Volvo 2015 Late, V60 PLUG-IN HYBRID User guide

Volvo 2015 Late, V60 PLUG-IN HYBRID User guide
WEB EDITION
KÄYTTÖOPAS
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja
matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on
yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista.
Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin sekä tämän
omistajan käsikirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Sisältö
01 Johdanto
Omistajainformaatio..................................
Käyttöoppaan lukeminen..........................
Digitaalinen käyttöopas autossa...............
Datan tallennus.........................................
Tarvikkeet ja lisävarusteet.........................
Tietoja internetissä....................................
Volvo ID.....................................................
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia........................................................
Omistajan käsikirja ja ympäristö...............
Laminoitu lasi............................................
Plug-in hybrid - katsaus............................
Plug-in hybrid - johdanto..........................
02 Turvallisuus
13
13
16
18
18
19
19
Yleistä turvavöistä.....................................
Turvavyö - kiinnittäminen..........................
Turvavyö - irrotus......................................
Turvavyö - raskaus....................................
Turvavyömuistutin.....................................
Turvavyönkiristin.......................................
Turvallisuus - varoitussymboli...................
Turvatyynyjärjestelmä...............................
Turvatyyny kuljettajan puolella..................
Matkustajan turvatyyny.............................
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/deaktivointi*......................................................
Sivuturvatyyny (SIPS)................................
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny................................................
Turvaverho (IC)..........................................
Yleistä WHIPS-järjestelmästä (whiplashsuoja).........................................................
WHIPS - lastenistuin.................................
WHIPS - istuma-asento............................
Kun järjestelmät laukeavat........................
Yleistä turvallisuustilasta...........................
Turvallisuustila - käynnistysyritykset.........
Turvallisuustila - siirtäminen......................
28
28
29
30
30
31
31
32
33
33
Yleistä lapsiturvallisuudesta......................
Lastenistuin...............................................
Lastenistuin - sijainti.................................
Lastenistuin - kaksivaiheinen turvavyötyyny*........................................................
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - ylös
kääntäminen.............................................
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - alas
kääntäminen.............................................
Lastenistuin - ISOFIX................................
ISOFIX - kokoluokat..................................
ISOFIX - lastenistuintyypit.........................
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet...............
01 02 02
2
21
23
23
24
26
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
35
37
38
38
39
40
40
41
42
43
43
44
45
50
51
52
53
54
54
55
57
Sisältö
03 Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus.......
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus..............
Mittaristo...................................................
Mittaristo, digitaalinen - katsaus...............
Eco guide & Hybrid guide.........................
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö.........
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö.......
Ulkolämpötilamittari..................................
Välimatkamittari........................................
Kello..........................................................
Lisenssit - mittaristo..................................
Symbolit näytössä.....................................
Volvo Sensus............................................
Avaimen asennot......................................
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla...
Etuistuimet................................................
Etuistuimet - sähkökäyttöiset*..................
Takaistuimet..............................................
Ohjauspyörä..............................................
Ohjauspyörän sähkölämmitys**................
Valokatkaisimet.........................................
Seisontavalo.............................................. 89
Huomiovalot.............................................. 89
Tunnelin havaitseminen*........................... 90
Kauko-/lähivalot........................................ 90
Aktiiviset kaukovalot*................................ 91
Aktiiviset Xenon-valonheittimet*............... 93
Takasumuvalo........................................... 94
Jarruvalot.................................................. 95
Varoitusvilkut............................................. 95
Suuntavalot............................................... 96
Matkustamovalaistus................................ 96
Paluuvalaistuksen kesto........................... 98
Lähestymisvalaist. kesto........................... 98
Valonheittimet - valokuvion sovitus.......... 98
Pyyhkimet ja huuhtelulaite........................ 99
Ikkunannostimet...................................... 101
Taustapeilit - ulko.................................... 102
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys... 104
Taustapeili - sisä..................................... 104
Kompassi*............................................... 105
Kattoluukku*............................................ 106
Valikkokäsittely - mittaristo..................... 108
Valikkokatsaus - mittaristo...................... 108
Viestit......................................................
Ilmoitukset - käsittely..............................
MY CAR..................................................
Ajotietokone............................................
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo......
Ajotietokone - täydentäviä tietoja...........
Ajotietokone - ajostatistiikka*..................
03 03 03
59
62
65
66
70
71
72
74
74
74
75
75
78
79
79
81
82
83
85
86
87
109
110
110
112
113
117
118
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
04 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Todellinen lämpötila................................
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto.....
Ilmanpuhdistus........................................
Ilmanpuhdistus - matkustamon suodatin
Ilmanpuhdistus - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*......................................
Ilmanpuhdistus - IAQS*...........................
Ilmanpuhdistus - materiaali.....................
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto......................................................
Matkustamon ilmanjako..........................
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC............................................
Sähkölämmitteiset etuistuimet*..............
Sähkölämmitteinen takaistuin*................
Puhallin...................................................
Automaattinen säätö...............................
Matkustamon lämpötilan säätö...............
Ilmastointi................................................
Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta
Ilmanjako - uudelleenkierrätys................
Ilmanjako - taulukko................................
Yleistä esi-ilmastoinnista........................
05 Kuormaus ja säilytys
120
121
121
121
122
Esi-ilmastointi - pysäköinti sisällä...........
Esi-ilmastointi - pysäköinti ulkona..........
Esi-ilmastointi - suorakäynnistys............
Esi-ilmastointi - suorasammutus............
Esi-ilmastointi - ajastin............................
Ajastin - asettaminen..............................
Ajastin - käynnistäminen.........................
Ajastin - sulkeminen................................
Esi-ilmastointi - ilmoitukset.....................
Yleistä lämmittimestä..............................
Sähkökäyttöinen lämmitin.......................
Polttoainekäyttöinen lämmitin.................
Polttoainekäyttöinen lämmitin - automaattitila/deaktivointi..............................
135
135
136
137
137
138
138
139
140
142
142
142
Säilytystilat.............................................. 145
Keskikonsoli............................................ 147
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi*...................................................... 147
Käsinekotelo........................................... 147
Lisämatot*............................................... 148
Meikkipeili............................................... 148
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä................... 148
Kuormaus................................................ 149
Kuormaus - pitkät tavarat....................... 150
Kattokuorma........................................... 151
Kuormankiinnityssilmukat....................... 151
12 V:n liitäntä - kuormatila*..................... 151
Suojaverkko*........................................... 152
Suojaverkko* yhdistettynä näkösuojaan. 153
Suojaritilä................................................ 154
Näkösuoja............................................... 154
04 04 05
4
122
123
123
123
124
126
127
127
128
128
129
129
130
130
132
134
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
143
Sisältö
06 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain...........................................
Etäavain - häviäminen ............................
Etäavain - personalisointi*......................
Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen......................................................
Lukkoilmaisin..........................................
Elektroninen käynnistyksenesto..............
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä.......................................
Etäavain - toiminnot................................
Etäavain - käyttöetäisyys........................
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot...........................................
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys..........
Irrotettava avainliuska.............................
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys.
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen
avaaminen...............................................
Erillislukitus*............................................
Etäavain - pariston vaihto.......................
Avaimeton käyttö*...................................
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys.........................................................
Keyless drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely...................................................
157
157
158
Keyless drive* - häiriöitä etäavaimen toiminnassa.................................................
Keyless drive* - lukitus............................
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen...
Keyless drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla ..........................................
Keyless Drive* - lukkoasetukset..............
Keyless Drive* - antennin sijainti.............
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta.............................................
Oven manuaalinen lukitseminen.............
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta.........................................................
Läpituuletustoiminto...............................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen hansikaslokero........................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku...............................................
Salpalukitustila*.......................................
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi........
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*..........
Hälytys....................................................
Hälytysilmaisin........................................
Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi.......................................................
169
170
170
Hälytin - etäavain ei toimi........................
Hälytyssignaalit.......................................
Rajoitettu hälytystaso..............................
Tyyppihyväksyntä - etäavainjärjestelmä.
06 06 06
159
159
160
160
161
162
162
163
164
164
165
165
167
168
168
169
181
181
181
182
171
171
172
172
173
174
175
175
175
177
178
178
179
180
180
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
Sisältö
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä......................................................
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely...................................................
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset............................
Liikennemerkki-informaatio (RSI)*...........
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely..........................................................
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset......................................................
Nopeudenrajoitin.....................................
Nopeusrajoitin - aloittaminen..................
Nopeusrajoitin - nopeuden muuttaminen
Nopeudenrajoitin - tilapäinen deaktivointi
ja valmiustila............................................
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden hälytys...........................................................
Nopeusrajoitin - sulkeminen...................
Vakionopeudensäädin*...........................
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely...................................................
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila....................
Vakionopeudensäädin* - asetetun
nopeuden palauttaminen........................
184
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen...... 196
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*...... 197
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta. 198
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus. 199
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely................................................... 200
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen................................ 201
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila........................ 202
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen............................ 203
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä....................................................... 203
Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja.......................................................... 204
Tutkatunnistin......................................... 205
Tutkatunnistin - rajoitukset..................... 206
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä ja toimenpide.................................. 208
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset........................................... 209
Etäisyysvaroitus*..................................... 211
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset................. 212
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset........................................................... 213
City Safety™...........................................
City Safety™ - toiminta...........................
City Safety™ - käsittely..........................
City Safety™ - rajoitukset.......................
City Safety™ - lasertunnistin..................
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset....
Törmäysvaroitin*.....................................
Törmäysvaroitin* - toiminta.....................
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
havaitseminen.........................................
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen......................................................
Törmäysvaroitin* - käsittely.....................
Törmäysvaroitin*- rajoitukset..................
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset...............................................
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset...........................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely.....
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset...............................................
Kaista-avustaja (LDW)*...........................
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta..........
07 07 07
6
185
186
188
188
190
191
191
192
192
193
193
194
195
195
196
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
214
215
215
216
218
220
221
222
223
224
225
226
227
229
231
231
232
233
235
235
Sisältö
08 Käynnistys ja ajo
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely............
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset.........
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset......................................................
Park Assist*.............................................
Pysäköintitutka* - toiminta......................
Pysäköintitutka* - taaksepäin.................
Pysäköintitutka* - eteenpäin...................
Pysäköintitutka* - vikaosoitus.................
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
Pysäköintiapukamera*............................
Pysäköintiapukamera - asetukset...........
Pysäköintiapukamera - rajoitukset..........
BLIS*.......................................................
BLIS* - käsittely.......................................
CTA* .......................................................
BLIS - symbolit ja ilmoitukset.................
Säädettävä ohjauspyörän vastus*..........
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä.......
236
237
Alkolukko*...............................................
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely...........
Alkolukko* - säilytys................................
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä........................................................
Alkolukko* - huomioitavaa......................
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset...........................................................
Moottorin käynnistäminen......................
Moottorin sammuttaminen......................
Ohjauslukko............................................
Käynnistysapuakku.................................
Käyttöjärjestelmät...................................
Käyttöjärjestelmät - ajotilat.....................
Energiavirta.............................................
Käyttöjärjestelmät - symbolit ja ilmoitukset...........................................................
Vaihteistot...............................................
Vaihtoilmaisin*.........................................
Automaattivaihteisto - Geartronic...........
Vaihteenvalitsinsalpa...............................
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*...........
Neliveto - AWD.......................................
Käyttöjarru...............................................
254
254
255
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut......
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut.....................................
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus..............
Seisontajarru...........................................
Suunnitelkaa ajonne................................
Kahlaus...................................................
Ylikuumeneminen....................................
Ajaminen takaluukku auki.......................
Ylikuormitus - käynnistysakku................
Ennen pitkää matkaa..............................
Talviajo....................................................
Ajomatka sähkökäytöllä..........................
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen..............................................
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin........................................................
Polttoaineen täyttö..................................
Polttoaine - käsittely...............................
Polttoaine - diesel...................................
Katalysaattorit.........................................
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)...............
Polttoainetaloudellinen ajo......................
Hybridiakun lataaminen..........................
275
07 08 08
238
240
240
241
242
243
243
244
246
247
248
249
250
252
252
252
255
257
258
259
260
260
261
262
263
265
266
268
268
269
271
272
272
273
275
275
276
279
280
280
281
281
282
282
283
283
284
284
285
286
288
288
289
290
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
7
Sisältö
09 Pyörät ja renkaat
Latausvirta..............................................
Hybridiakun lataaminen - valmistelut......
Latausjohdin ja ohjauslaite......................
Latausjohdin ja ohjauslaite - tilailmoitukset...........................................................
Ohjausyksiköllä varustettu latausjohdin lämpötilavalvonta....................................
Ohjausyksiköllä varustettu latausjohdin vikavirtasuoja..........................................
Hybridiakun lataaminen - käynnistys......
Hybridiakun lataaminen - lopettaminen..
Pitkäaikainen säilytys - huomioon otettavaa..........................................................
Perävaunun vetäminen...........................
Perävaunun vetäminen - automaattivaihteisto.......................................................
Vetolaite/Vetokoukku..............................
Irrotettava vetokoukku - säilytys.............
Irrotettava vetokoukku - erittelyt.............
Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/irrotus
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA..
Hinaus.....................................................
Hinaussilmukka.......................................
Vetäminen...............................................
291
292
293
Renkaat - pyörimissuunta.......................
Renkaat - hoito.......................................
Renkaat - kulumisvaroitin.......................
Pyöränruuvit............................................
Työkalut..................................................
Tunkki*....................................................
Talvirenkaat.............................................
Rengas- ja vannekoot.............................
Renkaat - koot........................................
Renkaat - kuormitusindeksi....................
Renkaat - nopeusluokat..........................
Pyöränvaihto - pyörän irrotus.................
Pyörän vaihto - asennus.........................
Renkaat - ilmanpaine..............................
Varoituskolmio........................................
Ensiapulaukku*........................................
Rengaspaineiden valvonta*.....................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - yleistä....................................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - säätö (uudelleenkalibrointi)....
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - tila..........................................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* -aktivointi/deaktivointi..............
309
309
311
311
311
312
313
313
314
314
315
315
318
319
320
321
321
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - suosituksia............................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - puhjenneina ajokelpoiset renkaat*........................................................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* - matalan rengaspaineen korjaaminen..................................................
Väliaikainen renkaan paikkaus................
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja sijainti......................................................
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus....................................................
Väliaikainen renkaanpaikkaus - käsittely
Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus...........................................................
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - renkaan täyttö..............................................
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - paikkausneste................................................
Tyyppihyväksyntä - rengaspainevalvonta
08 09 09
8
295
296
296
296
298
299
300
301
301
302
302
303
305
306
306
307
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
321
322
323
324
324
325
326
326
327
327
328
330
332
333
334
Sisältö
10 Ylläpito ja huolto
Volvon huolto-ohjelma............................
Huollon ja korjauksen varaaminen*.........
Auton nostaminen...................................
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen.....
Moottoritila - katsaus..............................
Moottoritila - tarkastus............................
Moottoriöljy - yleistä...............................
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö.............
Jäähdytysneste - taso.............................
Jarru- ja kytkinneste - määrä..................
Ohjaustehostinöljy - taso........................
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus...................................
Polttimon vaihto......................................
Polttimon vaihto - valonheitin.................
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi...................................
Polttimon vaihto - lähivalot.....................
Polttimon vaihto - kaukovalot.................
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot............
Polttimon vaihto - etusuuntavalot...........
Polttimon vaihto - valo takana................
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana.....................................................
11 Erittelyt
341
341
344
346
346
347
348
349
350
351
352
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo.....
Polttimon vaihto - kuormatilan valaistus.
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo........
Polttimot - erittelyt .................................
Pyyhkimien sulat.....................................
Huuhteluneste - täyttö............................
Käynnistysakku - yleistä.........................
Akku - symbolit.......................................
Käynnistysakku - vaihto..........................
Hybridiakku.............................................
Sähköjärjestelmä.....................................
Varokkeet - yleistä..................................
Varokkeet - moottoritilassa.....................
Varokkeet - käsinekotelon alla................
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla.....................................................
Varokkeet - kuormatilassa......................
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke.
Autonpesu...............................................
Kiillotus ja vahaus...................................
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros.............
Ruostesuojaus........................................
Sisustuksen puhdistus............................
Maalivauriot.............................................
359
359
360
360
361
363
364
365
366
367
368
368
370
373
Tyyppimerkinnät.....................................
Mitat........................................................
Massat....................................................
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino..
Moottorin erittelyt....................................
Moottorin erittelyt - Sähköinen ajomoottori...........................................................
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet..........................................................
Moottoriöljy - laatu ja määrä...................
Jäähdytysneste - laatu ja määrä.............
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä.................
Jarruneste - laatu ja määrä.....................
Ohjaustehostinöljy - laatu.......................
Huuhteluneste - laatu ja määrä...............
Polttoainesäiliö - tilavuus........................
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt.......
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet.......
Hybridiakku - erittely...............................
Toimintasäde - erittely............................
10 10 11
352
352
354
355
355
356
357
357
358
359
375
377
381
383
384
385
385
386
387
390
393
394
395
396
397
397
399
400
401
402
402
402
403
404
405
406
406
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
9
Sisältö
12 Aakkosellinen hakemisto
Aakkosellinen hakemisto........................ 408
12
10
Sisältö
11
JOHDANTO
01 Johdanto
Omistajainformaatio
Käyttöoppaan lukeminen
Autonne on varustettu näytöllä , josta voitte
saada tietoja autonne toiminnasta (koskee
tiettyjä automalleja). Autoissa, joissa omistajainformaatio esitetään näytössä, on painettu
käyttöopas täydennys ja sisältää tärkeää tekstiä, viimeisimmät päivitykset sekä ohjeita, jotka
voivat olla hyviä, kun ette käytännön syistä voi
lukea tietoja auton näytöstä.
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja siitä,
kuinka autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton kaikkia
hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa kirjassa olevat turvallisuusohjeet.
Kuvanäytön kielen vaihtaminen voi tarkoittaa,
ettei tietty informaatio vastaa kansallisia tai
paikallisia lakeja ja määräyksiä.
Käyttöoppaassa olevat erittelyt, rakennetiedot
ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää
ilmoitusta.
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen kannalta turvallisesta ajamisesta sekä
voimassa olevien lakien ja määräysten
noudattamisesta. On myös tärkeää, että
autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten
mukaisesti.
Jos näytössä ja painetussa kirjassa olevien
tietojen välillä on eroa, painettu informaatio
on aina voimassa.
©
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
01
Volvo Personvagnar AB
HUOM
TÄRKEÄÄ
Älkää poistako tätä kirjaa autosta - jos
syntyy ongelmia, puuttuvat tällöin välttämättömät tiedot, mistä ja kuinka voidaan
etsiä ammattimaista apua.
Omistajan käsikirja voidaan ladata matkapuhelinsovelluksena (koskee tiettyjä automalleja ja liikkuvia yksiköitä), ks.
www.volvocars.com.
Matkapuhelinsovellus sisältää myös videon
sekä etsittävissä olevan sisällön ja yksinkertaisen navigoinnin eri osien välillä.
Valinnais-/lisävarusteet
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa
selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
13
01 Johdanto
||
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
riippuen eri markkina-alueiden tarpeista ja
kansallisista tai paikallisista laeista sekä määräyksistä.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu
loukkaantumisvaara.
Ilmoitustekstit
Omaisuusvahinkojen vaara
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään
käyttöoppaassa siten, että teksti on hieman
suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä
tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim. Ääniasetukset).
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
G031592
01
Henkilövahinkojen vaara
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa,
joka voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos
varoitusta ei huomioida.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä,
jotka helpottavat esim. hienouksien ja toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käyttöoppaassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden sijasta kirjaimia.
14
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla,
valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja tai menehtymisen,
jos varoitusta ei huomioida.
01 Johdanto
Tiedotuksia
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen on kuvasarja, jokainen kohta on
numeroitu samalla tavalla kuin vastaava
kuva.
Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
G031593
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen järjestys ei ole asianmukainen.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/
kuva mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä
tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöoppaassa.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
01
Asiaan liittyvät tiedot viittaavat muihin lukuihin, joissa on samankaltaista tietoa.
Kuvat
Jotkut kirjan kuvat ovat kaaviomaisia ja voivat
poiketa auton ulkonäöstä varustelutasosta ja
markkina-alueesta riippuen.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, kun artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Jatkoa edelliseltä sivulta
|| Tämä symboli on sijoitettu ylös vasem-
malle, kun artikkeli jatkuu edelliseltä aukeamalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Omistajan käsikirja ja ympäristö (s. 23)
Tietoja internetissä (s. 19)
Pisteluettelot
Kun käyttöoppaassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Esimerkki:
•
•
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
15
01 Johdanto
01
Digitaalinen käyttöopas autossa
• Suosikit - Suosikeiksi merkittyjen artikke-
Omistajan käsikirjaa voidaan lukea näytöstä
autossa1. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien välillä.
Käyttäkää kirjoituspyörää hakusanan syöttämiseen, esim. "turvavyö".
• Quick Guide - Valikoima artikkeleita
1. Kääntäkää TUNE -säädin haluamanne
kirjaimen kohdalle, painakaa OK/MENU
vahvistaaksenne. Myös keskikonsolissa
olevia numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää.
Avatkaa digitaalinen käyttöopas - painakaa
MY CAR-painiketta keskikonsolissa, painakaa OK/MENU ja valitkaa Käyttöoppaan.
Perusnavigointi, ks. Järjestelmän käsittely.
Alla on perusteellisempi selostus.
lien pikasaanti.
tavallisia toimintoja varten.
Valitkaa infosymboli oikeasta alakulmasta
saadaksenne tietoja digitaalisesta käyttöoppaasta.
HUOM
Omistajan käsikirja ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Hae
Käyttöoppaan aloitussivu.
On neljä vaihtoehtoa löytää tietoja omistajan
käsikirjasta:
• Hakeminen - Hakutoiminto artikkelin löytämiseksi.
• Kategoriat - Kaikki artikkelit lajiteltuina
kategorioihin.
1
16
Koskee tiettyjä automalleja.
Etsiminen kirjoituspyörän avulla.
Merkkilista.
Syöttötilan vaihtaminen (ks. seuraavaa
taulukkoa).
2. Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne.
3. Syöttötilan vaihtamiseksi numeroihin tai
erikoismerkkeihin tai haun tekemiseksi
kääntäkää TUNE-säädin syöttötilan vaihtamislistan (2) jonkin valinnan kohdalle
(ks. selitystä jäljempänä olevasta taulukosta), painakaa OK/MENU.
123/AB
C
Vaihtakaa kirjainten ja numeroiden välillä painamalla OK/
MENU.
LISÄÄ
Vaihtakaa erikoismerkkeihin painikkeella OK/MENU.
OK
Tehkää haku. Kääntäkää TUNEsäädintä tuloksen valitsemiseksi, painakaa OK/MENU
artikkeliin siirtymiseksi.
01 Johdanto
a|A
||}
Vaihtaa pienten ja suurten kirjainten välillä painettaessa OK/
MENU.
Vaihtaa tekstipyörästä hakukenttään. Siirtäkää kohdistinta
TUNE-säätimellä. Hävittäkää
mahdollinen kirjoitusvirhe painamalla EXIT. Tekstipyörään
palaamiseksi painakaa OK/
MENU.
Huomatkaa, että numero- ja kirjainpainikkeita ohjauspaneelissa
voidaan käyttää hakukentän
muokkauksessa.
Kategoriat
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
suosikkiluettelossa ja painakaa OK/MENU
artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Quick Guide
Täällä on valikoima artikkeleita, joiden avulla
opitaan tuntemaan auton tavallisimmat toiminnot. Artikkeleihin voidaan päästä myös
kategorioiden kautta, mutta ne on koottu
tänne nopeaa pääsyä varten.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
Quick Guide -oppaassa ja painakaa OK/
MENU artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT
peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Navigointi artikkelissa
lisäämiseksi suosikkeihin/poistamiseksi
suosikeista.
01
Merkitty linkki - vie linkitettyyn artikkeliin.
Erityiset tekstit - jos artikkeli sisältää
varoitus-, tärkeää- tai huom.-tekstejä,
tässä esitetään niihin liittyvät symbolit ja
artikkelissa olevien sellaisten tekstien
lukumäärä.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
linkkien välillä tai selataksenne artikkelia. Kun
näyttö on selattu alkuun/loppuun, päästään
vaihtoehtoihin koti ja suosikit selaamalla vielä
yksi askel ylös/alas. Painakaa OK/MENU
valinnan/merkityn linkin aktivoimiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Omistajan käsikirjan artikkelit on strukturoitu
pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama
artikkeli voi olla useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
kategoriapuussa ja painakaa OK/MENU kate- tai artikkeli
gorian avaamiseksi - merkitty
. Painakaa EXIT peruuttaak- merkitty
senne edelliseen näkymään.
Suosikit
Täällä ovat artikkelit, jotka on tallennettu suosikeiksi. Artikkelin merkitseminen suosikiksi,
ks. otsikkoa "Navigointi artikkelissa" jäljempänä.
Koti - vie käyttöoppaan aloitussivulle.
Suosikki - lisää/poistaa artikkelin suosikkeihin/suosikeista. Voidaan myös painaa
FAV-painiketta keskikonsolissa artikkelin
17
01 Johdanto
01
Datan tallennus
Tietyt ajoneuvon käyttöä ja toimintaa koskevat
tiedot sekä mahdolliset onnettomuudet rekisteröidään auton muistiin.
Autossanne on useita tietokoneita, joiden tehtävän on jatkuvasti tarkkailla ja valvoa auton
käyttöä ja toimintaa. Tietyt tietokoneet voivat
rekisteröidä tietoja normaalin ajon aikana, jos
ne havaitsevat vian. Lisäksi rekisteröidään tietoja törmäyksen tai onnettomuuden uhan
yhteydessä. Osia rekisteröidyistä tiedoista
tarvitaan, jotta mekaanikot voivat huollon ja
ylläpidon yhteydessä voivat diagnosoida ja
korjata autossa syntyneet viat, ja jotta Volvo
voi täyttää lain ja muiden asetusten vaatimukset. Tämän lisäksi Volvo käyttää tietoja tutkimustarkoituksessa kehittäessään jatkuvasti
laatua ja turvallisuutta, kun tiedot voivat auttaa ymmärtämään paremmin olosuhteita,
jotka vaikuttavat onnettomuuksien ja henkilövahinkojen syntymiseen. Informaatio sisältää
tietoja auton eri järjestelmien sekä moduulien
tilasta ja toiminnasta, koskien mm. moottori-,
kaasuläppä-, ohjaus- ja jarrujärjestelmiä.
Tämä informaatio voi sisältää tietoja kuljettajan tavasta kuljettaa autoa, kuten esim. auton
nopeus, jarru- ja kaasupolkimen käyttö,
ohjausliikkeet ja ovatko kuljettaja ja matkustaja käyttäneet turvavöitä vai eivät. Tämä
informaatio voidaan kerrotuista syistä tallentaa auton tietokoneisiin tiettynä aikana, mutta
myös törmäyksen tai onnettomuuden uhan
seurauksena. Volvo voi säilyttää tietoja niin
18
kauan kuin ne voivat auttaa kehittämään ja
edelleen lisäämään turvallisuutta ja laatua
sekä niin kauan kuin laki ja muut määräykset,
jotka Volvon pitää ottaa huomioon, vaativat.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Volvo
voidaan kuitenkin kansallisten lakien ja määräysten perusteella pakottaa antamaan näitä
tietoja viranomaisille, kuten poliisille tai muille,
joilla voi olla laillinen oikeus saada niitä käyttöönsä.
Jotta voidaan lukea ja tulkita auton tietokoneiden rekisteröimiä tietoja, tarvitaan erityinen
varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä. Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon
ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja että niitä käsitellään turvallisella
tavalla, ja että käsittely täyttää soveltuvat lain
vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti.
Tietyt lisävarusteet toimivat vain, kun niihin
kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte tämän
vuoksi aina yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun ennen kuin asennatte tarvikkeita tai lisävarusteita, jotka kytketään tai
jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Lämpöä heijastava tuulilasi*
Alue, jolla IP-kalvoa ei ole käytetty.
Mitat
A
40 mm
B
80 mm
01 Johdanto
Tuulilasi on varustettu lämpöä heijastavalla
kalvolla (IP), joka vähentää auringon lämpösäteilyä matkustamossa.
Tietoja internetissä
Volvo ID
Internet-osoitteessa www.volvocars.com on
autoanne koskevaa lisätietoa.
Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne,
joka mahdollistaa pääsyn eri palveluihin2.
Elektronisen varusteen, esim. lähetinvastaanottimen, sijainti lämpöä heijastavalla kalvolla
varustetun lasipinnan takana voi vaikuttaa sen
toimintaan ja suorituskykyyn haitallisesti.
Henkilökohtaisella Volvo ID-tunnuksella on
mahdollista kirjautua My Volvo web -sivustolle, joka on henkilökohtainen web-sivu Teille
ja autollenne.
•
My Volvo - henkilökohtainen web-sivu
Teille ja autollenne.
•
Internetiin yhdistetty auto* - Tietyt toiminnot ja palvelut vaativat toimiakseen auton
rekisteröimisen henkilökohtaiseen tunnukseen Volvo ID, jotta esimerkiksi osoitteen lähettäminen internetin karttapalvelusta suoraan autoon onnistuisi.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID käytetään
kirjauduttaessa Volvo On Call -mobiilisovellukseen.
Jos elektronisen varusteen toiminnan pitää
olla optimaalista, tämä tulee sijoittaa tuulilasin
sille osalle, jolta lämpöä heijastava kalvo
puuttuu (ks. merkittyä aluetta yllä olevassa
kuvassa).
QR-koodi
01
Esimerkkejä palveluista:
QR-koodin lukemiseksi tarvitaan QR-koodinlukija, joka on saatavissa lisäohjelmana
(sovellus) useisiin matkapuhelimiin. QR-koodinlukija voidaan ladata esim. sivustoilta App
Store, Windows Phone tai Google Play.
HUOM
Vanhat kirjautumistilit pitää päivittää versioksi Volvo ID, jotta näitä palveluja voidaan edelleen käyttää.
Volvo ID-tunnuksen edut
2
•
Yksi käyttäjänimi ja tunnussana onlinepalveluun pääsemiseksi, ts. vain yksi
käyttäjänimi ja yksi tunnussana muistettavana.
•
Muutettaessa jonkin palvelun käyttäjänimeä/tunnussanaa (esim. VOC) se muuttuu automaattisesti myös muille palveluille (esim. My Volvo)
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä sekä varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
19
01 Johdanto
01
||
Volvo ID-tunnuksen luominen
Volvo ID-tunnuksen luomiseksi Teidän pitää
ilmoittaa henkilökohtainen sähköpostiosoitteenne ja noudattaa vastaanottamanne sähköpostiviestin ohjeita rekisteröinnin saattamiseksi loppuun. On mahdollista luoda Volvo ID
-tunnus seuraavista palveluista jonkin kautta:
•
My Volvo web - Ilmoittakaa sähköpostiosoite ja noudattakaa ohjeita.
•
Internetiin yhdistetty auto* - Ilmoittakaa
sähköpostiosoite sovelluksessa, joka
edellyttää Volvo ID-tunnusta ja noudattakaa ohjeita. Vaihtoehtoisesti painakaa
keskikonsolissa olevaa yhdistämispainiketta
ja valitkaa Sovellukset,
ASENNUS sekä noudattakaa ohjeita.
•
Volvo On Call, VOC* - Ladatkaa VOCsovelluksen uusin versio. Valitkaa Volvo
ID-tunnuksen luominen aloitussivulta ja
noudattakaa ohjeita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
20
Tietoja internetissä (s. 19)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 Johdanto
Volvo Personvagnar -yhtiön
ympäristöfilosofia
01
eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja
käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista.
G000000
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo
Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että
asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset
ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista.
Volvo Personvagnar -yhtiöllä on maailmanlaajuinen ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita muita yksiköitämme. Asetamme
myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme
toimimisesta järjestelmällisesti ympäristöön
liittyvien kysymysten suhteen.
Polttoaineenkulutus
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät
hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta Ympäristön suojelu.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*
(Interior Air Quality System), varmistaa, että
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
21
01 Johdanto
01
||
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin,
pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Sisusta
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille
ja astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
Ympäristön suojelu
On helppoa myötävaikuttaa itse ympäristön
säästämiseen – tässä muutamia neuvoja:
•
•
•
Ajakaa taloudellisesti – olkaa ennakoiva.
•
Jos auto on varustettu moottorinlämmittimellä*, käyttäkää sitä ennen kylmäkäynnistystä – se parantaa käynnistyskykyä
sekä vähentää kulumista kylmällä säällä ja
moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä laskee
kulutusta ja vähentää päästöjä.
•
Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti, koska ilmanvastus kasvaa – nopeuden kaksinkertaistaminen nostaa ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
•
Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka
tämän tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte
Volvon teknisen palvelun hoitaa autonne
huollon ja hoidon, siitä tulee järjestelmämme
osa. Volvo asettaa vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle estääkseen jätteiden ja
päästöjen joutumisen ympäristöön. Huoltohenkilöstöllämme on tiedot ja työkalut, joita
tarvitaan hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
22
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
Suorittakaa huolto ja ylläpito omistajan
käsikirjan ohjeiden mukaisesti - noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia
välejä.
Noudattamalla näitä neuvoja voidaan rahaa ja
maailman voimavaroja säästää sekä auton
kestävyyttä pidentää. Lisätietoja ja useita
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
neuvoja, ks. Eco guide (s. 70) , Polttoainetaloudellinen ajaminen (s. 289) ja Polttoaineenkulutus (s. 404).
Kierrätys
Osana Volvon ympäristötyössä on tärkeää,
että auto kierrätetään ympäristön kannalta
oikealla tavalla. Melkein koko auto voidaan
kierrättää. Auton viimeistä omistajaa pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Omistajan käsikirja ja ympäristö (s. 23)
01 Johdanto
Omistajan käsikirja ja ympäristö
Laminoitu lasi
Käyttöoppaan painettuun versioon käytetty
paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista
metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Laminoitu lasi
Forest Stewardship Council®-symboli osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon
käytetty paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista
lähteistä.
01
Lasi on vahvistettu, mikä antaa
paremman murtosuojan ja paremman äänieristyksen matkustamoon.
Tuulilasi ja muut lasit* on laminoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia (s. 21)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
23
01 Johdanto
01
Plug-in hybrid - katsaus
Katsaus V60 PLUG-IN HYBRID -auton ainutlaatuisiin toimintoihin.
Hybridiakun lataaminen (s. 290).
24
Hybridiakku (s. 367).
Sähkömoottori (s. 262) takapyörävedolla.
01 Johdanto
Ajotilat (s. 263).
01
Mittaristo (s. 66) plug-in hybrid -mallia
koskevin ainutlaatuisin tiedoin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Plug-in hybrid - johdanto (s. 26)
25
01 Johdanto
01
Plug-in hybrid - johdanto
Autolla ajaminen
Autolla ajetaan tavalliseen tapaan. Sähkömoottori kuljettaa autoa pääasiassa alhaisilla
nopeuksilla, dieselmoottori suurilla nopeuksilla
sekä aktiivisemmassa ajossa.
Autolla ajetaan tavalliseen tapaan. Sähkömoottori kuljettaa autoa pääasiassa alhaisilla
nopeuksilla, dieselmoottori suurilla nopeuksilla sekä aktiivisemmassa ajossa. Lukekaa
lisää aiheesta Polttoainetaloudellinen ajo
(s. 289).
Tärkeää tietää
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti havaittavissa. Tämä koskee
erityisesti pieniä nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
Suurjännite
Useat komponentit autossa
toimivat suurjännitteellä, joka
voi olla vaarallista virheellisten toimenpiteiden yhteydessä. Älkää koskeko mihinkään, jota ei ole selkeästi
kuvattu tässä käyttöoppaassa. Lukekaa lisää moottoritilasta
(s. 346).
VAROITUS
Oranssinvärisiä johtimia saa käsitellä vain
valtuutettu henkilökunta.
26
auton käyttövoimajärjestelmä ja matkustamo
valmistellaan ennen liikkeellelähtöä, jotta sekä
kuluminen että energian tarve ajon aikana
vähenee. Lukekaa lisää aiheesta Yleistä esiilmastoinnista (s. 134).
Hybridiakun lataus
Ajotilat
Ajon aikana on mahdollista siirtää auto eri
ajotiloihin, esim. pelkkään sähkökäyttöön tai
tehoa vaativissa tilanteissa sekä sähkö- että
dieselmoottorin käyttöön. Auto laskee ajettavuuden, ajoelämyksen, ympäristökuormituksen ja polttoainetalouden optimaalisen yhdistelmän valitun ajotilan perusteella. Lukekaa
lisää aiheesta Käyttöjärjestelmät - ajotilat
(s. 263).
Mittaristo
Mittaristossa on kaksi kenttää, jotka näyttävät
mallikohtaista tietoa V60 PLUG-IN HYBRID mallista: hybridiakun mittari (kulloinenkin
energiataso), käytössä oleva ajotila, dieselmoottorin käydessä syttyvä symboli, Hybrid
Guide ja energian talteenotto. Lukekaa lisää
mittaristosta (s. 66).
Esi-ilmastointi
Jotta auto toimii optimaalisesti, hybridiakun ja
siihen liittyvien sähköisten käyttöjärjestelmien
sekä dieselmoottorin ja sen käyttöjärjestelmän lämpötilan on oltava oikea. Akun kapasiteetti vähenee huomattavasti, jos akku on
liian kylmä tai liian lämmin. Esi-ilmastoinnilla
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta,
kun on olemassa salamaniskun vaara.
Hybridiakku on litium-ioni-tyyppiä ja sitä voidaan ladata eri tavoin. Ohjauslaitteella varustettu latausjohdin voidaan liittää auton ja
230 V AC:n pistorasian väliin, ks. Latausjohdin ja ohjauslaite (s. 293). Latausaika riippuu
latausvirrasta (s. 291).
Kevyessä jarrutuksessa sähkömoottoria käytetään moottorijarruna ja auton liike-energia
muutetaan sähköenergiaksi, jota käytetään
hybridiakun lataamiseen. Lukekaa lisää jarrutusenergian talteenotosta (s. 273).
Dieselmoottori voi lisäksi tarvittaessa ladata
sähkömoottorin hybridiakkua erityisellä suurjännitegeneraattorilla, ks. käyttöjärjestelmät ja
ajotilat (s. 263).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Plug-in hybrid - katsaus (s. 24)
TURVALLISUUS
02 Turvallisuus
Yleistä turvavöistä
02
VAROITUS
Jarrutuksella voi olla vaikeita seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikkien matkustajien turvavyöt
ovat kiinnitettynä ajon aikana.
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Turvavyö - kiinnittäminen
Kiinnittäkää turvavyö (s. 28) ennen ajon aloittamista.
Vetäkää vyö esiin hitaasti ja lukitkaa se työntämällä sen lukituskieleke vyölukkoon. Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käyttöön.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti. Lantiovyön pitää
olla alhaalla (ei vatsan päällä).
Jos turvavyö on altistunut voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaakin vaurioitumattomalta. Vaihda turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdettu
turvavyö.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin
on tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan
normaalissa istuma-asennossa.
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan (s. 28) käyttöön antamalla ääni- ja
valomuistutuksen (s. 30).
Huomatkaa
28
•
Älkää käyttäkö jousilukkoja tms., joka
estää turvavyötä asettumasta oikein.
•
Turvavyö ei saa olla kiertyneenä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvavyö - raskaus (s. 30)
Turvavyö - irrotus (s. 29)
Turvavyönkiristin (s. 31)
Oikein asetettu turvavyö.
02 Turvallisuus
Huomatkaa
Turvavyö - irrotus
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
Irrottakaa turvavyö (s. 28), kun auto on paikallaan.
•
•
•
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Väärin asetettu turvavyö. Vyön pitää olla olkapään päällä.
•
•
•
•
Turvavyö - raskaus (s. 30)
Turvavyö - irrotus (s. 29)
Turvavyönkiristin (s. 31)
Turvavyömuistutin (s. 30)
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään. Jos turvavyö
ei kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
02
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 28)
Turvavyömuistutin (s. 30)
Turvavyön korkeussäätö. Painakaa painiketta ja
siirtäkää vyötä korkeussuunnassa. Asettakaa vyö
mahdollisimman korkealle ilman, että se hankaa
kaulaa.
Takaistuimella lukituskieleke sopii vain sille
tarkoitettuun lukkoon1.
1
Tietyt markkina-alueet.
29
02 Turvallisuus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 28)
Turvavyömuistutin
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan (s. 28) käyttöön antamalla ääni- ja valomuistutus.
Turvavyö - irrotus (s. 29)
G020998
02
ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
30
G017726
Turvavyö - raskaus
Turvavyötä (s. 28) pitää aina käyttää raskauden aikana, mutta on tärkeää käyttää sitä
oikein.
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten,
turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä
ja vatsan sivulla.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta ja tietyissä
tapauksissa ajasta. Valomuistutus on kattokonsolissa ja mittaristossa (s. 65).
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan
alla – sen ei koskaan saa antaa liukua ylös.
Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä
kehoa ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin (s. 81) ja ohjauspyörä (s. 85) niin, että hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tarkoittaa sitä, että
hänen pitää helposti ulottua ohjauspyörään ja
polkimiin). Pyrkikää saamaan vatsan ja
•
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on
kaksi osatoimintoa:
Kertoa mitä turvavöitä (s. 28) takaistuimella käytetään. Mittaristossa esitetään
ilmoitus käytettäessä jotain turvavöistä tai
jos jokin takaovista on avattu. Ilmoitus
kuitataan automaattisesti noin 30 sekunnin ajon jälkeen tai vilkkuvivun OK-painiketta (s. 108). Jos joku ei käytä turva-
02 Turvallisuus
vyötä, ilmoitus voidaan kuitata vain
manuaalisesti painamalla suuntavalovivun
OK-painiketta.
•
Muistuttaa, että jokin takaistuimen turvavöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus
saadaan ilmoituksena mittaristossa yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu
käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata
manuaalisesti painamalla OK-painiketta.
Mittariston infonäytössä esitetään, mitkä turvavyöt ovat käytössä. Tämä informaatio on
aina käytettävissä.
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön
käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Pienellä nopeudella äänimuistutusta
annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.
Turvavyönkiristin
Turvallisuus - varoitussymboli
Kaikki turvavyöt (s. 28) on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva
mekanismi kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä. Turvavyö
pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
Varoitussymboli näytetään, jos vianetsinnässä
havaitaan vika tai jokin järjestelmä on aktivoitu.
Tarvittaessa varoitussymboli näytetään
yhdessä ilmoituksen kanssa mittariston
(s. 65) infonäytössä.
02
VAROITUS
Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukkokieltä kuljettajan turvavyön
solkeen. Työntäkää turvavyön lukkokieli
aina kyseisen puolen vyölukkoon. Älkää
koskaan vahingoittako turvavöitä älkääkä
työntäkö vyölukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja vyöluko eivät tällöin ehkä toimi
törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Varoituskolmio sekä turvatyynyjärjestelmän
(s. 32) varoitussymboli mittaristossa.
Varoitussymboli mittaristossa syttyy etäavaimen avainasennossa II (s. 79). Symboli
sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.
}}
31
02 Turvallisuus
VAROITUS
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, se on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän
toiminta ole täysin asianmukaista. Symboli
osoittaa vikaa turvavyö-, SIPS- tai IC-järjestelmässä tai muuta vikaa järjestelmässä.
Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
02
Jos varoitussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio ja SRS-turvatyyny Tarvitsee huollon
tai SRS-turvatyyny Huolla kiireellisesti esitetään näytössä. Volvo suosittelee, että otatte
pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 42)
Turvatyynyjärjestelmä
Turvatyynyjärjestelmä auttaa keulakolareissa
suojaamaan kuljettajan ja matkustajan päätä,
kasvoja ja rintakehää.
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen
yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyt täyttyvät ja lämpenevät. Turvatyyny vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja
törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan
kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
VAROITUS
G018665
||
Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, vasemmalta ohjattava auto.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena vakavia
henkilövahinkoja.
HUOM
G018666
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen
törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö
turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, oikealta
ohjattava auto.
32
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat
autoon kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja sopeuttaa sitten toimenpiteen
tämän mukaisesti siten, että yksi tai
useampi turvatyyny laukaistaan.
02 Turvallisuus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 33)
Matkustajan turvatyyny (s. 33)
Turvallisuus - varoitussymboli (s. 31)
Turvatyyny kuljettajan puolella
Matkustajan turvatyyny
Turvavyön (s. 28) täydennyksenä kuljettajan
puolella on auto varustettu turvatyynyllä
(s. 32).
Turvavyön (s. 28) täydennyksenä matkustajan
puolella on auto varustettu turvatyynyllä
(s. 32).
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on
merkintä AIRBAG.
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
02
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Matkustajan turvatyyny (s. 33)
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.
}}
33
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
02
Loukkaantumisen estämiseksi siinä
tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman
suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna
selkänojaan. Turvavyön täytyy olla lukittuna.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta
ohjattavassa autossa.
Matkustajan turvatyynyn varoitustarra on toisessa seuraavista kahdesta paikasta autossa:
Vaihtoehto 2: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee näkyviin,
kun matkustajan ovi avataan.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä kehotusta ei noudateta,
lapselle voi aiheutua hengenvaara tai
vakava vamma.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Vaihtoehto 1: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa häikäisysuojassa.
34
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
02 Turvallisuus
Kytkin - PACOS*
Matkustajan puolella edessä oleva turvatyyny
voidaan deaktivoida (s. 35), jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
VAROITUS
Jos auto on varustettu etuistuimen matkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole
PACOS-kytkintä (matkustajan turvatyynyn
katkaisin), turvatyyny on aina aktivoituna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 33)
Lastenistuin (s. 45)
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/
deaktivointi*
toin ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai
lastentyynyllä.
Matkustajan puoleinen turvatyyny (s. 33) etuistuimella voidaan deaktivoida, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli
140 cm pitkät henkilöt.
Kytkin - PACOS
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn
matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Etäavaimen avainliuskaa (s. 164)
voidaan käyttää asennon muuttamiseen.
02
VAROITUS
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
Aktivoimaton turvatyyny (matkustajan
paikka):
Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140
cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
HUOM
Turvatyynyn kytkimen sijainti.
Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, sitä vas-
Kun etäavain on avainasennossa II
(s. 79), esitetään mittaristossa turvatyynyn varoitussymboli (s. 31) n. 6 sekuntia.
Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
35
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran auton matkustajille.
2
02
Aiheeseen liittyvät tiedot
G017800
2
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu.
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Kattokonsolissa oleva varoitussymboli osoittaa, että matkustajan turvatyyny edessä on
aktivoitu (ks. edellinen kuva).
Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos turvatyyny
on aktivoituna ja kattokonsolin symboli
palaa. Jos tätä kehotusta ei noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
36
G017724
•
VAROITUS
Älkää salliko matkustajan istua matkustajan paikalla, jos ilmoitus kattokonsolissa
osoittaa, ettei turvatyynyä ole aktivoitu ja
turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli(s. 31) esitetään samalla mittaristossa.
Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava
vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Lastenistuin (s. 45)
02 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS)
VAROITUS
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side
Impact Protection System) jakaa suuren osan
törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan, kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat rintaa ja lantiota ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
•
G032949
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
•
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen
tilaan, koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
•
Volvo suosittelee käytettäväksi vain
Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut
istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
02
Aiheeseen liittyvät tiedot
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta
pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin
välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain
törmäyspuolella.
Volvo suosittelee, että korjauksen
tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. SIPS-turvatyynyjärjestelmään
tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat
aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
•
•
•
Matkustajan turvatyyny (s. 33)
•
Turvaverho (IC) (s. 38)
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 33)
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny (s. 38)
37
02 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny
02
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin
(s. 37).
Turvaverho (IC)
VAROITUS
Turvaverho auttaa suojaamaan kuljettajan ja
etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä
auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain kevyille
päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten
esim. sateenvarjoille).
Lastenistuin/lastentyyny (s. 45) voidaan
sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä(s. 35) matkustajan puolella.
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että
käytätte vain Volvon alkuperäisiä osia,
jotka on hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Matkustajan turvatyyny (s. 33)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 44)
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm ovien ikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muutoin voi piilossa auton sisäkaton
sisäpuolella olevan turvaverhon suojavaikutus jäädä pois.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän (s. 37) ja turvatyynyjärjestelmän
(s. 32) osa. Se on asennettu sisäkaton
molemmille sivuille ja suojaa autossa reunapaikoilla matkustavia. Riittävän voimakkaassa
törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
38
Yleistä turvavöistä (s. 28)
02 Turvallisuus
Yleistä WHIPS-järjestelmästä
(whiplash-suoja)
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
WHIPS (Whiplash Protection System) on
suoja retkahdusvammoja vastaan. Järjestelmä
koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta
sekä järjestelmään sovitetusta niskatuesta
etuistuimissa.
Istuimen ominaisuudet
02
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
Älkää tehkö koskaan mitään muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai itse WHIPS-järjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
WHIPS - lastenistuin (s. 40)
WHIPS - istuma-asento (s. 40)
Yleistä turvavöistä (s. 28)
WHIPS-järjestelmä aktivoituu takatörmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
39
02 Turvallisuus
02
WHIPS - lastenistuin
WHIPS - istuma-asento
WHIPS-järjestelmä (s. 39) ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
WHIPS-järjestelmä (s. 39) suojaa kuljettajaa ja
matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istumaasentonsa on oikea eikä järjestelmän toiminta
ole estynyt millään tavalla.
Lastenistuin/lastentyyny (s. 45) voidaan
sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä (s. 35) matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 44)
Istuma-asento
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa
siten, että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja etuistuimen selkänojan väliin. Muistakaa olla estämättä WHIPS-järjestelmän
toimintaa.
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
(s. 81) ennen ajoonlähtöä.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava
keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman lähellä niskatukea.
Tehtävä
Älkää sijoittako takaistuimelle mitään esineitä,
jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan
istuimen taakse mitään esineitä, jotka voivat
estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
40
Jos takaistuimen selkänoja käännetään
alas, täytyy vastaavaa etuistuinta siirtää
eteenpäin siten, ettei se ota kiinni alaskäännettyyn selkänojaan.
02 Turvallisuus
VAROITUS
Jos istuimeen on kohdistunut suuri kuormitus, esim. takatörmäyksen yhteydessä,
pitää WHIPS-järjestelmä tarkastaa. Volvo
suosittelee sen tarkistamista pikimmiten
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Kun järjestelmät laukeavat
Törmäyksessä kaikki Volvon eri henkilöturvajärjestelmät toimivat yhteistyössä vahinkojen
pienentämiseksi.
Osa WHIPS-järjestelmän suojausominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin
vaikuttaa vahingoittumattomalta.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
myös vähäisen taakse suuntautuneen törmäyksen jälkeen.
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristimet (s. 31) etuistuimet
Etu- ja/tai sivuja/tai perätörmäyksissä ja/tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvavyönkiristin,
takaistuin
Keula- ja/tai sivutörmäyksessä ja/tai
kaatumisessa
Turvatyynyt
EtutörmäyksessäA
(Ohjauspyörän (s. 33)
ja matkustajan turvatyyny (s. 33))
A
kulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt (s. 32) ovat lauenneet, suositellaan seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
02
HUOM
Turvatyynyt ja -vyöt aktivoituvat vain kerran törmäyksessä.
VAROITUS
Sivuturvatyynyt
SIPS (s. 37)
SivutörmäyksessäA
Turvaverho IC (s. 38)
Sivutörmäyksessä
ja/tai kaatumisessa
ja/tai tietyissä keulatörmäyksissäA
Retkahdussuojus
WHIPS (s. 39)
Takaapäin tulevassa päälleajossa
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli
on kastunut vedestä tai muusta nesteestä,
irrottakaa käynnistysakulle menevät johtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa,
koska turvatyynyt voivat laueta. Käyttäkää
hinausautopalvelua. Volvo suosittelee, että
kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäys-
}}
41
02 Turvallisuus
VAROITUS
02
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny
on lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa
auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa purkautuvan savun ja
pölyn voimakas altistus voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen
syntyessä pese kylmällä vedellä. Myös
nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja
palovaurioita.
Yleistä turvallisuustilasta
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa
tai palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa tarkastuksen ja auton palauttamisen
normaalitilaan, kun Turvallisuustila
Katso käyttöohjekirjaa on esitetty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoituskolmio mittaristossa.
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan
teksti Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa esittää mittariston (s. 65)
infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.
42
VAROITUS
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun
törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin
turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
•
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
(s. 43)
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 43)
02 Turvallisuus
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
VAROITUS
Jos auto on turvallisuustilassa, (s. 42) käynnistystä voidaan yrittää, jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole.
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa,
sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että
se viedään kuljetusautolla valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 43)
Turvallisuustila - siirtäminen
Jos teksti Normal mode näytetään, kun teksti
Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa on
nollattu käynnistysyrityksen (s. 43) jälkeen,
auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan.
02
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 42)
Poistakaa etäavain lukosta ja avatkaa kuljettajan ovi. Jos nyt esitetään ilmoitus siitä, että
virta on päällä, painakaa käynnistyspainiketta.
Sulkekaa sitten ovi ja asettakaa etäavain
takaisin lukkoon. Auton elektroniikka yrittää
nyt asettua takaisin normaalitilaan. Yrittäkää
sen jälkeen käynnistää auto.
Jos ilmoitus Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa on edelleen näytössä
autolla ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se
on kuljetettava (s. 307) pois. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi
käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Turvallisuustila
Katso käyttöohjekirjaa esitetään. Poistukaa autosta pikimmiten.
43
02 Turvallisuus
Yleistä lapsiturvallisuudesta
02
HUOM
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastentyynyllä/lastenistuimessa
aina 10-vuotiaiksi asti.
Lasten sijoittaminen autoon ja käytettävä
varustus valitaan lapsen painon ja koon
mukaan, ks. Lastenistuin (s. 45).
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavälineiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
Lapsilukko
Takaovet ja takaovien ikkunat* voidaan lukita
manuaalisesti (s. 178) tai elektronisesti
(s. 178)* sisältä tapahtuvalta avaamiselta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin - sijainti (s. 50)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 54)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 57)
HUOM
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee
sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia, lastentyynyjä & kiinnityslaitteita), jotka on
kehitetty juuri Teidän autoanne varten. Jos
käytätte lapsille tarkoitettuja Volvon turvavarusteita, saatte parhaat edellytykset lapsenne
turvalliselle matkustamiselle autossa, mutta
myös lasten turvavarustuksen, joka sopii ja on
helppo käyttää.
44
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Turvallisuus
Lastenistuin
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Varmistakaa, että lastenistuinta käytetään oikein.
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
02
VAROITUS
G020739
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen pitkittäissäädön tankoon
tai kiskoihin ja palkkeihin istuimen alla.
Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
}}
45
02 Turvallisuus
||
Suositellut lastenistuimet2
Paino
02
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Ryhmä 0
Takaistuimen reunapaikka
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 13 kg
(L)
Ryhmä 0
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 13 kg
(U)
(U)
enint. 10 kg
Takaistuimen keskipaikka
Volvon vauvanistuin (Volvo
Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton
turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1
04301146
(U)
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
enint. 13 kg
2
46
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
02 Turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 1
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
9–18 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Takaistuimen keskipaikka
02
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
}}
47
02 Turvallisuus
||
02
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 2
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) –
kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Selkänoja menosuuntaan
käännetty/käännettävä Volvon
lastenistuin (Volvo Convertible
Child Seat) – kasvot eteenpäin
käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä.
15–25 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat with backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny
(Volvo Booster Seat with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
(UF)
Selkänojalla varustettu Volvon
turvavyötyyny (Volvo Booster
Seat with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1
04301169
(UF)
Ryhmä 2/3
15–36 kg
48
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster Cushion
with and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
(UF)
Lastentyyny selkänojalla ja
ilman (Booster Cushion with
and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
02 Turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Integroitu turvavyötyyny (Integrated Booster
Cushion) – tehdasasenteinen lisävaruste.
02
Tyyppihyväksyntä: E5 04189
(B)
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäinkäännetyille, yleisesti hyväksytyille lastenistuimille tässä painoluokassa.
B: Sisäänrakennetut lastenistuimet hyväksytty tälle painoluokalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuin - sijainti (s. 50)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 57)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 54)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 44)
49
02 Turvallisuus
Lastenistuin - sijainti
02
VAROITUS
Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt (s. 45)
aina takaistuimelle, jos matkustajan paikan
turvatyyny on aktivoitu (s. 35). Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos
lapsi istuu matkustajan paikalla.
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Matkustajan turvatyynyn varoitustarra on toisessa seuraavista kahdesta paikasta autossa:
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
Vaihtoehto 2: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee näkyviin,
kun matkustajan ovi avataan.
VAROITUS
Voitte hyvin sijoittaa:
Vaihtoehto 1: Turvatyynyn tarran sijainti matkustajanpuoleisessa häikäisysuojassa.
•
lastenistuimen/-tyynyn matkustajan istuimelle kunhan autossa ei ole aktivoitua
turvatyynyä matkustajan paikalla.
•
yksi tai useampia lastenistuimia/lastentyynyjä takaistuimella.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa tuulilasia vasten.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä kehotusta ei noudateta,
lapselle voi aiheutua hengenvaara tai
vakava vamma.
50
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on
turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle
asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita,
ei saa käyttää, koska ne voivat aiheuttaa
turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 44)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 57)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 54)
02 Turvallisuus
Lastenistuin - kaksivaiheinen
turvavyötyyny*
VAROITUS
Integroiduissa turvavyötyynyissä takaistuimella
lapset voivat istua mukavasti ja turvallisesti.
Integroidut turvavyötyynyt on erityisesti suunniteltu antamaan hyvä turvallisuus. Yhdessä
turvavyön (s. 28) kanssa ne on hyväksytty
lapsille, jotka painavat 15 - 36 kg ja ovat
vähintään 95 cm pitkiä.
Virheellinen sijainti, niskasuojan pitää olla säädettynä pään korkeudelle eikä vyö saa olla olkapään
alapuolella.
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
Oikea sijainti, vyön pitää olla asetettuna reilusti
olkapään päälle.
•
integroitu kaksivaiheinen turvavyötyyny
on oikein säädetty taulukon mukaan
(s. 52) ja lukittuna
•
turvavyö on kosketuksessa lapsen
kehoon ja ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella (ks. edelliset kuvat)
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän suojan.
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä turvavyötyynyyn. Jos integroitu turvavyötyyny on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyötyyny pitää vaihtaa.
Vaikka turvavyötyyny vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen suojaominaisuuksista on voitu menettää. Turvavyötyyny
pitää vaihtaa myös, jos se on hyvin kulunut.
02
VAROITUS
Jos kaksivaiheisen turvavyötyynyn ohjeita
ei noudateta, tämä voi aiheuttaa lapselle
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
Turvavyötyynyn kahden tason säätö tehdään
kääntämällä ylös (s. 52) ja kääntämällä alas
(s. 53).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
51
02 Turvallisuus
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - ylös
kääntäminen
02
Vaihe 24
integroitu turvavyötyyny (s. 51) takaistuimella
voidaan kääntää ylös kahdessa vaiheessa.
Kuinka monessa vaiheessa tyyny käännetään
ylös, riippuu lapsen painosta.
Paino
Vaihe 1
Vaihe 2
22–36 kg
15–25 kg
Vaihe 13
Painakaa lastenistuinta taaksepäin sen
lukitsemiseksi.
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin
lastenistuimen avaamiseksi.
3
4
52
Alempi vaihe.
Ylempi vaihe.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aloittakaa alemmasta vaiheesta. Painakaa
painiketta.
02 Turvallisuus
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - alas
kääntäminen
integroitu turvatyyny (s. 51) takaistuimella voidaan kääntää alas ylimmästä tai seuraavasta
alemmasta vaiheesta kokonaan istuintyynyyn
alas käännettyyn asentoon. Sitä vastoin turvavyötyynyä ei voi säätää ylemmästä vaiheesta
alempaan vaiheeseen.
02
Nostakaa lastenistuinta etureunasta ja
painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti
sen lukitsemiseksi.
Painakaa kädellä alaspäin istuimen keskeltä sen lukitsemiseksi.
TÄRKEÄÄ
HUOM
Tarkastakaa ennen kääntämistä alas, ettei
irtonaisia esineitä (esim. leikkikaluja) ole
jätetty tyynyn alla olevaan tilaan.
Turvavyötyynyä ei voi säätää vaiheesta 2
vaiheeseen 1. Se pitää ensin palauttaa
kääntämällä alas (s. 53) koko istuintyyny.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - alas
kääntäminen (s. 53)
HUOM
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuimen
vapauttamiseksi.
Käännettäessä takaselkänoja pitää turvavyötyyny ensin kääntää alas.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - ylös
kääntäminen (s. 52)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
53
02 Turvallisuus
Lastenistuin - ISOFIX
ISOFIX - kokoluokat
ISOFIX on kansainväliseen standardiin perustuva lastenistuimen (s. 45) kiinnitysjärjestelmä.
ISOFIX (s. 54) -kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjiä valitsemaan oikeantyyppisen lastenistuimen (s. 55).
02
Kokoluokka
A
Täysi koko, eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto
1), eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Rajoitettu koko (vaihtoehto
2), eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Rajoitettu koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
E
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
F
Poikittainen vauvakaukalo,
vasen
Aiheeseen liittyvät tiedot
G
Poikittainen vauvakaukalo,
oikea
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas
päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
•
•
•
54
Selostus
ISOFIX - kokoluokat (s. 54)
ISOFIX - lastenistuintyypit (s. 55)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 44)
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta etumatkustajan istuimelle, jos autossa on aktivoitava
turvatyyny.
HUOM
Jos lasten ISOFIX-turvavälineestä puuttuu
kokoluokitus, täytyy automallin löytyä lasten turvavälineen automallien luettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
02 Turvallisuus
ISOFIX - lastenistuintyypit
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat
eri kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa automalleissa.
Paino
enint. 10 kg
enint. 10 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
02
(IL)
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
enint. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Lastenistuin, selkänoja menosuuntaan käännetty
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
55
02 Turvallisuus
||
Lastenistuimen tyyppi
02
Lastenistuin, eteenpäin käännetty
Paino
9–18 kg
Kokoluokka
B
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OKA
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-sijoittaminen ei sovi ISOFIX-lastenistuimelle tässä painoluokassa ja/tai kokoluokassa.
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
IUF: Sopiva eteenpäinkäännetyille ISOFIX-lastenistuimille, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä tässä painoluokassa.
A
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Katsokaa, että valitsette oikean suuruusluokan (s. 54) lastenistuimille, joissa on ISOFIX
(s. 54)-kiinnitysjärjestelmä.
56
02 Turvallisuus
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet
HUOM
Auto on varustettu tietyille eteenpäin käännetyille lastenistuimille (s. 45) tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on
sijoitettu istuimen takapuolelle.
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja,
se pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin
voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
02
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
VAROITUS
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin
ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
•
•
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 44)
Lastenistuin - sijainti (s. 50)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 54)
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen
lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
57
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt,
katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
03
}}
59
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
03
60
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut, kauko-/lähivalot,
ajotietokone
(s. 108),
(s. 110),
(s. 96),
(s. 90) ja
(s. 117).
Säädinpaneeli
(s. 174),
(s. 178),
(s. 101) ja
(s. 102).
Vakionopeudensäädin*
(s. 194) ja
(s. 197).
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 85) ja
(s. 32).
Mittaristo
(s. 65).
Valikkojen käsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 110) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
START/STOP
ENGINE-painike
Varoitusvilkut
(s. 95).
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää ja valikkokäsittelyä varten
(s. 110) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Ohjauspaneeli ilmastointilaitetta varten
(s. 126).
Vaihteenvalitsin
(s. 269).
Ajotilasäädin
(s. 263).
(s. 259).
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 99).
Virtalukko
(s. 79).
Ohjauspyörän säätö
(s. 85).
Näyttöruutu Infotainment-järjestelmää ja
valikkojen näyttöä
varten
(s. 110) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Konepellin avaaja
(s. 346).
Seisontajarru
(s. 276).
Oven avauskahva
–
Istuimen säätö*
(s. 82).
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun avaaja
(s. 87),
(s. 283) ja
(s. 175).
•
•
•
Ulkolämpötilamittari (s. 74)
Välimatkamittari (s. 74)
Kello (s. 74)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03
61
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt,
katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
03
62
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
03
}}
63
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
64
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Näyttöruutu Infotainment-järjestelmää ja
valikkojen näyttöä
varten
(s. 110) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun avaaja
(s. 87),
(s. 283) ja
(s. 175).
Virtalukko
(s. 79).
Istuimen säätö*
(s. 82).
START/STOP
ENGINE-painike
(s. 259).
Seisontajarru
(s. 276).
Ohjauspyörän säätö
(s. 85).
Vakionopeudensäädin*
(s. 194) ja
(s. 197).
Mittaristo
(s. 65).
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut, kauko-/lähivalot,
ajotietokone
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 85) ja
(s. 32).
(s. 108),
(s. 110),
(s. 96),
(s. 90) ja
(s. 117).
Vaihteenvalitsin
(s. 269).
Valikkojen käsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 110) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Ajotilasäädin
(s. 263).
Ohjauspaneeli ilmastointilaitetta varten
(s. 126).
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 99).
Oven avauskahva
–
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää ja valikkokäsittelyä varten
(s. 110) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Säädinpaneeli
(s. 174),
(s. 178),
(s. 101) ja
(s. 102).
Varoitusvilkut
(s. 95).
Konepellin avaaja
(s. 346).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ulkolämpötilamittari (s. 74)
Välimatkamittari (s. 74)
Kello (s. 74)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
•
•
•
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 66)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 71)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 72)
03
65
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo, digitaalinen - katsaus
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeuden-
säätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot näytetään symbolien ja tekstin
avulla.
03
Mittaristo näyttää tietoja tehtyjen valintojen mukaan, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108).
Hybridiakun mittari
Kulloinenkin energiataso
Aktiivinen ajotila
Symboli syttyy dieselmoottorin käydessä.
Hybrid guide (Driver Support Power
Meter). Näyttää kulloisenkin kuljettajan
pyytämän vetotehon ja saatavana olevan
sähkömoottorin tehon, ts. rajan, jolloin
dieselmoottori käynnistyy/pysähtyy. Lisätietoa, Eco guide & Hybrid guide (s. 70).
66
Energian talteenotto
Kun sähkömoottori tuottaa tehoa hybridiakulle, hybridiakun mittarissa näkyy
kuplia - ks. Käyttöjarru (s. 273).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittariston näyttö
nakaa OK-painiketta. Kääntäkää säätöpyörää
teeman valitsemiseksi ja vahvistakaa valinta
painamalla OK-painiketta.
Keskikonsolin näytön ulkonäkö noudattaa tietyissä malliversioissa mittariston teeman
valintaa.
Hybridiakun mittari
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
voidaan myös säätää mittariston kontrastitilaa
ja väritilaa.
Hybrid guide. Ks. myös Eco guide &
Hybrid guide (s. 70).
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108).
Mittariston näyttö.
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot näytetään symbolien ja tekstin
avulla. Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien
toimintojen yhteydessä.
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117) ja Polttoaineen täyttö (s. 284).
Nopeusmittari
03
Vaihdeasennon ilmaisin. Ks. myös Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 269).
Teeman valinta sekä kontrasti- ja väritilan
valinta voidaan jokaisen etäavaimen osalta
tallentaa avainmuistiin*, ks. Etäavain - personalisointi* (s. 158).
Mittarit ja näytöt
Mittaristolle voidaan valita erilaisia teemoja.
Mahdolliset teemat ovat "Hybrid",
"Elegance", "Eco" ja "Performance".
Mittarit ja näytöt, teema "Elegance".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän1 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotieto-
Teema voidaan valita vain moottorin ollessa
käynnissä.
Teeman valitseminen - painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta ja valitsemalla valikkovaihtoehto
Teemat kääntämällä vivun säätöpyörää. Pai1
Mittarit ja näytöt, teema "Hybrid".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän1 kohdalle, keltainen
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
67
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
kone - täydentäviä tietoja (s. 117) ja Polttoaineen täyttö (s. 284).
Ei toimintoa
Nopeusmittari
Ei toimintoa
Nopeusmittari
Hybrid guide. Ks. myös Eco guide &
Hybrid guide (s. 70).
Vaihdeasennon ilmaisin. Ks. myös Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 269).
Vaihdeasennon ilmaisin. Ks. myös Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 269).
03
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Hybrid guide. Ks. myös Eco guide &
Hybrid guide (s. 70).
Vaihdeasennon ilmaisin. Ks. myös Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 269).
Merkki- ja varoitusvalot
Mittarit ja näytöt, teema "Performance".
Mittarit ja näytöt, teema "Eco".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän1 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117) ja Polttoaineen täyttö (s. 284).
Eco guide. Ks. myös Eco guide & Hybrid
guide (s. 70).
1
2
68
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän1 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117) ja Polttoaineen täyttö (s. 284).
E-boost-mittari. Havainnollistaa sähkömoottorin käyttöä, sen tukea dieselmoottorille ja moottorijarrutusta2 sähkömoottorilla.
Nopeusmittari
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
Sähkömoottorilla tehtävän moottorijarrutuksen yhteydessä ladataan hybridiakkua, ks. Käyttöjarru (s. 273).
Merkki- ja varoitussymbolit.
Merkkisymbolit
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitussymbolit
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun
moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien
pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan
tarkastus tehdään avaimen asennossa II,
kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa osoittava symboli.
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo (s. 65)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 72)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 71)
69
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Eco guide & Hybrid guide
Hetkellinen arvo
Eco guide ja Hybrid guide ovat kaksi mittariston (s. 65) välinettä, jotka auttavat kuljettajaa
ajamaan autoa mahdollisimman taloudellisesti.
Tässä näytetään hetkellinen arvo - mitä korkeammalla se on asteikossa, sitä parempi.
Auto tallentaa myös tilaston tehdyistä ajomatkoista, jotka voidaan nähdä pylväsdiagrammeina, ks. Ajotietokone - ajostatistiikka*
(s. 118).
Eco guide
Tämä mittari antaa osoituksen siitä, kuinka
taloudellisesti autoa ajetaan.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Eco", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 66).
Hetkellinen arvo lasketaan nopeuden, moottorin kierrosluvun, käytetyn moottorin tehon ja
jarrutusten perusteella.
Kuljettajaa kannustetaan ajamaan optimaalisella nopeudella (50-80 km/h) ja alhaisilla kierrosluvuilla. Painettaessa kaasua ja jarrutettaessa viisarit laskevat alaspäin.
Jos hetkellinen arvo on erittäin alhainen, mittarin punainen alue syttyy (lyhyellä viiveellä)
merkiksi epätaloudellisesta ajotavasta, jota on
vältettävä.
Keskiarvo
Keskiarvo seuraa hitaasti hetkellistä arvoa ja
kuvaa sitä, miten autoa on ajettu viime
aikoina. Mitä korkeammalla asteikossa viisarit
ovat, sitä taloudellisemmin kuljettaja on ajanut.
Hybrid guide
Tämä mittari näyttää suhteen sen välillä, paljonko tehoa otetaan sähkömoottorista ja paljonko tehoa on käytettävissä.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Hybrid" tai "Performance", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 66).
Hetkellinen arvo
Keskiarvo
70
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kuljettajan haluama teho
Saatavana oleva sähkömoottorin teho
Kohdassa, jossa viisarit kohtaavat, dieselmoottori käynnistyy/pysähtyy.
Kuljettajan haluama teho
Suuri viisari ilmoittaa, paljonko kuljettaja
haluaa tehoa käyttämällä kaasupoljinta. Mitä
korkeammalla se on asteikossa, sitä suuremman tehon kuljettaja haluaa valitulla vaihteella.
Saatavana oleva sähkömoottorin teho
Pieni viisari ilmoittaa, paljonko tehosta saadaan sähkömoottorista.
Jos viisarien välillä on suuri väli, se on merkki
suuresta tehovarannosta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta
tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Merkkisymbolit
Symboli
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Symboli
3. Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Sisältö
Kaukovalot päällä
Vasen vilkku
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa takasumuvalon ollessa päällä.
Oikea vilkku
Vakautusjärjestelmä
Rengaspainejärjestelmä , ks.
Rengaspaineiden valvonta*
(s. 321)
Vika ABS-järjestelmässä
Vika ABL-järjestelmässä
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active
Bending Lights) on syntynyt vika.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Vakautusjärjestelmä, ks. Elektroninen vakautuksen säätö
(ESC) - yleistä (s. 184)
Vakautusjärjestelmä, sport-tila,
ks. Elektroninen vakautuksen
säätö (ESC) - käsittely (s. 185)
Moottorin esilämmitin
Säiliössä vähän polttoainetta
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen
jälkeen, se voi johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee,
että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton
varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti,
järjestelmään on syntynyt vika.
03
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa
tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin se
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton. Symboli palaa, kun sport-tila on aktivoitu.
Moottorin esilämmitin
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä.
Esilämmitys tapahtuu enimmäkseen matalan
lämpötilan vuoksi.
Säiliössä vähän polttoainetta
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä
on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
Turvatyynyt – SRS
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista.
Ilmoitusteksti sammutetaan OK-painikkeella,
ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108), tai se
häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika
vaihtelee riippuen osoitettavasta toiminnosta).
Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden
symbolien kanssa.
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian
tai puutteen ilmenemisestä.
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, vyölukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
HUOM
Kun huoltoilmoitus ilmestyy, sammuvat
symboli ja ilmoitus painamalla OK-painiketta, tai sammuvat automaattisesti hetken
kuluttua.
Varoitussymbolit
Symboli
Sisältö
Seisontajarru kytkettynä
Turvatyynyt – SRS
Käynnistysakkua ei ladata
Käynnistysakkua ei ladata
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Vika jarrujärjestelmässä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.
Varoitus
Vasen/oikea vilkku
Rengaspainejärjestelmä
Symboli palaa rengaspaineen ollessa matala,
tai jos rengaspainejärjestelmään on syntyy
vika.
Aiheeseen liittyvät tiedot
72
•
•
Mittaristo (s. 65)
•
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 66)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 72)
Symboli vilkkuu niin kauan kuin kuljettajan tai
etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai
takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Turvavyömuistutin
Kaukovalot päällä
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Turvavyömuistutin
Seisontajarru kytkettynä
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on
kytkettynä. Symboli vilkkuu kytkeytymisen
aikana ja alkaa sitten palaa jatkuvasti.
Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa, se tarkoittaa, että on syntynyt vika.
Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
Lisätietoja, ks. Seisontajarru (s. 276).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla
liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen
paikkaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä
(s. 351).
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos molemmat symbolit sammuvat,
voitte jatkaa ajoa.
•
Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä
(s. 351). Jos jarrunestesäiliön nestetaso on normaali ja varoitussymbolit
palavat edelleen, voitte ajaa auton
varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo
suosittelee, että käännytte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun puoleen.
Muistutus – auki jääneet ovet
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Korjaamon pitää tarkastaa jarrunestehäviö,
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä
selventävän kuvan kanssa infonäytössä.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.
syttyy.
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on vaarana auton takapään voimakas luisto voimakkaasti jarrutettaessa.
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu
vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti.
Symboli jää näkyviin, kunnes vika on korjattu,
mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla OK-painiketta, ks. Valikkokäsittely mittaristo (s. 108). Varoitussymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h, infosymboli
03
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, varoitussymboli syttyy.
Jos konepelti3 ei ole asianmukaisesti suljettu,
varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.
Jos takaluukku ei ole asianmukaisesti suljettu,
tietosymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa takaluukku.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mittaristo (s. 65)
Toimenpide:
•
•
1. Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla
ei saa ajaa edelleen.
•
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 66)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 71)
2. Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen
mukainen toimenpide. Poistakaa ilmoitus
OK-painikkeella.
3
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
73
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ulkolämpötilamittari
Välimatkamittari
Kello
Ulkolämpötilamittarin näyttö esitetään mittaristossa.
Välimatkamittarin näyttö näkyy mittaristossa.
Kellon näyttö näkyy mittaristossa.
Välimatkamittari.
Kello.
03
Välimatkamittarin näyttö
Ulkolämpötilamittarin näyttö
Kun lämpötila on alueella +2 °C - -5 °C, lumihiutalesymboli palaa näytössä. Se varoittaa
liukkauden vaarasta. Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa arvoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo (s. 65)
Kumpaakin välimatkamittaria T1 ja T2 käytetään lyhyiden matkojen mittaamiseen. Matkan
pituus esitetään näytössä.
Kääntäkää ohjauspylvään vasemman vivun
säätöpyörää halutun mittarin näyttämiseksi.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
RESET-painikkeen pitkä painallus (kunnes
muutos tapahtuu) nollaa näytettävän välimatkamittarin. Lisätietoja, ks. Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
74
Mittaristo (s. 65)
Näyttö ajan esittämistä varten
Kellon asettaminen
Kello voidaan asettaa valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo (s. 65)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Lisenssit - mittaristo
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin.
Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan/kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
Combined Instrument Panel Software
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
・ GNU FriBidi
・ DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
・ FreeType 2
MIT License: http: http://opensource.org/
licenses/mit-license.html
•
・ Lua
Symbolit näytössä
Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkkija infosymboleihin. Seuraavassa näytetään
tavallisimmin esiintyvät symbolit merkityksineen ja viittauksineen siitä, mistä käyttöoppaassa voidaan löytää lisätietoja.
- Punainen varoitussymboli syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään mittariston infonäytössä selventävä teksti.
03
- Infosymboli syttyy, yhdessä mittariston infonäytössä esitettävän tekstin kanssa,
kun jossain auton järjestelmistä on sattunut
poikkeama. Infosymboli voi syttyä myös
yhdessä muiden symbolien kanssa.
Varoitussymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Ks.
Seisontajarru
kytkettynä
(s. 72),
(s. 276)
Turvatyynyt –
SRS
(s. 31),
(s. 72)
Turvavyömuistutin
(s. 28),
(s. 72)
Käynnistysakkua
ei ladata
(s. 72)
}}
75
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Symboli
03
Ks.
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus, Turvallisuustila
Symboli
Sisältö
Ks.
(s. 72),
(s. 273)
Hehkutus (diesel)
(s. 71)
(s. 31),
(s. 42),
(s. 72)
Säiliössä vähän
polttoainetta
(s. 71),
(s. 140)
Informaatio,
lukekaa näyttöteksti
(s. 71)
Kaukovalot
päällä
(s. 71),
(s. 90)
Vasen vilkku
Merkkisymbolit mittaristossa
Symboli
76
Sisältö
Sisältö
Ks.
Vika ABL-järjestelmässä*
(s. 71),
(s. 93)
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
(s. 71)
Vika ABS-järjestelmässä
(s. 71),
(s. 273)
Takasumuvalo
päällä
(s. 71),
(s. 94)
Vakautusjärjestelmä, ESC
(Electronic Stability Control),
Perävaunun
vakautusjärjestelmä*
(s. 71),
(s. 186),
(s. 305)
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
(s. 71),
(s. 186)
Sisältö
Ks.
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 209)
Mukautuva
nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
(s. 201),
(s. 211)
(s. 197),
(s. 199)
(s. 71)
Mukautuva
nopeudensäädin*, aikaetäisyys
Oikea vilkku
(s. 71)
Vakionopeudensäädin*
(s. 194)
Rengaspainejärjestelmä*
(s. 71),
(s. 321)
Tutkatunnistin*
(s. 209),
(s. 213),
(s. 229)
Käyttöjarru
(s. 273)
Nopeudenrajoitin
(s. 191)
Automaattijarrutus*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert), City
SafetyTM, Törmäysvaroitin*
(s. 213),
(s. 220),
(s. 229)
Tietosymbolit mittaristossa
Symboli
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
Ks.
Aktiiviset kaukovalot, AHB
(Active High
Beam)*
(s. 91)
Kameratunnistin*,
Lasertunnistin*
(s. 91),
(s. 220),
(s. 229),
(s. 233),
(s. 238)
Symboli
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Sisältö
Ks.
Moottorin- ja
matkustamonlämmitin*
(s. 140)
Moottorin- ja
matkustamonlämmitin* Huolto
tarvitaan
(s. 140)
Aktivoitu ajastin*
(s. 140)
Driver Alert System*, Tauon aika
(s. 233)
ABL-järjestelmä*
(s. 93)
Rekisteröity
nopeusinformaatio*
(s. 188)
Polttoainesäiliön
luukku, oikea
puoli
(s. 283)
Pysäköinti sisällä
(s. 135)
Heikko akku
(s. 140)
Seisontajarru
(s. 276)
Sadetunnistin*
(s. 99)
Driver Alert System*, Lane
Departure Warning*
(s. 233),
(s. 238)
Symboli
Sisältö
Ks.
Driver Alert System*, Lane
Departure Warning*
(s. 238)
Driver Alert System*, Tauon aika
(s. 232)
Pysäköinti ulkona
Symboli
Sisältö
Ks.
Vaihtoilmaisin
(s. 268)
Vaihdeasennot
(s. 269)
Κljymäärän mittaus
(s. 349)
03
Infosymbolit kattokonsolin näytössä
Symboli
Sisältö
Ks.
Turvavyömuistutin
(s. 30)
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivoitu
(s. 35)
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivointi
poistettu
(s. 35)
(s. 135)
Istuinlämmitys
(s. 135),
(s. 135)
Käyttöjärjestelmät
(s. 266)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 71)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 72)
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 110)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
77
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Volvo Sensus
Volvo Sensus on henkilökohtaisen Volvokokemuksenne sydän. Juuri Sensus antaa tietoja, huoltoa ja toimintoja, jotka yksinkertaistavat omistajuuttanne.
jalla* voidaan toimintoja aktivoida tai sulkea ja
tehdä useita vaihtelevia asetuksia.
Painamalla MY CAR esitellään kaikki ajamiseen ja auton hallintaan liittyvät asetukset,
esim. City Safety, lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen nopeus, kellon asetus jne.
*, NAV*
Painamalla RADIO, MEDIA, TEL*,
tai CAM* voidaan aktivoida muita lähteitä, järjestelmiä ja toimintoja, esim. AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigointi* ja pysäköintiapukamera*.
03
Lisätietoja kaikista toiminnoista/järjestelmistä,
ks. ko. osaa omistajan käsikirjassa tai sen
lisäosassa.
Kun istutte autossanne, haluatte saada hallinnan, ja nykyisessä yhtenäisessä maailmassa
myös informaatiota, kommunikaatiota ja huoltoa silloin, kun Teille sopii. Sensus sisältää
kaikki ratkaisumme, jotka mahdollistavat
yhdistymisen* ympäröivään maailmaan, ja
antaa Teille samalla näkemyksellisen hallinnan auton kaikkiin mahdollisuuksiin.
Volvo Sensus yhdistää ja esittelee auton
usean järjestelmän monia toimintoja keskikonsolin näytössä. Volvo Sensus -järjestelmällä autosta voidaan tehdä henkilökohtainen
helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. Asetuksia voidaan kohdissa Auton asetukset,
Audio ja media, Lämmitys ja ilmanvaihto jne.
Katsaus
Ohjauspaneeli keskikonsolissa. Kuva on kaaviomainen - toimintojen ja painikkeiden sijainti vaih-
Keskikonsolin painikkeilla ja säätimillä tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesar-
78
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
telee valitusta varustuksesta ja markkina-alueesta
riippuen.
Navigointi* - NAV, ks. erillistä lisäosaa
(Sensus Navigation).
Äänentoisto ja media - RADIO, MEDIA,
TEL*, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
Toiminta-asetukset - MY CAR, ks. MY
CAR (s. 110).
Internetiin yhdistetty auto *, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
Ilmastointilaite (s. 120).
Pysäköintiapukamera* (s. 244) – CAM*.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Avaimen asennot
Etäavaimella voidaan auton sähköjärjestelmä
asettaa eri tiloihin/tasoille ja siten tehdä eri toiminnot käytettäviksi, ks. Avaimen asennot toiminnot eri tasoilla (s. 79).
TÄRKEÄÄ
Vieras esine virtalukossa voi vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 164).
Etäavaimen poistaminen
Tarttukaa etäavaimeen ja vetäkää se pois virtalukosta.
Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla
Jotta on mahdollista käyttää rajoitettua määrää toimintoja moottorin ollessa sammutettuna, voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa
3 eri tasolle (avainasennot) - 0, I ja II - etäavaimella. Tämä omistajan käsikirja selostaa nämä
tasot perusteellisesti nimellä "avainasennot".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot
ovat käytettävissä kussakin avainasennossa/
kullakin tasolla.
03
Virtalukko etäavain vedettynä ulos/painettuna
sisään.
HUOM
Avaimettomalla* toiminnolla varustetuissa
autoissa etäavainta ei tarvitse työntää virtalukkoon, vaan se voidaan pitää esim.
taskussa. Lisätietoja Keyless-toiminnoista,
ks. Avaimeton käyttö* (s. 168).
Etäavaimen asettaminen paikalleen
1. Pitäkää kiinni irrotettavalla avainliuskalla
varustetusta etäavaimen päästä ja asettakaa etäavain virtalukkoon.
2. Painakaa sitten etäavain lukossa ääriasentoonsa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
79
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Taso
0
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetään.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan säätää.
•
Äänentoistolaitteistoa voidaan
käyttää rajoitettu aika - ks.
lisäosaa Sensus Infotainment.
03
I
•
Kattoluukkua, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, navigointia, puhelinta,
tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
Virrankulutus kuormittaa käynnistysakkua tässä avainasennossa.
II
•
•
•
Valonheittimet sytytetään.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja
takalasin sähkölämmitys voidaan kuitenkin aktivoida vasta
moottorin käynnistämisen jälkeen.
Avainasennon/taso valinta
•
Avainasento 0 - Avatkaa auton lukitus tällöin auton sähköjärjestelmä on tasolla
0.
•
Avainasento I - Etäavaimen ollessa painettuna täysin virtalukkoon4 - Painakaa
lyhyesti START/STOP ENGINE.
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistystä - älkää painako jarru-/
kytkinpoljinta, kun nämä avainasennot valitaan.
•
Avainasento II - Etäavaimen ollessa
työnnettynä täysin virtalukkoon4 - Tehkää
pitkä5 painikkeen START/STOP ENGINE
painallus.
•
Takaisin avainasentoon 0 - Takaisin
avainasentoon 0 palaamiseksi asennosta
II ja I - Painakaa lyhyesti START/STOP
ENGINE.
Äänentoistolaitteisto
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta
etäavain poistettuna, katsokaa lisäosaa Sensus Infotainment.
Tämä avainasento kuluttaa paljon virtaa käynnistysakusta ja
sitä tulee sen vuoksi välttää!
4
5
80
Ei välttämätöntä autoille, joissa on Keyless*-toiminto.
N. 2 sekuntia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä, ks. Moottorin käynnistäminen
(s. 259).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 79)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Etuistuimet
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi.
Ristiselän tuen muuttaminen*, painakaa
painiketta.
Sähkötoimisen istuimen käyttöpaneeli*,
ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset*
(s. 82).
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta
varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana. Varmistautukaa henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen
kovan jarrutuksen onnettomuuden yhteydessä, että istuin on lukittu.
Matkustajan istuimen selkänojan
kääntäminen*6
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
4. Työntäkää istuinta eteen siten, että niskatuki "lukkiutuu" käsinekotelon alle.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
VAROITUS
Pumpatkaa ylös/alas istuimen nostamiseksi/laskemiseksi.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Pumpatkaa ylös/alas istuintyynyn etureunan nostamiseksi/laskemiseksi*.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
6
03
Tarttukaa selkänojaan ja varmistautukaa
henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden
yhteydessä, että se on kunnolla lukittu ylös
kääntämisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 82)
Takaistuimet (s. 83)
Koskee vain mukavuusistuimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Etuistuimet - sähkökäyttöiset*
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta
voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/
alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/
laskea. Selkäojan kallistusta ja ristiselän tukea*
voidaan säätää.
03
Sähkökäyttöinen istuin
Sähkökäyttöisissä istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
istuimen. Jos näin tapahtuu, asettakaa auton
sähköjärjestelmä avainasentoon I tai 0 ja
odottakaa lyhyt hetki ennen kuin istuinta liikutetaan uudelleen.
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas/sisään-/ulospäin) on mahdollinen.
Valmistelut
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan
sisällä sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu
etäavaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa.
Istuimen säätö tehdään normaalisti avainasennossa I ja se voidaan tehdä aina, kun
moottori on käynnissä.
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
Asetuksen tallentaminen
Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike
1. Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit.
2. Pitäkää painiketta M painettuna samanaikaisesti, kun painiketta 1, 2 tai 3 painetaan. Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu merkkiääni ja teksti esitetään
mittaristossa.
Istuin pitää säätää uudelleen ennen kuin uusi
muistiasetus voidaan asettaa.
Ristiselän tuen asetusta ei tallenneta.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Painakaa jotain muistipainikkeista 1–3, kunnes istuin ja ulkotaustapeilit pysähtyvät. Jos
painike vapautetaan, istuimen ja ulkotaustapeilien liike keskeytyy.
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuimen nostaminen/laskeminen
Avainmuisti* etäavaimessa
Kaikkia etäavaimia voi käyttää eri kuljettaja
kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asetusten7 tallentamiseksi, ks. Etäavain - personalisointi* (s. 158).
Istuin eteen-/taaksepäin
Selkänojan kaltevuus
Ristiselän tukea* säädetään sisään- ja
ulospäin.
7
82
Muistitoiminto tallentaa istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset.
Vain, jos autossa on sähkökäyttöinen istuin, joka on varustettu muistilla, ja sähköisesti sisään käännettävät taustapeilit. Ristiselän tuen asetusta ei tallenneta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Hätäpysäytys
Takaistuimet
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
Takaistuimen selkänoja ja ulkopaikkojen niskasuojat voidaan kääntää alas. Keskipaikan niskasuojaa voidaan säätää matkustajan pituuden mukaan.
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava
tällöin auki.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti
Niskatuki keskipaikalla takana
03
VAROITUS
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että
lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön
aikana istuimen edessä, takana tai alla.
Varmistakaa, ettei kukaan joudu puristukseen takaistuimella.
Sähkölämmitetyt istuimet
Sähkölämmitteiset istuimet, ks. Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 127) ja Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 127).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet (s. 81)
Takaistuimet (s. 83)
Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.
Niskatuki siirretään takaisin manuaalisesti,
kunnes kuuluu napsahdus.
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden
mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Tuen laskemiseksi takaisin alas pitää nuppia
(sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas.
VAROITUS
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään
turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen
verhoilulle aiheutuu vaurioita.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
83
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Kolmiosainen selkänoja voidaan kääntää eri
tavoin.
HUOM
Kun selkänoja on käännetty takaisin,
punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään
eteen ja/tai selkänojia säätämään, jotta
takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
03
•
Vasemmanpuoleinen osa voidaan kääntää erikseen.
•
Keskimmäinen osa voidaan kääntää erikseen.
•
Oikeanpuoleinen osa voidaan kääntää
vain yhdessä keskimmäisen kanssa.
•
Jos koko selkänoja käännetään, eri osat
käännetään jokainen erikseen.
VAROITUS
Jos keskipaikan selkänoja käännetään vapauttakaa ja säätäkää keskipaikan niskasuojaa, ks. aikaisempaa lukua "Niskatuki keskipaikalla takana".
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina
ylöskääntämisen jälkeen.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas sähköisesti*
Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun laitimmaiset selkänojat
käännetään. Vetäkää selkänojan salpaja kääntäkää samalla selkahva ylös
känoja eteen. Salvan punainen merkki
ilmaisee, ettei selkänoja ole enää lukittu.
HUOM
Kun selkänojat on käännetty, pitää niskasuojia siirtää hieman eteenpäin, etteivät ne
ota kiinni istuintyynyyn.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
84
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
1. Etäavaimen pitää olla avainasennossa II.
2. Painakaa painiketta reunimmaisten takaniskatukien kääntämiseksi siten, että
näkyvyys taaksepäin paranee.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
VAROITUS
Älkää kääntäkö reunimmaisia niskatukia
alas, jos jollain reunapaikalla on matkustaja.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin,
kunnes kuuluu napsahdus.
Ohjauspyörä
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin ja
siinä on äänitorven ja vakionopeudensäätimen
sekä valikko-, ääni- ja puhelinohjauksen painikkeet.
Säätö
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä.
03
VAROITUS
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen*
yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta
säätää, ks. Säädettävä ohjauspyörän vastus*
(s. 252).
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
3. Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Etuistuimet (s. 81)
Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 82)
Ohjauspyörän säätö.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
syvyyssuunnassa:
1. Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseenne päin.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
85
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Painikesarjat*
Äänitorvi
Ohjauspyörän sähkölämmitys**
Ohjauspyörää voidaan lämmittää sähköisesti.
Tehtävä
03
Painikesarjat ohjauspyörässä.
Vakionopeudensäädin* (s. 194)
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
Äänentoiston ja puhelimen ohjaus, ks.
erillistä lisäosaa Sensus Infotainment
Äänitorvi.
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin
antamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjauspyörän sähkölämmitys** (s. 86)
Painikkeen sijainti voi vaihdella muista valituista
varusteista ja markkina-alueesta riippuen.
Painamalla painiketta toistuvasti vaihdetaan seuraavien toimintojen välillä:
Tehtävä
Ilmoitus
Pois toiminnasta
Painikkeen merkkivalo
sammuksissa
Lämmitys
Painikkeen merkkivalo
palaa
Automaattinen ohjauspyörän lämmitys
Kun ohjauspyörän lämmityksen automaattinen käynnistys on käytössä, ohjauspyörän
lämmitys käynnistyy käynnistettäessä moottori. Automaattinen käynnistys tapahtuu, kun
86
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
auto on kylmä ja ympäristön lämpötila alle n.
10 °C. Ottakaa toiminto käyttöön/poistakaa
se käytöstä valikkojärjestelmässä MY CAR
(s. 110).
Valokatkaisimet
Säätimen asento
Valokatkaisimella sytytetään ja säädetään
ulkovaloja. Sitä käytetään myös säätämään
näyttö- ja mittaristovalaistusta sekä tunnelmavaloja (s. 96).
Katsaus valokatkaisimiin
HUOM
Huomiovaloissa ja etuseisontavaloissa
käytetään samoja lamppuja. Valaistusteho
on suurempi, kun lamppuja käytetään huomiovaloina.
Tila
Sisältö
03
HuomiovalotA, kun auton virtaavain on asennossa II tai moottori on käynnissä.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Katsaus valokatkaisimiin.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen ja tunnelmavalojen säätöpyörä*
Sumutakavalon painike
Ajo- ja seisontavalojen säädin
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä8
Huomiovalot, etusivuvalot ja
takaseisontavalot/takasivuvalot,
kun auton virta-avain on asennossa II tai moottori on käynnissä.
Positio-/seisontavalot/sivuvalot,
kun auto on pysäköitynä.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Huomiovalot, etusivuvalot ja
takaseisontavalot/takasivuvalot
päivänvalossa, kun auton sähköjärjestelmä on avainasen-
8
Ei ole aktiivisilla Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
87
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Tila
Sisältö
nossa II tai moottori on käynnissä.
Lähivalot ja positio-/seisontavalot/sivuvalot heikossa päivänvalossa tai pimeässä tai kun
sumutakavalo tai tuulilasinpyyhkimet jatkuvalla pyyhinnällä on
aktivoitu.
03
Toiminto Tunnelin havaitseminen (s. 90)* on aktivoitu.
Toimintoa Aktiiviset kaukovalot
(s. 91)* voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan kytkeä, kun
lähivalot ovat käytössä.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja seisonta-/sivuvalot.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
A
Mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen avaimen asennosta, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79).
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on
raskaasti kuormattu.
1. Antakaa moottorin olla käynnissä tai pitäkää auton sähköjärjestelmä avainasennossa I.
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin
valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Sijaitsevat etupuskurissa tai sen alapuolella.
Volvo suosittelee, että asentoa
käytetään ajettaessa niin kauan, kun liikennetilanteet tai sääolosuhteet eivät ole epäsuotuisia
toiminnolle Aktiiviset kaukovalot*.
88
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Säätöpyörän asennot eri kuormitustapauksille.
Vain kuljettaja.
Kuljettaja sekä matkustaja istuimellaan
edessä
Henkilö kaikilla istuimilla
Henkilö kaikilla istuimilla sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Kuljettaja sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Autoissa, joissa on aktiiviset Xenon-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä niissä siksi ole säätöpyörää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Seisontavalo (s. 89)
Huomiovalot (s. 89)
Kauko-/lähivalot (s. 90)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontavalo
Huomiovalot
Positio-/seisontavalot sytytetään valokatkaisimen säätimellä.
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai moottori käynnissä, huomiovalot
aktivoidaan automaattisesti päivänvalossa.
Huomiovalot päivällä DRL
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline
- se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän
voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
03
Valokatkaisin seisontavalojen asennossa.
(numerokilAsettakaa säädin asentoon
ven valaistus syttyy samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai moottori käynnissä, etupään positio-/seisontavalojen asemesta palavat huomiovalot.
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
takaseisontavalot syttyvät takana olevien
huomion herättämiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta katkaisimen asennosta tai siitä,
missä avainasennossa auton sähköjärjestelmä on.
Valokatkaisin asennossa AUTO.
Kun valokatkaisin on asennossa
, huomiovalot (Daytime Running Lights - DRL) aktivoituvat automaattisesti, kun autolla ajetaan
päivänvalossa. Kojelaudan päällä oleva valotunnistin vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille
hämärtäessä tai kun päivänvalo ei enää riitä.
Lähivaloille vaihdetaan myös silloin, kun tuulilasinpyyhkimet tai sumutakavalo aktivoidaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valokatkaisimet (s. 87)
89
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Tunnelin havaitseminen*
Kauko-/lähivalot
Tunnelin havaitsemistoiminto vaihtaa valot
huomiovaloilta lähivaloille, kun auto ajaa tunneliin. N. 20 sekuntia tunnelista ulos ajamisen
jälkeen vaihdetaan taas huomiovaloille.
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai moottori käynnissä, lähivalot aktivoidaan automaattisesti huonoissa valaistusolosuhteissa.
Toiminto Tunnelin havaitseminen on sadetunnistimella varustetussa autossa*. Tunnistin
havaitsee ajamisen tunneliin ja vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille. N. 20 sekuntia tunnelista ulos ajamisen jälkeen vaihdetaan taas
huomiovaloille. Jos tämän ajan kuluessa ajetaan seuraavaan tunneliin, lähivalot pysyvät
käytössä. Siten vältetään usein toistuvat muutokset auton valoissa.
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
, lähivalot palavat aina, kun moottori on
käynnissä tai kun avainasento II on aktiivinen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kauko-/lähivalot (s. 90)
Valokatkaisimet (s. 87)
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisin.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Lähivalot
Kun valokatkaisin on asennossa
, lähivalot aktivoidaan automaattisesti hämärän
9
90
, lähiKun valokatkaisin on asennossa
valot palavat aina, kun moottori on käynnissä
tai kun avainasento II on aktiivinen.
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti
ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Kaukovalot
Huomatkaa, että valokatkaisimen pitää olla
, jotta tunnelin havaitsemiasennossa
nen toimii.
•
•
tullen tai kun päivänvalo ei enää riitä. Lähivalot aktivoidaan myös automaattisesti, jos tuulilasinpyyhkimet tai sumutakavalo ovat käytössä.
Kun lähivalot palavat.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun valokatkai9 tai
sin on asennossa
. Kaukovalojen aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään
vetämällä ohjauspylvään vipua ohjauspyörää
kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se. Vaihtoehtoisesti voidaan kaukovalojen aktivointi
poistaa vetämällä ohjauspylvään vipua
kevyesti ohjauspyörää kohti.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Lisävalot*
Jos autossa on lisävalot, kuljettaja voi valikkojärjestelmässä MY CAR valita, pitääkö niiden olla sammutettuina vai syttyä/sammua
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
samanaikaisesti kaukovalojen10 kanssa, ks.
MY CAR (s. 110).
Valonheittimet - valokuvion sovitus
(s. 98)
Tunnelin havaitseminen* (s. 90)
Aktiiviset kaukovalot - AHB
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Aktiiviset kaukovalot*
Toiminto Aktiiviset kaukovalot havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai
edellä ajavan ajoneuvon takavalot ja vaihtaa
tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Ksenonvalonheittimet häikäisevät vain valokeilan sillä
osalla, joka osoittaa suoraan ajoneuvoon.
Valot palautuvat kaukovaloille, kun valoa ei
enää havaita.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet* (s. 93)
Aktiiviset kaukovalot* (s. 91)
Valokatkaisimet (s. 87)
Aktiiviset kaukovalot (Active High Beam AHB) on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa
olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon
tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Toiminto
voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon.
Halogeenivalonheittimillä varustetut autot
Valot palaavat kaukovaloiksi muutama
sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei
enää havaitse vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.
03
Lähivalot suoraan vastaantulevaa ajoneuvoa
kohti, mutta edelleen kaukovalot ajoneuvon
molemmilla puolilla.
Valot vaihtuvat täysiksi kaukovaloiksi muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitsee vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai edellä ajavan ajoneuvon
takavaloja.
Ksenon-ajovaloilla varustetut autot
Erotuksena sille, mitä tapahtuu tavanomaisessa himmennyksessä, valokeila valaisee
edelleen kaukovaloilla vastaan tulevan tai
edessä olevan auton molemmille puolille,
mutta suoraan ajoneuvoa kohti osoittava
valokeila himmennetään.
10
Korjaamon pitää yhdistää lisävalot sähköjärjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
91
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Aktivointi/aktivoinnin poisto
AHB voidaan aktivoida, kun valokatkaisimen
(edellyttäen, ettei
säädin on asennossa
toimintoa ole deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 110)).
Käsinkäyttö
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.
03
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi
heikentää toimintaa tai saada yhden tai
useamman kamerasta riippuvan toiminnon
lakkaamaan.
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisin asennossa
AUTO.
Toiminto voi aktivoitua ajettaessa pimeän
aikaan vähintään ajonopeudella 20 km/h.
AHB:n aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään
vetämällä ohjauspylvään vasempaa vipua
ohjauspyörää kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se. Deaktivointi kaukovalojen yhteydessä aiheuttaa sen, että valaistus vaihdetaan
suoraan lähivaloille.
Kun AHB on käytössä, symboli
palaa
valkoisena mittariston infonäytössä.
Kaukovalojen palaessa symboli palaa sinisenä. Ksenon-valonheittimien tapauksessa
näin käy myös silloin, jos kaukovalot on osit-
92
tain himmennetty, ts. heti kun valokeila valaisee lähivaloja voimakkaammin.
Jos ilmoitus Active high beam tilap. ei
käytettävissä Kytke käsin esitetään mittariston infonäytössä, vaihtaminen kauko- ja
lähivalojen välillä pitää tehdä manuaalisesti.
Valokatkaisin voi kuitenkin olla asennossa
. Sama on voimassa myös, jos ilmoitus
Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso
esitetään.
käyttöohjekirjaa ja symboli
Symboli
sammuu, kun nämä ilmoitukset esitetään.
AHB voi olla tilapäisesti pois käytöstä,
esim.sumun ollessa tiheää tai sateen voimakasta. Kun AHB jälleen saadaan käyttöön, tai
tuulilasin tunnistimet eivät enää ole peitossa,
syttyy.
ilmoitus sammuu ja symboli
VAROITUS
AHB on apuväline, jolla käytetään parhaita
mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikennetai sääolosuhteet sitä edellyttävät.
TÄRKEÄÄ
Esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla tarpeen vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen
välillä:
•
•
•
•
•
Rankkasade tai sankka sumu
Alijäähtyneen sateen yhteydessä
Lumipyry tai räntäsade
Kuutamo
Ajettaessa heikosti valaistuissa taajamissa
•
Kun edellä olevan liikenteen valot
valaisevat heikosti
•
Jos tiellä tai sen reunassa on jalankulkijoita
•
Jos tien läheisyydessä on voimakkaasti heijastavia esineitä, kuten kylttejä
•
Kun esim. tiekaide peittää vastaan
tulevan liikenteen valot
•
Kun liittyvillä teillä on liikennettä
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
•
•
Mäenharjoilla tai notkoissa
Aktiiviset Xenon-valonheittimet*
Jyrkissä mutkissa.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet on suunniteltu
antamaan maksimaalisesti valoa kaarteissa ja
risteyksissä, mikä parantaa samalla turvallisuutta.
Lisätietoja kameratunnistimen rajoituksista,
ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 227).
Aktiiviset Xenon-valonheittimet ABL
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 90)
Valokatkaisimet (s. 87)
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen)
ja aktivoitu (oikea).
Jos auto on varustettu aktiivisilla ksenonvalonheittimillä (Active Bending Lights – ABL),
valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän liikettä mahdollisimman tehokkaan
valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä, ja siten myös turvallisuuden lisäämiseksi.
MY CAR (s. 110)). Toiminnon vian yhteydessä palaa symboli
mittaristossa
samalla, kun infonäyttö esittää selittävän
tekstin ja lisäksi palavan symbolin.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Ajovalojärjestelmän toimintahäiriö Tarvitsee huollon
Järjestelmä ei
toimi. Hakeutukaa korjaamolle,
jos ilmoitus säilyy. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
03
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Toiminto11 voidaan deaktivoida/aktivoida
valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 110).
Valokuvion säätö, ks. Valonheittimet - valokuvion sovitus (s. 98).
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto (edellyttäen, ettei sitä ole
deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR,
11
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
93
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Kaarrevalot
Takasumuvalo
Aktiivisissa ksenon-valonheittimissä on kaarrevalot, jotka valaisevat tilapäisesti vinosti
auton edessä olevaa aluetta siihen suuntaan,
johon ohjauspyörää käännetään tai jonka
puoleista suuntavilkkua käytetään.
Kun näkyvyys on huono sumun vuoksi, voidaan käyttää takasumuvaloa, joka ilmoittaa
muille tielläliikkujille edessä olevasta ajoneuvosta.
Lisäksi molemmat kaarrevalot sytytetään
peruutettaessa valaistuksen täydentämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kauko-/lähivalot (s. 90)
Aktiiviset kaukovalot* (s. 91)
Valokatkaisimet (s. 87)
Takasumuvalon painike.
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain, kun
avain on asennossa II tai moottori on käyntai
nissä ja valokatkaisin asennossa
.
Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi
päälle/pois. Takasumuvalon merkkivalo
mittaristossa ja painikkeessa oleva valo palavat, kun takasumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan tai valokatkaisin asetetaan asentoon
tai
.
94
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Toiminto aktivoituu, kun kauko- tai lähivalot
ovat käytössä ja auton nopeus alle n.
30 km/h.
•
•
•
HUOM
Sumutakavalon käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valokatkaisimet (s. 87)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Jarruvalot
Varoitusvilkut
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia
vilkuttamalla auton kaikkia suuntavaloja, kun
tämä toiminto on aktivoitu.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljin painetaan
alas. Lisäksi ne syttyvät, jos jokin kuljettajan
tukijärjestelmistä Mukautuva nopeudensäädin
(s. 197), City Safety (s. 214) tai Törmäysvaroitin (s. 221) jarruttaa autoa.
Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
ks. Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 275).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Suuntavalot (s. 96)
03
Tietoja hätäjarruvaloista ja automaattisista
varoitusvilkuista, ks. Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 275).
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti,
kun autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että
hätäjarruvalot ovat aktivoituneet ja nopeus
alittaa 10 km/h. Varoitusvilkut pysyvät aktiivisina, kun on pysähdytty, ja sammuvat automaattisesti, kun lähdetään jälleen liikkeelle, tai
jos painiketta painetaan. Lisätietoja hätäjarruvaloista ja automaattisista varoitusvilkuista,
95
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Suuntavalot
Suuntavalosymbolit
Matkustamovalaistus
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä,
kuinka pitkälle alas tai ylös vipua siirretään.
Vilkkusymbolit, ks. Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s. 71).
Matkustamovalaistus aktivoidaan/deaktivoidaan etu- ja takaistuimen yläpuolella olevien
säätimien painikkeilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Varoitusvilkut (s. 95)
G021149
03
Suuntavalot.
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai
alaspäin ensimmäiseen asentoon ja
vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa. Toiminto voidaan aktivoida/
deaktivoida valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 110).
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai
alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
96
Lukuvalo, oikea puoli
Matkustamovalaistus
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan
sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti
30 minuutin kuluessa siitä, kun:
•
moottori on sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria
ei ole käynnistetty.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Kattovalaistus edessä
Kuormatilan valaistus
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu,
kun takaluukku avataan tai suljetaan.
Taempi kattovalaistus
Valaistusautomatiikka
Matkustamovalaistuksen painikkeella voidaan
valita matkustamon valaistukselle kolme tilaa:
G021150
•
Taempi kattovalaistus.
Valot sytytetään tai sammutetaan ko. painiketta painamalla.
Autoonnousuvalot
Autoonnousuvalot (ja matkustamovalaistus)
syttyvät ja sammuvat, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan.
Käsinekotelon valo
Käsinekotelon valaistus syttyy ja sammuu,
kun luukku avataan tai suljetaan.
Meikkipeilin valaistus
Meikkipeilin (s. 148) syttyy ja sammuu, kun
kansi avataan tai suljetaan.
Pois - oikea puoli painettuna sisään,
valaistusautomatiikan aktivointi on poistettu.
•
Neutraaliasento – valaistusautomatiikka
on aktivoitu.
•
Päällä - vasen puoli painettuna sisään,
matkustamon valaistus palaa.
Neutraalitila
Kun painike on neutraaliasennossa, matkustamon valaistus syttyy ja sammuu automaattisesti seuraavan mukaisesti.
Valaistus syttyy ja jää palamaan kahdeksi
minuutiksi, jos jokin ovi on auki.
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.
Tunnelmavalot*
Kun tavallinen matkustamovalaistus on sammunut ja moottori käy, muutamia valodiodeja
palaa, mm. kattovalaistuksessa heikon valon
antamiseksi ja tunnelman kohottamiseksi ajon
aikana. Valo mahdollistaa myös sen, että
pimeänä vuorokaudenaikana on helpompi
nähdä esineet säilytyslokeroissa jne. Tämä
valaistus sammuu hetken tavallisen matkustamovalaistuksen jälkeen, kun auto lukitaan.
Valaistuksen voimakkuutta säädetään valokatkaisimen (s. 87) säätöpyörällä.
03
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
•
auton lukitus avataan etäavaimella tai
avainliuskalla, ks. sivu Etäavain - toiminnot (s. 161) tai Irrotettava avainliuska oven lukituksen avaaminen (s. 165)
•
moottori sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
•
•
moottori käynnistyy
auto lukitaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
97
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Paluuvalaistuksen kesto
Lähestymisvalaist. kesto
Valonheittimet - valokuvion sovitus
Saattovalaistus käsittää lähivalot, seisontavalot, ulkotaustapeilien valot, numerokilven
valon, sisäkattovalaistuksen ja autoonnousuvalot.
Turvavalaistus käsittää seisontavalot, ulkotaustapeilien valot, numerokilven valon, sisäkattovalaistus ja autoonnousuvalot.
Jos auto on varustettu aktiivisilla ksenonvalonheittimillä ja siinä on toiminto Aktiiviset kaukovalot, pitää valokuvio asettaa uudelleen siirryttäessä oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseen liikenteeseen, ja päinvastoin.
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
1. Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta.
2. Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se. Toiminto aktivoidaan samalla
tavalla kuin kaukovalovilkku, ks. Kauko-/
lähivalot (s. 90).
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoituessa lähivalot, seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot
palavat.
Turvavalaistus sytytetään kauko-ohjaimella,
ks. Etäavain - toiminnot (s. 161), ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Kun toiminto aktivoidaan kauko-ohjaimella,
seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot,
rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
Aika, jonka turvavalaistus palaa, voidaan säätää valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY
CAR (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Paluuvalaistuksen kesto (s. 98)
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan
säätää valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY
CAR (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
98
Lähestymisvalaist. kesto (s. 98)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet*
Autoissa, joissa ei ole toimintoa Aktiiviset
kaukovalot*, ei valokuvion sovitusta tarvitse
tehdä. Valokuvio on muotoiltu siten, että vastaantuleva liikenne ei häikäisty.
Aktiivisilla kaukovaloilla varustetussa autossa
pitää valokuvio sovittaa. Auton pitää seistä
paikallaan ja moottorin olla joutokäynnillä, kun
valokuvio vaihdetaan oikean- ja vasemmanpuoleisen liikenteen kesken.
Valokuvio vaihdetaan valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 110).
Halogeenivalonheittimet
Valokuviota ei tarvitse sovittaa. Valokuvio on
muotoiltu siten, että vastaantuleva liikenne ei
häikäisty.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Lasinpyyhkimet ja huuhtelulaite puhdistavat
tuulilasin ja takalasin. Valonheittimet puhdistetaan suurpainehuuhtelulla.
Tuulilasinpyyhkimet12
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä
aikayksikköä kohti säätöpyörällä,
kun jaksopyyhintä on valittuna.
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella
nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin talvella aktivoit lasinpyyhkimet,
varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu
pois tuulilasista (ja takalasista).
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päällä/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun
pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin
pitää olla märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Kun sadetunnistin aktivoidaan, painikkeen
valo syttyy ja sadetunnistimen symboli
näytetään mittaristossa.
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton
olla käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun
pitää olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
03
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla paini. Pyyhkimet tekevät pyyhkäisyliikketta
keen.
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Aktivoinnin poistaminen
Pyyhinsulkien huoltoasento
Tuulilasin/pyyhinsulkien puhdistus ja pyyhinsulkien vaihto, ks. Pyyhkimien sulat (s. 361)
ja Autonpesu (s. 383).
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
12
Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Sulkekaa sadetunnistin painamalla painiketta
tai siirtäkää vipua alaspäin toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin deaktivoidaan automaattisesti,
kun etäavain poistetaan virtalukosta tai viisi
minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.
Pyyhinsulkien vaihto ja pyyhinsulkien huoltoasento, ks. Pyyhkimien sulat (s. 361). Huuhtelunesteen täyttö, ks. Huuhteluneste - täyttö (s. 363).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
99
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet
voivat käynnistyä ja vaurioitua. kaaPoista
sadetunnistin toiminnasta, kun auto käy tai
etäavain on asennossa I tai II. Mittariston
symboli poistuu ja painikkeen valo sammuu.
03
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
Takalasin pyyhintä ja huuhtelu
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen kiinni.
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun
yhteydessä.
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä
n. 1 litra ja ilmoitus huuhtelunesteen lisäämisestä näytetään mittariston näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille.
Tällä ensisijaistetaan tuulilasin puhdistus ja
näkyvyys sen läpi.
Huuhtelutoiminto.
Tuulilasin huuhtelu
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä ja valonheittimet huuhdellaan.
Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus
Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä
olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin
huuhtelu ja pyyhintä.
HUOM
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sulkee moottorin, jos se
ylikuumenee. Takalasinpyyhin toimii jälleen
jäähtymisjakson jälkeen (30 sekuntia tai
pidempi, riippuen moottorin lämpötilasta ja
ulkolämpötilasta).
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
100
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
käynnistyy jaksopyyhintätilassa13. Toiminto
lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois
päältä.
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.
Ikkunannostimet
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden
ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain
kyseistä ikkunannostinta.
HUOM
VAROITUS
Sadetunnistimella varustetuissa autoissa
aktivoituu takalasin lämmitys peruutettaessa, jos tunnistin on aktivoituna ja
sataa.
Jos autossa on lapsia, muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimilta valitsemalla
avainasento 0 ja ottakaa etäavain
mukaanne, kun poistutte autosta. Tiedot
avaimen asennoista - ks. Avaimen asennot
- toiminnot eri tasoilla (s. 79).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
VAROITUS
Valvokaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristukseen, jos ikkunoita suljetaan. Tehkää näin myös etäavainta käytettäessä.
Huuhteluneste - täyttö (s. 363)
03
Käyttö
Huuhteluneste - laatu ja määrä (s. 402)
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen
avaussalpa, ks. Lapsilukko - sähköinen
aktivointi* (s. 178).
Säätimet, takaikkunat
Säätimet, etuikkunat
VAROITUS
Valvokaa, ettei kukaan takaistuimella matkustava joudu puristukseen, kun suljette
ikkunoita kuljettajan oven säätimillä.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
13
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan sulkea. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
101
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden
ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain
ko. ikkunannostinta. Vain yhtä säädinpaneelia
kerrallaan voidaan käyttää.
03
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, avainasennon pitää olla vähintään I - ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79). Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutamia minuutteja
etäavaimen poistamisen jälkeen - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna
avataan, jos jokin estää sen liikkeen. On mahdollista ohittaa puristumissuoja, kun sulkeminen on keskeytynyt esim. jäänmuodostuksen
yhteydessä. Kahden peräkkäisen keskeytyneen sulkemisen jälkeen puristumissuoja ohitetaan ja automaattinen toiminto suljetaan
lyhyeksi ajaksi, nyt sulkeminen voidaan tehdä
pitämällä painiketta jatkuvasti nostettuna.
HUOM
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran
ääntä, kun takaovien ikkunoita on avattu,
on avata hieman myös etuovien ikkunoita.
Käyttö ilman automatiikkaa
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin
kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.
102
Käyttö automatiikalla
Taustapeilit - ulko
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna
liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
ovessa olevalla säätövivulla.
Käyttö etäavaimella ja
keskuslukituksella
Etäavaimella ulkopuolelta tai sisäpuolelta keskuslukituksella tapahtuva sähkökäyttöisten
ikkunannostimien käyttö, ks. Kauko-ohjain
(s. 157) ja Lukitus/lukituksen avaaminen sisäpuolelta (s. 174).
Asettaminen uudelleen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se
toimii oikein.
1. Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti
ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa ja pitäkää painike tässä asennossa sekunnin ajan.
2. Päästäkää painike hetkeksi.
3. Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksi sekunniksi.
VAROITUS
Puristumissuojuksen toiminta edellyttää
uutta asetusta.
Säätimet, ulkotaustapeilit.
Säätö
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
VAROITUS
Molemmat peilit ovat laajakulmatyyppisiä
hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Kohteet
voivat näyttää olevan kauempana kuin ne
todellisuudessa ovat.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Asetusten tallennus14
Taustapeilien ja kuljettajan istuimen asentojen
tallennus voidaan jokaisen etäavaimen osalta
tallentaa auton avainmuistiin*, ks. Etäavain personalisointi* (s. 158).
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä14
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään.
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili palautuu automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai
aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä14
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kaukoohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti sisään/ulos.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 110).
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen toimisi oikein:
1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L
ja R.
Automaattinen taustapeilin
kääntäminen pysäköitäessä14
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili
käännetään automaattisesti kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään. Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili palaa automaattisesti
alkuperäiseen asentoonsa hetken kuluttua.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 110).
14
Automaattinen himmennys*
Jotta taustapeileissä voi olla tämä toiminto,
sisätaustapeilissä on myös oltava automaattinen himmennys, ks. Taustapeili - sisä
(s. 104).
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään:
1. Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti (avainasennon pitää olla vähintään
I).
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
03
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L
ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus (s. 98) tai turvavalaistus (s. 98) on
valittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeili - sisä (s. 104)
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys
(s. 104)
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 82).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
103
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit sähkölämmitys
Automaattinen sulatus voidaan valita valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 110).
Sähkölämmitystä käytetään jään ja huurun
poistamiseen takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Taustapeili - sisä
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä. Vaihtoehtoisesti
taustapeili himmenee automaattisesti.
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
03
Himmennyksen säädin
Takalasin ja sähkölämmitteisten ulkotaustapeilien
sähkölämmitys
Toimintoa käytetään jään ja huurun poistamiseen takalasilta ja ulkotaustapeileiltä.
Painikkeen painaminen käynnistää lämmityksen. Painikkeessa oleva valo osoittaa, että
toiminto on aktiivinen. Sulkekaa lämmitys
heti, kun jää/huuru on hävinnyt, ettei akku
kuormitu tarpeettoman paljon. Toiminto sulkeutuu kuitenkin automaattisesti tietyn ajan
kuluttua.
Ulkotaustapeilien ja takalasin huuru/jää poistetaan automaattisesti, jos auto käynnistetään
matalammassa ulkolämpötilassa kuin +7 °C.
104
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Manuaalinen himmennys
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana
olevien valot häiritsevät:
1. Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Manuaalisen him-
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
mennyksen säädintä ei ole automaattisella
himmennyksellä varustetussa peilissä.
Taustapeilissä on kaksi tunnistinta, yksi
eteen- ja yksi taaksepäin suunnattu, jotka toimivat yhdessä tunnistaakseen ja eliminoidakseen häikäisevän valon. Eteenpäin suunnattu
tunnistin havaitsee ympäröivän valon, kun
taas taaksepäin suunnattu tunnistaa takana
ajavan ajoneuvon valonheittimien valon.
Kompassi*
Kalibrointi
Taustapeilissä on näyttö, joka näyttää, mihin
kompassisuuntaan auton keula osoittaa.
Kompassi voi tarvita kalibrointia, jotta se
näyttää suunnat oikein.
Käsittely
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa
siirretään usean magneettisen vyöhykkeen
verran.
Tehkää kalibrointi seuraavasti:
1. Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit, häikäisysuojat tai esineet istuimella
tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten,
että niihin ei pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa heikennetään.
Kompassi (s. 105) voidaan valita vain automaattisella himmennyksellä varustettuun
taustapeiliin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Taustapeilit - ulko (s. 102)
03
2. Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.) toiminnasta ja tarkistakaa, että
kaikki ovet ovat kiinni.
Kompassilla varustettu taustapeili.
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S
(etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun
auto käynnistetään tai kun avainasento II on
aktiivinen, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 79). Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi painakaa taustapeilin alasivulla
olevaa painiketta esim. paperiliittimellä.
HUOM
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3. Pitäkää taustapeilin alapuolella olevaa
painiketta painettuna n. 3 sekuntia (käyttäkää esim. paperiliitintä). Kulloisenkin
magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
105
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
7. Sähkölämmitteisellä tuulilasilla varustetut autot*: Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle, tehkää kalibrointi edellä
olevan kohdan 6 mukaisesti tuulilasin
sähkölämmitys aktivoituna, ks. Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta
(s. 130).
G030295
03
8. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Magneettiset vyöhykkeet.
4. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–
15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
Kattoluukku*
Kattoluukkua voidaan ohjata katossa olevalla
säätimellä.
Kattoluukun sisäinen aurinkosuojus suljetaan
manuaalisesti.
Kattoluukkuun kuuluu ilmanohjain.
Kattoluukun käyttösäädin on sijoitettu kattoon. Kattoluukku voidaan avata pystysuoraan takareunasta tai vaakasuoraan. Avaimen
asennon pitää olla I tai II, jotta kattoluukku
voidaan avata.
Vaakasuora avaaminen
6. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km/h:n ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin valmistumisesta. Ajakaa
tämän jälkeen vielä 2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.
G017823
5. Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki
C, tai painakaa taustapeilin alareunassa
olevaa painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki C näytetään.
Vaakasuora avaaminen, taakse-/eteenpäin.
Avaaminen, automaattinen
Avaaminen, manuaalinen
Sulkeminen, manuaalinen
Sulkeminen, automaattinen
106
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Kattoluukun avaamiseksi kokonaan vetäkää
säädin taaksepäin automaattisen avaamisen
asentoon ja vapauttakaa se.
Avatkaa manuaalisesti vetämällä säädintä
taaksepäin painokohtaan. Luukku liikkuu
kohti täysin auki -asentoa niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna.
Sulkeminen
Sulkekaa manuaalisesti painamalla säädintä
eteenpäin manuaalisen sulkemisen painokohtaan. Luukku liikkuu kohti kiinni -asentoa niin
kauan kuin painiketta pidetään painettuna.
Sulkeminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista kattoluukun virta
valitsemalla avainasento 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaanne, kun autosta poistutaan. Tiedot avaimen asennoista - ks.
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 79).
03
Pystysuora avaaminen
G021345
Avaaminen
VAROITUS
Sulkekaa automaattisesti painamalla säädin
automaattisen sulkemisen asentoon ja
vapauttakaa.
Virransyöttö kattoluukulle katkaistaan valitsemalla avainasento 0 ja poistamalla etäavain
virtalukosta.
G028900
Puristumisvaara, kun kattoluukku suljetaan. Kattoluukun puristumissuojus toimii
vain automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei manuaalisen.
Pystysuora avaaminen, ylös takareunasta.
Avatkaa painamalla säätimen takareunaa
ylöspäin.
Sulkekaa vetämällä säätimen takareunaa
alaspäin.
Lukkonupin pitkällä painalluksella suljetaan
kattoluukku ja kaikki ikkunat, ks. Etäavain toiminnot (s. 161) ja Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 174). Ovet ja takaluukku lukitaan. Jos sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa lukituspainiketta uudelleen.
VAROITUS
Jos kattoluukku suljetaan, valvokaa, ettei
kukaan jää puristuksiin.
Aurinkosuojus
Kattoluukkuun kuuluu sisäinen, manuaalisesti
siirrettävä aurinkosuojus. Kun kattoluukku
avataan, aurinkosuojus siirtyy automaattisesti
taaksepäin. Tarttukaa kahvaan ja työntäkää
suojusta eteenpäin sen sulkemiseksi.
}}
107
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Puristumissuoja
Valikkokäsittely - mittaristo
Valikkokatsaus - mittaristo
Kattoluukussa on puristumissuojus, joka laukeaa automaattisen sulkemisen yhteydessä,
jos jokin esine salpaa luukun. Eston yhteydessä kattoluukku pysähtyy ja avautuu sen
jälkeen automaattisesti viimeisimpään aukioloasentoon.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
ohjataan valikoita (s. 108), jotka esitetään
infonäytössä mittaristossa (s. 65). Esitettävät
valikot riippuvat avainasennosta (s. 79).
Mittariston infonäytössä esitettävät valikot riippuvat avainasennosta (s. 79).
Jotkut seuraavista valikkovaihtoehdoista
edellyttävät, että toiminto ja laite on asennettu
autoon.
Asetukset*
Ilmanohjain
Teemat
Kontrastitila/Väritila
Huoltotila
Ilmoitukset15
Öljymäärä16
Esivalmistelu
Näyttö ja valikkokäsittelyn säätimet.
OK – pääsy ilmoitusluetteloon sekä vahvistaa ilmoitukset.
Kattoluukkuun kuuluu ilmanohjain, joka käännetään ylös kattoluukun ollessa auki.
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen
välillä.
RESET – nollaa aktiivisen toiminnon. Käytetään tietyissä tapauksissa valitsemaan/
aktivoimaan toiminto, ks. selostusta ko.
toiminnon kohdalta.
Jos on saatu ilmoitus, (s. 109), se on vahvistettava painamalla OK valikoiden näyttämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
108
Ilmoitukset - käsittely (s. 110)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ajotietokoneen nollaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 66)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Viestit
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus
infonäytössä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy
varoenA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Huolla hetiA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton välitöntä
tarkastusta varten.
Huoltoa tarvitaanA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Ks. käsikirjaaA
Lukekaa omistajan käsikirja.
Varaa aika
huoltoon
15
16
Aika varata huolto – ottakaa yhteys korjaamoonB.
Ilmoitusten määrä ilmoitetaan suluissa.
Tietyt moottorit.
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Määräaikaishuollon aika
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Ajankohtaan vaikuttavat
ajomäärä, kuukausien
määrä edellisestä huollosta sekä moottorin
käyntiaika ja öljyn laatu.
Vaihteisto
kuuma
Rajoita
nopeutta
Ajakaa rauhallisemmin tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla. Kytkekää
vaihde pois ja antakaa
moottorin käydä joutokäynnillä, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Huolto myöhässä
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata
mahdollisesti vaurioituneita osia – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Kriittinen vika. Pysäyttäkää auto heti turvallisella
tavalla ja ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Vaihteisto
Tarvitsee
öljynvaihdon
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Vaihteisto
kuuma
Pysähdy turvallisesti
Odota jäähtymistä
Tilapäisesti
suljettuA
Vaihteisto
Rajoitettu
toiminta
Vaihteisto ei selvitä täyttä
kapasiteettia. Ajakaa
varovasti, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon
aikana tai seuraavan
käynnistyksen jälkeen.
Akun varaus
matala Virransäästötila
Äänentoistojärjestelmä
suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa akku.
Jos osoitus toistuu, ottakaa yhteys korjaamoonB.
A
B
C
03
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä,
missä ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Lisätietoja automaattivaihteistosta, ks. Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 269).
}}
109
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
03
Ilmoitukset - käsittely (s. 110)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108)
Ilmoitukset - käsittely
MY CAR
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
voidaan vahvistaa ja selata ilmoituksia (s. 109),
jotka esitetään mittariston infonäytössä.
MY CAR on valikkolähde, joka käsittelee
useita auton toimintoja, esim. City Safety™,
lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen
nopeus, kellon asettaminen jne.
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus näytössä. Vikailmoitus tallennetaan muistilistaan, kunnes vika on korjattu.
Ilmoitus vahvistetaan painamalla OK ohjauspylvään vasemmassa vivussa. Selatkaa ilmoituksia säätöpyörällä (s. 108).
HUOM
Jos ajotietokonetta käytettäessä ilmestyy
varoitusilmoitus, täytyy ilmoitus lukea (painakaa OK), ennen kuin aiempi toiminto
voidaan aktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
110
Valikkokatsaus - mittaristo (s. 108)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tietyt toiminnot ovat vakioita, muut valinnaisia - tarjonta vaihtelee myös markkina-alueittain.
Käsittely
Navigointi valikoissa tapahtuu keskikonsolin
painikkeilla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella
painikesarjalla*.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
painikkeiden sijainti vaihtelee valitusta varustuksesta ja markkina-alueesta riippuen.
MY CAR - avaa valikkojärjestelmän MY
CAR.
OK/MENU - painakaa keskikonsolissa
olevaa painiketta tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää valitaksenne/ruksataksenne korostetun valikkovaihtoehdon tai
tallentaaksenne valitun toiminnon muistiin.
Valikkovaihtoehdot ja hakupolut
Valikkovaihtoehtojen ja hakupolkujen selostus
järjestelmässä MY CAR, ks. lisäosaa Sensus
Infotainment.
03
TUNE - kääntäkää keskikonsolissa olevaa
säädintä ti ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää askeltaaksenne ylös/alas valikkovaihtoehdoissa.
EXIT
EXIT-toiminnot
Riippuen siitä, missä toiminnossa kohdistin
on painettaessa EXIT-painiketta ja millä valikkotasolla, voi tapahtua jotain seuraavista:
•
•
•
•
•
Keskikonsolin ohjauspaneeli ja ohjauspyörän painikesarja. Kuva on kaaviomainen - toimintojen ja
puhelu hylätään
käytössä oleva toiminto keskeytetään
syötetyt merkit poistetaan
viimeksi tehty valinta perutaan
vie ylöspäin valikkojärjestelmässä.
Pitkä painikkeen EXIT painallus vie valikkojärjestelmän MY CAR normaalinäkymään tai jos
ollaan normaalinäkymässä, korkeimmalle
valikkotasolle (päävalikko).
111
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone
Auton ajotietokone voi tallentaa, laskea ja
näyttää eri tietoja matkan aikana.
•
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 118)
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117)
Ajotietokone - sisältö (s. 113)
Tarkastus ja asetukset voidaan tehdä heti,
kun mittariston valaistus on syttynyt automaattisesti lukituksen avaamisen yhteydessä.
Jos mitään ajotietokoneen säätimistä ei käytetä n. 30 sekunnin sisällä kuljettajan oven
avaamisen jälkeen, mittariston valaistus sammuu, jonka jälkeen tarvitaan avainasento II
(s. 79) tai moottorin käynnistys, jotta ajotietokonetta voidaan käyttää.
HUOM
Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin
kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan
aktivoida uudelleen.
•
Kuitatkaa ilmoitus painamalla lyhyesti
vilkkuvivun OK-painiketta.
Ryhmävalikot
Ajotietokoneella on kaksi erilaista ryhmävalikkoa:
•
•
Toiminnot
Mittariston otsikko
Ajotietokoneen toiminnot ja eri otsikot on
lueteltu omissa päättymättömissä silmukoissaan.
112
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
Ajotietokoneen valikot ovat portaattomassa
silmukassa. Yksi vaihtoehdoista on, että ajotietokoneen kolme näyttöä sammuvat ‒ se
osoittaa myös silmukan alkua/loppua.
Toiminnot
Avatkaa toiminnot ja tarkistakaa/säätäkää
niitä seuraavasti:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, "nollatkaa" säätimet ensin painamalla kaksi kertaa
RESET.
2. Painakaa OK - kaikki toiminnot sisältävä
silmukka avataan.
03
3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
4. Lopettakaa painamalla kaksi kertaa
RESET, kun tarkastus/säätö on tehty.
Ajotietokoneen eri toiminnot on lueteltu seuraavassa taulukossa:
Infonäytöt ja ohjauspylvään vivun säädin.
OK - Avaa silmukan, jossa ovat ajotietokoneen toiminnot + aktivoi merkityn vaihtoehdon.
Säätöpyörä - Avaa silmukan, jossa ovat
ajotietokoneen otsikot + selaa vaihtoehtojen välillä.
RESET - Peruu tai nollaa toiminnon tai
poistuu siitä, kun valinta on tehty.
}}
113
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Toiminnot
Tiedot
Ajotietokoneen nollaus
Huomatkaa, että tämä toiminto ei nollaa molempia välimatkamittareita T1 ja T2 - katsokaa taulukkoa osassa "Otsikot" ja osassa "Nollaus" - Keskinopeus/-kulutus saadaksenne tietoja ko. hetkestä.
•
•
03
Keskikulutus
Keskinopeus
Ilmoitukset
Lisätietoja, ks. Ilmoitukset - käsittely (s. 110).
Teemat
Tässä valitaan mittariston (s. 65) ulkonäkö.
Asetukset*
Valitkaa Autom. tai Pois.
Lisätietoja, ks. Yleistä lämmittimestä (s. 142).
Kontrastitila/Väritila
Mittariston valon ja värien voimakkuuden säätö.
Esivalmistelu
Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Ajastin - asettaminen (s. 138).
•
•
•
A
114
Suorakäynnistys
- Symboli Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
- Symboli Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.
Huoltotila
Näyttää kuukausien määrä ja ajomatkan seuraavaan huoltotilanteeseen.
ÖljymääräA
Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 349).
Tietyt moottorit.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Otsikot
Yksi seuraavan taulukon otsikkoyhdistelmistä
voidaan valita näytettäväksi jatkuvasti mittaristossa. Valitkaa haluamanne otsikko seuraavasti:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, "nollatkaa" säätimet ensin painamalla kaksi kertaa
RESET.
2. Kääntäkää säätöpyörää - valinnaisia
otsikkoyhdistelmiä näytetään silmukkana.
03
3. Pysähtykää haluamanne otsikkoyhdistelmän kohdalle.
Kolme ajotietokoneen otsikkoa voidaan näyttää
samanaikaisesti - yksi kussakin "ikkunassa".
Otsikkoyhdistelmät
Tiedot
Akun tila
Välimatkamittari T1 + mittarilukema
Ajomatka tyhjään
akkuun
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin
T1.
Keskikulutus
Välimatkamittari T1 + mittarilukema
Keskinopeus
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin
T1.
Hetkellinen kulutus
Välimatkamittari T2 + mittarilukema
Ajomatka tyhjään säiliöön
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin
T2.
Hetkellinen kulutus
Mittarilukema
kmh<>mph
Ei ajotietokoneen tietoja.
kmh<>mph - ks. osaa "Digitaalinen nopeusnäyttö" (s. 117).
Tämä valinta sammuttaa ajotietokoneen kaikki kolme näyttöä ja
on merkki myös silmukan alusta/lopusta.
}}
115
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Mittariston ajotietokoneen otsikkoyhdistelmä
voidaan vaihtaa koska tahansa ajon aikana.
Menetelkää näin:
•
Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää
haluamanne otsikon kohdalle.
Nollaus - Välimatkamittari
03
Kääntäkää säätöpyörällä esille otsikkoyhdistelmä, joka sisältää nollattavan välimatkamittarin:
•
Painakaa pitkään painiketta RESET valittu välimatkamittari nollataan.
Nollaus - Keskinopeus/-kulutus
1. Valitkaa toiminto Ajotietokoneen
nollaus ja aktivoikaa painamalla OK.
2. Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista
säätöpyörällä ja aktivoikaa painamalla
OK:
•
•
•
l/100 km
km/h
Molempien nollaus
3. Lopettakaa painamalla RESET.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
116
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 118)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - täydentäviä tietoja
Tässä on täydentäviä tietoja joistain toiminnoista.
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus lasketaan viimeisimmästä nollauksesta.
HUOM
Tiettyjä virheilmoituksia saattaa ilmetä, jos
on käytetty polttoainekäyttöistä lämmitintä*.
Keskinopeus
Keskinopeus lasketaan viime nollauksen jälkeen ajetulle ajomatkalle.
Hetkellinen kulutus
Hetkellistä polttoaineenkulutusta koskevat
tiedot päivittyvät jatkuvasti, noin sekunnin
välein. Kun auto kulkee pienellä nopeudella,
kulutus näytetään aikayksikköä kohti - suuremmalla nopeudella se näytetään suhteessa
ajomatkaan.
Eri näyttöyksiköt (km/mailit) voidaan valita katsokaa osaa Yksikön muuttaminen"
(s. 117).
Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään
säiliöön
Ajotietokone esittää likimääräisen matkan,
joka voidaan ajaa säiliössä jäljellä olevalla
polttoaineella.
Kun otsikko Toimintasäde jäljellä näyttää
"----", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
•
Tankatkaa tällöin mahdollisimman pian.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
useampi kulutuskohde (stereot, ikkunoiden/
peilien/istuinten sähkölämmitys, hyvin kylmää
ilmaa ilmastointilaitteesta jne.) on toiminnassa, sitä lyhyemmäksi ajomatka jää.
HUOM
Matkustamon suuren virrankulutuksen
lisäksi myös voimakkaat kiihdytykset ja jarrutukset, suuret nopeudet, raskas kuorma,
matala ulkolämpötila sekä ylämäet aiheuttavat mahdollisen ajomatkan lyhenemisen.
Ajomatka tyhjään akkuun
Kun näyttö esittää "---- km tyhjään
akkuun", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
Näyttö esittää likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa hybridiakussa jäljellä olevalla energiamäärällä.
Laskenta perustuu keskikulutukseen normaalisti kuormatulla autolla, normaaliajossa eikä
liian monia sähkönkulutuskohteita (stereo,
AC, istuinlämmitys jne.) päällä.
HUOM
03
Digitaalinen nopeusnäyttö
Nopeus esitetään päämittaristoon nähden
vastakkaisena yksikkönä (kmh/mph). Jos
esim. asteikon yksiköt ovat mph, ajotietokone
näyttää vastaavan nopeuden yksiköissä km/h
ja päinvastoin.
Yksikön muuttaminen
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos ajotapaa muutetaan.
Matkan ja nopeuden yksikköä (km/miles) voidaan vaihtaa valikkojärjestelmässä MY CAR,
ks. MY CAR (s. 110).
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna pidemmän ajomatkan. Lisätietoja siitä,
kuinka energiankulutukseen voidaan vaikuttaa, katsokaa Volvo Personvagnar -yhtiön
ympäristöfilosofia (s. 21).
Ajomatka sähkökäytöllä
Mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi
sähkökäytöllä pitää sähkökäyttöistä autoa
ajavan myös muistaa säästää virtaa. Mitä
HUOM
Ajotietokoneen lisäksi nämä yksiköt muuttuvat samalla myös Volvon navigointijärjestelmässä*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 118)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
117
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - ajostatistiikka*
Tietoa tehdyistä matkoista tallennetaan, mm.
keskimääräinen polttoaineenkulutus ja keskinopeus, jotka voidaan nähdä keskikonsolin
näytössä pylväsdiagrammina.
Toiminto
distin aivan oikealla vaihtaa tilan ylhäällä ja
alhaalla suhteessa valittuun asteikkoon.
Käsittely
Valikkojärjestelmässä MY CAR voidaan tehdä
eri asetuksia, ks. MY CAR (s. 110) - etsikää
siellä kohta Ajotilasto.
Vaihtoehdon "Nollaa kun ajoneuvo väh. 4 h
pois käynnistä" ollessa merkittynä poistetaan kaikki statistiikka automaattisesti ajon
päätyttyä ja 4 tunnin seisomisen jälkeen.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä Ajostatistiikka alkaa nollasta.
03
• Nollaa kun ajoneuvo väh. 4 h pois
käynnistä - merkitkää ruutu painamalla
ENTER ja peruuttakaa pois valikossa painamalla EXIT.
Ajostatistiikka17.
Polttoaineen- ja sähkönkulutus esitetään erillisinä grafiikkoina. Näytetty sähkönkulutus on
"nettokulutus", ts. kulutettu energia miinus
jarrutuksessa luotu palautusenergia.
Jokainen pylväs esittää 1 km:n tai 10 km:n
ajomatkaa riippuen valitusta asteikosta ‒
kauimpana oikealla oleva pylväs näyttää
arvon meneillään olevalle kilometrille tai 10
km:lle.
Jos uusi ajojakso aloitetaan ennen kuin
4 tuntia on kulunut, pitää ko. jakso ensin poistaa manuaalisesti vaihtoehdolla "Käynnistä
uusi ajo".
• Käynnistä uusi ajo - painamalla ENTER
poistetaan kaikki aiempi statistiikka,
peruuttakaa pois valikosta painamalla
EXIT.
Ks. myös tietoja oppaasta Eco guide (s. 70).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 117)
TUNE-säätöpyörällä voidaan pylväiden
asteikko vaihtaa välillä 1 km ja 10 km - koh17
118
Kuva on kaaviomainen ‒ ulkoasu voi vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ILMASTOINTI
04 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja
ilmanvaihdosta
Ilmastointi (AC) (s. 129) voidaan sulkea,
mutta mahdollisimman hyvän ilmanvaihtomukavuuden saamiseksi matkustamoon ja
ikkunoiden huuruuntumisen välttämiseksi
sen tulee aina olla päällä.
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä (s. 126). Lämmitysja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa kosteutta matkustamon
ilmasta.
Aktivoitaessa ilmastointilaite suositellaan, että
kojelaudan ilmasuuttimet ovat täysin auki
mahdollisimman tehokkaan ilmastoinnin saamiseksi.
04
Jos jäähdytysvedessä ei ole lämpöä, käytetään ensisijaisesti sähkökäyttöistä lämmitintä.
Kylmähköllä säällä voi myös auton polttoainekäyttöinen lämmitin käynnistyä.
Moottoria sekä polttoaine- ja sähkökäyttöisiä
lämmittimiä käytetään lämmönlähteinä ajon
aikana. Käytettävä(t) lämmönlähde/-lähteet
riippuvat vallitsevista olosuhteista, esim.
ympäristön lämpötilasta.
Ajettaessa auto käynnistää automaattisesti
matkustamon matkustusmukavuuden edellyttämät järjestelmät - paitsi ajotilassa (s. 263)
PURE, jossa ilmastointimukavuus on alhaalla
tärkeysjärjestyksessä, esim. AC ja tietyt sähkökäyttöiset lähteet suljetaan.
Auton matkustamoa voidaan esi-ilmastoida
(s. 134) ennen lähtöä, sekä lämpimällä että
kylmällä säällä.
120
puhtaina ja puhdistettava tavallisella ikkunanpesuaineella.
HUOM
Muistettavaa
•
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti,
tulee sivuikkunoiden ja kattoluukun* olla
kiinni.
•
Läpituuletustoiminto (s. 175) avaa/sulkee
kaikki sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä
voidaan käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä säällä.
•
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).
•
Joutokäynnillä, esi-ilmastoinnin aikana tai
ladattaessa hybridiakkua (s. 296), lämpimällä säällä, ilmastoinnista tulevaa kondenssivettä voi tippua auton alle. Tämä
on normaalia.
•
Kun moottori tarvitsee mahdollisimman
paljon voimaa, ts. täyskaasukiihdytyksessä tai ajettaessa ylämäkeen perävaunua vetäen, ilmastointi voidaan tilapäisesti sulkea. Matkustamossa voi tapahtua
tilapäinen lämpötilan nousu.
•
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa (s. 130). Huurtumisriskin
pienentämiseksi ikkunat on pidettävä
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Todellinen lämpötila (s. 121)
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto (s. 123)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 126)
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 124)
Ilmanpuhdistus (s. 121)
04 Ilmastointi
Todellinen lämpötila
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanpuhdistus
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila,
ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon
säteily yms. olosuhteet auton sisällä ja sen
ulkopuolella saavat aikaan.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistossa on useita
tunnistimia, jotka auttavat säätämään lämpötilaa, (s. 121) autossa.
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
•
Aurinkoisuustunnistin on kojelaudan
päällä.
Matkustamon suodatin (s. 122)
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin
(s. 121), joka tunnistaa, mistä suunnasta
aurinko paistaa matkustamoon. Tästä seuraa,
että lämpötila voi erota oikean ja vasemman
ilmasuuttimen välillä, vaikka se on säädetty
samaksi kummallakin puolella.
•
Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
•
•
•
•
Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
•
•
Kosteustunnistin* on sisätaustapeilin
luona.
Interior Air Quality System
(IAQS) (s. 123)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
Materiaali matkustamossa (s. 123)
Clean Zone Interior Package
(CZIP) (s. 122)*
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
04
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
Matkustamon lämpötilan säätö (s. 129)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
121
04 Ilmastointi
Ilmanpuhdistus - matkustamon
suodatin
Ilmanpuhdistus - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
CZIP käsittää sarjan muutoksia, jotka pitävät
matkustamon entistä puhtaampana allergiaa
ja astmaa aiheuttavista aineista.
Suodatin pitää vaihtaa säännöllisesti. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman suosittelemia
vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla
tarpeen useammin.
Se sisältää seuraavaa:
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auto kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää
tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu
automaattisesti hetken kuluttua tai kun
jokin matkustamon ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen
pienentyvän tarpeen takia, kunnes auto
on 4 vuotta vanha.
•
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS (s. 123) on
täysin automaattinen järjestelmä, joka
puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä.
Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmanpuhdistus (s. 121)
HUOM
CZIP-normin säilyttämiseksi autoissa,
joissa on CZIP, pitää IAQS-suodatin vaihtaa 15 000 km:n jälkeen tai kerran vuodessa riippuen siitä, kumpi ensin sattuu.
Kuitenkin enintään 75 000 km 5 vuoden
aikana. Autoissa, joissa ei ole CZIP:tä, eikä
asiakas halua säilyttää CZIP-normia, IAQSsuodatin pitää vaihtaa määräaikaishuollon
yhteydessä.
122
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lisätietoja CZIP:stä, ks. esitettä, joka tulee
ostetun auton mukana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
Ilmanpuhdistus (s. 121)
04 Ilmastointi
Ilmanpuhdistus - IAQS*
Ilmanpuhdistus - materiaali
Sisäilman laatujärjestelmä IAQS erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Jos ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään uudelleen.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 110).
HUOM
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa
ja puhdistaa. Käyttäkää Volvon suosittelemia
puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseksi (s. 386).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmanpuhdistus (s. 121)
Valikkoasetukset - lämmitys ja
ilmanvaihto
Keskikonsolin kautta on mahdollista aktivoida/
sulkea tai muuttaa ilmastointilaitteen kuuden
toiminnon perusasetusta.
•
Puhaltimen taso automaattisen ilmastoinnin yhteydessä (s. 128).
•
•
Uudelleenkierrätyksen ajastin (s. 130).
•
•
Sisäilman laatujärjestelmä (s. 123)*.
•
Ohjauspyörän lämmityksen (s. 86) automaattinen käynnistys.
Takalasin huurteenpoiston (s. 104) automaattinen käynnistys.
Kuljettajan istuinlämmityksen (s. 127)
automaattinen käynnistys.
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Lisätietoja valikkojärjestelmän (s. 110) selostuksessa.
Jos huurua muodostuu, tulee ilmanlaatutunnistin kytkeä pois ja käyttää tuulilasin
sekä sivuikkunoiden ja takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Ilmastointilaitteen toiminnot voidaan valikkojärjestelmässä MY CAR palauttaa perusasetukseksi. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY
CAR (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
•
Ilmanpuhdistus (s. 121)
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
Ilmanpuhdistus - Clean Zone Interior Package (CZIP)* (s. 122)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
123
04 Ilmastointi
Matkustamon ilmanjako
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
Sisään tuleva ilma jaetaan usean eri suuttimen
kautta matkustamoon.
04
AUTO-tilassa ilmanjako tapahtuu täysin automaattisesti.
Tarvittaessa sitä voidaan ohjata manuaalisesti, ks. ilmanjakotaulukkoa (s. 132).
Auki
Kiinni
Kiinni
Auki
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Jos reunimmaiset suuttimet suunnataan
sivuikkunoihin, voidaan huuru eliminoida.
Jos suuttimet suunnataan ikkunoille, huuru
voidaan poistaa kylmässä ilmanalassa.
Jos suuttimet suunnataan matkustamoon,
saadaan lämpimässä ilmanalassa miellyttävä
olotila takaistuimelle.
HUOM
Muistakaa, että pienet lapset voivat olla
herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
124
04 Ilmastointi
Ilmanjako
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuuletus lattialle
Kuva muodostuu kolmesta painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy näytössä (ks.
seuraava kuva) vastaava kuvio ja nuoli kuvion
ko. osan edessä osoittaa, mikä ilmanjako on
valittuna. Lisätietoja, ks. ilmanjakotaulukkoa
(s. 132).
Valittu ilmanjako esitetään keskikonsolin näytössä.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
•
Automaattinen säätö (s. 128)
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 130)
125
04 Ilmastointi
Elektroninen lämmitys- ja
ilmanvaihtolaitteisto - ECC
säädettävissä erikseen kuljettajan ja matkustajan puolelle.
ECC (Electronic Climate Control) ylläpitää
matkustamossa valitun lämpötilan ja se on
Automaattitoiminnossa lämpötilaa, ilmastointia, puhaltimen nopeutta, uudelleenkierrätystä
ja ilmanjakoa säädetään automaattisesti.
04
Lämpötilan säätö (s. 129), vasen puoli
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 127),
vasen puoli
Maksimi huurteenpoisto (s. 130)
Puhallin (s. 128)
Ilmanjako (s. 124) - tuuletus lattialle
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
126
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit (s. 104)
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 127),
oikea puoli
Lämpötilan säätö (s. 129), oikea puoli
Uudelleenkierrätys (s. 130)
AUTO - Automaattinen ilmastoinnin säätö
(s. 128)
AC - Ilmastointi päällä/pois (s. 129)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
04 Ilmastointi
Sähkölämmitteiset etuistuimet*
•
Etuistuimen lämmityksessä on kolme asentoa
kuljettajan ja etumatkustajan mukavuuden
parantamiseksi kylmällä säällä.
Alin lämmitystaso - näyttöruudulla on yksi
valaistu oranssi palkki.
•
Lämmitys pois toiminnasta - yhtään palkkia ei ole valaistu.
VAROITUS
Sähkölämmitteinen takaistuin*
Sähkölämmitteisen takaistuimen1 ulkopaikoilla
voidaan valita kolme lämmitysasentoa matkustajien mukavuuden lisäämiseksi kylmällä
säällä.
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia
käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi
aiheutua palovammoja.
04
Kuljettajan istuinlämmityksen
automaattinen käynnistys
Ko. lämpötaso esitetään keskikonsolin näytössä.
Kun kuljettajan istuinlämmityksen automaattinen käynnistys on käytössä, lämmitys on korkeimmalla tasolla käynnistettäessä moottori.
Automaattinen käynnistys tapahtuu, kun auto
on kylmä ja ympäristön lämpötila on alle
n. +10 °C.
Aktivoikaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti:
•
Korkein lämmitystaso - keskikonsolin
näyttöruudulla on kolme valaistua oranssia palkkia (ks. yllä oleva kuva).
•
Alempi lämmitystaso - näyttöruudulla on
kaksi valaistua oranssia palkkia.
1
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 127)
Kulloisenkin lämmitystason ilmoittavat painikkeen
valot.
Aktivoikaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti:
•
Korkein lämmitystaso - kolme valoa
palaa.
•
•
•
Alempi lämmitystaso - kaksi valoa palaa.
Alin lämmitystaso - yksi valo palaa.
Lämmitys pois toiminnasta - yhtään valoa
ei pala.
Sähkölämmitteinen takaistuin jää pois, jos valitaan integroitu kaksivaiheinen turvavyötyyny (s. 51).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
127
04 Ilmastointi
||
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia
käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi
aiheutua palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
04
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 127)
Puhallin
Automaattinen säätö
Puhaltimen on aina oltava aktivoituna, etteivät
ikkunat mene huuruun.
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti lämpötilaa (s. 129), ilmastointia (s. 129),
puhaltimen nopeutta (s. 128), uudelleenkierrätystä (s. 130) ja ilmanjakoa (s. 124).
HUOM
Jos puhallin on täysin suljettuna, ilmastointi ei kytkeydy - mikä voi aiheuttaa ikkunoiden huuruuntumisen vaaran.
Puhaltimen säädin
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi. Jos
AUTO valitaan, puhaltimen
nopeutta säädetään automaattisesti (s. 128) - aiemmin asetettu puhaltimen
nopeus kytketään pois.
Aiheeseen liittyvät tiedot
128
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 126)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valittaessa yksi tai useampi
manuaalinen toiminto muut
toiminnot pysyvät automaattisessa ohjauksessa. Painettaessa AUTO -painiketta kytketään kaikki manuaaliset
asetukset pois. Näyttö esittää AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI.
Puhaltimen nopeus automaattitilassa voidaan
asettaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
04 Ilmastointi
Matkustamon lämpötilan säätö
Kun auto käynnistetään, on viimeksi tehty
lämpötila-asetus käytössä.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi
nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi
tai matalampi lämpötila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
•
Todellinen lämpötila (s. 121)
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 126)
Ilmastointi
Ilmastointi viilentää tulevan ilman ja poistaa
siitä kosteuden tarvittaessa.
Ajotilassa (s. 263) PURE on
AC esiasetettu olemaan
käynnistymättä.
Kun AC-painikkeessa oleva
valo palaa, ilmanjakoa ohjaa
järjestelmän automatiikka.
Kun AC-painikkeessa oleva valo on sammunut, ilmastointi on suljettuna. Muita toimintoja
ohjataan edelleen automaattisesti. Kun maksimi huurteenpoistotoiminto (s. 130) aktivoidaan, ilmastointi kytkeytyy automaattisesti
päälle siten, että ilmasta poistetaan mahdollisimman paljon kosteutta.
04
Ko. lämpötila kummallekin puolelle esitetään keskikonsolin näytössä.
Säätimellä lämpötila voidaan
asettaa - erikseen kuljettajan
ja matkustajan puolelle.
129
04 Ilmastointi
Kosteuden ja huurteen poisto
tuulilasilta
Enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun ja
jään saamiseksi nopeasti pois tuulilasilta ja
sivuikkunoilta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
Ilmanjako - uudelleenkierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan huonon ilman,
pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois matkustamosta, ts. ulkopuolelta ei oteta autoon ilmaa
toiminnon ollessa aktivoituna.
Kun uudelleenkierrätys on
kytkettynä, oranssinvärinen
valo palaa painikkeessa.
Ilmaa virtaa ikkunoille. Huurteenpoistopainikkeessa
oleva valo palaa, kun toiminto on kytkettynä.
04
Kun toiminto valitaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta:
•
ilmastointi kytketään automaattisesti
päälle
•
uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä poistetaan automaattisesti toiminnasta.
HUOM
Äänitaso nousee puhaltimen enimmäisnopeuden myötä.
Kun huurteenpoistotoiminto suljetaan, lämmitys ja ilmastointi palaa automaattisesti edellisille asetuksille.
Ajotilassa PURE voi huurteenpoistotoiminnon
aktivointi aiheuttaa polttomoottorin käynnistymisen ja vaihtamisen ajotilaan (s. 263)
HYBRID.
130
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite
antaa manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan ulkolämpötilasta riippuvan ajan
kuluttua. Tämä vähentää jään, huurun ja huonon ilman vaaraa.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 110).
HUOM
Valittaessa maksimaalinen huurteenpoisto,
uudelleenkierrätys kytkeytyy aina pois.
04 Ilmastointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 124)
Ilmanjako - taulukko (s. 132)
04
131
04 Ilmastointi
Ilmanjako - taulukko
Kolmella painikkeella valitaan ilmanjako
(s. 124).
04
132
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa ikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista. Ilma ei
kierrä uudelleen. Ilmastointi on aina kytkettynä.
kun haluatte poistaa jään ja huurun nopeasti.
Ilmaa tuulilasille, huurteenpoistosuuttimien kautta, ja sivuikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista.
huurun ja jään muodostumisen välttämiseksi (ei liian pientä
puhallinnopeutta, jotta tämä saavutetaan) kylmällä ja kostealla säällä.
Ilmavirta ikkunoille ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Puhallus pään ja rinnan korkeudelle kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä säällä.
04 Ilmastointi
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa lattialle ja ikkunoille. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun ulkona on viileää.
04
Ilmaa lattialle. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista ja
ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan.
Puhallus ikkunoille, kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.
viilennyksen saamiseksi lattialle lämpimässä, kuivassa
säässä tai lämmityksen ylös kylmässä säässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 120)
•
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 130)
133
04 Ilmastointi
Yleistä esi-ilmastoinnista
HUOM
Auton matkustamoa voidaan esi-ilmastoida
ennen lähtöä, sekä lämpimällä että kylmällä
säällä.
Esi-ilmastointi hyödyntää eri tapauksia auton
polttoaine- ja sähkökäyttöisten lämmittimien
sekä auton AC-järjestelmän suhteen.
•
04
•
Kylmässä ilmastossa polttoainekäyttöinen
lämmitin lämmittää sekä moottorin että
matkustamon, sähkökäyttöinen lämmitin
lämmittää vain matkustamon ennen liikkeellelähtöä.
Lämpimässä ilmastossa ilmastointi viilentää matkustamoa.
Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni
matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
Esi-ilmastoinnin vaihtoehdot
Seuraavien välillä voidaan valita:
•
•
•
suoraan (s. 136) infonäytön kautta, etäavaimella* tai matkapuhelimella*
•
ajastimella (s. 137).
HUOM
Lämpimällä säällä voi esi-ilmastoinnin yhteydessä ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Tämä on normaalia.
Matkustamon esi-ilmastoinnissa auto toimii saavuttaakseen mukavan lämpötilan, ei
ilmastointilaitteesta asetettua lämpötilaa.
HUOM
Kompressori voi toimia ja viilentää hybridiakkua myös silloin, kun matkustamon viilennystä ei ole valittu tai sitä ei tarvita.
Kompressorista tulee ääntä.
134
Pysäköinti ulkona (s. 135).
Esi-ilmastointi voidaan sen jälkeen aktivoida:
Auton esi-ilmastointi vähentää kulumista.
HUOM
pysäköinti sisällä (s. 135)
Volvo suosittelee, että esi-ilmastointi aktivoidaan ajastimella auton ollessa liitettynä
sähköverkkoon.
Yhdistäminen sähköverkkoon
Auto voidaan esi-ilmastoida sekä sen ollessa
yhdistettynä (s. 296) sähköverkkoon että silloin, kun se ei ole yhdistettynä* sähköverkkoon.
Kun auto on liitettynä sähköverkkoon
•
Lämmitys/jäähdytys voi jatkua enintään
50 minuuttia.
•
Istuimen ja ohjauspyörän lämmitys voidaan aktivoida esi-ilmastoinnin aikana.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kun auto ei ole liitettynä
sähköverkkoon*
•
Lämmitys voi jatkua enintään 50 minuuttia.
•
Jäähdytys tapahtuu 2-3 minuutin aikana.
Sähkökäyttöinen lämmitin ja AC-järjestelmä
käyttävät esi-ilmastoinnin yhteydessä energiaa hybridiakusta. Jos auto ei ole yhdistettynä sähköverkkoon esi-ilmastoinnin yhteydessä vähentää tämä ajomatkaa sähköllä.
04 Ilmastointi
Esi-ilmastointi - pysäköinti sisällä
Valinnalla Pysäk. sisälle aktivoidaan sähkökäyttöinen lämmitin esi-ilmastoinnin aikana
(s. 134).
Valittaessa asetus Pysäk. sisälle
polttoainekäyttöinen lämmitin poistetaan käytöstä esi-ilmastoinnin
ajaksi. Tällä lämmityksellä on hieman alhaisempi teho kuin asetuksella Pysäk.
ulos ulkolämpötilan ollessa alle 5 °C.
HUOM
Auton pitää olla yhdistettynä sähköverkkoon ennen kuin sähkökäyttöinen lämmitin
voidaan aktivoida.
VAROITUS
Älkää käyttäkö polttoainekäyttöistä lämmitintä sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Syntyy pakokaasuja.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
4. Jos Pysäk. ulos on valittu, näytetään
tämän symboli (s. 135). Askeltakaa säätöpyörällä symbolin kohdalle ja valitkaa
painamalla OK.
5. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Pysäk. sisälle ja valitkaa
painamalla OK.
6. Palatkaa valikkoon painamalla RESET.
7. Valitkaa, aktivoidaanko istuimen ja
ohjauspyörän lämmitys2 vai ei. Askeltakaa
ja valitkaa
säätöpyörällä kohtaan
painamalla OK.
8. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Kuljettajan istuin tai Matkustajan
istuin ja valitkaa OK -painikkeella, aktivoidaanko3 ne esi-ilmastoinnin aikana.
9. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Valinnalla Pysäk. ulos aktivoidaan sekä
sähkö- että polttoainekäyttöinen lämmitin4
kohdassa esi-ilmastointi (s. 134).
Valinnalla Pysäk. ulos sallitaan sähkökäyttöisen lämmittimen lisäksi
myös polttoainekäyttöinen lämmitin
esi-ilmastoinnin aikana.
VAROITUS
Älkää käyttäkö polttoainekäyttöistä lämmitintä sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Syntyy pakokaasuja.
04
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja ajaa sillä myös,
kun polttoainekäyttöinen lämmitin on toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Esi-ilmastointi - suorakäynnistys (s. 136)
Esi-ilmastointi - suorasammutus (s. 137)
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
3. Jos asetus Pysäk. sisälle on jo tehty,
sen symboli näytetään näytössä. Jatkakaa tällöin kohdasta 7.
2
3
Esi-ilmastointi - pysäköinti ulkona
Istuimen ja ohjauspyörän lämmitys voidaan aktivoida vain auton ollessa liitettynä sähköverkkoon.
Aktivoikaa ruksaamalla valintaruutu.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
3. Jos asetus Pysäk. ulos on jo tehty, sen
symboli näytetään näytössä. Jatkakaa tällöin kohdasta 7.
}}
135
04 Ilmastointi
||
4. Jos Pysäk. sisälle on valittu, näytetään
tämän symboli (s. 135). Askeltakaa säätöpyörällä symbolin kohdalle ja valitkaa painamalla OK.
5. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Pysäk. ulos ja valitkaa
painamalla OK.
6. Palatkaa valikkoon painamalla RESET.
04
7. Valitkaa, aktivoidaanko istuimen ja
ohjauspyörän lämmitys5 vai ei. Askeltakaa
ja valitkaa
säätöpyörällä kohtaan
painamalla OK.
8. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Kuljettajan istuin tai Matkustajan
istuin ja valitkaa OK -painikkeella, aktivoidaanko5 ne esi-ilmastoinnin aikana.
9. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Esi-ilmastointi - suorakäynnistys (s. 136)
Esi-ilmastointi - suorasammutus (s. 137)
Esi-ilmastointi - suorakäynnistys
Suorakäynnistys etäavaimen kautta*
Auton esi-ilmastointi voidaan käynnistää suoraan.
Suorakäynnistys voidaan suorittaa:
•
•
•
infonäytöllä
etäavaimella*
matkapuhelimella*.
HUOM
Volvo suosittelee, että esi-ilmastoinnin
suorakäynnistys tehdään etäavaimella tai
matkapuhelimella.
Suorakäynnistys infonäytön kautta
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
3. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Suorakäynnistys esiilmastoinnin aktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
Merkkivalo etäavaimessa PCC:llä*.
Esi-ilmastointi voidaan aktivoida etäavaimella:
–
Pitäkää turvavalaistuksen painike
painettuna 2 sekuntia.
Varoitusvilkut välittävät tietoa seuraavasti:
•
Vilkahtavat 5 kertaa lyhyesti ja palavat
kiinteästi n. 3 sekuntia - auto on saanut
signaalin ja esi-ilmastointi on käynnistetty.
•
Vilkahtavat 5 kertaa lyhyesti - auto on
saanut signaalin, mutta esi-ilmastointia
ei ole aktivoitu.
•
Varoitusvilkut pysyvät sammuksissa auto ei ole saanut signaalia.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
4
5
136
Polttoainekäyttöistä lämmitintä ei aktivoida, jos ulkolämpötila ylittää 15 °C.
Istuimen ja ohjauspyörän lämmitys voidaan aktivoida vain auton ollessa liitettynä sähköverkkoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Ilmastointi
Jos informaation
painiketta painetaan,
kun esi-ilmastointi on aktiivinen, merkkivalo
näyttää tämän tilan - samanaikaisesti esitetään auton lukitustila (s. 162). Tilan tutkimisen aikana merkkivalo antaa pari lyhyttä
välähdystä, joita seuraa jatkuva palaminen,
jos esi-ilmastointi on aktiivinen.
Tila esitetään myös ajo-tietokoneessa esiilmastoinnin ollessa toiminnassa.
Suorakäynnistys matkapuhelimen
kautta*
Aktivointia ja matkapuhelimella valittuja asetuksia koskevaa tietoa tulee saataville Volvo
On Call* -mobiilisovelluksen kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Esi-ilmastointi - ajastin (s. 137)
Esi-ilmastointi - suorasammutus (s. 137)
Esi-ilmastointi - ilmoitukset (s. 140)
Esi-ilmastointi - suorasammutus
Esi-ilmastointi - ajastin
Auton esi-ilmastointi voidaan sammuttaa suoraan infonäytön kautta.
Esi-ilmastoinnin (s. 134) ajastin on kytketty
auton kelloon.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
Ajastimella ilmoitetaan ajankohta, jolloin autoa
käytetään ja sen pitää olla ilmastoitu.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
Kaksi eri ajankohtaa voidaan valita ajastimella
(s. 138). Auton elektroniikka valitsee ulkoisten
sääolosuhteiden mukaan, koska esi-ilmastointi on käynnistettävä.
3. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Seis esi-ilmastoinnin
deaktivoimiseksi ja valitkaa painamalla
OK.
HUOM
Jos auton kello säädetään uudestaan,
pyyhkiytyy ajastimen mahdollinen ohjelmointi.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Esi-ilmastointi - suorakäynnistys (s. 136)
Esi-ilmastointi - ajastin (s. 137)
Esi-ilmastointi - ilmoitukset (s. 140)
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajastin - käynnistäminen (s. 138)
Ajastin - sulkeminen (s. 139)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
137
04 Ilmastointi
Ajastin - asettaminen
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa.
Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa,
jolloin autoa käytetään ja sen pitää olla ilmastoitu.
HUOM
Jos auton kello säädetään uudestaan,
pyyhkiytyy ajastimen mahdollinen ohjelmointi.
04
10. Valitkaa toinen ajastin (jatkoa kohdasta 2)
tai poistukaa valikosta painamalla
RESET.
Ajastin - käynnistäminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kun ajastin on aktivoitu, auton elektroniikka
valitsee ulkoisten ilmasto-olosuhteiden perusteella, milloin esi-ilmastointi aktivoidaan.
•
•
•
Esi-ilmastointi - ajastin (s. 137)
Ajastin - käynnistäminen (s. 138)
Ajastin - sulkeminen (s. 139)
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä (s. 108) kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
4. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne
valaistuun tuntiasetukseen.
5. Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
6. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne
valaistuun minuuttiasetukseen.
7. Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.
8. Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti
OK6.
9. "Peruuttakaa valikkorakenteessa painamalla RESET.
6
138
Seuraava OK-painallus aktivoi ajastimen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ajastimella ilmoitetaan ajankohta, jolloin autoa
käytetään ja sen pitää olla ilmastoitu.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja aktivoikaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Ajastimen voi käynnistää myös Volvo On Call*
-mobiilisovelluksen kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Esi-ilmastointi - ajastin (s. 137)
Ajastin - asettaminen (s. 138)
Ajastin - sulkeminen (s. 139)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108)
04 Ilmastointi
Ajastin - sulkeminen
Esi-ilmastointia varten aktivoitu ajastin voidaan sulkea manuaalisesti.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Esivalmistelu ja valitkaa painamalla OK.
> Jos ajastin on asetettu, näkyy asetetun
ajan vieressä kellon symboli.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
4. Sulkekaa ajastin painamalla:
•
•
04
pitkään OK tai
lyhyesti OK päästäksenne eteenpäin
valikossa. Valitkaa sitten ajastimen
pysäyttäminen ja vahvistakaa valinta
painamalla OK.
5. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Ajastin, joka on aktivoitu esi-ilmastointia varten, voidaan myös sulkea (s. 137) .
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Esi-ilmastointi - ajastin (s. 137)
Ajastin - käynnistäminen (s. 138)
Ajastin - asettaminen (s. 138)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108)
139
04 Ilmastointi
Esi-ilmastointi - ilmoitukset
Symbolit ja ilmoitukset koskien esi-ilmastointia
(s. 134).
Kun jokin ajastin on aktivoitu, aktivoidun ajastimen symboli palaa näytössä samalla, kun
asetettu aika esitetään symbolin vieressä.
Aktivoidun ajastimen symboli näytössä.
Kun polttoainekäyttöinen lämmitin
on aktivoituna, lämpösymboli palaa
infonäytössä.
Symboli
Taulukko esittää esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
Näyttö
Sisältö
Päällä
Polttoainekäyttöinen lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
Lämmittimen ajastin on aktivoitu, kun etäavain on poistettu virtalukosta ja autosta on poistuttu –
moottori ja matkustamo ovat lämmitettyjä asetettuna aikana.
04
PA-käyttöinen lämmitin
pysäytetty Akunsäästötila
Auton elektroniikka on sulkenut polttoainekäyttöisen lämmittimen moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.
Käynnistysakun varaustaso on liian matala.
140
PA-käyttöinen lämmitin
pysäytetty Polttoainetta
vähän
Polttoainekäyttöinen lämmitin on suljettu.
PA-käyttöinen lämmitin Tarvitsee huollon
Polttoainekäyttöinen lämmitin on täysin tai osittain epäkunnossa.
Tehonsyötön muutos keskeytti esivalmistelun
Sähkökäyttöinen lämmitin tai ilmastointijärjestelmä on suljettu.
Lämmittimen säätö ei mahdollista johtuen pienestä polttoainemäärästä - tämä siksi, että mahdollistetaan moottorin käynnistäminen sekä n. 50 km:n ajo.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Energiansiirto on keskeytetty.
04 Ilmastointi
Symboli
Näyttö
Sisältö
Esivalmistelu keskeytetty toimintahäiriön vuoksi
Sähkökäyttöinen lämmitin tai ilmastointijärjestelmä on suljettu.
Esivalmistelu keskeytetty
Hybridiakun lämpötila korkea
Sähkökäyttöinen lämmitin tai ilmastointijärjestelmä on suljettu.
Hakeutukaa korjaamolle. Valtuutettua suositellaan.
Hybridiakku on liian lämmin, odottakaa kunnes lämpötila on normalisoitunut.
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa (s. 108) olevan OKpainikkeen painamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 110)
04
141
04 Ilmastointi
Yleistä lämmittimestä
Sähkökäyttöinen lämmitin
Polttoainekäyttöinen lämmitin
Ympäristövaikutuksen vähentämiseksi moottorin käynnistysten yhteydessä täytyy moottori
pitää lämpimänä. Tämän seurauksena autossa
on sekä sähkö- että polttoainekäyttöinen lämmitin. Näitä lämmittimiä käytetään moottorin
oikean toimintalämpötilan ja matkustamon riittävän lämmityksen saavuttamiseksi.
Auto on varustettu sähkökäyttöisellä ja polttoainekäyttöisellä lämmittimellä (s. 142).
Auto on varustettu sähkökäyttöisellä (s. 142) ja
polttoainekäyttöisellä lämmittimellä.
Sähkökäyttöistä lämmitintä ei voida säätää
manuaalisesti, vaan se aktivoituu tarvittaessa
automaattisesti.
Kylmällä säällä auton polttoainekäyttöinen
lämmitin voidaan aktivoida lämmityksen
aikana. Lämmitin käynnistyy automaattisesti,
kun lisälämpöä tarvitaan, ja sulkeutuu automaattisesti, kun sitä ei tarvita.
•
•
HUOM
Sähkökäyttöinen lämmitin (s. 142)
Jos sähkökäyttöinen lämmitin aktivoidaan,
hybridiakun latausaika pitenee. Auton lämmittämiseen kuluva aika riippuu pääasiassa ulkolämpötilasta.
Polttoainekäyttöinen lämmitin (s. 142)
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Yleistä esi-ilmastoinnista (s. 134)
Yleistä lämmittimestä (s. 142)
HUOM
Kun polttoainekäyttöinen lämmitin on aktiivinen, oikeanpuoleisesta pyöränkotelosta
voi tulla pakokaasuja, mikä on täysin normaalia.
Jos ette halua auton polttoainekäyttöisen
lämmittimen käynnistyvän esi-ilmastoinnissa,
aktivoikaa Pysäk. sisälle, ks. Esi-ilmastointi pysäköinti sisällä (s. 135), tällöin lämpenemisaika voi kuitenkin pidentyä.
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, polttoainekäyttöistä lämmitintä ei voida käynnistää ajon
tai esi-ilmastoinnin aikana. Lämpötilassa
-5 °C tai sen alapuolella lämmittimen enimmäiskäyntiaika on 50 minuuttia esi-ilmastoinnin aikana.
Jos polttoainemäärä säiliössä on liian pieni,
polttoainekäyttöistä lämmitintä estetään
käynnistymästä, mistä aiheutuu riittämätön
lämmitys.
142
04 Ilmastointi
HUOM
Varmistakaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta
ajettaessa lämpötiloissa alle +15 °C.
VAROITUS
Älkää käyttäkö polttoainekäyttöistä lämmitintä sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Syntyy pakokaasuja.
Tankkaus
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäkeen, jotta polttoaineen syöttö polttoainekäyttöiselle lämmittimelle on varmaa.
Polttoainekäyttöinen lämmitin automaattitila/deaktivointi
Polttoainekäyttöisen lämmittimen automaattinen käynnistysjakso voidaan haluttaessa myös
poistaa toiminnasta.
Käynnistysakku ja polttoaine
HUOM
Jos käynnistysakun varaus ei ole riittävä tai
jos polttoainetta on liian vähän, lämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja mittaristossa näytetään ilmoitus. Vahvistakaa ilmoitus
painamalla vilkkuvivun (s. 108) OK-painiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Yleistä esi-ilmastoinnista (s. 134)
Yleistä lämmittimestä (s. 142)
Jos polttoainekäyttöinen lämmitin deaktivoidaan, dieselmoottori käynnistyy useammin lämmöntarpeen täyttämiseksi ajotilassa PURE tai HYBRID, ts. sähkökäyttöä
rajoitetaan.
1. Painakaa vilkkuvivun (s. 108) OK-painiketta päästäksenne valikkoon.
04
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Asetukset ja valitkaa painamalla OK.
3. Valitkaa toinen kahdesta vaihtoehdosta
Päällä tai Pois säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
•
•
•
Yleistä esi-ilmastoinnista (s. 134)
Yleistä lämmittimestä (s. 142)
Polttoainekäyttöinen lämmitin (s. 142)
Ulos läikkynyt polttoaine voi syttyä. Sulkekaa polttoainekäyttöinen lämmitin ennen
tankkauksen aloittamista.
Tarkistakaa mittaristosta, että lämmitin on
suljettu. Sen ollessa käynnissä näytetään
lämmityssymboli.
143
KUORMAUS JA SÄILYTYS
05 Kuormaus ja säilytys
Säilytystilat
Yleiskatsaus matkustamon säilytystiloihin.
05
}}
145
05 Kuormaus ja säilytys
||
Säilytyslokero ovipaneelissa
Säilytystasku* etuistuinten istuintyynyjen
etureunassa
Pääsylipunpidin
Käsinekotelo (s. 147)
Säilytyslokero
Säilytyslokero, mukinpidin (s. 147)
Mukinpidin* kyynärnojassa, takaistuin
Säilytystasku
VAROITUS
05
146
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta
jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa.
Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen
yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Kuormaus ja säilytys
Keskikonsoli
Tunnelikonsoli on sijoitettu etuistuinten väliin.
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja
tuhkakuppi*
Irrotettava tuhkakuppi sijaitsee mukinpitimessä käsinojan alla. Savukkeensytytin sijaitsee etuistuinta varten 12 V:n liitännässä
(s. 148).
Käsinekotelo
Käsinekotelo on sijoitettu matkustajan puolelle.
Tunnelikonsolissa (s. 147) oleva tuhkakuppi
irrotetaan nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee
takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja USB*/AUX-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle. Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin (s. 147) on valittu, on savukkeensytytin 12 V:n liitännässä (s. 148) etuistuimelle, ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.
•
Säilytystilat (s. 145)
Täällä voidaan säilyttää esim. auton omistajan
käsikirjaa ja karttoja. Luukun sisäpuolella on
pitimet kynille. Käsinekotelo voidaan lukita
(s. 175)* avainliuskalla (s. 164).
05
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Säilytystilat (s. 145)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Säilytystilat (s. 145)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
147
05 Kuormaus ja säilytys
Lisämatot*
Meikkipeili
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä
Lisämatot keräävät esim. roskia ja lumisohjoa.
Volvo myy erityisvalmisteisia lisämattoja.
Meikkipeili sijaitsee häikäisysuojan takasivulla.
Sähköliitännät (12 V) on sijoitettu mukinpitimen viereen1 sekä keskikonsolin takaosaan.
VAROITUS
Käyttäkää vain yhtä lisämattoa jokaisella
paikalla ja tarkastakaa ennen ajoon lähtöä,
että kuljettajan paikan matto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty tapeille, ettei se
joudu puristuksiin polkimien luona ja niiden
alle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sisustuksen puhdistus (s. 386)
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
Valo syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
05
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 360)
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.
1
148
Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, mukinpidin ja sen vieressä oleva 12 V:n liitäntä jäävät pois.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Kuormaus ja säilytys
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet. Jotta liitännästä saa virtaa, pitää etäavaimen olla vähintään avainasennossa I
(s. 79).
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään
samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W)
liitäntää kohti.
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen liitäntään, ei toiseen
liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
VAROITUS
Antakaa aina tulpan olla liitännässä, kun
sitä ei käytetä.
HUOM
HUOM
Lisävaruste ja laite - esim. näytöt, musiikkisoitin ja matkapuhelin - joka on kytketty
johonkin matkustamon 12 V:n sähköliitännöistä, voivat aktivoitua ilmastointilaitteen
vaikutuksesta myös etäavaimen ollessa
poistettuna tai auton ollessa lukittuna,
esim. kun pysäköintilämmitin aktivoidaan
ennalta asetettuna ajankohtana.
Vetäkää sen vuoksi liittimet irti lisävarusteen tai laitteen sähköliitännöistä, kun niitä
ei käytetä, koska käynnistysakku voi tyhjentyä tällaisessa tapauksessa.
Kuormaus
TÄRKEÄÄ
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen
(s. 326) käytettävä kompressori on Volvon
testaama ja hyväksymä.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
Yksityiskohtaiset tiedot painoista, Massat
(s. 394).
Takaluukku avataan valopaneelissa
olevalla painikkeella tai etäavaimella,
ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - takaluukku (s. 175).
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi* (s. 147)
•
12 V:n liitäntä - kuormatila* (s. 151)
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
05
Kuormattaessa muistettavaa
•
Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa vasten.
Huomatkaa, ettei mikään esine saa estää
etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa,
jos jokin takaistuimen selkänoja on käännettynä alas, ks. WHIPS - istuma-asento (s. 40).
•
•
Keskittäkää kuorma.
Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman
sijoittamista alas käännetyn selkänojan
päälle.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
149
05 Kuormaus ja säilytys
||
•
Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
•
Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai
nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuormankiinnityssilmukat (s. 151)
Suojaverkko* (s. 152)
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 150)
Kattokuorma (s. 151)
Irrallinen 20 kg painava esine voi 50 km/h
nopeudella tapahtuvassa keulatörmäyksessä saada 1000 kg:n painoa vastaavan
liikemassan.
VAROITUS
Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma
ulottuu liian korkealle.
•
05
Älkää koskaan kuormatko selkänojia
ylemmäs.
VAROITUS
Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi
kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.
Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain
pehmeällä.
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa
kuorma voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja siten siirtää sen ajoasentoon - auto voi tällöin lähteä liikkeelle.
2
150
Koskee vain mukavuusistuimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kuormaus - pitkät tavarat
Kuormatilan kuormaamisen (s. 149) helpottamiseksi voidaan takaistuimen selkänojat kääntää alas. Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan matkustajan istuimen2 selkänoja kääntää, *.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Kuormatilan kuormaamisen helpottamiseksi
voidaan takaistuimen selkänojat kääntää alas,
ks. Takaistuimet (s. 83).
05 Kuormaus ja säilytys
Kattokuorma
Kuormankiinnityssilmukat
12 V:n liitäntä - kuormatila*
Kattokuormalle suositellaan Volvon kehittämiä
taakkatelineitä. Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden.
Käännettäviä kuormankiinnityssilmukoita käytetään nauhojen kiinnittämiseen esineiden
ankkuroimisessa kuormatilassa.
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet.
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen
mukana tulevaa asennusohjetta.
•
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille. Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
•
Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
Kovat ja terävät ja/tai raskaat ulostyöntyvät
esineet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja
voimakkaassa jarrutuksessa.
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet
muuttuvat kattokuorman yhteydessä.
Tiedot suurimmasta sallitusta kattokuormasta, taakkatelineistä ja mahdollisesta
suksilaatikosta, ks. Massat (s. 394).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 149)
05
VAROITUS
Sitokaa aina isot ja raskaat tavarat turvavyöllä tai kuormansidontahinnoilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 149)
Kääntäkää kansi alas päästäksenne käsiksi
sähköliitäntään.
•
Liitäntä antaa jännitteen myös silloin, kun
etäavain ei ole virtalukossa.
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W).
HUOM
Huomatkaa, että sähköliitännän käyttö
moottorin ollessa sammutettuna aiheutaa
vaaran auton käynnistysakun tyhjenemisestä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
151
05 Kuormaus ja säilytys
||
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Katsokaa lisätietoja Volvon suositteleman
väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan (TMK)
käyttämisestä Väliaikainen renkaan paikkaus (s. 326).
Suojaverkko*
Suojaverkko estää kuormaa tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä (s. 148)
Suojaverkkokasettien säilytyspaikka.
05
Kokoon rullattavalla, kahdessa kasetissa olevalla suojaverkolla on säilytyspaikka kuormatilan lattialuukun alla.
Verkkokasettien kiinnitys
Kokoon rullattavalla, kahdessa kasetissa olevalla suojaverkolla on säilytyspaikka kuormatilan lattialuukun alla.
Kaksiosainen suojaverkkokasetti kiinnitetään
selkänojan takapuolelle. Pienin kasetti kiinnitetään vasemmalle puolelle (katsottuna takaluukun suunnasta).
1. Kääntäkää takaistuimen selkänoja eteen,
ks. Takaistuimet (s. 83).
2. Sovittakaa kasetin kiinnityskiskot selkänojan kiinnityskorkojen eteen
.
3. Työntäkää kasetti kiinnityskorkoihin
4. Kääntäkää selkänoja takaisin ja lukitkaa
se.
•
152
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
.
Kasetin poistaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
05 Kuormaus ja säilytys
Suojaverkkojen käyttö
Verkkokasettien irrotus
1. Kelatkaa suojaverkot kasetteihin osassa
Suojaverkkojen käyttö olevan käänteisen
menettelyn mukaisesti.
Suojaverkko* yhdistettynä
näkösuojaan
Suojaverkko estää kuormaa tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa.
2. Kääntäkää koko selkänoja eteen.
3. Työntäkää kasetteja ulospäin, kunnes ne
irtoavat kiinnityskiskoista.
Säilyttäkää kasetteja lokerossaan kuormatilan
lattialuukun alla.
VAROITUS
Verkko vedetään ylös pois kaseteista ja se on
itselukkiutuva n. yhden minuutin kuluttua, jos
takaistuimen selkänojat on käännetty ylös.
Vetäkää verkon oikeanpuoleinen osa ylös
sen raksin avulla.
Työntäkää tanko oikealla puolella olevaan
kiinnikkeeseen ja työntäkää sitten eteenpäin – tanko lukkiutuu napsahtaen kiinni.
Vetäkää tangon teleskooppiosa ulos ja
napsauttakaa se kiinni toiselle puolelle.
Vetäkää vasen kuormaverkko ylös ja
pujottakaa se kiinni tankoon.
•
Kääntäminen kokoon tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Verkkoa voidaan käyttää myös takaistuimen
selkänojien ollessa käännettyinä eteen.
Tavaratilan kuorma täytyy kiinnittää hyvin,
myös oikein asennetulla suojaverkolla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 149)
Vetoraksit verkkojen ylös vetämistä varten.
Suojaritilä (s. 154)
Suojaverkko voidaan myös kääntää ylös
takaistuimesta, kun näkösuoja on vedettynä
ulos.
05
Noudattakaa menettelyä, joka selostetaan
kohdassa "Suojaverkon käyttö" (s. 152).
Narut ylöskääntämistä varten on sijoitettu
nuolten kohdalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Suojaverkko* (s. 152)
Kuormaus (s. 149)
Kuormankiinnityssilmukat (s. 151)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
153
05 Kuormaus ja säilytys
Suojaritilä
Suojasäleikkö estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa
jarrutuksissa.
Tietoja tarvittavista työkaluista ja menettelytavoista asennuksessa/irrotuksessa, ks. uushankinnan mukana tullutta asennusohjetta.
Näkösuoja
Asennettaessa takaisin suojasäleikkö pitää
aina turvallisuussyistä kiinnittää ja varmistaa
oikealla tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
05
Suojaverkko* (s. 152)
Kuormaus (s. 149)
Kuormankiinnityssilmukat (s. 151)
Vetäkää näkösuoja kuorman päälle ja pujottakaa se kiinni kuormatilan takapilareissa oleviin
koloihin.
Kääntäminen ylös
Tarttukaa suojasäleikön alareunaan ja vetäkää
taakse-/ylöspäin.
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettu.
Asennus/irrotus
Suojasäleikkö on tavallisesti pysyvästi asennettuna autoon, koska se voidaan yksinkertaisesti kääntää ylös kattoon ja siten pois tieltä
tarvittaessa pidempää kuormatilaa. Niin haluttaessa voidaan suojasäleikkö kuitenkin irrottaa ja poistaa autosta.
154
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettu.
Näkösuojan kiinnitys
Viekää suojan toinen päätykappale sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Viekää toinen päätykappale vastaavaan
syvennykseen.
Painakaa molemmat puolet kiinni. Pitää
kuulua napsahtava ääni ja punaisen merkinnän pitää hävitä.
> Tarkastakaa, että molemmat päätykappaleet on lukittu.
05 Kuormaus ja säilytys
Näkösuojan irrotus
1. Painakaa toisen päätykappaleen painike
sisään ja nostakaa päätykappale irti.
2. Kääntäkää suoja varovasti ylös/ulos, jolloin toinen päätykappale irtoaa automaattisesti.
Näkösuojan taemman peitelevyn
kääntäminen alas
Näkösuojan taempi peitelevy painuu sisään
kelattuun asentoonsa vaakasuoraan kuormatilassa, kun se on asennettu.
–
Vetäkää peitelevyä kevyesti taaksepäin,
vapauttakaa tukihyllyiltä ja kääntäkää
alas.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 149)
05
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 150)
155
LUKOT JA HÄLYTIN
06 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain
Etäavainta käytetään mm. lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen ja moottorin käynnistämiseen.
Etäavaimesta on kaksi versiota - Perusmallinen etäavain ja PCC-etäavain (Personal Car
Communicator)*.
Toiminta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sekä irrotettava
avainliuska
A
B
PerusmalliA
PCC:lläB
x
x
Avaimeton lukitseminen/lukituksen
avaaminen
x
Avaimeton moottorin käynnistys
x
Infopainike ja
merkkivalot
x
Kaikissa etäavaimessa on irrotettava avainliuska (s. 164), joka on metallia. Näkyvästä
osasta on kaksi mallia, jotta etäavaimet voidaan erottaa toisistaan.
Lisää etäavaimia voidaan tilata myöhemmin ei kuitenkaan muita versioita kuin se, joka toimitettiin auton mukana. Jopa kuusi avainta
voidaan ohjelmoida sekä käyttää yhteen ja
samaan autoon.
Auto toimitetaan kahdella kauko-ohjaimella
varustettuna
VAROITUS
Etäavain - häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Jäljellä olevat etäavaimet pitää tällöin ottaa
mukaan Volvon tekniseen palveluun. Varastamisen estämiseksi hävinneen etäavaimen
koodi poistetaan järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan tarkastaa valikkojärjestelmässä MY
CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY
CAR (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista ja takaluukusta etäavaimella, kun
kuljettaja poistuu autosta.
•
Etäavain - toiminnot (s. 161)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - toiminnot (s. 161)
06
Avain, jossa 5 painiketta
Avain, jossa 6 painiketta
PCC-etäavaimella on laajennettu toiminta verrattuna perusmalliseen etäavaimeen - mm.
tuki Keyless Drive -toiminnolle (s. 168) ja tiettyjä ainutlaatuisia toimintoja (s. 162).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
06 Lukot ja hälytin
Etäavain - personalisointi*
Etäavaimen (s. 157) avainmuistin avulla auton
tietyt asetukset voidaan mukauttaa henkilön
mukaan.
2. Tehkää haluamanne asetukset esim. istuimelle ja ulkotaustapeileille.
Ulkoisten taustapeilien (s. 102), kuljettajan
istuimen, ohjauspyörän vastuksen (s. 252)
asetukset sekä mittariston teemojen, kontrasti- ja väritilojen (s. 66) asetukset voidaan
tallentaa muistiin riippuen auton varustetasosta.
3. Asetukset tallennetaan ko. etäavaimen
muistiin.
Kun toiminto on aktivoitu, yhdistetään asetukset automaattisesti avainmuistiin. Se tarkoittaa, että muutos asetuksessa tallennetaan
automaattisesti erityiseen etäavaimen muistiin.
Asetusten tallennus
Katsokaa, että avainmuistitoiminto on aktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR.
1
2
158
VAROITUS
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että
lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön
aikana istuimen edessä, takana tai alla.
Varmistakaa, ettei kukaan joudu puristukseen takaistuimella.
1. Avatkaa auton lukitus etäavaimella, jonka
muistiin asetus2 pitää tallentaa.
Avainmuistitoiminto on yhdessä sähkökäyttöisen* kuljettajan istuimen kanssa.
Toiminto1 voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
06
Menetelkää näin tallentaaksenne asetukset ja
käyttääksenne etäavaimen avainmuistia:
Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan
samalla etäavaimella, avainmuistiin tallennetut
asennot säädetään automaattisesti - edellyttäen, että niitä on muutettu sen jälkeen, kun
ko. etäavainta käytettiin edellisen kerran.
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava
tällöin auki.
Kutsutaan Avainmuisti MY CAR -valikkojärjestelmässä.
Tämä asetus ei vaikuta niihin asetuksiin, jotka on tallennettu sähkökäyttöisen istuimen muistitoiminnolla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Asetusten muuttaminen
Jos usea henkilö, jolla jokaisella on oma etäavaimensa, lähestyy autoa, tehdään esim.
istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset sen
henkilön perusteella, jonka etäavain avaa kuljettajan oven lukituksen.
Jos henkilö A on avannut kuljettajan oven
etäavaimella A, mutta autoa on tarkoitus ajaa
henkilön B, jolla on etäavain B, asetuksia voidaan muuttaa seuraavalla tavalla:
•
Seistessään kuljettajan oven vieressä tai
istuessaan ohjauspyörän takana
henkilö B painaa lukituksen avauspainiketta etäavaimessaan, ks. Etäavain - toiminnot (s. 161).
•
Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta
istuimen säätömuistista istuimen painikkeilla 1 - 3, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 82).
•
Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit
manuaalisesti, ks. Etuistuimet - sähkö-
06 Lukot ja hälytin
käyttöiset* (s. 82) ja Taustapeilit - ulko
(s. 102).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 162)
Lukitus/lukituksen avaaminen osoittaminen
Lukkoilmaisin
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta
etäavaimella (s. 157), ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen
tapahtuneen oikein.
•
Lukitseminen - yksi välähdys ja taustapeilit käännetään3 sisään.
•
Lukituksen avaaminen - kaksi välähdystä
ja taustapeilit käännetään3 ulos.
Vilkkuva diodi tuulilasin luona varmistaa, että
auto on lukittu.
Lukitsemisen yhteydessä osoitus tapahtuu
vain, jos kaikki lukot on lukittu ovien sulkemisen jälkeen.
Toiminnan valitseminen
Eri vaihtoehdot lukitsemisen/lukituksen avaamisen osoittamiseksi valoilla voidaan asettaa
auton valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
Sama diodi kuin hälytysilmaisimella (s. 180).
HUOM
Myös ilman hälytintä olevissa autoissa on
tämä ilmaisin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
3
Avaimeton käyttö* (s. 168)
Lukkoilmaisin (s. 159)
Hälytysilmaisin (s. 180)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
06
Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen (s. 159)
Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
159
06 Lukot ja hälytin
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää ajoneuvon luvattoman
käynnistämisen.
Jokaisella etäavaimella (s. 157) on ainutlaatuinen koodi. Auto voidaan käynnistää vain
oikealla etäavaimella, jossa on asianmukainen
koodi.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä johtuvat elektronisesta ajonestosta:
Ilmoitus
Sisältö
Aseta
auton
avain paikalleen
Vika luettaessa etäavain
käynnistyksen aikana - Vetäkää avain pois virtalukosta,
painakaa se uudelleen paikalleen ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Auton
avainta ei
löydetä
Vika luettaessa etäavainta
käynnistyksen aikana - tehkää uusi käynnistysyritys.
Jos vika säilyy: Työntäkää
etäavain virtalukkoon ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Ajonesto
Yritä
käynnistää
uudelleen
06
Vika käynnistyksenestojärjestelmässä käynnistyksen
aikana. Jos vika säilyy: Ottakaa yhteys korjaamoon valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Auton käynnistys, ks. Moottorin käynnistäminen (s. 259).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
160
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä (s. 160)
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
jäljitysjärjestelmällä
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä mahdollistaa auton jäljittämisen ja
paikantamisen sekä käynnistykseneston aktivoimisen matkan päästä, mikä sammuttaa
moottorin.
Ottakaa yhteys lähimpään Volvo-myyjään
saadaksenne lisätietoja ja apua järjestelmän
aktivoinnissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 157)
Elektroninen käynnistyksenesto (s. 160)
06 Lukot ja hälytin
Etäavain - toiminnot
Pitkä painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto
(s. 175).
Perusmallisessa etäavaimessa on toimintoja,
kuten esim. ovien lukitus ja lukituksen avaaminen.
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien
samanaikaisesta lukituksen avaamisesta sellaiseksi, että painikkeen painallus avaa ensin
vain kuljettajan oven lukituksen ja toisen painalluksen jälkeen - kymmenen sekunnin
kuluessa - avataan muiden ovien lukitus.
Toiminnot
Toimintoa voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus,
ks. MY CAR (s. 110).
PCC:llä varustettu etäavain*( Personal Car
Communicator).
Lähestymisvalaistus - Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan päästä. Lisätietoja, ks. Lähestymisvalaist. kesto (s. 98).
Tiedotuksia
Toimintopainikkeet
Perusmallinen etäavain.
Lukitus
Lukituksen avaaminen
Lähestymisvalaist. kesto
Takaluukku
Paniikkitoiminto
Lukitseminen - Lukitsee ovet ja takaluukun samalla, kun hälytin aktivoidaan.
Pitkä painallus sulkee kaikki ikkunat ja kattoluukun*samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto (s. 175).
VAROITUS
Jos takaluukku ja ikkunoita suljetaan, valvokaa, ettei kenenkään sormia jää väliin.
Lukituksen avaaminen - Avaa ovien ja
takaluukun lukituksen samalla, kun hälyttimen
aktivointi poistetaan.
Painiketta voidaan käyttää myös esi-ilmastoinnin (s. 136) aktivoimiseen.
Takaluukku (s. 175) - Avaa lukituksen ja
poistaa vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
06
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia tai sitä painetaan kaksi kertaa 3
sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään 5 sekun}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
161
06 Lukot ja hälytin
||
tia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu n. 3
minuutin kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kauko-ohjain (s. 157)
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 162)
Etäavain - käyttöetäisyys
Etäavaimen toimintoja (perusmallissa) voidaan
käyttää noin 20 metrin etäisyydellä autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina
lukita/lukitus avata avainliuskalla (s. 165).
Kun etäavain on palautettu autoon, ilmoitus
sammuu ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen,
kun joko/tai:
•
•
•
Etäavain on asetettu virtalukkoon.
Nopeus ylittää 30 km/h.
OK-painiketta on painettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
162
PCC-etäavaimessa on laajennettu toiminta
verrattuna perusmalliseen etäavaimeen
(s. 157) infopainikkeena ja merkkivalona.
HUOM
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 172)
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin
käydessä tai avainasennon I tai II (s. 79)
ollessa aktiivinen ja jos kaikki ovet suljetaan,
mittariston infonäytössä esitetään varoitusilmoitus samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
06
PCC:llä varustettu etäavain* ainutlaatuiset toiminnot
Kauko-ohjain (s. 157)
Etäavain - toiminnot (s. 161)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Etäavain ja PCC.
Infopainike
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.
06 Lukot ja hälytin
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys
Infopainikkeen käyttö
–
Painakaa infopainiketta
PCC-etäavaimen käyttöetäisyys (Personal Car
Communicator) ovien ja takaluukun lukitsemista, lukituksen avaamista varten on n. 20
metriä autosta - muille toiminnoille jopa n. 100
metriä.
.
> Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot vilkkuvat ja valo vaeltaa ympäri
etäavaimessa. Se osoittaa, että informaatiota luetaan autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
Jos jotain muista painikkeista painetaan tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
HUOM
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa
ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua
että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Punainen jatkuva valo - Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti:
Punainen valo vilkkuu muuttuvasti kummassakin punaisessa merkkivalossa Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys
(s. 163)
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
informaatiopainikkeen toimintaa.
Etäavaimen käyttöetäisyyden
ulkopuolella
Jos etäavain on liian kaukana autosta informaation lukemiseksi, näytetään viimeisin tila,
johon auto jätettiin, ilman että merkkivalo kulkee ympäri etäavaimessa.
Jos autossa käytetään useampaa etäavainta,
vain se, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/
lukituksen avaamiseen, näyttää oikean tilan.
06
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta käyttöetäisyydellä, se
voi johtua siitä, että viimeisintä kommunikaatiota etäavaimen ja auton välillä ovat
häirinneet ympäröivät radioaallot, rakennukset, maantieteelliset olosuhteet tms.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
163
06 Lukot ja hälytin
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys (s. 168)
•
Etäavain - käyttöetäisyys (s. 162)
Irrotettava avainliuska
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joitakin toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Irrotettava avainliuska - irrotus/
kiinnitys
Irrotettava avainliuska (s. 164) irrotetaan/kiinnitetään seuraavasti:
Avainliuskan irrotus
Avainliuskan toiminnot
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
06
•
vasen etuovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, ks. Irrotettava avainliuska - oven
lukituksen avaaminen (s. 165).
•
takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/deaktivoida (s. 178).
•
oikea etuovi ja takaovet lukita manuaalisesti (s. 173) esim. virtakatkoksen yhteydessä.
•
estää pääsy käsinekoteloon ja kuormatilaan (erillislukitus (s. 165)*).
•
matkustajan turvatyyny edessä (PACOS*)
aktivoidaan/deaktivoidaan (s. 35).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
164
Etäavain - toiminnot (s. 161)
Kauko-ohjain (s. 157)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
Avainliuskan kiinnitys
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen (s. 157).
1. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
2. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
06 Lukot ja hälytin
•
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen
avaaminen (s. 165)
•
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
(s. 178)
•
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/deaktivointi* (s. 35)
Irrotettava avainliuska - oven
lukituksen avaaminen
Erillislukitus*
Irrotettavaa avainliuskaa (s. 164) voidaan käyttää, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida
etäavaimella (s. 157), esim. jos avaimen
paristo on lopussa.
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, esim. koska paristot ovat lopussa,
vasen etuovi voidaan avata seuraavasti:
Erillislukitusta on ajateltu käytettäväksi, kun
auto jätetään huoltoon, hotelliin tai vastaavaan. Käsinekotelo on tällöin lukittu ja takaluukun lukko on kytketty pois keskuslukituksesta
- takaluukkua ei voi avata etuovissa olevalla
keskuslukituksen painikkeella eikä etäavaimella (s. 157).
1. Avatkaa vasemman etuoven lukitus
avainliuskalla ovenkahvan lukkosylinteristä. Kuva ja lisätietoja, ks. Keyless drive*
- lukituksen avaaminen avainliuskalla
(s. 171).
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja
ovi avataan, hälytys laukeaa.
2. Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
G017869
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lukituskohdat etäavaimella, jossa on avainliuska.
06
Keyless-järjestelmällä varustettu auto, ks.
Keyless drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla (s. 171).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 157)
Etäavain - pariston vaihto (s. 167)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
165
06 Lukot ja hälytin
||
Aktivointi/aktivoinnin poisto
•
Aktivoinnin poisto tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
G017870
Tietoja pelkän käsinekotelon lukitsemisesta,
ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - hansikaslokero (s. 175).
Lukitsemiskohdat etäavaimella, jossa ei ole
avainliuskaa, erillislukituksen ollessa aktivoitu.
Tämä tarkoittaa sitä, että etäavainta ilman
avainliuskaa voidaan käyttää vain hälyttimen
(s. 179) aktivointiin/deaktivointiin, ovien avaamiseen ja auton ajamiseen.
Etäavain ilman avainliuskaa voidaan sitten
antaa huollon tai hotellin henkilökunnalle auton omistaja pitää irtonaisen avainliuskan.
06
HUOM
Älkää unohtako vetää näkösuojaa (s. 154))
tavaratilan päälle ennen takaluukun sulkemista.
Erillislukituksen aktivointi.
Erillislukituksen aktivointi:
Työntäkää avainliuska hansikaslokeron
lukkosylinteriin.
Kääntäkää avainliuskaa 180 astetta myötäpäivään. Erillislukitustilassa avaimenreikä on pystysuorassa.
Vetäkää avainliuska pois. Samalla mittariston tietonäytössä näytetään ilmoitus.
Sen jälkeen hansikaslokero on lukittu eikä
takaluukun lukitusta voida enää avata etäavaimella tai keskuslukituksen painikkeella.
HUOM
Älkää laittako avainliuskaa takaisin etäavaimeen – vaan säilyttäkää se varmassa paikassa.
166
06 Lukot ja hälytin
Etäavain - pariston vaihto
Etäavaimen
taessa.
paristo4
Pariston vaihto
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/
ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin
niiden (+)- ja (–)-puolen suhteen.
voidaan vaihtaa tarvit-
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:
•
Etäavain (yksi paristo)
mittariston tietosymboli syttyy ja näytössä
on Kaukosäätimen pariston lataustila
heikko. Vaihda paristo.
1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
2. Asettakaa uusi paikalleen (+) -puoli alaspäin.
ja/tai
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
signaaliin 20 metrin sisällä autosta katsoen.
Avaaminen
Vetäkää jousikuormitteista salpaa
sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti etäavain ylös.
HUOM
Kääntäkää etäavain siten, että painikkeet
ovat ylöspäin, millä estätte paristojen putoamisen avattaessa.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja
ja niiden kontaktipintoja sormin, koska
tämä saattaa heikentää niiden toimintaa.
4
PCC:llä varustettu etäavain* (kaksi
paristoa)
1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+) puoli ylöspäin.
3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+) -puoli
alaspäin.
Paristotyyppi
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2430, 3 V - yksi etäavaimessa, kaksi
PCC:llä varustetussa etäavaimessa.
06
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa/PCC:ssä täyttävät vaatimuksen UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen
palvelun vaihtamat paristot täyttävät em.
kriteerin.
PCC:llä varustetussa etäavaimessa on kaksi paristoa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
167
06 Lukot ja hälytin
||
Kokoaminen
Avaimeton käyttö*
1. Painakaa etäavain kokoon.
Keyless Drive -toiminnolla varustetuissa
autoissa on käynnistys- ja lukkojärjestelmä,
jota voidaan käsitellä avaimettomasti.
2. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
3. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
TÄRKEÄÄ
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä
ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 157)
Etäavain - toiminnot (s. 161)
Avaimettomalla käynnistys- ja lukkojärjestelmällä auto voidaan käynnistää, lukita ja lukitus avata ilman, että etäavain (s. 157)5 on virtalukossa. Riittää, että etäavain on mukana
taskussa. Järjestelmä tekee esim. auton
avaamisen mukavammaksi, kun kädet on
varattu.
Keyless Drive* - etäavaimen
käyttöetäisyys
Jotta ovet tai takaluukku voidaan lukita automaattisesti painamatta etäavaimen painiketta6,
on etäavaimen oltava n. 1,5 metrin etäisyydellä auton ovenkahvasta tai takaluukusta.
Oven lukitsevan tai lukituksen avaavan henkilön on pidettävä etäavain mukanaan. Ovea ei
voi lukita tai avata lukituksesta, jos etäavain
on auton vastakkaisella puolella.
Molemmissa auton mukana toimitettavissa
etäavaimissa on Keyless-toiminto. Lisää etäavaimia voidaan tilata.
Auton sähköjärjestelmä voidaan esiasettaa
kolmelle eri tasolle - avainasento 0, I ja II
(s. 79) - etäavaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
06
•
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys (s. 168)
•
Keyless drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely (s. 169)
•
Keyless drive* - häiriöitä etäavaimen toiminnassa (s. 169)
Punaiset renkaat yllä olevassa kuvassa osoittavat alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
Jos kaikki etäavaimet poistetaan autosta
moottorin käydessä tai avainasennon I tai II
(s. 79) ollessa aktiivinen ja jos kaikki ovet suljetaan, mittariston infonäytössä esitetään
5
6
168
Koskee vain PCC-etäavainta.
Koskee PCC:llä (Personal Car Communicator) varustettua etäavainta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Lukot ja hälytin
varoitusilmoitus samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Keyless drive* - etäavaimen
turvallinen käsittely
Keyless drive* - häiriöitä etäavaimen
toiminnassa
Kun etäavain on palautettu autoon, varoitusilmoitus sammuu ja äänimuistutus lakkaa, kun
joko/tai:
Käsitelkää auton etäavaimia erittäin huolellisesti.
Etäavaimen Keyless-toimintoja (s. 168) voivat
häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus.
•
•
•
ovi on avattu ja suljettu
etäavain on asetettu virtalukkoon
OK-painiketta on painettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 168)
Keyless Drive* - antennin sijainti (s. 172)
Jos jokin etäavaimista7 on unohdettu autoon,
deaktivoidaan Keyless-toiminta, jos auto
esim. lukitaan toisella autoon kuuluvalla etäavaimella. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin avata ovia.
Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan
toisella etäavaimella, aktivoidaan autoon
unohtunut etäavain uudelleen.
HUOM
Älkää asettako/säilyttäkö PCC:tä matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä - ei
lähempänä kuin 10-15 cm.
Jos häiriöitä kuitenkin syntyy, käyttäkää etäavainta ja avainliuskaa kuten perusmallista
etäavainta, ks. Etäavain - toiminnot (s. 161).
Aiheeseen liittyvät tiedot
TÄRKEÄÄ
Välttäkää jättämään PCC-toiminnolla
varustettua etäavainta autoon. Jos joku
murtautuu autoon ja saa etäavaimen käsiinsä, on auto mahdollista käynnistää painamalla etäavain virtalukkoon ja painamalla sitten START/STOP ENGINE-painiketta.
•
•
•
Etäavain - pariston vaihto (s. 167)
Keyless drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely (s. 169)
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys (s. 168)
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
7
Avaimeton käyttö* (s. 168)
Koskee PCC:llä (Personal Car Communicator) varustettua etäavainta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
169
06 Lukot ja hälytin
Keyless drive* - lukitus
HUOM
Keyless drive -toiminnolla varustetuissa
autoissa on kosketusherkkä alue ovien ulkokahvoissa sekä kumipintainen painike takaluukun kumipintaisen painolevyn vieressä lukitusta/lukituksen avaamista varten.
Automaattivaihteistolla varustetussa
autossa täytyy valita vaihteenvalitsimen Pvasento - muussa tapauksessa autoa ei
voi lukita eikä hälytintä kytkeä.
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
Lukitus avautuu, kun käsi tarttuu ovenkahvaan
tai takaluukun kumipintaiseen painolevyyn vaikutetaan - avatkaa ovi tai takaluukku normaalisti.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ovenkahvat rekisteröivät normaalisti
käden, joka tarttuu ovenkahvaan, mutta
paksuja käsineitä käytettäessä tai hyvin
nopean kädenliikkeen jälkeen voidaan tarvita toinen yritys tai käsineen riisuminen.
Avaimeton käyttö* (s. 168)
Hälytysilmaisin (s. 180)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kosketusherkkä alue ovien ulkokahvoissa sekä
kumipintainen painike takaluukun kumipintaisen
painolevyn vieressä.
06
Lukitkaa ovet ja takaluukku painamalla pitkään jotain ovenkahvojen kosketusherkistä
alueista tai painakaa takaluukun kumipintaisista painikkeista pienempää - lukitusilmaisin
(s. 159) tuulilasissa vahvistaa lukitsemisen
alkamalla vilkkua.
Kaikkien ovien ja takaluukun pitää olla kiinni
ennen kuin auto voidaan lukita - muussa
tapauksessa auto ei lukkiudu.
170
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Avaimeton käyttö* (s. 168)
Keyless drive* - lukitus (s. 170)
06 Lukot ja hälytin
Keyless drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla
3. Asettakaa muovikotelo takaisin lukituksen
avaamisen jälkeen.
Jos keskuslukitusta ei voi avata etäavaimella,
esim. jos paristot ovat lopussa, vasen etuovi
voidaan avata irrotettavalla avainliuskalla.
HUOM
Kun vasemman kuljettajan oven lukitus
avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa. Se suljetaan asettamalla PCC
virtalukkoon, ks. Hälytin - etäavain ei toimi
(s. 181).
•
Lukitusasetuksia autoille, jotka on varustettu
Keyless Drive -toiminnolla, voidaan sovittaa
ilmoittamalla valikkojärjestelmässä MY CAR,
minkä ovien lukitus pitää avata.
Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR
(s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keyless Drive* - lukkoasetukset
Avaimeton käyttö* (s. 168)
Avaimeton käyttö* (s. 168)
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys
(s. 164)
Hälytys (s. 179)
Reikä avainliuskaa varten - kotelon irrottamiseksi.
Jotta lukkosylinteriin päästään käsiksi, pitää
ovenkahvan muovikotelo irrottaa - myös se
tehdään avainliuskalla:
06
1. Painakaa avainliuskaa n. 1 cm suoraan
ylös ovenkahvassa/kotelon alapuolella
olevaan reikään - älkää kammetko.
> Momentti irrottaa muovikotelon automaattisesti, kun liuskaa painetaan suoraan ylös aukkoon.
2. Työntäkää sitten avainliuska lukkosylinteriin ja avatkaa oven lukitus.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
171
06 Lukot ja hälytin
Keyless Drive* - antennin sijainti
VAROITUS
Keyless Drive -toiminnolla varustetuissa
autoissa on useita sisäisiä antenneja, jotka on
sijoitettu eri paikkoihin autossa.
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,
pitää pysyä vähintään 22 cm:n etäisyydellä
Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä
estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö* (s. 168)
Puskuri takana, keskellä
Ovenkahva, vasen takana
06
Kuormatila, sisimpänä lattian alla keskellä
Ovenkahva, oikea takana
Keskikonsoli, takaosan alla
Keskikonsoli, etuosan alla.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta tapahtuu etäavaimella (s. 157). Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien ovien ja
takaluukun lukitus samanaikaisesti. Lukituksen
avaamiselle voidaan valita eri sekvenssejä, ks.
Etäavain - toiminnot (s. 161).
Jotta lukitussekvenssi voidaan aktivoida,
pitää kuljettajan oven olla kiinni - jos jokin
muista ovista tai takaluukku on auki, lukitaan
se/nämä ja hälytin aktivoidaan vasta, kun
se/ne suljetaan. Avaimettomalla lukkojärjestelmällä* varustetuissa autoissa pitää kaikkien
ovien ja tavaratilan luukun olla kiinni.
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella
ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa tai
avatkaa vasemman etuoven lukitus tällöin
irrotettavalla avainliuskalla, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 164).
HUOM
Huomatkaa, että hälytys laukeaa, kun ovi
avataan avainliuskalla lukitsemisen jälkeen
- hälytys suljetaan tällöin työntämällä etäavain virtalukkoon.
172
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Lukot ja hälytin
VAROITUS
Ottakaa huomioon vaara tulla lukituksi
autoon, kun se lukitaan ulkopuolelta etäavaimella - sen jälkeen ovia ei voi avata
sisäpuolelta oven salpakahvoilla. Lisätietoja, ks. Salpalukitustila* (s. 177).
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan kaikki lukot automaattisesti
uudelleen. Tämä toiminto vähentää vaaraa,
että auto jätetään tahattomasti lukitsematta.
(Hälyttimellä varustetut autot, ks. Hälytys
(s. 179).)
Oven manuaalinen lukitseminen
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 174)
•
Avaimeton käyttö* (s. 168)
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla,
ks. Keyless drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla (s. 171).
HUOM
Muissa ovissa ei ole lukkosylinteriä, ja sen
sijaan ko. oven päädyssä lukituskahva, josta
pitää kääntää - sen jälkeen ne ovat mekaanisesti lukittuja/salvattuja ulkopuolelta tapahtuvalta avaamiselta. Ovet voidaan edelleen
avata sisäpuolelta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Tietyissä tilanteissa auto pitää voida lukita
manuaalisesti, esim. virtakatkoksen yhteydessä.
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko.
oven - ei kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa
on aktivoitu manuaalinen lapsilukko, ei
voida avata ulko- tai sisäpuolelta, ks.
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
(s. 178). Siten lukitun takaoven lukitus
voidaan avata tai etäavaimella tai keskuslukituksen painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - pariston vaihto (s. 167)
06
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa
lapsilukkoon (s. 178).
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen, ks. Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 164).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
173
06 Lukot ja hälytin
Lukitus/lukituksen avaaminen sisäpuolelta
Kuljettajan oven ja matkustajan oven* keskuslukituspainikkeella voidaan kaikki ovet ja takaluukku lukita tai niiden lukitus avata samanaikaisesti.
Keskuslukitus
Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat*
samanaikaisesti (ks. myös Läpituuletustoiminto (s. 175)).
•
Lukkonuppi*, takaovet
Vetäkää ovenkahvasta ja avatkaa ovi oven lukitus aukeaa ja ovi avautuu hetkessä.
Valo lukkonupissa
Keskuslukituksesta on kaksi versiota - valolla
kuljettajan oven keskuslukituspainikkeessa on
eri merkitys versiosta riippuen.
Keskuslukituspainike vain kuljettajan ovessa,
muissa ovissa ei ole nuppia:
•
Palava valo tarkoittaa, että kaikki ovet
ovat lukossa.
Keskuslukituspainike molemmissa etuovissa
ja sähköinen lukitusnuppi kummassakin
takaovessa:
•
Keskuslukitus.
06
•
Lukitkaa painamalla painikkeen toista
puolta
– toinen puoli
avaa lukituksen.
Pitkä painallus avaa myös kaikki sivuikkunat*
samanaikaisesti.
Lukituksen avaaminen
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella eri tavalla:
•
174
Painakaa keskuslukituspainiketta
Palava valo tarkoittaa, että vain ko. ovi on
lukossa. Kun kaikki nupit palavat, kaikki
ovet ovat lukossa.
Lukitus
•
Painakaa keskuslukituspainiketta
kaikki suljetut ovet lukitaan.
-
Pitkä painallus myös sulkee kaikki sivuikkunat
ja kattoluukun samanaikaisesti (ks. myös
Läpituuletustoiminto (s. 175)).
.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Nupin valo palaa, kun ovi on lukossa.
Takaovien lukkonuppi lukitsee vain ko. takaoven.
Oven lukituksen avaaminen:
•
Vetäkää ovenkahvasta - , lukitus ja ovi on
avattu.
Automaattinen lukitseminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 172)
•
•
Hälytys (s. 179)
Etäavain - toiminnot (s. 161)
06 Lukot ja hälytin
Läpituuletustoiminto
Läpituuletustoiminto avaa tai sulkee kaikki
sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä voidaan
käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti
lämpimällä säällä.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen hansikaslokero
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku
Käsinekotelo (s. 147) voidaan lukita/sen lukitus
avata vain etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla.
Takaluukku voidaan avata, lukita ja lukita
usealla eri tavalla.
Tietoja avainliuskasta, ks. Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 164).
Manuaalinen avaaminen
Keskuslukituspainike
Kumilevy sähköisellä kytkimellä.
Pitkä
-symbolin painallus keskuslukituspainikkeessa avaa kaikki sivuikkunat saman-symbolilla
aikaisesti. Sama menettely
sulkee kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni.
Avaaminen:
Hansikaslokeron lukitseminen:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 174)
•
Ikkunannostimet (s. 101)
Työntäkää avainliuska hansikaslokeron
lukkosylinteriin.
1. Painakaa kevyesti leveämpää kahdesta
kumipäällysteisestä painolevystä ulkokahvan alapuolella - lukko vapautetaan.
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään. Avaimenreikä on lukittu-tilassa
vaakasuorassa.
2. Nostakaa ulkokahvasta luukun avaamiseksi kokonaan.
06
Vetäkää avainliuska pois.
•
Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Tietoja erillislukituksesta, ks. Erillislukitus*
(s. 165).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
175
06 Lukot ja hälytin
||
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa
vain kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi
vaurioittaa kumilevyn sähkökosketinta.
•
Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
pysyy suljettuna - painakaa kevyesti
kumipäällysteistä painolevyä ulkokahvan
alla ja nostakaa luukkua.
Lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta
06
Takaluukun lukituksen avaaminen
Lukitusilmaisin (s. 159) kojelaudassa lopettaa
vilkkumisen osoittaen, ettei koko auto ole
lukittu ja hälyttimen* taso- ja liiketunnistimet
sekä takaluukun avaamistunnistimet kytketään pois toiminnasta.
Takaluukun lukituksen avaaminen:
–
Painakaa valopaneelin painiketta (1).
> Luukun lukitus avataan ja luukku voidaan avata 2 minuutin kuluessa (jos
auto on lukittu sisäpuolelta).
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
176
–
Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, se
lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan
uudelleen.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
Etäavaimen
-painikkeella voidaan pelkästään takaluukun hälytys poistaa* ja sen lukitus
avata.
Lukitseminen etäavaimella
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspai, ks. Etäavain - toiminnot
niketta
(s. 161).
> Lukitusilmaisin kojelaudassa alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että auto on
lukittu ja hälytin* on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 174)
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 172)
06 Lukot ja hälytin
Salpalukitustila*
Tilapäinen aktivoinnin poisto
HUOM
Salpalukitustila8
tarkoittaa, että kaikki avauskahvat kytketään mekaanisesti vapaiksi, mikä
tekee mahdottomaksi oven avaamisen sekä
sisä- että ulkopuolelta.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella
(s. 157) ja se alkaa n. 10 sekunnin viiveellä
ovien lukitsemisen jälkeen.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
kun salpalukitustila on aktivoitu. Vasemman
etuoven lukitus voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla (s. 164). Lisäksi on mahdollista avata ovien ja takaluukun lukitus
autoissa, jotka on varustettu avaimettomalla
toiminnolla Keyless Drive*, tarttumalla oven
tai takaluukun kahvaan.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
8
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja hälytyksen aktivointi poistuu.
•
•
Keyless drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla (s. 171)
•
Kauko-ohjain (s. 157)
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
MY CAR
OK MENU
TUNE-kääntösäädin
EXIT
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea. Se tehdään valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
06
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
177
06 Lukot ja hälytin
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
VAROITUS
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta.
Kummassakin takaovessa on kaksi kääntösalpaa - älkää sekoittako lapsilukkoa
käsikäyttöiseen ovilukkoon.
Lapsilukon aktivointi/deaktivointi
HUOM
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko.
oven - ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*
Elektronisesti aktivoitava lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovia tai ikkunoita sisäpuolelta.
Aktivointi
Lapsilukko voidaan aktivoida/deaktivoida
poistaa kaikissa avainasennoissa (s. 79), jotka
ovat korkeampia kuin 0. Aktivointi/deaktivointi
voidaan tehdä jopa 2 minuuttia moottorin
sammuttamisen jälkeen edellyttäen, ettei
mitään ovea avata.
Lapsilukon aktivointi:
Aiheeseen liittyvät tiedot
Manuaalinen lapsilukko. Ei saa sekoittaa manuaaliseen ovilukkoon (s. 173).
06
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa
ja siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa
auki.
•
•
•
Lapsilukko - sähköinen aktivointi* (s. 178)
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 174)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 172)
Lapsilukon aktivointi/aktivoinnin poisto:
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa (s. 164) kahvan kääntämiseen.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
178
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Säädinpaneeli, kuljettajan ovi.
1. Käynnistäkää moottori tai valitkaa avaimen asento, joka o korkeampi kuin 0.
06 Lukot ja hälytin
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Mittariston infonäyttö esittää ilmoituksen Lapsilukko takana aktivoitu ja
painikkeen valo palaa - salpa on aktiivinen.
Kun lapsilukko on aktiivinen, voidaan:
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko.
asetus - jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa moottori, toiminto on edelleen aktivoitu moottorin seuraavan käynnistyksen
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
(s. 178)
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 174)
Hälytys
HUOM
Hälytin on laite, joka varoittaa esimerkiksi
autoon tehtävästä murrosta.
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen,
kun matkustamossa tapahtuu liikettä myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen
hälytys voi laueta, jos auto jätetään ikkuna
tai kattoluukku auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/
kattoluukku, kun autosta poistutaan. Jos
auton integroitua matkustamolämmitintä
(tai kannettavaa sähköistä) käytetään suunnatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista
siten, ettei se ole ylöspäin matkustamossa.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rajoitettua
hälytystasoa, ks. Rajoitettu hälytystaso
(s. 181).
sireeni kytketään pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, mittariston infonäyttö näyttää ilmoituksen. Ottakaa
tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
06
Hälyttimen aktivointi
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspainiketta.
Hälyttimen sulkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
179
06 Lukot ja hälytin
||
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
Hälytysilmaisin
–
Hälytysilmaisin näyttää hälytysjärjestelmän
(s. 179) tilan.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hälytysilmaisin (s. 180)
Hälytin - automaattinen
uudelleenaktivointi
Automaattinen hälyttimen (s. 179) uudelleenaktivointi estää auton jättämisen vahingossa
siten, että hälytin ei ole aktivoituna.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja
hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta
mitään ovista tai takaluukkua ei avata 2
minuutin kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan
uudelleen.
Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi (s. 180)
Hälytin - etäavain ei toimi (s. 181)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sama diodi kuin lukkoilmaisimella (s. 159).
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa
hälytysjärjestelmän tilan:
06
180
•
Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois
toiminnasta
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että etäavain asetetaan virtalukkoon ja avaimen
asento I valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
Rajoitettu hälytystaso (s. 181)
06 Lukot ja hälytin
Hälytin - etäavain ei toimi
Hälytyssignaalit
Rajoitettu hälytystaso
Jos hälytintä (s. 179) ei voi sulkea etäavaimella
- jos esim. avaimen paristo (s. 167) on tyhjä auton lukitus voidaan avata, poistaa auto
hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää
seuraavalla tavalla:
Hälytyksen (s. 179) lauetessa sireeni soi ja
kaikki suuntavalot vilkkuvat.
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja
kallistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti pois
toiminnasta.
1. Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla (s. 171).
> Hälytys laukeaa, hälytysilmaisin
(s. 180) vilkkuu nopeasti ja sireeni soi.
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan. Sireenissä on oma akku ja se
toimii auton käynnistysakusta riippumatta.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia
tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Hälytyksen (s. 179) tarkoituksettoman aktivoitumisen välttämiseksi - jos esim. koira jätetään lukittuun autoon tai matkan aikana autojunassa tai autolautalla - sulkekaa liike- ja kallistusanturit tilapäisesti.
Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä salpalukitustila (s. 177)9.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytysilmaisin (s. 180)
06
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
> Hälytin suljetaan ja hälytysilmaisin
sammuu.
3. Moottorin käynnistäminen.
9
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
181
06 Lukot ja hälytin
Tyyppihyväksyntä etäavainjärjestelmä
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea taulukosta.
Lukkojärjestelmä, vakio
Maa/Alue
EU
Avaimeton lukkojärjestelmä (Keyless
drive)
Maa/Alue
EU
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
182
Kauko-ohjain (s. 157)
KULJETTAJAN TUKI
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- yleistä
Vakautusjärjestelmä ESC (Electronic Stability
Control) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja
ja parantaa auton etenemiskykyä.
Jarrutettaessa voidaan ESC-järjestelmän toiminta havaita sykkivänä
äänenä. Painettaessa kaasua auto
voi kiihtyä odotettua hitaammin.
VAROITUS
Vakautusjärjestelmä ESC on täydentävä
apuväline - se ei kykene käsittelemään
kaikkia tilanteita kaikissa keleissä.
Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
ESC-järjestelmä sisältää seuraavat toiminnot:
07
•
•
•
•
•
•
Sivuluistonestotoiminto
Vetoluistonestotoiminto
Vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
Corner Traction Control - CTC
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
1
184
Vetoluistonestotoiminto
HUOM
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
Toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee
Sport-tilan.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa
ja siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle pyörälle, joka ei luista.
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
EDC (Engine Drag Control) estää tahattoman
pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen
tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana
voi mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata autoa.
Corner Traction Control - CTC
CTC kompensoi aliohjausta ja sallii normaalia
suuremman kiihdytyksen kaarteessa sisemmän pyörän luistamatta, esim. kaartuvassa
moottoritien liittymässä, jotta päästään
nopeasti vallitsevaan liikennerytmiin.
Perävaunun vakautusjärjestelmä* TSA1
Perävaunun vakautusjärjestelmän (s. 305)
tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun
yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa
heilahdella. Lisätietoja, ks. Perävaunun vetäminen (s. 300).
Trailer Stability Assist sisältyy Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely (s. 185)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset (s. 186)
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- käsittely
Tason valinta - Sport-tila
ESC-järjestelmä on aina aktivoitu - sitä ei voi
sulkea.
Kuljettaja voi kuitenkin valita
Sport-tilan, mikä antaa mahdollisuuden aktiivisempaan
ajoelämykseen.
Sport-tila valitaan valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
Sport-tila osoitetaan mittaristossa
tämän symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes kuljettaja valitsee toiminnon pois tai kunnes moottori
sammutetaan - moottorin seuraavan käynnistyksen jälkeen ESC-järjestelmä on jälleen normaalitilassaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 184)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset (s. 186)
Sport-tilan yhteydessä järjestelmä havaitsee,
jos kaasupoljin ja kaartaminen ovat aktiivisempia kuin normaalissa ajossa, ja se sallii
tällöin perän hallitun luiston tiettyyn tasoon
ennen kuin se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Jos kuljettaja esim. keskeyttää hallitun luiston
vapauttamalla kaasupolkimen, ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa
auton.
Sport-tila antaa myös maksimaalisen vetovoiman, jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa
löysällä alustalla - esim. hiekassa tai syvässä
lumessa.
07
185
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- symbolit ja ilmoitukset
Taulukko
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
ESC Tilapäisesti POIS
ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrulevyjen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
ESC Tarvitsee huollon
ESC-järjestelmä ei toimi.
•
•
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Ilmoitus"
Mittaristossa (s. 65) on teksti-ilmoitus - Lukekaa se!
Jatkuva valo 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu.
ja
07
HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.
186
07 Kuljettajan tuki
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 184)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely (s. 185)
07
187
07 Kuljettajan tuki
Liikennemerkki-informaatio (RSI)*
VAROITUS
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut.
RSI ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettajalla on aina perimmäinen vastuu
auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien
ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* käsittely
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut.
Toimintoa käsitellään näin:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely (s. 188)
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 190)
Esimerkkejä luettavista, nopeuteen liittyvistä merkeistä2.
Toiminto RSI antaa tietoja mm. kulloisestakin
nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista.
07
Tapauksessa, jossa sekä merkki moottoritiestä/moottoriliikennetiestä että merkki suurimmasta sallitusta nopeudesta ohitetaan, RSI
valitsee suurimman sallitun nopeuden merkkisymbolin näyttämisen.
2
3
188
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Rekisteröity nopeusinformaatio3.
Kun RSI on rekisteröinyt liikennemerkin sallitusta nopeudesta, merkki näytetään symbolina mittaristossa.
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esiintyvissä
tapauksissa näyttää myös
ohituskiellon merkki.
07 Kuljettajan tuki
Rajoitus tai moottoritie päättyy
Lisäkilvet
Tilanteissa, joissa RSI havaitsee merkin, joka
tarkoittaa, että nopeusrajoitus päättyy - tai
muun nopeuteen liittyvän informaation, esim.
moottoritie päättyy - esitetään vastaava liikennemerkki mittaristossa n. 10 sekunnin
ajan:
Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta
tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään
asiaan lisäkyltin symbolilla nopeussymbolin
alla.
Esimerkkejä sellaisista merkeistä ovat:
Esimerkkejä lisäkilvistä3.
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia
samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä
olosuhteissa nopeudet ovat voimassa.
Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis
tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos
tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Moottoritie päättyy.
Tämän jälkeen merkkitiedot piilotetaan, kunnes seuraava nopeusrajoitukseen liittyvä kyltti
havaitaan.
3
Lisätietojen näyttäminen
Ulosmenoväylällä voimassa
oleva nopeus ilmoitetaan tietyillä markkina-alueilla lisäkilvellä, joka sisältää nuolen.
Tämän tyyppiseen nopeusmerkkiin yhdistetty lisäkilpi
näytetään vain, jos kuljettaja käyttää suuntavaloa.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa
mittariston nopeussymbolin alapuolella merkitsee sitä, että RSI on havainnut lisätietoa
kulloisestakin nopeusrajoituksesta sisältävän
kyltin.
Asetus MY CAR -valikossa
RSI:lle on valintamahdollisuuksia valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 110).
07
}}
189
07 Kuljettajan tuki
||
Liikennemerkki-informaatio Päällä/Pois
mässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* rajoitukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut. Toiminnolla on
seuraavia rajoituksia.
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* (s. 188)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 190)
MY CAR (s. 110)
Mittariston nopeussymbolien näyttö voidaan
sulkea. Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
Nopeusvaroitus
RSI-toiminnon kameratunnistimella on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmän vastaavia - lukekaa lisää kameratunnistimen
rajoituksista (s. 227).
RSI-toiminto ei rekisteröi merkkejä, jotka
ilmoittavat epäsuorasti nopeusrajoituksen
olemassaolon, esim. kaupungin/taajaman
nimikilpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä seikoista,
jotka voivat häiritä toimintoa:
•
•
•
•
•
07
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Peittyneet tai huonosti sijoitetut merkit
Merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan
huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kuljettaja voi valita varoituksen saamisen, kun
voimassa oleva nopeusrajoitus ylitetään
5 km/h tai enemmän. Varoitus annetaan siten,
että voimassa oleva suurin nopeus vilkkuu
tilapäisesti, kun nopeus ylitetään. Toiminto
voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestel-
190
Haalistuneet merkit
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* (s. 188)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely (s. 188)
07 Kuljettajan tuki
Nopeudenrajoitin
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella,
mutta nopeusrajoitin estää ennalta valitun/
asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
•
•
•
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden hälytys
(s. 193)
Katsaus
•
Nopeusrajoitin - sulkeminen (s. 193)
Nopeusrajoitin - aloittaminen (s. 191)
Nopeudenrajoitin - tilapäinen deaktivointi
ja valmiustila (s. 192)
Nopeusrajoitin - aloittaminen
Kytkeminen päälle ja aktivointi
Kun nopeudenrajoitin on aktiivinen, esitetään
sen symboli (6) yhdessä merkinnän (5) kanssa
asetetun suurimman nopeuden yhteydessä
mittaristossa.
Muistissa olevan suurimman mahdollisen
nopeuden valinta ja tallennus voidaan tehdä
sekä ajettaessa että seistäessä paikallaan.
Ajon aikana
1. Painakaa ohjauspyörän painiketta
nopeusrajoittimen asettamiseksi.
> Nopeusrajoittimen symboli (6) syttyy
mittaristossa.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
2. Kun auto liikkuu halutulla suurimmalla
mahdollisella nopeudella: Painakaa toista
painikkeista
tai
, kunnes mittaristo
esittää merkinnän (5) halutun enimmäisnopeuden yhteydessä.
> Nopeudenrajoitin on sen jälkeen aktiivinen ja valittu enimmäisnopeus on tallennettu muistiin.
Valmiustila.
Paikallaan oltaessa
Aktivointi ja enimmäisnopeuden säätö.
1. Painakaa ohjauspyörän painiketta
nopeusrajoittimen asettamiseksi.
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo.
Nopeusrajoitin - Päällä/Pois.
Valittu nopeus.
07
Nopeudenrajoitin aktiivinen.
}}
191
07 Kuljettajan tuki
||
2. Siirtykää
-painikkeella, kunnes mittaristossa on merkintä (5) halutun enimmäisnopeuden yhteydessä.
> Nopeudenrajoitin on sen jälkeen aktiivinen ja valittu enimmäisnopeus on tallennettu muistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 191)
Nopeusrajoitin - nopeuden
muuttaminen
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua enimmäisnopeutta muutetaan
tai
painallyhyillä tai pitkillä painikkeen
luksilla.
Säätö +/- 5 km/h:
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa +/- 5 km/h.
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Nopeusrajoittimen sulkemiseksi tilapäisesti ja
sen asettaminen valmiustilaan:
•
–
Pitäkää painiketta painettuna ja vapauttakaa, kun mittariston merkintä on halutun
enimmäisnopeuden kohdalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
192
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella,
mutta nopeusrajoitin estää ennalta valitun/
asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Säätö +/- 1 km/h:
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
07
Nopeudenrajoitin - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila
Nopeudenrajoitin (s. 191)
Painakaa painiketta
.
> Mittariston merkintä (5) vaihtaa väriä
VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI ja kuljettaja
voi väliaikaisesti ylittää säädetyn enimmäisnopeuden.
Nopeudenrajoitin aktivoidaan uudel, jolloin merkintä (5)
leen painamalla
vaihtaa värinsä VALKOISESTA VIHREÄKSI ja auton enimmäisnopeus on jälleen rajoitettu.
Tilapäinen aktivoinnin poisto
kaasupolkimella
Nopeusrajoitin voidaan asettaa valmiustilaan
myös kaasupolkimella, esim. jotta voidaan
nopeasti kiihdyttää auto pois tilanteesta:
07 Kuljettajan tuki
–
Painakaa kaasupoljin täysin alas.
> Mittaristo esittää tallennetun enimmäisnopeuden värillisellä
merkinnällä (5) ja kuljettaja voi tilapäisesti ylittää asetetun enimmäisnopeuden - merkintä (5) vaihtaa siksi aikaa
värinsä VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI.
Nopeusrajoitin aktivoituu uudelleen
automaattisesti, kun kaasupoljin on
vapautettu ja auton nopeus jarrutettu
valitun/tallennetun enimmäisnopeuden
alapuolelle - näytön merkintä (5) vaihtaa värinsä VALKOISESTA VIHREÄKSI
ja auton enimmäisnopeus on jälleen
rajoitettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden
hälytys
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella,
mutta nopeusrajoitin estää ennalta
valitun/asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Jyrkissä alamäissä voi nopeusrajoittimen
moottorijarrutuksen teho olla riittämätön ja
valittu enimmäisnopeus ylitetään. Kuljettajalle
huomautetaan tästä merkkiäänellä.
Nopeusrajoitin ((Speed Limiter)) voidaan katsoa käänteiseksi vakionopeudensäätimeksi kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella,
mutta nopeusrajoitin estää ennalta valitun/
asetetun nopeuden ylittämisen vahingossa.
Nopeusrajoittimen sulkeminen:
–
Nopeudenrajoitin (s. 191)
HUOM
Hälytys aktivoidaan vasta 5 sekunnin
kuluttua, jos nopeus on ylitetty vähintään
3 km:lla/h edellyttäen, ettei mitään painiktai
ole painettu viimeisen
keista
puolen minuutin aikana.
Nopeusrajoitin - nopeuden muuttaminen
(s. 192)
Nopeusrajoitin - sulkeminen (s. 193)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 191)
Nopeusrajoitin - nopeuden muuttaminen
(s. 192)
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
> Mittariston symboli nopeusrajoittimelle
(6) ja asetetun nopeuden merkinnällä
(5) sammuu - sen jälkeen hävitetään
asetettu/tallennettu nopeus, jota ei sit-painikkeella.
ten voida palauttaa
Merkkiääni kuuluu, kunnes kuljettaja on jarruttanut nopeuden valitun enimmäisnopeuden
alapuolelle.
Nopeusrajoitin - aloittaminen (s. 191)
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden hälytys
(s. 193)
Nopeusrajoitin - sulkeminen
Kuljettaja voi sen jälkeen valita nopeuden rajoituksetta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 191)
Nopeusrajoitin - aloittaminen (s. 191)
Nopeudenrajoitin - tilapäinen deaktivointi
ja valmiustila (s. 192)
Nopeusrajoitin - ylitetyn nopeuden hälytys
(s. 193)
07
Nopeusrajoitin - aloittaminen (s. 191)
Nopeudenrajoitin - tilapäinen deaktivointi
ja valmiustila (s. 192)
Nopeusrajoitin - sulkeminen (s. 193)
193
07 Kuljettajan tuki
Vakionopeudensäädin*
VAROITUS
Nopeudensäädin (CC – Cruise Control) auttaa
kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä
antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua nopeudensäätöön, kun
vakionopeussäädin ei pidä nopeutta ja/tai
etäisyyttä sopivana.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Katsaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 195)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 195)
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
•
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 196)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 196)
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo autossa,
jossa on nopeudenrajoitin4.
Valmiustila
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo autossa,
jossa ei ole Nopeudenrajoitinta4.
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Valittu nopeus (HARMAA = Valmiustila).
Nopeudensäädin aktiivinen - VALKOINEN
SYMBOLI (HARMAA = Valmiustila).
07
4
194
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely
On mahdollista aktivoida, asettaa ja muuttaa
tallennettu nopeus.
•
Säätö +/- 1 km/h:
•
Aktivointi ja nopeuden säätö
Nopeudensäätimen kytkeminen päälle:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
CRUISE (ilman nopeusrajoitinta) tai
(nopeusrajoittimella).
>
Nopeudensäätimen symboli (6) mittaristossa syttyy - nopeudensäädin on valmiustilassa.
Nopeudensäätimen aktivointi:
•
Halutulla nopeudella - painakaa ohjaustai
.
pyörän painiketta
>
Ko. nopeus tallennetaan muistiin ja mittariston merkintä (5) syttyy valitulla nopeudella ja symboli (6) vaihtaa värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa
sen jälkeen tallennettua nopeutta.
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua nopeutta muutetaan lyhyillä tai
pitkillä painikkeen
tai
painalluksilla.
Säätö +/- 5 km/h:
Pitäkää painiketta painettuna ja vapauttakaa, kun mittariston merkintä on halutun
nopeuden kohdalla.
Vakionopeudensäädin* tilapäinen
aktivoinnin poisto ja valmiustila
Toiminnon aktivointi voidaan poistaa tilapäisesti ja se voidaan asettaa valmiustilaan.
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Nopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti
pois ja asettaminen valmiustilaan:
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
/ -painikkeen painamista, auton nopeus
painikkeen painamishetkellä tallennetaan.
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
>
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6)
vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudensäädin on tilapäisesti
kytketty pois.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
HUOM
Jos jotakin nopeudensäätimen painikkeista
painetaan useita minuutteja, järjestelmä
lukkiutuu ja suljetaan. Ennen kuin vakionopeussäädin voidaan aktivoida uudestaan,
täytyy auto pysäyttää ja moottori sammuttaa.
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan, jos nopeus on alle 30 km/h.
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa +/- 5 km/h.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin* (s. 194)
.
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan automaattisesti valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
käyttöjarrua painetaan
kytkinpoljin painetaan alas
vaihdevipu/vaihteenvalitsin siirretään Nasentoon
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
07
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
195
07 Kuljettajan tuki
||
Automaattinen valmiustila
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
nopeus laskee alle arvon n. 30 km/h.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vakionopeudensäädin* (s. 194)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 195)
•
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 196)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 196)
Vakionopeudensäädin* - asetetun
nopeuden palauttaminen
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
Vakionopeudensäädin (CC – Cruise Control)
auttaa kuljettajaa pitämään nopeuden tasaisena.
Tilapäisen aktivoinnin poiston ja valmiustilan (s. 195) jälkeen asetettu nopeus voidaan
palauttaa.
Nopeudensäätimen aktivoimiseksi uudelleen
valmiustilasta:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
>
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6)
vaihtaa värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen viimeksi tallennettua nopeutta.
.
HUOM
Kun nopeus palautetaan
-painikkeella,
saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
196
•
•
Vakionopeudensäädin* (s. 194)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 195)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 195)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 196)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tässä kuvataan, miten se sammutetaan.
Nopeudensäädin suljetaan ohjauspyörän painikkeella (1) tai sammuttamalla moottori siten hävitetään asetettu/tallennettu nopeus,
-painikkeella.
jota sitten ei voida palauttaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vakionopeudensäädin* (s. 194)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 195)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 195)
•
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 196)
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden esivalitun aikavälin kanssa
ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
Kuljettaja asettaa halutun nopeuden (s. 200)
ja aikavälin (s. 201) edellä kulkevaan autoon.
Kun tutkatunnistin havaitsee hitaamman ajoneuvon auton edessä, nopeus sovitetaan
automaattisesti tämän mukaiseksi. Kun tie on
vapaa, auto ottaa jälleen valitun nopeuden.
Jos mukautuva nopeudensäädin on suljettu
tai asetettu valmiustilaan (s. 202) ja auto
tulee liian lähelle edessä olevaa ajoneuvoa,
sen sijaan toiminto Etäisyysvaroitus (s. 211)
varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan
pitää tietää ennen kuin järjestelmää käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
oikea etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan nopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain korjaamolla valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 199)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely (s. 200)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen (s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila (s. 202)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen ajoneuvon ohittaminen (s. 203)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 203)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja (s. 204)
•
•
•
•
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteistoisissa autoissa on
Mukautuvan nopeudensäätimen toiminnon
yhteydessä jonoavustajan (s. 204) laajennetut
toiminnot.
Tutkatunnistin (s. 205)
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 206)
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä
ja toimenpide (s. 208)
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 209)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
197
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* toiminta
Se koostuu itse säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
Katsaus toimintaan
VAROITUS
Mukautuva nopeussäädin ei ole törmäyksenvälttämisjärjestelmä. Kuljettajan pitää
puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva nopeussäädin ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen,
esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei
myöskään vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja
esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajorajalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi-/lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Katsaus toimintaan5.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Ohjauspyörän painikesarja (s. 199)
Tutkatunnistin (s. 205)
07
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä
(s. 201). Jos tutkatunnistin ei havaitse edellä
olevaa ajoneuvoa, auto säilyttää sen sijaan
5
6
198
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon (s. 201)
mitataan pääasiallisesti tutkatunnistimella
(s. 205). Nopeudensäädintoiminto säätää
nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla.
On normaalia, että jarruista kuuluu heikko
ääni, kun mukautuva nopeudensäädin käyttää
niitä.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat erota automallista riippuen.
Jonoavustaja (s. 204) (automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa) voi käsitellä väliä 0-200 km/h.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan
ajoneuvon nopeus ylittää tallennetun nopeuden.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja
tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa
voimakkaasti. Tutkatunnistimen rajoituksista (s. 206) johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida seuraamaan toista ajoneuvoa nopeudesta 30 km/h6 nopeuteen 200 km/h asti. Jos
nopeus laskee alle arvon 30 km/h tai jos
moottorin käyntinopeus tulee liian matalaksi,
nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan
(s. 202), jolloin automaattinen jarrutus lakkaa
- kuljettajan täytyy tällöin itse alkaa pitää turvallista etäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä
jarrutus välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky, joka vastaa yli 40 % auton jarrutuskapasiteetista.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin varoittaa vain
ajoneuvoista, jotka tutkatunnistin on
havainnut. Siksi varoitus voi jäädä tulematta tai se viivästyy. Älkää odottako
varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
1. Törmäysvaroittimen varoitusvalo ja varoitusääni7.
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä mukautuva nopeudensäädin selviytyy,
ja kuljettaja ei jarruta, käytetään törmäysvaroittimen (s. 221) varoitusvaloa ja varoitusääntä huomauttamaan kuljettajalle, että välitön puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
HUOM
Varoitusvaloa voi olla vaikea havaita, jos
auringonpaiste on voimakas, tai aurinkolaseja käytettäessä.
Mukautuva nopeudensäädin* katsaus
Mukautuvan nopeudensäätimen käsittely ja
ohjauspyörän painikesarja vaihtelevat riippuen
siitä, onko auto varustettu nopeusrajoittimella8
vai ei.
Mukautuva nopeudensäädin
nopeusrajoittimen kanssa
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin
on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Sillä voi olla vaikeuksia
säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä, raskaalla kuormalla tai perävaunua vetäen olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis
jarruttamaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 203)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen ajoneuvon ohittaminen (s. 203)
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Valmiustila
07
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aktivointi ja nopeuden säätö.
7
8
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Volvon jälleenmyyjillä on päivitetyt tiedot kunkin markkina-alueen tilanteesta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
199
07 Kuljettajan tuki
||
Vihreä merkintä tallennetun nopeuden
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
Aikaetäisyys
ACC on aktiivinen VIHREÄN symbolin
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
Aikaetäisyys
ACC on aktiivinen VIHREÄN symbolin
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
Mukautuva nopeudensäädin ilman
nopeusrajoitinta
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 209)
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Nopeussäädin - Päällä/Pois tai Valmiustila.
07
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aktivointi ja nopeuden säätö.
(Ei käytössä)
Vihreä merkintä tallennetun nopeuden
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
200
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Mukautuva nopeudensäädin* nopeuden käsittely
ACC:n kytkeminen päälle:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
vastaava VALKOINEN symboli syttyy mittaristossa (8), mikä osoittaa, että mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa
(s. 202).
ACC:n aktivointi:
•
Halutulla nopeudella - painakaa ohjaustai
.
pyörän painiketta
>
Ko. nopeus tallennetaan muistiin, mittaristo esittää "suurennuslasin" (6) tallennetun nopeuden ympärillä muutaman
sekunnin ajan ja sen merkintä muuttuu
VALKOISESTA VIHREÄKSI.
Kun tämä symboli vaihtaa värinsä
VALKOISESTA VIHREÄKSI, ACC on
aktiivinen ja auto pitää tallennetun
nopeuden.
Vain kun symboli esittää toisen ajoneuvon kuvan, ACC
säätää etäisyyttä edessä
olevaan ajoneuvoon.
07 Kuljettajan tuki
Samalla merkitään nopeusväli:
•
suurempi nopeus VIHREÄLLÄ merkinnällä
on esiohjelmoitu nopeus
•
pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Jos jotakin mukautuvan nopeudensäätimen painikkeista painetaan useita minuutteja, toiminto lukkiutuu ja suljetaan. Ennen
kuin se voidaan aktivoida uudestaan, täytyy auto pysäyttää ja moottori käynnistää
uudelleen.
Tietyissä tilanteissa sitä ei voida aktivoida
uudelleen - tällöin mittaristo (s. 209) näyttää Sopeutuva nopeudensäätö ei
saatavilla.
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua nopeutta muutetaan lyhyillä tai
tai
painalluksilla.
pitkillä painikkeen
Säätö +/- 5 km/h:
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa +/- 5 km/h.
Säätö +/- 1 km/h:
•
Pitäkää painiketta painettuna ja vapauttakaa, kun mittariston merkintä on halutun
nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
/ -painikkeen painamista, auton nopeus
painikkeen painamishetkellä tallennetaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Mukautuva nopeudensäädin* aikaetäisyyden asettaminen
HUOM
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä
ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana. Mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
Aikaetäisyyden asettaminen/muuttaminen:
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 199)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 198)
Kääntäkää ohjauspyörän painikesarjan
(s. 199) säätöpyörää (tai käyttäkää painikkeita
ilman nopeudenrajoitinta olevissa autoissa).
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin lisää
aikaväliä hieman.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa.
Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia,
jos liikenteessä tapahtuu jotain odottamatonta.
07
Sama symboli esitetään myös toiminnon Etäisyysvaroitus (s. 211) ollessa aktivoituna.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
201
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
Jos mukautuva nopeudensäädin ei aktivoinnin yhteydessä tunnu vaikuttavan,
syynä voi olla, että aikaetäisyys edessä
olevaan ajoneuvoon estää nopeuden lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Mukautuva nopeudensäädin* tilapäinen deaktivointi ja valmiustila
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Mukautuva nopeudensäädin voidaan tilapäisesti deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Tilapäinen deaktivointi/valmiustila nopeusrajoittimella varustettu auto
Mukautuvan vakionopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Tämä symboli ja tallennetun nopeuden merkintä vaihtaa tällöin värinsä
VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI.
Lukekaa lisää nopeuden käsittelystä (s. 200).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 199)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 198)
•
07
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 203)
Tilapäinen deaktivointi/valmiustila ilman nopeusrajoitinta oleva auto
Mukautuvan vakionopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:
•
202
Automaattisen aktivoinnin poiston yhteydessä
kuuluu signaali ja ilmoitus Sopeutuva
nopeudensäätö peruttu näytetään mittaristossa. Kuljettajan pitää tällöin puuttua asiaan
ja itse sovittaa nopeus ja etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon.
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua
seuraavista seikoista:
Mukautuva nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja asetetaan automaattisesti valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
•
•
•
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
•
9
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Automaattinen valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautusjärjestelmästä ESC (s. 184). Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin suljetaan automaattisesti.
käyttöjarrua painetaan
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
(automaattivaihteisto)
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Ei koske jonoavustajalla varustettua autoa - se selviää pysähdyksiin asti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
kuljettaja avaa oven
kuljettaja irrottaa turvavyönsä
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
nopeus on laskenut alhaisemmaksi kuin
30 km/h9
pyörät menettävät otteensa tiehen
07 Kuljettajan tuki
•
•
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai
voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).
Asetetun nopeuden palauttaminen
Valmiustilassa oleva mukautuva vakionopeudensäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyörän painiketta
- nopeus asetetaan tällöin
viimeksi tallennetun mukaiseksi.
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen
Mukautuva nopeudensäädin* poiskytkentä
Kun auto seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja
osoittaa tulevan ohituksen suuntavalolla10,
mukautuva vakionopeudensäädin auttaa kiihdyttämällä autoa hetkellisesti edessä olevaa
ajoneuvoa kohti.
Painikesarjan nopeusrajoittimella
Toiminto on aktiivinen nopeuksissa
yli 70 km/h.
HUOM
Muistakaa, että tämä toiminto voidaan
aktivoida monessa tilanteessa lukuun ottamatta ohituksia. Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai toiselle
tielle poistuttaessa, auto kiihdyttää hetkellisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 199)
•
Vakionopeudensäädin* (s. 194)
10
Painikesarja ilman nopeusrajoitinta
VAROITUS
Kun nopeus palautetaan
-painikkeella,
saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
Mukautuva nopeudensäädin kytketään pois
,
ohjauspyörän painikesarjan painikkeella
ks. (s. 199) - siten poistetaan asetettu/tallennettu nopeus, jota ei sitten voida palauttaa
-painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lyhyellä ohjauspyörän painikkeen
painalluksella asetetaan mukautuva vakionopeudensäädin valmiustilaan (s. 202). Lyhyellä
uusintapainalluksella se suljetaan - siten poistetaan asetettu/tallennettu nopeus, jota ei sit-painikkeella.
ten voida palauttaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 199)
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 198)
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 198)
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 209)
07
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
203
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* jonoavustaja
Mukautuva vakionopeudensäädin voi seurata
toista ajoneuvoa välillä 0-200 km/h.
Jonoavustaja laajentaa mukautuvan nopeudensäätimen toimintaa myös nopeuksissa alle
30 km/h.
HUOM
Jotta mukautuva nopeudensäädin voidaan
aktivoida pienemmällä nopeudella kuin
30 km/h, pitää edellä olevan auton olla
kohtuullisella etäisyydellä.
Mukautuvaa nopeudensäädintä on täydennetty jonoavustajatoiminnolla (kutsutaan
myös nimellä "Queue Assist").
Jonoavustajassa on seuraavat toiminnot:
•
•
•
•
Laajennettu nopeusväli - myös alle
30 km/h ja paikallaan
Kohteen vaihto
Automaattinen jarrutus lakkaa seistäessä
paikallaan
Seisontajarrun automaattinen aktivointi.
Huomatkaa, että mukautuvan vakionopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on
30 km - vaikka se selviää toisen ajoneuvon
seuraamisesta pysähdyksiin asti, ei pienempää nopeutta kuin 30 km/h voida valita/tallentaa.
Laajennettu nopeusväli
07
HUOM
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos
kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva
auto alkaa jälleen liikkua, mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, johon
kuuluu automaattinen jarrutus. Kuljettajan
pitää sitten aktivoida se uudelleen seuraavalla
tavalla:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
•
Painakaa kaasupoljinta.
>
Sen jälkeen mukautuva nopeussäädin
palauttaa edellä olevan ajoneuvon seuraamisen.
Jotta mukautuva nopeudensäädin voidaan
aktivoida, kuljettajan oven pitää olla kiinni
ja kuljettajalla olla turvavyö kytkettynä.
204
.
tai
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Jonoavustaja voi pitää auton paikallaan
enintään 4 minuuttia - sen jälkeen seisontajarru kytketään ja mukautuva nopeudensäädin kytketään pois toiminnasta.
•
Ennen kuin mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida uudelleen, pitää
seisontajarru vapauttaa.
Kohteen vaihto
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti
kääntyy, voi edessä olla seisova liikenne.
Kun mukautuva vakionopeudensäädin seuraa
toista ajoneuvoa alle 30 km/h:n nopeuksilla ja
vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan
ajoneuvoon, mukautuva nopeudensäädin jarruttaa seisovan ajoneuvon vuoksi.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa
toista ajoneuvoa yli 30 km/h:n nopeuksilla
ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta paikallaan
olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan
olevan ajoneuvon huomiotta ja valitsee sen
sijaan tallennetun nopeuden.
•
Kuljettajan täytyy puuttua ajoon ja jarruttaa.
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Jonoavustaja vapauttaa käyttöjarrun ja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään asentoon P-, Ntai R
kuljettaja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Mukautuva vakionopeudensäädin kytketään
pois ja asetetaan valmiustilaan:
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja kytkee seisontajarrun pitääkseen auton jatkuvasti paikallaan.
•
Tämä tapahtuu, jos:
•
kun nopeus alittaa 5 km/h ja mukautuva
nopeudensäädin on epävarma siitä, onko
kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin
muu esine, esim. ajoeste.
kun nopeus alittaa 5 km/h ja edellä oleva
ajoneuvo kääntyy siten, ettei mukautuvalla nopeussäätimellä enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
paikallaan oltaessa
Tietyissä tilanteissa Jonoavustaja keskeyttää
automaattisen jarrutuksen paikallaan
oltaessa. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja
auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen
vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse
auton pitämiseksi paikallaan.
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
•
Jonoavustaja on pitänyt autoa paikallaan
kauemmin kuin 4 minuuttia
•
•
moottori sammutetaan
Tutkatunnistin
Tutkatunnistimen tehtävänä on havaita
samaan suuntaan kulkevat autot tai suurehkot
ajoneuvot samalla ajokaistalla.
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkatunnistinta:
•
•
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
jalankulkijasuojalla*
TÄRKEÄÄ
Auton etusäleikön näkyvän vaurion yhteydessä tai epäiltäessä, että tutkatunnistin
voi olla vaurioitunut:
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Toiminto voi puuttua kokonaan tai osittain
- tai toimia virheellisesti - jos etusäleikkö,
tutkatunnistin tai sen konsoli on vaurioitunut tai irronnut.
ESC muutetaan Normal-tilasta Sporttilaan
jarrut ovat ylikuumentuneet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Etäisyysvaroitus*
Tutkatunnistimen muuttaminen voi tehdä sen
käytön laittomaksi.
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 199)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 198)
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 206)
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
205
07 Kuljettajan tuki
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 221)
Tutkatunnistin - rajoitukset
Etäisyysvaroitus* (s. 211)
Tutkatunnistimella (s. 205) on tiettyjä rajoituksia - mm. rajallisen näkökentän vuoksi.
Mukautuvan nopeudensäätimen kyky havaita
edessä oleva ajoneuvo heikkenee voimakkaasti, jos:
•
edessä olevan ajoneuvon nopeus eroaa
paljon oman auton nopeudesta
•
sen tutkatunnistin tukkeutuu - esim. rankalla sateella tai jos lumisohjoa tai muita
roskia on kasautunut tutkatunnistimen
eteen.
HUOM
Pitäkää tutkatunnistimen edessä oleva
pinta puhtaana - ks. alaotsikkoa "Huolto"
(s. 225).
Näkökenttä
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu.
Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
07
ACC:n näkökenttä.
Tutkatunnistin voi joskus voi havaita
lähellä olevan ajoneuvon myöhään
lyhyeltä etäisyydeltä - esim. ajoneuvon,
joka ajaa oman autonne ja edessä olevan
ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
206
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva vakionopeussäädin ei ole järjestelmä, jolla estetään törmäyksiä. Kuljettajan pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Mukautuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien
vuoksi. Ei myöskään vastaantulevien,
hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan
pitää tietää ennen kuin järjestelmää käytetään.
Älkää käyttäkö mukautuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
oikea etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
VAROITUS
Säleikön etupuolelle ei saa asentaa varusteita tai muita esineitä, esim. lisävaloja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 221)
Etäisyysvaroitus* (s. 211)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
207
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* vianetsintä ja toimenpide
Jos mittaristo näyttää ilmoituksen Tutka
estetty Katso käyttöohjekirjaa, se tarkoittaa, että mukautuvan nopeudensäätimen tut-
katunnistin (s. 205) ei voi havaita toista ajoneuvoa autonne edessä.
mäysvaroitin automaattijarrutuksella (s. 221)
toimi.
Tämä ilmoitus osoittaa, etteivät myöskään
toiminnot Etäisyysvaroitus (s. 211) tai Tör-
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen ja
sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka havaitsee,
ettei se enää ole tukossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
208
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 199)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 198)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 209)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* symbolit ja ilmoitukset
Tässä on muutamia esimerkkejä - noudattakaa
näissä tapauksissa annettua suositusta:
Mukautuva nopeudensäädin voi toisinaan
näyttää symbolin ja/tai teksti-ilmoituksen.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on vihreä.
Auto säilyttää tallennetun nopeuden.
Symboli on valkoinen
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Vakiomallinen nopeudensäädin on manuaalisesti valittu.
Aseta ESC normaali tilaan
nopeuden- säädön mahdollist.
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida ennen kuin vakautusjärjestelmä (ESC) (s. 184) on
asetettu normaalitilaan.
Sopeutuva nopeudensäätö
peruttu
Mukautuva nopeudensäädin on suljettu - kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
Sopeutuva nopeudensäätö ei
saatavilla
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida.
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
•
•
Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
Mukautuva nopeudensäädin ei tilapäisesti toimi.
•
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa
tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
07
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 206).
Sopeutuva nopeudensäädin
Tarvitsee huollon
Mukautuva nopeudensäädin ei toimi.
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
209
07 Kuljettajan tuki
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Paina jarrua auton pitämiseksi
+ akustinen hälytys
Auto seisoo paikallaan ja nopeudensäädin vapauttaa käyttöjarrun antaakseen seisontajarrun
alkaa toimia ja pitää auto paikallaan, mutta vika seisontajarrussa aiheuttaa sen, että auto alkaa
heti liikkua.
(Vain jonoavustajan kanssa)
Alle 30 km/h Eteen tarvitaan
ajoneuvo
•
Kuljettajan pitää jarruttaa itse. Ilmoitus säilyy ja hälytys soi, kunnes kuljettaja painaa jarrupoljinta tai käyttää kaasupoljinta.
Näytetään yritettäessä aktivoida nopeussäädin nopeuden ollessa alle 30 km/h ilman edessä olevaa ajoneuvoa aktivointietäisyydellä (n. 30 m).
(Vain jonoavustajan kanssa)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
(s. 197)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 199)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 198)
07
210
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus*
HUOM
Etäisyysvaroitus (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi kuljettajaa aikaetäisyydestä
edessä olevaan ajoneuvoon.
Etäisyysvaroitin on poistettu toiminnasta,
kun sopeutuva vakionopeussäädin on aktivoituna.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksilla yli
30 km/h ja se reagoi vain ajoneuvoihin, jotka
ajavat oman auton edessä samaan suuntaan.
Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei vaikuteta.
toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässäMY CAR, MY CAR (s. 110) - hakekaa
sieltä esiin toiminto Etäisyysvaroitus..
Aikaetäisyyden asettaminen
VAROITUS
Käsittely
Aikaetäisyyden säädin ja symboli.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aikaväli - päällä.
Oranssinvärinen varoitusvalo11.
Oranssinvärinen varoitusvalo tuulilasissa
palaa jatkuvasti, jos etäisyys edessä olevaan
ajoneuvoon on lyhyempi kuin asetettu aikaetäisyys.
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto
on kytketty päälle.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä
ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana. Mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
07
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin
11
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
211
07 Kuljettajan tuki
||
Sama symboli esitetään myös mukautuvan
nopeudensäätimen (s. 198) ollessa aktivoituna.
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset
Etäisyysvaroitus (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi kuljettajaa etäisyydestä edessä
olevaan ajoneuvoon. Toiminnolla, joka käyttää
samaa tutkatunnistinta kuin Mukautuva
nopeudensäädin (s. 197) ja Törmäysvaroitin
automaattisella jarrutuksella (s. 221), on tiettyjä rajoituksia.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös
Mukautuva nopeudensäädin (s. 198).
HUOM
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai
voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei
varoitusvalo tuulilasissa näy.
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa tutkatunnistimen mahdollisuuksiin
havaita edellä olevia ajoneuvoja.
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset (s. 212)
Myös ajoneuvojen koko voi vaikuttaa
kykyyn havaita esim. moottoripyöriä. Tämä
voi tarkoittaa, että varoitusvalo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä tai että
varoitus satunnaisesti jää pois.
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa
valon syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
07
Lisätietoja tutkatunnistimen rajoituksista, ks.
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 206) ja (s. 226).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
212
Etäisyysvaroitus* (s. 211)
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 213)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja
ilmoitukset
edessä olevaan ajoneuvoon. Toiminnolla on
tiettyjä rajoituksia.
Etäisyysvaroitus (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi kuljettajaa aikaetäisyydestä
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka estetty Katso
käyttöohjekirjaa
Etäisyysvaroitus ei tilapäisesti toimi.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 206).
Törmäysvaroitus Tarvitsee huollon
A
Etäisyysvaroitus sekä törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 211)
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset (s. 212)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
213
07 Kuljettajan tuki
City Safety™
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Jos autossa on myös törmäysvaroitin automaattijarrutuksella (s. 221)*, nämä järjestelmät täydentävät toisiaan.
TÄRKEÄÄ
City Safety™ -järjestelmän ylläpitohuollon
ja osien vaihdon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä
palvelua.
Toiminto City Safety™ on aktiivinen alle
50 km/h nopeuksissa ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti uhkaavan,
edessä olevaan ajoneuvoon kohdistuvan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja ei itse
reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla
sivuun.
VAROITUS
Törmäysvaroitin City Safety™ ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
City Safety™ aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto
ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety™ ei reagoi autoon, joka ajaa
toiseen suuntaan kuin oma auto, pieneen
ajoneuvoon, moottoripyöriin eikä ihmisiin
ja eläimiin.
City Safety™ on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
07
City Safety™ voi estää törmäyksen, kun
nopeusero on alle 15 km/h - kun nopeusero on suurempi, vain törmäysnopeutta
on mahdollista pienentää. Jotta jarrutusvaikutus olisi suurin, täytyy kuljettajan painaa jarrupoljinta voimakkaasti.
City Safety™ -toimintoa ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja
luottaa järjestelmään ja antaa City Safety™ toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
Kuljettaja tai matkustaja huomaa City
Safety™ -järjestelmän yleensä vain tilanteissa, joissa törmäys on erittäin lähellä.
Älkää jääkö koskaan odottamaan, että City
Safety™ puuttuu ajoon. Kuljettaja vastaa
aina etäisyyden ja nopeuden pysymisestä
oikeana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
214
City Safety™ - rajoitukset (s. 216)
City Safety™ - toiminta (s. 215)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
City Safety™ - käsittely (s. 215)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 218)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 220)
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - toiminta
City Safety™ lukee auton edessä olevaa liikennettä lasertunnistimella, joka on asennettu
tuulilasin yläreunaan. Uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä City Safety™ jarruttaa automaattisesti autoa, mikä voidaan kokea voimakkaana jarrutuksena.
Jos ajoneuvojen välinen nopeusero on yli
15 km/h, City Safety™ ei voi yksin välttää törmäystä - täyden jarrutusvoiman saavuttamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta, ja
tällöin voi olla mahdollista välttää törmäys,
myös nopeuseron ollessa yli 15 km/h.
Kun toiminto aktivoidaan ja jarruttaa, mittaristo näyttää teksti-ilmoituksen, että toiminto
on/on ollut aktiivinen.
City Safety™ - käsittely
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Päällä ja Pois
HUOM
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lasertunnistimen lähetys- ja vastaanottoikkuna12.
Jos nopeusero on 4–15 km/h suhteessa
edellä olevaan autoon, City Safety™ voi täysin välttää törmäyksen.
•
•
•
•
•
City Safety™ - rajoitukset (s. 216)
City Safety™ (s. 214)
City Safety™ - käsittely (s. 215)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 218)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 220)
City Safety™ aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
Useimmille kuljettajille tämä on kaukana normaalista ajotavasta ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
12
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Toiminto City Safety™ aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä moottori.
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
City Safety™ -toiminto, esim. kun lehdekkäät
oksat voivat pyyhkäistä konepellin ja/tai tuulilasin.
City Safety™ -toimintoa käsitellään valikkojärjestelmässä MY CAR, MY CAR (s. 110) ja
moottorin käynnistämisen jälkeen toiminto
voidaan sulkea seuraavasti:
•
Hakekaa valikkojärjestelmässä MY CAR
esiin Kuljettajan tukijärjestelmä ja valitkaa vaihtoehto Pois kohdassa City
Safety.
Moottorin seuraavan käynnistyksen
yhteydessä toiminto on kuitenkin jälleen
päällä, vaikka järjestelmä oli suljettu, kun
moottori sammutettiin.
07
}}
215
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Lasertunnistin lähettää laservaloa myös,
kun City Safety™ -toiminto on suljettu
manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
City Safety™ - toiminta (s. 215)
•
MY CAR (s. 110)
City Safety™ (s. 214)
City Safety™ - rajoitukset (s. 216)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 218)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 220)
City Safety™ - rajoitukset
City Safety™ -tunnistin on suunniteltu havaitsemaan autot ja muut suurehkot moottoriajoneuvot auton edessä ja se on riippumaton
siitä, onko päivä vai yö.
Toiminolla on kuitenkin joitakin rajoituksia.
Tunnistimen rajoitukset tarkoittavat, että City
Safety™ toimii huonommin - tai ei lainkaan esim. voimakkaassa lumi- tai vesisateessa,
tiheässä sumussa tai jos ilmassa on runsaasti
pölyä tai savua. Myös huuru, lika, jää tai lumi
tuulilasilla voi häiritä toimintaa.
Riippuvat esineet, kuten esim.ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim.
lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin
korkeuden, rajoittavat toimintaa.
Laservalo City Safety™ -järjestelmän tunnistimesta mittaa, kuinka valo heijastuu. Tunnistin
ei voi havaita kohteita, joiden heijastuskyky
on pieni. Ajoneuvon takaosat heijastavat
yleensä valoa riittävästi rekisterikilven ja takavalojen heijastimien ansiosta.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa City Safety™ -järjestelmän kykyä
välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa ABS13ja ESC14-järjestelmät antavat mahdollisimman
hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
07
13
14
216
(Anti-lock Braking System) - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.
(Electronic Stability Control) - Vakautusjärjestelmä.
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety™
tilapäisesti deaktivoituna.
City Safety™ -järjestelmä ei aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa
edessä olevaa autoa lähestytään erittäin
hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety™ -järjestelmä ei
puutu tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa tai kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
Kun City Safety™ -järjestelmä on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa,
auto pysyy paikallaan korkeintaan
1,5 sekuntia. Jos autoa on jarrutettu edessä
olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun City Safety™
on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei ehdi
painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
07 Kuljettajan tuki
HUOM
•
Pitäkää lasertunnistimen edessä oleva
tuulilasin pinta puhtaana jäästä,
lumesta ja liasta (ks. kuvaa tunnistimen
sijainnista (s. 215)).
•
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin lasertunnistimen eteen.
•
Poistakaa jää ja lumi konepelliltä lumi- ja jääpeitteen paksuus ei saa ylittää 5 senttimetriä.
Syy
TÄRKEÄÄ
Toimenpide
Tuulilasin pinta lasertunnistimen edessä
on likainen tai jään
tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta tunnistimen edessä liasta,
jäästä ja lumesta.
Lasertunnistimen
näkökenttä on
tukossa.
Poistakaa peittävä
esine.
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku lasertunnistimen jonkin "ikkunan"
eteen, ja se peittää n. 0,5 x 3,0 mm:n suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa
yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten
(ks. kuvaa tunnistimen tunnistimen sijainnista (s. 215)) - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Toimenpiteen jättäminen pois voi aiheuttaa
City Safety™ -toiminnon rajoitetun suorituskyvyn.
Jotta City Safety™ -toiminto ei vaarannu,
sen toiminta huonone tai ole virheellistä,
myös seuraavat ohjeet pätevät:
Vianetsintä ja toimenpide
Jos mittaristossa on ilmoitus Tuulilasin
tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa, lasertunnistin on tukossa
eikä pysty havaitsemaan auton edessä olevia
ajoneuvoja, mikä puolestaan tarkoittaa sitä,
että City Safety™ ei toimi.
Ilmoitusta Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa ei kuitenkaan esitetä
kaikissa tilanteissa, joissa lasertunnistin on
tukossa – kuljettajan pitää tämän vuoksi pitää
huolellisesti tuulilasi ja lasertunnistimen
edessä oleva alue puhtaana.
Seuraavasta taulukosta ilmenee mahdollisia
ilmoituksen esittämisen syitä ja ehdotuksia
sopivaksi toimenpiteeksi.
•
Volvo suosittelee, että lasertunnistimen
edessä olevan alueen halkeamia, naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata, vaan
tällöin koko tuulilasi on vaihdettava.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 214)
City Safety™ - toiminta (s. 215)
City Safety™ - käsittely (s. 215)
217
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - lasertunnistin
Toiminto City Safety™ sisältää tunnistimen,
joka lähettää laservaloa (ks. kuvaa (s. 215) tunnistimen sijainnista). Ottakaa yhteys pätevään
korjaamoon vian sattuessa tai kun tarvitaan
lasertunnistimen huoltoa - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. On ehdottoman
välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja ohjeita
lasertunnistinta käsiteltäessä.
Seuraavat kaksi tarraa liittyvät lasertunnistimeen:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001 Vastaa
FDA:n (amerikkalainen elintarvikelaitos)
normeja lasertuotteiden mallien suhteen
lukuun ottamatta poikkeuksia "Laser
Notice No. 50" mukaisesti päiväyksellä
26. heinäkuuta 2001.
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen (josta lähtee näkymätöntä lasersäteilyä) 100 mm:n tai pienemmältä
etäisyydeltä suurentavalla optiikalla,
tyyppiä suurennuslasi, mikroskooppi,
objektiivi tai vastaava optinen laite.
•
Lasertunnistimen testauksen, korjauksen, irrotuksen, säädön ja/tai varaosien vaihdon saa tehdä vain pätevä
korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
•
Haitalliselle säteilylle altistumisen välttämiseksi älkää tehkö tässä eritellyn
lisäksi mitään muuta uudelleensäätöä
tai huoltoa.
•
Korjaajan pitää noudattaa erityisiä
lasertunnistinta varten olevaa korjaamoinformaatiota.
•
Älkää irrottako lasertunnistinta (ml.
linssien poistaminen). Irrotettu lasertunnistin täyttää laserluokan 3B IECnormin 60825-1 mukaisesti. Luokan
3B laser ei ole turvallinen silmille ja
muodostaa sen vuoksi vammautumisvaaran.
•
Lasertunnistimen liittimen pitää olla
kytkettynä irti ennen irrotusta tuulilasista.
Seuraava taulukko määrittelee lasertunnistimen fysikaaliset tiedot.
Suurin pulssienergia
2,64 µJJ
Suurin keskiantoteho
45 mW
Divergenssi (vaaka x pysty)
33 ns
28° × 12°
Kuvan ylempi tarra kertoo laservalon luokituksen:
•
Lasersäteilyä - Älkää katsoko lasersädettä optisilla laitteilla - Luokan 1M lasertuote.
Kuvan alempi tarra kertoo laservalon fysikaalisen datan:
218
•
Lasertunnistimen säteilydata
Pulssinpituus
07
VAROITUS
Jos jotain näistä ohjeista ei noudateta, on
olemassa silmävammojen vaara!
07 Kuljettajan tuki
•
Lasertunnistimen pitää olla asennettu
tuulilasiin ennen kuin tunnistimen liitin
kytketään.
•
Lasertunnistin lähettää laservaloa, kun
etäavain on avainasennossa II (s. 79)
myös moottorin ollessa sammutettuna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 214)
City Safety™ - rajoitukset (s. 216)
City Safety™ - toiminta (s. 215)
City Safety™ - käsittely (s. 215)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 220)
07
219
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
Samalla kun City Safety™ (s. 214) jarruttaa
automaattisesti, yksi tai useampi mittariston
Symboli
symboleista voi syttyä samalla, kun esitetään
teksti-ilmoitus. Teksti-ilmoitus voidaan sam-
muttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OKpainiketta.
Ilmoitus
Sisältö/Toimenpide
City Safety Jarruttaa automaattisesti
City Safety™ jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen.
Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa
Lasertunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta, koska jokin peittää sen.
•
Poistakaa esine, joka peittää tunnistimen, ja/tai puhdistakaa tuulilasi edestä.
Lukekaa lasertunnistimen rajoituksista (s. 216).
City Safety Tarvitsee huollon
City Safety™ ei toimi.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
07
220
City Safety™ (s. 214)
City Safety™ - rajoitukset (s. 216)
City Safety™ - toiminta (s. 215)
City Safety™ - käsittely (s. 215)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 218)
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin*
Kaksi järjestelmätasoa
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa
jalankulkijan, edellä olevan polkupyöräilijän tai
ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan
suuntaan, päälle.
Auton varustuksesta riippuen toiminnosta
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" voi esiintyä kahta versiota:
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoitukselle" aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto
ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
Taso 1
Kuljettajaa vain varoitetaan15 esiin tulevista
esteistä näkyvillä ja akustisilla signaaleilla automaattijarrutusta ei tapahdu, kuljettajan
pitää jarruttaa itse.
15
•
•
•
•
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän havaitseminen (s. 223)
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 225)
Törmäysvaroitin*- rajoitukset (s. 226)
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 227)
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 229)
Taso 2
Kuljettajaa varoitetaan esiin tulevista esteistä
näkyvillä ja akustisilla signaaleilla - autoa jarrutetaan automaattisesti, jos kuljettaja ei itse
toimi kohtuullisessa ajassa.
TÄRKEÄÄ
"Automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella varustetun törmäysvaroittimen"
mukaan lukien siihen sisältyvien komponenttien huollon saa tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" voi estää törmäyksen tai alentaa
törmäysnopeutta.
"Törmäysvaroitinta automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa - jos kuljettaja luottaa Törmäysvaroittimeen automaattijarrutuksella ja
antaa sen jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
•
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 222)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 224)
Ei varoitusta polkupyöräilijöistä "tasolla 1".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
221
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - toiminta
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta
törmäyksestä.
Törmäysvaroitin voi havaita jalankulkijan, polkupyöräilijän tai ajoneuvon, joka seisoo paikallaan tai ajaa samaan suuntaan oman auton
edessä.
Törmäysvaaran uhatessa jalankulkijan, polkupyöräilijän tai ajoneuvon kanssa herätetään
kuljettajan huomio punaisena vilkkuvalla
varoitussignaalilla (1) ja akustisella signaalilla.
2 - Jarrutusapu17
Katsaus toimintaan16.
Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.
Tutkatunnistin17
Kameratunnistin
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tekee
kolme toimenpidettä seuraavassa järjestyksessä:
1. Törmäysvaroitus
07
2.
Jarrutusapu17
3. Automaattijarrutus17
Törmäysvaroitin ja City Safety™ (s. 214) täydentävät toisiaan.
16
17
222
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Tämä tarkoittaa, että jarrujärjestelmää valmistellaan nopeaan jarrutukseen käyttämällä jarruja heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä nykäyksenä.
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti,
jarrutus tapahtuu täydellä jarruvaikutuksella.
Jarrutusapu vahvistaa myös kuljettajan jarrutusta, jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus
ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
3 - Automaattijarrutus17
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen jarrutustoiminto.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Vain järjestelmän tasolla 2.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole
aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto
alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu
riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja vai ei.
Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi tai
rajoitetulla jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen. Polkupyöräilijöiden
osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla
hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin tai
polkupyöräilijöihin, jotka ajavat toiseen
suuntaan kuin oma autonne, tai eläimiin.
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
havaitseminen
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
ja polkupyörän hahmosta - tämä edellyttää
mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää,
kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
Varoitus aktivoituu vain suuren törmäysvaaran yhteydessä. Tässä kappaleessa
"Toiminta" sekä kappaleessa "Rajoitukset"
kerrotaan rajoituksista, joista kuljettajan
täytyy olla tietoinen ennen automaattijarrutuksella varustetun törmäysvaroittimen
käyttämistä.
Varoitus ja jarruttaminen jalankulkijan ja
polkupyöräilijän vuoksi ovat poissa toiminnasta, kun auton nopeus on yli 80 km/h.
Varoitus ja jarrutus jalankulkijan ja polkupyöräilijän vuoksi eivät toimi pimeässä ja
tunneleissa - eivät silloinkaan, vaikka katuvalot palaisivat.
Jos suuret osat pyöräilijän kehosta tai polkupyörästä eivät ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Toiminto "näkee" polkupyöräilijän vain takaa
tämä ajaessa samaan suuntaan.
Automaattinen jarrutustoiminto voi estää
törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta.
Täyden jarruvaikutuksen varmistamiseksi
tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös
auton jarruttaessa automaattisesti.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta. Kuljettaja vastaa aina oikean etäisyyden ja nopeuden pitämisestä - myös käytettäessä automaattisella jarrutuksella
varustettua törmäysvaroitinta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
18
pyörän ääriviivat, suoraan takaa ja auton keskilinjalla.
Optimaalinen esimerkki siitä, mitä järjestelmä tulkitsee polkupyöräilijäksi - selvät kehon ja polku-
•
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän,
tämän pitää olla täysikasvuinen ja istua
"vanhanmallisen polkupyörän" päällä.
•
Polkupyörän pitää olla varustettu hyvin
näkyvällä ja hyväksytyllä18, taaksepäin
suunnatulla punaisella heijastimella, joka
on asennettu vähintään 70 cm tienpinnan
yläpuolelle.
•
Toiminto voi havaita polkupyöräilijän vain
suoraan takaapäin tämän ajaessa samaan
suuntaan - ei vinosti takaa, ei sivulta.
•
Polkupyöräilijät, jotka ajavat auton ajateltujen/jatkettujen sivulinjojen vasemmalla
tai oikealla reunalla, voidaan havaita myöhään tai ei lainkaan.
07
Törmäysvaroitin* (s. 221)
Heijastimen pitää täyttää ko. markkina-alueen liikenneviranomaisten suositukset ja ehdot.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
223
07 Kuljettajan tuki
||
•
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
hämärässä ja sarastuksessa on rajoittunut
- aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
puuttuu ajettaessa pimeässä ja tunneleissa - myös katuvalaistuksen palaessa.
•
Optimaalisen polkupyöräosoituksen saamiseksi pitää toiminnon City Safety™ olla
aktivoituna, ks. City Safety™ (s. 214).
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan
havaitseminen
rajoittunut - aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
VAROITUS
"Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline. Toiminto
ei kykene havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä esim. näe:
VAROITUS
Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella & polkupyöräilijöiden osoituksella on
apuväline.
Toiminto ei voi havaita:
•
kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa
ja eikä esim. näe osittain peitossa olevia pyöräilijöitä.
•
pyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät
kehon ääriviivat tai jotka tulevat sivulta.
•
pyöräilijöitä, joilla ei ole taaksepäin
suunnattua punaista heijastinta.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton
oikeasta ajamisesta ja turvaetäisyyksien
sovittamisesta nopeuteen.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
224
Törmäysvaroitin* (s. 221)
Kameratunnistimen kyky havaita jalankulkijoita puuttuu ajettaessa pimeässä ja
tunneleissa - myös katuvalaistuksen
palaessa.
•
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä
pitää jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta
erottaa pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia kehosta ei ole toiminnon
kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita
jalankulkijaa.
•
Jotta jalankulkija voidaan havaita, pitää
tämän näkyä kokonaisena hahmona ja
olla pituudeltaan vähintään 80 cm.
•
Kameratunnistimen kyky nähdä jalankulkijoita hämärässä ja sarastuksessa on
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita
käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita,
jotka ovat lyhyempiä kuin 80 cm.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden
sovittamisesta nopeuden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 221)
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - käsittely
Varoitussignaalit päällä ja pois
Törmäysvaroittimen asetukset tehdään keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän MY
CAR kautta, ks. MY CAR (s. 110).
Valo- ja äänisignaalit
Kun törmäysvaroittimen valo- ja äänivaroitus
on aktivoituna, testataan varoitusvalo (nro [1]
edellisessä kuvassa) aina moottorin käynnistyksen yhteydessä sytyttämällä varoitusvalon
erilliset valopisteet.
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan
sekä valo- että äänisignaali sulkea:
•
1. Akustinen ja näkyvä varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.19
Hakekaa esiin Törmäysvaroitus kohdassa Kuljettajan apujärjestelmät
valikkojärjestelmässä MY CAR, MY CAR
(s. 110) - valitkaa sen jälkeen merkinnän
poistaminen toiminnolta.
Kuljettaja voi valita, ovatko törmäysvaroittimen kuuluvat ja näkyvät varoitussignaalit käytössä vai eivät.
Äänimerkki
Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli valittuna, kun
moottori sammutettiin.
•
HUOM
Jarrutusapu ja automaattinen jarrutus ovat
aina käytössä, niitä ei voida kytkeä pois
päältä.
19
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan
varoitusääni aktivoida/deaktivoida erikseen:
Hakekaa esiin Varoitusääni kohdassa
Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä
MY CAR, MY CAR (s. 110) - valitkaa sen
jälkeen Päälle tai Pois.
Sen jälkeen törmäysvaroitus osoitetaan vain
valomerkillä.
•
Hakekaa esiin Varoitusetäisyys kohdassa Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä MY CARMY CAR (s. 110) - valitkaa sen jälkeen Pitkä,Normaali tai
Lyhyt.
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden. Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman
varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla
Pitkä. Jos tämä asetus antaa liian monta
varoitusta, mikä tietyissä tilanteissa voidaan
kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
HUOM
Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa
ja varoitusääntä myös törmäysvaroittimen
ollessa suljettuna.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa
aina etäisyysvaroitin (s. 211) asetettuna
aikaetäisyydelle 4-5.
07
Varoetäisyyden asettaminen
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä
visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
Kuva on kaaviomainen - automalli ja yksityiskohdat voivat olla erilaisia.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
225
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Huolto
Vaikka varoetäisyydeksi on asetettu Pitkä,
varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa
kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos edessä oleva auto
jarruttaa voimakkaasti.
Törmäysvaroittimen visuaalista varoitussignaalia (ks. (1) kuvassa (s. 222)) voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan eteen. Varoitusäänen tulee sen
vuoksi olla aina aktivoituna.
VAROITUS
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi
taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa
tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan
kokeilko täysjarrutustoiminnolla varustettua törmäysvaroitinta ihmisiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan
loukkaantumisen ja hengenmenetyksen
vaara.
Asetusten tarkastus
Kamera- ja tutkatunnistin20.
Jotta tunnistimet toimivat normaalisti, ne täytyy pitää puhtaina liasta, jäästä ja lumesta
sekä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja
autonpesuaineella.
Voimassa olevat asetuksen voidaan tarkastaa
keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän
(s. 110) MY CAR kautta.
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
•
20
226
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
Törmäysvaroitin*- rajoitukset
Toiminnolla on tiettyjä rajoituksia - se on esim.
toiminnassa vasta n. 4 km/h nopeudesta
alkaen.
Törmäysvaroitin* (s. 221)
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa kykyä välttää törmäys. Sellaisissa
tilanteissa ABS- ja ESC (s. 184) -järjestelmät
antavat mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
HUOM
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti poistaa toiminnasta, kun lämpötila
matkustamossa on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen aiheuttamana. Jos
näin tapahtuu, varoitusääni aktivoituu
myös, vaikka se on suljettu valikkojärjestelmästä.
•
Varoitukset voivat jäädä pois, jos etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon on
lyhyt tai ohjauspyörän ja polkimien liikkeet suuria, esim. aktiivisen ajotavan
yhteydessä.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Varoitukset ja jarrutus voidaan laukaista
myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa aikaan sen,
ettei kameratunnistin kykene havaitsemaan
jalankulkijaa, edessä olevaa ajoneuvoa tai
polkupyöräilijää oikealla tavalla.
Tunnistinjärjestelmällä on rajoitettu toimintaetäisyys jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille21 - järjestelmä antaa näistä tehokkaita
varoituksia ja jarruttaa autoa nopeuksiin
50 km/h asti. Paikallaan olevan tai hitaasti
liikkuvan ajoneuvon suhteen varoitukset ja
jarrutus ovat tehokkaita auton nopeuksiin
70 km/h asti.
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista voidaan kytkeä
pois toiminnasta johtuen pimeydestä tai
huonosta näkyvyydestä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h.
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta kuin mukautuva nopeudensäädin
(s. 197). Lukekaa lisää tutkatunnistimen rajoituksista (s. 206).
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina
ja häiritsevinä, varoitusetäisyyttä (s. 225) voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen,
että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vai21
heessa, mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää.
Törmäysvaroitin* kameratunnistimen rajoitukset
Peruutusvaihteen ollessa kytkettynä on Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tilapäisesti deaktivoitu.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa
jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai
ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan
suuntaan, päälle.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei
aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin,
joissa oma auto lähestyy edessä olevaa autoa
erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Tilanteissa, joissa kuljettaja osoittaa aktiivista
ja tietoista ajokäyttäytymistä, törmäysvaroitusta voidaan myöhäistää hieman tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
Kun automaattijarrutus on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa, auto
pysyy paikallaan korkeintaan 1,5 sekuntia.
Jos autoa on jarrutettu edessä olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus
samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun automaattijarrutus on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei
ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 221)
Toiminto käyttää auton kameratunnistinta,
jolla on tiettyjä rajoituksia.
Auton kameratunnistinta käyttävät - paitsi
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella myös toiminnot:
•
•
•
•
Automaattinen kauko-/lähivalohimmennys (s. 91)
Liikennemerkkitieto (s. 188)
Driver Alert Control - DAC (s. 231)
Kaista-avustaja (s. 235)
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.
07
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi
heikentää toimintaa tai saada yhden tai
useamman kamerasta riippuvan toiminnon
lakkaamaan.
Polkupyöräilijöiden osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
227
07 Kuljettajan tuki
||
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka
muistuttavat ihmisen silmän vastaavia, ts. se
"näkee" huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumi- tai vesisateessa ja tiheässä
sumussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameratunnistinta käytetään lukemaan ajorataa sekä havaitsemaan
jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja.
Kameratunnistimen näkökenttä on rajoitettu,
mistä johtuen jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä
ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään tilapäisesti pois päältä n. 15 minuutiksi
moottorin käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
myöskään toiminnoilla Automaattinen kauko-/
lähivalohimmennys, Liikennemerkki-informaatio, Driver Alert Control ja Lane Departure
Warning ole täyttä toimintakykyä.
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä
on likainen tai
jään tahi lumen
peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin
pinta kameran edessä
liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas sade tai
lumi aiheuttaa
sen, ettei kamera
näe riittävän
hyvin.
Ei toimenpiteitä.
Kamera ei joskus toimi
voimakkaassa
sateessa.
Vianetsintä ja toimenpide
07
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasin
tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa, tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa eikä voi havaita jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton edessä.
Se tarkoittaa samalla, ettei - paitsi toiminnolla
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella -
228
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä
on puhdistettu,
mutta ilmoitus ei
häviä.
Odottakaa. Voi kestää
muutamia minuutteja,
ennen kuin kamera
mittaa näkyvyyden.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran välille on tullut
likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon sisäpuolelta valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 221)
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - symbolit ja
ilmoitukset
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoit-
SymboliA
uksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa
jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai
Ilmoitus
Sisältö
Collision warning system
POIS
Törmäysvaroitin suljettu.
ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan
suuntaan, päälle.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Collision warning system
Ei saatavilla
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Automaattinen jarrutus
aktivoitiin
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Tuulilasin tunnistimet
estetty. Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ilmoitus sammuu OK-painikkeen painalluksen jälkeen.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 227).
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
229
07 Kuljettajan tuki
||
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on tilapäisesti pois toiminnasta.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 206).
Törmäysvaroitus Tarvitsee huollon
A
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 221)
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 222)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 224)
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän havaitseminen (s. 223)
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 225)
Törmäysvaroitin*- rajoitukset (s. 226)
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 227)
07
230
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert System*
Driver Alert Control (DAC)*
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa
ajokaistaltaan.
Toiminto DAC on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun tämä alkaa ajaa epävarmasti, esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän
on nukahtamassa.
Driver Alert System muodostuu eri toiminnoista, jotka voivat olla päällä samanaikaisesti
tai erikseen:
•
•
Driver Alert Control - DAC (s. 232).
DAC:n tavoitteena on havaita hitaasti heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi sijassa
tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Kaistavahti - LDW (s. 235).
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja
aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus
ylittää 65 km/h.
taessa väsymystä, riippumatta siitä, onko
DAC varoittanut vai ei.
HUOM
Toimintoa ei saa käyttää ajoajan pidentämiseen. Suunnitelkaa matkaan aina tasaisin välein taukoja ja katsokaa, että ajatte
aina hyvin levänneenä.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa, vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei
ole heikentynyt, esim.:
•
•
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee alle arvon 60 km/h.
Kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia
(s. 227).
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 231)
uraisella tienpinnalla.
HUOM
Molemmat toiminnot käyttävät kameraa, joka
on riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin puolelle on maalattu sivumerkinnät.
Driver Alert System ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään, kun auto ei seuraa ajorataa tasaisesti.
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua,
ettei kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on
aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko tunnet-
•
•
•
Driver Alert System* (s. 231)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
(s. 232)
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 233)
07
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 235)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
231
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
VAROITUS
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja
sen valikkojärjestelmästä.
Varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei usein itse huomaa
tilaansa.
Päällä/Pois
Varoituksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä pysäyttäkää auto turvallisesti pikimmiten ja levätkää.
Toiminto Driver Alert voidaan asettaa valmiustilaan valikkojärjestelmän MY CAR (s. 110)
kautta.
•
•
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena.
Merkitty ruutu - toiminto aktivoitu.
Merkitsemätön ruutu - toiminto on suljettu.
Tehtävä
Driver Alert aktivoidaan, kun nopeus ylittää
65 km/h ja se pysyy aktiivisena niin kauan
kuin nopeus on yli 60 km/h.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert System* (s. 231)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 231)
Jos ajossa ilmenee epävarmuutta,
kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä
ja teksti-ilmoituksella Driver Alert
Tauon aika - viereinen symboli syttyy samalla mittaristossa. Varoitus toistetaan
hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei
parane.
Varoitussymboli voidaan sammuttaa:
07
232
•
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit
ja ilmoitukset
DAC (s. 231) näyttää eri tilanteissa symboleja
ja teksti-ilmoituksia mittaristossa tai keskikonsolin näytössä.
Mittaristo
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa - kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä +
tekstillä.
Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 227).
Driver Alert järjestelmä Tarvitsee huollon
A
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Kojelaudan näyttö
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert POIS
Toiminto on suljettu.
Driver Alert Käytettävissä
Toiminto on aktivoitu.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
233
07 Kuljettajan tuki
||
SymboliA
A
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert Valmius <65 km/h
Toiminto on asetettu valmiustilaan, koska nopeus on alle 65 km/h.
Driver Alert Ei käytössä
Ajoradalla ei ole selviä reunamerkintöjä tai kameratunnistin ei tilapäisesti toimi. Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 227).
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Driver Alert System* (s. 231)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 231)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
(s. 232)
07
234
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LDW)*
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta
HUOM
Kaista-avustaja on yksi Driver Alert System järjestelmän toiminnoista - sitä kutsutaan
myös nimellä LDW (Lane Departure Warning).
Kuljettajaa varoitetaan vain kerran jokaisessa tilanteessa, kun pyörät ylittävät viivan. Hälytystä ei siis kuulla, kun autolla on
viiva pyörien välissä.
Toimintoa on ajateltu käytettäväksi moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä rajoittamaan vaaraa siitä, että auto tietyissä tilanteissa tahattomasti poistuu omalta ajokaistalta.
Toimintoa Kaista-avustaja varten voidaan
tehdä tiettyjä asetuksia.
Pois & Päälle
VAROITUS
LDW on vain kuljettajan apulaite, joka ei
toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
LDW:n periaate
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
(Kuva on kaaviomainen - ei mallikohtainen.)
LDW muodostuu kamerasta, joka lukee tiehen/ajorataan maalattuja reunaviivoja.
Jos auto tahattomasti ylittää ajoradan vasemman tai oikean reunaviivan, kuljettaja hälytetään äänimerkillä.
•
•
•
Driver Alert System* (s. 231)
LDW kytketään päälle ja pois keskikonsolissa
olevalla painikkeella. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä päälle.
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset
(s. 237)
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 235)
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely (s. 236)
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset (s. 238)
Toimintoa täydentää mittaristossa eri tilanteissa näytettävä selventävä grafiikka.
Henkilökohtaiset asetukset
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä
valikkojärjestelmän MY CAR kautta. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 110).
07
Valitse vaihtoehdoista:
• Päällä käynnistettäessä - Toiminto asetetaan valmiustilaan aina, kun moottori
käynnistetään. Muussa tapauksessa saa-
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
235
07 Kuljettajan tuki
||
daan sama arvo, joka oli, kun moottori
sammutettiin.
• Suurempi herkkyys - Herkkyys lisään-
tyy, hälytys tulee aikaisemmin ja vähemmän rajoituksia on voimassa.
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely
LDW-toimintoa täydentää mittaristossa eri
tilanteissa näytettävä selventävä grafiikka.
Tässä muutamia esimerkkejä:
•
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 235)
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset
(s. 237)
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely (s. 236)
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset (s. 238)
LDW-toiminnon sivuviivat (merkitty kuvassa
punaisella).
07
236
•
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
LDW-symbolissa on VALKOISET sivuviivat - toiminto on aktiivinen ja havaitsee/"näkee" toisen sivuviivan tai molemmat.
•
LDW-symbolissa on HARMAAT sivuviivat
- toiminto on aktiivinen, muttei näe
vasenta eikä oikeaa sivuviivaa.
tai
•
LDW-symbolissa on HARMAAT sivuviivat
- toiminto on valmiustilassa, koska
nopeus on alle 65 km/h.
•
LDW-symbolista puuttuvat sivuviivat - toiminto on deaktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 235)
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset
(s. 237)
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 235)
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset (s. 238)
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset
Kaistavahdin kameratunnistimella on samantapaisia rajoituksia kuin ihmisen silmällä.
Lisätietoja, lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 227).
HUOM
On joitakin tilanteita, jolloin LDW ei anna
varoitusta, esim.:
•
•
•
Suuntavalot päällä
Kuljettajalla on jalka jarrupolkimella22
Painettaessa kaasupoljin nopeasti
alas22
•
Nopeiden ohjauspyörän liikkeiden
yhteydessä22
•
Käännettäessä niin voimakkaasti, että
auto kallistuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
22
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 235)
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 235)
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely (s. 236)
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset (s. 238)
07
Kun "Suurempi herkkyys" on valittuna, annetaan kuitenkin varoitus, ks. Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 235).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
237
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja
ilmoitukset
selittävän ilmoituksen kanssa. Noudattakaa
tällöin annettuja suosituksia.
Tilanteissa, joissa LDW-toiminto ei toimi, mittaristossa voidaan näyttää symboli yhdessä
Esimerkki ilmoituksista:
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Lane Departure Warning PÄÄLLÄ/
Lane Departure Warning POIS
Toiminto on kytketty päälle/suljettu.
Esitetään kytkettäessä päälle/suljettaessa.
Teksti häviää 5 sekunnin kuluttua.
Lane Depart. Warning Ei käytettävissä
tällä nopeudella
Toiminto on asetettu valmiustilaan, koska nopeus on alle 65 km/h.
Lane Depart. Warning Ei käytettävissä
Ajokaistalla ei ole selviä reunamerkintöjä tai kameratunnistin ei tilapäisesti toimi. Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 227).
Lane Depart. Warning Käytettävissä
Toiminto lukee ajokaistan sivumerkintöjä.
Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 227).
Driver Alert järjestelmä Tarvitsee
huollon
07
A
238
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
07 Kuljettajan tuki
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 235)
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset
(s. 237)
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 235)
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely (s. 236)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
239
07 Kuljettajan tuki
Park Assist*
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 242)
Pysäköintitutka* - toiminta
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 243)
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti
käynnistettäessä moottori - katkaisimen valo
palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 241)
Pysäköintiapukamera* (s. 244)
Pysäköintitutkan äänitasoa voidaan säätää
äänimerkin kuuluessa keskikonsolin VOLsäätimellä. Äänitasoa voidaan säätää myös
äänensäätövalikossa, johon päästään painamalla SOUND, tai auton valikkojärjestelmässä
(s. 110) MY CAR23.
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
•
•
Vain takana
Sekä edessä että takana.
VAROITUS
•
Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata
kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
•
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon esim. ihmiset tai
eläimet, jotka ovat auton lähellä.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 243)
•
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 240)
23
240
Riippuen ääni- ja mediajärjestelmästä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Pysäköintitutkan ja CTA:n* päällä/pois-painike.
Jos auto on varustettu CTA:lla (s. 250), vilkkuvat BLIS-järjestelmän (s. 248) merkkivalot
kerran, kun pysäköintitutka aktivoidaan painikkeella.
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutka* - taaksepäin
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat
tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin
tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi
tällöin odottamatta lakata sen sijaan, että
se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä, kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
Kuvaruutunäkymä - esittää esteen vasemmalla
edessä ja oikealla takana.
Keskikonsolin kuvaruutu esittää yleiskuvan
suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
Merkitty sektori osoittaa, mikä/mitkä neljästä
tunnistimesta on havainnut/ovat havainneet
esteen. Mitä lähempänä autosymbolia merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni
kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva
ääni vaimennetaan automaattisesti.
Etäisyyden ollessa alle 30 cm ääni on jatkuva
ja merkitty aktiivisen tunnistimen kenttä
lähinnä autoa on täytetty. Jos havaittu este on
jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton
takana että edessä, ääni tulee kaiuttimista
vuorotellen.
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen
tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää
autoa erittäin hitaasti tai keskeyttäkää
käynnissä oleva pysäköinti - auton tai
muiden esineiden korkea vaurioitumisvaara voi olla olemassa, koska tunnistimet eivät tilapäisesti toimi optimaalisesti.
Park Assist* (s. 240)
Mittausalue suoraan auton taakse on n.
1,5 m. Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki tulee yhdestä takakaiuttimesta.
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 243)
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 242)
Jos peruutuksen aikana vetokoukkuun on
kiinnitettynä esim. perävaunu, pysäköintitutka
suljetaan automaattisesti, jotta tunnistimet
eivät reagoi perävaunuun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 243)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 241)
Pysäköintiapukamera* (s. 244)
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
241
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa
tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa - ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka
joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät
tunnistimet reagoi näihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Park Assist* (s. 240)
Pysäköintitutka* - eteenpäin
242
Pysäköintiapu eteenpäin suljetaan, kun
seisontajarru kytketään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa
autossa.
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti
moottorin käynnistyksen yhteydessä - pois/
päällä-katkaisimen valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 243)
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että
ne eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin
lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 240)
•
•
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 242)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 243)
Pysäköintiapukamera* (s. 244)
•
•
•
•
Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee yhdestä etukaiuttimesta.
07
HUOM
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Pysäköintiapu eteenpäin on aktiivinen nopeuteen 10 km/h asti. Painikkeessa oleva valo
palaa osoittaen, että järjestelmä on kytketty
päälle. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä aktivoituu uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Park Assist* (s. 240)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 243)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 240)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 243)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 241)
Pysäköintiapukamera* (s. 244)
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutka* - vikaosoitus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Jos mittariston infosymboli palaa
kiinteästi ja teksti-ilmoitus
Pysäköintitutkajärjestelmä Vaatii
huollon näytetään, pysäköintitutka ei toimi.
Pysäköintitutka* - tunnistimien
puhdistus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
TÄRKEÄÄ
Tunnistimien sijainti takana.
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja,
jotka johtuva ulkoisista äänilähteistä, jotka
synnyttävät samoja ultraäänitaajuuksia,
joilla järjestelmä toimii.
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Park Assist* (s. 240)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 243)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 240)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 242)
Tunnistimien sijainti edessä.
•
•
•
•
•
•
Park Assist* (s. 240)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 240)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 242)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 243)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 241)
Pysäköintiapukamera* (s. 244)
07
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 241)
Pysäköintiapukamera* (s. 244)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
243
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintiapukamera*
Toiminta ja käsittely
Pysäköintikamera on apujärjestelmä, joka aktivoituu, kun peruutusvaihde valitaan.
Kamerakuva esitetän keskikonsolin näytössä.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
VAROITUS
•
Pysäköintikamera on apuväline eikä se
voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta peruutettaessa.
•
Kameralla on kuolleita kohtia, joissa
olevia esteitä ei havaita.
•
Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja
eläimiä.
Kameran sijainti avauskahvan vieressä.
Kamera näyttää, mitä auton takana on, ja
ilmestyykö sivuilta jotain.
Kamera näyttää leveän alueen auton takana
sekä osan puskurista ja mahdollisesta vetokoukusta.
Esineet näytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi - tämä on normaalia.
HUOM
07
Esine kuvaruudulla voi olla lähempänä
autoa kuin miltä se näyttää.
Jos jokin muu näkymä on aktiivinen, pysäköintikamerajärjestelmä ottaa automaattisesti
etusijan ja sen kamerakuva esitetään näytössä.
244
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kun peruutusvaihde valitaan, esitetään graafisesti kaksi yhtenäistä viivaa, jotka osoittavat,
missä auton takapyörät kulkevat ohjauspyörän ko. asennossa, tämä auttaa taskupysäköinnissä, peruuttamisessa ahtaissa tiloissa ja
perävaunun kytkemisessä. Myös auton likimääräiset ulkomitat esitetään katkoviivalla.
Apuviivat voidaan sulkea - ks. osaa Asetukset
(s. 246).
Jos auto on varustettu pysäköintiaputunnistimilla (s. 240)*, niiden informaatio esitetään
graafisesti värillisenä kenttänä kuvaamaan
etäisyyttä havaittuun esteeseen, ks. otsikkoa
"Peruutustunnistimilla varustetut autot"
edempänä tekstissä.
Kamera on aktiivinen n. 5 sekuntia peruutusvaihteen poiskytkemisen jälkeen tai kunnes
auton nopeus ylittää 10 km/h eteenpäin tai
35 km/h taaksepäin.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva
voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden
ja laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat hieman heikentää kuvanlaatua.
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana
liasta, lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen
tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
07 Kuljettajan tuki
Apuviivat
Esimerkki apuviivojen näyttämisestä kuljettajalle.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä mahdollistaa sen, että kuljettaja
näkee auton kulkeman reitin - myös sen
kääntyessä.
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa,
kun tätä ei ole sähköisesti kytketty
autoon, näytön viivat osoittavat sen
linjauksen, jonka auto ottaa - ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä viivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton
sähköjärjestelmään.
•
Pysäköintikamera kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta perävaunua
vedettäessä, jos käytetään Volvon
alkuperäisiä perävaunukaapeleita.
TÄRKEÄÄ
Muistakaa, että näyttökuva näyttää vain
auton takana olevan alueen – tarkkailkaa
siksi auton sivuja ja etuosaa kääntäessänne ohjauspyörää peruuttaaksenne.
Rajaviivat
Järjestelmän eri viivat.
Rajaviiva vapaan peruutuksen vyöhykkeelle
"Pyöränjäljet"
Katkoviiva (1) merkitsee vyöhykkeen jopa
n. 1,5 m taaksepäin puskurista. Se on samalla
raja auton eniten ulostyöntyville osille, esim.
ulkotaustapeileille ja kulmille - myös auton
kääntyessä.
Leveät "pyöränjäljet" (2) sivuviivojen välissä
kertovat, mistä pyörät tulevat kulkemaan, ja
ne voivat ulottua n. 3,2 m taaksepäin puskurista, jos tiellä ei ole mitään estettä.
07
}}
245
07 Kuljettajan tuki
||
Peruutustunnistimilla varustetut autot*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 246)
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
(s. 247)
Park Assist* (s. 240)
Pysäköintiapukamera - asetukset
Suljetun kameran aktivointi
Jos kameratoiminto on suljettuna valittaessa
peruutusvaihde, se aktivoidaan seuraavasti:
Värillinen kenttä (4 kpl - yksi tunnistinta kohti)
näyttää etäisyyden.
Jos auto on varustettu myös Pysäköintitutkalla (s. 240), esitetään etäisyys värillisenä
kenttänä jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen osalta.
Kenttien väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen
vähenee - vaaleankeltaisesta keltaiseen,
oranssin kautta punaiseen.
07
246
"väri; maali"
Etäisyys (metriä)
Vaaleankeltainen
0,7–1,5
Keltainen
0,5–0,7
Oranssi
0,3–0,5
Punainen
0–0,3
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Painakaa CAM - näyttö esittää ko. kameranäkymän.
Asetuksen muuttaminen
Vakioasetus on, että kamera aktivoituu, kun
peruutusvaihde valitaan.
Pysäköintikameran asetuksia voidaan muuttaa, kun näyttö esittää kameranäkymän:
07 Kuljettajan tuki
1. Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä
esitetään - näyttö vaihtaa valikkoon, jossa
on eri vaihtoehtoja.
Jos useampia vaihtoehtoja on, ne ovat silmukassa - painakaa/kääntäkää, kunnes haluttu
kameranäkymä esitetään.
2. Kääntäkää esiin haluamanne vaihtoehto
säätimellä TUNE.
Automaattinen zoomaus
3. Merkitkää vaihtoehto painamalla OK/
MENU ja peruuttakaa pois painamalla
EXIT.
Vetokoukku
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun
kytkemisessä. Apuviiva vetokoukun ajateltua
"rataa" varten perävaunua kohti voidaan esittää näytössä - aivan kuten "pyöränjäljille".
Valinta voidaan tehdä "pyöränjälkien" tai
vetokoukun radan näyttämisen välillä
- molempia vaihtoehtoja ei voida esittää
samanaikaisesti.
1. Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä
esitetään.
2. Kääntäkää vaihtoehto Perävaunun
liikeradan ohjausviiva esiin säätimellä
TUNE.
3. Merkitkää vaihtoehto painamalla OK/
MENU ja peruuttakaa pois painamalla
EXIT.
Autoissa, joissa on pysäköintitutka (s. 240) ja
vetokoukku, on myös Automaattinen zoom
vaihtoehtona kameravalikossa. Tämän vaihtoehdon ollessa merkittynä, kamera zoomaa
vetokoukkua automaattisesti lähemmäs, kun
auto lähestyy kohdetta/perävaunua.
Ks. aiempaa otsikkoa "Asetuksen muuttaminen" selvittääksenne, kuinka valikkovaihtoehto aktivoidaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 244)
Park Assist* (s. 240)
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse
asennetut lisävarusteet voivat peittää
kameran näkyvyyden.
Muistettavaa
Olkaa tarkkaavainen, vaikka vain suhteellisen
pieni osa kuvasta näyttäisi olevan peitettynä,
se voi tarkoittaa sitä, että melko suuri alue on
peitossa ja esteet voivat siksi jäädä havaitsematta, kunnes ne ovat jo liian lähellä autoa.
•
Kameran linssi on pidettävä puhtaana
liasta, jäästä ja lumesta.
•
Puhdistakaa kameran linssi säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla –
varokaa, että linssi ei naarmuunnu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 244)
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 246)
Park Assist* (s. 240)
07
Zoomaus (lähennys/loitunnus)
Tarvittaessa tarkkaa toimintaa voidaan kameranäkymää zoomata lähemmäs:
•
Painakaa CAM tai kääntäkää TUNE-säädintä - toistuva painallus/kääntäminen
vaihtaa takaisin normaalinäkymään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
247
07 Kuljettajan tuki
BLIS*
Katsaus
BLIS (Blind Spot Information System) on toiminto, joka tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja
samaan suuntaan.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan seuraavista:
•
•
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa ajoneuvoa
lähimpänä olevat ajoneuvot vasemmalla
ja oikealla ajokaistalla.
BLIS-toiminto CTA (s. 250) (Cross Traffic
Alert) on kuljettajan aputoiminto, jonka on tarkoitus varoittaa seuraavista:
•
risteävä liikenne peruutettaessa autolla.
VAROITUS
BLIS on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
BLIS ei korvaa turvallista ajotapaa eikä
taustapeilien käyttöä.
BLIS ei voi koskaan korvata kuljettajan
vastuuta ja tarkkaavaisuutta - kaistan vaihtaminen liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
07
24
248
BLIS-valon sijainti24.
Merkkivalo
Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla
puolella.
•
BLIS-symboli
HUOM
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan
kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät molemmat lamput.
Huolto
BLIS-toimintojen tunnistimet on sijoitettu
kummankin kulman takalokasuojan/puskurin
sisäpuolelle.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jotta tunnistimet toimivat optimaalisesti,
niiden edessä olevat pinnat on pidettävä
puhtaina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
BLIS* - käsittely (s. 249)
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 252)
CTA* (s. 250)
07 Kuljettajan tuki
BLIS* - käsittely
Milloin BLIS toimii
VAROITUS
BLIS (Blind Spot Information System) on toiminto, joka tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja
samaan suuntaan.
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
Rajoitukset
BLIS-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
BLIS aktivoidaan käynnistettäessä moottori,
minkä vahvistaa ovipaneelien merkkivalojen
vilkkuminen kerran.
BLIS-toiminto voidaan deaktivoida/aktivoida
auton valikkojärjestelmässä (s. 110) MY CAR.
Kun BLIS poistetaan käytöstä/otetaan käyttöön, painikkeen valo sammuu/syttyy ja mittaristo vahvistaa muutoksen teksti-ilmoituksella.
Otettaessa toiminto käyttöön ovipaneelien
merkkivalot vilkahtavat kerran.
Ilmoituksen sammuttaminen:
•
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta.
tai
•
Odottakaa n. 5 sekuntia - ilmoitus sammuu.
BLIS-toiminnon periaate: 1. Kuolleen kulman
vyöhyke. 2. Nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhyke.
•
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi. BLIS ei voi havaita tätä
tilannetta.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
•
BLIS deaktivoidaan, kun perävaunu
yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
TÄRKEÄÄ
BLIS-toiminto on aktiivinen yli n. 10 km/h:n
nopeuksilla.
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien
korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman ajoneuvon
toinen ajoneuvo saavuttaa nopeasti omaa
ajoneuvoa.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon
vyöhykkeellä 1, tai nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2, ovipaneelin BLIS-valo
palaa kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä
tilassa sen puolen suuntavilkun päälle, jota
varoitus koskee, BLIS-valo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu voimakkaammalla valoteholla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 248)
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 252)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
249
07 Kuljettajan tuki
CTA*
BLIS-toiminto CTA (Cross Traffic Alert) on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan risteävästä liikenteestä, kun autoa
peruutetaan. CTA on täydennys BLIS- järjestelmälle (s. 248).
CTA:n aktivointi/aktivoinnin poisto
CTA aktivoidaan käynnistettäessä moottori,
minkä vahvistaa ovipaneelien BLIS-merkkivalojen vilkkuminen kerran.
VAROITUS
CTA on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
CTA ei korvaa turvallista ajotapaa eikä
taustapeilien käyttöä.
CTA ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - peruuttaminen
liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
Milloin CTA toimii
CTA on toiminnassa ainoastaan peruutettaessa ja se aktivoituu automaattisesti, kun
peruutusvaihde valitaan.
•
Äänimerkki varoittaa, kun CTA on havainnut jonkin lähestyvän sivulta käsin - ääni
kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä, mistä suunnasta
kohde lähestyy.
•
CTA varoittaa myös sytyttämällä BLISvalot.
•
Varoitus esitetään myös palavana kuvakkeena näytön PAS-grafiikassa (s. 240).
Rajoitukset
CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa, vaan sillä on tiettyjä rajoituksia. CTAtunnistimet eivät esim. "näe" pysäköityjen
ajoneuvojen tai näkyvyyden peittävien esineiden läpi.
07
250
Pysäköintitutkan ja CTA:n tunnistimien päälle/
pois-painike.
CTA:n periaate.
CTA-toiminto voidaan erikseen sulkea/aktivoida pysäköintitutkan (s. 240) Päällä/Poispainikkeella. BLIS-valot vilkkuvat vielä kerran
uudelleenaktivoinnin yhteydessä.
CTA täydentää BLIS-toimintoa siten, että
peruutettaessa voidaan nähdä sivultapäin
lähestyvä risteävä liikenne esim. peruutettaessa autoa pois pysäköintiruudusta.
BLIS-toiminto on kuitenkin edelleen aktivoituna CTA-toiminnon sulkemisen jälkeen.
CTA on suunniteltu havaitsemaan ensisijaisesti ajoneuvot. Edullisissa olosuhteissa se
voi havaita myös pienemmät kohteet, kuten
polkupyörät ja jalankulkijat.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tilanteista, joissa CTA:n "näkökenttä" voi olla
alussa rajallinen eikä lähestyviä ajoneuvoja
siksi voida havaita, ennen kuin ne ovat hyvin
lähellä:
07 Kuljettajan tuki
autoon/esineeseen kuitenkin muuttuu, jolloin
sokea alue pienenee nopeasti.
Esimerkkejä muista rajoituksista:
•
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi. CTA ei voi havaita tätä
tilannetta.
•
CTA deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
TÄRKEÄÄ
Auto on ajettu syvälle pysäköintipaikkaan.
Sokea CTA-alue.
Alue, jolla CTA pystyy havaitsemaan/"näkemään".
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien
korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Huolto
BLIS- ja CTA-toimintojen tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman takalokasuojan/
puskurin sisäpuolelle.
Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla
puolella.
•
Jotta tunnistimet toimivat optimaalisesti,
niiden edessä olevat pinnat on pidettävä
puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 248)
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 252)
07
Kulmittaisessa pysäköintipaikassa CTA voi olla
täysin "sokea" toiselle puolelle.
Kun omalla ajoneuvolla peruutetaan hitaasti,
kulma suhteessa näkyvyyden estävään
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
251
07 Kuljettajan tuki
BLIS - symbolit ja ilmoitukset
Säädettävä ohjauspyörän vastus*
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä
Tilanteissa, joissa BLIS- (Blind Spot
Information System) (s. 248) ja CTA (Cross
Traffic Alert) (s. 250) -toiminnot eivät toimi tai
katkeavat, mittaristossa voidaan näyttää symboli täydennettynä selittävällä ilmoituksella.
Noudattakaa mahdollisesti annettuja suosituksia.
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton
nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.
Tutkajärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan
lukea taulukosta.
Esimerkki ilmoituksista:
Ilmoitus
Sisältö
CTA POIS
CTA on kytketty manuaalisesti pois toiminnasta BLIS on toiminnassa.
BLIS ja
CTA POIS
Perävaunu
kytketty
BLIS ja CTA ovat tilapäisesti
pois toiminnasta, koska
auton sähköjärjestelmään
on liitetty perävaunu.
BLIS ja
CTA Tarvitsevat
huollon
BLIS ja CTA eivät toimi.
•
07
Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta.
Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus
on kevyt eikä vaadi ponnistelua.
•
252
Delphi Electronics &
Safety vakuuttaa täten, että
L2C0038TR ja L2C0049TR
vastaavat olennaisia direktiivin 1999/5/EY ominaisuusvaatimuksia ja muilta asianmukaisia määräyksiä. Yhdenmukaisuusvakuutuksesta voidaan tarvittaessa neuvotella
yhtiön Delphi Electronics &
Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana
46904-9005 USA kanssa.
Hakekaa esiin Ohjauspyörän voima ja
valitkaa Alhainen, Keski tai Voimakas.
Tähän asetukseen ei pääse auton liikkuessa.
HUOM
Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin
lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin
toimii rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän
kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Tilapäisesti rajoitetun ohjaustehostuksen
ohella mittaristo esittää ilmoituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
MY CAR (s. 110)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Eurooppa
Kuljettaja voi valita ajotuntumaan tai ohjauksen herkkyyteen vaikuttavasta kolmesta eri
ohjausvastuksen tasosta valikkojärjestelmässä MY CAR, MY CAR (s. 110):
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy
- valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
Maa/
Alue
BLIS* (s. 248)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tutkatunnistin (s. 205)
KÄYNNISTYS JA AJO
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko*
Alkolukon1
tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa,
ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen.
Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen
autolla ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely
Toiminnot
VAROITUS
Merkkivalo
(4)
Akun tila
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissä
Vihreä
Täyteen ladattu
Keltainen
Puoliksi ladattu
Punainen
Tyhjä - asettakaa laturi
pitimeen tai kytkekää
virransyöttöjohdin käsinekotelosta.
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 254)
Alkolukko* - säilytys (s. 255)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 255)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 257)
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 258)
HUOM
Katkaisin.
Lähetinpainike.
Akun tilaa osoittava valo.
Puhalluskokeen tuloksen valo.
Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
Käsittely - akku
Alkolukon merkkivalo (4) näyttää akun tilan:
08
1
254
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Tällöin
sisäinen akku pysyy täyteen ladattuna ja
alkolukko aktivoituu automaattisesti, kun
auto avataan.
Suutin puhalluskoetta varten.
Kutsutaan myös nimellä Alcoguard.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 254)
Alkolukko* - säilytys (s. 255)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 255)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 257)
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 258)
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko* - säilytys
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Irrottakaa
käsiyksikkö painamalla sitä kevyesti pitimessään ja vapauttamalla - tällöin se joustaa ulos
ja voidaan sitten poistaa pitimestä.
Käsiyksikön säilytys- ja latausasema.
•
•
•
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 258)
Alkolukko* - ennen moottorin
käynnistystä
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
Suutin puhalluskoetta varten.
Palauttakaa käsiyksikkö pitimeen työntämällä sitä paikalleen, kunnes se "naksahtaa".
Katkaisin.
Säilyttäkää käsiyksikköä pitimessä - tällöin se on parhaiten suojassa ja sen akku
pysyy täyteen ladattuna.
Akun tilaa osoittava valo.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 254)
•
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 257)
Alkolukko* (s. 254)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 255)
Lähetinpainike.
Puhalluskokeen tuloksen valo.
Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
1. Kun merkkivalo (6) palaa vihreänä, alkolukko on valmis käytettäväksi.
2. Ottakaa alkolukko pitimestään. Jos alkolukko on auton ulkopuolella avattaessa
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
255
08 Käynnistys ja ajo
||
lukitus, pitää se ensin aktivoida katkaisimella (2).
Tulos suoritetun puhalluskokeen
jälkeen
3. Kääntäkää suutin (1) ylös, vetäkää syvään
henkeä ja puhaltakaa tasaisesti, kunnes
kuuluu "klik"-ääni n. 5 sekunnin kuluttua.
Tulokseksi saadaan yksi vaihtoehdoista
seuraavassa taulukossa Tulos suoritetun
puhalluskokeen jälkeen.
4. Jos mitään ilmoitusta ei näytetä, siirto
autoon on voinut epäonnistua - painakaa
tällöin painiketta (3) tuloksen lähettämiseksi autoon manuaalisesti.
5. Kääntäkää suutin alas ja asettakaa alkolukko pitimeensä.
6. Käynnistäkää moottori hyväksytyn puhalluskokeen jälkeen 5 minuutin kuluessa muussa tapauksessa se pitää tehdä
uudelleen.
A
Merkkivalo
(5) + Näyttöteksti
Sisältö
Vihreä valo +
Alkolukko
Hyväksytty
testi
Käynnistäkää moottori ei mitattua alkoholipitoisuutta.
Keltainen valo +
Alkolukko
Hyväksytty
testi
Moottorin käynnistäminen mahdollista mitattu alkoholipitoisuus
on yli 0,1 promillea,
mutta alle voimassa olevan raja-arvonA.
Punainen valo +
Hyväksymätön testi
Odota 1
minuutti ja
yritä uudestaan
Moottorin käynnistäminen ei mahdollista mitattu alkoholipitoisuus
on yli voimassa olevan
raja-arvonA.
Raja-arvo vaihtelee maittain, selvittäkää mikä on voimassa.
Ks. myös Alkolukko* (s. 254)
HUOM
08
256
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana
tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 254)
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 254)
Alkolukko* - säilytys (s. 255)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 257)
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 258)
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko* - huomioitavaa
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan
mittaustuloksen saamiseksi:
•
Välttäkää syömistä ja juomista n.
5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua
- huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa
virheellisen mittaustuloksen.
Kuljettajan vaihto
Jotta varmistetaan, että uusi puhalluskoe tehdään vaihdettaessa kuljettajaa - pitäkää katkaisinta (2) ja lähetinpainiketta (3) painettuina
samanaikaisesti n. 3 sekuntia. Tällöin auto
menee käynnistyksenestotilaan ja ennen
moottorin käynnistämistä vaaditaan uusi,
hyväksytty puhalluskoe.
Kalibrointi ja huolto
Alkolukko pitää tarkastaa ja kalibroida korjaamolla2 12 kuukauden välein.
30 päivää ennen tarvittavaa uudelleenkalibrointia mittaristossa näytetään ilmoitus
Alkolukko Tarvitsee kalibroinnin Ks.
käyttöohjekirjaa. Jos kalibrointia ei tehdä
näiden 30 päivän aikana, normaali moottorin
käynnistäminen estetään - ainoastaan käynnistäminen ohitustoiminolla on tällöin mahdollista, ks. seuraava otsikko "Hätätilanne".
2
Ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lähetyspainiketta (3). Se sammuu muutoin itsestään n. 2 minuutin kuluttua, mutta syttyy sitten uudelleen moottorin jokaisen käynnistyksen yhteydessä - ainoastaan uudelleenkalibrointi korjaamolla2 voi sammuttaa ilmoituksen
pysyvästi.
Hätätilanne
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä,
jotta autolla voidaan ajaa.
HUOM
Kaikki aktivointi ohikytkennällä (Bypass)
kirjataan ja tallennetaan muistiin, ks. Datan
tallennus (s. 18).
Kylmä tai lämmin sää
Mitä kylmempi sää, sitä kauemmin kestää,
ennen kuin alkolukko on valmis käytettäväksi:
Lämpötila (ºC)
Pisin lämpenemisaika (sekuntia)
+10 - +85
10
-5 - +10
60
-40 - -5
180
Aktivoidun ohitustoiminnon (Bypass) jälkeen
mittaristo esittää Alkolukko Ohitus
mahdollinen koko ajan ajon aikana ja se voidaan nollata vain korjaamolla2.
Ohitustoimintoa (Bypass) voidaan testata
ilman, että vikailmoitus kirjautuu - tehkää tällöin kaikki vaiheet käynnistämättä autoa.
Vikailmoitus häviää, kun auto lukitaan.
Lämpötilan ollessa alle -20 ºC tai yli +60 ºC
alkolukko tarvitsee ylimääräisen virransyötön.
Mittaristossa näytetään Alkolukko Kytke
virtajohdin. Kytkekää tällöin virransyöttöjohdin käsinekotelosta alkolukkoon ja odottakaa,
kunnes merkkivalo (6) palaa vihreänä.
Erittäin kylmällä säällä voidaan lämpenemisaikaa lyhentää ottamalla alkolukko sisälle.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan, onko ohikytkentä ohitus- (Bypass) vai hätätoiminto.
Tätä asetusta voidaan myöhemmin muuttaa
korjaamolla2.
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
•
Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään
vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää
ensin Ohitus aktivoitu Odota 1 minuutti
ja sitten Alkolukko Ohitus mahdollinen
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
257
08 Käynnistys ja ajo
||
- sen jälkeen moottori voidaan käynnistää.
Tämä toiminto voidaan aktivoida useita kertoja. Ajon aikana esitettävä vikailmoitus voidaan sammuttaa vain korjaamolla2.
Hätätoiminnon aktivointi
•
Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään
vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää
Alkolukko Ohitus mahdollinen ja moottori voidaan käynnistää.
Tätä toimintoa voidaan käyttää kerran, sen
jälkeen pitää uudelleenasettaminen tehdä
korjaamolla2.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 254)
Alkolukko* - säilytys (s. 255)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 255)
258
Jo selostettujen ilmoitusten lisäksi, mittaristo
voi näyttää liittyen siihen, kuinka alkolukko toimii ennen moottorin käynnistystä (s. 255),
myös seuraavaa:
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alkolukko
Uudelleenkäynnistys
mahdollinen
Moottori on ollut sammutettuna lyhyemmän
aikaa kuin 30 minuuttia moottorin käynnistäminen on mahdollista ilman
uutta koetta.
Alkolukko
Tarvitsee
huollon
Ottakaa yhteys korjaamoonA.
Alkolukko
Signaalia ei
saatu
Lähettäminen epäonnistui - lähettäkää manuaalisesti painikkeella (3) tai
tehkää uusi puhalluskoe.
Alkolukko
Yritä uudelleen
Testi epäonnistui - tehkää uusi puhalluskoe.
Alkolukko
Puhalla
pidempään
Puhallus liian lyhyt puhaltakaa kauemmin.
Alkolukko* (s. 254)
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 258)
08
2
Alkolukko* - symbolit ja tekstiilmoitukset
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alkolukko
Puhalla pehmeämmin
Puhallus liian voimakas puhaltakaa heikommin.
Alkolukko
Puhalla voimakkaammin
Puhallus liian heikko puhaltakaa voimakkaammin.
Alkolukon
esilämmitys
Odota
Lämmitys ei valmis odottakaa tekstiä Alkolukko Puhalla 5 sekuntia.
A
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 254)
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 254)
Alkolukko* - säilytys (s. 255)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 255)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 257)
08 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Moottori käynnistetään ja sammutetaan etäavaimen ja START/STOP ENGINE -painikkeen
avulla.
Dieselmoottori
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se sisään ääriasentoonsa. Huomatkaa, että jos autossa on alkolukko*, pitää
ensin tehdä hyväksytty puhalluskoe,
ennen kuin moottori voidaan käynnistää.
Lisätietoja alkolukosta, ks. Alkolukko*
(s. 254).
2. Painakaa jarrupoljin täysin alas3.
VAROITUS
3. Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai sen
ylikuumenemissuoja katkaisee.
Virtalukko etäavain poistettuna/painettuna sisään
ja START/STOP ENGINE-painike.
TÄRKEÄÄ
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 164).
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen
uuden yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee, jos käynnistysakku saa toipua.
Käynnistettäessä moottori normaaliolosuhteissa auton sähkömoottorilla on etusija, dieselmoottoria ei käynnistetä. Tämä tarkoittaa
sitä, että kun START/STOP ENGINE -painiketta on painettu, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja auto on valmis ajoa varten. Käynnistetystä moottorista ilmoitetaan mittariston
merkkivalojen sammumisella ja sen esivalitun
teeman syttymisellä (ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 66)).
Joissakin tilanteissa käynnistyy kuitenkin dieselmoottori, esim. alhaisessa lämpötilassa tai
jos hybridiakkua on ladattava.
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta moottorin käynnistämisen jälkeen tai
auton hinauksen aikana.
VAROITUS
Ottakaa etäavain aina pois virtalukosta,
kun poistutte autosta, ja katsokaa, että
avainasento on 0 - erityisesti, jos autossa
on lapsia. Tietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu - ks. Avaimen asennot (s. 79).
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla
huomattavasti korkeampi kuin normaalisti.
Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja
säästää luontoa.
08
3
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
259
08 Käynnistys ja ajo
||
Avaimeton käyttö*
Moottorin sammuttaminen
Ohjauslukko
Noudattakaa kohtia 2-3 moottorin avaimettomassa (s. 168) käynnistämisessä.
Moottori sammutetaan START/STOP
ENGINE-painikkeella.
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
esim. se otetaan luvattomasti käyttöön.
Moottorin pysäyttämiseksi:
Toiminto
HUOM
Edellytys moottorin käynnistymiselle on,
että jokin avaimettoman toiminnon
(Keyless drive) etäavaimista on matkustamossa tai kuormatilassa.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta
autosta ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.
•
Painakaa START/STOP ENGINE - moottori pysähtyy.
Jos vaihteenvalitsin ei ole asennossa P tai jos
auto rullaa:
•
Painakaa 2 kertaa painiketta START/
STOP ENGINE tai pitäkää painike painettuna, kunnes moottori käynnistyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 79)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin sammuttaminen (s. 260)
08
4
260
Avaimettomalla järjestelmällä varustetussa autossa riittää, että etäavain on sisällä matkustamossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Ohjauslukko avautuu, kun etäavain on virtalukossa4 ja START/STOP ENGINE-painiketta painetaan.
•
Ohjauslukko lukkiutuu, kun kuljettajan ovi
avataan moottorin sammuttamisen jälkeen.
Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun
ohjauslukko avautuu tai lukkiutuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 259)
Avaimen asennot (s. 79)
Ohjauspyörä (s. 85)
08 Käynnistys ja ajo
Käynnistysapuakku
Jos käynnistysakku (s. 364) on tyhjentynyt,
auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on
12 V.
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan (1).
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan
komponenttien kanssa.
7. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
8. Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, esim. oikea moottorinkiinnike
yläreunassa, ulompi ruuvinkanta (4).
9. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja
antakaa sen käydä muutama minuutti
normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella, n. 1500 r/min.
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta
suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai
muiden vaurioiden välttämiseksi:
1. Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon 0, katso Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79).
TÄRKEÄÄ
Avainasennon 0 jälkeen: Odottakaa n. 2
minuuttia ennen kuin apuakku kytketään,
jotta ohjausjärjestelmä saa ensin asettaa
tarvittavat parametrit.
5. Avatkaa oman akun etumaisen peitekanja irrottakaa kansi.
nen kiinnittimet
6. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton akun plusnapaan (2).
08
}}
261
08 Käynnistys ja ajo
||
11. Käynnistäkää sen auton moottori, jonka
akku on tyhjentynyt, sisään painetulla
etäavaimella ja painamalla kerran START/
STOP ENGINE -painiketta, ks. Moottorin
käynnistäminen (s. 259).
13. Asentakaa oman akun etumainen peitekansi takaisin.
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
HUOM
Käynnistettäessä moottori normaaliolosuhteissa auton sähkömoottorilla on etusija,
dieselmoottoria ei käynnistetä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun START/STOP
ENGINE -painiketta on painettu, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja auto on valmis ajoa varten. Käynnistetystä moottorista ilmoitetaan mittariston merkkivalojen
sammumisella ja sen esivalitun teeman
syttymisellä.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
08
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
Tämä V60 Plug-in Hybrid on ns. rinnakkaishybridi, mikä tarkoittaa, että siinä on kaksi erillistä käyttöjärjestelmää; sähkömoottori ja dieselmoottori. Kuljettajan etukäteen valitsemasta ajotilasta ja käytettävissä olevasta sähköenergiasta riippuen voidaan molempia käyttöjärjestelmiä käyttää joko yksittäin tai rinnakkain.
Kaksi käyttöjärjestelmää
Kehittynyt ohjausjärjestelmä koordinoi
molempien käyttöjärjestelmien ominaisuuksia
mahdollisimman hyvän ajotalouden saamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 259)
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
> Katsokaa, ettei kumpikaan mustan
käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun plusnapaan tai punaisen
käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen!
5
262
•
Käyttöjärjestelmät
Yhdistetty suurjännitegeneraattori ja käynnistysmoottori - ISG (Integrated Starter Generator).
Hybridiakku
Suurjännitegeneraattori5
08 Käynnistys ja ajo
Dieselmoottori
Sähkömoottori
Sähkömoottori vetää autoa pääasiassa pienillä nopeuksilla, dieselmoottori suuremmilla
sekä aktiivisemmassa ajossa.
Sekä dieselmoottori että sähkömoottori voivat
tuottaa vetovoimaa suoraan pyöriin. Dieselmoottori voi lisäksi ladata sähkömoottorin
hybridiakkua erityisellä suurjännitegeneraattorilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöjärjestelmät - ajotilat (s. 263)
Energiavirta (s. 265)
Käyttöjärjestelmät - symbolit ja ilmoitukset (s. 266)
Käyttöjärjestelmät - ajotilat
Auton molempia käyttöjärjestelmiä käytetään
joko erikseen tai rinnakkain. Ajon aikana kuljettaja voi valita eri ajotilojen väliltä. Valitusta ajotilasta riippumatta ohjausjärjestelmä kontrolloi,
että ajettavuuden, ajoelämyksen, ympäristökuormituksen ja polttoainetalouden yhdistelmä on aina optimaalinen suhteessa valittuun ajotilaan.
Jos ajotilaa ei voida aktivoida, selitetään syy
teksti-ilmoituksella mittaristossa.
VAROITUS
•
Älkää jättäkö autoa tuulettamattomaan
tilaan ajotila aktivoituna ja dieselmoottori sammutettuna - moottori käynnistyy automaattisesti hybridiakun energiatason ollessa matala ja pakokaasut
voivat tällöin vaurioittaa ihmisiä ja eläimiä.
– PURE
Tämä vaihtoehto keskittyy
ajamiseen sähköllä sekä pieneen energiankulutukseen ja
auttaa kuljettajaa maksimoimaan ajamisen hybridiakulla.
HUOM
Kuljettaja ei voi asettaa "väärää" ajotilaa jos jokin parametri ei tietyssä tilanteessa
täyty, järjestelmä valitsee automaattisesti
toisen, sopivamman ajotilan.
Koska ajomatka sähkökäytöllä on kytketty auton kokonaisenergiankulutukseen luovutaan toiminnoista, jotka rajoittavat ajomatkaa, esim. ilmastointi- ja dynamiikkatoiminnoista. Mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi on ilmastointi (s. 129) sen
vuoksi suljettu - se voidaan kuitenkin aktivoida tarvittaessa AC-painikkeella.
HUOM
Jos muodostuu huurua, painakaa AC-,
AUTO- tai huurteenpoistopainiketta.
Huomioon otettavaa
Ajotilojen säädin.
Tämä ajotila voidaan valita vain, kun hybridiakussa on riittävän korkea energiataso.
08
}}
263
08 Käynnistys ja ajo
||
Dieselmoottori voi käynnistyä joissakin
tapauksissa automaattisesti uudelleen, vaikka
PURE -ajotila olisi valittu, esim.:
•
•
jos nopeus ylittää 125 km/h
jos kuljettaja pyytää enemmän käyttövoimaa kuin sähkökäyttö pystyy antamaan
•
jos hybridiakun energiataso on alhainen ja
se on ladattava
•
järjestelmän/komponenttien rajoitusten
takia, esim. alhainen ulkolämpötila, ks.
Energiavirta (s. 265).
kaisesti ylläpitää, mikä johtaa dieselmoottorin
käynnistymiseen useammin.
Kyvyn palauttamiseksi ajaa vain sähköllä
HYBRID-tilassa:
•
Huomioon otettavaa
•
– HYBRID
08
264
Ladatkaa hybridiakku 230 V AC:n pistorasiasta latausjohtimella (ks.Latausvirta
(s. 291)) tai käyttäkää SAVE -toimintoa.
Vaikka hybridiakun energiataso olisi korkea, dieselmoottori voi silti käynnistyä
esim. matkustamon lämpötilan nostamista/laskemista varten.
Tämä vaihtoehto on auton
esivalittu käynnistystila. Järjestelmä käyttää sekä sähköettä dieselmoottoria - yksittäin tai rinnakkain - ja laskee
optimaalisen käytön suorituskyvyn, polttoaineenkulutuksen ja mukavuuden suhteen.
– POWER
Se, voidaanko HYBRID -ajotilassa ajaa pelkällä sähkömoottorilla, riippuu hybridiakun
energiatasosta ja esim. matkustamon lämmitys-/jäähdytystarpeesta. Jos taso on korkea,
pelkällä sähkökäytöllä voidaan ajaa samalla
tavalla kuin PURE-tilassa, ts.autoa on helppo
ajaa sähköautona (käytettävissä suuri sähköteho).
taessa kaasua.
Matalalla energiatasolla (hybridiakku melkein
tyhjä) pitää myös akun energiatasoa samanai-
Tämä valinta auton parhaaseen vaste- ja suorituskykytilaan, koska sekä sähkö- että
dieselmoottori ovat koko
ajan aktivoituja. Auto käyttäytyy urheilullisemmin ja
vastaa nopeammin painet-
Aktiivisessa ajamisessa ensisijaistetaan ajaminen pienemmällä vaihteella, mikä tarkoittaa
viivytettyä vaihtamista suuremmalle vaihteelle.
Huomioon otettavaa
•
•
•
Dieselmoottori käy jatkuvasti.
Auton etu- ja takapyörät vetävät.
Tämä ajotila saa aikaan polttoaineenkulutuksen kasvamisen.
– AWD
Tila aktivoi nelivedon, mikä
parantaa auton ajorataotetta
ja etenemiskykyä. Tila on tarkoitettu lähinnä pienelle
nopeudelle liukkaalla alustalla, mutta nelivedolla on
myös vakauttava vaikutus
suuremmissa nopeuksissa.
Huomioon otettavaa
•
•
Dieselmoottori käy jatkuvasti.
Tämä ajotila saa aikaan polttoaineenkulutuksen kasvamisen.
– SAVE
Tämä toiminto aloittaa hybridiakun lataamisen ja huolehtii siitä, että sen energiataso
ei alita kapasiteettia, joka
vastaa n. 20 km:n ajoa sähkökäytöllä. Ajatuksena on
voida säästää tämä energia
myöhempään tilanteeseen, jolloin sähkökäyttö sopii paremmin, esim. kaupunkiajoon.
Jos hybridiakun energiataso on matala painettaessa SAVE-painiketta, dieselmoottori
lataa siihen ensin kapasiteetin, joka vastaa
n. 20 km:n ajoa sähkökäytöllä.
08 Käynnistys ja ajo
Ajo sähkömoottorilla säästää enemmän polttoainetta pienissä nopeuksissa kuin suuremmissa. Valitkaa sen vuoksi SAVE ensisijaisesti, kun hybridiakun energiataso on korkea
ja suunniteltu ajo alkaa pitkähköllä matkalla
suurilla nopeuksilla (esim. moottoritiellä) ja
päättyy hitaiden nopeuksien osuudella haluttaessa sähkökäyttöä.
Jos SAVE -painiketta painetaan, kun hybridiakun energiataso vastaa yli n. 20 km:n ajoa
sähkökäytöllä, hybridiakun senhetkistä energiatasoa ylläpidetään.
Valitusta ajotilasta riippumatta hybridiakun
lataus aktivoidaan väliaikaisesti taustalla
(SAVE -toiminnon tapaan), kun automaattinen
DPF (s. 288) regenerointi tehdään.
Huomioon otettavaa
•
Tämä ajotila saa aikaan polttoaineenkulutuksen kasvamisen.
•
Kun dieselmoottori on ladannut hybridiakun sen SAVE -tasolle, ohjausjärjestelmä
sammuttaa/käynnistää dieselmoottorin
samaan tapaan kuin energiatason ollessa
alhainen HYBRID -tilassa.
Ajotilat MY CAR-järjestelmässä
Auton valikkojärjestelmässä (s. 110) on lyhyet
selostukset auton eri ajotiloista.
1. Siirtykää kohtaan MY CAR
Ajotilat.
HYBRID
2. Valitkaa siellä väliltä PURE, HYBRID,
POWER, AWD ja SAVE sekä vahvistakaa
painamalla OK.
Start/Stop-toiminto
Ohjausjärjestelmä ratkaisee, milloin dieselmoottori voidaan pysäyttää ja olla sammutettuna sekä kuinka kauan. Se vastaa
Start/Stop-toimintoa tavanomaisissa
autoissa, joissa on polttoainekäyttöiset moottorit.
Energiavirta
Keskikonsolin näyttö voi esittää graafisesti,
mikä auton moottori vetää autoa ja kuinka
energia virtaa - se esim. näyttää, ladataanko
hybridiakkua vai viedäänkö energia sähkömoottorille.
Ajostatistiikka
Auto tallentaa statistikkaa (s. 118) kulutetusta
sähköstä/dieselpolttoaineesta suhteessa ajettuun matkaan.
Paitsi ajotietokoneen kautta, ajostatistiikkaan
voidaan päästä myös valikkojärjestelmän MY
CAR kautta:
•
Siirtykää kohtaan MY CAR Ajotilasto
ja vahvistakaa painamalla OK.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöjärjestelmät (s. 262)
•
Energiavirta (s. 265)
Käyttöjärjestelmät - symbolit ja ilmoitukset (s. 266)
Energiavirran näyttötoiminto aktivoidaan
valikkojärjestelmässä MY CAR:
•
Etsikää kohta HYBRID Tehonvirtaus
ja vahvistakaa painamalla OK.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjärjestelmät (s. 262)
08
265
08 Käynnistys ja ajo
Käyttöjärjestelmät - symbolit ja
ilmoitukset
Käyttöjärjestelmä voi tietyissä tilanteissa näyttää ilmoituksen mittaristossa - noudattakaa
tällöin annettua suositusta.
Tässä on joitakin esimerkkejä ilmoituksista ja
niiden sisällöstä sekä ehdotuksia toimenpiteiksi:
Tämä symboli syttyy yhdessä tekstiilmoituksen kanssa ja varoitusäänimerkki annetaan, jos turvavyötä
käyttämätön kuljettaja avaa kuljettajan oven diesel- tai sähkömoottorin käydessä.
Samoin käy, jos turvavyötä käyttämätön kuljettaja käynnistää moottorin kuljettajan oven
ollessa auki.
08
266
Ilmoitus
Sisältö
Toimenpide
PURE ei käytettävissä johtuen hybridijärjestelmän matalasta lämpötilasta
Yksi tai useampi käyttöjärjestelmän osa ei ole
saavuttanut oikeaa toimintalämpötilaa.
Ajakaa HYBRID-tilassa, kunnes ilmoitukseksi vaihtuu PURE käytettävissä, ja painakaa sitten PURE-painiketta.
PURE ei käytettävissä johtuen hybridijärjestelmän tilapäisistä rajoituksista
Väliaikainen järjestelmärajoitus, esim. virheellinen toimintalämpötila.
Ajakaa HYBRID-tilassa, kunnes ilmoitukseksi vaihtuu PURE käytettävissä, ja painakaa sitten PURE-painiketta.
PURE ei käytettävissä johtuen akun matalasta varaustilasta
Hybridiakun energiataso on liian alhainen.
AjakaaSAVE-tilassa, kunnes ilmoitukseksi
vaihtuu PURE käytettävissä tai ladatkaa
akku latausjohtimella ja jännitteellä 230
VAC - painakaa sitten PURE-painiketta.
PURE ei käytettävissä vaihdevalitsin olessa
manuaalitilassa
Vaihteenvalitsin on käsinvalintatilassa "+/-".
Viekää vaihteenvalitsin sivulle automaattitilaan ja painakaa sitten PURE -painiketta.
08 Käynnistys ja ajo
Ilmoitus
Sisältö
Toimenpide
PURE käytettävissä
PURE -tila on jälleen käytettävissä aiemman
rajoituksen jälkeen.
–
POWER ei käytettävissä johtuen hybridijärjestelmän tilapäisestä rajoituksista
Väliaikainen järjestelmärajoitus, esim. virheellinen toimintalämpötila.
–
SAVE ei käytettävissä johtuen hybridijärjestelmän tilapäisestä rajoituksista
Väliaikainen järjestelmärajoitus, esim. virheellinen toimintalämpötila.
–
AWD ei käytettävissä johtuen hybridijärjestelmän tilapäisistä rajoituksista
Väliaikainen järjestelmärajoitus, esim. virheellinen toimintalämpötila.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjärjestelmät (s. 262)
08
267
08 Käynnistys ja ajo
Vaihteistot
Vaihtoilmaisin*
V60 Plug-in Hybrid-autoa ajetaan ja käsitellään samalla tavalla kuin tavanomaisella polttomoottorilla ja automaattivaihteistolla varustettua autoa.
Vaihtoilmaisin ilmoittaa kuljettajalle, milloin on
hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde.
Poikkeuksena on, että vaihteenvalitsimen
ollessa manuaalisessa vaihdeasento (+/-) dieselmoottori on aina käynnissä. Kuljettajan
pitää tällöin vaihtaa manuaalisesti ja auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan, ks. Automaattivaihteisto - Geartronic
(s. 269).
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan
tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran esiintyessä mittaristossa syttyy
varoitussymboli ja teksti-ilmoitus näkyy Noudattakaa tällöin annettua suositusta.
Olennainen yksityiskohta ympäristösovitetun
ajon yhteydessä on ajaa oikealla vaihteella ja
vaihtaa hyvissä ajoin.
Tietyissä versioissa on apuvälineenä ilmaisin GSI (Gear Shift Indicator) - joka kertoo kuljettajalle, kun on hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Ottaen huomioon ominaisuudet, kuten suorituskyky ja värinätön käynti, voi kuitenkin olla
asianmukaista vaihtaa suuremmalla kierrosluvulla. Kehystetty numero ilmoittaa ko. vaihteen.
Automaattivaihteisto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 269)
08
Digitaalinen mittaristo vaihtoilmaisimella.
268
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kehystetty numero ilmoittaa ko. vaihteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 269)
08 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto - Geartronic
Pysäköintiasento - P
Geartronic-vaihteistossa on kaksi eri vaihtotilaa - automaattinen ja käsivalintainen.
Valitkaa asento P, kun moottori käynnistetään
tai auto pysäköidään.
•
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois
P-asennosta, jarrupoljin on painettava
täysin pohjaan.
Peruutusasento - R
HUOM
Moottorin käynnistyksen yhteydessä tehdään automaattinen jarrujärjestelmän toiminnan tarkastus, kun kuljettaja painaa jarrupoljinta vaihteenvalitsimen poistamiseksi
P-asennosta. Toiminnan tarkastuksessa
poljinliike on hieman pitempi kuin normaalissa jarrutuksessa.
D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Manuaaliset vaihdeasennot. S6: Sport-tila*.
Mittaristo (s. 65) näyttää vaihteenvalitsimen
asennon seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S*,
1, 2, 3 jne.
Vaihdeasennot
Automaattivaihteiston vaihdeasennot näytetään mittaristossa oikealla. (Vain yksi
ilmaisin palaa kerrallaan ilmoittaen valitun vaihdeasennon.)
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Kytkekää myös seisontajarru (s. 276)
varmuuden vuoksi.
HUOM
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa, ennen kuin auto voidaan lukita ja
hälytin kytkeä.
TÄRKEÄÄ
Auton täytyy olla paikallaan, kun valitaan
P-asento.
Auton on oltava paikallaan, kun R-asento valitaan.
Vapaa-asento - N
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori
voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru,
jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa N-asennossa.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää
seistä paikallaan, kun D-asento valitaan Rasennosta.
Geartronic – Käsivalintaiset
vaihdeasennot (+S-)
Kun vaihteenvalitsin on käsinvalinta-asennossa "+S-", dieselmoottori on koko ajan
käynnissä. Kuljettajan pitää tällöin vaihtaa
manuaalisesti ja auto jarruttaa moottorilla,
kun kaasupoljin vapautetaan.
08
6
Toimintoa "Sport-tila" ei ole mallissa V60 Plug-in Hybrid - vain "+" ja "-".
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
269
08 Käynnistys ja ajo
||
Manuaaliseen vaihtotapaan päästään viemällä vipu sivulle asennosta
D pääteasentoon "+S-". Mittariston
symboli "+S-" vaihtuu VALKOISESTA ORANSSIKSI ja luvut 1, 2, 3 jne. näytetään ruudussa merkkinä valittuna olevasta
vaihteesta.
•
Painakaa vipua eteenpäin suuntaan "+"
(plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja
vapauttakaa se - vipu palaa lepoasentoonsa välille + ja –.
tai
•
Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan "–"
(miinus) vaihtaaksenne yhden portaan
alaspäin, ja vapauttakaa se.
Käsivalintainen vaihdeasento "+S–" voidaan
valita milloin tahansa ajon aikana.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti
kaasua.
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan
(normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin,
ns. kickdown.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Automaattiseen ajotilaan palaaminen:
•
Varmuustoiminto
Siirtäkää vipua sivulle ääriasentoon kohtaan D.
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
270
2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua
eteenpäin kohti "+" -merkkiä (plus)
2 kertaa - näytössä merkki 1 vaihtuu merkiksi 3.
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Geartronic - Talvitila
08
tilassa "+S–", jolloin mittariston näytössä
merkki D vaihtuu numeroksi 1.
1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin D-asennosta ääriasentoon
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja,
joka estää kickdown-toiminnon.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua.
Jos kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen
vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa
korkea, ei tapahdu mitään – alkuperäinen
vaihde pysyy kytkettynä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin yhden tai useamman portaan kerrallaan
riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi,
kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Hinaus
Jos autoa pitää hinata - ks. tärkeitä tietoja
osasta Hinaus (s. 306).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 401)
Vaihteistot (s. 268)
08 Käynnistys ja ajo
Vaihteenvalitsinsalpa
Pysäköintiasento (P)
Vaihteenvalitsinsalpoja on kahta eri tyyppiä mekaaninen ja automaattinen.
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
•
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poisto
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen avainasennossa II (s. 79).
G021351
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
M: Manuaalinen vaihtaminen7 - "+/-"- tai
"Sport"-tila8.
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto
on seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia
(riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N toisen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen avainasennossa II, ks. Avaimen asennot (s. 79).
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun
tyhjennyttyä, vaihteenvalitsin pitää siirtää pois
P-asennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Nostakaa kumimattoa lokerossa keskikonsolin takana ja etsikää reikä9 avainliuskaa (s. 164) varten lokeron pohjasta.
Etsikää palautusjousinen painike alhaalta
reiästä avainliuskalla ja painakaa sitä pitkään.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja
D.
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta ja vetäkää avainliuska ylös.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
4. Asettakaa kumimatto takaisin.
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
Aiheeseen liittyvät tiedot
7
8
9
•
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 269)
08
Kuva on kaaviomainen.
Ei mallissa V60H.
Reikiä voi olla kaksi: yksi avainliuskalle ja yksi kumimaton kiinnittämistä varten.
271
08 Käynnistys ja ajo
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*
Neliveto - AWD
Käyttöjarru voidaan vapauttaa ennen liikkeellelähtöä tai peruutusta mäessä - HSA-toiminto
(Hill Start Assist) estää auton vierimisen alaspäin.
Nelivedolla saavutetaan optimaalinen pito.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja
siirtää jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa
kaasua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 259)
Neliveto (AWD – All Wheel
Drive) aktivoidaan tällä keskikonsolissa olevalla painikkeella, ks. Käyttöjärjestelmät
- ajotilat (s. 263). Tila on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä
ajettaessa pienellä nopeudella liukkaalla tienpinnalla. Nelivedolla on
myös vakauttava vaikutus suuremmilla
nopeuksilla.
Parhaan mahdollisen pidon saavuttamiseksi
ja pyörien luistamisen välttämiseksi vetovoima jaetaan automaattisesti parhaiten pitäviin pyöriin. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi osa voimasta etupyörille.
08
272
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
Käyttöjarru
Käyttöjarrua käytetään auton nopeuden alentamiseen ajon aikana.
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri
vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle ja
tarvitaan suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi.
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vasta moottorin käynnistyksen jälkeen, ks. Moottorin käynnistäminen (s. 259).
Jos jalkajarrua painetaan jännitteettömässä
autossa sähkö- ja dieselmoottorin ollessa
sammutettuina - jos autoa esim. hinataan poljinliike on hieman pidempi ja tarvitaan suurempi poljinpaine auton jarruttamiseksi.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää käyttämällä moottorijarrutusta.
Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä
ylöspäin.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta, ks.
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 397).
Toimintotarkastus moottorin
käynnistyksen yhteydessä
V60 Plug-in Hybrid -mallissa on nk. "brake by
wire" -jarrujärjestelmä. Jokaisen moottorin
käynnistyksen jälkeen tehdään automaattinen
jarrujärjestelmän toiminnan tarkastus, kun
kuljettaja painaa jarrupoljinta poistaakseen
vaihteenvalitsimen P-asennosta, ks. Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 269). Toiminnan tarkastuksen yhteydessä voi infonäytössä
näkyä tietyissä tapauksissa ilmoitus ja symboli, ks. esimerkkiä tämän luvun lopussa olevasta taulukosta.
HUOM
Toiminnan tarkastuksen yhteydessä poljinliike on hieman pitempi kuin normaalissa
jarrutuksessa.
Kevyt jarrutus - hybridiakun lataaminen
Jarrutettaessa kevyesti käytetään sähkömoottorin moottorijarrutusta. Auton liike-energia muutetaan tällöin sähköenergiaksi, jota
käytetään hybridiakun lataamiseen. Akun
lataamienn moottorijarrutuksella osoitetaan
mittaristossa (s. 66) animaatiolla.
Tämä toiminto on toiminnassa nopeusalueella
150 - 5 km/h - voimakkaammassa jarrutuksessa ja nopeusalueen ulkopuolella hydraulinen jarrujärjestelmä täydentää jarrutusta.
Jarrulevyjen puhdistus
Lika- ja vesikerrostumat jarrulevyillä voivat
aiheuttaa jarrutusvaikutuksen viivästymisen.
Tienpinnan ollessa märkä, ennen pitkäaikaista
pysäköintiä ja auton pesun jälkeen on sen
vuoksi hyvä tehdä puhdistus jarruttamalla
ajon aikana heikosti lyhyen aikaa.
Huolto
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa.
TÄRKEÄÄ
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää
tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
08
}}
273
08 Käynnistys ja ajo
||
Symbolit ja ilmoitukset
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa
jarrunestehävikin syy.
Palaa kiinteästi 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä - automaattinen toiminnan tarkastus.
Painakaa jarrupoljin
pohjaan siirtyäksenne
pois P-asennosta
Jarrupoljinta on painettu liian vähän.
Jarrupolkimen ominaisuuksia muut. Tarvitsee huollon
Voidaan näyttää hyvin kylmällä säällä tai jos vaihteenvalitsin siirretään pois P-asennosta eikä jarrupoljinta
ole painettu riittävän alas.
•
•
Painakaa poljinta alemmas.
Sammuttakaa moottori painamalla START/STOP ENGINE -painiketta, käynnistäkää moottori uudelleen ja painakaa jarrupoljin pohjaan.
Jos vikailmoitus ei poistu: Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
VAROITUS
Jos
ja
palavat samanaikaisesti, saattaa jarrujärjestelmässä olla vikaa.
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali, aja varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
08
274
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Seisontajarru (s. 276)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 275)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 275)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 275)
08 Käynnistys ja ajo
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
Lukkiutumattomat jarrut, ABS (Anti-lock
Braking System), estävät pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa.
Toiminnon ansiosta ohjauskyky säilytetään ja
esim. esteen väistäminen helpottuu. Tässä
yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt
automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun
kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Toinen
automaattinen ABS-järjestelmän testi voidaan
tehdä, kun auton nopeus on 10 km/h. Testi
voidaan havaita sykintänä jarrupolkimessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 273)
Seisontajarru (s. 276)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 275)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 275)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja
automaattiset varoitusvilkut
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien
varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat
sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoidaan nopeuksilla yli
50 km/h voimakkaan jarrutuksen yhteydessä.
Kun auton nopeutta on jarrutettu alle 10 km/h
lukemaan, jarruvalot siirtyvät vilkkumisesta
normaaliin kiinteään palamiseen - samalla
aktivoituvat varoitusvilkut (s. 95), jotka vilkkuvat, kunnes kuljettaja vaikuttaa moottorin
kierroslukuun painamalla kaasupoljinta tai ne
sammutetaan katkaisimellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 273)
Seisontajarru (s. 276)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 275)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 275)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assist) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja
siten lyhentämään jarrutusmatkaa.
EBA tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABS-järjestelmä alkaa toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
Kun EBA aktivoidaan, jarrupoljin painuu
hieman tavallista alemmaksi. Painakaa ja
pitäkää jarrupoljinta painettuna niin pitkään
kuin on tarpeen. Jarrupolkimen päästäminen lopettaa kaiken jarrutuksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 273)
Seisontajarru (s. 276)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 275)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 275)
08
275
08 Käynnistys ja ajo
Seisontajarru
Seisontajarrun kytkeminen
HUOM
Seisontajarru pitää auton paikallaan, kun kuljettajan istuimella ei ole ketään, lukitsemalla/
salpaamalla mekaanisesti kaksi pyörää.
Hätäjarrutuksen yhteydessä nopeuksissa
yli 10 km/h kuuluu merkkiääni jarrutustapahtuman aikana.
Toiminto
Kun sähköinen seisontajarru on toiminnassa,
kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus
siirtyy takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää
käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian
matala, ks. Käynnistysapuakku (s. 261).
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
•
•
Seisontajarrun säädin - kytketty.
1. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
2. Painakaa säädintä PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
>
Mittariston symboli alkaa vilkkua
- valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.
3. Vapauttakaa käyttöjarrupoljin ja varmistakaa, että auto on paikallaan.
•
Kun auto pysäköidään, vaihteenvalitsin
tulee asettaa P-asentoon.
Hätäjarru
08
276
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan kytkeä
ajoneuvon ollessa liikkeellä painamalla pitkään säädintä PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Jarrutus loppuu, kun säädin vapautetaan.
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa
kohti.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde tai automaattivaihteiston P-asento
eivät riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
08 Käynnistys ja ajo
Seisontajarrun vapauttaminen
Irrottaminen automaattisesti
Raskas kuorma ylämäessä
1. Kiinnittäkää turvavyö.
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä
ylämäessä. Välttäkää tätä painamalla säädintä sisään samanaikaisesti, kun lähdette
liikkeelle. Vapauttakaa säädin, kun moottori
alkaa vetää.
2. Käynnistäkää moottori.
3. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
4. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai
R ja painakaa kaasua.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
HUOM
Seisontajarrun säädin - vapautettu.
Irrottaminen manuaalisesti
1. Asettakaa etäavain
virtalukkoon10.
2. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
Turvallisuussyistä seisontajarru vapautetaan automaattisesti vain, jos moottori on
käynnissä ja kuljettaja on ottanut turvavyön
käyttöön. Seisontajarru vapautetaan välittömästi automaattivaihteistoisissa
autoissa, kun kaasupoljinta painetaan ja
vaihteenvalitsin on asennossa D tai R.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähköisen seisontajarrun rakenteen
vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Symbolit ja ilmoitukset
Tietoa siitä, miten mittariston teksti-ilmoitukset voidaan näyttää ja poistaa: ks. Ilmoitukset
- käsittely (s. 110).
3. Vetäkää säätimestä.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
"Ilmoitus"
•
Lukekaa mittariston ilmoitus.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että seisontajarrua kytketään.
Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa, se tarkoittaa, että on syntynyt vika.
•
10
Lukekaa mittariston ilmoitus.
Keyless-järjestelmällä varustetut autot: Painakaa START/STOP ENGINE.
08
}}
277
08 Käynnistys ja ajo
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
Seisontajarru ei
täysin vapautettu
Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida vapauttaa:
•
Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM! Varoitussignaali soi, jos matkaa jatketaan tämän vikailmoituksen näkyessä.
Seisontajarru ei
vedetty
Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida kytkeä:
•
Yrittäkää vapauttaa ja kytkeä jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Ilmoitus syttyy myös käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa, kun autolla ajetaan pienellä nopeudella
oven ollessa auki, kuljettajan huomion herättämiseksi, että seisontajarru on voinut vapautua tarkoituksettomasti.
Seisontajarru
Tarvitsee huollon
On muodostunut vika:
•
•
•
08
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jos auto on pysäköitävä ennen kuin mahdollinen vika on korjattu, pyörät on käännettävä samalla tavalla kuin pysäköitäessä mäkeen ja vaihteenvalitsin on asetettava P-asentoon.
Teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla
lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
278
Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
Käyttöjarru (s. 273)
08 Käynnistys ja ajo
Suunnitelkaa ajonne
On tärkeää suunnitella ajo huolellisesti sähkökäytön yhteydessä, jotta saavutetaan mahdollisimman pitkä ajomatka.
Hyödyntäkää sähkökäyttöä mahdollisimman
paljon:
•
•
Selvittäkää, missä on latausasemia.
•
Tasapainottakaa sähkönkulutus kaasupolkimella ja hyödyntäkää siten sähkömoottorin etuja.
Valitkaa ensisijaisesti latausasemalla
varustettu pysäköintipaikka.
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti havaittavissa. Tämä koskee
erityisesti pieniä nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
HUOM
Ottakaa tavaksenne aloittaa matka aina
täysin ladatulla hybridiakulla.
Ajotekniikka
Sähkömoottori toimii sekä moottorina että
generaattorina. Jarrutettaessa (s. 273) jarrutustehoa hyödynnetään hybridiakun lataami-
seen (s. 290) - energiaa, joka muutoin olisi
hukattu lämpöenergiana.
Tässä on muutamia neuvoja, jotka alentavat
virrankulutusta (mikä antaa pitemmän mahdollisen ajomatkan) tarvitsematta lisätä lepoaikaa tai ajamisen ilon vähenemättä.
•
Älkää pitäkö autoa paikallaan mäessä
kaasupolkimen avulla. Käyttäkää sen
sijaan käyttöjarrua.
nistyy ja ehkä myös polttomoottori automaattisesti siten, että lämpeneminen saadaan
aikaan. Autoa voidaan ajaa sähköllä rajoitetulla teholla, jos lämpötila tulee liian matalaksi.
Vastaavalla tavalla järjestelmää voidaan joutua viilentämään ajettaessa lämpimässä.
HUOM
Jos ulkolämpötila tulee erittäin matalaksi,
dieselmoottori on aina käynnissä.
•
Hyödyntäkää moottorijarrutusta ja pehmeää käyttöjarrun käyttöä jarrutettaessa tämä lataa hybridiakkua ja pidentää mahdollista ajomatkaa sähkömoottorilla.
•
Suuri nopeus lisää virrankulutusta huomattavasti kasvaneen ilmanvastuksen
vuoksi - kaksinkertainen nopeus nostaa
ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
Mitä useampi virrankuluttaja autossa on
päällä (esim. stereo, ikkunoiden, taustapeilien
ja istuinten sähkölämmitys jne.), sitä suurempi
on energiankulutus.
•
Huoltakaa auto säännöllisesti - noudattakaa Volvon suosittelemia huoltovälejä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Toisen auton hinaaminen kuluttaa paljon
sähköä - käyttäkää AWD-tilaa. Tällöin
hybridiakku latautuu ja auton ajo- ja pitoominaisuudet paranevat, ks. Käyttöjärjestelmät - ajotilat (s. 263).
Virrankuluttajat
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 289)
Talviajo (s. 282)
Ulkolämpötila
Sähkömoottori, elektroniikka ja akut toimivat
parhaiten lämpötilassa noin 25 °C. Kun auto
on yhdistetty sähköliitäntään, se asetetaan
(s. 134) optimaaliselle lämpötilavälilleen. Jos
auto käynnistetään kylmässä tai se ajon
aikana asettuu sallitun lämpötilavälinsä ulkopuolelle, polttoainekäyttöinen lämmitin käyn-
08
279
08 Käynnistys ja ajo
Kahlaus
TÄRKEÄÄ
Kahlaus tarkoittaa, että autolla ajetaan veden
peittämällä ajoradalla. Kahlaus on suoritettava
varovasti.
Moottorivaurio voi olla seurauksena, jos
ilmansuodattimeen pääsee vettä.
Jos syvyys on yli 25 cm, saattaa vettä
päästä vaihteistoon. Tällöin öljyjen voitelukyky heikkenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Autolla voidaan ajaa enintään 25 cm syvän
veden läpi nopeuden ollessa korkeintaan
10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavan veden poikki.
Jonkin komponentin, moottorin, vaihteiston, turboahtimen, tasauspyörästön tai niiden sisäisten osien vaurioita, jotka ovat
aiheutuneet tulvimisesta, hydrostaattisesta
lukituksesta tai öljyn puutteesta, ei takuu
kata.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi
ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
08
280
•
Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen ja perävaunut liittimet vedessä ja
savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se
voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Jos moottori on pysähtynyt veteen, älkää
yrittäkö käynnistää - hinauttakaa auto
vedestä korjaamoon - suosittelemme
Volvon teknistä palvelua. Vaarana on
moottorivaurio.
Ylikuumeneminen
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä,
on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman
ollessa raskas.
Tietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua vetäen, ks. Perävaunun vetäminen
(s. 300).
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä tulee liian korkeaksi, syttyy
varoitussymboli mittariston infonäytössä
ja näyttää teksti-ilmoituksen Korkea
moottorin lämpötila. Pysähdy
turvallisesti - pysäyttäkää auto tällöin
turvallisella tavalla ja antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
järjestelmän jäähdyttämiseksi.
•
Jos esitetään teksti-ilmoitus Korkea
moottorin lämpötila Sammuta
moottori tai Moottorin
jäähdytysnesteen määrä alhainen
Pysähdy turvallisesti, moottori on sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
•
Vaihteiston ylikuumetessa aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää
varoitussymbolin mittaristossa ja sen näytössä sekä esittää teksti-ilmoituksen
Vaihteisto kuuma Rajoita nopeutta tai
Vaihteisto kuuma Pysähdy turvallisesti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetäminen (s. 307)
Hinaus (s. 306)
08 Käynnistys ja ajo
•
•
Odota jäähtymistä - noudattakaa annettua suositusta ja vähentäkää nopeutta tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla sekä
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutamia minuutteja, jotta vaihteisto saa
jäähtyä.
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Ajaminen takaluukku auki
Ylikuormitus - käynnistysakku
Kun autolla ajetaan takaluukku auki, autoon
voi imeytyä myrkyllisiä kaasuja kuormatilan
kautta.
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua (s. 364) eri tavoin. Välttäkää käyttämästä avainasentoa II (s. 79) moottorin
ollessa pysäytettynä. Käyttäkää sen sijaan
asentoa I - silloin kulutetaan vähemmän virtaa.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi
imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan
kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 149)
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa,
kun moottori on pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista toiminnoista ovat:
•
•
•
•
matkustamon puhallin
valonheittimet
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
Jos käynnistysakun jännite on matala, mittariston infonäyttö esittää tekstin Akun varaus
matala Virransäästötila. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten
käydä vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku ladataan paremmin ajon aikana
kuin moottorin käydessä joutokäyntiä
seistäessä paikallaan.
08
281
08 Käynnistys ja ajo
Ennen pitkää matkaa
Talviajo
Ennen pitkää matkaa on hyvä käydä läpi seuraavat seikat:
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset sen varmistamiseksi, että autolla voidaan
ajaa turvallisesti.
•
Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus
(s. 404) on normaali.
•
Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy
tai muu neste) ole.
•
Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
•
Varoituskolmion (s. 320) pitäminen
mukana on lain vaatimus tietyissä maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä.
Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja
vähentävät lisäksi polttoaineenkulutusta
moottorin ollessa kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet (s. 397).
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 349)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 315)
Moottorin jäähdytysnesteessä (s. 350)
pitää olla vähintään 50 % glykolia. Tämä
seos suojaa moottoria pakkasvaurioilta
n. -35 °C:n lämpötilaan asti. Parhaan pakkaskestävyyden vuoksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa sekoittaa.
Polttimon vaihto (s. 352)
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
•
08
282
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää
tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia käynnistysakulle samalla, kun sen
kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää huuhtelunestettä (s. 363) välttääksenne jäänmuodostuksen huuhtelunestesäiliössä.
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja kaikissa maissa.
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Talviajo (s. 282)
08 Käynnistys ja ajo
Ajomatka sähkökäytöllä
Auton käyttömatka sähkökäytön yhteydessä
riippuu useista tekijöistä, esim. kytkettyinä olevien virrankuluttajien määrästä.
Virrankuluttajat
Mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi
sähkökäytöllä pitää sähkökäyttöistä autoa
ajavan myös muistaa säästää virtaa (s. 291).
Mitä useampi kulutuskohde (stereo, ikkunoiden/peilien/istuinten sähkölämmitys, paljon
viileää ilmaa ilmastointilaitteesta jne.) on
päällä - sitä lyhyempi on mahdollinen ajomatka.
siitä, mitä pitää ottaa huomioon pitemmän
paikallaanolon yhteydessä, ks. Pitkäaikainen
säilytys - huomioon otettavaa (s. 299).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Suunnitelkaa ajonne (s. 279)
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata/sulkea
seuraavasti:
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
Ajomatkan täsmennys sähkökäytön yhteydessä, ks. Toimintasäde - erittely (s. 406).
HUOM
Matkustamon suuren virrankulutuksen
lisäksi voivat myös suuret nopeudet, voimakkaat kiihdytykset, raskas kuorma sekä
ylämäet rajoittaa mahdollista ajomatkaa.
Pitempi paikallaanolo
Normaalissa hybridiakun latauksessa (s. 290)
menee osa latausvirrasta auton käyttöjärjestelmän pitämiseen ajovalmiina, ennen kaikkea
hybridiakun lämpötilan ohjaamiseen. Jos
autoa ei käytetä muutamaan päivään, energiaa voidaan säästää jättämällä esi-ilmastointi
käynnistämättä. Jos autoa ei käytetä pitkähköön aikaan, hybridiakun kannalta on parasta
pysäköidä auto viileään paikkaan. Lisätietoja
Avatkaa säiliön luukku valopaneelissa olevalla
painikkeella - luukku avautuu, kun painike
vapautetaan.
Mittariston näytössä symbolin nuoli
osoittaa, kummalla puolella autoa polttoainesäiliön luukku sijaitsee.
•
Sulkekaa painamalla luukkua kiinni, kunnes naksahdus vahvistaa, että se on
kiinni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen täyttö (s. 284)
08
283
08 Käynnistys ja ajo
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata käsin,
kun sähköinen avaaminen matkustamosta ei
ole mahdollista.
1. Avatkaa/poistakaa kuormatilassa oleva
sivuluukku (samalla puolella kuin polttoainesäiliön luukku).
2. Laajentakaa/avatkaa rei'itetty osa eristeessä ja etsikää edestä väriltään vihreä,
kahvalla varustettu naru.
3. Vetäkää nuoraan varovasti suoraan taaksepäin, kunnes polttoainesäiliön luukku
kääntyy napsahtaen ulos.
TÄRKEÄÄ
08
284
Vetäkää varovasti narusta – luukun lukon
avaaminen vaatii hyvin vähän voimaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen täyttö (s. 284)
Polttoaineen täyttö
Tärkeitä seikkoja muistettavaksi tankkauksen
yhteydessä.
Polttoainesäiliön korkin avaaminen/
sulkeminen
Säiliön korkki voidaan asettaa luukkuun.
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti.
•
Tankkauksen jälkeen - asettakaa korkki
paikalleen ja kääntäkää siten, että kuuluu
useita naksahduksia.
Polttoaineen täyttö
•
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa, kun pumpun suutin katkaisee.
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä
vuotaa yli.
08 Käynnistys ja ajo
Lisäys varakanisterilla11
Polttoaine - käsittely
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun alla kuormatilassa.
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
Olkaa tarkka, että suppilon putki viedään kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputkessa on avattava luukku ja suppilon putki pitää viedä luukun ohi ennen kuin lisääminen voidaan aloittaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin (s. 284)
Polttoaine - käsittely (s. 285)
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää
bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa
tulipaloon ja henkilövahinkoihin.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
TÄRKEÄÄ
Eri polttoainetyyppien seoksen12 tai suosittelemattoman polttoaineen käyttö mitätöi
Volvo takuut sekä mahdolliset täydentävät
huoltosopimukset, tämä koskee kaikkia
moottoreita. HUOM! Ei koske autoja, joissa
on etanolipolttoaineella (E85) käytettäväksi
sovitetut moottorit.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä
vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa
välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
11
12
Koskee vain dieselmoottorilla varustettuja autoja.
Koskee vain bensiinin ja etanolipolttoaineen seosta.
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 289)
Polttoaine - diesel (s. 286)
08
}}
285
08 Käynnistys ja ajo
•
•
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (s. 288)
Polttoaine - diesel
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 404)
Dieseliä käytetään moottorin polttoaineena.
•
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 403)
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590 ja/tai
SS 155435. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille, kuten esim. suurelle rikkihiukkasmäärälle.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(-6 °C – -40 °C) aiheuttaa parafinoitumista,
mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla
öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen
ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Se on
matalissa lämpötiloissa juoksevampaa ja
vähentää vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja
vedellä.
08
13
286
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän FAME:a, enempää ei saa lisätä.
TÄRKEÄÄ
Dieselpolttoaineen pitää:
•
•
täyttää normi EN 590 ja/tai SS 155435
•
sisältää enintään 7 tilavuus-% FAMEainetta (Fatty Acid Methyl Ester).
omata rikkipitoisuus, joka ei ylitä arvoa
10 mg/kg
TÄRKEÄÄ
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
Erikoislisäaineet
Marine Diesel -polttoaine
Polttoöljy
13
(Fatty Acid Methyl Ester) ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
Rajoitus alhaisen ulkolämpötilan takia
Jotta vältytään dieselpolttoaineen huonon kylmänkestävyyden aiheuttamalta parafiinin
saostumiselta (ks. edellistä osaa), autossa on
markkina-aluekohtainen toiminto, joka rajoittaa automaattisesti mahdollisuutta sähkökäyttöön ajotilan PURE tai HYBRID kanssa
08 Käynnistys ja ajo
matalissa lämpötiloissa. Tällaisessa tilanteessa dieselmoottori käy koko ajan.
Dieselpolttoaineen kylmänkestävyys on mittapuu polttoaineen käyttökelpoisuudelle alhaisissa lämpötiloissa. Yleensä dieselpolttoaineen kylmänkesto-ominaisuudet on sovitettu
kyseiseen ilmastovyöhykkeeseen ja jakelu- ja
myyntivuodenaikaan.
Automaattinen rajoitus alhaisissa lämpötiloissa kasvaa asteittain säiliössä olevan polttoaineen vanhetessa. Kun auto on vasta tankattu, rajoitusta ei ole, mutta se lisääntyy polttoaineen vanhetessa säiliössä kuukausien
mittaan.
Toiminnon tehtävänä on alhaisissa ulkolämpötiloissa antaa auton käyttää säiliössä oleva
polttoaine, jotta uutta polttoainetta (oikealla
kylmänkestävyydellä) voidaan/täytyy tankata,
ennen kuin säiliössä olevan polttoaineen kriittinen lämpötila saavutetaan.
Polttoaineen ikä
Vanha dieselpolttoaine (n. 5 kk tai vanhempaa) yhdessä kondenssiveden kanssa voi
joissakin olosuhteissa aiheuttaa levien ja bakteerien kertymistä polttoainejärjestelmään
ja/tai polttoaineen hapettumista, jotka aiheuttavat käyntihäiriöiden vaaran.
Tällaisten ongelmien välttämiseksi autossa on
sisäänrakennettu toiminto, joka valvoo polttoaineen ikää. Sen yhteydessä näyttöön voi
tulla selittävä teksti-ilmoitus, esim.:
• Vanhaa polttoainetta Käynnistä
dieselmoottori p-aineen
kuluttamiseksi
• Vanhaa polttoainetta Moottori käy
polttoaineen kuluttamiseksi
• Vanhaa polttoainetta Täytä
polttoainesäiliö
Tehkää tällaisessa tapauksessa suositellut
toimenpiteet.
Polttoaineen loppuminen
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmän
rakenne aiheuttaa sen, että jos polttoaine loppuu, moottorin käynnistämiseksi tankkauksen
jälkeen voidaan ilman poistaminen järjestelmästä joutua tekemään korjaamolla.
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori
käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on
lisätty dieselpolttoainetta:
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se ääriasentoon. Lisätietoja, ks. Avaimen asennot (s. 79).
2. Painakaa START-painiketta painamatta
jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
HUOM
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen
puutteen yhteydessä:
•
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos
auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.
Polttoaineen loppuessa muistettavaa
Välttäkää ajamasta polttoainetta loppuun. Jos
säiliö on tyhjä, on mahdollista ajaa edelleen
hybridiakun käytettävissä olevalla varauksella.
Kun polttoainetta on tankattu, voidaan moottorin käynnistämiseen kuluva aika kokea pitkäksi (jopa 30 sekuntia). Tietyissä tapauksissa
voidaan tarvita toistuvia käynnistysyrityksiä.
Kun moottori on käynnistetty, suositellaan
sen pitämistä käynnissä vähintään
5 minuuttia. Valitkaa ajotila AWD tai POWER
polttoaineen saannin helpottamiseksi.
Jos ilmoitus Polttomoottori ei
käytettävissä Rajoitettu suorituskyky ja
ajomatka esitetään mittariston infonäytössä sammuttakaa ja käynnistäkää sitten moottori
uudelleen täyden toiminnan palauttamiseksi.
3. Odottakaa n. yksi minuutti.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
4. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa
START-painiketta vielä kerran.
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
08
}}
287
08 Käynnistys ja ajo
||
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty likaantunutta polttoainetta. Lisätietoja,
ks. Volvon huolto-ohjelma (s. 341).
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet syrjäyttävät polttoainesuodattimen vedenerotuksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaine - käsittely (s. 285)
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (s. 288)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 404)
Katalysaattorit
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa
pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle,
jotta toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen.
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta). Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat katalysaattoritoiminnosta, ts. ne
nopeuttavat kemiallista prosessia kulumatta
itse.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään
suodattimeen normaalin ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi. Tämä
edellyttää, että moottori on saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä. Lisätietoja, ks. Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 404).
Happianturi valvoo moottorista lähtevien
pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja ilman välistä suhdetta säädetään
koko ajan. Säätö luo optimaaliset olosuhteet
tehokkaalle palamiselle haitallisten aineiden
(hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
08
288
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 289)
Polttoaine - diesel (s. 286)
Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu
automaattisesti ja kestää yleensä
10 - 20 minuuttia. Alhaisella keskinopeudella
aikaa saattaa kulua hieman kauemmin. Tänä
aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Regeneroinnissa hybridiakun lataus aktivoidaan väliaikaisesti taustalla, mikä muistuttaa
SAVE -toimintoa, ks. Käyttöjärjestelmät - ajotilat (s. 263).
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista
n. 80-prosenttisesti, syttyy mittaristossa keltainen varoituskolmio ja sen infonäytössä esitetään ilmoitus Nokisuodatin täynnä Katso
käyttöohjekirjaa.
08 Käynnistys ja ajo
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä 20 minuuttia.
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 404)
•
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 403)
Polttoainetaloudellinen ajo
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen on ajamista ennakoiden ja pehmeästi
sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista vallitsevaan tilanteeseen.
•
Käyttäkää apuna ECO Guide-opasta, joka
kertoo, kuinka polttoainetaloudellisesti
autolla ajetaan, ks. Eco guide & Hybrid
guide (s. 70).
•
Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella, sovitettuna ko. liikennetilanteeseen
ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen. Käyttäkää apuna
vaihdeosoitinta (s. 268).
•
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus
häviää automaattisesti.
Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
•
Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
•
Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin
kevyellä kuormituksella heti, kun se on
mahdollista - kylmä moottori kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa ne säännöllisesti - valitkaa
ECO -rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 405).
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
HUOM
Regeneroinnin aikana voi ilmetä seuraavaa:
•
moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti
•
polttoaineenkulutus voi tilapäisesti
lisääntyä
•
palaneen hajua voi esiintyä.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista,
saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Silloin on vaarana, että suodatin pitää
vaihtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaine - käsittely (s. 285)
08
Polttoaine - diesel (s. 286)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
289
08 Käynnistys ja ajo
||
•
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
kulutus.
Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei
käytetä.
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Tietoja Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofiasta, ks. Volvo Personvagnar -yhtiön
ympäristöfilosofia (s. 21).
Lisätietoja polttoaineenkulutuksesta, ks. Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 404).
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaine - käsittely (s. 285)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 404)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 403)
08
14
290
Eurooppalainen normi - EN 61851-1.
Hybridiakun lataaminen
Tavanomaisen polttoainesäiliön lisäksi auto on
varustettu ladattavalla akulla - niin sanotulla
hybridiakulla, joka on litiumioni-tyyppinen.
Hybridiakku ladataan ohjausyksiköllä varustetun latausjohtimen (s. 293) avulla. Yksikkö on
sijoitettu säilytystilaan kuormatilan lattialuukun alle, ks. Latausjohdin ja ohjauslaite
(s. 293).
HUOM
Käyttäkää Volvon suosittelemaa latausjohdinta normien IEC 62196 ja IEC 61851
mukaisesti, mikä tukee lämpötilavalvontaa.
Hybridiakun latausaika riippuu käytettävästä
latausvirrasta (s. 291).
Auton hybridiakkua ladattaessa latausjohtimen ohjausyksikön näytössä näkyy senhetkinen tila (s. 295) latauksen aikana ja sen päätyttyä.
Niin kauan kuin hybridiakun lataus jatkuu,
ladataan myös auton käynnistysakkua
(s. 364).
Jos hybridiakun lämpötila on alle -10 ºC tai yli
30 ºC, jotkut auton toiminnot voivat muuttua
tai jäädä pois, koska hybridiakun kapasiteetti
pienenee tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.
Esimerkkinä tästä on, että ajotila PURE (ks.
Käyttöjärjestelmät ja ajotilat (s. 263)), joka ei
ole valittavissa, jos akun lämpötila on liian
matala tai korkea.
Lataus kiinteällä ohjausyksiköllä tilan
314 mukaisesti
Tietyillä markkina-alueilla ohjausyksikkö on
kiinteästi asennettu sähköverkkoon yhdistettyyn latausasemaan. Latausjohtimella ei tällöin ole omaa ohjausyksikköä. Sen sijaan sillä
on erityinen liitinkappale, jota käytetään kytkettäessä latausjohdin latausasemaan. Noudattakaa latausaseman ohjeita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hybridiakun lataaminen - valmistelut
(s. 292)
•
Ajomatka sähkökäytöllä (s. 283)
08 Käynnistys ja ajo
Latausvirta
Latausvirtaa käytetään hybridiakun lataamiseen (s. 290) sekä auton esi-ilmastointiin.
Auton latausliitännän ja 230 V AC:n pistorasian välinen latausjohdin (s. 293) voidaan säätää ohjausyksikön avulla eri virranvoimakkuuksien (6 - 16 A) kuormitukselle.
Kun latausjohdin aktivoidaan, mittaristo esittää ilmoituksen ja valo (s. 297) syttyy auton
latausliitännässä. Latausvirtaa käytetään pääasiassa akun lataukseen, mutta sitä käytetään
hyväksi myös auton esi-ilmastoinnissa
(s. 134).
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 VAC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa - tällöin on olemassa vaara, että
230 VAC:n pistorasia voi vaurioitua. Katkaiskaa aina lataus ensin ja kytkekää sen
jälkeen latausjohdin irti.
Virranvoimakkuus (A)
Latausaika (tuntia)
6
7,5–10,0
10
4,5–7,0
16
4,0–5,5
HUOM
•
•
Hyvin kylmässä tai lämpimässä säässä
käytetään osa latausvirrasta hybridiakun ja matkustamon lämmittämiseen/
viilentämiseen, mistä aiheutuu pitempi
latausaika.
Latausaika pitenee, jos esi-ilmastointi
(s. 134) on valittu. Tarvittava aika riippuu pääasiassa ulkolämpötilasta.
Latausaika vaihtelee ohjauslaitteen asetetun
virranvoimakkuuden mukaan.
Yleensä varokepiiriin kuuluu useita
230 V AC:nkulutuskohteita, joten saman
varokkeen takana voi olla muitakin sähkönkuluttajia (esim. valoja, imuri, porakone jne.).
Esimerkki 1
Jos auto liitetään 230 V AC:n/10 A:n pistorasiaan ja ohjauslaite on asetettu 16 A:n virralle,
auto yrittää ottaa 16 A 230 V AC:n verkosta hetken kuluttua ylikuormitettu pistorasian
10 A:n varoke palaa ja akun lataaminen keskeytyy.
Asettakaa tällöin pistorasian varoke uudelleen
ja valitkaa pienempi latausvirta ohjausyksiköstä, ks. Hybridiakun lataaminen - valmistelut (s. 292).
Esimerkki 2
Jos auto liitetään 230 V AC:n/10 A:n pistorasiaan ja ohjauslaite on asetettu 10 A:iin, auto
ottaa 10 A 230 V AC:nverkosta. Jos samaan
pistorasiaan (tai saman varokepiirin toiseen
pistorasiaan) liitetään muita sähkönkuluttajia,
pistorasian/varokepiirin varoke voi ylikuormittua ja laueta, jolloin akun lataus keskeytyy.
Palauttakaa tällöin pistorasian/varokepiirin
varoke ja valitkaa ohjausyksiköstä pienempi
latausvirta - vaihtoehtoisesti kytkekää pistorasiasta irti jonkin muu virrankuluttaja.
Katsokaa seuraavan taulukon esimerkkejä:
Esimerkki 3
Latausjohtimen liitospää ja latausliitäntä.
Jos auto liitetään 230 V AC:n/10 A:n pistorasiaan ja ohjauslaite on asetettu 6 A:iin, auto
ottaa vain 6 A 230 V AC:nverkosta. Akun
08
}}
291
08 Käynnistys ja ajo
||
lataus kestää tosin kauemmin, mutta tällöin
samaan pistorasiaan (tai varokepiiriin) voidaan
samanaikaisesti liittää muita sähkönkuluttajia,
kunhan yhteiskuormitus ei ylitä varokepiirin
kapasiteettia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajomatka sähkökäytöllä (s. 283)
Hybridiakun lataaminen - valmistelut
Ennen kuin auton hybridiakun lataaminen voidaan aloittaa (s. 296), on tehtävä eräitä valmisteluja.
VAROITUS
•
Hybridiakkua saa ladata vain hyväksytystä, suojamaadoitetusta 230 VAC:n
pistorasiasta.
•
Ohjausyksikön vikavirtasuoja suojaa
autoa, mutta 230 VAC:n verkon ylikuormittumisen vaara voi kuitenkin olla
olemassa.
•
Välttäkää näkyvästi kuluneita tai vaurioituneita verkon pistorasioita, koska ne
voivat käytettäessä aiheuttaa paloja/tai henkilövahinkoja.
•
Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.
VAROITUS
Hybridiakun saa vaihtaa vain korjaamo valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
08
15
292
Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
Ennen lataamista
TÄRKEÄÄ
•
Ohjausyksikköä ei tule huuhdella tai
upottaa veteen.
•
Välttäkää altistamasta ohjausyksikköä
ja sen pistotulppaa suoralle auringonpaisteelle. Pistotulpassa oleva ylikuumenemissuoja voi tällöin rajoittaa hybridiakun lataamista tai keskeyttää sen.
TÄRKEÄÄ
•
Tarkastakaa, että
230 VAC:n pistorasialla on riittävä virransyöttö sähköauton lataamista varten - jos tästä ei ole varmuutta,
ammattilaisen tulee tarkistaa pistorasia.
•
Jos pistorasian virran voimakkuus on
tuntematon, käyttäkää ohjausyksikön
matalinta tasoa.
Latausjohdon ohjausyksiköstä (s. 293) valitaan haluttu latausvirta (s. 291) 6 - 16 A15.
Tehtaalla auton latausvirta on asetettu alimmalle tasolle.
08 Käynnistys ja ajo
Latausliitännän luukun avaaminen/
sulkeminen
Latausjohdin ja ohjauslaite
Latausjohdinta ohjauslaitteineen käytetään
auton hybridiakun lataamiseen. Käyttäkää
Volvon suosittelemaa latausjohdinta.
VAROITUS
Latausjohdinta ei saa käyttää, jos sen jokin
osa on vaurioitunut - tällöin on sähköiskun
ja vakavan henkilövahingon vaara.
Vaurioituneen tai toimimattoman latausjohtimen saa korjata vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
TÄRKEÄÄ
Painakaa luukun takaosaa sisään ja päästäkää siitä irti.
Avatkaa luukku.
Vetäkää latausliitännän peitekansi irti ja
kiinnittäkää se pidikkeeseen luukun sisäpuolelle. Katsokaa, että peitekanne kumilenkki on käännetty alaspäin, jotta vältetään kannen irtoaminen pidikkeestä.
Latausjohdin on sijoitettu säilytystilaan tavaratilan
lattialuukun alle.
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 VAC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa - tällöin on olemassa vaara, että
230 VAC:n pistorasia voi vaurioitua. Katkaiskaa aina lataus ensin ja kytkekää sen
jälkeen latausjohdin irti.
Erittelyt, latausjohdin
Kotelointiluokka
Ympäristön lämpötila
IP67
-32 ºC - +50 ºC
Latausliitännän luukku suljetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakun lataaminen (s. 290)
Hybridiakun lataaminen - lopettaminen
(s. 298)
08
}}
293
08 Käynnistys ja ajo
||
Ohjauslaite
Ilmaisin16 näyttää valitun latausvirran.
Symboli palaa, kun latausjohdin on yhdistettynä 230 VAC:n pistorasiaan.
Painikkeet latausvirran lisäämiseksi/
vähentämiseksi.
Symboli palaa, kun latausjohdin on yhdistettynä auton 230 VAC:n liitäntään.
TÄRKEÄÄ
Haaroitusliitäntää, ylijännitesuojaa tai vastaavia yksiköitä ei saa käyttää latausjohtimen yhteydessä, koska tämä voi aiheuttaa
tulipalon, sähköiskun tms. vaaran.
Sovitinta 230 VAC:n pistorasian ja latausjohtimen välillä saa käyttää vain, jos sovitin
on merkitty hyväksytyksi normien IEC
61851 ja IEC 62196 mukaisesti.
HUOM
Latausjohdin muistaa latausvirran viimeisimmän asetuksen. Tämän vuoksi on tärkeää säätää asetus, jos toista 230 VAC:n
pistorasiaa käytetään seuraavassa lataustilanteessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
Ohjauslaitteen näyttö ja säätimet.
16
294
Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
•
Latausjohdin ja ohjauslaite - tilailmoitukset (s. 295)
•
Ohjausyksiköllä varustettu latausjohdin vikavirtasuoja (s. 296)
•
Latausvirta (s. 291)
08 Käynnistys ja ajo
Latausjohdin ja ohjauslaite tilailmoitukset
tössä näkyy senhetkinen tila latauksen aikana
ja sen päätyttyä.
Auton hybridiakkua ladattaessa (s. 290)
latausjohtimen ohjauslaitteen (s. 293) näy-
Ohjauslaitteen näyttö
Tila
Sisältö
Suositeltu toimenpide
Latausvirran ilmaisin (1) on sammunut. Autosymboli (5) palaa kinteästi
vihreänä.
Valmius
•
•
Odottakaa kunnes akku on ladattu täyteen.
Kulloinenkin virrankulutus näytetään
vihreällä ilmaisimella (1). Autosymboli
(5) palaa kiinteästi vihreänä.
Lataus käynnissä.
Latausvirran ilmaisin on sammunut.
Autosymboli (5) vilkkuu punaisena.
Autosymboli (5) palaa jatkuvasti
punaisena.
Latausvirran ilmaisin (1) ja talon symboli (3) vilkkuvat punaisina.
Latausjohdin on yhdistettynä autoon.
Lataaminen on mahdollista, mutta
auton elektroniikka ei vielä ole aktivoinut sitä.
•
Auton elektroniikka on aloittanut lataamisen.
•
Lataus käynnissä.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
•
Ohjauslaitteen ja auton välillä on kommunikaatiovika.
1. Tarkistakaa kaikki liitännät tai käyttäkää muuta 230 V AC:n pistorasiaa.
•
Autoelektroniikan tuuletus ei ole riittävää, aktivoimaton tai viallinen.
2. Aloittakaa akun lataaminen uudelleen.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
•
Latausjohtimen maasulkukatkaisin on
lauennut.
1. Irrottakaa latausjohdin 230 V AC:n
pistorasiasta.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
230 V AC:npistorasian lämpötilavalvonta
on lauennut.
Odottakaa kunnes akku on ladattu täyteen.
2. Vikavirtasuoja nollataan ja yksikkö
käynnistetään uudelleen.
Aloittakaa lataaminen uudelleen. Jos
ongelma ei poistu, ottakaa yhteyttä
ammattilaiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Latausvirta (s. 291)
08
295
08 Käynnistys ja ajo
Ohjausyksiköllä varustettu
latausjohdin - lämpötilavalvonta
Ohjausyksiköllä varustettu
latausjohdin - vikavirtasuoja
Jotta auton hybridiakku ladataan (s. 290) turvallisesti joka kerta, ohjausyksikössä (s. 293)
on sisäinen latausvirran valvontalaite.
Latausjohtimen (s. 293) ohjausyksikössä on
sisäinen vikavirtasuoja, joka suojaa autoa ja
myös käyttäjää järjestelmän vian aiheuttamilta
sähköiskuilta.
Ohjausyksikön valvontalaite varmistaa, että
sallittu latausvirta (s. 291) säädetään automaattisesti turvallisuusnäkökohdan ottamiseksi huomioon. Tämä takaa varman käytön
ilman valvontaa ja optimoidun latausajan.
Jos ohjausyksikön sisäinen vikavirtasuoja laukeaa, palaa autosymboli kiinteästi punaisena
- tarkastakaa 230 VAC:n pistorasia.
TÄRKEÄÄ
HUOM
Käyttäkää Volvon suosittelemaa latausjohdinta normien IEC 62196 ja IEC 61851
mukaisesti, mikä tukee lämpötilavalvontaa.
Lämpötilavaroke
Ohjausyksikön vikavirtakytkin ei suojaa
230 V:n pistorasiaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hybridiakun lataaminen - käynnistys
Kuinka hybridiakun lataaminen (s. 290) aloitetaan.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta,
kun on olemassa salamaniskun vaara.
HUOM
Käyttäkää Volvon suosittelemaa latausjohdinta normien IEC 62196 ja IEC 61851
mukaisesti, mikä tukee lämpötilavalvontaa.
Ottakaa latausjohdin (s. 293) esiin kuormalattian alla olevasta säilytystilasta.
Hybridiakun lataaminen (s. 290)
Lämpötilavalvonta aktivoituu automaattisesti,
kun auton hybridiakkua aletaan ladata. Jos
kriittinen lämpötila saavutetaan, latausvirtaa
pienennetään. Jos tämä tapahtuu toistuvasti,
lataus suljetaan.
TÄRKEÄÄ
Jos lämpötilanvalvonta on automaattisesti
alentanut latausvirran toistuvasti ja lataus
on keskeytynyt, pitää ylikuumenemisen syy
selvittää ja korjata.
08
296
Liittäkää latausjohdin 230 V AC:n pistorasiaan. Älkää käyttäkö jatkojohtoa.
2. Asettakaa oikea latausvirta (s. 291) (kyseiselle 230 VAC:n pistorasialle) ohjausyksiköstä.
08 Käynnistys ja ajo
5. Latausjohtimen latausliitin kiinnitetään/
lukitaan kiinni ja lataus alkaa
n. 10 sekunnin kuluttua.
Jäljellä olevan latausajan tarkistaminen:
•
Poistakaa latauskahvan suojakansi ja
yhdistäkää sitten kahva autoon.
Painakaa etäavaimen turvavalaistuspainiketta - mittaristo näyttää lasketun
ajan.
Akun lataus voi keskeytyä hetkeksi, jos
auton lukitus avataan:
•
ja ovi avataan - lataus alkaa uudelleen
2 minuutin kuluttua.
•
eikä ovea avata - auto lukittuu automaattisesti uudelleen, ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - ulkopuolelta (s. 172). Lataus alkaa uudelleen
1 minuutin kuluttua.
HUOM
Latauskahvan suojakannen sijainti.
Turvavalaistuksen pitää olla aktiivinen jäljellä olevan latausajan näyttämiseksi. Sen
asetukset käsitellään valikkojärjestelmässä
MY CAR (s. 110).
TÄRKEÄÄ
Maalipinnan vaurioiden välttämiseksi,
esim. voimakkaassa tuulessa, asettakaa
latauskahvan suojakansi siten, ettei se ota
kiinni autoon.
6. Kun lataus on valmis (ks. seuraavaa taulukkoa) - avatkaa kuljettajan ovi. Mittariston valaistus syttyy ja mittaristossa voidaan näyttää tietoa latauksen tilasta.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 VAC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa - tällöin on olemassa vaara, että
230 VAC:n pistorasia voi vaurioitua. Katkaiskaa aina lataus ensin ja kytkekää sen
jälkeen latausjohdin irti.
LED-valot näyttävät ko. tilan käynnissä olevan
lataamisen aikana. Valkoinen, sininen, punainen ja keltainen lamppu sytytetään matkustamovalaistuksen syttyessä, ja valot palavat
vielä hetken matkustamovalaistuksen sammuttua.
LED-lampun valo
Sisältö
Valkoinen kiinteä
LED-merkkivalo
Keltainen kiinteä
OdotustilaA: latauksen alkamista odotetaan.
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissäB.
08
}}
297
08 Käynnistys ja ajo
||
LED-lampun valo
Sisältö
Vihreä kiinteä
Hybridiakun lataaminen lopettaminen
Lataus valmisC.
Sininen - vilkkuva tai
kiinteä
Ajastin kytketty toimintaan.
Kuinka hybridiakun lataaminen (s. 290) lopetetaan.
Punainen - vilkkuva
tai kiinteä
On muodostunut
vika.
A
B
C
Esim. oven avaamisen jälkeen tai jos latausjohtimen liitospäätä ei ole lukittu kiinni.
Mitä hitaammin valo vilkkuu, sitä lähempänä täyttä latausta
ollaan.
Sammuu hetken kuluttua.
HUOM
Jotta latausjohtimen liitin voidaan irrottaa
auton 230 VAC:n liitännästä, pitää auton
lukitus ensin avata etäavaimella/PCC:llä.
Irrottakaa johdin auton sähköliitännästä,
asettakaa latausliitännän kansi takaisin ja
sulkekaa luukku, ks. Hybridiakun lataaminen - valmistelut (s. 292).
Ladattaessa ilmastoinnista tulevaa kondenssivettä voi tippua auton alle. Tämä on normaalia ja tapahtuu hybridiakun jäähtymisen
takia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hybridiakun lataaminen - lopettaminen
(s. 298)
Avatkaa auton lukitus etäavaimella/
PCC:llä* - latausjohtimen lukittu liitospää
vapautuu/avataan lukituksesta.
Irrottakaa johdin 230 V AC:n pistorasiasta.
Asettakaa latausjohdin takaisin auton säilytystilaan tavaratilan lattian alle.
08
298
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
Lataaminen dieselmoottorilla
Hybridiakkua voidaan ladata
myös auton dieselmoottorilla, ks. Käyttöjärjestelmät
(s. 262).
Pitkäaikainen säilytys - huomioon
otettavaa
Hybridiakun huononemisen vähentämiseksi
auton pitkäaikaisen säilytyksen yhteydessä
suositellaan, että varausaste on 25 %.
Käynnistysakun käsittely pitkäaikaisen säilytyksen yhteydessä, ks. Käynnistysakku yleistä (s. 364).
HUOM
Valitkaa autolle mahdollisimman viileä
paikka akun vanhenemisen minimoimiseksi
pitkäaikaisessa säilytyksessä. Kesäaikana
tulee auton mieluiten seistä sisällä tai
ulkona varjossa, riippuen siitä, missä lämpötila on matalin.
Menetelkää seuraavasti:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Latausjohdin ja ohjauslaite (s. 293)
Hybridiakun lataaminen - käynnistys
(s. 296)
1. Valitkaa mittaristolle teema "Hybrid". Tietoja valikkokäsittelystä, ks. Mittaristo
(s. 65).
2. Jos varausaste on korkea - ajakaa
autolla, kunnes n. 25 % on jäljellä. Jos
varausaste on matala - painakaa
POWER-painiketta ja ajakaa autolla, kunnes n.25 %saavutetaan. Lisätietoja ajotiloista, ks. Käyttöjärjestelmät - ajotilat
(s. 263).
3. Jos säilytys on kestänyt kauemmin kuin
6 kuukautta ja sitä on ajateltu jatkaa käynnistäkää moottori ajotilassa POWER
ja antakaa sen käydä vähintään
10 minuuttia, kunnes varausaste vakiintuu
jälleen tasolle 25 % (suositellaan).
Jos auto on ollut lukittuna sisälle eikä sitä ole
voitu ajaa ja hybridiakun varaustaso on huomattavasti alla 25 % - ladatkaa akkua n.
45 minuuttia matalimmalla tasolla varaustilasta riippuen. Tarkkailkaa varaustilaa jatkuvasti mittaristosta, ks. Hybridiakun lataaminen
- käynnistys (s. 296).
TÄRKEÄÄ
Pitkäaikaisessa säilytyksessä ei latausjohdin saa olla yhdistettynä auton latausliitäntään.
Vanha polttoaine
Vanha dieselpolttoaine (n. 5 kk tai vanhempaa) yhdessä kondenssiveden kanssa voi
joissakin olosuhteissa aiheuttaa levien ja bakteerien kertymistä polttoainejärjestelmään
ja/tai polttoaineen hapettumista, jotka aiheuttavat käyntihäiriöiden vaaran. Lisätietoja, ks.
Energiavirta (s. 265).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakun lataaminen (s. 290)
Ajomatka sähkökäytöllä (s. 283)
08
299
08 Käynnistys ja ajo
Perävaunun vetäminen
Perävaunua vedettäessä on huomioitava
useita seikkoja koskien esimerkiksi vetolaitetta, perävaunua sekä kuorman sijoittamista
perävaunuun.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Yksityiskohtaisia tietoja, ks. Massat
(s. 394).
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
auto toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun
vetämistä varten.
•
08
300
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin
täyden kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, ks. Renkaat - ilmanpaine
(s. 319).
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes
sillä on ajettu vähintään 1000 km.
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän. Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja
sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
•
Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja
siihen kytketylle perävaunulle, sallittua
nopeutta tule ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen
nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua yli
12 %:n nousuissa.
Perävaunumassat
Tietoja Volvon sallimista perävaunumassoista,
ks. Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 395).
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa
perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä autolla saa hinata.
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa
vaikeasti hallittava.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
Vilkut ja jarruvalot perävaunussa
Jos jokin perävaunun suuntavalopolttimoista
on rikki, mittaristossa oleva suuntavilkkujen
symboli vilkkuu tavallista nopeammin ja infonäyttö esittää tekstin Perävaunun
suuntavalon toimintahäiriö.
Jos jokin perävaunun jarruvalopolttimoista on
rikki, esitetään teksti Perävaunun jarruvalon
toimintahäiriö.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen - automaattivaihteisto (s. 301)
•
•
Vetolaite/Vetokoukku (s. 301)
Polttimon vaihto (s. 352)
08 Käynnistys ja ajo
Perävaunun vetäminen automaattivaihteisto
pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
•
•
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja moottorin kierrosluvun suhteen
optimaalisen vaihteen.
Liikkeellelähtö mäessä
•
Ylikuumenemistilanteessa mittaristossa
syttyy varoitussymboli ja infonäytössä
näytetään ilmoitus. Noudattakaa annettua
suositusta.
Jyrkät nousut
•
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori
"jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa käyttöjarrua.
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
1. Painakaa käyttöjarrua.
Vetolaite/Vetokoukku
Vetolaite mahdollistaa esim. peräkärryn vetämisen autolla.
Jos autossa on jaettava/irrotettava vetokoukku, pitää irtonaisen osan kiinnitysohjetta
noudattaa tarkasti, ks. Irrotettava vetokoukku
- kiinnitys/irrotus (s. 303).
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
VAROITUS
3. Vapauttakaa seisontajarru.
Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla
vetokoukulla:
4. Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 269)
•
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on
vihreä.
Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.
Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla säännöllisesti.
HUOM
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
4. Vapauttakaa käyttöjarru.
Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla
varustettu ja perävaunua vetävä auto
Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.
Tärkeä tarkastaa
2. Aktivoikaa seisontajarru.
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen (s. 300)
08
301
08 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku - säilytys
Irrotettava vetokoukku - erittelyt
Säilyttäkää irrotettavaa vetokoukkua kuormatilassa.
Irrotettavan vetokoukun erittelyt.
G021485
Erittelyt
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
Vetokoukun säilytyspaikka.
TÄRKEÄÄ
Irrottakaa vetokoukku aina käytön jälkeen
ja säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
302
•
•
Irrotettava vetokoukku - erittelyt (s. 302)
•
Perävaunun vetäminen (s. 300)
Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/irrotus
(s. 303)
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/irrotus
(s. 303)
•
•
Irrotettava vetokoukku - säilytys (s. 302)
Perävaunun vetäminen (s. 300)
08 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/
irrotus
Irrotettava vetokoukku kiinnitetään/irrotetaan
seuraavasti:
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
G021487
Asettakaa vetokoukku paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
G000000
Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
ja vetämällä sitten kotesalpaa sisään
.
loa suoraan taaksepäin
G021489
G018928
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
G021490
G021488
Kiinnitys
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
08
}}
303
08 Käynnistys ja ajo
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että vetokoukku on kiinni.
VAROITUS
Jos vetokoukku ei ole oikein, se pitää irrottaa ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien
mukaisesti.
TÄRKEÄÄ
G021495
G021494
||
Varmuusvaijeri.
VAROITUS
Työntäkää lukituspyörä
täkää sitä vastapäivään
luu naksahdus.
sisään ja kier, kunnes kuu-
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
Vetokoukun irrotus
Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten,
vetokoukun muun osan pitää olla puhdas
ja kuiva.
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas
vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla
ja vetäkää samalla vetokoukku irti taakseja ylöspäin.
VAROITUS
08
304
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
Kiinnittäkää vetokoukku turvallisella
tavalla, jos sitä säilytetään autossa, ks.
Irrotettava vetokoukku - säilytys (s. 302).
G018929
08 Käynnistys ja ajo
Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes se tarttuu kiinni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Irrotettava vetokoukku - säilytys (s. 302)
Irrotettava vetokoukku - erittelyt (s. 302)
Perävaunun vetäminen (s. 300)
Perävaunun vakautusjärjestelmä –
TSA17
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
Toiminnon Perävaunun vakautusjärjestelmä
TSA (Trailer Stability Assist) tehtävänä on
vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä
tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa heilahdella.
Perävaununvakautin valvoo jatkuvasti auton
liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu.
Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa
auton jälleen hallintaansa.
TSA-toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään
(s. 184) ESC18.
Toiminto
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria nopeuksia. Jos perävaunu on
kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu
virheellisesti, esim. liian kauas taakse, kiemurtelun riski on olemassa myös alhaisemmilla
nopeuksilla, 70–90 km/h.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
tai kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Käsittely
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
17
18
Sisältyy Volvon alkuperäisen peräkoukun asennukseen.
(Electronic Stability Control) - Elektroninen vakautuksen säätö.
Jos kiemurtelua ei voida vaimentaa TSA-järjestelmän toiminnasta huolimatta, yhdistelmää jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin
tehoa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on
saatu vaimennettua ja yhdistelmä on jälleen
vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja saa auton jälleen täysin hallintaansa.
Lisätietoja, ks. Elektroninen vakautuksen
säätö (ESC) - käsittely (s. 185).
Muuta
TSA voi kytkeytyä toimintaan ajonopeuksilla
60–160 km/h.
HUOM
TSA-toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan, ks. Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) - yleistä (s. 184).
TSA-järjestelmän toiminta voi kytkeytyä pois,
jos kuljettaja yrittää poistaa kiemurtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska järjes-
08
}}
305
08 Käynnistys ja ajo
||
telmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako kiemurtelun perävaunu vai kuljettaja.
TSA-järjestelmän toimiessa mittaristossa vilkkuu symboli ESC18.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 184)
Hinaus
Hinaussilmukka
Mallin V60 Plug-in Hybrid hinaaminen ei ole
sallittua. Siirrettäessä pitää autoa kuljetuttaa
(s. 307) nostettuna ja sen tulee seistä kaikilla
pyörillään kuljetuslavalla.
Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen
takana olevaan kierreliitäntään puskurin
oikealla puolella takana.
Apukäynnistyskaapelit
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla.
Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on
niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää, ks.
Käynnistysapuakku (s. 261).
TÄRKEÄÄ
Sähkömoottori ja katalysaattori voivat vaurioitua, jos autoa yritetään hinata käyntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
08
18
306
(Electronic Stability Control) - Elektroninen vakautuksen säätö.
Hinaussilmukka (s. 306)
Vetäminen (s. 307)
Hinaussilmukan kiinnitys
08 Käynnistys ja ajo
Ottakaa hinaussilmukka esiin tavaratilan
vasemman puolen peitelevyn takaa.
tämällä kuljetusauton nostolaitetta tarvittaessa.
Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekannesta on kaksi versiota, jotka pitää avata
eri tavoin:
•
•
Kololla varustettu versio avataan kampeamalla sitä ulospäin kolikko tai vastaava työnnettynä koloon. Kääntäkää
sitten kansi täysin ulos ja irrottakaa se.
Toisessa versiossa on merkintä sen
toisella sivulla tai kulmassa: Painakaa
merkinnästä sormella ja kääntäkää
samanaikaisesti ulos vastakkaiselta
puolelta kolikon tai vastaavan avulla kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja
voidaan sitten irrottaa.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hinaus (s. 306)
Vetäminen (s. 307)
Vetäminen
Vetäminen tarkoittaa auton kuljettamista pois
toisella ajoneuvolla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista. Jos
kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai
jos maavara auton alla on riittämätön, auto
voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa. Nostakaa auto käyttämällä kuljetusauton nostolaitetta tarvittaessa.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa asti. Kiertäkää silmukka kunnolla
kiinni esim.pyöränmutteriavaimella.
TÄRKEÄÄ
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään
irti ja laitetaan takaisin paikalleen.
Huomatkaa, että V60 Plug-in Hybrid autoa pitää aina kuljetuttaa kaikki pyörät
nostettuina kuljetusalustalle.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin puskuriin.
Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista. Jos
kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai
jos maavara auton alla on riittämätön, auto
voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa. Nostakaa auto käyt-
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaus (s. 306)
08
307
PYΚRÄT JA RENKAAT
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - pyörimissuunta
HUOM
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta merkitty nuolella.
Huolehtikaa, että saman akselin kumpikin
rengas on samaa tyyppiä, mitat ovat samat
ja myös valmiste on sama.
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita,
jotka on ilmoitettu rengaspainetaulukossa
(s. 405).
G021778
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Renkaalla pitää olla sama pyörimissuunta
koko sen käyttöiän ajan. Niitä voi vaihtaa vain
edestä taakse ja päinvastoin, ei koskaan
vasemmalta oikealle puolelle tai päinvastoin.
Jos renkaat asennetaan väärin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky syrjäyttää
vettä ja lumisohjoa huononevat. Renkaat,
joissa on suurin kuviosyvyys, pitää aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran vähentämiseksi).
•
•
•
•
•
Renkaat - hoito
Ajo-ominaisuudet
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Renkaat - koot (s. 314)
Renkaiden ikä
Renkaat - nopeusluokat (s. 315)
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain
harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta
niiden toimintaan. Tämä koskee kaikkia renkaita, jotka säästetään tulevaa käyttöä varten.
Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 314)
Renkaat - hoito (s. 309)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 311)
09
Renkaiden tehtävänä on muun muassa tarjota
hyvä pito alustaan, vaimentaa tärinöitä ja suojata pyörää kulumiselta.
}}
309
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Uudet renkaat
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät.
Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä.
Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden
osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on
renkaan DOT-merkintä (Department of
Transportation) ja se ilmoitetaan neljällä
numerolla, esim. 1510. Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15, vuonna 2010.
ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja
takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään.
Sopiva mittarilukema ensimmäisen vaihdon
kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen
10000 km:n välein. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette
epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo on syntynyt merkittävä kulumisero (> 1 mm renkaan
kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten kuluneiden renkaiden olla aina takana.
Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita kuin takapyörien luisto, ja johtaa siihen,
että auto jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa sivulle ja auton hallinta ehkä
menetetään täysin. Tämän vuoksi on tärkeää,
etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan
ennen etupyöriä.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
VAROITUS
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menetykseen.
Kesä- ja talvirenkaat
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, merkitkää millä puolella ne ovat olleet, esim. V
vasemmalla ja O oikealla.
Kuluminen ja huolto
Oikea rengaspaine (s. 319) saa aikaan tasaisemman kulumisen. Ajotapa, rengaspaine,
310
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 314)
Renkaat - nopeusluokat (s. 315)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 314)
•
•
Renkaat - pyörimissuunta (s. 309)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 311)
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - kulumisvaroitin
Pyöränruuvit
Työkalut
Kulumisvaroitin näyttää renkaan kulutuspinnan
tilan.
Pyöränruuveja käytetään pyörien kiinnittämiseen napaan ja niitä on eri malleja.
Autossa on mm. hinaussilmukka, nosturi* ja
pyöränruuviavain*.
09
TÄRKEÄÄ
Pyöränruuvit pitää kiristää momenttiin 140
Nm. Liian voimakas kiristäminen voi vaurioittaa ruuviliitosta.
G021829
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen valikoimaan. Tarkastakaa kireys
momenttiavaimella.
Kulumisvaroitin.
Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan
sivussa näkyvät kirjaimet TWI (Tread Wear
Indicator). Kun renkaan kuviosyvyys on pienentynyt arvoon 1,6 mm, se on kulumisvaroittimien kanssa samassa tasossa. Vaihtakaa
tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa,
että näin kuluneen renkaan pito on erittäin
huono sateella tai lumessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 314)
Renkaat - nopeusluokat (s. 315)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 314)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 309)
Lukittava pyöränruuvi*
Lukittavaa pyöränruuvia* voidaan käyttää
sekä alumiini- että teräsvanteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengas- ja vannekoot (s. 313)
Auton hinaussilmukka ja tilapäinen renkaanpaikkaussarja sijaitsevat luukun takana tavaratilan vasemmalla puolella. Täällä on paikka
myös lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Tunkki* ja pyöränruuviavain* ovat tavaratilan
lattiassa olevassa pussissa.
Jos autossa ei ole lisävarusteena saatavaa
varapyörää, tunkkia ei tarvitse säilyttää
autossa.
VAROITUS
Kun hinaussilmukkaa ja väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa säilytetään vaahtopalassa, ne pitää aina kiristää kiinni kiristyshihnalla.
Renkaat - hoito (s. 309)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
311
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Väliaikainen renkaan paikkaus (s. 326)
Hinaussilmukka (s. 306)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 315)
Pyöränruuvit (s. 311)
Tunkki* (s. 312)
Tunkki*
Nosturia käytetään auton nostamiseen, esim.
renkaanvaihdon yhteydessä.
osoittaa eteenpäin auton keulaa kohti. Asettakaa hinaussilmukka takaisin vaahtopalaan
kuormatilan vasemmalle puolelle.
Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain varapyörän vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina
olla hyvin voideltu.
VAROITUS
Pussi pitää kiinnittää siten, että valkoinen
nuoli (ks. upotettua kuvaa) osoittaa eteenpäin autossa.
Työkalut – uusi sijainti
HUOM
Jos kuormalattiassa oleva lattialuukku ei
ole kiinni, turvalukitus ei toimi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valkoisen nuolen täytyy osoittaa eteenpäin auton
keulaa kohti.
Kiertäkää käytön jälkeen nosturi kokoon ja
kiertäkää hinaussilmukka ja pyöränruuviavain
erilleen toisistaan. Asettakaa pyöränruuviavain ja nosturi omiin lokeroihinsa pussissa.
Kiristäkää pussin keskihihna kunnolla ja käyttäkää toista hihnaa kiinnittämään pussi taempaan kuormankiinnityssilmukkaan kuormatilan vasemmalla puolella. Asettakaa pussi
siten, ettei se jää puristuksiin, kun takaluukku
suljetaan. Pussin valkoisen nuolen täytyy
312
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Varoituskolmio (s. 320)
Väliaikainen renkaan paikkaus (s. 326)
09 Pyörät ja renkaat
Talvirenkaat
Lumiketjujen käyttäminen
Rengas- ja vannekoot
Talvirenkaat ovat talvikeliin sovitetut renkaat.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja). Älkää ajako
nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä ajoa, sillä
se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja
renkaita.
Pyörä- ja vannekoot merkitään alla olevan taulukon esimerkin mukaan.
Talvirenkaat
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää oikean tyyppisiä
renkaita käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
VAROITUS
HUOM
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikein
automallin, rengas- ja vannekokojen
mukaan. Jos asiasta on epävarmuutta,
Volvo suosittelee, että kysytte neuvoa valtuutetusta Volvon teknisestä palvelusta.
Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne
pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
Volvo suosittelee, että kysytte Volvon jälleenmyyjältä, mikä vanne ja rengastyyppi
sopivat parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500–1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin
nastat kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskevat lakimääräykset vaihtelevat maittain.
Auto on kokonaishyväksytty. Tämä tarkoittaa,
että tietyt pyörien (vanteiden) ja renkaiden
yhdistelmät on hyväksytty.
Pyörissä (vanteissa) on kokomerkintä, esimerkiksi: 7Jx16x50.
7
Vanteen leveys tuumina
J
Vanteen reunan profiili
16
Vanteen halkaisija tuumina
50
Offset mm (etäisyys pyörän keskilinjasta pyörän napaa vasten tulevaan
kosketuspintaan)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 315)
09
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Renkaat - koot (s. 314)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
(s. 405)
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo
suosittelee, ettei käytetä talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle 4 mm.
313
09 Pyörät ja renkaat
09
Renkaat - koot
•
Auton pyörillä (renkailla ja vanteilla) on tietty
koko, katsokaa esimerkkejä alla olevasta taulukosta.
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
(s. 405)
•
Rengas- ja vannekoot (s. 313)
Auto on kokonaishyväksytty. Tämä tarkoittaa,
että tietyt pyörien (vanteiden) ja renkaiden
yhdistelmät on hyväksytty.
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä.
Esimerkki kokomerkinnästä:
235/45R17 97W.
235
Renkaan leveys (mm)
45
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan leveyden välinen suhde (%)
R
Vyörengas
17
Vanteen halkaisija tuumina (")
97
Koodinumerot suurimmalle sallitulle
rengaskuormalle, kuomitusindeksi
(LI)
W
Koodimerkintä suurimmalle sallitulle
nopeudelle, nopeusluokka (SS).
(Tässä tapauksessa 270 km/h.)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
314
Renkaat - nopeusluokat (s. 315)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 314)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 309)
Renkaat - hoito (s. 309)
Renkaat - kuormitusindeksi
Kuormitusindeksi ilmaisee renkaan suurimman
kantavuuden.
Jokaisella renkaalla on tietty kyky kantaa
kuormaa, kuormitusindeksi (LI). Auton massa
ratkaisee, mikä kuorituskyky renkailta vaaditaan. Pienin sallittu indeksi ilmoitetaan kuormitusindeksitaulukossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Renkaat - koot (s. 314)
•
•
Renkaat - nopeusluokat (s. 315)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
(s. 405)
Renkaat - hoito (s. 309)
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - nopeusluokat
Jokainen rengas kestää tietyn enimmäisnopeuden ja kuuluu sen perusteella tiettyyn
nopeusluokkaan (SS - Speed Symbol).
Renkaiden nopeusluokan pitää vastata vähintään auton huippunopeutta. Pienin sallittu
nopeusluokka ilmoitetaan alla olevassa
nopeusluokkataulukossa. Ainoa poikkeus
näistä määräyksistä ovat talvirenkaat
(s. 313)1, joissa saadaan käyttää alempaa
nopeusluokkaa. Jos sellainen rengas valitaan,
ei autolla saa ajaa lujempaa kuin mille rengas
on luokiteltu. (Esim. luokan Q renkaalla saa
ajaa enintään 160 km/h.) Keli ratkaisee,
kuinka lujaa autolla voidaan ajaa, ei renkaiden
nopeusluokka.
HUOM
Suurin sallittu nopeus on ilmoitettu taulukossa.
1
Q
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Pyöränvaihto - pyörän irrotus
Varapyörä*
VAROITUS
Auto pitää varustaa renkailla, joilla on erittelyyn nähden sama tai korkeampi kuormitusindeksi (s. 314) (LI) ja nopeusluokka
(SS). Jos käytetään kuormitusindeksiltään
tai nopeusluokaltaan liian matalaa rengasta, se voi ylikuumeta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 314)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 314)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 309)
09
Auton pyörät voidaan vaihtaa esim. talvipyöriin/talvirenkaisiin.
Seuraavat ohjeet ovat voimassa vain, jos
varapyörä on ostettu autoon lisävarusteena. Jos autoa ei ole varustettu varapyörällä, ks. tietoja tilapäisestä renkaanpaikkauksesta (TMK) (s. 326).
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu
käytettäväksi vain tilapäisesti ja se pitää
pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä.
Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua
varapyörää käytettäessä. Varapyörä on tavallista pyörää pienempi. Se vaikuttaa auton
maavaraan. Varokaa korkeita jalkakäytävänreunoja älkääkä pesettäkö autoa koneellisesti.
Jos varapyörä on etuakselilla, ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää lumiketjuja.
Nelivetoisissa autoissa voidaan veto kytkeä
pois taka-akselilta. Varapyörää ei saa korjata.
Varapyörän oikea rengaspaine ilmoitetaan
rengaspainetaulukossa (s. 405).
Sekä nastoitetut että nastattomat renkaat.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
315
09 Pyörät ja renkaat
09
||
TÄRKEÄÄ
•
Älkää koskaan ajako lujempaa kuin
80 km/h varapyörän ollessa asennettuna autoon.
•
Autoa ei saa koskaan ajaa varustettuna samanaikaisesti useammalla kuin
yhdellä "Temporary Spare" -tyyppisellä varapyörällä.
Varapyörä toimitetaan pussissa, jonka pitää
olla sijoitettuna kuormalattialle kuormatilassa
ja kiinnitettynä hihnoilla.
kään. Kiinnittäkää se takimmaiseen kuormankiinnityssilmukkaan ja kiristäkää.
Ennen renkaan vaihtoa
1. Irrottakaa kiristyshihnat, nostakaa varapyörä pois kuormatilasta ja ottakaa se
ulos varapyöräpussista.
2. Hinaussilmukkaan päästään käsiksi avaamalla tavaratilan vasemmalla puolella
oleva luukku.
3. Ottakaa esiin nosturi* ja pyöränruuviavain* (jotka ovat pussissa tavaratilan lattialla). Jos valitaan toinen nosturi, ks.
Auton nostaminen (s. 344).
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on kunnolla voideltu ja että se on
puhdas.
HUOM
•
Jos autoa ei ole varustettu lisävarustevarapyörällä, nosturia ei tarvitse säilyttää autossa.
•
Volvo suosittelee vain ko. automalliin
kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee
tunkin tarrasta.
•
Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin
nostokyky ilmoitetulla nostokorkeudella.
HUOM
Auto, jossa on neljä kuormankiinnityssilmukkaa.
Kääntäkää varapyöräpussin kahva ulos itseänne kohti. Kiinnittäkää kiinni ommeltujen hihnojen koukut etumaisiin kuormankiinnityssilmukoihin. Kiinnittäkää pitkä hihna yhteen etumaisista kuormankiinnityssilmukoista, viekää
hihna ristikkäin varapyörän yli ja ylemmän
kahvan läpi. Kiristäkää lyhyt hihna kiinni pit-
316
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu
käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja
lyhyen aikaa, kuten puhjenneen renkaan
vaihtamiseen. Autoa saa nostaa vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa
on nostettava useammin tai pidemmäksi
ajaksi kuin pelkkää pyörän vaihtoa varten,
suosittelemme hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.
09 Pyörät ja renkaat
4. Asettakaa varoituskolmio (s. 320) tielle,
jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyllä paikalla. Auton ja tunkin* pitää olla kiinteällä,
vaakasuoralla alustalla.
Irrotus
1. Kytkekää seisontajarru (s. 276) ja peruutusvaihde tai asento P, jos autossa on
automaattivaihteisto.
2. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia
puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
3. Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränruuviavaimella* pohjaan asti jäljempänä
olevan kuvan mukaisesti.
4. Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierrosta vastapäivään pyöränruuviavaimella.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja
tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja
autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.
5. Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Jokaisessa kiinnikkeessä
on kolo muovisuojuksessa. Kiertäkää tunkin jalka alas siten, että se painuu tasaisesti maata vasten.
6. Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä
pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränpultit ja
nostakaa pyörä pois.
09
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pyörän vaihto - asennus (s. 318)
Tunkki* (s. 312)
Varoituskolmio (s. 320)
Pyöränruuvit (s. 311)
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen
eikä se saa olla kalteva.
Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko
kierteen pituus pyöränruuviavaimella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
317
09 Pyörät ja renkaat
09
Pyörän vaihto - asennus
HUOM
On tärkeää, että pyörän asennus tehdään
oikealla tavalla.
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen, jotta sora, lika yms. ei vaurioita
venttiiliä.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
Asennus
1. Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.
2. Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränpultit
kunnolla kiinni.
3. Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
VAROITUS
Valkoisen nuolen täytyy osoittaa eteenpäin auton
keulaa kohti.
4. Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränpultit kiristetään kunnolla. Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
318
Pussi pitää kiinnittää siten, että valkoinen
nuoli (ks. upotettua kuvaa) osoittaa eteenpäin autossa.
5. Kiertäkää hinaussilmukka irti pyöränruuviavaimesta. Asettakaa pyöränruuviavain
ja tunkki lokeroihinsa pussiin. Vetäkää
pussin keskihihna kunnolla kiinni ja kiinnittäkää pussi toisella hihnalla taempaan
kuormankiinnityssilmukkaan tavaratilan
vasemmalla puolella. Asettakaa pussi
siten, ettei se jää puristuksiin, kun takaluukku suljetaan. Pussin valkoisen nuolen
täytyy osoittaa eteenpäin auton keulaa
kohti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se
on nostettu ylös auton tunkilla.
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton
tunkilla.
Pysäköikää auto siten, että auto tai mieluiten tien kaide on heidän ja ajoradan
välissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 315)
Tunkki* (s. 312)
Varoituskolmio (s. 320)
Pyöränruuvit (s. 311)
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - ilmanpaine
Venttiilisuojuksen asentaminen takaisin
Renkaiden ilmanpaine voi vaihdella, se mitataan yksikkönä bar.
1. Asettakaa venttiilihattu paikalleen.
Renkaiden ilmanpaineen tarkastus
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa kuukausittain.
HUOM
•
Rengaspaineet tarkastetaan kylmistä
renkaista. Kylmillä renkailla tarkoitetaan sitä, että ne ovat ulkoilman lämpötilassa. Muutaman kilometrin ajon
jälkeen renkaat lämpenevät ja paine
nousee.
•
Liian matala paine lisää polttoaineenkulutusta, lyhentää renkaiden kestoikää ja heikentää auton ajo-ominaisuuksia. Ajaminen liian matalilla rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat
voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
•
Rengaspaineet laskevat ajan myötä,
mikä on luonnollinen ilmiö. Rengaspaineet myös vaihtelevat ympäristön lämpötilan mukaan.
2. Painakaa suojuksen toinen reuna (jossa ei
ole reikää) paikalleen (lähimmäs rengasta
).
3. Kääntäkää sitten suojus vannetta vasten
painaen samalla kevyesti taivutettua yläreunaa alaspäin, jotta se menee vanteen
reunan alle.
4. Tarkistakaa, että suojus on vanteen pinnan tasolla - jos näin ei ole, painakaa
varovasti ulos työntyvää osaa.
09
Renkaan venttiili on peitetty muoviluukulla,
joka on varustettu reiällä2.
Venttiilisuojuksen irrottaminen
1. Ottakaa torx-avain esille (tavaratilan
vasemmalla puolella olevan peitelevyn
takana olevasta vaahtomuovipalasta).
2. Työntäkää torx-avain reikään.
3. Vääntäkää suojus irti torx-avaimella
.
4. Irrottakaa venttiilihattu.
2
Vain 17" pyörä Thia
}}
319
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Varoituskolmio
Rengaspainetarra
Varoituskolmion avulla varoitetaan muita liikenteessä olevia paikallaan olevasta ajoneuvosta.
G021830
Säilytys ja kokoaminen
Rengaspainetarrassa kuljettajan puolen ovipilarissa (etu- ja takaoven välissä) näytetään
rengaspaineet autoon suositeltuja rengaskokoja varten. Se ilmoitetaan myös rengaspainetaulukossa, ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 405).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
320
Renkaat - koot (s. 314)
Renkaat - nopeusluokat (s. 315)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 314)
Renkaat - hoito (s. 309)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 311)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Nostakaa lattialuukkua ja ottakaa varoituskolmio ulos.
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista
sivua.
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
paikkaan.
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty kuormatilaan käytön jälkeen.
HUOM
Jos auto on erillislukittu, ei taka- ja lattialuukkua voida avata, ks. Erillislukitus*
(s. 165).
09 Pyörät ja renkaat
Ensiapulaukku*
Rengaspaineiden valvonta*3
Ensiapulaukku sisältää ensiapuvarusteet.
Rengaspainevalvonta varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala. Tietyillä markkina-alueilla rengaspainevalvonta on vakio lain vaatimusten mukaisesti.
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista
huoltoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ensiapulaukku on sijoitettu lattian alle kuormatilaan.
HUOM
Jos auto on erillislukittu, ei taka- ja lattialuukkua voida avata, ks. Erillislukitus*
(s. 165).
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- yleistä (s. 321)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- säätö (uudelleenkalibrointi) (s. 322)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- matalan rengaspaineen korjaaminen
(s. 326)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*10 - yleistä
09
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
Rengaspainevalvonta käyttää tunnistimia,
jotka on sijoitettu ilmaventtiilin sisään kussakin pyörässä. Kun autolla ajetaan n. 30 km/h,
järjestelmä tunnistaa rengaspaineen. Jos
paine on liian matala, syttyy varoitusvalo
mittaristossa ja esitetään seuraava ilmoitus:
• Rengaspaine matala Tarkasta oikea
eturengas
• Rengaspaine matala Tarkasta vasen
eturengas
• Rengaspaine matala Tarkasta oikea
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
-aktivointi/deaktivointi (s. 324)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- suosituksia (s. 324)
• Rengaspaine matala Tarkasta vasen
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- puhjenneina ajokelpoiset renkaat*
(s. 325)
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
takarengas
takarengas
oikea eturengas
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
vasen eturengas
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
oik. takarengas
3
10
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
321
09 Pyörät ja renkaat
09
||
• Rengas tarvitsee ilmaa nyt Tarkasta
vas. takarengas
• Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon
Sekä tehtaalla asennettujen että valinnaisten
pyörien venttiilit voidaan varustaa TPMS-tunnistimilla.
Jos käytetään pyöriä, joissa ei ole TPMS-tunnistimia, tai jos jokin tunnistin on lakannut toimimasta, näytetään ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon.
Tarkastakaa järjestelmä aina pyöränvaihdon
jälkeen varmistaaksenne, että vaihtopyörät
toimivat järjestelmän yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- säätö (uudelleenkalibrointi) (s. 322)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- matalan rengaspaineen korjaaminen
(s. 326)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
-aktivointi/deaktivointi (s. 324)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- suosituksia (s. 324)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
- puhjenneina ajokelpoiset renkaat*
(s. 325)
Tietoja oikeasta rengaspaineesta, ks. Renkaat
- ilmanpaine (s. 319).
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista
huoltoa.
TÄRKEÄÄ
Jos TPMS-järjestelmään tulee vika, varoitusvalo
vilkkuu mittaristossa n.
1 minuutin ja palaa sitten jatkuvasti. Ilmoitus esitetään myös mittaristossa.
16
322
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*16 - säätö
(uudelleenkalibrointi)
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
TPMS:ää voidaan, Volvon rengaspainesuositusten (s. 319) noudattamiseksi, säätää esimerkiksi ajettaessa suurella kuormalla.
HUOM
Auton pitää seistä paikallaan, kun kalibrointi aloitetaan.
Asetukset tehdään keskikonsolin säätimillä,
ks. MY CAR (s. 110).
1. Täyttäkää renkaisiin haluttu paine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja
takaoven välillä) olevan rengaspainetarran
mukaisesti.
2. Moottorin käynnistäminen.
3. Valitkaa valikkojärjestelmä MY CAR rengaspaineiden valikoiden avaamiseksi.
4. Valitkaa Kalibroi rengaspaine ja painakaa OK.
09 Pyörät ja renkaat
5. Ajakaa vähintään 10 minuuttia vähintään
nopeudella 30 km/h.
> Kalibrointi tapahtuu automaattisesti
kuljettajan tekemän alustuksen jälkeen.
Järjestelmä ei anna vahvistusta, kun
kalibrointi on tehty.
Uudet referenssiarvot ovat voimassa, kunnes
kohdat 1-5 tehdään uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 321)
Renkaat - ilmanpaine (s. 319)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*18 - tila
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
Järjestelmän ja renkaiden tila
Järjestelmän ja renkaiden ko. tila voidaan tarkastaa, ks. MY CAR (s. 110).
1. Valitkaa valikkojärjestelmä MY CAR rengaspainevalvonnan valikoiden avaamiseksi.
2. Valitkaa Rengaspaine.
Tilat on värikoodattu jokaiselle renkaalle seuraavasti:
18
•
Täysvihreä: järjestelmä toimii normaalisti
ja rengaspaine kaikissa renkaissa on hieman suositellun tason yläpuolella.
•
Keltainen pyörä: vastaavassa renkaassa
on liian matala paine.
•
Punainen pyörä: vastaavassa renkaassa
on hyvin matala paine.
•
Kaikki pyörät harmaita: järjestelmä ei ole
käytössä tällä hetkellä. Autoa voidaan
joutua ajamaan muutamia minuutteja
nopeudella yli 30 km/h ennen kuin järjestelmä jälleen aktivoituu.
•
Kaikki pyörät harmaita ja ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon: järjestelmään on syntynyt vika.
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tai
tekniseen palveluun.
09
Varoitusilmoitusten poistaminen
Jos rengaspaineilmoitus on esitetty ja TPMSvaroitusvalo on syttynyt:
1. Tarkastakaa rengaspaine osoitetussa renkaassa/osoitetuissa renkaissa rengaspainemittarilla.
2. Täyttäkää renkaaseen/renkaisiin oikea
paine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa
(etu- ja takaoven välillä) olevan rengaspainetarran mukaisesti.
3. Tietyissä tapauksissa voi olla välttämätöntä ajaa autolla muutamia minuutteja
nopeudella yli 30 km/h varoitustekstin
poistamiseksi. Tällöin sammuu myös
TPMS-varoitusvalo.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
323
09 Pyörät ja renkaat
09
HUOM
•
•
TPMS-järjestelmä käyttää ns. kompensoitua painearvoa, joka perustuu sekä
renkaiden että ulkoilman lämpötilaan.
Tämä aiheuttaa sen, että rengaspaine
voi erota hieman suositelluista paineista, jotka ilmoitetaan rengaspainetarrassa kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä). Tämän
vuoksi voi olla välttämätöntä täyttää
renkaisiin hieman suurempi paine
matalan rengaspaineen ilmoituksen
poistamiseksi.
Väärien rengaspaineiden välttämiseksi
tulee paine tarkastaa kylmistä renkaista. Kylmillä renkailla tarkoitetaan,
että renkaiden lämpötila on sama kuin
ulkolämpötila (n. 3 tuntia autolla ajamisen jälkeen). Muutaman kilometrin ajon
aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
VAROITUS
19
20
22
324
•
Virheellinen rengaspaine voi johtaa
rengasvaurioon, joka voi saada kuljettajan menettämään auton hallinnan.
•
Järjestelmä ei voi osoittaa äkillisiä rengasvaurioita etukäteen.
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*19 -aktivointi/deaktivointi
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*22 - suosituksia
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* varoittaa kuljettajaa, kun
paine yhdessä tai useammassa auton renkaassa on liian matala.
•
Volvo suosittelee, että TPMS-tunnistimet
asennetaan auton kaikkiin pyöriin, myös
talvipyöriin.
•
Asetukset tehdään keskikonsolin säätimillä,
ks. MY CAR (s. 110).
Volvo ei suosittele, että tunnistimet siirretään renkaista toisiin.
•
Varapyörää ei ole varustettu TPMS-tunnistimella.
1. Moottorin käynnistäminen.
•
Jos varapyörää tai ilman TPMS-tunnistinta olevia pyöriä käytetään, esitetään
vikailmoitus Rengaspainejärjestelmä
Tarvitsee huollon mittaristossa.
•
Jos yhtä pyörää on muutettu, tai jos
TPMS-tunnistin on siirretty toiseen pyörään, pitää tiiviste, mutteri ja venttiilin
sisäosa vaihtaa.
•
Asennettaessa TPMS-tunnistin pitää
auton olla suljettuna vähintään 15 minuuttia, muutoin esitetään mittaristossa vikailmoitus.
HUOM
Auton pitää seistä paikallaan, kun rengaspainevalvonta aktivoidaan/deaktivoidaan.
2. Valitkaa valikkojärjestelmä MY CAR rengaspaineiden valikoiden avaamiseksi.
3. Valitkaa Rengaspaine ja painakaa OK.
> Infonäytössä esitetään X, jos järjestelmä aktivoidaan, vaihtoehtoisesti
tämä häviää, jos järjestelmä deaktivoidaan20.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 321)
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Vain tietyillä markkina-alueilla.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Pyörät ja renkaat
VAROITUS
Kun rengas on varustettu TPMS-järjestelmällä, pitäkää pumpun suutinta suoraan
venttiiliä vasten, ettei venttiili vaurioidu.
HUOM
•
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen, jotta sora, lika yms. ei vaurioita
venttiiliä.
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
HUOM
Jos haluatte vaihtaa rengaskokoa, TPMSjärjestelmä pitää konfiguroidaan uudelleen.
Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
24
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*24 - puhjenneina ajokelpoiset
renkaat*
VAROITUS
Vain SST-renkaat tuntevat henkilöt saavat
asentaa niitä.
Jos SST-renkaat (Self Supporting run flat
Tires)* on valittu, on auto varustettu myös
TPMS-järjestelmällä (s. 321).
SST-renkaat pitää asentaa vain TPMS-järjestelmän yhteyteen.
Kun vikailmoitus matalasta rengaspaineesta on näytetty, älkää ajako lujempaa
kuin 80 km/h.
Tämän tyyppisissä renkaissa on erityiset vahvistetut kyljet, jotka mahdollistavat ajon jatkamisen rajoitetusti, vaikka rengas on menettänyt koko paineensa tai osan siitä. Nämä renkaat on asennettu erikoisvanteille. (Myös
tavalliset renkaat voidaan asentaa näille vanteille.)
Jos SST-rengas menettää paineensa, syttyy
keltainen TPMS-valo mittaristossa ja tietonäytössä näytetään ilmoitus. Jos näin tapahtuu,
saa enimmäisnopeus olla enintään 80 km/h.
Rengas pitää vaihtaa mahdollisimman pian.
09
Enimmäisajomatka renkaanvaihtoon on 80
km.
Välttäkää kovaa ajoa, kuten esim. nopeaa
jarrutusta tai käännöstä.
SST-renkaat pitää vaihtaa, jos ne vaurioituvat tai puhkeavat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 321)
Ajakaa varovasti, tietyissä tapauksissa voi olla
vaikea nähdä, mikä rengas on kyseessä. Varmistaaksenne, mikä rengas pitää korjata, tarkastakaa kaikki neljä rengasta.
Rengaspaineiden valvonta* (s. 321)
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
325
09 Pyörät ja renkaat
09
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*26 - matalan rengaspaineen
korjaaminen
Rengaspainevalvonta TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)27 varoittaa kuljettajaa, kun
paine on liian pieni auton yhdessä tai useammassa renkaassa ja osoittaa, mistä renkaasta
on kysymys. Valo palaa keltaisena ensimmäisen osoituksen yhteydessä, pysäyttäkää ja tarkastakaa rengaspaine pikimmiten. Kun valo
palaa punaisena, pitää pysähtyä ja korjata rengaspaine välittömästi.
Jos ilmoitus matalasta rengaspaineesta esitetään näytössä:
1. Tarkasta ko. renkaan rengaspaine.
2. Pumpatkaa renkaaseen/renkaisiin oikea
paine.
3. Ajakaa muutamia minuutteja vähintään
nopeudella 30 km/h ja tarkastakaa, että
ilmoitus sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
26
27
326
Rengaspaineiden valvonta* (s. 321)
Väliaikainen renkaan paikkaus
TÄRKEÄÄ
Tilapäistä renkaanpaikkausta, tilapäisen renkaanpaikkaussarjan (TMK - Temporary
Mobility Kit) avulla, käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen
(s. 405) säätämiseen.
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja (s. 327)
koostuu kompressorista ja paikkausnestepullosta. Paikkausneste toimii tilapäisenä korjauksena. Pullo pitää vaihtaa ennen kuin
parasta ennen -päiväys on mennyt ja käytön
jälkeen. Paikkausneste tiivistää tehokkaasti
renkaan, joka on puhjennut kulutuspinnasta.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaan
kulutuspintaan tulleen pistemäisen reiän
korjaamiseen.
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia vaurioita. Yhdistäkää kompressori yhteen
auton 12 V:n liitännöistä. Valitkaa lähinnä
puhjennutta rengasta oleva sähköliitäntä.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Lisävaruste vain joillakin markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen tunnelikonsolin liitäntään (s. 148), ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus - käsittely
(s. 328)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus (s. 330)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 327)
•
Työkalut (s. 311)
09 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja sijainti
TÄRKEÄÄ
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen tunnelikonsolin liitäntään (s. 148), ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
Väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa (TMK Temporary Mobility Kit), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen säätämiseen (s. 405).
HUOM
Renkaanpaikkaussarjan sijainti
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja yleiskatsaus
09
Tilapäistä renkaanpaikkausta, tilapäisen renkaanpaikkaussarjan (TMK - Temporary
Mobility Kit) avulla, käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen
(s. 405) säätämiseen.
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Renkaanpaikkaussarja on luukun takana
kuormatilan vasemmalla puolella.
Asettakaa varoituskolmio (s. 320) tielle, jos
rengas korjataan liikennöidyllä paikalla.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaan
kulutuspintaan tulleen pistemäisen reiän
korjaamiseen.
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 327)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - paikkausneste (s. 333)
•
Väliaikainen renkaan paikkaus (s. 326)
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Johdin
Pullonpidin (oranssinvärinen kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
}}
327
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Paikkausainepullo
Painemittari
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja sijainti (s. 327)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - paikkausneste (s. 333)
•
Väliaikainen renkaan paikkaus (s. 326)
Väliaikainen renkaanpaikkaus käsittely
Tilapäistä renkaanpaikkausta, tilapäisen renkaanpaikkaussarjan (TMK - Temporary
Mobility Kit) avulla, käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen
(s. 405) säätämiseen.
Väliaikainen renkaan paikkaus
1. Irrottakaa sallitusta enimmäisnopeudesta
kertova tarra (kompressorin toisella puolella) ja kiinnittäkää se ohjauspyörään.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen
jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
VAROITUS
Paikkausneste voi ärsyttää ihoa. Jos nestettä pääsee iholle, peskää kohta välittömästi saippualla ja vedellä.
2. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen
käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 327).
328
3. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja
kiertäkää pullon korkki irti.
09 Pyörät ja renkaat
4. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
5. Venttiilisuojuksen irrottaminen29
Ottakaa torx-avain esille (tavaratilan
vasemmalla puolella olevan peitelevyn
takana olevasta vaahtomuovipalasta).
Työntäkää torx-avain reikään.
7. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
HUOM
Jos kompressori on kytketty toiseen tunnelikonsolin 12 V:n -liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman
valvontaa, kun moottori käy.
Vääntäkää suojus torx-avaimella (A) irti.
8. Asettakaa katkaisin asentoon I.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei
tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun
rengaskorjaamoon suositellaan.
HUOM
Kiertäkää venttiilihattu irti ja liittäkää letku
kompressorista venttiiliin.
6. Yhdistäkää letku kompressorista venttiiliin.
29
Vain 17" pyörä Thia
Kompressorin käynnistyessä paine voi
kohota 6 baariin, mutta se laskee n. 30
sekunnin kuluttua.
9. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
09
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei
saa käyttää yli 10 minuuttia.
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäispaine on 1,8 bar ja enimmäispaine 3,5
bar. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa
on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
11. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää
johdin irti 12 V:n liitännästä.
12. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja
asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
Painakaa luukku29 takaisin rengasventtiilin
päälle siten, että reikä on pyörän napaa
kohti. Kaksi naksahdusta vahvistavat suojuksen olevan paikallaan.
13. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
}}
329
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Väliaikainen renkaan paikkaus (s. 326)
Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus (s. 330)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 327)
Tilapäinen renkaanpaikkaus jälkitarkastus
Tilapäistä renkaanpaikkausta, tilapäisen renkaanpaikkaussarjan (TMK - Temporary
Mobility Kit) avulla, käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen
(s. 405) säätämiseen.
Rengaspaineiden tarkastus
1. Yhdistäkää varusteet uudelleen (venttiilinluukun irrotusohjeet, ks. (s. 329)).
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
30
330
1 bar = 100 kPa.
•
Jos se on alle 1,3 bar30, rengas ei ole
tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
•
Jos rengaspaine on yli 1,3 baria30, renkaaseen pitää täyttää rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 405).
Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
3. Katsokaa, että kompressori on suljettu.
Irrottakaa ilmaletku ja johdin.
09 Pyörät ja renkaat
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen, jotta sora, lika yms. ei vaurioita
venttiiliä.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
HUOM
4. Venttiilisuojuksen asentaminen takaisin31
Asettakaa venttiilihattu paikalleen.
Painakaa suojuksen toinen reuna (jossa ei
ole reikää) paikalleen (lähimmäs rengasta
- B). Kääntäkää sitten suojus vannetta
vasten painaen samalla kevyesti taivutettua yläreunaa alaspäin, jotta se menee
vanteen reunan alle. Tarkistakaa, että
suojus on vanteen pinnan tasolla - jos
näin ei ole, painakaa varovasti ulos työntyvää osaa.
31
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
VAROITUS
09
Nopeus ei saa olla yli 80 km/h, kun käytetään tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo
suosittelee kääntymään valtuutetun Volvohuoltokorjaamon puoleen paikatun renkaan tarkistusta varten (suurin ajomatka
200 km). Henkilökunta osaa arvioida, onko
renkaan korjaaminen mahdollista vai
pitääkö rengas vaihtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Väliaikainen renkaan paikkaus (s. 326)
Väliaikainen renkaanpaikkaus - käsittely
(s. 328)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 327)
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.
Volvo suosittelee, että ajatte lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi. Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa on paikkausnestettä.
Vain 17" pyörä Thia
331
09 Pyörät ja renkaat
09
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja renkaan täyttö
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan
kompressorilla (s. 327).
1. Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0 ja
ottakaa johdin ja ilmaletku esiin.
2. Irrottakaa
- venttiilinluukun irrotusohjeet, ks. (s. 329).
venttiilinluukku32
3. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Pakokaasun sisään hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää antako
moottorin koskaan käydä suljetussa tilassa
tai tilassa, josta puuttuu riittävä ilmanvaihto.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman
valvontaa, kun moottori käy.
4. Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
32
332
Vain 17" pyörä Thia
5. Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin asentoon I.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei
saa käyttää yli 10 minuuttia.
6. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 405). Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä,
jos rengaspaine on liian korkea.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
Asentakaa venttiilinluukku32 takaisin painamalla luukun toinen reuna (jossa ei ole
reikää) paikalleen (lähimmäs rengasta),
ks. Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus (s. 330). Kääntäkää sitten suojus
vannetta vasten painaen samalla kevyesti
taivutettua yläreunaa alaspäin, jotta se
menee vanteen reunan alle. Tarkistakaa,
että suojus on vanteen pinnan tasolla jos näin ei ole, painakaa varovasti ulos
työntyvää osaa.
8. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Väliaikainen renkaan paikkaus (s. 326)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja - yleiskatsaus (s. 327)
Tilapäinen renkaanpaikkaus - jälkitarkastus (s. 330)
09 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja paikkausneste
09
Säiliö (pullo) tilapäisen renkaanpaikkaussarjan
(s. 327) yhteydessä sisältää paikkausnestettä
ja se voidaan vaihtaa.
Vaihtakaa pullo ennen kuin parasta ennen päiväys on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa
ympäristölle vaarallisena jätteenä.
VAROITUS
Pullon sisältö 1,2-etanolia ja luonnon raakakumia-lateksia.
Vaarallista nautittuna. Voi aiheuttaa allergiaa ihokosketuksessa.
Välttäkää aineen pääsyä iholle tai silmiin.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaan paikkaus (s. 326)
333
09 Pyörät ja renkaat
09
Tyyppihyväksyntä rengaspainevalvonta
Rengaspainevalvonnan tunnistimien tyyppihyväksyntä - TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* voidaan lukea taulukosta.
334
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Pyörät ja renkaat
Maa/Alue
09
Brasilia
Ukraina
}}
335
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Maa/Alue
Israel
336
09 Pyörät ja renkaat
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity)
09
Maa/Alue
EU-maat:
Vientimaa: Saksa
Valmistaja: Continental Automotive GmbH
Varustuksen tyyppi: TPMS-yksikkö
Tsekki:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
}}
337
09 Pyörät ja renkaat
09
338
||
Maa/Alue
Tanska:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Saksa:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Viro:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Iso-Britannia:
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Espanja:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Kreikka:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Ranska:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italia:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Liettua:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Latvia:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Alankomaat:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
09 Pyörät ja renkaat
09
Maa/Alue
Unkari:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Puola:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugali:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovenia:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakia:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Suomi:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Ruotsi:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islanti:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norja:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengaspaineiden valvonta* (s. 321)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
339
YLLÄPITO JA HUOLTO
10 Ylläpito ja huolto
Volvon huolto-ohjelma
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa.
Latausjohtimessa oleva aikalaskuri laskee
latausajan seuraavaan huoltoon. Volvo suosittelee, että sähköasentaja tarkastaa ohjausyksikön jokaisen 5000 käyttötunnin jälkeen.
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat huollolle mahdollisimman korkean laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvon takuu olisi voimassa, tarkastakaa ja noudattakaa huolto- ja takuukirjaa.
Huollon ja korjauksen varaaminen*1
Huoltoväli ja seuraava huolto,
latausjohdin
TÄRKEÄÄ
Älkää muuttako ohjausyksikkö millään
tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus (s. 352)
Huolto-, korjaus- ja varaustietojen käsittely
suoraan internetiin yhdistetyssä autossanne.
Tällä palvelulla saadaan miellyttävä tapa
varata huolto ja korjaamokäynti suoraan
autosta. Auton tiedot lähetetään jälleenmyyjällenne, joka voi valmistella korjaamokäyntiä.
Jälleenmyyjä ottaa Teihin yhteyden ajan
varaamista varten. Tietyillä markkina-alueilla
järjestelmä muistuttaa Teitä varatusta ajasta
sen lähestyessä ja navigointijärjestelmä2 voi
lisäksi opastaa Teidät korjaamolle, kun on
aika.
10
Huolto ja korjaus
Huoltakaa auto säännöllisesti. Noudattakaa
Volvon suosittelemia huoltovälejä.
Tarvittaessa huoltoa ja korjausta, vain valtuutettu korjaamo saa tehdä työn.
VAROITUS
Älkää tehkö omia korjauksianne tähän
autoon. Sähköjohtimet ja/tai löystyneet
komponentit saa korjata vain valtuutettu
korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
1
2
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
341
10 Ylläpito ja huolto
||
Ennen kuin palvelua voi käyttää
Volvo ID ja profiilini
•
10
Rekisteröikää Volvo ID. Lisätietoja ja
kuinka luodaan Volvo ID, ks. Volvo ID
(s. 19).
•
Kirjautukaa web-portaaliin My Volvo,
menkää profiiliinne ja menetelkää seuraavasti:
–
Tarkastakaa, että auto on yhdistetty profiiliinne.
–
Tarkastakaa, että yhteystietonne täsmäävät.
–
Valitkaa Volvon jälleenmyyjä, johon haluatte yhteyden huoltoa ja korjausta varten.
–
Valitkaa haluamanne kommunikaatiokanava (tekstiviesti tai puhelin). Kirjautumistiedot lähetetään aina autoonne ja Teille
sähköpostina.
•
Jotta palvelu toimii ja järjestelmä kommunikoi auton näytön kautta, pitää uutiset/
ponnahdusilmoitukset hyväksyä. Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja sen jälkeen Huolto
& korjaus Näytä ilmoitukset.
Palvelun käyttäminen
Kaikkiin valikoihin ja asetuksiin päästään normaalinäkymästä valikkojärjestelmässä MY
CAR painamalla OK/MENU ja sen jälkeen
Huolto & korjaus.
Kun on huollon aika ja tietyissä tapauksissa
auton tarvitessa korjausta ilmoitetaan tämä
mittaristossa (s. 65) ja ponnahdusvalikon
kautta näytössä.
Edellytys varaukselle autosta
342
•
Varaustietojen lähettämiseksi autosta ja
vastaanottamiseksi autoon pitää auton
olla yhdistettynä internetiin, ks. Sensus
Infotainment -lisäosaa saadaksenne tietoja auton yhdistämisestä internetiin.
•
Koska varaustiedot lähetetään yksityisen
puhelintilauksenne välityksellä, Teille esitetään kysymys, haluatteko lähettää tiedot. Kysymys asetetaan kerran ja koskee
sitten valittua kytkeytymistä rajoitetun
ajan.
Huoltoilmoitus näytössä.
Vastausvaihtoehtojen sisältö näytön ponnahdusvalikossa:
• Kyllä - Varauskysely lähetetään jälleen-
myyjällenne, joka sitten palaa asiaan
varausehdotuksella. Huoltovalo ja huoltoilmoitus mittaristossa sammutetaan.
• Ei - Lisää ponnahdusilmoituksia ei esitetä
näytössä. Ilmoitus mittaristossa säilyy.
Kun tämä valinta on tehty, on mahdollista
käynnistää manuaalinen varaus autossa,
ks. seuraavaa.
• Lykkää myöhemmäksi - Ponnahdusvalikko esitetään, kun auto käynnistetään
seuraavan kerran.
10 Ylläpito ja huolto
Huollon tai korjauksen varaaminen
manuaalisesti1
–
1. Painakaa keskikonsolissa olevaa MY
CAR-painiketta ja valitkaa Huolto &
korjaus Jälleenmyyjätiedot Pyydä
huoltoa tai korjausta.
> Auton data lähetetään automaattisesti
jälleenmyyjällenne.
Soittaminen jälleenmyyjälle1
2. Jälleenmyyjä lähettää varausehdotuksen
autoon.
3. Hyväksykää tai pyytäkää uusi varausehdotus.
Kun varaus on hyväksytty, varaustiedot on
tallennettu autoon, ks. kohtaa Varaukseni.
Auto kommunikoi automaattisesti kanssanne
näytön kautta antamalla muistutuksia varauksesta ja opastamalla Teidät korjaamokäynnille.
Voitte myös varata korjaamokäynnin My
Volvo -toiminnon kautta. Menkää kohtaan
Varaukseni ja valitkaa päivittäminen päästäksenne varauksiin My Volvo -järjestelmävalikosta.
Varaukseni1
Kirjautumistietojen esittäminen auton näytössä. Hyväksykää tai pyytäkää uusi varausehdotus.
1
2
3
Valitkaa Huolto & korjaus
ajanvaraukset.
Omat
Autoon yhdistetyllä Bluetooth®-handsfree puhelimella voitte soittaa jälleenmyyjällenne.
Puhelimen yhdistäminen, ks. Sensus Infotainment -lisäosaa.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Soita
jälleenmyyjälle.
Navigointijärjestelmän käyttäminen1, 2
Antakaa korjaamonne määränpääksi tai välietapiksi navigointijärjestelmässä.
–
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Aseta yksitt.
määränpää.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
auton tiedot.
Lähetä
Varaustiedot ja auton data
Kun valitsette huollon varaamisen autostanne,
varaustiedot ja auton data lähetetään. Auton
datan tiedot muodostuvat joukosta signaaleita seuraavilla alueilla:
•
•
•
•
•
•
10
Huoltotarve.
Toimintatila.
Nestemäärät.
Mittarilukema (ajomatka).
Auton tunnistenumero (VIN3).
Auton ohjelmistoversio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 19)
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Lisää
reittipisteeksi.
Auton datan lähettäminen1
Auton data lähetetään keskeiseen Volvo-tietokantaan (ei jälleenmyyjällenne). Volvon jälleenmyyjä voi noutaa auton tiedot auton tunnistenumeron (VIN3) avulla. Numero on auton
huolto- ja takuuvihossa tai tuulilasin vasemman alakulman sisäpuolella.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
Vehicle Identification Number
343
10 Ylläpito ja huolto
Auton nostaminen
10
Autoa nostettaessa on tärkeää että tunkki tai
nostovarret asetetaan niille tarkoitetuille paikoille auton alustassa.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin
Volvon suosittelema nosturi, noudattakaa
varustuksen mukana tulevia ohjeita.
344
10 Ylläpito ja huolto
10
Nosturinkiinnikkeet (nuolet) autoon kuuluvalle nosturille sekä nostokohdat (punaisella merkityt).
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla
edestä, pitää se asettaa jonkin neljästä,
pitemmällä auton alla olevan nostokohdan
alle. Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla
takaa, pitää se asettaa jonkin nostokohdan
alle. Olkaa huolellinen ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä
korjaamonostimella, voidaan etumaiset ja
taemmat nostovarret asettaa ulompien nostokohtien (nosturinkiinnikkeet) alle. Edessä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää sisempiä nostokohtia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 315)
345
10 Ylläpito ja huolto
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
10
VAROITUS
Konepelti voidaan avata, kun matkustamossa
oleva kahva on käännetty myötäpäivään ja
etusäleikön salpa on siirretty vasemmalle.
Tarkistakaa, että kansi lukkiutuu kunnollisesti sulkemisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottoritila - tarkastus (s. 347)
Moottoritila - katsaus (s. 346)
Moottoritila - katsaus
Katsaus esittää normaalit tarkastuskohdat.
Osa auton akuista ja joitakin auton sähköiseen käyttöjärjestelmään kuuluvia komponentteja on konepellin alla. Olkaa varovainen
tässä tilassa ja koskekaa vain siihen, jolla on
tekemistä normaalin huollon kanssa.
VAROITUS
Oranssinvärisiä johtimia saa käsitellä vain
valtuutettu henkilökunta.
Konepellin avauskahva on aina vasemmalla puolella.
Kääntäkää kahvaa noin 20-25 astetta
myötäpäivään. Salvan vapautuminen voidaan kuulla.
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa
konepelti. (Salpahaka on valonheittimen
ja etusäleikön välillä, ks. kuvaa.)
346
VAROITUS
Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi olla vaarallista virheellisten toimenpiteiden yhteydessä.
•
Älkää koskeko mihinkään, jota ei ole
selkeästi kuvattu tässä käyttöohjekirjassa.
•
Olkaa varovainen tarkastaessanne/
lisätessänne nesteitä moottoritilassa.
10 Ylläpito ja huolto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
(s. 346)
•
Moottoritila - tarkastus (s. 347)
Moottoritila - tarkastus
Tietyt öljyt ja nesteet on tarkastettava säännöllisesti.
Säännöllinen tarkastus
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
Normaalit tarkastuskohdat - muut osat edellyttävät erityispätevyyttä.
•
•
•
•
Moottoriöljyn täyttö
Käynnistysakku
Auton sähköjärjestelmän on oltava aina
avaimen asennossa 0, kun moottoritilassa
työskennellään, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79).
Huuhteluneste
Pesettäkää moottori aina korjaamolla, suosittelemme valtuutetun Volvon teknisen
palvelun käyttöä. Jos moottori on lämmin,
on olemassa palovaara.
Jarrunesteen tarkastus/lisäys (kuljettajan
puolella)
VAROITUS
Moottoriöljy
Ohjaustehostinöljy
Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijoitettu moottoritilan eteen, jäähdyttimen
taakse) voi käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Ohjaustehostimen öljyn tarkastus/lisäys
Huuhtelunesteen täyttö
Jäähdytysneste
VAROITUS
Jäähdytysnesteen tarkastus/lisäys jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmään
Rele- ja varokekeskus
10
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
(s. 346)
•
•
•
•
•
Moottoritila - katsaus (s. 346)
Jäähdytysneste - taso (s. 350)
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 349)
Ohjaustehostinöljy - taso (s. 352)
Huuhteluneste - täyttö (s. 363)
347
10 Ylläpito ja huolto
Moottoriöljy - yleistä
10
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn
käyttämistä.
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, ks.
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 397).
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä
moottoriöljyä. Κljy on valittu erittäin huolellisesti ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja
ympäristökuormituksen.
Volvo suosittelee:
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja
viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä/
suuresta öljymäärästä ja matalasta öljynpaineesta varoittamiseen. Tietyissä moottoriversioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään
mittaristossa olevaa pienen öljynpaineen
varoitussymbolia. Muissa malleissa on öljyta-
348
son ilmaisin, tällöin kuljettajaa varoitetaan mitsekä näyttötariston varoitussymbolilla
teksteillä. Joissakin malleissa on molemmat
järjestelmät. Ottakaa yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
Vaihtakaa moottorin öljy ja öljynsuodatin
Huolto- ja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen
on sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa Volvo suosittelee laadultaan parempaa öljyä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet (s. 397).
Täyttötilavuudet, ks. Moottoriöljy - laatu ja
määrä (s. 399).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 349)
10 Ylläpito ja huolto
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö
TÄRKEÄÄ
Öljymäärä tarkastetaan elektronisella öljymäärän anturilla.
Ilmoituksen Öljymäärä alhainen Lisää
0,5 litraa yhteydessä lisätkää vain
0,5 litraa.
Moottori elektronisella öljymäärän
anturilla, 5-syl. diesel
10
VAROITUS
Älkää lisätkö öljyä, jos täyttötaso (3) tai (4)
esitetään seuraava kuvan mukaisesti.
Määrä ei saa koskaan olla yli MAX-merkin
tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.
Ilmoitus ja grafiikka näytössä.
Ilmoitus
Moottorin öljymäärä
Täyttöputki4.
Teidän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ennen kuin näytössä
esitetään ilmoitus, ks. seuraavaa kuvaa.
Κljymäärä tarkastetaan elektronisen öljymäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori
on sammutettuna, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108).
VAROITUS
Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään, ajakaa korjaamolle. Κljymäärä voi
olla liian suuri.
4
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.
HUOM
Järjestelmä havaitsee öljymäärän ainoastaan tiettyjen edellytysten täyttyessä. Järjestelmä ei siksi voi aina tunnistaa muutoksia heti, kun öljyä lisätään tai lasketaan
pois. Tietyissä olosuhteissa polttomoottorilla on mahdollisesti ajettava n. 30 km.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
}}
349
10 Ylläpito ja huolto
||
10
Öljymäärän mittaaminen, 5-syl. diesel
Jäähdytysneste - taso
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se
seuraavan sekvenssi mukaisesti.
Jäähdytysneste jäähdyttää polttomoottorin
oikeaan käyttölämpötilaan. Moottorista jäähdytysnesteeseen siirtyvää lämpöä voidaan
käyttää matkustamon lämmittämiseen.
1. Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79).
2. Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään
vasemmassa vivussa asentoon
Öljymäärä.
> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin
öljymäärästä.
Jäähdytysnesteen tason on oltava paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkkien välissä.
Määrän tarkastus ja täyttö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
350
Moottoriöljy - yleistä (s. 348)
Määrätiedot ja veden laatua koskevat vaatimukset, ks. Jäähdytysneste - laatu ja määrä
(s. 400).
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks.
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 108).
Numerot 1-4 edustavat täyttömäärää. Älkää
lisätkö öljyä, jos täyttömäärä (3) tai (4) esitetään.
Suositeltu täyttömäärä on 4. Ilmoitus ja grafiikka
näytössä.
VAROITUS
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
nestettä pitää lisätä, kun moottori on lämmin, kiertäkää paisuntasäiliön tulppa
hitaasti auki siten, että ylipaine purkautuu.
Pinnan pitää olla paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkin välissä. Jos järjestelmä on vajaa,
voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja,
jotka voivat aiheuttaa moottorivaurioita.
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jäähdytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa
jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian
pieni että liian suuri.
10 Ylläpito ja huolto
TÄRKEÄÄ
Jarru- ja kytkinneste - määrä
•
Kloorin, kloridien ja muiden suolojen
korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina jäähdytysnestettä,
jossa on syöpymisenestoainetta,
Volvon suosituksen mukaisesti.
•
Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 %
jäähdytysnestettä.
•
Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn laatuiseen vesijohtoveteen. Jos
veden laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä Volvon suositusten mukaisesti.
Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai
ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa
ilma on hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran vuodessa.
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää
jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
Jarrunesteen määrätiedot ja suositeltu laatu,
ks. Jarruneste - laatu ja määrä (s. 402).
•
•
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytettynä. Muussa tapauksessa voi
syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien)
vaara.
Lisäys
Jarrunesteen tason on oltava säiliön MIN- ja
MAX-merkkien välissä.
Määrän tarkastus
10
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän
MIN- ja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa
määrä säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu tarkastaa jarrunestehäviön
syyn.
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.
Nestesäiliö on suojuksen alla. Tämä peittää
moottoritilan kylmävyöhykkeen. Pyöreä kansi
pitää ensin poistaa ennen kuin säiliön korkkiin
päästään käsiksi.
Avatkaa suojukseen sijoitettu kansi kääntämällä sitä.
Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää
nestettä. Pintatason pitää olla säiliön
sisäpuolella olevien merkkien MIN ja
MAX välillä.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako asettaa korkkia paikalleen.
351
10 Ylläpito ja huolto
Ohjaustehostinöljy - taso
Ohjaustehostimen öljymäärän pitää olla MINja MAX-merkin välillä. Öljyä ei tarvitse vaihtaa.
10
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto vianetsintä ja korjaus
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston huolto ja
korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
Vianetsintä ja korjaus
Ilmastointilaite sisältää fluoresoivaa jälkiainetta. Käyttäkää ultraviolettivaloa vuodonetsinnässä.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää ohjaustehostimen nestesäiliön
ympäristö puhtaana tarkastuksen yhteydessä. Korkkia ei pidä avata.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pinnan
pitää olla MIN ja MAX-merkkien välillä.
Suositeltu öljylaatu, ks. Ohjaustehostinöljy laatu (s. 402).
HUOM
Jos ohjaustehostinjärjestelmään syntyy
vika tai moottori on sammunut ja autoa
pitää hinata, sitä voidaan edelleen ohjata.
352
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvon huolto-ohjelma (s. 341)
Polttimon vaihto
Hehkulamppupolttimot voidaan vaihtaa. LEDja xenon-polttimoita vaihdettaessa on otettava
yhteys huoltokorjaamoon.
Polttimot on eritelty (s. 360). Polttimot ja
muut valonlähteet, jotka ovat erityistä tyyppiä,
10 Ylläpito ja huolto
kuten LED5-polttimot, tai joita ei muusta
syystä voida vaihtaa muualla kuin korjaamolla6, ovat seuraavat:
•
Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL
(Xenon-polttimot)
•
•
•
•
•
•
Huomio-/seisontavalot edessä
•
•
Seisontavalot takana/takasivuvalot
Sivuvalot edessä
Kaarrevalot
Sivuvilkut, ulkotaustapeilit
Turvavalaistus, ulkotaustapeilit
Sisävalot, lisäksi autoonnousuvalot
edessä
Jarruvalot.
VAROITUS
Xenon-valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Xenon-polttimoiden vaihto
teettää korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. Xenonvaloihin kohdistuva työ edellyttää erityistä
varovaisuutta, koska valonheittimessä on
suurjännitelaite.
5
6
VAROITUS
Auton sähköjärjestelmän pitää olla avainasennossa 0, kun polttimo vaihdetaan, ks.
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 79).
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako koskaan sormilla suoraan hehkulamppua. Sormista irtoava
rasva höyrystyy kuumuudessa ja muodostaa heijastinta vahingoittavan kerroksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 354)
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 360)
•
Polttimon vaihto - kuormatilan valaistus
(s. 359)
•
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo
(s. 359)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 359)
10
HUOM
Jos vikailmoitus on edelleen olemassa viallisen polttimon vaihdon jälkeen, suositellaan hakeutumista valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä, sumuvaloissa ja takavalaisimissa voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki ulkoiset valaisimet on suunniteltu estämään tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun valo on palanut hetken.
Valodiodi (Light Emitting Diode)
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
353
10 Ylläpito ja huolto
10
Polttimon vaihto - valonheitin
1. Kytkekää liitinkappale, kuuluu naksahdus.
Kaikki valonheittimen polttimot vaihdetaan
irrottamalla ensin koko valonheitin moottoritilan kautta.
2. Asentakaa valonheitin ja lukkosokat.
Lyhyt sokka asetetaan lähimmäs etusäleikköä. Tarkastakaa, että ne on painettu
kunnolla alas.
Valonheittimen irrotus
3. Tarkastakaa valaistus.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon 0, katso Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 79).
Irrottakaa valonheittimen liitinkappale painamalla kiinnitin alas peukalolla.
Vetäkää liitinkappale samalla irti toisella
kädellä.
5. Nostakaa valonheitin ulos ja asettakaa se
pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.
6. Vaihtakaa ko. polttimo.
Vetäkää valonheittimen lukkosokat irti.
Vapauttakaa valonheitin vuorotellen kääntelemällä ja vetämällä sitä ulos.
TÄRKEÄÄ
Älkää vetäkö kaapelista, vaan tarttukaa
kiinni liittimestä.
354
Valonheittimen asennus
Valonheittimen pitää olla asennettu ja liitinkappaleen kunnolla yhdistettynä ennen kuin
valaistus kytketään päälle tai etäavain asetetaan virtalukkoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttimon vaihto (s. 352)
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi (s. 355)
Polttimot - erittelyt (s. 360)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - kauko-/
lähivalopolttimoiden peitekansi
Kauko-/lähivalopolttimoihin päästään käsiksi
irrottamalla valonheittimen isompi peitekansi.
•
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot (s. 357)
Polttimon vaihto - lähivalot
Lähivalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
HUOM
10
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, ks.
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 354).
1. Löysätkää peitekannen neljää ruuvia
Torx-työkalulla, mitta T20 (1). Niitä ei saa
irrottaa kokonaan (3-4 kierrosta riittää).
2. Työntäkää peitekansi sivuun.
3. Irrottakaa peitekansi.
Asentakaa peitekansi päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 354)
Polttimon vaihto - lähivalot (s. 355)
Polttimon vaihto - kaukovalot (s. 356)
1. Irrottakaa valonheitin (s. 354).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 355).
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
4. Irrottakaa polttimo vetämällä se suoraan
ulos.
5. Polttimossa olevan ohjaustapin pitää olla
suoraan ylöspäin, kun se asennetaan ja
sen tarttuessa kiinni kuuluu naksahdus.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
}}
355
10 Ylläpito ja huolto
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
10
Polttimot - erittelyt (s. 360)
Polttimon vaihto - kaukovalot
Kaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
HUOM
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 354).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 355).
3. Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja sitten vetämällä suoraan ulos.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5. Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan ja kääntäkää myötäpäivään polttimon kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
356
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 360)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot
Lisäkaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 360)
Polttimon vaihto - etusuuntavalot
Suuntavalopolttimo sijaitsee valonheittimen
pienemmän peitekannen alla.
HUOM
10
Koskee xenonajovaloilla varustettuja
autoja*.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 354).
2. Irrottakaa kansi vetämällä se suoraan
ulos.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 354).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 355).
3. Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja sitten vetämällä suoraan ulos.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5. Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan ja kääntäkää myötäpäivään polttimon kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä tavalla.
3. Vetäkää polttimonpitimestä polttimon
saamiseksi ulos.
4. Painakaa ja samalla kääntäkää polttimoa
sen irrottamiseksi.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 360)
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
357
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - valo takana
Aiheeseen liittyvät tiedot
Takasuuntavalot, takasumuvalot ja peruutusvalot vaihdetaan kuormatilan puolelta.
10
Polttimonpidin takana
Polttimoihin päästään käsiksi, kun renkaanpaikkaussarja nostetaan pois.
1. Avatkaa paneeli.
2. Nostakaa renkaanpaikkaussarja ulos.
Takavalaisimessa olevat peruutusvalo-,
sumuvalo- ja vilkkupolttimot vaihdetaan kuormatilan puolelta.
3. Irrottakaa polttimonpitimen edessä oleva
eriste vetämällä se suoraan ulos.
4. Painakaa salpahakasta alas ja vetäkää
polttimonpidin irti.
5. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
6. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
7. Pitäkää salpahakasta alhaalla, kun polttimonpidin asennetaan takaisin.
8. Asentakaa eriste, renkaanpaikkaussarja ja
paneeli paikoilleen.
358
•
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 359)
•
Polttimot - erittelyt (s. 360)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo
Rekisterikilven valo takaluukun kahvan alla.
Yhteenveto esittää polttimoiden sijainnin
takana.
Polttimon vaihto - kuormatilan
valaistus
Kuormatilan valaistus sijaitsee takaluukussa.
G031942
10
1. Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
Jarruvalo (LED)
2. Irrottakaa koko polttimokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
Seisonta-/sivuvalot (LED)/sivuvalot (LED)
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
Suuntavalo (s. 358)
4. Asettakaa polttimokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
Jarruvalo (LED)
Peruutusvalot
Sumuvalot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 360)
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kammetkaa kevyesti niin, että valokotelo
irtoaa.
2. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Tarkastakaa, että valo palaa ja painakaa
valokotelo takaisin paikalleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 360)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttimon vaihto (s. 352)
Polttimot - erittelyt (s. 360)
359
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
Meikkipeilin polttimot sijaitsevat valaisimen
lasien takana.
10
Valaisimen lasin irrotus
•
Polttimot - erittelyt (s. 360)
Polttimot - erittelyt
Erittelyt koskevat hehkulamppuja. LED- ja
xenon-polttimoita vaihdettaessa on otettava
yhteys huoltokorjaamoon.
Valaistus
WA
Tyyppi
Lähivalot, halogeeni
55
H7 LL
Kaukovalot, halogeeni
65
H9
Lisäkaukovalot,
ABL
65
H9
Vilkku edessä
24
PY24W
Autoonnousuvalot edessä
3
T10 Kanta
W2,1x9,5d
Hansikaslokeron
valo
5
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
Meikkipeilin
valaistus
1,2
T5 Kanta
W2x4,6d
Kuormatilan
valaistus
5
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
Rekisterikilven
valo
5
C5W LL
1. Asettakaa valaisimen lasi paikalleen.
Vilkku takana
21
PY21W LL
2. Painakaa se kiinni.
-
-
-
1. Työntäkää ruuvitaltta valaisimen lasin alle
ja kammetkaa reunan lukituskieleke varovasti ylös.
2. Irrottakaa varovasti ja nostakaa valaisimen lasi pois.
3. Vetäkää kärkipihdeillä polttimo suoraan
ulos sivulle ja vaihtakaa uuteen. Huomatkaa! - Älkää puristako pihdeillä voimakkaasti. Polttimon lasi voi siinä tapauksessa rikkoutua.
Valaisimen lasin asennus
360
Aiheeseen liittyvät tiedot
10 Ylläpito ja huolto
Valaistus
WA
Tyyppi
Peruutusvalot
21
P21W LL
Takasumuvalo
21
H21W LL
A
Wattia
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttimon vaihto (s. 352)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 359)
Pyyhkimien sulat
Pyyhinsulka pyyhkii veden tuuli- ja takalasista.
Yhdessä huuhtelunesteen kanssa ne puhdistavat ikkunat ja varmistavat hyvän näkyvyyden
ajon aikana.
Tuulilasin pyyhinsulkien on oltava huoltoasennossa, kun ne vaihdetaan.
Huoltoasento
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon7 ja painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon I. Yksityiskohtaiset
tiedot avaimen asennoista, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 79).
10
2. Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE
-painiketta uudelleen auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon 0.
3. Siirtäkää 3 sekunnin kuluessa ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua ylöspäin ja
pitäkää se paikallaan n. 1 sekunti.
> Pyyhkimet käyvät tällöin ja asettuvat
suoraan ylöspäin.
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 360)
Pyyhkimet palaavat aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi
avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
Pyyhinsulat huoltoasennossa.
Jotta on mahdollista vaihtaa, pestä tai nostaa
pyyhinsulat (esim. kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Jos huoltotilassa ollessaan pyyhkimet on
käännetty ylös tuulilasista, täytyy ne kääntää takaisin tuulilasia vasten, ennen kuin
pyyhkimien sallitaan palata paikoitusasentoonsa. Tällä estetään konepellin maalin
naarmuuntuminen.
Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet
kiinni.
7
Ei välttämätöntä autossa, jossa on Keyless-toiminto.
}}
361
10 Ylläpito ja huolto
||
Pyyhinsulkien vaihto
10
Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös, kun se
on huoltoasennossa. Painakaa nuppia,
joka on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja
vetäkää sulka pois suoraan pyyhinvarren
suuntaisesti.
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten,
että kuuluu "napsahdus".
HUOM
Pyyhinsulkien pituudet ovat erilaiset. Kuljettajan puoleinen pyyhinsulka on pidempi
kuin matkustajan puoleinen.
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
4. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin tuulilasia vasten.
Pyyhkimet palaavat huoltoasennosta aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP
ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän
asettamiseksi avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
1. Kääntäkää pyyhinsulkaa ulospäin.
2. Tarttukaa sulan sisempään osaan (nuolen
kohdalta).
3. Kääntäkää vastapäivään käyttääksenne
sulan pyyhkimen vartta kohti olevaa
ääriasentoa vipuna sulan saamiseksi irti
helpommin.
4. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
5. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.
362
10 Ylläpito ja huolto
Puhdistus
Huuhteluneste - täyttö
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, ks.
Autonpesu (s. 383).
Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien ja
ikkunoiden puhdistamiseen. Talvella on käytettävä jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä.
TÄRKEÄÄ
Määrätiedot, ks. Huuhteluneste - laatu ja
määrä (s. 402).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyyhkimien sulat (s. 361)
10
Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti.
Myöhästynyt ylläpitohuolto lyhentää pyyhinsulan käyttöikää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Huuhteluneste - täyttö (s. 363)
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen huuhtelunestesäiliö.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää Volvon alkuperäistä huuhtelunestettä tai vastaavaa, suositeltu pH välillä
6 ja 8.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua
huuhtelunestettä talvella siten, ettei se
jäädy pumpussa, säiliössä ja letkuissa.
363
10 Ylläpito ja huolto
Käynnistysakku - yleistä
Käynnistysakun avulla käytetään auton käynnistysmoottoria ja muita sähkövarusteita.
10
Käynnistysakun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat käynnistyksien määrä, purkautumiset,
ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet
yms.
Auton perinteistä 12 V:n akkua kutsutaan
tässä "käynnistysakuksi", vaikka hybridiakkua
(s. 367) usein käytetään polttomoottorin
käynnistykseen.
•
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin käydessä.
•
Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty
oikein ja kiristetty asianmukaisesti.
Jännite (V)
12
KylmäkäynnistyskykyA CCAB (A)
760
Koko , PxLxK (mm)
Kapasiteetti (Ah)
A
B
364
EN-normin mukaisesti.
Cold Cranking Amperes.
278×175×190
70
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa
tarkka ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen
akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa
tarraa).
TÄRKEÄÄ
Ladattaessa käynnistysakkua saa käyttää
vain nykyaikaista akkulaturia, jonka latausjännite on kontrolloitu. Pikalataustoimintoa
ei saa käyttää, koska se voi vaurioittaa
akkua.
HUOM
•
Käynnistysakun pitää olla alkuperäisen
akun mittojen mukainen.
•
Käynnistysakun korkeus on erilainen
koon mukaan.
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
HUOM
Jos sekä käynnistysakku että hybridiakku
(s. 290) ovat tyhjentyneet, pitää molemmat akut ladata. Sellaisessa tapauksessa
ei pelkän hybridiakun lataaminen ensin ole
mahdollista.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Jos seuraavaa ei noudateta, voi infotainment-järjestelmän energiansäästötoiminto
lakata tilapäisesti toimimasta ja/tai ilmoitus
infonäytössä käynnistysakun varausasteesta olla tilapäisesti pätemätön ulkoisen
käynnistysakun tai akkulaturin kytkemisen
jälkeen.
•
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. Käynnistysapuakku (s. 261) - siinä
selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet
pitää sijoittaa.
10 Ylläpito ja huolto
HUOM
Jos käynnistysakku tyhjenee useita kertoja, tämä vaikuttaa sen käyttöikään kielteisesti.
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttavat
useat tekijät, mm. ajo-olosuhteet ja
ilmasto. Akun käynnistyskapasiteetti laskee asteittain ajan myötä ja sitä pitää
tämän vuoksi ladata, jos autoa ei käytetä
pitkähköön aikaan tai jos sillä ajetaan vain
lyhyitä matkoja. Kova kylmyys rajoittaa
käynnistyskapasiteettia edelleen.
Jotta käynnistysakku pysyy hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa/viikko tai akun kytkemistä akkulaturiin, jossa on automaattinen huoltolataus.
Käynnistysakulla, joka pidetään täyteen
ladattuna, on mahdollisimman pitkä käyttöikä.
Akku - symbolit
Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.
Akussa on informaatio- ja varoitussymboleja.
Akun symbolit
10
Käyttäkää suojalaseja.
Räjähdysvaara.
Lisätietoja auton käyttöoppaassa.
Toimitettava kierrätykseen.
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Akku - symbolit (s. 365)
Loppuunkäytetty käynnistysakku pitää
kierrättää ympäristöä säästävällä tavalla.
Akku sisältää lyijyä.
Käynnistysakku - vaihto (s. 366)
Akku sisältää syövyttävää happoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käynnistysakku - yleistä (s. 364)
365
10 Ylläpito ja huolto
Käynnistysakku - vaihto
Irrottakaa taempi peitekansi kiertämällä
neljänneskierros ja nostamalla se irti.
Autossa oleva käynnistysakku voidaan vaihtaa
ilman korjaamon apua.
10
VAROITUS
Auton perinteistä 12 V:n akkua kutsutaan
tässä "käynnistysakuksi", vaikka hybridiakkua
(s. 367) usein käytetään polttomoottorin
käynnistykseen.
Kytkekää ja irrottakaa plus- ja miinusjohdin
oikeassa järjestyksessä.
Irrotus
Irrottakaa musta miinusjohdin.
Aivan ensimmäiseksi: Poista etäavain virtalukosta ja odota vähintään 5 minuuttia ennen
kuin mitään sähköliitäntöjä tehdään - näin
siksi, että auton sähköjärjestelmän pitää tallentaa välttämättömät tiedot ohjausyksiköihin.
Irrottakaa punainen plusjohdin.
Irrottakaa huohotusletku akusta.
Kiertäkää irti ruuvi, joka pitää akun kiinnitintä.
Siirtäkää akku sivuun.
Nostakaa se ylös.
Asennus
Avatkaa etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi.
Vapauttakaa kumilista siten, että taempi
peitekansi vapautuu.
366
10 Ylläpito ja huolto
1. Asettakaa akku alas akkulaatikkoon.
Hybridiakku
2. Siirtäkää akkua sisäänpäin sekä sivulle,
kunnes se on laatikon takareunassa.
Sähkömoottorilla ajoa varten auto on varustettu hybridiakulla - huoltoa tarvitsemattomalla, ladattavalla litiumionityyppisellä akulla.
3. Ruuvatkaa akun kiinnike paikalleen.
4. Yhdistäkää huohotusletku.
> Tarkastakaa, että se on yhdistetty
oikein sekä akkuun että korissa olevaan liitäntään.
5. Kytkekää punainen plusjohdin.
6. Kytkekää musta miinusjohdin.
7. Painakaa taempi peitekansi kiinni. (Ks.
aiempaa osaa "Irrotus".)
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hybridiakun lataaminen - valmistelut
(s. 292)
10
Hybridiakun saa vaihtaa vain korjaamo valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jäähdytysneste
Hybridiakun jäähdytysjärjestelmällä on erillinen paisuntasäiliö.
8. Asentakaa kumilista. (Ks. "Irrotus".)
9. Sovittakaa se etumaiseen peitekanteen ja
kiinnittäkää kiinnittimillä. (Ks. "Irrotus".)
Lisätietoja auton käynnistysakusta, ks. Käynnistysapuakku (s. 261).
TÄRKEÄÄ
Hybridiakun jäähdytysnesteen täytön saa
tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
367
10 Ylläpito ja huolto
10
Sähköjärjestelmä
Varokkeet - yleistä
Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja käyttää
alustaa ja moottorin runkoa johtimina.
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
varokkeilla.
Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori.
Käynnistysakun koko, tyyppi ja suorituskyky
riippuvat auton varustuksesta ja toiminnasta.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa
tarkka ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen
akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa
tarraa).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käynnistysakku - vaihto (s. 366)
Käynnistysakku - yleistä (s. 364)
VAROITUS
Oranssinvärisiä johtimia saa käsitellä vain
valtuutettu henkilökunta.
VAROITUS
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
VAROITUS
Älkää käyttäkö mitään vieraita esineitä tai
ilmoitettua suurempaa ampeerilukua
varokkeen korvaamiseksi. Tämä voi
aiheuttaa sähköjärjestelmään huomattavia
vaurioita ja johtaa mahdollisesti tulipaloon.
Sähkökeskusten sijainti
Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi olla vaarallista virheellisten toimenpiteiden yhteydessä.
Älkää koskeko mihinkään, jota ei ole selkeästi kuvattu tässä käyttöohjekirjassa.
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen
palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta. Jos sama varoke palaa toistuvasti,
komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Vaihto
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa autossa. Jos auto on oikealta ohjattava, käsinekotelon alla olevat keskukset
vaihtuvat toiselle puolelle.
Moottoritila
Hansikaslokeron alla
Hansikaslokeron alla
368
10 Ylläpito ja huolto
Kuormatila
Moottoritilan kylmävyöhyke
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 370)
10
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 373)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 375)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 377)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 381)
369
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - moottoritilassa
Moottoritilassa olevat varokkeet suojaavat
mm.moottori- ja jarrutoimintoja.
10
370
10 Ylläpito ja huolto
Yleistä, moottoritilan varokkeet
Kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä, kun varoke pitää vetää irti tai
asettaa takaisin paikalleen.
Paikat (ks. edellinen kuva)
Moottoritila, ylempi
Moottoritila, etumainen
Moottoritila, alempi
Nämä varokkeet on kaikki sijoitettu moottoritilan rasiaan. Varokkeet (C) on sijoitettu (A):n
alle.
Kannen sisäpuolella on tarra, joka näyttää
varokkeiden sijainnin.
•
Varokkeet 1–7 ja 42–44 ovat tyyppiä "Midi
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo8.
Toiminto
A
Toiminto
A
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon alla
60
ABS
5
Säädettävä ohjauspyörän vastus*
5
Moottorin ohjausyksikkö; vaihteiston ohjausyksikkö; turvatyynyt
10
Sähkölämmitteiset huuhtelusuuttimet*
10
-
-
-
-
-
-
-
-
Tuulilasinpyyhkimet
30
Pysäköintilämmitin*
25
-
-
-
-
•
Varokkeet 8–15 ja 34 ovat tyyppiä
"JCASE" ja ne tulee vaihtaa korjaamolla8
ABS-pumppu
40
•
Varokkeet 16–33 ja 35–41 ovat tyyppiä
"Mini Fuse".
ABS-venttiilit
20
20
Toiminto
A
Valonheittimien huuhtelulaite*
-
-
10
50
Valojen korkeudensäätö*; Aktiiviset ksenon-valonheittimet ABL*
20
-
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
-
8
-
-
Valokatkaisin
5
-
-
-
-
-
-
Relekäämit
5
Lisävalot*
20
Äänitorvi
15
Moottorinohjausjärjestelmän
relekäämi pääreleessä; moottorinohjausyksikkö
10
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
10
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
371
10 Ylläpito ja huolto
||
10
Toiminto
A
Vaihteiston ohjausyksikkö
15
-
-
Relekäämit sähkökeskuksessa
moottoritilan kylmävyöhykkeellä
5
Käynnistysrele
30
Hehkutuksen ohjausyksikkö
10
Moottorinohjausyksikkö
15
Ilmamassamittari; Säätöventtiilit
15
Venttiilit; Κljymäärän anturi
10
Lambdatunnistin, jäähdyttimen
kaihtimen ohjausyksikkö
10
Dieselsuodattimen lämmitin
20
Kampikammiotuuletuksen lämmitin
372
Toiminto
A
Hehkutulpat
70
Jäähdytyspuhallin
80
Ohjaustehostin
100
Moottorin takana
A: Vasemmalta ohjattava auto. B: Oikealta ohjattava auto.
Varoke
10
Toiminto
A
Jarrujärjestelmän alipainepumpun valvonta
5
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 373)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 375)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 377)
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - käsinekotelon alla
Käsinekotelon alla olevat varokkeet suojaavat
mm.infotainment- ja istuintoimintoja.
10
Paikat
Toiminto
A
Audio-ohjausyksikön ensiövaroke*; ensiövaroke varokkeille
16 - 20: Infotainment
40
Tuulilasin huuhtelulaite; takalasin huuhtelulaite
25
-
-
-
-
Toiminto
A
Toiminto
A
-
-
20
Ovenkahva (Keyless*)
5
Ohjauspaneeli, matkustajan
oikea takaovi
-
Ohjauspaneeli, matkustajan
vasen takaovi
20
Ohjauspaneeli, kuljettajan ovi
20
Avaimeton*
7,5
Ohjauspaneeli, matkustajan
etuovi
20
Sähkökäyttöinen istuin, kuljettajan puoli*
20
Sähkökäyttöinen istuin, matkustajan puoli*
20
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
373
10 Ylläpito ja huolto
||
10
374
Toiminto
A
Toiminto
A
-
-
5
Infotainment-ohjausyksikkö tai
näyttöA
5
Pysäköintiapu*; pysäköintikamera*; vetokoukun ohjausyksikkö*
Audio-ohjausyksikkö (vahvistin)*; Digiradio*; TV*
10
Audiojärjestelmän ohjausyksikkö tai Sensus-ohjausyksikköA
15
Telematiikka*; Bluetooth*
5
BLIS*
A
-
-
Kattoluukku*; sisävalaistus
katossa; ilmastoinnin tunnistin*;
ilmanoton läppämoottorit
5
12 V:n liitäntä, tunnelikonsoli
15
Istuinlämmitys, takana oikealla*
15
Istuinlämmitys, takana vasemmalla*
15
Sähkökäyttöinen lämmitin
5
Istuinlämmitys edessä, matkustajan puoli
15
Istuinlämmitys edessä, kuljettajan puoli
15
-
-
-
-
Tietyt malliversiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 370)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 375)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 377)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 381)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - ohjausyksikössä
käsinekotelon alla
Käsinekotelon alla olevassa ohjausyksikössä
olevat varokkeet suojaavat mm. turvatyyny- ja
törmäysvaroitustoimintoja.
Paikat
Toiminto
A
Toiminto
A
Mittaristo
5
Ohjauspyörän sähkölämmitys*
15
Mukautuva nopeudensäädin,
ACC*; törmäysvaroitus*
10
Sähkölämmitteinen tuulilasi*
15
-
Sisävalaistus; sadetunnistin*
7,5
Takaluukun lukituksen avaaminen
10
7,5
Ohjauspyörämoduuli
7,5
Käännettävä niskasuoja*
10
Keskuslukko, polttoainesäiliön
luukku
10
Polttoainepumppu
20
Toiminto
A
Takalasinpyyhin
15
Sisävalaistus; Kuljettajan oven
säädinpaneeli ikkunanostimia
varten; Sähkökäyttöiset istuimet*
10
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
375
10 Ylläpito ja huolto
||
10
Toiminto
A
Liiketunnistin*; ilmastointipaneeli
5
Ohjauslukko
15
Hälytyssireeni*; Diagnoosiliitin
OBDII
5
-
-
Turvatyynyt
10
Törmäysvaroitus*
5
Kaasupolkimen anturi; sisätaustapeilin himmennys*; istuinlämmitys takana*
7,5
Infotainment-ohjausyksikkö
(Performance); audiolaitteisto
(Performance)
15
Jarruvalot
5
Kattoluukku*
20
Käynnistyksenesto
5
•
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 381)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
376
Varokkeet - moottoritilassa (s. 370)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 373)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 377)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - kuormatilassa
Kuormatilassa olevat varokkeet suojaavat
mm.perävaunu- ja sähkökäyttötoimintoja.
10
Keskus on sijoitettu verhoilun taakse vasemmalle puolelle.
Paikat
Rasia A
Renkaanpaikkaussarja pitää nostaa ulos, jotta
keskukseen päästään käsiksi.
Toiminto
A
Sähköinen seisontajarru,
vasen
30
Sähköinen seisontajarru,
oikea
30
Sähkölämmitteinen takalasi
30
Perävaunun liitäntä 2*
15
Rasia A
Toiminto
A
-
-
12 V:n liitäntä, kuormatila
15
-
-
-
-
-
-
-
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
377
10 Ylläpito ja huolto
||
Rasia A
10
378
Toiminto
A
Perävaunun liitäntä 1*
40
-
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Ylläpito ja huolto
10
Keskus on sijoitettu verhoilun taakse vasemmalle puolelle.
Rasia
B
Renkaanpaikkaussarja pitää nostaa ulos, jotta
keskukseen päästään käsiksi.
Toiminto
A
Jäähdytysnestepumppu 1
hybridiakkua varten; Jäähdytysnestepumppujen 1 ja
2 venttiili
Rasia
B
Toiminto
A
10
Jäähdytysnestepumppu
jäähdytysjärjestelmän
matalan lämpötilan piiriä
varten
15
Hybridiakun jäähdytysnestepumppu 2
10
10
Latausyksikkö; Jännitteenmuunnin 400 V-12 V; Hybridiakun ohjausyksikkö
5
Latausyksikkö; Jännitteenmuunnin 400 V-12 V; Hybridiakun ohjausyksikkö
Relekäämit; Suurjännitemuunnin sähkömoottoria
varten ja yhdistetty suurjännitegeneraattori/käynnistysmoottori
10
}}
379
10 Ylläpito ja huolto
||
Rasia
B
10
Toiminto
A
Sähkömoottorin kytkeminen irti taka-akselista
15
-
-
Suurjännitemuunnin sähkömoottorille ja yhdistetty
suurjännitegeneraattori/
käynnistysmoottori; Hybridiakun ohjausyksikkö
10
Jäähdytysnesteventtiilit
jäähdytysjärjestelmän
matalan lämpötilan piiriä
varten; Sähköinen A/Ckompressori; Lämmönvaihtimen venttiili; Ilmastointilaitteen venttiili
10
-
-
-
-
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
380
Varokkeet - moottoritilassa (s. 370)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 373)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 375)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 381)
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - moottoritilan
kylmävyöhyke
Varokkeet moottoritilan kylmävyöhykkeellä
ovat Start/Stop-toiminnolla varustetussa
autossa.
10
Start/Stop-toiminnon varokkeiden sijainti.
•
Varokkeet A1 ja A2 ovat tyyppiä "MEGA
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo9.
•
Varokkeet 1–11 ovat tyyppiä "Midi Fuse"
ja ne saa vaihtaa vain korjaamo9.
•
Varoke 12 on tyyppiä "Mini Fuse".
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta - ks. Käyttöjärjestelmät - ajotilat (s. 263).
9
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Paikat
Toiminto
Moottoritilan sähkökeskuksen
päävaroke
A
175
Toiminto
A
Päävaroke keskusohjausyksikköä (CEM) varten käsinekotelon alla, rele-/varokekeskus
käsinekotelon alla, tavaratilan
sähkökeskukset
175
Jarrujärjestelmän alipainepumppu
40
}}
381
10 Ylläpito ja huolto
||
10
Toiminto
A
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
50
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon alla
60
Kuormatilassa olevan sähkökeskuksen B ensiövaroke
50
Kuormatilassa olevan sähkökeskuksen A ensiövaroke
60
Tuuletuspuhallin
40
-
-
-
-
-
-
Sisäinen diodi
50
Automaattivaihteiston öljypumppu
30
-
-
Aiheeseen liittyvät tiedot
382
•
•
•
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 373)
•
Varokkeet - kuormatilassa (s. 377)
Varokkeet - moottoritilassa (s. 370)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 375)
10 Ylläpito ja huolto
Autonpesu
Auto on pestävä heti, kun se on likaantunut.
Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla
paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
Käsin peseminen
•
•
•
•
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme, että annatte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun poistaa mahdolliset
värimuutokset.
Huuhdelkaa alusta.
Huuhdelkaa koko autoa pesunaarmujen
vaaran vähentämiseksi, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
Käyttäkää tarvittaessa rasvanpoistoainetta pahasti likaantuneilla pinnoilla. Huomatkaa, etteivät pinnat saa olla auringon
lämmittämiä!
•
Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
•
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
•
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla. Jos vesipisaroiden ei anneta kuivua itsestään voimakkaassa auringonpaisteessa, vähenee
vaara veden kuivumatahroista, jotka voidaan joutua kiillottamaan pois.
VAROITUS
Antakaa korjaamon aina tehdä moottorinpesu. Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
TÄRKEÄÄ
Likaisten ajovalojen toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti, esim.
polttoainetta tankattaessa.
Älkää käyttäkö syövyttäviä puhdistusaineita, vaan vettä ja naarmuttamatonta
sientä.
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä, sumuvaloissa ja takavalaisimissa voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki ulkoiset valaisimet on suunniteltu estämään tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun valo on palanut hetken.
Pyyhkimien sulat
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
Puhdistettaessa:
- Asettakaa pyyhinsulat huoltoasentoon, ks.
Pyyhkimien sulat (s. 361).
HUOM
Peskää pyyhinsulat ja tuulilasi säännöllisesti laimealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella. Älkää käyttäkö voimakkaita
liuottimia.
10
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paikkoihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suositellaan auton pesemistä käsin.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton
saa pestä vain käsipesussa. Näin siksi,
että uusi maalipinta on tavallista herkempi.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys koskee kaikkia ulkopuolen osia). Älkää
suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
Tehkää pesun jälkeen aina koeajo, mukaan
lukien seisontajarru, jotta kosteus ja korroosio ei vaikuta jarrujen kitkapintoihin ja
heikennä jarrutustehoa.
}}
383
10 Ylläpito ja huolto
10
||
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa
kitkapinnat lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin
kostealla tai kylmällä säällä.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen ja
hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää
ohjeita noudattaa huolellisesti.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovi- ja kumiosien vahaamista
ja kiillotusta.
Jos muoville tai kumille täytyy käyttää rasvanpoistoainetta, hierokaa tarvittaessa
vain kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kiillotus ja vahaus (s. 384)
Sisustuksen puhdistus (s. 386)
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros (s. 385)
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta
on himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon
voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä
saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa. Volvon takuu ei kata tällaisten
käsittelyjen aiheuttamaa maalivauriota.
Kylkilistojen kiillottaminen voi poistaa ja
vioittaa listojen ulkopintaa.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vanteet
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia vanteenpuhdistusaineita.
Vahvat puhdistusaineet voivat vahingoittaa
pintaa ja aiheuttaa laikkuja kromattuihin alumiinivanteisiin.
384
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 383)
10 Ylläpito ja huolto
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella, joka
parantaa näkyvyyttä vaikeissa sääolosuhteissa.
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
Vettä hylkivässä pintakerroksessa
tapahtuu luonnollista kulumista.
Hoito:
•
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita, kuten
autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi tuhota
sen vettähylkivät ominaisuudet.
•
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei
lasipinta naarmuunnu.
•
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista jääkaavinta.
•
Vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa
Volvon jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää
ensimmäisen kerran kolmen vuoden
kuluttua ja sen jälkeen joka vuosi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 383)
Ruostesuojaus
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu
kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoneste.
10
Tarkastus ja kunnossapito
Lika ja tiesuola voivat helposti aiheuttaa korroosiota, tämän vuoksi on tärkeää pitää auto
puhtaana. Auton ruostesuojauksen ylläpitämiseksi se pitää tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa korjata.
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa tarvitse jälkikäsittelyä ennen kuin n. 12 vuoden
kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä kolmen vuoden välein. Volvo suosittelee,
että annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun auttaa Teitä, jos auto tarvitsee jälkikäsitellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Maalivauriot (s. 387)
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoilta. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileiltä, ks.
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys
(s. 104).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
385
10 Ylläpito ja huolto
10
Sisustuksen puhdistus
Tahrat kangas- ja kattoverhoilussa
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja noudattakaa autonhoitotuotteen mukana tulevia ohjeita.
Verhoilun palonkesto-ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan erityistä tekstiilinpuhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
On tärkeää käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.
Matot ja kuormatila
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen. Kumpikin lisämatto on kiinnitetty kiinnittimillä.
Tarttukaa lisämattoon kummankin kiinnittimen
kohdalta ja nostakaa matto suoraan ylös.
Asettakaa lisämatto paikalleen painamalla se
kiinni kumpaankin kiinnittimeen.
VAROITUS
Käyttäkää vain yhtä lisämattoa jokaisella
paikalla ja tarkastakaa ennen ajoon lähtöä,
että kuljettajan paikan matto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty tapeille, ettei se
joudu puristuksiin polkimien luona ja niiden
alle.
Lattiamattojen tahroihin suositellaan pölynimurikäsittelyn jälkeen erityistä tekstiilinpuhdistusainetta. Lattiamatot pitää puhdistaa
aineella, jota Volvo-myyjänne suosittelee.
386
TÄRKEÄÄ
Terävät esineet, kuten tarrakiinnikkeet, voivat vahingoittaa auton kangasverhoilua.
Nahkaverhoilun tahrat
Volvon nahkaverhoilu on käsitelty säilyttämään alkuperäinen ulkonäkönsä.
jään kertaa vuodessa (tai tarvittaessa). Volvo
Leather Care -sarjan voitte ostaa Volvon jälleenmyyjältä.
TÄRKEÄÄ
•
Värjätty vaate (esim. farkut ja mokkaasusteet) voivat aiheuttaa väritahroja
verhoiluun.
•
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita
liuottimia. Ne voivat vahingoittaa sekä
kangas-, vinyyli- että nahkaverhoilua.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
Nahkaverhoilu vanhenee ja saa kauniin patinan ajan myötä. Nahka jalostetaan ja käsitellään siten, että se säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa suojaavan pintakerroksen, mutta sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä
puhdistusta. Volvo tarjoaa kattavat tuotteet
nahkaverhoilun puhdistukseen ja jälkikäsittelyyn, ohjeiden mukaan käytettynä nämä säilyttävät nahan suojaavan pintakerroksen.
Jonkin ajan käytön jälkeen tulee nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin muuttumaan
enemmän tai vähemmän riippuen nahan pintarakenteesta. Tämä on nahan luonnollista
kypsymistä ja osoittaa sen olevan luonnontuote.
1. Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas vaahto.
Volvo suosittelee, että mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi verhoilu puhdistetaan ja levitetään suojavoidetta yhdestä nel-
2. Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
2. Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
3. Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.
Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää
hieroko.
4. Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
1. Kaatakaa vähän suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut voidekerros kevyin,
kiertävin liikkein nahkaan.
10 Ylläpito ja huolto
Nahka on nyt saanut parannetun tahrasuojan
ja UV-suojan.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
•
Poistakaa lika ja pöly pehmeällä, kostutetulla sienellä ja neutraalilla saippualla.
•
Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan
peittäkö nahkaohjauspyörää muovisella
suojalla.
•
Käyttäkää luonnollisia öljyjä. Mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi suositellaan Volvon nahanhoitoainetta.
Sisustuksen muovi-, metalli- ja
puuosien tahrat
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua
kalvo- tai mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa
Volvon jälleenmyyjiltä.
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota
voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Jos ohjauspyörään tulee tahroja:
TÄRKEÄÄ
Ryhmä 1 (muste, viini, kahvi, maito, hiki ja
veri)
–
Käyttäkää pehmeää riepua tai sientä.
Sekoittakaa 5-prosenttinen ammoniumliuos. (Käyttäkää veritahroille liuosta,
jossa on 2 dl vettä ja 25 g suolaa.)
Ryhmä 2 (rasva, öljy, kastikkeet ja suklaa)
1. Sama menettely kuin ryhmälle 1.
2. Kiillottakaa imukykyisellä paperilla tai
kankaalla.
Ryhmä 3 (kuiva lika, pöly)
Älkää käyttäkö alkoholipitoisuudeltaan
suuria liuotinaineita, esim. huuhtelunestettä, mittariston puhdistamiseen.
Turvavyöt
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta,
erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että
vyö on kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin
sisään.
Maalivauriot
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot
esim.lokasuojien reunoissa, ovissa ja puskureissa.
10
Pienehköjen maalivaurioiden
korjaaminen
Maalivauriot pitää korjata välittömästi, jotta
ruostetta ei pääse syntymään.
Tarvikkeet
•
pohjamaali (primer)10 - esim.muovipinnoitetuille puskureille on erityistä tartuntapohjamaalia sumutinpurkissa
•
perusväri ja kirkaslakka - sumutinpurkeissa tai maalikynissä/-puikoissa11
•
•
suojateippi
hieno hiomakangas10.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 383)
1. Käyttäkää pehmeää harjaa lian poistamiseen.
2. Sama menettely kuin ryhmälle 1.
10
11
Mahdollisesti.
Noudattakaa maalikynä/-puikkopakkauksen mukana tulevia ohjeita.
}}
387
10 Ylläpito ja huolto
||
Värikoodi
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi sekä kuivattu ja sen lämpötilan
pitää olla yli 15 °C.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti,
jolloin mahdolliset maalijäänteet tulevat
mukana.
10
Jos vaurio ulottuu metallipintaa (peltiin),
on hyvä käyttää pohjamaalia (primeria).
Muovipinnan vaurion yhteydessä tulee
käyttää tartuntapohjamaalia paremman
tuloksen saamiseksi - suihkuttakaa sumutinpurkin kanteen ja sivelkää ohuelti.
Korin värikoodi
Mahdollinen toissijainen korin värikoodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 390).
Pienehköjen maalivaurioiden, kuten
kiveniskemien ja naarmujen korjaus
2. Ennen maalausta voidaan tarvittaessa (jos
on esim.epätasaisia reunoja) hioa kevyesti
hyvin hienolla hiontamateriaalilla paikallisesti. Pinta puhdistetaan huolellisesti ja
saa kuivua.
3. Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja
levittäkää sitä pienellä siveltimellä, tulitikulla tai vastaavalla. Käyttäkää lopuksi
perusväriä ja kirkaslakkaa, kun pohjamaali on kuivunut.
G021832
4. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
388
HUOM
Jos kiveniskemä ei ole ulottunut metallipintaan (peltiin) asti ja vahingoittumaton maalikerros on edelleen jäljellä, levitä pohjamaali ja kirkaslakka heti puhdistettuun pintaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ruostesuojaus (s. 385)
ERITTELYT
11 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Tyyppimerkintä, alustanumero jne., ts. autokohtaiset tiedot voidaan lukea autossa olevasta tarrasta.
11
390
11 Erittelyt
Tarrojen sijainti
11
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Tyyppimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäispainot ja korin pintavärin koodimerkintä sekä tyyppihyväksyntänumero.
}}
391
11 Erittelyt
||
Tarra tulee näkyviin, kun oikea takaovi
avataan.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Moottorikoodi ja moottorin valmistusnumero.
Moottoriöljytarra.
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistusnumero.
11
Auton tunnistusnumero. (VIN Vehicle
Identification Number)
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
392
Massat (s. 394)
Moottorin erittelyt (s. 396)
11 Erittelyt
Mitat
Auton pituus, korkeus jne. voidaan lukea taulukosta.
11
Mitat
mm
A
Akseliväli
2776
B
Pituus
4635
C
Kuorman pituus, lattia, käännetty takaistuin
1749
D
Kuorman pituus, lattia
E
Korkeus
F
Kuorman korkeus
658
G
Raideväli edessä
1578
978
1484
Mitat
mm
H
Raideväli takana
1575
I
Kuorman leveys, lattia
1082
J
Leveys
1865
K
Leveys, ml. taustapeilit
2097
L
Leveys, ml. sisään käännetyt
taustapeilit
1899
393
11 Erittelyt
Massat
VAROITUS
Suurin kokonaispaino jne. voidaan lukea
autossa olevasta tarrasta.
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen
mukaan, miten raskaasti auto on kuormattu ja miten kuorma on sijoitettu autoon.
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt
ja nesteet.
11
Matkustajien paino ja asennetut lisävarusteet
sekä kuulaan kohdistuva paino (s. 395) (perävaunu ollessa kytkettynä) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa mukaan
massaan ajokunnossa.
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
HUOM
Autolle ilmoitettu massa ajokunnossa koskee perusversiota - autossa ei siis ole lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa,
että jokaisen lisättävän valinnaisvarusteen
myötä auton kuormauskapasiteetti pienenee valinnaisvarusteen painon verran.
Esimerkkejä kuormauskapasiteettia pienentävistä lisävarusteista ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
valinnat, kuten vetokoukku, tavarateline,
kattoboksi, äänentoistojärjestelmä, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
turvaristikko, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet jne.
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri oman autonne massa ajokunnossa.
394
Tarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 390).
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
Varustetaso
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin sallittu kattokuorma: 75 kg.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 395)
11 Erittelyt
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva
paino
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa
vedettäessä perävaunua voidaan lukea taulukoista.
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu
Moottori
MoottorikoodiA
Vaihteisto
D6 AWD
D82PHEV
Automaatti, TF-80SD
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa
(kg)
1800
90
11
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 390).
A
Enimmäismassa, jarruton perävaunu
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)
750
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
50
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Massat (s. 394)
Perävaunun vetäminen (s. 300)
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA
(s. 305)
395
11 Erittelyt
Moottorin erittelyt
Moottorin erittelyt (teho ym.) kyseiselle moottorille voidaan lukea taulukosta.
Dieselmoottori
Moottori
MoottorikoodiA
Teho
Teho
Vääntömomentti
(kW/r/min)
(hv/r/min)
(Nm/r/min)
158/4000
215/4000
440/1500-3000
Sylinteriluku
11
D6 AWD
A
D82PHEV
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 390).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
396
Jäähdytysneste - laatu ja määrä (s. 400)
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 399)
5
Sylinterin
läpimitta
Iskunpituus
Iskutilavuus
(mm)
(mm)
(litraa)
81,0
93,15
2,400
Puristussuhde
16,5:1
11 Erittelyt
Moottorin erittelyt - Sähköinen
ajomoottori
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet
V60 PLUG-IN HYBRID -autoa käyttää osittain
dieselmoottori, osittain sähköinen ajomoottori
(ERAD – Electric Rear Axle Drive).
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa
öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.
Suurin antoteho: 50 kW (70 hv).
Vääntömomentti: 200 Hm.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin erittelyt (s. 396)
Tarkastakaa öljymäärä (s. 349) useammin pitkällä automatkalla:
•
•
•
•
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
11
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C.
Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja matalissa lämpötiloissa.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee:
}}
397
11 Erittelyt
||
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä
moottoriöljyä. Κljy on valittu erittäin huolellisesti ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja
ympäristökuormituksen.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
11
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja
viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
398
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 399)
Moottoriöljy - yleistä (s. 348)
11 Erittelyt
Moottoriöljy - laatu ja määrä
Moottoriöljyn laatu ja määrä kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Volvo suosittelee:
11
Moottori
MoottorikoodiA
Öljylaatu
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
D6 AWD
D82PHEV
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n. 5,9
Viskositeetti: SAE 0W-30
A
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 390).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 397)
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 349)
399
11 Erittelyt
Jäähdytysneste - laatu ja määrä
Kunkin moottorivaihtoehdon jäähdytysnesteen
määrä voidaan lukea taulukosta.
Ilmoitettu laatu: Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteen2, ks.
pakkausta.
Moottori
11
Määrä
(litraa)
D6 AWD
12,9
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
2
400
Jäähdytysneste - taso (s. 350)
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
11 Erittelyt
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä
Ilmoitettu vaihteistoöljy ja määrä kyseiselle
vaihteistovaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteisto
TF-80SD
Määrä (litraa)
n 7,0
Ilmoitettu vaihteistoöljy
AW1
11
HUOM
Vaihteiston MPS6 öljy pitää vaihtaa tietyin
huoltovälein.
Muiden vaihteistojen öljyä ei tarvitse vaihtaa normaaleissa ajo-olosuhteissa. Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 397)
•
Tyyppimerkinnät (s. 390)
401
11 Erittelyt
11
Jarruneste - laatu ja määrä
Ohjaustehostinöljy - laatu
Huuhteluneste - laatu ja määrä
Hydraulisessa jarrujärjestelmässä käytetään
jarrunestettä paineen siirtämiseen esimerkiksi
jarrupolkimesta pääjarrusylinterin kautta
yhteen tai useampaan työsylinteriin, jotka vuorostaan vaikuttavat mekaaniseen jarruun.
Auton ohjaustehostinjärjestelmässä käytetään
ohjaustehostinöljyä.
Huuhtelunestettä käytetään tuuli- ja takalasinpyyhkimien kanssa auton lasien ja valonheittimien puhdistamiseen ja ajonäkyvyyden varmistamiseen.
Ilmoitettu laatu: DOT 4
Aiheeseen liittyvät tiedot
Määrä: 0,6 litraa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Jarru- ja kytkinneste - määrä (s. 351)
Ilmoitettu laatu: WSS M2C204-A2 tai vastaava tuote.
•
Ohjaustehostinöljy - taso (s. 352)
Ilmoitettu laatu: Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä säässä ja
jäätymispisteen alapuolella.
Määrä:
•
Valonheittimien huuhtelulaitteella varustetut autot: 3,4 litraa.
•
Autot ilman valonheittimien huuhtelulaitetta: 3,4 litraa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
402
Huuhteluneste - täyttö (s. 363)
Pyyhkimien sulat (s. 361)
Pyyhkimet ja huuhtelulaite (s. 99)
11 Erittelyt
Polttoainesäiliö - tilavuus
Polttoainesäiliön tilavuus kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Moottori
D6 AWD
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaineen täyttö (s. 284)
Määrä (litraa)
n 45
Ilmoitettu laatu
Diesel: Polttoaine - diesel (s. 286)
11
Moottorin erittelyt (s. 396)
403
11 Erittelyt
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
Auton polttoaineenkulutus mitataan litroina
per 100 km ja CO2-päästöt grammoina per
km.
Selostus
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen
polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:
•
•
grammaa/km
11
kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
litraa/100 km
•
•
sekalainen ajo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 289)
Massat (s. 394)
Kuljettajan ajotapa.
Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät,
vastus lisääntyy.
Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet,
sää ja auton kunto.
Jo muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on
polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa3.
D6 AWD
(D82PHEV)
48
1,8
Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja
päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille3, jotka koskevat autoa, jonka massa
ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole
lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton
paino voi nousta. Tämä, samoin kuin auton
3
404
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa
voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin3, joita
käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") tai määräyksiin EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5) /
Euro 6 ja UN ECE Regulation no 101. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. - Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
11 Erittelyt
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
Hyväksytyt rengaspaineet kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Moottori
Rengaskoko
Nopeus
(km/h)
D6 AWD (D82PHEV)
Enimmäiskuorma
ECO-paineA
Edessä
Takana
Edessä
Takana
Edessä/takana
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
235/45 R 17
0 - 160
280
280
280
280
280
235/45 R 18
160 +
280
280
320
320
-
enint. 80
420
420
420
420
420
Temporary Spare Tyre
A
B
Kuorma, 1 - 3 henkilöä
11
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 314)
Renkaat - ilmanpaine (s. 319)
Tyyppimerkinnät (s. 390)
405
11 Erittelyt
Hybridiakku - erittely
Toimintasäde - erittely
Hybridiakun (ajomoottorin akku) avulla käytetään sähkömoottoria ajettaessa sähkökäytöllä.
Auton toimintasäde sähkökäytöllä (ajotila
PURE): enintään 50 km.
Tyyppi: Litium-ioni
Energiasisältö: 11,2 kWh.
Käyttöikä: Yli 10 vuotta.
11
406
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakun lataaminen (s. 290)
Hybridiakun lataaminen - valmistelut
(s. 292)
11 Erittelyt
11
407
12 Aakkosellinen hakemisto
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................. 100
"
"hälytys; hälytin"...................... 179, 180, 181
etäavain ei toimi.................................. 181
hälyttimen tarkastus........................... 163
hälytysilmaisin..................................... 180
hälytyssignaalit................................... 181
rajoitettu hälytystaso.......................... 181
Aktiiviset Xenon-valonheittimet................. 93
Alkolukko................................................. 254
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat aineet..... 122
B
BLIS................................................. 248, 249
All Wheel Drive (neliveto)......................... 272
Aurinkosuojus, kattoluukku..................... 107
C
Automaattipesu....................................... 383
City Safety™............................................ 214
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 122
Aikaetäisyyden asettaminen.................... 211
Automaattivaihteisto................................ 269
manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic)...................................................... 269
perävaunu........................................... 301
AIRBAG ..................................................... 33
Autonavainmuisti..................................... 158
CTA.......................................................... 250
Ajastin
asetus.................................................
esilämmitys.........................................
käynnistää...........................................
sulkeminen..........................................
Auton hoito.............................................. 383
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 122
138
137
138
139
Ajo............................................................
jäähdytysjärjestelmä...........................
perävaunun kanssa.............................
takaluukku auki...................................
282
280
300
281
ACC - Mukautuva nopeudensäädin........ 197
Active Bending Lights (ABL)...................... 93
408
Aktiiviset kaukovalot.................................. 91
Automaattinen uudelleenlukitus.............. 173
A
12
AWD, neliveto.......................................... 272
CO2-päästöt............................................. 404
Corner Traction Control........................... 184
Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 386
Autonpesu............................................... 383
Auton verhoilu.......................................... 386
Avaimen asennot....................................... 79
Avaimeton käynnistys (keyless drive) 168
, 169, 170, 171, 172, 260
D
Diesel....................................................... 286
polttoaineen loppuminen.................... 287
Dieselin hiukkassuodatin......................... 288
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................... 252
Avaimeton käyttö...... 168, 169, 170, 171,
172, 260
Driver Alert Control.................................. 231
hallinta................................................ 232
Ajostatistiikka................................... 118, 265
Avain................................................ 157, 159
Driver Alert System.................................. 231
Ajotietokone..................... 112, 113, 117, 118
Avainliuska....................................... 164, 165
12 Aakkosellinen hakemisto
E
ECC, elektroninen lämmitys ja ilmastointilaite.......................................................... 126
EcoGuide................................................... 70
Etäisyysvaroitus....................................... 211
Rajoitukset.......................................... 212
Symbolit ja ilmoitukset........................ 213
Elektroninen käynnistyksenesto.............. 160
F
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC............................................. 126
FSC, ympäristömerkintä............................ 23
Erillislukitus.............................................. 165
Esilämmitys
ajastin......................................... 137, 138
ilmoitukset ja symbolit........................ 140
pysäköinti sisällä................................. 135
pysäköinti ulkona................................ 135
suorakäynnistys.................................. 136
suorasammutus.................................. 137
yleistä.................................................. 134
G
Geartronic................................................ 269
GSI - Vaihteenvalitsinapu........................ 268
H
Hansikaslokero........................................ 147
lukitus................................................. 175
Etiketit...................................................... 390
Hiilidioksidipäästöt................................... 404
Etäavain................................... 157, 158, 159
häviö................................................... 157
irrotettava avainliuska................. 164, 165
Käyttöetäisyys............................ 162, 168
pariston vaihto.................................... 167
toiminnot............................................. 161
Hinaus...................................................... 306
hinaussilmukka................................... 306
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 182
Huomiovalot............................................... 89
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 363
Takalasi............................................... 100
Tuulilasi............................................... 100
Huuhteluneste
tilavuus................................................ 402
Huuhtelunesteen täyttö........................... 363
Ensiapu.................................................... 321
Ensiapulaatikko........................................ 321
Huolto-ohjelma........................................ 341
Hinaussilmukka........................................ 306
Huollon ja korjauksen varaaminen........... 341
Huuhtelusuuttimet, lämmitetyt................. 100
Huurteenpoisto........................................ 130
12
Huuru
ikkunoiden käsittely............................ 120
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä................................................ 383
Hybrid guide.............................................. 70
Hybridiakku.............................................. 367
Erittelyt................................................ 406
lataus.................................................. 290
hälytin
automaattinen uudelleen aktivointi..... 180
Hätävarustus
Ensiapulaatikko................................... 321
varoituskolmio.................................... 320
Huolto
ruostesuojaus..................................... 385
Huoltoasento........................................... 361
409
12 Aakkosellinen hakemisto
I
IAQS - Interior Air Quality System........... 123
Ikkunannostimet...................................... 101
Ikkunannostimien palautus...................... 102
Ikkunat ja taustapeilit............................... 385
Ilmanjako................................................. 124
taulukko.............................................. 132
uudelleenkierrätys............................... 130
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS...................... 123
12
Ilmanpuhdistin
materiaali............................................ 123
matkustamo........................ 121, 122, 123
Ilmasto
automaattinen säätö...........................
henkilökohtaiset asetukset.................
lämpötilan säätö.................................
todellinen lämpötila.............................
tunnistimet..........................................
yleistä..................................................
128
123
129
121
121
120
Ilmastointi................................................ 129
Ilmastointilaite
korjaus................................................ 352
Ilmoitukset
infonäyttö............................................ 109
410
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control............................. 233
Lane Departure Warning..................... 238
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 209
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 220, 229
Ilmoitusten käsittely................................. 110
Infonäyttö................................................... 66
Infopainike, PCC.............................. 162, 163
Interior Air Quality System (IAQS)
ilmanpuhdistus................................... 123
Internetiin yhdistetty auto
huollon ja korjauksen varaaminen...... 341
Irrotettava vetokoukku
säilytys................................................ 302
Istuimen muistitoiminto.............................. 82
Istuimet......................................................
selkänojan alaskääntäminen edessä....
selkänojan kääntäminen takana...........
sähkökäyttöinen...................................
sähkölämmitys....................................
Takaistuimen niskasuoja......................
81
81
83
82
127
83
Istuin, ks. Istuimet...................................... 81
J
Jaksopyyhintä............................................ 99
Jalankulkijasuoja...................................... 221
Jarruneste................................................ 351
laatu ja määrä..................................... 402
Jarrut................................................ 273, 275
hätäjarruvahvistus, EBA ..................... 275
hätäjarruvalo......................................... 95
jarrujärjestelmä........................... 273, 275
jarrunesteen täyttö.............................. 351
Jarruvalo............................................... 95
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 275
seisontajarru....................................... 276
symbolit mittaristossa......................... 274
Jarruvalo.................................................... 95
Jonoavustaja............................................ 204
Jäähdytysjärjestelmä............................... 280
ylikuumeneminen................................ 280
Jäähdytysneste
määrä ja laatu..................................... 400
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö
moottoritila.......................................... 350
12 Aakkosellinen hakemisto
K
Kaarrevalot................................................. 94
Kahlaus.................................................... 280
Kaista-avustin
hallinta........................................ 236, 237
Kameratunnistimen vianetsintä............... 217
Kiveniskemät ja naarmut......................... 387
Käynnistyksenesto................................... 160
Kojelaudan valaistus.................................. 88
Käynnistys-/pysäytystoiminto.................. 265
Kokonaismassa....................................... 394
Käynnistysakku................................ 281, 364
ylikuormitus........................................ 281
Kolari, ks. Törmäys.................................... 42
Kompassi................................................. 105
kalibrointi............................................ 105
Käynnistysapu......................................... 261
Käyttöetäisyys
sähkökäytöllä...................................... 406
Kameratunnistin............................... 216, 227
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä....................................................... 383
Katalysaattori........................................... 288
Pelastusveto....................................... 306
Konepelti, avaaminen.............................. 346
Käyttöjärjestelmät.................................... 262
Korkea moottorin lämpötila..................... 300
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 23
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 62
vasemmalta ohjattava auto................... 59
Käyttöjarru....................................... 273, 275
Kulumisvaroitin........................................ 311
Kuormatila
jäähdytysneste....................................
kiinnityskohdat....................................
näkösuoja...........................................
suojaverkko........................................
Valaistus...............................................
367
151
154
152
97
Kaukovalot, automaattinen aktivointi......... 91
Kuormaus
kattokuorma........................................
kuormatila...........................................
pitkä kuorma.......................................
yleistä..................................................
151
149
150
149
Lapset
lapsilukot.............................................. 44
lastenistuin ja sivuturvatyyny................ 38
lastenistuin ja turvatyyny...................... 50
sijoittaminen autoon............................. 50
turvallisuus...................................... 38, 44
Kello, säätäminen...................................... 74
Kuormitusindeksi..................................... 314
Lapsilukko................................................ 178
Keyless - lukituksen avaaminen.............. 170
Kuviosyvyys............................................. 313
Lasertunnistin.......................................... 218
Keyless - lukitus....................................... 170
Kylmäaine................................................ 352
Kiillotus.................................................... 384
käsivalintainen vaihteisto
GSI - Vaihteenvalitsinapu................... 268
Lasit
laminoitu/vahvistettu............................. 23
Kattokuorma, enimmäispaino.................. 394
Kattoluukku
Aurinkosuojus.....................................
avaaminen ja sulkeminen...................
Puristumissuojus................................
Tuuletusasento...................................
107
106
108
107
Kauko-/lähivalot, ks. Valaistus................... 90
Kauko-ohjattava käynnistyksenesto........ 160
12
L
Laminoitu lasi............................................. 23
Lane Departure Control................... 235, 236
411
12 Aakkosellinen hakemisto
Lasten turvaistuin......................................
integroitu kaksivaiheinen turvavyötyyny.....................................................
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
tyypit.....................................................
12
44
51
54
54
57
45
55
Lataus...................................................... 292
latauksen aloittaminen........................ 296
latauksen lopettaminen...................... 298
Lukittavat pyöränruuvit............................ 311
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta......................................... 174
ulkopuolelta........................................ 172
Lukituksen avaaminen metallisella avainliuskalla.................................................... 171
M
Maali
maalivauriot ja korjaaminen................ 387
värikoodi............................................. 388
Manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic). 269
Massa ajokunnossa................................. 394
Massat
massa ajokunnossa............................ 394
Matkustamon suodatin............................ 122
Lukitusilmaisin ........................................ 159
Matkustamovalaistus, ks. Valaistus........... 96
Lukkoilmaisin........................................... 159
Meikkipeili.......................................... 97, 148
Latausjohdin............................................ 293
ohjausyksikkö..................................... 293
Lähetinvastaanotin..................................... 18
Merkkivalot, PCC..................................... 163
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet................. 100
Latausvirta............................................... 291
Mitta......................................................... 393
Lämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 142
sähkökäyttöinen................................. 142
Mittaristo.................................................... 66
Liikennemerkkitieto.................................. 188
hallinta................................................ 188
Rajoitukset.......................................... 190
412
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
hansikaslokero.................................... 175
sisäpuoli.............................................. 174
takaluukku.......................................... 175
Mittaristovalaistus, ks. Valaistus................ 88
Lisämatot................................................. 148
Lämpötila
todellinen lämpötila............................. 121
Liukas tienpinta........................................ 282
Lämpötilan säätö..................................... 129
Mittarit
kierroslukumittari.................................. 67
nopeusmittari........................................ 67
polttoainemittari.................................... 67
Liukkaus................................................... 282
Lämpöä heijastava tuulilasi........................ 18
Mittarit ja säätimet............................... 59, 62
Lukitseminen
lukitseminen........................................ 172
lukituksen avaaminen................. 172, 174
manuaalinen lukitseminen.................. 173
Läpituuletustoiminto........................ 120, 175
Mittatikku, elektroninen........................... 349
Moottori
käynnistää........................................... 259
sulkeminen.......................................... 260
ylikuumeneminen................................ 300
12 Aakkosellinen hakemisto
Moottorijarrutuksen ohjaus...................... 184
Nokisuodatin............................................ 288
Moottorin erittelyt............................ 396, 397
NOKISUODATIN TÄYNNÄ....................... 288
Moottorin sammuttaminen...................... 260
Nopeudenrajoitin..................................... 191
aloittaminen................................ 191, 192
hälytys, ylitetty nopeus....................... 193
sulkeminen.......................................... 193
tilapäinen deaktivointi......................... 192
Moottorin öljymäärän tarkastus............... 348
Moottoritila
jäähdytysneste....................................
katsaus...............................................
ohjaustehostinöljy...............................
öljy......................................................
350
346
352
348
Moottoriöljy...................................... 348, 397
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 397
laatu ja määrä..................................... 399
suodatin.............................................. 348
Nopeudensäädin
asetetun nopeuden palauttaminen.....
nopeuden käsitteleminen...................
sulkeminen..........................................
tilapäinen aktivoinnin poisto...............
196
195
196
195
Ohjaustehostinöljy
laatu.................................................... 402
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän
vastus...................................................... 252
P
PACOS....................................................... 35
Paikkausneste.......................................... 333
Painikesarja ohjauspyörässä..................... 86
Nopeusluokat, renkaat............................. 315
pakokaasut, myrkylliset, imeytyvät
sisään....................................................... 281
Mukavuusvalot........................................... 97
Nosturi..................................................... 312
Paluuvalaistuksen kesto............................ 98
MY CAR................................................... 110
Näkösuoja................................................ 154
Paniikkitoiminto....................................... 161
Mäkilähtöavustin...................................... 272
Näyttövalaistus.......................................... 88
N
O
Nahkaverhoilu, pesuohje......................... 386
Ohjauslukko............................................. 260
Paristo......................................................
Akun symbolit.....................................
apukäynnistyskaapelit........................
etäavain/PCC......................................
huolto..................................................
Varoitussymbolit.................................
Neliveto, AWD.......................................... 272
Ohjauspyörä..............................................
Ohjauspyörän säätö..............................
Painikesarja..........................................
sähkölämmitys......................................
Nesteet, määrätiedot....... 400, 401, 402, 403
Nesteet ja öljyt......................... 400, 401, 402
Niskasuoja
alas kääntäminen............................ 83, 84
keskipaikka takana............................... 83
12
364
365
261
167
364
365
85
85
86
86
PCC - Personal Car Communicator
Käyttöetäisyys............................ 163, 168
toiminnot............................................. 161
Ohjauspyörän säätö................................... 85
Personal Car Communicator................... 163
Pelastusveto............................................ 307
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuva......................................................... 252
413
12 Aakkosellinen hakemisto
Perävaunu................................................
johdin..................................................
kiemurtelu...........................................
perävaunun vetäminen.......................
300
300
305
300
Perävaunun vakautusjärjestelmä..... 184, 305
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva massa................. 395
vetomassa.......................................... 395
12
383
383
387
384
386
Puristumissuojus, kattoluukku................. 108
Pysäköintiapukamera.............................. 244
Pieni öljymäärä........................................ 348
Pysäköinti mäkeen................................... 143
Pitkäaikainen säilytys............................... 299
Pysäköintitutka........................................
pysäköintitutkan anturit......................
taaksepäin..........................................
toiminta...............................................
vikailmoitus.........................................
Polkupyöräilijän osoitus........................... 223
Polttimot, ks. Valaistus.................... 352, 354
Polttoaine......................................... 285, 286
polttoaineenkulutus............................ 404
polttoainesuodatin.............................. 287
polttoainetalous.................................. 319
Polttoainekäyttöinen lämmitin.................
automaattitila......................................
deaktivointi.........................................
käynnistysakku ja polttoaine..............
pysäköinti mäkeen..............................
tankkaus.............................................
142
143
143
143
143
143
Polttoainesäiliö
tilavuus................................................ 403
Positio-/seisontavalo................................. 89
Puhallin
ECC.................................................... 128
414
Puhdistus
Automaattipesu..................................
autonpesu...........................................
turvavyöt.............................................
Vanteet................................................
verhoilu...............................................
240
243
241
240
243
Pysäköintitutkan kamera
Asetukset............................................ 246
Pyyhinsulat..............................................
Huoltoasento......................................
Puhdistus............................................
takalasin vaihto...................................
vaihto..................................................
361
361
363
362
362
Pyyhkimet ja huuhtelulaite......................... 99
Pyörimissuunta........................................ 309
Pyöränruuvit............................................. 311
lukittava.............................................. 311
Pyörät
asennus.............................................. 318
irrotus.................................................. 315
Lumiketjut........................................... 313
Q
Queue Assist............................................ 204
R
Regenerointi............................................. 288
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 368
Rengaskoko............................................. 314
Rengaspaineiden valvonta............... 321, 323
Aktivoida............................................. 324
deaktivointi......................................... 324
matala rengaspaine............................ 326
puhjenneina ajokelpoiset renkaat
(SST)................................................... 325
suositukset......................................... 324
Säätää................................................. 322
Rengaspainetarra.................................... 319
Renkaat
Erittelyt................................................ 405
hoito.................................................... 309
kulumisvaroitin.................................... 311
12 Aakkosellinen hakemisto
kuviosyvyys........................................ 313
paine........................................... 319, 405
pyörimissuunta................................... 309
rengaspainevalvonta................... 321, 323
renkaan paikkaus................................ 326
Talvirenkaat........................................ 313
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 39
Ruostesuojaus......................................... 385
S
Sopeutuva vakionopeussäädin................
aikavälin asettaminen.........................
katsaus...............................................
nopeuden käsitteleminen...................
ohittaminen.........................................
sulkeminen..........................................
tilapäinen aktivoinnin poisto...............
toiminta...............................................
Tutkatunnistin.....................................
valmiustila...........................................
Vianetsintä..........................................
197
201
199
200
203
203
202
198
205
202
208
Spin control............................................. 184
Sadetunnistin............................................. 99
SST-turvarenkaat..................................... 325
Salpalukitustila......................................... 177
aktivoinnin poisto................................ 177
tilapäinen aktivoinnin poisto............... 177
Sumuvalo
takana................................................... 94
Seisontajarru............................................ 276
Suojaverkko............................................. 153
Self Supporting run flat Tires (SST)......... 325
Suositellut lastenistuimet
taulukko................................................ 45
Suojasäleikkö........................................... 154
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control............................. 233
Lane Departure Warning..................... 238
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 209
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 220, 229
System
laukeaa................................................. 41
Sähköinen seisontajarru
matala akkujännite.............................. 276
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit......................................................... 103
Sähköjärjestelmä..................................... 368
Sähkökäyttöinen istuin.............................. 82
Sähkökäyttöinen kattoluukku.................. 106
Sähkökäyttöinen lämmitin....................... 142
Sähköliitäntä............................................ 148
kuormatila........................................... 151
Selkänoja................................................... 81
etuistuin, kääntäminen.......................... 81
Suosituksia ajettaessa............................. 282
Sensus....................................................... 78
Suuntavalo................................................. 96
SIPS-tyyny................................................. 37
Suuntavalot................................................ 96
Sisätaustapeili.......................................... 104
automaattinen himmennys................. 104
Suurin kattokuorma................................. 394
Sähkölämmitys
Istuimet...............................................
ohjauspyörä..........................................
Takalasi...............................................
taustapeilit..........................................
Symbolit
Varoitussymbolit............................. 68, 71
Sähkötoiminen ajomoottori
Erittelyt................................................ 397
Sivuluistonestotoiminto........................... 184
Sivuturvatyyny, SIPS........................... 37, 41
12
127
86
104
104
Säilytyspaikat matkustamossa................ 145
415
12 Aakkosellinen hakemisto
Säilytyspaikka
hansikaslokero.................................... 147
tunnelikonsoli...................................... 147
polttoainesäiliön luukku - manuaalinen
avaaminen.......................................... 284
Täyttö.................................................. 284
Turvallisuustila........................................... 42
käynnistysyritys.................................... 43
siirtäminen............................................ 43
Säädin, valot.............................................. 87
Tarrat....................................................... 390
Säätöyksikkö........................................... 296
Taustapeilit
Kompassi............................................
sisempi, sisä-......................................
sähköisesti sisäänkäännettävä...........
sähkölämmitys....................................
ulompi, ulko-.......................................
Turvalukko
lapsi...................................................... 44
Säätöyksikön näyttö................................ 295
T
12
Tahrat....................................................... 386
Takaistuimen selkänoja, kääntäminen....... 83
Takaistuin
sähkölämmitys.................................... 127
105
104
103
104
102
Teho......................................................... 396
sähkömoottori..................................... 397
Tilapäinen renkaanpaikkaus............ 326, 327
jälkitarkastus....................................... 330
malli.................................................... 328
renkaan täyttö..................................... 332
Turvatyynyjärjestelmä................................ 32
varoitussymboli..................................... 31
Turvavalaistus.................................... 98, 161
Turvaverho........................................... 38, 41
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja
katsaus............................................... 327
paikkausneste..................................... 333
sijainti.................................................. 327
Turvavyö....................................................
irrottaminen...........................................
kiinnittäminen........................................
raskaus.................................................
Takaistuin.............................................
turvavyömuistutin.................................
turvavyönkiristin....................................
TPMS - Tyre Pressure Monitoring... 321, 323
Turvavyömuistutin..................................... 30
Traction control........................................ 184
Turvavyönkiristin.................................. 31, 41
Talvirenkaat............................................. 313
TSA - perävaunun vakautusjärjestelmä 184
, 305
Tankkaus
polttoainesäiliön korkki....................... 284
polttoainesäiliön luukku...................... 283
Tunnelikonsoli.......................................... 147
12 V:n liitäntä...................................... 148
savukkeensytytin ja tuhkakuppi.......... 147
Turvavyötyyny
alas kääntäminen.................................. 53
alaslaskeminen..................................... 52
istuma-asento....................................... 51
Takalasi
sähkölämmitys.................................... 104
Takaluukku
lukitseminen/lukituksen avaaminen.... 175
Takavalot
sijainti.................................................. 359
Taloudellinen ajo...................................... 289
Talviajo..................................................... 282
Tunnelin tunnistus...................................... 90
416
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poisto, PACOS.... 35
kuljettajan puoli............................... 33, 41
matkustajan puoli..................... 33, 35, 41
28
29
28
30
30
30
31
Tutkatunnistin.......................................... 198
Rajoitukset.................................. 205, 206
12 Aakkosellinen hakemisto
Tuuletus................................................... 124
Ulkotaustapeilien palauttaminen............. 103
Vakautusjärjestelmä................................. 184
Tuulilasin huuhtelu................................... 100
Tuulilasinpyyhkimet................................... 99
Sadetunnistin........................................ 99
W
Tyyppihyväksyntä
etäavainjärjestelmä............................. 182
rengaspainevalvonta........................... 334
tutkajärjestelmä.................................. 252
WHIPS
istuma-asento....................................... 40
lastenistuin/lastentyyny........................ 40
retkahdussuoja............................... 39, 41
Tyyppimerkinnät...................................... 390
Työkalut................................................... 311
Törmäys..................................................... 42
V
Törmäysvaroitin
jalankulkijaosoitus............................... 224
käsittely............................................... 225
toiminto/toiminta................................. 222
Tutkatunnistin............................. 205, 215
yleiset rajoitukset................................ 226
V60 PLUG-IN HYBRID
johdanto................................................ 26
katsaus................................................. 24
Törmäysvaroitin Automaattijarrutuksella. 221
Vaihteenvalitsinsalpa............................... 271
Törmäysvaroitus.............................. 221, 222
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen irtikytkentä........................................................ 271
Vahaus..................................................... 384
Vaihdeosoitin........................................... 268
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois.. 271
U
Ulkoiset taustapeilit................................. 102
automaattinen himmennys................. 103
Ulkolämpömittari....................................... 74
Ulkomitat................................................. 393
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.. 184, 186
Vaihteisto................................................. 268
automaatti........................................... 269
Vaihteistoöljy
määrä ja laatu..................................... 401
Vakaus- ja vetovoimajärjestelmä
käsittely............................................... 185
Vakionopeussäädin................................. 194
Valaistus.................................................. 352
Ajovalojen korkeuden säätö................. 88
Aktiiviset Xenon-valonheittimet............ 93
huomiovalot.......................................... 89
kaarrevalot............................................ 94
kauko-/lähivalot.................................... 90
matkustamossa.................................... 96
Mittaristovalaistus................................. 88
Näyttövalaistus..................................... 88
polttimot, erittelyt................................ 360
saattovalaistus...................................... 98
Säädin................................................... 96
takasumuvalo....................................... 94
tunnelin tunnistus................................. 90
turvavalaistus................................ 98, 161
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 97
ääri-/seisontavalot................................ 89
Valaistus, polttimon vaihto.......................
kaukovalot (autot, joissa halogeeniajovalot)...................................................
kaukovalot (autot, joissa on aktiiviset
xenon-ajovalot)...................................
kuormatila...........................................
lähivalo (autot, joissa halogeeniajovalot).......................................................
meikkipeili...........................................
12
354
356
357
359
355
360
417
12 Aakkosellinen hakemisto
numerokilven valaistus....................... 359
polttimonpidin takana......................... 358
suuntavilkku, edessä.......................... 357
Valikkokäsittely
Mittaristo............................................. 108
valikkokatsaus.................................... 108
12
Varoitusvilkut............................................. 95
Valokatkaisin.............................................. 87
Varoitusääni
Törmäysvaroitin.................................. 225
Valokuvio, sovitus...................................... 98
Varokekeskus.......................................... 368
Valokuvion sovitus..................................... 98
Active Bending Lights .......................... 98
Varokkeet................................................. 368
kuormatila........................................... 377
kylmävyöhyke..................................... 381
käsinekotelon alla....................... 373, 375
moottorin takana................................ 372
moottoritila.......................................... 370
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)........ 381
vaihto.................................................. 368
yleistä.................................................. 368
Valonheittimet.......................................... 354
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö.......................................................... 88
Vanne, koot.............................................. 313
Vanteet
Puhdistus............................................ 384
Vettähylkivä pintakerros, puhdistus......... 385
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............. 385
Vianetsintä
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 208
Vikailmoitukset BLISissä.......................... 252
Vikailmoitukset BLIS-järjestelmässä........ 252
Vikavirtasuoja........................................... 296
Virheilmoitukset
Driver Alert Control............................. 233
ks. Ilmoitukset ja symbolit.......... 209, 277
Lane Departure Warning..................... 238
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 209
Volvo ID..................................................... 19
Volvo Sensus............................................. 78
Välimatkamittari......................................... 74
Välimatkamittarin nollaus................. 115, 116
Varoituskolmio......................................... 320
Vetokoukku
irrotettava, kiinnitys............................. 303
irrotettava, poistaminen...................... 304
Varoitussymbolit............................ 68, 71, 72
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 301
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin........... 198
Törmäysvaroitin.................................. 225
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 184
Vetokoukku - irrotettava
kiinnitys/irrotus........................... 303, 304
Y
Vetolaite........................................... 301, 302
Erittelyt................................................ 302
Ylikuumeneminen.................................... 300
Varoitusvalot
käynnistysakkua ei ladata..................... 72
seisontajarru kytkettynä........................ 72
Vetoluistonesto........................................ 184
Varapyörä................................................ 315
asennus.............................................. 318
418
turvatyynyt - SRS.................................. 72
turvavyömuistutin........................... 30, 72
Varoitus................................................. 72
vika jarrujärjestelmässä........................ 72
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa 395
Värikoodi, maali....................................... 388
Värinänvaimennin.................................... 301
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja.. 23
12 Aakkosellinen hakemisto
Ä
Äänimerkin antaminen............................... 86
Äänitorvi..................................................... 86
Ö
Κljy, ks. myös Moottoriöljy.............. 397, 399
12
419
12 Aakkosellinen hakemisto
12
420
TP 17971 (Finnish), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement