Volvo V70, undefined, XC70 User guide

Volvo V70, undefined, XC70 User guide
WEB EDITION
KÄYTTÖOPAS
VÄLKOMMEN!
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja
matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on
yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista.
Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta perehtyisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin sekä tämän
omistajan käsikirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Sisältö
01 Johdanto
Täältä löytyvät omistajuutta koskevat tiedot.............................................................
Digitaalinen käyttöopas autossa...............
Tukea ja tietoa autosta internetissä..........
Käyttöoppaan lukeminen..........................
Datan tallennus.........................................
Tarvikkeet ja lisävarusteet.........................
Volvo ID.....................................................
Ympäristöfilosofia.....................................
Käyttöopas ja ympäristö...........................
Laminoitu lasi............................................
Bi-Fuel* – johdanto ajoneuvokaasuun......
02 Turvallisuus
13
14
16
17
20
21
21
23
26
26
26
Yleistä turvavöistä.....................................
Turvavyö - kiinnittäminen..........................
Turvavyö - irrotus......................................
Turvavyö - raskaus....................................
Turvavyömuistutin.....................................
Turvavyönkiristin.......................................
Turvallisuus - varoitussymboli...................
Turvatyynyjärjestelmä...............................
Turvatyyny kuljettajan puolella..................
Matkustajan turvatyyny.............................
Matkustajan turvatyyny – aktivointi/deaktivointi*......................................................
Sivuturvatyyny (SIPS)................................
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny................................................
Turvaverho (IC)..........................................
Yleistä WHIPS-järjestelmästä (whiplashsuoja).........................................................
WHIPS - lastenistuin.................................
WHIPS - istuma-asento............................
Kun järjestelmät laukeavat........................
Yleistä turvallisuustilasta...........................
Turvallisuustila - käynnistysyritykset.........
Turvallisuustila - siirtäminen......................
29
29
30
30
31
32
32
33
34
34
Yleistä lapsiturvallisuudesta......................
Lastenistuin...............................................
Lastenistuin - sijainti.................................
Lastenistuin – kaksivaiheinen turvavyötyyny*........................................................
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - ylös
kääntäminen.............................................
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - alas
kääntäminen.............................................
Lastenistuin - ISOFIX................................
ISOFIX - kokoluokat..................................
ISOFIX - lastenistuintyypit.........................
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet...............
01 02 02
2
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
36
38
39
39
40
41
41
42
43
44
44
45
46
51
52
53
54
55
55
56
58
Sisältö
03 Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus.......
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus..............
Mittaristo...................................................
Mittaristo, analoginen - katsaus................
Mittaristo, digitaalinen - katsaus...............
Eco guide & Power guide*........................
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö.........
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö.......
Ulkolämpötilamittari..................................
Välimatkamittari........................................
Kello..........................................................
Ajoneuvokaasun polttoainemittari*...........
Mittaristo - lisenssisopimus......................
Symbolit näytössä.....................................
Volvo Sensus............................................
Avaimen asennot......................................
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla...
Etuistuimet................................................
Etuistuimet - sähkökäyttöiset*..................
Takaistuimet..............................................
Ohjauspyörä..............................................
Ohjauspyörän sähkölämmitys**................ 88
Valokatkaisimet......................................... 89
Seisonta-/positiovalot............................... 91
Huomiovalot.............................................. 91
Tunnelin havaitseminen*........................... 92
Kauko-/lähivalot........................................ 92
Automaattiset kaukovalot*........................ 93
Aktiiviset ksenonvalonheittimet*............... 95
Takasumuvalo........................................... 95
Jarruvalot.................................................. 96
Varoitusvilkut............................................. 96
Suuntavalot............................................... 97
Matkustamovalaistus................................ 98
Paluuvalaistuksen kesto........................... 99
Turvavalaistus........................................... 99
Valonheittimet - valokuvion sovitus........ 100
Pyyhkimet ja huuhtelulaite...................... 104
Ikkunannostimet...................................... 106
Taustapeilit - ulko.................................... 107
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys... 109
Taustapeili - sisä..................................... 109
Kompassi*............................................... 110
Kattoluukku*............................................ 111
Valikkokäsittely - mittaristo.....................
Valikkokatsaus - mittaristo......................
Viestit......................................................
Ilmoitukset - käsittely..............................
MY CAR..................................................
Ajotietokone............................................
Ajotietokone - analoginen mittaristo.......
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo......
Ajotietokone - ajostatistiikka*..................
03 03 03
60
63
66
66
67
70
71
73
74
75
75
75
76
77
80
81
81
83
84
85
87
113
114
115
116
116
117
119
122
125
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
04 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Todellinen lämpötila................................
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto.....
Ilmanlaatu................................................
Ilmanlaatu - matkustamosuodatin..........
Ilmanlaatu - Clean Zone Interior Package
(CZIP)*.....................................................
Ilmanlaatu - IAQS*...................................
Ilmanlaatu - materiaalit............................
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto......................................................
Matkustamon ilmanjako..........................
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC............................................
Sähkölämmitteiset etuistuimet*..............
Sähkölämmitteinen takaistuin*................
Tuuletetut etuistuimet*............................
Puhallin...................................................
Automaattinen säätö...............................
Matkustamon lämpötilan säätö...............
Ilmastointi................................................
Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta
Ilmanjako - uudelleenkierrätys................
Ilmanjako - taulukko................................
05 Kuormaus ja säilytys
127
128
128
128
129
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*......
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys......................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorasulkeminen.....................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin......................................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset...............................................
Lisälämmitin*...........................................
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*..........
Sähköinen lisälämmitin*..........................
142
Säilytystilat.............................................. 151
Keskikonsoli............................................ 153
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi*...................................................... 153
Hansikaslokero....................................... 153
Lisämatot*............................................... 154
Meikkipeili............................................... 154
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä................... 154
Kuormaus................................................ 155
Kuormaus - pitkät tavarat....................... 156
Kattokuorma........................................... 157
Kuorman kiinnitys................................... 157
Kuormaus - kassinpidin*......................... 158
12 V:n liitäntä - kuormatila*..................... 158
Suojaverkko*........................................... 159
Suojaverkko* yhdistettynä näkösuojaan. 160
Suojasäleikkö.......................................... 160
Näkösuoja............................................... 162
04 04 05
4
129
130
130
130
131
133
134
134
135
136
136
136
137
137
138
140
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
143
144
144
146
148
148
149
Sisältö
06 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain...........................................
Etäavain - häviäminen ............................
Etäavain - personalisointi*......................
Lukitus/lukituksen avaaminen - osoittaminen......................................................
Elektroninen käynnistyksenesto..............
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä*.....................................
Etäavain - toiminnot................................
Etäavain - käyttöetäisyys........................
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot...........................................
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys..........
Irrotettava avainliuska.............................
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys.
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen
avaaminen...............................................
Erillislukitus*............................................
Etäavain - pariston vaihto.......................
Avaimeton käyttö*...................................
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys.........................................................
Keyless drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely...................................................
164
164
165
Keyless Drive* - häiriöitä etäavaimen toiminnassa.................................................
Keyless Drive* - lukitus...........................
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen...
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla ..........................................
Keyless Drive* - lukkoasetukset..............
Keyless Drive* - antennin sijainti.............
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta.............................................
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta.........................................................
Läpituuletustoiminto...............................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen hansikaslokero........................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku...............................................
Sähkökäyttöinen takaluukku*..................
Salpalukitustila*.......................................
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi........
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*..........
Hälytys....................................................
Hälytysilmaisin........................................
Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi.......................................................
176
176
177
Hälytin - etäavain ei toimi........................
Hälytyssignaalit.......................................
Rajoitettu hälytystaso..............................
Tyyppihyväksyntä - etäavainjärjestelmä.
06 06 06
166
166
167
167
169
169
170
171
171
172
172
173
175
175
176
188
188
189
189
177
178
178
179
180
180
181
181
182
184
185
186
186
187
188
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
Sisältö
07 Kuljettajan tuki
Aktiivinen alusta - Four-C*...................... 191
Säädettävä ohjauspyörän vastus*.......... 191
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä...................................................... 192
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely................................................... 192
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset............................ 194
Liikennemerkki-informaatio (RSI)*........... 196
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely.......................................................... 196
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset...................................................... 198
Nopeudensäädin*................................... 199
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely................................................... 199
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila.................... 200
Vakionopeudensäädin* - asetetun
nopeuden palauttaminen........................ 201
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen...... 201
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*...... 201
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta. 202
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus. 204
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely................................................... 205
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen................................
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila........................
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen............................
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä.......................................................
Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja..........................................................
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeudensäätimen toiminnan vaihto................
Tutkatunnistin.........................................
Tutkatunnistin - rajoitukset.....................
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä ja toimenpide..................................
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset...........................................
Etäisyysvaroitus*.....................................
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset.................
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset...........................................................
City Safety™...........................................
City Safety™ - toiminta...........................
City Safety™ - käsittely..........................
City Safety™ - rajoitukset.......................
206
City Safety™ - lasertunnistin..................
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset....
Törmäysvaroitin*.....................................
Törmäysvaroitin* - toiminta.....................
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
havaitseminen.........................................
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen......................................................
Törmäysvaroitin* - käsittely.....................
Törmäysvaroitin*- rajoitukset..................
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset...............................................
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset...........................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely.....
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset...............................................
Kaista-avustaja (LDW)*...........................
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta..........
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely............
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset.........
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset......................................................
07 07 07
6
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
207
208
208
208
210
211
211
213
214
216
217
218
219
220
220
221
223
225
226
227
228
229
230
232
233
235
237
237
238
239
240
240
241
242
243
Sisältö
08 Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutka*......................................
Pysäköintitutka* - toiminta......................
Pysäköintitutka* - taaksepäin.................
Pysäköintitutka* - eteenpäin...................
Pysäköintitutka* - vikaosoitus.................
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
Pysäköintiapukamera*............................
Pysäköintiapukamera - asetukset...........
Pysäköintiapukamera - rajoitukset..........
BLIS*.......................................................
BLIS* - käsittely.......................................
BLIS - symbolit ja ilmoitukset.................
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä.......
244
244
245
246
247
247
248
250
251
251
252
254
256
Alkolukko*...............................................
Alkolukko* – toiminnot............................
Alkolukko* - säilytys................................
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä........................................................
Alkolukko* - huomioitavaa......................
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset................
Moottorin käynnistäminen......................
Moottorin sammuttaminen......................
Ohjauslukko............................................
Etäkäynnistys (ERS)*...............................
Etäkäynnistys (ERS) - käsittely...............
Etäkäynnistys (ERS) - symbolit ja ilmoitukset......................................................
Käynnistysapuakku.................................
Vaihteistot...............................................
Käsivalintainen vaihteisto........................
Vaihtoilmaisin*.........................................
Automaattivaihteisto - Geartronic*..........
Automaattivaihteisto - Powershift*.........
Vaihteenvalitsinsalpa...............................
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*...........
Neliveto - AWD*......................................
Hill Descent Control (HDC)*....................
259
259
260
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* - toiminta ja käsittely............
Start/Stop* - moottori ei pysähdy...........
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti...............................................
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti...............................................
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto............
Start/Stop* - asetukset...........................
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset.......
ECO-ajotila*............................................
Käyttöjarru...............................................
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut......
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut.....................................
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus..............
Seisontajarru...........................................
Kahlaus...................................................
Ylikuumeneminen....................................
Ajaminen takaluukku/tavaratilan luukku
avoinna....................................................
Ylikuormitus - käynnistysakku................
Ennen pitkää matkaa..............................
Talviajo....................................................
280
281
282
07 08 08
260
261
263
263
265
265
265
266
267
269
270
270
271
272
275
277
278
278
279
283
284
285
285
286
288
290
291
292
292
293
297
297
298
298
299
299
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
7
Sisältö
09 Pyörät ja renkaat
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen.............................................. 300
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin........................................................ 300
Polttoaineen täyttö.................................. 300
Polttoaine - käsittely............................... 301
Polttoaine - bensiini................................ 302
Polttoaine - diesel................................... 302
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)............... 304
Ajoneuvokaasun täyttö*.......................... 304
Kaasukäytön valintakytkin*..................... 305
Katalysaattorit......................................... 306
Polttoainetaloudellinen ajo...................... 306
Perävaunun vetäminen*.......................... 307
Perävaunun vetäminen* - käsivalintainen
vaihteisto................................................. 308
Perävaunun vetäminen* - automaattivaihteisto....................................................... 309
Vetolaite/Vetokoukku*............................. 309
Irrotettava vetokoukku* - säilytys............ 310
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt............ 310
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus 311
Hinaus..................................................... 314
Hinaussilmukka....................................... 315
Vetäminen............................................... 316
Renkaat - hoito.......................................
Renkaat - pyörimissuunta.......................
Renkaat - kulumisvaroitin.......................
Renkaat - ilmanpaine..............................
Rengas- ja vannekoot.............................
Renkaat - koot........................................
Renkaat - kuormitusindeksi....................
Renkaat - nopeusluokat..........................
Pyöränruuvit............................................
Talvirenkaat.............................................
Pyöränvaihto - pyörän irrotus.................
Pyörän vaihto - asennus.........................
Varoituskolmio........................................
Työkalut..................................................
Nosturi*...................................................
Ensiapulaukku*........................................
Rengaspaineiden valvonta*.....................
Rengaspaineiden valvonta (TM)*............
Väliaikainen renkaanpaikkaus*................
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja* sijainti......................................................
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus....................................................
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
319
320
321
321
322
323
323
324
324
325
325
328
329
330
330
331
332
332
334
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus...................................................... 338
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - renkaan täyttö.............................................. 339
08 09 09
8
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
335
335
336
Sisältö
10 Ylläpito ja huolto
Volvon huolto-ohjelma............................
Huollon ja korjauksen varaaminen*.........
Ajoneuvokaasujärjestelmän* tarkastus ja
huolto......................................................
Auton nostaminen...................................
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen.....
Moottoritila - katsaus..............................
Moottoritila - tarkastus............................
Moottoriöljy - yleistä...............................
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö.............
Jäähdytysneste - taso.............................
Jarru- ja kytkinneste - määrä..................
Ohjaustehostinöljy - taso........................
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus...................................
Polttimonvaihto - yleistä.........................
Polttimon vaihto - valonheitin.................
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi...................................
Polttimon vaihto - lähivalot.....................
Polttimon vaihto - kaukovalot.................
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot............
Polttimon vaihto - etusuuntavalot...........
Polttimon vaihto - valo takana................
342
342
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana.....................................................
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo.....
Polttimon vaihto - kuormatilan valaistus.
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo........
Polttimot - erittelyt .................................
Pyyhkimien sulat.....................................
Huuhteluneste - täyttö............................
Käynnistysakku - yleistä.........................
Akku - symbolit.......................................
Käynnistysakku - vaihto..........................
Akku - Start/Stop....................................
Sähköjärjestelmä.....................................
Varokkeet - yleistä..................................
Varokkeet - moottoritilassa.....................
Varokkeet - käsinekotelon alla................
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla.....................................................
Varokkeet - kuormatilassa......................
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke.
Autonpesu...............................................
Kiillotus ja vahaus...................................
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros.............
Ruostesuojaus........................................
361
362
362
362
363
363
365
366
368
368
370
372
372
374
378
Sisustuksen puhdistus............................ 389
Maalivauriot............................................. 390
10 10 10
344
345
347
347
348
349
350
353
354
355
356
356
357
358
358
359
360
360
361
380
382
384
386
387
388
389
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
9
Sisältö
11 Erittelyt
Tyyppimerkinnät.....................................
Mitat........................................................
Massat....................................................
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino..
Moottorin erittelyt....................................
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet..........................................................
Moottoriöljy - laatu ja määrä...................
Jäähdytysneste - laatu ja määrä.............
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä.................
Jarruneste - laatu ja määrä.....................
Ohjaustehostinöljy - laatu.......................
Polttoainesäiliö - tilavuus........................
Ilmastointilaitteen erittelyt.......................
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt.......
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet.......
12 Aakkosellinen hakemisto
393
396
398
399
401
Aakkosellinen hakemisto........................ 418
11 12
10
403
404
406
407
409
409
410
411
412
416
Sisältö
11
JOHDANTO
01 Johdanto
Täältä löytyvät omistajuutta koskevat
tiedot
Käyttöopas on saatavana mobiilisovelluksena,
Volvon tukisivustolla ja auton näytössä. Käsinekotelossa on Quick Guide ja käyttöoppaan
täydennysosa, joka sisältää mm. erittelyt ja
sulaketiedot. Täydellinen painettu käyttöopas
on saatavana tilauksesta.
Digitaaliset käyttöoppaat
Auton näytössä
Käyttöopas on käytettävissä auton näytössä
digitaalisena1. Tiedot ovat haettavissa ja ne
on myös jaettu eri kategorioihin.
Lukekaa lisää auton digitaalisesta käyttöoppaasta.
Mobiilisovelluksena
Digitaalinen käyttöopas on saatavana myös
mobiilisovelluksena ja se voidaan ladata esim.
App Store -kaupasta. Sovelluksessa on
videoita ja mahdollisuus liikkua visuaalisesti
auton ulko- ja sisäkuvien avulla. On helppoa
navigoida eri osien välillä käyttöoppaassa ja
sisältöä voidaan hakea. Lukekaa lisää mobiililaitteisiin saatavasta käyttöoppaasta .
Verkossa
Käyttöoppaaseen pääsee myös Volvon tukisivustolta support.volvocars.com, osittain verkossa ja osittain pdf-tiedoston muodossa.
Tukisivustolla on myös videoita ja vaiheittaisia
1
2
ohjeita, jotka koskevat esim. internetiin yhdistettyjä palveluja ja toimintoja. Sivusto on saatavana useimmilla markkina-alueilla. Lukekaa
lisää kohdasta Tukea ja tietoa autosta internetissä.
Kielen vaihtaminen auton näytössä
TÄRKEÄÄ
Painetut käyttöoppaat
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen kannalta turvallisesta ajamisesta sekä
voimassa olevien lakien ja määräysten
noudattamisesta. On myös tärkeää, että
autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten
mukaisesti.
Painettu täydennysosa
Auton painettu käyttöopas täydentää digitaalista käyttöopasta1 ja sisältää tärkeää tekstiä,
tietoa sulakkeista sekä erittelyt. Se sisältää
myös ohjeita, joiden on hyvä olla saatavilla,
jos tietoja ei käytännön syistä voida lukea
keskinäytöstä. Katsokaa käyttöoppaan
rakenne kohdasta Käyttöoppaan lukeminen .
Jos näytössä ja painetussa kirjassa olevien
tietojen välillä on eroa, painettu informaatio
on aina voimassa.
Quick Guide
Painetussa muodossa on saatavana myös
Quick Guide, joka auttaa pääsemään alkuun
auton yleisimmin käytettyjen toimintojen
kanssa.
Lisää tietoa omistajalle painetussa
muodossa
Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta
jne. riippuen autossa voi olla painetussa muodossa muutakin tietoa omistajalle. Täydellinen
painettu käyttöopas on saatavana tilauksesta2. Kääntykää Volvon jälleenmyyjän puoleen tilataksenne painetun käyttöoppaan tai
sen täydennysosan.
01
Auton näytön kielen vaihtaminen voi tarkoittaa myös, ettei tietty informaatio vastaa kansallisia tai paikallisia lakeja ja määräyksiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Digitaalinen käyttöopas autossa (s. 14)
Tukea ja tietoa autosta internetissä
(s. 16)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 17)
Jos markkina-alueella ei ole käyttöopasta auton näytössä, auton mukana toimitetaan täydellinen painettu käyttöopas.
Markkina-alueilla, joilla auton näytössä ei ole käyttöopasta, tämä käyttöopas toimitetaan auton mukana.
13
01 Johdanto
01
Digitaalinen käyttöopas autossa
• Suosikit - Suosikeiksi merkittyjen artikke-
Omistajan käsikirjaa voidaan lukea näytöstä
autossa3. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien välillä.
Käyttäkää kirjoitusmerkkipyörää hakusanan
syöttämiseen, esim. "turvavyö".
• Quick Guide - Valikoima artikkeleita
1. Kääntäkää TUNE -säädin haluamanne
kirjaimen kohdalle, painakaa OK/MENU
vahvistaaksenne. Myös keskikonsolissa
olevia numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää.
Avatkaa digitaalinen käyttöopas - painakaa
MY CAR-painiketta keskikonsolissa, painakaa OK/MENU ja valitkaa Käyttöoppaan.
Perusnavigointi, ks. Järjestelmän käsittely.
Alla on perusteellisempi selostus.
lien pikasaanti.
tavallisia toimintoja varten.
Valitkaa infosymboli oikeasta alakulmasta
saadaksenne tietoja digitaalisesta käyttöoppaasta.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Hae
Käyttöoppaan aloitussivu.
On neljä vaihtoehtoa löytää tietoja digitaalisesta käyttöoppaasta:
• Hakeminen - Hakutoiminto artikkelin löytämiseksi.
• Kategoriat - Kaikki artikkelit lajiteltuina
kategorioihin.
3
14
Koskee tiettyjä automalleja.
Etsiminen kirjoitusmerkkipyörän avulla.
Merkkilista.
Syöttötilan vaihtaminen (ks. seuraavaa
taulukkoa).
2. Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne.
3. Syöttötilan vaihtamiseksi numeroihin tai
erikoismerkkeihin tai haun tekemiseksi
kääntäkää TUNE-säädin syöttötilan vaihtamislistan (2) jonkin valinnan kohdalle
(ks. selitystä jäljempänä olevasta taulukosta), painakaa OK/MENU.
123/AB
C
Vaihtakaa kirjainten ja numeroiden välillä painamalla OK/
MENU.
LISÄÄ
Vaihtakaa erikoismerkkeihin painikkeella OK/MENU.
OK
Tehkää haku. Kääntäkää TUNEsäädintä tuloksen valitsemiseksi, painakaa OK/MENU
artikkeliin siirtymiseksi.
01 Johdanto
a|A
||}
Vaihtaa pienten ja suurten kirjainten välillä painettaessa OK/
MENU.
Vaihtaa kirjoitusmerkkipyörästä
hakukenttään. Siirtäkää kohdistinta TUNE-säätimellä. Hävittäkää mahdollinen kirjoitusvirhe
painamalla EXIT. Kirjoitusmerkkipyörään palaamiseksi painakaa OK/MENU.
Huomatkaa, että numero- ja kirjainpainikkeita ohjauspaneelissa
voidaan käyttää hakukentän
muokkauksessa.
Kirjoittakaa numeronäppäimistöllä.
Toinen tapa syöttää merkkejä on keskikonsolin painikkeilla 0-9, * ja #.
Esim. painamalla 9 esitetään kaikkien sen painikkeen alla olevien merkkien pino4, esim. W,
x, y, z ja 9. Painikkeen nopeat painallukset
siirtävät kohdistinta näiden merkkien läpi.
•
Pysäyttäkää kohdistin halutun merkin
kohdalle valitsemista varten - merkki esitetään kirjoitusrivillä.
•
Poistakaa/kumotkaa painamalla EXIT.
Numeron kirjoittamiseksi pitäkää vastaava
numeropainike painettuna.
Kategoriat
Omistajan käsikirjan artikkelit on strukturoitu
pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama
artikkeli voi olla useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
suosikkiluettelossa ja painakaa OK/MENU
artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
01
Quick Guide
Täällä on valikoima artikkeleita, joiden avulla
opitaan tuntemaan auton tavallisimmat toiminnot. Artikkeleihin voidaan päästä myös
kategorioiden kautta, mutta ne on koottu
tänne nopeaa pääsyä varten.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
Quick Guide -oppaassa ja painakaa OK/
MENU artikkelin avaamiseksi. Painakaa EXIT
peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
Navigointi artikkelissa
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
kategoriapuussa ja painakaa OK/MENU kategorian avaamiseksi - merkitty
- tai artikkeli
. Painakaa EXIT peruuttaak- merkitty
senne edelliseen näkymään.
Suosikit
Numeronäppäimistö.
Täällä ovat artikkelit, jotka on tallennettu suosikeiksi. Artikkelin merkitseminen suosikiksi,
ks. otsikkoa "Navigointi artikkelissa" jäljempänä.
Koti - vie käyttöoppaan aloitussivulle.
Suosikki - lisää/poistaa artikkelin suosikkeihin/suosikeista. Voidaan myös painaa
4
Ko. painikkeen kirjoitusmerkit voivat vaihdella riippuen markkina-alueesta/maasta/kielestä.
}}
15
01 Johdanto
01
FAV-painiketta keskikonsolissa artikkelin
lisäämiseksi suosikkeihin/poistamiseksi
suosikeista.
Merkitty linkki - vie linkitettyyn artikkeliin.
Erityiset tekstit - jos artikkeli sisältää
varoitus-, tärkeää- tai huom.-tekstejä,
tässä esitetään niihin liittyvät symbolit ja
artikkelissa olevien sellaisten tekstien
lukumäärä.
Kääntäkää TUNE-säädintä navigoidaksenne
linkkien välillä tai selataksenne artikkelia. Kun
näyttö on selattu alkuun/loppuun, päästään
vaihtoehtoihin koti ja suosikit selaamalla vielä
yksi askel ylös/alas. Painakaa OK/MENU
valinnan/merkityn linkin aktivoimiseksi. Painakaa EXIT peruuttaaksenne edelliseen näkymään.
5
16
Tukea ja tietoa autosta internetissä
Tukisivustolta ladattavissa olevat tiedot
Volvo Carsin kotisivulla ja tukisivustolla on
lisätietoa autostanne. Kotisivulta voidaan siirtyä myös eteenpäin My Volvo -sivustolle, joka
on henkilökohtainen verkkosivusto teitä ja
autoanne varten.
Kartat
Internet-tuki
Siirry sivustolle menemällä osoitteeseen
support.volvocars.com tai käyttämällä alla
olevaa QR-koodia. Tukisivusto on saatavana
useimmilla markkina-alueilla.
Jos autossa on Sensus Navigation*, tukisivustolta on mahdollista ladata karttoja.
Mobiilisovellukset
Tiettyihin mallivuosien 2014 ja 2015 Volvomalleihin on saatavana käyttöopas sovelluksen muodossa. Sitä kautta on mahdollista
päästä myös VOC*-sovellukseen.
Aiempien mallivuosien käyttöoppaat
Aiempien mallivuosien käyttöoppaat ovat
saatavina täältä pdf-muodossa. Tukisivustolta
pääsee myös Quick Guideen ja lisäosaan.
Ladatkaa koneellenne haluamanne julkaisu
valitsemalla automalli ja mallivuosi.
Yhteystiedot
Tukisivustolle vievä QR-koodi.
Tukisivustolta löytyvät asiakastuen ja lähimmän Volvon jälleenmyyjän yhteystiedot.
Tukisivustolta voidaan hakea tietoa, joka on
jaettu eri kategorioihin. Siellä on tietoa esim.
internetiin liitetyistä palveluista ja toiminnoista, Volvo On Call (VOC)*, navigointijärjestelmästä* ja sovelluksista. Eri toimenpiteet,
esim. auton liittäminen internetiin matkapuhelimen avulla, selitetään videoiden ja vaiheittaisten ohjeiden avulla.
Osoitteesta www.volvocars.com on mahdollista navigoida edelleen sivustolle My Volvo
web, joka on henkilökohtainen nettisivu Teille
ja autollenne.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
My Volvo internetissä5
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus,
kirjautukaa My Volvo web -sivustolle ja saatte
katsauksen mm. huollosta, sopimuksista ja
takuista. My Volvo -sivustolla on myös tietoja
mallikohtaisista lisävarusteista ja ohjelmistoista autoon.
01 Johdanto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 21)
Käyttöoppaan lukeminen
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa.
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
01
Käyttöoppaan lukeminen on hyvä tapa tutustua uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä,
kuinka autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja oppia hyödyntämään auton kaikkia
hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat turvallisuusohjeet.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotteitamme. Muutokset voivat
aiheuttaa sen, että käyttöoppaan tiedot,
kuvaukset ja kuvat eivät vastaa auton varustelua. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.
© Volvo Car Corporation
TÄRKEÄÄ
Älkää poistako tätä opasta autosta - jos
syntyy ongelmia, puuttuvat tällöin välttämättömät tiedot, mistä ja kuinka voidaan
etsiä ammattimaista apua.
HUOM
Käyttöopas voidaan ladata matkapuhelinsovelluksena (koskee tiettyjä automalleja ja
liikkuvia yksiköitä), ks.
www.volvocars.com.
Matkapuhelinsovellus sisältää myös videon
sekä etsittävissä olevan sisällön ja yksinkertaisen navigoinnin eri osien välillä.
Valinnais-/lisävarusteet
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa
selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
17
01 Johdanto
||
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
riippuen eri markkina-alueiden tarpeista ja
kansallisista tai paikallisista laeista sekä määräyksistä.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu
loukkaantumisvaara.
Ilmoitustekstit
Omaisuusvahinkojen vaara
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät valikko- ja
ilmoitustekstejä. Käyttöoppaassa näiden
tekstien ulkonäkö eroaa tavallisesta tekstistä.
Esimerkkejä valikko- ja ilmoitusteksteistä:
Soitin, Sijainti lähetetään.
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
Henkilövahinkojen vaara
G031592
01
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa,
joka voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos
varoitusta ei huomioida.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä,
jotka helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käyttöoppaassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden sijasta kirjaimia.
18
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla,
valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja tai menehtymisen,
jos varoitusta ei huomioida.
01 Johdanto
Tiedotuksia
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen on kuvasarja, jokainen kohta on
numeroitu samalla tavalla kuin vastaava
kuva.
Luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
G031593
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/
kuva mustalla pohjalla.
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen järjestys ei ole asianmukainen.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
01
Asiaan liittyvät tiedot viittaavat muihin artikkeleihin, joissa on samankaltaista tietoa.
Kuvat
Jotkut kirjan kuvat ovat kaaviomaisia ja voivat
poiketa auton ulkonäöstä varustelutasosta ja
markkina-alueesta riippuen.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, kun artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Jatkoa edelliseltä sivulta
|| Tämä symboli on sijoitettu ylös vasem-
malle, kun artikkeli jatkuu edelliseltä aukeamalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 26)
Tukea ja tietoa autosta internetissä (s. 16)
Pisteluettelot
Kun käyttöoppaassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Menettelyluettelot
Esimerkki:
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä
tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöoppaassa.
•
•
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
19
01 Johdanto
01
Datan tallennus
Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä tietyt
käyttöä, toiminnallisuutta ja vaaratilanteita
koskevat tiedot rekisteröidään.
Tässä autossa on "Event Data Recorder"
(EDR). Sen pääasiallinen tarkoitus on rekisteröidä ja tallentaa tietoa liikenneonnettomuuden tai törmäystilanteiden yhteydessä sekä
turvatyynyjen lauetessa tai auton osuessa
tiellä olevaan esteeseen. Tietojen rekisteröinnin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä,
miten auton järjestelmät toimivat tällaisissa
tilanteissa. EDR on suunniteltu tallentamaan
auton dynamiikkaan ja turvajärjestelmiin liittyvää tietoa lyhyen aikaa, yleensä enintään
30 sekuntia.
Tässä autossa EDR on suunniteltu tallentamaan liikenneonnettomuuksissa tai törmäystilanteissa seuraaviin seikkoihin liittyvää tietoa:
•
•
•
•
Miten auton eri järjestelmät toimivat;
Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt kiinnitettyinä/kiristettyinä;
Kuljettajan kaasu- ja jarrupolkimen käyttö;
Auton ajonopeus.
Näiden tietojen avulla voidaan ymmärtää
paremmin ne olosuhteet, joissa liikenneonnettomuuksia tapahtuu ja vaurioita syntyy. EDR
tallentaa tietoa vain vakavissa törmäystilanteissa – normaaleissa ajo-olosuhteissa EDR ei
tallenna mitään tietoa. Järjestelmä ei myöskään tallenna tietoa siitä, kuka autoa ajaa,
20
eikä törmäyksen tai vaaratilanteen maantieteellistä tapahtumapaikkaa. Muut tahot, kuten
esimerkiksi poliisiviranomaiset, voivat sitä
vastoin hyödyntää tallennettua tietoa yhdessä
liikenneonnettomuudessa rutiininomaisesti
kerättävien henkilöiden tunnistustietojen
kanssa. Tallennettujen tietojen tulkitsemiseen
tarvitaan erikoisvarustus ja pääsy joko autoon
tai EDR:ään.
EDR:n lisäksi autossa on useita tietokoneita,
joiden tarkoituksena on jatkuvasti valvoa ja
tarkastaa auton toimintoja. Ne voivat tallentaa
tietoa normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta
ennen kaikkea silloin, jos ne rekisteröivät
auton käyttöä ja toimintaa koskevan vian tai
jos auton kuljettajan tukijärjestelmät aktivoituvat (esim. City Safety ja automaattinen jarrutustoiminto).
Mekaanikot tarvitsevat osan tallennetuista tiedoista huollon ja kunnostuksen tekemiseen
voidakseen diagnosoida ja korjata autossa
mahdollisesti esiintyvät viat. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan myös siihen, että Volvo pystyy
täyttämään lakien ja viranomaisten asettamat
oikeudelliset vaatimukset. Autoon rekisteröidyt tiedot säilyvät sen tietokoneissa auton
huoltoon tai korjaukseen asti.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi rekisteröityjä
tietoja voidaan käyttää kootusti myös tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin Volvo-autojen turvallisuuden ja laadun jatkuvaa parantamista varten.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Kansallisiin lakiin ja määräyksiin perustuen Volvo voidaan sitä vastoin velvoittaa luovuttamaan
tämäntyyppiset tiedot poliisi- tai muille viranomaisille, joilla voi olla laillinen oikeus saada
ne käyttöönsä. Jotta tallennettua tietoa voidaan lukea ja tulkita, tarvitaan erityinen varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.
Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan
ja että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja
että käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
01 Johdanto
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Volvo ID
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti.
Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnuksenne,
joka mahdollistaa pääsyn eri palveluihin6.
Tietyt lisävarusteet toimivat vain, kun niihin
kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte tämän
vuoksi aina yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun ennen kuin asennatte tarvikkeita tai lisävarusteita, jotka kytketään tai
jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
•
My Volvo - henkilökohtainen web-sivu
Teille ja autollenne.
•
Internetiin yhdistetty auto* - Tietyt toiminnot ja palvelut vaativat toimiakseen auton
rekisteröimisen henkilökohtaiseen tunnukseen Volvo ID, jotta esimerkiksi osoitteen lähettäminen internetin karttapalvelusta suoraan autoon onnistuisi.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID käytetään
kirjauduttaessa Volvo On Call -mobiilisovellukseen.
Lämpöä heijastava tuulilasi*
Tuulilasi on varustettu lämpöä heijastavalla
kalvolla (IP), joka vähentää auringon lämpösäteilyä matkustamossa.
Elektronisen varusteen, esim. lähetinvastaanottimen, sijainti lämpöä heijastavalla kalvolla
varustetun lasipinnan takana voi vaikuttaa sen
toimintaan ja suorituskykyyn haitallisesti.
Jos elektronisen varusteen toiminnan pitää
olla optimaalista, tämä tulee sijoittaa tuulilasin
sille osalle, jolta lämpöä heijastava kalvo
puuttuu (ks. merkittyä aluetta kuvassa).
01
Esimerkkejä palveluista:
Alue, jolla IP-kalvoa ei ole käytetty.
A on etäisyys tuulilasin yläreunasta alas alueen alkuun. B on etäisyys tuulilasin yläreunasta alas alueen loppuun.
Mitat
A
47 mm
B
87 mm
Volvo ID-tunnuksen edut
•
Yksi käyttäjänimi ja tunnussana onlinepalveluun pääsemiseksi, ts. vain yksi
käyttäjänimi ja yksi tunnussana muistettavana.
•
Muutettaessa jonkin palvelun käyttäjänimeä/tunnussanaa (esim. VOC) se muuttuu automaattisesti myös muille palveluille (esim. My Volvo)
Volvo ID-tunnuksen luominen
Volvo ID -tunnuksen luomiseksi Teidän pitää
ilmoittaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Noudattakaa sitten ilmoitettuun osoitteeseen
automaattisesti lähetettävässä sähköposti6
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä sekä varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
21
01 Johdanto
01
||
ilmoituksessa olevia ohjeita saattaaksenne
rekisteröinnin loppuun. On mahdollista luoda
Volvo ID -tunnus seuraavista palveluista jonkin kautta:
•
My Volvo - Ilmoittakaa sähköpostiosoite
ja noudattakaa ohjeita.
•
Internetiin yhdistetty auto* - Ilmoittakaa
sähköpostiosoite sovelluksessa, joka
edellyttää Volvo ID-tunnusta ja noudattakaa ohjeita. Vaihtoehtoisesti painakaa
kahdesti keskikonsolissa olevaa yhdistämispainiketta
ja valitkaa Sovellukset
Asetukset sekä noudattakaa ohjeita.
•
Volvo On Call, VOC* - Ladatkaa VOCsovelluksen uusin versio. Valitkaa Volvo
ID-tunnuksen luominen aloitussivulta,
ilmoittakaa sähköpostiosoite ja noudattakaa ohjeita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
22
Tukea ja tietoa autosta internetissä (s. 16)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 Johdanto
Ympäristöfilosofia
Volvo Car Corporation työskentelee jatkuvasti
turvallisempien ja tehokkaampien tuotteiden ja
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo
Cars -yhtiön ydinarvoista ja se ohjaa kaikkea
toimintaa. Ympäristötyö lähtee auton koko
elinkaaresta ja ottaa huomioon sillä olevan
ympäristövaikutuksen, suunnittelusta romutukseen ja kierrätykseen. Volvo Cars -yhtiön
perusperiaatteena on, että jokaisella käyttöön
otettavalla uudella tuotteella pitää olla pienempi ympäristövaikutus kuin tuotteella,
jonka se korvaa.
Volvon tekemän ympäristötyön eräs tulos
ovat tehokkaammat ja vähemmän saastuttavat Drive-E-voimansiirrot. Volvo huolehtii
myös matkustusympäristöstä – Volvon sisäi-
01
ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
lma esimerkiksi on ilmastointilaitteen ansiosta
ulkoilmaa puhtaampaa.
Volvonne täyttää tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset. Kaikkien Volvon valmistusyksiköiden pitää olla ISO 14001 -sertifioituja,
mikä tukee järjestelmällistä työtä toiminnan
ympäristökysymysten kanssa. Tämä johtaa
jatkuviin parannuksiin vähenevän ympäristövaikutuksen suhteen. ISO-sertifikaatin omaaminen tarkoittaa myös, että voimassa olevia
ympäristölakeja ja määräyksiä noudatetaan.
Volvo asettaa lisäksi vaatimuksia sille, että
myös yhteistyökumppanit täyttävät nämä
vaatimukset.
Polttoaineenkulutus
Koska suuri osa auton kokonaisympäristövaikutuksesta syntyy sitä käytettäessä, painopiste Volvo Cars -yhtiön ympäristötyössä on
polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidipäästöjen
ja ilman muiden epäpuhtauksien vähentämisessä. Volvon autoilla on omissa luokissaan
kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
}}
23
01 Johdanto
01
||
Myötävaikuttaminen parempaan
ympäristöön
tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Energiatehokas ja polttoainetta säästävä auto
ei tarkoita vain pienempiä ympäristövaikutuksia, vaan myös pienempiä kustannuksia auton
omistajalle. Kuljettajana on helppo itse vähentää polttoaineenkulutusta ja siten sekä säästää rahaa että myötävaikuttaa parempaan
ympäristöön – tässä muutamia ohjeita:
Noudattamalla näitä neuvoja voidaan rahaa ja
maailman voimavaroja säästää sekä auton
kestävyyttä pidentää. Lisätietoa ja neuvoja:
ks. Eco guide (s. 70), Polttoainetaloudellinen ajo (s. 306) ja Polttoaineenkulutus
(s. 412).
•
Suunnitelkaa tehokas keskinopeus. Yli 80
km/h:n (50 mph) ja alle 50 km/h:n (30
mph) ajonopeudet lisäävät energiankulutusta.
•
Noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia auton huolto- ja hoitovälejä.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
•
Ajomatkan suunnittelu - monet tarpeettomat pysähtymiset ja epätasainen nopeus
lisäävät polttoaineenkulutusta.
•
Jos auto on varustettu moottorinlämmittimellä*, käyttäkää sitä ennen kylmäkäynnistystä – se parantaa käynnistyskykyä
sekä vähentää kulumista kylmällä säällä ja
moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä laskee
kulutusta ja vähentää päästöjä.
Muistakaa käsitellä ympäristölle vaarallisia
jätteitä, kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka tämän
24
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System (IAQS)* varmistaa, että sisään tuleva ilma
on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä puhdistaa matkustamon ilman
epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt,
typpioksidit ja maanpinnan otsoni. Jos
ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan
ja ilmaa kierrätetään uudelleen. Tällainen
tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package
(CZIP) -järjestelmää*, joka käsittää myös toi-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
minnon, joka saa puhaltimen käynnistymään
avattaessa auton lukitus etäavaimella.
Sisusta
Volvon sisustuksessa käytettävä materiaali on
tarkoin valittua ja sen on testattu olevan viihtyisää ja miellyttävää. Jotkin yksityiskohdat on
tehty käsin, esim. ohjauspyörän saumat
ommellaan käsin. Sisätila on tarkistettu, ettei
se eritä voimakasta tuoksua tai aineita, jotka
aiheuttaisivat ongelmia joutuessaan tekemisiin esim. voimakkaan lämmön tai valon
kanssa.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte
myös puhtaampaan ympäristöön. Kun
annatte Volvon teknisen palvelun hoitaa
autonne huollon ja hoidon, siitä tulee Volvon
järjestelmän osa. Volvo asettaa vaatimuksia
sille, kuinka korjaamotilojen pitää olla suunniteltuja, jotta estetään jätteiden ja päästöjen
joutuminen ympäristöön. Korjaamohenkilöstöllä on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Kierrätys
Koska Volvo toimii elinkaarinäkökulman
perusteella, on myös tärkeää, että auto kierrätetään ympäristön kannalta oikealla tavalla.
Melkein koko auto voidaan kierrättää. Auton
viimeistä omistajaa pyydetään ottamaan
01 Johdanto
yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
01
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 26)
25
01 Johdanto
01
Käyttöopas ja ympäristö
Laminoitu lasi
Käyttöoppaan painettuun versioon käytetty
paperimassa on peräisin Forest Stewardship
Council® -sertifioiduista metsistä tai muista
tarkastetuista lähteistä.
FSC®-symboli osoittaa, että käyttöoppaan
painettuun versioon käytetty paperimassa on
peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai
muista tarkastetuista lähteistä.
Lasi on vahvistettu, mikä antaa
paremman murtosuojan ja paremman äänieristyksen matkustamoon.
Tuulilasi ja muut lasit* on laminoitu.
Bi-Fuel* – johdanto ajoneuvokaasuun
Bi-Fuel-moottoreilla varustetuissa autoissa
voidaan käyttää polttoaineena joko ajoneuvokaasua tai bensiiniä. Ajoneuvokaasu voi olla
bio- tai maakaasua. Ajoneuvokaasusta käytetään myös nimeä CNG (Compressed Natural
Gas).
Ajoneuvokaasun pääaineosa on metaani.
Maakaasun metaanipitoisuus on 85–98 %.
Biokaasussa sen pitoisuus on lähes 100 %.
Ajoneuvokaasun säiliöt on asennettu tavaratilan lattian alle eivätkä ne vaikuta varsinaiseen
bensiinisäiliöön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ympäristöfilosofia (s. 23)
Järjestelmä testataan samalla tavalla kuin
bensiinikäyttöisissä autoissa. Järjestelmä on
suljettu, joten vuodoilta vältytään esimerkiksi
tankattaessa. Kaasusäiliöt ovat suojassa ja
kestävät myös kolarin. Kaasu on ilmaa
kevyempää ja myrkytöntä. Lisäksi sen syttymislämpötila on korkeampi kuin bensiinin ja
dieselpolttoaineen. Tulipalon tai räjähdyksen
vaara liikenneonnettomuudessa on siksi pienempi kuin käytettäessä bensiiniä tai dieselpolttoainetta.
Säiliössä on varoventtiili, joka päästää kaasua
ulos säiliöstä paineen noustessa epätavallisen
korkeaksi. Tämä venttiili varmistaa sen, että
säiliö ei voi räjähtää.
26
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 Johdanto
VAROITUS
Onnettomuuden jälkeen valtuutetun Volvon
teknisen palvelun tulee tarkastaa ja hyväksyä auto, ennen kuin se otetaan uudelleen
käyttöön. Ilmoittakaa aina paikan päällä
olevalle pelastushenkilöstölle, että auto on
varustettu CNG-järjestelmällä.
Jos auton sisällä tai lähistöllä ilmenee kaasun hajua, vaihtakaa välittömästi bensiinikäyttöön ja viekää auto ensi tilassa koulutetun asentajan tarkastettavaksi.
Jos auto asetetaan sprayn-/maalinkuivauskaappiin, jossa kuivauslämpötila on korkeampi kuin 60 °C, järjestelmän paine ei saa
ylittää 50 baaria. Tarkistakaa tämän takia,
että CNG-säiliö on lähes tyhjä.
VAROITUS
Tupakointi ja avotuli on kielletty tankkauksen ja huolto- ja korjaustöiden yhteydessä.
Poistukaa auton luota välittömästi mahdollisen tulipalon sattuessa ja pysykää turvallisella etäisyydellä.
Älkää missään olosuhteissa yrittäkö irrottaa järjestelmää tai siihen kuuluvia komponentteja tai tehkö niihin itse säätöjä. Tällaisten toimenpiteiden suorittaminen voisi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon vaaran.
Kaikki huolto- ja korjaustyöt tulee turvallisuussyistä jättää koulutettujen asentajien
tehtäväksi - suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
01
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ajoneuvokaasun täyttö* (s. 304)
Kaasukäytön valintakytkin* (s. 305)
Ajoneuvokaasujärjestelmän* tarkastus ja
huolto (s. 344)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
27
TURVALLISUUS
02 Turvallisuus
Yleistä turvavöistä
VAROITUS
Jarrutuksella voi olla vaikeita seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikkien matkustajien turvavyöt
ovat kiinnitettynä ajon aikana.
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Turvavyö - kiinnittäminen
Kiinnittäkää turvavyö (s. 29) ennen ajon aloittamista.
Vetäkää vyö esiin hitaasti ja lukitkaa se työntämällä sen lukituskieleke vyölukkoon. Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
02
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käyttöön.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti. Lantiovyön pitää
olla alhaalla (ei vatsan päällä).
Jos turvavyö on altistunut voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaakin vaurioitumattomalta. Vaihda turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdettu
turvavyö.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin
on tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan
normaalissa istuma-asennossa.
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan (s. 29) käyttöön antamalla ääni- ja
valomuistutuksen (s. 31).
Huomatkaa
•
Älkää käyttäkö jousilukkoja tms., joka
estää turvavyötä asettumasta oikein.
•
Turvavyö ei saa olla kiertyneenä.
Oikein asetettu turvavyö.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvavyö - raskaus (s. 30)
Turvavyö - irrotus (s. 30)
Turvavyönkiristin (s. 32)
}}
29
02 Turvallisuus
||
Turvavyö - irrotus
Turvavyö - raskaus
Irrottakaa turvavyö (s. 29), kun auto on paikallaan.
Turvavyötä (s. 29) pitää aina käyttää raskauden aikana, mutta on tärkeää käyttää sitä
oikein.
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään. Jos turvavyö
ei kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
02
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 29)
Turvavyömuistutin (s. 31)
Takaistuimella lukituskieleke sopii vain sille
tarkoitettuun lukkoon1.
Huomatkaa
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
•
•
•
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
1
30
Turvavyö - raskaus (s. 30)
Turvavyö - irrotus (s. 30)
Turvavyönkiristin (s. 32)
Turvavyömuistutin (s. 31)
Tietyt markkina-alueet.
G020998
Väärin asetettu turvavyö. Vyön pitää olla olkapään päällä.
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten,
turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä
ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan
alla – sen ei koskaan saa antaa liukua ylös.
Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä
kehoa ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin (s. 83) ja ohjauspyörä (s. 87) niin, että hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tarkoittaa sitä, että
hänen pitää helposti ulottua ohjauspyörään ja
02 Turvallisuus
polkimiin). Pyrkikää saamaan vatsan ja
ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan (s. 29) käyttöön antamalla ääni- ja valomuistutus.
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 29)
Turvavyö - irrotus (s. 30)
ajon jälkeen tai kun on painettu vilkkuvivun OK-painiketta (s. 113).
•
Muistuttaa, että jokin takaistuimen turvavöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus
saadaan ilmoituksena mittaristossa yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu
käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata
manuaalisesti painamalla OK-painiketta.
02
Mittariston ilmoitus, joka näyttää, mitkä turvavyöt ovat käytössä, on aina käytettävissä.
Tallennettujen ilmoitusten katsomiseksi painakaa OK-painiketta.
G017726
•
•
Turvavyömuistutin
Äänimuistutus riippuu nopeudesta ja tietyissä
tapauksissa ajasta. Valomuistutus on kattokonsolissa ja mittaristossa (s. 66).
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön
käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Pienellä nopeudella äänimuistutusta
annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on
kaksi osatoimintoa:
•
Kertoa mitä turvavöitä (s. 29) takaistuimella käytetään. Mittaristossa esitetään
ilmoitus käytettäessä jotain turvavöistä tai
jos jokin takaovista on avattu. Ilmoitus
häviää automaattisesti noin 30 sekunnin
31
02 Turvallisuus
02
Turvavyönkiristin
Turvallisuus - varoitussymboli
Kaikki turvavyöt (s. 29) on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva
mekanismi kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä. Turvavyö
pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
Varoitussymboli näytetään, jos vianetsinnässä
havaitaan vika tai jokin järjestelmä on aktivoitu.
Tarvittaessa varoitussymboli näytetään
yhdessä ilmoituksen kanssa mittariston
(s. 66) infonäytössä.
VAROITUS
Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukkokieltä kuljettajan turvavyön
solkeen. Työntäkää turvavyön lukkokieli
aina kyseisen puolen vyölukkoon. Älkää
koskaan vahingoittako turvavöitä älkääkä
työntäkö vyölukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja vyöluko eivät tällöin ehkä toimi
törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Varoituskolmio sekä turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli digitaalisessa mittaristossa.
Varoitussymboli mittaristossa syttyy, kun
etäavain on avainasennossa II (s. 81). Symboli sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä on ehjä.
Varoituskolmio sekä turvatyynyjärjestelmän
(s. 33) varoitussymboli analogisessa mittaristossa.
VAROITUS
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, se on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän
toiminta ole täysin asianmukaista. Symboli
osoittaa vikaa turvavyö-, SIPS- tai IC-järjestelmässä tai muuta vikaa järjestelmässä.
Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Jos varoitussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio ja SRS-turvatyyny Tarvitsee huollon
tai SRS-turvatyyny Huolla kiireellisesti esitetään näytössä. Volvo suosittelee, että otatte
32
02 Turvallisuus
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 43)
Turvatyynyjärjestelmä auttaa keulakolareissa
suojaamaan kuljettajan ja matkustajan päätä,
kasvoja ja rintakehää.
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen
yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyt täyttyvät ja lämpenevät. Turvatyyny vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja
törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan
kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
02
VAROITUS
G018665
Aiheeseen liittyvät tiedot
Turvatyynyjärjestelmä
Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, vasemmalta ohjattava auto.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena vakavia
henkilövahinkoja.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen
törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö
turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
G018666
pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Turvatyynyjärjestelmä ylhäältä nähtynä, oikealta
ohjattava auto.
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat
autoon kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja sopeuttaa sitten toimenpiteen
tämän mukaisesti siten, että yksi tai
useampi turvatyyny laukaistaan.
}}
33
02 Turvallisuus
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
02
•
•
•
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 34)
Matkustajan turvatyyny (s. 34)
Turvallisuus - varoitussymboli (s. 32)
Turvatyyny kuljettajan puolella
Matkustajan turvatyyny
Turvavyön (s. 29) täydennyksenä kuljettajan
puolella on auto varustettu turvatyynyllä
(s. 33).
Turvavyön (s. 29) täydennyksenä matkustajan
puolella on auto varustettu turvatyynyllä
(s. 33).
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on
merkintä AIRBAG.
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Matkustajan turvatyyny (s. 34)
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.
34
02 Turvallisuus
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
02
Loukkaantumisen estämiseksi siinä
tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman
suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna
selkänojaan. Turvavyön täytyy olla lukittuna.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta
ohjattavassa autossa.
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra
tulee näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
Matkustajan turvatyynyn tarra
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu edellä olevan mukaisesti.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä kehotusta ei noudateta,
lapselle voi aiheutua hengenvaara tai
vakava vamma.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
}}
35
02 Turvallisuus
||
Kytkin – PACOS*
02
Matkustajan puolella edessä oleva turvatyyny
voidaan deaktivoida (s. 36), jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
VAROITUS
Jos auto on varustettu etuistuimen matkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole
PACOS-kytkintä (matkustajan turvatyynyn
katkaisin), turvatyyny on aina aktivoituna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 34)
Lastenistuin (s. 46)
Matkustajan turvatyyny – aktivointi/
deaktivointi*
toin ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai
lastentyynyllä.
Matkustajan puoleinen turvatyyny (s. 34) etuistuimella voidaan deaktivoida, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli
140 cm pitkät henkilöt.
Kytkin - PACOS
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn
matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Etäavaimen avainliuskaa (s. 171)
voidaan käyttää asennon muuttamiseen.
VAROITUS
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
Aktivoimaton turvatyyny (matkustajan
paikka):
Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140
cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
HUOM
Turvatyynyn kytkimen sijainti.
Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, sitä vas-
36
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kun etäavain on avainasennossa II
(s. 81), esitetään mittaristossa turvatyynyn varoitussymboli (s. 32) n. 6 sekuntia.
Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan.
02 Turvallisuus
VAROITUS
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran auton matkustajille.
2
02
Aiheeseen liittyvät tiedot
G017800
2
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu.
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Kattokonsolissa oleva varoitussymboli osoittaa, että matkustajan turvatyyny edessä on
aktivoitu (ks. edellinen kuva).
Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos turvatyyny
on aktivoituna ja kattokonsolin symboli
palaa. Jos tätä kehotusta ei noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
Lastenistuin (s. 46)
G017724
•
VAROITUS
Älkää salliko matkustajan istua matkustajan paikalla, jos ilmoitus kattokonsolissa
osoittaa, ettei turvatyynyä ole aktivoitu ja
turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli(s. 32) esitetään samalla mittaristossa.
Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava
vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
37
02 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS)
02
VAROITUS
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side
Impact Protection System) jakaa suuren osan
törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan, kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat rintaa ja lantiota ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
G032949
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
38
Volvo suosittelee, että korjauksen
tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. SIPS-turvatyynyjärjestelmään
tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat
aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
•
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen
tilaan, koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
•
Volvo suosittelee käytettäväksi vain
Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut
istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta
pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin
välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain
törmäyspuolella.
•
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
•
•
•
Matkustajan turvatyyny (s. 34)
•
Turvaverho (IC) (s. 39)
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 34)
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny (s. 39)
02 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin
(s. 38).
Turvaverho (IC)
VAROITUS
Turvaverho auttaa suojaamaan kuljettajan ja
etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä
auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain kevyille
päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten
esim. sateenvarjoille).
Lastenistuin/lastentyyny (s. 46) voidaan
sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä (s. 36) matkustajan puolella.
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että
käytätte vain Volvon alkuperäisiä osia,
jotka on hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
02
Matkustajan turvatyyny (s. 34)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 45)
VAROITUS
Auton saa kuormata korkeintaan 50 mm:n
päähän ovien ikkunoiden yläreunasta.
Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon suojavaikutus saattaa estyä.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän (s. 38) ja turvatyynyjärjestelmän
(s. 33) osa. Se on asennettu pituussuunnassa
sisäkaton molemmille puolille ja auttaa suojaamaan kuljettajaa ja auton ulkopaikkojen
matkustajia. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho
täyttyy.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvavöistä (s. 29)
39
02 Turvallisuus
Yleistä WHIPS-järjestelmästä
(whiplash-suoja)
02
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
WHIPS (Whiplash Protection System) on
suoja retkahdusvammoja vastaan. Järjestelmä
koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta
sekä järjestelmään sovitetusta niskatuesta
etuistuimissa.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
Älkää tehkö koskaan mitään muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai itse WHIPS-järjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
WHIPS-järjestelmä aktivoituu takatörmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
40
WHIPS - lastenistuin (s. 41)
WHIPS - istuma-asento (s. 41)
Yleistä turvavöistä (s. 29)
02 Turvallisuus
WHIPS - lastenistuin
WHIPS - istuma-asento
WHIPS-järjestelmä (s. 40) ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
WHIPS-järjestelmä (s. 40) suojaa kuljettajaa ja
matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istumaasentonsa on oikea eikä järjestelmän toiminta
ole estynyt millään tavalla.
Lastenistuin/lastentyyny (s. 46) voidaan
sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä (s. 36) matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 45)
Istuma-asento
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa
siten, että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja etuistuimen selkänojan väliin. Muistakaa olla estämättä WHIPS-järjestelmän
toimintaa.
02
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
(s. 83) ennen ajoonlähtöä.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava
keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman lähellä niskatukea.
Tehtävä
Älkää sijoittako takaistuimelle mitään esineitä,
jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan
istuimen taakse mitään esineitä, jotka voivat
estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
Jos takaistuimen selkänoja käännetään
alas, täytyy vastaavaa etuistuinta siirtää
eteenpäin siten, ettei se ota kiinni alaskäännettyyn selkänojaan.
}}
41
02 Turvallisuus
VAROITUS
02
Jos istuimeen on kohdistunut suuri kuormitus, esim. takatörmäyksen yhteydessä,
pitää WHIPS-järjestelmä tarkastaa. Volvo
suosittelee sen tarkistamista pikimmiten
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Kun järjestelmät laukeavat
Törmäyksessä kaikki Volvon eri henkilöturvajärjestelmät toimivat yhteistyössä vahinkojen
pienentämiseksi.
Osa WHIPS-järjestelmän suojausominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin
vaikuttaa vahingoittumattomalta.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
myös vähäisen taakse suuntautuneen törmäyksen jälkeen.
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristimet (s. 32) etuistuimet
Etu- ja/tai sivuja/tai perätörmäyksissä ja/tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvavyönkiristin,
takaistuin
Keula- ja/tai sivutörmäyksessä ja/tai
kaatumisessa
Turvatyynyt
EtutörmäyksessäA
(Ohjauspyörän
(s. 34) ja matkustajan turvatyyny
(s. 34))
A
42
kulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt (s. 33) ovat lauenneet, suositellaan seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
Turvatyynyt ja -vyöt aktivoituvat vain kerran törmäyksessä.
VAROITUS
Sivuturvatyynyt
SIPS (s. 38)
SivutörmäyksessäA
Turvaverho IC (s. 39)
Sivutörmäyksessä
ja/tai tietyissä keulatörmäyksissäA
Retkahdussuojus
WHIPS (s. 40)
Takaapäin tulevassa päälleajossa
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäys-
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli
on kastunut vedestä tai muusta nesteestä,
irrottakaa akkukaapelit. Älkää yrittäkö
käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua.
Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
02 Turvallisuus
VAROITUS
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny
on lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa
auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa purkautuvan savun ja
pölyn voimakas altistus voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen
syntyessä pese kylmällä vedellä. Myös
nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja
palovaurioita.
Yleistä turvallisuustilasta
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun
törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin
turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan
teksti Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa esittää mittariston (s. 66)
infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.
02
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa
tai palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa tarkastuksen ja auton palauttamisen
normaalitilaan, kun Turvallisuustila
Katso käyttöohjekirjaa on esitetty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoituskolmio analogisessa mittaristossa.
•
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
(s. 44)
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 44)
Varoituskolmio digitaalisessa mittaristossa.
43
02 Turvallisuus
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
02
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
Poistakaa etäavain lukosta ja avatkaa kuljettajan ovi. Jos nyt esitetään ilmoitus siitä, että
virta on päällä, painakaa käynnistyspainiketta.
Sulkekaa sitten ovi ja asettakaa etäavain
takaisin lukkoon. Auton elektroniikka yrittää
nyt asettua takaisin normaalitilaan. Yrittäkää
sen jälkeen käynnistää auto.
Jos ilmoitus Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa on edelleen näytössä
autolla ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se
on kuljetettava (s. 316) pois. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi
käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Turvallisuustila
Katso käyttöohjekirjaa esitetään. Poistukaa autosta pikimmiten.
44
VAROITUS
Jos auto on turvallisuustilassa, (s. 43) käynnistystä voidaan yrittää, jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole.
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa,
sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että
se viedään kuljetusautolla valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 44)
Turvallisuustila - siirtäminen
Jos teksti Normal mode näytetään, kun teksti
Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa on
nollattu käynnistysyrityksen (s. 44) jälkeen,
auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan.
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 43)
02 Turvallisuus
Yleistä lapsiturvallisuudesta
HUOM
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastentyynyllä/lastenistuimessa
aina 10-vuotiaiksi asti.
Lasten sijoittaminen autoon ja käytettävä
varustus valitaan lapsen painon ja koon
mukaan, ks. Lastenistuin (s. 46).
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavälineiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
02
Lapsilukko
Takaovet ja takaovien ikkunat* voidaan lukita
manuaalisesti (s. 185) tai elektronisesti
(s. 186)* sisältä tapahtuvalta avaamiselta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin - sijainti (s. 51)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 55)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 58)
HUOM
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee
sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia, lastentyynyjä & kiinnityslaitteita), jotka on
kehitetty juuri Teidän autoanne varten. Jos
käytätte lapsille tarkoitettuja Volvon turvavarusteita, saatte parhaat edellytykset lapsenne
turvalliselle matkustamiselle autossa, mutta
myös lasten turvavarustuksen, joka sopii ja on
helppo käyttää.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
45
02 Turvallisuus
Lastenistuin
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Varmistakaa, että lastenistuinta käytetään oikein.
02
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
VAROITUS
G020739
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen pitkittäissäädön tankoon
tai kiskoihin ja palkkeihin istuimen alla.
Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
46
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
02 Turvallisuus
Suositellut lastenistuimet2
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Ryhmä 0
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 13 kg
(L)
Ryhmä 0
Ryhmä 0+
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
enint. 13 kg
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 10 kg
(U)
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Takaistuimen keskipaikka
02
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
enint. 10 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
2
Takaistuimen reunapaikka
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin
(Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant
Seat) – selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
}}
47
02 Turvallisuus
||
02
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 0
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jolla on yleisesti
hyväksyttyjä.
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
(U)
(U)
(U)
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/
käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 1
9–18 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
48
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin
(Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
02 Turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Ryhmä 1
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja kiinnitysnauhoilla.
9–18 kg
02
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
(L)
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/
käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 2
15–25 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/
käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti
hyväksyttyjä.
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat)
- selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) – kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
}}
49
02 Turvallisuus
||
02
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 2/3
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat with backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny
(Volvo Booster Seat with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat
with backrest).
(UF)
(UF)
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
(UF)
15–36 kg
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
Lastentyyny selkänojalla ja ilman
(Booster Cushion with and without
backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
Integroitu turvavyötyyny (Integrated Booster
Cushion) – tehdasasenteinen lisävaruste.
Tyyppihyväksyntä: E5 04189
(B)
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäinkäännetyille, yleisesti hyväksytyille lastenistuimille tässä painoluokassa.
B: Sisäänrakennetut lastenistuimet hyväksytty tälle painoluokalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
50
Lastenistuin - sijainti (s. 51)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 58)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 55)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 45)
02 Turvallisuus
Lastenistuin - sijainti
VAROITUS
Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt (s. 46)
aina takaistuimelle, jos matkustajan paikan
turvatyyny on aktivoitu (s. 36). Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos
lapsi istuu matkustajan paikalla.
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Matkustajan turvatyynyn tarra
02
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra
tulee näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
VAROITUS
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu edellä olevan mukaisesti.
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on
turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle
asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita,
ei saa käyttää, koska ne voivat aiheuttaa
turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Voitte hyvin sijoittaa:
•
lastenistuimen/-tyynyn matkustajan istuimelle kunhan autossa ei ole aktivoitua
turvatyynyä matkustajan paikalla.
•
yksi tai useampia lastenistuimia/lastentyynyjä takaistuimella.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta istuimelle, joka on aktivoidun turvatyynyn suojaama. Jos tätä kehotusta ei noudateta,
lapselle voi aiheutua hengenvaara tai
vakava vamma.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa tuulilasia vasten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 45)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 58)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 55)
51
02 Turvallisuus
Lastenistuin – kaksivaiheinen
turvavyötyyny*
02
VAROITUS
Integroiduissa turvavyötyynyissä takaistuimella
lapset voivat istua mukavasti ja turvallisesti.
Integroidut turvavyötyynyt on erityisesti suunniteltu antamaan hyvä turvallisuus. Yhdessä
turvavyön (s. 29) kanssa ne on hyväksytty
lapsille, jotka painavat 15 - 36 kg ja ovat
vähintään 95 cm pitkiä.
Virheellinen sijainti, pää ei saa olla niskasuojan
yläpuolella eikä vyö saa mennä olkapään alapuolelta.
G017875
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
Oikea sijainti, vyö on asetettu olkapään päälle.
•
integroitu kaksivaiheinen turvavyötyyny
on oikein säädetty taulukon mukaan
(s. 53) ja lukittuna
•
turvavyö on kosketuksessa lapsen
kehoon ja ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella (ks. edelliset kuvat)
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän suojan.
Turvavyötyynyn kahden tason säätö tehdään
kääntämällä ylös (s. 53) ja kääntämällä alas
(s. 54).
52
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä turvavyötyynyyn. Jos integroitu turvavyötyyny on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyötyyny pitää vaihtaa.
Vaikka turvavyötyyny vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen suojaominaisuuksista on voitu menettää. Turvavyötyyny
pitää vaihtaa myös, jos se on hyvin kulunut.
VAROITUS
Jos kaksivaiheisen turvavyötyynyn ohjeita
ei noudateta, tämä voi aiheuttaa lapselle
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
02 Turvallisuus
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - ylös
kääntäminen
Vaihe 24
integroitu turvavyötyyny (s. 52) takaistuimella
voidaan kääntää ylös kahdessa vaiheessa.
Kuinka monessa vaiheessa tyyny käännetään
ylös, riippuu lapsen painosta.
Vaihe 2
22–36 kg
15–25 kg
G017697
Paino
Vaihe 1
02
Vaihe 13
Painakaa lastenistuinta taaksepäin sen
lukitsemiseksi.
Aloittakaa alemmasta vaiheesta. Painakaa
painiketta.
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin
lastenistuimen avaamiseksi.
3
4
Alempi vaihe.
Ylempi vaihe.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
53
02 Turvallisuus
||
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - alas
kääntäminen
integroitu turvatyyny (s. 52) takaistuimella voidaan kääntää alas ylimmästä tai seuraavasta
alemmasta vaiheesta kokonaan istuintyynyyn
alas käännettyyn asentoon. Sitä vastoin turvavyötyynyä ei voi säätää ylemmästä vaiheesta
alempaan vaiheeseen.
G017784
02
Nostakaa lastenistuinta etureunasta ja
painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti
sen lukitsemiseksi.
Painakaa kädellä alaspäin istuimen keskeltä sen lukitsemiseksi.
TÄRKEÄÄ
HUOM
Tarkastakaa ennen kääntämistä alas, ettei
irtonaisia esineitä (esim. leikkikaluja) ole
jätetty tyynyn alla olevaan tilaan.
Turvavyötyynyä ei voi säätää vaiheesta 2
vaiheeseen 1. Se pitää ensin palauttaa
kääntämällä alas (s. 54) koko istuintyyny.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - alas
kääntäminen (s. 54)
HUOM
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuimen
vapauttamiseksi.
Käännettäessä selkänoja takana pitää turvavyötyyny ensin kääntää alas.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
54
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - ylös
kääntäminen (s. 53)
02 Turvallisuus
Lastenistuin - ISOFIX
ISOFIX - kokoluokat
ISOFIX on kansainväliseen standardiin perustuva lastenistuimen (s. 46) kiinnitysjärjestelmä.
ISOFIX (s. 55) -kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjiä valitsemaan oikeantyyppisen lastenistuimen (s. 56).
Kokoluokka
Selostus
A
Täysi koko, eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto
1), eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Rajoitettu koko (vaihtoehto
2), eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Rajoitettu koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
E
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
F
Poikittainen vauvakaukalo,
vasen
Aiheeseen liittyvät tiedot
G
Poikittainen vauvakaukalo,
oikea
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas
päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
•
•
•
ISOFIX - kokoluokat (s. 55)
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta etumatkustajan istuimelle, jos autossa on aktivoitava
turvatyyny.
02
HUOM
Jos lasten ISOFIX-turvavälineestä puuttuu
kokoluokitus, täytyy automallin löytyä lasten turvavälineen automallien luettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
ISOFIX - lastenistuintyypit (s. 56)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 45)
55
02 Turvallisuus
ISOFIX - lastenistuintyypit
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat
eri kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki
02
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa automalleissa.
Paino
enint. 10 kg
enint. 10 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista
varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
enint. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Lastenistuin, selkänoja menosuuntaan käännetty
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
56
02 Turvallisuus
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, eteenpäin käännetty
Paino
9–18 kg
Kokoluokka
B
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista
varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OKA
02
(IUL)
B1
X
OKA
(IUL)
A
X
OKA
(IUL)
X: ISOFIX-sijoittaminen ei sovi ISOFIX-lastenistuimelle tässä painoluokassa ja/tai kokoluokassa.
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
IUF: Sopiva eteenpäinkäännetyille ISOFIX-lastenistuimille, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä tässä painoluokassa.
A
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Katsokaa, että valitsette oikean suuruusluokan (s. 55) lastenistuimille, joissa on ISOFIX
(s. 55)-kiinnitysjärjestelmä.
57
02 Turvallisuus
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet
02
HUOM
Auto on varustettu tietyille eteenpäin käännetyille lastenistuimille (s. 46) tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on
sijoitettu istuimen takapuolelle.
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja,
se pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin
voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
VAROITUS
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin
ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen
lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
58
•
•
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 45)
Lastenistuin - sijainti (s. 51)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 55)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt,
katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
03
60
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
03
}}
61
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
62
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut, kauko-/lähivalot,
ajotietokone
(s. 113),
(s. 116),
(s. 97),
(s. 92) ja
(s. 117).
Oven avauskahva
–
Istuimen säätö*
(s. 84).
Säädinpaneeli
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun avaaja
(s. 89),
(s. 300) ja
(s. 181).
Automaattivaihteiston manuaalinen
vaihtaminen*
(s. 272).
(s. 180),
(s. 186),
(s. 106) ja
(s. 107).
Nopeudensäädin*
(s. 199) ja
(s. 201).
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää ja valikkokäsittelyä varten
(s. 116) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 87) ja
(s. 33).
Ohjauspaneeli ilmastointilaitetta varten
(s. 133).
Mittaristo
(s. 66).
Vaihteenvalitsin
Valikkojen käsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 116) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
(s. 270),
(s. 272) tai
(s. 275).
Aktiivisen alustan
säädin (Four-C)*
(s. 191).
START/STOP
ENGINE-painike
(s. 263).
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 104).
Virtalukko
(s. 81).
Ohjauspyörän säätö
(s. 87).
Näyttöruutu Infotainment-järjestelmää ja
valikkojen näyttöä
varten
(s. 116) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Seisontajarru
(s. 293).
Konepellin avaaja
(s. 347).
Varoitusvilkut
(s. 96).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ulkolämpötilamittari (s. 74)
Välimatkamittari (s. 75)
Kello (s. 75)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt,
katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
03
}}
63
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
03
64
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Toiminto
Ks.
Varoitusvilkut
(s. 96).
(s. 116) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
(s. 89),
(s. 300) ja
(s. 181).
Ohjauspaneeli ilmastointilaitetta varten
(s. 133).
Näyttöruutu Infotainment-järjestelmää ja
valikkojen näyttöä
varten
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun avaaja
Oven avauskahva
–
START/STOP
ENGINE-painike
(s. 263).
Säädinpaneeli
(s. 116) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Virtalukko
(s. 81).
(s. 180),
(s. 186),
(s. 106) ja
(s. 107).
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää ja valikkokäsittelyä varten
Automaattivaihteiston manuaalinen
vaihtaminen*
(s. 272).
Nopeudensäädin*
(s. 199) ja
(s. 201).
Mittaristo
(s. 66).
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 87) ja
(s. 33).
Valikkojen käsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 116) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 104).
Istuimen säätö*
(s. 84).
Konepellin avaaja
(s. 347).
Seisontajarru
(s. 293).
Ohjauspyörän säätö
(s. 87).
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut, kauko-/lähivalot,
ajotietokone
(s. 113),
(s. 116),
(s. 97),
(s. 92) ja
(s. 117).
Aktiivisen alustan
säädin (Four-C)*
(s. 191).
Vaihteenvalitsin
(s. 270),
(s. 272) tai
(s. 275).
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ulkolämpötilamittari (s. 74)
Välimatkamittari (s. 75)
Kello (s. 75)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
65
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Mittaristo
Mittaristo, analoginen - katsaus
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
•
•
•
Mittariston näyttö
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 66)
Mittarit ja näytöt
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 67)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 71)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 73)
Tietonäyttö, analoginen mittaristo.
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot näytetään symbolien ja tekstin
avulla. Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien
toimintojen yhteydessä.
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän1 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone (s. 117) ja Polttoaineen täyttö
(s. 300).
Eco meter. Mittari ilmoittaa, kuinka taloudellisesti autoa ajetaan. Mitä korkeammalle asteikossa viisari osoittaa, sitä
taloudellisemmin autolla ajetaan.
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtoilmaisin2/Vaihtoilmaisin3. Ks. myös
Vaihtoilmaisin* (s. 271), Automaattivaih-
1
2
3
66
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
teisto - Geartronic* (s. 272) tai Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 275).
Merkki- ja varoitusvalot
kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa osoittava symboli ja liian
matalaa öljynpainetta osoittava symboli.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Merkki- ja varoitussymbolit, analoginen mittaristo.
Merkkisymbolit
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitussymbolit4
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun
moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien
pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan
tarkastus tehdään avaimen asennossa II,
4
•
•
Mittaristo (s. 66)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 73)
Mittaristo, digitaalinen - katsaus
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
Mittariston näyttö
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 71)
03
Tietonäyttö, digitaalinen mittaristo*.
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot näytetään symbolien ja tekstin
avulla. Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien
toimintojen yhteydessä.
Mittarit ja näytöt
Digitaaliselle mittaristolle voidaan valita erilaisia teemoja. Mahdolliset teemat ovat
"Elegance", "Eco" ja "Performance".
Teema voidaan valita vain moottorin ollessa
käynnissä.
Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä (s. 349).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
67
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Teeman valitseminen - painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta ja valitsemalla valikkovaihtoehto
Teemat kääntämällä vivun säätöpyörää. Painakaa OK-painiketta. Kääntäkää säätöpyörää
teeman valitsemiseksi ja vahvistakaa valinta
painamalla OK-painiketta.
03
Teema "Elegance"
Teema "Eco"
Mittarit ja näytöt, teema "Elegance".
Mittarit ja näytöt, teema "Eco".
Keskikonsolin näytön ulkonäkö noudattaa tietyissä malliversioissa mittariston teeman
valintaa.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
voidaan myös säätää mittariston kontrastitilaa
ja väritilaa.
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 113).
Teeman valinta sekä kontrasti- ja väritilan
valinta voidaan jokaisen etäavaimen osalta
tallentaa avainmuistiin*, ks. Etäavain - personalisointi* (s. 165).
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän5 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone (s. 117) ja Polttoaineen täyttö
(s. 300).
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän5 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone (s. 117) ja Polttoaineen täyttö
(s. 300).
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
Eco guide. Ks. myös Eco guide & Power
guide* (s. 70).
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtoilmaisin6/Vaihtoilmaisin7. Ks. myös
Vaihtoilmaisin* (s. 271) tai Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272).
5
6
7
68
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtoilmaisin6/Vaihtoilmaisin7. Ks. myös
Vaihtoilmaisin* (s. 271) tai Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Teema "Performance"
Power guide. Ks. myös Eco guide &
Power guide* (s. 70).
Vaihtoilmaisin6/Vaihtoilmaisin7. Ks. myös
Vaihtoilmaisin* (s. 271) tai Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272).
Merkki- ja varoitusvalot
nossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun
moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien
pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan
tarkastus tehdään avaimen asennossa II,
kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa osoittava symboli ja liian
matalaa öljynpainetta osoittava symboli.
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mittarit ja näytöt, teema "Performance".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän5 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone (s. 117) ja Polttoaineen täyttö
(s. 300).
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
•
•
Mittaristo (s. 66)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 73)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 71)
Merkki- ja varoitussymbolit, digitaalinen mittaristo.
Merkkisymbolit
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitussymbolit8
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasen-
5
6
7
8
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä (s. 349).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
69
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Eco guide & Power guide*
Eco guide ja Power guide ovat kaksi mittariston (s. 66) välinettä, jotka auttavat kuljettajaa
ajamaan autoa mahdollisimman taloudellisesti.
03
Auto tallentaa myös tilaston tehdyistä ajomatkoista, jotka voidaan nähdä pylväsdiagrammeina, ks. Ajotietokone - ajostatistiikka*
(s. 125).
Eco guide
Tämä mittari antaa osoituksen siitä, kuinka
taloudellisesti autoa ajetaan.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Eco", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 67).
Hetkellinen arvo
Tässä näytetään hetkellinen arvo - mitä korkeammalla se on asteikossa, sitä parempi.
Hetkellinen arvo lasketaan nopeuden, moottorin kierrosluvun, käytetyn moottorin tehon ja
jarrutusten perusteella.
Kuljettajaa kannustetaan ajamaan optimaalisella nopeudella (50-80 km/h (30–50 mph)) ja
alhaisilla kierrosluvuilla. Painettaessa kaasua
ja jarrutettaessa viisarit laskevat alaspäin.
Jos hetkellinen arvo on erittäin alhainen, mittarin punainen alue syttyy (lyhyellä viiveellä)
merkiksi epätaloudellisesta ajotavasta, jota on
vältettävä.
Saatavana oleva moottorin teho
Keskiarvo seuraa hitaasti hetkellistä arvoa ja
kuvaa sitä, miten autoa on ajettu viime
aikoina. Mitä korkeammalla asteikossa viisarit
ovat, sitä taloudellisemmin kuljettaja on ajanut.
Pienempi yläviisari ilmoittaa saatavana olevan
moottorin tehon9. Mitä korkeammalla viisari
on asteikolla, sitä enemmän tehoa on käytettävissä valitulla vaihteella.
Käytetty moottorin teho
Power guide
Suurempi alaviisari ilmoittaa käytetyn moottorin tehon9. Mitä korkeammalla se on asteikolla, sitä enemmän tehoa moottorista otetaan.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Performance", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 67).
Keskiarvo
9
70
Käytetty moottorin teho
Keskiarvo
Tämä mittari näyttää suhteen sen välillä, paljonko tehoa (Power) otetaan moottorista ja
paljonko tehoa on käytettävissä.
Hetkellinen arvo
Saatavana oleva moottorin teho
Teho riippuu moottorin kierrosluvusta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos viisarien välillä on suuri väli, se on merkki
suuresta tehovarannosta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta
tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Merkkisymbolit
Symboli
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Vika ABS-järjestelmässä
Takasumuvalo päällä
Vakautusjärjestelmä, ks. Elektroninen vakautuksen säätö
(ESC) - yleistä (s. 192)
Vakautusjärjestelmä, sport-tila,
ks. Elektroninen vakautuksen
säätö (ESC) - käsittely (s. 192)
Hehkutus (diesel)
Säiliössä vähän polttoainetta
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Symboli
Vika ABS-järjestelmässä
Sisältö
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton
varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
Kaukovalot päällä
Vasen vilkku
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Oikea vilkku
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
Eco-toiminto päällä, ks. ECOajotila* (s. 288)
Start/Stop, moottori sammutettu automaattisesti, ks. Start/
Stop* - toiminta ja käsittely
(s. 281)
Rengaspainejärjestelmä , ks.
Rengaspaineiden valvonta*
(s. 332)
3. Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
03
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa takasumuvalon ollessa päällä.
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti,
järjestelmään on syntynyt vika.
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Vika ABL-järjestelmässä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active
Bending Lights) on syntynyt vika.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen
jälkeen, se voi johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee,
että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa
tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin se
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton. Symboli palaa, kun sport-tila on aktivoitu.
Hehkutus (diesel)
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä.
Esilämmitys tapahtuu enimmäkseen matalan
lämpötilan vuoksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Säiliössä vähän polttoainetta
Start/Stop
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä
on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
Symboli palaa, kun moottori on sammutettu
automaattisesti.
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Rengaspainejärjestelmä
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista.
Ilmoitusteksti sammutetaan OK-painikkeella,
ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 113), tai se
häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika
vaihtelee riippuen osoitettavasta toiminnosta).
Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden
symbolien kanssa.
Symboli palaa rengaspaineen ollessa matala,
tai jos rengaspainejärjestelmään on syntyy
vika.
HUOM
Kun huoltoilmoitus ilmestyy, sammuvat
symboli ja ilmoitus painamalla OK-painiketta, tai sammuvat automaattisesti hetken
kuluttua.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.
Vasen/oikea vilkku
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Eco-toiminto päällä
Symboli palaa, kun Eco-toiminto on aktivoitu.
10
72
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä
selventävän kuvan kanssa infonäytössä.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph),
infosymboli syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph),
varoitussymboli syttyy.
Jos konepelti10 ei ole asianmukaisesti suljettu,
varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.
Jos takaluukku ei ole asianmukaisesti suljettu,
tietosymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa takaluukku.
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo (s. 66)
•
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 66)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 73)
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 67)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
Seisontajarru kytkettynä
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
Seisontajarru kytketty (digitaalinen mittaristo)
Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa, se tarkoittaa, että on syntynyt vika.
Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Seisontajarru kytketty (analoginen mittaristo)
Lisätietoja, ks. Seisontajarru (s. 293).
Turvatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, vyölukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Sisältö
Pieni
öljynpaineA
Turvavyömuistutin
Generaattori ei lataa
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus
A
Vika jarrujärjestelmässä
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on
kytkettynä. Symboli vilkkuu kytkeytymisen
aikana ja alkaa sitten palaa jatkuvasti.
Varoitussymbolit
Symboli
tori välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys
korjaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla
liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen
paikkaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä
(s. 354).
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian
tai puutteen ilmenemisestä.
Tietyissä malleissa ei ole järjestelmää, joka varoittaa öljynpaineen puuttumisesta. Näillä versioilla varustetuissa
autoissa ei käytetä pienen öljynpaineen symbolia. Varoittaminen pienestä öljynpaineesta tapahtuu tällöin näyttötekstin kautta. Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - yleistä (s. 349).
Pieni öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin
öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moot-
Turvatyynyt – SRS
Turvavyömuistutin
Symboli vilkkuu niin kauan kuin kuljettajan tai
etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai
takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
03
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos molemmat symbolit sammuvat,
voitte jatkaa ajoa.
•
Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä
(s. 354). Jos jarrunestesäiliön nestetaso on normaali ja varoitussymbolit
palavat edelleen, voitte ajaa auton
varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo
suosittelee, että käännytte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun puoleen.
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
}}
73
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Korjaamon pitää tarkastaa jarrunestehäviö,
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
03
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on vaarana auton takapään voimakas luisto voimakkaasti jarrutettaessa.
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu
vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti.
Symboli jää näkyviin, kunnes vika on korjattu,
mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla OK-painiketta, ks. Valikkokäsittely mittaristo (s. 113). Varoitussymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Toimenpide:
1. Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla
ei saa ajaa edelleen.
2. Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen
mukainen toimenpide. Poistakaa ilmoitus
OK-painikkeella.
11
74
Muistutus – auki jääneet ovet
Ulkolämpötilamittari
Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä
selventävän kuvan kanssa infonäytössä.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.
Ulkolämpötilamittarin näyttö esitetään mittaristossa.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph),
infosymboli syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h (n. 4 mph),
varoitussymboli syttyy.
Jos konepelti11 ei ole asianmukaisesti suljettu,
varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.
Jos takaluukku ei ole asianmukaisesti suljettu,
tietosymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa takaluukku.
Ulkolämpötilamittarin näyttö, digitaalinen
mittari
•
•
Mittaristo (s. 66)
Ulkolämpötilamittarin näyttö, analoginen
mittari
Kun lämpötila on alueella +2 °C - -5 °C, lumihiutalesymboli palaa näytössä. Se varoittaa
liukkauden vaarasta. Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa arvoa.
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 71)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 66)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 67)
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Mittaristo (s. 66)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Välimatkamittari
Kello
Ajoneuvokaasun polttoainemittari*14
Välimatkamittarin näyttö näkyy mittaristossa.
Kellon näyttö näkyy mittaristossa.
Bi-Fuel-malliversiossa on erillinen polttoainemittari ajoneuvokaasua varten.
03
Välimatkamittari, digitaalinen mittaristo.
Kello, digitaalinen mittaristo.
Välimatkamittarin näyttö12
Molempia välimatkamittareita T1 ja T2 käytetään lyhyiden ajomatkojen mittaamiseen.
Matkan pituus esitetään näytössä.
Näyttäkää haluamanne mittari kääntämällä
ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
säätöpyörää.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
RESET-painikkeen pitkä painallus (kunnes
muutos tapahtuu) nollaa näytettävän välimatkamittarin. Lisätietoja, ks. Ajotietokone
(s. 117).
Näyttö ajan esittämistä varten13
Kytkimen yläpuolella olevat merkinnät näyttävät kulloisenkin polttoainemäärän.
Kellon asettaminen
Kello voidaan asettaa valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 116).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo (s. 66)
Valodiodien
määrä
Valodiodien väri
Polttoainetaso
(%)
5
Vihreä
100
4
Vihreä
80
3
Vihreä
60
2
Vihreä
40
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
12
Mittaristo (s. 66)
Näytön ulkonäkö voi olla erilainen riippuen mittaristoversiosta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valodiodien
määrä
03
Valodiodien väri
Polttoainetaso
(%)
1
Vihreä
20
1
Oranssi
10
Kun ajoneuvokaasusäiliö on tyhjä, kytkin
antaa kolme äänimerkkiä. Tasomittari sammuu ja järjestelmä vaihtaa automaattisesti
bensiinikäyttöön.
HUOM
Varmistakaa, että bensiinisäiliö ei koskaan
tyhjene kokonaan, koska auto käynnistyy
aina bensiinillä.
13
14
76
Mittaristo - lisenssisopimus
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin.
Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan/kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
Analogisessa mittaristossa kellonaika näytetään mittariston keskellä.
Koskee Bi-Fuel-malliversiota.
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
Symbolit näytössä
Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkkija infosymboleihin.
Symboli
Seuraavassa näytetään tavallisimmin esiintyvät symbolit merkityksineen ja viittauksineen
siitä, mistä käyttöoppaassa voidaan löytää
lisätietoja.
- Punainen varoitussymboli syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään mittariston infonäytössä selventävä teksti.
- Infosymboli syttyy, yhdessä mittariston infonäytössä esitettävän tekstin kanssa,
kun jossain auton järjestelmistä on sattunut
poikkeama. Infosymboli voi syttyä myös
yhdessä muiden symbolien kanssa.
Varoitussymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Ks.
Pieni öljynpaine
(s. 73)
Seisontajarru
kytkettynä
(s. 73),
(s. 293)
Seisontajarru
kytketty, vaihtoehtoinen symboli
(s. 73)
Sisältö
Ks.
Turvatyynyt –
SRS
(s. 32),
(s. 73)
Turvavyömuistutin
(s. 29),
(s. 73)
Generaattori ei
lataa
(s. 73)
Vika jarrujärjestelmässä
(s. 73),
(s. 290)
Varoitus, Turvallisuustila
(s. 32),
(s. 43),
(s. 73),
(s. 275)
03
Merkkisymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Ks.
Vika ABL-järjestelmässä*
(s. 71),
(s. 95)
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
(s. 71)
Vika ABS-järjestelmässä
(s. 71),
(s. 290)
Takasumuvalo
päällä
(s. 71),
(s. 95)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
77
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Symboli
03
78
Sisältö
Ks.
Vakautusjärjestelmä, ESC
(Electronic Stability Control), Alamäkiajoavustin
(s. 71),
(s. 279),
(s. 194),
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
(s. 71),
(s. 194)
Hehkutus (diesel)
(s. 71)
Säiliössä vähän
polttoainetta
(s. 71),
(s. 146)
Informaatio,
lukekaa näyttöteksti
(s. 71)
Kaukovalot
päällä
(s. 71),
(s. 92)
Vasen vilkku
(s. 71)
Oikea vilkku
(s. 71)
Start/Stop*,
moottori pysähtyy automaattisesti
(s. 71),
(s. 286)
Symboli
Sisältö
Ks.
ECO-toiminto*
päällä
(s. 71),
(s. 288)
Rengaspainejärjestelmä*
(s. 71),
(s. 332)
Tietosymbolit mittaristossa
Symboli
–
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
Ks.
Nopeudensäädin*
(s. 199)
Mukautuva
nopeudensäädin*
(s. 214)
Mukautuva
nopeudensäädin*, aikaetäisyys
(s. 201),
(s. 204)
Mukautuva
nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
(s. 206),
(s. 216)
Tutkatunnistin*
(s. 214),
(s. 218),
(s. 235)
–
–
Symboli
Sisältö
Ks.
Tuulilasitunnistin*,
Kameratunnistin*,
Lasertunnistin*
(s. 93),
(s. 225),
(s. 235),
(s. 239),
(s. 243)
Automaattijarrutus*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert), City
SafetyTM, Törmäysvaroitin*
(s. 218),
(s. 225),
(s. 235)
ABL-järjestelmä*
(s. 95)
Driver Alert System*, Tauon aika
(s. 238)
Driver Alert System*, Tauon aika
(s. 239)
Seisontajarru
(s. 293)
Sadetunnistin*
(s. 104)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Sisältö
Ks.
Automaattiset
kaukovalot, AHB
(Active High
Beam)*
(s. 93)
Start/Stop*
(s. 286)
Symboli
Sisältö
Ks.
Symboli
Moottorin- ja
matkustamonlämmitin*
(s. 146)
Moottorin- ja
matkustamonlämmitin* Huolto
tarvitaan
(s. 146)
–
Sisältö
Ks.
Öljymäärän mittaus
(s. 350)
–
–
Infosymbolit kattokonsolin näytössä
Symboli
Start/Stop*
(s. 286)
Aktivoitu ajastin*
(s. 146)
Driver Alert System*, Kaistaavustaja (LDW)
(s. 239),
(s. 243)
Aktivoitu ajastin*
(s. 146)
Driver Alert System*, Lane
Departure Warning*
(s. 241)
Heikko akku
(s. 146)
(s. 300)
Driver Alert System*, Lane
Departure Warning*
(s. 243)
Polttoainesäiliön
luukku, oikea
puoli
Vaihtoilmaisin
(s. 271)
Rekisteröity
nopeusinformaatio*
(s. 196)
Vaihdeasennot
(s. 272)
Sisältö
Ks.
Turvavyömuistutin
(s. 31)
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivoitu
(s. 36)
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivointi
poistettu
(s. 36)
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
(s. 71)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
(s. 73)
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 116)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
79
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Volvo Sensus
Volvo Sensus on henkilökohtaisen Volvo-elämyksen sydän ja se yhdistää teidät autoonne
ja ympäröivään maailmaan. Sensus tarjoaa
tietoa, viihdettä ja tarvittaessa apua. Sensus
sisältää intuitiivisia toimintoja, jotka tekevät
automatkasta paremman kokemuksen ja
auton omistamisesta helppoa.
03
tuksia voidaan kohdissa Auton asetukset,
Audio ja media, Lämmitys ja ilmanvaihto jne.
Keskikonsolin painikkeilla ja säätimillä tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla* voidaan toimintoja aktivoida tai sulkea ja
tehdä useita vaihtelevia asetuksia.
Painamalla MY CAR esitellään kaikki ajamiseen ja auton hallintaan liittyvät asetukset,
esim. City Safety, lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen nopeus, kellon asetus jne.
*, NAV*
Painamalla RADIO, MEDIA, TEL*,
tai CAM15 voidaan aktivoida muita lähteitä,
järjestelmiä ja toimintoja, esim. AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigointi* ja pysäköintiapukamera*.
Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa
asianmukaisen tuen, informaation ja ylläpidon
saamisen, kun sitä tarvitaan, kuljettajaa häiritsemättä.
Lisätietoja kaikista toiminnoista/järjestelmistä,
ks. ko. osaa omistajan käsikirjassa tai sen
lisäosassa.
Sensus sisältää kaikki auton ratkaisut, jotka
mahdollistavat yhteydet* ympäröivään maailmaan, ja tarjoaa intuitiivisen tavan hallita
auton kaikkia toimintoja.
Volvo Sensus yhdistää ja esittelee auton
usean järjestelmän monia toimintoja keskikonsolin näytössä. Volvo Sensus -järjestelmällä autosta voidaan tehdä henkilökohtainen
helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. Ase15
80
Katsaus
Koskee tiettyjä automalleja.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa. Kuva on kaaviomainen - toimintojen ja painikkeiden sijainti vaihtelee valitusta varustuksesta ja markkina-alueesta
riippuen.
Navigointi* - NAV, ks. erillistä lisäosaa
(Sensus Navigation).
Äänentoisto ja media - RADIO, MEDIA,
TEL*, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
Toiminta-asetukset - MY CAR, ks. MY
CAR (s. 116).
Internetiin yhdistetty auto *, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
Ilmastointilaite (s. 127).
Pysäköintiapukamera* (s. 248) – CAM*.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Avaimen asennot
Etäavaimen asettaminen lukkoon
Etäavaimella voidaan auton sähköjärjestelmä
asettaa eri tiloihin/tasoille ja siten tehdä eri toiminnot käytettäviksi, ks. Avaimen asennot toiminnot eri tasoilla (s. 81).
1. Pitäkää kiinni irrotettavalla avainliuskalla
varustetusta etäavaimen päästä ja asettakaa etäavain virtalukkoon.
2. Painakaa sitten etäavain lukossa ääriasentoonsa.
TÄRKEÄÄ
Vieras esine virtalukossa voi vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 171).
Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla
Jotta on mahdollista käyttää rajoitettua määrää toimintoja moottorin ollessa sammutettuna, voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa
3 eri tasolle - 0, I ja II - etäavaimella. Tämä
omistajan käsikirja selostaa nämä tasot perusteellisesti nimellä "avainasennot".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot
ovat käytettävissä kussakin avainasennossa/
kullakin tasolla.
03
Etäavaimen poistaminen
Virtalukko etäavain vedettynä ulos/painettuna
sisään.
Tarttukaa etäavaimeen ja vetäkää se pois virtalukosta.
HUOM
Avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä* varustetuissa autoissa etäavainta
ei tarvitse työntää virtalukkoon, vaan se
voidaan pitää esim. taskussa. Katsokaa
lisätietoa avaimettomasta käynnistys- ja
lukitusjärjestelmästä kohdasta Avaimeton
käyttö* (s. 175).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Taso
0
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetään.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan säätää.
•
Äänentoistolaitteistoa voidaan
käyttää rajoitettu aika - ks.
lisäosaa Sensus Infotainment.
•
Kattoluukkua, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, navigointia, puhelinta,
tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
03
I
II
•
•
•
Valonheittimet sytytetään.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja
takalasin sähkölämmitys voidaan kuitenkin aktivoida vasta
moottorin käynnistämisen jälkeen.
Tämä avainasento kuluttaa paljon virtaa käynnistysakusta ja
sitä tulee sen vuoksi välttää!
16
17
82
Avainasennon/taso valinta
•
Avainasento 0 - Avatkaa auton lukitus tällöin auton sähköjärjestelmä on tasolla
0.
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistystä - älkää painako jarru-/
kytkinpoljinta, kun nämä avainasennot valitaan.
•
Avainasento I - Etäavaimen ollessa painettuna täysin virtalukkoon16 - Painakaa
lyhyesti START/STOP ENGINE.
•
Avainasento II - Etäavaimen ollessa
työnnettynä täysin virtalukkoon16 - Tehkää pitkä17 painikkeen START/STOP
ENGINE painallus.
•
Takaisin avainasentoon 0 - Takaisin
avainasentoon 0 palaamiseksi asennosta
II ja I - Painakaa lyhyesti START/STOP
ENGINE.
Äänentoistolaitteisto
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta
etäavain poistettuna, katsokaa lisäosaa Sensus Infotainment.
Ei tarpeen autossa, jossa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä*.
N. 2 sekuntia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä, ks. Moottorin käynnistäminen
(s. 263).
Hinaus
Tärkeitä tietoja etäavaimesta hinauksen
yhteydessä, ks. Hinaus (s. 314).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 81)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Etuistuimet
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi.
Ristiselän tuen muuttaminen*, painakaa
painiketta.
Sähkötoimisen istuimen käyttöpaneeli*,
ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset*
(s. 84).
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta
varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin
on lukittu, jotta vältetään henkilövahingot
mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Matkustajan istuimen selkänojan
kääntäminen*
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
4. Työntäkää istuinta eteen siten, että niskatuki "lukkiutuu" käsinekotelon alle.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
VAROITUS
Pumpatkaa ylös/alas istuimen nostamiseksi/laskemiseksi.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Pumpatkaa ylös/alas istuintyynyn etureunan nostamiseksi/laskemiseksi*.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
03
Tarttukaa selkänojaan ja varmistakaa, että
se on kunnollisesti lukittu ylös kääntämisen
jälkeen, henkilövahinkojen välttämiseksi
mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 84)
Takaistuimet (s. 85)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
83
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Etuistuimet - sähkökäyttöiset*
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta
voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/
alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/
laskea. Selkäojan kallistusta ja ristiselän tukea*
voidaan säätää.
03
Sähkökäyttöinen istuin
Sähkökäyttöisissä istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
istuimen. Jos näin tapahtuu, asettakaa auton
sähköjärjestelmä avainasentoon I tai 0 ja
odottakaa lyhyt hetki ennen kuin istuinta liikutetaan uudelleen.
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas/sisään-/ulospäin) on mahdollinen.
Valmistelut
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan
sisällä sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu
etäavaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa.
Istuimen säätö tehdään normaalisti avainasennossa I ja se voidaan tehdä aina, kun
moottori on käynnissä.
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
Asetuksen tallentaminen
Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike
1. Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit.
2. Pitäkää painiketta M painettuna samanaikaisesti, kun painiketta 1, 2 tai 3 painetaan. Pitäkää painikkeita painettuina, kunnes kuuluu merkkiääni ja teksti esitetään
mittaristossa.
Istuin pitää säätää uudelleen ennen kuin uusi
muistiasetus voidaan asettaa.
Ristiselän tuen asetusta ei tallenneta.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Painakaa jotain muistipainikkeista 1–3, kunnes istuin ja ulkotaustapeilit pysähtyvät. Jos
painike vapautetaan, istuimen ja ulkotaustapeilien liike keskeytyy.
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuimen nostaminen/laskeminen
Avainmuisti* etäavaimessa
Kaikkia etäavaimia voi käyttää eri kuljettaja
kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asetusten18 tallentamiseksi, ks. Etäavain - personalisointi* (s. 165).
Istuin eteen-/taaksepäin
Selkänojan kaltevuus
Ristiselän tukea* säädetään sisään- ja
ulospäin.
18
84
Muistitoiminto tallentaa istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset.
Vain, jos autossa on sähkökäyttöinen istuin, joka on varustettu muistilla, ja sähköisesti sisään käännettävät taustapeilit. Ristiselän tuen asetusta ei tallenneta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Hätäpysäytys
Takaistuimet
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
Takaistuimen selkänoja ja ulkopaikkojen niskasuojat voidaan kääntää alas. Keskipaikan niskasuojaa voidaan säätää matkustajan pituuden mukaan.
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava
tällöin auki.
Niskatuki keskipaikalla takana
VAROITUS
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa asennossaan, kun keskipaikalla ei
istu ketään. Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja on säädettävä oikein
hänen pituutensa mukaan siten, että se
peittää koko takaraivon, jos mahdollista.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti
VAROITUS
03
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että
lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön
aikana istuimen edessä, takana tai alla.
Katsokaa, ettei kukaan takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.
Sähkölämmitetyt/tuuletetut istuimet*
Sähkölämmitteiset/tuuletetut istuimet, ks.
Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 134) ja
Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 134).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet (s. 83)
Takaistuimet (s. 85)
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden
mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Tuen laskemiseksi takaisin alas pitää nuppia
(sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas.
Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.
Niskatuki siirretään takaisin manuaalisesti,
kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
85
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
HUOM
Kun selkänoja on käännetty takaisin,
punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään
turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen
verhoilulle aiheutuu vaurioita.
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina
ylöskääntämisen jälkeen.
03
Kolmiosainen selkänoja voidaan kääntää eri
tavoin.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas sähköisesti*
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään
eteen ja/tai selkänojia säätämään, jotta
takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
•
Vasemmanpuoleinen osa voidaan kääntää erikseen.
•
Keskimmäinen osa voidaan kääntää erikseen.
•
Oikeanpuoleinen osa voidaan kääntää
vain yhdessä keskimmäisen kanssa.
•
Jos koko selkänoja käännetään, eri osat
käännetään jokainen erikseen.
Jos keskipaikan selkänoja käännetään vapauttakaa ja säätäkää keskipaikan niskasuojaa, ks. aikaisempaa lukua "Niskatuki keskipaikalla takana".
Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun laitimmaiset selkänojat
käännetään. Vetäkää selkänojan salpaja kääntäkää samalla selkahva ylös
känoja eteen. Salvan punainen merkki
ilmaisee, ettei selkänoja ole enää lukittu.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
86
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
1. Etäavaimen pitää olla avainasennossa II.
2. Painakaa painiketta reunimmaisten takaniskatukien kääntämiseksi siten, että
näkyvyys taaksepäin paranee.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
VAROITUS
Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas,
jos ulkopaikoilla istuu matkustajia.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin,
kunnes kuuluu napsahdus.
Ohjauspyörä
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin ja
siinä on äänitorven ja vakionopeudensäätimen
sekä valikko-, ääni- ja puhelinohjauksen painikkeet.
Säätö
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä.
VAROITUS
03
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen*
yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta
säätää, ks. Säädettävä ohjauspyörän vastus*
(s. 191).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
3. Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Etuistuimet (s. 83)
Painikesarjat* ja ohjauspyörän
valitsimet*
Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 84)
Ohjauspyörän säätö.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
syvyyssuunnassa:
1. Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseänne kohti.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
Ohjauspyörän painikesarjat ja valitsimet.
Nopeudensäädin* (s. 199)* ja Mukautuva
nopeudensäädin – ACC* (s. 201)*.
Ohjauspyörävalitsin automaattivaihteiston
manuaalista vaihteenvalintaa varten, ks.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
87
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Ohjauspyörän sähkölämmitys**
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 272).
Ohjauspyörää voidaan lämmittää sähköisesti.
Äänentoiston ja puhelimen ohjaus, ks.
erillistä lisäosaa Sensus Infotainment.
Toiminto
Äänitorvi
03
Painikkeen sijainti voi vaihdella muista valituista
varusteista ja markkina-alueesta riippuen.
Äänitorvi.
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin
antamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjauspyörän sähkölämmitys** (s. 88)
Painamalla painiketta toistuvasti vaihdetaan seuraavien toimintojen välillä:
Toiminto
Ilmoitus
Pois toiminnasta
Painikkeen merkkivalo
sammuksissa
Lämmitys
Painikkeen merkkivalo
palaa
Automaattinen ohjauspyörän lämmitys
Kun ohjauspyörän lämmityksen automaattinen käynnistys on käytössä, ohjauspyörän
lämmitys käynnistyy käynnistettäessä moottori. Automaattinen käynnistys tapahtuu, kun
88
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
auto on kylmä ja ympäristön lämpötila alle n.
10 °C. Ottakaa toiminto käyttöön/poistakaa
se käytöstä valikkojärjestelmässä MY CAR
(s. 116).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valokatkaisimet
Valokatkaisimella sytytetään ja säädetään
ulkovaloja. Sitä käytetään myös säätämään
näyttö- ja mittaristovalaistusta sekä tunnelmavaloja (s. 98).
Säätimen asento
Tila
Tila
Sisältö
HuomiovalotA, kun auton virtaavain on asennossa II tai moottori on käynnissä.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Katsaus valokatkaisimiin.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen ja tunnelmavalojen säätöpyörä*
Takasumuvalon painike
Ajo- ja pysäköintivalosäädin
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä19
Sisältö
Huomiovalot, sivuvalot takana ja
positiovalot päivänvalossa, kun
auton sähköjärjestelmä on
avainasennossa II tai moottori
on käynnissä.
Huomiovalot, sivuvalot takana ja
positiovalot, kun auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II
tai moottori on käynnissä.
Lähivalot, takasivuvalot ja positiovalot heikossa päivänvalossa
tai pimeässä tai kun sumuvalo
takana tai tuulilasinpyyhkimet
jatkuvalla pyyhinnällä on aktivoitu.
Sivuvalot takana ja positiovalot,
kun auto on pysäköitynäB.
Toiminto Tunnelin havaitseminen (s. 92)* on aktivoitu.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Toimintoa Automaattiset kaukovalot (s. 93)* voidaan käyttää.
03
Kaukovalot voidaan kytkeä, kun
lähivalot ovat käytössä.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot, takasivuvalot ja positiovalot.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
19
Ei ole aktiivisilla Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
89
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Tila
Valonheittimien valojen korkeudensäätö
Sisältö
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
A
B
03
Sijaitsevat etupuskurissa tai sen alapuolella.
Myös auton ollessa paikallaan ja moottorin ollessa käynnissä, edellyttäen, että säätimen asento siirretään tähän
asentoon toisesta asennosta.
Volvo suosittelee tilan
autoa ajetaan.
käyttöä, kun
VAROITUS
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa
tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on
liian heikko tai tarpeeksi voimakas, esim.
sumussa ja sateessa.
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on
raskaasti kuormattu.
1. Antakaa moottorin olla käynnissä tai pitäkää auton sähköjärjestelmä avainasennossa I.
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin
valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallista
valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Näyttö- ja mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen avaimen asennosta, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 81).
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.
90
Säätöpyörän asennot eri kuormitustapauksille.
Vain kuljettaja.
Kuljettaja sekä matkustaja istuimellaan
edessä
Henkilö kaikilla istuimilla
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Henkilö kaikilla istuimilla sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Kuljettaja sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Autoissa, joissa on aktiiviset Xenon-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä niissä siksi ole säätöpyörää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Seisonta-/positiovalot (s. 91)
Huomiovalot (s. 91)
Kauko-/lähivalot (s. 92)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisonta-/positiovalot
Huomiovalot
Positiovalot kytketään päälle valokatkaisimella.
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai moottori käynnissä, huomiovalot
aktivoidaan automaattisesti päivänvalossa.
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline
- se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän
voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Huomiovalot päivällä DRL
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 92)
Valokatkaisimet (s. 89)
Valokatkaisin positiovalojen asennossa.
(numerokilAsettakaa säädin asentoon
ven valaistus syttyy samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai moottori on käynnissä, myös huomiovalot palavat.
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
takaseisontavalot syttyvät takana olevien
huomion herättämiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta katkaisimen asennosta tai siitä,
missä avainasennossa auton sähköjärjestelmä on.
Valokatkaisin asennossa AUTO.
Kun valokatkaisin on asennossa
, huomiovalot (Daytime Running Lights - DRL) aktivoituvat automaattisesti, kun autolla ajetaan
päivänvalossa. Kojelaudan päällä oleva valotunnistin vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille
hämärtäessä tai kun päivänvalo ei enää riitä.
Lähivaloille vaihdetaan myös silloin, kun tuulilasinpyyhkimet tai takasumuvalo aktivoidaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valokatkaisimet (s. 89)
91
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Tunnelin havaitseminen*
Kauko-/lähivalot
Tunnelin havaitsemistoiminto vaihtaa valot
huomiovaloilta lähivaloille, kun auto ajaa tunneliin.
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai moottori käynnissä, lähivalot aktivoidaan automaattisesti huonoissa valaistusolosuhteissa.
Toiminto Tunnelin havaitseminen on sadetunnistimella varustetussa autossa*. Tunnistin
havaitsee ajamisen tunneliin ja vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille. N. 20 sekuntia tunnelista ulos ajamisen jälkeen vaihdetaan taas
huomiovaloille. Jos tämän ajan kuluessa ajetaan seuraavaan tunneliin, lähivalot pysyvät
käytössä. Siten vältetään usein toistuvat muutokset auton valoissa.
Kaukovalot
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kauko-/lähivalot (s. 92)
Valokatkaisimet (s. 89)
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisin.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Lähivalot
Kun valokatkaisin on asennossa
, lähivalot aktivoidaan automaattisesti hämärän
tullen tai kun päivänvalo ei enää riitä. Lähivalot aktivoidaan automaattisesti myös tapauksissa, joissa tuulilasinpyyhkimet tai sumuvalo
takana on aktivoitu.
20
21
92
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti
ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun valokatkai20 tai
sin on asennossa
. Kaukovalojen aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään
vetämällä ohjauspylvään vipua ohjauspyörää
kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se.
Huomatkaa, että valokatkaisimen pitää olla
, jotta tunnelin havaitsemiasennossa
nen toimii.
•
•
, lähiKun valokatkaisin on asennossa
valot palavat aina, kun moottori on käynnissä
tai kun avainasento II on aktiivinen.
Lisävalot*
Jos autossa on lisävalot, kuljettaja voi valikkojärjestelmässä MY CAR valita, pitääkö niiden olla sammutettuina vai syttyä/sammua
samanaikaisesti kaukovalojen21 kanssa, ks.
MY CAR (s. 116).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kun lähivalot palavat.
Korjaamon pitää yhdistää lisävalot sähköjärjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aktiiviset ksenonvalonheittimet* (s. 95)
Automaattiset kaukovalot* (s. 93)
Valokatkaisimet (s. 89)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
•
•
Valonheittimet - valokuvion sovitus
(s. 100)
Tunnelin havaitseminen* (s. 92)
Automaattiset kaukovalot*
Toiminto Automaattiset kaukovalot havaitsee
vastaantulevan liikenteen valonheittimien
valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot ja
vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Valot
palautuvat kaukovaloille, kun valoa ei enää
havaita.
Automaattiset kaukovalot - AHB
Automaattiset kaukovalot (Active High Beam
- AHB) on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa
olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon
tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Toiminto
voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon.
Valot palaavat kaukovaloiksi muutama
sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei
enää havaitse vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
AHB voidaan aktivoida, kun valokatkaisimen
säädin on asennossa
(edellyttäen, ettei
toimintoa ole deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 116)).
03
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisin asennossa
AUTO.
Toiminto voi aktivoitua ajettaessa pimeän
aikaan vähintään noin ajonopeudella 20 km/h
(12 mph).
AHB:n aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään
vetämällä ohjauspylvään vasempaa vipua
ohjauspyörää kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se. Deaktivointi kaukovalojen yhteydessä aiheuttaa sen, että valaistus vaihdetaan
suoraan lähivaloille.
Analogisella mittaristolla varustettu auto
Kun AHB on käytössä, symboli
mittariston infonäytössä.
palaa
Kaukovalojen palaessa myös symboli
palaa mittaristossa.
Digitaalisella mittaristolla varustettu auto
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
93
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Kun AHB on käytössä, symboli
palaa
valkoisena mittariston infonäytössä.
Kaukovalojen palaessa symboli palaa sinisenä.
Käsinkäyttö
HUOM
03
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
AHB on apuväline, jolla käytetään parhaita
mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.
Esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla tarpeen vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen
välillä:
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikennetai sääolosuhteet sitä edellyttävät.
•
•
•
•
•
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi
heikentää toimintaa tai saada yhden tai
useamman kamerasta riippuvan toiminnon
lakkaamaan.
Jos ilmoitus Aktiiviset kaukovalot
Tilapäisesti ei käytettävissä Kytke käsin
esitetään mittariston infonäytössä, vaihtaminen kauko- ja lähivalojen välillä pitää tehdä
manuaalisesti. Valokatkaisin voi kuitenkin olla
. Sama on voimassa myös,
asennossa
jos ilmoitus Tuulilasin tunnistimet estetty.
esiKatso käyttöohjekirjaa ja symboli
tetään. Symboli
sammuu, kun nämä
ilmoitukset esitetään.
AHB voi olla tilapäisesti pois käytöstä,
esim.sumun ollessa tiheää tai sateen voimakasta. Kun AHB jälleen saadaan käyttöön, tai
tuulilasin tunnistimet eivät enää ole peitossa,
syttyy.
ilmoitus sammuu ja symboli
94
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Rankkasade tai sankka sumu
Alijäähtyneen sateen yhteydessä
Lumipyry tai räntäsade
Kuutamo
Ajettaessa heikosti valaistuissa taajamissa
•
Kun edellä olevan liikenteen valot
valaisevat heikosti
•
Jos tiellä tai sen reunassa on jalankulkijoita
•
Jos tien läheisyydessä on voimakkaasti heijastavia esineitä, kuten kylttejä
•
Kun esim. tiekaide peittää vastaan
tulevan liikenteen valot
•
•
•
Kun liittyvillä teillä on liikennettä
Mäenharjoilla tai notkoissa
Jyrkissä mutkissa.
Lisätietoja kameratunnistimen rajoituksista,
ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 233).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 92)
Valokatkaisimet (s. 89)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Aktiiviset ksenonvalonheittimet*
Aktiiviset Xenon-valonheittimet on suunniteltu
antamaan maksimaalisesti valoa kaarteissa ja
risteyksissä, mikä parantaa samalla turvallisuutta.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet ABL
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen)
ja aktivoitu (oikea).
Jos auto on varustettu aktiivisilla ksenonvalonheittimillä (Active Bending Lights – ABL),
valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän liikettä mahdollisimman tehokkaan
valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä, ja siten myös turvallisuuden lisäämiseksi.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto (edellyttäen, ettei sitä ole
deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR,
22
MY CAR (s. 116)). Toiminnon vian yhteydessä palaa symboli
mittaristossa
samalla, kun infonäyttö esittää selittävän
tekstin ja lisäksi palavan symbolin.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Ajovalojärjestelmän toimintahäiriö Tarvitsee huollon
Järjestelmä ei
toimi. Hakeutukaa korjaamolle,
jos ilmoitus säilyy. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Toiminto22 voidaan deaktivoida/aktivoida
valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 116).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 92)
Automaattiset kaukovalot* (s. 93)
Valokatkaisimet (s. 89)
Takasumuvalo
Kun näkyvyys on huono sumun vuoksi, voidaan käyttää takasumuvaloa, joka ilmoittaa
muille tielläliikkujille edessä olevasta ajoneuvosta.
03
Takasumuvalon painike.
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain, kun
avain on asennossa II tai moottori on käyntai
nissä ja valokatkaisin asennossa
.
Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi
mittarispäälle/pois. Merkkisymboli
tossa ja painikkeessa oleva valo palavat, kun
takasumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti painettaessa START/STOP ENGINE-painiketta
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
95
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
tai asetettaessa valokatkaisin asentoon
tai
.
HUOM
Sumuvalon käyttöä takana koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valokatkaisimet (s. 89)
Jarruvalot
Varoitusvilkut
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia
vilkuttamalla auton kaikkia suuntavaloja, kun
tämä toiminto on aktivoitu.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljin painetaan
alas. Lisäksi ne syttyvät, jos jokin kuljettajan
tukijärjestelmistä Mukautuva nopeudensäädin
(s. 201), City Safety (s. 219) tai Törmäysvaroitin (s. 226) jarruttaa autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 292)
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Varoitusvilkut aktivoituvat automaattisesti,
kun autolla on jarrutettu niin voimakkaasti,
että hätäjarruvalot ovat syttyneet, ja nopeus
alittaa n. 10 km/h (6 mph). Varoitusvilkut
pysyvät aktivoituina, kun on pysähdytty, ja ne
deaktivoidaan sitten automaattisesti, kun lähdetään uudelleen liikkeelle, tai kun painiketta
painetaan.
96
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Suuntavalot (s. 97)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 292)
Suuntavalot
Vilkkusymbolit
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä,
kuinka pitkälle alas tai ylös vipua siirretään.
Vilkkusymbolit, ks. Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s. 71).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Varoitusvilkut (s. 96)
03
Suuntavalot.
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai
alaspäin ensimmäiseen asentoon ja
vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa. Toiminto voidaan aktivoida/
deaktivoida valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 116).
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai
alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
97
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Matkustamovalaistus
Kattovalaistus edessä
Kuormatilan valaistus
Matkustamovalaistus aktivoidaan/deaktivoidaan etu- ja takaistuimen yläpuolella olevien
säätimien painikkeilla.
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu,
kun takaluukku avataan tai suljetaan.
Taempi kattovalaistus
Valaistusautomatiikka
Matkustamovalaistuksen painikkeella voidaan
valita matkustamon valaistukselle kolme tilaa:
•
Pois - oikea puoli painettuna sisään,
valaistusautomatiikan aktivointi on poistettu.
•
Neutraaliasento – valaistusautomatiikka
on aktivoitu.
•
Päällä - vasen puoli painettuna sisään,
matkustamon valaistus palaa.
G021149
G021150
03
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Valot sytytetään tai sammutetaan ko. painiketta painamalla.
Lukuvalo, oikea puoli
Autoonnousuvalot
Matkustamovalaistus
Autoonnousuvalot (ja matkustamovalaistus)
syttyvät ja sammuvat, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan.
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan
sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti
30 minuutin kuluessa siitä, kun:
98
Taempi kattovalaistus.
•
moottori on sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria
ei ole käynnistetty.
Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu,
kun luukku avataan tai suljetaan.
Meikkipeilin valaistus
Meikkipeilin (s. 154) syttyy ja sammuu, kun
kansi avataan tai suljetaan.
Neutraalitila
Kun painike on neutraaliasennossa, matkustamon valaistus syttyy ja sammuu automaattisesti seuraavan mukaisesti.
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
•
auton lukitus avataan etäavaimella tai
avainliuskalla, ks. sivu Etäavain - toiminnot (s. 167) tai Irrotettava avainliuska oven lukituksen avaaminen (s. 172)
•
moottori sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
•
•
moottori käynnistyy
auto lukitaan.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valaistus syttyy ja jää palamaan kahdeksi
minuutiksi, jos jokin ovi on auki.
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.
Tunnelmavalot*
Kun tavallinen matkustamovalaistus on sammunut ja moottori käy, muutamia valodiodeja
palaa, mm. kattovalaistuksessa heikon valon
antamiseksi ja tunnelman kohottamiseksi ajon
aikana. Valo mahdollistaa myös sen, että
pimeänä vuorokaudenaikana on helpompi
nähdä esineet säilytyslokeroissa jne. Tämä
valaistus sammuu hetken tavallisen matkustamovalaistuksen jälkeen, kun auto lukitaan.
Valaistuksen voimakkuutta säädetään valokatkaisimen (s. 89) säätöpyörällä.
Paluuvalaistuksen kesto
Turvavalaistus
Saattovalaistus käsittää lähivalot, positiovalot,
ulkotaustapeilien valot, numerokilven valon,
sisäkattovalaistuksen ja autoonnousuvalot.
Turvavalaistus käsittää positiovalot, ulkotaustapeilien valot, numerokilven valon, sisäkattovalaistuksen ja autoonnousuvalot.
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
Turvavalaistus sytytetään kauko-ohjaimella,
ks. Etäavain - toiminnot (s. 167), ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
1. Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta.
2. Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se. Toiminto aktivoidaan samalla
tavalla kuin kaukovalovilkku, ks. Kauko-/
lähivalot (s. 92).
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoituessa lähivalot, positiovalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot
palavat.
Kun toiminto aktivoidaan etäavaimella, positiovalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
03
Aika, jonka turvavalaistus palaa, voidaan säätää valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY
CAR (s. 116).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Paluuvalaistuksen kesto (s. 99)
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan
säätää valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY
CAR (s. 116).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvavalaistus (s. 99)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
99
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valonheittimet - valokuvion sovitus
Esimerkki 2
Aktiiviset ksenonvalonheittimet*
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistäisi,
valonheittimien valokuvio voidaan säätää
oikean- tai vasemmanpuoleista liikennettä varten.
Auto, joka luovutetaan Iso-Britanniassa, on
tarkoitettu vasemmanpuoleiseen liikenteeseen, ja sillä ajetaan siellä valonheittimien
ollessa normaalitilassa, ks. edellinen kuva.
Halogeenivalonheittimet
Halogeenivalonheittimissä valokuvio säädetään peittämällä valonheittimen lasia. Valokuviosta tulee hieman huonompi.
G019442
03
G021151
Valokuvion sovituksen säädin.
Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
Normaaliasento – valokuvio on oikein
maassa, jossa auto luovutetaan.
Sovitettu asento – tarkoitettu vastakkaiselle valokuviolle.
VAROITUS
Valonheitin edellyttää erityistä varovaisuutta, koska ksenon-polttimoon syöttää
virtaa suurjännitelaite.
G021152
Maa, jossa auto luovutetaan, ratkaisee sen,
onko normaaliasento tarkoitettu oikean- vai
vasemmanpuoleiselle liikenteelle.
Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.
100
Esimerkki 1
Jos Suomessa luovutetulla autolla ajetaan
Iso-Britanniassa, pitää valonheittimet asettaa
sovitettuun tilaan, ks. edellinen kuva.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valonheittimien peittäminen
1. Kopioikaa mallit A ja B vasemmalta ohjattavaa autoa varten tai C ja D oikealta
ohjattavaa autoa varten, ks. jäljempänä
olevaa osaa "Mallit halogeenivalonheittimiä varten". Mallien mittakaava on 1:2.
Käyttäkää esim. suurennustoiminnolla
varustettua kopiokonetta ja kopioikaa
mallit kokoon 200 %:
•
A = LHD oikea (vasemmalta ohjattava,
oikea lasi)
•
B = LHD vasen (vasemmalta ohjattava,
vasen lasi)
•
C = RHD oikea (oikealta ohjattava,
oikea lasi)
•
D = RHD vasen (oikealta ohjattava,
vasen lasi)
03
2. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikkaa irti.
3. Lähtekää valonheittimen lasin design-viivasta, ks. katkoviivaa seuraavassa
kuvassa. Asettakaa itsetarttuvat mallit
oikealle etäisyydelle ko. muotoilulinjasta
kuvan avulla ja seuraavan luettelon mittojen avulla:
•
•
•
•
A = LHD Right - n. 86 mm
B = LHD Left - n. 40 mm
C = RHD Right - 0 mm
D = RHD Left - n. 96 mm
}}
101
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Ylempi rivi: vasemmalta ohjattava auto, mallit A ja B. Alempi rivi: oikealta ohjattava auto, mallit C ja D.
102
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mallit halogeenivalonheittimiin
03
103
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä
aikayksikköä kohti säätöpyörällä,
kun jaksopyyhintä on valittuna.
Lasinpyyhkimet ja huuhtelulaite puhdistavat
tuulilasin ja takalasin. Valonheittimet puhdistetaan suurpainehuuhtelulla.
Tuulilasinpyyhkimet23
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella
nopeudella.
03
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin aktivoitte lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu
pois tuulilasista (ja takalasista).
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päälle/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin talvella aktivoit lasinpyyhkimet,
varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu
pois tuulilasista (ja takalasista).
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
23
104
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun
pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin
pitää olla märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Pyyhinsulkien huoltoasento
Tuulilasin/pyyhinsulkien puhdistus ja pyyhinsulkien vaihto, ks. Autonpesu (s. 386) ja
Pyyhkimien sulat (s. 363).
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Kun sadetunnistin aktivoidaan, painikkeen
valo syttyy ja sadetunnistimen symboli
näytetään mittaristossa.
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton
olla käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun
pitää olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnistimen painiketta
. Pyyhkimet tekevät
pyyhkäisyliikkeen.
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Pyyhinsulkien vaihto ja pyyhinsulkien huoltoasento, ks. Pyyhkimien sulat (s. 363). Huuhtelunesteen täyttö, ks. Huuhteluneste - täyttö (s. 365).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Aktivoinnin poistaminen
Tuulilasin huuhtelu
Kytkekää sadetunnistin pois päältä painatai
malla sadetunnistimen painiketta
siirtämällä vipu alaspäin toiselle pyyhinohjelmalle.
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Sadetunnistin deaktivoidaan automaattisesti,
kun etäavain poistetaan virtalukosta tai viisi
minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet
voivat käynnistyä ja vaurioitua. kaaPoista
sadetunnistin toiminnasta, kun auto käy tai
etäavain on asennossa I tai II. Mittariston
symboli poistuu ja painikkeen valo sammuu.
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
Takalasin pyyhintä ja huuhtelu
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä ja valonheittimet huuhdellaan.
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen kiinni.
03
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun
yhteydessä.
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä
n. 1 litra ja ilmoitus huuhtelunesteen lisäämisestä näytetään mittariston näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille.
Tällä ensisijaistetaan tuulilasin puhdistus ja
näkyvyys sen läpi.
Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus
Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä
olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin
huuhtelu ja pyyhintä.
HUOM
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sulkee moottorin, jos se
ylikuumenee. Takalasinpyyhin toimii jälleen
jäähtymisjakson jälkeen (30 sekuntia tai
pidempi, riippuen moottorin lämpötilasta ja
ulkolämpötilasta).
Pyyhin – peruutus
Huuhtelutoiminto.
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
105
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
käynnistyy jaksopyyhintätilassa24. Toiminto
lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois
päältä.
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.
Ikkunannostimet
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden
ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain
kyseistä ikkunannostinta.
VAROITUS
HUOM
Jos autossa on lapsia, muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimilta valitsemalla
avainasento 0 ja ottakaa etäavain
mukaanne, kun poistutte autosta. Tiedot
avaimen asennoista - ks. Avaimen asennot
- toiminnot eri tasoilla (s. 81).
Sadetunnistimella varustetuissa autoissa
aktivoituu takalasin lämmitys peruutettaessa, jos tunnistin on aktivoituna ja
sataa.
03
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat eivät jää väliin, jos/kun ikkunat suljetaan
etäavaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Huuhteluneste - täyttö (s. 365)
Käyttö
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen
avaussalpa, ks. Lapsilukko - sähköinen
aktivointi* (s. 186).
Säätimet, takaikkunat
Säätimet, etuikkunat
VAROITUS
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta.
24
106
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan kytkeä pois. Käykää korjaamolla. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden
ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain
ko. ikkunannostinta. Vain yhtä säädinpaneelia
kerrallaan voidaan käyttää.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, avainasennon pitää olla vähintään I - ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 81). Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutamia minuutteja
etäavaimen poistamisen jälkeen - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna
avataan, jos jokin estää sen liikkeen. Puristumissuojan ohittaminen on mahdollista, kun
sulkeminen on keskeytynyt, esim. jäänmuodostuksen yhteydessä, pitämällä painiketta
jatkuvasti painettuna, kunnes ikkuna on kiinni.
Puristumissuoja aktivoituu jälleen hetken
kuluttua.
HUOM
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran
ääntä, kun takaovien ikkunoita on avattu,
on avata hieman myös etuovien ikkunoita.
Käyttö ilman automatiikkaa
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin
kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.
Käyttö automatiikalla
Taustapeilit - ulko
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna
liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
ovessa olevalla säätövivulla.
Käyttäminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
Etäavaimella ulkopuolelta tai keskuslukituspainikkeella sisäpuolelta tapahtuva sähkökäyttöisten ikkunannostimien käyttö, ks. Etäavain - toiminnot (s. 167) tai Lukitus/lukituksen
avaaminen - sisäpuolelta (s. 180).
03
Asettaminen uudelleen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se
toimii oikein.
1. Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti
ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa ja pitäkää painike tässä asennossa sekunnin ajan.
2. Päästäkää painike hetkeksi.
3. Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksi sekunniksi.
VAROITUS
Säätimet, ulkotaustapeilit.
Säätö
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
Puristumissuojuksen toiminta edellyttää
uutta asetusta.
}}
107
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
VAROITUS
Molemmat peilit ovat laajakulmatyyppisiä
hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet
voivat näyttää olevan kauempana kuin ne
todellisuudessa ovat.
Asetusten tallennus25
03
Taustapeilien ja kuljettajan istuimen asentojen
tallennus voidaan jokaisen etäavaimen osalta
tallentaa auton avainmuistiin*, ks. Etäavain personalisointi* (s. 165).
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä25
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään.
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili palautuu automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai
aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
Automaattinen taustapeilin
kääntäminen pysäköitäessä25
Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili
käännetään automaattisesti kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään. Kun peruutusvaihde kytke-
25
108
tään pois, taustapeili palaa automaattisesti
alkuperäiseen asentoonsa hetken kuluttua.
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 116).
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään:
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä25
1. Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti (avainasennon pitää olla vähintään
I).
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kaukoohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti sisään/ulos.
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 116).
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L
ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Palautus normaaliasentoon
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen toimisi oikein:
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus (s. 99) tai turvavalaistus (s. 99) on
valittu.
1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
Aiheeseen liittyvät tiedot
2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L
ja R.
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 84).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
Taustapeili - sisä (s. 109)
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys
(s. 109)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit sähkölämmitys
sulkeutuu kuitenkin automaattisesti tietyn
ajan kuluttua.
Sähkölämmitystä käytetään jään ja huurun
poistamiseen tuulilasista, takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Ks. myös Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta (s. 137).
Sähkölämmitteinen tuulilasi*, takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
Taustapeili - sisä
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä. Vaihtoehtoisesti
taustapeili himmenee automaattisesti.
Ulkotaustapeilien ja takalasin huuru/jää poistetaan automaattisesti, jos auto käynnistetään
matalammassa ulkolämpötilassa kuin +7 °C.
Automaattinen sulatus voidaan valita valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 116).
03
Himmennyksen säädin
Manuaalinen himmennys
Tuulilasin sähkölämmitys
Takalasin ja sähkölämmitteisten ulkotaustapeilien sähkölämmitys
Toimintoa käytetään jään ja huurun poistamiseen tuulilasista, takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Vastaavan painikkeen painaminen käynnistää
lämmityksen. Painikkeessa oleva valo osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Sulkekaa lämmitys heti, kun jää/huuru on hävinnyt, ettei
akku kuormitu tarpeettoman paljon. Toiminto
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana
olevien valot häiritsevät:
1. Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Manuaalisen him}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
109
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
mennyksen säädintä ei ole automaattisella
himmennyksellä varustetussa peilissä.
03
Taustapeilissä on kaksi tunnistinta, yksi
eteen- ja yksi taaksepäin suunnattu, jotka toimivat yhdessä tunnistaakseen ja eliminoidakseen häikäisevän valon. Eteenpäin suunnattu
tunnistin havaitsee ympäröivän valon, kun
taas taaksepäin suunnattu tunnistaa takana
ajavan ajoneuvon valonheittimien valon.
Kompassi*
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää, mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa.
Käsittely
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit, häikäisysuojat tai esineet istuimella
tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten,
että niihin ei pääse valoa, taustapeilin himmennystoimintoa heikennetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Taustapeilit - ulko (s. 107)
1. Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
HUOM
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun
auto käynnistetään tai kun avainasento II on
aktiivinen, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 81). Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi painakaa taustapeilin alasivulla
olevaa painiketta esim. paperiliittimellä.
Kalibrointi
Kompassi voi tarvita kalibrointia, jotta se
näyttää suunnat oikein.
110
Tehkää kalibrointi seuraavasti:
2. Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.) toiminnasta ja tarkistakaa, että
kaikki ovet ovat kiinni.
HUOM
Vain automaattisella himmennyksellä varustettu taustapeili voi olla varustettu kompassilla (s. 110).
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa
siirretään usean magneettisen vyöhykkeen
verran.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3. Pitäkää taustapeilin alapuolella olevaa
painiketta painettuna n. 3 sekuntia (käyttäkää esim. paperiliitintä). Kulloisenkin
magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
7. Sähkölämmitteisellä tuulilasilla varustetut autot*: Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle, tehkää kalibrointi edellä
olevan kohdan 6 mukaisesti tuulilasin
sähkölämmitys aktivoituna, ks. Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasilta
(s. 137).
8. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Magneettiset vyöhykkeet.
4. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–
15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
Kattoluukku*
Kattoluukkua voidaan ohjata katossa olevalla
säätimellä.
Kattoluukun sisäinen aurinkosuojus suljetaan
manuaalisesti.
Kattoluukkuun kuuluu ilmanohjain.
Kattoluukun käyttösäädin on sijoitettu kattoon. Kattoluukku voidaan avata pystysuoraan takareunasta tai vaakasuoraan. Avaimen
asennon pitää olla I tai II, jotta kattoluukku
voidaan avata.
03
Vaakasuora avaaminen
6. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km/h:n (6 mph) ajonopeudella, kunnes
näytössä näytetään kompassisuunta
merkkinä kalibroinnin valmistumisesta.
Ajakaa tämän jälkeen vielä 2 kierrosta
kalibroinnin hienosäätöä varten.
G017823
5. Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki
C, tai painakaa taustapeilin alareunassa
olevaa painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki C näytetään.
Vaakasuora avaaminen, taakse-/eteenpäin.
Avaaminen, automaattinen
Avaaminen, manuaalinen
Sulkeminen, manuaalinen
Sulkeminen, automaattinen
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
111
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Avatkaa manuaalisesti vetämällä säädintä
taaksepäin painokohtaan. Luukku liikkuu
kohti mukavuusasentoa niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Avatkaa kattoluukku kokonaan vetämällä säädintä jälleen
taaksepäin.
Sulkeminen
Virransyöttö kattoluukulle katkaistaan valitsemalla avainasento 0 ja poistamalla etäavain
virtalukosta.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista kattoluukun virta
valitsemalla avainasento 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaanne, kun autosta poistutaan. Tiedot avaimen asennoista - ks.
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 81).
Pystysuora avaaminen
Etäavaimella
Sulkekaa manuaalisesti painamalla säädintä
eteenpäin manuaalisen sulkemisen painokohtaan. Luukku liikkuu kohti kiinni -asentoa niin
kauan kuin painiketta pidetään painettuna.
–
VAROITUS
G028900
Pystysuora avaaminen, ylös takareunasta.
Avatkaa painamalla säätimen takareunaa
ylöspäin.
Sulkekaa vetämällä säätimen takareunaa
alaspäin.
26
112
Painakaa pitkään etäavaimen lukituspainiketta
, kunnes kattoluukku ja kaikki
ikkunat sulkeutuvat ja ovet ja takaluukku
lukitaan.
Jos sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa
etäavaimen lukituspainiketta uudelleen.
Puristumisvaara, kun kattoluukku suljetaan. Kattoluukun puristumissuojus toimii
vain automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei manuaalisen.
Sulkekaa automaattisesti painamalla säädin
automaattisen sulkemisen asentoon ja
vapauttakaa.
Sulkeminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
G021345
Avaaminen
Kattoluukun avaamiseksi mukavuusasentoon26 vetäkää säädin taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa se.
Kattoluukun avaamiseksi kokonaan vetäkää
säädin jälleen taaksepäin automaattisen
avaamisen asentoon ja vapauttakaa se.
Mukavuusasento on kattoluukun avoin asento, jossa tuulen suhina ja resonointiäänet ajon aikana ovat miellyttävän hiljaiset.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Keskuslukituspainike
Valikkokäsittely - mittaristo
Ilmanohjain
Kuljettajan tai etumatkustajan* oven keskuslukituspainiketta voidaan käyttää kattoluukun
sulkemiseen.
–
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
ohjataan valikoita (s. 114), jotka esitetään
infonäytössä mittaristossa (s. 66). Esitettävät
valikot riippuvat avainasennosta (s. 81).
Painakaa pitkään keskuslukituspainiketta
, kunnes kattoluukku ja kaikki ikkunat
sulkeutuvat ja ovet ja takaluukku lukitaan.
Jos sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa
keskuslukituspainiketta uudelleen.
03
VAROITUS
Jos kattoluukku suljetaan etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella, valvokaa, ettei
kukaan jää puristuksiin.
Aurinkosuojus
Kattoluukkuun kuuluu sisäinen, manuaalisesti
siirrettävä aurinkosuojus. Kun kattoluukku
avataan, aurinkosuojus siirtyy automaattisesti
taaksepäin. Tarttukaa kahvaan ja työntäkää
suojusta eteenpäin sen sulkemiseksi.
Kattoluukkuun kuuluu ilmanohjain, joka käännetään ylös kattoluukun ollessa auki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain - toiminnot (s. 167)
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 180)
Näyttö (analoginen mittaristo) ja valikkokäsittelyn
käyttösäätimet.
Puristumissuoja
Kattoluukussa on puristumissuojus, joka laukeaa automaattisen sulkemisen yhteydessä,
jos jokin esine salpaa luukun. Eston yhteydessä kattoluukku pysähtyy ja avautuu sen
jälkeen automaattisesti viimeisimpään aukioloasentoon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
113
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Valikkokatsaus - mittaristo
Ajotietokoneen nollaus
Mittariston infonäytössä esitettävät valikot riippuvat avainasennosta (s. 81).
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jotkut seuraavista valikkovaihtoehdoista
edellyttävät, että toiminto ja laite on asennettu
autoon.
Analoginen mittaristo
03
Digitaali nopeus
Lämmitin*
Näyttö (digitaalinen mittaristo) ja valikkokäsittelyn
käyttösäätimet.
OK – pääsy ilmoitusluetteloon sekä vahvistaa ilmoitukset.
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen
välillä.
RESET – nollaa aktiivisen toiminnon. Käytetään tietyissä tapauksissa valitsemaan/
aktivoimaan toiminto, ks. selostusta ko.
toiminnon kohdalta.
Jos on saatu ilmoitus, (s. 115), se on vahvistettava painamalla OK valikoiden näyttämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 116)
Lisälämmitin*
TC-valinnat
Huoltotila
Öljymäärä27
Ilmoitukset (##)28
Digitaalinen mittaristo
Asetukset*
Teemat
Kontrastitila/Väritila
Huoltotila
Ilmoitukset28
Öljymäärä27
Pysäköinti lämmitin*
27
28
114
Tietyt moottorit.
Ilmoitusten määrä ilmoitetaan suluissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 66)
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 67)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 113)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Viestit
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus
infonäytössä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy
varoenA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Huolla hetiA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton välitöntä
tarkastusta varten.
Huoltoa tarvitaanA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Ks. käsikirjaaA
Lukekaa käyttöopas.
Varaa aika
huoltoon
Aika varata huolto – ottakaa yhteys korjaamoonB.
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Määräaikaishuollon aika
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Ajankohtaan vaikuttavat
ajomäärä, kuukausien
määrä edellisestä huollosta sekä moottorin
käyntiaika ja öljyn laatu.
Vaihteisto
kuuma
Rajoita
nopeutta
Ajakaa rauhallisemmin tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla. Kytkekää
vaihde pois ja antakaa
moottorin käydä joutokäynnillä, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Huolto myöhässä
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata mahdollisesti vaurioituneita
osia – ottakaa yhteys korjaamoonB.
Kriittinen vika. Pysäyttäkää auto heti turvallisella
tavalla ja ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Vaihteisto
Tarvitsee
öljynvaihdon
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Vaihteisto
kuuma
Pysähdy turvallisesti
Odota jäähtymistä
Tilapäisesti
suljettuA
Vaihteisto
Rajoitettu
toiminta
Vaihteisto ei selvitä täyttä
kapasiteettia. Ajakaa
varovasti, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon
aikana tai seuraavan
käynnistyksen jälkeen.
Akun varaus
matala Virransäästötila
Äänentoistojärjestelmä
suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa akku.
Jos osoitus toistuu, ottakaa yhteys korjaamoonB.
A
B
C
03
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä,
missä ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Lisätietoja automaattivaihteistosta, ks. Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 116)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 113)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
115
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Ilmoitukset - käsittely
MY CAR
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
voidaan vahvistaa ja selata ilmoituksia (s. 115),
jotka esitetään mittariston infonäytössä.
MY CAR on valikkolähde, joka käsittelee
useita auton toimintoja, esim. City Safety™,
lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen
nopeus, kellon asettaminen jne.
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus näytössä. Vikailmoitus tallennetaan muistilistaan, kunnes vika on korjattu.
Ilmoitus vahvistetaan painamalla OK ohjauspylvään vasemmassa vivussa. Selatkaa ilmoituksia säätöpyörällä (s. 113).
HUOM
Tietyt toiminnot ovat vakioita, muut valinnaisia - tarjonta vaihtelee myös markkina-alueittain.
Käsittely
Navigointi valikoissa tapahtuu keskikonsolin
painikkeilla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella
painikesarjalla*.
Jos ajotietokonetta käytettäessä ilmestyy
varoitusilmoitus, täytyy ilmoitus lukea (painakaa OK), ennen kuin aiempi toiminto
voidaan aktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valikkokatsaus - mittaristo (s. 114)
Keskikonsolin ohjauspaneeli ja ohjauspyörän painikesarja. Kuva on kaaviomainen - toimintojen ja
116
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
painikkeiden sijainti vaihtelee valitusta varustuksesta ja markkina-alueesta riippuen.
MY CAR - avaa valikkojärjestelmän MY
CAR.
Valikkovaihtoehdot ja hakupolut
Ajotietokone
Valikkovaihtoehtojen ja hakupolkujen selostus
järjestelmässä MY CAR, ks. lisäosaa Sensus
Infotainment.
Auton ajotietokone rekisteröi ja laskee arvoja,
kuten ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.
OK/MENU - painakaa keskikonsolissa
olevaa painiketta tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää valitaksenne/ruksataksenne korostetun valikkovaihtoehdon tai
tallentaaksenne valitun toiminnon muistiin.
TUNE - kääntäkää keskikonsolissa olevaa
säädintä ti ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää askeltaaksenne ylös/alas valikkovaihtoehdoissa.
Ajotietokoneen sisältö ja ulkonäkö vaihtelevat
sen mukaan, onko mittaristo analoginen vai
digitaalinen:
•
Ajotietokone - analoginen mittaristo
(s. 119)
•
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
(s. 122)
03
EXIT
EXIT-toiminnot
Riippuen siitä, missä toiminnossa kohdistin
on painettaessa EXIT-painiketta ja millä valikkotasolla, voi tapahtua jotain seuraavista:
•
•
•
•
•
puhelu hylätään
käytössä oleva toiminto keskeytetään
syötetyt merkit poistetaan
viimeksi tehty valinta perutaan
vie ylöspäin valikkojärjestelmässä.
Pitkä painikkeen EXIT painallus vie valikkojärjestelmän MY CAR normaalinäkymään tai jos
ollaan normaalinäkymässä, korkeimmalle
valikkotasolle (päävalikko).
29
Näytön ulkonäkö ja näyttötapa voivat vaihdella mittaristoversiosta riippuen.
Ajotietokoneelta tuleva informaatio voidaan esittää mittariston tietonäytössä29.
Välimatkamittari
Ajotietokoneella on kaksi välimatkamittaria ja
ajetun kokonaismatkan mittari.
}}
117
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus lasketaan viimeisimmästä nollauksesta.
HUOM
Tietty poikkeama saattaa ilmetä, jos on
käytetty polttoainekäyttöistä lämmitintä*.
03
Koskee Bi-Fuel*-autoa
Kaasukäytössä ajotietokone näyttää kaasun
keskikulutuksen.
Keskinopeus
Keskinopeus lasketaan viime nollauksen jälkeen ajetulle ajomatkalle.
Hetkellinen kulutus
Hetkellistä polttoaineenkulutusta koskevat
tiedot päivittyvät jatkuvasti, noin sekunnin
välein. Kun autolla ajetaan alhaisella nopeudella, näytetään kulutus aikayksikköä kohti suuremmilla nopeuksilla se näytetään suhteessa ajomatkaan.
Eri näyttöyksiköt (km/mailit) voidaan valita katsokaa osaa Yksikön muuttaminen"
(s. 117).
Koskee Bi-Fuel*-autoa
Kaasukäytössä ajotietokone näyttää kaasun
kulutuksen.
30
118
Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään
säiliöön
Ajotietokone esittää likimääräisen matkan,
joka voidaan ajaa säiliössä jäljellä olevalla
polttoaineella.
Kun otsikko Toimintasäde jäljellä näyttää
"----", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
•
Tankatkaa tällöin mahdollisimman pian.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
Digitaalinen nopeusnäyttö
Nopeus näytetään vastakkaisena yksikkönä30
(km/h / mph) suhteessa päämittaristoon. Jos
esim. asteikon yksiköt ovat mph, ajotietokone
näyttää vastaavan nopeuden yksiköissä km/h
ja päinvastoin.
Yksikön muuttaminen
Matkan ja nopeuden yksikköä (km/miles) voidaan vaihtaa valikkojärjestelmässä MY CAR,
ks. MY CAR (s. 116).
HUOM
HUOM
Ajotietokoneen lisäksi nämä yksiköt muuttuvat samalla myös Volvon navigointijärjestelmässä*.
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna pidemmän ajomatkan. Lisätietoja siitä,
kuinka polttoaineenkulutukseen voidaan vaikuttaa, katsokaa Volvo Personvagnar -yhtiön
ympäristöfilosofia (s. 23).
Koskee Bi-Fuel*-autoa
HUOM
Jäljellä olevalla polttoaineella ajettavan
matkan näyttö koskee vain bensiinisäiliötä.
Vain mittaristolla "Digital".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone - analoginen mittaristo
(s. 119)
•
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
(s. 122)
•
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 125)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - analoginen mittaristo
Ajotietokoneen tiedot voidaan näyttää mittaristossa ja niitä voidaan käsitellä ohjauspyörän vasemman vivun säätimellä ja mittariston
valikon kautta.
Tarkastus ja asetukset voidaan tehdä heti,
kun mittariston valaistus on syttynyt automaattisesti lukituksen avaamisen yhteydessä.
Jos mitään ajotietokoneen säätimistä ei käytetä n. 30 sekunnin sisällä kuljettajan oven
avaamisen jälkeen, mittariston valaistus sammuu, jonka jälkeen avain on käännettävä
asentoon II tai moottori käynnistettävä, jotta
ajotietokonetta voidaan käyttää.
HUOM
Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin
kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan
aktivoida uudelleen.
•
Kuitatkaa ilmoitus painamalla lyhyesti
vilkkuvivun OK-painiketta.
Säätimet
Ajotietokoneen vaihtoehdot
Valitkaa näytettävät ajomatkan tiedot:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla kaksi kertaa RESET.
2. Selatkaa vaihtoehtoja kääntämällä säätöpyörää ja pysähtykää haluamanne otsikon
kohdalle.
Ajotietokoneen näyttö mittaristossa voidaan
vaihtaa muuhun vaihtoehtoon koska tahansa
matkan aikana. Yksi vaihtoehdoista on se,
että mitään ajomatkan tietoja ei näytetä.
03
Infonäyttö ja säätimet.
OK – tällä avataan mittariston valikko ja
kuitataan ilmoitus tai valikkovalinta.
Säätöpyörä – tällä selataan valikkovalintoja tai ajotietokoneen vaihtoehtoja.
RESET – tällä nollataan kulloinenkin välimatkamittari tai poistutaan valikkorakenteesta.
Ajotietokoneen otsikko mittaristossa
Tiedot
Välimatkamittari T1 ja kok.etäisyys
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.
Välimatkamittari T2 ja kok.etäisyys
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.
Toimintasäde jäljellä
Lisätietoja - ks. osaa "Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään säiliöön" (s. 117).
Kulutus
Kulloinenkin kulutus.
}}
119
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
Ajotietokoneen otsikko mittaristossa
Tiedot
Keskinopeus
•
Ei ajotietokoneen tietoja.
Tämä vaihtoehto näyttää tyhjän näytön ja on myös merkki silmukan alusta/lopusta.
Ajomatkan tietojen nollaaminen
Toiminnot mittariston valikossa
2. Painakaa painiketta OK.
1. Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää
nollattavan ajotietokoneen otsikon kohdalle: T1 ja kok.etäisyys, T2 ja
kok.etäisyys tai Keskinopeus.
Mittariston valikossa voidaan tehdä mm. ajotietokoneen asetukset. Tarkistakaa/säätäkää
alla olevan taulukon toimintoja avaamalla
valikko.
3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
2. Painamalla pitkään RESET nollataan valitun otsikon arvo.
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla kaksi kertaa RESET.
Kukin otsikko on nollattava erikseen.
4. Lopettakaa painamalla kaksi kertaa
RESET, kun tarkastus/säätö on tehty.
Toiminnot
Tiedot
Digitaali nopeus
Näyttää auton nopeuden digitaalisesti mittariston keskustassa.
•
•
•
km/h
mph
Ei näyttöä
Lämmitin*
•
•
•
SUORAKÄYNNISTYS
Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin (s. 144).
- Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
- Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.
Lisälämmitin*
• Autom.
• Pois
120
Painamalla pitkään RESET nollataan Keskinopeus.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lisätietoja, ks. Lisälämmitin* (s. 148).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminnot
Tiedot
TC-valinnat
Tässä aktivoidaan ajotietokoneen valinnaisiksi otsikoiksi lisättävät vaihtoehdot.
Jo valittujen vaihtoehtojen symbolit ovat valkoisia ja niissä on "väkänen", muut
ovat harmaita ja niistä väkänen puuttuu:
•
•
•
•
•
Ajomatka tyhjään säiliöön
Polttoaineenkulutus
Keskinopeus
Välimatkamittari T1 ja kok.etäisyys
Välimatkamittari T2 ja kok.etäisyys
03
Huoltotila
Näyttää kuukausien määrä ja ajomatkan seuraavaan huoltotilanteeseen.
ÖljymääräA
Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 350).
Ilmoitukset (##)
Lisätietoja, ks. Ilmoitukset - käsittely (s. 116).
A
Tietyt moottorit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone (s. 117)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 125)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
121
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - digitaalinen mittaristo
Ajotietokoneen tiedot voidaan näyttää mittaristossa ja niitä voidaan käsitellä ohjauspyörän vasemman vivun säätimellä ja mittariston
valikon kautta.
03
Tarkastus ja asetukset voidaan tehdä heti,
kun mittariston valaistus on syttynyt automaattisesti lukituksen avaamisen yhteydessä.
Jos mitään ajotietokoneen säätimistä ei käytetä n. 30 sekunnin sisällä kuljettajan oven
avaamisen jälkeen, mittariston valaistus sammuu, jonka jälkeen avain on käännettävä
asentoon II tai moottori käynnistettävä, jotta
ajotietokonetta voidaan käyttää.
Valitkaa näytettävät ajomatkan tiedot:
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla kaksi kertaa RESET.
2. Selatkaa otsikkoyhdistelmiä kääntämällä
säätöpyörää.
3. Pysähtykää haluamanne yhdistelmän
kohdalle, jos haluatte, että nämä ajotiedot
näytetään jatkuvasti mittaristossa.
Kolme ajotietokoneen vaihtoehtoa voidaan näyttää samanaikaisesti – yksi kussakin "ikkunassa".
HUOM
Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin
kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan
aktivoida uudelleen.
•
Ajotietokoneen vaihtoehdot
Säätimet
Kuitatkaa ilmoitus painamalla lyhyesti
vilkkuvivun OK-painiketta.
OK – tällä avataan mittariston valikko ja
kuitataan ilmoitus tai valikkovalinta.
Säätöpyörä – tällä selataan valikkovalintoja tai ajotietokoneen vaihtoehtoja.
RESET – tällä nollataan kulloinenkin välimatkamittari tai poistutaan valikkorakenteesta.
Otsikkoyhdistelmät
122
Ajotietokoneen näyttö mittaristossa voidaan
vaihtaa muuhun vaihtoehtoon koska tahansa
matkan aikana. Yksi vaihtoehdoista on se,
että mitään ajomatkan tietoja ei näytetä.
Tiedot
Keskikulutus
Välimatkamittari T1 + mittarilukema
Keskinopeus
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.
Hetkellinen kulutus
Välimatkamittari T2 + mittarilukema
Ajomatka tyhjään säiliöön
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Otsikkoyhdistelmät
Hetkellinen kulutus
Mittarilukema
Tiedot
kmh<>mph
Ei ajotietokoneen tietoja.
Ajomatkan tietojen nollaaminen
Välimatkamittari
1. Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää
sen otsikkoyhdistelmän kohdalle, jossa
nollattava välimatkamittari on.
2. Painamalla pitkään RESET nollataan valitun otsikon arvo.
Keskinopeus ja keskikulutus
1. Avatkaa mittariston valikko painamalla
OK.
kmh<>mph - ks. osaa "Digitaalinen nopeusnäyttö" (s. 117).
Tämä valinta sammuttaa ajotietokoneen kaikki kolme näyttöä
ja on merkki myös silmukan alusta/lopusta.
2. Selatkaa säätöpyörällä valikkovaihtoehdon Ajotietokoneen nollaus kohdalle ja
vahvistakaa painamalla OK.
3. Valitkaa keskikulutuksen, keskinopeuden
tai molempien nollaaminen. Vahvistakaa
valinta painamalla OK.
4. Lopettakaa painamalla RESET.
alla olevan taulukon toimintoja avaamalla
valikko.
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla kaksi kertaa RESET.
2. Painakaa painiketta OK.
3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
Toiminnot mittariston valikossa
Mittariston valikossa voidaan tehdä mm. ajotietokoneen asetukset. Tarkistakaa/säätäkää
4. Lopettakaa painamalla kaksi kertaa
RESET, kun tarkastus/säätö on tehty.
Toiminnot
Tiedot
Ajotietokoneen nollaus
Nollatkaa polttoaineen keskikulutuksen ja keskinopeuden arvo.
•
•
Huomatkaa, että tämä toiminto ei nollaa välimatkamittareita T1 ja T2.
Keskikulutus
03
Keskinopeus
Ilmoitukset
Lisätietoja, ks. Ilmoitukset - käsittely (s. 116).
Teemat
Valitkaa teema mittariston (s. 66) ulkoasua varten.
Asetukset*
Valitkaa Autom. tai Pois.
Lisätietoja, ks. Lisälämmitin* (s. 148).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
123
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Toiminnot
Tiedot
Kontrastitila/Väritila
Mittariston valon ja värien voimakkuuden säätö.
Pysäköinti lämmitin*
Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin* - ajastin
(s. 144).
• Suorakäynnistys
• - Symboli Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
03
•
- Symboli Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.
Huoltotila
Näyttää kuukausien määrä ja ajomatkan seuraavaan huoltotilanteeseen.
ÖljymääräA
Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 350).
A
Tietyt moottorit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
124
Ajotietokone (s. 117)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 125)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - ajostatistiikka*
Ajotietokoneen ajamista koskevat tilastotiedot
voidaan näyttää keskikonsolin näytössä ja ne
näyttävät polttoaineenkulutuksen graafisessa
muodossa.
distin aivan oikealla vaihtaa tilan ylhäällä ja
alhaalla suhteessa valittuun asteikkoon.
Asetukset
Toiminto
Ajamista koskevien tilastotietojen asetuksia
voidaan tehdä valikkojärjestelmässä MY CAR
– Ajotilasto.
–
• Nollaa kun ajoneuvo väh. 4 h pois
Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR
(s. 116) ja valitkaa Ajotilasto, jotta näette
pylväsdiagrammin.
käynnistä - merkitkää ruutu painamalla
ENTER ja peruuttakaa pois valikossa painamalla EXIT. Kun tämä vaihtoehto on
merkitty, kaikki tilastotiedot poistetaan
automaattisesti, kun ajomatka on päättynyt ja auto on seissyt paikallaan yli
4 tuntia. Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä Ajostatistiikka alkaa nollasta.
03
• Käynnistä uusi ajo - painamalla ENTER
poistetaan kaikki aiempi statistiikka,
peruuttakaa pois valikosta painamalla
EXIT. Jos uusi ajojakso aloitetaan, ennen
kuin 4 tuntia on kulunut, pitää ko. jakso
ensin poistaa manuaalisesti tällä vaihtoehdolla.
Ajostatistiikka31
Jokainen pylväs esittää 1 km:n tai 10 km:n
ajomatkaa riippuen valitusta asteikosta kauimpana oikealla oleva pylväs näyttää
arvon meneillään olevalle kilometrille tai 10
km:lle.
Ks. myös tietoja oppaasta Eco guide (s. 70).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone (s. 117)
TUNE-säätöpyörällä voidaan pylväiden
asteikko vaihtaa välillä 1 km ja 10 km - koh-
31
Kuva on kaaviomainen - ulkoasu voi vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
125
ILMASTOINTI
04 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja
ilmanvaihdosta
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä (s. 133). Lämmitysja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa kosteutta matkustamon
ilmasta.
HUOM
Ilmastointi (AC) (s. 137) voidaan sulkea,
mutta mahdollisimman hyvän ilmanvaihtomukavuuden saamiseksi matkustamoon ja
ikkunoiden huuruuntumisen välttämiseksi
sen tulee aina olla päällä.
Muistettavaa
•
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti,
tulee sivuikkunoiden ja kattoluukun* olla
kiinni.
•
Läpituuletustoiminto (s. 180) avaa/sulkee
kaikki sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä
voidaan käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä säällä.
•
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).
•
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta
tippua kondenssivettä auton alle. Tämä
on normaalia.
•
Kun moottori tarvitsee maksimaalisen voiman, esim. täyskaasukiihdytyksessä,
ilmastointi voidaan tilapäisesti sulkea.
•
Matkustamossa voi tapahtua tilapäinen
lämpötilan nousu.
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 133)
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa (s. 137). Huurtumisriskin
pienentämiseksi ikkunat on pidettävä
puhtaina ja puhdistettava tavallisella ikkunanpesuaineella.
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 131)
Ilmanlaatu (s. 128)
Autot Start/Stop* -toiminnolla
Moottorin ollessa automaattisesti pysäytettynä (s. 280) tietyn varustuksen toiminta voi
olla tilapäisesti rajoitettua, esim. lämmitys- ja
ilmastointilaitteiston puhaltimen nopeus
(s. 136).
04
Autot ECO* -toiminnolla
Kun toiminto ECO (s. 288) aktivoidaan, tietyn
varustuksen toiminta voi rajoittua tai sulkeutua tilapäisesti, esim. ilmastointi (s. 137).
HUOM
Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksia ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Tietyt
asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti,
mutta täysi toiminta saadaan takaisin vain
deaktivoimalla ECO-toiminto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Todellinen lämpötila (s. 128)
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto (s. 130)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
127
04 Ilmastointi
04
Todellinen lämpötila
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanlaatu
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila,
ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon
säteily yms. olosuhteet auton sisällä ja sen
ulkopuolella saavat aikaan.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistossa on useita
tunnistimia, jotka auttavat säätämään lämpötilaa, (s. 128) autossa.
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
•
Aurinkoisuustunnistin on kojelaudan
päällä.
Matkustamon suodatin (s. 129)
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin
(s. 128), joka tunnistaa, mistä suunnasta
aurinko paistaa matkustamoon. Tästä seuraa,
että lämpötila voi erota oikean ja vasemman
ilmasuuttimen välillä, vaikka se on säädetty
samaksi kummallakin puolella.
•
Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
•
•
•
•
Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
•
•
Kosteustunnistin* on sisätaustapeilin
luona.
Interior Air Quality System (IAQS)
(s. 130)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
Matkustamon lämpötilan säätö (s. 136)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
128
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Materiaali matkustamossa (s. 130)
Clean Zone Interior Package (CZIP)
(s. 129)*
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
04 Ilmastointi
Ilmanlaatu - matkustamosuodatin
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
Suodatin pitää vaihtaa säännöllisesti. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman suosittelemia
vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla
tarpeen useammin.
Ilmanlaatu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP käsittää sarjan muutoksia, jotka pitävät
matkustamon entistä puhtaampana allergiaa
ja astmaa aiheuttavista aineista.
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
•
Ilmanlaatu (s. 128)
Se sisältää seuraavaa:
•
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä.
Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ilmanlaatu (s. 128)
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auto kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää
tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu
automaattisesti hetken kuluttua tai kun
jokin matkustamon ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen
pienentyvän tarpeen takia, kunnes auto
on 4 vuotta vanha.
04
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS (s. 130) on
täysin automaattinen järjestelmä, joka
puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
HUOM
CZIP-normin säilyttämiseksi autoissa,
joissa on CZIP, pitää IAQS-suodatin vaihtaa 15 000 km:n jälkeen tai kerran vuodessa riippuen siitä, kumpi ensin sattuu.
Kuitenkin enintään 75 000 km 5 vuoden
aikana. Autoissa, joissa ei ole CZIP:tä, eikä
asiakas halua säilyttää CZIP-normia, IAQSsuodatin pitää vaihtaa määräaikaishuollon
yhteydessä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
129
04 Ilmastointi
Ilmanlaatu - IAQS*
Ilmanlaatu - materiaalit
Sisäilman laatujärjestelmä IAQS erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Puhaltimen taso automaattisen ilmastoinnin yhteydessä (s. 136).
•
•
Uudelleenkierrätyksen ajastin (s. 138).
Sisäilman laatujärjestelmä* (s. 130).
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
•
•
•
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Ohjauspyörän lämmityksen (s. 88) automaattinen käynnistys.
Lisätietoja valikkojärjestelmän (s. 116) selostuksessa.
Jos huurua muodostuu, tulee ilmanlaatutunnistin kytkeä pois ja käyttää tuulilasin
sekä sivuikkunoiden ja takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Ilmastointilaitteen toiminnot voidaan valikkojärjestelmässä MY CAR palauttaa perusasetukseksi. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY
CAR (s. 116).
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 116).
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmanlaatu (s. 128)
Aiheeseen liittyvät tiedot
130
Keskikonsolin kautta on mahdollista aktivoida/
sulkea tai muuttaa ilmastointilaitteen kuuden
toiminnon perusasetusta.
•
Jos ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään uudelleen.
04
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa
ja puhdistaa. Käyttäkää Volvon suosittelemia
puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseksi (s. 389).
Valikkoasetukset - lämmitys ja
ilmanvaihto
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
•
•
Ilmanlaatu (s. 128)
Ilmanlaatu - Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 129)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Takalasin huurteenpoiston (s. 109) automaattinen käynnistys.
Kuljettajan istuinlämmityksen (s. 134)
automaattinen käynnistys.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
04 Ilmastointi
Matkustamon ilmanjako
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
G017699
G021368
Sisään tuleva ilma jaetaan usean eri suuttimen
kautta matkustamoon.
AUTO-tilassa ilmanjako tapahtuu täysin automaattisesti.
Tarvittaessa sitä voidaan ohjata manuaalisesti, ks. ilmanjakotaulukkoa (s. 140).
Kiinni
Kiinni
Auki
Auki
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Jos reunimmaiset suuttimet suunnataan
sivuikkunoihin, voidaan huuru eliminoida.
04
Jos suuttimet suunnataan ikkunoille, huuru
voidaan poistaa kylmässä ilmanalassa.
Jos suuttimet suunnataan matkustamoon,
saadaan lämpimässä ilmanalassa miellyttävä
olotila takaistuimelle.
HUOM
Muistakaa, että pienet lapset voivat olla
herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
}}
131
04 Ilmastointi
||
Ilmanjako
04
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuuletus lattialle
Kuva muodostuu kolmesta painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy näytössä (ks.
seuraava kuva) vastaava kuvio ja nuoli kuvion
ko. osan edessä osoittaa, mikä ilmanjako on
valittuna. Lisätietoja, ks. ilmanjakotaulukkoa
(s. 140).
132
Valittu ilmanjako esitetään keskikonsolin näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
•
•
Automaattinen säätö (s. 136)
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 138)
04 Ilmastointi
Elektroninen lämmitys- ja
ilmanvaihtolaitteisto - ECC
säädettävissä erikseen kuljettajan ja matkustajan puolelle.
ECC (Electronic Climate Control) ylläpitää
matkustamossa valitun lämpötilan ja se on
Automaattitoiminnossa lämpötilaa, ilmastointia, puhaltimen nopeutta, uudelleenkierrätystä
ja ilmanjakoa säädetään automaattisesti.
04
1
Lämpötilan säätö (s. 136), vasen puoli
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 134),
vasen puoli1
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit (s. 109)
Sähkölämmitteinen tuulilasi* ja maksimi
huurteenpoisto (s. 137)
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 134),
oikea puoli1
Puhallin (s. 136)
Lämpötilan säätö (s. 136), oikea puoli
Ilmanjako (s. 131) - tuuletus lattialle
Uudelleenkierrätys (s. 138)
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
ECO* (s. 288)
AUTO - Automaattinen ilmastoinnin säätö
(s. 136)
AC - Ilmastointi päällä/pois (s. 137)
Tuuletettu etuistuin (s. 135)*, vasen puoli
Tuuletettu etuistuin*, oikea puoli
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
Painikkeella on eri sijainti riippuen siitä, onko auto varustettu tuuletetulla etuistuimella* vai ei.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
133
04 Ilmastointi
Sähkölämmitteiset etuistuimet*
•
Etuistuimen lämmityksessä on kolme asentoa
kuljettajan ja etumatkustajan mukavuuden
parantamiseksi kylmällä säällä.
Alin lämmitystaso - näyttöruudulla on yksi
valaistu oranssi palkki.
•
Lämmitys pois toiminnasta - yhtään palkkia ei ole valaistu.
VAROITUS
Sähkölämmitteinen takaistuin*
Sähkölämmitteisen takaistuimen2 ulkopaikoilla
voidaan valita kolme lämmitysasentoa matkustajien mukavuuden lisäämiseksi kylmällä
säällä.
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia
käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi
aiheutua palovammoja.
04
Kuljettajan istuinlämmityksen
automaattinen käynnistys
Ko. lämpötaso esitetään keskikonsolin näytössä.
Painikkeella on eri sijainti
riippuen siitä, onko auto
varustettu tuuletetulla etuistuimella* vai ei, ks. kuvaa
(s. 133).
Aktivoikaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti:
•
Korkein lämmitystaso - keskikonsolin
näyttöruudulla on kolme valaistua oranssia palkkia (ks. yllä oleva kuva).
•
Alempi lämmitystaso - näyttöruudulla on
kaksi valaistua oranssia palkkia.
2
134
Kun kuljettajan istuinlämmityksen automaattinen käynnistys on käytössä, lämmitys on korkeimmalla tasolla käynnistettäessä moottori.
Automaattinen käynnistys tapahtuu, kun auto
on kylmä ja ympäristön lämpötila on alle
n. +10 °C.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 116).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
•
Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 134)
Sähkölämmitteinen takaistuin jää pois, jos valitaan integroitu kaksivaiheinen turvavyötyyny (s. 52).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kulloisenkin lämmitystason ilmoittavat painikkeen
valot.
Aktivoikaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti:
•
Korkein lämmitystaso - kolme valoa
palaa.
•
•
•
Alempi lämmitystaso - kaksi valoa palaa.
Alin lämmitystaso - yksi valo palaa.
Lämmitys pois toiminnasta - yhtään valoa
ei pala.
04 Ilmastointi
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia
käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi
aiheutua palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
•
Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 134)
Tuuletetut etuistuimet*
Painikkeen sijainti, ks. kuvaa
(s. 133).
Tuuletusta voidaan käyttää samanaikaisesti
istuinten sähkölämmityksen kanssa. Toimintoa
voidaan käyttää esim. poistamaan kosteutta
vaatteista.
Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosissa ja
selkänojissa olevista puhaltimista, jotka imevät ilmaa istuimen verhoilun läpi. Jäähdytysvaikutus lisääntyy sen mukaan, mitä kylmempää matkustamon ilma on. Järjestelmä voidaan aktivoida moottorin ollessa käynnissä.
Lämmitys- ja ilmastointilaitteisto säätää
ilmanvaihtoa ja ottaa huomioon istuimen lämpötilan, auringon säteilyn ja ulkolämpötilan.
Aktivoikaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti.
Mukavuustasoja, jotka antavat erilaisen jäähdytys- ja kosteudenpoistovaikutuksen, on
kolme:
•
Mukavuustaso III: Korkein teho - keskikonsolin näyttöruudulla on kolme valaistua sinistä palkkia (ks. yllä oleva kuva).
•
Mukavuustaso II: Alempi teho - näyttöruudulla on kaksi valaistua sinistä palkkia.
•
Mukavuustaso I: Alin teho - näyttöruudulla on yksi valaistu sininen palkki.
•
Toiminto pois toiminnasta - yhtään palkkia ei ole valaistu.
04
HUOM
Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää
istuintuuletusta varovasti. Mukavuustasoa
I suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.
TÄRKEÄÄ
Ko. mukavuustaso esitetään keskikonsolin näytössä.
Istuintuuletusta ei voi käynnistää, kun matkustamon lämpötila alittaa 5 °C. Näin vältetään istuimella istuvan vilustuminen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
135
04 Ilmastointi
Puhallin
Automaattinen säätö
Matkustamon lämpötilan säätö
Puhaltimen on aina oltava aktivoituna, etteivät
ikkunat mene huuruun.
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti lämpötilaa (s. 136), ilmastointia (s. 137),
puhaltimen nopeutta (s. 136), uudelleenkierrätystä (s. 138) ja ilmanjakoa (s. 131).
Kun auto käynnistetään, on viimeksi tehty
lämpötila-asetus käytössä.
HUOM
Jos puhallin on täysin suljettuna, ilmastointi ei kytkeydy - mikä voi aiheuttaa ikkunoiden huuruuntumisen vaaran.
Puhaltimen säädin
04
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi. Jos
AUTO valitaan, puhaltimen
nopeutta säädetään automaattisesti (s. 136) - aiemmin asetettu puhaltimen
nopeus kytketään pois.
Aiheeseen liittyvät tiedot
136
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 133)
Valittaessa yksi tai useampi
manuaalinen toiminto muut
toiminnot pysyvät automaattisessa ohjauksessa. Painettaessa AUTO -painiketta kytketään kaikki manuaaliset
asetukset pois. Näyttö esittää AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi
nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi
tai matalampi lämpötila.
Puhaltimen nopeus automaattitilassa voidaan
asettaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 116).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
Ko. lämpötila kummallekin puolelle esitetään keskikonsolin näytössä.
Säätimellä lämpötila voidaan
asettaa - erikseen kuljettajan
ja matkustajan puolelle.
04 Ilmastointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
•
•
Todellinen lämpötila (s. 128)
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 133)
Ilmastointi
Ilmastointi viilentää tulevan ilman ja poistaa
siitä kosteuden tarvittaessa.
Kun AC-painikkeessa oleva
valo palaa, ilmanjakoa ohjaa
järjestelmän automatiikka.
Kosteuden ja huurteen poisto
tuulilasilta
Tuulilasin sähkölämmitystä* ja enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun ja jään saamiseksi nopeasti pois tuulilasilta ja sivuikkunoilta.
Kun AC-painikkeessa oleva
valo on sammunut, ilmastointi on suljettuna. Muita toimintoja ohjataan edelleen automaattisesti.
Kun maksimi huurteenpoistotoiminto (s. 137)
aktivoidaan, ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle siten, että ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta.
04
Valittu asetus esitetään keskikonsolin näytössä.
Sähkölämmitteinen tuulilasi*
Maksimi huurteenpoisto
Huurteenpoistopainikkeessa
oleva valo palaa, kun toiminto on kytkettynä.
Aktivoikaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
137
04 Ilmastointi
||
Autot, joissa ei ole sähkölämmitteistä tuulilasia:
•
Ilmaa virtaa ikkunoihin - näyttöruudulla
palaa symboli (2).
•
Toiminto pois toiminnasta - mikään symboli ei pala.
HUOM
Tuulilasin sähkölämmitys ei ole käytettävissä moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti (s. 280).
Sähkölämmitteisellä tuulilasilla varustetut
autot:
Kun toiminto valitaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta:
•
Käynnistäkää tuulilasin sähkölämmitys3 symboli (1) palaa näyttöruudulla.
•
ilmastointi kytketään automaattisesti
päälle
•
Käynnistäkää tuulilasin sähkölämmitys3 ja
ilman puhallus ikkunoihin - symbolit (1) ja
(2) palavat näyttöruudulla.
•
uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä poistetaan automaattisesti toiminnasta.
04
•
Toiminto pois toiminnasta - mikään symboli ei pala.
HUOM
Äänitaso nousee puhaltimen enimmäisnopeuden myötä.
HUOM
Sähkölämmitteinen tuulilasi ja IP-lasi (s. 21)
voivat vaikuttaa transponderien ja muun
kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
HUOM
Tuulilasin molemmilla puolilla kauimmaisena olevalla kolmion muotoisella alueella
ei ole sähkölämmitystä, näillä alueilla jäänpoisto voi kestää pidempään.
3
138
Kun huurteenpoistotoiminto suljetaan, lämmitys ja ilmastointi palaa automaattisesti edellisille asetuksille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
Jos merkki C esitetään taustapeilissä, kun sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan, pitää kompassi (s. 110)* kalibroida uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ilmanjako - uudelleenkierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan huonon ilman,
pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois matkustamosta, ts. ulkopuolelta ei oteta autoon ilmaa
toiminnon ollessa aktivoituna.
Kun uudelleenkierrätys on
kytkettynä, oranssinvärinen
valo palaa painikkeessa.
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite
antaa manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan ulkolämpötilasta riippuvan ajan
kuluttua. Tämä vähentää jään, huurun ja huonon ilman vaaraa.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 116).
04 Ilmastointi
HUOM
Valittaessa maksimaalinen huurteenpoisto,
uudelleenkierrätys kytkeytyy aina pois.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 131)
Ilmanjako - taulukko (s. 140)
04
139
04 Ilmastointi
Ilmanjako - taulukko
Kolmella painikkeella valitaan ilmanjako
(s. 131).
04
140
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa ikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista. Ilma ei
kierrä uudelleen. Ilmastointi on aina kytkettynä.
kun haluatte poistaa jään ja huurun nopeasti.
Ilmaa tuulilasille, huurteenpoistosuuttimien kautta, ja sivuikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista.
kun haluatte välttää huurtumisen ja jään muodostumisen kylmällä ja kostealla säällä (tällöin puhaltimen nopeus ei saa olla
liian alhainen).
Ilmavirta ikkunoille ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Puhallus pään ja rinnan korkeudelle kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä säällä.
04 Ilmastointi
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa lattialle ja ikkunoille. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun ulkona on viileää.
04
Ilmaa lattialle. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista ja
ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan.
Puhallus ikkunoille, kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.
viilennyksen saamiseksi lattialle lämpimässä, kuivassa säässä
tai lämmityksen ylös kylmässä säässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
•
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 138)
141
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Tankkaus
Esi-ilmastoinnilla lämmitin valmistelee auton
moottorin ja matkustamon ennen ajoonlähtöä
siten, että kuluminen ja energiantarve ajon
aikana pienenee.
ilmoituksen. Vahvistakaa ilmoitus painamalla
vilkkuvivun (s. 113) OK-painiketta.
TÄRKEÄÄ
Usein toistuva lämmittimen käyttö yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa akun
purkautumiseen, josta seuraa käynnistymisvaikeuksia.
Lämmitin voidaan käynnistää suoraan (s. 143)
tai ajastimella (s. 144).
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei
voi käynnistää. Lämpötilassa -5 °C tai sen
alapuolella lämmittimen enimmäiskäyntiaika
on 50 minuuttia.
04
VAROITUS
Älkää käyttäkö polttoainekäyttöistä lämmitintä sisätiloissa. Pakokaasuja syntyy.
HUOM
Kun polttoainekäyttöinen lämmitin on aktiivinen, oikeanpuoleisesta pyöränkotelosta
voi tulla savua, mikä on täysin normaalia.
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa polttoainekäyttöinen lämmitin ennen
tankkauksen aloittamista.
Tarkistakaa mittaristosta, että lämmitin on
suljettu. Sen ollessa käynnissä näytetään
lämmityssymboli.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäkeen, jotta polttoaineen syöttö polttoainekäyttöiselle lämmittimelle on varmaa.
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on liian vähän, lämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja infonäyttö esittää
142
Varmistaaksenne, että akkuun latautuu
yhtä paljon energiaa kuin mitä pysäköintilämmitin käyttää, täytyy autolla ajaa yhtä
kauan kuin lämmitintä käytetään, jos lämmitin on säännöllisesti käytössä. Lämmitintä käytetään enintään 50 minuuttia kullakin kerralla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 146)
•
Lisälämmitin* (s. 148)
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys
Suorakäynnistys etäavaimen kautta*
Moottorin- ja matkustamonlämmitin voidaan
käynnistää suoraan.
Tila esitetään myös ajotietokoneessa käynnissä olevan lämmityksen aikana.
Suorakäynnistys voidaan suorittaa:
•
•
•
infonäytöllä
Suorakäynnistys matkapuhelimen
kautta*
etäavaimella*
matkapuhelimella*.
Aktivointia ja matkapuhelimella valittuja asetuksia koskevaa tietoa tulee saataville Volvo
On Call* -mobiilisovelluksen kautta.
moottorin- ja matkustamonlämmittimen
(s. 142) suorakäynnistyksen yhteydessä se on
aktivoituna 50 minuuttia.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut oikean
lämpötilan.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sitä voidaan
ajaa, kun lämmitin on toiminnassa.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
3. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Suorakäynnistys lämmittimen aktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Merkkivalo etäavaimessa PCC:llä*.
Moottorin- ja matkustamonlämmitin voidaan
aktivoida etäavaimella:
–
Pitäkää turvavalaistuksen painike
painettuna 2 sekuntia.
Varoitusvilkut välittävät tietoa seuraavasti:
•
5 lyhyttä välähdystä ja sen jälkeen jatkuva palaminen n. 3 sekuntia - signaali
on saavuttanut auton ja lämmitin on
aktivoitu.
•
5 lyhyttä välähdystä - signaali on saavuttanut auton, mutta lämmitin ei ole
aktivoitunut.
•
Varoitusvilkut pysyvät sammuksissa auto ei ole saanut signaalia.
Suorakäynnistys infonäytön kautta
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
lukitustila (s. 169). Tilan tutkimisen aikana
merkkivalo antaa pari lyhyttä välähdystä, joita
seuraa jatkuva palaminen, jos lämmitin on
aktiivinen.
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin (s. 144)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorasulkeminen (s. 144)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 146)
04
painiketta painetaan,
Jos informaation
kun lämmitin on aktiivinen, merkkivalo näyttää
tämän tilan - samanaikaisesti esitetään auton
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
143
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorasulkeminen
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin
6. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne
minuuttiasetukseen.
Moottorin- ja matkustamonlämmitin voidaan
sulkea suoraan infonäytön kautta.
Moottorin- ja matkustamonlämmittimen
(s. 142) ajastin on kytketty auton kelloon.
7. Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa. Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa, jolloin auton lämmittämisen pitää olla
valmis. Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan
mukaan.
8. Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti
OK5.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
3. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Seis lämmittimen deaktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
04
HUOM
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Jos auton kello säädetään uudestaan,
pyyhkiytyy ajastimen mahdollinen ohjelmointi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys (s. 143)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin (s. 144)
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 146)
Säätö4
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä (s. 113) toisen
ajastimen Lämmitin kohdalle ja valitkaa
painikkeella OK.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
4. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne
valaistuun tuntiasetukseen.
5. Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
4
5
144
Ajastimen säätö on mahdollista vain moottorin ollessa sammutettu.
Seuraava OK-painallus aktivoi ajastimen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
9. "Peruuttakaa valikkorakenteessa painamalla RESET.
10. Valitkaa toinen ajastin (jatkoa kohdasta 2)
tai poistukaa valikosta painamalla
RESET.
Käynnistää
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja aktivoikaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Sulkeminen
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan
sammuttaa manuaalisesti, ennen kuin ajastin
tekee sen. Menetelkää näin:
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
04 Ilmastointi
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
> Jos ajastin on asetettu, muttei aktivoitu, näkyy kellokuvake asetetun ajan
vieressä.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
4. Sulkekaa ajastin painamalla:
•
•
pitkään OK tai
lyhyesti OK päästäksenne eteenpäin
valikossa. Valitkaa sitten ajastimen
pysäyttäminen ja vahvistakaa valinta
painamalla OK.
04
5. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan sulkea myös suoraan (s. 144).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 146)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
145
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset
Symbolit ja näyttöilmoitukset koskien moottorin- ja matkustamonlämmitintä (s. 142) ovat
erilaisia riippuen siitä, onko mittaristo (s. 66)
analoginen vai digitaalinen.
Kun jokin ajastin on aktivoitu, aktivoidun ajastimen symboli palaa näytössä samalla, kun
asetettu aika esitetään symbolin vieressä.
Aktivoidun ajastimen symboli analogisessa mittaristossa.
Aktivoidun ajastimen symboli digitaalisessa mittaristossa.
Taulukko esittää esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
Kun lämmitin on aktivoituna, lämpösymboli palaa infonäytössä.
04
146
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
PA-käyttöinen lämmitin pysäytetty
Akunsäästötila
Auton elektroniikka sammutti lämmittimen moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.
PA-käyttöinen lämmitin pysäytetty
Polttoainetta vähän
Lämmittimen käynnistys ei ole mahdollista johtuen pienestä polttoainemäärästä - tämä siksi,
että mahdollistetaan moottorin käynnistäminen sekä n. 50 km:n ajo.
PA-käyttöinen lämmitin Tarvitsee
huollon
Lämmitin ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoon korjausta varten. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Ilmastointi
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa (s. 113) olevan OKpainikkeen painamisen jälkeen.
04
147
04 Ilmastointi
Lisälämmitin*
ilmastovyöhykkeillä6
Kylmillä
voidaan tarvita
lisälämmitintä moottorin oikean lämpötilan
saavuttamiseksi ja riittävän lämmön saamiseksi matkustamoon.
Dieselmoottorilla varustettuihin autoihin on
asennettu polttoainekäyttöinen lisälämmitin
(s. 148).
Puolikylmällä6 ilmastovyöhykkeellä dieselkäyttöiset autot saavat sähköisen lisälämmittimen (s. 149) polttoainekäyttöisen asemesta.
04
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*
2. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
Lämmitin käynnistyy automaattisesti tarvittaessa lisälämpöä silloin, kun moottori on
käynnissä.
3. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lisälämmitin8 tai Asetukset9 ja valitkaa
painamalla OK.
Lämmitin sammuu automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai kun moottori sammutetaan.
4. Valitkaa toinen vaihtoehdoista PÄÄLLÄ
tai POIS säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
HUOM
Tietyillä bensiinimoottoreilla7 varustetuissa
autoissa on sähköinen lisälämmitin integroitu
auton ilmastointijärjestelmään.
Kun lisälämmitin on aktiivinen, oikeanpuoleisesta pyöränkotelosta voi tulla savua,
mikä on täysin normaalia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
(s. 142)
Auto-tila tai sulkeminen
Lisälämmittimen automaattinen käynnistysjakso voidaan sulkea haluttaessa.
HUOM
Volvo suosittelee, että polttoainekäyttöinen
lisälämmitin suljetaan lyhyiden ajomatkojen
yhteydessä.
6
7
8
9
148
1. Ennen moottorin käynnistystä: Valitkaa
avainasento I (s. 81).
Auto on varustettu joko sähköisellä (s. 149) tai
polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä
(s. 148).
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. maantieteellisistä alueista.
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. moottoreista.
Analoginen mittaristo.
Digitaalinen mittaristo.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
HUOM
Valikkovaihtoehdot ovat näkyvissä vain
avaimen asennossa I - mahdollinen säätö
pitää tämän vuoksi tehdä ennen moottorin
käynnistämistä.
Matkustamolämmitin*
Jos lisälämmitintä on täydennetty ajastintoiminnolla se voi toimia matkustamolämmittimenä (s. 142).
04 Ilmastointi
Sähköinen lisälämmitin*
Auto on varustettu joko polttoainekäyttöisellä
(s. 148) tai sähköisellä lisälämmittimellä
(s. 148).
Lämmitintä ei voi säätää manuaalisesti, vaan
se aktivoidaan automaattisesti moottorin
käynnistämisen jälkeen ulkolämpötilan ollessa
alle 14 °C ja sammutetaan, kun asetettu matkustamon lämpötila on saavutettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
(s. 142)
04
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
149
KUORMAUS JA SÄILYTYS
05 Kuormaus ja säilytys
Säilytystilat
Yleiskatsaus matkustamon säilytystiloihin.
05
}}
151
05 Kuormaus ja säilytys
||
Säilytyslokero ovipaneelissa
Säilytystasku* etuistuinten istuintyynyjen
etureunassa
Pääsylipunpidin
Hansikaslokero (s. 153)
Säilytyslokero
Säilytyslokero, mukinpidin (s. 153)
Mukinpidin* kyynärnojassa, takaistuin
Säilytystasku
VAROITUS
05
152
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta
jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa.
Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen
yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Kuormaus ja säilytys
Keskikonsoli
Tunnelikonsoli on sijoitettu etuistuinten väliin.
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja
tuhkakuppi*
Irrotettava tuhkakuppi sijaitsee mukinpitimessä käsinojan alla. Savukkeensytytin sijaitsee etuistuinta varten 12 V:n liitännässä
(s. 154).
Hansikaslokero
Käsinekotelo on sijoitettu matkustajan puolelle.
Tunnelikonsolissa (s. 153) oleva tuhkakuppi
irrotetaan nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee
takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja USB*/AUX-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle. Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin (s. 153) on valittu, on savukkeensytytin 12 V:n liitännässä (s. 154) etuistuimelle, ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.
•
Säilytystilat (s. 151)
Täällä voidaan säilyttää esim. auton omistajan
käsikirjaa ja karttoja. Luukun sisäpuolella on
pitimet kynille. Käsinekotelo voidaan
lukita* (s. 181) avainliuskalla (s. 171).
05
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Säilytystilat (s. 151)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Säilytystilat (s. 151)
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi* (s. 153)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
153
05 Kuormaus ja säilytys
Lisämatot*
Meikkipeili
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä
Lisämatot keräävät esim. roskia ja lumisohjoa.
Volvo myy erityisvalmisteisia lisämattoja.
Meikkipeili sijaitsee häikäisysuojan takasivulla.
Sähköliitännät (12 V) on sijoitettu mukinpitimen viereen1 sekä keskikonsolin takaosaan.
VAROITUS
Käyttäkää vain yhtä lisämattoa jokaisella
paikalla ja tarkastakaa ennen ajoon lähtöä,
että kuljettajan paikan matto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty tapeille, ettei se
joudu puristuksiin polkimien luona ja niiden
alle.
Sisustuksen puhdistus (s. 389)
G021439
•
G021438
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
Meikkipeilin valo, kuljettajan* tai matkustajan
puolella, syttyy automaattisesti, kun kansi
nostetaan ylös.
05
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 362)
G021440
•
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.
1
154
Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, mukinpidin ja sen vieressä oleva 12 V:n liitäntä jäävät pois.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Kuormaus ja säilytys
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet. Jotta liitännästä saa virtaa, pitää etäavaimen olla vähintään avainasennossa I
(s. 81).
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään
samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W)
liitäntää kohti.
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen liitäntään, ei toiseen
liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
VAROITUS
Antakaa aina tulpan olla liitännässä, kun
sitä ei käytetä.
HUOM
HUOM
Lisävaruste ja laite - esim. näytöt, musiikkisoitin ja matkapuhelin - joka on kytketty
johonkin matkustamon 12 V:n sähköliitännöistä, voivat aktivoitua ilmastointilaitteen
vaikutuksesta myös etäavaimen ollessa
poistettuna tai auton ollessa lukittuna,
esim. kun pysäköintilämmitin aktivoidaan
ennalta asetettuna ajankohtana.
Vetäkää sen vuoksi liittimet irti lisävarusteen tai laitteen sähköliitännöistä, kun niitä
ei käytetä, koska käynnistysakku voi tyhjentyä tällaisessa tapauksessa.
Kuormaus
TÄRKEÄÄ
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen
(s. 334) käytettävä kompressori on Volvon
testaama ja hyväksymä.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa.
Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä
vastaavalla painolla.
Yksityiskohtaiset tiedot painoista, Massat
(s. 398).
Takaluukku avataan valopaneelissa
olevalla painikkeella tai etäavaimella,
ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - takaluukku (s. 181).
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi* (s. 153)
•
12 V:n liitäntä - kuormatila* (s. 158)
05
Kuormattaessa muistettavaa
•
Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa vasten.
Huomatkaa, ettei mikään esine saa estää
etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa,
jos jokin takaistuimen selkänoja on käännettynä alas, ks. WHIPS - istuma-asento (s. 41).
•
•
Keskittäkää kuorma.
Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman
sijoittamista alas käännetyn selkänojan
päälle.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
155
05 Kuormaus ja säilytys
||
•
Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
•
Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai
nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Suojaverkko* (s. 159)
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 156)
Kattokuorma (s. 157)
VAROITUS
Irrallinen esine, joka painaa 20 kg, voi saavuttaa keulatörmäyksessä 50 km/h:n
(30 mph) nopeudessa liikevoiman, joka
vastaa 1 000 kg:aa.
VAROITUS
Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma
ulottuu liian korkealle.
•
05
Älkää koskaan kuormatko selkänojia
ylemmäs.
VAROITUS
Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi
kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.
Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain
pehmeällä.
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa
kuorma voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja siten siirtää sen ajoasentoon - auto voi tällöin lähteä liikkeelle.
2
156
Koskee vain mukavuusistuimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kuormaus - pitkät tavarat
Kuormatilan kuormaamisen (s. 155) helpottamiseksi voidaan takaistuimen selkänojat kääntää alas. Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan matkustajan istuimen2 selkänoja kääntää, *.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Jos takaistuimen selkänoja pitää kääntää, ks.
Takaistuimet (s. 85).
05 Kuormaus ja säilytys
Kattokuorma
Kuorman kiinnitys
Kattokuormalle suositellaan Volvon kehittämiä
taakkatelineitä. Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden.
Auton kuormatilan molemmilla puolilla on kiinteitä kiinnityskohtia, jotka on tarkoitettu kuorman kiinnittämiseen.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan käyttäkö välityssuhteella
varustettuja kiristyshihnoja, koska ne voivat vetää kiinnityskohdat rikki.
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen
mukana tulevaa asennusohjetta.
•
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille. Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
•
Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet
muuttuvat kattokuorman yhteydessä.
Tiedot suurimmasta sallitusta kattokuormasta, taakkatelineistä ja mahdollisesta
suksilaatikosta, ks. Massat (s. 398).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 155)
Kuorman kiinnitys (s. 157)
HUOM
Kuormankiinnityshihnojen sopiva leveys on
n. 25 mm.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kiinnityskohtien sijainti kuormatilassa.
Kuormaus (s. 155)
05
Kiinteästi asennetut kiinnityskohdat on sijoitettu kuormakiskoihin tavaratilan lattiassa.
Edellä olevassa kuvassa esitetään kaksi lattian kiinnityskohdista ylös käännetyssä asennossa. Niiden perusasento on käännettynä
alas.
VAROITUS
Kovat ja terävät ja/tai raskaat ulostyöntyvät
esineet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja
voimakkaassa jarrutuksessa.
Sitokaa aina isot ja raskaat tavarat turvavyöllä tai kuormansidontahinnoilla.
157
05 Kuormaus ja säilytys
Kuormaus - kassinpidin*
12 V:n liitäntä - kuormatila*
Kassinpidin pitää kassit paikoillaan ja estää
niiden kaatumisen ja sisällön leviämisen kuormatilaan.
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet.
HUOM
Renkaan väliaikaiseen paikkaamiseen käytetty kompressori on Volvon kokeilema ja
hyväksymä. Katsokaa lisätietoja Volvon
suositteleman väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan (TMK) käyttämisestä, ks. Väliaikainen renkaanpaikkaus* (s. 334).
Aiheeseen liittyvät tiedot
G017745
•
05
Kassinpidin lattiassa olevan, ylös käännettävän
luukun alla.
1. Kääntäkää ylös pidike, joka on lattialuukun osa.
2. Kiristäkää kassit kiinni kiristysnauhoilla ja
kiinnittäkää kantokahvat koukkuihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 155)
Kääntäkää kansi alas, jotta sähköliitäntään
päästään käsiksi.
•
Liitäntä antaa jännitteen myös silloin, kun
etäavain ei ole virtalukossa.
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W).
HUOM
Huomatkaa, että sähköliitännän käyttö
moottorin ollessa sammutettuna aiheutaa
vaaran auton käynnistysakun tyhjenemisestä.
158
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä (s. 154)
05 Kuormaus ja säilytys
Suojaverkko*
Suojaverkkojen käyttö
G018246
Suojaverkko estää kuormaa tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa.
Suojaverkkokasettien säilytyspaikka.
Kokoon rullattavalla, kahdessa kasetissa olevalla suojaverkolla on säilytyspaikka kuormatilan lattialuukun alla.
Verkkokasettien kiinnitys
Kokoon rullattavalla, kahdessa kasetissa olevalla suojaverkolla on säilytyspaikka kuormatilan lattialuukun alla.
Kaksiosainen suojaverkkokasetti kiinnitetään
selkänojan takapuolelle. Pienin kasetti kiinnitetään vasemmalle puolelle (katsottuna takaluukun suunnasta).
Verkko vedetään ylös pois kaseteista ja se on
itselukkiutuva n. yhden minuutin kuluttua, jos
takaistuimen selkänojat on käännetty ylös.
1. Kääntäkää takaistuimen selkänoja eteen,
ks. Takaistuimet (s. 85).
Vetäkää verkon oikeanpuoleinen osa ylös
sen raksin avulla.
2. Sovittakaa kasetin kiinnityskiskot selkänojan kiinnityskorkojen eteen
.
Työntäkää tanko oikealla puolella olevaan
kiinnikkeeseen ja työntäkää sitten eteenpäin – tanko lukkiutuu napsahtaen kiinni.
3. Työntäkää kasetti kiinnityskorkoihin
.
Vetäkää tangon teleskooppiosa ulos ja
napsauttakaa se kiinni toiselle puolelle.
4. Kääntäkää selkänoja takaisin ja lukitkaa
se.
•
Kasetin poistaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
05
Vetäkää vasen kuormaverkko ylös ja
pujottakaa se kiinni tankoon.
•
Kääntäminen kokoon tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Verkkoa voidaan käyttää myös takaistuimen
selkänojien ollessa käännettyinä eteen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
159
05 Kuormaus ja säilytys
||
Verkkokasettien irrotus
1. Kelatkaa suojaverkot kasetteihin osassa
Suojaverkkojen käyttö olevan käänteisen
menettelyn mukaisesti.
Suojaverkko* yhdistettynä
näkösuojaan
Suojasäleikkö
Suojaverkko estää kuormaa tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa.
Suojasäleikkö estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa
jarrutuksissa.
2. Kääntäkää koko selkänoja eteen.
3. Työntäkää kasetteja ulospäin, kunnes ne
irtoavat kiinnityskiskoista.
Säilyttäkää kasetteja lokerossaan kuormatilan
lattialuukun alla.
VAROITUS
•
•
G018247
Aiheeseen liittyvät tiedot
05
Kuormaus (s. 155)
Vetoraksit verkkojen ylös vetämistä varten.
Suojasäleikkö (s. 160)
Suojaverkko voidaan myös kääntää ylös
takaistuimesta, kun näkösuoja on vedettynä
ulos.
Noudattakaa menettelyä, joka selostetaan
kohdassa "Suojaverkon käyttö" (s. 159).
Narut ylöskääntämistä varten on sijoitettu
nuolten kohdalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
160
G017748
Tavaratilan kuorma täytyy kiinnittää hyvin,
myös oikein asennetulla suojaverkolla.
Suojaverkko* (s. 159)
Kuormaus (s. 155)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kääntäminen ylös
Tarttukaa suojasäleikön alareunaan ja vetäkää
taakse-/ylöspäin.
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettu.
Asennus/irrotus
Suojasäleikkö on tavallisesti pysyvästi asennettuna autoon, koska se voidaan yksinkertaisesti kääntää ylös kattoon ja siten pois tieltä
tarvittaessa pidempää kuormatilaa. Niin haluttaessa voidaan suojasäleikkö kuitenkin irrottaa ja poistaa autosta.
05 Kuormaus ja säilytys
Aiheeseen liittyvät tiedot
Asennettaessa takaisin suojasäleikkö pitää
aina turvallisuussyistä kiinnittää ja varmistaa
oikealla tavalla.
•
•
Suojaverkko* (s. 159)
Kuormaus (s. 155)
G018368
Jotta suojasäleikkö voidaan asentaa, pitää
selkänojat ensin kääntää, ks. Takaistuimet
(s. 85).
HUOM
Suojasäleikkö asennetaan/irrotetaan helpoimmin käännettynä alas ja kahden henkilön tekemänä takaovien kautta.
G018369
Asennettaessa pitää kahvan olla säleikön
etupuolella, ks. kuvia
- .
05
G018367
Asettakaa kahva asennusasentoon kuvan
mukaisesti. Jotta kahva voidaan kääntää
paikalleen, painakaa sitä kevyesti.
Puristakaa vaimenninta säleikköä vasten
ja sovittakaa säleikkö katon kiinnitykseen.
Kääntäkää kahvaa 90°. Painakaa kevyesti
kuvan (1) mukaisesti tarvittaessa. Jännittäkää säleikkö kiinni kääntämällä kahvaa
90°.
•
Säleikön irrotus tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
161
05 Kuormaus ja säilytys
Näkösuoja
Näkösuojan irrotus
1. Painakaa toisen päätykappaleen painike
sisään ja nostakaa päätykappale irti.
2. Kääntäkää suoja varovasti ylös/ulos, jolloin toinen päätykappale irtoaa automaattisesti.
G017749
Näkösuojan taemman peitelevyn
kääntäminen alas
05
Vetäkää näkösuoja kuorman päälle ja pujottakaa se kiinni kuormatilan takapilareissa oleviin
koloihin.
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettu.
Näkösuojan kiinnitys
Viekää suojan toinen päätykappale sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Viekää toinen päätykappale vastaavaan
syvennykseen.
Painakaa molemmat puolet kiinni. Pitää
kuulua napsahtava ääni ja punaisen merkinnän pitää hävitä.
> Tarkastakaa, että molemmat päätykappaleet on lukittu.
162
Näkösuojan taempi peitelevy painuu sisään
kelattuun asentoonsa vaakasuoraan kuormatilassa, kun se on asennettu.
–
Vetäkää peitelevyä kevyesti taaksepäin,
vapauttakaa tukihyllyiltä ja kääntäkää
alas.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 155)
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 156)
LUKOT JA HÄLYTIN
06 Lukot ja hälytin
Kauko-ohjain
Etäavainta käytetään mm. lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen ja moottorin käynnistämiseen.
Etäavaimesta on kaksi versiota - Perusmallinen etäavain ja PCC-etäavain (Personal Car
Communicator)*.
Toiminta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sekä irrotettava
avainliuska
06
A
B
PerusmalliA
PCC:lläB
x
x
Avaimeton lukitseminen/lukituksen
avaaminen
x
Avaimeton moottorin käynnistys
x
Infopainike ja
merkkivalot
x
Kaikissa etäavaimessa on irrotettava avainliuska (s. 171), joka on metallia. Näkyvästä
osasta on kaksi mallia, jotta etäavaimet voidaan erottaa toisistaan.
Lisää etäavaimia voidaan tilata myöhemmin ei kuitenkaan muita versioita kuin se, joka toimitettiin auton mukana. Jopa kuusi avainta
voidaan ohjelmoida sekä käyttää yhteen ja
samaan autoon.
Auto toimitetaan kahdella kauko-ohjaimella
varustettuna.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista ja takaluukusta etäavaimella, kun
kuljettaja poistuu autosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - toiminnot (s. 167)
Avain, jossa 5 painiketta
Avain, jossa 6 painiketta
PCC-etäavaimella on laajennettu toiminta verrattuna perusmalliseen etäavaimeen - mm.
tuki avaimettomalle käynnistys- ja lukitus-/
lukituksen avaustoiminnolle (s. 175) sekä tiettyjä ainutlaatuisia toimintoja (s. 169).
164
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Etäavain - häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Jäljellä olevat etäavaimet pitää tällöin ottaa
mukaan Volvon tekniseen palveluun. Varastamisen estämiseksi hävinneen etäavaimen
koodi poistetaan järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan tarkastaa valikkojärjestelmässä MY
CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY
CAR (s. 116).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - toiminnot (s. 167)
06 Lukot ja hälytin
Etäavain - personalisointi*
Etäavaimen (s. 164) avainmuistin avulla auton
tietyt asetukset voidaan mukauttaa henkilön
mukaan.
Avainmuistitoiminto on yhdessä esimerkiksi
sähkökäyttöisen* kuljettajan istuimen kanssa.
Ulkoisten taustapeilien (s. 107), kuljettajan
istuimen, ohjauspyörän vastuksen (s. 191)
asetukset sekä mittariston teemojen, kontrasti- ja väritilojen (s. 67) asetukset voidaan
tallentaa muistiin riippuen auton varustetasosta.
Toiminto1 voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 116).
Kun toiminto on aktivoitu, yhdistetään asetukset automaattisesti avainmuistiin. Se tarkoittaa, että muutos asetuksessa tallennetaan
automaattisesti erityiseen etäavaimen muistiin.
Asetusten tallennus
Menetelkää näin tallentaaksenne asetukset ja
käyttääksenne etäavaimen avainmuistia:
1. Avatkaa auton lukitus etäavaimella, jonka
muistiin asetus2 pitää tallentaa.
2. Katsokaa, että avainmuistitoiminto on
aktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR.
1
2
3. Tehkää haluamanne asetukset esim. istuimelle ja ulkotaustapeileille.
4. Asetukset tallennetaan ko. etäavaimen
muistiin.
Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan
samalla etäavaimella, avainmuistiin tallennetut
asennot säädetään automaattisesti - edellyttäen, että niitä on muutettu sen jälkeen, kun
ko. etäavainta käytettiin edellisen kerran.
istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset sen
henkilön perusteella, jonka etäavain avaa kuljettajan oven lukituksen.
Jos henkilö A on avannut kuljettajan oven
etäavaimella A, mutta autoa on tarkoitus ajaa
henkilön B, jolla on etäavain B, asetuksia voidaan muuttaa seuraavalla tavalla:
•
Seistessään kuljettajan oven vieressä tai
istuessaan ohjauspyörän takana
henkilö B painaa lukituksen avauspainiketta etäavaimessaan, ks. Etäavain - toiminnot (s. 167).
•
Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta
istuimen säätömuistista istuimen painikkeilla 1 - 3, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 84).
•
Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit
manuaalisesti, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset* (s. 84) ja Taustapeilit - ulko
(s. 107).
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava
tällöin auki.
VAROITUS
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että
lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön
aikana istuimen edessä, takana tai alla.
Katsokaa, ettei kukaan takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.
Asetusten uudelleenaktivointi
Kun auto lukitaan, tai 30 minuutin kuluttua,
jos auto jätetään lukitsematta, avainmuisti
deaktivoidaan ja asetetaan vakioprofiili. Ko.
etäavaimen avainmuistin aktivoimiseksi
uudelleen edellytetään seuraavaa.
06
Asetusten muuttaminen
Jos usea henkilö, jolla jokaisella on oma etäavaimensa, lähestyy autoa, tehdään esim.
Kutsutaan Avainmuisti MY CAR -valikkojärjestelmässä.
Tämä asetus ei vaikuta niihin asetuksiin, jotka on tallennettu sähkökäyttöisen istuimen muistitoiminnolla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
165
06 Lukot ja hälytin
||
Autot, joissa ei ole avaimetonta
käynnistys- ja lukitusjärjestelmää
Lukitus/lukituksen avaaminen osoittaminen
Avainmuistiin tallennetut asetukset aktivoituvat uudelleen, jos auton lukitus avataan painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta
etäavaimella (s. 164), ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen
tapahtuneen oikein.
Autot, joissa on avaimeton käynnistysja lukitusjärjestelmä
•
Lukitseminen - yksi välähdys ja taustapeilit käännetään3 sisään.
Jokaisella etäavaimella (s. 164) on ainutlaatuinen koodi. Auto voidaan käynnistää vain
oikealla etäavaimella, jossa on asianmukainen
koodi.
•
Lukituksen avaaminen - kaksi välähdystä
ja taustapeilit käännetään3 ulos.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä johtuvat elektronisesta ajonestosta:
Avainmuisti aktivoituu, jos:
1. Auton lukitus avataan joka painamalla
etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta tai avaimettoman lukituksen
avauksen yhteydessä.
2. Jos auto on lukitsematon, tehdään avainskannaus, kun kuljettajan ovi avataan.
Jos löytyy uniikki etäavain, sen tallennetut
asetukset aktivoituvat. Jos auto on
lukittu, ks. edellistä kohtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
06
•
3
166
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 169)
Lukitsemisen yhteydessä osoitus tapahtuu
vain, jos kaikki lukot on lukittu ovien sulkemisen jälkeen.
Toiminnan valitseminen
Eri vaihtoehdot lukitsemisen/lukituksen avaamisen osoittamiseksi valoilla voidaan asettaa
auton valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 116).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Hälytysilmaisin (s. 187)
Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää ajoneuvon luvattoman
käynnistämisen.
06 Lukot ja hälytin
Ilmoitus
Sisältö
Aseta
auton
avain paikalleen
Vika luettaessa etäavain
käynnistyksen aikana - Vetäkää avain pois virtalukosta,
painakaa se uudelleen paikalleen ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Auton
avainta ei
löydetä
Vika luettaessa etäavainta
käynnistyksen aikana - tehkää uusi käynnistysyritys.
Jos vika säilyy: Työntäkää
etäavain virtalukkoon ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Ajonesto
Yritä
käynnistää
uudelleen
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
jäljitysjärjestelmällä*
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä4 mahdollistaa auton jäljittämisen ja
paikantamisen sekä käynnistykseneston aktivoimisen matkan päästä, mikä sammuttaa
moottorin.
Etäavain - toiminnot
Perusmallisessa etäavaimessa on toimintoja,
kuten esim. ovien lukitus ja lukituksen avaaminen.
Toiminnot
Ottakaa yhteys lähimpään Volvo-myyjään
saadaksenne lisätietoja ja apua järjestelmän
aktivoinnissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 164)
Elektroninen käynnistyksenesto (s. 166)
Vika käynnistyksenestojärjestelmässä käynnistyksen
aikana. Jos vika säilyy: Ottakaa yhteys korjaamoon valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Perusmallinen etäavain.
Lukitus
Lukituksen avaaminen
Auton käynnistys, ks. Moottorin käynnistäminen (s. 263).
Lähestymisvalaist. kesto
Aiheeseen liittyvät tiedot
Paniikkitoiminto
•
4
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä* (s. 167)
06
Takaluukku
Vain tietyt markkina-alueet ja yhdessä Volvo On Call -järjestelmän* kanssa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
167
06 Lukot ja hälytin
||
PCC:llä varustettu etäavain*( Personal Car
Communicator).
Tiedotuksia
Toimintopainikkeet
Lukitseminen - Lukitsee ovet ja takaluukun samalla, kun hälytin aktivoidaan.
06
Pitkä painallus sulkee kaikki ikkunat ja kattoluukun*samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto (s. 180).
VAROITUS
Jos takaluukku ja ikkunoita suljetaan, valvokaa, ettei kenenkään sormia jää väliin.
Lukituksen avaaminen - Avaa ovien ja
takaluukun lukituksen samalla, kun hälyttimen
aktivointi poistetaan.
168
Pitkä painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti. Lisätietoja, ks. Läpituuletustoiminto
(s. 180).
tia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu n. 3
minuutin kuluttua.
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien
samanaikaisesta lukituksen avaamisesta sellaiseksi, että painikkeen painallus avaa ensin
vain kuljettajan oven lukituksen ja toisen painalluksen jälkeen - kymmenen sekunnin
kuluessa - avataan muiden ovien lukitus.
•
•
Toimintoa voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus,
ks. MY CAR (s. 116).
Lähestymisvalaistus - Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan päästä. Lisätietoja, ks. Turvavalaistus (s. 99).
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta. Lisätietoja, ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - takaluukku (s. 181). Autoissa, joissa on
sähkökäyttöinen takaluukku (s. 182)*, avataan luukku pitkän painalluksen jälkeen.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia tai sitä painetaan kaksi kertaa 3
sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään 5 sekun-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kauko-ohjain (s. 164)
PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 169)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 179)
06 Lukot ja hälytin
Etäavain - käyttöetäisyys
Etäavaimen toimintoja (perusmallissa) voidaan
käyttää noin 20 metrin etäisyydellä autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
PCC:llä varustettu etäavain* ainutlaatuiset toiminnot
Infopainikkeen käyttö
–
PCC-etäavaimessa (Personal Car
Communicator) on laajennettu toiminta verrattuna perusmalliseen etäavaimeen (s. 164)
infopainikkeena ja merkkivalona.
HUOM
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa
ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua
että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin
käydessä tai avainasennon I tai II (s. 81)
ollessa aktiivinen ja jos kaikki ovet suljetaan,
mittariston infonäytössä esitetään varoitusilmoitus samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
•
•
•
Etäavain on asetettu virtalukkoon.
Nopeus ylittää 30 km/h (n. 20 mph).
OK-painiketta on painettu.
.
> Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot vilkkuvat ja valo vaeltaa ympäri
etäavaimessa. Se osoittaa, että informaatiota luetaan autosta.
Jos jotain muista painikkeista painetaan tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina
lukita/lukitus avata avainliuskalla (s. 172).
Kun etäavain on palautettu autoon, ilmoitus
sammuu ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen,
kun joko/tai:
Painakaa infopainiketta
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti.
Etäavain ja PCC.
Infopainike
06
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 164)
Etäavain - toiminnot (s. 167)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
169
06 Lukot ja hälytin
||
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys
PCC-etäavaimen käyttöetäisyys (Personal Car
Communicator) ovien ja takaluukun lukitsemista, lukituksen avaamista varten on n. 20
metriä autosta - muille toiminnoille jopa n. 100
metriä.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
HUOM
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Punainen jatkuva valo - Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
Punainen valo vilkkuu muuttuvasti kummassakin punaisessa merkkivalossa Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain PCC:llä* - käyttöetäisyys
(s. 170)
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
informaatiopainikkeen toimintaa.
Etäavaimen käyttöetäisyyden
ulkopuolella
Jos etäavain on liian kaukana autosta informaation lukemiseksi, näytetään viimeisin tila,
johon auto jätettiin, ilman että merkkivalo kulkee ympäri etäavaimessa.
Jos autossa käytetään useampaa etäavainta,
vain se, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/
lukituksen avaamiseen, näyttää oikean tilan.
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta käyttöetäisyydellä, se
voi johtua siitä, että viimeisintä kommunikaatiota etäavaimen ja auton välillä ovat
häirinneet ympäröivät radioaallot, rakennukset, maantieteelliset olosuhteet tms.
170
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys (s. 175)
•
Etäavain - käyttöetäisyys (s. 169)
06 Lukot ja hälytin
Irrotettava avainliuska
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joitakin toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Irrotettava avainliuska - irrotus/
kiinnitys
Aiheeseen liittyvät tiedot
Irrotettava avainliuska (s. 171) irrotetaan/kiinnitetään seuraavasti:
Avainliuskan irrotus
•
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen
avaaminen (s. 172)
•
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
(s. 185)
•
Matkustajan turvatyyny – aktivointi/deaktivointi* (s. 36)
Avainliuskan toiminnot
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
kuljettajan oven lukitus avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, ks. Irrotettava avainliuska - oven lukituksen avaaminen
(s. 172).
•
takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/deaktivoida (s. 185).
•
estää pääsy käsinekoteloon ja kuormatilaan (erillislukitus (s. 172)*).
•
matkustajan turvatyyny edessä (PACOS*)
aktivoidaan/deaktivoidaan (s. 36).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain - toiminnot (s. 167)
Kauko-ohjain (s. 164)
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
06
Avainliuskan kiinnitys
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen (s. 164).
1. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
2. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
171
06 Lukot ja hälytin
Irrotettavaa avainliuskaa (s. 171) voidaan käyttää, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida
etäavaimella (s. 164), esim. jos avaimen
paristo on lopussa.
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, jos esim. paristot ovat lopussa, kuljettajan oven lukitus voidaan avata seuraavasti:
Erillislukitus*
Erillislukitusta on ajateltu käytettäväksi, kun
auto jätetään huoltoon, hotelliin tai vastaavaan. Käsinekotelo on tällöin lukittu ja takaluukun lukko on kytketty pois keskuslukituksesta
- takaluukkua ei voi avata etuovissa olevalla
keskuslukituksen painikkeella eikä etäavaimella (s. 164).
G017870
Irrotettava avainliuska - oven
lukituksen avaaminen
1. Avatkaa kuljettajan oven lukitus avainliuskalla ovenkahvan lukkosylinteristä. Kuva
ja lisätietoja, ks. Keyless Drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla (s. 177).
Lukitsemiskohdat etäavaimella, jossa ei ole
avainliuskaa, erillislukituksen ollessa aktivoitu.
Tämä tarkoittaa sitä, että etäavainta ilman
avainliuskaa voidaan käyttää vain hälyttimen
(s. 186) aktivointiin/deaktivointiin, ovien lukituksen avaamiseen ja auton käynnistämiseen.
HUOM
06
2. Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
G017869
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja
ovi avataan, hälytys laukeaa.
Lukituskohdat etäavaimella, jossa on avainliuska.
Autot, joissa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä, ks. Keyless Drive* - lukituksen
avaaminen avainliuskalla (s. 177).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
172
Kauko-ohjain (s. 164)
Etäavain - pariston vaihto (s. 173)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Etäavain ilman avainliuskaa voidaan sitten
antaa huollon tai hotellin henkilökunnalle auton omistaja pitää irtonaisen avainliuskan.
HUOM
Älkää unohtako vetää näkösuojaa (s. 162)
tavaratilan päälle ennen takaluukun sulkemista.
06 Lukot ja hälytin
Aktivointi/aktivoinnin poisto
•
Aktivoinnin poisto tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Tietoja pelkän käsinekotelon lukitsemisesta,
ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - hansikaslokero (s. 181).
Etäavain - pariston vaihto
Etäavaimen paristo5 voidaan vaihtaa tarvittaessa.
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:
•
mittariston tietosymboli syttyy ja näytössä
on Auton avaimen paristo heikko Ks.
käyttöohjekirjaa
ja/tai
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
signaaliin 20 metrin sisällä autosta katsoen.
Erillislukituksen aktivointi.
Erillislukituksen aktivointi:
Työntäkää avainliuska hansikaslokeron
lukkosylinteriin.
Kääntäkää avainliuskaa 180 astetta myötäpäivään.
Vetäkää avainliuska pois. Samalla mittariston tietonäytössä näytetään ilmoitus.
06
Sen jälkeen hansikaslokero on lukittu eikä
takaluukun lukitusta voida enää avata etäavaimella tai keskuslukituksen painikkeella.
HUOM
Älkää laittako avainliuskaa takaisin etäavaimeen – vaan säilyttäkää se varmassa paikassa.
5
PCC:llä varustetussa etäavaimessa on kaksi paristoa.
}}
173
06 Lukot ja hälytin
||
Pariston vaihto
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/
ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin
niiden (+)- ja (–)-puolen suhteen.
Etäavain (yksi paristo)
1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
2. Asettakaa uusi paikalleen (+) -puoli alaspäin.
Avaaminen
Vetäkää jousikuormitteista salpaa
sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti etäavain ylös.
HUOM
06
Kääntäkää etäavain siten, että painikkeet
ovat ylöspäin, millä estätte paristojen putoamisen avattaessa.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja
ja niiden kontaktipintoja sormin, koska
tämä heikentää niiden toimintaa.
174
Kokoaminen
1. Painakaa etäavain kokoon.
2. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
3. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
TÄRKEÄÄ
PCC:llä varustettu etäavain* (kaksi
paristoa)
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä
ympäristöä säästävällä tavalla.
1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+) puoli ylöspäin.
3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+) -puoli
alaspäin.
Paristotyyppi
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2430, 3 V - yksi etäavaimessa, kaksi
PCC:llä varustetussa etäavaimessa.
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa/PCC:ssä täyttävät vaatimuksen UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen
palvelun vaihtamat paristot täyttävät em.
kriteerin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-ohjain (s. 164)
Etäavain - toiminnot (s. 167)
06 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
Keyless Drive -toiminnolla varustetuissa
autoissa on käynnistys- ja lukkojärjestelmä,
jota voidaan käsitellä avaimettomasti.
Avaimettomalla käynnistys- ja lukkojärjestelmällä auto voidaan käynnistää, lukita ja lukitus avata ilman, että etäavain (s. 164)6 on virtalukossa. Riittää, että etäavain on mukana
taskussa. Järjestelmä tekee esim. auton
avaamisen mukavammaksi, kun kädet on
varattu.
Keyless Drive* - etäavaimen
käyttöetäisyys
varoitusilmoitus samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Jotta ovet tai takaluukku voidaan lukita automaattisesti painamatta etäavaimen painiketta7,
on etäavaimen oltava n. 1,5 metrin etäisyydellä auton ovenkahvasta tai takaluukusta.
Kun etäavain on palautettu autoon, varoitusilmoitus sammuu ja äänimuistutus lakkaa, kun
joko/tai:
Oven lukitsevan tai lukituksen avaavan henkilön on pidettävä etäavain mukanaan. Ovea ei
voi lukita tai avata lukituksesta, jos etäavain
on auton vastakkaisella puolella.
Molemmissa auton mukana toimitettavissa
etäavaimissa on avaimeton toiminto. Lisää
etäavaimia voidaan tilata.
•
•
•
ovi on avattu ja suljettu
etäavain on asetettu virtalukkoon
OK-painiketta on painettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Keyless Drive* - antennin sijainti (s. 178)
Auton sähköjärjestelmä voidaan esiasettaa
kolmelle eri tasolle - avainasento 0, I ja II
(s. 81) - etäavaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys (s. 175)
•
Keyless drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely (s. 176)
•
Keyless Drive* - häiriöitä etäavaimen toiminnassa (s. 176)
06
Punaiset renkaat yllä olevassa kuvassa osoittavat alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
Jos kaikki etäavaimet poistetaan autosta
moottorin käydessä tai avainasennon I tai II
(s. 81) ollessa aktiivinen ja jos kaikki ovet suljetaan, mittariston infonäytössä esitetään
6
7
Koskee vain PCC-etäavainta.
Koskee PCC:llä (Personal Car Communicator) varustettua etäavainta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
175
06 Lukot ja hälytin
Keyless drive* - etäavaimen
turvallinen käsittely
Keyless Drive* - häiriöitä etäavaimen
toiminnassa
Käsitelkää auton etäavaimia erittäin huolellisesti.
Etäavaimen avaimettomia toimintoja (s. 175)
voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja suojaus.
Jos jokin etäavaimista8 on unohdettu autoon,
deaktivoidaan avaimettomat toiminnot, jos
auto esim. lukitaan toisella autoon kuuluvalla
etäavaimella. Kukaan asiaankuulumaton ei voi
silloin avata ovia.
Seuraavan kerran kun auton lukitus avataan
toisella etäavaimella, aktivoidaan autoon
unohtunut etäavain uudelleen.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää jättämään PCC-toiminnolla
varustettua etäavainta autoon. Jos joku
murtautuu autoon ja saa etäavaimen käsiinsä, on auto mahdollista käynnistää painamalla etäavain virtalukkoon ja painamalla sitten START/STOP ENGINE-painiketta.
06
8
176
Avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä varustetuissa autoissa on painike ovien
ulkokahvoissa lukitusta/lukituksen avaamista
varten.
HUOM
Älkää asettako/säilyttäkö PCC:tä matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä - ei
lähempänä kuin 10-15 cm.
Jos häiriöitä kuitenkin syntyy, käyttäkää etäavainta ja avainliuskaa kuten perusmallista
etäavainta, ks. Etäavain - toiminnot (s. 167).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäavain - pariston vaihto (s. 173)
Keyless drive* - etäavaimen turvallinen
käsittely (s. 176)
Keyless-järjestelmällä varustetuissa autoissa on
painike ovien ulkokahvoissa.
Keyless Drive* - etäavaimen käyttöetäisyys (s. 175)
Lukitkaa ovet ja takaluukku painamalla lukkonuppi sisään jossain ulkopuolen ovenkahvoista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless Drive* - lukitus
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Koskee PCC:llä (Personal Car Communicator) varustettua etäavainta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kaikkien ovien ja takaluukun pitää olla kiinni
ennen kuin auto voidaan lukita - muussa
tapauksessa auto ei lukkiudu.
06 Lukot ja hälytin
HUOM
Automaattivaihteistolla varustetussa
autossa täytyy valita vaihteenvalitsimen Pvasento - muussa tapauksessa autoa ei
voi lukita eikä hälytintä kytkeä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Hälytysilmaisin (s. 187)
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
Lukitus avautuu, kun käsi tarttuu ovenkahvaan
tai takaluukun kumipintaiseen painolevyyn vaikutetaan - avatkaa ovi tai takaluukku normaalisti.
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla
Jos keskuslukitusta ei voi avata etäavaimella,
esim. jos paristot ovat lopussa, vasen etuovi
voidaan avata irrotettavalla avainliuskalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Keyless Drive* - lukitus (s. 176)
Reikä avainliuskaa varten - kotelon irrottamiseksi.
Jotta lukkosylinteriin päästään käsiksi, pitää
ovenkahvan muovikotelo irrottaa - myös se
tehdään avainliuskalla:
06
1. Painakaa avainliuskaa n. 1 cm suoraan
ylös ovenkahvassa/kotelon alapuolella
olevaan reikään - älkää kammetko.
> Momentti irrottaa muovikotelon automaattisesti, kun liuskaa painetaan suoraan ylös aukkoon.
2. Työntäkää sitten avainliuska lukkosylinteriin ja avatkaa oven lukitus.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
177
06 Lukot ja hälytin
||
3. Asettakaa muovikotelo takaisin lukituksen
avaamisen jälkeen.
HUOM
Kun vasemman kuljettajan oven lukitus
avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa. Se suljetaan asettamalla PCC
virtalukkoon, ks. Hälytin - etäavain ei toimi
(s. 188).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Keyless Drive* - lukkoasetukset
Keyless Drive* - antennin sijainti
Lukitusasetuksia autoille, jotka on varustettu
avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä, voidaan sovittaa ilmoittamalla valikkojärjestelmässä MY CAR, minkä ovien lukitus
pitää avata.
Avaimettomalla käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä varustetuissa autoissa on useita sisäisiä
antenneja, jotka on sijoitettu eri paikkoihin
autossa.
Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR
(s. 116).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys
(s. 171)
Hälytys (s. 186)
Takaluukku, pyyhinmoottorin luona
Ovenkahva, vasen takana
06
Kuormatila, sisimpänä lattian alla keskellä
Ovenkahva, oikea takana
Keskikonsoli, takaosan alla
Keskikonsoli, etuosan alla.
178
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Lukot ja hälytin
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,
pitää pysyä vähintään 22 cm:n etäisyydellä
Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä
estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta tapahtuu etäavaimella (s. 164). Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien ovien ja
takaluukun lukitus samanaikaisesti. Lukituksen
avaamiselle voidaan valita eri sekvenssejä, ks.
Etäavain - toiminnot (s. 167).
Jotta lukitussekvenssi voidaan aktivoida,
pitää kuljettajan oven olla kiinni - jos jokin
muista ovista tai takaluukku on auki, lukitaan
se/nämä ja hälytin aktivoidaan vasta, kun
se/ne suljetaan. Avaimettomalla lukkojärjestelmällä* varustetuissa autoissa pitää kaikkien
ovien ja takaluukun olla kiinni.
VAROITUS
Ottakaa huomioon vaara tulla lukituksi
autoon, kun se lukitaan ulkopuolelta etäavaimella - sen jälkeen ovia ei voi avata
sisäpuolelta oven salpakahvoilla.
Lisätietoja, ks. Salpalukitustila* (s. 184).
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan kaikki lukot automaattisesti
uudelleen. Tämä toiminto vähentää vaaraa,
että auto jätetään tahattomasti lukitsematta.
(Hälyttimellä varustetut autot, ks. Hälytys
(s. 186).)
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 180)
•
Avaimeton käyttö* (s. 175)
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella
ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa tai
avatkaa kuljettajan oven lukitus tällöin irrotettavalla avainliuskalla, ks. Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 171).
06
HUOM
Huomatkaa, että hälytys laukeaa, kun ovi
avataan avainliuskalla lukitsemisen jälkeen
- hälytys suljetaan tällöin työntämällä etäavain virtalukkoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
179
06 Lukot ja hälytin
Lukitus/lukituksen avaaminen sisäpuolelta
Kaikki ovet ja takaluukku voidaan lukita tai
lukitus avata samanaikaisesti kuljettajan ja
matkustajan oven* keskuslukituspainikkeella.
Keskuslukitus
Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat*
samanaikaisesti (ks. myös Läpituuletustoiminto (s. 180)).
•
Vetäkää avauskahvasta kerran ja vapauttakaa – oven lukitus on avattu. Ovi avautuu, kun kahvasta vedetään vielä kerran.
Läpituuletustoiminto
Läpituuletustoiminto avaa tai sulkee kaikki
sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä voidaan
käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti
lämpimällä säällä.
Lukitus
•
Painakaa keskuslukituspainiketta
etuovien sulkemisen jälkeen.
Pitkä painallus myös sulkee kaikki sivuikkunat
ja kattoluukun samanaikaisesti (ks. myös
Läpituuletustoiminto (s. 180)).
Kaikki ovet voidaan yksilöllisesti myös lukita
manuaalisesti lukkonupilla - oven pitää tällöin
olla kiinni.
Automaattinen lukitseminen
Keskuslukitus.
•
06
Lukitkaa painamalla painikkeen toista
puolta
– toinen puoli
avaa lukituksen.
Pitkä painallus avaa myös kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti.*
Lukituksen avaaminen
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella eri tavalla:
•
180
Painakaa keskuslukituspainiketta
.
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 116).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 179)
•
•
Hälytys (s. 186)
Etäavain - toiminnot (s. 167)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Keskuslukituspainike
Pitkä
-symbolin painallus keskuslukituspainikkeessa tai etäavaimessa avaa kaikki
sivuikkunat samanaikaisesti. Sama menettely
-symbolilla sulkee kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 180)
•
Ikkunannostimet (s. 106)
06 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen hansikaslokero
Hansikaslokero (s. 153) voidaan lukita/sen
lukitus avata vain etäavaimen irrotettavalla
avainliuskalla.
Tietoja avainliuskasta, ks. Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 171).
Hansikaslokeron lukitseminen:
Työntäkää avainliuska käsinekotelon lukkosylinteriin yllä olevan kuvan mukaisesti.
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään.
Vetäkää avainliuska pois.
•
Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Tietoja erillislukituksesta, ks. Erillislukitus*
(s. 172).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kauko-ohjain (s. 164)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku
Takaluukku voidaan avata, lukita ja lukita
usealla eri tavalla.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
Etäavaimen
-painikkeella voidaan pelkästään takaluukun hälytys poistaa* ja sen lukitus
avata.
Jos autossa on hälytin (s. 186)*, kojelaudan
hälytysilmaisin (s. 187) sammuu merkiksi
siitä, että koko auto ei ole hälyttimen valvonnassa. Hälyttimen taso- ja liiketunnistimet
sekä takaluukun avaustunnistimet kytketään
pois toiminnasta.
06
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
•
Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
pysyy suljettuna - painakaa kevyesti
kumipäällysteistä painolevyä ulkokahvan
alla ja nostakaa luukkua.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
181
06 Lukot ja hälytin
||
Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, se
lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan
uudelleen.
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 180)
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 179)
Sähkökäyttöinen takaluukku*
Auton takaluukku voidaan avata valopaneelissa olevalla painikkeella, ulkokahvan alla olevalla kumipäällysteisellä painolevyllä tai etäavaimella. Sulkeminen tapahtuu luukun alapuolella olevalla sulkemispainikkeella.
G017876
Lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta
Aiheeseen liittyvät tiedot
Takaluukun lukituksen avaaminen
Takaluukun lukituksen avaaminen:
06
–
Painakaa valopaneelin painiketta (1).
> Luukun lukitus avataan ja luukku voidaan avata 2 minuutin kuluessa (jos
auto on lukittu sisäpuolelta).
Lukitseminen etäavaimella
–
182
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspainiketta
, ks. Etäavain - toiminnot
(s. 167).
> Jos autossa on hälytin*, kojelaudan
hälytysilmaisin alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että hälytin on aktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sulkemispainike
HUOM
Ottakaa tilan kattokorkeus huomioon sähköavausta käytettäessä. Älkää käyttäkö
luukun sähkökäyttöä tilan kattokorkeuden
ollessa matala, ks. kohtaa "Takaluukun
avaamisen/sulkemisen keskeytys".
06 Lukot ja hälytin
HUOM
•
•
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen noin 2 minuutin
kuluttua.
Jos käynnistysakku on ollut tyhjä tai
kytkettynä irti, luukku pitää avata ja
sulkea kerran järjestelmän nollaamiseksi.
Ohjelmoitava enimmäisavautuma
Takaluukun enimmäisavautuman korkeutta
voidaan säätää autotallin kattokorkeuden
ollessa matala.
Enimmäisavautuman säätö:
1. Avatkaa takaluukku - jättäkää se avattuun
asentoon.
2. Painakaa
-painiketta takaluukun alareunassa vähintään 3 sekuntia.
> Asento on nyt tallennettu.
Enimmäisavautuman nollaaminen:
–
Asettakaa luukku manuaalisesti ylimpään
mahdolliseen asentoonsa - painakaa
-painiketta takaluukussa vähintään
3 sekuntia.
> Nollaus on tehty. Luukku avautuu
tämän jälkeen enimmäisasentoonsa.
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
•
Avattaessa - sähkökäyttö suljetaan ja
luukku pysähtyy.
•
Suljettaessa - luukku pysähtyy ja siirtyy
esteestä muutamia senttimetrejä takaisinpäin.
•
Valopaneelissa olevan painikkeen pitkä
painallus – pitäkää painiketta painettuna,
kunnes luukku alkaa avautua.
•
Etäavaimessa olevan painikkeen pitkä
painallus – pitäkää painiketta painettuna,
kunnes luukku alkaa avautua.
•
Painakaa kevyesti kumipintaista painolevyä ulkokahvan alapuolella.
Takaluukun sulkeminen
Luukku suljetaan tällä takaluukun
painikkeella tai käsin.
VAROITUS
Ottakaa huomioon puristumisvaara avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Ennen kuin
avaaminen/sulkeminen aloitetaan: tarkastakaa, ettei kukaan ole lähellä takaluukkua,
jolloin puristumisvamma voi saada vakavia
seurauksia.
•
Takaluukun avautumisen/
sulkeutumisen keskeyttäminen
Tämä voidaan tehdä neljällä eri
tavalla, joista kolme tehdään tällä
painikkeella:
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
VAROITUS
Älkää avatko sähkötoimisen takaluukun
esijännitettyjä jousia. Niiden sisällä vallitsee korkea paine, joka voi avattaessa
aiheuttaa vahinkoja.
Takaluukun avaaminen
Painakaa painiketta - luukku suljetaan
automaattisesti.
•
•
•
•
Painakaa valopaneelin painiketta
Painakaa etäavaimen painiketta
06
Painakaa takaluukun painiketta
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
- Luukun liike keskeytetään ja se pysähtyy.
Takaluukku voidaan avata kolmella
eri tavalla, joista kaksi tehdään tällä
painikkeella:
}}
183
06 Lukot ja hälytin
||
Takaluukun käyttö käsin
TÄRKEÄÄ
Kun käsittelette takaluukkua manuaalisesti,
avatkaa tai sulkekaa se hitaasti. Älkää
avatko tai sulkeko sitä väkivalloin, jos se
vastustaa. Se voi vahingoittua ja lakata toimimasta oikein.
Järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta, jos
avaus-/sulkemisjakso keskeytetään edellisen
osan mukaisesti.
•
Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä käsin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
06
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku (s. 181)
Salpalukitustila*
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella
(s. 164) ja se alkaa n. 10 sekunnin viiveellä
ovien lukitsemisen jälkeen.
HUOM
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja hälytyksen aktivointi poistuu.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
kun salpalukitustila on aktivoitu. Vasemman
etuoven lukitus voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla (s. 171). Lisäksi on mahdollista avata ovien ja takaluukun lukitus
autoissa, jotka on varustettu avaimettomalla
käynnistys- ja lukitusjärjestelmällä*, tarttumalla oven tai takaluukun kahvaan.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
184
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Salpalukitustila tarkoittaa, että kaikki lukkonupit ja avauskahvat kytketään mekaanisesti
vapaiksi, mikä tekee mahdottomaksi oven
avaamisen sekä sisä- että ulkopuolelta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
MY CAR
OK MENU
TUNE-kääntösäädin
EXIT
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea. Se tehdään valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 116).
06 Lukot ja hälytin
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
Yllä mainittu pätee, jos salpalukitusta ei ole
poistettu tilapäisesti toiminnasta.
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
HUOM
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta.
Lapsilukon aktivointi/deaktivointi
•
Kauko-ohjain (s. 164)
•
•
•
G021077
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko.
oven - ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
Keyless Drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla (s. 177)
•
Lapsilukko - sähköinen aktivointi* (s. 186)
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 180)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 179)
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa
ja siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa
auki.
Lapsilukon aktivointi/aktivoinnin poisto:
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa (s. 171) kahvan kääntämiseen.
06
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
185
06 Lukot ja hälytin
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*
Elektronisesti aktivoitava lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovia tai ikkunoita sisäpuolelta.
Aktivointi
Lapsilukko voidaan aktivoida/deaktivoida
poistaa kaikissa avainasennoissa (s. 81), jotka
ovat korkeampia kuin 0. Aktivointi/deaktivointi
voidaan tehdä jopa 2 minuuttia moottorin
sammuttamisen jälkeen edellyttäen, ettei
mitään ovea avata.
Lapsilukon aktivointi:
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Mittariston infonäyttö esittää ilmoituksen Lapsilukko takana aktivoitu ja
painikkeen valo palaa - salpa on aktiivinen.
Kun lapsilukko on aktiivinen, voidaan:
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko.
asetus - jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa moottori, toiminto on edelleen aktivoitu moottorin seuraavan käynnistyksen
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
06
•
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
(s. 185)
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 180)
Säädinpaneeli, kuljettajan ovi.
1. Käynnistäkää moottori tai valitkaa avaimen asento, joka o korkeampi kuin 0.
186
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Hälytys
Hälytin on laite, joka varoittaa esimerkiksi
autoon tehtävästä murrosta.
Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
sireeni kytketään pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, mittariston infonäyttö näyttää ilmoituksen. Ottakaa
tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
06 Lukot ja hälytin
HUOM
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen,
kun matkustamossa tapahtuu liikettä myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen
hälytys voi laueta, jos auto jätetään ikkuna
tai kattoluukku auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/
kattoluukku, kun autosta poistutaan. Jos
auton integroitua matkustamolämmitintä
(tai kannettavaa sähköistä) käytetään suunnatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista
siten, ettei se ole ylöspäin matkustamossa.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rajoitettua
hälytystasoa, ks. Rajoitettu hälytystaso
(s. 189).
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Hälyttimen aktivointi
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspainiketta.
Hälyttimen sulkeminen
–
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
Hälytysilmaisin
–
Hälytysilmaisin näyttää hälytysjärjestelmän
(s. 186) tilan.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hälytysilmaisin (s. 187)
Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi (s. 188)
Hälytin - etäavain ei toimi (s. 188)
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa
hälytysjärjestelmän tilan:
•
Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois
toiminnasta
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että etäavain asetetaan virtalukkoon ja avaimen
asento I valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
06
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
187
06 Lukot ja hälytin
Hälytin - automaattinen
uudelleenaktivointi
Automaattinen hälyttimen (s. 186) uudelleenaktivointi estää auton jättämisen vahingossa
siten, että hälytin ei ole aktivoituna.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja
hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta
mitään ovista tai takaluukkua ei avata 2
minuutin kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan
uudelleen.
Hälytin - etäavain ei toimi
Hälytyssignaalit
Jos hälytintä (s. 186) ei voi sulkea etäavaimella
- jos esim. avaimen paristo (s. 173) on tyhjä auton lukitus voidaan avata, poistaa auto
hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää
seuraavalla tavalla:
Hälytyksen (s. 186) lauetessa sireeni soi ja
kaikki suuntavalot vilkkuvat.
1. Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla (s. 177).
> Hälytys laukeaa, hälytysilmaisin
(s. 187) vilkkuu nopeasti ja sireeni soi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rajoitettu hälytystaso (s. 189)
06
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
> Hälytin suljetaan ja hälytysilmaisin
sammuu.
3. Moottorin käynnistäminen.
188
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan. Sireenissä on oma akku ja se
toimii auton käynnistysakusta riippumatta.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia
tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
06 Lukot ja hälytin
Rajoitettu hälytystaso
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja
kallistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti pois
toiminnasta.
Hälytyksen (s. 186) tarkoituksettoman aktivoitumisen välttämiseksi - jos esim. koira jätetään lukittuun autoon tai matkan aikana autojunassa tai autolautalla - sulkekaa liike- ja kallistusanturit tilapäisesti.
Tyyppihyväksyntä etäavainjärjestelmä
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea taulukosta.
Maa/Alue
Kiina
Lukkojärjestelmä, vakio
Maa/Alue
EU, Kiina
Hongkong
Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä salpalukitustila (s. 184)9.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytysilmaisin (s. 187)
Avaimeton lukkojärjestelmä (Keyless
drive)
Maa/Alue
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kauko-ohjain (s. 164)
EU
06
Korea
9
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
189
KULJETTAJAN TUKI
07 Kuljettajan tuki
Aktiivinen alusta - Four-C*
Säädettävä ohjauspyörän vastus*
Käsittely
Aktiivinen alusta "Four-C" (Continously
Controlled Chassis Concept) säätää iskunvaimentimien ominaisuuksia siten, että auton
ajo-ominaisuuksia voidaan säätää. Asetuksia
on kolme: Comfort, Sport ja Advanced.
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton
nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.
Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta.
Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus
on kevyt eikä vaadi ponnistelua.
Comfort
Säätö saa aikaan sen, että auto koetaan
mukavammaksi karkealla ja epätasaisella
tienpinnalla. Iskunvaimennus on pehmeä ja
korin liike mukautuvaa ja miellyttävää.
Sport
Asetus saa aikaan sen, että auto koetaan
urheilullisemmaksi, tätä suositellaan aktiivisempaan ajoon. Ohjausvaste on nopeampi
tilassa Comfort. Vaimennus on kovempi ja
kori seuraa tienpintaa heilahtelun vähentämiseksi kaarreajossa.
Advanced
Kuljettaja voi valita ajotuntumaan tai ohjauksen herkkyyteen vaikuttavasta kolmesta eri
ohjausvastuksen tasosta valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 116):
Käyttöpainikkeet.
Keskikonsolin painikkeilla valitaan haluttu
alusta-asetus. Asetus, jota käytettiin sammutettaessa moottori, aktivoidaan uudelleen
moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Poikkeuksena on Advanced - se käynnistetään uudelleen tilana Sport.
•
Hakekaa esiin Ohjausvoiman taso ja
valitkaa Alhainen, Keski tai Voimakas.
Tähän asetukseen ei pääse auton liikkuessa.
HUOM
Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin
lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin
toimii rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän
kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Tätä asetusta suositellaan vain erittäin tasaisille ja sileille tienpinnoille.
Iskunvaimentimet on optimoitu mahdollisimman hyvälle ajorataotteelle ja heilahtelua
kaarteissa on edelleen minimoitu.
Tilapäisesti rajoitetun ohjaustehostuksen
ohella mittaristo esittää ilmoituksen.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
MY CAR (s. 116)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
191
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- yleistä
Vakautusjärjestelmä ESC (Electronic Stability
Control) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja
ja parantaa auton etenemiskykyä.
Jarrutettaessa voidaan ESC-järjestelmän toiminta havaita sykkivänä
äänenä. Painettaessa kaasua auto
voi kiihtyä odotettua hitaammin.
VAROITUS
Vakautusjärjestelmä ESC on täydentävä
apuväline - se ei kykene käsittelemään
kaikkia tilanteita kaikissa keleissä.
Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
ESC-järjestelmä sisältää seuraavat toiminnot:
•
•
•
07
Sivuluistonestotoiminto
Vetoluistonestotoiminto
Vetovoimatoiminto
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
192
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa
ja siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle pyörälle, joka ei luista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely (s. 192)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset (s. 194)
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- käsittely
Tason valinta - Sport-tila
ESC-järjestelmä on aina aktivoitu - sitä ei voi
sulkea.
Kuljettaja voi kuitenkin valita
Sport-tilan, mikä antaa mahdollisuuden aktiivisempaan
ajoelämykseen.
Sport-tila valitaan valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 116).
Sport-tilan yhteydessä järjestelmä havaitsee,
jos kaasupoljin ja kaartaminen ovat aktiivisempia kuin normaalissa ajossa, ja se sallii
tällöin perän hallitun luiston tiettyyn tasoon
ennen kuin se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Jos kuljettaja esim. keskeyttää hallitun luiston
vapauttamalla kaasupolkimen, ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa
auton.
Sport-tila antaa myös maksimaalisen vetovoiman, jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa
löysällä alustalla - esim. hiekassa tai syvässä
lumessa.
07 Kuljettajan tuki
Sport-tila osoitetaan mittaristossa
tämän symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes kuljettaja valitsee toiminnon pois tai kunnes moottori
sammutetaan - moottorin seuraavan käynnistyksen jälkeen ESC-järjestelmä on jälleen normaalitilassaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 192)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) symbolit ja ilmoitukset (s. 194)
07
193
07 Kuljettajan tuki
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC)
- symbolit ja ilmoitukset
Taulukko
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
ESC Tilapäisesti POIS
ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrulevyjen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
ESC Tarvitsee huollon
ESC-järjestelmä ei toimi.
•
•
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Ilmoitus"
Mittaristossa (s. 66) on teksti-ilmoitus - Lukekaa se!
Jatkuva valo 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu.
ja
07
HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.
194
07 Kuljettajan tuki
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) yleistä (s. 192)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC) käsittely (s. 192)
07
195
07 Kuljettajan tuki
Liikennemerkki-informaatio (RSI)*
VAROITUS
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut.
RSI ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettajalla on aina perimmäinen vastuu
auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien
ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* käsittely
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut.
Toimintoa käsitellään näin:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely (s. 196)
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 198)
Esimerkkejä luettavista, nopeuteen liittyvistä merkeistä1.
Toiminto RSI antaa tietoja mm. kulloisestakin
nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista.
07
Tapauksessa, jossa sekä merkki moottoritiestä/moottoriliikennetiestä että merkki suurimmasta sallitusta nopeudesta ohitetaan, RSI
valitsee suurimman sallitun nopeuden merkkisymbolin näyttämisen.
1
2
196
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Rekisteröity nopeusinformaatio2.
Kun RSI on rekisteröinyt liikennemerkin sallitusta nopeudesta, merkki näytetään symbolina mittaristossa.
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esiintyvissä
tapauksissa näyttää myös
ohituskiellon merkki.
07 Kuljettajan tuki
Rajoitus tai moottoritie päättyy
Lisäkilvet
Tilanteissa, joissa RSI havaitsee merkin, joka
tarkoittaa, että nopeusrajoitus päättyy - tai
muun nopeuteen liittyvän informaation, esim.
moottoritie päättyy - esitetään vastaava liikennemerkki mittaristossa n. 10 sekunnin
ajan:
Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta
tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään
asiaan lisäkyltin symbolilla nopeussymbolin
alla.
Esimerkkejä sellaisista merkeistä ovat:
Esimerkkejä lisäkilvistä2.
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia
samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä
olosuhteissa nopeudet ovat voimassa.
Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis
tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos
tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Moottoritie päättyy.
Tämän jälkeen merkkitiedot piilotetaan, kunnes seuraava nopeusrajoitukseen liittyvä kyltti
havaitaan.
2
Lisätietojen näyttäminen
Ulosmenoväylällä voimassa
oleva nopeus ilmoitetaan tietyillä markkina-alueilla lisäkilvellä, joka sisältää nuolen.
Tämän tyyppiseen nopeusmerkkiin yhdistetty lisäkilpi
näytetään vain, jos kuljettaja käyttää suuntavaloa.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa
mittariston nopeussymbolin alapuolella merkitsee sitä, että RSI on havainnut lisätietoa
kulloisestakin nopeusrajoituksesta sisältävän
kyltin.
Asetus MY CAR -valikossa
RSI:lle on valintamahdollisuuksia valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 116).
07
}}
197
07 Kuljettajan tuki
||
Liikennemerkki-informaatio Päällä/Pois
järjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 116).
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* rajoitukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut. Toiminnolla on
seuraavia rajoituksia.
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* (s. 196)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 198)
MY CAR (s. 116)
Mittariston nopeussymbolien näyttö voidaan
sulkea. Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 116).
Nopeusvaroitus
RSI-toiminnon kameratunnistimella on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmän vastaavia - lukekaa lisää kameratunnistimen
rajoituksista (s. 233).
RSI-toiminto ei rekisteröi merkkejä, jotka
ilmoittavat epäsuorasti nopeusrajoituksen
olemassaolon, esim. kaupungin/taajaman
nimikilpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä seikoista,
jotka voivat häiritä toimintoa:
•
•
•
•
•
07
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Peittyneet tai huonosti sijoitetut merkit
Merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan
huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kuljettaja voi valita varoituksen saamisen, kun
voimassa oleva nopeusrajoitus ylitetään
5 km/h (5 mph) tai enemmän. Varoitus annetaan siten, että voimassa oleva suurin nopeus
vilkkuu tilapäisesti, kun nopeus ylitetään. Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikko-
198
Haalistuneet merkit
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* (s. 196)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely (s. 196)
07 Kuljettajan tuki
Nopeudensäädin*
VAROITUS
Nopeudensäädin (CC – Cruise Control) auttaa
kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä
antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua nopeudensäätöön, kun
vakionopeussäädin ei pidä nopeutta ja/tai
etäisyyttä sopivana.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Katsaus
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely
On mahdollista aktivoida, asettaa ja muuttaa
tallennettu nopeus.
Aktivointi ja nopeuden säätö
Nopeudensäätimen käynnistäminen:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
CRUISE (ilman nopeusrajoitinta) tai
(nopeusrajoittimella).
>
Nopeudensäätimen symboli (6) mittaristossa syttyy - nopeudensäädin on valmiustilassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo.
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Valmiustila
Aktivointi ja nopeuden säätö.
•
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 199)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 200)
•
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 201)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
Nopeudensäätimen aktivointi:
•
Halutulla nopeudella - painakaa ohjaustai
.
pyörän painiketta
>
Ko. nopeus tallennetaan muistiin ja mittariston merkintä (5) syttyy valitulla nopeudella ja symboli (6) vaihtaa värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa
sen jälkeen tallennettua nopeutta.
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan, jos nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
Valittu nopeus (HARMAA = Valmiustila).
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Nopeudensäädin aktiivinen - VALKOINEN
SYMBOLI (HARMAA = Valmiustila).
Tallennettua nopeutta muutetaan lyhyillä tai
pitkillä ohjauspyörän painikkeen
tai
painalluksilla.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
199
07 Kuljettajan tuki
||
Säätö 5 km/h (5 mph):
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa 5 km/h (5 mph).
Säätö 1 km/h (1 mph):
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne nopeuden kohdalla.
seen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Toiminnon aktivointi voidaan poistaa tilapäisesti ja se voidaan asettaa valmiustilaan.
Automaattinen valmiustila
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Nopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti
pois ja asettaminen valmiustilaan:
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
/ -painikkeen painamista, auton nopeus
painikkeen painamishetkellä tallennetaan.
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
>
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6)
vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudensäädin on tilapäisesti
kytketty pois.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa viimeksi
tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin
vapautetaan.
HUOM
Jos jotakin nopeudensäätimen painikkeista
painetaan useita minuutteja, järjestelmä
lukkiutuu ja suljetaan. Ennen kuin vakionopeussäädin voidaan aktivoida uudestaan,
täytyy auto pysäyttää ja moottori sammuttaa.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
3
200
Vakionopeudensäädin* tilapäinen
aktivoinnin poisto ja valmiustila
Nopeudensäädin* (s. 199)
.
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan automaattisesti valmiustilaan, jos:
•
•
käyttöjarrua painetaan
kytkinpoljin on painettuna pidempään
kuin 1 minuutin3
•
vaihdevipu/vaihteenvalitsin siirretään Nasentoon
•
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetuk-
Kytkeminen vapaalle ja suuremman tai pienemmän vaihteen valitseminen ei aiheuta valmiustilaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
nopeus laskee alhaisemmaksi kuin
30 km/h (20 mph).
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin* (s. 199)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 199)
•
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 201)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 201)
07 Kuljettajan tuki
Vakionopeudensäädin* - asetetun
nopeuden palauttaminen
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
Vakionopeudensäädin (CC – Cruise Control)
auttaa kuljettajaa pitämään nopeuden tasaisena.
Tilapäisen aktivoinnin poiston ja valmiustilan (s. 200) jälkeen asetettu nopeus voidaan
palauttaa.
Nopeudensäätimen aktivoimiseksi uudelleen
valmiustilasta:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
>
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6)
vaihtaa värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen viimeksi tallennettua nopeutta.
.
HUOM
Kun nopeus palautetaan
-painikkeella,
saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
Tässä kuvataan, miten se sammutetaan.
Nopeudensäädin suljetaan ohjauspyörän painikkeella (1) tai sammuttamalla moottori siten hävitetään asetettu/tallennettu nopeus,
-painikkeella.
jota sitten ei voida palauttaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin* (s. 199)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 199)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 200)
•
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 201)
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden esivalitun aikavälin kanssa
ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
Kuljettaja asettaa halutun nopeuden (s. 205)
ja aikavälin (s. 206) edellä kulkevaan autoon.
Kun tutkatunnistin havaitsee hitaamman ajoneuvon auton edessä, nopeus sovitetaan
automaattisesti tämän mukaiseksi. Kun tie on
vapaa, auto ottaa jälleen valitun nopeuden.
Jos mukautuva nopeudensäädin on suljettu
tai asetettu valmiustilaan (s. 207) ja auto
tulee liian lähelle edessä olevaa ajoneuvoa,
sen sijaan toiminto Etäisyysvaroitus (s. 216)
varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin* (s. 199)
07
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 199)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 200)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
(s. 201)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
201
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan
pitää tietää ennen kuin järjestelmää käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
oikea etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan vakionopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
07
ACC-toiminnon kantama voi olla jonkin
verran rajoitettu rajoitetun ajan huollon jälkeen. Järjestelmä kalibroidaan ajon aikana
ja se palaa täydelliseen toimintaan automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 202)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 204)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely (s. 205)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - aikaetäisyyden asettaminen (s. 206)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila (s. 207)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen ajoneuvon ohittaminen (s. 208)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 208)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja (s. 208)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeudensäätimen toiminnan vaihto (s. 210)
•
•
•
Tutkatunnistin (s. 211)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 214)
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 211)
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä
ja toimenpide (s. 213)
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteistoisissa autoissa on
Mukautuvan nopeudensäätimen toiminnon
yhteydessä jonoavustajan (s. 208) laajennetut
toiminnot.
202
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Mukautuva nopeudensäädin* toiminta
Se koostuu itse säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
07 Kuljettajan tuki
Katsaus toimintaan
VAROITUS
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksen välttämisjärjestelmä. Kuljettajan
pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä
ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Sopeutuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien
vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai
paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden
vuoksi.
Katsaus toimintaan4.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Ohjauspyörän painikesarja (s. 204)
Tutkatunnistin (s. 211)
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon (s. 206)
mitataan pääasiassa tutkatunnistimen avulla
(s. 211). Nopeudensäädintoiminto säätää
nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla.
On normaalia, että jarruista kuuluu heikko
ääni, kun mukautuva nopeudensäädin käyttää
niitä.
4
5
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat erota automallista riippuen.
Jonoavustaja (s. 208) (automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa) voi käsitellä väliä 0-200 km/h (0-125 mph).
VAROITUS
Jarrupoljin liikkuu, kun mukautuva nopeudensäädin jarruttaa. Älkää lepuuttako jalkaa jarrupolkimen alla - se voi tällöin jäädä
puristuksiin.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä
(s. 206). Jos tutkatunnistin ei havaitse edellä
olevaa ajoneuvoa, auto säilyttää sen sijaan
kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan
ajoneuvon nopeus ylittää tallennetun nopeuden.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja
tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa
voimakkaasti. Tutkatunnistimen rajoituksista (s. 211) johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Mukautuva nopeussäädin voidaan aktivoida
seuraamaan toista ajoneuvoa nopeuksilla
30 km/h5 (20 mph) - 200 km/h (125 mph). Jos
ajonopeus laskee nopeuden 30 km/h
(20 mph) alle tai jos moottorin kierrosluku laskee liikaa, nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan (s. 207) ja automaattinen jarrutus
07
}}
203
07 Kuljettajan tuki
||
katkeaa. Kuljettajan täytyy tällöin itse ylläpitää
turvallista etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
HUOM
Varoitusvaloa voi olla vaikea havaita, jos
auringonpaiste on voimakas, tai aurinkolaseja käytettäessä.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä
jarrutus välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky, joka vastaa n. 40 % auton jarrutuskapasiteetista.
Mukautuva nopeudensäädin* katsaus
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin varoittaa vain
autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää
odottako varoitusta vaan jarruttakaa, kun
se on tarpeen.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
1. Törmäysvaroittimen varoitusvalo ja varoitusääni6.
07
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä mukautuva nopeudensäädin selviytyy,
ja kuljettaja ei jarruta, käytetään törmäysvaroittimen (s. 226) varoitusvaloa ja varoitusääntä huomauttamaan kuljettajalle, että välitön puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
6
204
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin
on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Sillä voi olla vaikeuksia
säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä, raskaalla kuormalla tai perävaunua vetäen olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis
jarruttamaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Nopeussäädin - Päällä/Pois tai Valmiustila.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aktivointi ja nopeuden säätö.
(Ei käytössä)
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
Vihreä merkintä tallennetun nopeuden
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 208)
Aikaetäisyys
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen ajoneuvon ohittaminen (s. 208)
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ACC on aktiivinen VIHREÄN symbolin
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
07 Kuljettajan tuki
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 202)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 214)
Mukautuva nopeudensäädin* nopeuden käsittely
Samalla merkitään nopeusväli:
ACC:n käynnistäminen:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
vastaava VALKOINEN symboli syttyy mittaristossa (8), mikä osoittaa, että mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa
(s. 207).
ACC:n aktivointi:
•
>
Halutulla nopeudella - painakaa ohjaustai
.
pyörän painiketta
Ko. nopeus tallennetaan muistiin, mittaristo esittää "suurennuslasin" (6) tallennetun nopeuden ympärillä muutaman
sekunnin ajan ja sen merkintä muuttuu
VALKOISESTA VIHREÄKSI.
Kun tämä symboli vaihtaa värinsä
VALKOISESTA VIHREÄKSI, ACC on
aktiivinen ja auto pitää tallennetun
nopeuden.
Vain kun symboli esittää toisen ajoneuvon kuvan, ACC
säätää etäisyyttä edessä
olevaan ajoneuvoon.
•
suurempi nopeus VIHREÄLLÄ merkinnällä
on esiohjelmoitu nopeus
•
pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Tallennetun nopeuden muuttaminen
Tallennettua nopeutta muutetaan lyhyillä tai
tai
pitkillä ohjauspyörän painikkeen
painalluksilla.
Säätö +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia - jokainen
painallus antaa +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Säätö +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
/ -painikkeen painamista, auton nopeus
painikkeen painamishetkellä tallennetaan.
07
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
205
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Jos jotakin mukautuvan nopeudensäätimen painikkeista painetaan useita minuutteja, toiminto lukkiutuu ja suljetaan. Ennen
kuin se voidaan aktivoida uudestaan, täytyy auto pysäyttää ja moottori käynnistää
uudelleen.
Tietyissä tilanteissa sitä ei voida aktivoida
uudelleen - tällöin mittaristo (s. 214) näyttää Sopeutuva nopeudensäätö ei
saatavilla.
Mukautuva nopeudensäädin* aikaetäisyyden asettaminen
HUOM
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä
ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana. Mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
Jos mukautuva nopeudensäädin ei aktivoinnin yhteydessä tunnu vaikuttavan,
syynä voi olla, että aikaetäisyys edessä
olevaan ajoneuvoon estää nopeuden lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Aikaetäisyyden asettaminen/muuttaminen:
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 204)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 202)
•
Lisätkää tai vähentäkää ohjauspyörän
painikkeilla
/ .
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin lisää
aikaväliä hieman.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa.
Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia,
jos liikenteessä tapahtuu jotain odottamatonta.
Sama symboli esitetään myös toiminnon Etäisyysvaroitus (s. 216) ollessa aktivoituna.
206
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lukekaa lisää nopeuden käsittelystä (s. 205).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 204)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 202)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 208)
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* tilapäinen deaktivointi ja valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin voidaan tilapäisesti deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Tilapäinen deaktivointi/valmiustila
Mukautuvan vakionopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Tämä symboli ja tallennetun nopeuden merkintä vaihtaa tällöin värinsä
VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI.
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
Mukautuva nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja asetetaan automaattisesti valmiustilaan, jos:
•
•
käyttöjarrua painetaan
kytkinpoljin on painettuna pidempään
kuin 1 minuutin7
•
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
(automaattivaihteisto)
•
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetuk7
8
seen - auto palaa viimeksi tallennetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Automaattinen valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautusjärjestelmästä ESC (s. 192). Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin suljetaan automaattisesti.
Automaattisen aktivoinnin poiston yhteydessä
kuuluu signaali ja ilmoitus Sopeutuva
nopeudensäätö peruttu näytetään mittaristossa. Kuljettajan pitää tällöin puuttua asiaan
ja itse sovittaa nopeus ja etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon.
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua
seuraavista seikoista:
•
•
•
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven
Asetetun nopeuden palauttaminen
Valmiustilassa oleva mukautuva vakionopeudensäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyö- nopeus asetetaan tällöin
rän painiketta
viimeksi tallennetun mukaiseksi.
HUOM
Seurauksena voi olla merkittävä nopeuden
lisäys, kun nopeudensäädin aktivoidaan
-painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 204)
•
Nopeudensäädin* (s. 199)
kuljettaja irrottaa turvavyönsä
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
nopeus on laskenut alhaisemmaksi kuin
30 km/h8 (20 mph)
pyörät menettävät otteensa tiehen
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai
voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).
07
Kytkeminen vapaalle ja suuremman tai pienemmän vaihteen valitseminen ei aiheuta valmiustilaa.
Ei koske jonoavustimella varustettua autoa - se selviää pysähdyksiin asti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
207
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen
Mukautuva nopeudensäädin* poiskytkentä
Kun auto seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja
osoittaa tulevan ohituksen suuntavalolla9,
mukautuva vakionopeudensäädin auttaa kiihdyttämällä autoa hetkellisesti edessä olevaa
ajoneuvoa kohti.
Lyhyellä ohjauspyörän painikkeen
painalluksella asetetaan mukautuva vakionopeudensäädin valmiustilaan (s. 207). Lyhyellä
uusintapainalluksella se suljetaan - siten poistetaan asetettu/tallennettu nopeus, jota ei sit-painikkeella.
ten voida palauttaa
Toiminto on aktiivinen nopeuden ylittäessä
70 km/h (43 mph).
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voidaan
aktivoida monessa tilanteessa lukuun ottamatta ohituksia. Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai toiselle
tielle poistuttaessa, auto kiihdyttää hetkellisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 202)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 214)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 204)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 202)
07
9
208
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Mukautuva nopeudensäädin* jonoavustaja
Jonoavustaja laajentaa mukautuvan nopeudensäätimen toimintaa myös nopeuksissa alle
30 km/h (20 mph).
Automaattivaihteistolla varustetussa autossa
on mukautuvassa nopeudensäätimessä toiminto Jonoavustaja (kutsutaan myös nimellä
"Queue Assist").
Jonoavustajassa on seuraavat toiminnot:
•
Laajennettu nopeusväli - myös alle
30 km/h (20 mph) ja paikallaan
•
•
Kohteen vaihto
•
Seisontajarrun automaattinen aktivointi.
Automaattinen jarrutus lakkaa seistäessä
paikallaan
Huomatkaa, että mukautuvan vakionopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on
30 km (20 mph) - vaikka se selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta pysähdyksiin asti, ei
pienempää nopeutta kuin 30 km/h (20 mph)
voida valita/tallentaa.
07 Kuljettajan tuki
Laajennettu nopeusväli
>
Sen jälkeen mukautuva nopeussäädin
palauttaa edellä olevan ajoneuvon seuraamisen.
HUOM
Jotta mukautuva nopeudensäädin voidaan
aktivoida, kuljettajan oven pitää olla kiinni
ja kuljettajalla olla turvavyö kytkettynä.
Automaattivaihteiston yhteydessä mukautuva
vakionopeudensäädin voi seurata toista ajoneuvoa välillä 0-200 km/h (0-125 mph).
HUOM
Jotta mukautuva nopeudensäädin voidaan
aktivoida pienemmällä nopeudella kuin
30 km/h (20 mph), pitää edellä olevan
auton olla kohtuullisella etäisyydellä.
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos
kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva
auto alkaa jälleen liikkua, mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, johon
kuuluu automaattinen jarrutus. Kuljettajan
pitää sitten aktivoida se uudelleen seuraavalla
tavalla:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
tai
•
Painakaa kaasupoljinta.
.
VAROITUS
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa
toista ajoneuvoa yli 30 km/h:n (20 mph)
nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta
paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää
paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja
valitsee sen sijaan tallennetun nopeuden.
HUOM
Jonoavustajatoiminto voi pitää auton paikallaan enintään 4 minuuttia - sen jälkeen
seisontajarru kytketään ja mukautuva
nopeudensäädin kytketään pois toiminnasta.
•
Ennen kuin mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida uudelleen pitää
seisontajarru vapauttaa.
Kohteen vaihto
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti
kääntyy, voi edessä olla seisova liikenne.
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa
toista ajoneuvoa alle 30 km/h:n (20 mph)
nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta
paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jarruttaa
paikallaan olevan ajoneuvon takia.
•
Kuljettajan täytyy puuttua ajoon ja jarruttaa.
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Mukautuva vakionopeudensäädin kytketään
pois ja asetetaan valmiustilaan:
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (5 mph) ja
mukautuva nopeudensäädin on epävarma
siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin muu esine, esim. ajoeste.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (5 mph) ja
edellä oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei
mukautuvalla nopeussäätimellä enää ole
seurattavaa ajoneuvoa.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
paikallaan oltaessa
Tietyissä tilanteissa Jonoavustaja keskeyttää
automaattisen jarrutuksen paikallaan
oltaessa. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja
auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen
vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse
auton pitämiseksi paikallaan.
07
}}
209
07 Kuljettajan tuki
||
Jonoavustaja vapauttaa käyttöjarrun ja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään asentoon P-, Ntai R
Mukautuva nopeudensäädin* nopeudensäätimen toiminnan vaihto
Vaihtaminen ACC:ltä CC:lle
Mittaristossa esitetään aktiivisen nopeudensäätimen symboli:
kuljettaja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan.
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja kytkee seisontajarrun pitääkseen auton jatkuvasti paikallaan.
Vakionopeudensäädin
Tämä tapahtuu, jos:
07
210
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
•
Jonoavustaja on pitänyt autoa paikallaan
kauemmin kuin 4 minuuttia
•
•
moottori sammutetaan
ESC muutetaan Normal-tilasta Sporttilaan
Painikkeen painalluksella voidaan mukautuva
osa (etäisyydenpidin) nopeudensäätimessä
deaktivoida, jolloin auto vain noudattaa asetettua/tallennettua nopeutta.
•
Painakaa pitkään ohjauspyörän painiketta
- mittariston symboli vaihtaa
tilaan
.
tilasta
>
Näin on vakiomallinen nopeudensäädin
(s. 199) CC (Cruise Control) aktivoitu.
jarrut ovat ylikuumentuneet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 204)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 202)
Mukautuva vakionopeudensäädin
VAROITUS
Auto ei jarruta enää automaattisesti, kun
vaihdetaan ACC-asennosta CC-asentoon auto noudattaa vain asetettua nopeutta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vaihtaminen CC:ltä takaisin ACC:lle
Sulkekaa nopeudensäädin 1-2 painikkeen
painalluksella kohdan sulkemisohje (s. 208)
mukaisesti. Kun järjestelmä seuraavan kerran
kytketään päälle, mukautuva nopeudensäädin
aktivoituu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 204)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 202)
07 Kuljettajan tuki
Tutkatunnistin
Tutkatunnistimen tehtävänä on havaita
samaan suuntaan kulkevat autot tai suurehkot
ajoneuvot samalla ajokaistalla.
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkatunnistinta:
•
•
•
Etäisyysvaroitus*
Mukautuva nopeudensäädin*
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella*
TÄRKEÄÄ
Auton etusäleikön näkyvän vaurion yhteydessä tai epäiltäessä, että tutkatunnistin
voi olla vaurioitunut:
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Toiminto voi puuttua kokonaan tai osittain
- tai toimia virheellisesti - jos etusäleikkö,
tutkatunnistin tai sen konsoli on vaurioitunut tai irronnut.
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 226)
Tutkatunnistin - rajoitukset
Etäisyysvaroitus* (s. 216)
Tutkatunnistimella (s. 211) on tiettyjä rajoituksia - mm. rajallisen näkökentän vuoksi.
Mukautuvan nopeudensäätimen kyky havaita
edessä oleva ajoneuvo heikkenee voimakkaasti, jos:
•
edessä olevan ajoneuvon nopeus eroaa
paljon oman auton nopeudesta
•
sen tutkatunnistin tukkeutuu - esim. rankalla sateella tai jos lumisohjoa tai muita
roskia on kasautunut tutkatunnistimen
eteen.
HUOM
Pitäkää tutkatunnistimen edessä oleva
pinta puhtaana - ks. alaotsikkoa "Huolto"
(s. 230).
Näkökenttä
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu.
Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
07
Tutkatunnistimen muuttaminen voi tehdä sen
käytön laittomaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 211)
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
211
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva vakionopeussäädin ei ole järjestelmä, jolla estetään törmäyksiä. Kuljettajan pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Mukautuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien
vuoksi. Ei myöskään vastaantulevien,
hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan
pitää tietää ennen kuin järjestelmää käytetään.
Älkää käyttäkö mukautuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
oikea etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
VAROITUS
ACC:n näkökenttä.
07
Säleikön etupuolelle ei saa asentaa varusteita tai muita esineitä, esim. lisävaloja.
Tutkatunnistin voi joskus voi havaita
lähellä olevan ajoneuvon myöhään
lyhyeltä etäisyydeltä - esim. ajoneuvon,
joka ajaa oman autonne ja edessä olevan
ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
212
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 226)
Etäisyysvaroitus* (s. 216)
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* vianetsintä ja toimenpide
Jos mittaristo näyttää ilmoituksen Tutka
estetty Katso käyttöohjekirjaa, se tarkoittaa, että mukautuvan nopeudensäätimen tut-
katunnistin (s. 211) ei voi havaita toista ajoneuvoa autonne edessä.
mäysvaroitin automaattijarrutuksella (s. 226)
toimi.
Tämä ilmoitus osoittaa, etteivät myöskään
toiminnot Etäisyysvaroitus (s. 216) tai Tör-
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen ja
sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka havaitsee,
ettei se enää ole tukossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 204)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 202)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 214)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
213
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* symbolit ja ilmoitukset
Tässä on muutamia esimerkkejä - noudattakaa
näissä tapauksissa annettua suositusta:
Mukautuva nopeudensäädin voi toisinaan
näyttää symbolin ja/tai teksti-ilmoituksen.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on vihreä.
Auto säilyttää tallennetun nopeuden.
Symboli on valkoinen
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Vakiomallinen nopeudensäädin on manuaalisesti valittu.
Aseta ESC normaali
tilaan nopeuden- säädön mahdollist.
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida ennen kuin vakautusjärjestelmä (ESC) (s. 192) on asetettu normaalitilaan.
Sopeutuva nopeudensäätö peruttu
Mukautuva nopeudensäädin on suljettu - kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
Sopeutuva nopeudensäätö ei saatavilla
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida.
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
•
•
07
Tutka estetty Katso
käyttöohjekirjaa
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
Mukautuva nopeudensäädin ei tilapäisesti toimi.
•
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Kuljettaja voi tällöin valita vaihtamisen (s. 210) tavanomaiseen nopeudensäätimeen (CC) - teksti-ilmoitus kertoo sopivista vaihtoehdoista.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 211).
214
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Symboli
A
Ilmoitus
Sisältö
Sopeutuva nopeudensäädin Tarvitsee huollon
Mukautuva nopeudensäädin ei toimi.
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Paina jarrua auton pitämiseksi + akustinen hälytysA
Auto seisoo paikallaan ja nopeudensäädin vapauttaa käyttöjarrun antaakseen seisontajarrun alkaa toimia ja pitää auto paikallaan, mutta vika seisontajarrussa aiheuttaa sen, että auto alkaa heti liikkua.
Alle 30 km/h Eteen tarvitaan ajoneuvoA
Näytetään yritettäessä aktivoida Mukautuva nopeudensäädin nopeuden ollessa alle 30 km/h (20 mph)
ilman edessä aktivointietäisyydellä olevaa ajoneuvoa.
•
Kuljettajan pitää jarruttaa itse. Ilmoitus säilyy ja hälytys soi, kunnes kuljettaja painaa jarrupoljinta tai
käyttää kaasupoljinta.
Vain jonoavustajan kanssa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin – ACC*
(s. 201)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus
(s. 204)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 202)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
215
07 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus*
HUOM
Toiminto Etäisyysvaroitus (Distance Alert)
varoittaa kuljettajaa, jos aikaetäisyys edellä
olevaan ajoneuvoon tulee liian lyhyeksi.
Etäisyysvaroitin on poistettu toiminnasta,
kun sopeutuva vakionopeussäädin on aktivoituna.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksilla yli
30 km/h (20 mph) ja se reagoi vain ajoneuvoihin, jotka ajavat oman auton edessä samaan
suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei
anneta etäisyystietoja.
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei vaikuteta.
toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 116) - hakekaa sieltä esiin
toiminto Etäisyysvaroitus.
Aikaetäisyyden asettaminen
VAROITUS
Käsittely
Aikaetäisyyden säädin ja symboli.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aikaväli - päällä.
Oranssinvärinen varoitusvalo12.
07
Oranssinvärinen varoitusvalo tuulilasissa
palaa jatkuvasti, jos etäisyys edessä olevaan
ajoneuvoon on lyhyempi kuin asetettu aikaetäisyys.
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto
on kytketty päälle.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin
12
216
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä
ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana. Mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
07 Kuljettajan tuki
Sama symboli esitetään myös mukautuvan
nopeudensäätimen (s. 202) ollessa aktivoituna.
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset
Tällä toiminnolla, joka käyttää samaa tutkatunnistinta kuin Mukautuva nopeudensäädin
(s. 201) ja Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella (s. 226), on tiettyjä rajoituksia.
HUOM
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai
voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei
varoitusvalo tuulilasissa näy.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös
Mukautuva nopeudensäädin (s. 202).
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa tutkatunnistimen mahdollisuuksiin
havaita edellä olevia ajoneuvoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset (s. 217)
Myös ajoneuvojen koko voi vaikuttaa
kykyyn havaita esim. moottoripyöriä. Tämä
voi tarkoittaa, että varoitusvalo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä tai että
varoitus satunnaisesti jää pois.
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 218)
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa
valon syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
Lisätietoja tutkatunnistimen rajoituksista, ks.
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 211) ja (s. 231).
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 216)
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 218)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
217
07 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja
ilmoitukset
minto on alennetulla tasolla sen rajoituksista
johtuen.
Toiminnolla on tiettyjä symboleita ja ilmoituksia, joita voidaan esittää mittaristossa, jos toi-
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka estetty Katso
käyttöohjekirjaa
Etäisyysvaroitus ei tilapäisesti toimi.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 211).
Törmäysvaroitus Tarvitsee huollon
A
Etäisyysvaroitus sekä törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 216)
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset (s. 217)
07
218
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
City Safety™
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Jos autossa on myös törmäysvaroitin automaattijarrutuksella (s. 226)*, nämä järjestelmät täydentävät toisiaan.
TÄRKEÄÄ
City Safety™ - käsittely (s. 220)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 223)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 225)
City Safety™ -järjestelmän ylläpitohuollon
ja osien vaihdon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä
palvelua.
Toiminto City Safety™ on aktiivinen alle
50 km/h (30 mph) nopeuksissa ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti
uhkaavan, edessä olevaan ajoneuvoon kohdistuvan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja ei itse reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai
ohjaamalla sivuun.
VAROITUS
Törmäysvaroitin City Safety™ ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
City Safety™ aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto
ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety™ ei reagoi autoon, joka ajaa
toiseen suuntaan kuin oma auto, pieneen
ajoneuvoon, moottoripyöriin eikä ihmisiin
ja eläimiin.
City Safety™ on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
City Safety™ voi estää törmäyksen, kun
nopeusero on alle 15 km/h (9 mph)- kun
nopeusero on suurempi, vain törmäysnopeutta on mahdollista pienentää. Jotta jarrutusvaikutus olisi suurin, täytyy kuljettajan
painaa jarrupoljinta voimakkaasti.
City Safety™ -toimintoa ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja
luottaa järjestelmään ja antaa City Safety™ toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
Kuljettaja tai matkustaja huomaa City
Safety™ -järjestelmän yleensä vain tilanteissa, joissa törmäys on erittäin lähellä.
•
•
•
Älkää jääkö koskaan odottamaan, että City
Safety™ puuttuu ajoon. Kuljettaja vastaa
aina etäisyyden ja nopeuden pysymisestä
oikeana.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ - rajoitukset (s. 221)
City Safety™ - toiminta (s. 220)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
219
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - toiminta
City Safety lukee auton edessä olevaa liikennettä lasertunnistimella, joka on asennettu
tuulilasin yläreunaan. Uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä City Safety jarruttaa automaattisesti autoa, mikä voidaan kokea voimakkaana jarrutuksena.
Jos ajoneuvojen välinen nopeusero on yli
15 km/h (9 mph), City Safety ei voi yksin välttää törmäystä – täyden jarrutusvoiman saavuttamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta, ja tällöin voi olla mahdollista välttää
törmäys, myös nopeuseron ollessa yli
15 km/h (9 mph).
Kun toiminto aktivoidaan ja jarruttaa, mittaristo näyttää teksti-ilmoituksen, että toiminto
on/on ollut aktiivinen.
City Safety™ - käsittely
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Päällä ja Pois
HUOM
Toiminto City Safety™ aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä moottori.
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lasertunnistimen lähetys- ja vastaanottoikkuna13.
Jos nopeusero on 4–15 km/h (3-9 mph)suhteessa edellä olevaan autoon, City Safety voi
täysin välttää törmäyksen.
07
City Safety™ - rajoitukset (s. 221)
City Safety™ (s. 219)
City Safety™ - käsittely (s. 220)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 223)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 225)
City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
Useimmille kuljettajille tämä on kaukana normaalista ajotavasta ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
13
220
•
•
•
•
•
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
City Safety™ -toiminto, esim. kun lehdekkäät
oksat voivat pyyhkäistä konepellin ja/tai tuulilasin.
City Safety™ -toimintoa käsitellään valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 116) ja moottorin
käynnistämisen jälkeen toiminto voidaan sulkea seuraavasti:
•
Hakekaa valikkojärjestelmässä MY CAR
esiin Kuljettajan tukijärjestelmä ja valitkaa vaihtoehto Pois kohdassa City
Safety.
Moottorin seuraavan käynnistyksen
yhteydessä toiminto on kuitenkin jälleen
päällä, vaikka järjestelmä oli suljettu, kun
moottori sammutettiin.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Lasertunnistin lähettää laservaloa myös,
kun City Safety™ -toiminto on suljettu
manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
City Safety™ - toiminta (s. 220)
•
MY CAR (s. 116)
City Safety™ (s. 219)
City Safety™ - rajoitukset (s. 221)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 223)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 225)
City Safety™ - rajoitukset
City Safety -tunnistin on suunniteltu havaitsemaan autot ja muut suurehkot moottoriajoneuvot auton edessä ja se on riippumaton
siitä, onko päivä vai yö.
Toiminolla on kuitenkin joitakin rajoituksia.
Tunnistimen rajoitukset tarkoittavat, että City
Safety toimii huonommin - tai ei lainkaan esim. voimakkaassa lumi- tai vesisateessa,
tiheässä sumussa tai jos ilmassa on runsaasti
pölyä tai savua. Myös huuru, lika, jää tai lumi
tuulilasilla voi häiritä toimintaa.
Riippuvat esineet, kuten esim.ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim.
lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin
korkeuden, rajoittavat toimintaa.
Laservalo City Safety -järjestelmän tunnistimesta mittaa, kuinka valo heijastuu. Tunnistin
ei voi havaita kohteita, joiden heijastuskyky
on pieni. Ajoneuvon takaosat heijastavat
yleensä valoa riittävästi rekisterikilven ja takavalojen heijastimien ansiosta.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä
välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa ABS14ja ESC15-järjestelmät antavat mahdollisimman
hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
14
15
(Anti-lock Braking System) - Lukkiutumaton jarrujärjestelmä.
(Electronic Stability Control) - Vakautusjärjestelmä.
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.
City Safety -järjestelmä ei aktivoidu pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa
edessä olevaa autoa lähestytään erittäin
hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu
tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä
tavalla ohjaa tai kaasuttaa, vaikka törmäys on
väistämätön.
Kun City Safety -järjestelmä on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa,
auto pysyy paikallaan korkeintaan
1,5 sekuntia. Jos autoa on jarrutettu edessä
olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun City Safety
on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei ehdi
painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
07
}}
221
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
•
Pitäkää lasertunnistimen edessä oleva
tuulilasin pinta puhtaana jäästä,
lumesta ja liasta (ks. kuvaa tunnistimen
sijainnista (s. 220)).
•
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin lasertunnistimen eteen.
•
Poistakaa jää ja lumi konepelliltä lumi- ja jääpeitteen paksuus ei saa ylittää 5 senttimetriä.
Syy
TÄRKEÄÄ
Toimenpide
Tuulilasin pinta lasertunnistimen edessä
on likainen tai jään
tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta tunnistimen edessä liasta,
jäästä ja lumesta.
Lasertunnistimen
näkökenttä on
tukossa.
Poistakaa peittävä
esine.
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku lasertunnistimen jonkin "ikkunan"
eteen, ja se peittää n. 0,5 x 3,0 mm:n suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa
yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten
(ks. kuvaa tunnistimen tunnistimen sijainnista (s. 220)) - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Toimenpiteen jättäminen pois voi aiheuttaa
City Safety™ -toiminnon rajoitetun suorituskyvyn.
Jotta City Safety™ -toiminto ei vaarannu,
sen toiminta huonone tai ole virheellistä,
myös seuraavat ohjeet pätevät:
Vianetsintä ja toimenpide
Jos mittaristossa on ilmoitus Tuulilasin
tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa, lasertunnistin on tukossa
eikä pysty havaitsemaan auton edessä olevia
ajoneuvoja, mikä puolestaan tarkoittaa sitä,
että City Safety ei toimi.
Ilmoitusta Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa ei kuitenkaan esitetä
kaikissa tilanteissa, joissa lasertunnistin on
tukossa – kuljettajan pitää tämän vuoksi pitää
huolellisesti tuulilasi ja lasertunnistimen
edessä oleva alue puhtaana.
07
222
Seuraavasta taulukosta ilmenee mahdollisia
ilmoituksen esittämisen syitä ja ehdotuksia
sopivaksi toimenpiteeksi.
•
Volvo suosittelee, että lasertunnistimen
edessä olevan alueen halkeamia, naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata, vaan
tällöin koko tuulilasi on vaihdettava.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 219)
City Safety™ - toiminta (s. 220)
City Safety™ - käsittely (s. 220)
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - lasertunnistin
Toiminto City Safety™ sisältää tunnistimen,
joka lähettää laservaloa (ks. kuvaa (s. 220) tunnistimen sijainnista). Ottakaa yhteys pätevään
korjaamoon vian sattuessa tai kun tarvitaan
lasertunnistimen huoltoa - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. On ehdottoman
välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja ohjeita
lasertunnistinta käsiteltäessä.
Seuraavat kaksi tarraa liittyvät lasertunnistimeen:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001 Vastaa
FDA:n (amerikkalainen elintarvikelaitos)
normeja lasertuotteiden mallien suhteen
lukuun ottamatta poikkeuksia "Laser
Notice No. 50" mukaisesti päiväyksellä
26. heinäkuuta 2001.
VAROITUS
Jos jotain näistä ohjeista ei noudateta, on
olemassa silmävammojen vaara!
•
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen (josta lähtee näkymätöntä lasersäteilyä) 100 mm:n tai pienemmältä
etäisyydeltä suurentavalla optiikalla,
tyyppiä suurennuslasi, mikroskooppi,
objektiivi tai vastaava optinen laite.
•
Lasertunnistimen testauksen, korjauksen, irrotuksen, säädön ja/tai varaosien vaihdon saa tehdä vain pätevä
korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
•
Haitalliselle säteilylle altistumisen välttämiseksi älkää tehkö tässä eritellyn
lisäksi mitään muuta uudelleensäätöä
tai huoltoa.
•
Korjaajan pitää noudattaa erityisiä
lasertunnistinta varten olevaa korjaamoinformaatiota.
•
Älkää irrottako lasertunnistinta (ml.
linssien poistaminen). Irrotettu lasertunnistin täyttää laserluokan 3B IECnormin 60825-1 mukaisesti. Luokan
3B laser ei ole turvallinen silmille ja
muodostaa sen vuoksi vammautumisvaaran.
Lasertunnistimen säteilydata
Seuraava taulukko määrittelee lasertunnistimen fysikaaliset tiedot.
Suurin pulssienergia
2,64 µJ
Suurin keskiantoteho
45 mW
Pulssinpituus
Divergenssi (vaaka x pysty)
33 ns
28° × 12°
Kuvan ylempi tarra kertoo laservalon luokituksen:
•
Lasersäteilyä - Älkää katsoko lasersädettä optisilla laitteilla - Luokan 1M lasertuote.
Kuvan alempi tarra kertoo laservalon fysikaalisen datan:
•
07
Lasertunnistimen liittimen pitää olla
kytkettynä irti ennen irrotusta tuulilasista.
}}
223
07 Kuljettajan tuki
||
•
Lasertunnistimen pitää olla asennettu
tuulilasiin ennen kuin tunnistimen liitin
kytketään.
•
Lasertunnistin lähettää laservaloa, kun
etäavain on avainasennossa II (s. 81)
myös moottorin ollessa sammutettuna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
07
224
City Safety™ (s. 219)
City Safety™ - rajoitukset (s. 221)
City Safety™ - toiminta (s. 220)
City Safety™ - käsittely (s. 220)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
(s. 225)
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
Samalla kun City Safety™ (s. 219) jarruttaa
automaattisesti, yksi tai useampi mittariston
Symboli
symboleista voi syttyä samalla, kun esitetään
teksti-ilmoitus. Teksti-ilmoitus voidaan sam-
muttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OKpainiketta.
Ilmoitus
Sisältö/Toimenpide
City Safety Jarruttaa automaattisesti
City Safety™ jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen.
Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa
Lasertunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta, koska jokin peittää sen.
•
Poistakaa esine, joka peittää tunnistimen, ja/tai puhdistakaa tuulilasi edestä.
Lukekaa lasertunnistimen rajoituksista (s. 221).
City Safety Tarvitsee huollon
City Safety™ ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 219)
City Safety™ - rajoitukset (s. 221)
City Safety™ - toiminta (s. 220)
City Safety™ - käsittely (s. 220)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 223)
07
225
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin*16
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa
jalankulkijan, edellä olevan polkupyöräilijän tai
ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan
suuntaan, päälle.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoitukselle" aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto
ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
Kaksi järjestelmätasoa
Auton varustuksesta riippuen toiminnosta
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" voi esiintyä kahta versiota:
Taso 1
Kuljettajaa vain varoitetaan17 esiin tulevista
esteistä näkyvillä ja akustisilla signaaleilla automaattijarrutusta ei tapahdu, kuljettajan
pitää jarruttaa itse.
Taso 2
Kuljettajaa varoitetaan esiin tulevista esteistä
näkyvillä ja akustisilla signaaleilla - autoa jarrutetaan automaattisesti, jos kuljettaja ei itse
toimi kohtuullisessa ajassa.
TÄRKEÄÄ
"Automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella varustetun törmäysvaroittimen"
mukaan lukien siihen sisältyvien komponenttien huollon saa tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" voi estää törmäyksen tai alentaa
törmäysnopeutta.
07
"Törmäysvaroitinta automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden
osoituksella" ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa - jos kuljettaja luottaa Törmäysvaroittimeen automaattijarrutuksella ja
antaa sen jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
16
17
226
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 227)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 229)
Ei lisävarusteena tiettyihin moottoreihin.
Ei varoitusta polkupyöräilijöistä "tasolla 1".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
•
•
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän havaitseminen (s. 228)
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 230)
Törmäysvaroitin*- rajoitukset (s. 232)
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 233)
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 235)
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - toiminta
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta
törmäyksestä.
Törmäysvaroitin voi havaita jalankulkijan, polkupyöräilijän tai ajoneuvon, joka seisoo paikallaan tai ajaa samaan suuntaan oman auton
edessä.
Törmäysvaaran uhatessa jalankulkijan, polkupyöräilijän tai ajoneuvon kanssa herätetään
kuljettajan huomio punaisena vilkkuvalla
varoitussignaalilla (1) ja akustisella signaalilla.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole
aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto
alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu
riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja vai ei.
Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi tai
rajoitetulla jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen. Polkupyöräilijöiden
osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla
hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
2 - Jarrutusapu19
Katsaus toimintaan18.
Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.
Tutkatunnistin19
Kameratunnistin
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tekee
kolme toimenpidettä seuraavassa järjestyksessä:
1. Törmäysvaroitus
2.
Jarrutusapu19
3. Automaattijarrutus19
Törmäysvaroitin ja City Safety™ (s. 219) täydentävät toisiaan.
18
19
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Tämä tarkoittaa, että jarrujärjestelmää valmistellaan nopeaan jarrutukseen käyttämällä jarruja heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä nykäyksenä.
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti,
jarrutus tapahtuu täydellä jarruvaikutuksella.
Jarrutusapu vahvistaa myös kuljettajan jarrutusta, jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus
ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
07
3 - Automaattijarrutus19
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen jarrutustoiminto.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Vain järjestelmän tasolla 2.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
227
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin tai
polkupyöräilijöihin, jotka ajavat toiseen
suuntaan kuin oma autonne, tai eläimiin.
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
havaitseminen
Varoitus aktivoituu vain suuren törmäysvaaran yhteydessä. Tässä kappaleessa
"Toiminta" sekä kappaleessa "Rajoitukset"
kerrotaan rajoituksista, joista kuljettajan
täytyy olla tietoinen ennen automaattijarrutuksella varustetun törmäysvaroittimen
käyttämistä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h (50 mph).
Jos suuret osat pyöräilijän kehosta tai polkupyörästä eivät ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Toiminto "näkee" polkupyöräilijän vain takaa
tämä ajaessa samaan suuntaan.
Varoitus ja jarrutus jalankulkijan ja polkupyöräilijän vuoksi eivät toimi pimeässä ja
tunneleissa - eivät silloinkaan, vaikka katuvalot palaisivat.
Automaattinen jarrutustoiminto voi estää
törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta.
Täyden jarruvaikutuksen varmistamiseksi
tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös
auton jarruttaessa automaattisesti.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta. Kuljettaja vastaa aina oikean etäisyyden ja nopeuden pitämisestä - myös käytettäessä automaattisella jarrutuksella
varustettua törmäysvaroitinta.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
228
Törmäysvaroitin* (s. 226)
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
ja polkupyörän hahmosta - tämä edellyttää
mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää,
kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
Optimaalinen esimerkki siitä, mitä järjestelmä tulkitsee polkupyöräilijäksi - selvät kehon ja polkupyörän ääriviivat, suoraan takaa ja auton keskilinjalla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
•
•
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän,
tämän pitää olla täysikasvuinen ja istua
"vanhanmallisen polkupyörän" päällä.
Toiminto voi havaita polkupyöräilijän vain
suoraan takaapäin tämän ajaessa samaan
suuntaan - ei vinosti takaa, ei sivulta.
•
Polkupyöräilijät, jotka ajavat auton ajateltujen/jatkettujen sivulinjojen vasemmalla
tai oikealla reunalla, voidaan havaita myöhään tai ei lainkaan.
•
•
21
Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella & polkupyöräilijöiden osoituksella on
apuväline.
Polkupyörän pitää olla varustettu hyvin
näkyvällä ja hyväksytyllä21, taaksepäin
suunnatulla punaisella heijastimella, joka
on asennettu vähintään 70 cm tienpinnan
yläpuolelle.
•
•
VAROITUS
Toiminto ei voi havaita:
Optimaalisen polkupyöräosoituksen saamiseksi pitää toiminnon City Safety™ olla
aktivoituna, ks. City Safety™ (s. 219).
•
kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa
ja eikä esim. näe osittain peitossa olevia pyöräilijöitä.
•
pyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät
kehon ääriviivat tai jotka tulevat sivulta.
•
pyöräilijöitä, joilla ei ole taaksepäin
suunnattua punaista heijastinta.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton
oikeasta ajamisesta ja turvaetäisyyksien
sovittamisesta nopeuteen.
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
hämärässä ja sarastuksessa on rajoittunut
- aivan kuten ihmisen silmänkin.
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
puuttuu ajettaessa pimeässä ja tunneleissa - myös katuvalaistuksen palaessa.
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan
havaitseminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 226)
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä
pitää jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta
erottaa pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia kehosta ei ole toiminnon
kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita
jalankulkijaa.
Heijastimen pitää täyttää ko. markkina-alueen liikenneviranomaisten suositukset ja ehdot.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
229
07 Kuljettajan tuki
||
•
Jotta jalankulkija voidaan havaita, pitää
tämän näkyä kokonaisena hahmona ja
olla pituudeltaan vähintään 80 cm.
•
Kameratunnistimen kyky nähdä jalankulkijoita hämärässä ja sarastuksessa on
rajoittunut - aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
Törmäysvaroitin* - käsittely
Varoitussignaalit päällä ja pois
Valo- ja äänisignaalit
Kun törmäysvaroittimen valo- ja äänivaroitus
on aktivoituna, testataan varoitusvalo (nro [1]
edellisessä kuvassa) aina moottorin käynnistyksen yhteydessä sytyttämällä varoitusvalon
erilliset valopisteet.
Kameratunnistimen kyky havaita jalankulkijoita puuttuu ajettaessa pimeässä ja
tunneleissa - myös katuvalaistuksen
palaessa.
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan
sekä valo- että äänisignaali sulkea:
•
VAROITUS
"Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella ja polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline. Toiminto
ei kykene havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa, eikä esim. näe:
•
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita
käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita,
jotka ovat lyhyempiä kuin 80 cm.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden
sovittamisesta nopeuden mukaan.
07
1. Akustinen ja näkyvä varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä24.
24
230
Hakekaa esiin Törmäysvaroitus kohdassa Kuljettajan tukijärjestelmä valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 116) - valitkaa sen jälkeen merkinnän poistaminen
toiminnolta.
Kuljettaja voi valita, ovatko törmäysvaroittimen kuuluvat ja näkyvät varoitussignaalit käytössä vai eivät.
Äänimerkki
Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli valittuna, kun
moottori sammutettiin.
•
HUOM
Jarrutusapu ja automaattinen jarrutus ovat
aina käytössä, niitä ei voida kytkeä pois
päältä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroittimen asetukset tehdään keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän MY
CAR kautta, ks. (s. 116).
Törmäysvaroitin* (s. 226)
Kuva on kaaviomainen - automalli ja yksityiskohdat voivat olla erilaisia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan
varoitusääni aktivoida/deaktivoida erikseen:
Hakekaa esiin Varoitusääni kohdassa
Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä
MY CAR (s. 116), - valitkaa sen jälkeen tai
Päällä tai Pois.
Sen jälkeen törmäysvaroitus osoitetaan vain
valomerkillä.
Varoetäisyyden asettaminen
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä
visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
07 Kuljettajan tuki
•
Hakekaa esiin Varoitusetäisyys kohdassa Törmäysvaroitus valikkojärjestelmässä MY CAR (s. 116) - valitkaa sen jälkeen Pitkä, Normaali tai Lyhyt.
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden. Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman
varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla
Pitkä. Jos tämä asetus antaa liian monta
varoitusta, mikä tietyissä tilanteissa voidaan
kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
HUOM
Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa
ja varoitusääntä myös törmäysvaroittimen
ollessa suljettuna.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
Huolto
HUOM
Vaikka varoetäisyydeksi on asetettu Pitkä,
varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa
kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos edessä oleva auto
jarruttaa voimakkaasti.
VAROITUS
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi
taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa
tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan
kokeilko täysjarrutustoiminnolla varustettua törmäysvaroitinta ihmisiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan
loukkaantumisen ja hengenmenetyksen
vaara.
Asetusten tarkastus
Kamera- ja tutkatunnistin25.
Jotta tunnistimet toimivat normaalisti, ne täytyy pitää puhtaina liasta, jäästä ja lumesta
sekä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja
autonpesuaineella.
Voimassa olevat asetuksen voidaan tarkastaa
keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän
(s. 116) MY CAR kautta.
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa
aina etäisyysvaroitin (s. 216) asetettuna
aikaetäisyydelle 4-5.
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
25
Törmäysvaroitin* (s. 226)
07
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
231
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin*- rajoitukset
Toiminnolla on tiettyjä rajoituksia - se on esim.
toiminnassa vasta n. 4 km/h (3 mph) nopeudesta alkaen.
Törmäysvaroittimen visuaalista varoitussignaalia (ks. (1) kuvassa (s. 227)) voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan eteen. Varoitusäänen tulee sen
vuoksi olla aina aktivoituna.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa kykyä välttää törmäys. Sellaisissa
tilanteissa ABS- ja ESC (s. 192) -järjestelmät
antavat mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
HUOM
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti poistaa toiminnasta, kun lämpötila
matkustamossa on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen aiheuttamana. Jos
näin tapahtuu, varoitusääni aktivoituu
myös, vaikka se on suljettu valikkojärjestelmästä.
07
•
27
232
Varoitukset voivat jäädä pois, jos etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon on
lyhyt tai ohjauspyörän ja polkimien liikkeet suuria, esim. aktiivisen ajotavan
yhteydessä.
VAROITUS
Varoitukset ja jarrutus voidaan laukaista
myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa aikaan sen,
ettei kameratunnistin kykene havaitsemaan
jalankulkijaa, edessä olevaa ajoneuvoa tai
polkupyöräilijää oikealla tavalla.
Tunnistinjärjestelmän toimintasäde on
rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
osalta27 – järjestelmä voi antaa heistä
varoituksia ja käyttää jarruja, jos ajoneuvon
nopeus on enintään 50 km/h (30 mph).
Paikallaan olevista tai hitaasti kulkevista
ajoneuvoista annetaan varoituksia ja jarruja
käytetään, jos ajoneuvon nopeus on enintään 70 km/h (43 mph).
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista voidaan kytkeä
pois toiminnasta johtuen pimeydestä tai
huonosta näkyvyydestä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h (50 mph).
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta kuin mukautuva nopeudensäädin
(s. 201). Lukekaa lisää tutkatunnistimen rajoituksista (s. 211).
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina
ja häiritsevinä, varoitusetäisyyttä (s. 230) voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen,
Polkupyöräilijöiden osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vaiheessa, mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää.
Peruutusvaihteen ollessa kytkettynä on Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tilapäisesti deaktivoitu.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei
aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h
(3 mph) - mistä johtuen järjestelmä ei puutu
tilanteisiin, joissa oma auto lähestyy edessä
olevaa autoa erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Tilanteissa, joissa kuljettaja osoittaa aktiivista
ja tietoista ajokäyttäytymistä, törmäysvaroitusta voidaan myöhäistää hieman tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
Kun automaattijarrutus on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa, auto
pysyy paikallaan korkeintaan 1,5 sekuntia.
Jos autoa on jarrutettu edessä olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus
samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun automaattijarrutus on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei
ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 226)
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* kameratunnistimen rajoitukset
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa
jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai
ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan
suuntaan, päälle.
Toiminto käyttää auton kameratunnistinta,
jolla on tiettyjä rajoituksia.
Auton kameratunnistinta käyttävät - paitsi
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella myös toiminnot:
•
•
•
•
Automaattinen kaukovalo (s. 93)
Liikennemerkki-informaatio (s. 196)
Driver Alert Control - DAC (s. 237)
Kaista-avustaja (s. 240)
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi
heikentää toimintaa tai saada yhden tai
useamman kamerasta riippuvan toiminnon
lakkaamaan.
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka
muistuttavat ihmisen silmän vastaavia, ts. se
"näkee" huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumi- tai vesisateessa ja tiheässä
sumussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameratunnistinta käytetään lukemaan ajorataa sekä havaitsemaan
jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja.
Kameratunnistimen näkökenttä on rajoitettu,
mistä johtuen jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä
ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään tilapäisesti pois päältä n. 15 minuutiksi
moottorin käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
•
•
•
Automaattinen kaukovalo
Driver Alert Control
Liikennemerkki-informaatio
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä
on likainen tai
jään tahi lumen
peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin
pinta kameran edessä
liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas sade tai
lumi aiheuttaa
sen, ettei kamera
näe riittävän
hyvin.
Ei toimenpiteitä.
Kamera ei joskus toimi
voimakkaassa
sateessa.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasin
tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa, tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa eikä voi havaita jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton edessä.
07
Tämä tarkoittaa samalla sitä, että törmäysvaroituksen ja automaattijarrutuksen lisäksi
myös seuraavien toimintojen toimintaa on
rajoitettu:
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
233
07 Kuljettajan tuki
||
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä
on puhdistettu,
mutta ilmoitus ei
häviä.
Odottakaa. Voi kestää
muutamia minuutteja,
ennen kuin kamera
mittaa näkyvyyden.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran välille on tullut
likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon sisäpuolelta valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* (s. 226)
07
234
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - symbolit ja
ilmoitukset
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoit-
SymboliA
uksella" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa
jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai
Ilmoitus
Sisältö
Collision warning system
POIS
Törmäysvaroitin suljettu.
ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan
suuntaan, päälle.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Collision warning system
Ei saatavilla
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Automaattinen jarrutus
aktivoitiin
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Tuulilasin tunnistimet
estetty. Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ilmoitus sammuu OK-painikkeen painalluksen jälkeen.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 233).
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
235
07 Kuljettajan tuki
||
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka estetty Katso käyttöohjekirjaa
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on tilapäisesti pois toiminnasta.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 211).
Törmäysvaroitus Tarvitsee huollon
A
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 226)
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 227)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 229)
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän havaitseminen (s. 228)
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 230)
Törmäysvaroitin*- rajoitukset (s. 232)
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 233)
07
236
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert System*31
Driver Alert Control (DAC)*
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa
ajokaistaltaan.
Toiminto DAC on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun tämä alkaa ajaa epävarmasti, esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän
on nukahtamassa.
Driver Alert System muodostuu eri toiminnoista, jotka voivat olla päällä samanaikaisesti
tai erikseen:
DAC:n tavoitteena on havaita hitaasti heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi sijassa
tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
•
•
Driver Alert Control - DAC (s. 238).
Kaistavahti - LDW (s. 240).
aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko tunnettaessa väsymystä, riippumatta siitä, onko
DAC varoittanut vai ei.
HUOM
Toimintoa ei saa käyttää ajoajan pidentämiseen. Suunnitelkaa matkaan aina tasaisin välein taukoja ja katsokaa, että ajatte
aina hyvin levänneenä.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa, vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei
ole heikentynyt, esim.:
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja
aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus
ylittää 65 km/h (40 mph).
•
•
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee alle arvon 60 km/h (37 mph).
Molemmat toiminnot käyttävät kameraa, joka
on riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin puolelle on maalattu sivumerkinnät.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
31
Driver Alert Control (DAC)* (s. 237)
uraisella tienpinnalla.
HUOM
Kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia
(s. 233).
VAROITUS
Driver Alert System ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään, kun auto ei seuraa ajorataa tasaisesti.
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua,
ettei kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Driver Alert System* (s. 237)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
(s. 238)
07
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 239)
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 240)
Ei lisävarusteena tiettyihin moottoreihin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
237
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
VAROITUS
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja
sen valikkojärjestelmästä.
Varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei usein itse huomaa
tilaansa.
Päällä/Pois
Varoituksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä pysäyttäkää auto turvallisesti pikimmiten ja levätkää.
Toiminto Driver Alert voidaan asettaa valmiustilaan valikkojärjestelmän MY CAR (s. 116)
kautta.
•
•
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena.
Merkitty ruutu - toiminto aktivoitu.
Merkitsemätön ruutu - toiminto on suljettu.
Tehtävä
Driver Alert aktivoidaan, kun nopeus ylittää
65 km/h (40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin
kauan kuin nopeus on yli 60 km/h (37 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert System* (s. 237)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 237)
Jos ajossa ilmenee epävarmuutta,
kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä
ja teksti-ilmoituksella Driver Alert
Tauon aika - viereinen symboli syttyy samalla mittaristossa. Varoitus toistetaan
hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei
parane.
Varoitussymboli voidaan sammuttaa:
07
238
•
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit
ja ilmoitukset
Tässä muutamia esimerkkejä:
DAC (s. 237) näyttää eri tilanteissa symboleja
ja teksti-ilmoituksia mittaristossa tai keskikonsolin näytössä.
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa - kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä +
tekstillä.
Tuulilasin tunnistimet estetty.
Katso käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 233).
Driver Alert järjestelmä Tarvitsee huollon
A
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Driver Alert System* (s. 237)
07
Driver Alert Control (DAC)* (s. 237)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
(s. 238)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
239
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LDW)*
VAROITUS
Kaista-avustajan (Lane Departure Warning)
tehtävänä on, moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä, auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että auto tietyissä tilanteissa tahattomasti poistuu omalta ajokaistalta.
LDW:n periaate
Kaista-avustaja on vain kuljettajan apuväline, joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa tai
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Pois & Päälle
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 240)
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely (s. 241)
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset
(s. 242)
•
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset (s. 243)
•
Driver Alert System* (s. 237)
(Kuva on kaaviomainen - ei mallikohtainen.)
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
Jos auto ylittää toisen sivuviivoista, kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä.
HUOM
Kuljettajaa varoitetaan vain kerran jokaisessa tilanteessa, kun pyörät ylittävät viivan. Hälytystä ei siis kuulla, kun autolla on
viiva pyörien välissä.
240
Toimintoa Kaista-avustaja (Lane Departure
Warning) varten voidaan tehdä tiettyjä asetuksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
07
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Painakaa keskikonsolin painiketta toiminnon
aktivoimiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeen
valo palaa, kun toiminto on kytketty päälle.
Toimintoa täydentää mittaristossa eri tilanteissa näytettävä selventävä grafiikka.
Henkilökohtaiset asetukset
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä
valikkojärjestelmän MY CAR kautta. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 116).
Valitse vaihtoehdoista:
• Päälle käynnistettäessä - Toiminto asetetaan valmiustilaan aina, kun moottori
käynnistetään. Muussa tapauksessa saa-
07 Kuljettajan tuki
daan sama arvo, joka oli, kun moottori
sammutettiin.
• Suurempi herkkyys - Herkkyys lisään-
tyy, hälytys tulee aikaisemmin ja vähemmän rajoituksia on voimassa.
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kaista-avustajaa (Lane Departure Warning)
täydentää mittaristossa eri tilanteissa näytettävä selventävä grafiikka. Tässä muutamia esimerkkejä:
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 240)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 240)
LDW-toiminnon sivuviivat.
•
LDW-symbolissa on VALKOISET sivuviivat - toiminto on aktiivinen ja havaitsee/"näkee" toisen sivuviivan tai molemmat.
•
LDW-symbolissa on HARMAAT sivuviivat
- toiminto on aktiivinen, muttei näe
vasenta eikä oikeaa sivuviivaa.
tai
•
LDW-symbolissa on HARMAAT sivuviivat
- toiminto on valmiustilassa, koska
nopeus on alle 65 km/h (40 mph).
•
LDW-symbolista puuttuvat sivuviivat - toiminto on deaktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
241
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset
Kaista-avustajan (Lane Departure Warning)
kameratunnistimella on samantapaisia rajoituksia kuin ihmisen silmällä.
Lisätietoja, lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 233).
HUOM
On joitakin tilanteita, jolloin LDW ei anna
varoitusta, esim.:
•
•
•
Suuntavalot päällä
Kuljettajalla on jalka jarrupolkimella36
Painettaessa kaasupoljin nopeasti
alas36
•
Nopeiden ohjauspyörän liikkeiden
yhteydessä36
•
Käännettäessä niin voimakkaasti, että
auto kallistuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 240)
07
36
242
Kun "Suurempi herkkyys" on valittuna, annetaan kuitenkin varoitus, ks. Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 240).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja
ilmoitukset
selittävän ilmoituksen kanssa. Noudattakaa
tällöin annettuja suosituksia.
Tilanteissa, joissa kaista-avustaja ei toimi, mittaristossa voidaan näyttää symboli yhdessä
Esimerkki ilmoituksista:
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lane Departure Warning PÄÄLLÄ/
Lane Departure Warning POIS
Toiminto on kytketty päälle/suljettu.
Esitetään kytkettäessä päälle/suljettaessa.
Teksti häviää n. 5 sekunnin kuluttua.
Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdistakaa tuulilasi kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 233).
Driver Alert järjestelmä Tarvitsee
huollon
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 240)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
243
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutka*
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Pysäköintitutkan äänitasoa voidaan säätää
äänimerkin kuuluessa keskikonsolin VOLsäätimellä tai auton valikkojärjestelmällä
(s. 116) MY CAR.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 244)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 246)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 245)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 247)
Pysäköintitutka* - toiminta
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti
käynnistettäessä moottori - katkaisimen valo
palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 247)
Pysäköintiapukamera* (s. 248)
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
•
•
Vain takana
Sekä edessä että takana.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
Pysäköintitutka päällä/pois.
VAROITUS
07
•
Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata
kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
•
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon esim. ihmiset tai
eläimet, jotka ovat auton lähellä.
Kuvaruutunäkymä - esittää esteen vasemmalla
edessä ja oikealla takana.
244
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Keskikonsolin kuvaruutu esittää yleiskuvan
suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
Pysäköintitutka* - taaksepäin
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat
tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin
tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi
tällöin odottamatta lakata sen sijaan, että
se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Merkitty sektori osoittaa, mikä/mitkä neljästä
tunnistimesta on havainnut/ovat havainneet
esteen. Mitä lähempänä autosymbolia merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
•
Etäisyyden ollessa alle 30 cm ääni on jatkuva
ja merkitty aktiivisen tunnistimen kenttä
lähinnä autoa on täytetty. Jos havaittu este on
jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton
takana että edessä, ääni tulee kaiuttimista
vuorotellen.
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen
tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää
autoa erittäin hitaasti tai keskeyttäkää
käynnissä oleva pysäköinti - auton tai
muiden esineiden korkea vaurioitumisvaara voi olla olemassa, koska tunnistimet eivät tilapäisesti toimi optimaalisesti.
Mittausalue suoraan auton taakse on n.
1,5 m. Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki tulee yhdestä takakaiuttimesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 244)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 246)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 245)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 247)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 247)
Pysäköintiapukamera* (s. 248)
G017833
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä, kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni
kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva
ääni vaimennetaan automaattisesti.
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Jos peruutuksen aikana vetokoukkuun on
kiinnitettynä esim. perävaunu, pysäköintitutka
suljetaan automaattisesti, jotta tunnistimet
eivät reagoi perävaunuun.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
245
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa
tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa - ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka
joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät
tunnistimet reagoi näihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 244)
246
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että
ne eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin
lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 246)
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 247)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 247)
Pysäköintiapukamera* (s. 248)
Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee yhdestä etukaiuttimesta.
07
HUOM
Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarru
kytketään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti
moottorin käynnistyksen yhteydessä - pois/
päällä-katkaisimen valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
G021424
•
•
Pysäköintitutka* (s. 244)
Pysäköintitutka* - eteenpäin
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuihin esteisiin.
Pysäköintitutka eteenpäin on aktiivinen enintään nopeuteen 10 km/h (6 mph) asti. Painikkeen valo palaa merkiksi siitä, että järjestelmä
on toiminnassa. Kun nopeus alittaa 10 km/h
(6 mph), järjestelmä aktivoituu uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
Pysäköintitutka* (s. 244)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 244)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 245)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 247)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 247)
Pysäköintiapukamera* (s. 248)
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutka* - vikaosoitus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Jos mittariston infosymboli palaa
kiinteästi ja teksti-ilmoitus
Pysäköintitutkajärjestelmä Vaatii
huollon näytetään, pysäköintitutka ei toimi.
Pysäköintitutka* - tunnistimien
puhdistus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
TÄRKEÄÄ
Tunnistimien sijainti takana.
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja,
jotka johtuva ulkoisista äänilähteistä, jotka
synnyttävät samoja ultraäänitaajuuksia,
joilla järjestelmä toimii.
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
mm. äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla,
ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 244)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 247)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 244)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tunnistimien sijainti edessä.
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 244)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 244)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 246)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 245)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 247)
Pysäköintiapukamera* (s. 248)
07
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 246)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 245)
Pysäköintiapukamera* (s. 248)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
247
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintiapukamera*
Toiminta ja käsittely
Pysäköintikamera on apujärjestelmä, joka aktivoituu, kun peruutusvaihde valitaan.
Kamerakuva esitetän keskikonsolin näytössä.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
VAROITUS
•
Pysäköintikamera on apuväline eikä se
voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta peruutettaessa.
•
Kameralla on kuolleita kohtia, joissa
olevia esteitä ei havaita.
•
Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja
eläimiä.
Kameran sijainti avauskahvan vieressä.
Kamera näyttää, mitä auton takana on, ja
ilmestyykö sivuilta jotain.
Kamera näyttää leveän alueen auton takana
sekä osan puskurista ja mahdollisesta vetokoukusta.
Esineet näytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi - tämä on normaalia.
HUOM
07
Esine kuvaruudulla voi olla lähempänä
autoa kuin miltä se näyttää.
Jos jokin muu näkymä on aktiivinen, pysäköintikamerajärjestelmä ottaa automaattisesti
etusijan ja sen kamerakuva esitetään näytössä.
248
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kun peruutusvaihde valitaan, esitetään graafisesti kaksi yhtenäistä viivaa, jotka osoittavat,
missä auton likimääräiset ulkomitat ovat
ohjauspyörän ko. asennossa - tämä auttaa
taskupysäköinnissä, peruuttamisessa
ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemisessä.
Apuviivat voidaan sulkea - ks. osaa Asetukset
(s. 250).
Jos auto on varustettu pysäköintiaputunnistimilla (s. 244)*, niiden informaatio esitetään
graafisesti värillisenä kenttänä kuvaamaan
etäisyyttä havaittuun esteeseen, ks. otsikkoa
"Peruutustunnistimilla varustetut autot"
edempänä tekstissä.
Kamera on aktiivinen n. 5 sekuntia peruutusvaihteen poiskytkemisen jälkeen tai kunnes
auton nopeus ylittää 10 km/h (6 mph) eteenpäin tai 35 km/h (22 mph) taaksepäin.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva
voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden
ja laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat hieman heikentää kuvanlaatua.
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana
liasta, lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen
tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
07 Kuljettajan tuki
Apuviivat
Esimerkki apuviivojen näyttämisestä kuljettajalle.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä mahdollistaa sen, että kuljettaja
näkee auton kulkeman reitin - myös sen
kääntyessä.
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa,
kun tätä ei ole sähköisesti kytketty
autoon, näytön viivat osoittavat sen
linjauksen, jonka auto ottaa - ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä viivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton
sähköjärjestelmään.
•
Pysäköintikamera kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta perävaunua
vedettäessä, jos käytetään Volvon
alkuperäisiä perävaunukaapeleita.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että kun valittuna on taaksepäin suunnattu kameranäkymä, näytössä
näkyy vain auton takana oleva alue - tarkkailkaa tällöin huolellisesti auton sivuja ja
etupuolta, kun käännätte ohjauspyörää
peruuttaessanne.
Rajaviivat
Järjestelmän viivat.
Rajaviiva 30 cm:n vyöhykkeelle taaksepäin autosta
Rajaviiva vapaan peruutuksen vyöhykkeelle
Punainen viiva (1) merkitsee vyöhykkeen
n. 30 cm taaksepäin puskurista.
Keltainen vaakasuora viiva (2) merkitsee vyöhykkeen jopa n. 1,5 m puskurin taakse.
Keltaiset sivuviivat päättyvät n. 2,0 m puskurin takana.
Rajaviivat sisältävät auton ulostyöntyvimmät
osat, esim. ulkotaustapeilit ja kulmat - myös
auton kääntyessä.
07
}}
249
07 Kuljettajan tuki
||
Peruutustunnistimilla varustetut autot*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 250)
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
(s. 251)
Pysäköintitutka* (s. 244)
Pysäköintiapukamera - asetukset
Suljetun kameran aktivointi
Jos kameratoiminto on suljettuna valittaessa
peruutusvaihde, se aktivoidaan seuraavasti:
Värillinen kenttä (yksi tunnistinta kohti) näyttää
etäisyyden.
Jos auto on varustettu myös Pysäköintitutkalla (s. 244), esitetään etäisyys värillisenä
kenttänä jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen osalta.
Kenttien väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen
vähenee - vihreästä keltaiseen, kohti
punaista.
07
250
"väri; maali"
Etäisyys (metriä)
Vihreä
0,8-1,5
Keltainen
0,4–0,8
Punainen
0–0,4
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Painakaa CAM - näyttö esittää ko. kameranäkymän.
Asetuksen muuttaminen
Vakioasetus on, että kamera aktivoituu, kun
peruutusvaihde valitaan.
Pysäköintikameran asetuksia voidaan muuttaa, kun näyttö esittää kameranäkymän:
07 Kuljettajan tuki
1. Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä
esitetään - näyttö vaihtaa valikkoon, jossa
on eri vaihtoehtoja.
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
HUOM
2. Kääntäkää esiin haluamanne vaihtoehto
säätimellä TUNE.
3. Merkitkää vaihtoehto painamalla
OK/MENU ja peruuttakaa pois painamalla EXIT.
Muuta
Jos autoon on asennettu useita kameroita*,
voidaan näytön aktiivista kameranäkymää
vaihtaa:
•
Painakaa CAM tai kääntäkää TUNE-säädintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 248)
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse
asennetut lisävarusteet voivat peittää
kameran näkyvyyden.
Muistettavaa
Olkaa tarkkaavainen, vaikka vain suhteellisen
pieni osa kuvasta näyttäisi olevan peitettynä,
se voi tarkoittaa sitä, että melko suuri alue on
peitossa ja esteet voivat siksi jäädä havaitsematta, kunnes ne ovat jo liian lähellä autoa.
•
Kameran linssi on pidettävä puhtaana
liasta, jäästä ja lumesta.
•
Puhdistakaa kameran linssi säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla –
varokaa, että linssi ei naarmuunnu.
Pysäköintitutka* (s. 244)
BLIS*
BLIS (Blind Spot Information) on kameraperustainen informaatiojärjestelmä, joka tietyin
edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan
oman auton kanssa samaan suuntaan kulkevia
ajoneuvoja, jotka ovat ns. kuolleessa kulmassa.
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä
monikaistaisilla teillä.
VAROITUS
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista
ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu liikenneturvallisuudesta kaistanvaihdossa on aina kuljettajalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 248)
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 250)
Pysäköintitutka* (s. 244)
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
251
07 Kuljettajan tuki
||
Katsaus
nellä. Puhdistakaa linssit varovasti siten, etteivät ne naarmuunnu.
TÄRKEÄÄ
Linssit ovat sähkölämmitteisiä, jotta jää tai
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois linsseiltä.
G021426
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* - käsittely (s. 252)
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 254)
BLIS* - käsittely
BLIS (Blind Spot Information) on toiminto,
joka tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä
teillä, joilla on useita ajokaistoja samaan suuntaan.
BLIS-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
BLIS-järjestelmä aktivoidaan, kun moottori
käynnistetään. Ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan.
BLIS-toiminnolla37 varustettu taustapeili.
BLIS-kamera
Merkkivalo
BLIS-symboli
HUOM
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan
kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät molemmat lamput.
07
Huolto
Toimiakseen optimaalisesti BLIS-kameroiden
linssien38 pitää olla puhtaita. Linssit voidaan
puhdistaa pehmeällä rievulla tai kostealla sie-
37
38
252
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Katsokaa (1) edeltävässä kuvassa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aktivointi-sulkupainike.
Järjestelmä voidaan sulkea/aktivoida moottorin käynnistämisen jälkeen painamalla BLISpainiketta.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin
07 Kuljettajan tuki
toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä (s. 116) MY CAR.
Kun BLIS suljetaan päältä, painikkeen valo
sammuu ja mittaristossa näytetään ilmoitus.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo palaa, mittaristossa näytetään uusi teksti-ilmoitus ja ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat 3 kertaa. Painakaa
ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
OK-painiketta teksti-ilmoituksen sammuttamiseksi.
Milloin BLIS toimii
BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy vika. Jos esim. järjestelmän
kamerat ovat jääneet peittoon, BLIS-merkkivalo vilkkuu ja mittaristossa näytetään ilmoitus. Tarkastakaa ja puhdistakaa linssit sellaisissa tapauksissa.
Tarvittaessa järjestelmä voidaan sulkea tilapäisesti, ks. "BLIS-järjestelmän aktivointi/
deaktivointi" edellä.
Ohitukset
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos:
•
ajatte nopeudella, joka on enintään
10 km/h (6 mph) suurempi kuin ohitettava
ajoneuvo
•
jos Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus
on enintään 70 km/h (43 mph) suurempi
kuin käyttämänne nopeus.
VAROITUS
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi auton peruuttaessa.
A = n. 9,5 m ja B = n. 3,0 m.
Järjestelmä toimii, kun oma auto kulkee
nopeudella yli 10 km/h (6 mph).
Kun kamera (1) on havainnut ajoneuvon kuolleen kulman vyöhykkeellä, merkkivalo (2)
palaa jatkuvasti, ks. yleiskuvaa (s. 251).
Autoon kytketty leveä perävaunu voi varjostaa viereisten kaistojen muita ajoneuvoja. Sen vuoksi BLIS ei ehkä havaitse
näillä katvealueilla olevia ajoneuvoja.
Päivänvalo ja pimeä
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen muotoon. Järjestelmä on suunniteltu
havaitsemaan moottoriajoneuvot kuten henki-
löautot, kuorma-autot, linja-autot ja moottoripyörät.
Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen valonheittimiin. Jos ympäröivien ajoneuvojen valonheittimet eivät pala, järjestelmä
ei huomaa niitä. Tämä tarkoittaa esim. sitä,
että järjestelmä ei reagoi perävaunuun, jossa
ei ole valonheittimiä ja jota vedetään henkilötai kuorma-auton perässä.
VAROITUS
Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin
eikä mopoilijoihin.
BLIS-kameroilla on samoja rajoituksia kuin
ihmissilmällä, ts. ne "näkevät" huonommin
sakeassa lumisateessa, voimakkaassa
vastavalossa tai tiheässä sumussa.
Rajoitukset
Tietyissä tilanteissa voi BLIS-merkkivalo
palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole
muuta ajoneuvoa.
HUOM
Jos BLIS-merkkivalo yksittäisissä tapauksissa palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei
ole muuta ajoneuvoa, tämä ei tarkoita, että
järjestelmään on syntynyt vika.
07
BLIS-järjestelmän vian yhteydessä näyttö
esittää tekstin BLIS Tarvitsee huollon.
}}
253
07 Kuljettajan tuki
||
Seuraavat kuvat näyttävät esimerkkejä tilanteista, joissa BLIS-merkkivalo voi palaa,
vaikka kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
BLIS - symbolit ja ilmoitukset
Tilanteissa, joissa BLIS- (Blind Spot
Information) (s. 251) -toiminto ei toimi tai katkeaa, mittaristossa voidaan näyttää symboli
täydennettynä selittävällä ilmoituksella. Noudattakaa mahdollisesti annettuja suosituksia.
Esimerkki ilmoituksista:
Matalalla oleva aurinko kamerassa.
TÄRKEÄÄ
BLIS-järjestelmän komponentteja saa korjata vain korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Heijastus kiiltävästä, märästä tienpinnasta.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS
PÄÄLLÄ
BLIS-järjestelmä on aktivoitu.
BLIS Tarvitsee huollon
BLIS ei toimi – ottakaa
yhteys valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
BLIS
Kamera
estetty
BLIS-kamera lian, lumen tai
jään peittämä – puhdistakaa linssit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 251)
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 254)
Oma varjo suurella, vaalealla, sileällä pinnalla,
esim. meluesteellä tai betonisella tienpinnalla.
07
254
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Ilmoitus
Sisältö
BLIS Rajoitettu toiminto
Heikentynyt datansiirtotoiminto BLIS-järjestelmän
kameran ja auton sähköjärjestelmän välillä.
Kamera asettaa itsensä
uudelleen, kun datansiirto
BLIS-järjestelmän kameran
ja auton sähköjärjestelmän
välillä palaa normaaliksi.
BLIS POIS
BLIS-järjestelmä on suljettu.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
BLIS* (s. 251)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
255
07 Kuljettajan tuki
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä
Auton tutkayksikön tyyppihyväksyntä voidaan
lukea seuraavasta taulukosta.
Markkina-alue
Brasilia
Eurooppa
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Indonesia
07
Jordania
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E. Lincoln
Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
14785/POSTEL/2010 1982
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
Equipment type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Marokko
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
256
07 Kuljettajan tuki
Markkina-alue
Singapore
Etelä-Afrikka
Taiwan
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2009/163
APPROVED
CCAB09LP4590T3
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tutkatunnistin (s. 211)
07
257
KÄYNNISTYS JA AJO
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko*
Alkolukko* – toiminnot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa,
ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen.
Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen
autolla ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.
•
•
Alkolukko* (s. 259)
Alkolukko* - säilytys (s. 260)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 260)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 261)
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset (s. 263)
VAROITUS
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Suutin puhalluskoetta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* – toiminnot (s. 259)
Kuljettajan vaihtamispainike.
Alkolukko* - säilytys (s. 260)
Lähetinpainike.
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 260)
Jänniteilmaisin.
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 261)
Puhalluskokeen tuloksen valo.
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset (s. 263)
Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
HUOM
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Alkolukko aktivoituu automaattisesti, kun auto
avataan.
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
259
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko* - säilytys
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään.
Alkolukko* - ennen moottorin
käynnistystä
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
kuuluu "klik"-ääni n. 5 sekunnin kuluttua.
Tulokseksi saadaan yksi vaihtoehdoista
seuraavassa taulukossa Tulos suoritetun
puhalluskokeen jälkeen.
4. Jos mitään ilmoitusta ei näytetä, siirto
autoon on voinut epäonnistua - painakaa
tällöin painiketta (3) tuloksen lähettämiseksi autoon manuaalisesti.
5. Kääntäkää suutin alas ja asettakaa alkolukko pitimeensä.
6. Käynnistäkää moottori hyväksytyn puhalluskokeen jälkeen 5 minuutin kuluessa muussa tapauksessa se pitää tehdä
uudelleen.
Käsiyksikön säilytyspaikka.
•
•
Irrottakaa käsiyksikkö työntämällä pidikkeen yläreunaa ja alkolukkoa erilleen.
Joustava pidike irrottaa tällöin otteensa
alkolukosta.
Säilyttäkää käsiyksikköä pidikkeessä, kun
ette käytä sitä, koska tällöin se on suojattu parhaiten. Työntäkää käsiyksikkö
takaisin pidikkeeseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
08
260
•
•
Alkolukko* (s. 259)
Alkolukko* – toiminnot (s. 259)
Suutin puhalluskoetta varten.
Kuljettajan vaihtamispainike.
Lähetinpainike.
Jänniteilmaisin.
Puhalluskokeen tuloksen valo.
Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 260)
1. Kun merkkivalo (6) palaa vihreänä, alkolukko on valmis käytettäväksi.
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 261)
2. Ottakaa alkolukko pitimestään.
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset (s. 263)
3. Kääntäkää suutin (1) ylös, vetäkää syvään
henkeä ja puhaltakaa tasaisesti, kunnes
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
Tulos suoritetun puhalluskokeen
jälkeen
A
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 259)
Alkolukko* – toiminnot (s. 259)
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan
mittaustuloksen saamiseksi:
Alkolukko* - säilytys (s. 260)
•
Välttäkää syömistä ja juomista n.
5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua
- huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa
virheellisen mittaustuloksen.
Merkkivalo
(5) + Näyttöteksti
Sisältö
Vihreä valo +
Alkolukko
Hyväksytty
testi
Käynnistäkää moottori ei mitattua alkoholipitoisuutta.
Keltainen valo +
Alkolukko
Hyväksytty
testi
Moottorin käynnistäminen mahdollista mitattu alkoholipitoisuus
on yli 0,1 promillea,
mutta alle voimassa olevan raja-arvonA.
Jotta varmistetaan, että uusi puhalluskoe tehdään vaihdettaessa kuljettajaa - pitäkää kuljettajan vaihtamispainiketta (2) ja lähetinpainiketta (3) painettuina samanaikaisesti n.
3 sekuntia. Tällöin auto menee käynnistyksenestotilaan ja ennen moottorin käynnistämistä
vaaditaan uusi, hyväksytty puhalluskoe.
Punainen valo +
Hyväksymätön testi
Odota 1
minuutti ja
yritä uudestaan
Moottorin käynnistäminen ei mahdollista mitattu alkoholipitoisuus
on yli voimassa olevan
raja-arvonA.
Alkolukko pitää tarkastaa ja kalibroida korjaamolla1 12 kuukauden välein.
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 261)
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset (s. 263)
Kuljettajan vaihto
Raja-arvo vaihtelee maittain, selvittäkää mikä on voimassa.
Ks. myös Alkolukko* (s. 259).
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana
tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
1
Alkolukko* - huomioitavaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kalibrointi ja huolto
30 päivää ennen tarvittavaa uudelleenkalibrointia mittaristossa näytetään ilmoitus
Alkolukko Tarvitsee kalibroinnin Ks.
käyttöohjekirjaa. Jos kalibrointia ei tehdä
näiden 30 päivän aikana, normaali moottorin
käynnistäminen estetään - ainoastaan käynnistäminen ohitustoiminolla on tällöin mahdollista, ks. seuraava otsikko "Hätätilanne".
Ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lähetyspainiketta (3). Se sammuu muutoin itses-
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
261
08 Käynnistys ja ajo
||
tään n. 2 minuutin kuluttua, mutta syttyy sitten uudelleen moottorin jokaisen käynnistyksen yhteydessä – ainoastaan uudelleenkalibrointi korjaamolla1 voi sammuttaa ilmoituksen
pysyvästi.
Kylmä tai lämmin sää
Mitä kylmempi sää, sitä kauemmin kestää,
ennen kuin alkolukko on valmis käytettäväksi:
Lämpötila (ºC)
Pisin lämpenemisaika (sekuntia)
+10 - +85
10
-5 - +10
60
-40 - -5
180
mahdollinen koko ajan ajon aikana ja se voidaan nollata vain korjaamolla1.
Ohitustoimintoa (Bypass) voidaan testata
ilman, että vikailmoitus kirjautuu - tehkää tällöin kaikki vaiheet käynnistämättä autoa.
Vikailmoitus häviää, kun auto lukitaan.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan, onko ohikytkentä ohitus- (Bypass) vai hätätoiminto.
Tätä asetusta voidaan myöhemmin muuttaa
korjaamolla1.
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
•
Hätätilanne
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä,
jotta autolla voidaan ajaa.
HUOM
Kaikki aktivointi ohikytkennällä (Bypass)
kirjataan ja tallennetaan muistiin, ks. Datan
tallennus (s. 20).
08
Aktivoidun ohitustoiminnon (Bypass) jälkeen
mittaristo esittää Alkolukko Ohitus
1
262
Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään
vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää
ensin Ohitus aktivoitu Odota 1 minuutti
ja sitten Alkolukko Ohitus mahdollinen
- sen jälkeen moottori voidaan käynnistää.
Tämä toiminto voidaan aktivoida useita kertoja. Ajon aikana esitettävä vikailmoitus voidaan sammuttaa vain korjaamolla1.
Hätätoiminnon aktivointi
•
Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään
vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää
Alkolukko Ohitus mahdollinen ja moottori voidaan käynnistää.
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tätä toimintoa voidaan käyttää kerran, sen
jälkeen pitää uudelleenasettaminen tehdä
korjaamolla1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* – toiminnot (s. 259)
Alkolukko* - säilytys (s. 260)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 260)
Alkolukko* (s. 259)
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset (s. 263)
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko* – teksti-ilmoitukset
Jo selostettujen ilmoitusten lisäksi, mittaristo
voi näyttää liittyen siihen, kuinka alkolukko toimii ennen moottorin käynnistystä (s. 260),
myös seuraavaa:
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alkolukko
Uudelleenkäynnistys
mahdollinen
Moottori on ollut sammutettuna lyhyemmän aikaa
kuin 30 minuuttia - moottorin käynnistäminen on
mahdollista ilman uutta
koetta.
Alkolukko
Tarvitsee
huollon
Ottakaa yhteys korjaamoonA.
Alkolukko
Signaalia ei
saatu
Lähettäminen epäonnistui - lähettäkää manuaalisesti painikkeella (3) tai
tehkää uusi puhalluskoe.
Alkolukko
Yritä uudelleen
Testi epäonnistui - tehkää uusi puhalluskoe.
Alkolukko
Puhalla
pidempään
Puhallus liian lyhyt puhaltakaa kauemmin.
Alkolukko
Puhalla pehmeämmin
Puhallus liian voimakas puhaltakaa heikommin.
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alkolukko
Puhalla voimakkaammin
Puhallus liian heikko puhaltakaa voimakkaammin.
Alkolukon
esilämmitys
Odota
Lämmitys ei valmis odottakaa tekstiä Alkolukko Puhalla 5 sekuntia.
A
Moottorin käynnistäminen
Moottori käynnistetään ja sammutetaan etäavaimen ja START/STOP ENGINE -painikkeen
avulla.
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 259)
Alkolukko* – toiminnot (s. 259)
Alkolukko* - säilytys (s. 260)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 260)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 261)
Virtalukko etäavain poistettuna/painettuna sisään
ja START/STOP ENGINE-painike.
TÄRKEÄÄ
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 171).
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se sisään ääriasentoonsa. Huomatkaa, että jos autossa on alkolukko*, pitää
ensin tehdä hyväksytty puhalluskoe,
ennen kuin moottori voidaan käynnistää.
Lisätietoja alkolukosta, ks. Alkolukko*
(s. 259).
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
263
08 Käynnistys ja ajo
||
2. Pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna2.
(Automaattivaihteistoiset autot - painakaa
jarrupoljinta.)
3. Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.
VAROITUS
Ottakaa etäavain aina pois virtalukosta,
kun poistutte autosta, ja katsokaa, että
avainasento on 0 - erityisesti, jos autossa
on lapsia. Tietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu - ks. Avaimen asennot (s. 81).
HUOM
Dieselmoottorilla varustetuissa autoissa voi
esiintyä viive ennen moottorin käynnistyksen aloittamista - tänä aikana näytössä
näkyy Moottorin esilämmitys.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai sen
ylikuumenemissuoja katkaisee.
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen
uuden yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee, jos käynnistysakku saa toipua.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta moottorin käynnistämisen jälkeen tai
auton hinauksen aikana.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla
huomattavasti korkeampi kuin normaalisti.
Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja
säästää luontoa.
Avaimeton käynnistys (Keyless drive)*
Noudattakaa kohtia 2-3 moottorin avaimettomassa (s. 175) käynnistämisessä.
HUOM
Edellytys moottorin käynnistymiselle on,
että jokin avaimettoman käynnistys- ja
lukitustoiminnon etäavaimista on matkustamossa tai kuormatilassa.
08
2
264
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta
autosta ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin sammuttaminen (s. 265)
08 Käynnistys ja ajo
Moottorin sammuttaminen
Ohjauslukko
Etäkäynnistys (ERS)*
Moottori sammutetaan START/STOP
ENGINE-painikkeella.
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
esim. se otetaan luvattomasti käyttöön.
Mekaaninen ääni voi kuulua, kun ohjauslukko
avautuu tai lukkiutuu.
Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start)
tarkoittaa, että auton moottori käynnistetään
etäisyyden päästä matkustamon lämmittämiseksi/viilentämiseksi ennen ajoonlähtöä. Etäkäynnistys aktivoidaan avaimella ja/tai Volvo
On Call* -järjestelmän kautta.
Moottorin pysäyttämiseksi:
•
Painakaa START/STOP ENGINE - moottori pysähtyy.
Jos vaihteenvalitsin ei ole asennossa P tai jos
auto rullaa:
•
Painakaa 2 kertaa painiketta START/
STOP ENGINE tai pitäkää painike painettuna, kunnes moottori käynnistyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 81)
Toiminto
•
Ohjauslukko aktivoituu, kun kuljettajan ovi
avataan moottorin sammuttamisen jälkeen.
•
Ohjauslukko avautuu, kun etäavain on virtalukossa3 ja START/STOP ENGINE-painiketta painetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 263)
Avaimen asennot (s. 81)
Ohjauspyörä (s. 87)
Ilmastointilaite käynnistyy automaattisilla asetuksilla. Etäkäynnistetty moottori on aktivoitu
enintään 15 minuutiksi, sen jälkeen se sammutetaan. Etäkäynnistyksen kahden aktivoinnin jälkeen moottori pitää käynnistää tavanomaisella tavalla, ennen kuin etäkäynnistystä
voidaan jälleen käyttää.
Moottorin etäkäynnistys on saatavissa vain
automaattivaihteistolla varustettuihin autoihin
ja autoihin, joihin on asennettu konepellin katkaisin4.
HUOM
Etäkäynnistystoiminto vaikuttaa etäavaimen pariston käyttöikään. Jos etäkäynnistystä käytetään usein, paristo on vaihdettava kerran vuodessa, ks. Etäavain - pariston vaihto (s. 173).
08
3
4
Jos autossa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä, riittää, että etäavain on sisällä matkustamossa.
Se on mallissa XC60, hälyttimellä varustetuissa autoissa, enemmistössä 4-sylinterisellä moottorilla varustetuista autoista tai jos autoon valittu ERS valmistuksen yhteydessä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
265
08 Käynnistys ja ajo
||
HUOM
Etäkäynnistys (ERS) - käsittely
2. Painakaa heti sen jälkeen pitkään - vähintään 2 sekuntia - painiketta (3).
Ottakaa huomioon joutokäyntiä koskevat
paikalliset/kansalliset määräykset. Ottakaa
myös huomioon paikalliset/kansalliset
säännöt/määräykset koskien äänenvoimakkuutta moottorin ollessa käynnissä.
Jos etäkäynnistyksen edellytykset ovat täyttyneet, tapahtuu seuraavaa:
1. Suuntavalot vilkkuvat nopeasti muutamia
kertoja.
VAROITUS
2. Moottori käynnistyy.
Moottorin etäkäynnistäminen edellyttää
seuraavien kriteerien täyttymistä:
•
•
Auton täytyy olla valvonnan alaisena.
•
Auto ei saa seistä suljetussa tuulettamattomassa tilassa - pakokaasut voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisille ja eläimille.
Autossa tai sen ympärillä ei saa olla
ihmisiä tai eläimiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäkäynnistys (ERS) - käsittely (s. 266)
Etäkäynnistys (ERS) - symbolit ja ilmoitukset (s. 267)
3. Moottorin käynnistyminen vahvistetaan
sen jälkeen siten, että suuntavalot palavat
jatkuvasti 3 sekuntia.
Avaimen painikkeet etäkäynnistystä varten.
Lukituksen avaaminen
Lukitus
PCC6-avaimella
Takaluukun lukituksen avaaminen
Valo-osoitus turvavalaistukselle7
vilkkuu muutamia kertoja painiketta
painettaessa ja alkaa sitten palaa
jatkuvasti, jos kaikki etäkäynnistyksen kriteerit ovat täyttyneet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että etäkäynnistys on käynnistänyt moottorin.
Tiedotuksia5
Etäkäynnistäkää moottori
Menetelkää näin:
08
266
HUOM
Etäkäynnistyksen jälkeen auto on edelleen
lukittuna, mutta liiketunnistin* kuitenkin
deaktivoituna.
Turvavalaistus
Jotta moottori voidaan etäkäynnistää, auton
pitää olla lukittuna ja konepellin suljettuna.
5
6
7
1. Painakaa lyhyesti avaimen painiketta (2).
Vain PCC-avaimessa, ks. PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 169).
Lisätietoja PCC-avaimesta, ks. PCC:llä varustettu etäavain* - ainutlaatuiset toiminnot (s. 169).
Lisätietoja Turvavalaistuksesta, ks. Etäavain - toiminnot (s. 167) ja Turvavalaistus (s. 99).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
Sen tarkistamiseksi, onko etäkäynnistys
käynnistänyt moottorin, käyttäjä voi painaa
painiketta (5) - jos moottori on käynnistynyt,
tapahtuu valo-osoitus painikkeilla (2) ja (3).
Aktiiviset toiminnot
Etäkäynnistetyn moottorin yhteydessä on
aktivoitu seuraavat toiminnot:
•
•
•
Ilmastointijärjestelmä
Audio-/videojärjestelmä
Lähestymisvalaist. kesto.
Deaktivoidut toiminnot
Etäkäynnistetyn moottorin yhteydessä on
deaktivoitu seuraavat toiminnot:
•
•
•
•
valonheittimet
Seisonta-/positiovalot
Numerokilven valaistus
Tuulilasinpyyhkimet.
Etäkäynnistäminen keskeytetään
Seuraava kohta sammuttaa etäkäynnistetyn
moottorin:
•
Etäavaimen painiketta (1), (2) tai (4) painetaan
•
•
•
•
Auton lukitus avataan
Ovi avataan
Kaasu- tai jarrupoljinta painetaan
•
Etäkäynnistys (ERS) - symbolit ja
ilmoitukset
Aktiivinen etäkäynnistysaika ylittää
15 minuuttia.
Kun etäkäynnistetty moottori sammutetaan,
suuntavalot palavat vilkkumatta 3 sekuntia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäkäynnistys (ERS)* (s. 265)
Etäkäynnistys (ERS) - symbolit ja ilmoitukset (s. 267)
Tilanteissa, joissa ERS-toiminto jää pois tai
keskeytyy, mittaristossa näytetään symboli
täydennettynä selittävällä teksti-ilmoituksella.
Puuttuva ERS-toiminto
Ilmoitus
Sisältö
Ei etäkäynnistystä Liian
monta yritystä
ERS ei toiminut,
koska enintään 2
ERS-aktivointia
peräkkäin on sallittua.
Ei etäkäynnistystä Alhainen
polttoainemäärä
ERS ei toiminut johtuen pienestä polttoainemäärästä.
Ei etäkäynnistystä Vaihde ei
P-asennossa
ERS ei toiminut,
koska vaihteenvalitsin
ei ollut P-asennossa.
Ei etäkäynnistystä Kuljettaja
autossa
ERS ei toiminut,
koska joku oli matkustamossa.
Ei etäkäynnistystä Heikko
akku
ERS ei toiminut johtuen matalasta akkujännitteestä. Ladatkaa
akkua käynnistämällä
moottori.
Vaihteenvalitsin siirretään pois P-asennosta
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
267
08 Käynnistys ja ajo
||
A
Ilmoitus
Sisältö
Ei etäkäynnistystä Moottorin
varoitus
ERS ei toiminut johtuen moottorin varoitusilmoituksesta.
Ottakaa yhteys korjaamoonA.
Etäkäynnistys
pois Moottorin
jäähdytys- nestemäärä alhainen
ERS ei toiminut johtuen jäähdytysjärjestelmän vikailmoituksesta, ks. Jäähdytysneste - taso (s. 353).
Ei etäkäynnistystä Ovi auki
ERS ei toiminut,
koska ovi/takaluukku
ei ollut kiinni.
Ei etäkäynnistystä Konepelti
auki
Keskeytetty ERS-toiminto
Ilmoitus
Sisältö
Etäkäynnistys
pois Vaihde ei Pasennossa
ERS keskeytetty,
koska vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa.
Etäkäynnistys
pois Kuljettaja
autossa
ERS keskeytetty,
koska joku oli matkustamossa.
Etäkäynnistys
pois Moottorin
varoitus
ERS keskeytetty johtuen moottorin vikailmoituksesta. Ottakaa
yhteys korjaamoonA.
ERS ei toiminut,
koska konepelti ei
ollut kiinni.
Etäkäynnistys
pois Moottorin
jäähdytys- nestemäärä alhainen
ERS keskeytetty johtuen jäähdytysjärjestelmän vikailmoituksesta.
Ei etäkäynnistystä Auto ei
lukittu
ERS ei toiminut,
koska auto ei ollut
lukittu.
Etäkäynnistys
pois Konepelti
auki
ERS keskeytetty,
koska konepelti on
auki.
Ei etäkäynnistystä Avain
autossa
ERS ei toiminut,
koska avain ei ollut
autossa.
Etäkäynnistys
pois Heikko akku
ERS keskeytetty,
koska akkujännite on
liian pieni.
Etäkäynnistys
pois Alhainen
polttoainemäärä
ERS keskeytetty,
koska polttoainemäärä on liian pieni.
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
08
A
268
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäkäynnistys (ERS)* (s. 265)
Etäkäynnistys (ERS) - käsittely (s. 266)
08 Käynnistys ja ajo
Käynnistysapuakku
Jos käynnistysakku (s. 366) on tyhjentynyt,
auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan (1).
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan
komponenttien kanssa.
5. Avatkaa oman akun etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi, ks.
Käynnistysakku - vaihto (s. 368).
6. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton akun plusnapaan (2).
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta
suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai
muiden vaurioiden välttämiseksi:
1. Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon 0, katso Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 81).
7. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
8. Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, esim. oikea moottorinkiinnike
yläreunassa, ulompi ruuvinkanta (4).
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on
12 V.
9. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja
antakaa sen käydä muutama minuutti
normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella, n. 1500 r/min.
11. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on
tyhjentynyt akku.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
> Katsokaa, ettei kumpikaan mustan
käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun plusnapaan tai punaisen
käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
08
}}
269
08 Käynnistys ja ajo
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 263)
Vaihteistot
Käsivalintainen vaihteisto
Vaihteistoja on kahta päätyyppiä. Käsivalintainen ja automaattinen vaihteisto.
Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
•
•
•
Käsivalintainen vaihteisto (s. 270)
Automaattivaihteisto Geartronic (s. 272)
Automaattivaihteisto – Powershift (s. 275)
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan
tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran esiintyessä mittaristossa syttyy
varoitussymboli ja teksti-ilmoitus näkyy Noudattakaa tällöin annettua suositusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 272)
Vaihdekaavio, 6-vaihteinen vaihteisto.
6-vaihteisesta vaihteistosta on kaksi eri versiota - peruutusvaihteen sijainti erottaa ne.
Katsokaa vaihdevipuun merkittyä ko. vaihdekaaviota.
•
Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
•
Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde ei riitä pitämään autoa paikallaan
kaikissa tilanteissa.
08
270
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
Peruutusvaihteen salpa
Vaihtoilmaisin*
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Vaihtoilmaisin ilmoittaa kuljettajalle, milloin on
hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde.
•
Noudattakaa vaihdevipuun merkittyä
vaihdekaaviota ja poistukaa vapaa-asennosta N ennen kuin vipu viedään R-asentoon.
•
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seistessä paikallaan.
HUOM
6-vaihteisen vaihteiston ylemmän vaihdekaavioversion yhteydessä (ks. edellistä
kuvaa) - painakaa vaihdevipu ensin alas
N-asentoon peruutusvaihteen kytkemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vaihteistot (s. 270)
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 407)
Automaattivaihteisto
Olennainen yksityiskohta ympäristösovitetun
ajon yhteydessä on ajaa oikealla vaihteella ja
vaihtaa hyvissä ajoin.
Tietyissä versioissa on apuvälineenä ilmaisin GSI (Gear Shift Indicator) - joka kertoo kuljettajalle, kun on hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Ottaen huomioon ominaisuudet, kuten suorituskyky ja värinätön käynti, voi kuitenkin olla
asianmukaista vaihtaa suuremmalla kierrosluvulla. Kehystetty numero ilmoittaa ko. vaihteen.
Digitaalinen mittaristo vaihtoilmaisimella.
Kehystetty numero ilmoittaa ko. vaihteen.
Jos autossa on analoginen
mittaristo, vaihdeasento ja
ilmaisinnuolet näytetään sen
keskustassa.
Käsivalintainen vaihteisto
Käsivaihteiston vaihtoilmaisin. Vain yksi ilmaisin kerrallaan palaa, normaaliajossa
vain keskimmäinen.
Ilmaisin "+" syttyy suositeltavan ylösvaihdon ja ilmaisin
"-" suositeltavan alasvaihdon kohdalla (merkitty punaisella kuvassa).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käsivalintainen vaihteisto (s. 270)
Automaattivaihteisto - Geartronic*
(s. 272)
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
271
08 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto - Geartronic*
Pysäköintiasento - P
Vapaa-asento - N
Geartronic-vaihteistossa on kaksi eri vaihtotilaa - automaattinen ja käsivalintainen.
Valitkaa asento P, kun moottori käynnistetään
tai auto seisoo pysäköitynä.
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori
voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru,
jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa N-asennossa.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois Pasennosta, jarrupolkimen pitää olla painettuna
ja avaimen asennossa II, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 81).
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Kytkekää myös seisontajarru (s. 293),
kun auto on pysäköity.
HUOM
D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Manuaaliset vaihdeasennot. S: Sport-tila*.
Mittaristo (s. 66) näyttää vaihteenvalitsimen
asennon seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S*,
1, 2, 3 jne.
Vaihdeasennot
Automaattivaihteiston vaihdeasennot näytetään mittaristossa oikealla. (Vain yksi
ilmaisin palaa kerrallaan ilmoittaen valitun vaihdeasennon.)
08
272
Urheilullisen tilan symboli "S" on aktiivisessa
tilassa ORANSSI.
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa, ennen kuin auto voidaan lukita ja
hälytin kytkeä.
TÄRKEÄÄ
Auton täytyy olla paikallaan, kun valitaan
P-asento.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Peruutusasento - R
Auton on oltava paikallaan, kun R-asento valitaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N muuhun vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja avaimen asennossa II, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 81).
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää
seistä paikallaan, kun D -asento valitaan R asennosta.
Geartronic – Käsivalintaiset
vaihdeasennot (+S-)
Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja
voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa
moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
Manuaaliseen vaihtotapaan päästään viemällä vipu sivulle asennosta
D pääteasentoon "+S-". Mittariston
symboli "+S-" vaihtuu VALKOISESTA ORANSSIKSI ja luvut 1, 2, 3 jne. näytetään ruudussa merkkinä valittuna olevasta
vaihteesta.
•
Painakaa vipua eteenpäin suuntaan "+"
(plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja
08 Käynnistys ja ajo
vapauttakaa se - vipu palaa lepoasentoonsa välille + ja –.
tai
•
Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan "–"
(miinus) vaihtaaksenne yhden portaan
alaspäin, ja vapauttakaa se.
Käsivalintainen vaihdeasento "+S–" voidaan
valita milloin tahansa ajon aikana.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava. Se tehdään vetämällä toista ohjauspyörävalitsinta
ohjauspyörää kohti, jolloin mittariston merkki
"D" vaihtuu valitun vaihteen osoittavaksi
numeroksi.
Vaihtakaa sitten vaihdetta seuraavasti:
•
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se.
Jokaisen vaihdon jälkeen mittaristossa oleva
luku vaihtuu ilmoittamaan valitusta vaihteesta.
HUOM
Automaattinen aktivoinnin poisto
Jos ohjauspyörän valitsimia ei käytetä, ne
poistetaan hetken kuluttua käytöstä ja asiasta ilmoitetaan mittaristossa vaihtamalla
valitun vaihteen numero takaisin merkinnäksi "D".
Poikkeuksen muodostaa moottorijarrutus,
jonka aikana ohjauspyörän valitsimet ovat
koko ajan toimintavalmiudessa.
Automaattiseen ajotilaan palaaminen:
Manuaalinen deaktivointi
•
Ohjauspyörän valitsimet deaktivoidaan
manuaalisesti:
Siirtäkää vipua sivulle ääriasentoon kohtaan D.
•
HUOM
Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun
vaihteenvalitsin on siirretty eteen- tai taaksepäin "+S–"-asennossaan. Mittaristo
vaihtaa tällöin merkistä S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta 123 jne.
Ohjauspyörävalitsimet*
Sen lisäksi, että vaihdetta voidaan vaihtaa
manuaalisesti vaihteenvalitsimella, myös
ohjauspyörässä on säätimet, ns. ohjauspyörävalitsimet.
Ohjauspyörän valitsimet.
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
Vetäkää valitsimia ohjauspyörää kohti
ja pitäkää näin, kunnes mittaristo vaihtaa ko. vaihteen merkin numerosta kirjaimeksi "D".
Ohjauspyörävalitsimia voidaan käyttää myös
vaihteenvalitsimen ollessa Sport-asennossa*.
Tällöin valitsimet ovat koko ajan käytössä
eikä niitä poisteta käytöstä.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku
pysyy sallitulla alueella.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
273
08 Käynnistys ja ajo
||
Geartronic - Sport-tila* (S)8
Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille
korkeammat kierrosluvut. Samalla
saadaan nopeampi vaste kaasua
painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista
suuremmalle vaihteelle.
Sport-tilan aktivointi:
•
Siirtäkää vaihteenvalitsin sivulle D-asennosta ääriasentoon "+S–"-tilassa, jolloin
mittariston merkki D vaihtuu merkiksi S.
Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon
aikana.
Geartronic - Talvitila
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin D-asennosta ääriasentoon
tilassa "+S–", jolloin mittariston näytössä
merkki D vaihtuu numeroksi 19.
2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua
eteenpäin kohti "+" -merkkiä (plus)
2 kertaa - näytössä merkki 1 vaihtuu merkiksi 3.
08
3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti
kaasua.
8
9
274
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan
(normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin,
ns. kickdown.
taa ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi,
kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Hinaus
Jos autoa pitää hinata - ks. tärkeitä tietoja
osasta Hinaus (s. 314).
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
•
•
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
•
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja,
joka estää kickdown-toiminnon.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua.
Jos kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen
vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa
korkea, ei tapahdu mitään – alkuperäinen
vaihde pysyy kytkettynä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin yhden tai useamman portaan kerrallaan
riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaih-
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Jos autossa on Sport-tila*, näytetään ensin "S".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 407)
Automaattivaihteisto - Powershift*
(s. 275)
Vaihteistot (s. 270)
08 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto - Powershift*
Automaattinen Powershift -vaihteisto siirtää
vetotehon moottorista vetäville pyörille kaksinkertaisten mekaanisten kytkinlamellien avulla,
toisin kuin Geartronic, joka käyttää tähän tarkoitukseen hydraulista momentinmuunninta.
kytketään manuaalisesti - 3. vaihteen asemesta Geartronic-vaihteistossa.
Hinaus
Vaihteistolla Powershift varustettua mallia ei
tule hinata, koska riittävän voitelun saanti
edellyttää käynnissä olevaa moottoria. Jos
hinaus (s. 314) kuitenkin pitää tehdä, matkan
on oltava mahdollisimman lyhyt, ja tällöinkin
hyvin pienellä nopeudella.
Jos on epävarmaa, onko auto varustettu
Powershift- tai Geartronic-vaihteistolla, tämä
voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä
vaihteiston tarrasta konepellin alta, Tyyppimerkinnät (s. 393). Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on Powershift - muussa
tapauksessa se on automaattivaihteisto
Geartronic.
D: Automaattiset vaihdeasennot. +S–: Manuaaliset vaihdeasennot. S: Sport-tila*.
Powershift-vaihteisto toimii samalla tavalla ja
siinä on samanlaiset säätimet ja toiminnot
kuin Geartronic-automaattivaihteistossa.
Poikkeuksena on toiminto "Geartronic - Talvitila" (s. 272):
•
Powershift-toiminto helpottaa liikkeellelähtöä liukkaalla alustalla, jos 2. vaihde
Katsokaa myös tärkeitä tietoja osasta Hinaus
(s. 314).
Muistettavaa
Vaihteiston kaksoiskytkimessä on ylikuormitussuoja, joka aktivoituu, jos se tulee liian
lämpimäksi, esim. jos autoa pidetään liian
kauan paikallaan kaasupolkimella ylämäessä.
Ylikuumentunut vaihteisto havaitaan siitä, että
auton koetaan ravistavan ja tärisevän, varoitussymboli syttyy ja mittaristossa näytetään
ilmoitus. Myös ajettaessa hitaasti jonossa
(10 km/h (6 mph) tai vähemmän) ylämäessä
tai perävaunun ollessa kytkettynä vaihteisto
voi lämmetä liikaa. Vaihteisto jäähtyy seistäessä paikallaan, käyttöjarru painettuna ja
moottori joutokäynnillä.
Ylikuumeneminen ajettaessa hitaasti jonossa
voidaan välttää ajamalla jaksoittain:
•
Seiskää paikallanne ja odottakaa jalka jarrupolkimella, kunnes edellä olevaan liikenteeseen on syntynyt sopiva väli, ajakaa väli ja odottakaa jälleen hetki jalka
jarrulla.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää auto paikallaan ylämäessä käyttöjarrun avulla – älkää pitäkö sitä paikallaan
kaasupolkimella. Vaihteisto voi tällöin ylikuumentua.
Teksti-ilmoitus ja toimenpide
Tietyissä tilanteissa voi mittaristo esittää
teksti-ilmoituksen samalla, kun symboli syttyy.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
275
08 Käynnistys ja ajo
||
Symboli
A
Ilmoitus
Ajo-ominaisuudet
Toimenpide
Vaihteisto kuuma Jarruta
pitääksesi
Vaikeaa pitää tasainen nopeus
moottorin vakiokäyntinopeudella.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pitäkää auto paikallaan käyttöjarrullaA.
Vaihteisto kuuma Pysäköi
turvallisesti Anna moottorin
käydä
Voimakkaasti hakkaava auton
kulku.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pysäköikää auto heti turvallisella
tavallaA.
Vaihteisto jäähtyy Anna
moottorin käydä
Autolla ei saa ajaa ylikuumentuneen vaihteiston takia.
Vaihteisto ylikuumentunut. Nopeimman jäähdytyksen saamiseksi: Antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevivun
ollessa N- tai P-asennossa, kunnes ilmoitus sammuu.
Nopein jäähdytys: antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevipu asennossa N tai P, kunnes ilmoitus sammuu.
Taulukko esittää kolme vaihetta, joissa on
kasvanut vakavuusaste, jos vaihteisto tulee
liian lämpimäksi. Teksti-ilmoituksen ohella
kuljettajan huomio kiinnitetään myös siten,
että auton elektroniikka tilapäisesti muuttaa
ajo-ominaisuuksia. Noudattakaa teksti-ilmoituksen ohjetta esiintyvissä tapauksissa.
HUOM
Taulukon esimerkki ei ole osoitus auton
viasta, vaan se osoittaa, että turvatoiminto
on aktivoitunut tarkoituksellisesti estämään
auton jonkin osan vaurioituminen.
08
276
VAROITUS
Jos varoitussymboli yhdistettynä tekstiin
Vaihteisto kuuma Pysäköi turvallisesti
Anna moottorin käydä jätetään ottamatta huomioon, voi lämpötila vaihteistossa nousta niin korkeaksi, että voimansiirto moottorin ja vaihteiston välillä katkeaa tilapäisesti estääkseen kytkimen vaurioitumisen - auto menettää tällöin vetovoimansa ja jää paikalleen, kunnes vaihteiston
lämpötila on laskenut hyväksyttävälle
tasolle.
Lisää mahdollisia teksti-ilmoituksia ratkaisuehdotuksineen koskien automaattivaihteistoa, ks. Viestit (s. 115).
Teksti-ilmoitus sammuu automaattisesti tehdyn toimenpiteen jälkeen tai vilkkuvivun OKpainikkeen painamisen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272)
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 407)
08 Käynnistys ja ajo
Vaihteenvalitsinsalpa
Pysäköintiasento (P)
Vaihteenvalitsinsalpoja on kahta eri tyyppiä mekaaninen ja automaattinen.
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
•
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poisto
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P johonkin muuhun vaihdeasentoon,
pitää jarrupolkimen olla painettuna ja avaimen
asennossa (s. 81) II.
G021351
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
M: Manuaalinen vaihtaminen10 - "+/-" tai "Sporttila".
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto
on seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia
(riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N muuhun vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja avaimen asennossa (s. 81) II.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja
D.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun
tyhjennyttyä, vaihteenvalitsin pitää siirtää pois
P-asennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Nostakaa kumimattoa lokerossa keskikonsolin takana ja etsikää reikä11 avainliuskaa (s. 171) varten lokeron pohjasta.
Etsikää palautusjousinen painike alhaalta
reiästä avainliuskalla ja painakaa sitä pitkään.
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta ja vetäkää avainliuska ylös.
4. Asettakaa kumimatto takaisin.
08
10
11
Kuva on kaaviomainen.
Reikiä voi olla kaksi: yksi avainliuskalle ja yksi kumimaton kiinnittämistä varten.
}}
277
08 Käynnistys ja ajo
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272)
Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 275)
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*12
Neliveto - AWD*
Käyttöjarru voidaan vapauttaa ennen liikkeellelähtöä tai peruutusta mäessä - HSA-toiminto
(Hill Start Assist) estää auton vierimisen alaspäin.
Nelivedolla saavutetaan optimaalinen pito.
Neliveto on aina kytkettynä
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja
siirtää jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa
kaasua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 263)
Neliveto (All Wheel Drive) tarkoittaa, että auto
vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä.
Voima jaetaan automaattisesti etu- ja takapyörien välillä. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä jakaa voimaa niille pyörille, joilla ko.
tienpinnalla on paras pito. Näin saadaan mahdollisimman hyvä pito ja vältetään pyörien
luistaminen. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi osa voimasta etupyörille.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateessa,
lumessa ja pakkasen aiheuttamalla liukkaalla.
08
12
278
Riippuu moottori- ja vaihteistoyhdistelmästä. HSA ei ole mahdollinen kaikissa yhdistelmissä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
Hill Descent Control (HDC)*13
HDC:tä voidaan verrata automaattiseen moottorijarrutukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan
alamäessä, autoa jarruttaa normaalitapauksessa moottorin pyrkimys joutokäyntikierroksille, ns. moottorijarrutus. Mutta mitä jyrkempi
tie ja mitä enemmän kuormaa autossa on, sitä
nopeammin auto rullaa moottorijarrutuksesta
huolimatta - HDC-toiminto kompensoi tämän
automaattisella jarrutuksella.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se
on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Toiminto
HDC on erityisen suureksi avuksi jyrkissä
mäissä, joissa tie on epätasainen ja osittain
liukas. Esim. laskettaessa venettä vesille rampilla olevasta perävaunusta.
HUOM
HDC-järjestelmää ei voi aktivoida, jos
automaattivaihteisen auton vaihteenvalitsin
on asennossa D.
Käsittely
HDC sallii auton rullata korkeintaan nopeudella 10 km/h (6 mph) eteenpäin moottorijarrutuksella ja 7 km/h (4 mph) taaksepäin. Kaasupolkimella voidaan kuitenkin vapaasti valita
nopeus vaihteen nopeusalueella. Kun kaasupoljin vapautetaan, jarrutetaan auto nopeasti
nopeuteen 10 tai 7 km/h (6 tai 4 mph) riippumatta mäen jyrkkyydestä ja tarvitsematta
käyttää jarruja.
Yleistä HDC-toiminnosta
HDC antaa mahdollisuuden jyrkässä alamäessä lisätä/vähentää nopeutta jalka vain
kaasupolkimella, jarrupoljinta käyttämättä.
Kaasupolkimen herkkyys tulee pienemmäksi
ja tarkemmaksi siten, että polkimen täysi liike
voi säätää moottorin kierroslukua vain rajoitetulla kierroslukualueella. Jarrujärjestelmä jarruttaa itse ja antaa autolle pienen ja tasaisen
nopeuden, jolloin kuljettaja voi keskittyä täysin ohjaamiseen.
että vaihdeasento 1 on valittuna, mikä osoitetaan numerolla 1 mittaristossa, ks. Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272).
HDC Päällä/Pois.
HDC aktivoidaan tai suljetaan keskikonsolissa
olevalla katkaisimella. Siinä oleva valo palaa
toiminnon ollessa aktivoituna.
Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät automaattisesti. Kuljettaja voi milloin
tahansa jarruttaa tai pysäyttää auton käyttämällä jarrupoljinta.
HDC suljetaan:
Kun HDC toimii, palaa mittaristossa
symboli yhdistettynä teksti-ilmoitukseen Alamäkijärjestelmä ohjaus PÄÄLLÄ.
Toiminto toimii vain ykkösvaihteella ja peruutusvaihteella. Automaattivaihteistoa koskee,
13
Saatavana vain XC70 AWD -malliin.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
279
08 Käynnistys ja ajo
||
•
keskikonsolissa olevalla päällä-/pois -painikkeella
•
jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 käsivalintaisessa vaihteistossa
•
jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 automaattivaihteistossa tai jos vaihteenvalitsin
siirretään asentoon D.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa.
Jos tämä tapahtuu jyrkässä alamäessä, jarruvaikutusta ei vapauteta heti, vaan hitaasti.
HUOM
HDC:n ollessa aktivoituna voidaan joskus
havaita viive kaasunpainalluksen ja moottorin vasteen välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
08
Start/Stop*
Tietyt moottorin ja vaihteiston yhdistelmät on
varustettu Start/Stop-toiminnolla, joka alkaa
toimia esim. seistäessä autojonossa tai odotettaessa liikennevaloissa - moottori sammutetaan tällöin tilapäisesti ja se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun matkaa jatketaan.
Huolenpito ympäristöstä on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaamme. Tämä tavoite on luonut useita erillisiä energiaa säästäviä toimintoja, joista yksi on Start/Stop. Näiden kaikkien
toimintojen yhteinen tehtävä on vähentää
polttoaineenkulutusta, joka vuorostaan
vähentää pakokaasupäästöjä.
Yleistä Start/Stop -järjestelmästä
Neliveto - AWD* (s. 278)
Moottori sammutetaan - tulee hiljaisempaa ja
puhtaampaa.
Start/Stop-toiminnolla annetaan kuljettajalle
mahdollisuus aktiivisemmin ympäristötietoi-
280
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
seen tapaan ajaa autoa antamalla moottorin
"pysähtyä automaattisesti", kun tämä on tarkoituksenmukaista.
Käsivalintainen tai automaattinen
Huomatkaa, että Start/Stop-toiminnossa on
eroja sen mukaan, onko vaihteisto käsivalintainen tai automaattinen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 281)
Moottorin käynnistäminen (s. 263)
Start/Stop* - asetukset (s. 285)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 284)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 283)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 282)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
•
Akku - Start/Stop (s. 370)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 285)
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - toiminta ja käsittely
Ehdot
Start/Stop-toiminto aktivoituu automaattisesti,
kun moottori käynnistetään avaimella.
Start/Stop-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun
moottori käynnistetään avaimella. Kuljettajalle ilmoitetaan asiasta sytyttämällä toiminnon symboli mittaristossa
ja käyttöpainikkeen valo.
Kaikki auton varsinaiset järjestelmät, kuten valaistus,
radio jne. toimivat normaalisti
myös moottorin ollessa sammutettuna automaattisesti, ainoastaan tietyn varustuksen toimintaa voidaan rajoittaa tilapäisesti, esim.
ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai
äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.
Moottorin pysäyttäminen
automaattisesti
Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on
voimassa seuraavaa:
A
M/A
A
Kytkeminen vapaalle, asettakaa
vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa kytkinpoljin - moottori
sammuu automaattisesti.
M
Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja
pitäkää sitten jalka edelleen polkimella - moottori sammutetaan.
A
Moottorin käynnistäminen
automaattisesti
Ehdot
Vaihdevipu vapaa-asennossa:
M/A
A
M
1. Painakaa kytkinpoljinta tai kaasupoljinta - moottori käynnistyy.
2. Kytkekää sopiva vaihde ja lähtekää liikkeelle.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Jos ECO-toiminto on aktivoitu, moottori voidaan
pysäyttää automaattisesti
ennen kuin auto on täysin
paikallaan.
Tietyissä moottorimalleissa moottori voidaan
pysäyttää ennen kuin auto on paikallaan riippumatta siitä, onko ECO-toiminto aktivoitu vai
ei.
Poistakaa jalan paine käyttöjarrulta
- moottori käynnistyy automaattisesti ja matkaa voidaan jatkaa.
A
Säilyttäkää paine käyttöjarrulla ja
painakaa kaasupoljinta - moottori
käynnistyy automaattisesti.
A
Alamäessä on myös tämä mahdollisuus:
M+
A
Vapauttakaa käyttöjarru ja antakaa
auton rullata liikkeelle - moottori
käynnistyy automaattisesti, kun
nopeus ylittää normaalin kävelyvauhdin.
Kun moottori on sammutettu automaattisesti, mittariston Start/Stop toiminnon symboli syttyy.
A
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
281
08 Käynnistys ja ajo
||
Start/Stop-toiminnon sulkeminen
Tietyissä tilanteissa voi olla
toivottavaa kytkeä tilapäisesti
automaattinen Start/Stoptoiminto pois käytöstä - se
tehdään painamalla tätä painiketta.
Suljettu -toiminto osoitetaan mittariston Start/Stop-symbolin ja
Päällä-/Pois -painikkeen valon sammumisena.
Start/Stop-toiminto on suljettuna, kunnes se
aktivoidaan uudelleen painikkeella tai kunnes
moottori käynnistetään uudelleen avaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
08
282
Start/Stop* (s. 280)
Moottorin käynnistäminen (s. 263)
Start/Stop* - asetukset (s. 285)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 284)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 283)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 282)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
•
Akku - Start/Stop (s. 370)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 285)
Start/Stop* - moottori ei pysähdy
Myös Start/Stop-toiminnon ollessa aktivoituna
moottori ei aina pysähdy automaattisesti.
Moottori ei sammu automaattisesti, jos:
Ehdot
M/AA
käynnistysakun lämpötila on jäätymispisteen alapuolella tai liian korkea.
M+A
kuljettaja tekee suuria ohjausliikkeitä.
M+A
pakoputkiston hiukkassuodatin on
täynnä - vasta kun automaattinen
puhdistusjakso on tehty (ks. Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
(s. 304)), tilapäisesti suljettu
Start/Stop-toiminto aktivoituu
uudelleen.
M+A
Ehdot
M/AA
auto ei ensin saavuttanut
nopeutta n. 8 km/h (5 mph) avainkäynnistyksen tai viimeisimmän
automaattisen pysäytyksen jälkeen.
M+A
kuljettaja on avannut turvavyön
lukon.
M+A
käynnistysakun kapasiteetti on
alle alimman sallitun tason.
M+A
tie on hyvin jyrkkä.
M+A
M+A
perävaunu on sähköisesti yhdistetty auton sähköjärjestelmään.
M+A
moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
konepelti avattuB.
M+A
ulkolämpötila on jäätymispisteen
vaiheilla tai yli n. 30 °C.
M+A
tuulilasin sähköinen lämmitys aktivoidaan.
M+A
olosuhteet matkustamossa poikkeavat esivalituista arvoista - huomataan siitä, että tuuletuspuhaltimen käyntinopeus on korkea.
M+A
autoa peruutetaan.
M+A
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
vaihteisto ei ole normaalissa käyntilämpötilassa.
A
ulkoilman paine alittaa paineen,
joka vastaa korkeutta 1500-2500
m merenpinnan yläpuolella - ko.
ilmanpaine vaihtelee vallitsevan
sään mukaan.
A
08 Käynnistys ja ajo
Ehdot
M/AA
mukautuvan nopeudensäätimen
jonoavustaja on aktivoitu.
A
vaihteenvalitsin on asennossa SC
tai "+/-".
A
A
B
C
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Sport-tila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 280)
Start/Stop* - moottori käynnistyy
automaattisesti
Ehdot
Automaattisesti sammutettu moottori voi tietyissä tapauksissa käynnistyä uudelleen ilman,
että kuljettaja on päättänyt jatkaa matkaa.
Kuljettajan vyölukko avataan vaihteenvalitsimen ollessa D- tai Nasennossa.
A
Seuraavassa tapauksessa moottori käynnistyy automaattisesti, vaikka kuljettaja ei ole
painanut kytkinpoljinta (käsivalintainen vaihteisto) tai ottaa jalan jarrupolkimelta (automaattivaihteisto):
Ohjauspyörän liikkeetB.
A
Vaihteenvalitsin siirretään D-asennosta S-asentoonC, R tai asentoon "+/-".
A
Kuljettajan ovi avataan vaihteenvalitsimen ollessa D-asennossa "pling"-ääni ja teksti-ilmoitus kertovat, että Start/Stop-toiminto on
aktiivinen.
A
Ehdot
M/AA
Moottorin käynnistäminen (s. 263)
Huurua muodostuu ikkunoille.
M+A
Start/Stop* - asetukset (s. 285)
Olosuhteet matkustamossa poikkeavat esivalituista arvoista.
M+A
Virranotto on tilapäisesti suuri tai
käynnistysakun kapasiteetti laskee alimmalle sallitulle tasolle.
M+A
Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.
M+A
Konepelti avataanB.
M+A
Auto alkaa rullata, tai tekee pienen
nopeudenlisäyksen, jos auton on
pysäytetty automaattisesti sen
seisomatta täysin paikallaan.
M+A
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 281)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 284)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 283)
•
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 285)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
•
Akku - Start/Stop (s. 370)
A
B
C
M/AA
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Sport-tila.
VAROITUS
Älkää avatko konepeltiä, kun automatiikka
on pysäyttänyt moottorin - moottori voi
käynnistyä yllättäen itsestään. Sammuttakaa moottori ensin normaalisti START/
STOP ENGINE -painikkeella ja avatkaa
konepelti vasta sen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Start/Stop* (s. 280)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 281)
08
Moottorin käynnistäminen (s. 263)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
283
08 Käynnistys ja ajo
•
•
Start/Stop* - asetukset (s. 285)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 284)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 282)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
•
Akku - Start/Stop (s. 370)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 285)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty
automaattisesti
Moottori ei aina käynnisty automaattisesti
pysähdyttyään automaattisesti.
Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:
Ehdot
M/A
A
Vaihde on kytkettynä ilman vapaakytkentää - näyttöteksti kehottaa
kuljettajaa asettamaan vaihdevivun
vapaa-asentoon, jotta automaattinen käynnistys voi tapahtua.
M
Kuljettaja ei käytä turvavyötä.
M
Kuljettaja ei käytä turvavyötä, vaihteenvalitsin on P-asennossa ja kuljettajan ovi on auki - moottori pitää
käynnistää normaalisti.
A
A
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
284
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 280)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 281)
Moottorin käynnistäminen (s. 263)
Start/Stop* - asetukset (s. 285)
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 283)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 282)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
•
Akku - Start/Stop (s. 370)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 285)
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - tahaton moottorin
pysähtyminen, käsivalintainen
vaihteisto
Menetelkää seuraavasti, jos liikkeellelähtö
epäonnistuu ja moottori sammuu:
•
Start/Stop* - asetukset
Akku - Start/Stop (s. 370)
Auton valikkojärjestelmässä MY CAR otsikon
DRIVe alla on Volvon Start/Stop-järjestelmän
tietoja sekä suosituksia energiaa säästävästä
ajotekniikasta.
1. Tarkistakaa, että kuljettajan turvavyö on
lukittu kiinni vyölukkoon.
2. Painakaa kytkinpoljin uudelleen alas moottori käynnistyy automaattisesti.
3. Tietyissä tapauksissa pitää vaihdevipu
asettaa vapaa-asentoon. Mittaristo esittää tällöin tekstin Kytke vapaalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 280)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 281)
Moottorin käynnistäminen (s. 263)
Start/Stop* - asetukset (s. 285)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 284)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 283)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 282)
•
Akku - Start/Stop (s. 370)
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 280)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 281)
Moottorin käynnistäminen (s. 263)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 284)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 283)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 282)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 286)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 285)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
285
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
Teksti-ilmoitus
Yhdistettynä tähän merkkivaloon
Start/Stop-toiminto voi näyttää
teksti-ilmoituksia mittaristossa tiet-
Start/Stop-toiminto voi näyttää teksti-ilmoituksia mittaristossa.
Symboli
Ilmoitus
Info/toimenpide
M/AA
Automaattinen käynnistys/
pysäytys Tarvitsee huollon
Start/Stop on poissa toiminnasta. Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
M+A
Autostart Moottori käy + merkkiääni
Aktivoituu, jos kuljettajan ovi avataan moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti ja
vaihteenvalitsimen D-asennossa.
Paina käynnistyspainiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/
STOP ENGINE-painikkeella.
Paina kytkinpoljinta käynnistääksesi
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että kytkinpoljin painetaan
alas.
M
Paina jarru- ja kytkinpoljinta
käynnistääksesi
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarru- tai kytkinpoljinta
painetaan.
M
Aseta vaihde vapaalle käynnistääksesi
Vaihde on kytkettynä ilman kytkinpolkimen käyttöä - painakaa kytkintä ja asettakaa
vaihdevipu vapaa-asentoon.
M
08
286
tyjä tilanteita varten. Joillekin niistä on suositeltu toimenpide, joka tulee tehdä. Seuraava
taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
A
M+A
08 Käynnistys ja ajo
Symboli
A
Ilmoitus
Info/toimenpide
Valitse P tai N käynnistääksesi
Start/Stop on suljettu - siirtäkää vaihteenvalitsin N- tai P-asentoon ja käynnistäkää
moottorin normaalisti START/STOP ENGINE-painikkeella.
A
Paina käynnistyspainiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/
STOP ENGINE-painikkeella vaihteenvalitsimen ollessa asennossa P tai N.
A
M/AA
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Jos ilmoitus ei sammu toimenpiteen tekemisen jälkeen, tulee ottaa yhteys korjaamoon valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 280)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 281)
Moottorin käynnistäminen (s. 263)
Start/Stop* - asetukset (s. 285)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 284)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 283)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 282)
•
Akku - Start/Stop (s. 370)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 285)
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
287
08 Käynnistys ja ajo
ECO-ajotila*
HUOM
ECO14
on innovatiivinen Volvo-toiminto automaattivaihteistoisille autoille, mikä voi rajoittaa
polttoaineenkulutusta jopa 5 %, riippuen kuljettajan ajokäyttäytymisestä. Toiminto antaa
kuljettajalle mahdollisuuden aktiivisempaan,
ympäristötietoiseen tapaan ajaa autoa.
Yleistä
Aktivoitaessa ECO-toiminto
muutetaan seuraavia:
Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksia ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Tietyt
asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti,
mutta täysi toiminta saadaan takaisin vain
sulkemalla ECO-toiminto.
ECO - Käsittely
lin että ECO -painikkeen valon palamisen
avulla toiminnon ollessa aktivoitu.
ECO-toiminto Päällä tai Pois
Suljettu ECO-toiminto osoitetaan mittariston ECO-symbolien ja ECO -painikkeen
valon sammumisena. Toiminto on sitten suljettuna,
kunnes se aktivoidaan uudelleen ECO -painikkeella.
Eco Coast - Toiminta
•
•
Vaihteiston vaihtamiskohtia.
Moottorinohjausta ja vastetta kaasupolkimelta.
•
Start/Stop-toiminto - moottori voi pysähtyä automaattisesti myös ennen kuin auto
on pysähtynyt ja seisoo täysin paikallaan.
•
Toiminto Eco Coast aktivoidaan - moottorijarrutus lakkaa.
•
Ilmastointijärjestelmän asetukset - tietyt
sähkönkuluttaja deaktivoidaan tai toimivat
rajoitetulla teholla.
08
14
288
Osatoiminto Eco Coast tarkoittaa käytännössä, että moottorijarrutus deaktivoidaan,
mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pitempien osuuksien rullaamiseen. Kun
kuljettaja vapauttaa kaasupolkimen kytketään
vaihteisto automaattisesti irti moottorista
jonka käyntinopeus laskee joutokäynnille
kulutuksen ollessa minimaalinen.
ECO Päällä/Pois
ECO-symboli
Moottorin sammuttamisen yhteydessä ECOtoiminto deaktivoidaan, ja se pitää tämän
vuoksi aktivoida aina moottorin käynnistämisen jälkeen. Tiettyjen moottorien osalta on
poikkeuksia - tämä varmistetaan kuitenkin
yksinkertaisesti sekä mittariston ECO-symbo-
Ei mahdollinen nelivetoisissa (AWD) malleissa XC60 ja XC70.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto on tarkoitettu nopeuden ennakoivaan alentamiseen, esim. rullaamiseen alueelle, jolla on alhaisempi nopeusrajoitus.
Eco Coast mahdollistaa proaktiivisen ajamisen, jossa kuljettaja voi käyttää ns. "Pulse &
Glide" -tekniikkaa ja minimäärää jarrutuksia.
Myös Eco Coast- ja tilapäisesti suljetun ECOtoiminnon yhdistelmä voi myötävaikuttaa pienentyneeseen kulutukseen. Siis:
08 Käynnistys ja ajo
•
Aktiivinen Eco Coast: Pitkä rullaus ilman
moottorijarrutusta = Pieni kulutus
Eco Coast-toiminnon deaktivointi ja palaaminen moottorijarrutukseen voidaan tehdä seuraavalla tavalla:
Suljettu ECO-toiminto: Lyhyt rullaus
moottorijarrutuksella = Minimaalinen
kulutus.
•
•
Painakaa ECO-painiketta.
•
•
Vaihtakaa ohjauspyörän valitsimilla.
ja
•
HUOM
Optimaalisen pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi tulee kuitenkin välttää
Eco Coast -toimintoa yhdistettynä lyhyisiin
rullauksiin vapaalla.
Aktivoikaa etäisyyshälytys Eco Coast
Toiminto aktivoituu, kun kaasupoljin vapautetaan täysin ylös yhdistettynä seuraaviin parametreihin:
•
•
•
ECO-painike aktivoitu
•
Tien alamäki ei jyrkempi kuin n. 6 %.
Vaihteenvalitsin D-asennossa
Nopeus välillä n. 65-140 km/h
(40–87 mph)
Lisätietoja ja asetuksia
Siirtäkää vaihdevipu manuaaliseen "S
+/-"-asentoon.
Vaikuttakaa kaasu- tai jarrupolkimeen.
Eco Coast - Rajoitukset
Toiminto ei ole käytettävissä, jos:
•
•
•
nopeudensäädin aktivoidaan
tien alamäki on jyrkempi kuin n. 6 %
tehdään manuaalisia vaihtamisia ohjauspyörän valitsimilla*
•
moottori ja/tai vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassaan.
•
vaihteenvalitsin siirretään asennosta D
asentoon "S+/-"
•
nopeus on alueen n. 65-140 km/h
(40–87 mph) ulkopuolella
Auton valikkojärjestelmässä MY CAR on lisätietoja ECO-konseptista - ks. osaa MY CAR
(s. 116).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 127)
Aktivoinnin poistaminen Eco Coast
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
Eco Coast -toiminto. Esimerkkejä tällaisista
tilanteista voivat olla:
•
jyrkät alamäet - jotta voidaan käyttää
moottorijarrutusta.
•
ennen tulevaa ohitusta - jotta se voidaan
tehdä mahdollisimman turvallisella tavalla.
08
289
08 Käynnistys ja ajo
Käyttöjarru
Käyttöjarrua käytetään auton nopeuden alentamiseen ajon aikana.
Autossa on turvallisuussyistä kaksi jarrupiiriä.
Jos yksi jarrupiiri vaurioituu, jarrupoljin painuu
syvemmälle ja tarvitaan suurempi poljinpaine
normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi.
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin ollessa
käynnissä.
Jos jalkajarrua painetaan moottorin ollessa
sammutettuna, poljintuntuma on kova ja
auton jarruttamiseen tarvitaan enemmän voimaa.
Jos autossa on Liikkeellelähtöapu mäessä
(HSA)* (s. 278)*, poljin palaa tavallista hitaammin normaaliasentoon, jos auto on pysäköity
mäkeen tai epätasaiselle alustalle.
08
290
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää käyttämällä moottorijarrutusta.
Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä
ylöspäin.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta, ks.
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 403).
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
Kun autolla ajetaan pitkään kovassa sateessa
jarruttamatta, jarrutusvaikutus saattaa alkaa
pienellä viiveellä ensimmäisessä jarrutuksessa. Näin voi käydä myös auton pesun jälkeen. Tällöin jarrupoljinta täytyy painaa voimakkaammin. Säilyttäkää siksi pitempi turvaväli edellä olevaan liikenteeseen.
Jarruttakaa autoa voimakkaasti ajettuanne
märillä teillä ja käytettyänne auton pesussa.
Tällöin jarrulevyt lämpenevät ja kuivuvat
nopeammin eikä niihin muodostu korroosiota.
Ottakaa muu liikenne huomioon jarruttaessanne.
Jarruttaminen suolatuilla tienpinnoilla
Ajettaessa suolatuilla teillä jarrulevyihin ja paloihin voi muodostua suolakerros. Tällöin
jarrutusmatka voi pidentyä. Säilyttäkää siksi
erityisen pitkä turvaväli edellä ajavaan ajoneuvoon. Muistakaa myös:
•
Jarruttaa silloin tällöin mahdollisen suolakerroksen irrottamiseksi. Huolehtia siitä,
ettette vaaranna jarruttaessanne muita
tielläliikkujia.
•
Painaa jarrupoljinta varovasti ajomatkan
lopuksi ja ennen seuraavaa ajomatkaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Huolto
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa.
Uudet ja vaihdetut jarrupalat ja jarrulevyt
antavat optimaalisen jarruvaikutuksen vasta
muutamien satojen kilometrien ajon aiheuttaman "kulumisen" jälkeen. Kompensoikaa pienentynyt jarruvaikutus painamalla jarrupoljinta
voimakkaammin. Volvo suosittelee ainoastaan Volvoonne hyväksyttyjen jarrupalojen
asentamista.
TÄRKEÄÄ
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää
tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
08 Käynnistys ja ajo
Symbolit ja ilmoitukset
Symboli
Sisältö
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on
pieni, lisätkää jarrunestettä
sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Palaa kiinteästi 2 sekuntia
moottorin käynnistyksen
yhteydessä - automaattinen
toiminnan tarkastus.
VAROITUS
Jos
ja
palavat samanaikaisesti, saattaa jarrujärjestelmässä olla vikaa.
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali, aja varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä.
•
•
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 292)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 291)
Lukkiutumattomat jarrut, ABS (Anti-lock
Braking System), estävät pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa.
Toiminnon ansiosta ohjauskyky säilytetään ja
esim. esteen väistäminen helpottuu. Tässä
yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt
automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun
kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi
alhaisella ajonopeudella ABS-järjestelmälle
voidaan tehdä automaattinen testi. Testin
huomaa jarrupolkimen sykkimisestä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 290)
Seisontajarru (s. 293)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 292)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 292)
Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Seisontajarru (s. 293)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 292)
08
291
08 Käynnistys ja ajo
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja
automaattiset varoitusvilkut
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien
varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat
sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoidaan nopeuksilla yli
50 km/h (31 mph) voimakkaan jarrutuksen
yhteydessä. Kun auton nopeus on jarrutettaessa laskenut ajonopeuden 10 km/h
(6 mph) alle, vilkkuvat jarruvalot alkavat taas
palaa tasaisesti – samalla varoitusvilkut (s. 96)
kytketään toimintaan. Ne vilkkuvat, kunnes
kuljettaja nostaa jälleen auton nopeutta tai
poistaa varoitusvilkut käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
08
292
Käyttöjarru (s. 290)
Seisontajarru (s. 293)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 292)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 291)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assist) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja
siten lyhentämään jarrutusmatkaa.
EBA tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABS-järjestelmä alkaa toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
Kun EBA aktivoidaan, jarrupoljin painuu
hieman tavallista alemmaksi. Painakaa ja
pitäkää jarrupoljinta painettuna niin pitkään
kuin on tarpeen. Jarrupolkimen päästäminen lopettaa kaiken jarrutuksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 290)
Seisontajarru (s. 293)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 292)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
(s. 291)
08 Käynnistys ja ajo
Seisontajarru
Seisontajarrun kytkeminen
HUOM
Seisontajarru pitää auton paikallaan, kun kuljettajan istuimella ei ole ketään, lukitsemalla/
salpaamalla mekaanisesti kaksi pyörää.
Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa kuuluu merkkiääni jarrutuksen
aikana.
Toiminto
Kun sähköinen seisontajarru on toiminnassa,
kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus
siirtyy takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää
käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian
matala, ks. Käynnistysapuakku (s. 269).
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
•
•
Seisontajarrun säädin - kytketty.
1. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
2. Painakaa seisontajarrun säädintä.
>
Mittariston symboli alkaa vilkkua
- valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.
3. Vapauttakaa käyttöjarrupoljin ja varmistakaa, että auto on paikallaan.
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa
kohti.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde tai automaattivaihteiston P-asento
eivät riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Pysäköidessänne auton asettakaa vaihdevipu
1. vaihteen asentoon (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsin asentoon P (automaattivaihteisto).
Hätäjarru
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan kytkeä
ajoneuvon ollessa liikkeellä painamalla pitkään seisontajarrun säädintä. Jarrutus loppuu, kun säädin vapautetaan.
08
}}
293
08 Käynnistys ja ajo
||
Seisontajarrun vapauttaminen
Irrottaminen automaattisesti
1. Käynnistäkää moottori.
2. Kytkekää 1. vaihde tai peruutusvaihde.
3. Päästäkää kytkin ylös ja painakaa kaasua.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
Automaattivaihteistolla varustettu auto
Raskas kuorma ylämäessä
Irrottaminen manuaalisesti
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä
ylämäessä. Välttäkää tätä painamalla säädintä sisään samanaikaisesti, kun lähdette
liikkeelle. Vapauttakaa säädin, kun moottori
alkaa vetää.
1. Asettakaa etäavain
2. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto
3. Vetäkää säätimestä.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon15.
Irrottaminen automaattisesti
2. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
1. Kiinnittäkää turvavyö.
3. Vetäkää seisontajarrun säädintä.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
2. Käynnistäkää moottori.
HUOM
Seisontajarru voidaan myös vapauttaa
manuaalisesti painamalla kytkinpoljin alas
jarrupolkimen asemesta. Volvo suosittelee,
että jarrupoljinta käytetään.
08
15
294
virtalukkoon15.
Seisontajarrun säädin - vapautettu.
Irrottaminen manuaalisesti
HUOM
Turvallisuussyistä seisontajarru vapautetaan automaattisesti vain, jos moottori on
käynnissä ja kuljettaja on ottanut turvavyön
käyttöön. Seisontajarru vapautetaan välittömästi automaattivaihteistoisissa
autoissa, kun kaasupoljinta painetaan ja
vaihteenvalitsin on asennossa D tai R.
3. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
4. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai
R ja painakaa kaasua.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
Jos autossa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä: painakaa START/STOP ENGINE.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähköisen seisontajarrun rakenteen
vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Symbolit ja ilmoitukset
Tietoa siitä, miten mittariston teksti-ilmoitukset voidaan näyttää ja poistaa: ks. Ilmoitukset
- käsittely (s. 116).
08 Käynnistys ja ajo
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
"Ilmoitus"
•
Lukekaa mittariston ilmoitus.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että seisontajarrua kytketään.
Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa, se tarkoittaa, että on syntynyt vika.
•
Seisontajarru ei
täysin vapautettu
Lukekaa mittariston ilmoitus.
Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida vapauttaa:
•
Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM! Varoitussignaali soi, jos matkaa jatketaan tämän vikailmoituksen näkyessä.
Seisontajarru ei
vedetty
Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida kytkeä:
•
Yrittäkää vapauttaa ja kytkeä jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Ilmoitus syttyy myös käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa, kun autolla ajetaan pienellä nopeudella
oven ollessa auki, kuljettajan huomion herättämiseksi, että seisontajarru on voinut vapautua tarkoituksettomasti.
Seisontajarru
Tarvitsee huollon
On muodostunut vika:
•
Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jos auto pitää pysäköidä, ennen kuin mahdollinen vika on korjattu, pyörät pitää kääntää
kuten pysäköitäessä mäkeen ja vaihdevivun
pitää olla 1. vaihteella (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsimen asennossa P
(automaattivaihteisto).
Teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla
lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
08
}}
295
08 Käynnistys ja ajo
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
08
296
Käyttöjarru (s. 290)
08 Käynnistys ja ajo
Kahlaus
Moottorivaurio voi olla seurauksena, jos
ilmansuodattimeen pääsee vettä.
Jos veden syvyys on yli 25 cm (XC70:llä 30
cm), sitä voi päästä vaihteistoon. Tällöin
öljyjen voitelukyky heikkenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Autoa voidaan ajaa enintään 25 cm (XC70:llä
30 cm) syvässä vedessä korkeintaan kävelyvauhtia. Virtaavaa vettä ylitettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.
Jonkin komponentin, moottorin, vaihteiston, turboahtimen, tasauspyörästön tai niiden sisäisten osien vaurioita, jotka ovat
aiheutuneet tulvimisesta, hydrostaattisesta
lukituksesta tai öljyn puutteesta, ei takuu
kata.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi
ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
•
Puhdistakaa sähköisen lämmittimen ja
perävaunun mahdolliset liittimet vedessä
ja savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se
voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Ylikuumeneminen
TÄRKEÄÄ
Kahlaus tarkoittaa sitä, että autolla ajetaan
veden peittämällä tiellä. Kahlaus on suoritettava varovasti.
Jos moottori on pysähtynyt veteen, älkää
yrittäkö käynnistää - hinauttakaa auto
vedestä korjaamoon - suosittelemme
Volvon teknistä palvelua. Vaarana on
moottorivaurio.
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä,
on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman
ollessa raskas.
Tietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua vetäen, ks. Perävaunun vetäminen*
(s. 307).
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä tulee liian korkeaksi, syttyy
varoitussymboli mittariston infonäytössä
ja näyttää teksti-ilmoituksen Korkea
moottorin lämpötila. Pysähdy
turvallisesti - pysäyttäkää auto tällöin
turvallisella tavalla ja antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
järjestelmän jäähdyttämiseksi.
•
Jos esitetään teksti-ilmoitus Korkea
moottorin lämpötila Sammuta
moottori tai Moottorin
jäähdytysnesteen määrä alhainen
Pysähdy turvallisesti, moottori on sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
•
Vaihteiston ylikuumetessa aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää
varoitussymbolin mittaristossa ja sen näytössä sekä esittää teksti-ilmoituksen
Vaihteisto kuuma Rajoita nopeutta tai
Vaihteisto kuuma Pysähdy turvallisesti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetäminen (s. 316)
Hinaus (s. 314)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
}}
297
08 Käynnistys ja ajo
•
•
Odota jäähtymistä - noudattakaa annettua suositusta ja vähentäkää nopeutta tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla sekä
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutamia minuutteja, jotta vaihteisto saa
jäähtyä.
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Ajaminen takaluukku/tavaratilan
luukku avoinna
Kun autolla ajetaan takaluukku auki, autoon
voi imeytyä myrkyllisiä kaasuja kuormatilan
kautta.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi
imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan
kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 155)
Ylikuormitus - käynnistysakku
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua (s. 366) eri tavoin. Välttäkää käyttämästä avainasentoa II (s. 81) moottorin
ollessa pysäytettynä. Käyttäkää sen sijaan
asentoa I - silloin kulutetaan vähemmän virtaa.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa,
kun moottori on pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista toiminnoista ovat:
•
•
•
•
matkustamon puhallin
valonheittimet
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
Jos käynnistysakun jännite on matala, mittariston infonäyttö esittää tekstin Akun varaus
matala Virransäästötila. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
08
298
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten
käydä vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku ladataan paremmin ajon aikana
kuin moottorin käydessä joutokäyntiä
seistäessä paikallaan.
08 Käynnistys ja ajo
Ennen pitkää matkaa
Talviajo
Ennen pitkää matkaa on hyvä käydä läpi seuraavat seikat:
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset sen varmistamiseksi, että autolla voidaan
ajaa turvallisesti.
•
Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus
(s. 412) on normaali.
•
Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy
tai muu neste) ole.
•
Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
•
Varoituskolmion (s. 329) pitäminen
mukana on lain vaatimus tietyissä maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä.
Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja
vähentävät lisäksi polttoaineenkulutusta
moottorin ollessa kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet (s. 403).
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 350)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 325)
Moottorin jäähdytysnesteessä (s. 353)
pitää olla 50 % glykolia. Tämä seos suojaa moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n
lämpötilaan asti. Terveysriskien välttämiseksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa
sekoittaa.
Polttimonvaihto - yleistä (s. 356)
kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää huuhtelunestettä (s. 365) välttääksenne jäänmuodostuksen huuhtelunestesäiliössä.
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja kaikissa maissa.
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Talviajo (s. 299)
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
•
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää
tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia käynnistysakulle samalla, kun sen
08
299
08 Käynnistys ja ajo
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata/sulkea
seuraavasti:
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata käsin,
kun sähköinen avaaminen matkustamosta ei
ole mahdollista.
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
Avatkaa säiliön luukku valopaneelissa olevalla
painikkeella - luukku avautuu, kun painike
vapautetaan.
Mittariston näytössä symbolin nuoli
osoittaa, kummalla puolella autoa polttoainesäiliön luukku sijaitsee.
•
08
300
1. Avatkaa/poistakaa kuormatilassa oleva
luukku (samalla puolella kuin säiliön
luukku) ja etsikää kahvalla varustettu vihreä nuora.
2. Vetäkää nuoraan varovasti suoraan taaksepäin, kunnes polttoainesäiliön luukku
kääntyy napsahtaen ulos.
TÄRKEÄÄ
Sulkekaa painamalla luukkua kiinni, kunnes naksahdus vahvistaa, että se on
kiinni.
Vetäkää varovasti narusta – luukun lukon
avaaminen vaatii hyvin vähän voimaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen täyttö (s. 300)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen täyttö (s. 300)
Polttoaineen täyttö
Tärkeitä seikkoja muistettavaksi tankkauksen
yhteydessä.
Polttoainesäiliön korkin avaaminen/
sulkeminen
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti.
•
Tankkauksen jälkeen - asettakaa korkki
paikalleen ja kääntäkää siten, että kuuluu
useita naksahduksia.
08 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
•
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa tankkaaminen, kun pumpun suutin
katkaisee ensimmäisen kerran.
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä
vuotaa yli.
Lisäys varakanisterilla16
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun alla kuormatilassa.
Olkaa tarkka, että suppilon putki viedään kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputkessa on avattava luukku ja suppilon putki pitää viedä luukun ohi ennen kuin lisääminen voidaan aloittaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin (s. 300)
•
Polttoaine - käsittely (s. 301)
Polttoaine - käsittely
VAROITUS
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää
bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa
tulipaloon ja henkilövahinkoihin.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
TÄRKEÄÄ
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos
käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin
suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee
kaikkia moottoreita.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä
vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa
välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Aiheeseen liittyvät tiedot
16
•
•
•
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (s. 304)
•
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 410)
Polttoaine - diesel (s. 302)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 412)
08
Koskee vain dieselmoottorilla varustettuja autoja.
301
08 Käynnistys ja ajo
Polttoaine - bensiini
Alkoholit - etanoli
Bensiiniä käytetään moottorin polttoaineena.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä. Älkää koskaan tankatko laadultaan
epäilyttävää polttoainetta. Bensiinin täytyy
olla normin EN 228 mukaista.
•
•
•
Polttoaine, jossa on jopa
10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
•
98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan
maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
EN 228 E10 -bensiini (enint.
10 tilavuusprosenttia etanolia) on
hyväksytty käytettäväksi.
•
Suurempi etanolipitoisuus kuin E10
(enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia) ei
ole sallittu. Esim. E85:ttä ei saa käyttää.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
08
302
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä,
ettei katalysaattori vaurioidu.
•
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 306)
•
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 410)
Polttoaine - käsittely (s. 301)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 412)
Polttoaine - diesel
Dieseliä käytetään moottorin polttoaineena.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590,
SS 155435 tai JIS K 2204. Dieselmoottorit
ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille,
kuten esim. metalleille ja suurelle rikkimäärälle.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(alle 0 °C) aiheuttaa parafinoitumista, mikä voi
johtaa käynnistysvaikeuksiin. Myytävät polttoainelaadut on sovitettu vuodenajan ja ilmastovyöhykkeen mukaan, mutta äärimmäisissä
sääolosuhteissa, polttoaineen ollessa vanhaa
tai siirryttäessä ilmastovyöhykkeeltä toiselle
parafinoitumista saattaa esiintyä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja
vedellä.
08 Käynnistys ja ajo
TÄRKEÄÄ
Dieselpolttoaineen pitää:
•
täyttää normi EN 590, SS 155435 tai
JIS K 2204
•
omata rikkipitoisuus, joka ei ylitä arvoa
10 mg/kg
•
sisältää enintään 7 tilavuus-% FAMEainetta (Fatty Acid Methyl Ester).
TÄRKEÄÄ
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
Erikoislisäaineet
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori
käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on
lisätty dieselpolttoainetta:
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se ääriasentoon. Lisätietoja, ks. Avaimen asennot (s. 81).
TÄRKEÄÄ
3. Odottakaa n. yksi minuutti.
4. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa
START-painiketta vielä kerran.
HUOM
Polttoöljy
(Fatty Acid Methyl Ester) ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty likaantunutta polttoainetta. Lisätietoja,
ks. Volvon huolto-ohjelma (s. 342).
2. Painakaa START-painiketta painamatta
jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
Marine Diesel -polttoaine
17
Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi polttoainesuodattimen vaihtovälejä
on noudatettava ja tarkoitusta varten suunniteltuja alkuperäisiä varaosia käytettävä.
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen
puutteen yhteydessä:
•
Tietyt erikoislisäaineet syrjäyttävät polttoainesuodattimen vedenerotuksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaine - käsittely (s. 301)
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (s. 304)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 412)
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos
auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.
Polttoaineen loppuminen
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmän
rakenne aiheuttaa sen, että jos polttoaine loppuu, moottorin käynnistämiseksi tankkauksen
jälkeen voidaan ilman poistaminen järjestelmästä joutua tekemään korjaamolla.
17
18
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta18
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
08
Dieselpolttoaine voi sisältää enintään 7 til.-% FAME:a, enempää ei saa lisätä.
Ei koske nelisylinterisiä moottoreita.
303
08 Käynnistys ja ajo
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään
suodattimeen normaalin ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi. Tämä
edellyttää, että moottori on saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu
automaattisesti ja kestää yleensä
10 - 20 minuuttia. Alhaisella keskinopeudella
aikaa saattaa kulua hieman kauemmin. Tänä
aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista
n. 80-prosenttisesti, syttyy mittaristossa keltainen varoituskolmio ja sen infonäytössä esitetään ilmoitus Nokisuodatin täynnä Katso
käyttöohjekirjaa.
304
HUOM
Regeneroinnin aikana voi ilmetä seuraavaa:
Regenerointi kylmällä säällä
08
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä 20 minuuttia.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
•
moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti
•
polttoaineenkulutus voi tilapäisesti
lisääntyä
•
palaneen hajua voi esiintyä.
Ajoneuvokaasun täyttö*
Muistettavaa tankattaessa ajoneuvokaasua
(CNG – Compressed Natural Gas) Bi-Fuelmoottorilla varustettuihin autoihin.
Lisäys
Ajoneuvokaasua tankataan kaasun täyttöliitännästä, joka sijaitsee polttoainesäiliön korkin vieressä polttoainesäiliön luukun sisäpuolella.
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus
häviää automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista,
saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Silloin on vaarana, että suodatin pitää
vaihtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaine - diesel (s. 302)
•
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 410)
Polttoaine - käsittely (s. 301)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 412)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
1. Avatkaa polttoainesäiliön luukku ja irrottakaa täyttöliitännän suojakansi.
2. Painakaa suutin liitäntään ja varmistakaa,
että letkun suutin on pitävästi paikallaan,
kiertämällä suuttimen kahvaa vasemmalle.
3. Painakaa sitten kaasupumpun käynnistyspainiketta noin 5 sekunnin ajan.
> Säiliö täyttyy parissa minuutissa.
4. Irrottakaa suutin kiertämällä sen kahvaa
oikealle.
08 Käynnistys ja ajo
5. Kiinnittäkää täyttöliitännän suojakansi ja
sulkekaa polttoainesäiliön luukku.
Ajoneuvokaasun tankkausasemat
Ajoneuvokaasua tarjoavista
tankkausasemista kertova liikennemerkki.
Kaasukäytön valintakytkin*
Bi-Fuel-moottorilla varustetuissa autoissa on
valintakytkin, jolla voidaan vaihtaa kaasu(CNG - Compressed Natural Gas) ja bensiinikäytön välillä. Se sijaitsee keskikonsolilla.
Auto käynnistyy aina bensiinikäytöllä, vaikka
kaasukäyttö olisi valittuna. Moottorin käynnistyessä järjestelmä vaihtaa automaattisesti
kaasukäyttöön, yleensä muutama sekunti
lämpimän moottorin käynnistämisen jälkeen.
Kylmän moottorin käynnistämisen jälkeen siirtyminen kaasukäyttöön kestää kauemmin,
jotta päästöt ovat mahdollisimman pienet.
Käsittely
Varoitusvalo
Jos valintakytkimen varoitusvalo syttyy ja/tai
kuuluu toistuvia äänimerkkejä, järjestelmä on
huollettava. Kuitatkaa varoitus painamalla
valintakytkintä ja viekää auto korjaamolle –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Bi-Fuel* – johdanto ajoneuvokaasuun
(s. 26)
•
Ajoneuvokaasujärjestelmän* tarkastus ja
huolto (s. 344)
•
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin (s. 300)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valitkaa kaasu- tai bensiinikäyttö painamalla
valintakytkintä.
Kytkennän yhteydessä tavaratilasta voi kuulua naksahdus. Tämä on normaalia, äänen
aiheuttaa säiliöventtiilien avautuminen.
Valintakytkimellä on kaksi asentoa:
•
BI-FUEL palaa vihreänä – polttoaineena
käytetään ajoneuvokaasua
•
BI-FUEL palaa oranssina – polttoaineena
käytetään bensiiniä (ajoneuvokaasun polttoainemittari on sammuksissa).
•
Bi-Fuel* – johdanto ajoneuvokaasuun
(s. 26)
•
•
Ajoneuvokaasun täyttö* (s. 304)
•
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin (s. 300)
Ajoneuvokaasujärjestelmän* tarkastus ja
huolto (s. 344)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
305
08 Käynnistys ja ajo
Katalysaattorit
Polttoainetaloudellinen ajo
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa
pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle,
jotta toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
Ajakaa taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti
ajamalla pehmeästi ja ennakoiden ja sopeuttamalla ajotavan ja nopeuden vallitsevaan tilanteeseen.
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta). Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat katalysaattoritoiminnosta, ts. ne
nopeuttavat kemiallista prosessia kulumatta
itse.
•
sesti autolla ajetaan, ks. Eco guide &
Power guide* (s. 70).
•
Mahdollisimman pieni polttoaineenkulutus, aktivoikaa ajotila ECO21.
•
Vapaakytkintoiminnon Eco Coast22 käyttö
- moottorijarrutus lakkaa, mistä seuraa,
että auton liike-energiaa käytetään
pidempien osuuksien rullaamiseen.
•
Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella, sovitettuna ko. liikennetilanteeseen
ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen. Käyttäkää apuna
vaihdeosoitinta (s. 271)23.
Käyttäkää apuna ECO Guide*-opasta,
joka kertoo, kuinka polttoainetaloudelli-
LambdatunnistinTM happianturi
08
306
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä. Lisätietoja, ks. Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 412).
•
Ajakaa tasaisella nopeudella ennakoiden,
jarrutusten minimoimiseksi.
•
Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
Happianturi valvoo moottorista lähtevien
pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja ilman välistä suhdetta säädetään
koko ajan. Säätö luo optimaaliset olosuhteet
tehokkaalle palamiselle haitallisten aineiden
(hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
•
Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin
tavallisella kuormituksella heti käynnistyksen jälkeen - kylmä moottori kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa ne säännöllisesti - valitkaa
ECO-rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 416).
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
•
Älkää käyttäkö talvirenkaita, kun talvikausi on ohi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaine - bensiini (s. 302)
Polttoaine - diesel (s. 302)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
polttoaineenkulutus.
•
Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei
käytetä.
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Tietoja Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofiasta, ks. Ympäristöfilosofia (s. 23).
Lisätietoja polttoaineenkulutuksesta, ks. Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 412).
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
Perävaunun vetäminen*
Perävaunua vedettäessä on huomioitava
useita seikkoja koskien esimerkiksi vetolaitetta, perävaunua sekä kuorman sijoittamista
perävaunuun.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Yksityiskohtaisia tietoja, ks. Massat
(s. 398).
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
auto toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun
vetämistä varten.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin
täyden kuorman paineisiin. Tietoja rengaspaineista, ks. Renkaat - hyväksytyt
rengaspaineet (s. 416).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaine - käsittely (s. 301)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 412)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 410)
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes
sillä on ajettu vähintään 1000 km.
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän. Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja
sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
•
Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja
siihen kytketylle perävaunulle, sallittua
nopeutta tule ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen
nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua yli
12 %:n nousuissa.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
Vilkut ja jarruvalot perävaunussa
Jos jokin perävaunun suuntavalopolttimoista
on rikki, mittaristossa oleva suuntavilkkujen
symboli vilkkuu tavallista nopeammin ja info08
21
22
23
Koskee automaattivaihteistoa.
Katsokaa "ECO-ajotila".
Koskee käsivalintaista vaihteistoa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
307
08 Käynnistys ja ajo
||
näyttö esittää tekstin Perävaunun
suuntavalon toimintahäiriö.
Jos jokin perävaunun jarruvalopolttimoista on
rikki, esitetään teksti Perävaunun jarruvalon
toimintahäiriö.
Tasonsäätö*
Takaiskunvaimentimet säilyttävät vakiokorkeuden auton kuormituksesta riippumatta
(sallittuun enimmäispainoon asti). Kun auto
seisoo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen* - käsivalintainen
vaihteisto (s. 308)
•
Perävaunun vetäminen* - automaattivaihteisto (s. 309)
•
•
Vetolaite/Vetokoukku* (s. 309)
Polttimonvaihto - yleistä (s. 356)
Perävaunun vetäminen* käsivalintainen vaihteisto
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
Ylikuumeneminen
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin voi olla olemassa ylikuumenemisen
vaara.
•
Perävaunumassat
Tietoja Volvon sallimista perävaunumassoista,
ks. Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 399).
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa
perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukut voivat olla sertifioituja suuremmille tai
pienemmille vetomassoille kuin mitä
autolla saa hinata.
VAROITUS
08
308
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa
vaikeasti hallittava.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Älkää ajako korkeammalla kierrosluvulla
kuin 4500 r/min (dieselmoottorit:
3500 r/min) - muussa tapauksessa öljyn
lämpötila voi tulla liian korkeaksi.
Dieselmoottori, 5-syl.
•
Ylikuumenemisen vaaran yhteydessä
moottorin optimaalinen kierrosluku on
2300-3000 r/min mahdollisimman hyvän
jäähdytysnestekierron kannalta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen* (s. 307)
08 Käynnistys ja ajo
Perävaunun vetäminen* automaattivaihteisto
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
•
•
•
Ylikuumenemistilanteessa mittaristossa
syttyy varoitussymboli ja infonäytössä
näytetään ilmoitus. Noudattakaa annettua
suositusta.
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori
"jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa käyttöjarrua.
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
TÄRKEÄÄ
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja moottorin kierrosluvun suhteen
optimaalisen vaihteen.
Jyrkät nousut
•
pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.
Katsokaa myös erityisiä tietoja hitaasta
ajosta perävaunua vetäen autoilla, joissa
on automaattivaihteisto Powershift, ks.
Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 275).
Vetolaite/Vetokoukku*
Vetolaite mahdollistaa esim. peräkärryn vetämisen autolla.
Jos autossa on jaettava/irrotettava vetokoukku, pitää irtonaisen osan kiinnitysohjetta
noudattaa tarkasti, ks. Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus (s. 311).
VAROITUS
Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla
vetokoukulla:
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
3. Vapauttakaa seisontajarru.
4. Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 272)
•
2. Aktivoikaa seisontajarru.
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on
vihreä.
Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla säännöllisesti.
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
4. Vapauttakaa käyttöjarru.
Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla
varustettu ja perävaunua vetävä auto
•
Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.
HUOM
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
•
Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.
Tärkeä tarkastaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen* (s. 307)
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
309
08 Käynnistys ja ajo
•
Irrotettava vetokoukku* - säilytys
Perävaunun vetäminen* (s. 307)
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt
Irrotettavan vetokoukun erittelyt.
Erittelyt
G021485
G031121
Säilyttäkää irrotettavaa vetokoukkua kuormatilassa.
Vetokoukun säilytyspaikka.
B
TÄRKEÄÄ
Irrottakaa vetokoukku aina käytön jälkeen
ja säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa autossa, hihnallaan kunnolla kiinnitettynä.
Vetokoukkua säilytetään yhdessä työkalujen
kanssa tavaratilan etuosassa olevassa säilytyslokerossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
310
•
•
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt (s. 310)
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus
(s. 311)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
A
G026080
Koskee Bi-Fuel*-autoa
08 Käynnistys ja ajo
Aiheeseen liittyvät tiedot
H
•
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/irrotus
(s. 311)
•
•
Irrotettava vetokoukku* - säilytys (s. 310)
Perävaunun vetäminen* (s. 307)
Irrotettava vetokoukku* - kiinnitys/
irrotus
Irrotettava vetokoukku kiinnitetään/irrotetaan
seuraavasti:
Kiinnitys
C
F
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
A (V70)
1129
A (XC70)
1113
B (V70)
93
B (XC70)
80
C
855
D
428
E
112
F
346
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
G018928
E
Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
ja vetämällä sitten kotesalpaa sisään
.
loa suoraan taaksepäin
G021487
G
G017971
D
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
311
08 Käynnistys ja ajo
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
G021494
G021490
G021488
||
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että vetokoukku on kiinni.
VAROITUS
Asettakaa vetokoukku paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
08
312
G000000
G021489
Jos vetokoukku ei ole oikein, se pitää irrottaa ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien
mukaisesti.
Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
TÄRKEÄÄ
Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten,
vetokoukun muun osan pitää olla puhdas
ja kuiva.
Varmuusvaijeri.
VAROITUS
G018929
G021495
08 Käynnistys ja ajo
Työntäkää lukituspyörä
täkää sitä vastapäivään
luu naksahdus.
Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes se tarttuu kiinni.
sisään ja kier, kunnes kuu-
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
Irrotettava vetokoukku* - säilytys (s. 310)
Irrotettava vetokoukku* - erittelyt (s. 310)
Perävaunun vetäminen* (s. 307)
Vetokoukun irrotus
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas
vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla
ja vetäkää samalla vetokoukku irti taakseja ylöspäin.
VAROITUS
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
Kiinnittäkää vetokoukku turvallisella
tavalla, jos sitä säilytetään autossa, ks.
Irrotettava vetokoukku* - säilytys (s. 310).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
313
08 Käynnistys ja ajo
Hinaus
VAROITUS
•
Tarkastakaa ennen hinausta, että
ohjauslukko on avattu.
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu
hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
•
Etäavaimen pitää olla avainasennossa
II - asennossa I on kaikkien turvatyynyjen aktivointi poistettu.
•
•
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta, kun autoa hinataan.
1. Kytkekää auton varoitusvilkut päälle.
2. Kiinnittäkää hinausköysi hinaussilmukkaan.
VAROITUS
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori on sammutettu - tarvitaan
n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen
painallus ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.
4. Etäavaimen on oltava virtalukossa koko
hinaamisen ajan.
5. Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto
hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka
kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään
kovat nykäykset.
6. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
Käsivalintainen vaihteisto
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
Automaattivaihteisto Geartronic
Ennen hinausta:
–
314
Älkää hinauttako automaattivaihteistolla varustettua autoa yli 80 km/h:n
(50 mph) nopeutta tai pidempää matkaa kuin 80 km.
Automaattivaihteisto Powershift
3. Avatkaa ohjauslukko asettamalla etäavain
virtalukkoon ja painakaa pitkään START/
STOP ENGINE-painiketta - avainasento II
aktivoituu, ks. Avaimen asennot (s. 81)
saadaksenne lisätietoja avainasennoista.
08
TÄRKEÄÄ
Hinattaessa toista ajoneuvoa vedetään toisella
ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
Vaihteistolla Powershift varustettua autoa ei
tule hinata. Jos hinaus kuitenkin pitää suorittaa, matkan on oltava mahdollisimman lyhyt,
ja tällöinkin hyvin pienellä nopeudella.
Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu
Powershift-vaihteistolla vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä vaihteiston tarrasta moottoritilasta, ks. Tyyppimerkinnät
(s. 393). Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että
kyseessä on Powershift-vaihteisto - muussa
tapauksessa se on Geartronic-automaattivaihteisto.
08 Käynnistys ja ajo
TÄRKEÄÄ
Välttäkää hinaamista.
•
•
Auton siirtämiseksi pois liikennettä
vaarantavalta paikalta voidaan sitä kuitenkin hinata sivuun lyhyt matka pienellä nopeudella – ei pidempään kuin
10 km eikä suuremmalla nopeudella
kuin 10 km/h (6 mph). Huomatkaa, että
autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varoitusvilkut (s. 96)
Hinaussilmukka (s. 315)
Vetäminen (s. 316)
Hinaussilmukka
Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen
takana olevaan kierreliitäntään puskurin
oikealla puolella, edessä tai takana.
Hinaussilmukan kiinnitys
Siirrettäessä pidempi matka kuin
10 km pitää autoa kuljetuttaa hinausautolla vetävät pyörät nostettuina irti
tiestä - ammattimaista hinausautopalvelua suositellaan.
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
Apukäynnistyskaapelit
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla.
Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on
niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää, ks.
Käynnistysapuakku (s. 269).
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä
hinata moottoria käyntiin.
Ottakaa kuormatilassa lattian alla oleva
hinaussilmukka esiin.
Koskee Bi-Fuel*-autoa: hinaussilmukkaa
säilytetään yhdessä työkalujen kanssa
tavaratilan etuosassa olevassa säilytyslokerossa.
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
315
08 Käynnistys ja ajo
||
Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekannesta on kaksi versiota, jotka pitää avata
eri tavoin:
•
•
Toisessa versiossa on merkintä sen
toisella sivulla tai kulmassa: Painakaa
merkinnästä sormella ja kääntäkää
samanaikaisesti ulos vastakkaiselta
puolelta kolikon tai vastaavan avulla kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja
voidaan sitten irrottaa.
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään
irti ja laitetaan takaisin paikalleen.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin puskuriin.
316
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
Kololla varustettu versio avataan kampeamalla sitä ulospäin kolikko tai vastaava työnnettynä koloon. Kääntäkää
sitten kansi täysin ulos ja irrottakaa se.
Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa asti. Kiertäkää silmukka kunnolla
kiinni esim.pyöränmutteriavaimella.
08
VAROITUS
Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista. Jos
kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai
jos maavara auton alla on riittämätön, auto
voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa. Nostakaa auto käyttämällä kuljetusauton nostolaitetta tarvittaessa.
Vetäminen
Vetäminen tarkoittaa auton kuljettamista pois
toisella ajoneuvolla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon
tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä
varten ammattitaitoista apua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hinaus (s. 314)
Vetäminen (s. 316)
Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista. Jos
kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai
jos maavara auton alla on riittämätön, auto
voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa. Nostakaa auto käyttämällä kuljetusauton nostolaitetta tarvittaessa.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon
tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä
varten ammattitaitoista apua.
08 Käynnistys ja ajo
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
AWD-nelivedolla varustettua autoa,
jonka etuosa on nostettu ylös, ei saa
hinata suuremmalla ajonopeudella kuin
70 km/h (40 mph). Sitä ei saa hinata yli
50 km:n pituista matkaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaus (s. 314)
08
317
PYÖRÄT JA RENKAAT
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - hoito
Uudet renkaat
Renkaiden tehtävänä on muun muassa kantaa
kuormaa, tarjota hyvä pito alustaan, vaimentaa
tärinöitä ja suojata pyörää kulumiselta.
09
Jotta vältetään erot kuviosyvyydessä sekä
estetään kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään. Sopiva mittarilukema ensimmäisen
vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen 10000 km:n välein.
Ajo-ominaisuudet
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Renkaiden ikä
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain
harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta
niiden toimintaan. Tämä koskee kaikkia renkaita, jotka säästetään tulevaa käyttöä varten.
Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen.
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät.
Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä.
Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden
osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on
renkaan DOT-merkintä (Department of
Transportation) ja se ilmoitetaan neljällä
numerolla, esim. 1510. Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15, vuonna 2010.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo on syntynyt merkittävä kulumisero (> 1 mm renkaan kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten kuluneiden renkaiden olla aina takana. Etupyörien luisto on
tavallisesti helpompi hallita kuin takapyörien
luisto, ja johtaa siihen, että auto jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa sivulle ja
auton hallinta ehkä menetetään täysin. Tämän
vuoksi on tärkeää, etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan ennen etupyöriä.
VAROITUS
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menetykseen.
Kesä- ja talvipyörät
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, merkitkää millä puolella ne ovat olleet, esim. V
vasemmalla ja O oikealla.
Kuluminen ja huolto
Oikea rengaspaine (s. 321) saa aikaan tasaisemman kulumisen. Ajotapa, rengaspaine,
Säilytys
Pyöriä asennettuine renkaineen pitää säilyttää
makaavassa asennossa tai ripustettuina - ei
seisovassa asennossa.
}}
319
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 323)
Renkaat - pyörimissuunta
HUOM
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta merkitty nuolella.
Huolehtikaa, että saman akselin kumpikin
rengas on samaa tyyppiä, mitat ovat samat
ja myös valmiste on sama.
Renkaat - pyörimissuunta (s. 320)
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita,
jotka on ilmoitettu rengaspainetaulukossa
(s. 416).
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 321)
G021778
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Renkaalla pitää olla sama pyörimissuunta
koko sen käyttöiän ajan. Niitä voi vaihtaa vain
edestä taakse ja päinvastoin, ei koskaan
vasemmalta oikealle puolelle tai päinvastoin.
Jos renkaat asennetaan väärin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky syrjäyttää
vettä ja lumisohjoa huononevat. Renkaat,
joissa on suurin kuviosyvyys, pitää aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran vähentämiseksi).
320
•
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 323)
Renkaat - hoito (s. 319)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 321)
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - kulumisvaroitin
Renkaat - ilmanpaine
Kulumisvaroitin näyttää renkaan kuviosyvyyden tilan.
Renkaiden ilmanpaine voi vaihdella, se mitataan yksikkönä bar.
Renkaiden ilmanpaineen tarkastus
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa kuukausittain.
G021829
Tämä koskee myös auton varapyörää.
Kulumisvaroitin.
Kulutusvaroitin on kapea kohoutuma renkaan
pitkittäisten kuviourien poikki. Renkaan
sivussa näkyvät kirjaimet TWI (Tread Wear
Indicator). Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon 1,6 mm, urat ovat kulutusvaroittimien kanssa samalla korkeudella. Vaihtakaa
tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa,
että näin kuluneen renkaan pito on erittäin
huono sateella tai lumessa.
•
Rengaspaineet auton suositellulle rengaskoolle.
•
•
ECO-paineet1.
09
Vararenkaan paine (Temporary Spare).
Rengaspaine tarkastetaan kylmistä renkaista.
Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden
lämpötila on sama kuin ulkolämpötila. Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
Liian matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja heikentävät auton ajo-ominaisuuksia.
Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
HUOM
Rengaspaineet laskevat ajan myötä, mikä
on luonnollinen ilmiö. Rengaspaineet myös
vaihtelevat ympäristön lämpötilan mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 323)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 320)
Renkaat - hoito (s. 319)
}}
321
09 Pyörät ja renkaat
09
||
•
•
Rengaspainetarra
Renkaat - hoito (s. 319)
Rengas- ja vannekoot
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 321)
Pyörä- ja vannekoot merkitään alla olevan taulukon esimerkin mukaan.
Auto on kokonaishyväksytty. Tämä tarkoittaa,
että tietyt pyörien (vanteiden) ja renkaiden
yhdistelmät on hyväksytty.
G021830
Pyörissä (vanteissa) on kokomerkintä, esimerkiksi: 7Jx16x50.
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) osoittaa
mitkä paineet renkaissa pitää olla eri kuormitus- ja nopeusolosuhteissa. Se ilmoitetaan
myös rengaspainetaulukossa, ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 416).
Polttoainetalous, ECO-paineet
Parhaan polttoainetaloudellisuuden saavuttamiseksi alle 160 km/h:n (100 mph) nopeuksilla
suosittelemme ECO-rengaspainetta (koskee
sekä täys- että kevyttä kuormitusta), ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 416).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
1
322
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 323)
ECO-paineet antavat paremman polttoainetalouden.
7
Vanteen leveys tuumina
J
Vanteen reunan profiili
16
Vanteen halkaisija tuumina
50
Offset mm (etäisyys pyörän keskilinjasta pyörän napaa vasten tulevaan
kosketuspintaan)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
(s. 416)
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - koot
VAROITUS
Auton renkailla on tietty koko, katsokaa esimerkkejä alla olevasta taulukosta.
19-tuumaisia vanteita ei saa koskaan
käyttää autoissa, joissa ei ole R-designvarustelua tai urheilualustaa. 19-tuumaisten vanteiden käyttö vakioalustalla varustetuissa autoissa vaarantaa turvallisuuden,
aiheuttaa auton vaurioitumisriskin ja huonontaa sen ajo-ominaisuuksia.
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä.
Esimerkki kokomerkinnästä:
225/50R17 98W.
225
Renkaan leveys (mm)
50
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan leveyden välinen suhde (%)
R
Vyörengas
17
Vanteen halkaisija tuumina (")
98
Koodinumerot suurimmalle sallitulle
rengaskuormalle, kuomitusindeksi
(LI)
W
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 323)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 320)
Renkaat - hoito (s. 319)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
(s. 416)
Renkaat - kuormitusindeksi
09
Kuormitusindeksi ilmaisee renkaan suurimman
kantavuuden.
Jokaisella renkaalla on tietty kyky kantaa
kuormaa, kuormitusindeksi (LI). Auton massa
ratkaisee, mikä kuorituskyky renkailta vaaditaan. Pienin sallittu indeksi ilmoitetaan kuormitusindeksitaulukossa, ks. painetun käyttöoppaan kappale "Erittelyt".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
•
•
Renkaat - nopeusluokat (s. 324)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
(s. 416)
Renkaat - hoito (s. 319)
Rengas- ja vannekoot (s. 322)
Koodimerkintä suurimmalle sallitulle
nopeudelle, nopeusluokka (SS).
(Tässä tapauksessa 270 km/h
(168 mph).)
Auto on kokonaishyväksytty tietyillä vanteiden
ja renkaiden yhdistelmillä.
323
09 Pyörät ja renkaat
09
Renkaat - nopeusluokat
Jokainen rengas kestää tietyn enimmäisnopeuden ja kuuluu sen perusteella tiettyyn
nopeusluokkaan (SS - Speed Symbol).
Renkaiden nopeusluokan pitää vastata vähintään auton huippunopeutta. Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan kutakin nopeusluokkaa
(SS) koskeva sallittu enimmäisnopeus. Ainoa
poikkeus näistä määräyksistä ovat talvirenkaat (s. 325)2, joissa saadaan käyttää alempaa nopeusluokkaa. Jos sellainen rengas valitaan, ei autolla saa ajaa lujempaa kuin mille
rengas on luokiteltu. (Esim. luokan Q renkaalla saa ajaa enintään 160 km/h (100 mph).)
Keli ratkaisee, kuinka lujaa autolla voidaan
ajaa, ei renkaiden nopeusluokka.
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
Auto pitää varustaa renkailla, joilla on erittelyyn nähden sama tai korkeampi kuormitusindeksi (s. 323) (LI) ja nopeusluokka
(SS). Jos käytetään kuormitusindeksiltään
tai nopeusluokaltaan liian matalaa rengasta, se voi ylikuumeta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 323)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 320)
HUOM
2
324
160 km/h (100 mph) (käytetään vain
talvirenkaissa)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
Pyöränruuveja käytetään pyörien kiinnittämiseen napaan ja niitä on eri malleja.
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Suurin sallittu nopeus on ilmoitettu taulukossa.
Q
Pyöränruuvit
Sekä nastoitetut että nastattomat renkaat.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Pyöränruuvit pitää kiristää momenttiin 140
Nm. Liian voimakas kiristäminen voi vaurioittaa ruuviliitosta.
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen valikoimaan. Tarkastakaa kireys
momenttiavaimella.
Lukittava pyöränruuvi*
Lukittavaa pyöränruuvia* voidaan käyttää
sekä alumiini- että teräsvanteissa. Kuormalattian alla on tila lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengas- ja vannekoot (s. 322)
09 Pyörät ja renkaat
Talvirenkaat
Lumiketjujen käyttäminen
Pyöränvaihto - pyörän irrotus
Talvirenkaat ovat talvikeliin sovitetut renkaat.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja). Älkää ajako
nopeudella yli 50 km/h (31 mph) käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla
tiellä ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä
lumiketjuja ja renkaita.
Auton pyörät voidaan vaihtaa esim. talvipyöriin.
Talvirenkaat
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää oikean tyyppisiä
renkaita käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
VAROITUS
HUOM
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikein
automallin, rengas- ja vannekokojen
mukaan. Jos asiasta on epävarmuutta,
Volvo suosittelee, että kysytte neuvoa valtuutetusta Volvon teknisestä palvelusta.
Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne
pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
Volvo suosittelee, että kysytte Volvon jälleenmyyjältä, mikä vanne ja rengastyyppi
sopivat parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500–1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin
nastat kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskevat lakimääräykset vaihtelevat maittain.
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo
suosittelee, ettei käytetä talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle 4 mm.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 325)
09
Varapyörä*
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu
käytettäväksi vain tilapäisesti ja se pitää
pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä.
Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua
varapyörää käytettäessä. Varapyörä on tavallista pyörää pienempi. Se vaikuttaa auton
maavaraan. Varokaa korkeita jalkakäytävänreunoja älkääkä pesettäkö autoa koneellisesti.
Jos varapyörä on etuakselilla, ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää lumiketjuja.
Nelivetoisissa autoissa voidaan veto kytkeä
pois taka-akselilta. Varapyörää ei saa korjata.
Varapyörän oikea rengaspaine ilmoitetaan
rengaspainetaulukossa (s. 416).
TÄRKEÄÄ
•
Älkää koskaan ajako lujempaa kuin
80 km/h (50 mph) varapyörän ollessa
asennettuna autoon.
•
Autoa ei saa koskaan ajaa varustettuna samanaikaisesti useammalla kuin
yhdellä "Temporary Spare" -tyyppisellä varapyörällä.
Varapyörä on sijoitettu sille tarkoitettuun
tilaan ulkopuoli alaspäin. Varapyörä ja vaahtopala kiinnitetään samalla läpimenevällä ruuvilla. Vaahtopalassa ovat kaikki työkalut.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
325
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Varapyörän ottaminen esiin
kuormalattian alta
1. Kääntäkää kuormalattia ylös, takaa eteen.
2. Kiertäkää kiinnitysruuvi auki.
3. Nostakaa vaahtopala työkaluineen pois.
4. Nostakaa varapyörä pois.
Irrotus
Asettakaa varoituskolmio (s. 329) tielle, jos
pyörä vaihdetaan liikennöidyllä paikalla.
Auton ja tunkin* pitää olla kiinteällä, vaakasuoralla alustalla.
1. Kytkekää seisontajarru (s. 293) ja peruutusvaihde tai asento P, jos autossa on
automaattivaihteisto.
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on kunnolla voideltu ja että se on
puhdas.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin
tarrasta.
Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin
nostokyky ilmoitetulla matalimmalla nostokorkeudella.
2. Ottakaa esiin nosturi*, pyöränruuviavain*,
pölykapselin irrotustyökalu* sekä työkalu
pyöränruuvien muovihattuja varten. Nämä
ovat vaahtopalassa. Jos valitaan toinen
nosturi, ks. Auton nostaminen (s. 345).
Työkalu pyöränruuvien muovihattujen poistamista
varten.
326
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia
puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
4. Teräsvanteilla varustetuissa autoissa on
irrotettavat pölykapselit. Käyttäkää irrotustyökalua mahdollisen täyspeittävän
pölykapselin kampeamiseen ja vetämiseen irti. Vaihtoehtoisesti voidaan pölykapselit nykäistä irti käsin.
09 Pyörät ja renkaat
5. Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränruuviavaimella* pohjaan asti.
VAROITUS
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja
tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja
autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.
09
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se
on nostettu ylös auton tunkilla.
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton
tunkilla. Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää
siirtyä turvalliseen paikkaan.
8. Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Kiertäkää nosturi ylös siten,
että laippa korissa asettuu
nosturin päässä olevaan loveen.
HUOM
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu
käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja
lyhyen aikaa, kuten vaihdettaessa pyörä
rengasrikon yhteydessä. Autoa saa nostaa
vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla.
Jos autoa on nostettava useammin tai
pidemmäksi ajaksi kuin pelkkää pyörän
vaihtoa varten, suosittelemme hallinosturin
käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia
käyttöohjeita.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko
kierteen pituus pyöränruuviavaimella.
6. Poistakaa muovihatut pyöränruuveilta siihen tarkoitetulla työkalulla.
7. Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierrosta vastapäivään pyöränruuviavaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
TÄRKEÄÄ
Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen
eikä se saa olla kalteva.
9. Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä
pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränpultit ja
nostakaa pyörä pois.
•
•
•
•
Pyörän vaihto - asennus (s. 328)
Nosturi* (s. 330)
Varoituskolmio (s. 329)
Pyöränruuvit (s. 324)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
327
09 Pyörät ja renkaat
09
Pyörän vaihto - asennus
On tärkeää, että pyörän asennus tehdään
oikealla tavalla.
3. Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms.
aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
Asennus
VAROITUS
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se
on nostettu ylös auton tunkilla.
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton
tunkilla. Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää
siirtyä turvalliseen paikkaan.
1. Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.
2. Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränpultit
kunnolla kiinni.
HUOM
4. Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränpultit kiristetään kunnolla. Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
5. Asettakaa muovihatut takaisin pyöränruuveille.
6. Asentakaa mahdollinen täyspeittävä pölykapseli.
328
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Pölykapselissa olevan venttiilin aukon
pitää olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla asennettaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 325)
Nosturi* (s. 330)
Varoituskolmio (s. 329)
Pyöränruuvit (s. 324)
09 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty kuormatilaan käytön jälkeen.
Varoituskolmion avulla varoitetaan muita liikenteessä olevia paikallaan olevasta ajoneuvosta.
09
HUOM
Säilytys ja kokoaminen
Jos auto on erillislukittu, ei taka- ja lattialuukkua voida avata, ks. Erillislukitus*
(s. 172).
Nostakaa lattialuukkua ja ottakaa varoituskolmio ulos.
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista
sivua.
Koskee Bi-Fuel*-autoa.
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
paikkaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
329
09 Pyörät ja renkaat
09
Työkalut
Koskee Bi-Fuel*-autoa
Autossa on mm. hinaussilmukka, nosturi* ja
pyöränruuviavain*.
Nosturi*
Nosturia käytetään auton nostamiseen, esim.
renkaanvaihdon yhteydessä.
Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain varapyörän vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina
olla hyvin voideltu.
HUOM
Työkalut on sijoitettu tavaratilan säilytyslokeroon.
Kuormalattian alla ovat auton hinaussilmukka,
tunkki* ja pyöränruuviavain*. Siellä on tilaa
myös lukittavien pyöränruuvien hylsylle ja
pyöränruuvien muovihattujen työkalulle.
1. Kääntäkää keskimmäisen istuimen selkänoja eteenpäin alas, jotta pääsette käsiksi
lokeroon.
2. Varastointiohje: tilapäisen renkaanpaikkaussarjan hieman kiilamainen kompressorikotelo on asetettava lokeroon leveä
puoli ylöspäin.
3. Kiinnittäkää mahdollinen nosturi* kiinnityshihnaa käyttäen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
330
Väliaikainen renkaanpaikkaus* (s. 334)
Hinaussilmukka (s. 315)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 325)
Pyöränruuvit (s. 324)
Nosturi* (s. 330)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu
käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja
lyhyen aikaa, kuten vaihdettaessa pyörä
rengasrikon yhteydessä. Autoa saa nostaa
vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla.
Jos autoa on nostettava useammin tai
pidemmäksi ajaksi kuin pelkkää pyörän
vaihtoa varten, suosittelemme hallinosturin
käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia
käyttöohjeita.
Työkalut – uusi sijainti
09 Pyörät ja renkaat
Kun työkaluja ja tunkkia on käytetty*, ne pitää
asettaa oikein takaisin paikoilleen. Tunkki
kierretään kokoon oikeaan asentoon, jotta se
mahtuu paikalleen.
Ensiapulaukku*
Koskee Bi-Fuel*-autoa
09
Ensiapulaukku sisältää ensiapuvarusteet.
Vaahtopala ja varapyörä sijoitetaan takaisin
irrottamiseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä. Huomatkaa, että ylemmässä vaahtopalassa on nuoli. Sen pitää osoittaa eteenpäin autossa.
TÄRKEÄÄ
HUOM
Jos kuormalattiassa oleva lattialuukku ei
ole kiinni, turvalukitus ei toimi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varoituskolmio (s. 329)
G018253
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton tavara-/kuormatilassa, kun niitä ei käytetä.
Ensiapulaukku sijaitsee tavaratilan etuosassa olevassa säilytyslokerossa.
Ensiapulaukku on sijoitettu lattian alle kuormatilaan.
HUOM
Jos auto on erillislukittu, ei taka- ja lattialuukkua voida avata, ks. Erillislukitus*
(s. 172).
Väliaikainen renkaanpaikkaus* (s. 334)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
331
09 Pyörät ja renkaat
09
Rengaspaineiden valvonta*3
Rengaspaineiden valvonta (TM)*5
Rengaspaineiden valvonta varoittaa mittariston varoitussymbolilla, jos yhden tai useamman auton renkaan paine on liian matala.
TM (Tyre Monitor) -järjestelmä tunnistaa renkaiden pyörimisnopeuden voidakseen määrittää, onko niissä oikea rengaspaine.
Tietyillä markkina-alueilla rengaspainevalvonta on vakio lain vaatimusten mukaisesti.
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista
huoltoa.
Järjestelmän kuvaus
Rengaspaineiden valvonnan varoitussymboli.
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista
huoltoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengaspaineiden valvonta (TM)* (s. 332)
Jos rengaspaine on liian matala, renkaan läpimitta muuttuu ja siten myös sen pyörimisnopeus. Vertaamalla renkaita toisiinsa järjestelmä voi määrittää, onko yhdessä tai useammassa renkaassa liian pieni paine.
Viestit
Jos rengaspaine on liian matala, mittaristossa
syttyy varoitussymboli ( ) ja jokin seuraavista ilmoituksista näytetään:
• Rengaspaine alhainen Tarkista,
säädäja kalibroi
• Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon
• Rengaspainejärjestelmä Ei tällä
hetkellä saatavilla
3
5
332
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TÄRKEÄÄ
Jos TM-järjestelmään tulee vika, symboli
vilkkuu mittaristossa n. 1 minuutin ja
palaa sitten jatkuvasti. Ilmoitus esitetään
myös mittaristossa.
09 Pyörät ja renkaat
Ilmoituksen poistaminen
1. Tarkistakaa kaikkien renkaiden rengaspaine rengaspainemittarilla.
2. Täyttäkää renkaaseen/renkaisiin oikea
paine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa
(etu- ja takaoven välillä) olevan rengaspainetarran mukaisesti.
3. Kalibroikaa TM-järjestelmä uudelleen
kohdassa MY CAR.
HUOM
Väärien rengaspaineiden välttämiseksi
tulee paine tarkastaa kylmistä renkaista.
Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila
(n. 3 tuntia autolla ajamisen jälkeen). Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
VAROITUS
•
•
Virheellinen rengaspaine voi johtaa
rengasvaurioon, joka voi saada kuljettajan menettämään auton hallinnan.
Järjestelmä ei voi osoittaa äkillisiä rengasvaurioita etukäteen.
TM-kalibrointi
Jotta TM -järjestelmä toimii oikein, pitää rengaspaineen referenssiarvo päättää. Tämä on
tehtävä aina vaihdettaessa rengas tai muutettaessa rengaspainetta kalibroimalla järjestelmä uudelleen kohdassa MY CAR.
Rengaspaine on säädettävä esimerkiksi ajettaessa raskaalla kuormituksella tai suurella
ajonopeudella (yli 160 km/h (100 mph)).
Tämän jälkeen järjestelmä on kalibroitava
uudelleen.
Uudelleenkalibrointi
Asetukset tehdään keskikonsolin säätimillä,
ks. MY CAR (s. 116).
1. Katkaiskaa sytytysvirta.
2. Täyttäkää kaikkiin renkaisiin haluttu paine
kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja
takaoven välillä) olevan rengaspainetarran
mukaisesti ja valitkaa avainasento II, ks.
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 81).
3. Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR.
4. Valitkaa valikko Rengasvalvonta.
5. Valitkaa Kalibroi rengaspaine. Vahvistakaa, että kaikkien renkaiden rengaspaineet on tarkistettu ja säädetty, painamalla
OK. Tämän jälkeen kalibrointi alkaa.
6. Käynnistäkää ja ajakaa autoa.
> Uudelleenkalibrointi tehdään auton ajamisen aikana ja se voidaan keskeyttää
milloin tahansa. Jos moottori sammutetaan uudelleenkalibroinnin ollessa
käynnissä, tähän palataan, kun autolla
jälleen ajetaan. Järjestelmä ei anna
vahvistusta, kun kalibrointi on tehty.
Uusi referenssiarvo on voimassa, kunnes
kohdat 1-5 tehdään uudelleen.
09
HUOM
Muistakaa, että TM-järjestelmä pitää kalibroida uudelleen renkaanvaihdon yhteydessä tai jos rengaspainetta on muutettu.
Jos uusia referenssiarvoja ei tallenneta,
järjestelmä ei voi toimia oikein.
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms.
aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
Järjestelmän ja renkaiden tila
Järjestelmän ja renkaiden kulloinenkin tila voidaan tarkistaa keskikonsolin näytöstä.
1. Avatkaa valikkojärjestelmä MY CAR.
2. Valitkaa valikko Rengasvalvonta.
> Rengaspaineiden tila osoitetaan värikoodien avulla.
Tilat on värikoodattu jokaiselle renkaalle seuraavasti:
}}
333
09 Pyörät ja renkaat
09
||
•
Täysvihreä: järjestelmä toimii normaalisti
ja rengaspaine kaikissa renkaissa on hieman suositellun tason yläpuolella.
•
Keltainen pyörä: vastaavassa renkaassa
on liian matala paine.
•
Kaikki pyörät keltaisia: kahdessa tai
useammassa renkaassa on liian matala
paine.
•
Kaikki pyörät harmaita ja ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Ei tällä
hetkellä saatavilla: rengaspainejärjestelmä on väliaikaisesti pois toiminnasta.
Autolla on ehkä ajettava hetki ajonopeuden ollessa yli 30 km/h (20 mph), ennen
kuin järjestelmä aktivoituu jälleen.
Kaikki pyörät harmaita ja ilmoitus
Rengaspainejärjestelmä Tarvitsee
huollon: järjestelmään on syntynyt vika.
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tai
tekniseen palveluun.
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus*
Väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa, Temporary
Mobility Kit (TMK), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen säätämiseen (s. 416).
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja (s. 335)
koostuu kompressorista ja paikkausnestepullosta. Paikkausneste toimii tilapäisenä korjauksena. Paikkausneste tiivistää tehokkaasti
renkaan, joka on puhjennut kulutuspinnasta.
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia vaurioita.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaan
kulutuspintaan tulleen pistemäisen reiän
korjaamiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Renkaat - ilmanpaine (s. 321)
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
334
•
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja* sijainti (s. 335)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 335)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
(s. 336)
•
Työkalut (s. 330)
09 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja* sijainti
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* yleiskatsaus
Koskee Bi-Fuel*-autoa
Väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa, Temporary
Mobility Kit (TMK), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen säätämiseen.
09
Katsaus tilapäiseen renkaanpaikkaussarjaan,
Temporary Mobility Kit (TMK), kuuluviin osiin.
Osia säilytetään kuorma-/tavaratilan lattian
alla.
Renkaanpaikkaussarjan sijainti
Renkaanpaikkaussarja sijaitsee tavaratilan etuosassa olevassa säilytyslokerossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Renkaanpaikkaussarja on lattian alla kuormatilassa.
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 335)
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus* (s. 334)
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Sähköjohto
Pullonpidin (oranssi kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
335
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Paikkausainepullo
Painemittari
Paikkausainepullo
Vaihtakaa paikkausainepullo ennen kuin
parasta ennen -päiväys on saavutettu, ja käytön jälkeen. Käsitelkää vanhaa pulloa ympäristölle vaarallisena jätteenä.
Väliaikainen renkaanpaikkaus* käsittely
Paikatkaa reikä tilapäisellä renkaanpaikkaussarjalla, Temporary Mobility Kit (TMK).
Väliaikainen renkaan paikkaus
Pullon sisältö 1,2-etanolia ja luonnon raakakumia-lateksia.
3. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin sähköjohdin sekä ilmaletku.
Vaarallista nautittuna. Voi aiheuttaa allergiaa ihokosketuksessa.
Välttäkää aineen pääsyä iholle tai silmiin.
4. Kiertäkää kompressorin oranssi kansi
sekä pullon korkki irti.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
VAROITUS
HUOM
Jos nestettä joutuu iholle, se pitää välittömästi pestä pois saippualla ja runsaalla
vedellä.
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen
käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
336
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja* sijainti (s. 335)
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus* (s. 334)
Jos puhkeamisen on aiheuttanut naula tai
vastaava, antakaa sen jäädä renkaaseen.
Se auttaa tiivistämään reiän.
2. Irrottakaa sallitusta enimmäisnopeudesta
kertova tarra (kompressorin toisella puolella) ja kiinnittäkää se ohjauspyörään.
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h
(50 mph) sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta.
VAROITUS
•
1. Asettakaa varoituskolmio tielle ja aktivoikaa varoitusvilkut, jos rengas pitää paikata liikennöidyllä paikalla.
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 335).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Pyörät ja renkaat
5. Kiertäkää pullo pullonpitimeen pohjaan
asti.
> Pullossa ja sen pitimessä on irtikiertämisen esto, jotta tiivisteainetta ei
pääse vuotamaan. Kun pullo on kierretty kiinni pullonpitimeen, sitä ei voida
enää irrottaa. Pullo on irrotettava korjaamolla, suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
VAROITUS
Paikkausneste voi ärsyttää ihoa. Jos nestettä pääsee iholle, peskää kohta välittömästi saippualla ja vedellä.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
6. Kiertäkää renkaan venttiilihattu irti.
Tarkistakaa, että ilmaletkun paineenalennusventtiili on kierretty täysin kiinni, ja
kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä pohjaan asti rengasventtiilin kierteille.
7. Liittäkää sähköjohto lähimpään 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
HUOM
Varmistakaa, että mitään muuta 12 V:n liitännöistä ei käytetä kompressorin ollessa
käynnissä.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman
valvontaa, kun moottori käy.
8. Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin asentoon I.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei
tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun
rengaskorjaamoon suositellaan.
HUOM
Kompressorin käynnistyessä paine voi
kohota 6 baariin, mutta se laskee n. 30
sekunnin kuluttua.
9. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
09
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei
saa käyttää yli 10 minuuttia.
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäispaine on 1,8 bar ja enimmäispaine 3,5
bar. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa
on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
11. Sammuttakaa kompressori ja irrottakaa
sähköjohto.
12. Kiertäkää ilmaletku irti rengasventtiilistä ja
asentakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.
13. Asettakaa suojakansi ilmaletkulle, jotta
jäljellä oleva tiivistysaine ei vuoda ulos.
}}
337
09 Pyörät ja renkaat
09
||
14. Ajakaa pikimmiten vähintään 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h (50 mph)
siten, että paikkausneste voi tiivistää renkaan.
HUOM
Ensimmäiset kierrokset, jotka rengas pyörii, ruiskuttavat paikkausnestettä puhkeamisreikään.
VAROITUS
Katsokaa, ettei kukaan ole auton lähellä ja
saa tiivistysnestettä päälleen, kun auto lähtee liikkeelle. Etäisyyden tulee olla vähintään kaksi metriä.
15. Jälkitarkastus:
Kytkekää ilmaletku takaisin rengasventtiiliin ja tarkistakaa rengaspaine painemittarilla, ks. Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus (s. 338).
Tilapäinen renkaanpaikkaus* jälkitarkastus
Kun rengas on paikattu tilapäisellä renkaanpaikkaussarjalla, Temporary Mobility Kit
(TMK), noin kolmen kilometrin ajon jälkeen on
tehtävä jälkitarkastus.
Rengaspaineiden tarkastus
Ottakaa renkaanpaikkausvarusteet esiin.
Kompressorin pitää olla suljettu.
1. Kiertäkää renkaan venttiilihattu irti.
Ottakaa ilmaletku esiin ja kiertäkää venttiililiitäntä pohjaan asti rengasventtiilin
kierteille.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
•
Jos rengaspaine on alle 1,3 bar6, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa
ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
•
Jos rengaspaine on yli 1,3 baria6, renkaaseen pitää täyttää rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 416).
•
Päästäkää ilmaa pois paineenalennusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
6
338
Väliaikainen renkaanpaikkaus* (s. 334)
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus (s. 338)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 335)
1 bar = 100 kPa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3. Jos renkaaseen on pumpattava ilmaa:
1. Liittäkää sähköjohto lähimpään
12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
2. Käynnistäkää kompressori ja pumpatkaa renkaaseen ilmaa, kunnes paine
on rengaspainetaulukon mukainen.
3. Sammuttakaa kompressori.
4. Irrottakaa renkaanpaikkausvarusteet,
asettakaa suojakansi ilmaletkuun ja taitelkaa letku laatikkoon.
Asettakaa TMK kuormatilaan.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
09 Pyörät ja renkaat
5. Asettakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.
VAROITUS
Nopeus ei saa olla yli 80 km/h (50 mph),
kun käytetään tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee käyntiä valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa paikatun renkaan tarkastusta varten (enimmäisajomatka 200 km). Henkilökunta osaa
arvioida, onko renkaan korjaaminen mahdollista vai pitääkö rengas vaihtaa.
HUOM
•
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen
välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.
HUOM
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.
Volvo suosittelee, että auto ajetaan lähimpään
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi. Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa on paikkausnestettä.
•
1. Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0 ja
ottakaa sähköjohto ja ilmaletku esiin.
Väliaikainen renkaanpaikkaus* (s. 334)
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
(s. 336)
3. Liittäkää sähköjohto lähimpään 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 335)
09
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan
kompressorilla (s. 335).
2. Kiertäkää renkaan venttiilinhattu irti ja
kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* renkaan täyttö
VAROITUS
Pakokaasun sisään hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää antako
moottorin koskaan käydä suljetussa tilassa
tai tilassa, josta puuttuu riittävä ilmanvaihto.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman
valvontaa, kun moottori käy.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin asentoon I.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
339
09 Pyörät ja renkaat
09
||
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei
saa käyttää yli 10 minuuttia.
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 416). Päästäkää ilmaa pois paineenalennusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja sähköjohto.
7. Asettakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
340
Väliaikainen renkaanpaikkaus* (s. 334)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 335)
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus (s. 338)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
YLLÄPITO JA HUOLTO
10 Ylläpito ja huolto
10
Volvon huolto-ohjelma
Huollon ja korjauksen varaaminen*1
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa.
Huolto-, korjaus- ja varaustietojen käsittely
suoraan internetiin yhdistetyssä autossanne.
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat huollolle mahdollisimman korkean laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvon takuu olisi voimassa, tarkastakaa ja noudattakaa huolto- ja takuukirjaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus (s. 356)
Tällä palvelulla1 saadaan miellyttävä tapa
varata huolto ja korjaamokäynti suoraan
autosta. Auton tiedot lähetetään jälleenmyyjällenne, joka voi valmistella korjaamokäyntiä.
Jälleenmyyjä ottaa Teihin yhteyden ajan
varaamista varten. Tietyillä markkina-alueilla
järjestelmä muistuttaa Teitä varatusta ajasta
sen lähestyessä ja navigointijärjestelmä2 voi
lisäksi opastaa Teidät korjaamolle, kun on
aika.
Ennen kuin palvelua voi käyttää
Volvo ID ja profiilini
•
Rekisteröikää Volvo ID. Lisätietoja ja
kuinka luodaan Volvo ID, ks. Volvo ID
(s. 21).
•
Kirjautukaa omistajaportaaliin My Volvo,
menkää profiiliinne ja menetelkää seuraavasti:
1. Tarkastakaa, että auto on yhdistetty profiiliinne.
2. Tarkastakaa, että yhteystietonne täsmäävät.
3. Valitkaa Volvon jälleenmyyjä, johon haluatte yhteyden huoltoa ja korjausta varten.
1
2
342
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
4. Valitkaa esitetty kommunikaatiokanava
(puhelin). Kirjautumistiedot lähetetään
aina autoonne ja Teille sähköpostina.
Edellytys varaukselle autosta
•
Varaustietojen lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi autosta pitää auton olla
yhdistettynä internetiin, ks. Sensus Infotainment -lisäosaa saadaksenne tietoja
auton yhdistämisestä internetiin.
•
Koska varaustiedot lähetetään yksityisen
puhelintilauksenne välityksellä, Teille esitetään kysymys, haluatteko lähettää tiedot. Kysymys asetetaan kerran ja koskee
sitten valittua kytkeytymistä rajoitetun
ajan.
•
Jotta palvelu toimii ja järjestelmä kommunikoi auton näytön kautta, pitää uutiset/
ponnahdusilmoitusten olla hyväksyttyjä.
Painakaa MY CAR -lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja sen jälkeen
Huolto & korjaus Näytä ilmoitukset.
Palvelun käyttäminen
Kaikkiin valikoihin ja asetuksiin päästään normaalinäkymästä valikkojärjestelmässä MY
CAR painamalla OK/MENU ja sen jälkeen
Huolto & korjaus.
Kun on huollon aika ja tietyissä tapauksissa
auton tarvitessa korjausta ilmoitetaan tämä
mittaristossa (s. 66) ja ponnahdusvalikon
kautta näytössä.
10 Ylläpito ja huolto
Huollon tai korjauksen varaaminen
manuaalisesti1
–
1. Painakaa keskikonsolissa olevaa MY
CAR-painiketta ja valitkaa Huolto &
korjaus Jälleenmyyjätiedot Pyydä
huoltoa tai korjausta.
> Auton data lähetetään automaattisesti
jälleenmyyjällenne.
Soittaminen jälleenmyyjälle1
2. Jälleenmyyjä lähettää varausehdotuksen
autoon.
Huoltoilmoitus näytössä.
Vastausvaihtoehtojen sisältö näytön ponnahdusvalikossa:
• Kyllä - Varauskysely lähetetään jälleen-
myyjällenne, joka sitten palaa asiaan
varausehdotuksella. Huoltovalo ja huoltoilmoitus mittaristossa sammutetaan.
• Ei - Lisää ponnahdusilmoituksia ei esitetä
näytössä. Ilmoitus mittaristossa säilyy.
Kun tämä valinta on tehty, on mahdollista
käynnistää manuaalinen varaus autossa,
ks. seuraavaa.
• Lykkää myöhemmäksi - Ponnahdusvalikko esitetään, kun auto käynnistetään
seuraavan kerran.
1
2
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
3. Hyväksykää tai pyytäkää uusi varausehdotus.
Kun varaus on hyväksytty, varaustiedot on
tallennettu autoon, ks. kohtaa Varaukseni.
Auto kommunikoi automaattisesti kanssanne
näytön kautta antamalla muistutuksia varauksesta ja opastamalla Teidät korjaamokäynnille.
Voitte myös varata korjaamokäynnin My
Volvo -toiminnon kautta. Menkää kohtaan
Varaukseni ja valitkaa päivittäminen päästäksenne varauksiin My Volvo -järjestelmävalikosta.
Valitkaa Huolto & korjaus
ajanvaraukset.
Omat
Autoon yhdistetyllä Bluetooth®-handsfree puhelimella voitte soittaa jälleenmyyjällenne.
Puhelimen yhdistäminen, ks. Sensus Infotainment -lisäosaa.
–
10
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Soita
jälleenmyyjälle.
Navigointijärjestelmän käyttäminen1, 2
Antakaa korjaamonne määränpääksi tai välietapiksi navigointijärjestelmässä.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Aseta yksitt.
määränpää.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
Jälleenmyyjätiedot Lisää
reittipisteeksi.
Varaukseni1
Kirjautumistietojen esittäminen auton näytössä. Hyväksykää tai pyytäkää uusi varausehdotus.
}}
343
10 Ylläpito ja huolto
||
Auton datan lähettäminen1
10
Auton data lähetetään keskeiseen Volvo-tietokantaan (ei jälleenmyyjällenne). Volvon jälleenmyyjä voi noutaa auton tiedot auton tunnistenumeron (VIN3) avulla. Numero on auton
huolto- ja takuuvihossa tai tuulilasin vasemman alakulman sisäpuolella.
–
Valitkaa Huolto & korjaus
auton tiedot.
Lähetä
Varaustiedot ja auton data
Kun valitsette huollon varaamisen autostanne,
varaustiedot ja auton data lähetetään. Autotiedot koostuvat tiedoista seuraavilta alueilta:
•
•
•
•
•
•
huoltotarve
toimintatila
Ajoneuvokaasujärjestelmän*4
tarkastus ja huolto
Ajoneuvokaasujärjestelmä on tarkastutettava
säännöllisesti valtuutetussa korjaamossa –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
VAROITUS
Kaasu on puristettu korkeaan paineeseen.
Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan
tehdä vain valtuutetussa huoltokorjaamossa.
Älkää koskaan yrittäkö itse purkaa tai säätää kaasujärjestelmää tai sen komponentteja - se aiheuttaisi vakavan henkilövahingon vaaran.
nestemäärät
Mittarilukema
auton tunnistenumero (VIN3)
Auton ohjelmistoversio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1
3
4
344
Volvo ID (s. 21)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Vehicle Identification Number
Koskee Bi-Fuel-malliversiota.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Ylläpito ja huolto
Auton nostaminen
Autoa nostettaessa on tärkeää että tunkki tai
nostovarret asetetaan niille tarkoitetuille paikoille auton alustassa.
HUOM
10
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin
Volvon suosittelema nosturi, noudattakaa
varustuksen mukana tulevia ohjeita.
}}
345
10 Ylläpito ja huolto
||
10
Nosturinkiinnikkeet (nuolet) autoon kuuluvalle nosturille sekä nostokohdat (punaisella merkityt).
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla
edestä, pitää se asettaa jonkin neljästä,
pitemmällä auton alla olevan nostokohdan
alle. Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla
takaa, pitää se asettaa jonkin nostokohdan
alle. Olkaa huolellinen ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä
korjaamonostimella, voidaan etumaiset ja
taemmat nostovarret asettaa ulompien nostokohtien (nosturinkiinnikkeet) alle. Edessä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää sisempiä nostokohtia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
346
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 325)
10 Ylläpito ja huolto
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
Konepelti voidaan avata, kun polkimien luona
olevaa kahvaa on vedetty taaksepäin ja jäähdyttimen säleikön salpa on siirretty vasemmalle.
VAROITUS
Tarkistakaa, että kansi lukkiutuu kunnollisesti sulkemisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottoritila - katsaus
Katsaus näyttää muutamia huoltoon liittyviä
komponentteja.
Moottoritila 4-syl.
10
Moottoritila - tarkastus (s. 348)
Moottoritila - katsaus (s. 347)
Moottoritilan ulkonäkö voi erota moottoriversion
mukaan.
Moottoriöljyn täyttö
G010951
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Jäähdytin
Vetäkää polkimien luona olevasta kahvasta. Salvan vapautuminen voidaan
kuulla.
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa
konepelti. (Salpahaka on valonheittimen
ja jäähdyttimen säleikön välillä, ks.
kuvaa.)
Rele- ja varokekeskus
Käynnistysakku
Huuhtelunesteen täyttö
Ilmansuodatin
}}
347
10 Ylläpito ja huolto
||
VAROITUS
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Auton sähköjärjestelmän on oltava aina avaimen
asennossa 0, kun moottoritilassa työskennellään, ks. Avaimen asennot - toiminnot
eri tasoilla (s. 81).
10
Moottoriöljyn mittatikku5
Moottoritila - tarkastus
Jäähdytin
Tietyt öljyt ja nesteet on tarkastettava säännöllisesti.
Moottoriöljyn täyttö
Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa auton sähköjärjestelmän ollessa avaimen asennossa II tai moottorin ollessa
lämmin.
Säännöllinen tarkastus
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
Käynnistysakku
•
•
•
•
Rele- ja varokekeskus
Huuhtelunesteen täyttö
Ilmansuodatin
Moottoritila paitsi 4-syl.
G018945
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
5
348
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
(s. 347)
•
Moottoritila - tarkastus (s. 348)
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua (5-syl. diesel).
Huuhteluneste
Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijoitettu moottoritilan eteen, jäähdyttimen
taakse) voi käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Auton sähköjärjestelmän on oltava aina avaimen
asennossa 0, kun moottoritilassa työskennellään, ks. Avaimen asennot - toiminnot
eri tasoilla (s. 81).
Moottoritilan ulkonäkö voi erota moottoriversion
mukaan.
Moottoriöljy
Ohjaustehostinöljy
VAROITUS
VAROITUS
Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa auton sähköjärjestelmän ollessa avaimen asennossa II tai moottorin ollessa
lämmin.
Jäähdytysneste
Pesettäkää moottori aina korjaamolla, suosittelemme valtuutetun Volvon teknisen
palvelun käyttöä. Jos moottori on lämmin,
on olemassa palovaara.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
(s. 347)
•
•
•
Moottoritila - katsaus (s. 347)
Jäähdytysneste - taso (s. 353)
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 350)
10 Ylläpito ja huolto
•
•
Ohjaustehostinöljy - taso (s. 355)
Moottoriöljy - yleistä
Huuhteluneste - täyttö (s. 365)
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn
käyttämistä.
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, ks.
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 403).
TÄRKEÄÄ
10
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä
moottoriöljyä. Öljy on valittu erittäin huolellisesti ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja
ympäristökuormituksen.
Volvo suosittelee:
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja
viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä/
suuresta öljymäärästä ja matalasta öljynpaineesta varoittamiseen. Tietyissä moottoriversioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään
mittaristossa olevaa pienen öljynpaineen
varoitussymbolia
. Muissa malleissa on
}}
349
10 Ylläpito ja huolto
10
||
öljytason ilmaisin, tällöin kuljettajaa varoitesekä
taan mittariston varoitussymbolilla
näyttöteksteillä. Joissakin malleissa on
molemmat järjestelmät. Ottakaa yhteys
Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
Vaihtakaa moottorin öljy ja öljynsuodatin
Huolto- ja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö
Öljymäärä tunnistetaan tietyissä moottoriversioissa elektronisella öljymäärän anturilla,
muissa moottoriversioissa se tarkastetaan
öljynmittatikulla.
Öljynmittatikulla varustettu moottori6
G021737
Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen
on sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa Volvo suosittelee laadultaan parempaa öljyä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet (s. 403).
Öljypinnan pitää olla MIN- ja MAX-merkin välillä.
Täyttötilavuudet, ks. Moottoriöljy - laatu ja
määrä (s. 404).
G021734
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 350)
Mittatikku ja täyttöputki.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan
2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi
moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku
näyttää pientä määrää, koska kaikki öljy ei ole
ehtinyt valua alas öljypohjaan.
6
350
Ei koske 4-syl. moottoria eikä 5-syl. dieselmoottoria, joissa on elektroninen öljymäärän anturi.
10 Ylläpito ja huolto
Mittaus ja mahdollinen lisäys
1. Varmistakaa, että auto on vaakasuorassa.
On tärkeää odottaa 5 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua
takaisin öljypohjaan.
Moottori elektronisella öljymäärän
anturilla, 4-syl.
10
2. Vetäkää mittatikku ylös ja pyyhkikää se.
3. Työntäkää mittatikku takaisin alas.
4. Vetäkää ylös ja tarkastakaa määrä.
5. Jos pintataso on lähellä MIN-merkkiä,
tulee lisätä 0,5 litraa. Jos taso on runsaasti alapuolella, voidaan tarvita suurempi määrä.
6. Jos määrä halutaan tarkastaa uudelleen,
tehkää se lyhyehkön ajon jälkeen. Toistakaa sen jälkeen kohdat 1-4.
VAROITUS
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkinnän. Määrä ei saa koskaan olla yli MAXmerkin tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa
moottorivaurioon.
Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on
digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.
Täyttöputki7.
Joissakin tapauksissa öljyä voi olla tarpeen
lisätä huoltokertojen välillä.
Toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen
ei tarvitse tehdä ennen kuin mittariston näytössä esitetään ilmoitus, ks. seuraavaa kuvaa.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
7
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.
Ilmoitus
Moottorin öljymäärä
Öljymäärä tarkastetaan elektronisen öljymäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori
on sammutettuna, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 113).
VAROITUS
Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään, ajakaa korjaamolle - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan. Öljymäärä voi olla liian suuri.
}}
351
10 Ylläpito ja huolto
||
TÄRKEÄÄ
Pienen öljymäärän ilmoituksen yhteydessä
lisätkää vain ilmoitettava määrä, esim.
0,5 litraa.
10
HUOM
Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti,
kun öljyä lisätään tai lasketaan pois.
Autolla on pitänyt ajaa n. 30km ja sen on
pitänyt seistä paikallaan 5 minuuttia moottori sammutettuna vaakasuoralla alustalla
ennen kuin öljymäärän näyttö tulee
oikeaksi.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
2. Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään
vasemmassa vivussa asentoon
Öljymäärä.
> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin
öljymäärästä.
Toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen
ei tarvitse tehdä ennen kuin mittariston näytössä esitetään ilmoitus, ks. seuraavaa kuvaa.
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks.
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 113).
HUOM
Jos oikeat edellytykset öljymäärän mittaamiselle eivät ole täyttyneet (aika moottorin
sammuttamisen jälkeen, auton kallistuma,
ulkolämpötila yms.), esitetään ilmoitus Ei
saatavilla. Tämä ei tarkoita, että auton
järjestelmässä on jotain vikaa.
Moottori elektronisella öljymäärän
anturilla, 5-syl. diesel
Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on
digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.
Ilmoitus
Moottorin öljymäärä
Öljymäärän mittaaminen, 4-syl.
Öljymäärä tarkastetaan elektronisen öljymäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori
on sammutettuna, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 113).
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se
seuraavan sekvenssin mukaisesti.
1. Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 81).
VAROITUS
Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään, ajakaa korjaamolle - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan. Öljymäärä voi olla liian suuri.
Täyttöputki8.
8
352
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.
10 Ylläpito ja huolto
TÄRKEÄÄ
Ilmoituksen Öljymäärä alhainen Lisää
0,5 litraa yhteydessä lisätkää vain
0,5 litraa.
2. Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään
vasemmassa vivussa asentoon
Öljymäärä.
> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin
öljymäärästä.
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks.
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 113).
HUOM
Järjestelmä ilmaisee öljymäärän vain ajon
aikana. Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti, kun öljyä lisätään tai lasketaan
pois. Autolla pitää ajaa n. 30 km ennen
kuin öljymäärä näytetään oikein.
Määrän tarkastus
Jäähdytysnesteen tason on oltava paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkkien välissä. Jos
jäähdytysjärjestelmä on vajaa, voi paikallisesti
syntyä liian korkeita lämpötiloja, jotka voivat
aiheuttaa moottorivaurioita.
Tarkistakaa jäähdytysnestemäärä säännöllisesti moottorin ollessa kylmä.
Älkää lisätkö öljyä, jos täyttötaso (3) tai (4)
esitetään seuraava kuvan mukaisesti.
Määrä ei saa koskaan olla yli MAX-merkin
tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.
VAROITUS
10
HUOM
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
Jäähdytysneste - taso
Jäähdytysneste jäähdyttää polttomoottorin
oikeaan käyttölämpötilaan. Moottorista jäähdytysnesteeseen siirtyvää lämpöä voidaan
käyttää matkustamon lämmittämiseen.
Lisäys
Numerot 1-4 edustavat täyttömäärää. Älkää
lisätkö öljyä, jos täyttömäärä (3) tai (4) esitetään.
Suositeltu täyttömäärä on 4. Ilmoitus ja grafiikka
näytössä. Vasemmalla on digitaalinen mittaristo
ja oikealla analoginen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Öljymäärän mittaaminen, 5-syl. diesel
•
Moottoriöljy - yleistä (s. 349)
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se
seuraavan sekvenssin mukaisesti.
1. Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 81).
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. Älkää koskaan lisätkö pelkäs}}
353
10 Ylläpito ja huolto
tään puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa
jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian
pieni että liian suuri.
10
VAROITUS
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
nestettä pitää lisätä, kun moottori on lämmin, kiertäkää paisuntasäiliön tulppa
hitaasti auki siten, että ylipaine purkautuu.
TÄRKEÄÄ
•
Kloorin, kloridien ja muiden suolojen
korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina jäähdytysnestettä,
jossa on syöpymisenestoainetta,
Volvon suosituksen mukaisesti.
•
Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 %
jäähdytysnestettä.
•
Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn laatuiseen vesijohtoveteen. Jos
veden laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä Volvon suositusten mukaisesti.
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää
jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
•
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytettynä. Muussa tapauksessa voi
syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien)
vaara.
Määrätiedot ja veden laatua koskevat vaatimukset, ks. Jäähdytysneste - laatu ja määrä
(s. 406).
354
Jarru- ja kytkinneste - määrä
Jarru- ja kytkinnesteen määrän pitää olla säiliön MIN- ja MAX-merkin välillä.
Määrän tarkastus
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö.
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän
MIN- ja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa
määrä säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai
ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa
ilma on hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran vuodessa.
Jarrunesteen määrätiedot ja suositeltu laatu,
ks. Jarruneste - laatu ja määrä (s. 409).
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu tarkastaa jarrunestehäviön
syyn.
10 Ylläpito ja huolto
Lisäys
Ohjaustehostinöljy - taso
Ohjaustehostimen öljymäärän pitää olla MINja MAX-merkin välillä. Öljyä ei tarvitse vaihtaa.
VAROITUS
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika
tai moottori on sammutettu ja autoa on
hinattava, ohjaaminen on huomattavasti
tavallista raskaampaa. Lukekaa hinaamista
koskevia ohjeita (s. 314).
10
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.
Nestesäiliö on suojuksen alla. Tämä peittää
moottoritilan kylmävyöhykkeen. Pyöreä kansi
pitää ensin poistaa ennen kuin säiliön korkkiin
päästään käsiksi.
Avatkaa suojukseen sijoitettu kansi kääntämällä sitä.
Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää
nestettä. Pintatason pitää olla säiliön
sisäpuolella olevien merkkien MIN ja
MAX välillä.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako asettaa korkkia paikalleen.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää ohjaustehostimen nestesäiliön
ympäristö puhtaana tarkastuksen yhteydessä. Korkkia ei pidä avata.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pinnan
pitää olla MIN ja MAX-merkkien välillä.
Suositeltu öljylaatu, ks. Ohjaustehostinöljy laatu (s. 409).
355
10 Ylläpito ja huolto
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto vianetsintä ja korjaus
10
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston huolto ja
korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
Vianetsintä ja korjaus
Ilmastointilaite sisältää fluoresoivaa jälkiainetta. Vuodonetsinnässä käytetään ultraviolettivaloa.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvon huolto-ohjelma (s. 342)
9 Valodiodi (Light Emitting Diode)
10 Valtuutettua Volvon teknistä palvelua
356
suositellaan.
Polttimonvaihto - yleistä
Hehkulamppupolttimot voidaan vaihtaa. LEDja xenon-polttimoita vaihdettaessa on otettava
yhteys huoltokorjaamoon.
Polttimot on eritelty (s. 363). Polttimot ja
muut valonlähteet, jotka ovat erityistä tyyppiä,
kuten LED9-polttimot, tai joita ei muusta
syystä voida vaihtaa muualla kuin korjaamolla10, ovat seuraavat:
•
Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL
(Xenon-polttimot)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Positio-/seisontavalot edessä
Huomiovalot
Sivuvilkut, ulkotaustapeilit mallissa V70
Turvavalaistus, ulkotaustapeilit
Sisävalaistus
Seisontavalot takana
sivuvalot takana
VAROITUS
Xenon-valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Xenon-polttimoiden vaihto
teettää korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. Xenonvaloihin kohdistuva työ edellyttää erityistä
varovaisuutta, koska valonheittimessä on
suurjännitelaite.
VAROITUS
Auton sähköjärjestelmän pitää olla avainasennossa 0, kun polttimo vaihdetaan, ks.
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 81).
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako koskaan sormilla suoraan hehkulamppua. Sormista irtoava
rasva höyrystyy kuumuudessa ja muodostaa heijastinta vahingoittavan kerroksen.
Jarruvalot
Peruutusvalot
takasumuvalo
HUOM
Jos vikailmoitus on edelleen olemassa viallisen polttimon vaihdon jälkeen, suositellaan hakeutumista valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
10 Ylläpito ja huolto
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä ja takavalaisimissa, voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin
sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki
ulkopuoliset valot on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun
valo on palanut hetken.
Polttimon vaihto - valonheitin
Kaikki valonheittimen polttimot vaihdetaan
irrottamalla ensin koko valonheitin moottoritilan kautta.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon 0, katso Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 81).
Irrottakaa valonheittimen liitinkappale painamalla kiinnitin alas peukalolla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 357)
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
(s. 362)
•
Polttimon vaihto - kuormatilan valaistus
(s. 362)
•
Vetäkää liitinkappale samalla irti toisella
kädellä.
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 361)
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo
(s. 362)
10
Valonheittimen irrotus
G010325
HUOM
5. Nostakaa valonheitin ulos ja asettakaa se
pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.
6. Vaihtakaa ko. polttimo.
Vetäkää valonheittimen lukkosokat irti.
Vetäkää valonheitintä suoraan eteen.
TÄRKEÄÄ
Älkää vetäkö kaapelista, vaan tarttukaa
kiinni liittimestä.
Valonheittimen asennus
1. Kytkekää liitinkappale, kuuluu naksahdus.
2. Asentakaa valonheitin ja lukkosokat. Tarkastakaa, että ne on painettu kunnolla
alas.
3. Tarkastakaa valaistus.
Valonheittimen pitää olla asennettu ja liitinkappaleen kunnolla yhdistettynä ennen kuin
valaistus kytketään päälle tai etäavain asetetaan virtalukkoon.
}}
357
10 Ylläpito ja huolto
||
Polttimonvaihto - yleistä (s. 356)
Polttimon vaihto - kauko-/
lähivalopolttimoiden peitekansi
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi (s. 358)
Kauko-/lähivalopolttimoihin päästään käsiksi
irrottamalla valonheittimen isompi peitekansi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttimot - erittelyt (s. 363)
Lähivalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
HUOM
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
G021745
10
Polttimon vaihto - lähivalot
1. Avatkaa lukitussanka painamalla ylös-/
ulospäin.
2. Painakaa peitekannen kiinnittimet alas ja
irrottakaa kansi.
Asentakaa peitekansi päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
358
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 357)
Polttimon vaihto - lähivalot (s. 358)
Polttimon vaihto - kaukovalot (s. 359)
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot (s. 360)
G021746
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, ks.
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 357).
1. Irrottakaa valonheitin (s. 357).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 358).
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
4. Irrottakaa polttimo painamalla pidintä
alaspäin.
5. Painakaa uusi polttimo kantaan ja lukitkaa
se kiinni. Se voidaan kiinnittää vain
yhdellä tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
10 Ylläpito ja huolto
•
Polttimot - erittelyt (s. 363)
Polttimon vaihto - kaukovalot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
HUOM
Polttimot - erittelyt (s. 363)
10
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
G021747
Aiheeseen liittyvät tiedot
1. Irrottakaa valonheitin (s. 357).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 358).
3. Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja sitten vetämällä suoraan ulos.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5. Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan ja kääntäkää myötäpäivään polttimon kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
359
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lisäkaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
10
•
Polttimot - erittelyt (s. 363)
Polttimon vaihto - etusuuntavalot
Suuntavalopolttimo sijaitsee valonheittimen
pienemmän peitekannen alla.
HUOM
G021750
Koskee xenonajovaloilla varustettuja
autoja*.
G021748
1. Irrottakaa valonheitin (s. 357).
1. Irrottakaa valonheitin (s. 357).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 358).
3. Irrottakaa polttimo painamalla pidintä
alaspäin.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5. Painakaa uusi polttimo kantaan ja lukitkaa
se kiinni. Se voidaan kiinnittää vain
yhdellä tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
360
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2. Irrottakaa pieni pyöreä peitekansi.
3. Vetäkää polttimonpitimestä polttimon
saamiseksi ulos.
4. Irrottakaa rikkinäinen polttimo ja asentakaa uusi. Se voidaan asentaa vain yhdellä
tavalla.
5. Sovittakaa polttimonpidin kantaan ja painakaa, kunnes kuuluu naksahdus.
6. Asentakaa kansi paikalleen. Se pitää
sovittaa kohdalleen ja painaa kiinni, kunnes kuuluu naksahdus.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
10 Ylläpito ja huolto
•
Polttimot - erittelyt (s. 363)
Polttimon vaihto - valo takana
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana
Takasuuntavilkkujen polttimot vaihdetaan
tavaratilan sisältä käsin.
Yhteenveto esittää polttimoiden sijainnin
takana.
Polttimonpidin takana
10
G017456
Aiheeseen liittyvät tiedot
Positiovalot/Seisontavalot (LED)
Takavalaisimessa oleva vilkkupolttimo vaihdetaan kuormatilan puolelta.
Jarruvalo (LED)
1. Avatkaa paneeli.
Suuntavilkku (s. 361)
2. Poistakaa eriste vetämällä se suoraan
ulos.
Sivuvalo (LED)
3. Irrottakaa polttimon pidin kääntämällä sen
kahvaa vastapäivään.
Peruutusvalot (s. 361)
Sumuvalot (s. 361)
4. Irrottakaa polttimo vetämällä se suoraan
ulos.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 361)
Polttimot - erittelyt (s. 363)
Jarruvalo (LED)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttimonvaihto - yleistä (s. 356)
Polttimot - erittelyt (s. 363)
361
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo
Rekisterikilven valo takaluukun kahvan alla.
Polttimon vaihto - kuormatilan
valaistus
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
Kuormatilan valaistus sijaitsee takaluukussa.
Meikkipeilin polttimot sijaitsevat valaisimen
lasien takana.
Valaisimen lasin irrotus
G031942
G017458
10
1. Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
2. Irrottakaa koko polttimokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
4. Asettakaa polttimokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 363)
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kammetkaa kevyesti niin, että valokotelo
irtoaa.
2. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Tarkastakaa, että valo palaa ja painakaa
valokotelo takaisin paikalleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 363)
1. Työntäkää ruuvitaltta valaisimen lasin alle
ja kammetkaa reunan lukituskielekkeet
varovasti ylös.
2. Napsauttakaa valaisimen lasi irti.
3. Vetäkää kärkipihdeillä polttimo suoraan
ulos sivulle ja vaihtakaa uuteen. Huomatkaa! - Älkää puristako pihdeillä voimakkaasti. Polttimon lasi voi siinä tapauksessa rikkoutua.
Valaisimen lasin asennus
1. Asettakaa valaisimen lasi paikalleen.
2. Painakaa se kiinni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
362
Polttimot - erittelyt (s. 363)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimot - erittelyt
Aiheeseen liittyvät tiedot
Erittelyt koskevat hehkulamppuja. LED- ja
xenon-polttimoita vaihdettaessa on otettava
yhteys huoltokorjaamoon.
A
B
Valaistus
WA
Tyyppi
Lähivalot, halogeeni
55
H7 LL
Kaukovalot, halogeeni
65
H9
Lisäkaukovalot,
ABL
55
H7 LL
Vilkku edessä
21
H21W LL
Sivuvilkut, ulkotaustapeilitB
5
WY5W LL
Hansikaslokeron
valo
5
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
Meikkipeilin valaistus
2
T5 Kanta
W2x4,6d
Kuormatilan valaistus
10
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
Rekisterikilven valo
5
C5W LL
Vilkku takana
21
PY21W SV
•
Polttimonvaihto - yleistä (s. 356)
Pyyhkimien sulat
Pyyhinsulka pyyhkii veden tuuli- ja takalasista.
Yhdessä huuhtelunesteen kanssa ne puhdistavat ikkunat ja varmistavat hyvän näkyvyyden
ajon aikana.
10
Tuulilasin pyyhinsulkien on oltava huoltoasennossa, kun ne vaihdetaan.
Huoltoasento
Wattia
Polttimoiden vaihdo ainoastaan mallissa XC70. Mallissa
V70 on LED-lamput.
Pyyhinsulat huoltoasennossa.
Jotta on mahdollista vaihtaa, pestä tai nostaa
pyyhinsulat (esim. kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet
kiinni.
}}
363
10 Ylläpito ja huolto
10
||
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon11 ja painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon I. Yksityiskohtaiset tiedot avaimen asennoista, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla
(s. 81).
Pyyhinsulkien vaihto
2. Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE
-painiketta uudelleen auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon 0.
3. Siirtäkää 3 sekunnin kuluessa ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua ylöspäin ja
pitäkää se paikallaan n. 1 sekunti.
> Pyyhkimet käyvät tällöin ja asettuvat
suoraan ylöspäin.
Pyyhkimet palaavat aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi
avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös, kun se
on huoltoasennossa. Painakaa nuppia,
joka on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja
vetäkää sulka pois suoraan pyyhinvarren
suuntaisesti.
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten,
että kuuluu "napsahdus".
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
4. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin tuulilasia vasten.
Pyyhkimet palaavat huoltoasennosta aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP
ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän
asettamiseksi avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
TÄRKEÄÄ
G021763
Jos huoltotilassa ollessaan pyyhkimet on
käännetty ylös tuulilasista, täytyy ne kääntää takaisin tuulilasia vasten, ennen kuin
pyyhkimet aktivoidaan. Tällä estetään
konepellin maalin naarmuuntuminen.
11
364
Ei tarpeen autossa, jossa on avaimeton käynnistys- ja lukitusjärjestelmä.
10 Ylläpito ja huolto
HUOM
Pyyhinsulkien pituudet ovat erilaiset. Kuljettajan puoleinen pyyhinsulka on pidempi
kuin matkustajan puoleinen.
Puhdistus
Huuhteluneste - täyttö
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, ks.
Autonpesu (s. 386).
Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien ja
ikkunoiden puhdistamiseen. Kun lämpötila on
jäätymispisteen alapuolella, käytetään huuhtelunestettä, jossa on jäätymissuoja.
TÄRKEÄÄ
10
Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti.
Myöhästynyt ylläpitohuolto lyhentää pyyhinsulan käyttöikää.
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
Aiheeseen liittyvät tiedot
Huuhteluneste - täyttö (s. 365)
G032770
•
1. Kääntäkää pyyhinsulkaa ulospäin.
Huuhtelunestettä lisätään avaamalla sininen
korkki.
2. Tarttukaa sulan sisempään osaan (nuolen
kohdalta).
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen huuhtelunestesäiliö.
3. Kääntäkää vastapäivään käyttääksenne
sulan pyyhkimen vartta kohti olevaa
ääriasentoa vipuna sulan saamiseksi irti
helpommin.
4. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
5. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.
HUOM
Kun säiliössä on jäljellä n. 1 litra huuhtelunestettä, esitetään mittaristossa ilmoitus
kanssa, että huuhyhdessä symbolin
telunestettä pitää lisätä.
Määrätty laatu: Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä säässä ja
jäätymispisteen alapuolella.
}}
365
10 Ylläpito ja huolto
||
TÄRKEÄÄ
Käytäkää Volvon alkuperäistä huuhtelunestettä tai vastaavaa, suositeltu pH on
välillä 6 ja 8 käyttöseoksessa (esim. 1:1
neutraalin veden kanssa).
10
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää pakkasella jäätymissuojalla
varustettua huuhtelunestettä, ettei se jäädy
pumpussa, säiliössä ja letkuissa.
Määrä:
•
Valonheittimien huuhtelulaitteella varustetut autot: 6,5 litraa.
•
Autot ilman valonheittimien huuhtelulaitetta: 4,5 litraa.
Käynnistysakku - yleistä
Käynnistysakun avulla käytetään auton käynnistysmoottoria ja muita sähkövarusteita.
Käynnistysakku on perinteinen 12 V:n akku.
Käynnistysakun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.
•
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin käydessä.
•
Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty
oikein ja kiristetty asianmukaisesti.
Moottori
Bensiini
•
•
KylmäkäynnistyskykyA - CCAB (A)
Pyyhkimien sulat (s. 363)
Pyyhkimet ja huuhtelulaite (s. 104)
A
B
12
13
366
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa
tarkka ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen
akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa
tarraa).
Diesel
HUOM
12
12
•
Käynnistysakun pitää olla alkuperäisen
akun mittojen mukainen.
520–800
700–800
•
Käynnistysakun korkeus on erilainen
koon mukaan.
Jännite (V)
Aiheeseen liittyvät tiedot
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa käynnistysakku Start/Stoptoiminolla varustetussa autossa pitää
asentaa oikean tyyppinen akku, EFB12
käsivalintaisella vaihteistolla ja AGM13
automaattivaihteistolla varustetussa
autossa.
SAE- tai EN-normin mukaisesti.
Cold Cranking Amperes.
10 Ylläpito ja huolto
VAROITUS
•
•
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
TÄRKEÄÄ
HUOM
Jos seuraavaa ei noudateta, voi infotainment-järjestelmän energiansäästötoiminto
lakata tilapäisesti toimimasta ja/tai ilmoitus
mittariston infonäytössä käynnistysakun
varausasteesta olla tilapäisesti pätemätön
ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin
kytkemisen jälkeen.
Jos käynnistysakku tyhjenee useita kertoja, tämä vaikuttaa sen käyttöikään kielteisesti.
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttavat
useat tekijät, mm. ajo-olosuhteet ja
ilmasto. Akun käynnistyskapasiteetti laskee asteittain ajan myötä ja sitä pitää
tämän vuoksi ladata, jos autoa ei käytetä
pitkähköön aikaan tai jos sillä ajetaan vain
lyhyitä matkoja. Kova kylmyys rajoittaa
käynnistyskapasiteettia edelleen.
•
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. Käynnistysapuakku (s. 269) - siinä
selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet
pitää sijoittaa.
Jotta käynnistysakku pysyy hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa/viikko tai akun kytkemistä akkulaturiin, jossa on automaattinen huoltolataus.
Käynnistysakulla, joka pidetään täyteen
ladattuna, on mahdollisimman pitkä käyttöikä.
TÄRKEÄÄ
Ladattaessa käynnistysakkua tai apuakkua
(s. 370) saa käyttää vain nykyaikaista
akkulaturia, jonka latausjännite on kontrolloitu. Pikalataustoimintoa ei saa käyttää,
koska se voi vaurioittaa akkua.
10
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Akku - symbolit (s. 368)
Käynnistysakku - vaihto (s. 368)
367
10 Ylläpito ja huolto
Akku - symbolit
Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.
Akuissa on informaatio- ja varoitussymboleja.
Akkujen symbolit
10
Irrotus
Käyttäkää suojalaseja.
Räjähdysvaara.
Lisätietoja auton käyttöoppaassa.
Toimitettava kierrätykseen.
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
HUOM
Loppuun käytetty käynnistysakku tai apuakku pitää kierrättää ympäristöä säästävällä tavalla. Akku sisältää lyijyä.
Akku sisältää syövyttävää happoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
368
Käynnistysakku - vaihto
Autossa oleva käynnistysakku voidaan vaihtaa
ilman korjaamon apua.
Käynnistysakku - yleistä (s. 366)
Akku - Start/Stop (s. 370)
Aivan ensimmäiseksi: Poista etäavain virtalukosta ja odota vähintään 5 minuuttia ennen
kuin mitään sähköliitäntöjä tehdään - näin
siksi, että auton sähköjärjestelmän pitää tallentaa välttämättömät tiedot ohjausyksiköihin.
10 Ylläpito ja huolto
Irrottakaa taempi peitekansi kiertämällä
neljänneskierros ja nostamalla se irti.
VAROITUS
Kytkekää ja irrottakaa plus- ja miinusjohdin
oikeassa järjestyksessä.
1. Asettakaa akku alas akkulaatikkoon.
2. Siirtäkää akkua sisäänpäin sekä sivulle,
kunnes se on laatikon takareunassa.
3. Ruuvatkaa akun kiinnike paikalleen.
Irrottakaa musta miinusjohdin.
5. Kytkekää punainen plusjohdin.
Irrottakaa punainen plusjohdin.
6. Kytkekää musta miinusjohdin.
Irrottakaa huohotusletku akusta.
7. Painakaa taempi peitekansi kiinni. (Ks.
aiempaa osaa "Irrotus".)
Kiertäkää irti ruuvi, joka pitää akun kiinnitintä.
8. Asentakaa kumilista. (Ks. "Irrotus".)
Siirtäkää akku sivuun.
Lisätietoja auton käynnistysakusta, ks. Käynnistysakku - yleistä (s. 366) ja Käynnistysapuakku (s. 269).
Nostakaa se ylös.
10
4. Yhdistäkää huohotusletku.
> Tarkastakaa, että se on yhdistetty
oikein sekä akkuun että korissa olevaan liitäntään.
9. Sovittakaa se etumaiseen peitekanteen ja
kiinnittäkää kiinnittimillä. (Ks. "Irrotus".)
Asennus
Avatkaa etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi.
Vapauttakaa kumilista siten, että taempi
peitekansi vapautuu.
369
10 Ylläpito ja huolto
Akku - Start/Stop
Akku
Start/Stop-toiminnolla varustetussa autossa
on käynnistysakun lisäksi varustettu apuakulla.
10
Auto, jossa on Start/Stop-toiminto, on varustettu kahdella 12 V:n akulla - erittäin tehokkaalla käynnistysakulla ja apuakulla, joka auttaa Start/Stop-toiminnon aloitusvaiheessa.
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta, ks. Start/
Stop* (s. 280).
Lisätietoja auton käynnistysakusta, ks. Käynnistysapuakku (s. 269).
Käynnistys,
12 V
KylmäkäynnistyskykyA
- CCAB
(A)
Akku
Apu, 12 V
Vasemmalta
ohjattava
auto:
720C
120E
760D
170F
Seuraava taulukko näyttää käynnistys- ja
tukiakun erittelyt autossa, jossa on Start/
Stop-toiminto.
278×175×190
Kapasiteetti
(Ah)
70
8E
10F
120
8
150×90×106E
150×90×130F
150×90×106
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vasemmalta
ohjattava
auto:
Oikealta ohjattava auto:
Oikealta ohjattava auto:
370
Apu, 12 V
Oikealta ohjattava auto:
Vasemmalta
ohjattava
auto:
Koko ,
PxLxK
(mm)
Käynnistys,
12 V
A
B
C
D
E
F
EN-normin mukaisesti.
Cold Cranking Amperes.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
Käsivalintainen vaihteisto yhdessä Start/Stop-toiminnon
kanssa. Tämä pysäyttää automaattisesti vain, kun auto on
täysin paikallaan.
Muut.
10 Ylläpito ja huolto
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa käynnistysakku Start/Stoptoiminolla varustetussa autossa pitää
asentaa oikean tyyppinen akku, EFB14
käsivalintaisella vaihteistolla ja AGM15
automaattivaihteistolla varustetussa
autossa.
käyttöjarrupolkimelta (automaattivaihteisto).
Akkujen sijainti
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. Käynnistysapuakku (s. 269) - siinä
selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet
pitää sijoittaa.
HUOM
Mitä suurempi virrankulutus autossa
on, sitä enemmän generaattorin pitää
työskennellä ja akkuja ladata = lisääntynyt polttoaineenkulutus.
•
Kun käynnistysakun kapasiteetti on
laskenut alimman sallitun tason alapuolelle, Start/Stop-toiminto kytketään
pois toiminnasta.
Tilapäisesti rajoitettu Start/Stop-toiminto suuren virranoton vuoksi tarkoittaa:
•
Moottori käynnistyy automaattisesti16
ilman, että kuljettaja painaa kytkinpoljinta
(käsivalintainen vaihteisto).
•
Moottori käynnistyy automaattisesti
ilman, että kuljettaja nostaa jalan pois
14
15
16
17
10
•
Vaihdettaessa apuakku pitää asentaa
AGM-tyyppinen akku.
•
TÄRKEÄÄ
Jos seuraavaa ei noudateta, voi käynnistys/pysäytys-järjestelmä lakata tilapäisesti
toimimasta ulkoisen käynnistysakun tai
akkulaturin kytkemisen jälkeen:
A: Vasemmalta ohjattava auto. B: Oikealta ohjattava auto.
Käynnistysakku17
Apuakku
Apuakku ei tavallisesti tarvitse enempää huoltoa kuin varsinainen käynnistysakku. Kysymysten tai ongelmien suhteen tulee ottaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Automaattinen käynnistys voi tapahtua vain, jos vaihdevipu on vapaa-asennossa.
Ks. Käynnistysakku - yleistä (s. 366) saadaksenne perusteellisen selostuksen käynnistysakusta.
}}
371
10 Ylläpito ja huolto
||
HUOM
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt siten,
että kaikki on "pimeänä" ja autosta periaatteessa puuttuvat kaikki normaalit sähkötoiminnot, ja moottori sen jälkeen käynnistetään ulkoisen akun tai akkulaturin
avulla, Start/Stop-toiminto on aktivoitu.
Moottori voidaan tällöin pysäyttää automaattisesti, mutta Start/Stop-toiminto voi
automaattisen pysäytyksen yhteydessä
epäonnistua moottorin automaattisessa
käynnistämisessä, koska käynnistysakun
kapasiteetti on riittämätön.
10
Onnistuneen automaattisen käynnistyksen
varmistamiseksi automaattisen pysäytyksen jälkeen akku pitää ensin ladata. Ulkolämpötilan ollessa +15 °C akkua pitää
ladata vähintään 1 tunti. Ulkolämpötilan
ollessa matalampi suositellaan 3-4 tunnin
latausaikaa. Suosituksena on, että akku
ladataan ulkoisella akkulaturilla.
Jos tätä mahdollisuutta ei ole, suositellaan
Start/Stop-toiminnon tilapäistä sulkemista,
kunnes käynnistysakkua on jälleen ladattu
riittävästi.
Lisätietoja käynnistysakun lataamisesta,
ks. Käynnistysakku - yleistä (s. 366).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
372
Akku - symbolit (s. 368)
Sähköjärjestelmä
Varokkeet - yleistä
Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja käyttää
alustaa ja moottorin runkoa johtimina.
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
varokkeilla.
Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori.
Käynnistysakun koko, tyyppi ja suorituskyky
riippuvat auton varustuksesta ja toiminnasta.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa
tarkka ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen
akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa
tarraa).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käynnistysakku - vaihto (s. 368)
Käynnistysakku - yleistä (s. 366)
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen
palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta. Jos sama varoke palaa toistuvasti,
komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Vaihto
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
VAROITUS
Älkää käyttäkö mitään vieraita esineitä tai
ilmoitettua suurempaa ampeerilukua
varokkeen korvaamiseksi. Tämä voi
aiheuttaa sähköjärjestelmään huomattavia
vaurioita ja johtaa mahdollisesti tulipaloon.
10 Ylläpito ja huolto
Sähkökeskusten sijainti
•
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 384)
10
Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa autossa. Jos auto on oikealta ohjattava, käsinekotelon alla olevat keskukset
vaihtuvat toiselle puolelle.
Moottoritila
Hansikaslokeron alla
Hansikaslokeron alla
Kuormatila
Moottoritilan kylmävyöhyke (vain Start/
Stop)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 378)
•
Varokkeet - kuormatilassa (s. 382)
Varokkeet - moottoritilassa (s. 374)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 380)
373
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - moottoritilassa
Moottoritilassa olevat varokkeet suojaavat
mm. moottori- ja jarrutoimintoja.
10
374
10 Ylläpito ja huolto
Yleistä, moottoritilan varokkeet
Kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä, kun varoke pitää vetää irti tai
asettaa takaisin paikalleen.
Toiminto
[A]A
40
ABS-venttiilit
20
50
Valonheittimien huuhtelulaite*
20
Kuormatilassa olevan sähkökeskuksen ensiövarokeB
60
Valojen korkeudensäätö*;
Aktiiviset ksenonvalonheittimet - ABL*
10
Nämä varokkeet on kaikki sijoitettu moottoritilan rasiaan. Varokkeet (C) on sijoitettu (A):n
alle.
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon alla
60
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
20
Kannen sisäpuolella on tarra, joka näyttää
varokkeiden sijainnin.
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon allaB
60
ABS
5
•
Varokkeet 1–7 ja 42–44 ovat tyyppiä "Midi
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo18.
-
Säädettävä ohjauspyörän vastus*
5
•
Varokkeet 8–15 ja 34 ovat tyyppiä
"JCASE" ja ne tulee vaihtaa korjaamolla18.
10
40
Moottorin ohjausyksikkö; vaihteiston ohjausyksikkö; turvatyynyt
Tuulilasinpyyhkimet
30
Sähkölämmitteiset huuhtelusuuttimet*
10
Pysäköintilämmitin*
25
-
-
TuuletuspuhallinC
40
Valokatkaisin
5
Sähkölämmitteinen tuulilasi*B ,
oikea puoli
40
-
-
-
-
Moottoritila, ylempi
Moottoritila, etumainen
Moottoritila, alempi
•
18
Varokkeet 16–33 ja 35–41 ovat tyyppiä
"Mini Fuse".
50
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
[A]A
ABS-pumppu
Paikat (ks. edellinen kuva)
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon
allaB
Toiminto
100
Sähköinen lisälämmitin*B
Sähkölämmitteinen
vasen puoli
tuulilasi*B
,
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
10
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
375
10 Ylläpito ja huolto
||
Toiminto
10
376
[A]A
-
-
Relekäämit
5
Lisävalot*
20
Äänitorvi
15
Moottorinohjausjärjestelmän
relekäämi pääreleessä (4-syl.),
moottorinohjausyksikkö (4syl.)
5
Moottorinohjausjärjestelmän
relekäämi pääreleessä (5-, 6syl.), moottorinohjausyksikkö
(5-, 6-syl.)
10
Vaihteiston ohjausyksikkö
15
A/C-magneettikytkin (5-, 6-syl.
bensiini), jäähdytysnesteen
lisäpumppu (4-syl. diesel)
15
A/C-magneettikytkimen releen
relekäämi (5-, 6-syl. bensiini),
relekäämit sähkökeskuksessa
moottoritilan kylmävyöhykkeellä (Start/Stop)
5
Käynnistysrele (5-, 6-syl. bensiini)C
30
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto
[A]A
Hehkutuksen ohjausyksikkö
(5-syl. diesel)
10
Moottorinohjausyksikkö (4syl.); sytytyspuolat (5-, 6-syl.
bensiini); kondensaattori (6syl.)
20
Moottorinohjausyksikkö (5-, 6syl. bensiini)
10
Moottorinohjausyksikkö (5-syl.
diesel)
15
Moottorinohjausyksikkö (4syl.)
20
Ilmamassamittari (4-syl.), termostaatti (4-syl. bensiini),
EVAP-venttiili (4-syl. bensiini),
EGR-jäähdytyspumppu (4-syl.
diesel)
10
Ilmamassamittari (5-syl. diesel, 6-syl.); Säätöventtiili (5syl. diesel); Suihkutusventtiilit
(5-, 6-syl. bensiini); Moottorinohjausyksikkö (5-, 6-syl. bensiini)
15
Toiminto
[A]A
A/C-magneettikytkin (5-, 6syl.), venttiilit (5-, 6-syl.),
moottorinohjausyksikkö (6syl.), ilmamassamittari (5-syl.
bensiini), öljytason ilmaisin
10
Venttiilit (4-syl.), öljypumppu
(4-syl. bensiini), lambdatunnistin, keskimmäinen (4-syl. bensiini), lambdatunnistin, takimmainen (4-syl. diesel)
15
Etumainen lambdatunnistin (4syl.), takimmainen lambdatunnistin (4-syl. bensiini)
15
EVAP-venttiili (5-, 6-syl. bensiini), lambdatunnistimet (5-,
6-syl.), jäähdyttimen kaihtimen
ohjausyksikkö (5-syl. diesel)
Jäähdytysnestepumppu (5syl. bensiini); Kampikammiotuuletuksen lämmitin (5-syl.
bensiini); Automaattivaihteiston öljypumppu (5-syl. bensiini
Start/Stop)
10
Sytytyspuolat (4-syl. bensiini)
15
Dieselsuodattimen lämmitin
(diesel)
20
10 Ylläpito ja huolto
Toiminto
A
B
C
[A]A
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jäähdyttimen kaihtimen
ohjausyksikkö (5-syl. bensiini)
5
•
•
Magneettikytkin A/C (4-syl.),
hehkutuksen ohjausyksikkö
(4-syl. diesel), öljypumppu (4syl. diesel)
7,5
•
Kampikammiotuuletuksen
lämmitin (5-syl. diesel); Automaattivaihteiston öljypumppu
(5-syl. diesel Start/Stop)
10
Jäähdytysnestepumppu (4syl. bensiini)
50
Hehkutulpat (diesel)
70
Jäähdytyspuhallin (4 - 5-syl.
bensiini)
60
Jäähdytyspuhallin (6-syl., 4-,
5-syl. diesel)
80
Ohjaustehostin
100
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 378)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 380)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 382)
10
Ampeeria
Start/Stop-toiminnolla varustetuissa autoissa tämä varokepaikka on tyhjä – ks. sen sijaan Varokkeet - moottoritilan
kylmävyöhyke (s. 384).
Start/Stop-toiminnolla varustetuissa autoissa tämä varokepaikka on tyhjä – ks. sen sijaan Varokkeet - moottoritilan
kylmävyöhyke (s. 384).
377
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - käsinekotelon alla
Käsinekotelon alla olevat varokkeet suojaavat
mm.infotainment- ja istuintoimintoja.
10
Paikat
Toiminto
Audio-ohjausyksikön ensiövaroke*; ensiövaroke varokkeille
16 - 20: Infotainment
40
-
-
-
-
Sähkölämmitteinen ohjauspyörä*
378
Toiminto
[A]A
10
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
[A]A
-
-
-
-
Toiminto
[A]A
Ohjauspaneeli, matkustajan
oikea takaovi
20
15
Ohjauspaneeli, matkustajan
vasen takaovi
20
12 V:n liitäntä, kuormatila*
Ohjauspaneeli, kuljettajan ovi
20
Avaimeton järjestelmä*
20
Ohjauspaneeli, matkustajan
etuovi
20
Sähkökäyttöinen istuin, kuljettajan puoli*
20
Sähkökäyttöinen istuin, matkustajan puoli*
20
10 Ylläpito ja huolto
Toiminto
-
-
Infotainment-ohjausyksikkö tai
näyttöB
5
Audio-ohjausyksikkö (vahvistin)*; TV*; digitaaliradio*
10
Audiojärjestelmän ohjausyksikkö tai Sensus-ohjausyksikköB
15
Telematiikka*; Bluetooth*
5
-
-
Kattoluukku*, sisävalaistus
katossa, ilmastoinnin tunnistin*
5
12 V:n liitäntä, tunnelikonsoli
15
Istuinlämmitys, takana
oikealla*
15
Istuinlämmitys, takana vasemmalla*
15
-
Toiminto
[A]A
Istuinlämmitys edessä, matkustajan puoli
15
10
Istuintuuletus edessä, matkustajan puoli*
Istuinlämmitys edessä, kuljettajan puoli
15
Istuintuuletus edessä, kuljettajan puoli*
A
B
-
[A]A
Pysäköintiavustin*
5
AWD-ohjausyksikkö*
15
Aktiivinen alusta Four-C*
10
Ampeeria
Tietyt malliversiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 374)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 380)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 382)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 384)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
379
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - ohjausyksikössä
käsinekotelon alla
10
Käsinekotelon alla olevassa ohjausyksikössä
olevat varokkeet suojaavat mm. turvatyyny- ja
törmäysvaroitustoimintoja.
Paikat
Toiminto
Takalasinpyyhin
Sisävalaistus; Kuljettajan oven
säädinpaneelin ikkunanostimet; Sähkökäyttöiset istuimet*
Mittaristo
380
Toiminto
[A]A
[A]A
Mukautuva nopeudensäädin,
ACC*; törmäysvaroitus*
10
15
-
Sisävalaistus; Sadetunnistin*
7,5
Ohjauspyörämoduuli
Keskuslukko, polttoainesäiliön
luukku
7,5
5
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto
[A]A
Takalasin huuhtelulaite
15
Tuulilasin huuhtelulaite
15
7,5
Takaluukun lukituksen avaaminen
10
10
Käännettävä niskasuoja*
10
Polttoainepumppu
20
10 Ylläpito ja huolto
Toiminto
[A]A
Hälyttimen liiketunnistin*;
ilmastointipaneeli
5
Ohjauslukko
15
Hälytyssireeni*; Diagnoosiliitin
OBDII
5
-
-
Turvatyynyt
10
Törmäysvaroitus*
5
Kaasupolkimen anturi; sisätaustapeilin himmennys*;
istuinlämmitys takana*
•
•
Varokkeet - kuormatilassa (s. 382)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 384)
10
7,5
Sähköinen lisälämmitin*
A
Infotainment-ohjausyksikkö
(Performance); audiolaitteisto
(Performance)
15
Jarruvalot
5
Kattoluukku*
20
Käynnistyksenesto
5
Ampeeria
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 374)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 378)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
381
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - kuormatilassa
Kuormatilassa olevat varokkeet suojaavat mm.
sähköistä seisontajarrua.
10
Keskus on sijoitettu verhoilun taakse vasemmalle puolelle.
Paikat
Toiminto
382
Toiminto
[A]A
Toiminto
[A]A
-
-
Perävaunun liitin 1*
-
-
-
30
-
-
Sähkölämmitteinen takalasi
30
-
-
Perävaunun liitin 2*
15
-
-
Sähkötoiminen takaluukku*
20
Sähköinen seisontajarru,
vasen
30
Sähköinen seisontajarru, oikea
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
A
[A]A
40
Ampeeria
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 374)
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 378)
-
10 Ylläpito ja huolto
•
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 380)
•
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 384)
10
383
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - moottoritilan
kylmävyöhyke
10
Varokkeet moottoritilan kylmävyöhykkeellä
ovat Start/Stop-toiminnolla varustetussa
autossa.
•
Varokkeet A1 ja A2 ovat tyyppiä "MEGA
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo19.
•
Varokkeet 1–11 ovat tyyppiä "Midi Fuse"
ja ne saa vaihtaa vain korjaamo19.
•
Varoke 12 on tyyppiä "Mini Fuse".
Paikat
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta - ks. Start/
Stop* (s. 280).
19
384
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto
[A]A
Moottoritilan sähkökeskuksen
päävaroke
175
Toiminto
[A]A
Päävaroke keskusohjausyksikköä (CEM) varten käsinekotelon alla, rele-/varokekeskus
käsinekotelon alla, kuormatilan sähkökeskus
175
Sähköinen lisälämmitin*
100
10 Ylläpito ja huolto
Toiminto
[A]A
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
50
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon alla
60
Sähkölämmitteinen tuulilasi*
60
Kuormatilassa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke
60
Tuuletuspuhallin
40
-
-
-
-
Käynnistysrele
30
-
A
10
-
Apuakku
70
Keskusohjausyksikkö (CEM) apuakun referenssijännite
5
Ampeeria
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varokkeet - käsinekotelon alla (s. 378)
•
Varokkeet - kuormatilassa (s. 382)
Varokkeet - moottoritilassa (s. 374)
Varokkeet - ohjausyksikössä käsinekotelon alla (s. 380)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
385
10 Ylläpito ja huolto
Autonpesu
10
Auto on pestävä heti, kun se on likaantunut.
Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla
paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
Käsinpesu
•
•
•
386
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme, että annatte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun poistaa mahdolliset
värimuutokset.
Huuhdelkaa alusta.
Huuhdelkaa koko autoa pesunaarmujen
vaaran vähentämiseksi, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
•
Käyttäkää tarvittaessa rasvanpoistoainetta pahasti likaantuneilla pinnoilla. Huomatkaa, etteivät pinnat saa olla auringon
lämmittämiä!
•
Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
•
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
•
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla. Jos vesipisaroiden ei anneta kuivua itsestään voimakkaassa auringonpaisteessa, vähenee
vaara veden kuivumatahroista, jotka voidaan joutua kiillottamaan pois.
VAROITUS
Antakaa korjaamon aina tehdä moottorinpesu. Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
TÄRKEÄÄ
Likaisten ajovalojen toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti, esim.
polttoainetta tankattaessa.
Älkää käyttäkö syövyttäviä puhdistusaineita, vaan vettä ja naarmuttamatonta
sientä.
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä ja takavalaisimissa, voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin
sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki
ulkopuoliset valot on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun
valo on palanut hetken.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paikkoihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suositellaan auton pesemistä käsin.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton
saa pestä vain käsipesussa. Näin siksi,
että uusi maalipinta on tavallista herkempi.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys koskee kaikkia ulkopuolen osia). Älkää
suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
Tehkää pesun jälkeen aina koeajo, mukaan
lukien seisontajarru, jotta kosteus ja korroosio ei vaikuta jarrujen kitkapintoihin ja
heikennä jarrutustehoa.
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa
kitkapinnat lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin
kostealla tai kylmällä säällä.
Pyyhkimien sulat
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
Puhdistettaessa:
10 Ylläpito ja huolto
- Asettakaa pyyhinsulat huoltoasentoon, ks.
Pyyhkimien sulat (s. 363).
HUOM
Peskää pyyhinsulat ja tuulilasi säännöllisesti laimealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella. Älkää käyttäkö voimakkaita
liuottimia.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen ja
hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää
ohjeita noudattaa huolellisesti.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovi- ja kumiosien vahaamista
ja kiillotusta.
Jos muoville tai kumille täytyy käyttää rasvanpoistoainetta, hierokaa tarvittaessa
vain kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Kylkilistojen kiillottaminen voi poistaa ja
vioittaa listojen ulkopintaa.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vanteet
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia vanteenpuhdistusaineita.
Vahvat puhdistusaineet voivat vahingoittaa
pintaa ja aiheuttaa laikkuja kromattuihin alumiinivanteisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kiillotus ja vahaus (s. 387)
Sisustuksen puhdistus (s. 389)
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros (s. 388)
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta
on himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
10
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon
voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovi- ja kumiosien vahaamista
ja kiillotusta.
Jos muoville tai kumille täytyy käyttää rasvanpoistoainetta, hierokaa tarvittaessa
vain kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Kylkilistojen kiillottaminen voi poistaa ja
vioittaa listojen ulkopintaa.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
}}
387
10 Ylläpito ja huolto
||
TÄRKEÄÄ
Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä
saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa. Volvon takuu ei kata tällaisten
käsittelyjen aiheuttamaa maalivauriota.
10
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 386)
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella, joka
parantaa näkyvyyttä vaikeissa sääolosuhteissa.
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
Vettä hylkivässä pintakerroksessa
tapahtuu luonnollista kulumista.
Hoito:
•
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita, kuten
autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi tuhota
sen vettähylkivät ominaisuudet.
•
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei
lasipinta naarmuunnu.
•
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista jääkaavinta.
•
Sivuikkunoiden vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan
käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella,
jota on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä.
Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran
kolmen vuoden kuluttua ja sen jälkeen
joka vuosi.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoilta. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileiltä, ks.
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys
(s. 109).
388
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 386)
10 Ylläpito ja huolto
Ruostesuojaus
Sisustuksen puhdistus
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu
kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoneste.
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi käsitelkää tahrat kerralla. On
tärkeää käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.
Tarkastus ja kunnossapito
Auton korroosiosuojaa ei yleensä tarvitse
huoltaa, mutta auton pitäminen puhtaana
vähentää korroosioriskiä aina entisestään.
Hyvin emäksisiä tai happamia puhdistusnesteitä ei tule käyttää kiiltävien koristeosien
puhdistamiseen. Mahdolliset kiveniskemät on
korjattava heti huomattaessa.
TÄRKEÄÄ
•
Värjätty vaate (esim. tummat farkut ja
mokka-asusteet) voivat aiheuttaa väritahroja verhoiluun. Jos näin tapahtuu,
on tärkeää mahdollisimman pian puhdistaa ja jälkikäsitellä nämä verhoilun
osat.
•
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita
liuottimia, esim. huuhtelunestettä, puhdistusbensiiniä, lakkabensiiniä, sisustuksen puhdistamiseen, koska tämä
voi vahingoittaa sekä verhoilua että
muita sisustusmateriaaleja.
•
Älkää koskaan sumuttako puhdistusainetta suoraan niille komponenteille,
joissa on sähköisiä painikkeita ja säätimiä. Pyyhkikää ne sen sijaan puhdistusaineella kostutetulla rievulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Maalivauriot (s. 390)
•
Terävät esineet, kuten tarrakiinnikkeet,
voivat vahingoittaa auton kangasverhoilua.
Kangasverhoilu ja kattoverhoilu
Volvo tarjoaa kattavan kankaanhoitotuotteen
kangas- ja kattoverhoilulle, joka ohjeiden
mukaisesti käytettynä säilyttää verhoilun ominaisuudet. Kankaanhoitotuotetta voitte ostaa
Volvon jälleenmyyjältä.
Nahkaverhoilu
Volvon nahkaverhoilu on käsitelty säilyttämään alkuperäinen ulkonäkönsä.
10
Nahkaverhoilu on luonnontuote, joka muuttuu
ja saa kauniin patinan ajan myötä. Jotta
nahan ominaisuudet ja sävy säilyvät, tarvitaan
säännöllinen puhdistus ja jälkikäsittely. Volvo
tarjoaa kattavat tuotteet, Volvo Leather Care
Kit/Wipes, nahkaverhoilun puhdistukseen ja
jälkikäsittelyyn, jotka ohjeiden mukaan käytettyinä säilyttävät nahan suojaavan pintakerroksen.
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi Volvo suosittelee puhdistusta sekä suojavoiteen käyttöä neljä kertaa vuodessa (tai
tarvittaessa useammin). Volvo Leather Care
Kit/Wipes voidaan ostaa Volvon jälleenmyyjältä.
Nahkaohjauspyörä
Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan peittäkö nahkaohjauspyörää muovisella suojalla.
Nahkaohjauspyörän puhdistamiseen suositellaan tuotteita Volvo Leather Care Kit/Wipes.
Sisustan muovi-, metalli- ja puuosat
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua
kalvo- tai mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa
Volvon jälleenmyyjiltä.
}}
389
10 Ylläpito ja huolto
10
||
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota
voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Turvavyöt
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta,
erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että
vyö on kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin
sisään.
Lisämatot ja lattiamatto
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen. Kumpikin lisämatto on kiinnitetty kiinnittimillä.
Poistakaa lisämatto tarttumalla lisämattoon
kiinnittimien luota ja nostamalla mattoa suoraan ylöspäin.
Asettakaa lisämatto paikalleen painamalla se
kiinni kumpaankin kiinnittimeen.
VAROITUS
Käyttäkää vain yhtä lisämattoa jokaisella
paikalla ja tarkastakaa ennen ajoon lähtöä,
että kuljettajan paikan matto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty tapeille, ettei se
joudu puristuksiin polkimien luona ja niiden
alle.
Lattiamattojen tahroihin suositellaan pölynimurikäsittelyn jälkeen erityistä tekstiilinpuh-
390
distusainetta. Lattiamatot pitää puhdistaa
aineella, jota Volvon jälleenmyyjä suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 386)
Maalivauriot
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot
esim.lokasuojien reunoissa, ovissa ja puskureissa.
Pienehköjen maalivaurioiden
korjaaminen
Maalivauriot pitää korjata välittömästi, jotta
ruostetta ei pääse syntymään.
Mahdollisesti tarvittavat materiaalit
10 Ylläpito ja huolto
•
Pohjamaali (primer)20 – esim. muovipinnoitetuille puskureille on erityistä tartuntapohjamaalia sumutinpurkissa.
•
perusväri ja kirkaslakka - sumutinpurkeissa tai maalikynissä/-puikoissa21.
•
•
Pienehköjen maalivaurioiden, kuten
kiveniskemien ja naarmujen korjaus
2. Ennen maalausta voidaan tarvittaessa (jos
on esim.epätasaisia reunoja) hioa kevyesti
hyvin hienolla hiontamateriaalilla paikallisesti. Pinta puhdistetaan huolellisesti ja
saa kuivua.
Suojateippiä.
hieno hiomakangas20.
Värikoodi
G021832
Värikooditarra sijaitsee auton ovipilarissa ja
näkyy avattaessa oikea takaovi.
4. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi sekä kuivattu ja sen lämpötilan
pitää olla yli 15 °C.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti,
jolloin mahdolliset maalijäänteet tulevat
mukana.
Korin värikoodi
Mahdollinen toissijainen korin värikoodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 393).
20
21
10
3. Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja
levittäkää sitä pienellä siveltimellä, tulitikulla tai vastaavalla. Käyttäkää lopuksi
perusväriä ja kirkaslakkaa, kun pohjamaali on kuivunut.
Jos vaurio ulottuu metallipintaa (peltiin),
on hyvä käyttää pohjamaalia (primeria).
Muovipinnan vaurion yhteydessä tulee
käyttää tartuntapohjamaalia paremman
tuloksen saamiseksi - suihkuttakaa sumutinpurkin kanteen ja sivelkää ohuelti.
HUOM
Jos kiveniskemä ei ole ulottunut metallipintaan (peltiin) asti ja vahingoittumaton maalikerros on edelleen jäljellä, levitä pohjamaali ja kirkaslakka heti puhdistettuun pintaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ruostesuojaus (s. 389)
Mahdollisesti.
Noudattakaa maalikynä/-puikkopakkauksen mukana tulevia ohjeita.
391
ERITTELYT
11 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Tyyppimerkintä, alustanumero jne., ts. autokohtaiset tiedot voidaan lukea autossa olevasta tarrasta.
11
}}
393
11 Erittelyt
||
Tarrojen sijainti
11
Kuva on kaavamainen - yksityiskohdat voivat vaihdella automallin ja markkina-alueen mukaan.
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
394
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Tyyppimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäispainot ja korin pintavärin koodimerkintä sekä tyyppihyväksyntänumero.
11 Erittelyt
Tarra on sijoitettu ovipilariin ja se tulee
näkyviin, kun oikea takaovi avataan.
A/C-järjestelmän tarra.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Moottorikoodi ja moottorin valmistusnumero.
Moottoriöljytarra.
11
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistusnumero.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Auton tunnistusnumero (VIN Vehicle Identification Number).
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Massat (s. 398)
Moottorin erittelyt (s. 401)
395
11 Erittelyt
Mitat
Auton pituus, korkeus jne. voidaan lukea taulukosta.
11
V70.
Mitat
396
mm
Mitat
A
Akseliväli
2816
B
Pituus
4814
C
Kuorman pituus, lattia,
käännetty istuin
1878
D
Kuorman pituus, lattia
1089
E
Korkeus
1547
F
Kuorman korkeus
G
H
Raideväli edessä
Raideväli takana
mm
724
Kuorman leveys, lattia
J
Leveys
mm
1588A
K
Leveys, ml. taustapeilit
2106
1578B
L
Leveys, ml. sisään
käännetyt taustapeilit
1907
1586A
1576B
I
Mitat
1153
1861 (1876C)
A
B
C
16"50- ja 17"50-pyörillä
17"55- ja 18"55-pyörillä
avaimettomalla käytöllä* (Keyless drive)
11 Erittelyt
11
XC70.
Mitat
mm
Mitat
A
Akseliväli
2815
B
Pituus
4838
C
Kuorman pituus, lattia,
käännetty istuin
1878
D
Kuorman pituus, lattia
1089
E
Korkeus
1604
F
Kuorman korkeus
G
Raideväli edessä
H
1604B
1580A
1570B
724
1614A
Raideväli takana
mm
A
B
C
I
Kuorman leveys, lattia
1153
J
Leveys
K
Leveys, ml. taustapeilit
2119
L
Leveys, ml. sisään
käännetyt taustapeilit
1925
1870 (1876C)
Renkaiden leveys 215 mm.
Renkaiden leveys 235 mm.
avaimettomalla käytöllä* (Keyless drive)
397
11 Erittelyt
Massat
VAROITUS
Suurin kokonaispaino jne. voidaan lukea
autossa olevasta tarrasta.
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen
mukaan, miten raskaasti auto on kuormattu ja miten kuorma on sijoitettu autoon.
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt
ja nesteet.
11
Matkustajien paino ja asennetut lisävarusteet
sekä kuulaan kohdistuva paino (s. 399) (perävaunu ollessa kytkettynä) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa mukaan
massaan ajokunnossa.
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
HUOM
Autolle ilmoitettu massa ajokunnossa koskee perusversiota - autossa ei siis ole lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa,
että jokaisen lisättävän valinnaisvarusteen
myötä auton kuormauskapasiteetti pienenee valinnaisvarusteen painon verran.
Esimerkkejä kuormauskapasiteettia pienentävistä lisävarusteista ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
valinnat, kuten vetokoukku, tavarateline,
kattoboksi, äänentoistojärjestelmä, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
turvaristikko, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet jne.
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri oman autonne massa ajokunnossa.
398
Tarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 393).
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
Varustetaso
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin sallittu kattokuorma: 100 kg.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 399)
11 Erittelyt
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva
paino
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa
vedettäessä perävaunua voidaan lukea taulukoista.
V70
MoottorikoodiA
Vaihteisto
Kaikki
Kaikki
T4
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu
HUOM
Heilahtelunvaimentimen käyttöä vetolaitteessa suositellaan perävaunuille, jotka
ovat raskaampia kuin 1800 kg.
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa
(kg)
Kaikki
1200
50
B4204T19
Käsivalintainen, M66
1600
75
T4
B4204T19
Automaatti, TF-71SC
1600
75
T5/Bi-Fuel
B4204T11
Automaatti, TG-81SC
1800
90
D2
D4204T20
Käsivalintainen, M66
1800
90
D2
D4204T20
Automaatti, TF-71SC
1800
90
D3
D4204T9
Käsivalintainen, M66
1800
90
D3
D4204T9
Automaatti, TF-71SC
1800
90
D4
D4204T5
Käsivalintainen, M66
1800
90
D4
D4204T5
Automaatti, TG-81SC
1800
90
D4 AWD
D5244T12
Automaatti, TF-80SD
2000
90
Moottori
A
HUOM
11
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 393).
}}
399
11 Erittelyt
||
XC70
MoottorikoodiA
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarrullinen
perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva
massa (kg)
Kaikki
Kaikki
Kaikki
1200
50
T5
B4204T11
Automaatti, TG-81SC
1800
90
T5 AWD
B5254T14
Automaatti, TF-80SC
2000
90
T5 AWD
B5254T12
Automaatti, TF-80SC / TF-80SD
2000
90
D4
D4204T5
Käsivalintainen, M66
1800
90
D4
D4204T5
Automaatti, TG-81SC
1800
90
D4 AWD
D5244T12
Käsivalintainen, M66
2100
90
D4 AWD
D5244T12
Automaatti, TF-80SD
2100
90
D4 AWD
D5244T17
Käsivalintainen, M66
2100
90
D4 AWD
D5244T17
Automaatti, TF-80SD
2100
90
D5 AWD
D5244T20
Automaatti, TF-80SD
2100
90
Moottori
11
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 393).
A
Enimmäismassa, jarruton perävaunu
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)
750
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
400
Massat (s. 398)
Perävaunun vetäminen* (s. 307)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
50
11 Erittelyt
Moottorin erittelyt
Moottorin erittelyt (teho ym.) kyseiselle moottorille voidaan lukea taulukosta.
V70
Moottori
MoottorikoodiA
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Teho
Teho
Vääntömomentti
(kW/r/min)
(hv/r/min)
(Nm/r/min)
Sylinteriluku
Sylinterin läpimitta
(mm)
A
Iskunpituus
Iskutilavuus
(mm)
(litraa)
Puristussuhde
11
T4
B4204T19
140/4700
190/4700
300/1300-4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T5/Bi-Fuel
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
D2
D4204T20
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D3
D4204T9
110/3750
150/3750
320/1750-3000
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D4
D4204T5
133/4250
181/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T12
133/4000
181/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
Sylinteriluku
Sylinterin läpimitta
Iskunpituus
Iskutilavuus
(mm)
(litraa)
Puristussuhde
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 393).
XC70
Moottori
MoottorikoodiA
Teho
Teho
Vääntömomentti
(kW/r/min)
(hv/r/min)
(Nm/r/min)
(mm)
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5 AWD
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
T5 AWD
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
}}
401
11 Erittelyt
||
XC70
Moottori
MoottorikoodiA
Teho
Teho
Vääntömomentti
(kW/r/min)
(hv/r/min)
(Nm/r/min)
Sylinteriluku
Sylinterin läpimitta
(mm)
11
Iskutilavuus
(mm)
(litraa)
Puristussuhde
D4
D4204T5
133/4250
181/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T12
133/4000
181/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D4 AWD
D5244T17
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T20
162/4000
220/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
A
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 393).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
402
Iskunpituus
Jäähdytysneste - laatu ja määrä (s. 406)
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 404)
11 Erittelyt
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä
moottoriöljyä. Öljy on valittu erittäin huolellisesti ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja
ympäristökuormituksen.
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa
öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.
Tarkastakaa öljymäärä (s. 350) useammin pitkällä automatkalla:
•
•
•
•
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C.
Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja matalissa lämpötiloissa.
11
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja
viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo suosittelee:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 404)
Moottoriöljy - yleistä (s. 349)
403
11 Erittelyt
Moottoriöljy - laatu ja määrä
Moottoriöljyn laatu ja määrä kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Volvo suosittelee:
11
V70
MoottorikoodiA
Öljylaatu
Moottori
D4 AWD
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
D5244T12
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n. 5,9
Viskositeetti: SAE 0W-30
404
T4
B4204T19
T5/Bi-Fuel
B4204T11
Castrol Edge Professional V 0W-20 tai VCC RBS0-2AE 0w20
n. 5,9
n. 5,9
11 Erittelyt
V70
MoottorikoodiA
Öljylaatu
Moottori
A
(litraa)
D2
D4204T20
D3
D4204T9
n 5,2
D4
D4204T5
n 5,2
Castrol Edge Professional V 0W-20 tai VCC RBS0-2AE 0w20
n 5,2
11
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 393).
XC70
MoottorikoodiA
Öljylaatu
Moottori
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
D5244T12
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n. 5,9
D4 AWD
D5244T17
Viskositeetti: SAE 0W-30
n. 5,9
D5 AWD
D5244T20
T5
B4204T11
D4
D4204T5
T5 AWD
B5254T12
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n 5,5
T5 AWD
B5254T14
Viskositeetti: SAE 0W-30
n 5,5
D4 AWD
A
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
n. 5,9
Castrol Edge Professional V 0W-20 tai VCC RBS0-2AE 0w20
n. 5,9
n 5,2
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 393).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 403)
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 350)
405
11 Erittelyt
Jäähdytysneste - laatu ja määrä
(litraa)
Määrätty laatu: Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteen1, ks.
pakkausta.
HUOM
11
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
T5 AWD
B5254T12
T5 AWD
B5254T14
D4 AWD
D5244T12
D4 AWD
D5244T17
D5 AWD
D5244T20
A
Määrä
MoottoriA
(litraa)
1
406
T4
B4204T19
T5/Bi-Fuel
B4204T11
D2
D4204T20
D3
D4204T9
D4
D4204T5
8,3 (8,7B)
8,9 (9,2B)
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
Määrä
MoottoriA
Kunkin moottorivaihtoehdon jäähdytysnesteen
määrä voidaan lukea taulukosta.
B
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea
moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 393).
Koskee polttoainekäyttöisellä lämmittimellä varustettua
autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
8,9
Jäähdytysneste - taso (s. 353)
11 Erittelyt
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä
Ilmoitettu vaihteistoöljy ja määrä kyseiselle
vaihteistovaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Käsivalintainen vaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto
Määrä (litraa)
M66
n.
1,9A
n. 1,45B
A
B
Määrätty vaihteistoöljy
BOT 350M3
11
Koskee 5-sylinterisiä moottoreita.
Koskee muita moottoreita.
HUOM
Vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa normaaleissa ajo-olosuhteissa. Epäsuotuisissa
ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä.
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteisto
Määrätty vaihteistoöljy
TF-71SC
n 6,8
AW1
TF-80SC
n 7,0
AW1
TF-80SD
n 7,0
AW1
TG-81SC
A
B
Määrä (litraa)
n
6,6A
n 7,5B
AW1
Bensiinimoottorit
Dieselmoottorit
}}
407
11 Erittelyt
||
HUOM
Vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa normaaleissa ajo-olosuhteissa. Epäsuotuisissa
ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
11
408
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 403)
•
Tyyppimerkinnät (s. 393)
11 Erittelyt
Jarruneste - laatu ja määrä
Ohjaustehostinöljy - laatu
Hydraulisessa jarrujärjestelmässä käytetään
jarrunestettä paineen siirtämiseen esimerkiksi
jarrupolkimesta pääjarrusylinterin kautta
yhteen tai useampaan työsylinteriin, jotka vuorostaan vaikuttavat mekaaniseen jarruun.
Auton ohjaustehostinjärjestelmässä käytetään
ohjaustehostinöljyä.
Ilmoitettu laatu: DOT 4
Määrä: 0,6 litraa
Ilmoitettu laatu: Volvon suosittelema ohjaustehostinöljy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjaustehostinöljy - taso (s. 355)
11
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Jarru- ja kytkinneste - määrä (s. 354)
409
11 Erittelyt
Polttoainesäiliö - tilavuus
Polttoainesäiliön tilavuus kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Moottori
11
Määrä (litraa)
Bensiinimoottori
n. 70
Polttoaine - bensiini (s. 302)
Dieselmoottori
n. 70
Polttoaine - diesel (s. 302)
Ajoneuvokaasusäiliö (CNG) – koskee BiFuel-mallia
Säiliön tilavuus
n. 17 kg
HUOM
Eri huoltoasemilla voi olla eri säiliöpaine,
joten täytettävä kaasumäärä voi vaihdella
tankkauksesta toiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
410
Määrätty laatu
Polttoaineen täyttö (s. 300)
Moottorin erittelyt (s. 401)
11 Erittelyt
Ilmastointilaitteen erittelyt
Kompressoriöljy
Ilmastointilaitteen nesteiden ja voiteluaineiden
ilmoitetut laadut ja määrät voidaan lukea seuraavista taulukoista.
A/C-tarra
Moottori
Määrä
Määrätty
laatu
4-sylinterinen
60 ml
PAG SP-A2
5-sylinterinen
110 ml
PAG SP-10
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus (s. 356)
•
Tyyppimerkinnät (s. 393)
11
Tarra on kiinnitetty konepellin sisäpinnalle.
Kylmäaine
Moottori
Paino
Määrätty
laatu
5-sylinterinen diesel
720 g
R134a
Muut
800 g
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
411
11 Erittelyt
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
Kaupunkiajo
käsivalintainen vaihteisto
Auton polttoaineenkulutus mitataan litroina
per 100 km ja CO2-päästöt grammoina per
km.
Maantieajo
Automaattivaihteisto
Selostus
Sekalainen ajo
HUOM
grammaa CO2/km
11
Jos kulutus- ja päästötiedot puuttuvat,
tämä on mukaan pakatussa lisäosassa.
litraa/100 km
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
V70
412
T4 (B4204T19)
179
7,6
118
5,1
140
6,0
T4 (B4204T19)
180
7,8
123
5,3
144
6,2
T5 (B4204T11)
211
9,0
125
5,4
156
6,7
D2A (D4204T20)
125
4,8
106
4,0
113
4,3
D2B (D4204T20)
120
4,6
101
3,9
108
4,1
11 Erittelyt
V70
A
B
D2A (D4204T20)
130
5,0
111
4,2
118
4,5
D2B (D4204T20)
124
4,7
105
4,0
112
4,3
D3A
(D4204T9)
125
4,8
106
4,0
113
4,3
D3B (D4204T9)
120
4,6
101
3,9
108
4,1
D3A (D4204T9)
130
5,0
111
4,2
118
4,5
D3B (D4204T9)
124
4,7
105
4,0
112
4,3
D4A (D4204T5)
129
4,9
105
3,9
114
4,3
D4B (D4204T5)
121
4,7
102
3,9
109
4,2
D4A (D4204T5)
143
5,5
109
4,2
122
4,7
D4B (D4204T5)
135
5,3
107
4,1
117
4,5
D4 AWD (D5244T12)
189
7,1
137
5,2
156
5,9
11
Ei koske matalapäästöistä mallia.
Koskee vain matalapäästöistä mallia.
}}
413
11 Erittelyt
||
XC70
11
T5 (B4204T11)
209
9,0
127
5,4
157
6,7
T5 AWD (B5254T12)
264
11,3
167
7,2
202
8,7
D4 (D4204T5)
126
4,8
108
4,1
115
4,4
D4 (D4204T5)
146
5,6
116
4,4
127
4,8
D4 AWD (D5244T12)
153
5,8
127
4,8
137
5,2
D4 AWD (D5244T12)
180
6,9
137
5,2
153
5,8
D4 AWD (D5244T17)
153
5,8
127
4,8
137
5,2
D4 AWD (D5244T17)
180
6,9
137
5,2
153
5,8
D5 AWD (D5244T20)
180
6,9
137
5,2
153
5,8
Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja
päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille2, jotka koskevat autoa, jonka massa
2
414
ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole
lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton
paino voi nousta. Tämä, samoin kuin auton
kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") normienEU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6)
ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h (0–75 mph). Ajo on simuloitu. Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot lähtevät liikkeelle 2. vaihteella (koskee autoja 18-tuumaisiin pyöriin asti). Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden
ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
11 Erittelyt
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen
polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:
•
•
•
•
CO2-päästöt ja polttoaineenkulutus
(ajoneuvokaasu – CNG) – Bi-Fuel -malli
HUOM
•
Kaasulaatuja on monia erilaisia, myös
sellaisia, joiden energiasisältö ja riittävyys on pienempi.
•
Yllä ilmoitettu polttoaineenkulutus koskee yhdistettyä ajoa. Kaupunkiajossa
tai suurilla nopeuksilla moottoritiellä
kulutus kasvaa, rauhallisessa maantieajossa laskee.
Kuljettajan ajotapa.
Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät,
vierintävastus lisääntyy.
Metaanikaasu
Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
Biokaasu
Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet,
sää ja auton kunto.
grammaa CO2/km
Muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on
polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa2.
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa
voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin2, joita
käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.
HUOM
121
grammaa CO2/km
41
Sekalainen ajo
4,5
kg/100 km
11
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 306)
Massat (s. 398)
CNG-erittelyt
Tyyppimerkintä
Bi-Fuel
Teho, CNG
Teho on sama kuin bensiinille.
Päästötaso
Euro 6
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
2
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") normienEU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6)
ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h (0–75 mph). Ajo on simuloitu. Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot lähtevät liikkeelle 2. vaihteella (koskee autoja 18-tuumaisiin pyöriin asti). Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden
ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
415
11 Erittelyt
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
HUOM
Hyväksytyt rengaspaineet kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
V70
Rengaskoko
Moottori
11
Kaikki moottorit
Kuorma, 1-3 henkilöä
Enimmäiskuorma
ECO-paineA
Edessä
Takana
Edessä
Takana
Edessä/takana
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
225/55 R 16
0 - 160C
220
210
260
260
260
225/50 R 17
160+D
260
260
270
270
-
230
210
260
260
260
160+D
270
270
290
290
-
enint. 80E
420
420
420
420
-
205/60 R 16
235/40 R 19
Temporary Spare Tyre
416
Nopeus
(km/h)
235/40 R 18
A
B
C
D
E
Kaikkia moottoreita, renkaita tai näiden
yhdistelmiä ei ole aina kaikilla markkinaalueilla.
0–
160C
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
0 - 100 mph
100+ mph
enint. 50 mph
11 Erittelyt
VAROITUS
19-tuumaisia vanteita ei saa koskaan
käyttää V70-autoissa, joissa ei ole Rdesign-varustelua tai urheilualustaa. 19tuumaisten vanteiden käyttö vakioalustalla varustetuissa autoissa vaarantaa turvallisuuden, aiheuttaa auton vaurioitumisriskin ja huonontaa sen ajo-ominaisuuksia.
11
XC70
Rengaskoko
Moottori
(km/h)
215/65 R 16
Kaikki moottorit
Nopeus
Kuorma, 1-3 henkilöä
Enimmäiskuorma
ECO-paineA
Edessä
Takana
Edessä
Takana
Edessä/takana
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
230
230
260
260
260
160+D
240
240
280
280
-
enint. 80E
420
420
420
420
-
0-
160C
235/55 R 17
235/50 R 18
235/45 R 19
Temporary Spare Tyre
A
B
C
D
E
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
0 - 100 mph
100+ mph
enint. 50 mph
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 323)
Renkaat - ilmanpaine (s. 321)
Tyyppimerkinnät (s. 393)
417
12 Aakkosellinen hakemisto
"
"hälytys; hälytin".............................. 186, 188
etäavain ei toimi.................................. 188
hälyttimen tarkastus........................... 169
hälytysilmaisin..................................... 187
hälytyssignaalit................................... 188
rajoitettu hälytystaso.......................... 189
A
12
ACC - Mukautuva nopeudensäädin........ 201
Aikaetäisyyden asettaminen.................... 216
AIRBAG ..................................................... 34
Ajo............................................................
jäähdytysjärjestelmä...........................
perävaunun kanssa.............................
takaluukku auki...................................
299
297
307
298
Ajoneuvokaasusäiliö (CNG)
tilavuus................................................ 410
Avaimeton käyttö..... 175, 176, 177, 178, 264
Alkolukko................................................. 259
Avain................................................ 164, 166
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat aineet..... 129
Avainliuska....................................... 171, 172
All Wheel Drive (neliveto)......................... 278
AWD, neliveto.......................................... 278
Alustan asetukset.................................... 191
Apuakku................................................... 370
Aurinkosuojus, kattoluukku..................... 113
B
Automaattinen uudelleenlukitus.............. 179
Bensiinilaatu............................................ 302
Automaattipesu....................................... 386
Bifuel
johdanto................................................ 26
Automaattiset kaukovalot.......................... 93
Automaattivaihteisto........................ 272, 275
hinaaminen ja vetäminen.................... 314
manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic)...................................................... 272
perävaunu........................................... 309
Bi-Fuel
Kytkin.................................................. 305
Autonavainmuisti..................................... 165
C
Auton hoito.............................................. 386
Nahkaverhoilu..................................... 389
City Safety™............................................ 219
Auton kaasu....................................... 75, 344
BLIS................................................. 251, 252
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 129
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................... 191
Auton nostaminen.................................... 345
CO2-päästöt............................................. 412
Ajostatistiikka........................................... 125
Autonpesu............................................... 386
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 129
Ajotietokone..................... 117, 119, 122, 125
Auton verhoilu.......................................... 389
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................. 105
Avaimen asennot....................................... 81
Aktiivinen alusta - FOUR-C...................... 191
Avaimeton käynnistys (keyless
drive)........................ 175, 176, 177, 178, 264
Aktiiviset Xenon-valonheittimet................. 95
418
Alamäkijärjestelmän ohjaus..................... 279
12 Aakkosellinen hakemisto
D
Etiketit...................................................... 393
Driver Alert Control.................................. 237
hallinta................................................ 238
Etäavain................................... 164, 165, 166
häviö................................................... 164
irrotettava avainliuska................. 171, 172
Käyttöetäisyys............................ 169, 175
pariston vaihto.................................... 173
toiminnot............................................. 167
Driver Alert System.................................. 237
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 189
Diesel....................................................... 302
polttoaineen loppuminen.................... 303
Dieselin hiukkassuodatin......................... 304
E
ECC, elektroninen lämmitys ja ilmastointilaite.......................................................... 133
ECO-ajotila.............................................. 288
Eco Cruise............................................... 288
EcoGuide................................................... 70
ECO-paine............................................... 416
Etäisyysvaroitus....................................... 216
Rajoitukset.......................................... 217
Symbolit ja ilmoitukset........................ 218
Etäkäynnistys - ERS................................ 265
H
Hansikaslokero........................................ 153
lukitus................................................. 181
HDC......................................................... 279
Hiilidioksidipäästöt................................... 412
Hinaus...................................................... 314
hinaussilmukka................................... 315
Hinaussilmukka........................................ 315
Huollon ja korjauksen varaaminen........... 342
Huolto
ruostesuojaus..................................... 389
Huoltoasento........................................... 363
F
FOUR-C - Aktiivinen alusta...................... 191
FSC, ympäristömerkintä............................ 26
ECO-tila................................................... 288
Huolto-ohjelma........................................ 342
Huomiovalot............................................... 91
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 365
Takalasi............................................... 105
Tuulilasi............................................... 105
Elektroninen käynnistyksenesto.............. 166
G
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC............................................. 133
Huuhteluneste.......................................... 365
Geartronic................................................ 272
Huuhtelusuuttimet, lämmitetyt................. 105
Ensiapu.................................................... 331
GSI - Vaihteenvalitsinapu........................ 271
Huurteenpoisto........................................ 137
Ensiapulaatikko........................................ 331
Erillislukitus.............................................. 172
ERS - etäkäynnistys................................. 265
12
Huuru
ikkunoiden käsittely............................ 127
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä................................................ 386
419
12 Aakkosellinen hakemisto
hälytin
automaattinen uudelleen aktivointi..... 188
Hätävarustus
Ensiapulaatikko................................... 331
varoituskolmio.................................... 329
Ilmastointi, neste
määrä ja laatu..................................... 411
Ilmastointilaite
korjaus................................................ 356
Ilmoitukset infonäytössä.......................... 115
Ikkunannostimien palautus...................... 107
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control............................. 239
Lane Departure Warning..................... 243
Moottorin ja matkustamon lämmitin... 146
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 214
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 225, 235
Ikkunat ja taustapeilit............................... 388
Ilmoitusten käsittely................................. 116
Ilmanjako................................................. 131
taulukko.............................................. 140
uudelleenkierrätys............................... 138
Infonäyttö............................................. 66, 67
I
IAQS - Interior Air Quality System........... 130
12
Ikkunannostimet...................................... 106
Palautus.............................................. 107
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS...................... 130
Ilmanpuhdistin
materiaali............................................ 130
matkustamo........................ 128, 129, 130
Ilmasto
automaattinen säätö...........................
henkilökohtaiset asetukset.................
lämpötilan säätö.................................
todellinen lämpötila.............................
tunnistimet..........................................
yleistä..................................................
420
136
130
136
128
128
127
sähkölämmitys.................................... 134
Takaistuimen niskasuoja...................... 85
tuuletetut etuistuimet.......................... 135
Ilmastointi................................................ 137
Infopainike, PCC...................................... 169
Interior Air Quality System (IAQS)
ilmanpuhdistus................................... 130
Internetiin yhdistetty auto
huollon ja korjauksen varaaminen...... 342
Istuin, ks. Istuimet...................................... 83
J
Jaksopyyhintä.......................................... 104
Jalankulkijasuoja...................................... 226
Jarru- ja kytkinneste................................ 354
Jarruneste
laatu ja määrä..................................... 409
Jarrut................................................ 290, 292
hätäjarruvahvistus, EBA ..................... 292
jarrujärjestelmä................... 290, 291, 292
jarrunesteen täyttö.............................. 355
Jarruvalo............................................... 96
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 291
seisontajarru....................................... 293
symbolit mittaristossa......................... 291
Irrotettava vetokoukku
säilytys................................................ 310
Jarruvalo.................................................... 96
Istuimen muistitoiminto.............................. 84
Jäähdytysjärjestelmä............................... 297
ylikuumeneminen................................ 297
Istuimet......................................................
selkänojan alaskääntäminen edessä....
selkänojan kääntäminen takana...........
sähkökäyttöinen...................................
83
83
86
84
Jonoavustaja............................................ 208
Jäähdytysneste
määrä ja laatu..................................... 406
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 353
12 Aakkosellinen hakemisto
K
Kaasusäiliö
tilavuus................................................ 410
Kahlaus.................................................... 297
Kaista-avustaja
hallinta........................................ 241, 242
Kameratunnistimen vianetsintä............... 222
Kameratunnistin............................... 221, 233
Kassinpidin ............................................. 158
Katalysaattori........................................... 306
Pelastusveto....................................... 315
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 63
vasemmalta ohjattava auto................... 60
Keyless - lukitus....................................... 176
Kylmäaine................................................ 356
Kiillotus.................................................... 387
käsivalintainen vaihteisto.........................
GSI - Vaihteenvalitsinapu...................
hinaaminen ja vetäminen....................
perävaunu...........................................
Kiveniskemät ja naarmut......................... 390
Kokonaismassa....................................... 398
Kolari, ks. Törmäys.................................... 43
Kompassi................................................. 110
kalibrointi............................................ 110
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä....................................................... 386
Konepelti, avaaminen.............................. 347
Korkea moottorin lämpötila..................... 297
Kulumisvaroitin........................................ 321
Kaukovalot, automaattinen aktivointi......... 93
Kuormaus
kattokuorma........................................
kiinnityskohdat....................................
kuormatila...........................................
pitkä kuorma.......................................
yleistä..................................................
157
157
155
156
155
Kello, säätäminen...................................... 75
Kuormitusindeksi..................................... 323
Keyless - lukituksen avaaminen.............. 177
Kuviosyvyys............................................. 325
113
111
113
112
Kauko-/lähivalot......................................... 92
Kauko-ohjattava käynnistyksenesto........ 167
Käynnistysakku................................ 298, 366
vaihto.................................................. 368
ylikuormitus........................................ 298
Käynnistysapu......................................... 269
Käyttöjarru............................... 290, 291, 292
12
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 26
L
157
162
159
98
Kattoluukku
Aurinkosuojus.....................................
avaaminen ja sulkeminen...................
Puristumissuojus................................
Tuuletusasento...................................
Käynnistyksenesto................................... 166
Kuorman kiinnitys (Kuormaus)................. 157
Kuormatila
kiinnityskohdat....................................
näkösuoja...........................................
suojaverkko........................................
Valaistus...............................................
Kattokuorma, enimmäispaino.................. 398
270
271
314
308
Laminoitu lasi............................................. 26
Lane Departure Warning (LDW)....... 240, 241
Lapset
lapsilukot.............................................. 45
lastenistuin ja sivuturvatyyny................ 39
lastenistuin ja turvatyyny...................... 51
sijoittaminen autoon............................. 51
turvallisuus...................................... 39, 45
Lapsilukko........................................ 185, 186
Lasertunnistin.......................................... 223
421
12 Aakkosellinen hakemisto
Lasit
laminoitu/vahvistettu............................. 26
12
Lasten turvaistuin......................................
integroitu kaksivaiheinen turvavyötyyny.....................................................
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
tyypit.....................................................
45
52
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta......................................... 180
ulkopuolelta........................................ 179
Matkustamovalaistus................................. 98
automatiikka......................................... 98
Meikkipeili................................................ 154
Valaistus............................................... 98
Lukituksen avaaminen metallisella avainliuskalla.................................................... 177
Merkkivalot, PCC..................................... 169
Lukitusilmaisin ........................................ 166
Mittaristo.............................................. 66, 67
55
58
46
56
Lähetinvastaanotin..................................... 21
Mittaristovalaistus...................................... 90
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet................. 105
Liikennemerkkitieto.................................. 196
hallinta................................................ 196
Rajoitukset.......................................... 198
Lämpötilan säätö..................................... 136
Mittarit
kierroslukumittari............................ 66, 67
nopeusmittari.................................. 66, 67
polttoainemittari.............................. 66, 67
Lämpöä heijastava tuulilasi........................ 21
Mittarit ja säätimet............................... 60, 63
Läpituuletustoiminto........................ 127, 180
Mittatikku, elektroninen................... 351, 352
M
Moottori
käynnistää...........................................
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)........
sulkeminen..........................................
ylikuumeneminen................................
55
Lisälämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 148
sähköinen................................... 148, 149
Lisämatot................................................. 154
Liukas tienpinta........................................ 299
Liukkaus................................................... 299
Lukitseminen
lukitseminen........................................ 179
lukituksen avaaminen................. 179, 180
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
hansikaslokero.................................... 181
sisäpuoli.............................................. 180
takaluukku.......................................... 181
422
Lukittavat pyöränruuvit............................ 324
Lämpötila
todellinen lämpötila............................. 128
Maali
maalivauriot ja korjaaminen................ 390
värikoodi............................................. 391
Manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic). 272
Massa ajokunnossa................................. 398
Massat
massa ajokunnossa............................ 398
Matkustamon lämmitin............................ 142
Matkustamon suodatin............................ 129
Mitta......................................................... 396
263
280
265
297
Moottorijarru, automaattinen................... 279
Moottorin erittelyt.................................... 401
Moottorin ja matkustamon lämmitin
ajastin................................................. 144
ilmoitukset.......................................... 146
Moottorin- ja matkustamonlämmitin
suorakäynnistys.................................. 143
suorasammutus.................................. 144
12 Aakkosellinen hakemisto
Moottorinlämmitin.................................... 142
Moottorin sammuttaminen...................... 265
Moottorin öljymäärän tarkastus............... 350
Moottoritila
Jarru- ja kytkinneste...........................
jäähdytysneste....................................
katsaus...............................................
Moottoriöljy.........................................
ohjaustehostinöljy...............................
Tarkastus, tarkkailu, ohjaus, hallinta...
Niskasuoja
alas kääntäminen............................ 85, 86
keskipaikka takana............................... 85
Ohjaustehostinöljy
laatu.................................................... 409
Tasonsäätö......................................... 355
Nokisuodatin............................................ 304
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän
vastus...................................................... 191
354
353
347
349
355
348
NOKISUODATIN TÄYNNÄ....................... 304
Moottoriöljy...................................... 349, 403
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 403
laatu ja määrä..................................... 404
suodatin.............................................. 349
Nopeusluokat, renkaat............................. 324
Moottoriöljy, täyttö................................... 350
Nopeudensäädin
asetetun nopeuden palauttaminen.....
nopeuden käsitteleminen...................
sulkeminen..........................................
tilapäinen aktivoinnin poisto...............
201
199
201
200
Nosturi..................................................... 330
Näkösuoja................................................ 162
Näyttövalaistus.......................................... 90
Mukavuusvalot........................................... 99
MY CAR................................................... 116
Mäkilähtöavustin...................................... 278
N
Nahkaverhoilu, pesuohje......................... 389
Neliveto, AWD.......................................... 278
Nesteet, määrätiedot 365, 406, 407, 409,
410, 411
Nesteet ja öljyt................. 406, 407, 409, 411
O
Ohjauslukko............................................. 265
Ohjauspyörä..............................................
Ohjauspyörän säätö..............................
ohjauspyörävalitsin...............................
Painikesarja..........................................
sähkölämmitys......................................
87
87
87
87
88
Ohjauspyörän säätö................................... 87
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuva......................................................... 191
P
PACOS....................................................... 36
Painikesarja ohjauspyörässä..................... 87
pakokaasut, myrkylliset, imeytyvät
sisään....................................................... 298
12
Paluuvalaistuksen kesto............................ 99
Paniikkitoiminto....................................... 168
Paristo
Akun symbolit.....................................
Apu.....................................................
apukäynnistyskaapelit........................
etäavain/PCC......................................
huolto..................................................
Käynnistys..........................................
Varoitussymbolit.................................
368
370
269
173
366
366
368
PCC - Personal Car Communicator
Käyttöetäisyys............................ 170, 175
toiminnot............................................. 167
Pelastusveto............................................ 316
Personal Car Communicator................... 170
423
12 Aakkosellinen hakemisto
Peruutusvaihteen salpa........................... 271
Perävaunu................................................ 307
johdin.................................................. 307
perävaunun vetäminen....................... 307
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva massa................. 399
vetomassa.......................................... 399
Pieni öljymäärä........................................ 350
Polkupyöräilijän osoitus........................... 228
Polttimot.................................................. 356
12
polttimot, erittelyt..................................... 363
Polttoaine......................................... 301, 302
polttoaineenkulutus............................ 412
polttoainesuodatin.............................. 303
polttoainetalous.......................... 321, 322
Polttoainekäyttöinen lämmitin
ajastin................................................. 144
Polttoainesäiliö
tilavuus................................................ 410
Power guide............................................... 70
Powershift-vaihteisto....................... 275, 314
Puhallin
ECC.................................................... 136
Puhdistus
Automaattipesu.................................. 386
autonpesu........................................... 386
turvavyöt............................................. 390
424
Vanteet................................................ 387
verhoilu............................................... 389
Puristumissuojus, kattoluukku................. 113
Q
Queue Assist............................................ 208
Pysäköintiapukamera.............................. 248
Pysäköintitutka................................ 244, 246
pysäköintitutkan anturit...................... 247
taaksepäin.......................................... 245
toiminta............................................... 244
vikailmoitus......................................... 247
Regenerointi............................................. 304
Pysäköintitutkan kamera
Asetukset............................................ 250
Rengaspainetarra.................................... 321
Pyyhinsulat..............................................
Huoltoasento......................................
Puhdistus............................................
takalasin vaihto...................................
vaihto..................................................
363
363
365
365
364
Pyyhkimet ja huuhtelulaite....................... 104
Pyörimissuunta........................................ 320
Pyöränruuvit............................................. 324
lukittava.............................................. 324
Pyöränvaihto............................................ 325
Pyörät
asennus.............................................. 328
irrotus.................................................. 325
Lumiketjut........................................... 325
R
Rengaskoko............................................. 323
Rengaspaineiden valvonta....................... 332
Rengasrikko............................................. 334
Renkaat
Erittelyt................................................ 416
hoito.................................................... 319
kulumisvaroitin.................................... 321
kuviosyvyys........................................ 325
paine........................................... 321, 416
pyörimissuunta................................... 320
rengaspainevalvonta........................... 332
renkaan paikkaus................................ 334
Talvirenkaat........................................ 325
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 40
Ruostesuojaus......................................... 389
12 Aakkosellinen hakemisto
valmiustila........................................... 207
Vianetsintä.......................................... 213
Sähköinen seisontajarru
matala akkujännite.............................. 293
Sadetunnistin........................................... 104
Spin control............................................. 192
Salpalukitustila......................................... 184
aktivoinnin poisto................................ 184
tilapäinen aktivoinnin poisto............... 184
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)............. 280
moottori ei pysähdy............................ 282
toiminta ja käsittely............................. 281
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit......................................................... 108
Seisontajarru............................................ 293
Sumuvalo
takana................................................... 95
S
Seisontavalo.............................................. 91
Selkänoja................................................... 83
etuistuin, kääntäminen.......................... 83
takaistuin, alas kääntäminen................ 86
Suojasäleikkö........................................... 160
Suojaverkko............................................. 160
Sensus....................................................... 80
Suositellut lastenistuimet
taulukko................................................ 46
SIPS-tyyny................................................. 38
Suosituksia ajettaessa............................. 299
Sisätaustapeili.......................................... 109
automaattinen himmennys................. 109
Suuntavalo................................................. 97
Sivuluistonestotoiminto........................... 192
Sivuturvatyyny, SIPS........................... 38, 42
Sopeutuva vakionopeussäädin................
aikavälin asettaminen.........................
katsaus...............................................
nopeuden käsitteleminen...................
nopeudensäätimen toiminnon vaihtaminen..................................................
ohittaminen.........................................
sulkeminen..........................................
tilapäinen aktivoinnin poisto...............
toiminta...............................................
Tutkatunnistin.....................................
201
206
204
205
210
208
208
207
202
211
Suuntavalot................................................ 97
Suurin kattokuorma................................. 398
Symbolit
Varoitussymbolit....................... 67, 69, 71
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control............................. 239
Lane Departure Warning..................... 243
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 214
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 225, 235
Sähköjärjestelmä..................................... 372
Sähkökäyttöinen istuin.............................. 84
Sähkökäyttöinen kattoluukku.................. 111
Sähköliitäntä............................................ 154
kuormatila........................................... 158
Sähkölämmitys
Istuimet...............................................
ohjauspyörä..........................................
Takalasi...............................................
taustapeilit..........................................
tuulilasi................................................
134
88
109
109
109
12
Sähkötoiminen takaluukku...................... 182
Säilytyspaikat matkustamossa................ 151
Säilytyspaikka
hansikaslokero.................................... 153
tunnelikonsoli...................................... 153
Säädinvalaistus.......................................... 90
System
laukeaa................................................. 42
425
12 Aakkosellinen hakemisto
T
Tahrat....................................................... 389
Takaistuin
sähkölämmitys.................................... 134
Takalasi
sähkölämmitys.................................... 109
12
Takaluukku...............................................
avaaminen..........................................
lukitseminen/lukituksen avaaminen....
sulkeminen..........................................
sähkökäyttöinen.................................
182
182
181
182
182
Takavalot
sijainti.................................................. 361
Taloudellinen ajo...................................... 306
Talviajo..................................................... 299
Talvirenkaat............................................. 325
Tankkaus
CNG.................................................... 304
polttoainesäiliön korkki............... 300, 304
polttoainesäiliön luukku...................... 300
polttoainesäiliön luukku - manuaalinen
avaaminen.......................................... 300
Täyttö.......................................... 300, 304
Tarrat....................................................... 393
Taustapeilit
Kompassi............................................ 110
sisempi, sisä-...................................... 109
426
sähköisesti sisäänkäännettävä........... 108
sähkölämmitys.................................... 109
ulompi, ulko-....................................... 107
Turvatyynyjärjestelmä................................ 33
varoitussymboli..................................... 32
Teho......................................................... 401
Turvaverho........................................... 39, 42
Tilapäinen renkaanpaikkaus............ 334, 335
jälkitarkastus....................................... 338
malli.................................................... 336
renkaan täyttö..................................... 339
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja
katsaus............................................... 335
sijainti.................................................. 335
Turvavyö....................................................
irrottaminen...........................................
kiinnittäminen........................................
raskaus.................................................
Takaistuin.............................................
turvavyömuistutin.................................
turvavyönkiristin....................................
TM - Tyre Monitor.................................... 332
Turvavyömuistutin..................................... 31
TPMS - Tyre Pressure Monitoring........... 332
Turvavyönkiristin.................................. 32, 42
Traction control........................................ 192
Turvavyötyyny
alas kääntäminen.................................. 54
alaslaskeminen..................................... 53
istuma-asento....................................... 52
Tunnelikonsoli.......................................... 153
12 V:n liitäntä...................................... 154
savukkeensytytin ja tuhkakuppi.......... 153
Tunnelin tunnistus...................................... 92
Turvallisuustila........................................... 43
käynnistysyritys.................................... 44
siirtäminen............................................ 44
Turvalukko
lapsi...................................................... 45
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poisto, PACOS.... 36
kuljettajan puoli............................... 34, 42
matkustajan puoli..................... 34, 36, 42
Turvavalaistus.................................... 99, 168
29
30
29
30
31
31
32
Tutkatunnistin.......................................... 202
Rajoitukset.......................................... 211
Tuuletus................................................... 131
Tuulilasi
sähkölämmitys............................ 109, 137
Tuulilasin huuhtelu................................... 105
Tuulilasinpyyhkimet................................. 104
Sadetunnistin...................................... 104
12 Aakkosellinen hakemisto
Tyyppihyväksyntä
etäavainjärjestelmä............................. 189
tutkajärjestelmä.................................. 256
Tyyppimerkinnät...................................... 393
Työkalut................................................... 330
Törmäys..................................................... 43
Törmäysvaroitin
jalankulkijaosoitus............................... 229
käsittely............................................... 230
toiminto/toiminta................................. 227
Tutkatunnistin............................. 211, 220
yleiset rajoitukset................................ 232
Törmäysvaroitin Automaattijarrutuksella. 226
Törmäysvaroitus.............................. 226, 227
W
WHIPS
istuma-asento....................................... 41
lastenistuin/lastentyyny........................ 41
retkahdussuoja............................... 40, 42
V
Vahaus..................................................... 387
Vaihdeosoitin........................................... 271
Vaihteenvalitsinsalpa............................... 277
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen irtikytkentä........................................................ 277
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois.. 277
U
Ulkoiset taustapeilit................................. 107
Palautus.............................................. 108
Ulkolämpömittari....................................... 74
Ulkomitat................................................. 396
Ulkotaustapeilien palauttaminen............. 108
Vaihteisto................................................. 270
automaatti................................... 272, 275
manuaalinen, käsivalintainen.............. 270
Vaihteistoöljy
määrä ja laatu..................................... 407
Vakaus- ja vetovoimajärjestelmä
käsittely............................................... 192
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.. 192, 194
Vakautusjärjestelmä................................. 192
Vakionopeussäädin................................. 199
Valaistus
Ajovalojen korkeuden säätö................. 90
Aktiiviset Xenon-valonheittimet............ 95
Automaattiset kaukovalot..................... 93
huomiovalot.......................................... 91
kauko-/lähivalot.................................... 92
matkustamossa.................................... 98
Mittaristovalaistus................................. 90
Näyttövalaistus..................................... 90
polttimot, erittelyt................................ 363
saattovalaistus...................................... 99
Seisontavalo......................................... 91
Säädin............................................. 89, 98
säädinvalaistus..................................... 90
takasumuvalo....................................... 95
tunnelin tunnistus................................. 92
turvavalaistus................................ 99, 168
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 98
Valaistus, polttimon vaihto.......................
kaukovalot (autot, joissa halogeeniajovalot)...................................................
kaukovalot (autot, joissa on aktiiviset
xenon-ajovalot)...................................
kuormatila...........................................
lähivalo (autot, joissa halogeeniajovalot).......................................................
meikkipeili...........................................
numerokilven valaistus.......................
polttimonpidin takana.........................
suuntavilkku, edessä..........................
12
356
359
360
362
358
362
362
361
360
427
12 Aakkosellinen hakemisto
Valikkokäsittely
Mittaristo............................................. 113
valikkokatsaus.................................... 114
Valitsin ohjauspyörässä............................. 87
Valokatkaisin.............................................. 89
Valokuvio, sovitus.................................... 100
Valokuvion sovitus................................... 100
12
Vetolaite........................................... 309, 310
Erittelyt................................................ 310
Vetoluistonesto........................................ 192
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa 399
Vettähylkivä pintakerros, puhdistus......... 388
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............. 388
Vianetsintä
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 213
Valonheittimen valo
korkeuden säätö................................... 90
mukauttaminen................................... 100
Varoitusvilkut............................................. 96
Varoitusääni
Törmäysvaroitin.................................. 230
Vikailmoitukset BLISissä.......................... 254
Valonheittimet.......................................... 357
Varokekeskus.......................................... 373
Valonheittimien valojen korkeudensäätö... 90
Varokkeet
käsinekotelon alla...............................
moottoritilan kylmävyöhykkeellä.........
moottoritilassa....................................
Ohjausyksikössä hansikaslokeron
alla......................................................
tavaratilassa........................................
vaihto..................................................
yleistä..................................................
Virheilmoitukset
Driver Alert Control............................. 239
ks. Ilmoitukset ja symbolit.......... 214, 294
Lane Departure Warning..................... 243
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 214
Valonheittimien valojen mukauttaminen.. 100
Vanne, koot.............................................. 322
Vanteet
Puhdistus............................................ 387
Varapyörä................................................ 325
asennus.............................................. 328
Varoituskolmio......................................... 329
Varoitussymbolit...................... 67, 69, 71, 73
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin........... 202
Törmäysvaroitin.................................. 230
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 192
428
Varoitusvalot
generaattori ei lataa.............................. 73
Matala öljynpaine.................................. 73
seisontajarru kytkettynä........................ 73
turvatyynyt - SRS.................................. 73
turvavyömuistutin........................... 31, 73
Varoitus................................................. 73
vika jarrujärjestelmässä........................ 73
378
384
374
380
382
372
372
Vetokoukku
irrotettava, kiinnitys............................. 311
irrotettava, poistaminen...................... 313
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 309
Vetokoukku - irrotettava
kiinnitys/irrotus........................... 311, 313
Vikailmoitukset BLIS-järjestelmässä........ 254
Voimansiirto, vaihteisto............................ 270
Volvo ID..................................................... 21
Volvo Sensus............................................. 80
Välimatkamittari......................................... 75
Välimatkamittarin nollaus................. 120, 123
Värikoodi, maali....................................... 391
Värinänvaimennin.................................... 309
12 Aakkosellinen hakemisto
Y
Ylikuumeneminen............................ 297, 307
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja.. 26
Ä
Äänimerkin antaminen............................... 88
Äänitorvi..................................................... 88
12
Ö
Öljy, ks. myös Moottoriöljy.............. 403, 404
429
12 Aakkosellinen hakemisto
12
430
TP 20323 (Finnish), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement