Volvo | V70 | Käyttöopas | Volvo V70 2006 Käyttöopas

Volvo V70 2006 Käyttöopas
VOLVO
käyttöohjekirja
WEB EDITION
V70, V70 R & XC70
2006
Hyvä Volvon omistaja
Toivomme, että Teillä ja Volvollanne on monia nautinnollisia ajovuosia edessänne. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ja
mukavuutta silmällä pitäen. Volvo on maailman turvallisimpia henkilöautoja. Teidän Volvonne on suunniteltu myös täyttämään voimassa olevat
turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta kotiutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin ja tämän käyttöohjekirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Kiitämme Teitä Volvon valinnasta!
1
Johdanto
Käyttöohjekirja
Hyvä tapa oppia tuntemaan uusi auto on
lukea käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä ajokertaa. Sen avulla on mahdollista
tutustua uusiin toimintoihin, saada neuvoja
auton käsittelystä eri tilanteissa ja oppia
hyödyntämään auton kaikkia hienouksia
parhaalla tavalla. Kiinnittäkää huomiota kirjan
turvallisuusohjeisiin:
VAROITUS!
Varoitus-tekstit viittaavat vaaroihin, joista
voi olla seurauksena henkilövahinkoja, ellei
ohjeita noudateta.
TÄRKEÄÄ!
Tärkeää-tekstit viittaavat vaaroihin, joista
voi olla seurauksena auton vaurioituminen, ellei ohjeita noudateta.
Käyttöohjekirjassa kuvattuja varusteita ei ole
kaikissa automalleissa. Vakiovarusteiden
lisäksi kirjassa selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja
joitakin lisävarusteita.
2
HUOM! Volvon autot ovat eri tavoin varustettuja johtuen mukauttamisesta eri markkinaalueiden tarpeisiin sekä kansalliseen tai
paikalliseen lainsäädäntöön ja määräyksiin.
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme
itsellemme oikeuden muutoksiin ilman
edeltävää ilmoitusta.
© Volvo Car Corporation
Volvo Car Corporation ja ympäristö
Volvon Car Corporation -yhtiön
ympäristöfilosofia
Ympäristö, turvallisuus ja laatu ovat Volvo Car
Corporation -yhtiön kolme ydinarvoa, jotka
ohjaavat kaikkea toimintaa. Uskomme myös,
että asiakkaamme ovat kanssamme samaa
mieltä ympäristönsuojelusta.
Volvo-autot täyttävät tiukat kansainväliset
ympäristövaatimukset, ja ne on lisäksi valmistettu vähäpäästöisissä, resursseja tehokkaasti hyödyntävissä tehtaissa. Volvo Car
Corporation -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO 14001- ympäristöstandardin mukainen
sertifiointi, mikä merkitsee jatkuvia parannuksia ympäristöasioissa.
Kaikilla Volvon malleilla on EPI (Environmental
Product Information)- ympäristö selvitys.
Voitte itse verrata eri mallien ja moottoreiden
ympäristövaikutuksia.
Lukekaa lisää osoitteesta
www.volvocars.com/EPI.
Polttoaineenkulutus
Volvon autoissa on kilpailukykyinen polttoaineenkulutus omissa luokissaan. Pienempi
polttoaineenkulutus antaa yleisesti
vähemmän hiilidioksidin, joka on kasvihuonekaasu, päästöjä.
Kuljettajalla on mahdollisuus vaikuttaa polttoaineenkulutukseen, ks. sivua 4.
Tehokas pakokaasujen
puhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin
Puhdas sisältä ja ulkoa mukaisesti – tämä
konsepti käsittää sekä puhtaan matkustamoympäristön että tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen. Useissa tapauksissa
pakokaasupäästöt ovat reilusti voimassa
olevien normien alapuolella.
Lisäksi käytetään erityistä jäähdyttimen
pinnoitusta, PremAir®1, joka voi muuttaa
haitallisen maanpinnan otsonin puhtaaksi
hapeksi.
1.
PremAir® on Engelhard Corporationyhtiön rekisteröity tavaramerkki.
3
Volvo Car Corporation ja ympäristö
Puhdas ilma matkustamossa
Volvon korjaamot ja ympäristö
Ympäristön suojelu
Edistyksellinen ilmanpuhdistusjärjestelmä,
IAQS1 (Interior Air Quality System), varmistaa
että matkustamon ilma on puhtaampaa kuin
ilma ulkona liikenneympäristössä.
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
auton pitkälle kestolle ja pienelle polttoaineenkulutukselle sekä myötävaikutatte siten
puhtaampaan ympäristöön. Kun Volvon
korjaamot saavat luottamuksenne korjata ja
huoltaa autoa, siitä tulee osa järjestelmäämme. Asetamme tarkat ympäristövaatimukset korjaamotilojemme suunnittelulle
estääksemme hävikit ja päästöt ympäristöön,
mikä sisältää kaasumaisten, nesteiden ja
kiinteiden jätteiden huolellisen keräämisen ja
lajittelun korjaamoillamme. Korjaamohenkilöstöllämme on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvän ympäristönhoidon takaamiseksi.
Tekin voitte helposti osallistua ympäristötyöhön esimerkiksi ostamalla ympäristömerkillä varustettuja autonhoitotuotteita sekä
teettämällä huollot ja huolehtimalla autosta
käyttöohjekirjan ohjeiden mukaan.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Ilmanotto
suljetaan, jos pelkistävien ja hapettavien
kaasujen, esim. hiilimonoksidin, pitoisuus
nousee liian korkeaksi esim. vilkkaassa
kaupunkiliikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Tekstiilinormi
Volvon sisustus on suunniteltu terveelliseksi
ja turvalliseksi, myös kosketusallergikoille ja
astmaatikoille. Ympäristöön sovitetuille
materiaalivalinnoille on asetettu erittäin suurta
painoa. Näin täytetään myös ekologisen
normin Öko-Tex 100 vaatimukset, mikä on
suuri edistysaskel terveellisemmän matkustamoympäristön osalta.
Öko-Tex -sertifiointi käsittää esimerkiksi
turvavyöt, matot, kuidut ja kankaat. Myös
nahkaverhoilut on parkittu kromittomasti
luonnollisilla kasviaineilla, ja ne täyttävät vaatimukset.
1.
4
Lisävaruste.
Seuraavassa muutamia neuvoja ympäristön
säästämisestä:
• Pitäkää oikeat rengaspaineet. Renkaiden
liian matalat paineet aiheuttavat
suuremman polttoaineenkulutuksen. Jos
käytetään korkeampia rengaspaineita,
joita Volvo suosittelee, polttoaineenkulutus pienenee.
• Taakkateline ja suksilaatikko lisäävät merkittävästi ilmanvastusta ja
polttoaineenkulutusta.
Irrottakaa ne heti käytön
jälkeen.
• Poistakaa autosta tarpeettomat tavarat.
Mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
polttoaineenkulutus.
• Jos autossa on moottorinlämmitin,
käyttäkää sitä aina ennen kylmäkäynnistystä. Se pienentää kulutusta ja vähentää
päästöjä.
Volvo Car Corporation ja ympäristö
• Ajakaa pehmeästi, välttäkää nopeita ja
tarpeettomia kiihdytyksiä sekä äkkijarrutuksia.
• Ajakaa mahdollisimman
suurella vaihteella. Mitä
pienempi käyntinopeus,
sitä pienempi polttoaineenkulutus.
• Vähentäkää kaasua
alamäessä.
• Käyttäkää moottorijarrutusta, päästäkää
kaasu ja vaihtakaa pienemmälle.
• Välttäkää joutokäyntiä. Sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan liikenteessä.
• Huolehtikaa ympäristölle vaarallisten
jätteiden kuten akkujen
ja öljyn hävittämisestä
ympäristöystävällisellä
tavalla. Jos olette
epävarma niiden oikeasta hävittämisestä,
kysykää neuvoa Volvon teknisestä palvelusta.
• Huoltakaa auto säännöllisesti.
Noudattamalla näitä ohjeita voitte alentaa
polttoaineenkulutusta lisäämättä matka-aikaa
ja vähentämättä ajonautintoa. Säästätte
autoa, rahaa ja maapallon luonnonvaroja.
5
6
Sisältö
Turvallisuus
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Lämmitys ja ilmanvaihto
Sisustus
Lukot ja hälytin
Käynnistys ja ajo
Pyörät ja renkaat
Auton hoito
Ylläpito ja huolto
Audio (lisävaruste)
Puhelin (lisävaruste)
Tekniset tiedot
9
35
65
77
99
111
147
157
163
191
213
229
7
8
Turvallisuus
Turvavyöt
AIRBAG-järjestelmä
Turvatyynyt (SRS)
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)
Sivuturvatyynyt (SIPS-tyynyt)
Turvaverho (IC)
WHIPS
Koska turvajärjestelmät aktivoituvat
Turvatyynyjen ja turvaverhojen tarkastus
Lasten turvallisuus
10
13
14
17
19
21
22
24
25
26
9
Turvallisuus
Turvavyöt
Lantiovyön säätäminen. Vyön pitää olla
alhaalla.
Käyttäkää aina turvavyötä
Jarrutuksesta voi olla vakavat seuraukset, ellei
turvavyötä käytetä. Varmistakaa sen vuoksi,
että kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä. Onnettomuuden sattuessa takaistuimella matkustavat voivat muuten sinkoutua
etuistuimen selkänojia vasten.
Turvavyön kiinnitys:
– Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa
se työntämällä sen lukituskieli lukkoon.
Kuuluva naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
Turvavyön irrotus:
– Painakaa lukon punaista nuppia ja
antakaa vyön kelautua sisään. Jos
turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään,
syöttäkää sitä sisään käsin, niin että se ei
jää roikkumaan.
Turvavyö lukkiutuu, eikä sitä voi vetää
ulos:
• Jos sitä vedetään liian nopeasti.
• Jarrutettaessa ja kiihdytettäessä.
• Jos auto kallistuu voimakkaasti.
Jotta turvavyö suojaisi mahdollisimman hyvin,
on tärkeää, että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon
taaksepäin. Turvavyö on suunniteltu
suojaamaan normaalissa istuma-asennossa.
Muistakaa:
• Olla käyttämättä jousilukkoja yms., jotka
estäisivät turvavyötä asettumasta oikein.
• Että turvavyö ei saa olla kiertyneenä.
• Että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei
vatsan päällä).
• Kiristää lantiovyö lantion päälle vetämällä
olkavyöstä kuvan mukaisesti.
VAROITUS!
Kukin turvavyö on tarkoitettu vain yhdelle
henkilölle.
10
VAROITUS!
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteistyössä. Turvavyön virheellinen käyttö tai
käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen törmäyksessä.
VAROITUS!
Älkää tehkö itse mitään muutoksia tai
korjauksia turvavyöhön. Ottakaa yhteys
valtuutettuun Volvo-korjaamoon.
Jos turvavyöhön on kohdistunut voimakas
rasitus esim. törmäyksen yhteydessä,
koko vyö pitää vaihtaa. Turvavyö on
saattanut menettää osan suojaavista
ominaisuuksistaan, vaikka se näyttäisi
vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö
myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut.
Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
vanha turvavyö.
Turvallisuus
Turvavyöt
HUOM! Turvavyömuistutin on tarkoitettu
etuistuimella matkustavia aikuisia varten. Jos
etuistuimella on turvavyöllä kiinnitetty lasten
turvaistuin, turvyömuistutusta ei tapahdu.
Turvavyö ja raskaus
Turvavyömuistutin
Mittaristossa ja taustapeilin yläreunassa
palaa turvavyön varoitusvalo niin kauan kuin
kuljettaja tai etumatkustaja ei ole kytkenyt
turvavyötään. Turvavyömuistutin sammuu
6 sekunnin kuluttua, jos nopeus on alle
10 km/h. Jos kuljettaja tai etumatkustaja ei
ole kytkenyt turvavyötään, syttyy muistutin
uudelleen nopeuden ylittäessä 10 km/h ja se
sammuu nopeuden hidastuessa alle 5 km/h.
Turvavyötä tulee aina käyttää raskauden
aikana. Mutta on erittäin tärkeää, että sitä
käytetään oikein. Vyön tulee olla hyvin olkaa
vasten, sen yläosan pitää olla rintojen välissä
ja vatsan sivua vasten. Vyön lantio-osan pitää
olla tasaisesti reittä vasten ja mahdollisimman
paljon vatsan alla - se ei saa päästä liukumaan
ylöspäin. Vyön tulee olla mahdollisimman
lähellä kehoa ilman tarpeetonta väljyyttä.
Tarkastakaa myös, ettei se ole kiertynyt.
Turvavyö ja raskaus.
Raskaana olevan kuljettajan tulee säätää
istuimen ja ohjauspyörän asento niin, että hän
pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä
tarkoittaa että hänen tulee ulottua hyvin
ohjauspyörään ja polkimiin). Ohjauspyörän ja
vatsan välinen tila tulee pyrkiä saamaan
mahdollisimman suureksi.
Jos turvavyö irrotetaan, aktivoituu toiminto
uudelleen nopeuden ylittäessä 10 km/h.
11
Turvallisuus
Turvavyöt
Merkintä turvavyönkiristimellä varustetuissa
turvavöissä.
Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimen mekanismi kiristää
turvavyön kehoa vasten riittävän voimakkaassa törmäyksessä. Turvavyö painautuu
tällöin tehokkaammin matkustajaa vasten.
12
Turvallisuus
AIRBAG-järjestelmä
Mittariston näyttöön tulee
varoitussymbolin ohella tarvittaessa ilmoitus. Jos varoitussymbolissa on vika, syttyy
varoituskolmio ja yhdistelmämittarin näyttöön tulee ilmoitus
SRS-TURVATYYNY/HUOLLA
HETI. Ottakaa pikimmiten
yhteys valtuutettuun Volvokorjaamoon.
VAROITUS!
Varoitussymboli mittaristossa
Airbag-järjestelmää1 valvoo jatkuvasti
ohjausyksikkö ja mittaristossa on varoitusvalo.
Tämä valo syttyy, kun virta-avain käännetään
asentoon I, II tai III. Valo sammuu noin
seitsemän sekunnin kuluttua, jos Airbagjärjestelmä1 on kunnossa.
1.
Jos Airbag-järjestelmän varoitusvalo jää
palamaan tai syttyy ajon aikana, se
tarkoittaa ettei turvatyynyjärjestelmä ole
täysin toimintakuntoinen. Symboli voi
osoittaa vikaa turvavyö-, SIPS- SRS- tai
IC- järjestelmässä. Ottakaa pikimmiten
yhteys valtuutettuun Volvo-korjaamoon.
Sisältyy SRS ja turvavyönkiristimet,
SIPS sekä IC.
13
Turvallisuus
Turvatyynyt (SRS)
VAROITUS!
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu1.
Älkää koskaan antako lapsen seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä. Alle
140 cm pitkät henkilöt eivät saa istua
etuistuimella, jos matkustajan turvatyyny
(SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
1. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katsokaa s. 17.
Turvatyyny (SRS) kuljettajan
puolella
Turvatyyny (SRS) matkustajan
puolella
Auton ohjauspyörään on asennettu turvatyyny
SRS (Supplementary Restraint System), joka
täydentää turvavyötä. Turvatyyny on
asennettu laskostettuna ohjauspyörän
keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä SRS
AIRBAG.
Matkustajan turvatyyny1 on laskostettuna
käsinekotelon yläpuolella olevassa kotelossa.
Paneelissa on merkintä SRS AIRBAG.
VAROITUS!
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteistyössä. Turvavyön virheellinen käyttö tai
käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen törmäyksessä.
14
VAROITUS!
Jotta vältettäisiin vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan tulee istua
mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja
selkä selkänojaa vasten. Turvavyön pitää
olla kiinnitettynä.
1.
Kaikissa autoissa ei ole turvatyynyä
(SRS) matkustajan puolella. Sen voi
jättää pois autoa ostettaessa.
Turvallisuus
Turvatyynyt (SRS)
VAROITUS!
Korjauksen saa tehdä vain valtuutettu
Volvo-korjaamo.
SRS-järjestelmään puuttuminen voi
aiheuttaa virheellisen toiminnan, josta on
seurauksena vakavia henkilövahinkoja.
SRS-järjestelmä, vasemmalta ohjattavat
autot.
SRS-järjestelmä
Turvatyynyssä on kaasugeneraattori.
Riittävän voimakkaan törmäyksen sattuessa
reagoivat tunnistimet, jotka aktivoivat kaasugeneraattorin sytyttimen ja tyyny täyttyy
samanaikaisesti, kun se lämpenee. Tyynyä
vasten tapahtuvan iskun vaimentamiseksi
tyyny tyhjenee jälleen, kun sitä painetaan
kokoon. Tässä yhteydessä autoon
muodostuu savua, mikä on täysin normaalia.
Koko tapahtuma, tyynyn täyttymisineen ja
tyhjenemisineen, kestää joitakin kymmenesosasekunteja.
SRS-järjestelmä, oikealta ohjattavat autot.
HUOM! Anturit reagoivat eri tavalla riippuen
törmäystilanteesta ja siitä, käytetäänkö kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyötä
vai ei. Tästä syystä saattaa esiintyä onnettomuustilanteita, joissa vain toinen (tai ei
kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. SRS-järjestelmä tunnistaa törmäystilanteessa törmäysvoiman, jolle auto altistuu, ja mukautuu tämän
mukaan siten, että yksi tai useampi turvatyyny
laukeaa.
HUOM! Turvatyynyissä on toiminto, joka
sovittaa niiden kapasiteetin autoon kohdistuneen törmäysvoiman mukaan.
15
Turvallisuus
Turvatyynyt (SRS)
Matkustajan turvatyynyn sijainti, vasemmalta
ja oikealta ohjattava auto.
VAROITUS!
Älkää tehkö mitään toimenpiteitä ohjauspyörässä tai käsinekotelon yläpuolella
oleviin SRS-osiin.
Mitään esineitä tai laitteita ei saa sijoittaa
eikä kiinnittää SRS AIRBAG -paneelin
(käsinekotelon yläpuolella) päälle tai turvatyynyn vaikutusalueelle.
16
Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)
VAROITUS!
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan
paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta matkustajan
paikalle eteen lastenistuimessa tai lastentyynyllä turvatyynyn ollessa aktivoituna.
Tämä koskee myös henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan
turvatyyny (SRS) ei ole aktivoitu.
PACOS (lisävaruste)
Turvatyyny (SRS) matkustajan paikalla
edessä voidaan kytkeä pois toiminnasta kytkimellä. Tämä on välttämätöntä, jos esim. lastenistuimessa istuva lapsi sijoitetaan tälle
paikalle.
Merkkivalo
Taustapeilissä oleva teksti-ilmoitus kertoo,
että edessä olevan matkustajan turvatyynyn
(SRS) aktivointi on poistettu.
PACOS-kytkin (Passenger Airbag Cut Off
Switch (matkustajan turvatyynyn passivointikytkin)).
Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
Kytkin on sijoitettu kojelaudan päätyyn
matkustajan puolelle ja siihen päästään
käsiksi, kun ovi avataan. Tarkastakaa, että
katkaisin on haluamassanne asennossa.
Volvo suosittelee, että asennon vaihtamiseen
käytetään virta-avainta. (Myös muuta, avainta
muistuttavaa esinettä voidaan käyttää.)
Pois toiminnasta kytketty turvatyyny
(matkustajan paikka):
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät koskaan saa istua etumatkustajan paikalla turvatyynyn ollessa
aktivoituna.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa hengenvaaran.
VAROITUS!
Jos auto on varustettu edessä olevan
matkustajan paikan turvatyynyllä (SRS),
mutta PACOS puuttuu, turvatyyny on aina
aktivoitu.
17
Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)
VAROITUS!
Älkää antako kenenkään istua matkustajan
paikalla, jos teksti-ilmoitus kattopaneelissa
osoittaa, että turvatyynyn (SRS) aktivointi
on poistettu, samalla kun Airbag-järjestelmän varoitussymboli näytetään mittaristossa. Tämä tarkoittaa, että on syntynyt
vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten
valtuutettuun Volvo-korjaamoon.
SRS:n kytkin asennossa ON.
SRS:n kytkin asennossa OFF.
Kytkimen asento
OFF = Turvatyyny (SRS) ei ole aktivoitu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etuistuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, sitä vastoin eivät koskaan yli 140 cm
pitkät henkilöt.
ON = Turvatyyny (SRS) on aktivoitu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voivat yli 140 cm
pitkät henkilöt istua etuistuimella, mutta ei
koskaan lapsi lastenistuimessa eikä lastentyynyllä.
18
Turvallisuus
Sivuturvatyynyt (SIPS-tyynyt)
VAROITUS!
Istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliin ei
saa sijoittaa mitään esineitä, koska sivuturvatyyny täyttyy tälle alueelle.
VAROITUS!
Käyttäkää vain Volvon istuinsuojia tai
Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut
istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen
toimintaa.
Sivuturvatyynyjen sijainti.
Täyttynyt sivuturvatyyny.
Sivuturvatyynyt – SIPS-tyynyt
SIPS-järjestelmä (Side Impact Protection
System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta
palkkeihin, pilareihin, lattiaan, kattoon ja korin
muihin osiin. Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja
matkustajan paikalla, suojaavat rintakehää ja
ovat SIPS:n tärkeä osa. Sivuturvatyyny on
sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
VAROITUS!
Sivuturvatyynyt täydentävät SIPS-järjestelmää. Käyttäkää aina turvavyötä.
VAROITUS!
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta haitallisesti auton
suojaaviin ominaisuuksiin lastenistuinta tai
lastentyynyä käytettäessä.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua1
matkustajan turvatyynyä.
Korjauksen saa tehdä vain valtuutettu
Volvo-korjaamo.
SIPS-järjestelmään puuttuminen voi
aiheuttaa virheellisen toiminnan, josta on
seurauksena vakavia henkilövahinkoja.
1.
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä
turvatyynystä (SRS), katsokaa s. 17.
19
Turvallisuus
Sivuturvatyynyt (SIPS-tyynyt)
Vasemmalta ohjattavat autot.
SIPS-tyyny
Sivuturvatyynyssä on kaasugeneraattori.
Riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä
tunnistimet reagoivat, mikä puolestaan aktivoi
kaasugeneraattorin ja seurauksena sivuturvatyyny täyttyy. Tämä tapahtuu matkustajan ja
ovipaneelin välissä ja vaimentaa siten iskua
törmäyshetkellä samalla, kun tyyny tyhjenee.
Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
20
Oikealta ohjattavat autot.
Turvallisuus
Turvaverho (IC)
Ominaisuudet
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPSjärjestelmän täydennys. Se on asennettu
piiloon sisäkaton reunoihin molemmille
puolille. Se suojaa sekä etu- että takaistuimella. Turvaverhon aktivoivat tunnistimet
riittävän voimakkaan törmäyksen sattuessa.
Aktivoinnin yhteydessä turvaverho täyttyy.
Turvaverho auttaa suojaamaan kuljettajan ja
matkustajien päitä iskeytymiseltä auton
sisärakenteita vasten törmäyksen sattuessa.
VAROITUS!
Älkää ripustako tai kiinnittäkö mitään katon
kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain
keveille päällysvaatteille (ei koville
esineille, kuten sateenvarjoille tms.).
Älkää kiinnittäkö ruuveilla tai asentako
mitään auton sisäkattoon, ovipylväisiin tai
sivupaneeleihin. Se voisi estää suojausvaikutusta. Vain näihin kohtiin kiinnitettäväksi
hyväksytyt Volvon alkuperäisosat ovat
luvallisia.
VAROITUS!
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm sivuikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muuten voi auton sisäkaton sisäpuolella olevan turvaverhon suojaava vaikutus
jäädä pois.
VAROITUS!
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
21
Turvallisuus
WHIPS
Suoja piiskaniskuvammoilta –
WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection
System) koostuu etuistuimien energiaa
sitovista selkänojista sekä järjestelmään
sovitetuista niskatuista. Järjestelmä aktivoituu
takaa tulevassa törmäyksessä. Aktivointiin
vaikuttavat törmäyskulma, nopeus ja
törmäävän ajoneuvon ominaisuudet.
VAROITUS!
WHIPS-järjestelmä täydentää turvavyötä.
Käyttäkää aina turvavyötä.
22
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat siirtyvät taaksepäin, ja
kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään nk.
retkahdusvammojen vaaraa.
VAROITUS!
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään. Ottakaa yhteys Volvo tekniseen
palveluun.
WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/lastentyyny
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta haitallisesti
auton suojaaviin ominaisuuksiin lastenistuinta
tai lastentyynyä käytettäessä.
Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä
niskatukea.
Turvallisuus
WHIPS
VAROITUS!
Jos istuimeen on kohdistunut voimakas
rasitus esim. takaa tulevan törmäyksen
yhteydessä, WHIPS-järjestelmä pitää
tarkastuttaa valtuutetulla Volvokorjaamolla.
WHIPS-järjestelmä on saattanut menettää
osan suojaavista ominaisuuksistaan,
vaikka istuin vaikuttaisi vahingoittumattomalta. Tarkastuttakaa järjestelmä valtuutetulla Volvo-korjaamolla myös pienempien
takaa tulleiden törmäysten jälkeen.
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän toimintaa
VAROITUS!
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.
VAROITUS!
Jos jokin takaistuimen selkänojista on
laskettuna alas, on vastaavaa etuistuinta
siirrettävä eteenpäin, niin että se ei ole
kosketuksissa alas laskettuun selkänojaan.
23
Turvallisuus
Koska turvajärjestelmät aktivoituvat
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristin
Turvatyynyt SRS
Etu- ja/tai sivutörmäyksessä.
Sivuturvatyynyt SIPS
Sivutörmäyksessä1.
Turvaverho IC
Sivutörmäyksessä1.
Takaapäin tulevassa törmäyksessä.
Retkahdussuoja, WHIPS
Etutörmäyksessä1.
1. Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä ilman, että turvatyynyt laukeavat. Tietyt tekijät kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton
nopeus, törmäyskulma jne, vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
• Hinauttakaa auto valtuutetulle Volvokorjaamolle. Älkää ajako autolla, jonka
turvatyynyt ovat lauenneet.
• Antakaa valtuutetun Volvo-korjaamon
vaihtaa auton turvallisuusjärjestelmän
komponentit.
• Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM! SRS-, SIPS- IC- ja turvavyöjärjestelmän aktivointi tapahtuu vain kerran törmäyksen yhteydessä.
24
VAROITUS!
Airbag-järjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on
peittynyt vedellä tai muulla nesteellä, irrottakaa akun kaapelit. Älkää yrittäkö
käynnistää autoa, sillä se voisi laukaista
turvatyynyt. Hinauttakaa auto valtuutetulle
Volvo-korjaamolle.
VAROITUS!
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmän ovat
saattaneet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa
vapautunut savu ja pöly voivat suorassa
kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin
ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee,
huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen nopea laukeaminen yhdessä tyynyn
materiaalin kanssa saattaa myös aiheuttaa
ihoon hankaus- ja palovammoja.
Turvallisuus
Turvatyynyjen ja turvaverhojen tarkastus
Tarkastuksen ajankohta
Ovipylvään/-pylväiden tarraan on merkitty
vuosi ja kuukausi, jolloin tulee ottaa yhteys
valtuutettuun Volvo-korjaamoon turvatyynyjen, turvavyönkiristimien ja turvaverhojen
erityistarkastusta ja mahdollista vaihtoa
varten. Jos Teillä on järjestelmiä koskevia
kysymyksiä, ottakaa yhteyttä valtuutettuun
Volvo-korjaamoon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kuljettajan turvatyyny
Matkustajan puoleinen turvatyyny
Kuljettajan puoleinen sivuturvatyyny
Matkustajan puoleinen sivuturvatyyny
Kuljettajan puoleinen turvaverho
Matkustajan puoleinen turvaverho
Tämä tarra sijaitsee vasemmassa takaoviaukossa.
25
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lasten on aina matkustettava oikein kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei saa
kuljettaa aikuisen sylissä.
Volvon omat lasten turvavarusteet on tarkoitettu juuri Teidän autoonne. Käyttäessänne
Volvon alkuperäisvarusteita saatte parhaan
vakuuden siitä, että kiinnityspisteet ja kiinnitysvarusteet ovat oikeissa paikoissa ja
riittävän vahvoja.
Voitte hyvin sijoittaa:
Lasten on istuttava hyvin ja
turvallisesti
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja koon mukaan,
lisätietoja on sivulla 28.
• Lastenistuimen/lastentyynyn etuistuimelle, kunhan autossa ei ole aktivoitua1
turvatyynyä matkustajan puolella.
• Lastenistuimen takaistuimelle selkä
menosuuntaan ja tuettuna etuistuimen
selkänojaa vasten.
Lasten, jotka ovat lyhempiä kuin 150 cm,
tulee matkustaa asianmukaisessa lastenistuimessa.
Lastenistuin ja turvatyyny (SRS)
Sijoittakaa lapsi aina takaistuimelle, jos
matkustajan paikan turvatyyny (SRS) on
aktivoitu1. Etuistuimelle sijoitetussa lastenistuimessa istuva lapsi voi vammautua
vakavasti, jos matkustajan turvatyyny laukeaa.
VAROITUS!
HUOM! Lasten sijoitusta autossa koskeva
lainsäädäntö vaihtelee eri maissa. Ottakaa
selville voimassa olevat määräykset.
Alle 140 cm pitkät henkilöt saavat istua
etuistuimella vain silloin, kun matkustajan
turvatyyny ei ole aktivoitu.
1.
26
Turvatyyny (SRS) ja lastenistuin eivät kuulu
yhteen.
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä
turvatyynystä (SRS), katsokaa s. 17.
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Turvatyynytarran sijainti oviaukossa etumatkustajan kohdalla.
Tarra sijoitettuna kojelaudan päätyyn.
Tarra sijoitettuna kojelaudan päätyyn (vain
Australia).
VAROITUS!
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu.1
Jos tätä kehotusta ei noudateta, se voi
aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
1. Tietoja turvatyynyn (SRS) aktivoinnista/
aktivoinnin poistamisesta, katsokaa s. 17.
27
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lasten paikka autossa
Paino/ikä
Etuistuin
<10 kg
(0–9
kuukautta)
Vaihtoehdot:
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03160
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään Isofix-kiinnikkeellä.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03162
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03135
9–18 kg
(9–36
kuukautta)
Vaihtoehdot:
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä.
L1: Tyyppihyväksyntä no: E5 03161
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään Isofix-kiinnikkeellä.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03163
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03135
28
Takaistuimen reunapaikka
Vaihtoehdot:
Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä ja tukijalalla.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03160
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään Isofix-kiinnikkeellä ja
tukijalalla.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03162
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä, tukijalalla ja
kiinnitysnauhoilla.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03135
Vaihtoehdot:
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä ja tukijalalla.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03161
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään Isofix-kiinnikkeellä ja
tukijalalla.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03163
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä, tukijalalla ja
kiinnitysnauhoilla.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03135
Takaistuimen keskipaikka
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä, tukijalalla ja
kiinnitysnauhoilla.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03135
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä, tukijalalla ja
kiinnitysnauhoilla.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03135
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino/ikä
15–36 kg
(3–12 vuotta)
Etuistuin
Turvavyötyyny selkänojalla tai ilman.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03139
Takaistuimen reunapaikka
Vaihtoehdot:
Turvavyötyyny selkänojalla tai ilman.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03139
Integroitu turvavyötyyny.
B2: Tyyppihyväksyntä no E5 03159
Takaistuimen keskipaikka
Turvavyötyyny selkänojalla tai ilman.
L1: Tyyppihyväksyntä no E5 03139
1. L: Sopiva tiettyä lastenistuinta varten mainitun tyyppihyväksynnän listan mukaisesti. Lastenistuimet voivat olla tyypiltään ajoneuvokohtaisia, rajoitettuja,
osittain yleiskäyttöisiä tai yleiskäyttöisiä.
2. B: Kiinteä ja hyväksytty tälle ikäryhmälle.
29
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
VAROITUS!
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Alle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa istua
etuistuimella, jos matkustajan turvatyyny
(SRS) on aktivoitu1.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
1. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katsokaa s. 17.
Integroidut turvavyötyynyt
(lisävaruste)
Volvon integroidut turvavyötyynyt takaistuimen reunapaikoilla on suunniteltu
antamaan lapselle hyvän turvallisuuden.
Turvavyötyynyt on yhdessä alkuperäisten
turvavöiden kanssa hyväksytty lapsille, joiden
paino on 15 ja 36 kg välillä.
30
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Tarkastakaa että:
• Turvavyötyyny on lukitussa asennossa.
• Turvavyö on kosketuksissa lapsen kehoon
ja että se ei ole liian löysällä eikä kierteillä
ja että se on oikein hartian kohdalla.
• Lantiovyö on alhaalla, lantion päällä,
parhaan suojan saamiseksi.
• Turvavyö ei kosketa lapsen kaulaa eikä ole
olkapään alapuolella.
• Säätäkää niskatuen asento tarkasti
lapsen pään mukaan.
VAROITUS!
Turvavyötyynyn ylösnostaminen
– Vetäkää kahvasta niin, että turvavyötyyny
nousee (1).
– Tarttukaa tyynyyn molemmin käsin ja
siirtäkää sitä taaksepäin (2).
– Painakaa, kunnes se lukkiutuu (3).
VAROITUS!
Turvavyötyynyn tulee olla lukitussa
asennossa, ennen kuin lapsen voi asettaa
paikalleen.
Korjaukset ja vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu Volvo-korjaamo. Älkää tehkö
mitään muutoksia tai lisäyksiä turvavyötyynyyn.
Jos integroituun turvavyötyynyyn on
kohdistunut voimakas rasitus esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyötyyny
pitää vaihtaa. Vaikka turvavyötyyny näyttää
olevan vaurioitumaton, se on saattanut
menettää osan suojaavista ominaisuuksistaan. Vaihtakaa turvavyötyyny myös, jos
se on hyvin kulunut.
Turvavyötyynyn alaslaskeminen
– Vetäkää kahvasta (1).
– Siirtäkää istuinta alaspäin ja painakaa
kunnes se lukkiutuu (2).
HUOM! Muistakaa ensin kääntää turvavyötyyny alas, jos takaistuimen selkänoja kallistetaan eteen.
31
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuimen asennus
Volvon lasten turvatuotteet ovat Volvon
suunnittelemia ja testaamia.
Kun käytetään muita markkinoilla olevia
tuotteita, on tärkeää lukea tuotteen mukana
seuraava asennusohje.
• Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnityshihnoja istuimen pituusasennon säätötankoon, jousiin tai istuimen alla oleviin
kiskoihin ja palkkeihin. Terävät reunat
voivat vahingoittaa kiinnityshihnoja.
• Asettakaa lastenistuimen selkänoja
kojelautaa vasten. Tämä koskee autoja,
joissa ei ole turvatyynyä matkustajan
puolella tai joiden turvatyyny on kytketty
pois päältä.
VAROITUS!
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta
etuistuimelle, jos autossa on aktivoitu1
matkustajan turvatyyny. Jos lasten turvatuotteiden asennuksessa ilmenee
ongelmia, pyytäkää tuotteen valmistajalta
selkeämmät ohjeet.
1. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katsokaa s. 17.
32
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimia varten (lisävaruste)
Takaistuimen reunapaikoilla on valmius lastenistuimien ISOFIX-kiinnitysjärjestelmää
varten. Volvo-jälleenmyyjältä saatte lisätietoja
lasten turvavarusteista.
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
VAROITUS!
Jos autossanne on lisäistuin, täytyy
takaluukun olla varustettuna lukkosylinterillä. Lukitus voidaan avata ulkopuolelta
tavalliseen tapaan (avaimella kuljettajan
ovesta ja/tai kauko-ohjaimella) sekä
kääntämällä avainta takaluukun lukossa.
Takaluukun lapsilukon tulee olla
aktivoituna, jotta lapsi ei pääse vahingossa
avaamaan takaluukkua sisäpuolelta.
Jos Teidän täytyy ottaa näkösuoja mukaan
matkalle, jolla käytätte myös lisäistuinta
tavaratilassa, voitte menetellä seuraavasti:
– Kääntäkää takaistuimen molemmat
selkänojat pystympään asentoon
(ks. sivua 90).
– Asettakaa irrotettu näkösuoja varovasti
takaistuimen selkänojien ja lisäistuimen
väliin. Nostakaa lisäistuimen niskatuki
ylös.
VAROITUS!
Lisäistuin (lisävaruste)
Lisäistuin on tarkoitettu kahdelle lapselle,
joiden kummankin paino on 15-36 kg ja
pituus korkeintaan 140 cm. Suurin sallittu
kokonaispaino on 72 kg.
Kääntäminen ylös
– Poistakaa näkösuoja, jos autossanne on
sellainen.
– Kääntäkää selkänojaosa eteen lukittuun
asentoon.
– Kääntäkää istuintyyny eteen.
Alas kääntäminen
– Taittakaa istuintyyny taaksepäin.
– Avatkaa vetämällä selkänojan kahvasta ja
kääntäkää selkänojaosa alas.
Lisäistuinta käytettäessä on takaistuimen
molempien selkänojien oltava ylösnostettuina, suojaverkon poistettuna sekä lapsilukon auki. Tämä sen takia, että lapset
pääsevät itse ulos mahdollisen onnettomuuden sattuessa.
Jos autonne on varustettu teräsverkolla, se
on ehdottomasti poistettava ennen lisäistuimen käyttöä.
33
Turvallisuus
34
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmalta ohjattava auto
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
Mittaristo
Merkki- ja varoitusvalot
Mittariston näyttö
Katkaisimet keskikonsolissa
Valopaneeli
Vasen ohjauspylvään vipu
Oikea ohjauspylvään vipu
Ajotietokone
Vakionopeussäädin (lisävaruste)
Seisontajarru, sähkön ulosotot/savukkeensytyttimet
Ohjauspyörän säätö
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Taustapeilit ja sivuikkunat
Sähkökäyttöinen kattoluukku (lisävaruste)
36
38
40
41
44
46
49
50
51
53
54
56
58
59
61
63
35
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmalta ohjattava auto
36
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmalta ohjattava auto
Kytkinpaneeli kuljettajan ovessa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Sumuvalot ......................................................................................s. 49
Valonheittimet, seisontavalot ......................................................s. 49
Sumutakavalo................................................................................s. 49
Suuntavalot, valonvaihto..............................................................s. 50
Vakionopeussäädin......................................................................s. 54
Äänitorvi................................................................................................. –
Mittaristo ........................................................................................s. 40
Puhelimen/audion painikkeet.....................................s. 214/s. 198
Tuulilasinpyyhkimet ......................................................................s. 52
Seisontajarru (käsijarru) ..............................................................s. 56
Katkaisinpaneeli............................................................................s. 46
Lämmitys ja ilmastointi..................................................... s. 68, s. 70
Audiolaitteet................................................................................ s. 192
Sähköliitäntä, savukkeensytytin..................................................s. 47
Varoitusvilkut..................................................................................s. 48
Käsinekotelo ..................................................................................s. 86
Tuuletussuutin ...............................................................................s. 67
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Näyttö ............................................................................................. s. 44
Lämpömittari ................................................................................. s. 40
Matkamittari, osamatkamittarit/vakionopeussäädin ... s. 40/s. 54
Nopeusmittari................................................................................ s. 40
Suuntavalot.................................................................................... s. 50
Käyntinopeusmittari ..................................................................... s. 40
Ulkolämpömittari, kello, vaihdeasento...................................... s. 40
Polttoainemittari............................................................................ s. 40
Merkki- ja varoitusvalot................................................................ s. 41
Tuuletussuuttimet ......................................................................... s. 67
Mittarivalaistus .............................................................................. s. 49
Ajovalojen korkeudensäätö ........................................................ s. 49
Valopaneeli .................................................................................... s. 49
Lukuvalot ........................................................................................ s. 81
Matkustamon valaistus................................................................ s. 81
Säädin, kattoluukku ..................................................................... s. 63
Turvavyömuistutin ......................................................................... s. 61
Sisätaustapeili............................................................................... s. 61
Lukitusnuppi, kaikkiin oviin .......................................................s. 103
Takaovien lasinnostimien lukitus ............................................... s. 60
Lasinnostimien säätimet ............................................................. s. 59
Käyttökytkimet, ulkotaustapeilit.................................................. s. 61
Aktiivinen alusta-Four-C (V70 R) ................................ s. 48, s. 123
37
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
38
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
Kytkinpaneeli kuljettajan ovessa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Sumutakavalo................................................................................s. 49
Valonheittimet, seisontavalot ......................................................s. 49
Sumuvalot ......................................................................................s. 49
Tuulilasinpyyhkimet ......................................................................s. 52
Puhelimen/audion painikkeet.....................................s. 214/s. 198
Äänitorvi..........................................................................................s. 40
Mittaristo ............................................................................................... –
Vakionopeussäädin......................................................................s. 54
Suuntavalot, valonvaihto..............................................................s. 52
Seisontajarru (käsijarru) ..............................................................s. 56
Sähköliitäntä, savukkeensytytin..................................................s. 47
Lämmitys ja ilmastointi..................................................... s. 68, s. 70
Audiolaitteet................................................................................ s. 192
Katkaisinpaneeli............................................................................s. 46
Varoitusvilkut..................................................................................s. 48
Käsinekotelo ..................................................................................s. 86
Tuuletussuutin ...............................................................................s. 67
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Merkki- ja varoitusvalot................................................................ s. 41
Polttoainemittari............................................................................ s. 40
Ulkolämpömittari, kello, vaihdeasento...................................... s. 40
Käyntinopeusmittari ..................................................................... s. 40
Suuntavalot.................................................................................... s. 50
Nopeusmittari................................................................................ s. 40
Matkamittari, osamatkamittarit/vakionopeussäädin ... s. 40/s. 54
Lämpömittari ................................................................................. s. 40
Näyttö ............................................................................................. s. 44
Tuuletussuuttimet ......................................................................... s. 67
Valopaneeli .................................................................................... s. 49
Ajovalojen korkeudensäätö ........................................................ s. 49
Mittarivalaistus .............................................................................. s. 49
Lukuvalot ........................................................................................ s. 81
Matkustamon valaistus................................................................ s. 81
Säädin, kattoluukku ..................................................................... s. 63
Turvavyömuistutin ......................................................................... s. 61
Sisätaustapeili............................................................................... s. 61
Lukitusnuppi, kaikkiin oviin .......................................................s. 103
Takaovien lasinnostimien lukitus ............................................... s. 60
Lasinnostimien säätimet ............................................................. s. 59
Käyttökytkimet, ulkotaustapeilit.................................................. s. 61
Aktiivinen alusta-Four-C (V70 R) ................................ s. 46, s. 123
39
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
1. Lämpömittari
Näyttää moottorin jäähdytysjärjestelmän
lämpötilan. Jos lämpötila nousee epänormaalin korkeaksi ja osoitin menee punaiselle
alueelle, näytössä esitetään ilmoitus.
Muistakaa, että ilmanoton eteen asennetut
lisävalot huonontavat jäähdytystä hellesäällä
ja moottorin kuormituksen ollessa suuri.
2. Näyttö
Näytössä esitetään informaatio- tai varoitusilmoituksia.
3. Nopeusmittari
Näyttää auton nopeuden.
4. Osamatkamittarit, T1 ja T2
Osamatkamittareita käytetään lyhyiden
matkojen mittaamiseen. Oikeanpuoleisin
numero ilmoittaa sadat metrit. Pitäkää nuppia
painettuna yli 2 sekunnin ajan nollataksenne
40
mittarin. Osamatkamittarista toiseen
vaihdetaan painamalla nuppia lyhyesti.
5. Vakionopeussäätimen osoitin
Katsokaa s. 54.
6. Matkamittari
Matkamittari ilmoittaa autolla ajetun kokonaismatkan.
7. Kaukovalot päällä/pois
8. Varoitusvalot
Jos vika syntyy, merkkivalo syttyy ja näytössä
esitetään ilmoitus.
9. Käyntinopeusmittari
Ilmoittaa moottorin käyntinopeuden
tuhansina kierroksina minuutissa. Käyntinopeusmittarin osoitin ei saa siirtyä punaiselle
alueelle.
10. Automaattivaihteiston osoittimet
Valittu vaihtamisohjelma näkyy tässä. Jos
autossa on Geartronic-automaattivaihteisto ja
ajetaan käsinvalinnalla, näkyy kytketty vaihde.
11. Ulkolämpömittari
Näyttää ulkolämpötilan. Kun lämpötila on
+2 °C –5 °C, palaa näytössä lumihiutalesymboli. Symboli varoittaa liukkausvaarasta.
Kun auto seisoo tai on seissyt, voi ulkolämpömittari näyttää liian korkeaa arvoa.
12. Kello
Kello asetetaan aikaan nuppia kiertämällä.
13. Polttoainemittari
Jäljellä on n. 8 litraa käytettävissä olevaa
polttoainetta, kun valo mittaristossa syttyy.
14. Merkki- ja varoitusvalot
15. Suuntavalot – vasen/oikea
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Toiminnan tarkastus, symbolit
Ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, katsokaa s. 44, tai se sammuu
automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
varoitusvalot1
Kaikki merkki- ja
syttyvät, kun
virta-avain käännetään asentoon II ennen
käynnistystä. Tällöin varmistetaan, että valot
toimivat. Kun moottori käynnistetään, pitää
kaikkien valojen sammua, paitsi seisontajarrun valon, joka sammuu vasta kun jarru
vapautetaan.
Jos moottoria ei käynnistetä
viiden sekunnin kuluessa, kaikki
merkkivalot sammuvat, paitsi
valot, jotka osoittavat vikaa
auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä ja liian matalaa
öljynpainetta. Jotkin merkkivalot voivat ehkä
olla ilman toimintoa, auton varustuksesta
riippuen.
Kun ilmoitusteksti "HUOLLON AIKA"
esitetään, merkkivalo ja ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, tai se häviää
automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos ABS-merkkivalo syttyy, ABSjärjestelmä ei toimi. Auton normaali
jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
Varoitussymbolit mittariston
keskellä
Tämä valo palaa punaisena tai
keltaisena havaitun vian vakavuudesta riippuen.
Punainen valo:
– Pysäyttäkää auto. Lukekaa näytössä oleva
ilmoitus.
Symbolia ja ilmoitustekstiä näytetään, kunnes
vika on korjattu.
Keltainen valo:
– Lukekaa näytössä oleva ilmoitus.
Korjauttakaa vika.
1.
Tietyissä moottorimalleissa liian
alhaisen öljynpaineen varoitusvalo ei
syty.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori. Käynnistäkää
moottori uudelleen.
• Jos varoitusvalo sammuu, ajakaa
edelleen. Vikaosoitus oli virheellinen.
• Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
valtuutetulle Volvo-korjaamolle. ABSjärjestelmän tarkastusta varten.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos JARRU-merkkivalo syttyy,
saattaa jarrunestetaso olla liian
alhainen.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
tarkastakaa taso jarrunestesäiliöstä.
• Jos taso on säiliön MIN-merkin alapuolella, autolla ei saa enää ajaa, vaan se on
41
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
hinautettava valtuutetulla Volvo-korjaamolle järjestelmän tarkastusta varten.
Jos JARRU- ja ABS-varoitusvalot
palavat samanaikaisesti, jarrutusvoiman jakoon on saattanut tulla vika.
Pysäyttäkää auto turvalliseen
paikkaan ja sammuttakaa moottori.
Käynnistäkää moottori uudelleen.
• Jos molemmat valot sammuvat,
vikaosoitus oli virheellinen.
• Jos varoitusvalot palavat edelleen, tarkastakaa jarrunestesäiliön nestetaso.
• Jos nestetaso on jarrunestesäiliön MINmerkinnän alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa, vaan se tulee hinauttaa valtuutetulle
Volvo-korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
• Jos jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali ja valot palavat edelleen, voitte
ajaa auton varovasti lähimpään valtuutetulle Volvo-korjaamolle jarrujärjestelmän
tarkastusta varten.
VAROITUS!
Jos JARRU- ja ABS-varoitusvalot palavat
samanaikaisesti, on olemassa vaara että
auton takaosa joutuu luisuun voimakkaassa jarrutuksessa.
42
Turvavyömuistutin
Valo palaa niin kauan kuin kuljettaja
ei ole kiinnittänyt turvavyötään.
Liian alhainen öljynpaine
Jos valo syttyy ajon aikana,
moottorin öljynpaine on liian
alhainen. Pysäyttäkää moottori heti
ja tarkastakaa moottorin öljytaso. Jos
valo syttyy ja öljytaso on kuitenkin normaali,
pysäyttäkää auto ja ottakaa yhteys valtuutettuun Volvo-korjaamoon.
Vika auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä
Ajakaa valtuutetulle Volvo-korjaamolle tarkastusta varten.
Vika SRS-järjestelmässä
Jos valo jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, on SRS-järjestelmässä vika.
Ajakaa valtuutetulle Volvo-korjaamolle tarkastusta varten.
Generaattori ei lataa
Jos valo syttyy ajon aikana, on
sähköjärjestelmässä luultavasti vika.
Ottakaa yhteys valutettuun Volvokorjaamoon.
Moottorin esilämmitin (diesel)
Valo palaa kun moottorin esilämmitin on toiminnassa. Kun valo
sammuu, auto voidaan käynnistää.
Koskee vain dieselkäyttöisiä autoja.
Seisontajarru kytkettynä
Valo palaa, kun seisontajarru on
vedetty päälle. Vetäkää seisontajarrukahva aina ylimpään asentoonsa.
HUOM! Valo syttyy jo, kun seisontajarrukahva on vedetty asentoon (pykälään) yksi.
Takasumuvalo
Valo palaa sumuvalojen ollessa
kytkettynä.
Perävaunun merkkivalo
Vilkkuu, kun käytätte auton ja
perävaunun suuntavaloja. Jos
merkkivalo ei vilku, jokin perävaunun
tai auton suuntavalolampuista on
viallinen.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Vakautusjärjestelmät STC ja
DSTC1
STC/DSTC -järjestelmä sisältää useita eri
toimintoja, jotka selostetaan perusteellisemmin sivulla 123.
Symboli syttyy ja sammuu uudelleen
n. kahden sekunnin kuluttua
Symboli syttyy järjestelmän tarkastamiseksi, kun auto käynnistetään.
Symboli vilkkuu
SC-toiminto pyrkii estämään auton
vetävien pyörien luistamisen.
TC-toiminto pyrkii parantamaan
auton vetovoimaa.
AYC-toiminto pyrkii estämään sivuluiston.
Varoitussymboli palaa jatkuvasti
keltaisena
LUISTONESTO TILAP. POIS
esitetään infonäytössä yhdessä
symbolin kanssa.
TC-toimintoa on tilapäisesti rajoitettu johtuen
jarrujen korkeasta lämpötilasta.
Toiminta aktivoituu automaattisesti uudelleen,
kun jarrujen lämpötila on palautunut normaaliksi.
1.
Varoitussymboli palaa jatkuvasti
keltaisena
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLO
N esitetään infonäytössä yhdessä
symbolin kanssa. STC- tai DSTCjärjestelmä on kytkeytynyt pois
päältä vian takia.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
– Käynnistäkää moottori uudelleen.
Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa Volvokorjaamolle järjestelmän tarkastusta varten.
VAROITUS!
Normaalilla ajotavalla STC/DSTC -järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta,
mutta tätä ei saa pitää mahdollisuutena
nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina
normaalia varovaisuutta ajaessanne
kaarteissa ja liukkaalla tiellä.
Vika STC/DSTC -järjestelmässä
Jos varoitusvalo syttyy ja jää
palamaan kiinteällä valolla ja
lisäteksti "AJONVAKAUTUS
VAATII HUOLLON" näkyy, vaikka
kumpaakaan järjestelmää ei ole kytketty pois
päältä, jompikumpi järjestelmä on viallinen.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori. Käynnistäkää
moottori uudelleen.
Jos varoitusvalo sammuu, vikaosoitus oli
virheellinen eikä korjaamolla tarvitse käydä.
Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa Volvokorjaamolle järjestelmän tarkastusta varten.
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
Vakio V7O R-mallissa.
43
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittariston näyttö
ilmoitukset esiin. Voitte selata muistilistaan
tallennettuja ilmoituksia painamalla READpainiketta.
Painakaa READ-painiketta luetun ilmoituksen
palauttamiseksi takaisin muistilistaan.
HUOM! Jos varoitusilmoitus tulee esille ollessanne ajotietokoneen valikoissa tai halutessanne käyttää puhelinta, on varoitusviesti
ensin kuitattava. Painakaa tällöin READpainiketta (A).
Ilmoitus näytössä
Kun varoitus- tai merkkivalo syttyy, tulee
näyttöön samalla ilmoitus. Kun olette lukenut
ja ymmärtänyt ilmoituksen, voitte painaa
READ-painiketta (A). Luettu ilmoitus
poistetaan näytöstä ja tallennetaan muistilistaan. Vikoja koskevat ilmoitukset säilyvät
muistilistassa, kunnes kyseiset viat on
korjattu.
Hyvin vakavista vioista kertovia viestejä ei voi
poistaa näytöstä. Ne säilyvät näytössä,
kunnes kyseiset viat on korjattu.
Muistilistaan tallentamanne ilmoitukset voitte
lukea uudelleen. Painakaa READpainiketta (A), jos haluatte saada tallennetut
44
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittariston näyttö
Ilmoitukset
PYSÄHDY VAROEN
PYSÄYTÄ MOOTTORI
HUOLLA HETI
KS. KÄSIKIRJAA
VAATII HUOLLON
SEUR. HUOLLOSSA
HUOLLON AIKA
ÖLJY VÄHISSÄ1 – LISÄÄ ÖLJYÄ3
ÖLJY VÄHISSÄ2 – PYSÄHDY VAROEN3
ÖLJY VÄHISSÄ2 – SAMMUTA MOOTTORI3
ÖLJY VÄHISSÄ2 – KS. KÄSIKIRJAA3
HIUKK.SUOD. TÄYSI – KATSO OHJEKIRJA1
Sisältö
Pysäyttäkää auto ja moottori. Vakavan vaurion vaara.
Pysäyttäkää auto ja moottori. Vakavan vaurion vaara.
Viekää auto tarkastettavaksi välittömästi.
Katsokaa ohjeita käyttöohjekirjasta.
Tarkastuttakaa autonne mahdollisimman pian.
Tarkastuttakaa autonne seuraavassa huollossa.
Kun ilmoitus näytetään, on aika suorittaa huolto. Ilmoituksen näkymiseen vaikuttavat ajettu
kilometrimäärä, edellisestä huollosta kuluneiden kuukausien määrä ja moottorin käyntiaika.
Moottorin öljytaso on liian alhainen. Tarkastakaa ja lisätkää öljyä mahdollisimman pian.
Katsokaa lisätietoja sivulta 169.
Moottorin öljytaso on liian alhainen. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja tarkastakaa
öljytaso. Katsokaa s. 169.
Moottorin öljytaso on liian alhainen. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa
moottori ja tarkastakaa öljytaso. Katsokaa s. 169.
Moottorin öljytaso on liian alhainen. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa
moottori ja tarkastakaa öljytaso. Katsokaa s. 169.
Dieselhiukkassuodatin on regeneroitava. Katsokaa s. 115.
1. Näytetään yhdessä keltaisen varoituskolmion kanssa.
2. Näytetään yhdessä punaisen varoituskolmion kanssa.
3. Koskee vain öljymäärän anturilla varustettuja moottorimalleja.
45
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
HUOM! Painikkeiden keskinäinen sijainti voi
vaihdella.
STC/DTSC -järjestelmä1
Tätä painiketta käytetään
STC/DSTC -järjestelmän
toimintojen rajoittamiseen tai
uudelleen aktivoimiseen.
Aktiivinen alusta, FOUR-C
(lisävaruste)
Painakaa painiketta valitaksenne Comfort- tai Sportalusta-asetuksen, katsokaa
s. 124. Infonäytössä näkyy
valittu tila 10 sekuntia.
BLIS (Blind Spot Information
System) (lisävaruste)
Painakaa painiketta
toiminnon aktivoinnin poistamiseksi tai aktivoimiseksi
uudelleen. Katsokaa s. 144
saadaksenne lisätietoja.
46
Kun painikkeessa oleva
valodiodi palaa, STC/DSTC
-järjestelmä on aktivoitu (ellei
vikaa ole).
HUOM! STC/DSTC -järjestelmän toiminnan rajoittamiseksi täytyy painiketta pitää
painettuna vähintään puoli sekuntia. Painikkeessa oleva valodiodi sammuu ja teksti
"STC/DSTC - LUISTONESTO
POIS PÄÄLTÄ" esitetään näytössä.
1.
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
Vakio V70 R-mallissa.
Kytkekää järjestelmä pois päältä, jos jossakin
pyörässä on pakko käyttää muista poikkeavaa
rengaskokoa.
Kun moottori käynnistetään uudelleen, on
STC/DSTC -järjestelmä taas päällä.
VAROITUS!
Huomatkaa, että auton ajo-ominaisuudet
muuttuvat, jos kytkette pois STC/DSTC
-järjestelmän.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
Lapsilukot takaovissa
(lisävaruste)
Tällä painikkeella kytketään
takaovien sähkötoimiset
lapsilukot päälle ja pois.
Virta-avaimen on oltava
asennossa I tai II. Lapsilukkojen ollessa aktivoituina
palaa painikkeessa valodiodi. Näyttöön tulee
ilmoitus, kun kytkette lapsilukot päälle tai pois.
Sähköliitin/savukkeensytytin
(lisävaruste)
Sähköliitintä voidaan käyttää
eri varusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. matkapuhelin tai
kylmälaatikko.
Virta-avaimen pitää olla
vähintään asennossa I, jotta liitin antaa virtaa.
Savukkeensytytin aktivoidaan painamalla
nuppi sisään. Kun sytytystoiminto on valmis,
nuppi ponnahtaa takaisin ulos. Vetäkää sytytin
ulos ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen.
Antakaa turvallisuussyistä kannen olla aina
liittimessä, kun sitä ei käytetä. Suurin antovirta
on 10 A.
Sisäänkäännettävät
ulkotaustapeilit (lisävaruste)
Tällä näppäimellä voitte
kääntää ulkotaustapeilit
sisään uloskäännetystä
asennosta ja ulos sisäänkäännetystä asennosta.
Tehkää näin, jos taustapeili
on kääntynyt vahingossa ulkopuolisen voiman
vaikutuksesta sisään- tai ulospäin:
– Kääntäkää ko. taustapeiliä käsin
eteenpäin niin pitkälle kuin se menee.
– Kääntäkää virta-avain asentoon II.
– Kääntäkää taustapeili sisäänpäin
näppäimen avulla ja sitten ulospäin, myös
näppäimen avulla. Taustapeilit ovat nyt
palanneet alkuperäiseen kiinteään
asentoonsa.
Pysäköintitutka (lisävaruste)
Järjestelmä on aktivoituna
aina, kun auto käynnistetään.
Painakaa painiketta
pysäköintitutkan aktivoinnin
poistamiseksi/aktivoimiseksi
uudelleen. Katsokaa myös
s. 125.
Salpalukitusasennon ja hälytysanturien kytkeminen pois
toiminnasta
Käyttäkää tätä painiketta,
kun haluatte jostain syystä
kytkeä irti salpalukitusasennon (salpalukitusasento
merkitsee, että ovia ei voida
avata sisäpuolelta niiden
ollessa lukittuina). Tällä painikkeella voitte
kytkeä pois myös hälytysjärjestelmänne liikeja kallistustunnistimet1 – esimerkiksi matkustaessanne autolautalla. Merkkivalo palaa, kun
toiminnot ovat suljettuina/poiskytkettyinä.
Lisävalot (lisävaruste)
Käyttäkää tätä painiketta, jos
haluatte auton lisävalojen
syttyvän samanaikaisesti
kaukovalojen kanssa tai jos
haluatte sulkea toiminnon.
Valodiodi painikkeessa
palaa, kun toiminto on aktivoituna.
1.
Lisävaruste.
47
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
Sähkölämmitteiset taustapeilit ja
takalasi
Käyttäkää sähkölämmitystä jään ja huurun
poistamiseen takalasilta ja taustapeileistä.
Painakaa katkaisinta
takalasin ja taustapeilien lämmityksen
aloittamiseksi. Katkaisimessa oleva valodiodi
syttyy.
Aktiivinen alusta, FOUR-C
(V70 R)
Valitkaa mukavuus-, urheilu- tai kehittynyt tila
painamalla joitain painikkeista. Lisätietoja,
katsokaa s. 124.
Varoitusvilkut
Varoitusvilkkuja (kaikki suuntavalot vilkkuvat)
on käytettävä, kun auto on pysäköity niin, että
se voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa muulle
liikenteelle. Kytkekää toiminto katkaisinta
painamalla.
HUOM! Varoitusvilkkujen käyttöä koskeva
lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
48
Lämmitys kytkeytyy automaattisesti pois
noin 12 minuutin kuluttua.
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Katsokaa s. 68 tai s. 71
saadaksenne lisätietoja.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
Seisontavalot
Sumuvalot
Seisontavalot voidaan sytyttää virta-avaimen
asennosta riippumatta.
HUOM! Sumuvalojen käyttöä koskevat
määräykset vaihtelevat eri maissa.
– Kääntäkää valokatkaisin (1)
keskiasentoon.
Virta-avaimen asennossa II seisontavalot
palavat aina. Rekisterikilven valot syttyvät yhtä
aikaa seisontavalojen kanssa.
Sumuvalot (lisävaruste)
Sumuvalot voidaan sytyttää joko ajovalojen tai
seisontavalojen kanssa.
Valonheittimet
Ajovalojen korkeudensäätö
Auton kuormitus muuttaa ajovalojen suuntaa
korkeussuunnassa, mikä voi johtaa vastaantulevien autojen häikäistymiseen. Välttäkää tätä
säätämällä ajovalojen korkeusasetusta.
– Kääntäkää virta-avain asentoon II.
– Kääntäkää valokatkaisin (1) jompaankumpaan ääriasentoon.
– Pyörittäkää säädintä (3) nostaaksenne tai
laskeaksenne valojen korkeutta.
Bi-ksenonvaloilla1 varustetuissa autoissa on
automaattinen ajovalojen korkeussäätö, mistä
johtuen säädin (3) puuttuu.
1.
Automaattiset lähivalot
Lähivalot syttyvät automaattisesti, kun virtaavain käännetään asentoon II, paitsi jos
valokatkaisin (1) on keskiasennossa. Tarvittaessa Volvo-korjaamo voi kytkeä lähivaloautomatiikan pois.
Manuaaliset lähivalot (tietyt maat)
– Kääntäkää virta-avain asentoon II.
– Kääntäkää valokatkaisin (1) myötäpäivään ääriasentoon.
Kaukovalot
– Kääntäkää virta-avain asentoon II.
– Kääntäkää valokatkaisin (1) myötäpäivään ääriasentoon.
– Siirtäkää vasenta ohjauspylvään vipua
ohjauspyörään päin ääriasentoon ja
vapauttakaa se, katsokaa s. 50.
– Painakaa painiketta (2).
Valodiodi painikkeessa (2) palaa sumuvalojen palaessa.
Sumutakavalo
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain joko
ajovalojen tai sumuvalojen yhteydessä.
– Painakaa painiketta (4).
Takasumuvalon merkkivalo mittaristossa ja
valodiodi painikkeessa (4) palavat takasumuvalon palaessa.
Mittaristovalaistus
Mittaristovalaistus palaa virta-avaimen ollessa
asennossa II ja valokatkaisimen (1) ollessa
jommassakummassa ääriasennossa.
Valaistus himmenee automaattisesti päiväsaikaan ja sitä voidaan säätää manuaalisesti
pimeällä.
– Pyörittäkää ylös- tai alaspäin säädintä (5)
voimakkaampaa tai heikompaa valaistusta
varten.
Lisävaruste.
49
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vasen ohjauspylvään vipu
Kaistanvaihto
– Siirtäkää vipu ylös- tai alaspäin
asentoon (1) ja vapauttakaa se.
Vipu palautuu vapautettaessa lähtöasentoonsa ja suuntavalot sammuvat.
Kauko- ja lähivalojen
valonvaihto
Virta-avaimen tulee olla asennossa II, jotta
kaukovalot voidaan sytyttää.
– Kääntäkää valokatkaisin myötäpäivään
ääriasentoon, katsokaa s. 49.
– Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin
ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
Ohjauspylvään vivun asennot
Kaukovalovilkku
1.
2.
3.
4.
– Siirtäkää vipua kevyesti ohjauspyörään
päin asentoon (3).
Kaukovalot palavat kunnes vipu vapautetaan.
Kaistanvaihto, suuntavalot
Normaali kääntyminen, suuntavalot
Kaukovalovilkku
Kauko- ja lähivalojen valonvaihto sekä
saattovalot
Suuntavalot
Normaali kääntyminen
– Siirtäkää vipu ylös- tai alaspäin
ääriasentoon (2).
Vipu jää ääriasentoonsa ja se siirretään
takaisin käsin tai se palautuu automaattisesti
ohjauspyörän liikkeen jälkeen.
Saattovalot
Osa ulkovaloista voidaan pitää palamassa
saattovaloina auton lukitsemisen jälkeen.
Aikaviive on 30 sekuntia1, mutta valtuutettu
Volvo-korjaamo voi muuttaa sen 60 tai
90 sekunniksi.
– Poistakaa avain virtalukosta.
1.
50
Tehdasasetukset.
– Siirtäkää ohjauspylvään vipua ohjauspyörään päin ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
– Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Oikea ohjauspylvään vipu
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella
Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella
TÄRKEÄÄ!
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä
pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee olla märkä pyyhkimien
toimiessa.
Tuulilasinpyyhkimet
Tuulilasinpyyhkimet ovat sammutettuina, kun vipu on 0-asennossa.
Jos siirrätte vipua ylöspäin,
pyyhkimet tekevät liikkeen kerrallaan
niin kauan kuin pidätte vipua ylhäällä.
Jaksopyyhintä
Voitte itse muuttaa ja asettaa
sopivan nopeuden jaksopyyhinnälle.
Kääntämällä rengasta (1) myötäpäivään
pyyhkimet tekevät useampia liikkeitä aikayksikköä kohti. Renkaan kääntäminen vastapäivään saa pyyhkimet tekemään vähemmän
liikkeitä aikayksikköä kohti.
Sadetunnistin (lisävaruste)
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi tuulilasinpyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä voidaan
säätää renkaalla (1).
– Kääntäkää rengasta myötäpäivään
herkkyyden lisäämiseksi ja vastapäivään
herkkyyden vähentämiseksi. (Ylimääräinen
liike saadaan, kun rengasta käännetään
myötäpäivään.)
Päällä/Pois
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää virtaavaimen olla asennossa I tai II ja tuulilasinpyyhkimien vivun asennossa 0.
Sadetunnistin aktivoidaan:
– painamalla painiketta (2). Painikkeessa
oleva valodiodi syttyy ja osoittaa, että
sadetunnistin on aktiivinen.
Sadetunnistin kytketään pois seuraavilla
tavoilla:
– Painakaa painiketta (2) tai
– vaihtakaa pyyhintäohjelmaa siirtämällä
vipua alaspäin. Jos vipua siirretään
ylöspäin, sadetunnistin pysyy aktivoituna,
pyyhkimet tekevät ylimääräisen
pyyhkäisyn ja palautuvat sadetunnistintilaan, kun vipu vapautetaan takaisin
asentoon 0.
Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
avain poistetaan virtalukosta tai viisi minuuttia
virran katkaisun jälkeen.
TÄRKEÄÄ!
Automaattipesun yhteydessä:
Sulkekaa sadetunnistin painamalla
painiketta (2) virta-avaimen ollessa
asennossa I tai II. Tuulilasinpyyhkimet
voivat muutoin käynnistyä ja vaurioitua.
Tuulilasin huuhtelulaite
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin
huuhtelulaitteiden käynnistämiseksi.
51
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Oikea ohjauspylvään vipu
Valonpesimet
(lisävaruste tietyillä markkina-alueilla)
Valonheittimien huuhtelulaitteet aktivoituvat
automaattisesti, kun tuulilasin huuhtelulaitteita käytetään.
Valonheittimien suurpainehuuhtelu käyttää
suuria määriä huuhtelunestettä. Nesteen
säästämiseksi huuhdellaan valonheittimet
vain joka viidennen huuhtelukerran yhteydessä (kymmenen minuutin aikajaksolla). Kun
kymmenen minuuttia on kulunut viimeisimmän
tuulilasin huuhtelun jälkeen, valonheittimet
huuhdellaan suurpaineella taas ensimmäisen
tuulilasin huuhtelun yhteydessä.
Rajoitettu huuhtelu
Kun säiliössä on jäljellä n. yksi litra huuhtelunestettä, huuhtelunesteen tulo valonheittimille suljetaan. Näin ensisijaistetaan näkyvyys
tuulilasin läpi.
Tuulilasin huuhtelulaite ja valonheittimien puhdistuslaite (V70 R)
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin
huuhtelulaitteiden ja valonheittimien puhdistuslaitteiden käynnistämiseksi.
Pyyhintä-/huuhtelutoiminto – takalasi.
Huuhtelulaite ja pyyhin, takalasi
Siirtämällä vipua eteenpäin käynnistätte
takalasin huuhtelulaitteen.
1. Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
2. Takalasinpyyhin – normaali nopeus
Pyyhin – peruutus
Jos kytkette peruutusvaihteen tuulilasinpyyhkimien ollessa jo toiminnassa, takalasinpyyhin
siirtyy jaksopyyhintätilaan1. Jos takalasinpyyhin on jo kytkettynä normaalinopeudelle,
ei tapahdu mitään muutosta.
1.
52
Tämä toiminto – jaksopyyhintä peruutuksen yhteydessä – voidaan sulkea.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvokorjaamoon.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone
Toiminnot
Ajotietokone näyttää seuraavia tietoja:
• Keskinopeus
Nopeus maileina tunnissa1
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus
Arvioitu ajomatka jäljellä olevalla
polttoaineella
Keskinopeus
Keskinopeus edellisen nollauksen (RESET)
jälkeen. Kun sytytysvirta katkaistaan, keskinopeus tallentuu muistiin ja sitä käytetään
uuden arvon laskemisen perustana ajoa
jatkettaessa. Voidaan nollata vivun RESETnäppäimellä (C).
•
•
•
•
Säätimet
Ajotietokoneen toiminnot valitaan kiertämällä
säätörengasta (B) asteittain joko eteenpäin
tai taaksepäin. Kiertämällä säädintä edelleen
pääsette takaisin lähtöasentoon.
HUOM! Jos varoitusilmoitus tulee näyttöön
käyttäessänne ajotietokonetta, on se ensin
kuitattava. Painakaa READ-painiketta (A)
siirtyäksenne takaisin ajotietokonetoimintoihin.
Nopeus maileina tunnissa1
Ko. nopeus näytetään laatuna mph.
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Jatkuva tieto hetkellisestä polttoaineenkulutuksesta. Tämä lasketaan joka sekunti.
Merkki-ikkunassa oleva numero päivitetään
parin sekunnin välein. Kun auto seisoo
paikallaan, merkki-ikkuna näyttää "----".
Keskimääräinen polttoaineenkulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus viimeisimmän nollauksen jälkeen (RESET). Kun
virta katkaistaan, keskimääräinen polttoaineenkulutus tallennetaan ja arvo säilyy,
kunnes se nollataan vivussa olevalla RESETpainikkeella (C).
HUOM! Polttoainekäyttöisen lämmittimen
käyttö saattaa aiheuttaa tietyn virhenäyttämän.
Arvioitu ajomatka jäljellä olevalla polttoaineella
Laskenta ajomatkasta tyhjään säiliöön
perustuu keskikulutukseen viimeksi ajettujen
30 km:n matkalla. Kun ajomatka tyhjään
säiliöön on alle 20 km, näyttö esittää "----".
HUOM! Tietty virhenäyttämä voi syntyä
polttoaineenkulutuksen muuttuessa johtuen
esim. muuttuneesta ajotavasta tai polttoainekäyttöisen lämmittimen käytöstä.
HUOM! Polttoainekäyttöisen lämmittimen
käyttö saattaa aiheuttaa tietyn virhenäyttämän.
1.
Tietyt maat.
53
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vakionopeussäädin (lisävaruste)
Nopeuden lisääminen tai vähentäminen
V70 R
V70, XC70
Kytkeminen
Vakionopeussäätimen säätimet ovat ohjauspyörän keskiössä vasemmalla puolella.
Halutun nopeuden asettaminen:
– Painakaa CRUISE-painiketta. Mittaristossa näkyy CRUISE.
– Painakaa kevyesti + tai — auton nopeuden
lukitsemiseksi. Näytössä näkyy CRUISEON.
Vakionopeussäädintä ei voida kytkeä päälle
nopeuden ollessa alle 30 km/h tai yli
200 km/h.
54
– Lisätkää tai vähentäkää lukittua nopeutta
painamalla + tai –. Nopeudeksi ohjelmoidaan se nopeus, joka autolla on, kun
painike vapautetaan.
– Lyhyt painallus + tai – (alle puoli sekuntia)
vastaa nopeusmuutosta yksi km/h.
HUOM! Tilapäinen nopeuden lisääminen
(alle minuutin kestävä) kaasupolkimella esim.
ohitettaessa ei vaikuta vakionopeussäätimen
asetukseen. Auto palaa aikaisemmin
asetettuun nopeuteen, kun kaasupoljin
vapautetaan.
Tilapäinen poiskytkeminen
Painakaa 0 kytkeäksenne vakionopeussäätimen tilapäisesti pois toiminnasta. Mittariston
näytössä näytetään CRUISE. Aiemmin
asetettu nopeus säilyy muistissa tilapäisen
poiskytkennän aikana.
Vakionopeussäädin kytkeytyy lisäksi tilapäisesti pois jos:
•
•
•
•
•
Jarrupoljinta tai kytkinpoljinta painetaan.
Nopeus ylämäessä laskee alle 30 km/h.
Vaihteenvalitsin siirretään asentoon N.
Pyörät luistavat tai lukkiutuvat.
Tilapäinen nopeuden lisäys on kestänyt yli
minuutin.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vakionopeussäädin (lisävaruste)
Nopeuteen palaaminen
Palatkaa aikaisemmin asetettuun
nopeuteen painamalla painiketta.
Mittariston näytössä näkyy
CRUISE-ON.
Poiskytkeminen
Kytkekää vakionopeussäädin pois painamalla
CRUISE. CRUISE-ON sammuu mittariston
näytössä.
55
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, sähkön ulosotot/savukkeensytyttimet
– Asettakaa vaihdevipu asentoon;
1 käsivalintaisen vaihteiston
yhteydessä ja valitsin asentoon P
automaattivaihteiston yhteydessä.
Pysäköinti mäkeen
• Jos auto pysäköidään ylämäkeen;
kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
• Jos auto pysäköidään alamäkeen;
kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunan
suuntaan.
Seisontajarrun vapauttaminen:
Seisontajarru (käsijarru)
Vipu on etuistuinten välissä. Seisontajarru
vaikuttaa takapyöriin, kun se on vedetty
päälle. Varoitusvalo yhdistelmämittarissa
palaa, kun seisontajarru on kytkettynä.
Vetäkää seisontajarruvipu aina ylimpään
asentoonsa.
HUOM! Valo syttyy jo, kun seisontajarrukahva on vedetty asentoon (pykälään) yksi.
Seisontajarru vetäminen päälle:
– Painakaa jalkajarrua määrätietoisesti.
– Vetäkää seisontajarrukahva ylimpään
asentoonsa.
– Vapauttakaa jalkajarru ja varmistakaa, että
auto seisoo paikallaan.
56
– Painakaa jalkajarrua määrätietoisesti.
– Vetäkää seisontajarruvipua hieman
ylöspäin, painakaa nuppi sisään,
päästäkää seisontajarruvipu alas ja
vapauttakaa nuppi.
Sähköliitin/savukkeensytyttimen liitin
Kannen on aina oltava paikallaan liittimessä,
jos sitä ei käytetä sähkövarusteiden kytkemiseen tai savukkeensytytintä varten.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, sähkön ulosotot/savukkeensytyttimet
Sähköliitäntä/savukkeensytytin,
takaistuin
Sähköliitintä voidaan käyttää 12 V varusteita,
esim. matkapuhelinta tai kylmälaatikkoa
varten. Suurin virrankesto on 10 A.
Virta-avaimen pitää olla vähintään
asennossa I, jotta liitin antaa virtaa.
Savukkeensytytin aktivoidaan painamalla
nuppi sisään. Kun sytytin on käyttövalmis,
nuppi ponnahtaa itsestään ulos. Vetäkää
sytytin ulos ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen.
Kääntäkää turvallisuussyistä kansi alas, kun
liitäntää ei käytetä.
57
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
pituussuunnassa. Painakaa ohjauspylväässä
vasemmalla puolella oleva säädin alas.
Säätäkää sitten ohjauspyörä sopivaan
asentoon. Painakaa säädin takaisin ohjauspyörän asennon lukitsemiseksi. Jos se on
vaikeaa, painakaa samalla hieman ohjauspyörää, kun palautatte säätimen.
VAROITUS!
Säätäkää ohjauspyörä ennen ajoon lähtöä,
ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että
ohjauspyörä on lukkiutunut.
58
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Sähkötoimisia lasinnostimia käytetään ovien
kyynärnojissa olevilla katkaisimilla. Jotta lasinnostimet toimisivat, pitää virta-avaimen olla
asennossa I tai II. Kun olette lopettanut ajon
ja poistanut virta-avaimen lukosta, voitte silti
avata ja sulkea ikkunoita niin kauan kuin
kumpaakaan etuovea ei ole avattu.
Katkaisimilla (B) käytetään takaovien
ikkunoita.
VAROITUS!
Ikkunat avautuvat painaessanne katkaisimen
etuosaa ja sulkeutuvat nostaessanne ylös
katkaisimen etuosaa.
VAROITUS!
Varmistakaa, etteivät lasten tai muiden
matkustajien kädet jää puristuksiin, kun
lasit suljetaan kauko-ohjaimella.
Sähkötoimiset lasinnostimet
etuovissa
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista poistamalla avain virtalukosta, jos
kuljettaja poistuu autosta.
Varmistakaa, etteivät lasten tai muiden
matkustajien kädet jää puristuksiin laseja
suljettaessa.
Jos takaovien laseja käytetään kuljettajan
ovesta:
Tarkastakaa etteivät kenenkään takamatkustajan kädet jää puristuksiin laseja
suljettaessa.
Voitte avata ja sulkea ikkunat etuistuimella
kahdella tavalla.
– Painakaa katkaisimia (A) kevyesti alaspäin
tai vetäkää niitä kevyesti ylöspäin.
Ikkunannostimet nousevat tai laskevat niin
kauan kuin katkaisimia käytetään.
– Painakaa käyttökytkin (A) täysin alas tai
vetäkää se täysin ylös ja vapauttakaa se
sitten. Sivu lasit avautuvat tai sulkeutuvat
tällöin automaattisesti. Jos lasin liikettä
estää jokin esine, liike keskeytyy.
HUOM! Automaattinen nosto-toiminto on
matkustajan puolella vain tietyillä markkinaalueilla.
59
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Ikkunannostimien lukitus
takaovissa
Sähkökäyttöinen lasinnostin,
etumatkustajan paikalla
Sähkötoimiset lasinnostimet
takaovissa
Sähkötoimiset ikkunannostimet takaistuimella
voidaan lukita kuljettajan oven säädinpaneelissa olevalla katkaisimella.
Etumatkustajan sähkötoimisen lasinnostimen
katkaisimella voidaan ohjata vain tätä ikkunaa.
Takaovien laseja voidaan ohjata sekä ko. oven
että kuljettajan oven katkaisimilla. Jos
takaovien lasinnostimien lukituskatkaisimen
merkkivalo (kuljettajan oven säädinpaneelissa) palaa, voidaan takaovien laseja ohjata
vain kuljettajan ovesta.
Katkaisimessa oleva diodi ei pala
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä
kyseisen oven että kuljettajan oven katkaisimilla.
Katkaisimessa oleva diodi palaa
Takaovien laseja voidaan ohjata vain kuljettajan ovesta.
60
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit ja sivuikkunat
TÄRKEÄÄ!
Käyttäkää sähkölämmitystä (katsokaa
s. 48) poistaaksenne jään peileistä, ei
jääkaavinta. Kaavin voi naarmuttaa peililasia.
Muistitoiminnolla varustetut
taustapeilit (lisävaruste)
A
Jos autossa on muistitoiminnolla varustetut
taustapeilit, nämä toimivat yhdessä istuimen
muistiasetuksen kanssa, katsokaa s. 79.
B
Sisätaustapeili
Ulkotaustapeilit
A: Normaali asento.
B: Häikäisemätön asento. Käytetään, jos
takana olevien autojen valot häiritsevät.
Molempien ulkotaustapeilien säätimet ovat
etumaisena kuljettajan oven kyynärnojassa.
Tietyissä malleissa on autodim-toiminto, mikä
tarkoittaa, että himmennys tapahtuu
automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Valtuutettu Volvo-korjaamo
voi säätää herkkyyttä.
Turvavyömuistutin
Taustapeilin yläreunassa palaa turvavöiden
varoitusvalo niin kauan kuin kuljettaja ei ole
kytkenyt turvavyötään.
Painakaa katkaisinta L tai R (L = vasen
taustapeili, R = oikea taustapeili). Katkaisimen merkkivalo palaa.
Säätäkää asento kääntämällä keskellä olevaa
säätövipua. Painakaa sitten katkaisinta vielä
kerran. Merkkivalon tulee sammua.
VAROITUS!
Säätäkää peilit ennen ajoon lähtöä!
HUOM! Yllä mainittu edellyttää, että auto on
varustettu sähkösäätöisellä kuljettajan istuimella.
Muistitoiminto kauko-ohjaimessa
(lisävaruste)
Jos avaatte auton lukituksen kaukosäätimellä
ja muutatte ulkotaustapeilien asentoa, niiden
uudet asennot tallentuvat kaukosäätimeen.
Kun seuraavan kerran avaatte auton lukituksesta samalla kaukosäätimellä ja avaatte
kuljettajan oven viiden minuutin sisällä, peilit
asettuvat tallennettuihin asentoihin.
Laminoidut sivuikkunat,
(lisävaruste)
Laminoidut sivuikkunat etu- ja takaovissa
parantavat matkustamon äänieristystä ja
auton murtosuojausta.
61
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit ja sivuikkunat
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
etumaisissa sivuikkunoissa ja/tai
ulkotaustapeileissä (lisävaruste)
Etumaiset sivuikkunat ja/tai ulkotaustapeilit
on käsitelty pintakerroksella, jonka ansiosta
näkyvyys ikkunoiden läpi tai peileistä pysyy
hyvänä sateesta huolimatta. Tietoja lasien
hoidosta, katsokaa s. 159.
Sivuikkunat ja peilit, jotka on
varustettu vettä ja/tai likaa
hylkivällä kerroksella, on
merkitty pienellä symbolilla.
Taustapeilit
Tietyissä sääolosuhteissa likaa hylkivä pintakerros toimii paremmin, jos käytetään taustapeilien sähkölämmitystä, katsokaa s. 48.
Lämmittäkää taustapeilejä:
• Jos jää tai lumi peittää peilit.
• Voimakkaassa sateessa ja likaisella tiellä.
• Jos peilissä on huurua.
62
TÄRKEÄÄ!
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoista. Vettä ja likaa
hylkivä kerros voi vaurioitua.
Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileistä!
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku (lisävaruste)
VAROITUS!
Jos autossa on lapsia:
Katkaiskaa virta kattoluukusta poistamalla
avain virtalukosta, jos kuljettaja poistuu
autosta.
3
1
4
2
5
6
Auki-asennot
Kattoluukun katkaisinyksikkö on sijoitettu
kattoon. Luukku avautuu kahdella eri tavalla:
• Takareuna ylös/alas – tuuletusasento.
• Taakse/eteen – aukiasento/mukavuusasento1.
Virta-avaimen tulee olla asennossa I tai II.
1.
Mukavuusasennossa luukku ei ole
täysin auki, jotta tuulensuhina olisi
hiljaisempi.
1. Sulkeminen automaattisesti
2. Sulkeminen käsin
3. Avaaminen käsin
4. Avaaminen automaattisesti
5. Avaaminen tuuletusasentoon
6. Sulkeminen tuuletusasennosta
Tuuletusasento
Avaaminen: Painakaa katkaisimen
takareunaa (5) ylöspäin.
Sulkeminen: Vetäkää katkaisimen
alareunaa (6) alaspäin.
Tuuletusasennosta voidaan siirtyä suoraan
mukavuusasentoon; vetäkää katkaisinta
taaksepäin ääriasentoon (4) ja vapauttakaa
se.
63
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku (lisävaruste)
Automaattinen käyttö
Siirtäkää katkaisin painokohta-asennon (3)
ohi takimmaiseen ääriasentoon (4) tai painokohta-asennon (2) ohi etumaiseen
ääriasentoon (1) ja vapauttakaa se. Kattoluukku avautuu tällöin mukavuusasentoon tai
sulkeutuu täysin.
VAROITUS!
Puristumissuoja toimii vain aukiasennossa
– ei tuuletusasennossa.
Varmistakaa, että lasten kädet eivät joudu
puristuksiin, kun kattoluukku suljetaan.
Avataksenne luukun mukavuusasennosta
maksimiasentoon: Vetäkää katkaisinta
taaksepäin ääriasentoon (4) vielä kerran ja
vapauttakaa se.
Manuaalinen käyttö
Avaaminen: Vetäkää katkaisinta taaksepäin
painokohta-asentoon (3). Luukku siirtyy
täysin auki-asentoa kohti niin kauan kuin
katkaisin pidetään tässä asennossa.
Sulkeminen: Painakaa säädintä eteenpäin
painopisteeseen (2). Luukku liikkuu sulkemissuuntaan niin kauan kuin katkaisinta pidetään
tässä asennossa.
VAROITUS!
Jos autossa on lapsia, varmistakaa etteivät
kenenkään kädet jää puristuksiin kattoluukkua suljettaessa.
64
Aurinkosuoja
Kattoluukkuun kuuluu myös sisäpuolinen,
käsin siirrettävä aurinkosuoja. Kun kattoluukku avataan, aurinkosuoja siirtyy automaattisesti taaksepäin. Sulkekaa suoja tarttumalla
kahvaan ja vetämällä suojaa eteenpäin.
Puristumissuoja
Kattoluukussa on puristumissuoja, joka
laukeaa jos aukossa on este. Tällöin kattoluukku pysähtyy ja avautuu sitten automaattisesti siihen avausasentoon joka sillä viimeksi
oli.
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Käsisäätöinen lämmityslaite ja ilmastointijärjestelmä, A/C
Elektroninen ilmastointi, ECC
Ilmanjako
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin (lisävaruste)
66
68
70
73
74
65
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Huurua lasien sisäpinnalla
Lasien puhdistus vähentää huurtumista lasien
sisäpinnalla. Käyttäkää tavallista ikkunanpesuainetta.
Hiukkassuodatin
Matkustamon puhaltimen
toiminta
Kun moottori on sammutettuna (vaikka virtaavain on asennossa I tai II), puhallin kytkeytyy
pois automaattisesti. Tämä tapahtuu akun
purkautumisen välttämiseksi.
Huolehtikaa siitä, että hiukkassuodatin
vaihdetaan säännöllisin välein. Neuvotelkaa
valtuutetun Volvo-korjaamon kanssa.
Puhaltimen aktivoimiseksi kääntäkää säädintä
ja asettakaa haluamanne nopeus.
Jää ja lumi
Autot joissa on ECC
Harjatkaa lumi ja jää lämmitysjärjestelmän
ilmanottoaukkojen päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).
Todellinen lämpötila
Valitsemanne lämpötila vastaa fyysistä
kokemusta ottaen huomioon ilmannopeus,
ilmankosteus, auringon säteily jne., jotka
kulloinkin vallitsevat autossa ja sen ympärillä.
Vianetsintä
Valtuutetulla Volvo-korjaamolla on lämmitysja ilmastointilaitteen mahdolliseen vianetsintään ja korjaukseen tarvittavat laitteet ja
työkalut. Antakaa tarkastus ja korjaus koulutetun henkilöstön tehtäväksi.
Kylmäaine
Ilmastointilaitteessa käytetään kylmäainetta
R134a. Se ei sisällä lainkaan klooria ja on sen
vuoksi vaaratonta ilmakehän otsonikerrokselle. Kylmäainetta lisättäessä/vaihdettaessa
saa käyttää vain R134a-kylmäainetta.
Teettäkää tämä työ valtuutetulla Volvo-korjaamolla.
66
Tunnistimet
Aurinkotunnistin sijaitsee kojelaudan päällä.
Älkää peittäkö aurinkotunnistinta. Älkää
peittäkö myöskään lämmitys- ja tuuletuspaneelissa olevaa sisälämpötilan tunnistinta.
Sivulasit ja kattoluukku
Jotta ilmastointilaite toimisi hyvin, on sivuikkunoiden ja mahdollisen kattoluukun oltava
suljettuina. Varmistakaa myös, poistokanavat
tavaratilan sivupaneeleissa eivät ole peitossa.
Kiihdyttäminen
Täydellä kaasulla kiihdytettäessä ilmastointijärjestelmän toiminta lakkaa tilapäisesti.
Voitte havaita tällöin lämpötilan hetkellisen
nousun.
Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta
tippua kondenssivettä auton alle. Se on
normaalia.
Polttoaineen säästö
ECC-lämmitys- ja tuuletuslaitteella säädetään
myös ilmastointia automaattisesti, ja sitä
käytetään vain sen verran kuin matkustamon
jäähdyttäminen ja riittävä kosteudenpoisto
tuloilmasta edellyttävät. Näin säästetään
polttoainetta enemmän kuin perinteisellä
järjestelmällä, jossa ilmastointi jäähdyttää
ilman aina juuri nollarajan yläpuolelle.
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Ilmanjako
Sisääntuleva ilma virtaa autoon useista eri
kohdissa olevista suuttimista.
Kojelaudan
ilmanvaihtosuuttimet
A. Auki
B. Kiinni
C. Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
D. Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa.
– Suunnatkaa uloimmat suuttimet ulospäin
kosteuden poistamiseksi etusivulaseista.
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
A. Auki
B. Kiinni
C. Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
D. Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa.
– Suunnatkaa suuttimet laseihin kosteuden
poistamiseksi takasivulaseista.
– Suunnatkaa suuttimet sisäänpäin autossa
saadaksenne takaistuimelle miellyttävän
ilman.
Muistakaa, että pikkulapset voivat olla herkkiä
ilmavirralle ja vedolle.
67
Lämmitys ja ilmanvaihto
Käsisäätöinen lämmityslaite ja ilmastointijärjestelmä, A/C
1
2
8
1.
2.
3.
4.
A/C – Päällä/Pois
Sisäilman kierrätys
Ilmanjako
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit
5. Sähkölämmitteiset etuistuimet
6. Lämmitys/jäähdytys – oikea puoli
7. Lämmitys/jäähdytys – vasen puoli
8. Puhallin
Kiertäkää puhaltimen katkaisinta (8)
0-asennosta, jos haluatte kytkeä ilmastoinnin.
Käyttäkää ilmastointia myös matalissa lämpötiloissa (0−15 °C), niin tuloilmasta poistuu
kosteus.
68
3
7
4
5
6
A/C – Päällä/Pois (ON/OFF)
Ilmastointilaite on kytketty
jäähdytys- ja kosteudenpoistotoimintoon, kun ONmerkkivalo palaa. Ilmastointilaite on poiskytkettynä, kun
OFF-merkkivalo palaa.
Lämmitys/jäähdytys – vasen/
oikea puoli
Säätäkää tuloilman lämpötila
haluamaksenne kiertämällä
säädintä. Tuloilman jäähdytystä varten on ilmastoinnin
oltava kytkettynä.
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Jos haluatte lämmittää etuistuimen/istuimet, tehkää näin:
– Painakaa kerran: Korkea lämpö –
molemmat katkaisimen diodit palavat.
– Painakaa vielä kerran: Alempi lämpö –
yksi diodi katkaisimessa palaa.
– Painakaa kerran vielä: Lämpö poiskytketty
– kumpikaan katkaisimen merkkivalo ei
pala.
Valtuutettu Volvo-korjaamo voi säätää
lämpötilan.
Lämmitys ja ilmanvaihto
Käsisäätöinen lämmityslaite ja ilmastointijärjestelmä, A/C
Puhallin
Puhaltimen nopeutta
lisätään tai vähennetään
kiertämällä säädintä. Jos
säädin on 0-asennossa,
ilmastointi on kytkettynä
pois.
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset
ulkotaustapeilit
Käyttäkää tätä painiketta
halutessanne saada
nopeasti kosteuden tai
huurun pois takalasista ja
ulkotaustapeileistä, katsokaa
sivua 48 saadaksenne
lisätietoja tästä toiminnosta.
Sisäilman uudelleenkierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan,
kun halutaan estää huonon
ilman, pakokaasujen jne.
pääsy sisätiloihin. Matkustamon ilmaa kierrätetään
uudelleen, ts. autoon ei
imeydy ulkoilmaa, kun tämä toiminto on
aktivoituna. Uudelleenkierrätystoiminnolla
(yhdessä ilmastointilaitteen kanssa) jäähdytetään matkustamo nopeammin lämpimässä
säässä.
Jos ilman kierrätetään uudelleen autossa,
saattaa jäätä ja huurretta muodostua laseihin
etenkin talviaikaan. Ajastintoiminnolla
ehkäistään jään ja huurteen muodostumista
sekä huonoa ilmaa.
Tehkää näin kytkeäksenne sen päälle:
– Painakaa
yli 3 sekunnin ajan.
Merkkivalo vilkkuu 5 sekuntia. Ilmaa kierrätetään uudelleen autossa noin
3–12 minuuttia riippuen ulkolämpötilasta.
– Joka kerta kun painatte
, aktivoituu
ajastintoiminto.
Jos haluatte kytkeä pois ajastintoiminnon:
pois tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa virtaa
ikkunoille suurella nopeudella.
Kun toiminto on valittu, tapahtuu lisäksi
seuraavaa kosteuden poistamiseksi matkustamon ilmasta mahdollisimman tehokkaasti:
• ilmastointi (A/C) kytkeytyy automaattisesti päälle (jos puhallin ei ole
asennossa 0)
• uudelleenkierrätys kytkeytyy automaattisesti pois.
Kun huurteenpoisto
suljetaan, ilmastointilaite palaa edellisille asetuksille.
– Painakaa
uudelleen yli 3 sekuntia.
Merkkivalo palaa 5 sekuntia vahvistaen
valintanne.
Ilmanjako
Hienosäätäkää ilmanjakoa
paremman mukavuuden
aikaansaamiseksi käyttämällä symbolien välillä olevia
pisteillä merkittyjä ilmanjakoasentoja.
Huurteenpoisto
Ilmanjakosäätimen huurteenpoistoa
käytetään huurun ja jään saamiseksi nopeasti
69
Lämmitys ja ilmanvaihto
Elektroninen ilmastointi, ECC
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
11
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
70
A/C – Päällä/Pois
Uudelleenkierrätys/tunnistimella varustettu monitoimisuodatin
Sisäilman kierrätys
AUTO
Ilmanjako
Sisälämpötilan tunnistin
Huurteenpoisto etulasista ja sivulaseista
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit
Istuinlämmitys – oikea puoli
Istuinlämmitys – vasen puoli
Lämpötila – oikea puoli
Lämpötila – vasen puoli
Puhallin
12
AUTO
Lämpötila
AUTO-toiminto säätää
ilmastointia automaattisesti
niin, että valittu lämpötila
saavutetaan. Automatiikka
ohjaa lämmitystä, ilmastointia, ilmanlaatutunnistinta, puhaltimen
nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa.
Jos yksi tai useampia toimintoja valitaan käsin,
muita toimintoja säädetään yhä automaattisesti. AUTO-painiketta painamalla kytketään
kaikki käsisäädöt pois.
Kahdella säätimellä voidaan
säätää lämpötilaa kuljettajan
ja matkustajan puolella.
Muistakaa, ettei lämmitys
eikä jäähdytys nopeudu,
vaikka valitsette
korkeamman tai matalamman lämpötilan kuin
mitä haluatte matkustamoon.
Puhallin
Puhaltimen nopeutta
lisätään tai vähennetään
kiertämällä säädintä. Jos
valitsette AUTO, puhaltimen
nopeus säätyy automaattisesti. Aikaisemmin säädetty puhaltimen
nopeus kytkeytyy pois.
Lämmitys ja ilmanvaihto
Elektroninen ilmastointi, ECC
HUOM! Jos olette kiertänyt puhaltimen
säädintä vastapäivään niin pitkälle, että vain
vasen valo säätimen yläpuolella palaa oranssilla valolla, puhallin ja ilmastointi ovat poiskytkettyinä.
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
Käyttäkää tätä painiketta
halutessanne saada
nopeasti kosteuden tai
huurun pois takalasista ja
ulkotaustapeileistä,
katsokaa sivua 48 saadaksenne lisätietoja
tästä toiminnosta.
Huurteenpoisto, tuulilasi ja
sivuikkunat
Käytetään huurun ja jään
saamiksesi nopeasti pois
tuulilasilta ja sivuikkunoilta.
Ilmaa virtaa ikkunoille puhaltimen suurella nopeudella.
Huurteenpoistopainikkeessa oleva diodi
palaa, kun tämä toiminto on kytkettynä.
Kun toiminto on valittu, tapahtuu lisäksi
seuraavaa kosteuden poistamiseksi matkustamon ilmasta mahdollisimman tehokkaasti:
• ilmastointi (A/C) kytkeytyy automaattisesti päälle (jos puhaltimen säädin on
ääriasennossaan vastapäivään, ilmastointi ei kytkeydy).
• uudelleenkierrätys kytkeytyy automaattisesti pois.
Kun huurteenpoisto
suljetaan, ilmastointilaite palaa edellisille asetuksille.
Ilmanjako
Puhallus laseihin.
Puhallus pään ja kehon
korkeudelle.
Puhallus jalkatilaan.
Painakaa AUTO, kun
haluatte palata automaattiseen ilmanjakoon.
A/C – Päällä/Pois (ON/OFF)
Kun ON-diodi palaa, järjestelmän automatiikka ohjaa
ilmastointia. Näin tuloilma
jäähtyy ja siitä poistetaan
kosteutta riittävästi. Kun
AC OFF on valittu ja OFF-diodi palaa, ilmastointi on aina kytkettynä pois; muita toimintoja
säädetään edelleen automaattisesti. Ilmastointi toimii noin lämpötilaan 0 °C asti.
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Jos haluatte lämmittää etuistuimen/istuimet, tehkää näin:
– Painakaa kerran: Korkea
lämpö – molemmat katkaisimen diodit palavat.
– Painakaa vielä kerran: Alempi lämpö –
yksi diodi katkaisimessa palaa.
– Painakaa kerran vielä: Lämpö poiskytketty
– kumpikaan katkaisimen merkkivalo ei
pala.
Valtuutettu Volvo-korjaamo voi säätää
lämpötilan.
Sisäilman uudelleenkierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan,
kun halutaan estää huonon
ilman, pakokaasujen jne.
pääsy sisätiloihin. Matkustamon ilmaa kierrätetään
uudelleen, ts. autoon ei
imeydy ulkoilmaa, kun tämä
toiminto on aktivoituna.
Jos ilmaa kierrätetään
uudelleen autossa, saattaa jäätä ja huurretta
muodostua laseihin etenkin talviaikaan.
Ajastintoiminnolla (autoissa, joissa on
monitoimisuodatin ja ilmanlaadun tunnistin, ei
ole ajastintoimintoa) ehkäistään jään ja huurun
muodostumisen sekä huonon ilman vaaraa.
71
Lämmitys ja ilmanvaihto
Elektroninen ilmastointi, ECC
Tehkää näin kytkeäksenne sen päälle:
Käyttö
– Painakaa
yli 3 sekunnin ajan.
Merkkivalo vilkkuu 5 sekuntia. Ilmaa kierrätetään uudelleen autossa noin
3–12 minuuttia riippuen ulkolämpötilasta.
Painakaa
ilmanlaatutunnistimen
aktivoimiseksi (normaali asetus).
– Joka kerta kun painatte
, aktivoituu
ajastintoiminto.
Jos haluatte kytkeä pois ajastintoiminnon:
– Painakaa
uudelleen yli 3 sekuntia.
Merkkivalo palaa 5 sekuntia vahvistaen
valintanne.
Ilmanlaatujärjestelmä
(lisävaruste)
Ilmanlaatujärjestelmä
muodostuu monitoimisuodattimesta ja tunnistimesta.
Suodatin erottaa kaasut ja
hiukkaset siten, että hajujen
ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan. Kun
tunnistin havaitsee likaantunutta ulkoilmaa,
ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään
uudelleen matkustamossa.
Kun ilmanlaatutunnistin on kytkettynä, palaa
vihreä diodi AUT painikkeessa
.
72
Tai:
Vaihtakaa seuraavien kolmen toiminnon välillä
painamalla toistuvasti
.
• Merkkivalo AUT palaa. Ilmanlaatutunnistin
on nyt kytkettynä.
• Mikään merkkivalo ei pala. Uudelleenkierrätys ei ole kytkettynä, jollei sitä tarvita
jäähdytystä varten sään ollessa lämmin.
• Merkkivalo MAN palaa. Uudelleenkierrätys
on nyt kytkettynä.
Huomioitavaa
• Ilmanlaatutunnistin on hyvä pitää aina
kytkettynä.
• Kylmällä säällä sisäilman kierrätys on rajoitettu lasien huurtumisen välttämiseksi.
• Jos laseihin muodostuu kosteutta tai
huurretta, on ilmanlaatujärjestelmä
kytkettävä pois.
• Kun huurretta ja kosteutta muodostuu, on
hyvä käyttää tuulilasin, takalasin ja
sivulasien huurteenpoistotoimintoja.
Katsokaa sivua 71.
• Noudattakaa Volvon huolto-ohjelmassa
annettuja monitoimisuodattimen vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto
olla tarpeen useammin.
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanjako
Ilmanjako
Käyttö
Puhallus
edessä ja
takana
olevien tuuletussuuttimien kautta.
Puhallus
ikkunoille.
Tässä
asennossa ilmaa ei
kierrätetä uudelleen.
Ilmastointi on aina
kytkettynä. Jonkin
verran puhallusta
tuuletussuuttimiin.
Puhallus
lattiaan ja
laseihin.
Jonkin verran puhallusta tuuletussuuttimiin.
Kun haluatte
hyvän jäähdytyksen lämpimässä
ilmastossa.
Kun haluatte
poistaa jään ja
huurteen. Hyvä
puhaltimen
suurella nopeudella.
Ilmanjako
Käyttö
Puhallus
lattiaan.
Jonkin verran
puhallusta tuuletussuuttimiin sekä tuulilasin ja sivulasien
huurteenpoistosuuttimiin.
Puhallus
lattiaan ja
tuuletussuuttimiin.
Kun haluatte jalat
lämpimiksi.
Aurinkoisella
säällä, kun ulkona
on viileää.
Kun haluatte
miellyttävän
mukavuuden ja
hyvän huurteenpoiston kylmässä
ilmastossa. Ei
liian pientä puhaltimen nopeutta.
73
Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin (lisävaruste)
alle, pysäköintilämmittimen enimmäistoiminta-aika on 60 minuuttia.
Jos pysäköintilämmitin ei käynnisty, toistuvista yrityksistä huolimatta, näkyy näytössä
ilmoitus. Ottakaa tällöin yhteys valtuutettuun
Volvo-korjaamoon.
VAROITUS!
Yleistä
Ennen kuin pysäköintilämmitin voidaan ohjelmoida, sähköjärjestelmä pitää "herättää".
Tämä tehdään yksinkertaisimmin:
– Painamalla READ-painiketta tai
– painamalla kaukovalovilkkua tai
– kytkemällä virta.
Pysäköintilämmitin voidaan käynnistää heti tai
asettaa kaksi eri käynnistymisaikaa
AJASTIMELLA 1 ja AJASTIMELLA 2.
Käynnistysajalla tarkoitetaan tässä aikaa,
jolloin auton lämmittäminen on valmis.
Auton elektroniikka laskee itse käynnistysajan
vallitsevan ulkolämpötilan mukaan. Jos
ulkolämpötila ylittää 25 °C, ei lämmitystä
tapahdu. Lämpötilan ollessa 10 °C tai sen
74
• Sammuttakaa polttoainekäyttöinen
lämmitin ennen tankkauksen aloittamista.
Pakokaasut voivat sytyttää mahan
roiskuneen polttoaineen.
• Tarkastakaa infonäytöstä, että lämmitin
on suljettu. (Pysäköintilämmittimen
toimiessa esitetään PNESTELÄM ON
näytössä.)
VAROITUS!
Auton on oltava ulkona, kun käytetään
bensiini- tai dieselkäyttöistä lämmitintä.
Ilmoitus näytössä
Kun asetukset AJASTIMESSA 1,
AJASTIMESSA 2 ja suorakäynnistyksessä
aktivoidaan, palaa keltainen varoitussymboli
mittaristossa ja selventävä teksti esitetään
merkki-ikkunassa.
Kun olette pysäköinyt auton, näyttöön tulee
ilmoitus, jossa kerrotaan voimassa olevat
asetukset.
Varoitustarra säiliön luukussa.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, sen
tulee olla etupää ylöspäin, jotta polttoaineen
syöttö pysäköintilämmittimeen toimisi häiriöittä.
Auton kello/ajastin
Jos auton kello asetetaan aikaan uudelleen
ajastinasetusten jälkeen, nämä mitätöidään
turvallisuussyistä.
Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin (lisävaruste)
AJASTIMEN 1 tai 2 asettaminen
Turvallisuussyistä voidaan ajastimeen ohjelmoida vain lähimmän vuorokauden aikoja, ei
useampien vuorokausien.
– Askeltakaa renkaan (B) avulla
AJASTIMEEN 1.
– Painakaa kevyesti RESET-painiketta (C)
päästäksenne vilkkuvaan tuntiasetukseen.
– Askeltakaa renkaan (B) avulla haluamaanne tuntilukuun.
– Painakaa kevyesti RESET-painiketta
päästäksenne vilkkuvaan minuuttiasetukseen.
– Askeltakaan renkaalla (B) haluttuun
minuuttilukuun.
– Painakaa kevyesti RESET-painiketta
vahvistaaksenne asetuksen.
– Painakaa RESET-painiketta ajastimen
aktivoimiseksi.
Kun olette asettanut AJASTIMEN 1, askeltakaa AJASTIMEEN 2. Asetukset tehdään
samalla tavalla kuin AJASTIMELLE 1.
Ajastinkäynnistetyn lämmittimen sulkeminen
Lämmitin voidaan kytkeä pois manuaalisesti,
ennen kuin ajastin tekee sen, toimimalla
seuraavasti:
– Askeltakaa renkaalla (B) tekstiin
AJASTIN PNLÄMM 1 (tai 2). Teksti ON
vilkkuu.
– Painakaa RESET-painiketta (C). Teksti
OFF palaa jatkuvasti ja lämmitin kytkeytyy
pois.
Lämmittimen välitön käynnistys
– Askeltakaa renkaalla (B) SUORAKÄYNNISTYKSEEN.
– Painakaa RESET-painiketta (C) päästäksenne vaihtoehtoihin PÄÄLLÄ tai POIS.
Valitkaa PÄÄLLÄ.
Lämmitin on nyt aktivoituna 60 minuuttia.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun
moottorin jäähdytysneste on saavuttanut
riittävän lämpötilan.
Suorakäynnistetyn lämmittimen sulkeminen
– Askeltakaa renkaalla (B) SUORAKÄYNNISTYKSEEN.
– Painakaa RESET-painiketta (C) päästäksenne vaihtoehtoihin ON tai OFF.
– Valitkaa POIS.
Akku ja polttoaine
Jos akun lataus ei ole riittävä tai jos polttoainesäilössä on liian vähän polttoainetta,
kytkeytyy pysäköintilämmitin pois päältä.
Siinä tapauksessa saatte ilmoituksen
näytössä. Kuitatkaa ilmoitus READpainikeella (A).
TÄRKEÄÄ!
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
lyhyiden ajomatkojen yhteydessä voi
johtaa akun purkautumiseen, mistä voi
olla seurauksena käynnistysongelmia.
Sen varmistamiseksi, että generaattori
ehtii tuottaa yhtä paljon energiaa kuin
lämmitin ottaa akusta, on lämmittimen
säännöllisen käytön yhteydessä ajettava
yhtä pitkä aika kuin se on ollut
toiminnassa.
Lisälämmitin (diesel)
(tietyt maat)
Kylmällä säällä voidaan tarvita lisälämmittimen antamaa ylimääräistä lämpöä oikean
lämpötilan saavuttamiseksi matkustamossa.
Lisälämmitin käynnistyy automaattisesti, kun
lisälämpöä tarvitaan, jos moottori on
käynnissä. Se suljetaan automaattisesti, kun
oikea lämpötila on saavutettu tai moottori
sammutetaan.
– Painakaa READ-painiketta (A)
75
Lämmitys ja ilmanvaihto
76
Sisustus
Etuistuimet
Matkustamon valaistus
Säilytystilat matkustamossa
Takaistuin
Tavaratila
78
81
83
88
93
77
Sisustus
Etuistuimet
5.
6.
Selkänojan kallistuksen säätö: kiertäkää
säätöpyörää.
Sähkötoimisen istuimen käyttöpaneeli..
VAROITUS!
• Säätäkää kuljettajan istuimen asento
ennen ajoon lähtöä, ei koskaan ajon
aikana.
• Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.
Istuma-asento
Kuljettajan ja matkustajan istuimet voidaan
säätää parhaaseen istuma- ja ajoasentoon.
1.
Eteen-/taaksepäin: nostakaa kahvaa ja
säätäkää oikea etäisyys ohjauspyörään
ja polkimiin. Varmistakaa säädön jälkeen,
että istuin on lukkiutunut.
Istuintyynyn etureunan nostaminen/
laskeminen, pumpatkaa ylös/alas1.
Istuimen nostaminen/laskemine,
pumpatkaa ylös/alas.
Ristiselän tuen säätö: kiertäkää säätöpyörää.
2.
3.
4.
1.
78
Käyttösäädin (2) ei ole käytettävissä
tiettyjen verhoiluvaihtoehtojen yhteydessä.
Etuistuimen selkänojan kallistaminen eteen
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta
varten.
– Siirtäkää istuin mahdollisimman taakse.
– Asettakaa selkänoja pystysuoraan
asentoon 90 astetta.
– Nostakaa selkänojan takasivulla olevia
salpoja ja kallistakaa selkänoja samalla
eteen.
– Työntäkää istuin eteen siten, että niskatuki
"lukkiutuu" käsinekotelon alle.
Sisustus
Etuistuimet
Sähkökäyttöinen istuin
(lisävaruste)
Valmistelut
Istuimen säätö tehdään normaalisti, kun virtaavain on asennossa I tai II. Sitä voidaan myös
säätää 4,5 minuuttia sen jälkeen, kun oven
lukitus on avattu avaimella tai kauko-ohjaimella. Jos ovi on kiinni eikä virta-avainta ole
vielä asetettu virtalukkoon tai se on
asennossa 0 virtalukossa, säätöjä voidaan
tehdä 40 sekunnin aikana oven sulkemisen
jälkeen.
Muistitoiminto kauko-ohjaimessa
(lisävaruste)
Kauko-ohjain, jota käytetään auton lukituksen
avaamiseen, tallentaa tiedot istuimen
säädöistä, joita muutetaan. Kun auton lukitus
seuraavan kerran avataan samalla kaukoohjaimella ja ovi avataan viiden minuutin
kuluessa, kuljettajan istuin ja ulkopeilit
asettuvat tallennettuihin asentoihinsa.
Istuimen säätö
Katkaisimilla voidaan säätää seuraavaa:
1. Istuintyynyn etureuna ylös/alas
2. Istuin eteen-/taaksepäin
3. Istuin ylös/alas
4. Selkänojan kaltevuus
Istuinta voidaan siirtää yhteen suuntaan
kerrallaan. Sähkötoimisissa etuistuimissa on
ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin
esine aiheuttaa istuimen juuttumisen. Jos näin
tapahtuu, katkaiskaa virta (asento 0) ja
odottakaa n. 20 sekuntia ennen kuin istuinta
käytetään uudelleen.
Muistitoiminnolla varustettu
istuin (lisävaruste)
5. Istuimen ja ulkopeilien säätö, ohjelma 1
6. Istuimen ja ulkopeilien säätö, ohjelma 2
7. Istuimen ja ulkopeilien säätö, ohjelma 3
8. Istuimen säädön tallennus
Kolme asentoa voidaan tallentaa. Istuimen
säädön jälkeen pidetään painiketta MEM (8)
painettuna samalla, kun painiketta (5)
painetaan. Muistipainikkeilla (6) ja (7)
voidaan istuimen ja peilien lisäasentoja
tallentaa muistiin.
79
Sisustus
Etuistuimet
Muistissa olevan asennon
hakeminen
Pitäkää jotain muistipainiketta (5), (6) tai (7)
painettuna, kunnes istuin pysähtyy. Jos
painettu painike vapautetaan, säätöliike
keskeytyy turvallisuussyistä heti.
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin katkaisinta, niin istuin pysähtyy.
VAROITUS!
Varmistakaa, ettei istuimen edessä, takana
eikä alla ole mitään esineitä säädön
aikana.
Varmistakaa, ettei kukaan takamatkustajista voi jäädä puristuksiin.
Ehkäiskää puristumisvaara estämällä
lapsia leikkimästä katkaisimilla.
80
Sisustus
Matkustamon valaistus
Yleisvalo sammuu, kun:
• moottori käynnistyy.
• lukitsette auton ulkopuolelta avaimella tai
kauko-ohjaimella.
Yleisvalaistus sammuu automaattisesti
10 minuutin kuluttua moottorin pysäyttämisestä, jos ette sitä ennen ole sammuttanut
valaistusta.
Yleisvalon voi sytyttää ja sammuttaa kaikissa
tilanteissa painamalla katkaisinta lyhyesti.
Yleisvalaistus
Yleisvalaistuksen sytytätte ja sammutatte
painamalla keskimmäistä painiketta. Yleisvalaistus syttyy automaattisesti1 ja palaa
30 sekuntia, kun:
• avaatte auton lukituksen avaimella tai
kaukosäätimellä.
• olette sammuttanut moottorin ja kääntänyt
virta-avaimen 0-asentoon.
Yleisvalaistus syttyy ja palaa 10 minuuttia,
kun:
Voitte kytkeä automatiikan pois painamalla
katkaisinta yli 3 sekunnin ajan. Kun sitten
painatte painiketta uudelleen lyhyesti,
automatiikka kytkeytyy päälle.
Tehtaalla ohjelmoituja 30 sekunnin ja
10 minuutin aikoja voidaan muuttaa. Ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvo-korjaamoon.
Lukuvalot edessä ja takana
Etu- ja takaistuimien lukuvalot sytytetään ja
sammutetaan painamalla vastaavaa katkaisinta.
Lukuvalot sammuvat automaattisesti
10 minuutin kuluttua, jos niitä ei sammuteta
ennen sitä.
• jokin ovista on auki.
• yleisvalaistusta ei ole sammutettu.
1.
Toiminto riippuu valoisuudesta ja
aktivoitu vain, kun on pimeää.
81
Sisustus
Matkustamon valaistus
Meikkipeili1
Valo syttyy automaattisesti, kun kansi
nostetaan ylös.
1.
82
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
Sisustus
Säilytystilat matkustamossa
6
Säilytystilat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lokero ovipaneelissa
Aurinkolasilokero, kuljettajan puoli
(lisävaruste)
Kortinpidin
Käsinekotelo
Säilytystasku
Säilytyslokerot keskikonsolissa
Säilytystasku
VAROITUS!
Huolehtikaa siitä, ettei kovia, teräviä tai
painavia esineitä kuljeteta sellaisella
tavalla, että ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet
turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
83
Sisustus
Säilytystilat matkustamossa
Säilytyspaikka keskikonsolissa
1. Taempi säilytyslokero
Voitte käyttää keskikonsolin taempaa säilytyslokeroa CD-levyjen ja vastaavien säilyttämiseen. Tämä säilytyslokero voidaan
varustaa:
Salaluurilla + pitimellä (lisävaruste)
2. Etumainen säilytyslokero
(Kaihtimen peittämä)
Tämä säilytyslokero on mahdollista varustaa
seuraavilla vaihtoehdoilla:
• Mukinpidin (lisävaruste)
• Tuhkakuppi (lisävaruste)
84
3.
4.
12 V:n liitäntä
Tuhkakuppi (lisävaruste)
Mukinpitimet takaistuinta varten
taemmassa säilytyslokerossa
Päästäksenne käsiksi säilytyslokeroon/
salaluuriin painakaa kyynärnojan vasemmalla
puolella olevaa painiketta, kääntäkää kansi
taakse tunnelilokeron päältä. Mukinpitimien
käyttämiseksi painakaa kyynärnojan oikealla
puolella olevaa painiketta, kääntäkää kannen
yläosa taakse tunnelilokeron päältä. Mukinpidin ja kansi voidaan sulkea erikseen.
Sisustus
Säilytystilat matkustamossa
Mukinpidin etummaisessa
säilytyslokerossa (lisävaruste)
Mukinpidin voidaan irrottaa helposti:
Mukinpidin etummaisessa
säilytyslokerossa XC70
(lisävaruste)
1.
Mukinpidin voidaan irrottaa helposti:
2.
3.
4.
Painakaa mukinpidintä eteenpäin (1)
nostaen sitä samalla takareunasta (2).
Työntäkää mukinpidintä taaksepäin (3),
uraan kaihtimen alle.
Kääntäkää mukinpidin ylös etureunasta
(4) ja nostakaa pois.
Mukinpitimen asentamiseksi toimikaa
edellä olevan mukaisesti päinvastaisessa järjestyksessä.
– Tarttukaa mukinpitimeen takareunasta ja
painakaa takaosaa takareunan irrottamiseksi.
– Kääntäkää mukinpidin ylös takareunasta
ja nostakaa pois.
Mukinpitimen asentamiseksi toimikaa edellä
olevan mukaisesti päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOM! Varmistakaa, että seisontajarrun
suojus ei joudu puristuksiin.
85
Sisustus
Säilytystilat matkustamossa
Mukinpidin kojelaudassa
(lisävaruste)
• Painakaa pidintä sen avaamiseksi.
• Painakaa pidin takaisin sisään käytön
jälkeen.
HUOM! Älkää käyttäkö pitimessä lasipulloja.
Olkaa myös varovainen käsitellessänne
kuumia juomia.
86
Käsinekotelo
Takinpidin
Käsinekotelossa voitte säilyttää esim. auton
käyttöohjekirjaa, karttoja, kyniä ja luottokortteja.
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
Lattiamatot (lisävaruste)
Volvo toimittaa erityisesti Teidän autoanne
varten valmistettuja lattiamattoja. Niiden tulee
olla kunnolla alaspainettuina ja kiinnitettyinä
pitimiinsä, jotta ne pysyisivät paikallaan
eivätkä joutuisi puristuksiin polkimien alle
kuljettajan kohdalla.
Sisustus
Säilytystilat matkustamossa
Pullonpidin takaistuimella
(lisävaruste)
Mukinpitimet kyynärnojassa, takaistuin
(lisävaruste).
Pullonpitimen käyttämiseksi menetelkää
seuraavasti:
– Kääntäkää pidin ulos.
– Asettakaa pullo pitimeen.
Pullonpidintä voi käyttää myös paperikorina.
Pujottakaa pussi pitimeen ja kääntäkää
yläreuna alas.
HUOM! Pidintä varten ei ole mitään erityispusseja – käyttäkää tavallisia muovipusseja.
87
Sisustus
Takaistuin
Alaslaskettava pöytä
(lisävaruste)
– Nostakaa nauhasta ja kääntäkää istuintyyny eteen.
88
Jos haluatte kääntää pöytäosan kokonaan
ulos, on takaistuimen kyynärnoja ensin
käännettävä eteen. Jos haluatte käyttää vain
mukinpitimiä, pöytä osaa ei tarvitse kääntää.
Sulkeminen:
– Kääntäkää pöytäosa ja mukinpitimet
sisään.
– Taittakaa pöydän alla oleva varsi sisään.
Varokaa jättämästä kättänne puristuksiin.
– Kääntäkää taka-istuimen kyynärnoja
sisään.
– Nostakaa nauhasta ja kääntäkää istuintyyny takaisin.
Sisustus
Takaistuin
Niskatuen kääntäminen eteen.
Tavaratilan pidentäminen
Keskipaikan niskatuki (V70)
Keskipaikan niskatuki (XC70)
Takaistuin on jaettu ja osat voidaan kääntää
eteen erikseen.
Laskekaa keskipaikan niskatuki alas, jos se on
ylösvedettynä.
Nostaminen:
– Jos etuistuimien selkänojat ovat kallistettuina liikaa taaksepäin, ne on ensin
nostettava pystyyn.
– Vetäkää istuintyynyn nauhasta ja
kääntäkää tyyny etuistuimien selkänojia
vasten.
– Kääntäkää ulommat niskatuet eteenpäin
vetämällä niskatuen nauhasta.
– Painakaa oikeanpuoleisen putken takana
olevaa vapautuspainiketta – katsokaa
kuvaa.
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
– Vetäkää niskatukea suoraan ylöspäin.
Laskeminen:
– Vetäkää niskatukea hieman eteenpäin ja
painakaa alas.
89
Sisustus
Takaistuin
A. Salpa lukitusasennossa.
B. Salpa auki-asennossa.
Keskipaikan selkänoja (XC70 varustettuna
3-osaisella takaistuimella).
Selkänojan kaataminen eteen
Takaistuimen keskipaikan
selkänojan alaslaskeminen
(XC70)
– Painakaa selkänojan salpaa taaksepäin ja
kaatakaa selkänoja eteen.
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
VAROITUS!
Kun selkänojat käännetään takaisin, niiden
täytyy lukkiutua kunnolla. Salvassa oleva
sana "UNLOCKED" ei saa olla näkyvissä.
90
Selkänojan vasen ja keskimmäisen osa
voidaan kallistaa erikseen. Jos selkänojan
oikea osa kallistetaan alas, on myös keskimmäinen osa kallistettava.
Keskipaikan selkänojan alaslaskeminen
(ilman että ulommat osat lasketaan alas):
– Varmistakaa, että niskatuki on täysin
alaspainettuna. Painakaa tämän selkänojaosan yläreunassa olevaa nuppia lukon
avaamiseksi.
– Kääntäkää sitten selkänoja eteen.
Säilytystaskuilla varustettu
välipaneeli (XC70 – lisävaruste)
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
Säilytystaskuilla varustettu välipaneeli on
saatavana lisävarusteena 3-osaisella takaistuimella varustettuun XC70:een. Välipaneeli
voi estää tavaratilassa olevien tavaroiden
sinkoutumisen eteenpäin äkkinäisessä jarrutuksessa.
Paneelin kiinnitysohjeet seuraavat mukana,
vaihtoehtoisesti voitte ottaa yhteys Volvokorjaamoon.
Sisustus
Takaistuin
Selkänojan keskiosan kiinnitys
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
Selkänojan keskiosaa kiinnitettäessä oikeanpuoleisen selkänojaosan tulee olla pystyasennossa.
– Asettakaa selkänoja paikalleen painamalla
sen alaosaa tankoon kunnes se lukkiutuu.
Volvo-jälleenmyyjältä saatte tietoja niistä
lisävarusteista, jotka voidaan asettaa
selkänojan ja istuintyynyn ulompien osien
väliin.
VAROITUS!
Takaistuimen keskipaikan
selkänojan poistaminen (XC70)
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
– Painakaa tämän selkänojaosan yläreunassa olevaa nuppia lukon avaamiseksi.
– Kääntäkää selkänojaa hieman eteenpäin.
– Vetäkää selkänojan takapuolella olevasta
kahvasta (katsokaa yllä olevaa kuvaa)
vapauttaaksenne selkänojan alaosan
tangosta. Nostakaa selkänoja pois.
Volvo-jälleenmyyjältä saatte tietoja niistä
lisävarusteista, jotka voidaan asettaa
selkänojan ulompien osien väliin.
(XC70 varustettuna 3-osaisella takaistuimella)
Keskipaikan selkänojaa ei saa turvallisuussyistä jättää irrallisena autoon.
Jos keskipaikan selkänoja on irrotettu,
voivat tavaratilassa olevat irralliset tavarat
siirtyä eteenpäin ulompien selkänojien
välistä äkkinäisessä jarrutuksessa.
Selkänojan oikean osan on oltava ylösnostettuna, kun keskipaikan selkänojaa
asennetaan takaisin, muuten keskimmäistä selkänojaa ei voida lukita eikä
keskipaikan turvavyötä käyttää.
91
Sisustus
Takaistuin
VAROITUS!
Jos keskipaikan selkänojaa käytetään
kyynärnojana, tulee välipaneeli (katsokaa
s. 90) asettaa paikalleen, jotta tavaratilassa olevat tavarat eivät pääse siirtymään
eteenpäin ulompien selkänojien välistä
äkkinäisessä jarrutuksessa.
Keskipaikan selkänoja kyynärnojana.
Keskikyynärnoja (XC70)
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
Keskipaikan selkänoja voidaan kääntää niin,
että se toimii kyynärnojana.
– Irrottakaa keskipaikan selkänoja.
Katsokaa s. 91.
– Kääntäkää selkänoja (selkänojan
etupuolen tulee olla ylöspäin).
– Painakaa selkänoja takaisin kiinnitystankoon niin, että se lukkiutuu.
– Siirtääksenne selkänojan takaisin normaaliasentoon vetäkää kahvasta (joka on nyt
edessä alapuolella) selkänojan irrottamiseksi tangosta.
– Kääntäkää selkänoja takaisin.
92
Sisustus
Tavaratila
Yleistä
Kuormauskyky riippuu auton kokonaisomapainosta, johon sisältyvät mahdolliset
asennetut lisävarusteet. Omapaino käsittää
kuljettajan, polttoainesäiliön painon sen
ollessa 90 % täynnä ja muut huuhtelu-/
jäähdytysnesteet ym. Asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku, taakkateline, kattolaatikko jne. lasketaan mukaan omapainoon.
Matkustajien lukumäärä ja paino vähentävät
auton kuormauskykyä.
VAROITUS!
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat toimintapainon mukaan ja riippuen kuinka
raskaasti se on kuormitettu.
Tavaratilan kuormaaminen
Turvavyöt ja turvatyynyt antavat kuljettajalle ja
matkustajille hyvän suojan varsinkin edestä
päin sattuvissa törmäyksissä. On myös
ajateltava suojautumista takaapäin sattuvien
törmäysten varalta. Autoa kuormattaessa on
muistettava, että huonosti kiinnitetty tavara
voi sinkoutua eteenpäin suurella nopeudella
ja voimalla äkkinäisen jarrutuksen tai törmäyksen sattuessa ja aiheuttaa vakavia
vahinkoja.
HUOM! Huomatkaa, että 20 kg painava
esine vastaa 50 km/h nopeudella tapahtuvassa törmäyksessä 1000 kg:n törmäyspainoa.
Huomioikaa kuormatessanne seuraavaa:
• Sijoittakaa kuorma selkänojaa vasten.
• Asettakaa raskaat tavarat mahdollisimman alas.
• Asettakaa leveät tavarat selkänojan
molempia puolia vasten.
• Kiinnittäkää kuorma kiinnitysnauhoilla
auton kuormankiinnityssilmukoihin.
• Älkää kuormatko koskaan selkänojan
yläpuolelle käyttämättä suojaverkkoa.
• Takaistuimen selkänojan ollessa alas
laskettuna autoa ei saa kuormata
korkeammalle kuin 50 mm takasivuovien
ikkunoiden yläreunan alapuolelle, muuten
auton katon sisällä olevan turvaverhon
toiminta saattaa häiriintyä.
VAROITUS!
Älkää kuormatko liian raskasta kuormaa
aivan etuistuimien taakse. Muuten alaslaskettu selkänoja painautuu liian voimakkaasti alaspäin. Älkää kuormatko koskaan
selkänojien yläpuolelle! Jos teette niin,
kuorma voi lentää eteenpäin äkkinäisessä
jarrutuksessa tai törmäyksessä ja
aiheuttaa vakavia vahinkoja itsellenne tai
matkustajillenne. Kiinnittäkää (sitokaa)
kuorma aina mahdollisimman hyvin.
93
Sisustus
Tavaratila
Tavaratilan tilavuudet (mitattuna 1 litran
laatikkoina)
Takaistuimen selkänoja ylösnostettuna,
kuorma ulottuu selkänojan yläreunaan: 485 l
Takaistuimen selkänoja alaslaskettuna,
kuorma ulottuu etuistuimien selkänojien
yläreunaan: 745 l
Takaistuimen selkänoja alaslaskettuna,
kuorma ulottuu sisäkattoon: 1641 l
VAROITUS!
Takaistuimen selkänojan ollessa alas
laskettuna autoa ei saa kuormata
korkeammalle kuin 50 mm takasivuovien
ikkunoiden yläreunan alapuolelle, muuten
auton katon sisällä olevan turvaverhon
toiminta saattaa häiriintyä.
94
HUOM! Varmistakaa, että selkänojan yläosan
muovivahvikkeiden reiät osuvat istuintyynyn
alapuolella oleviin koukkuihin.
Kun selkänoja ja istuintyyny siirretään takaisin
normaaliasentoon, on niskatuet taas
nostettava ylös normaaliasentoon.
Istuintyynyn poistaminen
(2- tai 3-osainen takaistuin)
Istuintyyny voidaan poistaa helposti. Tällöin
tavaratila pitenee hieman.
– Kääntäkää punaisia lukitustappeja
eteenpäin istuintyynyn lukituksen avaamiseksi.
– Nostakaa sen jälkeen istuintyyny ylös.
– Istuintyyny asetetaan takaisin paikalleen
päinvastaisessa järjestyksessä.
Sisustus
Tavaratila
A. Salpa lukitusasennossa.
B. Salpa auki-asennossa.
Takaistuimen selkänojan
asennot
Teillä on mahdollisuus säätää takaistuimen
molempien selkänojien asentoa pystysuunnassa. Halutessanne säätää selkänojan
kuormankuljetusasentoon toimikaa seuraavasti1:
– Painakaa salpaa kunnes punainen merkki
näkyy.
– Vetäkää selkänojaa eteenpäin uuteen
lukitusasentoon.
– Varmistakaa, että selkänoja on lukkiutunut
ja että punainen merkki ei enää näy.
– Halutessanne asettaa selkänojan normaaliasentoon tehkää säätö vastaavalla tavalla.
1.
Kuormankuljetusasennossa tavaratila
on suurempi.
Tavaratilan valo
Tavaratilan takareunassa on lisäkattovalo.
Ruokakassien pidin (lisävaruste)
– Nostakaa tavaratilan luukku.
– Ripustakaa tai kiinnittäkää ruokakassit
kiristysnauhojen tai pitimen avulla.
Muovinen pohjalevy irrotetaan kiertämällä sen
sivuilla olevaa kahta lukitusnuppia.
95
Sisustus
Tavaratila
asennuksen jälkeen, muuten törmäyssuoja ei
toimi.
Irrottakaa suojaritilä näin:
Sähköliitäntä kuormatilassa
Kääntäkää kansi alas, kun haluatte käyttää
pistorasiaa. Pistorasia toimii riippumatta siitä,
onko sytytys kytkettynä vai ei.
Jos sytytysvirta katkaistaan ja liitäntään on
kytketty 0,1 A ylittävä sähkökuormitus, tulee
näyttöön varoitusilmoitus.
HUOM! Välttäkää sähköliitännän käyttöä
sytytysvirran ollessa katkaistuna, on olemassa
auton akun tyhjenemisen vaara.
96
Punainen värimerkki – lukitsematon asento.
Vihreä värimerkki – lukittu asento.
Suojaritilä XC70
Tavaratilan suojaritilä on turvallisuussyistä
aina kiinnitettävä ja lukittava oikealla tavalla.
Kiinnittäkää suojaritilä näin:
– Taittakaa selkänoja alas.
– Painakaa ja kääntäkää nuppia (1)
punaiseen asentoon (lukitsematon
asento) Torx-ruuvitaltalla.
– Asettakaa suojaritilän jousikuormitteiset
päät kiinnityspisteisiin (katsokaa kuvaa).
– Painakaa ja kääntäkää nuppia (1)
vihreään asentoon (lukittu asento).
HUOM! Konsolin vihreän värimerkinnän (2)
ja nupin merkinnän (1) on oltava vastakkain
– Kääntäkää selkänojat eteen.
– Painakaa ja kääntäkää nuppia (1) Torxruuvitaltalla punaiseen asentoon, niin että
nupin merkintä on konsolin merkinnän
kohdalla.
– Painakaa suojaritilää auton vastakkaiseen
kiinnityspisteeseen kunnes se irtoaa
kattopaneelista. Vähentäkää voimaa kun
ritilä on irronnut kiinnikkeestä ja vetäkää
sitä varovasti itseenne päin, niin että se
irtoaa myös toiselta puolelta. Älkää
kääntäkö ritilää liian vinoon asentoon,
koska se voisi tällöin juuttua ja olla vaikea
irrottaa.
Sisustus
Tavaratila
A
E
B
Nailonkuormaverkko V70
(2-osainen takaistuin)
Vahvasta nailonkudoksesta valmistettu
kuormaverkko voidaan vetää ulos takaistuimen selkänojasta. Kuormaverkko lukkiutuu
automaattisesti käyttöasentoon noin
1 minuutin kuluttua, jos takaistuimen
selkänojat ovat ylösnostetussa asennossa.
– Vetäkää ylös oikeanpuoleinen kuormaverkko.
– Kiinnittäkää ensin tanko oikealla puolella
olevaan kiinnikkeeseen (A). Vetäkää sen
jälkeen tankoa ulospäin ja kiinnittäkää se
vasemmalla puolella olevaan pitimeen (B).
– Vetäkää vasen verkko ylös ja kiinnittäkää
se tankoon.
– Irrottaminen suoritetaan päinvastaisessa
järjestyksessä.
Kuormaverkkoa voidaan käyttää myös takaistuimen ollessa kaadettuna eteen.
F
Nailonkuormaverkko XC70
(3-osaisella takaistuimella varustetut mallit)
Volvo XC70 voidaan varustaa vahvasta
nailonkudoksesta valmistetulla kuormaverkolla, joka voidaan kiinnittää tätä varten tarkoitettuihin kattokiinnikkeisiin ja kiristää lattiassa
oleviin silmukoihin1.
Verkko voidaan kiinnittää ylösnostetun takaistuimen selkänojan taakse ja takaistuimen
ollessa alaslaskettuna verkko voidaan
kiinnittää myös etuistuimien taakse (ks. kuvia).
1.
Jos autossanne on taaksepäin
käännetty lisäistuin.
97
Sisustus
Tavaratila
istuintyynyt on kaadettu eteen, on verkko sijoitettava istuintyynyjen etupuolelle ja etuistuimien selkänojien takapuolelle (C).
HUOM! Kuormaverkon vetonauhoja ei saa
kiinnittää lattiassa etuistuimien alla oleviin
silmukoihin. Jos näitä silmukoita käytetään ja
etuistuimet siirretään takaisin, verkko tai
yläkiinnikkeet vaurioituvat.
C
D
Ylä- ja alatanko on keskeltä saranoitu, joten
kuormaverkko voidaan taittaa. Tarvittaessa
tangot suoristetaan niin, että ne lukkiutuvat.
– Kiinnittäkää ylätanko etummaiseen tai
takimmaiseen kattokiinnikkeeseen (A).
– Kiinnittäkää tangon toinen pää vastakkaisella puolella olevaan kattokiinnikkeeseen.
– Kiristäkää kuormaverkon vetonauhat
lattiassa oleviin silmukoihin (B), kun
verkko on kiinnitetty taempiin kattokiinnikkeisiin tai (D) kun verkko on kiinnitetty
etummaisiin kattokiinnikkeisiin.
– Kiristäkää kuormaverkko vetonauhoilla.
HUOM! Jos kuormaverkko on kiinnitetty
etummaisiin kattokiinnikkeisiin ja takaistuimen
98
Kuormaverkon taittaminen
Kuormaverkko voidaan taittaa ja asettaa
tavaratilan lattian alle, jos auto ei ole varustettu bassokaiuttimella (lisävaruste) tai
lisälastenistuimella (lisävaruste).
Painakaa kuormaverkon saranoiden (F)
nuppeja (E) saranoiden vapauttamiseksi ja
taittakaa verkko.
VAROITUS!
Turvallisuussyistä kuormaverkkoa ei saa
käyttää, jos lapsi istuu tavaratilassa
olevalla lisäistuimella.
On tärkeätä tarkastaa, että suojaverkon
yläkiinnikkeet ovat oikein kiinnitettyinä ja
että vetonauhat on kunnolla kiinnitetty.
Vaurioituneita verkkoja ei saa käyttää.
Näkösuoja (lisävaruste)
Vetäkää näkösuoja rullalta taaksepäin matkatavaroiden peitteeksi ja kiinnittäkää se tavaratilan takapilareissa oleviin kiinnityskohtiin.
Näkösuojan poistaminen
– Painakaa näkösuojan päätykappaletta
sisään, siirtäkää ylöspäin ja irrottakaa se.
– Näkösuoja kiinnitetään painamalla päätykappaleet pitimiin.
Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Lapsilukot
Hälytin (lisävaruste)
100
103
106
107
99
Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
1
1.
Pääavain
Pääavain käy kaikkiin lukkoihin.
2.
Huoltoavain1
Avain sopii vain etuoveen, virta- ja
ohjauslukkoon.
Avaimet – Elektroninen
käynnistyksenesto
Auton mukana toimitetaan kaksi pääavainta ja
yksi huoltoavain1. Toinen pääavain on
kokoontaitettava ja varustettu sisäänrakennetulla kaukosäätimellä.
Avaimen kadottaminen
Jos kadotatte jonkin avaimen, Teidän on
otettava kaikki muut auton avaimet mukaanne
Volvo-korjaamolle. Varkaudenestoa silmällä
pitäen kadonneen avaimen koodi pitää
poistaa järjestelmästä. Muut avaimet on
samalla koodattava uudelleen järjestelmään.
2
Avaimen yksilöllinen koodi on valtuutetulla
Volvo-korjaamolla, jossa voidaan valmistaa
uusia avaimia.
Korkeintaan kuusi kaukosäädintä/avainta
voidaan ohjelmoida ja käyttää yhtä autoa
kohden.
Elektroninen käynnistyksenesto
Avaimet on varustettu koodatulla sirulla.
Koodin täytyy täsmätä auton virtalukossa
1.
100
Vain tietyillä markkina-alueilla.
olevan lukijan kanssa. Auto voidaan
käynnistää vain avaimella, jossa on oikea
koodi.
HUOM! Pääavaimessa olevan
avainliuskan (1) pitää olla käännetty täysin
ulos (kuvan mukaisesti) autoa käynnistettäessä. Muutoin on olemassa vaara, että
käynnistyksenestotoiminto estää auton
käynnistymisen.
Virta-avaimet ja elektroninen käynnistyksenesto
Virta-avain ei saa riippua muiden avainten tai
metalliesineiden kanssa samassa avainnipussa. Elektroninen käynnistyksenesto voi
tällöin aktivoitua vahingossa eikä autoa voi
käynnistää.
Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
6
1
2
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
Avaaminen
Takaluukun avaaminen
Paniikkitoiminto
Turvavalaistus
Lukot
Avaimen taittaminen kokoon/avaaminen
Kauko-ohjaintoiminnot
Lukituksen avaaminen
– Painakaa kerran painiketta (1) kaikkien
ovien, takaluukun ja polttoainesäiliön
korkin luukun lukituksen avaamiseksi.
Takaluukku
– Painakaa kaksi kertaa painiketta (2) vain
takaluukun lukituksen avaamiseksi.
HUOM! Toiminto ei avaa takaluukkua.
Paniikkitoiminto
Paniikkitoimintoa voidaan käyttää hätätapauksissa ympäristön huomion kiinnittämiseksi.
Jos punaista painiketta (3) pidetään
painettuna vähintään kolme sekuntia tai sitä
painetaan kaksi kertaa tänä aikana, suuntavalot ja äänitorvi aktivoituvat. Paniikkihälytys
suljetaan kauko-ohjaimen millä tahansa
painikkeella tai automaattisesti 25 sekunnin
kuluttua.
Avaimen kokoontaitto/avaaminen
Avain voidaan taittaa painamalla
painiketta (6) ja kääntämällä samalla avainosa
painikeosan sisään.
Kokoontaitettu avain avautuu automaattisesti
painiketta painamalla.
Turvavalaistus
Tehkää näin lähestyessäne autonne:
– Painakaa kaukosäätimen keltaista
painiketta (4).
Nyt syttyvät sisävalot, seisontavalot, rekisterikilven valot ja ulkotaustapeilien valot (lisävaruste). Nämä valot palavat 30, 60 tai
90 sekuntia. Valtuutettu Volvo-korjaamo voi
tehdä sopivan aika-asetuksen autoanne
varten.
Lähestymisvalojen sammuttaminen:
– Painakaa keltaista painiketta uudelleen.
Lukitseminen
Painikkeella (5) lukitaan kaikki ovet,
takaluukku ja polttoainesäiliön luukku.
Polttoainesäiliön luukun kohdalla on noin
10 minuutin viive.
101
Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
Toimittakaa paristo Volvo-korjaamolle, joka
huolehtii sen hävittämisestä ympäristöystävällisellä tavalla.
Kaukosäätimen pariston vaihto
Jos lukot eivät toistuvista yrityksistä huolimatta reagoi normaalietäisyydeltä lähetettyyn
kaukosäätimen signaaliin, on paristo
vaihdettava.
– Irrottakaa kansi vääntämällä sen
takareunaa varovasti pienellä ruuvitaltalla.
– Vaihtakaa paristo (tyyppi CR 2032, 3 V) –
asettakaa pluspuoli ylöspäin. Välttäkää
koskemasta paristoon ja sen kosketuspintoihin sormin.
– Asettakaa kansi takaisin. Varmistakaa,
että kumitiivisteen asento on oikea, niin
ettei se vaurioidu eikä sen sisään pääse
vettä.
102
Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
ei jää vahingossa lukitsematta. Hälyttimellä
varustetut autot, katsokaa s. 107.
Automaattinen lukitus
Ovet lukkiutuvat automaattisesti, kun auton
nopeus ylittää 7 km/h ja ne pysyvät lukittuina,
kunnes jokin ovi avataan sisäpuolelta tai
lukitus avataan jollain keskuslukituspainikkeella.
Auton lukitseminen/lukituksen
avaaminen ulkopuolelta
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen sisäpuolelta
Pääavaimella tai sen kauko-ohjaimella
avataan lukituksesta – ulkopuolelta – kaikki
sivuovet ja takaluukku samanaikaisesti. Tässä
tilassa ovat sivuovien lukitusnupit ja sisäpuoliset kahvat pois toiminnasta.
Ovipaneelin katkaisimilla voidaan lukita tai
avata lukituksesta kaikki ovet ja takaluukku
samanaikaisesti.
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu. Lukko on edelleen auki
10 minuuttia auton lukitsemisen jälkeen.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovea tai takaluukkua ei avata
kahden minuutin sisällä lukituksen avaamisesta, kaikki lukot lukkiutuvat automaattisesti
uudelleen. Tämä toiminto varmistaa, että auto
Lisäksi voidaan jokainen ovi lukita lukitusnupilla ja lukitus avata avaamalla ovi kahvalla.
Edellinen selostus pätee vain, kun autoa ei
ole lukittu ulkopuolelta.
Takaluukun lukitseminen/
lukituksen avaaminen kaukoohjaimella
Vain takaluukun lukitsemiseksi: Painakaa
kaukosäätimen painiketta hitaassa tahdissa
103
Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
kaksi kertaa 3 sekunnin sisällä. Jos kaikki ovet
ovat lukittuina kun takaluukku sitten suljetaan,
se jää lukitsemattomaksi eikä kuulu
hälytyksen piiriin sulkemisen jälkeen.
Muut ovet ovat lukittuina ja hälytys on
kytkettynä kuten aikaisemmin.
Takaluukun lukitsemiseksi ja hälytyksen kytkemiseksi sen sulkemisen jälkeen, on LOCKpainiketta painettava vielä kerran.
avaimella tai kaukosäätimellä. Kaikkien ovien
on oltava kiinni, ennen kuin salpalukitus
voidaan kytkeä. Ovia ei voida nyt avata
sisäpuolelta. Ovien lukitus voidaan avata vain
ulkopuolelta kuljettajan ovesta tai kaukosäätimellä.
Salpalukitus kytkeytyy päälle 25 sekunnin
viiveellä ovien sulkemisen jälkeen.
HUOM! Automaattinen uudelleenlukitus:
Jos käytätte tätä näppäintä avataksenne
takaluukun lukituksen mutta ette avaa
takaluukkua, takaluukku lukkiutuu automaattisesti uudelleen noin 2 minuutin kuluttua.
Jos sen sijaan avaatte takaluukun ja suljette
sen taas, ei automaattinen uudelleenlukitustoiminto toimi.
Käsinekotelon lukitseminen
Käsinekotelo voidaan lukita/avata vain
pääavaimella – ei huoltoavaimella.
Salpalukitusasento1
Autossanne on erityinen salpalukitusasento,
mikä merkitsee sitä, että ovien ollessa lukittuina niitä ei voi avata auton sisältä.
Salpalukitusasento voidaan kytkeä vain
ulkopuolelta lukitsemalla kuljettajan ovi
1.
104
Tietyt maat
Salpalukitusasennon ja mahdollisten hälytysanturien tilapäinen
poiskytkeminen
Jos joku haluaa jäädä autoon ja haluatte
kuitenkin lukita ovet ulkopuolelta – esimerkiksi matkustaessanne autolautalla – voitte
kytkeä salpalukitusasennon pois.
– Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin
asentoon I tai 0.
– Painakaa painiketta.
Jos auto on varustettu hälyttimellä, kytkeytyvät liike- ja kallistustunnistimet samalla pois,
katsokaa s. 108.
Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Painikkeessa oleva diodi palaa, kunnes auto
lukitaan avaimella tai kauko-ohjaimella.
Näytössä on ilmoitus niin kauan kuin avain on
virtalukossa. Kun tämän jälkeen kytkette
sytytysvirran seuraavan kerran, kytkeytyvät
tunnistimet jälleen toimintaan.
VAROITUS!
Älkää jättäkö ketään autoon kytkemättä
salpalukitusasentoa pois.
105
Lukot ja hälytin
Lapsilukot
Lapsilukon salpa – vasen takaovi.
Mekaaninen lapsilukko –
takaovet
Kummankin takaoven reunassa on lapsilukon
salpa ja niihin pääsee käsiksi vain ovien
ollessa auki. Kiertäkää salpaa litteällä metalliesineellä, esimerkiksi ruuvitaltalla, lapsilukon
aktivoimiseksi tai aktivoinnin poistamiseksi.
A.
Lapsiturvallinen asento – ovia ei voida
avata sisäpuolelta; kiertäkää ulospäin.
B. Ei lapsiturvallinen asento – ovet voidaan
avata sisäpuolelta; kiertäkää sisäänpäin.
106
Lapsilukon salpa – oikea takaovi.
VAROITUS!
Muistakaa että onnettomuuden sattuessa
takaistuimella matkustavat eivät voi avata
takaovia sisäpuolelta, jos lapsilukot ovat
kytkettyinä.
Pitäkää sen tähden lukitusnupit yläasennossa ajon aikana. Tällöin pelastajat
pääsevät mahdollisen onnettomuuden
sattuessa autoon sisään ulkopuolelta.
Sähkökäyttöinen lapsilukko.
Sähkökäyttöiset lapsilukot –
takaovet (lisävaruste)
Takaovien lapsilukot kytketään päälle ja pois
keskikonsolissa olevalla painikkeella. Virtaavaimen tulee olla asennossa I tai II. Kun
painikkeessa oleva diodi palaa, lapsilukot on
aktivoitu. Näyttöön tulee ilmoitus, kun lapsilukot kytketään päälle tai pois.
HUOM! Niin kauan kuin sähkötoimiset lapsilukot ovat aktivoituina, takaovia ei voida avata
sisältä.
Lukot ja hälytin
Hälytin (lisävaruste)
Hälytinjärjestelmä
Kun hälytin on kytkettynä, se valvoo jatkuvasti
kaikkia hälytintuloja. Hälytys laukeaa, kun:
•
•
•
•
•
•
•
•
Konepelti avataan.
Takaluukku avataan.
Sivuovi avataan.
Virtalukkoa käännetään väärällä avaimella
tai sitä yritetään rikkoa.
Matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liiketunnistin – lisävaruste
tietyillä markkina-alueilla).
Autoa nostetaan tai hinataan (jos autossa
on kallistustunnistin – lisävaruste tietyillä
markkina-alueilla).
Akkukaapeli irrotetaan.
Joku yrittää kytkeä sireenin pois.
Hälyttimen kytkeminen
Painakaa kaukosäätimen LOCK-painiketta.
Suuntavalojen pitkä vilkkusignaali ilmaisee,
että hälytin on kytkettynä ja että kaikki ovet
ovat kiinni. Tietyillä markkina-alueilla hälyttimen voi aktivoida avaimella tai kuljettajan
oven katkaisimella.
Hälyttimen poiskytkeminen
Painakaa kaukosäätimen UNLOCK-painiketta. Suuntavalojen kaksi lyhyttä vilkkusignaalia ilmaisevat, että hälytin on kytketty pois.
Tietyillä markkina-alueilla hälyttimen voi
kytkeä pois avaimella.
Hälyttimen automaattinen
uudelleenkytkeytyminen
Valosignaali – hälytys
Hälytyksessä kaikki suuntavalot vilkkuvat
5 minuutin ajan tai kunnes kytkette hälyttimen
pois edellä olevan selostuksen mukaan.
Jos mitään sivuovea tai peräovea ei avata
kahden minuutin kuluessa hälyttimen kytkemisestä pois päältä, ja auto on avattu lukituksesta kaukosäätimellä, hälytin kytkeytyy
automaattisesti uudelleen päälle. Auto
lukkiutuu samanaikaisesti. Tämä toiminto
estää jättämästä hälytintä vahingossa
poiskytketyksi.
Tietyissä maissa (Belgia, Israel jne) hälytin
kytkeytyy uudelleen tietyn viiveen jälkeen, kun
ovi on avattu ja suljettu ilman että sitä on
lukittu.
Lauenneen hälyttimen
poiskytkeminen
Jos hälytin antaa äänihälytyksen ja haluatte
kytkeä sen pois, painakaa kaukosäätimen
UNLOCK-painiketta. Kuittaussignaalina
annetaan suuntavalojen kaksi lyhyttä välähdystä.
Äänisignaali – hälytys
Äänihälytys annetaan akkuvarmennetulla
sireenillä. Jokainen hälytyssignaali kestää
25 sekuntia.
107
Lukot ja hälytin
Hälytin (lisävaruste)
Näytössä näkyy ilmoitus niin kauan kuin avain
on virtalukossa. Kun tämän jälkeen kytkette
sytytysvirran seuraavan kerran, kytkeytyvät
tunnistimet päälle uudelleen.
Jos autossa on salpalukitus, se aktivoituu
samalla. Ks. sivua 104.
Merkkivalo kojelaudassa
(tietyt maat)
Kojelaudan päällä oleva merkkivalo (diodi)
ilmaisee hälytinjärjestelmän tilan:
Hälytystunnistimien ja salpalukitusasennon tilapäinen poiskytkeminen
Jotta vältyttäisiin vaaralta, että hälytin aktivoituisi vahingossa, jos esim. jätetään koira
autoon tai laivamatkan aikana, voidaan liike- ja
kallistustunnistin kytkeä tilapäisesti pois
päältä:
– Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin
asentoon I tai 0.
– Painakaa painiketta.
Näppäimen merkkivalo palaa kunnes lukitsette auton avaimella tai kaukosäätimellä.
108
• Merkkivalo sammuksissa: Hälytin on
poiskytkettynä.
• Valo vilkkuu kerran joka toinen sekunti:
Hälytys on kytkettynä.
• Valo vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen ja sytytysvirran kytkemiseen saakka: Hälytin on lauennut.
Jos hälytysjärjestelmään on syntynyt vika,
saatte ilmoituksen merkki-ikkunaan.
Jos hälytinjärjestelmä ei toimi oikealla tavalla,
antakaa valtuutetun Volvo-korjaamon
tarkastaa auto.
TÄRKEÄÄ!
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa
hälytysjärjestelmään kuuluvia
komponentteja. Tällaiset yritykset voivat
vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Lukot ja hälytin
Hälytin (lisävaruste)
Hälytysjärjestelmän testi
Matkustamon liiketunnistimen testi
– Avatkaa kaikki ikkunat.
– Aktivoikaa hälytin. Hälyttimen aktivointi
kuitataan merkkivalon hitaalla
vilkkumisella.
– Odottakaa 30 sekuntia.
– Testatkaa matkustamon liiketunnistin
nostamalla esim. laukku istuimelta.
Hälytinjärjestelmän tulee tällöin antaa
äänihälytys ja vilkuttaa valoja.
– Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
kauko-ohjaimella.
Ovien testaus
– Aktivoikaa hälytin.
– Odottakaa 30 sekuntia.
– Avatkaa lukitus avaimella kuljettajan
ovesta.
– Avatkaa yksi ovi. Hälytinjärjestelmän tulee
nyt antaa äänihälytys ja vilkuttaa valoja.
– Toistakaa testi toisen oven kohdalla.
– Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
kauko-ohjaimella.
Konepellin testaus
– Astukaa autoon ja kytkekää pois
liiketunnistin.
– Aktivoikaa hälytin (istukaa edelleen
autossa ja lukitkaa ovet kaukosäätimen
näppäimellä).
– Odottakaa 30 sekuntia.
– Avatkaa konepelti kojelaudan alla olevasta
kahvasta. Hälyttimen tulee nyt antaa
äänihälytys ja vilkuttaa valoja.
– Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
kauko-ohjaimella.
Takaluukun testi
– Aktivoikaa hälytin.
– Odottakaa 30 sekuntia.
– Avatkaa lukitus avaimella kuljettajan
puolelta.
– Avatkaa takaluukku. Hälytysjärjestelmän
pitää nyt soida ja vilkkua.
– Kytkekää hälytys pois avaamalla lukitus
kauko-ohjaimella.
109
Lukot ja hälytin
110
Käynnistys ja ajo
Yleistä
Polttoaineen täyttö
Moottorin käynnistäminen
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Jarrujärjestelmä
Vakautusjärjestelmä
FOUR-C (Aktiivinen alusta)
Pysäköintitutka (lisävaruste)
Hinaaminen ja poiskuljetus
Apukäynnistyskaapelit
Ajaminen perävaunun kanssa
Vetolaite
Irrotettava vetokoukku
Kattokuorma
Valokuvion sovitus
BLIS (Blind Spot Information System) - lisävaruste
112
114
115
117
118
121
123
124
125
127
129
130
132
134
136
139
144
111
Käynnistys ja ajo
Yleistä
Taloudellinen ajo
Taloudellinen ajo edellyttää ennakoivaa,
sujuvaa ajotapaa ja nopeuden suhteuttamista
liikennetilanteeseen.
Muistakaa seuraavat seikat:
• Käyttäkää moottori lämpimäksi niin
nopeasti kuin mahdollista! Toisin sanoen:
älkää käyttäkö moottoria yksinomaan
joutokäynnillä, vaan lähtekää liikkeelle
moottoria kevyesti kuormittaen mahdollisimman pian.
• Kylmä moottori kuluttaa huomattavasti
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
• Välttäkää ajamasta lyhyitä matkoja, koska
moottori ei tällöin ehdi lämmetä.
• Ajakaa joustavasti! Välttäkää tarpeettomia
kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
• Älkää kuljettako tarpeetonta, painavaa
kuormaa autossa.
• Älkää ajako talvirenkailla, kun tiet ovat
keväällä tulleet paljaiksi ja kuiviksi.
• Poistakaa taakkateline, kun sitä ei tarvita.
• Älkää pitäkö sivuikkunoita tarpeettomasti
auki.
Älkää ajako takaluukun ollessa
auki
Ajettaessa takaluukku auki autoon imeytyy
tavaratilan kautta pakokaasuja ja niiden
112
mukana myrkyllistä häkää eli hiilimonoksidia.
Jos joudutte ajamaan takaluukku auki
lyhyehkön matkan, menetelkää näin:
– Sulkekaa kaikki ikkunat.
– Suunnatkaa ilma lasiin ja lattialle ja
kytkekää puhallin suurimmalle nopeudelle.
Uusi auto – liukas tie
Ajo liukkaalla tienpinnalla voi tuntua erilaiselta
riippuen siitä, onko autossa käsivalintainen
vaihteisto vai automaattivaihteisto. Harjoitelkaa siksi liukkaalla ajoa hallituissa oloissa
saadaksenne selville, kuinka autonne
käyttäytyy.
Älkää ylikuormittako akkua
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat akkua
eri tavoin. Välttäkää pitämästä virta-avainta
asennossa II moottorin ollessa pysäytettynä.
Käyttäkää sen sijaan asentoa I, kun virtaa
tarvitaan vähän. Tavaratilan 12 V:n sähköliitännässä on jännite, vaikka avain on poistettu
virtalukosta.
Esimerkkejä paljon virtaa kuluttavista toiminnoista:
•
•
•
•
matkustamon puhallin
tuulilasinpyyhkimet
audiolaitteet
seisontavalot.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää
käyttäkö paljon virtaa kuluttavia toimintoja,
kun moottori ei ole käynnissä. Jos akkujännite
on matala, näkyy mittaris ton näytössä teksti.
Ilmoitus mittariston näytössä näkyy, kunnes
moottori on käynnistetty. Energiansäästötoiminto sulkee tietyt toiminnot tai rajoittaa akun
kuormitusta esim. vähentämällä tuuletuspuhallusta ja sulkemalla audiolaitteet.
Ladatkaa akkua käynnistämällä moottori.
Käynnistys ja ajo
Yleistä
Varokaa ylikuumentamasta
moottoria ja jäähdytysjärjestelmää
Tietyissä olosuhteissa, esim. vuoristoajossa
ja raskaalla kuormituksella, on olemassa
moottorin ja jäähdytysjärjestelmän ylikuumenemisen vaara. Erityisesti jos sää on lämmin.
Jäähdytysjärjestelmän
ylikuumenemisen välttämiseksi:
• Ajakaa hitaalla nopeudella, jos vedätte
perävaunua ylös jyrkkää mäkeä.
• Kytkekää ilmastointi välillä pois päältä.
• Välttäkää käyttämästä moottoria joutokäynnillä.
• Älkää sammuttako moottoria heti raskaan
ajon jälkeen.
• Poistakaa etusäleikön edessä olevat
lisävalot, jos ajatte hyvin kuumassa
säässä.
Moottorin ylikuumenemisen
välttämiseksi:
Älkää antako moottorin käydä yli
4500 kierrosta minuutissa (dieselmoottori:
3500 kierrosta minuutissa), jos vedätte
perävaunua tai asuntovaunua mäkisessä
maastossa. Öljyn lämpötila voi muuten
nousta liian korkeaksi.
113
Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Kiertäkää tankkauksen jälkeen kantta kiinni,
kunnes kuuluu yksi tai useampia naksahduksia.
VAROITUS!
Älkää koskaan pitäkö päällä olevaa matkapuhelinta käsillä tankatessanne – soittosignaali voi saada kipinän aikaan ja
sytyttää bensiinihöyryt, mikä puolestaan
voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
Bensiinin tankkaus
Säiliön korkki on luukun sisäpuolella
oikeassa takalokasuojassa ja se voidaan
ripustaa säiliön luukun sisäpuolelle.
Polttoainesäiliön luukun avaus
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu.
HUOM! Luukku on lukitsematon
kymmenen minuuttia auton lukitsemisen
jälkeen.
HUOM! Älkää lisätkö polttoaineeseen lisäaineita, ellei Volvo-korjaamo nimenomaan ole
sellaista suositellut.
TÄRKEÄÄ!
Bensiinikäyttöisiin autoihin on aina
tankattava lyijytöntä bensiiniä, ettei katalysaattori vaurioidu.
Polttoainesäiliön korkki
Dieselin tankkaus
Lämpimällä säällä säiliöön saattaa
muodostua jonkin verran ylipainetta. Avatkaa
kansi tällöin hitaasti. Älkää täyttäkö säiliöön
liikaa polttoainetta. Korkeintaan yksi polttoainepistoolin naksahdus! Jos säiliössä on liikaa
polttoainetta, se voi valua korkeissa lämpötiloissa yli!
Dieselöljyssä voi parafiini saostua alhaisissa
lämpötiloissa ( –5 °C - –40 °C), mikä johtaa
käynnistysvaikeuksiin. Varmistakaa että
käytätte erityistä talvipolttoainetta kylmänä
aikana.
114
Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Moottori käynnistetään näin
(Bensiini)
– Kiinnittäkää seisontajarru (käsijarru).
Automaattivaihteisto
Vaihteenvalitsin asennossa P tai N.
Käsivalintainen vaihteisto
– Vaihteenvalitsin vapaa-asennossa ja
kytkinpoljin pohjaan painettuna. Tämä on
erityisen tärkeää hyvin kylmällä säällä.
HUOM! Pääavaimessa olevan avainliuskan
pitää olla käännetty täysin ulos (sivulla 100
olevan kuvan mukaisesti) autoa käynnistettäessä. Muutoin on olemassa vaara, että
käynnistyksenestotoiminto estää auton
käynnistymisen.
– Kääntäkää virta-avain käynnistysasentoon. Jos moottori ei käynnisty
5–10 sekunnissa, vapauttakaa avain ja
tehkää uusi käynnistysyritys.
Moottori käynnistetään näin
(Diesel)
– Kiinnittäkää seisontajarru (käsijarru).
Automaattivaihteisto
Vaihteenvalitsin asennossa P tai N.
Käsivalintainen vaihteisto
– Vaihteenvalitsin vapaa-asennossa ja
kytkinpoljin pohjaan painettuna. Tämä on
erityisen tärkeää hyvin kylmällä säällä.
HUOM! Pääavaimessa olevan avainliuskan
pitää olla käännetty täysin ulos (sivulla 100
olevan kuvan mukaisesti) autoa käynnistet-
täessä. Muutoin on olemassa vaara, että
käynnistyksenestotoiminto estää auton
käynnistymisen.
– Kääntäkää virta-avain ajoasentoon. Mittaristossa syttyy symboli osoittamaan, että
moottorin esilämmitys on toiminnassa.
Kääntäkää avain käynnistysasentoon kun
symboli sammuu.
HUOM! Kylmäkäynnistyksen yhteydessä
joutokäyntikierrosluku voi olla huomattavasti
tavallista korkeampi tietyillä moottorityypeillä.
Näin tapahtuu, jotta pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman nopeasti
normaaliin toimintalämpötilaan, mikä minimoi
pakokaasupäästöt ja säästää ympäristöä.
Dieselhiukkassuodatin (tietyt
mallit)
Tietyt dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman
pakokaasunpuhdistuksen. Kun moottori
saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa
(moottori on käytetty lämpimäksi), tapahtuu
ns. suodattimen regenerointi automaattisesti,
mikä tarkoittaa, että suodattimeen kertyneet
hiukkaset poltetaan pois ja suodatin tyhjenee.
Regenerointi kestää 10 - 15 minuuttia. Tänä
aikana voi polttoaineenkulutus hieman
lisääntyä.
Talviajo
Jos autolla ajetaan usein lyhyitä matkoja
kylmässä säässä, moottori ei saavuta
normaalia toimintalämpötilaansa. Tämä
tarkoittaa, että dieselhiukkassuodattimen
regenerointia ei tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun n. 80 % suodattimesta on täyttynyt
hiukkasista, syttyy keltainen varoituskolmio
kojelaudassa ja näytössä esitetään ilmoitus
HIUKK.SUOD. TÄYSI KATSO OHJEKIRJA.
Suodattimen toiminnan heikkenemisen välttämiseksi tulee regenerointi tehdä säännöllisesti, jos autolla ajetaan usein lyhyitä matkoja
kylmässä säässä.
– Käynnistäkää suodattimen regenerointi
ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai
moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa
normaalin toimintalämpötilansa. Autolla
tulee sitten ajaa vielä n. 20 minuuttia.
– Kun regenerointi on valmis, hävitetään
varoitusteksti katkaisemalla virta, poistamalla avain, odottamalla vähintään kolme
minuuttia ja kytkemällä virta uudelleen.
– Käyttäkää pysäköintilämmitintä (lisävaruste) kylmällä säällä, niin moottori
saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa
nopeammin.
TÄRKEÄÄ!
Jos suodatin täyttyy hiukkasista
kokonaan, voi olla vaikea käynnistää
moottoria ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Tällöin suodatin pitää vaihtaa.
115
Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Käynnistysavaimet ja elektroninen käynnistyksenesto
Virta-avainta ei saa pitää muiden avainten tai
metalliesineiden kanssa samassa avainnipussa. Elektroninen käynnistyksenesto voi
tällöin aktivoitua vahingossa. Jos näin
tapahtuu – poistakaa toinen avain ja käynnistäkää auto uudelleen.
Älkää koskaan ryntäyttäkö moottoria korkeilla
kierrosluvuilla heti kylmäkäynnistyksen
jälkeen! Jos moottori ei käynnisty tai siinä on
sytytyshäiriöitä, pitää ottaa yhteys valtuutettuun Volvo-korjaamoon.
VAROITUS!
Älkää koskaan poistako virta-avainta
ohjauslukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa! Äkää koskaan katkaisko virtaa
(avain asennossa 0) tai vetäkö virtaavainta pois auton liikkuessa. Tällöin
ohjauslukko voi aktivoitua, mikä tekee
auton ohjaamisen mahdottomaksi.
Virta- ja ohjauslukko
0 – Lukitusasento
Ohjauslukko lukitsee ohjauspyörän, jos avain poistetaan
lukosta.
I – Väliasento –
"radioasento"
Tietyt sähkölaitteet voidaan
kytkeä. Moottorin sähköjärjestelmä ei ole kytkettynä.
II – Ajoasento
Avaimen asento ajon aikana.
Auton koko sähköjärjestelmä on kytkettynä.
III – Käynnistysasento
Käynnistysmoottori
kytkeytyy. Vapauttakaa avain
heti moottorin käynnistyttyä,
avain palautuu automaattisesti ajoasentoon. Jos avain
on hyvin jäykkä lukossa, etupyörien asento
aiheuttaa jännityksiä ohjauslukkoon.
Kääntäkää ohjauspyörää edestakaisin avainta
kiertäessänne, niin ohjauslukko avautuu
helpommin.
Varmistakaa, että ohjauspyörä on lukittu,
ennen kuin poistutte autosta, niin varkausriski
pienenee.
116
Käynnistys ja ajo
Käsivalintainen vaihteisto
Vaihdeasennot, viisi vaihdetta
Peruutusvaihteen salpa
Vaihdeasennot, kuusi vaihdetta
Painakaa kytkinpoljin kokonaan pohjaan joka
kerta vaihtaessanne. Ottakaa jalka pois
kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä! Noudattakaa vaihtamiskaaviota.
Kytkekää peruutusvaihde, kun auto on täysin
paikallaan.
Painakaa kytkinpoljin kokonaan pohjaan joka
kerta vaihtaessanne. Ottakaa jalka pois
kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä! Noudattakaa vaihtamiskaaviota.
Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden
saamiseksi käyttäkää mahdollisimman suuria
vaihteita mahdollisimman paljon.
Peruutusvaihteelle vaihtamista varten on
vaihdevipu ensin siirrettävä vapaa-asentoon
(3. ja 4. vaihteen väliin). Peruutusvaihdetta ei
voi kytkeä suoraan 5. vaihteelta salvan
johdosta.
Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden
saamiseksi käyttäkää mahdollisimman suuria
vaihteita mahdollisimman paljon.
117
Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Kylmäkäynnistys
Kun lähdetään liikkeelle kylmällä säällä,
vaihtamiset voivat joskus tuntua jäykiltä. Tämä
johtuu vaihteistoöljyn jähmeydestä alhaisissa
lämpötiloissa. Moottorin pakokaasupäästöjen
vähentämiseksi vaihteisto vaihtaa ylöspäin
normaalia myöhemmin, jos moottori on
käynnistetty kylmällä säällä.
Turbomoottori
Kun ajetaan moottori kylmänä, vaihteisto
vaihtaa suuremmalla käyntinopeudella. Näin
katalysaattori saavuttaa nopeammin oikean
toimintalämpötilan ja päästöjä tulee
vähemmän.
Mukautuva järjestelmä
Vaihteistoa ohjataan ns. mukautuvalla järjestelmällä. Se tuntee jokaisen vaihteensiirron
optimaalisen vaihtamislaadun saamiseksi.
Lock-up -toiminto
Vaihteissa on Lock-up -toiminto (lukitut
vaihteet), joka parantaa moottorijarrutusta ja
pienentää polttoaineenkulutusta.
Turvajärjestelmät
Automaattivaihteistolla varustetuissa
autoissa on erityisiä turvajärjestelmiä.
Avainsalpa – Keylock
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa,
jotta virta-avaimen voi poistaa lukosta. Kaikissa
muissa asennoissa avaimen poisto on estetty.
118
Pysäköintiasento (P-asento)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
– Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte
vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P-asento)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää
asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää
virta-avaimen olla asennossa i tai II ja jarrupolkimen painettuna.
Vapaa-asento (N-asento)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää Nasennosta muihin vaihdeasentoihin, pitää
virta-avaimen olla asennossa I tai II ja jarrupolkimen painettuna.
Mekaaninen
vaihteenvalitsinsalpa
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Salpapainikkeen painalluksella voidaan valitsinta siirtää eteen- tai taaksepäin eri vaihdeasentojen välillä.
Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Geartronic1
Geartronicilla varustetussa V70 R-mallissa
on S-painike W-painikkeen asemesta
vaihteenvalitsimen vieressä. S-painikkeella
aktivoidaan vaihteiston sport-ohjelma. Painikkeessa palava diodi osoittaa aktiivista tilaa.
S-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteilla korkeammat kierrosluvut. Samanaikaisesti saadaan nopeampi
vaste painettaessa kaasua. Aktiivisessa
ajossa priorisoidaan myös ajo pienemmällä
vaihteella – tarkoittaen viivytettyä vaihtamista
ylöspäin.
1.
V70 R-mallissa on Geartronic vakiovarusteena.
Manuaaliset tilat, Geartronic
Automaattisesta ajotilasta D siirtymiseksi
käsivalintaiseen tilaan siirtäkää vipua vasemmalle. Tilasta MAN siirtymiseksi automaattiseen ajotilaan D siirtäkää vipu oikealle
asentoon D.
Ajon aikana
Manuaalinen vaihdeasento voidaan valita
milloin tahansa ajon aikana. Kytketty vaihde
on lukittuna niin kauan kuin toista vaihdetta ei
valita. Vain jos hidastetaan erittäin pienelle
nopeudelle, auto vaihtaa automaattisesti
pienemmälle.
Jos vaihteenvalitsin siirretään asentoon
– (miinus), auto vaihtaa portaan alaspäin ja
jarruttaa samalla moottorilla. Jos vaihteenvalitsin siirretään asentoon + (plus), auto
vaihtaa portaan ylöspäin.
P – Pysäköinti
Käyttäkää tätä asentoa, kun käynnistätte
moottorin tai pysäköitte auton.
Auton on oltava paikallaan P-asentoa kytkettäessä.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittuna. Kytkekää aina seisontajarru
pysäköidessänne!
R – Peruutus
Auton on oltava paikallaan, kun valitsette
asennon R.
N – Vapaa-asento
N-asento on vapaa-asento. Mikään vaihde ei
ole kytkettynä ja moottorin voi käynnistää.
Kiinnittäkää seisontajarru, kun auto on
paikallaan vaihteenvalitsin N-asennossa.
119
Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
D – Ajoasento
D on normaali ajoasento. Vaihteisto vaihtaa
automaattisesti suuremmalle ja pienemmälle
vaihteelle kaasupolkimen asennon ja ajonopeuden mukaan. Auton on oltava paikallaan,
kun valitsin siirretään D-asentoon Rasennosta.
4 – Pikkuvaihdeasento
Vaihteiden 1, 2, 3 ja 4 väliset ylös- ja
alasvaihdot tapahtuvat automaattisesti.
Ylösvaihtoa 5-vaihteelle ei tapahdu.
Asentoa 4 voidaan käyttää:
• Vuoristoajossa.
• Vedettäessä perävaunua.
• Moottorijarrutuksen lisäämiseksi.
3 – Pikkuvaihdeasento
Vaihteiden 1, 2 ja 3 väliset ylös- ja alasvaihdot
tapahtuvat automaattisesti. Ylösvaihtoa 4vaihteelle ei tapahdu.
Asentoa 3 voidaan käyttää:
• Vuoristoajossa.
• Vedettäessä perävaunua.
• Moottorijarrutuksen lisäämiseksi.
L – Pikkuvaihdeasento
Valitkaa L, jos haluatte ajaa 1. tai 2. vaihde
kytkettynä. Asento L antaa tehokkaimman
moottorijarrutuksen esim. vuoristoajossa.
W – Talviajo
Vaihteenvalitsimen vieressä
olevalla W-painikkeella1
kytketään talviohjelma W
päälle ja pois. Mittaristossa
esitetään symboli W, kun
talviohjelma on aktivoitu.
Talviohjelma käynnistää vaihteiston 3.
vaihteella liikkeelle lähtemisen helpottamiseksi liukkaalla pinnalla. Pienemmät vaihteet
aktivoidaan vain kick-down -toiminnolla
talviohjelman ollessa aktivoituna.
Ohjelma W voidaan valita vain asennossa D.
Kick-down
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan
(normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
automaattisesti välitön vaihtaminen pienemmälle vaihteelle, ns. kick-down -vaihtaminen.
Kun ko. vaihteen maksiminopeus on saavutettu tai jos kaasupoljin vapautetaan kickdown -asennosta, tapahtuu vaihtaminen
ylöspäin automaattisesti.
Kick-down -toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim.
ohitettaessa.
Ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston
ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.
1.
120
Geartronicilla varustetussa V70 Rmallissa on sen sijaan S-painike.
Kick-down -toimintoa2 ei voida käyttää
manuaalisissa tiloissa. Palatkaa
automaattitilaan D.
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)
Neliveto on aina kytkettynä.
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä. Voima
jakautuu automaattisesti etu- ja takapyöriin.
Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä ohjaa
voimaa sille pyöräparille, jolla on parempi pito
ko. olosuhteissa. Näin saadaan paras
mahdollinen ote tienpintaan ja vältetään
pyörien luistaminen.
Normaaliajossa ohjautuu etupyöriin
enemmän voimaa.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateella,
lumella ja talviliukkaalla.
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin3
Kun auto on varustettu nopeudesta riippuvalla ohjaustehostimella, tämä tarkoittaa, että
se on kevyempi ohjata pienillä nopeuksilla,
mikä puolestaan helpottaa pysäköintiä jne.
Nopeuden kasvaessa ohjausvoimaa
sovitetaan, jotta kuljettajan ajotuntuma
paranee.
2.
3.
Koskee vain Geartronic-järjestelmää.
Lisävaruste.
Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Jarrutehostin
Jos auto rullaa vapaasti tai on hinauksessa
moottori pysäytettynä, jarrupoljinta on
painettava noin viisi kertaa voimakkaammin
kuin moottorin käydessä. Jos jarrupoljinta
painetaan moottoria käynnistettäessä, poljin
voi tuntua painuvan alaspäin. Tämä on
normaalia, koska jarrutehostin aktivoituu. Jos
autossa on EBA (Emergency Brake Assistance), tämä voidaan havaita vieläkin
selvemmin.
HUOM! Painakaa poljinta vain kerran voimakkaasti jarruttaessanne moottori pysäytettynä,
ei useita kertoja.
VAROITUS!
Jarrutehostin toimii vain moottorin
käydessä.
Jarrupiirit
Symboli palaa, jos jarrupiiri on vaurioitunut.
Jos toiseen piiriin syntyy vika, autoa
voidaan edelleen jarruttaa. Jarrupoljin on
painettava syvemmälle ja saattaa tuntua
normaalia pehmeämmältä. Poljinta on lisäksi
painettava voimakkaammin normaalin jarrutustehon saavuttamiseksi.
Kosteus voi muuttaa jarrutusominaisuuksia
Jarrujen osat kastuvat ajettaessa voimakkaassa sateessa, vesilammikkojen läpi tai
autoa pestäessä. Jarrupintojen kitkaominaisuudet voivat tällöin muuttua siten, että jarrutusteho viivästyy.
Painakaa silloin tällöin keveästi jarrupoljinta
ajaessanne pitempiä matkoja sateessa tai
lumisohjossa sekä lähdettyänne liikkeelle
hyvin kosteassa tai kylmässä säässä. Tällöin
jarrupalat lämpenevät ja vesi haihtuu. Tämä
on hyvä tehdä myös, ennen kuin pysäköitte
autonne pidemmäksi ajaksi näissä sääolosuhteissa.
Jos jarruja rasitetaan paljon
Ajettaessa vuoristossa tai muilla teillä, joilla
on vastaavia korkeuseroja, auton jarruja
kuormitetaan erittäin voimakkaasti silloinkin,
kun jarrupoljinta ei paineta erityisen lujaa.
Koska nopeus lisäksi on usein pieni, jarrut
eivät jäähdy niin tehokkaasti kuin ajettaessa
tasaisella tiellä suurella nopeudella.
Jotta jarruja ei kuormiteta tarpeettoman
voimakkaasti, vaihtakaa alamäessä pienemmälle vaihteelle jarrujen käytön asemesta.
Käyttäkää samaa vaihdetta alamäessä kuin
vastaavassa ylämäessä. Näin hyödynnetään
moottorijarrutus tehokkaammin ja jarruja
tarvitaan vain lyhyitä hetkiä.
VAROITUS!
Jos JARRU- ja ABS-varoitusvalot palavat
samanaikaisesti, voi jarrujärjestelmään olla
syntynyt vika. Jos nestepinta jarrunestesäiliössä on tässä tilanteessa normaali,
ajakaa varovasti lähimmälle valtuutetulle
Volvo-korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä. Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
Ottakaa huomioon, että perävaunun
vetäminen kuormittaa auton jarruja enemmän.
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
ABS-järjestelmä (Anti-lock Braking
System) on suunniteltu estämään
pyörien lukkiutuminen jarrutuksessa.
Tällöin ohjattavuus säilyy mahdollisimman hyvänä jarrutuksen aikana. Esim.
jonkin esteen väistäminen onnistuu tällöin
paremmin. ABS-järjestelmä ei lisää kokonaisjarrutustehoa. Sen sijaan kuljettajan on
helpompi ohjata ja hallita autoa, jolloin turvallisuus lisääntyy.
Moottorin käynnistyksen jälkeen järjestelmä
suorittaa noin 20 km/h nopeudessa lyhyen
itsetestin, jonka voi tuntea ja kuulla. Kun
121
Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
ABS-järjestelmä toimii, voitte kuulla painesykinnän ja tuntea sen jarrupolkimessa. Tämä
on täysin normaalia.
HUOM! Jarrupoljinta on painettava täydellä
voimalla ABS-järjestelmän täydeksi hyödyntämiseksi. Älkää hellittäkö jarrupoljinta, kun
kuulette ja tunnette ABS-sykäykset. On
suositeltavaa harjoitella jarrutusta ABSjarruilla sopivassa paikassa, esim. liukkaan
kelin harjoitusradalla.
ABS-symboli syttyy ja palaa kiinteästi:
• Noin kaksi sekuntia moottorin käynnistyksen jälkeen järjestelmän tarkastuksen
yhteydessä.
• Jos ABS-järjestelmä on kytkeytynyt pois
vian takia.
Elektroninen jarruvoiman jako – EBD
Elektroninen jarrutusvoiman jako, EBD
(Electronic Brakeforce Distribution), on osa
lukkiutumatonta jarrujärjestelmää ABS. EBDjärjestelmä säätelee takapyöräjarrujen jarrutusvoimaa niin, että käytettävissä on aina
paras mahdollinen jarrutusteho. Painesykäyksiä kuuluu ja tuntuu jarrupolkimessa, kun
järjestelmä säätää jarrutusvoimaa.
Jarruvoiman vahvistus – EBA
EBA-toiminto (Emergency Brake Assistance)
on integroitu osa DSTC-järjestelmää. EBAjärjestelmä on tarkoitettu antamaan täyden
122
VAROITUS!
Jos jarrujen ja ABS-järjestelmän varoitussymbolit palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on saattanut tulla vika. Jos
jarrunestesäiliön nestetaso on tässä tilanteessa normaali, ajakaa auto varovasti
lähimmälle valtuutetulle Volvo-korjaamolle
jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
Jos jarrunesteen pinta on säiliössä MINmerkin alapuolella, autolla ei saa ajaa,
ennen kuin jarrunestettä on lisätty.
Syy jarrunesteen häviämiseen on selvitettävä.
jarrutustehon välittömästi hätäjarrutustilanteessa. Järjestelmä havaitsee, milloin haluatte
tehdä voimakkaan jarrutuksen sen perusteella, miten nopeasti painatte jarrupoljinta
alas.
EBA-toiminto on aktiivinen kaikissa nopeuksissa, eikä sitä turvallisuussyistä voida kytkeä
pois.
Kun EBA-toiminto aktivoituu, jarrupoljin
painuu alaspäin samalla kun auto jarruttaa
täydellä jarrutusteholla. Suorittakaa jarrutus
loppuun hellittämättä jarrupoljinta. EBAtoiminto lakkaa kun jarrupolkimeen
kohdistuva paine vähenee.
Käynnistys ja ajo
Vakautusjärjestelmä
Kun ajonvakautusjärjestelmä1 on toiminnassa, voi tuntua siltä, ettei auto vastaa
normaalisti kaasuun. Tämä johtuu siitä, että
järjestelmä tunnistaa tien pintaa vasten
olevan kitkan ja antaa vakautusjärjestelmän
eri toimintojen alkaa toimia.
Auto on varustettu joko STC:llä (Stability and
Traction Control) – Vakautus- ja vetovoimatoiminto, tai DSTC:llä (Dynamic Stability and
Traction Control) – Dynaaminen vakautus- ja
vetovoimatoiminto.
Ks. sivua 41 saadaksenne lisätietoja mittariston varoitussymboleista.
Toiminto/järjestelmä STC
TC
SC
AYC
X
X
DSTC1
X
X
X
Vetovoimatoiminto – Traction Control
(TC)
Vetovoimatoiminto siirtää voimaa tienpintaa
vasten luistavalta vetävältä pyörältä sille
vetävälle pyörälle, joka ei luista. Etenemiskyvyn lisäämiseksi voidaan kaasupoljinta
joutua painamaan normaalia enemmän. Kun
vetovoimatoiminto on toiminnassa, voidaan
kuulla sykkivä ääni. Tämä on täysin normaalia.
1.
Vetovoimatoiminto on aktiivisin pienillä
nopeuksilla. Toimintoa ei voi kytkeä pois.
Luistonestotoiminto – Spin Control (SC)
Vakautustoiminto estää vetäviä pyöriä luistamasta tienpintaa vasten kiihdytyksessä. Se
parantaa ajoturvallisuutta liukkaalla tiellä.
Ajettaessa esim. lumiketjuilla, syvässä
lumessa tai hiekassa voi olla hyvä sulkea
luistonestotoiminto etenemiskyvyn lisäämiseksi. Tämä tehdään STS/DSTC -painikkeella.
Sivuluistonestotoiminto – Active Yaw
Contol (AYC)
Sivuluistonestotoiminto jarruttaa automaattisesti yhtä tai useampaa pyörää luistossa
olevan auton vakauttamiseksi. Jarrupoljin
tuntuu tavallista jäykemmältä, jos jarrutetaan
ja kuuluu sykkivä ääni.
Sivuluistonestotoiminto on aktiivinen koko
ajan. Sitä ei voi sulkea.
VAROITUS!
Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua,
jos STC- tai DSTC-järjestelmää rajoitetaan. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta kaarreajossa ja liukkaalla
tiellä.
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla
123
Käynnistys ja ajo
FOUR-C (Aktiivinen alusta)
tai kun halutaan vaihtaa ajotapaa. Muutos
tapahtuu muutamissa millisekunneissa.
Kaasupolkimen painamisen vaikutus on
kytketty alustan luonteen valintaan. (Koskee
vain R-malleja).
FOUR-C:n katkaisin keskikonsolissa
(ei V70 R).
Aktiivinen alusta – FOUR-C1
Auto on varustettu hyvin edistyksellisellä aktiivisella alustajärjestelmällä – Continuously
Controlled Chassis Concept – jota
säädetään elektronisesti. Järjestelmän
toiminnot perustuvat useille tunnistimille,
jotka jatkuvasti tarkkailevat auton liikkeitä ja
reaktioita; esim. pysty- ja sivuttaiskiihtyvyyttä,
auton nopeutta ja pyörien liikkeitä.
FOUR-C:n ohjausyksikkö analysoi tunnistimista tulevat tiedot ja säätää tarvittaessa
iskunvaimentimien toimintaa jopa 500 kertaa
sekunnissa. Jokaista iskunvaimenninta
säädetään erikseen erittäin nopeasti ja
täsmällisesti. Tässä on yksi selostus siihen,
että alustan ominaisuuksia voidaan muuttaa.
Alusta luonnetta voidaan säätää milloin
tahansa ajon aikana, kun tien luonne vaihtelee
1.
124
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
Vakio V70 R-mallissa.
Comfort
Comfort-tilassa alusta ja jousitus on sovitettu
niin, että kori on eristetty tienpinnan epätasaisuuksista ja "liukuu" pehmeästi niiden yli.
Iskunvaimennus on pehmeämpää ja korin
liikkeet pieniä. Tilaa suositellaan pitkän
matkan ajoon ja ajettaessa liukkaalla kelillä.
Kun sytytys katkaistaan Comfort-asennossa
ajon jälkeen, alusta palaa tähän asentoon
auton taas käynnistyessä.
Urheilu
Tilassa Sport on ohjausvaste nopeampi kuin
tilassa Comfort. Vaimennus on kovempi ja
kori seuraa tienpintaa kallistelun vähentämiseksi nopeassa kaarreajossa. Auto koetaan
urheilullisemmaksi.
Kun sytytys katkaistaan Sport-asennossa
ajon jälkeen, alusta palaa tähän asentoon
auton taas käynnistyessä.
FOUR-C:n katkaisin (V70 R).
Advanced2
Advanced-tilassa iskunvaimentimien
minimoidut ja optimoidut liikkeet takaavat
parhaan mahdollisen otteen tienpintaan. Auto
reagoi nopeammin kaasuun, automaattivaihteiston vaihtokohdat ovat urheilullisemmat ja
kallistus kaarteissa on minimoitu. Tätä tilaa
suositellaan vain erittäin tasaisilla ja hyväpintaisilla teillä.
Kun sytytys katkaistaan Advancedasennossa ajon jälkeen, alusta siirtyy Sportasentoon auton taas käynnistyessä.
2.
Koskee vain V70 R-mallia.
Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutka (lisävaruste)
Järjestelmä on aina aktiivinen, kun auto
käynnistetään.
VAROITUS!
Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata
kuljettajan omaa vastuuta peruutettaessa.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
olevia kohteita ei havaita. Tarkkailkaa auton
läheisyydessä olevia lapsia ja eläimiä.
Pysäköintitutka edessä ja takana.
Yleistä
Pysäköintitutkaa käytetään apuna pysäköitäessä. Signaali kertoo etäisyyden havaittuun
esineeseen.
Mitä lähemmäs takana tai edessä olevaa1
esinettä auto tulee, sitä tiheämmin signaali
kuuluu.
N. 30 cm:n etäisyydellä ääni on jatkuva. Jos
este on jatkuvan äänen etäisyydellä sekä
auton takana että edessä1, ääni tulee vuorotellen kaiuttimista.
Muut äänet audiojärjestelmästä vaimennetaan automaattisesti äänenvoimakkuuden
ollessa suuri.
1.
Edellyttäen, että pysäköintitutka on
asennettu taakse ja eteen.
Pysäköintitutka edessä
Mittausalue suoraan auton edessä on
n. 0,8 m. Teksti-ilmoitus PARK ASSIST
ACTIVE esitetään audionäytössä, kun tunnistimet reagoivat auton edessä olevaan
esteeseen.
Edessä olevan pysäköintitutkan yhteyteen ei
voida asentaa lisävaloja, koska tutkan anturit
reagoivat niihin.
Pysäköintitutka takana
Mittausalue suoraan auton takana on n.
1,5 m. Teksti-ilmoitus PARK ASSIST ACTIVE
esitetään audionäytössä, kun vaihde
kytketään.
Ajettaessa esim. perävaunua vetäen tai
polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa
pitää järjestelmä sulkea. Muutoin tunnistimet
reagoivat näihin.
Pysäköintitutka takana sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, joka käytetään
Volvon alkuperäistä perävaunukaapelia.
Pysäköintitutkan sulkeminen ja
uudelleen aktivoiminen
Pysäköintitutka voidaan sulkea katkaisinpaneelissa olevalla painikkeella, diodi katkaisimessa sammuu. Pysäköintitutka aktivoidaan
uudelleen, kun katkaisinta painetaan ja diodi
palaa.
Pysäköintitutka edessä
Pysäköintitutka eteenpäin on aktiivinen alle
15 km/h nopeudessa, myös peruutettaessa.
Äänimerkki tulee etukaiuttimesta.
Pysäköintitutka takana
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoituu, kun
peruutusvaihde kytketään. Äänimerkki tulee
takakaiuttimesta.
125
Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutka (lisävaruste)
Järjestelmän vian ilmaisu
TÄRKEÄÄ!
Info-symboli palaa kiinteästi
PERUUTUSTUTKA VAATII
HUOLLON esitetään infonäytössä
mittariston keskellä yhdessä
symbolin kanssa.
Tietyissä olosuhteissa pysäköintitutkajärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja, jotka aiheutuvat ulkoisista
äänilähteistä, jotka lähettävät järjestelmän käyttämää ultraäänitaajuutta.
Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat mm.
äänitorvet, märät renkaat asvaltilla,
paineilmajarrut, moottoripyörien
pakoputket yms. Tämä ei osoita järjestelmän vikaa.
Paikoitustutkan anturit
Anturien puhdistus
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on
puhdistettava säännöllisesti. Puhdistakaa ne
vedellä ja autoshampoolla.
Jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi saada
ne reagoimaan.
126
Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja poiskuljetus
Älkää käynnistäkö moottoria
hinaamalla
Jos käynnistätte käsivalintaisella vaihteistolla
varustetun auton hinaamalla, voi katalysaattori vaurioitua. Automaattivaihteistolla
varustetun auton moottoria ei voida
käynnistää hinaamalla. Jos akku on purkautunut, käyttäkää apuakkua.
Jos autoa on hinattava
– Avatkaa ohjauslukko, jotta autoa voidaan
ohjata
Muistakaa suurin lain sallima hinausnopeus.
Huomatkaa, etteivät jarrujen ja ohjauksen
tehostukset toimi, kun moottori on sammuksissa. Teidän pitää painaa jarrupoljinta n. viisi
kertaa voimakkaammin ja ohjaus on huomattavasti tavallista raskaampi.
– Ajakaa joustavasti.
– Pitäkää hinausköysi tasaisen kireällä
tarpeettoman nykimisen välttämiseksi.
Automaattivaihteiston yhteydessä
huomioitavaa
• Vaihteenvalitsimen tulee olla N-asennossa.
• Suurin sallittu nopeus automaattivaihteistolla varustettua autoa hinattaessa on
80 km/h.
• Pisin sallittu hinausmatka: 80 km
• Moottoria ei voi hinata käyntiin. Katsokaa
kohtaa "Apukäynnistys" seuraavalta sivulta.
Hinaussilmukka, edessä.
Hinaussilmukka, takana.
Hinaussilmukka
Hinaussilmukan asennus:
A. Irrottakaa peitekansi1 kampeamalla
varovasti urasta esim. kolikon avulla.
B. Ruuvatkaa hinaussilmukka kunnolla
kiinni laippaan asti (C). Pyöränmutteriavainta on hyvä käyttää.
Irrottakaa hinaussilmukka käytön jälkeen ja
kiinnittäkää peitekansi.
Hinaussilmukka on tavaratilassa työkalupussissa. Hinaussilmukka täytyy ruuvata itse
kiinni. Kummankin puskurin oikealla puolella
on peitekannella varustettu aukko hinaussilmukkaa varten.
Jotta hinaussilmukka voidaan ruuvata kiinni
taakse, pitää Teidän ensin irrottaa muoviruuvi
taemman hinaussilmukan konsolista.
Käyttäkää työkalusarjan pyöränmutteriavainta
1.
Peitekannen avaus voi vaihdella.
127
Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja poiskuljetus
muoviruuvin kiertämiseen irti. Kiertäkää
muoviruuvi takaisin käytön jälkeen.
Poiskuljetus
Hinaussilmukkaa saa käyttää vain auton
hinaamiseen tiellä, ei esim. auton vetämiseen
ojasta tms. Auton vetämiseen on käytettävä
ammattitaitoista apua.
128
Käynnistys ja ajo
Apukäynnistyskaapelit
Käynnistys apuakulla
Jos autonne akku on jostain syystä purkautunut, voitte saada moottorin käyntiin "lainaamalla" virtaa joko irrallisesta tai toisen auton
akusta. Huolehtikaa aina siitä, että puristimet
ovat tukevasti kiinnitettyinä, jottei käynnistyksen aikana synny kipinöitä.
Räjähdysvaaran välttämiseksi kehotamme
noudattamaan tarkasti seuraavia ohjeita:
– Kääntäkää virta-avain 0-asentoon.
– Varmistakaa, että apukäynnistysakun
jännite on 12 V.
– Jos apuakku on toisessa autossa, pysäyttäkää sen moottori ja varmistakaa, että
autot eivät kosketa toisiaan.
– Kytkekää punainen kaapeli apuakun
plusnavan (1+) ja autonne moottoritilan
punaisen liitännän (2+) väliin.
Puristin on kiinnitettävä liitoskohtaan, joka
sijaitsee plusmerkinnällä varustetun
pienen mustan luukun alla. Luukku on
varokekeskuksen kannen yhteydessä.
– Kytkekää mustan kaapelin toinen pää
apuakun miinusnapaan (3–).
– Kytkekää mustan kaapelin toinen pää
autonne moottorin nostosilmukkaan (4–).
– Käynnistäkää "apuauton" moottori.
Antakaa sen käydä muutama minuutti
normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella, 1500 r/min.
– Käynnistäkää sen auton moottori, jonka
akku on purkautunut.
– Irrottakaa apukaapelit päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOM! Älkää liikutelko apukaapelien
liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana
(kipinöinnin vaara).
• Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä. Volvo-myyjältänne saatte tietää,
mitä vetolaitteita voitte käyttää.
• Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
VAROITUS!
Akku voi muodostaa kaasua, joka on hyvin
räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä
käynnistyskaapeleiden virheellisestä
kytkennästä, riittää akun räjähtämiseen.
Akussa on rikkihappoa, joka voi aiheuttaa
vakavia syöpymisvahinkoja. Huuhdelkaa
runsaalla vedellä, jos rikkihappoa joutuu
silmiin, iholle tai vaatteille. Roiskeen
osuessa silmiin ottakaa välittömästi yhteys
lääkäriin.
• Lisätkää rengaspainetta niin, että se
vastaa täyden kuorman painetta.
Katsokaa rengaspainetaulukkoa.
• Puhdistakaa vetolaite säännöllisesti ja
voidelkaa nivelpallo1 ja kaikki liikkuvat
osat tarpeettoman kulumisen välttämiseksi.
• Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa kunnes
autolla on ajettu vähintään 1000 km.
• Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
1.
Ei koske vetolaitetta, jos järjestelmä
on varustettu heilahtelunvaimentimella.
129
Käynnistys ja ajo
Ajaminen perävaunun kanssa
• Jos autolla ajetaan suurella kuormituksella
lämpimällä ilmalla, moottori ja vaihteisto
voivat ylikuumentua. Ylikuumenemisen
tapahtuessa mittariston lämpömittarin
osoitin siirtyy punaiselle alueelle. Pysäyttäkää auto ja antakaa moottorin käydä
joutokäyntiä muutama minuutti.
• Ylikuumenemisen tapahtuessa auton
ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
• Ylikuumenemisen tapahtuessa vaihteiston
suojatoiminto kytkeytyy. Katsokaa
näytössä olevaa ilmoitusta.
• Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
• Älkää ylittäkö turvallisuussyistä 80 km/h
ajonopeutta, vaikka joidenkin maiden
lainsäädäntö sen sallisikin.
• Suurin sallittu jarruttoman perävaunun
paino on 750 kg.
• Jos pysäköitte perävaunun kanssa,
siirtäkää vaihteenvalitsin P-asentoon
(automaattivaihteisto) tai kytkekää vaihde
(käsivalintainen vaihteisto). Jos pysäköitte
jyrkkään mäkeen, käyttäkää jarrupönkkiä
pyörien alla.
• Välttäkää ajamasta yli 1200 kg perävaunukuormituksella yli 12 % nousuissa. Yli
15 % nousuissa autolla ei pidä ajaa
perävaunun kanssa.
130
Perävaunun massat
Sallitut perävaunun painot, ks. sivu 231.
HUOM! Ilmoitetut suurimmat sallitut
perävaunun painot ovat Volvon määrittelemät.
Kansalliset perävaunupainoja ja nopeuksia
koskevat rajoitukset voivat olla tiukemmat.
Vetokoukuille hyväksytyt kytkentämassat
voivat olla suurempia kuin autolle hyväksytyt.
VAROITUS!
Noudattakaa perävaunun painosuosituksia. Yhdistelmää voi muuten olla vaikea
hallita väistöissä ja jarrutuksissa.
Ajo perävaunun kanssa
– automaattivaihteisto
• Kun pysäköitte mäkeen, kytkekää seisontajarru ennen kuin siirrätte vaihteenvalitsimen P-asentoon. Mäessä
käynnistäessänne Teidän tulee siirtää
vaihteenvalitsin ensin ajoasentoon ja
vapauttaa sen jälkeen seisontajarru.
• Valitkaa sopiva pikkuvaihde ajaessanne
jyrkässä mäessä tai vauhdin ollessa
hiljainen. Tällä tavalla estätte vaihteiston
vaihtamasta ylöspäin, jos autossa on
automaattivaihteisto. Vaihteistoöljy pysyy
viileämpänä.
• Jos autossanne on Geartronic-vaihteisto,
älkää käyttäkö suurempaa käsivalintaista
vaihdetta kuin millä moottori "jaksaa"
toimia. Aina ei ole taloudellista aja suurilla
vaihteilla.
HUOM! Joissakin malleissa on oltava
automaattivaihteiston öljynjäähdytin vedettäessä perävaunua. Tarkastakaa lähimmältä
Volvo-jälleenmyyjältä autoanne koskevat
määräykset, jos vetokoukku asennetaan
jälkikäteen.
Käynnistys ja ajo
Ajaminen perävaunun kanssa
Tasonsäätö
Jos autossanne on takapään jousitustason
automaattinen säätö, auton takapää on ajon
aikana aina oikealla korkeudella kuormituksesta riippumatta. Auton seisoessa
paikallaan takapää laskee, mikä on täysin
normaalia. Lähdettäessä liikkeelle kuorman
kanssa taso pumpataan ylös tietyn ajomatkan
jälkeen.
131
Käynnistys ja ajo
Vetolaite
Vetokoukut
Vetokuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla
säännöllisesti. Kun käytetään heilahtelunvaimentimella varustettua kuulansuojusta,
vetokuulaa ei tarvitse voidella.
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
kuulaosan asennusohjetta noudattaa tarkasti,
katsokaa s. 134.
HUOM! Irrottakaa vetolaitteen tappi aina
käytön jälkeen. Säilyttäkää sitä tavaratilassa.
VAROITUS!
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun
turvavaijeri kiinnikkeeseensä.
VAROITUS!
Jos autossa on Volvon irrotettava
vetokoukku: Noudattakaa tarkasti
vetolaiteen kuulaosan asennusohjeita.
Kuulaosan pitää olla lukittu avaimella
ennen liikkeelle lähtöä. Varmistakaa, että
ilmaisinikkuna on vihreä.
132
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
Käynnistys ja ajo
Vetolaite
1
A
Erittelyt
Etäisyys A
Kiinteä vetokoukku
1
B
1. Kiinnityspisteet auton alla
Etäisyys B
V70/V70 AWD, XC70: 70 mm
V70/V70 AWD: 1094 mm
XC70: 1125 mm
Suurin sallittu vetokuulaan kohdistuva paino:
75 kg
133
Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku
Vetolaitteen tapin asennus
1. Poistakaa suojatulppa.
2. Varmistakaa, että mekanismin
lukitus on avattu kääntämällä avainta
myötäpäivään.
3. Varmistakaa, että ilmaisinikkuna (3) on
punainen. Jos ikkuna ei ole punainen,
painakaa (1) lukituspyörä sisään ja
kiertäkää sitä vastapäivään (2), kunnes
kuuluu naksahdus.
4. Asettakaa vetolaitteen tappi paikalleen ja
työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
5. Kiertäkää avain vastapäivään lukitusasentoon. Poistakaa avain lukosta.
6. Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
134
Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku
7.
8.
Vetolaitteen tapin irrotus
HUOM! Tarkastakaa kuulaosan kiinnitys
nykäisemällä ylös-, alas- ja taaksepäin. Jos
kuulaosa ei ole oikein, se pitää irrottaa ja
asentaa uudelleen aiemman mukaisesti.
HUOM! Perävaunun turvavaijeri pitää kiinnittää
kiinnikkeeseensä vetolaitteessa.
1. Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
2. Työntäkää lukituspyörä sisään ja kiertäkää
sitä vastapäivään, kunnes kuuluu naksahdus.
3. Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas
vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja
vetäkää samalla vetolaitteen tappi irti.
4. Työntäkää suojatulppa paikalleen.
135
Käynnistys ja ajo
Kattokuorma
Yleistä
Auton kuormauskykyyn vaikuttavat siihen
asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku,
kuulaan kohdistuva massa (75 kg perävaunu
kytkettynä), taakkateline, suksilaatikko yms. ja
matkustajien paino. Matkustajien lukumäärä
ja paino vähentävät auton kuormauskykyä.
VAROITUS!
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat
kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Taakkatelineen käyttö (lisävaruste)
Välttääksenne autonne vaurioitumisen ja
saavuttaaksenne suurimman mahdollisen
turvallisuuden ajon aikana suosittelemme,
että käytätte ainoastaan Volvon juuri Teidän
autoanne varten kehittämiä taakkatelineitä.
• Tarkastakaa säännöllisin välein, että
taakkateline ja kuorma ovat kunnolla
kiinnitettyinä. Kiinnittäkää kuorma hyvin
kiinnitysnauhoilla.
• Pyrkikää jakamaan kuorma tasaisesti
taakkatelineelle. Älkää kuormatko vinosti.
Pankaa painavimmat tavarat alimmiksi.
136
• Muistakaa, että auton painopiste ja ajoominaisuudet muuttuvat, jos katolla on
kuormaa.
• Muistakaa, että auton ilmanvastus ja näin
ollen myös polttoaineenkulutus kasvavat
kattokuorman myötä.
• Ajakaa pehmeästi. Välttäkää nopeita
kiihdytyksiä, äkkinäisiä jarrutuksia ja
suurta nopeutta kaarteissa.
• Poistakaa taakkateline, kun sitä ei enää
tarvita. Tällöin ilmanvastus ja sen myötä
polttoaineenkulutus pienenevät.
VAROITUS!
Katolle saa kuormata enintään 100 kg,
mukaan lukien taakkatelineet ja mahdollinen kattolaatikko.
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet
muuttuvat, kun katolla on kuormaa.
Taakkatelineen kiinnitys
– Varmistakaa, että taakkateline asetetaan
oikein päin (suuntamerkintä on suojakannen alla olevassa tarrassa).
Käynnistys ja ajo
Kattokuorma
– Kiristäkää kiinnityspyöriä vuorotellen
kunnes ne ovat tiukat.
– Kääntäkää suojakannet alas.
– Tarkastakaa, että osat ovat kunnolla kiinni.
– Tarkastakaa säännöllisesti, että kiinnityspyörät ovat kunnolla kiristetyt.
– Sovittakaa ohjausreiät (1) ohjaustappeihin.
– Laskekaa toisen puolen kiinnike varovasti
alas kattoa kohti.
– Kiertäkää kiinnityspyörää hieman ylöspäin.
– Painakaa kiinnityspyörää koukun kiinnittämiseksi kattokiinnikkeeseen kattolistan
alle.
– Ruuvatkaa taakkateline kiinni.
– Sovittakaa muiden kiinnikkeiden ohjausreiät tappeihin.
– Ruuvatkaa taakkateline kiinni.
– Tarkastakaa, että koukku on tukevasti
kiinnitettynä kattokiinnikkeeseen.
Taakkatelineen kiinnitys –
kattokiskot
Varmistakaa, että taakkateline asetetaan
oikein päin kattokiskoihin. Kuormaa kantavat
poikittaiskannattimet voidaan asettaa
haluttuun kohtaan pitkin kattokiskoja.
Kun ajatte ilman kattokuormaa, on
etummainen poikittaiskannatin asetettava
noin 50 mm keskimmäisen kattokiinnikkeen
etupuolelle ja taempi poikittaiskannatin noin
35 mm taemman kattokiinnikkeen etupuolelle
(katsokaa yllä olevaa kuvaa) tuulensuhinan
minimoimiseksi.
137
Käynnistys ja ajo
Kattokuorma
Taakkatelineen kiinnitys
Taakkatelineen suojakannet
Varmistakaa, että taakkateline on kunnolla
kattokiskoja vasten. Ruuvatkaa taakkateline
kiinni. Käyttäkää mukana tulevaa momenttiavainta ja kiristäkää momenttiavaimen
merkintään asti (vastaa arvoa 6 Nm).
Ks. kuvaa.
Käyttäkää esim. momenttiavaimen tappia
(katsokaa kuvaa) tai auton virta-avainta suojakannen irrottamiseen ja kiinnittämiseen.
Kääntäkää ¼ kierrosta.
138
Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
Peitto sijoitetaan lähtökohtana pilkku (5)
valonheittimen lasissa. Vertailumitta (X) on
etäisyyden johtamiseksi pilkusta (5) peiton
kulmaan, joka on merkitty nuolella.
Seuraavalla sivulla olevat mallit tarkastusmitataan jäljentämisen jälkeen siten, että vertailumitta täsmää peittääkseen riittävän paljon
valokuviosta.
A. Valokeila vasemmanpuoleisessa liikenteessä B. Oikeanpuoleisessa liikenteessä
Valokeilan sovitus oikean- tai
vasemmanpuoleiseen
liikenteeseen
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistä,
voidaan valonheittimen valokuviota muuttaa
peittämällä valonheittimiä. Valokuvio tulee
hieman huonommaksi.
Valonheittimien peittäminen
Piirtäkää mallit ja siirtäkää kuvio jollekin
itsetarttuvalle ja vettä kestävälle materiaalille,
esim. läpinäkymättömälle teipille tai
vastaavalle.
139
Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
Suojauksen sijoitus halogeenivalonheittimiin, 1 ja 2 vasemmalta ohjattava versio, 3 ja 4 oikealta ohjattava versio
Halogeenivalonheittimet, vasemmalta ohjattava versio
Halogeenivalonheittimet,
oikealta ohjattava versio
Jäljennä mallit 1 ja 2, tarkastusmittaa siten,
että mitat täsmäävät. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vettä kestävälle materiaalille ja leikkaa
irti.
Jäljennä mallit 3 ja 4, tarkastusmittaa siten,
että mitat täsmäävät. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vettä kestävälle materiaalille ja leikkaa
irti.
Vertailumitat:
Malli 1. (3) = 70 mm, (4) = 40 mm
Vertailumitat:
Malli 3. (1) = 55 mm, (2) = 41 mm
Etäisyys valonheittimen lasissa olevaan
täplään: (5) = 13 mm.
Etäisyys valonheittimen lasissa olevaan
täplään: (5) = 17 mm.
Malli 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Etäisyys valonheittimen lasissa olevaan
täplään: (8) = 18 mm.
Malli 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm
140
Etäisyys valonheittimen lasissa olevaan
täplään: (8) = 14 mm.
Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
Peittämismallit halogeenivalonheittimille, vasemmalta ohjattava versio.
Peittämismallit halogeenivalonheittimille, oikealta ohjattava versio.
141
Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
Suojauksen sijoitus bi-ksenonvalonheittimiin, 1 ja 2 vasemmalta ohjattava versio, 3 ja 4 oikealta ohjattava versio.
Valonheittimien peittäminen
Piirtäkää mallit ja siirtäkää kuvio jollekin
itsetarttuvalle ja vettä kestävälle materiaalille,
esim. läpinäkymättömälle teipille tai vastaavalle.
Peitto sijoitetaan lähtökohtana täplä (5)
valonheittimen lasissa. Vertailumitta (X) on
etäisyyden johtamiseksi täplästä (5) peiton
kulmaan.
Seuraavalla sivulla olevat mallit tarkastusmitataan jäljentämisen jälkeen siten, että vertailumitta täsmää peittääkseen riittävän paljon
valokuviosta.
142
Bi-ksenonvalonheittimet, vasemmalta ohjattava versio
Bi-ksenonvalonheittimet,
oikealta ohjattava versio
Jäljennä mallit 1 ja 2, tarkastusmittaa siten,
että mitat täsmäävät. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vettä kestävälle materiaalille ja leikkaa
irti.
Jäljennä mallit 3 ja 4, tarkastusmittaa siten,
että mitat täsmäävät. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vettä kestävälle materiaalille ja leikkaa
irti.
Vertailumitat:
Malli 1. (3) = 56 mm, (4) = 43 mm
Vertailumitat:
Malli 3. (1) = 56 mm, (2) = 42 mm
Etäisyys valonheittimen lasissa olevaan
täplään: (5) = 29 mm.
Etäisyys valonheittimen lasissa olevaan
täplään: (5) = 29 mm.
Malli 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm
Malli 4. (6) = 56 mm, (7) = 41 mm
Etäisyys valonheittimen lasissa olevaan
täplään: (8) = 6 mm.
Etäisyys valonheittimen lasissa olevaan
täplään: (8) = 0 mm.
Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
Peittämismallit Bi-ksenonvalonheittimille, vasemmalta ohjattava versio.
Peittämismallit Bi-ksenonvalonheittimille, oikealta ohjattava versio.
143
Käynnistys ja ajo
BLIS (Blind Spot Information System) - lisävaruste
B
A
BLIS-järjestelmässä on myös sisäänrakennettu toiminto, joka varoittaa kuljettajaa jos
järjestelmään tulee jokin vika. Jos esim. järjestelmän kamerat ovat peitossa, BLISmerkkivalo vilkkuu ja kojelaudan näytössä
näkyy ilmoitus (katsokaa taulukkoa s. 146).
Tarkastakaa ja puhdistakaa tällöin linssit.
Järjestelmä voidaan tarvittaessa kytkeä pois
tilapäisesti painamalla BLIS-painiketta
(ks. sivua 146).
Milloin BLIS toimii
Järjestelmä toimii, kun omaa autoa ajetaan yli
10 km/h nopeudella.
1 – BLIS-kamera, 2 – Merkkivalo,
3 – BLIS-symboli
"Kuolleet kulmat", joista BLIS informoi
Etäisyys A = n. 9,5 m Etäisyys B = n. 3 m
BLIS
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan
optimaalisesti vilkkaassa liikenteessä
monikaistaisilla teillä.
BLIS on informaatiojärjestelmä, joka näyttää
onko oman auton kanssa samaan suuntaan
liikkuva ajoneuvo ns. kuolleessa kulmassa.
VAROITUS!
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, olemassa
olevia taustapeilejä. Se ei voi koskaan
korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta
liikenneturvallisesti on kuljettajalla.
BLIS-järjestelmä perustuu digitaalikameratekniikkaan. Kamerat (1) on sijoitettu
ulkotaustapeilien alle.
Kun kamera on havainnut ajoneuvon kuolleen
kulman alueella, syttyy merkkivalo oven
paneelissa (2). Valo palaa kiinteästi varoittaakseen kuljettajaa kuolleessa kulmassa
olevasta ajoneuvosta.
HUOM! Valo syttyy auton sillä puolella, jolla
järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
ohitetaan samanaikaisesti molemmilta
puolilta, syttyvät molemmat valot.
144
Kun ohitatte toista ajoneuvoa
• Järjestelmä reagoi, jos ohitatte toista
ajoneuvoa nopeudella, joka on enintään
10 km/h suurempi kuin toisen
ajoneuvon.
Kun toinen ajoneuvo ohittaa Teidät
Järjestelmä reagoi, jos Teidät ohittaa
ajoneuvo, joka ajaa enintään 70 km/h
nopeammin kuin Te.
Käynnistys ja ajo
BLIS (Blind Spot Information System) - lisävaruste
VAROITUS!
- BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
- BLIS ei toimi auton peruuttaessa.
- Autoon kytketty leveä perävaunu voi
peittää muiden autojen näkymisen viereisillä ajokaistoilla. Tästä voi seurata, että
BLIS ei havaitse tällä varjostetulla alueella
olevia ajoneuvoja.
Järjestelmän toiminta päivänvalossa ja
pimeässä
Päivänvalo
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympärillä
olevien autojen muotoon. Järjestelmä on
suunniteltu havaitsemaan moottoriajoneuvot
kuten autot, kuorma-autot, bussit ja
moottoripyörät.
Pimeä
Pimeässä järjestelmä reagoi ympärillä olevien
autojen valonheittimiin. Jos valonheittimet
eivät ole päällä, järjestelmä ei havaitse autoa.
Tämä merkitsee esimerkiksi, että järjestelmä
ei reagoi henkilö- tai kuorma-auton perässä
vedettävään perävaunuun, jossa ei ole
valonheittimiä.
VAROITUS!
- Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin
eikä mopoilijoihin.
- BLIS-kamerat voivat häiriintyä voimakkaasta valosta tai ajettaessa pimeässä
valonlähteiden (esim. tievalot tai muut
ajoneuvot) puuttuessa. Tällöin kamerat
voivat tulkita valojen puuttumisen niin, että
kamerat ovat peitossa.
Molemmissa tapauksissa esitetään
ilmoitus kojelaudan näytössä.
Sellaisissa olosuhteissa ajettaessa
voidaan järjestelmä tilapäisesti sulkea (ks.
seuraavalla sivulla olevia tietoja).
Kun teksti-ilmoitus on sammunut, järjestelmä alkaa jälleen toimia täydellisesti.
- BLIS-kameroilla on samat rajoitukset
kuin ihmisen silmällä, ts. ne "näkevät"
huonommin esim. voimakkaassa lumisateessa tai tiheässä sumussa.
TÄRKEÄÄ!
- Linssit ovat sähkölämmitteiset, jotta jää
ja lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa
tarvittaessa lumi pois linsseistä.
Puhdistus
Toimiakseen optimaalisesti tulee BLISkameralinssien olla puhtaat. Linssit voidaan
puhdistaa pehmeällä kankaalla tai kostealla
sienellä. Puhdistakaa linssit varovasti, etteivät
ne naarmuunnu.
145
Käynnistys ja ajo
BLIS (Blind Spot Information System) - lisävaruste
näkyy näytössä ja merkkivalot ovipaneeleissa vilkkuvat kolme kertaa. Painakaa
READ-painiketta, katsokaa s. 44, tekstiilmoituksen poistamiseksi.
BLIS:n sulkeminen ja aktivoiminen
uudelleen
• BLIS aktivoituu automaattisesti joka kerta
sytytysvirtaa kytkettäessä. Merkkivalot
ovipaneeleissa vilkkuvat kolme kertaa, kun
sytytysvirta kytketään.
• Järjestelmä voidaan sulkea painamalla
keskikonsolin katkaisinpaneelissa olevaa
BLIS-painiketta (ks. yllä olevaa kuvaa).
Painikkeessa oleva diodi sammuu, kun
järjestelmä on suljettu, kojelaudan
näytössä esitetään teksti-ilmoitus.
• BLIS voidaan aktivoida uudelleen painamalla painiketta. Tällöin painikkeessa
oleva diodi syttyy, uusi teksti-ilmoitus
146
BLIS-järjestelmän ilmoitukset
Järjestelmän
Teksti näytössä
tila
KUOL.KULMAJÄRJ.
BLIS pois
toiminnasta
VAATII HUOLLON
Oikea kamera
KUOL.KULMAJÄRJ.
peitossa
O. KAM. EI TOIMI
Vasen kamera
KUOL.KULMAJÄRJ.
peitossa
V.KAM. EI TOIMI
Molemmat
KUOL.KULMAJÄRJ.
kamerat peitossa KAMERA EI TOIMI
BLIS-järjestelmä
KUOL.KULMAINFO
suljettu
POIS PÄÄLTÄ
BLIS-järjestelmä
KUOL.KULMAINFO
toiminnassa
PÄÄLLÄ
BLIS-toiminto
BLIS TOIMINTO
vajaa
VAJAA
Ilmoitukset näkyvät vain virta-avaimen ollessa
asennossa II (tai moottorin käydessä) ja
BLIS-järjestelmän ollessa aktiivinen (ts. jos
kuljettaja ei ole sulkenut järjestelmää).
Pyörät ja renkaat
Yleistä
Rengaspaineet
Varoituskolmio ja varapyörä
Pyöränvaihto
148
151
152
154
147
Pyörät ja renkaat
Yleistä
Ajo-ominaisuudet ja renkaat
Nopeusluokat
Renkailla on suuri vaikutus auton ajo-ominaisuuksiin. Renkaan tyyppi, koko, rengaspaine
ja nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.
Autolla on koko autoa koskeva tyyppihyväksyntä, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon rekisteriotteessa ilmoitetuista koko- ja
nopeusluokista ei saa poiketa. Ainoa
poikkeus näistä määräyksistä sallitaan talvirenkaissa (sekä nastoitetut että nastattomat
renkaat). Kun tällaiset renkaat valitaan, autolla
ei saa ajaa nopeammin kuin renkaan nopeusluokitus sallii (esim. Q-luokan suurin nopeus
on 160 km/h).
Kun vaihdatte renkaat, käyttäkää samaa
tyyppiä ja kokoa ja mieluiten myös samaa
valmistetta kaikissa neljässä pyörässä.
Noudattakaa suositeltua rengaspainetta, joka
on ilmoitettu rengaspainetarrassa, katsokaa
sijainti s. 151.
Kokomerkintä
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä.
Esimerkki kokomerkinnästä:
205/55R16 91 W.
205
55
R
16
91
W
148
Rengasprofiilin leveys (mm)
Rengasprofiilin korkeuden ja
leveyden suhde (%)
Vyörengas
Vanteen halkaisija tuumina (")
Koodi, joka ilmaisee renkaan
suurimman sallitun kuormituksen
(tässä tapauksessa 615 kg)
Koodi, joka kertoo renkaan
suurimman sallitun nopeuden (tässä
tapauksessa 270 km/h).
Muistakaa, että kulloisenkin ajonopeuden
ratkaisee tien laatu, ei renkaiden nopeusluokka.
Huomatkaa, että kysymyksessä on suurin
sallittu nopeus.
Q
T
H
V
W
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
190 km/h
210 km/h
240 km/h
270 km/h
Uudet renkaat
Renkaat ovat tuoretuotteita.
Muutaman vuoden kuluttua
ne alkavat kovettua, jolloin
myös kitkaominaisuudet
vähitellen heikkenevät.
Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä.
Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden
kohdalla. Valmistusviikko ja -vuosi, renkaan
DOT-merkintä (Department of Transportation), ilmoitetaan neljällä numerolla, esim.
1502. Kuvan rengas on valmistettu viikolla
15 vuonna 2002.
Renkaiden ikä
Kaikki yli kuusi vuotta vanhat renkaat tulee
tarkastaa ammattihenkilön toimesta, vaikka ne
vaikuttavat vaurioitumattomilta. Tämä on
tehtävä siksi, että renkaat vanhenevat ja
heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain
harvoin tai ei lainkaan. Renkaan toiminta voi
huonontua sen eri materiaalien heikkenemisen johdosta, eikä sitä tällöin saa enää
käyttää.
Tämä koskee myös vararenkaita, talvirenkaita
ja tulevaisuutta varten säilössä olevia
renkaita.
Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat
halkeamat tai värimuutokset.
Renkaan ikä voidaan määrittää DOT-merkinnästä, katsokaa yllä olevaa kuvaa.
Pyörät ja renkaat
Yleistä
Renkaiden kulumisvaroittimet
Kulumisen varoittimet ovat
kapeita poikittaisia
kohoumia. Renkaan sivussa
on kirjainyhdistelmä TWI
(Tread Wear Indicator). Kun
renkaan kulutuspinnasta on
jäljellä enää 1,6 mm, nämä kohoumat näkyvät
selvästi. Vaihtakaa silloin autoon pikimmiten
uudet renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen
renkaan pito on erittäin huono sateella tai
lumessa.
Talvirenkaat
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Koko on ilmoitettu rengaspainetarrassa,
katsokaa sijainti s. 151. Rengaskoot riippuvat
moottorimallista. Ajettaessa talvirenkailla pitää
niitä käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
HUOM! Kysykää Volvo-jälleenmyyjältä, mikä
vanne- ja rengastyyppi sopii parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500-1000 km totutusajon, jonka aikana on
ajettava tasaisesti ja rauhallisesti, jotta nastat
asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin
renkaat ja varsinkin nastat kestävät kauemmin.
Kuviosyvyys
Talvikeli jäineen, lumisohjoineen ja pakkasineen asettaa renkaille huomattavasti
kesäkeliä suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi
ei ole suositeltavaa käyttää talvirenkaita,
joiden kuviosyvyys on alle neljä mm.
Lumiketjut
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä,
tämä koskee myös nelivetoisia autoja.
Lukittava pyöränruuvi
Lukittavaa pyöränruuvia voidaan käyttää sekä
alumiini- että teräsvanteessa. Jos lukittavalla
pyöränruuvilla varustettua teräsvannetta
käytetään yhdessä pölykapselin kanssa, pitää
lukittava pyöränruuvi asentaa mahdollisimman kauas ilmaventtiilistä. Muutoin
pölykapselia ei voi asentaa vanteeseen.
Älkää ajako yli 50 km/h nopeudella käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla
tiellä ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä
lumiketjuja ja renkaita. Älkää käyttäkö ns.
pikalenkkejä, sillä levyjarrujen ja pyörien
välinen tila on niille liian pieni.
TÄRKEÄÄ!
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä tai
vastaavia lumiketjuja, jotka on sovitettu
kyseiseen automalliin sekä rengas- ja
vannekokoon. Kysykää ohjeita valtuutetulta Volvo-korjaamolta.
HUOM! Nastarenkaiden käyttöä koskeva
lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
149
Pyörät ja renkaat
Yleistä
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvokorjaamoon tarkastusta varten, jos ette ole
varma kuviosyvyydestä.
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Kesä- ja talvipyörät
Kun vaihdatte talvipyörät tai kesäpyörät,
merkitkää irrotettujen pyörien paikka autossa.
Esim. V = vasen, O = oikea. Renkaissa,
joiden kuviointi on suunniteltu pyörimään vain
yhteen suuntaan, on pyörimissuunnan
osoittava nuoli. Renkaalla on oltava sama
pyörimissuunta koko sen kestoiän. Niitä voi
vaihtaa vain edestä taakse ja päinvastoin, ei
koskaan vasemmalta oikealle puolelle tai
päinvastoin. Jos renkaat asennetaan väärin
päin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden
kyky syrjäyttää vettä, lunta ja sohjoa huononevat. Ne renkaat, joiden kuviosyvyys on
suurin, on aina asennettava taakse
(sivuluiston vaaran vähentämiseksi).
150
Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
Rengaspaineiden tarkastus
Suositeltu rengaspaine
Polttoaineluukun sisäpuolella olevasta
tarrasta ilmenevät renkaiden paineet eri
kuormitus- ja nopeusolosuhteissa.
1.
2.
Muut markkina-alueet (ei USA, Kanada)
1:1. Volvon alkuperäisrenkaat
1:2. Vararengas
Australia
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.
Oikea rengaspaine on ilmoitettu rengaspainetaulukossa. Ilmoitetut rengaspaineet
koskevat kylmiä renkaita. (Kylmillä renkailla
tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on
sama kuin ulkolämpötila.)
Ajo väärillä rengaspaineilla huonontaa auton
ajo-ominaisuuksia ja voi lisätä renkaiden
kulumista. Jo muutaman kilometrin ajon
aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine
kasvaa. Ilmaa ei sen vuoksi saa laskea pois,
jos paine tarkastetaan lämpimistä renkaista.
Painetta on sitä vastoin lisättävä, jos se on
liian alhainen.
151
Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja varapyörä
1
2
3
4
– Irrottakaa lattian muovilaatikko (lisävaruste) avaamalla ruuvit ja siirtäkää se
syrjään.
– Nostakaa pois nosturi ja työkalupussi.
– Ruuvatkaa varapyörä irti ja nostakaa se
ylös.
– Asettakaa kaikki takaisin päinvastaisessa
järjestyksessä. Varmistakaa, että
varapyörä on oikeassa asennossa ja että
sekä nosturi että työkalut on kunnolla
kiinnitetty.
Varapyörä "Temporary Spare"
Varapyörä, työkalut ja nosturi
1.
2.
3.
4.
Nosturi
Työkalupussi ja hinaussilmukka
Kiinnike
Varapyörä
Varapyörän1 sekä nosturin ja työkalupussin
löydätte tavaratilan lattian alta. Menetelkää
seuraavasti, kun haluatte ottaa varapyörän
ulos.
– Poistakaa taempi lattialuukku kääntämällä se ylös noin 45° kulmaan ja
vetämällä taaksepäin. Lukitkaa
etummainen lattialuukku ylösnostettuun
asentoon.
1.
152
Tietyt muunnelmat ja markkina-alueet
Varapyörää1 "Temporary Spare" tulee
käyttää vain lyhyen ajan kunnes vioittunut
rengas on saatu korjatuksi ja vaihdetuksi.
Voimassa olevan lain mukaan tätä
varapyörää/rengasta saa käyttää vain tilapäisesti silloin, kun jokin rengas on vaurioitunut.
Tämän tyyppinen pyörä/rengas on siksi
korvattava mahdollisimman pian tavallisella
pyörällä/renkaalla.
Ottakaa myös huomioon, että tämä rengas
tavallisten renkaiden yhteydessä saattaa
muuttaa ajo-ominaisuuksia. Suurin nopeus
käytettäessä "Temporary Spare" -varapyörää
on sen tähden 80 km/h.
HUOM! Käyttäkää vain auton omaa alkuperäistä varapyörää! Muun kokoiset renkaat
voivat vaurioittaa autoanne. Kerrallaan saa
käyttää vain yhtä varapyörää.
Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja varapyörä
2
1
Varoituskolmio (määrätyt maat)
1.
2.
Pidike
Varoituskolmio (erilainen sijainti lisäistuimella varustetuissa autoissa)
Noudattakaa kussakin maassa voimassa
olevia määräyksiä varoituskolmion käytöstä.
HUOM! Jos autossa on lisäistuin tavaratilassa, varoituskolmio (2) on erityisessä
lokerossa varapyörälaatikon etuosassa.
Varapyörä, työkalut, nosturi –
bassokaiuttimella varustetut
autot (lisävaruste)
Nosturin ja työkalupussin löydätte lokerosta
varapyörän yläpuolelta. Menetelkää seuraavasti, kun haluatte ottaa ulos varapyörän:
– Poistakaa taempi lattialuukku kääntämällä se ylös noin 45 asteen kulmaan ja
vetämällä taaksepäin. Nostakaa
etummainen lattialuukku ulos.
– Poistakaa matto bassokaiuttimen päältä.
– Irrottakaa lukituspyörä ja kiertäkää
pidintä (1) 90 astetta.
– Nostakaa bassokaiutin ylös. Tarttukaa
yhtä aikaa oikeaan yläkulmaan ja
vasempaan takakulmaan. Nostakaa
ylöspäin-sisäänpäin ja asettakaa kaiutin
sitten nojaamaan tavaratilan vasenta
puolta vasten.
– Asettakaa kaikki takaisin päinvastaisessa
järjestyksessä. Varmistakaa, että varapyörä
on oikeassa asennossa ja että sekä nosturi
että työkalut on kunnolla kiinnitetty.
153
Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Pyörän irrotus
Jos pyörä on vaihdettava paikassa, missä on
muuta liikennettä, muistakaa asettaa varoituskolmio. Varapyörä on tavaratilassa muovisen
pohjalevyn alla.
– Kytkekää seisontajarru ja 1. vaihde käsivalintainen vaihteistolla varustetussa
autossa – P-asento automaattivaihteistolla varustetussa autossa. Asettakaa
pönkät maahan jäävien pyörien eteen ja
taakse. Käyttäkää isoja puupölkkyjä tai
suurehkoja kiviä.
154
– Teräsvanteilla varustetuissa autoissa on
irrotettavat koristekapselit. Poistakaa
koristekapseli tukevan taltan tai vastaavan
avulla. Jos sellaista ei ole, vetäkää koristekapseli irti käsin. Hansikkaiden käyttö on
suositeltavaa. Kun kiinnitätte koristekapselia uudelleen; varmistakaa että sen
venttiilireikä asettuu pyörän ilmaventtiilin
kohdalle.
– Löysätkää pyöränruuveja 1/2-1 kierrosta
hylsyavaimella. Ruuvit löysätään kiertämällä niitä vastapäivään.
– Auton kummallakin sivulla on kaksi nosturinkiinnikettä. Pitäkää nosturia kiinnikkeessä olevaa tappia vasten kuvan
osoittamalla tavalla ja veivatkaa nosturin
jalka alas siten, että se puristuu tasaisesti
maata vasten. Tarkistakaa, että nosturi on
kiinnikkeessä kuvan mukaisesti ja että
jalka on pystysuorassa kiinnikkeen alla.
– Nostakaa autoa sen verran, että pyörä
pyörii vapaasti. Poistakaa pyöränruuvit ja
nostakaa pyörä pois.
Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Nelivetoautoihin tarkoitettu nosturi.
Pyörän asennus
– Puhdistakaa pyörän ja navan vastinpinnat.
– Kiinnittäkää pyörä. Ruuvatkaa pyöränruuvit kiinni.
– Laskekaa auto alas niin, että pyörät eivät
pääse pyörimään.
– Kiristäkää pyöränmutterit ristikkäin. On
tärkeää, että pyöränmutterit kiristetään
kunnolla. Kiristysmomentti on 140 Nm.
Tarkastakaa tiukkuus momenttiavaimella.
– Asentakaa koristekapseli paikalleen
(teräsvanne).
VAROITUS!
Älkää ryömikö auton alle sen ollessa
nosturin varassa.
Autossa ei saa olla ketään sisällä, kun sitä
nostetaan nosturilla.
Huolehtikaa siitä, että matkustajat odottelevat auton pientareen puolella tai
mieluiten suojakaiteen takana.
155
Pyörät ja renkaat
156
Auton hoito
Puhdistus
Maalivaurioiden korjaaminen
Ruosteenestokäsittely
158
160
162
157
Auton hoito
Puhdistus
Auton pesu
Auto on syytä pestä heti, kun se on likaantunut, erityisesti talvella jolloin tiesuola ja
kosteus aiheuttavat muuten helposti korroosiota.
Peskää auto näin:
• Älkää peskö autoa suorassa auringonpaisteessa niin, että maali lämpenee,
jolloin siihen voi tulla pysyviä vaurioita.
Suorittakaa pesu siihen tarkoitetulla
alustalla, jossa on jäteveden erotin.
• Huuhdelkaa huolellisesti lika pois auton
alustasta.
• Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtolika
on lähtenyt. Painepesurin käyttö: Painepesurin suutin on pidettävä yli 30 cm päässä
auton korista. Älkää myöskään suunnatko
suihkua suoraan lukkoihin.
• Peskää auto sienellä ja runsaalla vedellä
pesuainetta käyttäen tai ilman.
• Käyttäkää mielellään haaleaa (enintään
35 °C) mutta ei kuumaa vettä.
• Jos lika on tiukassa, se voidaan pestä
käyttämällä kylmärasvanpoistoainetta,
mutta tällöin se on pestävä pesupaikassa,
jossa on viemärivedenerotin. Kylmärasvanpoistoainetta käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei auto ole auringonpaisteessa ja ettei maalipinta ole kuuma auton
158
seisottua auringossa tai koska moottori
on yhä kuuma. Auringonpaiste ja kuumuus
voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita. Kysykää
ohjeita Volvo-korjaamolta.
• Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä
säämiskällä.
• Peskää pyyhkimien sulat haalealla
saippualiuoksella.
Sopiva pesuaine
Autonpesuaine (autoshampoo).
Muistakaa:
– Peskää aina lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Jätökset
sisältävät nimittäin kemikaaleja, jotka
vaikuttavat maaliin ja muuttavat sen väriä
hyvin nopeasti. Värilaikkujen poisto ei
onnistu kiillottamalla.
TÄRKEÄÄ!
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
VAROITUS!
Älkää peskö moottoria sen ollessa lämmin.
Palovaara! Antakaa moottorin pesu valtuutetun Volvo-korjaamon tehtäväksi.
Automaattipesu
Automaattipesu on yksinkertainen ja nopea
tapa saada auto puhtaaksi. Ottakaa kuitenkin
huomioon, ettei automaattipesu voi koskaan
korvata käsinpesua – automaatin harjat eivät
pääse kunnolla kaikkiin paikkoihin.
TÄRKEÄÄ!
Käsinpesu on maalipinnalle konepesua
hellempi. Maalipinta on myös herkempi,
kun se on uusi. Tämän vuoksi suositellaan
käsinpesua auton ensimmäisten
kuukausien aikana.
VAROITUS!
Pesun jälkeen: koejarruttakaa aina, niin
että kosteus ja korroosio eivät pääse vaurioittamaan jarruja! Painakaa silloin tällöin
kevyesti jarrupoljinta ajaessanne pitempiä
matkoja sateessa tai lumisohjossa, jotta
jarrupalat lämpenisivät ja kuivuisivat.
Tehkää samoin myös lähtiessänne
ajamaan hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
Ulkopuoliset muoviosat
Ulkopuolisten muoviosien puhdistukseen
suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota on
saatavana Volvo-jälleenmyyjiltä. Älkää käyttäkö
koskaan voimakkaita tahranpoistoaineita.
Auton hoito
Puhdistus
Sisustuksen puhdistus
Turvavöiden puhdistus
Tekstiiliverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen tekstiiliverhoilun puhdistamiseen suosittelemme erikoispuhdistusainetta, jota voitte hankkia Volvo-myyjältä.
Muunlaiset kemikaalit voivat pilata verhoilun
palonkesto-ominaisuudet.
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta,
Volvo-jälleenmyyjältä saatte erityistä tekstiilipuhdistusainetta. Varmistakaa, että vyö on
kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin sisään.
TÄRKEÄÄ!
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinnan
kiilto alkaa himmetä tai kun haluatte korille
paremman suojan, esim. talven kynnyksellä.
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
Kiillotus ei normaalisti ole tarpeen ennen kuin
aikaisintaan vuoden kuluttua. Vahaus voidaan
tehdä jo aikaisemmin.
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen nahkaverhoilun puhdistamiseen suosittelemme erikoispuhdistusainetta, jota voitte hankkia Volvojälleenmyyjältä. Käsitelkää nahkaverhoilu
kerran tai kahdesti vuodessa Volvon nahanhoitosarjalla. Älkää käyttäkö koskaan voimakkaita liuottimia. Ne voivat vahingoittaa niin
tekstiili-, vinyyli- kuin nahkaverhoiluakin.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta ja/tai vahausta. Poistakaa asvalttija pikiroiskeet mineraalitärpätillä. Pahimpien
tahrojen poistoon voidaan käyttää auton
maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa. Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja
vahatkaa sen jälkeen nestemäisellä tai
kiinteällä vahalla. Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita. Monet valmisteet sisältävät
sekä kiillotusainetta että vahaa.
Sisäpuolisten muoviosien ja -pintojen
tahrojen käsittely
Sisäpuolisten muoviosien ja -pintojen puhdistukseen suositellaan erityispuhdistusainetta,
jota on saatavana Volvo-jälleenmyyjiltä. Älkää
koskaan raaputtako tai hieroko tahraa. Älkää
koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita.
Vettä hylkivällä pintakerroksella
varustettujen ulkotaustapeilien
ja etusivuikkunoiden
(lisävaruste) puhdistus
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita kuten
autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavia
peili-/ lasipinnoilla, koska tämä voi tuhota sen
vettä hylkivät ominaisuudet.
Varokaa puhdistuksen yhteydessä naarmuttamasta lasipintaa.
Lasipinnan vaurioiden välttäminen poistettaessa jäätä – käyttäkää vain muovista
jääkaavinta.
Vettähylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
HUOM! Vettähylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan käsittelyä erityisellä
jälkikäsittelyaineella, jota on saatavana Volvon
jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran kolmen vuoden jälkeen ja sen
jälkeen vuosittain.
Älkää kiillottako tai vahatko pintoja, joiden
lämpötila on yli 45 °C.
159
Auton hoito
Maalivaurioiden korjaaminen
Maalipinta
Maalipinta muodostaa tärkeän osan auton
ruostesuojauksesta ja se on siksi tarkastettava säännöllisesti. Maalipinnan vauriot on
käsiteltävä heti, jottei ruostuminen pääsisi
alkuun. Tavallisimpia vaurioita, jotka voitte
korjata itse, ovat seuraavat:
• Pienehköt kiveniskemät ja naarmut.
• Vauriot esim. lokasuojien reunoissa ja
ovissa.
Paikkamaalattaessa auton on oltava puhdas
ja kuiva ja lämpötilan on oltava yli +15 °C.
Versio 1
Värikoodi
Varmistukaa siitä, että saatte oikeaa väriä.
Värikoodinumero on tuotekilvessä
moottoritilassa.
Poistakaa maalijäänteet teipin avulla.
Suojatkaa tarvittaessa.
Versio 2
Pienehköt kiveniskemät ja
naarmut
Tarvikkeet:
•
•
•
•
•
Vain Kiina
160
Pohjamaalia (primeriä) tölkki.
Pintamaalia tölkki tai ns. väripuikko.
Sivellin.
Suojateippiä.
Jos kiveniskemä ei ulotu peltiin saakka
vaan jäljellä on vahingoittumaton maalikerros, maali voidaan levittää suoraan lian
poistamisen jälkeen.
Auton hoito
Maalivaurioiden korjaaminen
Jos kiveniskemä ulottuu peltiin saakka,
menetelkää seuraavasti:
– Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää teippi irti niin, että
se vetää mukanaan irtoavat maalisirut
(kuva 1).
– Sekoittakaa pohjamaali (primeri) huolellisesti ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä
tai tulitikulla (kuva 2).
– Kun pohjamaali on kuivunut, levittäkää
pintamaali siveltimellä.
– Huolehtikaa siitä, että maali on hyvin
sekoitettu ja levittäkää maalia ohuesti
useita kerroksia antaen jokaisen
kerroksen välillä kuivua.
– Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta ympärillä oleva vahingoittumaton
maalipinta saattaa olla hyvä suojata
(kuva 3).
– Odottakaa muutama päivä ja jälkikäsitelkää eli kiillottakaa sitten maalatut
kohdat. Käyttäkää pehmeää riepua ja
niukalti hiomatahnaa.
161
Auton hoito
Ruosteenestokäsittely
Ruosteenestokäsittely –
tarkastus ja korjaus
Autonne on saanut hyvin huolellisen ja täydellisen ruostesuojauksen jo tehtaalla. Korin osia
on valmistettu galvanoidusta teräspellistä.
Alusta on suojattu kulutusta kestävällä
ruosteenestoaineella. Palkkien ja suljettujen
korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut,
tunkeutuva ruosteenestoainekerros.
Voitte ylläpitää autonne ruostesuojausta mm.
seuraavasti:
• Pitäkää auto puhtaana. Huuhdelkaa
alusta Korkeapainepesussa; suuttimen
etäisyyden maalipinnasta tulee olla alle
30 cm.
• Tarkastuttakaa ja paikkauttakaa ruostesuojaus säännöllisesti.
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa
kaipaa jälkikäsittelyä ennen kuin noin
8 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen auto on
jälkikäsiteltävä kolmen vuoden välein. Mikäli
autonne tarvitsee jälkikäsittelyä, ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvo-korjaamoon.
Korjaus
Jos haluatte itse huolehtia ruostesuojauksen
paikkaamisesta, muistakaa että paikattavan
kohdan on oltava puhdas ja kuiva.
Huuhdelkaa, peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti. Käyttäkää sumutinpurkissa olevaa tai
siveltimellä levitettävää ruosteenestoainetta.
162
Ruosteenestoainetta on kahta tyyppiä:
• Ohut (väritön), näkyviin kohteisiin.
• Paksu, kulutuspinnoille alustassa.
Näillä aineilla mahdollisesti paikattavia
kohteita ovat esim.:
• Näkyvät hitsit ja peltisaumat; ohut neste.
• Alusta; paksu neste.
• Ovensaranat; ohut neste.
• Konepellin saranat ja salpa; ohut neste.
Kun ruostesuojaus on tehty, voidaan liika
ruosteenestoaine pyyhkiä pois suositeltuun
puhdistusaineeseen kostutetulla rievulla. Osa
moottorista ja moottoritilassa olevat
joustintuen kiinnitykset on käsitelty tehtaalla
värittömällä vahapohjaisella ruosteenestoaineella.Tämä aine kestää normaaleja pesuaineita liukenematta ja vahingoittumatta.
Jos sen sijaan käytätte moottorin pesuun nk.
aromaattisia liuottimia, esim. mineraalitärpättiä (erityisesti sellaisia, joihin ei ole lisätty
emulgaattoria), vahasuojaus on uusittava
pesun jälkeen. Tällaista vahaa saatte Volvomyyjältänne.
Ylläpito ja huolto
Volvo-huolto
Oma huolto
Konepelti ja moottoritila
Diesel
Öljyt ja nesteet
Pyyhkimien sulat
Akku
Polttimoiden vaihto
Varokkeet
164
165
167
168
169
173
174
176
184
163
Ylläpito ja huolto
Volvo-huolto
Volvon huolto-ohjelma
Varusteiden asennus
Ennen kuin auto lähti tehtaalta, se koeajettiin
perusteellisesti. Lisäksi autolle tehtiin Volvo
Car Corporationin määräysten mukainen
tarkastus, ennen kuin se luovutettiin Teille.
Varusteiden virheellinen kytkentä tai asennus
voi vaikuttaa häiritsevästi auton elektroniikkajärjestelmään. Tietyt lisävarusteet toimivat
vain, jos niihin kuuluvat ohjelmistot ohjelmoidaan autonne elektroniikkajärjestelmään.
Ottakaa tästä syystä aina yhteys valtuutettuun
Volvo-korjaamoon, ennen kuin asennatte
varusteita, jotka liitetään sähköjärjestelmään
tai vaikuttavat siihen.
Volvonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee
Volvon huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on
eriteltynä Huolto- ja takuukirjassa. Antakaa
valtuutetun Volvo-korjaamon tehdä huolto- ja
ylläpitotyöt. Volvon korjaamoilla on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut,
jotka takaavat huollolle mahdollisimman
korkean laadun.
TÄRKEÄÄ!
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa niitä.
Erityiset huoltotoimenpiteet
Tietyt auton sähköjärjestelmään liittyvät
huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vain
autoa varten erityisesti kehitetyn elektronisen
laitteiston avulla. Ottakaa sen vuoksi aina
yhteys valtuutettuun Volvo-korjaamoon,
ennen kuin teetätte sähköjärjestelmään
vaikuttavia huoltotöitä.
164
Ajoneuvon tietojen tallennus
Volvo-henkilöautossanne on yksi tai useita
tietokoneita, jotka voivat tallentaa muistiinsa
tietoja ajoneuvosta. Nämä tiedot on tarkoitettu käytettäväksi tutkimustarkoituksiin
turvallisuuden kehittämiseksi edelleen ja
auton eri järjestelmien vikojen diagnosointiin,
ja niitä voivat olla tiedot kuljettajan ja matkustajien turvavyön käytöstä, ajoneuvon eri järjestelmien ja yksiköiden toiminnasta, sekä
moottorin, kaasuläpän, ohjauslaitteiden,
jarrujen ja muiden järjestelmien tilaa koskevat
tiedot. Tallennettavat tiedot voivat sisältää
myös kuljettajan ajotapaa koskevia tietoja.
Näitä voivat olla esim. ajonopeus sekä tiedot
jarru- ja kaasupolkimen käytöstä ja ohjauspyörän kääntämisestä. Viimeksi mainitut
tiedot voidaan tallentaa rajoitettuna
ajanjaksona, kun autolla ajetaan, ja sen
jälkeen kolari- tai läheltä piti -tilanteessa.
Volvo Car Corporation ei luovuta tallennettuja
tietoja ilman lupaa ulkopuolisille. Voimassaoleva lainsäädäntö voi kuitenkin velvoittaa
Volvo Car Corporationin luovuttamaan tiedot.
Muutoin Volvo Car Corporation ja valtuutetut
korjaamot voivat lukea ja käyttää tietoja.
Ylläpito ja huolto
Oma huolto
Huomioikaa seuraavat seikat
ennen huoltotöiden aloittamista:
VAROITUS!
Akku
Tarkastakaa, että akkukaapelit on oikein
kytketty ja kiristetty.
Älkää kytkekö akkua irti moottorin käydessä
(esim. akun vaihdon yhteydessä).
Akun lataamiseen ei saa käyttää pikalaturia.
Akkukaapeleiden tulee olla irtikytkettyinä
ladattaessa.
Akku sisältää syövyttävää ja myrkyllistä
happoa. Siksi on tärkeää, että akkua
käsitellään ympäristöystävällisellä tavalla.
Pyytäkää apua Volvo-jälleenmyyjältänne.
Auton nostaminen
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla, se
tulee asettaa moottorin kannatinrungon
etupäätä vasten. Älkää vahingoittako
moottorin alla olevaa suojuspeltiä. Nosturi on
asetettava aina huolellisesti niin, ettei auto
pääse liukumaan pois nosturilta. Käyttäkää
aina pukkeja tms.
Jos nostatte autoa kaksipilarityyppisellä
korjaamonosturilla, etu- ja takanostovarret on
asetettava kynnyskoteloiden nostopisteiden
alle. Katsokaa kuvaa.
Autonne sytytysjärjestelmän jännite on
erittäin korkea!
Sytytyslaitteessa vallitsee hengenvaarallinen jännite!
Älkää koskeko sytytystulppia, sytytysjohtimia tai sytytyspuolaa moottorin käydessä
tai sytytyksen ollessa kytkettynä!
Sytytysvirran on oltava katkaistuna
seuraavia töitä suoritettaessa:
• Moottoritesterin kytkeminen.
• Sytytysjärjestelmän osien kuten
sytytystulppien, sytytyspuolan, virranjakajan, sytytysjohtimien jne. vaihto.
VAROITUS!
Älkää koskaan yrittäkö korjata SRS-järjestelmää tai SIPS-tyynyjärjestelmää itse.
Kaikenlainen järjestelmiin puuttuminen voi
aiheuttaa virhetoimintoja ja vakavia henkilövahinkoja, joten vain valtuutettu Volvokorjaamo saa suorittaa näihin järjestelmiin
kohdistuvia töitä.
165
Ylläpito ja huolto
Oma huolto
Tarkastakaa säännöllisin välein
Tarkastakaa seuraavat kohteet säännöllisin
välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
• Jäähdytysneste – Pinnan tulee olla
paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkin
välissä.
• Moottoriöljy – Pinnan tulee olla MIN- ja
MAX-merkin välissä.
• Ohjaustehostinöljy – Pinnan tulee olla
MIN- ja MAX-merkin välissä.
• Pesuneste – Nestettä on oltava riittävästi.
Lisätkää jäätymisenestoainetta, kun
lämpötila on lähellä nollaa.
• Jarru- ja kytkinneste – Pinnan tulee olla
MIN- ja MAX-merkin välissä.
VAROITUS!
Muistakaa, että jäähdytyspuhallin voi
käynnistyä automaattisesti jonkin ajan
kuluttua moottorin pysäyttämisestä.
Pesettäkää moottori aina huollossa.
Kuuma moottori aiheuttaa tulipalon
vaaran.
166
Ylläpito ja huolto
Konepelti ja moottoritila
Vasemmalta/oikealta ohjattava auto
Moottoritila
Konepellin avaaminen
Moottoritila voi vaihdella ulkonäöltään hieman
eri moottorimalleissa. Luettelossa olevat osat
ovat kuitenkin samoissa kohdissa.
Avatkaa konepelti:
– Vetäkää kojelaudan alla olevasta lukkokahvasta. Lukon avautumisen voi kuulla.
– Työntäkää käsi keskeltä konepellin
etureunan alle ja painakaa salpaa
ylöspäin.
– Avatkaa konepelti.
VAROITUS!
Tarkastakaa, että konepelti lukkiutuu
kunnolla suljettaessa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Ilmansuodatin. (Kansi on eri mallinen
moottoriversion mukaan.)
11. Akku (tavaratilassa).
Paisuntasäiliö, jäähdytysjärjestelmä.
Ohjaustehostimen nestesäiliö.
Huuhtelunestesäiliö.
Öljynmittatikku, moottori.
Jäähdytin.
Jäähdyttimen puhallin.
Öljyntäyttö, moottori.
a) Kytkin-/jarrunestesäiliö
(vasemmalta ohjattava auto).
b) Kytkin-/jarrunestesäiliö
(oikealta ohjattava auto).
Rele-/varokekeskus.
167
Ylläpito ja huolto
Diesel
Polttoainejärjestelmä
Epäpuhtaudet vaurioittavat erittäin herkästi
dieselmoottoreita. Käyttäkää vain tunnettujen
öljy-yhtiöiden dieselpolttoaineita, jotka
täyttävät suositellun polttoainelaadun vaatimukset sivun 241 mukaisesti. Älkää koskaan
käyttäkö laadultaan määrittelemätöntä dieselöljyä. Suuret öljy-yhtiöt valmistavat myös
dieselöljyn talvilaatua. Se on juoksevampaa
matalissa lämpötiloissa ja pienentää sakkautumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee,
jos säiliö pidetään hyvin täytettynä.
Varmistakaa, että täyttöputken ympäristö on
puhdas tankattaessa.
Välttäkää valumia maalatuille pinnoille.
Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.
Polttoaineen loppuminen
Polttoaineen loppumisen jälkeen ei tarvita
mitään erityistoimenpiteitä. Polttoainejärjestelmä ilmataan automaattisesti, kun
sytytyksen annetaan olla asennossa II noin
60 sekuntia ennen käynnistysyrityksen
aloittamista.
168
TÄRKEÄÄ!
Dieselin kaltaiset polttoaineet, jota ei tule
käyttää:
erityislisäaineet, Marine Diesel Fuel,
polttoöljy, RME (kasviöljy-metyyliesteri),
kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon
suositusten mukaisia vaatimuksia ja ne
aiheuttavat kulumista ja moottorivaurioita,
joita Volvon takuu ei kata.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on
käytetty likaantunutta polttoainetta.
Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
korkeampilaatuista öljyä kuin mitä tarrassa
suositellaan. Katsokaa s. 236.
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
•
•
•
•
•
Moottoritilassa oleva öljylaatutarra
TÄRKEÄÄ!
Käyttäkää aina suositeltua öljylaatua,
katsokaa moottoritilassa olevaa tarraa.
Tarkastakaa öljymäärä ja vaihtakaa öljy
säännöllisesti.
Suositeltua huonompilaatuisen öljyn
käyttö tai ajaminen öljymäärän ollessa
liian pieni vaurioittaa moottoria.
Volvo suosittelee
-öljytuotteita.
Suositeltua korkeampilaatuisen öljyn käyttö
on sallittua. Epäsuotuisissa olosuhteissa
ajettaessa Volvo suosittelee käytettäväksi
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
alle -30 °C tai yli +40 °C lämpötiloissa
lyhyitä matkoja (alle 10 km) matalissa
lämpötiloissa (alle 5 °C)
Öljyn lämpötila tai öljynkulutus voi nousta
epänormaalin korkeaksi.
Öljyn ja öljynsuodattimen
tarkastus tarkastus ja vaihto
HUOM! Vaihtakaa öljy ja öljynsuodatin
Huolto- ja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
TÄRKEÄÄ!
Lisättäessä öljyä öljytason ollessa liian
alhainen on käytettävä laadultaan ja viskositeetiltaan samaa öljyä kuin mitä moottorissa on.
Tietyissä moottoriversioissa on öljymäärän
anturi, katsokaa s. 236.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen uuden auton ensimmäistä varsinaista
öljynvaihtoa. Huolto- ja takuukirja kertoo
minkä ajomäärän kohdalla tämän pitää
tapahtua.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan
2500 km:n välein. Varmin mittausarvo
saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi
moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku
näyttää pientä öljymäärä, koska öljy ei ole
ehtinyt valua alas öljypohjaan.
169
Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
Öljyn pinnan on oltava mittapuikkoon merkityllä alueella.
Öljyn tarkastus moottorin ollessa kylmä:
– Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen
tarkastusta.
– Tarkastakaa öljyn määrä mittapuikolla.
Pinnan tulee olla MIN- ja MAX-merkin
välissä.
– Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä,
voidaan öljyä lisätä aluksi 0,5 litraa.
Jatkakaa täyttöä, kunnes öljyn pinta on
lähempänä mittatikun MAX-merkkiä kuin
MIN-merkkiä. Katsokaa täyttömäärä
sivulta 236.
170
Öljyn tarkastus moottorin ollessa
lämmin:
– Ajakaa auto vaakasuoralle alustalle ja
odottakaa 10-15 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua
öljypohjaan.
– Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen
tarkastusta.
– Tarkastakaa öljyn määrä mittapuikolla.
Pinnan tulee olla MIN- ja MAX-merkin
välissä.
– Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä,
voidaan öljyä lisätä aluksi 0,5 litraa.
Jatkakaa täyttöä, kunnes öljyn pinta on
lähempänä mittatikun MAX-merkkiä kuin
MIN-merkkiä. Katsokaa täyttömäärä
sivulta 236.
TÄRKEÄÄ!
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkin.
Öljyn kulutus voi lisääntyä, jos moottoriin
täytetään liikaa öljyä.
VAROITUS!
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle, siitä voi syttyä tulipalo.
Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
TÄRKEÄÄ!
On erittäin tärkeää käyttää Volvon suosituksen mukaista korroosiolta suojaavaa
jäähdytysnestettä. Uuden auton jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys on
noin -35 °C.
TÄRKEÄÄ!
Jäähdytysnestesäiliö
Jäähdytysnestesäiliö
Huuhtelunestesäiliö
Huuhtelunestesäiliö
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen nestesäiliö. Katsokaa täyttömäärät ja suositellut nestelaadut sivulta 238.
Käyttäkää talvella jäätymätöntä pesunesteliuosta, jotteivät pumppu, säiliö ja letkut
jäätyisi.
Vihje: Puhdistakaa pyyhkimien sulat huuhtelunesteen lisäyksen yhteydessä.
Tarkastakaa jäähdytysneste säännöllisesti.
Pintatason pitää olla paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkin välillä. Lisätkää nestettä, kun
pinta on laskenut MIN-merkkiin.
Katsokaa määrätiedot ja nesteiden sekä
öljyjen suositellut laadut sivulta 238.
Noudattakaa pakkausten ohjeita. On tärkeää
sovittaa pakkasnesteen ja veden seossuhde
vallitsevaan säähän. Älkää koskaan lisätkö
pelkkää vettä. Jäätymisvaara lisääntyy, jos
pakkasnesteen osuus on liian pieni tai liian
suuri.
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa täytettynä. Korkeat
lämpötilat voivat aiheuttaa vaurioita
(halkeamia) sylinterinkanteen.
VAROITUS!
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön
korkki hitaasti, jotta ylipaine pääsee
poistumaan.
171
Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
VAROITUS!
Jos jarrunesteen pinta on säiliössä MINmerkin alapuolella, autolla ei saa ajaa,
ennen kuin jarrunestettä on lisätty.
Syy jarrunesteen häviämiseen on
selvitettävä.
Jarru- ja kytkinnestesäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Jarru- ja kytkinnestesäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö1.
Nesteen pinnan on oltava MIN- ja MAX-merkin
välissä. Tarkastakaa määrä säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pintatason
pitää olla ADD- ja FULL-merkin välillä.
Katsokaa määrätiedot ja nesteiden sekä
öljyjen suositellut laadut sivulta 238.
HUOM! Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia
ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa,
tai jos sitä käytetään trooppisessa ilmastossa,
jossa ilma on hyvin kosteaa, jarruneste on
vaihdettava kerran vuodessa.
1.
172
Sijoitus riippuen siitä, onko auto
vasemmalta vai oikealta ohjattava.
Katsokaa määrätiedot ja nesteiden sekä
öljyjen suositellut laadut sivulta 238.
HUOM! Jos ohjaustehostinjärjestelmässä
syntyy vika tai autossa ei ole virtaa ja sitä on
hinattava, voidaan autoa edelleen ohjata.
Huomatkaa, että ohjaaminen on paljon
normaalia raskaampaa ja ohjauspyörän
kääntäminen vaatii enemmän voimaa.
Ylläpito ja huolto
Pyyhkimien sulat
Tuulilasinpyyhkimien sulkien
vaihto
– Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös ja
tarttukaa pyyhinsulkaan.
– Painakaa pyyhinsulan uritettuja lukkojousia sisään samalla, kun sulka
nostetaan varren jatkeelta.
– Asentakaa uusi sulka vastakkaisessa
järjestyksessä ja tarkastakaa, että se on
kunnolla kiinni.
HUOM! Huomatkaa, että kuljettajan
puoleinen pyyhinsulka on pidempi kuin
matkustajan puoleinen.
Takalasinpyyhkimen sulan vaihto
– Kääntäkää pyyhinvarsi taaksepäin.
– Irrottakaa pyyhkimen sulka vetämällä sitä
takaluukkuun päin. Painakaa uusi sulka
paikalleen.
– Tarkastakaa, että sulka on kiinnittynyt
kunnolla paikalleen.
Valonheittimien pyyhkimien
sulkien vaihto1
– Kääntäkää pyyhinvarsi eteenpäin.
– Vetäkää pyyhinsulka irti ulospäin.
Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa,
että sulka on kiinnittynyt kunnolla paikalleen.
1.
Koskee mallia V70 R
173
Ylläpito ja huolto
Akku
HUOM! Älkää koskaan täyttäkö yli
tasomerkin (A).
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
TÄRKEÄÄ!
Käyttäkää aina tislattua tai deionisoitua
vettä (akkuvettä).
• Kiinnittäkää kannet kunnolla.
HUOM! Jos akku tyhjenee monta kertaa,
tämä vaikuttaa akun käyttöikään negatiivisesti.
Akun symbolit
Akun hoito
Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset,
ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet
yms.
Akkuun on kiinnitetty symboleja.
Käyttäkää suojalaseja.
Huolehtikaa seuraavista asioista akun hyvän
toiminnan varmistamiseksi:
Tarkemmat tiedot löytyvät
käyttöohjekirjasta.
• Tarkastakaa säännöllisesti, että akun
nestemäärä on oikea (A).
• Tarkastakaa akun kaikki kennot. Käyttäkää
ruuvitalttaa kansien irrotukseen. Jokaisessa kennossa on oma maksimimäärän
merkki.
• Lisätkää tarvittaessa tislattua vettä akun
maksimimäärän merkkiin saakka.
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
174
Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.
Räjähdysvaara.
Ylläpito ja huolto
Akku
1
2
1. Akku ilman peitekoteloa
2. Peitekotelolla varustettu akku
Akun vaihto
Akun irrotus
– Katkaiskaa virta ja ottakaa avain pois.
– Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen
kuin koskette sähköliitäntöihin. Tällöin
kaikki tiedot auton sähköjärjestelmästä
ehtivät tallentua eri ohjausyksiköihin.
– Avatkaa akun päällä olevan lukkosangan
ruuvit ja poistakaa sanka.
– Kääntäkää akun miinusnavan päällä oleva
muovikansi ylös tai ruuvatkaa kansi pois
akun päältä.
– Irrottakaa miinuskaapeli.
– Irrottakaa alempi konsoli, joka kiinnittää
akkua.
– Irrottakaa pluskaapeli, kun mahdollinen
muovikansi on käännetty sivuun.
– Nostakaa akku ulos.
Akun asennus
– Asettakaa akku paikalleen.
– Asettakaa alakonsoli paikalleen, ruuvatkaa
kiinni.
– Kytkekää pluskaapeli, painakaa mahdollinen muovikansi kiinni ja kääntäkää alas.
– Kytkekää miinuskaapeli, kääntäkää
mahdollinen muovikansi alas.
– Asentakaa muovikansi tai peitekansi akun
päälle.
– Varmistakaa, että poistoletku on oikein
kytketty sekä akkuun että korin poistoaukkoon.
– Asentakaa lukkosanka akun päälle ja kiristäkää ruuvit.
VAROITUS!
Akussa voi muodostua kaasua, joka
räjähtää erittäin herkästi. Käynnistyskaapelien väärästä kytkennästä syntyvä kipinä
riittää räjäyttämään akun. Akku sisältää
rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia
syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu
silmiin, iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa
runsaalla vedellä. Jos happoa on joutunut
silmiin, hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
175
Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Yleistä
Kaikkien polttimoiden erittelyt ovat
sivulla 244.
Polttimot ja pistevalaisimet, jotka ovat
erityistä tyyppiä tai joita ei voida vaihtaa
muualla kuin korjaamolla, ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
Yleisvalaistus katossa
Lukuvalot
Käsinekotelon valo
Suuntavalo, ulkotaustapeili
Turvavalaistus, ulkotaustapeili
Lisäjarruvalo
Takavalaisimen valodiodit.
TÄRKEÄÄ!
Älkää koskeko lamppujen laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva ja öljy
höyrystyvät lämmön vaikutuksesta kerrostumaksi heijastimeen ja voivat vaurioittaa
sen.
Etuosan lampunvaihto
Kaikki etuosan lamput (sumuvaloja lukuun
ottamatta) vaihdetaan irrottamalla koko
valokotelo moottoritilan kautta.
VAROITUS!
Bi-ksenon -valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää kaikki valonheittimiin
kohdistuvat työt teettää valtuutetulla
Volvo-korjaamolla.
Bi-ksenonvalonheittimet edellyttävät
erityistä varovaisuutta, koska ne on varustettu suurjännitelaitteella.
HUOM! Jos koette polttimon vaihdon hankalaksi, suosittelemme, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvo-korjaamoon.
Polttimoiden sijainti valonheittimessä1
1. Sivuvalo
2. Suuntavalo
3. Lähivalo, seisontavalo
4. Kaukovalo
Tietyissä versioissa voi olla valkoinen muoviholkki polttimon vaihdon tiellä. Tämä voidaan
murtaa pois ja hävittää.
1.
176
Koskee halogeenivalonheittimiä
Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Lähivalo
Lähivalon polttimon asennus
Kaukovalo
Lähivalot
Asennus:
– Asentakaa uusi polttimo. Se voidaan
asettaa vain yhdellä tavalla.
– Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja
lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä.
– Kytkekää liitinkappale.
– Asenna peitekansi.
Kaukovalot
Polttimon irrotus:
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Poistakaa peitekansi.
– Irrottakaa liitinkappale.
– Irrottakaa kiinnitysjousi. Työntäkää kiinnitysjousta ensin oikealle niin, että se irtoaa
ja kääntäkää se sitten ulos-/alaspäin.
– Vetäkää polttimo ulos ja poistakaa se.
Polttimon irrotus:
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Poistakaa peitekansi.
– Vetäkää polttimo pois.
– Irrottakaa liitinkappale.
– Kääntäkää polttimoa vastapäivään puoli
kierrosta, vetäkää polttimo ulos ja
poistakaa se.
177
Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Asennus:
– Asentakaa uusi polttimo. Se voidaan
asettaa vain yhdellä tavalla.
– Kytkekää liitinkappale.
– Asettakaa polttimo paikalleen, kääntäkää
se siten, että liitinkappale asettuu
alaspäin.
– Asenna peitekansi.
178
Sivu- ja seisontavalo
Suuntavalon polttimo, vasen puoli
Seisontavalot
Suuntavalo, vasen puoli
Polttimon irrotus:
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Irrottakaa peitekansi, jonka takana myös
lähivalo on.
– Vetäkää polttimo pois.
– Irrottakaa liitinkappale.
Asennus:
– Asentakaa uusi polttimo.
– Kytkekää liitinkappale.
– Asenna peitekansi.
Polttimon irrotus:
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
ottakaa se pois.
– Irrottakaa polttimo pitimestä painamalla
sisäänpäin ja kiertämällä vastapäivään.
Asennus:
– Asentakaa uusi hehkulamppu painamalla
sitä sisäänpäin ja kääntämällä myötäpäivään.
– Asentakaa polttimonpidin valaisinpesään,
kääntäkää sitä myötäpäivään.
Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
– Kiertäkää ruuvi (2) kiinni täyttöputkeen ja
asentakaa jäähdytysputki takaisin
kylmälaatikkoon (1).
Suuntavalon polttimo, oikea puoli
Sivuvalo
Suuntavalo, oikea puoli
Sivuvalot
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Irrottakaa jäähdytysputki (1) kylmälaatikosta.
– Irrottakaa täyttöputken ruuvi (2).
– Vetäkää putkea (3) suoraan ylöspäin.
– Irrottakaa putken huohotusletku (4).
– Vaihtakaa polttimo.
– Tarkastakaa, että huuhtelunestesäiliön ja
täyttöputken välinen tiiviste on oikeassa
asennossa.
– Painakaa täyttöputki (3) paikalleen.
– Painakaa täyttöputken (4) huohotusletku
takaisin paikalleen.
– Kääntäkää polttimonpidintä myötäpäivään ja vetäkää se pois.
– Vaihtakaa polttimo.
– Asentakaa polttimonpidin kääntämällä
sitä vastapäivään.
179
Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Asennus:
– Kytkekää uusi polttimo liitinkappaleeseen
ja asettakaa se valaisinpesään kääntämällä neljänneskierros myötäpäivään.
– Asentakaa valaisin linsseineen etulokasuojaan. Painakaa suoraan sisäänpäin.
Sumuvalot
Sivuvilkku
Sumuvalot (lisävaruste)
Sivuvilkut
Polttimon irrotus:
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Kiertäkää lampunpidintä vähän vastapäivään.
– Vetäkää polttimo ulos ja poistakaa se.
Asennus:
– Asentakaa uusi polttimo. Se voidaan
asettaa vain yhdellä tavalla.
– Asentakaa polttimonpidin paikalleen,
kääntäkää hieman myötäpäivään.
Merkinnän "TOP" pitää olla ylöspäin.
Polttimon irrotus:
– Avatkaa etuovi puoliksi.
– Työntäkää käsi etulokasuojan taakse ja
painakaa lamppu ulos yhdessä valaisinpesän kanssa. Antakaa johtimien tulla
mukana.
– Kääntäkää polttimonpidintä neljänneskierros vastapäivään ja vetäkää suoraan
ulos valaisinpesästä.
– Irrottakaa polttimo liitinkappaleesta
vetämällä se suoraan ulos.
180
Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
– Painakaa lamppua sisään, kiertäkää
vastapäivään ja poistakaa lamppu.
– Vaihtakaa uusi lamppu.
– Kiinnittäkää lampunpidin ja kiertäkää sitä
myötäpäivään.
– Kääntäkää luukku takaisin.
1
2
3
Peruutus-, seisonta- ja takasumuvalon vaihto
Jarruvalo- ja takasuuntavalolampun vaihto
Polttimot on eritelty sivulla 244.
Polttimot on eritelty sivulla 244.
1.
2.
3.
4.
1. Kaiutinsäleikkö
2. Polttimonpidin
3. Luukku
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Vääntäkää kaiuttimien ritilä varovasti irti
litteällä ruuvitaltalla.
– Vetäkää kaiuttimen punainen tappi ulos.
– Painakaa tämän jälkeen punaisen ulosvedetyn tapin yläpuolella olevaa mustaa
tappia ja kiertäkää kaiutin irti.
5.
–
–
–
Suuntavalo
Jarruvalot
Seisontavalot
Seisontavalo, sumuvalo (vain vasen
puoli)
Peruutusvalot
Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
Laskekaa luukku alas.
Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
poistakaa se.
181
Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
– Kiertäkää sitten ko. lampunpidintä vastapäivään ja ottakaa se pois.
– Vaihtakaa uusi lamppu.
– Kiinnittäkää lampunpidin ja kiertäkää sitä
myötäpäivään.
– Kiinnittäkää kaiutin takaisin ja painakaa
punainen tappi sisään.
– Painakaa kaiuttimen ritilä takaisin
paikalleen.
HUOM! Jos vikailmoitus "Polttimovika" /
"Tarkista jarruvalot" säilyy viallisen polttimon
vaihdon jälkeen, pitää valtuutetun Volvokorjaamon tarkastaa auto.
182
.
Rekisterikilven valo
Autoonnousuvalot
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Irrottakaa ruuvi ruuvitaltalla.
– Irrottakaa koko lamppukotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
– Kiertäkää liitintä vastapäivään ja vetäkää
lamppu ulos.
– Vaihtakaa uusi lamppu.
– Asettakaa liitin takaisin ja kiertäkää myötäpäivään.
– Asettakaa valokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
Autoonnousuvalot ovat kojelaudan alla kuljettajan ja matkustajan puolella.
– Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja
kiertäkää kevyesti niin, että valokotelo
irtoaa.
– Poistakaa polttimo.
– Asentakaa uusi polttimo.
– Asentakaa valokotelo paikalleen.
Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Meikkipeili, eri versiot
Meikkipeilin valo
– Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja
kiertäkää kevyesti niin, että lamppukotelo
irtoaa.
– Poistakaa polttimo.
– Asentakaa uusi polttimo.
– Painakaa ensin lampun lasin alareuna
neljän kiinnikkeen yläpuolelle ja painakaa
sitten yläreuna kiinni.
183
Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Johdotus voi vaihdella hieman moottorimallista riippuen. Luettelossa olevat osat ovat kuitenkin samoissa kohdissa.
Jotta autonne sähkölaitteet eivät vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, auton
kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on
suojattu varokkeilla.
Varokkeet on sijoitettu neljään eri paikkaan
autossa:
1.
2.
3.
4.
184
Rele-/varokekeskus moottoritilassa.
Varokekeskus matkustamossa
äänieristeen sisäpuolella kuljettajan
puolella.
Varokekeskus matkustamossa
kojelaudan päädyssä kuljettajan
puolella.
Varokekeskus tavaratilassa.
Vaihto
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla varokkeen palaminen
tilapäisen ylikuormituksen johdosta.
– Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
– Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
– Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
Kannessa kojelaudan päädyssä on useita
varavarokkeita. Siellä on myös pihdit, jotka
helpottavat varokkeen irrotusta ja asennusta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika ja auto on toimitettava
Volvo-korjaamolle tarkastusta varten.
Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Painakaa rasian päädyissä olevia muovisalpoja sisään ja vetäkää
kantta ylöspäin.
Rele-/varokekeskus moottoritilassa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ABS ................................................................................................ 30 A
ABS ................................................................................................ 30 A
Suurpainehuuhtelu, valonheittimet .......................................... 35 A
Pysäköintilämmitin (lisävaruste) ................................................. 25 A
Lisävalot (lisävaruste)................................................................... 20 A
Käynnistysmoottorin rele............................................................. 35 A
Tuulilasinpyyhkimet ...................................................................... 25 A
Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM), diesel, R-mallit ................. 15 A
Polttoainepumppu ....................................................................... 15 A
Sytytyspuolat (bensiini), moottorinohjausyksikkö (ECM),
ruiskutusventtiilit (diesel)............................................................. 20 A
11. Kaasupolkimen anturi (APM), AC-kompressori,
elektroniikkarasian puhallin......................................................... 10 A
12. Moottorinohjausyksikkö (ECM) (bensiini)
suihkutusventtiilit (bensiini), ilmamassamittari (bensiini)..... 15 A
ilmamassamittari (diesel) ............................................................... 5 A
13. Läppäkotelon ohjausyksikkö, (bensiini) ....................................10 A
Läppäkotelon ohjausyksikkö, ilmanseosventtiili,
polttoaineen paineensäädin, magneettiventtiili, (diesel) .......15 A
14. Lambdatunnistin (bensiini)........................................................ 20 A
Lambdatunnistin (diesel) .............................................................10 A
15. Kampikammiotuuletuksen lämmitin,
magneettiventtiilit (bensiini).........................................................10 A
magneettiventtiilit, hehkutulpat (diesel) ....................................15 A
16. Lähivalo, vasen...............................................................................20 A
17. Lähivalo, oikea................................................................................20 A
18. 19. Moottorinohjausyksikön (ECM) syöttö, moottorin rele ............ 5 A
20. Seisontavalot..................................................................................15 A
21. ................................................................................................................. 185
Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Tarra, josta ilmenee varokkeiden sijainti sekä ampeeriluku, sijaitsee päätyrasian kannessa.
Matkustamon varokkeet kojelaudan päädyssä
kuljettajan puolella
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
186
Kuljettajan istuin, sähkökäyttöinen ............................................ 25 A
Matkustajan istuin, sähkökäyttöinen ......................................... 25 A
Puhallin, ilmastointilaite ............................................................... 30 A
Ohjausyksikkö, oikea etuovi ....................................................... 25 A
Ohjausyksikkö, vasen etuovi ...................................................... 25 A
Yleisvalaistus katossa (RCM),
ylempi elektroniikkayksikkö (UEM)............................................ 10 A
Kattoluukku .................................................................................... 15 A
8.
Virtalukko, SRS-järjestelmä, moottorinohjausyksikkö (ECM)
SRS:n poiskytkentä, matkustajan puoli (PACOS)
elektroninen käynnistyksenesto (IMMO),
vaihteiston ohjausyksikkö (TCM), diesel, R-mallit..................7,5 A
9. OBDII, valokatkaisin (LSM), ohjauspyörän
kulma-anturi (SAS), ohjauspyörän ohjausyksikkö (SWM) ........ 5 A
10. Audio ...............................................................................................20 A
11. Audiovahvistin ...............................................................................30 A
12. RTI-näyttö........................................................................................10 A
13. Puhelin............................................................................................... 5 A
14-38 --
Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Matkustamon varokkeet äänieristeen alla
kuljettajan puolella
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Istuinlämmitys, oikea puoli.......................................................... 15 A
Istuinlämmitys, vasen puoli......................................................... 15 A
Äänitorvi.......................................................................................... 15 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ Varapaikka.............................................................................................. Varapaikka.............................................................................................. Hälytyssireeni ...................................................................................5 A
Jarruvalokytkimen syöttö.................................................................5 A
Mittaristo (DIM), ilmastointilaite (CCM), pysäköintilämmitin,
sähkökäyttöinen kuljettajan istuin.............................................. 10 A
11. Sähköliitin, etuistuin ja takaistuin............................................... 15 A
12. - ................................................................................................................ 13. Varapaikka.............................................................................................. -
14. Valonheittimien pyyhkimet (V70 R)............................................15 A
15. ABS, STC/DSTC ............................................................................ 5 A
16. Bi-fuel, elektroninen ohjaustehostus (ECPS),
Bi-ksenon, ajovalojen korkeudensäätö .....................................10 A
17. Sumuvalo edessä, vasen............................................................7,5 A
18. Sumuvalo edessä, oikea.............................................................7,5 A
19. Varapaikka.............................................................................................. 20. Varapaikka.............................................................................................. 21. Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM),
peruutusvaihdesalpa (M66)........................................................10 A
22. Kaukovalo, vasen...........................................................................10 A
23. Kaukovalo, oikea............................................................................10 A
24. -................................................................................................................ 25. -................................................................................................................ 26. Varapaikka.............................................................................................. 27. Varapaikka.............................................................................................. 187
Ylläpito ja huolto
Varokkeet
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
188
Sähkökökäyttöinen matkustajan istuin, audio............................5 A
Varapaikka.............................................................................................. BLIS ...................................................................................................5 A
Varapaikka.............................................................................................. Varapaikka.............................................................................................. Alipainepumppu............................................................................ 20 A
Huuhtelupumppu, valonheittimien pyyhkimet (V70 R) ......... 15 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ -
Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Tavaratilan varokkeet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Peruutusvalot..................................................................................10 A
Seisontavalot, sumuvalot, tavaratilan valot,
rekisterikilven valot, jarruvalojen diodit......................................20 A
Lisävaruste (AEM).........................................................................15 A
Varapaikka.............................................................................................. REM-elektroniikka .........................................................................10 A
CD-vaihtaja, TV, RTI.....................................................................7,5 A
Vetokoukun johdotus (30-syöttö)...............................................15 A
Sähköliitin, tavaratila .....................................................................15 A
Takaovi, oikea: Ikkunannostin, ikkunannostimen salpa..........20 A
Takaovi, vasen: Ikkunannostin, ikkunannostimen salpa.........20 A
Varapaikka.............................................................................................. Varapaikka.............................................................................................. Lämmitin, dieselsuodatin.............................................................15 A
Subwoofer ......................................................................................15 A
Varapaikka.............................................................................................. Varapaikka.............................................................................................. Lisävaruste audio ............................................................................ 5 A
Varapaikka.............................................................................................. Pyyhin takana .................................................................................15 A
Vetokoukun johdotus (15-syöttö)...............................................20 A
Varapaikka.............................................................................................. -................................................................................................................ AWD ..............................................................................................7,5 A
Four-C SUM...................................................................................15 A
-................................................................................................................ Pysäköintitutka................................................................................. 5 A
189
Ylläpito ja huolto
Varokkeet
27. Päävaroke: Vetokoukun johdotus, Four-C,
pysäköintitutka............................................................................... 30 A
28. Keskuslukitus (PCL) .................................................................... 15 A
29. Perävaunun valot, vasen: Seisontavalo, suuntavalo............... 25 A
30. Perävaunun valot, oikea: Jarruvalo, sumuvalo, suuntavalo.... 25 A
31. Päävaroke: Varoke 37, 38........................................................... 40 A
32. - ................................................................................................................ 33. - ................................................................................................................ 34. - ................................................................................................................ 35. - ................................................................................................................ 36. - ................................................................................................................ 37. Sähkölämmitteinen takalasi........................................................ 20 A
38. Sähkölämmitteinen takalasi........................................................ 20 A
190
Audio (lisävaruste)
Katsaus HU-450
Katsaus HU-650
Katsaus HU-850
Audiotoiminnot HU-450/650/850
Audiotoiminnot HU-450
Audiotoiminnot HU-650/850
Radiotoiminnot HU-450/650/850
Radiotoiminnot HU-450
Radiotoiminnot HU-650/850
Radiotoiminnot HU-450/650/850
Kasettisoitin HU-450
CD-soitin HU-650
Sisäinen CD-vaihtaja HU-850
Ulkoinen CD-vaihtaja HU-450/650/850
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Tekniset tiedot
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
206
207
208
209
210
211
191
Audio (lisävaruste)
Katsaus HU-450
1.
2.
3.
4.
5.
192
POWER (pois/päällä) – Painakaa
VOLUME – Kääntäkää
PRESET/CD PUSH MENU –
Tallennetut radioasemat
CD-vaihtaja (lisävaruste)
SOURCE PUSH MENU –
Avaa päävalikon – Painakaa
Kääntäkää valitaksenne:
Radio – FM, AM
Kasetti
CD-vaihtaja (lisävaruste)
FADER – Painakaa ulos ja kääntäkää
BAL – Painakaa ulos, vetäkää ja
kääntäkää
SCAN – Automaattinen asemanhaku
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
EXIT – Askeltaa taaksepäin valikossa
Navigointipainikkeet –
CD/radio – etsii/vaihtaa asemaa tai
raitaa
Kasetti – Pikakelaus eteen-/taaksepäin /
seuraavan/edellisen raidan valitseminen
Näyttö
FM – Pikavalinta välillä FM1, FM2, FM3
AM – Pikavalinta välillä AM1, AM2
TAPE – Pikavalinta
AUTO – Automaattinen asemien esivalinta
BASS – Painakaa ulos ja kääntäkää
TREBLE – Painakaa ulos, vetäkää ja
kääntäkää
14. Kasetti – Nauhan kulkusuunnan valitsin –
CD-vaihtaja (lisävaruste) –
Satunnaissoitto
15. Kasettiluukku
16. Kasetin poisto
Audio (lisävaruste)
Katsaus HU-650
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
POWER (pois/päällä) – Painakaa
VOLUME – Kääntäkää
Asemanvalintapainikkeet/levyn valinta
CD-vaihtajassa (1-6)
BASS – Painakaa ulos ja kääntäkää
TREBLE – Painakaa ulos ja kääntäkää
BAL – Painakaa ulos ja kääntäkää
FADER – Painakaa ulos ja kääntäkää
SOURCE PUSH MENU –
Avaa päävalikon – Painakaa
Kääntäkää valitaksenne:
Radio – FM, AM
CD
CD-vaihtaja (lisävaruste)
SCAN – Automaattinen asemanhaku
EXIT – Askeltaa taaksepäin valikossa
10. Navigointipainikkeet –
etsii/vaihtaa aseman tai raidan
11. CD-levyn poisto
12. CD-luukku
13. CD-levyn satunnaissoitto
14. FM – Pikavalinta välillä FM1, FM2, FM3
15. AM – Pikavalinta välillä AM1, AM2
16. CD – Pikavalinta
17. AUTO – Automaattinen asemien
esivalinta
18. Näyttö
193
Audio (lisävaruste)
Katsaus HU-850
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
194
POWER (pois/päällä) – Painakaa
VOLUME – Kääntäkää
Asemanvalintapainikkeet/levyn valinta
CD-vaihtajassa (1-6)
BASS – Painakaa ulos ja kääntäkää
TREBLE – Painakaa ulos ja kääntäkää
BAL – Painakaa ulos ja kääntäkää
FADER – Painakaa ulos ja kääntäkää
SOURCE PUSH MENU –
Avaa päävalikon – Painakaa
Kääntäkää valitaksenne:
Radio – FM, AM
CD
CD-vaihtaja (lisävaruste)
SCAN – Automaattinen asemanhaku
EXIT – Askeltaa taaksepäin valikossa
10. Navigointipainikkeet –
etsii/vaihtaa aseman tai raidan
11. CD-levyn poisto
12. Dolby Surround Pro Logic II
13. 2-kanavainen stereo
14. 3-kanavainen stereo
15. CD-luukku
16. CD-levyn satunnaissoitto
17. FM – Pikavalinta välillä FM1, FM2, FM3
18. AM – Pikavalinta välillä AM1, AM2
19. CD – Pikavalinta
20. AUTO – Automaattinen asemien
esivalinta
21. Näyttö
Audio (lisävaruste)
Audiotoiminnot HU-450/650/850
Katkaisin päälle/pois
Painakaa nuppia avataksenne tai sulkeaksenne
radion.
Äänenvoimakkuuden säätö
Lisätkää äänenvoimakkuutta kiertämällä
nuppia myötäpäivään. Äänenvoimakkuuden
säätö on elektroninen eikä siinä ole
ääriasentoja. Jos ohjauspyörässä on
näppäimet, lisätkää tai vähentäkää äänenvoimakkuutta painamalla (+) tai (–) -painiketta.
Matala akkujännite
Jos akkujännite on matala, näytetään mittariston näytössä teksti. Auton energiansäästötoiminto voi sulkea radion. Ladatkaa akkua
käynnistämällä moottori.
Äänenvoimakkuuden säätö –
bassokaiutin (lisävaruste)
Äänenvoimakkuuden säätö –
TP/PTY/NEWS
Kiertäkää säädintä vastapäivään äänenvoimakkuuden pienentämiseksi tai kaiuttimen
sulkemiseksi.
Jos kasettia tai CD-levyä soitetaan radion
vastaanottaessa liikennetiedotusta, uutislähetystä tai valittua ohjelmatyyppiä, soitto
keskeytyy ja tiedotus kuuluu liikennetiedoille,
uutislähetykselle tai ohjelmatyypille valitulla
äänenvoimakkuudella. Laite palaa tämän
jälkeen aikaisemmin säädettyyn äänenvoimakkuuteen ja jatkaa kasetin tai CD-levyn
soittoa.
Kiertäkää säädintä myötäpäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi (+6 dB).
Säädin keskiasennossa = normaaliasento.
195
Audio (lisävaruste)
Audiotoiminnot HU-450
Bass – Basso
Säätäkää basso painamalla
säädin ulos ja kääntämällä
sitä vasemmalle tai oikealle.
Keskiasennossa basso on
"normalisoitu”. Painakaa
säädin takaisin alkuasentoon
säädön jälkeen.
Treble – Diskantti
Säätäkää diskantti painamalla säädin ulos, vetämällä
sitä edelleen ulos ja kääntämällä sitä vasemmalle tai
oikealle. Keskiasennossa
diskantti on "normalisoitu".
Painakaa säädin takaisin alkuasentoon
säädön jälkeen.
Fader – Tasaus eteen/taakse
Säätäkää sopiva tasapaino
etu- ja takakaiuttimien välille
painamalla säädintä ja
kääntämällä sitä oikealle
(enemmän ääntä edestä) tai
vasemmalle (enemmän
ääntä takaa). Keskiasento tarkoittaa, että
tasaus on "normalisoitu". Painakaa säädin
takaisin alkuasentoon säädön jälkeen.
196
Balance – Tasaus oikealle/
vasemmalle
Säätäkää tasapaino painamalla, vetämällä säädin ulos
ja kääntämällä sitä vasemmalle tai oikealle. Keskiasennossa tasapaino on
"normalisoitu". Painakaa
säädin takaisin alkuasentoon säädön jälkeen.
Äänilähteen valinta
Äänilähteet voidaan valita
kahdella tavalla:
Joko pikavalintapainikkeilla
AM, FM, TAPE tai
SOURCE-säätimellä.
Kääntäkää SOURCEsäädintä valitaksenne radion (FM1, FM2,
FM3 ja AM1, AM2). Tällä säätimellä voitte
valita myös kasetin tai CD-vaihtajan (lisävaruste), jos sellainen on kytketty.
AM- ja FM-painikkeen toistuvalla painamisella askellatte
välillä FM1, FM2, FM3 ja
AM1, AM2.
Valittu äänilähde näkyy
näytössä.
Audio (lisävaruste)
Audiotoiminnot HU-650/850
Balance – Tasaus oikealle/
vasemmalle
Säätäkää tasapaino painamalla säädintä ja
kääntämällä sitä vasemmalle tai oikealle.
Keskiasennossa tasapaino on "normalisoitu".
Painakaa säädin takaisin alkuasentoon
säädön jälkeen.
AM- ja FM-painikkeen toistuvalla painamisella askellatte
välillä FM1, FM2, FM3 ja
AM1, AM2.
Valittu äänilähde näkyy
näytössä.
Fader – Tasaus eteen/taakse
Bass – Basso
Säätäkää basso painamalla säädin ulos ja
kääntämällä sitä vasemmalle tai oikealle.
Keskiasennossa basso on "normalisoitu”.
Painakaa säädin takaisin alkuasentoon
säädön jälkeen.
Treble – Diskantti
Säätäkää diskantti painamalla säädin ulos ja
kääntämällä sitä vasemmalle tai oikealle.
Keskiasennossa diskantti on "normalisoitu".
Painakaa säädin takaisin alkuasentoon
säädön jälkeen.
Säätäkää sopiva tasapaino etu- ja takakaiuttimien välille painamalla säädintä ja kääntämällä sitä oikealle (enemmän ääntä edestä)
tai vasemmalle (enemmän ääntä takaa).
Keskiasento tarkoittaa, että tasaus on
"normalisoitu". Painakaa säädin takaisin
alkuasentoon säädön jälkeen.
Äänilähteen valinta
Äänilähteet voidaan valita
kahdella tavalla:
Joka pikavalintapainikkeilla
AM, FM, TAPE tai
SOURCE-säätimellä.
Kääntäkää SOURCEsäädintä valitaksenne radion (FM1, FM2,
FM3 ja AM1, AM2). Tällä säätimellä voitte
valita myös kasetin tai CD-vaihtajan (lisävaruste), jos sellainen on kytketty.
197
Audio (lisävaruste)
Radiotoiminnot HU-450/650/850
Scanning
Painakaa SCAN-painiketta
haun aloittamiseksi. Kun
radio löytää aseman, se
pysähtyy tämän aseman
kohdalle n. 10 sekunniksi.
Sen jälkeen haku jatkuu.
Aseman kuuntelemiseksi painakaa SCAN- tai
EXIT-painiketta.
Asemien haku
Painakaa
tai
etsiäksenne pienempiä
tai suurempia taajuuksia. Radio hakee
seuraavaa kuuluvaa asemaan ja asettuu sille.
Painakaa painiketta uudelleen, jos haluatte
jatkaa hakua.
Asemien haku käsin
Painakaa
tai
ja pitäkää se painettuna.
Näytössä esitetään MAN. Radio askeltaa
tällöin hitaasti valittuun suuntaan ja lisää
tahtia muutamien sekuntien jälkeen. Vapauttakaa painike, kun haluttu taajuus esitetään
näytössä. Jos taajuutta pitää säätää, tämä
tehdään painamalla lyhyesti jotain nuolipainikkeista
tai
. Manuaalinen säätötila säilyy
viisi sekuntia viimeisimmän painalluksen
jälkeen.
198
V70, XC70
V70 R
Ohjauspyörän näppäimistö
Jos ohjauspyörässä on näppäimet, painakaa
oikeata tai vasenta nuolta valitaksenne esivalitut asemat.
HUOM! Jos autossa on integroitu puhelin, ei
ohjauspyörän näppäimiä voida käyttää radiotoimintoihin kun puhelin on aktiivitilassa. Aktiivitilassa näkyvät puhelintiedot aina näytössä.
Kytkekää puhelin pois painamalla
. Jos
Teillä ei ole SIM-korttia puhelimessa,
sulkekaa se, katsokaa s. 216.
Audio (lisävaruste)
Radiotoiminnot HU-450
Asemien ohjelmointi
– Säätäkää haluttu taajuus.
– Painakaa lyhyesti PRESET/CD-säädintä.
Valitkaa numero kääntämällä eteen- tai
taaksepäin. Painakaa uudelleen tallentaaksenne halutun taajuuden ja aseman.
Esivalinta
Valitaksenne esiohjelmoidun
radio-ohjelman käännätte
PRESET/CD-säätimen
tallennetun numeron
kohdalle. Asetettu ohjelma
esitetään näytössä.
Asemien automaattitallennus
Tämä toiminto hakee ja
tallentaa automaattisesti
jopa 10 voimakasta AM- tai
FM-asemaa erilliseen
muistiin. Toiminto on
erityisen käyttökelpoinen
alueilla, joilla ette tunne radioasemia tai niiden
taajuuksia.
auto- tallennusmuistiin. Jos yhtään signaaliltaan riittävän voimakasta asemaa ei ole,
esitetään NO STATION.
– Painakaa lyhyesti AUTO-painiketta tai
ohjauspyörän painikesarjan nuolia, jos
haluatte siirtyä toiseen automaattisesti
esivalittuun asemaan.
Kun radio on automaattisessa tallennustilassa, esitetään Auto näytössä. Teksti häviää
palattaessa tavalliseen radiotilaan.
Palatkaa tavalliseen radiotilaan painamalla
FM, AM tai EXIT tahi kääntämällä
PRESET/CD-säädintä.
Automaattitallennustilaan palaaminen:
Painakaa lyhyesti AUTO.
– Valitkaa radiotila AM- tai FM-painikkeella.
– Haku aloitetaan pitkällä (yli 2 sekuntia)
AUTO-näppäimen painalluksella.
– Auto esitetään näytössä ja joukko signaaliltaan voimakkaita asemia (enintään 10)
asetetulta taajuusalueelta tallennetaan nyt
199
Audio (lisävaruste)
Radiotoiminnot HU-650/850
Asemien automaattitallennus
Auto hakee ja tallentaa
automaattisesti enintään
kymmenen voimakasta AMtai FM-asemaa erilliseen
muistiin. Jos asemia löytyy
enemmän kuin kymmenen,
valitaan kymmenen voimakkainta. Toiminto on
erityisen käyttökelpoinen alueilla, joiden
radioasemat ja niiden taajuudet eivät ole
tiedossa.
Asemien tallennus
Halutun aseman tallennus jollekin
pikavalintapainikkeista 1-6:
– Hakekaa haluamanne asema.
– Painakaa asemantallennuspainiketta, jolle
asema tallennetaan ja pitäkää sitä
painettuna. Ääni häviää pariksi sekunniksi.
STORED esitetään näytössä.
Jopa 6 asemaa voidaan tallentaa alueilla
AM1, AM2, FM1, FM2 ja FM3, kaikkiaan
30 asemaa.
200
– Valitkaa radiotila AM- tai FM-painikkeella.
– Haku aloitetaan pitkällä (yli 2 sekuntia)
Auto-näppäimen painalluksella.
– Auto esitetään näytössä ja joukko signaaliltaan voimakkaita asemia (enintään 10)
asetetulta taajuusalueelta tallennetaan nyt
autotallennusmuistiin. Jos yhtään signaaliltaan riittävän voimakasta asemaa ei ole,
esitetään NO station.
– Painakaa lyhyesti AUTO-painiketta tai
ohjauspyörän painikesarjan nuolia, jos
haluatte siirtyä toiseen automaattisesti
esivalittuun asemaan.
Kun radio on automaattisessa tallennustilassa, esitetään Auto näytössä. Teksti häviää
palattaessa tavalliseen radiotilaan.
Palatkaa tavalliseen radiotilaan painamalla
AM-, FM- tai EXIT-painiketta.
Automaattitallennustilaan palaaminen:
– Painakaa lyhyesti AUTO.
Audio (lisävaruste)
Radiotoiminnot HU-450/650/850
Radio Data System – RDS
Liikennetiedotukset – TP-asema
RDS on järjestelmä, joka yhdistää samaan
verkostoon kuuluvat lähetysasemat. Sillä mm.
varmistetaan, että oikea taajuus on valittuna
riippumatta siitä, mitä asemaa kuunnellaan tai
mikä äänilähde on aktiivinen (esim. CD). Sen
avulla voidaan myös ottaa vastaan liikennetiedotuksia ja löytää tietyn tyyppisiä ohjelmia.
Radioteksti on myös osa RDS-järjestelmää.
Radioasema voi esim. lähettää tietoja
parhaillaan kuunneltavasta radio-ohjelmasta.
RDS-asemien lähettämät liikennetiedotukset
keskeyttävät muiden äänilähteiden toiston ja
kuuluvat tähän tarkoitukseen säädetyllä
äänenvoimakkuudella. Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen ja äänenvoimakkuuteen heti tiedotuksen loputtua.
Jotkut radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää, tai ne käyttävät vain valittuja osia sen
tarjoamista mahdollisuuksista.
PI-haku (automaattinen
asemanhaku)
RDS-asemaa kuunneltaessa tallentuu
radioon erilaista tietoa, esim. liikennetiedotuksia.
Kun esivalittu RDS-lähetin valitaan myöhemmässä tilanteessa, radio päivittää lähettimen
RDS-informaation. Jos radio on raja-alueella
tai juuri lähettimen kuuluvuusalueen ulkopuolella, radio hakee automaattisesti tämän
kanavan mahdollisimman voimakkaan lähettimen.
Jos mikään lähetin ei kuulu, radio vaikenee ja
näyttö esittää PI SEEK, kunnes asema on
löydetty.
Liikennetiedotusten asetus:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Valitkaa TP ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
TP ON (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE.
– Painakaa EXIT.
TP:n poiskytkentä:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Valitkaa TP ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
TP OFF (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE.
– Painakaa EXIT.
TP esitetään näytössä, kun toiminto on
aktivoitu. Painakaa EXIT, jos ette halua
kuunnella lähetettävää liikennetiedotusta.
TP-toiminto on kuitenkin edelleen kytkettynä
ja radio odottaa seuraavaa liikennetiedotusta.
Liikennetiedotteiden vastaanotto
tietyltä kanavalta:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella.
– Aktivoikaa asema, jolta liikenne-tiedotusten on määrä tulla.
– Painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
TP STATION ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
SET CURRENT ja painakaa SOURCE.
– Painakaa EXIT.
TP-aseman poiskytkentä:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
TP STATION ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
TP STATION OFF ja painakaa SOURCE.
– Painakaa EXIT.
201
Audio (lisävaruste)
Radiotoiminnot HU-450/650/850
Hälytys
"Alarm!" näkyy radion näytössä kun
lähetetään hälytystiedonanto. Toimintoa
käytetään autoilijoiden varoittamiseksi, jos on
sattunut vakava onnettomuus tai katastrofi,
esim. romahtanut silta tai ydinvoimalaonnettomuus.
TP-haku
Liikennetiedotuksia voi kuunnella matkustaessaan eri paikkakunnilla ja maissa tarvitsematta itse valita asemaa.
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
TP SEARCH ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
TP SEARCH ON tai TP SEARCH OFF
(vilkkuva teksti) ja painakaa SOURCE.
– Painakaa EXIT.
Uutiset
Ohjelmakoodatut tiedotukset (kuten RDSasemien uutiset) keskeyttävät muiden
äänilähteiden toiston ja kuuluvat tähän tarkoi202
tukseen säädetyllä äänenvoimakkuudella.
Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen ja
äänenvoimakkuuteen heti uutislähetyksen
loputtua.
Uutisten asetus:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
NEWS ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
NEWS ON (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE.
– Painakaa EXIT.
NEWS esitetään näytössä.
Uutisten aktivoinnin poistaminen:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
NEWS ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
NEWS OFF (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE.
– Painakaa EXIT.
NEWS häviää näytöstä.
Painakaa EXIT, jos ette halua kuunnella
lähetettäviä uutisia. Uutiset-toiminto on
kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio odottaa
seuraavaa uutisohjelmaa.
Valitkaa Uutisten lopetus tältä asemalta
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella.
– Aktivoikaa asema, jolta liikennetiedotusten on määrä tulla.
– Painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
NEWS STATION ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
SET CURRENT ja painakaa SOURCE.
– Painakaa EXIT.
Uutisaseman aktivoinnin poistaminen:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
NEWS STATION ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
NEWS STN OFF ja painakaa SOURCE.
– Painakaa EXIT.
Audio (lisävaruste)
Radiotoiminnot HU-450/650/850
Ohjelmatyyppi
OFF
Uutiset
Ajankohtaisuus
Tiedotuksia
Urheilu
Koulutus
Teatteri
Kulttuuri ja taide
Tiede
Puheviihde
Pop
Rock
Viihdemusiikki
Kevyt klassinen
Klassinen musiikki
Muu musiikki
Sää
Talous
Lapset
Sosiaaliset asiat
Uskonto
Puhelinohjelmat
Matkat ja lomat
Vapaa-aika ja
harrastukset
Jazz
Country
Näyttö
PTY OFF
News
Current
Info
Sport
Educ
Theatre
Culture
Science
Enterta
Pop
Rock
Easy list
L Class
Classical
Other M
Weather
Economy
For children
Social
Spiritual
Telephone
Travel
Leisure
Jazz
Country
Ohjelmatyyppi
Näyttö
Kansanmusiikki
Klassikot
Folk
Asiaohjelmat
Nation M
"Oldies"
Folk
Document
Ohjelmatyyppi – PTY
PTY-toiminolla voitte valita haluamanne ohjelmatyypin.
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
PTY ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
PTY valikosta ja painakaa SOURCE.
– Radio alkaa etsiä valittua ohjelmatyyppiä.
– Jos radio löytää aseman, joka ei sovi,
voitte jatkaa edelleen vasemmalla tai
oikealla nuolipainikkeella.
– Jos valittua ohjelmatyyppiä lähettävää
asemaa ei löydy, radio palaa aikaisempaan taajuuteen.
Kaikilla radioasemilla ei ole PTY-nimikettä.
PTY-valmiustila
PTY on tämän jälkeen valmiustilassa, kunnes
jokin asema alkaa lähettää valittua ohjelmatyyppiä. Tämän tapahtuessa radio siirtyy
automaattisesti valittua ohjelmatyyppiä lähettävälle asemalle.
Toiminnon poiskytkentä:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
PTY ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
PTY OFF ja painakaa SOURCE.
– Painakaa EXIT.
PTY-symboli sammuu näytössä ja radio palaa
normaalitilaan.
PTY-language
PTY-toiminnolla voidaan valita kieli, jota
käytetään radion näytössä (englanti, saksa,
ranska tai ruotsi).
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
PTY LANGUAGE ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
kieli ja painakaa SOURCE.
– Painakaa EXIT.
203
Audio (lisävaruste)
Radiotoiminnot HU-450/650/850
Automaattinen taajuuspäivitys
– Painakaa EXIT.
AF-toiminto on normaalisti aktivoituna ja
huolehtii siitä, että voimakkain saatavilla oleva
lähetysasema valitaan.
Alueelliset radio-ohjelmat
AF:n aktivointi:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
AF ON (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE.
– Painakaa EXIT.
AF:n aktivoinnin poisto:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
AF OFF (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE.
204
Alueellinen-toiminto ei ole normaalisti
aktivoituna. Toiminto aktivoituna voitte jatkaa
alueohjelman kuuntelua, vaikka signaali on
heikko.
REG:n aktivointi:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
REG ON (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE.
– Painakaa EXIT.
REG:n aktivoinnin poisto:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
REG OFF (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE.
– Painakaa EXIT.
EON – Paikallinen/Kaukainen
(Enhanced Other Networks)
EON-toiminnon ollessa aktivoituna keskeytetään esim. radio-ohjelma muilta kanavilta
tulevia liikennetiedotusta ja uutislähetyksiä
varten.
Toiminnolla on kaksi tasoa:
Local- Keskeyttää vain, jos signaali on
voimakas.
Distant- Keskeyttää myös heikomman
signaalin yhteydessä.
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RADIO SETTINGS MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
EON (vilkkuva teksti) ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
Local tai Distant ja painakaa SOURCE.
– Painakaa EXIT.
Audio (lisävaruste)
Radiotoiminnot HU-450/650/850
RDS-toimintojen palauttaminen
Palauttaa kaikki radion alkuperäiset tehdasasetukset.
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
RESET TO DEFAULT ja painakaa
SOURCE.
– Painakaa EXIT.
ASC (Active Sound Control)
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
LOW, MEDIUM, HIGH tai Off ja painakaa
SOURCE.
Radioteksti
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja
ohjelmien sisällöstä, esiintyjistä jne.
Painakaa FM-painiketta pari sekuntia
päästäksenne näkemään mahdollisen
lähetettävän radiotekstin, joka tällöin
esitetään näytössä. Kun teksti on esitetty
kaksi kertaa, radio palaa näyttämään asemaa/
taajuutta. Lyhyt EXIT-painikkeen painallus
lopettaa radiotekstin näyttämisen.
ASC-toiminto sovittaa radion äänenvoimakkuuden automaattisesti auton nopeuden
mukaan.
ASC:n aktivointi:
– Valitkaa radiotila FM-painikkeella ja
painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
AUDIO SETTINGS MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ASC LEVEL ja painakaa SOURCE.
205
Audio (lisävaruste)
Kasettisoitin HU-450
Kasetin poisto
Pikasiirto
Jos painatte painiketta,
nauha pysähtyy ja kasetti
työntyy ulos. Uusi ohjelmalähde valitaan kiertämällä
SOURCE-nuppia. Kasetti
voidaan työntää sisään tai
poistaa myös laitteiston ollessa poiskytkettynä.
Nauhaa pikakelataan
eteenpäin, jos painatte ja
pidätte painiketta
painettuna sekä taaksepäin
painikkeella
. Näytössä
esitetään "FF" (eteenpäin)
tai "REW" (taaksepäin) pikakelauksen aikana.
Pikakelaus keskeytetään, jos painatte painiketta uudelleen.
Dolby B kohinanvaimennus
Kasettiluukku
Työntäkää kasetti kasettiluukkuun leveämpi
osa käännettynä oikealle. Merkki-ikkunassa
esitetään TAPE Side A. Kun toinen puoli on
soitettu, laite soittaa toisen puolen automaattisesti (auto-reverse). Jos kasetti jo on kasettisoittimessa, valitsette kasetin soittamisen
kääntämällä SOURCE-säädintä tai painamalla pikavalintapainiketta TAPE.
Nauhan suunnanvaihto
Painakaa REV-painiketta, jos haluatte
kuunnella nauhan toista puolta. Näytössä
näkyy, mitä puolta soitetaan.
206
Toiminto on esisäädetty. Jos haluatte sulkea
sen pois, tehkää näin: pitäkää REV-painiketta
sisäänpainettuna kunnes Dolby-symboli
näytössä sammuu. Uusi painallus aktivoi
Dolby-toiminnon uudelleen.
Dolby-kohinanvaimennus valmistetaan Dolby
Laboratories Licensing Corporationin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D merkki
ovat Dolby
Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.
Scanning
Scan-toiminto soittaa
kymmenen sekuntia jokaisen
kappaleen alusta.
Painakaa SCAN- tai EXITpainiketta, kun olette
löytänyt kappaleen, jonka
haluatte kuunnella.
Seuraava kappale, edellinen
kappale
Jos painatte painiketta
, kasettinauhaa
kelataan automaattisesti eteenpäin
seuraavaan kappaleeseen. Jos painatte painiketta
, kasettinauhaa kelataan automaattisesti taaksepäin edelliseen kappaleeseen.
Jotta toiminto toimii, pitää kappaleiden välillä
olla n. viiden sekunnin tauko. Jos ohjauspyörässä on painikesarja, voitte käyttää myös
nuolia.
Audio (lisävaruste)
CD-soitin HU-650
CD-soitin
Ladatkaa CD-levy. Jos olette jo tehnyt tämän,
valitkaa CD kääntämällä SOURCE-säädintä
tai painamalla pikavalintapainiketta CD.
CD-levyn poisto
Jos painatte kuvan osoittamaa painiketta, CD-soitin
pysähtyy ja työntyy ulos.
HUOM! Liikenneturvallisuussyistä Teillä on kaksitoista sekuntia aikaa poistaa
ulos työntynyt levy. Sen jälkeen CD-soitin
vetää levyn takaisin sisään ja jatkaa viimeksi
soitetulta raidalta.
Pikakelaus ja kappaleen vaihto
Painakaa ja pitäkää
painettuna vasenta tai
oikeata nuolipainiketta
pikakelataksenne kappaletta
tai koko levyä. Pikakelausta
ei voida tehdä ohjauspyörän
painikkeilla.
Painakaa lyhyesti vasenta tai oikeata nuolipainiketta siirtyäksenne edelliseen tai
seuraavaan kappaleeseen. Tätä ei voida
tehdä ohjauspyörän painikkeilla. Raidan
numero näkyy näytössä.
Myös ohjauspyörän painikesarjaa voidaan
käyttää tähän tarkoitukseen.
Scanning
Scan-toiminto soittaa kymmenen sekuntia
jokaisen kappaleen alusta.
Painakaa SCAN- tai EXIT-painiketta, kun
olette löytänyt kappaleen, jonka haluatte
kuunnella.
Satunnaisvalinta
Kytkekää satunnaissoitto
painamalla RND (random).
Laite soittaa levyn kappaleet
satunnaisessa järjestyksessä. Näytössä näkyy
"RND" toiminnon ollessa
aktivoituna.
CD-levyt
Itse poltettujen CD-levyjen ääni voi olla huono
tai puuttua kokonaan. Musiikki-CD-levyt, jotka
täyttävät normin ISO 60908, antavat parhaan
äänenlaadun.
TÄRKEÄÄ!
Käyttäkää vain normaaleja levyjä (läpimitaltaan 12 cm). Älkää käyttäkö CD-levyjä,
joihin on liimattu levyetikettejä. CDsoittimen lämpö voi irrottaa etiketin ja
aiheuttaa CD-soittimen vaurioitumisen.
207
Audio (lisävaruste)
Sisäinen CD-vaihtaja HU-850
Sisäinen CD-vaihtaja
HU-850 sisältää 6-levyn CD-vaihtajan.
Painakaa pikavalintapainiketta CD tai
kääntäkää SOURCE-säädintä CD-soittimen
aktivoimiseksi. CD-soitin aloittaa soittamisen
levyltä ja raidalta, jotka viimeksi soitettiin.
Voitte ladata 6 levyä CD-soittimeen. Uuden
levyn lataamiseksi pitää valita vapaa paikka
soittimesta. Valitkaa tyhjä paikka numeropainikkeilla 1-6. Tyhjä paikka esitetään näytössä.
Ks. että "LOAD DISC" esitetään ennen kuin
lataatte uuden levyn.
CD-levyn poisto
Jos painatte kuvan osoittamaa painiketta, CD-soitin
pysähtyy ja työntyy ulos.
HUOM! Liikenneturvallisuussyistä Teillä on kaksitoista sekuntia aikaa poistaa
ulos työntynyt levy. Sen jälkeen CD-soitin
vetää levyn takaisin sisään ja jatkaa viimeksi
soitetulta raidalta.
Levyn numeron valinta
Valitkaa soitettava levy numeropainikkeilla
1-6. Levyn ja raidan numero esitetään
näytössä.
208
Pikakelaus ja kappaleen vaihto
Painakaa ja pitäkää
painettuna vasenta tai
oikeata nuolipainiketta
pikakelataksenne kappaletta
tai koko levyä. Pikakelausta
ei voida tehdä ohjauspyörän
painikkeilla.
Painakaa lyhyesti vasenta tai oikeata nuolipainiketta siirtyäksenne edelliseen tai
seuraavaan kappaleeseen. Tätä ei voida
tehdä ohjauspyörän painikkeilla. Raidan
numero näkyy näytössä.
Scanning
Scan-toiminto soittaa kymmenen sekuntia
jokaisen kappaleen alusta.
Painakaa SCAN- tai EXIT-painiketta, kun
olette löytänyt kappaleen, jonka haluatte
kuunnella.
Satunnaisvalinta
Kytkekää satunnaissoitto
painamalla RND (random).
Laite soittaa satunnaisesti
valitulta levyltä satunnaisesti
valitun kappaleen. Sen
jälkeen valitaan uusi kappale
tai uusi levy samalla tavalla. Näytössä näkyy
"RND" toiminnon ollessa aktivoituna.
CD-levyt
Itse poltettujen CD-levyjen ääni voi olla huono
tai puuttua kokonaan. Musiikki-CD-levyt, jotka
täyttävät normin ISO 60908, antavat parhaan
äänenlaadun.
TÄRKEÄÄ!
Käyttäkää vain normaaleja levyjä (läpimitaltaan 12 cm). Älkää käyttäkö CD-levyjä,
joihin on liimattu levyetikettejä. CDsoittimen lämpö voi irrottaa etiketin ja
aiheuttaa CD-soittimen vaurioitumisen.
Audio (lisävaruste)
Ulkoinen CD-vaihtaja HU-450/650/850
– Painakaa kasetti takaisin CD-vaihtajaan.
Satunnaisvalinta
Levyn valinta
Painakaa RND (HU-650 ja
850) kytkeäksenne satunnaissoittotoiminnon. Jos
Teillä on radio HU-450,
valitkaa REV-painike. Satunnaisesti valitulta levyltä
soitetaan satunnainen raita. Sen jälkeen
valitaan uusi raita tai uusi levy samalla tavalla.
"RND" näkyy niin kauan kuin toiminto on
aktivoituna.
Valitkaa soitettava levy kääntämällä PRESET/
CD-säädintä (HU-450) tai pikavalintapainikkeilla 1-6 (HU-650/850). Levyn ja raidan
numero näkyvät näytössä.
Pikakelaus ja kappaleen vaihto
Painakaa ja pitäkää
painettuna vasenta tai
oikeata nuolipainiketta
pikakelataksenne kappaletta
tai koko levyä. Pikakelausta
ei voida tehdä ohjauspyörän
CD-vaihtajassa
Ulkoinen CD-vaihtaja (lisävaruste) on
asennettu vasemman sivupaneelin taakse
taempaan kuormatilaan.
Kiertäkää SOURCE-nuppia aktivoidaksenne
CD-vaihtajatilan. CD-vaihtaja alkaa soittaa
viimeksi soitetun levyn viimeksi soitettua
kappaletta. Jos CD-vaihtajan makasiini* on
tyhjä, esitetään "LOAD CARTRIDGE"
näytössä.
Levyjen lataaminen vaihtajaan:
– Työntäkää CD-vaihtajan kansi sivuun.
– Painakaa vaihtajan kasetinpoistopainiketta.
– Vetäkää CD-kasetti ulos ja ladatkaa levyt.
painikkeilla.
Painakaa lyhyesti vasenta tai oikeata nuolipainiketta siirtyäksenne edelliseen tai
seuraavaan kappaleeseen. Tätä ei voida
tehdä ohjauspyörän painikkeilla. Raidan
numero näkyy näytössä.
Scanning
Scan-toiminto soittaa kymmenen sekuntia
jokaisen kappaleen alusta.
Painakaa SCAN- tai EXIT-painiketta, kun
olette löytänyt kappaleen, jonka haluatte
kuunnella.
CD-levyt
Itse poltettujen CD-levyjen ääni voi olla huono
tai puuttua kokonaan. Musiikki-CD-levyt, jotka
täyttävät normin ISO 60908, antavat parhaan
äänenlaadun.
TÄRKEÄÄ!
Käyttäkää vain normaaleja levyjä (läpimitaltaan 12 cm). Älkää käyttäkö CD-levyjä,
joihin on liimattu levyetikettejä. CDsoittimen lämpö voi irrottaa etiketin ja
aiheuttaa CD-soittimen vaurioitumisen.
209
Audio (lisävaruste)
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Dolby Surround Pro Logic II on kehitetty
edelleen aiemmasta järjestelmästä ja se
antaa olennaisesti paremman äänikuvan.
Parannuksen huomaavat erityisen hyvin
takaistuimella matkustavat.
Dolby Surround Pro Logic II kojelaudan
keskellä olevalla keskikaiuttimella antaa hyvin
lähellä todellisuutta olevan äänielämyksen.
Normaalit stereokanavat vasen-oikea jakautuvat vasen-keski-oikea. Lisäksi tulee tilaääni
(surround sound) auton takakaiutinkanavista.
Dolby Surround Pro Logic II toimii CD-tilassa.
AM- ja FM-radiolähetyksille suositellaan
3-kanavastereota (3-CH).
Dolby Surround Pro Logic on Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkki.
Dolby Pro Logic II Surround System on
valmistettu Dolby Laboratories Licensing
Corporation- yhtiön lisenssillä.
Dolby Surround Pro Logic II -tila
Dolby Surround Pro Logic II
- tilan valitsemiseksi
painakaa "
PL II".
Näytössä esitetään
"
PL II". Painakaa OFF
palataksenne 2-kanavaiseen
stereoon.
210
3-kanavainen stereo
Valitkaa 3-kanavainen stereo
painamalla 3-CH. Näytössä
esitetään "3 ch". Palatkaa
2-kanavaiseen stereoon
painamalla OFF.
Centre Level
Toimintoa käytetään keskikanavan tason
säätämiseen.
– Painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE, valitkaa AUDIO
SETTINGS ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE, valitkaa
CENTRE LEVEL ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE, valitkaa taso ja
painakaa SOURCE.
– Painakaa EXIT.
Surround Level
Toimintoa käytetään takakanavien tehotason
säätämiseen.
– Painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE, valitkaa AUDIO
SETTINGS ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE, valitkaa
SURROUND LEVEL ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE, valitkaa taso ja
painakaa SOURCE.
– Painakaa EXIT.
Mid EQ Level
Toimintoa käytetään kaiuttimien äänen hienosäätöön.
– Painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE-säädintä, valitkaa
ADVANCED MENU ja painakaa
SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE, valitkaa AUDIO
SETTINGS ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE, valitkaa MID EQ
LEVEL ja painakaa SOURCE.
– Kääntäkää SOURCE, valitkaa taso ja
painakaa SOURCE.
– Painakaa EXIT.
Audio (lisävaruste)
Tekniset tiedot
HU-850
HU-450
Lähtöteho
Lähtöimpedanssi
Käyttöjännite
4 x 25 W
4 ohmia
12 V, negatiivinen
maadoitus
Radio-osa
Taajuusalueet
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
53 – 279 kHz
HU-650
Lähtöteho
Lähtöimpedanssi
Käyttöjännite
Ulkopuolinen
vahvistin
(lisävaruste)
4 x 25 W
4 ohmia
12 V, negatiivinen
maadoitus
Lähtöteho
1 x 25 W
(keskikaiutin)
Lähtöimpedanssi
4 ohmia
Käyttöjännite
12 V,
negatiivinen maadoitus
Ulkopuolinen
4 x 50 W tai
vahvistin
4 x 75 W
HU-850 on kytkettävä ulkopuoliseen vahvistimeen.
Radio-osa
Taajuusalueet
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
4 x 50 W tai
4 x 75 W
Radio-osa
Taajuusalueet
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
211
Audio (lisävaruste)
212
Puhelin (lisävaruste)
Puhelinjärjestelmä
Aloitus
Puhelutoiminnot
Muistitoiminnot
Valikkotoiminnot
Muut tiedot
214
216
217
221
222
227
213
Puhelin (lisävaruste)
Puhelinjärjestelmä
Yleiset ohjeet
• Muistakaa liikenneturvallisuus. Jos kuljettajan on käytettävä kyynärnojan puhelinluuria, auto on ensin pysäytettävä
turvalliseen paikkaan.
• Sulkekaa puhelin, kun tankkaatte
autoanne.
• Sulkekaa puhelin räjäytystyön
läheisyydessä.
• Antakaa vain valtuutetun henkilöstön
huoltaa puhelimenne.
Hätäpuhelu
• Voitte soittaa hätäpuhelun hälytysnumeroon ilman virta-avainta ja SIM-korttia.
• Painakaa Päälle/pois-painiketta.
• Valitkaa ko. alueen hätänumero
(EU:n alueella: 112).
• Painakaa vihreää painiketta
.
Puhelinjärjestelmän osat
1. Painikesarja keskikonsolissa
Keskikonsolissa olevalla painikesarjalla voitte
ohjata puhelimen toimintoja.
2. Ohjauspyörän näppäimistö
Ohjauspyörän painikesarjalla voitte käyttää
useimpia puhelinjärjestelmän toimintoja.
214
Puhelimen ollessa aktivoituna voidaan
ohjauspyörän painikesarjaa käyttää vain
puhelintoimintoihin. Aktiivisessa tilassa
näkyvät aina puhelintiedot näytössä. Jotta
painikkeita voidaan käyttää radioasetuksiin,
pitää puhelimen aktivointi poistaa, s. 216.
3. Näyttö
Näytössä näkyvät valikkotoiminnot, viestit,
puhelinnumerot jne.
4. Puhelinluuri
Puhelinluuria voitte käyttää yksityisluontoisiin
puheluihin, kun haluatte enemmän puhelurauhaa.
5. SIM-kortti
SIM-kortti asetetaan keskikonsolissa olevan
painikesarjan alle.
S ulkekaa puhelin, jos siinä ei ole SIM-korttia,
muutoin ei ilmoituksia muista toiminnoista
voida esittää näytössä.
6. Mikrofoni
Mikrofoni on sisätaustapeilissä.
7. Kaiutin
Kaiutin on niskatuessa kuljettajan istuimessa.
8. Antenni
Antenni on tuulilasissa sisätaustapeilin
edessä.
Puhelin (lisävaruste)
Puhelinjärjestelmä
V70,
XC70
V70 R
215
Puhelin (lisävaruste)
Aloitus
SIM-kortti
Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa
olevan SIM-kortin (Subscriber Identity
Module) kanssa. Saatte kortin operaattoriltanne.
Asettakaa SIM-kortti aina paikalleen, kun
käytätte puhelinta. Tällöin näkyy verkkooperaattorin nimi näytössä.
Sulkekaa puhelin, jos siinä ei ole SIM-korttia.
Muutoin ei muiden toimintojen viestejä voida
esittää näytössä eikä radiota voida käyttää
ohjauspyörän painikkeilla.
216
Puhelin, kytkeminen päälle ja
pois
Kytkeäksenne puhelimen päälle: kääntäkää
virta-avain asentoon I. Painakaa painiketta,
joka on merkitty kuvassa.
Sulkeaksenne puhelimen: Painakaa
n. kolme sekuntia samaa painiketta. Jos
katkaisette auton sytytysvirran puhelimen
ollessa päällä, on puhelin päällä, kun kytkette
virran seuraavan kerran.
Puhelimen ollessa suljettuna ei puheluita
voida vastaanottaa.
Aktiivinen tila
Puhelintoimintojen käytön edellytyksenä on,
että puhelin on aktiivisessa tilassa (ei koske
puheluiden vastaanottamista). Aktivoikaa
puhelin painamalla
keskikonsolin tai
ohjauspyörän painikesarjassa.
Aktiivitilassa näkyvät puhelintiedot aina
näytössä.
Painakaa
pois.
halutessanne kytkeä puhelimen
Puhelin (lisävaruste)
Puhelutoiminnot
Näyttö
Näytössä näkyy senhetkinen toiminto, esimerkiksi valikkovaihtoehdot, viestit, puhelinnumerot tai asetukset.
Soittaminen ja puhelun vastaanottaminen
Soittaminen: valitkaa numero ja painakaa
ohjauspyörän tai keskikonsolin painikesarjan
painiketta (tai nostakaa luuri).
Puhelun vastaanottaminen: painakaa
nostakaa luuri). Voitte käyttää myös
automaattivastaajaa, katsokaa
valikkovaihtoehtoa 4.3.
Puhelun lopettaminen
Lopettakaa puhelu painamalla
ohjauspyörän tai keskikonsolin painikesarjasta tai
laskekaa luuri. Audiojärjestelmä palaa aikaisempaan toimintaan.
(tai
Audiojärjestelmän ääni voidaan kytkeä
automaattisesti pois puhelinkeskustelun
ajaksi. Audiojärjestelmän äänitaso, katsokaa
myös valikkovaihtoehtoa 5.6.5.
217
Puhelin (lisävaruste)
Puhelutoiminnot
Pikasoitto
Lyhytnumeron tallentaminen
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
kytkeä pikasoittonäppäimeen (1-9). Tehkää
näin:
Viimeksi soitetut puhelinnumerot
Puhelin tallentaa automaattisesti viimeksi
soitetut puhelinnumerot/nimet.
• Painakaa
ohjauspyörän tai keskikonsolin painikesarjasta.
• Selatkaa viimeksi soitettuja numeroita
siirtymällä nuolinäppäimillä eteenpäin
tai taaksepäin
.
• Painakaa
varten.
218
(tai nostakaa luuri) soittoa
Puhelinluuri
Jos haluatte enemmän puhelurauhaa, voitte
käyttää luuria.
– Nostakaa luuri. Valitkaa haluamanne
numero keskikonsolin näppäimistöstä.
Painakaa
soittaaksenne. Äänenvoimakkuus säädetään luurin sivussa olevalla
nupilla.
– Puhelu katkeaa, kun asetatte luurin
takaisin pitimeensä.
Jos haluatte vaihtaa handsfree-toimintoon
lopettamatta puhelua: Painakaa
ja
valitkaa Handsfree. Painakaa
ja asettakaa
luuri paikalleen, katsokaa s. 217.
– Siirtykää näppäimellä
kohtaan
Muokkaa muistia (valikko 3) ja painakaa
.
– Siirtykää kohtaan Pikasoitto (valikko 3.4)
ja painakaa
.
– Valitkaa haluamanne numero lyhytnumeroksi. Vahvistakaa valinta painamalla
.
– Hakekaa haluttu nimi ja puhelinnumero
muistista, painakaa
sen valitsemiseksi.
Pikasoiton käyttö
Painakaa haluamaanne pikasoittopainiketta
noin kaksi sekuntia soittaaksenne.
HUOM! Kun olette kytkenyt puhelimen, on
odotettava hetki ennen kuin pikasoitto voi
tapahtua. Lyhytnumeron valitsemiseksi on
valikon 4.5 oltava aktivoituna, katsokaa
s. 225.
Puhelin (lisävaruste)
Puhelutoiminnot
Toiminnot käynnissä olevan
puhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä
käynnissä olevan puhelun aikana; selatkaa
nuolilla ja valitkaa painamalla YES:
Salaus/Salaus
pois
Pidossa/Ei
pidossa
Luuri/
Handsfree
Muisti
Salaustila
Valitkaa haluatteko
nykyisen puhelun
pitoon vai ei.
Käyttäkää luuria tai
handsfree-toimintoa
Tallennettujen
numeroiden näyttö
Kun Teillä on käynnissä oleva puhelu sekä
odottava puhelu, käytettävissä on seuraavat
toiminnot; selatkaa nuolilla ja valitkaa painamalla YES:
Salaus/Salaus
pois
Luuri/
Handsfree
Muisti
Yhdistäminen
Vuorottelu
Salaustila
Käyttäkää luuria tai
handsfree-toimintoa
Tallennettujen
numeroiden näyttö
Puhelu molempien
kanssa samanaikaisesti (kokouspuhelu)
Voitte puhua molempia
puheluita vuorotellen
Kun olette valinnut Yhdistä ja Teillä on kaksi
käynnissä olevaa puhelua, käytettävissä on
seuraavat toiminnot; selatkaa nuolilla ja
valitkaa painamalla YES:
Salaus/Salaus
pois
Luuri/
Handsfree
Muisti
SMS (tekstiviesti)
Yksittäinen kaksoisäänimerkki ilmaisee, että
tekstiviesti on otettu vastaan.
Salaustila
Käyttäkää luuria tai
handsfree-toimintoa
Tallennettujen
numeroiden näyttö
Uuden puhelun vastaanottaminen samanaikaisesti
käynnissä olevan puhelun
kanssa
Jos kuulette käynnissä olevan puhelun aikana
yhden äänimerkin ja välittömästi sen jälkeen
kaksi äänimerkkiä (kaksoisäänimerkki) kaiuttimesta, joku toinenkin soittaa Teille. Tämän
jälkeen kaksoisäänimerkki toistuu kunnes
joko vastaatte puheluun tai soittaminen
lakkaa. Tällöin voitte joko vastaanottaa
puhelun tai kieltäytyä siitä.
Jos ette halua vastaanottaa puhelua,
painakaa
tai älkää tehkö mitään. Jos
haluatte vastaanottaa puhelun, painakaa
.
Jo käynnissä oleva puhelu siirtyy odotustilaan.
Jos painatte
, molemmat puhelut loppuvat
samanaikaisesti.
219
Puhelin (lisävaruste)
Puhelutoiminnot
Äänenvoimakkuus
Lisätkää äänenvoimakkuutta painamalla (+) painiketta ohjauspyörän painikesarjasta.
Vähentäkää sitä painamalla (–) -painiketta.
Puhelimen ollessa toimintatilassa voidaan
ohjauspyörän näppäimillä ohjata vain puhelintoimintoja.
Jos haluatte säätää radiota näillä painikkeilla,
on puhelin kytkettävä pois toimintatilasta,
katsokaa s. 216.
220
Puhelin (lisävaruste)
Muistitoiminnot
Puhelinnumeroita ja nimiä voidaan tallentaa
puhelimen omaan muistiin tai SIM-kortin
muistiin.
välilyönti 1 - ? ! , . : ' ( )
abc2äåàáâæç
Kun vastaanotatte puhelun, jonka soittajan
numero on muistissa, näkyy soittajan nimi
näytössä.
def3èéëê
Puhelimen muistiin voidaan tallentaa
korkeintaan 255 nimeä.
jkl5
mno6ñöòóØ
Puhelinnumeron ja nimen
tallentaminen
pqrs7ß
– Painakaa
ja selatkaa kohtaan
Muokkaa muistia (valikko 3). Painakaa
.
– Selatkaa kohtaan Lisää (valikko 3.1) ja
painakaa
.
– Kirjoittakaa numero ja painakaa
ghi4ìíîï
.
– Kirjoittakaa nimi ja painakaa
.
– Valitkaa, mihin muistiin tallennus tapahtuu
painamalla
ja painakaa
.
Nimen (tai viestin) kirjoittaminen
Painakaa merkin sisältävää painiketta: kerran
painikkeen ensimmäistä merkkiä varten, kaksi
kertaa seuraavaa merkkiä vartenjne. Välit
tehdään painamalla 1.
tuv8üùúû
wxyz9
jos painatte samaa painiketta
kaksi kertaa peräkkäin, painakaa
* välissä tai odottakaa muutama
sekunti
+0@*#&$£/%
isojen ja pienten kirjaimien
välinen vaihto
poistaa viimeksi painamanne
kirjaimen tai numeron. Pitkällä
painalluksella poistatte koko
numeron tai koko tekstin.
Soitto muistista
– Painakaa
.
– Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista:
Painakaa
ja selatkaa nuolilla kunnes
löydätte halutun nimen.
Painakaa nimen ensimmäistä kirjainta
vastaavaa painiketta (tai kirjoittakaa koko
nimi) ja painakaa
.
– Painakaa
soittaaksenne valitsemaanne numeroon.
221
Puhelin (lisävaruste)
Valikkotoiminnot
Nopeusrajoitus voidaan kytkeä pois
valikkotoiminnossa 5.7.
Valikkotoiminnoilla voitte ohjata ja muuttaa
asetuksia sekä ohjelmoida järjestelmään
uusia toimintoja. Eri valikkovaihtoehdot
näkyvät näytössä.
Valikkotoiminnot
Painakaa
siirtyäksenne valikkotoimintoon.
Valikkotoiminnossa pätee seuraava:
• Pitkä
painallus tarkoittaa, että siirrytte
pois valikkotoiminnosta.
• Lyhyt
painallus tarkoittaa, että
kadutte, peruutatte tai hylkäätte ko.
vaihtoehdon.
•
painallus tarkoittaa, että vahvistatte
tai valitsette tai että siirrytte alavalikosta
toiseen.
• Oikealla nuolinäppäimellä
siirrytään
seuraavaan sivuvalikkoon. Vasemmalla
nuolinäppäimellä
siirrytään edelliseen
sivuvalikkoon.
Pikavalinnat
Kun olette siirtynyt valikkojärjestelmään
oikean nuolen
avulla, voitte käyttää
numeroita nuolten ja vihreän painikkeen
asemesta valitaksenne oikean valikon päävalikkotasosta (1, 2, 3, jne), ensimmäisestä
alavalikkotasosta (1.1, 2.1, 3.1, jne) ja
toisesta alavalikkotasosta (1.1.1, 2.1.1, jne).
Numerot näkyvät näytössä yhdessä valikkovaihtoehdon kanssa.
Liikenneturvallisuus
Turvallisuussyistä valikkojärjestelmä ei ole
käytettävissä auton nopeuden ylittäessä
8 km/h. Voitte ainoastaan lopettaa jo aikaisemmin aloitetun valikkojärjestelmän
toiminnon.
222
Puhelin (lisävaruste)
Valikkotoiminnot
Päävalikot/alavalikot
1. Puhelurekisteri
1.1.
Ei vastatut
1.2.
Vastatut puhelut
1.3.
Soitetut puhelut
1.4.
Poista luettelo
1.4.1.
Kaikki
1.4.2.
Ei vastatut
1.4.3.
Vastatut
1.4.4.
Soitetut
1.5.
Puhelun kesto
1.5.1.
Viimeinen puhelu
1.5.2.
Puhelujen määrä
1.5.3.
Kokonaisaika
1.5.4.
Nollaus
2. Viestit
2.1.
Lue
2.2.
Kirjoita
2.3.
Puheviestit
2.4.
Asetukset
2.4.1.
SMSC-numero
2.4.2.
Voimassa
2.4.3.
Tyyppi
3. Muokkaa muistia
3.1.
Lisää
3.2.
Etsi
3.2.1.
Muokkaa
3.2.2.
Pyyhi
3.2.3.
Kopioi
3.2.4.
Siirrä
3.3.
Kopioi kaikki
3.3.1.
SIM:stä puhelimeen
3.3.2.
Puhelimesta SIM:iin
3.4.
Pikasoitto
3.5.
Tyhjennä SIM
3.6.
Pyyhi puhelimen muisti
3.7.
Tila
4. Puhelutoiminnot
4.1.
Lähetä numero
4.2.
Puhelu odottaa
4.3.
Aut.vastaaja
4.4.
Autom.uud.soitto
4.5.
Pikasoitto
4.6.
Edelleenkytkentä
4.6.1.
Kaikki puhelut
4.6.2.
Varattuna
4.6.3.
Ei vastausta
4.6.4.
Ei saavutettavissa
4.6.5.
Faksipuhelu
4.6.6.
Datapuhelu
4.6.7.
Poista kaikki
5. Asetukset
5.1.
Tehdasasetukset
5.2.
Verkko
5.3.
Kieli
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4.
SIM-turva
5.4.1.
Päällä
5.4.2.
Pois
5.4.3.
Auto
5.5.
Koodien muuttaminen
5.5.1.
PIN-koodi
5.5.2.
Puhelinkoodi
5.6.
Ääni
5.6.1.
Soiton voimakkuus
5.6.2.
Soittoääni
5.6.3.
Painikeääni
5.6.4.
Nop.äänens.
5.6.5.
Aut.radio mykist.
5.6.6.
Uusi tekstiviesti
5.7.
Liikenneturvallisuus
223
Puhelin (lisävaruste)
Valikkotoiminnot
Valikkovaihtoehdot, selostus
1. Puhelurekisteri
1.1. Ei vastatut
Tässä näkyy luettelo vastaamattomista
puheluista. Voitte valita soiton, poiston tai
tallennuksen puhelimen tai SIM-kortin
muistiin myöhempiä toimenpiteitä varten.
1.2. Vastatut
Tässä näkyy luettelo vastaanotetuista
puheluista. Voitte valita soiton, poiston tai
tallennuksen puhelimen tai SIM-kortin
muistiin myöhempiä toimenpiteitä varten.
1.3. Soitetut puhelut
Tässä näkyy luettelo aikaisemmin soitetuista
numeroista. Voitte valita soiton, poiston tai
tallennuksen puhelimen tai SIM-kortin
muistiin myöhempiä toimenpiteitä varten.
1.4. Poista luettelo
Tällä toiminnolla voitte poistaa listat valikoista
1.1, 1.2 ja 1.3 alla olevan mukaan.
1.4.1.
Kaikki
1.4.2.
Ei vastatut
1.4.3.
Vastatut
1.4.4.
Soitetut
1.5. Puhelun kesto
Tässä Teillä on mahdollisuus nähdä kaikkien
puhelujenne kesto tai viimeisen puhelun
kesto. Voitte myös valita puhelujen määrän
näytön sekä nollata puhelumittarin.
224
1.5.1.
Viimeinen puhelu
1.5.2.
Puhelujen määrä
1.5.3.
Kokonaisaika
1.5.4.
Puhelumittarin nollaus.
Puhelumittarin nollausta varten tarvitaan
puhelinkoodi (katsokaa valikko 5.5).
2. Viestit
2.1. Lue
Tässä voitte lukea tulleet tekstiviestit. Voitte
sitten valita, haluatteko pyyhkiä, lähettää
edelleen, muuttaa tai tallentaa tekstiviestin
osittain tai kokonaan.
2.2. Kirjoita
Voitte kirjoittaa viestin näppäimistön avulla.
Valitkaa sitten sen tallentaminen tai lähettäminen.
2.3. Puheviestit
Voitte kuunnella tulleet viestit.
2.4. Asetukset
Ilmoittakaa numero (SMSC-numero) sille
viestikeskukselle, jonka haluatte välittävän
viestinne. Ilmoittakaa myös, miten haluatte
viestin tulevan saajalle ja miten kauan viestiä
on säilytettävä viestikeskuksessa.
2.4.1.
SMSC-numero
2.4.2.
Voimassa
2.4.3.
Tyyppi
Kysykää lisätietoja operaattoriltanne näistä
asetuksista sekä SMSC-numerosta.
3. Muokkaa muistia
3.1. Lisää
Tässä voitte tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen tai SIM-kortin muistiin.
Katsokaa lisätietoja kohdasta muistitoiminnot.
3.2. Etsi
Tässä voitte muuttaa muistia.
3.2.1.
Muokkaa: Eri muistien tietojen
muuttaminen.
3.2.2.
Pyyhi: Tallennetun nimen poistaminen.
3.2.3.
Kopioi: Tallennetun nimen kopiointi.
3.2.4.
Siirto: Siirtää tietoja puhelimen ja
SIM-kortin muistien välillä.
3.3. Kopioi kaikki:
Kopioi SIM-kortin puhelinnumeron ja nimen
puhelimen muistiin.
3.3.1.
SIM-muistista puhelinmuistiin
3.3.2.
Puhelinmuistista SIM-muistiin
3.4. Pikasoitto
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
tallentaa lyhytnumerona.
3.5. Tyhjennä SIM
Voitte valita SIM-kortin koko muistin pyyhkimisen.
3.6. Pyyhi puhelimen muisti
Voitte valita puhelimen koko muistin pyyhkimisen.
Puhelin (lisävaruste)
Valikkotoiminnot
3.7. Tila
Voitte nähdä, montako SIM-kortin ja
puhelimen muistipaikkaa on varattu nimille ja
numeroille.
4. Puhelutoiminnot
4.1. Lähetä numero
Valitkaa, haluatteko että oma numeronne
näkyy vastaanottajan puhelimessa vai ei.
Ottakaa yhteys operaattoriinne pysyvästi
salaista numeroa varten.
4.2. Puhelu odottaa
Valitkaa, haluatteko saada tiedon toisen
puhelun odottamisesta käynnissä olevan
puhelun aikana.
4.3. Aut.vastaaja
Valitkaa vastaaminen painikesarjaa käyttämättä.
4.4. Autom.uud.soitto
Valitkaa uudelleensoitto aikaisemmin
varattuna olleeseen numeroon.
4.5. Pikasoitto
Tässä valitsette, haluatteko pikasoiton olevan
aktivoituna vai ei. Toiminnon on oltava
aktivoituna, jotta lyhytnumero voidaan valita.
4.6. Siirto
Tässä voitte valita, milloin ja minkä tyyppiset
puhelut kytketään edelleen annettuun
puhelinnumeroon.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
Kaikki puhelut (asetus koskee vain
käynnissä olevaa puhelua).
Varattuna
Ei vastausta
Ei saavutettavissa
Faksipuhelu
Datapuhelu
Poista kaikki
5. Asetukset
5.1. Tehdasasetukset
Toiminto palauttaa järjestelmän tehdasasetukset.
5.2. Verkko
Valitkaa verkko automaattisesti tai manuaalisesti.
5.2.1.
Auto
5.2.2.
Käsinvalinta
5.3. Kieli
Tässä voitte valita, mitä kieltä puhelimen tulee
käyttää.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
English UK
English US
Svenska
Dansk
Suomi
Deutsch
Nederlands
Français FR
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4. SIM-turva
Valitkaa, tuleeko PIN-koodin olla päällä,
poissa vai automaattinen.
5.4.1.
Päällä
5.4.2.
Pois
5.4.3.
Auto
5.5. Koodien muuttaminen
Muuttakaa PIN-koodi tai puhelinkoodi.
5.5.1.
5.5.2.
PIN-koodi
Puhelinkoodi (käyttäkää numeroa
1234 ennen kuin vaihdatte oman
koodinne). Puhelinkoodia käytetään
puhelumittarin nollaamiseen.
HUOM! Kirjoittakaa koodi muistiin ja tallettakaa se turvalliseen paikkaan.
5.6. Ääni
5.6.1.
Soittoäänen voimakkuus: Tässä
voitte valita tulevan puhelun soittosignaalin voimakkuuden.
5.6.2.
Soittosignaali: Teillä on valittavana
kahdeksan erityyppistä soittosignaalia.
5.6.3.
Painikeääni: Päällä tai poissa
5.6.4.
Nop.äänens: Valitkaa, säätyykö
ääni nopeuden mukaan vai ei.
225
Puhelin (lisävaruste)
Valikkotoiminnot
5.6.5.
Aut. radio mykist: Tässä voitte
valita, haluatteko radion äänenvoimakkuuden pysyvän muuttumattomana vai ei.
5.6.6.
Uusi tekstiviesti: Valitkaa,
haluatteko puhelimen antavan
äänimerkin tekstiviestin tullessa vai
ei.
5.7. Liikenneturvallisuus
Tässä voitte valita, haluatteko kytkeä pois
valikkojärjestelmän nopeusrajoituksen, ts. niin
että voitte käyttää valikkojärjestelmää myös
ajon aikana.
226
Puhelin (lisävaruste)
Muut tiedot
Erittelyt
Lähtöteho
SIM-kortti
Muistipaikkoja
SMS (tekstiviesti)
(Short Message Service)
(Tekstiviesti)
Data/faksi
Kaksitaajuus
2W
Pieni
2551
Kyllä
Ei
Kyllä (900/
1800)
1. 255 muistipaikkaa puhelimen muistissa.
SIM-kortin muistipaikkojen määrä vaihtelee
tilaussopimuksesta riippuen.
Radio/Puhelin
Kaksi SIM-korttia
Ohjauspyörän painikesarjan neljä alinta painiketta ovat radion ja puhelimen yhteisiä.
Monet verkko-operaattorit tarjoavat kaksi
SIM-korttia, toisen autoanne ja toisen toista
puhelinta varten. Jos Teillä on kaksi SIMkorttia, Teillä on sama numero kahteen eri
puhelimeen. Kysykää operaattoriltanne, mitä
mahdollisuuksia on tarjolla ja miten kahta
SIM-korttia käytetään.
Puhelintoimintojen ohjaamiseksi näillä painikkeilla pitää puhelimen olla aktivoitu, ks. 216.
Jos haluatte säätää radiota näillä painikkeilla,
pitää puhelimen aktivointi poistaa. Painakaa
.
IMEI-numero
Puhelimen lukitsemista varten on operaattorille ilmoitettava puhelimen IMEI-numero. Se
on 15-numeroinen sarjanumero, joka on
ohjelmoitu puhelimeen. Painakaa *#06#
saadaksenne numeron näyttöön. Kirjoittakaa
se muistiin ja tallettakaa se turvalliseen
paikkaan.
227
Puhelin (lisävaruste)
Muut tiedot
228
Tekniset tiedot
Tyyppimerkintä
Mitat ja painot
Moottorin erittely
Moottoriöljy
Muut nesteet ja voiteluaineet
Polttoaine
Katalysaattori
Sähköjärjestelmä
230
231
232
235
238
239
242
243
229
Tekniset tiedot
Tyyppimerkintä
Kaikessa autoa koskevassa yhteydenpidossa Volvon jälleenmyyjän kanssa sekä
varaosien ja tarvikkeiden tilauksen yhteydessä on avuksi, jos tiedetään auton mallimerkintä, alustanumero ja moottorinumero.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
230
Tietyt moottoriversiot
Tyyppi- ja vuosimallimerkintä sekä
alustanumero.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Mallimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäispainot, värin ja verhoilun
koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero.
a: versio 1
b: versio 2
Vaihteiston mallimerkintä ja valmistenumero
a: Käsivalintainen vaihteisto.
b: Automaattivaihteisto AW.
Moottoriöljytarrasta1 ilmenee öljylaatu
ja viskositeetti.
Moottorin mallimerkintä, osa- ja valmistenumero.
Tekniset tiedot
Mitat ja painot
Mitat
Pituus: 472 cm (XC: 473 cm)
Leveys: 180 cm (XC: 186 cm)
Korkeus1: 147-149 cm (AWD: 148-151 cm/
XC: 155-156 cm/R: 145-149 cm)
Akseliväli: 276 cm
Raideleveys edessä: 156 cm (XC: 161 cm)
Raideleveys takana: 156 cm (XC: 155/
R: 154 cm)
Versio 1
Vain Kiina
1.
2.
Painot
Paino ajokunnossa sisältää kuljettajan, polttoainesäiliön painon 90 % täynnä ja muut pesu/jäähdytysnesteet yms. Matkustajien paino ja
asennetut varusteet, ts. vetokoukku, kuulaan
kohdistuva massa (perävaunu kytkettynä, ks.
taulukkoa), taakkateline, suksilaatikko yms.
vaikuttavat kuormituskykyyn eikä niitä lasketa
painoon ajokunnossa. Suurin sallittu kuorma
(kuljettajan lisäksi) = Kokonaismassa – Paino
ajokunnossa.
VAROITUS!
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat
kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
1.
Riippuen vanne- ja rengaskoosta
Suurin kokonaismassa
Suurin perävaunupaino
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteriotetta.
Suurin kattokuorma: 100 kg
Jarrullinen perävaunu
Versio 2
1.
2.
3.
4.
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa
(auto + perävaunu)
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
Suurin perävaunupaino
Suurin kuulaan
kohdistuva
massa
0-1200 kg
50 kg
1201-1800 kg
75 kg
B5204T5 Automaatti
1600 kg
75 kg
Jarruton perävaunu
Maks. perävaunupaino: 750 kg
231
Tekniset tiedot
Moottorin erittely
Moottorin tyyppimerkintä, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, katsokaa
s. 230.
Erittely
Moottoritunnus
2.4
B5244S2
Teho (kW/r/s)
(hv/r/min)
Vääntömomentti (Nm/r/s)
(kpm/r/min)
103/75
140/4500
220/55
22,5/3300
BIFUEL
(CNG)
B5244SG
103/97
140/5800
192/75
19,6/4500
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija (mm)
Iskunpituus (mm)
5
83
90
2,44
5
83
90
2,44
5
83
90
2,44
132/92
180/5500
240/31-83
24,5/18505000
5
81
77
1,98
10,3:1
10,3:1
10,3:1
9,5:1
9,0:1
1,2
30
1,2
30
1,2
30
0,7
30
0,7
30
Iskutilavuus (dm3 tai litraa)
Puristussuhde
Sytytystulpat:
Kärkiväli (mm)
Kiristysmomentti (Nm)
232
2.4
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
125/100
170/6000
225/75
23,0/4500
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/15004500
5
83
93,2
2,52
Tekniset tiedot
Moottorin erittely
Erittely
Moottoritunnus
2.4
1
T5
B5244T5
R
B5254T4
Teho (kW/r/s)
B5244T4
162/92
191/92
(hv/r/min)
220/922
220/1003
220/5000
260/5500
300/55002
300/60003
Vääntömomentti (Nm/r/s)
AWD
(kpm/r/min)
AWD
350/35-67
350/35-83
35,7/21004000
35,7/21005000
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija (mm)
Iskunpituus (mm)
5
81
93,2
2,4
5
81
93,2
2,4
400/33-882
350/31-1003
40,8/195052502
35,7/185060003
5
83
93,2
2,52
8,5:1
8,5:1
8,5:1
3x1,2
25
0,7
28
0,7
28
Iskutilavuus (dm3 tai litraa)
Puristussuhde
Sytytystulpat:
Kärkiväli (mm)
Kiristysmomentti (Nm)
1. Thaimaa, Malesia
2. Koskee käsivalintaista vaihteistoa M66C
3. Koskee automaattivaihteistoa AW55-51
233
Tekniset tiedot
Moottorin erittely
Erittely
Moottoritunnus
D5
D5244T4
Teho (kW/r/s)
(hv/r/min)
Vääntömomentti (Nm/r/s)
AWD
(kpm/r/min)
AWD
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija (mm)
Iskunpituus (mm)
Iskutilavuus (dm3 tai litraa)
Puristussuhde
Sytytystulpat:
Kärkiväli (mm)
Kiristysmomentti (Nm)
1. Ranska
234
2.4D
D5244T5
2.4D
D5244T7
2.4D (7CV)
D5244T61
136/67
185/4000
120/67
163/4000
92/67
126/4000
90/67
122/4000
400/33-46
40,8/20002750
340/29-46
34,7/17502750
300/29-38
30,6/17502250
300/29-38
30,6/17502250
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
17,3:1
18,0:1
17,3:1
17,3:1
-
–
–
-
-
Tekniset tiedot
Moottoriöljy
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
•
•
•
•
•
asuntovaunun tai perävaunun kanssa.
vuoristossa.
suurella nopeudella.
alle -30 °C tai yli +40 °C lämpötiloissa.
lyhyitä matkoja (alle 10 km) matalissa
lämpötiloissa (alle 5 °C).
Öljyn lämpötila tai öljynkulutus voi nousta
epänormaalin korkeaksi.
TÄRKEÄÄ!
Käyttäkää aina suositeltua öljylaatua ja
viskositeettia.
Jos muuta kuin suositeltua öljyä on
käytetty, ottakaa yhteys lähimpään Volvokorjaamoon.
Älkää käyttäkö ylimääräisiä öljyn lisäaineita. Ne voivat vaurioittaa moottoria.
Viskositeettikaavio
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy
epäsuotuissa olosuhteissa ajoa varten. Se
antaa lisäsuojaa moottorille.
Volvo suosittelee
-öljytuotteita.
235
Tekniset tiedot
Moottoriöljy
Kun vieressä esitettävä öljytarra on auton
moottoritilassa, on voimassa seuraavaa. Ks.
sijainti sivulta 230.
Öljylaatu: ACEA A1/B1
Viskositeetti: SAE 5W–30
Ajaessanne epäsuotuisissa olosuhteissa
käyttäkää ACEA A5/B5 SAE 0W-30 -öljyä.
Öljytarra
Täyttömäärät
Moottorimalli
Bi-Fuel
B5244SG
R
B5254T4
236
Määrä1
(litraa)
MIN– ja MAX-merkkien välinen
täyttömäärä (litraa)
1,2
5,8
5,5
Tekniset tiedot
Moottoriöljy
Kun vieressä esitettävä öljytarra on auton
moottoritilassa, on voimassa seuraavaa. Ks.
sijainti sivulta 230.
Öljylaatu: ACEA A5/B5
Viskositeetti: SAE 0W–30
Öljytarra
Täyttömäärät
Moottorimalli
2.0T
B5204T5
2.4
B5244S
Määrä1
(litraa)
MIN – ja MAX-merkkien välinen
täyttömäärä (litraa)
1,2
5,5
2,0
6,2
B5244S2
2.4T
B5244T42
T5
B5244T5
2.5T
B5254T2
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
D5244T7
2,4 (7CV)
D5244T63
1. Sisältyy suodattimen vaihto.
2. Thaimaa, Malesia
3. Ranska
237
Tekniset tiedot
Muut nesteet ja voiteluaineet
TÄRKEÄÄ!
Suositeltua vaihteistoöljyä on käytettävä, jotta vaihteisto ei vaurioidu, eikä siihen saa sekoittaa mitään muuta vaihteistoöljyä. Jos muuta öljyä
on täytetty, ottakaa yhteys lähimpään valtuutettuun Volvo-korjaamoon huoltoa varten.
Neste
Vaihteistoöljy
Jäähdytysneste
Järjestelmä
Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen
(M56/M58)
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen
(M66)
Automaattivaihteisto (AW55-50,
AW55-51)
Automaattivaihteisto (TF-80SC)
Bensiinimoottori ilman turboa
Bensiinimoottori turbolla
Diesel
Ilmastointi
Jarruneste
Ohjaustehostin
Huuhteluneste
238
Määrä
2,1 litraa
Vaihteistoöljy: MTF 97309
2,0 litraa
7,2 litraa
7,0 litraa
8,0 litraa
9,0 litraa
12,5 litraa
1000 g
Järjestelmä:
josta säiliö
ilman suurpainehuuhtelua
suurpainehuuhtelulla
Suositeltu laatu:
0,6 litraa
0,9 litraa
0,2 litraa
4,5 litraa
6,4 litraa
Vaihteistoöljy: JWS 3309
Jäähdytysneste, jossa on veteen sekoitettua
korroosiosuoja-ainetta, ks. sekoitussuhde
pakkauksesta. Termostaatti avautuu bensiinimoottoreissa lämpötilassa 90 ºC ja dieselmoottoreissa lämpötilassa 82 ºC.
Öljy: PAG
Kylmäaine R134a (HFC134a)
DOT 4+
Ohjaustehostimen öljy: WSS M2C204-A tai
vastaava tuote.
Pakkasella suositellaan käytettäväksi veteen
sekoitettua Volvon suosittelemaa pakkasnestettä.
Tekniset tiedot
Polttoaine
Kulutus ja päästöt
Moottori
2.4
B5244S2
Bi-Fuel
B5244SG
2.4
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
AWD
XC70
2.4T
T5
B5244T41
AWD
XC70
B5244T5
V70 R
B5254T4
D5
D5244T4
Hiilidioksidipäästöt
(CO2) g/km
Kulutus
litraa/100 km
Vaihteisto
Säiliön
tilavuus
litraa
Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (M56)
Automaattivaihteisto (AW55-51)
Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (M56)
Automaattivaihteisto (AW55-51)
Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (M56)
Automaattivaihteisto (AW55-51)
Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (M56)
Automaattivaihteisto (AW55-51)
Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (M56)
Automaattivaihteisto (AW55-51)
Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (M58)
Automaattivaihteisto (AW55-51)
Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (M58)
Automaattivaihteisto (AW55-51)
Automaattivaihteisto (AW55-51)
9,0
9,7
9,0
10,0
9,2
9,8
9,1
9,9
9,2
10,1
9,9
10,6
10,2
11,1
–
214
231
215
240
220
234
217
237
219
241
237
255
244
266
–
70
70
Automaattivaihteisto (AW55-51)
–
–
72
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (M66)
Automaattivaihteisto (AW55-51)
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (M66)
Automaattivaihteisto (TF-80SC)
Automaattivaihteisto (TF-80SC)
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (M66)
9,5
10,0
10,7
11,1
7,9
6,8
226
239
256
264
209
179
70
30
70
70
70
72
72
68
70
239
Tekniset tiedot
Polttoaine
Moottori
D5
AWD
D5
XC70
2.4D
D5244T4
2.4D
2,4D (7CV)
D5244T7
D5244T4
D5244T5
D5244T62
1. Thaimaa, Malesia
2. Ranska
240
Vaihteisto
Automaattivaihteisto (TF-80SC)
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (M66)
Automaattivaihteisto (TF-80SC)
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (M66)
Automaattivaihteisto (TF-80SC)
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (M66)
Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (M56)
Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (M56)
Käsivalintainen vaihteisto, 5-vaihteinen (M56)
Kulutus
litraa/100 km
8,3
7,3
8,5
7,6
7,9
6,8
6,6
6,5
6,5
Hiilidioksidipäästöt
(CO2) g/km
219
194
224
201
209
179
174
172
172
Säiliön
tilavuus
litraa
68
68
70
Tekniset tiedot
Polttoaine
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusarvot
perustuvat EU-direktiivin 80/1268 comb.
mukaan standardisoituun ajojaksoon. Polttoaineenkulutus voi muuttua, jos autoon
asennetaan sen painoon vaikuttavia lisävarusteita. Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät voivat
myös vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen. Kun käytetään oktaaniluvun 91 RON
bensiiniä, kulutus kasvaa ja teho heikkenee.
Bensiini
Useimpia moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 91, 95 ja 98 RON.
• 91 RON ei saa käyttää 4-sylinterisissä
moottoreissa.
• 95 RON sopii normaaliajoon.
• 98 RON on suositeltava, kun tarvitaan
maksimaalista suorituskykyä vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa yli +38 ºC lämpimällä säällä suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua
parhaan suorituskyvyn ja pienimmän polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Bensiini:
Normi EN 228
Diesel:
Normi EN 590
241
Tekniset tiedot
Katalysaattori
LambdatunnistinTM-happianturi
Happianturi on osa säätöjärjestelmää, jonka
tehtävänä on vähentää päästöjä ja parantaa
polttoaineen hyväksikäyttöä.
Yleistä
Katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa
pakokaasuja. Se on sijoitettu pakokaasuvirtaan moottorin lähelle, jotta se saavuttaisi
nopeasti toimintalämpötilan.
Katalysaattori koostuu monoliitista (keraamista kiveä tai metallia) ja kanavista. Kanavien
seinämissä on ohut kerros platinaa/rodiumia/
palladiumia. palladiumia. Nämä metallit
aikaansaavat katalysaattoritoiminnon, ts. ne
nopeuttavat kemiallista reaktiota, mutta eivät
itse kulu siinä.
242
Happianturi valvoo moottorista virtaavien
pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittaustulokset syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka ohjaa jatkuvasti
suihkutusventtiilien toimintaa. Moottoriin
virtaavan polttoaineen ja ilman suhdetta
säädetään jatkuvasti. Säätely luo optimaaliset
olosuhteet haitallisten aineiden (hiilivedyt,
hiilimonoksidi ja typpioksidit) tehokkaalle
polttamiselle kolmitiekatalysaattorin avulla.
Tekniset tiedot
Sähköjärjestelmä
Yleistä
12 V:n järjestelmä jännitesäätöisellä vaihtovirtageneraattorilla. Yksinapainen järjestelmä,
jossa alustaa ja moottorin runkoa käytetään
johtimena. Miinusnapa on yhdistetty alustaan.
Magneettikenttien rajoittamiseksi auto on
varustettu ylimääräisellä maadoitusjohtimella.
Akun suorituskyky
Jännite
Kylmäkäynnistysvirta
(CCA)
12 V
12 V
520 A
600 A
8001 A
120 min
170 min
Varakapasi- 100 min
teetti (RC)
12 V
1. Dieselillä ja pysäköintilämmittimellä varustetut
autot.
Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa
että uuden akun kylmäkäynnistyskyky ja
varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa akussa olevaa tarraa).
Generaattori
Suurin virta = 140 A
Käynnistysmoottori
Teho = 1,4/2,2 kW
243
Tekniset tiedot
Sähköjärjestelmä
Polttimot
Valaistus
1. Kaukovalot
2. Lähivalot
3. Bi-ksenon
4. Sumuvalot edessä
4. Etusumuvalot (V70 R)
5. Seisontavalot edessä, sivuvalot edessä,
autoonnousuvalot takana
6. Suuntavalot edessä/takana
7. Suuntavalo, sivulla
8. Jarruvalot, Peruutusvalot
9. Takasumuvalo
10. Seisontavalot takana,
10. Sivuvalot takana
11. Rekisterikilven valo, autoonnousuvalot edessä,
tavaratilan valaistus
12. Meikkipeili
Käsinekotelon valo
244
Teho W
Kanta
65
55
35
55
55
5
H9
H7
D2R
H1
H3
W 2,1x9,5d
21
5
21
4
5
10
5
BAU 15s
W 2,1x9,5d
BA15s
BAZ15d
BA15s
BA15s
SV8,5
1,2
3
SV5,5
BA9
Aakkosellinen hakemisto
A
C
A/C ....................................................................68
ABS-jarrujärjestelmä ................................... 121
Ajotietokone .....................................................53
Ajovalojen korkeudensäätö ..........................49
Akku ............................................ 165, 174, 243
Aktiivinen alusta ...................................... 46, 48
Apukäynnistyskaapelit ................................ 129
Asemien haku, radio ................................... 198
Audio HU-450, katsaus ............................. 192
Audio HU-650, katsaus ............................. 193
Audio HU-850, katsaus ............................. 194
Audio, tekniset tiedot .................................. 211
Audiotoiminnot, HU-450/650/850 .......... 195
Aurinkosuoja, kattoluukku .............................64
AUTO, ECC .....................................................70
Automaattinen lukitseminen ...................... 103
Automaattivaihteisto .................................... 118
Auton pesu ................................................... 158
Auton tiedot .................................................. 164
Autoonnousuvalot ........................................ 182
Avaimet .......................................................... 100
CD-soitin, HU-650 ......................................207
CD-vaihtaja, sisäinen, HU-850 .................208
CD-vaihtaja, ulkoinen ..................................209
B
Bensiinilaatu ................................................. 241
BLIS Blind Spot Information System...........46, 144
D
Dieselhiukkassuodatin ................................115
DSTC ..................................................... 46, 123
E
ECC .................................................................. 66
Elektroninen käynnistyksenesto ................100
Etuistuimet, sähkölämmitteiset .................... 48
G
Generaattori ..................................................243
H
Hiilidioksidi ....................................................241
Hinaaminen ...................................................127
Hinaussilmukka ............................................127
Hiukkassuodatin, diesel ..............................115
HU-450, katsaus ..........................................192
HU-650, katsaus ..........................................193
HU-850, katsaus ..........................................194
Huolto-ohjelma .............................................164
HUOM-tekstit .....................................................2
Huuhteluneste ..............................................171
Huurteenpoisto ...............................................71
Hälytin ............................................................ 107
Hälytystunnistimet ..........................................47
I
Ilmanjako, A/C ................................................69
Ilmanjako, ECC ...............................................71
Ilmanlaatujärjestelmä, ECC ..........................72
IMEI-numero ................................................. 227
Integroitu vyötyyny ..........................................31
Istuin, istuma-asento ......................................78
Istuin, sähkökäyttöinen ..................................79
K
Kasettisoitin, HU-450 ................................. 206
Katalysaattori ................................................ 242
Katkaisimet keskikonsolissa .........................46
Katsaus mittaristoon,
oikealta ohjattavat autot ................................38
Katsaus mittaristoon,
vasemmalta ohjattavat autot .........................36
Kattoluukku ......................................................63
Kauko-ohjain ................................................. 100
Kauko-ohjain, pariston vaihto .................... 102
Kauko-ohjaintoiminnot ................................ 101
Kaukovalomerkki .............................................50
Kaukovalot ..............................................49, 177
Kaukovalot, valonvaihto,
kaukovalovilkku ................................................50
Kick-down ..................................................... 120
245
Aakkosellinen hakemisto
Kiillotus ja vahaus ........................................ 159
Kokonaismassa ............................................ 231
Kondenssivesi .......................................66, 168
Konepelti ....................................................... 167
Kuulaosa, irrotus .......................................... 135
Kylmäaine .........................................................66
Kylmäkäynnistys ........................................... 118
Käsinekotelo ..........................................86, 104
Käsisäätöinen lämmityslaite
ja ilmastointijärjestelmä, A/C ........................68
Käynnissä oleva puhelu, toiminnot ........... 219
Käynnistyksenesto ............................. 100, 116
Käynnistysmoottori ...................................... 243
L
Lambdatunnistin .......................................... 242
Lapsilukot ...................................................... 106
Lastenistuin ja sivuturvatyyny .......................19
Lastenistuin, asennus ............................ 28, 32
Lattiamatot .......................................................86
Lisälämmitin .....................................................75
Lisävalot ............................................................47
Liukas tie ....................................................... 112
Lock-up -toiminto ......................................... 118
Lukitseminen ................................................ 103
Lukituksen avaaminen ................................ 103
Lukuvalo ...........................................................81
Lähivalot .................................................49, 177
Lämmitys ja ilmanvaihto .................................66
Lämmitys/Viilennys, A/C ...............................68
Lämpötila, ECC ..............................................70
246
M
Maali, värikoodi .............................................160
Meikkipeili ......................................................183
Merkki- ja varoitusvalot .................................. 41
Merkkivalo ......................................................108
Merkkivalot ...................................................... 41
Mitat ................................................................231
Mittaristo .......................................................... 40
Mittariston näyttö ............................................ 44
Mittarivalaistus ................................................ 49
Moottorin erittely ..........................................232
Moottoritila ....................................................167
Moottoriöljy ..........................................169, 236
Moottoriöljytarra ...........................................230
Mukautuva järjestelmä ................................118
N
Näyttö, ilmoitukset .......................................... 44
O
Ohjauslukko ..................................................116
Ohjauspyörän säätö ...................................... 58
Opastusvalot ................................................... 50
P
PACOS ............................................................ 17
Paino ...............................................................231
Paino ajokunnossa ......................................231
Pelastaminen ................................................127
Perävaunun massa ...................................... 231
PI-haku ........................................................... 201
Piiskaniskuvammat .........................................22
Pikasoitto ....................................................... 218
Polttimot ........................................................ 244
Polttoaine, täyttö .......................................... 114
Polttoaineenkulutus, hetkellinen ..................53
Polttoainejärjestelmä .................................. 168
Puhallin, A/C ...................................................69
Puhallin, ECC ..................................................70
Puhdas sisältä ja ulkoa .................................... 3
Puhelinluuri ................................................... 218
Puristumissuoja, kattoluukku ........................64
Pysäköintilämmitin ..........................................74
Pysäköintilämmitin,
akku ja polttoaine ...........................................75
Pysäköintitutka ......................................47, 125
Pyörät
asennus .................................................. 155
irrotus ...................................................... 154
vaihto ....................................................... 154
R
Radioasemien tallennus ................... 199, 200
Radiotoiminnot ............................................. 198
Radiotoiminnot, HU-450 ............................ 199
Radiotoiminnot, HU-650/850 ................... 200
Raskaana olevat naiset .................................11
Rekisterikilven valot ..................................... 182
Rele-/varokekeskus ..................................... 185
Aakkosellinen hakemisto
Renkaat
ajo-ominaisuudet .................................. 148
kokomerkintä ......................................... 148
kulumisvaroitin ....................................... 149
nopeusluokat ......................................... 148
pyörimissuunta ...................................... 150
suositeltu rengaspaine ........................ 151
Ruostesuojaus ............................................. 162
S
Sadetunnistin ..................................................51
Salpalukitusasento ...............................47, 104
Savukkeensytytin ............................................47
Seisontajarru ...................................................56
Seisontavalot .........................................49, 178
Selkänojan kääntäminen, etuistuin .............78
SIM-kortti ....................................................... 216
SIM-kortti, kaksi ........................................... 227
SIPS-tyynyjärjestelmä ....................................20
Sisustus ............................................................77
Sivuturvatyynyt .................................................19
Sivuvalot ........................................................ 179
Sivuvilkut ........................................................ 180
SRS, kytkin ......................................................18
SRS-järjestelmä ..............................................15
Standby-tila, puhelin ................................... 216
STC ...................................................................46
Sumuvalot ..............................................49, 180
Suuntavalot ............................................50, 178
Sähköjärjestelmä ......................................... 243
Sähköliitäntä takaistuimella ..........................57
Sähkölämmitteinen takalasi ......................... 69
Sähkölämmitteiset etuistuimet .................... 68
Sähkölämmitteiset taustapeilit ..................... 69
Sähkötoimiset ikkunannostimet .................. 59
Säilytystilat matkustamossa ......................... 83
T
Tahrat ..............................................................159
Takalasi, sähkölämmitys ............................... 48
Taloudellinen ajo ..........................................112
Talvirenkaat ...................................................149
Taustapeilit, sisä ............................................. 61
Taustapeilit, sähkölämmitys ......................... 48
Taustapeilit, ulko .....................................47, 61
Turvajärjestelmä, automaattivaihteisto .....118
Turvatyynyt ja turvaverhot, tarkastus ........... 25
Turvaverho ....................................................... 21
Turvavyömuistutin ........................................... 11
Turvavyöt .......................................................... 10
Turvavyötyynyt, integroidut ........................... 31
Turvavöiden puhdistus ................................159
Tuuletussuuttimet ........................................... 67
Tuulilasin huuhtelulaite ...........................51, 52
Tuulilasinpyyhkimet ........................................ 51
Tärkeää-tekstit ...................................................2
Törmäystunnistimet ........................................ 21
U
Uudelleenkierrätys, A/C ................................ 69
Uudelleenkierrätys, ECC .............................. 71
V
Vahaus ja kiillotus ........................................ 159
Vaihdeasennot, kuusi vaihdetta ................ 117
Vaihteenvalitsinsalpa ................................... 118
Vakautusjärjestelmä .......................................46
Vakionopeussäädin ........................................54
Valaistus ........................................................ 176
Valmiustila, puhelin ...................................... 216
Valokuvio ....................................................... 139
Valonheittimet ........................................49, 176
Valonheittimien huuhtelulaite .......................52
Valonheittimien pyyhkimet ......................... 173
Valopaneeli ......................................................49
Varoitustekstit .................................................... 2
Varoitusvalot ....................................................41
Varoitusvilkut ....................................................48
Varokkeet ...................................................... 184
Verhoilun puhdistus .................................... 159
Vetokoukku ................................................... 132
Vilkut ........................................................50, 178
Virta-avain ...................................................... 116
Viskositeetti ................................................... 236
Voiteluaineet ................................................. 238
Volvo Car Corporation ja ympäristö ............. 3
Värikoodi, Maali ........................................... 160
W
WHIPS .............................................................22
WHIPS ja lastenistuin/lastentyyny ..............22
247
Aakkosellinen hakemisto
Y
Ympäristöfilosofia ............................................. 3
Ä
Äänitaso, puhelin ......................................... 220
Ö
Öljylaatu ......................................................... 236
Öljynsuodatin ............................................... 169
248
TP 8176 (Finnish). AT 0540. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005
WEB EDITION
2006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising