Volvo V40, 2015 Late User guide

Volvo V40, 2015 Late User guide
WEB EDITION
KÄYTTÖOPAS
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja
matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on
yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista.
Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin sekä tämän
omistajan käsikirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Sisältö
01 Johdanto
Omistajainformaatio..................................
Käyttöoppaan lukeminen..........................
Digitaalinen käyttöopas autossa...............
Datan tallennus.........................................
Tarvikkeet ja lisävarusteet.........................
Tietoja internetissä....................................
Volvo ID.....................................................
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia........................................................
Käyttöopas ja ympäristö...........................
Laminoitu lasi............................................
02 Turvallisuus
13
13
16
18
18
19
19
Yleistä turvavöistä.....................................
Turvavyö - kiinnittäminen..........................
Turvavyö - irrotus......................................
Turvavyö - raskaus....................................
Turvavyömuistutin.....................................
Turvavyönkiristin.......................................
Turvallisuus - varoitussymboli...................
Turvatyynyjärjestelmä...............................
Turvatyynyt kuljettajan puolella.................
Matkustajan turvatyyny.............................
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/deaktivointi*......................................................
Sivuturvatyyny (SIPS)................................
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny................................................
Turvaverho (IC)..........................................
Yleistä WHIPS-järjestelmästä (whiplashsuoja).........................................................
WHIPS - lastenistuin.................................
WHIPS - istuma-asento............................
Kun järjestelmät laukeavat........................
Yleistä turvallisuustilasta...........................
Turvallisuustila - käynnistysyritykset.........
Turvallisuustila - siirtäminen......................
25
25
26
27
27
28
28
29
30
31
Turvatyyny jalankulkijalle...........................
Jalankulkijan turvatyyny - siirtäminen.......
Jalankulkijan turvatyyny - taittaminen
kokoon......................................................
Yleistä lapsiturvallisuudesta......................
Lastenistuin...............................................
Lastenistuin - sijainti.................................
Lastenistuin - ISOFIX................................
ISOFIX - kokoluokat..................................
ISOFIX - lastenistuintyypit.........................
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet...............
01 02 02
2
21
23
23
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
33
34
35
36
36
37
38
39
40
40
41
41
42
43
43
45
49
50
50
51
53
Sisältö
03 Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus.......
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus..............
Mittaristo...................................................
Mittaristo, analoginen - katsaus................
Mittaristo, digitaalinen - katsaus...............
Eco guide & Power guide*........................
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö.........
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö.......
Ulkolämpömittari.......................................
Välimatkamittari........................................
Kello..........................................................
Lisenssit - mittaristo..................................
Symbolit näytössä.....................................
Volvo Sensus............................................
Avaimen asennot......................................
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla...
Etuistuimet................................................
Etuistuimet - sähkökäyttöiset...................
Takaistuimet..............................................
Ohjauspyörä..............................................
Valokatkaisimet.........................................
Positio-/seisontavalo................................ 84
Huomiovalot.............................................. 84
Tunnelin havaitseminen*........................... 85
Kauko-/lähivalot........................................ 85
Aktiiviset kaukovalot*................................ 86
Aktiiviset xenon-valonheittimet*................ 88
Takasumuvalo........................................... 88
Jarruvalot.................................................. 89
Varoitusvilkut............................................. 89
Suuntavalot............................................... 90
Matkustamovalaistus................................ 91
Paluuvalaistuksen kesto........................... 92
Turvavalaistus........................................... 92
Valonheittimet - valokuvion sovitus.......... 93
Pyyhkimet ja huuhtelulaite........................ 96
Ikkunannostimet........................................ 98
Taustapeilit - ulko...................................... 99
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys... 100
Taustapeili - sisä..................................... 101
Lasikatto*................................................ 102
Kompassi................................................ 102
Valikkokäsittely - mittaristo..................... 103
Valikkokatsaus - analoginen mittaristo... 104
Valikkokatsaus - digitaalinen mittaristo..
Viestit......................................................
Ilmoitukset - käsittely..............................
MY CAR..................................................
Ajotietokone............................................
Ajotietokone - analoginen mittaristo.......
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo......
Ajotietokone - täydentäviä tietoja...........
Ajotietokone - ajostatistiikka*..................
03 03 03
55
58
61
61
62
65
66
68
69
70
70
70
71
74
75
75
77
78
79
81
82
104
105
106
106
108
109
113
117
118
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
04 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Todellinen lämpötila................................
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto.....
Ilmanpuhdistus........................................
Ilmanpuhdistus - matkustamon suodatin
Ilmanpuhdistus - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*......................................
Ilmanpuhdistus - IAQS*...........................
Ilmanpuhdistus - materiaali.....................
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto......................................................
Matkustamon ilmanjako..........................
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC*...........................................
Elektroninen lämpötilan valvonta - ETC..
Sähkölämmitteiset etuistuimet*..............
Sähkölämmitteinen takaistuin*................
Puhallin...................................................
Automaattinen säätö...............................
Matkustamon lämpötilan säätö...............
Ilmastointi................................................
Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta
Ilmanjako - uudelleenkierrätys................
Ilmanjako - taulukko................................
05 Kuormaus ja säilytys
120
121
121
121
122
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*......
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys......................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorasulkeminen.....................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin......................................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset...............................................
Lisälämmitin*...........................................
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*..........
Sähköinen lisälämmitin*..........................
135
Säilytystilat.............................................. 142
Säilytyslokero kuljettajan puoli................ 144
Keskikonsoli............................................ 144
Tunnelikonsoli - kyynärnoja.................... 144
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi*...................................................... 145
Käsinekotelo........................................... 145
Käsinekotelo - viilennys.......................... 145
Lisämatot*............................................... 146
Meikkipeili............................................... 146
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä................... 146
Kuormaus................................................ 147
Kuormaus - pitkät tavarat....................... 148
Kattokuorma........................................... 148
Kuormankiinnityssilmukat....................... 149
Kuormaus - kassinpidin ......................... 149
Kuormaus - ylöskäännettävä kassinpidin*.......................................................... 149
12 V:n liitäntä, kuormatila........................ 150
Kuormaverkko......................................... 151
Hattuhylly................................................ 153
04 04 05
4
122
123
123
123
124
126
127
128
128
129
130
130
131
131
132
133
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
136
137
137
138
139
139
140
Sisältö
06 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain...........................................
Etäavain - häviäminen ............................
Etäavain - personalisointi*......................
Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen......................................................
Lukkoilmaisin..........................................
Etäavain - elektroninen käynnistyksenesto.........................................................
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä.......................................
Etäavain - toiminnot................................
Etäavain - käyttöetäisyys........................
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot...........................................
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys..........
Irrotettava avainliuska.............................
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys.
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen
avaaminen...............................................
Etäavain/PCC - pariston vaihto..............
Avaimeton käyttö*...................................
Keyless Drive* - käyttöetäisyys...............
Keyless Drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely...................................................
155
156
156
Keyless Drive* - häiriöitä etäavaimen toiminnassa.................................................
Keyless Drive* - lukitus...........................
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen...
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla...........................................
Keyless Drive* - lukkoasetukset..............
Keyless Drive* - antennin sijainti.............
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta ............................................
Oven manuaalinen lukitseminen.............
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta.........................................................
Läpituuletustoiminto...............................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen hansikaslokero........................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku...............................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen polttoainesäiliön luukku..........................
Salpalukitustila*.......................................
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi........
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*..........
Hälytys....................................................
Hälytysilmaisin........................................
166
167
167
Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi.......................................................
Hälytin - automaattinen aktivointi...........
Hälytin - etäavain ei toimi........................
Hälytyssignaalit.......................................
Rajoitettu hälytystaso..............................
Tyyppihyväksyntä - etäavainjärjestelmä.
06 06 06
157
158
158
159
159
160
161
162
162
163
163
164
165
165
166
168
168
169
178
178
179
179
179
180
169
170
171
172
172
173
174
174
176
176
177
178
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
Sisältö
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä......................................................
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely...................................................
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset............................
Liikennemerkki-informaatio (RSI)............
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely..........................................................
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset......................................................
Nopeudenrajoitin*...................................
Nopeudenrajoitin* - aloittaminen............
Nopeudenrajoitin* - nopeuden muuttaminen..........................................................
Nopeudenrajoitin - tilapäinen aktivoinnin
poisto ja valmiustila*...............................
Nopeudenrajoitin* - ylitetyn nopeuden
hälytys.....................................................
Nopeudenrajoitin* - sulkeminen..............
Nopeudensäädin*...................................
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely...................................................
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila....................
Nopeudensäädin* - asetetun nopeuden
palauttaminen.........................................
182
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen...... 197
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*....... 197
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta. 198
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus. 200
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely................................................... 201
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen................................ 202
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila........................ 203
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen............................ 204
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä....................................................... 204
Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja.......................................................... 204
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeudensäätimen toiminnallisuuden vaihto.... 206
Tutkatunnistin......................................... 207
Tutkatunnistin - rajoitukset..................... 208
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä ja toimenpide.................................. 210
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset........................................... 211
Etäisyysvaroitus*..................................... 213
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset................. 214
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset...........................................................
City Safety™...........................................
City Safety™ - toiminta...........................
City Safety™ - käsittely..........................
City Safety™ - rajoitukset.......................
City Safety™ - lasertunnistin..................
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset....
Törmäysvaroitin*.....................................
Törmäysvaroitin* - toiminta.....................
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
havaitseminen.........................................
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen......................................................
Törmäysvaroitin* - käsittely.....................
Törmäysvaroitin*- rajoitukset..................
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset...............................................
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset...........................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely.....
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset...............................................
07 07 07
6
183
184
186
186
188
189
189
190
191
192
192
192
193
195
196
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
215
216
217
217
218
220
222
223
224
225
226
227
228
229
231
232
232
233
234
Sisältö
08 Käynnistys ja ajo
Kaista-avustaja*...................................... 236
Kaista-avustaja - toiminta....................... 236
Kaista-avustaja - käsittely....................... 238
Kaista-avustaja - rajoitukset................... 238
Kaista-avustaja - symbolit ja ilmoitukset 240
Park Assist*............................................. 241
Pysäköintitutka* - toiminta...................... 241
Pysäköintitutka* - taaksepäin................. 242
Pysäköintitutka* - eteenpäin................... 243
Pysäköintitutka* - vikaosoitus................. 244
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus 244
Pysäköintiapukamera.............................. 245
Pysäköintiapukamera - asetukset........... 247
Pysäköintiapukamera - rajoitukset.......... 249
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)*.............. 249
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - toiminta....................................................... 250
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - käsittely.......................................................... 250
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - rajoitukset........................................................... 252
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - symbolit ja ilmoitukset....................................... 253
BLIS........................................................ 254
BLIS - käsittely........................................ 255
CTA*........................................................
BLIS ja CTA - symbolit ja ilmoitukset......
Nopeudesta riippuvainen ohjaustehostin
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä.......
256
258
258
259
Alkolukko*...............................................
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely...........
Alkolukko* - säilytys................................
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä........................................................
Alkolukko* - huomioitavaa......................
Alkolukko* - symbolit ja ilmoitukset........
Moottorin käynnistäminen......................
Moottorin sammuttaminen......................
Ohjauslukko............................................
Apukäynnistyskaapelit............................
Vaihteistot...............................................
Käsivalintainen vaihteisto........................
Vaihtamisosoitin*.....................................
Automaattivaihteisto - Geartronic*..........
Automaattivaihteisto - Powershift*.........
Vaihteenvalitsinsalpa...............................
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*...........
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* - toiminta ja käsittely............
Start/Stop* - moottori ei pysähdy...........
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti...............................................
261
261
262
07 07 08
262
264
265
266
267
267
268
269
269
270
271
274
276
277
277
278
279
280
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
7
Sisältö
09 Pyörät ja renkaat
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti...............................................
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto............
Start/Stop* - asetukset...........................
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset.......
ECO*.......................................................
Käyttöjarru...............................................
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut......
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut.....................................
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus..............
Seisontajarru...........................................
Kahlaus...................................................
Ylikuumeneminen....................................
Ajaminen takaluukku auki.......................
Ylikuormitus - käynnistysakku................
Ennen pitkää matkaa..............................
Talviajo....................................................
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen..............................................
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin........................................................
Polttoaineen täyttö..................................
Polttoaine - käsittely...............................
281
Polttoaine - bensiini................................
Polttoaine - diesel...................................
Katalysaattorit.........................................
Polttoaineen lisäys - varakanisterilla.......
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)...............
Polttoainetaloudellinen ajo......................
Perävaunun vetäminen...........................
Perävaunun vetäminen - käsivalintainen
vaihteisto.................................................
Perävaunun vetäminen - automaattivaihteisto.......................................................
Vetolaite..................................................
Irrotettava vetokoukku - säilytys.............
Irrotettava vetokoukku - erittelyt.............
Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/irrotus
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA..
Hinaus.....................................................
Hinaussilmukka.......................................
Vetäminen...............................................
296
297
298
299
299
300
300
Renkaat - pyörimissuunta.......................
Renkaat - hoito.......................................
Renkaat - kulumisvaroitin.......................
Pyöränmutterit........................................
Tunkki.....................................................
Talvirenkaat.............................................
Rengas- ja vannekoot.............................
Renkaat - koot........................................
Renkaat - kuormitusindeksi....................
Renkaat - nopeusluokat..........................
Varapyörä*..............................................
Pyöränvaihto - varapyörän ottaminen
esiin*.......................................................
Pyöränvaihto - pyörän irrotus.................
Pyöränvaihto - varapyörän asennus*......
Renkaat - ilmanpaine..............................
Varoituskolmio........................................
Ensiapulaukku*........................................
Rengaspaineiden valvonta*.....................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - yleistä....................................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - säätö (uudelleenkalibrointi)....
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* tila............................................
08 08 09
8
282
282
284
286
288
289
289
290
290
291
292
292
293
293
293
294
295
295
296
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
302
302
303
303
304
304
307
308
309
310
312
312
313
314
314
315
315
316
316
316
317
318
318
320
322
323
323
324
324
325
326
Sisältö
10 Ylläpito ja huolto
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* -aktivointi/deaktivointi..............
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - suosituksia............................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - puhjenneina ajokelpoiset renkaat*........................................................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - matalan rengaspaineen korjaaminen..................................................
TM (Tyre Monitor)*..................................
Väliaikainen renkaan paikkaus*...............
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja* sijainti......................................................
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus....................................................
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus......................................................
Renkaan pumppaus tilapäisellä renkaanpaikkaussarjalla*.....................................
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - komponenttien sijoittaminen takaisin.................
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - paikkausneste................................................
Tyyppihyväksyntä - rengaspainevalvonta
327
Volvon huolto-ohjelma............................
Huollon ja korjauksen varaaminen*.........
Auton nostaminen...................................
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen.....
Moottoritila - katsaus..............................
Moottoritila - tarkastus............................
Moottoriöljy - yleistä...............................
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö.............
Jäähdytysneste - taso.............................
Jarru- ja kytkinneste - määrä..................
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus...................................
Polttimon vaihto - yleistä........................
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä.....................................................
Polttimon vaihto - valonheitin.................
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi...................................
Polttimon vaihto - lähivalot.....................
Polttimon vaihto - kaukovalot.................
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot............
Polttimon vaihto - etusuuntavalot...........
Polttimon vaihto - positio-/seisontavalot
edessä.....................................................
Polttimon vaihto - huomiovalot...............
346
346
349
351
351
352
353
354
357
358
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana.....................................................
Polttimon vaihto - vilkku takana, jarru- ja
peruutusvalo...........................................
Polttimon vaihto - sumuvalo takana.......
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo........
Polttimot - erittelyt .................................
Pyyhkimien sulat.....................................
Huuhteluneste - täyttö............................
Käynnistysakku - yleistä.........................
Akku - symbolit.......................................
Käynnistysakku - vaihto..........................
Akku - Start/Stop....................................
Sähköjärjestelmä.....................................
Varokkeet - yleistä..................................
Varokkeet - moottoritilassa.....................
Varokkeet - käsinekotelon alla................
Varokkeet - oikean etuistuimen alla........
Autonpesu...............................................
Kiillotus ja vahaus...................................
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros.............
Ruostesuojaus........................................
Sisustuksen puhdistus............................
Maalivauriot.............................................
09 10 10
327
328
329
329
331
332
333
334
335
336
337
338
339
358
359
360
360
361
361
361
362
362
362
363
363
363
364
364
365
365
368
368
370
370
371
373
373
374
378
381
383
384
385
386
386
388
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
9
Sisältö
11 Erittelyt
Tyyppimerkinnät.....................................
Mitat........................................................
Massat....................................................
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino..
Moottorin erittelyt....................................
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet..........................................................
Moottoriöljy - laatu ja määrä...................
Jäähdytysneste - laatu ja määrä.............
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä.................
Jarruneste - laatu ja määrä.....................
Huuhteluneste - laatu ja määrä...............
Polttoainesäiliö - tilavuus........................
Ilmastointi, neste - määrä ja laatu...........
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt.......
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet.......
12 Aakkosellinen hakemisto
391
393
394
395
397
Aakkosellinen hakemisto........................ 414
11 12
10
398
399
401
402
403
403
404
405
407
411
Sisältö
11
JOHDANTO
01 Johdanto
Omistajainformaatio
Käyttöoppaan lukeminen
Autonne on varustettu näytöllä , josta voitte
saada tietoja autonne toiminnasta (koskee
tiettyjä automalleja). Autoissa, joissa omistajainformaatio esitetään näytössä, on painettu
käyttöopas täydennys ja sisältää tärkeää tekstiä, viimeisimmät päivitykset sekä ohjeita, jotka
voivat olla hyviä, kun ette käytännön syistä voi
lukea tietoja auton näytöstä.
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja siitä,
kuinka autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton kaikkia
hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa kirjassa olevat turvallisuusohjeet.
Näytön kielen vaihtaminen voi tarkoittaa myös,
ettei tietty informaatio vastaa kansallisia tai
paikallisia lakeja ja määräyksiä.
Käyttöoppaassa olevat erittelyt, rakennetiedot
ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää
ilmoitusta.
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen kannalta turvallisesta ajamisesta sekä
voimassa olevien lakien ja määräysten
noudattamisesta. On myös tärkeää, että
autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten
mukaisesti.
Jos näytössä ja painetussa kirjassa olevien
tietojen välillä on eroa, painettu informaatio
on aina voimassa.
©
Volvo Personvagnar AB
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
HUOM
01
Omistajan käsikirja voidaan ladata matkapuhelinsovelluksena (koskee tiettyjä automalleja ja liikkuvia yksiköitä), ks.
www.volvocars.com.
Matkapuhelinsovellus sisältää myös videon
sekä etsittävissä olevan sisällön ja yksinkertaisen navigoinnin eri osien välillä.
Valinnais-/lisävarusteet
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa
selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
riippuen eri markkina-alueiden tarpeista ja
kansallisista tai paikallisista laeista sekä määräyksistä.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu
loukkaantumisvaara.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
13
01 Johdanto
01
||
TÄRKEÄÄ
Henkilövahinkojen vaara
Omaisuusvahinkojen vaara
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä,
jotka helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
Käyttöoppaassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden sijasta kirjaimia.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään
käyttöoppaassa siten, että teksti on hieman
suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä
tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim. Ääniasetukset).
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
14
G031592
Alaviite
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla,
valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja tai menehtymisen,
jos varoitusta ei huomioida.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa,
joka voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos
varoitusta ei huomioida.
01 Johdanto
Tiedotuksia
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen on kuvasarja, jokainen kohta on
numeroitu samalla tavalla kuin vastaava
kuva.
Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
G031593
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen järjestys ei ole asianmukainen.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/
kuva mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä
tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöoppaassa.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
01
Asiaan liittyvät tiedot viittaavat muihin lukuihin, joissa on samankaltaista tietoa.
Kuvat
Kirjan kuvat ovat joskus kaaviomaisia ja voivat poiketa auton ulkonäöstä riippuen varustetasosta ja markkina-alueesta.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, kun artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Jatkoa edelliseltä sivulta
|| Tämä symboli on sijoitettu ylös vasem-
malle, kun artikkeli jatkuu edelliseltä aukeamalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 23)
Tietoja internetissä (s. 19)
Pisteluettelot
Kun käyttöoppaassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Esimerkki:
•
•
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
15
01 Johdanto
01
Digitaalinen käyttöopas autossa
• Suosikit - Suosikeiksi merkittyjen artikke-
Omistajan käsikirjaa voidaan lukea näytöstä
autossa1. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien välillä.
Käyttäkää kirjoituspyörää hakusanan syöttämiseen, esim. "turvavyö".
• Quick Guide - Valikoima artikkeleita
1. Kääntäkää TUNE -säädin haluamanne
kirjaimen kohdalle, painakaa OK/MENU
vahvistaaksenne. Myös keskikonsolissa
olevia numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää.
Avatkaa digitaalinen käyttöopas - painakaa
MY CAR-painiketta keskikonsolissa, painakaa OK/MENU ja valitkaa Käyttöoppaan.
Perusnavigointi, ks. Järjestelmän käsittely.
Alla on perusteellisempi selostus.
lien pikasaanti.
tavallisia toimintoja varten.
Valitkaa infosymboli oikeasta alakulmasta
saadaksenne tietoja digitaalisesta käyttöoppaasta.
HUOM
Omistajan käsikirja ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Hae
Käyttöoppaan aloitussivu.
On neljä vaihtoehtoa löytää tietoja omistajan
käsikirjasta:
• Hakeminen - Hakutoiminto artikkelin löytämiseksi.
• Kategoriat - Kaikki artikkelit lajiteltuina
kategorioihin.
1
16
Koskee tiettyjä automalleja.
Etsiminen kirjoituspyörän avulla.
Merkkilista.
Syöttötilan vaihtaminen (ks. seuraavaa
taulukkoa).
2. Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne.
3. Syöttötilan vaihtamiseksi numeroihin tai
erikoismerkkeihin tai haun tekemiseksi
kääntäkää TUNE-säädin syöttötilan vaihtamislistan (2) jonkin valinnan kohdalle
(ks. selitystä jäljempänä olevasta taulukosta), painakaa OK/MENU.
123/AB
C
Vaihtakaa kirjainten ja numeroiden välillä painamalla OK/
MENU.
LISÄÄ
Vaihtakaa erikoismerkkeihin painikkeella OK/MENU.
OK
Tehkää haku. Kääntäkää TUNEsäädintä tuloksen valitsemiseksi, painakaa OK/MENU
artikkeliin siirtymiseksi.
01 Johdanto
a|A
||}
Vaihtaa pienten ja suurten kirjainten välillä painettaessa OK/
MENU.
Vaihtaa tekstipyörästä hakukenttään. Siirtäkää kohdistinta
TUNE-säätimellä. Hävittäkää
mahdollinen kirjoitusvirhe painamalla EXIT. Tekstipyörään
palaamiseksi painakaa OK/
MENU.
Huomatkaa, että numero- ja kirjainpainikkeita ohjauspaneelissa
voidaan käyttää hakukentän
muokkauksessa.
Kategoriat
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
suosikkiluettelossa ja painakaa OK/MENU
artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Quick Guide
Täällä on valikoima artikkeleita, joiden avulla
opitaan tuntemaan auton tavallisimmat toiminnot. Artikkeleihin voidaan päästä myös
kategorioiden kautta, mutta ne on koottu
tänne nopeaa pääsyä varten.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
Quick Guide -oppaassa ja painakaa OK/
MENU artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT
peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Navigointi artikkelissa
Omistajan käsikirjan artikkelit on strukturoitu
pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama
artikkeli voi olla useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.
lisäämiseksi suosikkeihin/poistamiseksi
suosikeista.
01
Merkitty linkki - vie linkitettyyn artikkeliin.
Erityiset tekstit - jos artikkeli sisältää
varoitus-, tärkeää- tai huom.-tekstejä,
tässä esitetään niihin liittyvät symbolit ja
artikkelissa olevien sellaisten tekstien
lukumäärä.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
linkkien välillä tai selataksenne artikkelia. Kun
näyttö on selattu alkuun/loppuun, päästään
vaihtoehtoihin koti ja suosikit selaamalla vielä
yksi askel ylös/alas. Painakaa OK/MENU
valinnan/merkityn linkin aktivoimiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tietoja internetissä (s. 19)
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
kategoriapuussa ja painakaa OK/MENU kate- tai artikkeli
gorian avaamiseksi - merkitty
. Painakaa EXIT peruuttaak- merkitty
senne edelliseen näkymään.
Suosikit
Täällä ovat artikkelit, jotka on tallennettu suosikeiksi. Artikkelin merkitseminen suosikiksi,
ks. otsikkoa "Navigointi artikkelissa" jäljempänä.
Koti - vie käyttöoppaan aloitussivulle.
Suosikki - lisää/poistaa artikkelin suosikkeihin/suosikeista. Voidaan myös painaa
FAV-painiketta keskikonsolissa artikkelin
17
01 Johdanto
01
Datan tallennus
Tietyt ajoneuvon käyttöä ja toimintaa koskevat
tiedot sekä mahdolliset onnettomuudet rekisteröidään auton muistiin.
Autossanne on useita tietokoneita, joiden tehtävän on jatkuvasti tarkkailla ja valvoa auton
käyttöä ja toimintaa. Tietyt tietokoneet voivat
rekisteröidä tietoja normaalin ajon aikana, jos
ne havaitsevat vian. Lisäksi rekisteröidään tietoja törmäyksen tai onnettomuuden uhan
yhteydessä. Osia rekisteröidyistä tiedoista
tarvitaan, jotta mekaanikot voivat huollon ja
ylläpidon yhteydessä voivat diagnosoida ja
korjata autossa syntyneet viat, ja jotta Volvo
voi täyttää lain ja muiden asetusten vaatimukset. Tämän lisäksi Volvo käyttää tietoja tutkimustarkoituksessa kehittäessään jatkuvasti
laatua ja turvallisuutta, kun tiedot voivat auttaa ymmärtämään paremmin olosuhteita,
jotka vaikuttavat onnettomuuksien ja henkilövahinkojen syntymiseen. Informaatio sisältää
tietoja auton eri järjestelmien sekä moduulien
tilasta ja toiminnasta, koskien mm. moottori-,
kaasuläppä-, ohjaus- ja jarrujärjestelmiä.
Tämä informaatio voi sisältää tietoja kuljettajan tavasta kuljettaa autoa, kuten esim. auton
nopeus, jarru- ja kaasupolkimen käyttö,
ohjausliikkeet ja ovatko kuljettaja ja matkustaja käyttäneet turvavöitä vai eivät. Tämä
informaatio voidaan kerrotuista syistä tallentaa auton tietokoneisiin tiettynä aikana, mutta
myös törmäyksen tai onnettomuuden uhan
seurauksena. Volvo voi säilyttää tietoja niin
18
kauan kuin ne voivat auttaa kehittämään ja
edelleen lisäämään turvallisuutta ja laatua
sekä niin kauan kuin laki ja muut määräykset,
jotka Volvon pitää ottaa huomioon, vaativat.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Volvo
voidaan kuitenkin kansallisten lakien ja määräysten perusteella pakottaa antamaan näitä
tietoja viranomaisille, kuten poliisille tai muille,
joilla voi olla laillinen oikeus saada niitä käyttöönsä.
Jotta voidaan lukea ja tulkita auton tietokoneiden rekisteröimiä tietoja, tarvitaan erityinen
varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä. Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon
ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja että niitä käsitellään turvallisella
tavalla, ja että käsittely täyttää soveltuvat lain
vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti.
Tietyt lisävarusteet toimivat vain, kun niihin
kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte tämän
vuoksi aina yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun ennen kuin asennatte tarvikkeita tai lisävarusteita, jotka kytketään tai
jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Lämpöä heijastava tuulilasi*
Alue, jolla IP-kalvoa ei ole käytetty.
01 Johdanto
Mitat
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Tuulilasi on varustettu lämpöä heijastavalla
kalvolla (IP), joka vähentää auringon lämpösäteilyä matkustamossa.
Elektronisen varusteen, esim. lähetinvastaanottimen, sijainti lämpöä heijastavalla kalvolla
varustetun lasipinnan takana voi vaikuttaa sen
toimintaan ja suorituskykyyn haitallisesti.
Jos elektronisen varusteen toiminnan pitää
olla optimaalista, tämä tulee sijoittaa tuulilasin
sille osalle, jolta lämpöä heijastava kalvo
puuttuu (ks. merkittyä aluetta yllä olevassa
kuvassa).
Tietoja internetissä
Volvo ID
Internet-osoitteessa www.volvocars.com on
autoanne koskevaa lisätietoa.
Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne,
joka mahdollistaa pääsyn eri palveluihin2.
Henkilökohtaisella Volvo ID-tunnuksella on
mahdollista kirjautua My Volvo -sivustolle,
joka on henkilökohtainen web-sivu Teille ja
autollenne.
•
My Volvo - henkilökohtainen web-sivu
Teille ja autollenne.
•
Internetiin yhdistetty auto* - Tietyt toiminnot ja palvelut vaativat toimiakseen auton
rekisteröimisen henkilökohtaiseen tunnukseen Volvo ID, jotta esimerkiksi osoitteen lähettäminen internetin karttapalvelusta suoraan autoon onnistuisi.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID käytetään
kirjauduttaessa Volvo On Call -mobiilisovellukseen.
QR-koodi
01
Esimerkkejä palveluista:
QR-koodin lukemiseksi tarvitaan QR-koodinlukija, joka on saatavissa lisäohjelmana
(sovellus) useisiin matkapuhelimiin. QR-koodinlukija voidaan ladata esim. sivustoilta App
Store, Windows Phone tai Google Play.
HUOM
Vanhat kirjautumistilit pitää päivittää versioksi Volvo ID, jotta näitä palveluja voidaan edelleen käyttää.
Volvo ID-tunnuksen edut
2
•
Yksi käyttäjänimi ja tunnussana onlinepalveluun pääsemiseksi, ts. vain yksi
käyttäjänimi ja yksi tunnussana muistettavana.
•
Muutettaessa jonkin palvelun käyttäjänimeä/tunnussanaa (esim. VOC) se muuttuu automaattisesti myös muille palveluille (esim. My Volvo)
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä sekä varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
19
01 Johdanto
01
||
Volvo ID-tunnuksen luominen
Volvo ID-tunnuksen luomiseksi Teidän pitää
ilmoittaa henkilökohtainen sähköpostiosoitteenne ja noudattaa vastaanottamanne sähköpostiviestin ohjeita rekisteröinnin saattamiseksi loppuun. On mahdollista luoda Volvo ID
-tunnus seuraavista palveluista jonkin kautta:
•
My Volvo web - Ilmoittakaa sähköpostiosoite ja noudattakaa ohjeita.
•
Internetiin yhdistetty auto* - Ilmoittakaa
sähköpostiosoite sovelluksessa, joka
edellyttää Volvo ID-tunnusta ja noudattakaa ohjeita. Vaihtoehtoisesti painakaa
keskikonsolissa olevaa yhdistämispainiketta
ja valitkaa Sovellukset,
Asennus sekä noudattakaa ohjeita.
•
Volvo On Call, VOC* - Ladatkaa VOCsovelluksen uusin versio. Valitkaa Volvo
ID-tunnuksen luominen aloitussivulta ja
noudattakaa ohjeita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
20
Tietoja internetissä (s. 19)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 Johdanto
Volvo Personvagnar -yhtiön
ympäristöfilosofia
01
eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja
käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista.
G000000
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo
Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että
asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset
ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista.
Volvo Personvagnar -yhtiöllä on maailmanlaajuinen ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita muita yksiköitämme. Asetamme
myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme
toimimisesta järjestelmällisesti ympäristöön
liittyvien kysymysten suhteen.
Polttoaineenkulutus
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät
hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta Ympäristön suojelu.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*
(Interior Air Quality System), varmistaa, että
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
21
01 Johdanto
01
||
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin,
pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Sisusta
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille
ja astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
Ympäristön suojelu
On helppoa myötävaikuttaa itse ympäristön
säästämiseen – tässä muutamia neuvoja:
•
•
•
Ajakaa taloudellisesti – olkaa ennakoiva.
•
Jos auto on varustettu moottorinlämmittimellä*, käyttäkää sitä ennen kylmäkäynnistystä – se parantaa käynnistyskykyä
sekä vähentää kulumista kylmällä säällä ja
moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä laskee
kulutusta ja vähentää päästöjä.
•
Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti, koska ilmanvastus kasvaa – nopeuden kaksinkertaistaminen nostaa ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
•
Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka
tämän tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte
Volvon teknisen palvelun hoitaa autonne
huollon ja hoidon, siitä tulee järjestelmämme
osa. Volvo asettaa vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle estääkseen jätteiden ja
päästöjen joutumisen ympäristöön. Huoltohenkilöstöllämme on tiedot ja työkalut, joita
tarvitaan hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
22
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
Suorittakaa huolto ja ylläpito käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti – noudattakaa
Huolto- ja takuukirjan suosittelemia
välejä.
Noudattamalla näitä neuvoja voidaan rahaa ja
maailman voimavaroja säästää sekä auton
kestävyyttä pidentää. Lisätietoja ja useita
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
neuvoja, ks. Eco guide (s. 65) Polttoainetaloudellinen ajaminen (s. 300) ja Polttoaineenkulutus (s. 407).
Kierrätys
Osana Volvon ympäristötyössä on tärkeää,
että auto kierrätetään ympäristön kannalta
oikealla tavalla. Melkein koko auto voidaan
kierrättää. Auton viimeistä omistajaa pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 23)
01 Johdanto
Käyttöopas ja ympäristö
Laminoitu lasi
Käyttöoppaan painettuun versioon käytetty
paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista
metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Laminoitu lasi
Forest Stewardship Council®-symboli osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon
käytetty paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista
lähteistä.
01
Lasi on vahvistettu, mikä antaa
paremman murtosuojan ja paremman äänieristyksen matkustamoon.
Tuulilasi ja muut lasit* on laminoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia (s. 21)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
23
TURVALLISUUS
02 Turvallisuus
Yleistä turvavöistä
VAROITUS
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikkien matkustajien turvavyöt
ovat kiinnitettynä ajon aikana.
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Turvavyö - kiinnittäminen
Kiinnittäkää turvavyö (s. 25) ennen ajon aloittamista.
Vetäkää vyö esiin hitaasti ja lukitkaa se työntämällä sen lukituskieleke vyölukkoon. Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
02
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käyttöön.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti. Lantiovyön pitää
olla alhaalla (ei vatsan päällä).
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos
se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun turvavyön.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin
on tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan
normaalissa istuma-asennossa.
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan (s. 25) käyttöön antamalla ääni- ja
valomuistutuksen (s. 27).
Huomatkaa
•
Älkää käyttäkö jousilukkoja tms., joka
estää turvavyötä asettumasta oikein.
•
Turvavyö ei saa olla kiertyneenä.
Oikein asetettu turvavyö.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvavyö - raskaus (s. 27)
Turvavyö - irrotus (s. 26)
Turvavyönkiristin (s. 28)
}}
25
02 Turvallisuus
||
Huomatkaa
Turvavyö - irrotus
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
Irrottakaa turvavyö (s. 25), kun auto on paikallaan.
•
•
•
02
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Väärin asetettu turvavyö. Vyön pitää olla olkapään päällä.
Turvavyön korkeussäätö. Painakaa painiketta ja
siirtäkää vyötä korkeussuunnassa. Asettakaa vyö
mahdollisimman korkealle ilman, että se hankaa
kaulaa.
Takaistuimella keskipaikan lukituskieleke sopii
vain sille tarkoitettuun lukkoon.
26
•
•
•
•
Turvavyö - raskaus (s. 27)
Turvavyö - irrotus (s. 26)
Turvavyönkiristin (s. 28)
Turvavyömuistutin (s. 27)
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään. Jos turvavyö
ei kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 25)
Turvavyömuistutin (s. 27)
02 Turvallisuus
Turvavyö - raskaus
ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Turvavyötä (s. 25) pitää aina käyttää raskauden aikana, mutta on tärkeää käyttää sitä
oikein.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 25)
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan (s. 25) käyttöön antamalla ääni- ja valomuistutus.
Turvavyö - irrotus (s. 26)
02
G020998
•
•
Turvavyömuistutin
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten,
turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä
ja vatsan sivulla.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta ja tietyissä
tapauksissa ajasta. Valomuistutus on kattokonsolissa ja mittaristossa (s. 61).
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan
alla – sen ei koskaan saa antaa liukua ylös.
Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä
kehoa ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin (s. 77) ja ohjauspyörä (s. 81) niin, että hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tarkoittaa sitä, että
hänen pitää helposti ulottua ohjauspyörään ja
polkimiin). Pyrkikää saamaan vatsan ja
•
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on
kaksi osatoimintoa:
Kertoa mitä turvavöitä (s. 25) takaistuimella käytetään. Mittaristossa esitetään
ilmoitus käytettäessä jotain turvavöistä tai
jos jokin takaovista on avattu. Ilmoitus
kuitataan automaattisesti noin
30 sekunnin ajon jälkeen tai vilkkuvivun
OK-painiketta (s. 103). Jos joku ei käytä
}}
27
02 Turvallisuus
turvavyötä, ilmoitus voidaan kuitata vain
manuaalisesti painamalla suuntavalovivun
OK-painiketta.
02
•
Muistuttaa, että jokin takaistuimen turvavöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus
saadaan ilmoituksena mittaristossa yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu
käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata
manuaalisesti painamalla OK-painiketta.
Turvavyönkiristin
Turvallisuus - varoitussymboli
Turvavyöt (s. 25) kuljettajan puolella, matkustajan puolella ja laitapaikoilla takana on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä.
Turvavyö pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
Varoitussymboli näytetään, jos vianetsinnässä
havaitaan vika tai jokin järjestelmä on aktivoitu.
Tarvittaessa varoitussymboli näytetään
yhdessä ilmoituksen kanssa mittariston
(s. 61) infonäytössä.
VAROITUS
Mittariston infonäytössä esitetään, mitkä turvavyöt ovat käytössä. Tämä informaatio on
aina käytettävissä.
Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukituskielekettä kuljettajan turvavyön lukkoon. Työntäkää turvavyön lukituskieleke aina saman puolen turvavyön
lukkoon. Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä tai työntäkö turvavyön lukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja turvavyön lukot
eivät tällöin ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara
on olemassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
28
Yleistä turvavöistä (s. 25)
Varoituskolmio sekä turvatyynyjärjestelmän
(s. 29) varoitussymboli analogisessa mittaristossa.
02 Turvallisuus
VAROITUS
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, se on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän
toiminta ole täysin asianmukaista. Symboli
osoittaa turvatyynyjärjestelmän, turvavyöjärjestelmän tai SIPS- ja IC-järjestelmien
vikaa, tai järjestelmässä on muita ongelmia. Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Varoitussymboli näytetään, jos vianetsinnässä
havaitaan vika tai jokin järjestelmä on aktivoitu. Tarvittaessa varoitussymboli esitetään
yhdessä ilmoituksen kanssa näytössä. Jos
varoitussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio
ja SRS-turvatyyny Tarvitsee huollon tai
SRS-turvatyyny Huolla kiireellisesti esitetään näytössä. Volvo suosittelee, että otatte
pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
02
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 40)
G018665
Varoitussymboli mittaristossa syttyy etäavaimen avainasennossa II (s. 75), vianetsintä
tehdään aina, kun virta kytketään päälle.
Symboli sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos
turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.
Turvatyynyjärjestelmä auttaa keulakolareissa
suojaamaan kuljettajan ja matkustajan päätä,
kasvoja ja rintakehää.
Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, vasemmalta ohjattava auto.
G018666
Varoituskolmio sekä turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli digitaalisessa mittaristossa.
Turvatyynyjärjestelmä
Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, oikealta
ohjattava auto.
}}
29
02 Turvallisuus
02
||
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen
yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyt täyttyvät ja lämpenevät. Turvatyyny vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja
törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan
kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvatyynyt kuljettajan puolella (s. 30)
Matkustajan turvatyyny (s. 31)
Turvallisuus - varoitussymboli (s. 28)
Turvatyynyt kuljettajan puolella
Täydennyksenä turvavyölle (s. 25) kuljettajan
puolella on auto varustettu kahdella turvatyynyllä (s. 29).
Yksi turvatyynyistä on asennettu laskostettuna ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä
on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Volvo suosittelee, että otatte korjauksissa
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt
virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa
väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi
olla vakavia henkilövahinkoja.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen
törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö
turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia vyön
sijainteja paitsi keskipaikkaa takana.
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat
autoon kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja sopeuttaa sitten toimenpiteen
tämän mukaisesti siten, että yksi tai
useampi turvatyyny laukaistaan.
30
Polviturvatyyny kuljettajan puolella vasemmalta
ohjattavassa autossa.
Toinen turvatyyny (polven korkeudella) on
asennettu kojelaudan alaosaan kuljettajan
puolelle, paneelissa on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyynyt toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyjen tehokkuuteen.
02 Turvallisuus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Matkustajan turvatyyny (s. 31)
Matkustajan turvatyyny
Turvavyön (s. 25) täydennyksenä matkustajan
puolella on auto varustettu turvatyynyllä
(s. 29).
02
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta
ohjattavassa autossa.
Matkustajan turvatyynyn varoitustarra on toisessa seuraavista kahdesta paikasta autossa:
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.
Vaihtoehto 1: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa häikäisysuojassa.
}}
31
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
02
Kytkin - PACOS*
Matkustajan puolella edessä oleva turvatyyny
voidaan deaktivoida (s. 33), jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
VAROITUS
Loukkaantumisen estämiseksi siinä
tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman
suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna
selkänojaan. Turvavyön täytyy olla lukittuna.
Vaihtoehto 2: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee näkyviin,
kun matkustajan ovi avataan.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä kehotusta ei noudateta,
lapselle voi aiheutua hengenvaara tai
vakava vamma.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
32
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos auto on varustettu etumatkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole PACOS-kytkintä (etumatkustajan turvatyynyn käytöstäpoisto), turvatyyny on aina aktivoituna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvatyynyt kuljettajan puolella (s. 30)
Lastenistuin (s. 45)
02 Turvallisuus
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/
deaktivointi*
toin ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai
lastentyynyllä.
Matkustajan puoleinen turvatyyny (s. 31) etuistuimella voidaan deaktivoida, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli
140 cm pitkät henkilöt.
Kytkin - PACOS
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn
matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Etäavaimen avainliuskaa (s. 163)
voidaan käyttää asennon muuttamiseen.
HUOM
Kun etäavain on avainasennossa II
(s. 75), esitetään mittaristossa turvatyynyn varoitussymboli (s. 28) n. 6 sekuntia.
Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan.
02
VAROITUS
Aktivoitu turvatyyny (etumatkustajan
paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoituna.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
Aktivoimaton turvatyyny (etumatkustajan
paikka):
Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140
cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu.
Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny matkustajan
paikalla edessä on aktivoitu (ks. edellä olevaa
kuvaa).
Turvatyynyn katkaisimen sijainti
Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, sitä vas}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
33
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
02
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos turvatyyny
on aktivoituna ja kattokonsolin symboli
palaa. Jos tätä kehotusta ei noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
Älkää salliko matkustajan istua matkustajan paikalla, jos ilmoitus kattokonsolissa
osoittaa, ettei turvatyynyä ole aktivoitu ja
turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
(s. 28) esitetään samalla mittaristossa.
Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava
vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Sivuturvatyyny (SIPS)
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side
Impact Protection System) jakaa suuren osan
törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan, kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat rintaa ja lantiota ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
VAROITUS
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran auton matkustajille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
34
Lastenistuin (s. 45)
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta
pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin
välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain
törmäyspuolella.
02 Turvallisuus
VAROITUS
•
•
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
Volvo suosittelee, että korjauksen
tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. SIPS-turvatyynyjärjestelmään
tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat
aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen
tilaan, koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
•
Volvo suosittelee käytettäväksi vain
Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut
istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin
(s. 34).
02
Lastenistuin/lastentyyny (s. 45) voidaan
sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä (s. 33) matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Matkustajan turvatyyny (s. 31)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 43)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
•
•
•
Matkustajan turvatyyny (s. 31)
•
Turvaverho (IC) (s. 36)
Turvatyynyt kuljettajan puolella (s. 30)
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny (s. 35)
35
02 Turvallisuus
Turvaverho (IC)
02
VAROITUS
Turvaverho auttaa suojaamaan kuljettajan ja
etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä
auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain kevyille
päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten
esim. sateenvarjoille).
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että
käytätte vain Volvon alkuperäisiä osia,
jotka on hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
VAROITUS
Auton saa kuormata korkeintaan 50 mm:n
päähän ovien ikkunoiden yläreunasta.
Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon suojavaikutus saattaa estyä.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän (s. 34) osa. Se on asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja suojaa autossa reunapaikoilla matkustavia. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja
turvaverho täyttyy.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
36
Yleistä turvavöistä (s. 25)
Turvatyynyjärjestelmä (s. 29)
Sivuturvatyyny (SIPS) (s. 34)
Yleistä WHIPS-järjestelmästä
(whiplash-suoja)
WHIPS (Whiplash Protection System) on
suoja retkahdusvammoja vastaan. Järjestelmä
koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta
sekä järjestelmään sovitetusta niskatuesta
etuistuimissa.
02 Turvallisuus
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
WHIPS - lastenistuin
WHIPS-järjestelmä (s. 36) ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Lastenistuin/lastentyyny (s. 45) voidaan
sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä (s. 33) matkustajan puolella.
02
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 43)
VAROITUS
Älkää tehkö koskaan mitään muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai itse WHIPS-järjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
WHIPS - lastenistuin (s. 37)
WHIPS - istuma-asento (s. 38)
Yleistä turvavöistä (s. 25)
WHIPS-järjestelmä aktivoituu takatörmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
37
02 Turvallisuus
WHIPS - istuma-asento
02
WHIPS-järjestelmä (s. 36) suojaa kuljettajaa ja
matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istumaasentonsa on oikea eikä järjestelmän toiminta
ole estynyt millään tavalla.
Istuma-asento
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa
siten, että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja etuistuimen selkänojan väliin. Muistakaa olla estämättä WHIPS-järjestelmän
toimintaa.
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
(s. 77) ennen ajoonlähtöä.
Osa WHIPS-järjestelmän suojausominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin
näyttää vahingoittumattomalta.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava
keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman lähellä niskatukea.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
myös vähäisen taakse suuntautuneen törmäyksen jälkeen.
Tehtävä
Älkää sijoittako takaistuimelle mitään esineitä,
jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan
istuimen taakse mitään esineitä, jotka voivat
estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
38
VAROITUS
Jos istuimeen on kohdistunut suuri kuormitus, esim. takatörmäyksen yhteydessä,
pitää WHIPS-järjestelmä tarkastaa. Volvo
suosittelee sen tarkistamista pikimmiten
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Jos takaistuimen selkänoja käännetään
alas, täytyy vastaavaa etuistuinta siirtää
eteenpäin siten, että se ei kosketa alaskäännettyyn selkänojaan.
02 Turvallisuus
Kun järjestelmät laukeavat
Törmäyksessä kaikki Volvon eri henkilöturvajärjestelmät toimivat yhteistyössä vahinkojen
pienentämiseksi.
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristimet (s. 28) etuistuimet
Etu- ja/tai sivuja/tai perätörmäyksissä ja/tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvavyönkiristimet (s. 28) takaistuinA
Keula- ja/tai sivutörmäyksessä ja/tai
kaatumisessa
Turvatyynyt
EtutörmäyksessäB
(Ohjauspyörä-, polvi(s. 30) ja matkustajan
turvatyyny (s. 31))
A
B
mäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt (s. 29) ovat lauenneet, suositellaan seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
VAROITUS
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny
on lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa
auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa purkautuvan savun ja
pölyn voimakas altistus voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen
syntyessä pese kylmällä vedellä. Myös
nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja
palovaurioita.
02
HUOM
Turvatyynyt ja -vyöt aktivoituvat vain kerran törmäyksessä.
VAROITUS
Sivuturvatyynyt
SIPS (s. 34)
SivutörmäyksessäB
Turvaverho IC (s. 36)
Sivutörmäyksessä
ja/tai kaatumisessa
ja/tai tietyissä keulatörmäyksissäB
Retkahdussuojus
WHIPS (s. 36)
Takaapäin tulevassa päälleajossa
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli
on kastunut vedestä tai muusta nesteestä,
irrottakaa akkukaapelit. Älkää yrittäkö
käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua.
Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Keskipaikalla takana ei ole turvavyönkiristintä.
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten tör-
39
02 Turvallisuus
Yleistä turvallisuustilasta
02
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun
törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin
turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan
teksti Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa esittää mittariston (s. 61)
infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa
tai palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa tarkastuksen ja auton palauttamisen
normaalitilaan, kun Turvallisuustila
Katso käyttöohjekirjaa on esitetty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoituskolmio analogisessa mittaristossa.
Varoituskolmio digitaalisessa mittaristossa.
40
•
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
(s. 40)
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 41)
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
Jos auto on turvallisuustilassa, (s. 40) käynnistystä voidaan yrittää, jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole.
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
Poistakaa etäavain lukosta ja avatkaa kuljettajan ovi. Jos nyt esitetään ilmoitus siitä, että
virta on päällä, painakaa käynnistyspainiketta.
Sulkekaa sitten ovi ja asettakaa etäavain
takaisin lukkoon. Auton elektroniikka yrittää
nyt asettua takaisin normaalitilaan. Yrittäkää
sen jälkeen käynnistää auto.
Jos ilmoitus Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa on edelleen näytössä,
autolla ei saa ajaa eikä sitä saa hinata, vaan
se on kuljetettava (s. 310) pois. Piilovauriot
voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
02 Turvallisuus
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Turvallisuustila
Katso käyttöohjekirjaa esitetään. Poistukaa autosta pikimmiten.
VAROITUS
Koska auto on varustettu turvallisuustilalla,
sitä ei saa hinata. Se täytyy kuljettaa paikalta lavalla. Volvo suosittelee, että se kuljetutetaan valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Turvallisuustila - siirtäminen
Turvatyyny jalankulkijalle
Jos teksti Normal mode näytetään, kun teksti
Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa on
nollattu käynnistysyrityksen (s. 40) jälkeen,
auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan.
Jalankulkijan turvatyyny (Pedestrian Airbag)
auttaa tietyissä keulatörmäyksissä lieventämään jalankulkijan iskeytymistä autoon.
02
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 40)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 41)
Jalankulkijoiden turvatyyny (Pedestrian
Airbag) on asennettu konepellin alle tuulilasin
lähelle. Tietyissä keulatörmäyksissä jalankulkijan kanssa etupuskurissa olevat tunnistimet
reagoivat ja turvatyyny täyttyy, jos törmäysvoiman arvioidaan olevan riittävän suuri. Tunnistimet ovat aktiivisia nopeudella n.
20-50 km/h ja ympäristön lämpötilan ollessa
välillä -20 ja +70 °C.
Tunnistimet on suunniteltu tunnistamaa törmäys kohteeseen, jolla on ihmisen jalkaa
muistuttavia ominaisuuksia.
}}
41
02 Turvallisuus
||
HUOM
Liikenneympäristössä voi olla kohteita,
jotka antavat tunnistimille signaalin, joka
muistuttaa törmäystä jalankulkijaan. Törmättäessä tällaiseen kohteeseen on mahdollista, että järjestelmä aktivoituu.
02
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Jalankulkijan turvatyyny - siirtäminen
(s. 42)
•
Jalankulkijan turvatyyny - taittaminen
kokoon (s. 43)
Jalankulkijan turvatyyny - siirtäminen
Autoa saa siirtää, jos se ei ole turvallisuustilassa (s. 40).
Jos jokin muista turvatyynyistä matkustamossa on aktivoitu, asetetaan auto turvallisuustilaansa.
Turvatyynyn (Pedestrian Airbag) aktivoinnin
yhteydessä
Jos vain jalankulkijan turvatyyny (s. 41)
(Pedestrian Airbag) on aktivoitunut:
•
nostetaan konepellin takaosaa ja lukitaan
siihen asentoon
1. Siirtäkää auto lähimpään turvalliseen
paikkaan.
•
•
varoitusvilkut aktivoituvat
2. Käännä turvatyyny kokoon ohjeiden
(s. 43) mukaisesti.
jarrujärjestelmää valmistellaan tulevaa
hätäjarrutusta varten.
3. Hakeutukaa lähimmälle korjaamolle.
VAROITUS
Älkää asentako mitään lisävarusteita tai
muuttako mitään keulassa. Auton keulaan
kohdistuneet vääränlaiset toimenpiteet voivat aiheuttaa järjestelmän vian ja vakavia
henkilövahinkoja sekä aineellisia vaurioita
autoon.
Volvo suosittelee alkuperäisten pyyhinvarsien käyttämistä ja ainoastaan alkuperäisten varaosien hankkimista.
VAROITUS
Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun puskurivaurioiden yhteydessä, jotta varmistetaan
järjestelmän olevan kunnossa.
42
VAROITUS
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
mahdollisimman pian turvatyyny aktivoinnin jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyyny jalankulkijalle (s. 41)
02 Turvallisuus
Jalankulkijan turvatyyny - taittaminen
kokoon
Jalankulkijoiden turvatyyny (s. 41) (Pedestrain
Airbag) pitää taittaa kokoon ennen kuin autoa
siirretään.
2. Kerätkää ensin kangas pitkittäissuuntaisesti kokoon vasemmalla puolella ja
kääntäkää sitten kerätty kangas keskiosan suuntaan. Kietokaa takiaisnauhaa
(kaksipuolinen) ympärille niin paljoin kuin
mahdollista ja kiinnittäkää nauha.
3. Painakaa turvatyynyn kiedottu osa alas
turvatyynyn koteloon (2).
4. Toistakaa kohdat 1-3 oikealla puolella.
Koottu kangas voidaan tällä puolella joutua kääntämään kaksi kertaa ennen kuin
takiaisnauha kiedotaan sen ympäri.
5. Turvatyynyn kotelon kansi jää raolleen,
mikä on täysin normaalia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyyny (Pedestrian Airbag)
Turvatyynyn kotelo
Takiaisnauha, oikea puoli
Takiaisnauha, vasen puoli
Turvatyynystä voi tulla vähän savua ja se voi
tuntua lämpimältä, mutta tämä on normaalia.
Kääntäkää se kokoon seuraavasti:
1. Hae takiaisnauha esiin
vasemmalla puolella (4).
Jalankulkijan turvatyyny - siirtäminen
(s. 42)
Yleistä lapsiturvallisuudesta
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastentyynyllä/lastenistuimessa
aina 10-vuotiaiksi asti.
02
Lasten sijoittaminen autoon ja käytettävä
varustus valitaan lapsen painon ja koon
mukaan, ks. Lastenistuin (s. 45).
HUOM
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee
sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia, lastentyynyjä & kiinnityslaitteita), jotka on
kehitetty juuri Teidän autoanne varten. Jos
käytätte lapsille tarkoitettuja Volvon turvavarusteita, saatte parhaat edellytykset lapsenne
turvalliselle matkustamiselle autossa, mutta
myös lasten turvavarustuksen, joka sopii ja on
helppo käyttää.
}}
43
02 Turvallisuus
||
HUOM
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavälineiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
02
Lapsilukko
Takaovien ikkunannostimien käyttösäätimet ja
takaovien avauskahvat voidaan salvata
(s. 176) avaamiselta sisäpuolelta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
44
Lastenistuin (s. 45)
Lastenistuin - sijainti (s. 49)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 50)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 53)
02 Turvallisuus
Lastenistuin
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Varmistakaa, että lastenistuinta käytetään oikein.
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
02
VAROITUS
G020739
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen pitkittäissäädön vipuun
tai istuimen alapuolen jousiin tai palkkeihin.
Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
}}
45
02 Turvallisuus
||
Suositellut lastenistuimet1
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
02
Ryhmä 0
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 13 kg
(L)
Ryhmä 0
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 13 kg
(U)
(U)
enint. 10 kg
Takaistuimen keskipaikka
Volvon vauvanistuin (Volvo
Infant Seat) –
selkänoja
menosuuntaan
käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1
04301146
(U)
1
46
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
02 Turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 0
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.A
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
enint. 10 kg
(U)
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon
lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) - selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Takaistuimen keskipaikka
02
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 1
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.A
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
9–18 kg
(U)
(U)
Ryhmä 2
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon
lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) - selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
15–25 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
}}
47
02 Turvallisuus
||
02
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 2
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) –
kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon
lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – kasvot
eteenpäin käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton
turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
(U)
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo
Booster Seat with backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo
Booster Seat with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
(UF)
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster Cushion
with and without backrest).
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster Cushion with
and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
(UF)
15–25 kg
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Takaistuimen keskipaikka
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäinkäännetyille, yleisesti hyväksytyille lastenistuimille tässä painoluokassa.
B: Sisäänrakennetut lastenistuimet hyväksytty tälle painoluokalle.
A
Vain selkänoja menosuuntaan käännetylle lastenistuimelle. Asettakaa istuimen selkänoja pystysuoraan asentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
48
Lastenistuin - sijainti (s. 49)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 53)
•
•
Lastenistuin - ISOFIX (s. 50)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 43)
02 Turvallisuus
Lastenistuin - sijainti
VAROITUS
Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt (s. 45)
aina takaistuimelle, jos matkustajan paikan
turvatyyny on aktivoitu (s. 33). Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos
lapsi istuu matkustajan paikalla.
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Matkustajan turvatyynyn varoitustarra on toisessa seuraavista kahdesta paikasta autossa:
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
Vaihtoehto 2: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee näkyviin,
kun matkustajan ovi avataan.
VAROITUS
Voitte hyvin sijoittaa:
Vaihtoehto 1: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa häikäisysuojassa.
02
•
lastenistuimen/-tyynyn matkustajan istuimelle kunhan autossa ei ole aktivoitua
turvatyynyä matkustajan paikalla.
•
yksi tai useampia lastenistuimia/lastentyynyjä takaistuimella.
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on
turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle
asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita,
ei saa käyttää, koska ne voivat aiheuttaa
turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa tuulilasia vasten.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä kehotusta ei noudateta,
lapselle voi aiheutua hengenvaara tai
vakava vamma.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 43)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 53)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 50)
49
02 Turvallisuus
Lastenistuin - ISOFIX
ISOFIX - kokoluokat
ISOFIX on kansainväliseen standardiin perustuva lastenistuimen (s. 45) kiinnitysjärjestelmä.
ISOFIX (s. 50) -kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjiä valitsemaan oikeantyyppisen lastenistuimen (s. 51).
02
Kokoluokka
Täysi koko, eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto
1), eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Rajoitettu koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
Aiheeseen liittyvät tiedot
F
Poikittainen vauvakaukalo,
vasen
G
Poikittainen vauvakaukalo,
oikea
•
•
•
50
A
Rajoitettu koko (vaihtoehto
2), eteenpäin käännetty lastenistuin
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
ISOFIX - kokoluokat (s. 50)
ISOFIX - lastenistuintyypit (s. 51)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 43)
HUOM
Selostus
B1
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat takaistuimen selkänojan alaosan luona,
reunapaikoilla.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta etumatkustajan istuimelle, jos autossa on aktivoitava
turvatyyny.
Jos lasten ISOFIX-turvavälineestä puuttuu
kokoluokitus, täytyy automallin löytyä lasten turvavälineen automallien luettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee kääntymään valtuutetun
Volvo-jälleenmyyjän puoleen ja kysymään,
mitä lasten ISOFIX-turvavälineitä Volvo
suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
ISOFIX - lastenistuintyypit (s. 51)
02 Turvallisuus
ISOFIX - lastenistuintyypit
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat
eri kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa automalleissa.
Paino
enint. 10 kg
enint. 10 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIXA-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
02
(IL)
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
enint. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Lastenistuin, selkänoja menosuuntaan käännetty
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
51
02 Turvallisuus
||
Lastenistuimen tyyppi
02
Lastenistuin, eteepäin käännetty
Paino
9–18 kg
Kokoluokka
B
Matkustajapaikat ISOFIXA-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OKB
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: ISOFIX-sijoittaminen ei sovi ISOFIX-lastenistuimelle tässä painoluokassa ja/tai kokoluokassa.
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
IUF: Sopiva eteenpäinkäännetyille ISOFIX-lastenistuimille, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä tässä painoluokassa.
A
B
ISOFIX on kansainväliseen standardiin perustuva lastenistuinten kiinnitysjärjestelmä.
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Katsokaa, että valitsette oikean suuruusluokan (s. 50) ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä
varustetulle lastenistuimelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
52
Lastenistuin - ISOFIX (s. 50)
02 Turvallisuus
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet
HUOM
Auto on varustettu tietyille eteenpäin käännetyille lastenistuimille (s. 45) tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on
sijoitettu istuimen takapuolelle.
Yläkiinnityspisteet
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja,
se pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin
voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
02
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
VAROITUS
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin
ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
•
•
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 43)
Lastenistuin - sijainti (s. 49)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 50)
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen
lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, jonka laitapaikoilla on käännettävät niskasuojat.
53
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt,
katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
03
}}
55
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
03
56
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut, kauko-/lähivalot,
ajotietokone
(s. 103),
(s. 106),
(s. 90),
(s. 85) ja
(s. 117).
Säädinpaneeli
(s. 171),
(s. 176),
(s. 98) ja
(s. 99).
Automaattivaihteiston manuaalinen
vaihteensiirto*
(s. 271).
Vakionopeudensäädin*
(s. 192) ja
(s. 197).
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 81) ja
(s. 29).
Mittaristo
(s. 61).
Valikkokäsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 106) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
START/STOP
ENGINE-painike
(s. 266).
Virtalukko
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varoitusvilkut
(s. 89).
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää ja valikkokäsittelyä varten
(s. 106) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Ohjauspaneeli ilmastointilaitetta varten
(s. 126) tai
(s. 127).
Vaihteenvalitsin
(s. 269),
(s. 271) tai
(s. 274).
Seisontajarru
(s. 290).
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 96).
Ohjauspyörän säätö
(s. 81).
(s. 75).
Konepellin avaaja
(s. 351).
Näyttö infotainmentjärjestelmää ja valikkojen esittämistä
varten
(s. 106) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Valokatkaisin, takaluukun avaaja
(s. 82) ja
(s. 173).
Istuimen säätö*
(s. 78).
Oven avauskahva
–
Ulkolämpömittari (s. 69)
Välimatkamittari (s. 70)
Kello (s. 70)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03
57
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt,
katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
03
58
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
03
}}
59
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
60
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 96).
Säädinpaneeli
Valokatkaisin, takaluukun avaaja
(s. 82) ja
(s. 173).
Automaattivaihteiston manuaalinen
vaihteensiirto*
(s. 271).
(s. 171),
(s. 176),
(s. 98) ja
(s. 99).
Istuimen säätö*
(s. 78).
Valikkokäsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 106) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 81) ja
(s. 29).
Mittaristo
Konepellin avaaja
(s. 351).
Varoitusvilkut
(s. 89).
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää ja valikkokäsittelyä varten
(s. 106) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
(s. 61).
Ohjauspaneeli ilmastointilaitetta varten
(s. 126) tai
(s. 127).
Vakionopeudensäädin*
(s. 192) ja
(s. 197).
Vaihteenvalitsin
START/STOP
ENGINE-painike
(s. 266).
(s. 269),
(s. 271) tai
(s. 274).
Seisontajarru
(s. 290).
Virtalukko
(s. 75).
Näyttö infotainmentjärjestelmää ja valikkojen esittämistä
varten
(s. 106) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut, kauko-/lähivalot,
ajotietokone
(s. 103),
(s. 106),
(s. 90),
(s. 85) ja
(s. 117).
Oven avauskahva
–
Ohjauspyörän säätö
(s. 81).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ulkolämpömittari (s. 69)
Välimatkamittari (s. 70)
Kello (s. 70)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
Mittaristo, analoginen - katsaus
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista.
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot esitetään symboleilla ja tekstillä.
•
•
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 61)
Mittariston näyttö
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 68)
Mittarit ja näytöt
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 62)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 66)
03
Polttoainemittari. Kun osoitus vähenee
vain yhteen valkoiseen merkintään1, polttoainesäiliön pienen polttoainemäärän
keltainen merkkisymboli syttyy. Katsokaa
myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja
(s. 117) ja Polttoaineen täyttö (s. 295).
Infonäyttö, analoginen mittaristo.
Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien toimintojen yhteydessä.
Eco meter. Mittari antaa osoituksen siitä,
kuinka taloudellisesti autoa ajetaan. Mitä
korkeammalle asteikossa viisari osoittaa,
sitä taloudellisempaa ajo on.
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtamisosoitin2 / Vaihdeosoitin3. Katsokaa myös Vaihtamisosoitin* (s. 270),
1
2
3
Kun näytön ilmoitus Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella: alkaa esittää ----, merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
61
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 271) tai Automaattivaihteisto Powershift* (s. 274).
Merkki- ja varoitusvalot
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan
tarkastus tehdään avaimen asennossa II,
kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa osoittava symboli ja liian
matalaa öljynpainetta osoittava symboli.
Aiheeseen liittyvät tiedot
03
•
•
Mittaristo (s. 61)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 68)
•
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 62)
Mittaristo, digitaalinen - katsaus
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot esitetään symboleilla ja tekstillä.
Mittariston näyttö
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 66)
Merkki- ja varoitussymbolit, analoginen mittaristo
Merkkisymbolit
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitussymbolit4
Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien toimintojen yhteydessä.
Toiminnan tarkastus
Mittarit ja näytöt
Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun
moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien
pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Digitaaliselle mittaristolle voidaan valita eri
teemoja. Mahdolliset teemat ovat "Elegance",
"Eco" ja "Performance".
4
62
Tietonäyttö, digitaalinen mittaristo*.
Teema voidaan valita vain moottorin käydessä.
Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä (s. 353).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Teeman valitseminen - painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta ja valitsemalla valikkovaihtoehto
Teemat kääntämällä vivun säätöpyörää. Painakaa OK-painiketta. Kääntäkää säätöpyörää
teeman valitsemiseksi ja vahvistakaa valinta
painamalla OK-painiketta.
(s. 271) tai Automaattivaihteisto Powershift* (s. 274).
Keskikonsolin näytön ulkonäkö noudattaa tietyissä malliversioissa mittariston teeman
valintaa.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
voidaan myös säätää mittariston kontrastitilaa
ja väritilaa.
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 103).
Teeman valinta sekä kontrasti- ja väritilan
valinta voidaan jokaisen etäavaimen osalta
tallentaa avainmuistiin*, ks. Etäavain - personalisointi* (s. 156).
03
Mittarit ja merkkivalot, teema "Elegance".
Polttoainemittari. Kun osoitus vähenee
vain yhteen valkoiseen merkintään5, polttoainesäiliön pienen polttoainemäärän
keltainen merkkisymboli syttyy. Katsokaa
myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja
(s. 117) ja Polttoaineen täyttö (s. 295).
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Mittarit ja merkkivalot, teema "Eco".
Polttoainemittari. Kun osoitus vähenee
vain yhteen valkoiseen merkintään8, polttoainesäiliön pienen polttoainemäärän
keltainen merkkisymboli syttyy. Katsokaa
myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja
(s. 117) ja Polttoaineen täyttö (s. 295).
Eco guide. Ks. myös Eco guide & Power
guide* (s. 65).
Nopeusmittari
Vaihtamisosoitin6 / Vaihdeosoitin7. Katsokaa myös Vaihtamisosoitin* (s. 270),
Automaattivaihteisto - Geartronic*
5
6
7
8
Kun näytön ilmoitus Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella: alkaa esittää ----, merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
Kun näytön ilmoitus Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella: alkaa esittää ----, merkintä muuttuu punaiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
63
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtamisosoitin6 / Vaihdeosoitin7. Katsokaa myös Vaihtamisosoitin* (s. 270),
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 271) tai Automaattivaihteisto Powershift* (s. 274).
03
Nopeusmittari
Merkki- ja varoitusvalot
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Power guide. Ks. myös Eco guide &
Power guide* (s. 65).
Vaihtamisosoitin6 / Vaihdeosoitin7. Katsokaa myös Vaihtamisosoitin* (s. 270),
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 271) tai Automaattivaihteisto Powershift* (s. 274).
Merkki- ja varoitussymbolit, digitaalinen mittaristo.
Merkkisymbolit
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitussymbolit10
Mittarit ja merkkivalot, teema "Performance".
Polttoainemittari. Kun osoitus vähenee
vain yhteen valkoiseen merkintään9, polttoainesäiliön pienen polttoainemäärän
keltainen merkkisymboli syttyy. Katsokaa
myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja
(s. 117) ja Polttoaineen täyttö (s. 295).
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
6
7
9
10
64
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
Kun näytön ilmoitus Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella: alkaa esittää ----, merkintä muuttuu punaiseksi.
Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä (s. 353).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminnan tarkastus
Eco guide & Power guide*
Hetkellinen arvo
Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun
moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien
pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Eco guide ja Power guide ovat kaksi mittariston (s. 61) välinettä, jotka auttavat kuljettajaa
ajamaan autoa mahdollisimman taloudellisesti.
Tässä esitetään hetkellinen arvo - mitä suurempi näyttämä asteikolla, sitä parempi.
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan
tarkastus tehdään avaimen asennossa II,
kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa osoittava symboli ja liian
matalaa öljynpainetta osoittava symboli.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo (s. 61)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 68)
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 61)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 66)
Auto tallentaa myös tilaston tehdyistä ajomatkoista, jotka voidaan nähdä pylväsdiagrammeina, ks. Ajotietokone - ajostatistiikka*
(s. 118).
Eco guide
Tämä mittari antaa osoituksen siitä, kuinka
taloudellisesti autoa ajetaan.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Eco", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 62).
Hetkellinen arvo lasketaan nopeuden, moottorin kierrosluvun, otettavan moottoritehon
sekä käyttöjarrujen käytön perusteella.
Optimaalinen nopeutta (50-80 km/h) ja matalia kierroslukuja suositellaan. Painettaessa
kaasua ja jarrutettaessa viisarit laskevat alaspäin.
03
Hyvin matalat hetkelliset arvot sytyttävät mittarin punaisen alueen (pienellä aikaviiveellä),
mikä tarkoittaa huonoa ajotaloutta, ja sen
vuoksi niitä tulee välttää.
Keskiarvo
Keskiarvo noudattaa hitaasti hetkellistä arvoa
ja kertoo, kuinka autoa on ajettu viimeaikoina.
Mitä korkeammalla asteikossa viisarit ovat,
sitä taloudellisemmin kuljettaja on ajanut.
Power guide
Tämä mittari näyttää moottorista otettavan
tehon (Power) ja saatavissa olevan tehon välisen suhteen.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Performance", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 62).
Hetkellinen arvo
Keskiarvo
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
65
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta
tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Merkkisymbolit
Symboli
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
03
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Saatavissa oleva moottoriteho
Vika ABS-järjestelmässä
Otettu moottoriteho
Saatavissa oleva moottoriteho
Pienempi, ylempi osoitin kertoo saatavissa
olevan moottoritehon11. Mitä korkeammalla
viisari on asteikolla, sitä enemmän tehoa on
käytettävissä valitulla vaihteella.
Otettu moottoriteho
Suurempi, alempi osoitin kertoo otetun moottoritehon11. Mitä korkeammalla se on asteikolla, sitä enemmän tehoa moottorista otetaan.
Suuri osoittimien välinen ero osoittaa suurta
tehoreserviä.
Takasumuvalo päällä
Vakautusjärjestelmä, ks. Elektroninen vakautuksen säätö
(ESC) - yleistä (s. 182)
Vakautusjärjestelmä, sport-tila,
ks. Elektroninen vakautuksen
säätö (ESC) - käsittely (s. 183)
Hehkutus (diesel)
Säiliössä vähän polttoainetta
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
11
66
Teho riippuu moottorin kierrosluvusta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Symboli
Sisältö
Kaukovalot päällä
Vasen vilkku
Oikea vilkku
Eco- toiminto päällä, ks. ECO*
(s. 286)
Start/Stop, moottori sammutettu automaattisesti, ks. Start/
Stop* - toiminta ja käsittely
(s. 278)
Rengaspainejärjestelmä , ks.
Rengaspaineiden valvonta*
(s. 324)
Vika ABL-järjestelmässä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active
Bending Lights) on syntynyt vika.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen
jälkeen, se voi johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee,
että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vika ABS-järjestelmässä
Säiliössä vähän polttoainetta
Rengaspainejärjestelmä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton
varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä
on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
Symboli palaa rengaspaineen ollessa matala,
tai jos rengaspainejärjestelmään on syntyy
vika.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
3. Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa takasumuvalon ollessa päällä.
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti,
järjestelmään on syntynyt vika.
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa
tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin se
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton. Symboli palaa, kun sport-tila on aktivoitu.
Hehkutus (diesel)
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä.
Esilämmitys tapahtuu lähinnä matalan lämpötilan vuoksi.
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista.
Ilmoitusteksti sammutetaan OK-painikkeella,
ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 103), tai se
häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika
vaihtelee riippuen osoitettavasta toiminnosta).
Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden
symbolien kanssa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo (s. 61)
•
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 61)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 68)
03
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 62)
HUOM
Kun huoltoilmoitus ilmestyy, sammuvat
symboli ja ilmoitus painamalla OK-painiketta, tai sammuvat automaattisesti hetken
kuluttua.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.
Vasen/oikea vilkku
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Eco-toiminto päällä
Symboli palaa, kun Eco-toiminto on aktivoitu.
Start/Stop
Symboli palaa, kun moottori on sammutettu
automaattisesti.
67
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian
tai puutteen ilmenemisestä.
Varoitussymbolit
Symboli
Sisältö
Pieni öljynpaineA
03
Seisontajarru kytketty, digitaalinen mittaristo
Seisontajarru kytketty, analoginen mittaristo
Turvatyynyt – SRS
tori välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys
korjaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Seisontajarru kytkettynä
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on
kytkettynä. Symboli syttyy kytkemisen aikana.
Lisätietoja, ks. Seisontajarru (s. 290).
Turvatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, vyölukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Turvavyömuistutin
Turvavyömuistutin
Generaattori ei lataa
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus
A
Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa
autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä (s. 353).
Pieni öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin
öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moot-
68
Symboli vilkkuu, jos joku etuistuimella ei ole
kiinnittänyt turvavyötä tai takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla
liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen
paikkaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä
(s. 358).
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos molemmat symbolit sammuvat,
voitte jatkaa ajoa.
•
Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä
(s. 358). Jos jarrunestesäiliön nestetaso on normaali ja varoitussymbolit
palavat edelleen, voitte ajaa auton
varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo
suosittelee, että käännytte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun puoleen.
VAROITUS
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen häviämisen syy täytyy tarkastaa huoltokorjaamossa. Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on vaarana auton takapään voimakas luisto voimakkaasti jarrutettaessa.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu
vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti.
Symboli jää näkyviin, kunnes vika on korjattu,
mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla OK-painiketta, ks. Valikkokäsittely mittaristo (s. 103). Varoitussymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Toimenpide:
1. Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla
ei saa ajaa edelleen.
2. Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen
mukainen toimenpide. Poistakaa ilmoitus
OK-painikkeella.
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä
selventävän kuvan kanssa infonäytössä.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.
syttyy.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h, infosymboli
Jos konepelti12 ei ole asianmukaisesti suljettu,
varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.
Ulkolämpömittari
Ulkolämpömittarin näyttö näkyy mittaristossa.
Jos takaluukku ei ole asianmukaisesti suljettu,
infosymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan
kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa takaluukku.
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo (s. 61)
•
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 61)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 66)
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 62)
Ulkolämpömittarin näyttö, digitaalinen
mittaristo
Ulkolämpömittarin näyttö, analoginen mittaristo
Kun lämpötila on alueella +2 °C - -5 °C, näytössä palaa lumihiutalesymboli. Se varoittaa
liukkauden vaarasta. Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa arvoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo (s. 61)
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, varoitussymboli syttyy.
12
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
69
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Välimatkamittari
Kello
Lisenssit - mittaristo
Välimatkamittarin näyttö näkyy mittaristossa.
Kellon näyttö näkyy mittaristossa.
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin.
Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan/kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
Combined Instrument Panel Software
03
Open Source Software Notice
Välimatkamittari, digitaalinen mittaristo.
Kello, digitaalinen mittaristo.
Näyttö ajan esittämistä varten14
Välimatkamittarin näyttö13
Kumpaakin välimatkamittaria T1 ja T2 käytetään lyhyiden matkojen mittaamiseen. Matkan
pituus esitetään näytössä.
Kääntäkää ohjauspylvään vasemman vivun
säätöpyörää halutun mittarin näyttämiseksi.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
RESET-painikkeen pitkä painallus (kunnes
muutos tapahtuu) nollaa näytettävän välimatkamittarin. Lisätietoja, ks. Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
13
14
70
Mittaristo (s. 61)
Näytön ulkonäkö voi olla erilainen riippuen mittaristoversiosta.
Analogisessa mittaristossa aika näkyy mittariston keskellä.
Kellon asettaminen
Kello voidaan asettaa valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 106).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo (s. 61)
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
・ GNU FriBidi
・ DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
・ FreeType 2
MIT License: http: http://opensource.org/
licenses/mit-license.html
•
・ Lua
Symbolit näytössä
Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkkija infosymboleihin. Seuraavassa näytetään
tavallisimmin esiintyvät symbolit merkityksineen ja viittauksineen siitä, mistä käyttöoppaassa voidaan löytää lisätietoja.
Symboli
- Punainen varoitussymboli syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään mittariston infonäytössä selventävä teksti.
- Infosymboli syttyy, yhdessä mittariston infonäytössä esitettävän tekstin kanssa,
kun jossain auton järjestelmistä on sattunut
poikkeama. Keltainen infosymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden merkkivalojen kanssa.
Varoitussymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Ks.
Pieni öljynpaine
(s. 68)
Seisontajarru kytketty, digitaalinen
mittaristo
(s. 68),
(s. 290)
Seisontajarru kytketty, analoginen
mittaristo
(s. 68)
Turvatyynyt –
SRS
(s. 28),
(s. 68)
Sisältö
Ks.
Turvavyömuistutin
(s. 25),
(s. 68)
Generaattori ei
lataa
(s. 68)
Vika jarrujärjestelmässä
(s. 68),
(s. 288)
Varoitus, Turvallisuustila
(s. 28),
(s. 40),
(s. 68)
03
Merkkisymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Ks.
Vika ABL-järjestelmässä*
(s. 66),
(s. 88)
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
(s. 66)
Vika ABS-järjestelmässä
(s. 66),
(s. 288)
Takasumuvalo
päällä
(s. 66),
(s. 88)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Symboli
03
72
Sisältö
Ks.
Vakautusjärjestelmä, ESC
(Electronic Stability Control),
Perävaunun
vakautusjärjestelmä*
(s. 66),
(s. 184),
(s. 307)
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
(s. 66),
(s. 184)
Hehkutus (diesel)
(s. 66)
Säiliössä vähän
polttoainetta
(s. 66),
(s. 138)
Informaatio,
lukekaa näyttöteksti
(s. 66)
Kaukovalot
päällä
(s. 66),
(s. 85)
Vasen vilkku
(s. 66)
Oikea vilkku
Start/stop*,
moottori pysäytetty automaattisesti
Symboli
Sisältö
Ks.
ECO-toiminto*
päällä
(s. 66),
(s. 286)
Rengaspainejärjestelmä*
(s. 66),
Rengaspaineiden valvonta*
(s. 324)
Merkkisymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Ks.
Mukautuva
nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
(s. 211),
(s. 213)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 200)
Sisältö
Ks.
Vakionopeudensäädin*
(s. 192)
Kaukovalot automaattisella himmennyksellä AHB*
(s. 86)
Nopeudenrajoitin
(s. 189)
Tutkatunnistin*
Kameratunnistin*,
Lasertunnistin*
(s. 86),
(s. 222),
(s. 231),
(s. 234),
(s. 240)
(s. 211),
(s. 215),
(s. 231)
Start/Stop*
(s. 284)
(s. 211)
Start/Stop*
(s. 284)
(s. 66)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 66),
(s. 278)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 201),
(s. 211)
Start/Stop*
(s. 284)
Symboli
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Sisältö
Ks.
Etäisyysvaroitus*
(Distance Alert),
City SafetyTM,
Törmäysvaroitin*,
automaattinen
jarru*
(s. 215),
(s. 222),
(s. 231)
Infosymbolit kattokonsolin näytössä
Sisältö
Ks.
Sadetunnistin*
(s. 96)
Kaista-avustaja*
(s. 238)
(s. 138)
Driver Alert System*, kaistaavustaja*
(s. 234),
(s. 240)
Moottorin- ja
matkustamonlämmitin* Huolto
tarvitaan
(s. 138)
Driver Alert System*, Tauon aika
(s. 233)
(s. 234)
Aktivoitu ajastin*
(s. 138)
Driver Alert System*, Tauon aika
Aktivoitu ajastin*
(s. 138)
ABL-järjestelmä*
(s. 88)
Heikko akku
(s. 138)
Aktiivinen pysäköintiapu - PAP*
(s. 249)
Moottorin- ja
matkustamonlämmitin*
Symboli
Vaihtamisosoitin
(s. 270)
Vaihdeasennot
(s. 271)
Rekisteröity
nopeusinformaatio*
(s. 186)
Κljymäärän mittaus
(s. 354)
Symboli
Sisältö
Ks.
Turvavyömuistutin
(s. 27)
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivoitu
(s. 33)
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivointi
poistettu
(s. 33)
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 66)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 68)
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 106)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
73
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Volvo Sensus
Volvo Sensus on henkilökohtaisen Volvokokemuksenne sydän. Juuri Sensus antaa tietoja, huoltoa ja toimintoja, jotka yksinkertaistavat omistajuuttanne.
jalla* voidaan toimintoja aktivoida tai sulkea ja
tehdä useita vaihtelevia asetuksia.
Painamalla MY CAR esitellään kaikki ajamiseen ja auton hallintaan liittyvät asetukset,
esim. City Safety, lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen nopeus, kellon asetus jne.
*, NAV*
Painamalla RADIO, MEDIA, TEL*,
tai CAM* voidaan aktivoida muita lähteitä, järjestelmiä ja toimintoja, esim. AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigointi* ja pysäköintiapukamera*.
03
Lisätietoja kaikista toiminnoista/järjestelmistä,
ks. ko. osaa omistajan käsikirjassa tai sen
lisäosassa.
Kun istutte autossanne, haluatte saada hallinnan, ja nykyisessä yhtenäisessä maailmassa
myös informaatiota, kommunikaatiota ja huoltoa silloin, kun Teille sopii. Sensus sisältää
kaikki ratkaisumme, jotka mahdollistavat
yhdistymisen* ympäröivään maailmaan, ja
antaa Teille samalla näkemyksellisen hallinnan auton kaikkiin mahdollisuuksiin.
Volvo Sensus yhdistää ja esittelee auton
usean järjestelmän monia toimintoja keskikonsolin näytössä. Volvo Sensus -järjestelmällä autosta voidaan tehdä henkilökohtainen
helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. Asetuksia voidaan kohdissa Auton asetukset,
Audio ja media, Lämmitys ja ilmanvaihto jne.
Katsaus
Ohjauspaneeli keskikonsolissa. Kuva on kaaviomainen - toimintojen ja painikkeiden sijainti vaih-
Keskikonsolin painikkeilla ja säätimillä tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesar-
74
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
telee valitusta varustuksesta ja markkina-alueesta
riippuen.
Navigointi* - NAV, ks. erillistä lisäosaa
(Sensus Navigation).
Äänentoisto ja media - RADIO, MEDIA,
TEL*, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
Toiminta-asetukset - MY CAR, ks. MY
CAR (s. 106).
Internetiin yhdistetty auto *, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
Ilmastointilaite (s. 120).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Avaimen asennot
Etäavaimella voidaan auton sähköjärjestelmä
asettaa eri tiloihin/tasoille ja siten tehdä eri toiminnot käytettäviksi, ks. Avaimen asennot toiminnot eri tasoilla (s. 75).
TÄRKEÄÄ
Vieras esine virtalukossa voi vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 163).
Ottakaa avain pois
Tarttukaa etäavaimeen ja vetäkää se pois virtalukosta.
Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla
Jotta on mahdollista käyttää rajoitettua määrää toimintoja moottorin ollessa sammutettuna, voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa
3 eri tasolle (avainasennot) - 0, I ja II - etäavaimella. Tämä omistajan käsikirja selostaa nämä
tasot perusteellisesti nimellä "avainasennot".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot
ovat käytettävissä kussakin avainasennossa/
kullakin tasolla.
03
Virtalukko etäavain vedettynä ulos/painettuna
sisään.
HUOM
Avaimettomalla* toiminnolla varustetuissa
autoissa avainta ei tarvitse työntää virtalukkoon, vaan se voidaan pitää esim. taskussa. Lisätietoja Keyless-toiminnoista, ks.
Avaimeton käyttö* (s. 165).
Asettakaa avain paikalleen
1. Pitäkää kiinni irrotettavalla avainliuskalla
varustetusta etäavaimen päästä ja asettakaa avain virtalukkoon.
2. Painakaa sitten avain lukossa ääriasentoonsa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Taso
0
Toiminnot
Matkamittari, kello ja lämpömittari
sytytetään.
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
•
Avainasento 0 - Avatkaa auton lukitus tällöin auton sähköjärjestelmä on tasolla
0.
•
Avainasento I - Etäavaimen ollessa painettuna täysin virtalukkoon15 - Painakaa
lyhyesti START/STOP ENGINE.
Äänentoistolaitteistoa voidaan
käyttää rajoitettu aika - ks. lisäosaa Sensus Infotainment.
03
I
II
Lasikaton aurinkosuojusta, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, RTI:tä, puhelinta,
tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin
sähkölämmitys voidaan kuitenkin
aktivoida vasta moottorin käynnistämisen jälkeen.
Tämä avainasento kuluttaa paljon virtaa käynnistysakusta ja
sitä tulee sen vuoksi välttää!
15
16
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistystä - älkää painako jarru-/
kytkinpoljinta, kun nämä avainasennot valitaan.
•
Avainasento II - Etäavaimen ollessa
työnnettynä täysin virtalukkoon15 - Tehkää pitkä16 painikkeen START/STOP
ENGINE painallus.
•
Takaisin avainasentoon 0 - Takaisin
avainasentoon 0 palaamiseksi asennosta
II ja I - Painakaa lyhyesti START/STOP
ENGINE.
Valonheittimet sytytetään.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
76
Avainasennon/taso valinta
Äänentoistolaitteisto
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta
etäavain poistettuna, katsokaa lisäosaa Sensus Infotainment.
Ei välttämätöntä autoille, joissa on Keyless*-toiminto.
N. 2 sekuntia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä, ks. Moottorin käynnistäminen
(s. 266).
Hinaus
Tärkeitä tietoja etäavaimesta hinauksen
yhteydessä, ks. Hinaus (s. 308).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 75)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Etuistuimet
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi.
Pumpatkaa ylös/alas istuimen* nostamiseksi/laskemiseksi.
Sähkötoimisen istuimen käyttöpaneeli*,
ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 78).
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana. Varmistautukaa henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen
kovan jarrutuksen onnettomuuden yhteydessä, että istuin on lukittu.
Korkeuden säätämiseksi pitää painike (ks.
kuvaa) painaa sisään samanaikaisesti, kun
tukea säädetään ylös tai alas.
Niskatuki voidaan säätää kolmeen eri asentoon.
Matkustajan istuimen selkänojan
kääntäminen*
03
Etuistuinten niskatukien säätö
Ristiseläntuen* muuttaminen, kääntäkää
säätöpyörää17.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa*, pumpatkaa ylös/alas.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
17
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta
varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
Etuistuinten niskatukien korkeutta voidaan säätää.
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
Säätäkää niskatuki henkilön pituuden mukaan
siten, että se mahdollisuuksien mukaan peittää koko pään takaosan.
Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
77
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
4. Työntäkää istuinta eteen siten, että niskatuki "lukkiutuu" hansikaslokeron alle.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
03
VAROITUS
Etuistuimet - sähkökäyttöiset
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta
voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/
alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/
laskea. Selkäojan kallistusta voidaan säätää.
Sähkökäyttöinen istuin*
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas) on mahdollinen.
Valmistelut
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan
sisällä sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu
etäavaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa.
Istuimen säätö tehdään normaalisti avaimen
ollessa asennossa I ja se voidaan tehdä aina,
kun moottori on käynnissä.
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
Älkää käyttäkö matkustajan istuimen
takana olevaa paikkaa, tai takaistuimen
keskipaikkaa, kun matkustajan etuistuimen
selkänoja on käännettynä.
VAROITUS
Tarttukaa selkänojaan ja varmistautukaa
henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden
yhteydessä, että se on kunnollisesti lukittu
ylös kääntämisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 78)
Takaistuimet (s. 79)
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuimen nostaminen/laskeminen
Istuin eteen-/taaksepäin
Muistitoiminto tallentaa istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset.
Selkänojan kaltevuus
Asetuksen tallentaminen
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
istuimen. Jos näin tapahtuu, asettakaa auton
sähköjärjestelmä avainasentoon I tai 0 ja
odottakaa hetki ennen kuin istuinta jälleen liikutetaan.
78
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
1. Säätäkää istuin ja ulkoiset taustapeilit.
2. Pitäkää painiketta M painettuna samanaikaisesti, kun painiketta 1, 2 tai 3 painetaan. Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu äänimerkki ja mittaristossa
esitetään teksti.
Istuinta pitää säätää ennen kuin uuden muistin voi asettaa.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Painakaa jotain muistipainikkeista 1–3, kunnes istuin ja ulkotaustapeilit pysähtyvät. Jos
painike vapautetaan, istuimen ja ulkotaustapeilien liike keskeytyy.
Avainmuisti* etäavaimessa
Kaikkia etäavaimia voi käyttää eri kuljettaja
kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asetusten18 tallentamiseksi, ks. Etäavain - personalisointi* (s. 156).
Takaistuimet
VAROITUS
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että
lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön
aikana istuimen edessä, takana tai alla.
Varmistakaa, ettei kukaan joudu puristukseen takaistuimella.
Takaistuimen selkänoja ja ulkopaikkojen niskasuojat voidaan kääntää alas. Keskipaikan niskasuojaa voidaan säätää matkustajan pituuden mukaan.
Niskatuki keskipaikalla takana
Sähkölämmitetyt istuimet
03
Sähkölämmitteiset istuimet, ks. Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 128) ja Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 128).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet (s. 77)
Takaistuimet (s. 79)
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden
mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
Suojan saamiseksi uudelleen alas pitää painiketta (ks. kuvaa) painaa samanaikaisesti, kun
niskatukea painetaan varovasti alas.
Niskatuki voidaan säätää viiteen eri asentoon.
18
Vain, jos autossa on sähkökäyttöinen istuin, joka on varustettu muistilla, ja sähköisesti sisään käännettävät taustapeilit.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
79
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
HUOM
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Älkää istuko keskipaikalla niskatuki laskettuna täysin alas.
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, takaistuimen
mukinpidin ei saa olla auki eikä takaistuimella olla esineitä. Myöskään turvavyöt
eivät saa olla kiinnitettyinä. Muuten on olemassa takaistuimen verhouksen vaurioitumisvaara.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti
03
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään
eteen ja/tai selkänojia säätämään, jotta
takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.
Niskasuoja siirretään takaisin manuaalisesti.
VAROITUS
Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.
80
•
Molemmat osat voidaan kääntää erikseen.
•
Jos koko selkänoja käännetään, eri osat
käännetään jokainen erikseen.
Jos selkänojan oikeanpuoleinen osa
käännetään - vapauttakaa ja säätäkää
keskipaikan niskasuojaa, ks. aikaisempaa
lukua "Niskatuki keskipaikalla takana".
Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun selkänojia käännetään.
Vetäkää selkänojan salpakahva ylös
ja
kääntäkää samalla selkänoja eteen. Salilmaisee, ettei
van punainen merkki
selkänoja ole enää lukittu.
HUOM
Kun selkänojat on käännetty, pitää niskasuojia siirtää hieman eteenpäin, etteivät ne
ota kiinni istuintyynyyn.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
HUOM
Kun selkänoja on käännetty takaisin,
punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.
VAROITUS
Ohjauspyörä
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin ja
siinä on äänitorven ja vakionopeudensäätimen
sekä valikko-, ääni- ja puhelinohjauksen painikkeet.
Säätö
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä.
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina
ylöskääntämisen jälkeen.
03
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen*
yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta
säätää, ks. Nopeudesta riippuvainen ohjaustehostin (s. 258).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
3. Vetäkää vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Etuistuimet (s. 77)
Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 78)
Painikesarjat* ja ohjauspyörän
valitsimet*
Ohjauspyörän säätö.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
syvyyssuunnassa:
1. Työntäkää vipua eteenpäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
Ohjauspyörän painikesarjat ja valitsimet.
Nopeudensäädin* (s. 192)
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Ohjauspyörävalitsin automaattivaihteiston
manuaalista vaihteensiirtoa varten, ks.
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 271)
Äänentoiston ja puhelimen ohjaus, ks.
lisäosaa Sensus Infotainment
Äänitorvi
Valokatkaisimet
Valokatkaisimella sytytetään ja säädetään
ulkovaloja. Sitä käytetään myös säätämään
näyttö- ja mittaristovalaistusta sekä tunnelmavaloja (s. 91).
Katsaus valokatkaisimiin
03
Katkaisimen asennot
Tila
Sisältö
HuomiovalotA, kun auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II
tai moottori on käynnissä.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Huomiovalot, sivuvalot takana ja
positio-/seisontavalot, kun auton
sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai moottori on käynnissä.
Sivuvalot takana ja positio-/
seisontavalot, kun auto on pysäköitynä.
Katsaus valokatkaisimiin.
Äänitorvi.
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin
antamiseksi.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen sekä
tunnelmavalaistuksen säätöpyörä*
Sumutakavalon painike
Ajovalojen ja seisontavalojen katkaisin
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä19
19
82
Ei ole aktiivisilla Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Huomiovalot, sivuvalot takana ja
positio-/seisontavalot päivänvalossa, kun auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai
moottori on käynnissä.
Lähivalot, sivuvalot takana ja
positio-/seisontavalot/sivuvalot
heikossa päivänvalossa tai
pimeässä tai sumutakavalon
ollessa aktivoituna. Aktiivisilla
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Tila
Sisältö
ksenonvalonheittimillä* (s. 88)
varustetussa autossa palavat
huomiovalot rajoitetulla valovoimalla.
Toiminto Tunnelin havaitseminen (s. 85)* on aktivoitu.
Toimintoa Aktiiviset kaukovalot
(s. 86)* voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan aktivoida,
kun lähivalot palavat.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot, sivuvalot takana ja
positio-/seisontavalot.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Aktiivisilla ksenonvalonheittimillä
varustetussa autossa palavat
huomiovalot rajoitetulla valovoimalla.
A
Sijaitsevat etupuskurissa tai sen alapuolella.
Volvo suosittelee, että asentoa
käytetään ajettaessa niin kauan, kun liikennetilanteet tai sääolosuhteet eivät ole epäsuotuisia
toiminnolle Aktiiviset kaukovalot*.
Mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen avaimen asennosta, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 75).
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on
raskaasti kuormattu.
1. Antakaa moottorin olla käynnissä tai pitäkää auton sähköjärjestelmä avainasennossa I.
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin
valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
03
Säätöpyörän asennot eri kuormitustapauksille.
Vain kuljettaja
Kuljettaja sekä matkustaja etuistuimella
Henkilöt kaikilla istuimilla
Henkilöt kaikilla istuimilla sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Kuljettaja sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Autoissa, joissa on aktiiviset Xenon-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä niissä siksi ole säätöpyörää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Positio-/seisontavalo (s. 84)
Huomiovalot (s. 84)
Kauko-/lähivalot (s. 85)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
83
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Positio-/seisontavalo
Positio-/seisontavalot sytytetään valokatkaisimen vääntiöllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valokatkaisimet (s. 82)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä (s. 360)
Huomiovalot
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai moottori käynnissä, huomiovalot
aktivoidaan automaattisesti päivänvalossa.
Huomiovalot päivällä DRL
03
Valokatkaisimen säädin positio-/seisontavalojen
asennossa.
(numerokilAsettakaa säädin asentoon
ven valaistus syttyy samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai moottori on käynnissä, myös huomiovalot palavat.
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
positio-/seisontavalot takana syttyvät takana
olevien huomion herättämiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta katkaisimen asennosta tai
siitä, missä avainasennossa auton sähköjärjestelmä on.
84
Valokatkaisimen säädin asennossa AUTO.
Kun valokatkaisin on asennossa
, huomiovalot (Daytime Running Lights - DRL) aktivoituvat automaattisesti, kun autolla ajetaan
päivänvalossa. Kojelaudan yläosassa oleva
valontunnistin vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille hämärässä tai kun päivänvalo tulee liian
heikoksi. Lähivaloille vaihdetaan myös silloin,
kun sumutakavalo aktivoidaan.
Halogeenivalonheittimillä varustetussa
autossa huomiovalot ovat sammuksissa, kun
kauko- tai lähivalot on aktivoitu.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Autossa, jossa on aktiiviset ksenonvalonheittimet (s. 88) huomiovalot palavat rajoitetulla
valovoimalla, kun kauko- tai lähivalot on aktivoitu.
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline
- se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän
voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä (s. 360)
Tunnelin havaitseminen*
Kauko-/lähivalot
Tunnelin havaitsemistoiminto vaihtaa valot
huomiovaloilta lähivaloille, kun auto ajaa tunneliin. N. 20 sekuntia sen jälkeen, kun auto on
poistunut tunnelista, valot vaihtuvat takaisin
huomiovaloille.
Toiminto Tunnelin havaitseminen on sadetunnistimella varustetussa autossa*. Tunnistin
havaitsee ajamisen tunneliin ja vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille. N. 20 sekuntia sen jälkeen, kun auto on poistunut tunnelista, valot
vaihtuvat takaisin huomiovaloille. Jos auto
ajetaan vielä tunneliin tänä aikana, lähivalot
pysyvät päällä. Siten vältetään usein toistuvat
muutokset auton valoissa.
Huomatkaa, että valokatkaisimen säätimen
, jotta tunnelin
pitää olla asennossa
havaitseminen toimii.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 85)
Valokatkaisimet (s. 82)
03
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisimen säädin.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Lähivalot
Säädin asennossa
aktivoituvat lähivalot
automaattisesti hämärässä tai kun päivänvalo
tulee liian heikoksi. Lähivalot aktivoidaan
automaattisesti myös tapauksissa, joissa
sumutakavalo on aktivoitu.
Säädin asennossa
lähivalot palavat
aina, kun moottori on käynnissä tai kun avainasento II on aktiivinen.
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti
ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
85
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Kaukovalot
Aktiiviset kaukovalot*
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun katkaisin
20 tai
. Kaukovalojen
on asennossa
aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään vetämällä ohjauspylvään vipua ohjauspyörää kohti
ääriasentoon ja vapauttamalla se. Vaihtoehtoisesti voidaan kaukovalojen aktivointi poistaa vetämällä ohjauspylvään vipua kevyesti
ohjauspyörää kohti.
Toiminto Aktiiviset kaukovalot havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai
edellä ajavan ajoneuvon takavalot ja vaihtaa
tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Valot palautuvat kaukovaloille, kun valoa ei enää havaita.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Aktiiviset xenon-valonheittimet* (s. 88)
Aktiiviset kaukovalot* (s. 86)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä (s. 360)
Valokatkaisimet (s. 82)
Valonheittimet - valokuvion sovitus
(s. 93)
Tunnelin havaitseminen* (s. 85)
Aktiiviset kaukovalot - AHB
Aktiiviset kaukovalot (Active High Beam AHB) on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa
olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon
tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Toiminto
voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon.
Valaistus palaa kaukovaloille muutamia
sekunteja sen jälkeen, kun kameratunnistin ei
enää havaitse vastaantulevan liikenteen
valonheittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
AHB voidaan aktivoida, kun valokatkaisimen
säädin on asennossa
(edellyttäen, ettei
toimintoa ole deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 106)).
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisimen säädin
asennossa AUTO.
Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen
yhteydessä, kun auton nopeus on 20 km/h tai
suurempi.
Aktivoikaa/deaktivoikaa AHB vetämällä
vasenta ohjauspylvään vipua ohjauspyörää
kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se. Deaktivointi kaukovalojen yhteydessä aiheuttaa
sen, että valaistus vaihtuu suoraan lähivaloille.
Auto analogisella mittaristolla
Kun AHB on aktivoituna, symboli
infonäytössä.
palaa
Kaukovalojen ollessa sytytettyinä myös symboli
palaa mittaristossa.
Auto digitaalisella mittaristolla
20
86
Kun lähivalot on sytytetty.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Kun AHB on aktivoitu, symboli
valkoisena mittariston näytössä.
palaa
Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa
sinisenä.
Käsinkäyttö
HUOM
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
AHB on apuväline, jolla käytetään parhaita
mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.
Esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla tarpeen vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen
välillä:
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikennetai sääolosuhteet sitä edellyttävät.
•
•
•
•
•
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi
heikentää toimintaa tai saada yhden tai
useamman kamerasta riippuvan toiminnon
lakkaamaan.
Jos ilmoitus Active high beam tilap. ei
käytettävissä Kytke käsin esitetään mittariston infonäytössä, vaihtaminen kauko- ja
lähivalojen välillä pitää tehdä manuaalisesti.
Valokatkaisimen säädin voi kuitenkin olla
. Sama on voimassa myös,
asennossa
jos ilmoitus Tuulilasin tunnistimet estetty.
esiKatso käyttöohjekirjaa ja symboli
tetään. Symboli
sammuu, kun nämä
ilmoitukset esitetään.
AHB voi olla tilapäisesti pois käytöstä,
esim.sumun ollessa tiheää tai sateen voimakasta. Kun AHB jälleen saadaan käyttöön, tai
tuulilasin tunnistimet eivät enää ole tukossa,
syttyy.
ilmoitus sammuu ja symboli
Rankkasade tai sankka sumu
Alijäähtyneen sateen yhteydessä
Lumipyry tai räntäsade
Kuutamo
03
Ajettaessa heikosti valaistuissa taajamissa
•
Kun edellä olevan liikenteen valot
valaisevat heikosti
•
Jos tiellä tai sen reunassa on jalankulkijoita
•
Jos tien läheisyydessä on voimakkaasti heijastavia esineitä, kuten kylttejä
•
Kun esim. tiekaide peittää vastaan
tulevan liikenteen valot
•
•
•
Kun liittyvillä teillä on liikennettä
Mäenharjoilla tai notkoissa
Jyrkissä mutkissa.
Lisätietoja kameratunnistimen rajoituksista,
ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 229).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 85)
Valokatkaisimet (s. 82)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
87
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Aktiiviset xenon-valonheittimet*
Aktiiviset xenon-valonheittimet on suunniteltu
antamaan maksimaalisesti valoa kaarteissa ja
risteyksissä, mikä parantaa samalla turvallisuutta.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet ABL
MY CAR (s. 106)). Toiminnon vian yhteydessä palaa symboli
mittaristossa
samalla, kun infonäyttö esittää selittävän
tekstin ja lisäksi palavan symbolin.
Symboli
03
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen)
ja aktivoitu (oikea).
Jos auto on varustettu aktiivisilla ksenonvalonheittimillä (Active Bending Lights - ABL),
valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän liikettä mahdollisimman tehokkaan
valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä, ja siten myös turvallisuuden lisäämiseksi.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto (edellyttäen, ettei sitä ole
deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR,
21
88
Ilmoitus
Sisältö
Ajovalojärjestelmän toimintahäiriö Tarvitsee huollon
Järjestelmä ei
toimi. Hakeutukaa korjaamolle,
jos ilmoitus säilyy. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Toiminto21 voidaan deaktivoida/aktivoida
valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 106).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 85)
Aktiiviset kaukovalot* (s. 86)
Valokatkaisimet (s. 82)
Valonheittimet - valokuvion sovitus
(s. 93)
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Takasumuvalo
Kun näkyvyys on huono sumun vuoksi, voidaan käyttää takasumuvaloa, joka ilmoittaa
muille tielläliikkujille edessä olevasta ajoneuvosta.
Takasumuvalon painike.
Sumutakavalo voidaan sytyttää avainasennon
II ollessa aktiivinen tai moottorin käynnissä
sekä valokatkaisimen säätimen ollessa asentai
.
nossa
Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi
päälle/pois. Takasumuvalon merkkivalo
mittaristossa ja painikkeessa oleva valo palavat, kun sumutakavalo on sytytetty.
Sumutakavalo sammuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan tai kun valokatkaisi-
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
men säädin käännetään asentoon
.
tai
HUOM
Sumutakavalon käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valokatkaisimet (s. 82)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 363)
Jarruvalot
Varoitusvilkut
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia
vilkuttamalla auton kaikkia suuntavaloja, kun
tämä toiminto on aktivoitu.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljin painetaan
alas. Lisäksi ne syttyvät, jos jokin kuljettajan
tukijärjestelmistä Mukautuva nopeudensäädin
(s. 197), City Safety (s. 216) tai Törmäysvaroitin (s. 223) jarruttaa autoa.
Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
03
Tietoja hätäjarruvaloista ja automaattisista
varoitusvilkuista, ks. Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 289).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 363)
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti,
kun autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että
hätäjarruvalot ovat aktivoituneet ja nopeus
alittaa 10 km/h. Varoitusvilkut pysyvät aktiivisina, kun on pysähdytty, ja sammuvat automaattisesti, kun lähdetään jälleen liikkeelle, tai
jos painiketta painetaan. Lisätietoja hätäjarruvaloista ja automaattisista varoitusvilkuista,
}}
89
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
ks. Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 289).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Suuntavalot (s. 90)
Suuntavalot
Suuntavalosymbolit
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä,
kuinka pitkälle alas tai ylös vipua siirretään.
Vilkkusymbolit, ks. Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s. 66).
•
•
•
03
Suuntavalot.
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai
alaspäin ensimmäiseen asentoon ja
vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa. Toiminto voidaan aktivoida/
deaktivoida valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 106).
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai
alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
90
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoitusvilkut (s. 89)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 363)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä (s. 360)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Matkustamovalaistus
Lukuvalaistus edessä*
Valaistus etuovien säilytyslokeroissa*
Matkustamovalaistus aktivoidaan/deaktivoidaan etu- ja takaistuimen yläpuolella olevien
säätimien painikkeilla.
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla lyhyesti ko. painiketta kattokonsolissa.
Säilytyslokeroiden valaistus syttyy, kun moottori käynnistyy.
Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta
painettuna.
Käsinekotelon valaistus
Lukuvalaistus takana*
Käsinekotelon valaistus syttyy ja sammuu,
kun luukku avataan tai suljetaan.
Meikkipeilin valaistus
Meikkipeilin (s. 146) syttyy ja sammuu, kun
kansi avataan tai suljetaan.
03
Polttimon vaihto, ks. Polttimon vaihto - meikkipeilin valo (s. 364).
Kuormatilan valaistus
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu,
kun takaluukku avataan tai suljetaan.
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Lukuvalo, vasen puoli
Lukuvalaistus takana.
Automatiikka on aktivoituna, kun valo AUTOpainikkeessa palaa.
Matkustamovalaistus (lattiavalaistus* ja
kattovalaistus) - Päällä/Pois
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla lyhyesti ko. painiketta.
Matkustamovalaistus syttyy ja sammuu tällöin
seuraavasti.
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta
painettuna.
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
Lattiavalaistus ympäröivänä valona*
•
auton lukitus avataan etäavaimella tai
avainliuskalla, ks. sivu Etäavain - toiminnot (s. 159) tai Irrotettava avainliuska oven lukituksen avaaminen (s. 163)
•
moottori sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0.
Lukuvalo, oikea puoli
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan
sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti
30 minuutin kuluessa siitä, kun:
•
moottori on sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria
ei ole käynnistetty.
Sisätilojen tekemiseksi valoisammiksi matkan
aikana voi lattiavalaistus olla aktivoituna himmennetyssä tilassa.
Lattiavalaistuksen voimakkuutta voidaan
muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR, ks.
MY CAR (s. 106).
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
91
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
•
•
moottori käynnistyy
Paluuvalaistuksen kesto
Turvavalaistus
auto lukitaan.
Saattovalaistus käsittää lähivalot, seisontavalot, ulkotaustapeilien valot, rekisterikilven
valon, sisemmän kattovalaistuksen sekä lattiavalaistuksen.
Turvavalaistus käsittää seisontavalot, ulkotaustapeilien valot, numerokilven valaistus,
takasisävalot sekä lattiavalot.
Matkustamovalaistus syttyy ja sammuu, kun
jokin sivuovi avataan tai suljetaan.
Se jää palamaan kahdeksi minuutiksi, jos
jokin ovi on auki.
03
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.
Tunnelmavalot*
Kun tavallinen matkustamovalaistus on sammunut ja moottori käy, yksi valodiodi palaa
etumaisessa tai taemmassa kattokonsolissa
heikon valon antamiseksi ja tunnelman kohottamiseksi ajon aikana. Valo helpottaa myös
esineiden näkemistä säilytyslokeroissa yms.
pimeänä vuorokaudenaikana. Tämä valaistus
sammuu, kun moottori sammutetaan. Valon
voimakkuutta ja väriä voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 106).
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
1. Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta.
2. Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se. Toiminto aktivoidaan samalla
tavalla kuin kaukovalovilkku, ks. Kauko-/
lähivalot (s. 85).
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Kun toiminto on aktivoitu, palavat lähivalot,
seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot,
rekisterikilven valaistus, sisempi kattovalaistus ja lattiavalaistus.
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan
säätää valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY
CAR (s. 106).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
92
Turvavalaistus (s. 92)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Turvavalaistus sytytetään kauko-ohjaimella,
ks. Etäavain - toiminnot (s. 159), ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Kun toiminto on aktivoitu kauko-ohjaimella,
palavat seisontavalot, ulkoisten taustapeilien
valot, rekisterikilven valaistus, sisempi kattovalaistus ja lattiavalaistus.
Aika, jonka turvavalaistus palaa, voidaan säätää valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY
CAR (s. 106).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Paluuvalaistuksen kesto (s. 92)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valonheittimet - valokuvion sovitus
Aktiiviset Xenon-valonheittimet*
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistäisi,
valonheittimien valokuvio voidaan säätää
oikean- tai vasemmanpuoleista liikennettä varten.
Valokuviota ei tarvitse sovittaa. Valokuvio on
muotoiltu siten, ettei vastaantuleva liikenne
häikäisty.
Halogeenivalonheittimet
Halogeenivalonheittimissä valokuvio säädetään peittämällä valonheittimen lasia. Valokuviosta tulee hieman huonompi.
Valonheittimien peittäminen
03
G021151
1. Jäljentäkää mallit A ja B vasemmalta
ohjattavaa autoa tai C ja D oikealta ohjattavaa autoa varten, ks. myöhempää lukua
"Mallit halogeenivalonheittimiin":
Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
•
A = LHD oikea (vasemmalta ohjattava,
oikea lasi)
•
B = LHD vasen (vasemmalta ohjattava,
vasen lasi)
•
C = RHD oikea (oikealta ohjattava,
oikea lasi)
•
D = RHD vasen (oikealta ohjattava,
vasen lasi)
G021152
2. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikkaa irti.
3. Lähtekää valonheittimen lasin design-viivoista, ks. viivoja seuraavassa kuvassa.
Asettakaa itsetarttuvat mallit muotoviivojen viereen kuvan avulla.
Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
93
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Ylempi rivi: vasemmalta ohjattava auto, mallit A ja B. Alempi rivi: oikealta ohjattava auto, mallit C ja D.
94
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mallit halogeenivalonheittimiin
03
95
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä
aikayksikköä kohti säätöpyörällä,
kun jaksopyyhintä on valittuna.
Lasinpyyhkimet ja huuhtelulaite puhdistavat
tuulilasin ja takalasin. Valonheittimet puhdistetaan suurpainehuuhtelulla.
Tuulilasinpyyhkimet22
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella
nopeudella.
03
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin talvella aktivoit lasinpyyhkimet,
varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu
pois tuulilasista (ja takalasista).
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päällä/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun
pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin
pitää olla märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
96
Kun sadetunnistin on aktivoitu, painikkeessa
oleva valo palaa ja sadetunnistimen symboli
esitetään mittaristossa.
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton
olla käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun
pitää olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla paini. Pyyhkimet tekevät pyyhkäisyliikketta
keen.
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Aktivoinnin poistaminen
Pyyhinsulkien huoltoasento
Tuulilasin/pyyhinsulkien puhdistus ja pyyhinsulkien vaihto, ks. Pyyhkimien sulat (s. 365)
ja Autonpesu (s. 383).
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
22
Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Sulkekaa sadetunnistin painamalla painiketta
tai siirtäkää vipua alaspäin toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin deaktivoidaan automaattisesti,
kun etäavain poistetaan virtalukosta, tai viisi
minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.
Pyyhinsulkien vaihto ja pyyhinsulkien huoltoasento, ks. Pyyhkimien sulat (s. 365). Huuhtelunesteen täyttö, ks. Huuhteluneste - täyttö (s. 368).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet
voivat käynnistyä ja vaurioitua. KaaPoista
sadetunnistin toiminnasta, kun auto käy tai
etäavain on asennossa I tai II. Mittariston
symboli poistuu ja painikkeen valo sammuu.
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun
yhteydessä.
Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä
olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin
huuhtelu ja pyyhintä.
HUOM
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sammuttaa ylikuumentuneen moottorin. Takalasinpyyhin toimii jälleen jäähtymisjakson jälkeen (30 sekuntia
tai pidempi, moottorin lämpötilan ja ulkolämpötilan mukaan vaihdellen).
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä
n. 1 litra ja ilmoitus huuhtelunesteen lisäämisestä näytetään mittariston näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille.
Tällä ensisijaistetaan tuulilasin puhdistus ja
näkyvyys sen läpi.
Takalasin pyyhintä ja huuhtelu
03
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
käynnistyy jaksopyyhintätilassa23. Toiminto
lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois
päältä.
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.
Huuhtelutoiminto.
HUOM
Tuulilasin huuhtelu
Sadetunnistimella varustetuissa autoissa
aktivoituu takalasin lämmitys peruutettaessa, jos tunnistin on aktivoituna ja
sataa.
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä ja valonheittimet huuhdellaan.
23
Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Huuhteluneste - täyttö (s. 368)
Huuhteluneste - laatu ja määrä (s. 403)
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan sulkea. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
97
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunannostimet
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden
ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain
kyseistä ikkunannostinta.
VAROITUS
Valvokaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristukseen, jos ikkunoita suljetaan. Tehkää näin myös etäavainta käytettäessä.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia - muistakaa aina
katkaista virta ikkunannostimilta valitsemalla avainasento 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaanne, kun autosta poistutaan.
Tiedot avaimen asennoista - ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 75).
03
Käyttö
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen
avaussalpa, ks. Lapsilukko - sähköinen
aktivointi* (s. 176).
Säätimet, takaikkunat
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna
avataan, jos jokin estää sen liikkeen. On mahdollista ohittaa puristumissuoja, kun sulkeminen on keskeytynyt esim. jäänmuodostuksen
yhteydessä. Kahden peräkkäisen keskeytyneen sulkemisen jälkeen puristumissuoja ohitetaan ja automaattinen toiminto suljetaan
lyhyeksi ajaksi, nyt sulkeminen voidaan tehdä
pitämällä painiketta jatkuvasti nostettuna.
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran
ääntä, kun takaovien ikkunoita on avattu,
on avata hieman myös etuovien ikkunoita.
VAROITUS
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
98
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, avainasennon pitää olla vähintään I - ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 75). Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutamia minuutteja
etäavaimen poistamisen jälkeen - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
HUOM
Säätimet, etuikkunat
Valvokaa, ettei kukaan takaistuimella matkustava joudu puristukseen, kun suljette
ikkunoita kuljettajan oven säätimillä.
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden
ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain
ko. ikkunannostinta. Vain yhtä säädinpaneelia
kerrallaan voidaan käyttää.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Käyttö ilman automatiikkaa
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin
kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Käyttö automatiikalla
Taustapeilit - ulko
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna
liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
ovessa olevalla säätövivulla.
VAROITUS
Molemmat peilit ovat laajakulmatyyppisiä
hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Kohteet
voivat näyttää olevan kauempana kuin ne
todellisuudessa ovat.
Käyttö etäavaimella ja
keskuslukituksella
Etäavaimella ulkopuolelta tai sisäpuolelta keskuslukituksella tapahtuva sähkökäyttöisten
ikkunannostimien käyttö, ks. Kauko-ohjain
(s. 155) ja Lukitus/lukituksen avaaminen sisäpuolelta (s. 171).
Asetusten tallennus24
Asettaminen uudelleen
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä24
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se
toimii oikein.
1. Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti
ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa ja pitäkää painike tässä asennossa sekunnin ajan.
2. Päästäkää painike hetkeksi.
3. Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksi sekunniksi.
VAROITUS
Taustapeilien ja kuljettajan istuimen asentojen
tallennus voidaan jokaisen etäavaimen osalta
tallentaa auton avainmuistiin*, ks. Etäavain personalisointi* (s. 156).
24
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään.
Säätimet, ulkotaustapeilit.
Säätö
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
Puristumissuojuksen toiminta edellyttää
uutta asetusta.
03
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili palautuu automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai
aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
Automaattinen taustapeilin
kääntäminen pysäköitäessä24
Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili
käännetään automaattisesti kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään. Kun peruutusvaihde kytke-
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 78).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
99
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
tään pois, taustapeili palaa automaattisesti
alkuperäiseen asentoonsa hetken kuluttua.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 106).
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä24
03
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Ikkunat ja taustapeilit sähkölämmitys
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään:
Sähkölämmitystä käytetään jään ja huurun
poistamiseen tuulilasista, takalasista ja ulkotaustapeileistä.
1. Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti (avainasennon pitää olla vähintään
I).
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kaukoohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti sisään/ulos.
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 106).
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L
ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Palautus normaaliasentoon
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen toimisi oikein:
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus (s. 92) tai turvavalaistus (s. 92) on
valittu.
1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
Aiheeseen liittyvät tiedot
2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L
ja R.
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
•
•
Taustapeili - sisä (s. 101)
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys
(s. 100)
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
24
100
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 78).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sähkölämmitteinen tuulilasi*, takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
Tuulilasin sähkölämmitys
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys
Toimintoa käytetään jään ja huurun poistamiseen tuuli- sekä takalasilta ja ulkotaustapeileistä.
Ko. painikkeen painaminen käynnistää lämmityksen. Painikkeessa oleva valo osoittaa, että
toiminto on aktiivinen. Sulkekaa lämmitys
heti, kun jää/huuru on hävinnyt, ettei akkua
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
kuormiteta tarpeettoman paljon. Toiminto sulkeutuu kuitenkin automaattisesti tietyn ajan
kuluttua.
Ks. myös Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta (s. 131).
Taustapeili - sisä
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä. Vaihtoehtoisesti
taustapeili himmenee automaattisesti.
Ulkotaustapeilien ja takalasin huuru/jää poistetaan automaattisesti, jos auto käynnistetään
matalammassa ulkolämpötilassa kuin +7 °C.
Automaattinen sulatus voidaan valita valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 106).
himmennyksellä varustetussa peilissä ei ole
manuaalisen himmennyksen säädintä.
Taustapeilissä on kaksi tunnistinta - eteenpäin suunnattu ja taaksepäin suunnattu jotka toimivat yhdessä häikäisevän valon tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Eteenpäin
suunnattu tunnistin havaitsee ympäröivän
valon, kun taas taaksepäin suunnattu tunnistin havaitsee takana olevan ajoneuvon valonheittimistä tulevan valon.
Kompassi (s. 102) deaktivoidaan, kun sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan. Kun tuulilasin sähkölämmitys deaktivoidaan, kompassi
aktivoidaan uudelleen.
03
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit, häikäisysuojat tai esineet istuimella
tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten,
että niihin ei pääse valoa, taustapeilin himmennystoimintoa heikennetään.
Himmennyksen säädin
Manuaalinen himmennys
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana
olevien valot häiritsevät:
Kompassi (s. 102) voidaan valita vain automaattisella himmennyksellä varustettuun
taustapeiliin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Taustapeilit - ulko (s. 99)
1. Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Automaattisella
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
101
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Lasikatto*
03
TÄRKEÄÄ
Lasikaton rullaverhoa voidaan käyttää kattokonsolissa olevalla säätimellä.
•
Välttäkää koskemasta rullaverhoon,
koska se voi tällöin vaurioitua.
Lasikatto on kiinteä, mutta sähkötoimista rullaverhoa voidaan käyttää avainasennossa I tai
II kattokonsolissa olevalla säätimellä. Tiedot
avaimen asennoista - ks. Avaimen asennot toiminnot eri tasoilla (s. 75).
•
Käyttäkää rullaverhoa vain kattokonsolissa olevalla säätimellä.
Kompassi
Taustapeilissä on näyttö, joka näyttää, mihin
kompassisuuntaan auton keula osoittaa.
Käsittely
Kompassilla varustettu taustapeili.
Automaattinen avaaminen ääriasentoon
Manuaalinen avaaminen, kunnes painike
vapautetaan
Manuaalinen sulkeminen, kunnes painike
vapautetaan
Automaattinen sulkeminen ääriasentoon
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S
(etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Kompassi* aktivoituu automaattisesti, kun
auto käynnistetään tai kun avainasento II on
aktiivinen, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 75). Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi painakaa taustapeilin takana olevaa painiketta esim. paperiliittimellä.
Kompassi deaktivoidaan, kun sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan. Kun tuulilasin säh-
102
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valikkokäsittely - mittaristo
kölämmitys deaktivoidaan, kompassi aktivoidaan uudelleen.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
ohjataan valikoita, jotka esitetään infonäytössä
mittaristossa (s. 61). Esitettävät valikot riippuvat avainasennosta (s. 75).
Kalibrointi
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on asetettu sille maantieteelliselle alueelle, jolla auto oli luovutushetkellä. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen verran. Menetelkää näin:
2. Käynnistäkää moottori.
HUOM
Jotta kalibrointi onnistuisi parhaiten, katkaiskaa virta kaikista sähkölaitteista (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.). Katsokaa
myös, että ovet ovat kiinni.
3. Painakaa taustapeilin alapinnan painiketta
n. 3 sekuntia. Kulloisenkin magneettisen
vyöhykkeen numero näytetään.
G030295
1. Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
03
Magneettiset vyöhykkeet.
4. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–
15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
5. Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki
C, tai painakaa taustapeilin alapinnan painiketta n. 6 sekunnin ajan (käyttäkää
esim. paperiliitintä), kunnes merkki C näytetään.
Infonäyttö (analoginen mittaristo) ja valikkokäsittelyn säätimet.
6. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km/h:n ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin valmistumisesta. Ajakaa
tämän jälkeen vielä 2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.
7. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
}}
103
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Infonäytöt (digitaalinen mittaristo) ja valikkokäsittelyn säätimet.
OK - valikon saanti sekä vahvistaa ilmoitukset ja valikkovalinnat.
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen
välillä.
RESET - nollaa datan valitussa ajotietokoneen vaiheessa sekä "peruuttaa" valikkorakenteessa.
Jos on saatu ilmoitus, (s. 105), se on vahvistettava painamalla OK valikoiden näyttämiseksi.
Valikkokatsaus - analoginen
mittaristo
Valikkokatsaus - digitaalinen
mittaristo
Mittariston infonäytössä esitettävät valikot riippuvat avainasennosta (s. 75).
Mittariston infonäytössä esitettävät valikot riippuvat avainasennosta (s. 75).
Jotkut seuraavista valikkovaihtoehdoista
edellyttävät, että toiminto ja laite on asennettu
autoon.
Jotkut seuraavista valikkovaihtoehdoista
edellyttävät, että toiminto ja laite on asennettu
autoon.
Digitaali nopeus
Asetukset*
Lämmitin*
Teemat
Lisälämmitin*
Kontrastitila/Väritila
TC-valinnat
Huoltotila
Huoltotila
Ilmoitukset27
Öljymäärä25
Ilmoitukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 103)
Valikkokatsaus - digitaalinen mittaristo
(s. 104)
Mittaristo (s. 61)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
25
26
104
(##)26
Ilmoitukset - käsittely (s. 106)
Valikkokatsaus - analoginen mittaristo
(s. 104)
Valikkokatsaus - digitaalinen mittaristo
(s. 104)
Tietyt moottorit.
Ilmoitusten määrä ilmoitetaan suluissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Öljymäärä28
Pysäköinti lämmitin*
Ajotietokoneen nollaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 103)
Valikkokatsaus - analoginen mittaristo
(s. 104)
Mittaristo (s. 61)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Viestit
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus
infonäytössä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy
varoenA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Huolla hetiA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton välitöntä
tarkastusta varten.
Huoltoa tarvitaanA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Ks. käsikirjaaA
Lukekaa omistajan käsikirja.
Varaa aika
huoltoon
27
28
Aika varata huolto – ottakaa yhteys korjaamoonB.
Ilmoitusten määrä ilmoitetaan suluissa.
Tietyt moottorit.
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Määräaikaishuollon aika
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Ajankohtaan vaikuttavat
ajomäärä, kuukausien
määrä edellisestä huollosta sekä moottorin
käyntiaika ja öljyn laatu.
Vaihteisto
kuuma
Rajoita
nopeutta
Ajakaa rauhallisemmin tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla. Kytkekää
vaihde pois ja antakaa
moottorin käydä joutokäynnillä, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Huolto myöhässä
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata mahdollisesti vaurioituneita
osia – ottakaa yhteys korjaamoonB.
Kriittinen vika. Pysäyttäkää auto heti turvallisella
tavalla ja ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Vaihteisto
Tarvitsee
öljynvaihdon
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Vaihteisto
kuuma
Pysähdy turvallisesti
Odota jäähtymistä
Tilapäisesti
suljettuA
Vaihteisto
Rajoitettu
toiminta
Vaihteisto ei selviä täydestä kapasiteetista. Ajakaa varovasti, kunnes
ilmoitus sammuuC.
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon
aikana tai seuraavan
käynnistyksen jälkeen.
Akun varaus
matala Virransäästötila
Äänentoistojärjestelmä
suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa akku.
Jos osoitus toistuu, ottakaa yhteys korjaamoonB.
A
B
C
03
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä,
missä ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Lisää ilmoituksia koskien automaattivaihteistoa.
}}
105
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 106)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 103)
Ilmoitukset - käsittely
MY CAR
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
voidaan vahvistaa ja selata ilmoituksia (s. 105),
jotka esitetään mittariston infonäytössä.
MY CAR on valikkolähde, joka käsittelee
useita auton toimintoja, esim. City Safety™,
lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen
nopeus, kellon asettaminen jne.
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus näytössä. Vikailmoitus tallennetaan muistilistaan, kunnes vika on korjattu.
03
Ilmoitus vahvistetaan29 painamalla OK
ohjauspylvään vasemmassa vivussa. Selatkaa
ilmoituksia säätöpyörällä (s. 103).
HUOM
Jos ajotietokonetta käytettäessä ilmestyy
varoitusilmoitus, täytyy ilmoitus lukea (painakaa OK), ennen kuin aiempi toiminto
voidaan aktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
29
106
•
Valikkokatsaus - analoginen mittaristo
(s. 104)
•
Valikkokatsaus - digitaalinen mittaristo
(s. 104)
Ilmoitus voidaan vahvistaa myös säätöpyörällä tai RESET-painikkeella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tietyt toiminnot ovat vakioita, muut valinnaisia - tarjonta vaihtelee myös markkina-alueittain.
Käsittely
Navigointi valikoissa tapahtuu keskikonsolin
painikkeilla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella
painikesarjalla*.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
painikkeiden sijainti vaihtelee valitusta varustuksesta ja markkina-alueesta riippuen.
MY CAR - avaa valikkojärjestelmän MY
CAR.
OK/MENU - painakaa keskikonsolissa
olevaa painiketta tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää valitaksenne/ruksataksenne korostetun valikkovaihtoehdon tai
tallentaaksenne valitun toiminnon muistiin.
Valikkovaihtoehdot ja hakupolut
Valikkovaihtoehtojen ja hakupolkujen selostus
järjestelmässä MY CAR, ks. lisäosaa Sensus
Infotainment.
03
TUNE - kääntäkää keskikonsolissa olevaa
säädintä ti ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää askeltaaksenne ylös/alas valikkovaihtoehdoissa.
EXIT
EXIT-toiminnot
Riippuen siitä, missä toiminnossa kohdistin
on painettaessa EXIT-painiketta ja millä valikkotasolla, voi tapahtua jotain seuraavista:
•
•
•
•
•
Keskikonsolin ohjauspaneeli ja ohjauspyörän painikesarja. Kuva on kaaviomainen - toimintojen ja
puhelu hylätään
käytössä oleva toiminto keskeytetään
syötetyt merkit poistetaan
viimeksi tehty valinta perutaan
vie ylöspäin valikkojärjestelmässä.
Pitkä painikkeen EXIT painallus vie valikkojärjestelmän MY CAR normaalinäkymään tai jos
ollaan normaalinäkymässä, korkeimmalle
valikkotasolle (päävalikko).
107
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone
Auton ajotietokone voi tallentaa, laskea ja
näyttää tietoja.
Yleistä
03
Tarkastus ja asetukset voidaan tehdä heti,
kun mittariston valaistus on syttynyt automaattisesti lukituksen avaamisen yhteydessä.
Jos mitään ajotietokoneen säätimistä ei käytetä n. 30 sekunnin sisällä kuljettajan oven
avaamisen jälkeen, mittariston valaistus sammuu, jonka jälkeen tarvitaan avainasento II
(s. 75) tai moottorin käynnistys, jotta ajotietokonetta voidaan käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone - analoginen mittaristo
(s. 109)
•
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
(s. 113)
•
•
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 118)
HUOM
Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin
kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan
aktivoida uudelleen.
•
Kuitatkaa ilmoitus painamalla lyhyesti
vilkkuvivun OK-painiketta.
Ryhmävalikot
Ajotietokoneella on kaksi erilaista ryhmävalikkoa:
•
•
Toiminnot
Mittariston otsikko
Ajotietokoneen toiminnot ja eri otsikot on
lueteltu omissa päättymättömissä silmukoissaan.
108
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - analoginen mittaristo
Ajotietokoneen valikot ovat portaattomassa
silmukassa. Yksi vaihtoehdoista on, että ajotietokoneen näyttö sammuu - tämä merkitsee
myös silmukan alkua/loppua.
Toiminnot
Avatkaa toiminnot ja tarkistakaa/säätäkää
niitä seuraavasti:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla kaksi kertaa RESET.
2. Painakaa OK - kaikki toiminnot sisältävä
silmukka avataan.
3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
03
4. Lopettakaa painamalla kaksi kertaa
RESET, kun tarkastus/säätö on tehty.
Ajotietokoneen eri toiminnot on listattu seuraavassa taulukossa:
Infonäyttö ja säätimet.
OK - Avaa silmukan, jossa ovat ajotietokoneen toiminnot + aktivoi merkityn vaihtoehdon.
Säätöpyörä - Avaa silmukan, jossa ovat
ajotietokoneen otsikot + selaa vaihtoehtojen välillä.
RESET - Peruu tai nollaa toiminnon tai
poistuu siitä, kun valinta on tehty.
}}
109
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Toiminnot
Tiedotuksia
Digitaali nopeus
Näyttää auton nopeuden digitaalisesti mittariston keskustassa:
•
•
•
•
km/h
mph
ei näyttöä
Lämmitin*
•
•
•
Avatkaa painamalla OK, valitkaa säätöpyörällä, vahvistakaa painamalla OK ja poistukaa
painamalla ENTER.
Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin* - ajastin (s. 137).
SUORAKÄYNNISTYS
- Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
- Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.
Lisälämmitin*
Lisätietoja, ks. Lisälämmitin* (s. 139).
• Autom.
• Pois
TC-valinnat
•
•
•
•
•
Ajomatka tyhjään säiliöön
Polttoaineenkulutus
Keskinopeus
Välimatkamittari T1 ja kok.etäisyys
Välimatkamittari T2 ja kok.etäisyys
Tässä valitaan/aktivoidaan ajotietokoneen valinnaisiksi otsikoiksi lisättävät vaihtoehdot. Jo
valittujen vaihtoehtojen symbolit ovat VALKOISIA ja niissä on "väkänen", muut ovat HARMAITA ja niistä väkänen puuttuu:
1. Avatkaa toiminto valitsemalla OK, selatkaa vaihtoehtojen symboleja säätöpyörällä ja
merkitkää/pysähtykää haluamanne symbolin kohdalle.
2. Vahvistakaa painamalla OK - symboli muuttuu HARMAASTA VALKOISEKSI ja se merkitään väkäsellä.
3. Jatkakaa toimintosymbolien valitsemista säätöpyörällä tai lopettakaa valitsemalla
RESET.
Huoltotila
110
Näyttää kuukausien määrän ja ajomatkan seuraavaan määräaikaishuoltoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminnot
Tiedotuksia
ÖljymääräA
Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 354).
Ilmoitukset (##)
Lisätietoja, ks. Viestit (s. 105).
Tietyt moottorit.
A
Otsikot
Yksi seuraavan taulukon otsikoista voidaan
valita näytettäväksi jatkuvasti mittaristossa.
Valitkaa haluamanne otsikko seuraavasti:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla kaksi kertaa RESET.
3. Pysähtykää haluamanne otsikon kohdalle.
2. Kääntäkää säätöpyörää - ajotietokoneen
valinnaisia otsikoita näytetään silmukkana.
Ajotietokoneen otsikko mittaristossa
Tiedotuksia
Välimatkamittari T1 ja kok.etäisyys
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.
Välimatkamittari T2 ja kok.etäisyys
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.
Toimintasäde jäljellä
Lisätietoja - ks. osaa "Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään säiliöön" (s. 117).
Kulutus
Kulloinenkin kulutus.
Keskinopeus
•
Ei ajotietokoneen tietoja.
Tämä vaihtoehto näyttää tyhjän näytön ja on myös merkki silmukan alusta/lopusta.
Mittariston ajotietokoneen otsikko voidaan
vaihtaa koska tahansa ajon aikana. Menetelkää näin:
•
Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää
haluamanne otsikon kohdalle.
03
Painamalla pitkään RESET nollataan Keskinopeus.
Nollaus - Välimatkamittari ja
keskinopeus
Ko. ajotietokoneotsikolla - T1 ja
kok.etäisyys, T2 ja kok.etäisyys tai
Keskinopeus - esitetään mittaristossa:
•
Painakaa pitkään painiketta RESET valittu otsikko nollataan.
Kukin otsikko on nollattava erikseen.
}}
111
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone (s. 108)
•
•
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117)
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
(s. 113)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 118)
03
112
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
Ajotietokoneen valikot ovat portaattomassa
silmukassa. Yksi vaihtoehdoista on, että ajotietokoneen kolme näyttöä sammuvat ‒ se
osoittaa myös silmukan alkua/loppua.
Toiminnot
Avatkaa toiminnot ja tarkistakaa/säätäkää
niitä seuraavasti:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla kaksi kertaa RESET.
2. Painakaa OK - kaikki toiminnot sisältävä
silmukka avataan.
3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
03
4. Lopettakaa painamalla kaksi kertaa
RESET, kun tarkastus/säätö on tehty.
Ajotietokoneen eri toiminnot on listattu seuraavassa taulukossa:
Infonäytöt ja säätimet.
OK - Avaa silmukan, jossa ovat ajotietokoneen toiminnot + aktivoi merkityn vaihtoehdon.
Säätöpyörä - Avaa silmukan, jossa ovat
ajotietokoneen otsikot + selaa vaihtoehtojen välillä.
RESET - Peruu tai nollaa toiminnon tai
poistuu siitä, kun valinta on tehty.
}}
113
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Toiminnot
Tiedot
Ajotietokoneen nollaus
Huomatkaa, että tämä toiminto ei nollaa molempia välimatkamittareita T1 ja T2 - katsokaa taulukkoa osassa "Otsikot" ja osassa "Nollaus" - Keskinopeus/-kulutus saadaksenne
tietoja ko. hetkestä.
•
•
03
Keskikulutus
Keskinopeus
Ilmoitukset
Lisätietoja, ks. Viestit (s. 105).
Teemat
Tässä valitaan mittariston ulkonäkö, ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 62).
Asetukset*
Valitkaa Autom. tai Pois.
Lisätietoja, ks. Lisälämmitin* (s. 139).
Kontrastitila/Väritila
Mittariston valon ja värien voimakkuuden säätö.
Pysäköinti lämmitin*
Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin* - ajastin
(s. 137).
• Suorakäynnistys
• - Symboli Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
•
A
114
- Symboli Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.
Huoltotila
Näyttää kuukausien määrän ja ajomatkan seuraavaan määräaikaishuoltoon.
ÖljymääräA
Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 354).
Tietyt moottorit.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Otsikot
Yksi seuraavan taulukon otsikkoyhdistelmistä
voidaan valita näytettäväksi jatkuvasti mittaristossa. Valitkaa haluamanne otsikko seuraavasti:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla kaksi kertaa RESET.
2. Kääntäkää säätöpyörää - valinnaisia
otsikkoyhdistelmiä näytetään silmukkana.
03
3. Pysähtykää haluamanne otsikkoyhdistelmän kohdalle.
Kolme ajotietokoneen otsikkoa voidaan näyttää
samanaikaisesti - yksi kussakin "ikkunassa".
Otsikkoyhdistelmät
Tiedot
Keskikulutus
Välimatkamittari T1 + mittarilukema
Keskinopeus
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.
Hetkellinen kulutus
Välimatkamittari T2 + mittarilukema
Ajomatka tyhjään
säiliöön
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.
Hetkellinen kulutus
Mittarilukema
kmh<>mph
Ei ajotietokoneen tietoja.
Mittariston ajotietokoneen otsikkoyhdistelmä
voidaan vaihtaa koska tahansa ajon aikana.
Menetelkää näin:
kmh<>mph - "Digitaalinen nopeusnäyttö", ks. Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117).
Tämä valinta sammuttaa ajotietokoneen kaikki kolme näyttöä ja on
merkki myös silmukan alusta/lopusta.
•
Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää
haluamanne otsikon kohdalle.
Nollaus - Välimatkamittari
Kääntäkää säätöpyörällä esille otsikkoyhdistelmä, joka sisältää nollattavan välimatkamittarin:
}}
115
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
•
Painakaa pitkään painiketta RESET valittu välimatkamittari nollataan.
Nollaus - Keskinopeus/-kulutus
1. Valitkaa toiminto Ajotietokoneen
nollaus ja aktivoikaa painamalla OK.
03
2. Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista
säätöpyörällä ja aktivoikaa painamalla
OK:
•
•
•
l/100 km
km/h
Molempien nollaus
3. Lopettakaa painamalla RESET.
Aiheeseen liittyvät tiedot
116
•
•
Ajotietokone (s. 108)
•
•
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117)
Ajotietokone - analoginen mittaristo
(s. 109)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 118)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - täydentäviä tietoja
Tässä on täydentäviä tietoja joistain toiminnoista.
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus lasketaan viimeisimmästä nollauksesta.
HUOM
Tiettyjä virheilmoituksia saattaa ilmetä, jos
on käytetty polttoainekäyttöistä lämmitintä*.
Keskinopeus
Keskinopeus lasketaan viime nollauksen jälkeen ajetulle ajomatkalle.
Hetkellinen kulutus
Hetkellistä polttoaineenkulutusta koskevat
tiedot päivittyvät jatkuvasti, noin sekunnin
välein. Kun auto kulkee pienellä nopeudella,
kulutus näytetään aikayksikköä kohti - suuremmalla nopeudella se näytetään suhteessa
ajomatkaan.
Eri näyttöyksiköt (km/mailit) voidaan valita katsokaa jäljempänä olevaa osaa Yksikön
muuttaminen" (s. 117).
30
Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään
säiliöön
Yksikön muuttaminen
Ajotietokone esittää likimääräisen matkan,
joka voidaan ajaa säiliössä jäljellä olevalla
polttoaineella.
Matkan ja nopeuden yksikköä (km/miles) voidaan vaihtaa valikkojärjestelmässä MY CAR,
ks. MY CAR (s. 106).
HUOM
Kun otsikko Toimintasäde jäljellä näyttää
"----", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
•
Ajotietokoneen lisäksi nämä yksiköt muuttuvat samalla myös Volvon navigointijärjestelmässä*.
Lisätkää tällöin polttoainetta mahdollisimman pian.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
HUOM
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos ajotapaa muutetaan.
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone (s. 108)
•
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
(s. 113)
•
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 118)
Ajotietokone - analoginen mittaristo
(s. 109)
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna pidemmän ajomatkan. Lisätietoja siitä,
kuinka polttoaineenkulutukseen voidaan vaikuttaa, ks. Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia (s. 21).
Digitaalinen nopeusnäyttö30
Nopeus esitetään päämittaristoon nähden
vastakkaisena yksikkönä (kmh/mph). Jos
esim. asteikon yksiköt ovat mph, ajotietokone
näyttää vastaavan nopeuden yksiköissä km/h
ja päinvastoin.
Vain mittaristolla "Digital".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
117
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - ajostatistiikka*
Käsittely
Tietoa tehdyistä matkoista tallennetaan, mm.
keskimääräinen polttoaineenkulutus ja keskinopeus, jotka voidaan nähdä keskikonsolin
näytössä pylväsdiagrammina.
Valikkojärjestelmässä MY CAR voidaan tehdä
eri asetuksia, ks. MY CAR (s. 106) - etsikää
siellä kohta Ajotilasto.
Toiminto
03
Vaihtoehdon "Nollaa kun ajoneuvo väh. 4 h
pois käynnistä" ollessa merkittynä poistetaan kaikki statistiikka automaattisesti ajon
päättymisen ja 4 tunnin seisomisen jälkeen.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä ajostatistiikka alkaa uudelleen nollasta.
• Nollaa kun ajoneuvo väh. 4 h pois
käynnistä - merkitkää ruutu painamalla
ENTER ja peruuttakaa pois valikosta painamalla EXIT.
Ajostatistiikka31.
Jokainen pylväs edustaa 1 km:n tai 10 km:n
ajomatkaa, valitusta asteikosta riippuen äärimmäisenä oikealla oleva pylväs näyttää
meneillään olevan kilometrin tai 10 km:n
arvon.
TUNE-säätimellä voidaan jokaisen pylvään
asteikko vaihtaa välillä 1 km ja 10 km - kohdistin aivan oikealla vaihtaa tilaa ylös ja alas
valitun ko. asteikon välillä.
31
118
Jos uusi ajojakso aloitetaan ennen kuin
4 tuntia on kulunut, ko. jakso pitää ensin
hävittää manuaalisesti vaihtoehdolla
"Käynnistä uusi ajo".
• Käynnistä uusi ajo - painamalla ENTER
hävitetään kaikki aikaisempi statistiikka.
Peruuttakaa pois valikosta painamalla
EXIT.
Ks. myös tietoja oppaasta Eco guide (s. 65).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone (s. 108)
•
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
(s. 113)
Ajotietokone - analoginen mittaristo
(s. 109)
Kuva on kaaviomainen - ulkonäkö voi vaihdella päivitetyn ohjelmiston ja markkina-alueen mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117)
ILMASTOINTI
04 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja
ilmanvaihdosta
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä
poistaa kosteutta matkustamon ilmasta.
•
•
Kun moottori tarvitsee mahdollisimman
paljon voimaa, ts. täyskaasukiihdytyksessä tai ajettaessa ylämäkeen perävaunua vetäen, ilmastointi voidaan tilapäisesti sulkea. Matkustamossa voi tapahtua
tilapäinen lämpötilan nousu.
•
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa (s. 131). Huurtumisriskin
pienentämiseksi ikkunat on pidettävä
puhtaina ja puhdistettava tavallisella ikkunanpesuaineella.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistoja on kaksi
erilaista:
•
Elektroninen lämpötilan valvonta
(ETC) (s. 127)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto (ECC) (s. 126)
04
HUOM
Ilmastointi (AC) (s. 131) voidaan sulkea,
mutta mahdollisimman hyvän ilmanvaihtomukavuuden saamiseksi matkustamoon ja
ikkunoiden huuruuntumisen välttämiseksi
sen tulee aina olla päällä.
Muistettavaa
120
•
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti,
tulee sivuikkunoiden olla kiinni.
•
Läpituuletustoiminto (s. 172) avaa/sulkee
kaikki sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä
voidaan käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä säällä.
•
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta
tippua kondenssivettä auton alle. Tämä
on normaalia.
Autot Start/Stop* -toiminnolla
Moottorin ollessa automaattisesti pysäytettynä (s. 277) tietyn varustuksen toiminta voi
olla tilapäisesti rajoitettua, esim. lämmitys- ja
ilmastointilaitteiston puhaltimen nopeus
(s. 129).
Autot ECO* -toiminnolla
Kun toiminto ECO (s. 286) aktivoidaan, tietyn
varustuksen toiminta voi rajoittua tai sulkeutua tilapäisesti, esim. ilmastointi (s. 131).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksia ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Tietyt
asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti,
mutta täysi toiminta saadaan takaisin vain
deaktivoimalla ECO-toiminto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Todellinen lämpötila (s. 121)
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto
(s. 121)
•
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto (s. 123)
•
•
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 124)
Ilmanpuhdistus (s. 121)
Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 128)
Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 128)
04 Ilmastointi
Todellinen lämpötila
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanpuhdistus
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila,
ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon
säteily yms. olosuhteet auton sisällä ja sen
ulkopuolella saavat aikaan.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistossa on useita
tunnistimia, jotka auttavat säätämään lämpötilaa, (s. 121) autossa.
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
•
Aurinkoisuustunnistin on kojelaudan
päällä.
Matkustamon suodatin (s. 122)
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin
(s. 121), joka tunnistaa, mistä suunnasta
aurinko paistaa matkustamoon. Tästä seuraa1, että lämpötila voi erota oikean ja vasemman ilmasuuttimen välillä, vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
•
Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
•
•
•
•
Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
•
Interior Air Quality System
(IAQS) (s. 123)*
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
Matkustamon lämpötilan säätö (s. 130)
1
Clean Zone Interior Package
(CZIP) (s. 122)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
Materiaali matkustamossa (s. 123)
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
Koskee vain ECC:tä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
121
04 Ilmastointi
Ilmanpuhdistus - matkustamon
suodatin
Ilmanpuhdistus - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
CZIP käsittää sarjan muutoksia, jotka pitävät
matkustamon entistä puhtaampana allergiaa
ja astmaa aiheuttavista aineista.
Suodatin pitää vaihtaa säännöllisesti. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman suosittelemia
vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla
tarpeen useammin.
Se sisältää seuraavaa:
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auto kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää
tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu
automaattisesti hetken kuluttua tai kun
jokin matkustamon ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen
pienentyvän tarpeen takia, kunnes auto
on 4 vuotta vanha.
•
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS (s. 123) on
täysin automaattinen järjestelmä, joka
puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä.
Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmanpuhdistus (s. 121)
HUOM
CZIP-normin noudattaminen edellyttää,
että auton IAQS-suodatin pitää vaihtaa
15 000 km:n jälkeen tai kerran vuodessa
sen mukaan, kumpi raja saavutetaan
ensin. Kuitenkin enintään 75 000 km yli
5 vuotta. Autoissa, joissa ei ole CZIP:ä, ja
jos asiakas ei halua ylläpitää CZIP-normia,
pitää IAQS-suodatin vaihtaa määräaikaishuollossa.
122
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lisätietoja CZIP:stä, ks. esitettä, joka tulee
ostetun auton mukana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
Ilmanpuhdistus (s. 121)
04 Ilmastointi
Ilmanpuhdistus - IAQS*
Ilmanpuhdistus - materiaali
Sisäilman laatujärjestelmä IAQS erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Jos ulkoilma on saastunutta, suljetaan ilmanotto hiilivetyjen, typpioksidien ja maanpinnan
otsonin sulkemiseksi ulos. Ilmaa kierätetään
matkustamossa.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 106).
HUOM
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurteenmuodostuksen välttämiseksi.
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa
ja puhdistaa. Käyttäkää Volvon suosittelemia
puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseksi (s. 386).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmanpuhdistus (s. 121)
Valikkoasetukset - lämmitys ja
ilmanvaihto
Keskikonsolin kautta on mahdollista aktivoida/
sulkea tai muuttaa ilmastointilaitteen neljän
toiminnon perusasetusta.
•
•
•
•
Puhaltimen taso automaattisen ilmastoinnin (s. 130)* yhteydessä.
Uudelleenkierrätyksen ajastin (s. 132).
Takalasin huurteenpoiston (s. 100) automaattinen käynnistys.
Sisäilman laatujärjestelmä (s. 123)*.
Ilmastointilaitteen toiminnot voidaan painikkeella valikkojärjestelmän kautta kohdassa
MY CAR palauttaa perusasetukselle. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 106).
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
•
Ilmanpuhdistus (s. 121)
Ilmanpuhdistus - Clean Zone Interior Package (CZIP)* (s. 122)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
123
04 Ilmastointi
Matkustamon ilmanjako
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
Ilmanjako
Sisään tuleva ilma jaetaan usean eri suuttimen
kautta matkustamoon.
04
AUTO-tilassa* ilmanjako tapahtuu täysin
automaattisesti.
Tarvittaessa sitä voidaan ohjata manuaalisesti, ks. ilmanjakotaulukkoa (s. 133).
Auki
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Kiinni
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmanjako - tuuletus lattialle
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Jos suuttimet suunnataan sivuikkunoihin, voidaan huuru poistaa.
HUOM
Muistakaa, että pienet lapset voivat olla
herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
124
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kuva muodostuu kolmesta painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy näytössä (ks.
kuvaa alla) vastaava kuvio ja nuoli kuvion ko.
osan edessä osoittaa, mikä ilmanjako on
valittuna. Lisätietoja, ks. ilmanjakotaulukkoa
(s. 133).
04 Ilmastointi
Valittu ilmanjako esitetään keskikonsolin näytössä.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
•
Automaattinen säätö (s. 130)
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 132)
125
04 Ilmastointi
Elektroninen lämmitys- ja
ilmanvaihtolaitteisto - ECC*
säädettävissä erikseen kuljettajan ja matkustajan puolelle.
ECC (Electronic Climate Control) ylläpitää
matkustamossa valitun lämpötilan ja se on
Automaattitoiminnossa lämpötilaa, ilmastointia, puhaltimen nopeutta, uudelleenkierrätystä
ja ilmanjakoa säädetään automaattisesti.
04
Puhallin (s. 129)
AUTO - Automaattinen ilmastoinnin säätö
(s. 130)
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 128),
vasen puoli
Sähkölämmitteinen tuulilasi ja maksimaalinen huurteenpoisto (s. 131)*
126
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit (s. 100)
Lämmönsäädön (s. 130) asetus vasemmalla/oikealla puolella.
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 128),
oikea puoli
Lämpötilan säätö (s. 130)
Ilmanjako (s. 124) - tuuletus lattialle
Uudelleenkierrätys (s. 132)
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
ECO* (s. 286)
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
AC - Ilmastointi päällä/pois (s. 131)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
04 Ilmastointi
Elektroninen lämpötilan valvonta ETC
ETC:n (elektroninen lämpötilan valvonta)
avulla säädetään matkustamon ilmastointimukavuutta manuaalisesti.
04
Puhallin (s. 129)
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit (s. 100)
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 128),
vasen puoli
Uudelleenkierrätys (s. 132)
AC - Ilmastointi päällä/pois (s. 131)
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 128),
oikea puoli
Sähkölämmitteinen tuulilasi ja maksimaalinen huurteenpoisto*
Lämpötilan säätö (s. 130)
Ilmanjako (s. 124) - tuuletus lattialle
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
ECO* (s. 286)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
127
04 Ilmastointi
Sähkölämmitteiset etuistuimet*
Etuistuimen lämmityksessä on kolme asentoa
kuljettajan ja etumatkustajan mukavuuden
parantamiseksi kylmällä säällä.
•
•
Matalin lämmitystaso - yksi oranssinvärinen kenttä palaa näytössä.
Lämmitys suljettuna - mikään kenttä ei
pala.
Sähkölämmitteinen takaistuin*
Takaistuimen reunapaikkojen lämmitykselle on
kolme asentoa matkustusmukavuuden parantamiseksi kylmällä säällä.
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia
käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi
aiheutua palovammoja.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ko. lämpötaso esitetään keskikonsolin näytössä.
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 128)
Kulloisenkin lämmitystason ilmoittavat painikkeen
valot:
Painakaa toistuvasti painiketta toiminnon aktivoimiseksi:
Painakaa toistuvasti painiketta toiminnon aktivoimiseksi:
128
•
Korkein lämmitystaso - kolme oranssinväristä kenttää palaa keskikonsolin näytössä (ks. edellä olevaa kuvaa).
•
Matalampi lämmitystaso - kaksi oranssinväristä kenttää palaa näytössä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Korkein lämmitystaso - kolme valoa
palaa.
•
Matalampi lämmitystaso - kaksi valoa
palaa.
•
•
Matalin lämmitystaso - yksi valo palaa.
Lämmitys suljettuna - mikään valo ei pala.
04 Ilmastointi
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia
käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi
aiheutua palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 128)
•
Puhallin
Puhaltimen on aina oltava aktivoituna, etteivät
ikkunat mene huuruun.
Elektroninen lämpötilan valvonta - ETC
(s. 127)
HUOM
Jos puhallin on täysin sammutettuna,
ilmastointi ei käynnisty - mikä voi aiheuttaa
ikkunoiden huuruuntumisen vaaran.
ECC*
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi, AUTO
kytketään pois. Jos AUTO
valitaan, puhaltimen
nopeutta säädetään automaattisesti (s. 130) - aiemmin asetettu puhaltimen nopeus kytketään
pois.
04
ETC
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC* (s. 126)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
129
04 Ilmastointi
Automaattinen säätö
Matkustamon lämpötilan säätö
Automaattinen säätö on mahdollinen vain
elektronisessa lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistossa (ECC) (s. 126).
Kun auto käynnistetään, on viimeksi tehty
lämpötila-asetus käytössä.
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti lämpötilaa (s. 130), ilmastointia
(s. 131), puhaltimen
nopeutta (s. 129), uudelleenkierrätystä (s. 132) ja ilmanjakoa (s. 124).
04
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi
nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi
tai matalampi lämpötila.
ECC*
Puhaltimen nopeus automaattitilassa voidaan
asettaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 106).
Aiheeseen liittyvät tiedot
130
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
Matkustamon lämpötila voidaan asettaa säätimellä.
HUOM
Valittaessa yksi tai useampi manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa ohjauksessa. Painettaessa AUTO -painiketta kytketään kaikki manuaaliset asetukset pois. Näyttö esittää AUTOMAATTINEN
ILMASTOINTI.
•
ETC
Ko. lämpötila kummallekin puolelle esitetään keskikonsolin näytössä.
Kuljettajan ja matkustajan
puolen lämpötila voidaan
säätää erikseen. Paina kohtaa L/R painikkeessa useita
kertoja valitaksesi vasemman, oikean tai molempien
puolien säädön. Aseta lämpötila säätimellä - kummankin puolen valittu
lämpötila esitetään keskikonsolin näytössä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
•
Todellinen lämpötila (s. 121)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC* (s. 126)
Elektroninen lämpötilan valvonta - ETC
(s. 127)
04 Ilmastointi
Ilmastointi
Ilmastointi viilentää tulevan ilman ja poistaa
siitä kosteuden tarvittaessa.
Kun AC-painikkeessa oleva
valo palaa, ilmanjakoa ohjaa
järjestelmän automatiikka.
Kosteuden ja huurteen poisto
tuulilasilta
Autot ilman sähkölämmitteistä tuulilasia:
Tuulilasin sähkölämmitystä* ja enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun ja jään saamiseksi nopeasti pois tuulilasilta ja sivuikkunoilta.
•
Ilmaa virtaa ikkunoille - symboli (2) palaa
näytössä.
•
Lämmitys suljettuna - mikään symboli ei
pala.
Autot sähkölämmitteisellä tuulilasilla:
Kun AC-painikkeessa oleva
valo on sammunut, ilmastointi on suljettuna. Muita toimintoja ohjataan edelleen automaattisesti.
Kun maksimi huurteenpoistotoiminto (s. 131)
aktivoidaan, ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle siten, että ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta.
•
Tuulilasin sähkölämmityksen2 käynnistys
- symboli (1) palaa näytössä.
•
Tuulilasin sähkölämmityksen2 ja ikkunoiden ilmavirran käynnistys - symbolit (1) ja
(2) palavat näytössä.
•
Lämmitys suljettuna - mikään symboli ei
pala.
04
HUOM
Valittu asetus esitetään keskikonsolin näytössä.
Sähkölämmitteinen tuulilasi*
Maksimi huurteenpoisto
Huurteenpoistopainikkeessa
oleva valo palaa, kun toiminto on kytkettynä.
Painakaa toistuvasti painiketta toiminnon aktivoimiseksi.
2
Sähkölämmitteinen tuulilasi ja IP-lasi (s. 18)
voivat vaikuttaa transponderien ja muun
kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
HUOM
Kolmiomainen pinta ylhäällä tuulilasin
kummallakin puolella ei ole sähkölämmitteinen, jään poisto sieltä voi kestää pitempään.
Kompassi on sammuksissa, kun sähkölämmitteinen tuulilasi on aktiivinen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
131
04 Ilmastointi
||
HUOM
Tuulilasin sähkölämmitys ei ole käytettävissä moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti (s. 277).
Ilmanjako - uudelleenkierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan huonon ilman,
pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois matkustamosta, ts. ulkopuolelta ei oteta autoon ilmaa
toiminnon ollessa aktivoituna.
Kun toiminto on aktiivinen, tapahtuu lisäksi
seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan mahdollisimman paljon kosteutta:
•
ilmastointi kytketään automaattisesti
päälle
•
uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä poistetaan automaattisesti toiminnasta.
04
HUOM
Äänitaso nousee puhaltimen nopeuden
kasvaessa enimmäisnopeuteen.
Kun huurteenpoistotoiminto suljetaan, lämmitys ja ilmastointi palaa automaattisesti edellisille asetuksille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
Kun uudelleenkierrätys on
kytkettynä, oranssinvärinen
valo palaa painikkeessa.
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite
antaa manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan ulkolämpötilasta riippuvan ajan
kuluttua. Tämä vähentää jään, huurun ja huonon ilman vaaraa.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 106).
HUOM
Kun tehokkain huurteenpoisto valitaan,
uudelleenkierrätys poistuu aina toiminnasta.
132
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 124)
Ilmanjako - taulukko (s. 133)
04 Ilmastointi
Ilmanjako - taulukko
Kolmella painikkeella valitaan ilmanjako
(s. 124).
Ilmanjako
Tarkoitus
Suuri määrä lämmintä ilmaa virtaa ikkunoille.
kun haluatte poistaa jään ja huurun nopeasti.
Ilmaa tuulilasille, huurteenpoistosuuttimien kautta, ja sivuikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista.
huurun ja jään muodostumisen välttämiseksi (ei liian pientä
puhallinnopeutta, jotta tämä saavutetaan) kylmällä ja kostealla
säällä.
Puhallus ikkunoille ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Puhallus pään ja rinnan korkeudelle kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä säällä.
04
}}
133
04 Ilmastointi
||
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa lattialle ja ikkunoille. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun ulkona on viileää.
Ilmaa lattialle. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista
ja ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan.
Puhallus ikkunoille, kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.
viilennyksen saamiseksi lattialle lämpimässä, kuivassa säässä
tai lämmityksen ylös kylmässä säässä.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
134
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 132)
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Tankkaus
tuksen. Vahvistakaa ilmoitus painamalla vilkkuvivun (s. 103) OK-painiketta.
Esi-ilmastoinnilla lämmitin valmistelee auton
moottorin ja matkustamon ennen ajoonlähtöä
siten, että kuluminen ja energiantarve ajon
aikana pienenee. Kun lämmitätte autonne,
myös ajomatka pitenee.
TÄRKEÄÄ
Lämmittimen toistuva käyttö lyhyiden ajomatkojen yhteydessä voi aiheuttaa käynnistysakun matalan varaustason, tämä voi
johtaa lämmittimen pysähtymiseen tai siihen, ettei se koskaan käynnisty. Pahimmassa tapauksessa ei moottorin käynnistäminen ole mahdollista.
Lämmitin voidaan käynnistää suoraan (s. 136)
tai ajastimella (s. 137).
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei
voi käynnistää. Lämpötilassa -5 °C tai sen
alapuolella lämmittimen enimmäiskäyntiaika
on 50 minuuttia.
VAROITUS
Älkää käyttäkö polttoainekäyttöistä lämmitintä sisätiloissa. Pakokaasuja syntyy.
HUOM
Kun polttoainekäyttöinen lämmitin on aktiivinen, auton alta voi tulla savua, mikä on
täysin normaalia.
Varmistaaksenne, että käynnistysakkuun
latautuu yhtä paljon energiaa kuin mitä
pysäköintilämmitin käyttää, tulee autolla
ajaa yhtä kauan kuin lämmitintä käytetään,
jos lämmitin on säännöllisesti käytössä.
Lämmitintä käytetään enintään 50 minuuttia kullakin kerralla.
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa polttoainekäyttöinen lämmitin ennen
tankkauksen aloittamista.
Tarkistakaa mittaristosta, että lämmitin on
suljettu. Sen ollessa käynnissä näytetään
lämmityssymboli.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 138)
•
Lisälämmitin* (s. 139)
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäen puolella, jotta polttoaineensyötön varmistamiseksi polttoainekäyttöiselle lämmittimelle.
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on liian vähän, lämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja näyttö esittää ilmoi-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
135
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys
Suorakäynnistys etäavaimen kautta*
Moottorin- ja matkustamonlämmitin voidaan
käynnistää suoraan.
Tila esitetään myös ajotietokoneessa käynnissä olevan lämmityksen aikana.
Suorakäynnistys voidaan suorittaa:
•
•
•
04
infonäytöllä
Suorakäynnistys matkapuhelimen
kautta*
etäavaimella*
matkapuhelimella*.
Aktivointia ja matkapuhelimella valittuja asetuksia koskevaa tietoa tulee saataville Volvo
On Call* -mobiilisovelluksen kautta.
moottorin- ja matkustamonlämmittimen
(s. 135) suorakäynnistyksen yhteydessä se on
aktivoituna 50 minuuttia.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut oikean
lämpötilan.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sitä voidaan
ajaa, kun lämmitin on toiminnassa.
Merkkivalo etäavaimessa PCC:llä*.
Moottorin- ja matkustamonlämmitin voidaan
aktivoida etäavaimella:
–
Pitäkää turvavalaistuksen painike
painettuna 2 sekuntia.
Varoitusvilkut välittävät tietoa seuraavasti:
•
5 lyhyttä välähdystä ja sen jälkeen jatkuva palaminen n. 3 sekuntia - signaali
on saavuttanut auton ja lämmitin on
aktivoitu.
•
5 lyhyttä välähdystä - signaali on saavuttanut auton, mutta lämmitin ei ole
aktivoitunut.
•
Varoitusvilkut pysyvät sammuksissa auto ei ole saanut signaalia.
Suorakäynnistys infonäytön kautta
1. Painakaa OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa OK-painikkeella.
3. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Suorakäynnistys lämmittimen aktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta RESET-painikkeella.
136
lukitustila (s. 161). Tilan tutkimisen aikana
merkkivalo antaa pari lyhyttä välähdystä, joita
seuraa jatkuva palaminen, jos lämmitin on
aktiivinen.
painiketta painetaan,
Jos informaation
kun lämmitin on aktiivinen, merkkivalo näyttää
tämän tilan - samanaikaisesti esitetään auton
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin (s. 137)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorasulkeminen (s. 137)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 138)
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorasulkeminen
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin
7. Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.
Moottorin- ja matkustamonlämmitin voidaan
sulkea suoraan infonäytön kautta.
Moottorin- ja matkustamonlämmittimen
(s. 135) ajastin on kytketty auton kelloon.
8. Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti
OK3.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa. Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa, jolloin auton lämmittäminen on valmis.
Auton elektroniikka valitsee vallitsevan ulkolämpötilan perusteella ajankohdan, jolloin
lämmityksen pitää alkaa.
9. "Peruuttakaa valikkorakenteessa painamalla RESET.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
3. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Seis lämmittimen deaktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys (s. 136)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin (s. 137)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 138)
10. Valitkaa toinen ajastin (jatkoa kohdasta 2)
tai poistukaa valikosta painamalla
RESET.
Käynnistää
HUOM
Jos auton kello säädetään uudestaan,
pyyhkiytyy ajastimen mahdollinen ohjelmointi.
Säätö
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä (s. 103) kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
04
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja aktivoikaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Sulkeminen
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan
sammuttaa manuaalisesti, ennen kuin ajastin
tekee sen. Menetelkää näin:
4. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne
valaistuun tuntiasetukseen.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
5. Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
6. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne
valaistuun minuuttiasetukseen.
3
Seuraava OK-painallus aktivoi ajastimen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
137
04 Ilmastointi
||
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
> Jos ajastin on asetettu, mutta ei aktivoitu, näytetään kellokuvake asetetun
ajan vieressä.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset
Symbolit ja ilmoitukset koskien moottorin- ja
matkustamonlämmitintä (s. 135) ovat erilaisia
riippuen siitä, onko mittaristo analoginen
(s. 61) tai digitaalinen (s. 62).
04
lyhyesti OK päästäksenne eteenpäin
valikossa. Valitkaa sitten ajastimen
pysäyttäminen ja vahvistakaa valinta
painamalla OK.
Aktivoidun ajastimen symboli analogisessa mittaristossa.
Aktivoidun ajastimen symboli digitaalisessa mittaristossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 138)
Taulukko esittää esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
138
Lämmittimen ajastin on aktivoitu,
kun etäavain on
poistettu virtalukosta ja autosta
on poistuttu –
moottori ja matkustamo ovat lämmitettyjä asetettuna aikana.
Kun jokin ajastin on aktivoitu, palaa aktivoidun ajastimen symboli infonäytössä samalla,
kun asetettu aika esitetään symbolin vieressä.
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan sulkea myös suoraan (s. 136).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
Lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
pitkään OK tai
5. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
•
Näyttö
Kun lämmitin on aktivoituna, varoitussymboli palaa infonäytössä.
4. Sulkekaa ajastin painamalla:
•
•
Symboli
PA-käyttöinen
lämmitin
pysäytetty
Akunsäästötila
Auton elektroniikka sammutti
lämmittimen
moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.
04 Ilmastointi
Symboli
Näyttö
Sisältö
PA-käyttöinen
lämmitin
pysäytetty
Polttoainetta
vähän
Lämmittimen
säätö ei mahdollista johtuen pienestä polttoainemäärästä - tämä
siksi, että mahdollistetaan moottorin
käynnistäminen
sekä n. 50 km:n
ajo.
PA-käyttöinen
lämmitin
Tarvitsee
huollon
Lämmitin ei toimi.
Ottakaa yhteys
korjaamoon korjausta varten.
Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen
palveluun.
Lisälämmitin*
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*
Dieselmoottoreilla varustetuissa autoissa,
jotka myydään kylmillä ilmastovyöhykkeillä4,
voidaan tarvita lisälämmitintä moottorin oikean
lämpötilan saavuttamiseksi ja riittävän lämmön
saamiseksi matkustamoon.
Auto on varustettu joko sähköisellä (s. 140) tai
polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä
(s. 139).
Auto on sellaisissa tapauksissa varustettu
joko
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys (s. 136)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin (s. 137)
4
polttoainekäyttöinen lisälämmitin
(s. 139)5.
Lämmitin sammuu automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai kun moottori sammutetaan.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa (s. 103) olevan OKpainikkeen painamisen jälkeen.
•
sähköinen lisälämmitin (s. 140) tai
Lämmitin käynnistyy automaattisesti tarvittaessa lisälämpöä silloin, kun moottori on
käynnissä.
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
(s. 135)
Kun lisälämmitin on aktiivinen, voi auton
alta nousta savua, mikä on täysin normaalia.
04
Auto-tila tai sulkeminen
Lisälämmittimen automaattinen käynnistysjakso voidaan sulkea haluttaessa.
HUOM
Volvo suosittelee, että polttoainekäyttöinen
lisälämmitin suljetaan lyhyiden ajomatkojen
yhteydessä.
1. Ennen moottorin käynnistystä: Valitkaa
avainasento I (s. 75).
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. maantieteellisistä alueista.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
139
04 Ilmastointi
||
2. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
3. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lisälämmitin6 tai Asetukset7 ja valitkaa
OK-painikkeella.
4. Valitkaa toinen vaihtoehdoista PÄÄLLÄ
tai POIS säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
5. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
HUOM
04
Valikkovaihtoehdot ovat näkyvissä vain
avaimen asennossa I - mahdollinen säätö
pitää tämän vuoksi tehdä ennen moottorin
käynnistämistä.
Sähköinen lisälämmitin*
Auto on varustettu joko polttoainekäyttöisellä
(s. 139) tai sähköisellä lisälämmittimellä
(s. 139).
Lämmitintä ei voi säätää manuaalisesti, vaan
se aktivoidaan automaattisesti moottorin
käynnistämisen jälkeen ulkolämpötilan ollessa
alle 9 °C ja sammutetaan, kun asetettu matkustamon lämpötila on saavutettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
(s. 135)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
5
6
7
140
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
(s. 135)
Pysäköintilämmittimellä (s. 135) varustetut autot.
Analoginen mittaristo
Digitaalinen mittaristo
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
05 Kuormaus ja säilytys
Säilytystilat
Yleiskatsaus matkustamon säilytystiloihin.
05
142
05 Kuormaus ja säilytys
Säilytyslokero1 ovipaneelissa
Säilytyslokero, kuljettajan puoli (s. 144)
Pääsylipunpidin
Säilytyslokero
Käsinekotelo (s. 145)
Säilytyslokero, mukinpidin (s. 144)
Mukinpidin* takaistuimessa
Säilytystasku2
Säilytyslokero, takaistuin
VAROITUS
05
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta
jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa.
Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen
yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
1
2
Jääkaapimen pitimellä kuljettajan puolella.
Ei koske kangasverhoilua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
143
05 Kuormaus ja säilytys
Säilytyslokero kuljettajan puoli
Keskikonsoli
Tunnelikonsoli - kyynärnoja
Tämä säilytyslokero (s. 142) on sijoitettu kuljettajan puolella, vasemmalle valopaneelin
alle.
Tunnelikonsoli on sijoitettu etuistuinten väliin.
Tunnelikonsoli on sijoitettu etuistuinten väliin.
Suljetussa asennossa tunnelikonsolin kyynärnoja on säädettävissä* pituussuunnassa.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Älkää säilyttäkö lokerossa mitään teräviä
tai ulostyöntyviä esineitä.
Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja USB*/AUX-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
05
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle. (Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin (s. 145) on valittu, on savukkeensytytin 12 V:n liitännässä (s. 146) etuistuimelle ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
144
Säilytystilat (s. 142)
Tunnelikonsoli - kyynärnoja (s. 144)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä (s. 146)
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi* (s. 145)
05 Kuormaus ja säilytys
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja
tuhkakuppi*
Irrotettava tuhkakuppi sijaitsee mukinpitimessä käsinojan alla. Savukkeensytytin sijaitsee etuistuinta varten 12 V:n liitännässä
(s. 146).
Tunnelikonsolissa (s. 144) oleva tuhkakuppi
irrotetaan nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee
takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen.
Käsinekotelo
Käsinekotelo - viilennys
Käsinekotelo on sijoitettu matkustajan puolelle.
Käsinekoteloa (s. 145) voidaan käyttää myös
viileänä tilana3.
Täällä voidaan säilyttää esim. auton omistajan
käsikirjaa ja karttoja. Luukun sisäpuolella on
pitimet kynille. Käsinekotelo voidaan lukita
(s. 172)* avainliuskalla (s. 163).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Säilytystilat (s. 142)
Käsinekotelo - viilennys (s. 145)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Säilytystilat (s. 142)
Käynnistäkää jäähdytys viemällä säädin
sisään ääriasentoonsa ohjaamon suuntaan.
05
Sulkekaa jäähdytys viemällä säädin
eteenpäin ääriasentoon.
Viilennys toimii, kun ilmastointilaite on aktiivinen (ts. avainasennossa II (s. 75)) tai moottorin käydessä.
3
Koskee vain ECC:llä varustettuja autoja.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
145
05 Kuormaus ja säilytys
Lisämatot*
Meikkipeili
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä
Lisämatot keräävät esim. roskia ja lumisohjoa.
Volvo myy erityisvalmisteisia lisämattoja.
Meikkipeili sijaitsee häikäisysuojan takasivulla.
Sähköliitännät (12 V) on sijoitettu tunnelikonsolin säilytyslokeroon sekä mukinpitimen viereen4.
VAROITUS
Käyttäkää vain yhtä lisämattoa jokaisella
paikalla ja tarkastakaa ennen ajoon lähtöä,
että kuljettajan paikan matto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty tapeille, ettei se
joudu puristuksiin polkimien luona ja niiden
alle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sisustuksen puhdistus (s. 386)
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
Valo syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
05
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 364)
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.
Sähköliitäntöjä voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet. Jotta liitännöistä saa virtaa, pitää etäavaimen olla vähintään avaimen asennossa I
(s. 75).
VAROITUS
Antakaa aina tulpan olla liitännässä, kun
sitä ei käytetä.
4
146
Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, mukinpidin ja sen vieressä oleva 12 V:n liitäntä jäävät pois.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Kuormaus ja säilytys
HUOM
Lisävaruste ja laite - esim. näytöt, musiikkisoitin ja matkapuhelin - joka on kytketty
johonkin matkustamon 12 V:n sähköliitännöistä, voivat aktivoitua ilmastointilaitteen
vaikutuksesta myös etäavaimen ollessa
poistettuna tai auton ollessa lukittuna,
esim. kun moottorin- ja matkustamonlämmitin* aktivoidaan ennalta asetettuna ajankohtana.
Vetäkää sen vuoksi liittimet irti lisävarusteen tai laitteen sähköliitännöistä, kun niitä
ei käytetä, koska käynnistysakku voi tyhjentyä tällaisessa tapauksessa.
Kuormaus
•
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa.
Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
•
Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai
nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
Yksityiskohtaiset tiedot painoista, Massat
(s. 394).
Takaluukku avataan valopaneelissa
olevalla painikkeella tai etäavaimella,
ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - takaluukku (s. 173).
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Suurin virranotto on 10 A (120 W) kummastakin liittimestä.
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen
(s. 331) käytettävä kompressori on Volvon
testaama ja hyväksymä. Katsokaa lisätietoja Volvon suositteleman väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan (TMK) käyttämisestä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi* (s. 145)
•
12 V:n liitäntä, kuormatila (s. 150)
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa vasten.
Huomatkaa, ettei mikään esine saa estää
etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa,
jos jokin takaistuimen selkänoja on käännettynä alas, ks. WHIPS - istuma-asento (s. 38).
•
•
VAROITUS
Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma
ulottuu liian korkealle.
•
Älkää koskaan kuormatko selkänojia
ylemmäs.
05
VAROITUS
Kuormattaessa muistettavaa
•
VAROITUS
Irrallinen esine, joka painaa 20 kg, voi saavuttaa keulatörmäyksessä 50 km/h:n
nopeudessa liikevoiman, joka vastaa 1 000
kg:aa.
Keskittäkää kuorma.
Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman
sijoittamista alas käännetyn selkänojan
päälle.
Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi
kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.
Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain
pehmeällä.
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa
kuorma voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja siten siirtää sen ajoasentoon - auto voi tällöin lähteä liikkeelle.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
147
05 Kuormaus ja säilytys
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuormankiinnityssilmukat (s. 149)
Kuormaverkko (s. 151)
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 148)
Kattokuorma (s. 148)
Kuormaus - pitkät tavarat
Kattokuorma
Kuormatilan kuormaamisen helpottamiseksi
voidaan takaistuimen selkänojat kääntää alas.
Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan matkustajan istuimen selkänoja kääntää.
Kattokuormalle suositellaan Volvon kehittämiä
taakkatelineitä. Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden.
Matkustajan istuimen kaataminen
Ks. (s. 77).
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen
mukana tulevaa asennusohjetta.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
•
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille. Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
•
Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
Ks. (s. 80).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
05
Kuormaus (s. 147)
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet
muuttuvat kattokuorman yhteydessä.
Tiedot suurimmasta sallitusta kattokuormasta, taakkatelineistä ja mahdollisesta
suksilaatikosta, ks. Massat (s. 394).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
148
Kuormaus (s. 147)
05 Kuormaus ja säilytys
Kuormankiinnityssilmukat
Kuormaus - kassinpidin
Kuormankiinnityssilmukoita käytetään nauhojen kiinnittämiseen esineiden ankkuroimisessa
kuormatilassa.
Kassinpitimet pitävät kassit paikoillaan ja estävät niiden kaatumisen ja sisällön leviämisen
kuormatilaan. Pitimen kuormitus on enintään
3 kg.
VAROITUS
Kovat ja terävät ja/tai raskaat ulostyöntyvät
esineet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja
voimakkaassa jarrutuksessa.
Sitokaa aina isot ja raskaat tavarat turvavyöllä tai kuormansidontahinnoilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 147)
Kuormaus - ylöskäännettävä
kassinpidin*
Ylös käännettävä kassinpidin lattiassa pitää
kassit paikoillaan ja estää niiden kaatumisen ja
sisällön leviämisen kuormatilaan, se voidaan
avata kolmeen asentoon.
05
Kassinpidin
Ylöskäännettävä kassinpidin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 147)
Kuormaus - ylöskäännettävä kassinpidin*
(s. 149)
Se voidaan asettaa kahteen säätöasentoon ja
ns. huoltoasentoon, kun se on täysin käännettynä ylös. Siitä on kaksi lattiayhdistelmän
versiota, toinen säätöasennoilla syvennyksessä lattian alla ja toinen säätöasennoilla
muovikiskoissa. Ylöskääntäminen seuraavassa näyttää säätöasennon syvennyksessä
lattian alla.
Keskimmäisen pitimen kuormitus on
enintään 3 kg ja ulompien enintään 10 kg.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
149
05 Kuormaus ja säilytys
||
Kääntäminen ylös
12 V:n liitäntä, kuormatila
HUOM
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet.
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Lisätietoja Volvon suositteleman väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan (TMK)) käyttämisestä, ks. Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 331).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nostakaa ylemmässä lattiassa olevasta
kahvasta* ja kääntäkää lattia ylös.
Siirtäkää lattia eteen sopivaan asentoon
ja asettakaa se säätöuraan.
05
3. Huoltoasennossa lattia siirretään aivan
eteen takaselkänojaa vasten ja asetetaan
muovitukeen keskellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 147)
Kuormaus - kassinpidin (s. 149)
Kääntäkää kansi alas päästäksenne käsiksi
sähköliitäntään.
•
Liitäntä antaa jännitteen myös silloin, kun
etäavain ei ole virtalukossa.
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W).
HUOM
Huomatkaa, että sähköliitännän käyttö
moottorin ollessa sammutettuna aiheutaa
vaaran auton käynnistysakun tyhjenemisestä.
150
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä (s. 146)
05 Kuormaus ja säilytys
Kuormaverkko
Kuormaverkko estää kuormaa siirtymästä
eteenpäin matkustamossa voimakkaiden jarrutusten yhteydessä.
Kiinnitys
HUOM
Kuormaverkon asentaminen on helpointa
toisen takaoven kautta.
3. Pujottakaa tangon toinen pää kattokiinnikkeeseen vastakkaisella puolella – teleskooppisesti joustavat kiinnityshaat helpottavat sovitusta. Olkaa tarkkana, että painatte tangon kiinnityshaat ko. kattokiinnikkeen etumaiseen ääriasentoon.
VAROITUS
On välttämätöntä varmistua, että kuormaverkon ylemmät kiinnikkeet on asennettu
oikein ja että vetonauhat on kiinnitetty varmasti. Vioittunutta verkkoa ei saa käyttää.
1. Käärikää kuormaverkko auki ja katsokaa,
että jaettu ylätanko lukkiutuu uloskäännettyyn asentoon.
Kuormaverkko asennetaan neljään kiinnityskohtaan.
Kuormaverkko pitää aina, turvallisuussyistä,
kiinnittää ja varmistaa oikealla tavalla. Verkko
on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja
kiinnitetty etuistuinten selkänojien taakse.
2. Pujottakaa tangon toinen pää kattokiinnikkeeseen vetonauhojen lukot käännettyinä itseänne kohti.
05
VAROITUS
Kuormatilan kuorma täytyy kiinnittää hyvin,
myös oikein asennetun kuormaverkon
yhteydessä.
}}
151
05 Kuormaus ja säilytys
||
4. Pujottakaa kuormaverkon vetonauhat silmukoihin istuinten liukukiskojen takapäässä – tätä helpottaa, jos selkänojia
oikaistaan ja istuimia työnnetään hieman
eteenpäin.
Irrotus ja säilytys
Kokoon taitettua kuormaverkkoa säilytetään
pussissaan kuormatilassa.
Huomatkaa, ettette paina istuinta/selkänojaa voimakkaasti verkkoa vasten, kun
istuin/selkänoja työnnetään jälleen takaisin – säätäkää, kunnes istuin/selkänoja
koskettaa verkkoa.
TÄRKEÄÄ
Jos istuinta/selkänojaa painetaan voimakkaasti taaksepäin kuormaverkkoa vasten,
voivat verkko ja/tai sen kiinnikkeet vahingoittua.
05
5. Kiristäkää kuormaverkko vetonauhoilla.
Kuormaverkko voidaan helposti irrottaa ja kääntää kokoon.
Vapauttakaa verkon kiristys painamalla
painiketta vetonauhan lukossa ja syöttäkää nauhaa hieman ulos.
Painakaa lukkohaka sisään ja irrottakaa
vetonauhan molemmat koukut.
Pujottakaa tanko irti kattokiinnityksistään
vetämällä tankoa taakse kattokiinnitysten
taemmassa ääriasennossa, painakaa tankoa haluttuun suuntaan siten, että koukku
joustaa tangon sisään, mikä samalla
vapauttaa toisen puolen koukun.
Viimeisenä irrotetaan jäljellä oleva kattokiinnityskoukku kattokiinnityksestä.
4. Katkaiskaa tanko keskeltä, kääntäkää se
kokoon ja rullatkaa verkko kokoon.
Asettakaa verkko säilytyspussiin.
152
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 147)
Kuormankiinnityssilmukat (s. 149)
05 Kuormaus ja säilytys
Hattuhylly
Hattuhylly voidaan poistaa kuormatilan lisäämiseksi.
Hattuhyllyn poistaminen
Irrottakaa hattuhyllyn nostosilmukat
molemmilta puolilta.
05
Pujottakaa hattuhylly irti etureunasta ja
poistakaa se.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 147)
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 148)
153
LUKOT JA HÄLYTIN
06 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain
Toiminta
Etäavainta käytetään mm. lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen ja moottorin käynnistämiseen.
Avaimeton
moottorin
käynnistys
Avaimista on kolme versiota - perusmallinen
etäavain, etäavain ilman PCC:tä* sekä etäavain PCC:llä*.
Toiminta
Lukitseminen/
lukituksen
avaaminen
sekä
irrotettava
avainliuska
Avaimeton
lukitseminen/
lukituksen
avaaminen
PerusmalliA
ilman
PCC:täA
PCC:lläB
Infopainike
ja
merkkivalot
A
B
x
x
x
x
x
PerusmalliA
ilman
PCC:täA
PCC:lläB
x
x
Lisää etäavaimia voidaan tilata myöhemmin ei kuitenkaan muita versioita kuin se, joka toimitettiin auton mukana. Jopa kuusi avainta
voidaan ohjelmoida sekä käyttää yhteen ja
samaan autoon.
Auto toimitetaan kahdella kauko-ohjaimella
varustettuna.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
x
Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista etäavaimella, kun kuljettaja poistuu
autosta.
Avain, jossa 5 painiketta
Avain, jossa 6 painiketta
Lisätietoja
•
Perusetäavain - on perusmallinen avain,
ks. Etäavain - toiminnot (s. 159) selostusta sen toiminnoista.
•
Etäavain ilman PCC:tä - Keyless Drive*
(s. 165) -toiminnolla sekä avaimeton lukitus (s. 167) ja lukituksen avaus (s. 167).
•
Etäavain PCC:llä - käsittää myös infopainikkeen ja merkkivalot. Lukekaa lisää
näistä ainutlaatuisista toiminnoista
(s. 161).
06
Kaikissa etäavaimessa on irrotettava avainliuska (s. 162), joka on metallia. Näkyvästä
osasta on kaksi mallia, jotta etäavaimet voidaan erottaa toisistaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
155
06 Lukot ja hälytin
Etäavain - häviäminen
Etäavain - personalisointi*
Jos etäavain (s. 155) häviää, uusi voidaan
tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Etäavaimen avainmuistin avulla auton tietyt
asetukset voidaan mukauttaa henkilön
mukaan.
Jäljellä olevat etäavaimet pitää tällöin ottaa
mukaan Volvon tekniseen palveluun. Varastamisen estämiseksi hävinneen etäavaimen
koodi poistetaan järjestelmästä. Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan tarkastaa
valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 106).
Avainmuistitoiminto on yhdessä sähkökäyttöisen* kuljettajan istuimen (s. 78) kanssa.
2. Tehkää haluamanne asetukset esim. istuimelle ja ulkotaustapeileille.
Ulkoisten taustapeilien (s. 99), kuljettajan
istuimen, ohjauspyörän vastuksen (s. 258)
asetukset sekä mittariston teemojen, kontrasti- ja väritilojen (s. 62) asetukset voidaan
tallentaa avainmuistiin riippuen auton varustetasosta.
3. Asetukset tallennetaan ko. etäavaimen
muistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain - toiminnot (s. 159)
Etäavain - käyttöetäisyys (s. 160)
Toiminto1 voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 106).
Kun toiminto on aktivoitu, yhdistetään asetukset automaattisesti avainmuistiin. Se tarkoittaa, että muutos asetuksessa tallennetaan
automaattisesti erityiseen etäavaimen muistiin.
06
Asetusten tallennus
Katsokaa, että avainmuistitoiminto on aktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR.
1
2
156
Tätä kutsutaan Auton avainmuistiksi valikkojärjestelmässä MY CAR.
Tämä asetus ei vaikuta niihin asetuksiin, jotka on tallennettu sähkökäyttöisen istuimen muistitoiminnolla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Menetelkää näin tallentaaksenne asetukset ja
käyttääksenne etäavaimen avainmuistia:
1. Avatkaa auton lukitus etäavaimella, jonka
muistiin asetus2 pitää tallentaa.
Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan
samalla etäavaimella, avainmuistiin tallennetut
asennot säädetään automaattisesti - edellyttäen, että niitä on muutettu sen jälkeen, kun
ko. etäavainta käytettiin edellisen kerran.
06 Lukot ja hälytin
henkilö B painaa lukituksen avauspainiketta etäavaimessaan.
•
Lukitus/lukituksen avaaminen osoittaminen
Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta
istuimen säätömuistista istuimen painikkeilla 1 - 3.
•
Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit
manuaalisesti.
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta
etäavaimella (s. 155), ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen
tapahtuneen oikein.
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava
tällöin auki.
VAROITUS
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että
lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön
aikana istuimen edessä, takana tai alla.
Varmistakaa, ettei kukaan joudu puristukseen takaistuimella.
Asetusten muuttaminen
Jos usea henkilö, jolla jokaisella on oma etäavaimensa, lähestyy autoa, tehdään esim.
istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset sen
henkilön perusteella, jonka etäavain avaa kuljettajan oven lukituksen.
Jos henkilö A on avannut kuljettajan oven
etäavaimella A, mutta autoa on tarkoitus ajaa
henkilön B, jolla on etäavain B, asetuksia voidaan muuttaa seuraavalla tavalla:
•
3
Seistessään kuljettajan oven vieressä tai
istuessaan ohjauspyörän takana
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain - toiminnot (s. 159)
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 161)
•
Lukitseminen - yksi välähdys ja taustapeilit käännetään3 sisään.
•
Lukituksen avaaminen - kaksi välähdystä
ja taustapeilit käännetään3 ulos.
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
Lukittaessa tapahtuu osoitus vain, jos kaikki
lukot on lukittu ja kaikki ovet ovat kiinni.
Osoitus annetaan, kun viimeinen ovi suljetaan.
Toiminnan valitseminen
06
Eri vaihtoehdot lukitsemisen/lukituksen avaamisen osoittamiseksi valoilla voidaan asettaa
valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 106).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 165)
Lukkoilmaisin (s. 158)
Hälytysilmaisin (s. 178)
Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
06 Lukot ja hälytin
Lukkoilmaisin
Vilkkuva diodi tuulilasin luona varmistaa, että
auto on lukittu.
Etäavain - elektroninen
käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää auton luvattoman käynnistämisen (s. 266).
Jokaisella etäavaimella (s. 155) on ainutlaatuinen koodi. Auto voidaan käynnistää vain
oikealla etäavaimella, jossa on asianmukainen
koodi.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä liittyvät elektroniseen käynnistyksenestoon:
Sama diodi kuin hälytysilmaisimella (s. 178).
HUOM
Myös ilman hälytintä olevissa autoissa on
tämä ilmaisin.
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen (s. 157)
Ilmoitus
Sisältö
Aseta auton
avain paikalleen
Vika luettaessa etäavain
käynnistyksen aikana Vetäkää avain pois virtalukosta, painakaa se uudelleen paikalleen ja tehkää
uusi käynnistysyritys.
Auton
avainta ei
löydetä
Vika luettaessa etäavainta
käynnistyksen aikana tehkää uusi käynnistysyritys.
(Koskee vain
avaimettomalla Keyless-toiminnolla varustettuja
autoja.)
Ajonesto
Yritä käynnistää
uudelleen
Jos vika säilyy: Työntäkää
etäavain virtalukkoon ja
tehkää uusi käynnistysyritys.
Vika käynnistyksenestojärjestelmässä käynnistyksen
aikana. Jos vika säilyy:
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
158
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä (s. 159)
•
Avaimeton käyttö* (s. 165)
06 Lukot ja hälytin
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
jäljitysjärjestelmällä
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä mahdollistaa auton jäljittämisen ja
paikantamisen sekä käynnistykseneston aktivoimisen matkan päästä, mikä sammuttaa
moottorin.
Etäavain - toiminnot
Etäavaimessa on toimintoja, kuten esim. ovien
lukitus ja lukituksen avaaminen.
Toiminnot
Ottakaa yhteys lähimpään Volvo-myyjään
saadaksenne lisätietoja ja apua järjestelmän
aktivoinnissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
PCC:llä varustettu etäavain* (Personal Car
Communicator).
Kauko-ohjain (s. 155)
Etäavain - elektroninen käynnistyksenesto
(s. 158)
Perusmallinen etäavain.
Lukitseminen
Lukituksen avaaminen
Lähestymisvalaist. kesto
Takaluukku
Paniikkitoiminto
Infopainike - ks. PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 161)
selostusta sen toiminnasta.
Toimintopainikkeet
Lukitseminen - Lukitsee ovet ja takaluukun samalla, kun hälytin aktivoidaan, ks.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen - ulkopuolelta (s. 169).
06
Pitkä painallus sulkee kaikki ikkunat samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto
(s. 172).
VAROITUS
Jos ikkunoita suljetaan, valvokaa, ettei
kenenkään sormia jää väliin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
159
06 Lukot ja hälytin
||
Lukituksen avaaminen (s. 169) - Avaa
ovien ja takaluukun lukituksen samalla, kun
hälyttimen aktivointi poistetaan.
Pitkä painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto
(s. 172).
sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu
noin kolmen minuutin kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kauko-ohjain (s. 155)
Etäavain - käyttöetäisyys
Etäavaimen toimintoja (perusmallissa) voidaan
käyttää noin 20 metrin etäisyydellä autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
HUOM
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien
samanaikaisesta lukituksen avaamisesta sellaiseksi, että painikkeen painallus avaa ensin
vain kuljettajan oven lukituksen ja toisen painalluksen jälkeen - kymmenen sekunnin
kuluessa - avataan muiden ovien lukitus.
Toimintoa voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus,
ks. MY CAR (s. 106).
Turvavalaistus (s. 92) - Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan päästä.
06
Takaluukku (s. 173) - Avaa lukituksen ja
poistaa vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
kolme sekuntia tai sitä painetaan kaksi kertaa
kolmen sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi
aktivoituvat.
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään viisi
160
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina
lukita/lukitus avata avainliuskalla (s. 163).
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin
käydessä tai avainasennon I tai II (s. 75)
ollessa aktiivinen ja jos kaikki ovet suljetaan,
mittariston infonäytössä esitetään varoitusilmoitus samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Kun etäavain on palautettu autoon, ilmoitus
sammuu ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen,
kun joko/tai:
•
•
•
Etäavain on asetettu virtalukkoon.
Nopeus ylittää 30 km/h.
OK-painiketta on painettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 155)
Etäavain - toiminnot (s. 159)
06 Lukot ja hälytin
PCC:llä varustettu etäavain* ainutlaatuiset toiminnot
PCC*-etäavaimessa on laajennettu toiminta
verrattuna perusmalliseen etäavaimeen
(s. 155) infopainikkeena ja merkkivalona.
Infopainikkeen käyttö
–
Painakaa infopainiketta
.
> Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot vilkkuvat ja valo kulkee ympäri
PCC:tä. Tämä osoittaa, että autosta
luetaan tietoja.
Jos jotain muista painikkeista painetaan tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa
ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua
että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Etäavain ja PCC.
Infopainike
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Punainen jatkuva valo - Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti:
Punainen valo vilkkuu muuttuvasti kummassakin punaisessa merkkivalossa Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys
(s. 162)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
161
06 Lukot ja hälytin
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys
PCC-etäavaimen käyttöetäisyys (Personal Car
Communicator) ovien ja takaluukun lukituksen
avaamista varten on n. 20 metriä autosta muille toiminnoille jopa n. 100 metriä. Jos
auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keyless Drive* - käyttöetäisyys (s. 165)
Etäavain - käyttöetäisyys (s. 160)
HUOM
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
informaatiopainikkeen toimintaa.
Irrotettava avainliuska
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joitakin toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Avainliuskan toiminnot
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
vasen etuovi avata manuaalisesti (s. 163),
jos keskuslukitusta ei voida aktivoida
etäavaimella.
•
takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/deaktivoida (s. 176).
•
oikea etuovi ja takaovet lukita manuaalisesti esim. virtakatkoksen yhteydessä.
Käyttöetäisyyden ulkopuolella
Jos etäavain on liian kaukana autosta informaation lukemiseksi, näytetään viimeisin tila,
johon auto jätettiin, ilman että valo kulkee
ympäri etäavaimessa.
06
Jos autossa käytetään useampaa etäavainta,
vain etäavain, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen, näyttää
oikean tilan.
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa
ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua
että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
162
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
käsinekotelon lukko* avata.
etumatkustajan turvatyyny (PACOS*) aktivoida/deaktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Oven manuaalinen lukitseminen (s. 170)
•
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/deaktivointi* (s. 33)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen hansikaslokero (s. 172)
06 Lukot ja hälytin
Irrotettava avainliuska - irrotus/
kiinnitys
Irrotettava avainliuska (s. 162) irrotetaan/kiinnitetään seuraavasti:
Avainliuskan irrotus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen
avaaminen (s. 163)
•
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
(s. 176)
•
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/deaktivointi* (s. 33)
Irrotettava avainliuska - oven
lukituksen avaaminen
Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää, jos
keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella
- esim. jos etäavaimen paristo (s. 164) on loppunut.
Vasen etuovi voidaan avata seuraavasti:
1. Avatkaa vasemman etuoven lukitus
avainliuskalla ovenkahvan lukkosylinteristä. Lisätietoja, ks. Keyless Drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla (s. 168).
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja
ovi avataan, hälytys laukeaa.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
Avainliuskan kiinnitys
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen (s. 155).
1. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
2. Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
Avaimettomalla Keyless Drive -järjestelmällä
varustettu auto, ks. Keyless Drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla (s. 168).
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Irrotettava avainliuska (s. 162)
Kauko-ohjain (s. 155)
2. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
163
06 Lukot ja hälytin
Etäavain/PCC - pariston vaihto
Etäavaimen
taessa.
paristo5
Pariston vaihto
voidaan vaihtaa tarvit-
HUOM
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:
•
Infosymboli syttyy ja mittariston näyttö
esittää Kaukosäätimen pariston
lataustila heikko. Vaihda paristo..
ja/tai
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
signaaliin 20 metrin sisällä autosta katsoen.
Avaaminen
Vetäkää jousikuormitteista salpaa
sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti etäavain ylös.
HUOM
06
Kääntäkää etäavain siten, että painikkeet
ovat ylöspäin, millä estätte paristojen putoamisen avattaessa.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja
ja niiden kontaktipintoja sormin, koska
tämä saattaa heikentää niiden toimintaa.
5
164
PCC:llä varustetussa etäavaimessa on kaksi paristoa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa/PCC:ssä täyttävät vaatimuksen UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen
palvelun vaihtamat paristot täyttävät em.
kriteerin.
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/
ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin
niiden (+)- ja (–)-puolen suhteen.
Etäavain (yhdellä paristolla)
1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
2. Asettakaa uusi paikalleen (+) -puoli alaspäin.
Etäavain PCC:llä* kahdella paristolla
1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+) puoli ylöspäin.
3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+) -puoli
alaspäin.
Paristotyyppi
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2430, 3 V.
06 Lukot ja hälytin
Kokoaminen
Avaimeton käyttö*
1. Painakaa etäavain kokoon.
Keyless Drive* - käyttöetäisyys8
Keyless Drive -toiminnolla varustetuissa
autoissa on käynnistys- ja lukkojärjestelmä,
jota voidaan käsitellä avaimettomasti.
Jotta ovet tai takaluukku voidaan lukita automaattisesti painamatta etäavaimen painiketta,
on etäavaimen oltava n. 1,5 metrin etäisyydellä auton ovenkahvasta tai takaluukusta.
2. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
3. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
TÄRKEÄÄ
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä
ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 155)
Etäavain - toiminnot (s. 159)
Avaimettomalla käynnistys- ja lukkojärjestelmällä auto voidaan käynnistää, lukita ja lukitus avata ilman, että etäavain (s. 155) on virtalukossa6. Riittää, että etäavain on mukana
taskussa. Järjestelmä tekee esim. auton
avaamisen mukavammaksi, kun kädet on
varattu.
Oven lukitsevan tai lukituksen avaavan henkilön on pidettävä etäavain mukanaan. Ovea ei
voi lukita tai avata lukituksesta, jos etäavain
on auton vastakkaisella puolella.
Molemmissa auton mukana toimitettavissa
etäavaimissa on Keyless-toiminto. Lisää etäavaimia voidaan tilata.
Auton sähköjärjestelmä voidaan esiasettaa
kolmelle eri tasolle - avainasento 0, I ja II
(s. 75) - etäavaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keyless Drive* - käyttöetäisyys (s. 165)
Keyless Drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely (s. 166)
Keyless Drive* - häiriöitä etäavaimen toiminnassa (s. 166)
06
Punaiset renkaat yllä olevassa kuvassa osoittavat alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
Jos kaikki etäavaimet poistetaan autosta
moottorin käydessä tai avainasennon I tai II
(s. 75) ollessa aktiivinen ja jokin ovi on avattu
ja sen jälkeen suljetaan, mittariston infonäy-
6
8
Ei koske perusmallista etäavainta.
Ei koske avaimettomalla (keyless) käynnistyksellä varustettuja autoja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
165
06 Lukot ja hälytin
||
tössä esitetään varoitusilmoitus samalla, kun
kuullaan äänimuistutus.
Kun etäavain on palautettu autoon, varoitusilmoitus sammuu ja äänimuistutus lakkaa, kun
joko/tai:
•
•
•
ovi on avattu ja suljettu
etäavain on asetettu virtalukkoon
OK-painiketta vilkkuvivussa on painettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 165)
Keyless Drive* - antennin sijainti (s. 169)
Keyless Drive* - etäavaimen
turvallinen käsittely
Keyless Drive* - häiriöitä etäavaimen
toiminnassa
Käsitelkää kaikkia etäavaimia erittäin huolellisesti.
Etäavaimen Keyless-toimintoja (s. 165) voivat
häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus.
Jos jokin etäavaimista9 on unohdettu autoon,
deaktivoidaan Keyless-toiminta, jos auto
esim. lukitaan toisella autoon kuuluvalla etäavaimella. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin avata ovia.
Älkää asettako/säilyttäkö etäavainta, jossa
on keyless-toiminto, matkapuhelimen tai
metalliesineiden lähellä - ei lähempänä
kuin 10 - 15 cm.
Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan
toisella etäavaimella, aktivoidaan autoon
unohtunut etäavain uudelleen.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää jättämään PCC-toiminnolla
varustettua etäavainta autoon. Jos joku
murtautuu autoon ja saa etäavaimen käsiinsä, on auto mahdollista käynnistää painamalla etäavain virtalukkoon ja painamalla sitten START/STOP ENGINE-painiketta.
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
9
166
Avaimeton käyttö* (s. 165)
Koskee PCC:llä (Personal Car Communicator) varustettua etäavainta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Jos häiriöitä kuitenkin syntyy, käyttäkää etäavainta ja avainliuskaa kuten perusmallista
etäavainta (s. 155).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäavain/PCC - pariston vaihto (s. 164)
Keyless Drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely (s. 166)
Keyless Drive* - käyttöetäisyys (s. 165)
06 Lukot ja hälytin
Keyless Drive* - lukitus
Keyless Drive -toiminnolla varustetuissa
autoissa on kosketusherkkä alue ovien ulkokahvoissa sekä kumipintainen painike takaluukun kumipintaisen painolevyn vieressä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 165)
Hälytysilmaisin (s. 178)
Keyless Drive* - lukituksen
avaaminen11
Lukituksen avaaminen tapahtuu, kun käsi tarttuu ovenkahvaan tai takaluukun kumipintaiseen painolevyyn vaikutetaan - avatkaa ovi tai
takaluukku normaalisti.
HUOM
Ovenkahvat rekisteröivät normaalisti
käden, joka tarttuu ovenkahvaan, mutta
paksuja käsineitä käytettäessä tai hyvin
nopean kädenliikkeen jälkeen voidaan tarvita toinen yritys tai käsineen riisuminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 165)
Keyless Drive* - lukitus (s. 167)
Lukitkaa ovet ja takaluukku tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai takaluukun kahdesta
kumipäällysteisistä painikkeista pienempään lukitusilmaisin (s. 158) tuulilasissa vahvistaa
lukitsemisen alkamalla vilkkua.
06
Kaikkien ovien ja takaluukun pitää olla kiinni
ennen kuin auto voidaan lukita - muussa
tapauksessa auto ei lukkiudu.
HUOM
Automaattivaihteistolla varustetussa
autossa täytyy valita vaihteenvalitsimen Pvasento - muussa tapauksessa autoa ei
voi lukita eikä hälytintä kytkeä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
167
06 Lukot ja hälytin
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla
2. Työntäkää sitten avainliuska lukkosylinteriin ja avatkaa oven lukitus.
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, esim. koska paristot ovat lopussa,
vasen etuovi voidaan avata etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla (s. 162).
3. Asettakaa muovikotelo takaisin lukituksen
avaamisen jälkeen.
HUOM
Kun vasemman etuoven lukitus avataan
avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys
(s. 177) laukeaa. Se sammutetaan asettamalla etäavain virtalukkoon, ks. Hälytin etäavain ei toimi (s. 179).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 165)
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys
(s. 163)
Reikä avainliuskaa varten - kotelon irrottamiseksi.
06
Jotta lukkosylinteriin päästään käsiksi, pitää
ovenkahvan muovikotelo irrottaa - myös tämä
tehdään avainliuskalla:
1. Painakaa avainliuskaa n. 1 cm suoraan
ylös ovenkahvassa/kotelon alapuolella
olevaan reikään - älkää kammetko.
> Momentti irrottaa muovikotelon automaattisesti, kun liuskaa painetaan suoraan ylös aukkoon.
11
168
Ei koske etäavainta avaimettoman (keyless) käynnistyksen yhteydessä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Keyless Drive* - lukkoasetukset
Lukitusasetuksia autoille, jotka on varustettu
Keyless Drive -toiminnolla, voidaan sovittaa
ilmoittamalla valikkojärjestelmässä MY CAR,
minkä ovien lukitus pitää avata.
Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR
(s. 106).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö* (s. 165)
06 Lukot ja hälytin
Keyless Drive* - antennin sijainti
VAROITUS
Keyless Drive -toiminnolla varustetuissa
autoissa on useita sisäisiä antenneja, jotka on
sijoitettu eri paikkoihin autossa.
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,
pitää pysyä vähintään 22 cm:n etäisyydellä
Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä
estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Puskuri takana, keskellä
Ovenkahva, vasen takana
Kuormatila, sisimpänä lattian alla keskellä
Avaimeton käyttö* (s. 165)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta tapahtuu etäavaimella (s. 159). Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien ovien,
takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukitus.
Lukituksen avaamiselle voidaan valita eri
sekvenssejä.
Jotta lukitussekvenssi voidaan aktivoida,
pitää kuljettajan oven olla kiinni - jos jokin
muista ovista tai takaluukku on auki, lukitaan
se/nämä ja hälytin aktivoidaan vasta, kun
se/ne suljetaan. Autoissa, joissa on avaimeton lukkojärjestelmä* pitää kaikkien ovien ja
takaluukun olla kiinni, ks. Keyless Drive* lukitus (s. 167) sekä Keyless Drive* - lukituksen avaaminen (s. 167).
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
Ovenkahva, oikea takana
Keskikonsoli, takaosan alla
Keskikonsoli, etuosan alla.
06
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella
ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa tai
avatkaa vasemman etuoven lukitus tällöin
irrotettavalla avainliuskalla (s. 163).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
169
06 Lukot ja hälytin
||
HUOM
Huomatkaa, että hälytys laukeaa, kun ovi
avataan avainliuskalla lukitsemisen jälkeen
- hälytys suljetaan tällöin työntämällä etäavain virtalukkoon.
VAROITUS
Ottakaa huomioon vaara tulla lukituksi
autoon, kun se lukitaan ulkopuolelta etäavaimella - sen jälkeen ovia ei voi avata
sisäpuolelta oven salpakahvoilla. Lisätietoja, ks. Salpalukitustila* (s. 174).
Automaattinen uudelleenlukitus
06
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan kaikki lukot automaattisesti
uudelleen. Tämä toiminto vähentää vaaraa,
että auto jätetään vahingossa lukitsematta.
Hälyttimellä varustetut autot, ks.Hälytys
(s. 177).
Oven manuaalinen lukitseminen
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla
(s. 168).
Muissa ovissa ei ole lukkosylintereitä, vaan
sen sijaan ko. oven päädyssä on lukkolaite,
joka pitää painaa sisään avainliuskan avulla sen jälkeen ne ovat mekaanisesti lukittuja/
salvattuja ulkopuolelta tapahtuvalta avaamiselta. Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 171)
•
Etäavain - toiminnot (s. 159)
Ovien lukitus voidaan myös avata etäavaimessa (s. 155) olevalla lukituksen avauspainikkeella tai kuljettajan oven keskuslukituspainikkeella.
HUOM
•
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa
lapsilukkoon (s. 176).
–
170
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta. Asentoon A palaamiseksi
pitää oven sisäkahva avata.
•
Oven lukitsin lukitsee vain ko. oven - ei
kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa
on aktivoitu manuaalinen lapsilukko
(s. 176), ei voida avata ulko- tai sisäpuolelta. Näin lukitun takaoven lukitus
voidaan avata vain etäavaimella tai
keskuslukituksen painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Tietyissä tilanteissa auto pitää voida lukita
manuaalisesti, esim. virtakatkoksen yhteydessä.
Poistakaa irrotettava avainliuska (s. 163)
etäavaimesta. Viekää avainliuska lukkojärjestelyn reikään ja painakaa avain pohjaan asti, noin 12 mm.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Etäavain/PCC - pariston vaihto (s. 164)
06 Lukot ja hälytin
Lukitus/lukituksen avaaminen sisäpuolelta
Lukitus/lukituksen avaaminen voidaan tehdä
kuljettajan ovessa olevalla keskuslukituksen
painikkeella. Kaikki ovet ja takaluukku (s. 173)
voidaan lukita tai lukitus avata samanaikaisesti.
Keskuslukituspainike molemmissa etuovissa
ja sähköinen lukitusnuppi kummassakin
takaovessa:
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 106).
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Palava valo tarkoittaa, että vain ko. ovi on
lukossa. Kun kaikki nupit palavat, kaikki
ovet ovat lukossa.
Lukituksen avaaminen
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella eri tavalla:
•
Painakaa keskuslukituspainiketta
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 169)
•
Hälytys (s. 177)
.
Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat*
samanaikaisesti (ks. myös osaa Läpituuletustoiminto (s. 172)).
•
Vetäkää ovenkahvasta ja avatkaa ovi oven lukitus aukeaa ja ovi avautuu hetkessä.
Lukitus
Keskuslukitus
•
Lukitkaa painamalla painikkeen toista
puolta
– toinen puoli
avaa lukituksen.
Valo lukkonupissa
Kun valo kuljettajan oven keskuslukituspainikkeessa palaa, se tarkoittaa, että kaikki ovet
on lukittu.
Keskuslukituspainike vain kuljettajan ovessa,
muissa ovissa ei ole nuppia:
•
•
Molempien etuovien pitää olla kiinni keskuslukitsemista varten. Painakaa keskuslukituspainiketta
- kaikki ovet lukitaan. Jos jokin takaovista on auki, se lukitaan, kun se suljetaan.
06
Pitkä painallus sulkee kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti (ks. myös osaa Läpituuletustoiminto (s. 172)).
Automaattinen lukitseminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
Palava valo tarkoittaa, että kaikki ovet
ovat lukossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
171
06 Lukot ja hälytin
Läpituuletustoiminto
Läpituuletustoiminto avaa tai sulkee kaikki
sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä voidaan
käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti
lämpimällä säällä.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen hansikaslokero
Käsinekotelo (s. 145) voidaan lukita/sen lukitus
avata vain etäavaimen (s. 155) irrotettavalla
avainliuskalla.
Tietoja avainliuskasta, ks.Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 163).
Keskuslukituspainike
06
Pitkä
-symbolin painallus keskuslukituspainikkeessa avaa kaikki sivuikkunat saman-painikkeella
aikaisesti. Sama menettely
sulkee kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Hansikaslokeron lukitseminen:
Työntäkää avainliuska hansikaslokeron
lukkosylinteriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 171)
•
Ikkunannostimet (s. 98)
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään. Avaimenreikä on lukittu-tilassa
vaakasuorassa.
Vetäkää avainliuska pois.
•
172
Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - toiminnot (s. 159)
06 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku
Takaluukku voidaan avata, lukita ja lukitus
avata usealla eri tavalla.
Manuaalinen avaaminen
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa
vain kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi
vaurioittaa kumilevyn sähkökosketinta.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
Takaluukku voidaan avata etäavaimella kahdella eri tavalla:
Yksi painallus - Luukun lukitus avataan,
mutta luukku pysyy suljettuna - painakaa
kevyesti kumipäällysteistä painolevyä ulkokahvan alla ja nostakaa luukkua. Jos luukkua
ei avata 2 minuutin kuluessa, se lukitaan
uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
Kaksi painallusta - Luukun lukitus avataan ja
lukko vapautetaan, jolloin luukku avautuu
muutamia senttimetrejä - nostakaa ulkokahvasta avataksenne. Sade, kylmyys, pakkanen
tai lumi voivat kuitenkin estää luukun vapautumisen lukosta.
HUOM
Kumilevy sähköisellä kytkimellä.
•
Kun luukun lukitus on avattu 2 painalluksella tai auton sisäpuolelta, ei automaattista uudelleenlukkiutumista voi
tapahtua, koska luukku on auki – se
pitää sulkea manuaalisesti.
•
Kun luukku on suljettu, se on lukitsematon eikä ole hälyttimen valvonnassa
– lukitkaa ja saattakaa se hälyttimen
valvontaan etäavaimessa olevalla lukituspainikkeella
.
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni.
Avaaminen:
1. Painakaa kevyesti leveämpää kahdesta
kumipäällysteisestä painolevystä ulkokahvan alapuolella - lukko vapautetaan.
2. Nostakaa ulkokahvasta luukun avaamiseksi kokonaan.
Etäavaimen (s. 155)
-painikkeella voidaan
pelkästään takaluukun hälytys poistaa* ja sen
lukitus avata.
Lukitusilmaisin (s. 158) kojelaudassa lopettaa
vilkkumisen osoittaen, ettei koko auto ole
lukittu ja hälyttimen* taso- ja liiketunnistimet
sekä takaluukun avaamistunnistimet kytketään pois toiminnasta.
06
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
173
06 Lukot ja hälytin
||
Avaaminen auton sisäpuolelta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen polttoainesäiliön luukku
Polttoainesäiliön luukun lukitus avataan etäavaimessa (s. 155) olevalla lukituksen avauspai).
nikkeella (
Polttoainesäiliön luukku pysyy lukitsemattomana, kunnes auto lukitaan etäavaimessa
). Jos auto
olevalla lukituspainikkeella (
lukitaan ajon aikana tai sisällä olevilla painikkeilla, säiliön luukku pysyy lukitsemattomana.
Takaluukun lukituksen avaaminen
Takaluukun avaaminen:
–
Painakaa valopaneelin painiketta (1).
> Lukko päästää ja luukku avautuu muutamia senttimetrejä.
Polttoainesäiliön luukun lukituslogiikka noudattaa myös Keyless-järjestelmän sekä keskuslukituksen lukitsemista ja avaamista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen (s. 294)
•
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin (s. 295)
Lukitseminen etäavaimella
06
–
Painakaa etäavaimessa (s. 159) olevaa
.
lukituspainiketta
> Lukitusilmaisin kojelaudassa alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että auto on
lukittu ja hälytin* on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
174
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 171)
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 169)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Salpalukitustila*
Salpalukitustila12 tarkoittaa, että kaikki avauskahvat kytketään mekaanisesti vapaiksi, mikä
tekee mahdottomaksi oven avaamisen sisäpuolelta.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella
(s. 155) ja se alkaa n. 10 sekunnin viiveellä
ovien lukitsemisen jälkeen.
HUOM
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja hälytyksen aktivointi poistuu.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
kun salpalukitustila on aktivoitu. Vasemman
etuoven lukitus voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla (s. 162).
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
06 Lukot ja hälytin
taessa auto, vain tässä tilanteessa. (Huomatkaa, että hälyttimen liike- ja kallistustunnistimet* suljetaan samalla.)
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä järjestelmä nollataan ja mittariston
näyttö esittää ilmoituksen Lukot ja hälytin
Täysi suoja, jolloin salpalukitustila sekä liikeja kallistustunnistimet ovat taas aktivoituja.
• Kysy poistuttaessa: - Jokaisen mootto-
rin sammuttamisen yhteydessä kuljettajan
pitää vastata kysymykseen
Aktivoidaanko alennettu suoja,
kunnes moottori on käynnistynyt
uudelleen?.
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
MY CAR
Jos Salpalukitustila pitää sulkea
OK MENU
–
TUNE-kääntösäädin
EXIT
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea, mikä tehdään
valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän perusteellinen selostus, ks. MY CAR
(s. 106).
Valikkojärjestelmässä MY CAR voidaan valita
jokin seuraavista vaihtoehdoista:
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla (s. 168)
Painakaa OK/MENU ja lukitkaa auto.
(Huomatkaa, että hälyttimen liike- ja kallistustunnistimet* suljetaan samalla.)
> Seuraavan kerran kun moottori käynnistetään, järjestelmä nollataan ja mittariston näyttö esittää ilmoituksen
Lukot ja hälytin Täysi suoja, jolloin
liike- ja kallistustunnistimet sekä salpalukitustila ovat taas aktivoituja.
06
Jos lukkojärjestelmää ei muuteta
–
Painakaa EXIT ja lukitkaa auto.
• Aktivoi kerran: - Mittaristo näyttää sen
jälkeen Lukot ja hälytin Rajoitettu
suoja ja salpalukitustila suljetaan lukit-
12
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
175
06 Lukot ja hälytin
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
HUOM
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta.
•
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa
ja siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa auki.
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko.
oven - ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Lapsilukon aktivointi/deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lapsilukko - sähköinen aktivointi* (s. 176)
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta.
Aktivointi
Sähköinen lapsilukko voidaan aktivoida/sen
aktivointi poistaa kaikissa avaimen asennoissa (s. 75), jotka ovat korkeampia kuin 0.
Aktivointi/aktivoinnin poisto voidaan tehdä
jopa 2 minuuttia moottorin sammuttamisen
jälkeen edellyttäen, ettei mitään ovea avata.
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 171)
Manuaalinen lapsilukko. Ei saa sekoittaa manuaaliseen ovilukkoon (s. 170).
06
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa (s. 163) kahvan kääntämiseen.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
176
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Säädinpaneeli, kuljettajan ovi.
1. Käynnistäkää moottori tai valitkaa avaimen asento, joka o korkeampi kuin 0.
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Infonäyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana aktivoitu ja painikkeen valo palaa - salpa on aktiivinen.
06 Lukot ja hälytin
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
Hälytys
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
Hälytin on laite, joka varoittaa esimerkiksi
autoon tehtävästä murrosta.
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko.
asetus - jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa moottori, toiminto on edelleen aktivoitu moottorin seuraavan käynnistyksen
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
(s. 176)
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 171)
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
sireeni kytketään pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, mittariston infonäyttö esittää ilmoituksen. Ottakaa
tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Hälyttimen aktivointi
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspainiketta.
Hälyttimen sulkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen,
kun matkustamossa tapahtuu liikettä myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen
hälytys voi laueta, jos auto jätetään ikkunat
auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
•
Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi (s. 178)
•
Hälytin - etäavain ei toimi (s. 179)
06
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat,
kun autosta poistutaan. Jos auton integroitua matkustamolämmitintä (tai kannettavaa
sähköistä) käytetään - suunnatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, ettei se ole
ylöspäin matkustamossa. Vaihtoehtoisesti
voidaan käyttää alennettua hälytystasoa,
Rajoitettu hälytystaso (s. 179).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
177
06 Lukot ja hälytin
Hälytysilmaisin
Hälytysilmaisin näyttää hälytysjärjestelmän
(s. 177) tilan.
Hälytin - automaattinen
uudelleenaktivointi
Automaattinen hälyttimen (s. 177) uudelleenaktivointi estää auton jättämisen vahingossa
siten, että hälytin ei ole aktivoituna.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella
(s. 155) (ja hälyttimen aktivointi on poistettu),
mutta mitään ovista tai takaluukkua ei avata 2
minuutin kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan
uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sama diodi kuin lukkoilmaisimella (s. 158).
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa
hälytysjärjestelmän tilan:
06
178
•
Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois
toiminnasta
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että etäavain asetetaan virtalukkoon ja avaimen
asento I valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
Hälytin - automaattinen aktivointi (s. 178)
Hälytin - automaattinen aktivointi
Tietyissä maissa hälytin (s. 177) kytkeytyy
automaattisesti tietyn viiveen jälkeen, kun ovi
on avattu ja suljettu ilman, että sitä on lukittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytyssignaalit (s. 179)
06 Lukot ja hälytin
Hälytin - etäavain ei toimi
Hälytyssignaalit
Rajoitettu hälytystaso
Jos hälytintä (s. 177) ei voi sulkea etäavaimella
- jos esim. avaimen paristo (s. 164) on tyhjä auton lukitus voidaan avata, poistaa auto
hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää
seuraavalla tavalla:
Hälytyksen (s. 177) lauetessa sireeni soi ja
kaikki suuntavalot vilkkuvat.
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja
kallistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti pois
toiminnasta.
1. Avatkaa vasen etuovi irrotettavalla avainliuskalla (s. 168).
> Hälytys laukeaa, suuntavilkut vilkkuvat
ja sireeni soi.
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan. Sireenissä on oma akku ja se
toimii auton käynnistysakusta riippumatta.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia
tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Hälytyksen tarkoituksettoman aktivoitumisen
välttämiseksi - jos esim. koira jätetään lukittuun autoon tai matkan aikana autojunassa tai
autolautalla - sulkekaa liike- ja kallistusanturit
tilapäisesti.
Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä salpalukitustila tilapäisesti pois, ks. Salpalukitustila* (s. 174).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hälytys (s. 177)
Hälytysilmaisin (s. 178)
06
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
179
06 Lukot ja hälytin
Tyyppihyväksyntä etäavainjärjestelmä
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea taulukosta.
Maa/Alue
Kiina
Lukkojärjestelmä, vakio
Maa/Alue
EU, Kiina
Avaimeton lukkojärjestelmä (Keyless
drive)
Maa/Alue
EU
06
Korea
180
Hongkong
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kauko-ohjain (s. 155)
KULJETTAJAN TUKI
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- yleistä
Vakautusjärjestelmä ESC (Electronic Stability
Control) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja
ja parantaa auton etenemiskykyä.
Jarrutettaessa voidaan ESC-järjestelmän toiminta kokea sykkivänä
äänenä. Painettaessa kaasua auto
voi kiihtyä odotettua hitaammin.
VAROITUS
Vakautusjärjestelmä ESC on täydentävä
apuväline - se ei kykene käsittelemään
kaikkia tilanteita kaikissa keleissä.
Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
ESC-järjestelmä sisältää seuraavat toiminnot:
07
•
•
•
•
•
•
•
1
182
Sivuluistonestotoiminto
Vetoluistonestotoiminto
Vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
Corner Traction Control - CTC
Ohjaussuositus - DSR
Sivuluistonestotoiminto
Ohjaussuositus - DSR
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
DSR (Driver Steering Recommendation) auttaa kuljettajaa ohjaamaan autoa oikeaan
suuntaan pidon ollessa rajoitettua tai ABS-jarrutuksen yhteydessä.
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto rajoittaa moottorin tehoa vakauden
ja vetovoiman säilyttämiseksi, jos vetävät
pyörät luistavat alustalla.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa
ja siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle pyörälle, joka ei luista.
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
EDC (Engine Drag Control) estää tahattoman
pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen
tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana
voi mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata autoa.
DRS-toiminnon pääasiallinen tehtävä on auttaa kuljettajaa ohjaamaan oikeaan suuntaan,
kun on jouduttu luistoon.
DSR puuttuu tilanteeseen asettamalla ohjauspyörälle heikon vääntömomentin suuntaan,
johon autoa tulee ohjata mahdollisimman
hyvän pidon säilyttämiseksi/saavuttamiseksi
ja auton vakauttamiseksi.
Perävaunun vakautusjärjestelmä* TSA1
Perävaunun vakautusjärjestelmän (s. 307)
tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun
yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa
heilahdella. Lisätietoja, ks. Perävaunun vetäminen (s. 300).
Corner Traction Control - CTC
CTC (Corner Traction Control) kompensoi aliohjausta ja sallii normaalia suuremman kiihdytyksen kaarteessa sisemmän pyörän luistamatta, esim. kaartuvassa moottoritien liittymässä, jotta päästään nopeasti vallitsevaan
liikennerytmiin.
Perävaunun vakautusjärjestelmä* - TSA
Trailer Stability Assist sisältyy Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Toiminto poistuu käytöstä, jos kuljettaja
valitsee Sport-tilan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely (s. 183)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset (s. 184)
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- käsittely
Tason valinta - Sport-tila
ESC-järjestelmä on aina aktivoitu - sitä ei voi
sulkea.
Kuljettaja voi kuitenkin valita
Sport-tilan, mikä antaa mahdollisuuden aktiivisempaan
ajoelämykseen.
Sport-tilan yhteydessä järjestelmä havaitsee, jos kaasupoljin ja kaartaminen ovat aktiivisempia
kuin normaalissa ajossa, ja se sallii tällöin
perän hallitun luiston tiettyyn tasoon ennen
kuin se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa
auton.
Sport-tila osoitetaan mittaristossa
tämän symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes kuljettaja valitsee toiminnon pois tai kunnes moottori
sammutetaan - moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen ESC-järjestelmä on jälleen
normaalitilassaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 182)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset (s. 184)
•
MY CAR (s. 106)
Jos kuljettaja esim. keskeyttää hallitun luiston
vapauttamalla kaasupolkimen, ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa
auton.
Sport-tila antaa myös maksimaalisen vetovoiman, jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa
löysällä alustalla - esim. hiekassa tai syvässä
lumessa.
Menetelkää näin valitaksenne Sport-tilan:
07
Sport-tila valitaan valikkojärjestelmässä MY
CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY
CAR (s. 106).
183
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- symbolit ja ilmoitukset
Taulukko
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
ESC Tilapäisesti POIS
ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrulevyjen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
ESC Tarvitsee huollon
ESC-järjestelmä ei toimi.
•
•
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Ilmoitus"
Ilmoitus on mittaristossa - lukekaa se!
Jatkuva valo 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu.
ja
07
HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.
184
07 Kuljettajan tuki
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 182)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely (s. 183)
07
185
07 Kuljettajan tuki
Liikennemerkki-informaatio (RSI)
VAROITUS
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä liikennemerkkejä auto on
ohittanut.
RSI ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettajalla on aina perimmäinen vastuu
auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien
ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* käsittely
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä liikennemerkkejä auto on
ohittanut. Alla on kuvattu toiminnon käsittely.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely (s. 186)
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 188)
Esimerkki luettavista nopeuteen liittyvistä2 merkeistä.
07
Toiminto Liikennemerkki-informaatio antaa
tietoja mm. kulloisestakin nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/
päättymisestä sekä ohituskielloista. Tapauksessa, jossa merkki moottoritiestä/moottoriliikennetiestä ja merkki suurimmasta sallitusta
nopeudesta ohitetaan, RSI valitsee suurimman sallitun nopeuden merkkisymbolin näyttämisen.
2
3
186
Mittaristossa näytetyt liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Rekisteröity nopeusinformaatio3.
Kun RSI on rekisteröinyt liikennemerkin sallitusta nopeudesta, merkki näytetään symbolina mittaristossa.
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esiintyvissä
tapauksissa näyttää myös
ohituskiellon merkki.
07 Kuljettajan tuki
Rajoitus tai moottoritie päättyy
Lisäkilvet
Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta tietyn
osuuden jälkeen tai tiettynä
vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään asiaan lisäkyltin symbolilla
nopeussymbolin alla.
Tilanteissa, joissa RSI havaitsee merkin, joka
tarkoittaa nopeusrajoituksen päättyvän - tai
muun nopeuteen liittyvän tiedon, esim. moottoritien päättyvän - mittaristo esittää vastaavan liikennemerkin n. 10 sekunnin ajan.
Esimerkkejä sellaisista merkeistä ovat:
Lisätietojen näyttäminen
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Esimerkkejä lisäkilvistä3.
Moottoritie päättyy.
Tämän jälkeen merkkitiedot piilotetaan, kunnes seuraava nopeusrajoitukseen liittyvä kyltti
havaitaan.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia
samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä
olosuhteissa nopeudet ovat voimassa.
Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis
tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.
Liikennemerkki-informaatio Päällä/Pois
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos
tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Ulosmenoväylällä voimassa
oleva nopeus ilmoitetaan tietyillä markkina-alueilla lisäkilvellä, joka sisältää nuolen.
Tämän tyyppiseen nopeusmerkkiin yhdistetty lisäkilpi
näytetään vain, jos kuljettaja käyttää suuntavaloa.
3
Lisäkyltin symboli tyhjän
kehyksen muodossa mittariston nopeussymbolin alapuolella merkitsee sitä, että
RSI on havainnut lisätietoa
kulloisestakin nopeusrajoituksesta sisältävän kyltin.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
07
Mittariston nopeussymbolien näyttö voidaan
sulkea.
RSI-toiminnon deaktivointi:
}}
187
07 Kuljettajan tuki
||
•
Hakekaa toiminto esiin valikkojärjestelmässä MY CAR MY CAR (s. 106), poistakaa merkintä kohdasta
Liikennemerkkien tunnistus (Road Sign
Information On) ja peruuttakaa pois painamalla EXIT.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI) (s. 186)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 188)
MY CAR (s. 106)
Nopeusvaroitin Päällä/Pois
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* rajoitukset
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä liikennemerkkejä auto on
ohittanut. Toiminnolla on alla olevat rajoitukset.
RSI-toiminnon kameratunnistimella on vastaavia rajoituksia kuin ihmisen silmällä - lukekaa aiheesta lisää kappaleesta kameratunnistimen rajoitukset (s. 229).
RSI-toiminto ei rekisteröi merkkejä, jotka
ilmoittavat epäsuorasti nopeusrajoituksen
olemassaolon, esim. kaupungin/taajaman
nimikilpi.
Kuljettaja voi valita varoituksen saamisen, kun
voimassa oleva nopeusrajoitus ylitetään
5 km/h tai enemmän. Varoitus annetaan siten,
että voimassa oleva suurin nopeus vilkkuu
tilapäisesti, kun nopeus ylitetään.
Nopeusvaroituksen aktivointi:
•
07
188
Hakekaa toiminto esiin valikkojärjestelmässä MY CAR MY CAR (s. 106), poistakaa merkintä kohdasta Nopeusvaroitin
(Speed Alert) ja peruuttakaa pois painamalla EXIT.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tässä on muita esimerkkejä seikoista, jotka
voivat häiritä toimintoa:
•
•
•
•
•
Haalistuneet merkit
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Peittyneet tai huonosti sijoitetut merkit
Merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan
huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI) (s. 186)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely (s. 186)
07 Kuljettajan tuki
Nopeudenrajoitin*
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella,
mutta nopeusrajoitin estää ennalta valitun/
asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo digitaalinen tai analoginen.
Nopeudenrajoitin* - aloittaminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudenrajoitin* - aloittaminen (s. 189)
Nopeudenrajoitin - tilapäinen aktivoinnin
poisto ja valmiustila* (s. 191)
•
Nopeudenrajoitin* - ylitetyn nopeuden
hälytys (s. 192)
•
Nopeudenrajoitin* - sulkeminen (s. 192)
Nopeudenrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan
katsoa käänteiseksi nopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo digitaalinen tai analoginen.
Nopeusrajoitin - Päällä/Pois.
Nopeudenrajoitin - Päällä/Pois.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Valmiustila
Valmiustila
Aktivointi ja enimmäisnopeuden säätö.
Aktivointi ja enimmäisnopeuden säätö.
Valittu nopeus
Valittu nopeus
Nopeudenrajoitin aktiivinen
Nopeudenrajoitin aktiivinen
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
189
07 Kuljettajan tuki
||
Kytkeminen päälle ja aktivointi
Kun nopeudenrajoitin on aktiivinen, esitetään
sen symboli (6) yhdessä merkinnän (5) kanssa
asetetun suurimman nopeuden yhteydessä
mittaristossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin* (s. 189)
Muistissa olevan suurimman mahdollisen
nopeuden valinta ja tallennus voidaan tehdä
sekä ajettaessa että seistäessä paikallaan.
Ajon aikana
1. Painakaa ohjauspyörän painiketta
nopeudenrajoittimen asettamiseksi.
> Nopeudensäätimen symboli (6) syttyy
mittaristossa.
2. Kun auto liikkuu halutulla suurimmalla
mahdollisella nopeudella: Painakaa toista
ohjauspyörän painikkeista
tai
, kunnes mittaristo esittää merkinnän (5) halutun enimmäisnopeuden yhteydessä.
> Nopeudenrajoitin on sen jälkeen aktiivinen ja valittu enimmäisnopeus on tallennettu muistiin.
Paikallaan oltaessa
07
1. Painakaa ohjauspyörän painiketta
nopeudenrajoittimen asettamiseksi.
2. Askeltakaa
-painikkeella, kunnes mittaristo esittää merkinnän (5) halutun enimmäisnopeuden yhteydessä.
> Nopeudenrajoitin on sen jälkeen aktiivinen ja valittu enimmäisnopeus on tallennettu muistiin.
190
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Nopeudenrajoitin* - nopeuden
muuttaminen
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua enimmäisnopeutta muutetaan
tai
painallyhyillä tai pitkillä painikkeen
luksilla.
Säätö +/- 5 km/h:
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa +/- 5 km/h.
Säätö +/- 1 km/h:
•
Pitäkää painiketta painettuna ja vapauttakaa, kun mittariston merkintä on halutun
enimmäisnopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin* (s. 189)
07 Kuljettajan tuki
Nopeudenrajoitin - tilapäinen
aktivoinnin poisto ja valmiustila*
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Nopeudenrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan
katsoa käänteiseksi nopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Nopeudenrajoittimen deaktivoimiseksi tilapäisesti ja sen asettamiseksi valmiustilaan:
–
Painakaa painiketta
–
.
> Mittariston merkintä (5) vaihtaa värinsä
VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI (digitaalinen) tai VALKOISESTA HARMAAKSI
(analoginen) ja kuljettaja voi tilapäisesti
ylittää asetetun enimmäisnopeuden.
Nopeudenrajoitin aktivoituu uudelleen
automaattisesti kaapupolkimen
vapauttamisen jälkeen ja auton nopeus
jarrutetaan valitun/tallennetun enimmäisnopeuden alapuolelle merkintä (5) vaihtaa värinsä VALKOISESTA VIHREÄKSI (digitaalinen) tai
HARMAASTA VALKOISEKSI (analoginen) ja auton enimmäisnopeus on jälleen rajoitettu.
Nopeudenrajoitin aktivoidaan uudel, jolloin merkintä (5)
leen painamalla
vaihtaa värinsä VALKOISESTA VIHREÄKSI (digitaalinen) tai HARMAASTA
VALKOISEKSI (analoginen) ja auton
enimmäisnopeus on jälleen rajoitettu.
Ohjauspyörän painikesarja ja kojelauta digitaalinen tai analoginen.
Nopeudenrajoitin - Päällä/Pois.
Tilapäinen aktivoinnin poisto
kaasupolkimella
Nopeudenrajoitin voidaan asettaa valmiustilaan myös kaasupolkimella, esim. jotta voidaan nopeasti kiihdyttää auto pois tilanteesta:
Painakaa kaasupoljin täysin alas.
> Mittaristo esittää tallennetun enimmäisnopeuden värillisellä
merkinnällä (5) ja kuljettaja voi tilapäisesti ylittää asetetun enimmäisnopeuden - merkintä (5) vaihtaa siksi aikaa
värinsä VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI
(digitaalinen) tai VALKOISESTA HARMAAKSI (analoginen).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin* (s. 189)
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Valmiustila
07
Aktivointi ja enimmäisnopeuden säätö.
Valittu nopeus
Nopeudenrajoitin aktiivinen
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
191
07 Kuljettajan tuki
Nopeudenrajoitin* - ylitetyn nopeuden
hälytys
Nopeudenrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan
katsoa käänteiseksi nopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeudenrajoitin estää ennalta
valitun/asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Jyrkissä mäissä voi nopeudenrajoittimen
moottorijarrutuksen teho olla riittämätön ja
valittu enimmäisnopeus ylitetään. Kuljettajalle
huomautetaan tästä merkkiäänellä. Merkkiääni kuuluu, kunnes kuljettaja on jarruttanut
nopeuden valitun enimmäisnopeuden alapuolelle.
Nopeudenrajoitin* - sulkeminen
Nopeudensäädin*
Nopeudenrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan
katsoa käänteiseksi nopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Nopeudensäädin (CC – Cruise Control) auttaa
kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä
antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
Nopeudenrajoittimen sulkeminen:
Katsaus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Kuljettaja voi sen jälkeen valita nopeuden rajoituksetta.
HUOM
Hälytys aktivoidaan vasta 5 sekunnin
kuluttua, jos nopeus on ylitetty vähintään
3 km:lla/h edellyttäen, ettei mitään painiktai
ole painettu viimeisen
keista
puolen minuutin aikana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin* (s. 189)
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
•
4
192
.
> Mittaristossa (s. 189) oleva nopeudenrajoittimen symboli ja asetetun nopeuden merkintä sammuvat. Valittu ja tallennettu nopeus on siten poistettu
muistista eikä sitä voida palauttaa
painikkeella.
Nopeudenrajoitin* (s. 189)
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo autossa,
jossa ei ole Nopeudenrajoitinta4.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua nopeudensäätöön, kun
vakionopeussäädin ei pidä nopeutta ja/tai
etäisyyttä sopivana.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely
On mahdollista aktivoida, asettaa ja muuttaa
tallennettu nopeus.
Aktivointi ja nopeuden säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 193)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 195)
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
•
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Nopeudensäädin* - asetetun nopeuden
palauttaminen (s. 196)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo autossa,
jossa on nopeudenrajoitin4.
Valmiustila
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa ei ole nopeudenrajoitinta5.
Valittu nopeus (HARMAA = Valmiustila).
Nopeudensäädin aktiivinen - VALKOINEN
SYMBOLI (HARMAA = Valmiustila).
07
4
5
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
193
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan, jos nopeus on alle 30 km/h.
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua nopeutta muutetaan painamalla
tai
:
painiketta
•
Lyhyet painallukset antavat +/- 5 km/h.
tai
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa on nopeudenrajoitin5.
Nopeudensäätimen kytkeminen päälle:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
CRUISE (ilman nopeudenrajoitinta)tai
(nopeudenrajoittimella).
>
Nopeudensäätimen symboli (6) mittaristossa syttyy - Nopeudensäädin on valmiustilassa.
Nopeudensäätimen aktivointi:
07
•
Halutulla nopeudella - painakaa ohjauspyörän painiketta
tai
.
>
Ko. nopeus tallennetaan muistiin ja mittariston merkintä (5) syttyy valitulla nopeudella ja symboli (6) vaihtaa värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa
sen jälkeen tallennettua nopeutta.
5
194
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne nopeuden kohdalla.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
/ -painikkeen painamista, auton nopeus
painikkeen painamishetkellä tallennetaan. Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan muistiin.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa viimeksi
tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin
vapautetaan.
HUOM
Jos jotakin nopeudensäätimen painikkeista
painetaan useita minuutteja, järjestelmä
lukkiutuu ja suljetaan. Ennen kuin vakionopeussäädin voidaan aktivoida uudestaan,
täytyy auto pysäyttää ja moottori sammuttaa.
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
07 Kuljettajan tuki
Vakionopeudensäädin* tilapäinen
aktivoinnin poisto ja valmiustila
•
Toiminnon aktivointi voidaan poistaa tilapäisesti ja se voidaan asettaa valmiustilaan.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Automaattinen valmiustila
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa on nopeudenrajoitin6.
Nopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti
pois ja asettaminen valmiustilaan:
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa ei ole nopeudenrajoitinta6.
•
Painakaa painiketta
>
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6)
vaihtaa värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudensäädin on tilapäisesti
kytketty pois toiminnasta.
.
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
Nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan automaattisesti valmiustilaan, jos:
•
•
•
6
käyttöjarrua painetaan
kytkinpoljin painetaan alas
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
nopeus laskee alle arvon n. 30 km/h.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 193)
•
Nopeudensäädin* - asetetun nopeuden
palauttaminen (s. 196)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 197)
07
vaihdevipu/vaihteenvalitsin siirretään Nasentoon
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
195
07 Kuljettajan tuki
Nopeudensäädin* - asetetun
nopeuden palauttaminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin (s. 192) (CC – Cruise
Control) auttaa kuljettajaa pitämään nopeuden
tasaisena.
Tilapäisen aktivoinnin poiston ja valmiustilan (s. 195) jälkeen asetettu nopeus voidaan
palauttaa.
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa on nopeudenrajoitin7.
Nopeudensäätimen aktivoimiseksi uudelleen
valmiustilasta:
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa ei ole nopeudenrajoitinta7.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6)
vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen viimeksi tallennettua nopeutta.
.
HUOM
Kun nopeus palautetaan
-painikkeella,
saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
07
7
196
•
>
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Nopeudensäädin* (s. 192)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 193)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 195)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 197)
07 Kuljettajan tuki
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
Tässä kuvataan, miten se sammutetaan.
Nopeudensäädin suljetaan ohjauspyörän painikkeella (1) tai sammuttamalla moottori - tallennettu nopeus hävitetään muistista eikä sitä
voida palauttaa
-painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 193)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 195)
•
Nopeudensäädin* - asetetun nopeuden
palauttaminen (s. 196)
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa ei ole nopeudenrajoitinta8.
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden esivalitun aikavälin kanssa
ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
Kuljettaja asettaa halutun nopeuden (s. 201)
ja aikavälin edellä kulkevaan autoon. Kun tutkatunnistin havaitsee hitaamman ajoneuvon
auton edessä, nopeus sovitetaan automaattisesti tämän mukaiseksi. Kun tie on vapaa,
auto ottaa jälleen valitun nopeuden.
Jos mukautuva nopeudensäädin on suljettu
tai asetettu valmiustilaan, ja auto tulee liian
lähelle edessä olevaa ajoneuvoa, sen sijaan
Etäisyysvaroitus (s. 213) varoittaa kuljettajaa
lyhyestä etäisyydestä.
07
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö autossa,
jossa on nopeudenrajoitin8.
8
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
197
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan
pitää tietää ennen kuin järjestelmää käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
oikea etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan vakionopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Automaattivaihteisto
07
Automaattivaihteistoisissa autoissa on
Mukautuvan nopeudensäätimen toiminnon
yhteydessä jonoavustajan (s. 204) laajennetut
toiminnot.
9
198
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mukautuva nopeudensäädin* toiminta
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 200)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely (s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen (s. 202)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila (s. 203)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen ajoneuvon ohittaminen (s. 204)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 204)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja (s. 204)
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
•
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeudensäätimen toiminnallisuuden vaihto
(s. 206)
Ohjauspyörän (s. 81) painikesarja
•
•
•
•
Tutkatunnistin (s. 207)
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 208)
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä
ja toimenpide (s. 210)
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 211)
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat erota automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Katsaus toimintaan9.
Tutkatunnistin (s. 207)
Mukautuva nopeudensäädin muodostuu itse
säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksen välttämisjärjestelmä. Kuljettajan
pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä
ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Sopeutuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien
vuoksi. Ei myöskään vastaantulevien,
hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon mitataan
pääasiassa tutkatunnistimella. Nopeudensäädintoiminto säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. On normaalia, että jarruista kuuluu heikko ääni, kun mukautuva
nopeudensäädin käyttää niitä.
10
11
VAROITUS
Jarrupoljin liikkuu, kun mukautuva nopeudensäädin jarruttaa. Älkää lepuuttako jalkaa jarrupolkimen alla - se voi tällöin jäädä
puristuksiin.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä
(s. 202). Jos tutkatunnistin ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin
tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon
nopeus ylittää tallennetun nopeuden.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja
tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa
voimakkaasti. Tutkatunnistimen rajoituksista (s. 208) johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida seuraamaan toista ajoneuvoa nopeudesta 30 km/h10 nopeuteen 200 km/h asti.
Jos nopeus laskee alle arvon 30 km/h tai jos
moottorin käyntinopeus tulee liian matalaksi,
nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, jolloin automaattinen jarrutus lakkaa - kuljettajan
Jonoavustaja (s. 204) automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa voi käsitellä väliä 0-200 km/h.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
täytyy tällöin itse alkaa pitää turvallista etäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä
jarrutus välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky, joka vastaa yli 40 % auton jarrutuskapasiteetista.
1. Törmäysvaroittimen varoitusvalo ja varoitusääni11.
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä mukautuva nopeudensäädin selviytyy,
ja kuljettaja ei jarruta, käytetään Törmäysvaroittimen (s. 223) varoitusvaloa ja varoitusääntä huomauttamaan kuljettajalle, että välitön puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
07
}}
199
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Varoitusvaloa voi olla vaikea havaita, jos
auringonpaiste on voimakas, tai aurinkolaseja käytettäessä.
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin varoittaa vain
ajoneuvoista, jotka tutkatunnistin on
havainnut. Siksi varoitus voi jäädä tulematta tai se viivästyy. Älkää odottako
varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Mukautuva nopeudensäädin* katsaus
Mukautuvan nopeudensäätimen (s. 197) ja
ohjauspyörän painikkeiden käsittely vaihtelee
riippuen siitä, onko autossa nopeudenrajoitin
(s. 189)12 vai ei.
Aikaetäisyys
ACC on aktiivinen VIHREÄN symbolin
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
Mukautuva nopeudensäädin ilman
nopeudenrajoitinta
Mukautuva nopeudensäädin
nopeudenrajoittimen kanssa
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin
on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Sillä voi olla vaikeuksia
säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä, raskaalla kuormalla tai perävaunua vetäen olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis
jarruttamaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 200)
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
Nopeussäädin - Päällä/Pois tai Valmiustila.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Valmiustila
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
(Ei käytössä)
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Vihreä merkintä tallennetun nopeuden
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
Vihreä merkintä tallennetun nopeuden
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
12
200
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Aikaetäisyys
ACC on aktiivinen VIHREÄN symbolin
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely (s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen (s. 202)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila (s. 203)
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
Mukautuva nopeudensäädin* nopeuden käsittely
Samalla merkitään nopeusväli:
ACC:n kytkeminen päälle:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
vastaava VALKOINEN symboli syttyy mittaristossa (8), mikä osoittaa, että mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa
(s. 203).
ACC:n aktivointi:
•
>
Halutulla nopeudella - painakaa ohjaustai
.
pyörän painiketta
Ko. nopeus tallennetaan muistiin, mittaristo esittää "suurennuslasin" (6) tallennetun nopeuden ympärillä muutaman
sekunnin ajan ja sen merkintä muuttuu
VALKOISESTA VIHREÄKSI.
Kun tämä symboli vaihtaa värinsä
VALKOISESTA VIHREÄKSI, ACC on
aktiivinen ja auto pitää tallennetun
nopeuden.
Vain kun symboli esittää
kuvan toisesta ajoneuvosta,
ACC säätää etäisyyttä
edessä olevaan ajoneuvoon.
•
suurempi nopeus VIHREÄLLÄ merkinnällä
on esiohjelmoitu nopeus
•
pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua nopeutta muutetaan lyhyillä tai
tai
painalluksilla.
pitkillä painikkeen
Säätö +/- 5 km/h:
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa +/- 5 km/h.
Säätö +/- 1 km/h:
•
Pitäkää painiketta painettuna ja vapauttakaa, kun mittariston merkintä on halutun
nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
/ -painikkeen painamista, auton nopeus
painikkeen painamishetkellä tallennetaan.
07
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
201
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Jos jotakin mukautuvan nopeudensäätimen painikkeista painetaan useita minuutteja, toiminto lukkiutuu ja suljetaan. Ennen
kuin se voidaan aktivoida uudestaan, täytyy auto pysäyttää ja moottori käynnistää
uudelleen.
Tietyissä tilanteissa sitä ei voida aktivoida
uudelleen - tällöin mittaristo (s. 211) näyttää Sopeutuva nopeudensäätö ei
saatavilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 200)
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
Mukautuva nopeudensäädin* aikaetäisyyden asettaminen
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä
ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
•
Kääntäkää ohjauspyörän painikesarjan
säätöpyörää (tai käyttäkää painikkeita
ilman nopeudenrajoitinta olevissa
autoissa).
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin lisää
aikaväliä hieman.
Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia,
jos liikenteessä tapahtuu jotain odottamatonta.
Sama symboli esitetään myös Etäisyysvaroituksen (s. 213) ollessa aktivoituna.
202
Jos mukautuva nopeudensäädin ei aktivoinnin yhteydessä tunnu vaikuttavan,
syynä voi olla, että aikaetäisyys edessä
olevaan ajoneuvoon estää nopeuden lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Aikaetäisyyden asettaminen/muuttaminen:
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa.
07
HUOM
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lukekaa lisää siitä, kuinka nopeutta käsitellään (s. 201).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 200)
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* tilapäinen deaktivointi ja valmiustila
•
Mukautuvan nopeudensäädin voidaan tilapäisesti deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen deaktivointi/valmiustila nopeudenrajoittimella
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Mukautuvan nopeudensäätimen kytkeminen
tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Tämä symboli ja tallennettu nopeusmerkintä vaihtavat tällöin värinsä
VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI.
Tilapäinen deaktivointi/valmiustila ilman
nopeudenrajoitinta
Mukautuvan nopeudensäätimen kytkeminen
tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:
•
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Lisätietoja, ks. osia Nopeuden käsittely
(s. 201) ja Toisen ajoneuvon ohittaminen
(s. 204).
Automaattinen valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautusjärjestelmästä ESC (s. 182). Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin suljetaan automaattisesti.
Mukautuva nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja asetetaan automaattisesti valmiustilaan, jos:
Automaattisen deaktivoinnin yhteydessä kuuluu signaali ja ilmoitus Sopeutuva
nopeudensäätö peruttu näytetään mittaristossa. Kuljettajan pitää tällöin puuttua asiaan
ja itse sovittaa nopeus ja etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon.
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
•
13
14
käyttöjarrua painetaan
kytkinpoljin on painettuna pidempään
kuin 1 minuutin13
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
(automaattivaihteisto)
•
•
•
•
nopeus on laskenut alle arvon 30 km/h14
pyörät menettävät otteensa tiehen
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai
voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).
Lisätietoja symboleista, ilmoituksista ja niiden
sisällöstä, ks. osaa Symbolit ja ilmoitukset
näytössä (s. 211).
Asetetun nopeuden palauttaminen
Valmiustilassa oleva mukautuva nopeudensäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyörän
- nopeus asetetaan tällöin viipainiketta
meksi tallennetun mukaiseksi.
HUOM
Kun nopeus palautetaan
-painikkeella,
saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua
seuraavista seikoista:
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
•
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 200)
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
kuljettaja avaa oven
kuljettaja irrottaa turvavyönsä
07
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
Kytkeminen vapaalle ja suuremman tai pienemmän vaihteen valitseminen ei aiheuta valmiustilaa.
Ei koske jonoavustajalla varustettua autoa - se selviää pysähdyksiin asti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
203
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen
ACC voi auttaa myös ohituksessa.
Kun auto seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja
osoittaa tulevan ohituksen suuntavalolla15,
mukautuva nopeudensäädin auttaa kiihdyttämällä autoa hetkellisesti edessä olevaa ajoneuvoa kohti.
Toiminto on aktiivinen nopeuksissa
yli 70 km/h.
Lukekaa lisää eri aikaetäisyyksistä (s. 202)
edellä olevaan ajoneuvoon.
Lukekaa lisää siitä, kuinka nopeutta käsitellään (s. 201).
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voidaan
aktivoida monessa tilanteessa lukuun ottamatta ohituksia. Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai toiselle
tielle poistuttaessa, auto kiihdyttää hetkellisesti.
07
Mukautuva nopeudensäädin* jonoavustaja
Painikesarja nopeudenrajoittimella
Jonoavustaja laajentaa mukautuvan nopeudensäätimen toimintaa myös alle 30 km/h
nopeuksissa.
Mukautuva nopeudensäädin suljetaan paina.
malla lyhyesti ohjauspyörän painiketta
Asetettu nopeus hävitetään eikä sitä voida
-painikkeella.
palauttaa
Painikesarja ilman nopeudenrajoitinta
Lyhyellä ohjauspyörän painikkeen
painalluksella asetetaan mukautuva nopeudensäädin valmiustilaan. Seuraavalla lyhyellä painalluksella se suljetaan. Asetettu nopeus hävite-painikkeella.
tään eikä sitä voida palauttaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 200)
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 200)
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
15
204
Mukautuva nopeudensäädin* poiskytkentä
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Automaattivaihteistolla varustetussa autossa
on mukautuvassa nopeudensäätimessä toiminto Jonoavustaja (kutsutaan myös nimellä
"Queue Assist").
Jonoavustajassa on seuraavat toiminnot:
•
•
•
Laajennettu nopeusjakso - myös nopeuksissa alla 30 km/h ja seistäessä paikallaan
Kohteen vaihto
Automaattinen jarrutus lakkaa seistäessä
paikallaan
Huomatkaa, että mukautuvan nopeussäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km vaikka nopeussäädin selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta seisontaan asti, ei pienempää nopeutta voida valita.
Lukekaa lisää siitä, kuinka käsitellään
nopeutta (s. 197) ja eri aikaetäisyyksiä edellä
olevaan ajoneuvoon (s. 202).
07 Kuljettajan tuki
Laajennettu nopeusväli
HUOM
HUOM
Jotta vakionopeussäädin voidaan aktivoida, kuljettajan oven pitää olla kiinni ja
kuljettajan turvavyön kytkettynä.
Automaattivaihteiston yhteydessä mukautuva
nopeudensäädin voi seurata toista ajoneuvoa
välillä 0-200 km/h.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
tai
•
Painakaa kaasupoljinta.
>
Sen jälkeen nopeussäädin palauttaa
edellä olevan ajoneuvon seuraamisen.
•
Kohteen vaihto
Kuljettajan täytyy puuttua ajoon ja jarruttaa.
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
HUOM
•
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa
edellä olevaa ajoneuvoa yli 30 km/h:n
nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta edellä olevasta ajoneuvosta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja vaihtaa sen sijaan tallennettuun nopeuteen.
Katso lisätietoja jäljempänä olevasta selostuksesta "Automaattisen jarrutuksen lakkaaminen, kun auto seisoo paikallaan".
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida
nopeuden ollessa alle 30 km/h, tarvitaan
edessä kohtuullisella etäisyydellä oleva
ajoneuvo.
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos
kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva
auto alkaa jälleen liikkua, nopeudensäädin
asetetaan valmiustilaan (s. 203), johon kuuluu
automaattinen jarrutus. Kuljettajan pitää sitten
aktivoida se uudelleen seuraavalla tavalla:
VAROITUS
Jonoavustin pitää auton paikallaan korkeintaan 4 minuuttia - sen jälkeen jarrut
vapautuvat.
Mukautuva nopeudensäädin kytketään pois ja
asetetaan valmiustilaan:
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti
kääntyy, voi edessä olla seisova liikenne.
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa
toista ajoneuvoa nopeuksilla alle 30 km/h ja
vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan
ajoneuvoon, nopeudensäädin jarruttaa seisovan ajoneuvon vuoksi.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h ja nopeudensäädin on epävarma siitä, onko kohde
paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin muu
esine, esim. ajoeste.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h ja edellä oleva
ajoneuvo kääntyy siten, ettei nopeussäätimellä enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
paikallaan oltaessa
Seuraavissa tilanteissa Jonoavustaja keskeyttää automaattisen jarrutuksen paikallaan
oltaessa:
•
•
07
kuljettaja avaa oven
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
}}
205
07 Kuljettajan tuki
||
Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto
alkaa rullata - kuljettajan pitää sen vuoksi
puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton
pitämiseksi paikallaan.
TÄRKEÄÄ
Jonoavustin pitää auton paikallaan korkeintaan 4 minuuttia - sen jälkeen jarrut
vapautuvat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 200)
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
Mukautuva nopeudensäädin* nopeudensäätimen toiminnallisuuden
vaihto
Vaihtaminen ACC:ltä CC:lle
Mittaristossa esitetään aktiivisen nopeudensäätimen symboli:
Kuljettajaa huomautetaan tästä useassa
vaiheessa, joiden voimakkuus kasvaa:
CC
ACC
Cruise
Control
Adaptive Cruise
Control
Nopeudensäädin
Mukautuva vakionopeudensäädin
1. Akustinen varoitus (piippaus) sekä
teksti-ilmoitus.
2. Tuulilasin vilkkuva varoitusvalo syttyy.
3. Alkaa esiintyä lyhyitä jarrutuksia.
Lisätietoja symboleista, ilmoituksista ja niiden sisällöstä, ks. osaa Symbolit ja ilmoitukset näytössä (s. 211).
Jonoavustaja vapauttaa käyttöjarrun ja asetetaan valmiustilaan myös näissä tilanteissa:
•
•
07
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
vaihteenvalitsin siirretään asentoon P-, Ntai R
•
kuljettaja asettaa nopeussäätimen valmiustilaan
•
seisontajarru kytketään.
Painikkeen painalluksella voidaan mukautuva
osa (etäisyydenpidin) mukautuvassa nopeudensäätimessä (s. 197) deaktivoida, jolloin
auto vain noudattaa asetettua/tallennettua
nopeutta.
•
Painakaa pitkään ohjauspyörän painiketta
- mittariston symboli vaihtuu
osoitukseen
.
osoituksesta
>
Näin on nopeudensäädin CC aktivoitu.
VAROITUS
Auto ei jarruta enää automaattisesti, kun
vaihdetaan ACC-asennosta CC-asentoon auto noudattaa vain asetettua nopeutta.
206
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
•
Vaihtaminen CC:ltä takaisin ACC:lle
Tutkatunnistin
Sulkekaa nopeudensäädin (CC) painamalla
-painiketta. Seuraavan kerran,
1-2 kertaa
kun järjestelmä kytketään päälle, aktivoituu
mukautuva nopeudensäädin (ACC).
Tutkatunnistimen tehtävänä on havaita
samaan suuntaan kulkevat autot tai suurehkot
ajoneuvot samalla ajokaistalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 200)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila (s. 203)
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
Etäisyysvaroitus* (s. 213)
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkatunnistinta:
•
•
•
Etäisyysvaroitus*
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
jalankulkijasuojalla*
TÄRKEÄÄ
Jos auton etusäileikössä on näkyvä vaurio
tai epäiltäessä, että tutkatunnistin voi olla
vaurioitunut:
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Toiminto voi puuttua kokonaan tai osittain
- tai toimia virheellisesti - jos etusäleikkö,
tutkatunnistin tai sen konsoli on vaurioitunut tai irronnut.
Tutkatunnistimen muuttaminen voi tehdä sen
käytön laittomaksi.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 208)
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
Törmäysvaroitin* (s. 223)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
207
07 Kuljettajan tuki
Tutkatunnistin - rajoitukset
VAROITUS
Tutkatunnistimella (s. 207) on tiettyjä rajoituksia - mm. sen rajallisen näkökentän vuoksi.
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuvan nopeudensäätimen kyky havaita
edessä oleva ajoneuvo vähenee voimakkaasti, jos:
•
edessä olevan ajoneuvon nopeus eroaa
paljon oman auton nopeudesta
•
sen tutkatunnistin menee tukkoon - esim.
voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa
tahi jotain muuta on kertynyt tutkatunnistimen eteen.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan
pitää tietää ennen kuin järjestelmää käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
oikea etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
HUOM
Pitäkää tutka-anturin kohta ruudun etupuolella puhtaana.
VAROITUS
Näkökenttä
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu.
Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
07
ACC:n näkökenttä.
Tutkatunnistin voi joskus voi havaita
lähellä olevan ajoneuvon myöhään - esim.
sellaisen, joka ajaa oman autonne ja
edessä olevan ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
208
Säleikön etupuolelle ei saa asentaa varusteita tai muita esineitä, esim. lisävaloja.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Mukautuva vakionopeussäädin ei ole järjestelmä, jolla estetään törmäyksiä. Kuljettajan pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien
vuoksi. Ei myöskään vastaantulevien,
hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö mukautuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 223)
Etäisyysvaroitus* (s. 213)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
209
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* vianetsintä ja toimenpide
Jos mittaristo esittää ilmoituksen Tutka
estetty Katso käyttöohjekirjaa, se tarkoittaa, että mukautuvan nopeudensäätimen tut-
katunnistin (s. 207) eivät voi havaita muita
ajoneuvoja auton edessä.
mäysvaroitin automaattisella jarrutuksella
(s. 223) toimi.
Tämä ilmoitus osoittaa, etteivät myöskään
toiminnot Etäisyysvaroitus (s. 213) tai Tör-
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen ja
sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka havaitsee,
ettei se enää ole tukossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 200)
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
07
210
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* symbolit ja ilmoitukset
Tässä on muutamia esimerkkejä - noudattakaa
näissä tapauksissa annettua suositusta:
Mukautuva nopeudensäädin voi toisinaan
näyttää symbolin ja/tai teksti-ilmoituksen.
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on valkoinen
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan (s. 203).
Symboli on vihreä.
Auto säilyttää tallennetun nopeuden.
Vakiomallinen nopeudensäädin on manuaalisesti valittu.
Aseta ESC normaali tilaan
nopeuden- säädön mahdollist.
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida ennen kuin ESC on asetettu Normaalitilaan Vakautusjärjestelmä (s. 182).
Sopeutuva nopeudensäätö
peruttu
Mukautuva nopeudensäädin on suljettu - kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
Sopeutuva nopeudensäätö ei
saatavilla
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida.
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
•
•
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
Lisätietoja vianetsinnästä, ks. osaa Vianetsintä ja toimenpide (s. 210)
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
211
07 Kuljettajan tuki
||
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa
Mukautuva nopeudensäädin ei tilapäisesti toimi.
•
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa
tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Kuljettaja voi tällöin valita vaihtamisen tavanomaiseen nopeudensäätimeen (s. 192) (CC) teksti-ilmoitus kertoo sopivista vaihtoehdoista.
Lukekaa lisää tutkatunnistimen rajoituksista (s. 208).
Sopeutuva nopeudensäädin
Tarvitsee huollon
Paina jarrua auton pitämiseksi
+ akustinen hälytys + varoitusvalo
tuulilasissa + "hakkaavat" jarrutukset
Mukautuva nopeudensäädin ei toimi.
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Auto seisoo paikallaan ja mukautuva nopeudensäädin vapauttaa käyttöjarrun, jolloin auto heti
alkaa rullata.
•
Kuljettajan pitää jarruttaa itse. Ilmoitus säilyy ja hälytys soi, kunnes kuljettaja painaa jarrupoljinta tai käyttää kaasupoljinta.
(Vain jonoavustajan kanssa)
Alle 30 km/h Eteen tarvitaan
ajoneuvo
Näytetään yritettäessä aktivoida mukautuva nopeudensäädin nopeuden ollessa alle 30 km/h
ilman edessä aktivointietäisyydellä (n. 30 m) olevaa ajoneuvoa.
(Vain jonoavustajan kanssa)
A
07
212
Symbolit ovat kaaviomaisia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 200)
•
Nopeudensäädin* (s. 192)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus*
HUOM
Etäisyysvaroitus (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi kuljettajaa aikaetäisyydestä
edessä olevaan ajoneuvoon.
Etäisyysvaroitin on poistettu toiminnasta,
kun sopeutuva vakionopeussäädin on aktivoituna.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksilla yli
30 km/h ja se reagoi vain ajoneuvoihin, jotka
ajavat oman auton edessä samaan suuntaan.
Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei vaikuteta.
toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässäMY CAR, MY CAR (s. 106) - hakekaa
sieltä esiin toiminto Etäisyysvaroitus..
Aikaetäisyyden asettaminen
VAROITUS
Käsittely
Aikaetäisyyden säädin ja symboli.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aikaetäisyys - Päällä.
Oranssinvärinen varoitusvalo16.
Oranssinvärinen varoitusvalo tuulilasissa
palaa jatkuvasti, jos etäisyys edessä olevaan
ajoneuvoon on lyhyempi kuin asetettu aikaetäisyys.
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto
on kytketty päälle.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä
ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
07
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin
16
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
213
07 Kuljettajan tuki
||
Sama symboli esitetään myös mukautuvan
nopeudensäätimen (s. 197) ollessa aktivoituna.
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös
Mukautuva nopeudensäädin (s. 198).
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset (s. 214)
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 215)
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset
Etäisyysvaroitus (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi kuljettajaa etäisyydestä edessä
olevaan ajoneuvoon. Toiminnolla, joka käyttää
samaa tutkatunnistinta kuin Mukautuva
nopeudensäädin (s. 197) ja Törmäysvaroitin
automaattisella jarrutuksella (s. 223), on tiettyjä rajoituksia.
HUOM
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai
voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat estää varoitusvaloja
näkymästä tuulilasissa.
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa tutkatunnistimen mahdollisuuksiin
havaita edellä olevia ajoneuvoja.
Myös ajoneuvon koko voi vaikuttaa havaitsemiseen, esim. moottoripyörät. Varoitusvalo saattaa silloin syttyä asetettua
lyhyemmältä etäisyydeltä tai varoitus jäädä
tilapäisesti ilmaantumatta.
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa
valon syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
07
Lisätietoja tutkatunnistimen rajoituksista, ks.
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 208) ja Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 227).
214
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 213)
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 215)
07 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja
ilmoitukset
Etäisyysvaroitus (s. 213) (Distance Alert) on
toiminto, joka informoi kuljettajaa aikaetäisyy-
SymboliA
destä edessä olevaan ajoneuvoon. Toiminnolla on tiettyjä symboleita ja ilmoituksia, jotka
voidaan esittää mittaristossa, jos toiminta on
heikkoa johtuen sen rajoituksista (s. 214).
Ilmoitus
Sisältö
Tutka estetty Katso
käyttöohjekirjaa
Etäisyysvaroitus ei tilapäisesti toimi.
Tutkatunnistin (s. 207) on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja, esim. voimakkaassa sateessa
tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Tietoja, ks. Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 208).
Törmäysvaroitus Tarvitsee huollon
Etäisyysvaroitus sekä Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella (s. 228) on kokonaan tai osittain pois
toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
A
Symbolit ovat kaaviomaisia.
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
215
07 Kuljettajan tuki
City Safety™
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Jos autossa on myös törmäysvaroitin automaattijarrutuksella (s. 223)*, nämä järjestelmät täydentävät toisiaan.
TÄRKEÄÄ
City Safety™ -järjestelmän ylläpitohuollon
ja osien vaihdon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä
palvelua.
Toiminto City Safety™ on aktiivinen alle
50 km/h nopeuksissa ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti uhkaavan,
edessä olevaan ajoneuvoon kohdistuvan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja ei itse
reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla
sivuun.
VAROITUS
Törmäysvaroitin City Safety™ ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
City Safety™ aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto
ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety™ ei reagoi autoon, joka ajaa
toiseen suuntaan kuin oma auto, pieneen
ajoneuvoon eikä moottoripyöriin tai ihmisiin ja eläimiin.
City Safety™ on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
07
City Safety™ voi estää törmäyksen, kun
nopeusero on alle 15 km/h - kun nopeusero on suurempi, vain törmäysnopeutta
on mahdollista pienentää. Jotta jarrutusvaikutus olisi suurin, täytyy kuljettajan painaa jarrupoljinta voimakkaasti.
City Safety™-toimintoa ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja
luottaa järjestelmään ja antaa City Safety™toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
Kuljettaja tai matkustaja huomaa City
Safety™-järjestelmän yleensä vain tilanteissa,
joissa törmäys on erittäin lähellä.
Älkää jääkö koskaan odottamaan, että City
Safety™ puuttuu ajoon. Kuljettaja vastaa
aina etäisyyden ja nopeuden pysymisestä
oikeana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
216
City Safety™ - rajoitukset (s. 218)
City Safety™ - toiminta (s. 217)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
City Safety™ - käsittely (s. 217)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 220)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 222)
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - toiminta
City Safety™ lukee auton edessä olevaa liikennettä lasertunnistimella (s. 220), joka on
asennettu tuulilasin yläreunaan. Uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä City Safety™ jarruttaa
automaattisesti autoa, mikä voidaan kokea
voimakkaana jarrutuksena.
Jos ajoneuvojen välinen nopeusero on yli
15 km/h, City Safety™ ei voi yksin välttää törmäystä - täyden jarrutusvoiman saavuttamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta, ja
tällöin voi olla mahdollista välttää törmäys,
myös nopeuseron ollessa yli 15 km/h.
Kun toiminto aktivoidaan ja jarruttaa, mittaristo esittää ilmoituksen (s. 222), että toiminto
on/on ollut aktiivinen.
City Safety™ - käsittely
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Päällä ja Pois
HUOM
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 216)
City Safety™ - käsittely (s. 217)
City Safety™ - rajoitukset (s. 218)
Lasertunnistimen lähetys- ja vastaanottoikkuna17.
Jos nopeusero on 4–15 km/h suhteessa
edellä olevaan autoon, City Safety™ voi täysin välttää törmäyksen.
City Safety™ aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
Useimmille kuljettajille tämä on kaukana normaalista ajotavasta ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
17
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Toiminto City Safety™ aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä moottori.
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
City Safety™ -toiminto, esim. kun lehdekkäät
oksat voivat pyyhkäistä konepellin ja/tai tuulilasin yli.
City Safety™ -toimintoa käsitellään valikkojärjestelmässä MY CAR, MY CAR (s. 106) ja
moottorin käynnistämisen jälkeen toiminto
voidaan sulkea seuraavasti:
•
Hakekaa valikkojärjestelmässä MY CAR
esiin Kuljettajan tukijärjestelmä ja valitkaa vaihtoehto Pois kohdassa City
Safety.
Moottorin seuraavan käynnistyksen
yhteydessä toiminto on kuitenkin jälleen
päällä, vaikka järjestelmä oli suljettu, kun
moottori sammutettiin.
07
}}
217
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Lasertunnistin (s. 220) lähettää laservaloa
myös, kun City Safety™ on manuaalisesti
suljettu.
City Safety™ -järjestelmän kytkeminen uudelleen toimintaan:
•
Noudattakaa samaa menettelyä kuin suljettaessa, mutta valitkaa vaihtoehto
Päällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 216)
City Safety™ - rajoitukset (s. 218)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 222)
City Safety™ - rajoitukset
City Safety™ -tunnistin on suunniteltu havaitsemaan autot ja muut suurehkot moottoriajoneuvot auton edessä ja se on riippumaton
siitä, onko päivä vai yö.
Toiminnolla on kuitenkin joitakin rajoituksia.
Tunnistimen rajoitukset tarkoittavat, että City
Safety™ toimii huonommin - tai ei lainkaan esim. voimakkaassa lumi- tai vesisateessa,
tiheässä sumussa tai jos ilmassa on runsaasti
pölyä tai pöllyävää lunta. Myös huuru, lika, jää
tai lumi tuulilasilla voi häiritä toimintaa.
Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim.
lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin
korkeuden, rajoittavat toimintaa.
Laservalo tunnistimesta City Safety™ -järjestelmässä mittaa, kuinka valo heijastuu. Tunnistin ei voi havaita kohteita, joiden heijastuskyky on pieni. Ajoneuvon takaosat heijastavat
yleensä valoa riittävästi rekisterikilven ja takavalojen heijastimien ansiosta.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa City Safety™ -järjestelmän kykyä
välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa ABS18
ja ESC19 -järjestelmät antavat mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
07
18
19
218
(Anti-lock Braking System) - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.
(Electronic Stability Control) - Vakautusjärjestelmä.
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety™
tilapäisesti deaktivoituna.
City Safety™ -järjestelmä ei aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa
edessä olevaa autoa lähestytään erittäin
hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety™ -järjestelmä ei
puutu tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa tai kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
Kun City Safety™ -järjestelmä on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa,
auto pysyy paikallaan korkeintaan
1,5 sekuntia. Jos autoa on jarrutettu edessä
olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun City Safety™
on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei ehdi
painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
07 Kuljettajan tuki
HUOM
Syy
TÄRKEÄÄ
Toimenpide
•
Pitäkää lasertunnistimen (s. 220)
edessä oleva tuulilasin pinta puhtaana
jäästä, lumesta ja liasta. Kuva tunnistimen sijainnista, ks. City Safety™ - toiminta (s. 217).
Tuulilasin pinta lasertunnistimen edessä
on likainen tai jään
tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta tunnistimen edessä liasta,
jäästä ja lumesta.
•
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin lasertunnistimen eteen.
Poistakaa peittävä
esine.
•
Poistakaa jää ja lumi konepelliltä lumi- ja jääpeitteen paksuus ei saa ylittää 5 senttimetriä.
Lasertunnistimen
näkökenttä on
tukossa.
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku lasertunnistimen jonkin "ikkunan"
eteen, ja se peittää n. 0,5 x 3,0 mm:n suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa
yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan. Kuva tunnistimen sijainnista,
ks. City Safety™ - toiminta (s. 217).
Toimenpiteen jättäminen pois voi aiheuttaa
City Safety™ -toiminnon rajoitetun suorituskyvyn.
Jotta City Safety™ -toiminto ei vaarannu,
sen toiminta huonone tai ole virheellistä,
myös seuraavat ohjeet pätevät:
Vianetsintä ja toimenpide
Jos mittaristossa on ilmoitus (s. 222)
Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa, lasertunnistin on tukossa
eikä pysty havaitsemaan auton edessä olevia
ajoneuvoja, mikä puolestaan tarkoittaa sitä,
että City Safety™ ei toimi.
Ilmoitusta Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa ei kuitenkaan esitetä
kaikissa tilanteissa, joissa lasertunnistin on
tukossa – kuljettajan pitää tämän vuoksi pitää
huolellisesti tuulilasi ja lasertunnistimen
edessä oleva alue puhtaana.
Seuraavasta taulukosta ilmenee mahdollisia
ilmoituksen esittämisen syitä ja ehdotuksia
sopivaksi toimenpiteeksi.
•
Volvo suosittelee, että lasertunnistimen
edessä olevan alueen halkeamia, naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata, vaan
tällöin koko tuulilasi on vaihdettava.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 216)
City Safety™ - toiminta (s. 217)
City Safety™ - käsittely (s. 217)
219
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - lasertunnistin
Toiminto City Safety™ sisältää tunnistimen,
joka lähettää laservaloa. Ottakaa yhteys pätevään korjaamoon vian sattuessa tai kun tarvitaan lasertunnistimen huoltoa - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan. On
ehdottoman välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja ohjeita lasertunnistinta käsiteltäessä.
Seuraavat kaksi tarraa liittyvät lasertunnistimeen:
tarvikelaitos) normeja lasertuotteiden mallien suhteen lukuun ottamatta poikkeuksia
"Laser Notice No. 50" mukaisesti päiväyksellä 26. heinäkuuta 2001.
Lasertunnistimen säteilydata
Suurin pulssienergia
2,64 µJ
Suurin keskiantoteho
45 mW
Divergenssi (vaaka x pysty)
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen (josta lähtee näkymätöntä lasersäteilyä) 100 mm:n tai pienemmältä
etäisyydeltä suurentavalla optiikalla,
tyyppiä suurennuslasi, mikroskooppi,
objektiivi tai vastaava optinen laite.
•
Lasertunnistimen testauksen, korjauksen, irrotuksen, säädön ja/tai varaosien vaihdon saa tehdä vain pätevä
korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
•
Haitalliselle säteilylle altistumisen välttämiseksi älkää tehkö tässä eritellyn
lisäksi mitään muuta uudelleensäätöä
tai huoltoa.
•
Korjaajan pitää noudattaa erityisiä
lasertunnistinta varten olevaa korjaamoinformaatiota.
•
Älkää irrottako lasertunnistinta (ml.
linssien poistaminen). Irrotettu lasertunnistin täyttää laserluokan 3B normin
IEC 60825-1 mukaisesti. Luokan 3B
laser ei ole silmille turvallinen ja aiheuttaa sen vuoksi vammautumisvaaran.
•
Lasertunnistimen liittimen pitää olla
kytkettynä irti ennen irrotusta tuulilasista.
33 ns
28° × 12°
Kuvan ylempi tarra kertoo laservalon luokituksen:
•
Lasersäteilyä - Älkää katsoko lasersädettä optisilla laitteilla - Luokan 1M lasertuote.
Kuvan alempi tarra kertoo laservalon fysikaalisen datan:
•
220
•
Seuraava taulukko määrittelee lasertunnistimen fysikaaliset tiedot.
Pulssinpituus
07
VAROITUS
Jos jotain näistä ohjeista ei noudateta, on
olemassa silmävammojen vaara!
IEC 60825-1:1993 + A2:2001 Vastaa
FDA-organisaation (amerikkalainen elin-
07 Kuljettajan tuki
•
Lasertunnistimen pitää olla asennettu
tuulilasiin ennen kuin tunnistimen liitin
kytketään.
•
Lasertunnistin lähettää laservaloa, kun
etäavain on avainasennossa II (s. 75)
myös moottorin ollessa sammutettuna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 216)
07
221
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
Samalla kun City Safety (s. 216)™ jarruttaa
automaattisesti, yksi tai useampi mittariston
SymboliA
symboleista (s. 222) voi syttyä samalla, kun
esitetään teksti-ilmoitus. Teksti-ilmoitus voi-
daan sammuttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
Ilmoitus
Sisältö/Toimenpide
City Safety Jarruttaa automaattisesti
City Safety™ jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen.
Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa
Lasertunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta, koska jokin peittää sen.
•
Poistakaa esine, joka peittää tunnistimen, ja/tai puhdistakaa tuulilasi edestä.
Lukekaa lasertunnistimen rajoituksista.
City Safety Tarvitsee huollon
City Safety™ ei toimi.
•
A
Symbolit ovat kaaviomaisia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
07
222
City Safety™ (s. 216)
City Safety™ - toiminta (s. 217)
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin*
Kaksi järjestelmätasoa
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa
jalankulkijan, edellä olevan polkupyöräilijän tai
ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan
suuntaan, päälle.
Auton varustuksesta riippuen toiminnosta
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" voi esiintyä kahta versiota:
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoitukselle" aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto
ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
Taso 1
Kuljettajaa vain varoitetaan20 esiin tulevista
esteistä näkyvillä ja akustisilla signaaleilla automaattijarrutusta ei tapahdu, kuljettajan
pitää jarruttaa itse.
20
•
•
•
•
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän havaitseminen (s. 225)
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 227)
Törmäysvaroitin*- rajoitukset (s. 228)
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 229)
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 231)
Taso 2
Kuljettajaa varoitetaan esiin tulevista esteistä
näkyvillä ja akustisilla signaaleilla - autoa jarrutetaan automaattisesti, jos kuljettaja ei itse
toimi kohtuullisessa ajassa.
TÄRKEÄÄ
"Automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella varustetun törmäysvaroittimen"
mukaan lukien siihen sisältyvien komponenttien huollon saa tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" voi estää törmäyksen tai alentaa
törmäysnopeutta.
"Törmäysvaroitinta automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa - jos kuljettaja luottaa Törmäysvaroittimeen automaattijarrutuksella ja
antaa sen jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
•
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 224)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 226)
Ei varoitusta polkupyöräilijöistä "tasolla 1".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
223
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - toiminta
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta
törmäyksestä.
Törmäysvaroitin voi havaita jalankulkijan, polkupyöräilijän tai ajoneuvon, joka seisoo paikallaan tai ajaa samaan suuntaan oman auton
edessä.
Törmäysvaaran uhatessa jalankulkijan, polkupyöräilijän tai ajoneuvon kanssa herätetään
kuljettajan huomio punaisena vilkkuvalla
varoitussignaalilla (1) ja akustisella signaalilla.
2 - Jarrutusapu
Katsaus toimintaan21.
Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.
Tutkatunnistin22
Kameratunnistin
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tekee
kolme toimenpidettä seuraavassa järjestyksessä:
1. Törmäysvaroitus
07
2.
Jarrutusapu22
3. Automaattijarrutus22
Törmäysvaroitin ja City Safety™ (s. 216) täydentävät toisiaan.
21
22
224
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Tämä tarkoittaa, että jarrujärjestelmää valmistellaan nopeaan jarrutukseen käyttämällä jarruja heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä nykäyksenä.
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti,
jarrutus tapahtuu täydellä jarruvaikutuksella.
Jarrutusapu vahvistaa myös kuljettajan jarrutusta, jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus
ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
3 - Automaattijarrutus
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen jarrutustoiminto.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Vain järjestelmän tasolla 2.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole
aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto
alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu
riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja vai ei.
Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi tai
rajoitetulla jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen. Polkupyöräilijöiden
osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla
hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin tai
polkupyöräilijöihin, jotka ajavat toiseen
suuntaan kuin oma autonne, tai eläimiin.
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
havaitseminen
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
ja polkupyörän hahmosta - tämä edellyttää
mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää,
kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
Varoitus aktivoituu vain suuren törmäysvaaran yhteydessä. Tässä kappaleessa
"Toiminta" sekä kappaleessa "Rajoitukset"
kerrotaan rajoituksista, joista kuljettajan
täytyy olla tietoinen ennen automaattijarrutuksella varustetun törmäysvaroittimen
käyttämistä.
Varoitus ja jarruttaminen jalankulkijan ja
polkupyöräilijän vuoksi ovat poissa toiminnasta, kun auton nopeus on yli 80 km/h.
Varoitus ja jarrutus jalankulkijan ja polkupyöräilijän vuoksi eivät toimi pimeässä ja
tunneleissa - eivät silloinkaan, vaikka katuvalot palaisivat.
Jos suuria osia polkupyöräilijän kehosta tai
polkupyörästä ei ole toiminnon kameran
näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Toiminto "näkee" ainoastaan takaapäin polkupyöräilijät, jotka ajavat samaan suuntaan.
Automaattinen jarrutustoiminto voi estää
törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta.
Täyden jarruvaikutuksen varmistamiseksi
tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös
auton jarruttaessa automaattisesti.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta. Kuljettaja vastaa aina oikean etäisyyden ja nopeuden pitämisestä - myös käytettäessä automaattisella jarrutuksella
varustettua törmäysvaroitinta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
23
pyörän hahmot, suoraan takaapäin ja auton keskilinjalla.
Optimaalinen esimerkki siitä, mitä järjestelmä tulkitsee polkupyöräilijäksi - selvät kehon ja polku-
•
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän,
tämän pitää olla aikuinen ja istua "perinteisen" polkupyörän päällä.
•
Toiminto kykenee havaitsemaan polkupyöräilijät vain suoraan takaapäin ja joilla
on sama ajosuunta - ei vinosti takaapäin,
ei sivulta.
•
Polkupyörän pitää olla varustettu hyvin
näkyvällä ja hyväksytyllä23, taaksepäin
suunnatulla punaisella heijastimella, joka
on asennettu vähintään 70 cm tienpinnan
yläpuolella.
•
Polkupyöräilijöitä, jotka ajavat auton ajateltujen/jatkettujen sivulinjojen vasemmalla tai oikealla reunalla, voidaan havaita
myöhään tai ei lainkaan.
07
Törmäysvaroitin* (s. 223)
Heijastimen pitää täyttää ko. markkina-alueen liikenneviranomaisten suositukset ja ehdot.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
225
07 Kuljettajan tuki
||
•
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
hämärässä ja sarastuksessa on rajoittunut
- aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
puuttuu ajettaessa pimeässä ja tunneleissa - myös katuvalaistuksen palaessa.
•
Polkupyörän havaitsemiseksi optimaalisesti pitää toiminnon City Safety™ olla
aktivoituna, ks. City Safety™ (s. 216).
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan
havaitseminen
rajoittunut - aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
VAROITUS
"Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline. Toiminto
ei kykene havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä esim. näe:
VAROITUS
Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella & polkupyöräilijöiden osoituksella on
apuväline.
Toiminto ei voi havaita:
•
kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa
ja eikä esim. näe osittain peitossa olevia pyöräilijöitä.
•
pyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät
kehon ääriviivat tai jotka tulevat sivulta.
•
pyöräilijöitä, joilla ei ole taaksepäin
suunnattua punaista heijastinta.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton
oikeasta ajamisesta ja turvaetäisyyksien
sovittamisesta nopeuteen.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
226
Törmäysvaroitin* (s. 223)
Kameratunnistimen kyky havaita jalankulkijoita puuttuu ajettaessa pimeässä ja
tunneleissa - myös katuvalaistuksen
palaessa.
•
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä
pitää jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta
erottaa pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia kehosta ei ole toiminnon
kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita
jalankulkijaa.
•
Jotta jalankulkija voidaan havaita, pitää
tämän näkyä kokonaisena hahmona ja
olla pituudeltaan vähintään 80 cm.
•
Kameratunnistimen kyky nähdä jalankulkijoita hämärässä ja sarastuksessa on
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita
käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita,
jotka ovat lyhyempiä kuin 80 cm.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden
sovittamisesta nopeuden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 223)
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - käsittely
Törmäysvaroittimen asetukset tehdään MY
CAR-toiminnolla keskikonsolin näytön ja
valikkojärjestelmän kautta, ks. MY CAR
(s. 106).
Varoitussignaalit päällä ja pois
Varoetäisyyden asettaminen
HUOM
Jarrutusapu ja automaattinen jarrutus ovat
aina käytössä, niitä ei voi poistaa toiminnasta.
Törmäysvaroittimen asetukset tehdään keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän MY
CAR kautta, ks. MY CAR (s. 106).
Valo- ja äänisignaalit
Kun törmäysvaroittimen valo- ja äänivaroitus
on aktivoituna, testataan varoitusvalo (nro [1]
edellisessä kuvassa) aina moottorin käynnistyksen yhteydessä sytyttämällä varoitusvalon
erilliset valopisteet.
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan
sekä valo- että äänisignaali sulkea:
•
1. Akustinen ja näkyvä varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.24
Hakekaa esiin Törmäysvaroitus kohdassa Kuljettajan apujärjestelmät
valikkojärjestelmässä MY CAR, MY CAR
(s. 106) - valitkaa sen jälkeen merkinnän
poistaminen toiminnolta.
Kuljettaja voi valita, ovatko törmäysvaroittimen kuuluvat ja näkyvät varoitussignaalit käytössä vai eivät.
Äänimerkki
Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli valittuna, kun
moottori sammutettiin.
•
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan
varoitusääni aktivoida/deaktivoida erikseen:
Hakekaa esiin Varoitusääni kohdassa
Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä
MY CAR, MY CAR (s. 106) - valitkaa sen
jälkeen Päälle tai Pois.
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä
visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
•
Hakekaa esiin Varoitusetäisyys kohdassa Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä MY CARMY CAR (s. 106) - valitkaa sen jälkeen Pitkä,Normaali tai
Lyhyt.
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden. Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman
varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla
Pitkä. Jos tämä asetus antaa liian monta
varoitusta, mikä tietyissä tilanteissa voidaan
kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
HUOM
Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa
ja varoitusääntä myös törmäysvaroittimen
ollessa suljettuna.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
07
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa
aina etäisyysvaroitin (s. 213) asetettuna
aikaetäisyydelle 4-5.
Sen jälkeen törmäysvaroitus osoitetaan vain
valomerkillä.
24
Kuva on kaaviomainen - automalli ja yksityiskohdat voivat olla erilaisia.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
227
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Huolto
Vaikka varoetäisyydeksi on asetettu Pitkä,
varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa
kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos edessä oleva auto
jarruttaa voimakkaasti.
Törmäysvaroittimen visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea havaita voimakkaassa
auringonvalossa, heijastusten yhteydessä,
käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan
katse ei ole suunnattuna suoraan eteen.
Varoitusäänen tulee sen vuoksi olla aina aktivoituna.
VAROITUS
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi
taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa
tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan
kokeilko täysjarrutustoiminnolla varustettua törmäysvaroitinta ihmisiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan
loukkaantumisen ja hengenmenetyksen
vaara.
Asetusten tarkastus
Kamera- ja tutkatunnistin25.
Jotta tunnistimet toimivat normaalisti, ne täytyy pitää puhtaina liasta, jäästä ja lumesta
sekä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja
autonpesuaineella.
Ko. asetukset voidaan tarkastaa keskikonsolin näytöstä.
•
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
Hakekaa valikkojärjestelmässä MY CAR
(s. 106) esiin Törmäysvaroitus kohdassa
Kuljettajan apujärjestelmät.
•
25
228
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
Törmäysvaroitin*- rajoitukset
Toiminnolla on tiettyjä rajoituksia - se on esim.
toiminnassa vasta n. 4 km/h nopeudesta
alkaen.
Törmäysvaroitin* (s. 223)
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa kykyä välttää törmäys. Sellaisissa
tilanteissa ABS- ja ESC (s. 182) -järjestelmät
antavat mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
HUOM
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti poistaa toiminnasta, kun lämpötila
matkustamossa on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen aiheuttamana. Jos
näin tapahtuu, varoitusääni aktivoituu
myös, vaikka se on suljettu valikkojärjestelmästä.
•
Varoitukset voivat jäädä pois, jos etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon on
lyhyt tai ohjauspyörän ja polkimien liikkeet suuria, esim. aktiivisen ajotavan
yhteydessä.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Varoitukset ja jarrutus voidaan laukaista
myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa aikaan sen,
ettei kameratunnistin kykene havaitsemaan
jalankulkijaa, edessä olevaa ajoneuvoa tai
polkupyöräilijää oikealla tavalla.
Tunnistinjärjestelmällä on rajoitettu toimintaetäisyys jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille26 - järjestelmä antaa näistä tehokkaita
varoituksia ja jarruttaa autoa nopeuksiin
50 km/h asti. Paikallaan olevan tai hitaasti
liikkuvan ajoneuvon suhteen varoitukset ja
jarrutus ovat tehokkaita auton nopeuksiin
70 km/h asti.
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista voidaan kytkeä
pois toiminnasta johtuen pimeydestä tai
huonosta näkyvyydestä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h.
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta kuin mukautuva nopeudensäädin
(s. 197).
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina
ja häiritsevinä, varoitusetäisyyttä voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen, että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vaiheessa,
26
mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää,
ks. Törmäysvaroitin - käsittely (s. 227).
Törmäysvaroitin* kameratunnistimen rajoitukset
Peruutusvaihteen ollessa kytkettynä on Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tilapäisesti deaktivoitu.
Toiminto käyttää myös auton kameratunnistinta, jolla on tiettyjä rajoituksia.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei
aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin,
joissa oma auto lähestyy edessä olevaa autoa
erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Tilanteissa, joissa kuljettaja osoittaa aktiivista
ja tietoista ajokäyttäytymistä, törmäysvaroitusta voidaan myöhäistää hieman tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
Kun automaattijarrutus on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa, auto
pysyy paikallaan korkeintaan 1,5 sekuntia.
Jos autoa on jarrutettu edessä olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus
samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun automaattijarrutus on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei
ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 223)
Auton kameratunnistinta käyttävät - paitsi
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella myös toiminnot:
•
•
•
•
Aktiiviset kaukovalot (s. 86)
Liikennemerkkitieto (s. 186)
Driver Alert Control - DAC (s. 232)
Kaista-avustin (s. 236).
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi
heikentää toimintaa tai saada yhden tai
useamman kamerasta riippuvan toiminnon
lakkaamaan.
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka
muistuttavat ihmisen silmän vastaavia, ts. se
"näkee" huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumi- tai vesisateessa ja tiheässä
sumussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Polkupyöräilijöiden osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
229
07 Kuljettajan tuki
||
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameratunnistinta käytetään lukemaan ajorataa sekä havaitsemaan
jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja.
Kameratunnistimen näkökenttä on rajoitettu,
mistä johtuen jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä
ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään tilapäisesti pois päältä n. 15 minuutiksi
moottorin käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasin
tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa, tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa eikä voi havaita jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton edessä.
07
Se tarkoittaa samalla, ettei - paitsi toiminnolla
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella myöskään toiminnoilla Automaattinen kauko-/
lähivalohimmennys, Liikennemerkki-informaatio, Driver Alert Control ja Kaista-avustin ole
täyttä toimintakykyä.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä
on likainen tai
jään tahi lumen
peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin
pinta kameran edessä
liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas sade tai
lumi aiheuttaa
sen, ettei kamera
näe riittävän
hyvin.
Ei toimenpiteitä.
Kamera ei joskus toimi
voimakkaassa
sateessa.
Tuulilasin pinta
kameran edessä
on puhdistettu,
mutta ilmoitus ei
häviä.
Odottakaa. Voi kestää
muutamia minuutteja,
ennen kuin kamera
mittaa näkyvyyden.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran välille on tullut
likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon sisäpuolelta valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 223)
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
230
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - symbolit ja
ilmoitukset
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Collision warning system
POIS
Törmäysvaroitin suljettu.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Collision warning system
Ei saatavilla
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
A
Automaattinen jarrutus
aktivoitiin
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Tuulilasin tunnistimet
estetty. Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin (s. 229) on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ilmoitus sammuu OK-painikkeen painalluksen jälkeen.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on tilapäisesti pois toiminnasta.
Törmäysvaroitus Tarvitsee
huollon
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Tutkatunnistin (s. 208) on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa
tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
•
07
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 223)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
231
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert System*
Driver Alert Control (DAC)*
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa
ajokaistaltaan.
DAC on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan
huomio, kun tämä alkaa ajaa epävarmasti,
esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän on
nukahtamassa.
Driver Alert System muodostuu eri toiminnoista, jotka voivat olla päällä samanaikaisesti
tai erikseen:
DAC-toiminnon tavoitteena on havaita hitaasti
heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi
sijassa tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla
teillä.
•
•
Driver Alert Control - DAC (s. 233).
Kaista-avustaja (s. 238).
HUOM
Toimintoa ei saa käyttää ajoajan pidentämiseen. Suunnitelkaa matkaan aina tasaisin välein taukoja ja katsokaa, että ajatte
aina hyvin levänneenä.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa, vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei
ole heikentynyt, esim.:
•
•
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja
aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus
ylittää 65 km/h.
HUOM
Toiminnot käyttävät kameraa, joka on riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin puolelle on maalattu reunamerkinnät.
Kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia,
ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 229).
VAROITUS
07
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
232
Driver Alert Control (DAC)* (s. 232)
Kaista-avustaja* (s. 236)
uraisella tienpinnalla.
DAC-toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee alle arvon 60 km/h.
Driver Alert System -hälytys ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu
vain täydentäväksi apulaitteeksi.
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään, kun auto ei seuraa ajorataa tasaisesti.
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua,
ettei kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on
aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko tunnettaessa väsymystä, riippumatta siitä, onko
DAC varoittanut vai ei.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert System* (s. 232)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
(s. 233)
•
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 234)
•
Kaista-avustaja* (s. 236)
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
VAROITUS
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja
sen valikkojärjestelmästä.
Varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei usein itse huomaa
tilaansa.
Päällä/Pois
Varoituksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä pysäyttäkää auto turvallisesti pikimmiten ja levätkää.
Toiminto Driver Alert voidaan asettaa valmiustilaan valikkojärjestelmän MY CAR (s. 106)
kautta.
•
•
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena.
Merkitty ruutu - toiminto aktivoitu.
Ei merkintää ruudussa - toiminto on suljettu.
Tehtävä
Driver Alert aktivoidaan, kun nopeus ylittää
65 km/h ja se pysyy aktiivisena niin kauan
kuin nopeus on yli 60 km/h.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert System* (s. 232)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 232)
Jos auto kulkee epävarmasti, kuljettajalle annetaan hälytys äänimerkillä
sekä teksti-ilmoituksella (s. 234)
Driver Alert Tauon aika - oheinen
symboli syttyy samanaikaisesti mittaristossa.
Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei parane.
Varoitussymboli voidaan sammuttaa:
•
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta.
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
233
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit
ja ilmoitukset
Driver Alert Control - DAC (s. 232) voi eri tilanteissa näyttää symboleita ja teksti-ilmoituksia
mittaristossa tai keskikonsolin näytössä.
Mittaristo
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa - kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä + tekstillä.
Tuulilasin tunnistimet
estetty. Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista, ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen rajoitukset
(s. 229).
Driver Alert järjestelmä Tarvitsee huollon
A
07
234
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia.
Kojelaudan näyttö
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert POIS
Toiminto on suljettu.
Driver Alert Käytettävissä
Toiminto on aktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert Valmius <65 km/h
Toiminto on asetettu valmiustilaan, koska nopeus on alle 65 km/h.
Driver Alert Ei käytössä
Ajoradalla ei ole selviä reunamerkintöjä tai kameratunnistin ei tilapäisesti toimi. Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista, ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen rajoitukset (s. 229).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Driver Alert System* (s. 232)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
(s. 233)
Kaista-avustaja* (s. 236)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
235
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja*
VAROITUS
Kaista-avustaja on yksi Driver Alert System järjestelmän toiminnoista - sitä kutsutaan
myös nimellä LKA (Lane Keeping Aid).
Toimintoa on ajateltu käytettäväksi moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä rajoittamaan vaaraa siitä, että auto tietyissä tilanteissa tahattomasti poistuu omalta ajokaistalta.
LKA on vain kuljettajan apulaite, joka ei
toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Pois & Päälle
Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä
65-200 km/h teillä, joilla on hyvin näkyvät
sivuviivat. Pienillä teillä, joilla kaista on
kapeampi kuin 2,6 metriä sivuviivojen välillä,
toiminto suljetaan tilapäisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
07
Kaista-avustaja - toiminta
Kaista-avustaja - toiminta (s. 236)
Kaista-avustaja - käsittely (s. 238)
Kaista-avustaja - rajoitukset (s. 238)
Kaista-avustaja - symbolit ja ilmoitukset
(s. 240)
Driver Alert System* (s. 232)
Kamera lukee tien/ajokaistan maalattuja sivuviivoja. Jos auto on ylittämässä sivuviivaa,
kaista-avustaja ohjaa aktiivisesti auton takaisin ajokaistalle kohdistamalla ohjauspyörään
heikon ohjausmomentin.
Jos saavuttaa tai ylittää sivuviivan, kaistaavustaja varoittaa lisäksi kuljettajaa sykkivillä
värinöillä ohjauspyörässä.
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon aktivoimiseksi tai sulkemiseksi.
Painikkeessa palava valo osoittaa, kun toiminto on kytketty päälle.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa Pois-/Päällä-painikkeelle keskikonsolissa - tällöin toimintoa sen sijaan käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CAR,
MY CAR (s. 106). Menetelkää siellä seuraavasti:
•
236
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Hakekaa esiin Kaistanpitoavustin ja
valitkaa siellä Päälle tai Pois.
07 Kuljettajan tuki
MY CAR-valikkojärjestelmässä voidaan
lisäksi valita mm. seuraavaa:
•
Värinävaroitus ohjauspyörässä: Vain
värinä - Päälle tai Pois.
•
Aktiivinen ohjaus: Vain ohjausapu Päälle tai Pois.
Sekä varoitus ohjauspyörän värinällä että
aktiivinen ohjaus: Täysi toiminnallisuus
- Päälle tai Pois.
•
Värinävaroitus ohjauspyörässä
Dynaaminen kaartaminen
LKA ohjaa varoittaa sykkivillä ohjauspyörän värinöillä27.
LKA ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.
Jos auto ylittää sivuviivan, kaista-avustaja
varoittaa tästä sykkivillä värinöillä ohjauspyörässä. Tämä tapahtuu riippumatta siitä,
ohjaako kohdistettu ohjausmomentti autoa
aktiivisesti takaisin vai ei.
Tietyissä tapauksissa kaista-avustaja sallii
sen, että sivuviivat ylitetään, puuttumatta
aktiivisella ohjauksella tai varoittamatta sykkivillä värinöillä ohjauspyörässä. Viereisen ajokaistan käyttäminen hyväksi vapaan näkyvyyden vallitessa dynaamisen kaartamisen yhteydessä on esimerkki sellaisesta tapauksesta.
Aktiivinen ohjaus
Kaista-avustaja pyrkii pitämään auton ajokaistan sivuviivojen välissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja* (s. 236)
LKA puuttuu asiaan ja ohjaa sivuun.
07
Jos auto lähestyy kaistan vasenta tai oikeaa
sivuviivaa eikä suuntavaloa ole aktivoitu, auto
ohjataan takaisin.
27
Kuva esittää 3 sykkivää värinään, kun sivuviiva ohitetaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
237
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja - käsittely
Kaista-avustaja - rajoitukset
Kaista-avustajaa täydennetään selventävällä
grafiikalla eri tilanteissa. Tässä muutamia esimerkkejä:
•
Kaista-avustajan kameratunnistimella on
samantapaisia rajoituksia kuin ihmisen silmällä. Lisätietoja, ks. Törmäysvaroitin* kameratunnistimen rajoitukset (s. 229) ja
(s. 228).
HUOM
LKA on tilapäisesti deaktivoitu niin kauan
kuin suuntavalo on kytkettynä.
HUOM
LKA puuttuu tilanteeseen oikealla puolella.
Kaista-avustaja puuttuu tilanteeseen ja ohjaa
pois sivuviivalta - tämä osoitetaan seuraavasti:
•
PUNAINEN viiva ko. puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
07
Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat
olla:
•
•
•
•
•
tietyöt
talvikeli
tien huono päällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää ja rajoitettu näkyvyys.
LKA "näkee" ja noudattaa sivuviivoja.
Kädet ohjauspyörällä
Kun kaista-avustaja on aktiivinen ja havaitsee/"näkee" sivuviivat, tämä osoitetaan siten,
että LKA-symbolilla on VALKOISET viivat.
Edellytys kaista-avustajan toiminnalle on, että
kuljettaja pitää kädet ohjauspyörässä, minkä
LKA jatkuvasti tarkastaa - jos näin ei ole, kuljettajaa kehotetaan teksti-ilmoituksella ohjaamaan autoa aktiivisesti.
•
238
Kaista-avustaja* (s. 236)
Tietyissä vaativissa tilanteissa LKA:lle voi
olla vaikeaa auttaa kuljettajaa oikealla
tavalla - tällöin suositellaan LKA:n sulkemista.
HARMAA sivuviiva - Kaista-avustaja ei
näe viivaa auton sillä puolella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos kuljettaja ei noudata kehotusta alkaa
ohjata, kaista-avustaja jatkaa valmiustilassa toiminto on sitten keskeytettynä, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
07 Kuljettajan tuki
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja* (s. 236)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
239
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja - symbolit ja
ilmoitukset
Tilanteissa, joissa LKA-toiminto ei toimi tai
keskeytyy, mittaristo voi näyttää symbolin
SymboliA
yhdessä selventävän ilmoituksen kanssa.
Noudattakaa tällöin annettua suositusta.
Esimerkki ilmoituksista:
Ilmoitus
Sisältö
Kaistavahti Ei käytettävissä
tällä nopeudella
Kaista-avustaja on asetettu valmiustilaan, koska nopeus on alle 65 km/h.
Kaistavahti Ei käytettävissä
näillä merkinnöillä
Ajoradalla ei ole selviä reunaviivoja tai kameratunnistin ei tilapäisesti toimi. Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista, ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen rajoitukset (s. 229) ja (s. 228).
Kaistavahti Käytettävissä
Toiminto lukee ajoradan reunaviivoja.
Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista, ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen rajoitukset
(s. 229) ja (s. 228).
Lane Keeping Aid Tarvitsee
huollon
07
Lane Keeping Aid Keskeytetty
A
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
LKA on keskeytynyt ja asetettu valmiustilaan. LKA-symbolin viivat osoittavat, milloin toiminto
on jälleen aktiivinen.
Taulukon symbolit ovat kaaviomaisia - mittaristossa esitettävät voivat poiketa ulkonäöltään hieman.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
240
Kaista-avustaja* (s. 236)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Park Assist*
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Pysäköintitutkan äänitasoa voidaan säätää
äänimerkin kuuluessa keskikonsolin VOLsäätimellä tai auton valikkojärjestelmällä MY
CAR, ks. MY CAR (s. 106).
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
•
•
Pysäköintitutka* - toiminta
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 244)
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 241)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 243)
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti
moottorin käynnistyksen yhteydessä - pois/
päällä-katkaisimen valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 244)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 242)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
Vain takana
Sekä edessä että takana.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
VAROITUS
28
•
Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata
kuljettajan omaa vastuuta pysäköitäessä.
•
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon esimerkiksi auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
Pysäköintitutkan ja CTA:n tunnistimet päälle/
pois28.
Keskikonsolin kuvaruutu esittää yleiskuvan
suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
07
Sivuvaroitus, CTA (Cross Traffic Alert) (s. 256).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
241
07 Kuljettajan tuki
||
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat
tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin
tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi
tällöin odottamatta lakata sen sijaan, että
se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Pysäköintitutka* - taaksepäin
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä, kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
Kuvaruutunäkymä - esittää esteen vasemmalla
edessä ja oikealla takana.
Merkitty sektori osoittaa, mikä/mitkä neljästä
tunnistimesta on havainnut/ovat havainneet
esteen. Mitä lähempänä autosymbolia merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
07
242
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen
tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää
autoa erittäin hitaasti tai keskeyttäkää
käynnissä oleva pysäköinti - auton tai
muiden esineiden korkea vaurioitumisvaara voi olla olemassa, koska tunnistimet eivät tilapäisesti toimi optimaalisesti.
Park Assist* (s. 241)
Mittausalue suoraan auton taakse on n.
1,5 m. Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki tulee yhdestä takakaiuttimesta.
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 244)
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 243)
Peruutettaessa esim. perävaunu kytkettynä
vetokoukkuun pysäköintitutka takana suljetaan automaattisesti - muussa tapauksessa
tunnistimet reagoisivat perävaunuun.
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni
kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva
ääni vaimennetaan automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Etäisyyden ollessa alle 30 cm ääni on jatkuva
ja merkitty aktiivisen tunnistimen kenttä
lähinnä autoa on täytetty. Jos havaittu este on
jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton
takana että edessä, ääni tulee kaiuttimista
vuorotellen.
•
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 244)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 242)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa
tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa - ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka
joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät
tunnistimet reagoi näihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Park Assist* (s. 241)
Pysäköintitutka* - eteenpäin
TÄRKEÄÄ
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti
moottorin käynnistyksen yhteydessä - pois/
päällä-katkaisimen valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että
ne eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin
lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 244)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 241)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 243)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 244)
Park Assist* (s. 241)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 244)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 241)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 244)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 242)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee yhdestä etukaiuttimesta.
Pysäköintiapu eteenpäin on aktiivinen nopeuteen 10 km/h asti. Painikkeessa oleva valo
palaa osoittaen, että järjestelmä on kytketty
päälle. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä aktivoituu uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
243
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutka* - vikaosoitus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Jos mittariston infosymboli palaa
kiinteästi ja teksti-ilmoitus
Pysäköintitutkajärjestelmä Vaatii
huollon näytetään, pysäköintitutka ei toimi.
Pysäköintitutka* - tunnistimien
puhdistus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Jotta pysäköintitutkan tunnistimet toimivat
oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella.
TÄRKEÄÄ
Tunnistimien sijainti takana.
Joissakin tilanteissa pysäköintitutkan anturit voivat antaa vääriä varoitussignaaleja
ulkopuolisten äänenlähteiden vuoksi, jos
nämä lähettävät samoja ultraäänitaajuuksia
kuin millä järjestelmä toimii.
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
07
244
•
•
•
•
•
Park Assist* (s. 241)
Tunnistimien sijainti edessä.
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 244)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 241)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 243)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 242)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
•
•
•
•
Park Assist* (s. 241)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 241)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 243)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 244)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 242)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintiapukamera
Toiminta ja käsittely
Kun peruutusvaihde valitaan, esitetään graafisesti kaksi yhtenäistä viivaa, jotka osoittavat,
missä auton takapyörät kulkevat ohjauspyörän ko. asennossa, tämä auttaa taskupysäköinnissä, peruuttamisessa ahtaissa tiloissa ja
perävaunun kytkemisessä. Myös auton likimääräiset ulkomitat esitetään katkoviivalla.
Apuviivat voidaan sulkea - ks. osaa Asetukset
(s. 247).
Pysäköintikamera on apujärjestelmä, joka aktivoituu, kun peruutusvaihde valitaan.
Kamerakuva esitetän keskikonsolin näytössä.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
VAROITUS
•
Pysäköintikamera on apuväline, joka ei
voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta peruutettaessa.
•
Kameralla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon auton lähellä olevat
ihmiset ja eläimet.
Kameran sijainti avauskahvan vieressä.
Kamera näyttää, mitä auton takana on, ja
ilmestyykö sivuilta jotain.
Kamera näyttää leveän alueen auton takana
sekä osan puskurista ja mahdollisesta vetokoukusta.
Esineet näytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi - tämä on normaalia.
HUOM
Kuvaruudulla näkyvä kohde voi olla lähempänä autoa kuin se kuvaruudulla näyttäisi
olevan.
Jos jokin muu näkymä on aktiivinen, pysäköintikamerajärjestelmä ottaa automaattisesti
etusijan ja sen kamerakuva esitetään näytössä.
Jos auto on varustettu pysäköintiaputunnistimilla (s. 241)*, niiden informaatio esitetään
graafisesti värillisenä kenttänä kuvaamaan
etäisyyttä havaittuun esteeseen, ks. otsikkoa
"Peruutustunnistimilla varustetut autot"
edempänä tekstissä.
Kamera on aktiivinen n. 5 sekuntia peruutusvaihteen poiskytkemisen jälkeen tai kunnes
auton nopeus ylittää 10 km/h eteenpäin tai
35 km/h taaksepäin.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva
voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden
ja laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat hieman heikentää kuvanlaatua.
07
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana
liasta, lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen
tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
245
07 Kuljettajan tuki
||
Apuviivat
Esimerkki apuviivojen näyttämisestä kuljettajalle.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä mahdollistaa sen, että kuljettaja
näkee auton kulkeman reitin - myös sen
kääntyessä.
07
246
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa,
kun tätä ei ole sähköisesti kytketty
autoon, näytön viivat osoittavat sen
linjauksen, jonka auto ottaa - ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä viivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton
sähköjärjestelmään.
•
Pysäköintikamera kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta perävaunua
vedettäessä, jos käytetään Volvon
alkuperäisiä perävaunukaapeleita.
TÄRKEÄÄ
Muistakaa, että ruudun kuvassa näkyy vain
auton taka-alue - varokaa auton kylkiä ja
etuosaa, kun käännätte ohjauspyörää
peruutuksen aikana.
Rajaviivat
Järjestelmän eri viivat.
Rajaviiva vapaan peruutuksen vyöhykkeelle
"Pyöränjäljet"
Katkoviiva (1) merkitsee vyöhykkeen jopa
n. 1,5 m taaksepäin puskurista. Se on samalla
raja auton eniten ulostyöntyville osille, esim.
ulkotaustapeileille ja kulmille - myös auton
kääntyessä.
Leveät "pyöränjäljet" (2) sivuviivojen välissä
kertovat, mistä pyörät tulevat kulkemaan, ja
ne voivat ulottua n. 3,2 m taaksepäin puskurista, jos tiellä ei ole mitään estettä.
07 Kuljettajan tuki
Peruutustunnistimilla varustetut autot*
Pysäköintiapukamera - asetukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 247)
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
(s. 249)
Suljetun kameran aktivointi
Jos kameratoiminto on suljettuna valittaessa
peruutusvaihde, se aktivoidaan seuraavasti:
Park Assist* (s. 241)
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
Värillinen kenttä (4 kpl - yksi tunnistinta kohti)
näyttää etäisyyden.
Jos auto on varustettu myös Pysäköintitutkalla (s. 241), esitetään etäisyys värillisenä
kenttänä jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen osalta.
Kenttien väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen
vähenee - vaaleankeltaisesta keltaiseen,
oranssin kautta punaiseen.
29
"väri; maali"
Etäisyys (metriä)
Vaaleankeltainen
0,7–1,5
Keltainen
0,5–0,7
Oranssi
0,3–0,5
Punainen
0–0,3
Päälähdevalikko29.
1. Tehkää yksi tai kaksi pitkää painikkeen
EXIT painallusta päästäksenne päälähdevalikkoon.
2. Kääntäkää esiin vaihtoehto "Kamera"
TUNE-säätimellä ja painakaa OK/MENU.
3. Seuraavassa valikossa: - Kääntäkää esiin
haluttu kameranäkymä TUNE-säätimellä
ja painakaa OK/MENU- näyttöesittää ko.
kameranäkymän.
Ks. lisäosaa Sensus Infotainment saadaksenne lisätietoja valikkojärjestelmästä.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
247
07 Kuljettajan tuki
||
Valinnat*
Autossa, jossa on valinnainen etukamera, on
CAM-painike lämmitys- ja ilmanvaihtopaneelissa.
1. Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä
esitetään - näyttö vaihtaa valikkoon, jossa
on eri vaihtoehtoja.
2. Kääntäkää esiin haluamanne vaihtoehto
säätimellä TUNE.
•
Painakaa CAM kameran aktivoimiseksi näyttö esittää ko. kameranäkymän.
Näkymän vaihtaminen taka- ja etukameran
välillä:
•
07
Painakaa CAM tai kääntäkää TUNE-säädintä.
Asetuksen muuttaminen
Vakioasetus on, että kamera aktivoituu, kun
peruutusvaihde valitaan.
Pysäköintikameran asetuksia voidaan muuttaa, kun näyttö esittää kameranäkymän:
248
Aiheeseen liittyvät tiedot
3. Merkitkää vaihtoehto painamalla OK/
MENU ja peruuttakaa pois painamalla
EXIT.
•
•
Vetokoukku
•
•
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun
kytkemisessä. Apuviiva vetokoukun ajateltua
"rataa" varten perävaunua kohti voidaan esittää näytössä - aivan kuten "pyöränjäljille".
Painikkeen sijainti voi vaihdella riippuen muun
varustuksen valinnasta.
Jos useampia vaihtoehtoja on, ne ovat silmukassa - painakaa/kääntäkää, kunnes haluttu
kameranäkymä esitetään.
Valinta voidaan tehdä "pyöränjälkien" tai
vetokoukun radan näyttämisen välillä
- molempia vaihtoehtoja ei voida esittää
samanaikaisesti.
1. Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä
esitetään.
2. Kääntäkää vaihtoehto Perävaunun
liikeradan ohjausviiva esiin säätimellä
TUNE.
3. Merkitkää vaihtoehto painamalla OK/
MENU ja peruuttakaa pois painamalla
EXIT.
Zoomaus (lähennys/loitunnus)
Tarvittaessa tarkkaa toimintaa voidaan kameranäkymää zoomata lähemmäs:
•
Painakaa CAM tai kääntäkää TUNE-säädintä - toistuva painallus/kääntäminen
vaihtaa takaisin normaalinäkymään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
(s. 249)
Park Assist* (s. 241)
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
HUOM
Auton taakse asennettu polkupyöräteline
tai muu varuste voi varjostaa kameran
näkymää.
Muistettavaa
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)*
Kameran linssi on pidettävä puhtaana
liasta, jäästä ja lumesta.
•
Puhdistakaa kameran linssi säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla –
varokaa, että linssi ei naarmuunnu.
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 247)
Park Assist* (s. 241)
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä,
että autoa ajetaan turvallisesti, lisäksi
hänen pitää valvoa ympäristöä ja muita
tienkäyttäjiä, jotka lähestyvät tai ohittavat
pysäköinnin yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
PAP ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se
on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Mittaristo näyttää symboleilla, grafiikalla ja
tekstillä, milloin eri kohdat pitää tehdä.
Olkaa tarkkaavainen, vaikka vain suhteellisen
pieni osa kuvasta näyttäisi olevan peitettynä,
se voi tarkoittaa sitä, että melko suuri alue on
peitossa ja esteet voivat siksi jäädä havaitsematta, kunnes ne ovat jo liian lähellä autoa.
•
VAROITUS
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP – Park Assist
Pilot) auttaa kuljettajaa pysäköimään tarkastamalla ensin, onko tila riittävän suuri, ja sen jälkeen kääntämällä ohjauspyörää sekä ohjaamalla auton tilaan.
Päälle-/pois-painike on keskikonsolissa.
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - toiminta
(s. 250)
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - käsittely
(s. 250)
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - rajoitukset (s. 252)
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 253)
•
Pysäköintiapukamera (s. 245)
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
249
07 Kuljettajan tuki
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* toiminta
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* käsittely
Mittaristo näyttää symboleilla, grafiikalla ja
tekstillä, milloin eri kohdat pitää tehdä.
Kuljettajaa opastetaan PAP-järjestelmän toiminnasta yksinkertaisin ja selvin ohjein mittaristossa - sekä grafiikalla että tekstillä grafiikalla ja teksti-ilmoituksella (s. 253).
HUOM
PAP-toiminto mittaa tilan ja kääntää
ohjauspyörää - kuljettajan tehtävänä on
noudattaa mittariston ohjeita ja valita
vaihde (taakse-/eteenpäin), säätää
nopeutta, jarruttaa ja pysäyttää.
PAP voidaan aktivoida, jos seuraavat ehdot
täyttyvät moottorin käynnistämisen jälkeen:
•
•
•
Toimintoihin ABS30 tai ESC31 ei saa puuttua käynnissä olevan PAP-toiminnon
aikana - nämä voivat aktivoitua esim. jyrkän ja liukkaan alustan yhteydessä, ks.
osia Käyttöjarru (s. 288) sekä Vakautusjärjestelmä ESC (s. 182) saadaksenne
lisätietoja.
Perävaunua ei saa olla kytkettynä autoon.
Nopeuden pitää olla alle 50 km/h.
HUOM
PAP:n periaate.
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1 - Haku ja tarkastusmittaus
1. Pysäköintitilaa haetaan ja tarkastusmitataan A & B (s. 250)) - mitattaessa ei
nopeus saa ylittää arvoa 30 km/h.
2. Auto ohjataan tilaan peruutettaessa (C &
D (s. 251)).
3. Auto sovitetaan tilaan ajamalla eteen- ja
taaksepäin (E & F (s. 251)).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
07
Muistakaa, että tietyissä asennoissa
ohjauspyörä voi peittää mittariston ilmoitukset, kun sitä käännetään pysäköinnin
aikana.
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
PAP-toiminto etsii ja tarkastaa, onko pysäköintiala riittävän suuri. Menetelkää näin:
30
31
250
(Anti-lock Braking System) - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.
(Electronic Stability Control) - Vakautusjärjestelmä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
1. Aktivoikaa PAP painamalla
tätä painiketta älkääkä ajako
nopeammin kuin 30 km/h.
2 - Peruuttaminen paikkaan
2. Tarkkailkaa mittaristoa ja olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja
teksti-ilmoitus pyytävät sitä.
3. Pysäyttäkää auto, kun grafiikka ja teksti
pyytävät niin.
HUOM
PAP etsii tilaa pysäköintiä varten, näyttää
ohjeita ja ohjaa auton paikalle sen matkustajan puolella. Mutta haluttaessa voidaan
auto pysäköidä myös kuljettajan puolelle
katua:
•
Aktivoikaa suuntavalo kuljettaja puolelle - tällöin auto pysäköidään kadun
sille puolelle.
HUOM
•
Pitäkää kädet poissa ohjauspyörästä,
kun PAP-toiminto on aktivoituna.
•
Huolehtikaa, ettei mikään estä ohjaupyörän vapaata liikkumista.
•
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi - Odottakaa, kunnes
ohjauspyörä on kääntynyt valmiiksi
ennen kuin ajaminen taakse-/eteenpäin aloitetaan.
3 - Sovittaminen
Kohdassa Peruutus PAP ohjaa auton pysäköintitilaan. Menetelkää seuraavasti:
1. Tarkastakaa, että taaksepäin on vapaata,
ja kytkekää peruutusvaihde.
2. Peruuttakaa hitaasti ja varovasti koskematta ohjauspyörään - eikä lujempaa kuin
n. 7 km/h.
3. Tarkkailkaa mittaristoa ja olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja
teksti-ilmoitus pyytävät sitä.
Kun auto on peruutettu pysäköintitilaan, se
pitää suoristaa ja sovittaa paikalleen.
07
}}
251
07 Kuljettajan tuki
||
1. Kytkekää 1. vaihde tai D-asento, odottakaa, kunnes ohjauspyörä on kääntynyt, ja
ajakaa hitaasti eteenpäin.
2. Pysäyttäkää auto, kun grafiikka ja tekstiilmoitus pyytävät sitä.
3. Kytkekää peruutusvaihde ja ajakaa
hitaasti taaksepäin, kunnes grafiikka ja
teksti-ilmoitus pyytävät pysäyttämään.
Toiminto suljetaan automaattisesti pysäköinnin lopettamisen jälkeen samalla, kun grafiikka ja teksti-ilmoitus näyttävät pysäköinnin
olevan suoritettu. Kuljettaja voi kuitenkin joutua tekemään ylimääräisen korjauksen jälkikäteen - vain kuljettaja voi arvostella, milloin
auto on kunnolla pysäköity.
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* rajoitukset
PAP-jakso keskeytyy:
•
•
•
TÄRKEÄÄ
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
32
33
252
toiminnon ABS32 tai ESC33 puuttuessa
ajamiseen - esim. yhden pyörän menettäessä pitonsa liukkaalla tiellä.
Kuljettajan tulee pitää mielessä, että aktiivinen
pysäköintiapu on apuväline - ei virheetön täysautomaattinen toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina keskeyttämään pysäköinti. Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
•
PAP lähtee ko. paikalle pysäköityjen ajoneuvojen sijainnista - jos nämä asetettu
epäsopivasti, voivat esim. oman auton
renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
•
PAP on suunniteltu pysäköintiin suorilla
kaduilla - ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin.
Varmistakaa tämän vuoksi, että auto on
pysäköintitaskun kanssa yhdensuuntainen, kun PAP mittaa tilan.
•
Joissakin olosuhteissa PAP ei havaitse
pysäköintitaskuja - syynä voi olla jokin
ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii
samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.
Pysäköintitaskuja kapeilla kaduilla ei aina
voida käyttää, koska riittävää tilaa pysäköintitoimenpiteisiin ei ole - tilannetta voi
helpottaa ajaminen mahdollisimman
lähellä kadun sitä puolta, jolla ajateltu
pysäköintitasku on.
•
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
Huomatkaa, että auton keula voi kääntyä
vastaantulevaa liikennettä kohti pysäköinnin aikana.
•
Kohteet, jotka sijaitsevat korkeammalla
kuin tunnistimien havaintoalue, eivät ole
mukana, kun pysäköintitoimenpiteitä lasketaan, mikä voi johtaa siihen, että PAP
voi kaartaa pysäköintitaskuun liian aikai-
Teksti-ilmoitus kertoo, miksi PAP-jakso keskeytyi.
Varoetäisyys on lyhyempi, kun Aktiivinen
pysäköintiapu käyttää tunnistimia verrattuna tilanteeseen, jossa Pysäköintiapu
käyttää niitä.
•
•
jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h
jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
Muistettavaa
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
TÄRKEÄÄ
(Anti-lock Braking System) - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.
(Electronic Stability Control) - Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
sin - tämän vuoksi sellaisia pysäköintitaskuja tulee välttää.
•
Kuljettaja on vastuussa arvioitaessa sitä,
sopiiko PAP-toiminnon tarjoama tasku
pysäköintiin.
•
Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita34 sekä
oikeita rengaspaineita - se vaikuttaa PAPtoiminnon kykyyn pysäköidä.
•
Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa
sen, ettei pysäköintitaskua mitata oikealla
tavalla.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos lumiketjut tai varapyörä on asennettuna.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos kuormattuja esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa toiseen hyväksyttyyn vannekokoon, josta aiheutuu renkaan kehän
muutos, voidaan PAP-järjestelmän parametreja joutua päivittämään. Kysykää neuvoa korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* symbolit ja ilmoitukset
Huolto
Mittaristo voi esittää symbolien ja sisällöltään
vaihtelevan tekstin eri yhdistelmiä - joskus
selittäviä ohjeita sopivasta toimenpiteestä.
Jos ilmoitus kertoo, ettei aktiivinen pysäköintitutka toimi, suositellaan yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
PAP-tunnistimet on sijoitettu puskureihin35 6 kpl eteen ja 4 kpl taakse.
•
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
Jotta PAP-toiminto toimii oikein, pitää sen
tunistimet puhdistaa (s. 244) säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella - kyseessä ovat
samat tunnistimet, joita pysäköintitutka
(s. 241) käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintiapu (PAP)* (s. 249)
Pysäköintiapukamera (s. 245)
07
34
35
"Hyväksytyillä renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta, jota alkuperäiset olivat toimitettaessa uutena tehtaalta.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat erota automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
253
07 Kuljettajan tuki
BLIS
Katsaus
BLIS (Blind Spot Information System) on toiminto, joka tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja
samaan suuntaan.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan seuraavista:
•
•
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa ajoneuvoa
lähimpänä olevat ajoneuvot vasemmalla
ja oikealla ajokaistalla.
VAROITUS
BLIS on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
BLIS ei korvaa turvallista ajotapaa eikä
taustapeilien käyttöä.
BLIS ei voi koskaan korvata kuljettajan
vastuuta ja tarkkaavaisuutta - kaistan vaihtaminen liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
BLIS-valon sijainti36.
Merkkivalo
HUOM
Sen puolen valo syttyy, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan
kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät molemmat lamput.
BLIS-toimintojen tunnistimet on sijoitettu
kummankin kulman takalokasuojan/puskurin
sisäpuolelle.
36
254
•
BLIS-symboli
Huolto
07
Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla
puolella.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
BLIS - käsittely (s. 255)
BLIS ja CTA - symbolit ja ilmoitukset
(s. 258)
CTA* (s. 256)
07 Kuljettajan tuki
BLIS - käsittely
BLIS (Blind Spot Information System) on toiminto, joka tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja
samaan suuntaan.
BLIS-järjestelmän aktivointi/deaktivointi
BLIS aktivoidaan käynnistettäessä moottori,
minkä vahvistaa ovipaneelien merkkivalojen
vilkkuminen kerran.
•
Valitkaa Päällä tai Pois kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
BLIS.
Kun BLIS deaktivoidaan/aktivoidaan sammuu/syttyy painikkeessa oleva valo ja mittaristo vahvistaa muutoksen teksti-ilmoituksella
- aktivoitaessa vilkkuvat ovipaneelien merkkivalot kerran.
Ilmoituksen sammuttaminen:
•
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta.
tai
•
Odottakaa n. 5 sekuntia - ilmoitus sammuu.
BLIS-toiminto on aktiivinen nopeuksilla yli
n. 10 km/h.
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa
nopeasti.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon
vyöhykkeellä 1, tai nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2, ovipaneelin BLIS-valo
palaa kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä
tilassa sen puolen suuntavilkun päälle, jota
varoitus koskee, BLIS-valo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu voimakkaammalla valoteholla.
VAROITUS
Milloin BLIS toimii
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
Rajoitukset
Aktivointi-sulkupainike.
•
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi. BLIS ei voi havaita tätä
tilannetta.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
•
BLIS deaktivoidaan, kun perävaunu
yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
BLIS-toiminto voidaan deaktivoida/aktivoida
painamalla keskikonsolin BLIS-painiketta.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin
toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CAR37:
37
Tietoja valikkojärjestelmästä - MY CAR (s. 106).
BLIS:n periaate: 1. Vyöhyke kuolleessa kulmassa.
2. Vyöhyke nopeasti saavuttaville ajoneuvoille.
07
}}
255
07 Kuljettajan tuki
||
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien
korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS (s. 254)
BLIS ja CTA - symbolit ja ilmoitukset
(s. 258)
CTA*
BLIS-toiminto CTA (Cross Traffic Alert) on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan risteävästä liikenteestä, kun autoa
peruutetaan. CTA on täydennys BLIS- järjestelmälle (s. 254).
CTA:n aktivointi/deaktivointi
CTA aktivoidaan käynnistettäessä moottori,
minkä vahvistaa ovipaneelien merkkivalojen
vilkkuminen kerran.
•
Hakekaa esiin Cross Traffic Alert kohdassa BLIS ja poistakaa merkintä - sen
jälkeen CTA-toiminto on suljettu.
BLIS-toiminto on kuitenkin edelleen aktivoituna CTA-toiminnon sulkemisen jälkeen.
VAROITUS
CTA on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
CTA ei korvaa turvallista ajotapaa eikä
taustapeilien käyttöä.
CTA ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - peruuttaminen
liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
Milloin CTA toimii
Pysäköintitutkan ja CTA:n tunnistimet päällä/pois.
07
Pysäköintitutkalla (s. 241) varustetussa
autossa voidaan CTA-toiminto erikseen sulkea/kytkeä päälle pysäköintitutkan Päällä-/
Pois -painikkeella.
Ilman pysäköintitutkaa olevassa autossa voidaan CTA-toimintoa käsitellä valikkojärjestelmässä MY CAR, MY CAR (s. 106), näin:
256
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
CTA:n periaate.
CTA täydentää BLIS-toimintoa voimalla
peruuttamisen aikana näyttää risteävän liiken-
07 Kuljettajan tuki
teen sivulta, esim. kun auto peruutetaan pois
pysäköinnistä.
esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee
nopeasti.
CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa
voidaan myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat havaita.
Esimerkkejä lisärajoituksista:
CTA on aktiivinen vain peruutettaessa ja se
aktivoidaan automaattisesti, kun vaihteiston
peruutusasento valitaan.
•
Akustinen signaali varoittaa, kun CTA on
havainnut jonkin lähestyvän sivulta - ääni
kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen kohteen lähestymissuunnasta.
•
CTA varoittaa myös sytyttämällä BLISvalot.
•
Varoitus esitetään myös palavana kuvakkeena näytön PAS-grafiikassa (s. 241).
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi. CTA ei voi havaita tätä
tilannetta.
•
CTA deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
TÄRKEÄÄ
Auto on syvällä pysäköintitaskussa.
Sokea CTA-sektori.
Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien
korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Huolto
BLIS- ja CTA-toimintojen tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman takalokasuojan/
puskurin sisäpuolelle.
Rajoitukset
CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa, vaan sillä on tietty rajoitus - CTA-tunnistimet eivät voi "nähdä" muiden pysäköityjen ajoneuvojen tai peittävien esineiden läpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin
CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä
lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä
ennen kuin ne ovat hyvin lähellä:
•
07
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA
olla täysin "sokea" toiseen suuntaan.
Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin muuttuu suhteessa peittävään autoon/
}}
257
07 Kuljettajan tuki
||
BLIS ja CTA - symbolit ja ilmoitukset
Tilanteissa, joissa BLIS- (Blind Spot
Information System) (s. 254) ja CTA (s. 256) toiminto ei toimi tai katkeaa, mittaristossa voidaan näyttää symboli täydennettynä selittävällä ilmoituksella - noudattakaa mahdollisesti
annettuja suosituksia.
Esimerkki ilmoituksista:
Ilmoitus
Sisältö
Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla
puolella.
CTA POIS
CTA on suljettu manuaalisesti - BLIS on aktiivinen.
•
Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
BLIS ja
CTA POIS
Perävaunu
kytketty
BLIS ja CTA ei tilapäisesti
toimi, koska perävaunu on
yhdistetty auton sähköjärjestelmään.
BLIS ja
CTA Tarvitsevat huollon
BLIS ja CTA eivät toimi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
07
BLIS (s. 254)
BLIS ja CTA - symbolit ja ilmoitukset
(s. 258)
•
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton
nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.
Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta.
Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus
on kevyt eikä vaadi ponnistelua.
Kuljettaja voi valita ajotuntumaan tai ohjauksen herkkyyteen vaikuttavasta kolmesta eri
ohjausvastuksen tasosta valikkojärjestelmässä MY CAR, MY CAR (s. 106):
•
HUOM
Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin
lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin
toimii rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän
kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
BLIS (s. 254)
CTA* (s. 256)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Hakekaa esiin Ohjauspyörän voima ja
valitkaa Alhainen, Keski tai Voimakas.
Tähän valikkoon ei pääse auton liikkuessa.
Tilapäisesti rajoitetun ohjaustehostuksen
ohella mittaristo esittää ilmoituksen.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
•
•
258
Nopeudesta riippuvainen
ohjaustehostin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
MY CAR (s. 106)
07 Kuljettajan tuki
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä
Tutkajärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan
lukea taulukosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tutkatunnistin (s. 207)
Maa/
Alue
Singapore
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brasilia
Eurooppa
Delphi Electronics &
Safety vakuuttaa täten, että
L2C0038TR ja L2C0049TR
vastaavat olennaisia direktiivin 1999/5/EY ominaisuusvaatimuksia ja muilta asianmukaisia määräyksiä. Yhdenmukaisuusvakuutuksesta voidaan tarvittaessa neuvotella
yhtiön Delphi Electronics &
Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana
46904-9005 USA kanssa.
07
259
KÄYNNISTYS JA AJO
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko*
Alkolukon1
tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa,
ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen.
Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen
autolla ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely
Toiminnot
VAROITUS
Merkkivalo
(4)
Akun tila
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissä
Vihreä
Täyteen ladattu
Keltainen
Puoliksi ladattu
Punainen
Tyhjä - asettakaa laturi
pitimeen tai kytkekää
virransyöttöjohdin käsinekotelosta.
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 261)
Alkolukko* - säilytys (s. 262)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 262)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 264)
Alkolukko* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 265)
HUOM
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Tällöin
sisäinen akku pysyy täyteen ladattuna ja
alkolukko aktivoituu automaattisesti, kun
auto avataan.
Suutin puhalluskoetta varten.
Katkaisin.
Lähetinpainike.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Akun tilaa osoittava valo.
Puhalluskokeen tuloksen valo.
Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
Käsittely
Akku
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 261)
Alkolukko* - säilytys (s. 262)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 262)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 264)
Alkolukko* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 265)
Alkolukon merkkivalo (4) näyttää akun tilan:
08
1
Kutsutaan myös nimellä Alcoguard.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
261
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko* - säilytys
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Irrottakaa
käsiyksikkö painamalla sitä kevyesti pitimessään ja vapauttamalla - tällöin se joustaa ulos
ja voidaan sitten poistaa pitimestä.
•
Alkolukko* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 265)
Käsiyksikön säilytys- ja latausasema.
•
•
262
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
Suutin puhalluskoetta varten.
Palauttakaa käsiyksikkö pitimeen työntämällä sitä paikalleen, kunnes se "naksahtaa".
Katkaisin.
Säilyttäkää käsiyksikköä pitimessä - tällöin se on parhaiten suojassa ja sen akku
pysyy täyteen ladattuna.
Akun tilaa osoittava valo.
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
Alkolukko* - ennen moottorin
käynnistystä
•
•
•
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 261)
•
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 264)
Alkolukko* (s. 261)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 262)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lähetinpainike.
Puhalluskokeen tuloksen valo.
Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
1. Kun merkkivalo (6) palaa vihreänä, alkolukko on valmis käytettäväksi.
2. Ottakaa alkolukko pitimestään. Jos alkolukko on auton ulkopuolella avattaessa
lukitus, pitää se ensin aktivoida katkaisimella (2).
08 Käynnistys ja ajo
3. Kääntäkää suutin (1) ylös, vetäkää syvään
henkeä ja puhaltakaa tasaisesti, kunnes
kuuluu "klik"-ääni n. 5 sekunnin kuluttua.
Tulokseksi saadaan yksi vaihtoehdoista
seuraavassa taulukossa Tulos suoritetun
puhalluskokeen jälkeen.
Tulos suoritetun puhalluskokeen
jälkeen
4. Jos mitään ilmoitusta ei näytetä, siirto
autoon on voinut epäonnistua - painakaa
tällöin painiketta (3) tuloksen lähettämiseksi autoon manuaalisesti.
5. Kääntäkää suutin alas ja asettakaa alkolukko pitimeensä.
6. Käynnistäkää moottori hyväksytyn puhalluskokeen jälkeen 5 minuutin kuluessa muussa tapauksessa se pitää tehdä
uudelleen.
A
Aiheeseen liittyvät tiedot
Merkkivalo
(5) + Näyttöteksti
Sisältö
Vihreä valo +
Alkolukko
Hyväksytty
testi
Käynnistäkää moottori ei mitattua alkoholipitoisuutta.
Keltainen valo +
Alkolukko
Hyväksytty
testi
Moottorin käynnistäminen mahdollista mitattu alkoholipitoisuus
on yli 0,1 promillea,
mutta alle voimassa olevan raja-arvonA.
Punainen valo +
Hyväksymätön testi
Odota 1
minuutti ja
yritä uudestaan
Moottorin käynnistäminen ei mahdollista mitattu alkoholipitoisuus
on yli voimassa olevan
raja-arvonA.
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 261)
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 261)
Alkolukko* - säilytys (s. 262)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 264)
Alkolukko* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 265)
Raja-arvo vaihtelee maittain, selvittäkää mikä on voimassa.
Ks. myös Alkolukko* - huomioitavaa (s. 264)
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana
tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
263
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko* - huomioitavaa
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan
mittaustuloksen saamiseksi:
•
Välttäkää syömistä ja juomista
n. 5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua
- huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa
virheellisen mittaustuloksen.
Kuljettajan vaihto
Jotta varmistetaan, että uusi puhalluskoe tehdään vaihdettaessa kuljettajaa, pitäkää katkaisinta (2) ja lähetinpainiketta (3) painettuina
samanaikaisesti n. 3 sekuntia. Tällöin auto
menee käynnistyksenestotilaan ja ennen
moottorin käynnistämistä vaaditaan uusi,
hyväksytty puhalluskoe.
Kalibrointi ja huolto
Alkolukko pitää tarkastaa ja kalibroida korjaamolla2 12 kuukauden välein.
30 päivää ennen välttämätöntä kalibrointia
mittaristo näyttää ilmoituksen Alkolukko
Tarvitsee kalibroinnin Ks.
käyttöohjekirjaa. Jos kalibrointia ei tehdä
näiden 30 päivän aikana, normaali moottorin
käynnistäminen estetään - ainoastaan käynnistäminen ohitustoiminolla on tällöin mahdollista, ks. seuraava otsikko "Hätätilanne".
08
Ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lähetyspainiketta (3). Se sammuu muutoin itses2
264
tään n. 2 minuutin kuluttua, mutta syttyy sitten uudelleen moottorin jokaisen käynnistyksen yhteydessä - ainoastaan uudelleenkalibrointi korjaamolla2 voi sammuttaa ilmoituksen
pysyvästi.
Kylmä tai lämmin sää
Mitä kylmempi sää, sitä kauemmin kestää,
ennen kuin alkolukko on valmis käytettäväksi:
Lämpötila (ºC)
Pisin lämpenemisaika (sekuntia)
+10 - +85
10
-5 - +10
60
-40 - -5
180
Lämpötilan ollessa alle -20 ºC tai yli +60 ºC
alkolukko tarvitsee ylimääräisen virransyötön.
Mittaristo näyttää Alkolukko Kytke
virtajohdin. Kytkekää tällöin virransyöttöjohdin käsinekotelosta alkolukkoon ja odottakaa,
kunnes merkkivalo (6) palaa vihreänä.
Erittäin kylmällä säällä voidaan lämpenemisaikaa lyhentää ottamalla alkolukko sisälle.
Hätätilanne
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä,
jotta autolla voidaan ajaa.
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Kaikki aktivointi ohikytkennällä (Bypass)
kirjataan ja tallennetaan muistiin, ks. Datan
tallennus (s. 18).
Aktivoidun ohitustoiminnon (Bypass) jälkeen
mittaristo esittää Alkolukko Ohitus
mahdollinen koko ajan ajon aikana ja se voidaan asettaa uudelleen vain korjaamolla2.
Ohitustoimintoa (Bypass) voidaan testata
ilman, että vikailmoitus kirjautuu - tehkää tällöin kaikki vaiheet käynnistämättä autoa.
Vikailmoitus häviää, kun auto lukitaan.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan, onko ohikytkentä ohitus- (Bypass) vai hätätoiminto.
Tätä asetusta voidaan myöhemmin muuttaa
korjaamolla2.
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
•
Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään
vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää
ensin Ohitus aktivoitu Odota 1 minuutti
ja sitten Alkolukko Ohitus mahdollinen
- sen jälkeen moottori voidaan käynnistää.
Tämä toiminto voidaan aktivoida useita kertoja. Ajon aikana esitettävä vikailmoitus voidaan sammuttaa vain korjaamolla2.
08 Käynnistys ja ajo
Hätätoiminnon aktivointi
Alkolukko* - symbolit ja ilmoitukset
•
Jo selostettujen ilmoitusten lisäksi, voidaan
näyttää liittyen siihen, kuinka alkolukko toimii
ennen moottorin käynnistystä (s. 262), myös
seuraavaa:
Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään
vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää
Alkolukko Ohitus mahdollinen ja moottori voidaan käynnistää.
Tätä toimintoa voidaan käyttää kerran, sen
jälkeen pitää uudelleenasettaminen tehdä
korjaamolla2.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alkolukko
Uudelleenkäynnistys
mahdollinen
Moottori on ollut sammutettuna lyhyemmän
aikaa kuin 30 minuuttia moottorin käynnistäminen on mahdollista ilman
uutta koetta.
Alkolukko
Tarvitsee
huollon
Ottakaa yhteys korjaamoonA.
Alkolukko* (s. 261)
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 261)
Alkolukko* - säilytys (s. 262)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 262)
Alkolukko* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 265)
Alkolukko
Signaalia ei
saatu
Lähettäminen epäonnistui - lähettäkää manuaalisesti painikkeella (3) tai
tehkää uusi puhalluskoe.
Alkolukko
Yritä uudelleen
Testi epäonnistui - tehkää uusi puhalluskoe.
Alkolukko
Puhalla
pidempään
Puhallus liian lyhyt puhaltakaa kauemmin.
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alkolukko
Puhalla pehmeämmin
Puhallus liian voimakas puhaltakaa heikommin.
Alkolukko
Puhalla voimakkaammin
Puhallus liian heikko puhaltakaa voimakkaammin.
Alkolukon
esilämmitys
Odota
Lämmitys ei valmis odottakaa tekstiä Alkolukko Puhalla 5 sekuntia.
A
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 261)
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 261)
Alkolukko* - säilytys (s. 262)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 262)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 264)
08
2
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
265
08 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Moottori käynnistetään ja sammutetaan etäavaimen ja START/STOP ENGINE -painikkeen
avulla.
TÄRKEÄÄ
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 163)
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se sisään ääriasentoonsa. Huomatkaa, että jos autossa on alkolukko*, pitää
ensin tehdä hyväksytty puhalluskoe,
ennen kuin moottori voidaan käynnistää.
Lisätietoja alkolukosta, ks. Alkolukko*
(s. 261).
Virtalukko etäavain poistettuna/painettuna sisään
ja START/STOP ENGINE-painike.
2. Pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna3.
(Automaattivaihteistoiset autot - painakaa
jarrupoljinta.)
3. Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.
Käynnistysmoottori pyörii, kunnes moottori
käynnistyy tai sen ylikuumenemissuoja katkaisee.
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen
uutta yritystä. Käynnistyvyys paranee, jos
akku saa aikaa palautua.
08
3
266
Jos auto liikkuu, auton käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Ottakaa etäavain aina pois virtalukosta,
kun poistutte autosta, ja katsokaa, että
avainasento on 0 - erityisesti, jos autossa
on lapsia. Tietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu, ks. Avaimen asennot (s. 75).
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla
huomattavasti korkeampi kuin normaalisti.
Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja
säästää luontoa.
Keyless Drive*
Noudattakaa kohtia 2–3 bensiini- ja dieselmoottorin käynnistämiseksi avaimettomasti
(s. 165).
HUOM
Edellytys moottorin käynnistymiselle on,
että jokin avaimettoman toiminnon (Keyless drive) etäavaimista on matkustamossa
tai kuormatilassa.
08 Käynnistys ja ajo
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta
autosta ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 75)
Moottorin sammuttaminen
Ohjauslukko
Moottori sammutetaan START/STOP
ENGINE-painikkeella.
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
esim. se otetaan luvattomasti käyttöön.
Moottorin sammutus:
Toiminto
•
Painakaa START/STOP ENGINE-painiketta - moottori pysähtyy.
•
Jos autossa on automaattivaihteisto eikä
vaihteenvalitsin ole asennossa P tai jos
auto liikkuu - Painakaa 2 kertaa tai pitäkää START/STOP ENGINE-painike painettuna, kunnes moottori pysähtyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 75)
•
Ohjauslukko lukkiutuu, kun kuljettajan ovi
avataan moottorin sammuttamisen jälkeen.
•
Ohjauslukko avautuu, kun etäavain on virtalukossa4 ja START/STOP ENGINE-painiketta painetaan.
Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun
ohjauslukko avautuu tai lukkiutuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 266)
Avaimen asennot (s. 75)
Ohjauspyörä (s. 81)
08
4
Avaimettomalla järjestelmällä varustetussa autossa riittää, että etäavain on sisällä matkustamossa.
267
08 Käynnistys ja ajo
Apukäynnistyskaapelit
Jos käynnistysakku (s. 368) on tyhjentynyt,
auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apuakun plusnapaan (1).
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan
komponenttien kanssa.
5. Avatkaa oman akun etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi.
6. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton akun plusnapaan (2).
7. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apuakun miinusnapaan (3).
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta
suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai
muiden vaurioiden välttämiseksi:
1. Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon 0, katso Avaimen asennot
(s. 75).
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on
12 V.
08
268
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
11. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on
tyhjentynyt akku.
8. Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, esim. oikea moottorinkiinnike
yläreunassa, ulompi ruuvinkanta (4).
9. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja
antakaa sen käydä muutama minuutti
normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella, n. 1500 r/min.
TÄRKEÄÄ
Älkää liikutelko liittimiä käynnistysyrityksen
aikana - vaarana on kipinöinti.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
> Katsokaa, ettei kumpikaan mustan
käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun plusnapaan tai punaisen
käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen!
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelin väärän
kytkemisen aikana syntynyt kipinä voi
riittää akun räjähtämiseen.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa runsaalla määrällä vettä,
jos rikkihappoa pääsee silmiin, iholle
tai vaatteisiin. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
08 Käynnistys ja ajo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 266)
Vaihteistot
Käsivalintainen vaihteisto
Vaihteistoja on kahta päätyyppiä - käsivalintainen ja automaattinen.
Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
•
•
Käsivalintainen vaihteisto (s. 269)
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 271)
ja Powershift (s. 274)
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan
tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran esiintyessä syttyy varoitussymboli
mittaristossa yhdessä teksti-ilmoituksen
kanssa - noudattakaa annettua suositusta.
Vaihdekaavio.
6-vaihteisesta vaihteistosta on kaksi eri versiota - peruutusvaihteen sijainti erottaa ne.
Katsokaa vaihdevipuun merkittyä ko. vaihdekaaviota.
•
Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
•
Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde ei riitä pitämään autoa paikallaan
kaikissa tilanteissa.
08
}}
269
08 Käynnistys ja ajo
||
Peruutusvaihteen salpa
Vaihtamisosoitin*
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Vaihtamisosoitin kertoo kuljettajalle, milloin on
hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
•
•
Noudattakaa vaihdevipuun merkittyä
vaihdekaaviota ja poistukaa vapaa-asennosta N ennen kuin vipu viedään R-asentoon.
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seistessä paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vaihteistot (s. 269)
Automaattivaihteisto
Olennainen yksityiskohta ympäristösovitetun
ajon yhteydessä on ajaa oikealla vaihteella ja
vaihtaa hyvissä ajoin.
Tietyissä versioissa on apuvälineenä ilmaisin GSI (Gear Shift Indicator) - joka kertoo kuljettajalle, kun on hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Ottaen huomioon ominaisuudet, kuten suorituskyky ja värinätön käynti, voi kuitenkin olla
asianmukaista vaihtaa suuremmalla kierrosluvulla.
Mittaristo "Digital" vaihtamisosoittimella.
Kehystetty numero ilmoittaa ko. vaihteen.
Mittariston "Analog" yhteydessä esitetään vaihdeasennot ja osoitinnuolet sen keskellä.
Käsivalintainen vaihteisto
Käsivalintaisen vaihteiston
vaihtamisosoitin. Vain yksi
kohdistin palaa kerrallaan normaalissa ajossa palaa
vain keskimmäinen.
Suositeltaessa vaihtamista
ylös-/alaspäin syttyy ylempi "+" tai alempi "-",
kuvassa punaisella merkitty.
08
270
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käsivalintainen vaihteisto (s. 269)
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 271)
08 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto - Geartronic*
Automaattivaihteistossa, jossa on Geartronic,
on, Powershiftillä varustetusta automaattivaihteistosta (s. 274) poiketen, hydraulinen
momentinmuunnin, joka siirtää voiman moottorista vaihteistoon. Siinä on kaksi eri vaihdeasentoa - Automaattinen ja Manuaalinen.
Vaihdeasennot
Automaattiset vaihdeasennot
osoitetaan oikealla mittaristossa. (Vain yksi kohdistin
palaa kerrallaan - vaihteenvalitsimen ko. asennolle.)
Symboli "S" "Sport-tilalle" on
ORANSSINVÄRINEN aktiivisessa asennossa.
P – Pysäköintiasento
Valitkaa P, kun moottori käynnistetään tai
auto pysäköidään.
•
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois
P-asennosta, jarrupoljin on painettava
täysin pohjaan.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Kytkekää myös seisontajarru varmuuden vuoksi - ks. Seisontajarru (s. 290).
D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Käsivalintaiset vaihdeasennot. S: Sport-tila*.5
Mittaristo esittää vaihteenvalitsimen asennon
seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3
jne.
HUOM
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa, ennen kuin auto voidaan lukita ja
hälytin kytkeä.
TÄRKEÄÄ
Auton täytyy olla paikallaan, kun valitaan
P-asento.
5
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
R – Peruutusasento
Auton on oltava paikallaan, kun asento R valitaan.
N – Vapaa-asento
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori
voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru,
jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa asennossa N.
D – Ajoasento
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää
seistä paikallaan, kun asento D valitaan asennosta R.
Geartronic – Käsivalintaiset
vaihdeasennot (+/-)
Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja
voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa
moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
Manuaalinen vaihdeasento saadaan siirtämällä vipu sivulle asennosta D ääriasentoon
kohtaan "+/--". Mittariston symboli "+/-"
vaihtaa värinsä valkoisesta oranssiksi ja
Vaihdevivun vaihdekaavio vaihtelee moottoriversion mukaan.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
271
08 Käynnistys ja ajo
||
numerot 1-2, 3 jne. esitetään ikkunassa, mikä
vastaa juuri silloin kytkettynä olevaa vaihdetta.
•
Painakaa vipua eteenpäin suuntaan +
(plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja
vapauttakaa se - vipu palaa neutraaliasentoonsa välille "+" ja "–".
tai
•
Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan "–"
(miinus) vaihtaaksenne yhden portaan
alaspäin, ja vapauttakaa se.
Käsivalintainen vaihdeasento "+/-" voidaan
valita milloin tahansa ajon aikana.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Ohjauspyörän valitsimet*
Sen lisäksi, että vaihdetta voidaan vaihtaa
manuaalisesti vaihteenvalitsimella, myös
ohjauspyörässä on säätimet, ns. ohjauspyörävalitsimet.
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava. Se tehdään vetämällä toista ohjauspyörävalitsinta
ohjauspyörää kohti, jolloin mittariston merkki
"D" vaihtuu valitun vaihteen osoittavaksi
numeroksi.
Vaihtakaa sitten vaihdetta seuraavasti:
•
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se.
Ohjauspyörän valitsimet.
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
272
Automaattinen aktivoinnin poisto
Jos ohjauspyörän valitsimia ei käytetä, ne
poistetaan hetken kuluttua käytöstä ja asiasta ilmoitetaan mittaristossa vaihtamalla
valitun vaihteen numero takaisin merkinnäksi "D".
Poikkeuksen muodostaa moottorijarrutus,
jonka aikana ohjauspyörän valitsimet ovat
koko ajan toimintavalmiudessa.
•
HUOM
08
HUOM
Ohjauspyörän valitsimet deaktivoidaan
manuaalisesti:
Siirtäkää vipua sivulle ääriasentoon kohtaan D.
Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun
vipua on siirretty eteen- tai taaksepäin
"+/-"-asennostaan. Mittariston merkit vaihtuvat tällöin merkistä S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta 1, 2, 3 jne.
Jokaisen vaihdon jälkeen mittaristossa oleva
luku vaihtuu ilmoittamaan valitusta vaihteesta.
Manuaalinen deaktivointi
Automaattiseen ajotilaan palaaminen:
•
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku
pysyy sallitulla alueella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vetäkää valitsimia ohjauspyörää kohti
ja pitäkää näin, kunnes mittaristo vaihtaa ko. vaihteen merkin numerosta kirjaimeksi "D".
Ohjauspyörävalitsimia voidaan käyttää myös
vaihteenvalitsimen ollessa Sport-asennossa*.
Tällöin valitsimet ovat koko ajan käytössä
eikä niitä poisteta käytöstä.
08 Käynnistys ja ajo
Geartronic - Sport-tila (S)
Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille
korkeammat kierrosluvut. Samalla
saadaan nopeampi vaste kaasua
painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista
suuremmalle vaihteelle.
Sport-tilan aktivointi:
•
Siirtäkää vaihteenvalitsin sivulle, D-asennosta ääriasentoon kohtaan "+S–" - mittaristo vaihtaa merkistä D merkkiin S.
Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon
aikana.
Geartronic - Talvitila
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin D-asennosta ääriasentoon
kohtaan "+/–" - mittaristo vaihtaa merkistä D numeroon 16.
2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua
eteenpäin kohti "+" -merkkiä (plus) 2 kertaa – mittaristo vaihtaa merkistä 1 merkkiin 3.
3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti
kaasua.
6
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Hinaus
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan
(normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin,
ns. kickdown.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Jos autoa pitää hinata - ks. tärkeitä tietoja
osasta Hinaus (s. 308).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 402)
Vaihteistot (s. 269)
Automaattivaihteisto - Powershift*
(s. 274)
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja,
joka estää kickdown-toiminnon.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua.
Jos kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen
vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa
korkea, ei tapahdu mitään – alkuperäinen
vaihde pysyy kytkettynä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin yhden tai useamman portaan kerrallaan
riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi,
08
Jos autossa on Sport-tila*, näytetään ensin "S".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
273
08 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto - Powershift*
Automaattinen Powershift -vaihteisto siirtää
vetotehon moottorista vetäville pyörille kaksinkertaisten mekaanisten kytkinlamellien avulla,
toisin kuin Geartronic, joka käyttää tähän tarkoitukseen hydraulista momentinmuunninta.
kytketään manuaalisesti - 3. vaihteen asemesta Geartronic-vaihteistossa.
Hinaus
Vaihteistolla Powershift varustettua mallia ei
tule hinata, koska riittävän voitelun saanti
edellyttää käynnissä olevaa moottoria. Jos
hinaus (s. 308) kuitenkin pitää tehdä, matkan
on oltava mahdollisimman lyhyt, ja tällöinkin
hyvin pienellä nopeudella.
Jos on epävarmaa, onko auto varustettu
Powershift- tai Geartronic-vaihteistolla, tämä
voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä
vaihteiston tarrasta konepellin alta, Tyyppimerkinnät (s. 391). Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on Powershift - muussa
tapauksessa se on automaattivaihteisto
Geartronic.
D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Käsivalintaiset vaihdeasennot. S: Sport-tila*.7
Powershift-vaihteisto toimii samalla tavalla ja
siinä on samanlaiset säätimet ja toiminnot
kuin Geartronic-automaattivaihteistossa.
Poikkeuksena on "Geartronic - Talvitila"
(s. 271):
•
Katsokaa myös tärkeitä tietoja osasta Hinaus
(s. 308).
Muistettavaa
Vaihteiston kaksoiskytkimessä on ylikuormitussuoja, joka aktivoituu, jos se tulee liian
lämpimäksi, esim. jos autoa pidetään liian
kauan paikallaan kaasupolkimella ylämäessä.
Powershift-toiminto helpottaa liikkeellelähtöä liukkaalla alustalla, jos 2. vaihde
08
7
274
Vaihdevivun vaihdekaavio vaihtelee moottoriversion mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Liian lämpimäksi tullut vaihteisto havaitaan
siitä, että auton koetaan ravistavan ja tärisevän, varoitussymboli syttyy ja mittaristo esittää ilmoituksen. Myös ajettaessa hitaasti
jonossa (10 km/h tai hitaammin) ylämäessä tai
perävaunun ollessa kytkettynä vaihteisto voi
lämmetä liikaa. Vaihteisto jäähtyy seistäessä
paikallaan, käyttöjarru painettuna ja moottori
joutokäynnillä.
Ylikuumeneminen ajettaessa hitaasti jonossa
voidaan välttää ajamalla jaksoittain:
•
Seiskää paikallanne ja odottakaa jalka jarrupolkimella, kunnes edellä olevaan liikenteeseen on syntynyt sopiva väli, ajakaa väli ja odottakaa jälleen hetki jalka
jarrulla.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää auto paikallaan ylämäessä käyttöjarrun avulla – älkää pitäkö sitä paikallaan
kaasupolkimella. Vaihteisto voi tällöin ylikuumentua.
Teksti-ilmoitus ja toimenpide
Tietyissä tilanteissa voi mittaristo esittää
teksti-ilmoituksen samalla, kun symboli syttyy.
08 Käynnistys ja ajo
Symboli
A
Ilmoitus
Ajo-ominaisuudet
Toimenpide
Vaihteisto kuuma Jarruta
pitääksesi
Vaikeaa pitää tasainen nopeus
moottorin vakiokäyntinopeudella.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pitäkää auto paikallaan käyttöjarrulla.A
Vaihteisto kuuma Pysäköi
turvallisesti Anna moottorin
käydä
Voimakkaasti hakkaava auton
kulku.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pysäköikää auto heti turvallisella
tavalla.A
Vaihteisto jäähtyy Anna
moottorin käydä
Autolla ei saa ajaa ylikuumentuneen vaihteiston takia.
Vaihteisto ylikuumentunut. Nopeimman jäähdytyksen saamiseksi: Antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevivun
ollessa N- tai P-asennossa, kunnes ilmoitus sammuu.
Nopein jäähdytys: antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevipu asennossa N tai P, kunnes ilmoitus sammuu.
Taulukko esittää kolme vaihetta, joissa on
kasvanut vakavuusaste, jos vaihteisto tulee
liian lämpimäksi. Teksti-ilmoituksen ohella
kuljettajan huomio kiinnitetään myös siten,
että auton elektroniikka tilapäisesti muuttaa
ajo-ominaisuuksia. Noudattakaa teksti-ilmoituksen ohjetta esiintyvissä tapauksissa.
HUOM
Taulukon esimerkki ei ole osoitus auton
viasta, vaan se osoittaa, että turvatoiminto
on aktivoitunut tarkoituksellisesti estämään
auton jonkin osan vaurioituminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Jos varoitussymboli yhdistettynä tekstiin
Vaihteisto kuuma Pysäköi turvallisesti
Anna moottorin käydä jätetään ottamatta huomioon, voi lämpötila vaihteistossa nousta niin korkeaksi, että voimansiirto moottorin ja vaihteiston välillä katkeaa tilapäisesti estääkseen kytkimen vaurioitumisen - auto menettää tällöin vetovoimansa ja jää paikalleen, kunnes vaihteiston
lämpötila on laskenut hyväksyttävälle
tasolle.
•
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 271)
Lisää mahdollisia teksti-ilmoituksia ratkaisuehdotuksineen koskien automaattivaihteistoa, ks. Viestit (s. 105).
Teksti-ilmoitus sammuu automaattisesti tehdyn toimenpiteen jälkeen tai vilkkuvivun OKpainikkeen painamisen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
275
08 Käynnistys ja ajo
Vaihteenvalitsinsalpa
Vaihteenvalitsinsalpoja on kahta eri tyyppiä mekaaninen ja automaattinen.
G021351
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen asennossa II.
Painakaa ja pitäkää nuppia painettuna.
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto
on seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia
(riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta ja vapauttakaa nuppi.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen avaimen asennossa II (s. 75).
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poisto
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
Pysäköintiasento (P)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
•
276
Nostakaa pois maljamainen sisäosa lokerosta keskikonsolin takaa ja paikantakaa
jousipalautteinen nuppi lokeron pohjalta.
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja
D.
08
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun
tyhjennyttyä, vaihteenvalitsin pitää saada pois
P-asennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
4. Asettakaa säilytyslokeron sisäosa takaisin
paikalleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 271)
Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 274)
08 Käynnistys ja ajo
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*
Start/Stop*
Käyttöjarru voidaan vapauttaa ennen liikkeellelähtöä tai peruutusta mäessä - HSA-toiminto
(Hill Start Assist) estää auton vierimisen alaspäin.
Tietyt moottorin ja vaihteiston yhdistelmät on
varustettu Start/Stop-toiminnolla, joka alkaa
toimia esim. seistäessä autojonossa tai odotettaessa liikennevaloissa - moottori sammutetaan tällöin tilapäisesti ja se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun matkaa jatketaan.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja
siirtää jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa
kaasua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 266)
Start/Stop-toiminnolla annetaan kuljettajalle
mahdollisuus aktiivisemmin ympäristötietoiseen tapaan ajaa autoa antamalla moottorin
"pysähtyä automaattisesti", kun tämä on tarkoituksenmukaista.
Käsivalintainen tai automaattinen
Huomatkaa, että Start/Stop-toiminnossa on
eroja sen mukaan, onko vaihteisto käsivalintainen tai automaattinen.
Huolenpito ympäristöstä on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaamme. Tämä tavoiteasettelu
on saanut aikaan useita erillisiä, energiaasäästäviä toimintoja, joista Start/Stop on yksi,
kaikkien yhteisenä tehtävänä on vähentää
polttoaineenkulutusta, mikä puolestaan myötävaikuttaa pakokaasupäästöjen vähenemiseen.
•
•
•
•
Yleistä Start/Stop -järjestelmästä
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 280)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 279)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 284)
•
Akku - Start/Stop (s. 371)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 278)
Moottorin käynnistäminen (s. 266)
Start/Stop* - asetukset (s. 282)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 281)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 282)
Moottori sammutetaan - tulee hiljaisempaa ja
puhtaampaa....
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
277
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - toiminta ja käsittely
Ehdot
Start/Stop-toiminto aktivoituu automaattisesti,
kun moottori käynnistetään avaimella.
Start/Stop-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun
moottori käynnistetään avaimella. Kuljettajan huomio
kiinnitetään toimintoon sytyttämällä
Päällä-/Pois -painikkeen
symboli mittaristossa ja
Päällä-/Pois -painikkeen
valon palamisena.
A
M/A
A
Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin - moottori sammuu automaattisesti.
M
Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja
pitäkää sitten jalka edelleen polkimella - moottori sammutetaan.
A
Moottorin käynnistäminen
automaattisesti
Ehdot
Vaihdevipu vapaa-asennossa:
Moottorin pysäyttäminen
automaattisesti
Jos ECO-toiminto on aktivoitu, moottori voidaan
pysäyttää automaattisesti
ennen kuin auto on täysin
paikallaan.
Vahvistuksena ja muistutuksena
siitä, että moottori on sammutettu
automaattisesti, syttyvät mittariston
Start/Stop-toiminnon symbolit.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Poistakaa jalan paine käyttöjarrulta
- moottori käynnistyy automaattisesti ja matkaa voidaan jatkaa.
A
Säilyttäkää paine käyttöjarrulla ja
painakaa kaasupoljinta - moottori
käynnistyy automaattisesti.
A
Alamäessä on myös tämä mahdollisuus:
•
A
278
M
2. Kytkekää sopiva vaihde ja ajakaa.
Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on
voimassa seuraavaa:
08
A
1. Painakaa kytkinpoljinta tai kaasupoljinta - moottori käynnistyy.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Kaikki auton varsinaiset järjestelmät, kuten
valaistus, radio jne. toimivat normaalisti myös
moottorin ollessa sammutettuna automaattisesti, ainoastaan tietyn varustuksen toimintaa
voidaan rajoittaa tilapäisesti, esim. ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.
M/A
M+
A
Vapauttakaa käyttöjarru ja
antakaa auton rullata liikkeelle moottori käynnistyy automaattisesti, kun nopeus ylittää normaalin kävelyvauhdin.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop-toiminnon sulkeminen
Tietyissä tilanteissa voi olla
toivottavaa tilapäisesti sulkea
automaattinen Start/Stoptoiminto - se tehdään painamalla tätä painiketta.
Suljettu toiminto osoitetaan mittariston Start/Stop-symbolien ja painikkeen valon sammumisena.
Start/Stop-toiminto on suljettuna, kunnes se
aktivoidaan uudelleen painikkeella tai kunnes
moottori käynnistetään uudelleen avaimella.
Liikkeellelähtöapu HSA
Käyttöjarru voidaan vapautta myös ylämäessä moottorin käynnistämiseksi automaattisesti - HSA (s. 277) (Hill Start Assist) toiminto estää auton valumisen taaksepäin.
HSA tarkoittaa, että paine jarrujärjestelmässä
säilyy tilapäisesti sinä aikana, kun jalka siirretään jarrupolkimelta kaasupolkimelle ennen
liikkeellelähtöä moottorin ollessa pysäytettynä
automaattisesti. Tilapäinen jarrutusvaikutus
lakkaa parin sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa kaasua.
Start/Stop* - moottori ei pysähdy
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 277)
Moottorin käynnistäminen (s. 266)
Myös Start/Stop-toiminnon ollessa aktivoituna
moottori ei aina pysähdy automaattisesti.
Start/Stop* - asetukset (s. 282)
Moottori ei sammu automaattisesti, jos:
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 281)
Ehdot
M/AA
auto ei ensin saavuttanut
nopeutta n. 8 km/h avainkäynnistyksen tai viimeisimmän automaattisen pysäytyksen jälkeen.
M+A
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 284)
kuljettaja on avannut turvavyön
lukon.
M+A
Akku - Start/Stop (s. 371)
käynnistysakun kapasiteetti on
alle alimman sallitun tason.
M+A
moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
M+A
ulkolämpötila on jäätymispisteen
vaiheilla tai yli n. 30 °C.
M+A
tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan.
M+A
olosuhteet matkustamossa poikkeavat esivalituista arvoistaB huomataan siitä, että tuuletuspuhaltimen käyntinopeus on korkea.
M+A
auta peruutetaan.
M+A
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 280)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 279)
•
•
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 282)
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
279
08 Käynnistys ja ajo
||
Ehdot
M/AA
Ehdot
käynnistysakun lämpötila on alle
jäätymispisteen tai liian korkea.
M+A
mukautuvan nopeudensäätimen
jonoavustaja on aktivoitu.
A
kuljettaja tekee suuria ohjausliikkeitä.
M+A
A
pakoputkiston hiukkassuodatin on
täynnä - vasta kun automaattinen
puhdistusjakso on tehty (ks. Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
(s. 299)), tilapäisesti suljettu
Start/Stop-toiminto aktivoituu
uudelleen.
M+A
vaihteenvalitsin siirretään D-asennosta S-asentoonD tai asentoon
"+/-".
tie on hyvin jyrkkä.
M+A
perävaunu on sähköisesti yhdistetty auton sähköjärjestelmään.
M+A
konepelti avattuC.
M+A
A
B
C
D
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
ECC:llä varustettu auto.
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Sport-tila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
vaihteisto ei ole normaalissa käyntilämpötilassa.
A
ulkoilman paine alittaa paineen,
joka vastaa korkeutta 1500-2500
m merenpinnan yläpuolella - ko.
ilmanpaine vaihtelee vallitsevan
sään mukaan.
A
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 277)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 278)
Moottorin käynnistäminen (s. 266)
Start/Stop* - asetukset (s. 282)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 281)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 280)
•
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 282)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 284)
•
Akku - Start/Stop (s. 371)
08
280
M/AA
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Start/Stop* - moottori käynnistyy
automaattisesti
Automaattisesti sammutettu moottori voi tietyissä tapauksissa käynnistyä uudelleen ilman,
että kuljettaja on päättänyt jatkaa matkaa.
Seuraavassa tapauksessa moottori käynnistyy automaattisesti, vaikka kuljettaja ei ole
painanut kytkinpoljinta (käsivalintainen vaihteisto) tai ottaa jalan jarrupolkimelta (automaattivaihteisto):
Ehdot
M/AA
Huurua muodostuu ikkunoille.
M+A
Matkustamon olosuhteet poikkeavat esivalituista arvoistaB.
M+A
Virranotto on tilapäisesti suuri tai
käynnistysakun kapasiteetti laskee alimmalle sallitulle tasolle.
M+A
Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.
M+A
Konepelti avataanC.
M+A
Auto alkaa rullata, tai tekee pienen
nopeudenlisäyksen, jos auton on
pysäytetty automaattisesti sen
seisomatta täysin paikallaan.
M+A
08 Käynnistys ja ajo
Ehdot
M/AA
•
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 281)
•
•
Start/Stop* - moottori ei käynnisty
automaattisesti
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 279)
Moottori ei aina käynnisty automaattisesti
pysähdyttyään automaattisesti.
Kuljettajan vyölukko avataan vaihteenvalitsimen ollessa D- tai Nasennossa.
A
Ohjauspyörän liikkeetC.
A
•
Vaihteenvalitsin siirretään D-asennosta S-asentoonD, R tai asentoon "+/-".
A
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 284)
•
•
Akku - Start/Stop (s. 371)
Kuljettajan ovi avataan vaihteenvalitsimen ollessa D-asennossa "pling"-ääni ja teksti-ilmoitus kertovat, että Start/Stop-toiminto on
aktiivinen.
A
A
B
C
D
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 282)
Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:
Start/Stop* (s. 277)
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
ECC:llä varustettu auto.
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Sport-tila.
VAROITUS
Älkää avatko konepeltiä, kun automatiikka
on pysäyttänyt moottorin - moottori voi
käynnistyä yllättäen itsestään. Sammuttakaa moottori ensin normaalisti START/
STOP ENGINE -painikkeella ja avatkaa
konepelti vasta sen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 278)
Moottorin käynnistäminen (s. 266)
Start/Stop* - asetukset (s. 282)
Ehdot
M/
AA
Vaihde on kytkettynä ilman vapaakytkentää - näyttöteksti kehottaa
kuljettajaa asettamaan vaihdevivun
vapaa-asentoon, jotta automaattinen käynnistys voi tapahtua.
M
Kuljettaja ei käytä turvavyötä, vaihteenvalitsin on P-asennossa ja kuljettajan ovi on auki - moottori pitää
käynnistää normaalisti.
A
A
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 277)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 278)
Moottorin käynnistäminen (s. 266)
Start/Stop* - asetukset (s. 282)
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 280)
08
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 279)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
281
08 Käynnistys ja ajo
•
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 282)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 284)
•
Akku - Start/Stop (s. 371)
Start/Stop* - tahaton moottorin
pysähtyminen, käsivalintainen
vaihteisto
Menetelkää seuraavasti tapauksessa, jossa
liikkeellelähtö epäonnistuu ja moottori sammuu:
Start/Stop* - asetukset
Auton valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 106)
on tietoja Volvon Start-Stop-järjestelmästä
sekä suosituksia energiaa säästävästä ajotekniikasta.
1. Painakaa kytkinpoljin uudelleen alas moottori käynnistyy automaattisesti.
2. Tietyissä tapauksissa pitää vaihdevipu
asettaa vapaa-asentoon. Mittaristo esittää tällöin tekstin Kytke vapaalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 277)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 278)
Moottorin käynnistäminen (s. 266)
Start/Stop* - asetukset (s. 282)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 281)
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 280)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 279)
•
Akku - Start/Stop (s. 371)
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 284)
08
282
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 277)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 278)
Moottorin käynnistäminen (s. 266)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 281)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 280)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 279)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 282)
08 Käynnistys ja ajo
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 284)
•
Akku - Start/Stop (s. 371)
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
283
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
Teksti-ilmoitus
Yhdistettynä tähän merkkivaloon
Start/Stop-toiminto voi näyttää
teksti-ilmoituksia mittaristossa tiet-
Start/Stop-toiminto voi näyttää teksti-ilmoituksia mittaristossa.
Symboli
Ilmoitus
Info/toimenpide
M/AA
Automaattinen käynnistys/
pysäytys Tarvitsee huollon
Start/Stop ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
M+A
Autostart Moottori käy + akustinen signaali
Aktivoituu, jos kuljettajan ovi avataan moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti
ja vaihteenvalitsimen D-asennossa.
A
Paina käynnistyspainiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/
STOP ENGINE-painikkeella.
Paina kytkinpoljinta käynnistääksesi
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että kytkinpoljin painetaan
alas.
M
Paina jarru- ja kytkinpoljinta
käynnistääksesi
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarru- tai kytkinpoljinta
painetaan.
M
Aseta vaihde vapaalle käynnistääksesi
Vaihde on kytkettynä ilman kytkinpolkimen käyttöä - painakaa kytkintä ja asettakaa
vaihdevipu vapaa-asentoon.
M
08
284
tyjä tilanteita varten. Joillekin niistä on suositeltu toimenpide, joka tulee tehdä. Seuraava
taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
M+A
08 Käynnistys ja ajo
Symboli
A
Ilmoitus
Info/toimenpide
Valitse P tai N käynnistääksesi
Start/Stop on suljettu - siirtäkää vaihteenvalitsin N- tai P-asentoon ja käynnistäkää
moottorin normaalisti START/STOP ENGINE-painikkeella.
A
Paina käynnistyspainiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/
STOP ENGINE-painikkeella vaihteenvalitsimen ollessa asennossa P tai N.
A
M/AA
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Jos ilmoitus ei sammu toimenpiteen tekemisen jälkeen, tulee ottaa yhteys korjaamoon valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 277)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 278)
Moottorin käynnistäminen (s. 266)
Start/Stop* - asetukset (s. 282)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 281)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 280)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 279)
•
Akku - Start/Stop (s. 371)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 282)
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
285
08 Käynnistys ja ajo
ECO*
HUOM
ECO8
on innovatiivinen Volvo-toiminto automaattivaihteistoisille autoille, mikä voi rajoittaa
polttoaineenkulutusta jopa 5 %, riippuen kuljettajan ajokäyttäytymisestä. Toiminto antaa
kuljettajalle mahdollisuuden aktiivisempaan,
ympäristötietoiseen tapaan ajaa autoa.
Yleistä
Aktivoitaessa ECO-toiminto
muutetaan seuraavia:
Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksia ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Tietyt
asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti,
mutta täysi toiminta saadaan takaisin vain
deaktivoimalla ECO-toiminto.
ECO - Käsittely
lin että ECO-painikkeen valon palamisen
avulla toiminnon ollessa aktivoitu.
ECO-toiminto Päällä tai Pois
Suljettu ECO-toiminto osoitetaan mittariston ECO-symbolien ja ECO -painikkeen
valon sammumisena. Toiminto on sitten suljettuna,
kunnes se aktivoidaan uudelleen ECO -painikkeella.
Eco Coast - Toiminta
•
•
Vaihteiston vaihtamiskohtia.
Moottorinohjausta ja vastetta kaasupolkimelta.
•
Start/Stop-toiminto - moottori voi pysähtyä automaattisesti myös ennen kuin auto
on pysähtynyt ja seisoo täysin paikallaan.
•
Toiminto Eco Coast aktivoidaan - moottorijarrutus lakkaa.
•
Ilmastointijärjestelmän asetukset - tietyt
sähkönkuluttaja deaktivoidaan tai toimivat
rajoitetulla teholla.
08
8
286
Osatoiminto Eco Coast tarkoittaa käytännössä, että moottorijarrutus deaktivoidaan,
mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pitempien osuuksien rullaamiseen. Kun
kuljettaja vapauttaa kaasupolkimen kytketään
vaihteisto automaattisesti irti moottorista
jonka käyntinopeus laskee joutokäynnille
kulutuksen ollessa minimaalinen.
ECO Päällä/Pois
ECO-symboli
Moottorin sammuttamisen yhteydessä ECOtoiminto deaktivoidaan, ja se pitää tämän
vuoksi aktivoida aina moottorin käynnistämisen jälkeen. Tiettyjen moottorien osalta on
poikkeuksia - tämä varmistetaan kuitenkin
yksinkertaisesti sekä mittariston ECO-symbo-
Ei mahdollista mallissa V40 CROSS COUNTRY AWD.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto on ajateltu käytettäväksi ennakoituun nopeuden alentamiseen, esim. rullaamiseen tienristeykseen tai punaisiin liikennevaloihin.
Eco Coast mahdollistaa proaktiivisen ajamisen, jossa kuljettaja voi käyttää ns. "Pulse &
Glide"-tekniikkaa ja minimäärää jarrutuksia.
Yhdistelmä Päällä ja Pois
08 Käynnistys ja ajo
Myös Eco Coast- ja tilapäisesti suljetun ECOtoiminnon yhdistelmä voi myötävaikuttaa pienentyneeseen kulutukseen. Siis:
•
Aktiivinen Eco Coast: Pitkä rullaus ilman
moottorijarrutusta = Pieni kulutus
ja
•
Suljettu ECO-toiminto: Lyhyt rullaus
moottorijarrutuksella = Minimaalinen
kulutus.
HUOM
Optimaalisen pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi tulee kuitenkin välttää
Eco Coast -toimintoa yhdistettynä lyhyisiin
rullauksiin vapaalla.
Aktivoikaa etäisyyshälytys Eco Coast
Toiminto aktivoituu, kun kaasupoljin vapautetaan täysin ylös yhdistettynä seuraaviin parametreihin:
•
•
•
•
ECO-painike aktivoitu
Vaihteenvalitsin D-asennossa
Nopeus välillä n. 65-140 km/h
Tien alamäki ei jyrkempi kuin n. 6 %.
Aktivoinnin poistaminen Eco Coast
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
Eco Coast -toiminto. Esimerkkejä tällaisista
tilanteista voivat olla:
•
jyrkät alamäet - jotta voidaan käyttää
moottorijarrutusta.
•
ennen tulevaa ohitusta - jotta se voidaan
tehdä mahdollisimman turvallisella tavalla.
Lisätietoja ja asetuksia
Eco Coast-toiminnon deaktivointi ja palaaminen moottorijarrutukseen voidaan tehdä seuraavalla tavalla:
•
•
Painakaa ECO-painiketta.
•
•
Vaihtakaa ohjauspyörän valitsimilla.
Siirtäkää vaihdevipu manuaaliseen "S
+/-"-asentoon.
Vaikuttakaa kaasu- tai jarrupolkimeen.
Eco Coast - Rajoitukset
Toiminto ei ole käytettävissä, jos:
•
•
•
nopeudensäädin aktivoidaan
tien alamäki on jyrkempi kuin n. 6 %
tehdään manuaalisia vaihtamisia ohjauspyörän valitsimilla*
•
moottori ja/tai vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassaan.
•
vaihteenvalitsin siirretään asennosta D
asentoon "S+/-"
•
nopeus on alueen n. 65-140 km/h ulkopuolella
Auton valikkojärjestelmässä MY CAR on lisätietoja ECO-konseptista - ks. osaa MY CAR
(s. 106).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
08
287
08 Käynnistys ja ajo
Käyttöjarru
Käyttöjarrua käytetään auton nopeuden alentamiseen ajon aikana.
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri
vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle ja
tarvitaan suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi.
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
Jos jarrua käytetään moottorin ollessa sammutettuna, poljin tuntuu jäykältä ja auton jarruttamiseen pitää käyttää enemmän voimaa.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää käyttämällä moottorijarrutusta.
Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä
ylöspäin.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta,
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 398).
08
Jarrulevyjen puhdistus
Lika- ja vesikerrostumat jarrulevyillä voivat
aiheuttaa jarrutusvaikutuksen viivästymisen.
288
Jarrujen kitkapintojen puhdistus minimoi
tämän viiveen.
Märällä tiellä, ennen pitkäaikaista pysäköintiä
ja auton pesun jälkeen on hyvä tehdä puhdistus manuaalisesti. Tämä tehdään jarruttamalla
ajon aikana heikosti lyhyen hetken ajan.
Symbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Huolto
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on
pieni, lisätkää jarrunestettä
sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa.
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä - automaattinen toiminnan tarkastus.
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.
Jos
ja
palavat samanaikaisesti, saattaa jarrujärjestelmässä olla vikaa.
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää
tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali, aja varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Seisontajarru (s. 290)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 289)
08 Käynnistys ja ajo
•
•
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 290)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 289)
Lukkiutumattomat jarrut, ABS (Anti-lock
Braking System), estävät pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa.
Toiminnon tarkoittaa, että ohjauskyky säilytetään ja esim. esteen väistäminen helpottuu.
Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua
värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt
automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun
kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Toinen
automaattinen ABS-järjestelmän testi voidaan
tehdä, kun auton nopeus on 10 km/h. Testi
voidaan havaita sykintänä jarrupolkimessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 288)
Seisontajarru (s. 290)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 289)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 290)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja
automaattiset varoitusvilkut
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien
varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat
sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoidaan nopeuksilla yli
50 km/h, jos ABS-järjestelmä säätää ja/tai
voimakkaassa jarrutuksessa. Kun auton
nopeus on jarrutettu alle arvon 10 km/h, jarruvalo vaihtaa vilkkumisesta normaaliin kiinteään valoon - samanaikaisesti aktivoidaan
Varoitusvilkut, jotka vilkkuvat, kunnes kuljettaja kiihdyttää auton vähintään nopeuteen
20 km/h tai ne suljetaan painikkeellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 288)
Seisontajarru (s. 290)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 290)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 289)
08
289
08 Käynnistys ja ajo
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus
Seisontajarru
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assist) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja
siten lyhentämään jarrutusmatkaa.
Seisontajarru pitää auton paikallaan, kun kuljettajan istuimella ei ole ketään, lukitsemalla/
salpaamalla mekaanisesti kaksi pyörää.
EBA tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABS-järjestelmä alkaa toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
3. Vapauttakaa käyttöjarrupoljin ja varmistakaa, että auto on paikallaan.
•
Kun auto pysäköidään, pitää 1. vaihde
kytkeä (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsimen olla asennossa P (automaattivaihteisto).
Pysäköinti mäkeen
Käyttöjarru (s. 288)
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
Seisontajarru (s. 290)
•
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 289)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 289)
- Mittariston varoitussymboli palaa
riippumatta siitä, onko seisontajarru
vedetty kevyesti tai voimakkaasti.
4. Jos auto liikkuu, pitää vipua vetää ylemmäs vähintään yksi pykälä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HUOM
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde tai automaattivaihteiston P-asento
eivät riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Kun EBA aktivoidaan, jarrupoljin painuu
hieman tavallista alemmaksi. Painakaa ja
pitäkää jarrupoljinta painettuna niin pitkään
kuin on tarpeen. Jarrupolkimen päästäminen lopettaa kaiken jarrutuksen.
•
•
•
2. Vetäkää vipu jämäkästi ylös.
> Mittariston varoitussymboli syttyy.
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
Mittariston varoitussymboli.
Seisontajarrun kytkeminen
1. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
•
Kääntäkää pyörät kohti jalkakäytävän
reunaa.
Seisontajarrun vapauttaminen
1. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
08
290
2. Vetäkää seisontajarruvipua hieman ylöspäin, painakaa nuppi sisään, päästäkää
vipu alas ja vapauttakaa nuppi.
> Mittariston varoitussymboli sammuu.
08 Käynnistys ja ajo
Jos kuljettaja unohtaa vapauttaa seisontajarrut, tästä varoitetaan - jo palavan varoitusvalon lisäksi - pling-äänellä yhdistettynä mittariston ilmoitukseen, kun auton nopeus ylittää
10 km/h.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 288)
Kahlaus
TÄRKEÄÄ
Kahlaus tarkoittaa, että autolla ajetaan veden
peittämällä ajoradalla. Kahlaus on suoritettava
varovasti.
Moottorivaurio voi olla seurauksena, jos
ilmansuodattimeen pääsee vettä.
Jos syvyys on yli 25 cm, saattaa vettä
päästä vaihteistoon. Tällöin öljyjen voitelukyky heikkenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Autolla voidaan ajaa enintään 25 cm syvän
veden läpi nopeuden ollessa korkeintaan
10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavan veden poikki.
Jonkin komponentin, moottorin, vaihteiston, turboahtimen, tasauspyörästön tai niiden sisäisten osien vaurioita, jotka ovat
aiheutuneet tulvimisesta, hydrostaattisesta
lukituksesta tai öljyn puutteesta, ei takuu
kata.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi
ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
•
Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen ja perävaunut liittimet vedessä ja
savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se
voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Jos moottori on pysähtynyt veteen, älkää
yrittäkö käynnistää - hinauttakaa auto
vedestä korjaamoon - suosittelemme
Volvon teknistä palvelua. Vaarana on
moottorivaurio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetäminen (s. 310)
Hinaus (s. 308)
08
291
08 Käynnistys ja ajo
Ylikuumeneminen
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä,
on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman
ollessa raskas.
Tietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua vetäen, ks. Perävaunun vetäminen
(s. 300).
•
•
08
292
•
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä tulee liian korkeaksi, syttyy
varoitussymboli ja mittariston infonäytössä esitetään teksti-ilmoitus Korkea
moottorin lämpötila. Pysähdy
turvallisesti - pysäyttäkää auto tällöin
turvallisella tavalla ja antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
järjestelmän jäähdyttämiseksi.
•
Jos esitetään teksti-ilmoitus Korkea
moottorin lämpötila Sammuta
moottori tai Moottorin
jäähdytysnesteen määrä alhainen
Pysähdy turvallisesti, moottori on sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
•
Vaihteiston ylikuumetessa aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. esitetään mittaristossa varoitussymbolilla sekä
teksti-ilmoituksena Vaihteisto kuuma
Rajoita nopeutta tai Vaihteisto kuuma
Pysähdy turvallisesti Odota
jäähtymistä - noudattakaa annettua suositusta ja vähentäkää nopeutta tai pysäyttäkää auto turvallisella tavalla sekä antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja, jotta vaihteisto saa jäähtyä.
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen - käsivalintainen
vaihteisto (s. 302)
•
Perävaunun vetäminen - automaattivaihteisto (s. 302)
Ajaminen takaluukku auki
Kun autolla ajetaan takaluukku auki, autoon
voi imeytyä myrkyllisiä kaasuja kuormatilan
kautta.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi
imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan
kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 147)
08 Käynnistys ja ajo
Ylikuormitus - käynnistysakku
Ennen pitkää matkaa
Talviajo
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä
avaimen asentoa II moottorin ollessa pysäytettynä. Käyttäkää sen sijaan asentoa I - silloin
kulutetaan vähemmän virtaa, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 75).
Ennen pitkää matkaa on hyvä käydä läpi seuraavat seikat:
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset sen varmistamiseksi, että autolla voidaan
ajaa turvallisesti.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa,
kun moottori on pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista toiminnoista ovat:
•
•
•
•
matkustamon puhallin
valonheittimet
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
•
Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus
(s. 407) on normaali.
•
Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy
tai muu neste) ole.
•
Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
•
Varoituskolmion (s. 323) pitäminen
mukana on lain vaatimus tietyissä maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 354)
Muistettavaa:
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
Moottorin jäähdytysnesteessä (s. 401)
pitää olla vähintään 50 % glykolia. Tämä
seos suojaa moottoria pakkasvaurioilta
n. -35 °C:n lämpötilaan asti. Parhaan pakkaskestävyyden vuoksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa sekoittaa.
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä.
Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja
vähentävät lisäksi polttoaineenkulutusta
moottorin ollessa kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet (s. 398).
Varapyörä* (s. 317)
Polttimon vaihto - yleistä (s. 359)
Jos akkujännite on matala, infonäyttö esittää
tekstin Akun varaus matala
Virransäästötila. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja,
esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten
käydä vähintään 15 minuuttia - akku ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
•
Akun kunto ja varaustila pitää tarkastaa.
Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
08
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käynnistysakku - yleistä (s. 368)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
293
08 Käynnistys ja ajo
||
•
akulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen
Käyttäkää huuhtelunestettä (s. 368) välttääksenne jäänmuodostuksen huuhtelunestesäiliössä.
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata/sulkea
seuraavasti:
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja kaikissa maissa.
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla luukun takaosaa hieman sisään.
Vetäkää luukku ulos.
Sulkekaa luukku tankkauksen jälkeen.
08
294
Selostus polttoainesäiliön luukun lukitsemisesta/lukituksen avaamisesta, ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - polttoainesäiliön
luukku (s. 174). Polttoainesäiliön luukun lukituslogiikka noudattaa myös Keyless-järjestelmän ja keskuslukituksen lukitsemista sekä
avaamista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen täyttö (s. 295)
08 Käynnistys ja ajo
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin
Polttoainesäiliön luukku avataan käsin, kun
avaaminen ulkopuolelta ei ole mahdollista.
Polttoaineen täyttö
HUOM
Polttoainesäiliö on varustettu korkittomalla
polttoaineen täyttöjärjestelmällä. Täyttö tehdään seuraavasti:
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä
vuotaa yli.
HUOM
Välttäkää roiskeita odottamalla noin
5-8 sekuntia tankkauksen jälkeen ennen
kuin suutin vedetään varovasti ulos.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avatkaa/poistakaa kuormatilassa oleva
sivuluukku (samalla puolella kuin polttoainesäiliön luukku).
Vetäkää nuorasta varovasti suoraan taaksepäin. Luukku voidaan nyt avata ulkopuolelta.
•
Avatkaa polttoainesäiliön luukku (s. 294).
Ks. myös Polttoainesäiliön luukku - avaaminen käsin (s. 295).
•
Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen
täyttöaukkoon. Olkaa tarkkana työntäessänne pistoolin kunnolla täyttöputkeen.
Täyttöputki muodostuu kahdesta avattavasta kannesta ja suutin pitää viedä
molempien kansien ohi ennen kuin tankkaus aloitetaan.
•
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa, kun pumpun suutin katkaisee.
TÄRKEÄÄ
Vetäkää varovasti narusta – luukun lukon
avaaminen vaatii hyvin vähän voimaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen polttoainesäiliön luukku (s. 174)
•
Polttoaineen täyttö (s. 295)
Polttoaineen lisäys - varakanisterilla
(s. 299)
08
295
08 Käynnistys ja ajo
Polttoaine - käsittely
TÄRKEÄÄ
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos
käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin
suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee
kaikkia moottoreita.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini ja näiden seokset
sekä dieselöljy, ovat hyvin myrkyllisiä ja
voivat nieltyinä aiheuttaa pysyviä vammoja
tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi
lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
296
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 300)
Bensiinin pitää täyttää normi EN 228. Useimpia moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 95 ja 98 RON. Vain poikkeustapauksissa tulee käyttää oktaanilukuja RON 91 ja
92.
•
•
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan
maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä,
ettei katalysaattori vaurioidu.
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
•
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Polttoaine, jossa on jopa
10 tilavuus-% etanolia, on sallittua.
•
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää
bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa
tulipaloon ja henkilövahinkoihin.
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
VAROITUS
08
Aiheeseen liittyvät tiedot
Polttoaine - bensiini
Bensiiniä käytetään moottorin polttoaineena.
08 Käynnistys ja ajo
Alkoholit - etanoli
•
•
EN228 E10-bensiini
(enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia) on
hyväksytty käytettäväksi.
Suurempi etanolipitoisuus kuin E10
(enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia) ei
ole sallittu, esim. E85.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 300)
Polttoaine - käsittely (s. 296)
Polttoaineen täyttö (s. 295)
Polttoaine - diesel
Dieseliä käytetään moottorin polttoaineena.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Dieselpolttoaineen tulee täyttää normi EN 590 tai
JIS K2204. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille, kuten esim. suurelle rikkihiukkasmäärälle.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(-6 °C – -40 °C) aiheuttaa parafinoitumista,
mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla
öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen
ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Se on
matalissa lämpötiloissa juoksevampaa ja
vähentää vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja
vedellä.
TÄRKEÄÄ
Dieselpolttoaineen pitää:
•
•
täyttää normi EN 590 ja/tai SS 155435
•
sisältää enintään 7 tilavuus-% FAMEainetta (Fatty Acid Methyl Ester).
omata rikkipitoisuus, joka ei ylitä arvoa
10 mg/kg
TÄRKEÄÄ
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
Erikoislisäaineet
Marine Diesel -polttoaine
Polttoöljy
9
(Fatty Acid Methyl Ester) ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
Polttoaineen loppuminen
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmän
rakenne aiheuttaa sen, että jos polttoaine loppuu, moottorin käynnistämiseksi tankkauksen
jälkeen voidaan ilman poistaminen järjestelmästä joutua tekemään korjaamolla.
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
9
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän FAME:a, enempää ei saa lisätä.
08
}}
297
08 Käynnistys ja ajo
||
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori
käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on
lisätty dieselpolttoainetta:
tetty likaantunutta polttoainetta, ks. Volvon
huolto-ohjelma (s. 346).
TÄRKEÄÄ
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se ääriasentoon, ks. Avainasennot
(s. 75).
2. Painakaa START-painiketta painamatta
jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
3. Odottakaa n. yksi minuutti.
4. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa
START-painiketta vielä kerran.
HUOM
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen
puutteen yhteydessä:
•
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos
auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
08
298
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käy-
Tietyt erikoislisäaineet syrjäyttävät polttoainesuodattimen vedenerotuksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (s. 299)
Polttoaine - käsittely (s. 296)
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 300)
Katalysaattorit
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa
pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle,
jotta toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta). Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat katalysaattoritoiminnosta, ts. ne
nopeuttavat kemiallista prosessia kulumatta
itse.
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä. Lisätietoja, ks. Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 407).
Happianturi valvoo moottorista lähtevien
pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja ilman välistä suhdetta säädetään
koko ajan. Säätö luo optimaaliset olosuhteet
tehokkaalle palamiselle haitallisten aineiden
(hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 300)
Polttoaine - bensiini (s. 296)
Polttoaine - diesel (s. 297)
08 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen lisäys - varakanisterilla
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Lisättäessä polttoainetta (s. 295) varakanisterilla käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun
alla kuormatilassa.
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen.
TÄRKEÄÄ
Lain määräykset varakanisterin säilyttämisestä autossa vaihtelevat maittain. Ottakaa
selvää lakien sisällöstä.
Olkaa tarkkana työntäessänne suppilon kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputki muodostuu
kahdesta avattavasta kannesta ja suppilo
pitää viedä molempien kansien ohi ennen
kuin lisäys aloitetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen polttoainesäiliön luukku (s. 174)
•
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin (s. 295)
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä 20 minuuttia.
HUOM
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään
suodattimeen normaalin ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi. Tämä
edellyttää, että moottori on saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
Regeneroinnin aikana voi tapahtua seuraavaa:
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää tavallisesti 10-20 minuuttia.
Alhaisella keskinopeudella aikaa saattaa
kulua hieman kauemmin. Tänä aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista
n. 80-prosenttisesti, esitetään mittaristossa
keltainen varoituskolmio ja infonäytössä esitetään ilmoitus Nokisuodatin täynnä Katso
käyttöohjekirjaa.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
•
moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti
•
polttoaineenkulutus voi kasvaa ohimenevästi
•
saattaa tuntua palaneen hajua.
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus
häviää automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista,
saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Silloin on vaarana, että suodatin pitää
vaihtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaine - diesel (s. 297)
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 300)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
299
08 Käynnistys ja ajo
Polttoainetaloudellinen ajo
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen on ajamista ennakoiden ja pehmeästi
sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista vallitsevaan tilanteeseen.
•
Käyttäkää apuna ECO Guide* (s. 65), joka
kertoo, kuinka polttoainetaloudellisesti
autolla ajetaan.
•
Mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi aktivoikaa ECO*
(s. 286)10, mikä voi rajoittaa polttoaineenkulutusta edelleen.
•
Älkää käyttäkö talvirenkaita, kun talvikausi on ohi.
•
Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella, sovitettuna ko. liikennetilanteeseen
ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen. Käyttäkää apuna
vaihtamisosoitinta (s. 270)11.
•
Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
•
Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin
kevyellä kuormituksella heti, kun se on
mahdollista - kylmä moottori kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa ne säännöllisesti - valitkaa
ECO-rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 411).
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
polttoaineenkulutus.
•
Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
polttoaineenkulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Lisätietoja, ks. Volvo Personvagnar -yhtiön
ympäristöfilosofia (s. 21) ja Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 407).
300
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Yksityiskohtaisia tietoja, ks. Massat
(s. 394).
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
auto toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun
vetämistä varten.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin
täyden kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, ks. Renkaat - ilmanpaine
(s. 322).
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
08
10
11
Perävaunun vetäminen
Perävaunua vedettäessä on huomioitava
useita seikkoja koskien esimerkiksi vetolaitetta, perävaunua sekä kuorman sijoittamista
perävaunuun.
Automaattivaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes
sillä on ajettu vähintään 1000 km.
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän. Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja
sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
•
Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja
siihen kytketylle perävaunulle, sallittua
nopeutta tule ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen
nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa, jotka ovat yli 12 %.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
Vilkut ja jarruvalot perävaunussa
Jos jokin perävaunun suuntavalopolttimoista
on rikki, suuntavilkkujen symboli mittaristossa
vilkkuu tavallista nopeammin ja infonäyttö
esittää tekstin Perävaunun suuntavalon
toimintahäiriö.
Jos jokin perävaunun jarruvalopolttimoista on
rikki, esitetään teksti Perävaunun jarruvalon
toimintahäiriö.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetolaite (s. 303)
Polttimon vaihto - yleistä (s. 359)
Tasonsäätö*
Takaiskunvaimentimet säilyttävät vakiokorkeuden auton kuormituksesta riippumatta
(sallittuun enimmäispainoon asti). Kun auto
seisoo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
Perävaunumassat
Tietoja Volvon sallimista perävaunumassoista,
ks. Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 395).
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvon sallimia. Auton suurin sallittu nopeus perävaunun ollessa kytkettynä
on 100 km/h. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat rajoittaa perävaunupainoa ja
nopeutta enemmän. Vetokoukkujen täytyy
olla hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin
mitä autolla saa hinata.
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa
vaikeasti hallittava.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
301
08 Käynnistys ja ajo
Perävaunun vetäminen käsivalintainen vaihteisto
Perävaunun vetäminen automaattivaihteisto
Ajettaessa perävaunua vetäen (s. 300) mäkisessä maastossa lämpimässä ja sään ollessa
lämmin voi olla olemassa ylikuumenemisen
vaara.
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
•
Älkää ajako korkeammalla kierrosluvulla
kuin 4500 r/min (dieselmoottorit:
3500 r/min) - muussa tapauksessa öljyn
lämpötila voi tulla liian korkeaksi.
•
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja moottorin kierrosluvun suhteen
optimaalisen vaihteen.
•
Ylikuumenemisen yhteydessä mittaristossa syttyy varoitussymboli ja infonäytössä esitetään teksti-ilmoitus - noudattakaa annettua suositusta.
Dieselmoottori, 5-syl.
•
Ylikuumenemisen vaaran yhteydessä
moottorin optimaalinen kierrosluku on
2300-3000 r/min mahdollisimman hyvän
jäähdytysnestekierron kannalta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käsivalintainen vaihteisto (s. 269)
Jyrkät nousut
•
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori
"jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.
TÄRKEÄÄ
Katsokaa myös erityisiä tietoja hitaasta
ajosta perävaunua vetäen autoilla, joissa
on Automaattivaihteisto - Powershift
(s. 274).
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa käyttöjarrua.
08
2. Aktivoikaa seisontajarru.
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
4. Vapauttakaa käyttöjarru.
302
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla
varustettu ja perävaunua vetävä auto
pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.
•
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
3. Vapauttakaa seisontajarru.
4. Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 271)
Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 274)
08 Käynnistys ja ajo
Vetolaite
Vetolaite mahdollistaa esim. peräkärryn vetämisen autolla.
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
irtonaisen osan kiinnitysohjetta noudattaa tarkasti, ks. Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/
irrotus (s. 304).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 300)
Irrotettava vetokoukku - erittelyt (s. 304)
Irrotettava vetokoukku - säilytys
Säilyttäkää irrotettavaa vetokoukkua kuormatilassa.
Irrotettava vetokoukku - säilytys (s. 303)
VAROITUS
Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla
vetokoukulla:
•
•
Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on
vihreä.
Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.
Irrotettavan vetokoukun säilytyspaikka.
TÄRKEÄÄ
Tärkeä tarkastaa
•
Poistakaa irrotettava vetokoukku aina käytön jälkeen ja säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa autossa.
Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla säännöllisesti.
VAROITUS
Irrotettavan vetokoukun liikkuvia osia ei
saa rasvata/öljytä. Se voi alentaa turvallisuustasoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Irrotettava vetokoukku - erittelyt (s. 304)
•
Perävaunun vetäminen (s. 300)
Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/irrotus
(s. 304)
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
08
303
08 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku - erittelyt
Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/
irrotus
Irrotettavan vetokoukun erittelyt.
Irrotettava vetokoukku kiinnitetään/irrotetaan
seuraavasti:
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
A
887
B
79
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
304
•
Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/irrotus
(s. 304)
•
•
Irrotettava vetokoukku - säilytys (s. 303)
Perävaunun vetäminen (s. 300)
Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
salpaa sisään
ja vetämällä sitten koteloa suoraan taaksepäin
.
G021487
G021485
Kiinnitys
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
G021494
G021490
G021488
08 Käynnistys ja ajo
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että kuulaosa on kiinni.
VAROITUS
Asettakaa vetolaitteen kuulaosa paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
G000000
G021489
Jos kuulaosa ei ole oikein, se pitää irrottaa
ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien
mukaisesti.
Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
TÄRKEÄÄ
Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten,
vetokoukun muun osan pitää olla puhdas
ja kuiva.
08
}}
305
08 Käynnistys ja ajo
G021495
||
Varmuusvaijeri.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
Irrotettavan vetokoukun irrotus
08
306
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
Työntäkää lukituspyörä
täkää sitä vastapäivään
luu naksahdus.
sisään ja kier, kunnes kuu-
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas
vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla
ja vetäkää samalla kuulaosa irti taakse- ja
ylöspäin.
VAROITUS
Kiinnittäkää irrotettava vetokoukku turvallisella tavalla, jos sitä säilytetään autossa,
ks. Irrotettava vetokoukku - säilytys
(s. 303).
Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes se tarttuu kiinni.
08 Käynnistys ja ajo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Irrotettava vetokoukku - säilytys (s. 303)
Irrotettava vetokoukku - erittelyt (s. 304)
Perävaunun vetäminen (s. 300)
Perävaunun vakautusjärjestelmä –
TSA12
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
Toiminnon Perävaunun vakautusjärjestelmä
TSA (Trailer Stability Assist) tehtävänä on
vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä
tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa heilahdella.
Perävaununvakautin valvoo jatkuvasti auton
liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu.
Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa
auton jälleen hallintaansa.
TSA-toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään
(s. 182) ESC13.
Toiminto
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria nopeuksia. Jos perävaunu on
kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu
virheellisesti, esim. liian kauas taakse, kiemurtelun riski on olemassa myös alhaisemmilla
nopeuksilla, 70–90 km/h.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
tai kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Käsittely
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
12
13
Sisältyy Volvon alkuperäisen peräkoukun asennukseen.
(Electronic Stability Control) - Elektroninen vakautuksen säätö.
Jos kiemurtelua ei voida vaimentaa TSA-järjestelmän toiminnasta huolimatta, yhdistelmää jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin
tehoa rajoitetaan. Kun kiemurtelu vähitellen
on saatu lopetettua ja yhdistelmä on jälleen
vakaa, TSA-järjestelmä lopettaa säädön ja
kuljettaja saa auton jälleen täysin hallintaansa.
Lisätietoja, ks. Elektroninen vakautuksen
säätö (ESC) - yleistä (s. 182).
Muuta
TSA-järjestelmä voi kytkeytyä toimintaan ajonopeuksilla 65–160 km/h.
HUOM
TSA-toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan, ks. Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) - yleistä (s. 182).
TSA-järjestelmän toiminta voi kytkeytyä pois,
jos kuljettaja yrittää poistaa kiemurtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska TSA-
08
}}
307
08 Käynnistys ja ajo
||
järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako
kiemurtelun perävaunu vai kuljettaja.
TSA-järjestelmän toimiessa mittaristossa vilkkuu symboli ESC13.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 182)
Hinaus
VAROITUS
Hinattaessa toista ajoneuvoa vedetään toisella
ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori on sammutettu - tarvitaan
n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen
painallus ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu
hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
1. Avatkaa ohjauslukko (s. 267) asettamalla
etäavain virtalukkoon ja painamalla pitkään START/STOP ENGINE-painiketta avainasento II (s. 75) aktivoidaan.
2. Etäavaimen on oltava virtalukossa koko
hinaamisen ajan.
3. Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto
hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka
kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään
kovat nykäykset.
Käsivalintainen vaihteisto
Ennen hinausta:
–
Automaattivaihteisto Geartronic
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
4. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
•
VAROITUS
Tarkastakaa ennen hinausta, että
ohjauslukko on avattu.
•
Etäavaimen pitää olla avainasennossa
II - asennossa I on kaikkien turvatyynyjen aktivointi poistettu.
•
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta, kun autoa hinataan.
Älkää hinauttako automaattivaihteistolla varustettua autoa yli 80 km/h:n
nopeutta tai pidempää matkaa kuin 80
km. Noudattakaa paikallisten liikennesäätöjen mukaan sallittuja nopeuksia.
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
Automaattivaihteisto Powershift
Vaihteistolla Powershift varustettua mallia ei
tule hinata, koska riittävän voitelun saanti
08
13
308
•
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
(Electronic Stability Control) - Elektroninen vakautuksen säätö.
08 Käynnistys ja ajo
edellyttää käynnissä olevaa moottoria. Jos
hinaus kuitenkin pitää suorittaa, matkan on
oltava mahdollisimman lyhyt, ja tällöinkin
hyvin pienellä nopeudella.
Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu
Powershift-vaihteistolla vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla tyyppimerkintä (s. 391)
vaihteiston tarrasta moottoritilasta. Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on
Powershift-vaihteisto - muussa tapauksessa
se on Geartronic-automaattivaihteisto.
TÄRKEÄÄ
Käynnistysapu
Hinaussilmukka
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla.
Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on
niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää, ks.
Apukäynnistyskaapelit (s. 268).
Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen
takana olevaan kierreliitäntään puskurin
oikealla puolella, edessä tai takana.
Hinaussilmukan kiinnitys
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä
hinata moottoria käyntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaussilmukka (s. 309)
Välttäkää hinaamista.
•
Auton siirtämiseksi liikennettä vaarantavalta paikaltaan voidaan sitä kuitenkin hinata lyhyt matka pientä nopeutta
- ei kauemmas kuin 10 km eikä suurempaa nopeutta kuin 10 km/h. Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Siirrettäessä pidempi matka kuin
10 km pitää autoa kuljetuttaa hinausautolla vetävät pyörät nostettuina irti
tiestä - ammattimaista hinausautopalvelua suositellaan.
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
08
}}
309
08 Käynnistys ja ajo
||
Ottakaa kuormatilassa lattian alla oleva
hinaussilmukka esiin.
Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekansi avataan seuraavalla tavalla:
•
HUOM
Hinaussilmukan/pyöränavaimen esilleotto
vaahtopalasta:
•
•
Versio 1: Nostakaa renkaanpaikkaussarjan kompressoriyksikköä (kohta 5)
päästäksenne käsiksi pyöränruuviavaimeen. Nostakaa paikkausnestepullo
(kohta 6) ulos päästäksenne käsiksi
hinaussilmukkaan.
Peitekannessa on merkintä sen toisella
sivulla tai kulmassa: Painakaa merkinnästä sormella ja kääntäkää samanaikaisesti ulos vastakkaiselta puolelta kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja
voidaan sitten irrottaa.
Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa asti. Kiertäkää silmukka kunnolla
kiinni esim.pyöränmutteriavaimella.
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään
irti. Asettakaa hinaussilmukka takaisin
paikalleen.
Versio 2: Nostakaa renkaanpaikkaussarjan kompressoriyksikköä (kohta 5)
päästäksenne käsiksi hinaussilmukkaan. Pyöränruuviavain on tunkin alla.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin puskuriin.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon
tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä
varten ammattitaitoista apua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
08
310
Hinaus (s. 308)
Vetäminen (s. 310)
Vetäminen
Vetäminen tarkoittaa auton kuljettamista pois
toisella ajoneuvolla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaus (s. 308)
PYΚRÄT JA RENKAAT
09 Pyörät ja renkaat
09
Renkaat - pyörimissuunta
HUOM
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta merkitty nuolella.
Huolehtikaa, että saman akselin kumpikin
rengas on samaa tyyppiä, mitat ovat samat
ja myös valmiste on sama.
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita
(s. 322), jotka on ilmoitettu rengaspainetaulukossa.
G021778
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Renkaalla pitää olla sama pyörimissuunta
koko sen käyttöiän ajan. Niitä voi vaihtaa vain
edestä taakse ja päinvastoin, ei koskaan
vasemmalta oikealle puolelle tai päinvastoin.
Jos renkaat asennetaan väärin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky syrjäyttää
vettä ja lumisohjoa huononevat. Renkaat,
joissa on suurin kuviosyvyys, pitää aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran vähentämiseksi).
312
•
•
•
•
Renkaat - hoito
Renkaiden tehtävänä on muun muassa tarjota
hyvä pito alustaan, vaimentaa tärinöitä ja suojata pyörää kulumiselta.
Ajo-ominaisuudet
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Renkaat - koot (s. 316)
Renkaiden ikä
Renkaat - nopeusluokat (s. 316)
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain
harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta
niiden toimintaan. Tämä koskee kaikkia renkaita, jotka säästetään tulevaa käyttöä varten.
Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Renkaat - hoito (s. 312)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 313)
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät.
Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä.
Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden
osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on
renkaan DOT-merkintä (Department of
Transportation) ja se ilmoitetaan neljällä
numerolla, esim. 1510. Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15, vuonna 2010.
ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden (s. 313) syntyminen, voidaan etu- ja takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään. Sopiva mittarilukema ensimmäisen
vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen 10000 km:n välein. Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette
epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo on syntynyt merkittävä kulumisero (>1 mm renkaan
kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten kuluneiden renkaiden olla aina takana.
Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita kuin takapyörien luisto, ja johtaa siihen,
että auto jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa sivulle ja auton hallinta ehkä
menetetään täysin. Tämän vuoksi on tärkeää,
etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan
ennen etupyöriä.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
VAROITUS
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menetykseen.
Kesä- ja talvirenkaat
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, merkitkää millä puolella ne ovat olleet, esim. V
vasemmalla ja O oikealla.
Kuluminen ja huolto
Oikea rengaspaine (s. 322) saa aikaan tasaisemman kulumisen. Ajotapa, rengaspaine,
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 316)
Renkaat - nopeusluokat (s. 316)
09
Renkaat - kulumisvaroitin
Kulumisvaroitin näyttää renkaan kulutuspinnan
tilan.
G021829
Uudet renkaat
Kulumisvaroitin.
Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan
sivussa näkyvät kirjaimet TWI (Tread Wear
Indicator). Kun renkaan kuviosyvyys on pienentynyt arvoon 1,6 mm, se on kulumisvaroittimien kanssa samassa tasossa. Vaihtakaa
tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa,
että näin kuluneen renkaan pito on erittäin
huono sateella tai lumessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - nopeusluokat (s. 316)
Renkaat - ilmanpaine (s. 322)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 312)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 312)
313
09 Pyörät ja renkaat
09
Pyöränmutterit
Lukittava pyöränmutteri*
Tunkki
Pyöränmuttereita ruuveja käytetään pyörien
kiinnittämiseen napoihin ja niitä on eri malleja.
Lukittavaa pyöränmutteria voidaan käyttää
sekä alumiini- että teräsvanteissa. Kuormalattian alla on tila lukittavien pyöränmutterien
hylsylle.
Nosturia käytetään auton nostamiseen, esim.
renkaanvaihdon yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengas- ja vannekoot (s. 315)
Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain varapyörän vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina
olla hyvin voideltu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Matala pyöränmutteri
Korkea pyöränmutteri
Lukittava pyöränmutteri
Kiristysmomentit
•
Tyypin 1 pyöränmutteri (teräsvanne):
110 Nm
•
Tyypin 2 pyöränmutteri (alumiinivanne):
130 Nm
•
Tyypin 3 lukittava pyöränmutteri
(teräs-/alumiinivanne): 110 Nm
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen valikoimaan. Tarkastakaa kireys
momenttiavaimella.
314
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Varoituskolmio (s. 323)
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 331)
09 Pyörät ja renkaat
Talvirenkaat
Lumiketjujen käyttäminen
Rengas- ja vannekoot
Talvirenkaat ovat talvikeliin sovitetut renkaat.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja). Älkää ajako
nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä ajoa, sillä
se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja
renkaita.
Pyörä- ja vannekoot merkitään alla olevan taulukon esimerkin mukaan.
Talvirenkaat
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää oikean tyyppisiä
renkaita käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
VAROITUS
HUOM
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikein
automallin, rengas- ja vannekokojen
mukaan. Jos asiasta on epävarmuutta,
Volvo suosittelee, että kysytte neuvoa valtuutetusta Volvon teknisestä palvelusta.
Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne
pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
Volvo suosittelee, että kysytte Volvon jälleenmyyjältä, mikä vanne ja rengastyyppi
sopivat parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500-1000 km:n tasaisen ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuvat oikein paikoilleen renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin nastat kestävät kauemmin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
09
Pyörissä (vanteissa) on kokomerkintä, esimerkiksi: 7Jx16x50.
7
Vanteen leveys tuumina
J
Vanteen reunan profiili
16
Vanteen halkaisija tuumina
50
Offset mm (etäisyys pyörän keskilinjasta pyörän napaa vasten tulevaan
kosketuspintaan)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränmutterit (s. 314)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 318)
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskevat lakimääräykset vaihtelevat maittain.
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo
suosittelee, ettei käytetä talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle 4 mm.
315
09 Pyörät ja renkaat
09
Renkaat - koot
Renkaat - kuormitusindeksi
Renkaat - nopeusluokat
Auton pyörillä, renkailla ja vanteilla, on tietty
koko, katsokaa esimerkkejä alla olevasta taulukosta.
Kuormitusindeksi ilmaisee renkaan suurimman
kantavuuden.
Jokainen rengas kestää tietyn enimmäisnopeuden ja kuuluu sen perusteella tiettyyn
nopeusluokkaan (SS - Speed Symbol).
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä.
Esimerkki merkinnästä:215/55R16 97W.
205
Renkaan leveys (mm)
50
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan leveyden välinen suhde (%)
R
Vyörengas
17
Vanteen halkaisija tuumina (")
93
Koodinumerot suurimmalle sallitulle
rengaskuormalle, kuormitusindeksi
(s. 316) (LI)
W
Koodimerkintä suurimmalle sallitulle
nopeudelle, nopeusluokka (s. 316)
(SS). (Tässä tapauksessa 270 km/h).
316
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 316)
Renkaat - nopeusluokat (s. 316)
Renkaat - ilmanpaine (s. 322)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 313)
Renkaiden nopeusluokan pitää vastata vähintään auton huippunopeutta. Pienin sallittu
nopeusluokka ilmoitetaan alla olevassa
nopeusluokkataulukossa. Ainoa poikkeus
näistä määräyksistä ovat talvirenkaat (s. 315)
(sekä nastoitetut että nastattomat), joissa saa
käyttää pienempää nopeusluokkaa. Jos sellainen rengas valitaan, autolla ei saa ajaa renkaan luokitusta nopeammin (esim. luokan Q
renkaalla saa ajaa enintään 160 km/h). Keli
ratkaisee kuinka lujaa autolla voidaan ajaa, ei
renkaiden nopeusluokka.
HUOM
Suurin sallittu nopeus on ilmoitettu taulukossa.
Q
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 312)
T
190 km/h
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 313)
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Jokaisella renkaalla on tietty kyky kantaa
kuormaa, kuormitusindeksi (LI). Auton massa
ratkaisee, mikä kuorituskyky renkailta vaaditaan.
Renkaat - ilmanpaine (s. 322)
09 Pyörät ja renkaat
VAROITUS
Auto pitää varustaa renkailla, joilla on erittelyyn nähden sama tai korkeampi kuormitusindeksi (s. 316) (LI) ja nopeusluokka
(SS). Jos käytetään kuormitusindeksiltään
tai nopeusluokaltaan liian matalaa rengasta, se voi ylikuumeta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 316)
Renkaat - ilmanpaine (s. 322)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 312)
Varapyörä*
Varapyörää (Temporary spare) käytetään vaurioituneen varsinaisen pyörän korvaamiseen
tilapäisesti.
Varapyörä on tarkoitettu käytettäväksi vain
tilapäisesti ja se pitää pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä. Auton ajo-ominaisuudet
saattavat muuttua varapyörää käytettäessä.
Varapyörä on tavallista pyörää pienempi. Se
vaikuttaa auton maavaraan. Varokaa korkeita
jalkakäytävänreunoja älkääkä pesettäkö autoa
koneellisesti. Jos varapyörä on etuakselilla,
ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää
lumiketjuja. Nelivetoisissa autoissa voidaan
veto kytkeä pois taka-akselilta. Varapyörää ei
saa korjata. Varapyörän oikea rengaspaine
ilmoitetaan rengaspainetaulukossa, Renkaat ilmanpaine (s. 322).
•
Pyöränvaihto - varapyörän ottaminen
esiin* (s. 318)
•
•
•
Tunkki (s. 314)
09
Varoituskolmio (s. 323)
Pyöränmutterit (s. 314)
TÄRKEÄÄ
•
Älkää koskaan ajako lujempaa kuin
80 km/h varapyörän ollessa asennettuna autoon.
•
Autoa ei saa koskaan ajaa varustettuna samanaikaisesti useammalla kuin
yhdellä "Temporary Spare" -tyyppisellä varapyörällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 318)
Pyöränvaihto - varapyörän asennus*
(s. 320)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
317
09 Pyörät ja renkaat
09
Pyöränvaihto - varapyörän ottaminen
esiin*
Varapyörä* sekä nosturi* ja pyöränruuviavain*
ovat kuormatilan lattian alla.
5. Tarttukaa varapyörän peremmällä olevaan
osaan ja nostakaa. Työntäkää varapyörää
hieman eteenpäin ja nostakaa se pois säilytystilasta.
6. Ottakaa pyöränruuviavain, nosturi ja
hinaussilmukka vaahtopalasta.
HUOM
Tunkki täytyy nostaa pois, jotta vetokoukkuun pääsee käsiksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
1. Nostakaa kuormalattian takareunaa (tai
nivelöidyllä kuormalattialla varustetuissa
malleissa tarttukaa kuormalattian kahvaan, nostakaa ja siirtäkää lattian takaosaa eteenpäin).
•
•
•
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 318)
Pyöränvaihto - varapyörän asennus*
(s. 320)
Auton pyörät voidaan vaihtaa esim. talvipyöriin/talvirenkaisiin.
Asettakaa varoituskolmio tielle, jos pyörä
vaihdetaan liikennöidyllä paikalla. Auton ja
nosturin* pitää olla kiinteällä, vaakasuoralla
alustalla.
1. Kytkekää seisontajarru ja peruutusvaihde
tai asento P, jos autossa on automaattivaihteisto.
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vahingoittunut, kierteet ovat kunnollisesti voideltuina
eikä siinä ole likaa.
Tunkki (s. 314)
Varapyörä* (s. 317)
Varoituskolmio (s. 323)
Pyöränmutterit (s. 314)
2. Nostakaa säilytyslokero* pois (vain nivelöidyllä kuormalattialla varustetut mallit).
3. Nostakaa alalattia pois (vain nivelöidyllä
kuormalattialla varustetut mallit).
4. Kiertäkää kiinnitysruuvi irti vaahtopalasta,
jossa ovat nosturi ja työkalut.
318
Pyöränvaihto - pyörän irrotus
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin
tarrasta.
Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin
nostokyky ilmoitetulla nostokorkeudella.
2. Ottakaa esiin asennettava pyörä (kesärenkaat, talvirenkaat tai varapyörä) sekä
työkalut. Jos kyseessä on varapyörän
asennus, sen säilytyspaikan luona on
myös pakkaus, joka sisältää käsineet ja
muovipussin vaurioitunutta pyörää varten.
09 Pyörät ja renkaat
3. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia
puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
5. Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränruuviavaimella* pohjaan asti seuraavan
kuvan mukaisesti.
4. Teräsvanteilla varustetuissa autoissa on
irrotettavat pölykapselit. Käyttäkää irrotustyökalua mahdollisen täyspeittävän
pölykapselin kampeamiseen ja vetämiseen irti. Vaihtoehtoisesti voidaan pölykapselit nykäistä irti käsin.
VAROITUS
09
Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja
tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja
autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.
7. Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä.
Pyöränruuviavain ja hinaussilmukka.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko
kierteen pituus pyöränruuviavaimella.
6. Avatkaa pyöränmuttereita ½-1 kierrosta
vastapäivään pyöränruuviavaimella.
TÄRKEÄÄ
Auton tunkin alla olevan maanpinnan pitää
olla kiinteä, tasainen eikä se saa olla kalteva.
8. Kiertäkää nosturi ylös siten, että laippa
korissa asettuu nosturin päässä olevaan
loveen.
9. Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä
pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränmutterit
ja nostakaa pyörä pois.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
319
09 Pyörät ja renkaat
09
||
VAROITUS
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se
on nostettu ylös auton tunkilla.
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton
tunkilla.
Pysäköikää auto siten, että auto tai mieluiten tien kaide on heidän ja ajoradan
välissä.
HUOM
Pyöränvaihto - varapyörän asennus*
Asennus
1. Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.
2. Asentakaa pyörä. Kiristäkää pyöränmutterit kunnolla.
3. Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu
käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja
lyhyen aikaa, kuten puhjenneen renkaan
vaihtamiseen. Autoa saa nostaa vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa
on nostettava useammin tai pidemmäksi
ajaksi kuin pelkkää pyörän vaihtoa varten,
suosittelemme hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.
Asentakaa mahdollinen täyspeittävä pölykapseli.
HUOM
Pölykapselissa olevan venttiilin aukon
pitää olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla asennettaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
320
•
Pyöränvaihto - varapyörän asennus*
(s. 320)
•
Pyöränvaihto - varapyörän ottaminen
esiin* (s. 318)
•
•
•
Varapyörä* (s. 317)
5.
On tärkeää, että varapyörän asennus suoritetaan oikein.
4. Kiristäkää pyörämutterit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränmutterit kiristetään kunnolla oikeaan kiristysmomenttiin. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
Varoituskolmio (s. 323)
Pyöränmutterit (s. 314)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Pyörät ja renkaat
Nosturin* ja työkalujen sijoittaminen
takaisin paikoilleen
3. Jos varapyörää on käytetty, vaurioitunut
pyörä voidaan laittaa muovipussiin, joka
on pakkauksessa käsineiden kanssa.
Asettakaa vaahtopala takaisin säilytystilaan ja kiertäkää kiinnitysruuvi säilytystilan
lattiaan.
Jos varapyörää ei ole käytetty, asettakaa
vaahtopala varapyörään, ja asettakaa
varapyörä takaisin säilytystilaan. Kiertäkää kiinnitysruuvi kiinni säilytystilan lattiaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
09
Pyöränvaihto - varapyörän ottaminen
esiin* (s. 318)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 318)
Varapyörä* (s. 317)
Varoituskolmio (s. 323)
Pyöränmutterit (s. 314)
4. Asettakaa irrotettava vetokoukku takaisin.
Kun työkaluja ja nosturia on käytetty, ne pitää
asettaa oikein takaisin paikoilleen vaahtopalaan.
1. Kiertäkää hinaussilmukka irti pyöränruuviavaimesta.
2. Asettakaa mahdollisesti käyttämänne työkalut takaisin lokeroihinsa vaahtopalaan
seuraavassa järjestyksessä:
•
hinaussilmukka/suppilo/torx-avain/
lukittavan pyöränruuvin hylsy/pölykapselin työkalu
•
nosturi (pitää olla kierrettynä oikealle
korkeudelle, jotta se sopii vaahtopalan
lokeroon, kahva jalan päällä ja alas
vaahtopalan uraan)
•
hylsyavain (nosturin yläpuolella).
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen, jotta sora, lika yms. ei vaurioita
venttiiliä.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
TÄRKEÄÄ
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton kuormatilassa,
kun niitä ei käytetä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
321
09 Pyörät ja renkaat
09
Renkaat - ilmanpaine
Rengaspainetarra
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Renkaiden ilmanpaine voi vaihdella, se mitataan yksikkönä bar.
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa joka
kuukausi ja tämä pitää tehdä kylmille renkaille. Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila.
Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat
lämpenevät ja rengaspaine kasvaa. Liian
matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja
heikentävät auton ajo-ominaisuuksia. Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa,
että renkaat voivat ylikuumentua ja vaurioitua.
Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen,
tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
HUOM
Rengaspaineet laskevat ajan myötä, mikä
on luonnollinen ilmiö. Rengaspaineet myös
vaihtelevat ympäristön lämpötilan mukaan.
G021830
Renkaiden ilmanpaineen tarkastus
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) näyttää,
mitkä paineet renkaissa pitää olla eri kuormituksilla ja nopeusolosuhteissa. Se ilmoitetaan
myös rengaspainetaulukossa.
Autoon suositellun rengaskoon rengaspaineet
ja tiedot ECO-paineista, jotka mahdollistavat
paremman polttoainetalouden, ovat painetussa Käyttöoppaassa.
HUOM
Lämpötilaerot muuttavat rengaspainetta.
Polttoainetalous, ECO-paineet
Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden
saamiseksi nopeuksilla alle 160 km/h suositellaan ECO-paineita (koskee sekä täyttä että
kevyttä kuormaa - ks. rengaspainetaulukkoa
painetussa Käyttöoppaassa).
322
Renkaat - nopeusluokat (s. 316)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 312)
Renkaat - hoito (s. 312)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 313)
09 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio
Ensiapulaukku*
Varoituskolmion avulla varoitetaan muita liikenteessä olevia paikallaan olevasta ajoneuvosta.
Ensiapulaukku sisältää ensiapuvarusteet.
09
Säilytys ja kokoaminen
Nostakaa lattialuukkua (tai työntäkää
kuormalattian takaosaa eteenpäin malleissa, joissa on nivelöity lattia, ja nostakaa sitten alalattiaa) ja ottakaa varoituskolmio ulos.
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista
sivua.
Ensiapuvarustuksen laukku on sijoitettu kuormatilan vasemmalle puolelle.
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
paikkaan.
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty kuormatilaan käytön jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Varapyörä* (s. 317)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
323
09 Pyörät ja renkaat
09
Rengaspaineiden valvonta*1
Aiheeseen liittyvät tiedot
Rengaspainevalvonta varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala. Tietyillä markkina-alueilla rengaspainevalvonta on vakio lain vaatimusten mukaisesti.
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- yleistä (s. 324)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- säätö (uudelleenkalibrointi) (s. 325)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- matalan rengaspaineen korjaaminen
(s. 329)
Rengaspainevalvonnasta on kaksi järjestelmää, TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System) ja TM (Tyre Monitor). Jos on epävarmaa, mikä järjestelmä autossa on, avatkaa
valikkojärjestelmä MY CAR ja hakekaa esiin
auton asetukset:
•
•
Valikkoa Rengaspaine käytetään, jos järjestelmä on TPMS, ks. TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)* - yleistä
(s. 324).
Valikkoa Rengasvalvonta käytetään, jos
järjestelmä on TM, ks. TM (Tyre Monitor)*
(s. 329).
Rengaspainevalvonta käyttää tunnistimia,
jotka on sijoitettu ilmaventtiilin sisään kussakin pyörässä. Kun autolla ajetaan n. 30 km/h,
järjestelmä tunnistaa rengaspaineen. Jos
paine on liian matala, syttyy varoitusvalo
mittaristossa ja esitetään seuraava
ilmoitus:
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
-aktivointi/deaktivointi (s. 327)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- suosituksia (s. 327)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- puhjenneina ajokelpoiset renkaat*
(s. 328)
• Rengaspaine matala Tarkasta oikea
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
tila (s. 326)
• Rengaspaine matala Tarkasta vasen
•
TÄRKEÄÄ
Jos TPMS-järjestelmään tulee vika, varoitusvalo
vilkkuu mittaristossa n.
1 minuutin ja palaa sitten jatkuvasti. Ilmoitus esitetään myös mittaristossa.
324
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
•
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista
huoltoa.
1
9
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*9 - yleistä
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
eturengas
eturengas
• Rengaspaine matala Tarkasta oikea
takarengas
• Rengaspaine matala Tarkasta vasen
takarengas
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
oikea eturengas
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
vasen eturengas
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
oik. takarengas
09 Pyörät ja renkaat
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- suosituksia (s. 327)
• Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- puhjenneina ajokelpoiset renkaat*
(s. 328)
vas. takarengas
huollon
Jos käytetään pyöriä, joissa ei ole TPMS-tunnistimia, tai jos jokin tunnistin on lakannut toimimasta, näytetään ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon.
Tarkastakaa järjestelmä aina pyöränvaihdon
jälkeen varmistaaksenne, että vaihtopyörät
toimivat järjestelmän yhteydessä.
Tietoja oikeasta rengaspaineesta, ks. Renkaat
- ilmanpaine (s. 322).
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista
huoltoa.
TÄRKEÄÄ
Jos TPMS-järjestelmään tulee vika, varoitusvalo
vilkkuu mittaristossa n.
1 minuutin ja palaa sitten jatkuvasti. Ilmoitus esitetään myös mittaristossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- säätö (uudelleenkalibrointi) (s. 325)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- matalan rengaspaineen korjaaminen
(s. 329)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
-aktivointi/deaktivointi (s. 327)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
tila (s. 326)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*16 - säätö
(uudelleenkalibrointi)
09
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
TPMS:ää voidaan, Volvon rengaspainesuositusten (s. 322) noudattamiseksi, säätää esimerkiksi ajettaessa suurella kuormalla.
HUOM
Auton pitää seistä paikallaan, kun kalibrointi aloitetaan.
Säätöjä tehdään keskikonsolissa olevalla säätimellä, ks. MY CAR (s. 106).
1. Täyttäkää renkaisiin haluttu paine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja
takaoven välillä) olevan rengaspainetarran
mukaisesti.
2. Moottorin käynnistäminen.
3. Valitkaa valikkojärjestelmä MY CAR rengaspaineiden valikoiden avaamiseksi.
4. Valitkaa Kalibroi rengaspaine ja painakaa OK.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
325
09 Pyörät ja renkaat
09
||
5. Ajakaa vähintään 10 minuuttia vähintään
nopeudella 30 km/h.
> Kalibrointi tapahtuu automaattisesti
kuljettajan tekemän alustuksen jälkeen.
Järjestelmä ei anna vahvistusta, kun
kalibrointi on tehty.
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Järjestelmän ja renkaiden tila
•
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 324)
Renkaat - ilmanpaine (s. 322)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*18 tila
Järjestelmän ja renkaiden ko. tila voidaan tarkastaa, ks. MY CAR (s. 106).
1. Valitkaa valikkojärjestelmä MY CAR rengaspainevalvonnan valikoiden avaamiseksi.
2. Valitkaa Rengaspaine.
Tilat on värikoodattu jokaiselle renkaalle seuraavasti:
16
18
326
•
Täysvihreä: järjestelmä toimii normaalisti
ja rengaspaine kaikissa renkaissa on hieman suositellun tason yläpuolella.
•
Keltainen pyörä: vastaavassa renkaassa
on liian matala paine.
•
Punainen pyörä: vastaavassa renkaassa
on hyvin matala paine.
•
Kaikki pyörät harmaita: järjestelmä ei ole
käytössä tällä hetkellä. Autoa voidaan
joutua ajamaan muutamia minuutteja
nopeudella yli 30 km/h ennen kuin järjestelmä jälleen aktivoituu.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Kaikki pyörät harmaita ja ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon: järjestelmään on syntynyt vika.
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tai
tekniseen palveluun.
Varoitusilmoitusten poistaminen
Jos rengaspaineilmoitus on esitetty ja TPMSvaroitusvalo on syttynyt:
1. Tarkastakaa rengaspaine osoitetussa renkaassa/osoitetuissa renkaissa rengaspainemittarilla.
2. Täyttäkää renkaaseen/renkaisiin oikea
paine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa
(etu- ja takaoven välillä) olevan rengaspainetarran mukaisesti.
3. Tietyissä tapauksissa voi olla välttämätöntä ajaa autolla muutamia minuutteja
nopeudella yli 30 km/h varoitustekstin
poistamiseksi. Tällöin sammuu myös
TPMS-varoitusvalo.
09 Pyörät ja renkaat
HUOM
•
•
TPMS-järjestelmä käyttää ns. kompensoitua painearvoa, joka perustuu sekä
renkaiden että ulkoilman lämpötilaan.
Tämä aiheuttaa sen, että rengaspaine
voi erota hieman suositelluista paineista, jotka ilmoitetaan rengaspainetarrassa kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä). Tämän
vuoksi voi olla välttämätöntä täyttää
renkaisiin hieman suurempi paine
matalan rengaspaineen ilmoituksen
poistamiseksi.
Väärien rengaspaineiden välttämiseksi
tulee paine tarkastaa kylmistä renkaista. Kylmillä renkailla tarkoitetaan,
että renkaiden lämpötila on sama kuin
ulkolämpötila (n. 3 tuntia autolla ajamisen jälkeen). Muutaman kilometrin ajon
aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
VAROITUS
•
Virheellinen rengaspaine voi johtaa
rengasvaurioon, joka voi saada kuljettajan menettämään auton hallinnan.
•
Järjestelmä ei voi osoittaa äkillisiä rengasvaurioita etukäteen.
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*20 -aktivointi/deaktivointi
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*23 - suosituksia
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
•
Volvo suosittelee, että TPMS-tunnistimet
asennetaan auton kaikkiin pyöriin, myös
talvipyöriin.
•
Asetukset tehdään keskikonsolin säätimillä,
ks. MY CAR (s. 106).
Volvo ei suosittele, että tunnistimet siirretään renkaista toisiin.
•
Varapyörää ei ole varustettu TPMS-tunnistimella.
1. Moottorin käynnistäminen.
•
Jos varapyörää tai ilman TPMS-tunnistinta olevia pyöriä käytetään, esitetään
vikailmoitus Rengaspainejärjestelmä
Tarvitsee huollon mittaristossa.
•
Jos yhtä pyörää on muutettu, tai jos
TPMS-tunnistin on siirretty toiseen pyörään, pitää tiiviste, mutteri ja venttiilin
sisäosa vaihtaa.
•
Asennettaessa TPMS-tunnistin pitää
auton olla suljettuna vähintään 15 minuuttia, muutoin esitetään mittaristossa vikailmoitus.
HUOM
Auton pitää seistä paikallaan, kun rengaspainevalvonta aktivoidaan/deaktivoidaan.
2. Valitkaa järjestelmä MY CAR rengaspaineiden valikoiden avaamiseksi.
3. Valitkaa Rengaspaine ja painakaa OK.
> Infonäytössä esitetään X, jos järjestelmä aktivoidaan, vaihtoehtoisesti
tämä häviää, jos järjestelmä deaktivoidaan21.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 324)
09
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
20
Rengaspaineiden valvonta* (s. 324)
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
327
09 Pyörät ja renkaat
09
||
VAROITUS
Kun rengas on varustettu TPMS-järjestelmällä, pitäkää pumpun suutinta suoraan
venttiiliä vasten, ettei venttiili vaurioidu.
HUOM
•
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen, jotta sora, lika yms. ei vaurioita
venttiiliä.
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
HUOM
Jos haluatte vaihtaa rengaskokoa, TPMSjärjestelmä pitää konfiguroidaan uudelleen.
Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
21
23
25
328
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*25 - puhjenneina ajokelpoiset
renkaat*
VAROITUS
Vain SST-renkaat tuntevat henkilöt saavat
asentaa niitä.
Jos SST-renkaat (Self Supporting run flat
Tires)* on valittu, on auto varustettu myös
TPMS-järjestelmällä (s. 324).
SST-renkaat pitää asentaa vain TPMS-järjestelmän yhteyteen.
Kun vikailmoitus matalasta rengaspaineesta on näytetty, älkää ajako lujempaa
kuin 80 km/h.
Tämän tyyppisissä renkaissa on erityiset vahvistetut kyljet, jotka mahdollistavat ajon jatkamisen rajoitetusti, vaikka rengas on menettänyt koko paineensa tai osan siitä. Nämä renkaat on asennettu erikoisvanteille. (Myös
tavalliset renkaat voidaan asentaa näille vanteille.)
Jos SST-rengas menettää paineensa, syttyy
keltainen TPMS-valo mittaristossa ja tietonäytössä näytetään ilmoitus. Jos näin tapahtuu,
saa enimmäisnopeus olla enintään 80 km/h.
Rengas pitää vaihtaa mahdollisimman pian.
Ajakaa varovasti, tietyissä tapauksissa voi olla
vaikea nähdä, mikä rengas on kyseessä. Varmistaaksenne, mikä rengas pitää korjata, tarkastakaa kaikki neljä rengasta.
Rengaspaineiden valvonta* (s. 324)
Vain tietyillä markkina-alueilla.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Enimmäisajomatka renkaanvaihtoon on 80
km.
Välttäkää kovaa ajoa, kuten esim. nopeaa
jarrutusta tai käännöstä.
SST-renkaat pitää vaihtaa, jos ne vaurioituvat tai puhkeavat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 324)
09 Pyörät ja renkaat
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*27 - matalan rengaspaineen
korjaaminen
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)28 varoittaa kuljettajaa, kun
paine on liian pieni auton yhdessä tai useammassa renkaassa ja osoittaa, mistä renkaasta
on kysymys. Valo palaa keltaisena ensimmäisen osoituksen yhteydessä, pysäyttäkää ja tarkastakaa rengaspaine pikimmiten. Kun valo
palaa punaisena, pitää pysähtyä ja korjata rengaspaine välittömästi.
Jos ilmoitus matalasta rengaspaineesta esitetään näytössä:
1. Tarkasta ko. renkaan rengaspaine.
TM (Tyre Monitor)*30
TÄRKEÄÄ
TM (Tyre Monitor) -järjestelmä tunnistaa renkaiden pyörimisnopeuden voidakseen määrittää, onko niissä oikea rengaspaine. Jos paine
on liian matala, renkaan läpimitta muuttuu ja
siten pyörimisnopeus. Vertaamalla renkaita
toisiinsa järjestelmä voi määrittää, onko
yhdessä tai useammassa renkaassa liian pieni
paine.
Jos rengaspaine on liian matala, syttyy varoitusvalo ( ) mittaristossa ja esitetään jokin
seuraavista ilmoituksista:
• Rengaspaine matala Tarkasta oikea
3. Ajakaa muutamia minuutteja vähintään
nopeudella 30 km/h ja tarkastakaa, että
ilmoitus sammuu.
• Rengaspaine matala Tarkasta oikea
Rengaspaineiden valvonta* (s. 324)
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista
huoltoa.
Jotta TM voi toimia oikein, pitää rengaspaineen referenssiarvo päättää. Tämä pitää
tehdä aina, kun renkaat vaihdetaan tai rengaspainetta muutetaan.
eturengas
• Rengaspaine matala Tarkasta vasen
•
Jos TM-järjestelmään tulee vika, varoitusvalo
vilkkuu mittaristossa n. 1 minuutin
ja palaa sitten jatkuvasti. Ilmoitus esitetään
myös mittaristossa.
TM-uudelleenkalibrointi
Viestit
2. Pumpatkaa renkaaseen/renkaisiin oikea
paine.
Aiheeseen liittyvät tiedot
09
eturengas
takarengas
• Rengaspaine matala Tarkasta vasen
takarengas
•
• Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
Rengaspaine matala Tarkasta renkaat
huollon
27
28
30
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Lisävaruste vain joillakin markkina-alueilla.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
329
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Uudelleenkalibrointi
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen, jotta sora, lika yms. ei vaurioita
venttiiliä.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
1. Katkaiskaa sytytysvirta.
2. Täyttäkää renkaisiin haluttu paine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja
takaoven välillä) olevan rengaspainetarran
mukaisesti ja valitkaa avainasento II, ks.
Avaimen asennot (s. 75).
3. Valitkaa valikkojärjestelmä MY CAR rengaspaineiden valikoiden avaamiseksi.
4. Valitkaa Kalibroi rengaspaine ja painakaa OK.
5. Käynnistäkää ja ajakaa autoa.
> Uudelleenkalibrointi tehdään auton ajamisen aikana ja se voidaan keskeyttää
milloin tahansa. Jos moottori sammutetaan uudelleenkalibroinnin ollessa
käynnissä, tähän palataan, kun autolla
jälleen ajetaan.
Sitten TM on kalibroitu uudelleen ja uusi referenssiarvo on voimassa, kunnes kohdat 1-5
tehdään uudelleen.
HUOM
Muistakaa, että TM-järjestelmä pitää kalibroida uudelleen renkaanvaihdon yhteydessä tai jos rengaspainetta on muutettu.
Jos uusia referenssiarvoja ei tallenneta,
järjestelmä ei voi toimia oikein.
330
nopeudella yli 30 km/h ennen kuin järjestelmä jälleen aktivoituu.
HUOM
Asetukset tehdään keskikonsolin säätimillä,
ks. MY CAR (s. 106).
Järjestelmän ja renkaiden tila
Järjestelmän ja renkaiden ko. tila voidaan tarkastaa, ks. MY CAR (s. 106).
1. Valitkaa valikkojärjestelmä MY CAR rengaspainevalvonnan valikoiden avaamiseksi.
2. Valitkaa Rengasvalvonta.
Tilat on värikoodattu jokaiselle renkaalle seuraavasti:
•
Täysvihreä: järjestelmä toimii normaalisti
ja rengaspaine kaikissa renkaissa on hieman suositellun tason yläpuolella.
•
Keltainen pyörä: vastaavassa renkaassa
on liian matala paine.
•
Kaikki pyörät keltaisia: kahdessa tai
useammassa renkaassa on liian matala
paine.
•
Kaikki pyörät harmaita: järjestelmä ei ole
käytössä tällä hetkellä. Autoa voidaan
joutua ajamaan muutamia minuutteja
•
Kaikki pyörät harmaita ja ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon: järjestelmään on syntynyt vika.
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tai
tekniseen palveluun.
Varoitusilmoitusten poistaminen
Jos rengaspaineilmoitus on esitetty ja TPIvaroitusvalo on syttynyt:
1. Tarkastakaa rengaspaine osoitetussa renkaassa/osoitetuissa renkaissa rengaspainemittarilla.
2. Täyttäkää renkaaseen/renkaisiin oikea
paine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa
(etu- ja takaoven välillä) olevan rengaspainetarran mukaisesti.
3. Kalibroikaa TM-järjestelmä uudelleen.
09 Pyörät ja renkaat
HUOM
•
•
TM-järjestelmä käyttää ns. kompensoitua painearvoa, joka perustuu sekä
renkaiden että ulkoilman lämpötilaan.
Tämä aiheuttaa sen, että rengaspaine
voi erota hieman suositelluista paineista, jotka ilmoitetaan rengaspainetarrassa kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä). Tämän
vuoksi voi olla välttämätöntä täyttää
renkaisiin hieman suurempi paine
matalan rengaspaineen ilmoituksen
poistamiseksi.
Väärien rengaspaineiden välttämiseksi
tulee paine tarkastaa kylmistä renkaista. Kylmillä renkailla tarkoitetaan,
että renkaiden lämpötila on sama kuin
ulkolämpötila (n. 3 tuntia autolla ajamisen jälkeen). Muutaman kilometrin ajon
aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
VAROITUS
•
Virheellinen rengaspaine voi johtaa
rengasvaurioon, joka voi saada kuljettajan menettämään auton hallinnan.
•
Järjestelmä ei voi osoittaa äkillisiä rengasvaurioita etukäteen.
Väliaikainen renkaan paikkaus*
Aiheeseen liittyvät tiedot
Väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa* (TMK Temporary Mobility Kit), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä ilmanpaineen tarkastamiseen ja säätämiseen. Autoon
suositellun rengaskoon ilmanpaineet ovat painetussa Käyttöoppaassa.
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
(s. 334)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus (s. 335)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 333)
09
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja koostuu
kompressorista ja paikkausnestepullosta.
Paikkausneste toimii tilapäisenä korjauksena.
Pullo pitää vaihtaa ennen kuin parasta ennen
-päiväys on mennyt ja käytön jälkeen. Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan, joka
on puhjennut kulutuspinnasta.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaan
kulutuspintaan tulleen pistemäisen reiän
korjaamiseen.
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia vaurioita. Yhdistäkää kompressori yhteen
auton 12 V:n liitännöistä. Valitkaa lähinnä
puhjennutta rengasta oleva sähköliitäntä.
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
331
09 Pyörät ja renkaat
09
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja* sijainti
5. Nostakaa TMK-kompressoriyksikkö suoraan ylös.
Väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa (TMK Temporary Mobility Kit), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä ilmanpaineen tarkastamiseen ja säätämiseen. Autoon
suositellun rengaskoon ilmanpaineet ovat painetussa Käyttöoppaassa.
6. Jotta paikkausnestepulloon päästään
käsiksi, sitä pitää työntää vasemmalle,
kunnes se voidaan nostaa pois vaahtopalasta.
HUOM
Renkaanpaikkaussarjan sijainti
Hinaussilmukan/pyöränavaimen esilleotto
vaahtopalasta:
Versio 2.
Asettakaa varoituskolmio tielle, jos rengas
korjataan liikennöidyllä paikalla. Varoituskolmio ja renkaanpaikkaussarja ovat lattian alla
kuormatilassa.
Versio 1.
1. Nostakaa kuormalattian takareunaa (tai
nivelöidyllä kuormalattialla varustetuissa
malleissa tarttukaa kuormalattian kahvaan, nostakaa ja siirtäkää lattian takaosaa eteenpäin).
2. Nostakaa säilytyslokero (lisävaruste) pois
- vain nivelöidyllä kuormalattialla varustetut mallit.
3. Nostakaa alalattia pois (vain nivelöidyllä
kuormalattialla varustetut mallit).
4. Pujottakaa hihnan joustava osa irti TMKkompressoriyksikön yli vasemmalta puolelta.
332
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Versio 1: Nostakaa renkaanpaikkaussarjan kompressoriyksikköä (kohta 5)
päästäksenne käsiksi pyöränruuviavaimeen. Nostakaa paikkausnestepullo
(kohta 6) ulos päästäksenne käsiksi
hinaussilmukkaan.
•
Versio 2: Nostakaa renkaanpaikkaussarjan kompressoriyksikköä (kohta 5)
päästäksenne käsiksi hinaussilmukkaan. Pyöränruuviavain on tunkin alla.
Pujottakaa käytön jälkeen hihna takaisin
vasemmalle puolelle.
Versio 1: Hihna pitää vetää vaahtopalan
takaa (ei yläpuolelta).
Versio 2: Hihnan pitää olla haarukassa vaahtopalan takaosassa.
09 Pyörät ja renkaat
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 333)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - paikkausneste (s. 338)
•
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 331)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* yleiskatsaus
Väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa (TMK Temporary Mobility Kit), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä ilmanpaineen tarkastamiseen ja säätämiseen. Autoon
suositellun rengaskoon ilmanpaineet ovat painetussa Käyttöoppaassa.
Paikkausnesteen pullonpidin
09
Painemittari
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja* sijainti (s. 332)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - paikkausneste (s. 338)
•
•
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 331)
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - komponenttien sijoittaminen takaisin (s. 337)
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Johdin
Pullonpidin (oranssinvärinen kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
333
09 Pyörät ja renkaat
09
Väliaikainen renkaanpaikkaus* käsittely
Renkaan tilapäistä paikkausta, väliaikaisen
renkaanpaikkaussarjan* (TMK - Temporary
Mobility Kit) avulla, käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä ilmanpaineen tarkastamiseen ja säätämiseen. Autoon suositellun
rengaskoon ilmanpaineet ovat painetussa
Käyttöoppaassa.
Väliaikainen renkaan paikkaus
1. Irrottakaa sallitusta enimmäisnopeudesta
kertova tarra (kompressorin toisella puolella) ja kiinnittäkää se ohjauspyörään.
VAROITUS
Nopeus ei saa olla yli 80 km/h, kun käytetään tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo
suosittelee kääntymään valtuutetun Volvohuoltokorjaamon puoleen paikatun renkaan tarkistusta varten (suurin ajomatka
200 km). Henkilökunta osaa arvioida, onko
renkaan korjaaminen mahdollista vai
pitääkö rengas vaihtaa.
VAROITUS
Paikkausneste voi ärsyttää ihoa. Jos nestettä pääsee iholle, peskää kohta välittömästi saippualla ja vedellä.
2. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen
käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
3. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja
kiertäkää pullon korkki irti.
Lisätietoja osien toiminnasta, katso Tilapäinen
renkaanpaikkaussarja.
334
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
4. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
5. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
6. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman
valvontaa, kun moottori käy.
7. Asettakaa katkaisin asentoon I.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei
tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun
rengaskorjaamoon suositellaan.
HUOM
Kompressorin käynnistyessä paine voi
kohota 6 baariin, mutta se laskee n. 30
sekunnin kuluttua.
09 Pyörät ja renkaat
8. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei
saa käyttää yli 10 minuuttia.
9. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäispaine on 1,8 bar ja enimmäispaine 3,5
bar. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa
on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
10. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää
johdin irti 12 V:n liitännästä.
11. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja
asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
12. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 331)
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus (s. 335)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 333)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaus* jälkitarkastus
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - komponenttien sijoittaminen takaisin (s. 337)
Väliaikaista renkaanpaikkausta (s. 331), väliaikaisella renkaanpaikkaussarjalla (s. 333)* (TMK
- Temporary Mobility Kit), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä ilmanpaineen tarkastamiseen ja säätämiseen.
09
Rengaspaineiden tarkastus
1. Yhdistäkää renkaanpaikkausvarustus
uudelleen.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
•
Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
•
Jos rengaspaine on suurempi kuin 1,3
bar, rengas pitää täyttää ilmoitettuun
paineeseen painetussa Käyttöoppaassa olevan rengaspainetaulukon
mukaisesti (1 bar = 100 kPa). Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
3. Katsokaa, että kompressori on suljettu.
Irrottakaa ilmaletku ja johdin. Asentakaa
venttiilinhattu paikalleen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
335
09 Pyörät ja renkaat
09
||
4. Kääntäkää letku laatikkoon ja antakaa
pullon olla paikallaan. Asettakaa TMK
kuormatilaan.
VAROITUS
Nopeus ei saa olla yli 80 km/h, kun käytetään tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo
suosittelee kääntymään valtuutetun Volvohuoltokorjaamon puoleen paikatun renkaan tarkistusta varten (suurin ajomatka
200 km). Henkilökunta osaa arvioida, onko
renkaan korjaaminen mahdollista vai
pitääkö rengas vaihtaa.
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen, jotta sora, lika yms. ei vaurioita
venttiiliä.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
(s. 334)
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - komponenttien sijoittaminen takaisin (s. 337)
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.
Volvo suosittelee, että ajatte lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi. Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa on paikkausnestettä.
336
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Renkaan pumppaus tilapäisellä
renkaanpaikkaussarjalla*
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen tilapäisen renkaanpaikkaussarjan
kompressorilla.
1. Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0 ja
ottakaa johdin ja ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Pakokaasun sisään hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää antako
moottorin koskaan käydä suljetussa tilassa
tai tilassa, josta puuttuu riittävä ilmanvaihto.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman
valvontaa, kun moottori käy.
3. Kytkekää johdin johonkin auton
12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin asentoon I.
09 Pyörät ja renkaat
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei
saa käyttää yli 10 minuuttia.
09
Väliaikainen renkaanpaikkaus* komponenttien sijoittaminen takaisin
Renkanpaikkaussarjan käytön jälkeen pitää
komponentit asettaa takaisin vaahtopalaan.
5. Täyttäkää renkaaseen painetussa Käyttöoppaassa olevan rengaspainetaulukon
ilmoittama paine. (Päästäkää ilmaa pois
paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.)
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
Versio 2.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
Komponentit asetetaan vaahtopalaan seuraavassa järjestyksessä:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 331)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 333)
1. Hylsyavain
Versio 1.
2. Hinaussilmukka
Komponentit asetetaan vaahtopalaan seuraavassa järjestyksessä:
3. Pullo
1. Hinaussilmukka/hylsyavain
5. Nosturi
2. Pullo (työnnetään sisään sivulta)
3. TMK-sarja
4. Suppilo
5. Nosturi
6. Torx-avain
7. Vetokoukku
4. TMK-sarja
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 331)
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
(s. 334)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus (s. 335)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 333)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
337
09 Pyörät ja renkaat
09
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* paikkausneste
Säiliö (pullo) tilapäisen renkaanpaikkaussarjan
(s. 333) yhteydessä sisältää paikkausnestettä
ja se voidaan vaihtaa.
Vaihtakaa pullo ennen kuin parasta ennen päiväys on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa
ympäristölle vaarallisena jätteenä.
VAROITUS
Pullon sisältö 1,2-etanolia ja luonnon raakakumia-lateksia.
Vaarallista nautittuna. Voi aiheuttaa allergiaa ihokosketuksessa.
Välttäkää aineen pääsyä iholle tai silmiin.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
338
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 331)
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja* sijainti (s. 332)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Pyörät ja renkaat
09
Tyyppihyväksyntä rengaspainevalvonta
Rengaspainevalvonnan tunnistimien tyyppihyväksyntä - TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* voidaan lukea taulukosta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
339
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Maa/Alue
Brasilia
Ukraina
340
09 Pyörät ja renkaat
Maa/Alue
09
Israel
}}
341
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity)
Maa/Alue
EU-maat:
Vientimaa: Saksa
Valmistaja: Continental Automotive GmbH
Varustuksen tyyppi: TPMS-yksikkö
Tsekki:
342
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
09 Pyörät ja renkaat
09
Maa/Alue
Tanska:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Saksa:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Viro:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Iso-Britannia:
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Espanja:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Kreikka:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Ranska:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italia:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Liettua:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Latvia:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Alankomaat:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
}}
343
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Maa/Alue
Unkari:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Puola:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugali:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovenia:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakia:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Suomi:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Ruotsi:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islanti:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norja:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
344
Rengaspaineiden valvonta* (s. 324)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
YLLÄPITO JA HUOLTO
10 Ylläpito ja huolto
10
Volvon huolto-ohjelma
Huollon ja korjauksen varaaminen*1
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa.
Huolto-, korjaus- ja varaustietojen käsittely
suoraan internetiin yhdistetyssä autossanne.
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat huollolle mahdollisimman korkean laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvon takuu olisi voimassa, tarkastakaa ja noudattakaa huolto- ja takuukirjaa.
Tällä palvelulla saadaan miellyttävä tapa
varata huolto ja korjaamokäynti suoraan
autosta. Auton tiedot lähetetään jälleenmyyjällenne, joka voi valmistella korjaamokäyntiä.
Jälleenmyyjä ottaa Teihin yhteyden ajan
varaamista varten. Tietyillä markkina-alueilla
järjestelmä muistuttaa Teitä varatusta ajasta
sen lähestyessä ja navigointijärjestelmä2 voi
lisäksi opastaa Teidät korjaamolle, kun on
aika.
•
1
2
346
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus (s. 358)
Valitkaa haluamanne kommunikaatiokanava (tekstiviesti tai puhelin). Kirjautumistiedot lähetetään aina autoonne ja Teille
sähköpostina.
Edellytys varaukselle autosta
•
Varaustietojen lähettämiseksi autosta ja
vastaanottamiseksi autoon pitää auton
olla yhdistettynä internetiin, ks. Sensus
Infotainment -lisäosaa saadaksenne tietoja auton yhdistämisestä internetiin.
•
Koska varaustiedot lähetetään yksityisen
puhelintilauksenne välityksellä, Teille esitetään kysymys, haluatteko lähettää tiedot. Kysymys asetetaan kerran ja koskee
sitten valittua kytkeytymistä rajoitetun
ajan.
•
Jotta palvelu toimii ja järjestelmä kommunikoi auton näytön kautta, pitää uutiset/
ponnahdusilmoitukset hyväksyä. Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja sen jälkeen Huolto
& korjaus Näytä ilmoitukset.
Ennen kuin palvelua voi käyttää
Volvo ID ja profiilini
Aiheeseen liittyvät tiedot
–
•
Rekisteröikää Volvo ID. Lisätietoja ja
kuinka luodaan Volvo ID, ks. Volvo ID
(s. 19).
•
Kirjautukaa web-portaaliin My Volvo,
menkää profiiliinne ja menetelkää seuraavasti:
–
Tarkastakaa, että auto on yhdistetty profiiliinne.
–
Tarkastakaa, että yhteystietonne täsmäävät.
Kaikkiin valikoihin ja asetuksiin päästään normaalinäkymästä valikkojärjestelmässä MY
CAR painamalla OK/MENU ja sen jälkeen
Huolto & korjaus.
–
Valitkaa Volvon jälleenmyyjä, johon haluatte yhteyden huoltoa ja korjausta varten.
Kun on huollon aika ja tietyissä tapauksissa
auton tarvitessa korjausta ilmoitetaan tämä
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Palvelun käyttäminen
10 Ylläpito ja huolto
mittaristossa (s. 61) ja ponnahdusvalikon
kautta näytössä.
Huollon tai korjauksen varaaminen
manuaalisesti1
–
1. Painakaa keskikonsolissa olevaa MY
CAR-painiketta ja valitkaa Huolto &
korjaus Jälleenmyyjätiedot Pyydä
huoltoa tai korjausta.
> Auton data lähetetään automaattisesti
jälleenmyyjällenne.
Soittaminen jälleenmyyjälle1
2. Jälleenmyyjä lähettää varausehdotuksen
autoon.
3. Hyväksykää tai pyytäkää uusi varausehdotus.
Huoltoilmoitus näytössä.
Vastausvaihtoehtojen sisältö näytön ponnahdusvalikossa:
• Kyllä - Varauskysely lähetetään jälleen-
myyjällenne, joka sitten palaa asiaan
varausehdotuksella. Huoltovalo ja huoltoilmoitus mittaristossa sammutetaan.
• Ei - Lisää ponnahdusilmoituksia ei esitetä
näytössä. Ilmoitus mittaristossa säilyy.
Kun tämä valinta on tehty, on mahdollista
käynnistää manuaalinen varaus autossa,
ks. seuraavaa.
• Lykkää myöhemmäksi - Ponnahdusvalikko esitetään, kun auto käynnistetään
seuraavan kerran.
1
2
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
Kun varaus on hyväksytty, varaustiedot on
tallennettu autoon, ks. kohtaa Varaukseni.
Auto kommunikoi automaattisesti kanssanne
näytön kautta antamalla muistutuksia varauksesta ja opastamalla Teidät korjaamokäynnille.
Voitte myös varata korjaamokäynnin My
Volvo -toiminnon kautta. Menkää kohtaan
Varaukseni ja valitkaa päivittäminen päästäksenne varauksiin My Volvo -järjestelmävalikosta.
Valitkaa Huolto & korjaus
ajanvaraukset.
Omat
Autoon yhdistetyllä Bluetooth®-handsfree puhelimella voitte soittaa jälleenmyyjällenne.
Puhelimen yhdistäminen, ks. Sensus Infotainment -lisäosaa.
–
10
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Soita
jälleenmyyjälle.
Navigointijärjestelmän käyttäminen1, 2
Antakaa korjaamonne määränpääksi tai välietapiksi navigointijärjestelmässä.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Aseta yksitt.
määränpää.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Lisää
reittipisteeksi.
Varaukseni1
Kirjautumistietojen esittäminen auton näytössä. Hyväksykää tai pyytäkää uusi varausehdotus.
}}
347
10 Ylläpito ja huolto
||
Auton datan lähettäminen1
10
Auton data lähetetään keskeiseen Volvo-tietokantaan (ei jälleenmyyjällenne). Volvon jälleenmyyjä voi noutaa auton tiedot auton tunnistenumeron (VIN3) avulla. Numero on auton
huolto- ja takuuvihossa tai tuulilasin vasemman alakulman sisäpuolella.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
auton tiedot.
Lähetä
Varaustiedot ja auton data
Kun valitsette huollon varaamisen autostanne,
varaustiedot ja auton data lähetetään. Auton
datan tiedot muodostuvat joukosta signaaleita seuraavilla alueilla:
•
•
•
•
•
•
Huoltotarve.
Toimintatila.
Nestemäärät.
Mittarilukema (ajomatka).
Auton tunnistenumero (VIN3).
Auton ohjelmistoversio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1
3
348
Volvo ID (s. 19)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Vehicle Identification Number
10 Ylläpito ja huolto
Auton nostaminen
Autoa nostettaessa on tärkeää että tunkki tai
nostovarret asetetaan niille tarkoitetuille paikoille auton alustassa.
HUOM
10
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin
Volvon suosittelema nosturi, noudattakaa
varustuksen mukana tulevia ohjeita.
}}
349
10 Ylläpito ja huolto
||
10
Nosturinkiinnikkeet (nuolet) autoon kuuluvalle nosturille sekä nostokohdat (punaisella merkityt).
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla, se
pitää asettaa toisen, pitemmällä auton alla
olevista nostokohdista, alle. Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla takaa, se pitää asettaa jonkin nostokohdan alle. Olkaa huolellinen
ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto
voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä
korjaamonosturilla, etumaiset ja taemmat
nostovarret voidaan sijoittaa ulompien nostokohtien (nosturinkiinnikkeiden) alle. Edessä
voidaan vaihtoehtoisesti käyttää sisempiä
nostokohtia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
350
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 318)
10 Ylläpito ja huolto
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa
konepelti. (Salpahaka on valonheittimen
ja etusäleikön välillä, ks. kuvaa.)
Konepelti voidaan avata, kun matkustamossa
oleva kahva on käännetty myötäpäivään ja
etusäleikön salpa on siirretty vasemmalle.
Moottoritila - katsaus
Katsaus esittää normaalit tarkastuskohdat.
Moottoritila 4-syl. 2.0 l
VAROITUS
Konepelti voidaan avata, kun matkustamossa
oleva kahva on käännetty myötäpäivään ja
etusäleikön salpa on siirretty vasemmalle.
10
Tarkistakaa, että kansi lukkiutuu kunnollisesti sulkemisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Konepellin avauskahva on aina vasemmalla puolella.
Moottoritila - tarkastus (s. 352)
Moottoritila - katsaus (s. 351)
Moottoritilan ulkonäkö voi erota moottoriversion
mukaan.
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Huuhtelunesteen täyttö
Jäähdytin
Moottoriöljyn täyttö
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Käynnistysakku
Kääntäkää kahvaa noin 20-25 astetta
myötäpäivään. Salvan vapautuminen voidaan kuulla.
Rele- ja varokekeskus
Ilmansuodatin
}}
351
10 Ylläpito ja huolto
||
VAROITUS
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Auton sähköjärjestelmän on oltava aina avaimen
asennossa 0, kun moottoritilassa työskennellään, ks. Avaimen asennot - toiminnot
eri tasoilla (s. 75).
10
Jäähdytin
Moottoritila - tarkastus
Moottoriöljyn mittatikku4
Tietyt öljyt ja nesteet on tarkastettava säännöllisesti.
Moottoriöljyn täyttö
Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa auton sähköjärjestelmän ollessa avaimen asennossa II tai moottorin ollessa
lämmin.
Säännöllinen tarkastus
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
Käynnistysakku
•
•
•
Rele- ja varokekeskus
Ilmansuodatin
Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijoitettu moottoritilan eteen, jäähdyttimen
taakse) voi käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Auton sähköjärjestelmän on oltava aina avaimen
asennossa 0, kun moottoritilassa työskennellään, ks. Avaimen asennot - toiminnot
eri tasoilla (s. 75).
Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa auton sähköjärjestelmän ollessa avaimen asennossa II tai moottorin ollessa
lämmin.
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Huuhtelunesteen täyttö
4
352
Moottoriöljy
Huuhteluneste
VAROITUS
VAROITUS
Moottoritila paitsi 4-syl. 2.0 l
Moottoritilan ulkonäkö voi erota moottoriversion
mukaan.
Jäähdytysneste
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
(s. 351)
•
Moottoritila - tarkastus (s. 352)
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua (5-syl. diesel).
Pesettäkää moottori aina korjaamolla, suosittelemme valtuutetun Volvon teknisen
palvelun käyttöä. Jos moottori on lämmin,
on olemassa palovaara.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
(s. 351)
•
•
•
•
Moottoritila - katsaus (s. 351)
Jäähdytysneste - taso (s. 357)
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 354)
Huuhteluneste - täyttö (s. 368)
10 Ylläpito ja huolto
Moottoriöljy - yleistä
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn
käyttämistä.
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, ks.
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 398).
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä
moottoriöljyä. Κljy on valittu huolella ja
ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Volvo suosittelee:
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
määrän anturi, kun kuljettajaa informoidaan
sekä näytmittariston varoitussymbolin
tötekstien kautta. Tietyissä versioissa on
molemmat järjestelmät. Ottakaa yhteys
Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
10
Vaihtakaa moottorin öljy ja öljynsuodatin
Huolto- ja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen
on sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa Volvo suosittelee laadultaan parempaa öljyä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet (s. 398).
Täyttötilavuudet, ks. Moottoriöljy - laatu ja
määrä (s. 399).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 354)
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos edellä ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä
ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä/
suuresta öljymäärästä ja matalasta öljynpaineesta varoittamiseen. Joissakin moottoriversioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään
mittaristossa olevaa pienen öljynpaineen
varoitussymbolia. Muissa versioissa on öljy-
353
10 Ylläpito ja huolto
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö
10
VAROITUS
Moottoriversiosta riippuen tarkastetaan öljymäärä öljynmittatikulla tai elektronisella öljymäärän anturilla.
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkinnän. Määrä ei saa koskaan olla yli MAXmerkin tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa
moottorivaurioon.
Öljynmittatikulla varustettu moottori5
G021737
VAROITUS
Öljypinnan pitää olla MIN- ja MAX-merkin välillä.
Mittaus ja mahdollinen lisäys
Mittatikku ja täyttöputki.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan
2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi
moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku
näyttää pientä määrää, koska kaikki öljy ei ole
ehtinyt valua alas öljypohjaan.
5
6
354
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
Moottori elektronisella öljymäärän
anturilla, 4-syl. 2.0 l
1. Varmistakaa, että auto on vaakasuorassa.
On tärkeää odottaa 5 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua
takaisin öljypohjaan.
2. Vetäkää mittatikku ylös ja pyyhkikää se.
3. Työntäkää mittatikku takaisin alas.
4. Vetäkää ylös ja tarkastakaa määrä.
5. Jos pintataso on lähellä MIN-merkkiä,
tulee lisätä 0,5 litraa. Jos taso on runsaasti alapuolella, voidaan tarvita suurempi määrä.
6. Jos määrä halutaan tarkastaa uudelleen,
tehkää se lyhyehkön ajon jälkeen. Toistakaa sen jälkeen kohdat 1-4.
Ei koske 4-syl. 2,0 l tai 5-syl. dieseliä, joissa on elektroninen öljymäärän anturi.
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.
Täyttöputki6.
Teidän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ennen kuin näytössä
esitetään ilmoitus, ks. seuraavaa kuvaa.
10 Ylläpito ja huolto
TÄRKEÄÄ
Pienen öljymäärän ilmoituksen yhteydessä
lisätkää vain ilmoitettava määrä, esim.
0,5 litraa.
HUOM
Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on
digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.
Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti,
kun öljyä lisätään tai lasketaan pois.
Autolla on pitänyt ajaa n. 30km ja sen on
pitänyt seistä paikallaan 2 tuntia moottori
sammutettuna vaakasuoralla alustalla
ennen kuin öljymäärän näyttö tulee
oikeaksi.
Ilmoitus
Moottorin öljymäärä
Κljymäärä tarkastetaan elektronisen öljymäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori
on sammutettuna, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 103).
VAROITUS
Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään, ajakaa korjaamolle. Κljymäärä voi
olla liian suuri.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
2. Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään
vasemmassa vivussa asentoon
Öljymäärä.
> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin
öljymäärästä.
10
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks.
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 103).
HUOM
Jos oikeat edellytykset öljymäärän mittaamiselle eivät ole täyttyneet (aika moottorin
sammuttamisen jälkeen, auton kallistuma,
ulkolämpötila yms.), esitetään ilmoitus Ei
saatavilla. Tämä ei tarkoita, että auton
järjestelmässä on jotain vikaa.
Moottori elektronisella öljymäärän
anturilla, 5-syl. diesel
Öljymäärän mittaaminen, 4-syl. 2.0 l
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se
seuraavan sekvenssi mukaisesti.
1. Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 75).
Täyttöputki7.
7
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.
}}
355
10 Ylläpito ja huolto
||
Teidän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ennen kuin mittariston
infonäytössä esitetään ilmoitus, ks. seuraavaa
kuvaa.
10
TÄRKEÄÄ
Ilmoituksen Öljymäärä alhainen Lisää
0,5 litraa yhteydessä lisätkää vain
0,5 litraa.
2. Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään
vasemmassa vivussa asentoon
Öljymäärä.
> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin
öljymäärästä.
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks.
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 103).
HUOM
Järjestelmä ilmaisee öljymäärän vain ajon
aikana. Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti, kun öljyä lisätään tai lasketaan
pois. Autolla pitää ajaa n. 30 km ennen
kuin öljymäärä näytetään oikein.
VAROITUS
Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on
digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.
Ilmoitus
Moottorin öljymäärä
Κljymäärä voidaan tietyissä autoissa tarkastaa elektronisen öljynmäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori on sammutettuna.
VAROITUS
Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään, ajakaa korjaamolle. Κljymäärä voi
olla liian suuri.
356
Älkää lisätkö öljyä, jos täyttötaso (3) tai (4)
esitetään seuraava kuvan mukaisesti.
Määrä ei saa koskaan olla yli MAX-merkin
tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
Öljymäärän mittaaminen, 5-syl. diesel
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se
seuraavan sekvenssi mukaisesti.
1. Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 75).
Numerot 1-4 edustavat täyttömäärää. Älkää
lisätkö öljyä, jos täyttömäärä (3) tai (4) esitetään.
Suositeltu täyttötaso on 4. Ilmoitus ja grafiikka
näytössä. Vasemmalla on digitaalinen mittaristo
ja oikealla analoginen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottoriöljy - yleistä (s. 353)
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 75)
10 Ylläpito ja huolto
Jäähdytysneste - taso
Jäähdytysneste jäähdyttää polttomoottorin
oikeaan käyttölämpötilaan. Moottorista jäähdytysnesteeseen siirtyvää lämpöä voidaan
käyttää matkustamon lämmittämiseen.
Jäähdytysnesteen tason on oltava paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkkien välissä.
Määrän tarkastus ja täyttö
VAROITUS
Kloorin, kloridien ja muiden suolojen
korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Määrätiedot ja veden laatua koskevat vaatimukset, ks. Jäähdytysneste - laatu ja määrä
(s. 401).
Käyttäkää aina jäähdytysnestettä,
jossa on syöpymisenestoainetta,
Volvon suosituksen mukaisesti.
•
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 %
jäähdytysnestettä.
•
Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn laatuiseen vesijohtoveteen. Jos
veden laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä Volvon suositusten mukaisesti.
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää
jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
•
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytettynä. Muussa tapauksessa voi
syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien)
vaara.
Pinnan pitää olla paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkin välissä. Jos järjestelmä on vajaa,
voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja,
jotka voivat aiheuttaa moottorivaurioita.
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jäähdytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa
jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian
pieni että liian suuri.
TÄRKEÄÄ
•
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
nestettä pitää lisätä, kun moottori on lämmin, kiertäkää paisuntasäiliön tulppa
hitaasti auki siten, että ylipaine purkautuu.
10
357
10 Ylläpito ja huolto
Jarru- ja kytkinneste - määrä
Lisäys
Jarru- ja kytkinnesteen määrän pitää olla säiliön MIN- ja MAX-merkin välillä.
10
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston huolto ja
korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
Määrän tarkastus
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö.
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän
MIN- ja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa
määrä säännöllisesti.
Vianetsintä ja korjaus
Ilmastointilaite sisältää fluoresoivaa jälkiainetta. Käyttäkää ultraviolettivaloa vuodonetsinnässä.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai
ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa
ilma on hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran vuodessa.
Jarrunesteen määrätiedot ja suositeltu laatu,
ks. Jarruneste - laatu ja määrä (s. 403).
VAROITUS
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä. Volvo suosittelee, että jarrunesteen vähentymisen syy
tutkitaan valtuutetussa Volvon teknisessä
palvelussa.
358
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto vianetsintä ja korjaus
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.
VAROITUS
Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää nestettä. Pintatason pitää olla säiliön sisäpuolella
olevien merkkien MIN ja MAX välillä.
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako asettaa kantta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvon huolto-ohjelma (s. 346)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - yleistä
Hehkulamppupolttimot voidaan vaihtaa. LEDja xenon-polttimoita vaihdettaessa on otettava
yhteys huoltokorjaamoon.
Polttimot on eritelty (s. 365). Polttimot ja
muut valonlähteet, jotka ovat erityistä tyyppiä,
kuten LED8-polttimot, tai joita ei muusta
syystä voida vaihtaa muualla kuin korjaamolla9, ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
9
10
Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL
(Xenon-polttimot)
Positio-/seisontavalot
edessä10
VAROITUS
VAROITUS
Auton sähköjärjestelmän tulee olla avaintilassa 0, kun polttimo vaihdetaan, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 75).
huomiovalovalaisimet10
Sivuvilkku, ulkotaustapeilit10
Turvavalaistus, ulkotaustapeilit
sisä- ja kuormatilan valaistus
käsinekotelon valaistus
HUOM
Xenon-valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Xenon-polttimoiden vaihto
teettää korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. Xenonvaloihin kohdistuva työ edellyttää erityistä
varovaisuutta, koska valonheittimessä on
suurjännitelaite.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako koskaan sormilla suoraan hehkulamppua. Sormista irtoava
rasva höyrystyy kuumuudessa ja muodostaa heijastinta vahingoittavan kerroksen.
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä, sumuvaloissa ja takavalaisimissa voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki ulkoiset valaisimet on suunniteltu estämään tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun valo on palanut hetken.
10
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttimot - erittelyt (s. 365)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä (s. 360)
•
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 363)
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 364)
positio-/seisontavalot takana
sivuvalot takana
jarruvalo takalasin yläpuolella
rekisterikilven valo.
HUOM
Jos vikailmoitus on edelleen olemassa viallisen polttimon vaihdon jälkeen, suositellaan hakeutumista valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Valodiodi (Light Emitting Diode)
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Tietyt versiot.
359
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä
Katsaus esittää polttimoiden sijainnin edessä.
10
Polttimon vaihto - valonheitin
5.
Kaikki valonheittimen polttimot vaihdetaan
irrottamalla ensin koko valonheitin moottoritilan kautta.
Painakaa salpahaka alas.
Irrottakaa liitinkappale.
Asettakaa valonheitin pehmeälle alustalle
niin, ettei lasi naarmuunnu.
TÄRKEÄÄ
Älkää vetäkö kaapelista, vaan tarttukaa
kiinni liittimestä.
6. Vaihtakaa ko. polttimo ohjeen mukaisesti.
Valonheittimen pitää olla asennettuna ja liittimen oikein kytkettynä ennen valaistuksen kytkemistä päälle tai avainasennon vaihtamista.
Positio-/seisontavalot (s. 362) (LED ksenonvalonheittimissä)
Kaukovalot halogeenivalonheittimissä
(s. 361) / Lisäkaukovalot ksenonvalonheittimissä (s. 362)
2.
3.
Suuntavilkku (s. 362)
4.
Aiheeseen liittyvät tiedot
360
1.
Lähivalot halogeenivalonheittimissä
(s. 361) / Ksenonvalot ksenonvalonheittimissä (s. 359)
Huomiovalot (s. 363) (LED* tai hehkulamppu versiosta riippuen)
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Polttimon vaihto - yleistä (s. 359)
Nostakaa konepellin rajoitin pois.
Avatkaa ruuvi Torx-avaimella, koko
T30.
Kääntäkää lukkosokkaa vastapäivään.
Vetäkää lukkosokka pois.
Vapauttakaa valonheitin vuorotellen
kääntelemällä ja vetämällä sitä ulos.
TÄRKEÄÄ
Nostakaa ajovalo ulos varovasti, jotta
mikään osa ei vahingoitu.
Polttimot - erittelyt (s. 365)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
Polttimon vaihto - yleistä (s. 359)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä (s. 360)
•
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi (s. 361)
•
Polttimot - erittelyt (s. 365)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - kauko-/
lähivalopolttimoiden peitekansi
Kauko-/lähivalopolttimoihin päästään käsiksi
irrottamalla valonheittimen isompi peitekansi.
Polttimon vaihto - lähivalot
Polttimon vaihto - kaukovalot
Lähivalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
Kaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
HUOM
HUOM
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
1.
10
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
Painakaa hakoja yhteen.
Kääntäkää peitekansi pois.
2. Vaihtakaa ko. polttimo ohjeen mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 360)
Polttimon vaihto - lähivalot (s. 361)
1. Irrottakaa valonheitin (s. 360).
1. Irrottakaa valonheitin (s. 360).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 361).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 361).
3.
3.
Polttimon vaihto - kaukovalot (s. 361)
Painakaa polttimonpidintä ylöspäin,
kunnes se irtoaa.
Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään.
Vetäkää polttimonpidin ulos.
Vetäkää polttimonpidin ulos.
4. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
4. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot (s. 362)
•
Polttimot - erittelyt (s. 365)
•
Polttimot - erittelyt (s. 365)
361
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot
Polttimon vaihto - etusuuntavalot
Lisäkaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
Suuntavalopolttimo sijaitsee valonheittimen
pienemmän peitekannen alla.
HUOM
10
Polttimon vaihto - positio-/
seisontavalot edessä
Positio-/seisontavalopolttimon pidin on sijoitettu valonheittimen sivulle.
HUOM
Koskee xenonajovaloilla varustettuja
autoja*.
Ei koske xenon-valonheittimillä* varustettuja autoja, koska näissä on LED-polttimot.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 360).
Irrottakaa peitekansi.
3.
Painakaa salpahaka sisään.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 360).
Vetäkää polttimonpidin ulos.
2. Irrottakaa peitekansi (s. 361).
4. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
3.
Painakaa polttimonpidintä ylöspäin,
kunnes se irtoaa.
Vetäkää polttimonpidin ulos.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 360).
2.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 365)
Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään.
Vetäkää polttimonpidin ulos.
4. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
3. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
362
2.
Polttimot - erittelyt (s. 365)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Polttimot - erittelyt (s. 365)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - huomiovalot
Huomiovalopolttimo on sijoitettu puskurin peitekannen sisäpuolelle.
HUOM
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana
Polttimon vaihto - vilkku takana, jarruja peruutusvalo
Yhteenveto esittää polttimoiden sijainnin
takana.
Vilkku takana, jarru- ja peruutusvalo vaihdetaan kuormatilan puolelta.
10
Koskee vain hehkulampuilla varustettuja
huomiovaloja.
Jarruvalo (LED)
Seisontavalot (LED)
1.
2.
Jarruvalot (s. 363)
Irrottakaa peitekansi.
Sivuvalot (LED)
Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään.
Suuntavilkku (s. 363)
Peruutusvalot (s. 363)
Vetäkää polttimonpidin ulos.
3. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 365)
Sumuvalot (s. 364)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttimon vaihto - yleistä (s. 359)
Polttimot - erittelyt (s. 365)
1. Irrottakaa verhoilussa (1) oleva luukku
siltä puolelta, jolla rikkinäinen polttimo on.
2.
Painakaa salpahakaa sivusuunnassa.
Vetäkää polttimonpidin ulos.
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
4. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 363)
•
Polttimot - erittelyt (s. 365)
363
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - sumuvalo takana
Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään.
Sumuvalopolttimo on sijoitettu puskurin polttimonpitimeen.
10
Vetäkää polttimonpidin ulos.
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
Meikkipeilin polttimot sijaitsevat valaisimen
lasien takana.
3. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 365)
1. Työntäkää ruuvitaltta valaisimen lasin alle
ja kammetkaa reunan lukituskieleke varovasti ylös.
2. Irrottakaa varovasti ja nostakaa valaisimen lasi pois.
Työntäkää sisään (n.20 mm) tylppä veitsimäinen esine, esim. pöytäveitsi, kolmion
luota.
3. Vetäkää kärkipihdeillä polttimo suoraan
ulos sivulle. Älkää puristako pihdeillä voimakkaasti, polttimon lasi voi siinä tapauksessa rikkoutua.
Kammetkaa varovasti, kunnes lukitusnystyrä vapautuu.
4. Vaihtakaa polttimo ja asentakaa osat
takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
TÄRKEÄÄ
Varokaa rikkomasta osia.
364
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 365)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimot - erittelyt
Aiheeseen liittyvät tiedot
Erittelyt koskevat hehkulamppuja. LED- ja
xenon-polttimoita vaihdettaessa on otettava
yhteys huoltokorjaamoon.
A
B
C
D
Valaistus
[W]A
Tyyppi
LähivalotB
55
H7 LL
KaukovalotB
65
H9
LisäkaukovalotC
55
H7 LL
Vilkku edessä
21
HY21W
Positio-/Seisontavalot edessäB
5
W5W LL
HuomiovalotD
19
PW19W
Sivuvilkku, ulkotaustapeilitD
5
WY5W LL
Vilkku takana
21
PY21W LL
Jarruvalot
21
P21W LL
Peruutusvalot
21
P21W LL
Takasumuvalo
21
H21W LL
Meikkipeilin
valaistus
1,2
T5 Kanta
W2x4,6d
Wattia
Halogeenivalonheittimillä varustetut autot
Xenon-valonheittimillä varustetut autot
Tietyt versiot
•
•
Polttimon vaihto - yleistä (s. 359)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
edessä (s. 360)
•
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 363)
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 364)
Pyyhkimien sulat
Pyyhinsulka pyyhkii veden tuuli- ja takalasista.
Yhdessä huuhtelunesteen kanssa ne puhdistavat ikkunat ja varmistavat hyvän näkyvyyden
ajon aikana.
10
Tuulilasin pyyhinsulkien on oltava huoltoasennossa, kun ne vaihdetaan.
Huoltoasento
Pyyhinsulat huoltoasennossa.
Jotta on mahdollista vaihtaa, pestä tai nostaa
pyyhinsulat (esim. kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet
kiinni.
}}
365
10 Ylläpito ja huolto
10
||
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon11 ja painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon I. Yksityiskohtaiset tiedot avaimen asennoista, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 75).
2. Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE
-painiketta uudelleen auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon 0.
3. Siirtäkää 3 sekunnin kuluessa ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua ylöspäin ja
pitäkää se paikallaan n. 1 sekunti.
> Pyyhkimet käyvät tällöin ja asettuvat
suoraan ylöspäin.
Pyyhkimet palaavat aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi
avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
TÄRKEÄÄ
Jos huoltotilassa ollessaan pyyhkimet on
käännetty ylös tuulilasista, täytyy ne kääntää takaisin tuulilasia vasten, ennen kuin
pyyhkimien sallitaan palata paikoitusasentoonsa. Tällä estetään konepellin maalin
naarmuuntuminen.
11
366
Ei välttämätöntä autossa, jossa on Keyless-toiminto.
Pyyhinsulkien vaihto
Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös, kun se
on huoltoasennossa. Painakaa nuppia,
joka on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja
vetäkää sulka pois suoraan pyyhinvarren
suuntaisesti.
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten,
että kuuluu "napsahdus".
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
4. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin tuulilasia vasten.
Pyyhkimet palaavat huoltoasennosta aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP
ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän
asettamiseksi avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
10 Ylläpito ja huolto
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti.
Myöhästynyt ylläpitohuolto lyhentää pyyhinsulan käyttöikää.
10
Aiheeseen liittyvät tiedot
Huuhteluneste - täyttö (s. 368)
G021763
•
HUOM
Pyyhinsulkien pituudet ovat erilaiset. Kuljettajan puoleinen pyyhinsulka on pidempi
kuin matkustajan puoleinen.
VAROITUS
Koska auto on varustettu turvatyynyllä
Pedestrian Airbag, Volvo suosittelee, että
pyyhinvarsien pitää olla alkuperäisiä ja että
käytätte niissä vain alkuperäisiä osia.
1. Kääntäkää pyyhinsulkaa ulospäin.
2. Tarttukaa sulan sisempään osaan (nuolen
kohdalta).
3. Kääntäkää vastapäivään käyttääksenne
sulan pyyhkimen vartta kohti olevaa
ääriasentoa vipuna sulan saamiseksi irti
helpommin.
4. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
5. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.
Puhdistus
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, ks.
Autonpesu (s. 383).
367
10 Ylläpito ja huolto
Huuhteluneste - täyttö
10
Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien ja
ikkunoiden puhdistamiseen. Talvella on käytettävä jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä.
Määrätiedot, ks. Huuhteluneste - laatu ja
määrä (s. 403).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyyhkimien sulat (s. 365)
Käynnistysakku - yleistä
Käynnistysakun avulla käytetään auton käynnistysmoottoria ja muita sähkövarusteita.
Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa,
ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.
Käynnistysakku on perinteinen 12 V:n akku.
•
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin käydessä.
•
Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty
oikein ja kiristetty asianmukaisesti.
Seuraava taulukko näyttää käynnistysakun
erittelyt.
Jännite (V)
KylmäkäynnistyskykyA - CCAB (A)
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen huuhtelunestesäiliö.
TÄRKEÄÄ
Koko , PxLxK
(mm)
Käyttäkää Volvon alkuperäistä huuhtelunestettä tai vastaavaa, suositeltu pH välillä
6 ja 8.
Kapasiteetti (Ah)
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua
huuhtelunestettä talvella siten, ettei se
jäädy pumpussa, säiliössä ja letkuissa.
368
A
B
C
D
12
720C
760D
tai 800D
278×175×190C
278×175×190D tai
315×175×190D
70C
70D tai 80D
EN-normin mukaisesti.
Cold Cranking Amperes.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto. Erittelyt riippuu malliversiosta.
10 Ylläpito ja huolto
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa
tarkka ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen
akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa
tarraa).
TÄRKEÄÄ
HUOM
•
Akun pitää olla alkuperäisen akun mittojen mukainen.
•
Akkujen korkeudet vaihtelevat.
VAROITUS
•
•
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
HUOM
Ladattaessa käynnistysakkua tai apuakkua
(s. 371) saa käyttää vain nykyaikaista
akkulaturia, jonka latausjännite on kontrolloitu. Pikalataustoimintoa ei saa käyttää,
koska se voi vaurioittaa akkua.
Jos käynnistysakku tyhjenee monta kertaa,
tämä vaikuttaa akun käyttöikään heikentävästi.
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttaa
monta tekijää, mm. ajo-olosuhteet ja
ilmasto. Akun käynnistyskyky alenee
asteittain ajan myötä ja siksi lataaminen on
tarpeen, jos autoa ei käytetä pitkään
aikaan tai jos autolla ajetaan vain lyhyitä
matkoja. Myös suuri kylmyys alentaa käynnistyskykyä edelleen.
TÄRKEÄÄ
Jos seuraavaa ei noudateta, voi infotainment-järjestelmän energiansäästötoiminto
lakata tilapäisesti toimimasta ja/tai ilmoitus
mittariston infonäytössä käynnistysakun
varausasteesta olla tilapäisesti pätemätön
ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin
kytkemisen jälkeen.
Jotta käynnistysakku pysyisi hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa viikossa tai automaattisella ylläpitolataustoiminnolla varustetun latauslaitteen
kytkemistä käynnistysakkuun.
•
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. Apukäynnistyskaapelit (s. 268) - siinä
selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet
pitää sijoittaa.
10
Jatkuvasti täyteen ladatun akun käyttöikä
on kaikkein pisin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Akku - symbolit (s. 370)
Käynnistysakku - vaihto (s. 370)
Akku - Start/Stop (s. 371)
369
10 Ylläpito ja huolto
Akku - symbolit
Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.
Akussa on informaatio- ja varoitussymboleja.
Akun symbolit
10
Käynnistysakku - vaihto
Käynnistysakku tulee vaihtaa valtuutetulla korjaamolla.
Käynnistysakku on perinteinen 12 V:n akku.
Käyttäkää suojalaseja.
Räjähdysvaara.
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
korjaamon vaihtaa akut - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Lisätietoja auton käynnistysakusta, ks. Apukäynnistyskaapelit (s. 268).
Lisätietoja auton käyttöoppaassa.
Toimitettava kierrätykseen.
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
HUOM
Loppuunkäytetty käynnistysakku pitää
kierrättää ympäristöä säästävällä tavalla.
Akku sisältää lyijyä.
Akku sisältää syövyttävää happoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
370
Käynnistysakku - yleistä (s. 368)
Akku - Start/Stop (s. 371)
10 Ylläpito ja huolto
Akku - Start/Stop
Koko , PxLxK (mm)
Start/Stop-toiminnolla varustettu käynnistysakun lisäksi myös apuakulla.
Auto, jossa on Start/Stop-toiminto, on varustettu kahdella 12 V:n akulla - erittäin tehokkaalla käynnistysakulla ja apuakulla, joka auttaa Start/Stop-toiminnon aloitusvaiheessa.
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta, ks. Start/
Stop* (s. 277).
Lisätietoja auton käynnistysakusta, ks. Apukäynnistyskaapelit (s. 268).
Seuraava taulukko näyttää apuakun erittelyt.
Jännite (V)
KylmäkäynnistyskykyA CCAB (A)
12
13
14
12
120C
170D
Kapasiteetti (Ah)
A
B
C
D
HUOM
150×90×106C
•
150×90×130D
8C
10D
•
EN-normin mukaisesti.
Cold Cranking Amperes.
Käsivalintainen vaihteisto yhdessä Start/Stop-toiminnon
kanssa. Tämä pysäyttää automaattisesti vain, kun auto on
täysin paikallaan.
Muut.
10
Kun käynnistysakun kapasiteetti on
laskenut alimman sallitun tason alapuolelle, Start/Stop-toiminto kytketään
pois toiminnasta.
Tilapäisesti rajoitettu Start/Stop-toiminto suuren virranoton vuoksi tarkoittaa:
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa käynnistysakku Start/Stoptoiminolla varustetussa autossa pitää
asentaa oikean tyyppinen akku, EFB12
käsivalintaisella vaihteistolla ja AGM13
automaattivaihteistolla varustetussa
autossa.
Vaihdettaessa apuakku pitää asentaa
AGM-tyyppinen akku.
Mitä suurempi virrankulutus autossa
on, sitä enemmän generaattorin pitää
työskennellä ja akkuja ladata = lisääntynyt polttoaineenkulutus.
•
Moottori käynnistyy automaattisesti14
ilman, että kuljettaja painaa kytkinpoljinta
(käsivalintainen vaihteisto).
•
Moottori käynnistyy automaattisesti
ilman, että kuljettaja nostaa jalan pois
käyttöjarrupolkimelta (automaattivaihteisto).
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Automaattinen käynnistys voi tapahtua vain, jos vaihdevipu on vapaa-asennossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
371
10 Ylläpito ja huolto
||
Akkujen sijainti
TÄRKEÄÄ
HUOM
Jos seuraavaa ei noudateta, voi käynnistys/pysäytys-järjestelmä lakata tilapäisesti
toimimasta ulkoisen käynnistysakun tai
akkulaturin kytkemisen jälkeen:
10
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt siten,
että kaikki on "pimeänä" ja autosta periaatteessa puuttuvat kaikki normaalit sähkötoiminnot, ja moottori sen jälkeen käynnistetään ulkoisen akun tai akkulaturin
avulla, Start/Stop-toiminto on aktivoitu.
Moottori voidaan tällöin pysäyttää automaattisesti, mutta Start/Stop-toiminto voi
automaattisen pysäytyksen yhteydessä
epäonnistua moottorin automaattisessa
käynnistämisessä, koska käynnistysakun
kapasiteetti on riittämätön.
•
(1) Käynnistysakku15 (2) Apuakku
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. Apukäynnistyskaapelit (s. 268) - siinä
selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet
pitää sijoittaa.
Onnistuneen automaattisen käynnistyksen
varmistamiseksi automaattisen pysäytyksen jälkeen akku pitää ensin ladata. Ulkolämpötilan ollessa +15 °C akkua pitää
ladata vähintään 1 tunti. Ulkolämpötilan
ollessa matalampi suositellaan 3-4 tunnin
latausaikaa. Suosituksena on, että akku
ladataan ulkoisella akkulaturilla.
Apuakku ei tavallisesti tarvitse enempää huoltoa kuin varsinainen käynnistysakku. Kysymysten tai ongelmien suhteen tulee ottaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jos tätä mahdollisuutta ei ole, suositellaan
Start/Stop-toiminnon tilapäistä sulkemista,
kunnes käynnistysakkua on jälleen ladattu
riittävästi.
Lisätietoja käynnistysakun lataamisesta,
ks. Käynnistysakku - yleistä (s. 368).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
15
372
Ks. Käynnistysakku - yleistä (s. 368) saadaksenne perusteellisen selostuksen käynnistysakusta.
Akku - symbolit (s. 370)
10 Ylläpito ja huolto
Sähköjärjestelmä
Varokkeet - yleistä
Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja käyttää
alustaa ja moottorin runkoa johtimina.
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
varokkeilla.
Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori.
Käynnistysakun koko, tyyppi ja suorituskyky
riippuvat auton varustuksesta ja toiminnasta.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa
tarkka ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen
akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa
tarraa).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käynnistysakku - vaihto (s. 370)
Käynnistysakku - yleistä (s. 368)
Sähkökeskusten sijainti
10
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen
palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta. Jos sama varoke palaa toistuvasti,
komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Vaihto
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa autossa. Jos auto on oikealta ohjattava, hansikaslokeron alla oleva sähkökeskus
on toisella puolella.
Moottoritila
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
VAROITUS
Älkää käyttäkö mitään vieraita esineitä tai
ilmoitettua suurempaa ampeerilukua
varokkeen korvaamiseksi. Tämä voi
aiheuttaa sähköjärjestelmään huomattavia
vaurioita ja johtaa mahdollisesti tulipaloon.
Hansikaslokeron alla
Oikean etuistuimen alla
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 374)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 378)
Varokkeet - oikean etuistuimen alla
(s. 381)
373
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - moottoritilassa
Moottoritilassa olevat varokkeet suojaavat
mm.moottori- ja jarrutoimintoja.
10
Kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä, kun varoke pitää vetää irti tai
asettaa takaisin paikalleen.
Kannen irrotus
Sähkökeskuksessa on tilaa myös useille varavarokkeille.
Varokkeiden vaihto
Varokkeisiin päästään käsiksi, kun käynnistysakun ja sähkökeskuksen kannen päälle sijoitettu kansi on irrotettu.
Kääntäkää ulos lukitukset, jotka on
sijoitettu käynnistysakun kannen sivuille.
Nostakaa kansi suoraan ylös.
374
Kääntäkää ulos lukitus, joka on sijoitettu sähkökeskuksen sivulle.
Kääntäkää kantta ylöspäin, kunnes
lukitushaat (1) vapautuvat.
10 Ylläpito ja huolto
Toiminto
A
Toiminto
A
Tuuletuspuhallin
40
12 V:n liitäntä, tunnelikonsoli
edessä
15
Vaihteiston ohjausyksikkö
15
Magneettikytkin A/C (1,6 l, 5syl. bensiini)
15
40
12 V:n liitäntä, tunnelikonsoli
takana
15
-
Ilmanlaatutunnistin*: Läppämoottorien ilmanotto
7,5
Varokkeiden 32-36 ensiövaroke
Kääntäkää kantta moottoria kohti päästäksenne käsiksi varokkeisiin.
Kannen asennus takaisin
-
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
Paikat
Tarra kannen sisäpuolella näyttää varokkeiden sijainnin.
•
Varokkeet 7-18 ovat tyyppiä "JCASE" ja
ne tulee vaihdattaa korjaamossa16.
•
Varokkeet 19–45 ja 47–48 ovat tyyppiä
"Mini Fuse".
16
Sähkölämmitteinen tuulilasi,
oikea puoli*
Toiminto
A
ABS-pumppu
40
ABS-venttiilit
30
Valonheittimien huuhtelulaite*
20
30
-
Sähkölämmitteinen tuulilasi,
vasen puoli*
40
Pysäköintilämmitin*
20
Tuulilasinpyyhkimet
20
Keskusohjausyksikkö, apuakun
referenssijännite
5
Äänitorvi
15
Jarruvalot
5
-
-
Valokatkaisin
5
Sisäiset relekäämit
5
Moottorinohjausyksikkö (4-syl.
2,0 l, 5-syl.)
5
Sähkökäyttöinen istuin, oikea*
20
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
10
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
375
10 Ylläpito ja huolto
||
10
376
Toiminto
A
Toiminto
A
Toiminto
A
Relekäämi jäähdytyspuhaltimen
releessä (4-syl. 1,6 l), 5-syl. diesel); Lambdatunnistimet (4-syl.
1,6 l bensiini); Ilmamassamittari
(1,6 l diesel, 5-syl. diesel); EGRjäähdytyksen ohivirtausventtiili
(1,6 l diesel); EGR-jäähdytyksen
bypass-solenoidi (5-syl. diesel);
Polttoainevirtauksen säätöventtiili (5-syl. diesel); Polttoainepaineen säätöventtiili (5-syl. diesel)
10
10
Venttiilit (1,6 l bensiini); Solenoidit (1,6 l bensiini); Suihkutusventtiilit (5-syl. bensiini); Lambdatunnistin (5-syl. diesel); Kampikammiotuuletuksen lämmitin
(5-syl. diesel)
10
15
Relekäämi jäähdytyspuhaltimen
releessä (5-syl. bensiini); lambdatunnistimet (5-syl. bensiini)
20
Venttiili (4-syl. 2,0 l diesel);
EVAP-venttiili (4-syl. 2,0 l bensiini); Kampikammiotuuletuksen
lämmitin (4-syl. 2,0 l bensiini);
Moottorinohjausyksikkö (4-syl.
2,0 l); Ilmamassamittari (4-syl.
2,0 l); Termostaatti (4-syl. 2,0 l
bensiini); EGR:n jäähdytyspumppu (4-syl. 2,0 l diesel);
Hehkutuksen ohjausyksikkö (4syl. 2,0 l diesel)
15
Lambdatunnistimet (4-syl. 2,0 l);
Jäähdytyspuhaltimen releen
relekäämi (4-syl. 2,0 l)
Automaattivaihteiston öljypumppu (5-syl.); Ilmamassamittari (1,6 l bensiini, 5-syl. bensiiini); EVAP-venttiili (1,6 l bensiini); Venttiilit (4-syl. 2,0 l, 5-syl.
bensiini); Solenoidit (5-syl. bensiini); Kampikammiotuuletuksen
lämmitin (5-syl. bensiini); Turbon säätömoottori (1,6 l diesel);
Polttoainevirtauksen säätöventtiili (1,6 l diesel); Jäähdyttimen
kaihtimen ohjausyksikkö (1,6 l
diesel); Männänjäähdytyksen
solenoidi (5-syl. diesel); Turbon
säätöventtiili (5-syl. diesel); Κljymäärän anturi (5-syl. diesel);
Kompressori A/C (4-syl. 2,0 l, 5syl. diesel); Κljypumppu (4-syl.
2,0 l); Ilmastointilaitteen jäähdytysventtiili (4-syl. 2,0 l diesel);
Start/Stop-toimintojen releiden
relekäämit
Sytytyspuolat (1,6 l bensiini, 5syl. bensiini)
10
Sytytyspuolat (4-syl. 2,0 l bensiini); Dieselsuodattimen lämmitin (1,6 l diesel, 5-syl. diesel);
Hehkutuksen ohjausyksikkö (5syl. diesel)
15
Dieselsuodattimen lämmitin (4syl. 2.0 l diesel)
25
10 Ylläpito ja huolto
Toiminto
A
Moottorinohjausyksikkö (1,6 l)
10
Moottorinohjausyksikkö (4-syl.
2,0 l, 5-syl.); Kaasuläppäyksikkö
(5-syl. bensiini)
15
ABS
5
Moottorin ohjausyksikkö; vaihteiston ohjausyksikkö; turvatyynyt
7,5
Valojen korkeudensäätö*
10
Sähköinen ohjaustehostin
5
Keskusohjausyksikkö
15
-
-
-
-
Törmäysvaroitus
5
Kaasupolkimen anturi
5
Latauskohta, apuakku
-
-
-
Jäähdytysnestepumppu (kun
pysäköintilämmitintä ei ole)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 378)
Varokkeet - oikean etuistuimen alla
(s. 381)
10
10
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
377
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - käsinekotelon alla
10
Käsinekotelon alla olevat varokkeet suojaavat
mm.turvatyyny- ja matkustamon valaistustoimintoja.
Moottoritilan sähkökeskuksen kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä,
kun varoke pitää vetää irti tai asettaa takaisin
paikalleen.
Moottoritilan sähkökeskuksessa on tilaa
myös useille varavarokkeille.
Varokkeiden vaihto
Varokkeet tulevat näkyville, kun suojakotelo
on irrotettu sähkökeskuksesta.
378
Kotelon irrotus
Tarttukaa koloon ja vetäkää, kunnes lukitusnystyrät kotelon alareunassa irtoavat
sähkökeskuksesta.
Irrottakaa kotelo.
HUOM
Kannen yläreunan lukituskielekkeiden
avaamiseen tarvitaan verrattain suuri
voima, ennen kuin kansi irtoaa sähkökeskuksesta.
10 Ylläpito ja huolto
Kotelon asennus paikalleen
Sovittakaa alemmat ohjausnystyrät
sisään.
Kääntäkää koteloa ylöspäin, kunnes
ylemmät nystyrät tarttuvat kiinni.
HUOM
Katsokaa, että ylemmät lukituskielekkeet
ohjautuvat kunnollisesti sähkökeskuksen
uriin.
A
Toiminto
Takalasinpyyhin
15
Lämmitys- ja ilmastointipaneeli
7,5
Näyttö kattokonsolissa (Turvavyömuistutin/Osoitus etumatkustajan paikan turvavyölle)
5
Ohjauspyörämoduuli
7,5
Sisävalaistus; Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja
ja matkustamovalaistusta varten; Sähkökäyttöiset istuimet*
7,5
Sähkökäyttöinen rullaverho,
lasikatto*
10
Peruutusvalot
7,5
Sadetunnistin*; sisätaustapeilin
himmennys*; kosteustunnistin*
5
Tuulilasin huuhtelulaiteC; takalasin huuhtelulaiteC
20
Törmäysvaroitus*
5
Käynnistyksenesto
5
-
-
Varasijainti 1, jatkuva jännite
15
Varasijainti 2, jatkuva jännite
20
Liiketunnistin, hälytin*; etäohjauksen vastaanotin
5
Tuulilasin huuhtelulaiteD; takalasin huuhtelulaiteD
20
Keskuslukko, polttoainesäiliön
luukkuE
10
Takaluukun lukituksen avaaminenF
10
Takaluukun lukituksen avaaminenA
Paikat
Varokkeet ovat tyyppiä "Mini Fuse".
Toiminto
A
Polttoainepumppu
20
-
Toiminto
-
Hälytyssireeni*; Diagnoosiliitin
OBDII
5
Kaukovalot
15
-
10
-
-
Varasijainti 3, jatkuva jännite
5
Ohjauslukko
15
Mittaristo
5
Keskuslukko, polttoainesäiliön
luukkuB
10
A
10
-
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
379
10 Ylläpito ja huolto
||
Toiminto
10
A
B
C
D
E
F
A
Sähköinen lisälämmitin*; Painike, istuinlämmitys takana*
7,5
Turvatyynyt; jalankulkijan turvatyyny*
7,5
Varasijainti 4, jatkuva jännite
7,5
-
-
-
-
Ks. myös varoke 84.
Ks. myös varoke 83.
Ks. myös varoke 82.
Ks. myös varoke 77.
Ks. myös varoke 70.
Ks. myös varoke 65.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
380
Varokkeet - moottoritilassa (s. 374)
Varokkeet - oikean etuistuimen alla
(s. 381)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - oikean etuistuimen alla
Oikean etuistuimen alla olevat varokkeet suojaavat mm. infotainment-järjestelmän ja perävaunun toimintoja.
Moottoritilan sähkökeskuksen kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä,
kun varoke pitää vetää irti tai asettaa takaisin
paikalleen.
Moottoritilan sähkökeskuksessa on tilaa
myös useille varavarokkeille.
Paikat
•
•
17
Varokkeet 24–28 ovat tyyppiä "JCASE" ja
ne tulee vaihdattaa korjaamossa17.
Varokkeet 1–23 ja 29–46 ovat tyyppiä
"Mini Fuse".
10
Toiminto
A
Toiminto
A
-
-
Ohjauspaneeli, vasen takaovi
25
Avaimeton*
10
Ohjauspaneeli, oikea takaovi
25
Ovenkahva (Keyless*)
5
25
Ohjauspaneeli, vasen etuovi
25
Ensiövaroke varokkeille 12–16:
Infotainment
Sähkökäyttöinen istuin, vasen*
20
Ohjauspaneeli, oikea etuovi
25
-
-
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
381
10 Ylläpito ja huolto
||
10
382
Toiminto
A
Toiminto
A
Toiminto
A
Sisäinen relekäämi
5
-
-
15
Audiojärjestelmän ohjausyksikkö (vahvistin)*, signaali diagnoosia varten
5
Perävaunun liitäntä 1*
40
Istuinlämmitys, takana vasemmalla*
Sähkölämmitteinen takalasi
30
-
-
-
-
Telematiikka*; Bluetooth*
5
BLIS*
5
Audiojärjestelmän ohjausyksikkö tai Sensus-ohjausyksikköA; Infotainment-ohjausyksikkö tai näyttöA
15
Pysäköintiapu*
5
Pysäköintikamera*
5
-
-
-
-
Digitaaliradio*; TV*
7,5
12 V:n liitäntä, kuormatila
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Perävaunun liitäntä 2*
20
Audio-ohjausyksikkö (vahvistin)*
30
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Istuinlämmitys edessä, kuljettajan puoli
15
Istuinlämmitys edessä, matkustajan puoli
15
-
-
-
-
-
-
Istuinlämmitys, takana oikealla*
15
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tietyt malliversiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 374)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 378)
10 Ylläpito ja huolto
Autonpesu
VAROITUS
Auto on pestävä heti, kun se on likaantunut.
Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla
paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
Antakaa korjaamon aina tehdä moottorinpesu. Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
Älkää käyttäkö voimakkaita liuottimia.
Käsin peseminen
•
•
•
•
Likaisten ajovalojen toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti, esim.
polttoainetta tankattaessa.
Älkää käyttäkö syövyttäviä puhdistusaineita, vaan vettä ja naarmuttamatonta
sientä.
Huuhdelkaa alusta.
Huuhdelkaa koko autoa pesunaarmujen
vaaran vähentämiseksi, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
HUOM
Auton ulkopuolisissa valoissa, kuten ajovaloissa, sumuvaloissa ja takavaloissa kosteus voi tilapäisesti tiivistyä lasien sisäpinnoille. Tämä on normaalia, kaikki ulkopuoliset valot on suunniteltu vastustamaan tätä.
Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun valo on
palanut hetken.
Käyttäkää tarvittaessa rasvanpoistoainetta pahasti likaantuneilla pinnoilla. Huomatkaa, etteivät pinnat saa olla auringon
lämmittämiä!
Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
•
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
•
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla. Jos vesipisaroiden ei anneta kuivua itsestään voimakkaassa auringonpaisteessa, vähenee
vaara veden kuivumatahroista, jotka voidaan joutua kiillottamaan pois.
10
TÄRKEÄÄ
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme, että annatte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun poistaa mahdolliset
värimuutokset.
•
HUOM
Peskää pyyhinsulat ja tuulilasi säännöllisesti laimealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
Pyyhkimien sulat
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
Puhdistettaessa:
–
Asettakaa pyyhinsulat huoltoasentoon,
ks. Pyyhkimien sulat (s. 365).
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paikkoihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suositellaan auton pesemistä käsin.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton
saa pestä vain käsipesussa. Näin siksi,
että uusi maalipinta on tavallista herkempi.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys koskee kaikkia ulkopuolen osia). Älkää
suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
Tehkää pesun jälkeen aina koeajo, mukaan
lukien seisontajarru, jotta kosteus ja korroosio ei vaikuta jarrujen kitkapintoihin ja
heikennä jarrutustehoa.
}}
383
10 Ylläpito ja huolto
10
||
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa
kitkapinnat lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin
kostealla tai kylmällä säällä.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen ja
hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää
ohjeita noudattaa huolellisesti.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovi- ja kumiosien vahaamista
ja kiillotusta.
Jos muoville tai kumille täytyy käyttää rasvanpoistoainetta, hierokaa tarvittaessa
vain kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
•
•
•
Kiillotus ja vahaus (s. 384)
Sisustuksen puhdistus (s. 386)
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros (s. 385)
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta
on himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon
voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Kylkilistojen kiillottaminen voi poistaa ja
vioittaa listojen ulkopintaa.
Välttäkää muovi- ja kumiosien vahaamista
ja kiillotusta.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Jos muoville tai kumille täytyy käyttää rasvanpoistoainetta, hierokaa tarvittaessa
vain kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Vanteet
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia vanteenpuhdistusaineita.
Vahvat puhdistusaineet voivat vahingoittaa
pintaa ja aiheuttaa laikkuja kromattuihin alumiinivanteisiin.
384
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kylkilistojen kiillottaminen voi poistaa ja
vioittaa listojen ulkopintaa.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
10 Ylläpito ja huolto
TÄRKEÄÄ
Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä
saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa. Volvon takuu ei kata tällaisten
käsittelyjen aiheuttamaa maalivauriota.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 383)
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella, joka
parantaa näkyvyyttä vaikeissa sääolosuhteissa.
•
Autonpesu (s. 383)
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
10
Vettä hylkivässä pintakerroksessa
tapahtuu luonnollista kulumista.
Hoito:
•
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita, kuten
autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi tuhota
sen vettähylkivät ominaisuudet.
•
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei
lasipinta naarmuunnu.
•
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista jääkaavinta.
•
Vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa
Volvon jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää
ensimmäisen kerran kolmen vuoden
kuluttua ja sen jälkeen joka vuosi.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoilta. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileiltä, ks.
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys
(s. 100).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
385
10 Ylläpito ja huolto
10
Ruostesuojaus
Sisustuksen puhdistus
Tahrat kangas- ja kattoverhoilussa
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu
kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoneste.
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja noudattakaa autonhoitotuotteen mukana tulevia ohjeita.
Verhoilun palonkesto-ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan erityistä tekstiilinpuhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Tarkastus ja kunnossapito
Lika ja tiesuola voivat helposti aiheuttaa korroosiota, tämän vuoksi on tärkeää pitää auto
puhtaana. Auton ruostesuojauksen ylläpitämiseksi se pitää tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa korjata.
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa tarvitse jälkikäsittelyä ennen kuin n. 12 vuoden
kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä kolmen vuoden välein. Volvo suosittelee,
että annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun auttaa Teitä, jos auto tarvitsee jälkikäsitellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Maalivauriot (s. 388)
On tärkeää käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.
Matot ja kuormatila
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen.
Kumpikin lisämatto on kiinnitetty kiinnittimillä.
–
Tarttukaa lisämattoon kummankin kiinnittimen kohdalta ja nostakaa matto suoraan
ylös.
Asettakaa lisämatto paikalleen painamalla
se kiinni kumpaankin kiinnittimeen.
VAROITUS
Käyttäkää vain yhtä lisämattoa jokaisella
paikalla ja tarkastakaa ennen ajoon lähtöä,
että kuljettajan paikan matto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty tapeille, ettei se
joudu puristuksiin polkimien luona ja niiden
alle.
Lattiamattojen tahroihin suositellaan pölynimurikäsittelyn jälkeen erityistä tekstiilinpuhdistusainetta. Lattiamatot pitää puhdistaa
aineella, jota Volvo-myyjänne suosittelee!
386
TÄRKEÄÄ
Terävät esineet, kuten tarrakiinnikkeet, voivat vahingoittaa auton kangasverhoilua.
TÄRKEÄÄ
•
Värjätty vaate (esim. farkut ja mokkaasusteet) voivat aiheuttaa väritahroja
verhoiluun.
•
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita
liuottimia. Ne voivat vahingoittaa sekä
kangas-, vinyyli- että nahkaverhoilua.
Nahkaverhoilun tahrat
Volvon nahkaverhoilu on käsitelty säilyttämään alkuperäinen ulkonäkönsä.
Nahkaverhoilu vanhenee ja saa kauniin patinan ajan myötä. Nahka jalostetaan ja käsitellään siten, että se säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa suojaavan pintakerroksen, mutta sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä
puhdistusta. Volvo tarjoaa kattavat tuotteet
nahkaverhoilun puhdistukseen ja jälkikäsittelyyn, ohjeiden mukaan käytettynä nämä säilyttävät nahan suojaavan pintakerroksen.
10 Ylläpito ja huolto
Jonkin ajan käytön jälkeen tulee nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin muuttumaan
enemmän tai vähemmän riippuen nahan pintarakenteesta. Tämä on nahan luonnollista
kypsymistä ja osoittaa sen olevan luonnontuote.
Volvo suosittelee, että mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi verhoilu puhdistetaan ja levitetään suojavoidetta yhdestä neljään kertaa vuodessa (tai tarvittaessa). Volvo
Leather Care -sarjan voitte ostaa Volvon jälleenmyyjältä.
4. Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
2. Kiillottakaa imukykyisellä paperilla tai
kankaalla.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
Ryhmä 3 (kuiva lika, pöly)
1. Kaatakaa vähän suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut voidekerros kevyin,
kiertävin liikkein nahkaan.
1. Käyttäkää pehmeää harjaa lian poistamiseen.
2. Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
Nahka on nyt saanut parannetun tahrasuojan
ja UV-suojan.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
TÄRKEÄÄ
•
•
Värjätty vaate (esim. farkut ja mokkaasusteet) voivat aiheuttaa väritahroja
verhoiluun.
Poistakaa lika ja pöly pehmeällä, kostutetulla sienellä ja neutraalilla saippualla.
•
•
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita
liuottimia. Ne voivat vahingoittaa sekä
kangas-, vinyyli- että nahkaverhoilua.
Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan
peittäkö nahkaohjauspyörää muovisella
suojalla.
•
Käyttäkää luonnollisia öljyjä. Mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi suositellaan Volvon nahanhoitoainetta.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
1. Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas vaahto.
2. Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
3. Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.
Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää
hieroko.
Jos ohjauspyörään tulee tahroja:
Ryhmä 1 (muste, viini, kahvi, maito, hiki ja
veri)
–
Käyttäkää pehmeää riepua tai sientä.
Sekoittakaa 5-prosenttinen ammoniumliuos. (Käyttäkää veritahroille liuosta,
jossa on 2 dl vettä ja 25 g suolaa.)
Ryhmä 2 (rasva, öljy, kastikkeet ja suklaa)
1. Sama menettely kuin ryhmälle 1.
10
2. Sama menettely kuin ryhmälle 1.
Sisustuksen muovi-, metalli- ja
puuosien tahrat
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua
kalvo- tai mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa
Volvon jälleenmyyjiltä.
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota
voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö alkoholipitoisuudeltaan
suuria liuotinaineita, esim. huuhtelunestettä, mittariston puhdistamiseen.
Turvavyöt
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta,
erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että
vyö on kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin
sisään.
}}
387
10 Ylläpito ja huolto
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
10
Autonpesu (s. 383)
Maalivauriot
Värikoodi
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot
esim.lokasuojien reunoissa, ovissa ja puskureissa.
Pienehköjen maalivaurioiden
korjaaminen
Maalivauriot pitää korjata välittömästi, jotta
ruostetta ei pääse syntymään.
Tarvikkeet
•
•
•
•
18
19
388
Mahdollisesti.
Noudattakaa maalikynän/-puikon pakkauksen mukana tulevia ohjeita.
pohjamaali (primer)18 - esim.muovipinnoitetuille puskureille on erityistä tartuntapohjamaalia sumutinpurkissa
perusmaali ja kirkaslakka - ovat sumutinpurkeissa tai maalikynissä/-puikoissa19
suojateippi
hieno hiomakangas18.
Korin värikoodi
Mahdollinen sekundäärinen korin värikoodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 391).
10 Ylläpito ja huolto
Pienehköjen maalivaurioiden, kuten
kiveniskemien ja naarmujen, korjaus
2. Ennen maalausta voidaan tarvittaessa (jos
on esim.epätasaisia reunoja) hioa kevyesti
hyvin hienolla hiontamateriaalilla paikallisesti. Pinta puhdistetaan huolellisesti ja
se saa kuivua.
10
G021832
3. Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja
levittäkää sitä pienellä siveltimellä, tulitikulla tai vastaavalla. Päättäkää työ perusmaalilla ja kirkaslakalla, kun pohjamaali
on kuivunut.
4. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi ja kuivattu sekä sen lämpötilan
pitää olla yli 15 °C.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti,
jolloin mahdolliset maalijäänteet tulevat
mukana.
Jos vaurio on ulottunut metallipintaan
(peltiin) asti, on hyvä käyttää pohjamaalia
(primer). Muovipinnan vaurion yhteydessä
tulee käyttää tartuntapohjamaalia paremman tuloksen saamiseksi - suihkuttakaa
sumutinpurkin kanteen ja sivelkää ohuelti.
HUOM
Jos kiveniskemä ei ole ulottunut metallipintaan (peltiin) asti ja vahingoittumaton maalikerros on edelleen jäljellä, levitä pohjamaali ja kirkaslakka heti puhdistettuun pintaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ruostesuojaus (s. 386)
389
ERITTELYT
11 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Tyyppimerkintä, alustanumero jne., ts. autokohtaiset tiedot voidaan lukea autossa olevasta tarrasta.
Tarrojen sijainti
11
}}
391
11 Erittelyt
||
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
11
Tyyppimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäismassa ja korin värikoodi sekä
tyyppihyväksyntänumero. Tarra tulee
näkyviin, kun oikea takaovi avataan.
A/C-järjestelmän tarra.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Moottorikoodi ja moottorin valmistusnumero.
Moottoriöljytarra.
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistusnumero.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Auton tunnistusnumero. (VIN Vehicle
Identification Number)
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
392
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Massat (s. 394)
Moottorin erittelyt (s. 397)
11 Erittelyt
Mitat
Auton pituus, korkeus jne. voidaan lukea taulukosta.
11
V40.
Mitat
mm
A
Akseliväli
2647
B
Pituus
4369
C
Kuorman pituus, lattia, käännetty takaistuin
D
Kuorman pituus, lattia
E
Korkeus
F
Kuorman korkeus
1508
G
H
Mitat
mm
Raideväli edessä
1546A
Raideväli takana
Mitat
mm
J
Leveys
1802
1551B
K
Leveys, ml. taustapeilit
2041
1559C
L
Leveys, ml. sisään käännetyt
taustapeilit
1857
1533A
684
1538B
1420
1546C
532
I
Kuorman leveys, lattia
A
B
C
Offset 52,5 mm.
Offset 50 mm.
Offset 46 mm.
960
393
11 Erittelyt
Massat
VAROITUS
Suurin kokonaispaino jne. voidaan lukea
autossa olevasta tarrasta.
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen
mukaan, miten raskaasti auto on kuormattu ja miten kuorma on sijoitettu autoon.
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt
ja nesteet.
11
Matkustajien paino ja asennetut lisävarusteet
sekä kuulaan kohdistuva paino (s. 395) (perävaunu ollessa kytkettynä) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa mukaan
massaan ajokunnossa.
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
HUOM
Autolle ilmoitettu massa ajokunnossa koskee perusversiota - autossa ei siis ole lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa,
että jokaisen lisättävän valinnaisvarusteen
myötä auton kuormauskapasiteetti pienenee valinnaisvarusteen painon verran.
Esimerkkejä kuormauskapasiteettia pienentävistä lisävarusteista ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
valinnat, kuten vetokoukku, tavarateline,
kattoboksi, äänentoistojärjestelmä, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
turvaristikko, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet jne.
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri oman autonne massa ajokunnossa.
394
Tarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 391).
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
Varustetaso
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin sallittu kattokuorma: 75 kg.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 395)
11 Erittelyt
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva
paino
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa
vedettäessä perävaunua voidaan lukea taulukoista.
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu
V40
MoottorikoodiA
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa
(kg)
T2
B4164T4
Käsivalintainen, B6
1300
75
T3
B4164T3
Käsivalintainen, B6
1300
75
T4
B4164T
Käsivalintainen, B6
1300
75
T4
B4164T
Automaatti, MPS6
1500
75
T4
B5204T8
Automaatti, TF-80SD
1500
75
T5
B5204T9
Automaatti, TF-80SD
1500
75
T5
B4204T11
Automaatti, TG-81SC
1500
75
D2
D4162T
Käsivalintainen, B6
1300
75
D2
D4162T
Automaatti, MPS6
1300
75
D3
D5204T6
Käsivalintainen, M66
1500
75
D3
D5204T6
Automaatti, TF-80SD
1500
75
D4
D4204T14
Käsivalintainen, M66
1500
75
D4
D4204T14
Automaatti, TG-81SC
1500
75
Moottori
A
11
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 391).
}}
395
11 Erittelyt
||
Enimmäismassa, jarruton perävaunu
V40
MoottorikoodiA
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa
(kg)
T2
B4164T4
Käsivalintainen, B6
650
50
T3
B4164T3
Käsivalintainen, B6
650
50
T4
B4164T
Käsivalintainen, B6
650
50
T4
B4164T
Automaatti, MPS6
700
50
T4
B5204T8
Automaatti, TF-80SD
700
50
T5
B5204T9
Automaatti, TF-80SD
700
50
T5
B4204T11
Automaatti, TG-81SC
700
50
D2
D4162T
Käsivalintainen, B6
650
50
D2
D4162T
Automaatti, MPS6
700
50
D3
D5204T6
Käsivalintainen, M66
700
50
D3
D5204T6
Automaatti, TF-80SD
750
50
D4
D4204T14
Käsivalintainen, M66
700
50
D4
D4204T14
Automaatti, TG-81SC
700
50
Moottori
11
A
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 391).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
396
Massat (s. 394)
Perävaunun vetäminen (s. 300)
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA
(s. 307)
11 Erittelyt
Moottorin erittelyt
Moottorin erittelyt (teho ym.) kyseiselle moottorille voidaan lukea taulukosta.
V40
Moottori
MoottorikoodiA
Teho
(kW/r/min)
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Teho
(hv/r/min)
Vääntömomentti
(Nm/r/min)
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija
(mm)
Iskunpituus
(mm)
Iskutilavuus
(litraa)
Puristussuhde
11
T2
B4164T4
88/4500
120/4500
240/1600-3000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T3
B4164T3
110/5700
150/5700
240/1600–4000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600–5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4
B5204T8
132/5000
180/5000
300/2700–4000
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T5
B5204T9
157/6000
213/6000
300/2700–5000
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82
93,2
1,969
10,8:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T6
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
A
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 391).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jäähdytysneste - laatu ja määrä (s. 401)
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 399)
397
11 Erittelyt
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä
moottoriöljyä. Κljy on valittu huolella ja
ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa
öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.
11
Tarkastakaa öljymäärä, (s. 354), useammin
pitkällä automatkalla:
•
•
•
•
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C
Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja matalissa lämpötiloissa.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos edellä ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä
ei käytetä.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo suosittelee:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
398
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 399)
Moottoriöljy - yleistä (s. 353)
11 Erittelyt
Moottoriöljy - laatu ja määrä
Suositeltu moottoriöljyn laatu ja määrä kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Volvo suosittelee:
11
V40
MoottorikoodiA
Öljylaatu
Moottori
T2
T3
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
B4164T4
Sertifioitu ja tehtaalla täytetty öljy: Öljylaatu WSS-M2C925-A
n. 4,1
B4164T3
vaihtoehto huollossa:
n. 4,1
Öljylaatu: ACEA A5/B5
T4
B4164T
D2
D4162T
D3
D5204T6
T4
B5204T8
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n 5,5
T5
B5204T9
Viskositeetti: SAE 0W-30
n 5,5
Viskositeetti: SAE 5W-30
Öljylaatu: ACEA A5/B5
Viskositeetti: SAE 0W-30
Öljylaatu: ACEA A5/B5
Viskositeetti: SAE 0W-30
n. 4,1
n. 3,8
n. 5,9
}}
399
11 Erittelyt
||
V40
MoottorikoodiA
Öljylaatu
Moottori
A
11
400
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
T5
B4204T11
D4
D4204T14
Castrol Edge Professional V 0W-20 tai VCC RBS0-2AE 0w20
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 391).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 398)
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 354)
n. 5,4
n 5,2
11 Erittelyt
Jäähdytysneste - laatu ja määrä
Kunkin moottorivaihtoehdon jäähdytysnesteen
määrä voidaan lukea taulukosta.
Ilmoitettu laatu: Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteen2, ks.
pakkausta.
V40
Määrä
MoottoriA
(litraa)
T2
B4164T4
T3
B4164T3
T4
B4164T
D2
D4162T
10,0
D3
D5204T6
8,0
T4
B5204T8
T5
B5204T9
T5
B4204T11
7,5 (7,8B)
D4
D4204T14
8,0 (8,4B)
11
7,0
8,0
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea
moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 391).
Koskee polttoainekäyttöisellä lämmittimellä varustettua
autoa.
A
B
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
2
Jäähdytysneste - taso (s. 357)
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
401
11 Erittelyt
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä
Ilmoitettu vaihteistoöljy ja määrä kyseiselle
vaihteistovaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Käsivalintainen vaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto
Määrä (litraa)
B6
11
n. 1,6
M66
A
n. 1,9 (n. 1,45A)
Ilmoitettu vaihteistoöljy
BOT 350M3
Koskee moottoria D4204T14.
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteisto
Määrä (litraa)
TF-80SD
n 7,0
TG-81SC
n 6,6A
n 7,5B
MPS6
A
B
AW1
AW1
BOT 341
Bensiinimoottorit
Dieselmoottorit
HUOM
Vaihteiston MPS6 öljy pitää vaihtaa tietyin
huoltovälein.
Muiden vaihteistojen öljyä ei tarvitse vaihtaa normaaleissa ajo-olosuhteissa. Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä.
402
n 7,3
Ilmoitettu vaihteistoöljy
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 398)
•
Tyyppimerkinnät (s. 391)
11 Erittelyt
Jarruneste - laatu ja määrä
Huuhteluneste - laatu ja määrä
Hydraulisessa jarrujärjestelmässä käytetään
jarrunestettä paineen siirtämiseen esimerkiksi
jarrupolkimesta pääjarrusylinterin kautta
yhteen tai useampaan työsylinteriin, jotka vuorostaan vaikuttavat mekaaniseen jarruun.
Huuhtelunestettä käytetään tuuli- ja takalasinpyyhkimien kanssa auton lasien ja valonheittimien puhdistamiseen ja ajonäkyvyyden varmistamiseen.
Ilmoitettu laatu: DOT 4
Määrä: 0,6 litraa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Jarru- ja kytkinneste - määrä (s. 358)
Ilmoitettu laatu: Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä säässä ja
jäätymispisteen alapuolella.
Määrä:
•
Valonheittimien huuhtelulaitteella varustetut autot: 5,5 litraa.
•
Autot ilman valonheittimien huuhtelulaitetta: 3,2 litraa.
11
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Huuhteluneste - täyttö (s. 368)
Pyyhkimien sulat (s. 365)
Pyyhkimet ja huuhtelulaite (s. 96)
403
11 Erittelyt
Polttoainesäiliö - tilavuus
Polttoainesäiliön tilavuus kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
V40
Määrä (litraa)
Ilmoitettu laatu
Moottori
4-sylinterinen bensiini
11
n. 62
Bensiini: Polttoaine - bensiini (s. 296)
4-sylinterinen diesel
n. 52
Diesel: Polttoaine - diesel (s. 297)
5-sylinterinen diesel
n. 60
5-sylinterinen bensiini
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
404
Polttoaineen täyttö (s. 295)
Moottorin erittelyt (s. 397)
11 Erittelyt
Ilmastointi, neste - määrä ja laatu
Ilmastointilaitteen nesteiden ilmoitettu laatu ja
määrä voidaan lukea taulukosta.
Kompressoriöljy
V40
MoottorikoodiA
Määrä
Ilmoitettu laatu
T2
B4164T4
150 ml
PAG-öljy
T3
B4164T3
T4
B4164T
D2
D4162T
110 ml
T5
B4204T11
60 ml
D4
D4204T14
T4
B5204T8
T5
B5204T9
D3
D5204T6
Moottori
A
11
110 ml
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 391).
}}
405
11 Erittelyt
||
Kylmäaine
V40
MoottorikoodiA
Paino
Ilmoitettu laatu
T5
B4204T11
625 g
R134a
D4
D4204T14
Moottori
Muut moottorit
11
A
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 391).
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
406
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus (s. 358)
650 g
11 Erittelyt
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
kaupunkiajo
Auton polttoaineenkulutus mitataan litroina
per 100 km ja CO2-päästöt grammoina per
km.
maantieajo
Selostus
sekalainen ajo
grammaa/km
HUOM
litraa/100 km
11
Jos kulutus- ja päästötiedot puuttuvat,
tämä on mukaan pakatussa lisäosassa.
V40
T2 (B4164T4)
158
6,8
105
4,5
124
5,3
T3 (B4164T3)
158
6,8
105
4,5
124
5,3
T4 (B4164T)
164
7,0
109
4,7
129
5,5
T4A (B4164T)
191
8,2
117
5,0
144
6,2
T4 (B4164T)
184
7,9
120
5,1
143
6,1
T4A (B4164T)
192
8,3
125
5,4
149
6,4
}}
407
11 Erittelyt
||
V40
11
408
T4 (B5204T8)
243
10,4
135
5,8
174
7,5
T5 (B5204T9)
243
10,4
135
5,8
174
7,5
T5 (B4204T11)
-
-
-
-
-
-
D2B (D4162T)
100
3,8
82
3,1
88
3,4
D2C (D4162T)
107
4,1
90
3,4
96
3,7
D2B (D4162T)
115
4,4
95
3,6
102
3,9
D2C (D4162T)
116
4,4
99
3,8
105
4,0
D3 (D5204T6)
139
5,3
100
3,8
114
4,3
D3A (D5204T6)
165
6,3
108
4,1
129
4,9
D3 (D5204T6)
179
6,9
112
4,3
136
5,2
D3A (D5204T6)
179
6,8
122
4,6
143
5,4
11 Erittelyt
V40
A
B
C
D
D4C (D4204T14)
-
-
-
-
-
-
D4B (D4204T14)
-
-
-
-
-
-
D4D (D4204T14)
-
-
-
-
-
-
D4C (D4204T14)
-
-
-
-
-
-
D4B (D4204T14)
-
-
-
-
-
-
Koskee vain 19-tuumaisilla pyörillä varustettua autoa.
Koskee vain matalapäästöistä mallia.
Ei koske matalapäästöistä mallia.
Koskee vain matalapäästöistä mallia (85 grammaa/km CO2).
Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja
päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille3, jotka koskevat autoa, jonka massa
ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole
lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton
paino voi nousta. Tämä, samoin kuin auton
3
11
kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen
polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:
•
•
Kuljettajan ajotapa.
•
•
Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät,
vastus lisääntyy.
Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet,
sää ja auton kunto.
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") normien, EU Regulation no 692/2008 715/2007 (Euro 5 / Euro 6)
ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot lähtevät liikkeelle 2. vaihteella (koskee autoja 18-tuumaisiin pyöriin
asti). Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden ajojakson
aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
}}
409
11 Erittelyt
||
Jo muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on
polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa3.
11
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa
voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin3, joita
käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.
Kun ajetaan oktaaniluvultaan 91 RON olevalla
polttoaineella, kulutus kasvaa ja teho heikkenee.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
3
410
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 300)
Polttoaine - bensiini (s. 296)
Polttoaine - diesel (s. 297)
Massat (s. 394)
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") normien, EU Regulation no 692/2008 715/2007 (Euro 5 / Euro 6)
ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot lähtevät liikkeelle 2. vaihteella (koskee autoja 18-tuumaisiin pyöriin
asti). Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden ajojakson
aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
11 Erittelyt
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
Hyväksytyt rengaspaineet kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
V40
Rengaskoko
Moottori
Nopeus
(km/h)
195/65 R15
T2 (B4164T4)
205/55 R16
T3 (B4164T3)
205/50 R17
T4 (B4164T)
225/45 R17
D2 (D4162T)
225/40 R18
Kuorma, 1 - 3 henkilöä
Enimmäiskuorma
ECO-paineA
Edessä
Takana
Edessä
Takana
Edessä/takana
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
230
230
260
260
260 (270C, 280D)
160 +
230
230
270
270
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
290
240
310
270
-
11
235/35 R19
T4 (B5204T8)
205/55 R16
T5 (B5204T9)
205/50 R17
T5 (B4204T11)
225/45 R17
D3 (D5204T6)
225/40 R18
0 - 160
240
240
260
260
260
D4 (D4204T14)
235/35 R19
160 +
290
240
310
280
-
enint. 80
420
420
420
420
-
Temporary Spare Tyre
A
B
C
D
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
Koskee vain 16" pyöriä version D2 automaatti osalta, vähäpäästöinen malli.
Koskee vain 15" pyöriä version D2 osalta, vähäpäästöinen malli.
}}
411
11 Erittelyt
||
HUOM
Kaikkia moottoreita, renkaita tai näiden
yhdistelmiä ei ole aina kaikilla markkinaalueilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
11
412
•
•
•
Renkaat - koot (s. 316)
Renkaat - ilmanpaine (s. 322)
Tyyppimerkinnät (s. 391)
11 Erittelyt
11
413
12 Aakkosellinen hakemisto
"
"hälytys; hälytin"...................... 177, 178, 179
automaattinen aktivointi..................... 178
etäavain ei toimi.................................. 179
hälyttimen tarkastus........................... 161
hälytysilmaisin..................................... 178
hälytyssignaalit................................... 179
rajoitettu hälytystaso.......................... 179
12
A
ACC - Mukautuva nopeudensäädin........ 197
Active Bending Lights (ABL)...................... 88
Aikaetäisyyden asettaminen.................... 213
AIRBAG ............................................... 30, 31
Ajo............................................................
jäähdytysjärjestelmä...........................
perävaunun kanssa.............................
takaluukku auki...................................
293
292
300
292
Bensiinilaatu............................................ 296
Aktiiviset kaukovalot.................................. 86
BLIS................................................. 254, 255
B
Aktiiviset Xenon-valonheittimet................. 88
Alkolukko................................................. 261
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat aineet..... 122
C
Automaattinen uudelleenlukitus.............. 170
City Safety™............................................ 216
Automaattipesu....................................... 383
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 122
Automaattivaihteisto........................ 271, 274
hinaaminen ja vetäminen.................... 308
manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic)...................................................... 271
perävaunu........................................... 302
CO2-päästöt............................................. 407
Corner Traction Control........................... 182
CTA.......................................................... 256
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 122
Autonavainmuisti..................................... 156
Auton hoito.............................................. 383
Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 386
D
Auton verhoilu.......................................... 386
Diesel....................................................... 297
polttoaineen loppuminen.................... 297
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................... 258
Avaimen asennot....................................... 75
Dieselin hiukkassuodatin......................... 299
Ajostatistiikka........................................... 118
Avaimeton käynnistys (keyless drive) 165
, 166, 167, 168, 169, 266
Driver Alert Control.................................. 232
hallinta................................................ 233
Avaimeton käyttö...... 165, 166, 167, 168,
169, 266
Driver Alert System.................................. 232
Ajotietokone..................... 108, 113, 117, 118
analoginen kojelauta........................... 109
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................... 97
Aktiivinen paikoitusapu............................ 249
hallinta................................................ 250
414
Rajoitukset.......................................... 252
Symbolit ja ilmoitukset........................ 253
toiminta............................................... 250
Autonpesu............................................... 383
Avain........................................ 155, 156, 157
Avainliuska....................................... 162, 163
12 Aakkosellinen hakemisto
E
ECC, elektroninen lämmitys ja ilmastointilaite.......................................................... 126
Eco Cruise............................................... 286
Etäisyysvaroitus....................................... 213
Rajoitukset.......................................... 214
Symbolit ja ilmoitukset........................ 215
F
ECO-paine....................................... 322, 411
FSC, ympäristömerkintä............................ 23
Elektroninen käynnistyksenesto.............. 158
Elektroninen lämpötilan valvonta - ETC... 127
Ensiapu.................................................... 323
Ensiapulaatikko........................................ 323
G
Geartronic................................................ 271
GSI - Vaihteenvalitsinapu........................ 270
ETC, elektroninen lämpötilansäätö.......... 127
Etiketit...................................................... 391
Etuistuin
niskasuoja............................................. 77
Etäavain................................... 155, 156, 157
häviö................................................... 156
irrotettava avainliuska................. 162, 163
Käyttöetäisyys............................ 160, 165
pariston vaihto.................................... 164
toiminnot............................................. 159
Huoltoasento........................................... 365
Huolto-ohjelma........................................ 346
EcoGuide................................................... 65
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC............................................. 126
Huolto
ruostesuojaus..................................... 386
H
Hansikaslokero........................................ 145
jäähdytys............................................ 145
lukitus................................................. 172
Hattuhylly................................................. 153
Hiilidioksidipäästöt................................... 407
Hinaus...................................................... 308
hinaussilmukka................................... 309
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 180
Hinaussilmukka........................................ 309
Etäavain PCC:llä
käyttöetäisyys..................................... 162
Huollon ja korjauksen varaaminen........... 346
Huomiovalot............................................... 84
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 368
Takalasi................................................. 97
Tuulilasi................................................. 97
Huuhteluneste
tilavuus................................................ 403
12
Huuhtelunesteen täyttö........................... 368
Huurteenpoisto........................................ 131
Huuru
ikkunoiden käsittely............................ 120
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä................................................ 383
hälytin
automaattinen uudelleen aktivointi..... 178
Hätävarustus
Ensiapulaatikko................................... 323
varoituskolmio.................................... 323
415
12 Aakkosellinen hakemisto
I
IAQS - Interior Air Quality System........... 123
Ikkunannostimet........................................ 98
Ikkunannostimien palautus........................ 99
Ikkunat ja taustapeilit............................... 385
Ilmanjako................................................. 124
taulukko.............................................. 133
uudelleenkierrätys............................... 132
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS...................... 123
12
Ilmanpuhdistin
materiaali............................................ 123
matkustamo........................ 121, 122, 123
Ilmasto
automaattinen säätö...........................
henkilökohtaiset asetukset.................
lämpötilan säätö.................................
todellinen lämpötila.............................
tunnistimet..........................................
yleistä..................................................
130
123
130
121
121
120
Ilmastointi................................................ 131
Ilmastointi, neste
määrä ja laatu..................................... 405
Ilmastointilaite
korjaus................................................ 358
Ilmoitukset
infonäyttö............................................ 105
416
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control............................. 234
LKA..................................................... 240
Moottorin ja matkustamon lämmitin... 138
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 211
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 222, 231
Ilmoitusten käsittely................................. 106
Infonäyttö............................................. 61, 62
Infopainike, PCC...................................... 161
Interior Air Quality System (IAQS)
ilmanpuhdistus................................... 123
Internetiin yhdistetty auto
huollon ja korjauksen varaaminen...... 346
Irrotettava vetokoukku
säilytys................................................ 303
Istuimen muistitoiminto.............................. 78
Istuimet......................................................
selkänojan alaskääntäminen edessä....
selkänojan kääntäminen takana...........
sähkökäyttöinen...................................
sähkölämmitys....................................
Takaistuimen niskasuoja......................
77
77
80
78
128
79
Istuin, ks. Istuimet...................................... 77
J
Jaksopyyhintä............................................ 96
Jalankulkijasuoja...................................... 223
Jarru- ja kytkinneste................................ 358
Jarruneste
laatu ja määrä..................................... 403
Jarrut................................................ 288, 289
hätäjarruvahvistus, EBA ..................... 290
hätäjarruvalo......................................... 89
jarrujärjestelmä........................... 288, 289
jarrunesteen täyttö.............................. 358
Jarruvalo............................................... 89
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 289
seisontajarru....................................... 290
symbolit mittaristossa......................... 288
Jarruvalo.................................................... 89
Jonoavustaja............................................ 204
Jäähdytysjärjestelmä............................... 292
ylikuumeneminen................................ 292
Jäähdytysneste
määrä ja laatu..................................... 401
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 357
12 Aakkosellinen hakemisto
hinaaminen ja vetäminen.................... 308
perävaunu........................................... 302
K
Kolari, ks. Törmäys.................................... 40
Kahlaus.................................................... 291
Kompassi................................................. 102
kalibrointi............................................ 103
Käynnistyksenesto................................... 158
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä....................................................... 383
Käynnistysakku................................ 293, 368
ylikuormitus........................................ 293
Kaista-avustaja - LKA.............................. 236
Kaista-avustin
hallinta................................................ 238
Konepelti, avaaminen.............................. 351
Käynnistysapu......................................... 268
Kameratunnistimen vianetsintä............... 219
Korkea moottorin lämpötila..................... 300
Käyttöjarru....................................... 288, 289
Kameratunnistin............................... 218, 229
Kulumisvaroitin........................................ 313
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 23
Kassinpidin ............................................. 149
ylös käännettävä................................. 149
Kuorman kiinnitys (Kuormaus)................. 149
Katalysaattori........................................... 298
Pelastusveto....................................... 309
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 58
vasemmalta ohjattava auto................... 55
Kattokuorma, enimmäispaino.................. 394
kuormatila
kuormaverkko..................................... 151
Kuormatila
Hattuhylly............................................ 153
kiinnityskohdat.................................... 149
Valaistus............................................... 91
L
Laminoitu lasi............................................. 23
Lapset
lapsilukot.............................................. 43
lastenistuin ja sivuturvatyyny................ 35
lastenistuin ja turvatyyny...................... 49
sijoittaminen autoon............................. 49
turvallisuus...................................... 35, 43
Kello, säätäminen...................................... 70
Kuormaus
kattokuorma........................................ 148
kiinnityskohdat.................................... 149
kuormatila................................... 147, 149
pitkä kuorma....................................... 148
yleistä.......................................... 147, 149
Keyless - lukituksen avaaminen.............. 167
Kuormitusindeksi..................................... 316
Lasikaton sähkötoiminen rullaverho........ 102
Keyless - lukitus....................................... 167
Kuviosyvyys............................................. 315
Lasikatto, sähkötoiminen rullaverho........ 102
Kiillotus.................................................... 384
Kylmäaine................................................ 358
Kiveniskemät ja naarmut......................... 388
käsivalintainen vaihteisto......................... 269
GSI - Vaihteenvalitsinapu................... 270
Lasit
laminoitu/vahvistettu............................. 23
Kauko-/lähivalot, ks. Valaistus................... 85
Kauko-ohjattava käynnistyksenesto........ 159
Kaukovalot, automaattinen aktivointi......... 86
Kojelaudan valaistus.................................. 83
12
Lapsilukko................................................ 176
Lasertunnistin.......................................... 220
Kokonaismassa....................................... 394
417
12 Aakkosellinen hakemisto
Lasten turvaistuin......................................
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
tyypit.....................................................
12
43
50
50
53
45
51
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta......................................... 171
ulkopuolelta........................................ 169
Matkustamovalaistus
automatiikka......................................... 91
Lukituksen avaaminen metallisella avainliuskalla.................................................... 168
Meikkipeili.......................................... 91, 146
Lukitusilmaisin ........................................ 157
Lukkoilmaisin........................................... 158
Liikennemerkkitieto.................................. 186
hallinta................................................ 186
Rajoitukset.......................................... 188
Lähetinvastaanotin..................................... 18
Lisälämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 139
sähköinen................................... 139, 140
Lämpötilan säätö..................................... 130
Lisämatot................................................. 146
Lämpötila
todellinen lämpötila............................. 121
LKA - Kaista-avustaja.............................. 236
Lukitseminen
lukitseminen........................................ 169
lukituksen avaaminen................. 169, 171
manuaalinen lukitseminen.................. 170
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuoli.............................................. 171
takaluukku.......................................... 173
Lukittavat pyöränruuvit............................ 314
Mitta......................................................... 393
Mittaristo.............................................. 61, 62
Mittaristovalaistus, ks. Valaistus................ 83
Lämpöä heijastava tuulilasi........................ 18
Läpituuletustoiminto........................ 120, 172
Mittarit ja säätimet............................... 55, 58
Mittatikku, elektroninen................... 354, 355
M
Maali
maalivauriot ja korjaaminen................ 388
värikoodi............................................. 388
Manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic). 271
Massa ajokunnossa................................. 394
Massat
massa ajokunnossa............................ 394
Matkustamon lämmitin............................ 135
Matkustamon suodatin............................ 122
418
Merkkivalot, PCC..................................... 161
Mittarit
kierroslukumittari............................ 61, 62
nopeusmittari.................................. 61, 62
polttoainemittari.............................. 61, 62
Liukas tienpinta........................................ 294
Liukkaus........................................... 293, 294
Matkustamovalaistus, ks. Valaistus........... 91
Moottori
käynnistää...........................................
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)........
sulkeminen..........................................
ylikuumeneminen................................
266
277
267
300
Moottorijarrutuksen ohjaus...................... 182
Moottorin erittelyt.................................... 397
Moottorin ja matkustamon lämmitin
ajastin................................................. 137
ilmoitukset.......................................... 138
Moottorin- ja matkustamonlämmitin
suorakäynnistys.................................. 136
suorasammutus.................................. 137
12 Aakkosellinen hakemisto
Moottorinlämmitin.................................... 135
NOKISUODATIN TÄYNNÄ....................... 299
Moottorin sammuttaminen...................... 267
Nopeudenrajoitin..................................... 189
aloittaminen................................ 189, 190
hälytys, ylitetty nopeus....................... 192
sulkeminen.......................................... 192
tilapäinen deaktivointi......................... 191
Moottorin öljymäärän tarkastus............... 353
Moottoritila
jäähdytysneste.................................... 357
katsaus............................................... 351
öljy...................................................... 353
Moottoriöljy...................................... 353, 398
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 398
laatu ja määrä..................................... 399
suodatin.............................................. 353
Mukavuusvalot........................................... 92
MY CAR................................................... 106
Mäkilähtöavustin...................................... 277
N
Nahkaverhoilu, pesuohje......................... 386
Nesteet, määrätiedot 401, 402, 403, 404,
405
Nesteet ja öljyt................. 401, 402, 403, 405
Niskasuoja
alas kääntäminen.................................. 80
etuistuin................................................ 77
keskipaikka takana............................... 79
Nokisuodatin............................................ 299
Nopeudensäädin
asetetun nopeuden palauttaminen.....
nopeuden käsitteleminen...................
sulkeminen..........................................
tilapäinen aktivoinnin poisto...............
196
193
197
195
P
PACOS....................................................... 33
Paikkausneste.......................................... 338
Painikesarja ohjauspyörässä..................... 81
Paluuvalaistuksen kesto............................ 92
Paniikkitoiminto....................................... 159
PAP - Aktiivinen paikoitusapu................. 249
Näyttövalaistus.......................................... 83
Paristo......................................................
Akun symbolit.....................................
apukäynnistyskaapelit........................
etäavain/PCC......................................
huolto..................................................
Varoitussymbolit.................................
O
PCC - Personal Car Communicator
Käyttöetäisyys.................................... 162
toiminnot............................................. 159
Ohjauslukko............................................. 267
Pelastusveto............................................ 310
Ohjauspyörä.............................................. 81
Ohjauspyörän säätö.............................. 81
Painikesarja.......................................... 81
Personal Car Communicator................... 162
Nopeusluokat, renkaat............................. 316
Nosturi..................................................... 314
Ohjauspyörän säätö................................... 81
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuva......................................................... 258
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän
vastus...................................................... 258
368
370
268
164
368
370
12
Peruutusvaihteen salpa........................... 270
Perävaunu................................................ 300
johdin.......................................... 300, 301
kiemurtelu........................................... 307
perävaunun vetäminen....................... 300
Perävaunun vakautusjärjestelmä..... 182, 307
419
12 Aakkosellinen hakemisto
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva massa................. 395
vetomassa.......................................... 395
Pieni öljymäärä........................................ 353
Polkupyöräilijän osoitus........................... 225
Polttimot, ks. Valaistus.................... 359, 360
Polttoaine......................................... 296, 297
polttoaineenkulutus............................ 407
polttoainesuodatin.............................. 298
polttoainetalous.................................. 322
12
Polttoainekäyttöinen lämmitin
ajastin................................................. 137
Polttoainesäiliö
tilavuus................................................ 404
Positio-/seisontavalo................................. 84
Power guide............................................... 65
Powershift-vaihteisto....................... 274, 308
Puhallin
ECC.................................................... 129
ETC..................................................... 129
Puhdistus
Automaattipesu..................................
autonpesu...........................................
turvavyöt.............................................
Vanteet................................................
verhoilu...............................................
383
383
387
384
386
Pysäköintiapukamera.............................. 245
420
Pysäköintitutka........................................
pysäköintitutkan anturit......................
taaksepäin..........................................
toiminta...............................................
vikailmoitus.........................................
241
244
242
241
244
Pysäköintitutkan kamera
Asetukset............................................ 247
R
Regenerointi............................................. 299
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 373
Rengaskoko............................................. 316
Pyyhkimet ja huuhtelulaite......................... 96
Rengaspaineiden valvonta....... 324, 326, 329
Aktivoida............................................. 327
deaktivointi......................................... 327
matala rengaspaine............................ 329
puhjenneina ajokelpoiset renkaat
(SST)................................................... 328
suositukset......................................... 327
Säätää................................................. 325
Pyörimissuunta........................................ 312
Rengaspainetarra.................................... 322
Pyöränruuvit............................................. 314
lukittava.............................................. 314
Renkaat
Erittelyt................................................ 411
hoito.................................................... 312
kulumisvaroitin.................................... 313
kuviosyvyys........................................ 315
paine........................................... 322, 411
pyörimissuunta................................... 312
rengaspainevalvonta........... 324, 326, 329
renkaan paikkaus................................ 331
Talvirenkaat........................................ 315
Pyyhinsulat..............................................
Huoltoasento......................................
Puhdistus............................................
takalasin vaihto...................................
vaihto..................................................
365
365
367
367
366
Pyöränvaihto............................................ 318
Pyörät
irrotus.................................................. 318
Lumiketjut........................................... 315
varapyörä............................................ 317
Pyörät ja renkaat...................................... 317
Q
Queue Assist............................................ 204
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 36
Ruostesuojaus......................................... 386
12 Aakkosellinen hakemisto
valmiustila........................................... 203
Vianetsintä.......................................... 210
Sähköjärjestelmä..................................... 373
Sadetunnistin............................................. 96
Spin control............................................. 182
Salpalukitustila......................................... 174
aktivoinnin poisto................................ 174
tilapäinen aktivoinnin poisto............... 175
SST-turvarenkaat..................................... 328
Sähköliitäntä............................................ 146
kuormatila........................................... 150
S
Seisontajarru............................................ 290
Self Supporting run flat Tires (SST)......... 328
Selkänoja................................................... 77
etuistuin, kääntäminen.......................... 77
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)............. 277
moottori ei pysähdy............................ 279
toiminta ja käsittely............................. 278
Sumuvalo
takana................................................... 88
Sensus....................................................... 74
Suositellut lastenistuimet
taulukko................................................ 45
SIPS-tyyny................................................. 34
Suosituksia ajettaessa............................. 293
Sisätaustapeili.......................................... 101
automaattinen himmennys................. 101
Suuntavalo................................................. 90
Sivuluistonestotoiminto........................... 182
Suurin kattokuorma................................. 394
Sivuturvatyyny, SIPS........................... 34, 39
Symbolit
Varoitussymbolit....................... 62, 64, 66
Sopeutuva vakionopeussäädin................
aikavälin asettaminen.........................
katsaus...............................................
nopeuden käsitteleminen...................
nopeudensäätimen toiminnon vaihtaminen..................................................
ohittaminen.........................................
sulkeminen..........................................
tilapäinen aktivoinnin poisto...............
toiminta...............................................
Tutkatunnistin.....................................
197
202
200
201
206
204
204
203
198
207
Suuntavalot................................................ 90
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control............................. 234
LKA..................................................... 240
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 211
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 222, 231
System
laukeaa................................................. 39
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit......................................................... 100
Sähkökäyttöinen istuin.............................. 78
Sähkölämmitys
Istuimet...............................................
Takalasi...............................................
taustapeilit..........................................
tuulilasi................................................
128
100
100
100
Säilytyspaikat matkustamossa................ 142
Säilytyspaikka
hansikaslokero.................................... 145
kuljettajan puoli................................... 144
tunnelikonsoli...................................... 144
12
Säädin, valot.............................................. 82
T
Tahrat....................................................... 386
Takaistuimen selkänoja, kääntäminen....... 80
Takaistuin
sähkölämmitys.................................... 128
Takalasi
sähkölämmitys.................................... 100
Takaluukku
lukitseminen/lukituksen avaaminen.... 173
421
12 Aakkosellinen hakemisto
Takavalot
sijainti.................................................. 363
malli.................................................... 334
renkaan täyttö..................................... 336
Turvatyynyjärjestelmä................................ 29
varoitussymboli..................................... 28
Taloudellinen ajo...................................... 300
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja
katsaus............................................... 333
paikkausneste..................................... 338
sijainti.................................................. 332
Turvavalaistus.................................... 92, 159
Talviajo..................................................... 293
Talvirenkaat............................................. 315
12
Tankkaus......................................... 174, 299
polttoainesäiliön luukku...................... 294
polttoainesäiliön luukku, lukitseminen 174
polttoainesäiliön luukku - manuaalinen
avaaminen.......................................... 295
Täyttö.................................................. 295
täyttö varakanisterista........................ 299
Tarrat....................................................... 391
Taskupysäköintiapu - PAP...................... 249
Traction control........................................ 182
TSA - perävaunun vakautusjärjestelmä 182
, 307
Tunnelikonsoli..........................................
12 V:n liitäntä......................................
kyynärnoja..........................................
savukkeensytytin ja tuhkakuppi..........
144
146
144
145
Taustapeilit
Kompassi............................................ 102
sisempi, sisä-...................................... 101
sähköisesti sisäänkäännettävä........... 100
sähkölämmitys.................................... 100
ulompi, ulko-......................................... 99
Tunnelin tunnistus...................................... 85
Tavaratila
kuormaus............................................ 147
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poisto, PACOS.... 33
kuljettajan puoli............................... 30, 39
matkustajan puoli..................... 31, 33, 39
Teho......................................................... 397
Tilapäinen renkaanpaikkaus............ 331, 332
jälkitarkastus....................................... 335
komponenttien
uudelleensijoittaminen........................ 337
422
TPMS - Tyre Pressure Monitoring... 324, 326
Turvaverho........................................... 36, 39
Turvavyö....................................................
irrottaminen...........................................
kiinnittäminen........................................
raskaus.................................................
Takaistuin.............................................
turvavyömuistutin.................................
turvavyönkiristin....................................
25
26
25
27
27
27
28
Turvavyömuistutin..................................... 27
Turvavyönkiristin.................................. 28, 39
Tutkatunnistin.......................................... 198
Rajoitukset.................................. 207, 208
Turvallisuustila........................................... 40
käynnistysyritys.................................... 40
siirtäminen............................................ 41
Tuuletus................................................... 124
Turvalukko
lapsi...................................................... 43
Tuulilasin huuhtelu..................................... 97
Turvatyyny jalankulkijalle........................... 41
kokoontaittaminen................................ 43
siirtäminen............................................ 42
Tuulilasi
sähkölämmitys............................ 100, 131
Tuulilasinpyyhkimet................................... 96
Sadetunnistin........................................ 96
Tyyppihyväksyntä
etäavainjärjestelmä............................. 180
rengaspainevalvonta........................... 339
tutkajärjestelmä.................................. 259
Tyyppimerkinnät...................................... 391
Törmäys..................................................... 40
12 Aakkosellinen hakemisto
Törmäysvaroitin
jalankulkijaosoitus............................... 226
käsittely............................................... 227
toiminto/toiminta................................. 224
Tutkatunnistin............................. 207, 217
yleiset rajoitukset................................ 228
Törmäysvaroitin Automaattijarrutuksella. 223
Törmäysvaroitus.............................. 223, 224
U
V
Vahaus..................................................... 384
Vaihtamisosoitin....................................... 270
Vaihteenvalitsinsalpa............................... 276
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen irtikytkentä........................................................ 276
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois.. 276
Vaihteisto................................................. 269
automaatti................................... 271, 274
manuaalinen, käsivalintainen.............. 269
Ulkolämpömittari....................................... 69
Vaihteistoöljy
määrä ja laatu..................................... 402
Ulkomitat................................................. 393
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......... 182
Ulkotaustapeilien palauttaminen............. 100
Vakautusjärjestelmä................................. 182
Ulkoiset taustapeilit................................... 99
Vakionopeussäädin................................. 192
W
WHIPS
istuma-asento....................................... 38
lastenistuin/lastentyyny........................ 37
retkahdussuoja............................... 36, 39
Valaistus.................................................. 359
Ajovalojen korkeuden säätö................. 83
Aktiiviset Xenon-valonheittimet............ 88
huomiovalot.......................................... 84
kauko-/lähivalot.................................... 85
matkustamossa.................................... 91
Mittaristovalaistus................................. 83
Näyttövalaistus..................................... 83
polttimot, erittelyt................................ 365
saattovalaistus...................................... 92
Säädin................................................... 91
takasumuvalo....................................... 88
tunnelin tunnistus................................. 85
turvavalaistus................................ 92, 159
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 91
ääri-/seisontavalot................................ 84
Valaistus, polttimon vaihto.......................
huomiovalot........................................
kaukovalot (autot, joissa halogeeniajovalot)...................................................
kaukovalot (autot, joissa on aktiiviset
xenon-ajovalot)...................................
lähivalo (autot, joissa halogeeniajovalot).......................................................
meikkipeili...........................................
sumutakavalo.....................................
suuntavilkku, edessä..........................
takavalokotelo: suuntavilkut, jarru- ja
peruutusvalot......................................
ääri-/seisontavalot..............................
360
363
361
362
361
364
364
362
12
363
362
Valikkokäsittely
Mittaristo............................................. 103
valikkokatsaus, analoginen................. 104
valikkokatsaus, digitaalinen................ 104
Valokatkaisin.............................................. 82
Valokuvio, sovitus...................................... 93
Valokuvion sovitus..................................... 93
Active Bending Lights .......................... 93
Halogeenivalonheitin............................ 93
Valonheittimet.......................................... 360
423
12 Aakkosellinen hakemisto
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö.......................................................... 83
Vanne, koot.............................................. 315
Vanteet
Puhdistus............................................ 384
Varapyörä........................................ 317, 318
asennus.............................................. 320
ottaminen esiin................................... 318
Varoituskolmio......................................... 323
Varoitussymbolit...................... 62, 64, 66, 68
12
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin........... 198
Törmäysvaroitin.................................. 227
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 182
Voimansiirto, vaihteisto............................ 269
Vetokoukku
irrotettava, kiinnitys............................. 304
irrotettava, poistaminen...................... 306
Värikoodi, maali....................................... 388
Volvo ID..................................................... 19
Volvo Sensus............................................. 74
Välimatkamittari......................................... 70
Välimatkamittarin nollaus................. 111, 115
Värinänvaimennin.................................... 303
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 303
Vetokoukku - irrotettava
kiinnitys/irrotus........................... 304, 306
Vetolaite................................................... 303
Erittelyt................................................ 304
Y
Ylikuumeneminen.................................... 300
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja.. 23
Vetoluistonesto........................................ 182
Varoitusvalot
generaattori ei lataa.............................. 68
Matala öljynpaine.................................. 68
seisontajarru kytkettynä........................ 68
turvatyynyt - SRS.................................. 68
turvavyömuistutin........................... 27, 68
Varoitus................................................. 68
vika jarrujärjestelmässä........................ 68
Vikailmoitukset BLISissä.......................... 258
Varoitusvilkut............................................. 89
Vikailmoitukset BLIS-järjestelmässä........ 258
Varoitusääni
Törmäysvaroitin.................................. 227
Virheilmoitukset
Driver Alert Control.............................
ks. Ilmoitukset ja symbolit..................
LKA.....................................................
Sopeutuva vakionopeussäädin..........
Varokekeskus.......................................... 373
424
373
378
374
381
373
373
Varokkeet.................................................
käsinekotelon alla...............................
moottoritila..........................................
oikean etuistuimen alla.......................
vaihto..................................................
yleistä..................................................
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa 395
Vettähylkivä pintakerros, puhdistus......... 385
Ä
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............. 385
Äänimerkin antaminen............................... 82
Vianetsintä
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 210
Äänitorvi..................................................... 82
234
211
240
211
Ö
Κljy, ks. myös Moottoriöljy.............. 398, 399
TP 17525 (Finnish), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement