Volvo | V60 Twin Engine | Käyttöopas | Volvo V60 Twin Engine 2017 Late Käyttöopas

Volvo V60 Twin Engine 2017 Late Käyttöopas
KÄYTTÖOPAS
VÄLKOMMEN!
Toivomme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on
suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on
yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Sopeutuaksenne Volvoonne paremmin suosittelemme, että luette tässä
käyttöoppaassa annetut ohjeet ja ylläpitotiedot. Käyttöopas on saatavana
myös mobiilisovelluksena (Volvo-käyttöopas) ja Volvo Cars -tukisivustolla
(support.volvocars.com).
SISÄLTÖ
JOHDANTO
2
TURVALLISUUS
Omistajalle tarkoitetut tiedot löytyvät
seuraavasti
12
Digitaalinen käyttöopas autossa
13
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
15
Käyttöoppaan lukeminen
16
Datan tallennus
19
Tarvikkeet ja lisävarusteet
20
Volvo ID
20
Ympäristöfilosofia
22
Käyttöopas ja ympäristö
24
Laminoitu lasi
24
Twin Engine - yleiskatsaus
Twin Engine - johdanto
Yleistä turvavöistä
30
Turvavyö - kiinnittäminen
31
Lastenistuin – kaksivaiheinen turvavyötyyny*
54
Turvavyö - irrotus
32
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - ylös
kääntäminen
55
Turvavyö - raskaus
32
Turvavyömuistutin
33
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - alas
kääntäminen
57
Turvavyönkiristin
33
Lastenistuin - ISOFIX
57
34
ISOFIX - kokoluokat
58
Turvatyynyjärjestelmä
34
ISOFIX - lastenistuintyypit
59
Turvatyyny kuljettajan puolella
36
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet
61
Matkustajan turvatyyny
36
25
Matkustajan turvatyyny – aktivointi/
deaktivointi*
38
27
Sivuturvatyyny (SIPS)
39
Turvaverho (IC)
40
Yleistä WHIPS-järjestelmästä (whiplash-suoja)
41
WHIPS - istuma-asento
42
Roll-Over Protection System (ROPS)
43
Yleistä turvallisuustilasta
44
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
44
Turvallisuustila - siirtäminen
45
Yleistä lapsiturvallisuudesta
45
Lastenistuin
47
Lastenistuin - sijainti
53
Turvallisuus - varoitussymboli
MITTARIT, KATKAISIMET JA
HALLINTALAITTEET
Huomiovalot
95
MY CAR
117
Tunnelin havaitseminen*
96
Ajotietokone
118
Kauko-/lähivalot
96
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
120
Automaattiset kaukovalot*
97
Ajotietokone - ajostatistiikka*
123
70
Aktiiviset ksenonvalonheittimet*
99
Mittaristo, digitaalinen - katsaus
71
Valonheittimet - valokuvion sovitus
100
Eco guide & Hybrid guide
75
Takasumuvalo
100
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
76
Jarruvalot
101
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
77
Varoitusvilkut
101
79
Suuntavalot
102
Välimatkamittari
79
Matkustamovalaistus
103
Kello
80
Saattovalot
104
Mittaristo - lisenssisopimus
80
Turvavalaistus
104
Symbolit näytössä
81
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
105
Volvo Sensus
83
Ikkunannostimet
107
Avaimen asennot
84
Taustapeilit - ulko
109
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
85
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys
110
Etuistuimet
86
Taustapeili - sisä
111
Etuistuimet - sähkökäyttöiset*
87
Kompassi*
111
Takaistuimet
88
Kattoluukku*
113
Ohjauspyörä
91
Valikkokäsittely - mittaristo
115
Ohjauspyörän sähkölämmitys**
92
Valikkokatsaus - mittaristo
115
Valokatkaisimet
93
Viestit
115
Seisonta-/positiovalot
94
Ilmoitukset - käsittely
117
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus
64
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus
67
Mittaristo
Ulkolämpötilamittari
3
ILMASTOINTI
126
Esi-ilmastointi - pysäköinti ulkona
141
Säilytystilat
152
Todellinen lämpötila
127
Esi-ilmastointi - suorakäynnistys
142
Keskikonsoli
154
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto
127
Esi-ilmastointi - suorasammutus
143
154
Ilmanlaatu
127
Esi-ilmastointi - ajastin
143
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja
tuhkakuppi*
Ilmanlaatu - matkustamosuodatin
128
Ajastin - asettaminen
144
Hansikaslokero
154
Ilmanlaatu - Clean Zone Interior Package (CZIP)*
128
Ajastin - käynnistäminen
144
Lisämatot*
155
Ajastin - sulkeminen
145
Meikkipeili
155
Esi-ilmastointi - ilmoitukset
146
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä
155
Yleistä lämmittimestä
148
Kuormaus
156
Sähkökäyttöinen lämmitin
148
Kuormaus - pitkät tavarat
157
Polttoainekäyttöinen lämmitin
148
Kattokuorma
158
Polttoainekäyttöinen lämmitin - automaattitila/deaktivointi
149
Kuormankiinnityssilmukat
158
12 V:n liitäntä - kuormatila*
158
133
Suojaverkko*
159
Sähkölämmitteinen takaistuin*
133
Suojasäleikkö*
160
Puhallin
134
Näkösuoja*
161
Automaattinen säätö
134
Matkustamon lämpötilan säätö
135
Ilmastointi
135
Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta
136
Ilmanjako - uudelleenkierrätys
136
Ilmanjako - taulukko
138
Yleistä esi-ilmastoinnista
140
Esi-ilmastointi - pysäköinti sisällä
141
Ilmanlaatu - IAQS*
128
Ilmanlaatu - materiaalit
129
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto
129
Matkustamon ilmanjako
129
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC
132
Sähkölämmitteiset etuistuimet*
4
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
LUKOT JA HÄLYTIN
Kauko-ohjain
164
Keyless Drive* - lukitus
177
Etäavain - häviäminen
164
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
177
Etäavain - personalisointi*
165
166
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla
178
Lukitus/lukituksen avaaminen osoittaminen
Keyless Drive* - lukkoasetukset
178
Lukkoilmaisin
166
Keyless Drive* - antennin sijainti
179
Elektroninen käynnistyksenesto
167
167
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
- ulkopuolelta
179
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
jäljitysjärjestelmällä*
Oven manuaalinen lukitseminen
180
Etäavain - toiminnot
168
181
Etäavain - käyttöetäisyys
169
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot
169
Läpituuletustoiminto
182
182
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys
170
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
- hansikaslokero
Irrotettava avainliuska
171
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
- takaluukku
183
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys
171
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen avaaminen
Salpalukitustila*
184
172
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
185
Erillislukitus*
172
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*
186
Etäavain - pariston vaihto
174
Avaimeton käyttö*
175
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys
175
Keyless drive* - etäavaimen turvallinen käsittely
176
Keyless Drive* - häiriöitä etäavaimen
toiminnassa
176
Hälytys*
186
Hälytysilmaisin*
187
Hälytin* – automaattinen uudelleenaktivointi
188
Hälytin* – etäavain ei toimi
188
Hälytyssignaalit*
188
Rajoitettu hälytystaso*
189
Tyyppihyväksyntä - etäavainjärjestelmä
189
5
KULJETTAJAN TUKI
6
Säädettävä ohjauspyörän vastus*
192
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
206
Törmäysvaroitin*
229
Elektroninen vakautuksen säätö
(ESC) - yleistä
192
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
207
Törmäysvaroitin* - toiminta
230
Elektroninen vakautuksen säätö
(ESC) - käsittely
193
Mukautuva nopeudensäädin* nopeuden käsittely
208
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
havaitseminen
231
Elektroninen vakautuksen säätö
(ESC) - symbolit ja ilmoitukset
194
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen
210
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan
havaitseminen
232
Nopeudenrajoitin
196
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen deaktivointi ja valmiustila
210
Törmäysvaroitin* - käsittely
233
Nopeusrajoitin - aloittaminen
196
211
Nopeusrajoitin - nopeuden muuttaminen
197
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen
Nopeudenrajoitin - tilapäinen deaktivointi ja valmiustila
197
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä
212
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden
hälytys
198
Mukautuva nopeudensäädin* jonoavustaja
212
Nopeusrajoitin - sulkeminen
198
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä ja toimenpide
214
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit ja ilmoitukset
215
Tutkatunnistin
217
Tutkatunnistin - rajoitukset
217
219
Törmäysvaroitin*- rajoitukset
235
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen rajoitukset
236
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
238
BLIS*
240
BLIS* - käsittely
241
CTA*
242
BLIS - symbolit ja ilmoitukset
244
Liikennemerkki-informaatio (RSI)*
244
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* käsittely
245
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* rajoitukset
248
Nopeudensäädin*
199
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden käsittely
200
Vakionopeudensäädin* tilapäinen
aktivoinnin poisto ja valmiustila
200
Vakionopeudensäädin* - asetetun
nopeuden palauttaminen
201
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä
City Safety™
222
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
201
Driver Alert System*
248
City Safety™ - toiminta
223
Driver Alert Control (DAC)*
248
Etäisyysvaroitus*
202
City Safety™ - käsittely
223
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset
203
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
249
City Safety™ - rajoitukset
224
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
204
226
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit
ja ilmoitukset
250
City Safety™ - lasertunnistin
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
205
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
228
Kaista-avustaja (LDW)*
251
KÄYNNISTYS JA AJO
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta
251
Moottorin käynnistäminen
264
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely
252
Moottorin sammuttaminen
265
Ajaminen takaluukku/tavaratilan
luukku avoinna
289
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset
253
Ohjauslukko
265
Ylikuormitus - käynnistysakku
290
Ennen pitkää matkaa
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja
ilmoitukset
254
Käynnistysapu toisesta akusta
266
290
Talviajo
Pysäköintitutka*
255
Käyttöjärjestelmät
267
290
Kantama sähkökäytöllä
Pysäköintitutka* - toiminta
255
Käyttöjärjestelmät - ajotilat
268
291
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/sulkeminen
Energiavirta
271
292
272
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin
292
Pysäköintitutka* - taaksepäin
256
Pysäköintitutka* - eteenpäin
257
Käyttöjärjestelmät - symbolit ja ilmoitukset
Pysäköintitutka* - vikaosoitus
258
Vaihteistot
274
Polttoaineen täyttö
293
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
258
Vaihtoilmaisin*
274
Polttoaine - käsittely
294
Pysäköintiapukamera*
259
Automaattivaihteisto - Geartronic
275
Polttoaine - diesel
294
Pysäköintiapukamera - asetukset
261
Vaihteenvalitsinsalpa
277
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
297
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
262
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*
278
Katalysaattorit
298
Neliveto - AWD
278
Hybridiakun lataaminen
298
Käyttöjarru
279
Latausvirta
299
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
282
Hybridiakun lataaminen - valmistelut
300
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut
282
Latausjohdin ja ohjauslaite
301
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus
282
Latausjohdin ja ohjauslaite - tilailmoitukset
304
Seisontajarru
283
287
Ohjausyksiköllä varustettu latausjohdin - lämpötilavalvonta
306
Taloudellinen ajo
Kahlaus
288
306
Ylikuumeneminen
289
Ohjausyksiköllä varustettu latausjohdin - vikavirtasuoja
Hybridiakun lataaminen - käynnistys
306
7
PYÖRÄT JA RENKAAT
8
Hybridiakun lataaminen - lopettaminen
308
Renkaat - hoito
320
Hybridiakulla varustetun auton pitkäaikainen säilytys
309
Renkaat - pyörimissuunta
321
Perävaunun vetäminen*
310
Renkaat - kulumisvaroitin
322
Perävaunun vetäminen* - automaattivaihteisto
311
Renkaat - ilmanpaine
322
Rengas- ja vannekoot
323
Vetolaite/Vetokoukku*
311
Renkaat - koot
323
Irrotettava vetokoukku* - säilytys
312
Renkaat - kuormitusindeksi
324
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt
312
Renkaat - nopeusluokat
324
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus
313
Pyöränruuvit
325
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA
316
Talvirenkaat
325
Hinaus
317
Pyöränvaihto - pyörän irrotus
Hinaussilmukka
317
Pyörän vaihto - asennus
Vetäminen
318
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - suositukset
335
Rengaspainevalvonta (TPMS)* matalan rengaspaineen korjaaminen
336
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - puhjenneina ajokelpoiset renkaat*
337
Tyyppihyväksyntä - rengaspainevalvonta (TPMS)*
338
Väliaikainen renkaanpaikkaus
344
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja sijainti
344
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja yleiskatsaus
345
326
328
Väliaikainen renkaanpaikkaus - käsittely
346
Varoituskolmio
330
348
Työkalut
330
Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus
Nosturi*
331
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja renkaan täyttö
349
Ensiapulaukku*
332
Rengaspaineiden valvonta*
332
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - yleistä
333
Rengaspainevalvonta (TPMS)* säätö (uudelleenkalibrointi)
334
Rengaspainevalvonta (TPMS)* – renkaiden tila
334
Rengaspainevalvonta (TPMS)* – aktivointi/deaktivointi
335
YLLÄPITO JA HUOLTO
ERITTELYT
Volvon huolto-ohjelma
352
Polttimon vaihto - kuormatilan valaistus
371
Tyyppimerkinnät
402
Huollon ja korjauksen varaaminen*
352
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
371
Mitat
405
Auton nostaminen
355
Polttimot - erittelyt
372
Massat
406
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
357
Pyyhkimien sulat
372
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
407
Moottoritila - katsaus
357
Huuhteluneste - täyttö
374
Moottorin erittelyt
408
Moottoritila - tarkastus
358
Käynnistysakku - yleistä
375
409
Moottoriöljy - yleistä
359
Akku - symbolit
376
Moottorin erittelyt - Sähköinen ajomoottori
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö
360
Käynnistysakku - vaihto
377
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
409
Jäähdytysneste - taso
361
Hybridiakku
378
Moottoriöljy - laatu ja määrä
362
Sähköjärjestelmä
411
Jarru- ja kytkinneste - määrä
379
Jäähdytysneste - laatu ja määrä
363
Varokkeet - yleistä
412
Ohjaustehostinöljy - taso
379
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä
363
Varokkeet - moottoritilassa
413
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto vianetsintä ja korjaus
381
Jarruneste - laatu ja määrä
414
Polttimonvaihto - yleistä
364
Varokkeet - käsinekotelon alla
384
Ohjaustehostinöljy - laatu
414
Polttimon vaihto - valonheitin
365
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla
386
Polttoainesäiliö - tilavuus
415
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi
366
Varokkeet - kuormatilassa
388
Ilmastointilaitteen erittelyt
416
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
392
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
418
Autonpesu
394
Pyörät ja renkaat - hyväksytyt koot
420
Kiillotus ja vahaus
396
Kuormitusindeksi ja nopeusluokka
421
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
396
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
422
Ruostesuojaus
397
Hybridiakku - erittely
423
Sisustuksen puhdistus
397
Maalivauriot
399
Polttimon vaihto - lähivalot
367
Polttimon vaihto - kaukovalot
367
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot
368
Polttimon vaihto - etusuuntavalot
369
Polttimon vaihto - valo takana
369
Polttimon vaihto - polttimoiden
sijainti takana
370
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo
370
9
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Aakkosellinen hakemisto
10
425
JOHDANTO
JOHDANTO
Omistajalle tarkoitetut tiedot
löytyvät seuraavasti
Omistajalle tarkoitetut tiedot ovat saatavilla
useina eri tuotemuotoina, sekä digitaalisina että
painettuina. Käyttöopas on saatavana auton näytössä, mobiilisovelluksena, ja Volvo Cars -tukisivustolla. Käsinekotelossa on Quick Guide ja
käyttöoppaan lisäosa, jossa on tiedot mm. varokkeista ja erittelyistä. Painettu käyttöopas on saatavana tilauksesta.
Auton näyttöruutu1
Käyttöopas on käytettävissä
auton näytössä digitaalisena.
Painakaa MY CAR-painiketta
keskikonsolissa, painakaa OK/
MENU ja valitkaa Käyttöopas.
Tiedot ovat haettavissa ja ne on
myös jaettu kategorioihin.
Lukekaa lisää auton digitaalisesta käyttöoppaasta.
Mobiilisovellus
Etsikää App Store tai Google
Play -kaupasta "Volvo Manual"
ja ladatkaa sovellus älypuhelimeenne tai tablettiinne ja valitkaa auto.
Sovelluksessa on ohjevideoita
ja mahdollisuus navigoida visuaalisesti auton
ulko- ja sisäkuvien avulla. On helppoa navigoida
eri osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan
hakea. Lukekaa lisää mobiililaitteisiin saatavasta
käyttöoppaasta .
Volvo Cars -tukisivusto
Menkää osoitteeseen
support.volvocars.com ja valitkaa maa. Sieltä löytyy käyttöopas sekä verkkoversiona että
PDF-muodossa. Volvo Cars tukisivustolla on myös ohjevideoita ja sekä Volvoanne että
auton omistamista koskevia lisätietoja ja ohjeita.
Sivusto on saatavana useimmilla markkina-alueilla. Lukekaa lisää osasta Volvo Cars -tukisivusto.
Painetut tiedot
Käsinekotelossa on käyttöoppaan lisäosa2, jossa on tiedot
varokkeista ja erittelyistä sekä
yhteenveto tärkeistä ja käytännöllisistä tiedoista.
Painetussa muodossa on saatavana myös Quick Guide, joka auttaa pääsemään
alkuun auton yleisimmin käytettyjen toimintojen
kanssa.
Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta jne.
riippuen autossa voi olla painetussa muodossa
muutakin tietoa omistajalle.
Painettu käyttöopas ja sen lisäosa ovat tilattavissa jälkeenpäin. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tilausta varten. Katsokaa käyttöoppaan
rakenne kohdasta Käyttöoppaan lukeminen .
1 Jos
2 Jos
12
markkina-alueella ei ole käyttöopasta auton näytössä, auton mukana toimitetaan täydellinen painettu käyttöopas.
markkina-alueella ei ole käyttöopasta auton näytössä, auton mukana toimitetaan täydellinen painettu käyttöopas.
JOHDANTO
Kielen vaihtaminen auton näytössä
Digitaalinen käyttöopas autossa
Auton näytön kielen vaihtaminen voi tarkoittaa
myös, ettei tietty informaatio vastaa kansallisia tai
paikallisia lakeja ja määräyksiä. Älkää vaihtako
näyttöön kieltä, jota on vaikea ymmärtää, koska
tällöin voi olla vaikeaa palata näyttörakenteessa
taaksepäin.
• Suosikit - Suosikeiksi merkittyjen artikkelien
Omistajan käsikirjaa voidaan lukea näytöstä
autossa3. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa
navigoida eri osien välillä.
• Quick Guide - Valikoima artikkeleita tavalli-
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen
kannalta turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. On myös tärkeää, että autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten mukaisesti.
Avatkaa digitaalinen käyttöopas - painakaa MY
CAR-painiketta keskikonsolissa, painakaa OK/
MENU ja valitkaa Käyttöopas.
Perusnavigointi, ks. Järjestelmän käsittely. Alla on
perusteellisempi selostus.
pikasaanti.
sia toimintoja varten.
Valitkaa infosymboli oikeasta alakulmasta saadaksenne tietoja digitaalisesta käyttöoppaasta.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Hae
Jos näytön tietojen ja painettujen tietojen
välillä on eroa, painetut tiedot ovat aina voimassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Digitaalinen käyttöopas autossa (s. 13)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 15)
Käyttöoppaan aloitussivu.
Käyttöoppaan lukeminen (s. 16)
On neljä vaihtoehtoa löytää tietoja digitaalisesta
käyttöoppaasta:
• Hakeminen - Hakutoiminto artikkelin löytämiseksi.
• Kategoriat - Kaikki artikkelit lajiteltuina
kategorioihin.
3
Koskee tiettyjä automalleja.
Etsiminen kirjoitusmerkkipyörän avulla.
Merkkilista.
Syöttötilan vaihtaminen (ks. seuraavaa taulukkoa).
}}
13
JOHDANTO
||
Käyttäkää kirjoitusmerkkipyörää hakusanan syöttämiseen, esim. "turvavyö".
a|A
1.
||}
Kääntäkää TUNE -säädin haluamanne kirjaimen kohdalle, painakaa OK/MENU vahvistaaksenne. Myös keskikonsolissa olevia
numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää.
2.
Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne.
3.
Syöttötilan vaihtamiseksi numeroihin tai erikoismerkkeihin tai haun tekemiseksi kääntäkää TUNE-säädin syöttötilan vaihtamislistan
(2) jonkin valinnan kohdalle (ks. selitystä jäljempänä olevasta taulukosta), painakaa OK/
MENU.
123/A
BC
Vaihtakaa kirjainten ja numeroiden
välillä painamalla OK/MENU.
LISÄÄ
Vaihtakaa erikoismerkkeihin painikkeella OK/MENU.
OK
Tehkää haku. Kääntäkää TUNEsäädintä tuloksen valitsemiseksi,
painakaa OK/MENU artikkeliin siirtymiseksi.
Vaihtaa pienten ja suurten kirjainten välillä painettaessa OK/MENU.
Vaihtaa kirjoitusmerkkipyörästä
hakukenttään. Siirtäkää kohdistinta
TUNE-säätimellä. Hävittäkää mahdollinen kirjoitusvirhe painamalla
EXIT. Kirjoitusmerkkipyörään palaamiseksi painakaa OK/MENU.
Huomatkaa, että numero- ja kirjainpainikkeita ohjauspaneelissa voidaan käyttää hakukentän muokkauksessa.
Kirjoittakaa numeronäppäimistöllä
Pysäyttäkää kohdistin halutun merkin kohdalle valitsemista varten - merkki esitetään
kirjoitusrivillä.
•
Poistakaa/kumotkaa painamalla EXIT.
Numeron kirjoittamiseksi pitäkää vastaava numeropainike painettuna.
Kategoriat
Omistajan käsikirjan artikkelit on strukturoitu pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama artikkeli
voi olla useassa sopivassa kategoriassa, jotta se
löytyy helpommin.
Suosikit
Täällä ovat artikkelit, jotka on tallennettu suosikeiksi. Artikkelin merkitseminen suosikiksi, ks.
otsikkoa "Navigointi artikkelissa" jäljempänä.
Numeronäppäimistö.
14
•
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
kategoriapuussa ja painakaa OK/MENU katego- tai artikkeli rian avaamiseksi - merkitty
merkitty
. Painakaa EXIT peruuttaaksenne
edelliseen näkymään.
Toinen tapa syöttää merkkejä on keskikonsolin
painikkeilla 0-9, * ja #.
4
Esim. painamalla 9 esitetään kaikkien sen painikkeen alla olevien merkkien pino4, esim. W, x, y, z
ja 9. Painikkeen nopeat painallukset siirtävät kohdistinta näiden merkkien läpi.
Ko. painikkeen kirjoitusmerkit voivat vaihdella riippuen markkina-alueesta/maasta/kielestä.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne suosikkiluettelossa ja painakaa OK/MENU artikkelin
JOHDANTO
avaamiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne
edelliseen näkymään.
Quick Guide
Täällä on valikoima artikkeleita, joiden avulla opitaan tuntemaan auton tavallisimmat toiminnot.
Artikkeleihin voidaan päästä myös kategorioiden
kautta, mutta ne on koottu tänne nopeaa pääsyä
varten.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
Quick Guide -oppaassa ja painakaa OK/MENU
artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Merkitty linkki - vie linkitettyyn artikkeliin.
Erityiset tekstit - jos artikkeli sisältää varoitus-, tärkeää- tai huom.-tekstejä, tässä esitetään niihin liittyvät symbolit ja artikkelissa olevien sellaisten tekstien lukumäärä.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne linkkien välillä tai selataksenne artikkelia. Kun näyttö
on selattu alkuun/loppuun, päästään vaihtoehtoihin koti ja suosikit selaamalla vielä yksi askel
ylös/alas. Painakaa OK/MENU valinnan/merkityn linkin aktivoimiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
Volvo Carsin kotisivulla ja tukisivustolla on lisätietoa autostanne. Kotisivulta voidaan siirtyä myös
eteenpäin My Volvo -sivustolle, joka on henkilökohtainen verkkosivusto teitä ja autoanne varten.
Internet-tuki
Siirry sivustolle menemällä osoitteeseen
support.volvocars.com tai käyttämällä alla olevaa
QR-koodia. Tukisivusto on saatavana useimmilla
markkina-alueilla.
Navigointi artikkelissa
Tukisivustolle vievä QR-koodi.
Tukisivustolta voidaan hakea tietoa, joka on jaettu
eri kategorioihin. Siellä on tietoa esim. internetiin
liitetyistä palveluista ja toiminnoista, Volvo On
Call*, navigointijärjestelmästä* ja sovelluksista. Eri
toimenpiteet, esim. auton liittäminen internetiin
matkapuhelimen avulla, selitetään videoiden ja
vaiheittaisten ohjeiden avulla.
Koti - vie käyttöoppaan aloitussivulle.
Suosikki - lisää/poistaa artikkelin suosikkeihin/suosikeista. Voidaan myös painaa FAVpainiketta keskikonsolissa artikkelin lisäämiseksi suosikkeihin/poistamiseksi suosikeista.
Tukisivustolta ladattavissa olevat tiedot
Kartat
Jos autossa on Sensus Navigation*, tukisivustolta
on mahdollista ladata karttoja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
15
JOHDANTO
||
Sovellukset
Tiettyihin mallivuosien 2014 ja 2015 Volvo-malleihin on saatavana käyttöopas sovelluksen muodossa. Sitä kautta on mahdollista päästä myös
Volvo On Call* -sovellukseen.
Aiempien mallivuosien käyttöoppaat
Aiempien mallivuosien käyttöoppaat ovat saatavina täältä pdf-muodossa. Tukisivustolta pääsee
myös Quick Guideen ja lisäosaan. Ladatkaa
koneellenne haluamanne julkaisu valitsemalla
automalli ja mallivuosi.
Yhteystiedot
Tukisivustolta löytyvät asiakastuen ja lähimmän
Volvon jälleenmyyjän yhteystiedot.
My Volvo internetissä5
Osoitteesta www.volvocars.com on mahdollista
navigoida edelleen sivustolle My Volvo web, joka
on henkilökohtainen nettisivu Teille ja autollenne.
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus, kirjautukaa My Volvo web -sivustolle ja saatte katsauksen mm. huollosta, sopimuksista ja takuista. My
Volvo -sivustolla on myös tietoja mallikohtaisista
lisävarusteista ja ohjelmistoista autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 20)
Käyttöoppaan lukeminen
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa.
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
Käyttöoppaan lukeminen on hyvä tapa tutustua
uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä, kuinka
autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja oppia
hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat
turvallisuusohjeet.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme
tuotteitamme. Muutokset voivat aiheuttaa sen,
että käyttöoppaan tiedot, kuvaukset ja kuvat eivät
vastaa auton varustelua. Pidätämme itsellemme
oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.
© Volvo Car Corporation
TÄRKEÄÄ
Älkää poistako tätä opasta autosta - jos syntyy ongelmia, puuttuvat tällöin välttämättömät
tiedot, mistä ja kuinka voidaan etsiä ammattimaista apua.
HUOM
Käyttöopas voidaan ladata matkapuhelinsovelluksena (koskee tiettyjä automalleja ja liikkuvia yksiköitä), ks. www.volvocars.com.
Matkapuhelinsovellus sisältää myös videon
sekä etsittävissä olevan sisällön ja yksinkertaisen navigoinnin eri osien välillä.
Valinnais-/lisävarusteet
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asen-
5 Koskee
16
tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
JOHDANTO
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin riippuen eri markkina-alueiden tarpeista ja kansallisista tai paikallisista laeista sekä määräyksistä.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu loukkaantumisvaara.
alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden sijasta kirjaimia.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät valikko- ja
ilmoitustekstejä. Käyttöoppaassa näiden tekstien
ulkonäkö eroaa tavallisesta tekstistä. Esimerkkejä
valikko- ja ilmoitusteksteistä: Soitin, Sijainti
lähetetään.
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta
ei huomioida.
Omaisuusvahinkojen vaara
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on
välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat
sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
Henkilövahinkojen vaara
G031592
nettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/kuva
mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla.
Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä, jotka
helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käyttöoppaassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä
sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä viittaavat. Jos
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
}}
17
JOHDANTO
||
Tiedotuksia
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen
yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen havainnollistamiseksi.
G031593
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen
järjestys ei ole asianmukainen.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöoppaassa.
18
Kuvat
Jotkut kirjan kuvat ovat kaaviomaisia ja voivat poiketa auton ulkonäöstä varustelutasosta ja markkina-alueesta riippuen.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, kun artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla.
|| Tämä symboli on sijoitettu ylös vasemmalle,
kun artikkeli jatkuu edelliseltä aukeamalla.
Kohdeluettelot
Aiheeseen liittyvät tiedot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan
eri osia, käytetään numerolla varustettuja
punaisia ympyröitä. Numero on myös kuvan
yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa
kohde selostetaan.
Pisteluettelot
Kun käyttöoppaassa esiintyy listaus, käytetään
pisteluetteloa.
Esimerkki:
Menettelyluettelot
Asiaan liittyvät tiedot viittaavat muihin artikkeleihin, joissa on samankaltaista tietoa.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista.
Tarkoituksena on esittää, miltä ne suunnilleen
näyttävät ja missä ne suunnilleen sijaitsevat.
Juuri Teidän autoanne koskeva informaatio
on vastaavassa tarrassa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
Jatkoa edelliseltä sivulta
•
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 24)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 15)
JOHDANTO
Datan tallennus
Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä tietyt
käyttöä, toiminnallisuutta ja vaaratilanteita koskevat tiedot rekisteröidään.
Tässä autossa on "Event Data Recorder" (EDR).
Sen pääasiallinen tarkoitus on rekisteröidä ja tallentaa tietoa liikenneonnettomuuden tai törmäystilanteiden yhteydessä sekä turvatyynyjen lauetessa tai auton osuessa tiellä olevaan esteeseen.
Tietojen rekisteröinnin tarkoituksena on lisätä
ymmärrystä siitä, miten auton järjestelmät toimivat
tällaisissa tilanteissa. EDR on suunniteltu tallentamaan auton dynamiikkaan ja turvajärjestelmiin
liittyvää tietoa lyhyen aikaa, yleensä enintään
30 sekuntia.
Tässä autossa EDR on suunniteltu tallentamaan
liikenneonnettomuuksissa tai törmäystilanteissa
seuraaviin seikkoihin liittyvää tietoa:
•
•
•
•
Miten auton eri järjestelmät toimivat;
Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt
kiinnitettyinä/kiristettyinä;
Kuljettajan kaasu- ja jarrupolkimen käyttö;
Auton ajonopeus.
Näiden tietojen avulla voidaan ymmärtää paremmin ne olosuhteet, joissa liikenneonnettomuuksia
tapahtuu ja vaurioita syntyy. EDR tallentaa tietoa
vain vakavissa törmäystilanteissa – normaaleissa
ajo-olosuhteissa EDR ei tallenna mitään tietoa.
Järjestelmä ei myöskään tallenna tietoa siitä,
kuka autoa ajaa, eikä törmäyksen tai vaaratilan-
teen maantieteellistä tapahtumapaikkaa. Muut
tahot, kuten esimerkiksi poliisiviranomaiset, voivat
sitä vastoin hyödyntää tallennettua tietoa yhdessä
liikenneonnettomuudessa rutiininomaisesti kerättävien henkilöiden tunnistustietojen kanssa. Tallennettujen tietojen tulkitsemiseen tarvitaan erikoisvarustus ja pääsy joko autoon tai EDR:ään.
EDR:n lisäksi autossa on useita tietokoneita, joiden tarkoituksena on jatkuvasti valvoa ja tarkastaa auton toimintoja. Ne voivat tallentaa tietoa
normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta ennen kaikkea silloin, jos ne rekisteröivät auton käyttöä ja
toimintaa koskevan vian tai jos auton kuljettajan
tukijärjestelmät aktivoituvat (esim. City Safety ja
automaattinen jarrutustoiminto).
toin velvoittaa luovuttamaan tämäntyyppiset tiedot
poliisi- tai muille viranomaisille, joilla voi olla laillinen oikeus saada ne käyttöönsä. Jotta tallennettua tietoa voidaan lukea ja tulkita, tarvitaan erityinen varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.
Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja
että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja että
käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Mekaanikot tarvitsevat osan tallennetuista tiedoista huollon ja kunnostuksen tekemiseen voidakseen diagnosoida ja korjata autossa mahdollisesti esiintyvät viat. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan
myös siihen, että Volvo pystyy täyttämään lakien
ja viranomaisten asettamat oikeudelliset vaatimukset. Autoon rekisteröidyt tiedot säilyvät sen
tietokoneissa auton huoltoon tai korjaukseen asti.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi rekisteröityjä
tietoja voidaan käyttää kootusti myös tutkimus- ja
tuotekehitystarkoituksiin Volvo-autojen turvallisuuden ja laadun jatkuvaa parantamista varten.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle ilman
auton omistajan suostumusta. Kansallisiin lakiin
ja määräyksiin perustuen Volvo voidaan sitä vas-
19
JOHDANTO
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Volvo ID
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään haitallisesti.
Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne,
joka mahdollistaa pääsyn eri palveluihin6.
Tietyt lisävarusteet toimivat vain, kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä.
Volvo suosittelee, että otatte tämän vuoksi aina
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun ennen kuin asennatte tarvikkeita tai lisävarusteita, jotka kytketään tai jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
•
My Volvo - henkilökohtainen web-sivu Teille
ja autollenne.
•
Internetiin yhdistetty auto* - Tietyt toiminnot
ja palvelut vaativat toimiakseen auton rekisteröimisen henkilökohtaiseen tunnukseen
Volvo ID, jotta esimerkiksi osoitteen lähettäminen internetin karttapalvelusta suoraan
autoon onnistuisi.
•
Volvo On Call* - Volvo ID:tä käytetään kirjauduttaessa Volvo On Call -sovellukseen.
Lämpöä heijastava tuulilasi*
Tuulilasi on varustettu lämpöä heijastavalla kalvolla (IP), joka vähentää auringon lämpösäteilyä
matkustamossa.
Elektronisen varusteen, esim. lähetinvastaanottimen, sijainti lämpöä heijastavalla kalvolla varustetun lasipinnan takana voi vaikuttaa sen toimintaan
ja suorituskykyyn haitallisesti.
Jos elektronisen varusteen toiminnan pitää olla
optimaalista, tämä tulee sijoittaa tuulilasin sille
osalle, jolta lämpöä heijastava kalvo puuttuu (ks.
merkittyä aluetta kuvassa).
Esimerkkejä palveluista:
Alue, jolla IP-kalvoa ei ole käytetty.
A on etäisyys tuulilasin yläreunasta alas alueen
alkuun. B on etäisyys tuulilasin yläreunasta alas
alueen loppuun.
Mitat
A
40 mm
B
80 mm
Volvo ID-tunnuksen edut
•
Yksi käyttäjänimi ja tunnussana online-palveluun pääsemiseksi, ts. vain yksi käyttäjänimi
ja yksi tunnussana muistettavana.
•
Muutettaessa jonkin palvelun käyttäjänimeä/
tunnussanaa (esim. Volvo On Call) se muuttuu automaattisesti myös muille palveluille
(esim. My Volvo)
Volvo ID-tunnuksen luominen
Volvo ID -tunnuksen luomiseksi Teidän pitää
ilmoittaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Noudattakaa sitten ilmoitettuun osoitteeseen
automaattisesti lähetettävässä sähköposti-ilmoi6
20
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä sekä varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
JOHDANTO
tuksessa olevia ohjeita saattaaksenne rekisteröinnin loppuun. On mahdollista luoda Volvo ID tunnus seuraavista palveluista jonkin kautta:
•
My Volvo - Ilmoittakaa sähköpostiosoite ja
noudattakaa ohjeita.
•
Internetiin yhdistetty auto* - Ilmoittakaa sähköpostiosoite sovelluksessa, joka edellyttää
Volvo ID-tunnusta ja noudattakaa ohjeita.
Vaihtoehtoisesti painakaa kahdesti keskikonsolissa olevaa yhdistämispainiketta
ja
valitkaa Sovellukset Asetukset sekä
noudattakaa ohjeita.
•
Volvo On Call* - Ladatkaa Volvo On Call sovelluksen uusin versio. Valitkaa Volvo ID:n
luominen aloitussivulta, ilmoittakaa sähköpostiosoite ja noudattakaa ohjeita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 15)
* Valinnais-/lisävaruste.
21
JOHDANTO
Ympäristöfilosofia
Volvo Car Corporation työskentelee jatkuvasti
turvallisempien ja tehokkaampien tuotteiden ja
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Cars yhtiön ydinarvoista ja se ohjaa kaikkea toimintaa.
Ympäristötyö lähtee auton koko elinkaaresta ja
ottaa huomioon sillä olevan ympäristövaikutuksen,
suunnittelusta romutukseen ja kierrätykseen.
Volvo Cars -yhtiön perusperiaatteena on, että
jokaisella käyttöön otettavalla uudella tuotteella
pitää olla pienempi ympäristövaikutus kuin tuotteella, jonka se korvaa.
Volvon tekemän ympäristötyön eräs tulos ovat
tehokkaammat ja vähemmän saastuttavat DriveE-voimansiirrot. Volvo huolehtii myös matkustusympäristöstä – Volvon sisäilma esimerkiksi on
22
ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
ilmastointilaitteen ansiosta ulkoilmaa puhtaampaa.
Volvonne täyttää tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset. Kaikkien Volvon valmistusyksiköiden
pitää olla ISO 14001 -sertifioituja, mikä tukee järjestelmällistä työtä toiminnan ympäristökysymysten kanssa. Tämä johtaa jatkuviin parannuksiin
vähenevän ympäristövaikutuksen suhteen. ISOsertifikaatin omaaminen tarkoittaa myös, että voimassa olevia ympäristölakeja ja määräyksiä noudatetaan. Volvo asettaa lisäksi vaatimuksia sille,
että myös yhteistyökumppanit täyttävät nämä vaatimukset.
Polttoaineenkulutus
Koska suuri osa auton kokonaisympäristövaikutuksesta syntyy sitä käytettäessä, painopiste
Volvo Cars -yhtiön ympäristötyössä on polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja ilman
muiden epäpuhtauksien vähentämisessä. Volvon
autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen
polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
JOHDANTO
Myötävaikuttaminen parempaan ympäristöön
Energiatehokas ja polttoainetta säästävä auto ei
tarkoita vain pienempiä ympäristövaikutuksia,
vaan myös pienempiä kustannuksia auton omistajalle. Kuljettajana on helppo itse vähentää polttoaineenkulutusta ja siten sekä säästää rahaa
että myötävaikuttaa parempaan ympäristöön –
tässä muutamia ohjeita:
guide (s. 75) , Taloudellinen ajo (s. 287) ja
Polttoaineenkulutus (s. 418).
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat paljon voimassa olevien normien alapuolella.
•
Suunnitelkaa tehokas keskinopeus. Yli 80
km/h:n (50 mph) ja alle 50 km/h:n (30 mph)
ajonopeudet lisäävät energiankulutusta.
•
Noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia auton huolto- ja hoitovälejä.
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn
pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa moottori joutuessanne odottamaan pidempään.
Ottakaa huomioon paikalliset määräykset.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System
(IAQS)* varmistaa, että sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.
•
Ajomatkan suunnittelu - monet tarpeettomat
pysähtymiset ja epätasainen nopeus lisäävät
polttoaineenkulutusta.
•
Käyttäkää esi-ilmastointia – se parantaa hybridiakun kantamaa ja vähentää energiantarvetta ajon aikana.
Järjestelmä puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni. Jos ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään
uudelleen. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
Muistakaa käsitellä ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä
tavalla. Neuvotelkaa korjaamon kanssa, jos olette
epävarma, kuinka tämän tyyppinen jäte pitää
hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Noudattamalla näitä neuvoja voidaan rahaa ja
maailman voimavaroja säästää sekä auton kestävyyttä pidentää. Lisätietoa ja neuvoja: ks. Eco
Puhdas ilma matkustamossa
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää*, joka käsittää myös toiminnon, joka
saa puhaltimen käynnistymään avattaessa auton
lukitus etäavaimella.
Sisusta
esim. ohjauspyörän saumat ommellaan käsin.
Sisätila on tarkistettu, ettei se eritä voimakasta
tuoksua tai aineita, jotka aiheuttaisivat ongelmia
joutuessaan tekemisiin esim. voimakkaan lämmön
tai valon kanssa.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte myös
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja hoidon, siitä tulee Volvon järjestelmän osa. Volvo
asettaa vaatimuksia sille, kuinka korjaamotilojen
pitää olla suunniteltuja, jotta estetään jätteiden ja
päästöjen joutuminen ympäristöön. Korjaamohenkilöstöllä on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Kierrätys
Koska Volvo toimii elinkaarinäkökulman perusteella, on myös tärkeää, että auto kierrätetään
ympäristön kannalta oikealla tavalla. Melkein koko
auto voidaan kierrättää. Auton viimeistä omistajaa
pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 24)
Volvon sisustuksessa käytettävä materiaali on tarkoin valittua ja sen on testattu olevan viihtyisää ja
miellyttävää. Jotkin yksityiskohdat on tehty käsin,
* Valinnais-/lisävaruste.
23
JOHDANTO
Käyttöopas ja ympäristö
Käyttöoppaan painettuun versioon käytetty paperimassa on peräisin Forest Stewardship Council® -sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Laminoitu lasi
Lasi on vahvistettu, mikä antaa paremman murtosuojan ja paremman äänieristyksen matkustamoon. Tuulilasi ja
muut lasit* on laminoitu.
FSC®-symboli osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon käytetty paperimassa on peräisin
FSC®-sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
24
Ympäristöfilosofia (s. 22)
* Valinnais-/lisävaruste.
JOHDANTO
Twin Engine - yleiskatsaus
Katsaus ainutlaatuisiin toimintoihin, V60 Twin
Engine.
}}
25
JOHDANTO
||
Hybridiakun lataaminen (s. 298).
Hybridiakku (s. 378).
Sähkömoottori (s. 267) takapyörävedolla.
Ajotilat (s. 268).
Mittaristo (s. 71) Twin Engine-mallia koskevin ainutlaatuisin tiedoin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
26
Twin Engine - johdanto (s. 27)
JOHDANTO
Twin Engine - johdanto
Autolla ajaminen
Autolla ajetaan tavalliseen tapaan. Sähkömoottori
kuljettaa autoa pääasiassa alhaisilla nopeuksilla,
dieselmoottori suurilla nopeuksilla sekä aktiivisemmassa ajossa.
Autolla ajetaan tavalliseen tapaan. Sähkömoottori
kuljettaa autoa pääasiassa alhaisilla nopeuksilla,
dieselmoottori suurilla nopeuksilla sekä aktiivisemmassa ajossa. Lukekaa lisää aiheesta Taloudellinen ajo (s. 287).
Tärkeää tietää
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti
havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä
nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
Ajon aikana on mahdollista siirtää auto eri ajotiloihin, esim. pelkkään sähkökäyttöön tai tehoa vaativissa tilanteissa sekä sähkö- että dieselmoottorin
käyttöön. Auto laskee ajettavuuden, ajoelämyksen, ympäristökuormituksen ja polttoainetalouden
optimaalisen yhdistelmän valitun ajotilan perusteella. Lukekaa lisää aiheesta Käyttöjärjestelmät ajotilat (s. 268).
Mittaristo
Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi
olla vaarallista virheellisten toimenpiteiden yhteydessä. Älkää
koskeko mihinkään, jota ei ole
selkeästi kuvattu tässä käyttöoppaassa. Lukekaa lisää moottoritilasta (s. 357).
Mittaristossa on kaksi kenttää, jotka näyttävät
mallikohtaista tietoa V60 Twin Engine -mallista:
hybridiakun mittari (kulloinenkin energiataso),
käytössä oleva ajotila, dieselmoottorin käydessä
syttyvä symboli, Hybrid Guide ja energian talteenotto. Lukekaa lisää mittaristosta (s. 71).
Oranssinvärisiä johtimia saa käsitellä vain valtuutettu henkilökunta.
Hybridiakun lataus
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun
on olemassa salamaniskun vaara.
Ajotilat
Suurjännite
VAROITUS
tarve ajon aikana vähenee. Lukekaa lisää
aiheesta Yleistä esi-ilmastoinnista (s. 140).
Esi-ilmastointi
Jotta auto toimii optimaalisesti, hybridiakun ja siihen liittyvien sähköisten käyttöjärjestelmien sekä
dieselmoottorin ja sen käyttöjärjestelmän lämpötilan on oltava oikea. Akun kapasiteetti vähenee
huomattavasti, jos akku on liian kylmä tai liian
lämmin. Esi-ilmastoinnilla auton käyttövoimajärjestelmä ja matkustamo valmistellaan ennen liikkeellelähtöä, jotta sekä kuluminen että energian
Hybridiakku on litium-ioni-tyyppiä ja sitä voidaan
ladata eri tavoin. Ohjauslaitteella varustettu
latausjohdin voidaan liittää auton ja 230 V AC:n
pistorasian väliin, ks. Latausjohdin ja ohjauslaite
(s. 301). Latausaika riippuu latausvirrasta
(s. 299).
Kevyessä jarrutuksessa sähkömoottoria käytetään moottorijarruna ja auton liike-energia muutetaan sähköenergiaksi, jota käytetään hybridiakun
lataamiseen. Lukekaa lisää jarrutusenergian talteenotosta (s. 279).
Dieselmoottori voi lisäksi tarvittaessa ladata sähkömoottorin hybridiakkua erityisellä suurjännitegeneraattorilla, ks. käyttöjärjestelmät ja ajotilat
(s. 268).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Twin Engine - yleiskatsaus (s. 25)
27
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
Yleistä turvavöistä
Jarrutuksella voi olla vaikeita seurauksia, jos turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän vuoksi,
että kaikkien matkustajien turvavyöt ovat kiinnitettynä ajon aikana.
Huomatkaa
•
•
Älkää käyttäkö jousilukkoja tms., joka estää
turvavyötä asettumasta oikein.
Turvavyö ei saa olla kiertyneenä.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.
VAROITUS
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä
ylöspäin olkapäätä kohti. Lantiovyön pitää olla alhaalla (ei
vatsan päällä).
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin on
tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten. Älkää
kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan normaalissa
istuma-asennossa.
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan
(s. 31) käyttöön antamalla ääni- ja valomuistutuksen (s. 33).
30
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on altistunut voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko
turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka se
vaikuttaakin vaurioitumattomalta. Vaihda turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut.
Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja
tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdettu
turvavyö.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvavyö - raskaus (s. 32)
Turvavyö - irrotus (s. 32)
Turvavyönkiristin (s. 33)
TURVALLISUUS
Turvavyö - kiinnittäminen
Huomatkaa
Kiinnittäkää turvavyö (s. 30) ennen ajon aloittamista.
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
•
•
•
Vetäkää vyö esiin hitaasti ja lukitkaa se työntämällä sen lukituskieleke vyölukkoon. Voimakas
naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Väärin asetettu turvavyö. Vyön pitää olla olkapään päällä.
•
•
•
•
Turvavyö - raskaus (s. 32)
Turvavyö - irrotus (s. 32)
Turvavyönkiristin (s. 33)
Turvavyömuistutin (s. 33)
Oikein asetettu turvavyö.
Turvavyön korkeussäätö. Painakaa painiketta ja siirtäkää
vyötä korkeussuunnassa. Asettakaa vyö mahdollisimman
korkealle ilman, että se hankaa kaulaa.
Takaistuimella lukituskieleke sopii vain sille tarkoitettuun lukkoon1.
1
Tietyt markkina-alueet.
31
TURVALLISUUS
Turvavyö - irrotus
Turvavyö - raskaus
Irrottakaa turvavyö (s. 30), kun auto on paikallaan.
Turvavyötä (s. 30) pitää aina käyttää raskauden
aikana, mutta on tärkeää käyttää sitä oikein.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa
sitten rulla vetää vyö sisään. Jos turvavyö ei
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä sisään
käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 31)
Turvavyömuistutin (s. 33)
G020998
•
•
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön
pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa ilman
tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin (s. 86) ja ohjauspyörä
(s. 91) niin, että hän pystyy hallitsemaan auton
täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin). Pyrkikää
saamaan vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys
mahdollisimman suureksi.
32
•
•
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 31)
Turvavyö - irrotus (s. 32)
TURVALLISUUS
Turvavyömuistutin
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan
(s. 31) käyttöön antamalla ääni- ja valomuistutus.
vain manuaalisesti painamalla suuntavalovivun OK-painiketta.
•
Muistuttaa, että jokin takaistuimen turvavöistä
on irrotettu ajon aikana. Muistutus saadaan
ilmoituksena mittaristossa yhdistettynä äänija valomerkkiin. Muistutus lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata manuaalisesti painamalla
OK-painiketta.
G017726
Mittariston infonäytössä esitetään, mitkä turvavyöt
ovat käytössä. Tämä informaatio on aina käytettävissä.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta ja tietyissä
tapauksissa ajasta. Valomuistutus on kattokonsolissa ja mittaristossa (s. 70).
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Pienellä nopeudella äänimuistutusta annetaan
ensimmäiset 6 sekuntia.
Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt (s. 30) on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi
kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä. Turvavyö pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
VAROITUS
Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukkokieltä kuljettajan turvavyön solkeen.
Työntäkää turvavyön lukkokieli aina kyseisen
puolen vyölukkoon. Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä älkääkä työntäkö vyölukkoon
vieraita esineitä. Turvavyöt ja vyöluko eivät tällöin ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla
tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
•
Kertoa mitä turvavöitä (s. 30) takaistuimella
käytetään. Mittaristossa esitetään ilmoitus
käytettäessä jotain turvavöistä tai jos jokin
takaovista on avattu. Ilmoitus kuitataan automaattisesti noin 30 sekunnin ajon jälkeen tai
vilkkuvivun OK-painiketta (s. 115). Jos joku
ei käytä turvavyötä, ilmoitus voidaan kuitata
33
TURVALLISUUS
Turvallisuus - varoitussymboli
VAROITUS
Varoitussymboli näytetään, jos vianetsinnässä
havaitaan vika tai jokin järjestelmä on aktivoitu.
Tarvittaessa varoitussymboli näytetään yhdessä
ilmoituksen kanssa mittariston (s. 70) infonäytössä.
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli jää
palamaan tai syttyy ajon aikana, se on merkki
siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän toiminta ole
täysin asianmukaista. Symboli osoittaa vikaa
turvavyö-, SIPS- tai IC-järjestelmässä tai
muuta vikaa järjestelmässä. Volvo suosittelee,
että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Turvatyynyjärjestelmä
Turvatyynyjärjestelmä auttaa keulakolareissa suojaamaan kuljettajan ja matkustajan päätä, kasvoja
ja rintakehää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Varoituskolmio sekä turvatyynyjärjestelmän (s. 34)
varoitussymboli mittaristossa.
Varoitussymboli mittaristossa syttyy, kun etäavain
on avainasennossa II (s. 85). Symboli sammuu
n. 6 sekunnin kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä
on ehjä.
34
Yleistä turvallisuustilasta (s. 44)
G018665
Jos varoitussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio
ja SRS-turvatyyny Tarvitsee huollon tai SRSturvatyyny Huolla kiireellisesti esitetään näytössä. Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, vasemmalta
ohjattava auto.
TURVALLISUUS
Volvon tekniseen palveluun. Älkää ajako
autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
VAROITUS
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena vakavia henkilövahinkoja.
G018666
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, oikealta ohjattava
auto.
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyt
täyttyvät ja lämpenevät. Turvatyyny vaimentaa
autossa oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä.
Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen
aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä muodostuu
autoon jonkin verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja
tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun
HUOM
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on kastunut vedestä tai muusta nesteestä, irrottakaa
käynnistysakulle menevät johtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny
aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat autoon
kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja
sopeuttaa sitten toimenpiteen tämän mukaisesti siten, että yksi tai useampi turvatyyny
laukaistaan.
VAROITUS
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny on
lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla
vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa
purkautuvan savun ja pölyn voimakas altistus
voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen syntyessä pese kylmällä
vedellä. Myös nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja palovaurioita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 36)
Matkustajan turvatyyny (s. 36)
Turvallisuus - varoitussymboli (s. 34)
35
TURVALLISUUS
Turvatyyny kuljettajan puolella
Matkustajan turvatyyny
Turvavyön (s. 30) täydennyksenä kuljettajan puolella on auto varustettu turvatyynyllä (s. 34).
Turvavyön (s. 30) täydennyksenä matkustajan
puolella on auto varustettu turvatyynyllä (s. 34).
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä AIRBAG.
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on
merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta ohjattavassa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Matkustajan turvatyynyn tarra
Matkustajan turvatyyny (s. 36)
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta
ohjattavassa autossa.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
36
TURVALLISUUS
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Kytkin – PACOS*
Matkustajan puolella edessä oleva turvatyyny voidaan deaktivoida (s. 38), jos auto on varustettu
PACOS-kytkimellä (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan
täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat
lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan. Turvavyön täytyy olla lukittuna.
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee
näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka
on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä
kehotusta ei noudateta, lapselle voi aiheutua
hengenvaara tai vakava vamma.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan
paikalla on turvatyyny.
VAROITUS
Jos auto on varustettu etuistuimen matkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole PACOSkytkintä (Passenger Airbag Cut Off Switch),
turvatyyny on aina aktivoituna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 36)
Lastenistuin (s. 47)
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
* Valinnais-/lisävaruste.
37
TURVALLISUUS
Matkustajan turvatyyny – aktivointi/
deaktivointi*
ja aikuiset) istua turvallisesti matkustajan paikalla katsoen eteenpäin.
Matkustajan puoleinen turvatyyny (s. 36) etuistuimella voidaan deaktivoida, jos auto on varustettu
PACOS-kytkimellä (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
OFF - turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kytkimen ollessa tässä asennossa voivat lapset
istua selkä menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa turvallisesti etumatkustajan
istuimella.
Kytkin - PACOS
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin (PACOS)
on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Aktivoitu turvatyyny (etumatkustajan paikka):
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne asennossa. Etäavaimen avainliuskaa (s. 171) voidaan
käyttää asennon muuttamiseen.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, kun matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
HUOM
Kun etäavain on avainasennossa II (s. 85),
esitetään mittaristossa turvatyynyn varoitussymboli (s. 34) n. 6 sekuntia.
Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo,
joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn
oikean tilan.
VAROITUS
Aktivoimaton turvatyyny (etumatkustajan
paikka):
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
G017800
Kasvot eteenpäin olevat matkustajat (lapset ja
aikuiset) eivät saa koskaan istua etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn
ollessa pois käytöstä.
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu.
Kattokonsolissa oleva varoitussymboli osoittaa,
että matkustajan turvatyyny edessä on aktivoitu
(ks. edellinen kuva).
Turvatyynyn kytkimen sijainti.
ON - turvatyyny on aktivoitu. Kytkimen
ollessa tässä asennossa voivat kaikki (lapset
38
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
VAROITUS
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etuistuimelle, jos
etumatkustajan turvatyyny on aktivoitu ja symboli
kattokonsolissa palaa tämän osoitukseksi. Jos tätä kehotusta ei noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
Älkää salliko matkustajan istua matkustajan
paikalla, jos ilmoitus kattokonsolissa osoittaa,
ettei turvatyynyä ole aktivoitu ja turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli(s. 34) esitetään
samalla mittaristossa. Tämä tarkoittaa, että on
syntynyt vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten
korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Sivuturvatyyny (SIPS)
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side Impact
Protection System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan, kattoon ja
korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja
matkustajan paikalla, suojaavat rintaa ja lantiota
ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
VAROITUS
2
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran auton matkustajille.
G017724
•
2
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyynyn
aktivointi on poistettu.
Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
Lastenistuin (s. 47)
G032949
Aiheeseen liittyvät tiedot
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista. Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
}}
39
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
•
Volvo suosittelee, että korjauksen tekee
vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu.
SIPS-turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi
olla vakavia henkilövahinkoja.
•
Älkää asettako mitään esineitä istuimen
ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen tilaan,
koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän
tilaan.
•
Volvo suosittelee käytettäväksi vain
Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut
istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen
toiminnan.
•
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä
apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
SIPS ja lastenistuin
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
40
•
•
•
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 36)
Matkustajan turvatyyny (s. 36)
Turvaverho (IC) (s. 40)
Turvaverho (IC)
Turvaverho auttaa suojaamaan kuljettajan ja
etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä
auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän (s. 39) ja turvatyynyjärjestelmän (s. 34)
osa. Se on asennettu pituussuunnassa sisäkaton
molemmille puolille ja auttaa suojaamaan kuljettajaa ja auton ulkopaikkojen matkustajia. Riittävän
voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin.
Koukku on tarkoitettu vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim.
sateenvarjoille).
Yleistä WHIPS-järjestelmästä
(whiplash-suoja)
WHIPS (Whiplash Protection System) on suoja
retkahdusvammoja vastaan. Järjestelmä koostuu
energiaa vaimentavasta selkänojasta sekä järjestelmään sovitetusta niskatuesta etuistuimissa.
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin.
Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käytätte vain
Volvon alkuperäisiä osia, jotka on hyväksytty
sijoitettaviksi näille alueille.
VAROITUS
Auton saa kuormata korkeintaan 50 mm:n
päähän ovien ikkunoiden yläreunasta. Muutoin
auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon suojavaikutus saattaa estyä.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvavöistä (s. 30)
WHIPS-järjestelmä aktivoituu takatörmäyksessä,
jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
}}
41
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyötä täydentävä
apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien
selkänojat kääntyvät taaksepäin siten, että kuljettajan sekä etumatkustajan istuma-asento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns.
whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
Älkää tehkö koskaan mitään muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai itse WHIPS-järjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
WHIPS - istuma-asento
WHIPS-järjestelmä (s. 41) suojaa kuljettajaa ja
matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istumaasentonsa on oikea eikä järjestelmän toiminta ole
estynyt millään tavalla.
Istuma-asento
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
(s. 86) ennen ajoonlähtöä.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman
lähellä niskatukea.
Tehtävä
WHIPS ja lastenistuin
Älkää sijoittako takaistuimelle mitään esineitä, jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
WHIPS - istuma-asento (s. 42)
Yleistä turvavöistä (s. 30)
Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan istuimen
taakse mitään esineitä, jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
42
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa siten,
että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja
etuistuimen selkänojan väliin. Muistakaa olla
estämättä WHIPS-järjestelmän toimintaa.
Jos takaistuimen selkänoja käännetään alas,
täytyy vastaavaa etuistuinta siirtää eteenpäin
siten, ettei se ota kiinni alaskäännettyyn selkänojaan.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Jos istuimeen on kohdistunut suuri kuormitus,
esim. takatörmäyksen yhteydessä, pitää
WHIPS-järjestelmä tarkastaa. Volvo suosittelee sen tarkistamista pikimmiten valtuutetussa
Volvon teknisessä palvelussa.
Osa WHIPS-järjestelmän suojausominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin vaikuttaisi vahingoittumattomalta.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun myös
vähäisen taakse suuntautuneen törmäyksen
jälkeen.
Roll-Over Protection System
(ROPS)
Volvon Roll-Over Protection System (ROPS) on
kehitetty vähentämään auton kaatumisen vaaraa
sekä antamaan mahdollisimman hyvä suoja, jos
onnettomuus kuitenkin sattuu.
VAROITUS
Normaalia ajotapaa käytettäessä RSC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta, mitä ei
saa ymmärtää mahdollisuutena nopeuden
lisäämiseen. Noudattakaa aina turvallisen ajon
vuoksi normaaleja varovaisuustoimenpiteitä.
Järjestelmä koostuu kahdesta osasta, ennaltaehkäisevästä vakautusjärjestelmästä ja suojausjärjestelmästä.
Vakautusjärjestelmä Roll Stability Control (RSC)
minimoi auton kaatumisen ja ympärikierähtämisen vaaran esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai jos
auto joutuu luistoon.
RSC-järjestelmä käyttää tunnistinta, joka havainnoi, kuinka auton kallistuma sivusuunnassa muuttuu. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten auton
kaatumisriski. Jos vaara on olemassa, ESC-järjestelmä (s. 192) puuttuu asiaan, moottorin vääntömomenttia alennetaan ja yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auton vakaus on palautunut.
Jos kierähdysonnettomuus kuitenkin tapahtuu,
suojausjärjestelmä puuttuu tilanteeseen ja voi
tilanteesta riippuen aktivoida auton turvavyönkiristimet(s. 33) ja turvaverhot (s. 40).
43
TURVALLISUUS
Yleistä turvallisuustilasta
VAROITUS
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa
autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen oltua
turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi normaalisti.
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa tarkastuksen
ja auton palauttamisen normaalitilaan, kun
Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa on
esitetty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varoituskolmio mittaristossa.
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan teksti
Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa esittää
mittariston (s. 70) infonäytössä. Se tarkoittaa,
että auton toimintoja on rajoitettu.
44
Turvallisuustila - käynnistysyritykset (s. 44)
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 45)
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
Jos auto on turvallisuustilassa, (s. 44) käynnistystä voidaan yrittää, jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole.
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään saa
tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu,
ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä voidaan
yrittää.
Poistakaa etäavain lukosta ja avatkaa kuljettajan
ovi. Jos nyt esitetään ilmoitus siitä, että virta on
päällä, painakaa käynnistyspainiketta. Sulkekaa
sitten ovi ja asettakaa etäavain takaisin lukkoon.
Auton elektroniikka yrittää nyt asettua takaisin
normaalitilaan. Yrittäkää sen jälkeen käynnistää
auto.
Jos ilmoitus Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa on edelleen näytössä autolla ei
saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se on kuljetettava (s. 318) pois. Piilovauriot voivat ajon aikana
tehdä auton mahdottomaksi käyttää, vaikka se
vaikuttaa ajokuntoiselta.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa esitetään. Poistukaa
autosta pikimmiten.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 45)
Turvallisuustila - siirtäminen
Yleistä lapsiturvallisuudesta
Jos teksti Normal mode näytetään, kun teksti
Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa on
nollattu käynnistysyrityksen (s. 44) jälkeen, auto
voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia,
lastentyynyjä & kiinnityslaitteita), jotka on kehitetty
juuri tähän autoon sopiviksi.
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 44)
Volvon lastenturvavarustuksella saadaan parhaat
edellytykset lapsen turvalliselle matkustamiselle
autossa. Lisäksi lasten turvavarustus sopii hyvin ja
on helppo käyttää.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei saa
kuljettaa aikuisen sylissä.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään
3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen eteenpäin käännetyllä lastentyynyllä/lastenistuimella, kunnes he
ovat 140 cm pitkiä.
HUOM
Eri ikäisille ja pituisille lapsille käytettäviä lastenistuintyyppejä koskeva lainsäädäntö vaihtelee maasta toiseen. Ottakaa selvää lakien
sisällöstä.
HUOM
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavälineiden
asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita
tuotteen valmistajalta.
}}
45
TURVALLISUUS
||
Lapsilukko
Takaovet ja takaovien ikkunat* voidaan salvata
manuaalisesti (s. 185) tai elektronisesti (s. 186)*
sisältä avaamiselta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
46
Lastenistuin - sijainti (s. 53)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 57)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 61)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Lastenistuin
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Varmistakaa, että lastenistuinta käytetään oikein.
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää
lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
VAROITUS
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen pitkittäissäädön tankoon tai kiskoihin ja palkkeihin istuimen alla. Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
}}
47
TURVALLISUUS
||
Suositellut lastenistuimet2
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä, vain selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin)
Ryhmä 0
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa aktivoituna, vain
eteenpäin käännetty lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 0+
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
enint. 13 kg
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 10 kg
Takaistuimen keskipaikka
(L)
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Volvon vauvanistuin (Volvo
Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1
04301146
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
(U)
(U)
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
48
Tyyppihyväksyntä: E1
04301146
(U)
Lastenistuimet, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jotka ovat
yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
(U)
(U)
enint. 13 kg
2 Muiden
Volvon vauvanistuin (Volvo
Infant Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
TURVALLISUUS
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä, vain selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin)
Ryhmä 1
Volvon käännettävä lastenistuin
(Volvo Convertible Child Seat) selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
9–18 kg
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa aktivoituna, vain
eteenpäin käännetty lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Volvon käännettävä lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 1
9–18 kg
Volvon selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin
Volvon selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin
Tyyppihyväksyntä: E5 04212
Tyyppihyväksyntä: E5 04212
(L)
Ryhmä 1
9–18 kg
(L)
Eteenpäin käännetyt lastenistuimet, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä.A
Lastenistuimet, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jotka ovat
yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
(U)
(UF)
}}
49
TURVALLISUUS
||
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä, vain selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin)
Ryhmä 2
Volvon käännettävä lastenistuin
(Volvo Convertible Child Seat) selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
15–25 kg
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa aktivoituna, vain
eteenpäin käännetty lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Volvon käännettävä lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 2
15–25 kg
Volvon selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin
Volvon selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin
Tyyppihyväksyntä: E5 04212
Tyyppihyväksyntä: E5 04212
(L)
Ryhmä 2
15–25 kg
(L)
Volvon käännettävä lastenistuin (Volvo Convertible
Child Seat) - eteenpäin
käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5
04191
(U)
50
Volvon käännettävä lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - eteenpäin käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton
turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
Volvon käännettävä lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) - eteenpäin käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
TURVALLISUUS
Paino
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä, vain selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa aktivoituna, vain
eteenpäin käännetty lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Selkänojalla varustettu
Volvon turvavyötyyny (Volvo
Booster Seat with
backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny
(Volvo Booster Seat with backrest).
Selkänojalla varustettu
Volvon turvavyötyyny (Volvo
Booster Seat with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1
04301169
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
Tyyppihyväksyntä: E1
04301169
(UF)
(UF)
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Lastentyyny selkänojalla ja
ilman (Booster Cushion
with and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5
04216
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
Lastentyyny selkänojalla ja
ilman (Booster Cushion with
and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
(UF)
Ryhmä 2/3
Volvon turvavyöistuin
Volvon turvavyöistuin
Volvon turvavyöistuin
15–36 kg
Tyyppihyväksyntä: E1
04301312
Tyyppihyväksyntä: E1 04301312
Tyyppihyväksyntä: E1
04301312
(UF)
(UF, L)
(UF)
}}
51
TURVALLISUUS
||
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä, vain selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa aktivoituna, vain
eteenpäin käännetty lastenistuin)
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Integroitu turvavyötyyny (Integrated Booster
Cushion) – tehdasasenteinen lisävaruste.
Tyyppihyväksyntä: E5 04189
(B)
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäinkäännetyille, yleisesti hyväksytyille lastenistuimille tässä painoluokassa.
B: Sisäänrakennetut lastenistuimet hyväksytty tälle painoluokalle.
A
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
52
Lastenistuin - sijainti (s. 53)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 61)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 57)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 45)
TURVALLISUUS
Lastenistuin - sijainti
Matkustajan turvatyynyn tarra
Lasten sijoittaminen autoon ja käytettävä varustus valitaan lapsen painon ja koon mukaan.
Voitte hyvin sijoittaa:
•
selkä menosuuntaan olevan lastenistuimen
etumatkustajan istuimelle, kun etumatkustajan turvatyynyn aktivointi on poistettu.
•
eteenpäin suunnatun lastenistuimen/lastentyynyn etumatkustajan istuimelle, kun etumatkustajan turvatyyny on aktivoitu.
•
yhden tai useampia lastenistuimia/lastentyynyjä takaistuimelle.
G020739
VAROITUS
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Selkä menosuuntaan asennettu lastenistuin ja turvatyyny
eivät kuulu yhteen.
Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka
on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä
kehotusta ei noudateta, lapselle voi aiheutua
hengenvaara tai vakava vamma.
Sijoittakaa selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin (s. 47) aina takaistuimelle, jos etumatkustajan turvatyyny on aktivoitu (s. 38). Lapsi voi
vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos
lapsi istuu matkustajan paikalla.
Jos etumatkustajan turvatyyny on pois käytöstä,
selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin
voidaan sijoittaa etumatkustajan paikalle.
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee
näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
}}
53
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 47)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 45)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 61)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 57)
Lastenistuin – kaksivaiheinen
turvavyötyyny*
Integroiduissa turvavyötyynyissä takaistuimella
lapset voivat istua mukavasti ja turvallisesti.
Integroidut lastenistuimet on erityisesti suunniteltu antamaan hyvä turvallisuus. Yhdessä turvavyön (s. 30) kanssa ne on hyväksytty lapsille,
jotka painavat 15 - 36 kg ja ovat vähintään 95
cm pitkiä.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
VAROITUS
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita, ei saa
käyttää, koska ne voivat aiheuttaa turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa
tuulilasia vasten.
Oikea sijainti, vyön pitää olla asetettuna reilusti olkapään
päälle.
HUOM
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
54
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon
tekee vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu.
Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä turvavyötyynyyn. Jos integroitu turvavyötyyny on ollut
alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyötyyny pitää
vaihtaa. Vaikka turvavyötyyny vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen suojaominaisuuksista on voitu menettää. Turvavyötyyny pitää
vaihtaa myös, jos se on hyvin kulunut.
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - ylös
kääntäminen
integroitu turvavyötyyny (s. 54) takaistuimella voidaan kääntää ylös kahdessa vaiheessa. Kuinka
monessa vaiheessa tyyny käännetään ylös, riippuu lapsen painosta.
Paino
Vaihe 1
Vaihe 2
22–36 kg
15–25 kg
Vaihe 13
Väärä sijainti, vyö ei saa olla olkapään alapuolella.
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
•
integroitu kaksivaiheinen turvavyötyyny on
oikein säädetty taulukon mukaan (s. 55) ja
lukittuna
•
turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon ja
ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai olkapään alapuolella (ks. edelliset kuvat)
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion
päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän
suojan.
Turvavyötyynyn kahden tason säätö tehdään
kääntämällä ylös (s. 55) ja kääntämällä alas
(s. 57).
3 Alempi
VAROITUS
Jos kaksivaiheisen turvavyötyynyn ohjeita ei
noudateta, tämä voi aiheuttaa lapselle vakavia
vammoja onnettomuustapauksessa.
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin lastenistuimen avaamiseksi.
}}
vaihe.
* Valinnais-/lisävaruste.
55
TURVALLISUUS
||
Vaihe 24
Painakaa lastenistuinta taaksepäin sen lukitsemiseksi.
Nostakaa lastenistuinta etureunasta ja painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti sen
lukitsemiseksi.
Aloittakaa alemmasta vaiheesta. Painakaa
painiketta.
HUOM
Turvavyötyynyä ei voi säätää vaiheesta 2 vaiheeseen 1. Se pitää ensin palauttaa kääntämällä alas (s. 57) koko istuintyyny.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
4 Ylempi
56
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - alas kääntäminen (s. 57)
vaihe.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Lastenistuin - ISOFIX
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - alas
kääntäminen
ISOFIX on kansainväliseen standardiin perustuva
lastenistuimen (s. 47) kiinnitysjärjestelmä.
integroitu turvatyyny (s. 54) takaistuimella voidaan kääntää alas ylimmästä tai seuraavasta
alemmasta vaiheesta kokonaan istuintyynyyn alas
käännettyyn asentoon. Sitä vastoin turvavyötyynyä ei voi säätää ylemmästä vaiheesta alempaan
vaiheeseen.
Painakaa kädellä alaspäin istuimen keskeltä
sen lukitsemiseksi.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa ennen kääntämistä alas, ettei
irtonaisia esineitä (esim. leikkikaluja) ole
jätetty tyynyn alla olevaan tilaan.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuimen vapauttamiseksi.
HUOM
Käännettäessä selkänoja takana pitää turvavyötyyny ensin kääntää alas.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - ylös kääntäminen (s. 55)
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat ovat
piilossa takaistuimen selkänojan alaosan takana,
reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat
kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
ISOFIX - kokoluokat (s. 58)
ISOFIX - lastenistuintyypit (s. 59)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 45)
* Valinnais-/lisävaruste.
57
TURVALLISUUS
ISOFIX - kokoluokat
ISOFIX (s. 57) -kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on kokoluokitus, joka auttaa
käyttäjiä valitsemaan oikeantyyppisen lastenistuimen (s. 59).
