
207
205
205
204
199
208
204
211
Spin control............................................. 183
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)............. 279
moottori ei pysähdy............................ 281
toiminta ja käsittely............................. 280
Suurin kattokuorma................................. 382
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control............................. 235
LKA..................................................... 240
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 212
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 223, 232
System
laukeaa................................................. 42
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit......................................................... 104
Sähköjärjestelmä..................................... 361
Sähkökäyttöinen istuin.............................. 82
Sähköliitäntä............................................ 148
kuormatila........................................... 152
Sähkölämmitys
Istuimet............................................... 130
Takalasi............................................... 105
Säilytyspaikka
hansikaslokero.................................... 147
kuljettajan puoli................................... 146
tunnelikonsoli...................................... 146
Säädinvalaistus.......................................... 87
T
12
Tahrat....................................................... 374
Takaistuin
sähkölämmitys.................................... 130
Takalasi
sähkölämmitys.................................... 105
Takaluukku
lukitseminen/lukituksen avaaminen.... 173
Takavalot
sijainti.................................................. 351
Taloudellinen ajo...................................... 302
Talviajo..................................................... 296
Talvirenkaat............................................. 320
Tankkaus......................................... 175, 301
polttoainesäiliön luukku...................... 296
polttoainesäiliön luukku, lukitseminen 175
407
12 Aakkosellinen hakemisto
polttoainesäiliön luukku - manuaalinen
avaaminen.......................................... 297
Täyttö.................................................. 297
täyttö varakanisterista........................ 301
Tarrat....................................................... 379
Taskupysäköintiapu - PAP...................... 249
12
Taustapeilit
Kompassi............................................
sisempi, sisä-......................................
sähköisesti sisäänkäännettävä...........
sähkölämmitys....................................
ulompi, ulko-.......................................
107
105
104
105
103
Tavaratila
kuormaus............................................ 149
Teho......................................................... 385
Tilapäinen renkaanpaikkaus....................
jälkitarkastus.......................................
malli....................................................
renkaan täyttö.....................................
329
332
330
333
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja
katsaus............................................... 330
paikkausneste..................................... 330
sijainti.................................................. 329
Traction control........................................ 183
TSA - perävaunun vakautusjärjestelmä ............................................... 183, 310
Tunnelikonsoli.......................................... 146
12 V:n liitäntä...................................... 148
408
kyynärnoja.......................................... 146
savukkeensytytin ja tuhkakuppi.......... 147
Tunnelin tunnistus...................................... 89
Turvavyönkiristin.................................. 31, 42
Tutkatunnistin.......................................... 199
Rajoitukset.................................. 208, 209
Turvallisuustila........................................... 43
käynnistysyritys.................................... 43
siirtäminen............................................ 44
Tuuletus................................................... 126
Turvalukko
lapsi...................................................... 46
Tuulilasin huuhtelu................................... 101
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poisto, PACOS.... 36
kuljettajan puoli............................... 33, 42
matkustajan puoli..................... 34, 36, 42
Turvatyyny jalankulkijalle........................... 44
kokoontaittaminen................................ 46
siirtäminen............................................ 45
Turvatyynyjärjestelmä................................ 32
varoitussymboli..................................... 31
Turvavalaistus.................................... 96, 160
Turvaverho........................................... 39, 42
Turvavyö....................................................
irrottaminen...........................................
kiinnittäminen........................................
raskaus.................................................
Takaistuin.............................................
turvavyömuistutin.................................
turvavyönkiristin....................................
28
29
28
30
30
30
31
Turvavyömuistutin..................................... 30
Tuulilasi
sähkölämmitys............................ 105, 133
Tuulilasinpyyhkimet................................. 100
Sadetunnistin...................................... 100
Tyyppihyväksyntä
etäavainjärjestelmä............................. 180
tutkajärjestelmä.................................. 259
Tyyppimerkinnät...................................... 379
Törmäys..................................................... 43
Törmäysvaroitin
jalankulkijaosoitus............................... 227
käsittely............................................... 228
toiminto/toiminta................................. 225
Tutkatunnistin............................. 208, 218
yleiset rajoitukset................................ 230
Törmäysvaroitin Automaattijarrutuksella. 224
Törmäysvaroitus.............................. 224, 225
12 Aakkosellinen hakemisto
U
Vaihteistoöljy
määrä ja laatu..................................... 391
Ulkoiset taustapeilit................................. 103
Palautus.............................................. 104
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......... 183
Ulkolämpömittari....................................... 73
Ulkomitat................................................. 381
Ulkotaustapeilien palauttaminen............. 104
W
WHIPS
istuma-asento....................................... 41
lastenistuin/lastentyyny........................ 40
retkahdussuoja............................... 39, 42
V
Vahaus..................................................... 372
Vaihtamisosoitin....................................... 271
Vaihteenvalitsinsalpa............................... 278
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen irtikytkentä........................................................ 278
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois.. 278
Vaihteisto......................................... 270, 271
automaatti................................... 272, 276
manuaalinen, käsivalintainen.............. 271
Vakautusjärjestelmä................................. 183
Vakionopeussäädin................................. 193
Valaistus
Ajovalojen korkeuden säätö................. 87
Aktiiviset Xenon-valonheittimet............ 92
Automaattiset kaukovalot..................... 90
huomiovalot.......................................... 88
kauko-/lähivalot.................................... 89
matkustamossa.................................... 95
Mittaristovalaistus................................. 87
Näyttövalaistus..................................... 87
polttimot, erittelyt................................ 353
saattovalaistus...................................... 96
Seisontavalo......................................... 88
Säädin............................................. 86, 95
säädinvalaistus..................................... 87
takasumuvalo....................................... 92
tunnelin tunnistus................................. 89
turvavalaistus................................ 96, 160
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 95
Valaistus, polttimon vaihto.......................
huomiovalot........................................
kaukovalot (autot, joissa halogeeniajovalot)...................................................
kaukovalot (autot, joissa on aktiiviset
xenon-ajovalot)...................................
347
351
350
350
lähivalo (autot, joissa halogeeniajovalot).......................................................
meikkipeili...........................................
positiovalot edessä.............................
suuntavilkku, edessä..........................
takasumuvalo.....................................
takavalokotelo: suuntavilkut, jarru- ja
peruutusvalot......................................
349
353
351
350
352
352
Valikkokäsittely
Mittaristo............................................. 108
valikkokatsaus, analoginen................. 108
valikkokatsaus, digitaalinen................ 109
12
Valokatkaisin.............................................. 86
Valokuvio, sovitus...................................... 97
Valokuvion sovitus..................................... 97
Valonheittimen valo
korkeuden säätö................................... 87
mukauttaminen..................................... 97
Valonheittimet.......................................... 348
Valonheittimien valojen korkeudensäätö... 87
Valonheittimien valojen mukauttaminen.... 97
Vanne, koot.............................................. 318
Vanteet
Puhdistus............................................ 372
Varapyörä................................................ 321
asennus.............................................. 324
ottaminen esiin................................... 321
409
12 Aakkosellinen hakemisto
Varoituskolmio......................................... 325
Vetokoukku - irrotettava
kiinnitys/irrotus........................... 307, 308
Y
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin........... 199
Törmäysvaroitin.................................. 228
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 183
Vetolaite........................................... 305, 306
Erittelyt................................................ 306
Ylikuumeneminen............................ 294, 303
Varoitusvalot
generaattori ei lataa.............................. 71
Matala öljynpaine.................................. 71
seisontajarru kytkettynä........................ 71
turvatyynyt - SRS.................................. 71
turvavyömuistutin........................... 30, 71
Varoitus................................................. 71
vika jarrujärjestelmässä........................ 71
Vettähylkivä pintakerros, puhdistus......... 373
Varoitussymbolit...................... 65, 68, 69, 71
12
Varoitusvilkut............................................. 93
Varoitusääni
Törmäysvaroitin.................................. 228
Varokekeskus.......................................... 362
Varokkeet
käsinekotelon alla...............................
moottoritilassa....................................
oikean etuistuimen alla.......................
vaihto..................................................
yleistä..................................................
410
Vetoluistonesto........................................ 183
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa 383
Ä
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............. 373
Äänimerkin antaminen............................... 86
Vianetsintä
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 211
Äänitorvi..................................................... 86
Vikailmoitukset BLISissä.......................... 258
Vikailmoitukset BLIS-järjestelmässä........ 258
Ö
Virheilmoitukset
Driver Alert Control.............................
ks. Ilmoitukset ja symbolit..................
LKA.....................................................
Sopeutuva vakionopeussäädin..........
Öljy, ks. myös Moottoriöljy.............. 387, 388
235
212
240
212
Voimansiirto, vaihteisto............................ 271
366
363
369
361
361
Volvo ID..................................................... 21
Vetokoukku
irrotettava, kiinnitys............................. 307
irrotettava, poistaminen...................... 308
Värikoodi, maali....................................... 376
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 305
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja.. 26
Volvo Sensus............................................. 78
Välimatkamittari......................................... 73
Välimatkamittarin nollaus................. 115, 118
Värinänvaimennin.................................... 305
TP 20107 (Finnish), AT 1548, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement