Volvo V90 Cross Country 2020 Late Käyttöopas

Volvo V90 Cross Country 2020 Late Käyttöopas
V90
CROSS COUNTRY
KÄYT T Ö O P AS
VÄLKOMMEN!
Toivomme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta.
Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen.
Volvo pyrkii valmistamaan yksiä maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat
turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Sopeutuaksenne Volvoonne paremmin suosittelemme, että luette
tässä käyttöoppaassa annetut ohjeet ja ylläpitotiedot. Käyttöopas on
saatavana myös mobiilisovelluksena (Volvo-käyttöopas) ja Volvo
Cars -tukisivustolla (support.volvocars.com).
Kehotamme myös kaikkia käyttämään aina turvavyötä tässä ja
muissa autoissa. Ajaminen on kiellettyä myös alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai ajokyvyn ollessa jostain syystä heikentynyt.
SISÄLTÖ
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
VOLVO-AUTONNE
18
Volvo ID
28
Turvallisuus
44
Käyttöopas keskinäytössä
19
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
28
Turvallisuus raskauden yhteydessä
45
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
30
Whiplash Protection System
45
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
20
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
22
IntelliSafe – kuljettajan tukea ja
turvallisuutta
33
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
23
Käyttöoppaan lukeminen
23
Sensus – yhteyden muodostaminen ja viihde
Käyttöopas ja ympäristö
25
Ohjelmistopäivitykset
Pedestrian Protection System
47
Turvavyöt
48
34
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
48
37
Turvavyönkiristin
50
Sähköisen turvavyönkiristimen
palauttaminen
51
Datan tallennus
37
Palveluita koskevat ehdot
38
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
39
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
39
Lisävarusteiden asennus
40
Ovi- ja vyömuistutin
51
Turvatyynyt
52
Kuljettajan turvatyynyt
53
Etumatkustajan turvatyyny
54
55
Varusteiden kytkeminen auton
diagnoosiliittimeen
40
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi
Auton valmistenumeron näyttäminen
41
Sivuturvatyynyt
57
Turvaverhot
58
Kuljettajan huomion herpaantuminen
2
TURVALLISUUS
Omistajainformaatio
42
Turvallisuustila
59
Auton käynnistäminen ja siirtäminen turvallisuustilan jälkeen
60
Lapsiturvallisuus
61
Lastenistuin
61
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
62
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
63
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Lastenistuinten i-Size/ISOFIXkiinnityskohdat
63
Näytöt ja säätimet kuljettajan
lähellä vasemmalta ohjattavassa
autossa
Keskinäytön kuvaus
109
Keskinäytön käyttäminen
Lastenistuimen sijoittaminen
64
112
79
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
Lastenistuimen asentaminen
65
Näytöt ja säätimet kuljettajan
lähellä oikealta ohjattavassa autossa
115
Navigointi keskinäytön näkymissä
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton
turvavyötä
67
115
Kuljettajan näyttö
82
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
119
Taulukko i-Size-lastenistuimen
sijoittamista varten
69
Kuljettajan näytön asetukset
86
Toimintonäkymä keskinäytössä
122
Polttoainemittari
87
124
Ajotietokone
87
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
70
Ajodatan esittäminen kuljettajan
näytössä
89
Integroitu lastenistuin*
73
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn nostaminen ylös
74
Välimatkamittarin nollaus
90
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
90
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn laskeminen alas
75
Ajotilaston asetukset
91
Päivämäärä ja kellonaika
92
Ulkolämpötilamittari
92
Merkkivalot kuljettajan näytössä
93
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
95
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
97
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
103
Sovellusvalikon käsitteleminen
kuljettajan näytössä
78
Symbolit keskinäytön tilakentässä
124
Keskinäytön näppäimistö
126
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
130
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä
130
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
132
Äänentoistojärjestelmän äänen
sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä
132
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
133
Järjestelmän kielen muuttaminen
133
104
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä
133
Ilmoitus kuljettajan näytössä
105
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä
134
Kuljettajan näytön ilmoitusten
käsitteleminen
106
Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen yhteydessä
135
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
107
Asetusten nollaus keskinäytössä
135
3
VALAISTUS
4
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Taulukko keskinäytön asetuksista
136
Valokatkaisimet
154
Ikkunat, lasit ja peilit
172
Kuljettajaprofiilit
137
155
138
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen
puristumissuoja
172
Kuljettajaprofiilin valitseminen
Valaistustoimintojen säätäminen
keskinäytössä
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
138
Valonheittimien korkeuden säätäminen
156
Puristumissuojan palauttamismenettely
173
Kuljettajaprofiilin suojaaminen
139
Seisonta-/positiovalot
157
Ikkunannostimet
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
173
139
Huomiovalot
157
Ikkunannostimien käyttö
174
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
140
Lähivalot
158
Aurinkoverhon käyttö*
175
Keskinäytön ilmoitukset
141
Kaukovalojen käyttäminen
159
Taustapeilit
176
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
141
Automaattiset kaukovalot
159
176
Keskinäytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
142
Vilkkujen käyttö
161
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
Aktiiviset kaarrevalot*
162
Head-up-näyttö*
143
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot*
162
Head-up-näytön* aktivointi ja
deaktivointi
144
Takasumuvalo
163
Head-up-näytön* asetukset
145
Jarruvalot
Puheohjaus
146
Puheohjauksen käyttö
147
Puhelimen puheohjaus
149
Radion ja median puheohjaus
150
Puheääniohjauksen asetukset
150
Ulkotaustapeilien kääntymisen säätö
177
Panoraamakatto*
179
Panoraamakaton käyttö*
180
164
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
183
Hätäjarruvalot
164
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Varoitusvilkut
183
165
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Saattovalojen käyttäminen
184
165
Sadetunnistimen käyttäminen
Turvavalaistus
185
166
Sisävalaistus
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
186
166
Sisävalaistuksen säätäminen
168
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen
186
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen käyttö
187
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa
188
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ILMASTO
Manuaalinen etuistuin
192
Lämmitys ja ilmanvaihto
208
Sähkökäyttöinen* etuistuin
193
Ilmastointivyöhykkeet
208
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
193
Ilmastoinnin tunnistimet
209
Istuimen, taustapeilien ja headup-näytön* asentojen tallentaminen
194
Koettu lämpötila
209
Istuimen, taustapeilien ja headup-näytön* tallennettujen asentojen käyttäminen
195
Ilmastoinnin puheohjaus
210
Ilmanlaatu
211
Clean Zone*
211
Etuistuimen hieronnan* asetukset
196
Clean Zone Interior Package*
212
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
197
Interior Air Quality System*
212
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen
198
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi
ja deaktivointi
Etuistuimen sivutuen* säätö
199
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
225
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
225
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi
226
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja deaktivointi
226
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
227
213
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja deaktivointi
227
Matkustamon suodatin
213
228
199
Ilmanjako
Sähkölämmitteisen tuulilasin*
aktivointi ja deaktivointi
213
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
201
Ilmanjaon muuttaminen
214
229
Takaistuimen selkänojan kaataminen
202
Tuuletussuuttimien avaaminen,
sulkeminen ja suuntaus
215
Tuulilasin sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
203
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
216
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi
230
Takaistuimen niskasuojan säätö
204
Ilmastoinnin säätimet
219
Ohjauslukko
205
221
Ohjauspyörän säätö
205
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi
230
Sähkölämmitteisen etuistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
222
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
231
Puhaltimen tason säätö takaistuimelle*
231
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
223
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi ja deaktivointi
224
Lämpötilan säätö etuistuimelle
233
Lämpötilan säätö takaistuimelle*
233
Lämpötilan synkronointi
235
5
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
235
Lukitusilmaisin
248
Pysäköinti-ilmasto*
236
Lukitsemisosoituksen asetus
249
Esi-ilmastointi*
236
Etäavaimella
249
Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen
ja sammuttaminen
237
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
238
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
lisääminen ja muokkaaminen
238
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi
239
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
poistaminen*
240
281
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton sisältä käsin
282
252
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
283
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
253
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
284
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
253
Automaattinen lukitseminen ajettaessa
285
Etäavaimen käyttöetäisyys
254
Sähkökäyttöisen takaluukun*
avaaminen ja sulkeminen
285
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi
288
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä*
241
Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja sammuttaminen pysäköitäessä*
241
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten*
Lämmitin*
Etäavaimen pariston vaihto
255
Lisäetäavaimien tilaaminen
259
Red Key – rajoitettu etäavain*
259
Takaluukun käsittely jalan liikkeellä*
289
260
Yksityinen lukitus
291
Irrotettava avainliuska
261
291
243
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla
262
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
244
Elektroninen käynnistyksenesto
Pysäköintilämmitin*
245
Lisälämmitin*
246
Lisälämmittimen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi*
6
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
246
Red Key* -asetukset
Hälytys*
292
264
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
294
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä
265
Rajoitettu hälytystaso*
295
Salpalukitustila*
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
295
278
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
296
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen*
279
Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset*
280
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
280
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
298
298
Automaattinen jarrutus väistöliikkeen ollessa estettynä City Safetytoiminnolla.
315
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
Automaattinen nopeudenrajoitin
330
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi tai deaktivointi
332
Elektroninen vakautuksen säätö
299
City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia
315
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen
Elektroninen vakautusjärjestelmä
sport-tilassa
300
City Safety -toiminnon rajoitukset
333
316
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi tai deaktivointi
301
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
319
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset
333
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
302
Connected Safety
303
Connected Safety-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä
304
Connected Safety -toiminnon
rajoitukset
305
City Safety™
305
City Safety -osatoiminnot
307
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
Esteen havaitseminen City Safety
-toiminnolla
Liikennemerkki-informaatio*
320
Vakionopeudensäädin
334
Liikennemerkki-informaation* aktivointi tai deaktivointi
321
Valitkaa ja aktivoikaa nopeudensäädin
335
Liikennemerkki-informaation*
näyttönäkymä
322
Nopeudensäätimen deaktivointi
336
Nopeudensäätimen valmiustila
337
Mukautuva vakionopeudensäädin*
337
Mukautuvan vakionopeudensäätimen* säätimet
339
Mukautuvan vakionopeudensäätimen* esitystapa näytössä
339
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva
nopeudensäädin*
340
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation*
324
Liikennemerkki-informaation*
antama varoitus nopeusrajoituksesta ja nopeuskamerasta
324
325
309
Liikennemerkki-informaation*
antamien varoitusten aktivointi tai
deaktivointi
326
Mukautuvan nopeudensäätimen*
deaktivointi
341
310
Liikennemerkki-informaation*
rajoitukset
Nopeudenrajoitin
327
Mukautuvan nopeudensäätimen
valmiustila*
342
Nopeudenrajoittimen valinta ja
aktivointi
328
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset*
343
Nopeudenrajoittimen deaktivointi
329
330
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen*
välillä keskinäytössä
344
Tilapäinen nopeudenrajoittimen
deaktivointi
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
330
Mukautuvan nopeudensäätimen*
symbolit ja ilmoitukset
346
City Safety risteävässä liikenteessä
312
City Safety -toiminnon rajoitukset
risteävässä liikenteessä
313
City Safety ohjausapu väistöliikkeessä
314
City Safety -ohjausavun rajoitukset väistöliikkeissä
314
7
8
Pilot Assist*
347
Säätimet toiminnolle Pilot Assist*
349
Pilot Assist* -toiminnon esitystapa
näytössä
350
Pilot Assist* -toiminnon valinta ja
aktivointi
351
Ajotilat käytettäessä ajallista etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
366
BLIS-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
382
Automaattinen jarrutus kuljettajan
tukijärjestelmissä
366
BLIS -toiminnon rajoitukset
383
Kaista-avustaja
367
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
384
Kaista-avustajan aktivointi tai
deaktivointi
369
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi
352
Pilot Assist* -toiminnon valmiustila
353
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen valinta
370
Tilapäinen Pilot Assist* -ohjausavun poiskytkentä
354
Kaista-avustajan rajoitukset
370
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
354
Symbolit ja ilmoitukset Kaistaavustaja -toimintoa varten
371
Symbolit ja ilmoitukset
Pilot Assist*-toimintoa varten
357
Kaista-avustajan näyttönäkymä
373
Kaarreajoapu*
358
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
374
Kaarreajoavun aktivointi tai deaktivointi*
359
Ohjausavun aktivointi tai deaktivointi törmäyksen uhatessa
375
Rajoitukset koskien kaarreajoapua*
359
Ohjausapu ulosajon uhatessa
375
Ohitusavustin*
360
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
376
Ohitusavustimen käyttäminen
360
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
377
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa
361
Ohjausapu törmäyksen uhatessa toiminnon rajoitukset
Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä
362
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset
Kuljettajan tuen tallennetun
nopeuden säätäminen
363
Aikaetäisyyden asettaminen edellä
ajavaan ajoneuvoon
364
Driver Alert Control
385
Driver Alert Control-toiminnon
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
386
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen Driver Alert Control varoituksen yhteydessä
387
Driver Alert Control -toiminnon
rajoitukset
387
Etäisyysvaroitus*
387
Etäisyysvaroituksen aktivointi tai
deaktivointi
389
Etäisyysvaroittimen rajoitukset
389
Cross Traffic Alert*
390
Cross Traffic Alert* -toiminnon
aktivointi tai deaktivointi
391
378
Cross Traffic Alert* -toiminnon
rajoitukset
391
379
Cross Traffic Alert* -toiminnon
ilmoitukset
393
Rear Collision Warning*
380
Pysäköintitutka*
Rear Collision Warning* -toiminnon rajoitukset
394
380
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja sivuille*
395
BLIS*
381
Pysäköintitutkan aktivointi tai
deaktivointi*
396
KÄYNNISTYS JA AJO
Pysäköintitutkan rajoitukset
397
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
399
Pysäköintiapukamera*
400
Pysäköintiapukameroiden sijainti
ja kuvausalue*
401
Pysäköintiapukameran apuviivat*
403
Pysäköintiavun tunnistinkentät
405
Pysäköintiapukameran aktivointi
406
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
408
Kamera- ja tutkayksikön symbolit
ja ilmoitukset
433
Moottorin käynnistäminen
436
Auton moottorin sammuttaminen
437
Jännitetilat
438
Jännitetilan valitseminen
439
Alkolukko*
440
Alkolukon ohituskytkentä*
440
Ennen alkolukolla varustetun
auton moottorin käynnistämistä*
440
Jarrutoiminnot
441
Käyttöjarru
441
Jarrutusvoiman vahvistus
442
Aktiivinen pysäköintitutka*
410
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista pysäköintitutkaa*
411
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
443
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
443
Aktiivisen pysäköintitutkan käyttö*
412
Jarrujärjestelmän kunnossapito
443
Taskupysäköintipaikasta poistuminen aktiivisen pysäköintitutkan*
avulla
415
Seisontajarru
444
444
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
415
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
418
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin asetus
446
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
Pysäköinti mäkeen
446
419
Seisontajarrun vian yhteydessä
446
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
420
447
Kamerayksikkö
428
Automaattinen jarru seistäessä
paikallaan
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
428
448
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia
431
Automaattisen jarrutuksen aktivointi ja deaktivointi seistäessä
paikallaan
Tutkayksikkö
9
Liikkeellelähtöapu mäessä
448
Start/stop-toiminnon kytkeminen pois
468
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
449
Start-/Stop-toiminnon ehdot
468
Energiaa talteen ottava jarrutus*
449
Tasonsäätö* ja vaimennus
470
Vaihteisto
450
Käsivalintainen vaihteisto
450
Automaattivaihteisto
451
Vaihtaminen automaattivaihteistolla
452
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
454
Vaihteenvalitsinsalpa
456
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan aktivoinnin poisto
456
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
Tasonsäädön* asetukset
473
Ajaminen hitaalla nopeudella
473
Hitaalla nopeudella ajamisen aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella
474
Alamäkiavustin
474
Alamäkiavustimen aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella
475
Taloudellinen ajo
476
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
477
457
Talviajo
478
Automaattivaihteiston symbolit ja
ilmoitukset
458
Kahlaus
Vaihtamisosoitin
458
Neliveto
Ajotilat*
Ajotilan* vaihtaminen
463
Bensiini
Ajoasento Eco
463
Bensiinihiukkassuodatin
Eco-ajotilan aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella
466
Käynnistys/pysäytys-toiminto
Ajaminen Start/Stop-toimintoa
käyttäen
10
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®nesteen avulla
486
AdBlue®-nesteen käsittely
487
AdBlue®-nesteen tarkistus ja
lisääminen
488
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue toimintoa varten®
490
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen
492
Käynnistysakun ylikuormitus
493
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
493
Vetokoukku*
495
Vetokoukun* erittelyt
496
478
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
497
Polttoainesäiliön luukun avaaminen ja sulkeminen
479
Perävaunun vetäminen
499
460
Polttoaineen lisääminen
479
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
500
460
Polttoaineen käsittely
481
Perävaunun polttimoiden tarkastus
501
481
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*
503
482
Hinaus
504
Diesel
483
505
466
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
484
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
466
Dieselin hiukkassuodatin
485
Vetäminen
507
HomeLink®*
507
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
508
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
HomeLink® -palvelun käyttäminen*
HomeLink®*-järjestelmän
hyväksyntä
tyyppi-
510
Ääni, media ja internet
514
Videon toistaminen
531
511
Audioasetukset
514
DivX®-yksikön soittaminen
531
Äänikokemus*
Kompassi*
515
Videon asetukset
511
531
Sovellukset
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
516
511
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
532
Sovellusten lataaminen
Kompassin kalibrointi*
517
512
518
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®yhteyden kautta
532
Sovellusten päivittäminen
Sovellusten poistaminen
518
Media USB-tuloliitännän kautta
532
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
533
USB-yksiköiden tekniset erittelyt
533
Yhteensopivat sisältöformaatit
534
521
Apple® CarPlay®*
535
Radiokanavien tallentaminen
Radiosuosikit-sovellukseen
522
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
535
Radion asetukset
523
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
537
RDS-radio
524
Vinkkejä sovelluksen Apple®
CarPlay®* käyttöön
537
Android Auto*
538
Radio
519
Radion kytkeminen päälle
519
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
520
Radioaseman etsiminen
Digiradio*
525
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
525
Mediasoitin
526
Android Auto -palvelun käyttäminen*
539
Android Auto* -asetukset
540
Median soittaminen
526
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
528
Vinkkejä sovelluksen Android Auto*
käyttöön
541
Median hakeminen
529
Gracenote®
Puhelin
541
529
CD-soitin*
530
Puhelimen yhdistäminen autoon
542
Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa
Video
530
11
PYÖRÄT JA RENKAAT
12
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta automaattisesti
544
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta manuaalisesti
545
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen
kytkeminen irti
545
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen
545
Bluetooth-yhdistettyjen yksiköiden
poistaminen
546
Puhelun käsittely
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
556
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
556
Tietojen jaon aktivointi ja deaktivointi
557
Tietojen jakaminen palveluita varten
558
Kiintolevyn tallennustila
559
Lisenssisopimus audiota ja mediaa
varten
560
Renkaat
572
Renkaiden kokomerkintä
574
Vanteen kokomerkintä
575
Renkaiden pyörimissuunta
575
Kulumisvaroittimet renkaissa
576
Rengaspaineiden tarkistaminen
576
Rengaspaineiden säätäminen
577
Suositeltu rengaspaine
578
546
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä*
579
Tekstiviestien käsittely
547
580
Tekstiviestin asetukset
548
Uuden rengaspaineen tallentaminen valvontajärjestelmään*
Puhelinluettelon käyttäminen
548
Rengaspaineiden tilan katsominen
keskinäytöstä*
581
Puhelimen asetukset
549
550
Toimenpiteet alhaisen rengaspaineen varoituksen tapauksessa
582
Bluetooth-laitteiden asetukset
Internetiin yhdistetty auto*
550
583
Auton yhdistäminen internetiin
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla
551
Rengaspaineiden valvontajärjestelmää koskevat ilmoitukset*
Pyörän vaihto
583
585
Auton yhdistäminen internetiin
puhelimen (Wi-Fi) avulla
552
Työkalusarja
Nosturi*
586
Auton yhdistäminen internetiin
automodeemin (SIM-kortin) kautta
553
Pyöränruuvit
586
Automodeemin asetukset*
553
Internet-yhteyden jakaminen
autosta Wi-Fi-yhteyspisteen kautta
554
Puuttuva tai huono internet-yhteys
555
Lumiketjut
589
Wi-Fi-verkon poistaminen
556
Renkaanpaikkaussarja
590
Varapyörä*
587
Varapyörän käsittely*
588
Talvirenkaat
589
Renkaanpaikkaussarjan käyttäminen
591
KUORMAUS, SÄILYTYS JA
MATKUSTAMO
YLLÄPITO JA HUOLTO
Renkaan täyttäminen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla
595
Matkustamon sisusta
598
Keskikonsoli
599
Sähköliitäntä
600
Volvon huolto-ohjelma
618
Tiedonsiirto auton ja korjaamon
välillä Wi-Fi-yhteyden kautta
618
Download Center
619
Järjestelmäpäivitysten käsittely
Download Centerin kautta
619
Auton tila
620
Huollon ja korjauksen varaaminen
621
622
623
Sähköliitäntöjen käyttäminen
602
Käsinekotelon käyttäminen
604
Häikäisysuoja
605
Tavaratila
605
Kuormaussuosituksia
606
Auton tietojen lähettäminen korjaamoon
Kattokuorma ja taakkatelineen
kuormaaminen
607
Auton nostaminen
Kassikoukut
607
Kuormankiinnityssilmukat
Takaistuimen läpilastausluukku
Ilmastointilaitteen huolto
626
608
Head-up-näyttö vaihdettaessa tuulilasi*
626
609
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
627
Näkösuojan* asentaminen ja poistaminen
609
Moottoritilan katsaus
628
Näkösuojan käyttäminen*
610
Suojasäleikön* asentaminen ja
poistaminen
611
Moottoriöljy
629
Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen
630
Jäähdytysnesteen lisääminen
632
Käynnistysakku
634
Apuakku
636
Suojaverkon asentaminen ja poistaminen*
613
Ensiapulaukku*
615
Akkujen symbolit
637
Varoituskolmio
615
Akun kierrätys
638
Varokkeet ja sähkökeskukset
638
Varokkeen vaihto
639
Varokkeet moottoritilassa
640
13
ERITTELYT
14
Varokkeet käsinekotelon alla
645
Kiillotus ja vahaus
668
Tyyppimerkinnät
682
Varokkeet kuormatilassa
650
Käsinpesu
669
Mitat
685
Polttimon vaihto
655
Automaattinen autopesu
671
Massat
687
Muovipeitteen irrottaminen polttimon vaihtoa varten
656
Painepesu
672
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva
massa
688
Ulkovalojen sijainnit
656
Moottorin erittelyt
690
Lähivalopolttimon vaihto
Moottoriöljyn erittelyt
691
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
693
Jäähdytysnesteen erittelyt
694
Vaihteistoöljyn erittelyt
694
Jarrunesteen erittelyt
694
Pyyhinsulkien puhdistus
672
657
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosien puhdistaminen
673
Kaukovalopolttimon vaihto
658
Vanteiden puhdistaminen
674
Huomiovalo-/positiovalopolttimon
vaihto edessä
658
Ruostesuojaus
674
Vilkkupolttimon vaihto edessä
659
Auton maalipinta
674
Peruutusvalon polttimon vaihto
660
Pienehköjen maalivaurioiden korjaaminen
675
Takasumuvalon polttimon vaihto
661
Värikoodit
Polttimoerittelyt
662
Takalasin pyyhinsulan vaihto
Sisustuksen puhdistus
662
Keskinäytön puhdistus
663
Head-up-näytön* puhdistaminen
664
Kangasverhoilun ja sisäkaton verhoilun puhdistaminen
664
Turvavyön puhdistaminen
665
Lattia- ja lisämattojen puhdistaminen
666
Nahkaverhoilun puhdistaminen*
666
Nahkaohjauspyörän puhdistaminen
667
Sisustan muovi-, metalli- ja puuosien puhdistaminen
667
Ulkopuolen puhdistus
668
676
Polttoainesäiliö - tilavuus
695
676
AdBlue®-säiliön tilavuus
695
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
677
Lämmityksen ja viilennyksen erittelyt
695
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon
678
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
698
Huuhtelunesteen täyttö
679
Hyväksytyt pyörä- ja rengaskoot
701
Renkaiden pienin sallittu kuormitusindeksi ja nopeusluokka
702
Hyväksytyt rengaspaineet
703
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Aakkosellinen hakemisto
705
15
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Omistajainformaatio
Mobiilisovellus
Omistajalle tarkoitetut tiedot ovat saatavilla
useina eri tuotemuotoina, sekä digitaalisina
että painettuina. Käyttöopas on saatavana
auton keskinäytössä, mobiilisovelluksena ja
Volvo Cars -tukisivustolla. Käsinekotelossa on
Quick Guide ja käyttöoppaan lisäosa, jossa on
tiedot mm. varokkeista ja erittelyistä. Painettu käyttöopas on saatavana tilauksesta.
Etsikää App Store tai Google
Play -kaupasta "Volvo
Manual" ja ladatkaa sovellus
älypuhelimeenne tai tablettiinne ja valitkaa auto. Sovelluksessa on ohjevideoita sekä
mahdollisuus navigoida visuaalisesti auton ulko- ja sisäkuvien avulla. Sisältöä voidaan etsiä ja eri osiot on järjestetty
siten, että niissä on helppo liikkua.
Volvo Cars -tukisivusto
Auton keskinäyttö1
Vetäkää päänäkymä keskinäytössä alas ja painakaa
Käyttöopas. Tässä on mahdollisuus navigoida visuaalisesti auton ulko- ja sisäkuvien
avulla. Tiedot ovat etsittävissä
ja ne on myös jaettu kategori-
Menkää osoitteeseen https://
www.volvocars.com/intl/
support ja valitkaa maanne.
Sieltä löytyy käyttöopas sekä
verkkoversiona että PDFmuodossa. Volvo Cars -tukisivustolla on myös ohjevideoita
sekä Volvoanne että auton omistamista koskevia lisätietoja ja ohjeita. Sivusto on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
Painetut tiedot
Käsinekotelossa on käyttöoppaan lisäosa1, jossa on tiedot
varokkeista ja erittelyistä sekä
yhteenveto tärkeistä ja käytännöllisistä tiedoista.
oihin.
1
18
Markkina-alueilla, joilla auton keskinäytössä ei ole käyttöopasta, auton mukana toimitetaan sen sijaan painettu täydellinen käyttöopas.
Painetussa muodossa on saatavana myös
Quick Guide, joka auttaa pääsemään alkuun
auton tavallisimmin käytettyjen toimintojen
käytössä.
Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta
jne. riippuen autossa voi olla myös muuta painettua tietoa omistajalle.
Painettu käyttöopas ja sen lisäosa ovat tilattavissa jälkeenpäin. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tilausta varten.
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen kannalta turvallisesta ajamisesta sekä
voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. On myös tärkeää, että autoa
hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten mukaisesti.
Jos keskinäytön tietojen ja painettujen tietojen välillä on eroa, painetut tiedot ovat
aina voimassa.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
HUOM
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi
aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai
paikallisten lakien ja määräysten kanssa.
Älkää vaihtako järjestelmään vaikeasti
ymmärrettävää kieltä, koska tämä voi vaikeuttaa palaamista taaksepäin valikkorakenteessa.
Käyttöopas keskinäytössä
Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössä2.
Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä, josta pääsee joissakin tapauksissa
myös kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen.
Käyttöoppaan tietoihin pääsee suoraan käyttöoppaan aloitussivulta tai sen päävalikon
kautta.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Käyttöopas
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 22)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 23)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
Päänäkymä ja painike käyttöoppaalle.
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä
alas keskinäytössä ja painakaa Käyttöopas.
2 Koskee
useimpia markkina-alueita.
}}
19
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Kontekstuaalinen käyttöopas
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
(s. 20)
•
Navigointi keskinäytön näkymissä
(s. 115)
•
Sovellusten lataaminen (s. 517)
Liikkuminen keskinäytön
käyttöoppaassa
Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan siirtyä
auton keskinäytön päänäkymästä. Sisältöä
voidaan etsiä ja eri osiot on järjestetty siten,
että niissä on helppo liikkua.
Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisen käyttöoppaan
painike.
Kontekstuaalinen käyttöopas on oikotie käyttöoppaan artikkeliin, jossa kuvaillaan näytössä
näytettävä aktiivinen toiminto. Kun kontekstuaalinen käyttöopas on käytössä, se näytetään
kohdan Käyttöopas oikealla puolella päänäkymässä.
Painamalla kontekstuaalista käyttöopasta kerran voitte siis siirtyä näytössä näkyvään sisältöön liittyvään käyttöoppaan artikkeliin. Jos
painatte esim. Navigoinnin käyttöohje, avataan navigointiin liittyvä artikkeli.
Tämä koskee vain tiettyjä sovelluksia autossa.
Ladatuista kolmansien osapuolten sovelluksista ei esimerkiksi päästä sovelluskohtaisiin
artikkeleihin.
20
Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.
–
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa
Käyttöopas.
On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi
käyttöoppaasta. Ne voidaan löytää osittain
käyttöoppaan aloitussivun ja osittain päävalikon kautta.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Valikon avaaminen päävalikossa
–
Painakaa
käyttöoppaan ylemmässä
luettelossa.
> Tällöin avautuu valikko, joka sisältää erilaisia valintoja tietojen löytämiseksi:
Aloitussivu
Siirtykää takaisin käyttöoppaan aloitussivulle painamalla
symbolia.
Luokat
Omistajan käsikirjan artikkelit
on strukturoitu pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama
artikkeli voi esiintyä useassa
sopivassa kategoriassa, jotta
se löytyy helpommin.
1.
Valitut artikkelit
Painakaa symbolia siirtyäksenne sivulle, jossa on linkkejä tiettyihin artikkeleihin,
jotka voi olla hyödyllistä lukea
auton tavallisiin toimintoihin
tutustumiseksi. Artikkeleihin
voidaan päästä myös kategorioiden kautta, mutta ne on koottu tänne
nopeampaa pääsyä varten. Painakaa artikkelia
lukeaksenne sen kokonaan.
Ulkopuolen ja sisustan hotspot-kohteet
Auton ulkopuolen ja sisäpuolen katsauksellisia kuvia. Eri
osat on osoitettu hotspotkohteilla, jotka johtavat
eteenpäin auton kyseisiä osia
koskeviin artikkeleihin.
Painakaa painiketta Kategoriat.
> Pääkategoriat esitetään luettelossa.
2. Painakaa yhtä pääkategoriaa ( ).
> Luettelo alakategorioineen ( ) ja artikkeleineen ( ) esitetään.
3. Painakaa artikkelia sen avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
2. Painakaa yhtä hotspot-kohdetta.
> Aluetta koskevan artikkelin otsikko näytetään.
3. Painakaa otsikkoa artikkelin avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
Suosikit
Siirtykää suosikeiksi tallennettuihin artikkeleihin painamalla tätä symbolia. Painakaa
artikkelia lukeaksenne sen
kokonaan.
Artikkeleiden tallentaminen suosikeiksi tai
poistaminen suosikeista
Tallentakaa artikkeli suosikiksi painamalla
merkkiä
oikeassa yläkulmassa, kun artikkeli
on avoinna. Kun artikkeli on tallennettu suosikiksi, tähti on täytetty: .
Painakaa tähteä ko. artikkelissa tämän poistamiseksi suosikeista.
Video
1.
Painakaa Ulkopuoli- tai Sisusta-painiketta.
> Ulkopuolen tai sisustan kuvia esitetään
ns. sijoitetuilla hotspot-kohteilla. Hotspot vie artikkeleihin auton ko. osasta.
Pyyhkäiskää vaakasuoraan näytön yli
kuvien selaamiseksi.
Siirtykää auton eri toimintoja
kuvaaviin lyhyisiin ohjevideoihin painamalla tätä symbolia.
}}
21
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Tiedotuksia
Painakaa symbolia saadaksenne tietoa siitä, mikä käyttöoppaan versio autossa on
käytettävissä, sekä muuta
hyödyllistä tietoa.
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
daan etsiä ja eri osiot on järjestetty siten, että
niissä on helppo liikkua.
Käyttöopas on olemassa mobiilisovelluksena3
ja se on saatavissa sekä App Store- että
Google Play -myymälästä. Sovellus sopii sekä
älypuhelimiin että tabletteihin.
Päävalikon hakutoiminnon
käyttäminen
1.
Painakaa
käyttöoppaan päävalikossa.
Näppäimistö tulee näkyviin näytön alaosassa.
2. Syöttäkää hakusana, esim. "turvavyö".
> Ehdotuksia artikkeleista ja kategorioista
esitetään kirjainten syöttämisen myötä.
3. Siirtykää artikkeliin tai kategoriaan painamalla sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Keskinäytön näppäimistö (s. 126)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
Käyttöopas voidaan ladata
mobiilisovelluksena App
Store - tai Google Play -myymälässä. QR-koodi tässä vieressä vie suoraan sovellukseen, etsikää muutoin
"Volvon käyttöopasta" App
Store - tai Google Play -myymälästä.
Sovelluksessa on video sekä ulkopuolen että
sisustan kuvia, joissa auton eri osia on osoitettu ns. hotspot-kohteilla, jotka johtavat edelleen artikkeleihin ko. alueesta. Sisältöä voi-
3 Tietyt
22
mobiililaitteet.
Mobiilisovellus on saatavissa sekä App Store- että
Google Play -myymälöistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
Volvo Cars -yhtiön koti- ja tukisivustolla on
autoa koskevia lisätietoja.
Tuki internetissä
Menkää osoitteeseen https://
www.volvocars.com/intl/support käydäksenne sivulla. Tukisivu on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
Täällä on tukea sellaiselle, joka koskee esim.
internetiin yhdistettyjä palveluita ja toimintoja,
Volvo On Call*, navigointijärjestelmää* ja
sovelluksia. Video ja portaittaiset ohjeet selittävät eri menettelyjä, esim. kuinka auto yhdistetään internetiin matkapuhelimen kautta.
Ladattava informaatio
Kartat
Jos autossa on Sensus Navigation tukisivustolta on mahdollista ladata karttoja.
Käyttöopas PDF-muodossa
Käyttöopas on saatavana ladattavaksi PDFmuodossa. Valitkaa automalli ja vuosimalli
ladataksenne haluamanne oppaan.
Yhteys
Tukisivulla ovat asiakastuen ja lähimmän
Volvon jälleenmyyjän yhteystiedot.
Kirjautukaa Volvo Cars -yhtiön
kotisivulle
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus ja
kirjautukaa www.volvocars.com web-sivustolle. Siellä on tietoja mm. huolloista, sopimuksista ja takuista. Sivustolla on myös tietoja
autoon sopivista mallikohtaisista lisävarusteista ja ohjelmistoista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 28)
Käyttöoppaan lukeminen
Tutustukaa uuteen autoonne lukemalla käyttöopas jo ennen ensimmäistä ajomatkaa.
Käyttöoppaan lukeminen on tapa tutustua
uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä, kuinka
autoa tulee käsitellä eri tilanteissa ja oppia
hyödyntämään auton kaikkia hienouksia. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöoppaan tarkoitus on kuvailla kaikki Volvoon saatavina olevat toiminnot ja lisä- ja
valinnaisvarusteet. Sitä ei ole tarkoitettu
takuuksi siitä, että kaikki nämä toiminnot ja
lisävarusteet sisältyvät jokaiseen autoon. Jotkut termit voivat poiketa myynnissä, markkinoinnissa ja mainosmateriaaleissa käytetyistä
termeistä.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotteitamme. Muutokset voivat
aiheuttaa sen, että käyttöoppaan tiedot,
kuvaukset ja kuvat eroavat auton varustelusta.
Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin
ilman edeltävää ilmoitusta.
Älkää poistako käyttöopasta autosta – ongelmatapauksessa tarvitsette sen sisältämiä tarpeellisia tietoja siitä, mistä ja miten ammattitaitoista apua on saatavissa.
© Volvo Car Corporation
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
23
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Valinnais-/lisävarusteet
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa
selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla
asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita
(jälkiasennettuja varusteita).
HUOM
Omaisuusvahinkojen vaara
Huom.-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä,
jotka helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
Kaikki valinnais-/lisävarusteiden julkaisuhetkellä tunnetut tyypit on merkitty asteriskilla:*.
Tarrat
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja
kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Henkilövahinkojen vaara
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on välittää selkeällä tavalla tärkeää tietoa.
Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen
varoituksia/tietoa.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka
voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitustekstit ilmoittavat loukkaantumisvaarasta.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit ilmoittavat materiaalivahinkojen vaarasta.
24
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja tai menehtymisen,
jos varoitusta ei huomioida.
* Valinnais-/lisävaruste.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Tiedotuksia
auton ulkonäköä varustelutasosta ja markkinaalueesta riippuen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 22)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 23)
Käyttöopas ja ympäristö
Käyttöopas on painettu valvotuista metsistä
tuotetulle paperille.
Forest Stewardship Council (FSC)® -symboli
osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon käytetty paperimassa on peräisin FSC®sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/
kuva mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
(s. 30)
Kuvat ja videot
Jotkut käyttöoppaassa käytetyistä kuvista ja
videoista ovat kaaviomaisia ja niiden tarkoitus
on antaa kokonaiskuva tai esimerkki jostain
tietystä toiminnosta. Ne eivät ehkä vastaa
25
VOLVO-AUTONNE
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID
Volvo ID on henkilökohtainen tunnus, jonka
avulla voitte käyttää useita palveluja samalla
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
HUOM
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä ja riippuvat varustetasosta
sekä markkina-alueesta.
Volvo ID luodaan autossa, osoitteessa
volvocars.com tai Volvo On Call -sovelluksessa1.
Kun Volvo ID on rekisteröity autoon, useita
palveluja on käytettävissä. Samassa autossa
voidaan käyttää useita Volvo ID:itä, ja useita
autoja voidaan myös yhdistää samaan Volvo
ID:hen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Esimerkkejä palveluista:
•
Volvo On Call -sovellus* – valvokaa autoanne puhelimenne avulla. Voitte esimerkiksi tarkistaa polttoainemäärän, näyttää
lähimmän huoltoaseman ja lukita auton
etäältä.
•
Send to Car – lähettäkää osoitteita verkon
karttapalveluista suoraan autoon.
•
Huollon ja korjauksen varaaminen – rekisteröikää korjaamo/jälleenmyyjä osoitteessa volvocars.com ja varatkaa huolto
suoraan autosta.
•
Volvo ID -tunnuksen luominen ja rekisteröinti (s. 28)
•
Huollon ja korjauksen varaaminen
(s. 621)
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
On mahdollista luoda Volvo ID -tunnus eri
tavoin. Jos Volvo ID -tunnus luodaan osoitteessa volvocars.com tai Volvo On Call sovelluksella2, pitää Volvo ID -tunnus myös
rekisteröidä autoon, jotta erilaisia Volvo ID palveluja on mahdollista käyttää.
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo ID sovelluksen avulla
1. Ladatkaa sovellus Volvo ID kohteesta
Latauskeskus keskinäytön sovellusnäkymässä.
2. Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3. Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään
automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu ja tunnus
on automaattisesti rekisteröity autoon.
Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.
HUOM
Jos jonkin palvelun (esim. Volvo On Call)
käyttäjätunnus/salasana vaihdetaan, se
vaihtuu automaattisesti myös muiden palveluiden osalta.
1
28
Teille, jolla on Volvo On Call*.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo Carsin
kotisivulla
1. Valitkaa osoite www.volvocars.com ja kirjautukaa3 oikeassa yläreunassa näkyvällä
kuvakkeella. Valitkaa Volvo ID -tunnuksen
luominen.
2. Ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3. Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään
automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo On
Call -sovelluksen4 avulla
1. Ladatkaa viimeisin Volvo On Call -sovelluksen versio puhelimeen5.
2. Valitkaa Volvo ID:n luonti.
3. Verkkosivu avautuu Volvo ID:n luomista
varten. Täyttäkää pyydetyt tiedot.
6. Ilmoitus lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen. Voitte aktivoida Volvo ID:n
napsauttamalla sähköpostiviestissä olevaa
linkkiä.
> Nyt Volvo ID on valmis käyttöön.
Volvo ID-tunnuksenne rekisteröinti
autoon
Jos Volvo ID -tunnus luotiin netin kautta tai
Volvo On Call-sovelluksella, rekisteröikää se
autoon:
1.
Jos sitä ei ole vielä tehty, ladatkaa sovellus
Volvo ID keskinäytön sovellusnäkymän
kohteesta Latauskeskus.
3. Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään
automaattisesti Volvo ID -tunnukseenne
kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnuksenne on nyt rekisteröity autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Volvo ID (s. 28)
Sovellusten lataaminen (s. 517)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 619)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
HUOM
Sovellusten lataamista varten pitää auton
olla yhdistettynä internetiin.
2. Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää
Volvo ID -tunnuksenne/sähköpostiosoitteenne.
4. Merkitkää ehtojen hyväksyntäruutu.
5. Painakaa painiketta, joka luo teille Volvo
ID:n.
2 Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.
3 Saatavana tietyillä markkina-alueilla.
4 Autot, joissa on Volvo On Call*.
5 Noudettavissa esim. Apple App Storen
tai Google Playn kautta.
* Valinnais-/lisävaruste.
29
VOLVO-AUTONNE
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
Volvo Car Corporation työskentelee jatkuvasti
turvallisempien ja tehokkaampien tuotteiden
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo
Cars -yhtiön ydinarvoista ja se ohjaa kaikkea
toimintaa. Ympäristötyö lähtee auton koko
elinkaaresta ja ottaa huomioon sillä olevan
ympäristövaikutuksen, suunnittelusta romutukseen ja kierrätykseen. Volvo Cars -yhtiön
perusperiaatteena on, että jokaisella käyttöön
otettavalla uudella tuotteella pitää olla pienempi ympäristövaikutus kuin tuotteella, jonka
se korvaa.
Yksi Volvon ympäristötyön tuloksista on
tehokkaampien ja vähemmän saastuttavien
vetojärjestelmien Drive-E kehittäminen. Henki-
30
ja ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen
ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
lökohtainen ympäristö kuuluu myös Volvon
vaalimiin seikkoihin - esimerkiksi ilmastointilaitteen ansiosta ilma Volvon sisällä on puhtaampaa kuin sen ulkopuolella.
Volvonne täyttää tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset. Kaikkien Volvon valmistusyksiköiden pitää olla ISO 14001 -sertifioituja,
mikä tukee järjestelmällistä työtä toiminnan
ympäristökysymysten kanssa. Tämä johtaa jatkuviin parannuksiin vähenevän ympäristövaikutuksen suhteen. ISO-sertifikaatin omaaminen tarkoittaa myös, että voimassa olevia
ympäristölakeja ja määräyksiä noudatetaan.
Volvo asettaa lisäksi vaatimuksia sille, että
myös yhteistyökumppanit täyttävät nämä vaatimukset.
Polttoaineenkulutus
Koska suuri osa auton kokonaisympäristövaikutuksesta syntyy sitä käytettäessä, painopiste Volvo Cars -yhtiön ympäristötyössä on
polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidipäästöjen
ja ilman muiden epäpuhtauksien vähentämisessä. Volvon autoilla on omissa luokissaan
kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi
polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät
hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
VOLVO-AUTONNE
Myötävaikuttaminen parempaan
ympäristöön
Energiatehokas ja vähäkulutuksinen auto voi
osaltaan vähentää ympäristövaikutusta ja
lisäksi auton omistajan kustannuksia. Kuljettajana on helppo itse vähentää polttoaineenkulutusta ja siten sekä säästää rahaa että myötävaikuttaa parempaan ympäristöön – tässä
muutamia ohjeita:
•
Suunnitelkaa tehokas keskinopeus. Yli
80 km/h:n (n. 50 mph) ja alle 50 km/h:n
(n. 30 mph) ajonopeudet lisäävät energiankulutusta.
•
Noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia auton huolto- ja hoitovälejä.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
•
Ajomatkan suunnittelu - monet tarpeettomat pysähtymiset ja epätasainen nopeus
lisäävät polttoaineenkulutusta.
•
Esi-ilmastoinnin käyttö* ennen kylmäkäynnistystä - tämä parantaa käynnistyvyyttä ja
vähentää kulumista kylmällä säällä. Moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä pienentää kulutusta ja vähentää päästöjä.
Muistakaa käsitellä ympäristölle vaarallisia jätteitä, kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka tämän
tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Ilmansuodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn
matkustamoon ilmanoton kautta.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System (IAQS)* varmistaa, että sisään tuleva ilma
on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä puhdistaa matkustamon ilman
epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt,
typpioksidit ja maanpinnan otsoni. Jos
ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja
ilmaa kierrätetään uudelleen. Tällainen tilanne
voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä,
jonoissa tai tunneleissa.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package
(CZIP) -järjestelmää*, joka käsittää myös toiminnon, joka saa puhaltimen käynnistymään
avattaessa auton lukitus etäavaimella.
Sisusta
Volvon sisustuksessa käytettävä materiaali on
tarkoin valittua ja sen on testattu olevan viihtyisää ja miellyttävää. Jotkin yksityiskohdat on
tehty käsin, esim. ohjauspyörän saumat
ommellaan käsin. Sisätila on tarkistettu, ettei
se eritä voimakasta tuoksua tai aineita, jotka
aiheuttaisivat ongelmia joutuessaan tekemisiin
esim. voimakkaan lämmön tai valon kanssa.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte myös
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte
Volvon teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja hoidon, siitä tulee Volvon järjestelmän
osa. Volvo asettaa vaatimuksia sille, kuinka
korjaamotilojen pitää olla suunniteltuja, jotta
estetään jätteiden ja päästöjen joutuminen
ympäristöön. Korjaamohenkilöstöllä on tiedot
ja työkalut, joita tarvitaan hyvään ympäristöstä
huolehtimiseen.
Kierrätys
Koska Volvo toimii elinkaarinäkökulman perusteella, on myös tärkeää, että auto kierrätetään
ympäristön kannalta oikealla tavalla. Melkein
koko auto voidaan kierrättää. Auton viimeistä
omistajaa pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
31
VOLVO-AUTONNE
||
32
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 698)
•
•
Taloudellinen ajo (s. 476)
•
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 25)
Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 237)
Ilmanlaatu (s. 211)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
IntelliSafe – kuljettajan tukea ja
turvallisuutta
IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuuteen liittyvä ajattelutapa. IntelliSafe koostuu useista järjestelmistä6 ja sen tavoitteena
on tehdä ajamisesta turvallisempaa, ehkäistä
vahinkoja ja suojata matkustajia ja muita tielläliikkujia.
VAROITUS
Toiminnot ovat täydentäviä apuvälineitä, ne
eivät selviä kaikista tilanteista kaikissa olosuhteissa.
Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
Tukeminen
Seuraavat IntelliSafe-toiminnot auttavat kuljettajaa ajamaan autolla turvallisemmin.
•
•
•
•
•
•
•
Automaattiset kaukovalot
Tunnelin havaitseminen
Pilot Assist
Cross Traffic Alert*
Blind Spot Information*
Pysäköintitutka*
Aktiivinen pysäköintitutka*
6 Jotkut järjestelmistä
7 All Wheel Drive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pysäköintiapukamera*
•
Liikennemerkki-informaatio*
HUOM
Elektroninen vakautuksen säätö
Lukekaa kutakin järjestelmää käsittelevät
erilliset osat, jotta ymmärrätte toiminnot
täysin ja olette tietoinen tärkeistä varoituksista.
Roll Stability Control
Nopeudenrajoitin*
Vakionopeudensäädin
Mukautuva nopeudensäädin*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Neliveto7
Turvatyynyt
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Automaattiset kaukovalot (s. 159)
Turvallisuus (s. 44)
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Ennalta ehkäiseminen
Seuraavat IntelliSafe-toiminnot auttavat kuljettajaa välttämään onnettomuudet.
• City Safety
• Etäisyysvaroitus*
• Kaista-avustin
• Törmäyksen välttäm. avustin
Suojelu
Seuraavat yhteisvaikutteiset IntelliSafe-toiminnot suojaavat kuljettajaa ja matkustajia tietyissä tilanteissa onnettomuuden tapahtuessa.
•
•
•
Whiplash Protection System
Pedestrian Protection System
Turvavyönkiristimillä varustetut turvavyöt
on asennettu vakiona, toiset ovat valinnaisvarusteita. Tämä voi vaihdella markkina-alueesta, mallivuodesta ja automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
33
VOLVO-AUTONNE
Sensus – yhteyden
muodostaminen ja viihde
Sensus mahdollistaa erityyppisten sovellusten käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.
Tämä on Sensus
Sensus tarjoaa älykkään rajapinnan ja yhteyden digitaaliseen maailmaan. Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa asianmukaisen
tuen, informaation ja ylläpidon saamisen, kun
niitä tarvitaan, kuljettajaa häiritsemättä.
sen mukaan, kuinka kuljettajan tulee priorisoida se.
Sensus käsittää autossa kaikki ratkaisut, joilla
on tekemistä ylläpidon, yhteyden muodostamisen, navigoinnin* sekä kuljettajan ja auton
välisen käyttäjärajapinnan kanssa. Juuri
Sensus mahdollistaa kommunikaation Teidän,
autonne ja ympäröivän maailman välillä.
Informaatiota, kun sitä tarvitaan,
missä sitä tarvitaan
Auton eri näytöt antavat tietoja oikeassa tilanteessa. Informaatiota esitetään eri paikoissa
34
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Erityyppiset tiedot esitetään eri näytöissä riippuen siitä, kuinka tiedot tulee priorisoida.
Head-up-näyttö*
Head-up-näyttö näyttää tietyt tiedot, joihin
kuljettajan täytyy reagoida mahdollisimman
pian. Ne voivat käsitellä esim. liikennevaroituk-
sia, tietoja nopeudesta ja navigoinnista*. Myös
liikennemerkki-informaatio ja tulevat puhelut
näytetään Head-up-näytössä. Sitä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla
ja keskinäytöstä.
Kuljettajan näyttö
12-tuumainen* kuljettajan näyttö.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
35
VOLVO-AUTONNE
||
Monia auton päätoiminnoista ohjataan keskinäytöstä, kosketusnäytöstä, joka reagoi kosketukseen. Fyysisten painikkeiden ja säätimien
määrä autossa on tämän vuoksi vähäinen.
Näyttöä voidaan käsitellä käsineet kädessä tai
paljain käsin.
Täältä ohjataan esim. ilmastointilaitetta, viihdejärjestelmää ja istuimen asentoa*. Keskinäytössä esitettävää informaatiota voi kuljettaja
tai joku muu autossa käsitellä tilaisuuden tullen.
8-tuumainen kuljettajan näyttö.
Kuljettajan näyttö esittää tietoja mm. nopeudesta ja esim. tulevista puheluista tai tietoja
toistettavasta kappaleesta. Sitä käsitellään
ohjauspyörän kahdella painikesarjalla.
Keskinäyttö
Puheohjausjärjestelmä
Puheohjausjärjestelmää voidaan käyttää ilman, että kuljettajan tarvitsee irrottaa
käsiä ohjauspyörästä. Järjestelmä kykenee ymmärtämään
luonnollista puhetta. Käyttäkää puheohjausta esimerkiksi
kappaleen toistamiseen, puhelimella soittamiseen, lämpötilan nostamiseen tai teksti-ilmoituksen lukemiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
36
Head-up-näyttö* (s. 143)
Kuljettajan näyttö (s. 82)
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
Puheohjaus (s. 146)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
Internet-yhteyden jakaminen autosta
Wi-Fi-yhteyspisteen kautta (s. 554)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Ohjelmistopäivitykset
Datan tallennus
Jotta Te Volvon asiakkaana saatte parhaan
mahdollisen kokemuksen autostanne, Volvo
kehittää jatkuvasti auton järjestelmiä ja tarjoamiaan palveluja.
Valtuutetun Volvo-jälleenmyyjän luona voitte
huollon yhteydessä päivittää Volvonne ohjelmiston uusimpaan versioon. Uusimman ohjelmistopäivityksen myötä voitte hyötyä saatavina olevista parannuksista, mukaan lukien
aiempien ohjelmistopäivitysten mukana tulleet
parannukset.
Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä tietyt
käyttöä, toiminnallisuutta ja vaaratilanteita
koskevat tiedot rekisteröidään.
Autot, joissa on VCM High8, voivat kerätä tietoa auton turvallisuustoiminnoista ja muista
auton toiminnoista. Tietoa kerätään tuotekehittelyä, laadunseurantaa ja turvallisuustyötä
varten sekä auton laadun valvonnan ja sen turvallisuustoimintojen parantamiseksi. Tiedonkeruu liittyy myös Volvo Carsin takuuasioiden
käsittelyyn sekä lakisääteisten moottorin päästövaatimusten täyttämiseen.
Katsokaa osoitteesta https://
www.volvocars.com/intl/support lisätietoja
siitä, mitä päivityksiä on tullut, sekä vastauksia
yleisimpiin kysymyksiin.
HUOM
Toiminta päivityksen jälkeen voi vaihdella
markkina-alueen, mallin, mallivuoden ja
lisävarusteiden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sensus – yhteyden muodostaminen ja
viihde (s. 34)
•
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 619)
8 Vehicle
Connectivity Module
HUOM
Tiedonkeruun yhteydessä Volvo voi joutua
käyttämään pientä osaa auton datapohjasta, enintään 10 Mb/kuukausi.
Tässä autossa on varusteena "Event Data
Recorder" (EDR). Sen pääasiallinen tarkoitus
on rekisteröidä ja tallentaa tietoa liikenneonnettomuuden tai törmäystilanteiden yhteydessä sekä turvatyynyjen lauetessa tai auton
osuessa tiellä olevaan esteeseen. Tietojen
rekisteröinnin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten auton järjestelmät toimivat
tällaisissa tilanteissa. EDR on suunniteltu tallentamaan auton dynamiikkaan ja turvajärjes-
telmiin liittyvää tietoa lyhyen aikaa, yleensä
enintään 30 sekuntia.
Tämän auton EDR on suunniteltu tallentamaan
liikenneonnettomuuksissa tai törmäystilanteissa seuraaviin seikkoihin liittyvää tietoa:
•
•
•
•
Miten auton eri järjestelmät toimivat;
Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt kiinnitettyinä/kiristettyinä;
Kuljettajan kaasu- ja jarrupolkimen käyttö;
Auton ajonopeus.
Nämä tiedot voivat auttaa ymmärtämään ne
olosuhteet, joissa liikenneonnettomuuksia
tapahtuu ja vaurioita syntyy. EDR tallentaa tietoa vain vakavissa törmäystilanteissa – normaaleissa ajo-olosuhteissa EDR ei tallenna
mitään tietoa. Järjestelmä ei myöskään tallenna tietoa siitä, kuka autoa ajaa, eikä törmäyksen tai vaaratilanteen maantieteellistä
tapahtumapaikkaa. Muut tahot, kuten esimerkiksi poliisiviranomaiset, voivat sitä vastoin
hyödyntää tallennettua tietoa yhdessä liikenneonnettomuudessa rutiininomaisesti kerättävien henkilöiden tunnistustietojen kanssa. Tallennettujen tietojen tulkitsemiseen tarvitaan
erikoisvarustus ja pääsy joko autoon tai
EDR:ään.
EDR:n lisäksi autossa on useita tietokoneita,
joiden tarkoituksena on jatkuvasti valvoa ja
}}
37
VOLVO-AUTONNE
tarkastaa auton toimintoja. Ne voivat tallentaa
tietoa normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta
ennen kaikkea silloin, jos ne rekisteröivät
auton käyttöä ja toimintaa koskevan vian tai
jos auton aktiiviset kuljettajan tukitoiminnot
aktivoituvat (esim. City Safety ja automaattinen jarrutustoiminto).
Mekaanikot tarvitsevat osan tallennetuista tiedoista huollon ja kunnostuksen tekemiseen
voidakseen diagnosoida ja korjata autossa
mahdollisesti esiintyvät viat. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan myös siihen, että Volvo pystyy
täyttämään lakien ja viranomaisten asettamat
oikeudelliset vaatimukset. Autoon rekisteröidyt
tiedot säilyvät sen tietokoneissa auton huoltoon tai korjaukseen asti.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi rekisteröityjä
tietoja voidaan käyttää kootusti myös tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin Volvo-autojen turvallisuuden ja laadun jatkuvaa parantamista varten.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Kansallisiin lakiin ja määräyksiin perustuen Volvo voidaan sitä vastoin velvoittaa luovuttamaan
tämäntyyppiset tiedot poliisi- tai muille viranomaisille, joilla voi olla laillinen oikeus saada ne
käyttöönsä. Jotta tallennettua tietoa voidaan
lukea ja tulkita, tarvitaan erityinen varustus,
joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen
tehneillä korjaamoilla on käytettävissä. Volvo
38
vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon
yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja että
niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja että
käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset.
Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Palveluita koskevat ehdot
Volvo tarjoaa palveluita, jotka auttavat parantamaan auton turvallisuutta ja mukavuutta.
Palvelut kattavat kaiken avusta hätätilanteissa
navigointiin ja erilaisiin viihdepalveluihin asti.
Ennen kuin käytätte palveluja, lukekaa ehtoja
koskevat tukitiedot osoitteesta
www.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asiakkaiden yksityisyyden suoja (s. 39)
VOLVO-AUTONNE
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
Volvo kunnioittaa ja suojelee kaikkien verkkosivuillamme käyvien henkilöiden yksityisyyttä.
Nämä periaatteet koskevat asiakastietojen ja
henkilötietojen käsittelyä. Tarkoituksena on
antaa nykyisille, aikaisemmille ja potentiaalisille asiakkaille yleiskäsitys seuraavista:
•
Edellytykset, joiden perusteella keräämme
ja käsittelemme henkilötietojanne.
•
•
•
Henkilötietotyypit, joita keräämme.
Syy henkilötietojen keräämiseen.
Miten käsittelemme henkilötietojanne.
Lisätietoja periaatteista on tukitiedoissa osoitteessa www.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 556)
Palveluita koskevat ehdot (s. 38)
Datan tallennus (s. 37)
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja
lisävarusteista
VAROITUS
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta käytöstä sekä lakien ja määräysten
noudattamisesta.
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan
Volvon hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja
kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Tässä käyttöoppaassa kuvattu lisävalinta tai
lisävaruste on merkitty asteriskilla (*). Jos
olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Auton huolto ja kunnossapito on myös tärkeää tehdä Volvon suositusten mukaisesti
käyttöoppaiden sekä huolto- ja takuukirjan
ohjeita noudattaen.
Jos auton antamat tiedot poikkeavat painettujen käyttöoppaiden tiedoista, painetut
tiedot ovat aina etusijalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lisävarusteiden asennus (s. 40)
Varusteiden kytkeminen auton diagnoosiliittimeen (s. 40)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
39
VOLVO-AUTONNE
Lisävarusteiden asennus
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan
Volvon hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
• Volvon toimittamat alkuperäisvarusteet on
testattu perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa niiden yhteensopivuus auton muiden järjestelmien kanssa ja täyttää siten
suorituskyvylle, turvallisuudelle ja päästöjen valvonnalle asetetut vaatimukset.
Lisäksi Volvon kouluttama ammattitaitoinen huoltomekaanikko tietää, mihin kohtaan autossa lisävarusteen saa ja ei saa
asentaa. Kysykää aina ensin Volvon kouluttaman ammattitaitoisen huoltomekaanikon mielipidettä, ennen kuin alatte asentaa mitään lisävarusteita autoonne.
40
•
Lisävarusteita, joita Volvo ei ole hyväksynyt, ei ehkä ole testattu niin, että voidaan
olla varma niiden yhteensopivuudesta
autonne järjestelmien kanssa.
•
Jos autoon asennetaan lisävaruste, jota
Volvo ei ole testannut, ja työn tekee muu
kuin ammattitaitoinen mekaanikko, se voi
vaikuttaa haitallisesti auton tiettyihin suorituskyky- ja turvajärjestelmiin.
•
Uuden auton takuu saattaa raueta, jos lisävaruste asennetaan muulla kuin hyväksy-
tyllä tavalla tai jos asennus tehdään virheellisesti. Tarkempia takuuta koskevia tietoja on auton huolto- ja takuukirjassa.
Volvo ei ole missään vastuussa kuolemantapauksista, henkilövahingoista tai kustannuksista, joita voi seurata muun kuin alkuperäisvarusteen asennuksesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista (s. 39)
Varusteiden kytkeminen auton
diagnoosiliittimeen
Ohjelmistojen tai vianmääritystyökalujen virheellinen kytkeminen tai asentaminen voi vaikuttaa negatiivisesti auton elektroniikkajärjestelmään.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan
Volvon hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
Diagnoosiulosotto (On-board Diagnostic -liitäntä,
OBDII) kojelaudan alla kuljettajan puolella.
VOLVO-AUTONNE
HUOM
Volvo Cars ei ota vastuuta seurauksista, jos
On-board Diagnostic -liitäntään (OBDII) liitetään asiaankuulumaton varuste. Tätä liitäntää saavat käyttää ainoastaan koulutetut ja pätevät Volvo-huoltoasentajat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista (s. 39)
Auton valmistenumeron
näyttäminen
Otettaessa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään
esim. Volvo On Call -tilausta koskevissa asioissa tarvitaan auton valmistenumero (VIN9).
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmätiedot Ajoneuvon
tunnusnumero.
> Auton tunnistenumero näytetään.
VIN-numeron saa selville myös
9 Vehicle
•
huolto- ja takuukirjan ensimmäiseltä
sivulta
•
•
auton rekisteriotteesta
VIN on suunnilleen samassa paikassa kaikissa malleissa.
katsomalla VIN-numeron kojetaulusta
auton tuulilasin läpi.
Identification Number
41
VOLVO-AUTONNE
Kuljettajan huomion
herpaantuminen
VAROITUS
Kuljettaja on vastuussa omasta ja auton matkustajien turvallisuudesta sekä omalta osaltaan muiden tieliikenteessä olevien turvallisuudesta. Tähän vastuuseen kuuluu myös
huomion herpaantumisen välttäminen siten,
että kuljettaja ei tee toimenpiteitä, jotka eivät
liity auton käsittelyyn liikenteessä.
Uusi Volvonne on tai voi olla varustettu monipuolisilla viihde- ja kommunikaatiojärjestelmillä. Sellaisia ovat esimerkiksi handsfree-toiminnolla varustetut matkapuhelimet, navigointijärjestelmät ja äänentoistojärjestelmät useine
toimintoineen. Lisäksi mukana saattaa olla
muita kannettavia elektronisia viihdelaitteita.
Oikealla ja turvallisella tavalla käytettyinä ne
voivat monipuolistuttaa ajokokemusta. Väärällä tavalla käytettyinä ne voivat haitata kuljettajan huomiokykyä.
Volvo haluaa varmistaa ajamisen turvallisuuden joka tilanteessa ja siksi annamme tällaisista laitejärjestelmistä tiettyjä varoituksia.
Älkää koskaan käyttäkö tällaisia laitteita tai
auton muita toimintoja siten, että ne häiritsevät auton turvallista ajamista. Huomiokyvyn
menetys voi johtaa vakaviin onnettomuuksiin.
Tämän yleisen varoituksen lisäksi haluamme
antaa seuraavia neuvoja autossa käytettävien
uusien toimintojen suhteen:
42
•
Älkää koskaan käyttäkö matkapuhelinta ajon aikana pitämällä sitä kädessänne. Joillakin alueilla matkapuhelimen käyttäminen on kuljettajalta kielletty auton ollessa liikkeellä.
•
Jos autossa on navigointijärjestelmä,
matkasuunnitelman saa tehdä tai sitä
saa muuttaa vain auton ollessa pysäköity.
•
Älkää koskaan ohjelmoiko äänentoistojärjestelmää auton liikkuessa. Ohjelmoikaa radion pikavalinnat auton
ollessa pysäköity ja käyttäkää ohjelmoituja pikavalintoja, jotta radion käyttäminen on nopeampaa ja helpompaa.
•
Älkää käyttäkö kannettavaa tietokonetta tai kämmentietokonetta auton
liikkuessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ääni, media ja internet (s. 514)
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
Turvallisuus
VAROITUS
Auto on varustettu usealla turvajärjestelmällä,
jotka yhdessä suojaavat auton kuljettajaa ja
matkustajia onnettomuustilanteessa.
Autossa on useita antureita, jotka reagoivat
onnettomuudessa ja aktivoivat eri turvajärjestelmiä, esim. erityyppiset turvatyynyt ja turvavöiden esikiristimet. Onnettomuustilanteesta
(esim. törmäykset eri kulmista, ympäripyörähdys tai ulosajo) riippuen järjestelmät reagoivat
eri tavoin hyvän suojavaikutuksen tarjoamiseksi.
Jos varoitussymboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana ja kuljettajan näytössä näytetään viesti SRS-turvatyyny Huolla heti.
Aja korjaamoon, se on merkki siitä, että
jokin turvajärjestelmä ei toimi moitteettomasti. Volvo suosittelee ottamaan pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia auton eri turvajärjestelmiin.
Johonkin järjestelmään tehdyt virheelliset
toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Näiden lisäksi on myös mekaanisia turvajärjestelmiä, kuten Whiplash Protection System.
Auto on myös valmistettu siten, että suuri osa
törmäysvoimista jakautuu palkkien, tolppien,
lattian, katon ja korin muiden osien kesken.
Onnettomuuden jälkeen auton turvallisuustila
voidaan aktivoida, jos jokin auton tärkeistä toiminnoista on vaurioitunut.
Jos tarvittava varoitussymboli on
rikki, yleinen varoitussymboli syttyy
sen sijasta ja kuljettajan näytössä
näytetään sama ilmoitus.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
syttyy, kun auton sähköjärjestelmä
asetetaan jännitetilaan II. Symboli
sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos
auton turvallisuusjärjestelmä on kunnossa.
44
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuus raskauden yhteydessä
(s. 45)
•
•
•
Turvavyöt (s. 48)
Turvatyynyt (s. 52)
Whiplash Protection System (s. 45)
•
•
•
Pedestrian Protection System (s. 47)
Turvallisuustila (s. 59)
Lapsiturvallisuus (s. 61)
TURVALLISUUS
Turvallisuus raskauden yhteydessä
On tärkeää, että turvavyötä käytetään oikealla
tavalla raskauden aikana ja että raskaana
oleva kuljettaja sovittaa istuma-asentoaan.
(mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää helposti
ulottua ohjauspyörään ja polkimiin). Pyrkikää
saamaan vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Turvavyö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Turvavyöt (s. 48)
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 193)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) on
suojajärjestelmä, joka vähentää niskan retkahdusvammojen vaaraa. Järjestelmä koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta ja
istuintyynystä sekä järjestelmään sovitetusta
niskatuesta etuistuimissa.
WHIPS aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia
tekijöitä.
Kun WHIPS aktivoituu, etuistuinten selkänojat
kääntyvät taaksepäin ja istuintyynyt siirtyvät
alaspäin siten, että kuljettajan ja etumatkustajan istuma-asento muuttuu. Liike auttaa vaimentamaan osan voimista, jotka voivat aiheuttaa niskan retkahdusvammoja.
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten,
turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä
ja vatsan sivulla.
VAROITUS
WHIPS on turvavyön täydennys. Käyttäkää
aina turvavyötä.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla
– sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa
ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa
myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Istuma-asento
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin ja ohjauspyörä niin,
että hän pystyy hallitsemaan auton täysin
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
45
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos etuistuimet ovat olleet alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen
yhteydessä, istuimet pitää vaihtaa. Osa
istuinten suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka ne vaikuttaisivat vaurioitumattomilta.
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa
siten, että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja etuistuimen selkänojan väliin.
Jos takaistuimen selkänoja on kaadettu
alas, mahdollinen kuorma on kiinnitettävä
paikalleen, jotta se ei liu'u eteenpäin etuistuimen selkänojaa vasten mahdollisessa
törmäyksessä.
WHIPS ja lastenistuin
WHIPS ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen
tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 193)
Rear Collision Warning* (s. 380)
VAROITUS
Jos jokin takaistuimen selkänojista on
käännetty alas tai jos takaistuimella käytetään selkä menosuuntaan asennettua lasten turvaistuinta, vastaavaa etuistuinta on
siirrettävä eteenpäin, jotta se ei kosketa
alas käännettyä selkänojaa tai turvaistuinta.
Istuma-asento
Jotta WHIPS suojaa hyvin, kuljettajan ja matkustajien istuma-asennon on oltava oikea eikä
järjestelmän toiminta saa olla estynyt millään
tavalla.
Älkää sijoittako lattialle etuistuinten taakse tai alle tai
takaistuimelle mitään esineitä, jotka voivat estää
WHIPS-järjestelmän toiminnan.
46
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
ennen ajoonlähtöä.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman
lähellä niskatukea.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Pedestrian Protection System
Pedestrian Protection System (PPS) on järjestelmä, joka auttaa tietyissä etutörmäyksissä lieventämään jalankulkijan ja auton törmäystä.
Tietyissä etutörmäyksissä jalankulkijan kanssa
auton etuosan tunnistimet reagoivat ja järjestelmä aktivoituu.
PPS:n aktivoituessa tapahtuu seuraavaa:
•
•
Konepellin takaosa nousee.
Automaattinen hälytys lähetetään Volvo
On Call* -sovelluksen kautta.
Anturit ovat aktiivisia nopeuden ollessa n.
25-50 km/h (15-30 mph).
Tunnistimet on suunniteltu tunnistamaa törmäys kohteeseen, jolla on ihmisen jalkaa
muistuttavia ominaisuuksia.
HUOM
Liikenneympäristössä voi olla kohteita,
jotka antavat tunnistimille signaalin, joka
muistuttaa törmäystä jalankulkijaan. Törmättäessä tällaiseen kohteeseen on mahdollista, että järjestelmä aktivoituu.
VAROITUS
Älkää asentako mitään lisävarusteita tai
muuttako mitään keulassa. Auton keulaan
kohdistuneet vääränlaiset toimenpiteet voivat aiheuttaa järjestelmän vian ja vakavia
henkilövahinkoja sekä aineellisia vaurioita
autoon.
Volvo suosittelee alkuperäisten pyyhinvarsien käyttämistä ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttämistä.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
PPS on aktivoitunut tai järjestelmässä on syntynyt vika. Noudattakaa annettua suositusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuus (s. 44)
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun. Järjestelmään
tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat
aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
mahdollisten auton etuosan vaurioiden johdosta, jotta voidaan varmistaa, että auto on
ehjä.
* Valinnais-/lisävaruste.
47
TURVALLISUUS
Turvavyöt
VAROITUS
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä.
Jotta turvavyö suojaa hyvin, on tärkeää, että se
on tiukasti vartaloa vasten. Älkää kallistako
selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on
tarkoitettu suojaamaan normaalissa istumaasennossa.
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun
turvavyön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai
kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin, mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä
käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa
vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Turvallisuus (s. 44)
•
•
•
Turvavyönkiristin (s. 50)
•
Ovi- ja vyömuistutin (s. 51)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 48)
Turvavyön kiinnittäminen ja
irrottaminen
Varmistakaa, että kaikki matkustajat ovat
kiinnittäneet turvavyönsä ennen ajoonlähtöä.
Turvavyön kiinnittäminen
1.
Vetäkää turvavyötä hitaasti ulos ja katsokaa, ettei se ole kiertynyt tai vaurioitunut.
HUOM
Turvavyöllä on vyökela, joka lukittuu seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
vyö vedetään liian nopeasti ulos.
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä.
jos auto kallistuu voimakkaasti.
ajettaessa kaarteissa.
2. Lukitkaa vyö työntämällä sen lukkokieleke
sille tarkoitettuun vyölukkoon.
> Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
VAROITUS
Työntäkää turvavyön lukituskieleke aina
saman puolen turvavyön lukkoon. Turvavyöt ja turvavyölukot eivät muuten ehkä
toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla.
Vakavien vammojen vaara on olemassa.
48
TURVALLISUUS
3. Etuistuinten turvavöitä voidaan säätää pystysuunnassa.
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käyttöön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai
kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin, mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Vyön pitää olla olkapään päällä (ei alhaalla käsivarren
päällä).
Painakaa vyön kiinnike yhteen ja siirtäkää
vyötä ylös- tai alaspäin.
Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä tai
työntäkö turvavyön lukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja turvavyön lukot eivät tällöin ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla
tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
4. Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.
Asettakaa vyö mahdollisimman korkealle
ilman, että se hankaa kaulaa.
Turvavyön irrottaminen
1.
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja
antakaa sitten rulla vetää vyö sisään.
2. Jos turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään,
syöttäkää sitä sisään käsin siten, ettei se
jää roikkumaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan päällä).
•
•
•
Turvavyöt (s. 48)
Turvavyönkiristin (s. 50)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 51)
49
TURVALLISUUS
Turvavyönkiristin
Auto on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä ja sähkötoimisilla turvavyönkiristimillä, joiden tehtävänä on kiristää turvavyö
kriittisissä tilanteissa ja törmäystilanteissa.
Kriittisen tilanteen mentyä ohi turvavyö ja sähkötoiminen turvavyönkiristin palautetaan automaattisesti, mutta ne voidaan palauttaa myös
käsin.
TÄRKEÄÄ
Vakiomallinen turvavyönkiristin
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
Kaikki turvavyöt on varustettu vakiomallisilla
turvavyönkiristimillä.
Turvavyönkiristin tiukentaa turvavyötä riittävän
voimakkaan törmäyksen yhteydessä sitä käyttävän kiinnittämiseksi tehokkaammin paikalleen.
•
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi (s. 55)
•
•
City Safety™ (s. 305)
Rear Collision Warning* (s. 380)
VAROITUS
Kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyöt on varustettu sähköisellä turvavyönkiristimellä.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun
turvavyön.
Turvavyönkiristin toimii yhdessä ja voi aktivoitua kuljettajan tukijärjestelmien City Safety ja
Rear Collision Warning kanssa. Kriittisissä
tilanteissa, joita ovat esim. paniikkijarrutus,
ulosajo (esim. auto rullaa ojaan, nousee irti
maasta tai iskeytyy maastossa johonkin),
luisto tai törmäysvaara, turvavyönkiristimen
sähkömoottori voi tiukentaa turvavyötä.
50
Sähköisen turvavyönkiristimen palauttaminen (s. 51)
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Sähköiset turvavyönkiristimet
Sähköinen turvavyönkiristin auttaa sijoittamaan matkustajan paremmin, mikä vähentää
vaaraa iskeytymisestä auton sisäosia vasten
sekä parantaa turvajärjestelmien, kuten auton
turvatyynyjen, vaikutusta.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyöt (s. 48)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 48)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Sähköisen turvavyönkiristimen
palauttaminen
Sähköinen turvavyönkiristin on suunniteltu
palautumaan automaattisesti, mutta jos vyön
pitää jäädä kireälle, turvavyönkiristin voidaan
palauttaa manuaalisesti.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
Ovi- ja vyömuistutin
Turvavyömuistutin
Järjestelmä muistuttaa turvavöitä käyttämättömiä ottamaa turvavyö käyttöön, ja se varoittaa myös avoimesta ovesta, konepellistä tai
luukusta.
Kuljettajan näytön grafiikka
2. Vapauttakaa turvavyö ja kytkekää se sitten
uudelleen.
> Vyö ja sähköinen turvavyönkiristin
palautuvat.
VAROITUS
Valomuistutus kattokonsolissa.
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun
turvavyön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyönkiristin (s. 50)
Valomuistutus annetaan kattokonsolissa ja
varoitussymbolilla kuljettajan näytössä.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta, ajoajasta ja
ajomatkasta.
Grafiikka kuljettajan näytössä erityyppisillä varoituksilla. Oven ja takaluukun varoitusväri riippuu auton
nopeudesta.
Kuljettajan näytön grafiikka näyttää, millä
auton istuimilla matkustajat käyttävät turvavöitä ja millä istuimilla eivät käytä.
Samassa grafiikassa näytetään myös, jos
konepelti, takaluukku tai jokin ovi on auki.
Grafiikka kuitataan painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
Kuljettajan ja matkustajien turvavöitä koskeva
tila ilmoitetaan kuljettajan näytön grafiikassa,
kun jokin turvavöistä kiinnitetään tai irrotetaan.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Etuistuin
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla valo- ja äänimuistutus.
Turvavyöt (s. 48)
}}
51
TURVALLISUUS
||
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
•
•
Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Kuljettajan näytön grafiikka esitetään turvavöitä käytettäessä.
Muistuttaa valo- ja äänimuistutuksella,
että jokin turvavyö takaistuimella on kytketty pois ajon aikana. Muistutus lakkaa,
kun turvavyö jälleen kytketään.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Jos konepeltiä, takaluukkua, polttoainesäiliön
luukkua tai jotain ovea ei ole suljettu oikein,
kuljettajan näyttö esittää grafiikalla, mikä on
auki. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sulkekaa se, joka laukaisi varoituksen.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön infosymboli syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön varoitussymboli
syttyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
52
Turvavyöt (s. 48)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 48)
Turvatyynyt
Lauenneet turvatyynyt
Auto on varustettu kuljettajan ja matkustajan
turvatyynyillä sekä turvaverholla.
Jos jokin turvatyynyistä on lauennut, suositellaan seuraavaa:
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen
törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö
turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat
autoon kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja sopeuttaa sitten toimenpiteen
tämän mukaisesti siten, että mitään turvatyynyä ei laukaista tai yksi tai useampi turvatyyny laukaistaan.
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että se viedään kuljetusautolla
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon
teknisen palvelun annetaan hoitaa auton
turvajärjestelmän komponenttien vaihto.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
VAROITUS
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny
on lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa auton
hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa purkautuvan savun ja pölyn voimakas altistus voi aiheuttaa ärsytystä/
vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen syntyessä pese kylmällä vedellä. Myös nopea
täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin
kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja
palovaurioita.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli
on kastunut vedestä tai muusta nesteestä,
irrottakaa käynnistysakulle menevät johtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska
turvatyynyt voivat laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua. Volvo suosittelee, että se
kuljetutetaan valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 53)
Etumatkustajan turvatyyny (s. 54)
TURVALLISUUS
•
•
Sivuturvatyynyt (s. 57)
Kuljettajan turvatyynyt
Turvaverhot (s. 58)
Turvavyön täydennyksenä autossa on ohjauspyörän turvatyyny ja kuljettajan puolen polviturvatyyny1.
täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä
käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa
vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
VAROITUS
Ohjauspyörän turvatyyny ja
jan istuimella.
polviturvatyyny1
kuljetta-
Etutörmäyksessä turvatyynyt auttavat suojaamaan kuljettajan päätä, niskaa, kasvoja ja rintakehää sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny täyttyy/turvatyynyt täyttyvät. Turvatyyny vaimentaa autossa
oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun
turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen
aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn
1
Auto on varustettu polviturvatyynyllä vain tietyillä markkina-alueilla.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena
voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Ohjauspyörän turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on
merkintä AIRBAG.
}}
53
TURVALLISUUS
||
Polviturvatyynyn1 sijainti
Etumatkustajan turvatyyny
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
kojelaudan alaosaan kuljettajan puolelle. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puoleinen etuistuin on varustettu turvatyynyllä.
VAROITUS
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
Älkää asettako ja kiinnittäkö mitään esineitä polvien törmäyssuojalla varustetun
kojelaudan eteen tai päälle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
VAROITUS
Turvatyynyt (s. 52)
Etumatkustajan turvatyyny (s. 54)
Matkustajan puoleisen etuistuimen turvatyyny.
Etutörmäyksessä turvatyyny auttaa suojaamaan matkustajan päätä, niskaa, kasvoja ja
rintakehää sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny täyttyy. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
1
54
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä
käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa
vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Auto on varustettu polviturvatyynyllä vain tietyillä markkina-alueilla.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena
voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Etumatkustajan turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.
TURVALLISUUS
Matkustajan turvatyynyn tarra
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan
turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Matkustajan turvatyyny voidaan deaktivoida,
jos auto on varustettu vaihtokytkimellä,
Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Matkustajan paikan turvatyynyn vaihtokytkin
on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan
puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan
henkilövahingon.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu edellä olevan mukaisesti.
Matkustajan turvatyynyn*
aktivointi ja deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvatyynyt (s. 52)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 53)
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi (s. 55)
ON – turvatyyny on aktivoitu ja kaikki kasvot menosuuntaan istuvat matkustajat
(lapset ja aikuiset) voivat istua turvallisesti
etumatkustajan paikalla.
OFF - turvatyyny on deaktivoitu ja lapsi voi
istua selkä menosuuntaan asennetussa
lastenistuimessa turvallisesti matkustajan
paikalla.
* Valinnais-/lisävaruste.
}}
55
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
2. Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan Opainiketta.
Matkustajan turvatyynyn deaktivointi
Matkustajan turvatyynyn aktivointi
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää asennosta ON asentoon OFF.
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny pois Ole hyvä ja kuittaa.
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää asennosta OFF asentoon ON.
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny päällä Ole hyvä ja kuittaa.
> Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny
matkustajan paikalla edessä on aktivoitu.
VAROITUS
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään
virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään viesti ja kattokonsolissa seuraava
ilmoitus n. 6 sekuntia sen jälkeen, kun
auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
56
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, kun turvatyyny on aktivoitu.
Matkustajan turvatyynyn täytyy aina olla
aktivoituna, kun kasvot eteenpäin oleva
matkustaja (lapsi tai aikuinen) istuu etumatkustajan istuimella.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan
henkilövahingon.
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään
virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään viesti ja kattokonsolissa seuraava
ilmoitus n. 6 sekuntia sen jälkeen, kun
auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
TURVALLISUUS
2. Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan Opainiketta.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
Sivuturvatyynyt
Sivuturvatyynyt kuljettajan ja etumatkustajan
paikoilla toimivat rinnan ja lantion suojana
törmäyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
> Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on deaktivoitu.
VAROITUS
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla turvatyynyn ollessa
pois käytöstä.
Edellä mainitun ohjeen laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Turvavyönkiristin (s. 50)
Lastenistuin (s. 61)
Sivuturvatyynyt on asennettu etuistuinten selkänojien ulkosivuille kuljettajan ja etuistuimen
matkustajan lisäsuojaksi.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin
välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
}}
57
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Sivuturvatyynyjärjestelmään
tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat
aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Turvaverhot
Turvaverho, Inflatable Curtain (IC) auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päitä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten
törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
VAROITUS
Älkää asettako mitään esineitä istuimen
ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen tilaan,
koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän
tilaan.
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukut on tarkoitettu vain kevyille
päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten
esim. sateenvarjoille).
Volvo suosittelee käytettäväksi vain Volvon
hyväksymiä istuinsuojia. Muut istuinsuojat
voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
VAROITUS
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä
apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Sivuturvatyynyt ja lastenistuimet
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
58
Turvatyynyt (s. 52)
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Turvaverhojärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena
voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Turvaverho on asennettu pitkittäissuunnassa
sisäkaton molemmille puolille ja se suojaa kuljettajaa ja auton ulkoistuinpaikkojen matkustajia. Paneeleissa on merkintä IC AIRBAG.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy.
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että
käyttämään vain Volvon alkuperäisiä osia,
jotka on hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
VAROITUS
Jättäkää 10 cm (4 tuumaa) tilaa kuorman ja
sivuikkunoiden välille, jos auto kuormataan
ovien ikkunoiden yläreunan yläpuolelle.
Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon suojavaikutus saattaa estyä.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 52)
Turvallisuustila
VAROITUS
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun
törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin
turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Jos auto on ollut osallisena törmäystilanteessa, kuljettajan näytössä saattaa olla teksti
Safety mode Katso käyttöopasta yhdessä
varoitussymbolin kanssa, mikäli näyttö on ehjä
ja auton sähköjärjestelmä toimii edelleen.
Ilmoitus tarkoittaa, että auton toimintoja on
rajoitettu.
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan
hoitaa tarkastus ja auton palauttaminen
normaalitilaan, kun Safety mode Katso
käyttöopasta on esitetty.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa,
sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että
se viedään kuljetusautolla valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode
Katso käyttöopasta esitetään kuljettajan
näytössä. Poistukaa autosta pikimmiten.
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton
voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se
on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Auton käynnistäminen ja siirtäminen turvallisuustilan jälkeen (s. 60)
Vetäminen (s. 507)
59
TURVALLISUUS
Auton käynnistäminen ja
siirtäminen turvallisuustilan
jälkeen
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton
voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se
on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
3. Yrittäkää sen jälkeen käynnistää auto.
> Auton elektroniikka suorittaa järjestelmätarkastuksen ja yrittää sen jälkeen
palautua normaaliin tilaan.
TÄRKEÄÄ
Jos ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta on edelleen näytössä,
autolla ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan
se on pitää kuljetuttaa pois. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Auton käynnistäminen
turvallisuustilan jälkeen
1.
Tutkikaa auton yleinen vaurioitumisaste ja
varmistakaa, ettei autosta ole vuotanut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään saa tuntua.
Jos kyse on pienehköistä vaurioista ja on
varmistettu, ettei polttoaineen vuotoja ole,
auton käynnistystä voidaan yrittää.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode
Katso käyttöopasta esitetään kuljettajan
näytössä. Poistukaa autosta pikimmiten.
2. Sulkekaa auto.
60
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa,
sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että
se viedään kuljetusautolla valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Auton siirtäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
Kun kuljettajan näytössä näytetään käynnistysyrityksen jälkeen ilmoitus Normal
mode The car is now in normal mode,
auto voidaan siirtää varovasti, jos se on
esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
2. Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on
välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuustila (s. 59)
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
Vetäminen (s. 507)
TURVALLISUUS
Lapsiturvallisuus
Autossa matkustavien lasten on aina istuttava
paikallaan turvallisesti.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia ja kiinnityslaitteita), jotka on kehitetty juuri
tähän autoon sopiviksi. Volvon lapsiturvallisuusvarusteet tarjoavat hyvät edellytykset lasten turvalliselle matkustamiselle autossa.
Lisäksi lapsiturvallisuusvarusteet sopivat hyvin
ja niitä on helppo käyttää.
Käytettävät varusteet valitaan huomioiden lapsen paino ja koko.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään
3–4 vuoden ikäisiksi, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastenistuimessa siihen asti, kunnes
he ovat 140 cm (4 jalkaa 7 tuumaa) pitkiä.
HUOM
Eri ikäisille ja pituisille lapsille käytettäviä
lastenistuintyyppejä koskeva lainsäädäntö
vaihtelee maasta toiseen. Ottakaa selvää
lakien sisällöstä.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Lastenistuin (s. 61)
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
(s. 284)
Lastenistuin
Kun autossa matkustaa lapsi tai lapsia, jokaisella on oltava aina sopiva lastenistuin.
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Tarkistakaa, että lastenistuin sijoitetaan, asennetaan
ja sitä käytetään oikein.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
HUOM
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä
ei käytetä.
HUOM
Lastenistuimen pitkäaikainen asennus ja
käyttö voi kuluttaa auton sisustusta. Volvo
suosittelee lisävarusteena saatavan potkusuojan käyttöä auton sisustuksen suojaamiseksi.
}}
61
TURVALLISUUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lapsiturvallisuus (s. 61)
Integroitu lastenistuin* (s. 73)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
(s. 62)
•
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
(s. 63)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 63)
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 64)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
VAROITUS
Auto on varustettu lastenistuinten yläkiinnityskohdilla takaistuimen laitapaikoilla.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa.
Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat
pitää vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen
kuin ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.
Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa
lastenistuimen valmistajan suosituksia.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään yläkiinnityskohtiin.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen
lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
Kiinnityskohtien sijainti
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi (s. 55)
HUOM
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja,
se pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin
voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla selkänojan takapuolella.
Kiinnityskohdat sijaitsevat takaistuimen laitapaikkojen takapuolella.
62
•
•
Lastenistuin (s. 61)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
(s. 63)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 63)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä
(s. 67)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
Lastenistuinten i-Size/ISOFIXkiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten alakiinnityskohdilla etuistuimessa* ja takaistuimessa.
Alakiinnityskohdat on tarkoitettu käytettäviksi
yhdessä taaksepäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.
Auto on varustettu lastenistuinten i-Size/
ISOFIX-kiinnityskohdilla takaistuimessa.
i-Size/ISOFIX2 on kansainväliseen normiin
perustuva lastenistuinten kiinnitysjärjestelmä.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään alakiinnityskohtiin.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään i-Size/ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
Kiinnityskohtien sijainti
Kiinnityskohtien sijainti takaistuimessa.
Takaistuimen kiinnityskohdat sijaitsevat etuistuinten lattiakiskojen takapäässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kiinnityskohtien sijainti etuistuimessa.
Etuistuimen kiinnityskohdat on sijoitettu matkustajan paikan jalkatilan sivuille.
Etuistuimen kiinnityskohdat ovat asennettuina
vain, jos auto on varustettu matkustajan turvatyynyn* aktivointiin/deaktivointiin tarkoitetulla
vaihtokytkimellä.
2 Nimi
Lastenistuin (s. 61)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 62)
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 63)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä
(s. 67)
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla2 selkänojan verhoilussa.
i-Size/ISOFIX -kiinnityskohdat ovat kannen
takana takaistuimen ulompien istuinpaikkojen
selkänojien alaosassa.
Nostakaa kansi pois, jotta pääsette käsiksi
kiinnityskohtiin.
}}
ja symboli vaihtelevat markkina-alueen mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
63
TURVALLISUUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 61)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 62)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 63)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 69)
Lastenistuimen sijoittaminen
Lastenistuin on ehdottomasti sijoitettava
oikealle paikalle autossa. Paikan valinta riippuu muun muassa lastenistuimen tyypistä ja
siitä, onko matkustajan turvatyyny aktivoitu.
HUOM
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee
sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
VAROITUS
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 70)
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Selkä menosuuntaan asennettu lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
Sijoittakaa selkä menosuuntaan asennettava
lastenistuin aina takaistuimelle, jos etumatkustajan turvatyyny on toimintavalmiudessa. Lapsi
voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos lapsi istuu matkustajan paikalla.
Jos etumatkustajan turvatyyny on pois käytöstä, selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin voidaan sijoittaa etumatkustajan paikalle.
64
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan
turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan
henkilövahingon.
TURVALLISUUS
Matkustajan turvatyynyn tarra
Lastenistuimen asentaminen
HUOM
Lastenistuinta asennettaessa ja käytettäessä
on muistettava useita seikkoja, jotka riippuvat
lastenistuimen paikan valinnasta.
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä
ei käytetä.
VAROITUS
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on
turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle
asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita,
ei saa käyttää, koska ne voivat aiheuttaa
turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu edellä olevan mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin (s. 61)
Lastenistuimen asentaminen (s. 65)
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen pitkittäissäädön vipuun tai
istuimen jousiin, kiskoihin tai palkkeihin
istuimen alla. Terävät reunat voivat vioittaa
turvavyötä.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa
tuulilasia vasten.
HUOM
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä
(s. 67)
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 69)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 70)
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
3 Lisävarustetarjonta
vaihtelee markkina-alueittain.
HUOM
Lastenistuimen pitkäaikainen asennus ja
käyttö voi kuluttaa auton sisustusta. Volvo
suosittelee lisävarusteena saatavan potkusuojan käyttöä auton sisustuksen suojaamiseksi.
Asennus etuistuimelle
•
Asentaessanne taaksepäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan
turvatyyny on pois käytöstä.
•
Asentaessanne eteenpäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan
turvatyyny on käytössä.
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo
suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai
puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan
ajoneuvoluettelossa auto on.
•
ISOFIX-lastenistuin voidaan asentaa vain,
kun auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla3.
}}
65
TURVALLISUUS
||
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, Volvo suosittelee, että niissä
käytetään alakiinnityskohtia3.
•
Jos lastenistuimessa on tukijalat, asettakaa ne aina suoraan lattiaa vasten. Älkää
koskaan asettako mitään tukijalkaa jalkatuen tai muun esineen päälle.
•
men asentoa, kun kiinnitysnauhat on asennettu alakiinnityskohtiin. Muistakaa aina
irrottaa alakiinnitysnauhat, kun lastenistuin
ei ole asennettuna.
•
ISOFIX-opasta voidaan käyttää lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
Jos lastenistuimessa on tukijalat, asettakaa ne aina suoraan lattiaa vasten. Älkää
koskaan asettako mitään tukijalkaa jalkatuen tai muun esineen päälle.
Asennus takaistuimelle
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo
suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai
puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan
ajoneuvoluettelossa auto on.
•
Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa
asentaa keskipaikalle.
•
Laitapaikat on varustettu ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja ne on hyväksytty tyypille iSize4.
•
Laitapaikoilla on yläkiinnityskohdat. Volvo
suosittelee, että lastenistuimen yläkiinnitysnauhat vedetään niskasuojan aukon
läpi ennen kuin ne kiristetään kiinnityskohtiin. Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen valmistajan suosituksia.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, älkää koskaan säätäkö etuistui-
3 Lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain.
4 Vaihtelee markkina-alueittain.
66
Asennettaessa vauvakaukalo takaistuimelle Volvo
suosittelee, että vauvakaukalon etummaisen osan ja
edessä olevan istuimen takimmaisen osan välillä on
vähintään 50 mm:n (2 tuuman) etäisyys.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 64)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä
(s. 67)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 69)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 70)
TURVALLISUUS
Taulukko lastenistuimen
sijoittamista varten käytettäessä
auton turvavyötä
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä lastenistuimet sopivat missäkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten
turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)A
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB
UF, G, B*, H, LD
UF
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä, vain taaksepäin
suunnattu lastenistuin)A
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
67
TURVALLISUUS
||
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä, vain taaksepäin
suunnattu lastenistuin)A
Ryhmä 3
22–36 kg
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)A
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
UFB
UG, I, B*, H
UI
X
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
B: Kiinteä lastenistuin, joka on hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Paikka ei ole sopiva tämän painoryhmän lapsille.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Säätäkää istuimen selkänoja pystympään asentoon:
Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146)
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin taaksepäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192); Volvon taaksepäin suunnattu lastenistuin (tyyppihyväksyntä E5 04212).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvon suositus: Volvon käännettävä lastenistuin eteenpäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04191); Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169); Volvon turvavyöistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
Volvon suositus: Römer KidFix XP (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
Volvon suositus: integroitu lastenistuin (tyyppihyväksyntä E5 04220).
Volvon suositus: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169).
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 69)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 70)
•
Turvavyöt (s. 48)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
68
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 64)
Lastenistuimen asentaminen (s. 65)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Taulukko i-Size-lastenistuimen
sijoittamista varten
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty UN Reg
R129-määräyksen mukaisesti.
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä iSize-lastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä
kokoiselle lapselle.
Lastenistuimen tyyppi
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten
turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä, vain
taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
X
X
i-UA
X
i-Size-lastenistuin
i-U: Sopiva i-Size "universaaliselle" lastenistuimelle, eteen- ja taaksepäin käännetylle.
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
A
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat taaksepäin suunnatuissa lastenistuimissa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään ikävuoteen 3-4 saakka.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 64)
Lastenistuimen asentaminen (s. 65)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä (s. 67)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 70)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 63)
69
TURVALLISUUS
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä
ISOFIX-lastenistuimet sopivat mihinkin ja
minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
70
KokoluokkaA
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty määräyksen UN Reg R44 mukaisesti ja automallin
pitää olla valmistajan ajoneuvoluettelossa.
Lastenistuimen
tyyppi
E
Taaksepäin käännetty
vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty
vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty
lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty
lastenistuin
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten
turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)B, C
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
käytössä, vain
eteenpäin suunnattu lastenistuin)B, C
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen
keskipaikka
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
TURVALLISUUS
Paino
Ryhmä 1
9–18 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen
tyyppi
A
Eteenpäin käännetty
lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty
lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty
lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty
lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty
lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)B, C
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
käytössä, vain
eteenpäin suunnattu lastenistuin)B, C
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen
keskipaikka
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
ILH
X
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.
A
B
C
D
E
F
G
H
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Toimii asennettaessa ISOFIX-lastenistuimia, jotka ovat semiuniversaalisesti hyväksyttyjä (IL), jos auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla (lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain). Lastenistuimen yläkiinnityskohtia ei ole tällä paikalla.
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Koskee autoa, jota ei ole varustettu ISOFIX-konsolilla.
Säätäkää selkänojaa siten, että niskasuoja ei kosketa lastenistuinta.
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvon suositus: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tyyppihyväksyntä E5 04200).
}}
71
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
HUOM
Jos lasten i-Size/ISOFIX-lastenistuimelta
puuttuu kokoluokitus, täytyy automallin
löytyä lastenistuimen automalliluettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne
tietoa siitä, mitä i-Size/ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
72
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 64)
Lastenistuimen asentaminen (s. 65)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä (s. 67)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 69)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 63)
TURVALLISUUS
Integroitu lastenistuin*
Lapset voivat istua mukavasti ja turvallisesti
takaistuimen laitapaikoilla olevissa integroiduissa lastenistuimissa.
Lastenistuin on erityisesti suunniteltu siten,
että se tarjoaa lapsille hyvän turvallisuuden
yhdessä auton turvavyön kanssa. Istuintyyny
voidaan kääntää ylös kahteen asentoon lapsen
painosta riippuen.
Lastenistuin on hyväksytty lapsille, jotka painavat 15–36 kg (33–80 lbs) ja ovat vähintään
95 cm (37 tuumaa) pitkiä.
Oikea sijainti, vyön pitää olla asetettuna reilusti olkapään päälle.
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
•
istuintyyny on käännetty ylös lapsen painolle sopivaan asentoon
•
istuintyyny on lukitussa tilassa
•
turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon
ja ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän suojan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin (s. 61)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn
nostaminen ylös (s. 74)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn
laskeminen alas (s. 75)
VAROITUS
Volvo suosittelee, että integroidun lastenistuimen korjaaminen tai vaihtaminen teetetään aina valtuutetussa Volvon teknisessä
palvelussa. Älkää tehkö lastenistuimeen
mitään muutoksia tai lisäyksiä. Jos integroituun lastenistuimeen on kohdistunut voimakas kuormitus esimerkiksi törmäyksen
yhteydessä, istuintyyny, turvavyö, selkänoja
tai mahdollisesti koko istuin on vaihdettava.
Vaikka lastenistuin vaikuttaisi olevan vahingoittumaton, osa sen suojausominaisuuksista on voitu menettää. Tämä pätee myös
silloin, jos istuintyyny on ollut käännettynä
alas törmäyksessä tms. Istuintyyny on vaihdettava myös silloin, jos se on hyvin kulunut.
VAROITUS
Jos integroitua lastenistuinta koskevia
ohjeita ei noudateta, lapselle voi aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
73
TURVALLISUUS
Integroidun lastenistuimen*
istuintyynyn nostaminen ylös
Kun integroitua lastenistuinta käytetään
tavalliseen käyttöön, istuintyyny nostetaan
ylös.
Istuintyyny voidaan kääntää ylös kahteen
asentoon. Käytettävä asento riippuu lapsen
painosta.
Paino
Alempi asento
Ylempi asento
22–36 kg (50–
80 lbs)
15–25 kg (33–
55 lbs)
Alempi asento:
Painakaa istuintyynyä taaksepäin sen lukitsemiseksi.
Ylempi asento, alempi asento lähtötasona:
Nostakaa istuintyynyä etureunasta ja painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti sen
lukitsemiseksi.
VAROITUS
Jos integroitua lastenistuinta koskevia
ohjeita ei noudateta, lapselle voi aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
HUOM
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin
istuintyynyn vapauttamiseksi.
74
Vapauttakaa istuintyyny painamalla painiketta.
Istuintyynyä ei voida säätää ylimmästä
alimpaan asentoon. Ylimmästä asennosta
istuintyyny on ensin laskettava kokonaan
alas takaistuimelle, jonka jälkeen se nostetaan alimpaan asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Integroitu lastenistuin* (s. 73)
Integroidun lastenistuimen*
istuintyynyn laskeminen alas
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn
laskeminen alas (s. 75)
Kun integroitua lastenistuinta ei käytetä,
istuintyyny lasketaan alas takaistuimelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Istuintyynyä ei voida säätää ylimmästä
alimpaan asentoon. Ylimmästä asennosta
istuintyyny on ensin laskettava kokonaan
alas takaistuimelle, jonka jälkeen se nostetaan alimpaan asentoon.
Painakaa kädellä alaspäin istuintyynyn
keskeltä sen lukitsemiseksi.
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa ennen alaskääntämistä, että
lastenistuimen istuintyynyn alla olevaan
tilaan ei ole jäänyt mitään irtotavaroita
(esim. leluja).
HUOM
Käännettäessä selkänoja takana pitää lastenistuimen istuintyyny ensin kääntää alas.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuintyynyn
vapauttamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Integroitu lastenistuin* (s. 73)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn
nostaminen ylös (s. 74)
* Valinnais-/lisävaruste.
75
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Näytöt ja säätimet kuljettajan
lähellä vasemmalta ohjattavassa
autossa
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja
säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Ohjauspyörä ja kojelauta
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Näyttö kattokonsolissa, ON CALL -painike*
Ohjauspyörän säätö
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Äänitorvi
Keski- ja tunnelikonsoli
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Konepellin avaaminen
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen
avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*, halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Kattokonsoli
Keskinäyttö
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, sumuvalonheittimet/kaarrevalot*, sumuvalo takana, välimatkamittarin
nollaus
Vaihteenvalitsin
Käynnistyskytkin
Ajotilavalitsin*
Vaihtamisvivut manuaalista vaihtamista
varten automaattivaihteiston yhteydessä*
Head-up-näyttö*
Kuljettajan näyttö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
78
Seisontajarru
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
Panoraamakatto*
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan ovi
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
Vaihteisto (s. 450)
Näytöt ja säätimet kuljettajan
lähellä oikealta ohjattavassa
autossa
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja
säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Muistit sähkökäyttöisen etuistuimen*,
ulkotaustapeilien ja head-up -näytön* asetuksia varten
Keskuslukitus
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Etuistuimen säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
Ohjauspyörän säätö (s. 205)
Valokatkaisimet (s. 154)
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
Kuljettajan näyttö (s. 82)
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
79
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Ohjauspyörä ja kojelauta
Äänitorvi
Keski- ja tunnelikonsoli
Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Kattokonsoli
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, sumuvalonheittimet/kaarrevalot*, sumuvalo takana, välimatkamittarin
nollaus
Vaihtamisvivut manuaalista vaihtamista
varten automaattivaihteiston yhteydessä*
Head-up-näyttö*
Kuljettajan näyttö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Keskinäyttö
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media
Vaihteenvalitsin
Käynnistyskytkin
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Panoraamakatto*
Näyttö kattokonsolissa, ON CALL -painike*
Ajotilavalitsin*
Seisontajarru
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen
avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*, halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Konepellin avaaminen
80
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan ovi
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
Vaihteisto (s. 450)
Muistit sähkökäyttöisen etuistuimen*,
ulkotaustapeilien ja head-up -näytön* asetuksia varten
Keskuslukitus
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Etuistuimen säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
Ohjauspyörän säätö (s. 205)
Valokatkaisimet (s. 154)
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
Kuljettajan näyttö (s. 82)
* Valinnais-/lisävaruste.
81
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö esittää tietoja autosta ja
ajamisesta.
Kuljettajan näyttöön kuuluu mittareita, ilmaisimia sekä merkki- ja varoitussymboleita. Se,
mitä kuljettajan näytössä esitetään, riippuu
auton varustuksesta, asetuksista ja kulloinkin
aktivoituina olevista toiminnoista.
Kuljettajan näyttö aktivoituu heti, kun jokin ovi
avataan, ts. jännitetilassa 0. Se sammuu hetken kuluttua, jos sitä ei käytetä. Se voidaan
aktivoida uudelleen jollakin seuraavista
tavoista:
•
•
•
Painakaa jarrupoljinta.
Aktivoikaa jännitetila I.
Avatkaa jokin ovi.
Kuljettajan näyttö on saatavana kahdessa eri
koossa: 8 ja 12 tuumaa*.
8-tuumainen kuljettajan näyttö
VAROITUS
Jos kuljettajan näyttö sammuu, ei käynnisty aktivoitaessa/käynnistettäessä tai on
kokonaan tai osittain lukukelvoton, autoa ei
saa käyttää. Auto on vietävä viipymättä korjaamolle. Volvo suosittelee valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
VAROITUS
Jos kuljettajan näytössä on vika, esimerkiksi jarruja, turvatyynyjä tai muita turvajärjestelmiä koskevaa tietoa ei ehkä voida
näyttää. Kuljettaja ei voi tällöin tarkistaa
auton järjestelmien tilaa eikä saada ajankohtaisia varoituksia ja tietoja.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Sijainti kuljettajan näytössä:
82
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
Polttoainemittari
Nopeusmittari
Mediasoitin
Ajotila
Liikennemerkki-informaatio*
Puhelin
Vaihtamisosoitin
Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen tiedot
Navigointitiedot*
Kierrosluku-/ECO-mittariA
Ovi- ja turvavyöinformaatio
Kello
Ajomatka tyhjään säiliöön
Käynnistys/pysäytys-toiminnon tila
Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän painikesarjalla)
Ulkolämpötilamittari
–
Hetkellinen polttoaineenkulutus
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
A
B
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
Merkki- ja varoitusvalot
–
MatkamittariB
–
–
Välimatkamittari
–
–
Merkki- ja varoitusvalot
–
–
Puheohjaus
–
–
Moottorin lämpötilamittari
–
–
Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan kanssa
–
–
KompassiA
Riippuu valitusta ajotilasta.
Kertynyt ajomatka.
12-tuumainen kuljettajan näyttö*
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
83
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Sijainti kuljettajan näytössä:
A
B
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
Nopeusmittari
Merkki- ja varoitusvalot
Kierrosluku-/ECO-mittariA
Välimatkamittari
Ulkolämpötilamittari
Vaihtamisosoitin
MatkamittariB
Kello
Ajotila
Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen tiedot
Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan
kanssa
Polttoainemittari
Liikennemerkki-informaatio*
Ovi- ja turvavyöinformaatio
Käynnistys/pysäytys-toiminnon tila
–
Mediasoitin
Ajomatka tyhjään säiliöön
–
Navigointikartta*
Hetkellinen polttoaineenkulutus
–
Puhelin
Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän painikesarjalla)
–
Puheohjaus
–
–
KompassiA
–
Riippuu valitusta ajotilasta.
Kertynyt ajomatka.
Dynaaminen symboli
Dynaaminen symboli perusmuodossaan.
84
Kuljettajan näytön keskellä on dynaaminen
symboli, jonka ulkonäkö muuttuu erityyppisten
ilmoitusten mukaan. Kellanruskea tai punainen
merkintä symbolin ympärillä ilmoittaa merkkitai varoitusilmoituksen vakavuusasteen.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Esimerkki merkkivalosymbolista.
Animoinnin avulla perusmuoto voidaan muuttaa grafiikaksi, joka osoittaa ongelman sijainnin tai selventää tietoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Kuljettajan näytön asetukset (s. 86)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 95)
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 93)
Ajotietokone (s. 87)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 105)
Sovellusvalikon käsitteleminen kuljettajan
näytössä (s. 104)
Ajotilat* (s. 460)
* Valinnais-/lisävaruste.
85
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön asetukset
Kuljettajan näytön näyttövaihtoehtojen asetukset voidaan tehdä kuljettajan näytön
sovellusvalikosta ja keskinäytön asetusvalikosta.
Asetukset kuljettajan näytön
sovellusvalikon kautta
•
navigointijärjestelmä*.
Asetukset keskusnäytön kautta
Tietotyypin valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car Kuljettajan
näyttö Kuljettajan näytön valinnat.
3. Valitkaa taustalla näytettävät tiedot:
• Älä näytä tietoja taustalla
• Näytä juuri soitettavan median
•
Sovellusvalikko avataan ja sitä käytetään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikossa voidaan valita, mitä tietoja
kuljettajan näyttö esittää
•
•
•
1
86
Ajotietokone
mediasoitin
Puhelin
2. Valitkaa kieli painamalla Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Järjestelmän kieli.
> Muutos vaikuttaa kaikkien näyttöjen
kieleen.
Asetukset ovat henkilökohtaisia ja ne tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin.
tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
Näytä navigointi, vaikka reittiä ei ole
määritetty1
•
•
Teeman valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Kielen valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat
•
Kuljettajan näyttö (s. 82)
Sovellusvalikon käsitteleminen kuljettajan
näytössä (s. 104)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 133)
Kuljettajan
3. Valitkaa teema (ulkonäkö) kuljettajan näytölle:
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
12-tuumaisessa* kuljettajan näytössä näytetään kartta, 8-tuumaisessa ainoastaan opastus.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Polttoainemittari
Ajotietokone
Kuljettajan näytön polttoainemittari näyttää
säiliön polttoainemäärän.
Auton ajotietokone rekisteröi arvoja, joita ovat
esim. ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.
Polttoainetaloudellisen ajon helpottamiseksi
rekisteröidään tiedot sekä hetkellisestä että
keskimääräisestä polttoaineenkulutuksesta.
Ajotietokoneelta tuleva informaatio voidaan
esittää kuljettajan näytössä.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Polttoainemittari 12-tuumaisessa kuljettajan näytössä:
Polttoainemittarin beigenvärinen alue ilmoittaa
polttoaineen määrän säiliössä.
Kun polttoaine on vähissä, polttoainepumpun
symboli syttyy kellanruskeana. Ajotietokone
näyttää myös säiliön tyhjenemiseen jäljellä olevan ajomatkan.
Polttoainemittari 8-tuumaisessa kuljettajan
näytössä:
Polttoainemittarin palkit ilmoittavat säiliössä
olevan polttoainemäärän.
Kun polttoaine on vähissä, polttoainepumpun
symboli syttyy kellanruskeana. Ajotietokone
näyttää myös säiliön tyhjenemiseen jäljellä olevan ajomatkan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 82)
Polttoaineen lisääminen (s. 479)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 695)
}}
87
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Ajotietokoneeseen sisältyvät seuraavat mittarit:
•
•
•
•
•
Välimatkamittari
Matkamittari
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Ajomatka tyhjään säiliöön
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan
vaihtaa keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
Esimerkki 12-tuumaisessa kuljettajan näytössä näkyvistä ajotietokoneen tiedoista*. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Välimatkamittari
Välimatkamittareita on kaksi, TM ja TA.
TM voidaan nollata manuaalisesti ja TA nollautuu automaattisesti, jos autoa ei käytetä vähintään neljään tuntiin.
Ajon aikana tallennetaan mm. seuraavaa tietoa:
•
•
•
•
Ajomatka
Ajoaika
Keskinopeus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus
Arvot koskevat välimatkamittarin viimeisimmän nollauksen jälkeistä aikaa.
Esimerkki 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä näkyvistä ajotietokoneen tiedoista. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
88
Matkamittari
Matkamittari, rekisteröi auton kokonaisajomatkan. Tätä arvoa ei voi nollata.
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Tämä mittari näyttää, millainen polttoaineenkulutus autolla sillä hetkellä on. Arvo päivitetään suunnilleen joka sekunti.
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajotietokone laskee jäljellä olevan
ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n (20 mailin) aikana ja jäljellä
käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
Kun mittari näyttää "----", säiliössä on jäljellä
liian vähän polttoainetta, jotta järjestelmä voi
laskea jäljellä olevan ajomatkan. Tankatkaa
polttoainetta mahdollisimman pian.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna pidemmän ajomatkan.
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Vaihtoehtoinen digitaalinen nopeusmittari helpottaa ajettaessa maissa, joissa sallitun
nopeuden liikennemerkeissä on toinen yksikkö
kuin minkä auton mittari esittää.
Digitaalinen nopeus esitetään tällöin vastakkaisena yksikkönä suhteessa analogiseen
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
nopeusmittariin. Jos analogisen nopeusmittarin asteikkona on mph, mittari näyttää vastaavan nopeuden digitaalisesti yksikkönä km/h ja
päinvastoin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 89)
•
•
Välimatkamittarin nollaus (s. 90)
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 82)
Ajodatan esittäminen kuljettajan
näytössä
Ajotietokoneen rekisteröimät ja laskemat
arvot voidaan näyttää kuljettajan näytössä.
Arvot tallentuvat ajotietokonesovellukseen.
Sovellusvalikon kautta on mahdollista valita,
mitä tietoja kuljettajan näyttö esittää.
1.
Avatkaa sovellusvalikko kuljettajan näytössä painamalla (1).
(Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus.
Ilmoitus on ensin kuitattava painamalla Opainiketta (4), ennen kuin sovellusvalikko
voidaan avata.)
2. Siirtykää ajotietokonesovellukseen vasemmalle tai oikealle painikkeella (2).
> Neljä ylintä valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TM. Neljä
seuraavaa valikkoriviä näyttävät mitatut
arvot välimatkamittarille TA. Siirtykää
ylös- tai alaspäin luettelossa painamalla
(3).
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 90)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 133)
Avatkaa ja navigoikaa sovellusvalikossa2 ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikko
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
2 Kuva
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
}}
89
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
3. Siirtykää pitemmälle alas vaihtoehtopainikkeisiin valitaksenne, mitä tietoja esitetään kuljettajan näytössä:
•
•
•
•
•
Välimatkamittarin nollaus
Nollatkaa välimatkamittari ohjauspylvään
vasemmanpuoleisella vivulla.
Matkamittari
Ajomatka tyhjään säiliöön
Turisti (vaihtoehtoinen nopeusmittari)
Ajomatka välimatkamittareille TM, TA,
tai ei ajomatkan näyttämistä
Hetkellinen polttoaineenkulutus, TMtai TA-välimatkamittarin keskikulutus,
vaihtoehtoisesti ei polttoaineenkulutuksen näyttöä
Merkitkää tai poistakaa valinnan merkintä
O -painikkeella (4). Muutos toteutetaan
heti.
–
Ajotietokone (s. 87)
Välimatkamittarin nollaus (s. 90)
Nollatkaa kaikki TM-välimatkamittarin tiedot (ts. ajomatka, keskikulutus, keskinopeus ja ajoaika) painamalla pitkään ohjauspyörän vasemmanpuoleisen vivun RESETpainiketta.
RESET-painikkeen painallus nollaa vain
ajomatkan.
TA-välimatkamittarilla on vain automaattinen
palautus, joka tapahtuu, kun autoa ei käytetä
vähintään neljään tuntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
90
Ajotilasto ajotietokoneesta esitetään graafisesti keskinäytössä ja se antaa katsauksen,
joka helpottaa polttoainetaloudellisempaa
ajoa.
Avatkaa sovellus Kuljettajan
toiminta sovellusnäkymässä
ajotilaston näyttämiseksi.
Jokainen kaavion pylväs esittää ajomatkaa joko 1, 10 tai
100 km tai mailia. Pylväät
täyttyvät oikealta meneillään olevan ajon tahdissa. Äärimmäisenä oikealla oleva pylväs
näyttää meneillään olevan matkan arvon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilaston näyttäminen
keskinäytössä
Ajotietokone (s. 87)
Keskimääräinen polttoaineenkulutus ja kokonaisajoaika on laskettu ajotilaston edellisen
nollaamisen jälkeen.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ajotilaston asetukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ajotilaston asetusten nollaaminen tai säätäminen.
1. Avatkaa sovellus Kuljettajan toiminta
sovellusnäkymässä ajotilaston näyttämiseksi.
•
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 90)
•
•
Ajotietokone (s. 87)
Välimatkamittarin nollaus (s. 90)
Ajotilasto ajotietokoneelta3.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilaston asetukset (s. 91)
2. Painakaa Valinnat
•
grafiikka-asteikon muuttamiseksi. Valitkaa pylväälle tarkkuus 1, 10 tai
100 km/miles.
•
tietojen nollaamiseksi kunkin matkan
jälkeen. Tehdään auton seistyä paikallaan yli 4 tuntia.
•
nykyisen matkan datan nollaamiseksi.
Ajotietokone (s. 87)
Ajotilasto, laskettu keskikulutus, ja yhteenlaskettu ajoaika nollautuvat aina samanaikaisesti.
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan
vaihtaa keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
3 Kuva
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
91
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Päivämäärä ja kellonaika
Päivämäärän ja kellonajan asetukset
Kello näytetään sekä kuljettajan näytössä että
keskinäytössä.
–
Kellon sijainti
Valitkaa Asetukset Järjestelmä
Päivämäärä ja kellonaika keskinäytön
päänäkymässä aika- ja päivämääräformaattien asetusten muuttamiseksi.
Ulkolämpötilamittari
Ulkolämpötila näytetään kuljettajan näytössä.
Anturi havainnoi lämpötilaa auton ulkopuolella.
Säätäkää päivämäärää ja kellonaikaa painamalla nuolia ylös tai alas kosketusnäytössä.
Kellon sijainti 12-tuumaisessa* ja 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Tietyissä tilanteissa voivat ilmoitukset ja informaatio peittää kellon kuljettajan näytössä.
Keskinäytössä kello on sijoitettu ylös oikealle
tilakentässä.
Automaattinen aika GPS:llä varustetuissa
autoissa
Kun auto on varustettu navigointijärjestelmällä, on mahdollista valita Automaattinen
aika. Aikavyöhyke säädetään tällöin automaattisesti sen mukaan, missä auto on. Tietyn tyyppistä navigointijärjestelmää varten pitää myös
nykyinen paikka (maa) asettaa, jotta saadaan
oikea aikavyöhyke. Jos Automaattinen aika
ei ole valittuna, säädetään aika ja päivämäärä
nuolilla ylös tai alas kosketusnäytössä.
Kesäaika
Tietyissä maissa on mahdollista valita asetus
Automaattinen kesäaikaan siirtyminen
kesäajan automaattista asettamistoimintoa
varten. Muissa maissa Kesäaika-asetus voidaan valita manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
92
Kuljettajan näyttö (s. 82)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 133)
Ulkolämpömittarin sijainti 12-tuumaisessa* ja 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa lämpötila-arvoa.
Kun ulkolämpötila on alueella
-5 °C ... +2 °C (23 °F ... 36 °F), liukkaudesta varoittava lumihiutalesymboli syttyy.
Symboli syttyy myös tilapäisesti head-up -näytössä*, jos auto on varustettu sellaisella.
Vaihtakaa lämpötilamittarin yksiköt ym. keskinäytön päänäkymän järjestelmäasetusten
kautta.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 82)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 133)
Merkkivalot kuljettajan näytössä
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle
toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Symboli
Sisältö
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä kuljettajan näytössä olevan tekstin
kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama
normaalista. Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Vika jarrujärjestelmässä
Symboli palaa, kun seisontajarrussa on toimintahäiriö.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä
ei toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
Automaattinen jarru päällä
Symboli palaa, kun toiminto on
aktivoitu ja käyttöjarru tai seisontajarru vaikuttaa. Jarru pitää
auton paikallaan, kun se on
pysähtynyt.
Symboli
Sisältö
Rengaspainejärjestelmä
Symboli palaa rengaspaineen
ollessa liian matala. Rengaspainejärjestelmän vian yhteydessä
symboli vilkkuu ensin n. 1
minuutin ja palaa sitten jatkuvasti. Tämä voi johtua siitä, ettei
järjestelmä voi havaita liian
matalaa rengaspainetta tai
varoittaa siitä tarkoitetulla
tavalla.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy moottorin
käynnistämisen jälkeen, se voi
johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa
korjaamolle tarkastusta varten.
Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Vasen ja oikea vilkku
Symboli vilkkuu suuntavilkkuja
käytettäessä.
}}
93
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Symboli
Sisältö
Seisonta-/positiovalot
Symboli palaa, kun positiovalot
ovat päällä.
Vika valonheitinjärjestelmässä
Symboli palaa, kun ABL-toiminnossa (Active Bending Lights)
on syntynyt vika, tai jos valonheitinjärjestelmässä on syntynyt
jokin muu vika.
Automaattiset kaukovalot
päällä
Symboli palaa sinisenä, kun
automaattiset kaukovalot ovat
päällä.
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa valkoisena, kun
automaattiset kaukovalot ovat
pois päältä.
94
Symboli
Sisältö
Automaattiset kaukovalot
päällä
Symboli palaa sinisenä, kun
automaattiset kaukovalot ovat
päällä. Positiovalot ovat päällä.
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa valkoisena, kun
automaattiset kaukovalot ovat
pois päältä. Positiovalot ovat
päällä.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ja
positiovalot ovat päällä.
Sumuvalonheittimet päällä
Symboli palaa etusumuvalot
ovat päällä.
Takasumuvalo päällä
Kaukovalot päällä
Symboli palaa takasumuvalon
ollessa päällä.
Symboli palaa, kun kaukovalot
ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.
Sadetunnistin päällä
Symboli palaa sadetunnistimen
ollessa päällä.
Symboli
Sisältö
Esi-ilmastointi päällä
Symboli palaa, kun moottorin- ja
matkustamonlämmitin/ilmastointilaite esi-ilmastoi autoa.
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että
vakautusjärjestelmä toimii. Jos
symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Symboli palaa, kun sport-tila on
aktivoitu. Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton
takapään hallitun luiston tiettyyn
tasoon asti ennen kuin se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa
auton.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Symboli
Sisältö
Kaista-avustaja
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja päällä ja tieviivat on
havaittu.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja päällä, mutta tieviivoja ei
havaittu.
Kellanruskea symboli: Kaistaavustaja varoittaa/puuttuu tilanteeseen.
Kaista-avustaja ja sadetunnistin
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja päällä ja tieviivat on
havaittu. Sadetunnistin on
päällä.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja päällä, mutta tieviivoja ei
havaittu. Sadetunnistin on
päällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 82)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 95)
Varoitussymbolit kuljettajan
näytössä
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian
tai puutteen ilmenemisestä.
Symboli
Sisältö
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy,
kun on havaittu vika, joka voi
vaikuttaa turvallisuuteen tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään kuljettajan
näytössä selventävä teksti-ilmoitus. Varoitussymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Turvavyömuistutin
Symboli palaa tai vilkkuu, jos
joku etuistuimella ei ole kiinnittänyt turvavyötä tai takaistuimella matkustava on avannut
turvavyön.
AdBlue-järjestelmä (diesel)
Symboli syttyy, jos AdBlue-taso
on alhainen tai AdBlue-järjestelmässä on vika.
}}
95
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Symboli
Sisältö
Sisältö
Symboli
Sisältö
Turvatyynyt
Pieni öljynpaine
Törmäysvaara
Jos symboli jää palamaan tai
syttyy ajon aikana, jossain auton
turvajärjestelmistä on havaittu
vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos symboli syttyy ajon aikana,
kun moottorin öljypaine on liian
matala. Sammuttakaa moottori
välittömästi ja tarkastakaa
moottorin öljymäärä, lisätkää
tarvittaessa. Jos symboli syttyy
ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
City Safety varoittaa törmäysvaarasta toisten ajoneuvojen,
jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja
suurehkojen eläinten kanssa.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän. Viekää
auto lähimpään valtuutettuun
korjaamoon jarrunesteen tarkastuttamista ja lisäämistä varten.
Seisontajarru kytketty
Symboli palaa jatkuvasti, kun
seisontajarru on kytkettynä.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että
on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
96
Symboli
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos
sähköjärjestelmässä on syntynyt
vika. Hakeutukaa korjaamolle.
Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Korkea moottorin lämpötila
Symboli syttyy ajon aikana, kun
moottorin lämpötila on liian korkea. Samanaikaisesti esitetään
kuljettajan näytössä selventävä
teksti-ilmoitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 93)
Kuljettajan näyttö (s. 82)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin.
Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan tai kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
97
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
98
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be
they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person
using the project, where `using' is a
generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using
the FreeType engine'. This license applies
to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you
understand and accept all the terms of
this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered;
any additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states
that the software is based in part of the
}}
99
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your
documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or
`FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists
related to FreeType: o
[email protected] Discusses general
use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the
library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
100
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert
Wilhelm <[email protected]>
Werner Lemberg
<[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
and with the following additions to the
disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
John Bowler
Eric S. Raymond
Kevin Bracey
Gilles Vollant
Sam Bushell
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
A "png_get_copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source
Initiative.
}}
101
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
102
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sovellusvalikko kuljettajan
näytössä
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä antaa
nopean pääsyn tavallisesti käytettäviin toimintoihin tiettyjen sovellusten osalta.
Kuljettajan näyttö (s. 82)
Sovellus
Toiminnot
Ajotietokone
Välimatkamittarin valinta,
valitaan, mitä kuljettajan näytössä esitetään yms.
Mediasoitin
Valitaan mediasoittimen
aktiivinen lähde.
Puhelin
Soittaminen puhelulistan
yhteystietoon.
Navigointi
Opastus määränpäähän ym.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuva on kaaviomainen.
Kuljettajan näyttö (s. 82)
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
Sovellusvalikon käsitteleminen kuljettajan
näytössä (s. 104)
Kuljettajan näytön sovellusvalikkoa voidaan
käyttää keskinäytön sijasta ja sitä ohjataan
ohjauspyörän oikealla painikesarjalla. Sovellusvalikko helpottaa vaihtamista eri sovellusten
tai sovellusten toimintojen välillä tarvitsematta
irrottaa otetta ohjauspyörästä.
Sovellusvalikon toiminnot
Eri sovellukset antavat pääsyn eri tyyppisiin
toimintoihin. Sovellusvalikosta voidaan ohjata
seuraavia sovelluksia ja niihin kuuluvia toimintoja:
103
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusvalikon käsitteleminen
kuljettajan näytössä
Sovellusvalikon avaaminen/
sulkeminen
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä käsitellään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
–
Painakaa avaamista/sulkemista (1).
> Sovellusvalikko avataan/suljetaan.
HUOM
Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus.
Ilmoitus on kuitattava, ennen kuin sovellusvalikko voidaan avata.
Sovellusvalikko sulkeutuu automaattisesti hetken käyttämättömyyden jälkeen tai tietyillä
valinnoilla.
Sovellusvalikko ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja. Kuva on kaaviomainen.
Avaaminen/sulkeminen
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
Navigointi ja valitseminen
sovellusvalikossa
1.
Siirtykää sovelluksesta toiseen painamalla
vasemmalle tai oikealle (2).
> Toiminnot edelliselle/seuraavalle sovellukselle esitetään sovellusvalikossa.
2. Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja
painamalla ylös tai alas (3).
3. Vahvistakaa tai merkitkää toiminnon
valinta painamalla vahvistusta (4).
> Toiminto aktivoidaan ja tiettyjen valintojen osalta sen jälkeen suljetaan sovellusvalikko.
104
Jos sovellusvalikko avataan uudelleen, esitetään välittömästi viimeksi valitun sovelluksen
toiminnot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
(s. 103)
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 105)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ilmoitus kuljettajan näytössä
Huoltoilmoitukset
Seuraavassa esitetään valikoima tärkeitä huoltoilmoituksia ja niiden sisältö.
Kuljettajan näytössä voidaan eri tapahtumien
yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan
informoimiseksi tai auttamiseksi.
Esimerkkejä kuljettajan näytössä näkyvistä ilmoituksista. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista toiseen.
Esimerkki 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä näkyvästä ilmoituksesta. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Kuljettajan näytössä esitetään prioriteetiltaan
korkeita ilmoituksia kuljettajalle.
Ilmoitukset voidaan esittää eri kohdissa kuljettajan näytössä riippuen kulloinkin esitettävästä
muusta informaatiosta. Hetken kuluttua, tai
kun ilmoitus on kuitattu/hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön
sovellusnäkymästä.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy turvallisestiA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Huolla heti.
Aja korjaamoonA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton välitöntä tarkastusta varten.
Huolto tarpeenA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään ennen seuraavaa
huoltoajankohtaa.
Varaa aika
huoltoon
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näy}}
105
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Ilmoitus
Sisältö
Huollon aika
tetään seuraavan huoltoajankohdan yhteydessä.
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään, kun huoltoajankohta on ylitetty.
Huolto myöhässä
Tilapäisesti
poisA
A
B
Ilmoituksia kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon
aikana tai seuraavan käynnistyksen jälkeen.
Esimerkki ilmoituksesta kuljettajan näytössä5 ja
ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja. Kuva on
kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen (s. 106)
•
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 107)
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 141)
4 8-tuumaisella kuljettajan näytöllä.
5 12-tuumaisella kuljettajan näytöllä.
106
Kuljettajan näytön ilmoitusten
käsitteleminen
Vasen/oikea
Esimerkki ilmoituksesta kuljettajan näytössä4 ja
ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Vahvistakaa
Tietyt ilmoitukset kuljettajan näytössä sisältävät yhden tai useampia painikkeita esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
1.
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja ilmoituksia käsitellään molemmissa
tapauksissa keskinäytössä.
Siirtykää painikkeesta toiseen painamalla
vasemmalle tai oikealle (1).
2. Vahvistakaa valinta painamalla vahvistusta
(2).
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
1.
Tallennetut ilmoitukset ovat nähtävissä sovelluksessa
Auton tila.
Kuljettajan näytössä esitetyt
ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asetetaan sovellukseen
Auton tila keskinäytössä.
Tämän yhteydessä esitetään
ilmoitus Viesti tallennettu
Auton tila -sovellukseen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
–
Painakaa ilmoituksen Viesti tallennettu
Auton tila -sovellukseen oikealla puolella
olevaa painiketta keskinäytössä.
> Tallennettu ilmoitus esitetään sovelluksessa Auton tila.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen myöhemmin:
Sulkekaa ilmoitus painamalla vahvistusta
(2) tai antamalla ilmoituksen sulkeutua
automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön
sovellusnäkymästä. Tämän yhteydessä esitetään ilmoitus Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
Tallennetun ilmoituksen lukeminen välittömästi:
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 105)
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 107)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 141)
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön
sovellusnäkymästä.
> Sovellus käynnistyy kotinäkymän alimmassa osanäkymässä.
2. Valitkaa välilehti Viestit sovelluksessa.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään.
3. Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
keskinäytössä.
}}
107
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on laajennetussa tilassa
käytettävissä kaksi painiketta huollon varaamista tai käyttöoppaan lukemista varten.
Huollon varaaminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Pyydä ajanvarausta/Tee ajanvaraus
puhelimitse6 saadaksenne apua huollon
varaamisessa.
> Pyydä ajanvarausta: Välilehti
Ajanvaraukset avautuu sovelluksessa
ja tekee kyselyn huollon ja korjauksen
varaamisesta.
Tallennetut ilmoitukset sovelluksessa poistetaan automaattisesti aina, kun moottori käynnistetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 105)
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen (s. 106)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 141)
Tee ajanvaraus puhelimitse: Puhelinpainike käynnistyy ja soittaa huoltokeskukseen huollon ja korjauksen varaamista varten.
Käyttöoppaan lukeminen tallennetun ilmoituksen perusteella:
–
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Käyttöopas lukeaksenne käyttöoppaasta
ilmoituksen aiheesta.
> Käyttöopas avautuu keskinäytössä ja
esittää ilmoitukseen liittyvää informaatiota.
6 Markkina-alueesta
108
riippuen. Volvo ID:n ja valitun korjaamon täytyy myös olla rekisteröitynä.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön kuvaus
Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja. Tässä esitellään keskinäyttö ja sen mahdollisuudet.
}}
109
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Kolme keskinäytön perusnäkymistä. Pyyhkäiskää oikealle tai vasemmalla päästäksenne toiminto- tai sovellusnäkymään7.
Toimintonäkymä - auton toiminnot, jotka
aktivoidaan tai deaktivoidaan painalluk7
110
sella. Tietyt toiminnot ovat myös ns. liipaisutoimintoja, jotka avaavat ikkunoita sää-
tömahdollisuuksineen. Esimerkkejä näistä
ovat Kamera. Head-up-näytön* asetukset
Oikealta ohjattavassa autossa näkymät ovat käänteisiä.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
tehdään myös toimintonäkymästä, mutta
säädöt tehdään ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
Media - viimeksi käytetyt sovellukset, joilla
on tekemistä median kanssa. Painakaa
osanäkymää sen laajentamiseksi.
Kotinäkymä - ensimmäinen näkymä, joka
esitetään näytön avautuessa.
Puhelin - täältä päästään puhelintoimintoon. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Sovellusnäkymä – sovelluksia, jotka on
ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Painakaa
sovelluskuvaketta sovelluksen avaamiseksi.
Ylimääräinen osanäkymä - viimeksi käytetyt sovellukset tai autotoiminnot, jotka
eivät kuulu kotiin missään muista osanäkymistä. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Tilakenttä - ylimpänä näytössä esitetään
auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä
esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja
oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello ja osoitus siitä, onko taustatoimintoja meneillään.
Päänäkymä - vetäkää välilehteä alaspäin
päästäksenne päänäkymään. Täältä päästään kohtiin Asetukset, Käyttöopas,
Profiili sekä auton tallennettuihin ilmoituksiin. Tietyissä tapauksissa päänäkymästä
pääsee myös kontekstuaalisiin asetuksiin
(esim. Navigointiasetukset) ja kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen (esim.
Navigoinnin käyttöohje).
Navigointi – vie karttanavigointiin, jossa
on esim. Sensus Navigation*. Laajentakaa
osanäkymä painamalla sitä.
Ilmastointirivi - tiedot ja toimenpiteet
esim. lämpötilan ja istuinlämmityksen*
säätöä varten. Painakaa ilmastorivin keskellä olevaa symbolia ilmastonäkymän
avaamiseksi lisäasetusmahdollisuuksineen.
•
•
•
Puhelin (s. 541)
•
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
(s. 132)
•
•
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 133)
•
•
Keskinäytön puhdistus (s. 663)
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä
(s. 132)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 133)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 141)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 112)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 115)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 122)
Sovellukset (s. 516)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 124)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 133)
•
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen
keskinäytössä (s. 134)
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Mediasoitin (s. 526)
* Valinnais-/lisävaruste.
111
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön käyttäminen
Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö, joka reagoi kosketukseen.
Keskinäytön kosketusohjauksen
käyttö
Näyttö reagoi eri tavoin riippuen siitä, painetaanko, vedetäänkö tai pyyhkäistäänkö sen yli.
On mahdollista esimerkiksi selata eri näkymiä,
Menettelytapa
112
merkitä kohde ja vierittää luetteloa koskettamalla näyttöä eri tavoin.
Infrapunaverho heti näytön yläpuolella saa
näytön havaitsemaan sormen, joka on aivan
näytön edessä. Tämä teknologia mahdollistaa
näytön käyttämisen myös käsineet kädessä.
Kaksi henkilöä voi toimia näytön kanssa
samanaikaisesti, esim. säätää ilmastointilaitetta kuljettajan sekä matkustajan puolella.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta
vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
Seuraavassa taulukossa esitellään eri menettelytavat näytön käsittelemiseen:
Malli
Tulos
Painakaa kerran.
Merkitsee kohteen, vahvistaa valinnan tai aktivoi toiminnon.
Painakaa nopeasti kaksi kertaa.
Lähentää (zoomaa lähemmäs) digitaalista kohdetta, esim. karttaa.
Painakaa ja pitäkää painettuna.
Tarttuu kohteeseen. Voidaan käyttää siirtämään sovelluksia tai karttapisteitä kartalla. Painakaa ja
pitäkää sormi näyttöä vasten sekä vetäkää samalla kohde haluttuun paikkaan.
Painakaa kerran kahdella
sormella.
Loitontaa (zoomaa kauemmas) digitaalista kohdetta, esim. karttaa.
Vetäkää
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Pitäkää painettuna ja vetäkää
siirtääksenne sovelluksia tai karttapisteitä kartalla. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Menettelytapa
Malli
Tulos
Pyyhkäiskää/vetäkää
nopeasti
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan
näytön yli.
Huomatkaa, että näytön yläosan koskettaminen voi avata päänäkymän.
Vetäkää erilleen
Lähentää (zoomaa lähemmäs).
Vetäkää yhteen
Loitontaa (zoomaa kauemmas).
Palaaminen kotinäkymään muusta
näkymästä
1.
Painakaa lyhyesti kotipainiketta keskinäytön alla.
> Kotinäkymän viimeisin tila esitetään.
2. Painakaa lyhyesti uudelleen.
> Kaikki kotinäkymän osanäkymät asetetaan vakiotilaan.
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa
lyhyesti kotipainiketta. Näytössä esitetään
animaatio, joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
Luettelon, artikkelin tai näkymän
vierittäminen
Kun vieritysilmaisin on esillä näytössä, on
mahdollista vierittää ylös- tai alaspäin näkymässä. Pyyhkäiskää alas-/ylöspäin näkymässä
missä tahansa.
}}
113
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle,
•
painakaa + tai − lämpötilan nostamiseksi
tai laskemiseksi portaittain, tai
•
painakaa haluttua lämpötilaa säätimessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vieritysilmaisin näkyy keskinäytössä, kun vierittäminen näkymässä on mahdollista.
Keskinäytön säätimien käyttö
Lämpötilansäädin.
Monia auton toimintoja käytetään säätimellä.
Säätäkää esim. lämpötilaa joko:
114
•
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
(s. 115)
•
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen
keskinäytössä (s. 124)
•
Keskinäytön näppäimistö (s. 126)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön aktivointi ja
deaktivointi
1.
Keskinäyttö voidaan himmentää ja aktivoida
uudelleen näytön alapuolella olevalla kotipainikkeella.
Painakaa pitkään fyysistä kotipainiketta
näytön alla.
> Näyttö sammuu, paitsi ilmastointirivi,
joka näytetään edelleen. Kaikki näyttöön yhdistetyt toiminnot ovat edelleen
toiminnassa.
2. Näytön uudelleenaktivointi - painakaa
lyhyesti kotipainiketta.
> Sama näkymä, joka näkyi ennen kuin
näyttö sammutettiin, tulee uudelleen
näkyviin.
HUOM
Näyttöä ei voida sammuttaa, kun näytössä
esitetään kehotus tehdä toimenpide.
Keskinäytön kotipainike.
Kun kotipainiketta käytetään, näyttö himmenee eikä kosketusnäyttö enää reagoi kosketukseen. Ilmastointirivi näytetään edelleen.
Kaikki näyttöön yhdistetyt toiminnot ovat edelleen käynnissä, kuten ilmastointi, ääni, opastus* ja sovellukset. Kun keskinäyttö on himmennetty, näyttöruutu voidaan puhdistaa.
Himmennystoimintoa voidaan käyttää myös
näytön sammuttamiseen, jotta se ei häiritse
ajon aikana.
HUOM
Keskinäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan ja kuljettajan ovi
avataan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön puhdistus (s. 663)
•
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
(s. 132)
Navigointi keskinäytön näkymissä
Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää:
kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä,
sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö
käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan
ovi avataan.
Kotinäkymä
Kotinäkymä on se, joka esitetään, kun näyttö
avautuu. Se muodostuu neljästä osanäkymästä: Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä.
Sovellus tai autotoiminto, joka valitaan sovellus- tai toimintonäkymästä, käynnistyy kotinäkymän ko. osanäkymässä. Esim. FM-radio
käynnistyy Media-osanäkymässä.
Ylimääräisessä osanäkymässä näytetään viimeksi käytetty sovellus tai autotoiminto, jolla
ei ole mitään tekemistä minkään muun kolmen
osanäkymän kanssa.
Osanäkymät näyttävät suppean informaation
ko. sovelluksesta.
HUOM
Kun auto käynnistetään, kotinäkymän osanäkymissä näytetään tiedot kyseisen osanäkymän sovellusten senhetkisestä tilasta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
115
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa
lyhyesti kotipainiketta. Näytössä esitetään
animaatio, joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
Tilakenttä
Ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit.
Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko- ja
liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello sekä osoitus siitä,
onko taustatoimintoja käynnissä.
Päänäkymä
Päänäkymästä on aina pääsy seuraaviin:
Ilmastointinäkymä
• Asetukset
• Käyttöopas
• Profiili
• Auton tallennetut ilmoitukset.
Alimpana näytössä on ilmastointirivi aina näkyvissä. Siinä voidaan tehdä suoraan tavallisimmat ilmastointiasetukset, kuten lämpötilan ja
istuinlämmityksen* asetukset.
Päänäkymästä on tietyissä tapauksissa pääsy
seuraaviin:
•
Kontekstuaaliset asetukset (esim.
Navigointiasetukset). Muuttakaa asetuksia suoraan päänäkymässä jonkin sovelluksen (esim. navigointi) ollessa käynnissä.
•
Kontekstuaalinen käyttöopas (esim.
Navigoinnin käyttöohje). Tämän avulla
pääsee suoraan päänäkymässä digitaalisen käyttöoppaan artikkeleihin, jotka liittyvät näytössä näytettävään sisältöön.
Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia, jolloin käytettävissä on
enemmän ilmastointiasetuksia.
Painakaa symbolia ilmastointinäkymän sulkemiseksi ja palaamiseksi
edelliseen näkymään.
Poistuminen päänäkymästä - painakaa päänäkymän ulkopuolelta, kotipainiketta tai päänäkymän alinta osaa ja vetäkää ylöspäin. Taustalla oleva näkymä tulee tällöin esiin ja jälleen
mahdolliseksi käyttää.
HUOM
Päänäkymä alasvedettynä.
Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on välilehti. Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas
näytön yli.
116
Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/sammuttamisen yhteydessä tai kun
näytössä esitetään ilmoitus. Se ei myöskään ole käytettävissä, kun ilmastointinäkymä näytetään.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusnäkymä
mässä, esim. lukemattomien teksti-ilmoitusten määrän valinnalle Viestit.
Toimintonäkymä
Painakaa sovellusta sen avaamiseksi. Sovellus
avataan tällöin vastaavassa osanäkymässä,
esimerkiksi Media.
Sovellusten määrästä riippuen sovellusnäkymää voidaan selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle8 näytön yli tai painamalla kotipainiketta.
Sovellusnäkymä, jossa on auton sovellukset.
vasemmalle8
Pyyhkäiskää oikealta
näytön yli
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä. Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu
(kolmannen osapuolen sovelluksia), mutta
myös sovelluksia sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Tietyt sovellukset esittävät
lyhyen informaation suoraan sovellusnäky-
8 Koskee
Toimintonäkymä painikkeineen auton eri toimintoja
varten.
Pyyhkäiskää vasemmalta oikealle8 näytön yli
päästäksenne toimintonäkymään kotinäkymästä. Täältä aktivoidaan tai deaktivoidaan eri
autotoiminnot, esim. BLIS*, Lane Keeping
Aid* ja Pysäköintiavustin*.
}}
vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
117
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Toimintojen määrästä riippuen myös täällä voidaan näkymässä selata alaspäin. Tehkää se
pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Erona sovellusnäkymään, siellä sovellus avataan painalluksella, toiminto aktivoidaan tai
deaktivoidaan painamalla ko. toimintopainiketta. Tietyt toiminnot, liipaisutoiminnot avataan omassa ikkunassaan painettaessa.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle8 näytön yli tai painamalla kotipainiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
(s. 119)
•
•
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 124)
•
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen
keskinäytössä (s. 134)
•
•
•
•
•
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 133)
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Kuljettajaprofiilit (s. 137)
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
Sovellukset (s. 516)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 122)
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
8 Koskee
118
vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymien käsittely
keskinäytössä
räinen osanäkymä. Nämä näkymät voidaan
laajentaa.
Kotinäkymä muodostuu neljästä osanäkymästä: Navigointi, Media, Puhelin ja ylimää-
}}
119
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Osanäkymän laajentaminen vakiotilasta
Osanäkymän vakiotila ja laajennettu tila keskusnäytössä.
120
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymän laajentaminen:
–
Osanäkymät Navigointi, Media ja
Puhelin: Painakaa mitä tahansa osanäkymää. Kun osanäkymä laajennetaan, työntyy ylimääräinen osanäkymä tilapäisesti
sivuun. Muut kaksi osanäkymää minimoidaan ja vain tietty informaatio esitetään.
Kun painatte ylimääräistä osanäkymää,
kolme muuta osanäkymää pienentyvät ja
näyttävät vain tietyt tiedot.
Laajennutussa näkymässä saadaan pääsy
perustaviin toimintoihin ko. sovelluksessa.
Laajennetun osanäkymän sulkeminen:
–
Osanäkymä voidaan sulkea kolmella eri
tavalla:
jossa on vielä enemmän informaatiota ja
enemmän asetusmahdollisuuksia.
Kun osanäkymä on avattu kokonäyttötilaan, ei
esitetä mitään informaatiota muista osanäkymistä.
Avatkaa sovellus laajennetussa tilassa kokonäytössä painakaa symbolia.
Painakaa symboli palataksenne laajennettuun tilaan, tai
painakaa kotipainiketta näytön alapuolella.
Keskinäytön kotipainike.
On aina mahdollista palata kotinäkymään painamalla kotipainiketta. Palaaminen kotinäkymän vakionäkymään täyskuvatilasta – painakaa kaksi kertaa kotipainiketta.
•
Painakaa laajennetun osanäkymän yläosaa.
•
Painakaa toista osanäkymää (tällöin se
vuorostaan avautuu laajennetussa
tilassa).
•
•
Painakaa lyhyesti fyysistä kotipainiketta
keskinäytön alla.
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Keskinäytön käyttäminen (s. 112)
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
(s. 115)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 115)
Osanäkymän avaaminen tai
sulkeminen kokonäyttötilassa
Ylimääräinen osanäkymä9 ja Navigointi-toiminnon osanäkymä voidaan avata täyskuvaksi,
9 Ei
koske kaikkia sovelluksia tai auton toimintoja, jotka avataan ylimääräisen osanäkymän kautta.
121
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Toimintonäkymä keskinäytössä
Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön
perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton
toimintoja varten. Navigoikaa toimintonäky-
mään kotinäkymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yli10.
Painikkeiden eri tyypit
Auton toimintoja varten on kolme eri painiketyyppiä, ks. seuraavaa:
Painikkeen
tyyppi
Ominaisuus
Vaikuttaa auton toimintoon
Toimintopainikkeet
Niillä on päällä/pois -asennot.
Useimmat painikkeet toimintonäkymässä ovat toimintopainikkeita.
Kun toiminnon ollessa käynnissä palaa LED-ilmaisin painikkeen kuvakkeen
vasemmalla puolella. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Liipaisupainikkeet
Niillä ei ole päällä/pois -asentoja.
Liipaisupainiketta painettaessa avautuu toimintoikkuna. Ikkunassa voidaan esimerkiksi muuttaa istuimen asentoa.
Pysäköintipainikkeet
10
122
Niillä on päällä-, pois- ja skannausasennot.
Muistuttavat toimintopainikkeita, mutta niillä on ylimääräinen asento pysäköintiskannausta varten.
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
• Kamera
• Niskatuen taitto
• Heij. mittaristonäytön säädöt
• Pysäköi
• Pysäköinnistä poistuminen
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Painikkeiden eri asennot
Kun LED-ilmaisin palaa vihreänä toiminto- tai
pysäköintipainikkeessa, toiminto on aktivoitu.
Kun toiminto aktivoituu, esitetään tiettyjen toimintojen osalta lisäteksti siitä, mitä toiminto
sisältää. Tekstiä näytetään noin muutamia
sekunteja ja sen jälkeen näytetään painike
LED-ilmaisimen palaessa.
Toiminto on deaktivoitu, kun LED-ilmaisin on
sammuksissa.
Lane Keeping Aid -toiminnon osalta esimerkiksi näytetään teksti Toimii vain tietyissä
nopeuksissa, kun painiketta painetaan.
Painikkeen painaminen kerran lyhyesti kytkee
toiminnon päälle tai pois.
Kuin varoituskolmio esitetään painikkeen
oikeanpuoleisessa osassa, jokin ei toimi niin
kuin on ajateltu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 112)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 115)
123
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusten ja painikkeiden
siirtäminen keskinäytössä
HUOM
Piilottakaa sovellukset, joita käytetään harvoin tai ei koskaan, asettamalla ne pitkälle
alas, näkyvän alueen ulkopuolelle. Siten
tulee helpommaksi löytää sovellukset, joita
käytetään säännöllisesti.
Autotoimintojen sovelluksia ja painikkeita
sovellus- tai toimintonäkymässä voidaan siirtää ja organisoida toivomusten mukaan.
1. Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle11 tai toimintonäkymään pyyhkäisemällä vasemmalta
oikealle11.
2. Painakaa sovellusta tai painiketta ja pitäkää painettuna.
> Sovellus tai painike muuttaa kokoaan ja
tulee hieman läpinäkyväksi. Tällöin sitä
on mahdollista siirtää.
3. Vetäkää sovellus tai painike vapaaseen
paikkaan näkymässä.
Suurin rivimäärä, jota voidaan hyödyntää
sovellusten tai painikkeiden sijoittamisessa, on
48 kappaletta. Sovelluksen tai painikkeen siirtämiseksi näkyvän alueen ulkopuolelle vetäkää
se näkymän pohjaan. Tällöin lisätään uusia
rivejä, joihin sovellus tai painike voidaan sijoittaa.
HUOM
Sovelluksia ja autotoimintopainikkeita ei
voida asettaa paikkoihin, jotka jo ovat
varattuja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 122)
Sovellukset (s. 516)
Keskinäytön käyttäminen (s. 112)
Sovellus tai painike voi siis olla sijoitettuna
pitemmälle alas eikä se tällöin näy näkymän
normaalitilassa.
Pyyhkäiskää näytön yli vierittääksenne ylös- tai
alaspäin näkymässä.
11
124
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
Symbolit keskinäytön tilakentässä
Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää
keskinäytön tilakentässä.
Tilakentässä esitetään meneillään olevat aktiviteetit ja tietyissä tapauksissa niiden tila. Rajoitetun tilan vuoksi kentässä ei esitetä kaikkia
symboleja koko ajan.
Symboli
Sisältö
Yhdistetty internetiin.
Roaming (verkkovierailu) aktivoitu.
Signaalinvoimakkuus matkapuhelinverkossa.
Bluetooth-laite yhdistetty.
Bluetooth aktivoitu, mutta yhtään laitetta ei yhdistettynä.
Tietoa lähetään GPS:ään ja
GPS:stä.
Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Internetjako aktivoitu (Wi-Fihotspot). Auto jakaa siis käytettävissä olevan kytkennän.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Symboli
Sisältö
Automodeemi aktivoitu.
USB-jako aktiivinen.
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän
kautta (s. 533)
•
•
Puhelin (s. 541)
Päivämäärä ja kellonaika (s. 92)
Käynnissä oleva prosessi.
Esi-ilmastoinnin ajastin aktivoituna.
Äänilähdettä soitetaan.
Äänilähde pysäytetty.
Puhelinkeskustelu käynnissä.
Äänilähde vaiennettu.
Radiokanavalta vastaanotetaan
uutisia.
Liikenneinformaatiota otetaan
vastaan.
Kello.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 115)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 141)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
* Valinnais-/lisävaruste. 125
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön näppäimistö
Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista
kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita,
mutta myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja
merkkejä näytölle.
Näppäimistöllä voidaan syöttää merkkejä, kirjaimia ja numeroita, esim. teksti-ilmoitusten
kirjoittamiseksi autosta, tunnussanan täyttämiseen tai artikkelien etsimiseen digitaalisesta
käyttöoppaasta.
Näppäimistö esitetään vain, kun on mahdollista kirjoittaa näyttöön.
126
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä
käytetään.
}}
127
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Rivi, jolla ehdotettuja sanoja tai merkkejä12. Ehdotettuja sanoja sovitetaan
uusien kirjaimien syöttämisen myötä.
Selatkaa ehdotuksia painamalla nuolia
oikealle ja vasemmalle. Painakaa ehdotusta sen valitsemiseksi. Huomatkaa, että
toiminto ei ole tuettuna kaikissa kielivaihtoehdoissa. Rivi ei tällöin näy näppäimistöllä.
Näppäimistölle valitusta kielestä riippuen
(ks. kohtaa 7) sovitetaan käytettävissä olevia merkkejä. Painakaa merkkiä sen syöttämiseksi.
Näppäimistön käyttöyhteydestä riippuen
näppäin toimii eri tavoin – sillä voidaan kirjoittaa @ (annettaessa sähköpostiosoite)
tai aloittaa uusi rivi (tavallisessa tekstinsyötössä).
Piilottaa näppäimistön. Jos tämä ei ole
mahdollista, painiketta ei näytetä.
Käytetään kirjoittamaan isoilla kirjaimilla
(versaalilla). Painakaa kerran kirjoittaaksenne ison kirjaimen ja jatkaaksenne sitten
pienillä kirjaimilla. Lisäpainallus saa aikaan
kaikki kirjaimet isoina. Seuraava painallus
palauttaa näppäimistön pienille kirjaimille.
Tässä tilassa tulee ensimmäinen kirjain
pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin
jälkeen isolla kirjoitettuna. Tämä koskee
myös ensimmäistä kirjainta tekstiken12
128
Koskee aasialaisia kieliä.
tässä. Nimille tai osoitteille tarkoitetuissa
tekstikentissä aloitetaan jokainen sana
automaattisesti suurella kirjaimella. Tekstikentissä, joihin täytetään tunnussana, nettiosoite tai sähköpostiosoite, tulevat sitä
vastoin kaikki kirjaimet automaattisesti
pieninä, jos muuta ei aktiivisesti aseteta
painikkeella.
Näppäimistön päällä olevan painikkeen (ei näy
kuvassa) painallus vahvistaa tekstinsyötön,
joka on tehty. Painike näyttää erilaiselta riippuen yhteydestä.
Kirjaimen tai merkin versiot
Numeroiden syöttö Näppäimistö (2) näytetään tällöin numeroilla. Painakaa painiketta
, joka numerotilassa esitetään
asemesta, jotta päästään
painikkeen
takaisin kirjainnäppäimistöön, tai painiketta
nähdäksenne erikoismerkkien
näppäimistön.
Vaihtaa tekstinsyötön kielen, esim. EN.
Merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa sekä
sanaehdotukset (1) muuttuvat valitun kielen mukaan. Jotta näppäimistön kieli voidaan vaihtaa, pitää kielet ensin lisätä kohdassa Asetukset.
Välilyönti.
Kumoaa tekstinsyötön. Lyhyt painallus
poistaa merkin kerrallaan. Poistakaa merkkejä nopeammassa tahdissa pitämällä
näppäintä painettuna.
Vaihtaa näppäimistön tilan kirjaimien ja
merkkien syöttämiseksi käsin.
Kirjaimen tai merkin eri versiot, esim. é tai è,
voidaan kirjoittaa pitämällä kirjainta tai merkkiä painettuna. Näyttöön tulee ruutu, jossa on
kirjaimen tai merkin eri versioita. Painakaa
haluamaanne versiota. Jos mitään versiota ei
valita, kirjoitetaan alkuperäinen kirjain/merkki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Näppäimistön kielen vaihtaminen keskinäytössä (s. 130)
•
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä (s. 130)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 112)
Tekstiviestien käsittely (s. 547)
129
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
Vaihtaminen eri kielten välillä
näppäimistössä
Kun joukko kieliä on valittu
kohdassa Asetukset, käytetään näppäimistön painiketta
vaihtamiseen eri kielten
välillä.
Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä
näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa Asetukset.
Kielten lisääminen tai poistaminen
asetuksissa
Näppäimistö on automaattisesti asetettu
samalle kielelle kuin järjestelmän kieli. Näppäimistön kieltä voidaan mukauttaa manuaalisesti vaikuttamatta järjestelmän kieleen.
1.
Kielen muuttaminen luettelosta käyttämällä
näppäimistöä:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Näppäimistöasettelut.
3. Valitkaa yksi tai useampi kieli luettelosta.
> Nyt on mahdollista vaihtaa valittujen
kielten välillä suoraan näppäimistössä
tekstin syöttämistä varten.
Jos mitään kieltä ei ole aktiivisesti valittu kohdassa Asetukset, näppäimistön kieli on sama
kuin auton järjestelmäkieli.
2. Valitkaa haluamanne kieli. Jos enemmän
kuin neljä kieltä on valittu kohdassa
Asetukset, on mahdollista vierittää luetteloa näppäimistöllä.
> Näppäimistö mukautuu valittavalle kielelle ja annetaan muita sanaehdotuksia.
Kielen muuttaminen näppäimistöllä näyttämättä luetteloa:
–
•
•
130
Koskee tiettyjä järjestelmäkieliä.
Keskinäytön näppäimistöllä voidaan kirjoittaa
merkkejä, kirjaimia ja sanoja näyttöön "piirtämällä" käsin.
Vaihtakaa näppäimillä kirjoittamisesta kirjainten ja merkkien kirjoittamiseen käsin painamalla näppäimistön näppäintä.
Painakaa painiketta pitkään.
> Luettelo tulee näkyviin.
Painakaa painiketta lyhyesti.
> Näppäimistö mukautuu luettelon seuraavan kielen mukaiseksi näyttämättä
luetteloa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
13
Merkkien, kirjainten ja sanojen
kirjoittaminen käsin keskinäytössä
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 133)
Keskinäytön näppäimistö (s. 126)
Alue merkkien/kirjainten/sanojen/sanojen
osien kirjoittamista varten.
Tekstikenttä, jossa merkit tai sanaehdotukset13 näytetään sitä mukaa kuin niitä
kirjoitetaan näyttöön (1).
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ehdotuksia merkeiksi/kirjaimiksi/sanoiksi/
sanojen osiksi. Luetteloa voidaan selata.
Välilyönti. Välilyönti voidaan tehdä myös
kirjoittamalla väliviiva (-) käsin kirjoitettujen kirjainten alueelle (1). Ks. otsikko "Välilyönnin tekeminen vapaatekstikentässä
kirjoitettaessa käsin" alla.
Tekstinsyötön kumoaminen. Painakaa
lyhyesti poistaaksenne merkin/kirjaimen
kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen
seuraavaa painallusta seuraavan merkin/
kirjaimen jne. poistamiseksi.
Palatkaa takaisin tavallisen merkinsyötön
näppäimistöön.
Tekstinsyöttöäänen mykistäminen/ottaminen käyttöön.
Piilottakaa näppäimistö. Jos tämä ei ole
mahdollista, painiketta ei näytetä.
Vaihtakaa tekstinsyötön kieli.
14
Merkkien/kirjainten/sanojen syöttäminen
käsin
1. Kirjoittakaa merkki, kirjain, sana tai osia
sanasta käsinkirjoitettujen kirjainten alueelle (1). Kirjoittakaa sana tai osia sanasta
päällekkäin tai samalle linjalle.
> Joukko ehdotuksia merkeistä, kirjaimista tai sanoista näytetään (3). Todennäköisin näytetään ylimpänä luettelossa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta
vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
2. Syöttäkää merkki/kirjain/sana odottamalla
lyhyt hetki.
> Ylimpänä luettelossa oleva merkki/
kirjain/sana syötetään. On myös mahdollista valita muu kuin ylimpänä esitettävä merkki – painakaa haluamaanne
merkkiä, kirjainta tai sanaa luettelossa.
Arabialainen näppäimistö: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. Pyyhkäistäessä oikealta vasemmalle tehdään välilyönti.
Käsin syötetyn merkin/kirjaimen
poistaminen/muuttaminen
Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).
–
Merkkien/kirjainten poistamiseksi/muuttamiseksi on useita vaihtoehtoja:
•
Painakaa luettelossa (3) kirjainta tai
sanaa, jota oikeastaan tarkoitetaan.
•
Painakaa painiketta tekstinsyötön
kumoamiseksi (5) kirjaimen poistamiseksi ja uudelleen aloittamiseksi.
•
Pyyhkäiskää vaakasuoraan oikealta
vasemmalle14 kirjoitettavien kirjainten
alueen (1) yli. Poistakaa useita kirjaimia
pyyhkäisemällä alueen yli useita kertoja.
•
Ruksin painaminen tekstikentässä (2)
poistaa kaiken syötetyn tekstin.
}}
131
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Rivin vaihtaminen tekstikentässä, johon on
kirjoitettu käsin
Keskinäytön ulkonäön
muuttaminen
Keskinäytön ulkonäköä voidaan muuttaa
valitsemalla eri teemoja.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat.
Kuljettajan
3. Valitkaa tämän jälkeen teema, esim.
Minimalistic tai Chrome Rings.
Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit
käsinkirjoituskenttään15.
Välilyönnin tekeminen vapaatekstikentässä
kirjoitettaessa käsin
Näiden ulkonäkövaihtoehtojen lisäksi voidaan
myös valita myös seuraavien väliltä: Normaali
ja Kirkas. Valinnassa Normaali näytön tausta
on tumma ja tekstit ovat kirkkaita. Tämä vaihtoehto on esivalittuna kaikissa teemoissa.
Haluttaessa voidaan valita kirkas vaihtoehto,
jossa ulkonäkö muuttuu siten, että taustasta
tulee kirkas ja teksteistä tummia. Vaihtoehtoa
voidaan käyttää esim. ajettaessa kirkkaalla päivänvalolla.
Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän käytettävissä
ja ne eivät vaikuta ympäristön valaistukseen.
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 133)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
(s. 115)
•
Keskinäytön puhdistus (s. 663)
•
15
16
132
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tehkää välilyönti piirtämällä viiva vasemmalta
oikealle16.
Keskinäytön näppäimistö (s. 126)
Arabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana.
Arabialainen kirjoitus: piirtäkää viiva oikealta vasemmalle.
Äänentoistojärjestelmän äänen
sulkeminen ja muuttaminen
keskinäytössä
Keskinäytöstä on mahdollista muuttaa järjestelmän äänen voimakkuutta tai sulkea se.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ääni
äänitasot.
Järjestelmän
3. Vetäkää säädintä kohdassa
Kosketusäänet, jos haluatte muuttaa
näytön painamiseen liittyvän äänen voimakkuutta tai poistaa sen käytöstä. Vetäkää säädin halutun äänitason kohdalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 133)
Audioasetukset (s. 514)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Järjestelmän yksiköiden
muuttaminen
Yksiköiden asetukset tehdään keskinäytön
valikossa Asetukset.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Järjestelmän kielen muuttaminen
Kieliasetukset tehdään keskinäytön valikossa
Asetukset.
HUOM
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi
aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai
paikallisten lakien ja määräysten kanssa.
Älkää vaihtako järjestelmään vaikeasti
ymmärrettävää kieltä, koska tämä voi vaikeuttaa palaamista taaksepäin valikkorakenteessa.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Mittayksiköt.
3. Valitkaa yksikköstandardi:
• Metrinen - kilometri, litra ja Celsiusasteet.
• Brittiläinen - mailit, gallonat ja Celsiusasteet.
• US - mailit, gallonat ja Fahrenheitasteet.
> Yksiköt kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja head-up -näytössä muuttuvat.
1.
•
1.
Avatkaa päänäkymä painamalla ylimpänä
olevaa välilehteä tai vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
2. Painakaa Asetukset asetusvalikon avaamiseksi.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
3. Valitkaa Järjestelmän kieli.
Puheohjauksen tuella varustetuilla kielillä
on puheohjaussymboli.
> Kieli kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja head-up -näytössä muuttuu.
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 133)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 133)
Asetuksia ja monien autojen toimintojen tietoja voidaan muuttaa keskinäytön kautta.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Asetusten muuttaminen
keskinäytön päänäkymässä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 133)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 133)
Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.
3. Painakaa jotain kategoriaa ja alakategoriaa
navigoidaksenne haluamaanne asetukseen.
4. Muuttakaa yhtä tai useampaa asetusta.
Erityyppisiä asetuksia muutetaan eri
tavoin.
> Muutokset tallentuvat välittömästi.
}}
133
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Kontekstuaalisten asetusten
avaaminen keskinäytössä
1.
Kontekstuaalisilla asetuksilla voidaan muuttaa useimpien auton perussovellusten asetuksia suoraan keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Navigointiasetukset.
> Navigointiasetusten sivu avautuu.
Vetäkää päänäkymä alas sovelluksen
ollessa laajennettuna, esim. Navigointi.
3. Muuttakaa asetuksia halutulla tavalla ja
vahvistakaa valinnat.
Sulkekaa asetusnäyttö painamalla Sulje tai
keskinäytön alapuolella olevaa kotipainiketta.
Useimmilla auton perussovelluksista on tämä
kontekstuaalinen asetusmahdollisuus, mutta
ei kaikilla.
Alakategoria asetusvalikossa eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.
Kolmannen osapuolen sovellukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 135)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 136)
Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisten asetusten
painike.
Kontekstuaaliset asetukset ovat oikotie, jonka
kautta päästään tiettyihin näytöllä näytettävää
aktiivista toimintoa koskeviin asetuksiin.
Sovellukset, jotka ovat autossa alusta alkaen,
esim. FM-radio ja USB, ovat osa Sensus-järjestelmää ja kuuluvat auton sisäisiin toimintoihin. Näiden sovellusten asetuksia voidaan
muuttaa suoraan päänäkymän kontekstuaalisten asetusten kautta.
Kun kontekstuaaliset asetukset ovat käytettävissä:
134
Kolmannen osapuolen sovelluksia ei ole auton
järjestelmässä alusta alkaen, vaan ne ovat sellaisia, jotka voidaan ladata, esim. Volvo ID.
Täällä tehdään asetukset aina sovelluksen
sisältä, ei päänäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 133)
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 135)
Sovellusten lataaminen (s. 517)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Käyttäjädatan nollaus
omistajanvaihdoksen yhteydessä
Omistajan vaihtuessa tulee käyttäjädata ja
järjestelmäasetukset palauttaa tehdasasetukseksi.
On mahdollista palauttaa auton asetukset eri
tasoilla. Palauttakaa kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset alkuperäisiin tehdasasetuksiin omistajan vaihtuessa. Omistajan vaihdon
yhteydessä on myös tärkeää vaihtaa omistaja
palveluun Volvo On Call*.
Asetusten nollaus keskinäytössä
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 135)
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
(s. 140)
Valinnalle Nollaa omat asetukset vahvistetaan palautus painamalla Nollaa
aktiiviselle profiilille tai Nollaa kaikille
profiileille.
> Valitut asetukset palautetaan.
Kaksi palautustyyppiä
Asetusvalikkoon voi palata kahdella eri tavalla:
• Tehdasasetusten palautus - puhdistaa
kaiken datan ja tiedostot sekä palauttaa
kaikki asetukset vakioarvoihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
• Nollaa omat asetukset - puhdistaa hen-
•
•
kilökohtaisen datan sekä palauttaa henkilökohtaiset asetukset vakioarvoihin.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
4. Vahvistakaa palautus painamalla OK.
Kaikkien keskinäytön asetusvalikossa tehtyjen asetusten vakioarvot voidaan palauttaa.
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 133)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 136)
Asetusten palauttaminen
Palauttakaa asetukset noudattamalla näitä
ohjeita.
HUOM
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen vain, kun auto seisoo paikallaan.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus.
3. Valitkaa haluamanne palautustyyppi.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
* Valinnais-/lisävaruste. 135
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Taulukko keskinäytön asetuksista
Keskinäytön asetusvalikossa on joukko pääkategorioita ja alakategorioita, joihin auton
monien toimintojen asetukset ja tiedot on
koottu.
Pääkategorioita on seitsemän: My Car, Ääni,
Navigointi, Media, Viestintä, Ilmastointi ja
Järjestelmä.
Jokainen kategoria puolestaan sisältää joukon
alakategorioita ja asetusmahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa näytetään alakategorioiden ensimmäinen taso. Toiminnon asetusmahdollisuudet tai alue selostetaan perusteellisemmin käyttöoppaan ko. osassa.
Tietyt asetukset ovat henkilökohtaisia, mikä
tarkoittaa, että ne voidaan tallentaa
Kuljettajaprofiilit-kohteisiin, kun taas toiset
ovat globaaleja, mikä tarkoittaa, etteivät ne ole
sidottuja kuljettajaprofiiliin.
My Car
Alakategoriat
136
Alakategoriat
Seisontajarru ja jousitus
Tuulilasinpyyhin
Äänentoisto
Alakategoriat
Sävy
Tasapaino
Järjestelmän äänitasot
Navigointi
Alakategoriat
Kartta
Reitti ja opastus
Liikenne
Media
Kommunikaatio
Alakategoriat
Puhelin
Tekstiviestit
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth-laitteet
Wi-Fi
Auton Wi-Fi-yhteyspiste
Automodeemin Internet*
Volvo On Call*
Volvon palveluverkot
Lämmitys ja ilmanvaihto
Pääkategorialla Ilmastointi ei ole alakategorioita.
Järjestelmä
Näytöt
Alakategoriat
IntelliSafe
AM/FM-radio
Alakategoriat
Ajotilan valinnat/Yksilöllinen ajotila*
DAB*
Kuljettajan profiili
Valot ja valaistus
Gracenote®
Päivämäärä ja kellonaika
Peilit ja helppo sisääntulo
TV*
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Lukitus
Video
Yksityisyys ja tietosuoja
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Alakategoriat
Näppäimistöasettelut
Ääniohjaus*
Tehdasasetusten palautus
Järjestelmätiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 109)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 133)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 135)
Kuljettajaprofiilit
Monia asetuksia, jotka tehdään autossa, voidaan sovittaa kuljettajan henkilökohtaisten
toivomusten mukaisesti ja tallentaa yhteen tai
useampaan kuljettajaprofiiliin.
Henkilökohtaiset asetukset tallentuvat automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kukin
avain voidaan yhdistää johonkin kuljettajaprofiiliin. Yhdistettyä avainta käytettäessä autossa
otetaan käyttöön kyseisen kuljettajaprofiilin
asetukset.
Mitkä asetukset tallennetaan
kuljettajaprofiileihin?
Monet autossa tehtävistä asetuksista tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin, jos sitä ei ole suojattu. Autossa tehtävät
asetukset ovat joko henkilökohtaisia tai globaaleja. Juuri henkilökohtaiset asetukset tallennetaan kuljettajaprofiileihin.
Asetukset, jotka voidaan tallentaa kuljettajaprofiiliin, koskevat muun muassa näyttöjä, peilejä, etuistuimia, navigointia*, ääni- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta.
Tiettyjä asetuksia, ns. globaaleja asetuksia, on
mahdollista muuttaa, mutta niitä ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin. Globaalien asetusten muutos vaikuttaa kaikkiin profiileihin.
seen. Ne pysyvät samoina riippumatta aktiivisesta kuljettajaprofiilista.
Näppäimistön ulkoasun asetukset ovat esimerkkejä globaaleista asetuksista. Jos kuljettajaprofiilia X käytetään lisäämään useampia
kieliä näppäimistöön, nämä säilyvät ja niiden
välillä on mahdollista vaihtaa myös käytettäessä kuljettajaprofiilia Y. Näppäimistön ulkonäön asetuksia ei tallenneta määrättyyn kuljettajaprofiiliin - asetukset ovat globaalisia.
Henkilökohtaiset asetukset
Jos kuljettajaprofiilia X on käytetty esim. asettamaan keskinäytön valovoima, asetus ei vaikuta kuljettajaprofiiliin Y. Se on tallennettu kuljettajaprofiiliin X - valovoiman asetus on henkilökohtainen asetus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 138)
•
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin. (s. 139)
•
•
•
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 138)
Kuljettajaprofiilin suojaaminen (s. 139)
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
(s. 140)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 136)
Globaalit asetukset
Globaaleja asetuksia ja parametreja eivät
muutu, kun kuljettajaprofiili vaihdetaan toi-
* Valinnais-/lisävaruste. 137
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajaprofiilin valitseminen
Kun keskinäyttö käynnistetään, valittu kuljettajaprofiili näytetään näytössä ylimpänä. Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on käytössä,
kun auton lukitus avataan seuraavan kerran.
Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa, kun auton
lukitus on avattu. Jos etäavain on sen sijaan
yhdistetty johonkin kuljettajaprofiiliin, kyseinen profiili valitaan käynnistettäessä.
Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa kahdella eri
tavalla.
Vaihtoehto 1:
1.
Painakaa keskinäytön yläreunassa näytettävän kuljettajaprofiilin nimeä näytön
käynnistyttyä.
> Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista kuljettajaprofiileista.
2. Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
3. Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Vaihtoehto 2:
1.
Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.
2. Painakaa painiketta Profiili.
> Näyttöön tulee sama luettelo kuin vaihtoehdon 1 kohdalla.
3. Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
138
4. Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Vaihtoehto 3:
1.
Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.
Kuljettajaprofiilin nimen
muuttaminen
Autossa käytettävien kuljettajaprofiilien nimiä
voidaan muuttaa.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
> Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista kuljettajaprofiileista.
3. Valitkaa Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään valikko.
4. Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 137)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 115)
4. Painakaa ruutua Profiilin nimi.
> Näppäimistö tulee esiin ja nimeä on
mahdollista muuttaa. Painakaa
näppäimistön sulkemiseksi.
5. Tallentakaa nimenmuutokset painamalla
Edellinen tai Sulje.
> Nimi on nyt muutettu.
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 138)
HUOM
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin. (s. 139)
Profiilinimi ei voi alkaa välilyönnillä eikä sitä
tällöin tallenneta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 138)
Keskinäytön näppäimistö (s. 126)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajaprofiilin suojaaminen
Joissakin tapauksissa voidaan haluta, että
autossa tehtäviä erilaisia asetuksia ei tallenneta aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kuljettajaprofiili voidaan tällöin suojata.
HUOM
Kuljettajaprofiilin suojaaminen on mahdollista vain auton seistessä paikallaan.
Kuljettajaprofiilin suojaaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3. Valitkaa Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään valikko.
5. Tallentakaa profiilin suojaamisvalinta painamalla Edellinen/Sulje.
> Kun profiili on suojattu, autossa tehtäviä asetuksia ei tallenneta siihen automaattisesti. Muutokset on sen sijaan
tallennettava manuaalisesti kohdassa
Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Muokkaa profiilia
painamalla Tallenna nykyiset
asetukset profiiliin. Kun profiili on
suojaamaton, asetukset tallennetaan
sen sijaan automaattisesti siihen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajaprofiilit (s. 137)
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin.
Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin.
Näin kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti
kaikkine asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä etäavaimella.
Kun etäavainta käytetään ensimmäisen kerran,
sitä ei ole yhdistetty mihinkään kuljettajaprofiiliin. Autoa käynnistettäessä aktivoidaan automaattisesti profiili Vieras.
Kuljettajaprofiili voidaan valita manuaalisesti
yhdistämättä sitä avaimeen. Kun auton lukitus
avataan, viimeksi käytössä ollut kuljettajaprofiili aktivoituu. Jos avain on kerran yhdistetty
kuljettajaprofiiliin, on kuljettajaprofiilin valinta
tehtävä, kun kyseistä avainta käytetään.
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin
4. Suojatkaa profiili valitsemalla Suojaa
profiili.
HUOM
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin on mahdollista vain auton seistessä paikallaan.
Valitkaa ensin, mikä profiili avaimeen yhdistetään, jos yhdistettävä profiili ei ole jo aktiivinen. Aktiivinen profiili voidaan sitten yhdistää
avaimeen.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
}}
139
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3. Merkitkää haluttu profiili. Näyttö palaa
kotinäkymään. Profiilia Vieras ei voida
yhdistää avaimeen.
4. Vetäkää päänäkymä uudelleen alas ja painakaa Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Muokkaa profiilia.
5. Valitkaa Yhdistä avain profiilin yhdistämiseksi avaimeen. Kuljettajaprofiilia ei voida
yhdistää toiseen avaimeen kuin juuri sillä
hetkellä autossa käytettävään avaimeen.
Jos autossa on useita avaimia, näytetään
teksti Useita avaimia löytyi, aseta
yhdistettävä avain lukulaitteen päälle.
6. Painakaa painiketta OK.
> Kyseinen avain on nyt yhdistetty kuljettajaprofiiliin ja pysyy yhdistettynä, kunnes toiminnon Yhdistä avain ruudusta
ei poisteta valintaa.
Asetusten nollaus
kuljettajaprofiileissa
Yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin tallennetut asetukset voidaan nollata, kun auto
seisoo paikallaan.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 137)
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen vain, kun auto seisoo paikallaan.
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 138)
Etäavaimella (s. 249)
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus Nollaa
omat asetukset.
3. Valitkaa jokin vaihtoehdoista Nollaa
aktiiviselle profiilille, Nollaa kaikille
profiileille tai Peruuta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
> Kun teksti Profiili yhdistetty
avaimeen näytetään ovat avain ja kuljettajaprofiili yhdistetty toisiinsa.
140
Kuljettajaprofiilit (s. 137)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 135)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön ilmoitukset
Keskinäytössä voidaan eri tapahtumien
yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan
informoimiseksi tai auttamiseksi.
tuksilla on korkeampi prioriteetti kuin ilmoituksilla, jotka esitetään tilakentässä, ja ne edellyttävät kuittausta/toimenpidettä ennen kuin ne
häviävät.
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
Keskinäytön ilmoituksia käsitellään keskinäytön näkymissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
(s. 141)
•
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 142)
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 105)
Esimerkki ilmoituksista keskinäytön päänäkymässä.
Esimerkki ilmoituksista keskinäytön päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetään prioriteetiltaan matalampia ilmoituksia kuljettajalle.
Useimmat ilmoitukset esitetään keskinäytön
tilakentän päällä. Hetken kuluttua, tai kun
ilmoitus on hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää tilakentästä. Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Tietyillä ilmoituksilla keskinäytössä on painike
(tai useita painikkeita ponnahdusilmoituksissa)
esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivointia/deaktivointia varten.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Ponnahdusilmoitukset
Tietyissä tapauksissa esitetään ilmoitus ponnahdusikkunan muodossa. Ponnahdusilmoi-
}}
141
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
–
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi tai antakaa ilmoituksen sulkeutua
automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
Keskinäytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja ilmoituksia käsitellään molemmissa
tapauksissa keskinäytössä.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on painike esim. ilmoitukseen liittyvän toiminnon aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi.
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
Sulkekaa ilmoitus painamalla sitä tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
–
Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 141)
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 142)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 105)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Esimerkkejä tallennetuista ilmoituksista ja mahdollisista valinnoista päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetyt ilmoitukset, jotka pitää
tallentaa, asetetaan keskinäytön päänäkymään.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
1. Avatkaa keskinäytön päänäkymä.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään. Ilmoitukset, joiden yhteydessä
on nuoli oikealla, voidaan laajentaa.
142
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi.
Päänäkymän tallennetut ilmoitukset poistetaan automaattisesti, kun auto sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
2. Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
•
•
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 141)
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä (s. 141)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 105)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Head-up-näyttö*
Head-up-näyttö täydentää auton kuljettajan
näyttöä ja heijastaa tietoa kuljettajan näytöstä
tuulilasille. Heijastetun kuvan näkee vain kuljettajan paikalta.
HUOM
Kuljettajan mahdollisuutta nähdä informaatiota head-up -näytöstä (ylänäyttö) heikentävät
•
•
•
•
polarisoivien aurinkolasien käyttö
ajoasento, joka aiheuttaa sen, ettei kuljettaja istu keskeisesti istuimella
esineet näyttöyksikön peitelasin päällä
epäsuotuista valaistusolosuhteet.
TÄRKEÄÄ
Head-up -näyttö esittää varoituksia ja informaatiota koskien nopeutta, nopeudensäädintoimintoja, navigointia jne. kuljettajan näkökentässä. Myös liikennemerkki-informaatiota
ja tulevat puhelut voidaan näyttää head-upnäytössä.
Näyttöyksikkö, josta informaatio projisoidaan, on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö mitään esineitä peitelasin päällä ja
katsokaa, ettei sen päälle putoa mitään esineitä.
Esimerkkejä siitä, mitä näytössä voidaan esittää.
Nopeus
Vakionopeudensäädin
Navigointi
Liikennemerkkejä
Head-up-näytössä voidaan näyttää tilapäisesti
useita symboleita esim.:
Jos varoitussymboli syttyy - lukekaa
varoitusilmoitus kuljettajan näytöstä.
Jos informaatiosymboli syttyy - lukekaa ilmoitus kuljettajan näytöstä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 143
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Lumihiutalesymboli syttyy, jos on
liukkauden vaara.
HUOM
Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja
rasittuneisuuden tunteen.
City Safety head-up-näytössä
Törmäysvaroituksen yhteydessä head-up-näytössä oleva informaatio korvataan City Safety järjestelmän varoitussymbolilla. Tämä grafiikka
tulee näkyviin, vaikka head-up -näyttö on suljettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
(s. 144)
•
•
Head-up-näytön* puhdistaminen (s. 664)
Head-up-näyttö vaihdettaessa tuulilasi*
(s. 626)
Head-up-näytön* aktivointi ja
deaktivointi
Head-up-näyttö voidaan aktivoida ja deaktivoida auton käynnistämisen jälkeen.
Painakaa painiketta
Tuulilasinäyttö keskinäytön
toimintonäkymässä. Valoilmaisin painikkeessa palaa,
kun toiminto on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Head-up-näytön* asetukset (s. 145)
Head-up-näyttö* (s. 143)
City Safety -järjestelmän varoitussymboli vilkkuu kiinnittääkseen kuljettajan huomion törmäyksen uhatessa.
144
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Head-up-näytön* asetukset
Valovoiman ja korkeussijainnin säätö
Säätäkää tuulilasin head-up-näytön näyttämisasetuksia.
Asetuksia voidaan tehdä, kun auto on käynnistetty ja tuulilasille heijastetaan kuvaa.
Vahvistakaa
Grafiikan valovoima sovitetaan automaattisesti
sen taustalla oleviin valaistusolosuhteisiin.
Valovoimaan vaikuttaa myös auton muiden
näyttöjen valovoiman säätö.
Näyttövaihtoehdon valitseminen
Valitkaa head-up-näytössä näytettävät toiminnot.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car Näytöt
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön
valinnat.
Sijainnin laskeminen
1.
Painakaa painiketta Heij.
mittaristonäytön säädöt keskinäytön toimintonäkymässä.
Korkeussijainti voidaan tallentaa sähkökäyttöisen* etuistuimen muistitoimintoon kuljettajan
oven painikkeilla.
2. Säätäkää heijastettavan kuvan valoisuutta
ja korkeussijaintia kuljettajan näkökentässä ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
3. Valitkaa yksi tai useampi toiminto:
•
•
•
•
Näytä navigointi
Näytä Road Sign Information -tiedot
Näytä kuljettajan tuki
Näytä puhelin
Valinta tallennetaan henkilökohtaisena asetuksena kuljettajaprofiiliin.
Valovoiman vähentäminen
Valovoiman lisääminen
Sijainnin nostaminen
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 145
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Vaaka-asennon kalibrointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
Head-up-näytön vaaka-asento voidaan joutua
kalibroimaan, kun tuulilasi tai näyttöyksikkö
vaihdetaan. Kalibroinnissa heijastettavaa
kuvaa käännetään vastapäivään tai myötäpäivään.
•
•
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Valitkaa My Car Kuljettajan näyttö
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön valinnat
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön
kalibrointi.
3. Kalibroikaa kuvan vaaka-asento ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
•
•
Head-up-näyttö* (s. 143)
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
(s. 144)
Kuljettajaprofiilit (s. 137)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
Puheohjaus
Puheohjauksen17 avulla voitte ohjata auton
toimintoja kuten ilmastointijärjestelmää,
radiota tai Bluetooth-yhteydellä yhdistettyä
puhelinta puhekomennoilla. Sensus
Navigation* -järjestelmällä varustetuissa
autoissa myös navigointijärjestelmää voidaan
puheohjata.
Mitä on puheohjaus?
Puheohjaus on tukitoiminto, joka voi helpottaa
auton eri komentojen käyttöä. Se toimii periaatteessa kuten tavallinen sovellus, johon syötetään tietoja määrätyssä järjestyksessä tarkoituksena suorittaa toiminto, erona on vain
se, että näppäimistöllä kirjoittamisen sijaan
käytetään puhekomentoja. Tästä syystä voi
olla hyvä ajatus perehtyä siihen, miten ja missä
järjestyksessä puhekomennot tulee esittää toivottua tulosta varten.
Puheohjausjärjestelmää käyttämällä voitte
ohjata määrättyjä infotainment- ja ilmastointitoimintoja puhekomennoilla. Järjestelmä voi
vastata puheella ja näyttämällä tietoja kuljettajan näytössä.
VAROITUS
Kääntäminen vastapäivään
Kääntäminen myötäpäivään
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton
kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen
noudattamisesta.
Vahvistakaa
146
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puheohjausjärjestelmän mikrofoni
Järjestelmäpäivitys
Puheohjausjärjestelmää parannellaan jatkuvasti. On suositeltavaa asentaa aina viimeisin
versio.
Noutakaa päivitykset osoitteesta
www.volvocars.com/intl/support.
HUOM
Kaikki järjestelmäkielet eivät tue puheohjausta. No jotka tukevat, on merkitty symbolilla
saatavilla olevien järjestelmäkielien luettelossa. Lisätietoja siitä, kuinka tiedot löytyvät, on kohdassa puheohjauksen
asetukset.
17
18
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Puheohjauksen käyttö (s. 147)
Puhelimen puheohjaus (s. 149)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 210)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 150)
Puheohjauksen käyttö
Puheohjauksen aloitus18
Komentojen antamiseksi
puheohjauksella käydään
"dialogi" järjestelmän kanssa.
Painakaa ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta
järjestelmän aktivoimiseksi ja vuoropuhelun aloittamiseksi puhekäskyillä. Kun olette painanut painiketta, kuuluu piippaus ja puheohjaussymboli
näkyy kuljettajan näytössä.
Tämä osoittaa, että järjestelmä on aloittanut
kuuntelun ja voitte nyt sanoa komennon. Heti
kun alatte puhua, järjestelmä harjoitetaan tunnistamaan ja ymmärtämään puhettanne, tämä
kestää joitakin sekunteja ja se tehdään automaattisesti, eli teidän ei tarvitse aloittaa ääniharjoittelua manuaalisesti.
Ottakaa huomioon seuraavat asiat:
•
Puhukaa merkkiäänen jälkeen normaalilla
äänellä tavalliseen tahtiin.
•
Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
•
Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa
pitämällä ovet, ikkunat ja panoraamakatto*
suljettuina.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 147
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Kaikki järjestelmäkielet eivät tue puheohjausta. No jotka tukevat, on merkitty symsaatavilla olevien järjestelmäkiebolilla
lien luettelossa. Lisätietoja siitä, kuinka tiedot löytyvät, on kohdassa puheohjauksen
asetukset.
Yleisesti ottaen järjestelmä toimii siten, että se
kuuntelee peruskomentoa, jonka jälkeen seuraa yksityiskohtaisempi komento, joka määrittää, mitä haluatte järjestelmän tekevän.
Järjestelmän äänenvoimakkuutta voidaan
muuttaa kääntämällä äänenvoimakkuuden
säädintä äänen puhuessa. Muita painikkeita
voidaan käyttää puheohjauksen aikana. Muut
äänet ovat kuitenkin mykkinä järjestelmän
kanssa käytävän vuoropuhelun aikana, mikä
tarkoittaa sitä, että joitakin ääneen liittyviä toimintoja ei voida suorittaa painikkeita käyttäen.
Puheohjauksen keskeyttäminen
Puheohjaus voidaan keskeyttää eri tavoilla:
•
Painakaa lyhyesti
"Cancel".
•
Painakaa pitkään ohjauspyörän puheoh, kunnes kuuluu kaksi
jauspainiketta
19
148
piippausta. Tämä keskeyttää puheohjauksen myös järjestelmän puhuessa.
HUOM
ja sanokaa
Puheohjaus keskeytyy myös, jos ette vastaa
dialogin aikana. Järjestelmä kysyy ensin vastausta kolme kertaa, ja mikäli vastausta ei
anneta, puheohjaus keskeytyy automaattisesti.
Nopeuttaaksenne viestintää ja siirtyäksenne
järjestelmän kehotteiden ohi painakaa ohjaus. Tämä kespyörän puheohjauspainiketta
keyttää järjestelmän puheen ja voitte sanoa
seuraavan komennon.
•
Eri toimintojen, kuten puhelimen ja radion,
komennot on kuvailtu niitä koskevissa kappaleissa.
Numerot
Numerokäskyt annetaan eri tavalla ohjattavasta toiminnosta riippuen:
•
Puhelin- ja postinumerot sanotaan
numero numerolta, esim. "nolla, kolme,
yksi, kaksi, kaksi, neljä, neljä, kolme"
(03122443).
•
Talonumerot voidaan sanoa numero
numerolta tai kokonaisuutena, esim.
"kaksi, kaksi" tai "kaksikymmentäkaksi"
(22). Englannin ja hollannin kielessä voidaan sanoa useita numeroryhmiä peräkkäin, esim. "kaksikymmentäkaksi, kaksikymmentäkaksi" (22 22). Englannin kielessä voidaan käyttää myös ilmaisua "kaksois-" tai "kolmois-", esim. "kaksoisnolla"
(00). Numerot voidaan antaa väliltä 0–
2300.
•
Taajuudet voidaan sanoa "yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku kahdeksan"
(98,8) tai "sataneljä pilkku kaksi" (104,2).
Esimerkkejä puheohjauksesta
1.
Painakaa painiketta
.
2. Sanokaa "Call [Etunimi] [Sukunimi]
[numerokategoria]", esim. "Call Kalle
Virtanen Matkapuhelin".
> Järjestelmä soittaa puhelinluettelosta
valitulle yhteystiedolle. Jos yhteystiedolla on useita puhelinnumeroita (esim.
koti, matkapuhelin, työ), on valittava
oikea kategoria.
Käskyt/sanonnat
Seuraavia komentoja voidaan useimmiten
käyttää tilanteesta riippumatta:
•
"Repeat" – toistaa viimeisimmän puheohjeen meneillään olevassa vuoropuhelussa.
•
"Cancel" - keskeyttää dialogin.19
Huomatkaa, että tämä keskeyttää dialogin vain kun järjestelmä ei puhu. Tehkää se painamalla pitkään
"Help" - käynnistää ohjedialogin. Järjestelmä vastaa käskyillä, joita voidaan käyttää ko. tilanteessa, kehotuksella tai esimerkillä.
kunnes kuuluu kaksi piippausta.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Nopeus ja toistotila
Jos järjestelmän puhe on liian nopeaa, sen
nopeutta voidaan säätää.
Kytkettäessä toistotila päälle järjestelmä toistaa kaiken, mitä sanot.
Nopeuden muuttaminen tai toistotilan kytkeminen päälle/pois:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa Järjestelmä
valitkaa asetukset.
Ääniohjaus ja
• Toista puhekomento
• Puhetempo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puhelimen puheohjaus20
Soittaa yhteystietoon, kuunnella viestit tai
sanella lyhyitä viestejä puheohjauskomennoilla Bluetooth-yhteydessä olevalla puhelimella.
Jotta puhelinmuistion yhteystieto voidaan
antaa, puheohjauskäskyn täytyy sisältää puhelinmuistiossa ilmoitetut yhteystiedot. Jos
yhteystiedolla, esim. Robyn Smith, on useita
puhelinnumeroita, myös numerokategoria voidaan ilmoittaa, esim. Koti tai Matkapuhelin:
"Call Kalle Virtanen Matkapuhelin".
Painakaa
käskyistä:
•
"Call [yhteystieto]" – soittaa valittuun
puhelinluettelon yhteystietoon.
•
"Call [puhelinnumero]" - soittaa puhelinnumeroon.
Puheohjaus (s. 146)
Puhelimen puheohjaus (s. 149)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 210)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 150)
•
•
•
20
21
ja sanokaa jokin seuraavista
HUOM
Kaikki järjestelmäkielet eivät tue puheohjausta. No jotka tukevat, on merkitty symsaatavilla olevien järjestelmäkiebolilla
lien luettelossa. Lisätietoja siitä, kuinka tiedot löytyvät, on kohdassa puheohjauksen
asetukset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Puheohjaus (s. 146)
Puheohjauksen käyttö (s. 147)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 210)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 150)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
"Recent calls" - näyttää puhelulistan.
"Read message" - viesti luetaan. Jos
viestejä on useita, valitkaa luettava viesti.
"Message to [yhteystieto]" – käyttäjää
kehotetaan sanomaan lyhyt viesti. Tämän
jälkeen toiminto lukee viestin ääneen ja
käyttäjä voi valita, lähetetäänkö21 vai saneleeko hän viestin uudelleen. Jotta tämän
toiminnon käyttö on mahdollista, auton on
oltava yhteydessä internetiin.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Vain tietyt puhelimet voivat lähettää viestejä auton kautta. Tietoja yhteensopivista puhelimista on osoitteessa www.volvocars.com/intl/support.
* Valinnais-/lisävaruste. 149
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Radion ja median puheohjaus22
Tässä on komentoja radion ja mediasoittimen
puheohjausta varten.
Painakaa
ja sanokaa jokin seuraavista
käskyistä:
•
•
"Play [esittäjä]" - toistaa musiikkia valitulta esittäjältä.
•
"Play [kappaleen nimi]" - toistaa valitun
kappaleen.
•
"Play [kappaleen nimi] kohteesta
[albumi]" - toistaa valitun kappaleen valitulta albumilta.
•
"Play [radioasema]" - avaa valitun radiokanavan.
•
"Tune to [taajuus]" - avaa valitun radiotaajuuden aktiivisella radion aaltoalueella.
Jos mikään radiolähde ei ole aktiivinen,
käynnistetään FM-alue normina.
•
"Tune to [taajuus] [taajuuskaista]" avaa valitun radiotaajuuden valitulla radion
aaltoalueella.
•
•
"Radio" - käynnistää FM-radion.
22
23
24
150
"Media" – käynnistää dialogin medialaitetta ja radiota varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
"Radio FM" - käynnistää FM-radion.
•
•
•
•
•
•
•
"Radio AM" - käynnistää AM-radion.23
Puheääniohjauksen asetukset24
"DAB " - käynnistää DAB-radion*.
Tässä valitaan puheohjausjärjestelmän asetukset.
"CD" - käynnistää toiston CD-levyltä*.
"USB" - käynnistää toiston USB-muistilta.
"iPod" - käynnistää toiston iPodilta.
"Bluetooth" - käynnistää toiston Bluetooth-yhdistetystä medialähteestä.
"Similar music" - soittaa USB-liitetyistä
laitteista musiikkia, joka muistuttaa soitettavaa musiikkia.
HUOM
Kaikki järjestelmäkielet eivät tue puheohjausta. No jotka tukevat, on merkitty symbolilla
saatavilla olevien järjestelmäkielien luettelossa. Lisätietoja siitä, kuinka tiedot löytyvät, on kohdassa puheohjauksen
asetukset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puheohjaus (s. 146)
Puheohjauksen käyttö (s. 147)
Puhelimen puheohjaus (s. 149)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 210)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 150)
Asetukset
Järjestelmä
Ääniohjaus
Asetuksia voidaan tehdä seuraavilla alueilla:
• Toista puhekomento
• Sukupuoli
• Puhetempo
Audioasetukset
Valitkaa ääniasetukset kohdassa:
Asetukset
äänitasot
Ääni Järjestelmän
Ääniohjaus
Kieliasetukset
Puheohjaus ei ole mahdollista kaikilla kielillä.
Puheohjaukselle käytettävissä olevat kielet on
merkitty pienellä kuvakkeella kieliluetteloon .
Kielen vaihto vaikuttaa myös valikko-, ilmoitus- ja aputeksteihin.
Asetukset Järjestelmä Järjestelmän
kielet ja yksiköt Järjestelmän kieli
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Saatavuus vaihtelee riippuen mallista ja/tai markkina-alueesta.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Puheohjaus (s. 146)
Puheohjauksen käyttö (s. 147)
Puhelimen puheohjaus (s. 149)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 210)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Audioasetukset (s. 514)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 133)
151
VALAISTUS
VALAISTUS
Valokatkaisimet
Eri valokatkaisimilla käytetään sekä ulko- että
sisävaloja. Vasemmalla ohjauspylvään vivulla
sytytetään ja säädetään ulkovaloja. Kojelaudan säätöpyörällä säädetään sisätilan valaistuksen voimakkuutta.
Kojelaudan säätöpyörällä säädetään myös
valonheittimien korkeutta1.
Ulkovalaistus
Tila
Sisältö
Tila
Huomiovalot.
Sisältö
Huomiovalot ja positiovalot päivänvalossa.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot heikossa
päivänvalossa tai pimeässä tai
kun sumuvalot edessä* ja/tai
takana on aktivoitu.
Huomio- ja positiovalot.
Positiovalot auton ollessa pysäköitynä.A
Toiminto Automaattiset kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan aktivoida,
kun lähivalot palavat.
Lähivalot ja positiovalot.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Automaattiset kaukovalot päällä/
pois.
A
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan siirtää asentoon
toisesta asennosta, jotta vain
positiovalot syttyvät muun valaistuksen sijasta.
Vasemman ohjauspylvään vivun kiertorengas.
Kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa
II, seuraavia toimintoja käytetään kääntämällä
kiertorengas eri asentoihin:
1
154
Volvo suosittelee, että asentoa
tään autoa ajettaessa.
käyte-
Koskee halogeenivalonheittimillä varustettuja autoja.
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
varustettu säätöpyörällä valojen korkeudensäätöä
varten.
VAROITUS
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa
tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on
liian heikko tai tarpeeksi voimakas, esim.
sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallista
valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Kojelaudan säätöpyörät
Autossa, jossa on LED2-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä sitä siksi ole
2 Valodiodi (Light Emitting Diode)
1 Koskee halogeenivalonheittimillä
Sisätilan valaistuksen voimakkuuden säätöpyörä
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä1
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 155)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sisävalaistus (s. 166)
Seisonta-/positiovalot (s. 157)
Vilkkujen käyttö (s. 161)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 159)
Lähivalot (s. 158)
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot* (s. 162)
Takasumuvalo (s. 163)
Aktiiviset kaarrevalot* (s. 162)
Jarruvalot (s. 164)
Hätäjarruvalot (s. 164)
Valaistustoimintojen säätäminen
keskinäytössä
Useita valaistustoimintoja voidaan säätää ja
aktivoida keskinäytön kautta. Tämä koskee
esimerkiksi automaattisia kaukovaloja, saattovaloja ja turvavaloja.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
valaistus.
Valot ja
3. Valitkaa Ulkovalot tai Sisävalot ja valitkaa sitten toiminto, jota haluatte säätää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Varoitusvilkut (s. 165)
•
Valokatkaisimet (s. 154)
Automaattiset kaukovalot (s. 159)
Saattovalojen käyttäminen (s. 165)
Turvavalaistus (s. 166)
Vilkkujen käyttö (s. 161)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 133)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 122)
varustettuja autoja.
* Valinnais-/lisävaruste. 155
VALAISTUS
Valonheittimien korkeuden
säätäminen
Yhdellä kojelaudan säätöpyöristä säädetään
valonheitinten korkeutta3.
Auton kuormitus muuttaa valonheitinten suuntausta korkeussuunnassa, jolloin vastaantulevan ajoneuvon kuljettaja voi häikäistyä. Estäkää tämä säätämällä valonheitinten korkeutta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on raskaasti kuormattu.
1.
Antakaa moottorin olla käynnissä tai kytkekää auton sähköjärjestelmä jännitetilaan
I.
2. Nostakaa/laskekaa korkeutta rullaamalla
säätöpyörää ylös-/alaspäin.
Alla näytetään, mihin asentoon säätöpyörä on
käännettävä eri kuormitustapauksissa.
156
halogeenivalonheittimillä varustettuja autoja.
Säätöpyörän
asento
Kuljettaja sekä matkustaja
etuistuimella.
1
Kolme matkustajaa takaistuimella.
220 kg kuormaa tavaratilassa.
Kuljettaja sekä enimmäiskuorma kuormatilassa.
Esimerkkejä säätöpyörän asennoista.
Säätöpyörä asennossa 0
Aiheeseen liittyvät tiedot
Säätöpyörä asennossa 1
•
Kuormitustapaus
Säätöpyörän
asento
Vain kuljettaja.
0
Kuljettaja sekä matkustaja
etuistuimella.
0
Kuljettaja sekä matkustaja
etuistuimella.
1
Kolme matkustajaa takaistuimella.
3 Koskee
Kuormitustapaus
Valokatkaisimet (s. 154)
2
VALAISTUS
Seisonta-/positiovalot
Positiovaloja voidaan käyttää, jotta muut tielläliikkujat näkevät pysähtyneen tai pysäköidyn auton. Positiovalot sytytetään ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.
Ajettaessa yli 30 sekuntia enintään ajonopeudella 10 km/h (n. 6 mph) tai ajonopeuden ylittäessä 10 km/h (n. 6 mph) huomiovalot syttyvät. Kuljettajan täytyy kääntää säädin muuhun
.
asentoon kuin
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
positiovalot takana syttyvät (jos niitä ei jo ole
sytytetty) takana olevien huomion herättämiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta kiertorenkaan asennosta tai siitä, missä jännitetilassa
auton sähköjärjestelmä on.
Huomiovalot
Autossa on ympäristön valaistusolosuhteet
havaitsevia tunnistimia. Huomiovalot palavat
ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa
,
tai
sekä auton
asennossa
sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II.
valonheittimet vaihtavat autoTilassa
maattisesti lähivaloille heikossa päivänvalossa tai pimeällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjauspylvään vivun kiertorengas positiovalojen
asennossa.
Asettakaa kiertorengas asentoon
- positiovalot syttyvät (numerokilven valaistus syttyy
samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II,
huomiovalot palavat positiovalojen asemesta
edessä. Kun kiertorengas on tässä asennossa,
positiovalot palavat riippumatta auton sähköjärjestelmän jännitetilasta.
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan siirtää positiovalojen asentoisesta asennosta, jotta vain positoon
tiovalot syttyvät muun valaistuksen sijasta.
Valokatkaisimet (s. 154)
Jännitetilat (s. 438)
Huomiovalo-/positiovalopolttimon vaihto
edessä (s. 658)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa
asennossa
palavat huomiovalot (DRL4),
kun autolla ajetaan päivänvalossa. Auto vaihtaa automaattisesti valot huomiovaloista lähivaloihin heikossa päivänvalossa tai pimeässä.
Vaihto lähivaloihin tapahtuu myös, jos sumuvalot edessä* ja/tai takana aktivoituvat.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 157
VALAISTUS
||
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän
voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa
olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Lähivalot
Lähivalot aktivoituvat automaattisesti heikossa päivänvalossa tai pimeässä ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa ajon aikana
, kun auton sähköjärjestelmä
asennossa
on jännitetilassa II.
Huomatkaa, että ohjauspylvään vasemman
vivun kiertorenkaan on oltava asennossa
, jotta tunnelin havaitseminen voisi toimia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Tunnelin havaitseminen
Auto tunnistaa, kun sitä ajetaan tunneliin, ja
vaihtaa tällöin huomiovaloista lähivaloihin.
Valokatkaisimet (s. 154)
Jännitetilat (s. 438)
Lähivalot (s. 158)
Valokatkaisimet (s. 154)
Jännitetilat (s. 438)
Huomiovalot (s. 157)
Lähivalopolttimon vaihto (s. 657)
Huomiovalo-/positiovalopolttimon vaihto
edessä (s. 658)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Käännettäessä ohjauspylvään vipu asentoon
lähivalot aktivoituvat automaattisesti
myös silloin, jos:
•
•
•
etusumuvalot* aktivoidaan
takasumuvalo aktivoidaan
etu- ja takasumuvalot aktivoidaan.
Kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on
, lähivalot palavat aina auton
asennossa
sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II.
4 Daytime
158
Running Lights
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Kaukovalojen käyttäminen
Kaukovaloja käytetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella vivulla. Kaukovalot ovat auton
voimakkaimmat valot ja niitä tulee käyttää
näkyvyyden parantamiseksi ajettaessa
pimeällä, kunhan ne eivät häikäise muita tielläliikkujia.
5 tai
. Aktivoikaa kaukovalot
siirtämällä ohjauspylvään vipua eteenpäin.
Deaktivoikaa siirtämällä ohjauspylvään
vipua taaksepäin.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa kuljettajan näytössä.
Automaattiset kaukovalot
Automaattiset kaukovalot on toiminto, joka
tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen
valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 154)
Automaattiset kaukovalot (s. 159)
Kaukovalopolttimon vaihto (s. 658)
Ohjauspylvään vipu kiertorenkaalla.
Symboli
Kaukovalovilkku
Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen
yhteydessä, kun auton nopeus on n. 20 km/h
(noin 12 mph) tai suurempi. Toiminto voi ottaa
myös katuvalaistuksen huomioon. Kun kameratunnistin ei enää havaitse vastaan tulevia tai
edellä ajavia ajoneuvoja, kaukovalot sytytetään
uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti
taaksepäin kaukovalovilkun asentoon.
Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
5 Kun
lähivalot on sytytetty.
tarkoittaa automaattisia kaukovaloja.
}}
159
VALAISTUS
||
Automaattisten kaukovalojen
aktivointi
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus Aktiiviset
kaukovalot Tilapäisesti ei
käytettävissä, vaihto kauko- ja lähivalojen välillä on tehtävä käsin. Symboli
sammuu, kun ilmoitus esitetään.
Automaattiset kaukovalot aktivoidaan ja deaktivoidaan kääntämällä vasemmanpuoleisen
. Kiertorenohjauspylvään vipu asentoon
gas palaa sitten takaisin asentoon
. Kun
automaattiset kaukovalot on aktivoitu, symboli
palaa valkoisena kuljettajan näytössä.
Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa
sinisenä.
Automaattisten kaukovalojen deaktivointi kaukovalojen ollessa päällä saa aikaan valaistuksen välittömän asettumisen lähivaloille.
Automaattisia kaukovaloja ei tarvitse aktivoida
uudelleen joka kerta, kun auto käynnistetään.
Mukautuva toiminto
Jos autossa on LED6-valonheittimet*, automaattisissa kaukovaloissa on mukautuva toiminto7. Tällöin valokeila jatkaa, erona siihen,
mitä tapahtuu tavanomaisessa himmennyksessä, valaisemista edelleen kaukovaloilla vastaan tulevan tai edessä olevan ajoneuvon
molemmille puolille – vain suoraan ajoneuvoa
kohti osoittava valokeilan osa himmennetään.
Sama pätee, jos näytössä on tämä
symboli ja ilmoitus Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso
käyttöopasta.
Mukautuva toiminto: Lähivalot suoraan vastaantulevaa ajoneuvoa kohti, mutta edelleen kaukovalot ajoneuvon molemmilla puolilla.
Jos kaukovalot on osittain himmennetty, ts.
jos valokeila valaisee hieman voimakkaammin
kuin lähivaloilla, kuljettajan näytössä palaa
.
sinisenä symboli
Automaattisten kaukovalojen
rajoitukset
Kameratunnistimella, johon toiminto perustuu,
on tiettyjä rajoituksia.
Automaattiset kaukovalot voivat olla tilapäisesti pois käytöstä, esim. sumun ollessa tiheää
tai sateen voimakasta. Kun automaattiset kaukovalot jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin
tunnistimet eivät enää ole tukossa, ilmoitus
syttyy.
sammuu ja symboli
VAROITUS
Automaattiset kaukovalot ovat apuväline,
jolla käytetään parhaita mahdollisia valoja
suotuisissa olosuhteissa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai
sääolosuhteet sitä edellyttävät.
6 Valodiodi (Light Emitting Diode)
7 Auton varustelutasosta riippuen.
160
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 154)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 159)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
Vilkkujen käyttö
HUOM
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä,
kuinka pitkälle ylös- tai alaspäin vipua siirretään.
•
Tämä automaattinen vilkkujakso voidaan keskeyttää siirtämällä ohjauspylvään vipua välittömästi vastakkaiseen
suuntaan.
•
Jos vilkkusymboli kuljettajan näytössä
vilkkuu normaalia nopeammin - katsokaa kuljettajan näytössä näkyvää viestiä.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Suuntavalot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lyhyt vilkutusjakso
•
•
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Jos toiminto deaktivoidaan keskinäytössä, valot vilkkuvat kerran.
•
Varoitusvilkut (s. 165)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 155)
Vilkkupolttimon vaihto edessä (s. 659)
161
VALAISTUS
Aktiiviset kaarrevalot*
Aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan lisävalaistusta kaarteissa ja risteyksissä. LED8-valonheittimillä* varustetussa
autossa voi sen varustelutasosta riippuen olla
aktiiviset kaarrevalot.
Toiminto on aktiivinen vain heikossa päivänvalossa tai pimeässä ja vain auton liikkuessa ja
lähivalojen palaessa.
Toiminnon deaktivointi/aktivointi
Toiminto, joka on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan deaktivoida/aktivoida
keskinäytön toimintonäkymän kautta:
Painakaa painiketta
Aktiiviset kaarrevalot.
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot*
Sumuvalonheittimet sytytetään manuaalisesti
ajettaessa sumussa ja ne syttyvät automaattisesti täydentämään takavaloja peruutettaessa.
Jos autossa on kaarrevalot*, sumuvalonheittimet sytytetään automaattisesti heikossa päivänvalossa tai pimeällä, jotta ne valaisevat
vinosti auton edessä olevan alueen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen) ja
aktivoitu (oikea).
Aktiiviset kaarrevalot noudattavat ohjauspyörän liikettä antaakseen lisävalaistusta kaarteissa ja risteyksissä, mikä voi parantaa kuljettajan näkyvyyttä.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä
palaa symboli
kuljettajan näytössä
samalla, kun kuljettajan näyttö esittää selittävän tekstin.
8 Valodiodi
162
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 155)
•
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot* (s. 162)
Sumuvalojen painike.
Sumuvalot voidaan sytyttää, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II ja ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa
,
tai
.
Ottakaa käyttöön ja poistakaa käytöstä painamalla painiketta. Kuljettajan näytössä palaa
symboli
, kun sumuvalot palavat.
(Light Emitting Diode)
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Sumuvalot sammuvat automaattisesti, kun
auto sammutetaan tai ohjauspylvään vivun
.
kiertorengas asetetaan asentoon
HUOM
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat eri maissa.
•
•
Aktiiviset kaarrevalot* (s. 162)
Takasumuvalo
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 155)
Takasumuvalo valaisee huomattavasti tavallisia takavaloja voimakkaammin ja sitä tulee
käyttää ainoastaan silloin, kun näkyvyys on
huonontunut sumun, lumen, savun tai pölyn
takia, jotta muut liikenteessä liikkujat huomaavat edellä ajavan ajoneuvon aikaisessa
vaiheessa.
Kaarrevalot*
Sumuvalot voivat sisältää kaarrevalot, jotka
valaisevat tilapäisesti vinosti auton edessä olevaa aluetta siihen suuntaan, johon ohjauspyörää käännetään tai jonka puoleista suuntavilkkua käytetään.
Toiminto aktivoituu heikossa päivänvalossa tai
pimeässä, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
tai
ja auton
nopeus on pienempi kuin noin 30 km/h (noin
20 mph).
Takasumuvalon painike.
Lisäksi molemmat kaarrevalot sytytetään
peruutettaessa valaistuksen täydentämiseksi.
Takasumuvalo koostuu kuljettajan puolella
takana olevasta valosta.
Toiminto, joka on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan aktivoida ja deaktivoida keskinäytön kautta.
Takasumuvalo voidaan kytkeä päälle vain, jos:
•
jännitetila II on aktiivinen ja ohjauspylvään
tai
vivun kiertorengas on asennossa
•
ohjauspylvään vivun kiertorengas on asenja sumuvalot palavat.
nossa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 154)
Jännitetilat (s. 438)
Takasumuvalo (s. 163)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 163
VALAISTUS
||
Painakaa sytytys-/sammutuspainiketta. Sympalaa kuljettajan näytössä, kun takaboli
sumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun:
•
auto sammutetaan tai ohjauspylvään vivun
kiertorengas asetetaan asentoon
•
ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
ja sumuvalot sammutetaan.
HUOM
Sumuvalon käyttöä takana koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
164
Valokatkaisimet (s. 154)
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot* (s. 162)
Jännitetilat (s. 438)
Takasumuvalon polttimon vaihto (s. 661)
Jarruvalot
Hätäjarruvalot
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljinta painetaan
ja kun jokin kuljettajan tukijärjestelmistä jarruttaa autoa automaattisesti.
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien ajoneuvojen varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hätäjarruvalot (s. 164)
Jarrutoiminnot (s. 441)
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat
sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoituvat voimakkaassa jarrutuksessa tai jos ABS-järjestelmä aktivoituu
suurissa nopeuksissa.
Kun kuljettaja on hidastanut nopeutta voimakkaasti jarruttamalla ja hän vapauttaa jarrupolkimen, jarruvalot palaavat normaaliin toimintaan.
Samalla auton varoitusvilkut aktivoituvat.
Nämä vilkkuvat, kunnes kuljettaja kiihdyttää
auton jälleen suuremmalle nopeudelle tai sammuttaa auton varoitusvilkut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Jarruvalot (s. 164)
Käyttöjarru (s. 441)
Varoitusvilkut (s. 165)
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Varoitusvilkut
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia
siten, että kaikki auton vilkut vilkkuvat yhtä
aikaa. Toimintoa voidaan käyttää vaaratilanteesta varoittamiseen.
•
•
Hätäjarruvalot (s. 164)
Vilkkujen käyttö (s. 161)
Saattovalojen käyttäminen
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
Toiminnon aktivointi:
1.
Sulkekaa auto.
2. Siirtäkää vasenta ohjauspyörän vipua
eteenpäin kojelaudan suuntaan ja vapauttakaa se.
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
> Symboli kuljettajan näytössä syttyy
merkiksi toiminnon aktivoitumisesta ja
ulkovalot syttyvät: Seisontavalot, valonheittimet, numerokilven valaistus sekä
ulkokahvojen valot*.
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että
hätäjarruvalot on aktivoitu, ja nopeus on pieni.
Varoitusvilkut alkavat vilkkua, kun hätäjarruvalot ovat lakanneet vilkkumasta, ja ne poistuvat
sitten automaattisesti toiminnasta lähdettäessä liikkeelle tai painettaessa painiketta.
Aika, jonka saattovalot palavat, voidaan säätää
keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 155)
•
Turvavalaistus (s. 166)
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskevat määräykset voivat vaihdella maasta toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste. 165
VALAISTUS
Turvavalaistus
Sisävalaistus
Turvavalaistus sytytetään, kun auton lukitus
avataan, ja sitä käytetään auton valaistuksen
sytyttämiseen matkan päästä.
Toiminto aktivoituu, kun etäavainta käytetään
lukituksen avaamiseen. Päivänvalossa aktivoituvat seisontavalot, sisäkattovalot, lattiavalaistus ja tavara-/kuormatilan valaistus. Heikossa
päivänvalossa tai pimeässä aktivoituvat myös
numerokilven valaistus ja ulkokahvavalaistus*,
valonlähde suunnattuna maahan.
Matkustamo on varustettu erityyppisillä
valoilla, esim. yleisvalaistuksella, säädettävillä
koristevaloilla ja lukuvaloilla.
Valaistus pysyy päällä n. 2 minuuttia, jos
mitään ovea ei avata. Jos jokin ovi avataan
aktivointiaikana, sisävalaistuksen ja ulkokahvojen valaistuksen* ajat pitenevät.
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti vähintään
5 minuutin kuluttua siitä, kun:
•
auton moottori on sammutettu ja sen sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0
•
auton lukitus on avattu mutta autoa ei ole
vielä käynnistetty.
Etumainen kattovalaistus
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 155)
•
•
Saattovalojen käyttäminen (s. 165)
Lukuvalot
Lukuvalot oikealla tai vasemmalla puolella syttyvät tai sammuvat, kun kyseistä painiketta
kattokonsolissa painetaan lyhyesti. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.
Matkustamovalaistus
Lattiavalaistus ja kattovalaistus sytytetään tai
sammutetaan painamalla lyhyesti kattokonsolissa olevaa painiketta.
Matkustamovalaistus syttyy, kun:
•
•
•
Etäavaimella (s. 249)
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Matkustamovalaistus
166
Lukuvalo, oikea puoli
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Automatiikka aktivoidaan painamalla lyhyesti
AUTO-painiketta kattokonsolissa. Kun automatiikka on aktivoitu, painikkeen merkkivalo
palaa ja matkustamovalaistus syttyy ja sammuu alla kuvatulla tavalla.
Toiminto voidaan aktivoida ja deaktivoida keskinäytön kautta.
•
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Auton lukitus avataan
Auto sammutetaan
Jokin sivuovi avataan.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
•
•
•
•
Auto lukitaan
Auto käynnistetään
Jokin sivuovi suljetaan.
Jokin sivuovi on ollut auki n. 2 minuuttia.
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Taempi kattovalaistus
Auton takaosassa on lukuvalaistus, jota käytetään myös matkustamovalaistuksena.
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla lyhyesti valaisimen painiketta. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.
Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu,
kun luukku avataan tai suljetaan.
Maavalaistus*
Ovien säilytyslokeroiden valot
Kynnysvalaistus
Kynnysvalaistus syttyy tai sammuu, kun jokin
ovi avataan tai suljetaan.
Valaistus kuormatilassa
Kuormatilan valaistus syttyy tai sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Takaluukun valaistus, joka voidaan sytyttää tai
sammuttaa käsin valon liitännässä olevalla painikkeella*. Huomatkaa, että valo ei pala luukkua avattaessa, jos se oli sammutettuna luukkua suljettaessa.9
9 Koskee
vain Volvo Ocean Race -mallia.
Tunnelmavalot*
Peilin valaistus häikäisysuojassa syttyy ja sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Maavalaistus syttyy tai sammuu, kun vastaava
ovi avataan tai suljetaan.
Panoraamakatolla* varustetussa autossa on kaksi
valoyksikköä, yksi katon kummallakin puolella.
Ympäröivä valo syttyy avattaessa ovet ja sammuu lukittaessa auto. Koristevalaistuksen voimakkuutta voidaan säätää keskinäytössä ja
myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Auto on varustettu valodiodeilla, jotka mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä valaistus palaa, kun auto on käynnissä. Tunnelmavalaistusta voidaan säätää keskinäytössä ja
myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Aurinkosuojan peilin valaistus*
Lukuvalot takaistuimen yläpuolella.
Koristevalaistus
Kuormatilan oikeassa sivupaneelissa on myös
sisään käännetty taskulamppu*.9
Ovien säilytyslokeroiden valot syttyvät avattaessa ovet ja sammuvat lukittaessa auto.
Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää
kojelaudassa olevan säätöpyörän avulla.
Tunnelikonsolin etummaisen
mukinpitimen valo
Etummaisen mukinpitimen valo syttyy, kun
auton lukitus avataan, ja se sammuu kun auto
lukitaan. Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa olevan säätöpyörän
avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sisävalaistuksen säätäminen (s. 168)
Valokatkaisimet (s. 154)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 167
VALAISTUS
•
•
Jännitetilat (s. 438)
Sisävalaistuksen säätäminen
Matkustamon sisusta (s. 598)
Auton valaistus syttyy eri tavalla jännitetilasta
riippuen. Sisävalaistusta voidaan säätää kojelaudan säätöpyörällä ja joitakin valaistustoimintoja myös keskinäytön kautta.
Kojelaudassa ohjauspyörän
vasemmalla puolella olevalla
säätöpyörällä säädetään näyttövalaistuksen, säädinten
valaistuksen, ympäröivän
koristevalaistuksen ja tunnelmavalaistuksen* voimakkuutta
Ympäröivän koristevalaistuksen
säätäminen
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
valaistus Sisävalot.
Valot ja
3. Valitkaa seuraavien asetusten väliltä:
•
Kohdassa Tunnelmavalon
voimakkuus, valitkaa joko Pois,
Alhainen tai Voimakas.
•
Kohdassa Tunnelmavalon taso, valitkaa joko Alennettu tai Täysi.
Valojen voimakkuuden muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3. Kohdassa Sisätilan teemavalon
voimakkuus valitkaa joko Pois, Alhainen
tai Voimakas.
Valojen värin muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3. Valitkaa väliltä Lämpötilan mukaan ja
Värin mukaan valojen värin muuttamiseksi.
Valittaessa Lämpötilan mukaan valo
muuttuu asetetun matkustamon lämpötilan mukaan.
Kohdassa Värin mukaan voidaan käyttää
lisäsäätöihin aliluokkaa Teemavärit.
Tunnelmavalaistuksen säätäminen*
Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla,
jotka mahdollistavat valon värin muuttamisen.
Tämä valaistus palaa, kun auto on käynnissä.
168
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sisävalaistus (s. 166)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 155)
Jännitetilat (s. 438)
169
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Ikkunat, lasit ja peilit
Autossa on useita erilaisia ikkunoita, laseja ja
peilejä. Jotkut auton lasit on vahvistettu laminoimalla.
Tuulilasi on laminoitua lasia, ja joihinkin muihin
lasipintoihin on saatavana lisävarusteena laminoitu lasi. Laminoitu lasi on vahvistettua, mikä
antaa paremman murtosuojan ja parantaa
matkustamon äänieristystä.
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 228)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen
puristumissuoja
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 230)
Kaikissa sähkökäyttöisissä ikkunoissa ja
aurinkosuojissa* on puristumissuoja, joka laukeaa, jos avautumisen tai sulkeutumisen tiellä
on jokin este.
Kohdatessaan esteen liike pysähtyy, jonka jälkeen se palaa automaattisesti takaisinpäin
noin 50 mm:n (n. 2 tuuman) päähän esteestä
(tai täyteen tuuletusasentoon).
Myös panoraamakatossa* on laminoitua lasia.
Symboli osoittaa ikkunat, joissa lasi on laminoitua1
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 172)
•
•
•
•
•
•
•
Panoraamakatto* (s. 179)
1
172
Puristumissuoja voidaan ohittaa, jos sulkeutuminen keskeytyy esim. jään muodostumisen
takia, painamalla säädintä jatkuvasti samaan
suuntaan.
Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
VAROITUS
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on
palautettava alkutilaan, jotta se toimii
oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Ikkunannostimet (s. 173)
Taustapeilit (s. 176)
Aurinkoverhon käyttö* (s. 175)
Head-up-näyttö* (s. 143)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 184)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 186)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 173)
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 174)
Ei koske tuulilasia ja panoraamakattoa*, jotka ovat aina laminoituja eikä niissä sen vuoksi ole tätä symbolia.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
Aurinkoverhon käyttö* (s. 175)
Panoraamakaton käyttö* (s. 180)
Puristumissuojan
palauttamismenettely
Jos ikkunannostimien sähkötoiminnoissa
esiintyy ongelma, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
VAROITUS
Ikkunannostimet
Jokaisessa ovessa on sähkökäyttöisten ikkunannostimien säädinpaneeli. Kuljettajan
ovessa on säätimet kaikkien ikkunoiden käyttämistä ja myös lapsilukkojen aktivointia varten.
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on
palautettava alkutilaan, jotta se toimii
oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Jos ongelmat eivät poistu tai jos ne koskevat
panoraamakattoa, kääntykää korjaamon puoleen2.
Ikkunannostimen palauttaminen
1. Aloitettaessa ikkunan on oltava suljettuna.
2. Siirtäkää ikkunannostimen säädintä
manuaalisessa tilassa kolme kertaa ylöspäin suljettua asentoa kohti.
> Järjestelmä alustetaan automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
2 Suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 172)
•
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 174)
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Sähkötoiminen lapsilukko*, joka poistaa
takaovien säätimet käytöstä, jotta ovia tai
ikkunoita ei voida avata auton sisältä
käsin.
Takaikkunoiden säätimet.
Etuikkunoiden säätimet.
Aurinkoverhon käyttö* (s. 175)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 173
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin
autoon.
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0, ja ottakaa sitten avain mukaan poistuessanne
autosta.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai
kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton
sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Ikkunannostimien käyttö
Kuljettajan oven säädinpaneelista voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia, muiden
ovien säädinpaneeleista vain kyseisen oven
ikkunannostinta.
Ikkunannostimissa on puristumissuoja. Jos
puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan
kokeilla palauttamismenettelyä.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin
autoon.
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0, ja ottakaa sitten avain mukaan poistuessanne
autosta.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai
kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton
sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
174
Ikkunannostimien käyttö (s. 174)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 172)
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 173)
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa. Siirtäkää
jotain säädintä hieman ylös- tai alaspäin.
Ikkunannostimet liikkuvat ylös- tai alaspäin niin kauan kuin säädintä pidetään paikallaan.
Käyttö automatiikalla. Siirtäkää jokin säätimistä ylös- tai alaspäin ääriasentoonsa ja
vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, jännitetilan pitää olla I tai II. Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutaman minuutin ajan vielä sytytysvirran katkaisun jälkeenkin - ei kuitenkaan oven
avaamisen jälkeen. Vain yhtä säädintä voidaan
käyttää kerrallaan.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella tai
avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ikkunannostimet (s. 173)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 172)
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 173)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 279)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 252)
Aurinkoverhon käyttö*
Kumpaankin takaoveen on asennettu aurinkoverho.
Takaovi – käsikäyttöinen
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran
ääntä, kun takaovien ikkunoita on avattu,
on avata hieman myös etuovien ikkunoita.
HUOM
Ikkunoita ei voida avata ajonopeuden ylittäessä n. 180 km/h (n. 112 mph), mutta ne
voidaan sulkea.
Liikennesääntöjen noudattaminen on aina
kuljettajan vastuulla.
HUOM
Ikkunoita ei ehkä voida käyttää, jos lämpötila on alhainen.
Kuva on kaaviomainen, malli voi vaihdella.
Koukku ja siihen kuuluva salpa
–
Vetäkää aurinkoverho ylös ja kiinnittäkää
se oven yläreunan koukkuun.
Ikkuna voidaan avata ja sulkea, vaikka aurinkoverho olisi vedetty ylös.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 172)
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 173)
•
Ikkunannostimet (s. 173)
* Valinnais-/lisävaruste. 175
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Taustapeilit
•
Sisä- ja ulkotaustapeilien avulla voidaan tarjota kuljettajalle parempi näkymä taakse.
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
Taustapeilien himmennyksen
säätäminen
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 230)
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeileistä ja häikäistä kuljettajaa.
Himmennä takaa tulevat valot, jos ne häiritsevät.
Sisätaustapeili
Sisätaustapeilissä on HomeLink*, automaattinen himmennys* ja kompassi*.
Sisätaustapeiliä säädetään kääntämällä sitä
käsin.
Manuaalinen himmennys
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä.
Ulkotaustapeilit
VAROITUS
Molemmat peilit ovat kaarevia hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet voivat
näyttää olevan kauempana kuin ne todellisuudessa ovat.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla.
Myös automaattisia asetuksia on useita ja ne
voidaan yhdistää sähkötoimisen istuimen*
muistitoimintopainikkeisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
176
HomeLink®*
(s. 507)
Kompassi* (s. 511)
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 176)
Ulkotaustapeilien kääntymisen säätö
(s. 177)
Manuaalisen himmennyksen säädin.
1.
Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattisella himmennyksellä varustetussa
peilissä ei ole manuaalisen himmennyksen
säädintä.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeilit
himmenevät automaattisesti. Automaattinen
himmennys on aina toiminnassa ajon aikana,
paitsi jos peruutusvaihde on valittu.
Jotta ulkotaustapeileissä voi olla automaattinen himmennys, sen on oltava myös sisätaustapeilissä.
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit, häikäisysuojat tai esineet istuimella
tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten,
että niihin ei pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa heikennetään.
HUOM
Herkkyyttä muutettaessa himmennys ei
muutu välittömästi, vaan muutos tapahtuu
vähitellen.
Himmennyksen herkkyys vaikuttaa sekä sisäettä ulkotaustapeileihin.
Himmennyksen herkkyyden muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Ulkotaustapeilien kääntymisen
säätö
Jotta näkymä taaksepäin on parempi, ulkotaustapeilit voidaan säätää kuljettajan toiveiden mukaisesti.
Automaattisia asetuksia on useita ja ne voidaan myös yhdistää sähkötoimisen istuimen*
muistitoimintopainikkeisiin.
Ulkotaustapeilien säätimien
käyttäminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeilit (s. 176)
Ulkotaustapeilien kääntymisen säätö
(s. 177)
Peilit ja
3. Kohdassa Taustapeilin automaattinen
himmennys, valitkaa Normaali, Tumma
tai Vaalea.
Sisätaustapeilissä on kaksi tunnistinta, eteenpäin suunnattu ja taaksepäin suunnattu, jotka
toimivat yhdessä häikäisevän valon tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Eteenpäin suunnattu
tunnistin havaitsee ympäröivän valon, kun taas
taaksepäin suunnattu tunnistin havaitsee
takana olevan ajoneuvon valonheittimistä tulevan valon.
Ulkotaustapeilien säätimet.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla. Jännitetilan
on oltava vähintään I.
1.
Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 177
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
Peilit palautuvat alkuperäiseen asentoon.
Taustapeilien kääntäminen sisään
sähkötoimisesti*
Taustapeiliä voidaan kääntää alaspäin, jotta
kuljettaja pystyy esimerkiksi näkemään tien
reunan pysäköidessään.
3. Kohdassa Ulkopeilin kallistus
peruutettaessa, valitkaa Pois, Kuljettaja,
Matkustaja tai Molemmat aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi ja sen valitsemiseksi, kumpi taustapeileistä halutaan
kääntää.
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään.
1.
Painakaa yhtä aikaa painikkeita L ja R.
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L
ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon edellisen asetuksen mukaan.
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen voiman johdosta asentoaan muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti alkuperäiseen asentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen* toimii oikein.
1.
Kääntäkää peilit autoa vasten painamalla
painikkeita L ja R samanaikaisesti.
2. Kääntäkää ne jälleen ulos painamalla yhtä
aikaa painikkeita L ja R.
3 Vain
178
Kääntäminen
–
pysäköitäessä3
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Huomatkaa, että painiketta on ehkä painettava
kahdesti riippuen siitä, oliko se jo esivalittu.
Kun taustapeili on käännetty alas, painike vilkkuu. Kolmen sekunnin kuluttua peruutusvaihteen kytkemisestä pois päältä taustapeili lähtee palaamaan automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa, jonka se saavuttaa noin 8 sekunnissa.
Taustapeili voidaan palauttaa suoraan alkuperäiseen asentoonsa painamalla painiketta L tai
R kaksi kertaa.
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä*
Keskinäytössä voitte tehdä asetuksen, että
taustapeilit kääntyvät sisään/ulos automaattisesti, kun auto lukitaan/avataan lukituksesta
avaimella.
Automaattinen kääntäminen
pysäköitäessä3
1.
Tätä asetusta käytettäessä taustapeilit käännetään automaattisesti alas valittaessa peruutusvaihde. Alaskäännetty asento on esiasetettu eikä sitä voi säätää.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Peilit ja
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Peilit ja
3. Valitkaa Peilien taitto lukittaessa aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Jos peilit on käännetty sisään painikkeilla L ja
R, ne on käännettävä käsin myös ulos.
yhdessä muistipainikkeilla* varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Taustapeilit (s. 176)
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 176)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 230)
Panoraamakatto*
Panoraamakatto on jaettu kahteen lasisektioon. Etumainen voidaan avata pystysuoraan
takareunassa (tuuletusasento) tai vaakasuoraan (auki-asento). Taempi on kiinteä kattoikkuna.
Panoraamakattoon kuuluvat tuulenohjain ja
aurinkoverho, joka on valmistettu rei'itetystä
kankaasta ja sijoitettu lasikattoluukun alle
antamaan lisäsuojaa esim. kirkasta auringonvaloa vastaan.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin
autoon.
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0, ja ottakaa sitten avain mukaan poistuessanne
autosta.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai
kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton
sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
TÄRKEÄÄ
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään
kattoon sijoitetulla säätimellä.
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun
taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää
olla jännitetilassa I tai II.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 179
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
TÄRKEÄÄ
•
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista. Varokaa, että pinnat eivät naarmuunnu eivätkä listat
vaurioidu.
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos
se on jäätynyt kiinni.
Ilmanohjain
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 172)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 279)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 252)
Panoraamakaton käyttö*
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään
kattopaneelin säätimellä ja niissä on molemmissa puristumissuoja.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin
autoon.
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0, ja ottakaa sitten avain mukaan poistuessanne
autosta.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai
kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton
sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Panoraamakattoluukkuun kuuluu ilmanohjain,
joka käännetään ylös panoraamakattoluukun
ollessa auki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
180
Panoraamakaton käyttö* (s. 180)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 183)
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
TÄRKEÄÄ
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun
taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
TÄRKEÄÄ
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista. Varokaa, että pinnat eivät naarmuunnu eivätkä listat
vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos
se on jäätynyt kiinni.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää
olla jännitetilassa I tai II.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella tai
avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
enimmäisavautuma- tai kiinni-asentoon. Sekä
panoraamakaton että aurinkoverhon liike
pysähtyy myös silloin, jos katon säädintä käytetään päinvastaiseen suuntaan meneillään
olevan liikkeen suuntaan nähden.
Tuuletusasennon avaaminen ja
sulkeminen
Panoraamakatossa ja aurinkoverhossa on
myös puristumissuoja. Jos puristumissuojan
kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
HUOM
Manuaalisessa avauksessa aurinkoverhon
täytyy olla täysin auki, ennen kuin panoraamakatto voidaan avata. Suljettaessa panoraamakaton on oltava täysin kiinni, ennen
kuin aurinkoverho voidaan sulkea kokonaan.
HUOM
Ikkunoita ei ehkä voida käyttää, jos lämpötila on alhainen.
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa, että panoraamakatto on kunnolla kiinni sulkemisen jälkeen.
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Avatkaa painamalla säädintä kerran ylöspäin.
Sulkekaa painamalla säädintä kerran alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, katon lasinen etuluukku nousee ylös takareunasta. Jos aurinkoverho on täysin kiinni, kun tuuletusasento valitaan, se avautuu automaattisesti noin 50 mm
(noin 2 tuumaa).
Aurinkoverho seuraa automaattisesti mukana,
jos panoraamakatto suljetaan tuuletusasennosta.
Katon liike pysähtyy, jos säädin vapautetaan
käsinkäytössä tai kun lasi tulee mukavuus4-,
4 Mukavuusasennossa
tuulen suhina ja resonointiäänet ajon aikana ovat miellyttävän hiljaiset.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 181
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
Panoraamakaton avaaminen ja
sulkeminen kokonaan katon säätimellä
säädin nyt eteen-/alaspäin manuaalisen sulkemisen asentoon.
Automaattinen käyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen maksimaalisesti
- painakaa säädintä taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa.
2. Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran
taaksepäin automaattisen avaamisen
asentoon ja vapauttakaa se.
Käyttäminen, käsinkäyttötila
Käyttäminen, automaattinen tila
Käsinkäyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen: painakaa säädintä taaksepäin manuaalisen avaamisen
asentoon.
2. Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran
taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
3. Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin
kolmannen kerran taaksepäin manuaalisen
avaamisen asentoon.
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide
vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää
182
3. Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin
kolmannen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa
se.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Panoraamakatto* (s. 179)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 183)
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 172)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 279)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 252)
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide
vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää
säädin nyt eteen-/alaspäin automaattisen sulkemisen asentoon.
Automaattinen käyttö – nopea avaaminen
tai sulkeminen
Panoraamakatto ja aurinkoverho voidaan avata
tai sulkea samanaikaisesti:
–
Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa taaksepäin automaattisen käytön
asentoon ja vapauttakaa se.
–
Sulkeminen - työntäkää säädintä kaksi
kertaa eteen-/alaspäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
•
Tämä toiminto sulkee aurinkoverhon automaattisesti 15 minuutin kuluttua auton lukitsemisesta auton ollessa pysäköitynä lämpimällä ilmalla. Toiminto laskee matkustamon
lämpötilaa ja suojaa auton verhoilua haalistumiselta.
Toiminto, joka on pois toiminnasta, kun auto
toimitetaan tehtaalta, voidaan aktivoida tai
deaktivoida keskinäytössä.
•
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Lukitus.
Valitkaa Aurinkokaihtimen autom.
sulkeminen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
HUOM
Myös aurinkoverho sulkeutuu, kun kaikki
ikkunat suljetaan etäavaimella tai avaimettomalla toiminnolla* ovenkahvasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Panoraamakatto* (s. 179)
Panoraamakaton käyttö* (s. 180)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 172)
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 279)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 252)
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhkimien ja huuhtelunesteen tarkoitus on
parantaa näkyvyyttä sekä valonheitinten valokuviota.
Huuhtelusuuttimia lämmitetään* automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen.
Tieto huuhtelunesteen täyttötarpeesta näytetään kuljettajan näytössä, kun huuhtelunestettä on n. 1 litra (1 qt) jäljellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 185)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 186)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 188)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 186)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 187)
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 679)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 678)
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 677)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 676)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 184)
* Valinnais-/lisävaruste. 183
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Tihkupyyhintä
•
Tuulilasinpyyhkimien tarkoitus on puhdistaa
tuulilasi. Ohjauspylvään oikeanpuoleisen
vivun avulla voidaan tehdä erilaisia tuulilasinpyyhkimien asetuksia.
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien
jaksopyyhintää varten. Asettakaa pyyhkäisyjen määrä aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun jaksopyyhintä on valittuna.
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 188)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 183)
Jatkuva pyyhintä
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 187)
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien
saamiseksi pyyhkäisemään normaalilla
nopeudella.
Siirtäkää vipua edelleen ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään suurella nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin aktivoitte lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu
pois tuuli- ja takalasista.
Oikea ohjauspylvään vipu.
Säätöpyörä sadetunnistimen herkkyyden
ja pyyhintävälin säätämistä varten.
Yksi pyyhkäisy
TÄRKEÄÄ
Siirtäkää vipua alaspäin ja vapauttakaa
pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun
pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin
pitää olla märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
184
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 185)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 186)
•
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 186)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 679)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 678)
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 677)
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 676)
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Sadetunnistimen käyttäminen
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään
ohjauspylvään oikean vivun säätöpyörällä.
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetun.
nistimen painiketta
•
Siirtäkää vipua alaspäin, jotta pyyhkimet tekevät yhden ylimääräisen pyyhkäisyn.
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 186)
•
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 188)
•
•
Sadetunnistimen deaktivointi
Oikea ohjauspylvään vipu.
Sadetunnistimen painike
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Kun sadetunnistin on aktivoituna, esitetään
kuljettajan
sadetunnistimen symboli
näytössä.
Sadetunnistimen aktivointi
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai jännitetilassa I tai II samalla, kun
tuulilasinpyyhkimien vipu on asennossa 0 tai
yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 183)
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 186)
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 187)
Deaktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnistinpainiketta
tai siirtäkää vipu
ylöspäin toiselle pyyhinohjelmalle.
•
•
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti
jännitetilassa 0 tai moottorin ollessa sammutettuna.
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 677)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 676)
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti,
kun pyyhinsulat asetetaan huoltoasentoon.
Sadetunnistin aktivoituu uudelleen, kun huoltoasennosta on poistuttu.
Huuhtelunesteen täyttö (s. 679)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 678)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 184)
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet
voivat käynnistyä ja vaurioitua. Sulkekaa
sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai
kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I tai II. Kuljettajan näytössä oleva
symboli sammuu.
185
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
•
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 678)
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteiden käyttäminen
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 677)
Muistitoiminnon aktivointi/
deaktivointi
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 676)
Tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteiden tarkoitus on puhdistaa tuulilasi ja valonheittimet. Tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteet käynnistetään ohjauspylvään
oikeanpuoleisella vivulla.
Sadetunnistimen muistitoiminto on mahdollista aktivoida siten, ettei sadetunnistimen painiketta tarvitse painaa aina käynnistettäessä
auto:
1.
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 184)
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteen käynnistys
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
3. Valitkaa Sadetunnistimen muisti muistitoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
186
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 185)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 186)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 188)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 183)
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 679)
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 187)
Huuhtelutoiminto, ohjauspylvään oikeanpuoleinen
vipu.
–
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista
vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
> Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
TÄRKEÄÄ
Välttäkää huuhtelujärjestelmän aktivointia,
kun se on jäässä tai huuhtelunestesäiliö on
tyhjä, muutoin on olemassa vaara pumpun
vaurioitumisesta.
Valonheittimien huuhtelu*
Huuhtelunesteen säästämiseksi valonheittimet
huuhdellaan automaattisesti määritetyin aikavälein valonheitinten ollessa käytössä.
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä
n. 1 litra (1 qt) ja ilmoitus Pesuneste Taso
alhainen Lisää nestettä näytetään kuljettajan
näytössä yhdessä symbolin
kanssa,
huuhtelunesteen syöttö valonheittimiin katkaistaan. Siten priorisoidaan tuulilasin pesu ja
näkyvyys sen läpi. Valonheittimiä huuhdellaan
ainoastaan kauko- tai lähivalojen palaessa.
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 679)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 678)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 677)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 676)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 184)
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen käyttö
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen tarkoitus on puhdistaa takalasi. Puhdistuksen
aloitus ja asetukset tehdään ohjauspylvään
oikeanpuoleisella vivulla.
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen aktivointi
HUOM
Takalasinpyyhkimen moottori on varustettu
ylikuumenemissuojalla, joka pysäyttää
moottorin, jos se ylikuumenee. Jäähdyttyään takalasinpyyhin toimii taas.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 185)
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 188)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 183)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 187)
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 186)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 187
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
•
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 678)
Automaattisen takalasin pyyhinnän
käyttäminen peruutettaessa
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 677)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 676)
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
käynnistyy. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 184)
2. Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jaksopyyhinnän valinta.
–
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jatkuvaa nopeutta varten.
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista
vipua eteenpäin huuhtelun ja takalasin
pyyhinnän aloittamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
188
3. Valitkaa Autom. takaikkunan pyyhkäisy
pyyhinnän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi
peruutuksen yhteydessä.
Jos takalasinpyyhin käy jo jatkuvalla nopeudella, peruutusvaihteen kytkennän yhteydessä
ei tapahdu muutosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 185)
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 185)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 186)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 186)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 183)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 188)
•
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 186)
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 187)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 183)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 679)
•
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 186)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 679)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 678)
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 677)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 676)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 184)
189
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Manuaalinen etuistuin
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Istumismukavuuden parantamiseksi auton
etuistuimissa on erilaisia säätömahdollisuuksia.
Muuttakaa selkänojan kallistusta kääntämällä säätöpyörää.
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 199)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 199)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 201)
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin
on lukittu, jotta vältetään henkilövahingot
mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa* pumppaamalla ylös/alas.1
Muuttakaa istuintyynyn pituutta* vetämällä vipua ylöspäin ja siirtämällä tyynyä
kädellä eteen-/taaksepäin.
Säätäkää istuinta eteen-/taaksepäin nostamalla kahvaa ja asettakaa oikean etäisyys ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen,
kun asetusta on muutettu.
Muuttakaa ristiselän tukea* painamalla
painiketta ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/
taaksepäin2.
1 Koskee
2 Koskee
192
•
•
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 193)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 195)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 197)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 198)
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset
(s. 196)
vain kuljettajan istuinta.
nelisuuntaista ristiseläntukea*. Kaksisuuntaista ristiseläntukea* säädetään eteen-/taaksepäin.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Sähkökäyttöinen* etuistuin
Istumismukavuuden parantamiseksi auton
etuistuimissa on erilaisia säätömahdollisuuksia. Sähkökäyttöistä istuinta voidaan siirtää
eteenpäin/taaksepäin ja ylös/alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/laskea ja säätää pituussuunnassa* ja selkäojan kallistusta
voidaan muuttaa. Ristiselän tukea* voidaan
säätää ylös-/alas-/eteen-/taaksepäin3.
Istuinta voidaan säätää moottorin ollessa
käynnissä ja tietyn ajan sisällä ovien lukituksen
avaamisesta moottorin ollessa sammutettuna.
Säätö voidaan tehdä myös tietyn ajan kuluessa
moottorin sammuttamisen jälkeen.
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 195)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 197)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 198)
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset
(s. 196)
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 199)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen
säätö
Säätäkää haluamanne istuma-asento etuistuimen istuinosan säätimillä. Eri mukavuustoiminnot säädetään kääntämällä monitoimisäädintä4 ylös-/alaspäin.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 199)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 201)
TÄRKEÄÄ
Sähkökäyttöisissä istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine estää
istuimen liikkumisen. Jos näin käy, poistakaa esine ja siirtäkää istuinta sitten uudelleen.
Kuvassa näkyy säädin autossa, jossa on neljään
suuntaan säätyvä ristiselän tuki*. Autoissa, joissa on
kahteen suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, ei ole käännettävää monitoimisäädintä.
Autoissa, joissa on neljään suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, kääntäkää monitoimisäädintä4 ylös-/alaspäin eri mukavuustoimintojen asettamiseksi. Autoissa, joissa
on kahteen suuntaan säätyvä ristiselän
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
3 Koskee nelisuuntaista ristiseläntukea*. Kaksisuuntaista ristiseläntukea*
4 Ei autoissa, joissa on kahteen suuntaan säätyvä ristiselän tuki*.
säädetään eteen-/taaksepäin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 193
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
tuki*, käyttäkää pyöreää painiketta ristiselän tuen säätämiseksi eteen-/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa
säätämällä säädintä ylös/alas.
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan
tehdä kerrallaan.
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 199)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 199)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 201)
Istuimen, taustapeilien ja head-upnäytön* asentojen tallentaminen
Sähkökäyttöisen* istuimen, ulkotaustapeilien
ja head-up-näytön* asennot voidaan tallentaa
muistipainikkeisiin.
Tallentakaa sähkökäyttöisen* istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up-näytön* kaksi eri
asentoa muistipainikkeita käyttäen. Painikkeet
sijaitsevat joko toisen tai molempien* etuovien
sisäpuolella.
Etuistuinten selkänojia ei voi kääntää täysin
eteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
194
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 193)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 195)
Asetuksen tallennuspainike M.
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 197)
Muistipainike.
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 198)
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset
(s. 196)
Muistipainike.
Asennon tallentaminen
1.
Säätäkää istuin, ulkotaustapeilit ja headup -näyttö haluttuun asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
2. Painakaa M-painiketta pitkään. Painikkeen
merkkivalo syttyy.
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 198)
3. Painakaa kolmen sekunnin kuluessa painiketta 1 tai 2 ja pitäkää sitä painettuna.
> Kun asento on tallennettu valitulle
muistipainikkeelle, kuuluu äänisignaali
ja merkkivalo M-painikkeessa sammuu.
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset
(s. 196)
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 199)
•
Ulkotaustapeilien kääntymisen säätö
(s. 177)
•
•
Head-up-näytön* asetukset (s. 145)
Jos mitään muistipainikkeista ei paineta kolmen sekunnin kuluessa, M-painike sammuu
eikä tallennusta tehdä.
Istuin, taustapeilit tai head-up-näyttö on säädettävä uudelleen, ennen kuin uusi muisti voidaan asettaa.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 199)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 201)
Istuimen, taustapeilien ja head-upnäytön* tallennettujen asentojen
käyttäminen
Jos sähkökäyttöisen* istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up-näytön* asennot on tallennettu, ne voidaan aktivoida muistipainikkeita
käyttäen.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Kuljettajaprofiilin suojaaminen (s. 139)
HUOM
Jotta tallennetut asennot toimivat, kaikkien
kuljettajaprofiilien tulee olla asetettuna
asentoon Suojaa profiili.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 193)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 195)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 197)
Tallennettua asetusta voidaan käyttää, kun
etuistuimen ovi on auki tai kiinni.
Etuovi auki
– Painakaa toista muistipainikkeista 1 ( ) ja
2 ( ) lyhyesti. Sähkökäyttöinen istuin,
ulkotaustapeilit ja head-up -näyttö liikkuvat ja pysähtyvät sitten asentoihin, jotka
on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 195
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Etuovi kiinni
– Pitäkää muistipainiketta 1 ( ) tai 2 ( )
painettuna kunnes istuin, ulkotaustapeilit
ja head-up -näyttö pysähtyvät asentoihin,
jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 193)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 197)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 198)
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset
(s. 196)
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 199)
Älkää koskaan säätäkö istuinta ajaessanne.
•
Ulkotaustapeilien kääntymisen säätö
(s. 177)
Varmistakaa, että istuinten alla ei ole
mitään säätäessänne niitä.
•
Head-up-näytön* asetukset (s. 145)
VAROITUS
•
Koska etuistuimia voidaan säätää myös
sytytysvirran ollessa katkaistu, lapsia ei
saa koskaan jättää autoon ilman aikuisen valvontaa.
•
Istuimen liike voidaan pysäyttää koska
tahansa painamalla jotain istuinsäätimen painikkeista.
•
•
•
•
•
Jos muistipainike vapautetaan, istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön liike keskeytyvät.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 199)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 201)
Etuistuimen hieronnan* asetukset
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää
sekä istuimen sivulla olevaa monitoimisäädintä että keskinäyttöä. Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan
sivulle.
Hieronta-asetukset
Hierontaa varten on seuraavat asetusmahdollisuudet:
• Päälle/Pois: Valitkaa Päälle/Pois hierontatoiminnon kytkemiseksi päälle/pois.
HUOM
Jotta tallennetut asennot toimivat, kaikkien
kuljettajaprofiilien tulee olla asetettuna
asentoon Suojaa profiili.
• Ohjelmat 1-5: Esiasetettuja hierontaohjelmia on 5. Valitkaa väliltä Laajentuva,
Kuvio, Edistynyt, Ristiselkä ja Olkapää.
• Intensiteetti: Valitkaa väliltä Alhainen
Normaali ja Voimakas.
• Nopeus: Valitkaa väliltä Hidas Normaali
ja Nopea.
196
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Hieronnan käynnistäminen uudelleen
Hierontatoiminto sammuu automaattisesti
20 minuutin kuluttua. Toiminto aktivoidaan
uudelleen manuaalisesti.
–
Painakaa keskinäytössä Käyn. uud, jotta
valittu hierontaohjelma käynnistyy uudelleen.
> Hierontaohjelma käynnistyy uudelleen.
Jos mitään toimenpiteitä ei tehdä, viesti
asettuu päänäkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Etuistuimen hieronta-asetusten*
säätö
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää
sekä monitoimisäädintä istuimessa että keskinäyttöä. Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Etuistuimen hieronta-asetusten säätö
Etuistuimessa on hierontatoiminto selkänojassa. Hieronnan hoitavat ilmatyynyt, jotka voivat hieroa eri asetuksilla.
Hierontatoiminto voidaan aktivoida vain auton
moottorin ollessa käynnissä.
3. Eri hierontatoiminnot valitaan joko suoraan keskinäytössä tai siirtämällä kohdistinta ylös-/alaspäin monitoimisäätimen
ylä- /alapainikkeella . Muuttakaa valitun toiminnon asetusta suoraan keskinäytössä painamalla nuolia tai käyttämällä
monitoimisäätimen etu/takapainiketta .
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 193)
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 193)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
•
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 195)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 195)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 198)
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 196)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 197)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 198)
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 199)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 199)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 201)
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä
säädintä ylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä tulee näkyviin keskinäytössä.
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 199)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 199)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 201)
2. Valitkaa Hieronta istuimen asetusnäkymästä.
* Valinnais-/lisävaruste. 197
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden
säätäminen
2. Valitkaa Pehm. jatke istuimen asetusnäkymästä.
Valitusta varustetasosta riippuen istuintyynyn
pituus säädetään joko istuintyynyn sivussa
sijaitsevalla monitoimisäätimellä* tai käsin
istuintyynyn etuosan säätimellä.
Istuintyynyn pituuden säätö
monitoimisäätimellä
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istuinosan
sivulle.
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä
säädintä ylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä tulee näkyviin keskinäytössä.
•
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
•
Pidentäkää istuintyynyä painamalla
etuosaa.
nelisuuntapainikkeen
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
•
Lyhentäkää istuintyynyä painamalla
nelisuuntapainikkeen
takaosaa.
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 195)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 197)
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 196)
Istuintyynyn pituuden säätö käsin
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 199)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 199)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 201)
Tyynyn säädin.
1.
Tarttukaa istuimen etupuolella olevaan
ja vetäkää ylöspäin.
kahvaan
2. Säätäkää istuintyynyn pituus.
3. Vapauttakaa kahva ja tarkistakaa, että
tyyny on lukittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
198
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 193)
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Etuistuimen sivutuen* säätö
Parantakaa etuistuimen mukavuutta säätämällä selkänojan sivuja.
2. Valitkaa Sivutuet istuimen asetusnäkymästä.
•
painamalla neliLisätkää sivutukea
suuntapainikkeen etuosaa.
•
Vähentäkää sivutukea painamalla
nelisuuntapainikkeen takaosaa.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Ristiseläntukea säädetään istuimen istuintyynyn sivulla olevilla säätimillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 193)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
•
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan
sivulle.
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
•
Selkänojan sivuja voidaan säätää siten, että
tukevat sivuilta. Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää sekä monitoimisäädintä istuimessa että keskinäyttöä. Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 195)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 197)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 198)
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 196)
Sivutuen säätämiseksi:
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä
sitä ylös-/alaspäin . Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
Monitoimisäädin, nelisuuntaisella ristiseläntuella*
varustetuissa autoissa.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 199)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 201)
Säädin kahteen suuntaan säätyvällä ristiseläntuella*
varustetuissa autoissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 199
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Ristiselän tukea säädetään monitoimisäätimellä autoissa, joissa on neljään suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, tai pyöreällä painikkeella
autoissa, joissa on kahteen suuntaan säätyvä
ristiselän tuki*. Säädin on sijoitettu istuimen
istuinosan sivulle. Valitusta varustelutasosta
riippuen ristiseläntukea voidaan säätää eteen-/
taaksepäin tai ylös-/alaspäin (nelisuuntainen
ristiseläntuki) tai vain eteen-/taaksepäin (kaksisuuntainen ristiseläntuki).
Ristiseläntuen säätäminen
nelisuuntaisella ristiseläntuella
varustetussa autossa
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä
säädintä ylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä tulee näkyviin keskinäytössä.
2. Valitkaa Ristiselkä istuimen asetusnäkymästä.
•
Painakaa pyöreää painiketta ylös /
ristiselän tuen siirtämiseksi
alas
ylös-/alaspäin.
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 193)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
•
Lisätkää ristiselän tukea painamalla painikkeen etuosaa .
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
•
Vähentäkää ristiselän tukea painamalla
painikkeen takaosaa .
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 195)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 197)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 198)
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 196)
Ristiseläntuen säätäminen
kaksisuuntaisella ristiseläntuella
varustetussa autossa
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 199)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 201)
Lisätkää ristiselän tukea painamalla pyöreän painikkeen etuosaa .
2. Vähentäkää ristiselän tukea painamalla
pyöreän painikkeen takaosaa .
200
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 198)
Etumatkustajan istuinta voidaan säätää kuljettajan istuimesta.
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 196)
Toiminnon aktivointi
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 199)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 199)
Toiminto aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä:
Painakaa painiketta Säädä
matkustajan istuin aktivoimiseksi
Siirtäkää matkustajan istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Matkustajan istuimen säätö
10 sekunnin kuluessa toiminnon aktivoinnista
kuljettajan pitää säätää matkustajan istuin. Jos
säätöä ei tehdä tänä aikana, toiminto deaktivoidaan.
Kuljettaja säätää matkustajan istuinta kuljettajan istuimessa olevilla säätimillä:
Muuttakaa matkustajan istuimen selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/
taaksepäin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 192)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 193)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 194)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 195)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 197)
* Valinnais-/lisävaruste. 201
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Takaistuimen selkänojan
kaataminen
Takaistuimen selkänoja on jaettu kahteen
osaan. Kumpikin osa voidaan kääntää erikseen alas.
VAROITUS
•
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne istuinta. Kontrolloimaton tai
huolimaton säätö voi aiheuttaa puristumisvammoja.
•
Pitkät esineet on lastattaessa aina kiinnitettävä tiukasti paikoilleen, jotta ne
eivät aiheuta vahinkoja äkkijarrutuksissa.
•
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru aina lastatessanne autoa tai
purkaessanne sen kuormaa.
•
Jos autossa on automaattivaihteisto,
asettakaa vaihteenvalitsin P-asentoon,
jotta sitä ei siirretä vahingossa.
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään
turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen
verhoilulle aiheutuu vaurioita.
TÄRKEÄÄ
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn on
oltava käännettynä alas ennen takaistuimen selkänojan kaatamista.
Kyynärnoja* keskipaikalla pitää kääntää
ylös ennen istuimen kääntämistä.
Lastausluukun takaistuimella tulee olla suljettuna ennen kääntämistä.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään
eteen ja/tai selkänojia säätämään, jotta
takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä
eikä esineitä.
Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.
Kaatakaa takaistuimen vasen tai oikea
puoli vetämällä auton vasemman tai
oikean takaistuinosan selkänojassa olevia
kahvoja eteenpäin.
Selkänojan kaataminen
Jotta takaistuin voidaan kaataa, auton on
oltava paikallaan ja vähintään toisen takaoven
on oltava auki.
3. Selkänoja irtoaa lukituksesta ja se on kaadettava manuaalisesti vaaka-asentoon.
Selkänojan kääntäminen ylös
Selkänoja käännetään pystyasentoon käsin:
1.
Siirtäkää selkänojaa ylös-/taaksepäin.
2. Painakaa selkänojaa, kunnes salpa lukittuu.
3. Kääntäkää niskasuoja ylös manuaalisesti.
202
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
4. Säätäkää keskipaikan niskasuoja tarvittaessa ylös.
VAROITUS
Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy
edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.
Takaistuimen niskasuojan säätö
Säätäkää keskipaikan niskasuoja matkustajan
pituuden mukaan. Laskekaa laitapaikkojen
niskasuojat* alas näkyvyyden parantamiseksi
taaksepäin.
Keskipaikan niskasuojan säätäminen
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina
ylöskääntämisen jälkeen.
Suojan siirtämiseksi alas pitää painiketta (ks.
kuvaa) painaa samanaikaisesti, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas.
Ulkopaikkojen niskasuojien on aina oltava
käännettyinä ylös, kun jollain takaistuinpaikalla on matkustaja.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Takaistuimen niskasuojan säätö (s. 203)
Yksityinen lukitus (s. 291)
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin
poisto (s. 291)
Keskipaikan niskasuoja pitää säätää matkustajan pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien mukaan peittää pään koko takaosan.
Työntäkää sitä manuaalisesti ylöspäin tarvittaessa.
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa asennossaan, kun keskipaikalla ei
istu ketään. Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja on säädettävä oikein hänen
pituutensa mukaan siten, että se peittää
koko takaraivon, jos mahdollista.
Takaistuimen ulompien niskasuojien
kääntäminen alas keskinäytön kautta*
Ulommat niskasuojat voidaan kääntää alas
keskinäytön toimintonäkymässä. Niskasuoja
voidaan kääntää alas jännitetilassa 0.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 203
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Takaistuimen ulompien niskasuojien
kaataminen kahvoja käyttäen
Jos autossa on elektronisesti ohjattu kaatamistoiminto*, ulommat niskasuojat voidaan
kaataa istuimen yläpinnan kahvoja käyttäen,
ks. kuva . Huomioikaa, että tämä menetelmä kaataa myös selkänojat. Jos vain niskatuet kaadetaan, esim. näkyvyyden parantamiseksi, tehkää tämä keskinäytön kautta*. Jos
autossa ei ole sähköistä kaatamistoimintoa,
niskatuet ovat kiinteät.
Painakaa painiketta
Niskatuen taitto kääntämisen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
Ohjauspyörässä ovat äänitorvi ja säätimet
mm. kuljettajan tukijärjestelmälle ja puheohjaukselle.
Ohjauspyörän painikesarjat ja vaihtamisvivut*.
Kuljettajan tukijärjestelmän säädin5
Vaihtamisvipu* manuaalista vaihtamista
varten automaattivaihteiston yhteydessä.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin,
kunnes kuuluu napsahdus.
Puheohjauksen säädin sekä valikkojen,
ilmoitusten ja puhelimen käsittely.
VAROITUS
Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas,
jos takaistuinpaikoilla istuu matkustajia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
VAROITUS
Takaistuimen selkänojan kaataminen
(s. 202)
Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.
5 Nopeudenrajoitin,
204
Nopeudensäädin, Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* ja Pilot Assist.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Äänitorvi
Ohjauslukko
Ohjauspyörän säätö
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
auto esimerkiksi otetaan luvatta käyttöön.
Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun
ohjauslukko lukkiutuu tai avautuu.
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin.
Ohjauslukon aktivointi
Ohjauslukko aktivoituu, kun auto lukitaan ulkopuolelta ja moottori on sammutettu. Jos auto
jätetään lukitsematta, ohjauslukko aktivoituu
hetken kuluttua automaattisesti.
Ohjauslukon deaktivointi
Äänitorven kytkin on sijoitettu ohjauspyörän keskiöön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauslukko (s. 205)
Ohjauspyörän säätö (s. 205)
Ohjauslukko deaktivoituu, kun auton lukitus
avataan ulkopuolelta. Jos auto ei ole lukittuna,
riittää, että etäavain on sisällä matkustamossa
ja auto käynnistetään, jotta ohjauslukko poistuu käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
(s. 204)
•
Ohjauspyörän säätö (s. 205)
Ohjauspyörää voidaan säätää syvyys- ja korkeussuunnassa.
Ohjauspyörä säädetään eri tavalla riippuen
siitä, onko auto varustettu polviturvatyynyllä6
vai ei.
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä. Ohjauspyörää
ei saa koskaan säätää ajon aikana.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen
yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta
säätää. Ohjauspyörän vastus säätyy auton
nopeuden mukaan, jotta kuljettajalle annetaan
parempi ohjaustuntuma.
6 Auto
on varustettu polviturvatyynyllä vain tietyillä markkina-alueilla.
}}
205
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Ohjauspyörän säätäminen
polviturvatyynyllä varustetussa autossa
Ohjauspyörän säätäminen autossa, jossa ei
ole polviturvatyynyä
Ohjauspyörän säätövipu.
Ohjauspyörän säätövipu.
1.
1.
Työntäkää vipua eteenpäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
Vetäkää vipua taaksepäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3. Vetäkää vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa
hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
3. Työntäkää vipua takaisin eteenpäin
ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
206
Ohjauslukko (s. 205)
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
(s. 204)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 193)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
ILMASTO
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmastointivyöhykkeet
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä
poistaa kosteutta matkustamon ilmasta.
Ilmastointilaitteen kaikkia toimintoja säädetään keskinäytöstä ja keskikonsolin fyysisistä
painikkeista.
Auton ilmastovyöhykkeiden määrä ohjaa
mahdollisuutta säätää matkustamon eri osien
lämpötiloja.
4-vyöhykeilmasto*
2-vyöhykeilmasto
Tiettyjä takaistuimen toimintoja voidaan säädellä myös tunnelikonsolin takaosassa olevilla
ilmastoinnin säätimillä*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
208
Ilmastointivyöhykkeet (s. 208)
4-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 209)
4-vyöhykeilmastoinnissa voidaan lämpötila
matkustamossa asettaa erikseen vasemmalle
ja oikealle puolelle sekä etu- että takaistuimella.
Koettu lämpötila (s. 209)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 210)
Pysäköinti-ilmasto* (s. 236)
Lämmitin* (s. 244)
Ilmanlaatu (s. 211)
2-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
2-vyöhykeilmastoinnissa voidaan lämpötila
matkustamossa asettaa erikseen vasemmalle
ja oikealle puolelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 208)
Ilmanjako (s. 213)
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmastoinnin tunnistimet
Ilmastointilaitteessa on useita tunnistimia,
jotka auttavat säätämään ilmastoa autossa.
Interior Air Quality System* -järjestelmässä on
myös ilmanlaatutunnistin, joka on ilmastointilaitteen ilmanotossa.
Anturien sijainti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 208)
Interior Air Quality System* (s. 212)
Koettu lämpötila
Ilmastointilaite säätää ilmastoa matkustamossa koetun lämpötilan, ei todellisen
mukaan.
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila,
ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon
säteily yms. olosuhteet auton sisällä ja sen
ulkopuolella saavat aikaan.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa
matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila
voi erota oikean ja vasemman puolen ilmasuuttimien välillä, vaikka se on säädetty
samaksi kummallakin puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aurinkoisuustunnistin - kojelaudan päällä.
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 208)
Kosteustunnistin - kotelossa sisätaustapeilin yhteydessä.
Ulkolämpötila-anturi - oikeanpuoleisessa
ulkotaustapeilissä.
Matkustamon lämpötila-anturi - fyysisten
painikkeiden luona keskikonsolissa.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
* Valinnais-/lisävaruste. 209
ILMASTO
Ilmastoinnin puheohjaus1
Puheohjauskäsky ilmastointilaitteelle esim.
lämpötilan muuttamisesta, istuimen sähkölämmityksen aktivoinnista* tai puhaltimen
tason muuttamisesta.
Painakaa
ja sanokaa jokin seuraavista
käskyistä:
"Turn on auto" - aktivoi ilmastoinnin automaattisen säädön.
•
•
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivoi/deaktivoi ilmastoinnin.
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivoi/deaktivoi istuimen sähkölämmityksen*.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivoi/deaktivoi ilman uudelleenkierrätyksen.
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" nostaa/laskee asetettua istuimen sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
•
"Turn on defroster "/"Turn off
defroster" - aktivoi/deaktivoi ikkunoiden
ja taustapeilien huurteenpoiston.
"Turn on seat ventilation"/"Turn off
seat ventilation" - aktivoi/deaktivoi istuimen tuuletuksen*.
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - nostaa/laskee asetettua
istuimen tuuletuksen* tasoa yhdellä portaalla.
•
"Climate" - käynnistää dialogin ilmastointia varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Set temperature to X degrees" - asettaa halutun lämpötilan.
•
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - nostaa/laskee asetettua
lämpötilaa vaiheen verran.
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivoi/deaktivoi enimmäishuurteenpoiston.
•
•
"Sync temperature" - synkronoi auton
kaikkien ilmastointivyöhykkeiden lämpötilan kuljettajan puolelle asetetun lämpötilan
mukaan.
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivoi/deaktivoi tuulilasin sähkölämmityksen*.
•
"Air on feet"/"Air on body" - avaa halutun ilmavirtauksen.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - sulkee halutun ilmavirtauksen.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - muuttaa puhaltimen tason asetukseen Max/
Off.
•
1
210
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" nostaa/laskee asetettua puhaltimen tasoa
vaiheen verran.
•
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktivoi/deaktivoi sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilit.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivoi/deaktivoi ohjauspyörän sähkölämmityksen*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - nostaa/laskee
asetettua ohjauspyörän sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
HUOM
Kaikki järjestelmäkielet eivät tue puheohjausta. No jotka tukevat, on merkitty symsaatavilla olevien järjestelmäkiebolilla
lien luettelossa. Lisätietoja siitä, kuinka tiedot löytyvät, on kohdassa puheohjauksen
asetukset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 208)
Puheohjaus (s. 146)
Puheohjauksen käyttö (s. 147)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 150)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmanlaatu
Clean Zone*
Materiaalivalinnat ja ilmanpuhdistusjärjestelmä huolehtivat siitä, että ilman laatu matkustamossa on korkea.
Clean Zone -toiminto tarkistaa ja ilmoittaa,
täyttyvätkö kaikki hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa vai eivät.
•
HUOM
Clean Zone ei ilmoita, onko ilmanlaatu
hyvä, vaan ainoastaan sen, täyttyvätkö
hyvän ilmanlaadun edellytykset.
Materiaali matkustamossa
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Testatut materiaalit on kehitetty vähentämään
pölyn määrää matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa
ja puhdistaa.
Käyttäkää Volvon suosittelemia puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseen.
Ilmanpuhdistusjärjestelmä
Matkustamon ilmansuodattimen lisäksi auto
on varustettu ilmanpuhdistusjärjestelmällä,
joka auttaa ylläpitämään hyvän ilmanlaadun
matkustamossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 208)
Clean Zone* (s. 211)
Clean Zone Interior Package* (s. 212)
Ilmanlaatu (s. 211)
Clean Zone Interior Package* (s. 212)
Interior Air Quality System* (s. 212)
Matkustamon suodatin (s. 213)
Ilmaisin näkyy ilmastointinäkymässä keskinäytössä.
Ilmaisin näkyy ilmastointirivissä, kun
ilmastointinäkymä ei ole avattuna.
Jos edellytykset eivät täyty, teksti Clean Zone
on valkoinen. Kun kaikki edellytykset täyttyvät,
tekstin väri vaihtuu siniseksi.
Seuraavien edellytysten täytyy täyttyä:
•
•
Ovatko kaikki ovet ja takaluukku kiinni.
Ovatko kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto* kiinni.
•
Onko ilmanlaatujärjestelmä Interior Air
Quality System* aktivoitu.
•
Onko matkustamon puhallin aktivoitu.
Interior Air Quality System* (s. 212)
Matkustamon suodatin (s. 213)
Onko ilmankierrätys pois toiminnasta.
* Valinnais-/lisävaruste.
211
ILMASTO
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Clean Zone Interior Package (CZIP) käsittää
sarjan muutoksia, jotka pitävät matkustamon
entistä puhtaampana muun muassa allergiaa
ja astmaa aiheuttavista aineista.
Se sisältää seuraavaa:
Interior Air Quality System (IAQS) on täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä, joka erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja
epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa
rajoitetaan.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package
(CZIP) -järjestelmää ja puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset,
hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
•
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auton lukitus kauko-ohjaimella. Puhallin
täyttää tällöin matkustamon raittiilla
ilmalla. Toiminto käynnistyy tarvittaessa ja
sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua
tai kun jokin matkustamon ovista avataan.
Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän tarpeen takia, kunnes auto
on 4 vuotta vanha.
Clean Zone Interior Package* (s. 212)
Matkustamon suodatin (s. 213)
Jos järjestelmän ilmanlaatutunnistin havaitsee,
että ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan.
HUOM
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä
Interior Air Quality System (IAQS).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Ilmanlaatu (s. 211)
Clean Zone* (s. 211)
Jos muodostuu huurua, tulee käyttää tuulilasin ja sivuikkunoiden sekä takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Interior Air Quality System* (s. 212)
Matkustamon suodatin (s. 213)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
212
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja deaktivointi (s. 213)
Ilmanlaatu (s. 211)
Clean Zone* (s. 211)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi
ja deaktivointi
Ilmanlaatutunnistin kuuluu täysautomaattiseen ilmanlaatujärjestelmään Interior Air
Quality System (IAQS).
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistin aktivoitu/deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Ilmanlaadun anturi ilmanlaatutunnistimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Matkustamon suodatin
Ilmanjako
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan suodattimella.
Ilmastointilaite jakaa sisään tulevan ilman
usean eri suuttimen kautta matkustamoon.
Matkustamon ilmansuodattimen
vaihto
Automaattinen ja manuaalinen
ilmanjako
Jotta ilmastointi toimii tehokkaasti, suodatin
on vaihdettava tasaisin aikavälein. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman suosittelemia
vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla
tarpeen useammin.
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin ollessa
toiminnassa tapahtuu ilmanjako automaattisesti. Tarvittaessa ilmanjakoa voidaan ohjata
manuaalisesti.
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä.
Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Interior Air Quality System* (s. 212)
Säädettävät tuuletussuuttimet
Jotkut auton tuuletussuuttimista ovat säädettäviä eli ne voidaan avata/sulkea ja niistä
tuleva ilmavirta suunnata haluttuun suuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 211)
Clean Zone* (s. 211)
Clean Zone Interior Package* (s. 212)
Interior Air Quality System* (s. 212)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 213
ILMASTO
||
Ilmanjaon muuttaminen
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti
tarvittaessa.
1.
Säädettävien tuuletussuuttimien sijainti matkustamossa.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Ilmanjakopainikkeet ilmastonäkymässä.
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoistosuuttimet
2-vyöhykeilmasto - neljä suutinta on sijoitettu kojelautaan ja yksi kumpaankin ovipilariin etu- ja takaoven välille.
Ilmanjako - tuuletussuuttimet kojelaudassa ja keskikonsolissa
Tulee 4-vyöhykeilmastoinnin yhteydessä* kaksi takana tunnelikonsolin päällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 208)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 214)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus (s. 215)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 216)
Ilmanjako - tuuletussuuttimet lattialle
2. Painakaa yhtä tai useampaa ilmanjakopainiketta avataksenne/sulkeaksenne vastaavan ilmavirtauksen.
> Ilmanjako muuttuu ja painikkeet syttyvät/sammuvat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
214
Ilmanjako (s. 213)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus (s. 215)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 216)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Tuuletussuuttimien avaaminen,
sulkeminen ja suuntaus
Tietyt tuuletussuuttimet matkustamossa voidaan avata, sulkea ja suunnata yksilöllisesti.
Suuntaamalla auton ulommat tuuletussuuttimet sivuikkunoita kohti voidaan poistaa huuru
ikkunoista.
Jos auton ulommat tuuletussuuttimet suunnataan sisäänpäin, saadaan, lämpimässä säässä,
miellyttävä ympäristö matkustamoon.
Tuuletussuuttimien suuntaus
–
Suunnatkaa tuuletussuuttimesta tuleva
ilmavirtaus siirtämällä sen keskellä olevaa
vipua sivuttais-/korkeussuunnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmanjako (s. 213)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 214)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 216)
Tuuletussuuttimien avaaminen ja
sulkeminen
Kojelaudan tuuletussuuttimet:
–
Avatkaa/sulkekaa ilmavirtaus tuuletussuuttimesta kääntämällä suuttimen keskellä olevaa säädintä.
Kun säätimen merkintä on pystysuorassa,
ilmavirtaus on suurimmillaan.
Tuuletussuuttimet ovipilareissa ja tunnelikonsolin takaosassa*:
–
Kääntäkää säätöpyörää tuuletussuuttimen
alla suuttimesta tulevan ilmavirran avaamiseksi/sulkemiseksi.
Mitä suurempi osa valkoisista viivoista
säätöpyörässä näkyy, sitä suurempi ilmavirta.
* Valinnais-/lisävaruste. 215
ILMASTO
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti
tarvittaessa. Seuraavat vaihtoehdot on mahdollista asettaa.
Ilmanjako
Tarkoitus
Jos kaikkien ilmanjakopainikkeiden merkintä poistetaan manuaalisessa tilassa, ilmastointilaite palaa automaattisäädölle.
216
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Estää huurun ja jään muodostumista kylmässä ja kosteassa ilmastossa (tämän saavuttamiseksi ei puhalluksen taso saa olla liian matala).
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus
muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän viilennyksen lämpimässä säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa lämpöä tai viileyttä lattialle.
ILMASTO
Ilmanjako
Tarkoitus
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa mukavuutta lämpimässä ja kuivassa säässä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista lattialle.
Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden ja hyvän huurunpoiston kylmässä ja kosteassa säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa ja tuuletussuuttimista
lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden aurinkoisella säällä ulkolämpötilojen ollessa viileitä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista, tuuletussuuttimista kojelaudassa ja tuuletussuuttimista lattialle.
Parantaa tasaisesti matkustusmukavuutta matkustamossa.
}}
217
ILMASTO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
218
Ilmanjako (s. 213)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus (s. 215)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 214)
ILMASTO
Ilmastoinnin säätimet
Pääilmasto
Välilehdeltä Pääilmastointi voidaan ilmastorivin toimintojen lisäksi säätää myös muita
pääilmaston toimintoja.
Ilmastointilaitteen toimintoja säädetään keskikonsolin fyysisillä painikkeilla, keskinäytössä ja tunnelikonsolissa takana olevilla
ilmastointisäätimillä*.
Fyysiset painikkeet keskikonsolissa
Lämpötilansäätimet kuljettajan ja matkustajan puolelle.
Sähkölämmitteisten* ja tuuletettujen* kuljettajan ja matkustajan istuinten sekä sähkölämmitteisen ohjauspyörän* säätimet.
Tuulilasin sähkölämmityksen painike* sekä
enimmäishuurteenpoisto.
Takalasin sähkölämmityksen ja ulkotaustapeilien painike.
Keskinäytön ilmastorivi
Ilmastoriviltä voidaan säätää kaikkein tavallisimpia ilmastotoimintoja.
Painike ilmastonäkymään pääsyä varten.
Grafiikka painikkeessa näyttää aktivoidut
ilmastoasetukset.
Keskinäytön ilmastonäkymä
Ilmastointinäkymä avataan painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Varustelutasosta riippuen ilmastointinäkymä voi olla jaettu useisiin välilehtiin.
Vaihtakaa välilehtiä välillä pyyhkäisemällä
vasemmalle/oikealla tai painamalla vastaavaa
otsikkoa.
Max, Sähköinen, Takana - Ikkunoiden ja
taustapeilien huurteenpoiston säätimet.
AC - Ilmastointilaitteen säädin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 219
ILMASTO
||
Ilmastoinnin säätimet
tunnelikonsolissa takana*
Sisäkierto - Ilman uudelleenkierrätyksen
säädin.
Ilmanjaon säätimet.
Etuistuimen puhaltimen säädin2.
AUTO – ilmastoinnin automaattisäätö.
Takailmasto*
Välilehdellä Takailmastointi voidaan säätää
kaikkia takaistuimen ilmastotoimintoja.
Sähkölämmitteisen takaistuimen säädin*.
Takaistuimen puhaltimen säädin.
Takaistuimen lämpötilansäädin.
Toisen rivin ilmastointi - Takaistuimen
lämmitys- ja ilmastointitoimintojen säätimet. Takaistuimen puhaltimen säädin.
Takaistuimen lämpötilan säädin.
Sähkölämmitteisen takaistuimen säädin*.
Pysäköinti-ilmasto*
Välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi voidaan
säätää auton pysäköinti-ilmastoa.
2 Jos
220
Ilmastointipaneelin lukitsemis-/lukituksen
avaamispainike.
Jos autoa ei ole varustettu tunnelikonsolin
takaosassa olevalla ilmastopaneelilla, mutta
siinä on takaistuimien sähkölämmitys*, fyysiset painikkeet toiminnon säätämistä varten
ovat tunnelikonsolin takaosassa.
Ilmastointipaneelissa on näyttölukitus puhaltimen nopeuden ja lämpötilan tahattomien
muutosten estämiseksi. Kun näyttö on lukittu,
autossa on kaksivyöhykkeinen ilmastointi, säädin on yhteinen takaistuimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
näytetään vain istuinsäätimet* ja lukituksen
avauspainike.
•
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
(s. 231)
Sähkölämmitteisen etuistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
Lukituksen avaamisen jälkeen myös puhaltimen nopeutta ja lämpötilaa voidaan muuttaa
ilmastointipaneelista ja kaikki valitut ilmastointiasetukset voidaan näyttää. Näyttö lukittuu
automaattisesti, jos sitä ei ole käytetty vähään
aikaan.
•
Puhaltimen tason säätö takaistuimelle*
(s. 231)
•
•
Lämpötilan synkronointi (s. 235)
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on
kylmä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 208)
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi
ja deaktivointi (s. 221)
•
Sähkölämmitteisen takaistuimen* aktivointi ja deaktivointi (s. 223)
•
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 224)
•
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi ja deaktivointi (s. 225)
•
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin
aktivointi (s. 226)
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 226)
•
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi (s. 227)
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 228)
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 230)
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
(s. 235)
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä
ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole tuuletettuja istuimia tai
ohjauspyörän sähkölämmitystä (kuljettajan puolella), istuinten sähkölämmityksen
painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
2. Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän
eri tason välillä: Pois, Voimakas,
Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun tason.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 221
ILMASTO
||
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä,
eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi aiheutua
palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
Etuistuimen sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi (s. 222)
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on
kylmä.
Istuimien sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu
käynnistettäessä moottori. Automaattisen
käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi
ja deaktivointi (s. 221)
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Kulj. istuimen autom.
lämmityksen taso ja Matkustajan
istuimen autom. lämmityksen taso kuljettajan ja matkustajan istuinten sähkölämmityksen automaattisen aloituksen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
> Kyseisessä etuistuinten sähkölämmityksen painikkeessa ilmastointirivillä
näytetään "A", kun automaattinen käynnistys on aktivoitu.
4. Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai
Voimakas valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto aktivoituu.
222
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on
kylmä.
Sähkölämmitteisen takaistuimen
aktivointi ja deaktivointi takaistuimelta
käsin
4-vyöhykeilmasto*:
2-vyöhykeilmasto:
Sähkölämmitteisen takaistuimen
aktivointi ja deaktivointi etuistuimelta
käsin*
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Valitkaa välilehti Takailmastointi.
Istuinlämmityksen osoitus ja säädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.
–
Painikkeet istuinten sähkölämmitykselle takana tunnelikonsolin päällä.
–
3. Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän
eri tason välillä: Pois, Voimakas,
Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun tason.
Painakaa useita kertoja vasemman tai
oikean puolen fyysisiä takaistuinten sähkölämmityksen painikkeita tunnelikonsolin
päällä vaihtaaksenne neljän tason välillä:
Pois, Voimakas, Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painikkeen diodit näyttävät asetetun tason.
Painakaa useita kertoja vasemman tai
oikean puolen istuinten sähkölämmityksen
painikkeita tunnelikonsolin ilmastopaneelissa vaihtaaksenne neljän tason välillä:
Pois, Voimakas, Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa esittää asetetun tason.
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä,
eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi aiheutua
palovammoja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 223
ILMASTO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi
ja deaktivointi
Istuinten tuuletuksella voidaan esimerkiksi
parantaa mukavuutta lämpimällä säällä.
Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosissa ja
selkänojissa olevista puhaltimista, jotka imevät
ilmaa istuimen verhoilun läpi. Jäähdytysvaikutus lisääntyy sen mukaan, mitä kylmempää
matkustamon ilma on. Järjestelmä voidaan
aktivoida moottorin ollessa käynnissä.
2. Painakaa toistuvasti tuuletettujen istuinten
painiketta vaihtaaksenne neljän eri tason
välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun tason.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1.
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä
ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuinten sähkölämmitystä tai ohjauspyörän sähkölämmitystä
(kuljettajan puolella), istuinten tuuletuksen
painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
224
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
1.
Painakaa kuljettajan puoleista ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön
ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuimien sähkölämmityksellä tai ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten istuimien tuuletuksella,
ohjauspyörän sähkölämmityksen painike
on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
2. Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisen
ohjauspyörän painiketta vaihtaaksenne
neljän eri tason välillä: Pois, Voimakas,
Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun tason.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi (s. 225)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattinen käynnistys on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä
moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa
aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Ohjauspyörän automaattisen
lämmityksen taso ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattisen aloituksen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
> Ohjauspyörän sähkölämmityksen painikkeessa ilmastointirivillä näytetään
"A", kun automaattinen käynnistys on
aktivoitu.
4. Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai
Voimakas valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto aktivoituu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi ja deaktivointi (s. 225)
* Valinnais-/lisävaruste. 225
ILMASTO
Automaattisesti säädetyn
ilmastoinnin aktivointi
HUOM
Lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta voidaan
muuttaa poistamatta automaattista ilmastointia toiminnasta. Automaattinen ilmastointi poistuu toiminnasta, kun ilmanjakoa
muutetaan manuaalisesti tai huurteenpoiston maksimiteho aktivoidaan.
Kun ilmastoinnin automaattisäätö on aktivoitu, useita ilmastointitoimintoja ohjataan
automaattisesti.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
Ilman uudelleenkierrätyksen
aktivointi ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton
sisään kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Painakaa lyhyesti tai pitkään AUTO
Ilmastointi/>
•
Lyhyt painallus - ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti.
Pitkä painallus – ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti, lämpötilan ja
puhaltimen taso muutetaan vakioasetuksille: 22 °C (72 °F) ja tasolle 3
(tasolle 2 takaistuimella3).
> Ilmastoinnin automaattisäätö aktivoidaan ja painikkeen valo syttyy.
•
3 Autot
226
2. Painakaa painiketta Sisäkierto.
> Ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
joissa on 4-vyöhykeilmasto*.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
HUOM
Ei ole mahdollista aktivoida ilman uudelleenkierrätystä, kun maksimaalinen huurteenpoisto on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
Ilman uudelleenkierrätyksen aika-asetuksen aktivointi ja deaktivointi (s. 227)
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
Enimmäishuurteenpoiston
aktivointi ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton
sisään kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
On mahdollista asettaa ilman uudelleenkierrätyksen ajastin olemaan aktivoitu/deaktivoitu.
Ajastimen ollessa aktivoituna suljetaan ilman
uudelleenkierrätys automaattisesti 20 minuutin kuluttua.
Enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun
ja jään saamiseksi nopeasti pois ikkunoista.
Enimmäishuurteenpoisto deaktivoi ilmastoinnin automaattisäädön ja ilman uudelleenkierrätyksen, aktivoi lämmitys- ja viilennysjärjestelmän sekä muuttaa puhaltimen tason arvoon 5
ja lämpötilan tasolle HI.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
HUOM
Äänitaso nousee muutettaessa puhallintasoksi 5.
3. Valitkaa Sisäilman kierrätyksen ajastin
ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Kun enimmäishuurteenpoisto deaktivoidaan,
ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 226)
Keskikonsolissa on painike enimmäishuurteenpoiston nopeaa käyttöä varten.
Tuulilasin sähkölämmityksellä* voidaan enimmäishuurteenpoisto vain aktivoida yksittäin
keskinäytön ilmastointinäkymästä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 227
ILMASTO
||
HUOM
Enimmäishuurteenpoisto käynnistyy tietyllä viiveellä puhallintason lyhyen lisäyksen
välttämiseksi, jos sähkölämmitteinen tuulilasi deaktivoidaan kahdella nopealla painikkeen painalluksella.
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
Sähkölämmitteisen tuulilasin*
aktivointi ja deaktivointi
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Sähkölämmitteisen tuulilasin
aktivointi ja deaktivointi
keskikonsolista
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan käyttää nopeasti sähkölämmitteistä tuulilasia.
Painike keskikonsolissa.
Autot ilman sähkölämmitteistä tuulilasia:
–
Painakaa painiketta.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Autot, joissa on sähkölämmitteinen tuulilasi:
–
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne kolmen tason välillä:
•
•
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja
enimmäishuurteenpoisto
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
•
228
2. Painakaa painiketta Max.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Painike keskikonsolissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
–
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne kolmen tason välillä:
•
•
HUOM
Tuulilasin molemmilla puolilla kauimmaisena olevalla kolmion muotoisella alueella
ei ole sähkölämmitystä, näillä alueilla jäänpoisto voi kestää pidempään.
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja
enimmäishuurteenpoisto
• Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
HUOM
Sähkölämmitteinen tuulilasi voi vaikuttaa
transponderien ja muun kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
Sähkölämmitteisen tuulilasin
aktivointi ja deaktivointi keskinäytöstä
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
HUOM
Jos sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan, kun Start/Stop-toiminto on pysäyttänyt moottorin automaattisesti, moottori
käynnistyy uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
2. Painakaa painiketta Sähköinen.
> Tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
Tuulilasin sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
(s. 229)
Tuulilasin sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Tuulilasin sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu
käynnistettäessä moottori. Automaattisen
käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy, jos on olemassa vaara, että
ikkunan pintaan muodostuu jäätä tai huurua.
Sähkölämmitys kytkeytyy pois automaattisesti, kun ikkuna on riittävän lämmin ja jää tai
huuru on poissa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Automaattinen tuulilasin
huurteenpoisto kuljettajan tuulilasin sähkölämmityksen automaattisen aloituksen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 228)
* Valinnais-/lisävaruste. 229
ILMASTO
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen ikkunoista ja taustapeileistä.
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan
nopeasti käyttää takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmitystä.
2. Painakaa painiketta Takana.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painike valo syttyy/sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Painike keskikonsolissa.
–
230
Painakaa painiketta.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painike valo syttyy/sammuu.
Takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen ikkunoista ja taustapeileistä.
On mahdollista asettaa, pitääkö takalasin ja
ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen olla aktivoituna/
deaktivoituna käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna
sähkölämmitys käynnistyy, jos on olemassa
vaara, että ikkunan pintaan muodostuu jäätä
tai huurua. Sähkölämmitys kytkeytyy pois
automaattisesti, kun ikkuna on riittävän lämmin ja jää tai huuru on poissa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi (s. 230)
3. Valitkaa Automaattinen takalasin
huurteenpoisto takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen
aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 230)
ILMASTO
Puhaltimen tason säätö
etuistuimelle4
TÄRKEÄÄ
Jos puhallin on täysin sammutettuna,
ilmastointi ei käynnisty, mikä voi aiheuttaa
ikkunoiden sisäpintojen huuruuntumisen
vaaran.
Puhallin voidaan säätää usealle automaattisesti säädetylle puhallintasolle etuistuinta
varten.
HUOM
1.
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa,
että puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa,
vaikka puhallintaso on sama.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
Puhaltimen tason säätö
takaistuimelle*
Puhallin voidaan säätää usealle automaattisesti säädetylle puhallintasolle takaistuinta
varten.
Takaistuimen puhaltimen tason säätö
etuistuimelta
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Valitkaa välilehti Takailmastointi.
Puhaltimen säätöpainikkeet ilmastonäkymässä.
2. Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
Off, 1-5 tai Max.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun
tason painikkeet palavat.
4 2-vyöhykeilmastoinnin
osalta myös takaistuimelle.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 231
ILMASTO
||
HUOM
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa,
että puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa,
vaikka puhallintaso on sama.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Puhaltimen säätöpainikkeet välilehdellä
Takailmastointi ilmastonäkymässä.
Puhaltimen säädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.
3. Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
1-5.
2. Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
1-5.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun
tason painikkeet palavat.
Takaistuimen puhaltimen taso voidaan sulkea painamalla Toisen rivin ilmastointi.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun
tason painikkeet palavat.
Takaistuimen puhaltimen tason säätö
takaistuimelta
1.
232
Säätimen käyttämiseksi on ensin painettava lukituksen avauspainiketta tunnelikonsolin ilmastointipaneelissa.
HUOM
Puhaltimen tasoa takaistuimelle ei voi asettaa, jos etuistuimen puhaltimen taso on
tilassa Off.
Takaistuimen puhaltimen taso voidaan kytkeä pois toiminnasta vain keskinäytön
ilmastointinäkymässä.
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
ILMASTO
Lämpötilan säätö etuistuimelle5
Lämpötilan säätö takaistuimelle*
Lämpötila voidaan säätää haluttuun astelukemaan etuistuimen ilmastointivyöhykkeitä varten.
Lämpötila voidaan säätää haluttuun astelukemaan takaistuimen ilmastointivyöhykkeitä
varten.
Takaistuimen lämpötilan säätäminen
etuistuimelta käsin
Lämpötilansäädin.
2. Säätäkää lämpötilaa joko:
•
Lämpötilapainike ilmastointirivissä.
1.
vetämällä säädin halutun lämpötilan
kohdalle, tai
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Valitkaa välilehti Takailmastointi.
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa asetetun lämpötilan.
•
Painakaa vasemman tai oikean puolen
lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen avaamiseksi.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi
nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi
tai matalampi lämpötila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
5 2-vyöhykeilmastoinnin
osalta myös takaistuimelle.
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 233
ILMASTO
||
Lämpötilapainikkeet välilehdellä Takailmastointi
ilmastointinäkymässä.
Lämpötilansäädin.
4. Säätäkää lämpötilaa:
3. Painakaa vasemman tai oikean puolen
lämpötilapainiketta säätimen avaamiseksi.
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan
kohdalle
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa asetetun lämpötilan.
•
Lämpötilansäädin ilmastointipaneelissa tunnelikonsolin takaosassa.
2. Painakaa vasemman tai oikean puolen
</>-painikkeita tunnelikonsolin ilmastointipaneelissa lämpötilan laskemiseksi/
nostamiseksi vaiheittain.
> Lämpötila muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa esittää asetetun lämpötilan.
HUOM
Takaistuimen lämpötilan säätäminen
takaistuimelta käsin
1.
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi
nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi
tai matalampi lämpötila.
Säätimen käyttämiseksi on ensin painettava lukituksen avauspainiketta tunnelikonsolin ilmastointipaneelissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
234
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
ILMASTO
Lämpötilan synkronointi
Auton eri ilmastovyöhykkeiden lämpötila voidaan synkronoida kuljettajan puolelle säädetyn lämpötilan kanssa.
muun kuin kuljettajan ilmastovyöhykkeen lämpötila-asetuksia.
Ilmastoinnin aktivointi ja
deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lämmitys- ja viilennystoiminto viilentää tulevan ilman ja poistaa siitä kosteuden tarvittaessa.
Kun ilmastointi on aktivoitu, ilmastointilaite
ohjaa automaattisesti käynnistystä ja sammuttamista tarpeen mukaan.
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Synkronointipainike kuljettajan puolen lämpötilansäätimessä.
1.
Painakaa kuljettajan puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen avaamiseksi.
2. Painakaa painiketta Synkronoi
lämpötila .
> Lämpötila kaikilla vyöhykkeillä autossa
synkronoidaan kuljettajan puolen asetetun lämpötilan mukaan ja synkronointisymboli esitetään lämpötilapainikkeen
yhteydessä.
2. Painakaa painiketta AC.
> Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Sulkekaa kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*, jotta ilmastointi toimii optimaalisesti.
Synkronointi päättyy painettaessa uudelleen
Synkronoi lämpötila tai muutettaessa jonkin
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 235
ILMASTO
||
HUOM
Ilmastointia ei ole mahdollista aktivoida,
kun puhaltimen säädin on asennossa Off.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 219)
Pysäköinti-ilmasto*
Esi-ilmastointi*
Pysäköinti-ilmastointi on yhteisnimi eri toiminnoille, jotka parantavat matkustamon
ilmastoa auton ollessa pysäköity. Näihin toimintoihin kuuluu esim. esi-ilmastointi.
Pysäköinti-ilmastointiin kuuluvia toimintoja ohjataan välilehdeltä
Pysäköinti-ilmastointi keskinäytön
ilmastointinäkymässä. Ilmastointinäkymä avataan painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
Esi-ilmastointi on ilmastointitoiminto, joka
pyrkii mahdollisuuksien mukaan säätämään
matkustamon lämpötilan miellyttävälle
tasolle ennen liikkeellelähtöä.
Esi-ilmastointi on mahdollista suorakäynnistää
tai asettaa ajastimen kautta.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
•
Pysäköintilämmitin* lämmittää matkustamon kylmässä säässä mukavuuslämpötilaan.
•
Ilmastointilaite jäähdyttää matkustamon
lämpimällä säällä puhaltamalla sisään
ulkoilmaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 208)
Esi-ilmastointi* (s. 236)
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä*
(s. 241)
Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa varten* (s. 243)
HUOM
Matkustamon esi-ilmastoinnissa auto toimii saavuttaakseen mukavan lämpötilan, ei
ilmastointilaitteesta asetettua lämpötilaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
236
Pysäköinti-ilmasto* (s. 236)
Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 237)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
(s. 238)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Esi-ilmastoinnin* käynnistäminen
ja sammuttaminen
Esi-ilmastointi lämmittää* tai tuulettaa matkustamon, jos mahdollista, ennen liikkeellelähtöä. Toiminto voidaan suorakäynnistää
keskinäytöstä tai matkapuhelimesta.
Käynnistäminen ja sulkeminen autosta
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Painakaa painiketta Esiasetukset.
> Esi-ilmastointi käynnistetään/suljetaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni
matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin
käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on
palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho,
sahajauho jne. voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.
Remote Start – ERS)6 Volvo On Call* -sovelluksen kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto* (s. 236)
Esi-ilmastointi* (s. 236)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
(s. 238)
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Käynnistys sovelluksesta*
Esi-ilmastoinnin käynnistys ja informaatio valituista asetuksista voidaan tehdä laitteesta,
jossa on Volvo On Call* -sovellus. Esi-ilmastointi lämmittää* matkustamon mukavuuslämpötilaan tai tuulettaa matkustamoa puhaltamalla ilmaa ulkopuolelta.
Matkustamo voidaan esi-ilmastoida myös
auton etäkäynnistystoiminnolla (Engine
6 Tietyt
markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste. 237
ILMASTO
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
Ajastin voidaan asettaa siten, että esi-ilmastointi on valmis ennalta asetettuna ajankohtana.
Ajastin voi käsitellä jopa 8 eri asetusta:
•
•
Yksittäinen ajankohta yksittäisenä päivänä
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
lisääminen ja muokkaaminen
Esi-ilmastoinnin ajastin voi käsitellä jopa 8
aika-asetusta.
Aika-asetuksen lisääminen
Yksi ajankohta yhtenä tai useampana viikonpäivänä, toistolla tai ilman.
Esi-ilmastointi* (s. 236)
Painakaa Päivät ajankohdan asettamiseksi yhdelle tai useammalle viikonpäivälle.
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen lisääminen ja muokkaaminen (s. 238)
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 239)
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen* (s. 240)
HUOM
Ei ole mahdollista lisätä aika-asetusta, jos
ajastimelle jo on 8 asetusta. Poistakaa yksi
aika-asetus voidaksenne lisätä uuden.
4. Painakaa Päiväys ajankohdan asettamiseksi yksittäiselle päivämäärälle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
3. Painakaa painiketta Lisää ajastin.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Päivät: Aktivoikaa/deaktivoikaa toisto
tekemällä merkintä ruutuun Toista
viikoittain tai poistamalla se.
Aika-asetuksen lisäyspainike välilehdellä Pysäköintiilmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
5. Päiväys: Valitkaa päivämäärä esi-ilmastoinnille selaamalla nuolilla päivämääräluettelossa.
Päivät: Valitkaa viikonpäivät esi-ilmastoa
varten painamalla viikonpäivien painikkeita.
6. Asettakaa selaamalla nuolilla kellossa
ajankohta, jolloin esi-ilmastoinnin pitää
olla valmis.
238
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
7. Painakaa Vahvista aika-asetuksen lisäämiseksi.
> Aika-asetus lisätään luetteloon ja aktivoidaan.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin
käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on
palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho,
sahajauho jne. voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Aika-asetuksen muokkaaminen
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
3. Painakaa aika-asetusta, jota halutaan
muuttaa.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
4. Tehkää aika-asetuksen muutokset samaan
tapaan kuin edellä kohdassa "Aika-asetuksen lisääminen".
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi
Esi-ilmastoinnin ajastimen aika-asetus voidaan aktivoida tai deaktivoida tarpeen
mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Esi-ilmastointi* (s. 236)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
(s. 238)
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 239)
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen* (s. 240)
Ajastinpainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi
ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Aktivoikaa/deaktivoikaa aika-asetus painamalla ajastimen painiketta asetuksen
oikealla puolella.
> Aika-asetus aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 239
ILMASTO
||
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin
käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on
palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho,
sahajauho jne. voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
240
Esi-ilmastointi* (s. 236)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
(s. 238)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
poistaminen*
Esi-ilmastoinnin aika-asetus, jota ei enää tarvita, voidaan poistaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Esi-ilmastointi* (s. 236)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
(s. 238)
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen lisääminen ja muokkaaminen (s. 238)
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 239)
Painike luettelon muokkaamista / aika-asetuksen
poistamista varten välilehdellä Pysäköintiilmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Painakaa painiketta Muokkaa luetteloa.
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen lisääminen ja muokkaaminen (s. 238)
4. Painakaa luettelon oikealla puolella olevaa
poistokuvaketta.
> Kuvake muuttuu tekstiksi Poista.
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen* (s. 240)
5. Painakaa Poista vahvistaaksenne.
> Aika-asetus poistuu luettelosta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmastointimukavuus
pysäköitäessä*
Olotilaa auton matkustamossa voidaan ylläpitää pysäköitäessä, esim. jos moottori pitää
sammuttaa, mutta kuljettaja tai matkustaja
jää istumaan autoon haluten säilyttää ilmastomukavuuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköinti-ilmasto* (s. 236)
Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja
sammuttaminen pysäköitäessä* (s. 241)
Ilmastointimukavuuden
käynnistäminen ja sammuttaminen
pysäköitäessä*
Ilmastomukavuuden säilyttäminen ylläpitää
ilmastoa matkustamossa ajon jälkeen. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä.
Ilmastomukavuuden säilyttäminen on mahdollista suorakäynnistää.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
•
Moottorin jäännöslämpö lämmittää matkustamon kylmällä säällä mukavuuslämpötilaan.
•
Tuuletus jäähdyttää matkustamon lämpimällä säällä puhaltamalla sisään ulkoilmaa.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei
jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto
on ajateltu käytettäväksi säilyttämään
ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai
matkustaja on autossa.
Ilmastointimukavuuden säilyminen kylmällä säällä on rajoitettu ajallisesti riippuen
käytettävissä olevan jäännöslämmön määrästä.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Painakaa painiketta Säilytä
ilmastointimukavuus.
> Ilmastomukavuuden säilyttäminen
käynnistetään/suljetaan ja painikkeen
valo syttyy/sammuu.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttämistä ei voi
käynnistää, jos moottorin jäännöslämpö ei
riitä matkustamon ilmaston ylläpitämiseen
tai jos ulkolämpötila on yli n. 20 °C (68 °F).
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 241
ILMASTO
||
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei
jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto
on ajateltu käytettäväksi säilyttämään
ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai
matkustaja on autossa.
Ilmastointimukavuuden säilyminen kylmällä säällä on rajoitettu ajallisesti riippuen
käytettävissä olevan jäännöslämmön määrästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
242
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä*
(s. 241)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten*
Joukko pysäköinti-ilmastointia koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Kun pysäköintilämmitin on toiminnassa, tämä symboli palaa kuljettajan näytössä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköinti-ilmastointi
Pysäköinti-ilmasto ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Huolto tarpeen
Pysäköinti-ilmastointi
Tilapäisesti ei käytettävissä
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, poltto- ainetta liian
vähän
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, varaustaso liian
heikko
Pysäköinti-ilmastointi
Rajoitettu, varaustaso liian heikko
A
Pysäköinti-ilmastointia koskevat ilmoitukset
voidaan näyttää myös laitteessa, jossa on
Volvo On Call* -sovellus.
Pysäköinti-ilmastointi ei tilapäisesti toimi. Jos ongelma esiintyy pitemmän aikaa, ottakaa
yhteyttä korjaamoonA toiminnon tarkastamista varten.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun polttoainemäärä on liian pieni pysäköintilämmittimen* käynnistämiseksi. Täyttäkää auton polttoainesäiliö.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun käynnistysakun lataustaso on liian matala pysäköintilämmittimen* käynnistämiseksi. Käynnistäkää moottori.
Pysäköinti-ilmastoinnin käyntiaika on rajoitettu, jotta käynnistysakun latausaste ei laske liian
alas. Käynnistäkää moottori.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköinti-ilmasto* (s. 236)
* Valinnais-/lisävaruste. 243
ILMASTO
Lämmitin*
Polttoaine ja tankkaus
VAROITUS
Lämmittimellä on kaksi osatoimintoa, jotka
auttavat eri tilanteissa lämmittämään matkustamon tai moottorin.
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa polttoainekäyttöinen lämmitin ennen
tankkauksen aloittamista.
Lämmittimessä on kaksi osatoimintoa:
•
Pysäköintilämmitin lämmittää tarvittaessa
matkustamoa, kun pysäköinti-ilmastoinnin
esi-ilmastointi on aktivoitu.
•
Lisälämmitin lämmittää tarvittaessa matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
Lämmitin on polttoainekäyttöinen ja se on
asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua
vaimea ääni. Myös polttoainepumpusta
auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni.
Tämä on täysin normaalia.
Akku ja lataaminen
Auton käynnistysakku käyttää lämmitintä. Jos
käynnistysakun lataustaso on liian alhainen,
lämmitin sammuu automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.
HUOM
palaa.
Tarkistakaa kuljettajan näytöstä,
että lämmitin on kytketty pois toiminnasta. Sen toimiessa pysäköintilämmittimenä tämä symboli
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoitustarra säiliön luukussa.
Lämmitin ottaa polttoainetta auton varsinaisesta polttoainesäiliöstä.
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 208)
Pysäköintilämmitin* (s. 245)
Lisälämmitin* (s. 246)
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäen suuntaan, jotta polttoaineen syöttö lämmittimeen toimisi häiriöittä.
Jos polttoaine on vähissä, lämmitin sammuu
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.
HUOM
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos lämmitintä
pitää käyttää.
Varmistakaa, että akun varausaste on riittävän korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
244
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Pysäköintilämmitin*
Pysäköintilämmitin lämmittää matkustamon
tarvittaessa ennen liikkeellelähtöä, jos auton
esi-ilmastointi on aktivoitu.
Pysäköintilämmitin on toinen auton lämmittimen kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on
asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.
Kun tämä symboli palaa kuljettajan
näytössä, pysäköintilämmitin voi olla
aktiivinen.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua
vaimea ääni. Myös polttoainepumpusta
auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni.
Tämä on täysin normaalia.
Pysäköintilämmitin käynnistyy automaattisesti, jos esi-ilmastointi* on aktivoitu ja matkustamo on lämmitettävä.
Lämmittimen toiminta-aika vaihtelee polttoaineen saatavuuden, akun varaustason, matkustamon lämpötilan ja ympäröivän lämpötilan
mukaan, mutta se ei koskaan ole yli 30
minuuttia.
HUOM
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos pysäköintilämmitintä pitää käyttää.
•
Varmistakaa, että käynnistysakun varausaste on riittävän korkea, jos pysäköintilämmitintä pitää käyttää.
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin
käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on
palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho,
sahajauho jne. voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.
TÄRKEÄÄ
Usein toistuva pysäköintilämmittimen
käyttö yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin
johtaa akun purkautumiseen, josta seuraa
käynnistymisvaikeuksia.
Varmistaaksenne, että akkuun latautuu
yhtä paljon energiaa kuin mitä pysäköintilämmitin käyttää, täytyy autolla ajaa yhtä
kauan kuin lämmitintä käytetään, jos lämmitin on säännöllisesti käytössä.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
VAROITUS
Jos polttoaine haisee, jos tulee epätavallisen paljon tai mustaa savua tai jos pysäköintilämmittimestä kuuluu epätavallisia
ääniä, sulkekaa lämmitin ja mikäli mahdollista, poistakaa pysäköintilämmittimen
varoke. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 245
ILMASTO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lämmitin* (s. 244)
Lisälämmitin* (s. 246)
Lisälämmitin*
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
Lisälämmitin on toinen auton lämmittimen
kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua
vaimea ääni. Myös polttoainepumpusta
auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni.
Tämä on täysin normaalia.
Lisälämmitin käynnistyy ja sitä ohjataan automaattisesti, kun ajon aikana tarvitaan lämpöä.
Lisälämmittimen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi*
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistimen automaattinen käynnistys aktivoitu/
deaktivoitu.
1.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Lisälämmitin lisälämmittimen
automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
HUOM
Se sammuu automaattisesti, kun auto sammutetaan.
Volvo suosittelee, että lisälämmittimen
automaattinen käynnistys suljetaan lyhyiden ajomatkojen yhteydessä.
HUOM
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos lisälämmitintä
pitää käyttää.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lisälämmitin* (s. 246)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
246
Lämmitin* (s. 244)
Pysäköintilämmitin* (s. 245)
Lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi* (s. 246)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitusilmaisin
Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa
Auto ilmoittaa varoitusvilkuilla lukitsemisesta
ja lukituksen avaamisesta.
Lukituspainikkeiden merkkivalot
Etuovi
Ulkopuolinen osoitus
Lukitseminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen
vilkkumalla samalla, kun ulkotaustapeilit1
kääntyvät sisäänpäin.
Lukituksen avaaminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen
avaamisen vilkkumalla kaksi kertaa
samalla kun ulkotaustapeilit kääntyvät
ulospäin1.
Kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin on
oltava kiinni, jotta auton lukitsemisesta voidaan ilmoittaa. Jos vain kuljettajan ovi on lukittaessa kiinni2, auto lukitaan, mutta lukitsemisesta ilmoitetaan varoitusvilkuilla vasta kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin sulkemisen jälkeen.
Lukko- ja hälytysilmaisin näyttää lukkojärjestelmän tilan:
•
•
Pitkä vilkutus ilmoittaa lukitsemisesta.
•
Nopeat vilkutukset hälytyksen poiskytkennän jälkeen* ilmoittavat, että hälytys on
ollut lauenneena.
1 Vain sähköisesti sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustettu auto.
2 Ei koske avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella* varustettua
248
Lyhyet vilkutukset ilmoittavat, että auto on
lukittu.
Merkkivalolla varustetut lukkonupit etuovissa.
Palava merkkivalo kummankin etuoven lukkonupissa osoittaa, että kaikki ovet on lukittu.
Jos jokin ovista avataan, valo sammuu molemmissa ovissa.
autoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaovi*
Lukitsemisosoituksen asetus
Etäavaimella
Keskinäytön asetusvalikossa voidaan valita
eri vaihtoehtoja sille, miten auto vahvistaa
lukitsemisen ja lukituksen avaamisen.
Lukitsemista koskevan ilmoitustavan muuttaminen:
Etäavain lukitsee ovet, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun ja avaa niiden lukituksen.
Etäavaimen on oltava autossa, jotta auto voidaan käynnistää.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Merkkivalolla varustettu lukkonuppi takaovessa.
• Lukitse
• Avaa lukitus
• Molemmat
Palava merkkivalo kunkin oven lukkonupissa
osoittaa, että kyseinen ovi on lukittu. Jos jonkin oven lukitus avataan, kyseinen valo sammuu, mutta muut palavat edelleen.
Voitte myös poistaa toiminnon käytöstä
merkitsemällä vaihtoehdon Pois.
Muu osoitus
Myös saatto- ja turvavalaistustoiminnot voidaan aktivoida lukittaessa tai avattaessa lukitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lukitsemisosoituksen asetus (s. 249)
Turvavalaistus (s. 166)
Saattovalojen käyttäminen (s. 165)
Lukitus.
3. Valitkaa, milloin auton tulee antaa näkyvä
ilmoitus, painamalla Näkyvä lukituksen
palaute:
Taitettavien taustapeilien* asetuksen muuttaminen lukittaessa:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Peilit ja
3. Aktivoikaa tai sulkekaa toiminto valitsemalla Peilien taitto lukittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitusilmaisin (s. 248)
Etäavain3 tai painikkeeton avain (Key Tag)*.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä, koska vakiomallinen auto on varustettu
avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive
Start). Riittää, että avain on matkustamon
etuosassa.
Jos autossa on avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen (Passive Entry)*, avain voi
olla missä tahansa auton sisällä, jotta se voisi
käynnistyä. Tällöin mukana toimitetaan myös
pienempi ja kevyempi painikkeeton avain (Key
Tag).
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 249
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Etäavaimet voidaan yhdistää eri kuljettajaprofiileihin henkilökohtaisten asetusten tallentamiseksi autossa.
Etäavaimen painikkeet
VAROITUS
Etäavain sisältää nappipariston. Pitäkää
uudet ja käytetyt paristot poissa lasten
ulottuvilta. Jos paristoja niellään vahingossa, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
Jos ilmenee vaurioita, esim. että paristoluukkua ei voi sulkea kunnolla, tuotetta ei
saa käyttää. Pitäkää vialliset tuotteet poissa
lasten ulottuvilta.
Etäavaimessa on neljä painiketta - yksi vasemmalla
puolella ja kolme oikealla.
Lukitseminen – Painikkeen painalluksella lukitaan ovet, takaluukku ja polttoainesäiliön luukku samalla, kun hälytin* aktivoidaan.
Pidempi painallus sulkee kaikki ikkunat ja
panoraamakaton* samanaikaisesti.
Lukituksen avaaminen – painikkeen painalluksella avataan ovien, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun lukitus samalla,
kun hälytin poistetaan valmiustilasta.
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Autoissa, joissa on sähkökäyttöinen takaluukku*, takaluukku avautuu automaattisesti pitkän painalluksen yhteydessä.
Takaluukun sulkeminen tapahtuu tällöin
myös pitkällä painalluksella – varoitusääni
kuuluu.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi. Jos painiketta pidetään painettuna
vähintään kolme sekuntia tai sitä painetaan kahdesti kolmen sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat. Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella, kun se
on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia.
Muussa tapauksessa se sulkeutuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
VAROITUS
Jos joku jää autoon, katsokaa, että ikkunannostimet ja panoraamakatto* tehdään
virrattomiksi ottamalla etäavain aina
mukaan, kun poistutte autosta.
Pitempi painallus avaa kaikki ikkunat
samanaikaisesti. Tätä tuuletustoimintoa
voidaan käyttää esimerkiksi auton nopeaan tuulettamiseen lämpimällä säällä.
3 Kuva
250
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
•
•
Autoon jätetty etäavain tai painikkeeton avain poistuu toiminnasta, kun
auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään
valmiustilaan muulla käyvällä avaimella.
Myös salpalukitustilan toiminto poistetaan toiminnasta. Autoon jätetty avain
aktivoidaan uudelleen, kun auton lukitus avataan.
Autoon jätetty Red Key deaktivoidaan
myös silloin, kun auto lukitaan Volvo
On Call -palvelun kautta, ja se aktivoidaan uudelleen, kun auton lukitus avataan Volvo On Call -palvelun kautta tai
jollain muulla kelpaavalla avaimella.
Painikkeeton avain (Key Tag)*
Avaimettoman lukitus- ja lukituksen avaustoiminnon mukana toimitettava painikkeeton
avain toimii samalla tavalla kuin tavallinen
etäavain avaimettoman käynnistyksen sekä
lukituksen ja lukituksen avaamisen suhteen.
Avain on vesitiivis n. 10 metrin (30 jalan)
syvyyteen asti enintään 60 minuutin ajan.
Siinä ei ole irrotettavaa avainliuskaa eikä sen
paristoa voida vaihtaa.
Red Key rajoitettu etäavain*
HUOM
Red Key on avain joka mahdollistaa rajoitusten
asetuksen auton tiettyihin ominaisuuksiin
esim. auton enimmäisnopeuteen ja kaiutinjärjestelmän enimmäisäänenvoimakkuuteen.
Avain on tarkoitettu auton omistajalle, joka
haluaa, että autolla ajetaan vastuullisesti riippumatta siitä, kuka sitä ajaa.
Laittaessanne etäavaimen mukinpitimeen
huolehtikaa siitä, että mukinpitimessä ei
ole muita auton avaimia, metalliesineitä tai
elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia,
tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Jos mukinpitimessä on lähekkäin
useita auton avaimia, ne voivat häiritä toisiaan.
Häiriöt
Etäavaimen toimintoja avaimettoman käynnistyksen ja avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen avaamisen* osalta voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja varjostus.
HUOM
Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden
tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin
tulee olla vähintään 10–15 cm
(4-6 tuumaa).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
•
•
•
•
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 254)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 252)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 255)
Irrotettava avainliuska (s. 261)
Elektroninen käynnistyksenesto (s. 264)
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin. (s. 139)
Jos häiriöitä kuitenkin ilmenee, käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa lukituksen
avaamiseen ja asettakaa sen jälkeen avain
mukinpitimen varmistuslukijaan auton hälyttimen passivoimiseksi ja voidaksenne käynnistää auton.
* Valinnais-/lisävaruste. 251
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen etäavaimella
Hälytyksen liikeanturi* aktivoituu, kun kaikki
ovet ja takaluukku ovat kiinni ja lukossa.
Etäavaimen painikkeilla voi kaikkien ovien,
takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukitseminen ja lukituksen avaaminen tapahtua
samanaikaisesti.
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
•
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
–
Lukitkaa auto painamalla etäavaimen
painiketta.
-
Jotta lukitusjakso voidaan aktivoida, kuljettajan oven on oltava kiinni4. Jos jokin muista
ovista tai takaluukku on auki, se lukitaan ja
hälytys aktivoidaan* vasta sulkemisen jälkeen.
4 Jos
5 Jos
252
–
HUOM
•
Lukitseminen etäavaimella
Lukituksen avaaminen etäavaimella
Autoon jätetty etäavain tai painikkeeton avain poistuu toiminnasta, kun
auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään
valmiustilaan muulla käyvällä avaimella.
Myös salpalukitustilan toiminto poistetaan toiminnasta. Autoon jätetty avain
aktivoidaan uudelleen, kun auton lukitus avataan.
Autoon jätetty Red Key deaktivoidaan
myös silloin, kun auto lukitaan Volvo
On Call -palvelun kautta, ja se aktivoidaan uudelleen, kun auton lukitus avataan Volvo On Call -palvelun kautta tai
jollain muulla kelpaavalla avaimella.
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään vahingossa lukitsematta.
Kun etäavain ei toimi
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa
ja tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Jos lukitseminen tai lukituksen avaaminen
etäavaimella ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä
- lukitkaa tai avatkaa kuljettajan oven lukitus
irrotettavalla avainliuskalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset (s. 253)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 253)
•
Etäavaimella (s. 249)
HUOM
Jos auto on lukittu ja takaluukku on yhä
auki, varmistakaa, ettei etäavain ole jäänyt
tavaratilaan takaluukkua suljettaessa ja
autoa lukittaessa5.
Avatkaa auton lukitus painamalla etäavaimen -painiketta.
autossa on avaimeton lukitus / lukituksen avaaminen*, kaikkien sivuovien on oltava kiinni.
auto on varustettu avaimettomalla lukituksella / lukituksen avaamisella ja avain havaitaan auton sisällä, takaluukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.*
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
•
•
Etäavaimen pariston vaihto (s. 255)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 262)
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
Etäohjattua lukituksen avaamista varten voidaan valita eri tapoja.
Asetuksen muuttaminen:
Takaluukun lukitus voidaan avata erikseen
etäavaimen painikkeella.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car Lukitus
Lukituksen etäavaus ja sisäinen avaus.
3. Valitkaa vaihtoehto:
• Kaikki ovet – avaa yhtä aikaa kaikkien
ovien lukituksen.
• Yksiovinen – avaa kuljettajan oven
lukituksen. Kaikkien ovien lukituksen
avaamista varten etäavaimen lukituksen
avauspainiketta on painettava kaksi
kertaa.
Tässä tehtävät asetukset vaikuttavat myös
keskuslukituksen avaamiseen sisäavauskahvan kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 252)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
auton sisältä käsin (s. 282)
1.
-painiketta.
Painakaa etäavaimen
> Takaluukun lukitus avataan, mutta
luukku pysyy kiinni.
Sivuovet ovat edelleen lukittuja ja hälytyksen suojaamia*. Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa sammuu osoittaen,
ettei koko auto ole lukittu.
Avatkaa takaluukku tarttumalla kevyesti
takaluukun kahvan alla olevaan kumipintaiseen paininlevyyn. Jos takaluukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, se
lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan
uudelleen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 253
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
2. Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku* –
Painakaa pitkään (n. 1,5 sekuntia) etäavai-painiketta
men
> Takaluukun lukitus ja itse luukku avataan, kun taas sivuovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Etäavaimen käyttöetäisyys
Jotta etäavain toimii oikein, sen pitää olla tietyllä etäisyydellä autosta.
(5 jalan) säteellä molemmista pitkistä sivuista
ja noin 1 metrin (3 jalan) säteellä takaluukusta.
HUOM
Manuaalisessa käytössä
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina
lukita/lukitus avata avainliuskalla.
Etäavaimen toiminnoilla esim. lukitseminen/
lukituksen avaaminen, jotka aktivoidaan painatai , on käyttöetäisyys, joka ulottuu
malla
n. 20 metrin (65 jalan) päähän autosta.
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 252)
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 285)
Avaimettomassa* käytössä
Jos etäavain poistetaan autosta
Jos etäavain poistetaan autosta
moottorin käydessä, kuljettajan näytössä näytetään varoitusviesti Auton
avainta ei löydy Poistettu autosta
ja äänimerkki kuuluu, kun viimeinen ovi suljetaan.
Ilmoitus sammuu, kun avain viedään takaisin
autoon ja ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O -painiketta painetaan tai kun viimeinen ovi suljetaan jälleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kuvan merkitty pinta esittää alueita, jotka järjestelmän antennit kattavat.
Avaimetonta käyttöä varten etä- tai painikkeettoman avaimen (Key Tag) on oltava puoliympyrän muotoisella alueella noin 1,5 metrin
254
•
•
Etäavaimella (s. 249)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 278)
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien sijainnit (s. 281)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavaimen pariston vaihto
Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on
tyhjentynyt.
Painikkeettoman avaimen6 (Key Tag) paristoa
ei voi vaihtaa - uusi avain voidaan tilata valtuutetulta Volvon tekniseltä palvelulta.
HUOM
Kaikkien akkujen kestoikä on rajallinen ja
jossain vaiheessa ne on uusittava (ei koske
painikkeetonta Key Tag -avainta). Akun
kestoikä vaihtelee sen mukaan, kuinka
usein autoa/avainta käytetään.
TÄRKEÄÄ
Loppuun käytetty Key Tag on vietävä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Avain täytyy pyyhkiä pois autosta, koska
sitä voidaan edelleen käyttää auton käynnistämiseen.
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos
•
•
Avaimen avaaminen ja pariston vaihto
infosymboli syttyy ja ilmoitus Avaim.
paristo heikko esitetään kuljettajan näytössä.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä
ja Volvon logo käännettynä oikein päin työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Työntäkää etupuolen kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
signaaliin 20 metrin (65 jalan) sisällä
autosta katsoen.
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa
ja tekemällä uusi yritys avata lukitus.
6 Avaimettomalla
lukituksella/lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 255
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Kääntäkää avainta, siirtäkää painiketta
sivulle ja työntäkää taustapuolen kuorta
muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Käyttäkää esim. ruuvitalttaa voidaksenne
kääntää paristoluukkua vastapäivään siten,
että merkinnät kohtaavat tekstin OPEN
luona.
Nostakaa paristoluukku pois varovasti painamalla uraa alaspäin esim. kynnellä.
Kääntäkää sen jälkeen paristoluukkua
ylöspäin.
256
Pariston +-puoli on osoittaa ylöspäin.
Kääntäkää sitten paristo varovasti irti
kuvan osoittamalla tavalla.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja
ja niiden kontaktipintoja sormin, koska
tämä heikentää niiden toimintaa.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa, täyttävät vaatimuksen
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat
tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun
vaihtamat paristot täyttävät em. kriteerin.
Asettakaa uusi paristo paikalleen (+)-puoli
ylöspäin. Välttäkää koskemasta etäavaimen paristoliittimiin sormin.
Asettakaa takakuori paikalleen ja painakaa sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Asettakaa paristo koloon reuna alaspäin. Työntäkää paristoa sitten eteenpäin,
jotta se kiinnittyy kahden muovipidikkeen
alle.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen napsahdus osoittaa, että kuori
on asettunut oikeaan asentoon ja on
kiinni.
Painakaa paristoa sitten alaspäin, jotta
se kiinnittyy ylemmän mustan muovipidikkeen alle.
Asettakaa paristoluukku takaisin ja kääntäkää sen merkintää myötäpäivään tekstin
CLOSE kohdalle.
HUOM
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2032, 3 V.
}}
257
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
VAROITUS
Tarkistakaa, että paristo on asetettu oikein
paikalleen napaisuuden mukaisesti. Jos
etäavainta ei käytetä pitempään aikaan,
poistakaa paristo paristovuodon ja vaurioiden estämiseksi. Vaurioituneet tai vuotavat
paristot voivat aiheuttaa syöpymisvammoja
ihokosketuksessa, käyttäkää tästä syystä
suojakäsineitä käsitellessänne vaurioituneita paristoja.
Kääntäkää etäavain ja asettakaa etukuori takaisin painamalla sitä alaspäin,
kunnes kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
•
Pitäkää paristot poissa lasten ulottuvilta.
•
Älkää jättäkö paristoja esille, koska lapset tai kotieläimet voivat vahingossa
niellä pariston.
•
Paristoja ei saa: purkaa, oikosulkea tai
heittää avotuleen.
•
Älkää ladatko ei-ladattavia paristoja,
seurauksena voisi olla räjähdys.
Etäavain täytyy tarkastaa ennen käyttöä,
jotta ei synny mitään vahinkoja. Jos ilmenee vaurioita, esim. että paristoluukkua ei
voi sulkea kunnolla, tuotetta ei saa käyttää.
Pitäkää vialliset tuotteet poissa lasten ulottuvilta.
TÄRKEÄÄ
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä
ympäristöä säästävällä tavalla.
258
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 262)
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
Etäavaimella (s. 249)
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lisäetäavaimien tilaaminen
Red Key – rajoitettu etäavain*
Auto toimitetaan varustettuna kahdella etäavaimella. Auton mukana toimitetaan painikkeeton avain, jos autossa on avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen*. Lisää avaimia voidaan tilata myöhemmin.
Kaikkiaan kaksitoista avainta voidaan ohjelmoida sekä käyttää samaan autoon. Jälkitilauksen yhteydessä lisätään vielä kuljettajaprofiileja – yksi jokaista uutta etäavainta kohti.
Tämä koskee myös painikkeetonta avainta.
Red Key -avainta käyttämällä auton omistaja
voi asettaa rajoituksia tietyille auton ominaisuuksille. Rajoitusten tarkoituksena on edistää auton ajamista turvalliseen tapaan esimerkiksi lainattaessa se jollekin.
Kuljettajaprofiili Red Key -avainta
varten
Red Key on yhdistetty erityiseen Red Key -kuljettajaprofiiliin, ja sen ollessa aktiivinen avaimen asetuksia ei voida muuttaa. Vaihtaminen
toiseen kuljettajaprofiiliin ei ole myöskään
mahdollista, koska siihen tarvitaan varsinainen
etäavain.
Red Key -kuljettajaprofiili aktivoituu, kun auton
lukitus avataan Red Key -avaimella eikä lähistöllä ole varsinaista etäavainta.
Etäavaimen häviäminen
HUOM
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää
ottaa mukaan korjaamolle. Varastamisen estämiseksi hävinneen avaimen koodi poistetaan
järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa keskinäytön päänäkymässä kuljettajaprofiilien kautta valitsemalla Asetukset
Järjestelmä Kuljettajaprofiilit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 249)
Vaihdettaessa kuljettajaa auto on lukittava
ja avattava lukituksesta, jotta uusi kuljettajaprofiili aktivoituu.
Red Key -avaimelle voidaan määrittää auton
enimmäisnopeus, asettaa nopeusmuistutuksia
ja määrittää kaiutinjärjestelmän suurin äänenvoimakkuus. Lisäksi tietyt auton kuljettajan
tukijärjestelmät ovat aina aktiivisia. Avaimen
toiminnot muutoin ovat samat kuin tavallisessa etäavaimessa.
Rajoitusten on ajateltu toimivan toimenpiteinä
onnettomuuksien vaaran vähentämiseksi ja
saavan siten tuntumaan turvallisemmalta luovuttaa auto esim. nuorelle kuljettajalle, pysäköintipalvelulle tai korjaamolle.
Red Key -avaimen tilaaminen
Yksi tai useampi Red Key voidaan tilata Volvon
jälleenmyyjältä. Yhteensä yksitoista rajoituksilla varustettua avainta voidaan ohjelmoida ja
käyttää yhteen ja samaan autoon - vähintään
yhden pitää olla varsinainen etäavain.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Red Key* -asetukset (s. 260)
Etäavaimella (s. 249)
* Valinnais-/lisävaruste. 259
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Red Key* -asetukset
Tavallisen etäavaimen omistaja voi muuttaa
Red Key -avaimen asetuksia. Jotkut kuljettajan tukitoiminnot ovat kuitenkin aina aktiivisia.
Asetuksen muuttaminen:
1.
Avatkaa auton lukitus varsinaisella etäavaimella.
2. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
3. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Punainen avain.
> Seuraavat asetukset voidaan tehdä:
Pienennetty suurin äänenvoimakkuus
Alenna soitinten
maksimiäänenvoimakkuutta.
Ensimmäisellä käyttökerralla toiminto on
"päällä".
Maks. nopeusrajoitus
Aseta enimmäisnopeus tälle avaimelle.
Ensimmäisellä käyttökerralla toiminto on
"päällä" ja nopeus 120 km/h (75 mph).
•
Asetusjakso: 50–250 km/h
(30–160 mph)
•
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Kaista-avustin (LKA)*
Etäisyysvaroitus*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Liikennemerkki-informaatio*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Red Key – rajoitettu etäavain* (s. 259)
Nopeusrajoitussymboli.
• Aseta aikaväli Adaptive Cruise
Control -säädölle*
• Pienennetty suurin
äänenvoimakkuus
• Maks. nopeusrajoitus
• Nopeusrajoitusvaroitus
Tarkat tiedot ja asetukset
ensimmäisellä käyttökerralla
Aseta aikaväli Adaptive Cruise Control säädölle
Aseta aikaväli (1 on lyhyin ja 5 pisin
aikaväli).
Ensimmäisellä käyttökerralla asetus on 5.0.
260
Nopeusrajoitusvaroitus
Varoittaa, kun auto ylittää asetetut arvot.
Ensimmäisellä käyttökerralla toiminto on
"päällä" ja arvot 50, 70 ja 90 km/h (30, 45 ja
55 mph).
•
•
•
Asetusjakso: 0–250 km/h (0–160 mph)
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
Samanaikaisten muistutusten enimmäismäärä: 6 kpl
Kuljettajan tukitoiminnot
Seuraavat kuljettajan tukitoiminnot ovat aina
aktiivisia Red Key -avaimen käyttäjälle:
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Irrotettava avainliuska
Avainliuskan irrottaminen
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen
avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Avainliuskan käyttöalueet
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan
•
•
•
vasen7
etuovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella
hätälukita kaikki ovet
aktivoida ja poistaa käytöstä takaovien
mekaaniset lapsilukot.
Painikkeettomassa avaimessa8 ei ole irrotettavaa avainliuskaa. Käyttäkää tarvittaessa varsinaisen etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä
ja Volvon logo käännettynä oikein päin työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Siirtäkää
etupuolen kuorta muutamia millimetrejä
ylöspäin.
Irrottakaa avainliuska kääntämällä se
ylös.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
7 Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.
8 Avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 261
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen irrotettavalla
avainliuskalla
Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm.
lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim.
jos etäavaimen paristo on loppunut.
Lukituksen avaaminen
Asentakaa kuori takaisin painamalla
sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
262
Vetäkää etuoven kahva vasemmalla puolella9 ääriasentoonsa siten, että lukkosylinteri tulee näkyviin.
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 262)
Asettakaa avain lukkosylinteriin.
•
Etäavaimella (s. 249)
Kääntäkää myötäpäivään 45 astetta niin,
että avainliuska osoittaa suoraan taaksepäin.
9 Tämä
5. Vetäkää kahva ulos.
> Ovi avautuu.
Lukitus tapahtuu samaan tapaan, mutta kääntämällä 45 astetta vastapäivään, ei myötäpäivään niin kuin vaiheessa (3).
Palauttakaa avainliuska etäavaimeen sille
tarkoitettuun paikkaan käytön jälkeen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
Kiertäkää avainta 45 asetetta takaisin
alkuasentoon. Poistakaa avain lukkosylinteristä ja päästäkää kahva takaisin siten,
että kahvan takaosa asettuu jälleen autoa
vasten.
on voimassa riippumatta siitä, onko auto oikealta vai vasemmalta ohjattava.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Hälyttimen sulkeminen ja auton
käynnistäminen*
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja
ovi sitten avataan, hälytys laukeaa.
sen yhteydessä tai jos avaimen paristo on tyhjentynyt.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja irrotettavalla avainliuskalla.
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta. Asentoon A palaamiseksi
pitää oven sisäkahva avata.
Muissa ovissa ei ole lukkosylintereitä, vaan sen
sijaan ko. oven päädyssä on lukkolaite, joka
pitää painaa sisään avainliuskan avulla - sen
jälkeen ne ovat mekaanisesti lukittuja/salvattuja ulkopuolelta tapahtuvalta avaamiselta.
Ovien lukitus voidaan myös avata etäavaimessa olevalla lukituksen avauspainikkeella tai
kuljettajan oven keskuslukituspainikkeella.
HUOM
Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
Sulkekaa hälytys seuraavasti:
1.
Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin päälle, joka on tunnelikonsolin
mukinpitimen pohjalla.
2. Kääntäkää sitten käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se.
> Hälytyssignaali vaikenee ja hälytys kytketään pois.
Lukitseminen
On myös mahdollista lukita auto etäavaimen
irrotettavalla avainliuskalla esim. virtakatkok-
•
Oven lukitsin lukitsee vain ko. oven - ei
kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa
on aktivoitu manuaalinen tai sähkötoiminen lapsilukko, ei voida avata ulkoeikä sisäpuolelta. Näin lukitun takaoven
lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
keskuslukituspainikkeella tai Volvo On
Call* -sovelluksen kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa lapsilukkoon.
–
Poistakaa irrotettava avainliuska etäavaimesta. Viekää avainliuska lukkojärjestelyn
reikään ja painakaa avain pohjaan asti,
noin 12 mm (0,5 tuumaa).
•
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
Irrotettava avainliuska (s. 261)
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
(s. 294)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 255)
Etäavaimella (s. 249)
* Valinnais-/lisävaruste. 263
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää auton luvattoman käynnistämisen.
Auto voidaan käynnistää vain oikealla etäavaimella.
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä
liittyvät elektroniseen käynnistyksenestoon:
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Auton
avainta ei
löydy
Etäavaimen lukuvirhe käynnistyksen aikana – asettakaa avain
mukinpitimen
avainsymbolin
kohdalle ja yrittäkää uudelleen.
Katso
käyttöopasta
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
264
Etäavaimella (s. 249)
Lisäetäavaimien tilaaminen (s. 259)
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavainjärjestelmän
tyyppihyväksyntä
Auton etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä
voidaan lukea seuraavista taulukoista.
Avaimettoman käynnistyksen
järjestelmä (Passive Start) ja
avaimeton lukitseminen/lukituksen
avaaminen (Passive Entry*)
Tarkempia tietoja tyyppihyväksynnästä on
osoitteessa www.volvocars.com/intl/support.
Etäavainjärjestelmän CEM-merkintä. Katsokaa lisää
tyyppihyväksyntänumeroita seuraavista taulukoista.
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal vakuuttaa täten, että
tämä VO3-134TRX täyttää sitä koskevat direktiivin 2014/53/EU
(RED) mukaiset olennaiset vaatimukset ja muut relevantit määräykset.
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on nähtävissä
osoitteessa www.volvocars.com/intl/support
Jordania
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentiina
CNC ID: C-14771
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 265
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Brasilia
MT-3245/2015
Indonesia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malesia
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Meksiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Venäjä
Yhdistyneet Arabiemiraatit
266
ER37847/15
DA0062437/11
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Namibia
TA-2016-02
Etelä-Afrikka
TA-2014-1868
}}
267
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Etäavaimella
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen
HUF8423 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on nähtävissä osoitteessa
www.volvocars.com/intl/support
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany
Argentiina
H-15532
Brasilia
Anatel: 05568-16-06643
Modelo: HUF8423
Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
268
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
CU
(Customs
Union)
ValkoVenäjä,
Kazakstan,
Venäjä
Indonesia
[41005/SDPPI/2015]
[5149]
Jordania
TRC/LPD/2015/104
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Moldavia
}}
269
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Nigeria
Oman
270
Connection and use of this communication equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Filippiinit
Serbia
Singapore
Complies with IMDA Standards
DA103787
Etelä-Afrikka
TA-2015-432
}}
271
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Taiwan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Yhdistyneet
Arabiemiraatit
272
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Key Tag
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen
HUF8432 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on nähtävissä osoitteessa
www.volvocars.com/intl/support.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany
Argentiina
H-15029
Brasilia
Anatel: 04362-16-06643
Modelo: HUF8432
Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
}}
273
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
CU
(Customs
Union)
ValkoVenäjä,
Kazakstan,
Venäjä
Indonesia
[41006/SDPPI/2015]
[5149]
Jordania
TRC/LPD/2015/107
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
IFT: RLVHUHU15-0972
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
274
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Moldavia
Nigeria
Connection and use of this communications equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
Oman
Filippiinit
ESD-1511501C
}}
275
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Serbia
Singapore
Complies with IMDA Standards
DA103787
Etelä-Afrikka
276
TA-2015-414
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Taiwan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Yhdistyneet
Arabiemiraatit
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 249)
277
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton käyttö ja
kosketusherkät pinnat*
Avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen
avaamisen ansiosta riittää, että etäavain on
mukana taskussa tai laukussa. Auto lukitaan
tai lukitus avataan ovenkahvan kosketusherkkää pintaa käyttäen.
Kosketusherkät pinnat
Ovenkahva
Ovenkahvojen ulkopuolella on syvennys lukitsemista varten ja sisäpuolella on kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista varten.
HUOM
On tärkeää, että kerrallaan aktivoidaan vain
yksi kosketusherkkä pinta. Jos kahvaan
tartutaan samalla kun lukituspintaa kosketaan, on vaara että annetaan kaksi komentoa. Tämä merkitsisi, että toimintoa (lukitus/lukituksen avaus) ei suoriteta tai se
suoritetaan viiveellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 279)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 280)
Takaluukun kahva
Takaluukun kahvassa on kumipintainen paininlevy, joka tarkoitettu vain lukituksen avaamiseen.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista varten
278
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen*
Jos autossa on avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen, auto voidaan lukita tai
avata lukituksesta koskettamalla ovenkahvan
kosketusherkkää pintaa.
HUOM
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman sisällä, jotta lukitseminen ja lukituksen
avaaminen toimii.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
Avaimeton lukitseminen
Kaikkien sivuovien pitää olla kiinni, jotta auto
voidaan lukita. Takaluukku sitä vastoin voi olla
auki lukittaessa sivuovien kahvojen avulla.
–
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista varten
–
Tarttukaa ovenkahvaan tai painakaa
kevyesti kumipintaista paininlevyä takaluukun kahvan alla lukituksen avaamiseksi.
> Kojelaudan lukkoilmaisin vahvistaa
auton lukituksen avaamisen lopettamalla vilkkumisen.
Koskettakaa jonkin ovenkahvan takaosassa ulkopuolella olevaa merkittyä pintaa
oven sulkemisen jälkeen. Voitte myös painaa
-painiketta takaluukun alapuolella
ennen sen sulkemista.
> Lukkoilmaisin kojelaudassa vahvistaa
lukitsemisen alkamalla vilkkua.
Kaikkien sivuikkunoiden ja panoraamakaton*
sulkeminen yhtä aikaa: pitäkää sormeanne
ovenkahvan kosketusherkkää syvennystä vasten ja pitäkää siinä, kunnes kaikki sivuikkunat
ja panoraamakatto on suljettu.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Avaimeton lukituksen avaaminen
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
Jos auto on lukittu ja takaluukku on edelleen
auki, varmistakaa että etäavain ei jää tavaratilaan, kun takaluukku suljetaan.
Kumipintaista paininlevyä takaluukussa voidaan käyttää vain lukituksen avaamiseen.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään vahingossa lukitsematta.
HUOM
Jos avain havaitaan auton sisällä, takaluukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 279
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset* (s. 280)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 280)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 278)
Avaimettoman lukituksen
avaamisen asetukset*
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
Avaimetonta lukituksen avaamista varten voidaan valita eri tapoja.
Asetuksen muuttaminen:
Jos autossa on avaimeton lukitus ja lukituksen avaaminen, takaluukun lukitus voidaan
avata yksinkertaisesti koskettamalla takaluukun kahvan kosketusherkkää pintaa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
HUOM
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman sisällä auton takana, jotta lukituksen
avaaminen toimii.
2. Painakaa painiketta My Car Lukitus
Avaimeton lukituksen avaus
3. Valitkaa vaihtoehto:
• Kaikki ovet – avaa yhtä aikaa kaikkien
ovien lukituksen.
• Yksiovinen – avaa valitun oven lukituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 279)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 278)
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni.
Avaaminen:
1.
280
Painakaa kevyesti takaluukun kahvan alapuolella olevaa kumipäällysteistä painolevyä.
> Lukko vapautuu.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
2. Nostakaa ulkokahvasta takaluukun avaamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa vain
kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi vaurioittaa kumilevyn sähkökosketinta.
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,
pitää pysyä vähintään 22 cm:n (9 tuuman)
etäisyydellä Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä estetään mahdolliset häiriöt
sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Avaimettoman käynnistysjärjestelmän
antenni ja avaimettoman lukitusjärjestelmän*
antennit on sisäänrakennettu autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 278)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 254)
Takaluukun lukitus voidaan avata myös ilman
käsiä tekemällä jalalla liike takapuskurin alla,
ks. erillinen kappale.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi
imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan
kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 279)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 278)
•
•
Antennien sijainti:
Mukinpitimen alla tunnelikonsolin etuosassa
Vasemman takaoven etuosassa ylhäällä10
Oikean takaoven etuosassa ylhäällä10
Kuormatilassa10
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 254)
Takaluukun käsittely jalan liikkeellä*
(s. 289)
* Valinnais-/lisävaruste. 281
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen auton sisältä käsin
Vaihtoehtoinen lukituksen
avausmenetelmä
Ovet ja takaluukku voidaan lukita ja lukitus
avata sisältä etuoven keskuslukitussäätimellä.
Lukitseminen etuoven painikkeella
–
Painakaa -painiketta - molempien etuovien pitää olla kiinni.
> Kaikki ovet ja takaluukku on lukittu.
Lukitseminen takaoven painikkeella*
Keskuslukitus
Avauskahva vaihtoehtoista sivuoven lukituksen avaamista varten11.
–
Lukitsemisen ja lukituksen avaamisen painike ja
merkkivalo etuovessa.
Lukituksen avaaminen etuoven
painikkeella
–
10
11
12
282
Painakaa -painiketta kaikkien sivuovien
ja takaluukun lukituksen avaamiseksi.
Vetäkää jonkin sivuoven avauskahvasta ja
vapauttakaa se.
> Etäavaimen asetuksista riippuen avataan joko kaikkien ovien lukitus tai vain
valitun oven lukitus ja itse ovi.
Muuttakaa tätä asetusta painamalla
keskinäytön päänäkymässä Asetukset
My Car Lukitus Lukituksen
etäavaus ja sisäinen avaus.
Lukitsemisen painike ja merkkivalo takaovessa.
Takaovien lukkonuppi lukitsee kyseisen takaoven.
Takaoven lukituksen avaaminen
–
Vetäkää avauskahvasta.
> Takaoven lukitus ja itse ovi avataan12.
Vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Mikäli lapsilukko ei ole kytkettynä.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset (s. 253)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta (s. 283)
•
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
(s. 284)
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
Takaluukun lukitus voidaan avata auton
sisältä käsin kojelaudan painikkeella.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
auton sisältä käsin (s. 282)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 285)
Painakaa lyhyesti kojelaudan
-painiketta.
> Takaluukun lukitus avataan ja se voidaan avata ulkopuolelta tarttumalla
kumipäällysteiseen paininlevyyn.
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku*:
–
Painakaa pitkään kojelaudan
ketta.
> Takaluukku avautuu.
-paini-
* Valinnais-/lisävaruste. 283
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
HUOM
Lapsilukko estää takaovien avaamisen sisäpuolelta.
Lapsilukko voi olla joko käsikäyttöinen tai sähkötoiminen*.
Käsikäyttöisen lapsilukon aktivointi ja
deaktivointi
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko.
oven - ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Sähkötoimisen* lapsilukon aktivointi ja
deaktivointi
Sähköinen lapsilukko voidaan aktivoida ja sen
aktivointi poistaa kaikissa jännitetiloissa, jotka
ovat korkeampia kuin 0. Aktivointi ja deaktivointi voidaan tehdä jopa 2 minuuttia auton
sammuttamisen jälkeen edellyttäen, ettei
mitään ovea avata.
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Lukon avaaminen:
–
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Poiskytketty ja
painikkeen valo sammuu - lukko on
deaktivoitu.
Kun auto sammutetaan, kulloinenkin asetus
tallennetaan – jos lapsilukko on aktivoituna
sammutettaessa auto, toiminto on edelleen
aktiivinen, kun auto käynnistetään seuraavan
kerran.
Käsikäyttöinen lapsilukko. Ei tule sekoittaa käsikäyttöiseen ovilukkoon.
–
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Aktivoitu ja painikkeen valo palaa - lukko on aktiivinen.
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Sähköisen aktivoinnin ja deaktivoinnin painike.
1.
284
Käynnistäkää auto tai valitkaa jännitetila,
joka on korkeampi kuin 0.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lapsilukko
takana Aktivoitu
Lapsilukko on
käytössä.
Lapsilukko
takana Poiskytketty
Lapsilukko on
pois käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
auton sisältä käsin (s. 282)
•
Irrotettava avainliuska (s. 261)
Automaattinen lukitseminen
ajettaessa
Sähkökäyttöisen takaluukun*
avaaminen ja sulkeminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
Tämän asetuksen muuttaminen:
Toiminto, jossa takaluukku voidaan avata ja
sulkea yhdellä painikkeen painalluksella.
1.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista sähkökäyttöisen takaluukun avaamiseksi:
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Avaaminen
Lukitus.
3. Aktivoikaa tai deaktivoikaa toiminto valitsemalla Ovien automaattinen lukitus
ajon aikana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
auton sisältä käsin (s. 282)
–
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta. Pitäkää painiketta painettuna, kunnes takaluukku alkaa avautua.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 285
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta. Pitäkää painiketta painettuna, kunnes takaluukku alkaa avautua.
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
Sulkekaa painamalla
-painiketta takaluukun alareunassa.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti
ja jää lukitsemattomaksi.
–
Sulkeminen
Menetelkää jollain seuraavista tavoista sähkökäyttöisen takaluukun sulkemiseksi13:
HUOM
–
13
286
•
Painike on aktiivinen 24 tuntia luukun
jättämisestä auki. Tämän jälkeen sulkeminen on tehtävä käsin.
•
Jos luukku on ollut auki yli 30 minuuttia,
se suljetaan hitaammin.
Painakaa kevyesti takaluukun kahvaa.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
–
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti
ja kuuluu äänimerkki – takaluukku jää
lukitsemattomaksi.
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti
ja kuuluu äänimerkki – takaluukku jää
lukitsemattomaksi.
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti
ja kuuluu äänimerkki – takaluukku jää
lukitsemattomaksi.
Sulkeminen ja lukitseminen
TÄRKEÄÄ
Kun käsittelette takaluukkua manuaalisesti,
avatkaa tai sulkekaa se hitaasti. Älkää
avatko tai sulkeko sitä väkivalloin, jos se
vastustaa. Se voi vahingoittua ja lakata toimimasta oikein.
Painakaa
-painiketta takaluukun alareunassa luukun sulkemiseksi ja sekä
takaluukun että ovien lukitsemiseksi
samanaikaisesti13 (kaikkien ovien pitää olla
kiinni lukitsemista varten).
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti –
takaluukku ja ovet lukitaan ja hälytin*
aktivoidaan.
–
HUOM
13
kuuluu kolme äänimerkkiä, jos avainta ei
havaita riittävän lähellä luukkua.
•
Jonkin auton etäavaimista on oltava
kantaman sisällä, jotta lukitseminen ja
lukituksen avaaminen toimii.
•
Avaimettomalla* lukituksella tai lukituksen avauksella varustetussa autossa
Avaamisen tai sulkemisen
keskeyttäminen
Keskeyttäkää avaaminen tai sulkeminen jollakin seuraavista tavoista:
•
•
•
Painakaa kojelaudan painiketta.
•
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
•
Jalan liikkeellä*.
Painakaa etäavaimen painiketta.
Painakaa takaluukun alapinnalla olevaa
sulkemispainiketta.
Takaluukun liike keskeytyy ja luukku pysähtyy.
Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä
manuaalisesti.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 287
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Jos takaluukku pysäytetään lähes suljettuun
asentoon, se avataan seuraavan aktivoinnin
yhteydessä.
Esijännitetyt jouset
Sovittakaa takaluukun avautumiskorkeus
matalan kattokorkeuden mukaan.
Enimmäisavautuman säätö:
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen tai sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
•
•
1.
Avattaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy ja kuuluu pitkä äänimerkki.
Suljettaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy, kuuluu pitkä äänimerkki ja takaluukku palaa ohjelmoituun maksimiasentoonsa.
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
Puoliavointa takaluukkua matalampaa
avautumisasentoa ei ole mahdollista ohjelmoida.
Sähkötoimisen takaluukun esijännitetyt jouset.
VAROITUS
Älkää avatko sähkötoimisen takaluukun
esijännitettyjä jousia. Niiden sisällä vallitsee
korkea paine, joka voi avattaessa aiheuttaa
vahinkoja.
Huomatkaa väliinjäämisvaara avaamisen ja
sulkemisen yhteydessä.
Tarkistakaa, että takaluukun lähellä ei ole
ketään, ennen kuin aloitatte avaamisen tai
sulkemisen, koska takaluukun väliin jäämisellä voi olla vakavia seurauksia.
Avatkaa takaluukku - jättäkää se avattuun
asentoon.
HUOM
VAROITUS
288
Sähkötoimisen takaluukun*
enimmäisavautuman ohjelmointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi (s. 288)
•
Takaluukun käsittely jalan liikkeellä*
(s. 289)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 254)
-painiketta takaluukun ala2. Painakaa
reunassa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja
asento on siten tallennettu.
Enimmäisavautuman nollaaminen:
–
Asettakaa takaluukku manuaalisesti ylimpään mahdolliseen asentoonsa paina-painiketta takaluukussa vähinmalla
tään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi äänimerkkiä ja tallennettu
asento on siten poistettu. Takaluukku
avautuu tämän jälkeen enimmäisasentoonsa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
•
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen noin 2 minuutin
kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 285)
Takaluukun käsittely jalan
liikkeellä*
Mahdollisuus avata ja sulkea takaluukku takapuskurin alapuolella tehtävällä jalan liikkeellä
on kätevä, kun kädet eivät ole vapaina.
Jos autossa on avaimeton lukitus ja lukituksen
avaus*, takaluukun lukitus voidaan avata jalan
liikkeellä.
Takaluukun avaus- ja sulkemistoiminto on käytettävissä vain, jos autossa on myös sähkötoiminen takaluukku*.
HUOM
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta
on kaksi eri versiota:
•
Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
•
Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä (avatkaa takaluukku nostamalla
sitä käsin)
Tunnistin on sijoitettu puskurin keskikohdan vasemmalla puolelle.
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä auton takana, n. 1 metrin (3 jalan)
päässä, jotta avaaminen ja sulkeminen on
mahdollista. Tämä koskee myös jo lukitsematonta autoa tarkoituksettoman avaamisen välttämiseksi esim. auton pesun yhteydessä.
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen
jalan liikkeellä edellyttää sähkökäyttöistä
takaluukkua*.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 289
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä
Avautumisen tai sulkeutumisen
keskeyttäminen jalan liikkeellä
– Viekää jalka kerran eteenpäin avaamisen
tai sulkemisen aikana, jos haluatte pysäyttää takaluukun liikkeen.
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 254)
Etäavaimen ei tarvitse olla auton lähellä takaluukun avaamisen tai sulkeutumisen keskeyttämiseksi.
Jos takaluukku pysäytetään lähes suljettuun
asentoon, se avataan seuraavan aktivoinnin
yhteydessä.
HUOM
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
–
On olemassa vaara rajoitetusta tai puuttuvasta toiminnosta, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tai
vastaavaa. Muistakaa tämän vuoksi pitää
se puhtaana.
Viekää jalka kerran eteenpäin takapuskurin alapuolella vasemmalla. Ottakaa sitten
askel taaksepäin. Puskuriin ei tule koskea.
> Lyhyt äänimerkki kuuluu, kun avaaminen tai sulkeminen aktivoituu - takaluukku avautuu/sulkeutuu.
HUOM
Jos useita jalan liikkeitä tapahtuu eikä hyväksyttävää etäavainta ole auton takana, avaaminen ei ole mahdollista ennen kuin tietyn ajan
kuluttua.
Älkää pitäkö jalkaanne auton alla pitkään,
koska tällöin aktivointi voi epäonnistua.
290
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 278)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 285)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Yksityinen lukitus
Takaluukku voidaan lukita erillislukitustoiminnolla, joka estää sen avaamisen esimerkiksi
silloin, kun auto jätetään huoltoon, hotellin
pysäköintipalveluun tms.
Yksityisen lukituksen toimintopainike on keskinäytön toimintonäkymässä. Lukon kulloisestakin tilasta riippuen
näytetään Yksityinen lukitus
avattu tai Yksityinen lukitus
lukittu.
Erillislukituksen aktivointi ja
aktivoinnin poisto
Erillislukitus aktivoidaan keskinäytön toimintopainiketta ja valinnaista PIN-koodia käyttäen.
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin
poisto (s. 291)
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
HUOM
Jotta erillislukitus voidaan aktivoida, auton
on oltava matalimmassa jännitetilassa I.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Erillislukituksella on kaksi koodia:
•
Turvakoodi luodaan, kun toimintoa käytetään ensimmäistä kertaa.
•
Uusi PIN-koodi valitaan aina aktivoitaessa
toiminto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvakoodin luominen:
Turvakoodin antaminen ennen
ensimmäistä käyttöä
Toiminnon ensimmäisellä käyttökerralla on
valittava turvakoodi. Sillä voidaan sitten poistaa erillislukitus käytöstä, jos valittu PIN-koodi
on unohtunut tai hukattu. Turvakoodi toimii
PUK-koodina kaikille erillislukitustoiminnolle
asetettaville PIN-koodeille.
Säilyttäkää turvakoodia turvallisessa paikassa.
2. Antakaa haluamanne turvakoodi ja painakaa Vahvista.
> Turvakoodi on tallennettu. Erillislukitustoiminto on nyt valmis aktivoitavaksi.
Erillislukituksen aktivointi
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Antakaa koodi, jolla takaluukun lukitus
avataan lukituksen jälkeen, ja painakaa
Vahvista.
> Takaluukku lukitaan. Lukitseminen vahvistetaan vihreällä valolla painikkeen
kohdalla toimintonäkymässä.
}}
291
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Yksityisen lukituksen aktivoinnin
poisto
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Ilmoittakaa koodi, jota käytettiin lukittaessa ja painakaa Vahvista.
> Takaluukun lukitus avataan. Lukituksen
avaaminen vahvistetaan sammuttamalla vihreä valo painikkeen kohdalla
toimintonäkymässä.
PIN-koodi unohtunut
Jos PIN-koodi on unohtunut tai jos väärä PINkoodi on annettu yli kolme kertaa, erillislukitus
voidaan poistaa toiminnasta käyttämällä turvakoodia.
Jos auton lukitus avataan Volvo On Call* -järjestelmän tai -sovelluksen kautta, erillislukitus
poistuu automaattisesti käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yksityinen lukitus (s. 291)
Hälytys*
Hälytin varoittaa ääni- ja valosignaaleilla, jos
autoon nousee joku, jolla ei ole kelpaavaa
etäavainta, tai jos käynnistysakkua tai hälytyssireeniä peukaloidaan.
Aktivoitu hälytin laukeaa, jos:
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan14
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
sireeni kytketään pois.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa tapahtuu seuraavaa:
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan.
•
Varoitusvilkut vilkkuvat 5 minuuttia tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Jos hälytyksen syytä ei poisteta, hälytysjakso
toistetaan enintään 10 kertaa14.
Turvakoodi unohtunut
Jos myös turvakoodi on unohtunut, ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvo-jälleenmyyjään,
joka voi auttaa poistamaan erillislukituksen
käytöstä.
292
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Hälytysilmaisin
Liiketunnistin laukaisee hälytyksen, kun matkustamossa tapahtuu liikettä - myös ilmavirrat
rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi laueta,
jos auto jätetään ikkuna tai panoraamakatto*
auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Tämän välttämiseksi:
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
•
Diodi sammuksissa – hälytin deaktivoitu.
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälytyksen poiskytkennän jälkeen enintään 30 sekuntia tai
kunnes jännitetila I aktivoidaan – hälytys
on lauennut.
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on aktivoitu.
Liike- ja kallistustunnistimet*
Liike- ja kallistustunnistimet reagoivat auton
sisällä tapahtuviin liikkeisiin, ikkunan särkemiseen tai yrityksiin varastaa pyörät tai hinata
auto pois.
14
•
Sulkekaa ikkunat ja panoraamakatto, kun
autosta poistutaan.
•
Jos matkustamo- tai pysäköintilämmitintä
on käytettävä, ohjatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, että ne eivät osoita ylöspäin matkustamossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
(s. 294)
•
•
Rajoitettu hälytystaso* (s. 295)
Salpalukitustila* (s. 295)
Voitte myös käyttää rajoitettua hälytystasoa
kytkeäksenne liike- ja kallistustunnistimet väliaikaisesti pois toiminnasta.
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta myös auton lautta- tai junakuljetusten ajaksi, koska kuljetuksen aikaiset liikkeet
voivat laukaista hälytyksen.
Jos hälytysjärjestelmässä on vika
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika,
kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus Hälytysjärjest. vika
Huolto tarpeen. Ottakaa tällöin
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste. 293
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Hälyttimen aktivointi ja
deaktivointi*
1.
Hälytin aktivoituu lukittaessa auto.
Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla.
> Hälytys laukeaa.
Hälyttimen aktivointi
Lukitkaa ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan
•
painamalla etäavaimessa olevaa lukituspainiketta
•
koskettamalla ovenkahvan ulkopuolen
merkittyä pintaa tai takaluukun kumipäällysteistä paininlevyä15.
Jos auto on varustettu sekä avaimettomalla
lukituksella/lukituksen avauksella* että sähkökäyttöisellä takaluukulla*, voidaan takaluukun
myös
alapuolella olevalla painikkeella
lukita ja saattaa auto hälyttimen valvontaan.
Kojelaudan punainen valodiodi vilkkuu joka toinen
sekunti auton ollessa lukittu ja hälyttimen aktivoitu.
Hälyttimen sulkeminen
Avatkaa auton lukitus ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan
•
painamalla etäavaimen lukituspainiketta
•
tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla kevyesti takaluukun kumipäällystettyä paininlevyä15.
Hälyttimen deaktivointi ilman toimivaa
etäavainta
Auton lukitus voidaan avata ja hälytin kytkeä
pois päältä vaikka etäavain ei toimisi esim. silloin kun etäavaimen paristo on tyhjä.
15
294
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
2. Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin kohdalle tunnelikonsolin mukinpitimessä.
3. Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa auto jännitetilaan I kääntämällä käynnistyskytkin myötäpäivään ja sitten vapauttamalla se.
Koskee avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avauksella* varustettua autoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Hälyttimen automaattinen aktivointi ja
uudelleenaktivointi
Automaattinen hälyttimen uudelleenaktivointi
estää auton jättämisen vahingossa siten, että
hälytin on deaktivoituna.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja
hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta
mitään ovista tai takaluukkua ei avata kaksi
minuutin kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen
automaattisesti. Samalla auto lukitaan uudelleen.
Tietyillä markkina-alueilla hälytin aktivoituu
automaattisesti tietyn viiveen jälkeen kuljettajan oven avaamisesta ja sulkemisesta, vaikka
lukitsemista ei ole tapahtunut.
Tämän asetuksen muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Lukitus.
3. Poistakaa toiminto väliaikaisesti toiminnasta valitsemalla Passiivisen
varmistuksen deaktivointi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytys* (s. 292)
Rajoitettu hälytystaso*
Salpalukitustila*
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja
kallistustunnistimet ovat tilapäisesti poissa
käytöstä.
Poistakaa liike- ja kallistusanturit toiminnasta,
jotta hälytys ei laukea tahattomasti, esim. jos
jätätte koiran lukittuun autoon tai ajatte auton
junaan tai lautalle.
Salpalukitustila tarkoittaa sitä, että kaikki
avauskahvat kytketään mekaanisesti vapaiksi
lukittaessa ulkopuolelta, jolloin ovia ei voida
avata sisältä käsin.
Salpalukitustila aktivoidaan lukittaessa etäavaimella tai käytettäessä avaimetonta lukitusta* ja se aktivoituu n. 10 sekunnin viiveellä
ovien lukitsemisen jälkeen. Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja hälytyksen aktivointi poistuu.
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta
Alennettu suoja ennen
auton lukitsemista.
Samanaikaisesti salpalukitustila poistuu toiminnasta eli lukitus voidaan avata auton
sisältä käsin.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, rajoitettu hälytystaso on aktivoitava
uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hälytys* (s. 292)
Salpalukitustila* (s. 295)
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
avaimettomalla lukituksen avauksella* tai
Volvo On Call* -sovelluksella , kun salpalukitustila on aktivoitu.
Vasemman etuoven lukitus voidaan avata
myös irrotettavalla avainliuskalla. Jos auton
lukitus avataan irrotettavalla avainliuskalla,
hälytin laukeaa.
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos joku yrittää avata ovet sisältäpäin,
hälytys laukeaa.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon aktivointia, ettei kukaan
ole vaarassa tulla lukituksi autoon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 295
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
(s. 296)
•
Hälytys* (s. 292)
Salpalukitustilan* deaktivointi
tilapäisesti
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, salpalukitustila täytyy
poistaa toiminnasta, jotta lukituksen avaaminen sisäpuolelta on mahdollista.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon aktivointia, ettei kukaan
ole vaarassa tulla lukituksi autoon.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, on salpalukitustila deaktivoitava uudelleen.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä järjestelmä nollataan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Salpalukitustila* (s. 295)
Hälytys* (s. 292)
Poistakaa salpalukitustila tilapäisesti toiminnasta painamalla keskinäytön toimintonäkymän painiketta
Alennettu suoja.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että hälytysjärjestelmän liike- ja kallistustunnistimet* kytketään
pois toiminnasta.
Keskinäytössä näytetään tämän jälkeen
Alennettu suoja ja salpalukitustila poistetaan
väliaikaisesti toiminnasta auton seuraavan
lukitsemisen yhteydessä.
Tavallisessa lukituksessa sähköliitännät deaktivoidaan heti, mutta salpalukitustilan ollessa
tilapäisesti deaktivoituna, ne ovat aktivoituina
enintään 10 minuuttia lukitsemisen jälkeen.
296
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
Autossa on erilaisia kuljettajan tukijärjestelmiä, jotka voivat auttaa kuljettajaa aktiivisesti
tai passiivisesti eri tilanteissa.
Järjestelmä voi esimerkiksi auttaa kuljettajaa:
•
•
•
•
ylläpitämään tiettyä ajonopeutta
ylläpitämään tiettyä ajallista etäisyyttä
edellä ajavaan ajoneuvoon
estää törmäyksen varoittamalla kuljettajaa
ja jarruttamalla autoa
pysäköimään.
Jotkut järjestelmistä on asennettu vakiona,
kun taas toiset ovat lisävarusteita – tämä riippuu markkina-alueesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
298
•
IntelliSafe – kuljettajan tukea ja turvallisuutta (s. 33)
•
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 298)
•
•
•
•
•
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 299)
Connected Safety (s. 303)
City Safety™ (s. 305)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 320)
Nopeudenrajoitin (s. 327)
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän
vastus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 347)
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton
nopeuteen voidakseen antaa kuljettajalle
paremman ajotuntuman. Moottoriteillä
ohjaus on vakaampi. Pysäköitäessä ja pienellä
nopeudella ohjaus on kevyt ja vaatii vähemmän ponnistelua.
Kaarreajoapu* (s. 358)
Ohitusavustin* (s. 360)
Kaista-avustaja (s. 367)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 374)
Rear Collision Warning* (s. 380)
BLIS* (s. 381)
Driver Alert Control (s. 385)
Etäisyysvaroitus* (s. 387)
Cross Traffic Alert* (s. 390)
Pysäköintitutka* (s. 394)
Pysäköintiapukamera* (s. 400)
Tutkayksikkö (s. 419)
Kamerayksikkö (s. 428)
Alhaisempi teho
Joissakin harvinaisissa tilanteissa voidaan tarvita ohjaustehostimen alhaisempaa tehoa, jolloin ohjauspyörän kääntäminen voi tuntua hieman raskaammalta. Näin voi tapahtua, jos
ohjaustehostin lämpenee liikaa ja se tarvitsee
tilapäisesti jäähdytystä. Näin voi tapahtua
myös silloin, jos virransyötössä on häiriöitä.
Tehon ollessa heikentynyt
näkyy ilmoitus
Ohjaustehostin Apu
tilapäisesti rajoitettu sekä
tämä symboli kuljettajan näytössä.
Ohjaustehostimen toimiessa alhaisemalla
teholla kuljettajan tukitoiminnot ja ohjausapujärjestelmät eivät ole käytettävissä.
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 330)
Vakionopeudensäädin (s. 334)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Elektroninen vakautuksen säätö
VAROITUS
Jos lämpötila nousee liikaa, tehostin voidaan poistaa kokonaan toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa kuljettajan näytössä
näkyy ilmoitus Ohjaustehostin vika
Pysähdy turvallisesti yhdessä symbolin
kanssa.
Ohjauspyörän vastustason
muuttaminen*
INDIVIDUAL-ajotilassa ohjauspyörän vastustasoa voidaan säätää.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Valitkaa My Car
Ohjausvoima.
Ajotilat
Ohjauspyörän vastustaso voidaan valita vain
auton seistessä paikallaan tai ajettaessa suoraan eteenpäin alhaisella ajonopeudella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Ajotilat* (s. 460)
1 Electronic Stability Control
2 Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC1) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa
auton etenemiskykyä.
Kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli, kun järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Järjestelmän jarruttaessa voi
kuulua sykkivä ääni, ja painettaessa kaasua auto voi kiihdyttää odotettua
hitaammin.
Järjestelmä muodostuu seuraavista osatoiminnoista:
•
•
•
•
Ajonvakautusjärjestelmä2
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus
Perävaunun vakautusjärjestelmä
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Ajonvakautusjärjestelmä2
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa
yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 299
KULJETTAJAN TUKI
||
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto on aktiivinen alhaisella ajonopeudella
ja jarruttaa luistavia vetäviä pyöriä, jotta luistamattomiin vetäviin pyöriin voidaan siirtää
enemmän vetovoimaa.
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit ja ilmoitukset (s. 302)
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 500)
Toiminto voi myös estää vetävien pyörien luistamisen tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
Elektronisen vakautusjärjestelmän sporttilan aktivointi tai deaktivointi (s. 301)
Moottorijarrutuksen ohjaus
Moottorijarrutuksen ohjaus (EDC3) voi estää
tahattoman pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen tai moottorijarrutuksen jälkeen
ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi
mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia
ohjata autoa.
Perävaunun vakautusjärjestelmä*4
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA5) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun
yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on
alkanut heilahdella itsestään.
HUOM
Perävaunun vakautusjärjestelmä deaktivoidaan, jos ESC:n urheilullinen tila aktivoidaan.
3 Engine Drag Control
4 Perävaunun vakautusjärjestelmä
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
300
Elektroninen vakautusjärjestelmä
sport-tilassa
Vakautusjärjestelmä (ESC6) on aina aktivoitu
– sitä ei voi sulkea. Kuljettajan valittavissa on
kuitenkin myös ESC:n urheilullinen tila, joka
antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen.
Kun osatoiminto ESC:n urheilullinen tila on
valittu, järjestelmän puuttumista ajamiseen
vähennetään ja enemmän sivuluistoa sallitaan,
jolloin auton hallinta on normaalia enemmän
kuljettajalla.
Kun ESC:n urheilullinen tila on valittu, toiminnon voidaan katsoa olevan poissa toiminnasta, vaikka toiminto auttaa edelleen kuljettajaa useissa tapauksissa.
HUOM
Kun ESC:n urheilullinen tila on valittuna,
perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA7) on
suljettu.
ESC:n urheilullinen tila antaa enemmän
vetovoimaa myös silloin, jos auto on juuttunut
kiinni tai ajetaan löysällä alustalla – esim. hiekassa tai syvässä lumessa.
kuuluu Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 299)
Elektronisen vakautusjärjestelmän sporttilan aktivointi tai deaktivointi (s. 301)
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 500)
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi tai
deaktivointi
Toimintoa ESC:n urheilullinen tila ei voida
valita, jos jokin seuraavista toiminnoista on
aktivoitu:
Vakautusjärjestelmä (ESC8) on aina aktivoitu
– sitä ei voi sulkea. Kuljettaja voi sitä vastoin
valita Sport-tilan, joka antaa mahdollisuuden
aktiivisempaan ajoelämykseen.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
•
•
•
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Nopeudenrajoitin
Vakionopeudensäädin
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautusjärjestelmä sporttilassa (s. 300)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 299)
Aktivoitu ESC:n
urheilullinen tila osoitetaan
kuljettajan näytössä tämän
symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes toiminto deaktivoidaan pois tai kunnes
moottori sammutetaan –
moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen
järjestelmä on jälleen normaalitilassaan.
8 Electronic
Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste. 301
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
tää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan
(ESC9) symboleja ja ilmoituksia voidaan esitSymboli
Ilmoitus
Sisältö
Kiinteä valo n. 2 sekuntia
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo
Järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo
Sport-tila on aktivoitu. HUOM! Järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa – se on osittain rajoitettu.
ESC
Järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrujen liian korkeasta lämpötilasta – toiminto aktivoituu
uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
Tilapäisesti pois
ESC
Huolto tarpeen
Järjestelmä ei toimi. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se
uudelleen.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyölyhyesti
rän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
9 Electronic
302
Stability Control
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon
– suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 299)
KULJETTAJAN TUKI
Connected Safety10
Connected Safety välittää tietoa oman auton
ja muiden ajoneuvojen välillä internetin välityksellä11. Toiminnon tarkoitus on kertoa kuljettajalle, että kauempana edessä voi olla
mahdollinen vaarallinen liikennetilanne.
-toiminto voi ilmoittaa kuljettajalle, jos tiellä
kauempana edessä ajava toinen ajoneuvo on
kytkenyt varoitusvilkut tai havainnut tienpinnan liukkaaksi. Tietoa tienpinnan liukkaudesta
lähetetään myös, jos oma auto havaitsee liukkauden.
Connected Safety voi auttaa kuljettajaa seuraavilla ominaisuuksilla:
•
•
Varoitusvilkkuhälytys
Tienpinnan liukkaushälytys
Ajoneuvojen välinen Connected Safety -tietojenvaihto toimii vain tällä toiminnolla varustetuissa autoissa ja toiminnon ollessa aktivoituna.
Varoitusvilkkuhälytys
Jos oman auton varoitusvilkut aktivoituvat,
tieto siitä voidaan lähettää oman auton sijaintia lähestyvälle ajoneuvolle.
Kun oma auto lähestyy ajoneuvoa, jonka varoitusvilkut
ovat toiminnassa, kuljettajan
näytössä näytetään tämä
symboli.
Jos autossa on head-up-näyttö, Connected
Safety -varoitussymbolit näytetään myös siinä.
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Kun oma auto on lähellä ajoneuvoa, jonka
varoitusvilkut ovat toiminnassa, symbolin koko
kaksinkertaistuu.
Jos autossa on head-up-näyttö, Connected
Safety -varoitussymbolit näytetään myös siinä.
Tienpinnan liukkaushälytys
Jos oma auto havaitsee renkaiden ja tienpinnan välisen kitkan huonontuneen, asiasta voidaan lähettää tieto oman auton sijaintia lähestyville ajoneuvoille.
Liukkaudesta varoitettaessa
ja ajoneuvon lähestyessä liukasta tieosuutta kuljettajan
näytössä näytetään tämä
symboli sekä omassa autossa
että muissa ajoneuvoissa,
jotka ovat vastaanottaneet
tiedon asiasta Connected Safety -järjestelmän
kautta.
Kun lähestyvä ajoneuvo on lähellä liukasta
tieosuutta, symbolin koko kaksinkertaistuu.
10
11
Ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Internet-yhteyden käyttämiseen liittyy tiedonsiirtoa, josta voi aiheutua kustannuksia.
}}
303
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Connected Safety-toiminnon ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä
(s. 304)
•
Connected Safety -toiminnon rajoitukset
(s. 305)
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
Connected Safety-toiminnon
ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Jotta Connected Safety voi jakaa tietoa tieolosuhteista muiden ajoneuvojen kanssa, toiminnon on oltava aktivoitu. Jos tietojen jakamista ei haluta, toiminto voidaan poistaa käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Connected Safety (s. 303)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
(s. 556)
Connected Safety -toiminnon rajoitukset
(s. 305)
Aktivoinnin yhteydessä kuljettajan on hyväksyttävä näytössä esitetyt erityiset ehdot,
ennen kuin yhteys internetiin12 voidaan muodostaa. Kuljettajan on esimerkiksi hyväksyttävä tietojen lähettäminen autosta kuljettajan
matkapuhelinta käyttäen.
Internet-yhteyden puuttuessa oma auto kertoo
kuljettajalle edelleen havaitsemastaan liukkaasta tienpinnasta. Jotta Connected Safety
toimii täydellisesti, oman auton on oltava
yhdistettynä internetiin.
12
304
Internet-yhteyden käyttämiseen liittyy tiedonsiirtoa, josta voi aiheutua kustannuksia.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Connected Safety -toiminnon
rajoitukset
VAROITUS
Tietoa varoitusvilkuttavista tai tienpinnan liukkauden havainneista autoista ei aina välitetä
kaikille kyseisellä alueella oleville autoille.
Syynä voi olla esimerkiksi:
•
Ei yhteyttä tai puutteellinen yhteys internetiin.
•
Liukkaalla tienpinnalla kulkevan ajoneuvon
ajoliikkeet, esim. ohjauspyörän kääntäminen, kiihdytys tai jarrutus, ovat liian heikkoja renkaiden ja tienpinnan välisen kitkan
havaitsemiseksi.
•
Tienpinnan liukkauden havainnut tai varoitusvilkut kytkenyt ajoneuvo ei ole aktivoinut toimintoa.
•
Tienpinnan liukkauden havainnut tai varoitusvilkut kytkenyt ajoneuvo ei ole varustettu kyseisellä toiminnolla.
•
Jos globaali paikantaminen/satelliittinavigointi ei toimi tai toimii puutteellisesti,
varoitusta ei ehkä anneta.
•
Tienpinnan liukkauden havaitseminen tai
varoitusvilkkujen aktivointi on tapahtunut
pienemmällä tiellä, joka puuttuu Volvo
Cars -tietokannasta.
•
Connected Safety ei ole saatavana kaikilla
markkina-alueilla eikä se kata kaikkia alueita - tiedot käytössä olevista alueista saa
lähimmältä Volvon jälleenmyyjältä.
•
Joissakin tilanteissa toiminto voi virheellisesti varoittaa liukkaudesta.
•
Toiminto ei pysty aina havaitsemaan
muita ajoneuvoja, joiden varoitusvilkut
ovat toiminnassa, eikä kaikkia liukkaita
tieosuuksia.
City Safety™
City Safety13 voi varoittaa kuljettajaa valo- ja
äänimerkein sekä jarrupulsseilla ja auttaa
häntä huomaamaan jalankulkijat, polkupyöräilijät, suurikokoiset eläimet ja ajoneuvot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Connected Safety (s. 303)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
Katsaus toimintaan
Äänimerkki törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
Toiminto voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa, jolloin
muutokset edellä olevassa liikenteessä ja tarkkaamattomuus voivat johtaa törmäykseen.
City Safety aktivoi tällöin lyhyen, voimakkaan
jarrutuksen ja auto pysähtyy normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
Toiminto auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa
automaattisesti uhkaavan törmäysvaaran
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 305
KULJETTAJAN TUKI
||
yhteydessä, jos kuljettaja itse ei reagoi ajoissa
jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
VAROITUS
•
City Safety aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus
huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei
voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa. Toiminto on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten
välttämiseksi. Automaattinen jarrutus tapahtuu vasta törmäysvaroituksen jälkeen tai sen
yhteydessä.
•
Kuljettaja tai matkustaja ei tavallisesti huomaa
City Safety -järjestelmää - vain tilanteissa,
joissa törmäys on erittäin lähellä.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
13
306
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
City Safety -osatoiminnot (s. 307)
Varoetäisyyden asettaminen City Safety toimintoa varten (s. 309)
•
Esteen havaitseminen City Safety -toiminnolla (s. 310)
•
City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia (s. 315)
•
Automaattinen jarrutus väistöliikkeen
ollessa estettynä City Safety-toiminnolla.
(s. 315)
•
City Safety risteävässä liikenteessä
(s. 312)
•
City Safety ohjausapu väistöliikkeessä
(s. 314)
•
City Safety -toiminnon rajoitukset
(s. 316)
•
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
(s. 319)
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -osatoiminnot
Safety14
City
voi auttaa estämään törmäyksen
tai alentaa törmäysnopeutta. Toiminto koostuu useasta osatoiminnosta.
Mahdollisuus vähentää nopeutta
Jos nopeusero oman auton ja esteen välillä on
suurempi kuin seuraavassa ilmoitetut ajonopeudet, City Safety -toiminnon automaattinen
jarrutustoiminto ei voi estää törmäystä, mutta
kylläkin lieventää sen seurauksia.
Ajoneuvo
Edellä ajavan ajoneuvon kohdalla City Safety
voi alentaa ajonopeutta enintään 60 km/h
(37 mph).
pyöräilijät
Pyöräilijän kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 50 km/h (30 mph).
70 km/h (43 mph), alhaisilla ajonopeuksilla
sen tehokkuus huononee.
City Safety -toimintavaiheet
City Safety suorittaa kolme vaihetta seuraavassa järjestyksessä:
1.
Törmäysvaroitus
2. Jarrutusapu
3. Automaattijarrutus
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta
törmäyksestä.
Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
Jalankulkija
Jalankulkijan kohdalla City Safety voi alentaa
ajonopeutta enintään 45 km/h (28 mph).
Suurikokoiset eläimet
Jos törmäys suurikokoiseen eläimeen uhkaa,
City Safety voi hidastaa auton nopeutta enintään 15 km/h (9 mph).
Jarrutus suurikokoisten eläinten takia on tarkoitettu ensisijaisesti vähentämään törmäyksen voimakkuutta suurilla ajonopeuksilla ja se
on tehokkaimmillaan ajonopeuden ylittäessä
14
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi
olla vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei
katso suoraan eteenpäin.
City Safety voi havaita jalankulkijat, pyöräilijät
ja ajoneuvot, jotka seisovat paikallaan tai liikkuvat samaan suuntaan oman auton kanssa
sen edellä. City Safety voi myös havaita jalankulkijat, pyöräilijät tai suurikokoiset eläimet,
jotka kulkevat tien yli auton edessä.
Jos vaarana on törmäys jalankulkijan, suurikokoisen eläimen, pyöräilijän tai ajoneuvon
kanssa, kuljettajan huomio herätetään valo-,
ääni- ja jarrutusvaroituksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla sekä kuljettajan jarruttaessa tai
painaessa kaasua voimakkaasti jarrutusvaroitusta ei anneta. Jarrupulssin voimakkuus vaihtelee auton nopeuden mukaan.
2 - Jarrutusapu
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla
Jarrutusapu vahvistaa kuljettajan jarrutusta,
jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 307
KULJETTAJAN TUKI
||
3 - Automaattijarrutus
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen jarrutustoiminto.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole
aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara
uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto alkaa
toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi tai rajoitetulla
jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen.
HUOM
Jos autossa on käsivaihteisto, moottori
sammuu automaattisen jarrutuksen pysäytettyä auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa
kytkinpoljinta sitä ennen.
City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia (s. 315)
•
City Safety -toiminnon rajoitukset
(s. 316)
•
•
Head-up-näyttö* (s. 143)
Turvavyönkiristin (s. 50)
Käynnissä oleva jarrutustoimenpide voidaan
aina keskeyttää siten, että kuljettaja painaa
voimakkaasti kaasupoljinta.
HUOM
Kun City Safety jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Automaattisen jarrutustoiminnon aktivoituessa
turvavyönkiristimet voidaan aktivoida.
Automaattijarrutus voi tietyissä tilanteissa
aloittaa puuttumisen kevyemmällä jarrutuksella siirtyäkseen sitten täyteen jarruvaikutukseen.
Kun City Safety aktivoituu ja jarruttaa, kuljettajan näyttö esittää teksti-ilmoituksen siitä, että
toiminto on/on ollut aktiivinen.
Kun City Safety on estänyt törmäyksen paikallaan olevan kohteen kanssa, auto jää seisomaan odottaen kuljettajan aktiivista toimenpidettä. Jos autoa on jarrutettu edessä olevan
hitaamman ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
City Safety -toimintoa ei saa käyttää kuljettajan ajotavan muuttamiseen – kuljettaja ei
saa vain luottaa siihen, että City Safety jarruttaa autoa.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
308
•
City Safety™ (s. 305)
City Safety risteävässä liikenteessä
(s. 312)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
City Safety15 on tosin aina aktivoituna, mutta
kuljettajalla on mahdollisuus valita varoetäisyys toimintoa varten.
HUOM
City Safety-toimintoa ei voida sulkea, vaan
se aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä moottori/sähkökäytöllä ja on sitten
päällä, kunnes moottori sammutetaan/
sähkökäyttö katkaistaan.
Varoitusetäisyys määrittelee järjestelmän herkkyyden ja säätelee sitä, millä etäisyydellä valo-,
ääni- ja jarrutusvaroitukset annetaan.
jolloin varoitusten kokonaismäärä tietysti
vähenee, mutta City Safety varoittaa tällöin
myöhäisemmässä vaiheessa.
VAROITUS
•
Mikään automaattinen järjestelmä ei
voi taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan kokeilko City Safety -toimintoa
ihmisiä, eläimiä tai muita ajoneuvoja
kohtaan - siihen liittyy vakavan loukkaantumisen ja hengenmenetyksen
vaara.
•
City Safety varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi
lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
•
Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu
Varhain, varoitukset voidaan tietyissä
tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim.
suurien nopeuserojen yhteydessä, tai
jos edessä oleva ajoneuvo jarruttaa
äkkiä voimakkaasti.
•
Jos varoetäisyydeksi on asetettu
Varhain, varoitukset annetaan ennakoidummin. Tämä voi aiheuttaa sen,
että varoitukset tulevat useammin kuin
varoitusetäisyydellä Normaali, mutta
on suositeltavaa silti City Safety -toiminnon tehostamiseksi.
Varoetäisyyttä Myöhään tulee siksi käyttää
vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa
ajossa.
Varoetäisyyden valitseminen:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2. Valitkaa kohdassa välillä City Safety varoitus Myöhään, Normaali tai Varhain
halutun varoetäisyyden asettamiseksi.
Jos asetus Varhain antaa liian monta varoitusta, mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea
ärsyttäväksi, voidaan valita varoetäisyys
Normaali tai Myöhään.
Jos varoitusten koetaan toistuvan liian usein ja
häiritsevän, varoetäisyyttä voidaan lyhentää,
15
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
}}
309
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Rear Collision Warning* -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen varoetäisyys on asetettu toiminnossa
City Safety alimmalle tasolle "Myöhään".
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 305)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 316)
Rear Collision Warning* (s. 380)
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
Polkupyöräilijä
City Safety16 voi auttaa kuljettajaa havaitsemaan ajoneuvot, pyöräilijät, suurikokoiset
eläimet ja jalankulkijat.
Ajoneuvo
City Safety havaitsee useimmat paikallaan seisovat tai oman auton kanssa samaan suuntaan
kulkevat ajoneuvot. Tietyissä tilanteissa toiminto voi myös havaita vastaan tulevat ajoneuvot ja risteävän liikenteen.
Jotta City Safety voisi havaita ajoneuvon
pimeällä, täytyy sen etu- ja takavalaisinten toimia ja valaista selvästi.
Esimerkkejä siitä, mitä City Safety tulkitsee polkupyöräilijäksi – selväpiirteisillä kehon ja polkupyörän
ääriviivoilla.
Järjestelmän tehokas toiminta edellyttää, että
polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon ja
polkupyörän hahmosta – tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää, kädet,
olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia polkupyöräilijän kehosta tai
polkupyörästä ei ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
16
310
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän,
tämän pitää olla aikuinen ja istua aikuiselle tarkoitetun polkupyörän päällä.
Jalankulkija
VAROITUS
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
•
•
osittain piilossa olevia pyöräilijöitä.
pyöräilijöitä, jos kontrasti pyöräilijän
taustaan on huono.
•
polkupyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät kehon ääriviivat.
Esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä pitää jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Järjestelmän tehokas toiminta edellyttää, että
jalankulkijan tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon hahmosta
– tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa pää,
kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä
ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Varoitus ja jarrutuksen aktivoituminen voi
tapahtua liian myöhään tai jäädä kokonaan
pois. Kuljettaja on aina vastuussa auton
moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
VAROITUS
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
•
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita, jotka
ovat lyhyempiä kuin 80 cm (32 in.).
•
jalankulkijoita, jos kontrasti jalankulkijan taustaan on huono.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja esineitä.
Varoitus ja jarrutuksen aktivoituminen voi
tapahtua liian myöhään tai jäädä kokonaan
pois. Kuljettaja on aina vastuussa auton
moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Jalankulkijoiden havaitsemiseksi täytyy suhteessa taustaan olla kontrasti, joka voi riippua
vaatetuksesta, taustasta, sääolosuhteista jne.
Kontrastin ollessa heikko voidaan jalankulkija
havaita joko myöhään tai ei ollenkaan, mikä voi
tarkoittaa myöhässä tulevia tai kokonaan pois
jääviä varoituksia ja jarrutustoimenpiteitä.
City Safety voi havaita jalankulkijat pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat heitä.
}}
311
KULJETTAJAN TUKI
||
Suurikokoiset eläimet
VAROITUS
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan kaikkia suurikokoisia eläimiä kaikissa
tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
Esimerkkejä siitä, mitkä City Safety tulkitsee suurikokoisiksi eläimiksi – paikallaan seisovat tai hitaasti
kävelevät hahmot, joiden kehon ääriviivat erottuvat
selvästi.
Jotta järjestelmä toimii hyvin, suurikokoisen
eläimen (esim. hirven ja hevosen) havaitsevan
järjestelmätoiminnon on saatava mahdollisimman yksiselitteistä tietoa kehon ääriviivoista –
tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa eläin
suoraan sivulta ja sitä, että eläin liikkuu sille
ominaisella tavalla.
Jos toiminnon kamera ei näe eläimen kehon
kaikkia osia, järjestelmä ei pysty havaitsemaan
eläintä.
City Safety voi havaita suurikokoiset eläimet
pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat niitä.
17
312
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
•
osittain piilossa olevia suurikokoisia
eläimiä.
•
suoraan edestä- tai takaapäin nähtyjä
suurikokoisia eläimiä.
•
juoksevia tai nopeasti liikkuvia suurikokoisia eläimiä.
•
suurikokoisia eläimiä, jos kontrasti eläimen taustaan on huono.
•
pienempiä eläimiä, esim. koiria ja kissoja.
Varoitus ja jarrutuksen aktivoituminen voi
tapahtua liian myöhään tai jäädä kokonaan
pois. Kuljettaja on aina vastuussa auton
moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ (s. 305)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 316)
City Safety risteävässä liikenteessä
City Safety17 voi auttaa kuljettajaa tilanteessa,
jossa oma auto kääntyy ja kulkee vastaantulevan auton ajoradan yli risteyksessä.
Sektori, jossa City Safety voi havaita kohtaavan, risteävän ajoneuvon.
Jotta City Safety voi havaita kohtaavan ajoneuvon törmäyskurssilla, pitää vastaantulijan
ensin tulla sektoriin, jossa City Safety voi analysoida tapahtuman.
Lisäksi pitää seuraavien kriteerien olla täyttynyt:
•
oman auton nopeuden pitää olla vähintään
4 km/h (3 mph)
•
oman auton täytyy kääntyä vasemmalle
markkina-alueilla, joilla on oikeanpuoleinen
KULJETTAJAN TUKI
•
liikenne (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä)
City Safety -toiminnon rajoitukset
risteävässä liikenteessä
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa.
Tietyissä tapauksissa City Safety -järjestelmän on vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä, kun on kohtaavaa, risteävää
liikennettä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ (s. 305)
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 316)
•
•
City Safety risteävässä liikenteessä
(s. 312)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 316)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
Näitä tapauksia voivat olla esim.:
•
Jos tienpinta on liukas ja vakaudenhallinta
ESC kytkeytyy toimintaan.
•
Jos vastaantuleva ajoneuvo havaitaan
myöhään.
•
•
Jos jokin peittää vastaantulevan auton.
•
Jos vastaantuleva ajoneuvo ajaa ennakoimattomasti ja esim. vaihtaa nopeasti kaistaa myöhäisessä vaiheessa.
Jos vastaantulevan ajoneuvon valonheittimet eivät pala.
313
KULJETTAJAN TUKI
City Safety ohjausapu
väistöliikkeessä
City Safety -ohjausapu voi auttaa kuljettajaa
väistämään ajoneuvoa/estettä, kun törmäystä
ei voida välttää ainoastaan jarruttamalla. City
Safety -ohjausapua ei voida kytkeä pois käytöstä, vaan se on aina aktiivinen.
City Safety -ohjausapu voi havaita:
•
•
•
•
ajoneuvot
City Safety -ohjausavun rajoitukset
väistöliikkeissä
jalankulkijat
City Safety -ohjausapu voi toimia rajoitetusti
tietyissä tilanteissa eikä se aktivoidu esimerkiksi:
suurikokoiset eläimet.
•
ajonopeusvälin 50–100 km/h
(30–62 mph) ulkopuolella
•
•
jos kuljettaja ei itse aloita väistöliikettä
pyöräilijät
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ (s. 305)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 316)
jos nopeudesta riippuvan ohjauspyörän
vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla tasolla – esimerkiksi jäähdytettäessä
ylikuumenemisen takia.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Oma auto väistää
Hitaasti kulkeva/paikallaan seisova ajoneuvo tai este.
City Safety puuttuu asiaan vahvistamalla kuljettajan ohjausliikettä kuljettajan aloitettua
väistöliikkeen, ja vain silloin, jos kuljettaja ei
ohjaa tarpeeksi voimakkaasti törmäyksen välttämiseksi.
Ohjausliikkeen kanssa samaan aikaan käytetään myös jarruja ohjausliikkeen voimistamiseksi. Toiminto auttaa myös oikaisemaan
auton sen ohitettua esteen.
314
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
City Safety ohjausapu väistöliikkeessä
(s. 314)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 316)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 298)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
KULJETTAJAN TUKI
Automaattinen jarrutus
väistöliikkeen ollessa estettynä
City Safety-toiminnolla.
City Safety ei aloita automaattista jarrutusta
niin kauan kuin kuljettaja pystyy itse välttämään törmäyksen tekemällä ohjausliikkeen.
City Safety18 voi auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti aikaisemmin, kun
törmäystä ei voida välttää vain ohjaamalla
sivuun.
City Safety auttaa kuljettajaa yrittämällä jatkuvasti ennakoida, onko sivuille mahdollisia
"pakoteitä", jos edessä havaitaan myöhäisessä
vaiheessa hitaasti kulkeva tai paikallaan seisova ajoneuvo.
Jos City Safety kuitenkin näkee, että väistöliike ei ole enää mahdollinen esim. viereisellä
kaistalla olevan liikenteen takia, se voi auttaa
kuljettajaa aloittamalla jarrutuksen automaattisesti aikaisemmin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety jarruttaa
vastaantulevien ajoneuvojen takia
City Safety voi auttaa kuljettajaa hätäjarruttamaan, jos vastaantuleva ajoneuvo on oman
auton kaistalla.
Jos vastaantuleva ajoneuvo tulee oman auton
kaistalle ja törmäys on väistämätön, City
Safety voi alentaa ajonopeutta lieventääkseen
törmäyksen voimakkuutta.
City Safety™ (s. 305)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 316)
Oma auto
Vastaan tuleva ajoneuvo
Oma auto (1) ei "näe" mahdollisuutta väistää edellä
olevaa ajoneuvoa (2) ja voi siksi jarruttaa automaattisesti aikaisemmin.
Oma auto
Hitaasti kulkeva/paikallaan seisova ajoneuvo
18
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
}}
315
KULJETTAJAN TUKI
||
Jotta toiminto toimii, seuraavien kriteerin on
täytyttävä:
•
oman auton nopeuden pitää olla yli
4 km/h (3 mph)
•
•
tieosuuden on oltava suora
oman auton kaistalla on oltava selkeät
sivumerkinnät
•
oman auton on oltava suorassa omalla
kaistalla
•
vastaantulevan ajoneuvon on oltava oman
auton kaistamerkintöjen sisällä
•
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa
•
•
toiminto voi varautua vain nokkakolareihin
toiminto voi havaita ainoastaan nelipyöräiset autot.
VAROITUS
Varoitukset ja jarrujen toiminta törmäyksen
uhatessa kohtaavan ajoneuvon kanssa tulevat aina hyvin myöhään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
19
20
316
City Safety™ (s. 305)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 316)
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Electronic Stability Control
City Safety -toiminnon rajoitukset
Safety19
Toiminnon City
toiminnallisuus voi
olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Ympäristö
Matala kohde
Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim. lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin
korkeuden, rajoittavat toimintaa.
Liukkaus
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä
välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa lukkiutumattomat jarrut ja vakautuksenhallinta
ESC20 on rakennettu antamaan mahdollisimman hyvä jarruvoima ja säilyttämään suuntavakaus.
Vastavalo
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja
tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna
suoraan eteen.
Lämpö
Jos matkustamon lämpötila on korkea esim.
voimakkaan auringonpaisteen takia, tuulilasissa näkyvä varoitussignaali voidaan kytkeä
väliaikaisesti pois toiminnasta.
Kamera- ja tutkayksikön näkökenttä
Kameran näkökenttä on rajoitettu, mistä johtuen jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä, polkupyöräilijöitä ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Likaiset ajoneuvot havaitaan myöhemmin kuin
muut ja moottoripyörät saatetaan havaita
pimeällä myöhään tai ei ollenkaan.
Jos teksti-ilmoitus kuljettajan näytössä kertoo,
että kamera- tai tutkayksikkö on tukkeutunut,
se tarkoittaa, että City Safety -toiminnon voi
olla vaikea havaita jalankulkijoita, suurikokoisia
eläimiä, polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton edessä - siitä seuraa, että City
Safety -järjestelmän toiminta voi olla rajoitettua.
Vikailmoitusta ei kuitenkaan näytetä kaikissa
tilanteissa, jossa tuulilasin tunnistimet ovat
tukossa - kuljettajan pitää tämän vuoksi olla
tarkka kamera- ja tutkayksikön edessä olevan
tuulilasin alueen pitämisessä puhtaana.
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan puuttuminen asiaan
Peruutus
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.
Pieni nopeus
City Safety -järjestelmä ei aktivoidu hyvin pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin,
joissa oma auto lähestyy edessä olevaa ajoneuvoa erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Aktiivinen kuljettaja
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu
tai myöhäistä varoitusta/puuttumista tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa
ja kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
Tärkeitä varoituksia
VAROITUS
VAROITUS
•
Varoitukset ja jarrutus voidaan käynnistää myöhään tai jättää käynnistämättä,
jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus
saa aikaan sen, etteivät kamera- ja tutkayksikkö kykene havaitsemaan edessä
olevia jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä,
suurikokoisia eläimiä tai ajoneuvoja
oikealla tavalla.
•
Jotta ajoneuvo voidaan havaita yöllä,
pitää sen etu- ja takavalaisinten toimia
ja valaista selvästi.
•
Kamera- ja tutkayksikön toimintasäde
on rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta – järjestelmä voi antaa
heistä varoituksia ja käyttää jarruja, jos
ajoneuvon nopeus on alle 50 km/h
(30 mph). Paikallaan olevista tai
hitaasti kulkevista ajoneuvoista annetaan varoituksia ja jarruja käytetään, jos
ajoneuvon nopeus on enintään
70 km/h (43 mph). Suurikokoisten
eläinten kohdalla nopeuden alennus on
alle 15 km/h (9 mph) ja se voidaan saavuttaa yli 70 km/h:n (43 mph) ajonopeuksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla
varoitus ja jarrutus suurikokoisten
eläinten takia on vähemmän tehokasta.
•
Varoitukset paikallaan olevista tai
hitaasti kulkevista ajoneuvoista sekä
suurikokoisista eläimistä voidaan kyt-
Kuljettajan tuki varoittaa vain esteistä, jotka
sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi
varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua
tietyllä viiveellä.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta tai järjestelmän puuttumista tilanteeseen vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Aktiivinen ja tietoinen ajokäyttäytyminen voi
siksi myöhäistää törmäysvaroitusta ja puuttumista tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
}}
317
KULJETTAJAN TUKI
||
keä pois toiminnasta johtuen pimeydestä tai huonosta näkyvyydestä.
•
•
•
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi
ovat pois toiminnasta, kun auton
nopeus on yli 80 km/h (50 mph).
Älkää asettako, liimatko tai asentako
mitään tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle,
kamera- ja tutkayksikön eteen tai
ympärille - se voi häiritä kameraan
perustuvia toimintoja.
Kameran anturin alueella olevat esineet, lumi, jää tai lika voivat heikentää
toimintoa, sulkea sen kokonaan tai
aiheuttaa toiminnon virheellisen vasteen.
•
VAROITUS
Hakupolku keskinäytön päänäkymässä:
City Safety -toiminnon automaattinen
jarrutustoiminto voi estää törmäyksen
tai alentaa törmäysnopeutta, mutta
täyden jarrutusvaikutuksen varmistamiseksi kuljettajan on aina painettava jarrua – myös silloin, kun auto jarruttaa
automaattisesti.
•
•
Varoitus ja ohjausapu aktivoituvat vain
törmäysvaaran ollessa suuri – älkää
siksi koskaan jääkö odottamaan törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista asiaan.
•
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi
ovat pois toiminnasta, kun auton
nopeus on yli 80 km/h (50 mph).
•
City Safety ei aktivoi automaattista jarrutusta voimakkaassa kiihdytyksessä.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Markkina-aluerajoitus
City Safety ei ole käytettävissä kaikissa
maissa. Jos City Safety ei näy keskinäytön
Asetukset-valikossa, autoa ei ole varustettu
tällä toiminnolla.
318
Asetukset
My Car
IntelliSafe
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ (s. 305)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Tässä muutamia esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
City Safety
Kun City Safety jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen, yksi tai useampi kuljettajan näytön
symboleista syttyy ja samalla näkyy teksti-ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
City Safety
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 305)
319
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio*
(RSI21)
Liikennemerkki-informaatiotoiminto
voi auttaa kuljettajaa havaitsemaan nopeusrajoitusmerkit sekä tietyt kieltomerkit.
varoittaa kuljettajaa nopeusrajoituksen ylittyessä tai tiellä olevista nopeuskameroista.
VAROITUS
Joillakin markkina-alueilla liikennemerkkiinformaatiotoiminto* on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
Esimerkki luettavista merkeistä22.
RSI voi antaa tietoja mm. kulloisestakin
nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista ja kielletystä ajosuunnasta.
Jos auto ohittaa nopeusrajoituskyltin, rajoitus
näytetään kuljettajan näytössä ja head-up-näytössä*.
Liikennemerkki-informaatiojärjestelmässä on
myös osatoimintoja (RSI23), jotka voivat
21
22
23
320
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Liikennemerkki-informaation* aktivointi tai
deaktivointi (s. 321)
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
Road Sign Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Liikennemerkki-informaation* näyttönäkymä (s. 322)
Liikennemerkki-informaation*
aktivointi tai deaktivointi
•
Liikennemerkki-informaatio ja Sensus
Navigation* (s. 324)
•
Liikennemerkki-informaation* antama
varoitus nopeusrajoituksesta ja nopeuskamerasta (s. 324)
•
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 326)
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI24)
on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
HUOM
•
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio
näytetään kuljettajan näytössä, vaikka
liikennemerkki-informaatio ei olisi aktivoitu.
•
Liikennemerkkitietojen poistamiseksi
kuljettajan näytöstä sekä automaattinen nopeudenrajoitin että liikennemerkki-informaatio on deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin
on aktivoitu mutta liikennemerkki-informaatio deaktivoitu, liikennemerkkiinformaatio ei anna mitään varoituksia.
Jotta varoituksia annetaan, myös liikennemerkki-informaatio on aktivoitava.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
24
Liikennemerkki-informaatio* (s. 320)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 330)
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 326)
RSI: Road Sign Information.
* Valinnais-/lisävaruste. 321
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaation*
näyttönäkymä
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI25)
näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja tilanteesta riippuen.
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esittää myös
täydentävä merkki, esim. ohituskielto.
Jos ohitetaan kielletyn ajosuunnan merkki sitä koskevalla puolella, kuljettajaa
varoitetaan vilkkuvalla tämän
merkin symbolilla kuljettajan
näytössä.
Jos autossa on Sensus Navigation*, karttatietoja käytetään sen päättelemiseen, ajetaanko
autolla väärään ajosuuntaan.
Esimerkkejä26 rekisteröidystä nopeusinformaatiosta.
Kun toiminto on rekisteröinyt määrätyn nopeuden liikennemerkin, kuljettajan näyttö esittää
merkin symbolina sekä värillisen merkinnän
nopeusasteikossa.
Jos autossa on Sensus Navigation*, nopeusrajoituksiin liittyviä tietoja haetaan myös karttatiedoista, joten kuljettajan näytössä voidaan
näyttää tietoa nopeusrajoituksesta tai muuttaa
sitä, vaikka nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu.
25
26
322
Kuljettaja voi saada myös kuuluvan varoituksen ajamisesta kiellettyyn ajosuuntaan, jos toiminto Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä
on aktivoitu.
Nopeusrajoitus tai moottoritie päättyy
Kun toiminto havaitsee "epäsuoran nopeusmerkin", jolla senhetkinen nopeusrajoitus loppuu – esimerkiksi moottoritien päättyessä –
kuljettajan näyttöön tulee vastaavan liikennemerkin symboli.
Jos autossa on Sensus Navigation*, näytetään
tavalliset suorat nopeusrajoitusmerkit – epä-
suorat nopeusrajoitusmerkit näytetään tällöin
vain silloin, jos karttatiedoissa ei ole tietoa kulloisenkin tieosuuden nopeusrajoituksesta.
Esimerkkejä epäsuorasta nopeusmerkistä
ovat:
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Moottoritie päättyy.
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
10-30 sekunnin kuluttua ja pysyy tässä tilassa,
kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan liittyvän merkin.
Muuttunut nopeusraja
Kun auto ohittaa suoran nopeusrajan merkin ja
ajonopeusrajoitus muuttuu, vastaavan liikennemerkin symboli näytetään kuljettajan näytössä.
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Esimerkkejä suorasta
nopeusmerkistä.
Lisäkilvet
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
noin 5 minuutin kuluttua ja pysyy sammuksissa, kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan liittyvän merkin.
Jos autossa on Sensus Navigation*, nopeusrajoitusmerkit näytetään kuljettajan näytössä,
kun karttatiedoissa on tietoa nopeusrajoituksesta kullakin tieosuudella, vaikka varsinaista
nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu. Jos
karttatiedoissa ei ole näitä tietoja, merkki poistuu näytöstä n. 3 minuutin kuluttua edellisen
nopeusrajoitusmerkin ohittamisesta.
Lisäkyltin symboli tyhjän
kehyksen muodossa kuljettajan näytön nopeussymbolin
alapuolella26 merkitsee sitä,
että toiminto on havainnut
lisäkilven, jossa on täydentävää informaatiota ko. nopeus-
Esimerkkejä lisäkilvistä.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia
samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä
olosuhteissa nopeudet ovat voimassa.
Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis
tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos
tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Jos auton sähköjärjestelmään on kytketty
perävaunu ja autolla ohitetaan nopeusmerkki,
joka on varustettu lisäkilvellä "perävaunu", ko.
nopeus esitetään kuljettajan näytössä.
26
27
Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta tietyn
osuuden jälkeen tai tiettynä
vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään asiaan lisäkyltin symbolilla
nopeussymbolin alla. Kuljettajan näytön symbolitäydennys näyttää tällöin
joko "DIST" tai "TIME".
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
Ainoastaan Sensus Navigation* -toiminnolla varustetussa autossa.
rajoitukselle.
Koulusta tai leikkivistä lapsista
varoittavat kyltit
Jos satelliittinavigaattorin
karttatiedoissa27 on koulusta
tai leikkivistä lapsista varoittava kyltti, kuljettajan näytössä näytetään tämän tyyppinen kyltti.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 323
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 320)
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 326)
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation*
Jos auto on varustettu Sensus Navigation* järjestelmällä, nopeuteen liittyvä informaatio
noudetaan navigontiyksiköstä seuraavissa
tapauksissa:
•
Epäsuorien nopeusrajoituskylttien kohdalla, näitä ovat esim. moottoritien ja
moottoriliikennetien sekä taajamien kyltit.
•
Jos aikaisemmin havaitun nopeusrajoituskyltin ei katsota enää olevan voimassa eikä
uutta merkkiä ole ohitettu.
Liikennemerkki-informaation*
antama varoitus
nopeusrajoituksesta ja
nopeuskamerasta
Liikennemerkki-informaatiojärjestelmässä on
osatoimintoja (RSI28), jotka voivat varoittaa
kuljettajaa nopeusrajoituksen ylittyessä tai
tiellä olevista nopeuskameroista.
HUOM
Joillakin markkina-alueilla liikennemerkkiinformaatiotoiminto* on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
HUOM
Jos navigointiin käytetään autoon ladattua
kolmannen osapuolen sovellusta, ajonopeuteen liittyviä tietoja ei tueta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
28
29
324
Liikennemerkki-informaatio* (s. 320)
Esimerkki nopeuskameraa ja nopeusrajoitusta koskevista tiedoista kuljettajan näytössä
Varoitus nopeusrajoituksesta
Nopeusvaroitus annetaan
siten, että voimassa olevan
suurimman sallitun nopeuden
sisältävä kuljettajan näytön
symboli29 vilkkuu tilapäisesti,
kun nopeusraja ylitetään.
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tässä näytetään vain eräs esimerkki.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Nopeusvaroitus annetaan aina, jos nopeusrajoitus ylittyy, samalla näytetään nopeuskameratiedot.
Nopeusrajoitusvaroitus varoittaa kuljettajaa,
kun voimassa oleva nopeusrajoitus tai muistiin
tallennettu enimmäisnopeus ylittyy – varoitus
toistetaan kerran noin 1 minuutin kuluttua
samalla nopeusrajoitusalueella, jos kuljettaja ei
alenna ajonopeutta.
Uusi varoitus nopeusrajoituksen ylittämisestä,
mukaan lukien muistutus, voidaan antaa vasta
auton saavuttua uudelle/toiselle nopeusrajoitusalueelle.
Nopeuskameravaroitus
Jos autossa on liikennemerkki-informaatiotoiminto ja
Sensus Navigation, järjestelmä voi ilmoittaa lähestyvistä nopeuskameroista kuljettajan näytössä30
Jos auto ylittää havaitun nopeusrajoituksen ja
toiminto Nopeusrajoitusvaroitus on aktivoituna, nopeuskameran lähestyessä annetaan
nopeusvaroitus, mikäli kyseisen alueen navigointikartta sisältää tietoa nopeuskameroista.
HUOM
HUOM
Jotta äänivaroitus ylinopeudesta voidaan
saada, toiminnon Nopeusrajoitusvaroitus
on oltava aktivoitu ja osatoiminnon
Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä on
oltava tilassa Päällä. Äänivaroitus annetaan
tällöin, jos auton nopeus ylittää sen nopeuden, jonka liikennemerkkitieto näyttää kuljettajan näytössä.
Nopeuskameroita koskeva äänivaroitus
saattaa kuulua riippumatta auton nopeudesta, ylitetystä nopeusrajoituksesta tai
siitä, että toiminto Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä on kytketty pois päältä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
30
31
Liikennemerkki-informaatio* (s. 320)
Liikennemerkki-informaation*
antamien varoitusten aktivointi tai
deaktivointi
Liikennemerkki-informaation (RSI31) osatoiminto Nopeusrajoitusvaroitus on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa osatoiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Nopeusvaroituksen aktivointi
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
Nopeusvaroituksen rajan säätö
Kuljettaja voi valita, annetaanko varoitus kilven
mukaisen nopeuden ylittymisestä.
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Liikennemerkki-informaation* antamien
varoitusten aktivointi tai deaktivointi
(s. 325)
2. Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 326)
3. Säätäkää nopeusvaroituksen rajaa näytön
ylös-/alas-nuolien painalluksilla.
Tiedot nopeuskameroista navigointikartalla eivät ole saatavissa kaikilla markkinoilla/alueilla.
Road Sign Information
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 325
KULJETTAJAN TUKI
||
Huomatkaa, että tehtyä rajan
säätöä ei oteta huomioon,
kun kuljettajan näytössä
näkyy nopeuskameran symboli.
Äänivaroituksen aktivointi
nopeusvaroituksen yhteydessä
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Merkitkää Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä tai poistakaa sen merkintä varoitusäänen aktivoimiseksi tai käytöstä poistamiseksi.
Kun toiminto Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä on aktivoitu, kuljettajaa
varoitetaan myös ajettaessa yksisuuntaista
tietä väärään suuntaan/kiellettyyn ajosuuntaan.
Nopeuskameravaroituksen aktivointi
Jos autossa on Sensus Navigation* ja karttatiedoissa on tietoa nopeuskameroista, kuljettaja voi halutessaan saada kuuluvan varoituksen nopeuskamerasta.
1.
326
2. Merkitkää Äänimerkkivaroitus
nopeuskamerasta tai poistakaa sen merkintä kuuluvan nopeuskameravaroituksen
aktivoimiseksi tai käytöstä poistamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 320)
Liikennemerkki-informaation* antama
varoitus nopeusrajoituksesta ja nopeuskamerasta (s. 324)
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 326)
Liikennemerkki-informaation*
rajoitukset
Liikennemerkki-informaatiotoiminnon (RSI32)
toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa
rajoittunut.
Esimerkkejä seikoista, jotka saattavat rajoittaa
toimintoa, ovat:
•
•
•
•
Haalistuneet merkit
•
Täysin/osittain piilossa olevat tai huonosti
sijoitetut merkit
•
merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan
huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä
•
digitaaliset tiekartat33 eivät ole ajan
tasalla, niissä on virheitä tai niistä puuttuvat nopeustiedot34
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Korkealla ajoradan yläpuolelle sijoitetut
merkit
HUOM
Joillakin markkina-alueilla liikennemerkkiinformaatiotoiminto* on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
RSI-toiminto voi tulkita vetoauton sähköliitäntään liitetyt tietyn tyyppiset polkupyöräpitimet perävaunuksi. Tällaisissa tapauksissa kuljettajan näytössä voidaan näyttää
virheellistä nopeustietoa.
Nopeudenrajoitin
Nopeudenrajoitinta (SL35) voidaan pitää
käänteisenä nopeudensäätimenä – kuljettaja
säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun enimmäisnopeuden ylittämisen vahingossa.
HUOM
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudenrajoittimen toiminnasta tai siirtää sen
valmiustilaan
: laskee tallennettua enimmäisnopeutta
Tallennetun enimmäisnopeuden kohdistin
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Auton ko. nopeus
Tallennettu enimmäisnopeus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudenrajoittimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
Liikennemerkki-informaatio* (s. 320)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
: Aktivoi nopeudenrajoittimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun
enimmäisajonopeuteen
: Nostaa tallennettua enimmäisnopeutta
32
33
34
35
Road Sign Information
Autossa, joka on varustettu toiminnolla Sensus Navigation*.
Nopeustiedoilla varustettua karttadataa ei ole saatavana kaikkia alueita varten.
Speed Limiter
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 327
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
•
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden
säätäminen (s. 363)
Nopeudenrajoittimen valinta ja
aktivointi
•
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 330)
Nopeudenrajoittimen toiminto (SL36) on
ensin valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta
voidaan säädellä.
Nopeudenrajoitin voidaan aktivoida vasta
moottorin käynnistyksen jälkeen. Pienin mahdollinen, tallennettava enimmäisnopeus on
30 km/h (20 mph).
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
328
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 330)
Nopeudenrajoittimen valinta ja aktivointi
(s. 328)
Nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 329)
Tilapäinen nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 330)
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne
nopeudenrajoittimen symbolin
kohdalle (4).
> Symboli on harmaa – nopeudenrajoitin
on valmiustilassa.
KULJETTAJAN TUKI
2. Kun nopeudenrajoitin on valittu – paina(2) aktikaa ohjauspyörän painiketta
vointia varten.
> Symboli on valkoinen – nopeudenrajoitin käynnistyy ja senhetkinen nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Nopeudenrajoittimen deaktivointi
(SL37)
Nopeudenrajoitin
ja poistaa käytöstä.
voidaan deaktivoida
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 327)
Nopeudenrajoittimen valinta ja aktivointi
(s. 328)
Tilapäinen nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 330)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 327)
Nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 329)
Tilapäinen nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 330)
1.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Symboli ja merkinnät muuttuvat harmaiksi – nopeudenrajoitin asetetaan
valmiustilaan ja kuljettaja voi ylittää
asetetun enimmäisnopeuden.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai
▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudenrajoittimen (4) merkintä sammuvat
– tällöin tallennettu enimmäisnopeus
poistetaan.
36
37
Speed Limiter
Speed Limiter
329
KULJETTAJAN TUKI
Tilapäinen nopeudenrajoittimen
deaktivointi
Nopeudenrajoitin (SL38) voidaan tilapäisesti
deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Nopeusrajoitus voidaan tilapäisesti deaktivoida ja ohittaa myös kaasupolkimella ilman,
että nopeudenrajoitin on ensin asetettava valmiustilaan, esim. auton kiihdyttämiseksi
nopeasti pois jostakin tilanteesta.
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
(SL39)
Nopeudenrajoittimella
on joitakin
yleisiä rajoituksia.
Jyrkissä alamäissä voi nopeudenrajoittimen
jarrutusteho olla riittämätön, joten tallennettu
enimmäisnopeus voi ylittyä. Kuljettajan huomio herätetään siinä tapauksessa ilmoituksella
Nopeusraja ylitetty kuljettajan näytössä.
HUOM
Menetelkää näin:
1.
Painakaa kaasupoljin täysin alas ja päästäkää se ylös lopettaaksenne kiihdytyksen,
kun haluttu nopeus on saavutettu.
> Tässä tilassa nopeudenrajoitin on edelleen aktivoituna ja kuljettajan näytön
symboli on siksi VALKOINEN.
2. Päästäkää kaasupoljin täysin ylös, kun tilapäinen kiihdytys on päättynyt.
> Auto jarruttaa tämän jälkeen moottorilla
automaattisesti viimeksi tallennettuun
enimmäisnopeuteen.
Teksti-ilmoitus ylitetystä enimmäisnopeudesta aktivoituu, jos nopeus ylittyy vähintään 3 km/h (n. 2 mph).
Automaattinen nopeudenrajoitin
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL40) auttaa kuljettajaa sovittamaan auton enimmäisnopeuden liikennemerkkien näyttämän
nopeuden mukaiseksi.
Nopeudenrajoitintoiminto (SL41) voidaan vaihtaa automaattiseksi nopeudenrajoittimeksi
(ASL).
Automaattinen nopeudenrajoitin käyttää liikennemerkki-informaation* (RSI42) nopeustietoja auton enimmäisnopeuden automaattista
sovittamista varten.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 327)
Vaikka kuljettaja näkisi nopeusrajoitukseen
liittyvän liikennemerkin selkeästi, liikennemerkki-informaatiotoiminto* (RSI) voi silti
ilmoittaa väärän ajonopeuden ASL:lle. Tällöin kuljettajan täytyy itse puuttua tilanteeseen ja kiihdyttää tai jarruttaa sopivaan ajonopeuteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
38
39
40
41
330
Nopeudenrajoitin (s. 327)
Nopeudenrajoittimen valinta ja aktivointi
(s. 328)
Nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 329)
Speed Limiter
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
•
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Automaattisen nopeudenrajoittimen
symboli
Merkkisymboli (tallennetun nopeuden vieressä, "70", nopeusmittarin
keskiössä) voi olla kolmessa eri
värissä, joista jokaisella on eri merki-
Merkkisymbolin
väri
Merkitys
Vihreänkeltainen
Automaattinen nopeudenrajoitin on aktiivinen
Harmaa
Automaattinen nopeudenrajoitin on asetettu valmiustilaan
Oranssi
Symboli
VALKOINEN symboli: Toiminto on
aktiivinen, HARMAA symboli: Valmiustila.
Kuljettajan näytöstä näkee, onko aktiivisena
tavallinen nopeudensäädin tai automaattinen
nopeudensäädin.
ASL
✓
✓
✓
Automaattinen nopeudenrajoitin on tilapäisessä valmiustilassa – esimerkiksi koska
jotain liikennemerkkiä ei
voitu lukea.
Symboli joka näyttää, mikä
nopeudenrajoitin on aktiivinen
SL
Merkkisymboli luvun "70" jälkeen =
automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen (s. 333)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 333)
•
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi tai deaktivointi (s. 332)
Nopeudenrajoitin (s. 327)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 320)
tys:
42
Road Sign Information
* Valinnais-/lisävaruste. 331
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen
nopeudenrajoittimen aktivointi tai
deaktivointi
HUOM
•
(ASL43)
Automaattinen nopeudenrajoitin
voidaan aktivoida ja deaktivoida nopeudenrajoittimen (SL44) lisäksi.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
•
•
•
43
44
45
332
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu. Aktivoikaa automaattinen
nopeudenrajoitin käytössä olevalla nopeudella painamalla ohjauspyörän painiketta
.
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu. Sen sijaan aktivoidaan tavallinen nopeudenrajoitin.
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio
(RSI45) näytetään kuljettajan näytössä,
vaikka liikennemerkki-informaatio ei
olisi aktivoituna.
Automaattisen nopeudenrajoittimen
deaktivointi
Automaattisen nopeudenrajoittimen poistaminen toiminnasta:
–
Liikennemerkkitietojen poistamiseksi
kuljettajan näytöstä sekä automaattinen nopeudenrajoitin että liikennemerkki-informaatio on deaktivoitava.
Kun automaattinen nopeudenrajoitin
on aktivoitu mutta liikennemerkki-informaatio deaktivoitu, liikennemerkkiinformaatio ei anna mitään varoituksia.
Jotta varoituksia annetaan, myös liikennemerkki-informaatio on aktivoitava.
Painakaa toimintonäkymän painiketta.
> HARMAA painikeilmaisin – ASL kytkeytyy pois ja SL aktivoituu sen sijaan.
VAROITUS
Auto ei enää noudata merkin mukaista
enimmäisnopeutta vaihdon ASL - SL jälkeen – se noudattaa vain tallennettua
enimmäisnopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nopeudenrajoitin (s. 327)
•
•
•
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 330)
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 320)
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 333)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen
nopeudenrajoittimen toleranssin
muuttaminen
–
(ASL46)
Automaattinen nopeudenrajoitin
voidaan asettaa eri toleranssitasoille. Toleranssin
säätö tehdään samalla tavalla kuin käsiteltäessä nopeutta nopeudenrajoitinta varten.
Jos auto noudattaa kyltissä ilmoitettua enimmäisnopeutta, esim. 70 km/h (43 mph), kuljettaja voi sen sijaan valita ajonopeudeksi
75 km/h (47 mph).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1),
kunnes 70 km/h (43 mph) on muuttunut
lukemaksi 75 km/h (47 mph) nopeusmittarin keskiössä (2).
> Tämän jälkeen auto käyttää valittua
toleranssia 5 km/h (4 mph) niin kauan
kuin ohitetut liikennemerkit näyttävät
70 km/h (43 mph).
Toleranssia noudatetaan, kunnes auto ohittaa
liikennemerkin, jossa on pienempi tai suurempi nopeus – tällöin auto noudattaa kyltissä
ilmoitettua uutta enimmäisnopeutta ja toleranssi pyyhitään muistista.
HUOM
Suurin mahdollinen valittavissa oleva vaihteluväli on +/- 10 km/h (5 mph).
Automaattisen
nopeudenrajoittimen rajoitukset
Automaattinen nopeudenrajoitus (ASL47)
perustuu liikennemerkki-informaation*
(RSI48) lähettämiin nopeustietoihin, ei auton
ohittamiin nopeusrajoitusmerkkeihin.
Jos liikennemerkkitietoja ei voida tulkita eikä
kuljettajan tukijärjestelmälle antaa nopeustietoja, automaattinen nopeudenrajoitin asetetaan automaattisesti valmiustilaan ja siirrytään
käyttämään tavallista nopeudenrajoitinta. Kuljettajan pitää sellaisissa tapauksissa itse puuttua tilanteeseen ja jarruttaa sopivalle nopeudelle.
Automaattinen nopeudenrajoitin aktivoituu
uudelleen, kun liikennemerkkitietoja voidaan
taas tulkita ja nopeustietoja antaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Toiminnon painikkeet ja symbolit
46
47
48
•
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 330)
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 333)
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 327)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 330)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 320)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 320)
Automatic Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Valinnais-/lisävaruste. 333
KULJETTAJAN TUKI
Vakionopeudensäädin
Nopeudensäädin (CC49) auttaa kuljettajaa
pitämään tasaisen nopeuden, mikä voi antaa
miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä
ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudensäätimen toiminnasta tai siirtää sen
valmiustilaan
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
: Laskee tallennettua nopeutta
Tallennetun nopeuden kohdistin
Auton ko. nopeus
Tallennettu nopeus
HUOM
Jos autossa on mukautuva vakionopeudensäädin*(ACC50), on mahdollista vaihtaa
vakionopeudensäätimen ja mukautuvan
vakionopeudensäätimen välillä.
Toiminnon painikkeet ja symbolit
: Aktivoi nopeudensäätimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudensäätimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
49
50
334
Moottorijarrun käyttö käyttöjarrun
sijaan
Nopeudensäädin säätää nopeutta rajoitetulla
käyttöjarrun puuttumisella tilanteeseen. Alamäessä voi joskus olla suotavaa rullata liikkeelle hieman nopeammin ja antaa vain moot-
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
torijarrun vaimentaa nopeuden lisäystä. Kuljettaja voi tilapäisesti kytkeä pois nopeudensäätimen aiheuttaman käyttöjarrun puuttumisen
asiaan.
Tämä tehdään seuraavasti:
–
Valitkaa ja aktivoikaa
nopeudensäädin
Nopeudensäätimen toiminto (CC51) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
Painakaa kaasupoljin suunnilleen puoliväliin ja vapauttakaa se jälleen.
> Nopeudensäädin kytkee käyttöjarrun
automaattisen puuttumisen tilanteeseen pois ja jarruttaa sitten vain moottorijarrutuksella.
Nopeudensäätimen aktivointi
uudelleen viimeksi tallennettuun
nopeuteen
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
51
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Valitkaa ja aktivoikaa nopeudensäädin
(s. 335)
Nopeudensäätimen deaktivointi (s. 336)
Nopeudensäätimen valmiustila (s. 337)
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden
säätäminen (s. 363)
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 344)
Cruise Control
2. Kun nopeudensäädin on valittu – painakaa
ohjauspyörän painiketta
(2) aktivointia
varten.
> Symboli on valkoinen – nopeudensäädin käynnistyy ja senhetkinen nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi. Pienin
mahdollinen tallennettava ajonopeus on
30 km/h (20 mph).
Jotta nopeudensäädin voisi käynnistyä valmiustilasta, pitää ko. nopeuden olla 30 km/h
(20 mph) tai suurempi.
1.
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne
(4)
nopeudensäätimen symbolin
kohdalle.
> Symboli on harmaa – nopeudensäädin
on valmiustilassa.
Kun nopeudensäädin on valittu – painakaa
aktivointia
ohjauspyörän painiketta
varten.
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun
ajonopeuteen palataan ohjauspyörän pai.
nikkeella
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 335
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Vakionopeudensäädin (s. 334)
Nopeudensäätimen deaktivointi (s. 336)
Nopeudensäätimen deaktivointi
(CC52)
Nopeudensäädin
ja poistaa käytöstä.
voidaan deaktivoida
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäätimen valmiustila (s. 337)
1.
Vakionopeudensäädin (s. 334)
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 344)
•
Valitkaa ja aktivoikaa nopeudensäädin
(s. 335)
•
Nopeudensäätimen valmiustila (s. 337)
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Symboli ja merkinnät muuttuvat harmaiksi – nopeudensäädin asetetaan
valmiustilaan.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai
▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudensäätimen (4) merkintä sammuvat –
tällöin tallennettu enimmäisnopeus
poistetaan.
52
336
Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäätimen valmiustila
(CC53)
Nopeudensäädin
voidaan deaktivoida
ja asettaa valmiustilaan. Tämä voi tapahtua
kuljettajan toimesta tai automaattisesti.
Valmiustila merkitsee, että toiminto on valittu
kuljettajan näytössä mutta sitä ei ole aktivoitu.
Nopeudensäädin ei tällöin säädä nopeutta.
Valmiustila kuljettajan asiaan
puuttumisen takia
Vakionopeudensäädin deaktivoidaan ja asetetaan valmiustilaan, jos jotakin seuraavista
tapahtuu:
Automaattinen valmiustila
Automaattinen valmiustila voi olla riippuvainen
jostakin seuraavista:
•
•
•
•
Kytkinpoljinta pidetään painettuna pidempään kuin 1 minuutti.
•
•
Kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Nopeus laskee alhaisemmaksi kuin
30 km/h (20 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
Käyttöjarrua painetaan.
Moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
Jarrujen lämpötila nousee liian korkeaksi.
Vakionopeudensäädin (s. 334)
Valitkaa ja aktivoikaa nopeudensäädin
(s. 335)
Nopeudensäätimen deaktivointi (s. 336)
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
53
54
55
Mukautuva vakionopeussäädin (ACC55) voi
auttaa kuljettajaa pitämään yllä tasaista ajonopeutta ja ennalta valittua ajallista etäisyyttä
edellä ajavaan ajoneuvoon.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
•
•
•
•
•
Pyörät menettävät otteensa tiehen.
Mukautuva
vakionopeudensäädin*54
Cruise Control
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin voi antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Kuljettaja valitsee haluamansa ajonopeuden ja
ajallisen etäisyyden edessä kulkevaan ajoneuvoon. Jos kamera- ja tutkayksikkö havaitsee
auton edessä hitaamman ajoneuvon, ajono-
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 337
KULJETTAJAN TUKI
||
peus sovitetaan automaattisesti vastaamaan
ennalta asetettua aikaetäisyyttä ajoneuvoon.
Kun tie on vapaa, auto ottaa jälleen valitun
nopeuden.
VAROITUS
•
Jos kaarreajotukitoiminto* on aktivoitu, se voi
myös vaikuttaa auton nopeuteen.
Mukautuva vakionopeussäädin pyrkii
•
•
säätämään nopeutta mahdollisimman
sujuvasti Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja
tai tilannetta, jossa edellä oleva ajoneuvo
jarruttaa voimakkaasti. Tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa
ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä
olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää
kuljettajan asettaman ja tallentaman
nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä
olevan ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää
tallennetun nopeuden.
•
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
338
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
Mukautuvan vakionopeudensäätimen* esitystapa näytössä (s. 339)
•
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin* (s. 340)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 343)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit
ja ilmoitukset (s. 346)
•
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen
uhatessa (s. 361)
•
Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan
ajoneuvoon (s. 364)
•
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden
säätäminen (s. 363)
•
Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 366)
•
Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 362)
•
Ohitusavustin* (s. 360)
Mukautuvan vakionopeudensäätimen*
säätimet (s. 339)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan
vakionopeudensäätimen*56
säätimet
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Laskee tallennettua nopeutta
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Yhteenveto siitä, miten mukautuvaa vakionopeudensäädintä (ACC57) säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla
ja miten toiminto näkyy näytössä.
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan
ajoneuvoon
Kohdeauton osoitus: toiminto on havainnut ja seuraa kohdeautoa valitulla aikaetäisyydellä
Mukautuvan
vakionopeudensäätimen*58
esitystapa näytössä
Seuraavissa kuvaesimerkeissä esitetään,
miten mukautuva vakionopeussäädin (ACC59)
voidaan näyttää eri yhteyksissä.
Nopeus
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan
ajoneuvoon
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 343)
: Valmiustilasta – aktivoi -toiminnon
ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa -toiminnon toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
Nopeuksien osoittaminen
Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus
Oman auton kulloinenkin nopeus
: Aktivoi toiminnon valmiustilasta ja
palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
56
57
58
59
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 339
KULJETTAJAN TUKI
||
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva
nopeudensäädin*61
Ajallinen etäisyys
Vain jos etäisyyssymboli esittää kahta ajoneuvoa, mukautuva vakionopeussäädin säätää aikaetäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon. Samalla
merkitään nopeusväli.
Mukautuva nopeudensäädin (ACC62) on
ensin valittava ja sitten aktivoitava, jotta se
voi säätää nopeutta ja etäisyyttä.
Ajettaessa
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto liikennemerkki-informaatio* (RSI60) ilmoittaa suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h
(80 mph).
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että se seuraa
samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat
samalla nopeudella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 343)
Jotta toiminto voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä
ja kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo) kohtuullisen etäisyyden päässä tai
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että edellä ei ole
seurattavia ajoneuvoja.
60
61
62
340
Road Sign Information
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h
(9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
1.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (2) tai
▶ (3) selataksenne mukautuvan nopeudensäätimen symbolin
(4) kohdalle.
> Symboli on harmaa – mukautuva
nopeudensäädin on valmiustilassa.
2. Kun nopeudenrajoitin on valittu – paina(1) aktikaa ohjauspyörän painiketta
vointia varten.
> Symboli on valkoinen – nopeudenrajoitin käynnistyy ja senhetkinen nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun
ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
63
64
Mukautuva nopeudensäädin (ACC64) voidaan
deaktivoida ja poistaa käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* deaktivointi (s. 341)
•
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 344)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 343)
Mukautuvan nopeudensäätimen
aktivointi uudelleen viimeksi
tallennettuun nopeuteen
–
Mukautuvan nopeudensäätimen*63
deaktivointi
Kun mukautuva nopeudensäädin on valittu
– painakaa ohjauspyörän painiketta
aktivointia varten.
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
1.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Symboli ja merkinnät muuttuvat harmaiksi – mukautuva nopeudensäädin
asetetaan valmiustilaan. Myös aikaetäisyyden ilmaisin sekä mahdollinen kohdeauton symboli sammuvat.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai
▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja mukautuvan nopeudensäätimen (4) merkintä
sammuvat – tällöin tallennettu enimmäisnopeus poistetaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 341
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on
valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja säädeltävä itse sekä ajonopeutta että etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
•
Kun mukautuva vakionopeudensäädin
on valmiustilassa ja auto ajautuu liian
lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto* voi varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen
sijaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
•
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin* (s. 340)
•
•
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 344)
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 343)
Mukautuvan nopeudensäätimen
valmiustila*65
Mukautuva nopeudensäädin (ACC66) voidaan
deaktivoida ja asettaa valmiustilaan. Tämä voi
tapahtua kuljettajan toimesta tai automaattisesti.
Valmiustila merkitsee, että toiminto on valittu
kuljettajan näytössä mutta sitä ei ole aktivoitu.
Mukautuva nopeudensäädin ei tällöin säädä
nopeutta eikä etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.
VAROITUS
•
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on
valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja säädeltävä itse sekä ajonopeutta että etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
•
Kun mukautuva vakionopeudensäädin
on valmiustilassa ja auto ajautuu liian
lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto* voi varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen
sijaan.
Valmiustila kuljettajan asiaan
puuttumisen takia
Mukautuva nopeudensäädin deaktivoidaan ja
asetetaan valmiustilaan, jos jotakin seuraavista
tapahtuu:
•
•
•
Käyttöjarrua painetaan.
•
Kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin –
koskee käsivaihteistolla varustettuja
autoja.
Vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
Kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Automaattinen valmiustila
VAROITUS
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan näytössä.
•
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä
ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja
ylläpitää turvallista etäisyyttä muihin
ajoneuvoihin.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
65
66
342
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattinen valmiustilaan siirtymisen syy
voi olla jokin seuraavista:
•
•
•
•
•
Jokin mukautuvan nopeudensäätimen tarvitsemista järjestelmistä lakkaa toimimasta. Tällaisia ovat esimerkiksi ajovakauden hallintajärjestelmä/luistonesto
(ESC67).
Kuljettaja avaa oven.
Kuljettaja avaa turvavyönsä.
Moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
Yksi tai useampi pyörä on menettänyt
pidon tienpinnasta.
•
•
•
Jarrujen lämpötila on korkea.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja ACC on
epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde,
esim. ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei ACC toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) koskee vain käsivaihteistolla varustettuja
autoja.
67
Seisontajarru otetaan käyttöön.
Kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen
tai rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Electronic Stability Control
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
•
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin* (s. 340)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* deaktivointi (s. 341)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 343)
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset*68
Mukautuvan nopeudensäätimen (ACC69) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa
rajoittunut.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin
on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis
jarruttamaan.
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeudensäädintä, jos auto on raskaasti kuormattuna tai
autoon on kytketty perävaunu.
Ajotila pois käytöstä
Ajotilaa Off Road ei voida valita, kun mukautuva tasanopeudensäädin on käytössä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 343
KULJETTAJAN TUKI
||
•
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tämä ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Vastuu on aina kuljettajalla ja
hänen on puututtava asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa.
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
•
Toiminto ei jarruta ihmisten tai eläinten
eikä pienten ajoneuvojen, esim. polkutai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden
vuoksi.
•
Älkää käyttäkö toimintoa vaativissa
tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa,
näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla
teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen*70
välillä keskinäytössä
Kun tavallinen nopeudensäädin (CC71) on
valittu kuljettajan näytössä, se voidaan vaihtaa mukautuvaksi nopeudensäätimeksi
(ACC72) keskinäytön toimintonäkymässä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – mukautuva
nopeudensäädin on deaktivoitu ja tavallinen nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
•
HARMAA painikeilmaisin – tavallinen
nopeudensäädin on deaktivoitu ja mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
68
69
70
71
72
344
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä
nopeudensäädin on aktiivinen:
Nopeudensäädin
(CC)
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)
A
A
A
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA
symboli: Valmiustila
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
•
Vakionopeudensäädin (s. 334)
* Valinnais-/lisävaruste. 345
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen*73
symbolit ja ilmoitukset
sia voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai
head-up-näytössä*.
Useita mukautuvan nopeudensäätimen
(ACC74) -järjestelmän symboleja ja ilmoitukSymboli
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on valkoinen
Auto ylläpitää tallennetun nopeuden.
Adaptive Cruise Contr.
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Ei käytettävissä
Symboli on HARMAA
Adaptive Cruise Contr.
Huolto tarpeen
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Symboli on HARMAA
Tuulilasin anturi
Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon
– suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
73
74
346
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist*75
Pilot Assist voi auttaa kuljettajaa ajamaan
autolla kaistan reunaviivojen välissä ja pitämään yllä tasaista ajonopeutta sekä ennalta
valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Tutustuminen Pilot Assist -toimintoon
käyttö tuntuu miellyttävältä. On tärkeää tuntea
toiminnon kaikki käyttöalueet ja rajoitukset,
jotta kaikkia sen etuja voi käyttää varmalla ja
turvallisella tavalla.
Pilot Assist -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä moottoriteillä ja muilla suurilla liikenneväylillä, joilla se voi tehdä ajamisesta
mukavampaa ja ajokokemuksesta rennomman.
Kuljettaja valitsee haluamansa nopeuden ja
ajallisen etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon. Pilot Assist lukee etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon sekä kaistan reunamerkinnät käyttäen kamerayksikköä. Esiasetettu
aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen sopeuttamisen avulla ja samalla ohjausapu
auttaa pitämään oman auton ajokaistan sisällä.
Jos kaarreajotukitoiminto* on aktivoitu, se voi
myös vaikuttaa auton nopeuteen.
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon ja havaitsee reunamerkinnät.
Kamera- ja tutkayksikkö
Etäisyydenlukija
Sivumerkintöjen lukija
Pilot Assist auttaa ohjaamaan autoa. Teidän
täytyy ehkä ajaa joitakin kymmeniä kilometrejä
Pilot Assist -toiminnon ollessa käytössä, jotta
voitte tutustua järjestelmän toimintaan ja sen
75
Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.
Pilot Assist pyrkii
•
ruttaa voimakkaasti. Kamera- ja tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla
odottamatta tai jäädä tulematta.
•
seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa
ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä
olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää
kuljettajan asettaman ja tallentaman
nopeuden. Näin tapahtuu myös, jos
edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee
ja ylittää tallennetun nopeuden.
Auton sijainti kaistalla
Pilot Assist -toiminto pyrkii ohjausta tukiessaan sijoittamaan auton näkyvien ajokaistamerkintöjen väliin keskelle. Jotta ajokokemus
on pehmeämpi, auton on hyvä antaa itse löytää sopiva paikka tiellä. Kuljettaja voi aina
muuttaa auton paikkaa tiellä ohjaamalla voimakkaammin itse. On tärkeää, että kuljettaja
huolehtii auton turvallisesta sijainnista ajoväylällä.
Jos Pilot Assist ei sijoita autoa sopivalla tavalla
ajokaistalle, suositellaan, että Pilot Assist poistetaan käytöstä tai sen tilalle valitaan mukautuva nopeudensäädin*.
säätämään nopeutta mahdollisimman
sujuvasti Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja
tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jar-
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 347
KULJETTAJAN TUKI
||
Ohjausapu
Ohjausavun kulloinenkin tila
ilmenee ohjauspyöräsymbolin
väristä:
• VIHREÄ ohjauspyörä osoittaa aktiivista ohjausapua
• HARMAA ohjauspyörä
(kuten kuvassa) osoittaa, että ohjausapu on
deaktivoitu.
Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu
edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokaistan sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi
milloin tahansa jättää Pilot Assist -toiminnon
ohjaussuositukset huomiotta ja ohjata toiseen
suuntaan, esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään estettä tiellä.
Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei
näe ajokaistan sivumerkintöjä, Pilot Assist kytkee ohjausavun tilapäisesti pois, mutta aktivoi
sen uudelleen, kun ajokaista voidaan taas tulkita - nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot
pysyvät kuitenkin jatkuvasti aktiivisina. Tilapäisen deaktivoinnin yhteydessä ohjauspyörä
värisee kevyesti, jotta kuljettaja huomaa muutoksen.
Kaarteissa ja kun tie jakautuu
kaistoihin
järjestelmä toistaa kehotuksen ohjata autoa
aktiivisesti ja antaa äänimerkin.
Pilot Assist toimii yhteisvaikutuksessa kuljettajan kanssa, eikä hänen siksi tule odottaa
ohjausapua Pilot Assist -toiminnolta vaan olla
aina valmiina lisäämään omaa ohjausvaikutustaan, erityisesti kaarteissa.
Jos Pilot Assist ei muutaman sekunnin kuluttua vieläkään havaitse kuljettajan käsiä ohjauspyörällä, varoitussignaali voimistuu ja ohjaustoiminto suljetaan. Tämän jälkeen Pilot Assist
on käynnistettävä uudelleen ohjauspyörän pai.
nikkeella
Kun auto lähestyy erkanemiskaistaa tai jos ajorata jakaantuu kaistoihin, kuljettajan on ohjattava kohti haluamaansa ajokaistaa, jotta Pilot
Assist tunnistaa halutun ajosuunnan.
Pilot Assist -ohjausapu kytketään pois
automaattisesti ja otetaan uudelleen käyttöön ilman edeltävää varoitusta.
348
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Kädet ohjauspyörällä
Edellytys Pilot Assist -toiminnon toimimiselle
on se, että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä. Kuljettajan on myös oltava ajaessaan
koko ajan aktiivinen ja tarkkaavainen, koska
Pilot Assist ei pysty tulkitsemaan kaikkia tilanteita ja toiminto voi kytkeytyä päälle tai pois
ilman ennakkovaroitusta.
Jos Pilot Assist havaitsee,
että kuljettaja ei pidä käsiään
ohjauspyörällä, järjestelmä
varoittaa tästä symbolilla ja
teksti-ilmoituksella kuljettajan
näytössä kehottaen näin kuljettajaa ohjaamaan autoa
aktiivisesti.
VAROITUS
VAROITUS
•
Jos kuljettajan käsiä ei edelleenkään havaita
ohjauspyörällä muutaman sekunnin kuluttua,
KULJETTAJAN TUKI
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
Pilot Assist* -toiminnon esitystapa näytössä (s. 350)
•
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 354)
•
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist*-toimintoa varten (s. 357)
•
•
Säätimet toiminnolle Pilot Assist* (s. 349)
•
Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 362)
•
Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan
ajoneuvoon (s. 364)
•
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden
säätäminen (s. 363)
•
Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 366)
•
Ohitusavustin* (s. 360)
76
Säätimet toiminnolle Pilot
Assist*76
: aktivoi Pilot Assist -toiminnon valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun nopeuteen ja ajalliseen etäisyyteen
Yhteenveto siitä, miten Pilot Assist -toimintoa
säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla ja miten toiminto näytetään näytössä.
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Laskee tallennettua nopeutta
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Pilot Assist* -toiminnon valinta ja aktivointi
(s. 351)
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen
uhatessa (s. 361)
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan
ajoneuvoon
◀: vaihtaa Pilot Assist -toiminnon mukautuvaan nopeudensäätimeen
Toimintosymboli
Kohdeautosymbolit
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan
ajoneuvoon
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Aktivoidun/deaktivoidun ohjausavun symboli
▶: vaihtaa mukautuvan nopeudensäätimen* Pilot Assist -toimintoon
: Valmiustilasta – aktivoi Pilot Assist toiminnon ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist* (s. 347)
: Aktiivisesta tilasta – poistaa Pilot
Assist -toiminnon toiminnasta tai siirtää
sen valmiustilaan
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste. 349
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist*77 -toiminnon
esitystapa näytössä
Ajallinen etäisyys
Vain jos etäisyyssymboli
näyttää ajoneuvon (1) ohjauspyöräsymbolin yläpuolella,
Pilot Assist säätelee aikaetäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Seuraavissa kuvaesimerkeissä näytetään,
miten Pilot Assist voidaan näyttää eri yhteyksissä.
Nopeus
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että Pilot Assist
on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
Vain jos ohjauspyöräsymboli (2) on vaihtunut
HARMAASTA VIHREÄKSI, Pilot Assist -ohjausapu on aktiivinen.
Ajettaessa
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto liikennemerkki-informaatio (RSI78) ilmoittaa suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h
(80 mph).
Nopeuksien osoittaminen.
Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus
Oman auton kulloinenkin nopeus
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että Pilot Assist
on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
77
78
350
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Road Sign Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että Pilot Assist
on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist antaa ohjausapua, koska kaistan
reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Pilot Assist*79 -toiminnon valinta ja
aktivointi
Pilot Assist on ensin valittava ja sitten aktivoitava, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että Pilot Assist
on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Pilot Assist antaa myös ohjausapua, koska
kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Pilot Assist* (s. 347)
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 354)
Vihreä ohjauspyörän kuvake osoittaa, että Pilot Assist
antaa ohjausapua.
Jotta Pilot Assist voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa.
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä
ja kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Kaistan reunamerkintöjen on oltava selkeitä ja auton on pystyttävä havaitsemaan
ne.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo) kohtuullisen etäisyyden päässä tai
ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h
(9 mph).
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 351
KULJETTAJAN TUKI
||
•
•
Nopeus ei saa ylittää 140 km/h (87 mph).
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo) kohtuullisen etäisyyden päässä tai
ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h
(9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
1.
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne Pilot
Assist symbolin
(4) kohdalle.
> Symboli on harmaa – Pilot Assist on
valmiustilassa.
Kuljettajan on pidettävä kädet ohjauspyörällä.
2. Kun Pilot Assist on valittu – painakaa
ohjauspyörän painiketta
(2) aktivointia
varten.
> Symboli on valkoinen – Pilot Assist
käynnistyy ja senhetkinen nopeus tallentuu enimmäisnopeudeksi.
79
80
352
Aktivoikaa Pilot Assist uudelleen
viimeksi tallennettuun nopeuteen
–
Kun Pilot Assist on valittu – painakaa
aktivointia
ohjauspyörän painiketta
varten.
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
Pilot Assist*80 -toiminnon
deaktivointi
Pilot Assist voidaan deaktivoida ja poistaa
käytöstä.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun
ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 347)
•
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 354)
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi
(s. 352)
1.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Symboli ja merkinnät muuttuvat harmaiksi – Pilot Assist asetetaan valmiustilaan. Myös aikaetäisyyden ilmaisin
sekä mahdollinen kohdeauton symboli
sammuvat.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai
▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja Pilot
Assist -toiminnon (4) merkintä sammuvat – tällöin tallennettu enimmäisnopeus poistetaan.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
•
Kun Pilot Assist on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja ohjattava itse sekä säädeltävä sekä ajonopeutta että etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
Kun Pilot Assist on valmiustilassa ja
auto tulee liian lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto*
varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen sijaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
•
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin* (s. 340)
•
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 344)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 343)
•
Tilapäinen Pilot Assist* -ohjausavun poiskytkentä (s. 354)
81
82
Pilot Assist*81 -toiminnon
valmiustila
Automaattinen valmiustila
VAROITUS
Pilot Assist voidaan deaktivoida ja asettaa
valmiustilaan. Tämä voi tapahtua kuljettajan
toimesta tai automaattisesti.
Valmiustila merkitsee, että toiminto on valittu
kuljettajan näytössä mutta sitä ei ole aktivoitu.
Pilot Assist ei tällöin säädä nopeutta, etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon tai ohjausapua.
Valmiustila kuljettajan asiaan
puuttumisen takia
Pilot Assist deaktivoidaan ja asetetaan valmiustilaan, jos jotakin seuraavista tapahtuu.
•
•
•
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan näytössä.
•
Automaattinen valmiustilaan siirtymisen syy
voi olla jokin seuraavista.
•
Jokin Pilot Assist -toiminnon tarvitsemista
järjestelmistä lakkaa toimimasta. Tällaisia
ovat esimerkiksi ajovakauden hallintajärjestelmä/ luistonesto 82.
•
•
•
•
•
Käsiä ei pidetä ohjauspyörällä.
•
•
Jarrujen lämpötila on korkea.
Käyttöjarrua painetaan.
Vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
Suuntavaloja käytetään pitempään kuin
1 minuutti.
•
Kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
•
Kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin –
koskee käsivaihteistolla varustettuja
autoja.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Electronic Stability Control
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä
ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja
ylläpitää turvallista etäisyyttä muihin
ajoneuvoihin.
Kuljettaja avaa oven.
Kuljettaja avaa turvavyönsä.
Moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
Yksi tai useampi pyörä on menettänyt
pidon tienpinnasta.
Seisontajarru otetaan käyttöön.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 353
KULJETTAJAN TUKI
||
•
Kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen
tai rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja Pilot
Assist on epävarma siitä, onko edessä
oleva ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo
vai kohde, esim. ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot
Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa
ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) koskee vain käsivaihteistolla varustettuja
autoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Pilot Assist*84 -toiminnon
rajoitukset
Pilot Assist -ohjausapu voi kytkeytyä tilapäisesti pois päältä ja takaisin päälle ilman edeltävää varoitusta.
Suuntavaloja käytettäessä Pilot Assist -ohjausapu kytkeytyy tilapäisesti pois. Kun suuntavalo on sammunut, ohjausapu aktivoituu
uudelleen automaattisesti, jos ajokaistan sivumerkinnät voidaan edelleen havaita.
Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi
olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Toiminto Pilot Assist on apuväline, joka voi
helpottaa kuljettajan toimia ja auttaa kuljettajaa monissa tilanteissa. Kuljettaja on kuitenkin
aina kaikissa tilanteissa vastuussa turvallisen
etäisyyden säilyttämisestä ympäristöön ja
auton asianmukaisesta pitämisestä ajokaistalla.
Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei
näe kaistan reunamerkintöjä, Pilot Assist kytkee ohjausavun tilapäisesti pois päältä –
nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot pysyvät kuitenkin jatkuvasti aktiivisina. Ohjausapu
aktivoituu uudelleen, kun ajokaista voidaan
taas tulkita. Näissä tilanteissa kuljettaja voi
havaita ohjausavun tilapäisen deaktivoitumisen ohjauspyörän kevyestä värinästä.
•
•
Pilot Assist* (s. 347)
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi
(s. 352)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 354)
•
•
Pilot Assist* (s. 347)
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi
(s. 352)
•
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 354)
83
84
354
Tilapäinen Pilot Assist*83 ohjausavun poiskytkentä
Pilot Assist* -toiminnon valinta ja aktivointi
(s. 351)
Pilot Assist* -toiminnon valinta ja aktivointi
(s. 351)
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
tus huonontaa näkyvyyttä, vastavalo,
märkä ajorata jne.
VAROITUS
Tietyissä tilanteissa Pilot Assist -ohjausavun voi olla vaikea auttaa kuljettajaa
oikealla tavalla tai kytkeytyä pois automaattisesti - tällöin on suositeltavaa olla käyttämättä Pilot Assist -ohjausapua. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla seuraavat:
•
kaistamerkinnät ovat epäselvät, kuluneet, ne puuttuvat tai menevät ristiin
tai jos tiemerkintöjä on useita.
•
kaistojen rajat muuttuvat, esim. kaistojen jakautuessa tai yhdistyessä sekä
poistumisramppien kohdalla.
•
tietyöt ja äkilliset muutokset ajoradalla,
esim. jos merkkiviivat eivät enää osoita
oikeaa ajoreittiä.
•
ajoradalla tai sen vieressä on reunoja
tai muita linjoja kuin kaistamerkintöjä,
esim. jalkakäytävän reunoja, tienpinnan
saumoja tai paikkoja, kaiteiden reunoja,
tienreunoja tai teräviä varjoja.
•
•
•
Kuljettajan on oltava myös tietoinen siitä,
että Pilot Assist -järjestelmällä on seuraavia
rajoituksia:
•
•
Kamera- ja tutkayksikkö ei pysty
havaitsemaan kaikkia liikenteessä vastaan tulevia esineitä ja esteitä, esim.
ajoradan kuoppia, paikallaan olevia
esteitä tai esineitä, jotka peittävät ajoradan kokonaan tai osittain.
•
Pilot Assist ei "näe" jalankulkijoita, eläimiä yms.
•
Toiminnon ohjausavun voimakkuus on
rajallinen, joten Pilot Assist ei voi aina
auttaa kuljettajaa ohjaamaan ja pitämään autoa kaistalla.
•
Jos autossa on Sensus Navigation*,
toiminto voi käyttää karttatietojen sisältämiä tietoja, jolloin suorituskyky voi
vaihdella.
kaista on kapea tai mutkainen.
kaistalla on mäki tai töyssy.
sää on huono, sataa vettä tai lunta, on
sumuista tai loskaista tai heikko valais-
Korkeita jalkakäytävän reunoja, kaiteita,
tilapäisiä esteitä (liikennekartioita, kaiteita jne.) ei havaita. Ne voidaan myös
tunnistaa virheellisesti kaistamerkinnöiksi, jolloin on olemassa vaara siitä,
että auto osuu näihin esteisiin. Kuljettajan on itse varmistettava, että auton
etäisyys kyseisiin esteisiin on riittävä.
•
Pilot Assist suljetaan, jos nopeudesta
riippuvan ohjauspyörän vastuksen
ohjaustehostin toimii alhaisemmalla
teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä
ylikuumenemisen takia.
VAROITUS
Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain,
jos kaistan kummallakin sivulla on selkeät
kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö lisää
riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin,
joita toiminto ei pysty havaitsemaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 355
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
Tämä ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Vastuu on aina kuljettajalla ja
hänen on puututtava asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa.
•
Toiminto ei jarruta ihmisten tai eläinten
eikä pienten ajoneuvojen, esim. polkutai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden
vuoksi.
•
Älkää käyttäkö toimintoa vaativissa
tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa,
näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla
teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
taessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
Älkää käyttäkö Pilot Assist -toimintoa, jos auto
on raskaasti kuormattuna tai autoon on kytketty perävaunu.
HUOM
Pilot Assist ei voi aktivoitua, jos auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tai vastaava.
Ajotila pois käytöstä
Ajotilaa Off Road ei voi valita Pilot Assist -toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kuljettajalla on aina mahdollisuus korjata tai
säätää Pilot Assist -toiminnon kutakin ohjaustoimenpidettä ja kääntää itse ohjauspyörää
haluttuun tilaan.
•
•
Pilot Assist* (s. 347)
•
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 298)
•
Ajotilat* (s. 460)
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että Pilot Assist on ensisijaisesti
tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää
oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajet-
356
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Symbolit ja ilmoitukset
Pilot Assist*85-toimintoa varten
Useita Pilot Assist -järjestelmän symboleja ja
ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Harmaa ohjauspyöräsymboli
Osoittaa, että ohjausapu on deaktivoitu. Kun Pilot Assist antaa ohjausapua, ohjauspyörä näkyy vihreänä.
Ohjauspyörässä pidettävien käsien symboli
Järjestelmä ei pysty havaitsemaan, että kuljettaja pitää käsiään ohjauspyörällä. Asettakaa kädet ohjauspyörälle ja ohjatkaa autoa aktiivisesti.
Tuulilasin anturi
Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon
– suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
85
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 347)
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 354)
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste. 357
KULJETTAJAN TUKI
Kaarreajoapu*86
Kaarrenopeusavustin voi auttaa kuljettajaa
vähentämään nopeutta jyrkkien kaarteiden
edellä, jos kuljettajan tukitoiminnolle mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist* valittu
nopeus katsotaan liian suureksi.
Toiminnon hidastaessa ajonopeutta kuljettajan näytössä
näytetään tämä symboli.
Laskenta tapahtuu auton Sensus Navigation* satelliittinavigointijärjestelmän karttatietojen
avulla. Kaarteen jälkeen auto palautuu aiemmin esivalittuun nopeuteen.
Kuljettaja voi koska tahansa kytkeä toiminnon
pois käytöstä jarruttamalla tai käyttämällä kaasupoljinta.
VAROITUS
•
•
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaarreajoavun aktivointi tai deaktivointi*
(s. 359)
•
Rajoitukset koskien kaarreajoapua*
(s. 359)
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
•
Pilot Assist* (s. 347)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
Ajotilat* (s. 460)
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Ajotilat
Kaarreajoavun toimintatapa riippuu valitusta
ajotilasta. Jos ajotilaa ei voida valita, toiminto
valitsee vaihtoehdon Mukavuus.
Dynaaminen-vaihtoehtoa käytettäessä auto
käyttäytyy urheilullisesti kaarreajossa ja kiihdyttää hieman voimakkaammin kaarteiden jälkeen.
86
358
Toiminto on saatavana vain tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kaarreajoavun aktivointi tai
deaktivointi*
Rajoitukset koskien
kaarreajoapua*88
Kaarreajoaputoiminto voidaan aktivoida
mukautuvan nopeudensäätimen* tai Pilot
Assist* -toiminnon lisäksi. Kuljettaja voi valita
myös toiminnon deaktivoinnin.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Kaarreajoavun toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut. Kuljettajan on
oltava tietoinen esimerkiksi seuraavista rajoituksista:
• Kaarreajoavun toiminta voi olla rajoittunutta pienillä teillä ja taajama-alueilla.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Seuraavan moottorin käynnistyksen yhteydessä viimeksi käytetty asetus aktivoituu
uudelleen tai sitten noudatetaan niitä asetuksia, jotka on tehty käytettävään avaimeen
yhdistettyyn kuljettajaprofiiliin87.
•
Erkanemiskaistoilla tai risteyksissä kaarreajoapu voidaan kytkeä tilapäisesti pois.
•
Jos satelliittinavigaattorin89 karttatietoja ei
ole päivitetty, voi kaarreajotuen toiminta
olla rajoitettua.
•
Jos satelliittinavigaattorilla89 ei ole
yhteyttä satelliittijärjestelmään, voi kaarreajotuen toiminta olla rajoitettua.
•
Uusien tai kunnostettujen teiden karttatiedot voivat olla virheelliset.
•
Sopivaa kaarreajonopeutta laskettaessa ei
huomioida epäsuotuisista sää- tai tieolosuhteista johtuvaa mahdollista heikentyneen pidon vaaraa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
87
88
89
Kaarreajoapu* (s. 358)
Rajoitukset koskien kaarreajoapua*
(s. 359)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kaarreajoapu* (s. 358)
Kaarreajoavun aktivointi tai deaktivointi*
(s. 359)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Tämä vaihtoehto riippuu markkina-alueesta.
Toiminto on saatavana vain tietyillä markkina-alueilla.
Vain, jos Volvon Sensus Navigation* -satelliittinavigointi on asennettu.
* Valinnais-/lisävaruste. 359
KULJETTAJAN TUKI
Ohitusavustin*
VAROITUS
Ohitusavustin voi auttaa kuljettajaa muiden
ajoneuvojen ohittamisessa. Toimintoa voidaan käyttää mukautuvan nopeudensäätimen* tai Pilot Assist* -toiminnon kanssa.
Kun mukautuva nopeudensäädin tai Pilot
Assist seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja
merkitsee edessä olevan ohituksen suuntavilkulla90, järjestelmä auttaa kiihdyttämällä autoa
kohti edessä olevaa ajoneuvoa ennen kuin
oma auto on ehtinyt ohituskaistalle.
Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi, kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.
VAROITUS
•
360
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
•
•
•
edessä on ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
oman auton senhetkinen nopeus on
vähintään 70 km/h (43 mph)
tallennettu nopeus on riittävän suuri,
jotta turvallinen ohitus voidaan tehdä.
Ohitusavustimen käynnistäminen:
–
Aktivoikaa suuntavilkut.
Käyttäkää vasenta suuntavilkkua vasemmalta ohjattavassa ja oikeaa oikealta
ohjattavassa autossa.
> Ohitusavustin käynnistyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
90
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.
Muistakaa, että tämä toiminto voi aktivoitua muissakin tilanteissa kuin ohitettaessa.
Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään
kaistanvaihdossa tai poistuttaessa toiselle
tielle, auto kiihdyttää hetkellisesti.
•
Ohitusavustimen käyttäminen
Ohitusavustinta voidaan käyttää mukautuvan
nopeudensäätimen* tai Pilot Assist* -toiminnon kanssa. Ohitusavustimen käyttäminen
edellyttää joidenkin vaatimusten täyttymistä.
Jotta ohitusavustaja voidaan aktivoida, edellytetään, että:
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Ohitusavustimen käyttäminen (s. 360)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
Pilot Assist* (s. 347)
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Kuljettajan on oltava valmistautunut siihen,
että tilanteen muuttuessa äkillisesti ohitusavustinta käytettäessä toiminto voi tietyissä tilanteissa kiihdyttää nopeutta epätoivotusti.
•
Pilot Assist* -toiminnon valmiustila
(s. 353)
Varoitus kuljettajan tuelta
törmäyksen uhatessa
Kuljettajan tukijärjestelmät mukautuva
nopeudensäädin* ja Pilot Assist* voivat varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.
Tiettyjä tilanteita on siksi vältettävä, näitä
ovat esim.:
•
auto lähestyy poistumisramppia poistuakseen samaan suuntaan kuin mihin
ohitus tavallisesti tapahtuu
•
edellä ajava ajoneuvo hidastaa, ennen
kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle
•
•
liikenne ohituskaistalla hidastuu
vasemmalta ohjattavaa autoa ajetaan
vasemmanpuoleisen liikenteen maassa
(tai päinvastoin).
Tällaiset tilanteet voidaan välttää asettamalla mukautuva vakionopeussäädin tai
Pilot Assist tilapäisesti valmiustilaan.
Törmäysvaroituksen ääni ja symboli
Äänimerkki törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ohitusavustin* (s. 360)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
Pilot Assist* (s. 347)
Mukautuvan nopeudensäätimen valmiustila* (s. 342)
Mukautuva nopeudensäädin ja Pilot Assist
käyttävät n. 40 % käyttöjarrun kapasiteetista.
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä kuljettajan tuki selviytyy eikä kuljettaja
jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni
huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan
puuttumisen välttämättömyydestä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 361
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
HUOM
Kuljettajan tukijärjestelmät varoittavat vain
autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää
koskaan jääkö odottamaan varoitusta vaan
jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi
olla vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei
katso suoraan eteenpäin.
Kohteen vaihto kuljettajan
tukijärjestelmissä
Kuljettajan tukijärjestelmissä mukautuvalla
nopeudensäätimellä* ja Pilot Assist* -toiminnolla on automaattivaihteiston yhteydessä
kohteenvaihtotoiminto tietyillä nopeuksilla.
Kohteen vaihto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla
Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
362
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
Pilot Assist* (s. 347)
Etäisyysvaroitus* (s. 387)
Head-up-näyttö* (s. 143)
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy,
voi edessä olla seisova liikenne.
Kun kuljettajan tuki seuraa toista ajoneuvoa
alle 30 km:n/h (20 mph) nopeuksilla ja vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, kuljettajan tuki jarruttaa paikallaan
olevan ajoneuvon vuoksi.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Kun kuljettajan tuki seuraa toista ajoneuvoa
yli n. 30 km:n/h (20 mph) nopeuksilla ja
vaihtaa kohdeajoneuvoa liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja kiihdyttää sen sijaan tallennettuun nopeuteen.
•
Kuljettajan tuen tallennetun
nopeuden säätäminen
Nopeudenrajoittimelle, vakionopeudensäätimelle, mukautuvalle nopeudensäätimelle* ja
Pilot Assist* -toiminnolle voidaan asettaa tallennettu nopeus.
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon
ja jarruttaa.
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja kuljettajan tuet ovat epävarmoja siitä, onko
kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin
muu kohde, esim. ajoeste.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja
edellä oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei
kuljettajan tuella enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
Pilot Assist* (s. 347)
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla lyhyesti ohjauspyörän painiketta
(1) tai
(2) tai pitämällä niitä painettuina.
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus
muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n
(+/- 5 mph:n) askelin.
Painakaa ja pitäkää painettuna:
Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (3) on halutun nopeuden kohdalla.
> Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset
tallennetaan muistiin.
•
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Kuljettajan tuki kytketään pois ja asetetaan
valmiustilaan:
•
–
Vaikutus kaasupolkimella
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Laskee tallennettua nopeutta
Tallennettu nopeus
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
(1) painamista,
ohjauspyörän painikkeen
auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 363
KULJETTAJAN TUKI
||
Mahdollinen nopeus
Automaattivaihteisto
Kuljettajan tukitoiminnot voivat seurata toista
ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään
200 km:n/h (125 mph:n) ajonopeuteen asti.
Pilot Assist voi antaa ohjausapua lähes paikallaan seisomisesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
Huomatkaa, että pienin ohjelmoitava nopeus
on 30 km (20 mph) – vaikka se selviää toisen
ajoneuvon seuraamisesta pysähdyksiin asti,
pienempää nopeutta kuin 30 km/h (20 mph)
ei voida valita/tallentaa.
Käsivalintainen vaihteisto
Kuljettajan tukitoiminnot voivat seurata toista
ajoneuvoa ajonopeudesta 30 km/h (20 mph)
nopeuteen 200 km/h (125 mph:n) asti.
Pilot Assist voi antaa ohjausapua 30 km/h
(20 mph) nopeudesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
Pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km/h
(20 mph) – suurin on 200 km/h (125 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
364
•
Pilot Assist* (s. 347)
Aikaetäisyyden asettaminen edellä
ajavaan ajoneuvoon
Edellä ajavaan ajoneuvoon nähden voidaan
asettaa aikaetäisyys, jota mukautuva nopeudensäädin*, Pilot Assist* ja etäisyysvaroitus
*noudattavat.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan
näytössä 1-5 vaakaviivana mitä useampi viiva, sitä
pidempi aikaetäisyys. Yksi
viiva vastaa noin 1 sekuntia
edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa
noin 3 sekuntia.
HUOM
Kun kuljettajan näytön symbolina on auto
ja ohjauspyörä, Pilot Assist seuraa edellä
ajavaa ajoneuvoa ennalta valitulla aikavälillä.
Kun symbolina on vain ohjauspyörä,
edessä ei ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Nopeudenrajoitin (s. 327)
Vakionopeudensäädin (s. 334)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Kun kuljettajan näytössä näkyy kahden
auton symboli, mukautuva vakionopeussäädin seuraa edessä olevaa autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella,
kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva
nopeudensäädin lisää aikaväliä hieman.
Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole
ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
HUOM
•
Aikaetäisyyden säädin.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai
(2) aikaetäisyyden pienentämiseksi tai
suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee etäisyys metreinä annetulla
aikaetäisyydellä.
•
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
•
Jos kuljettajan tuki ei näytä reagoivan
lisäämällä ajonopeutta aktivoitaessa,
syynä voi olla se, että ajallinen etäisyys
edellä ajavaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin ennalta valittu ajallinen etäisyys.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotilat käytettäessä ajallista etäisyyttä
edessä olevaan ajoneuvoon (s. 366)
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
•
•
Pilot Assist* (s. 347)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
Etäisyysvaroitus* (s. 387)
Head-up-näyttö* (s. 143)
VAROITUS
•
Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
•
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että
lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain
vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.
* Valinnais-/lisävaruste. 365
KULJETTAJAN TUKI
Ajotilat käytettäessä ajallista
etäisyyttä edessä olevaan
ajoneuvoon
Kuljettaja voi valita eri ajotiloja sitä varten,
miten kuljettajan tuen tulee säilyttää ennalta
valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon.
Valinta tehdään DRIVE MODE -ajotilavalitsimella.
Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Eco – Kuljettajan tuki keskittyy hyvään
polttoainetaloudellisuuteen, jolloin ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on
pitempi.
• Comfort – Kuljettajan tuki keskittyy ylläpitämään mahdollisimman pehmeästi
ennalta asetettua ajallista etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon.
• Dynamic* – Kuljettajan tuki keskittyy ylläpitämään suoremmin ajallista etäisyyttä
edellä ajavaan ajoneuvoon, mikä voi tietyissä tapauksissa tarkoittaa voimakkaampia kiihdytyksiä ja jarrutuksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
366
•
Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan
ajoneuvoon (s. 364)
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Automaattinen jarrutus kuljettajan
tukijärjestelmissä
Kuljettajan tukitoiminnot mukautuva nopeudensäädin* ja Pilot Assist* on varustettu erityisellä jarrutustoiminnolla hitaasti kulkevassa
liikenteessä ja auton seistessä paikallaan. Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytketään
auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
Jarrutustoiminto hitaassa jonoajossa
ja seistäessä paikallaan
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia – jos
kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva
ajoneuvo alkaa jälleen liikkua, kuljettajan tukitoiminto asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu
automaattinen jarrutus.
–
Toiminto aktivoidaan uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Painakaa kaasupoljinta.
> Toiminto palauttaa edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos se alkaa ajaa
eteenpäin n. 6 sekunnin kuluessa.
.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun
ajonopeuteen palataan ohjauspyörän pai.
nikkeella
VAROITUS
Kuljettajan tuki varoittaa vain esteistä, jotka
sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi
varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua
tietyllä viiveellä.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta tai järjestelmän puuttumista tilanteeseen vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
HUOM
Kuljettajan tuki voi pitää auton paikallaan
enintään 5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru kytketään ja toiminto poistetaan toiminnasta.
Ennen kuin kuljettajan tuki voidaan aktivoida uudelleen, seisontajarru on vapautettava.
Ajotilat* (s. 460)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus
keskeytyy seistäessä paikallaan ja toiminto
asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa, että jarrut
irrottavat ja auto voi alkaa rullata – kuljettajan
pitää sen vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.
Näin voi tapahtua esimerkiksi jossakin seuraavista tilanteista:
•
•
•
Kuljettaja asettaa jalan jarrupolkimelle.
•
Kuljettaja asettaa mukautuvan vakionopeudensäätimen tai Pilot Assist -toiminnon valmiustilaan.
Seisontajarru kytketään.
Vaihteenvalitsin siirretään P-, N- tai Rasentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
Pilot Assist* (s. 347)
Jarrutoiminnot (s. 441)
Kaista-avustaja
Kaista-avustajan (LKA91) tehtävänä on moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että
auto poistuu tahattomasti omalta ajokaistalta.
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle ja/tai varoittaa kuljettajaa värisyttämällä
ohjauspyörää.
Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä
65–200 km/h (40–125 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät sivuviivat.
Kapeilla teillä ei toiminto ehkä ole käytettävissä ja asetetaan tällöin valmiustilaan. Kun tie
on riittävän levyä, toiminto tulee jälleen käytettäväksi.
Seisontajarrun automaattinen
aktivointi
Seisontajarru kytketään, jos toiminto pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla ja
•
•
•
•
91
Kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön.
Toiminto on pitänyt auton paikallaan
kauemmin kuin n. 5 minuuttia.
Jarrut ovat ylikuumentuneet.
Kuljettaja sammuttaa moottorin.
Lane Keeping Aid
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 367
KULJETTAJAN TUKI
||
auton takaisin ajokaistalle kohdistamalla
heikon ohjausmomentin ohjauspyörään.
• Varoitus aktivoitu: Jos auto on ylittä-
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
mässä reunaviivaa, kuljettajaa varoitetaan
värisyttämällä ohjauspyörää.
On olemassa myös vaihtoehto, jossa sekä
ohjausapu että varoitus on aktivoitu samanaikaisesti.
HUOM
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle.
Kaista-avustaja varoittaa ohjauspyörän värinöillä.
Asetuksista riippuen kaista-avustaja toimii
seuraavasti:
• Kaista-avustin aktivoitu: Kun auto lähestyy sivuviivaa, toiminto ohjaa aktiivisesti
368
Kun suuntavilkut ovat päällä, ei kaistaavustaja anna mitään ohjausta tai varoitusta.
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen
Jos kuljettaja ei noudata kehotusta ja ala
ohjata, toiminto siirtyy valmiustilaan ja tämä
ilmoitus näytetään:
• Lane Keeping Aid Valmiudessa, kunnes
ohjausta käytetään
Toiminto ei ole tämän jälkeen käytettävissä,
ennen kuin kuljettaja alkaa jälleen ohjata
autoa.
Kaista-avustajan aktivointi tai
deaktivointi
Kaista-avustintoiminto (LKA92) on valinnainen
– kuljettaja voi joko ottaa toiminnon käyttöön
tai poistaa sen käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.
Joissakin tapauksissa kaista-avustaja sallii
reunaviivojen ylittämisen puuttumatta asiaan,
ts. tukematta ohjausta tai antamatta varoitusta
– esim. käytettäessä suuntavilkkua tai jos
auton sallitaan oikaista kaarteissa.
Kädet ohjauspyörällä
Jotta ohjausapu ja kaista-avustin toimivat, kuljettajan täytyy pitää molemmat kädet ohjauspyörällä. Järjestelmä tarkistaa asian jatkuvasti.
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Kaista-avustajan aktivointi tai deaktivointi
(s. 369)
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
•
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 370)
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja toimintoa varten (s. 371)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (s. 367)
•
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 370)
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen
valinta (s. 370)
Jos kuljettaja ei pidä käsiään
ohjauspyörällä, kuuluu varoitusääni ja kuljettajalle näytetään kehotus ohjata autoa
aktiivisesti:
• Lane Keeping Aid Ohjaa autoa
369
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan
avustusvaihtoehtojen valinta
Kuljettaja voi valita, miten kaista-avustimen
(LKA93) tulee toimia auton poistuessa omalta
kaistaltaan.
1. Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2. Valitkaa kohdassa Lane Keeping Aid tila, millä tavalla toiminnon tulee toimia:
• Kaista-avustin - kuljettaja saa ohjausapua ilman varoitusta.
• Varoitus – kuljettajaa ainoastaan varoitetaan värisyttämällä ohjauspyörää.
• Molemmat – kuljettajaa varoitetaan
värisyttämällä ohjauspyörää ja ohjausta
tuetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (s. 367)
Kaista-avustajan rajoitukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tietyissä vaativissa tilanteissa kaista-avustajan (LKA94) voi olla vaikea auttaa kuljettajaa
oikealla tavalla – tällöin suosittelemme toiminnon sulkemista.
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
•
•
Kaista-avustaja (s. 367)
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
•
•
•
•
•
•
tietyö
talvikeli
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
tiet, joiden reunamerkinnät ovat epäselvät
tai niitä ei ole.
•
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan
reunamerkinnät
•
kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän
vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
Toiminto ei pysty havaitsemaan puomeja, kaiteita tms. esteitä ajoradan vieressä.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
92
93
94
370
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 298)
KULJETTAJAN TUKI
Symbolit ja ilmoitukset Kaistaavustaja -toimintoa varten
tää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Kaista-avustajan (LKA95) toimintoja koskevia
erilaisia symboleja ja ilmoituksia voidaan esitSymboli
Ilmoitus
Sisältö
Kuljettajan tukijärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Tuulilasin anturi
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
95
Lane Keeping Aid
}}
371
KULJETTAJAN TUKI
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lane Keeping Aid
LKA-toiminnon ohjausapu ei toimi, jos kuljettaja ei pidä käsiä ohjauspyörällä. Noudattakaa kehotusta ja ohjatkaa autoa.
Ohjaa autoa
Lane Keeping Aid
Valmiudessa, kunnes ohjausta käytetään
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
372
Kaista-avustaja (s. 367)
Kaista-avustajan näyttönäkymä (s. 373)
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 370)
LKA on valmiustilassa, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan näyttönäkymä
Ei käytettävissä
Kaista-avustaja
visualisoidaan symbolilla kuljettajan näytössä eri tilanteita varten.
Tässä on muutamia esimerkkejä symbolien ulkonäöstä ja
missä tilanteessa se esitetään:
Käytettävissä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
(LKA96)
Kaista-avustaja (s. 367)
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 370)
Ei käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat HARMAITA.
Kaista-avustaja ei voi lukea ajokaistan sivuviivoja, nopeus on liian pieni tai tie on liian kapea.
Ohjausavun/varoituksen näyttö
Käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat VALKOISIA.
Kaista-avustaja lukee ajokaistan toista sivuviivaa tai molempia sivuviivoja.
Ohjausapu/varoitus - symbolin sivuviivat ovat VÄRILLISIÄ.
Kaista-avustaja osoittaa, että järjestelmä
varoittaa ja/tai yrittää ohjata auton takaisin
ajokaistalle.
96
Lane Keeping Aid
373
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Toiminto Törmäyksen välttämisen avustin
voi auttaa kuljettajaa vähentämään vaaraa
siitä, että auto poistuu tahattomasti kaistaltaan ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai
esteeseen, ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin kaistalle ja/tai väistämällä.
Toiminto koostuu näistä osatoiminnoista:
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
VAROITUS
•
•
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Ohjausavun aktivointi tai deaktivointi törmäyksen uhatessa (s. 375)
Ohjausapu ulosajon uhatessa (s. 375)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa (s. 376)
Ohjausapu peräänajon uhatessa* (s. 377)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 378)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset (s. 379)
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
HUOM
Kuljettaja päättää aina siitä, paljonko auton
tulee ohjata – auto ei voi koskaan ottaa
komentoa.
374
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausavun aktivointi tai
deaktivointi törmäyksen uhatessa
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
Ohjausavustin on valinnainen – kuljettaja voi
joko ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Toiminto aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori97.
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään
se aktiivisena, koska se voi useimmissa
tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja.
Ohjausapu ulosajon uhatessa voi auttaa kuljettajaa ja vähentää riskiä auton ajautumisesta pois tieltä ohjaamalla autoa aktiivisesti
takaisin tielle.
Toiminnolla on kaksi aktivoitumistasoa:
•
•
Vain ohjausapu
Ohjausapu ja jarrutus
Vain ohjausapu
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 374)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 378)
Ohjausavun aktivoituminen
97
Joillakin markkina-alueilla asetus, joka oli käytössä sammutettaessa moottori, aktivoidaan uudelleen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 375
KULJETTAJAN TUKI
||
Ohjausapu ja jarrutus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 374)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 378)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja.
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa voi auttaa
kuljettajaa, jonka huomio on herpaantunut ja
joka ei huomaa auton olevan siirtymässä vastaantulijoiden kaistalle.
Ohjausavun ja jarrutuksen aktivoituminen
Jarrutus auttaa tilanteissa, joissa pelkkä ohjausapu ei riitä. Jarrutusvoima sopeutetaan automaattisesti tieltäsuistumistilanteesta riippuen.
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
65-140 km/h (40-87 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Kamera lukee tienreunoja ja maalattuja reunamerkintöjä. Jos auto on ajosuuntansa perusteella ylittämässä tienreunan, toiminto alkaa
ohjata sitä takaisin ajokaistalle. Jos ohjaustoimenpide ei ole riittävä tieltä suistumisen välttämiseksi, aktivoidaan jarrutus.
Toiminto ei sen sijaan ohjaa autoa eikä käytä
jarruja, jos suuntavilkku on päällä. Jos toiminto
huomaa kuljettajan ajavan autoa aktiivisella
tavalla, se ei aktivoidu.
376
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
Vastaan tuleva ajoneuvo
Oma auto
Yhtä aikaa ohjaustoimenpiteen aktivoituessa
aktivoituu myös kuljettajan tukijärjestelmien
törmäysvaroitus. Törmäysvaroitukseen kuuluvaa jarrutusvaroitusta ei kuitenkaan anneta.
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
KULJETTAJAN TUKI
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja
vastaan tulee toinen ajoneuvo, toiminto voi
auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton takaisin
omalle kaistalle.
Toiminto ei sen sijaan anna ohjausapua, jos
suuntavilkkua käytetään. Jos toiminto huomaa
kuljettajan ajavan autoa aktiivisella tavalla, se
ei aktivoidu.
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja.
Ohjausapu peräänajon uhatessa voi auttaa
kuljettajaa, jonka huomio on kiinnittynyt
muualle ja joka ei huomaa auton olevan poistumassa omalta kaistalta, kun vastaan tulee
muuta liikennettä.
•
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Sivutaustapeilien valot vilkkuvat ohjaustuen
aikana riippumatta siitä, onko BLIS98-toiminto
aktivoitu vai ei.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Toiminto voi auttaa myös silloin, kun kuljettaja
tietoisesti vaihtaa ajokaistaa käyttäen suuntavaloa, mutta ei huomaa toista, lähestyvää ajoneuvoa.
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 374)
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen
uhatessa (s. 361)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 378)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 374)
BLIS* (s. 381)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 378)
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
Toinen ajoneuvo kuolleessa kulmassa
Oma auto
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja
kuolleessa kulmassa on toinen ajoneuvo tai
nopeasti liikkuva ajoneuvo lähestyy viereisellä
kaistalla, toiminto voi auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton takaisin omalle kaistalle.
98
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste. 377
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa toiminnon rajoitukset
Toiminto voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa eikä se aktivoidu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
• pienempien ajoneuvojen, kuten esim.
moottoripyörien, kohdalla
•
jos suurin osa viereisen kaistan autosta on
oman auton rinnalla
•
teillä/kaistoilla, joiden reunamerkinnät
ovat epäselvät tai niitä ei ole
•
ajonopeusvälin 60–140 km/h
(37–87 mph) ulkopuolella
•
kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän
vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 374)
Ohjausapu ulosajon uhatessa (s. 375)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa (s. 376)
Ohjausapu peräänajon uhatessa* (s. 377)
Muita vaativia tilanteita voivat olla esim.:
•
•
•
•
•
•
tietyö
talvikeli
kapeat tiet
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
Näissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla
vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin suosittelemme sen sulkemista.
378
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja
ilmoitukset
Joukko ohjausapua koskevia symboleja ja
ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäyksen välttämisen avustin
Toiminnon aktivoituessa kuljettajalle näytetään aktivoitumista koskeva ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
Tuulilasin anturi
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon
– suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 374)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 378)
379
KULJETTAJAN TUKI
Rear Collision Warning*99
VAROITUS
Warning100
Toiminto Rear Collision
(RCW)
voi auttaa kuljettajaa välttämään takaa tulevan ajoneuvon päälle ajamaksi joutumisen.
Toiminto voi varoittaa takana tulevan ajoneuvon kuljettajaa uhkaavasta törmäyksestä vilkuttamalla suuntavaloja voimakkaasti.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Jos toiminto laskee, että oma auto on vaarassa joutua päälleajetuksi takaapäin ajonopeuden ollessa alle 30 km/h (20 mph), turvavyönkiristimet voivat kiristää etuistuimien turvavyöt. Törmäyksen yhteydessä aktivoituu
myös Whiplash Protection System.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Juuri ennen kuin päälleajo takaapäin tapahtuu,
toiminto voi aktivoida myös käyttöjarrun rajoittaakseen oman auton kiihtyvyyttä eteenpäin
törmäyshetkellä. Käyttöjarru aktivoidaan kuitenkin vain, jos oma auto seisoo paikallaan.
Käyttöjarru vapauttaa välittömästi, jos kaasupoljinta painetaan.
•
Toiminto aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori.
•
380
Tietyissä tapauksissa Rear Collision Warning
(RCW) -toiminnon on vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä.
Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos:
•
•
•
takaa tuleva ajoneuvo havaitaan myöhään
takaa tuleva ajoneuvo vaihtaa kaistaa
viime hetkellä
auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms., tällöin -toiminto poistuu automaattisesti toiminnasta.
HUOM
Tietyillä markkina-alueilla RCW ei varoita
suuntavilkuilla paikallisten liikennemääräysten takia – tällöin tämä toiminnon ominaisuus on pois käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
99 Varoitus peräänajosta.
100Toiminto ei ole saatavilla
101 Varoitus peräänajosta.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Rear Collision Warning*101 toiminnon rajoitukset
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Rear Collision Warning* -toiminnon rajoitukset (s. 380)
Whiplash Protection System (s. 45)
kaikilla markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Rear Collision Warning* -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen varoetäisyys on asetettu toiminnossa
City Safety alimmalle tasolle "Myöhään".
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
BLIS*
BLIS102-toiminto on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa havaitsemaan omaan autoon nähden vinosti takana tai sivulla olevat ajoneuvot
kuljettajan auttamiseksi vilkkaassa liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja
samaan suuntaan.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
BLISin periaate
Kuolleen kulman vyöhyke
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeasti saavuttavien ajoneuvojen vyöhyke
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
Rear Collision Warning* (s. 380)
Varoetäisyyden asettaminen City Safety toimintoa varten (s. 309)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
BLIS-valon sijainti
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan seuraavista:
•
•
102 Blind
Spot Information
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa autoa lähimpänä olevat ajoneuvot vasemmalla ja
oikealla ajokaistalla.
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa
nopeasti.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1,
tai nopeasti lähestyvän ajoneuvon
vyöhykkeellä 2, merkkivalo ko. ulkotaustapeilin
yhteydessä palaa kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen puolen suuntavilkun
päälle, jota varoitus koskee, merkkivalo ei pala
enää jatkuvasti, vaan vilkkuu voimakkaammalla valoteholla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 381
KULJETTAJAN TUKI
||
BLIS on aktiivinen, kun oman ajoneuvon
nopeus on yli 10 km/h (6 mph).
VAROITUS
Jos ohittava ajoneuvo ajaa yli 15 km/h (9 mph)
nopeammin kuin oma ajoneuvo, niin BLIS ei
reagoi.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
HUOM
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan
kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät molemmat lamput.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
103Blind
382
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
•
BLIS -toiminnon rajoitukset (s. 383)
BLIS-toiminnon ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä (s. 382)
BLIS-toiminnon ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä
BLIS103-toiminto voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Jos BLIS on aktivoitu käynnistettäessä moottori, toiminto vahvistetaan siten, että ulkopeilien merkkivalot vilkkuvat kerran.
Jos BLIS on deaktivoitu sammutettaessa
moottori, se on edelleen suljettuna moottorin
seuraavan käynnistämisen jälkeen ja merkkivalo syttyy jälleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 381)
BLIS -toiminnon rajoitukset (s. 383)
BLIS -toiminnon ilmoitukset. (s. 384)
Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
BLIS -toiminnon rajoitukset
VAROITUS
Toiminnon BLIS104 toiminnallisuus voi olla
tietyissä tilanteissa rajoittunut.
•
•
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksiköitä, joilla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 381)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
Pitäkää tämä merkitty pinta puhtaana sekä auton
vasemmalla että oikealla puolella105.
Esimerkkejä rajoituksista:
•
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet,
voi rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi.
•
BLIS-toiminto poistuu automaattisesti toiminnasta, jos auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms.
•
Jotta BLIS toimii hyvin, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tai vastaavaa.
104 Blind Spot Information
105 HUOM! Kuva on kaaviomainen
– yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 383
KULJETTAJAN TUKI
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
Joukko BLIS106-toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä
muutamia esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLIS ja CTA B on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
A
B
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Cross Traffic Alert*
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyölyhyesti
rän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 381)
Cross Traffic Alert* (s. 390)
106Blind
384
Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Driver Alert Control
VAROITUS
Toiminto Driver Alert Control (DAC) on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa huomaamaan
epävarma ajotapansa, esim. jos hänen huomionsa on siirtynyt toisaalle tai hän on nukahtamassa.
DAC-toiminnon tavoitteena on havaita hitaasti
heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi
sijassa tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla
teillä. Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Toiminto aktivoidaan, kun nopeus ylittää
65 km/h (40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin
kauan kuin nopeus on yli 60 km/h (37 mph).
Driver Alert Control -toimintoa ei saa käyttää ajovuoron pidentämiseen, vaan kuljettajan täytyy suunnitella tauot tasaisin väliajoin ja huolehtia jaksamisestaan.
VAROITUS
Driver Alert Control -toiminnon varoitus
tulee ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.
Autolla ajetaan horjuvasti kaistalla.
Jos ajotapa jatkuu horjuvana,
kuljettajaa varoitetaan tällä
kuljettajan näytön symbolilla
sekä äänimerkillä ja tekstiilmoituksella Aika pitää
tauko.
Jos varoitus annetaan tai tunnette väsymystä:
•
Pysäyttäkää auto turvallisesti ensi
tilassa ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin tai
muiden piristeiden vaikutuksen alaisena.
Jos autossa on Sensus Navigation* ja toiminto
Lepopysähdysopastus on aktivoitu, näytetään myös ehdotuksia sopivasta taukopaikasta.
Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei parane.
DAC seuraa auton sijaintia kaistalla.
Kamera lukee ajoradan sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän liikkeisiin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 385
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
•
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
386
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen
Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä (s. 387)
Driver Alert Control-toiminnon ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä
(s. 386)
•
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 387)
Driver Alert Control-toiminnon
ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Driver Alert Control (DAC) -toiminto voidaan
aktivoida tai deaktivoida.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Valitkaa My Car
Alert.
IntelliSafe
Driver
3. Merkitkää Valppausvaroitus tai poistakaa
sen merkintä toiminnon aktivointia tai
deaktivointia varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert Control (s. 385)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 387)
KULJETTAJAN TUKI
Levähdyspaikkaopastuksen
valitseminen Driver Alert Control varoituksen yhteydessä
Jos autossa on Sensus Navigation*, kuljettaja
voi aktivoida oppaan, joka voi ehdottaa automaattisesti sopivaa levähdyspaikkaa, kun
Driver Alert Control (DAC) antaa varoituksen.
Käyttäjä voi valita, onko toiminto
Lepopysähdysopastus aktivoitu vai deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Valitkaa My Car
Alert.
IntelliSafe
Driver Alert Control -toiminnon
rajoitukset
Toiminnon Driver Alert Control (DAC) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt, esim.:
•
•
Etäisyysvaroitustoiminto voi auttaa kuljettajaa huomaamaan ajallisen etäisyyden edessä
ajavaan autoon olevan liian lyhyt. Etäisyysvaroituksen näyttämistä varten autossa on
oltava head-up-näyttö*.
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
uraisella tienpinnalla.
VAROITUS
Driver
Tietyissä tilanteissa kuljettajan väsymys ei
välttämättä vaikuta ajotapaan – esim. käytettäessä Pilot Assist* -toimintoa – sillä
seurauksella, että kuljettaja ei saa varoitusta DAC-toiminnolta.
3. Merkitkää Lepopysähdysopastus tai
poistakaa sen merkintä toiminnon aktivointia tai deaktivointia varten.
Tästä syystä, jos tuntuu vähäistäkin väsymystä, on hyvin tärkeää aina pysäyttää auto
ja pitää tauko riippumatta siitä, onko toiminto varoittanut vai ei.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus*107
Driver Alert Control (s. 385)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 387)
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert Control (s. 385)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
Etäisyysvaroituksen symboli tuulilasilla, kun autossa
on head-up-näyttö.
Jos autossa on head-up-näyttö, tuulilasilla
näytetään symboli niin kauan kuin ajallinen
etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon on asetettua arvoa lyhyempi. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että toiminto Näytä kuljettajan tuki
on aktivoitu auton valikkojärjestelmän asetuksista.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksissa
yli 30 km/h (20 mph) ja se reagoi vain edessä
oleviin ajoneuvoihin, jotka kulkevat samaan
suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 387
KULJETTAJAN TUKI
||
tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta
etäisyystietoja.
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi
olla vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei
katso suoraan eteenpäin.
HUOM
Etäisyysvaroitus on deaktivoituna mukautuvan nopeudensäätimen* tai Pilot Assist* toiminnon ollessa aktiivinen.
VAROITUS
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos ajallinen
etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on
lyhyempi kuin esiasetettu arvo – oman
auton nopeuteen ei vaikuteta.
•
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen
uhatessa (s. 361)
•
Head-up-näyttö* (s. 143)
Aiheeseen liittyvät tiedot
107 Distance
388
•
Etäisyysvaroituksen aktivointi tai deaktivointi (s. 389)
•
•
Etäisyysvaroittimen rajoitukset (s. 389)
Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan
ajoneuvoon (s. 364)
Alert
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Etäisyysvaroituksen108 aktivointi
tai deaktivointi
Etäisyysvaroitustoiminto voidaan sulkea. Toiminto on vain autoissa, joissa tietoa voidaan
näyttää tuulilasin ns. head-up-näytössä*.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Etäisyysvaroittimen rajoitukset109
Head-up-näyttö* (s. 143)
Etäisyysvaroituksen toiminnallisuus voi olla
tietyissä tilanteissa rajoittunut. Toiminto on
vain autoissa, joissa tietoa voidaan näyttää
tuulilasin ns. head-up-näytössä*.
VAROITUS
Etäisyysvaroitin aktivoituu automaattisesti
aina moottorin käynnistyksen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 387)
•
Ajoneuvon koko voi vaikuttaa toiminnon kykyyn havaita se. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi moottoripyörien
kohdalla sitä, että varoitusvalo syttyy
säädettyä lyhyemmällä ajallisella etäisyydellä tai varoitusta ei tilapäisesti
anneta.
•
Hyvin korkea nopeus voi aiheuttaa
valon syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä ajallisella etäisyydellä tutkayksikön toimintaetäisyyden rajoitusten
takia.
HUOM
Etäisyysvaroittimen rajoitukset (s. 389)
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
108Distance
109Distance
Etäisyysvaroitus* (s. 387)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
Alert
Alert
* Valinnais-/lisävaruste. 389
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert*110
BLIS111-toimintoa
Cross Traffic Alert (CTA) on
täydentävä kuljettajan apuväline, jonka tarkoituksena on auttaa kuljettajaa havaitsemaan
auton takana kulkeva risteävä liikenne peruutettaessa.
Automaattijarrutuksen osatoiminto voi auttaa kuljettajaa pysäyttämään auton, jos se on
vaarassa törmätä huomaamatta jääneeseen
ajoneuvoon.
Toiminto on aktiivinen ainoastaan silloin, kun
auto liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston
peruutusasento on valittuna.
Jos CTA havaitsee, että sivulta lähestytään, se
osoittaa sen seuraavasti:
•
äänimerkillä – ääni kuuluu vasemmasta tai
oikeasta kaiuttimesta sen mukaan, miltä
puolelta kohde lähestyy.
•
näkyvänä kuvakkeena näyttöruudun
Pysäköintiapujärjestelmä-grafiikassa.
•
kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
Esimerkki alueesta, jolla CTA voi auttaa kuljettajaa
havaitsemaan esteet peruuttaessaan.
CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan
ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan
havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.
110 Varoitus risteävästä liikenteestä
111 Blind Spot Information
390
jarrutus toimii auton pysäyttämiseksi, minkä
jälkeen kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus, joka kertoo, miksi autoa jarrutettiin.
Cross Traffic Alert-toiminnon valaistu kuvake näyttöruudun Pysäköintiapujärjestelmä-grafiikassa.
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Jos kuljettaja ei huomaa CTA-toiminnon varoitusta ja törmäys on väistämätön, automaatti-
autolla peruutettaessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
Cross Traffic Alert* -toiminnon rajoitukset
(s. 391)
•
Cross Traffic Alert* -toiminnon ilmoitukset
(s. 393)
•
•
Cross Traffic Alert* -toiminnon aktivointi
tai deaktivointi (s. 391)
Cross Traffic Alert*112 -toiminnon
aktivointi tai deaktivointi
Cross Traffic Alert*113 -toiminnon
rajoitukset
Kuljettaja voi poistaa toiminnon Cross Traffic
Alert (CTA) käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Cross Traffic Alert (CTA) -toiminto automaattijarrutuksella voi toimia rajoitetusti tietyissä
tilanteissa. Jarrutus on aktiivinen ajonopeuden ollessa alle 15 km/h.
BLIS* (s. 381)
Pysäköintitutka* (s. 394)
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Toiminto aktivoituu automaattisesti aina moottorin käynnistyksen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
112 Varoitus
113 Varoitus
risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 390)
•
Cross Traffic Alert* -toiminnon ilmoitukset
(s. 393)
Cross Traffic Alert* -toiminnon rajoitukset
(s. 391)
VAROITUS
Automaattisen jarrutuksen osatoiminto
voi havaita ja jarruttaa ainoastaan liikkuvien
ajoneuvojen takia – ei esim. paikallaan olevien esteiden, pyöräilijän tai jalankulkijan
takia.
CTA:lla on eräs rajoitus – CTA-tunnistimet
eivät voi esim. "nähdä" muiden pysäköityjen
ajoneuvojen tai edessä olevien esineiden läpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin
CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä
lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä
ennen kuin ne ovat hyvin lähellä:
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 391
KULJETTAJAN TUKI
||
voon/esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee nopeasti.
Esimerkkejä lisärajoituksista
• Automaattijarrutuksen osatoiminto
havaitsee vain liikkeellä olevat ajoneuvot,
joten se ei pysty "näkemään" esimerkiksi
paikallaan olevaa estettä, pyöräilijää tai
jalankulkijaa eikä jarruttamaan näiden
takia.
•
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet,
voi rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi.
•
CTA poistuu automaattisesti toiminnasta,
jos auton sähköjärjestelmään liitetään
perävaunu, polkupyöränpidin tms.
•
Jotta CTA toimii hyvin, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tai vastaavaa.
Auto on syvällä pysäköintitaskussa.
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksiköitä, joilla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA olla
täysin "sokea" toiseen suuntaan.
Sokea CTA-sektori.
Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 390)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin muuttuu suhteessa peittävään ajoneu-
392
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert*114 -toiminnon
ilmoitukset
Eräitä Cross Traffic Alert (CTA) -toimintoa
koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLISB ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
A
B
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Blind Spot Information System
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 390)
BLIS* (s. 381)
Cross Traffic Alert* -toiminnon rajoitukset
(s. 391)
114 Varoitus
risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
* Valinnais-/lisävaruste. 393
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka*
(PAS115)
Pysäköintitutka-toiminto
käyttää
antureita auttamaan kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin näyttämällä etäisyyden
esteisiin äänisignaaleilla yhdistettynä keskinäytön grafiikkaan.
Mitä lyhyempi etäisyys esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.
Edessä ja sivuilla olevista esteistä varoittava
äänisignaali on aktiivinen auton ollessa liikkeellä, mutta katkeaa auton seistyä paikallaan
n. 2 sekuntia. Takana olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen myös auton
seistessä paikallaan.
Jos etäisyys auton takana tai edessä olevaan
esteeseen on enintään noin 30 cm (1 jalka),
äänimerkki on jatkuva ja autosymbolia lähimpänä oleva aktiivinen tunnistinkenttä näkyy
täytettynä.
Näyttökuva estevyöhykkeineen ja tunnistinsektoreineen.
Keskinäyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton
ja havaittujen esteiden välillä.
Merkitty sektori ilmoittaa, missä este sijaitsee.
Mitä lähempänä autosymbolin edessä/takana
merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
Sivusektoreiden väri muuttuu auton ja esteen
välisen etäisyyden lyhentyessä.
115 Park
394
HUOM
Autosymbolia lähinnä olevaa sektoria
lukuun ottamatta äänivaroituksia annetaan
vain esineistä, jotka ovat suoraan auton
ajoreitillä.
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Kun etäisyys sivulla olevaan esteeseen on
enintään n. 25 cm (0,8 ft), ääni on voimakkaasti sykkivä ja aktiivisen sektorikentän väri
vaihtuu ORANSSISTA PUNAISEKSI.
Pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta voidaan
säätää merkkiäänen kuuluessa keskikonsolin
[>II]-säätimellä. Säätö voidaan tehdä myös
päänäkymän valikkovaihtoehdossa Asetukset.
Assist System
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
Pysäköintitutkan aktivointi tai deaktivointi*
(s. 396)
•
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
(s. 399)
•
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja
sivuille* (s. 395)
Pysäköintitutka eteenpäin,
taaksepäin ja sivuille*
Pysäköintitutka PAS116 käyttäytyy eri tavoin
sen mukaan, mikä osa autosta lähestyy
estettä.
Eteenpäin
HUOM
Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarrua
käytetään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että
ne eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin
lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 397)
Taaksepäin
Varoitussignaalin ääni on jatkuva, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 30 cm (1 ft).
Pysäköintitutkan etutunnistimet aktivoituvat
automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne
ovat aktiivisia alle 10 km:n/h (6 mph) ajonopeuksilla.
Mittausalue ulottuu n. 80 cm (2,5 ft) auton
eteen.
116 Park
Assist System
Varoitussignaalin ääni on jatkuva, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 30 cm (1 ft).
Tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto
rullaa taaksepäin vaihteen ollessa kytkemättä
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 395
KULJETTAJAN TUKI
||
tai kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon.
Mittausalue ulottuu n. 1,5 metriä (5 ft) auton
taakse.
Peruutettaessa auton sähköjärjestelmään kytketyn perävaunun kanssa takapysäköintitutka
deaktivoidaan automaattisesti.
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa
tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa - ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät tunnistimet reagoi näihin.
Sivuilla
Pysäköintitutkan sivutunnistimet aktivoituvat
automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne
ovat aktiivisia alle 10 km:n/h (6 mph) ajonopeuksilla.
Mittausalue on n. 25 cm (0,8 ft) auton sivuilta
ulospäin.
Sivutunnistimien havaitsemisalue kasvaa kuitenkin huomattavasti etupyörien ohjauskulman kasvaessa, ja ohjauspyörän ääriasennossa voidaan havaita enintään noin 90 cm:n
(3 ft) etäisyydellä vinosti auton takana tai
edessä sijaitsevat esteet.
Pysäköintitutkan aktivointi tai
deaktivointi*
Pysäköintitutka-toiminto (PAS117) voidaan
aktivoida tai deaktivoida.
Pysäköintitutkan etu- ja sivutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä
moottori ja tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa taaksepäin tai peruutusvaihde valitaan.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintitutka* (s. 394)
Pysäköintiavun tunnistinkentät (s. 405)
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Jos autossa on pysäköintiapukamera*, pysäköintitutka voidaan aktivoida tai deaktivoida
myös kyseisessä kameranäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintitutka* (s. 394)
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 397)
Varoitussignaali sykkii voimakkaasti, kun etäisyys
esteeseen on vähemmän kuin noin 25 cm (0,8 ft).
396
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan rajoitukset
Pysäköintiapu (PAS118) ei pysty havaitsemaan
kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi
siksi olla joissain tilanteissa rajoitettua.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista
pysäköintiavun rajoituksista:
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
117 Park
118 Park
Assist System
Assist System
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne eivät varoita esteistä.
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat
tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin
tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi
tällöin odottamatta lakata sen sijaan, että
se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä, kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen
tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää
autoa erittäin hitaasti tai keskeyttäkää
käynnissä oleva pysäköinti - auton tai
muiden esineiden korkea vaurioitumisvaara voi olla olemassa, koska tunnistimilta tuleva tieto ei ole aina luotettavaa
tällaisissa tilanteissa.
}}
397
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja,
jotka johtuvat ulkoisista äänilähteistä, joiden ultraäänitaajuus on sama kuin millä järjestelmä toimii.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät jne.
HUOM
Kun auton sähköjärjestelmään on määritetty vetokoukku, sen ulkonema lasketaan
mukaan toiminnon mitatessa etäisyyttä
auton takana oleviin esineisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
398
Pysäköintitutka* (s. 394)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiavun (PAS119) symbolit ja ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai
keskinäytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/
esineistä ei anneta.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintitutka* (s. 394)
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 397)
119 Park
Assist System
* Valinnais-/lisävaruste. 399
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukamera*
Linjat – aktivoi/deaktivoi apuviivat
(PAC120)
Pysäköintiapukamera
voi auttaa kuljettajaa sovittautumaan autolla ahtaisiin tiloihin osoittamalla esteet kameran kuvassa ja
keskinäytön grafiikassa.
Pysäköintiapukamera on tukitoiminto, joka
aktivoituu automaattisesti valittaessa peruutusvaihde. Se voidaan myös aktivoida käsin
keskinäytön kautta.
Vetok.* – aktivoi/deaktivoi vetokoukun*123
apuviivan
CTA* – aktivoi/deaktivoi Cross Traffic Alert
-toiminnon
Esineet/esteet voivat olla lähempänä autoa
kuin mitä näytöstä katsottuna näyttää.
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
Esimerkki kameranäkymästä.
Lähennä121 – zoomaus lähemmäs/kauemmas
360° näkymä* – aktivoi/deaktivoi kaikki
kamerat
PAS122 – aktivoi/deaktivoi pysäköintiavustimen tunnistimet
120 Park Assist Camera
121 Zoomattaessa lähemmäs apuviivat sammuvat.
122 Park Assist System
123 Ei saatavana kaikkiin malleihin ja kaikilla markkina-alueilla.
400
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
•
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset (s. 408)
Pysäköintiapukameroiden sijainti
ja kuvausalue*
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
•
•
Pysäköintitutka* (s. 394)
Pysäköintiapukamerat (PAC124) voivat näyttää
yhdistetyn 360 asteen näkymän ja erillisen
näkymän neljälle eri kameralle: taka-, etu-,
vasemman tai oikean kameranäkymän.
Cross Traffic Alert* (s. 390)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
•
•
Pysäköintiapukameran apuviivat* (s. 403)
Pysäköintiapukameroiden sijainti ja
kuvausalue* (s. 401)
Pysäköintiavun tunnistinkentät (s. 405)
Pysäköintiapukameran aktivointi (s. 406)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 401
KULJETTAJAN TUKI
||
Aktiivinen kamera osoitetaan
kamerasymbolilla keskinäytön autosymbolin päällä.
360°:n näkymä*
Kohteet keskinäytössä voidaan kokea hieman
kallistuneiksi - tämä on normaalia.
Eteenpäin
Jos autossa on myös
Pysäköintiapujärjestelmä*,
etäisyys havaittuihin esteisiin
näytetään erivärisillä kentillä.
Kamerat voidaan aktivoida automaattisesti tai
käsivalintaisesti.
Taaksepäin
Pysäköintikameroiden "näkökenttä" ja keskimääräinen peittoalue.
Toiminto 360° näkymä aktivoi kaikki pysäköintikamerat, jolloin auton neljä puolta esitetään samanaikaisesti keskinäytössä. Tämä auttaa kuljettajaa havaitsemaan pienillä nopeuksilla toimittaessa, mitä auton ympärillä on.
Etupysäköintikamera on asennettu säleikköön.
Etukamera voi auttaa ajettaessa näkyvyyden
sivuille ollessa rajoitettu, esimerkiksi ajettaessa ulos autotallista. Se on aktiivinen
nopeuden ollessa enintään 25 km/h (16 mph)
– tämän jälkeen etukamera sammuu.
360°:n näkymästä voidaan aktivoida erikseen
kukin kameranäkymä:
•
Painakaa haluamanne kameran "näkökenttää" näytössä, esim. etukameran edessä/
yläpuolella olevaa pintaa.
124 Park
402
Kamera taaksepäin on sijoitettu rekisterikilven yläpuolelle.
Kamera taaksepäin näyttää leveän alueen
auton takana. Joissakin malleissa myös osa
puskurista sekä mahdollinen vetokoukku voidaan näyttää.
Jos auto ei saavuta nopeutta 50 km/h
(30 mph) ja ajonopeus laskee ajonopeuden
22 km/h (14 mph) alle 1 minuutissa etukameran sammuttua, kamera aktivoidaan uudelleen.
Assist Camera
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran apuviivat*
Sivut
(PAC125)
Pysäköintiapukamerat
näyttävät viivoilla näytössä, missä auto on suhteessa
ympäristöön.
säköintiä, peruutusta ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemistä.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta,
mikä mahdollistaa sen, että kuljettaja voi
nähdä auton kulkeman reitin – myös sen kääntyessä.
Apuviivat sulkevat sisäänsä auton ulostyöntyvimmät osat, esim. vetokoukun, ulkotaustapeilit ja kulmat.
HUOM
Sivukamerat on sijoitettu kumpaankin ulkotaustapeiliin.
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa,
jota ei ole sähköisesti kytketty autoon,
näytön apuviivat osoittavat sen linjauksen, jonka auto ottaa – ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä apuviivoja, kun
perävaunu on sähköisesti kytketty
auton sähköjärjestelmään.
•
Apuviivoja ei näytetä lähennettäessä
kuvaa.
Sivukamerat voivat näyttää, mitä auton kummallakin puolella on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 400)
Pysäköintiapukameran aktivointi (s. 406)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
Esimerkkejä apuviivoista
Apuviivat näyttävät auton ulkomittojen mukaisen, ohjauspyörän kääntökulmaan perustuvan
aiotun ajolinjan – tämä voi helpottaa taskupy-
125 Park
Assist Camera
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 403
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
•
Huomatkaa, että kun valittuna on taaksepäin suunnattu kameranäkymä, näytössä näkyy vain auton takana oleva
alue – tarkkailkaa tällöin huolellisesti
auton sivuja ja etuosaa, kun käännätte
ohjauspyörää peruuttaessanne.
•
Sama pätee toisinpäin: olkaa tarkkaavainen auton takaosan suhteen, kun
kameranäkymä eteenpäin on valittu.
•
Huomatkaa, että apuviivat näyttävät
lyhimmän tien – varokaa siksi erityisesti, että auton kyljet eivät osu mihinkään/kulje minkään yli käännettäessä
ohjauspyörää ajettaessa eteenpäin tai
ettei keula osu mihinkään/kulje minkään yli käännettäessä ohjauspyörää
peruutettaessa.
Apuviivat 360°:n näkymässä*
Vetokoukun apuviiva*
360°:n näkymä apuviivoilla
360°:n näkymässä näytetään apuviivat – ajosuunnasta riippuen – auton takana, edessä ja
sivulla:
•
•
Ajettaessa eteenpäin: Etuviivat
Peruutettaessa: Sivu- ja takaviivat
Kun valittuna on etu- tai takakamera, apuviivat
näytetään auton ajosuunnasta riippumatta.
Kun valittuna on sivukamera, apuviivat näytetään vain peruutettaessa.
Vetokoukku apuviivalla
Vetok. – vetokoukun apuviivojen aktivointi.
Lähennä – zoomaus lähemmäs/kauemmas.
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun
kytkemisessä näyttämällä apuviiva vetokoukun
ajateltua "rataa" varten kohti perävaunua.
404
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
1.
Painakaa painiketta Vetok. (1).
> Vetokoukun ajatellun "radan" apuviivat
näytetään - ja samalla auton apuviivat
poistuvat näytöstä.
Auton ja vetokoukun apuviivoja ei voida
näyttää samanaikaisesti.
2. Painakaa Lähennä (2) tarkkaa toimintaa
tarvittaessa.
> Kameranäkymää zoomataan lähemmäs.
Pysäköintiavun tunnistinkentät
Jos auto on varustettu pysäköintitutkalla
(PAS126), etäisyys näytetään pysäköintitutkan
kameran (PAC127) 360°:n näkymässä värillisenä kenttänä jokaisen esteen rekisteröineen
tunnistimen osalta.
Tunnistinkentät taakse- ja eteenpäin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 400)
Pysäköintiapukameroiden sijainti ja
kuvausalue* (s. 401)
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
•
Vetokoukku* (s. 495)
Tunnistimien taakse- ja eteenpäin näyttämien
kenttien väri muuttuu etäisyyden esteeseen
vähetessä – KELTAISESTA ORANSSIN kautta
PUNAISEKSI.
Kenttäväri taaksepäin
Etäisyys metreinä
(jalkoina)
Keltainen
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranssi
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Punainen
0-0,3 (0-1,0)
Kenttäväri
eteenpäin
Etäisyys metreinä
(jalkoina)
Keltainen
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranssi
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Punainen
0-0,3 (0-1,0)
Tunnistinkentän ollessa PUNAINEN sykkivä
merkkiääni vaihtuu jatkuvaksi.
Näyttöruudun autosymbolissa voi näkyä värillisiä tunnistinkenttiä.
126 Park
127 Park
Assist System
Assist Camera
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 405
KULJETTAJAN TUKI
||
Tunnistinkentät sivuille
Varoitussignaalit riippuvat auton aiotusta ajolinjasta. Ohjauspyörää käännettäessä järjestelmä voi siksi varoittaa myös vinosti auton
edessä tai takana, ei vain suoraan edessä tai
takana olevista esteistä.
Sivukentän väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen pienenee – KELTAISESTA PUNAISEKSI.
Kenttäväri
sivuilla
Etäisyys metreinä
(jalkoina)
Keltainen
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Punainen
0–0,25 (0–0,8)
PUNAISESSA tunnistuskentässä sykkivä äänisignaali vaihtuu voimakkaasti sykkiväksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pysäköintitunnistimien sektorit, joilla esteitä voidaan
havaita.
Vasemmanpuoleinen etutunnistinkenttä
Estesektori auton aiotulla eteenpäinajoreitillä – ohjauspyörän asennosta riippuen
Pysäköintiapukamera (PAC128) aktivoituu
automaattisesti, kun peruutusvaihde valitaan,
tai se voidaan kytkeä päälle keskinäytön toimintopainikkeilla.
Kameranäkymä peruutettaessa
Valittaessa peruutusvaihde näytössä näkyy
360°:n näkymä, jos se tai toinen sivunäkymistä oli viimeksi käytetty kameranäkymä,
muutoin näytetään takanäkymä.
Kameranäkymä aktivoitaessa kamera
käsin
Aktivoikaa pysäköintikamera
tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Pysäköintiapukamera* (s. 400)
Pysäköintiapukameroiden sijainti ja
kuvausalue* (s. 401)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
Näytössä näytetään tämän
jälkeen ensisijaisesti viimeksi
käytetty kameranäkymä.
Jokaisen moottorin käynnistyksen jälkeen
aiemmin näytetty sivunäkymä korvataan kuitenkin 360°:n näkymällä ja aiemmin näytetty
zoomattu takanäkymä pelkällä takanäkymällä.
Sektori, jolla kentän väri on PUNAINEN ja
varoitusääni voimakkaasti sykkivä
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
Oikeanpuoleinen takatunnistinkenttä
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Estesektori auton aiotulla taaksepäinajoreitillä – ohjauspyörän asennosta riippuen
128 Park
406
Pysäköintitutka* (s. 394)
Pysäköintiapukameran aktivointi
Assist Camera
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kameran automaattinen poistaminen
käytöstä
Etunäkymä sammuu ajonopeudella 25 km/h
(16 mph), jotta se ei häiritse kuljettajan keskittymistä ajamiseen – se aktivoituu automaattisesti uudelleen, jos ajonopeus laskee nopeuteen 22 km/h (14 mph) 1 minuutin sisällä edellyttäen, että nopeus ei ole ylittänyt 50 km/h
(31 mph).
Muut kameranäkymät sammuvat nopeudessa
15 km/h (9 mph) eivätkä aktivoidu uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 400)
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 397)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
* Valinnais-/lisävaruste. 407
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
tössä ja/tai keskinäytössä. Tässä muutamia
esimerkkejä.
Pysäköintiapukameran (PAC129) symbolit ja
ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näySymboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/
esineistä ei anneta eikä ajolinjoja näytetä.
Kamera ei toimi.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
129 Park
408
Assist Camera
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 400)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
* Valinnais-/lisävaruste. 409
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivinen pysäköintitutka*
VAROITUS
(PAP130)
Aktiivinen pysäköintitutka
voi auttaa
kuljettajaa ohjailemaan autoa pysäköitäessä.
Toiminto voi myös auttaa ohjaamaan poistuttaessa taskupysäköintipaikasta.
Toiminto tarkistaa ensin, onko tilaa riittävästi,
ja auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton sitten
pysäköintipaikkaan.
•
Keskinäyttö näyttää symbolien, grafiikan ja
tekstien avulla, mitkä vaiheet on suoritettava
milloinkin.
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
•
Taskupysäköintipaikasta poistuminen
aktiivisen pysäköintitutkan* avulla (s. 415)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 415)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
(s. 418)
Aiheeseen liittyvät tiedot
130Park
410
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan käyttö*
(s. 412)
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista
pysäköintitutkaa* (s. 411)
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitavat käytettäessä
aktiivista pysäköintitutkaa*
Suorakulmainen pysäköinti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivista pysäköintitutkaa (PAP131) voidaan
käyttää sekä taskupysäköinnissä että kohtisuorassa pysäköinnissä.
Rinnakkaispysäköinti
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 410)
Taskupysäköintipaikasta poistuminen
aktiivisen pysäköintitutkan* avulla (s. 415)
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
Toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Rinnakkais- ja taskupysäköinnin periaate
Toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2. Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3. Auto sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/
taaksepäin.
Toiminto Pysäköinnistä poistuminen voi
myös auttaa auton poistumista taskupysäköintipaikasta.
131 Park
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2. Auto ohjataan tilaan peruuttaen ja sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua
Pysäköinnistä poistuminen -toimintoa
käyttäen vain, jos auto on taskupysäköity,
suorakulmaisessa pysäköinnissä se ei ole
mahdollista.
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
411
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan käyttö*
(PAP132)
Aktiivinen pysäköintitutka
auttaa
kuljettajaa pysäköimään kolmessa vaiheessa.
Toiminto voi myös auttaa kuljettajaa poistumaan pysäköintitaskusta.
Toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa – kuljettajan tehtävänä on:
•
•
•
•
•
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
noudattaa keskinäytön ohjeita
valita vaihde (taakse-/eteenpäin) – äänimerkki osoittaa kuljettajalle, koska hänen
tulee vaihtaa vaihdetta
säädellä ja ylläpitää turvallista nopeutta
jarruttaa ja pysähtyä.
Symbolit, grafiikka ja/tai teksti osoittavat keskinäytössä, koska eri vaiheet on tehtävä.
Toiminto voidaan aktivoida, jos seuraavat
ehdot täyttyvät moottorin käynnistämisen jälkeen:
•
•
Autoon ei ole yhdistetty perävaunua
Nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
HUOM
Auton ja pysäköintipaikkojen välisen etäisyyden on oltava 0,5–1,5 metriä
(1,6–5,0 ft), kun toiminto etsii pysäköintipaikkaa.
132 Park
412
Pysäköinti aktiivisen pysäköintitutkan
avulla
Toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2. Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3. Auto sijoitetaan tilaan – järjestelmä voi
pyytää kuljettajaa vaihtamaan vaihdetta ja
jarruttamaan.
Pysäköintitaskujen etsiminen ja
tarkastusmittaus
Toiminto voidaan aktivoida
keskinäytön toimintonäkymässä.
Etsintämenettely taskupysäköintiä varten.
Siihen pääsee myös kameranäkymistä.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Etsintämenettely kohtisuoraa pysäköintiä varten.
Ajakaa korkeintaan 30 km/h:n (20 mph)
nopeudella ennen samansuuntaista pysäköintiä tai korkeintaan 20 km/h:n (12 mph) nopeudella ennen suorakulmaista pysäköintiä.
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
1.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköi.
> Toiminto etsii ja tarkistaa, onko pysäköintiala riittävän suuri.
Peruuttaminen pysäköintitilaan.
3. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun
grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä tämän ohjeen.
2. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun
grafiikka ja/tai teksti ilmaisevat keskinäytössä, että sopiva pysäköintitasku on löytynyt.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
HUOM
3. Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora
pysäköinti ja kytkekää peruutusvaihde.
HUOM
Peruutusmenettely taskupysäköintipaikkaan.
Toiminto etsii tilaa pysäköintiä varten, näyttää ohjeita ja ohjaa auton paikalle sen matkustajan puolella. Mutta haluttaessa voidaan auto pysäköidä myös kuljettajan puolelle katua:
•
2. Peruuttakaa hitaasti ja varovasti koskematta ohjauspyörään - eikä lujempaa kuin
n. 7 km/h (4 mph).
•
Pitäkää kädet poissa ohjauspyörästä,
kun toiminto on aktivoituna.
•
Huolehtikaa, ettei mikään estä ohjaupyörän vapaata liikkumista.
•
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi - Odottakaa, kunnes
ohjauspyörä on kääntynyt valmiiksi
ennen kuin ajaminen taakse-/eteenpäin
aloitetaan.
Aktivoikaa suuntavilkku kuljettajan
puolelle - tällöin järjestelmä etsii sen
sijaan pysäköintitilaa auton siltä puolelta.
Peruutusmenettely kohtisuoraan pysäköintipaikkaan.
1.
Tarkastakaa, että taaksepäin on vapaata,
ja kytkekää peruutusvaihde.
}}
413
KULJETTAJAN TUKI
||
Auton sijoittaminen pysäköintipaikkaan
1.
Siirtäkää vaihteenvalitsin järjestelmän neuvomaan asentoon, odottakaa, kunnes
ohjauspyörää on käännetty, ja ajakaa
hitaasti eteenpäin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 410)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 415)
2. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun
grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä tämän ohjeen.
3. Kytkekää peruutusvaihde ja ajakaa hitaasti
taaksepäin.
4. Olkaa valmiina jarruttamaan autoa, kun
grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä tämän ohjeen.
Asemointimenettely taskupysäköintipaikkaan.
Toiminto suljetaan automaattisesti, kun grafiikka ja ilmoitus näyttävät pysäköinnin olevan
suoritettu. Kuljettaja voi kuitenkin joutua tekemään ylimääräisen korjauksen jälkikäteen vain kuljettaja voi arvostella, milloin auto on
kunnolla pysäköity.
TÄRKEÄÄ
Varoetäisyys on lyhyempi, kun aktiivinen
pysäköintiapu (PAP133) käyttää tunnistimia
verrattuna tilanteeseen, jossa pysäköintitutka käyttää niitä.
Asemointimenettely kohtisuoraan pysäköintipaikkaan.
133 Park
414
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Taskupysäköintipaikasta
poistuminen aktiivisen
pysäköintitutkan* avulla
Pysäköinnistä poistuminen -toiminto voi
auttaa kuljettajaa poistumaan taskupysäköintipaikasta.
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua
Pysäköinnistä poistuminen -toimintoa
käyttäen vain, jos auto on taskupysäköity,
suorakulmaisessa pysäköinnissä se ei ole
mahdollista.
Toiminto Pysäköinnistä
poistuminen aktivoidaan
keskinäytön toimintonäkymässä tai kameranäkymässä.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
1.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköinnistä poistuminen.
3. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun
grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä tämän ohjeen - noudattakaa ohjeita
samalla tavalla kuin pysäköitäessä.
Huomatkaa, että ohjauspyörä voi "joustaa"
taaksepäin, kun toiminto päättyy - kuljettaja
voi joutua kääntämään ohjauspyörän takaisin
maksimaaliseen asentoonsa voidakseen poistua pysäköintitaskusta.
Jos toiminto tulkitsee, että kuljettaja voi poistua pysäköintitaskusta ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, toiminto päättyy, vaikka näyttäisi
siltä, että auto on vielä pysäköintitaskussa.
Aktiivisen pysäköintitutkan
rajoitukset*
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP134) ei pysty
havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja
sen toiminta voi siksi olla rajoitettua.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista
aktiivisen pysäköintitutkan rajoituksista.
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 410)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 415)
TÄRKEÄÄ
Tunnistimien havaitsemisaluetta korkeammalla olevia kohteita ei huomioida laskettaessa pysäköintiliikettä, joten toiminto
saattaa kääntää auton liian aikaisin pysäköintipaikkaan – siksi tällaisia pysäköintipaikkoja on vältettävä.
2. Valitkaa suuntavilkulla, mihin suuntaan
auton tulee poistua pysäköintitaskusta.
134 Park
Assist Pilot
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 415
KULJETTAJAN TUKI
||
Pysäköinti keskeytetään
TÄRKEÄÄ
Pysäköintisekvenssi keskeytetään:
•
•
jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
•
jos kuljettaja painaa Peruuta keskinäytössä
•
lukkiutumattomien jarrujen tai elektronisen vakautuksenhallinnan puuttuessa ajamiseen - esim. yhden pyörän menettäessä
pitonsa liukkaalla tiellä
•
kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän
vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
Joissakin olosuhteissa toiminto ei havaitse
pysäköintitaskuja – syynä voi olla jokin
ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii
samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.
jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h
(4 mph)
Ilmoitus keskinäytössä kertoo tällaisissa
tapauksissa, miksi pysäköintisekvenssi keskeytettiin.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
•
Älkää käyttäkö toimintoa, jos kuormattuja
esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
•
Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa
sen, ettei pysäköintitaskua mitata oikealla
tavalla.
•
Pysäköintipaikkaa etsittäessä ja mitattaessa toiminto ei ehkä havaitse pysäköintipaikassa syvällä olevia kohteita.
•
Kapeiden katujen pysäköintitaskuja ei aina
voida tarjota, koska tila ei ehkä riitä auton
ohjaamiseen pysäköintitaskuun.
•
Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita135 sekä
oikeita rengaspaineita – se vaikuttaa toiminnon kykyyn pysäköidä.
•
Toiminto lähtee ko. paikalle pysäköityjen
ajoneuvojen sijainnista – jos nämä on asetettu epäsopivasti, voivat esim. oman
auton renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
•
Kohtisuorat pysäköintipaikat voivat jäädä
huomaamatta tai niitä voidaan tarjota turhaan, jos pysäköity auto työntyy rivistä
ulos muita pysäköityjä autoja enemmän.
•
Toiminto on suunniteltu pysäköintiin suorilla kaduilla, ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin. Varmistakaa tämän vuoksi, että auto
on kulloistenkin pysäköintitaskujen kanssa
yhdensuuntainen, kun toiminto mittaa
tilan.
Kuljettajan vastuu
Kuljettajan tulee pitää mielessä, että toiminto
on apuväline, ei virheetön täysautomaattinen
toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina keskeyttämään pysäköiminen.
Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
135 "Hyväksytyillä
416
•
Kuljettaja on aina vastuussa sen arvioimisesta, sopiiko toiminnon tarjoama tila
pysäköintiin.
•
Älkää käyttäkö toimintoa, jos lumiketjut tai
varapyörä on asennettuna.
renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta kuin alkuperäiset renkaat, jotka olivat autossa, kun se toimitettiin tehtaalta.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 410)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 298)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
* Valinnais-/lisävaruste. 417
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan*
ilmoitukset
Aktiivisen pysäköintiavun (PAP136) ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai
keskinäytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 410)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 415)
136 Park
418
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikkö
•
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät
tutkayksikköä, jonka tehtävänä on havaita
muita ajoneuvoja.
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia (s. 431)
•
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä (s. 420)
Tutkayksikön sijoitus
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkayksikköä:
•
•
•
•
•
Etäisyysvaroitus*
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Kaista-avustaja
City Safety
Tutkayksikön muuttaminen voi tehdä sen käytön laittomaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
* Valinnais-/lisävaruste. 419
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
Tässä on tyyppihyväksyntä auton mukautuvan vakionopeussäätimen* (ACC137) ja Pilot
Assist* BLIS*138 -järjestelmien tutkayksiköille.
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
✓
Botswana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brasilia
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
137 Adaptive Cruise Control
138 Blind Spot Information
420
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Eurooppa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co. Declares that the radio equipment type RS4 is in
compliance with Directive 2014/53/EU.
✓
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.hella.com/vcc.
Technical information: Frequency range: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm
(maximum) EIRP
Manufacturer and Address: Manufacturer: Hella KGaA Hueck & Co. Address: Rixbecker
Straße 75, 59552 Lippstadt, Germany
Yhdistyneet Arabiemiraatit
(UAE)
Ghana
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
}}
421
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonesia
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamaika
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
✓
Malesia
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
Type Approval No.: TRC/LPD/2017/63
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokko
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
422
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
✓
Symboli
Tyyppihyväksyntä
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Hella KGaA Hueck & Co
Meksiko
✓
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no
deseada.
Moldavia
✓
✓
Nigeria
✓
Oman
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
}}
423
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
✓
Serbia
И011 14
✓
✓
Singapore
И011 17
DA 105753
✓
✓
424
Tyyppihyväksyntä
✓
Venäjä
Etelä-Afrikka
Symboli
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Etelä-Korea
R-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Taiwan
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法
通信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依
電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波
輻射性電機設備之干擾
}}
425
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
ь
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukraina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
: 24,05 – 24,25
П
426
Vietnam
✓
Zambia
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
:
KULJETTAJAN TUKI
Radiolaitteiston tyyppihyväksyntä
Markkina-alue
Symboli
Eurooppa
Tyyppihyväksyntä
Täten Volvo Cars ilmoittaa, että kaikki radiolaitteet täyttävät direktiivin 2014/53/EU keskeiset vaatimukset ja
muut tärkeät määräykset.
R 204-750001
Japani
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business
Law. This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Yksityiskohtaiset tiedot tyyppihyväksynnästä
ovat osoitteessa support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Tutkayksikkö (s. 419)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 337)
Pilot Assist* (s. 347)
BLIS* (s. 381)
* Valinnais-/lisävaruste. 427
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikkö
Aiheeseen liittyvät tiedot
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät
kamerayksikköä, jonka tehtävänä on esim.
tunnistaa tien sivuviivat tai liikennemerkit.
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 298)
•
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia (s. 431)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
Kamera- ja tutkayksikön
rajoitukset
Kamera- ja tutkayksiköllä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös rajoittaa yksikön käyttämiä
toimintoja. Kuljettajan on oltava tietoinen esimerkiksi seuraavista rajoituksista:
Kamerayksikön sijainti
Seuraavat toiminnot käyttävät kamerayksikköä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
428
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Kaista-avustaja*
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
City Safety
Driver Alert Control*
Liikennemerkki-informaatio*
Automaattinen kaukovalo *
Pysäköintitutka*
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Yhteisiä rajoituksia kameran ja tutkan
toiminnassa
Yksikkö tukossa
moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy
uudelleen automaattisesti.
Vaurioitunut tuulilasi
HUOM
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kameraja tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Toiminnot saattavat heikentyä, sulkeutua
kokonaan tai toimia väärällä tavalla.
Merkitty alue tulee puhdistaa säännöllisesti ja pitää
vapaana tarroista, esineistä, aurinkokalvoista yms.
Kamerayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan
sisäpuolelle, yhdessä auton tutkayksikön
kanssa.
Älkää sijoittako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle eikä kamera- ja
tutkayksikön eteen tai ympärille, koska tällöin
kamera- ja tutkapohjaisiin toimintoihin saattaa
tulla häiriöitä. Toiminnot saattavat heikentyä,
sulkeutua kokonaan tai toimia väärällä tavalla.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea
kamera- ja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois päältä noin 15 minuutin kuluttua
139 Suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Jotta tutkayksikköä käyttävät kuljettajan tukitoiminnot eivät toimi virheellisesti, seuraavia
ohjeita on noudatettava:
•
Jos tuulilasiin jonkin kamera- ja tutkayksikön "ikkunan" eteen tulee halkeama,
naarmu tai kiveniskemä, joka on kooltaan
n. 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 in.) tai suurempi, on otettava yhteyttä korjaamoon139
tuulilasin vaihdattamista varten.
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata, vaan
koko tuulilasi on vaihdettava.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteyttä
korjaamoon139 varmistaaksenne, että
oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdon yhteydessä on asennettava
saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät
tuulilasinpyyhkimet.
•
Tuulilasin vaihdon yhteydessä kamera- ja
tutkayksikkö on kalibroitava uudelleen korjaamolla139 auton kaikkien kamera- ja tutkapohjaisten järjestelmien toiminnan varmistamiseksi.
Tutkaa koskevia muita rajoituksia
Auton nopeus
Tutkayksikön kyky havaita edellä oleva ajoneuvo heikkenee huomattavasti, jos kyseisen
ajoneuvon ajonopeus eroaa paljon oman auton
nopeudesta.
}}
429
KULJETTAJAN TUKI
||
Rajoittunut näkökenttä
Tutkayksikön näkökenttä on rajoittunut. Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai
havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
sen, joka ajaa oman autonne ja edessä
olevan ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkayksikkö voi havaita muun
ajoneuvon kuin mitä otaksutaan tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
Matalat perävaunut
tiheässä sumussa tai voimakkaassa pöly- tai
lumituiskussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai deaktivoitua tilapäisesti.
Voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa,
likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameraa käytetään lukemaan ajorataa, havaitsemaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä,
suurikokoisia eläimiä ja muita ajoneuvoja.
Matala perävaunu tutkan katvealueella
Tutkayksikön voi olla vaikea tai mahdoton
havaita myös matalia perävaunuja – siksi kuljettajan täytyy olla erityisen tarkkaavainen
ajaessaan matalan perävaunun takana mukautuvan vakionopeudensäätimen* tai Pilot
Assist* -järjestelmän ollessa aktivoitu.
Tutkayksikön näkökenttä
Tutkayksikkö voi joskus voi havaita lähellä
olevan ajoneuvon myöhään - esim. sellai-
430
Kameraa koskevia muita rajoituksia
Alentunut näkyvyys
Kameroilla on rajoituksia, jotka muistuttavat
ihmisen silmän vastaavia, eli ne "näkevät" huonommin esim. kovassa lumi- tai vesisateessa,
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameraa* koskevia
muita rajoituksia
Sokeat sektorit
siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja
laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet
voivat heikentää kuvanlaatua.
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse
asennetut lisävarusteet voivat peittää
kameran näkyvyyden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kameroiden näkökenttien välillä on "sokeita" sektoreita.
•
•
Kamerayksikkö (s. 428)
Tutkayksikkö (s. 419)
Kamera- ja tutkayksikön
kunnossapitosuosituksia
Jotta kamera- ja tutkayksiköt toimisivat
oikein, ne täytyy pitää puhtaana liasta, jäästä
ja lumesta sekä puhdistaa säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella.
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia (s. 431)
Pysäköintiapukamera* (s. 400)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 23)
Pysäköintiapukameran 360°:n näkymässä* voi
este/kohde "kadota" yksittäisten kameroiden
välisissä liittymissä.
VAROITUS
Huomatkaa, että vaikka kuvasta näyttäisi
olevan suhteellisen pieni osa poissa näkyvistä, suhteellisen suuri sektori voi olla piilossa ja esteet voivat siksi jäädä huomaamatta, ennen kuin auto on hyvin lähellä
estettä.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi
Pysäköintitunnistimien sijainti
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 431
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kamerayksikkö (s. 428)
•
•
•
Tutkayksikkö (s. 419)
•
Pysäköintiapukamera* (s. 400)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
Takatutkayksiköiden sijoitus. Pitäkää tämä merkitty
pinta puhtaana sekä auton vasemmalla että oikealla
puolella.
•
Parhaan mahdollisen toiminnan kannalta
on tärkeää, että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
•
Puhdistakaa kameroiden linssit säännöllisesti haalealla vedellä ja autoshampoolla –
varovasti, ettei linssi naarmuunnu.
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
432
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kamera- ja tutkayksikön symbolit
ja ilmoitukset
Tässä on esimerkkejä joistakin kamera- ja tutkayksiköitä koskevista ilmoituksista ja symboleista, joita voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Tunnistin peittynyt
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus "Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta", kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan muita ajoneuvoja,
pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja suurikokoisia
eläimiä auton edessä, ja auton kamera- ja tutkapohjaiset toiminnot voivat häiriintyä.
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä
sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai
jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut
likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Voimakas vastavalo
Ei toimenpiteitä. Kamerayksikkö palautetaan automaattisesti, kun valaistusolosuhteet ovat suotuisammat.
}}
433
KULJETTAJAN TUKI
||
Viallinen kamera
Takapysäköintikamera
Jos kamerasektori on musta
ja sisältää tämän symbolin,
kamera ei toimi.
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne eivät varoita esteistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Auton vasen kamera ei toimi.
Musta kamerasektori näytetään myös seuraavissa tapauksissa, mutta tällöin ilman viallisen
kameran symbolia:
•
•
•
434
avoin ovi
avoin takaluukku
autoa vasten käännetty ulkopeili.
Kamerayksikkö (s. 428)
•
•
•
Tutkayksikkö (s. 419)
•
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 23)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 428)
KÄYNNISTYS JA AJO
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin käynnistäminen
Auton käynnistämiseksi:
Vikailmoitukset
Kun etäavain on matkustamossa, auto käynnistetään tunnelikonsolissa olevalla käynnistysnupilla.
1.
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä ilmoitus Auton avainta ei löydy, sijoittakaa etäavain varmistuslukijaan. Yrittäkää
käynnistystä sen jälkeen uudelleen.
Etäavaimen pitää olla autossa. Passive
Start -järjestelmällä varustetuissa autoissa
avaimen pitää olla matkustamon etuosassa. Auton valinnaisen avaimettoman
lukitsemisen/lukituksen avaamisen* yhteydessä riittää, että avain on jossain auton
sisällä.
2. Pitäkää jarrupoljin täysin painettuna1. Jos
autossa on automaattivaihteisto, varmistakaa, että P- tai N-vaihdeasento on valittu.
Käsinvaihdolla varustetuissa autoissa on
varmistettava, että vaihdevipu on vapaaasennossa tai kytkinpoljin alaspainettuna.
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
3. Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja päästäkää irti. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
VAROITUS
Ennen käynnistämistä:
•
•
•
Kiinnittäkää turvavyö.
Säätäkää istuin, ohjauspyörä ja peilit.
Tarkistakaa, että voitte painaa jarrupolkimen täysin pohjaan.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti auton käynnistykseen, koska auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start).
1
436
HUOM
Dieselmoottorilla varustetuissa autoissa voi
esiintyä viive ennen käynnistyksen aloittamista.
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
HUOM
Kun etäavain laitetaan varalukijaan, on varmistettava, että sen kohdalla ei ole muita
auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita).
Varalukijan kohdalla olevat auton avaimet
voivat häiritä toisiaan.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori
toimii, kunnes moottori käynnistyy tai ylikuumenemissuoja katkaisee.
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää käynnistyskytkimen kääntäminen myötäpäivään.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen, odottakaa 3 minuuttia ennen uutta
yritystä. Käynnistyvyys paranee, jos akku
saa aikaa palautua.
•
•
•
Ohjauspyörän säätö (s. 205)
Auton moottorin sammuttaminen
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 493)
Auton moottori sammutetaan tunnelikonsolissa olevan käynnistyskytkimen avulla.
Jännitetilan valitseminen (s. 439)
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.
VAROITUS
Ottakaa aina etäavain mukaan, kun poistutte autosta ja katsokaa, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 - erityisesti,
jos autossa on lapsia.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla
huomattavasti korkeampi kuin normaalisti.
Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Auton moottorin sammuttaminen (s. 437)
Jännitetilat (s. 438)
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Auton moottorin sammutus:
–
Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se – moottori sammuu. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Jos automaattivaihteistolla varustetun auton
vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa tai jos auto
rullaa:
–
Kääntäkää kytkintä myötäpäivään ja pitäkää sitä tässä asennossa, kunnes auto
sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
Jännitetilat (s. 438)
}}
437
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
Ohjauspyörän säätö (s. 205)
Jännitetilat
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 493)
•
Jännitetilan valitseminen (s. 439)
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja
käyttöön.
Rajoitetun toimintomäärän käytön mahdollistamiseksi moottorin ollessa sammutettuna
voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa kolmeen eri tasoon – 0, I ja II. Käyttöopas selostaa perusteellisesti nämä tasot nimellä "jännitetila".
Taso
0
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot
ovat käytettävissä kussakin jännitetilassa/
kullakin tasolla:
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetäänA.
•
Sähkökäyttöisiä* istuimia voidaan säätää.
•
Ikkunannostimia voidaan käyttää.
•
Keskinäyttö käynnistyy ja sitä
voidaan käyttääA.
•
Infotainment-järjestelmää voidaan käyttääA.
Tässä tilassa toiminnot ovat ajastettuja ja ne kytketään hetken kuluttua
automaattisesti pois päältä.
I
•
Panoraamakattoa, ikkunannostimia, matkustamon 12 V:n pistorasiaa, Bluetooth-yhteyttä, navigointia, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä
voidaan käyttää.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
•
12 V:n pistorasiaa* kuormatilassa voidaan käyttää.
Virrankulutus kuormittaa akkua
tässä jännitetilassa.
438
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Taso
II
Toiminnot
•
•
Valonheittimet sytytetään.
•
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin
sähkölämmitys voidaan kuitenkin aktivoida vasta auton käynnistämisen jälkeen.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Jännitetilan valitseminen
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja
käyttöön.
•
Jännitetila II – kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja pitäkää sitä paikallaan n. 5 sekuntia. Vapauttakaa säädin sen
jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.
•
Takaisin jännitetilaan 0 – jännitetilaan 0
palaamiseksi tiloista I ja II – kääntäkää
käynnistyskytkintä myötäpäivään ja
vapauttakaa se. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aktivoituvat myös avattaessa ovi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Jännitetilan valitseminen
Tämä jännitetila kuluttaa paljon
virtaa akusta ja sitä tulee sen
vuoksi välttää!
A
Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
Ohjauspyörän säätö (s. 205)
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 493)
•
Jännitetilan valitseminen (s. 439)
Jännitetila 0 – avatkaa auton lukitus ja
säilyttäkää etäavainta auton sisällä.
•
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
Auton moottorin sammuttaminen (s. 437)
Jännitetilat (s. 438)
Ohjauspyörän säätö (s. 205)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 493)
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistämistä - älkää painako jarrupoljinta tai kytkinpoljinta käsinvaihdolla
varustetuissa autoissa, kun nämä jännitetilat valitaan.
•
Jännitetila I – kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa säädin.
439
KÄYNNISTYS JA AJO
Alkolukko*
Alkolukon ohituskytkentä*
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa,
ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen.
Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen
autolla ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.
Autossa on liittymä Volvon suosittelemien erimallisten ja eri valmistajien alkolukkojen sähkökytkentää varten. Liittymä helpottaa alkolukon kytkentää ja antaa mahdollisuuden integroituun toimintaan, jonka aikana auton päänäytössä näytetään alkolukkoon liittyviä ilmoituksia. Tietoa eri alkolukoista saa kyseisten
alkolukkojen valmistajien käyttöohjekirjoista.
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä,
jotta autolla voidaan ajaa.
Käytöstä poistaminen kyseisen alkolukon
kautta: ks. toimittajan ohje.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 440)
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin käynnistämistä* (s. 440)
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä*
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
Muistettavaa
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan
mittaustuloksen saamiseksi:
•
Välttäkää syömistä ja juomista n.
5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.
Jännitetilat (s. 438)
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana
tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
VAROITUS
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
440
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 440)
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin käynnistämistä* (s. 440)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 440)
Alkolukko* (s. 440)
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
Jännitetilat (s. 438)
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
Jännitetilat (s. 438)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Jarrutoiminnot
Auton jarruja käytetään nopeuden alentamiseen tai estämään auton lähteminen rullaamaan.
Käyttö- ja seisontajarrun lisäksi auto on varustettu useilla automaattisilla jarruaputoiminnoilla. Ne voivat helpottaa kuljettajaa esim.
siten, että jalkaa ei tarvitse pitää jarrupolkimella liikennevaloissa, lähdettäessä liikkeelle
ylämäkeen tai ajettaessa alamäkeen.
Auton varustuksesta riippuen voi esiintyä seuraavia jarruaputoimintoja:
•
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan (Auto Hold)
•
•
Mäkilähtöavustin (Hill Start Assist)
•
•
City Safety
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
Alamäkiavustin (Hill Descent Control)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöjarru (s. 441)
Seisontajarru (s. 444)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 447)
•
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen (s. 449)
•
•
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 448)
City Safety™ (s. 305)
•
Alamäkiavustin (s. 474)
Käyttöjarru
Käyttöjarru on osa jarrujärjestelmää.
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos toinen jarrupiiri vaurioituu, jarrupoljinta on ehkä painettava
syvemmälle. Tarvitaan suurempi poljinpaine
normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi.
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin ollessa
käynnissä.
Jos jalkajarrua painetaan moottorin ollessa
sammutettuna, poljintuntuma on kova ja auton
jarruttamiseen tarvitaan enemmän voimaa.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna jarrujen rasitusta on
vähennettävä moottorijarrutuksella manuaalisessa vaihdeasennossa. Moottorijarrutusta
hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään
samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin
kuin ajettaessa sitä ylöspäin. Käyttäkää ajotilaa Off Road, saadaksenne tehostetun moottorijarrutuksen ajettaessa jyrkissä alamäissä
hitailla nopeuksilla.
Lukkiutumattomat jarrut
Autossa on lukkiutumattomat jarrut (ABS2),
jotka estävät pyörien lukkiutumisen jarrutuk-
}}
441
KÄYNNISTYS JA AJO
||
sessa ja mahdollistavat ohjattavuuden säilymisen. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa
tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
VAROITUS
Jos sekä jarruvian että ABS-vian varoitusvalot palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on voinut syntyä vika.
Kun auto on käynnistetty, tehdään lyhyt automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi järjestelmän automaattinen testaus voidaan tehdä
alhaisella ajonopeudella. Testauksen voi
havaita jarrupolkimen sykkimisestä.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Tarkastakaa jarrunestemäärä.
Jos määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä:
Automaattinen toiminnan tarkastus.
Kiinteä valo kauemmin kuin 2
sekuntia: Vika ABS-järjestelmässä. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
2 Anti-lock Braking System
3 Brake Assist System
442
•
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso
on normaali, ajakaa varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten - suosittelemme
Volvon teknistä palvelua.
•
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön MIN-tason alapuolella, autolla ei
saa enää ajaa lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy
tutkia.
Jarrutusvoiman vahvistus
Jarrutusvoiman vahvistusjärjestelmä (BAS3)
auttaa lisäämään jarrutusvoimaa jarrutettaessa ja voi siten lyhentää jarrutusmatkaa.
Järjestelmä tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoima voidaan vahvistaa tasolle, jolloin
ABS-järjestelmä alkaa toimia. Toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimella vähennetään.
HUOM
Kun BAS aktivoidaan, jarrupoljin painuu
hieman tavallista alemmaksi, painakaa
(pitäkää) jarrupoljinta painettuna niin pitkään kuin on tarpeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kun jarrupoljin vapautetaan, kaikki jarrutus
päättyy.
Jarrutusvoiman vahvistus (s. 442)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 447)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 448)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
(s. 443)
•
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
(s. 443)
•
•
Jarrujärjestelmän kunnossapito (s. 443)
Jarruvalot (s. 164)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 441)
KÄYNNISTYS JA AJO
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
Ajettaessa pitkähkö aika voimakkaassa
sateessa jarruttamatta voi jarruvaikutus
ensimmäisen jarrutuksen yhteydessä viivästyä hieman.
Tämä voi olla tilanne myös auton pesun jälkeen. Tällöin on välttämätöntä painaa jarru voimakkaammin. Pitäkää sen vuoksi suurempi
etäisyys edellä olevaan liikenteeseen.
Jarruttakaa autoa kunnolla ajettuanne märillä
teillä ja auton pesun jälkeen. Tällöin jarrulevyt
lämpenevät, kuivuvat nopeammin ja suojataan
korroosiolta. Ottakaa jarruttaessanne huomioon vallitseva liikennetilanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöjarru (s. 441)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
(s. 443)
Jarruttaminen suolatuilla
ajoradoilla
Ajettaessa suolatuilla teillä voi jarrulevyille ja
jarrupaloille muodostua suolakerros.
Tämä voi pidentää jarrutusmatkaa. Pitäkää sen
vuoksi erityisen pitkä turvaväli edellä olevaan
ajoneuvoon. Huolehtikaa myös:
•
Jarruttamisesta silloin tällöin mahdollisen
suolakerroksen poistamiseksi. Katsokaa,
etteivät muut tienkäyttäjät joudu vaaraan
jarrutettaessa.
•
Painakaa jarrupoljinta varovasti, kun ajo on
päättynyt ja ennen kuin seuraava matka
alkaa.
Jarrujärjestelmän kunnossapito
Tarkistakaa jarrujärjestelmän komponentit
säännöllisesti kulumisen varalta.
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa.
Jarrupalojen ja -levyjen vaihdon jälkeen jarruvaikutus on sovitettu vasta muutamien satojen
kilometrien (mailien) ajon aiheuttaman "kulumisen" jälkeen. Kompensoikaa pienentynyt
jarruvaikutus painamalla jarrupoljinta voimakkaammin. Volvo suosittelee, että asennetaan
vain Volvoonne hyväksytyt jarrupalat.
TÄRKEÄÄ
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöjarru (s. 441)
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 443)
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää
tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 441)
443
KÄYNNISTYS JA AJO
Seisontajarru
Aiheeseen liittyvät tiedot
Seisontajarru estää autoa lähtemästä liikkeelle paikaltaan lukitsemalla/salpaamalla
kaksi pyörää.
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 444)
Seisontajarrun aktivointi ja
deaktivointi
•
•
•
Pysäköinti mäkeen (s. 446)
Käyttäkää seisontajarrua estämään auton lähteminen liikkeelle paikaltaan.
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 446)
Seisontajarrun kytkentä
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 447)
Seisontajarrun säädin on sijoitettu tunnelikonsoliin
istuinten väliin.
Kun sähkökäyttöinen seisontajarru on toiminnassa, kuuluu heikko sähkömoottorin ääni.
Ääni syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa
kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy
takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
444
1.
Vetäkää säädintä ylöspäin.
> Symboli kuljettajan näytössä syttyy,
kun seisontajarru on aktivoitu.
2. Tarkistakaa, että auto seisoo paikallaan.
KÄYNNISTYS JA AJO
Symboli kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
keskeytyy, kun säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan.
Symboli palaa, kun seisontajarru
on aktivoitu.
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa, että on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus.
HUOM
Automaattinen deaktivointi
1. Käynnistäkää moottori.
2. Automaattivaihteistolla varustettu auto:
Painakaa jarrupoljinta jämäkästi. Valitkaa
vaihdeasento D tai R ja painakaa kaasua.
Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa kuuluu merkkiääni jarrutuksen aikana.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto:
Seisontajarrun deaktivointi
Painakaa kytkinpoljinta ja kytkekää sopiva
vaihde. Vapauttakaa kytkin ja painakaa
kaasupoljinta.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
Automaattinen aktivointi
Seisontajarru aktivoituu automaattisesti
•
kun auto on sammutettu ja seisontajarrun
automaattisen kytkemisen asetus on aktivoitu keskinäytössä.
•
kun jyrkässä mäessä valitaan vaihdeasento P4.
•
jos Auto hold -toiminto (automaattinen
jarru seistäessä paikallaan) on aktivoitu ja
• auto on seissyt pidemmän aikaa (5–
10 minuuttia) paikallaan
•
•
auto sammutetaan
kuljettaja poistuu autosta.
Hätäjarru
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan aktivoida auton ollessa liikkeellä vetämällä ja pitämällä säädintä ylhäällä. Jarrutustapahtuma
4 Koskee
HUOM
Automaattinen deaktivointi edellyttää sitä,
että kuljettaja on kiinnittänyt turvavyön tai
kuljettajan ovi on kiinni.
Manuaalinen deaktivointi
Seisontajarrun deaktivointia varten moottorin
on oltava käynnissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
•
•
•
Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
2. Painakaa säädin alas.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
•
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin
asetus (s. 446)
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 446)
Seisontajarru (s. 444)
Pysäköinti mäkeen (s. 446)
automaattivaihteistoa.
445
KÄYNNISTYS JA AJO
Seisontajarrun automaattisen
aktivoinnin asetus
Valitkaa, tuleeko seisontajarrun kytkeytyä
automaattisesti sammutettaessa auton moottori.
Asetuksen muuttaminen:
1.
Pysäköinti mäkeen
Seisontajarrun vian yhteydessä
Käyttäkää aina seisontajarrua pysäköidessänne mäkeen.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun, jos seisontajarrua ei voida
deaktivoida tai aktivoida useidenkaan yritysten jälkeen.
Varoitussignaali kuuluu ajettaessa seisontajarru kytkettynä.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde
tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä
pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa My Car Seisontajarru ja
jousitus ja merkitkää toiminto
Seisontajarrun automaattinen
aktivointi tai poistakaa sen merkintä.
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 444)
•
Seisontajarru (s. 444)
•
•
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa
kohti.
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton rullaamaan taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä vetämällä säädintä ylös
samanaikaisesti, kun auto lähtee liikkeelle.
Vapauttakaa säädin, kun moottori alkaa vetää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
446
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 444)
Jos auto on pysäköitävä, ennen kuin mahdollinen vika on korjattu, pyörät on käännettävä
samoin kuin pysäköitäessä mäkeen ja vaihteenvalitsimen on oltava asennossa P tai jos
autossa on käsivaihteisto, ykkösvaihteen on
oltava valittuna.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, seisontajarrua
ei voida vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähkökäyttöisen seisontajarrun rakenteen vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
KÄYNNISTYS JA AJO
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa, että on syntynyt vika. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus.
Vika jarrujärjestelmässä. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus.
Ilmoitus kuljettajan näytössä.
Automaattinen jarru seistäessä
paikallaan
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(Auto hold) tarkoittaa, että kuljettaja voi
vapauttaa jarrupolkimen ja säilyttää jarruvaikutuksen, kun auto on pysähtynyt liikennevaloihin tai tienristeykseen.
Kun auto on pysähtynyt, aktivoituvat jarrut
automaattisesti. Toiminto voi käyttää joko
käyttöjarrua tai seisontajarrua auton pitämiseen paikallaan, ja se toimii kaikilla kaltevuuksilla. Liikkeellelähdössä jarrut vapautuvat automaattisesti, jos kuljettajan turvavyö on kiinnitetty tai kuljettajan ovi suljettu.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 444)
•
•
•
Pysäköinti mäkeen (s. 446)
Jarrutettaessa pysähdyksiin ylä- tai alamäessä jarrupoljinta on painettava hieman
kovempaa ennen sen vapauttamista, jotta
varmistetaan, että auto ei liiku lainkaan.
Käynnistysakku (s. 634)
Volvon huolto-ohjelma (s. 618)
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun toiminto
käyttää käyttöjarrua auton pitämiseen paikallaan.
Symboli palaa, kun toiminto
käyttää seisontajarrua auton
pitämiseen paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Automaattisen jarrutuksen aktivointi ja
deaktivointi seistäessä paikallaan (s. 448)
Käyttöjarru (s. 441)
Seisontajarru (s. 444)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 448)
Pysäköintijarru aktivoidaan, jos
•
•
•
•
auto sammutetaan
kuljettajan ovi avataan
kuljettajan turvavyö irrotetaan
auto on seissyt pidemmän aikaa (5–10
minuuttia) paikallaan.
447
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattisen jarrutuksen
aktivointi ja deaktivointi seistäessä
paikallaan
•
Toiminto pysyy suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen.
•
Toiminnon ollessa suljettuna on mäkilähtöavustin (HSA) edelleen aktiivinen ja
estää auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäkeen.
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
aktivoidaan tunnelikonsolin painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 447)
Liikkeellelähtöapu mäessä
Mäkilähtöavustin (HSA5) estää auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä. Peruutettaessa ylämäessä se estää
auton rullaamisen eteenpäin.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja
siirtää jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja lähtee
autolla liikkeelle.
Mäkilähtöavustin on käytettävissä myös, kun
automaattinen jarrutustoiminto seistäessä paikallaan (Auto hold) on suljettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
–
Painakaa tunnelikonsolissa olevaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi tai sulkemiseksi.
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun
toiminto on aktivoitu. Aktivoitu toiminto
on käytössä myös auton seuraavalla
käynnistyskerralla.
Toiminnon sammuttaminen
Kun toiminto on aktiivinen ja pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla, Asymboli palaa kuljettajan näytössä,
on poiskytkentää varten painettava
jarrupoljinta samalla kun painiketta painetaan.
448
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 447)
•
Käyttöjarru (s. 441)
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattinen jarrutus
törmäyksen jälkeen
Törmäystilanteessa, jossa pyroteknisten turvavyönkiristimien tai turvatyynyjen aktivointitaso saavutetaan, tai jos törmäys suuren eläimen kanssa havaitaan, auton jarrut kytketään
automaattisesti päälle. Toiminnon tarkoituksena on estää mahdollinen jälkitörmäys tai
ehkäistä sen vaikutuksia.
Vakavan törmäyksen jälkeen on olemassa
vaara, ettei enää ole mahdollista hallita ja
ohjata autoa. Mahdollisesti seuraavan törmäyksen, ajoneuvoon tai kohteeseen auton
reitillä, välttämiseksi tai vaikutuksen vähentämiseksi aktivoituu jarruapujärjestelmän automaattisesti ja jarruttaa autoa turvallisella
tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Rear Collision Warning* (s. 380)
BLIS* (s. 381)
Jarrutoiminnot (s. 441)
Energiaa talteen ottava jarrutus*
Auto ottaa talteen liike-energiaa jarrutuksessa polttoaineenkulutuksen ja päästöjen
vähentämiseksi.
Toiminto on käytettävissä kaikissa ajotiloissa
vaihdeasennon D tai M yhteydessä.
Jarruenergian talteenoton aktivointi
Jarrupolkimen painaminen kevyesti tai moottorijarrutus aktivoi jarruenergian talteenoton.
Käsinvaihtoasennon M valinta lisää energian
talteenottoa moottorijarrutuksessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilat* (s. 460)
Vaihtaminen automaattivaihteistolla
(s. 452)
Jarruvalot ja varoitusvilkut aktivoidaan jarrutuksen aikana. Kun auto on pysähtynyt, varoitusvilkut jatkavat vilkkumistaan ja seisontajarru kytketään.
Jos jarrutus ei olisi sopivaa, jos esim. on olemassa vaara jäädä takaa tulevan liikenteen
päälleajamaksi, järjestelmä voidaan syrjäyttää
siten, että kuljettaja painaa kaasupoljinta.
Toiminta edellyttää, että jarrujärjestelmä on
kunnossa törmäyksen jälkeen.
5 Hill
Start Assist
* Valinnais-/lisävaruste. 449
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto
Peruutusvaihteen salpa
Vaihteisto on osa auton vetojärjestelmää (voimansiirtoa) moottorin ja vetävien pyörien
välillä. Vaihteiston toimintona on muuttaa
välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
Vaihteistoja on kahta päätyyppiä: käsivalintainen ja automaattinen.
Kuljettaja valitsee käsivalintaisesta vaihteistosta käsin sopivan vaihteen nopeudesta ja
kulloinkin tarvittavasta tehosta riippuen.
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Vaihtaminen
•
Noudattakaa vaihdevivun vaihdekaaviota
ja siirtäkää vaihdevipu vapaa-asennosta
asentoon R.
•
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seistessä paikallaan.
Käsivalintaisessa vaihteistossa on kuusi vaihdetta ja automaattivaihteistossa kahdeksan.
Vaihteiden määrä tarkoittaa sitä, että moottorin vääntömomentti ja tehoalue voidaan hyödyntää tehokkaasti. Automaattivaihteiston
vaihteista kaksi on ylivaihteita, jotka säästävät
polttoainetta ajettaessa tasaisella kierrosluvulla.
Automaattivaihteiston tapauksessa vaihdetta
voidaan vaihtaa myös käsin. Valittu vaihdeasento näytetään kuljettajan näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
450
Pysäköinti
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde ei riitä pitämään autoa paikallaan
kaikissa tilanteissa.
Yleiskuva vaihdevivusta ja vaihtokaaviosta.
Vapaa-asento (N)
Käsivalintainen vaihteisto (s. 450)
Käsivalintaisessa vaihteistossa on kuusi vaihdetta ja vaihdekaavio on merkitty vaihdevipuun.
Vaihtamisosoitin (s. 458)
•
Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
•
Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
Automaattivaihteisto (s. 451)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Vaihteisto (s. 450)
Automaattivaihteisto (s. 451)
Vaihtamisosoitin (s. 458)
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattivaihteisto
•
Vaihde valitaan automaattisesti siten, että
ajaminen on mahdollisimman energiatehokasta. Vaihteistossa on myös manuaalinen
vaihdeasento.
Vaihteistosta on kaksi eri versiota. Autossa
olevan vaihteiston voi selvittää vaihdevivun
perusteella. Eri vaihdevivuilla on eri toimintoja.
Automaattivaihteiston symbolit ja ilmoitukset (s. 458)
Yleiskuva pienestä vaihdevivusta ja vaihtokaaviosta
kuljettajan näytössä.
Valittu vaihdeasento näytetään kuljettajan näytössä:
P, R, N, D tai M. Pienellä vaihdevivulla varustetuissa autoissa P-asento on sähkötoiminen
ja vaihtokaavio on R, N, D tai M.
Yleiskuva isosta vaihdevivusta ja vaihtokaaviosta kuljettajan näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vaihtaminen automaattivaihteistolla
(s. 452)
•
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla* (s. 454)
•
•
•
•
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 456)
Kickdown-toiminto (pakkovaihto) (s. 457)
Vaihtamisosoitin (s. 458)
Käsivalintainen vaihteisto (s. 450)
* Valinnais-/lisävaruste. 451
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihtaminen
automaattivaihteistolla
Pienen vaihdevivun kohdalla pysäköintiasento
aktivoidaan vaihteenvalitsimen vieressä olevalla P-painikkeella. Suurta vipua käytettäessä
pysäköintiasento aktivoidaan siirtämällä vaihdevipu asentoon P.
Vaihtakaa vaihdeasentoa pienellä vaihdevivulla työntämällä palautuvaa vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin tai käsinvaihtotilassa työntämällä sitä sivusuunnassa. Käytettäessä isoa vaihdevipua sitä painetaan käsinvaihtotilassa vasemmalle.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu.
Valitkaa asento P, kun on pysäköity tai kun
moottori käynnistetään. Auton on oltava paikallaan, kun P-asento valitaan.
Vaihtaminen
Yleiskuva pienestä vaihdevivusta ja vaihdeasennoista.
Vaihdeasennot
Pysäköinti – P
Kun asento P on valittuna, muun vaihdeasennon valitsemiseksi pitää jarrupolkimen olla painettuna ja virtalukon asennossa II. Pienellä
vaihdevivulla varustetuissa autoissa moottorin
on oltava käynnissä.
Pysäköitäessä – kytkekää ensin seisontajarru
ja valitkaa sitten P-asento.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde
tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä
pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Yleiskuva isosta vaihdevivusta ja vaihdeasennoista.
Yleiskuva vaihdevivusta ja pienen vaihdevivun Pasennosta.
452
HUOM
Jotta auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä
päälle, vaihteiston tulee olla asennossa P.
KÄYNNISTYS JA AJO
Aputoiminnot6
Järjestelmä vaihtaa P-asentoon automaattisesti
•
•
jos auto sammutetaan tilassa D tai R
jos kuljettaja irrottaa turvavyön ja avaa kuljettajan oven auton ollessa käynnissä ja
vaihteen ollessa muussa asennossa kuin
P.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta eteenpäin "+"
-merkin suuntaan vaihtaaksenne suuremmalle vaihteelle ja vapauttakaa se.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta taaksepäin "–"
-merkin suuntaan vaihtaaksenne pienemmälle vaihteelle ja vapauttakaa se.
•
Palatkaa D-asentoon painamalla vaihteenvalitsin asennossa D sivulle ääriasentoon.
Auton on oltava paikallaan vaihdettaessa asennosta R asentoon D.
Manuaalinen asento – M
Auton pysäköinti ilman turvavyötä ja ovi
avoinna: poistukaa P-tilasta kytkemällä jälleen
R tai D.
Jos auto sammutetaan vaihteiston ollessa Nasennossa, vaihteisto ei vaihda automaattisesti P-asentoon. Tämä mahdollistaa auton
pesemisen automaattipesussa.
Peruutus – R
Valitkaa asento R peruuttaaksenne. Auton on
oltava paikallaan, kun R-asento valitaan.
Vapaa – N
Valitkaa N-asento, kun auto on tarkoitus käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto on paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.
Vaihtaminen N-asennosta muuhun vaihdeasentoon edellyttää, että, jarrupolkimen on
oltava painettuna ja virtalukon asennossa II.
Pienellä vaihdevivulla varustetuissa autoissa
moottorin on oltava käynnissä.
6 Koskee
pienellä vaihdevivulla varustettuja autoja.
Yleiskuva ison vaihdevivun vaihtokaaviosta kuljettajan näytössä.
M-asennossa on mahdollista vaihtaa manuaalisesti. Auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
M-asento valitaan siirtämällä vaihteenvalitsin
sivulle asennosta D ja ääriasentoon kohtaan
"±".
Yleiskuva pienen vaihdevivun vaihtokaaviosta kuljettajan näytössä.
M-asennossa on mahdollista vaihtaa manuaalisesti. Auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
M-asento valitaan viemällä vaihteenvalitsin
taaksepäin asennosta D.
}}
453
KÄYNNISTYS JA AJO
||
•
Painakaa vaihteenvalitsinta oikealle "+" merkin suuntaan vaihtaaksenne suuremmalle vaihteelle ja vapauttakaa se.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta vasemmalle
"–" -merkin suuntaan vaihtaaksenne pienemmälle vaihteelle ja vapauttakaa se.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta taaksepäin
palataksenne D-asentoon.
Vaihtaminen ohjauspyörän
vaihtamisvivuilla*
kierrosluku pysyy sallitulla alueella. Valittuna
oleva vaihde näkyy kuljettajan näytössä.
Ohjauspyörän vaihtamisvivut täydentävät
vaihteenvalitsinta ja niillä voidaan vaihtaa
vaihdetta käsin irrottamatta otetta ohjauspyörästä.
Asennossa M ohjauspyörän vaihtamisvivut
ovat automaattisesti käytössä.
Toiminto on käytettävissä asennossa D tai M.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi vaihteisto vaihtaa automaattisesti
alaspäin, jos nopeuden laskee alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Automaattivaihteisto (s. 451)
•
•
•
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 456)
•
Kickdown-toiminto (pakkovaihto) (s. 457)
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla käsinvaihtoasennossa, iso vaihdevipu.
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla* (s. 454)
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Vaihto
Vaihteen vaihtaminen:
–
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se.
Vaihtaminen tapahtuu aina vedettäessä
ohjauspyörän vaihtamisvipua, jos moottorin
454
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla käsinvaihtoasennossa, pieni vaihdevipu.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Ottakaa ohjauspyörän vaihtamisvivut
käyttöön asennossa D
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jotta vaihdetta voi vaihtaa ohjauspyörän vaihtamisvivuilla, ne on aktivoitava:
–
Vetäkää toista valitsimista ohjauspyörää
kohti.
> Kuljettajan näytön numero näyttää valittuna olevan vaihteen.
•
Automaattivaihteisto (s. 451)
Vaihtaminen automaattivaihteistolla
(s. 452)
Vaihtamisosoitin (s. 458)
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla, pieni vaihdevipu.
Poistakaa vaihtamisvipujen
käyttäminen käytöstä asennossa D
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla, iso vaihdevipu.
Manuaalinen poistaminen käytöstä
– Vetäkää oikeanpuoleista valitsinta (+)
kohti ohjauspyörää ja pitäkää valitsinta
paikallaan, kunnes kuljettajan näytössä
näkyvä numero sammuu.
> Vaihteisto palaa asentoon D.
Automaattinen sulkeminen
Ohjauspyörän vaihtamisvivut poistetaan käytöstä hetken kuluttua, jos niitä ei käytetä.
Tämä osoitetaan siten, että numero kuljettajan
näytössä sammuu. Poikkeuksena on moottorijarrutustilanne - tällöin vivut ovat aktivoituna
niin kauan kuin moottorijarrutus jatkuu.
455
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihteenvalitsinsalpa
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Vaihteenvalitsinsalpa estää tahattoman vaihtamisen eri vaihdeasentojen välillä automaattivaihteistossa.
Vaihteenvalitsinsalpoja on kahta eri tyyppiä mekaaninen ja automaattinen.
Automaattisessa vaihteenvalitsinsalvassa on
erityisiä varmuusjärjestelmiä.
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Pysäköintiasennosta – P tai vapaaasennosta – N
Vaihteenvalitsimen siirtäminen P- tai N-asennosta muuhun vaihdeasentoon edellyttää, että
jarrupoljin on painettuna ja virtalukko asennossa II. Pienellä vaihdevivulla varustetuissa
autoissa moottorin on oltava käynnissä.
Automaattisen
vaihteenvalitsinsalvan aktivoinnin
poisto8
Auton ollessa virraton automaattinen vaihteenvalitsinsalpa voi kytkeytyä pois autoissa,
joissa on iso vaihdevipu. Pienellä vaihdevivulla varustetuissa autoissa ei vaihteenvalitsinsalpa voi kytkeytyä pois.
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto
on seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia
(riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä
Isolla vaihdevivulla varustettujen autojen vaihteenvalitsinsalpa.
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja D.
7 Koskee pienellä vaihdevivulla varustettuja autoja
8 Toiminto ei ole saatavissa pienellä vaihdevivulla varustettuihin
456
Jos vaihteenvalitsin on lukittu kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus esim. Vaihdevipu
Paina jarrupoljinta vaihdevivun
aktivoimiseksi.
Vaihteenvalitsinta ei lukita mekaanisesti.7
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
autoihin.
Automaattivaihteisto (s. 451)
Vaihtaminen automaattivaihteistolla
(s. 452)
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan aktivoinnin poisto (s. 456)
Yleiskuva isosta vaihdevivusta.
Jos autolla ei voi ajaa, esim. akun tyhjennyttyä,
vaihteenvalitsin pitää siirtää N-asentoon, jotta
autoa voidaan siirtää.
Nostakaa vaihteenvalitsimen edessä olevan lokeron kumimattoa. Paikantakaa
lokeron pohjassa oleva reikä, jossa on jousipalautteinen nuppi.
KÄYNNISTYS JA AJO
Painakaa pienellä taltalla reikään ja pitäkää
sitä painettuna.
Siirtäkää vaihteenvalitsinasentoon N ja
vapauttakaa nuppi.
4. Asettakaa kumimatto takaisin.
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kickdown-toimintoa9
•
voidaan käyttää kun
tarvitaan mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä
esim. ohitettaessa.
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns.
kickdown.
Automaattivaihteisto (s. 451)
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.
Yleiskuva pienestä vaihdevivusta, jossa vaihteenvalitsinsalpaa ei voi deaktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 456)
Automaattivaihteisto (s. 451)
9 Vain
Vaihteisto ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos
kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa korkea,
ei tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde
pysyy kytkettynä.
Pakkovaihdossa auto voi vaihtaa kerralla yhtä
tai useampaa pienemmälle vaihteelle moottorin kierrosluvusta riippuen. Moottorivaurioiden
estämiseksi auto vaihtaa suuremmalle vaihteelle, kun moottorin kierrosluku nousee maksimitasolle.
automaattivaihteistossa.
457
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattivaihteiston symbolit ja
ilmoitukset
Jos vaihteistoon tulee vika, kuljettajan näytössä näkyy siihen viittaava symboli ja ilmoitus.
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan
tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran esiintyessä syttyy varoitussymboli
kuljettajan näytössä ja esitetään tekstiilmoitus - noudattakaa annettua suositusta.
Symboli
Sisältö
Vaihteiston tieto- tai vikailmoitus. Noudattakaa annettua suositusta.
Lämmin tai ylikuumentunut vaihteisto. Noudattakaa annettua
suositusta.
Alentunut suorituskyky/Kiihdytyksen tehoa alennettu
Jos voimansiirrossa on tilapäinen vika, auto voi siirtyä ns.
Limp home -tilaan, jossa moottorin teho on alhaisempi voimansiirron vahingoittumisen välttämiseksi.
458
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteisto (s. 451)
Vaihtamisosoitin
Kuljettajan näytön vaihtamisosoitin näyttää
ko. vaihteen käsinvaihdossa ja sen, milloin on
hyvä kytkeä seuraava vaihde mahdollisimman
hyvän polttoainetalouden saavuttamiseksi.
Ympäristösovitetun ajamisen kannalta
manuaalisessa vaihtamisessa on tärkeää ajaa
oikealla vaihteella ja vaihtaa ajoissa.
KÄYNNISTYS JA AJO
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto
Vaihdeilmaisin 12-tuumaisessa kuljettajan näytössä*.
Vaihdeilmaisin 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.
Ylöspäin osoittava nuoli kehottaa vaihtamaan
suuremmalle vaihteelle ja alaspäin osoittava
pienemmälle.
Automaattivaihteistolla varustettu auto
Vaihtamisosoitin 12-tuumaisessa kuljettajan näytössä koskien isoa vaihdevipua*.
Vaihtamisosoitin 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä
koskien isoa vaihdevipua.
Vaihtamisosoitin näyttää kulloisenkin vaihteen
kuljettajan näytössä ja ilmoittaa ylöspäin osoit-
tavalla nuolella, milloin kannattaa vaihtaa suuremmalle vaihteelle.
Vaihtamisosoitin 12-tuumaisessa kuljettajan näytössä koskien pientä vaihdevipua*.
Vaihtamisosoitin 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä
koskien pientä vaihdevipua.
Vaihtamisosoitin näyttää kulloisenkin vaihteen
kuljettajan näytössä ja kehottaa vaihtamaan
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 459
KÄYNNISTYS JA AJO
||
suuremmalle vaihteelle vilkuttamalla plusmerkkiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteisto (s. 451)
Käsivalintainen vaihteisto (s. 450)
Neliveto
Ajotilat*
Neliveto (AWD10) tarkoittaa sitä, että auto
vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä, mikä parantaa pitoa.
Parhaan mahdollisen pidon saavuttamiseksi
vetovoima jaetaan automaattisesti parhaiten
pitäviin pyöriin. Järjestelmä laskee jatkuvasti
takapyörille jaettavan vääntömomentin tarpeen ja voi ohjata välittömästi enintään puolet
moottorin vääntömomentista takapyörille.
Ajotilan valinta vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin ajokokemuksen parantamiseksi ja
ajamisen helpottamiseksi erityisissä tilanteissa.
Ajotilojen avulla voidaan nopeasti saada pääsy
auton moniin toimintoihin ja asetuksiin eri ajotarpeiden mukaan. Seuraaviin järjestelmiin
tehdään mukautuksia, jotta ajo-ominaisuudet
pysyvät mahdollisimman hyvinä vastaavassa
ajotilassa:
Nelivedolla on myös vakauttava vaikutus suuremmilla nopeuksilla. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi osa voimasta etupyörille. Auton
seistessä paikallaan neliveto on aina kytkettynä, jotta kiihdytettäessä saadaan suurin
mahdollinen vetoteho.
Nelivedon ominaisuudet vaihtelevat valitun
ajotilan mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ajotilat* (s. 460)
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 473)
Vaihteisto (s. 450)
•
•
•
•
•
•
•
Ohjaus
Moottori/vaihteisto11/neliveto
Jarrut
Iskunvaimennus
Kuljettajan näyttö
Käynnistys/pysäytys-toiminto
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
Valitkaa ajotila, joka on sovitettu vallitseviin
ajo-olosuhteisiin. Huomatkaa, etteivät kaikki
ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Valittavat ajotilat
Kun auto käynnistyy, se on Comfort-tilassa ja
käynnistys/pysäytys-toiminto on aktivoitu.
Ajotilaa voi vaihtaa, kun auto on käynnistetty
esim. Individual-tilassa. Kun Individual-tila
10
11
460
All Wheel Drive
Koskee automaattivaihteistoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
on valittuna, sitä voidaan säätää määrättyjen
toimintojen kohdalla, esim. kierroslukumittarin
näyttämiseksi.
Ohjaus on kevyt, neliveto ja pienen nopeuden
toiminto alamäkiavustimella HDC13 on aktivoitu. Start/Stop-toiminto on pois toiminnasta.
Comfort
Comfort-tila on auton normaalitila. Asetukset
saavat aikaan sen, että auto tuntuu mukavalta,
ohjaus on kevyt, iskunvaimennus pehmeä ja
korin liike mukautuva.
Ajotila voidaan aktivoida vain pienissä nopeuksissa ja nopeusmittari näyttää nopeudenrajoituksen alueen. Jos tämä nopeus ylitetään, Off
Road -tila keskeytyy ja toinen ajotila aktivoituu.
Tämä ajotila on hiilidioksidipäästöjen sertifiointitila.
Off Road-tilassa kuljettajan näytössä on kompassi nopeus- ja kierroslukumittarien välissä.
Comfort-asennossa kuljettajan näytössä ei
näy kierroslukumittaria12.
Eco
• Sovittakaa auto energiatehokkaammalle ja
ympäristöystävälliselle ajolle käyttämällä
Eco-tilaa.
Ajotila tarkoittaa esim. sitä, että Start/Stoptoiminto on aktivoitu ja teho alhaisempi tietyillä ilmastointiasetuksilla.
Ajettaessa Eco-tilassa kuljettajan näytössä
näkyy eco-mittari, joka kertoo reaaliajassa ajamisen taloudellisuudesta.
Off Road
• Maksimoikaa auton etenemiskyky ajettaessa hankalassa maastossa ja huonoilla
teillä.
12
13
14
Koskee vain 8-tuumaisella kuljettajan näytöllä varustettuja autoja.
Hill Descent Control
Jos autossa on Four-C.
Dynamic-tila on käytettävissä myös versiossa
Polestar Engineered*.
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
yleisillä teillä.
Dynamic
• Dynamic-tilassa auto käyttäytyy urheilullisemmin ja reagoi nopeammin painettaessa kaasua.
Vaihtamiset ovat nopeampia ja täsmällisempiä, ja vaihteisto ensisijaistaa vaihteen, jolla on
suuri vetovoima.
Ohjausvaste on nopeampi ja vaimennus
kovempi14, jolloin kori seuraa ajorataa kallistelun vähentämiseksi kaarteissa.
Start/Stop-toiminto on pois toiminnasta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 461
KÄYNNISTYS JA AJO
||
3. Valitkaa kohdassa Esiasetetut kanavat
jokin ajotila aloitusta varten: Eko,
Mukavuus, Dynaaminen tai Polestar
Engineered*.
Individual
• Sovittakaa ajotila omien toivomustenne
mukaiseksi.
Valitkaa jokin ajotila aloitusta varten ja säätäkää sitten asetukset haluttujen ajo-ominaisuuksien mukaan. Nämä asetukset tallennetaan aktiiviseen kuljettajaprofiiliin ja ne ovat
käytettävissä aina, kun auton lukitus avataan
samalla etäavaimella.
Mahdolliset säädöt koskevat seuraavien
asetuksia:
•
•
•
•
•
•
•
Yksilöllinen ajotila on käytettävissä vain, jos se
on ensin aktivoitu keskinäytössä.
Kuljettajan näyttö
Ohjausvoima
Voimansiirron ominaisuudet
Jarrun ominaisuudet
Jousituksen säätö
ECO-ilmastointi
Start/Stop.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Yksilöllisen ajotilan asetusnäkymä15.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa My Car Yksilöllinen ajotila ja
merkitkää Yksilöllinen ajotila.
15
462
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 463)
Ajoasento Eco (s. 463)
Taloudellinen ajo (s. 476)
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 466)
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 473)
Alamäkiavustin (s. 474)
Neliveto (s. 460)
Kuljettajaprofiilit (s. 137)
Energiaa talteen ottava jarrutus* (s. 449)
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajotilan* vaihtaminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valitkaa ajotila, joka on sovitettu vallitseviin
ajo-olosuhteisiin.
•
•
Ajotila vaihdetaan tunnelikonsolin säätimellä.
Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
•
Hitaalla nopeudella ajamisen aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella (s. 474)
Ajotilan vaihtaminen:
•
Alamäkiavustimen aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella (s. 475)
1.
Painakaa ajotilasäädintä DRIVE MODE.
> Keskinäytössä avautuu ponnahdusvalikko.
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös- tai alaspäin,
kunnes haluamanne ajotila on merkitty.
3. Painakaa ajotilasäädintä tai suoraan kosketusnäytössä valinnan vahvistamiseksi.
> Valittu ajotila esitetään kuljettajan näytössä.
16
Vain automaattivaihteistolla.
Ajotilat* (s. 460)
Eco-ajotilan aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella (s. 466)
Ajoasento Eco
Ajotila Eco voi parantaa ajamisen polttoainetaloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
Käyttäkää tätä ajotilaa sekä polttoaineen että
ympäristön säästämiseksi.
Seuraavat ominaisuudet sovitetaan Eco-tilaa
varten:
•
•
Vaihteiston vaihtamiskohdat16.
Moottorinohjausta ja vastetta kaasupolkimelta.
•
Vapaakytkintoiminto Eco Coast16 aktivoituu ja moottorijarrutus lakkaa, kun kaasupoljin vapautetaan välillä 65 ja 140 km/h
(40–87 mph) olevilla nopeuksilla.
•
Tietyt ilmastojärjestelmän asetukset toimivat rajoitetulla teholla tai suljetaan.
•
Kuljettajan näyttö esittää tietoja ECO-mittarissa, mikä helpottaa ympäristötietoista
ja taloudellista ajamista.
Vapaakytkintoiminto Eco Coast16
Vapaakytkintoiminto Eco Coast tarkoittaa käytännössä, että moottorijarrutus lakkaa, mistä
seuraa, että auton liike-energiaa käytetään
pitempien osuuksien rullaamiseen. Kun kuljettaja vapauttaa kaasupolkimen kytketään vaihteisto automaattisesti irti moottorista, jonka
käyntinopeus laskee joutokäynnille ja kulutus
pienenee.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 463
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Toimintoa käytetään parhaiten paikoissa joissa
voi rullata kauan esim. teillä joilla on loiva alamäki tai ennakoidun nopeudenvähentämisen
yhteydessä tultaessa pienemmän nopeusrajoituksen alueelle.
Vapaakytkintoiminnon aktivointi
Toiminto aktivoituu, kun kaasupoljin vapautetaan täysin ylös yhdistettynä seuraaviin parametreihin:
• Eco-ajotila on aktivoitu.
• Vaihteenvalitsin on D-asennossa.
• Nopeus välillä n. 65–140 km/h
(40–87 mph).
•
Rajoitukset
Vapaakytkintoiminto ei ole käytettävissä, jos
•
moottori ja/tai vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassaan
•
vaihteenvalitsin siirretään asennosta D
manuaaliseen asentoon
•
nopeus on alueen n. 65–140 km/h
(40–87 mph) ulkopuolella
•
•
tien alamäki on jyrkempi kuin n. 6 %
464
Nopeudensäädin Eco Cruise
Käytettäessä nopeudensäädintä Eco-ajotilassa auto kiihtyy ja hidastaa lievemmin muihin
ajotiloihin verrattuna, jolloin voidaan saavuttaa
enemmän polttoainesäästöjä. Tämä tarkoittaa
sitä, että nopeus voi olla hieman säädettyä ajonopeutta suurempi tai pienempi.
•
Tasaisella tiellä auton nopeus voi poiketa
säädetystä nopeudesta, kun nopeudensäädin on aktiivinen ja auto rullaa vapaasti.
•
Jyrkässä ylämäessä auton nopeus laskee,
kunnes vaihdetaan pienemmälle vaihteelle16, jolloin auto kiihdyttää maltillisesti
säädetyn ajonopeuden saavuttamiseksi.
•
Auton rullatessa vapaasti alamäessä sen
ajonopeus voi olla hieman säädettyä ajonopeutta suurempi tai pienempi. Toiminto
käyttää tavallista moottorijarrutusta säädetyn ajonopeuden ylläpitämiseksi, tarvittaessa myös käyttöjarruja.
Deaktivoikaa toiminto seuraavasti
•
•
•
Tien alamäki ei jyrkempi kuin n. 6 %.
Kuljettajan näyttö esittää COASTING, kun
vapaakytkintoimintoa käytetään.
16
Vapaakytkintoiminnon deaktivointi ja
sulkeminen
Tietyissä tilanteissa voi olla suotavaa deaktivoida tai sulkea toiminto, jotta moottorijarrutusta voidaan käyttää. Esimerkkejä sellaisista
tilanteista voivat olla jyrkät alamäet ja ajo
ennen tulevaa ohitusta - jotta se voidaan tehdä
mahdollisimman turvallisesti.
vaikuttakaa kaasu- tai jarrupolkimeen
siirtäkää vaihteenvalitsin manuaaliseen
asentoon
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*.
Sulkekaa vapaakytkintoiminto
•
•
vaihtamalla ajotilaa*
sulkemalla Eco-ajotilan toimintonäkymässä.
Myös ilman vapaakytkintoimintoa on mahdollista rullata pitempiä matkoja, mikä myötävaikuttaa kulutuksen alenemiseen. Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden kannalta on kuitenkin suotuisampaa pitää vapaakytkintoiminto aktivoituna, jotta voidaan rullata pitempiä matkoja.
Tehdään manuaalisia vaihtamisia ohjauspyörän valitsimilla*.
Vain automaattivaihteistolla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Eco-mittari kuljettajan näytössä
•
•
Taloudellisen ajon yhteydessä mittari näyttää pientä arvoa osoittimen ollessa vihreällä alueella.
Epätaloudellisessa ajossa, esim. äkillisen
jarrutuksen tai voimakkaan kiihdytyksen
yhteydessä mittari näyttää korkeaa lukemaa.
ECO-mittarissa on myös osoitin, joka näyttää,
kuinka referenssikuljettaja ajaisi autoa
samassa ajotilanteessa. Sen osoittaa mittarin
lyhyt osoitin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 463)
Eco-ajotilan aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella (s. 466)
Ajotilat* (s. 460)
Taloudellinen ajo (s. 476)
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 466)
Eco-ilmastointi
Eco-mittari 12-tuumaisessa kuljettajan näytössä*.
Eco-ajotilassa matkustamon eco-ilmastointi
aktivoituu automaattisesti energiankulutuksen
vähentämiseksi.
HUOM
Eco-mittari 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.
ECO-mittari osoittaa, kuinka taloudellista ajaminen on:
Aktivoitaessa Eco-ajotila joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän
asetuksissa muutetaan ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Jotkut
asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti,
mutta täysi toimivuus saavutetaan vain sulkemalla Eco-ajotila tai sovittamalla
Individual*-ajotila siten, että ilmastointi
toimii täysimittaisesti.
Jos on ongelmia huurtumisen kanssa, painakaa maks. huurteenpoisto -painiketta.
* Valinnais-/lisävaruste. 465
KÄYNNISTYS JA AJO
Eco-ajotilan aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella
Keskinäytön toimintonäkymässä on toimintopainike Eco-ajotilaa varten, jos auton tunnelikonsolissa ei ole ajotilavalitsinta.
Moottorin sammuttamisen yhteydessä Ecotila suljetaan ja siksi se pitää aktivoida aina
moottorin käynnistämisen jälkeen. Kuljettajan
näyttö esittää ECO, kun toiminto on aktivoitu.
Eco-ajotilan valitseminen keskinäytön
toimintonäkymässä
–
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta ECOajotila.
Käynnistys/pysäytys-toiminto
Start/Stop-toiminto sammuttaa moottorin
tilapäisesti auton ollessa pysähdyksissä esim.
liikennevaloissa tai autojonossa ja käynnistää
sen sitten automaattisesti uudelleen, kun sitä
tarvitaan.
Start/Stop-toiminto vähentää polttoaineenkulutusta, jolloin myös pakokaasupäästöt vähenevät.
Järjestelmä antaa mahdollisuuden ympäristötietoiseen ajotapaan antamalla moottorin
"pysähtyä automaattisesti", kun se on asianmukaista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun
toiminto on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
466
Ajoasento Eco (s. 463)
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
(s. 466)
Start-/Stop-toiminnon ehdot (s. 468)
Ajotilat* (s. 460)
Ajaminen Start/Stop-toimintoa
käyttäen
Start/Stop-toiminto sammuttaa moottorin
tilapäisesti auton seistessä ja käynnistää sen
sitten automaattisesti, kun sitä tarvitaan.
Start/Stop-toiminto on käytettävissä, kun auto
käynnistetään ja se voidaan aktivoida, kun tietyt edellytykset ovat täyttyneet.
Kuljettajan näytössä ilmoitetaan, milloin toiminto on
•
•
•
käytettävissä
aktiivinen
ei käytettävissä.
Kaikki auton tavanmukaiset järjestelmät, kuten
valaistus, radio jne., toimivat normaalisti myös
moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti. Tietyn varustuksen toimintaa voidaan
kuitenkin rajoittaa tilapäisesti esim. ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.
Automaattinen pysäytys
Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on
voimassa seuraavaa:
Ajotilan* vaihtaminen (s. 463)
Ajotilat* (s. 460)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattivaihteistolla varustettu auto
•
•
Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja pitäkää
sitten jalka edelleen jarrupolkimella moottori sammuu.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto
•
Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu
vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin - moottori sammuu automaattisesti.
Ajotilassa Comfort tai Eco voi moottori sammua automaattisesti ennen kuin auto pysähtyy
kokonaan.
Mukautuvan nopeudensäätimen tai Pilot
Assist -toiminnon ollessa aktivoituna moottori
sammuu automaattisesti noin 3 sekunnin
kuluttua pysähtymisen jälkeen.
•
•
Automaattivaihteistolla varustettu auto
•
•
17
Vapauttaa jarrupoljin - moottori käynnistyy
automaattisesti ja ajo voi jatkua. Ylämäessä tulee mukaan mäkilähtöavustin
(HSA17), joka estää auton rullaamisen
taaksepäin.
Kun Auto hold -toiminto on aktivoitu, viivytetään automaattista käynnistystä, kunnes
kaasupoljinta painetaan.
Hill Start Assist
Säilyttäkää paine jarrupolkimella ja painakaa kaasupoljinta - moottori käynnistyy
automaattisesti.
Alamäessä: Vähentäkää painetta käyttöjarrulla hieman, jolloin auto alkaa rullata moottori käynnistyy automaattisesti pienen nopeudenlisäyksen jälkeen.
Vihreä - näytetään kierroslukumittarissa, kun toiminto on aktiivinen ja moottori
pysäytetty automaattisesti.
Harmaa - kun symboli on yliviivattu ja
harmaana, toiminto ei ole käytettävissä.
Jos mitään symbolia ei näytetä, toiminto on
suljettu.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto
•
Vaihdevipu vapaa-asennossa: Painakaa
kytkin- tai kaasupoljinta - moottori käynnistyy.
•
Alamäessä: Vähentäkää painetta käyttöjarrulla hieman, jolloin auto alkaa rullata moottori käynnistyy automaattisesti pienen nopeudenlisäyksen jälkeen.
Automaattinen käynnistys
Jotta moottori käynnistyy automaattisesti, on
voimassa seuraavaa:
Kun mukautuva nopeudensäädin tai Pilot
Assist on aktivoitu, moottori käynnistyy
automaattisesti, kun kaasupoljinta painetaan, tai kun ohjauspyörän vasemmanpuo-painiketta paineleisen painikesarjan
taan.
Symbolit kuljettajan näytössä
Toiminto on aktiivinen ja moottori on pysäytetty automaattisesti.
Valkoinen - näytetään kierroslukumittarissa, kun toiminto on käytettävissä.
Autoissa, joissa on 8-tuumainen kuljettajan
näyttö, symboli näkyy nopeusmittarin alareunassa.
}}
467
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/stop-toiminnon kytkeminen pois
(s. 468)
Start-/Stop-toiminnon ehdot (s. 468)
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 466)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 448)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 447)
Start/stop-toiminnon kytkeminen
pois
Tietyissä tilanteissa voi olla suotavaa poistaa
Start/Stop-toiminto tilapäisesti käytöstä.
Sulkekaa keskinäytön toimintonäkymässä olevalla toimintopainikkeella Start/Stop.
Toiminnon ollessa kytketty
pois painikkeen merkkivalo
on sammuksissa.
Toiminto on kytketty pois, kunnes
•
•
•
se aktivoidaan uudelleen
Jotta Start/Stop-toiminto toimii, edellytetään,
että joukko ehtoja on täyttynyt.
Jos jokin ehto ei ole täyttynyt, ilmoitetaan siitä
kuljettajan näytössä.
Moottori ei sammu automaattisesti
Seuraavissa tapauksissa moottori ei pysähdy
automaattisesti:
•
Auto on saavuttanut noin 10 km/h:n
(6 mph) nopeuden käynnistyksen jälkeen.
•
Kun automaattisia sammutuksia on ollut
toistuvasti tietty määrä, nopeuden on ylitettävä noin 10 km/h (6 mph) ennen seuraavaa automaattista sammutusta.
•
•
Kuljettaja ei ole kiinnittänyt turvavyötä.
•
Ulkolämpötila on alle noin -5 °C (23 °F) tai
yli noin 30 °C (86 °F).
•
•
tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan.
•
•
•
•
Autoa peruutetaan.
ajotilaksi vaihdetaan Eco tai Comfort
auto käynnistetään seuraavan kerran.
Aiheeseen liittyvät tiedot
468
Start-/Stop-toiminnon ehdot
•
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
(s. 466)
•
Start-/Stop-toiminnon ehdot (s. 468)
Moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
Matkustamon olosuhteet poikkeavat asetetuista arvoista.
Kuljettaja tekee suuria ohjausliikkeitä.
tie on hyvin jyrkkä.
Konepelti avataan.
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
•
•
•
•
Ajettaessa korkealla merenpinnasta, kun
moottori ei ole saavuttanut käyntilämpötilaa.
ABS-järjestelmä on aktivoitunut.
Voimakkaassa jarrutuksessa (myös, vaikka
ABS-järjestelmä ei ole aktivoitunut).
Useat käynnistykset lyhyenä aikana ovat
aktivoineet käynnistysmoottorin lämpösuojan.
Pakoputkiston hiukkassuodatin on täynnä.
Auton sähköjärjestelmään on kytketty
perävaunu.
Alla olevat tiedot koskevat automaattivaihteistoa:
•
Vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
•
•
Vaihteenvalitsin on asennossa M (±).
Kun vallitsevat liikenneolosuhteet sallivat
sen (esimerkiksi autojonossa).
Moottori ei käynnisty automaattisesti
Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty
automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:
•
•
Kuljettaja ei käytä turvavyötä, vaihteenvalitsin on P-asennossa ja kuljettajan ovi on
auki - käynnistys on tehtävä normaalisti.
Kuljettaja ei käytä turvavyötä.
Vaihde on kytkettynä.
Käsivaihteistolla varustetun auton
moottorin tahaton sammuminen
Jos moottori ei käynnisty uudelleen, menetelkää seuraavasti:
1.
Tarkistakaa, että kuljettajan turvavyö on
lukittu kiinni vyölukkoon.
Alla olevat tiedot koskevat automaattivaihteistoa:
•
Kuljettajan vyölukko avataan vaihteenvalitsimen ollessa D- tai N-asennossa.
•
Vaihteenvalitsin siirretään asennosta D
asentoon R tai M (±).
•
Kuljettajan ovi avataan vaihteenvalitsimen
ollessa D-asennossa - kilahdusta muistuttava ääni ja teksti-ilmoitus kertovat, että
virta on päällä.
2. Painakaa kytkinpoljin uudelleen alas moottori käynnistyy automaattisesti.
3. Tietyissä tapauksissa pitää vaihdevipu
asettaa vapaa-asentoon. Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus – noudattakaa
annettua suositusta.
VAROITUS
Älkää avatko konepeltiä, kun moottori on
pysäytetty automaattisesti. Sammuttakaa
moottori normaalisti ennen kuin konepelti
käännetään auki.
Moottori käynnistyy automaattisesti
ilman, että jarrupoljin on vapautettu
Seuraavissa tapauksissa moottori käynnistyy
automaattisesti, jos kuljettaja ei ota jalkaansa
pois jarrupolkimelta:
•
Suuri ilmankosteus matkustamossa muodostaa huurua ikkunoille.
•
Matkustamon olosuhteet poikkeavat asetetuista arvoista.
•
•
•
Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.
Automaattivaihteistolla varustettu auto:
•
automaattisesti sen seisomatta täysin paikallaan.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 466)
•
Start/stop-toiminnon kytkeminen pois
(s. 468)
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
(s. 466)
Konepelti avataan.
Auto alkaa rullata, tai tekee pienen nopeudenlisäyksen, jos auton on pysäytetty
469
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäätö* ja vaimennus
Tasonsäätöä ja iskunvaimennusta säädetään
automaattisesti autossa.
Takaosan tasonsäätö pitää auton samalla korkeudella kuormituksesta riippumatta. Tasonsäätö voi toimia myös sen jälkeen, kun auto on
pysäköity.
Iskunvaimennus (Four-C)
Jos autossa on Four-C, iskunvaimennus on
sovitettu valitun ajotilan ja auton ajonopeuden
Symboli
mukaan. Vaimennus on normaalisti asetettu
mahdollisimman hyvän mukavuuden saavuttamiseksi ja sitä säädetään jatkuvasti tienpinnan,
auton kiihtyvyyden, jarrutuksen ja kaartamisen
perusteella.
Kuljetuksen yhteydessä
aikana, mikä voi vaikuttaa sidontaan negatiivisesti.
Symbolit ja ilmoitukset
Jos tasonsäädössä syntyy vika, näytetään kuljettajan näytössä ilmoitus.
Kuljetettaessa autoa lautalla, junalla tai
kuorma-autolla auton saa sitoa vain renkaiden
ympäriltä, ei alustan muista osista. Ilmajousitukseen voi syntyä muutoksia kuljetuksen
Ilmoitus
Sisältö
Jousitus
Käyttäjä on poistanut aktiivisen pyöräntuennan käsin käytöstä.
Käyttäjän deaktivoima
Jousitus
Tilapäisesti alennettu suorituskyky
470
Aktiivisen pyöräntuennan suorituskykyä on rajoitettu tilapäisesti huomattavan järjestelmäkäytön takia.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jousitus
On ilmennyt vika. Käykää korjaamollaA niin pian kuin mahdollista.
Huolto tarpeen
Jousituksen häiriö
On ilmennyt kriittinen vika. Pysäyttäkää auto turvallisesti ja hinauttakaa se korjaamoonA.
Pysähdy turvallisesti
Jousitus
On ilmennyt vika. Jos ilmoitus näkyy ajon aikana, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Hidasta Auto on liian korkea
Jousitus
Auton taka-akselin tasonsäätö tavoitekorkeuteen meneillään.
Auton tason automaattinen säätö
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
}}
471
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
472
Tasonsäädön* asetukset (s. 473)
Ajotilat* (s. 460)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäädön* asetukset
Ajaminen hitaalla nopeudella
Poistakaa tasonsäätö käytöstä, kun auto on
nostettava ylös nosturilla, jotta automaattinen
säätö ei aiheuta ongelmia.
Hitaan nopeuden toiminto (LSC18) helpottaa
ja parantaa kulkua maastoajossa sekä ajettaessa liukkailla pinnoilla, esim. vedettäessä
asuntovaunua ruohikkopinnoilla tai venetraileria veteenlaskurampeilla.
Keskinäytön asetukset
Estä tasonsäädön ohjaus
Tietyissä tapauksissa pitää toiminto sulkea
esim. ennen kuin auto nostetaan ylös nosturilla*. Nosturilla nostettaessa syntyvä tasoero
saa muuten aikaan sen, että automaattinen
säätö alkaa säätää korkeutta haitallisin seurauksin.
Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Seisontajarru ja jousitus.
3. Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
18
19
Tasonsäätö* ja vaimennus (s. 470)
Kuormaussuosituksia (s. 606)
HUOM
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoituna,
muuttuvat kaasupoljintuntuma sekä moottorin vaste.
HUOM
Jos autossa on ajotilasäädin*, toiminto sisältyy ajotilaan Off Road.
Toiminto on sovitettu maastoajoon ja perävaunun vetämiseen hitailla nopeuksilla, enintään
n. 40 km/h (25 mph).
Hitaalla nopeudella ajossa ensisijaistetaan pienet vaihteet ja kulku maaston mukaan. Jos
auto on nelivetoinen, voima jaetaan tasaisesti,
jotta varmistetaan hyvä vetovoima kaikille pyörille ja vähennetään pyörien luiston vaaraa.
Kaasupoljin on vähemmän herkkä vetovoiman
ja nopeussäädön helpottamiseksi hitaassa
ajossa.
Toiminto aktivoituu yhdessä alamäkiavustimen
(HDC19) kanssa, jonka ansiosta nopeutta voidaan säädellä jyrkissä alamäissä kaasupolkimella ja jarrupoljinta tarvitsee käyttää vähemmän. Järjestelmä mahdollistaa alhaisen ja
tasaisen nopeuden ajettaessa jyrkissä alamäissä.
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
yleisillä teillä.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Hitaalla nopeudella ajamisen aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella (s. 474)
Ajotilan* vaihtaminen (s. 463)
Alamäkiavustin (s. 474)
Neliveto (s. 460)
Low Speed Control
Hill Descent Control
* Valinnais-/lisävaruste. 473
KÄYNNISTYS JA AJO
Hitaalla nopeudella ajamisen
aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella
Keskinäytön toimintonäkymässä on toimintopainike hidasta ajoa varten Hill Descent
Control -toiminnon avulla, jos auton tunnelikonsolissa ei ole ajotilavalitsinta.
Hitaalla nopeudella ajamisen
valitseminen keskinäytön
toimintonäkymässä
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta Hill
Descent Control.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 473)
Ajotilan* vaihtaminen (s. 463)
Alamäkiavustin
Alamäkiavustin (HDC20) on alhaisen ajonopeuden toiminto, jossa moottorijarrutusta on
lisätty. Toiminnon avulla voidaan nostaa tai
laskea auton nopeutta jyrkissä alamäissä
ilman käyttöjarrua, vain kaasupoljinta käyttäen.
Jos autossa on ajotilasäädin*, toiminto sisältyy ajotilaan Off Road.
Alamäkiavustin on sovitettu maastoajoon hitailla nopeuksilla ja se helpottaa ajoa jyrkissä
alamäissä alustan ollessa hankala. Kuljettajan
ei tarvitse käyttää jarrupoljinta vaan hän voi
sen sijaan keskittyä ohjaamiseen.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se
on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun
toiminto on aktivoitu.
Sammutettaessa moottori toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
20
474
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Toiminto
Alamäkiavustin sallii auton rullata ryömintänopeudella sekä eteen- että taaksepäin moottorijarrutusjärjestelmän avulla. Kaasupolkimella
voidaan nopeutta säätää suuremmaksi, jos niin
halutaan. Kun kaasupoljin sen jälkeen vapautetaan, auto jarrutetaan taas ryömintänopeu-
Hill Descent Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
teen, riippumatta mäen kallistusta ja tarvitsematta käyttää käyttöjarrua. Kun toiminto on
toiminnassa, jarruvalot syttyvät.
mutetaan vasta noin ajonopeudella 40
km/h (25 mph).
HUOM
Kuljettaja voi milloin tahansa jarruttaa ja
vähentää ryömintänopeutta tai pysäyttää
auton käyttämällä jarrupoljinta.
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoituna,
muuttuvat kaasupoljintuntuma sekä moottorin vaste.
Toiminto aktivoituu yhdessä hitaalla nopeudella ajamisen (LSC21-toiminto) kanssa, mikä
helpottaa ajoa ja parantaa kulkua ajettaessa
maastossa ja liukkailla pinnoilla. Järjestelmät
on tarkoitettu käytettäviksi hitaassa nopeudessa, enintään 40 km/h (25 mph).
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
yleisillä teillä.
Muistettavaa käytettäessä HDCtoimintoa
•
•
HDC-toimintoa voidaan käyttää vaihdeasennoissa D ja R sekä käsinvaihtotilassa
vaihteella 1 tai 2.
•
Vaihtaminen vaihteelle 3 tai suuremmalle
vaihteelle ei ole mahdollista käsinvaihtotilassa.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto
•
21
HDC jarruttaa vain 1. tai peruutusvaihteella
(R). Suuremmilla vaihteilla ei tapahdu
aktiivista jarrutusta, vaikka toiminto samLow Speed Control
Keskinäytön toimintonäkymässä on toimintopainike Hill Descent Control -alamäkiavustinta varten, jos auton tunnelikonsolissa ei ole
ajotilavalitsinta.
Alamäkiavustimen valitseminen
keskinäytön toimintonäkymässä
Alamäkiavustin toimii vain pienillä nopeuksilla.
–
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta Hill
Descent Control.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Jos toiminto kytketään pois toiminnasta
ajettaessa jyrkkää alamäkeä, jarruvaikutusta vähennetään asteittain.
Automaattivaihteistolla varustettu auto
Alamäkiavustimen aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Alamäkiavustimen aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella (s. 475)
•
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 463)
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun
toiminto on aktivoitu.
Sammutettaessa moottori toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 473)
Neliveto (s. 460)
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 475
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Alamäkiavustin (s. 474)
Ajotilan* vaihtaminen (s. 463)
Taloudellinen ajo
•
Ajakaa taloudellisesti ja samalla ympäristöystävällisemmin pehmeää ja ennakoivaa ajotapaa käyttäen.
Sovittakaa ajotapa ja ajonopeus vallitsevaan
tilanteeseen.
Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin tavallisella kuormituksella heti käynnistyksen
jälkeen – kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.
•
Jos mahdollista, välttäkää lyhyiden matkojen ajamista autolla. Moottori ei ehdi tällöin saavuttaa normaalia käyntilämpötilaa,
jolloin polttoaineenkulutus kasvaa.
•
Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa ECO -rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi.
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä
neuvoja sopivista renkaista.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
kulutus.
•
Kattokuorma ja kattolaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei
käytetä.
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Huomioikaa seuraavat seikat:
•
Pienemmän polttoaineenkulutuksen saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila Eco.
•
Käyttäkää vapaakytkintoimintoa Eco
Coast ajotilassa Eco – moottorijarrutus
lakkaa, mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pitempien osuuksien rullaamiseen22.
•
22
476
Vaihdettaessa vaihteita käsin – ajakaa
mahdollisimman suurella vaihteella, kunkin
liikennetilanteen ja tien mukaan – pienempi kierrosluku saa aikaan pienemmän
kulutuksen. Käyttäkää apuna vaihtamisosoitinta.
•
Ajakaa tasaisella nopeudella ennakoiden,
jarrutusten minimoimiseksi.
•
Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
Hetkellistä polttoaineenkulutusta koskeva
ajotietokoneen ilmoitus voi auttaa ajamaan taloudellisemmin.
Koskee automaattivaihteistoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valmistelut ennen pitkää
ajomatkaa
Ennen autolomaa tai muuta pitempää matkaa
on tärkeää tarkastaa auton toiminnot ja
varusteet erityisen huolellisesti.
Tarkastakaa, että
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 30)
Ajoasento Eco (s. 463)
moottori toimii asianmukaisesti ja että
polttoaineenkulutus on normaali
•
vuotoja (polttoaine, öljy tai muu neste) ei
ole
•
•
jarrutusteho on sellainen kuin pitääkin
•
renkaiden kuviosyvyys ja ilmanpaineet
ovat riittäviä. Vaihtakaa talvirenkaisiin
ajaessanne alueille, joilla on lumisten tai
jäisten tienpintojen vaara
•
•
•
käynnistysakussa on hyvä lataustaso
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 576)
•
•
•
•
•
•
•
Taloudellinen ajo (s. 476)
Automodeemin asetukset* (s. 553)
Kuormaussuosituksia (s. 606)
Perävaunun vetäminen (s. 499)
Pilot Assist* (s. 347)
Nopeudenrajoitin (s. 327)
Renkaanpaikkaussarja (s. 590)
kaikki valot toimivat – säätäkää valonheittimien korkeutta, jos autossa on raskas
kuorma
pyyhinsulat ovat hyväkuntoiset
varoituskolmio ja heijastinliivi ovat autossa
– lain vaatimus tietyissä maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 576)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 698)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 679)
Talviajo (s. 478)
* Valinnais-/lisävaruste. 477
KÄYNNISTYS JA AJO
Talviajo
Liukas tie
Kahlaus
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset autolle sen varmistamiseksi, että sillä voidaan ajaa turvallisesti.
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
Kahlaus tarkoittaa autolla ajamista vedessä
esimerkiksi tulvivalla ajoväylällä. Kahlaus on
tehtävä erittäin varovasti.
Autolla voidaan ajaa enintään 30 cm
(11 tuumaa) syvän veden läpi korkeintaan
kävelynopeudella. Erityistä varovaisuutta on
noudatettava ajettaessa virtaavan veden
poikki.
•
Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
50 % glykolia. Tämä seossuhde suojaa
moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n
(-31 °F) lämpötilaan asti. Terveysriskien
välttämiseksi eri glykolityyppejä ei saa
sekoittaa keskenään.
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä.
Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät lisäksi polttoaineenkulutusta moottorin ollessa kylmä.
•
•
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää
tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia käynnistysakulle samalla, kun sen
kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua
huuhtelunestettä estääksenne huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
Katsokaa moottoriöljyn suositusta erillisestä
kappaleesta.
478
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja kaikissa maissa.
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Moottoriöljyn erittelyt (s. 691)
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja
esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat,
mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
•
Puhdistakaa sähköisen lämmittimen ja
perävaunun mahdolliset liittimet vedessä
ja savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se voi
aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Talvirenkaat (s. 589)
Lumiketjut (s. 589)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
(s. 443)
•
•
•
•
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 443)
•
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 676)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 679)
Käynnistysakku (s. 634)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 677)
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 632)
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet (s. 693)
KÄYNNISTYS JA AJO
TÄRKEÄÄ
•
Moottorivaurio voi olla seurauksena,
jos ilmansuodattimeen pääsee vettä.
•
Jos vaihteistoon pääsee vettä, öljyjen
voitelukyky heikkenee, jolloin näiden
järjestelmien käyttöikä lyhenee.
•
Jonkin komponentin, moottorin, vaihteiston, turboahtimen, tasauspyörästön
tai niiden sisäisten osien vaurioita,
jotka ovat aiheutuneet tulvimisesta,
hydrostaattisesta lukituksesta tai öljyn
puutteesta, ei takuu kata.
•
Jos moottori on pysähtynyt veteen,
älkää yrittäkö käynnistää - hinauttakaa
auto vedestä korjaamoon - suosittelemme Volvon teknistä palvelua. Vaarana on moottorivaurio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
23
Vetäminen (s. 507)
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 473)
Polttoainesäiliön luukun
avaaminen ja sulkeminen
Auton lukituksen pitää olla avattuna, jotta
polttoainesäiliön luukku voidaan avata23.
Kuljettajan näytössä säiliösymbolin vieressä oleva nuoli
osoittaa, kummalla puolella
autoa polttoainesäiliön luukku
sijaitsee.
1.
Polttoaineen lisääminen
Polttoainesäiliö on varustettu korkittomalla
polttoaineen täyttöjärjestelmällä.
Auton tankkaaminen huoltoasemalla
Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla kevyesti luukun takaosaa.
2. Tankattuanne sulkekaa luukku painamalla
sitä kevyesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaineen lisääminen (s. 479)
AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 488)
Tankkauspistooli on tärkeää viedä täyttöputken kahden avattavan luukun ohi ennen tankkauksen aloittamista.
Tankkausohjeet:
1.
Sammuttakaa auto ja avatkaa polttoainesäiliön luukku.
Vain lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella, avaimettomasti* tai Volvo On Call -sovelluksen kautta vaikuttaa polttoainesäiliön luukun tilaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 479
KÄYNNISTYS JA AJO
||
2.
4. Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa, kun pumpun suutin katkaisee ensimmäisen kerran.
> Säiliö on täynnä.
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä
vuotaa yli.
Polttoaineen täyttäminen
varakanisterista
Valitkaa polttoaine, joka on polttoainesäiliön luukun sisäpinnalla olevan merkinnän24 mukaan hyväksytty käytettäväksi
autossa. Katsokaa tietoja hyväksytyistä
polttoaineista ja merkinnöistä osista "Bensiini" ja "Diesel".
3. Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen
täyttöaukkoon. Täyttöputkella on kaksi
avattavaa kantta, ja pumppusuutin pitää
viedä molempien kansien ohi ennen kuin
tankkaus aloitetaan.
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä käyttäkää suppiloa, joka on vaahtopalassa lattialuukun alla kuormatilassa.
1.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku.
2. Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen
täyttöaukossa olevaan suppiloon. Täyttöputkella on kaksi avattavaa kantta ja suppilon putki pitää viedä molempien kansien
ohi ennen kuin täyttö voidaan aloittaa.
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Polttoainesäiliön luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 479)
Bensiini (s. 481)
Diesel (s. 483)
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
(s. 484)
Koskee polttoainekäyttöisellä
lisälämmittimellä* varustettua autoa
Älkää koskaan käyttäkö polttoaineenlämmitintä, kun auto on huoltoasema-alueella.
24
480
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä viimeistään 12. lokakuuta 2018 myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoaineen käsittely
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö heikompilaatuista polttoainetta kuin Volvo suosittelee, koska tämä voi
vaikuttaa moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen kielteisesti.
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos
käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin
suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee
kaikkia moottoreita.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta
on nielty.
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää
bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa
tulipaloon ja henkilövahinkoihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Bensiini (s. 481)
Bensiini
On tärkeää käyttää tankattaessa oikeaa polttoainetta. Bensiineillä on erilaisia oktaanilukuja, jotka on sovitettu erityyppisiin ajoihin.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Bensiinin täytyy olla normin EN 228 mukaista.
Bensiinin merkintä
Diesel (s. 483)
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 487)
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä
löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta
sekä viimeistään 12. lokakuuta 2018 myös
vastaavista polttoainepumpuista ja niiden
suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Euroopan tämänhetkiset vakiopolttoaineet
tunnistaa näistä merkinnöistä. Bensiinimoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavilla merkinnöillä varustettua bensiiniä:
}}
481
KÄYNNISTYS JA AJO
||
E5 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 2,7 % ja
etanolipitoisuus enint.
5 til. %.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
(100 °F) suositellaan korkeinta mahdollista
oktaanilukua mukautetun suorituskyvyn ja pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
E10 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 3,7 % ja
etanolipitoisuus enint.
10 til. %.
•
•
•
•
482
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
TÄRKEÄÄ
Aiheeseen liittyvät tiedot
Polttoaine, jossa on jopa 10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
•
•
•
•
EN 228 E10 -bensiini (enint.
10 tilavuusprosenttia etanolia) on
hyväksytty käytettäväksi.
Etanolipitoisuus saa olla korkeintaan
E10 (enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia). Esimerkiksi E85 ei ole sallittu.
Oktaaniluku
•
•
•
RON 95 voidaan käyttää normaaliajossa.
RON 98 -oktaanilukua suositellaan hyvän
tehon ja alhaisen polttoaineenkulutuksen
saavuttamiseksi.
Pienempää oktaanilukua kuin RON 95 ei
saa käyttää.
Polttoaineen käsittely (s. 481)
Polttoaineen lisääminen (s. 479)
Bensiinihiukkassuodatin (s. 482)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 698)
Bensiinihiukkassuodatin25
Bensiinikäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi
tehokkaammin.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään bensiinihiukkassuodattimeen normaalin ajon
aikana. Normaaleissa ajo-olosuhteissa tapahtuu passiivinen regenerointi, jonka aikana hiukkaset hapetetaan ja poltetaan pois. Siten tyhjennetään suodatin.
Jos autolla ajetaan alhaisilla ajonopeuksilla tai
se käynnistetään toistuvasti kylmänä alhaisessa ulkolämpötilassa, aktiivinen regenerointi
voi olla tarpeen. Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää
yleensä 10 - 20 minuuttia. Regeneroinnin
aikana polttoaineenkulutus voi tilapäisesti
lisääntyä.
Ajettaessa bensiiniautolla lyhyitä
matkoja alhaisella nopeudella
Ajotapa vaikuttaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmän kapasiteettiin. Vaihtelevien ajomatkojen ajaminen eri nopeuksilla on tärkeää
mahdollisimman energiatehokkaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Toistuva lyhyiden ajomatkojen ajaminen alhaisella nopeudella (tai kylmässä ilmastossa) kylmällä moottorilla voi aiheuttaa ongelmia, jotka
voivat pikkuhiljaa johtaa toimintahäiriöihin ja
aiheuttaa varoitusviestejä. Jos autolla ajetaan
lähinnä kaupunkiliikenteessä, on tärkeää ajaa
KÄYNNISTYS JA AJO
säännöllisesti myös suurilla ajonopeuksilla,
jotta pakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi
tehdä regeneroinnin.
•
Autolla on ajettava maantiellä yli
70 km/h:n (44 mph:n) ajonopeudella
vähintään 20 minuuttia tankkausten
välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Bensiini (s. 481)
Diesel
On tärkeää käyttää tankattaessa oikeaa polttoainetta. Dieseliä on saatavana eri laatuja,
jotka on tarkoitettu eri olosuhteisiin.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590 tai
SS 155435. Normin EN 15940 mukaista
parafiinista dieseliä (HVO, XTL) voidaan käyttää. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen
epäpuhtauksille, kuten esim. suurelle rikki- ja
metallimäärälle.
sekä viimeistään 12. lokakuuta 2018 myös
vastaavista polttoainepumpuista ja niiden
suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Euroopan tämänhetkisen vakiopolttoaineen
tunnistaa tästä merkinnästä. Dieselmoottorilla
varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavalla merkinnällä varustettua dieseliä:
B7 on dieselpolttoaine,
jossa on enintään 7 til. %rasvahappometyyliestereitä
(FAME).
Merkintä
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä
löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta
25
Koskee tiettyjä versioita.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(alle 0 °C (32 °F)) parafinoitua, mikä voi johtaa
käynnistysvaikeuksiin. Myytävät polttoainelaadut ovat vuodenajan ja ilmastovyöhykkeen
mukaisia, mutta äärimmäisissä sääolosuhteissa, polttoaineen ollessa vanhaa tai siirryttäessä ilmastovyöhykkeeltä toiselle parafinoitumista voi esiintyä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä.
}}
483
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Varmistakaa, että täyttöputken ympäristö on
puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.
TÄRKEÄÄ
Dieselpolttoaineen pitää:
•
täyttää normi EN 590, EN 15940
ja/tai SS 155435
•
omata rikkipitoisuus, joka ei ylitä arvoa
10 mg/kg
•
sisältää enintään 7 tilavuus-%
FAME26-ainetta (B7).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaineen käsittely (s. 481)
Polttoaineen lisääminen (s. 479)
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
(s. 484)
•
•
Dieselin hiukkassuodatin (s. 485)
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 698)
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®-nesteen
avulla (s. 486)
TÄRKEÄÄ
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
Erikoislisäaineet
484
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä tarvitsee pienen hetken tarkastuksen
suorittamiseen.
Ennen kuin auto käynnistetään sen jälkeen,
kun polttoainesäiliö on täytetty dieselillä –
menetelkää näin:
1.
Etäavaimen pitää olla autossa.
2. Kytkekää auto jännitetilaan II – kääntäkää
käynnistyskytkintä myötäpäivään painamatta jarru- tai kytkinpoljinta ja pitäkää
käynnistyskytkintä käännettynä
n. 4 sekuntia. Vapauttakaa säädin sen jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.
3. Odottakaa n. yksi minuutti.
4. Käynnistäkää moottori.
Marine Diesel -polttoaine
Polttoöljy
FAME27 ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
26
27
Polttoaineen loppuminen ja
dieselmoottori
Fatty Acid Methyl Ester, rasvahappojen metyyliesteri
Dieselpolttoaineen, jossa on enintään 7 tilavuus-% FAMEa (B7), käyttö on sallittu.
HUOM
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen
puutteen yhteydessä:
•
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos
auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.
KÄYNNISTYS JA AJO
Varakanisterilla polttoainetta
lisättäessä huomattavaa
Varakanisterilla dieselpolttoainetta lisättäessä
käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun alla
kuormatilassa. Olkaa tarkka, että suppilon
putki viedään kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputkella on kaksi avattavaa kantta ja suppilon
putki pitää viedä molempien kansien ohi
ennen kuin täyttö voidaan aloittaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaineen lisääminen (s. 479)
Diesel (s. 483)
Dieselin hiukkassuodatin
Dieselkäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi
tehokkaammin.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään dieselhiukkassuodattimeen normaalin ajon
aikana. Kun nämä ehdot täyttyvät, alkaa regenerointi hiukkasten polttamiseksi pois ja suodattimen tyhjentämiseksi. Regeneroinnin aloittamiseksi moottorin on oltava normaalissa toimintalämpötilassa. Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää
yleensä 10 - 20 minuuttia.
Työkalusarja (s. 585)
HUOM
Regeneroinnin aikana voi ilmetä seuraavaa:
•
moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti
•
polttoaineenkulutus voi tilapäisesti
lisääntyä
•
palaneen hajua voi esiintyä.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista,
saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Silloin on vaarana, että suodatin pitää
vaihtaa.
Ajettaessa dieselautolla lyhyitä
matkoja alhaisella nopeudella
Ajotapa vaikuttaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmän kapasiteettiin. Vaihtelevien ajomatkojen ajaminen eri nopeuksilla on tärkeää
mahdollisimman energiatehokkaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Toistuva lyhyiden ajomatkojen ajaminen alhaisella nopeudella (tai kylmässä ilmastossa) kylmällä moottorilla voi aiheuttaa ongelmia, jotka
voivat pikkuhiljaa johtaa toimintahäiriöihin ja
aiheuttaa varoitusviestejä. Jos autolla ajetaan
lähinnä kaupunkiliikenteessä, on tärkeää ajaa
säännöllisesti myös suurilla ajonopeuksilla,
jotta pakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi
tehdä regeneroinnin.
•
Autolla on ajettava maantiellä yli
60 km/h:n (38 mph:n) ajonopeudella
vähintään 20 minuuttia tankkausten
välillä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 485
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Diesel (s. 483)
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®-nesteen
avulla (s. 486)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 698)
Pakokaasujen puhdistus
AdBlue®28-nesteen avulla
AdBlue on lisäaine, jota käytetään SCR29-järjestelmässä dieselmoottorin haitallisten aineiden päästöjen vähentämiseksi.
SCR-järjestelmässä AdBlue ja pakokaasujen
typpioksidit muunnetaan typeksi ja vesihöyryksi, jolloin haitallisten typpioksidien päästöt
vähenevät huomattavasti.
AdBlue
AdBlue on väritön neste, jossa on 32,5 %
ureaa30 deionisoidussa vedessä ja joka on valmistettu standardin ISO 22241 mukaisesti. Se
on kehitetty erityisesti dieselmoottorien SCRpuhdistustekniikkaa varten.
AdBlue-nesteellä on autossa oma säiliönsä,
joka täytetään polttoainesäiliön luukun sisäpuolella olevan erillisen täyttöputken kautta.
Kulutus riippuu ajotavasta, ulkolämpötilasta ja
järjestelmän käyntilämpötilasta.
Edellytykset ajamiselle käytettäessä
AdBlue-nestettä
AdBlue-säiliössä on aina oltava oikeanlaatuista
AdBlue-nestettä, jotta auto voi käynnistyä.
SCR-järjestelmä on hyvin herkkä epäpuhtauksille.
28
29
30
486
Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Selective Catalytic Reduction
CO(NH2)2
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä valvoo jatkuvasti AdBluen säiliön tasoa, laatua ja annostelua. Ongelmatilanteessa kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus.
TÄRKEÄÄ
AdBlue-nestettä tarvitaan, jotta SCR-järjestelmä toimii ja pakokaasupäästöjä koskevat lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.
AdBlue-syöttöjärjestelmän muuttaminen
tai peukalointi siten, että AdBlue-reagenssia ei käytetä lainsäädännön vaatimusten
täyttymisen sitä edellyttäessä, on laitonta.
Tällainen peukalointi saattaa olla rikos,
josta saattaa aiheutua oikeudellisia toimenpiteitä.
AdBlue-säiliön ollessa tyhjä autoa ei saa
käyttää, koska se ei enää täytä pakokaasupäästöjä koskevia lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Siksi autossa on varoitusjärjestelmä, joka ilmoittaa, kun AdBlue-säiliö on
täytettävä. Kun taso AdBlue-säiliössä on
alhainen, näytetään AdBluen lisäämistarpeesta kertovia varoituksia.
KÄYNNISTYS JA AJO
Aiheeseen liittyvät tiedot
AdBlue®31-nesteen käsittely
•
•
AdBlue koostuu suurimmaksi osaksi vedestä
(n. 67,5 % vettä ja 32,5 % ureaa). Neste ei
ole tulenarkaa, mutta sitä on käsiteltävä varovasti, koska se voi ärsyttää silmiä ja ihoa.
•
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 487)
AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 488)
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue -toimintoa
varten® (s. 490)
Muistettavaa käsiteltäessä
Välttäkää höyryjen hengittämistä sekä iho- ja
silmäkosketusta. Suosittelemme käyttämään
käsineitä, jotka estävät herkän ihon ärsytyksen
nestettä käsiteltäessä.
VAROITUS
Ensiaputoimenpiteet:
•
Hengitettäessä – hakeuduttava raittiiseen ilmaan.
•
Ihokosketuksessa – iho on pestävä
vedellä ja saippualla.
•
Silmäkosketuksessa – huuhdeltava
välittömästi runsaalla vedellä.
•
Nautittaessa sisäisesti – suu on huuhdeltava huolellisesti. Ei saa oksennuttaa.
vedellä pois. Aineen pääsemistä viemäriin on
vältettävä.
Säilytys
AdBlue-nestettä on säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa yli -11 °C:n
(12 °F) ja alle 30 °C:n (86 °F) lämpötilassa.
Nestettä ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa.
AdBlue jäätyy -11 °C:n (12 °F) lämpötilassa,
mutta sulamisen jälkeen sitä voidaan käyttää
uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 488)
•
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®-nesteen
avulla (s. 486)
Ottakaa yhteyttä lääkäriin, jos vaivat jatkuvat tai ainetta on nautittu sisäisesti suurehko määrä.
Toimenpiteet aineen läikkyessä
Maahan, auton päälle tai maalatuille pinnoille
läikkynyt AdBlue on huuhdeltava tarkkaan
31
Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
487
KÄYNNISTYS JA AJO
AdBlue®-nesteen tarkistus ja
lisääminen
AdBlue-määrän tarkistaminen
Tarkistakaa AdBlue-määrä säännöllisesti ja
lisätkää sitä, jos kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus alhaisesta AdBlue-tasosta.
AdBlue-nesteen kulutus vaihtelee ajotavan
mukaan. Jos AdBlue-säiliön annetaan tyhjentyä kokonaan, autoa ei voi enää käynnistää.
HUOM
2.
1.
Näyttäkää AdBlue-määrä painamalla Tila.
Avatkaa sovellus Auton tila sovellusnäkymässä.
Älkää koskaan ajako AdBlue-säiliötä tyhjäksi. Täyttäkää säiliö hyvissä ajoin ennen
kuin se on tyhjä.
Jos säiliö ajetaan tyhjäksi, moottoria ei
voida sammutuksen jälkeen käynnistää
normaaliin tapaan eikä muilla apukeinoilla.
Ainoa tapa käynnistää auto uudelleen säiliön tyhjäksi ajamisen jälkeen on lisätä
vähintään kuljettajan näytössä ilmoitettu
määrä erittelyjen mukaista AdBlue-nestettä.
AdBlue-määrän grafiikka keskinäytössä.
Kukin ilmaisin tarkoittaa n. 25 %:a täydestä säiliöstä.
Kun säiliössä on alle 25 % jäljellä, jäljellä
oleva ilmaisin vaihtuu ruskeankeltaiseksi,
ja kun alle 10 % on jäljellä, se muuttuu
punaiseksi.
488
KÄYNNISTYS JA AJO
Täyttäminen
Kun AdBlue alkaa olla
vähissä, kuljettajan näytössä
syttyy symboli ja ilmoitus
AdBlue vähissä näytetään.
1.
3. Lisätkää oikean laatuista32 AdBlue-nestettä.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa. Se, kuinka
paljon AdBlue-nestettä voidaan täyttää,
näytetään sovelluksessa Auton tila.
VAROITUS
Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla kevyesti luukun takaosaa.
Tankattaessa huoltoasemalla AdBlue-pumpusta on suositeltavaa käyttää henkilöautolle sopivaa pumppua. Vaihtoehtoisesti
voidaan käyttää raskaammille ajoneuvoille
tarkoitettua AdBlue-pumppua.
2.
TÄRKEÄÄ
Pyyhkikää mahdollisesti roiskunut AdBlue
pois.
Varokaa, että AdBlue-nestettä ei pääse
auton maalipinnalle. Jos näin käy, huuhdelkaa runsaalla vedellä, koska neste voi vaurioittaa maalipintaa.
Avatkaa pienemmän AdBlue-täyttöputken
sininen kansi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
32
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 487)
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue -toimintoa
varten® (s. 490)
AdBlue®-säiliön tilavuus (s. 695)
ISO 22241
489
KÄYNNISTYS JA AJO
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue toimintoa varten®33
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä valvoo
jatkuvasti AdBluen tasoa, laatua ja annostelua. Ongelmatilanteessa kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
AdBlue vähissä
AdBlue on vähissä ja säiliö on täytettävä.
AdBluen annostus
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnan tarkastusta
varten.
ja
AdBluen laatu
33
490
Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
KÄYNNISTYS JA AJO
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lisää AdBlueta
AdBlue on kriittisen vähissä ja säiliö on täytettävä välittömästi.
Moottorin käynn. esto
Autoa ei voida käynnistää, ennen kuin AdBlue-nestettä on lisätty. Lisätkää kuljettajan näytössä ilmoitettu määrä AdBlue-nestettä tai ottakaa yhteyttä korjaamoonA.
ja esim.: Lisää vähintään 4,5 litraa AdBlueta
Huomatkaa, että auton on seistävä tasaisella alustalla, jotta tasomittari voi rekisteröidä täytetyn AdBlue-määrän oikein.
Käynnistäessänne auton AdBluen täytön jälkeen noudattakaa ohjeita, jotka koskevat polttoainekatkoa ja dieselmoottoria.
Moottorin käynn. esto
AdBlue-järj. huollettava, jotta
uud. käynn. sallitaan
A
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnan tarkastusta
varten.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
AdBlue®-nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 488)
•
•
•
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 487)
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 621)
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
(s. 484)
491
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin ja vetojärjestelmän
ylikuumeneminen
jan näytössä näytetään ilmoitus
Vaihteisto lämmin Vähennä nopeutta
lämpötilan alentamiseksi tai Vaihteisto
kuumaPysähdy turvallisesti, odota
jäähdytystä. Noudattakaa tällöin annettua
suositusta, vähentäkää nopeutta ja pysäyttäkää auto turvallisesti sekä antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia
minuutteja vaihteiston jäähdyttämiseksi.
Tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi kovassa
ajossa mäkisessä maastossa ja lämpimässä
säässä, on olemassa vaara, että moottori ja
voimansiirto voivat ylikuumentua, erityisesti
kuorman ollessa raskas.
• Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan
moottorin tehoa rajoittaa tilapäisesti.
•
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi, varoitussymboli syttyy ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Moottorin lämpötila
Korkea lämpötila Pysähdy turvallisesti.
Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutamia minuutteja sen jäähdyttämiseksi.
•
Jos ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Sammuta moottori tai Moott.
jäähdytysneste Taso alhainen
Sammuta moottori näytetään, pysäyttäkää auto ja sammuttakaa moottori.
•
Jos vaihteisto ylikuumenee, valitaan vaihtoehtoinen vaihtamisohjelma34. Lisäksi
aktivoidaan sisäinen suojatoiminto, joka
mm. sytyttää varoitussymbolin ja kuljetta-
34
492
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
Koskee automaattivaihteistoa.
•
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Korkea moottorin lämpötila.
Noudattakaa annettua suositusta.
Jäähdytysneste vähissä. Noudattakaa annettua suositusta.
Vaihteisto lämmin/ylikuumentunut/jäähdytetään. Noudattakaa
annettua suositusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 632)
•
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 499)
•
Vaihtamisosoitin (s. 458)
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
(s. 477)
KÄYNNISTYS JA AJO
Käynnistysakun ylikuormitus
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä
jännitetilaa II auton moottorin ollessa sammutettu. Käyttäkää sen sijaan jännitetilaa I silloin kulutetaan vähemmän virtaa.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun
auton moottori on sammutettu. Esimerkkejä
sellaisista toiminnoista ovat:
•
•
•
•
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä auto ja antamalla sen sitten käydä
vähintään 15 minuuttia – käynnistysakku
latautuu paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä auton seistäessä paikallaan.
Käynnistysakku (s. 634)
Jännitetilat (s. 438)
TÄRKEÄÄ
5. Avatkaa positiivisen apukäynnistyskohdan
peitekansi (2).
6. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan (2).
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan (1).
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan
komponenttien kanssa.
valonheittimet
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla
virralla.
matkustamon puhallin
Jos käynnistysakun jännite on matala, esitetään ilmoitus kuljettajan näytössä. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai
äänentoistolaitteisto.
–
Toisen akun käyttäminen
käynnistysapuna
Käynnistyskaapelien kiinnityspisteet. Moottoritilan
ulkonäkö voi vaihdella automallista ja varustetasosta
riippuen.
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta
suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai
muiden vaurioiden välttämiseksi:
1.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0.
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
7. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
8. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin auton negatiiviseen apukäynnistyskohtaan (4).
9. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
}}
493
KÄYNNISTYS JA AJO
||
11. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on
tyhjentynyt akku.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako kaapelin ja auton välisiä
liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana. On
olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa auton
positiiviseen apukäynnistyskohtaan/
apukäynnistysakun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
494
VAROITUS
Korkeajännite voi olla vaarallinen virheellisesti käsiteltynä. Älkää koskeko akuissa
mihinkään, jota ei ole selkeästi kuvattu
tässä käyttöoppaassa.
•
48 V:n tukiakkua ei saa koskaan käyttää apukäynnistykseen.
•
48 V:n akkuun ei saa missään olosuhteissa kytkeä ulkoisia sähkölaitteita.
•
48 V:n akun huollon ja vaihdon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelin väärän kytkemisen aikana syntynyt kipinä voi riittää
akun räjähtämiseen.
•
Älkää yhdistäkö käynnistyskaapeleita
mihinkään polttoainejärjestelmän komponenttiin tai mihinkään liikkuvaan
osaan. Olkaa varovainen lämpimien
moottorin osien kanssa.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa runsaalla määrällä vettä,
jos rikkihappoa pääsee silmiin, iholle tai
vaatteisiin. Roiskeen osuessa silmiin ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
•
Älkää koskaan tupakoiko akun lähellä.
KÄYNNISTYS JA AJO
HUOM
Jos käynnistysakun varaus on heikentynyt
niin paljon, että auton tavalliset sähkötoiminnot eivät toimi, ja moottori apukäynnistetään tämän jälkeen ulkoista akkua tai
akkulaturia käyttäen, käynnistys/pysäytystoiminto voi edelleen olla aktivoituna. Jos
käynnistys/pysäytys-toiminto sammuttaa
moottorin automaattisesti pian tämän jälkeen, vaarana on se, että moottorin automaattinen käynnistys epäonnistuu akun
alhaisen varaustason takia, koska akkua ei
ole ehditty ladata uudelleen.
Jos auto on apukäynnistetty tai jos akun
lataamiseen akkulaturin avulla ei ole riittävästi aikaa, käynnistys/pysäytys-toiminto
on kytkettävä tilapäisesti pois toiminnasta,
kunnes auto on ladannut akun taas täyteen. Ulkolämpötilan ollessa n. +15 °C (n.
60 °F) auton on ladattava akkua vähintään
1 tunti. Ulkolämpötilan ollessa alhaisempi
latausaika voi pidentyä 3–4 tuntiin. Suosituksena on, että akku ladataan ulkoisella
akkulaturilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Apuakku (s. 636)
Vetokoukku*
Auto voidaan varustaa vetokoukulla, joka
mahdollistaa esim. perävaunun vetämisen
auton takana.
Vetokoukusta voi olla erilaisia versioita autoa
varten, kysykää lisätietoa Volvon jälleenmyyjältä.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva akkujännite perävaunun liittimelle katkaista automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
TÄRKEÄÄ
Vetokuula on puhdistettava ja voideltava
rasvalla säännöllisesti kulumisen ehkäisemiseksi.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
Tämä koskee myös vetokuulaan kiinnitettävän polkupyöräpitimen asentamista.
Moottorin käynnistäminen (s. 436)
Jännitetilat (s. 438)
Ohjauspyörän säätö (s. 205)
Jännitetilan valitseminen (s. 439)
HUOM
Jos auto on varustettu vetokoukulla, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 495
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vetokoukun* erittelyt
Mitat, kiinnityskohdat mm (tuumaa)
•
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
(s. 497)
C
875 (34,4)
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 499)
D
437,5 (17,2)
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin* (s. 503)
E
Ks. edellä olevaa kuvaa.
Vetokoukun* erittelyt (s. 496)
F
286,2 (11,3)
G
Kuulan keskiö
•
Vetokoukun mitat ja kiinnityskohdat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetokoukku* (s. 495)
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 688)
Mitat, kiinnityskohdat mm (tuumaa)
496
A
1204,1 (47,4)
B
80,5 (3,2)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Sisään- ja uloskäännettävä
vetokoukku*
1.
2. Painakaa painiketta ja vapauttakaa se –
liian pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei
uloskääntäminen käynnisty.
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku on
helppo kääntää sisään ja ulos tarpeen
mukaan. Sisäänkäännetyssä asennossa vetokoukku on kokonaan poissa näkyvistä.
VAROITUS
Noudattakaa tarkasti vetokoukun sisään- ja
uloskääntämistä koskevia ohjeita.
VAROITUS
Älkää painako sisään- ja uloskääntämisen
painiketta, jos perävaunu on kytkettynä
vetokoukkuun.
Vetokoukun kääntäminen ulos
Avatkaa takaluukku. Vetokoukun sisään- ja
uloskääntämisen painike on sijoitettu
oikealle puolelle taakse kuormatilassa. Painikkeen merkkivalon pitää palaa jatkuvasti
oranssina, jotta uloskääntämistoiminto on
aktiivinen.
> Vetokoukku kääntyy ulos ja alas lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo vilkkuu oranssina. Vetokoukku on valmis
siirrettäväksi eteenpäin lukittuun asentoon.
VAROITUS
Välttäkää seisomista auton takana keskellä
lähellä puskuria vetokoukun ulos kääntämisen yhteydessä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 497
KÄYNNISTYS JA AJO
||
3.
HUOM
2.
Virransäästötila aktivoituu hetken kuluttua
ja merkkivalo sammuu. Järjestelmä aktivoidaan uudelleen sulkemalla takaluukku ja
avaamalla se sitten uudestaan. Tämä koskee sekä vetokoukun sisään- että uloskääntämistä.
Jos auto havaitsee perävaunun olevan kytketty, merkkivalo sammuu.
Siirtäkää vetokoukku ääriasentoonsa, jossa
se kiinnittyy ja lukkiutuu kiinni - merkkivalo
palaa jatkuvasti oranssina.
> Vetokoukku on valmis käytettäväksi.
TÄRKEÄÄ
Varmistakaa, ettei sähköliitäntään ole asennettu mitään liitintä tai sovitinta, kun vetokoukku käännetään sisään.
HUOM
Vetokoukun on oltava kääntynyt täysin
ulos, ennen kuin se voidaan siirtää lukittuun asentoon. Tämä uloskääntö voi kestää
muutamia sekunteja. Jos vetokoukku ei
kiinnity lukittuun asentoon, odota muutama sekunti ja yritä uudelleen.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
498
Lukitkaa vetokoukku siirtämällä se takaisin
sisäänkäännettyyn asentoon, johon se lukkiutuu.
> Merkkivalo palaa nyt jatkuvasti, jos
vetokoukku on käännetty sisään oikein.
Vetokoukun kääntäminen sisään
1.
Avatkaa takaluukku. Painakaa painiketta
oikealla puolella takana kuormatilassa ja
vapauttakaa se - liian pitkä painallus voi
tarkoittaa, ettei sisäänkääntäminen käynnisty.
> Vetokoukku kääntyy automaattisesti
alas lukitsemattomaan asentoon merkkivalo painikkeen yhteydessä vilkkuu oranssina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 499)
Vetokoukku* (s. 495)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vetäminen
Perävaunua vedettäessä on huomioitava
useita tärkeitä seikkoja koskien vetokoukkua,
perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
lintaisessa vaihtamisessa ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
•
Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä
sallittujen nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Ilmoitetut perävaunun maksimipainot
pätevät vain enintään 1000 metrin
(3280 jalan) korkeudella merenpinnasta.
Tätä korkeammalla moottorin teho ja sen
myötä auton kiipeämiskyky ovat huonontuneet ohuemman ilman takia, joten perävaunun enimmäispainoa on laskettava.
Auton ja perävaunun painoa on pienennettävä 10 % jokaisella seuraavalla
1000 metrillä (3280 jalalla) tai sen osalla.
Auto toimitetaan perävaunun vetämistä varten
tarkoitetulla varustuksella.
•
Auton vetokoukun on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa. Aisapaino lasketaan osaksi
auton hyötykuormaa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin.
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä
on ajettu vähintään 1000 km (620 mailia).
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle käsiva-
•
Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa, jotka ovat yli 12 %.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä suosituksia huonomman
polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä,
jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta
huomattavasti.
Perävaunuliitin
Jos auton vetokoukussa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovi-
tinta. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva akkujännite perävaunun liittimelle katkaista automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
Perävaunumassat
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa
vaikeasti hallittava.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa
perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä autolla saa hinata.
Tasonsäätö*
Auton tasonsäätöjärjestelmä pyrkii pitämään
saman korkeuden kuormasta riippumatta (sallittuun enimmäiskuormaan asti). Kun auto sei}}
* Valinnais-/lisävaruste. 499
KÄYNNISTYS JA AJO
||
soo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa jarrupoljin alas.
Ajaminen mäkisessä maastossa ja
lämpimässä ilmastossa
2. Valitkaa vaihdeasento D.
Tietyissä olosuhteissa ajaminen perävaunun
kanssa voi johtaa ylikuumentumisvaaraan. Jos
moottori ja voimansiirtojärjestelmä ylikuumenevat, kuljettajan näytössä syttyy varoitussymboli ja näytetään ilmoitus.
Seuraava seikka koskee automaattivaihteistolla varustettua autoa:
Automaattivaihteisto valitsee sopivan vaihteen
kuormituksen ja moottorin kierrosluvun
mukaan.
Jyrkät nousut
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori "jaksaa" ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja
pienellä moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa jarrupoljin alas.
2. Aktivoikaa seisontajarru.
3. Valitkaa vaihdeasento P.
4. Vapauttakaa jarrupoljin.
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu
pysäköidään mäkeen.
35
500
3. Seisontajarrun vapauttaminen.
4. Vapauttakaa jarrupoljin ja lähtekää liikkeelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
(s. 500)
•
Perävaunun polttimoiden tarkastus
(s. 501)
•
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 688)
•
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen (s. 492)
•
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet (s. 693)
•
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
(s. 497)
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA35)
tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun
yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on
alkanut heilahdella itsestään. Toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään ESC36.
Heilahtelun syitä
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria nopeuksia. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian kauas taakse, heilahtelun
riski on olemassa myös alhaisemmilla nopeuksilla.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
tai kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
Trailer Stability Assist
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vakautusjärjestelmän
toiminta
Perävaunun vakautusjärjestelmä valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa.
Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä
vakautuu. Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.
Jos heilahtelua ei vaimenneta järjestelmän toimintaan puuttumisesta huolimatta, yhdistelmää jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin
vetovoimaa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on saatu vaimennettua ja yhdistelmä on
jälleen vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja
kuljettaja saa auton jälleen täysin hallintaansa.
HUOM
Vakautustoiminto suljetaan, jos kuljettaja
valitsee Sport-tilan deaktivoimalla ESC-toiminnon keskinäytössä olevan valikkojärjestelmän kautta.
Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta voi
jäädä puuttumaan, jos kuljettaja yrittää poistaa
heilahtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska järjestelmä ei voi tällöin päätellä,
aiheuttaako heilahtelun perävaunu vai kuljettaja.
36
Electronic Stability Control
Kun perävaunun vakautusjärjestelmä on toiminnassa,
ESC -symboli vilkkuu kuljettajan näytössä.
Perävaunun polttimoiden tarkastus
Kun kytkette autoon perävaunun - tarkistakaa
ennen ajoon lähtöä, että perävaunun kaikki
valot toimivat.
Perävaunun suuntavilkut ja jarruvalot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 499)
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 299)
Jos yksi tai useampi perävaunun vilkuista tai
jarruvalojen polttimoista on rikki, kuljettajan
näytössä näytetään symboli ja ilmoitus. Kuljettajan on tarkastettava muut perävaunun valot
ennen liikkeellelähtöä.
Symboli
Ilmoitus
• Peräv. suuntavilkku
Oikean suuntavilkun toimintahäiriö
• Peräv. suuntavilkku
Vasemman suuntavilkun
toimintahäiriö
• Perävaunun jarruvalo Toimintahäiriö
Jos jokin perävaunun suuntavalojen polttimoista on rikki, tämän lisäksi suuntavalojen
symboli kuljettajan näytössä vilkkuu tavallista
nopeammin.
}}
501
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Perävaunun takasumuvalo
Kytkettäessä perävaunu voi käydä niin, että
auton takasumuvalo ei syty. Sen korvaa tällöin
perävaunun takasumuvalo. Tässä tapauksessa
tarkistakaa sumuvalon aktivoinnin yhteydessä
yhdistelmän turvallisen ajamisen varmistamiseksi, että perävaunussa on takasumuvalo.
Perävaunun polttimoiden tarkastus*
Automaattinen tarkastus
Perävaunun sähkökytkentöjen jälkeen on mahdollista varmistaa automaattisen valojen kytkennän kautta, että perävaunun polttimot toimivat. Toiminto auttaa kuljettajaa tarkistamaan ennen ajoonlähtöä, että perävaunun
polttimot toimivat.
Jotta tarkastus voidaan tehdä, auton pitää olla
sammutettu.
1.
Kun perävaunu kytketään vetokoukkuun,
esitetään ilmoitus Autom
perävaunuvalon tarkistus kuljettajan
näytössä.
2. Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan Opainiketta.
> Valojentarkastus käynnistyy.
3. Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa
polttimoiden toiminnan.
> Kaikki perävaunun polttimot alkavat
vilkkua – sitten polttimot syttyvät yksi
kerrallaan.
4. Tarkastakaa visuaalisesti, että kaikki perävaunun käytettävissä olevat polttimot toimivat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen (s. 499)
5. Hetken kuluttua vilkkuvat perävaunun
kaikki polttimot uudelleen.
> Tarkastus on tehty.
Automaattisen tarkastuksen poistaminen
toiminnasta
Automaattinen tarkastustoiminto voidaan
poistaa toiminnasta keskinäytössä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
valaistus.
Valot ja
3. Poistakaa merkintä Autom
perävaunuvalon tarkistus.
Manuaalinen tarkastus
Jos automaattinen tarkastus on pois toiminnasta, tarkastus voidaan aloittaa manuaalisesti.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
valaistus.
502
3. Valitkaa Man. perävaunuvalon tarkistus.
> Valojentarkastus käynnistyy. Poistukaa
autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.
Valot ja
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vetokoukkuun asennettu
polkupyöränpidin*
Suosittelemme Volvon kehittämien polkupyöränpitimien käyttämistä.
Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat
parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden. Volvon
polkupyöränpitimet voidaan ostaa valtuutetulta Volvon jälleenmyyjältä.
Noudattakaa huolellisesti polkupyöränpitimen
mukana tulevia ohjeita.
•
Polkupyöränpidin ja kuorma saavat painaa
korkeintaan 75 kg (165 paunaa).
•
Polkupyöränpitimessä voidaan kuljettaa
enintään kolmea polkupyörää.
VAROITUS
Pyöränpitimen virheellinen käyttö voi vaurioittaa vetokoukkua ja autoa.
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin
vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin esimerkiksi
seuraavista syistä:
•
•
•
•
on asennettu virheellisesti vetokoukun
kuulaan
•
on ylikuormitettu, katsokaa enimmäiskantokyky pyöränpitimen ohjeista
•
sitä käytetään muuhun tarkoitukseen
kuin pyörien kuljettamiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetokoukku* (s. 495)
huonompi kiihtyvyys
pienempi maavara
muuttunut jarrutusteho.
Suosituksia pyörien lastaamiselle
polkupyöränpitimeen
Mitä suurempi etäisyys kuorman painopisteen
ja vetokuulan välillä on, sitä suurempi kuormitus vetokoukkuun kohdistuu.
Noudattakaa lastatessanne seuraavia suosituksia:
•
Sijoittakaa painavin polkupyörä lähimmäksi autoa.
•
Pitäkää kuorma symmetrisenä ja mahdollisimman lähellä auton keskikohtaa esimerkiksi sijoittamalla polkupyörät limittäin jos
lastattavia pyöriä on useita.
•
Poistakaa kuljetettavista pyöristä irtoesineet, esim. pyöräkori, akku, lastenistuin.
Tämä vähentää vetokoukun ja polkupyöränpitimen kuormitusta sekä pienentää
ilmanvastusta ja siten myös polttoaineenkulutusta.
•
Älkää käyttäkö polkupyörien päällä suojapeitettä. Se voi vaikuttaa auton käsittelyä,
huonontaa näkyvyyttä ja kasvattaa poltto-
Pyöränpidin voi irrota vetokoukusta, jos se
•
kasvanut paino
aineenkulutusta. Se lisää myös vetokoukkuun kohdistuvaa kuormitusta.
* Valinnais-/lisävaruste. 503
KÄYNNISTYS JA AJO
Hinaus
VAROITUS
Autoa hinattaessa sitä vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu
hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
•
Tarkastakaa ennen hinausta, että
ohjauslukko on avattu.
•
Jännitetilan II pitää olla aktiivinen - jännitetilassa I kaikki turvatyynyt on deaktivoitu.
•
Pitäkää aina etäavain autossa, kun sitä
hinataan.
Valmistelut ja hinaus
TÄRKEÄÄ
Pienellä vaihdevivulla varustetuissa
autoissa ei vaihdetta voi vaihtaa pois Pasennosta, jos moottori ei käy. Ottakaa
yhteyttä valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun saadaksenne apua hinauksessa
tai kutsukaa ammattitaitoista hinausapua.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
504
Älkää hinauttako automaattivaihteistolla varustettua autoa yli 80 km:n/h
(50 mph) nopeudella tai pidempää
matkaa kuin 80 km (50 mailia).
VAROITUS
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori on sammutettu - tarvitaan
n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen
painallus ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.
1.
Kytkekää auton varoitusvilkut päälle.
5. Siirtäkää vaihteenvalitsin vapaa-asentoon
ja vapauttakaa seisontajarru.
Jos akkujännite on liian alhainen, seisontajarrua ei voida vapauttaa. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian
matala.
> Vetoauto voi nyt aloittaa hinaamisen.
6. Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto
hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka
kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään
kovat nykäykset.
7. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
Käynnistysapu
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin
tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää.
2. Kiinnittäkää hinausköysi hinaussilmukkaan.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä
hinata moottoria käyntiin.
3. Deaktivoikaa ohjauslukko avaamalla auton
lukitus.
4. Siirtäkää auto jännitetilaan II – kääntäkää
käynnistyskytkintä myötäpäivään painamatta jarrupoljinta tai käsivalintaisella
vaihteistolla varustetussa autossa kytkinpoljinta ja pitäkää kytkintä n. 4 sekuntia
paikallaan. Vapauttakaa säädin sen jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen (s. 505)
•
•
Varoitusvilkut (s. 165)
Vetäminen (s. 507)
KÄYNNISTYS JA AJO
•
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 493)
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
•
•
Jännitetilan valitseminen (s. 439)
Käyttäkää hinaamiseen hinaussilmukkaa.
Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen
takana olevaan kierreliitäntään puskurin
oikealla puolella, edessä tai takana.
Vaihteisto (s. 450)
HUOM
Jos auto on varustettu vetokoukulla, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
Hinaussilmukan asentaminen
Edessä: Ottakaa peitekansi pois – painakaa merkintää sormella.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja
voidaan sitten irrottaa.
Ottakaa esiin hinaussilmukka, joka on
vaahtopalassa lattian alla tavaratilassa.
}}
505
KÄYNNISTYS JA AJO
||
4. Kiertäkää hinaussilmukka sisään niin pitkälle kuin se menee.
•
Nostakaa autoa tarvittaessa käyttämällä
kuljetusauton nostolaitetta, älkää käyttäkö
hinaussilmukkaa.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
TÄRKEÄÄ
Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni käyttämällä vipuvartena esimerkiksi silmukan
läpi vietyä pyöränruuviavainta*.
Takana: Ottakaa peitekansi pois painamalla merkintää sormella ja kääntämällä
vastakkaista puolta/kulmaa samalla ulospäin.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja
voidaan sitten irrottaa.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukan poistaminen
–
On tärkeää, että hinaussilmukka kierretään
kunnolla kiinni - sen rajoittimeen asti.
Muistettavaa ennen hinaussilmukan
käyttämistä
• Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja
maavara määrittävät, onko se mahdollista.
•
506
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon
tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä
varten ammattitaitoista apua.
Jos kuljetusauton rampin nousu on liian
jyrkkä tai jos maavara auton alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään
vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa.
Kiertäkää hinaussilmukka irti käytön jälkeen ja asettakaa se takaisin paikalleen
vaahtopalaan.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin
puskuriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hinaus (s. 504)
Vetäminen (s. 507)
Työkalusarja (s. 585)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vetäminen
TÄRKEÄÄ
Hinauttaessa auto viedään pois toisen ajoneuvon avulla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon
tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä
varten ammattitaitoista apua.
Hinaussilmukkaa voidaan käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle.
Koskee tasonsäädöllä varustettuja autoja*:
Jos auto on varustettu ilmajousituksella, tämä
pitää sulkea ennen kuin auto nostetaan ylös.
Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Seisontajarru ja jousitus.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
HomeLink®*37
HomeLink®38 on auton sähköjärjestelmään
integroitu ohjelmoitava kaukosäädin, jolla voidaan etäohjata enintään kolmea eri laitetta
(esim. autotallin oven avaajaa, hälytysjärjestelmää, ulko- ja sisävalaistusta) ja korvata niiden kaukosäätimet.
Yleistä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen (s. 505)
3. Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.
Auton asento ja maavara ratkaisevat, onko
auto mahdollista vetää lavalle. Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara auton alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös. Auto tulee tällöin nostaa hinausauton nostolaitteella.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
Kuva on kaaviomainen, malli voi vaihdella.
Painike 1
Painike 2
Painike 3
Merkkivalo
37
38
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
HomeLink ja HomeLink -talosymboli ovat Gentex Corporation -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 507
KÄYNNISTYS JA AJO
||
HomeLink® toimitetaan sisäänrakennettuna
sisätaustapeiliin. HomeLink®-paneelissa on
kolme ohjelmoitavaa painiketta ja peililasin
merkkivalo.
Lisätietoa HomeLink® -järjestelmistä saatte
käymällä internet-sivustolla
www.Homelink.com tai soittamalla numeroon
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen
numeroon +49 6838 907 277)39.
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet tulevia
ohjelmointikertoja varten (esim. vaihtaessanne
autoa tai toisessa autossa käyttöä varten).
TÄRKEÄÄ
Painikkeiden ohjelmointi on poistettava,
kun auto on tarkoitus myydä.
HomeLink®*40-järjestelmän
ohjelmointi
Ohjelmoikaa HomeLink®, palauttakaa kaikki
ohjelmoinnit tai ohjelmoikaa jokin yksittäinen
painike uudelleen noudattamalla näitä ohjeita.
HUOM
Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai
"lisävarusteasennossa" ennen kuin
HomeLink®-järjestelmä on ohjelmoitavissa
tai käytettävissä. On hyvä laittaa uudet
paristot kaukosäätimeen, jonka HomeLink®
korvaa, nopeamman ohjelmoinnin ja radiosignaalin paremman lähettämisen vuoksi.
HomeLink®-painikkeet tulee nollata ennen
ohjelmointia.
1.
Suunnatkaa kauko-ohjain ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta kohti ja pitäkää sitä
n. 2–8 cm:n (n. 1–3 tuuman) päässä painikkeesta. Älkää peittäkö HomeLink® merkkivaloa.
Huomatkaa: Tietyt kauko-ohjaimet voivat
ohjelmoida HomeLink®-järjestelmän
paremmin noin 15–20 cm:n (noin 6–12
tuuman) etäisyydeltä. Muistakaa tämä, jos
ohjelmoinnissa esiintyy ongelmia.
2. Painakaa ja pitäkää painettuina kaukosäätimen molempia painikkeita ja ohjelmoitavaa HomeLink®-painiketta.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink® -palvelun käyttäminen*
(s. 510)
•
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 508)
•
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä (s. 511)
39
40
508
HomeLink®-järjestelmää ohjelmoitaessa
ohjelmoitava autotallin ovi tai veräjä voi
aktivoitua. Varmistakaa sen vuoksi, ettei
kukaan ole oven tai veräjän läheisyydessä
ohjelmoinnin aikana. Auton täytyy seistä
autotallin ulkopuolella, kun autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
3. Älkää vapauttako painikkeita, ennen kuin
merkkivalo on siirtynyt vilkkumasta
hitaasti (n. 1 kerran sekunnissa) joko vilkkumaan nopeasti (n. 10 kertaa sekunnissa)
tai palamaan jatkuvasti.
> Jos merkkivalo palaa jatkuvasti:
Ohjelmointi on valmistunut. Aktivoikaa
painamalla ohjelmoitua painiketta 2
kertaa.
Jos merkkivalo vilkkuu nopeasti:
HomeLink®-ohjelmoitavassa laitteessa
voi olla turvatoiminto, joka vaatii lisävaiheiden tekemistä. Testatkaa, toimiiko
ohjelmointi, painamalla ohjelmoitua painiketta 2 kertaa. Muutoin jatkakaa seuraavista vaiheista.
www.HomeLink.com tai soittakaa numeroon
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen
numeroon +49 6838 907 277)42.
Yksittäisen painikkeen
uudelleenohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLink®-painike
uudelleen seuraavasti:
1.
4. Etsikää opetuspainike41 esim. autotallin
oven vastaanottimesta. Se sijaitsee tavallisesti vastaanottimessa lähellä antennin
kiinnitystä.
5. Painakaa vastaanottimen opetuspainiketta
kerran ja vapauttakaa se. Ohjelmointi pitää
saattaa loppuun 30 sekunnin kuluessa
painikkeen painamisesta.
6. Painakaa HomeLink®-laitteen painiketta,
jonka haluatte ohjelmoida, ja vapauttakaa
se. Toistakaa painakaa/pitäkää/vapauttakaa -sekvenssi toisen kerran, ja vastaanottimen mallista riippuen, myös kolmannen
kerran.
> Ohjelmointi on nyt valmis ja autotallin
ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt,
kun ohjelmoitua painiketta painetaan.
Painakaa haluamaanne painiketta ja pitäkää sitä 20 sekuntia painettuna.
2. Kun HomeLink®-merkkivalo alkaa vilkkua
hitaasti, ohjelmointi voidaan tehdä tavalliseen tapaan.
Huomatkaa: Jos ohjelmoitava painike ei
tule ohjelmoiduksi uudella yksiköllä, se
palaa aikaisemmin tallennettuun ohjelmointiin.
HomeLink® -painikkeiden
ohjelmoinnin poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa kerralla vain kaikista HomeLink®-painikkeista, ei yksittäisistä
painikkeista. Yksittäiset painikkeet voidaan
vain ohjelmoida uudelleen.
Jos syntyy ohjelmointiongelmia, ottakaa
yhteys kohteeseen HomeLink® osoitteessa:
41
42
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
}}
509
KÄYNNISTYS JA AJO
||
–
Painakaa ulompia HomeLink®-painikkeita
(1 ja 3) n. 10 sekuntia.
> Kun merkkivalo alkaa jatkuvan palamisen sijaan vilkkua, painikkeiden ohjelmointi on poistettu ja ne voidaan ohjelmoida uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink® -palvelun käyttäminen*
(s. 510)
•
•
HomeLink®* (s. 507)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä (s. 511)
HomeLink® -palvelun
käyttäminen*43
Kun HomeLink® on ohjelmoitu, sitä voidaan
käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta. Autotallin ovi,
veräjä, hälytysjärjestelmä tai vastaava aktivoituu (voi kestää muutamia sekunteja). Jos painiketta painetaan yli 20 sekuntia, uudelleenohjelmointi alkaa. Merkkivalo palaa tai vilkkuu,
kun painiketta on painettu. Alkuperäisiä kaukoohjaimia voidaan haluttaessa luonnollisesti
edelleen käyttää rinnakkain HomeLink® -järjestelmän kanssa.
HUOM
Sytytysvirran katkaisemisen jälkeen
HomeLink® toimii vähintään
7 minuutin ajan.
VAROITUS
•
Jos HomeLink® -toimintoa käytetään
autotallin oven tai portin avaamiseen,
varmistukaa, ettei oven tai portin läheisyydessä ole ketään liikkeen aikana.
•
Älkää käyttäkö HomeLink®-järjestelmää autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HomeLink®* (s. 507)
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 508)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä (s. 511)
HUOM
HomeLink®-toimintoa ei voida käyttää, jos
auto on lukittu ja hälytys kytketty valmiustilaan* ulkopuolelta käsin.
43
510
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
HomeLink®*44-järjestelmän
tyyppihyväksyntä
EU-tyyppihyväksyntä
Gentex Corporation vakuuttaa täten, että
HomeLink® Model UAHL5 vastaa radiolaitedirektiiviä 2014/53/EY.
Kompassi*
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan45 auton
keula osoittaa.
–
868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.
Lisätietoja on tyyppihyväksyntää koskevissa
tukitiedoissa osoitteessa www.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
44
45
46
Kompassin deaktivointi/aktivointi käsin:
433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
Sertifikaatin haltijan osoite: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI
49464, USA
•
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan46 auton
keula osoittaa.
Kompassi aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä auto.
Taajuusalueet, joilla radiolaite toimii:
•
•
•
•
•
Kompassin aktivointi ja
deaktivointi*
HomeLink®* (s. 507)
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri kompassisuuntaa esitetään
englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen),
NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä),
SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Painakaa taustapeilin alaosassa olevaa
painiketta esim. paperiliittimen avulla.
> Jos kompassi on deaktivoitu, kun auto
sammutetaan, se ei aktivoidu auton
seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Kompassi on tällöin aktivoitava käsin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kompassi* (s. 511)
Kompassin kalibrointi* (s. 512)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
(s. 511)
•
Kompassin kalibrointi* (s. 512)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Kompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
Kompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
* Valinnais-/lisävaruste.
511
KÄYNNISTYS JA AJO
Kompassin kalibrointi*
7. Autot sähkölämmitteisellä tuulilasilla*:
Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle,
tehkää kalibrointi edellä olevan kohdan 6
mukaisesti tuulilasin sähkölämmitys aktivoituna.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi47 on kalibroitava, jos
autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen välillä.
1.
Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
2. Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.) toiminnasta ja tarkistakaa, että
kaikki ovet ovat kiinni.
HUOM
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3. Painakaa taustapeilin alapinnalla olevaa
painiketta n. 3 sekuntia (esimerkiksi paperiliittimellä). Kulloisenkin magneettisen
vyöhykkeen numero näytetään.
47
512
8. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Magneettiset vyöhykkeet.
•
•
Kompassi* (s. 511)
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
(s. 511)
4. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15)
näytetään, ks. kompassin magneettisten
vyöhykkeiden kartta.
5. Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki
C, tai painakaa taustapeilin alareunassa
olevaa painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki C näytetään.
6. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km:n/h (6 mph) ajonopeudella, kunnes
näytössä näytetään kompassisuunta
merkkinä kalibroinnin valmistumisesta.
Ajakaa tämän jälkeen vielä 2 kierrosta
kalibroinnin hienosäätöä varten.
Kompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääni, media ja internet
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ääni- ja mediajärjestelmässä on mediasoitin
ja radio. Puhelin voidaan yhdistää myös
Bluetooth-yhteyden kautta handsfree-toimintojen käyttämiseksi tai musiikin langattomaan
toistamiseen. Kun auto on yhdistetty internetiin, myös sovelluksia voidaan käyttää median
toistamiseen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Audion ja median yleiskuva
Ohjatkaa toimintoja puheella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytön kautta. Kaiuttimien ja vahvistimien määrä riippuu autossa
olevasta äänijärjestelmästä.
Järjestelmäpäivitys
Äänentoisto- ja mediajärjestelmää kehitetään
jatkuvasti. On suositeltavaa noutaa uudet järjestelmäpäivitykset, kun ne ovat saatavana.
Mediasoitin (s. 526)
Radio (s. 519)
Puhelin (s. 541)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
Sovellukset (s. 516)
Puheohjaus (s. 146)
Jännitetilat (s. 438)
Kuljettajan huomion herpaantuminen
(s. 42)
•
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 619)
•
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 560)
Audioasetukset
Äänentoiston laatu on säädetty ennalta,
mutta sitä voidaan myös muuttaa.
Äänenvoimakkuutta säädetään tavallisesti
äänenvoimakkuuden säätimellä keskinäytön
alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa. Tämä koskee esimerkiksi musiikin
toistamista, radiota, meneillään olevaa puhelua
ja aktiivisia liikennetiedotuksia.
Äänentoisto
Äänentoistojärjestelmä on esikalibroitu digitaalisen signaalikäsittelyn avulla. Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet, vahvistimen,
matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms.
jokaisen automallin ja äänentoistojärjestelmän
yhdistelmän osalta. On myös dynaaminen
kalibrointi, joka ottaa huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon ja auton nopeuden.
Henkilökohtaiset asetukset
Kohdan Asetukset Ääni päänäkymässä on
käytettävissä eri asetuksia auton äänentoistojärjestelmästä riippuen.
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen säätö.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
514
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Taajuuskorjain – taajuuskorjaimen säätäminen.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
High Performance
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuus-
•
•
Ääni, media ja internet (s. 514)
Äänikokemus*
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
Äänikokemus on lisä-ääniasetuksia tarjoava
sovellus.
Äänikokemus avataan keskinäytön sovellusnäkymässä. Auton äänentoistojärjestelmästä
riippuen seuraavat asetukset ovat mahdollisia:
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Studio – ääni voidaan säätää siten, että
se on sovitettu lähinnä kohdetta
Kuljettaja, Kaikki tai Takana varten.
• Yksilöllinen säätö - tilaääni ja intensiteetin ja ulottuvuuden säätö.
• Konserttisali - palauttaa äänen Göteborgin konserttitalon huoneakustiikan mukaiseksi.
korjaimen säätö.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Äänikokemus* (s. 515)
Mediasoitin (s. 526)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 150)
Puhelimen asetukset (s. 549)
Luokaa Göteborgin konserttitalossa vallitsevat akustiset olosuhteet.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 515
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Istuimen optimointi – ääni voidaan säätää siten, että se on sovitettu lähinnä kohdetta Kuljettaja, Kaikki tai Takana varten.
• Surround - tilaääni ja tasonsäätö.
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen säätö.
Sovellukset
Sovellusnäkymässä on sovelluksia, joiden
kautta pääsee tiettyihin auton palveluihin.
Pyyhkäiskää keskinäytössä oikealta vasemmalle1 päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä. Täällä on sovelluksia, jotka on
ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia),
mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille,
esimerkiksi FM-radio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Audioasetukset (s. 514)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 115)
Sovellusnäkymä (yleispätevä kuva, perussovellukset
vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä)
Jotkin perussovellukset ovat aina käytettävissä. Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen
voidaan ladata uusia sovelluksia, esim. verkkoradio ja musiikkipalveluita.
Tiettyjä sovelluksia voidaan käyttää vain, jos
auto on yhdistetty internetiin.
1
516
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Käynnistäkää sovellus painamalla sovellusta
keskinäytön sovellusnäkymässä.
Kaikkien käytettävien sovellusten on oltava
päivitettyjä uusimpaan versioon.
Sovellusten lataaminen
Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen voidaan ladata uusia sovelluksia.
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 517)
Sovellusten päivittäminen (s. 518)
Sovellusten poistaminen (s. 518)
Apple® CarPlay®* (s. 535)
3. Painakaa sovelluksen riviä luettelon laajentamiseksi ja lisätietojen saamiseksi sovelluksesta.
4. Valitkaa Asenna halutun sovelluksen
lataamisen ja asentamisen aloittamiseksi.
> Lataamisen ja asennuksen tila osoitetaan sen ollessa käynnissä.
Jos lataamista ei sillä hetkellä voi aloittaa, esitetään ilmoitus. Sovellus säilyy
luettelossa ja lataamisen aloittamista
voidaan yrittää uudelleen.
Android Auto* (s. 538)
HUOM
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Kiintolevyn tallennustila (s. 559)
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
(s. 556)
1.
Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
Lataamisen keskeyttäminen
– Painakaa Peruuta käynnissä olevan lataamisen keskeyttämiseksi.
Huomatkaa, että vain lataaminen voidaan keskeyttää, kun asennusvaihe on käynnistynyt,
tätä ei voi keskeyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
2. Valitkaa Uusia sovelluksia avataksenne
luettelon sovelluksista, jotka ovat käytettävissä, mutta joita ei ole asennettu autoon.
•
Sovellukset (s. 516)
Sovellusten päivittäminen (s. 518)
Sovellusten poistaminen (s. 518)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 619)
Kiintolevyn tallennustila (s. 559)
* Valinnais-/lisävaruste. 517
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Sovellusten päivittäminen
Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia
voidaan päivittää.
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.
HUOM
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Jos sovellusta käytetään käynnissä olevan päivittämisen aikana, se alkaa uudelleen, jotta
asentaminen voidaan saattaa loppuun.
Kaikkien päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
2. Valitkaa Asenna kaikki.
> Päivittäminen aloitetaan.
Tiettyjen päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
2. Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista käytettävissä olevista
päivityksistä.
Sovellusten poistaminen
Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia
voidaan poistaa.
Käytettävä sovellus pitää lopettaa, jotta asennus voidaan poistaa.
1.
3. Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Asenna.
> Päivittäminen aloitetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Sovellukset (s. 516)
Sovellusten lataaminen (s. 517)
Sovellusten poistaminen (s. 518)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 619)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
2. Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista asennetuista sovelluksista.
3. Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Poista asennus ko. sovelluksen asennuksen poistamisen aloittamiseksi.
> Kun sovellus on poistettu, se häviää
luettelosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
518
Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
Sovellukset (s. 516)
Sovellusten lataaminen (s. 517)
Sovellusten päivittäminen (s. 518)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 619)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Radio
Radiosta on mahdollista kuunnella taajuuskaistoja AM2, FM sekä digiradiota (DAB)*.
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan
myös kuunnella nettiradiota.
•
•
•
•
•
•
Radion asetukset (s. 523)
Radion kytkeminen päälle
Digiradio* (s. 525)
Radio kytketään päälle keskinäytön sovellusnäkymässä.
1. Avatkaa haluamanne radiotaajuus (esim.
FM) sovellusnäkymästä.
RDS-radio (s. 524)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Mediasoitin (s. 526)
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radion kytkeminen päälle (s. 519)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 520)
2. Valitkaa radioasema.
Radiokanavien tallentaminen Radiosuosikit-sovellukseen (s. 522)
2 Saatavuus
vaihtelee riippuen mallista ja/tai markkina-alueesta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 519
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radio (s. 519)
Radioaseman etsiminen (s. 521)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 520)
•
Radiokanavien tallentaminen Radiosuosikit-sovellukseen (s. 522)
•
•
Radion asetukset (s. 523)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
2. Valitkaa toisto vaihtoehdoista Asemat,
Suosikit, Lajityypit tai Kokonaisuudet3.
Tässä on ohjeet siihen, miten radion aaltoaluetta, aaltoalueen luetteloa ja valitun luettelon radioasemaa vaihdetaan.
3. Painakaa haluamaanne asemaa luettelossa.
Radion aaltoalueen vaihtaminen
Pyyhkäiskää sovellusnäkymä esiin keskinäytössä ja valitkaa haluamanne aaltoalue (esim.
FM) tai avatkaa kuljettajan näytön sovellusvalikko ohjauspyörän oikealla painikesarjalla ja
tehkää valinta siitä.
Radion aaltoalueen luettelon
vaihtaminen
Suosikit – toistaa ainoastaan valittuja suosikkikanavia.
Lajityypit – soittaa vain radiokanavia, jotka
lähettävät valittua lajia/ohjelmatyyppiä, esim.
pop ja klassinen musiikki.
Radioaseman vaihtaminen valitussa
luettelossa
–
Painakaa
tai
keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
> Siirto tapahtuu yhdellä portaalla valitussa soittoluettelossa.
Radioasema voidaan vaihtaa myös valitussa
luettelossa keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
3 Koskee
520
Painakaa painiketta Kirjasto.
•
•
•
•
Radio (s. 519)
Radioaseman etsiminen (s. 521)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Radiokanavien tallentaminen Radiosuosikit-sovellukseen (s. 522)
vain digiradiota (DAB*).
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
•
•
Radion asetukset (s. 523)
Radioaseman etsiminen
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
(s. 103)
Radio laatii automaattisesti asemaluettelon
radioasemista, jotka ko. alueella lähettävät
voimakkaimpia signaaleita.
3. Syöttäkää hakusana.
> Haku tapahtuu merkkien jokaisen syötön yhteydessä ja hakutulokset esitetään luokiteltuina.
Manuaalinen asemanhaku
Hakumahdollisuudet riippuvat valitusta radion
aaltoalueesta.
•
•
•
AM4 – asemat ja taajuus.
1.
Painakaa painiketta Kirjasto.
FM - asemat, lajit ja taajuus
DAB* – kokonaisuudet ja asemat.
.
2. Painakaa painiketta
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
4 Saatavuus
vaihtelee riippuen mallista ja/tai markkina-alueesta.
Manuaalisella haulla voidaan etsiä ja asettaa
muita kuin automaattisessa luettelossa olevia
radiokanavia, joiden vastaanotto alueella on
paras.
Siirryttäessä manuaaliseen asemanhakuun,
radio ei vaihda enää automaattisesti taajuutta,
kun vastaanotto heikkenee.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 521
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
–
Painakaa Man. viritys, vetäkää säätimestä
tai painakaa
tai
. Painettaessa pitkään haku hyppää taajuusalueen seuraavaan saatavana olevaan asemaan. Myös
ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa voidaan käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Radio (s. 519)
Radiokanavien tallentaminen
Radiosuosikit-sovellukseen
Radiokanava voidaan lisätä Radiosuosikitsovellukseen sekä taajuusalueen (esim. FM)
suosikkiluetteloon. Alla ovat ohjeet radiokanavien lisäämistä ja poistamista varten.
Radiosuosikit
Radiosuosikit-sovellus näyttää kaikille radiotaajuuksille
tallennetut radiokanavat.
Radion kytkeminen päälle (s. 519)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 520)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Radion asetukset (s. 523)
1.
Avatkaa sovellus Radiosuosikit sovellusnäkymästä.
2. Painakaa haluamaanne radioasemaa luettelossa sen kuuntelemiseksi.
Radiosuosikkien lisääminen ja
poistaminen
1.
Painakaa
radiokanavan lisäämiseksi
radion aaltoalueen suosikkiluetteloon ja
sovellukseen Radiosuosikit.
2. Painakaa Kirjasto, valitkaa Muokkaa ja
poistaaksenne radiokanavan
painakaa
suosikkiluettelosta.
Kun radiokanava tallennetaan asemaluettelosta, radio hakee automaattisesti parasta
taajuutta. Mutta jos radiokanava tallennetaan
522
manuaalisesta asemanhausta, radio ei vaihda
automaattisesti taajuutta, kun vastaanotto
heikkenee.
Poistettaessa radiokanava Radiosuosikitsovelluksesta kanava poistetaan myös kyseisen taajuusalueen suosikkiluettelosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 519)
Radion kytkeminen päälle (s. 519)
Radioaseman etsiminen (s. 521)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 520)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Radion asetukset (s. 523)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
(s. 103)
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Radion asetukset
Useita eri radiotoimintoja voidaan aktivoida ja
deaktivoida.
Liikennetiedotuksen keskeyttäminen
Käynnissä oleva esim. liikennetiedotteiden
lähettämien voidaan keskeyttää tilapäisesti
ohjauspyörän oikeanpuoleipainamalla
sessa painikesarjassa tai painamalla Peruuta
keskinäytössä.
Radiotoimintojen aktivointi ja
deaktivointi
Vetäkää päänäkymä alas ja valitkaa Asetukset
Media sekä haluamanne radiokanava, jotta
näette käytettävissä olevat toiminnot.
AM/FM-radio5
• Näytä lähetystiedot: näyttää tietoja
ohjelmien sisällöstä, esittäjistä yms.
• Säilytä ohjelman nimi: valitkaa, ettei
ohjelmapalvelun nimeä vieritetä jatkuvasti,
vaan näyttö jäädytetään 20 sekunnin jälkeen.
• Valitse ilmoitukset:
- Paikalliset häiriöt: keskeyttää käynnissä
olevan median soittamisen ja lähettää tietoja liikenteen häiriöistä lähialueella. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt. Toiminto
Paikalliset häiriöt on toiminnon
5 AM-radion
Liikennetiedotukset maantieteellinen
rajoitus. Toiminnon Liikennetiedotukset
pitää olla aktivoituna samanaikaisesti.
- Uutiset : keskeyttää käynnissä olevan
median toiston ja lähettää uutisia. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun uutislähetys on päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista. Edellisen medialähteen toistaminen
palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
- Liikennetiedotukset: keskeyttää käynnissä olevan median soittamisen ja lähettää tietoja liikenteen häiriöistä. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
ilmoitus on päättynyt.
DAB* (digiradio)
• Lajittele palvelut: kanavien järjestämistavan valinta. Joko aakkosjärjestyksessä tai
palvelunumeron mukaan.
• DAB-DAB-linkki: käynnistää linkitystoiminnon DAB-järjestelmän sisällä. Jos
radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään
toinen automaattisesti toisesta kanavaryhmästä (kokonaisuudesta).
• DAB-FM-linkki: käynnistää linkitystoiminnon DAB- ja FM-järjestelmän välillä.
Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsi-
saatavuus vaihtelee riippuen mallista ja/tai markkina-alueesta.
tään vaihtoehtoinen FM-taajuus automaattisesti.
• Näytä lähetystiedot: radiotekstin tai
radiotekstin valittujen osien näyttämisen
valinta, esim. esittäjä.
• Näytä ohjelmaan liittyvät kuvat: valitaan, esitetäänkö eri ohjelmien kuvia näytössä vai ei.
• Valitse ilmoitukset: vastaanotettavien
ilmoitusten tyypin valinta, kun DAB on
käynnissä. Valitut ilmoitukset keskeyttävät
käynnissä olevan median toistamisen ja
ilmoitus esitetään. Edellisen medialähteen
toistaminen palautuu, kun ilmoitus on
päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista. Edellisen medialähteen toistaminen
palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
- Tieliikennetiedote: vastaanottaa informaatiota liikennehäiriöistä.
- Uutistiedote: vastaanottaa uutisia.
- Kuljetustiedote: vastaanottaa informaatiota julkisesta liikenteestä, esim. lauttojen
ja junien aikatauluista.
- Varoitus/Palvelut: vastaanottaa informaatiota tapahtumista, joilla on pienempi
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 523
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
merkitys kuin Hälytystoiminnolla, esim.
virtakatkos.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radio (s. 519)
Digiradio* (s. 525)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 124)
RDS-radio
Jos autossa on RDS (Radio Data System),
radio vaihtaa automaattisesti voimakkaimpaan lähettimeen. RDS antaa mahdollisuuden
saada esim. liikenneinformaatiota ja etsiä tiettyjä ohjelmatyyppejä.
RDS yhdistää verkon FM-lähettimet. Sellaisen
verkon FM-lähetin lähettää informaatiota, joka
antaa RDS-radiolle mm. seuraavat toiminnot:
•
Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
•
Ohjelmaversion haku, esim. ohjelmatyypit
tai liikenneinformaatio.
•
Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien
tekstitiedotusten vastaanotto.
oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painakaa
Peruuta keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Radio (s. 519)
Radion asetukset (s. 523)
HUOM
Jotkin radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain joitakin sen toiminnoista.
Uutisten tai liikennetiedotusten lähetyksen
yhteydessä radio voi vaihtaa asemaa ja
meneillään oleva äänilähteen toisto keskeytetään. Jos esim. CD-soitin* on toiminnassa, se
jatkaa taukotilassa. Radio palauttaa edellisen
äänilähteen ja äänenvoimakkuuden, kun asetetun ohjelmatyypin lähetys lakkaa. Aikaisemmin
ohjauspyörän
keskeyttämiseksi painakaa
524
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Digiradio*
(DAB6)
Digiradio
on radion digitaalinen lähetysjärjestelmä. Radio tukee vaihtoehtoja DAB,
DAB+ ja DMB7.
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Digiradion sovellus käynnistetään keskinäytön sovellusnäkymästä.
Digitaaliradiota toistetaan samalla tavalla kuin
muita aaltoalueita, esim. FM-aaltoaluetta. Sen
lisäksi, että toistettavaksi voidaan valita
Asemat, Suosikit ja Lajityypit, toistettavina
voivat olla myös alikanavat ja Kokonaisuudet.
Kokonaisuudet ovat kokoelma radiokanavia
(kanavaryhmiä), jotka lähetetään samalla taajuudella.
DAB-alikanava
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille. Kanavaluettelossa alakanavat on merkitty nuolisymbolilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
(s. 525)
•
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 520)
•
•
Radioaseman etsiminen (s. 521)
•
•
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Radiokanavien tallentaminen Radiosuosikit-sovellukseen (s. 522)
Radion asetukset (s. 523)
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
Toiminto tarkoittaa, että digiradio (DAB) voi
siirtyä kanavalta, jonka vastaanotto on huono
tai olematon, samalle kanavalle toisessa
kanavaryhmässä (kokonaisuus), jonka vastaanotto on parempaa, alueella DAB ja/tai
alueiden DAB ja FM välillä.
DAB - DAB ja DAB - FM linkitys
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Media
DAB.
3. Tehkää tai poistakaa merkintä ruuduista
toiminnoille DAB-DAB-linkki ja/tai DABFM-linkki aktivoidaksenne/deaktivoidaksenne ko. toiminnot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Digiradio* (s. 525)
Radio (s. 519)
Radion asetukset (s. 523)
Jos radiokanava lähettää logonsa, se ladataan
ja näytetään aseman nimen vieressä (latausaika vaihtelee).
6 Digital
7 Digital
Audio Broadcasting
Multimedia Broadcasting
* Valinnais-/lisävaruste. 525
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Mediasoitin
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mediasoitin voi toistaa ääntä CD-soittimesta*
ja USB-liitännän tai Bluetooth-yhteyden
kautta liitetyistä ulkoisista äänilähteistä. Se
voi myös toistaa videota USB-liitännän
kautta.
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan
myös kuunnella nettiradiota, äänikirjoja ja
musiikkipalveluja sovellusten kautta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 526)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
(s. 528)
Median hakeminen (s. 529)
Sovellukset (s. 516)
Radio (s. 519)
CD-soitin* (s. 530)
Median soittaminen
Mediasoitinta ohjataan keskinäytöstä käsin.
Useita toimintoja voidaan ohjata myös
ohjauspyörän oikealla painikesarjalla tai
puheohjauksella.
Mediasoittimessa käsitellään myös radiota,
mikä selostetaan erillisessä osassa.
Medialähteen käynnistäminen
Video (s. 530)
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
(s. 532)
Media USB-tuloliitännän kautta (s. 532)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
Mediasoitinta ohjataan keskinäytön kautta, mutta useita
toimintoja voidaan ohjata
ohjauspyörän oikealla painikesarjalla tai puheohjauksella.
Radio, jota myös käytetään mediasoittimessa,
on kuvattu erillisessä kappaleessa.
526
Sovellusnäkymä. (Yleispätevä kuva, perussovellukset
vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä.)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
CD*
1. Aseta CD-levy paikalleen.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aktivoikaa Bluetooth medialähteessä.
2. Avatkaa sovellus CD sovellusnäkymästä.
2. Yhdistäkää medialähde.
3. Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
3. Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen
soittaminen.
USB-muisti
1. Asettakaa USB-muisti paikalleen.
4. Avatkaa sovellus Bluetooth sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
2. Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3. Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
MP3-soitin ja
iPod®
HUOM
iPod -toiston aloittamiseen on käytettävä
iPod -sovellusta (ei USB:tä).
Kun äänilähteenä on iPod, on auton ääni- ja
mediajärjestelmässä valikkorakenne, joka
muistuttaa iPod-soittimen omaa valikkorakennetta.
Media, kun internet-yhteys on olemassa
Median toistaminen internetiin yhdistetyistä
sovelluksista:
1.
Yhdistäkää auto internetiin.
2. Avatkaa kulloinenkin sovellus sovellusnäkymässä.
> Toisto alkaa.
Lukekaa erillisestä kappaleesta tietoa sovellusten lataamisesta järjestelmään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sovellusvalikon käsitteleminen kuljettajan
näytössä (s. 104)
•
•
Radio (s. 519)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
(s. 528)
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän
kautta (s. 533)
•
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®-yhteyden kautta (s. 532)
•
•
•
•
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 517)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
Video (s. 530)
Apple® CarPlay®* (s. 535)
Android Auto* (s. 538)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 534)
Video
1. Yhdistäkää medialähde.
2. Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
1.
Yhdistäkää medialähde.
2. Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen
soittaminen.
3. Avatkaa sovellus (iPod, USB) sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
3. Painakaa toistettavan kohteen nimeä.
> Toisto alkaa.
Apple CarPlay
CarPlay kuvataan erillisessä kappaleessa.
Android Auto
Android Auto kuvataan erillisessä kappaleessa.
* Valinnais-/lisävaruste. 527
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
Median toistamista voidaan ohjata puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai
keskinäytössä.
Mediasoitinta voidaan käsitellä puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytöllä.
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Raidan/kappaleen vaihtaminen - painakaa
tai
haluttua raitaa keskinäytössä, painakaa
keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Kelaaminen/siirtyminen ajassa – painakaa
aika-akselia keskinäytössä ja vetäkää sivutai
suunnassa tai painakaa ja pitäkää
painettuna keskinäytön alla tai ohjauspyörän
oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Median vaihtaminen: valitkaa aiemmista lähteistä sovelluksessa, painakaa sovellusnäkymässä haluttua sovellusta tai valitkaa ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla sovellusvalikon
kautta.
Kirjasto - painakaa painiketta
soittaaksenne kirjastosta.
Äänenvoimakkuus - kääntäkää keskinäytön
alla olevaa säädintä tai painakaa
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa
äänitason nostamiseksi tai laskemiseksi.
Soittaminen/keskeyttäminen – painakaa
kuvaa, joka kuuluu soitettavaan kappaleeseen,
fyysistä painiketta keskinäytön alla tai
528
Satunnaissoitto - painakaa
painiketta soittojärjestyksen
sekoittamiseksi.
Vastaava - painakaa painiketta hakeaksenne
Gracenote-toiminnon avulla
samankaltaista musiikkia
USB-yksiköstä ja luodaksenne soittolistan sen perusteella. Soittolista voi sisältää
enintään 50 kappaletta.
Vaihda laitetta - painakaa
painiketta vaihtaaksenne
USB-yksiköiden välillä, kun
yhdistettynä on useita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Mediasoitin (s. 526)
Median hakeminen (s. 529)
Audioasetukset (s. 514)
Sovellukset (s. 516)
Gracenote® (s. 529)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Median hakeminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
On mahdollista etsiä artistia, säveltäjää, kappaleita, albumia, videota, äänikirjaa, soittolistaa ja, auton ollessa yhdistettynä internetiin,
podcasteja (digitaalinen media internetin
kautta).
•
•
•
•
Mediasoitin (s. 526)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 550)
Median soittaminen (s. 526)
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä (s. 130)
Gracenote®
Gracenote tunnistaa artistin, albumin, kappaleiden otsikot ja yhteyteen kuuluvat kuvat,
jotka esitetään toiston yhteydessä.
Gracenote MusicID® on musiikintunnistuksen
normi. Tunnistamalla ja analysoimalla musiikkitiedostojen metadataa voidaan näyttää tietoa musiikista. Eri lähteistä saatava metadata
voi olla välillä epäjohdonmukaista tai puutteellista.
Gracenote tukee artistin nimen, albumin kappaleiden nimien ja lajityyppien foneettista
käsittelyä, jolloin puheohjausta voidaan käyttää musiikin toistamiseen.
1.
1.
Painakaa painiketta
.
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
2. Syöttäkää hakusana.
3. Painakaa painiketta Haku.
> Yhdistettyjä laitteita haetaan ja hakutulokset luetellaan luokiteltuina.
Näyttäkää kukin kategoria erikseen pyyhkäisemällä näyttöä sivusuunnassa.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Media
Gracenote®.
3. Valitkaa asetukset Gracenote-dataa varten:
• Gracenote® Online -haku etsii Gracenotesin online-tietokannan soitettavalle
medialle.
• Useita Gracenote®-tuloksia - valinta
siitä, kuinka Gracenote-data esitetään
useiden hakutulosten yhteydessä.
1 - tiedoston alkuperäisdataa käytetään.
2 - Gracenote-dataa käytetään.
3 - Gracenote- tai alkuperäisdata voidaan
valita.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 529
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
• Ei - mitään tulosta ei esitetä.
CD-soitin*
Video
Gracenoten päivittäminen
Mediasoitin voi CD-levyjä, joilla on yhteensopivia äänitiedostoja.
USB-liitäntöihin liitettyjen laitteiden videoita
voidaan toistaa mediasoittimella.
Auton lähtiessä liikkeelle kuvaa ei näytetä, vain
ääntä toistetaan. Kuvaa näytetään jälleen
auton seistessä paikallaan.
Gracenote-tietokannan sisältöä päivitetään jatkuvasti. Hyödy parannuksista noutamalla
uusimmat päivitykset.
Lisätietoja ja lataukset, ks.
www.volvocars.com/intl/support.
Tietoa yhteensopivista sisältöformaateista on
erillisessä kappaleessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Median soittaminen (s. 526)
•
•
•
•
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 560)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Videon toistaminen (s. 531)
DivX®-yksikön soittaminen (s. 531)
Videon asetukset (s. 531)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 534)
Levyn lataus- ja poistoaukko.
Painike levyn poistamista varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
530
Median soittaminen (s. 526)
Radion ja median puheohjaus (s. 150)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 534)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Videon toistaminen
DivX®-yksikön soittaminen
Videoita toistetaan sovellusnäkymän sovelluksella USB.
1. Liittäkää sisältölähde (USB-yksikkö).
Tämä DivX
-laite pitää rekisteröidä,
jotta voidaan soittaa ostettuja DivX Video-onDemand (VOD) -elokuvia.
2. Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
1.
3. Painakaa nimikettä, jota haluatte toistaa.
> Toisto alkaa.
2. Painakaa Video DivX® VOD ja hakekaa
rekisteröintikoodi.
Jos USB-yksikkö sisältää myös musiikki- ja
ääniraitoja, vi