Kokoluokka
58
Selostus
A
Täysi koko, eteenpäin käännetty
lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto 1),
eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Rajoitettu koko (vaihtoehto 2),
eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin käännetty
lastenistuin
D
Rajoitettu koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
F
Poikittainen vauvakaukalo, vasen
G
Poikittainen vauvakaukalo, oikea
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
HUOM
Jos lasten ISOFIX-turvavälineestä puuttuu
kokoluokitus, täytyy automallin löytyä lasten
turvavälineen automallien luettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne
tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo
suosittelee.
TURVALLISUUS
ISOFIX - lastenistuintyypit
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat eri
kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki lastenisLastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
tuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa automalleissa.
Paino
enint. 10 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
X
X
G
X
X
OK
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
enint. 10 kg
E
X
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
enint. 13 kg
E
X
(IL)
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
D
X
OK
(IL)
Lastenistuin, selkänoja menosuuntaan käännetty
9–18 kg
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
59
TURVALLISUUS
||
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, eteenpäin käännetty
Paino
9–18 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
B
X
OKA
B1
X
(IUF)
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-sijoittaminen ei sovi ISOFIX-lastenistuimelle tässä painoluokassa ja/tai kokoluokassa.
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
IUF: Sopiva eteenpäinkäännetyille ISOFIX-lastenistuimille, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä tässä painoluokassa.
A
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Katsokaa, että valitsette oikean suuruusluokan
(s. 58) lastenistuimille, joissa on ISOFIX (s. 57)kiinnitysjärjestelmä.
60
TURVALLISUUS
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet
HUOM
Auto on varustettu tietyille eteenpäin käännetyille
lastenistuimille (s. 47) tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu istuimen takapuolelle.
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja, se
pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin voidaan
asentaa kiinnityskohtiin.
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan
ohjeita.
VAROITUS
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne
kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että pienet
lapset istuvat selkänoja menosuuntaan käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
•
•
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 45)
Lastenistuin - sijainti (s. 53)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 57)
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
61
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet, vasemmalta
ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt, katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
64
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
}}
65
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
66
Toiminto
Katsokaa
Toiminto
Katsokaa
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut,
kauko-/lähivalot, ajotietokone
(s. 115),
(s. 117),
(s. 102),
(s. 96) ja
(s. 118).
Säädinpaneeli
(s. 181),
(s. 186),
(s. 107) ja
(s. 109).
Nopeudensäädin*
(s. 199) ja
(s. 205).
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 91) ja
(s. 34).
Mittaristo
(s. 70).
Valikkojen käsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 117) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
START/STOP
ENGINE-painike
Varoitusvilkut
(s. 101).
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää
ja valikkokäsittelyä varten
(s. 117) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Ohjauspaneeli ilmastointilaitetta varten
(s. 132).
Vaihteenvalitsin
(s. 275).
Ajotilasäädin
(s. 268).
(s. 264).
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 105).
Virtalukko
(s. 84).
Ohjauspyörän säätö
(s. 91).
Näyttöruutu Infotainment-järjestelmää ja
valikkojen näyttöä varten
(s. 117) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Konepellin avaaja
(s. 357).
Seisontajarru
(s. 283).
Oven avauskahva
–
Istuimen säätö*
(s. 87).
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun
avaaja
(s. 93),
(s. 292) ja
(s. 183).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ulkolämpötilamittari (s. 79)
Välimatkamittari (s. 79)
Kello (s. 80)
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet, oikealta ohjattava
auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt, katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
}}
67
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
68
Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Näyttöruutu Infotainment-järjestelmää ja
valikkojen näyttöä varten
(s. 117) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun
avaaja
(s. 93),
(s. 292) ja
(s. 183).
Istuimen säätö*
(s. 87).
Virtalukko
(s. 84).
Seisontajarru
(s. 283).
START/STOP
ENGINE-painike
(s. 264).
Ohjauspyörän säätö
(s. 91).
Nopeudensäädin*
(s. 199) ja
(s. 205).
Mittaristo
(s. 70).
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut,
kauko-/lähivalot, ajotietokone
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 91) ja
(s. 34).
(s. 115),
(s. 117),
(s. 102),
(s. 96) ja
(s. 118).
Vaihteenvalitsin
(s. 275).
Valikkojen käsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 117) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Ajotilasäädin
(s. 268).
Ohjauspaneeli ilmastointilaitetta varten
(s. 132).
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 105).
Oven avauskahva
–
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää
ja valikkokäsittelyä varten
(s. 117) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Säädinpaneeli
(s. 181),
(s. 186),
(s. 107) ja
(s. 109).
Varoitusvilkut
(s. 101).
Konepellin avaaja
(s. 357).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ulkolämpötilamittari (s. 79)
Välimatkamittari (s. 79)
Kello (s. 80)
* Valinnais-/lisävaruste.
69
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Mittaristo
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä
auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
•
•
•
70
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 71)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s. 76)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö (s. 77)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Mittaristo, digitaalinen - katsaus
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä
auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
Mittaristo näyttää tietoja tehtyjen valintojen mukaan, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 115).
Hybridiakun mittari
Kulloinenkin energiataso
Aktiivinen ajotila
Symboli syttyy polttomoottorin käydessä.
Hybrid guide (Driver Support Power Meter).
Näyttää kulloisenkin kuljettajan pyytämän
vetotehon ja saatavana olevan sähkömoottorin tehon, ts. rajan, jolloin polttomoottori käynnistyy/pysähtyy. Lisätietoa, Eco guide &
Hybrid guide (s. 75).
}}
71
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Energian talteenotto
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja auton
tietyistä toiminnoista, esim. nopeudensäätimestä
ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot näytetään symbolien ja tekstin avulla. Lisätietoja
annetaan näyttöä käyttävien toimintojen yhteydessä.
avainmuistiin*, ks. Etäavain - personalisointi*
(s. 165).
Teema "Hybrid"
Mittarit ja näytöt
Mittaristolle voidaan valita erilaisia teemoja. Mahdolliset teemat ovat "Hybrid", "Elegance", "Eco"
ja "Performance".
Teema voidaan valita vain moottorin ollessa käynnissä.
Kun sähkömoottori tuottaa tehoa hybridiakulle, hybridiakun mittarissa näkyy kuplia - ks.
Käyttöjarru (s. 279).
Mittariston näyttö
Teeman valitseminen - painakaa ohjauspylvään
vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta ja valitsemalla valikkovaihtoehto Teemat kääntämällä
vivun säätöpyörää. Painakaa OK-painiketta.
Kääntäkää säätöpyörää teeman valitsemiseksi ja
vahvistakaa valinta painamalla OK-painiketta.
Keskikonsolin näytön ulkonäkö noudattaa tietyissä malliversioissa mittariston teeman valintaa.
Mittarit ja näytöt, teema "Hybrid".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän1 kohdalle, keltainen symboli
syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone (s. 118)
ja Polttoaineen täyttö (s. 293).
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla voidaan myös säätää mittariston kontrastitilaa ja
väritilaa.
Hybridiakun mittari
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks. Valikkokäsittely
- mittaristo (s. 115).
Hybrid guide. Ks. myös Eco guide & Hybrid
guide (s. 75).
Teeman valinta sekä kontrasti- ja väritilan valinta
voidaan jokaisen etäavaimen osalta tallentaa
Vaihdeasennon ilmaisin. Ks. myös Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 275).
Nopeusmittari
Mittariston näyttö.
1
72
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Teema "Elegance"
Teema "Eco"
Teema "Performance"
Mittarit ja näytöt, teema "Elegance".
Mittarit ja näytöt, teema "Eco".
Mittarit ja näytöt, teema "Performance".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän1 kohdalle, keltainen symboli
syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone (s. 118)
ja Polttoaineen täyttö (s. 293).
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän1 kohdalle, keltainen symboli
syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone (s. 118)
ja Polttoaineen täyttö (s. 293).
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän1 kohdalle, keltainen symboli
syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone (s. 118)
ja Polttoaineen täyttö (s. 293).
Ei toimintoa
Eco guide. Ks. myös Eco guide & Hybrid
guide (s. 75).
E-boost-mittari. Havainnollistaa sähkömoottorin käyttöä, sen tukea polttomoottorille ja
moottorijarrutusta2 sähkömoottorilla.
Nopeusmittari
Ei toimintoa
Vaihdeasennon ilmaisin. Ks. myös Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 275).
Nopeusmittari
Hybrid guide. Ks. myös Eco guide & Hybrid
guide (s. 75).
Vaihdeasennon ilmaisin. Ks. myös Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 275).
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin
kierrosluvun tuhansina kierroksina minuutissa.
Hybrid guide. Ks. myös Eco guide & Hybrid
guide (s. 75).
1
2
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
Sähkömoottorilla tehtävän moottorijarrutuksen yhteydessä ladataan hybridiakkua, ks. Käyttöjarru (s. 279).
}}
73
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Vaihdeasennon ilmaisin. Ks. myös Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 275).
Merkki- ja varoitusvalot
Merkki- ja varoitussymbolit.
Merkkisymbolit
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitussymbolit
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai
käynnistettäessä moottori. Kun moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien pitää sammua, paitsi
seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan tarkastus tehdään avaimen asennossa II, kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi
74
auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa
osoittava symboli.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mittaristo (s. 70)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s. 76)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö (s. 77)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Eco guide & Hybrid guide
Eco guide ja Hybrid guide ovat kaksi mittariston
(s. 70) välinettä, jotka auttavat kuljettajaa ajamaan autoa mahdollisimman taloudellisesti.
Auto tallentaa myös tilaston tehdyistä ajomatkoista, jotka voidaan nähdä pylväsdiagrammeina,
ks. Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 123).
Eco guide
Tämä mittari antaa osoituksen siitä, kuinka taloudellisesti autoa ajetaan.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Eco", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus
(s. 71).
Hetkellinen arvo
Tässä näytetään hetkellinen arvo - mitä korkeammalla se on asteikossa, sitä parempi.
Hetkellinen arvo lasketaan nopeuden, moottorin
kierrosluvun, käytetyn moottorin tehon ja jarrutusten perusteella.
Kuljettajaa kannustetaan ajamaan optimaalisella
nopeudella (50–80 km/h (30–50 mph)) ja alhaisilla kierrosluvuilla. Painettaessa kaasua ja jarrutettaessa viisarit laskevat alaspäin.
Jos hetkellinen arvo on erittäin alhainen, mittarin
punainen alue syttyy (lyhyellä viiveellä) merkiksi
epätaloudellisesta ajotavasta, jota on vältettävä.
Keskiarvo
Keskiarvo seuraa hitaasti hetkellistä arvoa ja
kuvaa sitä, miten autoa on ajettu viime aikoina.
Mitä korkeammalla asteikossa viisarit ovat, sitä
taloudellisemmin kuljettaja on ajanut.
Hybrid guide
Tämä mittari näyttää suhteen sen välillä, paljonko
tehoa otetaan sähkömoottorista ja paljonko tehoa
on käytettävissä.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Hybrid" tai "Performance", ks. Mittaristo,
digitaalinen - katsaus (s. 71).
Hetkellinen arvo
Kuljettajan haluama teho
Saatavana oleva sähkömoottorin teho
Kohdassa, jossa viisarit kohtaavat, polttomoottori
käynnistyy/pysähtyy.
Kuljettajan haluama teho
Suuri viisari ilmoittaa, paljonko kuljettaja haluaa
tehoa käyttämällä kaasupoljinta. Mitä korkeammalla se on asteikossa, sitä suuremman tehon
kuljettaja haluaa valitulla vaihteella.
Saatavana oleva sähkömoottorin teho
Pieni viisari ilmoittaa, paljonko tehosta saadaan
sähkömoottorista.
Jos viisarien välillä on suuri väli, se on merkki
suuresta tehovarannosta.
Keskiarvo
* Valinnais-/lisävaruste.
75
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai
ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Symboli
Kaukovalot päällä
Merkkisymbolit
Symboli
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
Takasumuvalo päällä
Vakautusjärjestelmä, ks. Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 192)
Vakautusjärjestelmä, sport-tila, ks.
Elektroninen vakautuksen säätö
(ESC) - käsittely (s. 193)
Moottorin esilämmitin
76
3.
Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle
ABS-järjestelmän tarkastusta varten. Volvo
suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun puoleen.
Vasen vilkku
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa takasumuvalon ollessa päällä.
Oikea vilkku
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Rengaspainejärjestelmä, ks. Rengaspaineiden valvonta* (s. 332)
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Vika ABS-järjestelmässä
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active Bending Lights) on syntynyt vika.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen jälkeen, se voi johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta
ilman ABS-toimintoa.
Säiliössä vähän polttoainetta
1.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
2.
Käynnistäkää moottori uudelleen.
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Symboli palaa, kun sport-tila on aktivoitu. Sporttila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa tällöin, ovatko
kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo
aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn
tasoon asti ennen kuin se puuttuu tilanteeseen ja
vakauttaa auton.
Moottorin esilämmitin
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä. Esilämmitys tapahtuu enimmäkseen matalan lämpötilan vuoksi.
Säiliössä vähän polttoainetta
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä on
pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan
tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä
on sattunut poikkeama normaalista. Ilmoitusteksti
sammutetaan OK-painikkeella, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 115), tai se häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika vaihtelee riippuen
osoitettavasta toiminnosta). Infosymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
HUOM
Kun huoltoilmoitus ilmestyy, sammuvat symboli ja ilmoitus painamalla OK-painiketta, tai
sammuvat automaattisesti hetken kuluttua.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä
sekä kaukovalovilkun yhteydessä.
Vasen/oikea vilkku
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Jos autolla ajetaan pienemmällä nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph), infosymboli syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph), varoitussymboli syttyy.
Jos konepelti3 ei ole asianmukaisesti suljettu,
varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan
kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.
Mittaristo - varoitussymbolien
sisältö
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän
toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian tai puutteen ilmenemisestä.
Varoitussymbolit
Symboli
Sisältö
Seisontajarru kytkettynä
Jos takaluukku ei ole asianmukaisesti suljettu,
tietosymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan
kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa takaluukku.
Turvatyynyt – SRS
Aiheeseen liittyvät tiedot
Käynnistysakkua ei ladata
•
•
•
Mittaristo (s. 70)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö (s. 77)
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 71)
Turvavyömuistutin
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus
Rengaspainejärjestelmä
Symboli palaa rengaspaineen ollessa matala, tai
jos rengaspainejärjestelmään on syntyy vika.
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu,
syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä selventävän kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.
3
}}
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste.
77
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Seisontajarru kytkettynä
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on kytkettynä. Symboli vilkkuu kytkeytymisen aikana ja
alkaa sitten palaa jatkuvasti.
Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa,
se tarkoittaa, että on syntynyt vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
Lisätietoja, ks. Seisontajarru (s. 283).
Turvatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon aikana,
jossain auton turvajärjestelmistä on havaittu vika.
Ajakaa pikimmiten korjaamolle tarkastusta varten.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun puoleen.
Turvavyömuistutin
Symboli vilkkuu niin kauan kuin kuljettajan tai etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Käynnistysakkua ei ladata
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun puoleen.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla liian
vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks.
Jarru- ja kytkinneste - määrä (s. 362).
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla vika.
78
1.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2.
Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos molemmat symbolit sammuvat, voitte
jatkaa ajoa.
•
Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks.
Jarru- ja kytkinneste - määrä (s. 362). Jos
jarrunestesäiliön nestetaso on normaali ja
varoitussymbolit palavat edelleen, voitte
ajaa auton varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella
jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Korjaamon pitää tarkastaa jarrunestehäviö,
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on vaarana auton takapään voimakas
luisto voimakkaasti jarrutettaessa.
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu vika,
joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti. Symboli jää näkyviin,
kunnes vika on korjattu, mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla OK-painiketta, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 115). Varoitussymboli
voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien
kanssa.
Toimenpide:
1.
Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla ei
saa ajaa edelleen.
2.
Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää
näytössä esitettävän ilmoituksen mukainen
toimenpide. Poistakaa ilmoitus OK-painikkeella.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu,
syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä selventävän kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.
Ulkolämpötilamittari
Välimatkamittari
Ulkolämpötilamittarin näyttö esitetään mittaristossa.
Välimatkamittarin näyttö näkyy mittaristossa.
Jos autolla ajetaan pienemmällä nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph), infosymboli syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph), varoitussymboli syttyy.
Jos konepelti4 ei ole asianmukaisesti suljettu,
varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan
kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.
Jos takaluukku ei ole asianmukaisesti suljettu,
tietosymboli syttyy yhdessä selventävän kuvan
kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa takaluukku.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mittaristo (s. 70)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s. 76)
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 71)
Välimatkamittari.
Välimatkamittarin näyttö
Ulkolämpötilamittarin näyttö
Kun lämpötila on alueella +2 °C - -5 °C, lumihiutalesymboli palaa näytössä. Se varoittaa liukkauden vaarasta. Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa arvoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo (s. 70)
Molempia välimatkamittareita T1 ja T2 käytetään
lyhyiden ajomatkojen mittaamiseen. Matkan
pituus esitetään näytössä.
Näyttäkää haluamanne mittari kääntämällä
ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun säätöpyörää.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
RESET-painikkeen pitkä painallus (kunnes muutos tapahtuu) nollaa näytettävän välimatkamittarin. Lisätietoja, ks. Ajotietokone (s. 118).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
4
Mittaristo (s. 70)
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste.
79
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kello
Mittaristo - lisenssisopimus
Kellon näyttö näkyy mittaristossa.
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin. Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan/kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Kello.
Näyttö ajan esittämistä varten
Kellon asettaminen
Kello voidaan asettaa valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 117).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo (s. 70)
This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.
80
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Symbolit näytössä
Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkki- ja infosymboleihin.
Symboli
Seuraavassa näytetään tavallisimmin esiintyvät
symbolit merkityksineen ja viittauksineen siitä,
mistä käyttöoppaassa voidaan löytää lisätietoja.
- Punainen varoitussymboli syttyy, kun on
havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen
ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään mittariston infonäytössä selventävä teksti.
- Infosymboli syttyy, yhdessä mittariston
infonäytössä esitettävän tekstin kanssa, kun jossain auton järjestelmistä on sattunut poikkeama.
Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Varoitussymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus, Turvallisuustila
Symboli
Sisältö
Katsokaa
(s. 77),
(s. 279)
Säiliössä vähän polttoainetta
(s. 76),
(s. 146)
(s. 34),
(s. 44),
(s. 77)
Informaatio, lukekaa
näyttöteksti
(s. 76)
Kaukovalot päällä
(s. 76),
(s. 96)
Merkkisymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Vasen vilkku
(s. 76)
Vika ABL-järjestelmässä*
(s. 76),
(s. 99)
Oikea vilkku
(s. 76)
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
(s. 76)
Rengaspainejärjestelmä*
(s. 76),
(s. 332)
Vika ABS-järjestelmässä
(s. 76),
(s. 279)
Takasumuvalo päällä
(s. 76),
(s. 100)
(s. 76),
(s. 194),
(s. 316)
Sisältö
Katsokaa
Seisontajarru kytkettynä
(s. 77),
(s. 283)
Turvatyynyt – SRS
(s. 34),
(s. 77)
Vakautusjärjestelmä,
ESC (Electronic Stability Control), Perävaunun vakautusjärjestelmä*
Turvavyömuistutin
(s. 30),
(s. 77)
Vakautusjärjestelmä,
sport-tila
(s. 76),
(s. 194)
Käynnistysakkua ei
ladata
(s. 77)
Hehkutus (diesel)
(s. 76)
Tietosymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Aktiiviset kaukovalot,
AHB (Active High
Beam)*
(s. 97)
Kameratunnistin*,
Lasertunnistin*
(s. 97),
(s. 228),
(s. 238),
(s. 250),
(s. 254)
Mukautuva nopeudensäädin*
(s. 215)
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
81
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
82
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
(s. 210),
(s. 202)
Mukautuva nopeudensäädin*, aikaetäisyys
(s. 205),
(s. 207)
Nopeudensäädin*
(s. 199)
Tutkatunnistin*
(s. 215),
(s. 204),
(s. 238)
Käyttöjarru
(s. 279)
Nopeudenrajoitin
(s. 196)
Automaattijarrutus*,
Etäisyysvaroitus*
(Distance Alert), City
SafetyTM, Törmäysvaroitin*
(s. 204),
(s. 228),
(s. 238)
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
(s. 146)
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Huolto tarvitaan
Symboli
Sisältö
Katsokaa
(s. 146)
Driver Alert System*,
Tauon aika
(s. 250)
Aktivoitu ajastin*
(s. 146)
Rekisteröity nopeusinformaatio*
(s. 245)
ABL-järjestelmä*
(s. 99)
Pysäköinti sisällä
(s. 141)
Polttoainesäiliön
luukku, oikea puoli
(s. 292)
Pysäköinti ulkona
(s. 141)
Heikko akku
(s. 146)
Istuinlämmitys
Seisontajarru
(s. 283)
(s. 141),
(s. 141)
Sadetunnistin*
(s. 105)
Käyttöjärjestelmät
(s. 272)
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
(s. 250),
(s. 254)
Vaihtoilmaisin
(s. 274)
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
(s. 254)
Driver Alert System*,
Tauon aika
(s. 249)
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Vaihdeasennot
(s. 275)
Öljymäärän mittaus
(s. 360)
Volvo Sensus
Volvo Sensus on henkilökohtaisen Volvo-elämyksen sydän ja se yhdistää teidät autoonne ja
ympäröivään maailmaan. Sensus tarjoaa tietoa,
viihdettä ja tarvittaessa apua. Sensus sisältää
intuitiivisia toimintoja, jotka tekevät automatkasta
paremman kokemuksen ja auton omistamisesta
helppoa.
Infosymbolit kattokonsolin näytössä
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Turvavyömuistutin
(s. 33)
Matkustajan paikan turvatyyny, aktivoitu
(s. 38)
Matkustajan paikan turvatyyny, aktivointi poistettu
(s. 38)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
5
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s. 76)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö (s. 77)
Ilmoitukset - käsittely (s. 117)
käyttöliittymän avulla. Asetuksia voidaan kohdissa
Auton asetukset, Audio ja media, Lämmitys ja
ilmanvaihto jne.
Keskikonsolin painikkeilla ja säätimillä tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla* voidaan
toimintoja aktivoida tai sulkea ja tehdä useita
vaihtelevia asetuksia.
Painamalla MY CAR esitellään kaikki ajamiseen
ja auton hallintaan liittyvät asetukset, esim. City
Safety, lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen
nopeus, kellon asetus jne.
*, NAV* tai
Painamalla RADIO, MEDIA, TEL*,
CAM5 voidaan aktivoida muita lähteitä, järjestelmiä ja toimintoja, esim. AM, FM, CD, DVD*, TV*,
Bluetooth®*, navigointi* ja pysäköintiapukamera*.
Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa asianmukaisen tuen, informaation ja ylläpidon saamisen, kun sitä tarvitaan, kuljettajaa häiritsemättä.
Lisätietoja kaikista toiminnoista/järjestelmistä, ks.
ko. osaa omistajan käsikirjassa tai sen lisäosassa.
Sensus sisältää kaikki auton ratkaisut, jotka mahdollistavat yhteydet* ympäröivään maailmaan, ja
tarjoaa intuitiivisen tavan hallita auton kaikkia toimintoja.
Volvo Sensus yhdistää ja esittelee auton usean
järjestelmän monia toimintoja keskikonsolin näytössä. Volvo Sensus -järjestelmällä autosta voidaan tehdä henkilökohtainen helppokäyttöisen
}}
Koskee tiettyjä automalleja.
* Valinnais-/lisävaruste.
83
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Katsaus
Avaimen asennot
Etäavaimen asettaminen lukkoon
Etäavaimella voidaan auton sähköjärjestelmä
asettaa eri tiloihin/tasoille ja siten tehdä eri toiminnot käytettäviksi, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 85).
1.
Pitäkää kiinni irrotettavalla avainliuskalla
varustetusta etäavaimen päästä ja asettakaa
etäavain virtalukkoon.
2.
Painakaa sitten etäavain lukossa ääriasentoonsa.
TÄRKEÄÄ
Vieras esine virtalukossa voi vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Älkää painako etäavainta sisään väärin käännettynä - pitäkää kiinni päästä, jossa on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava avainliuska irrotus/kiinnitys (s. 171).
Ohjauspaneeli keskikonsolissa. Kuva on kaaviomainen toimintojen ja painikkeiden sijainti vaihtelee valitusta
varustuksesta ja markkina-alueesta riippuen.
Navigointi* - NAV, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Navigation).
Äänentoisto ja media - RADIO, MEDIA, TEL*,
ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
Toiminta-asetukset - MY CAR, ks. MY CAR
(s. 117).
Internetiin yhdistetty auto *, ks. erillistä
lisäosaa (Sensus Infotainment).
Ilmastointilaite (s. 126).
Pysäköintiapukamera* (s. 259) – CAM*.
84
Etäavaimen poistaminen
Virtalukko etäavain vedettynä ulos/painettuna sisään.
Tarttukaa etäavaimeen ja vetäkää se pois virtalukosta.
HUOM
Avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä* varustetuissa autoissa etäavainta ei
tarvitse työntää virtalukkoon, vaan se voidaan
pitää esim. taskussa. Katsokaa lisätietoa avaimettomasta käynnistys- ja lukitusjärjestelmästä kohdasta Avaimeton käyttö* (s. 175).
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla
Jotta on mahdollista käyttää rajoitettua määrää
toimintoja moottorin ollessa sammutettuna, voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa 3 eri tasolle
- 0, I ja II - etäavaimella. Tämä omistajan käsikirja
selostaa nämä tasot perusteellisesti nimellä
"avainasennot".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot ovat
käytettävissä kussakin avainasennossa/kullakin
tasolla.
Taso
Toiminnot
0
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari
sytytetään.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
I
•
Äänentoistolaitteistoa voidaan
käyttää rajoitettu aika - ks. lisäosaa
Sensus Infotainment.
•
Kattoluukkua, ikkunannostimia, 12
V:n liitäntää matkustamossa, navigointia, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan
käyttää.
Avainasennon/taso valinta
•
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin
käynnistystä - älkää painako jarru-/kytkinpoljinta, kun nämä avainasennot valitaan.
•
Avainasento I - Etäavaimen ollessa painettuna täysin virtalukkoon6 - Painakaa lyhyesti
START/STOP ENGINE.
•
Avainasento II - Etäavaimen ollessa työnnettynä täysin virtalukkoon6 - Tehkää pitkä7
painikkeen START/STOP ENGINE painallus.
•
Takaisin avainasentoon 0 - Takaisin avainasentoon 0 palaamiseksi asennosta II ja I Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE.
Virrankulutus kuormittaa käynnistysakkua tässä avainasennossa.
II
•
•
Valonheittimet sytytetään.
•
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin
sähkölämmitys voidaan kuitenkin
aktivoida vasta moottorin käynnistämisen jälkeen.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Tämä avainasento kuluttaa paljon
virtaa käynnistysakusta ja sitä tulee
sen vuoksi välttää!
6
7
Avainasento 0 - Avatkaa auton lukitus - tällöin auton sähköjärjestelmä on tasolla 0.
Äänentoistolaitteisto
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta etäavain poistettuna, katsokaa lisäosaa Sensus Infotainment.
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä, ks. Moottorin käynnistäminen (s. 264).
Ei tarpeen autossa, jossa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä*.
N. 2 sekuntia.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
85
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 84)
Etuistuimet
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi.
Ristiselän tuen muuttaminen*, painakaa painiketta.
Sähkötoimisen istuimen käyttöpaneeli*, ks.
Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 87).
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon
aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta
vältetään henkilövahingot mahdollisen kovan
jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Matkustajan istuimen selkänojan
kääntäminen*8
Pumpatkaa ylös/alas istuimen nostamiseksi/
laskemiseksi.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa oikean
etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja
polkimiin. Tarkastakaa, että istuin lukkiutuu
paikalleen, kun säätöä on muutettu.
Pumpatkaa ylös/alas istuintyynyn etureunan
nostamiseksi/laskemiseksi*.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
8 Koskee
86
vain mukavuusistuimia.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
4.
Etuistuimet - sähkökäyttöiset*
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/laskea. Selkäojan
kallistusta ja ristiselän tukea* voidaan säätää.
Sähkökäyttöinen istuin
Työntäkää istuinta eteen siten, että niskatuki
"lukkiutuu" käsinekotelon alle.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
men. Jos näin tapahtuu, asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon I tai 0 ja odottakaa
lyhyt hetki ennen kuin istuinta liikutetaan uudelleen.
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas/sisään-/ulospäin) on mahdollinen.
Valmistelut
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä
sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu etäavaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa. Istuimen
säätö tehdään normaalisti avainasennossa I ja se
voidaan tehdä aina, kun moottori on käynnissä.
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
VAROITUS
Tarttukaa selkänojaan ja varmistakaa, että se
on kunnollisesti lukittu ylös kääntämisen jälkeen, henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 87)
Takaistuimet (s. 88)
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuimen nostaminen/laskeminen
Istuin eteen-/taaksepäin
Selkänojan kaltevuus
Ristiselän tukea* säädetään sisään- ja ulospäin.
Sähkökäyttöisissä istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee istui-
Muistitoiminto tallentaa istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
87
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Asetuksen tallentaminen
Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike
1.
Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit.
2.
Pitäkää painiketta M painettuna samanaikaisesti, kun painiketta 1, 2 tai 3 painetaan.
Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu merkkiääni ja teksti esitetään mittaristossa.
Hätäpysäytys
Takaistuimet
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista, niin
istuin pysähtyy.
Takaistuimen selkänoja ja ulkopaikkojen niskasuojat voidaan kääntää alas. Keskipaikan niskasuojaa voidaan säätää matkustajan pituuden
mukaan.
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava tällöin auki.
VAROITUS
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että lapset
eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei
mitään esineitä ole säädön aikana istuimen
edessä, takana tai alla. Katsokaa, ettei kukaan
takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.
Istuin pitää säätää uudelleen ennen kuin uusi
muistiasetus voidaan asettaa.
Ristiselän tuen asetusta ei tallenneta.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Painakaa jotain muistipainikkeista 1–3, kunnes
istuin ja ulkotaustapeilit pysähtyvät. Jos painike
vapautetaan, istuimen ja ulkotaustapeilien liike
keskeytyy.
Avainmuisti* etäavaimessa
Kaikkia etäavaimia voi käyttää eri kuljettaja kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asetusten9 tallentamiseksi, ks. Etäavain - personalisointi*
(s. 165).
9
88
Niskatuki keskipaikalla takana
Sähkölämmitetyt istuimet
Sähkölämmitteiset istuimet, ks. Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 133) ja Sähkölämmitteinen
takaistuin* (s. 133).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet (s. 86)
Takaistuimet (s. 88)
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden mukaan
siten, että se mahdollisuuksien mukaan peittää
koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Tuen laskemiseksi takaisin alas pitää nuppia
(sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa
painetaan varovasti alas.
Vain, jos autossa on sähkökäyttöinen istuin, joka on varustettu muistilla, ja sähköisesti sisään käännettävät taustapeilit. Ristiselän tuen asetusta ei tallenneta.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kolmiosainen selkänoja voidaan kääntää eri
tavoin.
VAROITUS
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa
asennossaan, kun keskipaikalla ei istu ketään.
Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja
on säädettävä oikein hänen pituutensa
mukaan siten, että se peittää koko takaraivon,
jos mahdollista.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään eteen
ja/tai selkänojia säätämään, jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin eteen.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti
Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.
•
Vasemmanpuoleinen osa voidaan kääntää
erikseen.
•
•
Keskimmäinen osa voidaan kääntää erikseen.
Oikeanpuoleinen osa voidaan kääntää vain
yhdessä keskimmäisen kanssa.
Niskatuki siirretään takaisin manuaalisesti, kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella
saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt
eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle
aiheutuu vaurioita.
}}
89
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Jos keskipaikan selkänoja käännetään vapauttakaa ja säätäkää keskipaikan niskasuojaa, ks. aikaisempaa lukua "Niskatuki keskipaikalla takana".
Jos keskipaikan selkänoja käännetään vapauttakaa ja säätäkää keskipaikan niskasuojaa, ks. aikaisempaa lukua "Niskatuki keskipaikalla takana".
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina ylöskääntämisen jälkeen.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas sähköisesti*
Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun laitimmaiset selkänojat käännetään. Vetäkää selkänojan salpakahva ylös
ja kääntäkää samalla selkänoja eteen. Salvan
ilmaisee, ettei selkänoja
punainen merkki
ole enää lukittu.
HUOM
Kun selkänojat on käännetty, pitää niskasuojia
siirtää hieman eteenpäin, etteivät ne ota kiinni
istuintyynyyn.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOM
Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.
90
1.
Etäavaimen pitää olla avainasennossa II.
2.
Painakaa painiketta reunimmaisten takaniskatukien kääntämiseksi siten, että näkyvyys
taaksepäin paranee.
VAROITUS
Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas, jos
ulkopaikoilla istuu matkustajia.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin, kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
Ohjauspyörä
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin ja
siinä on äänitorven ja vakionopeudensäätimen
sekä valikko-, ääni- ja puhelinohjauksen painikkeet.
Säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
3.
Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen* yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta säätää, ks.
Säädettävä ohjauspyörän vastus* (s. 192).
Etuistuimet (s. 86)
Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 87)
Painikesarjat*
Ohjauspyörän säätö.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja syvyyssuunnassa:
1.
Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseänne kohti.
2.
Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
Painikesarjat ohjauspyörässä.
Nopeudensäädin* (s. 199)* ja Mukautuva
nopeudensäädin – ACC* (s. 205)*.
Äänentoiston ja puhelimen ohjaus, ks. erillistä
lisäosaa Sensus Infotainment.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
91
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Äänitorvi
Ohjauspyörän sähkölämmitys**
Ohjauspyörää voidaan lämmittää sähköisesti.
Toiminto
nen käynnistys tapahtuu, kun auto on kylmä ja
ympäristön lämpötila alle n. 10 °C. Ottakaa toiminto käyttöön/poistakaa se käytöstä valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 117).
Äänitorvi.
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin antamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjauspyörän sähkölämmitys** (s. 92)
Painikkeen sijainti voi vaihdella muista valituista varusteista ja markkina-alueesta riippuen.
Painamalla painiketta toistuvasti vaihdetaan
seuraavien toimintojen välillä:
Toiminto
Ilmoitus
Pois toiminnasta
Painikkeen merkkivalo
sammuksissa
Lämmitys
Painikkeen merkkivalo
palaa
Automaattinen ohjauspyörän lämmitys
Kun ohjauspyörän lämmityksen automaattinen
käynnistys on käytössä, ohjauspyörän lämmitys
käynnistyy käynnistettäessä moottori. Automaatti-
92
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Valokatkaisimet
Valokatkaisimella sytytetään ja säädetään ulkovaloja. Sitä käytetään myös säätämään näyttö- ja
mittaristovalaistusta sekä tunnelmavaloja
(s. 103).
Säätimen asento
Tila
Huomiovalot, takapositiovalot ja
sivuvalot päivänvalossa, kun auton
sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai moottori on käynnissä.
HUOM
Huomiovaloissa ja etupositiovaloissa käytetään samoja lamppuja. Valaistusteho on suurempi, kun lamppuja käytetään huomiovaloina.
Tila
Lähivalot ja positio-/sivuvalot heikossa päivänvalossa tai pimeässä
tai kun sumuvalo takana tai tuulilasinpyyhkimet jatkuvalla pyyhinnällä
on aktivoitu.
Sisältö
HuomiovalotA, kun auton virta-avain
on asennossa II tai moottori on
käynnissä.
Toiminto Tunnelin havaitseminen
(s. 96)* on aktivoitu.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Katsaus valokatkaisimiin.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen ja tunnelmavalojen säätöpyörä*
Takasumuvalon painike
Toimintoa Automaattiset kaukovalot
(s. 97)* voidaan käyttää.
Huomiovalot, takapositiovalot ja
sivuvalot, kun auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai
moottori on käynnissä.
Kaukovalot voidaan kytkeä, kun
lähivalot ovat käytössä.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Positio-/sivuvalot auton ollessa
pysäköitynäB.
Lähivalot ja positio-/sivuvalot.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Ajo- ja pysäköintivalosäädin
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä
Autossa, jossa on aktiiviset xenon-valonheittimet*,
on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä
sitä siksi ole varustettu säätöpyörällä valojen korkeudensäätöä varten.
Sisältö
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
A
B
Sijaitsevat etupuskurissa tai sen alapuolella.
Myös auton ollessa paikallaan ja moottorin ollessa käynnissä,
edellyttäen, että säätimen asento siirretään tähän asentoon toisesta asennosta.
Volvo suosittelee tilan
ajetaan.
käyttöä, kun autoa
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
93
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Seisonta-/positiovalot
VAROITUS
Positiovalot kytketään päälle valokatkaisimella.
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on liian
heikko tai tarpeeksi voimakas, esim. sumussa
ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallista valaistusta
ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Näyttö- ja mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen
avaimen asennosta, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 85).
Vain kuljettaja.
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti
pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
Kuljettaja sekä matkustaja istuimellaan
edessä
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään
säätöpyörällä.
Henkilö kaikilla istuimilla
Valonheittimien valojen korkeudensäätö
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien
ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta. Alentakaa
valojen suuntausta, jos auto on raskaasti kuormattu.
94
Säätöpyörän asennot eri kuormitustapauksille.
1.
Antakaa moottorin olla käynnissä tai pitäkää
auton sähköjärjestelmä avainasennossa I.
2.
Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Henkilö kaikilla istuimilla sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Kuljettaja sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Seisonta-/positiovalot (s. 94)
Huomiovalot (s. 95)
Kauko-/lähivalot (s. 96)
Valokatkaisin positiovalojen asennossa.
Asettakaa säädin asentoon
(numerokilven
valaistus syttyy samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II
tai moottori käynnissä, huomiovalot palavat positiovalojen asemesta edessä.
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
takaseisontavalot syttyvät takana olevien huomion
herättämiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta katkaisimen asennosta tai siitä, missä avainasennossa auton sähköjärjestelmä on.
Ajettaessa yli 30 sekuntia enintään ajonopeudella
10 km/h (n. 6 mph) tai ajonopeuden ylittäessä
10 km/h (n. 6 mph) huomiovalot syttyvät ja mittaristossa näytetään Aseta valokatkaisimen
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
asento uudelleen, joka kehottaa vaihtamaan
.
valojen asennoksi muun kuin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valokatkaisimet (s. 93)
Huomiovalot
VAROITUS
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai
moottori käynnissä, huomiovalot aktivoidaan
automaattisesti päivänvalossa.
Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin
päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Huomiovalot päivällä DRL
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 96)
Valokatkaisimet (s. 93)
Valokatkaisin asennossa AUTO.
Kun valokatkaisin on asennossa
, huomiovalot (Daytime Running Lights - DRL) aktivoituvat
automaattisesti, kun autolla ajetaan päivänvalossa. Kojelaudan päällä oleva valotunnistin vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille hämärtäessä tai kun
päivänvalo ei enää riitä. Lähivaloille vaihdetaan
myös silloin, kun tuulilasinpyyhkimet tai takasumuvalo aktivoidaan.
95
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Tunnelin havaitseminen*
Kauko-/lähivalot
Tunnelin havaitsemistoiminto vaihtaa valot huomiovaloilta lähivaloille, kun auto ajaa tunneliin.
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai
moottori käynnissä, lähivalot aktivoidaan automaattisesti huonoissa valaistusolosuhteissa.
Toiminto Tunnelin havaitseminen on sadetunnistimella varustetussa autossa*. Tunnistin havaitsee
ajamisen tunneliin ja vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille. N. 20 sekuntia tunnelista ulos ajamisen
jälkeen vaihdetaan taas huomiovaloille. Jos tämän
ajan kuluessa ajetaan seuraavaan tunneliin, lähivalot pysyvät käytössä. Siten vältetään usein toistuvat muutokset auton valoissa.
Kauko-/lähivalot (s. 96)
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisin.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Lähivalot
Kun valokatkaisin on asennossa
, lähivalot
aktivoidaan automaattisesti hämärän tullen tai
kun päivänvalo ei enää riitä. Lähivalot aktivoidaan
automaattisesti myös tapauksissa, joissa tuulilasinpyyhkimet tai sumuvalo takana on aktivoitu.
10
11
96
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot
palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun valokatkaisin
10 tai
. Kaukovalojen
on asennossa
aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään vetämällä
ohjauspylvään vipua ohjauspyörää kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se. Vaihtoehtoisesti voidaan
kaukovalojen aktivointi poistaa vetämällä ohjauspylvään vipua kevyesti ohjauspyörää kohti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valokatkaisimet (s. 93)
Kaukovalovilkku
Kaukovalot
Huomatkaa, että valokatkaisimen pitää olla asennossa
, jotta tunnelin havaitseminen toimii.
•
•
, lähivalot
Kun valokatkaisin on asennossa
palavat aina, kun moottori on käynnissä tai kun
avainasento II on aktiivinen.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Lisävalot*
Jos autossa on lisävalot, kuljettaja voi valikkojärjestelmässä MY CAR valita, pitääkö niiden olla
sammutettuina vai syttyä/sammua samanaikaisesti kaukovalojen11 kanssa, ks. MY CAR
(s. 117).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiiviset ksenonvalonheittimet* (s. 99)
Automaattiset kaukovalot* (s. 97)
Kun lähivalot palavat.
Korjaamon pitää yhdistää lisävalot sähköjärjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 93)
Automaattiset kaukovalot*
Valonheittimet - valokuvion sovitus (s. 100)
Toiminto Automaattiset kaukovalot havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai
edellä ajavan ajoneuvon takavalot ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Valot palautuvat
kaukovaloille, kun valoa ei enää havaita.
Tunnelin havaitseminen* (s. 96)
Automaattiset kaukovalot - AHB
Automaattiset kaukovalot (Active High Beam AHB) on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Toiminto voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon.
heittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.
Jos automaattisissa kaukovaloissa on mukautuva
toiminto12, jatkaa valokeila, erona siihen, mitä
tapahtuu tavanomaisessa himmennyksessä, valaisemista edelleen kaukovaloilla vastaan tulevan tai
edessä olevan ajoneuvon molemmille puolille vain suoraan ajoneuvoa kohti osoittava valokeilan
osa himmennetään.
Kun kameratunnistin ei enää näe vastaan tulevia
tai edellä kulkevia ajoneuvoja, kaukovalot kytketään takaisin päälle.
Halogeenivalonheittimillä varustetut autot
Valot palaavat kaukovaloiksi muutama sekunti
sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitse
vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.
Aktiivisilla ksenonvalonheittimillä varustetut
autot
Jos automaattisissa kaukovaloissa on päällä/pois
-toiminto12, valaistus palautuu kaukovaloille muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei
enää havaitse vastaantulevan liikenteen valon12
Mukautuva toiminto: Lähivalot suoraan vastaantulevaa
ajoneuvoa kohti, mutta edelleen kaukovalot ajoneuvon
molemmilla puolilla.
Valot vaihtuvat täysiksi kaukovaloiksi muutama
sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää
havaitsee vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai
edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.
}}
Auton varustelutasosta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
97
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Aktivointi/aktivoinnin poisto
AHB voidaan aktivoida, kun valokatkaisimen sää(edellyttäen, ettei toimindin on asennossa
toa ole deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR,
ks. MY CAR (s. 117)).
himmennetty, ts. heti kun valokeila valaisee hieman lähivaloja enemmän.
Käsinkäyttö
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta
ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin
kameratunnistimen eteen, sillä se voi heikentää toimintaa tai saada yhden tai useamman
kamerasta riippuvan toiminnon lakkaamaan.
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisin asennossa AUTO.
Toiminto voi aktivoitua ajettaessa pimeän aikaan
vähintään noin ajonopeudella 20 km/h (12 mph).
AHB:n aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään vetämällä ohjauspylvään vasenta vipua ohjauspyörää
kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se. Deaktivointi kaukovalojen yhteydessä aiheuttaa sen, että
valaistus vaihdetaan suoraan lähivaloille.
Kun AHB on käytössä, symboli
koisena mittariston infonäytössä.
palaa val-
Kaukovalojen palaessa symboli palaa sinisenä.
Aktiivisten ksenonvalonheittimien tapauksessa
näin käy myös silloin, jos kaukovalot on osittain
98
Jos ilmoitus Aktiiviset kaukovalot Tilapäisesti
ei käytettävissä Kytke käsin esitetään mittariston infonäytössä, vaihtaminen kauko- ja lähivalojen välillä pitää tehdä manuaalisesti. Valokatkaisin
. Sama on voivoi kuitenkin olla asennossa
massa myös, jos ilmoitus Tuulilasin tunnistimet
estetty. Katso käyttöohjekirjaa ja symboli
esitetään. Symboli
sammuu, kun
nämä ilmoitukset esitetään.
AHB voi olla tilapäisesti pois käytöstä, esim.
sumun ollessa tiheää tai sateen voimakasta. Kun
AHB jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin tunnistimet eivät enää ole peitossa, ilmoitus sammuu
ja symboli
syttyy.
VAROITUS
AHB on apuväline, jolla käytetään parhaita
mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai
sääolosuhteet sitä edellyttävät.
TÄRKEÄÄ
Esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla tarpeen
vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen välillä:
•
•
•
•
•
Rankkasade tai sankka sumu
•
Kun edellä olevan liikenteen valot valaisevat heikosti
•
Jos tiellä tai sen reunassa on jalankulkijoita
•
Jos tien läheisyydessä on voimakkaasti
heijastavia esineitä, kuten kylttejä
•
Kun esim. tiekaide peittää vastaan tulevan liikenteen valot
•
Kun liittyvillä teillä on liikennettä
Alijäähtyneen sateen yhteydessä
Lumipyry tai räntäsade
Kuutamo
Ajettaessa heikosti valaistuissa taajamissa
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
•
•
Mäenharjoilla tai notkoissa
Aktiiviset ksenonvalonheittimet*
Jyrkissä mutkissa.
Aktiiviset ksenonvalonheittimet/aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan maksimaalisesti
valoa kaarteissa ja risteyksissä, mikä parantaa
samalla turvallisuutta.
Lisätietoja kameratunnistimen rajoituksista, ks.
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen rajoitukset
(s. 236).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiiviset ksenonvalonheittimet/
aktiiviset kaarrevalot - ABL
Symboli
Kauko-/lähivalot (s. 96)
Valokatkaisimet (s. 93)
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen) ja aktivoitu (oikea).
Jos auto on varustettu aktiivisilla ksenonvalonheittimillä/aktiivisilla kaarrevaloilla (Active
Bending Lights - ABL), valonheittimien valokeilat
seuraavat ohjauspyörän liikettä mahdollisimman
tehokkaan valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja
risteyksissä, ja siten myös turvallisuuden lisäämiseksi.
13
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto (edellyttäen, ettei sitä ole deaktivoitu
valikkojärjestelmässä MY CAR, MY CAR
(s. 117)). Toiminnon vian yhteydessä palaa symboli
mittaristossa samalla, kun infonäyttö
esittää selittävän tekstin ja lisäksi palavan symbolin.
Ilmoitus
Sisältö
Ajovalojärjestelmän
toimintahäiriö Tarvitsee
huollon
Järjestelmä ei toimi.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus
säilyy. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Toiminto13 voidaan deaktivoida/aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 117).
}}
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
* Valinnais-/lisävaruste.
99
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Kaarrevalot*
Aktiiviset ksenonvalonheittimet/aktiiviset kaarrevalot, joissa on mukautuvat automaattiset kaukovalot, on varustettu kaarrevaloilla. Kaarrevalot
valaisevat tilapäisesti vinosti auton edessä olevaa
aluetta siihen suuntaan, johon ohjauspyörää
käännetään tai jonka puoleista suuntavilkkua käytetään.
Toiminto aktivoituu, kun kauko- tai lähivalot ovat
käytössä ja auton nopeus alle n. 30 km/h
(20 mph).
Lisäksi molemmat kaarrevalot sytytetään peruutettaessa valaistuksen täydentämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 96)
Automaattiset kaukovalot* (s. 97)
Valokatkaisimet (s. 93)
Valonheittimet - valokuvion sovitus
Takasumuvalo
Jos auto on varustettu aktiivisilla ksenonvalonheittimillä ja siinä on automaattisten kaukovalojen
toiminto, valokuvio pitää asettaa uudelleen siirryttäessä oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseen
liikenteeseen ja päinvastoin.
Kun näkyvyys on huono sumun vuoksi, voidaan
käyttää takasumuvaloa, joka ilmoittaa muille tielläliikkujille edessä olevasta ajoneuvosta.
Aktiiviset ksenonvalonheittimet*
Autoissa, joissa ei ole automaattisten kaukovalojen toimintoa*, ei valokuvion sovitusta tarvitse
tehdä. Valokuvio on muotoiltu siten, että vastaantuleva liikenne ei häikäisty.
Automaattisilla kaukovaloilla varustetussa
autossa pitää valokuvio sovittaa. Auton pitää
seistä paikallaan ja moottorin olla joutokäynnillä,
kun valokuvio vaihdetaan oikean- ja vasemmanpuoleisen liikenteen kesken.
Valokuvio vaihdetaan valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 117).
Halogeenivalonheittimet
Valokuviota ei tarvitse sovittaa. Valokuvio on muotoiltu siten, että vastaantuleva liikenne ei häikäisty.
Takasumuvalon painike.
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain, kun avain on
asennossa II tai moottori on käynnissä ja valokattai
.
kaisin asennossa
Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi
mittaristossa ja
päälle/pois. Merkkisymboli
painikkeessa oleva valo palavat, kun takasumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti painettaessa START/STOP ENGINE-painiketta tai
asetettaessa valokatkaisin asentoon
tai
.
100
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
HUOM
Sumuvalon käyttöä takana koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valokatkaisimet (s. 93)
Jarruvalot
Varoitusvilkut
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia vilkuttamalla auton kaikkia suuntavaloja, kun tämä toiminto on aktivoitu.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljin painetaan alas.
Lisäksi ne syttyvät, jos jokin kuljettajan tukijärjestelmistä Mukautuva nopeudensäädin (s. 205),
City Safety (s. 222) tai Törmäysvaroitin (s. 229)
jarruttaa autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset
varoitusvilkut (s. 282)
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Varoitusvilkut aktivoituvat automaattisesti, kun
autolla on jarrutettu niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot ovat syttyneet, ja nopeus alittaa n.
10 km/h (6 mph). Varoitusvilkut pysyvät aktivoituina, kun on pysähdytty, ja ne deaktivoidaan sitten automaattisesti, kun lähdetään uudelleen liikkeelle, tai kun painiketta painetaan.
}}
101
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Suuntavalot (s. 102)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset
varoitusvilkut (s. 282)
Suuntavalot
Vilkkusymbolit
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat kolme
kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä, kuinka pitkälle
ylös- tai alaspäin vipua siirretään.
Vilkkusymbolit, ks. Mittaristo - merkkisymbolien
sisältö (s. 76).
Suuntavalot.
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se.
Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Toiminto
voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 117).
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin käsin
tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
102
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Varoitusvilkut (s. 101)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Matkustamovalaistus
Kattovalaistus edessä
Kuormatilan valaistus
Matkustamovalaistus aktivoidaan/deaktivoidaan
etu- ja takaistuimen yläpuolella olevien säätimien
painikkeilla.
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Taempi kattovalaistus
Valaistusautomatiikka
G021149
G021150
Matkustamovalaistuksen painikkeella voidaan
valita matkustamon valaistukselle kolme tilaa:
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja matkustamovalaistusta varten.
Taempi kattovalaistus.
Lukuvalo, vasen puoli
Valot sytytetään tai sammutetaan ko. painiketta
painamalla.
Lukuvalo, oikea puoli
Autoonnousuvalot
Matkustamovalaistus
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää
ja sammuttaa manuaalisesti 30 minuutin
kuluessa siitä, kun:
•
moottori on sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria ei
ole käynnistetty.
Autoonnousuvalot (ja matkustamovalaistus) syttyvät ja sammuvat, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan.
Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
Meikkipeilin valaistus
Meikkipeilin (s. 155) syttyy ja sammuu, kun kansi
avataan tai suljetaan.
•
Pois - oikea puoli painettuna sisään, valaistusautomatiikan aktivointi on poistettu.
•
Neutraaliasento – valaistusautomatiikka on
aktivoitu.
•
Päällä - vasen puoli painettuna sisään, matkustamon valaistus palaa.
Neutraalitila
Kun painike on neutraaliasennossa, matkustamon
valaistus syttyy ja sammuu automaattisesti seuraavan mukaisesti.
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
•
auton lukitus avataan etäavaimella tai avainliuskalla, ks. sivu Etäavain - toiminnot
(s. 168) tai Irrotettava avainliuska - oven lukituksen avaaminen (s. 172)
•
moottori sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
•
•
moottori käynnistyy
auto lukitaan.
}}
103
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Valaistus syttyy ja jää palamaan kahdeksi minuutiksi, jos jokin ovi on auki.
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti
kahden minuutin kuluttua.
Tunnelmavalot*
Kun tavallinen matkustamovalaistus on sammunut ja moottori käy, muutamia valodiodeja palaa,
mm. kattovalaistuksessa heikon valon antamiseksi ja tunnelman kohottamiseksi ajon aikana.
Valo mahdollistaa myös sen, että pimeänä vuorokaudenaikana on helpompi nähdä esineet säilytyslokeroissa jne. Tämä valaistus sammuu hetken
tavallisen matkustamovalaistuksen jälkeen, kun
auto lukitaan. Valaistuksen voimakkuutta säädetään valokatkaisimen (s. 93) säätöpyörällä.
Saattovalot
Turvavalaistus
Saattovalot koostuvat lähivaloista, positiovaloista,
ulkotaustapeilien valoista ja numerokilven valaistuksesta.
Turvavalaistus käsittää positiovalot, ulkotaustapeilien valot, numerokilven valon, sisäkattovalaistuksen ja autoonnousuvalot.
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan pitää
palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena
auton lukitsemisen jälkeen.
Turvavalaistus sytytetään kauko-ohjaimella, ks.
Etäavain - toiminnot (s. 168), ja sitä käytetään
auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
1.
Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta.
2.
Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se.
Toiminto aktivoidaan samalla tavalla kuin
kaukovalovilkku, ks. Kauko-/lähivalot (s. 96).
Kun toiminto aktivoidaan etäavaimella, positiovalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven
valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
3.
Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Kun toiminto on aktivoitu, lähivalot, positiovalot,
ulkotaustapeilien valot ja numerokilven valaistus
palavat.
Aika, jonka turvavalaistus palaa, voidaan säätää
valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 117).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Saattovalot (s. 104)
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan säätää
valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 117).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
104
Turvavalaistus (s. 104)
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Lasinpyyhkimet ja huuhtelulaite puhdistavat tuulilasin ja takalasin. Valonheittimet puhdistetaan
suurpainehuuhtelulla.
Tuulilasinpyyhkimet14
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun jaksopyyhintä on valittuna.
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin aktivoitte lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet
kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu pois tuulilasista (ja takalasista).
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päälle/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa
pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
14
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin talvella aktivoit lasinpyyhkimet,
varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu pois
tuulilasista (ja takalasista).
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin pitää olla
märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Pyyhinsulkien vaihto ja pyyhinsulkien huoltoasento, ks. Pyyhkimien sulat (s. 372). Huuhtelunesteen täyttö, ks. Huuhteluneste - täyttö (s. 374).
Pyyhinsulkien huoltoasento
Tuulilasin/pyyhinsulkien puhdistus ja pyyhinsulkien vaihto, ks. Autonpesu (s. 394) ja Pyyhkimien
sulat (s. 372).
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla
ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Kun sadetunnistin aktivoidaan, painikkeen valo
syttyy ja sadetunnistimen symboli
näytetään mittaristossa.
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai II
samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää olla
asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnistimen painiketta
. Pyyhkimet tekevät pyyhkäisyliikkeen.
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät
ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään
ylimääräinen pyyhintäliike.)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 105
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Aktivoinnin poistaminen
Tuulilasin huuhtelu
Kytkekää sadetunnistin pois päältä painamalla
sadetunnistimen painiketta
tai siirtämällä
vipu alaspäin toiselle pyyhinohjelmalle.
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Sadetunnistin deaktivoidaan automaattisesti, kun
etäavain poistetaan virtalukosta tai viisi minuuttia
moottorin sammuttamisen jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet voivat
käynnistyä ja vaurioitua. kaaPoista sadetunnistin toiminnasta, kun auto käy tai etäavain
on asennossa I tai II. Mittariston symboli poistuu ja painikkeen valo sammuu.
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
Takalasin pyyhintä ja huuhtelu
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet
tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä ja
valonheittimet huuhdellaan.
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti
kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen
jäätyminen kiinni.
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi
valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun yhteydessä.
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä n. 1 litra
ja ilmoitus huuhtelunesteen lisäämisestä näytetään mittariston näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille. Tällä ensisijaistetaan
tuulilasin puhdistus ja näkyvyys sen läpi.
Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus
Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin huuhtelu
ja pyyhintä.
HUOM
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sulkee moottorin, jos se ylikuumenee. Jäähdyttyään takalasinpyyhin toimii
taas.
Pyyhin – peruutus
Huuhtelutoiminto.
106
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin käynnis-
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
tyy jaksopyyhintätilassa15. Toiminto lakkaa, kun
peruutusvaihde kytketään pois päältä.
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella,
ei tapahdu muutosta.
Ikkunannostimet
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan käyttää
kaikkia ikkunannostimia - muiden ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain kyseistä ikkunannostinta.
HUOM
VAROITUS
Sadetunnistimella varustetuissa autoissa aktivoituu takalasin lämmitys peruutettaessa, jos
tunnistin on aktivoituna ja sataa.
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, jos/kun ikkunat suljetaan etäavaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
VAROITUS
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta.
VAROITUS
Huuhteluneste - täyttö (s. 374)
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Jos autossa on lapsia, muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimilta valitsemalla
avainasento 0 ja ottakaa etäavain mukaanne,
kun poistutte autosta. Tiedot avaimen asennoista - ks. Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 85).
Sähkötoiminen lapsilukko, joka estää lapsia
avaamasta takaovia sisältäpäin* ja avaamasta/sulkemasta takaikkunoita, ks. Lapsilukko - sähköinen aktivointi* (s. 186).
Takaikkunoiden säätimet
Etuikkunoiden säätimet
15
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan kytkeä pois. Käykää korjaamolla. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 107
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Käyttö
ohittaa puristumissuoja, kun sulkeminen on keskeytynyt esim. jäänmuodostuksen yhteydessä.
Kahden peräkkäisen keskeytyneen sulkemisen
jälkeen puristumissuoja ohitetaan ja automaattinen toiminto suljetaan lyhyeksi ajaksi, nyt sulkeminen voidaan tehdä pitämällä painiketta jatkuvasti nostettuna.
HUOM
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran ääntä,
kun takaovien ikkunoita on avattu, on avata
hieman myös etuovien ikkunoita.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan käyttää
kaikkia ikkunannostimia, muiden ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain kyseistä ikkunannostinta. Vain yhtä säädinpaneelia kerrallaan voidaan käyttää.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, avainasennon pitää olla vähintään I - ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 85). Moottorin
sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia
käyttää muutamia minuutteja etäavaimen poistamisen jälkeen - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna avataan, jos jokin estää sen liikkeen. On mahdollista
108
Käyttö ilman automatiikkaa
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin.
Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin kauan kuin
säädintä pidetään tässä asennossa.
Käyttö automatiikalla
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu
automaattisesti ääriasentoonsa.
Käyttäminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
Etäavaimella ulkopuolelta tai keskuslukituspainikkeella sisäpuolelta tapahtuva sähkökäyttöisten
ikkunannostimien käyttö, ks. Etäavain - toiminnot
(s. 168) tai Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 181).
Asettaminen uudelleen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se toimii
oikein.
1.
Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa ja
pitäkää painike tässä asennossa sekunnin
ajan.
2.
Päästäkää painike hetkeksi.
3.
Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksi sekunniksi.
VAROITUS
Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta
asetusta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Taustapeilit - ulko
VAROITUS
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
ovessa olevalla säätövivulla.
Molemmat peilit ovat laajakulmatyyppisiä
hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet voivat näyttää olevan kauempana kuin ne todellisuudessa ovat.
Asetusten tallennus16
Taustapeilien ja kuljettajan istuimen asentojen
tallennus voidaan jokaisen etäavaimen osalta tallentaa auton avainmuistiin*, ks. Etäavain - personalisointi* (s. 165).
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä16
Ulkotaustapeilien säätimet.
Säätö
1.
Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin
tai painiketta R oikean taustapeilin osalta.
Painikkeessa oleva valo palaa.
2.
Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3.
Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas, jotta
kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään.
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili
palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
Automaattinen taustapeilin
kääntäminen pysäköitäessä16
Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili käännetään automaattisesti kulmaan alas, jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään.
16
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 87).
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili
palaa automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa
hetken kuluttua.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 117).
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä*
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti
sisään/ulos.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 117).
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/uloskääntäminen toimisi oikein:
1.
Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
2.
Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L ja R.
3.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Automaattinen himmennys*
Jotta taustapeileissä voi olla tämä toiminto, sisätaustapeilissä on myös oltava automaattinen himmennys, ks. Taustapeili - sisä (s. 111).
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 109
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Ikkunat ja taustapeilit sähkölämmitys
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit voidaan kääntää sisään:
Sähkölämmitystä käytetään jään ja huurun poistamiseen takalasista ja ulkotaustapeileistä.
1.
Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti
(avainasennon pitää olla vähintään I).
2.
Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
Automaattinen sulatus voidaan valita valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 117).
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L ja
R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus (s. 104) tai turvavalaistus (s. 104) on valittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeili - sisä (s. 111)
Takalasin ja sähkölämmitteisten ulkotaustapeilien sähkölämmitys
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys
(s. 110)
Toimintoa käytetään jään ja huurun poistamiseen
takalasilta ja ulkotaustapeileiltä.
Painikkeen painaminen käynnistää lämmityksen.
Painikkeessa oleva valo osoittaa, että toiminto on
aktiivinen. Sulkekaa lämmitys heti, kun jää/huuru
on hävinnyt, ettei akku kuormitu tarpeettoman
paljon. Toiminto sulkeutuu kuitenkin automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Ulkotaustapeilien ja takalasin huuru/jää poistetaan automaattisesti, jos auto käynnistetään
matalammassa ulkolämpötilassa kuin +7 °C.
110
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Taustapeili - sisä
Automaattinen himmennys*
Kompassi*
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä. Vaihtoehtoisesti taustapeili himmenee automaattisesti.
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Manuaalisen himmennyksen säädintä ei ole automaattisella himmennyksellä varustetussa peilissä.
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää, mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa.
Taustapeilissä on kaksi tunnistinta, yksi eteen- ja
yksi taaksepäin suunnattu, jotka toimivat yhdessä
tunnistaakseen ja eliminoidakseen häikäisevän
valon. Eteenpäin suunnattu tunnistin havaitsee
ympäröivän valon, kun taas taaksepäin suunnattu
tunnistaa takana ajavan ajoneuvon valonheittimien valon.
Käsittely
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit,
häikäisysuojat tai esineet istuimella tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten, että niihin ei
pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa heikennetään.
Himmennyksen säädin
Manuaalinen himmennys
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana olevien
valot häiritsevät:
Vain automaattisella himmennyksellä varustettu
taustapeili voi olla varustettu kompassilla
(s. 111).
1.
Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
2.
Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
•
Taustapeilit - ulko (s. 109)
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E
(itä), SE (kaakko), S (etelä), SW (lounas), W
(länsi) ja NW (luode).
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun auto
käynnistetään tai kun avainasento II on aktiivinen,
ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 85). Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi
painakaa taustapeilin alasivulla olevaa painiketta
esim. paperiliittimellä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 111
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Kalibrointi
7.
Sähkölämmitteisellä tuulilasilla varustetut autot*: Jos merkki C näytetään näytössä,
kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään
päälle, tehkää kalibrointi edellä olevan kohdan 6 mukaisesti tuulilasin sähkölämmitys
aktivoituna, ks. Kosteuden ja huurteen poisto
tuulilasilta (s. 136).
8.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Kompassi voi tarvita kalibrointia, jotta se näyttää
suunnat oikein.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen verran.
Tehkää kalibrointi seuraavasti:
1.
Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei ole
teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
2.
Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.)
toiminnasta ja tarkistakaa, että kaikki ovet
ovat kiinni.
Magneettiset vyöhykkeet.
4.
Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
5.
Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki C,
tai painakaa taustapeilin alareunassa olevaa
painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki
C näytetään.
6.
Ajakaa hitaasti ympyrää enintään 10 km/h:n
(6 mph) ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin
valmistumisesta. Ajakaa tämän jälkeen vielä
2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.
HUOM
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan
pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3.
112
Pitäkää taustapeilin alapuolella olevaa painiketta painettuna n. 3 sekuntia (käyttäkää
esim. paperiliitintä). Kulloisenkin magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kattoluukku*
Sulkeminen, manuaalinen
Kattoluukkua ohjataan katossa olevalla säätimellä.
Sulkeminen, automaattinen
Kattoluukun sisäinen aurinkosuojus suljetaan
manuaalisesti.
Kattoluukkuun kuuluu ilmanohjain.
Kattoluukun käyttösäädin on sijoitettu kattoon.
Kattoluukku voidaan avata pystysuoraan takareunasta tai vaakasuoraan. Avaimen asennon pitää
olla I tai II, jotta kattoluukku voidaan avata.
Vaakasuora avaaminen
Avaaminen
Kattoluukun avaamiseksi mukavuusasentoon17
painakaa säädin taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa se. Kattoluukun
avaamiseksi maksimiasentoon painakaa säädin
uudelleen taaksepäin automaattisen avaamisen
asentoon ja vapauttakaa se.
Avatkaa manuaalisesti painamalla säädintä taaksepäin painokohtaan. Kattoluukku liikkuu mukavuusasentoa17 kohti niin kauan kuin säädintä painetaan taaksepäin. Avatkaa kattoluukku kokonaan painamalla säädintä jälleen taaksepäin.
Virransyöttö kattoluukulle katkaistaan valitsemalla
avainasento 0 ja poistamalla etäavain virtalukosta.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista kattoluukun virta
valitsemalla avainasento 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaanne, kun autosta poistutaan.
Tiedot avaimen asennoista - ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 85).
Pystysuora avaaminen
Vaakasuora avaaminen, taakse-/eteenpäin.
Avaaminen, automaattinen
Avaaminen, manuaalinen
17
VAROITUS
Puristumisvaara, kun kattoluukku suljetaan.
Kattoluukun puristumissuojus toimii vain automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei manuaalisen.
Sulkekaa automaattisesti painamalla säädin automaattisen sulkemisen asentoon ja vapauttakaa.
Mukavuusasento on kattoluukun avoin asento, jossa tuulen suhina ja resonointiäänet ajon aikana ovat miellyttävän hiljaiset.
G028900
G017823
Sulkeminen
Sulkekaa manuaalisesti painamalla säädintä
eteenpäin manuaalisen sulkemisen painokohtaan.
Kattoluukku liikkuu suljettua asentoa kohti niin
kauan kuin säädintä painetaan eteenpäin.
Pystysuora avaaminen, ylös takareunasta.
Avatkaa painamalla säätimen takareunaa
ylöspäin.
Sulkekaa vetämällä säätimen takareunaa
alaspäin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 113
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Sulkeminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
VAROITUS
Jos kattoluukku suljetaan etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella, valvokaa, ettei
kukaan jää puristuksiin.
Aurinkosuojus
G021345
Kattoluukkuun kuuluu sisäinen, manuaalisesti
siirrettävä aurinkosuojus. Kun kattoluukku avataan, aurinkosuojus siirtyy automaattisesti taaksepäin. Tarttukaa kahvaan ja työntäkää aurinkosuojusta eteenpäin sen sulkemiseksi.
Etäavaimella
– Painakaa pitkään etäavaimen lukituspainiketta
, kunnes kattoluukku ja kaikki ikkunat sulkeutuvat ja ovet ja takaluukku lukitaan.
Jos sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa
etäavaimen lukituspainiketta uudelleen.
Kattoluukkuun kuuluu ilmanohjain, joka käännetään ylös kattoluukun ollessa auki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain - toiminnot (s. 168)
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta
(s. 181)
Puristumissuoja
Kattoluukussa on puristumissuojus, joka laukeaa
automaattisen sulkemisen yhteydessä, jos jokin
esine salpaa takaluukun. Eston yhteydessä kattoluukku pysähtyy ja avautuu sen jälkeen automaattisesti viimeisimpään aukioloasentoon.
Ilmanohjain
Keskuslukituspainike
Kuljettajan tai etumatkustajan* oven keskuslukituspainiketta voidaan käyttää kattoluukun sulkemiseen.
–
Painakaa pitkään keskuslukituspainiketta
, kunnes kattoluukku ja kaikki ikkunat
sulkeutuvat ja ovet ja takaluukku lukitaan.
Jos sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa
keskuslukituspainiketta uudelleen.
114
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Valikkokäsittely - mittaristo
Valikkokatsaus - mittaristo
Viestit
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla ohjataan valikoita (s. 115), jotka esitetään infonäytössä mittaristossa (s. 70). Esitettävät valikot riippuvat avainasennosta (s. 85).
Mittariston infonäytössä esitettävät valikot riippuvat avainasennosta (s. 85).
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus infonäytössä.
Jotkut seuraavista valikkovaihtoehdoista edellyttävät, että toiminto ja laite on asennettu autoon.
Asetukset*
Teemat
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy
varoenA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Huolla hetiA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton välitöntä tarkastusta
varten.
Huoltoa tarvitaanA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Ks. käsikirjaaA
Lukekaa käyttöopas.
Varaa aika
huoltoon
Aika varata huolto – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Kontrastitila/Väritila
Huoltotila
Ilmoitukset18
Öljymäärä19
Esivalmistelu
Ajotietokoneen nollaus
Näyttö ja valikkokäsittelyn säätimet.
OK – pääsy ilmoitusluetteloon sekä vahvistaa
ilmoitukset.
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen välillä.
RESET – nollaa aktiivisen toiminnon. Käytetään tietyissä tapauksissa valitsemaan/aktivoimaan toiminto, ks. selostusta ko. toiminnon kohdalta.
Jos on saatu ilmoitus, (s. 115), se on vahvistettava painamalla OK valikoiden näyttämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 71)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 115)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 117)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 115
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Määräaikaishuollon aika
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Ajankohtaan vaikuttavat ajomäärä, kuukausien määrä
edellisestä huollosta sekä
moottorin käyntiaika ja öljyn
laatu.
Vaihteisto
kuuma
Rajoita
nopeutta
Ajakaa rauhallisemmin tai
pysäyttäkää auto turvallisella
tavalla. Kytkekää vaihde pois
ja antakaa moottorin käydä
joutokäynnillä, kunnes ilmoitus sammuuC.
Huolto myöhässä
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata mahdollisesti vaurioituneita osia –
ottakaa yhteys korjaamoonB.
Kriittinen vika. Pysäyttäkää
auto heti turvallisella tavalla
ja ottakaa yhteys korjaamoonB.
Vaihteisto
Tarvitsee
öljynvaihdon
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Vaihteisto
kuuma
Pysähdy turvallisesti
Odota jäähtymistä
Tilapäisesti
suljettuA
Vaihteisto
Rajoitettu toiminta
Vaihteisto ei selvitä täyttä
kapasiteettia. Ajakaa varovasti, kunnes ilmoitus sammuuC.
Toiminto on tilapäisesti suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon aikana
tai seuraavan käynnistyksen
jälkeen.
Akun varaus
matala Virransäästötila
Äänentoistojärjestelmä suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa akku.
Jos osoitus toistuu, ottakaa
yhteys korjaamoonB.
A
B
C
18
19
116
Ilmoitusten määrä ilmoitetaan suluissa.
Tietyt moottorit.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Lisätietoja automaattivaihteistosta, ks. Automaattivaihteisto Geartronic (s. 275).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 117)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 115)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ilmoitukset - käsittely
MY CAR
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla voidaan vahvistaa ja selata ilmoituksia (s. 115),
jotka esitetään mittariston infonäytössä.
MY CAR on valikkolähde, joka käsittelee useita
auton toimintoja, esim. City Safety™, lukot ja
hälytin, automaattinen puhaltimen nopeus, kellon
asettaminen jne.
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus näytössä. Vikailmoitus tallennetaan muistilistaan,
kunnes vika on korjattu.
Ilmoitus vahvistetaan painamalla OK ohjauspylvään vasemmassa vivussa. Selatkaa ilmoituksia
säätöpyörällä (s. 115).
Tietyt toiminnot ovat vakioita, muut valinnaisia tarjonta vaihtelee myös markkina-alueittain.
Käsittely
Navigointi valikoissa tapahtuu keskikonsolin painikkeilla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla*.
HUOM
Jos ajotietokonetta käytettäessä ilmestyy
varoitusilmoitus, täytyy ilmoitus lukea (painakaa OK), ennen kuin aiempi toiminto voidaan
aktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valikkokatsaus - mittaristo (s. 115)
Keskikonsolin ohjauspaneeli ja ohjauspyörän painikesarja. Kuva on kaaviomainen - toimintojen ja painikkei-
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 117
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
den sijainti vaihtelee valitusta varustuksesta ja markkinaalueesta riippuen.
MY CAR - avaa valikkojärjestelmän MY CAR.
OK/MENU - painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää valitaksenne/ruksataksenne korostetun valikkovaihtoehdon tai tallentaaksenne
valitun toiminnon muistiin.
Valikkovaihtoehdot ja hakupolut
Ajotietokone
Valikkovaihtoehtojen ja hakupolkujen selostus
järjestelmässä MY CAR, ks. lisäosaa Sensus Infotainment.
Auton ajotietokone rekisteröi ja laskee arvoja,
kuten ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.
TUNE - kääntäkää keskikonsolissa olevaa
säädintä ti ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää askeltaaksenne ylös/alas valikkovaihtoehdoissa.
EXIT
EXIT-toiminnot
Riippuen siitä, missä toiminnossa kohdistin on
painettaessa EXIT-painiketta ja millä valikkotasolla, voi tapahtua jotain seuraavista:
•
•
•
•
•
puhelu hylätään
käytössä oleva toiminto keskeytetään
syötetyt merkit poistetaan
viimeksi tehty valinta perutaan
vie ylöspäin valikkojärjestelmässä.
Pitkä painikkeen EXIT painallus vie valikkojärjestelmän MY CAR normaalinäkymään tai jos ollaan
normaalinäkymässä, korkeimmalle valikkotasolle
(päävalikko).
118
Ajotietokoneelta tuleva informaatio voidaan esittää mittariston tietonäytössä.
Välimatkamittari
Ajotietokoneella on kaksi välimatkamittaria ja ajetun kokonaismatkan mittari.
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus lasketaan
viimeisimmästä nollauksesta.
HUOM
Tietty poikkeama saattaa ilmetä, jos on käytetty polttoainekäyttöistä lämmitintä*.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Keskinopeus
Keskinopeus lasketaan viime nollauksen jälkeen
ajetulle ajomatkalle.
Hetkellinen kulutus
Hetkellistä polttoaineenkulutusta koskevat tiedot
päivittyvät jatkuvasti, noin sekunnin välein. Kun
autolla ajetaan alhaisella nopeudella, näytetään
kulutus aikayksikköä kohti - suuremmilla nopeuksilla se näytetään suhteessa ajomatkaan.
Eri näyttöyksiköt (km/mailit) voidaan valita - katsokaa osaa Yksikön muuttaminen" (s. 118).
Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään
säiliöön
Ajotietokone esittää likimääräisen matkan, joka
voidaan ajaa säiliössä jäljellä olevalla polttoaineella.
Kun otsikko Toimintasäde jäljellä näyttää
"----", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
•
Tankatkaa tällöin mahdollisimman pian.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä
olevaan polttoainemäärään.
Ajomatka tyhjään akkuun
Kun näyttö esittää "--- km tyhjään akkuun",
taattua ajomatkaa ei ole jäljellä. Näyttö esittää
likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa hybridiakussa jäljellä olevalla energialla.
20
Laskenta perustuu keskikulutukselle normaalisti
kuormatulla autolla, normaalissa ajossa ja ottaen
huomioon, onko ilmastointi (AC) päällä vai pois.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna
pidemmän ajomatkan. Lisätietoja siitä, kuinka
energiankulutukseen voidaan vaikuttaa, katsokaa
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia
(s. 22).
Digitaalinen nopeusnäyttö toisena
yksikkönä20
Jos päämittariston asteikon yksikkö on mph,
näkyy vastaava digitaalinen nopeus yksikkönä
km/h.
Yksikön muuttaminen
Matkan ja nopeuden yksikköä voidaan vaihtaa
valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 117).
HUOM
Ajotietokoneen lisäksi nämä yksiköt muuttuvat samalla myös Volvon navigointijärjestelmässä*.
Ajomatka sähkökäytöllä
Mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi
sähkökäytöllä pitää sähkökäyttöistä autoa ajavan
myös muistaa säästää virtaa. Mitä useampi kulutuskohde (stereot, ikkunoiden/peilien/istuinten
sähkölämmitys, hyvin kylmää ilmaa ilmastointilaitteesta jne.) on toiminnassa, sitä lyhyemmäksi ajomatka jää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo (s. 120)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 123)
HUOM
Matkustamon suuren virrankulutuksen lisäksi
myös voimakkaat kiihdytykset ja jarrutukset,
suuret nopeudet, raskas kuorma, matala ulkolämpötila sekä ylämäet aiheuttavat mahdollisen ajomatkan lyhenemisen.
Vain tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste. 119
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ajotietokone - digitaalinen
mittaristo
Ajotietokoneen vaihtoehdot
Säätimet
Valitkaa näytettävät ajomatkan tiedot:
Ajotietokoneen tiedot voidaan näyttää mittaristossa ja niitä voidaan käsitellä ohjauspyörän
vasemman vivun säätimellä ja mittariston valikon
kautta.
Tarkastus ja asetukset voidaan tehdä heti, kun
mittariston valaistus on syttynyt automaattisesti
lukituksen avaamisen yhteydessä. Jos mitään ajotietokoneen säätimistä ei käytetä n. 30 sekunnin
sisällä kuljettajan oven avaamisen jälkeen, mittariston valaistus sammuu, jonka jälkeen avain on
käännettävä asentoon II tai moottori käynnistettävä, jotta ajotietokonetta voidaan käyttää.
Kolme ajotietokoneen vaihtoehtoa voidaan näyttää
samanaikaisesti – yksi kussakin "ikkunassa".
HUOM
Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin kuitata
ennen kuin ajotietokone voidaan aktivoida
uudelleen.
•
Kuitatkaa ilmoitus painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
Sen varmistamiseksi, että mikään säädin ei
ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet ensin
painamalla kaksi kertaa RESET.
2.
Selatkaa otsikkoyhdistelmiä kääntämällä säätöpyörää.
3.
Pysähtykää haluamanne yhdistelmän kohdalle, jos haluatte, että nämä ajotiedot näytetään jatkuvasti mittaristossa.
Ajotietokoneen näyttö mittaristossa voidaan vaihtaa muuhun vaihtoehtoon koska tahansa matkan
aikana. Yksi vaihtoehdoista on se, että mitään
ajomatkan tietoja ei näytetä.
OK – tällä avataan mittariston valikko ja kuitataan ilmoitus tai valikkovalinta.
Säätöpyörä – tällä selataan valikkovalintoja
tai ajotietokoneen vaihtoehtoja.
RESET – tällä nollataan kulloinenkin välimatkamittari tai poistutaan valikkorakenteesta.
Otsikkoyhdistelmät
120
1.
Tiedot
Akun tila
Välimatkamittari T1 + mittarilukema
Ajomatka tyhjään akkuun
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.
Keskikulutus
Välimatkamittari T1 + mittarilukema
Keskinopeus
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Otsikkoyhdistelmät
Tiedot
Hetkellinen kulutus
Välimatkamittari T2 + mittarilukema
Ajomatka tyhjään säiliöön
Hetkellinen kulutus
Mittarilukema
kmh<>mphA
Ei ajotietokoneen tietoja.
A
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.
kmh<>mph - ks. kappale Vastakkainen digitaalinen nopeusnäyttö
(s. 118).
Tämä valinta sammuttaa ajotietokoneen kaikki kolme näyttöä ja on
merkki myös silmukan alusta/lopusta.
Vain tietyt markkina-alueet.
Ajomatkan tietojen nollaaminen
Välimatkamittari
1. Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää sen
otsikkoyhdistelmän kohdalle, jossa nollattava
välimatkamittari on.
2.
Painamalla pitkään RESET nollataan valitun
otsikon arvo.
Keskinopeus ja keskikulutus
1. Avatkaa mittariston valikko painamalla OK.
2.
Selatkaa säätöpyörällä valikkovaihtoehdon
Ajotietokoneen nollaus kohdalle ja vahvistakaa painamalla OK.
3.
4.
Valitkaa keskikulutuksen, keskinopeuden tai
molempien nollaaminen. Vahvistakaa valinta
painamalla OK.
Lopettakaa painamalla RESET.
Toiminnot mittariston valikossa
2.
Painakaa painiketta OK.
3.
Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/
vahvistakaa painamalla OK.
4.
Lopettakaa painamalla kaksi kertaa RESET,
kun tarkastus/säätö on tehty.
Mittariston valikossa voidaan tehdä mm. ajotietokoneen asetukset. Tarkistakaa/säätäkää alla olevan taulukon toimintoja avaamalla valikko.
1.
Sen varmistamiseksi, että mikään säädin ei
ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet ensin
painamalla kaksi kertaa RESET.
}}
121
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Toiminnot
Tiedot
Ajotietokoneen nollaus
Nollatkaa polttoaineen keskikulutuksen ja keskinopeuden arvo.
•
•
Huomatkaa, että tämä toiminto ei nollaa välimatkamittareita T1 ja T2.
Keskikulutus
Keskinopeus
Ilmoitukset
Lisätietoja, ks. Ilmoitukset - käsittely (s. 117).
Teemat
Valitkaa teema mittariston (s. 70) ulkoasua varten.
Asetukset*
Valitkaa Autom. tai Pois.
Lisätietoja, ks. Yleistä lämmittimestä (s. 148).
Kontrastitila/Väritila
Mittariston valon ja värien voimakkuuden säätö.
Esivalmistelu
Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Ajastin - asettaminen (s. 144).
•
•
•
Suorakäynnistys
- Symboli Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
- Symboli Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.
Huoltotila
Näyttää kuukausien määrä ja ajomatkan seuraavaan huoltotilanteeseen.
ÖljymääräA
Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 360).
A
Tietyt moottorit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
122
Ajotietokone (s. 118)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 123)
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ajotietokone - ajostatistiikka*
Ajotietokoneen ajamista koskevat tilastotiedot
voidaan näyttää keskikonsolin näytössä ja ne
näyttävät polttoaineen ja sähköenergian kulutuksen graafisessa muodossa.
Toiminto
–
Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR (s. 117)
ja valitkaa Ajotilasto, jotta näette pylväsdiagrammin.
oikealla oleva pylväs näyttää arvon meneillään
olevalle kilometrille tai 10 km:lle.
TUNE-säätöpyörällä voidaan pylväiden asteikko
vaihtaa välillä 1 km ja 10 km - kohdistin aivan
oikealla vaihtaa tilan ylhäällä ja alhaalla suhteessa
valittuun asteikkoon.
Asetukset
Ajamista koskevien tilastotietojen asetuksia voidaan tehdä valikkojärjestelmässä MY CAR –
Ajotilasto.
• Nollaa kun ajoneuvo väh. 4 h pois
käynnistä - merkitkää ruutu painamalla
ENTER ja peruuttakaa pois valikossa painamalla EXIT. Kun tämä vaihtoehto on merkitty,
kaikki tilastotiedot poistetaan automaattisesti,
kun ajomatka on päättynyt ja auto on seissyt
paikallaan yli 4 tuntia. Moottorin seuraavan
käynnistyksen yhteydessä Ajostatistiikka
alkaa nollasta.
• Käynnistä uusi ajo - painamalla ENTER
poistetaan kaikki aiempi statistiikka, peruuttakaa pois valikosta painamalla EXIT. Jos
uusi ajojakso aloitetaan, ennen kuin 4 tuntia
on kulunut, pitää ko. jakso ensin poistaa
manuaalisesti tällä vaihtoehdolla.
Ajostatistiikka21
Polttoaineen- ja sähkönkulutus esitetään erillisinä
grafiikkoina. Näytetty sähkönkulutus on "nettokulutus", ts. kulutettu energia miinus jarrutuksessa
luotu palautusenergia.
Jokainen pylväs esittää 1 km:n tai 10 km:n ajomatkaa riippuen valitusta asteikosta - kauimpana
21
Ks. myös tietoja oppaasta Eco guide (s. 75).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone (s. 118)
Kuva on kaaviomainen - ulkoasu voi vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 123
ILMASTOINTI
ILMASTOINTI
Yleistä lämmityksestä ja
ilmanvaihdosta
Ilmastointi (AC) (s. 135) voidaan sulkea,
mutta mahdollisimman hyvän ilmanvaihtomukavuuden saamiseksi matkustamoon ja ikkunoiden huuruuntumisen välttämiseksi sen
tulee aina olla päällä.
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen ja
ilmanvaihdon säädöllä (s. 132). Lämmitys- ja
ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä
poistaa kosteutta matkustamon ilmasta.
Aktivoitaessa ilmastointilaite suositellaan, että
kojelaudan ilmasuuttimet ovat täysin auki mahdollisimman tehokkaan ilmastoinnin saamiseksi.
Jos jäähdytysvedessä ei ole lämpöä, käytetään
ensisijaisesti sähkökäyttöistä lämmitintä. Kylmähköllä säällä voi myös auton polttoainekäyttöinen
lämmitin käynnistyä.
Moottoria sekä polttoaine- ja sähkökäyttöisiä lämmittimiä käytetään lämmönlähteinä ajon aikana.
Käytettävä(t) lämmönlähde/-lähteet riippuvat vallitsevista olosuhteista, esim. ympäristön lämpötilasta.
Ajettaessa auto käynnistää automaattisesti matkustamon matkustusmukavuuden edellyttämät
järjestelmät - paitsi ajotilassa (s. 268) PURE,
jossa ilmastointimukavuus on alhaalla tärkeysjärjestyksessä, esim. AC ja tietyt sähkökäyttöiset
lähteet suljetaan.
Auton matkustamoa voidaan esi-ilmastoida
(s. 140) ennen lähtöä, sekä lämpimällä että kylmällä säällä.
126
taina ja puhdistettava tavallisella ikkunanpesuaineella.
HUOM
Muistettavaa
•
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti, tulee
sivuikkunoiden ja kattoluukun* olla kiinni.
•
Läpituuletustoiminto (s. 182) avaa/sulkee
kaikki sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä voidaan käyttää esim. auton tuulettamiseen
nopeasti lämpimällä säällä.
•
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja
tuulilasin välistä).
•
Joutokäynnillä, esi-ilmastoinnin aikana tai
ladattaessa hybridiakkua (s. 306), lämpimällä
säällä, ilmastoinnista tulevaa kondenssivettä
voi tippua auton alle. Tämä on normaalia.
•
Kun moottori tarvitsee maksimaalisen voiman, esim. täyskaasukiihdytyksessä, ilmastointi voidaan tilapäisesti sulkea. Matkustamossa voi tapahtua tilapäinen lämpötilan
nousu.
•
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa (s. 136). Huurtumisriskin
pienentämiseksi ikkunat on pidettävä puh-
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Todellinen lämpötila (s. 127)
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto
(s. 129)
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 132)
Matkustamon ilmanjako (s. 129)
Ilmanlaatu (s. 127)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
Todellinen lämpötila
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä
tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila, ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms.
olosuhteet auton sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin (s. 127),
joka tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa
matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila voi
erota oikean ja vasemman ilmasuuttimen välillä,
vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
Tunnistimet - lämmitys ja
ilmanvaihto
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistossa on useita
tunnistimia, jotka auttavat säätämään lämpötilaa,
(s. 127) autossa.
•
•
•
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
•
Matkustamon lämpötilan säätö (s. 135)
Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
Kosteustunnistin* on sisätaustapeilin luona.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aurinkoisuustunnistin on kojelaudan päällä.
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
Ilmanlaatu
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja
miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
•
•
•
Materiaali matkustamossa (s. 129)
•
Interior Air Quality System (IAQS) (s. 128)*
Matkustamon suodatin (s. 128)
Clean Zone Interior Package (CZIP)
(s. 128)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
* Valinnais-/lisävaruste. 127
ILMASTOINTI
Ilmanlaatu - matkustamosuodatin
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
Suodatin pitää vaihtaa säännöllisesti. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen
useammin.
Ilmanlaatu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP käsittää sarjan muutoksia, jotka pitävät
matkustamon entistä puhtaampana allergiaa ja
astmaa aiheuttavista aineista.
Se sisältää seuraavaa:
•
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä. Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmanlaatu (s. 127)
•
Ilmanlaatu - IAQS*
Sisäilman laatujärjestelmä IAQS erottaa kaasut
ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien
pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
Jos ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan
ja ilmaa kierrätetään uudelleen.
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa,
että puhallin käynnistyy avattaessa auto
kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto käynnistyy
tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin matkustamon
ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika
lyhenee vähitellen pienentyvän tarpeen takia,
kunnes auto on 4 vuotta vanha.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks.
MY CAR (s. 117).
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS (s. 128) on täysin automaattinen järjestelmä, joka puhdistaa
matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten
hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
HUOM
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Jos huurua muodostuu, tulee ilmanlaatutunnistin kytkeä pois ja käyttää tuulilasin sekä
sivuikkunoiden ja takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
•
Ilmanlaatu (s. 127)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
128
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
Ilmanlaatu (s. 127)
Ilmanlaatu - Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 128)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
Ilmanlaatu - materiaalit
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa
ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa. Käyttäkää Volvon suosittelemia puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseksi (s. 397).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmanlaatu (s. 127)
Valikkoasetukset - lämmitys ja
ilmanvaihto
Keskikonsolin kautta on mahdollista aktivoida/
sulkea tai muuttaa ilmastointilaitteen kuuden toiminnon perusasetusta.
•
Puhaltimen taso automaattisen ilmastoinnin
yhteydessä (s. 134).
•
•
Uudelleenkierrätyksen ajastin (s. 136).
•
•
Sisäilman laatujärjestelmä* (s. 128).
•
Ohjauspyörän lämmityksen (s. 92) automaattinen käynnistys.
Matkustamon ilmanjako
Sisään tuleva ilma jaetaan usean eri suuttimen
kautta matkustamoon.
Takalasin huurteenpoiston (s. 110)automaattinen käynnistys.
Kuljettajan istuinlämmityksen (s. 133) automaattinen käynnistys.
Lisätietoja valikkojärjestelmän (s. 117) selostuksessa.
Ilmastointilaitteen toiminnot voidaan valikkojärjestelmässä MY CAR palauttaa perusasetukseksi.
Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR
(s. 117).
AUTO-tilassa ilmanjako tapahtuu täysin automaattisesti.
Tarvittaessa sitä voidaan ohjata manuaalisesti, ks.
ilmanjakotaulukkoa (s. 138).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 129
ILMASTOINTI
||
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
Auki
Kiinni
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Kiinni
Auki
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmanjako - tuuletus lattialle
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Jos reunimmaiset suuttimet suunnataan sivuikkunoihin, voidaan huuru eliminoida.
Jos suuttimet suunnataan ikkunoille, huuru voidaan poistaa kylmässä ilmanalassa.
Jos suuttimet suunnataan matkustamoon, saadaan lämpimässä ilmanalassa miellyttävä olotila
takaistuimelle.
HUOM
Muistakaa, että pienet lapset voivat olla herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
130
Ilmanjako
Kuva muodostuu kolmesta painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy näytössä (ks. seuraava
kuva) vastaava kuvio ja nuoli kuvion ko. osan
edessä osoittaa, mikä ilmanjako on valittuna.
Lisätietoja, ks. ilmanjakotaulukkoa (s. 138).
ILMASTOINTI
Valittu ilmanjako esitetään keskikonsolin näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
•
•
Automaattinen säätö (s. 134)
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 136)
131
ILMASTOINTI
Elektroninen lämmitys- ja
ilmanvaihtolaitteisto - ECC
ECC (Electronic Climate Control) ylläpitää matkustamossa valitun lämpötilan ja se on säädettävissä erikseen kuljettajan ja matkustajan puolelle.
Lämpötilan säätö (s. 135), vasen puoli
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 133), vasen
puoli
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit (s. 110)
Maksimi huurteenpoisto (s. 136)
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 133), oikea
puoli
Puhallin (s. 134)
Ilmanjako (s. 129) - tuuletus lattialle
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
132
Automaattitoiminnossa lämpötilaa, ilmastointia,
puhaltimen nopeutta, uudelleenkierrätystä ja
ilmanjakoa säädetään automaattisesti.
Lämpötilan säätö (s. 135), oikea puoli
Uudelleenkierrätys (s. 136)
AUTO - Automaattinen ilmastoinnin säätö
(s. 134)
AC - Ilmastointi päällä/pois (s. 135)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
ILMASTOINTI
Sähkölämmitteiset etuistuimet*
Etuistuimen lämmityksessä on kolme asentoa
kuljettajan ja etumatkustajan mukavuuden parantamiseksi kylmällä säällä.
•
•
Alin lämmitystaso - näyttöruudulla on yksi
valaistu oranssi palkki.
Lämmitys pois toiminnasta - yhtään palkkia ei
ole valaistu.
Sähkölämmitteinen takaistuin*
Sähkölämmitteisen takaistuimen1 ulkopaikoilla
voidaan valita kolme lämmitysasentoa matkustajien mukavuuden lisäämiseksi kylmällä säällä.
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai
henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
Kuljettajan istuinlämmityksen
automaattinen käynnistys
Ko. lämpötaso esitetään keskikonsolin näytössä.
Vaihtakaa tasolta toiselle tai
sammuttakaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti.
Kun kuljettajan istuinlämmityksen automaattinen
käynnistys on käytössä, lämmitys on korkeimmalla
tasolla käynnistettäessä moottori.
Automaattinen käynnistys tapahtuu, kun auto on
kylmä ja ympäristön lämpötila on alle n. +10 °C.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks.
MY CAR (s. 117).
Autossa on kolme lämmitystasoa, jotka tuottavat
eri lämmitystehon:
•
•
Korkein lämmitystaso - keskikonsolin näyttöruudulla on kolme valaistua oranssia palkkia
(ks. yllä oleva kuva).
Alempi lämmitystaso - näyttöruudulla on
kaksi valaistua oranssia palkkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
•
Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 133)
Kulloisenkin lämmitystason ilmoittavat painikkeen valot.
Vaihtakaa tasolta toiselle tai sammuttakaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti.
Autossa on kolme lämmitystasoa, jotka tuottavat
eri lämmitystehon:
•
•
•
•
Korkein lämmitystaso - kolme valoa palaa.
Alempi lämmitystaso - kaksi valoa palaa.
Alin lämmitystaso - yksi valo palaa.
Lämmitys pois toiminnasta - yhtään valoa ei
pala.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 133
ILMASTOINTI
||
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai
henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
Puhallin
Automaattinen säätö
Puhaltimen on aina oltava aktivoituna, etteivät
ikkunat mene huuruun.
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti
lämpötilaa (s. 135), ilmastointia (s. 135), puhaltimen nopeutta (s. 134), uudelleenkierrätystä
(s. 136) ja ilmanjakoa (s. 129).
HUOM
Jos puhallin on täysin suljettuna, ilmastointi ei
kytkeydy - mikä voi aiheuttaa ikkunoiden huuruuntumisen vaaran.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
•
Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 133)
Puhaltimen säädin
Kääntäkää säädintä puhaltimen
nopeuden lisäämiseksi tai
vähentämiseksi. Jos AUTO valitaan, puhaltimen nopeutta säädetään automaattisesti (s. 134)
- aiemmin asetettu puhaltimen
nopeus kytketään pois.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1
134
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 132)
Valittaessa yksi tai useampi
manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa
ohjauksessa. Painettaessa
AUTO -painiketta kytketään
kaikki manuaaliset asetukset
pois. Näyttö esittää
AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI.
Puhaltimen nopeus automaattitilassa voidaan
asettaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 117).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
Sähkölämmitteinen takaistuin jää pois, jos valitaan integroitu kaksivaiheinen turvavyötyyny (s. 54).
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
Matkustamon lämpötilan säätö
Kun auto käynnistetään, on viimeksi tehty lämpötila-asetus käytössä.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
•
•
Todellinen lämpötila (s. 127)
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 132)
Ilmastointi
Ilmastointi viilentää tulevan ilman ja poistaa siitä
kosteuden tarvittaessa.
Ajotilassa (s. 268) PURE on
AC esiasetettu olemaan käynnistymättä.
Kun AC-painikkeessa oleva
valo palaa, ilmanjakoa ohjaa järjestelmän automatiikka.
Kun AC-painikkeessa oleva valo on sammunut,
ilmastointi on suljettuna. Muita toimintoja ohjataan edelleen automaattisesti. Kun maksimi huurteenpoistotoiminto (s. 136) aktivoidaan, ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle siten, että
ilmasta poistetaan mahdollisimman paljon kosteutta.
Ko. lämpötila kummallekin puolelle esitetään keskikonsolin näytössä.
Säätimellä lämpötila voidaan
asettaa - erikseen kuljettajan ja
matkustajan puolelle.
135
ILMASTOINTI
Kosteuden ja huurteen poisto
tuulilasilta
Enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun ja
jään saamiseksi nopeasti pois tuulilasilta ja
sivuikkunoilta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
Ilmanjako - uudelleenkierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan huonon ilman, pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois matkustamosta,
ts. ulkopuolelta ei oteta autoon ilmaa toiminnon
ollessa aktivoituna.
Kun uudelleenkierrätys on kytkettynä, oranssinvärinen valo
palaa painikkeessa.
Ilmaa virtaa ikkunoille. Huurteenpoistopainikkeessa oleva
valo palaa, kun toiminto on kytkettynä.
Kun toiminto on aktiivinen, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta:
•
•
ilmastointi kytketään automaattisesti päälle
uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä
poistetaan automaattisesti toiminnasta.
HUOM
Äänitaso nousee puhaltimen enimmäisnopeuden myötä.
Kun huurteenpoistotoiminto suljetaan, lämmitys ja
ilmastointi palaa automaattisesti edellisille asetuksille.
Ajotilassa PURE voi huurteenpoistotoiminnon
aktivointi aiheuttaa polttomoottorin käynnistymisen ja vaihtamisen ajotilaan (s. 268) HYBRID.
136
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite antaa
manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan
ulkolämpötilasta riippuvan ajan kuluttua. Tämä
vähentää jään, huurun ja huonon ilman vaaraa.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks.
MY CAR (s. 117).
HUOM
Valittaessa maksimaalinen huurteenpoisto,
uudelleenkierrätys kytkeytyy aina pois.
ILMASTOINTI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 129)
Ilmanjako - taulukko (s. 138)
137
ILMASTOINTI
Ilmanjako - taulukko
Kolmella painikkeella valitaan ilmanjako (s. 129).
138
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa ikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista. Ilma ei kierrä
uudelleen. Ilmastointi on aina kytkettynä.
kun haluatte poistaa jään ja huurun nopeasti.
Ilmaa tuulilasille, huurteenpoistosuuttimien kautta, ja sivuikkunoille.
Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista.
kun haluatte välttää huurtumisen ja jään muodostumisen kylmällä
ja kostealla säällä (tällöin puhaltimen nopeus ei saa olla liian alhainen).
Ilmavirta ikkunoille ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Puhallus pään ja rinnan korkeudelle kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä säällä.
ILMASTOINTI
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa lattialle ja ikkunoille. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä
tai kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun ulkona on viileää.
Ilmaa lattialle. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista ja ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan.
Puhallus ikkunoille, kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.
viilennyksen saamiseksi lattialle lämpimässä, kuivassa säässä tai
lämmityksen ylös kylmässä säässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 126)
•
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 136)
139
ILMASTOINTI
Yleistä esi-ilmastoinnista
HUOM
Auton matkustamoa voidaan esi-ilmastoida
ennen lähtöä, sekä lämpimällä että kylmällä
säällä.
Kompressori voi toimia ja viilentää hybridiakkua myös silloin, kun matkustamon viilennystä
ei ole valittu tai sitä ei tarvita. Kompressorista
tulee ääntä.
Esi-ilmastointi hyödyntää eri tapauksia auton
polttoaine- ja sähkökäyttöisten lämmittimien sekä
auton AC-järjestelmän suhteen.
•
•
Kylmässä ilmastossa polttoainekäyttöinen
lämmitin lämmittää sekä moottorin että matkustamon, sähkökäyttöinen lämmitin lämmittää vain matkustamon ennen liikkeellelähtöä.
Lämpimässä ilmastossa ilmastointi viilentää
matkustamoa.
Auton esi-ilmastointi vähentää kulumista.
Lämpimällä säällä voi esi-ilmastoinnin yhteydessä
ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton
alle. Tämä on normaalia.
HUOM
Matkustamon esi-ilmastoinnissa auto toimii
saavuttaakseen mukavan lämpötilan, ei ilmastointilaitteesta asetettua lämpötilaa.
2 Lataustolppa,
140
HUOM
Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni
matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
Esi-ilmastoinnin vaihtoehdot
Seuraavien välillä voidaan valita:
•
•
pysäköinti sisällä (s. 141)
Pysäköinti ulkona (s. 141).
Esi-ilmastointi voidaan sen jälkeen aktivoida:
•
suoraan (s. 142) infonäytön kautta, etäavaimella* tai matkapuhelimella*
•
ajastimella (s. 143).
Yhdistäminen sähköverkkoon
Auto voidaan esi-ilmastoida sekä sen ollessa
yhdistettynä (s. 306) sähköverkkoon että silloin,
kun se ei ole yhdistettynä* sähköverkkoon.
Kun auto on liitettynä sähköverkkoon2
• Lämmitys/jäähdytys voi jatkua enintään 50
minuuttia.
•
Istuimen ja ohjauspyörän lämmitys voidaan
aktivoida esi-ilmastoinnin aikana.
Kun auto ei ole liitettynä sähköverkkoon*
Lämmitys voi jatkua enintään 50 minuuttia.
•
•
Jäähdytys tapahtuu 2-3 minuutin aikana.
Sähkökäyttöinen lämmitin ja AC-järjestelmä käyttävät esi-ilmastoinnin yhteydessä energiaa hybridiakusta. Jos auto ei ole yhdistettynä sähköverkkoon esi-ilmastoinnin yhteydessä vähentää tämä
ajomatkaa sähköllä.
HUOM
Volvo suosittelee, että esi-ilmastointi aktivoidaan ajastimella auton ollessa liitettynä sähköverkkoon.
joka ei ole aina aktiivinen, esim. ajastimen vuoksi, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin jäämisen pois.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
Esi-ilmastointi - pysäköinti sisällä
4.
Valinnalla Pysäk. sisälle aktivoidaan sähkökäyttöinen lämmitin esi-ilmastoinnin aikana (s. 140).
Valittaessa asetus Pysäk. sisälle polttoainekäyttöinen lämmitin poistetaan
käytöstä esi-ilmastoinnin ajaksi. Tällä
lämmityksellä on hieman alhaisempi
teho kuin asetuksella Pysäk. ulos ulkolämpötilan
ollessa alle 5 °C.
5.
VAROITUS
Älkää käyttäkö polttoainekäyttöistä lämmitintä
sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Syntyy
pakokaasuja.
1.
Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2.
Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
3.
Jos asetus Pysäk. sisälle on jo tehty, sen
symboli näytetään näytössä. Jatkakaa tällöin
kohdasta 7.
3
4
Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa
kohtaan Pysäk. sisälle ja valitkaa painamalla
OK.
6.
Palatkaa valikkoon painamalla RESET.
7.
Valitkaa, aktivoidaanko istuimen ja ohjauspyörän lämmitys3 vai ei. Askeltakaa säätöpyöja valitkaa painamalla
rällä kohtaan
OK.
HUOM
Auton pitää olla yhdistettynä sähköverkkoon
ennen kuin sähkökäyttöinen lämmitin voidaan
aktivoida.
Jos Pysäk. ulos on valittu, näytetään tämän
symboli (s. 141). Askeltakaa säätöpyörällä
symbolin kohdalle ja valitkaa painamalla OK.
8.
9.
Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Kuljettajan istuin tai Matkustajan istuin ja
valitkaa OK -painikkeella, aktivoidaanko4 ne
esi-ilmastoinnin aikana.
Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Esi-ilmastointi - pysäköinti ulkona
Valinnalla Pysäk. ulos aktivoidaan sekä sähköettä polttoainekäyttöinen lämmitin5 kohdassa esiilmastointi (s. 140).
Valinnalla Pysäk. ulos sallitaan sähkökäyttöisen lämmittimen lisäksi myös
polttoainekäyttöinen lämmitin esiilmastoinnin aikana.
VAROITUS
Älkää käyttäkö polttoainekäyttöistä lämmitintä
sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Syntyy
pakokaasuja.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja ajaa sillä myös,
kun polttoainekäyttöinen lämmitin on toiminnassa.
Esi-ilmastointi - suorakäynnistys (s. 142)
Esi-ilmastointi - suorasammutus (s. 143)
Istuimen ja ohjauspyörän lämmitys voidaan aktivoida vain auton ollessa liitettynä sähköverkkoon.
Aktivoikaa ruksaamalla valintaruutu.
1.
Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2.
Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
3.
Jos asetus Pysäk. ulos on jo tehty, sen
symboli näytetään näytössä. Jatkakaa tällöin
kohdasta 7.
}}
141
ILMASTOINTI
||
4.
5.
Jos Pysäk. sisälle on valittu, näytetään
tämän symboli (s. 141). Askeltakaa säätöpyörällä symbolin kohdalle ja valitkaa painamalla OK.
Esi-ilmastointi - suorakäynnistys
Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa
kohtaan Pysäk. ulos ja valitkaa painamalla
OK.
•
•
•
6.
Palatkaa valikkoon painamalla RESET.
7.
Valitkaa, aktivoidaanko istuimen ja ohjauspyörän lämmitys6 vai ei. Askeltakaa säätöpyöja valitkaa painamalla
rällä kohtaan
OK.
8.
9.
Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Kuljettajan istuin tai Matkustajan istuin ja
valitkaa OK -painikkeella, aktivoidaanko6 ne
esi-ilmastoinnin aikana.
Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
5
6
142
Esi-ilmastointi - suorakäynnistys (s. 142)
Suorakäynnistys etäavaimen kautta*
Auton esi-ilmastointi voidaan käynnistää suoraan.
Suorakäynnistys voidaan suorittaa:
infonäytöllä
etäavaimella*
matkapuhelimella*.
HUOM
Volvo suosittelee, että esi-ilmastoinnin suorakäynnistys tehdään etäavaimella tai matkapuhelimella.
Merkkivalo etäavaimessa PCC:llä*.
Suorakäynnistys infonäytön kautta
Esi-ilmastointi voidaan aktivoida etäavaimella:
1.
Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
–
2.
Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
3.
Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa
kohtaan Suorakäynnistys esi-ilmastoinnin
aktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
4.
Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Esi-ilmastointi - suorasammutus (s. 143)
Pitäkää turvavalaistuksen painike
nettuna 2 sekuntia.
pai-
Varoitusvilkut välittävät tietoa seuraavasti:
•
Vilkahtavat 5 kertaa lyhyesti ja palavat
kiinteästi n. 3 sekuntia - auto on saanut
signaalin ja esi-ilmastointi on käynnistetty.
•
Vilkahtavat 5 kertaa lyhyesti - auto on
saanut signaalin, mutta esi-ilmastointia ei
ole aktivoitu.
•
Varoitusvilkut pysyvät sammuksissa - auto
ei ole saanut signaalia.
Polttoainekäyttöistä lämmitintä ei aktivoida, jos ulkolämpötila ylittää 15 °C.
Istuimen ja ohjauspyörän lämmitys voidaan aktivoida vain auton ollessa liitettynä sähköverkkoon.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
Jos informaation
painiketta painetaan, kun
esi-ilmastointi on aktiivinen, merkkivalo näyttää
tämän tilan - samanaikaisesti esitetään auton
lukitustila (s. 169). Tilan tutkimisen aikana merkkivalo antaa pari lyhyttä välähdystä, joita seuraa
jatkuva palaminen, jos esi-ilmastointi on aktiivinen.
Tila esitetään myös ajo-tietokoneessa esi-ilmastoinnin ollessa toiminnassa.
Esi-ilmastointi - suorasammutus
Esi-ilmastointi - ajastin
Auton esi-ilmastointi voidaan sammuttaa suoraan
infonäytön kautta.
Esi-ilmastoinnin (s. 140) ajastin on kytketty auton
kelloon.
1.
Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
Ajastimella ilmoitetaan ajankohta, jolloin autoa
käytetään ja sen pitää olla ilmastoitu.
2.
Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
3.
Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa
kohtaan Seis esi-ilmastoinnin deaktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
Kaksi eri ajankohtaa voidaan valita ajastimella
(s. 144). Auton elektroniikka valitsee ulkoisten
sääolosuhteiden mukaan, koska esi-ilmastointi on
käynnistettävä.
4.
Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Suorakäynnistys sovelluksen avulla*
Aktivointi tapahtuu ja tiedot valituista asetuksista
ovat saatavissa Volvo On Call* -sovelluksen
kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Esi-ilmastointi - ajastin (s. 143)
Esi-ilmastointi - suorasammutus (s. 143)
Esi-ilmastointi - ilmoitukset (s. 146)
HUOM
Jos auton kello säädetään uudestaan, pyyhkiytyy ajastimen mahdollinen ohjelmointi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Esi-ilmastointi - suorakäynnistys (s. 142)
Esi-ilmastointi - ajastin (s. 143)
Esi-ilmastointi - ilmoitukset (s. 146)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajastin - käynnistäminen (s. 144)
Ajastin - sulkeminen (s. 145)
* Valinnais-/lisävaruste. 143
ILMASTOINTI
Ajastin - asettaminen
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa.
Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa, jolloin autoa aiotaan käyttää ja sen on oltava ilmastoitu.
HUOM
Jos auton kello säädetään uudestaan, pyyhkiytyy ajastimen mahdollinen ohjelmointi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Esi-ilmastointi - ajastin (s. 143)
Ajastin - käynnistäminen (s. 144)
Ajastin - sulkeminen (s. 145)
Ajastin - käynnistäminen
Ajastimella ilmoitetaan ajankohta, jolloin autoa
käytetään ja sen pitää olla ilmastoitu.
Kun ajastin on aktivoitu, auton elektroniikka valitsee ulkoisten ilmasto-olosuhteiden perusteella,
milloin esi-ilmastointi aktivoidaan.
1.
Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2.
Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
1.
Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
3.
2.
Askeltakaa säätöpyörällä (s. 115) kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja aktivoikaa painamalla OK.
4.
Poistukaa valikosta painamalla RESET.
3.
Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
Ajastin voidaan käynnistää myös Volvo On Call* sovelluksen kautta.
4.
Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valaistuun tuntiasetukseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
5.
Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
6.
Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valaistuun minuuttiasetukseen.
7.
Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.
8.
Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti OK7.
9.
"Peruuttakaa valikkorakenteessa painamalla
RESET.
7
144
10. Valitkaa toinen ajastin (jatkoa kohdasta 2) tai
poistukaa valikosta painamalla RESET.
•
•
•
•
Esi-ilmastointi - ajastin (s. 143)
Ajastin - asettaminen (s. 144)
Ajastin - sulkeminen (s. 145)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 115)
Seuraava OK-painallus aktivoi ajastimen.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
Ajastin - sulkeminen
Aktivoitu esi-ilmastoinnin ajastin voidaan sulkea
manuaalisesti.
1.
Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2.
Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
> Jos ajastin on asetettu, asetetun ajan vieressä näkyy kellosymboli.
3.
Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
4.
Sulkekaa ajastin painamalla:
•
•
5.
pitkään OK tai
lyhyesti OK päästäksenne eteenpäin valikossa. Valitkaa sitten ajastimen pysäyttäminen ja vahvistakaa valinta painamalla
OK.
Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Ajastin, joka on aktivoitu esi-ilmastointia varten,
voidaan myös sulkea (s. 143) .
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Esi-ilmastointi - ajastin (s. 143)
Ajastin - käynnistäminen (s. 144)
Ajastin - asettaminen (s. 144)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 115)
145
ILMASTOINTI
Esi-ilmastointi - ilmoitukset
Symbolit ja ilmoitukset koskien esi-ilmastointia
(s. 140).
Kun jokin ajastin on aktivoitu, aktivoidun ajastimen symboli palaa näytössä samalla, kun asetettu aika esitetään symbolin vieressä.
Aktivoidun ajastimen symboli näytössä.
Kun polttoainekäyttöinen lämmitin on
aktivoituna, lämpösymboli palaa infonäytössä.
Symboli
Taulukko esittää esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
Näyttö
Sisältö
Päällä
Polttoainekäyttöinen lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
Lämmittimen ajastin on aktivoitu, kun etäavain on poistettu virtalukosta ja autosta on poistuttu – moottori ja
matkustamo ovat lämmitettyjä asetettuna aikana.
PA-käyttöinen lämmitin pysäytetty Akunsäästötila
Auton elektroniikka on sulkenut polttoainekäyttöisen lämmittimen moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.
Käynnistysakun varaustaso on liian matala.
146
PA-käyttöinen lämmitin pysäytetty Polttoainetta vähän
Polttoainekäyttöinen lämmitin on suljettu.
PA-käyttöinen lämmitin Tarvitsee huollon
Polttoainekäyttöinen lämmitin on täysin tai osittain epäkunnossa.
Lämmittimen säätö ei mahdollista johtuen pienestä polttoainemäärästä - tämä siksi, että mahdollistetaan
moottorin käynnistäminen sekä n. 50 km:n ajo.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
ILMASTOINTI
Symboli
Näyttö
Sisältö
Tehonsyötön muutos keskeytti
esivalmistelun
Sähkökäyttöinen lämmitin tai ilmastointijärjestelmä on suljettu.
Esivalmistelu keskeytetty toimintahäiriön vuoksi
Sähkökäyttöinen lämmitin tai ilmastointijärjestelmä on suljettu.
Esivalmistelu keskeytetty Hybridiakun lämpötila korkea
Sähkökäyttöinen lämmitin tai ilmastointijärjestelmä on suljettu.
Energiansiirto on keskeytetty.
Hakeutukaa korjaamolle. Valtuutettua suositellaan.
Hybridiakku on liian lämmin, odottakaa kunnes lämpötila on normalisoitunut.
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa (s. 115) olevan OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 117)
147
ILMASTOINTI
Yleistä lämmittimestä
Sähkökäyttöinen lämmitin
Polttoainekäyttöinen lämmitin
Auto on varustettu sähkökäyttöisellä ja polttoainekäyttöisellä lämmittimellä. Ympäristövaikutuksen vähentämiseksi moottorin käynnistysten
yhteydessä täytyy moottori pitää lämpimänä.
Näitä lämmittimiä käytetään moottorin oikean toimintalämpötilan tai matkustamon riittävän lämmityksen saavuttamiseksi.
Auto on varustettu sähkökäyttöisellä ja polttoainekäyttöisellä lämmittimellä (s. 148).
Auto on varustettu sähkökäyttöisellä (s. 148) ja
polttoainekäyttöisellä lämmittimellä.
Sähkökäyttöistä lämmitintä ei voida säätää
manuaalisesti, vaan se aktivoituu tarvittaessa
automaattisesti.
Kylmällä säällä auton polttoainekäyttöinen lämmitin voidaan aktivoida lämmityksen aikana. Lämmitin käynnistyy automaattisesti, kun lisälämpöä tarvitaan, ja sulkeutuu automaattisesti, kun sitä ei
tarvita.
•
•
HUOM
Sähkökäyttöinen lämmitin (s. 148)
Kun sähkökäyttöistä lämmitintä käytetään,
hybridiakun latausaika pitenee. Auton lämmittämiseen kuluva aika riippuu pääasiassa ulkolämpötilasta.
Polttoainekäyttöinen lämmitin (s. 148)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Yleistä esi-ilmastoinnista (s. 140)
Yleistä lämmittimestä (s. 148)
HUOM
Kun polttoainekäyttöinen lämmitin on aktiivinen, oikeanpuoleisesta pyöränkotelosta voi
tulla pakokaasuja, mikä on täysin normaalia.
Jos ette halua auton polttoainekäyttöisen lämmittimen käynnistyvän esi-ilmastoinnissa, aktivoikaa
Pysäk. sisälle, ks. Esi-ilmastointi - pysäköinti
sisällä (s. 141), tällöin lämpenemisaika voi kuitenkin pidentyä.
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, polttoainekäyttöistä lämmitintä ei voida käynnistää ajon tai esiilmastoinnin aikana. Lämmittimen enimmäiskäyntiaika on 50 minuuttia esi-ilmastoinnin aikana.
Jos polttoainemäärä säiliössä on liian pieni, polttoainekäyttöistä lämmitintä estetään käynnistymästä, mistä aiheutuu riittämätön lämmitys.
148
ILMASTOINTI
HUOM
VAROITUS
Ulos läikkynyt polttoaine voi syttyä. Sulkekaa
polttoainekäyttöinen lämmitin ennen tankkauksen aloittamista.
Varmistakaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta ajettaessa lämpötiloissa alle +15 °C.
Tarkistakaa mittaristosta, että lämmitin on suljettu. Sen ollessa käynnissä näytetään lämmityssymboli.
VAROITUS
Älkää käyttäkö polttoainekäyttöistä lämmitintä
sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Syntyy
pakokaasuja.
Tankkaus
Polttoainekäyttöinen lämmitin automaattitila/deaktivointi
Polttoainekäyttöisen lämmittimen automaattinen
käynnistysjakso voidaan haluttaessa myös poistaa toiminnasta.
HUOM
Jos polttoainekäyttöinen lämmitin deaktivoidaan, dieselmoottori käynnistyy useammin
lämmöntarpeen täyttämiseksi ajotilassa PURE
tai HYBRID, ts. sähkökäyttöä rajoitetaan.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, keulan
tulee olla alamäkeen, jotta polttoaineen syöttö
polttoainekäyttöiselle lämmittimelle on varmaa.
1.
Painakaa vilkkuvivun (s. 115) OK-painiketta
päästäksenne valikkoon.
2.
Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan Asetukset
ja valitkaa painamalla OK.
3.
Valitkaa toinen kahdesta vaihtoehdosta
Päällä tai Pois säätöpyörällä ja vahvistakaa
painamalla OK.
Yleistä esi-ilmastoinnista (s. 140)
4.
Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Yleistä lämmittimestä (s. 148)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Käynnistysakku ja polttoaine
Jos käynnistysakun varaus ei ole riittävä tai jos
polttoainetta on liian vähän, lämmitin kytkeytyy
automaattisesti pois päältä ja mittaristossa näytetään ilmoitus. Vahvistakaa ilmoitus painamalla
vilkkuvivun (s. 115) OK-painiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varoitustarra säiliön luukussa.
•
•
•
Yleistä esi-ilmastoinnista (s. 140)
Yleistä lämmittimestä (s. 148)
Polttoainekäyttöinen lämmitin (s. 148)
149
KUORMAUS JA SÄILYTYS
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Säilytystilat
Yleiskatsaus matkustamon säilytystiloihin.
152
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Säilytyslokero ovipaneelissa
Säilytystasku* etuistuinten istuintyynyjen etureunassa
Pääsylipunpidin
Hansikaslokero (s. 154)
Säilytyslokero
Säilytyslokero, mukinpidin (s. 154)
Mukinpidin* kyynärnojassa, takaistuin
Säilytystasku
VAROITUS
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta,
kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta jne.
käsine- tai muussa säilytyslokerossa. Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen yhteydessä
ne voivat muuten vahingoittaa autossa olevia
henkilöitä.
* Valinnais-/lisävaruste. 153
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Keskikonsoli
Tunnelikonsoli on sijoitettu etuistuinten väliin.
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja
tuhkakuppi*
Hansikaslokero
Käsinekotelo on sijoitettu matkustajan puolelle.
Irrotettava tuhkakuppi sijaitsee mukinpitimessä
käsinojan alla. Savukkeensytytin sijaitsee etuistuinta varten 12 V:n liitännässä (s. 155).
Tunnelikonsolissa (s. 154) oleva tuhkakuppi irrotetaan nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään. Kun
sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee takaisin
ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää hehkua
sytyttämiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja USB-*/
AUX-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle. Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin
(s. 154) on valittu, on savukkeensytytin 12
V:n liitännässä (s. 155) etuistuimelle, ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.
Säilytystilat (s. 152)
Täällä voidaan säilyttää esim. auton omistajan
käsikirjaa ja karttoja. Luukun sisäpuolella on pitimet kynille. Käsinekotelo voidaan lukita* (s. 182)
avainliuskalla (s. 171).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Säilytystilat (s. 152)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
154
Säilytystilat (s. 152)
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi* (s. 154)
* Valinnais-/lisävaruste.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Lisämatot*
Meikkipeili
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä
Lisämatot keräävät esim. roskia ja lumisohjoa.
Volvo myy erityisvalmisteisia lisämattoja.
Meikkipeili sijaitsee häikäisysuojan takasivulla.
Sähköliitännät (12 V) on sijoitettu mukinpitimen
viereen1 sekä keskikonsolin takaosaan.
VAROITUS
Käyttäkää vain yhtä lisämattoa jokaisella paikalla ja tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että
kuljettajan paikan matto on painettu kunnolla
alas ja kiinnitetty tapeille, ettei se joudu puristuksiin polkimien luona ja niiden alle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sisustuksen puhdistus (s. 397)
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
Valo syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan
ylös.
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo (s. 371)
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.
1
Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, mukinpidin ja sen vieressä oleva 12 V:n liitäntä jäävät pois.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 155
KUORMAUS JA SÄILYTYS
||
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille,
jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle, esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet. Jotta liitännästä saa virtaa, pitää etäavaimen olla vähintään avainasennossa I (s. 85).
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos molempia
tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää
kohti.
VAROITUS
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
Antakaa aina tulpan olla liitännässä, kun sitä
ei käytetä.
HUOM
Lisävaruste ja laite - esim. näytöt, musiikkisoitin ja matkapuhelin - joka on kytketty johonkin
matkustamon 12 V:n sähköliitännöistä, voivat
aktivoitua ilmastointilaitteen vaikutuksesta
myös etäavaimen ollessa poistettuna tai
auton ollessa lukittuna, esim. kun pysäköintilämmitin aktivoidaan ennalta asetettuna ajankohtana.
Vetäkää sen vuoksi liittimet irti lisävarusteen
tai laitteen sähköliitännöistä, kun niitä ei käytetä, koska käynnistysakku voi tyhjentyä tällaisessa tapauksessa.
HUOM
Kuormaus
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa.
Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen
summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla
painolla.
Yksityiskohtaiset tiedot painoista, Massat
(s. 406).
Takaluukku avataan valopaneelissa olevalla painikkeella tai etäavaimella, ks.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku (s. 183).
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen (s. 344)
käytettävä kompressori on Volvon testaama ja
hyväksymä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi* (s. 154)
•
12 V:n liitäntä - kuormatila* (s. 158)
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman
painon ja sijoituksen mukaan.
Kuormattaessa muistettavaa
•
Huomatkaa, ettei mikään esine saa estää etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa, jos jokin
takaistuimen selkänoja on käännettynä alas, ks.
WHIPS - istuma-asento (s. 42).
•
•
156
Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa
vasten.
Keskittäkää kuorma.
Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman sijoittamista alas käännetyn selkänojan päälle.
* Valinnais-/lisävaruste.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
•
Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä,
jotta verhoilu ei vaurioidu.
•
Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
VAROITUS
Irrallinen esine, joka painaa 20 kg, voi saavuttaa keulatörmäyksessä 50 km/h:n (30 mph)
nopeudessa liikevoiman, joka vastaa 1 000
kg:aa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuormankiinnityssilmukat (s. 158)
Suojaverkko* (s. 159)
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 157)
Kattokuorma (s. 158)
Kuormaus - pitkät tavarat
Kuormatilan kuormaamisen (s. 156) helpottamiseksi voidaan takaistuimen selkänojat kääntää
alas. Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan
matkustajan istuimen2 selkänoja kääntää*.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Jos takaistuimen selkänoja pitää kääntää, ks.
Takaistuimet (s. 88).
VAROITUS
Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus
voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma ulottuu
liian korkealle.
•
Älkää koskaan kuormatko selkänojia
ylemmäs.
VAROITUS
Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi
kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain pehmeällä.
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä
esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa kuorma
voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen
ja siten siirtää sen ajoasentoon - auto voi tällöin lähteä liikkeelle.
* Valinnais-/lisävaruste. 157
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Kattokuorma
Kuormankiinnityssilmukat
12 V:n liitäntä - kuormatila*
Kattokuormalle suositellaan Volvon kehittämiä
taakkatelineitä. Ne estävät auton vaurioitumisen
ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden.
Käännettäviä kuormankiinnityssilmukoita käytetään nauhojen kiinnittämiseen esineiden ankkuroimisessa kuormatilassa.
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille,
jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle, esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet.
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen mukana
tulevaa asennusohjetta.
•
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa
kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille.
Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
•
Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa kaarreajoa.
VAROITUS
VAROITUS
Kovat ja terävät ja/tai raskaat ulostyöntyvät
esineet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kattokuorman yhteydessä.
Tiedot suurimmasta sallitusta kattokuormasta,
taakkatelineistä ja mahdollisesta suksilaatikosta, ks. Massat (s. 406).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
2
158
Kuormaus (s. 156)
Sitokaa aina isot ja raskaat tavarat turvavyöllä
tai kuormansidontahinnoilla.
Kääntäkää kansi alas, jotta sähköliitäntään päästään käsiksi.
•
Liitäntä antaa jännitteen myös silloin, kun
etäavain ei ole virtalukossa.
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 156)
Koskee vain mukavuusistuimia.
* Valinnais-/lisävaruste.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
HUOM
Huomatkaa, että sähköliitännän käyttö moottorin ollessa sammutettuna aiheutaa vaaran
auton käynnistysakun tyhjenemisestä.
Suojaverkko*3
Suojaverkko estää kuormaa tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa.
VAROITUS
Tavaratilan kuorma täytyy kiinnittää hyvin,
myös oikein asennetulla suojaverkolla.
Kiinnitys
HUOM
Renkaan väliaikaiseen paikkaamiseen käytetty
kompressori on Volvon kokeilema ja hyväksymä. Katsokaa lisätietoja Volvon suositteleman väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan
(TMK) käyttämisestä, ks. Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 344).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä (s. 155)
Suojaverkko pitää aina, turvallisuussyistä, kiinnittää ja varmistaa oikealla tavalla.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta
ja se voidaan kiinnittää kahteen eri paikkaan
autossa:
3
Vakiona tietyillä markkina-alueilla.
•
Taempi asennus – Takaistuimen selkänojan
taakse
•
Etumainen asennus – Etuistuinten selkänojien taakse.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 159
KUORMAUS JA SÄILYTYS
||
Taempi asennus
1. Avaa suojaverkko. Tarkistakaa, että suojaverkon säilytystaskut on käännetty taaksepäin.
2.
3.
Kiinnittäkää verkon toinen kiinnityshaka etumaiseen kattokiinnikkeeseen.
Kiinnittäkää verkon toinen kiinnityshaka vastakkaisen puolen kattokiinnikkeeseen.
Kiinnittäkää verkon toinen kiinnityshaka
taempaan kattokiinnikkeeseen.
Suojasäleikkö*
Suojasäleikkö estää kuormaa tai kotieläimiä tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa.
Olkaa tarkkana, että painatte verkon kiinnityshaat ko. kattokiinnikkeen etumaiseen ääriasentoon.
Kiinnittäkää verkon toinen kiinnityshaka vastakkaisen puolen kattokiinnikkeeseen.
Olkaa tarkkana, että painatte verkon kiinnityshaat ko. kattokiinnikkeen etumaiseen ääriasentoon.
Kääntäminen ylös
Tarttukaa suojasäleikön alareunaan ja vetäkää
taakse-/ylöspäin.
4.
3.
Kiinnittäkää koukku kuormankiinnityssilmukkaan molemmilla puolilla ja kiristäkää lukko
painamalla kieli alas ja kiristämällä hihna.
Etumainen asennus
1. Avaa suojaverkko. Tarkistakaa, että suojaverkon säilytystaskut on käännetty taaksepäin.
2.
160
Siirtäkää istuimet aivan eteen.
Kiinnittäkää koukku istuinkiskon silmukkaan
molemmilla puolilla ja kiristäkää lukko painamalla kieli alas ja kiristämällä hihna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettu.
Kuormaus (s. 156)
Suojasäleikkö* (s. 160)
Asennus/irrotus
Suojasäleikkö on tavallisesti pysyvästi asennettuna autoon, koska se voidaan yksinkertaisesti
kääntää ylös kattoon ja siten pois tieltä tarvittaessa pidempää kuormatilaa. Niin haluttaessa
* Valinnais-/lisävaruste.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
voidaan suojasäleikkö kuitenkin irrottaa ja poistaa
autosta.
Näkösuoja*4
Painakaa molemmat puolet kiinni. Pitää kuulua napsahtava ääni ja punaisen merkinnän
pitää hävitä.
> Tarkastakaa, että molemmat päätykappaleet on lukittu.
Tietoja tarvittavista työkaluista ja menettelytavoista asennuksessa/irrotuksessa, ks. uushankinnan mukana tullutta asennusohjetta.
Asennettaessa takaisin suojasäleikkö pitää aina
turvallisuussyistä kiinnittää ja varmistaa oikealla
tavalla.
Näkösuojan irrotus
1.
Painakaa toisen päätykappaleen painike
sisään ja nostakaa päätykappale irti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
2.
Kääntäkää suoja varovasti ylös/ulos, jolloin
toinen päätykappale irtoaa automaattisesti.
•
•
•
Suojaverkko* (s. 159)
Kuormaus (s. 156)
Näkösuojan taemman peitelevyn
kääntäminen alas
Kuormankiinnityssilmukat (s. 158)
Vetäkää näkösuoja kuorman päälle ja pujottakaa
se kiinni kuormatilan takapilareissa oleviin koloihin.
Näkösuojan taempi peitelevy painuu sisään kelattuun asentoonsa vaakasuoraan kuormatilassa,
kun se on asennettu.
–
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettu.
Näkösuojan kiinnitys
Vetäkää peitelevyä kevyesti taaksepäin,
vapauttakaa tukihyllyiltä ja kääntäkää alas.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 156)
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 157)
Viekää suojan toinen päätykappale sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Viekää toinen päätykappale vastaavaan
syvennykseen.
4
Vakiona tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste. 161
LUKOT JA HÄLYTIN
LUKOT JA HÄLYTIN
Kauko-ohjain
Etäavainta käytetään mm. lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen ja moottorin käynnistämiseen.
Etäavaimesta on kaksi versiota - Perusmallinen
etäavain ja PCC-etäavain (Personal Car
Communicator)*.
Toiminta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen sekä
irrotettava avainliuska
A
B
PerusmalliA
PCC:lläB
x
x
Kaikissa etäavaimessa on irrotettava avainliuska
(s. 171), joka on metallia. Näkyvästä osasta on
kaksi mallia, jotta etäavaimet voidaan erottaa toisistaan.
Lisää etäavaimia voidaan tilata myöhemmin - ei
kuitenkaan muita versioita kuin se, joka toimitettiin auton mukana. Jopa kuusi avainta voidaan
ohjelmoida sekä käyttää yhteen ja samaan
autoon.
Auto toimitetaan kahdella kauko-ohjaimella
varustettuna.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen
x
Avaimeton moottorin
käynnistys
x
Infopainike ja merkkivalot
x
Etäavain - häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jäljellä olevat etäavaimet pitää tällöin ottaa
mukaan Volvon tekniseen palveluun. Varastamisen estämiseksi hävinneen etäavaimen koodi
poistetaan järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 117).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - toiminnot (s. 168)
Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista ja takaluukusta etäavaimella, kun kuljettaja poistuu autosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - toiminnot (s. 168)
Avain, jossa 5 painiketta
Avain, jossa 6 painiketta
PCC-etäavaimella on laajennettu toiminta verrattuna perusmalliseen etäavaimeen - mm. tuki avaimettomalle käynnistys- ja lukitus-/lukituksen
avaustoiminnolle (s. 175) sekä tiettyjä ainutlaatuisia toimintoja (s. 169).
164
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavain - personalisointi*
3.
Etäavaimen (s. 164) avainmuistin avulla auton
tietyt asetukset voidaan mukauttaa henkilön
mukaan.
Tehkää haluamanne asetukset esim. istuimelle ja ulkotaustapeileille.
4.
Asetukset tallennetaan ko. etäavaimen muistiin.
Avainmuistitoiminto on yhdessä esimerkiksi sähkökäyttöisen* kuljettajan istuimen kanssa.
Ulkoisten taustapeilien (s. 109), kuljettajan istuimen, ohjauspyörän vastuksen (s. 192) asetukset
sekä mittariston teemojen, kontrasti- ja väritilojen
(s. 71) asetukset voidaan tallentaa muistiin riippuen auton varustetasosta.
Toiminto1 voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 117).
Kun toiminto on aktivoitu, yhdistetään asetukset
automaattisesti avainmuistiin. Se tarkoittaa, että
muutos asetuksessa tallennetaan automaattisesti
erityiseen etäavaimen muistiin.
Asetusten tallennus
Menetelkää näin tallentaaksenne asetukset ja
käyttääksenne etäavaimen avainmuistia:
1.
Avatkaa auton lukitus etäavaimella, jonka
muistiin asetus2 pitää tallentaa.
2.
Katsokaa, että avainmuistitoiminto on aktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR.
1
2
Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan
samalla etäavaimella, avainmuistiin tallennetut
asennot säädetään automaattisesti - edellyttäen,
että niitä on muutettu sen jälkeen, kun ko. etäavainta käytettiin edellisen kerran.
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista, niin
istuin pysähtyy.
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava tällöin auki.
VAROITUS
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että lapset
eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei
mitään esineitä ole säädön aikana istuimen
edessä, takana tai alla. Katsokaa, ettei kukaan
takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.
Kutsutaan Avainmuisti MY CAR -valikkojärjestelmässä.
Tämä asetus ei vaikuta niihin asetuksiin, jotka on tallennettu sähkökäyttöisen istuimen muistitoiminnolla.
Asetusten muuttaminen
Jos usea henkilö, jolla jokaisella on oma etäavaimensa, lähestyy autoa, tehdään esim. istuimen ja
ulkotaustapeilien asetukset sen henkilön perusteella, jonka etäavain avaa kuljettajan oven lukituksen.
Jos henkilö A on avannut kuljettajan oven
etäavaimella A, mutta autoa on tarkoitus ajaa
henkilön B, jolla on etäavain B, asetuksia voidaan
muuttaa seuraavalla tavalla:
•
Seistessään kuljettajan oven vieressä tai
istuessaan ohjauspyörän takana henkilö B
painaa lukituksen avauspainiketta etäavaimessaan, ks. Etäavain - toiminnot (s. 168).
•
Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta istuimen säätömuistista istuimen painikkeilla
1 - 3, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset*
(s. 87).
•
Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit manuaalisesti, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset*
(s. 87) ja Taustapeilit - ulko (s. 109).
Asetusten uudelleenaktivointi
Kun auto lukitaan, tai 30 minuutin kuluttua, jos
auto jätetään lukitsematta, avainmuisti deaktivoidaan ja asetetaan vakioprofiili. Ko. etäavaimen
avainmuistin aktivoimiseksi uudelleen edellytetään seuraavaa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 165
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Autot, joissa ei ole avaimetonta käynnistysja lukitusjärjestelmää
Avainmuistiin tallennetut asetukset aktivoituvat
uudelleen, jos auton lukitus avataan painamalla
etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta.
Autot, joissa on avaimeton käynnistys- ja
lukitusjärjestelmä
Avainmuisti aktivoituu, jos:
1.
2.
Auton lukitus avataan joka painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta
tai avaimettoman lukituksen avauksen yhteydessä.
Jos auto on lukitsematon, tehdään avainskannaus, kun kuljettajan ovi avataan. Jos
löytyy uniikki etäavain, sen tallennetut asetukset aktivoituvat. Jos auto on lukittu, ks.
edellistä kohtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
3
166
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset
toiminnot (s. 169)
Lukitus/lukituksen avaaminen osoittaminen
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella (s. 164), ilmaisevat auton suuntavilkut
lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen
oikein.
•
Lukitseminen - yksi välähdys ja taustapeilit
käännetään3 sisään.
•
Lukituksen avaaminen - kaksi välähdystä ja
taustapeilit käännetään3 ulos.
Lukkoilmaisin
Vilkkuva diodi tuulilasin luona varmistaa, että auto
on lukittu.
Lukitsemisen yhteydessä osoitus tapahtuu vain,
jos kaikki lukot on lukittu ovien sulkemisen jälkeen.
Toiminnan valitseminen
Eri vaihtoehdot lukitsemisen/lukituksen avaamisen osoittamiseksi valoilla voidaan asettaa auton
valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 117).
Sama diodi kuin hälytysilmaisimella (s. 187).
HUOM
Myös ilman hälytintä olevissa autoissa on
tämä ilmaisin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Lukkoilmaisin (s. 166)
Hälytysilmaisin* (s. 187)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen
(s. 166)
Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää ajoneuvon luvattoman käynnistämisen.
Jokaisella etäavaimella (s. 164) on ainutlaatuinen
koodi. Auto voidaan käynnistää vain oikealla etäavaimella, jossa on asianmukainen koodi.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä
johtuvat elektronisesta ajonestosta:
Ilmoitus
Sisältö
Aseta
auton
avain paikalleen
Vika luettaessa etäavain käynnistyksen aikana - Vetäkää
avain pois virtalukosta, painakaa se uudelleen paikalleen ja
tehkää uusi käynnistysyritys.
Auton
avainta ei
löydetä
Vika luettaessa etäavainta
käynnistyksen aikana - tehkää
uusi käynnistysyritys.
Auton käynnistys, ks. Moottorin käynnistäminen
(s. 264).
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
jäljitysjärjestelmällä*
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä4 mahdollistaa auton jäljittämisen ja paikantamisen sekä käynnistykseneston aktivoimisen matkan päästä.
•
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä* (s. 167)
Ottakaa yhteys lähimpään Volvo-myyjään saadaksenne lisätietoja ja apua järjestelmän aktivoinnissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 164)
Elektroninen käynnistyksenesto (s. 167)
Jos vika säilyy: Työntäkää etäavain virtalukkoon ja tehkää uusi
käynnistysyritys.
Ajonesto
Yritä käynnistää
uudelleen
Vika käynnistyksenestojärjestelmässä käynnistyksen aikana.
Jos vika säilyy: Ottakaa yhteys
korjaamoon - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste. 167
LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavain - toiminnot
Lukituksen avaaminen - Avaa ovien ja
takaluukun lukituksen samalla, kun hälyttimen
aktivointi poistetaan.
Perusmallisessa etäavaimessa on toimintoja,
kuten esim. ovien lukitus ja lukituksen avaaminen.
Pitkä painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto
(s. 182).
Toiminnot
PCC:llä varustettu etäavain*( Personal Car
Communicator).
Tiedotuksia
Perusmallinen etäavain.
Lukitus
Lukituksen avaaminen
Lähestymisvalaist. kesto
Toimintopainikkeet
Lukitseminen - Lukitsee ovet ja takaluukun
samalla, kun hälytin aktivoidaan.
Pitkä painallus sulkee kaikki ikkunat ja kattoluukun*samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto (s. 182).
Takaluukku
Paniikkitoiminto
VAROITUS
Jos takaluukku ja ikkunoita suljetaan, valvokaa, ettei kenenkään sormia jää väliin.
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien samanaikaisesta lukituksen avaamisesta sellaiseksi,
että painikkeen painallus avaa ensin vain kuljettajan oven lukituksen ja toisen painalluksen jälkeen
- kymmenen sekunnin kuluessa - avataan muiden
ovien lukitus.
Toimintoa voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä
MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY
CAR (s. 117).
Lähestymisvalaistus - Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan päästä. Lisätietoja,
ks. Turvavalaistus (s. 104).
Painiketta voidaan käyttää myös esi-ilmastoinnin
(s. 142) aktivoimiseen.
Takaluukku (s. 183) - Avaa lukituksen ja
poistaa vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään 3
sekuntia tai sitä painetaan kaksi kertaa 3 sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
4
168
Vain tietyt markkina-alueet ja yhdessä Volvo On Call -järjestelmän* kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella, kun
se on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia.
Muussa tapauksessa se sulkeutuu n. 3 minuutin
kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kauko-ohjain (s. 164)
Etäavain - käyttöetäisyys
Etäavaimen toimintoja (perusmallissa) voidaan
käyttää noin 20 metrin etäisyydellä autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
PCC:llä varustettu etäavain* ainutlaatuiset toiminnot
PCC-etäavaimessa (Personal Car
Communicator) on laajennettu toiminta verrattuna perusmalliseen etäavaimeen (s. 164) infopainikkeena ja merkkivalona.
HUOM
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset
toiminnot (s. 169)
Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata
avainliuskalla (s. 172).
Lukitseminen/lukituksen avaaminen - ulkopuolelta (s. 179)
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin käydessä tai avainasennon I tai II (s. 84) ollessa
aktiivinen ja kaikki ovet suljetaan, mittariston infonäytössä esitetään varoitusilmoitus samalla, kun
kuullaan lyhyt äänimuistutus.
Ilmoitus sammuu, kun etäavain viedään takaisin
autoon ja OK-painiketta painetaan tai kun kaikki
ovet suljetaan jälleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 164)
Etäavain - toiminnot (s. 168)
Etäavain ja PCC.
Infopainike
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä
tietoja merkkivalojen avulla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 169
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Infopainikkeen käyttö
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys
–
PCC-etäavaimen käyttöetäisyys (Personal Car
Communicator) ovien ja takaluukun lukitsemista,
lukituksen avaamista varten on n. 20 metriä
autosta - muille toiminnoille jopa n. 100 metriä.
Painakaa infopainiketta
.
> Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot
vilkkuvat ja valo vaeltaa ympäri etäavaimessa. Se osoittaa, että informaatiota luetaan autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
Jos jotain muista painikkeista painetaan
tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
HUOM
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa ja
eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua että
valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa yhteys
korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Punainen jatkuva valo - Hälytys on lauennut
auton lukitsemisen jälkeen.
Punainen valo vilkkuu muuttuvasti kummassakin punaisessa merkkivalossa - Hälytys on
lauennut alle 5 minuuttia sitten.
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
170
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys (s. 170)
Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä informaatiopainikkeen toimintaa.
Etäavaimen käyttöetäisyyden
ulkopuolella
Jos etäavain on liian kaukana autosta informaation lukemiseksi, näytetään viimeisin tila, johon
auto jätettiin, ilman että merkkivalo kulkee ympäri
etäavaimessa.
Jos autossa käytetään useampaa etäavainta, vain
se, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen, näyttää oikean tilan.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta käyttöetäisyydellä, se voi
johtua siitä, että viimeisintä kommunikaatiota
etäavaimen ja auton välillä ovat häirinneet
ympäröivät radioaallot, rakennukset, maantieteelliset olosuhteet tms.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys
(s. 175)
•
Etäavain - käyttöetäisyys (s. 169)
Irrotettava avainliuska
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joitakin toimintoja ja
suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla
Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Irrotettava avainliuska - irrotus/
kiinnitys
Irrotettava avainliuska (s. 171) irrotetaan/kiinnitetään seuraavasti:
Avainliuskan irrotus
Avainliuskan toiminnot
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
vasemman etuoven lukitus avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida
etäavaimella, ks. Irrotettava avainliuska - oven
lukituksen avaaminen (s. 172).
•
takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/
deaktivoida (s. 185).
•
oikea etuovi ja takaovet lukita manuaalisesti
(s. 180) esim. virtakatkoksen yhteydessä.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
•
estää pääsy käsinekoteloon ja kuormatilaan
(erillislukitus (s. 172)*).
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
•
matkustajan turvatyyny edessä (PACOS*)
aktivoidaan/deaktivoidaan (s. 38).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain - toiminnot (s. 168)
Avainliuskan kiinnitys
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen (s. 164).
1.
Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
2.
Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
Kauko-ohjain (s. 164)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 171
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen avaaminen (s. 172)
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi (s. 185)
Matkustajan turvatyyny – aktivointi/deaktivointi* (s. 38)
Irrotettava avainliuska - oven
lukituksen avaaminen
Irrotettavaa avainliuskaa (s. 171) voidaan käyttää,
jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella (s. 164), esim. jos avaimen paristo on
lopussa.
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, jos esim. paristot ovat lopussa, vasemman
etuoven lukitus voidaan avata seuraavasti:
1.
Erillislukitus*
Erillislukitusta on ajateltu käytettäväksi, kun auto
jätetään huoltoon, hotelliin tai vastaavaan. Käsinekotelo on tällöin lukittu ja takaluukun lukko on
kytketty pois keskuslukituksesta - takaluukkua ei
voi avata etuovissa olevalla keskuslukituksen painikkeella eikä etäavaimella (s. 164).
Avatkaa vasemman etuoven lukitus avainliuskalla ovenkahvan lukkosylinteristä. Kuva ja
lisätietoja, ks. Keyless Drive* - lukituksen
avaaminen avainliuskalla (s. 178).
HUOM
2.
Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
G017869
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi
avataan, hälytys laukeaa.
Lukituskohdat etäavaimella, jossa on avainliuska.
Autot, joissa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä, ks. Keyless Drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla (s. 178).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
172
Kauko-ohjain (s. 164)
Etäavain - pariston vaihto (s. 174)
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Aktivointi/aktivoinnin poisto
•
Aktivoinnin poisto tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
G017870
Tietoja pelkän käsinekotelon lukitsemisesta, ks.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen - hansikaslokero (s. 182).
Lukitsemiskohdat etäavaimella, jossa ei ole avainliuskaa,
erillislukituksen ollessa aktivoitu.
Tämä tarkoittaa sitä, että etäavainta ilman avainliuskaa voidaan käyttää vain hälyttimen (s. 186)
aktivointiin/deaktivointiin, ovien lukituksen avaamiseen ja auton käynnistämiseen.
Etäavain ilman avainliuskaa voidaan sitten antaa
huollon tai hotellin henkilökunnalle - auton omistaja pitää irtonaisen avainliuskan.
HUOM
Älkää unohtako vetää näkösuojaa (s. 161)
tavaratilan päälle ennen takaluukun sulkemista.
Erillislukituksen aktivointi.
Erillislukituksen aktivointi:
Työntäkää avainliuska hansikaslokeron lukkosylinteriin.
Kääntäkää avainliuskaa 180 astetta myötäpäivään.
Vetäkää avainliuska pois. Samalla mittariston
tietonäytössä näytetään ilmoitus.
Sen jälkeen hansikaslokero on lukittu eikä takaluukun lukitusta voida enää avata etäavaimella tai
keskuslukituksen painikkeella.
HUOM
Älkää laittako avainliuskaa takaisin etäavaimeen – vaan säilyttäkää se varmassa paikassa.
173
LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavain - pariston vaihto
Pariston vaihto
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/ovat
kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin niiden
(+)- ja (–)-puolen suhteen.
Etäavaimen paristo5 voidaan vaihtaa tarvittaessa.
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:
•
mittariston tietosymboli syttyy ja näytössä on
Auton avaimen paristo heikko Ks.
käyttöohjekirjaa
Etäavain (yksi paristo)
ja/tai
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen signaaliin 20 metrin sisällä autosta katsoen.
Avaaminen
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti etäavain ylös.
HUOM
Kääntäkää etäavain siten, että painikkeet ovat
ylöspäin, millä estätte paristojen putoamisen
avattaessa.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja ja
niiden kontaktipintoja sormin, koska tämä heikentää niiden toimintaa.
5
174
1.
Kääntäkää paristo varovasti irti.
2.
Asettakaa uusi paikalleen (+) -puoli alaspäin.
PCC:llä varustettu etäavain* (kaksi
paristoa)
1.
Kääntäkää paristot varovasti irti.
2.
Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+) puoli ylöspäin.
3.
Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+) -puoli
alaspäin.
Paristotyyppi
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2430, 3 V - yksi etäavaimessa, kaksi PCC:llä
varustetussa etäavaimessa.
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään
etäavaimessa/PCC:ssä täyttävät vaatimuksen
UN Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun vaihtamat
paristot täyttävät em. kriteerin.
PCC:llä varustetussa etäavaimessa on kaksi paristoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Kokoaminen
1.
Painakaa etäavain kokoon.
2.
Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
3.
Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
TÄRKEÄÄ
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 164)
Etäavain - toiminnot (s. 168)
Avaimeton käyttö*
Keyless Drive -toiminnolla varustetuissa autoissa
on käynnistys- ja lukkojärjestelmä, jota voidaan
käsitellä avaimettomasti.
Avaimettomalla käynnistys- ja lukkojärjestelmällä
auto voidaan käynnistää, lukita ja lukitus avata
ilman, että etäavain (s. 164)6 on virtalukossa. Riittää, että etäavain on mukana taskussa. Järjestelmä tekee esim. auton avaamisen mukavammaksi, kun kädet on varattu.
Keyless Drive* - etäavaimen
käyttöetäisyys
Jotta ovet tai takaluukku voidaan lukita automaattisesti painamatta etäavaimen painiketta7, on
etäavaimen oltava n. 1,5 metrin etäisyydellä
auton ovenkahvasta tai takaluukusta.
Oven lukitsevan tai lukituksen avaavan henkilön
on pidettävä etäavain mukanaan. Ovea ei voi
lukita tai avata lukituksesta, jos etäavain on auton
vastakkaisella puolella.
Molemmissa auton mukana toimitettavissa etäavaimissa on avaimeton toiminto. Lisää etäavaimia
voidaan tilata.
Auton sähköjärjestelmä voidaan esiasettaa kolmelle eri tasolle - avainasento 0, I ja II (s. 85) etäavaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys
(s. 175)
•
Keyless drive* - etäavaimen turvallinen käsittely (s. 176)
•
Keyless Drive* - häiriöitä etäavaimen toiminnassa (s. 176)
Punaiset renkaat yllä olevassa kuvassa osoittavat
alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
Jos kaikki etäavaimet poistetaan autosta moottorin käydessä tai avainasennon I tai II (s. 85)
ollessa aktiivinen ja jos kaikki ovet suljetaan, mit-
6
7
Koskee vain PCC-etäavainta.
Koskee PCC:llä (Personal Car Communicator) varustettua etäavainta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 175
LUKOT JA HÄLYTIN
||
tariston infonäytössä esitetään varoitusilmoitus
samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Keyless drive* - etäavaimen
turvallinen käsittely
Keyless Drive* - häiriöitä
etäavaimen toiminnassa
Kun etäavain on palautettu autoon, varoitusilmoitus sammuu ja äänimuistutus lakkaa, kun joko/
tai:
Käsitelkää auton etäavaimia erittäin huolellisesti.
Etäavaimen avaimettomia toimintoja (s. 175) voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus.
•
•
•
ovi on avattu ja suljettu
etäavain on asetettu virtalukkoon
OK-painiketta on painettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
etäavaimista8
Jos jokin
on unohdettu autoon,
deaktivoidaan avaimettomat toiminnot, jos auto
esim. lukitaan toisella autoon kuuluvalla etäavaimella. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin
avata ovia.
Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan toisella etäavaimella, aktivoidaan autoon unohtunut
etäavain uudelleen.
Keyless Drive* - antennin sijainti (s. 179)
TÄRKEÄÄ
Välttäkää jättämään PCC-toiminnolla varustettua etäavainta autoon. Jos joku murtautuu
autoon ja saa etäavaimen käsiinsä, on auto
mahdollista käynnistää painamalla etäavain
virtalukkoon ja painamalla sitten START/
STOP ENGINE-painiketta.
HUOM
Älkää asettako/säilyttäkö PCC:tä matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä - ei lähempänä kuin 10-15 cm.
Jos häiriöitä kuitenkin syntyy, käyttäkää etäavainta ja avainliuskaa kuten perusmallista etäavainta, ks. Etäavain - toiminnot (s. 168).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäavain - pariston vaihto (s. 174)
Keyless drive* - etäavaimen turvallinen käsittely (s. 176)
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys
(s. 175)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
8
176
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Koskee PCC:llä (Personal Car Communicator) varustettua etäavainta.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Keyless Drive* - lukitus
HUOM
Avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä
varustetuissa autoissa on kosketusherkkä alue
ovien ulkokahvoissa sekä kumipintainen painike
takaluukun kumipintaisen painolevyn vieressä
lukitusta/lukituksen avaamista varten.
Automaattivaihteistolla varustetussa autossa
täytyy valita vaihteenvalitsimen P-vasento muussa tapauksessa autoa ei voi lukita eikä
hälytintä kytkeä.
Keyless Drive* - lukituksen
avaaminen
Lukitus avautuu, kun käsi tarttuu ovenkahvaan tai
takaluukun kumipintaiseen painolevyyn vaikutetaan - avatkaa ovi tai takaluukku normaalisti.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ovenkahvat rekisteröivät normaalisti käden,
joka tarttuu ovenkahvaan, mutta paksuja käsineitä käytettäessä tai hyvin nopean kädenliikkeen jälkeen voidaan tarvita toinen yritys tai
käsineen riisuminen.
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Hälytysilmaisin* (s. 187)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Keyless Drive* - lukitus (s. 177)
Kosketusherkkä alue ovien ulkokahvoissa sekä kumipintainen painike takaluukun kumipintaisen painolevyn vieressä.
Lukitkaa ovet ja takaluukku painamalla pitkään
jotain ovenkahvojen kosketusherkistä alueista tai
painakaa takaluukun kumipintaisista painikkeista
pienempää - lukitusilmaisin (s. 166) tuulilasissa
vahvistaa lukitsemisen alkamalla vilkkua.
Kaikkien ovien ja takaluukun pitää olla kiinni
ennen kuin auto voidaan lukita - muussa tapauksessa auto ei lukkiudu.
* Valinnais-/lisävaruste. 177
LUKOT JA HÄLYTIN
Keyless Drive* - lukituksen
avaaminen avainliuskalla
3.
Jos keskuslukitusta ei voi avata etäavaimella,
esim. jos paristot ovat lopussa, vasen etuovi voidaan avata irrotettavalla avainliuskalla.
Asettakaa muovikotelo takaisin lukituksen
avaamisen jälkeen.
HUOM
Kun vasemman kuljettajan oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa. Se suljetaan asettamalla PCC virtalukkoon, ks. Hälytin* – etäavain ei toimi (s. 188).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keyless Drive* - lukkoasetukset
Lukitusasetuksia autoille, jotka on varustettu avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä,
voidaan sovittaa ilmoittamalla valikkojärjestelmässä MY CAR, minkä ovien lukitus pitää avata.
Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR
(s. 117).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys
(s. 171)
Hälytys* (s. 186)
Reikä avainliuskaa varten - kotelon irrottamiseksi.
Jotta lukkosylinteriin päästään käsiksi, pitää ovenkahvan muovikotelo irrottaa - myös se tehdään
avainliuskalla:
178
1.
Painakaa avainliuskaa n. 1 cm suoraan ylös
ovenkahvassa/kotelon alapuolella olevaan
reikään - älkää kammetko.
> Momentti irrottaa muovikotelon automaattisesti, kun liuskaa painetaan suoraan ylös
aukkoon.
2.
Työntäkää sitten avainliuska lukkosylinteriin
ja avatkaa oven lukitus.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Keyless Drive* - antennin sijainti
VAROITUS
Avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä
varustetuissa autoissa on useita sisäisiä antenneja, jotka on sijoitettu eri paikkoihin autossa.
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, pitää
pysyä vähintään 22 cm:n etäisyydellä Keylessjärjestelmän antenneista. Tällä estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Puskuri takana, keskellä
Ovenkahva, vasen takana
Kuormatila, sisimpänä lattian alla keskellä
Ovenkahva, oikea takana
Keskikonsoli, takaosan alla
Keskikonsoli, etuosan alla.
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
- ulkopuolelta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta
tapahtuu etäavaimella (s. 164). Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien ovien ja takaluukun
lukitus samanaikaisesti. Lukituksen avaamiselle
voidaan valita eri sekvenssejä, ks. Etäavain - toiminnot (s. 168).
Jotta lukitussekvenssi voidaan aktivoida, pitää
kuljettajan oven olla kiinni - jos jokin muista ovista
tai takaluukku on auki, lukitaan se/nämä ja hälytin aktivoidaan vasta, kun se/ne suljetaan. Avaimettomalla lukkojärjestelmällä* varustetuissa
autoissa pitää kaikkien ovien ja takaluukun olla
kiinni.
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta
autoon.
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella ei
toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa tai avatkaa vasemman etuoven lukitus tällöin irrotettavalla avainliuskalla, ks. Irrotettava avainliuska irrotus/kiinnitys (s. 171).
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 179
LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
Huomatkaa, että hälytys laukeaa, kun ovi avataan avainliuskalla lukitsemisen jälkeen - hälytys suljetaan tällöin työntämällä etäavain virtalukkoon.
VAROITUS
Ottakaa huomioon vaara tulla lukituksi autoon,
kun se lukitaan ulkopuolelta etäavaimella sen jälkeen ovia ei voi avata sisäpuolelta oven
salpakahvoilla.
Lisätietoja, ks. Salpalukitustila* (s. 184).
Oven manuaalinen lukitseminen
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Tietyissä tilanteissa auto pitää voida lukita
manuaalisesti, esim. virtakatkoksen yhteydessä.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja
etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla, ks. Keyless Drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla
(s. 178).
HUOM
Muissa ovissa ei ole lukkosylinteriä, ja sen sijaan
ko. oven päädyssä lukituskahva, josta pitää kääntää - sen jälkeen ne ovat mekaanisesti lukittuja/
salvattuja ulkopuolelta tapahtuvalta avaamiselta.
Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan kaikki lukot automaattisesti uudelleen. Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto
jätetään tahattomasti lukitsematta. (Hälyttimellä
varustetut autot, ks. Hälytys* (s. 186).)
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko. oven ei kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa on
aktivoitu manuaalinen lapsilukko, ei voida
avata ulko- tai sisäpuolelta, ks. Lapsilukko
- manuaalinen aktivointi (s. 185). Siten
lukitun takaoven lukitus voidaan avata tai
etäavaimella tai keskuslukituksen painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - pariston vaihto (s. 174)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta
(s. 181)
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa lapsilukkoon (s. 185).
–
180
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 171).
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitus/lukituksen avaaminen sisäpuolelta
Kaikki ovet ja takaluukku voidaan lukita tai lukitus
avata samanaikaisesti kuljettajan ja matkustajan
oven* keskuslukituspainikkeella.
Keskuslukitus
•
Vetäkää ovenkahvasta ja avatkaa ovi - oven
lukitus aukeaa ja ovi avautuu hetkessä.
Lukkonuppi*, takaovet
Valo lukkonupissa
Keskuslukituksesta on kaksi versiota - valolla kuljettajan oven keskuslukituspainikkeessa on eri
merkitys versiosta riippuen.
Keskuslukituspainike vain kuljettajan ovessa,
muissa ovissa ei ole nuppia:
•
Palava valo tarkoittaa, että kaikki ovet ovat
lukossa.
Keskuslukituspainike molemmissa etuovissa ja
sähköinen lukitusnuppi kummassakin takaovessa:
Nupin valo palaa, kun ovi on lukossa.
•
Takaovien lukkonuppi lukitsee vain ko. takaoven.
Palava valo tarkoittaa, että vain ko. ovi on
lukossa. Kun kaikki nupit palavat, kaikki ovet
ovat lukossa.
•
Lukitseminen
•
Keskuslukitus.
•
Lukitkaa painamalla painikkeen toista puolta
– toinen puoli
avaa lukituksen.
pitkä painallus avaa myös kaikki
Painikkeen
sivuikkunat samanaikaisesti*.
Lukituksen avaaminen
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella
eri tavalla:
•
Painakaa keskuslukituspainiketta
.
Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat* samanaikaisesti (ks. myös Läpituuletustoiminto (s. 182)).
Painakaa keskuslukituspainiketta
kaikki suljetut ovet lukitaan.
Oven lukituksen avaaminen:
-
Pitkä painallus myös sulkee kaikki sivuikkunat ja
kattoluukun samanaikaisesti (ks. myös Läpituuletustoiminto (s. 182)).
Vetäkää ovenkahvasta - , lukitus ja ovi on
avattu.
Automaattinen lukitseminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku
automaattisesti.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 117).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen - ulkopuolelta (s. 179)
•
•
Hälytys* (s. 186)
Etäavain - toiminnot (s. 168)
* Valinnais-/lisävaruste. 181
LUKOT JA HÄLYTIN
Läpituuletustoiminto
Läpituuletustoiminto avaa tai sulkee kaikki sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä voidaan käyttää
esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä
säällä.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
- hansikaslokero
Tietoja erillislukituksesta, ks. Erillislukitus*
(s. 172).
Hansikaslokero (s. 154) voidaan lukita/sen lukitus avata vain etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kauko-ohjain (s. 164)
Tietoja avainliuskasta, ks. Irrotettava avainliuska irrotus/kiinnitys (s. 171).
Keskuslukituspainike
Pitkä
-symbolin painallus keskuslukituspainikkeessa tai etäavaimessa avaa kaikki sivuikku-symnat samanaikaisesti. Sama menettely
bolilla sulkee kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Hansikaslokeron lukitseminen:
Työntäkää avainliuska käsinekotelon lukkosylinteriin yllä olevan kuvan mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta
(s. 181)
•
Ikkunannostimet (s. 107)
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään.
Vetäkää avainliuska pois.
•
182
Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
- takaluukku
Takaluukku voidaan avata, lukita ja lukita usealla
eri tavalla.
Manuaalinen avaaminen
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa vain
kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn
avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi vaurioittaa
kumilevyn sähkökosketinta.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
•
Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
pysyy suljettuna - painakaa kevyesti kumipäällysteistä painolevyä ulkokahvan alla ja
nostakaa luukkua.
Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, se lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
Lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta
Kumilevy sähköisellä kytkimellä.
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni.
Avaaminen:
1.
2.
Painakaa kevyesti leveämpää kahdesta kumipäällysteisestä painolevystä ulkokahvan alapuolella - lukko vapautetaan.
Nostakaa ulkokahvasta luukun avaamiseksi
kokonaan.
Takaluukun lukituksen avaaminen
Etäavaimen
-painikkeella voidaan pelkästään
takaluukun hälytys poistaa* ja sen lukitus avata.
Lukitusilmaisin (s. 166) kojelaudassa lopettaa
vilkkumisen osoittaen, ettei koko auto ole lukittu
ja hälyttimen* taso- ja liiketunnistimet sekä takaluukun avaamistunnistimet kytketään pois toiminnasta.
Takaluukun lukituksen avaaminen:
–
Painakaa valokatkaisimen paneelissa olevaa
painiketta (1).
> Luukun lukitus avataan ja luukku voidaan
avata 2 minuutin kuluessa (jos auto on
lukittu sisäpuolelta).
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 183
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Lukitseminen etäavaimella
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspainiketta
, ks. Etäavain - toiminnot (s. 168).
> Lukitusilmaisin kojelaudassa alkaa vilkkua,
mikä tarkoittaa, että auto on lukittu ja
hälytin* on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta
(s. 181)
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen - ulkopuolelta (s. 179)
Salpalukitustila*
tarkoittaa, että kaikki avauskahvat kytketään mekaanisesti vapaiksi, mikä tekee
mahdottomaksi oven avaamisen sekä sisä- että
ulkopuolelta.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella (s. 164)
ja se alkaa n. 10 sekunnin viiveellä ovien lukitsemisen jälkeen.
HUOM
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja
hälytyksen aktivointi poistuu.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella, kun
salpalukitustila on aktivoitu. Vasemman etuoven
lukitus voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla (s. 171). Lisäksi on mahdollista avata ovien
ja takaluukun lukitus autoissa, jotka on varustettu
avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä*, tarttumalla oven tai takaluukun kahvaan.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
9
184
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Salpalukitustila9
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
MY CAR
OK MENU
TUNE-kääntösäädin
EXIT
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää lukita
ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustila-toiminto
tilapäisesti sulkea. Se tehdään valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks.
MY CAR (s. 117).
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
VAROITUS
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta.
Kummassakin takaovessa on kaksi kääntösalpaa - älkää sekoittako lapsilukkoa käsikäyttöiseen ovilukkoon.
Lapsilukon aktivointi/deaktivointi
HUOM
Yllä mainittu pätee, jos salpalukitusta ei ole
poistettu tilapäisesti toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla (s. 178)
•
Kauko-ohjain (s. 164)
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko. oven ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Manuaalinen lapsilukko. Ei saa sekoittaa manuaaliseen
ovilukkoon (s. 180).
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa ja
siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa auki.
•
•
•
Lapsilukko - sähköinen aktivointi* (s. 186)
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta
(s. 181)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen - ulkopuolelta (s. 179)
Lapsilukon aktivointi/aktivoinnin poisto:
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa (s. 171) kahvan kääntämiseen.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
* Valinnais-/lisävaruste. 185
LUKOT JA HÄLYTIN
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*
Kun lapsilukko on aktiivinen, voidaan:
Hälytys*
Elektronisesti aktivoitava lapsilukko estää lapsia
avaamasta takaovia tai ikkunoita sisäpuolelta.
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
Hälytin on laite, joka varoittaa esimerkiksi autoon
tehtävästä murrosta.
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:
Aktivointi
•
Lapsilukko voidaan aktivoida/deaktivoida poistaa
kaikissa avainasennoissa (s. 84), jotka ovat korkeampia kuin 0. Aktivointi/deaktivointi voidaan
tehdä jopa 2 minuuttia moottorin sammuttamisen
jälkeen edellyttäen, ettei mitään ovea avata.
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko. asetus
- jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa
moottori, toiminto on edelleen aktivoitu moottorin
seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Lapsilukon aktivointi:
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi (s. 185)
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta
(s. 181)
Säädinpaneeli, kuljettajan ovi.
186
1.
Käynnistäkää moottori tai valitkaa avaimen
asento, joka o korkeampi kuin 0.
2.
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Mittariston infonäyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana aktivoitu ja painikkeen valo palaa - salpa on aktiivinen.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
•
•
•
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan10
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset
yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
Hälyttimen aktivointi
sireeni kytketään pois.
–
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, mittariston
infonäyttö näyttää ilmoituksen. Ottakaa tällöin
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
HUOM
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen, kun
matkustamossa tapahtuu liikettä - myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi
laueta, jos auto jätetään ikkuna tai kattoluukku auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/kattoluukku, kun autosta poistutaan. Jos auton
integroitua matkustamolämmitintä (tai kannettavaa sähköistä) käytetään - suunnatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, ettei se ole
ylöspäin matkustamossa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rajoitettua hälytystasoa, ks.
Rajoitettu hälytystaso* (s. 189).
10
HUOM
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
Hälytysilmaisin*
Hälytysilmaisin näyttää hälytysjärjestelmän
(s. 186) tilan.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspainiketta.
Hälyttimen sulkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hälytysilmaisin* (s. 187)
Hälytin* – automaattinen uudelleenaktivointi
(s. 188)
Hälytin* – etäavain ei toimi (s. 188)
Sama diodi kuin lukkoilmaisimella (s. 166).
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois toiminnasta
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että etäavain
asetetaan virtalukkoon ja avaimen asento I
valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste. 187
LUKOT JA HÄLYTIN
Hälytin* – automaattinen
uudelleenaktivointi
Automaattinen hälyttimen (s. 186) uudelleenaktivointi estää auton jättämisen vahingossa siten,
että hälytin ei ole aktivoituna.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta mitään ovista
tai takaluukkua ei avata 2 minuutin kuluessa,
hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti.
Samalla auto lukitaan uudelleen.
Hälytin* – etäavain ei toimi
Hälytyssignaalit*
Jos hälytintä (s. 186) ei voi sulkea etäavaimella jos esim. avaimen paristo (s. 174) on tyhjä auton lukitus voidaan avata, poistaa auto hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää seuraavalla tavalla:
Hälytyksen (s. 186) lauetessa sireeni soi ja kaikki
suuntavalot vilkkuvat.
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan. Sireenissä on oma akku ja se toimii
auton käynnistysakusta riippumatta.
1.
Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla (s. 178).
> Hälytys laukeaa, hälytysilmaisin (s. 187)
vilkkuu nopeasti ja sireeni soi.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
2.
Asettakaa etäavain virtalukkoon.
> Hälytin suljetaan ja hälytysilmaisin sammuu.
3.
Moottorin käynnistäminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
188
Rajoitettu hälytystaso* (s. 189)
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Rajoitettu hälytystaso*
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja kallistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti pois toiminnasta.
Hälytyksen (s. 186) tarkoituksettoman aktivoitumisen välttämiseksi - jos esim. koira jätetään
lukittuun autoon tai matkan aikana autojunassa
tai autolautalla - sulkekaa liike- ja kallistusanturit
tilapäisesti.
Tyyppihyväksyntä etäavainjärjestelmä
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan
lukea taulukosta.
Lukkojärjestelmä, vakio
Maa/Alue
EU
Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä salpalukitustila (s. 184)11.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytysilmaisin* (s. 187)
Avaimeton lukkojärjestelmä (Keyless
drive)
Maa/Alue
EU
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
11
Kauko-ohjain (s. 164)
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste. 189
KULJETTAJAN TUKI
KULJETTAJAN TUKI
Säädettävä ohjauspyörän vastus*
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.
Elektroninen vakautuksen säätö
(ESC) - yleistä
Vakautusjärjestelmä ESC (Electronic Stability
Control) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja
parantaa auton etenemiskykyä.
Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt
eikä vaadi ponnistelua.
Jarrutettaessa voidaan ESC-järjestelmän toiminta havaita sykkivänä äänenä.
Painettaessa kaasua auto voi kiihtyä
odotettua hitaammin.
Kuljettaja voi valita ajotuntumaan tai ohjauksen
herkkyyteen vaikuttavasta kolmesta eri ohjausvastuksen tasosta valikkojärjestelmässä MY CAR
(s. 117):
•
VAROITUS
Vakautusjärjestelmä ESC on täydentävä apuväline - se ei kykene käsittelemään kaikkia
tilanteita kaikissa keleissä.
Hakekaa esiin Ohjausvoiman taso ja valitkaa Alhainen, Keski tai Voimakas.
Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
Tähän asetukseen ei pääse auton liikkuessa.
HUOM
Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti
jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin toimii
rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Tilapäisesti rajoitetun ohjaustehostuksen
ohella mittaristo esittää ilmoituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
192
ESC-järjestelmä sisältää seuraavat toiminnot:
•
•
•
•
•
•
Sivuluistonestotoiminto
Vetoluistonestotoiminto
Vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
Corner Traction Control - CTC
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa
yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen tien
pintaa vasten kiihdytyksessä.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja
siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle
pyörälle, joka ei luista.
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
EDC (Engine Drag Control) estää tahattoman
pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen tai
moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä
vaihteilla liukkaalla alustalla.
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi
mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata
autoa.
Corner Traction Control - CTC*
CTC kompensoi aliohjausta ja sallii normaalia
suuremman kiihdytyksen kaarteessa sisemmän
pyörän luistamatta, esim. kaartuvassa moottoritien
liittymässä, jotta päästään nopeasti vallitsevaan
liikennerytmiin.
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA
MY CAR (s. 117)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Perävaunun vakautusjärjestelmä* TSA1
Elektroninen vakautuksen säätö
(ESC) - käsittely
Perävaunun vakautusjärjestelmän (s. 316) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa heilahdella. Lisätietoja, ks. Perävaunun vetäminen*
(s. 310).
ESC-järjestelmä on aina aktivoitu - sitä ei voi sulkea.
Tason valinta - Sport-tila
Kuljettaja voi kuitenkin valita
Sport-tilan, mikä antaa mahdollisuuden aktiivisempaan
ajoelämykseen.
HUOM
Toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee
Sport-tilan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely (s. 193)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset (s. 194)
Sport-tila valitaan valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 117).
Sport-tila osoitetaan mittaristossa
tämän symbolin palamisena jatkuvasti,
kunnes kuljettaja valitsee toiminnon
pois tai kunnes moottori sammutetaan
- moottorin seuraavan käynnistyksen jälkeen
ESC-järjestelmä on jälleen normaalitilassaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 192)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset (s. 194)
Sport-tilan yhteydessä järjestelmä havaitsee, jos
kaasupoljin ja kaartaminen ovat aktiivisempia kuin
normaalissa ajossa, ja se sallii tällöin perän hallitun luiston tiettyyn tasoon ennen kuin se puuttuu
tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Jos kuljettaja esim. keskeyttää hallitun luiston
vapauttamalla kaasupolkimen, ESC-järjestelmä
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Sport-tila antaa myös maksimaalisen vetovoiman,
jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa löysällä
alustalla - esim. hiekassa tai syvässä lumessa.
1 Trailer
Stability Assist sisältyy Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste. 193
KULJETTAJAN TUKI
Elektroninen vakautuksen säätö
(ESC) - symbolit ja ilmoitukset
Taulukko
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
ESC Tilapäisesti POIS
ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrulevyjen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
ESC Tarvitsee huollon
ESC-järjestelmä ei toimi.
•
•
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Ilmoitus"
Mittaristossa (s. 70) on teksti-ilmoitus - Lukekaa se!
Jatkuva valo 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu.
ja
HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.
194
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 192)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely (s. 193)
195
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoitin
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa
käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeusrajoitin estää ennalta valitun/asetetun
nopeuden ylittämisen vahingossa.
•
•
•
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden hälytys
(s. 198)
Katsaus
•
Nopeusrajoitin - sulkeminen (s. 198)
Nopeusrajoitin - aloittaminen (s. 196)
Nopeudenrajoitin - tilapäinen deaktivointi ja
valmiustila (s. 197)
Nopeusrajoitin - aloittaminen
Kytkeminen päälle ja aktivointi
Kun nopeudenrajoitin on aktiivinen, esitetään sen
symboli (6) yhdessä merkinnän (5) kanssa asetetun suurimman nopeuden yhteydessä mittaristossa.
Muistissa olevan suurimman mahdollisen nopeuden valinta ja tallennus voidaan tehdä sekä ajettaessa että seistäessä paikallaan.
Ajon aikana
1.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
nopeusrajoittimen asettamiseksi.
> Nopeusrajoittimen symboli (6) syttyy mittaristossa.
2.
Kun auto liikkuu halutulla suurimmalla mahdollisella nopeudella: Painakaa toista painiktai
, kunnes mittaristo esittää
keista
merkinnän (5) halutun enimmäisnopeuden
yhteydessä.
> Nopeudenrajoitin on sen jälkeen aktiivinen
ja valittu enimmäisnopeus on tallennettu
muistiin.
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo.
Nopeusrajoitin - Päällä/Pois.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Valmiustila.
Paikallaan oltaessa
Aktivointi ja enimmäisnopeuden säätö.
1.
Valittu nopeus.
Nopeudenrajoitin aktiivinen.
196
Painakaa ohjauspyörän painiketta
nopeusrajoittimen asettamiseksi.
KULJETTAJAN TUKI
2.
Siirtykää
-painikkeella, kunnes mittaristossa on merkintä (5) halutun enimmäisnopeuden yhteydessä.
> Nopeudenrajoitin on sen jälkeen aktiivinen
ja valittu enimmäisnopeus on tallennettu
muistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 196)
Nopeusrajoitin - nopeuden
muuttaminen
Nopeudenrajoitin - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua enimmäisnopeutta muutetaan
lyhyillä tai pitkillä ohjauspyörän painikkeen
painalluksilla.
tai
Säätö +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen painallus antaa +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Säätö +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne enimmäisnopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan muistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 196)
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa
käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeusrajoitin estää ennalta valitun/asetetun
nopeuden ylittämisen vahingossa.
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Nopeusrajoittimen sulkemiseksi tilapäisesti ja sen
asettaminen valmiustilaan:
–
Painakaa painiketta
.
> Mittariston merkintä (5) vaihtaa väriä VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI ja kuljettaja voi
väliaikaisesti ylittää säädetyn enimmäisnopeuden.
Nopeudenrajoitin aktivoidaan uudelleen
, jolloin merkintä (5) vaihtaa
painamalla
värinsä VALKOISESTA VIHREÄKSI ja
auton enimmäisnopeus on jälleen rajoitettu.
Tilapäinen aktivoinnin poisto
kaasupolkimella
Nopeudenrajoitin voidaan asettaa valmiustilaan
myös kaasupolkimella, esim. jotta voidaan
nopeasti kiihdyttää auto pois tilanteesta:
}}
197
KULJETTAJAN TUKI
||
–
Painakaa kaasupoljin täysin alas.
> Mittaristo esittää tallennetun enimmäisnopeuden värillisellä merkinnällä (5) ja kuljettaja voi tilapäisesti ylittää asetetun
enimmäisnopeuden - merkintä (5) vaihtaa
siksi aikaa värinsä VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI.
Nopeusrajoitin aktivoituu uudelleen automaattisesti, kun kaasupoljin on vapautettu
ja auton nopeus jarrutettu valitun/tallennetun enimmäisnopeuden alapuolelle näytön merkintä (5) vaihtaa värinsä VALKOISESTA VIHREÄKSI ja auton enimmäisnopeus on jälleen rajoitettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden
hälytys
Nopeusrajoitin (Speed Limiter) voidaan katsoa
käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeusrajoitin estää ennalta valitun/asetetun
nopeuden ylittämisen vahingossa.
Jyrkissä alamäissä voi nopeusrajoittimen moottorijarrutuksen teho olla riittämätön ja valittu enimmäisnopeus ylitetään. Kuljettajalle huomautetaan
tästä merkkiäänellä.
Nopeusrajoittimen sulkeminen:
–
Hälytys aktivoidaan vasta 5 sekunnin kuluttua,
jos nopeus on ylitetty vähintään 3 km:lla/h
(2 mph) edellyttäen, ettei mitään painikkeista
tai
ole painettu viimeisen puolen
minuutin aikana.
Nopeusrajoitin - aloittaminen (s. 196)
Nopeusrajoitin - nopeuden muuttaminen
(s. 197)
Nopeusrajoitin - sulkeminen (s. 198)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 196)
Nopeusrajoitin - nopeuden muuttaminen
(s. 197)
Nopeusrajoitin - aloittaminen (s. 196)
Nopeudenrajoitin - tilapäinen deaktivointi ja
valmiustila (s. 197)
Nopeusrajoitin - sulkeminen (s. 198)
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
> Mittariston symboli nopeusrajoittimelle (6)
ja asetetun nopeuden merkinnällä (5)
sammuu - sen jälkeen hävitetään asetettu/tallennettu nopeus, jota ei sitten
-painikkeella.
voida palauttaa
Kuljettaja voi sen jälkeen valita nopeuden
rajoituksetta.
HUOM
•
•
198
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa
käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeusrajoitin estää ennalta valitun/asetetun
nopeuden ylittämisen vahingossa.
Merkkiääni kuuluu, kunnes kuljettaja on jarruttanut nopeuden valitun enimmäisnopeuden alapuolelle.
Nopeudenrajoitin (s. 196)
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden hälytys
(s. 198)
Nopeusrajoitin - sulkeminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 196)
Nopeusrajoitin - aloittaminen (s. 196)
Nopeudenrajoitin - tilapäinen deaktivointi ja
valmiustila (s. 197)
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden hälytys
(s. 198)
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäädin*
VAROITUS
Nopeudensäädin (CC – Cruise Control) auttaa
kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä
antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua nopeudensäätöön, kun
vakionopeussäädin ei pidä nopeutta ja/tai
etäisyyttä sopivana.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Katsaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden käsittely (s. 200)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin
poisto ja valmiustila (s. 200)
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
•
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden
palauttaminen (s. 201)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC* (s. 205)
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo autossa, jossa on
nopeudenrajoitin2.
Valmiustila
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo autossa, jossa ei
ole Nopeudenrajoitinta2.
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Valittu nopeus (HARMAA = Valmiustila).
Nopeudensäädin aktiivinen - VALKOINEN
SYMBOLI (HARMAA = Valmiustila).
2
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste. 199
KULJETTAJAN TUKI
Vakionopeudensäädin* ajonopeuden käsittely
On mahdollista aktivoida, asettaa ja muuttaa tallennettu nopeus.
Aktivointi ja nopeuden säätö
Nopeudensäätimen käynnistäminen:
•
>
Painakaa ohjauspyörän painiketta CRUISE
(nopeusra(ilman nopeusrajoitinta) tai
joittimella).
Nopeudensäätimen symboli (6) mittaristossa
syttyy - nopeudensäädin on valmiustilassa.
Nopeudensäätimen aktivointi:
•
Halutulla nopeudella - painakaa ohjauspyörän painiketta
tai
.
>
Ko. nopeus tallennetaan muistiin ja mittariston merkintä (5) syttyy valitulla nopeudella ja
symboli (6) vaihtaa värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen
tallennettua nopeutta.
Säätö 5 km/h (5 mph):
•
Säätö 1 km/h (1 mph):
•
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua nopeutta muutetaan lyhyillä tai pitkillä ohjauspyörän painikkeen
tai
painalluksilla.
200
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
/ -painikkeen painamista, auton nopeus painikkeen painamishetkellä tallennetaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
HUOM
Jos jotakin nopeudensäätimen painikkeista
painetaan useita minuutteja, järjestelmä lukkiutuu ja suljetaan. Ennen kuin vakionopeussäädin voidaan aktivoida uudestaan, täytyy
auto pysäyttää ja moottori sammuttaa.
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan,
jos nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen painallus antaa 5 km/h (5 mph).
Vakionopeudensäädin* tilapäinen
aktivoinnin poisto ja valmiustila
Toiminnon aktivointi voidaan poistaa tilapäisesti
ja se voidaan asettaa valmiustilaan.
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Nopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti pois
ja asettaminen valmiustilaan:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
>
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6) vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI Nopeudensäädin on tilapäisesti kytketty pois.
.
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja asetetaan automaattisesti valmiustilaan, jos:
•
•
•
käyttöjarrua painetaan
vaihdevipu/vaihteenvalitsin siirretään Nasentoon
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudensäädin* (s. 199)
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattinen valmiustila
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
nopeus laskee alhaisemmaksi kuin 30 km/h
(20 mph).
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin* (s. 199)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden käsittely (s. 200)
•
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden
palauttaminen (s. 201)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 201)
Vakionopeudensäädin* - asetetun
nopeuden palauttaminen
Vakionopeudensäädin* sulkeminen
Vakionopeudensäädin (CC – Cruise Control)
auttaa kuljettajaa pitämään nopeuden tasaisena.
Tässä kuvataan, miten se sammutetaan.
Tilapäisen aktivoinnin poiston ja valmiustilan (s. 200) jälkeen asetettu nopeus voidaan
palauttaa.
Nopeudensäätimen aktivoimiseksi uudelleen valmiustilasta:
•
>
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6) vaihtaa
värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto
noudattaa sen jälkeen viimeksi tallennettua
nopeutta.
HUOM
Nopeudensäädin suljetaan ohjauspyörän painikkeella (1) tai sammuttamalla moottori - siten hävitetään asetettu/tallennettu nopeus, jota sitten ei
voida palauttaa
-painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin* (s. 199)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden käsittely (s. 200)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin
poisto ja valmiustila (s. 200)
•
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden
palauttaminen (s. 201)
Kun nopeus palautetaan
-painikkeella,
saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin* (s. 199)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden käsittely (s. 200)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin
poisto ja valmiustila (s. 200)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 201)
* Valinnais-/lisävaruste. 201
KULJETTAJAN TUKI
Etäisyysvaroitus*
Toiminto Etäisyysvaroitus (Distance Alert) varoittaa kuljettajaa, jos aikaetäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon tulee liian lyhyeksi.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksilla yli
30 km/h (20 mph) ja se reagoi vain ajoneuvoihin,
jotka ajavat oman auton edessä samaan suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
HUOM
Etäisyysvaroitin on poistettu toiminnasta, kun
sopeutuva vakionopeussäädin on aktivoituna.
VAROITUS
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät jätä
tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY
CAR (s. 117) - hakekaa sieltä esiin toiminto
Etäisyysvaroitus.
Aikaetäisyyden asettaminen
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin
esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei
vaikuteta.
Käsittely
Aikaetäisyyden säädin ja symboli.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aikaväli - päällä.
Oranssinvärinen
varoitusvalo3.
Oranssinvärinen varoitusvalo tuulilasissa palaa
jatkuvasti, jos etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin asetettu aikaetäisyys.
3
202
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto on kytketty päälle.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja tämä esitetään mittaristossa
1-5 vaakaviivana. Mitä useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia
edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa
n. 3 sekuntia.
Sama symboli esitetään myös mukautuvan
nopeudensäätimen (s. 206) ollessa aktivoituna.
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee
etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös Mukautuva nopeudensäädin (s. 206).
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen
sallimaa aikaetäisyyttä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset (s. 203)
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 204)
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset
Tällä toiminnolla, joka käyttää samaa tutkatunnistinta kuin Mukautuva nopeudensäädin (s. 205) ja
Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella
(s. 229), on tiettyjä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 202)
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 204)
HUOM
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien
käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei varoitusvalo
tuulilasissa näy.
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa
tutkatunnistimen mahdollisuuksiin havaita
edellä olevia ajoneuvoja.
Myös ajoneuvojen koko voi vaikuttaa kykyyn
havaita esim. moottoripyöriä. Tämä voi tarkoittaa, että varoitusvalo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä tai että varoitus satunnaisesti jää pois.
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa valon
syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
Lisätietoja tutkatunnistimen rajoituksista, ks. Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 217) ja (s. 234).
* Valinnais-/lisävaruste. 203
KULJETTAJAN TUKI
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja
ilmoitukset
Toiminnolla on tiettyjä symboleita ja ilmoituksia,
joita voidaan esittää mittaristossa, jos toiminto on
alennetulla tasolla sen rajoituksista johtuen.
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka estetty Katso
käyttöohjekirjaa
Etäisyysvaroitus ei tilapäisesti toimi.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on
kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 217).
Törmäysvaroitus Tarvitsee huollon
A
Etäisyysvaroitus sekä törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
204
Etäisyysvaroitus* (s. 202)
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset (s. 203)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden esivalitun aikavälin kanssa ja
turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman
ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja
pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Kuljettaja asettaa halutun nopeuden (s. 208) ja
aikavälin (s. 210) edellä kulkevaan autoon. Kun
tutkatunnistin havaitsee hitaamman ajoneuvon
auton edessä, nopeus sovitetaan automaattisesti
tämän mukaiseksi. Kun tie on vapaa, auto ottaa
jälleen valitun nopeuden.
Jos mukautuva nopeudensäädin on suljettu tai
asetettu valmiustilaan (s. 210) ja auto tulee liian
lähelle edessä olevaa ajoneuvoa, sen sijaan toiminto Etäisyysvaroitus (s. 202) varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 206)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 207)
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
•
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely (s. 208)
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne
sen rajoitukset, jotka kuljettajan pitää tietää
ennen kuin järjestelmää käytetään.
•
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen (s. 210)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila (s. 210)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen ajoneuvon ohittaminen (s. 211)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä
(s. 212)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja
(s. 212)
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa nopeutta
tai sopivaa etäisyyttä.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan vakionopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
ACC-toiminnon kantama voi olla jonkin verran
rajoitettu rajoitetun ajan huollon jälkeen. Järjestelmä kalibroidaan ajon aikana ja se palaa
täydelliseen toimintaan automaattisesti.
•
•
•
•
Tutkatunnistin (s. 217)
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 217)
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä ja
toimenpide (s. 214)
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 215)
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteistoisissa autoissa on Mukautuvan nopeudensäätimen toiminnon yhteydessä
jonoavustajan (s. 212) laajennetut toiminnot.
* Valinnais-/lisävaruste. 205
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuva nopeudensäädin* toiminta
Mukautuva nopeudensäädin muodostuu itse
säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
Katsaus toimintaan
VAROITUS
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksen välttämisjärjestelmä. Kuljettajan pitää
puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Sopeutuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen,
esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei
myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien
ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa
liikenteessä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai
lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Katsaus toimintaan4.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Ohjauspyörän painikesarja (s. 207)
Tutkatunnistin (s. 217)
4
5
206
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon (s. 210)
mitataan pääasiassa tutkatunnistimen avulla
(s. 217). Nopeudensäädintoiminto säätää
nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. On
normaalia, että jarruista kuuluu heikko ääni, kun
mukautuva nopeudensäädin käyttää niitä.
edessä olevan ajoneuvon nopeus ylittää tallennetun nopeuden.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti.
Tutkatunnistimen rajoituksista (s. 217) johtuen
jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Mukautuva nopeussäädin voidaan aktivoida seuraamaan toista ajoneuvoa nopeuksilla 30 km/h5
(20 mph) - 200 km/h (125 mph). Jos ajonopeus
laskee nopeuden 30 km/h (20 mph) alle tai jos
moottorin kierrosluku laskee liikaa, nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan (s. 210) ja automaattinen jarrutus katkeaa. Kuljettajan täytyy tällöin
itse ylläpitää turvallista etäisyyttä edellä kulkevaan
ajoneuvoon.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä
jarrutus välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky,
joka vastaa n. 40 % auton jarrutuskapasiteetista.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan
edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä (s. 210). Jos tutkatunnistin ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa,
auto säilyttää sen sijaan kuljettajan asettaman ja
tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat erota automallista riippuen.
Jonoavustaja (s. 212) (automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa) voi käsitellä väliä 0-200 km/h (0-125 mph).
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin varoittaa vain
autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut
– sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai
tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää odottako
varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä6.
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä mukautuva nopeudensäädin selviytyy, ja
kuljettaja ei jarruta, käytetään törmäysvaroittimen
(s. 229) varoitusvaloa ja varoitusääntä huomauttamaan kuljettajalle, että välitön puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
HUOM
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin on
ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä
ajettaessa. Sillä voi olla vaikeuksia säilyttää oikea
etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä, raskaalla kuormalla tai perävaunua vetäen - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen
ja valmis jarruttamaan.
Mukautuva nopeudensäädin* katsaus
Mukautuvan nopeudensäätimen käsittely ja
ohjauspyörän painikesarja vaihtelevat riippuen
siitä, onko auto varustettu nopeusrajoittimella7
vai ei.
Mukautuva nopeudensäädin
nopeusrajoittimen kanssa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC* (s. 205)
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä
(s. 212)
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen ajoneuvon ohittaminen (s. 211)
Tuulilasilla olevaa tietoa voi olla vaikea havaita,
jos auringonpaiste on voimakas ja käytetään
aurinkolaseja.
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Valmiustila
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aktivointi ja nopeuden säätö.
6
7
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 207
KULJETTAJAN TUKI
||
Vihreä merkintä tallennetun nopeuden yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
Aikaetäisyys
ACC on aktiivinen VIHREÄN symbolin yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
Aikaetäisyys
ACC on aktiivinen VIHREÄN symbolin yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
Mukautuva nopeudensäädin ilman
nopeusrajoitinta
Mukautuva nopeudensäädin* nopeuden käsittely
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC* (s. 205)
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 206)
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 215)
Mukautuva nopeudensäädin nopeusrajoittimen kanssa8.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Nopeussäädin - Päällä/Pois tai Valmiustila.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aktivointi ja nopeuden säätö.
208
(Ei käytössä)
Mukautuva nopeudensäädin ilman nopeusrajoitinta8.
Vihreä merkintä tallennetun nopeuden yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
ACC:n käynnistäminen:
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
- vastaava VALKOINEN symboli syttyy mittaristossa (8), mikä osoittaa, että mukautuva
nopeudensäädin on valmiustilassa (s. 210).
ACC:n aktivointi:
•
Halutulla nopeudella - painakaa ohjauspyötai
.
rän painiketta
>
Ko. nopeus tallennetaan muistiin, mittaristo
esittää "suurennuslasin" (6) tallennetun
nopeuden ympärillä muutaman sekunnin ajan
ja sen merkintä muuttuu VALKOISESTA VIHREÄKSI.
Kun tämä symboli vaihtaa värinsä VALKOISESTA VIHREÄKSI, ACC on aktiivinen ja auto pitää tallennetun nopeu-
den.
•
suurempi nopeus VIHREÄLLÄ merkinnällä
on esiohjelmoitu nopeus
Samalla merkitään nopeusväli:
HUOM
Jos jotakin mukautuvan nopeudensäätimen
painikkeista painetaan useita minuutteja, toiminto lukkiutuu ja suljetaan. Ennen kuin se
voidaan aktivoida uudestaan, täytyy auto
pysäyttää ja moottori käynnistää uudelleen.
pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua nopeutta muutetaan lyhyillä tai pitkillä ohjauspyörän painikkeen
tai
painalluksilla.
Tietyissä tilanteissa sitä ei voida aktivoida
uudelleen - tällöin mittaristo (s. 215) näyttää
Sopeutuva nopeudensäätö ei saatavilla.
Säätö +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen painallus antaa +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Säätö +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan muistiin.
Vain kun symboli esittää toisen
ajoneuvon kuvan, ACC säätää
etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.
8
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC* (s. 205)
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 207)
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 206)
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
/ -painikkeen painamista, auton nopeus painikkeen painamishetkellä tallennetaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Kuvan numeroiden selitykset ovat kappaleessa "Mukautuva nopeudensäädin - katsaus" (s. 207).
* Valinnais-/lisävaruste. 209
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuva nopeudensäädin* aikaetäisyyden asettaminen
HUOM
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen
sallimaa aikaetäisyyttä.
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään mittaristossa
1-5 vaakaviivana. Mitä useampi
viiva, sitä pidempi aikaetäisyys.
Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia
edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa
n. 3 sekuntia.
Aikaetäisyyden asettaminen/muuttaminen:
•
Kääntäkää ohjauspyörän painikesarjan
(s. 207) säätöpyörää (tai käyttäkää painikilman nopeudenrajoitinta olevissa
keita
autoissa).
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin lisää aikaväliä hieman.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa.
Jos mukautuva nopeudensäädin ei aktivoinnin
yhteydessä tunnu vaikuttavan, syynä voi olla,
että aikaetäisyys edessä olevaan ajoneuvoon
estää nopeuden lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee
etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Mukautuva nopeudensäädin* tilapäinen deaktivointi ja valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin voidaan tilapäisesti
deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Tilapäinen deaktivointi/valmiustila nopeusrajoittimella varustettu auto
Mukautuvan vakionopeudensäätimen kytkeminen
tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:
•
Tämä symboli ja tallennetun nopeuden
merkintä vaihtaa tällöin värinsä VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI.
Lukekaa lisää nopeuden käsittelystä (s. 208).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC* (s. 205)
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 207)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 206)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä
(s. 212)
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Tilapäinen deaktivointi/valmiustila ilman nopeusrajoitinta oleva auto
Mukautuvan vakionopeudensäätimen kytkeminen
tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
Mukautuva nopeudensäädin kytketään tilapäisesti
pois ja asetetaan automaattisesti valmiustilaan,
jos:
Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat
kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia, jos liikenteessä tapahtuu jotain odottamatonta.
•
•
Sama symboli esitetään myös toiminnon Etäisyysvaroitus (s. 202) ollessa aktivoituna.
•
käyttöjarrua painetaan
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon (automaattivaihteisto)
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
210
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
•
Automaattinen valmiustila
Valmiustilassa oleva mukautuva vakionopeudensäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyörän pai- nopeus asetetaan tällöin viimeksi talniketta
lennetun mukaiseksi.
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautusjärjestelmästä ESC (s. 192). Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin suljetaan automaattisesti.
Automaattisen aktivoinnin poiston yhteydessä
kuuluu signaali ja ilmoitus Sopeutuva
nopeudensäätö peruttu näytetään mittaristossa. Kuljettajan pitää tällöin puuttua asiaan ja
itse sovittaa nopeus ja etäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon.
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua seuraavista seikoista:
•
•
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven
kuljettaja irrottaa turvavyönsä
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen
kulku estyy).
Asetetun nopeuden palauttaminen
HUOM
Mukautuva nopeudensäädin* toisen ajoneuvon ohittaminen
Kun auto seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja
osoittaa tulevan ohituksen suuntavalolla10,
mukautuva vakionopeudensäädin auttaa kiihdyttämällä autoa hetkellisesti edessä olevaa ajoneuvoa kohti.
Toiminto on aktiivinen nopeuden ylittäessä
70 km/h (43 mph).
VAROITUS
Seurauksena voi olla merkittävä nopeuden
lisäys, kun nopeudensäädin aktivoidaan
painikkeella.
Muistakaa, että tämä toiminto voidaan aktivoida monessa tilanteessa lukuun ottamatta
ohituksia. Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai toiselle tielle poistuttaessa, auto kiihdyttää hetkellisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC* (s. 205)
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 207)
Nopeudensäädin* (s. 199)
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
nopeus on laskenut alhaisemmaksi kuin
30 km/h9 (20 mph)
Mukautuva nopeudensäädin – ACC* (s. 205)
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 207)
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 206)
pyörät menettävät otteensa tiehen
jarrujen lämpötila on korkea
9 Ei koske jonoavustimella varustettua autoa - se selviää pysähdyksiin asti.
10 Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta
ohjattavassa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste. 211
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuva nopeudensäädin* poiskytkentä
Mukautuva nopeudensäädin* jonoavustaja
Painikesarjan nopeusrajoittimella
Jonoavustaja laajentaa mukautuvan nopeudensäätimen toimintaa myös nopeuksissa alle
30 km/h (20 mph).
Mukautuva nopeudensäädin kytketään pois
ohjauspyörän painikesarjan painikkeella
, ks.
(s. 207) - siten poistetaan asetettu/tallennettu
-painiknopeus, jota ei sitten voida palauttaa
keella.
Painikesarja ilman nopeusrajoitinta
Lyhyellä ohjauspyörän painikkeen
painalluksella asetetaan mukautuva vakionopeudensäädin
valmiustilaan (s. 210). Lyhyellä uusintapainalluksella se suljetaan - siten poistetaan asetettu/
tallennettu nopeus, jota ei sitten voida palauttaa
-painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC* (s. 205)
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 206)
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 215)
Mukautuvaa nopeudensäädintä on täydennetty
jonoavustajatoiminnolla (kutsutaan myös nimellä
"Queue Assist").
Jonoavustajassa on seuraavat toiminnot:
•
Laajennettu nopeusväli
HUOM
Jotta mukautuva nopeudensäädin voidaan
aktivoida, kuljettajan oven pitää olla kiinni ja
kuljettajalla olla turvavyö kytkettynä.
Mukautuva vakionopeudensäädin voi seurata
toista ajoneuvoa välillä 0-200 km/h (0-125 mph).
Laajennettu nopeusjakso – myös 30 km/h
(20 mph) alittavilla nopeuksilla ja seistäessä
paikallaan
•
•
Kohteen vaihto
•
Seisontajarrun automaattinen aktivointi.
HUOM
Jotta mukautuva nopeudensäädin voidaan
aktivoida pienemmällä nopeudella kuin
30 km/h (20 mph), pitää edellä olevan auton
olla kohtuullisella etäisyydellä.
Automaattinen jarrutus lakkaa seistäessä
paikallaan
Huomatkaa, että mukautuvan vakionopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km
(20 mph) - vaikka se selviää toisen ajoneuvon
seuraamisesta pysähdyksiin asti, ei pienempää
nopeutta kuin 30 km/h (20 mph) voida valita/
tallentaa.
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti,
jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos kestää
kauemmin, ennen kuin edessä oleva auto alkaa
jälleen liikkua, mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen
jarrutus. Kuljettajan pitää sitten aktivoida se
uudelleen seuraavalla tavalla:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
...tai...
•
212
Painakaa kaasupoljinta.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
>
Sen jälkeen mukautuva nopeussäädin
palauttaa edellä olevan ajoneuvon seuraamisen.
VAROITUS
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa
edellä kulkevaa ajoneuvoa yli 30 km/h:n
(20 mph) nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta
edellä kulkevasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon
huomiotta ja valitsee sen sijaan tallennetun
nopeuden.
HUOM
Jonoavustajatoiminto voi pitää auton paikallaan enintään 4 minuuttia - sen jälkeen seisontajarru kytketään ja mukautuva nopeudensäädin kytketään pois toiminnasta.
•
Ennen kuin mukautuva nopeudensäädin
voidaan aktivoida uudelleen pitää seisontajarru vapauttaa.
Kohteen vaihto
•
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Mukautuva vakionopeudensäädin kytketään pois
ja asetetaan valmiustilaan:
•
•
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi
edessä olla seisova liikenne.
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa toista
ajoneuvoa alle 30 km/h:n (20 mph) nopeuksilla
ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta paikallaan olevaan
ajoneuvoon, se jarruttaa paikallaan olevan ajoneuvon takia.
Kuljettajan täytyy puuttua ajoon ja jarruttaa.
kun nopeus alittaa 5 km/h (5 mph) ja
mukautuva nopeudensäädin on epävarma
siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo
vai jokin muu esine, esim. ajoeste.
kun nopeus alittaa 5 km/h (5 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei mukautuvalla nopeussäätimellä enää ole seurattavaa
ajoneuvoa.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
paikallaan oltaessa
Tietyissä tilanteissa Jonoavustaja keskeyttää
automaattisen jarrutuksen paikallaan oltaessa. Se
tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa
rullata - kuljettajan pitää sen vuoksi puuttua tilan-
teeseen ja jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.
Jonoavustaja vapauttaa käyttöjarrun ja asettaa
mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan
seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään asentoon P-, N- tai
R
kuljettaja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja kytkee seisontajarrun pitääkseen auton jatkuvasti paikallaan.
Tämä tapahtuu, jos:
•
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
ESC muutetaan Normal-tilasta Sport-tilaan
Jonoavustaja on pitänyt autoa paikallaan
kauemmin kuin 4 minuuttia
moottori sammutetaan
jarrut ovat ylikuumentuneet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC* (s. 205)
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 207)
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 206)
* Valinnais-/lisävaruste. 213
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuva nopeudensäädin* vianetsintä ja toimenpide
Jos mittaristo näyttää ilmoituksen Tutka estetty
Katso käyttöohjekirjaa, se tarkoittaa, että
mukautuvan nopeudensäätimen tutkatunnistin
(s. 217) ei voi havaita toista ajoneuvoa autonne
edessä.
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen ja sopivan
toimenpiteen:
Tämä ilmoitus osoittaa, etteivät myöskään toiminnot Etäisyysvaroitus (s. 202) tai Törmäysvaroitin
automaattijarrutuksella (s. 229) toimi.
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa
luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka havaitsee, ettei
se enää ole tukossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
214
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 207)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 206)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 215)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuva nopeudensäädin* symbolit ja ilmoitukset
tamia esimerkkejä - noudattakaa näissä tapauksissa annettua suositusta:
Mukautuva nopeudensäädin voi toisinaan näyttää
symbolin ja/tai teksti-ilmoituksen. Tässä on muuSymboli
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on vihreä.
Auto säilyttää tallennetun nopeuden.
Symboli on valkoinen
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Vakiomallinen nopeudensäädin on manuaalisesti valittu.
Aseta ESC normaali tilaan
nopeuden- säädön mahdollist.
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida ennen kuin vakautusjärjestelmä (ESC) (s. 192) on asetettu
normaalitilaan.
Sopeutuva nopeudensäätö
peruttu
Mukautuva nopeudensäädin on suljettu - kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
Sopeutuva nopeudensäätö ei
saatavilla
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida.
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
•
•
Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
Mukautuva nopeudensäädin ei tilapäisesti toimi.
•
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 217).
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 215
KULJETTAJAN TUKI
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Sopeutuva nopeudensäädin
Tarvitsee huollon
Mukautuva nopeudensäädin ei toimi.
Paina jarrua auton pitämiseksi + akustinen hälytysA
•
Auto seisoo paikallaan ja nopeudensäädin vapauttaa käyttöjarrun antaakseen seisontajarrun alkaa toimia ja
pitää auto paikallaan, mutta vika seisontajarrussa aiheuttaa sen, että auto alkaa heti liikkua.
•
Alle 30 km/h Eteen tarvitaan
ajoneuvoA
A
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Kuljettajan pitää jarruttaa itse. Ilmoitus säilyy ja hälytys soi, kunnes kuljettaja painaa jarrupoljinta tai käyttää kaasupoljinta.
Näytetään yritettäessä aktivoida Mukautuva nopeudensäädin nopeuden ollessa alle 30 km/h (20 mph) ilman
edessä aktivointietäisyydellä olevaa ajoneuvoa.
Vain jonoavustajan kanssa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
216
Mukautuva nopeudensäädin – ACC* (s. 205)
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 207)
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 206)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tutkatunnistin
Tutkatunnistimen tehtävänä on havaita samaan
suuntaan kulkevat autot tai suurehkot ajoneuvot
samalla ajokaistalla.
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkatunnistinta:
•
•
•
Etäisyysvaroitus*
Etäisyysvaroitus* (s. 202)
Tutkatunnistin - rajoitukset
Tutkatunnistimella (s. 217) on tiettyjä rajoituksia mm. rajallisen näkökentän vuoksi.
Mukautuvan nopeudensäätimen kyky havaita
edessä oleva ajoneuvo heikkenee voimakkaasti,
jos:
Mukautuva nopeudensäädin*
•
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella*
edessä olevan ajoneuvon nopeus eroaa paljon oman auton nopeudesta
•
sen tutkatunnistin tukkeutuu - esim. rankalla
sateella tai jos lumisohjoa tai muita roskia on
kasautunut tutkatunnistimen eteen.
TÄRKEÄÄ
Auton etusäleikön näkyvän vaurion yhteydessä tai epäiltäessä, että tutkatunnistin voi
olla vaurioitunut:
•
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Toiminto voi puuttua kokonaan tai osittain tai toimia virheellisesti - jos etusäleikkö, tutkatunnistin tai sen konsoli on vaurioitunut tai
irronnut.
HUOM
Pitäkää tutkatunnistimen edessä oleva pinta
puhtaana - ks. alaotsikkoa "Huolto" (s. 233).
Näkökenttä
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu. Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai
havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Tutkatunnistimen muuttaminen voi tehdä sen
käytön laittomaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 217)
Mukautuva nopeudensäädin – ACC* (s. 205)
Törmäysvaroitin* (s. 229)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 217
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa nopeutta
tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva vakionopeussäädin ei ole järjestelmä, jolla estetään törmäyksiä. Kuljettajan
pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Mukautuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen,
esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei
myöskään vastaantulevien, hitaasti liikkuvien
tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden
vuoksi.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne
sen rajoitukset, jotka kuljettajan pitää tietää
ennen kuin järjestelmää käytetään.
Älkää käyttäkö mukautuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa
liikenteessä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai
lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
VAROITUS
Säleikön etupuolelle ei saa asentaa varusteita
tai muita esineitä, esim. lisävaloja.
ACC:n näkökenttä.
Tutkatunnistin voi joskus voi havaita lähellä
olevan ajoneuvon myöhään lyhyeltä etäisyydeltä - esim. ajoneuvon, joka ajaa oman
autonne ja edessä olevan ajoneuvon väliin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC* (s. 205)
Törmäysvaroitin* (s. 229)
Etäisyysvaroitus* (s. 202)
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän
ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon
näkyvistään.
218
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä
Auton tutkayksiköiden tyyppihyväksyntä voidaan
lukea seuraavasta taulukosta.
Markkina-alue
ACCA
BLISB
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brasilia
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Eurooppa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Yhdistyneet Arabiemiraatit
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
}}
219
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
Indonesia
ACCA
BLISB
✓
Symboli
Tyyppihyväksyntä
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
DPH-L2C0038TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marokko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldavia
220
✓
✓
1024
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACCA
BLISB
✓
✓
Singapore
Complies with IDA Standards DA105753
APPROVED
Etelä-Afrikka
✓
✓
A
B
Tyyppihyväksyntä
TA-2009/163
✓
Taiwan
Symboli
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tutkatunnistin (s. 217)
221
KULJETTAJAN TUKI
City Safety™
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa
välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa,
joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä
yhdessä tarkkaamattomuuden kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Jos autossa on myös törmäysvaroitin automaattijarrutuksella (s. 229)*, nämä järjestelmät täydentävät toisiaan.
TÄRKEÄÄ
City Safety™ - lasertunnistin (s. 226)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 228)
VAROITUS
Törmäysvaroitin City Safety™ ei toimi kaikissa
ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
City Safety™ aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety™ ei reagoi autoon, joka ajaa toiseen suuntaan kuin oma auto, pieneen ajoneuvoon, moottoripyöriin eikä ihmisiin ja eläimiin.
City Safety™ on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten välttämiseksi.
City Safety™ voi estää törmäyksen, kun
nopeusero on alle 15 km/h (9 mph)- kun
nopeusero on suurempi, vain törmäysnopeutta
on mahdollista pienentää. Jotta jarrutusvaikutus olisi suurin, täytyy kuljettajan painaa jarrupoljinta voimakkaasti.
City Safety™ -toimintoa ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja luottaa
järjestelmään ja antaa City Safety™ -toiminnon
jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
Älkää jääkö koskaan odottamaan, että City
Safety™ puuttuu ajoon. Kuljettaja vastaa aina
etäisyyden ja nopeuden pysymisestä oikeana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
222
City Safety™ - käsittely (s. 223)
City Safety™ -järjestelmän ylläpitohuollon ja
osien vaihdon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Toiminto City Safety™ on aktiivinen alle 50 km/h
(30 mph) nopeuksissa ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti uhkaavan, edessä
olevaan ajoneuvoon kohdistuvan törmäysvaaran
yhteydessä, jos kuljettaja ei itse reagoi ajoissa
jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
Kuljettaja tai matkustaja huomaa City Safety™ järjestelmän yleensä vain tilanteissa, joissa törmäys on erittäin lähellä.
•
•
•
City Safety™ - rajoitukset (s. 224)
City Safety™ - toiminta (s. 223)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
City Safety™ - toiminta
City Safety lukee auton edessä olevaa liikennettä
lasertunnistimella, joka on asennettu tuulilasin
yläreunaan. Uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä
City Safety jarruttaa automaattisesti autoa, mikä
voidaan kokea voimakkaana jarrutuksena.
törmäystä – täyden jarrutusvoiman saavuttamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta, ja tällöin voi olla mahdollista välttää törmäys, myös
nopeuseron ollessa yli 15 km/h (9 mph).
Kun toiminto aktivoidaan ja jarruttaa, mittaristo
näyttää teksti-ilmoituksen, että toiminto on/on
ollut aktiivinen.
City Safety™ - käsittely
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa
välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa,
joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä
yhdessä tarkkaamattomuuden kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Päällä ja Pois
HUOM
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Toiminto City Safety™ aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä moottori.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lasertunnistimen lähetys- ja vastaanottoikkuna11.
Jos nopeusero on 4–15 km/h (3-9 mph)suhteessa edellä olevaan autoon, City Safety voi täysin välttää törmäyksen.
•
•
•
•
•
City Safety™ - rajoitukset (s. 224)
City Safety™ (s. 222)
City Safety™ - käsittely (s. 223)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 226)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 228)
City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen
ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri
edellä olevan ajoneuvon taakse. Useimmille kuljettajille tämä on kaukana normaalista ajotavasta
ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea City
Safety™ -toiminto, esim. kun lehdekkäät oksat
voivat pyyhkäistä konepellin ja/tai tuulilasin.
City Safety™ -toimintoa käsitellään valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 117) ja moottorin käynnistämisen jälkeen toiminto voidaan sulkea seuraavasti:
•
Hakekaa valikkojärjestelmässä MY CAR esiin
Kuljettajan tukijärjestelmä ja valitkaa vaihtoehto Pois kohdassa City Safety.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä toiminto on kuitenkin jälleen päällä,
vaikka järjestelmä oli suljettu, kun moottori
sammutettiin.
Jos ajoneuvojen välinen nopeusero on yli
15 km/h (9 mph), City Safety ei voi yksin välttää
11
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
}}
223
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Lasertunnistin lähettää laservaloa myös, kun
City Safety™ -toiminto on suljettu manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 222)
City Safety™ - rajoitukset (s. 224)
City Safety™ - toiminta (s. 223)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 226)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 228)
MY CAR (s. 117)
City Safety™ - rajoitukset
City Safety -tunnistin on suunniteltu havaitsemaan autot ja muut suurehkot moottoriajoneuvot
auton edessä ja se on riippumaton siitä, onko
päivä vai yö.
Toiminolla on kuitenkin joitakin rajoituksia.
Tunnistimen rajoitukset tarkoittavat, että City
Safety toimii huonommin - tai ei lainkaan - esim.
voimakkaassa lumi- tai vesisateessa, tiheässä
sumussa tai jos ilmassa on runsaasti pölyä tai
savua. Myös huuru, lika, jää tai lumi tuulilasilla voi
häiritä toimintaa.
Riippuvat esineet, kuten esim.ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim. lisävalot
ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden,
rajoittavat toimintaa.
Laservalo City Safety -järjestelmän tunnistimesta
mittaa, kuinka valo heijastuu. Tunnistin ei voi
havaita kohteita, joiden heijastuskyky on pieni.
Ajoneuvon takaosat heijastavat yleensä valoa riittävästi rekisterikilven ja takavalojen heijastimien
ansiosta.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä välttää
törmäys. Sellaisissa tilanteissa ABS12- ja ESC13järjestelmät antavat mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
12
13
224
(Anti-lock Braking System) - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.
(Electronic Stability Control) - Vakautusjärjestelmä.
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.
City Safety -järjestelmä ei aktivoidu pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa
edessä olevaa autoa lähestytään erittäin hitaasti,
esim. pysäköitäessä.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina, mistä
johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa tai
kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
Kun City Safety -järjestelmä on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa, auto pysyy
paikallaan korkeintaan 1,5 sekuntia. Jos autoa on
jarrutettu edessä olevan liikkuvan ajoneuvon
takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota edessä
oleva ajoneuvo käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun City Safety on
pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa
kytkinpoljinta ennen sitä.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
•
Pitäkää lasertunnistimen edessä oleva
tuulilasin pinta puhtaana jäästä, lumesta
ja liasta (ks. kuvaa tunnistimen sijainnista
(s. 223)).
•
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin lasertunnistimen eteen.
•
Poistakaa jää ja lumi konepelliltä - lumija jääpeitteen paksuus ei saa ylittää 5
senttimetriä.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos mittaristossa on ilmoitus Tuulilasin
tunnistimet estetty. Katso käyttöohjekirjaa,
lasertunnistin on tukossa eikä pysty havaitsemaan auton edessä olevia ajoneuvoja, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että City Safety ei toimi.
Ilmoitusta Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa ei kuitenkaan esitetä
kaikissa tilanteissa, joissa lasertunnistin on
tukossa – kuljettajan pitää tämän vuoksi pitää
huolellisesti tuulilasi ja lasertunnistimen edessä
oleva alue puhtaana.
Seuraavasta taulukosta ilmenee mahdollisia
ilmoituksen esittämisen syitä ja ehdotuksia sopivaksi toimenpiteeksi.
Syy
TÄRKEÄÄ
Toimenpide
Tuulilasin pinta lasertunnistimen edessä on
likainen tai jään tai
lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta tunnistimen
edessä liasta, jäästä
ja lumesta.
Lasertunnistimen
näkökenttä on tukossa.
Poistakaa peittävä
esine.
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku lasertunnistimen jonkin "ikkunan"
eteen, ja se peittää n. 0,5 x 3,0 mm:n suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa
yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten
(ks. kuvaa tunnistimen tunnistimen sijainnista
(s. 223)) - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Toimenpiteen jättäminen pois voi aiheuttaa
City Safety™ -toiminnon rajoitetun suorituskyvyn.
Jotta City Safety™ -toiminto ei vaarannu, sen
toiminta huonone tai ole virheellistä, myös
seuraavat ohjeet pätevät:
•
Volvo suosittelee, että lasertunnistimen
edessä olevan alueen halkeamia, naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata, vaan tällöin koko tuulilasi on vaihdettava.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun
varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
}}
225
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 222)
City Safety™ - toiminta (s. 223)
City Safety™ - käsittely (s. 223)
City Safety™ - lasertunnistin
Toiminto City Safety™ sisältää tunnistimen, joka
lähettää laservaloa (ks. kuvaa (s. 223) tunnistimen sijainnista). Ottakaa yhteys pätevään korjaamoon vian sattuessa tai kun tarvitaan lasertunnistimen huoltoa - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. On ehdottoman välttämätöntä
noudattaa ilmoitettuja ohjeita lasertunnistinta
käsiteltäessä.
Seuraavat kaksi tarraa liittyvät lasertunnistimeen:
meja lasertuotteiden mallien suhteen lukuun
ottamatta poikkeuksia "Laser Notice No. 50"
mukaisesti päiväyksellä 26. heinäkuuta 2001.
Lasertunnistimen säteilydata
Seuraava taulukko määrittelee lasertunnistimen
fysikaaliset tiedot.
Suurin pulssienergia
2,64 µJ
Suurin keskiantoteho
45 mW
Pulssinpituus
Divergenssi (vaaka x pysty)
Kuvan ylempi tarra kertoo laservalon luokituksen:
•
Lasersäteilyä - Älkää katsoko lasersädettä
optisilla laitteilla - Luokan 1M lasertuote.
Kuvan alempi tarra kertoo laservalon fysikaalisen
datan:
•
226
IEC 60825-1:1993 + A2:2001 Vastaa
FDA:n (amerikkalainen elintarvikelaitos) nor-
33 ns
28° × 12°
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Jos jotain näistä ohjeista ei noudateta, on olemassa silmävammojen vaara!
•
•
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen
(josta lähtee näkymätöntä lasersäteilyä)
100 mm:n tai pienemmältä etäisyydeltä
suurentavalla optiikalla, tyyppiä suurennuslasi, mikroskooppi, objektiivi tai vastaava optinen laite.
Lasertunnistimen testauksen, korjauksen,
irrotuksen, säädön ja/tai varaosien vaihdon saa tehdä vain pätevä korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
•
Haitalliselle säteilylle altistumisen välttämiseksi älkää tehkö tässä eritellyn lisäksi
mitään muuta uudelleensäätöä tai huoltoa.
•
Korjaajan pitää noudattaa erityisiä lasertunnistinta varten olevaa korjaamoinformaatiota.
•
Älkää irrottako lasertunnistinta (ml. linssien poistaminen). Irrotettu lasertunnistin
täyttää laserluokan 3B IEC-normin
60825-1 mukaisesti. Luokan 3B laser ei
ole turvallinen silmille ja muodostaa sen
vuoksi vammautumisvaaran.
•
Lasertunnistimen liittimen pitää olla kytkettynä irti ennen irrotusta tuulilasista.
•
Lasertunnistimen pitää olla asennettu
tuulilasiin ennen kuin tunnistimen liitin
kytketään.
•
Lasertunnistin lähettää laservaloa, kun
etäavain on avainasennossa II (s. 85)
myös moottorin ollessa sammutettuna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 222)
City Safety™ - rajoitukset (s. 224)
City Safety™ - toiminta (s. 223)
City Safety™ - käsittely (s. 223)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 228)
227
KULJETTAJAN TUKI
City Safety™ - symbolit ja
ilmoitukset
Samalla kun City Safety™ (s. 222) jarruttaa
automaattisesti, yksi tai useampi mittariston symSymboli
boleista voi syttyä samalla, kun esitetään tekstiilmoitus. Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
Ilmoitus
Sisältö/Toimenpide
City Safety Jarruttaa automaattisesti
City Safety™ jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen.
Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa
Lasertunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta, koska jokin peittää sen.
•
Poistakaa esine, joka peittää tunnistimen, ja/tai puhdistakaa tuulilasi edestä.
Lukekaa lasertunnistimen rajoituksista (s. 224).
City Safety Tarvitsee huollon
City Safety™ ei toimi.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
228
City Safety™ (s. 222)
City Safety™ - rajoitukset (s. 224)
City Safety™ - toiminta (s. 223)
City Safety™ - käsittely (s. 223)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 226)
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
KULJETTAJAN TUKI
Törmäysvaroitin*
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella"
on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan,
edellä olevan polkupyöräilijän tai ajoneuvon, joka
seisoo tai kulkee samaan suuntaan, päälle.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoitukselle"
aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi
oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti
aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella"
on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman
myöhään tarpeettomien puuttumisten välttämiseksi.
Kaksi järjestelmätasoa
Auton varustuksesta riippuen toiminnosta "Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" voi
esiintyä kahta versiota:
Taso 1
Kuljettajaa vain varoitetaan14 esiin tulevista
esteistä näkyvillä ja akustisilla signaaleilla - automaattijarrutusta ei tapahdu, kuljettajan pitää jarruttaa itse.
14
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän havaitseminen (s. 231)
•
•
•
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 233)
•
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 238)
Törmäysvaroitin*- rajoitukset (s. 235)
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen rajoitukset (s. 236)
Taso 2
Kuljettajaa varoitetaan esiin tulevista esteistä
näkyvillä ja akustisilla signaaleilla - autoa jarrutetaan automaattisesti, jos kuljettaja ei itse toimi
kohtuullisessa ajassa.
TÄRKEÄÄ
"Automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella
varustetun törmäysvaroittimen" mukaan lukien
siihen sisältyvien komponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella"
voi estää törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta.
"Törmäysvaroitinta automaattijarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa - jos kuljettaja luottaa Törmäysvaroittimeen
automaattijarrutuksella ja antaa sen jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 230)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 232)
Ei varoitusta polkupyöräilijöistä "tasolla 1".
* Valinnais-/lisävaruste. 229
KULJETTAJAN TUKI
Törmäysvaroitin* - toiminta
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta törmäyksestä.
Törmäysvaroitus voi havaita paikallaan olevat tai
samaan suuntaan oman auton kanssa kulkevat ja
edessä olevat jalankulkijat, pyöräilijät tai ajoneuvot.
Törmäysvaaran uhatessa jalankulkijan, polkupyöräilijän tai ajoneuvon kanssa herätetään kuljettajan huomio punaisena vilkkuvalla varoitussignaalilla (1) ja akustisella signaalilla.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa,
automaattinen jarrutustoiminto alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä,
jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden
vähentämiseksi tai rajoitetulla jarrutusteholla, jos
se riittää törmäyksen välttämiseen. Polkupyöräilijöiden osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla
hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
2 - Jarrutusapu16
Katsaus toimintaan15.
Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.
Tutkatunnistin16
Kameratunnistin
Tämä tarkoittaa, että jarrujärjestelmää valmistellaan nopeaan jarrutukseen käyttämällä jarruja
heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä nykäyksenä.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tekee
kolme toimenpidettä seuraavassa järjestyksessä:
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti, jarrutus tapahtuu täydellä jarruvaikutuksella.
1.
Törmäysvaroitus
2.
Jarrutusapu16
Jarrutusapu vahvistaa myös kuljettajan jarrutusta,
jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus ole riittävä
törmäyksen välttämiseksi.
3.
Automaattijarrutus16
Törmäysvaroitin ja City Safety™ (s. 222) täydentävät toisiaan.
15
16
230
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
3 - Automaattijarrutus16
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen
jarrutustoiminto.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Vain järjestelmän tasolla 2.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa,
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin tai polkupyöräilijöihin, jotka ajavat toiseen suuntaan kuin oma
autonne, tai eläimiin.
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
havaitseminen
Varoitus aktivoituu vain suuren törmäysvaaran
yhteydessä. Tässä kappaleessa "Toiminta"
sekä kappaleessa "Rajoitukset" kerrotaan
rajoituksista, joista kuljettajan täytyy olla tietoinen ennen automaattijarrutuksella varustetun
törmäysvaroittimen käyttämistä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja
polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois toiminnasta, kun auton nopeus on yli 80 km/h
(50 mph).
Varoitus ja jarrutus jalankulkijan ja polkupyöräilijän vuoksi eivät toimi pimeässä ja tunneleissa - eivät silloinkaan, vaikka katuvalot
palaisivat.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon ja polkupyörän hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää, kädet, olkapäät,
jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuret osat pyöräilijän kehosta tai polkupyörästä eivät ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Toiminto "näkee" polkupyöräilijän vain takaa tämä
ajaessa samaan suuntaan.
Automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta. Täyden
jarruvaikutuksen varmistamiseksi tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös auton jarruttaessa automaattisesti.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta.
Kuljettaja vastaa aina oikean etäisyyden ja
nopeuden pitämisestä - myös käytettäessä
automaattisella jarrutuksella varustettua törmäysvaroitinta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 229)
Optimaalinen esimerkki siitä, mitä järjestelmä tulkitsee
polkupyöräilijäksi - selvät kehon ja polkupyörän ääriviivat,
suoraan takaa ja auton keskilinjalla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 231
KULJETTAJAN TUKI
||
•
•
•
•
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
hämärässä ja sarastuksessa on rajoittunut aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
puuttuu ajettaessa pimeässä ja tunneleissa myös katuvalaistuksen palaessa.
Optimaalisen polkupyöräosoituksen saamiseksi pitää toiminnon City Safety™ olla aktivoituna, ks. City Safety™ (s. 222).
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan
havaitseminen
Toiminto ei voi havaita:
Toiminto voi havaita polkupyöräilijän vain suoraan takaapäin tämän ajaessa samaan suuntaan - ei vinosti takaa, ei sivulta.
Polkupyöräilijät, jotka ajavat auton ajateltujen/jatkettujen sivulinjojen vasemmalla tai
oikealla reunalla, voidaan havaita myöhään tai
ei lainkaan.
17
VAROITUS
Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella
& polkupyöräilijöiden osoituksella on apuväline.
Polkupyörän pitää olla varustettu hyvin näkyvällä ja hyväksytyllä17, taaksepäin suunnatulla
punaisella heijastimella, joka on asennettu
vähintään 70 cm tienpinnan yläpuolelle.
•
•
232
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän,
tämän pitää olla täysikasvuinen ja istua "vanhanmallisen polkupyörän" päällä.
•
kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa ja
eikä esim. näe osittain peitossa olevia
pyöräilijöitä.
•
pyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät
kehon ääriviivat tai jotka tulevat sivulta.
•
pyöräilijöitä, joilla ei ole taaksepäin suunnattua punaista heijastinta.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton oikeasta
ajamisesta ja turvaetäisyyksien sovittamisesta
nopeuteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 229)
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä pitää
jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa
pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
Jos suuria osia kehosta ei ole toiminnon kameran
näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita jalankulkijaa.
Heijastimen pitää täyttää ko. markkina-alueen liikenneviranomaisten suositukset ja ehdot.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Jotta jalankulkija voidaan havaita, pitää tämän
näkyä kokonaisena hahmona ja olla pituudeltaan vähintään 80 cm.
•
Kameratunnistimen kyky nähdä jalankulkijoita
hämärässä ja sarastuksessa on rajoittunut aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
Kameratunnistimen kyky havaita jalankulkijoita puuttuu ajettaessa pimeässä ja tunneleissa - myös katuvalaistuksen palaessa.
Törmäysvaroitin* - käsittely
Varoitussignaalit päällä ja pois
Valo- ja äänisignaalit
Kun törmäysvaroittimen valo- ja äänivaroitus on
aktivoituna, testataan varoitusvalo (nro [1] edellisessä kuvassa) aina moottorin käynnistyksen
yhteydessä sytyttämällä varoitusvalon erilliset
valopisteet.
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan sekä
valo- että äänisignaali sulkea:
VAROITUS
"Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella
ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" on apuväline. Toiminto ei kykene
havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita kaikissa
tilanteissa, eikä esim. näe:
•
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita, jotka ovat
lyhyempiä kuin 80 cm.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja
esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
18
Törmäysvaroitin* (s. 229)
Kuva on kaaviomainen - automalli ja yksityiskohdat voivat olla erilaisia.
Törmäysvaroittimen asetukset tehdään keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän MY CAR
kautta, ks. (s. 117).
•
1. Akustinen ja näkyvä varoitussignaali törmäysvaaran
yhteydessä18.
Kuljettaja voi valita, ovatko törmäysvaroittimen
kuuluvat ja näkyvät varoitussignaalit käytössä vai
eivät.
Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli valittuna, kun moottori sammutettiin.
HUOM
Jarrutusapu ja automaattinen jarrutus ovat
aina käytössä, niitä ei voida kytkeä pois päältä.
Hakekaa esiin Törmäysvaroitus kohdassa
Kuljettajan tukijärjestelmä valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 117) - valitkaa sen jälkeen merkinnän poistaminen toiminnolta.
Äänimerkki
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan varoitusääni aktivoida/deaktivoida erikseen:
•
Hakekaa esiin Varoitusääni kohdassa
Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä MY
CAR (s. 117), - valitkaa sen jälkeen tai Päällä
tai Pois.
Sen jälkeen törmäysvaroitus osoitetaan vain valomerkillä.
Varoetäisyyden asettaminen
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 233
KULJETTAJAN TUKI
||
•
Hakekaa esiin Varoitusetäisyys kohdassa
Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä MY
CAR (s. 117) - valitkaa sen jälkeen Pitkä,
Normaali tai Lyhyt.
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden.
Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla Pitkä. Jos
tämä asetus antaa liian monta varoitusta, mikä
tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi,
vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
HUOM
Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään,
nopeussäädin käyttää varoitusvaloa ja varoitusääntä myös törmäysvaroittimen ollessa suljettuna.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
HUOM
Vaikka varoetäisyydeksi on asetettu Pitkä,
varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa kokea
myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen
yhteydessä, tai jos edessä oleva auto jarruttaa
voimakkaasti.
VAROITUS
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi taata
100 % oikeaa toimintaa kaikissa tilanteissa.
Sen vuoksi älkää koskaan kokeilko täysjarrutustoiminnolla varustettua törmäysvaroitinta
ihmisiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen
liittyy vakavan loukkaantumisen ja hengenmenetyksen vaara.
Asetusten tarkastus
234
Kamera- ja tutkatunnistin19.
Jotta tunnistimet toimivat normaalisti, ne täytyy
pitää puhtaina liasta, jäästä ja lumesta sekä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
Voimassa olevat asetuksen voidaan tarkastaa
keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän
(s. 117) MY CAR kautta.
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa aina
etäisyysvaroitin (s. 202) asetettuna aikaetäisyydelle 4-5.
19
Huolto
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät
toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 229)
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Törmäysvaroitin*- rajoitukset
Toiminnolla on tiettyjä rajoituksia - se on esim.
toiminnassa vasta n. 4 km/h (3 mph) nopeudesta alkaen.
Törmäysvaroittimen visuaalista varoitussignaalia
(ks. (1) kuvassa (s. 230)) voi olla vaikea havaita
voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten
yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan eteen.
Varoitusäänen tulee sen vuoksi olla aina aktivoituna.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa kykyä välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa ABS- ja ESC (s. 192) -järjestelmät antavat
mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
HUOM
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti
poistaa toiminnasta, kun lämpötila matkustamossa on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen aiheuttamana. Jos näin tapahtuu,
varoitusääni aktivoituu myös, vaikka se on suljettu valikkojärjestelmästä.
•
20
Varoitukset voivat jäädä pois, jos etäisyys
edellä olevaan ajoneuvoon on lyhyt tai
ohjauspyörän ja polkimien liikkeet suuria,
esim. aktiivisen ajotavan yhteydessä.
VAROITUS
Varoitukset ja jarrutus voidaan laukaista myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne tai
ulkoinen vaikutus saa aikaan sen, ettei kameratunnistin kykene havaitsemaan jalankulkijaa,
edessä olevaa ajoneuvoa tai polkupyöräilijää
oikealla tavalla.
Tunnistinjärjestelmän toimintasäde on rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta20
– järjestelmä voi antaa heistä varoituksia ja
käyttää jarruja, jos ajoneuvon nopeus on enintään 50 km/h (30 mph). Paikallaan olevista
tai hitaasti kulkevista ajoneuvoista annetaan
varoituksia ja jarruja käytetään, jos ajoneuvon
nopeus on enintään 70 km/h (43 mph).
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti kulkevista ajoneuvoista voidaan kytkeä pois toiminnasta johtuen pimeydestä tai huonosta
näkyvyydestä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja
polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois toiminnasta, kun auton nopeus on yli 80 km/h
(50 mph).
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta
kuin mukautuva nopeudensäädin (s. 205). Lukekaa lisää tutkatunnistimen rajoituksista (s. 217).
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina ja
häiritsevinä, varoitusetäisyyttä (s. 233) voidaan
pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen, että järjes-
telmä varoittaa myöhemmässä vaiheessa, mikä
vähentää varoitusten kokonaismäärää.
Peruutusvaihteen ollessa kytkettynä on Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tilapäisesti deaktivoitu.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph)
- mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin,
joissa oma auto lähestyy edessä olevaa autoa
erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Tilanteissa, joissa kuljettaja osoittaa aktiivista ja
tietoista ajokäyttäytymistä, törmäysvaroitusta voidaan myöhäistää hieman tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
Kun automaattijarrutus on estänyt törmäyksen
paikallaan olevan esineen kanssa, auto pysyy paikallaan korkeintaan 1,5 sekuntia. Jos autoa on
jarrutettu edessä olevan liikkuvan ajoneuvon
takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota edessä
oleva ajoneuvo käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun automaattijarrutus
on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa
kytkinpoljinta ennen sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 229)
Polkupyöräilijöiden osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste. 235
KULJETTAJAN TUKI
Törmäysvaroitin* kameratunnistimen rajoitukset
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella"
on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan,
edellä olevan polkupyörän tai ajoneuvon, joka
seisoo tai kulkee samaan suuntaan, päälle.
Toiminto käyttää auton kameratunnistinta, jolla on
tiettyjä rajoituksia.
Auton kameratunnistinta käyttävät - paitsi Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella - myös toiminnot:
•
•
•
•
Automaattinen kaukovalo (s. 97)
Liikennemerkki-informaatio (s. 244)
Driver Alert Control - DAC (s. 248)
Kaista-avustaja (s. 251)
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta
ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin
kameratunnistimen eteen, sillä se voi heikentää toimintaa tai saada yhden tai useamman
kamerasta riippuvan toiminnon lakkaamaan.
236
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmän vastaavia, ts. se "näkee"
huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumitai vesisateessa ja tiheässä sumussa. Sellaisissa
olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat
rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan
sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameratunnistinta käytetään lukemaan
ajorataa sekä havaitsemaan jalankulkijoita ja
muita ajoneuvoja.
Kameratunnistimen näkökenttä on rajoitettu,
mistä johtuen jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä ja
ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida havaita tai
havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään
tilapäisesti pois päältä n. 15 minuutiksi moottorin
käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasin
tunnistimet estetty. Katso käyttöohjekirjaa,
tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa
eikä voi havaita jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä,
ajoneuvoja tai tieviivoja auton edessä.
Tämä tarkoittaa samalla sitä, että törmäysvaroituksen ja automaattijarrutuksen lisäksi myös seuraavien toimintojen toimintaa on rajoitettu:
•
•
•
•
Automaattinen kaukovalo
Driver Alert Control
Kaista-avustaja
Liikennemerkki-informaatio
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
likainen tai jään
tahi lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin
pinta kameran edessä
liasta, jäästä ja lumesta.
Tiheä sumu, voimakas sade tai lumi
aiheuttaa sen, ettei
kamera näe riittävän hyvin.
Ei toimenpiteitä. Kamera
ei joskus toimi voimakkaassa sateessa.
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
puhdistettu, mutta
ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Voi kestää
muutamia minuutteja,
ennen kuin kamera mittaa näkyvyyden.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran
välille on tullut
likaa.
Hakeutukaa korjaamolle
tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon
sisäpuolelta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 229)
* Valinnais-/lisävaruste. 237
KULJETTAJAN TUKI
Törmäysvaroitin* - symbolit ja
ilmoitukset
on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan,
edellä olevan polkupyörän tai ajoneuvon, joka
seisoo tai kulkee samaan suuntaan, päälle.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella"
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Collision warning system
POIS
Törmäysvaroitin suljettu.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Collision warning system
Ei saatavilla
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Automaattinen jarrutus
aktivoitiin
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Tuulilasin tunnistimet
estetty. Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ilmoitus sammuu OK-painikkeen painalluksen jälkeen.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 236).
238
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on tilapäisesti pois toiminnasta.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on
kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 217).
Törmäysvaroitus Tarvitsee
huollon
A
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 229)
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 230)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 232)
•
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän havaitseminen (s. 231)
•
•
•
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 233)
Törmäysvaroitin*- rajoitukset (s. 235)
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen rajoitukset (s. 236)
* Valinnais-/lisävaruste. 239
KULJETTAJAN TUKI
BLIS*
Katsaus
BLIS (Blind Spot Information) on toiminto, joka
tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä teillä, joilla
on useita ajokaistoja samaan suuntaan.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu
varoittamaan seuraavista:
•
•
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa ajoneuvoa lähimpänä olevat ajoneuvot vasemmalla ja oikealla
ajokaistalla.
BLIS-toiminto CTA (s. 242) (Cross Traffic Alert)
on kuljettajan aputoiminto, jonka on tarkoitus
varoittaa seuraavista:
•
risteävä liikenne peruutettaessa autolla.
BLIS-valon sijainti21.
Merkkivalo
BLIS ei korvaa turvallista ajotapaa eikä taustapeilien käyttöä.
BLIS ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - kaistan vaihtaminen
liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
21
240
•
BLIS-symboli
VAROITUS
BLIS on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla puolella.
HUOM
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät
molemmat lamput.
Jotta tunnistimet toimivat optimaalisesti, niiden edessä olevat pinnat on pidettävä puhtaina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
BLIS* - käsittely (s. 241)
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 244)
CTA* (s. 242)
Huolto
BLIS-toimintojen tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
BLIS* - käsittely
BLIS (Blind Spot Information) on toiminto, joka
tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä teillä, joilla
on useita ajokaistoja samaan suuntaan.
BLIS-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
BLIS aktivoidaan käynnistettäessä moottori,
minkä vahvistaa ovipaneelien merkkivalojen vilkkuminen kerran.
Kun BLIS poistetaan käytöstä/otetaan käyttöön,
painikkeen valo sammuu/syttyy ja mittaristo vahvistaa muutoksen teksti-ilmoituksella. Otettaessa
toiminto käyttöön ovipaneelien merkkivalot vilkahtavat kerran.
Ilmoituksen sammuttaminen:
•
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen
vivun OK-painiketta.
tai
•
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman ajoneuvon
toinen ajoneuvo saavuttaa nopeasti omaa
ajoneuvoa.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1, tai
nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2,
ovipaneelin BLIS-valo palaa kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen puolen suuntavilkun
päälle, jota varoitus koskee, BLIS-valo ei pala
enää jatkuvasti, vaan vilkkuu voimakkaammalla
valoteholla.
Odottakaa n. 5 sekuntia - ilmoitus sammuu.
VAROITUS
Milloin BLIS toimii
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
Rajoitukset
Aktivointi-sulkupainike.
BLIS-toiminto voidaan poistaa käytöstä/ottaa
käyttöön painamalla keskikonsolin BLIS-painiketta.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät jätä
tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY
CAR (s. 117).
BLIS-toiminnon periaate: 1. Kuolleen kulman vyöhyke. 2.
Nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhyke.
BLIS-toiminto on aktiivinen nopeuden ylittäessä
10 km/h (6 mph).
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
•
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi. BLIS ei voi havaita tätä tilannetta.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja
tunnistimien pinnalle.
•
BLIS deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 241
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 240)
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 244)
CTA*
BLIS-toiminto CTA (Cross Traffic Alert) on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan risteävästä liikenteestä, kun autoa peruutetaan. CTA on täydennys BLIS- järjestelmälle
(s. 240).
CTA:n aktivointi/aktivoinnin poisto
CTA aktivoidaan käynnistettäessä moottori, minkä
vahvistaa ovipaneelien BLIS-merkkivalojen vilkkuminen kerran.
Pysäköintitutkan ja CTA:n tunnistimien päälle/pois-painike.
CTA-toiminto voidaan erikseen sulkea/aktivoida
pysäköintitutkan (s. 255) Päällä/Pois-painikkeella. BLIS-valot vilkkuvat vielä kerran uudelleenaktivoinnin yhteydessä.
BLIS-toiminto on kuitenkin edelleen aktivoituna
CTA-toiminnon sulkemisen jälkeen.
242
VAROITUS
CTA on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
CTA ei korvaa turvallista ajotapaa eikä taustapeilien käyttöä.
CTA ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - peruuttaminen liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
Milloin CTA toimii
CTA:n periaate.
CTA täydentää BLIS-toimintoa siten, että peruutettaessa voidaan nähdä sivultapäin lähestyvä risteävä liikenne esim. peruutettaessa autoa pois
pysäköintiruudusta.
CTA on suunniteltu havaitsemaan ensisijaisesti
ajoneuvot. Edullisissa olosuhteissa se voi havaita
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät ja
jalankulkijat.
Kun omalla ajoneuvolla peruutetaan hitaasti,
kulma suhteessa näkyvyyden estävään autoon/
esineeseen kuitenkin muuttuu, jolloin sokea alue
pienenee nopeasti.
CTA on toiminnassa ainoastaan peruutettaessa ja
se aktivoituu automaattisesti, kun peruutusvaihde
valitaan.
•
Äänimerkki varoittaa, kun CTA on havainnut
jonkin lähestyvän sivulta käsin - ääni kuuluu
vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä, mistä suunnasta kohde lähestyy.
•
•
CTA varoittaa myös sytyttämällä BLIS-valot.
Varoitus esitetään myös palavana kuvakkeena näytön PAS-grafiikassa (s. 255).
Rajoitukset
CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa,
vaan sillä on tiettyjä rajoituksia. CTA-tunnistimet
eivät esim. "näe" pysäköityjen ajoneuvojen tai
näkyvyyden peittävien esineiden läpi.
Esimerkkejä muista rajoituksista:
Auto on ajettu syvälle pysäköintipaikkaan.
Sokea CTA-alue.
Alue, jolla CTA pystyy havaitsemaan/"näkemään".
•
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi. CTA ei voi havaita tätä tilannetta.
•
CTA deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Huolto
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tilanteista,
joissa CTA:n "näkökenttä" voi olla alussa rajallinen eikä lähestyviä ajoneuvoja siksi voida havaita,
ennen kuin ne ovat hyvin lähellä:
BLIS- ja CTA-toimintojen tunnistimet on sijoitettu
kummankin kulman takalokasuojan/puskurin
sisäpuolelle.
Kulmittaisessa pysäköintipaikassa CTA voi olla täysin
"sokea" toiselle puolelle.
}}
243
KULJETTAJAN TUKI
||
BLIS - symbolit ja ilmoitukset
Liikennemerkki-informaatio (RSI)*
Tilanteissa, joissa BLIS- (Blind Spot Information)
(s. 240) ja CTA (Cross Traffic Alert) (s. 242) toiminnot eivät toimi tai katkeavat, mittaristossa
voidaan näyttää symboli täydennettynä selittävällä ilmoituksella. Noudattakaa mahdollisesti
annettuja suosituksia.
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI – Road
Sign Information) auttaa kuljettajaa muistamaan,
mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on
ohittanut.
Esimerkki ilmoituksista:
Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla puolella.
•
•
Jotta tunnistimet toimivat optimaalisesti, niiden edessä olevat pinnat on pidettävä puhtaina.
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja
tunnistimien pinnalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 240)
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 244)
Ilmoitus
Sisältö
CTA POIS
CTA on kytketty manuaalisesti
pois toiminnasta - BLIS on toiminnassa.
BLIS ja
CTA POIS
Perävaunu
kytketty
BLIS ja CTA ovat tilapäisesti
pois toiminnasta, koska auton
sähköjärjestelmään on liitetty
perävaunu.
BLIS ja
CTA Tarvitsevat huollon
•
BLIS ja CTA eivät toimi.
Hakeutukaa korjaamolle,
jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
244
BLIS* (s. 240)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely
(s. 245)
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 248)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* käsittely
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI – Road
Sign Information) auttaa kuljettajaa muistamaan,
mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on
ohittanut.
Toimintoa käsitellään näin:
Esimerkkejä luettavista, nopeuteen liittyvistä merkeistä22.
Toiminto RSI antaa tietoja mm. kulloisestakin
nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien
alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista.
Tapauksessa, jossa sekä merkki moottoritiestä/
moottoriliikennetiestä että merkki suurimmasta
sallitusta nopeudesta ohitetaan, RSI valitsee suurimman sallitun nopeuden merkkisymbolin näyttämisen.
VAROITUS
RSI ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Rekisteröity nopeusinformaatio23.
Kun RSI on rekisteröinyt liikennemerkin sallitusta
nopeudesta, merkki näytetään symbolina mittaristossa.
Kuljettajalla on aina perimmäinen vastuu
auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja
tieliikennemääräysten noudattamisesta.
22
23
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 245
KULJETTAJAN TUKI
||
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esiintyvissä
tapauksissa näyttää myös ohituskiellon merkki.
Tämän jälkeen merkkitiedot piilotetaan, kunnes
seuraava nopeusrajoitukseen liittyvä kyltti havaitaan.
Lisäkilvet
Rajoitus tai moottoritie päättyy
Ulosmenoväylällä voimassa
oleva nopeus ilmoitetaan tietyillä markkina-alueilla lisäkilvellä, joka sisältää nuolen.
Tämän tyyppiseen nopeusmerkkiin yhdistetty lisäkilpi näytetään vain, jos kuljettaja käyttää suuntavaloa.
Tilanteissa, joissa RSI havaitsee merkin, joka tarkoittaa, että nopeusrajoitus päättyy - tai muun
nopeuteen liittyvän informaation, esim. moottoritie
päättyy - esitetään vastaava liikennemerkki mittaristossa n. 10 sekunnin ajan:
Esimerkkejä sellaisista merkeistä ovat:
Esimerkkejä lisäkilvistä23.
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia samalle
tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä olosuhteissa nopeudet ovat voimassa. Kyseessä voi olla
erityisen onnettomuusaltis tieosuus esim. sateella
ja/tai sumussa.
Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta tietyn
osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana.
Kuljettajan huomio kiinnitetään asiaan lisäkyltin
symbolilla nopeussymbolin alla.
Lisätietojen näyttäminen
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Moottoritie päättyy.
23
246
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa mittariston nopeussymbolin alapuolella merkitsee
sitä, että RSI on havainnut lisätietoa kulloisestakin nopeusrajoituksesta sisältävän kyltin.
KULJETTAJAN TUKI
Asetus MY CAR -valikossa
Nopeusvaroitus
RSI:lle on valintamahdollisuuksia valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 117).
Liikennemerkki-informaatio Päällä/Pois
Mittariston nopeussymbolien näyttö voidaan sulkea. Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 117).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* (s. 244)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 248)
MY CAR (s. 117)
Kuljettaja voi valita varoituksen saamisen, kun voimassa oleva nopeusrajoitus ylitetään 5 km/h
(5 mph) tai enemmän. Varoitus annetaan siten,
että voimassa oleva suurin nopeus vilkkuu tilapäisesti, kun nopeus ylitetään. Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR.
Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR
(s. 117).
Sensus Navigation
Jos auto on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä, nopeuteen liittyvä informaatio noudetaan
navigontiyksiköstä seuraavissa tapauksissa:
24
•
Epäsuoran nopeusmerkin24, kuten moottoritien ja moottoriliikennetien merkin, yhteydessä.
•
Jos aikaisemmin havaitun merkin ei katsota
enää olevan voimassa eikä uutta merkkiä ole
ohitettu.
Eri markkina-alueiden välillä voi esiintyä vaihtelua.
* Valinnais-/lisävaruste. 247
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* rajoitukset
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI – Road
Sign Information) auttaa kuljettajaa muistamaan,
mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on
ohittanut. Toiminnolla on seuraavia rajoituksia.
RSI-toiminnon kameratunnistimella on rajoituksia,
jotka muistuttavat ihmisen silmän vastaavia lukekaa lisää kameratunnistimen rajoituksista
(s. 236).
RSI-toiminto ei rekisteröi merkkejä, jotka ilmoittavat epäsuorasti nopeusrajoituksen olemassaolon,
esim. kaupungin/taajaman nimikilpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä seikoista, jotka
voivat häiritä toimintoa:
•
•
•
•
•
Haalistuneet merkit
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Driver Alert System*
Driver Alert Control (DAC)*
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa ajokaistaltaan.
Toiminto DAC on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun tämä alkaa ajaa epävarmasti,
esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän on nukahtamassa.
Driver Alert System muodostuu eri toiminnoista,
jotka voivat olla päällä samanaikaisesti tai erikseen:
DAC:n tavoitteena on havaita hitaasti heikentynyt
ajokäyttäytyminen ja se on ensi sijassa tarkoitettu
käytettäväksi suuremmilla teillä. Toimintoa ei ole
tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
•
•
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus ylittää
65 km/h (40 mph).
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee
alle arvon 60 km/h (37 mph).
Molemmat toiminnot käyttävät kameraa, joka on
riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin
puolelle on maalattu sivumerkinnät.
Peittyneet tai huonosti sijoitetut merkit
VAROITUS
Merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä.
Driver Alert System ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert Control - DAC (s. 249).
Kaistavahti - LDW (s. 251).
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* (s. 244)
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely
(s. 245)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
248
Driver Alert Control (DAC)* (s. 248)
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä
ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään, kun auto
ei seuraa ajorataa tasaisesti.
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta
ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua, ettei kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on aina tärkeää
pysähtyä ja pitää tauko tunnettaessa väsymystä,
riippumatta siitä, onko DAC varoittanut vai ei.
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 251)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Toimintoa ei saa käyttää ajoajan pidentämiseen. Suunnitelkaa matkaan aina tasaisin
välein taukoja ja katsokaa, että ajatte aina
hyvin levänneenä.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt, esim.:
•
•
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
uraisella tienpinnalla.
HUOM
Kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia
(s. 236).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Driver Alert System* (s. 248)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
(s. 249)
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 250)
Driver Alert Control (DAC)* käsittely
VAROITUS
Varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen
kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja sen
valikkojärjestelmästä.
Varoituksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä pysäyttäkää auto turvallisesti pikimmiten ja levätkää.
Päällä/Pois
Toiminto Driver Alert voidaan asettaa valmiustilaan valikkojärjestelmän MY CAR (s. 117) kautta.
•
•
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin vaikutuksen alaisena.
Merkitty ruutu - toiminto aktivoitu.
Merkitsemätön ruutu - toiminto on suljettu.
Tehtävä
Driver Alert aktivoidaan, kun nopeus ylittää
65 km/h (40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin
kauan kuin nopeus on yli 60 km/h (37 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert System* (s. 248)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 248)
Jos ajossa ilmenee epävarmuutta, kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä ja
teksti-ilmoituksella Driver Alert Tauon
aika - viereinen symboli syttyy samalla
mittaristossa. Varoitus toistetaan hetken kuluttua,
jos ajokäyttäytyminen ei parane.
Varoitussymboli voidaan sammuttaa:
•
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen
vivun OK-painiketta.
* Valinnais-/lisävaruste. 249
KULJETTAJAN TUKI
Driver Alert Control (DAC)* symbolit ja ilmoitukset
Tässä muutamia esimerkkejä:
DAC (s. 248) näyttää eri tilanteissa symboleja ja
teksti-ilmoituksia mittaristossa tai keskikonsolin
näytössä.
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa - kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä + tekstillä.
Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 236).
Driver Alert järjestelmä Tarvitsee huollon
A
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
250
Driver Alert System* (s. 248)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 248)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
(s. 249)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustaja (LDW)*
VAROITUS
Kaista-avustajan (Lane Departure Warning) tehtävänä on, moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä, auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että auto tietyissä tilanteissa tahattomasti poistuu omalta ajokaistalta.
Kaista-avustaja on vain kuljettajan apuväline,
joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
LDW:n periaate
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta
Toimintoa Kaista-avustaja (Lane Departure
Warning) varten voidaan tehdä tiettyjä asetuksia.
Pois & Päälle
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
(Kuva on kaaviomainen - ei mallikohtainen.)
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
Jos auto ylittää toisen sivuviivoista, kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä.
HUOM
Kuljettajaa varoitetaan vain kerran jokaisessa
tilanteessa, kun pyörät ylittävät viivan. Hälytystä ei siis kuulla, kun autolla on viiva pyörien
välissä.
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 251)
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely (s. 252)
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset (s. 253)
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset (s. 254)
Driver Alert System* (s. 248)
Painakaa keskikonsolin painiketta toiminnon aktivoimiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeen valo
palaa, kun toiminto on kytketty päälle.
Toimintoa täydentää mittaristossa eri tilanteissa
näytettävä selventävä grafiikka.
Henkilökohtaiset asetukset
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä valikkojärjestelmän MY CAR kautta. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 117).
Valitse vaihtoehdoista:
• Päälle käynnistettäessä - Toiminto asete-
taan valmiustilaan aina, kun moottori käynnis}}
* Valinnais-/lisävaruste. 251
KULJETTAJAN TUKI
||
tetään. Muussa tapauksessa saadaan sama
arvo, joka oli, kun moottori sammutettiin.
• Suurempi herkkyys - Herkkyys lisääntyy,
hälytys tulee aikaisemmin ja vähemmän rajoituksia on voimassa.
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely
Kaista-avustajaa (Lane Departure Warning) täydentää mittaristossa eri tilanteissa näytettävä selventävä grafiikka. Tässä muutamia esimerkkejä:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 251)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 251)
LDW-toiminnon sivuviivat.
•
LDW-symbolissa on VALKOISET sivuviivat toiminto on aktiivinen ja havaitsee/"näkee"
toisen sivuviivan tai molemmat.
•
LDW-symbolissa on HARMAAT sivuviivat toiminto on aktiivinen, muttei näe vasenta
eikä oikeaa sivuviivaa.
tai
252
•
LDW-symbolissa on HARMAAT sivuviivat toiminto on valmiustilassa, koska nopeus on
alle 65 km/h (40 mph).
•
LDW-symbolista puuttuvat sivuviivat - toiminto on deaktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset
Kaista-avustajan (Lane Departure Warning)
kameratunnistimella on samantapaisia rajoituksia
kuin ihmisen silmällä.
Lisätietoja, lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 236).
HUOM
On joitakin tilanteita, jolloin LDW ei anna
varoitusta, esim.:
•
•
•
•
Suuntavalot päällä
•
Käännettäessä niin voimakkaasti, että
auto kallistuu.
Kuljettajalla on jalka jarrupolkimella25
Painettaessa kaasupoljin nopeasti alas25
Nopeiden ohjauspyörän liikkeiden yhteydessä25
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
25
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 251)
Kun "Suurempi herkkyys" on valittuna, annetaan kuitenkin varoitus, ks. Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 251).
* Valinnais-/lisävaruste. 253
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja
ilmoitukset
vän ilmoituksen kanssa. Noudattakaa tällöin
annettuja suosituksia.
Tilanteissa, joissa kaista-avustaja ei toimi, mittaristossa voidaan näyttää symboli yhdessä selittä-
Esimerkki ilmoituksista:
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lane Departure Warning PÄÄLLÄ/Lane
Departure Warning POIS
Toiminto on kytketty päälle/suljettu.
Esitetään kytkettäessä päälle/suljettaessa.
Teksti häviää n. 5 sekunnin kuluttua.
Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdistakaa tuulilasi kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 236).
Driver Alert järjestelmä Tarvitsee huollon
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
254
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 251)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka*
VAROITUS
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin
kuvaruudulla osoittavat etäisyyden havaittuun
esteeseen.
•
Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
•
Pysäköintitutkan äänitasoa voidaan säätää äänimerkin kuuluessa keskikonsolin VOL-säätimellä.
Äänitasoa voidaan säätää myös äänensäätövalikossa, johon päästään painamalla SOUND, tai
auton valikkojärjestelmässä (s. 117) MY CAR26.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon esim. ihmiset tai eläimet, jotka ovat auton lähellä.
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
•
•
Vain takana
Sekä edessä että takana.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema otetaan huomioon toiminnon mitatessa paikoitustilaa.
26
Riippuen ääni- ja mediajärjestelmästä.
Pysäköintitutka* - toiminta
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä moottori - katkaisimen valo palaa.
Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo
sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 255)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 257)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 256)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 258)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 258)
Pysäköintiapukamera* (s. 259)
Pysäköintitutkan ja CTA:n* päällä/pois-painike.
Jos auto on varustettu CTA:lla (s. 242), vilkkuvat
BLIS-järjestelmän (s. 240) merkkivalot kerran,
kun pysäköintitutka aktivoidaan painikkeella.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 255
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi tällöin
odottamatta lakata sen sijaan, että se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Pysäköintitutka* - taaksepäin
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin
kuvaruudulla osoittavat etäisyyden havaittuun
esteeseen.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä,
kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
Kuvaruutunäkymä - esittää esteen vasemmalla edessä ja
oikealla takana.
Keskikonsolin kuvaruutu esittää yleiskuvan suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
Merkitty sektori osoittaa, mikä/mitkä neljästä tunnistimesta on havainnut/ovat havainneet esteen.
Mitä lähempänä autosymbolia merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan
esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni kuuluu.
Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.
Etäisyyden ollessa alle 30 cm ääni on jatkuva ja
merkitty aktiivisen tunnistimen kenttä lähinnä
autoa on täytetty. Jos havaittu este on jatkuvan
äänen etäisyydellä sekä auton takana että
edessä, ääni tulee kaiuttimista vuorotellen.
256
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää autoa
erittäin hitaasti tai keskeyttäkää käynnissä oleva pysäköinti - auton tai muiden
esineiden korkea vaurioitumisvaara voi
olla olemassa, koska tunnistimilta tuleva
tieto ei ole aina luotettavaa tällaisissa
tilanteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 255)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 257)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 256)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 258)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 258)
Mittausalue suoraan auton taakse on n. 1,5 m.
Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki tulee
yhdestä takakaiuttimesta.
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Jos peruutuksen aikana vetokoukkuun on kiinnitettynä esim. perävaunu, pysäköintitutka suljetaan
automaattisesti, jotta tunnistimet eivät reagoi
perävaunuun.
Pysäköintiapukamera* (s. 259)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa tai
polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät tunnistimet reagoi näihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - eteenpäin
HUOM
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin
kuvaruudulla osoittavat etäisyyden havaittuihin
esteisiin.
Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarru
kytketään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti moottorin käynnistyksen yhteydessä - pois/päällä-katkaisimen valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan
painikkeella, valo sammuu.
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että ne
eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Pysäköintitutka* (s. 255)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 255)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 257)
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 258)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 258)
Pysäköintiapukamera* (s. 259)
•
•
Pysäköintitutka* (s. 255)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 255)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 256)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 258)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 258)
Pysäköintiapukamera* (s. 259)
Mittausalue suoraan auton eteen on noin 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki tulee
yhdestä etukaiuttimesta.
Pysäköintitutka eteenpäin on aktiivinen enintään
nopeuteen 10 km/h (6 mph) asti.
Jos pysäköintitutka poistetaan toiminnasta suuren ajonopeuden takia (11 km/h (7 mph) tai
enemmän), toiminto aktivoidaan uudelleen
nopeuden alittaessa 10 km/h (6 mph).
* Valinnais-/lisävaruste. 257
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka* - vikaosoitus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin
kuvaruudulla osoittavat etäisyyden havaittuun
esteeseen.
Jos mittariston infosymboli palaa kiinteästi ja teksti-ilmoitus
Pysäköintitutkajärjestelmä Vaatii
huollon näytetään, pysäköintitutka ei toimi.
Pysäköintitutka* - tunnistimien
puhdistus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin
kuvaruudulla osoittavat etäisyyden havaittuun
esteeseen.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
TÄRKEÄÄ
Tunnistimien sijainti takana.
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja, jotka
johtuva ulkoisista äänilähteistä, jotka synnyttävät samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
mm. äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
258
Pysäköintitutka* (s. 255)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 258)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 255)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 257)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tunnistimien sijainti edessä.
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 255)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 255)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 257)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 256)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 258)
Pysäköintiapukamera* (s. 259)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 256)
Pysäköintiapukamera* (s. 259)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukamera*
Toiminta ja käsittely
Pysäköintikamera on apujärjestelmä, joka aktivoituu, kun peruutusvaihde valitaan.
Kamerakuva esitetän keskikonsolin näytössä.
HUOM
Jos auto on varustettu pysäköintiaputunnistimilla
(s. 255)*, niiden informaatio esitetään graafisesti
värillisenä kenttänä kuvaamaan etäisyyttä havaittuun esteeseen, ks. otsikkoa "Peruutustunnistimilla varustetut autot" edempänä tekstissä.
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema otetaan huomioon toiminnon mitatessa paikoitustilaa.
•
VAROITUS
Kameran sijainti avauskahvan vieressä.
Pysäköintikamera on apuväline eikä se voi
koskaan korvata kuljettajan vastuuta
peruutettaessa.
Kamera näyttää, mitä auton takana on, ja ilmestyykö sivuilta jotain.
•
Kameralla on kuolleita kohtia, joissa olevia
esteitä ei havaita.
•
Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja
eläimiä.
auton takapyörät kulkevat ohjauspyörän ko. asennossa, tämä auttaa taskupysäköinnissä, peruuttamisessa ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemisessä. Myös auton likimääräiset ulkomitat esitetään katkoviivalla. Apuviivat voidaan sulkea - ks.
osaa Asetukset (s. 261).
Kamera näyttää leveän alueen auton takana sekä
osan puskurista ja mahdollisesta vetokoukusta.
Esineet näytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi - tämä on normaalia.
Kamera on aktiivinen n. 5 sekuntia peruutusvaihteen poiskytkemisen jälkeen tai kunnes auton
nopeus ylittää 10 km/h (6 mph) eteenpäin tai
35 km/h (22 mph) taaksepäin.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi siksi
vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja laadun
suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat hieman heikentää kuvanlaatua.
HUOM
Esine kuvaruudulla voi olla lähempänä autoa
kuin miltä se näyttää.
Jos jokin muu näkymä on aktiivinen, pysäköintikamerajärjestelmä ottaa automaattisesti etusijan ja
sen kamerakuva esitetään näytössä.
Kun peruutusvaihde valitaan, esitetään graafisesti
kaksi yhtenäistä viivaa, jotka osoittavat, missä
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi
pitäkää kameran linssi puhtaana liasta,
lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen tärkeää
huonoissa valaistusolosuhteissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 259
KULJETTAJAN TUKI
||
Apuviivat
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa, kun
tätä ei ole sähköisesti kytketty autoon,
näytön viivat osoittavat sen linjauksen,
jonka auto ottaa - ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä viivoja, kun perävaunu
on sähköisesti kytketty auton sähköjärjestelmään.
•
Pysäköintikamera kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta perävaunua vedettäessä, jos käytetään Volvon alkuperäisiä
perävaunukaapeleita.
Esimerkki apuviivojen näyttämisestä kuljettajalle.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä
mahdollistaa sen, että kuljettaja näkee auton kulkeman reitin - myös sen kääntyessä.
Rajaviivat
Järjestelmän eri viivat.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että kun valittuna on taaksepäin
suunnattu kameranäkymä, näytössä näkyy
vain auton takana oleva alue - tarkkailkaa tällöin huolellisesti auton sivuja ja etupuolta, kun
käännätte ohjauspyörää peruuttaessanne.
Rajaviiva vapaan peruutuksen vyöhykkeelle
"Pyöränjäljet"
Katkoviiva (1) merkitsee vyöhykkeen jopa
n. 1,5 m taaksepäin puskurista. Se on samalla
raja auton eniten ulostyöntyville osille, esim. ulkotaustapeileille ja kulmille - myös auton kääntyessä.
Leveät "pyöränjäljet" (2) sivuviivojen välissä kertovat, mistä pyörät tulevat kulkemaan, ja ne voivat
ulottua n. 3,2 m taaksepäin puskurista, jos tiellä ei
ole mitään estettä.
260
KULJETTAJAN TUKI
Peruutustunnistimilla varustetut autot*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 261)
Pysäköintiapukamera - rajoitukset (s. 262)
Pysäköintitutka* (s. 255)
Pysäköintiapukamera - asetukset
Suljetun kameran aktivointi
Kamera käynnistyy automaattisesti valittaessa
peruutusvaihde, mutta se voidaan aktivoida myös
manuaalisesti seuraavasti:
Värillinen kenttä (yksi tunnistinta kohti) näyttää etäisyyden.
Jos auto on varustettu myös Pysäköintitutkalla
(s. 255), esitetään etäisyys värillisenä kenttänä
jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen
osalta.
Kenttien väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen
vähenee - vaaleankeltaisesta keltaiseen, oranssin
kautta punaiseen.
"väri; maali"
Etäisyys (metriä)
Vaaleankeltainen
0,7–1,5
Keltainen
0,5–0,7
Oranssi
Punainen
•
Painakaa CAM - näyttö esittää ko. kameranäkymän.
Asetuksen muuttaminen
Pysäköintikameran asetuksia voidaan muuttaa,
kun näyttö esittää kameranäkymän:
1.
Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä
esitetään - näyttö vaihtaa valikkoon, jossa on
eri vaihtoehtoja.
0,3–0,5
2.
0–0,3
Kääntäkää esiin haluamanne vaihtoehto säätimellä TUNE.
3.
Merkitkää vaihtoehto painamalla OK/MENU
ja peruuttakaa pois painamalla EXIT.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 261
KULJETTAJAN TUKI
||
Vetokoukku
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun kytkemisessä. Apuviiva vetokoukun ajateltua "rataa"
varten perävaunua kohti voidaan esittää näytössä
- aivan kuten "pyöränjäljille".
Valinta voidaan tehdä "pyöränjälkien" tai vetokoukun radan näyttämisen välillä - molempia vaihtoehtoja ei voida esittää samanaikaisesti.
1.
Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä
esitetään.
2.
Kääntäkää vaihtoehto Perävaunun
liikeradan ohjausviiva esiin säätimellä
TUNE.
3.
Merkitkää vaihtoehto painamalla OK/MENU
ja peruuttakaa pois painamalla EXIT.
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse asennetut lisävarusteet voivat peittää kameran
näkyvyyden.
Muistettavaa
Olkaa tarkkaavainen, vaikka vain suhteellisen
pieni osa kuvasta näyttäisi olevan peitettynä, se
voi tarkoittaa sitä, että melko suuri alue on peitossa ja esteet voivat siksi jäädä havaitsematta,
kunnes ne ovat jo liian lähellä autoa.
•
Kameran linssi on pidettävä puhtaana liasta,
jäästä ja lumesta.
Zoomaus (lähennys/loitunnus)
Tarvittaessa tarkkaa toimintaa voidaan kameranäkymää zoomata lähemmäs:
•
Puhdistakaa kameran linssi säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla – varokaa, että linssi ei naarmuunnu.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Painakaa CAM tai kääntäkää TUNE-säädintä
- toistuva painallus/kääntäminen vaihtaa
takaisin normaalinäkymään.
Jos useampia vaihtoehtoja on, ne ovat silmukassa - painakaa/kääntäkää, kunnes haluttu
kameranäkymä esitetään.
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 259)
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 261)
Pysäköintitutka* (s. 255)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
262
Pysäköintiapukamera* (s. 259)
Pysäköintitutka* (s. 255)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin käynnistäminen
Moottori käynnistetään ja sammutetaan etäavaimen ja START/STOP ENGINE -painikkeen
avulla.
3.
Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta
ja vapauttakaa se sitten.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai sen ylikuumenemissuoja katkaisee.
Käynnistettäessä moottori normaaliolosuhteissa
ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori dieselmoottori pysyy sammutettuna. Tämä tarkoittaa, että START/STOP ENGINE -painikkeen painamisen jälkeen sähkömoottori on "käynnistynyt"
ja auto on valmis ajoon. Käynnistetystä moottorista ilmoitetaan mittariston merkkivalojen sammumisella ja sen esivalitun teeman syttymisellä
(ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 71)).
Virtalukko etäavain poistettuna/painettuna sisään ja
START/STOP ENGINE-painike.
TÄRKEÄÄ
Älkää painako etäavainta sisään väärin käännettynä - pitäkää kiinni päästä, jossa on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava avainliuska irrotus/kiinnitys (s. 171).
1.
Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa
se sisään ääriasentoonsa.
2.
Painakaa jarrupoljin täysin alas1.
1
264
On kuitenkin tilanteita, joissa sen sijaan käynnistyy dieselmoottori, esim. liian matalassa lämpötilassa tai jos hybridiakkua pitää ladata.
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen uuden
yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee,
jos käynnistysakku saa toipua.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta moottorin käynnistämisen jälkeen tai
auton hinauksen aikana.
VAROITUS
Ottakaa etäavain aina pois virtalukosta, kun
poistutte autosta, ja katsokaa, että avainasento on 0 - erityisesti, jos autossa on lapsia.
Tietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu - ks. Avaimen asennot (s. 84).
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä
tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan
mahdollisimman nopeasti. Tämä vähentää
pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
Avaimeton käynnistys (Keyless drive)*
Noudattakaa kohtia 2-3 moottorin avaimettomassa (s. 175) käynnistämisessä.
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
HUOM
Edellytys moottorin käynnistymiselle on, että
jokin avaimettoman käynnistys- ja lukitustoiminnon etäavaimista on matkustamossa tai
kuormatilassa.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.
Moottorin sammuttaminen
Ohjauslukko
Moottori sammutetaan START/STOP ENGINEpainikkeella.
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
esim. se otetaan luvattomasti käyttöön. Mekaaninen ääni voi kuulua, kun ohjauslukko avautuu tai
lukkiutuu.
Moottorin pysäyttämiseksi:
•
Jos vaihteenvalitsin ei ole asennossa P tai jos
auto rullaa:
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin sammuttaminen (s. 265)
Painakaa 2 kertaa painiketta START/STOP
ENGINE tai pitäkää painike painettuna, kunnes moottori käynnistyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
2
Painakaa START/STOP ENGINE - moottori
pysähtyy.
Avaimen asennot (s. 84)
Toiminto
•
Ohjauslukko aktivoituu, kun kuljettajan ovi
avataan moottorin sammuttamisen jälkeen.
•
Ohjauslukko avautuu, kun etäavain on virtalukossa2 ja START/STOP ENGINE-painiketta
painetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
Avaimen asennot (s. 84)
Ohjauspyörä (s. 91)
Jos autossa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä, riittää, että etäavain on sisällä matkustamossa.
265
KÄYNNISTYS JA AJO
Käynnistysapu toisesta akusta
2.
Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
7.
Jos käynnistysakku (s. 375) on tyhjentynyt, auto
voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
3.
Jos apuakku on asennettuna toiseen autoon
- sammuttakaa auttavan auton moottori ja
katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
8.
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan
(1).
Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, esim. oikea moottorinkiinnike yläreunassa, ulompi ruuvinkanta (4).
9.
Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
4.
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan komponenttien kanssa.
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai muiden
vaurioiden välttämiseksi:
1.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon 0, katso Avaimen asennot - toiminnot
eri tasoilla (s. 85).
TÄRKEÄÄ
Avainasennon 0 jälkeen: Odottakaa n. 2
minuuttia ennen kuin apuakku kytketään, jotta
ohjausjärjestelmä saa ensin asettaa tarvittavat
parametrit.
266
5.
Avatkaa oman akun etumaisen peitekannen
ja irrottakaa kansi.
kiinnittimet
6.
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin auton akun plusnapaan (2).
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa
sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
KÄYNNISTYS JA AJO
11. Käynnistäkää sen auton moottori, jonka akku
on tyhjentynyt, sisään painetulla etäavaimella
ja painamalla kerran START/STOP ENGINE
-painiketta, ks. Moottorin käynnistäminen
(s. 264).
13. Asettakaa takaisin oman akun etumainen
peitekansi.
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää.
Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti, voi riittää siihen,
että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi
aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon
tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa
silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
HUOM
Käynnistettäessä moottori normaaliolosuhteissa auton sähkömoottorilla on etusija, dieselmoottoria ei käynnistetä. Tämä tarkoittaa
sitä, että kun START/STOP ENGINE -painiketta on painettu, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja auto on valmis ajoa varten. Käynnistetystä moottorista ilmoitetaan mittariston
merkkivalojen sammumisella ja sen esivalitun
teeman syttymisellä.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako kaapelin ja auton välisiä liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
Käyttöjärjestelmät
Tämä Plug-in Hybrid on ns. rinnakkaishybridi,
mikä tarkoittaa, että siinä on kaksi erillistä käyttöjärjestelmää; sähkömoottori ja dieselmoottori.
Kuljettajan etukäteen valitsemasta ajotilasta ja
käytettävissä olevasta sähköenergiasta riippuen
voidaan molempia käyttöjärjestelmiä käyttää joko
yksittäin tai rinnakkain.
Kaksi käyttöjärjestelmää
Kehittynyt ohjausjärjestelmä koordinoi molempien
käyttöjärjestelmien ominaisuuksia mahdollisimman hyvän ajotalouden saamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa
järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
> Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun
plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
}}
267
KÄYNNISTYS JA AJO
||
•
Käyttöjärjestelmät - symbolit ja ilmoitukset
(s. 272)
Käyttöjärjestelmät - ajotilat
Auton molempia käyttöjärjestelmiä käytetään joko
erikseen tai rinnakkain. Ajon aikana kuljettaja voi
valita eri ajotilojen väliltä. Valitusta ajotilasta riippumatta ohjausjärjestelmä kontrolloi, että ajettavuuden, ajoelämyksen, ympäristökuormituksen ja
polttoainetalouden yhdistelmä on aina optimaalinen suhteessa valittuun ajotilaan.
Jos ajotilaa ei voida aktivoida, selitetään syy
teksti-ilmoituksella mittaristossa.
Hybridiakku
Suurjännitegeneraattori3
Dieselmoottori
Sähkömoottori
Sähkömoottori kuljettaa autoa pääasiassa alhaisilla nopeuksilla, polttomoottori suurilla nopeuksilla sekä aktiivisemmassa ajossa.
Sekä polttomoottori että sähkömoottori voivat
tuottaa vetovoimaa suoraan pyöriin. Polttomoottori voi lisäksi ladata sähkömoottorin hybridiakkua
erityisellä suurjännitegeneraattorilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
3
268
Käyttöjärjestelmät - ajotilat (s. 268)
Energiavirta (s. 271)
Yhdistetty suurjännitegeneraattori ja käynnistysmoottori - ISG (Integrated Starter Generator).
HUOM
Kuljettaja ei voi asettaa "väärää" ajotilaa - jos
jokin parametri ei tietyssä tilanteessa täyty,
järjestelmä valitsee automaattisesti toisen,
sopivamman ajotilan.
KÄYNNISTYS JA AJO
Se, voidaanko HYBRID -ajotilassa ajaa pelkällä
sähkömoottorilla, riippuu hybridiakun energiatasosta ja esim. matkustamon lämmitys-/jäähdytystarpeesta. Jos taso on korkea, pelkällä sähkökäytöllä voidaan ajaa samalla tavalla kuin PUREtilassa, ts.autoa on helppo ajaa sähköautona (käytettävissä suuri sähköteho).
Matalalla energiatasolla (hybridiakku melkein
tyhjä) pitää myös akun energiatasoa samanaikaisesti ylläpitää, mikä johtaa polttomoottorin käynnistymiseen useammin.
Ajotilojen säädin.
VAROITUS
Älkää jättäkö autoa tuulettamattomaan tilaan
ajotilan ollessa aktivoituna ja polttomoottorin
sammutettuna - automaattinen moottorin
käynnistys voi tapahtua hybridiakun energiatason ollessa matala ja pakokaasut voivat tällöin
vakavasti vahingoittaa ihmisiä ja eläimiä.
– HYBRID
Tämä vaihtoehto on auton esivalittu käynnistystila. Ohjausjärjestelmä käyttää sekä sähköettä polttoainekäyttöistä moottoria - yksittäin tai rinnakkain ja laskee optimaalisen käytön
suorituskyvyn, polttoaineenkulutuksen ja mukavuuden suhteen.
Kyvyn palauttamiseksi ajaa vain sähköllä
HYBRID-tilassa:
•
Ladatkaa hybridiakku 230 V AC:n pistorasiasta latausjohtimella (ks. Latausvirta
(s. 299)) tai käyttäkää SAVE -toimintoa.
– PURE
Tämä vaihtoehto keskittyy ajamiseen sähköllä sekä pieneen
energiankulutukseen ja auttaa
kuljettajaa maksimoimaan ajamisen hybridiakulla.
Koska ajomatka sähkökäytöllä
on kytketty auton kokonaisenergiankulutukseen
luovutaan toiminnoista, jotka rajoittavat ajomatkaa, esim. ilmastointi- ja dynamiikkatoiminnoista.
Mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi on
ilmastointi (s. 135) sen vuoksi suljettu - se voidaan kuitenkin aktivoida tarvittaessa AC-painikkeella.
HUOM
Jos muodostuu huurua, painakaa AC-, AUTOtai huurteenpoistopainiketta.
Huomioon otettavaa
Tämä ajotila voidaan valita vain, kun hybridiakussa
on riittävän korkea energiataso.
Polttomoottori voi käynnistyä joissakin tapauksissa automaattisesti uudelleen, vaikka PURE ajotila olisi valittu, esim.:
•
•
jos nopeus ylittää 125 km/h (78 mph)
•
jos hybridiakun energiataso on alhainen ja se
on ladattava
•
järjestelmän/komponenttien rajoitusten takia,
esim. alhainen ulkolämpötila, ks. Energiavirta
(s. 271).
jos kuljettaja pyytää enemmän käyttövoimaa
kuin sähkökäyttö pystyy antamaan
Huomioon otettavaa
•
Vaikka hybridiakun energiataso olisi korkea,
polttomoottori voi silti käynnistyä esim. matkustamon lämpötilan nostamista/laskemista
varten.
}}
269
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Huomioon otettavaa
– POWER
Tämän valinnan vaikutuksesta
auton reagointi ja suorituskyky
ovat parhaimmillaan, koska
sekä sähkö- että polttomoottori
on koko ajan käytössä. Auto
käyttäytyy urheilullisemmin ja
vastaa nopeammin painettaessa kaasua.
Aktiivisessa ajamisessa ensisijaistetaan ajaminen
pienemmällä vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä
vaihtamista suuremmalle vaihteelle.
Huomioon otettavaa
•
•
•
Polttomoottori käy jatkuvasti.
Auton etu- ja takapyörät vetävät.
Tämä ajotila saa aikaan polttoaineenkulutuksen kasvamisen.
– AWD
Tila aktivoi nelivedon, mikä
parantaa auton ajorataotetta ja
etenemiskykyä. Tila on tarkoitettu lähinnä pienelle nopeudelle liukkaalla alustalla, mutta
nelivedolla on myös vakauttava
vaikutus suuremmissa nopeuksissa.
270
•
•
Polttomoottori käy jatkuvasti.
Tämä ajotila saa aikaan polttoaineenkulutuksen kasvamisen.
– SAVE
Tämä toiminto aloittaa hybridiakun lataamisen ja huolehtii siitä,
että sen energiataso ei alita
kapasiteettia, joka vastaa
n. 20 km:n ajoa sähkökäytöllä.
Ajatuksena on voida säästää
tämä energia myöhempään
tilanteeseen, jolloin sähkökäyttö sopii paremmin,
esim. kaupunkiajoon.
Jos hybridiakun energiataso on matala painettaessa SAVE-painiketta, polttomoottori lataa siihen ensin kapasiteetin, joka vastaa n. 20 km:n
ajoa sähkökäytöllä.
Ajo sähkömoottorilla säästää enemmän polttoainetta pienissä nopeuksissa kuin suuremmissa.
Valitkaa sen vuoksi SAVE ensisijaisesti, kun hybridiakun energiataso on korkea ja suunniteltu ajo
alkaa pitkähköllä matkalla suurilla nopeuksilla
(esim. moottoritiellä) ja päättyy hitaiden nopeuksien osuudella haluttaessa sähkökäyttöä.
Jos SAVE -painiketta painetaan, kun hybridiakun
energiataso vastaa yli n. 20 km:n ajoa sähkökäytöllä, hybridiakun senhetkistä energiatasoa ylläpidetään.
Valitusta ajotilasta riippumatta hybridiakun lataus
aktivoidaan väliaikaisesti taustalla (SAVE -toiminnon tapaan), kun automaattinen DPF (s. 297)
regenerointi tehdään.
Huomioon otettavaa
•
Tämä ajotila saa aikaan polttoaineenkulutuksen kasvamisen.
•
Kun polttomoottori on ladannut hybridiakun
SAVE-tasolle, ohjausjärjestelmä pysäyttää/
käynnistää polttomoottorin samalla tavalla
kuin matalalla energiatasolla HYBRID-tilassa.
Ajotilat MY CAR-järjestelmässä
Auton valikkojärjestelmässä (s. 117) on lyhyet
selostukset auton eri ajotiloista.
1.
Siirtykää kohtaan MY CAR
Ajotilat.
2.
Valitkaa siellä väliltä PURE, HYBRID,
POWER, AWD ja SAVE sekä vahvistakaa
painamalla OK.
HYBRID
Start/Stop-toiminto
Ohjausjärjestelmä päättää koska polttomoottori
voidaan sammuttaa ja kuinka pitkäksi ajaksi. Se
vastaa Start/Stop-toimintoa tavanomaisissa
autoissa, joissa on polttoainekäyttöiset moottorit.
Ajostatistiikka
Auto tallentaa statistiikkaa (s. 123) kulutetusta
sähköstä/polttoaineesta suhteessa ajettuun matkaan.
KÄYNNISTYS JA AJO
Paitsi ajotietokoneen kautta, ajostatistiikkaan voidaan päästä myös valikkojärjestelmän MY CAR
kautta:
•
Siirtykää kohtaan MY CAR
vahvistakaa painamalla OK.
Ajotilasto ja
Energiavirta
Keskikonsolin näyttö voi esittää graafisesti, mikä
auton moottori vetää autoa ja kuinka energia virtaa - se esim. näyttää, ladataanko hybridiakkua
vai viedäänkö energia sähkömoottorille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöjärjestelmät (s. 267)
Käyttöjärjestelmät - symbolit ja ilmoitukset
(s. 272)
Energiavirta (s. 271)
Energiavirran näyttötoiminto aktivoidaan valikkojärjestelmässä MY CAR:
•
Etsikää kohta HYBRID Tehonvirtaus ja
vahvistakaa painamalla OK.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjärjestelmät (s. 267)
271
KÄYNNISTYS JA AJO
Käyttöjärjestelmät - symbolit ja
ilmoitukset
Käyttöjärjestelmä voi tietyissä tilanteissa näyttää
ilmoituksen mittaristossa - noudattakaa tällöin
annettua suositusta.
272
Tämä symboli syttyy yhdessä tekstiilmoituksen kanssa ja varoitusäänimerkki annetaan, jos turvavyötä käyttämätön kuljettaja avaa kuljettajan oven
poltto- tai sähkömoottorin käydessä.
Samoin käy, jos turvavyötä käyttämätön kuljettaja
käynnistää moottorin kuljettajan oven ollessa
auki.
Tässä on joitakin esimerkkejä ilmoituksista ja niiden sisällöstä sekä ehdotuksia toimenpiteiksi:
Ilmoitus
Sisältö
Toimenpide
PURE ei käytettävissä johtuen hybridijärjestelmän matalasta lämpötilasta
Yksi tai useampi käyttöjärjestelmän osa ei ole saavuttanut oikeaa toimintalämpötilaa.
Ajakaa HYBRID-tilassa, kunnes ilmoitukseksi
vaihtuu PURE käytettävissä, ja painakaa sitten PURE-painiketta.
PURE ei käytettävissä johtuen hybridijärjestelmän tilapäisistä rajoituksista
Väliaikainen järjestelmärajoitus, esim. virheellinen
toimintalämpötila.
Ajakaa HYBRID-tilassa, kunnes ilmoitukseksi
vaihtuu PURE käytettävissä, ja painakaa sitten PURE-painiketta.
PURE ei käytettävissä johtuen akun matalasta
varaustilasta
Hybridiakun energiataso on liian alhainen.
AjakaaSAVE-tilassa, kunnes ilmoitukseksi vaihtuu PURE käytettävissä tai ladatkaa akku
latausjohtimella ja jännitteellä 230 VAC - painakaa sitten PURE-painiketta.
PURE ei käytettävissä vaihdevalitsin olessa
manuaalitilassa
Vaihteenvalitsin on käsinvalintatilassa "+/-".
Viekää vaihteenvalitsin sivulle automaattitilaan
ja painakaa sitten PURE -painiketta.
PURE käytettävissä
PURE -tila on jälleen käytettävissä aiemman rajoituksen jälkeen.
–
POWER ei käytettävissä johtuen hybridijärjestelmän tilapäisestä rajoituksista
Väliaikainen järjestelmärajoitus, esim. virheellinen
toimintalämpötila.
–
KÄYNNISTYS JA AJO
Ilmoitus
Sisältö
Toimenpide
SAVE ei käytettävissä johtuen hybridijärjestelmän tilapäisestä rajoituksista
Väliaikainen järjestelmärajoitus, esim. virheellinen
toimintalämpötila.
–
AWD ei käytettävissä johtuen hybridijärjestelmän tilapäisistä rajoituksista
Väliaikainen järjestelmärajoitus, esim. virheellinen
toimintalämpötila.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjärjestelmät (s. 267)
273
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihteistot
Vaihtoilmaisin*
Digitaalinen mittaristo vaihtoilmaisimella.
V60 Twin Engine-autoa ajetaan ja käsitellään
samalla tavalla kuin tavanomaisella polttomoottorilla ja automaattivaihteistolla varustettua autoa.
Vaihtoilmaisin ilmoittaa kuljettajalle, milloin on
hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi
vaihde.
Kehystetty numero ilmoittaa ko. vaihteen.
Vaihteenvalitsimen ollessa käsivalintaisessa vaihdeasennossa (+/-) polttomoottori on aina käynnissä. Kuljettajan pitää tällöin vaihtaa manuaalisesti ja auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin
vapautetaan, ks. Automaattivaihteisto - Geartronic
(s. 275).
Olennainen yksityiskohta ympäristösovitetun ajon
yhteydessä on ajaa oikealla vaihteella ja vaihtaa
hyvissä ajoin.
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän
osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran
esiintyessä mittaristossa syttyy varoitussymboli ja teksti-ilmoitus näkyy - Noudattakaa tällöin annettua suositusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 275)
Tietyissä versioissa on apuvälineenä ilmaisin GSI (Gear Shift Indicator) - joka kertoo kuljettajalle, kun on hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai
pienempi vaihde mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Ottaen huomioon ominaisuudet, kuten suorituskyky ja värinätön käynti, voi kuitenkin olla asianmukaista vaihtaa suuremmalla kierrosluvulla.
Kehystetty numero ilmoittaa ko. vaihteen.
Automaattivaihteisto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
274
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 275)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattivaihteisto - Geartronic
Pysäköintiasento - P
Geartronic-vaihteistossa on kaksi eri vaihtotilaa automaattinen ja käsivalintainen.
Valitkaa asento P, kun moottori käynnistetään tai
auto seisoo pysäköitynä.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois P-asennosta, jarrupolkimen pitää olla painettuna ja avaimen asennossa II, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 85).
HUOM
D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Manuaaliset vaihdeasennot. S: Sport-tila*4.
Mittaristo (s. 70) näyttää vaihteenvalitsimen asennon seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3
jne.
Vaihdeasennot
Automaattivaihteiston vaihdeasennot näytetään mittaristossa
oikealla. (Vain yksi ilmaisin
palaa kerrallaan ilmoittaen valitun vaihdeasennon.)
4
Ei ole V60 Twin Engine -mallissa.
Moottorin käynnistyksen yhteydessä tehdään
automaattinen jarrujärjestelmän toiminnan
tarkastus, kun kuljettaja painaa jarrupoljinta
vaihteenvalitsimen poistamiseksi P-asennosta. Toiminnan tarkastuksessa poljinliike on
hieman pitempi kuin normaalissa jarrutuksessa.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti lukittu.
Kytkekää myös seisontajarru (s. 283), kun auto
on pysäköity.
HUOM
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa,
ennen kuin auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä.
TÄRKEÄÄ
Auton täytyy olla paikallaan, kun valitaan Pasento.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun
auto on kaltevalla pinnalla - automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Peruutusasento - R
Auton on oltava paikallaan, kun R-asento valitaan.
Vapaa-asento - N
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto
seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa Nasennossa.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N
muuhun vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja avaimen asennossa II, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 85).
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää seistä
paikallaan, kun D -asento valitaan R -asennosta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 275
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Geartronic – Käsivalintaiset
vaihdeasennot (+S-)
Kun vaihteenvalitsin on käsinvalinta-asennossa
"+S-", polttomoottori on koko ajan käynnissä.
Kuljettajan pitää tällöin vaihtaa manuaalisesti ja
auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
Manuaaliseen vaihtotapaan päästään
viemällä vipu sivulle asennosta D pääteasentoon "+S-". Mittariston symboli
"+S-" vaihtuu VALKOISESTA ORANSSIKSI ja luvut 1, 2, 3 jne. näytetään ruudussa
merkkinä valittuna olevasta vaihteesta.
•
Painakaa vipua eteenpäin suuntaan "+"
(plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja
vapauttakaa se - vipu palaa lepoasentoonsa
välille + ja –.
tai
•
Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan "–" (miinus) vaihtaaksenne yhden portaan alaspäin,
ja vapauttakaa se.
Käsivalintainen vaihdeasento "+S–" voidaan valita
milloin tahansa ajon aikana.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja
antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin valitulle
vaihteelle on kohtuullista.
Automaattiseen ajotilaan palaaminen:
•
276
Siirtäkää vipua sivulle ääriasentoon kohtaan
D.
Geartronic - Talvitila
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
1.
Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin D-asennosta ääriasentoon tilassa
"+S–", jolloin mittariston näytössä merkki D
vaihtuu numeroksi 1.
2.
Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua eteenpäin kohti "+" -merkkiä (plus) 2 kertaa - näytössä merkki 1 vaihtuu merkiksi 3.
3.
Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti kaasua.
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle
alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns. kickdown.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta,
tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston
ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja, joka estää
kickdown-toiminnon.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdowntoimintoa, joka johtaa niin korkeaan kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja
kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen
moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei tapahdu
mitään – alkuperäinen vaihde pysyy kytkettynä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin
yhden tai useamman portaan kerrallaan riippuen
moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa ylöspäin
moottorivaurioiden estämiseksi, kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Hinaus
Jos autoa pitää hinata - ks. tärkeitä tietoja osasta
Hinaus (s. 317).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 413)
Vaihteistot (s. 274)
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihteenvalitsinsalpa
Pysäköintiasento (P)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
Vaihteenvalitsinsalpoja on kahta eri tyyppiä mekaaninen ja automaattinen.
•
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poisto
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
G021351
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P
johonkin muuhun vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja avaimen asennossa
(s. 85) II.
M: Manuaalinen vaihtaminen5 - "+/-" tai "Sport-tila"6.
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla asennoilla
on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin
on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N
muuhun vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja avaimen asennossa (s. 85) II.
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun tyhjennyttyä, vaihteenvalitsin pitää siirtää pois Pasennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Nostakaa kumimattoa lokerossa keskikonsolin takana ja etsikää reikä7 avainliuskaa
(s. 171) varten lokeron pohjasta.
Etsikää palautusjousinen painike alhaalta
reiästä avainliuskalla ja painakaa sitä pitkään.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja D.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
5
6
7
Kuva on kaaviomainen.
Ei ole V60 Twin Engine -mallissa.
Reikiä voi olla kaksi: yksi avainliuskalle ja yksi kumimaton kiinnittämistä varten.
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta ja
vetäkää avainliuska ylös.
4.
Asettakaa kumimatto takaisin.
}}
277
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 275)
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*
Neliveto - AWD
Käyttöjarru voidaan vapauttaa ennen liikkeellelähtöä tai peruutusta mäessä - HSA-toiminto (Hill
Start Assist) estää auton vierimisen alaspäin.
Nelivedolla saavutetaan optimaalinen pito.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy
muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja siirtää
jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa kaasua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 264)
Neliveto (AWD – All Wheel
Drive) aktivoidaan tällä keskikonsolissa olevalla painikkeella,
ks. Käyttöjärjestelmät - ajotilat
(s. 268). Tila on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä ajettaessa
pienellä nopeudella liukkaalla
tienpinnalla. Nelivedolla on myös vakauttava vaikutus suuremmilla nopeuksilla.
Mahdollisimman hyvän ajorataotteen saamiseksi
ja pyörien luistamisen estämiseksi jaetaan vetovoimaa automaattisesti pyörille, joilla on paras
pito. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi osa
voimasta etupyörille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
278
Käyttöjärjestelmät - ajotilat (s. 268)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Käyttöjarru
Käyttöjarrua käytetään auton nopeuden alentamiseen ajon aikana.
Autossa on turvallisuussyistä kaksi jarrupiiriä.
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen
kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vasta moottorin käynnistyksen jälkeen, ks. Moottorin käynnistäminen
(s. 264).
Jos jalkajarrua painetaan jännitteettömässä
autossa sähkö- ja polttomoottorien ollessa sammutettuina - jos autoa esim. hinataan - poljinliike
on hieman pidempi ja tarvitaan suurempi poljinpaine auton jarruttamiseksi.
Jos autossa on Liikkeellelähtöapu mäessä
(HSA)* (s. 278)*, poljin palaa tavallista hitaammin
normaaliasentoon, jos auto on pysäköity mäkeen
tai epätasaiselle alustalle.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti
kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta vähentää
käyttämällä moottorijarrutusta. Moottorijarrutusta
hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään
samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin kuin
ajettaessa sitä ylöspäin.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta, ks.
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 409).
Toiminnan tarkastus moottorin
käynnistämisen yhteydessä
Autossa on nk. "brake by wire" -jarrujärjestelmä.
Jokaisen moottorin käynnistyksen jälkeen tehdään automaattinen jarrujärjestelmän toiminnan
tarkastus, kun kuljettaja painaa jarrupoljinta poistaakseen vaihteenvalitsimen P-asennosta, ks.
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 275). Toiminnan tarkastuksen yhteydessä voi infonäytössä
näkyä tietyissä tapauksissa ilmoitus ja symboli, ks.
esimerkkiä tämän luvun lopussa olevasta taulukosta.
HUOM
Toiminnan tarkastuksen yhteydessä poljinliike
on hieman pitempi kuin normaalissa jarrutuksessa.
Kevyt jarrutus - hybridiakun lataaminen
Kevyen jarrutuksen yhteydessä käytetään sähkömoottorin moottorijarrua. Auton liike-energia
muunnetaan tällöin sähköenergiaksi, jota käytetään hybridiakun lataamiseen. Akun lataamienn
moottorijarrutuksella osoitetaan mittaristossa
(s. 71) animaatiolla.
Tämä toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
150-5 km/h (93–3 mph) – voimakkaammassa
jarrutuksessa sekä tämän nopeusvälin ulkopuolella hydraulinen jarrujärjestelmä täydentää jarrutusta.
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
Kun autolla ajetaan pitkään kovassa sateessa jarruttamatta, jarrutusvaikutus saattaa alkaa pienellä
viiveellä ensimmäisessä jarrutuksessa. Näin voi
käydä myös auton pesun jälkeen. Tällöin jarrupoljinta täytyy painaa voimakkaammin. Säilyttäkää
siksi pitempi turvaväli edellä olevaan liikenteeseen.
Jarruttakaa autoa voimakkaasti ajettuanne märillä
teillä ja käytettyänne auton pesussa. Tällöin jarrulevyt lämpenevät ja kuivuvat nopeammin eikä niihin muodostu korroosiota. Ottakaa muu liikenne
huomioon jarruttaessanne.
Jarruttaminen suolatuilla tienpinnoilla
Ajettaessa suolatuilla teillä jarrulevyihin ja -paloihin voi muodostua suolakerros. Tällöin jarrutusmatka voi pidentyä. Säilyttäkää siksi erityisen
pitkä turvaväli edellä ajavaan ajoneuvoon. Muistakaa myös:
•
Jarruttaa silloin tällöin mahdollisen suolakerroksen irrottamiseksi. Huolehtia siitä, ettette
vaaranna jarruttaessanne muita tielläliikkujia.
•
Painaa jarrupoljinta varovasti ajomatkan
lopuksi ja ennen seuraavaa ajomatkaa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 279
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Huolto
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on
eritelty Huolto- ja takuukirjassa.
satojen kilometrien ajon aiheuttaman "kulumisen"
jälkeen. Kompensoikaa pienentynyt jarruvaikutus
painamalla jarrupoljinta voimakkaammin. Volvo
suosittelee ainoastaan Volvoonne hyväksyttyjen
jarrupalojen asentamista.
Uudet ja vaihdetut jarrupalat ja jarrulevyt antavat
optimaalisen jarruvaikutuksen vasta muutamien
TÄRKEÄÄ
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus
on tarkistettava säännöllisesti.
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne
tietoa menettelytavasta tai teettäkää tarkastus
korjaamolla – suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Symbolit ja ilmoitukset
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Palaa kiinteästi 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä - automaattinen toiminnan tarkastus.
280
KÄYNNISTYS JA AJO
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
Painakaa jarrupoljinta
voimakkaasti P-asennon kytkemiseksi pois
Jalan paine jarrupolkimella on liian pieni.
Jarrupolkimen ominaisuuksia muut. Tarvitsee
huollon
•
Painakaa poljin alemmas.
Voidaan näyttää hyvin kylmällä säällä tai jos vaihteenvalitsin on siirretty pois P-asennosta jarrupolkimen ollessa riittämättömästi painettuna.
•
Sammuttakaa moottori painamalla START/STOP ENGINE-painiketta - käynnistäkää moottori uudelleen ja painakaa jarrupoljin alas.
Jos vikailmoitus säilyy: Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
VAROITUS
•
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut (s. 282)
Jos
ja
palavat samanaikaisesti,
saattaa jarrujärjestelmässä olla vikaa.
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on normaali, aja varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Seisontajarru (s. 283)
•
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 282)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset
varoitusvilkut (s. 282)
281
KÄYNNISTYS JA AJO
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
Lukkiutumattomat jarrut, ABS (Anti-lock Braking
System), estävät pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa.
Toiminnon ansiosta ohjauskyky säilytetään ja
esim. esteen väistäminen helpottuu. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua värinöitä, mikä
on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja
vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi alhaisella ajonopeudella ABS-järjestelmälle voidaan tehdä automaattinen testi. Testin huomaa jarrupolkimen sykkimisestä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
282
Käyttöjarru (s. 279)
Seisontajarru (s. 283)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset
varoitusvilkut (s. 282)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 282)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja
automaattiset varoitusvilkut
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta. Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat sen sijaan, että ne
- kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoidaan nopeuksilla yli
50 km/h (31 mph) voimakkaan jarrutuksen
yhteydessä. Kun auton nopeus on jarrutettaessa
laskenut ajonopeuden 10 km/h (6 mph) alle, vilkkuvat jarruvalot alkavat taas palaa tasaisesti –
samalla varoitusvilkut (s. 101) kytketään toimintaan. Ne vilkkuvat, kunnes kuljettaja nostaa jälleen auton nopeutta tai poistaa varoitusvilkut käytöstä.
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assist) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja siten
lyhentämään jarrutusmatkaa.
EBA tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja lisää
tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABS-järjestelmä alkaa
toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
Kun EBA aktivoidaan, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmaksi. Painakaa ja pitäkää
jarrupoljinta painettuna niin pitkään kuin on
tarpeen. Jarrupolkimen päästäminen lopettaa
kaiken jarrutuksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 279)
Seisontajarru (s. 283)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 282)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut (s. 282)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Seisontajarru (s. 283)
•
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut (s. 282)
Käyttöjarru (s. 279)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset
varoitusvilkut (s. 282)
KÄYNNISTYS JA AJO
Seisontajarru
Seisontajarrun kytkeminen
Seisontajarru estää autoa lähtemästä liikkeelle
paikaltaan lukitsemalla/salpaamalla kaksi pyörää.
sontajarrun säädintä. Jarrutus loppuu, kun säädin
vapautetaan.
HUOM
Toiminto
Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa
kuuluu merkkiääni jarrutuksen aikana.
Kun sähköinen seisontajarru on toiminnassa,
kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni syntyy
myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy takapyöriin, kun
auto on melkein paikallaan.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua
ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala, ks.
Käynnistysapu toisesta akusta (s. 266).
Pysäköinti mäkeen
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
•
Seisontajarrun säädin - kytketty.
1.
Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
2.
Painakaa seisontajarrun säädintä.
>
Mittariston symboli alkaa vilkkua valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on
kytketty.
3.
Vapauttakaa käyttöjarrupoljin ja varmistakaa,
että auto on paikallaan.
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
•
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun
auto on kaltevalla pinnalla - kytketty vaihde tai
automaattivaihteiston P-asento eivät riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Kun auto pysäköidään, vaihteenvalitsin tulee
asettaa P-asentoon.
Hätäjarru
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan kytkeä ajoneuvon ollessa liikkeellä painamalla pitkään sei-
}}
283
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Seisontajarrun vapauttaminen
Irrottaminen automaattisesti
Raskas kuorma ylämäessä
1.
Kiinnittäkää turvavyö.
2.
Käynnistäkää moottori.
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada auton
liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä painamalla säädintä sisään samanaikaisesti, kun lähdette liikkeelle. Vapauttakaa säädin,
kun moottori alkaa vetää.
3.
Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
4.
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai R ja
painakaa kaasua.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
HUOM
Seisontajarrun säädin - vapautettu.
Irrottaminen manuaalisesti
1.
Asettakaa etäavain virtalukkoon8.
2.
Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
3.
Vetäkää säätimestä.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
8
284
Turvallisuussyistä seisontajarru vapautetaan
automaattisesti vain, jos moottori on käynnissä ja kuljettaja on ottanut turvavyön käyttöön. Seisontajarru vapautetaan välittömästi
automaattivaihteistoisissa autoissa, kun kaasupoljinta painetaan ja vaihteenvalitsin on
asennossa D tai R.
Jos autossa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä: painakaa START/STOP ENGINE.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla
sähköisen seisontajarrun rakenteen vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ja ilmoitukset
Tietoa siitä, miten mittariston teksti-ilmoitukset
voidaan näyttää ja poistaa: ks. Ilmoitukset - käsittely (s. 117).
KÄYNNISTYS JA AJO
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
"Ilmoitus"
•
Lukekaa mittariston ilmoitus.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että seisontajarrua kytketään.
Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa, se tarkoittaa, että on syntynyt vika.
•
Seisontajarru ei
täysin vapautettu
Lukekaa mittariston ilmoitus.
Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida vapauttaa:
•
Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM! Varoitussignaali soi, jos matkaa jatketaan tämän vikailmoituksen näkyessä.
Seisontajarru ei
vedetty
Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida kytkeä:
•
Yrittäkää vapauttaa ja kytkeä jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Ilmoitus syttyy myös käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa, kun autolla ajetaan pienellä nopeudella oven ollessa
auki, kuljettajan huomion herättämiseksi, että seisontajarru on voinut vapautua tarkoituksettomasti.
Seisontajarru
Tarvitsee huollon
On muodostunut vika:
•
Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jos auto on pysäköitävä ennen kuin mahdollinen
vika on korjattu, pyörät on käännettävä samalla
tavalla kuin pysäköitäessä mäkeen ja vaihteenvalitsin on asetettava P-asentoon.
Teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla
lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
}}
285
KÄYNNISTYS JA AJO
||
286
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 279)
KÄYNNISTYS JA AJO
Taloudellinen ajo
koko sisätilan lämmittämistä, koska se kuluttaisi energiaa hybridiakusta.
Ajakaa taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti
ajamalla pehmeästi ja ennakoiden ja sopeuttamalla ajotavan ja nopeuden vallitsevaan tilanteeseen.
Ajaminen
Energiaa säästävä ajotapa alentaa virrankulutusta
ja pidentää kantamaa.
Sähkökäytöllä ajamisen suunnittelu
•
On tärkeää suunnitella ajo huolellisesti sähkökäytön yhteydessä, jotta saavutetaan mahdollisimman pitkä ajomatka:
Mahdollisimman pienen energiankulutuksen
saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila Pure.
•
Ajakaa tasaisella nopeudella ennakoiden, jarrutusten minimoimiseksi.
•
Tasapainottakaa tehontarve kaasupolkimella.
Katsokaa kuljettajan näytön ilmaisimesta, ks.
Eco guide & Hybrid guide (s. 75), käytettävissä oleva sähkömoottorin teho, jotta polttomoottoria ei käynnistetä turhaan. Sähkömoottori on polttomoottoria tehokkaampi
etenkin alhaisilla nopeuksilla.
Lataaminen
• Ladatkaa auto säännöllisesti sähköverkosta.
Ottakaa tavaksi lähteä matkaan aina täyteen
ladatulla hybridiakulla.
•
•
Selvittäkää, missä on latausasemia.
Valitkaa mahdollisuuksien mukaan latausasemalla varustettu pysäköintipaikka.
Esi-ilmastointi
• Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan auton
esi-ilmastointia ennen ajamista sähköverkkoon liitetyn latausjohtimen avulla.
•
Välttäkää auton pysäköintiä siten, että sisätila
jäähtyy tai lämpenee liikaa pysäköinnin
aikana. Pysäköikää auto esimerkiksi ilmastoituun autotalliin.
•
Sammuttakaa tuuletuspuhallin, jos mahdollista, lyhyttä ajomatkaa varten matkustamon
esi-ilmastoinnin jälkeen.
•
Jos esi-ilmastointia ei voida käyttää kylmällä
säällä, käyttäkää ensisijaisesti istuimen ja
ohjauspyörän sähkölämmitystä*. Välttäkää
•
Jarruttakaa pehmeästi jarrupolkimella, sillä se
lataa hybridiakkua. Jarrupolkimeen on
sisäänrakennettu regeneroiva jarrutustoiminto.
•
Ajaessanne mäkisessä maastossa hyödyntäkää moottorijarrutustoimintoa. Auto jarruttaa
moottorilla kun kaasupoljin vapautetaan ja
hybridiakkua ladataan.
•
Suuri nopeus lisää energiankulutusta –
ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
Valitkaa ajotila Save korkeammilla ajonopeuksilla, jos ajomatka on pitempi kuin mihin
sähkö riittää.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita ja
tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa
ECO -rengaspaineet mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi.
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi kulutus.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
•
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Älkää pitäkö autoa paikallaan mäessä kaasupolkimen avulla. Käyttäkää sen sijaan käyttöjarrua.
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti
havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä
nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
Ulkolämpötila
Sähkömoottori, elektroniikka ja akut toimivat parhaiten lämpötilassa noin 25 °C. Kun auto on
yhdistetty sähköliitäntään, se asetetaan (s. 140)
optimaaliselle lämpötilavälilleen. Jos auto käyn-
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 287
KÄYNNISTYS JA AJO
||
nistetään kylmässä tai se ajon aikana asettuu sallitun lämpötilavälinsä ulkopuolelle, polttoainekäyttöinen lämmitin käynnistyy ja ehkä myös polttomoottori automaattisesti siten, että lämpeneminen saadaan aikaan. Autoa voidaan ajaa sähköllä
rajoitetulla teholla, jos lämpötila tulee liian matalaksi.
Vastaavalla tavalla järjestelmää voidaan joutua viilentämään ajettaessa lämpimässä.
HUOM
Jos ulkolämpötila tulee erittäin matalaksi, dieselmoottori on aina käynnissä.
Virrankuluttajat
Mitä useampi virrankuluttaja autossa on päällä
(esim. stereo, ikkunoiden, taustapeilien ja istuinten sähkölämmitys jne.), sitä suurempi on energiankulutus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
288
Kantama sähkökäytöllä (s. 291)
Talviajo (s. 290)
Kahlaus
TÄRKEÄÄ
Kahlaus tarkoittaa sitä, että autolla ajetaan veden
peittämällä tiellä. Kahlaus on suoritettava varovasti.
Moottorivaurio voi olla seurauksena, jos ilmansuodattimeen pääsee vettä.
Jos syvyys on yli 25 cm, saattaa vettä päästä
vaihteistoon. Tällöin öljyjen voitelukyky heikkenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Autoa voidaan ajaa enintään 25 cm syvässä
vedessä korkeintaan kävelyvauhtia. Virtaavaa
vettä ylitettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.
Jonkin komponentin, moottorin, vaihteiston,
turboahtimen, tasauspyörästön tai niiden
sisäisten osien vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tulvimisesta, hydrostaattisesta lukituksesta tai öljyn puutteesta, ei takuu kata.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus älkääkä
pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa
kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan
täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt
jarruvaikutus.
•
Puhdistakaa sähköisen lämmittimen ja perävaunun mahdolliset liittimet vedessä ja
savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se voi
aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Jos moottori on pysähtynyt veteen, älkää yrittäkö käynnistää - hinauttakaa auto vedestä
korjaamoon - suosittelemme Volvon teknistä
palvelua. Vaarana on moottorivaurio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetäminen (s. 318)
Hinaus (s. 317)
KÄYNNISTYS JA AJO
Ylikuumeneminen
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä, on
olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman ollessa raskas.
Tietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua
vetäen, ks. Perävaunun vetäminen* (s. 310).
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot
ajaessanne hyvin lämpimässä säässä.
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä tulee liian korkeaksi, syttyy varoitussymboli mittariston infonäytössä ja näyttää
teksti-ilmoituksen Korkea moottorin
lämpötila. Pysähdy turvallisesti - pysäyttäkää auto tällöin turvallisella tavalla ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia
minuutteja järjestelmän jäähdyttämiseksi.
•
Jos esitetään teksti-ilmoitus Korkea
moottorin lämpötila Sammuta moottori
tai Moottorin jäähdytysnesteen määrä
alhainen Pysähdy turvallisesti, moottori
on sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
•
Vaihteiston ylikuumetessa aktivoidaan sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää varoitussymbolin mittaristossa ja sen näytössä sekä
esittää teksti-ilmoituksen Vaihteisto kuuma
Rajoita nopeutta tai Vaihteisto kuuma
Pysähdy turvallisesti Odota jäähtymistä noudattakaa annettua suositusta ja vähentä-
kää nopeutta tai pysäyttäkää auto turvallisella
tavalla sekä antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja, jotta vaihteisto
saa jäähtyä.
•
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi
voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Ajaminen takaluukku/tavaratilan
luukku avoinna
Kun autolla ajetaan takaluukku auki, autoon voi
imeytyä myrkyllisiä kaasuja kuormatilan kautta.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 156)
* Valinnais-/lisävaruste. 289
KÄYNNISTYS JA AJO
Ylikuormitus - käynnistysakku
Ennen pitkää matkaa
Talviajo
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua (s. 375) eri tavoin. Välttäkää käyttämästä
avainasentoa II (s. 85) auton moottorin ollessa
sammutettu. Käyttäkää sen sijaan asentoa I - silloin kulutetaan vähemmän virtaa.
Ennen pitkää matkaa on hyvä käydä läpi seuraavat seikat:
•
Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus (s. 418) on
normaali.
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset
sen varmistamiseksi, että autolla voidaan ajaa
turvallisesti.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun auton
moottori on sammutettu. Esimerkkejä sellaisista
toiminnoista ovat:
•
Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy tai
muu neste) ole.
•
Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
•
Varoituskolmion (s. 330) pitäminen mukana
on lain vaatimus tietyissä maissa.
•
•
•
•
matkustamon puhallin
valonheittimet
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
Jos käynnistysakun jännite on matala, mittariston
infonäyttö esittää tekstin Akun varaus matala
Virransäästötila. Energiansäästötoiminto sitten
sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
290
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä auto ja antamalla sen sitten käydä
vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku
ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
Moottorin jäähdytysnesteessä (s. 361) pitää
olla 50 % glykolia. Tämä seos suojaa moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n lämpötilaan
asti. Terveysriskien välttämiseksi eri tyyppisiä
pakkasnesteitä ei saa sekoittaa.
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty
kondenssiveden muodostumisen estämiseksi.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät lisäksi
polttoaineenkulutusta moottorin ollessa
kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 409).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 360)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 326)
Polttimonvaihto - yleistä (s. 364)
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
•
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
KÄYNNISTYS JA AJO
käynnistysakulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää huuhtelunestettä (s. 374) välttääksenne jäänmuodostuksen huuhtelunestesäiliössä.
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi Volvo
suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään pyörään,
jos lumen tai jään vaara on olemassa.
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja
kaikissa maissa.
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa
muodoissa oppiaksenne tuntemaan auton reaktiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Talviajo (s. 290)
Kantama sähkökäytöllä
Auton kantama sähkökäytöllä riippuu useista
tekijöistä, esim. käytössä olevien virrankuluttajien
määrästä. Edellytykset pitkän kantaman saavuttamiselle vaihtelevat auton ajo-olosuhteiden
mukaan.
Kantamaan vaikuttavat tekijät
Joihinkin tekijöihin kuljettaja ei voi vaikuttaa, toisiin taas voi. Pisin kantama voidaan saavuttaa
hyvin edullisissa olosuhteissa, joissa kaikki tekijät
vaikuttavat positiivisesti.
Tekijät, joihin kuljettaja ei voi vaikuttaa
Monet ulkoiset olosuhteet vaikuttavat kantamaan
vaihtelevassa määrin:
•
•
•
•
•
liikennetilanne
lyhyet ajomatkat
pinnanmuodostus
ulkolämpötila ja vastatuuli
ajokeli ja tien pinnoite.
Tekijät, joihin kuljettaja voi vaikuttaa
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että seuraavat
tekijät vaikuttavat kantamaan, jotta hän voi käyttää autoa energiatehokkaasti:
•
•
•
•
säännöllinen lataaminen
Esi-ilmastointi
ajotila Pure
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
•
•
•
nopeus ja kiihdytys
ajotila Save
renkaat ja rengaspaine.
Virrankuluttajat
Mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi
sähkökäytöllä pitää sähkökäyttöistä autoa ajavan
myös muistaa säästää virtaa (s. 299). Mitä
useampi kulutuskohde (stereo, ikkunoiden/
peilien/istuinten sähkölämmitys, paljon viileää
ilmaa ilmastointilaitteesta jne.) on päällä - sitä
lyhyempi on mahdollinen ajomatka.
HUOM
Matkustamon suuren virrankulutuksen lisäksi
voivat myös suuret nopeudet, voimakkaat kiihdytykset, raskas kuorma sekä ylämäet rajoittaa mahdollista ajomatkaa.
Ajaminen sähkökäytöllä
Valitkaa ajotila Pure energiatehokkainta ajoa varten, jotta pääsette mahdollisimman pitkän matkan
pelkällä sähkökäytöllä.
Valitkaa ajotila Save korkeammilla ajonopeuksilla,
jos ajomatka on pitempi kuin mihin sähkö riittää.
Pitempi paikallaanolo
Normaalissa hybridiakun latauksessa (s. 298)
menee osa latausvirrasta auton käyttöjärjestelmän pitämiseen ajovalmiina, ennen kaikkea hybridiakun lämpötilan ohjaamiseen. Jos autoa ei käy-
}}
291
KÄYNNISTYS JA AJO
||
tetä muutamaan päivään, energiaa voidaan säästää jättämällä esi-ilmastointi käynnistämättä. Jos
autoa ei käytetä pitkähköön aikaan, hybridiakun
kannalta on parasta pysäköidä auto viileään paikkaan. Lisätietoja siitä, mitä pitää ottaa huomioon
pitemmän paikallaanolon yhteydessä, ks. Hybridiakulla varustetun auton pitkäaikainen säilytys
(s. 309).
Polttoainesäiliön luukku Avaaminen/sulkeminen
Polttoainesäiliön luukku avaaminen käsin
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata/sulkea
seuraavasti:
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata käsin, kun
sähköinen avaaminen matkustamosta ei ole mahdollista.
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taloudellinen ajo (s. 287)
Käyttöjärjestelmät - ajotilat (s. 268)
1.
Avatkaa säiliön luukku valopaneelissa olevalla
painikkeella - luukku avautuu, kun painike vapautetaan.
Avatkaa/poistakaa kuormatilassa oleva sivuluukku (samalla puolella kuin polttoainesäiliön luukku).
2.
Mittariston näytössä symbolin nuoli osoittaa, kummalla puolella autoa polttoainesäiliön luukku sijaitsee.
Laajentakaa/avatkaa rei'itetty osa eristeessä
ja etsikää edestä väriltään vihreä, kahvalla
varustettu naru.
3.
Vetäkää nuoraan varovasti suoraan taaksepäin, kunnes polttoainesäiliön luukku kääntyy
napsahtaen ulos.
•
Sulkekaa painamalla luukkua kiinni, kunnes
naksahdus vahvistaa, että se on kiinni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
292
Polttoaineen täyttö (s. 293)
TÄRKEÄÄ
Vetäkää varovasti narusta – luukun lukon
avaaminen vaatii hyvin vähän voimaa.
KÄYNNISTYS JA AJO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen täyttö (s. 293)
Polttoaineen täyttö
Polttoaineen täyttö
Tärkeitä seikkoja muistettavaksi tankkauksen
yhteydessä.
1.
Polttoainesäiliön korkin avaaminen/
sulkeminen
Valitkaa polttoaine, joka on polttoainesäiliön
luukun sisäpinnalla olevan merkinnän9
mukaan hyväksytty käytettäväksi autossa.
Katsokaa tietoa hyväksytyistä polttoaineista
kappaleesta diesel (s. 294).
2.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa
tankkaaminen, kun pumpun suutin katkaisee
ensimmäisen kerran.
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä vuotaa
yli.
Lisäys varakanisterilla10
Säiliön korkki voidaan asettaa luukkuun.
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin hitaasti.
•
9
Tankkauksen jälkeen - asettakaa korkki paikalleen ja kääntäkää siten, että kuuluu useita
naksahduksia.
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä käyttäkää
suppiloa, joka on lattialuukun alla kuormatilassa.
Olkaa tarkka, että suppilon putki viedään kunnolla
täyttöputkeen. Täyttöputkessa on avattava luukku
ja suppilon putki pitää viedä luukun ohi ennen
kuin lisääminen voidaan aloittaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen käsin
(s. 292)
•
Polttoaine - käsittely (s. 294)
CEN-standardin prEN16942 mukainen merkintä löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta ja lähitulevaisuudessa (kahden vuoden sisällä) myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Koskee vain dieselmoottorilla varustettua autoa.
10
293
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoaine - käsittely
TÄRKEÄÄ
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee kaikkia moottoreita.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
HUOM
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia sekä
hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä
ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja
tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi
lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali
voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa tulipaloon
ja henkilövahinkoihin.
11
294
CEN-standardi prEN16942.
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa
yhdessä polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton suorituskykyyn.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Polttoaine - diesel (s. 294)
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (s. 297)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 418)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 415)
Polttoaine - diesel
Diesel on dieselmoottorilla varustettuihin autoihin
tarkoitettua polttoainetta.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan
epäilyttävää polttoainetta. Dieselpolttoaineen
pitää täyttää normi EN 590 tai SS 155435. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille, esimerkiksi suurille rikki- ja metallimäärille.
Merkintä
Merkintä11 löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta ja lähitulevaisuudessa (kahden vuoden
sisällä) myös vastaavista polttoainepumpuista ja
niiden suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Euroopan nykyisen vakiopolttoaineen tunnistaa
tästä merkinnästä. Seuraavilla merkinnöillä varustettua dieseliä saa käyttää dieselmoottorilla
varustetussa autossa:
B7 on dieseliä, jossa on enintään 7 tilavuus-% rasvahapon
metyyliestereitä (FAME).
KÄYNNISTYS JA AJO
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa (alle
0 °C) aiheuttaa parafinoitumista, mikä voi johtaa
käynnistysvaikeuksiin. Myytävät polttoainelaadut
on sovitettu vuodenajan ja ilmastovyöhykkeen
mukaan, mutta äärimmäisissä sääolosuhteissa,
polttoaineen ollessa vanhaa tai siirryttäessä
ilmastovyöhykkeeltä toiselle parafinoitumista
saattaa esiintyä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa, että
täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa.
Välttäkää valumia maalatuille pinnoille. Peskää
valumat pois saippualla ja vedellä.
TÄRKEÄÄ
Dieselpolttoaineen pitää:
•
•
•
täyttää normi EN 590 ja/tai SS 155435
omata rikkipitoisuus, joka ei ylitä arvoa
10 mg/kg
sisältää enintään 7 tilavuus-% FAME12ainetta (B7).
TÄRKEÄÄ
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei saa
käyttää:
•
•
•
•
Erikoislisäaineet
Marine Diesel -polttoaine
Polttoöljy
FAME13 ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat
kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
Rajoitus matalan lämpötilan vuoksi
Jotta vältytään dieselpolttoaineen huonon kylmänkestävyyden aiheuttamalta parafiinin saostumiselta (ks. edellistä osaa), autossa on markkinaaluekohtainen toiminto, joka rajoittaa automaattisesti mahdollisuutta sähkökäyttöön ajotilan
PURE tai HYBRID kanssa matalissa lämpötiloissa. Tällaisessa tilanteessa dieselmoottori käy
koko ajan.
Dieselpolttoaineen kylmänkestävyys on mittapuu
polttoaineen käyttökelpoisuudelle alhaisissa lämpötiloissa. Yleensä dieselpolttoaineen kylmänkesto-ominaisuudet on sovitettu kyseiseen ilmastovyöhykkeeseen ja jakelu- ja myyntivuodenaikaan.
12
13
Fatty Acid Methyl Ester, rasvahappojen metyyliesteri
Dieselpolttoaineen, jossa on enintään 7 tilavuus-% FAMEa (B7), käyttö on sallittu.
Automaattinen rajoitus alhaisissa lämpötiloissa
kasvaa asteittain säiliössä olevan polttoaineen
vanhetessa. Kun auto on vasta tankattu, rajoitusta
ei ole, mutta se lisääntyy polttoaineen vanhetessa
säiliössä kuukausien mittaan.
Toiminnon tehtävänä on alhaisissa ulkolämpötiloissa antaa auton käyttää säiliössä oleva polttoaine, jotta uutta polttoainetta (oikealla kylmänkestävyydellä) voidaan/täytyy tankata, ennen kuin
säiliössä olevan polttoaineen kriittinen lämpötila
saavutetaan.
Polttoaineen ikä
Vanha dieselpolttoaine (n. 5 kk tai vanhempaa)
yhdessä kondenssiveden kanssa voi joissakin
olosuhteissa aiheuttaa levien ja bakteerien kertymistä polttoainejärjestelmään ja/tai polttoaineen
hapettumista, jotka aiheuttavat käyntihäiriöiden
vaaran.
Tällaisten ongelmien välttämiseksi autossa on
sisäänrakennettu toiminto, joka valvoo polttoaineen ikää. Sen yhteydessä näyttöön voi tulla selittävä teksti-ilmoitus, esim.:
• Polttoaine vanhentunut Käynnistä
polttomoottori ja kuluta polttoaine
• Vanhaa polttoainetta Moottori käy
polttoaineen kuluttamiseksi
•
Vanhaa polttoainetta Täytä
polttoainesäiliö
}}
295
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Tehkää tällaisessa tapauksessa suositellut toimenpiteet.
Polttoaineen loppuminen
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen.
Menetelkää näin ennen kuin moottori käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on lisätty dieselpolttoainetta:
1.
Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa
se ääriasentoon. Lisätietoja, ks. Avaimen
asennot (s. 84).
2.
Painakaa START-painiketta painamatta
jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
3.
Odottakaa n. yksi minuutti.
4.
Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa jarruja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa STARTpainiketta vielä kerran.
HUOM
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen puutteen yhteydessä:
•
14
296
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle
alustalle, mikäli mahdollista - jos auto on
vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara
polttoaineen syötössä.
Koskee vain viisisylinterisiä moottoreita.
Polttoaineen loppuessa muistettavaa
Välttäkää ajamasta polttoainetta loppuun. Jos säiliö on tyhjä, on mahdollista ajaa edelleen hybridiakun käytettävissä olevalla varauksella. Kun polttoainetta on tankattu, voidaan moottorin käynnistämiseen kuluva aika kokea pitkäksi (jopa
30 sekuntia). Tietyissä tapauksissa voidaan tarvita toistuvia käynnistysyrityksiä.
Kun moottori on käynnistetty, suositellaan sen
pitämistä käynnissä vähintään 5 minuuttia. Valitkaa ajotila AWD tai POWER polttoaineen saannin
helpottamiseksi.
Jos ilmoitus Polttomoottori ei käytettävissä
Rajoitettu suorituskyky ja ajomatka esitetään
mittariston infonäytössä - sammuttakaa ja käynnistäkää sitten moottori uudelleen täyden toiminnan palauttamiseksi.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta14
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi
polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi polttoainesuodattimen vaihtovälejä on noudatettava ja tarkoitusta varten suunniteltuja alkuperäisiä varaosia käytettävä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien
mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty likaantunutta polttoainetta. Lisätietoja, ks. Volvon
huolto-ohjelma (s. 352).
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet syrjäyttävät polttoainesuodattimen vedenerotuksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaine - käsittely (s. 294)
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (s. 297)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 418)
KÄYNNISTYS JA AJO
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella,
mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi. Tämä edellyttää, että
moottori on saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla
autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä,
kunnes moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten vielä
20 minuuttia.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä
säässä, moottori ei saavuta normaalia toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei dieselin
hiukkassuodattimen regenerointia tapahdu eikä
suodatin tyhjene.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista
n. 80-prosenttisesti, syttyy mittaristossa keltainen
varoituskolmio ja sen infonäytössä esitetään
ilmoitus Nokisuodatin täynnä Katso
käyttöohjekirjaa.
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 418)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 415)
HUOM
Regeneroinnin aikana voi ilmetä seuraavaa:
Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää yleensä 10 - 20 minuuttia.
Alhaisella keskinopeudella aikaa saattaa kulua
hieman kauemmin. Tänä aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Regeneroinnissa hybridiakun lataus aktivoidaan
väliaikaisesti taustalla, mikä muistuttaa SAVE -toimintoa, ks. Käyttöjärjestelmät - ajotilat (s. 268).
•
•
•
moottorin tehon pienehkö väheneminen
voidaan havaita tilapäisesti
•
polttoaineenkulutus voi tilapäisesti lisääntyä
•
palaneen hajua voi esiintyä.
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus häviää
automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä säällä,
tällöin moottori saavuttaa nopeammin normaalin
toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista,
saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton.
Silloin on vaarana, että suodatin pitää vaihtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaine - käsittely (s. 294)
Polttoaine - diesel (s. 294)
* Valinnais-/lisävaruste. 297
KÄYNNISTYS JA AJO
Katalysaattorit
Hybridiakun lataaminen
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle, jotta
toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
Tavanomaisen polttoainesäiliön lisäksi auto on
varustettu ladattavalla akulla - niin sanotulla hybridiakulla, joka on litiumioni-tyyppinen.
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta
rungosta (keraamisesta tai metallisesta). Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat katalysaattoritoiminnosta, ts. ne nopeuttavat kemiallista prosessia kulumatta itse.
Hybridiakku ladataan ohjausyksiköllä varustetun
latausjohtimen (s. 301) avulla. Yksikkö on sijoitettu säilytystilaan kuormatilan lattialuukun alle,
ks. Latausjohdin ja ohjauslaite (s. 301).
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää, jonka
tehtävänä on vähentää päästöjä ja parantaa polttoaineen hyödyntämistä. Lisätietoja, ks. Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 418).
Happianturi valvoo moottorista lähtevien pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin
mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään,
joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja ilman välistä suhdetta säädetään koko ajan. Säätö luo optimaaliset
olosuhteet tehokkaalle palamiselle haitallisten
aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit)
rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
298
•
Polttoaine - diesel (s. 294)
15
Eurooppalainen normi - EN 61851-1.
HUOM
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
Hybridiakun latausaika riippuu käytettävästä
latausvirrasta (s. 299).
Auton hybridiakkua ladattaessa ohjauslaite näyttää kulloisenkin tilan (s. 304) latauksen aikana ja
sen päätyttyä.
Niin kauan kuin hybridiakun lataus jatkuu, ladataan myös auton käynnistysakkua (s. 375).
Jos hybridiakun lämpötila on alle -10 ºC tai yli
30 ºC, jotkut auton toiminnot voivat muuttua tai
jäädä pois, koska hybridiakun kapasiteetti pienenee tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.
Sähkökäyttö ei ole mahdollista, jos akun lämpötila
on liian matala tai liian korkea. Jos ajotila
PURE(ks. käyttöjärjestelmät ja ajotilat (s. 268))
on tällöin valittuna, polttomoottori käynnistyy.
Lataus kiinteällä ohjausyksiköllä tilan
315 mukaisesti
Tietyillä markkina-alueilla ohjausyksikkö on kiinteästi asennettu sähköverkkoon yhdistettyyn
latausasemaan. Latausjohtimella ei tällöin ole
omaa ohjausyksikköä.
Sen sijaan sillä on erityinen liitinkappale, jota käytetään kytkettäessä latausjohdin latausasemaan.
Noudattakaa latausaseman ohjeita.
HUOM
Auto ei ole yhteensopiva kaikentyyppisten
latausasemien kanssa, eikä se voi ottaa vastaan yli 20 A:n virranvoimakkuutta. Jos auto
kytketään latausasemaan, joka ei ole yhteensopiva auton kanssa tai jonka antama virranvoimakkuus on korkeampi kuin mitä auto voi
ottaa vastaan, LED-ilmaisin palaa latausliitännässä punaisena. Lataaminen ei ole tällöin
mahdollista.
Lataaminen polttomoottorilla
Auto tuottaa akkuun virtaa ja akkua ladataan polttomoottorin ollessa käynnissä. SAVE-ajotilassa
polttomoottori lataa akkua ja varmistaa sen, että
akun energiakapasiteetti riittää n. 20 km:n ajamiseen sähkökäytöllä.
KÄYNNISTYS JA AJO
Lukekaa lisää käyttöjärjestelmistä ja ajotiloista
(s. 268).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakun lataaminen - valmistelut (s. 300)
Kantama sähkökäytöllä (s. 291)
Latausvirta
Latausvirtaa käytetään hybridiakun lataamiseen
(s. 298) sekä auton esi-ilmastointiin. Auton
latausliitännän ja 230 V AC:n pistorasian välinen
latausjohdin (s. 301) voidaan säätää ohjausyksikön avulla eri virranvoimakkuuksien (6 - 16 A)
kuormitukselle.
Kun latausjohdin aktivoidaan, mittaristo esittää
ilmoituksen ja valo (s. 306) syttyy auton latausliitännässä. Latausvirtaa käytetään pääasiassa akun
lataukseen, mutta sitä käytetään hyväksi myös
auton esi-ilmastoinnissa (s. 140).
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 VAC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa
- tällöin on olemassa vaara, että
230 VAC:n pistorasia voi vaurioitua. Katkaiskaa aina lataus ensin ja kytkekää sen jälkeen
latausjohdin irti.
A
Virranvoimakkuus (A)A
Latausaika (tuntia)
6
7,5–10,0
10
4,5–7,0
16
4,0–5,5
Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
HUOM
•
Hyvin kylmässä tai lämpimässä säässä
käytetään osa latausvirrasta hybridiakun
ja matkustamon lämmittämiseen/viilentämiseen, mistä aiheutuu pitempi latausaika.
•
Latausaika pitenee, jos esi-ilmastointi
(s. 140) on valittu. Tarvittava aika riippuu
pääasiassa ulkolämpötilasta.
Latausaika vaihtelee ohjauslaitteen asetetun virranvoimakkuuden mukaan.
Katsokaa seuraavan taulukon esimerkkejä:
}}
299
KÄYNNISTYS JA AJO
||
aan (tai saman varokepiirin toiseen pistorasiaan)
liitetään muita sähkönkuluttajia, pistorasian/varokepiirin varoke voi ylikuormittua ja laueta, jolloin
akun lataus keskeytyy.
Palauttakaa tällöin pistorasian/varokepiirin varoke
ja valitkaa ohjausyksiköstä pienempi latausvirta vaihtoehtoisesti kytkekää pistorasiasta irti jonkin
muu virrankuluttaja.
Hybridiakun lataaminen valmistelut
Ennen kuin auton hybridiakun lataaminen voidaan aloittaa (s. 306), on tehtävä eräitä valmisteluja.
VAROITUS
•
Hybridiakkua saa ladata vain hyväksytystä,
suojamaadoitetusta 230 VAC:n pistorasiasta.
•
Ohjausyksikön vikavirtasuoja suojaa
autoa, mutta 230 VAC:n verkon ylikuormittumisen vaara voi kuitenkin olla olemassa.
•
Välttäkää näkyvästi kuluneita tai vaurioituneita verkon pistorasioita, koska ne voivat
käytettäessä aiheuttaa palo- ja/tai henkilövahinkoja.
•
Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.
Esimerkki 3
Yleensä varokepiiriin kuuluu useita
230 V AC:nkulutuskohteita, joten saman varokkeen takana voi olla muitakin sähkönkuluttajia
(esim. valoja, imuri, porakone jne.).
Jos auto liitetään 230 V AC:n/10 A:npistorasiaan
ja ohjauslaite on asetettu 6 A:iin, auto ottaa vain
6 A 230 V AC:nverkosta. Akun lataus kestää
tosin kauemmin, mutta tällöin samaan pistorasiaan (tai varokepiiriin) voidaan samanaikaisesti liittää muita sähkönkuluttajia, kunhan yhteiskuormitus ei ylitä varokepiirin kapasiteettia.
Esimerkki 1
Aiheeseen liittyvät tiedot
Latausjohtimen liitospää ja latausliitäntä.
Jos auto liitetään 230 V AC:n/10 A:n pistorasiaan ja ohjauslaite on asetettu 16 A:n virralle, auto
yrittää ottaa 16 A 230 V AC:nverkosta - hetken
kuluttua ylikuormitettu pistorasian 10 A:n varoke
palaa ja akun lataaminen keskeytyy.
Asettakaa tällöin pistorasian varoke uudelleen ja
valitkaa pienempi latausvirta ohjausyksiköstä, ks.
Hybridiakun lataaminen - valmistelut (s. 300).
Esimerkki 2
Jos auto liitetään 230 V AC:n/10 A:n pistorasiaan ja ohjauslaite on asetettu 10 A:iin, auto ottaa
10 A 230 V AC:nverkosta. Jos samaan pistorasi-
300
•
Kantama sähkökäytöllä (s. 291)
VAROITUS
Hybridiakun saa vaihtaa vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
KÄYNNISTYS JA AJO
Ennen lataamista
Latausliitännän luukun avaaminen/
sulkeminen
TÄRKEÄÄ
•
Ohjausyksikköä ei tule huuhdella tai upottaa veteen.
•
Välttäkää altistamasta ohjausyksikköä ja
sen pistotulppaa suoralle auringonpaisteelle. Pistotulpassa oleva ylikuumenemissuoja voi tällöin rajoittaa hybridiakun
lataamista tai keskeyttää sen.
Latausjohdin ja ohjauslaite
Latausjohdinta ohjauslaitteineen käytetään auton
hybridiakun lataamiseen. Käyttäkää Volvon suosittelemaa latausjohdinta.
TÄRKEÄÄ
•
•
Tarkastakaa, että 230 VAC:n pistorasialla
on riittävä virransyöttö sähköauton lataamista varten - jos tästä ei ole varmuutta,
ammattilaisen tulee tarkistaa pistorasia.
Painakaa luukun takaosaa sisään ja päästäkää siitä irti.
Avatkaa luukku.
Jos pistorasian virran voimakkuus on tuntematon, käyttäkää ohjausyksikön matalinta tasoa.
Latausjohdon ohjausyksiköstä (s. 301) valitaan
haluttu latausvirta (s. 299) 6 - 16 A16. Tehtaalla
auton latausvirta on asetettu alimmalle tasolle.
Vetäkää latausliitännän peitekansi irti ja kiinnittäkää se pidikkeeseen luukun sisäpuolelle.
Katsokaa, että peitekanne kumilenkki on
käännetty alaspäin, jotta vältetään kannen
irtoaminen pidikkeestä.
Latausjohdin on sijoitettu säilytystilaan tavaratilan lattialuukun alle.
Erittelyt, latausjohdin
Kotelointiluokka
Ympäristön lämpötila
IP67
-32 ºC - +50 ºC
Latausliitännän luukku suljetaan päinvastaisessa
järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
16
Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
Hybridiakun lataaminen (s. 298)
Hybridiakun lataaminen - lopettaminen
(s. 308)
}}
301
KÄYNNISTYS JA AJO
||
VAROITUS
Ohjauslaite
Latausjohdinta ei saa käyttää, jos sen jokin
osa on vaurioitunut - tällöin on sähköiskun ja
vakavan henkilövahingon vaara.
Ilmaisin näyttää valitun latausvirran17.
Symboli palaa, kun latausjohdin on yhdistettynä 230 VAC:n pistorasiaan.
Painikkeet latausvirran lisäämiseksi/vähentämiseksi.
Vaurioituneen tai toimimattoman latausjohtimen saa korjata vain korjaamo - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symboli palaa, kun latausjohdin on yhdistettynä auton 230 VAC:n liitäntään.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Haaroitusliitäntää, ylijännitesuojaa tai vastaavia yksiköitä ei saa käyttää latausjohtimen
yhteydessä, koska tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tms. vaaran.
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 VAC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa
- tällöin on olemassa vaara, että
230 VAC:n pistorasia voi vaurioitua. Katkaiskaa aina lataus ensin ja kytkekää sen jälkeen
latausjohdin irti.
Sovitinta 230 VAC:n pistorasian ja latausjohtimen välillä saa käyttää vain, jos sovitin on
merkitty hyväksytyksi normien IEC 61851 ja
IEC 62196 mukaisesti.
HUOM
Latausjohdin muistaa latausvirran viimeisimmän asetuksen. Tämän vuoksi on tärkeää
säätää asetus, jos toista 230 VAC:n pistorasiaa käytetään seuraavassa lataustilanteessa.
Ohjauslaitteen ilmaisimet ja säätimet.
302
KÄYNNISTYS JA AJO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Latausjohdin ja ohjauslaite - tilailmoitukset
(s. 304)
•
Ohjausyksiköllä varustettu latausjohdin vikavirtasuoja (s. 306)
•
Latausvirta (s. 299)
17
Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
303
KÄYNNISTYS JA AJO
Latausjohdin ja ohjauslaite tilailmoitukset
Auton hybridiakkua ladattaessa (s. 298) latausjohtimen ohjauslaitteen (s. 301) ilmaisimet näyttävät kulloisenkin tilan latauksen aikana ja sen
päätyttyä.
Ohjauslaitteen ilmaisimet ja säätimet.
304
KÄYNNISTYS JA AJO
Ohjauslaitteen näyttö
Tila
Sisältö
Suositeltu toimenpide
Latausvirran ilmaisin (1) on sammunut.
Autosymboli (4) palaa kinteästi vihreänä.
Valmius
•
•
Odottakaa kunnes akku on ladattu täyteen.
Kulloinenkin virrankulutus näytetään
vihreällä ilmaisimella (1). Autosymboli
(4) palaa kiinteästi vihreänä.
Lataus käynnissä.
Latausvirran ilmaisin (1) on sammunut.
Autosymboli (4) vilkkuu punaisena.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Autosymboli (4) palaa jatkuvasti punaisena.
Latausvirran ilmaisin (1) ja talon symboli
(2) vilkkuvat punaisina.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Latausjohdin on yhdistettynä autoon.
Lataaminen on mahdollista, mutta auton
elektroniikka ei vielä ole aktivoinut sitä.
•
Auton elektroniikka on aloittanut lataamisen.
•
Lataus käynnissä.
•
Ohjauslaitteen ja auton välillä on kommunikaatiovika.
1.
Tarkistakaa kaikki liitännät tai käyttäkää
muuta 230 V AC:n pistorasiaa.
•
Autoelektroniikan tuuletus ei ole riittävää,
aktivoimaton tai viallinen.
2.
Aloittakaa akun lataaminen uudelleen.
•
Latausjohtimen maasulkukatkaisin on
lauennut.
1.
Irrottakaa latausjohdin 230 V AC:n pistorasiasta.
2.
Vikavirtasuoja nollataan ja yksikkö käynnistetään uudelleen.
230 V AC:n pistorasian lämpötilavalvonta on
lauennut.
Odottakaa kunnes akku on ladattu täyteen.
Aloittakaa lataaminen uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ottakaa yhteyttä ammattilaiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Latausvirta (s. 299)
305
KÄYNNISTYS JA AJO
Ohjausyksiköllä varustettu
latausjohdin - lämpötilavalvonta
Ohjausyksiköllä varustettu
latausjohdin - vikavirtasuoja
Jotta auton hybridiakku ladataan (s. 298) turvallisesti joka kerta, ohjausyksikössä (s. 301) on
sisäinen latausvirran valvontalaite.
Latausjohtimen (s. 301) ohjausyksikössä on
sisäinen vikavirtasuoja, joka suojaa autoa ja myös
käyttäjää järjestelmän vian aiheuttamilta sähköiskuilta.
Ohjausyksikön valvontalaite varmistaa, että sallittu
latausvirta (s. 299) säädetään automaattisesti
turvallisuusnäkökohdan ottamiseksi huomioon.
Tämä takaa varman käytön ilman valvontaa ja
optimoidun latausajan.
Jos ohjausyksikön sisäinen vikavirtasuoja laukeaa, palaa autosymboli kiinteästi punaisena tarkastakaa 230 VAC:n pistorasia.
TÄRKEÄÄ
HUOM
Käyttäkää Volvon suosittelemaa latausjohdinta normien IEC 62196 ja IEC 61851
mukaisesti, mikä tukee lämpötilavalvontaa.
Lämpötilavaroke
Ohjausyksikön vikavirtakytkin ei suojaa 230
V:n pistorasiaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hybridiakun lataaminen (s. 298)
Hybridiakun lataaminen - käynnistys
Auton hybridiakku ladataan auton ja 230 V AC:n
pistorasian18 välistä latausjohdinta käyttäen.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun
on olemassa salamaniskun vaara.
HUOM
Käyttäkää Volvon suosittelemaa latausjohdinta normien IEC 62196 ja IEC 61851
mukaisesti, mikä tukee lämpötilavalvontaa.
Ottakaa latausjohdin (s. 301) esiin kuormalattian
alla olevasta säilytystilasta.
Lämpötilan valvonta aktivoituu automaattisesti,
kun auton hybridiakkua aletaan ladata. Jos lämpötila saavuttaa kriittisen rajan, latausvirtaa alennetaan. Jos tämä tapahtuu toistuvasti, lataus suljetaan.
TÄRKEÄÄ
Jos lämpötilanvalvonta on automaattisesti
alentanut latausvirran toistuvasti ja lataus on
keskeytynyt, pitää ylikuumenemisen syy selvittää ja korjata.
306
Liittäkää latausjohdin 230 V AC:n pistorasiaan. Älkää käyttäkö jatkojohtoa.
2.
Asettakaa oikea latausvirta (s. 299) (kyseiselle 230 VAC:n pistorasialle) ohjausyksiköstä.
KÄYNNISTYS JA AJO
5.
Latausjohtimen latausliitin kiinnitetään/lukitaan kiinni ja lataus alkaa n. 10 sekunnin
kuluttua.
Jäljellä olevan latausajan tarkistaminen:
•
Painakaa etäavaimen turvavalaistuspainiketta - mittaristo näyttää lasketun ajan.
Akun lataus voi keskeytyä hetkeksi, jos auton
lukitus avataan:
Poistakaa latauskahvan suojakansi ja yhdistäkää sitten kahva autoon.
•
ja ovi avataan - lataus alkaa uudelleen
2 minuutin kuluttua.
•
eikä ovea avata - auto lukittuu automaattisesti uudelleen, ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - ulkopuolelta (s. 179).
Lataus alkaa uudelleen 1 minuutin kuluttua.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 VAC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa
- tällöin on olemassa vaara, että
230 VAC:n pistorasia voi vaurioitua. Katkaiskaa aina lataus ensin ja kytkekää sen jälkeen
latausjohdin irti.
6.
Kun lataus on valmis (ks. seuraavaa taulukkoa) - avatkaa kuljettajan ovi. Mittariston
valaistus syttyy ja mittaristossa voidaan näyttää tietoa latauksen tilasta.
HUOM
Latauskahvan suojakannen sijainti.
Turvavalaistuksen pitää olla aktiivinen jäljellä
olevan latausajan näyttämiseksi. Sen asetukset käsitellään valikkojärjestelmässä MY CAR
(s. 117).
TÄRKEÄÄ
Maalipinnan vaurioiden välttämiseksi, esim.
voimakkaassa tuulessa, asettakaa latauskahvan suojakansi siten, ettei se ota kiinni
autoon.
18
Pistorasian jännite voi vaihdella eri markkina-alueilla.
LED-valot näyttävät ko. tilan käynnissä olevan
lataamisen aikana. Valkoinen, sininen, punainen ja
keltainen lamppu sytytetään matkustamovalais-
}}
307
KÄYNNISTYS JA AJO
||
tuksen syttyessä, ja valot palavat vielä hetken
matkustamovalaistuksen sammuttua.
LED-lampun valo
Sisältö
Valkoinen kiinteä
Led-valot
Keltainen kiinteä
OdotustilaA: latauksen alkamista odotetaan.
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissäB.
Vihreä kiinteä
Lataus valmisC.
Sininen - vilkkuva tai
kiinteä
Ajastin kytketty toimintaan.
Punainen - vilkkuva tai
kiinteä
On muodostunut
vika.
A
B
C
Esim. oven avaamisen jälkeen tai jos latausjohtimen liitospäätä
ei ole lukittu kiinni.
Mitä hitaammin valo vilkkuu, sitä lähempänä täyttä latausta
ollaan.
Sammuu hetken kuluttua.
Lataamisen yhteydessä voi ilmastointilaitteistosta
tulevaa kondenssivettä tippua auton alle. Tämä
on normaalia ja tapahtuu hybridiakun jäähtymisen
takia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
19
308
Hybridiakun lataaminen - lopettaminen
(s. 308)
Hybridiakun lataaminen lopettaminen
Lopettakaa lataaminen avaamalla auton lukitus ja
irrottamalla latausjohto auton latausliitännästä ja
sitten 230 V AC:n pistorasiasta19.
HUOM
Jotta latausjohtimen liitin voidaan irrottaa
auton 230 VAC:n liitännästä, pitää auton lukitus ensin avata etäavaimella/PCC:llä.
Irrottakaa johdin auton sähköliitännästä, asettakaa latausliitännän kansi takaisin ja sulkekaa luukku, ks. Hybridiakun lataaminen - valmistelut (s. 300).
Avatkaa auton lukitus etäavaimella/PCC:llä* latausjohtimen lukittu liitospää vapautuu/
avataan lukituksesta.
Irrottakaa johdin 230 V AC:n pistorasiasta.
Asettakaa latausjohdin takaisin auton säilytystilaan tavaratilan lattian alle.
Pistorasian jännite voi vaihdella eri markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Lataaminen dieselmoottorilla
Hybridiakkua voidaan ladata
myös auton dieselmoottorilla,
ks. Käyttöjärjestelmät (s. 267).
Hybridiakulla varustetun auton
pitkäaikainen säilytys
malla tasolla varaustilasta riippuen. Tarkkailkaa
varaustilaa jatkuvasti mittaristosta.
Jotta hybridiakun kunto huononee mahdollisimman vähän auton pitkäaikaissäilytyksessä (kestää
yli yhden kuukauden), suosittelemme, että sen
lataustaso on mittariston mukaan n. 25 %.
Käynnistysakun käsittely pitkäaikaisen säilytyksen
yhteydessä, ks. Käynnistysakku - yleistä (s. 375).
HUOM
Menetelkää seuraavasti:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Latausjohdin ja ohjauslaite (s. 301)
Hybridiakun lataaminen - käynnistys (s. 306)
1.
Valitkaa mittaristolle teema "Hybrid". Tietoja
valikkokäsittelystä, ks. Mittaristo (s. 70).
2.
Jos varausaste on korkea - ajakaa autolla,
kunnes n. 25 % on jäljellä. Jos varausaste on
matala - painakaa POWER-painiketta ja ajakaa autolla, kunnes n.25 %saavutetaan. Lisätietoja ajotiloista, ks. Käyttöjärjestelmät - ajotilat (s. 268).
3.
Jos säilytys on kestänyt kauemmin kuin 6
kuukautta tai hybridiakun lataustaso on huomattavasti alle 25 %, käynnistäkää moottori
ajotilassa POWER ja antakaa sen käydä
vähintään 10 minuuttia, kunnes varausaste
vakiintuu jälleen tasolle 25 %.
Tämä kompensoi luonnollisen itsepurkautumisen, jota tapahtuu pitkäaikaisen säilytyksen
yhteydessä. Tarkkailkaa varaustilaa jatkuvasti
mittaristosta, ks. Hybridiakun lataaminen käynnistys (s. 306).
Jos auto on lukittuna sisällä eikä sillä voida ajaa
ja hybridiakun varaustaso on huomattavasti alla
25 %, ladatkaa akkua n. 45 minuuttia matalim-
Valitkaa autolle mahdollisimman viileä paikka
akun vanhenemisen minimoimiseksi pitkäaikaisessa säilytyksessä. Kesäaikana tulee
auton mieluiten seistä sisällä tai ulkona varjossa, riippuen siitä, missä lämpötila on matalin.
TÄRKEÄÄ
Pitkäaikaisessa säilytyksessä ei latausjohdin
saa olla yhdistettynä auton latausliitäntään.
Vanha polttoaine
Vanha dieselpolttoaine (n. 5 kk tai vanhempaa)
yhdessä kondenssiveden kanssa voi joissakin
olosuhteissa aiheuttaa levien ja bakteerien kertymistä polttoainejärjestelmään ja/tai polttoaineen
hapettumista, jotka aiheuttavat käyntihäiriöiden
vaaran. Lisätietoja, ks. Energiavirta (s. 271).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakun lataaminen (s. 298)
Kantama sähkökäytöllä (s. 291)
309
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vetäminen*
•
Perävaunua vedettäessä on huomioitava useita
seikkoja koskien esimerkiksi vetolaitetta, perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä on
ajettu vähintään 1000 km.
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa rajoittaa
tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Yksityiskohtaisia tietoja, ks. Massat (s. 406).
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla, auto
toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla
varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä tyyppiä.
•
Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin, tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että auto
on täysin varustettu perävaunun vetämistä
varten.
•
310
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin. Tietoja rengaspaineista, ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 422).
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja siihen
kytketylle perävaunulle, sallittua nopeutta tule
ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen nopeuksien ja painojen
osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Perävaunumassat
Tietoja Volvon sallimista perävaunumassoista, ks.
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino (s. 407).
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot
ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla
hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä
autolla saa hinata.
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä
voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa vaikeasti
hallittava.
Välttäkää vetämästä perävaunua yli 12 %:n
nousuissa.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin ja
perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia.
Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
Vilkut ja jarruvalot perävaunussa
Jos jokin perävaunun suuntavalopolttimoista on
rikki, mittaristossa oleva suuntavilkkujen symboli
vilkkuu tavallista nopeammin ja infonäyttö esittää
tekstin Perävaunun suuntavalon
toimintahäiriö.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen* - automaattivaihteisto (s. 311)
•
•
Vetolaite/Vetokoukku* (s. 311)
Polttimonvaihto - yleistä (s. 364)
Jos jokin perävaunun jarruvalopolttimoista on
rikki, esitetään teksti Perävaunun jarruvalon
toimintahäiriö.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vetäminen* automaattivaihteisto
Liikkeellelähtö mäessä
1.
Painakaa käyttöjarrua.
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin voi olla
olemassa ylikuumenemisen vaara.
2.
Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
3.
Vapauttakaa seisontajarru.
4.
Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.
•
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja
moottorin kierrosluvun suhteen optimaalisen
vaihteen.
•
Ylikuumenemistilanteessa mittaristossa syttyy varoitussymboli ja infonäytössä näytetään
ilmoitus. Noudattakaa annettua suositusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetolaite/Vetokoukku*
Vetolaite mahdollistaa esim. peräkärryn vetämisen autolla.
Jos autossa on jaettava/irrotettava vetokoukku,
pitää irtonaisen osan kiinnitysohjetta noudattaa
tarkasti, ks. Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/
irrotus (s. 313).
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 275)
VAROITUS
Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla
vetokoukulla:
•
•
Jyrkät nousut
•
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori "jaksaa" ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja
pienellä moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
1.
Painakaa käyttöjarrua.
2.
Aktivoikaa seisontajarru.
3.
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
4.
Vapauttakaa käyttöjarru.
•
Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla varustettu ja perävaunua vetävä auto pysäköidään.
Käyttäkää aina seisontajarrua.
•
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu
pysäköidään mäkeen.
•
Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.
Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
Tärkeä tarkastaa
•
Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella
rasvalla säännöllisesti.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
Tämä koskee myös vetokuulaan kiinnitettävän
polkupyöräpitimen asentamista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen* (s. 310)
* Valinnais-/lisävaruste. 311
KÄYNNISTYS JA AJO
Irrotettava vetokoukku* - säilytys
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt
Säilyttäkää irrotettavaa vetokoukkua kuormatilassa.
Irrotettavan vetokoukun erittelyt.
G021485
Erittelyt
A
998
Vetokoukun säilytyspaikka.
B
81
TÄRKEÄÄ
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
Irrottakaa vetokoukku aina käytön jälkeen ja
säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa
autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
312
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt (s. 312)
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus
(s. 313)
Perävaunun vetäminen* (s. 310)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/
irrotus
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus
(s. 313)
•
•
Irrotettava vetokoukku* - säilytys (s. 312)
Irrotettava vetokoukku kiinnitetään/irrotetaan seuraavasti:
Perävaunun vetäminen* (s. 310)
Kiinnitys
G021488
•
G018928
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
Poistakaa suojakotelo painamalla ensin salja vetämällä sitten koteloa
paa sisään
suoraan taaksepäin
.
G021489
Aiheeseen liittyvät tiedot
G021487
Asettakaa vetokoukku paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 313
KÄYNNISTYS JA AJO
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja taaksepäin, että vetokoukku on kiinni.
VAROITUS
G000000
Jos vetokoukku ei ole oikein, se pitää irrottaa
ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien
mukaisesti.
Kääntäkää avain vastapäivään lukittu-asentoon. Poistakaa avain lukosta.
TÄRKEÄÄ
G021495
G021494
G021490
||
Varmuusvaijeri.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun
turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
Vetokoukun irrotus
Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten,
vetokoukun muun osan pitää olla puhdas ja
kuiva.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se myötäpäivään avattuun asentoon.
314
KÄYNNISTYS JA AJO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Perävaunun vetäminen* (s. 310)
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja vetäkää samalla vetokoukku irti taakse- ja ylöspäin.
VAROITUS
Kiinnittäkää vetokoukku turvallisella tavalla, jos
sitä säilytetään autossa, ks. Irrotettava vetokoukku* - säilytys (s. 312).
G018929
Työntäkää lukituspyörä
sisään ja kiertäkää sitä vastapäivään
, kunnes kuuluu
naksahdus.
Irrotettava vetokoukku* - säilytys (s. 312)
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt (s. 312)
Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes
se tarttuu kiinni.
* Valinnais-/lisävaruste. 315
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vakautusjärjestelmä –
TSA20
telmää on vaikea hallita ja vaarana on ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos ajoradalta.
Toiminnon Perävaunun vakautusjärjestelmä TSA
(Trailer Stability Assist) tehtävänä on vakauttaa
auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa,
joissa yhdistelmä alkaa heilahdella.
Perävaununvakautin valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua
havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu. Usein tämä
riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.
TSA-toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään
(s. 192) ESC21.
Toiminto
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä. Tavallisesti
tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria
nopeuksia. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian
kauas taakse, heilahtelun riski on olemassa myös
alhaisemmilla nopeuksilla.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas
sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla tai
kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Käsittely
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin yhdis-
20
21
316
Sisältyy Volvon alkuperäisen peräkoukun asennukseen.
(Electronic Stability Control) - Elektroninen vakautuksen säätö.
Jos kiemurtelua ei voida vaimentaa TSA-järjestelmän toiminnasta huolimatta, yhdistelmää jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin tehoa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on saatu vaimennettua ja yhdistelmä on jälleen vakaa, järjestelmä
lopettaa säädön ja kuljettaja saa auton jälleen
täysin hallintaansa. Lisätietoja, ks. Elektroninen
vakautuksen säätö (ESC) - käsittely (s. 193).
Muuta
TSA voi kytkeytyä toimintaan suuremmilla ajonopeuksilla.
HUOM
TSA-toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee
Sport-tilan, ks. Elektroninen vakautuksen
säätö (ESC) - yleistä (s. 192).
TSA-järjestelmän toiminta voi kytkeytyä pois, jos
kuljettaja yrittää poistaa kiemurtelun voimakkailla
ohjauspyörän liikkeillä, koska järjestelmä ei voi
tällöin päätellä, aiheuttaako kiemurtelun perävaunu vai kuljettaja.
TSA-järjestelmän toimiessa mittaristossa vilkkuu symboli ESC21.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 192)
KÄYNNISTYS JA AJO
Hinaus
Hinaussilmukka
Mallin V60 Twin Engine hinaaminen ei ole sallittua. Siirrettäessä pitää autoa kuljetuttaa (s. 318)
nostettuna ja sen tulee seistä kaikilla pyörillään
kuljetuslavalla.
Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen
takana olevaan kierreliitäntään puskurin oikealla
puolella takana.
Hinattaessa toista autoa
Toisen auton hinaaminen vie paljon energiaa –
käyttäkää ajotilaa AWD. Tällöin hybridiakkua ladataan ja auton ajo-ominaisuudet ja -käyttäytyminen
paranevat, ks. Käyttöjärjestelmät - ajotilat
(s. 268).
Apukäynnistyskaapelit
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä,
ettei moottoria voi käynnistää, ks. Käynnistysapu
toisesta akusta (s. 266).
TÄRKEÄÄ
Sähkömoottori ja katalysaattori voivat vaurioitua, jos autoa yritetään hinata käyntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varoitusvilkut (s. 101)
Hinaussilmukka (s. 317)
Vetäminen (s. 318)
Hinaussilmukan kiinnitys
Ottakaa hinaussilmukka esiin tavaratilan
vasemman puolen peitelevyn takaa.
Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekannesta on kaksi versiota, jotka pitää avata eri
tavoin:
•
Kololla varustettu versio avataan kampeamalla sitä ulospäin kolikko tai vastaava
työnnettynä koloon. Kääntäkää sitten
kansi täysin ulos ja irrottakaa se.
•
Toisessa versiossa on merkintä sen toisella sivulla tai kulmassa: Painakaa merkinnästä sormella ja kääntäkää samanaikaisesti ulos vastakkaiselta puolelta kolikon tai vastaavan avulla - kansi kääntyy
keskilinjansa ympäri ja voidaan sitten irrottaa.
Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa
asti. Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni
esim.pyöränmutteriavaimella.
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään irti
ja laitetaan takaisin paikalleen.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin
puskuriin.
Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen
hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista. Jos kuljetusauton
rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara
auton alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos
se yritetään vetää ylös käyttämällä hinaussilmuk}}
317
KÄYNNISTYS JA AJO
||
kaa. Nostakaa auto käyttämällä kuljetusauton
nostolaitetta tarvittaessa.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hinaus (s. 317)
Vetäminen (s. 318)
Vetäminen
Vetäminen tarkoittaa auton kuljettamista pois toisella ajoneuvolla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen
hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista. Jos kuljetusauton
rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara
auton alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos
se yritetään vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa. Nostakaa auto käyttämällä kuljetusauton
nostolaitetta tarvittaessa.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että V60 Twin Engine -autoa
pitää aina kuljetuttaa kaikki pyörät nostettuina
kuljetusalustalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
318
Hinaus (s. 317)
PYÖRÄT JA RENKAAT
PYÖRÄT JA RENKAAT
Renkaat - hoito
Uudet renkaat
Ajo-ominaisuudet
Jotta vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etuja takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään. Sopiva
mittarilukema ensimmäisen vaihdon kohdalla on
n. 5000 km ja sen jälkeen 10000 km:n välein.
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja nopeusluokka
ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Renkaiden ikä
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta niiden toimintaan.
Tämä koskee kaikkia renkaita, jotka säästetään
tulevaa käyttöä varten. Esimerkkinä ulkoisista
merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Kuluminen ja huolto
Oikea rengaspaine (s. 322) saa aikaan tasaisemman kulumisen. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja
teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen.
Renkaiden tehtävänä on muun muassa kantaa
kuormaa, tarjota hyvä pito alustaan, vaimentaa
tärinöitä ja suojata pyörää kulumiselta.
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden
kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen
vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden osalta. Viimeiset numerot
numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja vuotta. Tämä on renkaan DOT-merkintä
(Department of Transportation) ja se ilmoitetaan
neljällä numerolla, esim. 1510. Kuvan rengas on
valmistettu viikolla 15, vuonna 2010.
Kesä- ja talvipyörät
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, merkitkää
millä puolella ne ovat olleet, esim. V vasemmalla
ja O oikealla.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo
on syntynyt merkittävä kulumisero (> 1 mm renkaan kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää
vähiten kuluneiden renkaiden olla aina takana.
Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita
kuin takapyörien luisto, ja johtaa siihen, että auto
jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa
sivulle ja auton hallinta ehkä menetetään täysin.
Tämän vuoksi on tärkeää, etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan ennen etupyöriä.
VAROITUS
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan
menetykseen.
Säilytys
Pyöriä asennettuine renkaineen pitää säilyttää
makaavassa asennossa tai ripustettuina - ei seisovassa asennossa.
320
PYÖRÄT JA RENKAAT
Aiheeseen liittyvät tiedot
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 324)
Renkaat - pyörimissuunta
HUOM
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään
vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta merkitty
nuolella.
Huolehtikaa, että saman akselin kumpikin
rengas on samaa tyyppiä, mitat ovat samat ja
myös valmiste on sama.
Renkaat - pyörimissuunta (s. 321)
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita, jotka on
ilmoitettu rengaspainetaulukossa (s. 422).
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 322)
Aiheeseen liittyvät tiedot
G021778
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 324)
Renkaat - hoito (s. 320)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 322)
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Renkaalla pitää olla sama pyörimissuunta koko
sen käyttöiän ajan. Niitä voi vaihtaa vain edestä
taakse ja päinvastoin, ei koskaan vasemmalta
oikealle puolelle tai päinvastoin. Jos renkaat
asennetaan väärin, auton jarrutusominaisuudet ja
renkaiden kyky syrjäyttää vettä ja lumisohjoa huononevat. Renkaat, joissa on suurin kuviosyvyys,
pitää aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran
vähentämiseksi).
321
PYÖRÄT JA RENKAAT
Renkaat - kulumisvaroitin
Renkaat - ilmanpaine
Kulumisvaroitin näyttää renkaan kuviosyvyyden
tilan.
Renkaiden ilmanpaine voi vaihdella, se mitataan
yksikkönä bar.
Rengaspainetarra
Renkaiden ilmanpaineen tarkastus
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa kuukausittain.
G021829
Kulumisvaroitin.
Kulutusvaroitin on kapea kohoutuma renkaan pitkittäisten kuviourien poikki. Renkaan sivussa
näkyvät kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator). Kun
renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon 1,6 mm,
urat ovat kulutusvaroittimien kanssa samalla korkeudella. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen renkaan pito
on erittäin huono sateella tai lumessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
322
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 324)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 321)
Renkaat - hoito (s. 320)
Liian matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja heikentävät auton ajo-ominaisuuksia. Ajaminen liian
pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat
voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet
vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
HUOM
Rengaspaineet laskevat ajan myötä, mikä on
luonnollinen ilmiö. Rengaspaineet myös vaihtelevat ympäristön lämpötilan mukaan.
G021830
Rengaspaine tarkastetaan kylmistä renkaista. Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila. Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
Rengaspainetarrassa kuljettajan puolen ovipilarissa (etu- ja takaoven välissä) näytetään rengaspaineet autoon suositeltuja rengaskokoja varten.
Se ilmoitetaan myös rengaspainetaulukossa, ks.
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 422).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 324)
Renkaat - hoito (s. 320)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 322)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 422)
PYÖRÄT JA RENKAAT
Rengas- ja vannekoot
Renkaat - koot
Pyörä- ja vannekoot merkitään alla olevan taulukon esimerkin mukaan.
Auton renkailla on tietty koko, katsokaa esimerkkejä alla olevasta taulukosta.
Auto on kokonaishyväksytty. Tämä tarkoittaa, että
tietyt pyörien (vanteiden) ja renkaiden yhdistelmät
on hyväksytty.
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä. Esimerkki kokomerkinnästä:235/45R17 97W.
Pyörissä (vanteissa) on kokomerkintä, esimerkiksi: 7Jx16x50.
235
Renkaan leveys (mm)
45
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan
leveyden välinen suhde (%)
7
Vanteen leveys tuumina
R
Vyörengas
J
Vanteen reunan profiili
17
Vanteen halkaisija tuumina (")
16
Vanteen halkaisija tuumina
97
50
Offset mm (etäisyys pyörän keskilinjasta
pyörän napaa vasten tulevaan kosketuspintaan)
Koodinumerot suurimmalle sallitulle
rengaskuormalle, kuomitusindeksi (LI)
W
Koodimerkintä suurimmalle sallitulle
nopeudelle, nopeusluokka (SS). (Tässä
tapauksessa 270 km/h (168 mph).)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 422)
Pyörät ja renkaat - hyväksytyt koot (s. 420)
•
•
Pyörät ja renkaat - hyväksytyt koot (s. 420)
Kuormitusindeksi ja nopeusluokka (s. 421)
Auto on kokonaishyväksytty tietyillä vanteiden ja
renkaiden yhdistelmillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 324)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 321)
Renkaat - hoito (s. 320)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 422)
Rengas- ja vannekoot (s. 323)
323
PYÖRÄT JA RENKAAT
Renkaat - kuormitusindeksi
Renkaat - nopeusluokat
Kuormitusindeksi ilmaisee renkaan suurimman
kantavuuden.
Jokainen rengas kestää tietyn enimmäisnopeuden ja kuuluu sen perusteella tiettyyn nopeusluokkaan (SS - Speed Symbol).
Jokaisella renkaalla on tietty kyky kantaa kuormaa, kuormitusindeksi (LI). Auton massa ratkaisee, mikä kuorituskyky renkailta vaaditaan. Pienin
sallittu indeksi ilmoitetaan kuormitusindeksitaulukossa, ks. painetun käyttöoppaan kappale "Erittelyt".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 422)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - hoito (s. 320)
Renkaiden nopeusluokan pitää vastata vähintään
auton huippunopeutta. Alla olevassa taulukossa
ilmoitetaan kutakin nopeusluokkaa (SS) koskeva
sallittu enimmäisnopeus. Ainoa poikkeus näistä
määräyksistä ovat talvirenkaat (s. 325)1, joissa
saadaan käyttää alempaa nopeusluokkaa. Jos
sellainen rengas valitaan, ei autolla saa ajaa
lujempaa kuin mille rengas on luokiteltu. (Esim.
luokan Q renkaalla saa ajaa enintään 160 km/h
(100 mph).) Keli ratkaisee, kuinka lujaa autolla
voidaan ajaa, ei renkaiden nopeusluokka.
Pyörät ja renkaat - hyväksytyt koot (s. 420)
HUOM
Suurin sallittu nopeus on ilmoitettu taulukossa.
1
324
Sekä nastoitetut että nastattomat renkaat.
Q
160 km/h (100 mph) (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
VAROITUS
Auto pitää varustaa renkailla, joilla on erittelyyn nähden sama tai korkeampi kuormitusindeksi (s. 324) (LI) ja nopeusluokka (SS). Jos
käytetään kuormitusindeksiltään tai nopeusluokaltaan liian matalaa rengasta, se voi ylikuumeta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 324)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 321)
PYÖRÄT JA RENKAAT
Pyöränruuvit
Talvirenkaat
Lumiketjujen käyttäminen
Pyöränruuveja käytetään pyörien kiinnittämiseen
napaan ja niitä on eri malleja.
Talvirenkaat ovat talvikeliin sovitetut renkaat.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee
myös nelivetoisia autoja). Älkää ajako nopeudella
yli 50 km/h (31 mph) käyttäessänne lumiketjuja.
Välttäkää lumettomalla tiellä ajoa, sillä se kuluttaa
voimakkaasti sekä lumiketjuja ja renkaita.
TÄRKEÄÄ
Pyöränruuvit pitää kiristää momenttiin 140
Nm. Liian voimakas tai löyhä kiristäminen voi
vaurioittaa ruuviliitosta.
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä
vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen valikoimaan. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
Älkää levittäkö voiteluainetta pyöränruuvien kierteisiin.
Lukittava pyöränruuvi*
Lukittavaa pyöränruuvia* voidaan käyttää sekä
alumiini- että teräsvanteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Talvirenkaat
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa
talvirenkailla pitää oikean tyyppisiä renkaita käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
VAROITUS
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja tai
vastaavia, jotka on sovitettu oikein automallin,
rengas- ja vannekokojen mukaan. Jos asiasta
on epävarmuutta, Volvo suosittelee, että
kysytte neuvoa valtuutetusta Volvon teknisestä palvelusta. Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
HUOM
Volvo suosittelee, että kysytte Volvon jälleenmyyjältä, mikä vanne ja rengastyyppi sopivat
parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500–1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen
renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin nastat kestävät kauemmin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 326)
Rengas- ja vannekoot (s. 323)
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskevat lakimääräykset vaihtelevat maittain.
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo suosittelee,
ettei käytetä talvirenkaita, joiden kuviosyvyys on
alle 4 mm.
* Valinnais-/lisävaruste. 325
PYÖRÄT JA RENKAAT
Pyöränvaihto - pyörän irrotus
Auton pyörät voidaan vaihtaa esim. talvipyöriin.
TÄRKEÄÄ
•
Varapyörä*
Seuraavat ohjeet ovat voimassa vain, jos
varapyörä on ostettu autoon lisävarusteena.
Jos autoa ei ole varustettu varapyörällä, ks. tietoja
tilapäisestä renkaanpaikkauksesta (TMK)
(s. 344).
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu käytettäväksi vain tilapäisesti ja se pitää pikimmiten
korvata varsinaisella pyörällä. Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua varapyörää käytettäessä. Varapyörä on tavallista pyörää pienempi.
Se vaikuttaa auton maavaraan. Varokaa korkeita
jalkakäytävänreunoja älkääkä pesettäkö autoa
koneellisesti. Jos varapyörä on etuakselilla, ette
voi myöskään samanaikaisesti käyttää lumiketjuja.
Nelivetoisissa autoissa voidaan veto kytkeä pois
taka-akselilta. Varapyörää ei saa korjata.
•
Älkää koskaan ajako lujempaa kuin
80 km/h (50 mph) varapyörän ollessa
asennettuna autoon.
Autoa ei saa koskaan ajaa varustettuna
samanaikaisesti useammalla kuin yhdellä
"Temporary Spare" -tyyppisellä varapyörällä.
maiseen kuormankiinnityssilmukkaan ja kiristäkää.
Ennen renkaan vaihtoa
1.
Irrottakaa kiristyshihnat, nostakaa varapyörä
pois kuormatilasta ja ottakaa se ulos varapyöräpussista.
2.
Hinaussilmukkaan päästään käsiksi avaamalla tavaratilan vasemmalla puolella oleva
luukku.
Varapyörä toimitetaan pussissa ja se on kiinnitettävä hihnoilla tavaratilan kuormalattiaan.
Varapyörän oikea rengaspaine ilmoitetaan rengaspainetaulukossa (s. 422).
Auto, jossa on neljä kuormankiinnityssilmukkaa.
Kääntäkää varapyöräpussin kahva ulos itseänne
kohti. Kiinnittäkää kiinni ommeltujen hihnojen
koukut etumaisiin kuormankiinnityssilmukoihin.
Kiinnittäkää pitkä hihna yhteen etumaisista kuormankiinnityssilmukoista, viekää hihna ristikkäin
varapyörän yli ja ylemmän kahvan läpi. Kiristäkää
lyhyt hihna kiinni pitkään. Kiinnittäkää se takim-
326
* Valinnais-/lisävaruste.
PYÖRÄT JA RENKAAT
3.
Ottakaa esiin nosturi*, työkalu pyöränruuvien
muovihattujen poistamiseksi sekä pyöränruuviavain* (jotka ovat pussissa kuormatilan lattialla). Jos valitaan toinen nosturi, ks. Auton
nostaminen (s. 355).
•
4.
Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin
nostokyky ilmoitetulla nostokorkeudella.
3.
Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränruuviavaimella* pohjaan asti jäljempänä olevan
kuvan mukaisesti.
Asettakaa varoituskolmio (s. 330) tielle, jos
pyörä pitää vaihtaa liikennöidyllä paikalla.
Auton ja tunkin* pitää olla kiinteällä, vaakasuoralla alustalla.
Irrotus
Työkalu pyöränruuvien muovihattujen poistamista varten.
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut, kierteet on kunnolla voideltu ja että se on puhdas.
HUOM
•
Jos autoa ei ole varustettu lisävarustevarapyörällä, nosturia ei tarvitse säilyttää
autossa.
•
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin
tarrasta.
1.
Kytkekää seisontajarru (s. 283) ja peruutusvaihde tai asento P, jos autossa on automaattivaihteisto.
2.
Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko
kierteen pituus pyöränruuviavaimella.
4.
Poistakaa muovihatut pyöränruuveilta siihen
tarkoitetulla työkalulla.
5.
Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierrosta vastapäivään pyöränruuviavaimella*.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 327
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
VAROITUS
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.
6.
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se on
nostettu ylös auton tunkilla.
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella
autossa, joka on nostettu ylös auton tunkilla.
Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää siirtyä turvalliseen
paikkaan.
Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Kiertäkää nosturi* ylös siten, että
laippa korissa asettuu nosturin päässä olevaan loveen.
HUOM
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja lyhyen
aikaa, kuten vaihdettaessa pyörä rengasrikon
yhteydessä. Autoa saa nostaa vain kyseiseen
malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa on nostettava useammin tai pidemmäksi ajaksi kuin
pelkkää pyörän vaihtoa varten, suosittelemme
hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa
on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.
TÄRKEÄÄ
Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen eikä
se saa olla kalteva.
7.
328
Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä pyörii
vapaasti. Irrottakaa pyöränpultit ja nostakaa
pyörä pois.
Pyörän vaihto - asennus
On tärkeää, että pyörän asennus tehdään
oikealla tavalla.
Asennus
VAROITUS
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se on
nostettu ylös auton tunkilla.
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella
autossa, joka on nostettu ylös auton tunkilla.
Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää siirtyä turvalliseen
paikkaan.
1.
Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.
2.
Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränpultit kunnolla kiinni.
Älkää levittäkö voiteluainetta pyöränruuvien
kierteisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pyörän vaihto - asennus (s. 328)
Nosturi* (s. 331)
Varoituskolmio (s. 330)
Pyöränruuvit (s. 325)
* Valinnais-/lisävaruste.
PYÖRÄT JA RENKAAT
3.
Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen
välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.
VAROITUS
Pussi pitää kiinnittää siten, että valkoinen
nuoli (ks. upotettua kuvaa) osoittaa eteenpäin
autossa.
Valkoisen nuolen täytyy osoittaa eteenpäin auton keulaa
kohti.
4.
5.
Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää,
että pyöränpultit kiristetään kunnolla. Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kireys
momenttiavaimella.
Asettakaa muovihatut takaisin pyöränruuveille.
6.
Kiertäkää hinaussilmukka irti pyöränruuviavaimesta. Asettakaa pyöränruuviavain ja tunkki
lokeroihinsa pussiin. Vetäkää pussin keskihihna kunnolla kiinni ja kiinnittäkää pussi toisella hihnalla taempaan kuormankiinnityssilmukkaan tavaratilan vasemmalla puolella.
Asettakaa pussi siten, ettei se jää puristuksiin, kun takaluukku suljetaan. Pussin valkoisen nuolen täytyy osoittaa eteenpäin auton
keulaa kohti.
Vaihdettaessa toiseen rengaskokoon
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun ohjelmiston päivittämiseksi aina rengaskoon vaihtuessa. Ohjelmiston lataaminen voi
olla välttämätöntä sekä vaihdettaessa suurempaan että pienempään rengaskokoon, ja myös
vaihdettaessa kesä- ja talvipyörien välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 326)
Nosturi* (s. 331)
Varoituskolmio (s. 330)
Pyöränruuvit (s. 325)
* Valinnais-/lisävaruste. 329
PYÖRÄT JA RENKAAT
Varoituskolmio
Työkalut
Varoituskolmion avulla varoitetaan muita liikenteessä olevia paikallaan olevasta ajoneuvosta.
Autossa on mm. hinaussilmukka, nosturi* ja pyöränruuviavain*.
Säilytys ja kokoaminen
Nostakaa lattialuukkua ja ottakaa varoituskolmio ulos.
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää
auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista sivua.
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa
olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan paikkaan.
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty kuormatilaan käytön jälkeen.
HUOM
Jos auto on erillislukittu, ei taka- ja lattialuukkua voida avata, ks. Erillislukitus* (s. 172).
Auton hinaussilmukka, tilapäinen renkaanpaikkaussarja ja pyöränruuvien muovihattujen työkalu
ovat tavaratilan vasemmalla puolella luukun
takana. Täällä on paikka myös lukittavien pyöränruuvien hylsylle. Tunkki* ja pyöränruuviavain* ovat
tavaratilan lattiassa olevassa pussissa.
Jos autossa ei ole lisävarusteena saatavaa varapyörää, tunkkia ei tarvitse säilyttää autossa.
VAROITUS
Kun hinaussilmukkaa ja väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa säilytetään vaahtopalassa, ne
pitää aina kiristää kiinni kiristyshihnalla.
330
* Valinnais-/lisävaruste.
PYÖRÄT JA RENKAAT
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 344)
Hinaussilmukka (s. 317)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 326)
Pyöränruuvit (s. 325)
Nosturi* (s. 331)
Nosturi*
Työkalut – uusi sijainti
Käyttäkää nosturia auton nostamiseen pyöränvaihdon yhteydessä.
Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain varapyörän
vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina olla hyvin
voideltu.
HUOM
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja lyhyen
aikaa, kuten vaihdettaessa pyörä rengasrikon
yhteydessä. Autoa saa nostaa vain kyseiseen
malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa on nostettava useammin tai pidemmäksi ajaksi kuin
pelkkää pyörän vaihtoa varten, suosittelemme
hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa
on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.
Valkoisen nuolen täytyy osoittaa eteenpäin auton keulaa
kohti.
Kiertäkää tunkki kokoon käytön jälkeen ja kiertäkää hinaussilmukka irti pyöränruuviavaimesta.
Asettakaa pyöränruuviavain ja tunkki lokeroihinsa
pussiin. Vetäkää pussin keskihihna kunnolla kiinni
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 331
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
ja kiinnittäkää pussi toisella hihnalla taempaan
kuormankiinnityssilmukkaan tavaratilan vasemmalla puolella. Sijoittakaa pussi siten, että se ei
jää väliin, kun takaluukku suljetaan. Pussin valkoisen nuolen täytyy osoittaa eteenpäin auton keulaa kohti. Asettakaa hinaussilmukka takaisin
vaahtomuovipalaan tavaratilan vasemmalla puolella.
Ensiapulaukku*
Rengaspaineiden valvonta*2
Ensiapulaukku sisältää ensiapuvarusteet.
Rengaspaineiden valvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) varoittaa mittariston varoitussymbolilla, jos yhden tai useamman auton renkaan paine on liian matala.
Tietyillä markkina-alueilla rengaspainevalvonta on
vakio lain vaatimusten mukaisesti. Järjestelmä ei
korvaa renkaiden tavallista huoltoa.
VAROITUS
Pussi pitää kiinnittää siten, että valkoinen
nuoli (ks. upotettua kuvaa) osoittaa eteenpäin
autossa.
HUOM
Jos kuormalattiassa oleva lattialuukku ei ole
kiinni, turvalukitus ei toimi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
2
332
Varoituskolmio (s. 330)
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 344)
Rengaspaineiden valvonnan varoitussymboli.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ensiapulaukku on sijoitettu lattian alle kuormatilaan.
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - yleistä
(s. 333)
HUOM
Jos auto on erillislukittu, ei taka- ja lattialuukkua voida avata, ks. Erillislukitus* (s. 172).
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
PYÖRÄT JA RENKAAT
Rengaspainevalvonta (TPMS)*3 yleistä
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
oikea eturengas
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa
on liian matala.
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
Järjestelmän kuvaus
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta vas.
TPMS-järjestelmä käyttää tunnistimia, jotka on
sijoitettu ilmaventtiilin sisään kussakin pyörässä.
Kun autolla ajetaan nopeudella n. 30 km/h
(20 mph), järjestelmä tunnistaa rengaspaineen.
• Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
Sekä tehtaalla asennettujen että valinnaisten
pyörien venttiilit voidaan varustaa TPMS-tunnistimilla.
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista huoltoa.
Viestit
Jos paine on liian matala, mittaristossa syttyy
varoitussymboli
ja jokin seuraavista ilmoituksista näytetään:
• Rengaspaine matala Tarkasta oikea
eturengas
• Rengaspaine matala Tarkasta vasen
vasen eturengas
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta oik.
takarengas
takarengas
huollon
Jos käytetään pyöriä, joissa ei ole TPMS-tunnistimia, tai jos jokin tunnistin on lakannut toimimasta,
näytetään ilmoitus Rengaspainejärjestelmä
Tarvitsee huollon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - säätö
(uudelleenkalibrointi) (s. 334)
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - matalan rengaspaineen korjaaminen (s. 336)
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* – aktivointi/
deaktivointi (s. 335)
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - suositukset
(s. 335)
•
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - puhjenneina
ajokelpoiset renkaat* (s. 337)
Tietoja oikeasta rengaspaineesta, ks. Renkaat ilmanpaine (s. 322).
TÄRKEÄÄ
Jos TPMS-järjestelmään tulee vika, symboli
vilkkuu mittaristossa n. 1 minuutin ja palaa
sitten jatkuvasti. Ilmoitus esitetään myös mittaristossa.
eturengas
• Rengaspaine matala Tarkasta oikea
takarengas
• Rengaspaine matala Tarkasta vasen
takarengas
3
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste. 333
PYÖRÄT JA RENKAAT
Rengaspainevalvonta (TPMS)*4 säätö (uudelleenkalibrointi)
6.
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) antaa
varoituksen matalista rengaspaineista vertailuarvon perusteella.
Muuttakaa vertailuarvoa kalibroimalla järjestelmä
uudelleen, esim. kuljettaessanne raskasta kuormaa.
Säätäkää rengaspaineet aina Volvon hyväksymiin
arvoihin ennen uudelleenkalibrointia.
HUOM
Auton pitää seistä paikallaan, kun kalibrointi
aloitetaan.
Asetukset tehdään keskikonsolin säätimillä, ks.
MY CAR (s. 117).
1.
Täyttäkää renkaisiin haluttu paine kuljettajan
puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven
välillä) olevan rengaspainetarran mukaisesti.
2.
Moottorin käynnistäminen.
3.
Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR.
4.
Valitkaa valikko Rengaspaine.
5.
Valitkaa Kalibroi rengaspaine ja painakaa
OK.
4
5
334
Ajakaa vähintään 10 minuuttia vähintään
nopeudella 30 km/h (20 mph).
> Kalibrointi tapahtuu automaattisesti kuljettajan tekemän alustuksen jälkeen. Järjestelmä ei anna vahvistusta, kun kalibrointi
on tehty.
Uudet referenssiarvot ovat voimassa, kunnes kohdat 1-6 tehdään uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 332)
Renkaat - ilmanpaine (s. 322)
Rengaspainevalvonta (TPMS)*5 –
renkaiden tila
Rengaspainevalvonnan TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) avulla renkaiden tila voidaan
tarkistaa keskikonsolin näytöstä.
Järjestelmän ja renkaiden tila
Järjestelmän ja renkaiden ko. tila voidaan tarkastaa, ks. MY CAR (s. 117).
1.
Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR.
2.
Valitkaa valikko Rengaspaine.
> Rengaspaineiden tila osoitetaan värikoodien avulla.
Tilat on värikoodattu jokaiselle renkaalle seuraavasti:
•
Täysvihreä: järjestelmä toimii normaalisti ja
rengaspaine kaikissa renkaissa on hieman
suositellun tason yläpuolella.
•
Keltainen pyörä: vastaavassa renkaassa on
liian matala paine.
•
Punainen pyörä: vastaavassa renkaassa on
hyvin matala paine.
•
Kaikki pyörät harmaita: järjestelmä ei ole käytössä tällä hetkellä. Autoa voidaan joutua ajamaan muutamia minuutteja nopeudella yli
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
PYÖRÄT JA RENKAAT
30 km/h (20 mph), ennen kuin järjestelmä
jälleen aktivoituu.
•
Kaikki pyörät harmaita ja ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon: järjestelmään on syntynyt vika. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tai tekniseen palveluun.
Rengaspainevalvonta (TPMS)*6 –
aktivointi/deaktivointi7
Rengaspainevalvonta (TPMS)*8 suositukset
Joillakin markkina-alueilla rengaspainevalvonta
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta.
Suositukset rengaspaineiden valvontaa (TPMS,
Tyre Pressure Monitoring System) varten.
Rengaspaineiden valvonta* (s. 332)
Rengaspainevalvonta (TPMS)* - matalan rengaspaineen korjaaminen (s. 336)
Asetukset tehdään keskikonsolin säätimillä, ks.
MY CAR (s. 117).
1.
Moottorin käynnistäminen.
2.
Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR.
3.
Valitkaa valikko Rengaspaine.
4.
Valitkaa Rengasvalvonta ja painakaa OK.
> Infonäytössä esitetään X, jos järjestelmä
aktivoidaan. Merkintä häviää, jos järjestelmä kytketään pois toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
6
7
8
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Vain tietyillä markkina-alueilla.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Volvo suosittelee, että TPMS-tunnistimet
asennetaan auton kaikkiin pyöriin, myös talvipyöriin.
•
Volvo ei suosittele, että tunnistimet siirretään
renkaista toisiin.
•
Varapyörää ei ole varustettu TPMS-tunnistimella.
•
Jos varapyörää tai ilman TPMS-tunnistinta
olevia pyöriä käytetään, esitetään vikailmoitus
Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon mittaristossa.
•
Tarkastakaa järjestelmä aina pyöränvaihdon
jälkeen varmistaaksenne, että vaihtopyörät
toimivat järjestelmän yhteydessä.
•
Jos yhtä pyörää on muutettu, tai jos TPMStunnistin on siirretty toiseen pyörään, pitää tiiviste, mutteri ja venttiilin sisäosa vaihtaa.
•
Asennettaessa TPMS-tunnistin pitää auton
olla suljettuna vähintään 15 minuuttia, muutoin esitetään mittaristossa vikailmoitus.
HUOM
Auton pitää seistä paikallaan, kun rengaspainevalvonta aktivoidaan/deaktivoidaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 332)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 335
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
VAROITUS
Kun rengas on varustettu TPMS-järjestelmällä, pitäkää pumpun suutinta suoraan venttiiliä vasten, ettei venttiili vaurioidu.
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen
välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.
Rengaspainevalvonta (TPMS)*9 matalan rengaspaineen
korjaaminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
TPMS-järjestelmä käyttää ns. kompensoitua painearvoa, joka perustuu sekä renkaiden että ulkoilman lämpötilaan. Tämä
aiheuttaa sen, että rengaspaine voi erota
hieman suositelluista paineista, jotka
ilmoitetaan rengaspainetarrassa kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä). Tämän vuoksi voi olla välttämätöntä täyttää renkaisiin hieman suurempi paine matalan rengaspaineen
ilmoituksen poistamiseksi.
•
Väärien rengaspaineiden välttämiseksi
tulee paine tarkastaa kylmistä renkaista.
Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila
(n. 3 tuntia autolla ajamisen jälkeen).
Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat
lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
Kun rengaspainevalvonta (TPMS, Tyre Pressure
Monitoring System) varoittaa, rengaspaine on
liian matala yhdessä tai useammassa auton renkaassa.
Jos rengaspaineilmoitus on esitetty ja TPMSvaroitusvalo on syttynyt:
1.
Tarkastakaa rengaspaine osoitetussa renkaassa/osoitetuissa renkaissa rengaspainemittarilla.
2.
Täyttäkää renkaaseen/renkaisiin oikea paine
kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja
takaoven välillä) olevan rengaspainetarran
mukaisesti.
3.
Tietyissä tapauksissa voi olla välttämätöntä
ajaa autolla muutamia minuutteja nopeudella
yli 30 km/h (20 mph) ilmoituksen poistamiseksi. Tällöin sammuu myös TPMS-merkkivalo.
HUOM
Jos haluatte vaihtaa rengaskokoa, TPMS-järjestelmä pitää konfiguroidaan uudelleen. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
HUOM
VAROITUS
Rengaspaineiden valvonta* (s. 332)
•
Virheellinen rengaspaine voi johtaa rengasvaurioon, joka voi saada kuljettajan
menettämään auton hallinnan.
•
Järjestelmä ei voi osoittaa äkillisiä rengasvaurioita etukäteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
9
336
Rengaspaineiden valvonta* (s. 332)
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
PYÖRÄT JA RENKAAT
Rengaspainevalvonta (TPMS)*10 puhjenneina ajokelpoiset renkaat*
VAROITUS
Vain SST-renkaat tuntevat henkilöt saavat
asentaa niitä.
Jos SST-renkaat (Self Supporting run flat Tires)*
on valittu, on auto varustettu myös TPMS-järjestelmällä (s. 332).
SST-renkaat pitää asentaa vain TPMS-järjestelmän yhteyteen.
Kun ilmoitus matalasta rengaspaineesta on
näytetty, älkää ajako lujempaa kuin 80 km/h
(50 mph).
Tämän tyyppisissä renkaissa on erityiset vahvistetut kyljet, jotka mahdollistavat ajon jatkamisen
rajoitetusti, vaikka rengas on menettänyt koko
paineensa tai osan siitä. Nämä renkaat on asennettu erikoisvanteille. (Myös tavalliset renkaat voidaan asentaa näille vanteille.)
Jos SST-rengas menettää paineensa, syttyy keltainen TPMS-valo mittaristossa ja tietonäytössä
näytetään ilmoitus. Jos tämä tapahtuu, vähentäkää nopeus arvoon enintään 80 km/h (50 mph).
Rengas pitää vaihtaa mahdollisimman pian.
Ajakaa varovasti, tietyissä tapauksissa voi olla vaikea nähdä, mikä rengas on kyseessä. Varmistaaksenne, mikä rengas pitää korjata, tarkastakaa
kaikki neljä rengasta.
10
Enimmäisajomatka renkaanvaihtoon on 80
km.
Välttäkää kovaa ajoa, kuten esim. nopeaa jarrutusta tai käännöstä.
SST-renkaat pitää vaihtaa, jos ne vaurioituvat
tai puhkeavat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 332)
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste. 337
PYÖRÄT JA RENKAAT
Tyyppihyväksyntä rengaspainevalvonta (TPMS)*11
Rengaspainevalvonnan tunnistimien tyyppihyväksyntä - TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System) voidaan lukea taulukosta.
11
338
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
PYÖRÄT JA RENKAAT
Maa/Alue
Brasilia
Ukraina
}}
339
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
Maa/Alue
Israel
340
PYÖRÄT JA RENKAAT
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity)
Maa/Alue
EU-maat:
Vientimaa: Saksa
Valmistaja: Continental Automotive GmbH
Varustuksen tyyppi: TPMS-yksikkö
}}
341
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
Maa/Alue
Tsekki:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES.
Tanska:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Saksa:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Viro:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Iso-Britannia:
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Espanja:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Kreikka:
342
Η
Α
Α Continental Η Ω
Radio Transmitter
Α Α
Η
Η Α 1999/5/ .
Ω
Α
Ω
Α Α Η
Α
Ranska:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italia:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Liettua:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Latvia:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Alankomaat:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
PYÖRÄT JA RENKAAT
Maa/Alue
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Unkari:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb
elõírásainak.
Puola:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugali:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovenia:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakia:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Ruotsi:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islanti:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norja:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 332)
* Valinnais-/lisävaruste. 343
PYÖRÄT JA RENKAAT
Väliaikainen renkaanpaikkaus
Väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa, Temporary
Mobility Kit (TMK), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen säätämiseen (s. 422).
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja (s. 345) koostuu kompressorista ja paikkausnestepullosta.
Paikkausneste toimii tilapäisenä korjauksena.
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan, joka
on puhjennut kulutuspinnasta.
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus - käsittely
(s. 346)
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja sijainti
•
Työkalut (s. 330)
Väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa, Temporary
Mobility Kit (TMK), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen säätämiseen.
Renkaanpaikkaussarjan sijainti
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin, joissa on
suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia vaurioita.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaan
kulutuspintaan tulleen pistemäisen reiän korjaamiseen.
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty
kompressori on Volvon hyväksymä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
344
•
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja - sijainti
(s. 344)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 345)
Renkaanpaikkaussarja sijaitsee tavaratilan
vasemmalla puolella luukun takana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 345)
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 344)
PYÖRÄT JA RENKAAT
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja yleiskatsaus
Katsaus tilapäiseen renkaanpaikkaussarjaan,
Temporary Mobility Kit (TMK), kuuluviin osiin.
Osia säilytetään kuorma-/tavaratilan lattian alla.
Paikkausainepullo
Painemittari
Paikkausainepullo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja - sijainti
(s. 344)
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 344)
Vaihtakaa paikkausainepullo ennen kuin parasta
ennen -päiväys on saavutettu, ja käytön jälkeen.
Käsitelkää vanhaa pulloa ympäristölle vaarallisena
jätteenä.
VAROITUS
Pullon sisältö 1,2-etanolia ja luonnon raakakumia-lateksia.
Vaarallista nautittuna. Voi aiheuttaa allergiaa
ihokosketuksessa.
Välttäkää aineen pääsyä iholle tai silmiin.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
VAROITUS
•
Jos tiivistysainetta joutuu iholle, se pitää
välittömästi pestä pois saippualla ja runsaalla vedellä.
•
Silmiin joutunut tiivistysaine on huuhdeltava välittömästi pois silmänhuuhtelunesteellä tai runsaalla vedellä. Jos huuhtelu
ei auta, lääkärin on tarkastettava silmät.
Sähköjohto
Pullonpidin (oranssi kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
345
PYÖRÄT JA RENKAAT
Väliaikainen renkaanpaikkaus käsittely
1.
Paikatkaa reikä tilapäisellä renkaanpaikkaussarjalla, Temporary Mobility Kit (TMK).
Asettakaa varoituskolmio tielle ja aktivoikaa
varoitusvilkut, jos rengas pitää paikata liikennöidyllä paikalla.
Jos puhkeamisen on aiheuttanut naula tai
vastaava, antakaa sen jäädä renkaaseen. Se
auttaa tiivistämään reiän.
Väliaikainen renkaan paikkaus
2.
Irrottakaa sallitusta enimmäisnopeudesta
kertova tarra (kompressorin toisella puolella)
ja kiinnittäkää se ohjauspyörään. Nopeus ei
saa ylittää arvoa 80 km/h (50 mph) sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta.
3.
Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa 0
ja ottakaa esiin sähköjohdin sekä ilmaletku.
4.
Kiertäkää kompressorin oranssi kansi sekä
pullon korkki irti.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. Tilapäinen
renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 345).
346
5.
Kiertäkää pullo pullonpitimeen pohjaan asti.
> Pullossa ja sen pitimessä on irtikiertämisen esto, jotta tiivisteainetta ei pääse vuotamaan. Kun pullo on kierretty kiinni pullonpitimeen, sitä ei voida enää irrottaa.
Pullo on irrotettava korjaamolla, suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
VAROITUS
•
Jos tiivistysainetta joutuu iholle, se pitää
välittömästi pestä pois saippualla ja runsaalla vedellä.
•
Silmiin joutunut tiivistysaine on huuhdeltava välittömästi pois silmänhuuhtelunesteellä tai runsaalla vedellä. Jos huuhtelu ei
auta, lääkärin on tarkastettava silmät.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
PYÖRÄT JA RENKAAT
6.
Venttiilisuojuksen irrottaminen12
8.
Ottakaa torx-avain esille (tavaratilan vasemmalla puolella olevan peitelevyn takana olevasta vaahtomuovipalasta).
Työntäkää torx-avain reikään.
Vääntäkää suojus torx-avaimella (A) irti.
Liittäkää sähköjohto lähimpään 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
HUOM
Varmistakaa, että mitään muuta 12 V:n liitännöistä ei käytetä kompressorin ollessa käynnissä.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman valvontaa, kun moottori käy.
9.
Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
VAROITUS
7.
Kiertäkää renkaan venttiilihattu irti.
Tarkistakaa, että ilmaletkun paineenalennusventtiili on kierretty täysin kiinni, ja kiertäkää
ilmaletkun venttiililiitäntä pohjaan asti rengasventtiilin kierteille.
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia
tai epätasaisuuksia, kompressori pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule jatkaa.
Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.
HUOM
Kompressorin käynnistyessä paine voi kohota
6 baariin, mutta se laskee n. 30 sekunnin
kuluttua.
12
Vain 17" pyörä Thia
10. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
TÄRKEÄÄ
Kompressori ei saa käydä pitempään kuin
10 minuuttia – ylikuumenemisen vaara.
11. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäispaine on
1,8 bar ja enimmäispaine 3,5 bar. (Päästäkää
ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa on
liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.
12. Sammuttakaa kompressori ja irrottakaa sähköjohto.
13. Kiertäkää ilmaletku irti rengasventtiilistä ja
asentakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.
Painakaa luukku12 takaisin rengasventtiilin
päälle reikä pyörännavan suuntaan. Kaksi
naksahdusta vahvistavat suojuksen olevan
paikallaan.
14. Asettakaa suojakansi ilmaletkulle, jotta jäljellä
oleva tiivistysaine ei vuoda ulos.
}}
347
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
15. Ajakaa pikimmiten vähintään 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h (50 mph) siten,
että paikkausneste voi tiivistää renkaan.
HUOM
Ensimmäiset kierrokset, jotka rengas pyörii,
ruiskuttavat paikkausnestettä puhkeamisreikään.
VAROITUS
Tilapäinen renkaanpaikkaus jälkitarkastus
Kytkekää ilmaletku takaisin rengasventtiiliin
ja tarkistakaa rengaspaine painemittarilla, ks.
Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus
(s. 348).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
1.
•
13
348
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 345)
1 bar = 100 kPa.
3. Sammuttakaa kompressori.
4.
Irrottakaa venttiilisuojus, ks. (s. 347).
Kiertäkää renkaan venttiilihattu irti.
Ottakaa ilmaletku esiin ja kiertäkää
venttiililiitäntä pohjaan asti rengasventtiilin
kierteille.
2.
Lukekaa rengaspaine painemittarista.
•
Jos rengaspaine on alle 1,3 bar13, rengas
ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule
jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
•
Jos rengaspaine on yli 1,3 baria13, renkaaseen pitää täyttää rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 422).
•
Päästäkää ilmaa pois paineenalennusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 344)
Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus
(s. 348)
2. Käynnistäkää kompressori ja pumpatkaa
renkaaseen ilmaa, kunnes paine on rengaspainetaulukon mukainen.
Rengaspaineiden tarkistaminen
Ottakaa renkaanpaikkausvarusteet esiin. Kompressorin pitää olla suljettu.
Jos renkaaseen on pumpattava ilmaa:
1. Liittäkää sähköjohto lähimpään
12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
Kun rengas on paikattu tilapäisellä renkaanpaikkaussarjalla, Temporary Mobility Kit (TMK),
noin kolmen kilometrin ajon jälkeen on tehtävä
jälkitarkastus.
Katsokaa, ettei kukaan ole auton lähellä ja saa
tiivistysnestettä päälleen, kun auto lähtee liikkeelle. Etäisyyden tulee olla vähintään kaksi
metriä.
16. Jälkitarkastus:
3.
Irrottakaa renkaanpaikkausvarusteet, asettakaa suojakansi ilmaletkuun ja taitelkaa letku
laatikkoon.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
5.
Asettakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa
venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat
venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat ruostua,
jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.
PYÖRÄT JA RENKAAT
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.
Volvo suosittelee, että auto ajetaan lähimpään
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi.
Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa on
paikkausnestettä.
VAROITUS
6.
Painakaa suojuksen toinen reuna (jossa ei
ole reikää) paikalleen (lähimmäs rengasta B). Kääntäkää sitten suojus vannetta vasten
painaen samalla kevyesti taivutettua yläreunaa alaspäin, jotta se menee vanteen reunan
alle. Tarkistakaa, että suojus on vanteen pinnan tasolla - jos näin ei ole, painakaa varovasti ulos työntyvää osaa.
HUOM
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen palvelu.
14
15
Nopeus ei saa olla yli 80 km/h (50 mph), kun
käytetään tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo
suosittelee käyntiä valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa paikatun renkaan tarkastusta varten (enimmäisajomatka 200 km).
Henkilökunta osaa arvioida, onko renkaan
korjaaminen mahdollista vai pitääkö rengas
vaihtaa.
Venttiilisuojuksen asentaminen takaisin14
Vain 17" pyörä Thia.
Vain 17" pyörä Thia
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 344)
Väliaikainen renkaanpaikkaus - käsittely
(s. 346)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 345)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja renkaan täyttö
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata täyteen väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla (s. 345).
1.
Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa,
että katkaisin on asennossa 0 ja ottakaa
sähköjohto ja ilmaletku esiin.
2.
Irrottakaa venttiilinluukku15 - venttiilinluukun
irrotusohjeet, ks. (s. 347).
3.
Kiertäkää renkaan venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
4.
Liittäkää sähköjohto lähimpään 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
VAROITUS
Pakokaasun sisään hengittäminen voi aiheuttaa hengenvaaran. Älkää antako moottorin
koskaan käydä suljetussa tilassa tai tilassa,
josta puuttuu riittävä ilmanvaihto.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman valvontaa, kun moottori käy.
}}
349
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
5.
Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
TÄRKEÄÄ
Kompressori ei saa käydä pitempään kuin
10 minuuttia – ylikuumenemisen vaara.
6.
Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 422). Päästäkää ilmaa
pois paineenalennusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
7.
Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa ilmaletku ja sähköjohto.
8.
Asettakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.
9.
Asentakaa venttiilinluukku15 takaisin painamalla luukun toinen reuna (jossa ei ole reikää) paikalleen (lähimmäs rengasta), ks. Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus
(s. 348). Kääntäkää sitten suojus vannetta
vasten painaen samalla kevyesti taivutettua
yläreunaa alaspäin, jotta se menee vanteen
reunan alle. Tarkistakaa, että suojus on vanteen pinnan tasolla - jos näin ei ole, painakaa
varovasti ulos työntyvää osaa.
15
350
Vain 17" pyörä Thia
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus (s. 344)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 345)
Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus
(s. 348)
YLLÄPITO JA HUOLTO
YLLÄPITO JA HUOLTO
Volvon huolto-ohjelma
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla tasolla
liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon huolto-ohjelmaa
noudattaa. Se on eriteltynä Huolto- ja takuukirjassa.
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun tehdä huolto- ja ylläpitotyöt.
Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat huollolle mahdollisimman korkean laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvon takuu olisi voimassa, tarkastakaa
ja noudattakaa huolto- ja takuukirjaa.
Huolto ja korjaus
Latausjohtimessa oleva aikalaskuri laskee latausajan seuraavaan huoltoon. Volvo suosittelee, että
sähköasentaja tarkastaa ohjausyksikön jokaisen
5000 käyttötunnin jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Älkää muuttako ohjausyksikkö millään tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus (s. 363)
Huollon ja korjauksen varaaminen*1
Huolto-, korjaus- ja varaustietojen käsittely suoraan internetiin yhdistetyssä autossanne.
Tällä palvelulla1 saadaan miellyttävä tapa varata
huolto ja korjaamokäynti suoraan autosta. Auton
tiedot lähetetään jälleenmyyjällenne, joka voi valmistella korjaamokäyntiä. Jälleenmyyjä ottaa Teihin yhteyden ajan varaamista varten. Tietyillä
markkina-alueilla järjestelmä muistuttaa Teitä
varatusta ajasta sen lähestyessä ja navigointijärjestelmä2 voi lisäksi opastaa Teidät korjaamolle,
kun on aika.
Ennen kuin palvelua voi käyttää
Volvo ID ja profiilini
• Rekisteröikää Volvo ID. Lisätietoja ja kuinka
luodaan Volvo ID, ks. Volvo ID (s. 20).
Huoltakaa auto säännöllisesti. Noudattakaa
Volvon suosittelemia huoltovälejä.
•
Kirjautukaa omistajaportaaliin My Volvo, menkää profiiliinne ja menetelkää seuraavasti:
Tarvittaessa huoltoa ja korjausta, vain valtuutettu
korjaamo saa tehdä työn.
1.
Tarkastakaa, että auto on yhdistetty profiiliinne.
2.
Tarkastakaa, että yhteystietonne täsmäävät.
3.
Valitkaa Volvon jälleenmyyjä, johon haluatte
yhteyden huoltoa ja korjausta varten.
4.
Valitkaa esitetty kommunikaatiokanava
(puhelin). Kirjautumistiedot lähetetään aina
autoonne ja Teille sähköpostina.
VAROITUS
Älkää tehkö omia korjauksianne tähän autoon.
Sähköjohtimet ja/tai löystyneet komponentit
saa korjata vain valtuutettu korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
1
2
352
Huoltoväli ja seuraava huolto,
latausjohdin
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
* Valinnais-/lisävaruste.
YLLÄPITO JA HUOLTO
Edellytys varaukselle autosta
• Varaustietojen lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi autosta pitää auton olla yhdistettynä
internetiin, ks. Sensus Infotainment -lisäosaa
saadaksenne tietoja auton yhdistämisestä
internetiin.
•
•
Huollon tai korjauksen varaaminen
manuaalisesti1
1. Painakaa keskikonsolissa olevaa MY CARpainiketta ja valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Pyydä huoltoa tai
korjausta.
> Auton data lähetetään automaattisesti jälleenmyyjällenne.
Koska varaustiedot lähetetään yksityisen
puhelintilauksenne välityksellä, Teille esitetään kysymys, haluatteko lähettää tiedot.
Kysymys asetetaan kerran ja koskee sitten
valittua kytkeytymistä rajoitetun ajan.
Jotta palvelu toimii ja järjestelmä kommunikoi
auton näytön kautta, pitää uutiset/ponnahdusilmoitusten olla hyväksyttyjä. Painakaa MY
CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/
MENU ja sen jälkeen Huolto & korjaus
Näytä ilmoitukset.
Palvelun käyttäminen
Kaikkiin valikoihin ja asetuksiin päästään normaalinäkymästä valikkojärjestelmässä MY CAR painamalla OK/MENU ja sen jälkeen Huolto &
korjaus.
Kun on huollon aika ja tietyissä tapauksissa
auton tarvitessa korjausta ilmoitetaan tämä mittaristossa (s. 70) ja ponnahdusvalikon kautta näytössä.
1 Koskee
tiettyjä markkina-alueita.
Huoltoilmoitus näytössä.
Vastausvaihtoehtojen sisältö näytön ponnahdusvalikossa:
• Kyllä - Varauskysely lähetetään jälleenmyy-
jällenne, joka sitten palaa asiaan varausehdotuksella. Huoltovalo ja huoltoilmoitus mittaristossa sammutetaan.
• Ei - Lisää ponnahdusilmoituksia ei esitetä
näytössä. Ilmoitus mittaristossa säilyy. Kun
tämä valinta on tehty, on mahdollista käynnistää manuaalinen varaus autossa, ks. seuraavaa.
• Lykkää myöhemmäksi - Ponnahdusvalikko
esitetään, kun auto käynnistetään seuraavan
kerran.
2.
Jälleenmyyjä lähettää varausehdotuksen
autoon.
3.
Hyväksykää tai pyytäkää uusi varausehdotus.
Kun varaus on hyväksytty, varaustiedot on tallennettu autoon, ks. kohtaa Varaukseni. Auto kommunikoi automaattisesti kanssanne näytön kautta
antamalla muistutuksia varauksesta ja opastamalla Teidät korjaamokäynnille.
Voitte myös varata korjaamokäynnin My Volvo toiminnon kautta. Menkää kohtaan Varaukseni ja
valitkaa päivittäminen päästäksenne varauksiin
My Volvo -järjestelmävalikosta.
Varaukseni1
Kirjautumistietojen esittäminen auton näytössä.
Hyväksykää tai pyytäkää uusi varausehdotus.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
ajanvaraukset.
Omat
}}
353
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
Soittaminen jälleenmyyjälle1
Autoon yhdistetyllä Bluetooth®-handsfree -puhelimella voitte soittaa jälleenmyyjällenne. Puhelimen yhdistäminen, ks. Sensus Infotainment lisäosaa.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Soita
jälleenmyyjälle.
Navigointijärjestelmän käyttäminen1, 2
Antakaa korjaamonne määränpääksi tai välietapiksi navigointijärjestelmässä.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Aseta yksitt.
määränpää.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Lisää reittipisteeksi.
Auton datan lähettäminen1
Auton data lähetetään keskeiseen Volvo-tietokantaan (ei jälleenmyyjällenne). Volvon jälleenmyyjä voi noutaa auton tiedot auton tunnistenumeron (VIN3) avulla. Numero on auton huolto- ja
takuuvihossa tai tuulilasin vasemman alakulman
sisäpuolella.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
tiedot.
1 Koskee tiettyjä markkina-alueita.
2 Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
3 Vehicle Identification Number
354
Lähetä auton
Varaustiedot ja auton data
Kun valitsette huollon varaamisen autostanne,
varaustiedot ja auton data lähetetään. Autotiedot
koostuvat tiedoista seuraavilta alueilta:
•
•
•
•
•
•
huoltotarve
toimintatila
nestemäärät
Mittarilukema
auton tunnistenumero (VIN3)
Auton ohjelmistoversio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 20)
YLLÄPITO JA HUOLTO
Auton nostaminen
Autoa nostettaessa on tärkeää että tunkki tai
nostovarret asetetaan niille tarkoitetuille paikoille
auton alustassa.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan
tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin Volvon
suosittelema nosturi, noudattakaa varustuksen mukana tulevia ohjeita.
}}
355
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
Nosturinkiinnikkeet (nuolet) autoon kuuluvalle nosturille sekä nostokohdat (punaisella merkityt).
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla edestä,
pitää se asettaa jonkin neljästä, pitemmällä auton
alla olevan nostokohdan alle. Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla takaa, pitää se asettaa
jonkin nostokohdan alle. Olkaa huolellinen ja
asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai
vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä korjaamonostimella, voidaan etumaiset ja taemmat nostovarret asettaa ulompien nostokohtien (nosturinkiinnikkeet) alle. Edessä voidaan vaihtoehtoisesti
käyttää sisempiä nostokohtia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
356
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 326)
YLLÄPITO JA HUOLTO
Konepelti - avaaminen ja
sulkeminen
Konepelti voidaan avata, kun matkustamossa
oleva kahva on käännetty myötäpäivään ja jäähdyttimen säleikön salpa on siirretty vasemmalle.
VAROITUS
Tarkistakaa, että kansi lukkiutuu kunnollisesti
sulkemisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottoritila - tarkastus (s. 358)
Moottoritila - katsaus (s. 357)
Moottoritila - katsaus
Katsaus näyttää muutamia huoltoon liittyviä komponentteja.
Osa auton akuista ja joitakin auton sähköiseen
käyttöjärjestelmään kuuluvia komponentteja on
konepellin alla. Olkaa varovainen tässä tilassa ja
koskekaa vain siihen, jolla on tekemistä normaalin
huollon kanssa.
VAROITUS
Oranssinvärisiä johtimia saa käsitellä vain valtuutettu henkilökunta.
VAROITUS
Konepellin avauskahva on aina vasemmalla puolella.
Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi olla vaarallista virheellisten
toimenpiteiden yhteydessä.
•
Älkää koskeko mihinkään, jota ei ole selkeästi kuvattu tässä käyttöohjekirjassa.
•
Olkaa varovainen tarkastaessanne/lisätessänne nesteitä moottoritilassa.
Kääntäkää kahvaa noin 20-25 astetta myötäpäivään. Salvan vapautuminen voidaan kuulla.
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa konepelti. (Salpahaka on valonheittimen ja jäähdyttimen säleikön välillä, ks. kuvaa.)
}}
357
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
VAROITUS
Auton sähköjärjestelmän on oltava aina avaimen asennossa 0, kun moottoritilassa työskennellään, ks. Avaimen asennot - toiminnot
eri tasoilla (s. 85).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Normaalit tarkastuskohdat - muut osat edellyttävät erityispätevyyttä.
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen (s. 357)
Moottoritila - tarkastus (s. 358)
Moottoritila - tarkastus
Tietyt öljyt ja nesteet on tarkastettava säännöllisesti.
Säännöllinen tarkastus
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin
välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
•
•
•
•
Moottoriöljyn täyttöputki
Huuhteluneste
Pesettäkää moottori aina korjaamolla, suosittelemme valtuutetun Volvon teknisen palvelun
käyttöä. Jos moottori on lämmin, on olemassa
palovaara.
Jarrunesteen tarkastus/lisäys (kuljettajan
puolella)
Käynnistysakku
358
Ohjaustehostinöljy
Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijoitettu
moottoritilan eteen, jäähdyttimen taakse) voi
käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Ohjaustehostimen öljyn tarkastus/lisäys
Huuhtelunesteen täyttöputki
Moottoriöljy
VAROITUS
Jäähdytysnesteen tarkastus/lisäys jäähdytysja ilmastointijärjestelmään
Rele- ja varokekeskus
Jäähdytysneste
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen (s. 357)
Moottoritila - katsaus (s. 357)
Jäähdytysneste - taso (s. 361)
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 360)
Ohjaustehostinöljy - taso (s. 363)
Huuhteluneste - täyttö (s. 374)
YLLÄPITO JA HUOLTO
Moottoriöljy - yleistä
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa,
edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä.
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet (s. 409).
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi
täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä moottoriöljyä. Öljy
on valittu erittäin huolellisesti ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Volvo suosittelee:
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn
käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa vaikuttaa käyttöikään,
käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja
ympäristökuormitukseen.
symbolilla
sekä näyttöteksteillä. Joissakin
malleissa on molemmat järjestelmät. Ottakaa
yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
Vaihtakaa moottorin öljy ja öljynsuodatin Huoltoja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen on
sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa
Volvo suosittelee laadultaan ilmoitettua parempaa
öljyä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet (s. 409).
Täyttötilavuudet, ks. Moottoriöljy - laatu ja määrä
(s. 411).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 360)
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä/
suuresta öljymäärästä ja matalasta öljynpaineesta
varoittamiseen. Tietyissä moottoriversioissa on
öljynpaineanturi, tällöin käytetään mittaristossa
olevaa pienen öljynpaineen varoitussymbolia
. Muissa malleissa on öljytason ilmaisin, tällöin kuljettajaa varoitetaan mittariston varoitus-
359
YLLÄPITO JA HUOLTO
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö
TÄRKEÄÄ
Öljymäärä tunnistetaan elektronisella öljymäärän
anturilla.
Ilmoituksen Öljymäärä alhainen Lisää 0,5
litraa yhteydessä lisätkää vain 0,5 litraa.
5-syl. diesel
VAROITUS
Älkää lisätkö öljyä, jos täyttötaso (3) tai (4)
esitetään seuraava kuvan mukaisesti. Määrä ei
saa koskaan olla yli MAX-merkin tai alle MINmerkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.
Ilmoitus ja grafiikka näytössä.
Ilmoitus
Moottorin öljymäärä
Täyttöputki4.
Toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ei
tarvitse tehdä ennen kuin mittariston näytössä
esitetään ilmoitus, ks. seuraavaa kuvaa.
Öljymäärä tarkastetaan elektronisen öljymäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori on
sammutettuna, ks. Valikkokäsittely - mittaristo
(s. 115).
VAROITUS
Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään,
ajakaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. Öljymäärä voi olla
liian suuri.
4
360
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.
HUOM
Järjestelmä havaitsee öljymäärän ainoastaan
tiettyjen edellytysten täyttyessä. Järjestelmä ei
siksi voi aina tunnistaa muutoksia heti, kun
öljyä lisätään tai lasketaan pois. Tietyissä olosuhteissa polttomoottorilla on mahdollisesti
ajettava n. 30 km.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
YLLÄPITO JA HUOLTO
Öljymäärän mittaaminen, 5-syl. diesel
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se seuraavan sekvenssin mukaisesti.
1.
Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 85).
2.
Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään vasemmassa vivussa asentoon Öljymäärä.
> Tämän jälkeen näytetään tietoa moottorin
öljytasosta, katsokaa alla olevaa kuvaa,
jossa näkyvät näytön ilmoitus ja grafiikka.
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 115).
Jäähdytysneste - taso
Jäähdytysneste jäähdyttää polttomoottorin
oikeaan käyttölämpötilaan. Moottorista jäähdytysnesteeseen siirtyvää lämpöä voidaan käyttää
matkustamon lämmittämiseen.
Määrän tarkastus
Jäähdytysnesteen tason on oltava paisuntasäiliön
MIN- ja MAX-merkkien välissä. Jos jäähdytysjärjestelmä on vajaa, voi paikallisesti syntyä liian korkeita lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa moottorivaurioita.
HUOM
Tarkistakaa jäähdytysnestemäärä säännöllisesti moottorin ollessa kylmä.
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa olevia ohjeita. Älkää koskaan lisätkö pelkästään puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni että liian
suuri.
Jos auton alla on jäähdytysnestettä, jäähdytysnestehöyryä näkyy tai jäähdytysnestettä lisätään
yli 2 litraa, kutsukaa aina paikalle hinauspalvelu,
jotta moottori ei vaurioidu rikkinäisen jäähdytysjärjestelmän takia käynnistysyrityksen yhteydessä.
VAROITUS
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
nestettä pitää lisätä, kun moottori on lämmin,
kiertäkää paisuntasäiliön tulppa hitaasti auki
siten, että ylipaine purkautuu.
Lisäys
Numerot 1-4 edustavat täyttömäärää. Älkää lisätkö öljyä,
jos täyttömäärä (3) tai (4) esitetään. Suositeltu täyttömäärä on 4.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - yleistä (s. 359)
}}
361
YLLÄPITO JA HUOLTO
TÄRKEÄÄ
•
Kloorin, kloridien ja muiden suolojen korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina jäähdytysnestettä, jossa
on syöpymisenestoainetta, Volvon suosituksen mukaisesti.
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän MIN- ja
MAX-merkin välissä. Tarkastakaa määrä säännöllisesti.
•
Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 % jäähdytysnestettä.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
•
Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn
laatuiseen vesijohtoveteen. Jos veden
laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi
sekoitettua jäähdytysnestettä Volvon suositusten mukaisesti.
•
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti täytettynä. Muussa tapauksessa voi syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien) vaara.
Määrätiedot ja veden laatua koskevat vaatimukset, ks. Jäähdytysneste - laatu ja määrä (s. 412).
362
Jarru- ja kytkinneste - määrä
Lisäys
Jarrunesteen tason on oltava säiliön MIN- ja
MAX-merkkien välissä.
Määrän tarkastus
Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai ajettaessa
trooppisessa ilmastossa, jossa ilma on hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran vuodessa.
Jarrunesteen määrätiedot ja suositeltu laatu, ks.
Jarruneste - laatu ja määrä (s. 414).
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella
jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa edelleen lisäämättä jarrunestettä. Volvo suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu
tarkastaa jarrunestehäviön syyn.
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.
Nestesäiliö on suojuksen alla. Tämä peittää
moottoritilan kylmävyöhykkeen. Pyöreä kansi
pitää ensin poistaa ennen kuin säiliön korkkiin
päästään käsiksi.
Avatkaa suojukseen sijoitettu kansi kääntämällä sitä.
Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää nestettä. Pintatason pitää olla säiliön sisäpuolella
olevien merkkien MIN ja MAX välillä.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako asettaa korkkia paikalleen.
YLLÄPITO JA HUOLTO
Ohjaustehostinöljy - taso
Ohjaustehostimen öljymäärän pitää olla MIN- ja
MAX-merkin välillä. Öljyä ei tarvitse vaihtaa.
VAROITUS
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika tai
jos moottori on sammutettu ja autoa on hinattava, ohjaaminen on huomattavasti tavallista
raskaampaa. Lukekaa hinaamista koskevia
ohjeita (s. 317).
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto vianetsintä ja korjaus
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa huoltokorjaamossa.
Vianetsintä ja korjaus
Ilmastointilaite sisältää fluoresoivaa jälkiainetta.
Vuodonetsinnässä käytetään ultraviolettivaloa.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Autot kylmäaineella R134a
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Pitäkää ohjaustehostimen nestesäiliön ympäristö puhtaana tarkastuksen yhteydessä.
Korkkia ei pidä avata.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä.
Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pinnan pitää olla MIN
ja MAX-merkkien välillä.
Suositeltu öljylaatu, ks. Ohjaustehostinöljy - laatu
(s. 414).
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta
R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa huoltokorjaamossa.
Autot kylmäaineella R1234yf
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineistettua kylmäainetta R1234yf. Normin SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C
System) mukaan saa kylmäainejärjestelmää
huoltaa ja korjata vain koulutettu ja sertifioitu
asentaja järjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi.
}}
363
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvon huolto-ohjelma (s. 352)
Polttimonvaihto - yleistä
Kuljettaja voi vaihtaa monet auton polttimoista.
LED- ja xenon-polttimot kehotamme vaihdattamaan korjaamolla.
Polttimot on eritelty (s. 372). Polttimot ja muut
valonlähteet, jotka ovat erityistä tyyppiä, kuten
LED5-polttimot, tai joita ei muusta syystä voida
vaihtaa muualla kuin korjaamolla6, ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL
(Xenon-polttimot)
huomio-/positiovalot edessä
VAROITUS
Xenon-valonheittimillä varustetuissa autoissa
xenon-polttimoiden vaihto pitää teettää korjaamolla - suosittelemme valtuutettua Volvon
teknistä palvelua. Xenon-valoihin kohdistuva
työ edellyttää erityistä varovaisuutta, koska
valonheittimessä on suurjännitelaite.
VAROITUS
Auton sähköjärjestelmän pitää olla avainasennossa 0, kun polttimo vaihdetaan, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 85).
Kaarrevalot
Sivuvilkku, ulkotaustapeilit
Turvavalaistus, ulkotaustapeilit
Sisävalot, lisäksi autoonnousuvalot edessä
Seisontavalot takana
Sivuvalot
Jarruvalot.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako koskaan sormilla suoraan
hehkulamppua. Sormista irtoava rasva höyrystyy kuumuudessa ja muodostaa heijastinta
vahingoittavan kerroksen.
HUOM
Jos vikailmoitus on edelleen olemassa viallisen polttimon vaihdon jälkeen, suositellaan
hakeutumista valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
5
6
364
Valodiodi (Light Emitting Diode)
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
YLLÄPITO JA HUOLTO
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä ja takavalaisimissa, voi tilapäisesti tulla
kondensoitumiskosteutta lasin sisäpuolelle.
Tämä on normaalia, kaikki ulkopuoliset valot
on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun valo on palanut hetken.
Polttimon vaihto - valonheitin
Kaikki valonheittimen polttimot vaihdetaan irrottamalla ensin koko valonheitin moottoritilan kautta.
Valonheittimen irrotus
Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon
0, katso Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 85).
Irrottakaa valonheittimen liitinkappale painamalla kiinnitin alas peukalolla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 365)
Vetäkää liitinkappale samalla irti toisella
kädellä.
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti takana
(s. 370)
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo (s. 371)
Polttimon vaihto - kuormatilan valaistus
(s. 371)
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo
(s. 370)
Vetäkää valonheittimen lukkosokat irti.
Vapauttakaa valonheitin vuorotellen kääntelemällä ja vetämällä sitä ulos.
5.
Nostakaa valonheitin ulos ja asettakaa se
pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.
6.
Vaihtakaa ko. polttimo.
Valonheittimen asennus
TÄRKEÄÄ
Älkää vetäkö kaapelista, vaan tarttukaa kiinni
liittimestä.
}}
365
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
1.
Kytkekää liitinkappale, kuuluu naksahdus.
2.
Asentakaa valonheitin ja lukkosokat. Lyhyt
sokka asetetaan lähimmäs jäähdyttimen
säleikköä. Tarkastakaa, että ne on painettu
kunnolla alas.
3.
Tarkastakaa valaistus.
Polttimon vaihto - kauko-/
lähivalopolttimoiden peitekansi
Kauko-/lähivalopolttimoihin päästään käsiksi
irrottamalla valonheittimen isompi peitekansi.
Valonheittimen pitää olla asennettu ja liitinkappaleen kunnolla yhdistettynä ennen kuin valaistus
kytketään päälle tai etäavain asetetaan virtalukkoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttimonvaihto - yleistä (s. 364)
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi (s. 366)
Polttimot - erittelyt (s. 372)
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, ks. Polttimon vaihto - valonheitin (s. 365).
1.
Löysätkää peitekannen neljää ruuvia Torxtyökalulla, mitta T20 (1). Niitä ei saa irrottaa
kokonaan (3-4 kierrosta riittää).
2.
Työntäkää peitekansi sivuun.
3.
Irrottakaa peitekansi.
Asentakaa peitekansi päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
366
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 365)
Polttimon vaihto - lähivalot (s. 367)
•
•
Polttimon vaihto - kaukovalot (s. 367)
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot (s. 368)
YLLÄPITO JA HUOLTO
Polttimon vaihto - lähivalot
Lähivalopolttimo sijaitsee valonheittimen isomman peitekannen alla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
Polttimon vaihto - kaukovalot
Kaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen isomman peitekannen alla.
HUOM
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
HUOM
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
1.
Irrottakaa valonheitin (s. 365).
1.
Irrottakaa valonheitin (s. 365).
2.
Irrottakaa peitekansi (s. 366).
2.
Irrottakaa peitekansi (s. 366).
3.
Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
3.
4.
Irrottakaa polttimo vetämällä se suoraan ulos.
Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja
sitten vetämällä suoraan ulos.
5.
Polttimossa olevan ohjaustapin pitää olla
suoraan ylöspäin, kun se asennetaan ja sen
tarttuessa kiinni kuuluu naksahdus.
4.
Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5.
Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan
ja kääntäkää myötäpäivään polttimon kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
}}
367
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lisäkaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
HUOM
Koskee xenonajovaloilla varustettuja autoja*.
1.
Irrottakaa valonheitin (s. 365).
2.
Irrottakaa peitekansi (s. 366).
3.
Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja
sitten vetämällä suoraan ulos.
4.
Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5.
Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan
ja kääntäkää myötäpäivään polttimon kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
368
* Valinnais-/lisävaruste.
YLLÄPITO JA HUOLTO
Polttimon vaihto - etusuuntavalot
Polttimon vaihto - valo takana
Suuntavalopolttimo sijaitsee valonheittimen pienemmän peitekannen alla.
Takasuuntavilkkujen, takasumuvalojen ja peruutusvalojen polttimot vaihdetaan kuormatilan puolelta.
Polttimonpidin takana
Polttimoihin päästään käsiksi, kun renkaanpaikkaussarja
nostetaan pois.
1.
Irrottakaa valonheitin (s. 365).
2.
Irrottakaa kansi vetämällä se suoraan ulos.
3.
Vetäkää polttimonpitimestä polttimon saamiseksi ulos.
4.
Painakaa ja samalla kääntäkää polttimoa vastapäivään sen irrottamiseksi.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
Peruutus- ja sumuvalojen sekä suuntavilkkujen
polttimot vaihdetaan kuormatilan puolelta.
1.
Avatkaa paneeli.
2.
Nostakaa renkaanpaikkaussarja ulos.
3.
Irrottakaa polttimonpitimen edessä oleva
eriste vetämällä se suoraan ulos.
4.
Painakaa salpahakasta alas ja vetäkää polttimonpidin irti.
5.
Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla se
sisään ja kääntämällä vastapäivään.
6.
Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa
alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
7.
Pitäkää salpahakasta alhaalla, kun polttimonpidin asennetaan takaisin.
8.
Asentakaa eriste, renkaanpaikkaussarja ja
paneeli paikoilleen.
}}
369
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti takana
(s. 370)
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
Polttimon vaihto - polttimoiden
sijainti takana
Polttimon vaihto - rekisterikilven
valo
Yhteenveto esittää polttimoiden sijainnin takana.
Rekisterikilven valo takaluukun kahvan alla.
Jarruvalo (LED)
1.
Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
Positiovalo (LED)/sivuvalo (LED)
2.
Irrottakaa koko polttimokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
3.
Vaihtakaa uusi polttimo.
4.
Asettakaa polttimokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
Suuntavilkku (s. 369)
Jarruvalo (LED)
Peruutusvalot
Sumuvalot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
370
Polttimonvaihto - yleistä (s. 364)
Polttimot - erittelyt (s. 372)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
YLLÄPITO JA HUOLTO
Polttimon vaihto - kuormatilan
valaistus
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
Meikkipeilin polttimot sijaitsevat valaisimen lasien
takana.
Kuormatilan valaistus sijaitsee takaluukussa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
G031942
Valaisimen lasin irrotus
1.
Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kammetkaa kevyesti niin, että valokotelo irtoaa.
2.
Vaihtakaa uusi polttimo.
3.
Tarkastakaa, että valo palaa ja painakaa valokotelo takaisin paikalleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 372)
1.
Työntäkää ruuvitaltta valaisimen lasin alle ja
kammetkaa reunan lukituskieleke varovasti
ylös.
2.
Irrottakaa varovasti ja nostakaa valaisimen
lasi pois.
3.
Vetäkää kärkipihdeillä polttimo suoraan ulos
sivulle ja vaihtakaa uuteen. Huomatkaa!
Älkää puristako polttimoa pihdeillä voimakkaasti. Polttimon lasi voi siinä tapauksessa
rikkoutua.
Valaisimen lasin asennus
1.
Asettakaa valaisimen lasi paikalleen.
2.
Painakaa se kiinni.
371
YLLÄPITO JA HUOLTO
Polttimot - erittelyt
Aiheeseen liittyvät tiedot
Erittelyt koskevat hehkulamppuja. LED- ja xenonpolttimot kehotamme vaihdattamaan korjaamolla.
Valaistus
WA
Tyyppi
Lähivalot, halogeeni
55
H7 LL
Kaukovalot, halogeeni
65
H9
Lisäkaukovalot, ABL
65
H9
Vilkku edessä
24
PY24W
Autoonnousuvalot
edessä
3
T10 Kanta
W2,1x9,5d
Hansikaslokeron
valo
5
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
Meikkipeilin valaistus
1,2
T5 Kanta
W2x4,6d
Kuormatilan valaistus
5
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
Rekisterikilven valo
5
C5W LL
Vilkku takana
21
PY21W LL
-
-
Peruutusvalot
21
P21W LL
Takasumuvalo
21
H21W LL
-
A
372
Wattia
•
Polttimonvaihto - yleistä (s. 364)
Pyyhkimien sulat
Pyyhinsulka pyyhkii veden tuuli- ja takalasista.
Yhdessä huuhtelunesteen kanssa ne puhdistavat
ikkunat ja varmistavat hyvän näkyvyyden ajon
aikana.
Tuulilasin pyyhinsulkien on oltava huoltoasennossa, kun ne vaihdetaan.
Huoltoasento
Pyyhinsulat huoltoasennossa.
Jotta on mahdollista vaihtaa, pestä tai nostaa pyyhinsulat (esim. kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan,
varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet kiinni.
YLLÄPITO JA HUOLTO
1.
Asettakaa etäavain virtalukkoon7 ja painakaa
lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta
auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon I. Yksityiskohtaiset tiedot avaimen
asennoista, ks. Avaimen asennot - toiminnot
eri tasoilla (s. 85).
2.
Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE painiketta uudelleen auton sähköjärjestelmän
asettamiseksi avainasentoon 0.
3.
Siirtäkää 3 sekunnin kuluessa ohjauspylvään
oikeanpuoleista vipua ylöspäin ja pitäkää se
paikallaan n. 1 sekunti.
> Pyyhkimet käyvät tällöin ja asettuvat suoraan ylöspäin.
Pyyhinsulkien vaihto
Pyyhkimet palaavat aloitusasentoon painettaessa
lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta
auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös, kun se on
huoltoasennossa. Painakaa nuppia, joka on
pyyhinsulan kiinnityksessä, ja vetäkää sulka
pois suoraan pyyhinvarren suuntaisesti.
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten, että
kuuluu "napsahdus".
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
4.
Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin tuulilasia
vasten.
Pyyhkimet palaavat huoltoasennosta aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP
ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän
asettamiseksi avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
TÄRKEÄÄ
Jos huoltotilassa ollessaan pyyhkimet on
käännetty ylös tuulilasista, täytyy ne kääntää
takaisin tuulilasia vasten, ennen kuin pyyhkimet aktivoidaan. Tällä estetään konepellin
maalin naarmuuntuminen.
7
Ei tarpeen autossa, jossa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä.
}}
373
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
HUOM
Pyyhinsulkien pituudet ovat erilaiset. Kuljettajan puoleinen pyyhinsulka on pidempi kuin
matkustajan puoleinen.
Puhdistus
Huuhteluneste - täyttö
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, ks. Autonpesu (s. 394).
Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien ja
ikkunoiden puhdistamiseen. Kun lämpötila on
jäätymispisteen alapuolella, käytetään huuhtelunestettä, jossa on jäätymissuoja.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti. Myöhästynyt ylläpitohuolto lyhentää pyyhinsulan
käyttöikää.
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
374
Huuhteluneste - täyttö (s. 374)
1.
Kääntäkää pyyhinsulkaa ulospäin.
Huuhtelunestettä lisätään avaamalla sininen
korkki.
2.
Kääntäkää pyyhinsulkaa hieman pyyhinvarresta poispäin.
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla on
yhteinen huuhtelunestesäiliö.
3.
Tarttukaa pyyhinvarteen ja painakaa peukalolla (nuolen kohdalta) pyyhinsulkaa eteenpäin, jotta se irtoaa.
4.
Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
5.
Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.
HUOM
Kun säiliössä on jäljellä n. 1 litra huuhtelunestettä, mittaristossa näytetään yhdessä symbolin
kanssa ilmoitus siitä, että huuhtelunestettä pitää lisätä.
YLLÄPITO JA HUOLTO
Määrätty laatu: Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä säässä ja jäätymispisteen alapuolella.
TÄRKEÄÄ
Käytäkää Volvon alkuperäistä huuhtelunestettä tai vastaavaa, suositeltu pH on välillä 6 ja
8 käyttöseoksessa (esim. 1:1 neutraalin
veden kanssa).
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää pakkasella jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä, ettei se jäädy pumpussa, säiliössä ja letkuissa.
Käynnistysakku - yleistä
Käynnistysakun avulla käytetään auton käynnistysmoottoria ja muita sähkövarusteita.
Auton perinteistä 12 V:n akkua kutsutaan tässä
"käynnistysakuksi", vaikka hybridiakkua (s. 378)
usein käytetään polttomoottorin käynnistykseen.
Käynnistysakun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa,
ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.
•
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä.
•
Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty
oikein ja kiristetty asianmukaisesti.
Määrä:
•
Valonheittimien huuhtelulaitteella varustetut
autot: 3,4 litraa.
•
Autot ilman valonheittimien huuhtelulaitetta:
3,4 litraa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pyyhkimien sulat (s. 372)
Pyyhkimet ja huuhtelulaite (s. 105)
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen (s. 357)
Jännite (V)
12
KylmäkäynnistyskykyA CCAB (A)
720
Koko , PxLxK (mm)
Kapasiteetti (Ah)
A
B
HUOM
Käynnistysakun kotelon pitää olla alkuperäisen akun mittojen mukainen.
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää.
Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti, voi riittää siihen,
että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi
aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon
tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa
silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
278×175×190
70
EN-normin mukaisesti.
Cold Cranking Amperes.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Ladattaessa käynnistysakkua saa käyttää vain
nykyaikaista akkulaturia, jonka latausjännite
on kontrolloitu. Pikalataustoimintoa ei saa
käyttää, koska se voi vaurioittaa akkua.
Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa tarkka
ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa tarraa).
}}
375
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
HUOM
HUOM
Jos sekä käynnistysakku että hybridiakku
(s. 298) ovat tyhjentyneet, pitää molemmat
akut ladata. Sellaisessa tapauksessa ei pelkän hybridiakun lataaminen ensin ole mahdollista.
Jos käynnistysakku tyhjenee monta kertaa,
tämä vaikuttaa akun käyttöikään heikentävästi.
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttaa monta
tekijää, mm. ajo-olosuhteet ja ilmasto. Akun
käynnistyskyky alenee asteittain ajan myötä ja
siksi lataaminen on tarpeen, jos autoa ei käytetä pitkään aikaan tai jos autolla ajetaan vain
lyhyitä matkoja. Myös suuri kylmyys alentaa
käynnistyskykyä edelleen.
Jotta hybridiakkua voidaan ladata, käynnistysakussa on oltava tietty lataustaso.
TÄRKEÄÄ
Jotta käynnistysakku pysyisi hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa viikossa tai automaattisella ylläpitolataustoiminnolla varustetun latauslaitteen kytkemistä käynnistysakkuun.
Jos seuraavaa ei noudateta, voi infotainmentjärjestelmän energiansäästötoiminto lakata
tilapäisesti toimimasta ja/tai ilmoitus mittariston infonäytössä käynnistysakun varausasteesta olla tilapäisesti pätemätön ulkoisen
käynnistysakun tai akkulaturin kytkemisen jälkeen.
•
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen - vain
auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. Käynnistysapu toisesta akusta (s. 266) siinä selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet pitää sijoittaa.
376
Jatkuvasti täyteen ladatun akun käyttöikä on
kaikkein pisin.
Akku - symbolit
Akuissa on informaatio- ja varoitussymboleja.
Akkujen symbolit
Käyttäkää suojalaseja.
Lisätietoja auton käyttöoppaassa.
Säilyttäkää akku lasten ulottumattomissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Akku - symbolit (s. 376)
Käynnistysakku - vaihto (s. 377)
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
YLLÄPITO JA HUOLTO
Välttäkää kipinöitä ja avotulta.
Käynnistysakku - vaihto
Autossa oleva käynnistysakku voidaan vaihtaa
ilman korjaamon apua.
Irrotus
Räjähdysvaara.
Aivan ensimmäiseksi: Poista etäavain virtalukosta ja odota vähintään 5 minuuttia ennen kuin
mitään sähköliitäntöjä tehdään - näin siksi, että
auton sähköjärjestelmän pitää tallentaa välttämättömät tiedot ohjausyksiköihin.
Toimitettava kierrätykseen.
HUOM
Loppuunkäytetty käynnistysakku pitää kierrättää ympäristöä säästävällä tavalla. Akku sisältää lyijyä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käynnistysakku - yleistä (s. 375)
Avatkaa etumaisen peitekannen kiinnittimet
ja irrottakaa kansi.
}}
377
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
Vapauttakaa kumilista siten, että taempi peitekansi vapautuu.
Asennus
Sähkömoottorilla ajoa varten auto on varustettu
hybridiakulla - huoltoa tarvitsemattomalla, ladattavalla litiumionityyppisellä akulla.
Irrottakaa taempi peitekansi kiertämällä neljänneskierros ja nostamalla se irti.
HUOM
VAROITUS
1.
Asettakaa akku alas akkulaatikkoon.
Jos sekä käynnistysakku että hybridiakku
(s. 298) ovat tyhjentyneet, pitää molemmat
akut ladata. Sellaisessa tapauksessa ei pelkän hybridiakun lataaminen ensin ole mahdollista.
2.
Siirtäkää akkua sisäänpäin sekä sivulle, kunnes se on laatikon takareunassa.
Jotta hybridiakkua voidaan ladata, käynnistysakussa on oltava tietty lataustaso.
3.
Ruuvatkaa akun kiinnike paikalleen.
4.
Yhdistäkää huohotusletku.
> Tarkastakaa, että se on yhdistetty oikein
sekä akkuun että korissa olevaan liitäntään.
Kytkekää ja irrottakaa plus- ja miinusjohdin
oikeassa järjestyksessä.
Irrottakaa musta miinusjohdin.
Irrottakaa punainen plusjohdin.
Irrottakaa huohotusletku akusta.
Kiertäkää irti ruuvi, joka pitää akun kiinnitintä.
5.
Kytkekää punainen plusjohdin.
Siirtäkää akku sivuun.
6.
Kytkekää musta miinusjohdin.
Nostakaa se ylös.
7.
Painakaa taempi peitekansi kiinni. (Ks. aiempaa osaa "Irrotus".)
8.
Asentakaa kumilista. (Ks. "Irrotus".)
9.
Sovittakaa se etumaiseen peitekanteen ja
kiinnittäkää kiinnittimillä. (Ks. "Irrotus".)
Lisätietoja auton käynnistysakusta, ks. Käynnistysakku - yleistä (s. 375) ja Käynnistysapu toisesta
akusta (s. 266).
378
Hybridiakku
VAROITUS
Hybridiakun saa vaihtaa vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jäähdytysneste
Hybridiakun jäähdytysjärjestelmällä on erillinen
paisuntasäiliö.
YLLÄPITO JA HUOLTO
Sähköjärjestelmä
Varokkeet - yleistä
Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja käyttää
alustaa ja moottorin runkoa johtimina.
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset
toiminnot ja komponentit on suojattu varokkeilla.
Käynnistysakun koko, tyyppi ja suorituskyky riippuvat auton varustuksesta ja toiminnasta.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa tarkka
ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa tarraa).
TÄRKEÄÄ
Hybridiakun jäähdytysnesteen täytön saa
tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käynnistysakku - yleistä (s. 375)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käynnistysakku - vaihto (s. 377)
Käynnistysakku - yleistä (s. 375)
VAROITUS
Oranssinvärisiä johtimia saa käsitellä vain valtuutettu henkilökunta.
VAROITUS
Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi olla vaarallista virheellisten
toimenpiteiden yhteydessä.
Älkää koskeko mihinkään, jota ei ole selkeästi
kuvattu tässä käyttöohjekirjassa.
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei toimi,
syynä voi olla komponentin varokkeen palaminen
tilapäisen ylikuormituksen johdosta. Jos sama
varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin
vika. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Vaihto
1.
Katsokaa varokeluettelosta kyseisen varokkeen sijainti.
2.
Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen taivutettu lanka palanut poikki.
}}
379
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
3.
Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin entisen.
Hansikaslokeron alla
Kuormatila
Moottoritilan kylmävyöhyke
VAROITUS
Älkää käyttäkö mitään vieraita esineitä tai
ilmoitettua suurempaa ampeerilukua varokkeen korvaamiseksi. Tämä voi aiheuttaa sähköjärjestelmään huomattavia vaurioita ja johtaa mahdollisesti tulipaloon.
Sähkökeskusten sijainti
Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa
autossa. Jos auto on oikealta ohjattava, käsinekotelon alla olevat keskukset vaihtuvat toiselle puolelle.
Moottoritila
Hansikaslokeron alla
380
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 381)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 384)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon
alla (s. 386)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 388)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 392)
YLLÄPITO JA HUOLTO
Varokkeet - moottoritilassa
Moottoritilassa olevat varokkeet suojaavat mm.
moottori- ja jarrutoimintoja.
}}
381
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
Yleistä, moottoritilan varokkeet
Kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat
käsittelyä, kun varoke pitää vetää irti tai asettaa
takaisin paikalleen.
Paikat (ks. edellinen kuva)
Moottoritila, ylempi
Moottoritila, etumainen
Moottoritila, alempi
Nämä varokkeet on kaikki sijoitettu moottoritilan
rasiaan. Varokkeet (C) on sijoitettu (A):n alle.
AA
Toiminto
AA
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon alla
60
Säädettävä ohjauspyörän vastus*
5
-
-
Moottorin ohjausyksikkö; vaihteiston ohjausyksikkö; turvatyynyt
10
-
-
10
-
-
Sähkölämmitteiset huuhtelusuuttimet*
-
-
Tuulilasinpyyhkimet
30
Kannen sisäpuolella on tarra, joka näyttää varokkeiden sijainnin.
Pysäköintilämmitin*
25
•
-
-
-
-
Varokkeet 1–7 ja 42–44 ovat tyyppiä "Midi
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo8.
•
Varokkeet 8–15 ja 34 ovat tyyppiä "JCASE"
ja ne tulee vaihtaa korjaamolla8.
•
Varokkeet 16–33 ja 35–41 ovat tyyppiä
"Mini Fuse".
Toiminto
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
-
8
382
Toiminto
AA
50
-
ABS-pumppu
40
ABS-venttiilit
20
Valonheittimien huuhtelulaite*
20
Valojen korkeudensäätö*; Aktiiviset ksenonvalonheittimet - ABL*
10
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
20
ABS
5
-
-
Valokatkaisin
5
-
-
-
-
-
-
Relekäämit
5
Lisävalot*
20
Äänitorvi
15
Moottorinohjausjärjestelmän relekäämi pääreleessä; moottorinohjausyksikkö
10
Vaihteiston ohjausyksikkö
15
-
-
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
YLLÄPITO JA HUOLTO
A
Toiminto
AA
Relekäämit sähkökeskuksessa
moottoritilan kylmävyöhykkeellä
5
Käynnistysrele
30
Hehkutuksen ohjausyksikkö
10
Moottorinohjausyksikkö
15
Ilmamassamittari; Säätöventtiilit
15
Venttiilit; Öljymäärän anturi
10
Lambdatunnistimet, jäähdyttimen
kaihtimen ohjausyksikkö
15
Dieselsuodattimen lämmitin
20
Kampikammiotuuletuksen lämmitin
10
Hehkutulpat
70
Moottorin takana
A: Vasemmalta ohjattava auto. B: Oikealta ohjattava
auto.
Varoke
A
Jäähdytyspuhallin
80
Ohjaustehostin
100
Toiminto
AA
Jarrujärjestelmän alipainepumpun
valvonta
5
Ampeeria
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 384)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon
alla (s. 386)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 388)
Ampeeria
383
YLLÄPITO JA HUOLTO
Varokkeet - käsinekotelon alla
Käsinekotelon alla olevat varokkeet suojaavat
mm.infotainment- ja istuintoimintoja.
Paikat
384
Toiminto
Toiminto
AA
Audio-ohjausyksikön ensiövaroke*;
ensiövaroke varokkeille 16 - 20:
Infotainment
40
Tuulilasin huuhtelulaite; takalasin
huuhtelulaite
25
-
-
-
-
AA
-
-
Ovenkahva, avaimeton järjestelmä*
5
-
-
Toiminto
AA
Ohjauspaneeli, matkustajan oikea
takaovi
20
Ohjauspaneeli, matkustajan vasen
takaovi
20
Ohjauspaneeli, kuljettajan ovi
20
Avaimeton järjestelmä*
7,5
Ohjauspaneeli, matkustajan etuovi
20
Sähkökäyttöinen istuin, kuljettajan
puoli*
20
* Valinnais-/lisävaruste.
YLLÄPITO JA HUOLTO
Toiminto
AA
Toiminto
AA
Sähkökäyttöinen istuin, matkustajan puoli*
20
Pysäköintiavustin*; Pysäköintikamera*; BLIS*
5
-
-
-
-
Infotainment-ohjausyksikkö tai
näyttöB
5
-
-
Audio-ohjausyksikkö (vahvistin)*;
TV*; digitaaliradio*
10
Audiojärjestelmän ohjausyksikkö tai
Sensus-ohjausyksikköB
15
Telematiikka*; Bluetooth*
5
-
-
Kattoluukku*, sisävalaistus katossa,
ilmastoinnin tunnistin*
5
12 V:n liitäntä, tunnelikonsoli
15
Istuinlämmitys, takana oikealla*
15
Istuinlämmitys, takana vasemmalla*
15
Sähkökäyttöinen lämmitin
5
Istuinlämmitys edessä, matkustajan
puoli
15
Istuinlämmitys edessä, kuljettajan
puoli
15
A
B
Ampeeria
Tietyt malliversiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 381)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon
alla (s. 386)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 388)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 392)
* Valinnais-/lisävaruste. 385
YLLÄPITO JA HUOLTO
Varokkeet - ohjausyksikössä
käsinekotelon alla
Käsinekotelon alla olevassa ohjausyksikössä olevat varokkeet suojaavat mm. turvatyyny- ja törmäysvaroitustoimintoja.
Paikat
Toiminto
AA
Takalasinpyyhin
15
Sisävalaistus; Kuljettajan oven säädinpaneelin ikkunanostimet; Sähkökäyttöiset istuimet*
386
7,5
Toiminto
AA
Toiminto
AA
Mittaristo
5
10
Mukautuva nopeudensäädin, ACC*;
törmäysvaroitus*
10
Keskuslukko, polttoainesäiliön
luukku
Sähkölämmitteinen ohjauspyörä*
15
Sisävalaistus; Sadetunnistin*
7,5
-
Ohjauspyörämoduuli
7,5
Takaluukun lukituksen avaaminen
10
* Valinnais-/lisävaruste.
YLLÄPITO JA HUOLTO
A
Toiminto
AA
Käännettävä niskasuoja*
10
Polttoainepumppu
20
Hälyttimen liiketunnistin*; ilmastointipaneeli
5
Ohjauslukko
15
Hälytyssireeni*; Diagnoosiliitin
OBDII
5
-
-
Turvatyynyt
10
Törmäysvaroitus*
5
Kaasupolkimen anturi; sisätaustapeilin himmennys*; istuinlämmitys
takana*
7,5
Infotainment-ohjausyksikkö (Performance); audiolaitteisto (Performance)
15
Jarruvalot
5
Kattoluukku*
20
Käynnistyksenesto
5
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 381)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 384)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 388)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 392)
Ampeeria
* Valinnais-/lisävaruste. 387
YLLÄPITO JA HUOLTO
Varokkeet - kuormatilassa
Kuormatilassa olevat varokkeet suojaavat mm.
sähköistä seisontajarrua ja sähkökäyttöisiä toimintoja.
Keskus on sijoitettu verhoilun taakse vasemmalle puolelle.
388
YLLÄPITO JA HUOLTO
Rasia A
Toiminto
-
-
-
-
Perävaunun liitin 1*
A
AA
40
-
Ampeeria
Renkaanpaikkaussarja pitää nostaa ulos, jotta keskukseen päästään käsiksi.
Paikat
Rasia A
Toiminto
AA
Sähköinen seisontajarru, vasen
30
Sähköinen seisontajarru, oikea
30
Sähkölämmitteinen takalasi
30
Perävaunun liitin 2*
15
12 V:n liitäntä, kuormatila
15
-
-
-
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 389
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
Keskus on sijoitettu verhoilun taakse vasemmalle puolelle.
Rasia
B
Renkaanpaikkaussarja pitää nostaa ulos, jotta keskukseen päästään käsiksi.
390
Toiminto
AA
Jäähdytysnestepumppu 1 hybridiakkua varten; Jäähdytysnestepumppujen 1 ja 2 venttiili
Rasia
B
Toiminto
AA
10
Latausyksikkö; Jännitteenmuunnin 400 V-12 V; Hybridiakun ohjausyksikkö
10
Hybridiakun jäähdytysnestepumppu 2
10
10
Latausyksikkö; Jännitteenmuunnin 400 V-12 V; Hybridiakun ohjausyksikkö
5
Relekäämit; Suurjännitemuunnin sähkömoottoria varten ja
yhdistetty suurjännitegeneraattori/käynnistysmoottori
15
Jäähdytysnestepumppu jäähdytysjärjestelmän matalan lämpötilan piiriä varten
15
Sähkömoottorin kytkeminen irti
taka-akselista
-
-
YLLÄPITO JA HUOLTO
Rasia
B
A
Toiminto
AA
Suurjännitemuunnin sähkömoottorille ja yhdistetty suurjännitegeneraattori/käynnistysmoottori; Hybridiakun ohjausyksikkö
10
Jäähdytysnesteventtiilit jäähdytysjärjestelmän matalan lämpötilan piiriä varten; Sähköinen
A/C-kompressori; Lämmönvaihtimen venttiili; Ilmastointilaitteen venttiili
10
-
-
-
-
Ampeeria
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 381)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 384)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon
alla (s. 386)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 392)
391
YLLÄPITO JA HUOLTO
Varokkeet - moottoritilan
kylmävyöhyke
Varokkeet moottoritilan kylmävyöhykkeellä ovat
Start/Stop-toiminnolla varustetussa autossa.
•
Varokkeet A1 ja A2 ovat tyyppiä "MEGA
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo9.
•
Varokkeet 1–11 ovat tyyppiä "Midi Fuse" ja
ne saa vaihtaa vain korjaamo9.
•
Varoke 12 on tyyppiä "Mini Fuse".
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta - ks. Käyttöjärjestelmät - ajotilat (s. 268).
9
392
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Paikat
Toiminto
AA
Moottoritilan sähkökeskuksen
päävaroke
175
Päävaroke keskusohjausyksikköä
(CEM) varten käsinekotelon alla,
rele-/varokekeskus käsinekotelon
alla, tavaratilan sähkökeskukset
175
Toiminto
AA
Jarrujärjestelmän alipainepumppu
40
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
50
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon alla
60
YLLÄPITO JA HUOLTO
Toiminto
AA
Kuormatilassa olevan sähkökeskuksen B ensiövaroke
50
Kuormatilassa olevan sähkökeskuksen A ensiövaroke
60
Tuuletuspuhallin
40
-
-
-
-
-
-
-
-
Automaattivaihteiston öljypumppu
A
30
-
Ampeeria
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 384)
•
Varokkeet - kuormatilassa (s. 388)
Varokkeet - moottoritilassa (s. 381)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon
alla (s. 386)
393
YLLÄPITO JA HUOLTO
Autonpesu
Auto on pestävä heti, kun se on likaantunut. Tällöin auto on helpompi saada puhtaaksi, koska
lika ei tartu yhtä kovin kiinni. Myös naarmuuntumisvaara pienenee ja auto pysyy uuden näköisenä. Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
Käsinpesu
•
•
•
•
394
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta
mahdollisimman pian. Ne sisältävät aineita,
jotka vaikuttavat maalipinnan värisävyyn hyvin
nopeasti. Käyttäkää esim. pehmeää paperia
tai sientä, joka on kasteltu runsaasti vedessä.
Suosittelemme, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun poistaa mahdolliset
värimuutokset.
Huuhdelkaa alusta.
Huuhdelkaa koko autoa pesunaarmujen vaaran vähentämiseksi, kunnes irtonainen lika on
poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
Käyttäkää tarvittaessa rasvanpoistoainetta
pahasti likaantuneilla pinnoilla. Huomatkaa,
etteivät pinnat saa olla auringon lämmittämiä!
•
Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
•
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
•
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla. Jos vesipisaroi-
den ei anneta kuivua itsestään voimakkaassa
auringonpaisteessa, vähenee vaara veden
kuivumatahroista, jotka voidaan joutua kiillottamaan pois.
VAROITUS
Antakaa korjaamon aina tehdä moottorinpesu.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
TÄRKEÄÄ
Likaisten ajovalojen toiminta on heikentynyt.
Puhdistakaa ne säännöllisesti, esim. polttoainetta tankattaessa.
Älkää käyttäkö syövyttäviä puhdistusaineita,
vaan vettä ja naarmuttamatonta sientä.
koihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme auton pesemistä käsin tai automaattipesun täydentämistä käsinpesulla.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton saa
pestä vain käsipesussa. Näin siksi, että uusi
maalipinta on tavallista herkempi.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä ja takavalaisimissa, voi tilapäisesti tulla
kondensoitumiskosteutta lasin sisäpuolelle.
Tämä on normaalia, kaikki ulkopuoliset valot
on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun valo on palanut hetken.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa saada
auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paik-
Tehkää pesun jälkeen aina koeajo, mukaan
lukien seisontajarru, jotta kosteus ja korroosio
ei vaikuta jarrujen kitkapintoihin ja heikennä
jarrutustehoa.
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin, kun
ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa.
Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa kitkapinnat
lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää näin myös
liikkeellelähdön jälkeen hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
YLLÄPITO JA HUOLTO
Pyyhkimien sulat
TÄRKEÄÄ
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät
sulan käyttöikää.
Välttäkää pesemästä autoa puhdistusaineella,
jonka pH-arvo on alle 3,5 tai yli 11,5. Seurauksena voi olla värimuutoksia anodisoiduissa alumiiniosissa kuten kattokaiteissa ja
sivuikkunoiden ympärillä.
Puhdistettaessa:
- Asettakaa pyyhinsulat huoltoasentoon, ks. Pyyhkimien sulat (s. 372).
Älkää käsitelkö anodisoituja alumiiniosia
metallinkiillotusaineilla, ne voivat aiheuttaa
värjäymiä ja tuhota pintakäsittelyn.
HUOM
Peskää pyyhinsulat ja tuulilasi säännöllisesti
laimealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella. Älkää käyttäkö voimakkaita liuottimia.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien, esim.
kiiltävien listojen, puhdistamiseen ja hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte
ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää ohjeita noudattaa huolellisesti.
Sivuikkunoiden kehykset, auton kattokiskot ja
ovenkarmit ikkunoiden kohdalla* on valmistettu
eloksoidusta alumiinista, joten ne saa pestä vain
pesuaineella, jonka pH-arvo on 3,5–11,5. Siten
vältetään värjäymät.
Kohdat, jotka on pestävä pesuaineella, jonka pH-arvo on
3,5–11,5.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovi- ja kumiosien vahaamista ja
kiillotusta.
Jos muoville tai kumille täytyy käyttää rasvanpoistoainetta, hierokaa tarvittaessa vain
kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää pesusientä.
Kylkilistojen kiillottaminen voi poistaa ja vioittaa listojen ulkopintaa.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei saa
käyttää.
Vanteet
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia vanteenpuhdistusaineita.
Pesun jälkeen puolien juurissa voi näkyä vielä
värjäytymiä, koska jarrulevyjen metallipöly voi tarttua vanteen maalipintaan. Monissa tapauksissa
voidaan käyttää maalipinnan puhdistusainetta,
joka sisältää erittäin hienorakeista hioma-ainetta,
sekä pehmeää liinaa.
Vahvat puhdistusaineet voivat vahingoittaa pintaa
ja aiheuttaa laikkuja kromattuihin alumiinivanteisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kiillotus ja vahaus (s. 396)
Sisustuksen puhdistus (s. 397)
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros (s. 396)
* Valinnais-/lisävaruste. 395
YLLÄPITO JA HUOLTO
Kiillotus ja vahaus
TÄRKEÄÄ
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta on
himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Välttäkää muovi- ja kumiosien vahaamista ja
kiillotusta.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Jos muoville tai kumille täytyy käyttää rasvanpoistoainetta, hierokaa tarvittaessa vain
kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää pesusientä.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä.
Vaikeampien tahrojen poistoon voidaan käyttää
auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Kylkilistojen kiillottaminen voi poistaa ja vioittaa listojen ulkopintaa.
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella, joka parantaa näkyvyyttä vaikeissa sääolosuhteissa.
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
Vettä hylkivässä pintakerroksessa
tapahtuu luonnollista kulumista.
Hoito:
•
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita, kuten autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi tuhota sen vettähylkivät ominaisuudet.
•
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei lasipinta naarmuunnu.
•
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista
jääkaavinta.
•
Sivuikkunoiden vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan käsittelyä
erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää
ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua
ja sen jälkeen joka vuosi.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei saa
käyttää.
TÄRKEÄÄ
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa sen
jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla. Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita. Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä
saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen
tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa.
Volvon takuu ei kata tällaisten käsittelyjen
aiheuttamaa maalivauriota.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 394)
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoilta. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileiltä, ks. Ikkunat
ja taustapeilit - sähkölämmitys (s. 110).
396
* Valinnais-/lisävaruste.
YLLÄPITO JA HUOLTO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 394)
Ruostesuojaus
Sisustuksen puhdistus
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu kulutusta
kestävällä ruosteenestoaineella. Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on
ruiskutettu ohut, tunkeutuva ruosteenestoneste.
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja mahdollisimman hyvän tuloksen
saamiseksi käsitelkää tahrat kerralla. On tärkeää
käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.
Tarkastus ja kunnossapito
Auton korroosiosuojaa ei yleensä tarvitse huoltaa,
mutta auton pitäminen puhtaana vähentää korroosioriskiä aina entisestään. Hyvin emäksisiä tai
happamia puhdistusnesteitä ei tule käyttää kiiltävien koristeosien puhdistamiseen. Mahdolliset
kiveniskemät on korjattava heti huomattaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
TÄRKEÄÄ
•
Värjätty vaate (esim. tummat farkut ja
mokka-asusteet) voivat aiheuttaa väritahroja verhoiluun. Jos näin tapahtuu, on tärkeää mahdollisimman pian puhdistaa ja
jälkikäsitellä nämä verhoilun osat.
•
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita liuottimia, esim. huuhtelunestettä, puhdistusbensiiniä, lakkabensiiniä, sisustuksen
puhdistamiseen, koska tämä voi vahingoittaa sekä verhoilua että muita sisustusmateriaaleja.
•
Älkää koskaan sumuttako puhdistusainetta suoraan niille komponenteille, joissa
on sähköisiä painikkeita ja säätimiä. Pyyhkikää ne sen sijaan puhdistusaineella
kostutetulla rievulla.
•
Terävät esineet, kuten tarrakiinnikkeet,
voivat vahingoittaa auton kangasverhoilua.
Maalivauriot (s. 399)
Kangasverhoilu ja kattoverhoilu
Volvo tarjoaa kattavan kankaanhoitotuotteen kangas- ja kattoverhoilulle, joka ohjeiden mukaisesti
}}
397
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
käytettynä säilyttää verhoilun ominaisuudet. Kankaanhoitotuotetta voitte ostaa Volvon jälleenmyyjältä.
Nahkaverhoilu
Volvon nahkaverhoilu on käsitelty säilyttämään
alkuperäinen ulkonäkönsä.
Nahkaverhoilu on luonnontuote, joka muuttuu ja
saa kauniin patinan ajan myötä. Jotta nahan ominaisuudet ja sävy säilyvät, tarvitaan säännöllinen
puhdistus ja jälkikäsittely. Volvo tarjoaa kattavat
tuotteet, Volvo Leather Care Kit/Wipes, nahkaverhoilun puhdistukseen ja jälkikäsittelyyn, jotka
ohjeiden mukaan käytettyinä säilyttävät nahan
suojaavan pintakerroksen.
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi
Volvo suosittelee puhdistusta sekä suojavoiteen
käyttöä neljä kertaa vuodessa (tai tarvittaessa
useammin). Volvo Leather Care Kit/Wipes voidaan ostaa Volvon jälleenmyyjältä.
Nahkaohjauspyörä
Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan peittäkö
nahkaohjauspyörää muovisella suojalla. Nahkaohjauspyörän puhdistamiseen suositellaan tuotteita
Volvo Leather Care Kit/Wipes.
Sisustan muovi-, metalli- ja puuosat
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua kalvo- tai
mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
398
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan
käyttää erityistä puhdistusainetta, jota voitte ostaa
Volvon jälleenmyyjiltä.
Turvavyöt
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta, erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa
Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että vyö on kuiva,
ennen kuin se kelataan takaisin sisään.
Lisämatot ja lattiamatto
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen
puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää pölynimuria
pölyn ja lian poistamiseen. Kumpikin lisämatto on
kiinnitetty kiinnittimillä.
Poistakaa lisämatto tarttumalla lisämattoon kiinnittimien luota ja nostamalla mattoa suoraan ylöspäin.
Asettakaa lisämatto paikalleen painamalla se
kiinni kumpaankin kiinnittimeen.
VAROITUS
Käyttäkää vain yhtä lisämattoa jokaisella paikalla ja tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että
kuljettajan paikan matto on painettu kunnolla
alas ja kiinnitetty tapeille, ettei se joudu puristuksiin polkimien luona ja niiden alle.
Lattiamattojen tahroihin suositellaan pölynimurikäsittelyn jälkeen erityistä tekstiilinpuhdistusai-
netta. Lattiamatot pitää puhdistaa aineella, jota
Volvon jälleenmyyjä suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 394)
YLLÄPITO JA HUOLTO
Maalivauriot
Pienehköjen maalivaurioiden, kuten
kiveniskemien ja naarmujen korjaus
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta
ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti.
Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot esim.lokasuojien
reunoissa, ovissa ja puskureissa.
Pienehköjen maalivaurioiden
korjaaminen
Mahdollisesti tarvittavat materiaalit
•
Pohjamaali (primer)10 – esim. puskureille on
erityistä tartuntapohjamaalia sumutinpurkissa.
•
perusväri ja kirkaslakka - sumutinpurkeissa
tai maalikynissä/-puikoissa11.
•
•
Suojateippiä.
hieno hiomakangas10.
Värikoodi
Värikooditarra sijaitsee auton ovipilarissa ja näkyy
avattaessa oikea takaovi.
10
11
Mahdollisesti.
Noudattakaa maalikynä/-puikkopakkauksen mukana tulevia ohjeita.
G021832
Maalivauriot pitää korjata välittömästi, jotta ruostetta ei pääse syntymään.
Korin värikoodi
Mahdollinen toissijainen korin värikoodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran
sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 402).
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi sekä kuivattu ja sen lämpötilan pitää
olla yli 15 °C.
1.
Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle
pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti, jolloin mahdolliset maalijäänteet tulevat mukana.
Jos vaurio ulottuu metallipintaa (peltiin), on
hyvä käyttää pohjamaalia (primeria). Muovipinnan vaurion yhteydessä tulee käyttää tartuntapohjamaalia paremman tuloksen saamiseksi - suihkuttakaa sumutinpurkin kanteen
ja sivelkää ohuelti.
}}
399
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
2.
Ennen maalausta voidaan tarvittaessa (jos on
esim.epätasaisia reunoja) hioa kevyesti hyvin
hienolla hiontamateriaalilla paikallisesti. Pinta
puhdistetaan huolellisesti ja saa kuivua.
3.
Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä, tulitikulla tai
vastaavalla. Käyttäkää lopuksi perusväriä ja
kirkaslakkaa, kun pohjamaali on kuivunut.
4.
Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
HUOM
Jos kiveniskemä ei ole ulottunut metallipintaan (peltiin) asti ja vahingoittumaton maalikerros on edelleen jäljellä, levitä pohjamaali ja
kirkaslakka heti puhdistettuun pintaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
400
Ruostesuojaus (s. 397)
ERITTELYT
ERITTELYT
Tyyppimerkinnät
Tyyppimerkintä, alustanumero jne., ts. autokohtaiset tiedot voidaan lukea autossa olevasta tarrasta.
402
ERITTELYT
Tarrojen sijainti
Kuva on kaavamainen - yksityiskohdat voivat vaihdella automallin ja markkina-alueen mukaan.
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään, auton
tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin numeroiden
}}
403
ERITTELYT
||
tietäminen helpottaa kaikissa autoa koskevissa
kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Tarra, josta löytyvät tyyppimerkintä, alustanumero, sallitut enimmäismassa ja korin värikoodi sekä tyyppihyväksyntänumero. Tarra on
sijoitettu ovipilariin ja se tulee näkyviin, kun
oikea takaovi avataan.
A/C-järjestelmän tarra.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Tarra, jossa ovat moottorikoodi ja moottorin
valmistusnumero.
Moottoriöljytarra.
Tarra, jossa ovat vaihteiston tyyppimerkintä ja
valmistusnumero.
Tarra, jossa on auton tunnistusnumero eli
VIN (VIN Vehicle Identification Number).
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista.
Tarkoituksena on esittää, miltä ne suunnilleen
näyttävät ja missä ne suunnilleen sijaitsevat.
Juuri Teidän autoanne koskeva informaatio
on vastaavassa tarrassa autossa.
404
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Massat (s. 406)
Moottorin erittelyt (s. 408)
Ilmastointilaitteen erittelyt (s. 416)
ERITTELYT
Mitat
Auton pituus, korkeus jne. voidaan lukea taulukosta.
Mitat
mm
Mitat
mm
A
Akseliväli
2776
G
Raideväli edessä
1578
B
Pituus
4635
H
Raideväli takana
1575
C
Kuorman pituus, lattia, käännetty
takaistuin
I
Kuorman leveys, lattia
1082
1749
J
Leveys
1866
K
Leveys, ml. taustapeilit
2097
L
Leveys, ml. sisään käännetyt taustapeilit
1899
D
Kuorman pituus, lattia
E
Korkeus
F
Kuorman korkeus
978
1484
592
405
ERITTELYT
Massat
Suurin kokonaispaino jne. voidaan lukea autossa
olevasta tarrasta.
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt ja
nesteet.
Matkustajien paino ja asennetut lisävarusteet
sekä kuulaan kohdistuva paino (s. 407) (perävaunu ollessa kytkettynä) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa mukaan massaan ajokunnossa.
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
HUOM
Autolle ilmoitettu massa ajokunnossa koskee
perusversiota - autossa ei siis ole lisä- tai
valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa, että jokaisen lisättävän valinnaisvarusteen myötä auton
kuormauskapasiteetti pienenee valinnaisvarusteen painon verran.
Esimerkkejä kuormauskapasiteettia pienentävistä lisävarusteista ovat eri varustelutasot
(esim. Kinetic, Momentum, Summum) sekä
muut valinnat, kuten vetokoukku, tavarateline,
kattoboksi, äänentoistojärjestelmä, lisävalot,
GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin, turvaristikko, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet jne.
Tarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 402).
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää
juuri oman autonne massa ajokunnossa.
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen
mukaan, miten raskaasti auto on kuormattu ja
miten kuorma on sijoitettu autoon.
Varustetaso
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin sallittu kattokuorma: 75 kg.
Aiheeseen liittyvät tiedot
406
•
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 407)
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 418)
ERITTELYT
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva
paino
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa vedettäessä perävaunua voidaan lukea taulukoista.
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu
Moottori
MoottorikoodiA
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
D5 AWD
D87PHEV
Automaatti, TF-80SD
1800
90
D6 AWD
D97PHEV
Automaatti, TF-80SD
1800
90
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 402).
A
Enimmäismassa, jarruton perävaunu
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)
750
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
50
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Massat (s. 406)
Perävaunun vetäminen* (s. 310)
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA
(s. 316)
* Valinnais-/lisävaruste. 407
ERITTELYT
Moottorin erittelyt
Moottorin erittelyt (teho ym.) kyseiselle moottorille voidaan lukea taulukosta.
Dieselmoottori
Moottori
MoottorikoodiA
Teho
Teho
Vääntömomentti
(kW/r/min)
(hv/r/min)
(Nm/r/min)
Sylinterin läpimitta
Iskunpituus
Iskutilavuus
(mm)
(mm)
(litraa)
Puristussuhde
D5 AWD
D87PHEV
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D6 AWD
D97PHEV
162/4000
220/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
A
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 402).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
408
Sylinteriluku
Jäähdytysneste - laatu ja määrä (s. 412)
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 411)
ERITTELYT
Moottorin erittelyt - Sähköinen
ajomoottori
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet
V60 Twin Engine -autoa käyttää osittain dieselmoottori, osittain sähköinen ajomoottori (ERAD –
Electric Rear Axle Drive).
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa öljyn
korkean lämpötilan tai öljynkulutusta. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista
ajo-olosuhteista.
Suurin antoteho: 50 kW (70 hv).
Vääntömomentti: 200 Hm.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin erittelyt (s. 408)
Tarkastakaa öljymäärä (s. 360) useammin pitkällä
automatkalla:
•
•
•
•
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C.
Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja
matalissa lämpötiloissa.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee:
}}
409
ERITTELYT
||
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi
täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä moottoriöljyä. Öljy
on valittu erittäin huolellisesti ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn
käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa vaikuttaa käyttöikään,
käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja
ympäristökuormitukseen.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
410
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 411)
Moottoriöljy - yleistä (s. 359)
ERITTELYT
Moottoriöljy - laatu ja määrä
Moottoriöljyn laatu ja määrä kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Volvo suosittelee:
Moottori
MoottorikoodiA
Öljylaatu
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
A
D5 AWD
D87PHEV
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n. 5,9
D6 AWD
D97PHEV
Viskositeetti: SAE 0W-30
n. 5,9
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 402).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 409)
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 360)
411
ERITTELYT
Jäähdytysneste - laatu ja määrä
Kunkin moottorivaihtoehdon jäähdytysnesteen
määrä voidaan lukea taulukosta.
Määrätty laatu: Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteen1, ks. pakkausta.
Moottori
Määrä
(litraa)
D5 AWD
12,9
D6 AWD
12,9
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1
412
Jäähdytysneste - taso (s. 361)
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
ERITTELYT
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä
Ilmoitettu vaihteistoöljy ja määrä kyseiselle vaihteistovaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteisto
TF-80SD
Määrä (litraa)
n 7,0
Määrätty vaihteistoöljy
AW1
HUOM
Vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa normaaleissa
ajo-olosuhteissa. Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 409)
•
Tyyppimerkinnät (s. 402)
413
ERITTELYT
Jarruneste - laatu ja määrä
Ohjaustehostinöljy - laatu
Hydraulisessa jarrujärjestelmässä käytetään jarrunestettä, joka välittää paineen pääjarrusylinteristä mekaanisiin jarruihin.
Auton ohjaustehostinjärjestelmässä käytetään
ohjaustehostinöljyä.
Määrätty laatu: Volvo Original Dot 4 luokka 6 tai
vastaava.
Määrä: 0,6 litraa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
414
Jarru- ja kytkinneste - määrä (s. 362)
Ilmoitettu laatu: Volvon suosittelema ohjaustehostinöljy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjaustehostinöljy - taso (s. 363)
ERITTELYT
Polttoainesäiliö - tilavuus
Polttoainesäiliön tilavuus kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Moottori
Kaikki
Määrä (litraa)
n 45
Määrätty laatu
Polttoaine - diesel (s. 294)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaineen täyttö (s. 293)
Moottorin erittelyt (s. 408)
415
ERITTELYT
Ilmastointilaitteen erittelyt
Tarra aineelle R1234yf
Auton ilmastointilaite käyttää kylmäainetta, markkina-alueesta riippuen joko tyyppiä R1234yf tai
R134a. Tieto auton ilmastointilaitteen käyttämästä kylmäaineesta ilmenee tarrasta, joka sijaitsee konepellin sisäpuolella.
Symboli
Liikkuvan ilmastointijärjestelmän
(MAC) saa huoltaa vain koulutettu
ja valtuutettu asentaja
Palovaarallinen kylmäaine
Ilmastointilaitteen nesteiden ja voiteluaineiden
ilmoitetut laadut ja määrät voidaan lukea seuraavista taulukoista.
A/C-tarra
Tarra aineelle R134a
Merkitys
Tarra on kiinnitetty konepellin sisäpinnalle.
Kylmäaine
Symbolien selitys R1234yf
Autot, joissa kylmäaine R134a
Symboli
Merkitys
Paino
Määrätty laatu
Varovaisuus
880 g
R134a
VAROITUS
Liikkuva ilmastointijärjestelmä
(MAC)
Tarra on kiinnitetty konepellin sisäpinnalle.
416
Voiteluainetyyppi
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta
R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa huoltokorjaamossa.
ERITTELYT
Autot, joissa kylmäaine R1234yf
Aiheeseen liittyvät tiedot
Paino
Määrätty laatu
•
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus (s. 363)
825 g
R1234yf
•
Tyyppimerkinnät (s. 402)
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineistettua kylmäainetta R1234yf. Normin SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C
System) mukaan saa kylmäainejärjestelmää
huoltaa ja korjata vain koulutettu ja sertifioitu
asentaja järjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi.
Kompressoriöljy
Määrä
Määrätty laatu
140 ml
PAG SP-A2
Höyrystin
TÄRKEÄÄ
A/C-järjestelmän höyrystintä ei saa koskaan
korjata tai vaihtaa aikaisemmin käytettyyn
höyrystimeen. Uudessa höyrystimen pitää olla
sertifioitu ja merkitty SAE J2842:n mukaisesti.
417
ERITTELYT
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
Auton polttoaineenkulutus mitataan litroina per
100 km ja CO2-päästöt grammoina per km.
Selostus
grammaa CO2/km
HUOM
Sekalainen ajo
Jos kulutus- ja päästötiedot puuttuvat, tämä
on mukaan pakatussa lisäosassa.
Automaattivaihteisto
auton mahdollinen kantama ("enintään") kilometreinä sähkökäytössä
litraa/100 km
A
D5 AWD (D87PHEV)
48
1,8
50A
D6 AWD (D97PHEV)
48
1,8
50A
Ajotila PURE
HUOM
Hybridiakun kapasiteetti pienenee ikääntymisensä ja käytön myötä, jolloin polttomoottorin
käyttö voi lisääntyä. Tällöin polttoaineenkulutus kasvaa ja toimintasäde sähkökäytöllä pienenee.
Yllä olevien taulukoiden polttoaineenkulutus,
päästöt ja kantama sähkökäytöllä perustuvat eri-
418
tyisiin EU-ajojaksoihin (ks. alla), jotka koskevat
autoa, jonka massa ajokunnossa vastaa perusmallia ja jossa ei ole lisävarusteita. Varustuksesta
riippuen auton paino voi nousta. Tämä, samoin
kuin auton kuorman paino, lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä ja lyhentää kantamaa sähkökäytöllä.
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen polttoaineenkulutukseen ja lyhyempään kantamaan
sähkökäytöllä on useita syitä. Esimerkkejä tästä
ovat:
•
Jos autoa ei ladata säännöllisesti sähköverkosta.
•
Jos auto varustetaan lisävarusteilla, jotka vaikuttavat auton painoon.
•
Kuljettajan ajotapa.
ERITTELYT
•
Jos asiakas valitsee muut kuin mallin perusversioon vakiona asennetut pyörät vierintävastus voi kasvaa.
•
•
Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet, sää
ja auton kunto.
Muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä
voi aiheuttaa huomattavasti suuremman polttoaineenkulutuksen.
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa voi
syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin (ks. alla), joita
käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon
kulutuslukemat perustuvat. Lisätietoja on polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa
yhdessä polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta huomattavasti.
EU-ajojaksot
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutuslukemat
ja kantama sähkökäytöllä perustuvat kahdelle
normitetulle ajojaksolle ("EU-ajojaksot") laboratorioympäristössä säädösten EU Regulation no
692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) ja UN
ECE Regulation no 101 mukaisesti. Koska ajojaksoja käytetään myös laadunvalvontaan, kokei-
den toistettavuudelle asetetaan suuria vaatimuksia. Siksi kokeet tehdään tarkkaan valvottuina ja
ainoastaan auton perustoimintoja käyttäen
(ilmastointi, radio yms. suljettuina). Tämän seurauksena tulokseksi saadut viralliset luvut eivät
välttämättä vastaa asiakkaiden kokemuksia auton
todellisesta käytöstä.
Säädökset käsittävät ajojaksot "kaupunkiajo" ja
"maantieajo":
•
Kaupunkiajo – mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu.
•
Maantieajo – autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla, jotka ovat välillä
0–120 km/h (0–75 mph). Ajo on simuloitu.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot
käynnistetään 2. vaihteella.
Sekalaisen ajon virallinen arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukaan tulos kaupunkiajon ja maantieajon yhdistämisestä.
Hiilidioksidipäästöjen (CO2-päästöt) selvittämiseksi pakokaasut kerätään talteen näiden kahden
ajojakson aikana. Ne analysoidaan, jolloin saadaan CO2-päästöjen arvo.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Massat (s. 406)
419
ERITTELYT
Pyörät ja renkaat - hyväksytyt koot
Tietyissä maissa ei esiinny kaikkia rekisteröintitodistuksen tai muun asiakirjan hyväksymiä kokoja.
Moottori
420
✓ = Hyväksytty
Tietoa alimmasta sallitusta kuormitusindeksistä
(LI) ja alimmasta sallitusta nopeusluokasta (SS),
ks. Kuormitusindeksi ja nopeusluokka (s. 421).
käsivalintainen/
235/45 R 17
235/45 R 18
235/40 R 19
automaatti
8Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
D5 AWD
D87PHEV
automaatti
✓
✓
✓
D6 AWD
D97PHEV
automaatti
✓
✓
✓
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Alla olevassa taulukossa ovat kaikki hyväksytyt
vanne- ja rengasyhdistelmät.
Renkaat - koot (s. 323)
Rengas- ja vannekoot (s. 323)
ERITTELYT
Kuormitusindeksi ja nopeusluokka
Alla olevassa taulukossa on pienin sallittu kuormitusindeksi (LI) ja nopeusluokka (SS). Tiedot
Moottori
A
B
moottorista, etuvedosta (FWD) tai nelivedosta
(AWD) sekä vaihteiston tyypistä tarvitaan taulu-
kon lukemiseksi. Informaatiota näistä tiedoista,
ks. Tyyppimerkinnät (s. 402).
käsivalintainen/
automaatti
Pienin sallittu kuormitusindeksi (LI)A
Pienin sallittu nopeusluokka (SS)B
D5 AWD
D87PHEV
automaatti
96
V
D6 AWD
D97PHEV
automaatti
96
V
Renkaan kuormitusindeksin pitää olla vähintään sama tai suurempi kuin taulukossa ilmoitettu.
Renkaan nopeusluokan pitää olla vähintään sama tai suurempi kuin taulukossa ilmoitettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pyörät ja renkaat - hyväksytyt koot (s. 420)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 422)
Renkaat - koot (s. 323)
Rengas- ja vannekoot (s. 323)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 324)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
421
ERITTELYT
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
Hyväksytyt rengaspaineet kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Moottori
Rengaskoko
Nopeus
(km/h)
D5 AWD (D87PHEV)
D6 AWD (D97PHEV)
235/45 R 17
A
B
C
D
E
•
•
•
•
422
Takana
Edessä
Takana
Edessä/takana
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160C
280
280
280
280
280
160+D
280
280
320
320
-
enint. 80E
420
420
420
420
-
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
0 - 100 mph
100+ mph
enint. 50 mph
Pyörät ja renkaat - hyväksytyt koot (s. 420)
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - ilmanpaine (s. 322)
Tyyppimerkinnät (s. 402)
ECO-paineA
(kPa)B
235/40 R 19
Aiheeseen liittyvät tiedot
Enimmäiskuorma
Edessä
235/45 R 18
Temporary Spare Tyre
Kuorma, 1-3 henkilöä
ERITTELYT
Hybridiakku - erittely
Hybridiakun (ajomoottorin akku) avulla käytetään
sähkömoottoria ajettaessa sähkökäytöllä.
Tyyppi: Litium-ioni
Energiasisältö: 11,2 kWh.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakun lataaminen (s. 298)
Hybridiakun lataaminen - valmistelut (s. 300)
423
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
"
"hälytys; hälytin"
etäavain ei toimi
hälyttimen tarkastus
hälytysilmaisin
hälytyssignaalit
rajoitettu hälytystaso
186, 188
188
170
187
188
189
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Aktiiviset kaarrevalot
99
Aktiiviset Xenon-valonheittimet
99
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat aineet
128
All Wheel Drive (neliveto)
278
Aurinkosuojus, kattoluukku
114
Automaattinen uudelleenlukitus
180
Automaattipesu
394
Automaattiset kaukovalot
A
ACC - Mukautuva nopeudensäädin
205
Aikaetäisyyden asettaminen
202
AIRBAG
Ajastin
asetus
esilämmitys
käynnistää
sulkeminen
Ajo
jäähdytysjärjestelmä
takaluukku auki
36
144
143
144
145
290
289
289
Ajomatka
118
Ajo-ominaisuuksien sovitus
192
Ajostatistiikka
Ajotietokone
Ajovalojen suurpainehuuhtelu
123, 270
118, 120, 123
106
97
Automaattivaihteisto
manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic)
perävaunu
275
Autonavainmuisti
AWD, neliveto
278
B
BLIS
240, 241
C
City Safety™
222
Clean Zone Interior Package (CZIP)
128
CO2-päästöt
418
165
Corner Traction Control
192
Auton hoito
Nahkaverhoilu
394
398
CTA
242
CZIP (Clear Zone Interior Package)
128
Auton nostaminen
355
Autonpesu
394
Auton verhoilu
397
Avaimen asennot
276
311
84
Avaimeton käynnistys (keyless drive) 175,
176, 177, 178, 179, 264
D
Diesel
polttoaineen loppuminen
294
296
Dieselin hiukkassuodatin
297
175, 176, 177, 178,
179, 264
Driver Alert Control
hallinta
248
249
Avain
164, 166
Driver Alert System
248
Avainliuska
171, 172
Avaimeton käyttö
425
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
E
ECC, elektroninen lämmitys ja ilmastointilaite
132
EcoGuide
167
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC
132
Ensiapu
332
Ensiapulaatikko
332
Erillislukitus
172
Esilämmitys
ajastin
ilmoitukset ja symbolit
pysäköinti sisällä
pysäköinti ulkona
suorakäynnistys
suorasammutus
yleistä
143, 144
146
141
141
142
143
140
F
FSC, ympäristömerkintä
24
G
Geartronic
276
GSI - Vaihteenvalitsinapu
274
H
Hansikaslokero
lukitus
154
182
402
Hiilidioksidipäästöt
418
164, 165, 166
164
171, 172
169, 175
174
168
Hinaus
hinaussilmukka
317
317
Hinaussilmukka
317
Huollon ja korjauksen varaaminen
352
Huolto
ruostesuojaus
397
Huoltoasento
372
Etiketit
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä
426
202
203
204
75
Elektroninen käynnistyksenesto
Etäavain
häviö
irrotettava avainliuska
Käyttöetäisyys
pariston vaihto
toiminnot
Etäisyysvaroitus
Rajoitukset
Symbolit ja ilmoitukset
189
Huolto-ohjelma
Huomiovalot
352
95
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö
Takalasi
Tuulilasi
374
106
106
Huuhteluneste
374
Huuhtelusuuttimet, lämmitetyt
106
Huurteenpoisto
136
Huuru
ikkunoiden käsittely
126
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä
394
Hybrid guide
75
Hybridiakku
Erittelyt
lataus
378
423
298
hälytin
automaattinen uudelleen aktivointi
188
Hätävarustus
Ensiapulaatikko
varoituskolmio
332
330
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
I
IAQS - Interior Air Quality System
128
Ikkunannostimet
Palautus
107
108
Ikkunannostimien palautus
108
Ikkunat ja taustapeilit
396
Ilmanjako
taulukko
uudelleenkierrätys
129
138
136
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS
128
Ilmanpuhdistin
materiaali
matkustamo
129
127, 128, 129
Ilmasto
automaattinen säätö
henkilökohtaiset asetukset
lämpötilan säätö
todellinen lämpötila
tunnistimet
yleistä
134
129
135
127
127
126
Ilmastointi
135
Ilmastointi, neste
määrä ja laatu
416
Ilmastointilaite
korjaus
363
Ilmoitukset infonäytössä
115
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control
250
Lane Departure Warning
254
Sopeutuva vakionopeussäädin
215
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella
228, 238
Ilmoitusten käsittely
117
Infonäyttö
Infopainike, PCC
71
169, 170
Interior Air Quality System (IAQS)
ilmanpuhdistus
128
Internetiin yhdistetty auto
huollon ja korjauksen varaaminen
352
Irrotettava vetokoukku
säilytys
312
Istuimen muistitoiminto
87
Istuimet
selkänojan alaskääntäminen edessä
selkänojan kääntäminen takana
sähkökäyttöinen
sähkölämmitys
Takaistuimen niskasuoja
Istuin, ks. Istuimet
86
86
89
87
133
88
J
Jaksopyyhintä
105
Jalankulkijasuoja
229
Jarruneste
laatu ja määrä
362
414
Jarrut
hätäjarruvahvistus, EBA
jarrujärjestelmä
jarrunesteen täyttö
Jarruvalo
lukkiutumattomat jarrut, ABS
seisontajarru
symbolit mittaristossa
279, 282
282
279, 282
362
101
282
283
280
Jarruvalo
101
Jonoavustaja
212
Jäähdytysjärjestelmä
ylikuumeneminen
289
289
Jäähdytysneste
määrä ja laatu
412
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö
moottoritila
361
86
K
Kaarrevalot
100
Kahlaus
288
427
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Kaista-avustaja
hallinta
Kameratunnistimen vianetsintä
225
Kameratunnistin
224, 236
Katalysaattori
Pelastusveto
298
317
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto
vasemmalta ohjattava auto
67
64
Kattokuorma, enimmäispaino
406
Kattoluukku
Aurinkosuojus
avaaminen ja sulkeminen
Puristumissuojus
Tuuletusasento
114
113
114
113
Kauko-/lähivalot
96
Kauko-ohjattava käynnistyksenesto
167
Kaukovalot, automaattinen aktivointi
97
Kello, säätäminen
80
Keyless - lukituksen avaaminen
177
Keyless - lukitus
177
Kiillotus
396
Kiveniskemät ja naarmut
399
Kokonaismassa
406
Kolari, ks. Törmäys
428
252, 253
44
Kompassi
kalibrointi
111
112
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä
394
Käyttöjarru
Konepelti, avaaminen
357
Käyttöjärjestelmät
Korkea moottorin lämpötila
289
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä
Kulumisvaroitin
322
Kuormaritilä
160
Kuormatila
jäähdytysneste
kiinnityskohdat
näkösuoja
suojaverkko
Valaistus
378
158
161
159
103
Kuormaus
kattokuorma
kuormatila
pitkä kuorma
yleistä
158
156
157
156
Kuormitusindeksi
324
Lasertunnistin
Kuviosyvyys
325
Kylmäaine
363
Lasit
laminoitu/vahvistettu
Käynnistyksenesto
167
Käynnistys-/pysäytystoiminto
Käynnistysakku
vaihto
ylikuormitus
Käynnistysapu
266
Käyttöetäisyys
sähkökäytöllä
418
279, 282
267
24
L
270
266, 290, 375
377
290
Laminoitu lasi
24
Lane Departure Warning (LDW)
251, 252
Lapset
lapsilukot
lastenistuin ja sivuturvatyyny
lastenistuin ja turvatyyny
sijoittaminen autoon
turvallisuus
45
39
53
53
45
Lapsilukko
185, 186
Lasten turvaistuin
integroitu kaksivaiheinen turvavyötyyny
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille
226
24
45
54
57
58
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
lastenistuinten yläkiinnityskohdat
suositellut
tyypit
61
47
59
Lataus
latauksen aloittaminen
latauksen lopettaminen
300
306
308
Latausjohdin
ohjausyksikkö
301
301
Latausvirta
299
Liikennemerkkitieto
hallinta
Rajoitukset
244
245
248
Lisämatot
155
Liukas tienpinta
291
Liukkaus
290, 291
Lukitseminen
lukitseminen
lukituksen avaaminen
manuaalinen lukitseminen
179
179, 181
180
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
hansikaslokero
sisäpuoli
takaluukku
182
181
183
Lukittavat pyöränruuvit
325
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta
ulkopuolelta
181
179
Lukituksen avaaminen metallisella avainliuskalla
178
Lukitusilmaisin
166
Lukkoilmaisin
166
Lähetinvastaanotin
20
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet
106
Lämmitin
polttoainekäyttöinen
sähkökäyttöinen
148
148
Lämpötila
todellinen lämpötila
127
Lämpötilan säätö
135
Lämpöä heijastava tuulilasi
20
Läpilastausluukku
Läpituuletustoiminto
157
126, 182
M
Matkustamovalaistus
automatiikka
103
103
Meikkipeili
Valaistus
155
103
Merkkivalot, PCC
170
Mitta
405
Mittaristo
71
Mittaristovalaistus
94
Mittarit
kierroslukumittari
nopeusmittari
polttoainemittari
72
72
72
Mittarit ja säätimet
Mittatikku, elektroninen
360
Moottori
käynnistää
sulkeminen
ylikuumeneminen
264
265
289
Moottorijarrutuksen ohjaus
Maali
maalivauriot ja korjaaminen
värikoodi
399
399
Manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic)
276
Massa ajokunnossa
406
Massat
massa ajokunnossa
406
Matkustamon suodatin
128
64, 67
Moottorin erittelyt
192
408, 409
Moottorin sammuttaminen
265
Moottorin öljymäärän tarkastus
360
Moottoritila
Jarruneste
jäähdytysneste
katsaus
Moottoriöljy
362
361
357
359
429
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
ohjaustehostinöljy
Tarkastus, tarkkailu, ohjaus, hallinta
Moottoriöljy
epäsuotuisat ajo-olosuhteet
laatu ja määrä
suodatin
363
358
360
Mukavuusvalot
104
Nopeusluokat, renkaat
MY CAR
117
Nosturi
331
278
Näkösuoja
161
N
Nahkaverhoilu, pesuohje
398
Neliveto, AWD
278
Nesteet, määrätiedot 374, 412, 413, 414,
415, 416
Nesteet ja öljyt
Niskasuoja
alas kääntäminen
keskipaikka takana
412, 413, 414, 416
89, 90
88
Nokisuodatin
297
NOKISUODATIN TÄYNNÄ
297
Nopeudenrajoitin
aloittaminen
hälytys, ylitetty nopeus
196
196, 197
198
201
200
201
200
324
94
O
Ohjauslukko
265
Ohjauspyörä
Ohjauspyörän säätö
Painikesarja
sähkölämmitys
91
91
91
92
Ohjauspyörän säätö
91
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuva 192
Ohjaustehostinöljy
laatu
Tasonsäätö
P
PACOS
Moottoriöljy, täyttö
Näyttövalaistus
430
198
197
Nopeudensäädin
asetetun nopeuden palauttaminen
nopeuden käsitteleminen
sulkeminen
tilapäinen aktivoinnin poisto
Mäkilähtöavustin
359, 409
409
411
359
sulkeminen
tilapäinen aktivoinnin poisto
414
363
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän vastus
192
38
Painikesarja ohjauspyörässä
91
pakokaasut, myrkylliset, imeytyvät sisään
289
Paluuvalaistuksen kesto
104
Paniikkitoiminto
168
Paristo
Akun symbolit
apukäynnistyskaapelit
etäavain/PCC
huolto
HYBRID
Käynnistys
Varoitussymbolit
376
266
174
375
378
375
376
PCC - Personal Car Communicator
Käyttöetäisyys
toiminnot
170, 175
168
Pelastusveto
318
Personal Car Communicator
170
Perävaunu
johdin
kiemurtelu
perävaunun vetäminen
310
310
316
310
Perävaunun vakautusjärjestelmä
193, 316
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva massa
vetomassa
310
407
407
Puristumissuojus, kattoluukku
Pieni öljymäärä
360
Pysäköintiapukamera
259
Pitkäaikainen säilytys
309
Pysäköinti mäkeen
149
Polkupyöräilijän osoitus
231
Polttimot
364
polttimot, erittelyt
372
Polttoaine
merkintä
polttoaineenkulutus
polttoainesuodatin
polttoainetalous
294
294
418
296
322
Pysäköintitutka
pysäköintitutkan anturit
taaksepäin
toiminta
vikailmoitus
Polttoainekäyttöinen lämmitin
automaattitila
deaktivointi
käynnistysakku ja polttoaine
pysäköinti mäkeen
tankkaus
148
149
149
149
149
149
Polttoainesäiliö
tilavuus
415
Puhallin
ECC
Puhdistus
Automaattipesu
autonpesu
turvavyöt
134
394
394
398
Vanteet
verhoilu
Pysäköintitutkan kamera
Asetukset
Pyyhinsulat
Huoltoasento
Puhdistus
takalasin vaihto
vaihto
395
397
114
255, 257
258
256
255
258
420
421
Q
Queue Assist
212
R
261
Regenerointi
297
372
372
374
374
373
Rengaskoko
323
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
105
Pyörimissuunta
321
Pyöränruuvit
lukittava
325
325
Pyöränvaihto
326
Pyörät
asennus
irrotus
Lumiketjut
Pyörät ja renkaat
hyväksytyt mitat
kuormitusindeksi ja nopeusluokka
328
326
325
Rengaspaineiden valvonta
332, 333, 334
Aktivoida
335
deaktivointi
335
matala rengaspaine
336
puhjenneina ajokelpoiset renkaat
(SST)
337
suositukset
335
Säätää
334
Rengaspainetarra
322
Rengasrikko
344
Renkaat
Erittelyt
hoito
koot
kulumisvaroitin
420, 421, 422
320
420
322
431
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
kuviosyvyys
Painakaa
pyörimissuunta
rengaspainevalvonta
renkaan paikkaus
Talvirenkaat
325
322, 422
321
332, 333, 334
344
325
Retkahdusvammat, WHIPS
41
ROPS (Roll Over Protection System)
43
Ruostesuojaus
397
S
Sivuturvatyyny, SIPS
192
39
Sopeutuva vakionopeussäädin
aikavälin asettaminen
katsaus
nopeuden käsitteleminen
ohittaminen
sulkeminen
tilapäinen aktivoinnin poisto
toiminta
Tutkatunnistin
valmiustila
Vianetsintä
205
210
207
208
211
212
210
206
217
210
214
Sadetunnistin
105
Spin control
192
Salpalukitustila
aktivoinnin poisto
tilapäinen aktivoinnin poisto
184
184
184
SST-turvarenkaat
337
Sumuvalo
takana
100
Seisontajarru
283
Suojasäleikkö
160
Seisontavalo
94
Self Supporting run flat Tires (SST)
337
Selkänoja
etuistuin, kääntäminen
takaistuin, alas kääntäminen
86
86
89
Sensus
83
SIPS-tyyny
39
Sisätaustapeili
automaattinen himmennys
432
Sivuluistonestotoiminto
111
111
Suositellut lastenistuimet
taulukko
47
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control
250
Lane Departure Warning
254
Sopeutuva vakionopeussäädin
215
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella
228, 238
Sähköinen seisontajarru
matala akkujännite
283
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit
110
Sähköjärjestelmä
Sähkökäyttöinen istuin
379
87
Sähkökäyttöinen kattoluukku
113
Sähkökäyttöinen lämmitin
148
Sähköliitäntä
kuormatila
155
158
Sähkölämmitys
Istuimet
ohjauspyörä
Takalasi
taustapeilit
133
92
110
110
409
Suosituksia ajettaessa
290
Suuntavalo
102
Suuntavalot
102
Sähkötoiminen ajomoottori
Erittelyt
Suurin kattokuorma
406
Säilytyspaikat matkustamossa
152
Symbolit
Varoitussymbolit
74, 76
Säilytyspaikka
hansikaslokero
tunnelikonsoli
154
154
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Säädinvalaistus
Säätöyksikkö
Säätöyksikön näyttö
94
306
304
T
Tahrat
397
Takaistuin
sähkölämmitys
133
Takalasi
sähkölämmitys
110
Takaluukku
lukitseminen/lukituksen avaaminen
183
Takavalot
sijainti
370
Talviajo
290
Talvipyörät
325
Talvirenkaat
325
Tankkaus
polttoainesäiliön korkki
polttoainesäiliön luukku
polttoainesäiliön luukku - manuaalinen
avaaminen
Täyttö
Tarrat
Taustapeilit
Kompassi
sisempi, sisäsähköisesti sisäänkäännettävä
sähkölämmitys
ulompi, ulko-
111
111
110
110
109
Teho
sähkömoottori
408
409
Turvatyynyjärjestelmä
varoitussymboli
Tilapäinen renkaanpaikkaus
jälkitarkastus
malli
renkaan täyttö
344
348
346
349
Turvavalaistus
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja
katsaus
sijainti
345
344
TPMS - Tyre Pressure Monitoring
Traction control
292
293
402
192
TSA - perävaunun vakautusjärjestelmä 193
, 316
Tuki
293
292
332,
333, 334
Tunnelikonsoli
12 V:n liitäntä
savukkeensytytin ja tuhkakuppi
15
154
155
154
Tunnelin tunnistus
96
Turvallisuustila
käynnistysyritys
siirtäminen
44
44
45
Turvalukko
lapsi
45
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poisto, PACOS
38
kuljettajan puoli
36
matkustajan puoli
36, 38
34
34
104, 168
Turvaverho
40
Turvavyö
irrottaminen
kiinnittäminen
raskaus
Takaistuin
turvavyömuistutin
turvavyönkiristin
30
32
31
32
33
33
33
Turvavyömuistutin
33
Turvavyönkiristin
33
Turvavyötyyny
alas kääntäminen
alaslaskeminen
istuma-asento
57
55
54
Tutkatunnistin
Rajoitukset
206
217
Tuuletus
129
Tuulilasin huuhtelu
106
433
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Tuulilasinpyyhkimet
Sadetunnistin
105
105
V
V60 Twin Engine
johdanto
katsaus
Tyyppihyväksyntä
etäavainjärjestelmä
rengaspainevalvonta
tutkajärjestelmä
189
338
219
Tyyppimerkinnät
402
Vaihtamisosoitin
274
Työkalut
330
Vaihteenvalitsinsalpa
277
Törmäys
44
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen irtikytkentä
277
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois
277
Vaihteisto
automaatti
274
275
Vaihteistoöljy
määrä ja laatu
413
Vakaus- ja vetovoimajärjestelmä
käsittely
193
Törmäysvaroitin
jalankulkijaosoitus
käsittely
toiminto/toiminta
Tutkatunnistin
yleiset rajoitukset
232
233
230
217, 223
235
Törmäysvaroitin Automaattijarrutuksella
Törmäysvaroitus
229
229, 230
Vahaus
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
U
Ulkoiset taustapeilit
automaattinen himmennys
Palautus
Ulkolämpömittari
434
109
109
109
79
Ulkomitat
405
Ulkotaustapeilien palauttaminen
109
27
25
396
192, 194
Vakautusjärjestelmä
192
Vakionopeussäädin
199
Valaistus
Ajovalojen korkeuden säätö
aktiiviset kaarrevalot
aktiiviset xenon-valonheittimet
Automaattiset kaukovalot
huomiovalot
kaarrevalot
94
99
99
97
95
100
kauko-/lähivalot
96
matkustamossa
103
Mittaristovalaistus
94
Näyttövalaistus
94
polttimot, erittelyt
372
saattovalaistus
104
Seisontavalo
94
Säädin
93, 103
säädinvalaistus
94
takasumuvalo
100
tunnelin tunnistus
96
turvavalaistus
104, 168
valaistusautomatiikka, matkustamo
103
Valaistus, polttimon vaihto
kaukovalot (autot, joissa halogeeniajovalot)
kaukovalot (autot, joissa on aktiiviset
xenon-ajovalot)
kuormatila
lähivalo (autot, joissa halogeeniajovalot)
meikkipeili
numerokilven valaistus
polttimonpidin takana
suuntavilkku, edessä
367
371
370
369
369
Valikkokäsittely
Mittaristo
valikkokatsaus
115
115
Valinnais-/lisävaruste
364
367
368
371
16
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Valokatkaisin
93
Valokuvio, sovitus
100
Valokuvion sovitus
100
Valonheittimen valo
korkeuden säätö
mukauttaminen
94
100
Valonheittimet
365
Valonheittimien valojen korkeudensäätö
94
Valonheittimien valojen mukauttaminen
100
Vanne, koot
323
Vanteet
Puhdistus
395
Varapyörä
asennus
326
328
Varoituskolmio
330
Varoitussymbolit
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin
Törmäysvaroitin
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
Varoitusvalot
käynnistysakkua ei ladata
seisontajarru kytkettynä
turvatyynyt - SRS
turvavyömuistutin
Varoitus
vika jarrujärjestelmässä
74, 76, 77
206
233
192
Varoitusvilkut
Vikailmoitukset BLISissä
244
Vikailmoitukset BLIS-järjestelmässä
244
233
Vikavirtasuoja
306
Varokekeskus
380
Varokkeet
käsinekotelon alla
moottorin takana
moottoritilan kylmävyöhykkeellä
moottoritilassa
Ohjausyksikössä hansikaslokeron alla
tavaratilassa
vaihto
yleistä
384
383
392
381
386
388
379
379
Virheilmoitukset
Driver Alert Control
ks. Ilmoitukset ja symbolit
Lane Departure Warning
Sopeutuva vakionopeussäädin
Varoitusääni
Törmäysvaroitin
101
Vetokoukku
irrotettava, kiinnitys
irrotettava, poistaminen
313
314
Vetokoukku, ks. Vetolaite
311
Vetokoukku - irrotettava
kiinnitys/irrotus
313, 314
Vetolaite
Erittelyt
311, 312
312
Vetoluistonesto
77
77
77
33, 77
77
77
192
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa
407
Vettähylkivä pintakerros, puhdistus
396
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
396
Vianetsintä
Sopeutuva vakionopeussäädin
214
Volvo ID
Volvo Sensus
Välimatkamittari
250
215, 284
254
215
20
83
79, 118
Välimatkamittarin nollaus
121
Värikoodi, maali
399
Värinänvaimennin
311
W
WHIPS
istuma-asento
lastenistuin/lastentyyny
retkahdussuoja
42
41
41
435
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Y
Ylikuumeneminen
289, 310
Ympäripyörähtämissuoja
ROPS (Roll Over Protection System)
43
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja
24
Ä
Äänimerkin antaminen
92
Äänitorvi
92
Ö
Öljy, ks. myös Moottoriöljy
436
409, 411
TP 22230 (Finnish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising