Volvo V70 2012 Käyttöopas

Volvo V70 2012 Käyttöopas
VOLVO V70 & XC70
Käyttöohjekirja
Web Edition
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto
on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo
on yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös
suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan
sen varusteisiin sekä tämän käyttöohjekirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Sisältö
00 01 02
2
00 johdanto
01 Turvallisuus
Tärkeitä tietoja............................................ 6
Volvo ja ympäristö..................................... 11
Turvavyöt .................................................
Turvatyynyt...............................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*.
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) .....................
Turvaverho (IC) .........................................
WHIPS ......................................................
Kun järjestelmät laukeavat .......................
Turvallisuustila..........................................
Lasten turvallisuus....................................
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
16
19
22
24
26
27
29
30
31
Etäavain/avainliuska..................................
Erillislukitus*..............................................
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*..........
Avaimeton käyttö*.....................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen.........
Lapsilukko.................................................
Hälytys*.....................................................
46
51
53
55
58
63
64
Sisältö
03 04 05
03 Kuljettajan ympäristö
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
05 Infotainment
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet........ 68
Volvo Sensus ........................................... 77
Avaimen asennot...................................... 78
Istuimet..................................................... 80
Ohjauspyörä.............................................. 85
Valaistus.................................................... 86
Pyyhkimet ja huuhtelulaite........................ 96
Ikkunat ja taustapeilit................................ 99
Kompassi*............................................... 104
Sähkökäyttöinen kattoluukku*................ 105
Alcoguard*.............................................. 107
Moottorin käynnistäminen...................... 111
Moottorin käynnistäminen – Flexifuel..... 113
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen
akku........................................................ 115
Vaihteistot............................................... 117
Eco Start/Stop DRIVe*............................ 123
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*........... 130
Käyttöjarru............................................... 131
HDC - Hill Descent Control..................... 133
Seisontajarru........................................... 135
Valikko- ja ilmoituskäsittely..................... 144
Valikkolähde MY CAR............................. 147
Lämmitys ja ilmanvaihto......................... 154
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*................................. 164
Lisälämmitin*........................................... 167
Ajotietokone............................................ 168
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä....................................................... 170
Ajo-ominaisuuksien sovitus.................... 172
Vakionopeudensäädin*........................... 173
Mukautuva vakionopeudensäädin*......... 175
Etäisyysvaroitus*..................................... 185
City Safety™........................................... 188
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
jalankulkijasuojalla*................................. 193
Driver Alert System – DAC*..................... 200
Driver Alert System - LDW*..................... 203
Pysäköintitutkajärjestelmä*..................... 206
Pysäköintiapukamera*............................ 209
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä. 212
Mukavuus matkustamossa..................... 216
Yleistä infotainment-järjestelmästä......... 222
Pika-aloitus............................................. 224
Yleiset infotainment-toiminnot................ 229
Radio....................................................... 232
Mediasoitin.............................................. 239
Ulkoinen äänilähde AUX-/USB*-tuloliitännän kautta............................................... 243
HomeLinkŸ *............................................ 138
Media BluetoothŸ* ................................. 246
TV*........................................................... 249
Kaukosäädin* ......................................... 252
BluetoothŸ handsfree*............................
Matkapuhelimen puheääniohjaus*..........
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä* . .
Valikoiden käyttö, Infotainment...............
254
263
267
276
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
06 07 08
06 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa............................
Tankkaus.................................................
Polttoaine................................................
Kuormaus................................................
Kuormatila...............................................
Perävaunun vetäminen...........................
hinaaminen ja vetäminen........................
4
07 Pyörät ja renkaat
282
285
286
290
294
297
303
Yleistä ....................................................
Pyöränvaihto ..........................................
Rengaspaineet .......................................
Varoituskolmio ja sideulaatikko*.............
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)* .......
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Ylläpito ja huolto
308
312
315
316
317
Moottoritila..............................................
Polttimot..................................................
Pyyhinsulat ja huuhteluneste..................
Akku........................................................
Varokkeet................................................
Auton hoito..............................................
324
331
337
339
344
355
Sisältö
09 10
09 Erittelyt
Tyyppimerkinnät.....................................
Mitat ja painot.........................................
Moottorin erittelyt....................................
Moottoriöljy.............................................
Nesteet ja voiteluaineet...........................
Polttoaine................................................
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet ..........
Sähköjärjestelmä.....................................
Tyyppihyväksyntä...................................
Symbolit näytössä...................................
10 Aakkosellinen hakemisto
362
364
370
372
375
377
381
384
385
397
Aakkosellinen hakemisto........................ 400
5
johdanto
Tärkeitä tietoja
Käyttöohjekirjan lukeminen
Johdanto
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä
ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden
tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja
siitä, kuinka autoa parhaiten käsitellään eri
tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa kirjassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää
ilmoitusta.
©
Volvo Personvagnar AB
Lisävaruste
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.
Vakiovarusteiden lisäksi kirjassa selostetaan
myös valintamahdollisuuksia (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Käyttöohjekirjassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
riippuen eri markkina-alueiden tarpeista ja kansallisista tai paikallisista laeista sekä määräyksistä.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
Tarrat
VAROITUS
Varoitustekstit kertovat henkilövahingon
vaarasta.
TÄRKEÄÄ
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus
on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi.
Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen
varoituksia/tietoa.
Henkilövahinkojen vaara
Tärkeää-tekstit kertovat aineellisten vaurioiden vaarasta.
HUOM
HUOM-tekstit antavat neuvoja tai vihjeitä,
jotka helpottavat esim. yksityiskohtien ja
toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käyttöohjekirjassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden
sijasta kirjaimia.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään
6
käyttöohjekirjassa siten, että teksti on hieman
suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä
tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim. Ääniasetukset).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta ei huomioida.
johdanto
Tärkeitä tietoja
Omaisuusvahinkojen vaara
Tiedotuksia
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöohjekirjassa.
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka
voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
G031593
G031592
Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden
keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen,
miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskevat tiedot ovat autossanne olevassa
vastaavassa tarrassa.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
Pisteluettelot
Kun käyttöohjekirjassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Esimerkki:
7
johdanto
Tärkeitä tietoja
• Jäähdytysneste
• Moottoriöljy
Jatkuu
`` Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, jos kappale jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Datan tallennus
Autossanne on useita tietokoneita, joiden tehtävän on jatkuvasti tarkkailla ja valvoa auton
käyttöä ja toimintaa. Tietyt tietokoneet voivat
rekisteröidä tietoja normaalin ajon aikana, jos
ne havaitsevat vian. Lisäksi rekisteröidään tietoja törmäyksen tai onnettomuuden uhan
yhteydessä. Osia rekisteröidyistä tiedoista tarvitaan, jotta mekaanikot voivat huollon ja ylläpidon yhteydessä voivat diagnosoida ja korjata
autossa syntyneet viat, ja jotta Volvo voi täyttää
lain ja muiden asetusten vaatimukset. Tämän
lisäksi Volvo käyttää tietoja tutkimustarkoituksessa kehittäessään jatkuvasti laatua ja turvallisuutta, kun tiedot voivat auttaa ymmärtämään
paremmin olosuhteita, jotka vaikuttavat onnettomuuksien ja henkilövahinkojen syntymiseen.
Informaatio sisältää tietoja auton eri järjestelmien sekä moduulien tilasta ja toiminnasta,
koskien mm. moottori-, kaasuläppä-, ohjausja jarrujärjestelmiä. Tämä informaatio voi sisältää tietoja kuljettajan tavasta kuljettaa autoa,
kuten esim. auton nopeus, jarru- ja kaasupol-
8
kimen käyttö, ohjausliikkeet ja ovatko kuljettaja
ja matkustaja käyttäneet turvavöitä vai eivät.
Tämä informaatio voidaan kerrotuista syistä
tallentaa auton tietokoneisiin tiettynä aikana,
mutta myös törmäyksen tai onnettomuuden
uhan seurauksena. Volvo voi säilyttää tietoja
niin kauan kuin ne voivat auttaa kehittämään ja
edelleen lisäämään turvallisuutta ja laatua sekä
niin kauan kuin laki ja muut määräykset, jotka
Volvon pitää ottaa huomioon, vaativat.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Volvo voidaan kuitenkin kansallisten lakien ja määräysten perusteella pakottaa antamaan näitä tietoja
viranomaisille, kuten poliisille tai muille, joilla
voi olla laillinen oikeus saada niitä käyttöönsä.
Jotta voidaan lukea ja tulkita auton tietokoneiden rekisteröimiä tietoja, tarvitaan erityinen
varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.
Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan
ja että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja
että käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeen tai lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti. Tietyt lisävarusteet toimivat vain,
kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte
tämän vuoksi aina yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun ennen kuin asennatte lisävarusteita, jotka kytketään tai jotka
vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Volvo On Call -järjestelmällä
varustetun auton omistajanvaihto*
Volvo On Call on lisäpalvelu, joka muodostuu
varmuus-, turvallisuus- ja mukavuuspalveluja.
Jos autossa on Volvo On Call-järjestelmä ja
omistaja vaihtuu, on erittäin tärkeää, että nämä
palvelut keskeytetään siten, ettei edellinen
omistaja voi käyttää auton palveluja. Ottakaa
yhteys Call-keskukseen painamalla ON CALLpainiketta autossa tai ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Ks. myös
"Turvakoodin vaihto" Volvo On Call-käyttöohjekirjassa.
johdanto
Tärkeitä tietoja
Lasertunnistin
Tämä auto on varustettu tunnistimella, joka
lähettää laservaloa. On ehdottoman välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja ohjeita lasertunnistinta käsiteltäessä.
Seuraavat kaksi englanninkielistä tarraa on
asennettu suoraan lasertunnistimen yksikköön:
Kuvan ylempi tarra kertoo laservalon luokituksen:
• Lasersäteilyä - Älkää katsoko lasersädettä
optisilla laitteilla - Luokan 1M lasertuote.
Kuvan alempi tarra kertoo laservalon fysikaalisen datan:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001 Vastaa
lukuunottamatta poikkeuksa "Laser Notice
No. 50" mukaisesti päiväyksellä
26. heinäkuuta 2001.
Lasertunnistimen säteilydata
Seuraava taulukko määrittelee lasertunnistimen fysikaaliset tiedot.
Suurin pulssienergia
2,64 μJ
Suurin keskiantoteho
45 mW
Pulssinpituus
33 ns
Divergenssi (vaaka x pysty)
28° × 12°
VAROITUS
Jos jotain seuraavista ohjeista ei noudateta,
on olemassa silmävammojen vaara!
•
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen (joka antaa siroavaa näkymätöntä
lasersäteilyä) 100 mm:n etäisyydeltä tai
lähempää suurentavalla optiikalla,
kuten suurennuslasilla, mikroskoopilla,
objektiivilla tai vastaavalla optisella laitteella.
•
Lasertunnistimen testauksen, korjauksen, irrotuksen, säädön ja/tai varaosien
vaihdon saa tehdä vain hyväksytty korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
•
Jotta vältetään altistuminen haitalliselle
säteilylle, älkää tehkö muuta kuin tässä
eriteltyjä säätöjä tai huoltoja.
•
Korjaajan pitää noudattaa erityistä
lasertunnistimelle tarkoitettua korjaamoinformaatiota.
•
Älkää irrottako lasertunnistinta (linssejäkään ei saa irrottaa). Irrotettu lasertunnistin on standardissa IEC 60825-1
määritellyn laserluokan 3B mukainen.
Laserluokka 3B ei ole silmille turvallinen
ja muodostaa sen vuoksi vammautumisvaaran.
FDA:n (amerikkalainen elintarvikelaitos)
normeja lasertuotteiden mallien suhteen
9
johdanto
Tärkeitä tietoja
•
Lasertunnistimen kytkimen pitää olla
irrotettuna ennen irrotusta tuulilasista.
•
Lasertunnistimen pitää olla asennettuna
tuulilasiin, ennen kuin tunnistimen kytkin liitetään.
•
Lasertunnistin lähettää laservaloa, kun
kauko-ohjain on asennossa II, myös
moottorin ollessa sammutettuna (katso
sivu 78 avaimen asennoista).
Lisätietoja lasertunnistimesta, katso sivu 188.
Tietoa internetissä
Internet-osoitteessa www.volvocars.com on
autoanne koskevaa lisätietoa.
10
johdanto
Volvo ja ympäristö
G000000
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu
eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja
käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista. Volvo
Personvagnar -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin
ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita
muita yksiköitämme. Asetamme myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme toimimisesta järjestelmällisesti ympäristöön liittyvien
kysymysten suhteen.
Polttoaineenkulutus
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta Ympäristön suojelu.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*
(Interior Air Quality System), varmistaa, että
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin,
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
11
johdanto
Volvo ja ympäristö
pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Sisusta
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä
ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille ja
astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja
hoidon, siitä tulee järjestelmämme osa. Volvo
asettaa vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle estääkseen jätteiden ja päästöjen joutumisen ympäristöön. Huoltohenkilöstöllämme
on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan hyvään
ympäristöstä huolehtimiseen.
Ympäristön suojelu
On helppoa myötävaikuttaa itse ympäristön
säästämiseen – tässä muutamia neuvoja:
• Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
• Ajakaa taloudellisesti – olkaa ennakoiva.
• Suorittakaa huolto ja ylläpito käyttöohjekirjan ohjeiden mukaisesti – noudattakaa
Huolto- ja takuukirjan suosittelemia välejä.
• Jos auto on varustettu moottorinlämmittimellä*, käyttäkää sitä ennen kylmäkäynnistystä – se parantaa käynnistyskykyä
sekä vähentää kulumista kylmällä säällä ja
moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä laskee kulutusta ja vähentää päästöjä.
• Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti, koska ilmanvastus kasvaa – nopeuden kaksinkertaistaminen nostaa ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
• Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka tämän
tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Noudattamalla näitä neuvoja voidaan rahaa ja
maailman voimavaroja säästää sekä auton
kestävyyttä pidentää. Katsokaa lisätietoja ja
lisäneuvoa sivuilta 282 ja 377.
moottori joutuessanne odottamaan
12
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kierrätys
Osana Volvon ympäristötyössä on tärkeää,
että auto kierrätetään ympäristön kannalta
oikealla tavalla. Melkein koko auto voidaan
kierrättää. Auton viimeistä omistajaa pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Käyttöohjekirja ja ympäristö
Forest Stewardship CouncilŸ-symboli osoittaa, että tähän julkaisuun käytetty paperimassa
on peräisin FSCŸ-sertifioiduista metsistä tai
muista tarkastetuista lähteistä.
johdanto
13
Turvavyöt ...............................................................................................
Turvatyynyt..............................................................................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*...............................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) ...................................................................
Turvaverho (IC) .......................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Kun järjestelmät laukeavat .....................................................................
Turvallisuustila.........................................................................................
Lasten turvallisuus..................................................................................
14
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
TURVALLISUUS
01 Turvallisuus
Turvavyöt
01
Yleisiä tietoja
Turvavyön irrottaminen
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa
sitten rulla vetää vyö sisään. Jos turvavyö ei
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
• jos sitä vedetään liian nopeasti
• jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
• jos auto kallistuu voimakkaasti.
Huomioikaa, että:
• olla käyttämättä jousilukkoja tms., joka
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikki matkustajat ovat ottaneet
turvavyön käyttöön.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin,
on tärkeää, että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin. Turvavyö on suunniteltu suojaamaan normaalissa istuma-asennossa.
Turvavyön kiinnittäminen
Vetäkää vyö esiin hitaasti ja lukitkaa se työntämällä sen lukituskieleke vyölukkoon. Voimakas
naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
Takaistuimella lukituskieleke sopii vain sille tarkoitettuun lukkoon1.
1
16
Tietyt markkina-alueet.
estää turvavyötä asettumasta oikein
• että turvavyö ei saa olla kiertyneenä
• että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan
päällä)
• kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
VAROITUS
Jokainen turvavyö on tarkoitettu vain
yhdelle henkilölle.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on altistunut voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaakin vaurioitumattomalta. Vaihda turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön
pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu
samalle paikalle kuin pois vaihdettu turvavyö.
01 Turvallisuus
Turvavyöt
Turvavyö ja raskaus
Pyrkikää saamaan vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Takaistuin
Turvavyömuistutin
• Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käy-
01
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
tetään. Infonäytössä esitetään ilmoitus
käytettäessä jotain turvavöistä tai jos jokin
takaovista on avattu. Ilmoitus häviää automaattisesti noin 30 sekunnin ajon jälkeen
tai kun on painettu vilkkuvivun READ-painiketta.
Turvavyötä pitää aina käyttää raskauden
aikana. Tällöin on kuitenkin tärkeää käyttää sitä
oikein. Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä
vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen
välissä ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa
ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa
myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
G017726
G020998
• Muistuttaa, että jokin takaistuimen turva-
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Äänimuistutus riippuu nopeudesta
ja tietyissä tapauksissa ajasta. Valomuistutus
on kattokonsolissa ja mittaristossa.
vöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus
saadaan ilmoituksena infonäytössä yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata
manuaalisesti painamalla READ-painiketta.
Infonäytön ilmoitus, joka näyttää, mitkä turvavyöt ovat käytössä, on aina käytettävissä. Tallennettujen ilmoitusten katsomiseksi painakaa
READ-painiketta.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuimen ja ohjauspyörän
asento niin, että hän pystyy hallitsemaan auton
täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää
helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin).
``
17
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus.
Alhaisella nopeudella valomuistutusta annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.
Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi
kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä. Turvavyö pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
VAROITUS
Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukkokieltä kuljettajan turvavyön solkeen. Työntäkää turvavyön lukkokieli aina
kyseisen puolen vyölukkoon. Älkää koskaan
vahingoittako turvavöitä älkääkä työntäkö
vyölukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja
vyöluko eivät tällöin ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
18
01 Turvallisuus
Turvatyynyt
Varoitussymboli mittaristossa
01
tussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio ja
SRS-turvatyyny Vaatii huollon tai SRSturvatyyny Huolla heti esitetään näytössä.
Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
G018666
Turvatyynyjärjestelmä
Mittaristossa oleva varoitussymboli syttyy
etäavaimen avainasennossa II tai III. Symboli
sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.
VAROITUS
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, se on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän toiminta ole täysin asianmukaista. Symboli
osoittaa vikaa turvavyö-, SIPS- tai IC-järjestelmässä tai muuta vikaa järjestelmässä.
Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
G018665
Turvatyynyjärjestelmä, oikealta ohjattava auto.
Turvatyynyjärjestelmä, vasemmalta ohjattava auto.
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen
yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyt täytetään kuumalla kaasulla. Turvatyynyä vasten tapahtuvan iskun vaimentamiseksi se tyhjenee jälleen, kun sitä puristetaan
kokoon. Tässä yhteydessä muodostuu autoon
jonkin verran savua, mikä on täysin normaalia.
Koko tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
Yhdessä varoitussymbolin kanssa esitetään,
tarvittaessa, ilmoitus infonäytössä. Jos varoi-
19
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyt
Turvatyyny kuljettajan puolella
VAROITUS
Turvavyön täydennyksenä kuljettajan puolella
on auto varustettu turvatyynyllä. Se on asennettu laskostettuna ohjauspyörän keskiöön.
Ohjauspyörässä on merkintä AIRBAG.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena vakavia
henkilövahinkoja.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavalla riippuen
törmäystilanteesta ja siitä, käytetäänkö kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyötä vai ei.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.
Onnettomuustilanteissa voi sen vuoksi sattua, että vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyynyistä aktivoituu. Turvatyynyjärjestelmä tunnistaa törmäysvoiman, jolle auto
altistuu, ja sovittautuu tämän perusteella
siten, että yksi tai useampi turvatyyny laukeaa.
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puolella on auto varustettu turvatyynyllä. Se on
asennettu laskostettuna hansikaslokeron yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Myös turvatyynyjen kapasiteettia sovitetaan
autoon kohdistuvan törmäysvoiman
mukaan.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta
ohjattavassa autossa.
20
Matkustajan turvatyyny
Jotta vältetään vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan pitää istua mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja selkä
selkänojaa vasten. Turvavyön pitää olla kiinnitettynä.
01 Turvallisuus
Turvatyynyt
01
VAROITUS
Älkää koskaan asettako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle kohtaan, jossa
matkustajan turvatyyny on.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
21
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*
Sulkeminen avaimella – PACOS*
Yleisiä tietoja
Matkustajan paikalla edessä olevan turvatyynyn aktivointi voidaan poistaa, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch). Katsokaa tietoja aktivoinnista/aktivoinnin poistosta otsikon Aktivointi/aktivoinnin poisto alta.
Sulkeminen avaimella/kytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle ja se tulee esiin, kun ovi avataan (ks. jäljempänä olevaa kohtaa Aktivointi/
aktivoinnin poistaminen).
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Volvo suosittelee, että asennon
muuttamiseen käytetään etäavaimen avainliuskaa.
Tietoja avainliuskasta, katso sivu 49.
VAROITUS
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa auton matkustajille hengenvaaran.
22
VAROITUS
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Jos auto on varustettu etuistuimen matkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole
PACOS-kytkintä (matkustajan turvatyynyn
katkaisin), turvatyyny on aina aktivoituna.
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu ja symboli
kattokonsolissa palaa. Jos tätä kehotusta ei
noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
VAROITUS
Älkää antako matkustajan istua matkustajan
paikalla, jos ilmoitus kattokonsolissa (katso
sivu 23) osoittaa, ettei turvatyynyä ole
aktivoitu ja turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli esitetään samanaikaisesti mittaristossa. Tämä tarkoittaa, että on syntynyt
vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kytkimen sijainti
Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, sitä vastoin
ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai lastentyynyllä.
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli
140 cm pitkät henkilöt.
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*
VAROITUS
01
Viestit
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
2
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
2
G017724
Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140
cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
G017800
Aktivoimaton turvatyyny (matkustajan
paikka):
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan
turvatyyny on aktivoitu.
Kattokonsolissa oleva varoitussymboli osoittaa, että matkustajan turvatyyny edessä on
aktivoitu (ks. edellinen kuva).
HUOM
Kun etäavain on avainasennossa II tai III,
esitetään turvatyynyn varoitussymboli mittaristossa n. 6 sekuntia (katso sivu 19).
Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan. Lisätietoja etäavaimen eri avainasennoista, katso sivu 78.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
23
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
01
Sivuturvatyyny
G032949
VAROITUS
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side Impact
Protection System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan,
kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt,
kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat
rintaa ja lantiota ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta
pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
•
Volvo suosittelee, että korjauksen tekee
vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu. Virheellinen puuttuminen SIPStyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena
vakavia henkilövahinkoja.
•
Älkää sijoittako esineitä istuimen ulkosivun ja ovipaneelin väliselle alueelle,
koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa
tähän alueeseen.
•
Volvo suosittelee, että vain Volvon
hyväksymiä päälliverhoiluja käytetään.
Muut verhoilut voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sijainti
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
Sivuturvatyyny on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua1
matkustajan turvatyynyä.
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu sivuturvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimak1
24
Tietoja turvatyynyn aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta, katso sivu 22.
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
01
kaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja
sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy
autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon
törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
25
01 Turvallisuus
01
Turvaverho (IC)
Ominaisuudet
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim.
sateenvarjoille).
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käytätte vain Volvon alkuperäisiä osia, jotka on
hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän ja turvatyynyjen osa. Se on asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja suojaa
autossa reunapaikoilla matkustavia. Riittävän
voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy. Turvaverho auttaa
suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm ovien ikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muutoin voi piilossa auton sisäkaton
sisäpuolella olevan turvaverhon suojavaikutus jäädä pois.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
26
01 Turvallisuus
WHIPS
Piiskanheilahdussuoja – WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection System) muodostuu energiaa vastaanottavasta
selkänojasta sekä järjestelmään sovitetusta
niskatuesta etuistuimissa. Järjestelmä aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon
ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
01
Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatukea.
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän
toimintaa
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyön täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/
lastentyyny
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan
istuimen taakse mitään esineitä, jotka voivat estää
WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.
27
01 Turvallisuus
01
WHIPS
VAROITUS
Jos istuin on altistunut voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
WHIPS-järjestelmä pitää tarkastaa. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen
palvelu tarkastaa sen.
Osia WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin vaikuttaakin olevan vaurioitumaton.
Älkää sijoittako takaistuimelle mitään esineitä,
jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Jos takaistuimen selkänoja on käännettynä
alas, pitää vastaavasti etuistuinta siirtää
eteenpäin siten, ettei se ole kosketuksessa
alas käännetyn selkänojan kanssa.
28
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastusta varten lievemmänkin
takaa tapahtuneen päälleajon jälkeen.
01 Turvallisuus
Kun järjestelmät laukeavat
Kun järjestelmät laukeavat
A
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristin, etuistuin
Keula- ja/tai sivu- ja/tai
takatörmäyksessä
Turvavyönkiristin, takaistuin
Etutörmäyksessä
Turvatyynyt
SRS
EtutörmäyksessäA
Sivuturvatyynyt
SIPS
SivutörmäyksessäA
Turvaverho IC
SivutörmäyksessäA
Retkahdussuojus WHIPS
Takaapäin tulevassa
päälleajossa
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
• Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.
• Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
SRS-, SIPS-, IC- ja turvavyöjärjestelmä aktivoituu vain kerran törmäyksen yhteydessä.
01
VAROITUS
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmät ovat
voineet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa
vapautunut savu ja pöly voivat suorassa
kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin
ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee,
huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen
nopea laukeaminen yhdessä tyynyn materiaalin kanssa saattaa myös aiheuttaa ihoon
hankaus- ja palovammoja.
VAROITUS
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsolin
päälle on valunut vettä tai muuta nestettä,
irrottakaa akkujohtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Kuljetuttakaa auto hinausautolla.
Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
• Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
29
01 Turvallisuus
01
Turvallisuustila
Toimenpiteet törmäyksen jälkeen
Poistakaa etäavain lukosta ja avatkaa kuljettajan ovi. Jos nyt esitetään ilmoitus siitä, että virta
on päällä, painakaa käynnistyspainiketta. Sulkekaa sitten ovi ja asettakaa etäavain takaisin
lukkoon. Auton elektroniikka yrittää nyt asettua
takaisin normaalitilaan. Yrittäkää sen jälkeen
käynnistää auto.
Jos ilmoitus Turvallisuustila Ks. käsikirjaa
on edelleen näytössä, autolla ei saa ajaa eikä
sitä saa hinata, vaan se on kuljetettava pois.
Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton
mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa
ajokuntoiselta.
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan teksti
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa esittää infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja
on rajoitettu. Turvallisuustila on suoja, joka
aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa
tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai
jarrujärjestelmää.
Käynnistysyritykset
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
30
Siirtäminen
Jos teksti Normal mode esitetään tekstin
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa nollauksen jälkeen, auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan. Älkää
siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa
tarkastuksen ja auton palauttamisen normaalitilaan, kun Turvallisuustila Ks.
käsikirjaa on esitetty.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Turvallisuustila
Ks. käsikirjaa esitetään. Poistukaa autosta
pikimmiten.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastentyynyllä/lastenistuimessa aina
10-vuotiaiksi asti.
HUOM
Kysymysten liittyessä lasten turvatuotteiden asennukseen ottakaa yhteys valmistajaan saadaksenne tarkempia ohjeita.
melle, kunhan autossa ei ole aktivoitua1
turvatyynyä matkustajan paikalla.
• yksi tai useampia lastenistuimia/lastentyynyjä takaistuimella.
Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt aina
takaistuimelle, jos matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu. Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos lapsi istuu matkustajan paikalla.
HUOM
1
Lastenistuinten sijoittaminen
• lastenistuimen/-tyynyn matkustajan istui-
Lastenistuimet
G020739
Lasten sijoittamista autoon koskevat lait
vaihtelevat maittain. Ottakaa selville voimassa olevat määräykset.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia, lastentyynyjä & kiinnityslaitteita), jotka on
kehitetty juuri Teidän autoanne varten. Jos
käytätte lapsille tarkoitettuja Volvon turvavarusteita, saatte parhaat edellytykset lapsenne
turvalliselle matkustamiselle autossa, mutta
myös lasten turvavarustuksen, joka sopii ja on
helppo käyttää.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
Voitte hyvin sijoittaa:
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja koon mukaan. Lisätietoja, katso sivu 33.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
01
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana seuraava asennusohje.
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen pitkittäissäätötankoon, jousiin tai
kiskoihin ja palkkeihin istuimen alla. Terävät
reunat voivat vaurioittaa kiinnitysnauhoja.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä, katso sivu 22.
31
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
VAROITUS
Turvatyynytarra
Lastentyynyjä/lastenistuimia, joissa on
terässankoja tai muu rakenne, joka voi ottaa
kiinni vyölukon avauspainikkeeseen, ei saa
käyttää, koska ne voivat vahingossa aiheuttaa vyölukon avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan olla
tuulilasia vasten.
32
Tarra sijoitettuna kojelaudan päätyyn matkustajan
puolella, ks. kuvaa sivulla 22.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Suositellut
Paino
01
lastenistuimet2
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Ryhmä 0
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E5 03301146
enint. 13 kg
(L)
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
(U)
(U)
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant
Seat) – selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Käyttäkää suojatyynyä lastenistuimen ja
kojelaudan välissä.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin
(Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
(L)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
2 Muiden
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti
hyväksyttyjä.
(U)
lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
``
33
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 1
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
9–18 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
Takaistuimen keskipaikka
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Käyttäkää suojatyynyä lastenistuimen ja
kojelaudan välissä.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin
(Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
(L)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
34
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti
hyväksyttyjä.
(U)
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 2
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat)
– selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla
15–25 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
(L)
01
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) – kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(L)
(L)
``
35
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 2/3
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat with backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny
(Volvo Booster Seat with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat
with backrest).
(UF)
(UF)
15–36 kg
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
(UF)
(UF)
Lastentyyny selkänojalla ja ilman
(Booster Cushion with and without
backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
(UF)
Integroitu turvavyötyyny (Integrated Booster
Cushion) – tehdasasenteinen lisävaruste.
Tyyppihyväksyntä: E5 03168
(B)
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
B: Sisäänrakennetut lastenistuimet hyväksytty tälle painoluokalle.
36
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Integroidut kaksivaiheiset
lastenistuimet*
Integroidut lastenistuimet on erityisesti suunniteltu antamaan hyvä turvallisuus. Yhdessä
turvavyön kanssa ne on hyväksytty lapsille,
jotka painavat 15 - 36 kg ja ovat vähintään 95
cm pitkiä.
01
Kaksivaiheisen lastenistuimen
kääntäminen ylös
Vaihe 1
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
• integroitu 2-vaiheinen turvavyötyyny on
oikein säädetty (ks. taulukkoa alla) ja lukittuna
• turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon
G017875
ja ettei se ole löysällä tai kiertynyt
Oikea sijainti, vyö on asetettu olkapään päälle.
• turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella (ks. edelliset kuvat)
• turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän suojan.
Paino
Vaihe 1
Vaihe 2
22–36 kg
15–25 kg
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin lastenistuimen avaamiseksi.
Virheellinen sijainti, pää ei saa olla niskasuojan yläpuolella eikä vyö saa mennä olkapään alapuolelta.
G017697
Ohje integroidun lastenistuimen kaksitasoisesta säädöstä, ks. sivuja 37–38.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
37
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Painakaa lastenistuinta taaksepäin sen
lukitsemiseksi.
Nostakaa lastenistuinta etureunasta ja painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti sen
lukitsemiseksi.
Vaihe 2
nyä ei voi säätää ylemmästä vaiheesta alempaan vaiheeseen.
VAROITUS
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä
turvavyötyynyyn. Jos integroitu turvavyötyyny on ollut alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyötyyny pitää vaihtaa. Vaikka
turvavyötyyny vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen suojaominaisuuksista on
voitu menettää. Turvavyötyyny pitää vaihtaa
myös, jos se on hyvin kulunut.
Aloittakaa alemmasta vaiheesta. Painakaa
painiketta.
HUOM
Integroitua lastenistuinta ei voi säätää vaiheesta 2 vaiheeseen 1. Se pitää ensin
palauttaa kääntämällä koko istuintyyny alas.
Ks. alla olevaa otsikkoa Kaksivaiheisen lastenistuimen kääntäminen alas.
G017784
Kaksivaiheisen lastenistuimen
kääntäminen alas
38
Kääntäminen alas voidaan tehdä ylemmästä ja
alemmasta vaiheesta täysin alas käännettyyn
asentoon tyynyssä. Sitä vastoin turvavyötyy-
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuimen
vapauttamiseksi.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Painakaa kädellä alaspäin istuimen keskeltä
sen lukitsemiseksi.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimille
Jos liikkuvan kaksivaiheisen turvavyötyynyn
ohjeita ei noudateta, voi lapselle aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
Kokoluokka
Täysi koko, eteenpäin
käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto 1), eteenpäin käännetty lastenistuin
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
B1
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
Rajoitettu koko (vaihtoehto 2), eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
D
Rajoitettu koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
E
Taaksepäin käännetty
vauvakaukalo
Tarkastakaa ennen kääntämistä alas, ettei
irtonaisia esineitä (esim. leikkikaluja) ole
jätetty tyynyn alla olevaan tilaan.
Lapsilukot takaovissa
Takaovien ikkunannostimien käyttösäätimet ja
takaovien avauskahvat voidaan salvata avaamiselta sisäpuolelta. Lisätietoja, katso
sivu 63.
Selostus
A
TÄRKEÄÄ
Selkänojaa käännettäessä pitää lastenistuin
ensin kääntää alas.
tenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa
automalleissa.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on tämän vuoksi kokoluokitus,
joka auttaa käyttäjiä valitsemaan oikean lastenistuimen (ks. seuraavaa taulukkoa).
VAROITUS
HUOM
01
Kokoluokat
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat eri
kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki las-
39
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Kokoluokka
HUOM
Selostus
F
Poikittainen vauvakaukalo, vasen
G
Poikittainen vauvakaukalo, oikea
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta matkustajan
paikalle, jos autossa on aktivoitu turvatyyny.
Jos ISOFIX-lastenistuimesta puuttuu kokoluokitus, pitää kyseisen automallin olla lastenistuimen ajoneuvoluettelossa.
HUOM
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
ISOFIX-lastenistuinten tyypit
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
40
Paino
enint. 10 kg
enint. 10 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuimen tyyppi
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
Paino
enint. 13 kg
Kokoluokka
E
01
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Lastenistuin, selkänoja menosuuntaan käännetty
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
``
41
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Lastenistuimen tyyppi
Eteenpäin käännetty lastenistuin
Paino
Kokoluokka
9–18 kg
B
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OKA
(IUL)
B1
X
OKA
(IUL)
A
X
OKA
(IUL)
X: ISOFIX-sijoittaminen ei sovi ISOFIX-lastenistuimelle tässä painoluokassa ja/tai kokoluokassa.
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
IUF: Sopiva eteenpäinkäännetyille ISOFIX-lastenistuimille, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä tässä painoluokassa.
A
42
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
01
HUOM
Autoista, joissa on näkösuoja kuormatilan
päällä, pitää poistaa näkösuoja, ennen kuin
lastenistuin voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
VAROITUS
Auto on varustettu tietyille eteenpäin käännetyille lastenistuimille tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu
istuimen takapuolelle.
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin
ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
HUOM
Autoissa, joissa on käännettävät niskasuojat reunapaikoilla, tulee niskasuojat kääntää
tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
43
Etäavain/avainliuska................................................................................
Erillislukitus*............................................................................................
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*........................................................
Avaimeton käyttö*...................................................................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen.......................................................
Lapsilukko...............................................................................................
Hälytys*...................................................................................................
44
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
46
51
53
55
58
63
64
LUKOT JA HÄLYTIN
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Yleistä
02
Auto toimitetaan varustettuna 2 etäavaimella
tai PCC:llä (Personal Car Communicator). Niitä
käytetään auton käynnistämiseen sekä lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen.
Lisää etäavaimia voidaan tilata myöhemmin –
jopa 6 kappaletta voidaan ohjelmoida ja käyttää yhdessä autossa.
PCC:n toimintaa on laajennettu verrattuna
etäavaimeen. Tämän jakson jatkossa selostetaan toimintoja, jotka ovat sekä PCC:ssä että
etäavaimessa.
Lukitsemisen yhteydessä osoitus tapahtuu
vain, jos kaikki lukot on lukittu ovien sulkemisen jälkeen.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Info Avaimien lkm. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 147.
Toiminnan valitseminen
Avainmuisti1 – ulkotaustapeilit ja
kuljettajan istuin
Eri vaihtoehdot lukitsemisen/lukituksen avaamisen osoittamiseksi valoilla voidaan asettaa
auton valikkojärjestelmässä, katso sivu 147.
Asetukset kytketään automaattisesti ko. etäavaimeen, ks. sivut 81 ja 101.
Toiminto voidaan aktivoida/sulkea valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Avainmuisti.
Etsikää valikkojärjestelmässä MY CAR ylöspäin Asetukset Ajoneuvoasetukset
Valosäädöt ja merkitkää Oven lukituksen
valosignaali ja/tai Oven avaamisen
vahvistus valosign..
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 147.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Avaimettomalla käyttöjärjestelmällä varustetut
autot, katso sivu 55.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostimien
ja kattoluukun virta poistamalla etäavain
lukosta, jos kuljettaja poistuu autosta.
Osoitus lukitsemisen/lukituksen
avaamisen yhteydessä
Etäavaimen häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää
tällöin ottaa mukaan valtuutettuun palveluun.
Varastamisen estämiseksi hävinneen etäavaimen koodi poistetaan järjestelmästä.
1
2
46
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen
oikein.
• Lukitseminen - yksi välähdys ja taustapeilit
käännetään2 sisään.
• Lukituksen avaaminen - kaksi välähdystä
ja taustapeilit käännetään2 ulos.
Vain yhdessä sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen ja sähkötaustapeilien kanssa.
Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
Elektroninen käynnistyksenesto
Jokaisella etäavaimella on ainutlaatuinen
koodi. Autolla voidaan ajaa vain oikealla etäavaimella, jossa on asianmukainen koodi.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä johtuvat elektronisesta ajonestosta:
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Aseta avain
lukkoon
Vika luettaessa etäavain
käynnistyksen aikana Vetäkää avain pois virtalukosta, painakaa se
uudelleen paikalleen ja
tehkää uusi käynnistysyritys.
Auton avain ei
läsnä
Vika luettaessa PCC:tä
käynnistyksen aikana Tehkää uusi käynnistysyritys.
(Koskee vain
avaimetonta
käyttöä PCC:n
yhteydessä.)
Ajonesto Yritä
käyn. uud.
Jos vika säilyy: Työntäkää etäavain virtalukkoon
ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Vika käynnistyksenestojärjestelmässä käynnistyksen aikana. Jos vika
säilyy: Ottakaa yhteys
korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Auton käynnistys, katso sivu 111.
Toiminnot
02
Etäavain, vakioversio.
G021079
Sisältö
G021078
Ilmoitus
Etäavain ja PCC* - Personal Car Communicator.
Tiedotuksia
Lukitseminen
Toimintopainikkeet
Lukituksen avaaminen
Lähestymisvalaist. kesto
Takaluukku
Lukitseminen - Lukitsee ovet ja takaluukun samalla, kun hälytin aktivoidaan.
Pitkä painallus (vähintään 2 sekuntia) sulkee
kaikki ikkunat ja kattoluukun* samanaikaisesti.
Paniikkitoiminto
VAROITUS
Jos kattoluukku ja ikkunat suljetaan kaukoohjaimella, tarkastakaa, etteivät kenenkään
kädet jää puristuksiin.
Lukituksen avaaminen - Avaa ovien ja
takaluukun lukituksen samalla, kun hälyttimen
aktivointi poistetaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
47
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
02
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien
samanaikaisesta lukituksen avaamisesta sellaiseksi, että painikkeen painallus avaa ensin
vain kuljettajan oven lukituksen ja toisen painalluksen jälkeen - 10 sekunnin kuluessa - avataan muiden ovien lukitus.
Toimintoa voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Lukon asetukset
Ovien avaaminen kummankin vaihtoehdon
Kaikki ovet ja Kuljettajan ovi, sitten kaikki
osalta. Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 147.
Lähestymisvalaistus - Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan päästä. Lisätietoja, katso sivu 91.
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu
2 minuutin ja 45 sekunnin kuluttua.
Käyttöetäisyys
Etäavaimen toimintoja voidaan käyttää noin 20
metrin etäisyydellä autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä kauko-ohjaimen toimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata avainliuskalla,
katso sivu 49.
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Autoissa, joissa on sähkötoiminen takaluukku*, avataan luukku pitkän painalluksen
jälkeen. Lisätietoja, katso sivu 60.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään 3
sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa 3 sekunnin
aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
48
Erityiset PCC-toiminnot*
G021080
Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) avaa
kaikki ikkunat samanaikaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Etäavain ja PCC* - Personal Car Communicator.
Infopainike
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.
Infopainikkeen käyttö
–
Painakaa infopainiketta
.
> Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot
vilkkuvat ja valo kulkee ympäri PCC:tä.
Tämä osoittaa, että autosta luetaan tietoja.
Jos jotain muista painikkeista painetaan
tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa
ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua
että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti:
Punainen jatkuva valo - Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
Punainen valo vilkkuu muuttuvasti kummassakin punaisessa merkkivalossa Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
Käyttöetäisyys, PCC
PCC:n käyttöetäisyys lukitsemiselle, lukituksen avaamiselle ja takaluukulle on n. 20 m
autosta - muille toiminnoille jopa n. 100 m.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä etäavaintoimintoja.
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta käyttöetäisyydellä, se
voi johtua siitä, että viimeisintä kommunikaatiota PCC:n ja auton välillä ovat häirinneet ympäröivät radioaallot, rakennukset,
maantieteelliset olosuhteet tms.
02
Irrotettava avainliuska
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joitakin toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Avainliuskan toiminnot
PCC:n käyttöetäisyyden ulkopuolella
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Jos PCC on liian kaukana autosta informaation
lukemiseksi, näytetään viimeisin tila, johon
auto jätettiin, ilman että valo kulkee ympäri
PCC:tä.
Jos autossa käytetään useampaa PCC:tä, vain
se PCC, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/
lukituksen avaamiseen, näyttää oikean tilan.
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
• kuljettajan ovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, katso sivu 56.
• takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/
poistaa käytöstä, katso sivu 63.
• estää pääsy hansikaslokeroon ja kuormatilaan (erillislukitus*), katso sivu 51.
• matkustajan turvatyyny edessä (PACOS)*
aktivoidaan/poistetaan käytöstä, katso
sivu 22.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
49
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Oven lukituksen avaaminen
avainliuskalla
Avainliuskan irrotus
02
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, esim. koska paristot ovat lopussa, kuljettajan ovi voidaan avata seuraavasti:
1. Avatkaa kuljettajan oven lukitus avainliuskalla ovenkahvan lukkosylinteristä.
G021082
Ks. myös kuvaa ja lisätietoja sivulta katso
sivu 56.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
Avainliuskan kiinnitys
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen.
1. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
2. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
50
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja
ovi avataan, hälytys laukeaa.
2. Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
Avaimettomalla järjestelmällä varustettu auto,
katso sivu 56.
02 Lukot ja hälytin
Erillislukitus*
Yleistä erillislukituksesta
luukun lukko on kytketty pois keskuslukituksesta - takaluukkua ei voi avata etuovissa olevalla keskuslukituksen painikkeella eikä etäavaimella.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
02
G017869
Tämä tarkoittaa sitä, että etäavainta ilman
avainliuskaa voidaan käyttää vain hälyttimen
aktivoimiseen/aktivoinnin poistamiseen, ovien
avaamiseen ja auton ajamiseen.
Lukituskohdat etäavaimella, jossa on avainliuska.
Etäavain ilman avainliuskaa voidaan sitten
antaa huollon tai hotellin henkilökunnalle auton omistaja pitää irtonaisen avainliuskan.
HUOM
Erillislukituksen aktivointi.
Älkää unohtako vetää näkösuojaa ulos
kuormatilan päälle ennen takaluukun sulkemista, katso sivu 296.
Erillislukituksen aktivointi:
Työntäkää avainliuska hansikaslokeron
lukkosylinteriin.
Kääntäkää avainliuskaa 180 astetta myötäpäivään. Erillislukitustilassa avaimenreikä on pystysuorassa.
G017870
Vetäkää avainliuska pois. Samalla infonäytössä näytetään ilmoitus.
Lukitsemiskohdat etäavaimella, jossa ei ole avainliuskaa, erillislukituksen ollessa aktivoitu.
Sen jälkeen hansikaslokero on lukittu eikä
takaluukun lukitusta voida enää avata etäavaimella tai keskuslukituksen painikkeella.
Erillislukitustoiminto on ajateltu käytettäväksi,
kun auto jätetään huoltoon, hotelliin tai vastaavaan. Hansikaslokero on tällöin lukittu ja taka-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
51
02 Lukot ja hälytin
Erillislukitus*
HUOM
02
Älkää asettako avainliuskaa takaisin kaukoohjaimeen, vaan säilyttäkää se varmassa
paikassa.
• Aktivoinnin poisto tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Tietoja pelkän hansikaslokeron lukitsemisesta,
katso sivu 59.
52
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*
Pariston vaihto
Pariston vaihto
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/
ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin
niiden (+)- ja (–)-puolen suhteen.
Paristot tulee vaihtaa, jos:
• infosymboli syttyy ja näyttö esittää
Kaukosäätimen pariston lataustila
heikko. Vaihda paristo.
02
Etäavain (1 paristo)
ja/tai
1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
• lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
2. Asettakaa uusi paikalleen (+)-puoli alaspäin.
signaaliin 20 m:n sisällä autosta katsoen.
PCC* (2 paristoa)
Avaaminen
1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa
sivulle.
2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+)puoli ylöspäin.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.
3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+)-puoli
alaspäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti etäavain ylös.
Paristotyyppi
HUOM
Käyttäkää paristoa, jonka tyyppi on CR2430,
3 V – yksi etäavaimessa ja kaksi PCC:ssä.
Kokoaminen
Kääntäkää etäavaimen painikkeet ylöspäin,
jotta vältätte paristojen putoamisen pois,
kun se avataan.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskemasta uusiin paristoihin ja
niiden kosketuspintoihin sormin, koska
tämä voi heikentää niiden toimintaa.
1. Painakaa etäavain kokoon.
2. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
3. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
53
02 Lukot ja hälytin
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*
TÄRKEÄÄ
02
54
Varmistakaa, että käytetyt paristot hoidetaan tavalla, joka säästää ympäristöä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
Avaimeton lukko- ja
käynnistysjärjestelmä (vain PCC1)
Yleistä
dellä auton ovenkahvasta tai takaluukusta.
Tämä tarkoittaa sitä, että oven lukitsevan tai
lukituksen avaavan henkilön on pidettävä PCC
mukanaan. Ovea ei voi lukita tai avata lukituksesta, jos PCC on auton vastakkaisella puolella.
Punaiset renkaat edellisessä kuvassa osoittavat alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
Jos kaikki PCC-yksiköt poistetaan autosta
moottorin käydessä tai avainasennossa I tai
kun II on aktiivinen (katso sivu 78) ja jos kaikki
ovet suljetaan, infonäyttö esittää varoitusilmoituksen samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Avaimeton käyttö -toiminnolla, joka on
PCC:ssä, auton lukitus voidaan avata, autolla
ajaa ja lukitus sulkea ilman avainta. Riittää, kun
PCC on mukana. Järjestelmän avulla auto on
helpompi avata, jos esim. kädet ovat varattuina.
Auton kummassakin PCC:ssä on avaimeton
toiminto. Useampia PCC-yksiköitä voidaan
tilata, katso sivu 46.
PCC:n käyttöetäisyys
Kun PCC on palautettu autoon, varoitusilmoitus katkeaa ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen, kun:
• ovi on avattu ja suljettu
• PCC on asetettu virtalukkoon
• READ-painiketta on painettu.
Jos joku sitä vastoin murtautuu autoon, avaa
oven ja löytää PCC:n, se aktivoituu jälleen.
Käsitelkää sen vuoksi kaikkia PCC-yksiköitä
hyvin varovasti.
02
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan jättäkö PCC:tä autoon.
Häiriöitä PCC:n toiminnassa
Avaimetonta käyttötoimintoa voivat häiritä
sähkömagneettinen kenttä ja suojaus.
HUOM
Älkää asettako/säilyttäkö PCC:tä matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä - ei
lähempänä kuin 10-15 cm.
Jos häiriöitä kuitenkin esiintyy, käyttäkää
PCC:tä ja avainliuskaa kuten etäavainta, katso
sivu 47.
PCC:n turvallinen käsittely
Jos avaimettomalla käyttötoiminnolla varustettu PCC on unohdettu autoon, sen aktivointi
häviää tilapäisesti lukittaessa auto. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin avata ovia.
Jotta ovi tai takaluukku voidaan avata, on
PCC:n oltava enintään n. 1,5 metrin etäisyy-
1
Personal Car Communicator, katso sivu 48.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
55
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
Lukitseminen
Lukituksen avaaminen
Lukitus avautuu, kun käsi tarttuu ovenkahvaan
tai takaluukun kumipintaiseen painolevyyn vaikutetaan - avatkaa ovi tai takaluukku normaalisti.
02
Lukituksen avaaminen metallisella
avainliuskalla
1. Painakaa avainliuskaa n. 1 cm suoraan ylös
ovenkahvassa/kotelon alapuolella olevaan
reikään - älkää kammetko.
> Momentti irrottaa muovikotelon automaattisesti, kun liuskaa painetaan suoraan ylös aukkoon.
2. Työntäkää sitten avainliuska lukkosylinteriin ja avatkaa oven lukitus.
3. Asettakaa muovikotelo takaisin lukituksen
avaamisen jälkeen.
HUOM
Keyless-järjestelmällä varustetuissa autoissa on
painike ovien ulkokahvoissa.
Kun kuljettajan oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa. Se
suljetaan asettamalla PCC virtalukkoon,
katso sivu 64.
Lukitkaa ovet ja takaluukku painamalla lukkonuppi sisään jossain ulkopuolen ovenkahvoista.
Kaikkien ovien ja takaluukun pitää olla kiinni
ennen kuin auto voidaan lukita - muussa
tapauksessa auto ei lukkiudu.
HUOM
Automaattivaihteistolla varustetussa
autossa pitää vaihteenvalitsin asettaa Pasentoon – muutoin autoa ei voi lukita eikä
saattaa hälyttimen valvontaan.
2
56
Reikä avainliuskaa varten - kotelon irrottamiseksi.
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida PCC:llä,
esim. jos paristot ovat lopussa, kuljettajan ovi
voidaan avata PCC:n irrotettavalla avainliuskalla (katso sivu 49).
Jotta lukkosylinteriin päästään käsiksi, pitää
ovenkahvan muovikotelo irrottaa - myös se
tehdään avainliuskalla:
Vain yhdessä sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen ja sähkötaustapeilien kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Avainmuisti2 – kuljettajan istuin ja
ulkotaustapeilit
Muistitoiminto PCC:ssä
Jos useita henkilöitä, joilla on jokaisella oma
PCC:nsä, lähestyy autoa, tehdään istuimen ja
taustapeilien asetukset sen mukaan, joka avaa
kuljettajan oven.
Kun henkilö A on avannut kuljettajan oven
PCC-A:lla, mutta autoa on tarkoitus ajaa hen-
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
kilön B, jolla on PCC-B, asetuksia voidaan
muuttaa kolmella eri tavalla:
Antennien sijainti
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei
pidä tulla 22 cm lähemmäs Keyless-järjestelmän antenneja sydämentahdistimen
kanssa. Näin vältetään sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän väliset häiriöt.
• Henkilö B seisoo kuljettajan oven luona tai
istuu ohjauspyörän takana ja painaa
PCC:nsä lukituksen avauspainiketta, katso
sivu 47.
02
• Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta istuimen säätömuistista istuimen painikkeella 1
- 3, katso sivu 81.
• Säätäkää istuin ja peilit käsin, katso
G021179
sivu 81 ja 101.
Lukitusasetukset
Avaimetonta toimintoa voidaan sovittaa ilmoittamalla valikkojärjestelmässä MY CAR, minkä
ovien lukitus pitää avata, kohdassa
Ajoneuvoasetukset Lukon asetukset
Sisään ilman avainta - valitkaa sen jälkeen
väliltä Avaa kaikki ovet, Mikä tahansa ovi,
Saman puolen ovet ja Molemmat etuovet.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 147.
Keyless-järjestelmällä on useita autoon sijoitettuja integroituja antenneja:
Takaluukku, pyyhinmoottorin luona
Ovenkahva, vasen takana
Katto, keskellä takaistuimen yläpuolella
Kuormatila, sisimpänä lattian alla keskellä
Ovenkahva, oikea takana
Keskikonsoli, takaosan alla
Keskikonsoli, etuosan alla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
57
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Ulkopuolelta
02
Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien
ovien ja takaluukun lukitus samanaikaisesti.
Lukituksen avaamiselle voidaan valita eri
sekvenssejä, ks. "Lukituksen avaaminen etäavaimella", sivu 47.
Jotta lukitussekvenssi voidaan aktivoida, pitää
kuljettajan oven olla kiinni - jos jokin muista
ovista tai takaluukku on auki, lukitaan se/nämä
ja hälytin aktivoidaan vasta, kun se/ne suljetaan. Avaimettoman Keyless*-järjestelmän
yhteydessä pitää kaikkien ovien ja takaluukun
olla kiinni.
HUOM
VAROITUS
Ottakaa huomioon vaara tulla lukituksi
autoon, kun se lukitaan ulkopuolelta etäavaimella - sen jälkeen ovia ei voi avata sisäpuolelta oven salpakahvoilla. Lukekaa lisää
jäljempänä olevasta osasta "Salpalukitustila".
Sisäpuolelta
Keskuslukitus
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
2 minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta,
lukitaan kaikki lukot automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään tahattomasti lukitsematta. (Hälyttimellä
varustetut autot, katso sivu 64.)
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella
ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa tai
avatkaa kuljettajan oven lukitus tällöin irrotettavalla avainliuskalla, katso sivu 49.
Keskuslukitus.
Etuovien keskuslukituspainikkeella voidaan
kaikki ovet ja takaluukku lukita tai niiden lukitus
avata samanaikaisesti.
• Lukitkaa painamalla painikkeen toista
puolta
sen.
– toinen puoli
avaa lukituk-
Lukituksen avaaminen
HUOM
Huomatkaa, että hälytys laukeaa, kun ovi
avataan avainliuskalla lukitsemisen jälkeen hälytys suljetaan tällöin työntämällä etäavain virtalukkoon.
58
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella eri tavalla:
• Painakaa keskuslukituspainiketta
.
Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) avaa
myös kaikki sivuikkunat* samanaikaisesti.
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
• Vetäkää avauskahvasta kerran ja vapaut-
Hansikaslokero
Takaluukku
takaa – oven lukitus on avattu. Ovi avautuu,
kun kahvasta vedetään vielä kerran.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
02
Lukitseminen
• Painakaa keskuslukituspainiketta
etuovien sulkemisen jälkeen.
Pitkä painallus (vähintään 2 sekuntia) sulkee
myös kaikki sivuikkunat ja kattoluukun*
samanaikaisesti.
Kaikki ovet voidaan yksilöllisesti myös lukita
manuaalisesti lukkonupilla - oven pitää tällöin
olla kiinni.
Läpituuletustoiminto
Keskuslukituspainikkeen pitkä painallus
(vähintään 4 sekuntia) avaa kaikki ikkunat
samanaikaisesti – esim. matkustamon tuulettamiseksi nopeasti lämpimällä säällä.
Automaattinen lukitseminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
Toiminto voidaan aktivoida/sulkea valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Lukon asetukset
Oven automaattinen lukitus. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 147.
Käsinekotelo voidaan lukita/sen lukitus avata
vain etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla.
Lisätietoja avainliuskasta, katso sivu 49.
Hansikaslokeron lukitseminen:
Työntäkää avainliuska hansikaslokeron
lukkosylinteriin.
Etäavaimen
-painikkeella voidaan pelkästään takaluukun hälytys poistaa* ja sen lukitus
avata.
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään. Avaimenreikä on lukittu-tilassa
vaakasuorassa.
Jos autossa on hälytin*, kojelaudan hälytysilmaisin sammuu merkiksi siitä, että koko auto
ei ole hälyttimen valvonnassa. Hälyttimen tasoja liiketunnistimet sekä takaluukun avaustunnistimet kytketään pois toiminnasta.
Vetäkää avainliuska pois.
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
• Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Lisätietoja erillislukituksesta, katso sivu 51.
• Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
pysyy suljettuna - painakaa kevyesti kumipäällysteistä painolevyä ulkokahvan alla ja
nostakaa luukkua.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
59
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
02
Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, se
lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
Sähkötoiminen takaluukku*
HUOM
•
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen noin 2 minuutin
kuluttua.
•
Jos käynnistysakku on ollut tyhjä tai kytkettynä irti, luukku pitää avata ja sulkea
kerran järjestelmän nollaamiseksi.
G017876
Lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta
HUOM
Takaluukun lukituksen avaaminen:
–
Painakaa valopaneelin painiketta (1).
> Luukun lukitus avataan ja luukku voidaan avata 2 minuutin kuluessa (jos
auto on lukittu sisäpuolelta).
Ottakaa tilan kattokorkeus huomioon sähköavausta käytettäessä. Älkää käyttäkö luukun sähkökäyttöä tilan kattokorkeuden
ollessa matala, ks. kohtaa "Takaluukun
avaamisen/sulkemisen keskeytys".
Lukitseminen etäavaimella
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspai, katso sivu 47.
niketta
> Jos autossa on hälytin*, kojelaudan
hälytysilmaisin alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että hälytin on aktivoitu.
60
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ohjelmoitava enimmäisavautuma
Takaluukun suurin avautumisasento voidaan
ohjelmoida. Voidaan käyttää esim. tallin kattokorkeuden ollessa matala. Menetelkää näin:
• Avatkaa luukku manuaalisesti, pitäkää sitä
halutussa asennossa ja painakaa takaluukussa olevaa painiketta pitkään (vähintään
3 sekuntia) ja vapauttakaa luukku sen jälkeen - ohjelmointi on valmis.
• Ohjelmoinnin poistaminen - siirtäkää
luukku manuaalisesti korkeampaan asentoon.
Lumi ja tuuli
Jos takaluukkua kuormittaa avattaessa jokin,
esim. lumi, jää tai voimakas tuuli, joka painaa
luukun alas, luukku suljetaan automaattisesti.
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
• Painakaa kevyesti kumipintaista painolevyä ulkokahvan alapuolella.
Takaluukun sulkeminen
Luukku suljetaan tällä takaluukun
painikkeella tai käsin.
• Avattaessa sähkökäyttö suljetaan ja luukku
vapautetaan.
• Suljettaessa - luukku pysähtyy ja siirtyy
esteestä muutamia senttimetrejä takaisinpäin.
• Painakaa painiketta - luukku suljetaan
automaattisesti.
Takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
keskeyttäminen
VAROITUS
Ottakaa puristumisvaara huomioon avattaessa/suljettaessa. Tarkistakaa, ettei takaluukun lähellä ole ketään, koska puristumisvahingolla voi olla vakavia seurauksia.
Käyttäkää takaluukkua aina silmälläpidon
alaisena.
Takaluukun avaaminen
Takaluukku voidaan avata kolmella
eri tavalla, joista kaksi tehdään tällä
painikkeella:
• Valopaneelissa olevan painikkeen pitkä
painallus – pitäkää painiketta painettuna,
kunnes luukku alkaa avautua.
• Etäavaimessa olevan painikkeen pitkä painallus – pitäkää painiketta painettuna, kunnes luukku alkaa avautua.
1
Tämä voidaan tehdä neljällä eri
tavalla, joista kolme tehdään tällä painikkeella:
•
•
•
•
Painakaa valopaneelin painiketta
Salpalukitustila*1
Salpalukitustila tarkoittaa, että kaikki lukkonupit ja avauskahvat kytketään mekaanisesti
vapaiksi, mikä tekee mahdottomaksi oven
avaamisen sisäpuolelta.
02
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella ja se
alkaa n. 10 sekunnin viiveellä ovien lukitsemisen jälkeen.
HUOM
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy
ja hälytyksen aktivointi poistuu.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella
salpalukitustilasta. Kuljettajan oven lukitus voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla.
Painakaa etäavaimen painiketta
Painakaa takaluukun painiketta
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
- Luukun liike keskeytetään ja se pysähtyy.
Takaluukun käyttö käsin
Järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta, jos
avaus-/sulkemisjakso keskeytetään edellisen
osan mukaisesti.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
• Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä käsin.
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
61
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Tilapäinen aktivoinnin poisto
02
2. Valitkaa Aktivoi kerran.
> Kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen
Rajoitettu suoja Ks. käsikirjaa, jolloin
Salpalukitustila suljetaan lukittaessa
auto.
tai
–
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
MY CAR
OK MENU
Jos Salpalukitustila pitää sulkea
TUNE-kääntösäädin
–
EXIT
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea. Se tehdään seuraavasti:
1. Siirtykää valikkojärjestelmään MY CAR
kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Alennettu suoja
(valikkojärjestelmän perusteellinen selostus, katso sivu 147).
62
Valitkaa Kysy poistuttaessa.
> Aina, kun moottori sammutetaan, keskikonsolin näyttö esittää ilmoituksen
Aktivoidaanko alennettu suoja,
kunnes moottori on käynnistynyt
uudelleen? sekä sen jälkeen vaihtoehdot Vahvista painamalla OK ja
Keskeytä EXIT.
Painakaa OK/MENU ja lukitkaa auto.
(Huomatkaa, että hälyttimen liike- ja kallistustunnistimet* suljetaan samalla, katso
sivu 64.)
> Seuraavan kerran kun moottori käynnistetään, järjestelmä nollataan ja kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen Täysi
suoja , jolloin liike- ja kallistustunnistimet sekä salpalukitustila ovat taas aktivoituja.
Jos lukkojärjestelmää ei muuteta
–
Painakaa EXIT ja lukitkaa auto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
02 Lukot ja hälytin
Lapsilukko
Takaovien manuaalinen salpa
HUOM
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta.
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko. oven
- ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Sähköinen salpa, ovet* ja ikkunat
takana
1. Käynnistäkää moottori tai valitkaa avaimen
asento, joka o korkeampi kuin 0.
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Infonäyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukot tak. Aktivoitu ja painikkeen
valo palaa - salpa on aktiivinen.
02
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
• ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
• ovia ei voida avata sisäpuolelta.
G021077
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko.
asetus - jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa moottori, toiminto on edelleen aktivoitu
moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa
ja siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa auki.
Lapsilukon aktivointi/aktivoinnin poisto:
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen - katso
sivu 49.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Säädinpaneeli, kuljettajan ovi.
Lapsilukko voidaan aktivoida/sen aktivointi
poistaa kaikissa avaimen asennoissa, jotka
ovat korkeampia kuin 0 - katso sivu 78. Aktivointi/aktivoinnin poisto voidaan tehdä jopa
2 minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen
edellyttäen, ettei mitään ovea avata.
Lapsilukon aktivointi:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
63
02 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Yleistä
02
Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:
• ovi, konepelti tai takaluukku avataan
• matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
• autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.
Kaikki tällaiset yritykset voivat vaikuttaa
vakuutusehtoihin.
Hälyttimen sulkeminen
–
–
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, infonäyttö
näyttää ilmoituksen. Ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
Muut hälytystoiminnot
Hälyttimen automaattinen
uudelleenaktivointi
HUOM
64
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspainiketta.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
•
• sireeni kytketään pois.
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/kattoluukku, kun autosta poistutaan. Jos auton
integroitua matkustamolämmitintä (tai kannettavaa sähköistä) käytetään - suunnatkaa
ilmavirta tuuletussuuttimista siten, ettei se
ole ylöspäin matkustamossa.
–
Hälytysilmaisin
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen, kun
matkustamossa tapahtuu liikettä - myös
ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi laueta, jos auto jätetään ikkunat tai
kattoluukku auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Hälyttimen aktivointi
Toiminto estää auton jättämisen vahingossa
siten, että hälytin ei ole aktivoituna.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
• Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois
toiminnasta
• Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
• Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että etäavain asetetaan virtalukkoon ja avaimen
asento I valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja
hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta
mitään ovista tai takaluukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan uudelleen.
Etäavain ei toimi
Jos hälytintä ei voi sulkea etäavaimella - jos
esim. avaimen paristo on tyhjä - auton lukitus
voidaan avata, poistaa se hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää seuraavalla
tavalla:
02 Lukot ja hälytin
Hälytys*
1. Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla - katso sivu 56.
> Hälytys laukeaa, hälytysilmaisin vilkkuu
nopeasti ja sireeni soi.
Rajoitettu hälytystaso
Hälytyksen tarkoituksettoman aktivoitumisen
välttämiseksi - jos esim. koira jätetään lukittuun
autoon tai matkan aikana autojunassa tai autolautalla - tulee liike- ja kallistusanturit sulkea
tilapäisesti.
02
Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä salpalukitustila tilapäisesti pois, katso sivu 61.
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
> Hälytin suljetaan ja hälytysilmaisin sammuu.
3. Moottorin käynnistäminen.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa:
• Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan. Sireenissä on oma akku ja se toimii auton käynnistysakusta riippumatta.
• Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
65
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet...................................................... 68
Volvo Sensus ......................................................................................... 77
Avaimen asennot.................................................................................... 78
Istuimet................................................................................................... 80
Ohjauspyörä............................................................................................ 85
Valaistus.................................................................................................. 86
Pyyhkimet ja huuhtelulaite...................................................................... 96
Ikkunat ja taustapeilit.............................................................................. 99
Kompassi*............................................................................................. 104
Sähkökäyttöinen kattoluukku*.............................................................. 105
Alcoguard*............................................................................................ 107
Moottorin käynnistäminen..................................................................... 111
Moottorin käynnistäminen – Flexifuel................................................... 113
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku........................................... 115
Vaihteistot............................................................................................. 117
Eco Start/Stop DRIVe*.......................................................................... 123
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*......................................................... 130
Käyttöjarru............................................................................................. 131
HDC - Hill Descent Control................................................................... 133
Seisontajarru......................................................................................... 135
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 138
66
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN YMPÄRISTÖ
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus mittaristoon
03
Vasemmalta ohjattava auto.
68
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Valikoiden ja
ilmoitusten käsittely, suuntavalot,
kauko-/lähivalot,
ajotietokone
86, 89, 144,
168
Valikko-ohjaus ja
äänentoistolaitteisto
147, 226, 276
154
Vakionopeudensäädin
173, 175
Ohjauspaneeli
ilmastointilaitetta
varten
Vaihteenvalitsin
117
Äänitorvi, turvatyyny
20, 85
Aktiivisen alustan
säädin (Four-C)*
172
Mittaristo
71, 75
147, 226, 254,
276
Pyyhkimet ja
huuhtelulaite
96, 97
Valikko-, ääni- ja
puhelinohjaus
111
Ohjauspyörän
säätö
85
START/STOPP
ENGINE -painike
Seisontajarru
135
Virtalukko
78
Konepellin avaaja
324
Varoitusvilkut
89
Istuimen säätö*
80
Oven avauskahva
–
58, 63, 99,
101
Valokatkaisin,
polttoainesäiliön
ja takaluukun
avaaja
59, 86, 285
Säädinpaneeli
03
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
69
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Oikealta ohjattava auto.
70
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Infonäytöt
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Varoitusvilkut
89
Konepellin avaaja
324
START/STOPP
ENGINE -painike
111
Seisontajarru
135
78
Ohjauspyörän
säätö
85
Virtalukko
Vakionopeudensäädin
173, 175
86, 89, 144,
168
Mittaristo
71, 75
Äänitorvi, turvatyyny
20, 85
Valikoiden ja
ilmoitusten käsittely, suuntavalot,
kauko-/lähivalot,
ajotietokone
172
Valikko-, ääni- ja
puhelinohjaus
147, 226, 254,
276
Aktiivisen alustan
säädin (Four-C)*
Vaihteenvalitsin
117
Pyyhkimet ja
huuhtelulaite
96, 97
154
Valokatkaisin,
polttoainesäiliön
ja takaluukun
avaaja
59, 86, 285
Ohjauspaneeli
ilmastointilaitetta
varten
Valikko-ohjaus ja
äänentoistolaitteisto
147, 226, 276
Oven avauskahva
–
Säädinpaneeli
58, 63, 99,
101
Istuimen säätö*
80
03
Infonäytöissä esitetään tietoja auton määrätyistä toiminnoista, esim. vakionopeudensäätimestä, ajotietokoneesta ja ilmoituksista. Tiedot
esitetään tekstinä ja symboleina.
Lisätietoja annetaan infonäyttöjä käyttävien
toimintojen yhteydessä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit
Merkki-, info- ja varoitusvalot
03
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan tarkastus tehdään avaimen asennossa II, kaikki
symbolit sammuvat 5 sekunnin kuluttua, paitsi
auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa
osoittava symboli ja liian matalaa öljynpainetta
osoittava symboli.
Merkki- ja informaatiosymbolit
Symboli
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
Mittariston mittarit.
Merkki- ja varoitussymbolit.
Nopeusmittari
Kaukovalo- ja vilkkusymbolit
Polttoainemittari. Ks. myös ajotietokone, s.
168, ja tankkaus, s. 285.
Merkki- ja varoitussymbolit1
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Symboli DRIVe – Start/Stop*, katso
sivu 123
Merkki- ja informaatiosymbolit
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitusvalot syttyvät avaimen asennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun moottori on käynnistetty, kaikkien
symbolien pitää sammua, paitsi seisontajarrun.
Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
1
72
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Vika ABS-järjestelmässä
Takasumuvalo päällä
Vakautusjärjestelmä
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Hehkutus (diesel)
Säiliössä vähän polttoainetta
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia, vaan varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla. Tietoa öljymäärän tarkistuksesta, katso sivu 325.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Sisältö
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
3. Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista.
Ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, katso sivu 144, tai se häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika vaihtelee riippuen
osoitettavasta toiminnosta). Infosymboli voi
syttyä myös yhdessä muiden symbolien
kanssa.
Kaukovalot päällä
Takasumuvalo päällä
Vasen vilkku
Oikea vilkku
DRIVe – Start/Stop (käynnistys/
pysäytys)*
Vika ABL-järjestelmässä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active
Bending Lights) on syntynyt vika.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy, se voi johtua viasta auton
pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton
varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Symboli palaa sumuvalon ollessa päällä.
Sumuvaloja on vain yksi, ja se on asennettu
kuljettajan puolelle.
03
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Vakautusjärjestelmä, Sport-tila
Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa
tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin se
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Hehkutus (diesel)
HUOM
Kun huoltoilmoitus esitetään, symboli ja
ilmoitus sammutetaan READ-painikkeella,
tai se sammuu automaattisesti hetken
kuluttua.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.
Vasen/oikea vilkku
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä.
Hehkutus tapahtuu, kun lämpötila alittaa
2 °C. Kun symboli sammuu, auto voidaan
käynnistää.
Säiliössä vähän polttoainetta
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä
on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
73
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Symboli
03
Pieni öljynpaineA
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on
kytkettynä. Symboli vilkkuu kytkeytymisen
aikana ja alkaa sitten palaa jatkuvasti.
Seisontajarru kytkettynä
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on syntynyt
vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
Sisältö
Turvatyynyt – SRS
Turvatyynyt – SRS
Turvavyömuistutin
Generaattori ei lataa
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus
A
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan
öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin
avulla, ks. sivut 325 ja 327.
Pieni öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moottori
välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy
ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
74
Seisontajarru kytkettynä
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, vyölukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Turvavyömuistutin
Symboli palaa niin kauan kuin kuljettajan tai
etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai
takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla
liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, katso sivu 329.
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
• Jos molemmat symbolit sammuvat,
voitte jatkaa ajoa.
• Jos symbolit palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä,
katso sivu 329. Jos jarrunestesäiliön
nestetaso on normaali ja symbolit palavat edelleen, voitte ajaa auton varovasti
korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että
käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Korjaamon pitää tarkastaa jarrunestehäviö,
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on olemassa vaara, että auton
takaosa joutuu luistoon voimakkaassa jarrutuksessa.
tuksen kanssa mittaristossa. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi
tai luukku.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h, infosymboli
syttyy.
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu
vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti.
Symboli on näkyvissä, kunnes vika on korjattu,
mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa READpainikkeella, katso sivu 144. Varoitussymboli
voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien
kanssa.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, varoitussymboli syttyy.
Mittareita käytetään lyhyiden matkojen mittaamiseen.
Yksi säätimen lyhyt painallus vaihtaa molempien välimatkamittareiden T1 ja T2 välillä. Pitkä
painallus (yli 2 sekuntia) nollaa aktivoidun välimatkamittarin. Matkan pituus esitetään näytössä.
03
Kello
Välimatkamittari
Toimenpide:
1. Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla
ei saa ajaa edelleen.
2. Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen
mukainen toimenpide. Poistakaa ilmoitus
READ-painikkeella.
Muistutus – auki jääneet ovet
konepelti2
Jos jokin ovista,
tai takaluukku ei ole
asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä selventävän teksti-ilmoi-
2
Kello ja asetussäädin.
Näyttö ajan esittämistä varten.
Välimatkamittari ja säädin.
Säädin kellon asettamista varten.
Välimatkamittarin näyttö
Säädin vaihtamiseen välimatkamittareiden
T1 ja T2 välillä sekä välimatkamittareiden
nollaamiseen.
Kääntäkää säädintä myötä-/vastapäivään kellon asettamiseksi aikaan. Kääntäkää ensin
ääriasentoon ja sitten ääriasennon ohi/yli vielä
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
n. 1 mm – "klik" kuuluu ja tuntuu nupissa.
Jokaisella "klik"-äänellä askelletaan
1 minuutti. Muuttaminen nopeasti – pitäkää
"klik-asennossa".
3. Kääntäkää TUNE-säädintä oikean tunnin
asettamiseksi ja painakaa OK – ruudun
aktivointi poistuu.
Ilmoituksen yhteydessä kello voidaan tilapäisesti korvata symbolilla, katso sivu 144.
4. Kääntäkää TUNE minuuttiasetusta (A) varten olevan ruudun merkitsemiseksi ja painakaa OK – ruutu aktivoituu.
Kellon asettaminen valikkoryhmässä MY
CAR
5. Kääntäkää TUNE-säädintä oikean minuutin asettamiseksi ja painakaa OK – ruudun
aktivointi poistuu.
Edellä olevan manuaalisen/mekaanisen tavan
lisäksi kello voidaan asettaa myös valikkoryhmässä MY CAR, lisätietoja katso sivu 147.
6. Kääntäkää TUNE-säädintä OK-ruudun
merkitsemiseksi ja painakaa OK – asetus
on valmis.
03
Valikkovaihtoehdolla Asetukset
Järjestelmävalinnat Aikaformaatti valitaan 24 tunnin tai 12 tunnin järjestelmä (AM/
PM).
1. Hakekaa esiin Asetukset
Järjestelmävalinnat Aika.
2. Kohdistin asettuu ensimmäisen ruudun
päälle tuntiasetusta varten: Painakaa OK –
ruutu aktivoituu.
76
03 Kuljettajan ympäristö
Volvo Sensus
Yleistä
voidaan tehdä henkilökohtainen helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. Asetuksia voidaan tehdä Auton asetuksissa, Infotainmentjärjestelmässä, Lämmityksessä ja ilmanvaihdossa jne.
Keskikonsolin painikkeilla ja säätimillä tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla* voidaan toimintoja aktivoida tai sulkea ja
tehdä useita vaihtelevia asetuksia.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa
Navigointi* - NAV, ks. erillistä käyttöohjekirjaa (Road and Traffic Information System - RTI).
Infotainment (RADIO, MEDIA, TEL*),
katso sivu 224.
Auton asetukset - MY CAR, katso
sivu 147.
03
Painamalla MY CAR esitellään kaikki ajamiseen ja auton hallintaan liittyvät asetukset,
esim. City Safety, Lukot ja hälytin, kellon asetus
jne.
Painamalla RADIO, MEDIA, TEL*, NAV* tai
CAM* voidaan aktivoida muita järjestelmiä,
esim. AM, FM1, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*,
navigointi* ja pysäköintiapukamera*.
Lisätietoja kaikista toiminnoista/järjestelmistä,
ks. käyttöohjekirjan ko. osaa.
Pysäköintiapukamera - CAM*, katso
sivu 209.
Lämmitys ja ilmastointi, katso sivu 154.
Volvo Sensus on auton käyttöjärjestelmä, henkilökohtaisen Volvo-kokemuksenne perusta.
Volvo Sensus yhdistää ja esittelee auton usean
järjestelmän monia toimintoja keskikonsolin
näytössä. Volvo Sensus -järjestelmällä autosta
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
77
03 Kuljettajan ympäristö
Avaimen asennot
Etäavaimen asettaminen paikalleen ja
poistaminen
TÄRKEÄÄ
Vieraat esineet virtalukossa voivat vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Taso
0
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
irrotettava avainliuska on, katso sivu 49.
03
Äänentoistolaitteistoa voidaan
käyttää rajoitettu aika - katso
sivu 223.
• Tarttukaa etäavaimeen ja vetäkää se pois
I
Kattoluukkua, ikkunannostimia, 12
V:n liitäntää matkustamossa,
RTI:tä, puhelinta, tuuletuspuhallinta
ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
II
Valonheittimet sytytetään.
Toiminnot eri tasoilla
Virtalukko etäavain vedettynä ulos/painettuna
sisään.
HUOM
Avaimettomalla* toiminnolla varustetuissa
autoissa ei avainta tarvitse asettaa virtalukkoon, vaan sitä voidaan säilyttää esim. taskussa. Lisätietoja avaimettomista toiminnosta - katso sivu 55.
Jotta on mahdollista käyttää rajoitettua määrää
toimintoja moottorin ollessa sammutettuna,
voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa 3 eri
tasolle (avainasennot) - 0, I ja II - etäavaimella.
Tämä käyttöohjekirja selostaa nämä tasot
perusteellisesti nimellä "avainasennot".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot
ovat käytettävissä kussakin avainasennossa/
kullakin tasolla.
Asettakaa avain paikalleen
1. Pitäkää kiinni irrotettavalla avainliuskalla
varustetusta etäavaimen päästä ja asettakaa avain virtalukkoon.
2. Painakaa sitten avain lukossa ääriasentoonsa.
78
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Matkamittari, kello ja lämpömittari
sytytetään.
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
Ottakaa avain pois
virtalukosta.
Toiminnot
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin
sähkölämmitys voidaan kuitenkin
aktivoida vasta moottorin käynnistämisen jälkeen.
Tämä avainasento kuluttaa paljon virtaa käynnistysakusta ja
sitä tulee sen vuoksi välttää!
03 Kuljettajan ympäristö
Avaimen asennot
Avainasennon/taso valinta
Avaimen asento 0
• Avatkaa auton lukitus - tällöin auton sähköjärjestelmä on tasolla 0.
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä - katso sivu 111.
Avaimen asento I
Hinaus
• Etäavaimen ollessa painettuna täysin vir-
Tärkeitä tietoja etäavaimesta hinauksen yhteydessä - katso sivu 303.
talukkoon - Painakaa lyhyesti START/
STOP ENGINE.
03
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistystä - älkää painako jarru-/
kytkinpoljinta, kun nämä avainasennot valitaan.
Avaimen asento II
• Etäavaimen ollessa työnnettynä täysin virtalukkoon - Tehkää pitkä1 painikkeen
START/STOP ENGINE painallus.
Takaisin avaimen asentoon 0
• Takaisin avainasentoon 0 palaamiseksi
asennosta II ja I - Painakaa lyhyesti
START/STOP ENGINE.
Äänentoistolaitteisto
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta
etäavaimen ollessa poistettuna lukosta - katso
sivu 223.
1
N. 2 sekuntia.
79
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Etuistuimet
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan
ajon aikana. Varmistautukaa henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen kovan jarrutuksen onnettomuuden yhteydessä, että
istuin on lukittu.
03
Etuistuimen selkänojan kääntäminen
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
4. Työntäkää istuinta eteen siten, että niskatuki "lukkiutuu" hansikaslokeron alle.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
VAROITUS
Tarttukaa selkänojaan ja varmistautukaa
henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden
yhteydessä, että se on kunnolla lukittu ylös
kääntämisen jälkeen.
Ristiseläntuen muuttaminen, kääntäkää
säätöpyörää1.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Pumpatkaa ylös/alas istuintyynyn etureunan nostamiseksi/laskemiseksi*.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
Pumpatkaa ylös/alas istuimen nostamiseksi/laskemiseksi.
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
Sähkökäyttöisen istuimen* käyttöpaneeli.
1
80
Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Sähkökäyttöinen istuin*
vaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa. Istuimen säätö tehdään normaalisti avaimen
ollessa asennossa I ja se voidaan tehdä aina,
kun moottori on käynnissä.
2. Pitäkää asetuksen tallennuspainiketta painettuna samalla, kun muistipainiketta painetaan.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Pitäkää jotain muistipainikkeista painettuna,
kunnes istuin ja ulkoiset taustapeilit pysähtyvät. Jos painike vapautetaan, istuimen liike
keskeytyy.
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
03
Avainmuisti* etäavaimessa2
Kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asennot3 tallennetaan avainmuistiin, kun auto lukitaan etäavaimella.
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuin eteen/taakse ja ylös/alas
Selkänojan kaltevuus
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
istuimen. Jos näin tapahtuu, siirtykää avaimen
asentoon I tai 0 ja odottakaa lyhyt hetki, ennen
kuin käytätte istuinta uudelleen.
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas) on mahdollinen.
Valmistelut
Asetuksen tallentaminen
Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike
1. Säätäkää istuin ja ulkoiset taustapeilit.
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä
sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu etäa2
3
Kun auton lukitus avataan samalla etäavaimella, jolla se lukittiin, ja kuljettajan ovi avataan,
Avainmuisti avaimettoman käytön yhteydessä, katso sivu 56.
Vain, jos autossa on sähkökäyttöinen istuin, joka on varustettu muistilla, ja sähköisesti sisään käännettävät taustapeilit.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
kuljettajan istuin ja ulkoiset taustapeilit asettuvat automaattisesti asentoihin, jotka on tallennettu avainmuistiin.
HUOM
03
Istuin ja ulkoiset taustapeilit eivät liiku, jos
ne jo ovat ko. asennossa.
Avainmuistia voidaan myös käyttää painamalla
etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta, kun kuljettajan ovi on auki.
Avainmuisti voidaan aktivoida/sulkea valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Avainmuisti. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 147.
HUOM
Jotta kuljettajan istuimen ja taustapeilien
avainmuisti toimii useilla etäavaimilla, pitää
avainmuisti aktivoida jokaiselle etäavaimelle.
Hätäpysäytys
Takaistuimet
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
Niskatuki keskipaikalla takana
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava tällöin auki.
VAROITUS
Puristumisvaara! Katsokaa, etteivät lapset
leiki säätimillä. Tarkastakaa, ettei istuimen
edessä, takana tai alla ole mitään säätöä
tehtäessä. Varmistakaa, ettei kukaan takamatkustajista voi jäädä puristuksiin.
Sähkölämmitetyt/tuuletetut istuimet*
Sähkölämmitetyt/tuuletetut istuimet, katso
sivu 159.
Jokaisen etäavaimen pitää olla asetettuna
virtalukkoon, kun avainmuisti aktivoidaan
ko. etäavaimelle.
HUOM
Avainmuisti etäavaimissa ja istuimen kolme
muistia ovat täysin riippumattomia toisistaan.
82
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden
mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Tuen laskemiseksi takaisin alas pitää nuppia
(sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan alas.
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua siirtämään
eteenpäin ja/tai selkänojia säätämään ylös,
jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
03
• Vasemmanpuoleinen osa voidaan kääntää
erikseen.
• Keskimmäinen osa voidaan kääntää erikseen.
• Oikeanpuoleinen osa voidaan kääntää vain
yhdessä keskimmäisen kanssa.
• Jos koko selkänoja käännetään, eri osat
Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.
Niskatuki siirretään takaisin manuaalisesti,
kunnes kuuluu napsahdus.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
käännetään jokainen erikseen.
Jos keskiselkänoja pitää kääntää – vapauttakaa ja säätäkää keskiselkänojan niskatuki alas, katso sivu 82.
Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun laitimmaiset selkänojat
käännetään. Vetäkää selkänojan salpaja kääntäkää samalla selkäkahva ylös
noja eteen. Salvan punainen merkki
ilmaisee, ettei selkänoja ole enää lukittu.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella
saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on
olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle aiheutuu vaurioita.
HUOM
Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen osoitus ei saa enää näkyä. Jos se edelleenkin näkyy, selkänoja ei ole lukkiutunut.
Kolmiosainen selkänoja voidaan kääntää eri
tavoin.
83
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
VAROITUS
Tarkastakaa, että takaistuimen selkänojat ja
niskatuet ovat lukkiutuneet kunnolla ylös
kääntämisen jälkeen.
03
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas sähköisesti*
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin,
kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
1. Etäavaimen pitää olla asennossa I tai II.
2. Painakaa painiketta reunimmaisten takaniskatukien kääntämiseksi siten, että näkyvyys taaksepäin paranee.
VAROITUS
Älkää kääntäkö reunimmaisia niskatukia
alas, jos jollain reunapaikalla on matkustaja.
84
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Ohjauspyörä
Säätö
Äänitorvi
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ja kiinnittäkää se
ennen liikkeellelähtöä.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen*
yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta
säätää, katso sivu 172.
03
G021138
Painikesarjat*
Ohjauspyörän säätö.
Äänitorvi.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin
antamiseksi.
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
syvyyssuunnassa:
1. Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseenne päin.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3. Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Painikesarjat ohjauspyörässä.
Vakionopeudensäädin, katso sivu 173
Mukautuva nopeussäädin*, katso
sivu 175
Ääni- ja puhelinohjaus, katso sivu 224
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
85
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Valokatkaisimet
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
Kauko-/lähivalot
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö
G021141
03
Katsaus valokatkaisimiin.
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on raskaasti kuormattu.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen säätöpyörä1
1. Anna moottorin käydä tai pidä kaukoohjain asennossa I.
Takasumuvalo
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin
valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Sumuvalonheitin*
Valokatkaisimet
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä2
Valokatkaisin ja ohjauspylvään vipu.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Autoissa, joissa on Xenon-valonheittimet*, on
automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä
niissä siksi ole säätöpyörää.
Mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen
avaimen asennosta, katso sivu 78.
1
2
86
Säätöpyörä säätää myös lisävalaistuksen valovoimaa kahvassa, oven säilytyslokerossa, analogisessa kellossa*, keskikonsolin mukinpitimessä ja lattiavalaistuksessa edessä.
Ei ole Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Tila
Sisältö
Automaattiset lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat
tässä tilassaA/Lähivalot sammutettu.
seisontavalo
Lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat tässä tilassa.
A
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Tilassa
aktivoidaan lähivalot aina automaattisesti, kun moottori on käynnissä tai
kauko-ohjain on asennossa II.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun valokatkai3 tai
. Kaukovasin on asennossa
lojen aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään
vetämällä ohjauspylvään vipua ohjauspyörää
kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL*
Lähivalot
Kun moottori käynnistetään, lähivalot aktivoituvat automaattisesti3, jos valokatkaisin on
. Tarvittaessa korjaamo voi
asennossa
poistaa tämän asennon lähivaloautomatiikan
aktivoinnin. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos auto on varustettu aktiivisilla Xenon-valonheittimillä (Active Bending Lights - ABL), valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän
liikettä mahdollisimman tehokkaan valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä, ja
siten myös turvallisuuden lisäämiseksi.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä
mittaristossa samalla, kun
palaa symboli
infonäyttö esittää selittävän tekstin ja lisäksi
palavan symbolin.
Symboli
Näyttö
Sisältö
Ajovalovika
Vaatii huollon
Järjestelmä ei
toimi. Hakeutukaa korjaamolle, jos
ilmoitus säilyy. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
03
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen)
ja aktivoitu (oikea).
3
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
87
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa. Tietoja hätäjarruvaloista ja automaattisista varoitusvilkuista, katso sivu 131.
Toiminto4 voidaan poistaa käytöstä/aktivoida
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa V70autoni Aktiiviset kaarrevalot tai kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Valosäädöt Aktiiviset kaarrevalot. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 148.
Toiminto5 voidaan poistaa käytöstä/aktivoida
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
XC70-autoni Aktiiviset kaarrevalot tai
kohdassa Asetukset Ajoneuvoasetukset
Valosäädöt Aktiiviset kaarrevalot.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 148.
Valokuvion säätö, katso sivu 91.
Lisävalot*
Jos autossa on lisävalot, kuljettaja voi valikkojärjestelmässä MY CAR valita, pitääkö niiden
olla sammutettuina vai syttyä/sammua samanaikaisesti kaukovalojen6 kanssa, katso
sivu 149.
4
5
6
88
Jarruvalot
Sumuvalonheitin
G021144
03
seisontavalo
Valokatkaisin seisontavalojen asennossa.
Kääntäkää valokatkaisin keskiasentoon
(numerokilven valaistus syttyy samalla).
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
takaseisontavalot syttyvät takana olevien huomion herättämiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta valokatkaisimen tai virtalukon asennosta.
G021145
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Sumuvalojen painike.
Sumuvalonheittimet* voidaan sytyttää
kauko-/lähivalojen tai seisontavalojen kanssa.
Painakaa painiketta valojen sytyttämiseksi/
sammuttamiseksi. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun sumuvalot palavat.
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
Korjaamon pitää yhdistää lisävalot sähköjärjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
HUOM
HUOM
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat maittain.
Takasumuvalon käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat maittain.
Varoitusvilkut
03
G021148
Takasumuvalo
Suuntavalot/vilkut
Suuntavalot/vilkut.
G021146
Lyhyt vilkutusjakso
Takasumuvalon painike.
Varoitusvilkkujen painike.
Takasumuvalo muodostuu yhdestä polttimosta takana, ja se voidaan sytyttää vain
yhdessä kauko-/lähivalojen tai sumuvalonheittimien kanssa.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi
päälle/pois. Takasumuvalon merkkivalo
mittaristossa ja painikkeessa oleva valo palavat, kun takasumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa jarrutetaan niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot aktivoituvat ja nopeus alittaa
30 km/h. Ne pysyvät aktiivisina, kun on pysähdytty, ja sammuvat automaattisesti, kun lähdetään jälleen liikkeelle, tai jos painiketta painetaan. Lisätietoja hätäjarruvaloista ja automaattisista varoitusvilkuista, katso sivu 131.
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset Ajoneuvoasetukset
Valosäädöt Suuntavilkku kolme
kertaa. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 148.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin uloimpaan asentoon.
89
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
• moottori on sammutettu ja etäavain on
Hansikaslokeron valo
asennossa 0
• auton lukitus on avattu, mutta moottoria ei
ole käynnistetty.
Vilkkusymbolit
Meikkipeili
Vilkkusymbolit, katso sivu 72.
Kattovalaistus edessä
Valaistus matkustamossa
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
03
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu,
kun luukku avataan tai suljetaan.
Meikkipeilin valaistus, katso sivu 218, syttyy ja
sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Kuormatilan valaistus
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Taempi kattovalaistus
Valaistusautomatiikka
Matkustamovalaistuksen painikkeella voidaan
valita matkustamon valaistukselle kolme tilaa:
• Pois - oikea puoli painettuna sisään,
valaistusautomatiikan aktivointi on poistettu.
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Taempi kattovalaistus.
Lukuvalo, oikea puoli
Valot sytytetään tai sammutetaan ko. painiketta painamalla.
Matkustamovalaistus
Autoonnousuvalot
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti 30 minuutin
kuluessa siitä, kun:
90
G021150
G021149
• Neutraaliasento – valaistusautomatiikka
Autoonnousuvalot (ja matkustamovalaistus)
syttyvät ja sammuvat, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan, katso sivu 86
on aktivoitu.
• Päällä - vasen puoli painettuna sisään,
matkustamon valaistus palaa.
Neutraalitila
Kun painike on neutraaliasennossa, matkustamon valaistus syttyy ja sammuu automaattisesti seuraavan mukaisesti.
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
• auton lukitus avataan avaimella tai kauko-
Paluuvalaistuksen kesto
Lähestymisvalaist. kesto
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
Turvavalaistus sytytetään kauko-ohjaimella,
katso sivu 47, ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
1. Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta.
• moottori käynnistyy
• auto lukitaan.
2. Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se. Toiminto aktivoidaan samalla tavalla
kuin kaukovalovilkku, katso sivu 86.
Kun toiminto aktivoidaan kauko-ohjaimella,
seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot,
rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
• moottori on sammutettu ja etäavain on
asennossa 0.
Valaistus syttyy ja jää palamaan kahdeksi
minuutiksi, jos jokin ovi on auki.
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.
Mukavuusvalaistus
Kun tavallinen matkustamovalaistus on sammunut ja moottori käy, muutamia valodiodeita
palaa mm. kattovalaistuksessa heikon valon
antamiseksi ja mukavuuden lisäämiseksi ajon
aikana. Tämä valaistus sammuu hetki tavallisen matkustamovalaistuksen jälkeen, kun auto
lukitaan.
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoituessa lähivalot, seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven
valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan säätää valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Valosäädöt Saattovalon kesto. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 148.
03
Aika, jonka turvavalaistus palaa, voidaan säätää valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Valosäädöt Autom. valaistus. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 148.
Valokuvion sovitus
G021151
ohjaimella, ks. sivut 47 tai 50
Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
``
91
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Aktiiviset Xenon-valonheittimet*
Esimerkki 1
Jos Suomessa luovutetulla autolla ajetaan IsoBritanniassa, pitää valonheittimet asettaa sovitettuun tilaan, ks. edellinen kuva.
Esimerkki 2
Auto, joka luovutetaan Iso-Britanniassa, on tarkoitettu vasemmanpuoleiseen liikenteeseen, ja
sillä ajetaan siellä valonheittimien ollessa normaalitilassa, ks. edellinen kuva.
G019442
G021152
03
Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistäisi,
valonheittimien valokuvio voidaan säätää
oikean- tai vasemmanpuoleista liikennettä varten. Oikea valokuvio valaisee tehokkaammin
myös pientareen.
Valokuvion sovituksen säädin.
Normaaliasento – valokuvio on oikein
maassa, jossa auto luovutetaan.
Sovitettu asento – tarkoitettu vastakkaiselle valokuviolle.
VAROITUS
Valonheitin vaatii erityistä varovaisuutta,
koska Xenon-polttimolle syötetään jännite
suurjännitemuuntimelta.
Halogeenivalonheittimet
Halogeenivalonheittimissä valokuvio säädetään peittämällä valonheittimen lasia. Valokuviosta tulee hieman huonompi.
Valonheittimien peittäminen
1. Kopioikaa mallit A ja B vasemmalta ohjattavaa autoa varten tai C ja D oikealta ohjattavaa autoa varten suhteessa 1:2, katso
sivu 95. Käyttäkää esim. suurennustoiminnolla varustettua kopiokonetta:
• A = LHD oikea (vasemmalta ohjattava,
oikea lasi)
• B = LHD vasen (vasemmalta ohjattava,
vasen lasi)
Maa, jossa auto luovutetaan, ratkaisee sen,
onko normaaliasento tarkoitettu oikean- vai
vasemmanpuoleiselle liikenteelle.
• C = RHD oikea (oikealta ohjattava, oikea
lasi)
• D = RHD vasen (oikealta ohjattava,
vasen lasi)
92
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
2. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vedenkestävälle
materiaalille ja leikkaa irti.
3. Aloittakaa valonheittimen lasissa olevasta
muotoilulinjasta, ks. katkoviivaa sivulla
94. Asettakaa itsetarttuvat mallit oikealle
etäisyydelle ko. muotoilulinjasta kuvan
avulla ja seuraavan luettelon mittojen
avulla:
•
•
•
•
03
A = LHD Right - n. 86 mm
B = LHD Left - n. 40 mm
C = RHD Right - 0 mm
D = RHD Left - n. 96 mm
93
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Mallien sijoitus
G033954
03
Ylempi rivi: vasemmalta ohjattava auto, mallit A ja B. Alempi rivi: oikealta ohjattava auto, mallit C ja D.
94
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Mallit halogeenivalonheittimiin
03
95
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Tuulilasinpyyhkimet1
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella.
03
TÄRKEÄÄ
Ennen pyyhkimien aktivointia talvella - varmistakaa, etteivät pyyhinsulat ole jäätyneet
kiinni ja että lumi tai jää on kaavittu pois tuulilasilta (ja takalasilta).
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päällä/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä
aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun
jaksopyyhintä on valittuna.
1
96
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee
olla märkä pyyhkimien toimiessa.
esitetään mittariston oikeanpuoleisessa
näytössä.
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai II
samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää
olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn
asennossa.
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla painiketta
. Pyyhkimet tekevät pyyhkäisyliikkeen.
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Pyyhinsulkien huoltoasento
Aktivoinnin poistaminen
Puhdistettaessa tuulilasi/pyyhinsulat ja vaihdettaessa pyyhinsulat katso sivu 337 ja 355.
Sulkekaa sadetunnistin painamalla painiketta
tai siirtäkää vipua alaspäin toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Kun sadetunnistin on aktivoitu, painikkeessa
oleva valo palaa ja sadetunnistimen symboli
Pyyhinsulkien vaihto katso sivu 337, pyyhinsulkien huoltoasento katso sivu 337 ja huuhtelunesteen täyttö katso sivu 338.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
etäavain poistetaan virtalukosta tai viisi
minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
TÄRKEÄÄ
Tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja
vaurioitua automaattipesun yhteydessä.
Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai II. Symboli mittaristossa ja valo painikkeessa sammuvat.
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä
ja valonheittimet huuhdellaan.
Pyyhin ja huuhtelulaite, takalasi
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen kiinni.
03
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun yhteydessä.
Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus
Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä
olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin
huuhtelu ja pyyhintä.
HUOM
Huuhtelutoiminto.
Tuulilasin huuhtelu
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sulkee moottorin, jos se
ylikuumenee. Takalasinpyyhin toimii jälleen
jäähtymisjakson jälkeen (30 sekuntia tai
pidempi, riippuen moottorin lämpötilasta ja
ulkolämpötilasta).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
97
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
käynnistyy jaksopyyhintätilassa2. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
03
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.
HUOM
Sadetunnistimella varustetuissa autoissa
takalasinpyyhin aktivoituu peruutettaessa,
jos tunnistin on aktivoituna ja sataa.
2
98
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan sulkea. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Yleistä
osalle, jolta lämpöä heijastava kalvo puuttuu
(ks. merkittyä aluetta yllä olevassa kuvassa).
Lämpöä heijastava tuulilasi*
Laminoitu lasi
Lasi on vahvistettu, mikä antaa
paremman murtosuojan ja paremman äänieristyksen matkustamoon.
Tuulilasi ja muut lasit* on laminoitu.
Ikkunannostimet
03
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella,
joka parantaa näkyvyyttä vaikeissa
sääolosuhteissa. Hoito, katso sivu 356.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoista. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileistä,
katso sivu 102.
Alue, jolla IP-kalvoa ei ole käytetty.
Mitat
A
47 mm
B
87 mm
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen avaussalpa, katso sivu 63.
Säätimet, takaikkunat
Tuulilasi on varustettu lämpöä heijastavalla kalvolla (IP), joka vähentää auringon lämpösäteilyä matkustamossa.
Elektronisen varusteen, esim. lähetinvastaanottimen, sijainti lämpöä heijastavalla kalvolla
varustetun lasipinnan takana voi vaikuttaa sen
toimintaan ja suorituskykyyn haitallisesti.
Säätimet, etuikkunat
VAROITUS
Tarkistakaa, ettei kukaan matkustajista jää
puristuksiin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta.
Jos elektronisen varusteen toiminnan pitää olla
optimaalista, tämä tulee sijoittaa tuulilasin sille
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
99
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
VAROITUS
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, jos ikkunat suljetaan, myös kauko-ohjainta käytettäessä.
03
VAROITUS
Jos autossa on lapsia - muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimilta valitsemalla
avainasento 0 ja ottakaa sitten etäavain
mukaanne, kun autosta poistutaan. Tietoja
avainasennoista - katso sivu 79.
Käyttö
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden ovien
säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain ko.
ikkunannostinta. Vain yhtä säädinpaneelia kerrallaan voidaan käyttää.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, avainasennon pitää olla vähintään I - katso sivu 78.
Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan
ikkunannostimia käyttää muutamia minuutteja
etäavaimen poistamisen jälkeen - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna
avataan, jos jokin estää sen liikkeen. Puristumissuojan ohittaminen on mahdollista, kun sulkeminen on keskeytynyt, esim. jäänmuodostuksen yhteydessä, pitämällä painiketta jatkuvasti painettuna, kunnes ikkuna on kiinni.
Puristumissuoja aktivoituu jälleen hetken kuluttua.
HUOM
Eräs tapa vähentää sykkivää tuuliääntä
takaikkunoiden ollessa auki on avata myös
etuikkunoita hieman.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
100
Käyttö ilman automatiikkaa
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin
kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.
Käyttö automatiikalla
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Käyttö etäavaimella ja
keskuslukituksella
Etäavaimella ulkopuolelta tai sisäpuolelta keskuslukituksella tapahtuva sähkökäyttöisten
ikkunannostimien käyttö, ks. sivuja 47 ja 58
Asettaminen uudelleen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se
toimii oikein.
1. Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa
ja pitäkää painike tässä asennossa sekunnin ajan.
2. Päästäkää painike hetkeksi.
3. Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksi sekunniksi.
VAROITUS
Uudelleenasetus pitää tehdä, jotta puristumissuoja toimii.
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Ulkotaustapeilit
VAROITUS
V70: Kuljettajan puoleinen peili on laajakulmatyyppinen, jotta se antaa hyvän yleiskuvan. Esineet voivat näyttää olevan kauempana kuin ne todellisuudessa ovat.
XC70: Molemmat peilit ovat laajakulmatyyppiset hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet voivat näyttää olevan kauempana kuin ne todellisuudessa ovat.
Asennon tallentaminen1
Säätimet, ulkotaustapeilit.
Säätö
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
1
Taustapeilien asennot tallennetaan avainmuistiin, kun auto lukitaan kauko-ohjaimella. Kun
auton lukitus avataan samalla kauko-ohjaimella, taustapeilit asettuvat tallennettuihin
asentoihin, kun kuljettajan ovi avataan.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Avainmuisti Henkilökohtaiset asetukset
avainmuistissa. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 148.
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä1
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään.
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
03
Kun peruutusvaihde kytketään pois, peruutuspeili palaa automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa n. 10 sekunnin kuluttua, tai aikaisemmin painamalla painiketta L tai R.
Automaattinen taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä1
Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili
käännetään automaattisesti kulmaan alas, jotta
kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään. Kun peruutusvaihde kytketään pois,
taustapeili palaa automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa hetken kuluttua.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Ulkopeilien asetukset Kallista vasenta
peiliä tai Kallista oikeaa peiliä. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 148.
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, katso sivu 81.
101
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
03
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä1
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti
sisään/ulos.
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään:
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Ulkopeilien asetukset Käännä peilit
sisään. Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 148.
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen toimisi oikein:
1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
1. Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti (avainasennon pitää olla vähintään I).
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L
ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus tai saattovalot on valittu, katso sivu 91.
2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L
ja R.
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
1
102
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, katso sivu 81.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lämmitystä käytetään jään ja huurun poistamiseen takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Painikkeen painaminen käynnistää lämmityksen. Painikkeessa oleva valo osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Kytkekää lämmitys pois
heti, kun jää/huuru on hävinnyt, ettei akkua
kuormiteta tarpeettoman paljon. Lämmitys sulkeutuu kuitenkin automaattisesti tietyn ajan
kuluttua.
Takalasin huuru/jää poistetaan automaattisesti, jos auto käynnistetään matalammassa
ulkolämpötilassa kuin +9 °C. Automaattinen
sulatus voidaan valita valikkojärjestelmässä
MY CAR kohdassa Asetukset
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Ilmastointiasetukset Autom. takalasin
lämmitys. Valitkaa joko Päälle tai Pois. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 148.
Automaattinen himmennys*
Sisätaustapeili
Kompassi* voidaan valita vain automaattisella
himmennyksellä varustettuihin taustapeileihin,
katso sivu 104.
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Säädintä ei ole
automaattisesti himmenevissä peileissä.
03
Himmennyksen säädin
Manuaalinen himmennys
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana olevien valot häiritsevät:
1. Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
103
03 Kuljettajan ympäristö
Kompassi*
Käsittely
Kalibrointi
Vyöhykkeen valinta
Kompassi voi tarvita kalibrointia, jotta se näyttää oikein. Jos kalibrointia tarvitaan, peilin näytössä on merkintä C.
1. Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
03
2. Käynnistäkää moottori.
Kompassilla varustettu taustapeili.
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S
(etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun auto
käynnistetään, tai avaimen ollessa asennossa
II, katso sivu 78. Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi käyttäkää esim. paperiliitintä ja painakaa taustapeilin takana olevaa painiketta.
3. Pitäkää taustapeilin takapuolella olevaa
painiketta painettuna (käyttäkää esim.
paperiliitintä), kunnes C näytetään uudelleen (n. 6 sekuntia).
4. Lähtekää liikkeelle kuten tavallisesti. C
häviää näytöstä, kun kalibrointi on valmis.
Vaihtoehtoinen kalibrointitapa: Ajakaa
hitaasti ympyrää nopeuden ollessa enintään 8 km/h, kunnes C häviää näytöstä,
kun kalibrointi on tehty.
G030295
HUOM
Jotta kalibrointi onnistuu, sammuttakaa
kaikki sähköiset varusteet (ilmastointi,
pyyhkimet jne.) ja tarkistakaa, että kaikki
ovet ovat kiinni.
Magneettiset vyöhykkeet.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Jotta kompassi toimisi oikein, pitää
oikean vyöhykkeen olla valittuna.
1. Etäavaimen on oltava asennossa II, katso
sivu 78.
2. Pitäkää taustapeilin takapuolella olevaa
painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia
(käyttäkää esim. paperiliitintä). Ko. alueen
numero näytetään.
3. Painakaa painiketta toistuvasti, kunnes
haluamanne maantieteellisen alueen
numero (1–15) on näytössä.
4. Näyttö palaa muutaman sekunnin kuluttua
osoittamaan kompassisuuntaa.
104
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen kattoluukku*
Yleistä
Kattoluukun käyttösäädin on sijoitettu kattoon.
Kattoluukku voidaan avata pystysuoraan takareunasta tai vaakasuoraan. Avaimen asennon
pitää olla I tai II, jotta kattoluukku voidaan
avata.
Vaakasuora avaaminen
Avatkaa manuaalisesti vetämällä säädintä
taaksepäin painokohtaan. Luukku liikkuu kohti
täysin auki -asentoa niin kauan kuin painiketta
pidetään painettuna.
Pystysuora avaaminen
Sulkeminen
Sulkekaa manuaalisesti painamalla säädintä
eteenpäin manuaalisen sulkemisen painokohtaan. Luukku liikkuu kohti kiinni -asentoa niin
kauan kuin painiketta pidetään painettuna.
03
G017823
Vaakasuora avaaminen, taakse-/eteenpäin.
Avaaminen, automaattinen
Avaaminen, manuaalinen
Sulkeminen, manuaalinen
Sulkeminen, automaattinen
Avaaminen
Kattoluukun avaamiseksi kokonaan vetäkää
säädin taaksepäin automaattisen avaamisen
asentoon ja vapauttakaa se.
Sulkekaa automaattisesti painamalla säädin
automaattisen sulkemisen asentoon ja vapauttakaa.
G028900
VAROITUS
Puristumisvaara suljettaessa kattoluukku.
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain
automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei
manuaalisen.
Pystysuora avaaminen, ylös takareunasta.
Avatkaa painamalla säätimen takareunaa
ylöspäin.
Sulkekaa vetämällä säätimen takareunaa
alaspäin.
Virransyöttö kattoluukulle katkaistaan valitsemalla avainasento 0 ja poistamalla etäavain virtalukosta.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista kattoluukun virta
valitsemalla avainasento 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaanne, kun autosta poistutaan. Tietoja avainasennoista - katso
sivu 79.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
105
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen kattoluukku*
Sulkeminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
Puristumissuoja
Kattoluukussa on puristumissuojus, joka laukeaa automaattisen sulkemisen yhteydessä,
jos jokin esine salpaa luukun. Eston yhteydessä kattoluukku pysähtyy ja avautuu sen jälkeen automaattisesti viimeisimpään aukioloasentoon.
03
G021345
Ilmanohjain
Lukkonupin pitkällä painalluksella suljetaan
kattoluukku ja kaikki ikkunat, ks. sivut 47 ja
58. Ovet ja takaluukku lukitaan. Jos sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa lukituspainiketta uudelleen.
VAROITUS
Jos kattoluukku suljetaan kauko-ohjaimella,
tarkastakaa, ettei kukaan jää puristuksiin.
Kattoluukkuun kuuluu ilmanohjain, joka käännetään ylös kattoluukun ollessa auki.
Aurinkosuojus
Kattoluukkuun kuuluu sisäinen, manuaalisesti
siirrettävä aurinkosuojus. Kun kattoluukku avataan, aurinkosuojus siirtyy automaattisesti
taaksepäin. Tarttukaa kahvaan ja työntäkää
suojusta eteenpäin sen sulkemiseksi.
106
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Alcoguard*
Yleistä alkolukosta
3. Lähetinpainike.
Ennen moottorin käynnistystä
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin
käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa, ettei
tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen autolla
ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.
4. Akun tilaa osoittava valo.
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
VAROITUS
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Toiminnot
5. Puhalluskokeen tuloksen valo.
6. Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
1. Kun merkkivalo (6) palaa vihreänä, alkolukko on valmis käytettäväksi.
Käsittely
2. Ottakaa alkolukko pitimestään. Jos alkolukko on auton ulkopuolella avattaessa
lukitus, pitää se ensin aktivoida katkaisimella (2).
Akku
Alkolukon merkkivalo (4) näyttää akun tilan:
Merkkivalo (4)
Akun tila
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissä
Vihreä
Täyteen ladattu
Keltainen
Puoliksi ladattu
Punainen
Tyhjä - asettakaa laturi
pitimeen tai kytkekää
virransyöttöjohdin käsinekotelosta.
HUOM
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Tällöin
sisäinen akku pysyy täyteen ladattuna ja
alkolukko aktivoituu automaattisesti, kun
auto avataan.
03
3. Kääntäkää suutin (1) ylös, vetäkää syvään
henkeä ja puhaltakaa tasaisesti, kunnes
kuuluu "klik"-ääni n. 5 sekunnin kuluttua.
Tulokseksi saadaan yksi vaihtoehdoista
seuraavassa taulukossa Tulos suoritetun
puhalluskokeen jälkeen.
4. Jos mitään ilmoitusta ei näytetä, siirto
autoon on voinut epäonnistua - painakaa
tällöin painiketta (3) tuloksen lähettämiseksi autoon manuaalisesti.
5. Kääntäkää suutin alas ja asettakaa alkolukko pitimeensä.
6. Käynnistäkää moottori hyväksytyn puhalluskokeen jälkeen 5 minuutin kuluessa muussa tapauksessa se pitää tehdä uudelleen.
1. Suutin puhalluskoetta varten.
2. Katkaisin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
107
03 Kuljettajan ympäristö
Alcoguard*
Tulos suoritetun puhalluskokeen jälkeen
03
A
Merkkivalo
(5) + Näyttöteksti
Sisältö
Vihreä valo +
Alcoguard
Hyväksytty
testi
Käynnistäkää moottori - ei
mitattua alkoholipitoisuutta.
Keltainen
valo + Alcoguard
Hyväksytty
testi
Moottorin käynnistäminen
mahdollista - mitattu alkoholipitoisuus on yli
0,1 promillea, mutta alle
voimassa olevan rajaarvonA.
Punainen
valo + Ei
hyväks. testi
Odota 1
minuutti
Moottorin käynnistäminen
ei mahdollista - mitattu
alkoholipitoisuus on yli voimassa olevan raja-arvonA.
Raja-arvo vaihtelee maittain, selvittäkää mikä on voimassa.
Katsokaa myös osaa Yleistä alkolukosta sivulla 107
HUOM
108
Ennen puhalluskoetta
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan
mittaustuloksen saamiseksi:
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana
tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
1
Muistettavaa
• Välttäkää syömistä ja juomista n.
5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
• Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.
tustoiminolla on tällöin mahdollista, katso
sivu 109 osa Hätätilanne.
Ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lähetyspainiketta (3). Se sammuu muutoin itsestään n. 2 minuutin kuluttua, mutta syttyy sitten
uudelleen moottorin jokaisen käynnistyksen
yhteydessä - ainoastaan uudelleenkalibrointi
korjaamolla1 voi sammuttaa ilmoituksen pysyvästi.
Kylmä tai lämmin sää
Kuljettajan vaihto
Jotta varmistetaan, että uusi puhalluskoe tehdään vaihdettaessa kuljettajaa - pitäkää katkaisinta (2) ja lähetyspainiketta (3) painettuina
samanaikaisesti n. 3 sekuntia. Tällöin auto
menee käynnistyksenestotilaan ja ennen
moottorin käynnistämistä vaaditaan uusi,
hyväksytty puhalluskoe.
Mitä kylmempi sää, sitä kauemmin kestää,
ennen kuin alkolukko on valmis käytettäväksi:
Lämpötila (ºC)
Pisin lämpenemisaika (sekuntia)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Kalibrointi ja huolto
Alkolukko pitää tarkastaa ja kalibroida korjaamolla1 12 kuukauden välein.
30 päivää ennen välttämätöntä uudelleenkalibrointia näyttö esittää Alcoguard Vaatii
kalibr.. Jos kalibrointia ei tehdä näiden 30 päivän aikana, normaali moottorin käynnistäminen estetään - ainoastaan käynnistäminen ohi-
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lämpötilan ollessa alle -20 ºC tai yli +60 ºC
alkolukko tarvitsee ylimääräisen virransyötön.
Näyttö esittää Alcoguard liitä virtajohdin.
Kytkekää tällöin virransyöttöjohdin käsinekotelosta alkolukkoon ja odottakaa, kunnes merkkivalo (6) palaa vihreänä.
03 Kuljettajan ympäristö
Alcoguard*
Erittäin kylmällä säällä voidaan lämpenemisaikaa lyhentää ottamalla alkolukko sisälle.
Hätätilanne
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi tai se
on poistettuna, on mahdollista tehdä alkolukon
ohituskytkentä, jotta autolla voidaan ajaa.
HUOM
Kaikki aktivointi ohikytkennällä (Bypass) kirjataan ja tallennetaan muistiin, katso sivu 8
osassa Datan tallennus.
Aktivoidun ohitustoiminnon (Bypass) jälkeen
näyttö esittää Alcoguard Bypass mahdoll.
koko ajan ajon aikana ja se voidaan asettaa
uudelleen vain korjaamolla1.
Ohitustoimintoa (Bypass) voidaan testata
ilman, että vikailmoitus kirjautuu - tehkää tällöin
kaikki vaiheet käynnistämättä autoa. Vikailmoitus häviää, kun auto lukitaan.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan, onko ohikytkentä ohitus- (Bypass) vai hätätoiminto.
Tätä asetusta voidaan myöhemmin muuttaa
korjaamolla1.
kujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - näyttö esittää ensin
Bypass aktivoitu Odota 1 minuutti ja sitten Alcoguard Bypass mahdoll. - sen jälkeen moottori voidaan käynnistää.
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alcoguard
Uud.käynn.
mahd.
Moottori on ollut sammutettuna lyhyemmän aikaa
kuin 30 minuuttia - moottorin käynnistäminen on
mahdollista ilman uutta
koetta.
Tämä toiminto voidaan aktivoida useita kertoja.
Ajon aikana esitettävä vikailmoitus voidaan
sammuttaa vain korjaamolla1.
Hätätoiminnon aktivointi
Alcoguard
Vaatii huollon
Ottakaa yhteys korjaamoon1.
Alcoguard Ei
signaalia
Lähettäminen epäonnistui
- lähettäkää manuaalisesti
painikkeella (3) tai tehkää
uusi puhalluskoe.
Tätä toimintoa voidaan käyttää kerran, sen jälkeen pitää uudelleenasettaminen tehdä korjaamolla1.
Alcoguard
Virheell. testi
Testi epäonnistui - tehkää
uusi puhalluskoe.
Symbolit ja näyttöilmoitukset
Alcoguard
Puhalla
kauemm.
Puhallus liian lyhyt puhaltakaa kauemmin.
Alcoguard
Puhalla hiljemm.
Puhallus liian voimakas puhaltakaa heikommin.
• Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään vasemman vivun READ-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - näyttö esittää
Alcoguard Bypass mahdoll. ja moottori
voidaan käynnistää.
Jo selostettujen ilmoitusten lisäksi mittariston
näyttö voi esittää myös seuraavaa:
03
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
• Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään vasemman vivun READ-painiketta ja varoitusvilk1
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
109
03 Kuljettajan ympäristö
Alcoguard*
03
110
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alcoguard
Puhalla
kovempaa
Puhallus liian heikko puhaltakaa voimakkaammin.
Alcoguard
odota Esilämmitys
Lämmitys ei valmis odottakaa tekstiä Alcoguard Puhalla 5 sek..
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
Bensiini- ja dieselmoottorit
2. Pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna1.
(Automaattivaihteistoiset autot - painakaa
jarrupoljinta.)
3. Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.
VAROITUS
Ottakaa aina etäavain pois virtalukosta, kun
autosta poistutaan, ja katsokaa tällöin, että
avainasentoon on 0 - erityisesti, jos autossa
on lapsia. Tietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu - katso sivu 79.
HUOM
03
Dieselmoottorilla varustetuissa autoissa voi
esiintyä viive ennen moottorin käynnistyksen aloittamista - tänä aikana näytössä
näkyy Moottorin Esilämmitys.
Virtalukko etäavain poistettuna/painettuna sisään
ja START/STOP ENGINE-painike.
TÄRKEÄÄ
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, katso sivu 49.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se sisään ääriasentoonsa. Huomatkaa,
että jos autossa on alkolukko, pitää ensin
tehdä hyväksytty puhalluskoe, ennen kuin
moottori voidaan käynnistää - katso
sivu 107.
1
Käynnistysmoottori pyörii, kunnes moottori
käynnistyy tai sen ylikuumenemissuoja katkaisee.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäyntikierrosluku voi olla huomattavasti
normaalia korkeampi tietyissä moottorityypeissä. Tämä tapahtuu, jotta pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman nopeasti normaaliin toimintalämpötilaansa, mikä minimoi pakokaasupäästöt ja
säästää ympäristöä.
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen
uuden yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee, jos käynnistysakku saa toipua.
Avaimeton käyttö*
Noudattakaa kohtia 2–3 bensiini- ja dieselmoottorin käynnistämiseksi. Lisätietoja avaimettomasta järjestelmästä - katso sivu 55.
HUOM
Edellytys auton käynnistymiselle on, että
jokin avaimettoman toiminnon (Keyless
drive*) etäavaimista on matkustamossa tai
kuormatilassa.
Jos auto liikkuu, auton käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
111
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.
Pysäyttäkää moottori
03
Moottorin sammutus:
• Painakaa START/STOP ENGINE - moottori pysähtyy.
• Jos autossa on automaattivaihteisto eikä
vaihteenvalitsin ole asennossa P tai jos
auto liikkuu - Painakaa 2 kertaa tai pitäkää
START/STOP ENGINE-painike painettuna, kunnes moottori pysähtyy.
Ohjauslukko
Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun ohjauslukko avautuu tai lukkiutuu.
• Ohjauslukko avautuu, kun etäavain on virtalukossa2 ja START/STOP ENGINE-painiketta painetaan.
• Ohjauslukko lukkiutuu, kun kuljettajan ovi
avataan moottorin sammuttamisen jälkeen.
Avaimen asennot
Tietoja etäavaimen eri avainasennoista - katso
sivu 78
2
112
Avaimettomalla järjestelmällä varustetussa autossa pitää etäavaimen olla sisällä matkustamossa.
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen – Flexifuel
Yleistä käynnistämisestä Flexifuelpolttoaineella
Moottorinlämmitin*
vuoksi käyttämään moottorinlämmitintä koko
talvikauden ajan.
Moottori käynnistetään samalla tavalla kuin
bensiinikäyttöinen auto.
VAROITUS
Moottorin lämmitin toimii verkkojännitteellä.
Sähköisen moottorinlämmittimen ja sen
sähköliitäntöjen vianetsinnän ja korjauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Käynnistysvaikeuksien yhteydessä
Jos moottori ei käynnisty ensimmäisellä yrityksellä:
03
• Yrittäkää käynnistystä vielä muutaman
kerran START/STOP ENGINE-painikkeella.
Jos moottori ei edelleenkään käynnisty
Jos ulkolämpötila on alle +5 °C:
1. Liittäkää sähkötoiminen moottorilämmitin
vähintään 1 tunniksi.
2. Yrittäkää käynnistystä vielä muutaman
kerran START/STOP ENGINE-painikkeella.
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei käynnisty toistuvista käynnistysyrityksistä huolimatta, suositellaan
yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
HUOM
Muistettava, jos halutaan ottaa varapolttoainetta mukaan:
Moottorinlämmittimen sähköliitäntä.
Kun lämpötilan odotetaan olevan matalampi
kuin -10 °C ja auto on tankattu bioetanolilla
E85, tulee käyttää moottorinlämmitintä
n. 2 tuntia moottorin nopean käynnistyksen
helpottamiseksi.
Mitä matalampi lämpötila on, sitä pitempään
moottorinlämmitintä täytyy käyttää. Lämpötilassa -20 °C tulee lämmitintä käyttää n. 3 tuntia.
•
Jos moottori pysähtyy polttoainesäiliön
tyhjenemisen vuosi, varakanisterista
otettu bioetanoli E85 voi erittäin kylmässä aiheuttaa sen, että moottori tulee
vaikeaksi käynnistää. Tämä vältetään
pitämällä varakanisteri täytettynä 95oktaanisella bensiinillä.
Lukekaa lisätietoja Flexifuel-bioetanolipolttoaineesta E 85 katso sivu 287 ja 377.
E85-bioetanolille tarkoitetuissa autoissa on
sähköinen moottorinlämmitin*. Esilämmitetyn
moottorin käynnistys ja ajaminen merkitsevät
huomattavasti pienempiä päästöjä ja vähentynyttä polttoaineenkulutusta. Pyrkikää tämän
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
113
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen – Flexifuel
Polttoainesopeutus
03
Flexifuel-moottoreita voidaan käyttää sekä 95oktaanisella lyijyttömällä bensiinillä että bioetanolilla E85. Molemmat polttoaineet tankataan yhteiseen polttoainesäiliöön, mistä johtuen kaikki näiden kummankin polttoaineen
välisen seossuhteen versiot ovat mahdollisia.
Jos polttoainesäiliö täytetään bensiinillä, kun
autolla on ajettu E85-bioetanolipolttoaineella
(tai toisinpäin), moottori voi käydä hetken aikaa
epätasaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää antaa
moottorin sopeutua uuteen polttoaineseokseen.
Sopeutus tapahtuu automaattisesti, kun
autolla ajetaan lyhyt jakso tasaisella nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Säiliössä olevan polttoaineseoksen muuttamisen jälkeen pitää tehdä sopeutus ajamalla
tasaisella nopeudella n. 15 minuuttia.
Jos käynnistysakku on ollut tyhjä tai kytkettynä
irti, tarvitaan sopeutukselle hieman pidempi
ajojakso, koska elektroniikan muisti on tyhjentynyt.
114
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku
Apukäynnistyskaapelit
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apuakun plusnapaan (1).
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti oikosulkujen välttämiseksi moottoritilan muiden
komponenttien kanssa.
Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
5. Avatkaa oman akun etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi, katso
sivu 340.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten
punainen.
> Katsokaa, ettei kumpikaan mustan
käynnistyskaapelin puristimista kosketa
akun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen!
6. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton akun plusnapaan (2).
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
7. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apuakun miinusnapaan (3).
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta
suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai
muiden vaurioiden välttämiseksi:
8. Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, esim. oikeaan moottorinkiinnikkeeseen yläreunassa, ulompaan ruuvinkantaan (4).
1. Asettakaa etäavain avaimen asentoon 0,
katso sivu 78.
11. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on
tyhjentynyt akku.
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
9. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
03
115
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku
VAROITUS
03
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien,
ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen
osuessa silmiin - ottakaa välittömästi
yhteys lääkäriin.
Lisätietoja auton käynnistysakusta - katso
sivu 339.
116
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Käsivalintainen vaihteisto
sokaa vaihdevipuun merkittyä ko. vaihdekaaviota.
Automaattivaihteisto Geartronic*
• Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
• Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
03
VAROITUS
Ottakaa tavaksi kytkeä seisontajarru aina
pysäköitäessä viettävälle alustalle - kytketty
vaihde ei riitä auton pitämiseen paikallaan
kaikissa tilanteissa.
Peruutusvaihteen salpa
D: Automaattiset vaihdeasennot. M (+/–): Käsivalintaiset vaihdeasennot.
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Infonäyttö esittää vaihteenvalitsimen asennon
seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4,
5 tai 6, katso sivu 71.
Vaihdekaavio, 5-vaihteinen vaihteisto.
• Lähtekää vapaa-asennosta N ja kytkekää
peruutusvaihde R, kun auto seisoo paikallaan.
HUOM
Vaihdekaavio, 6-vaihteinen vaihteisto.
6-vaihteisesta vaihteistosta on kaksi eri versiota - peruutusvaihteen sijainti erottaa ne. Kat-
6-vaihteisen vaihteiston ylemmän vaihdekaavioversion yhteydessä (ks. edellistä
kuvaa) - painakaa vaihdevipu ensin alas Nasentoon peruutusvaihteen kytkemiseksi.
Vaihdeasennot
Pysäköintiasento (P)
Valitkaa P, kun moottori käynnistetään tai auto
seisoo pysäköitynä. Jarrupoljinta pitää painaa,
jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois asennosta P.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Kytkekää myös seisontajarru varmuuden vuoksi - katso sivu 135.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
117
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
TÄRKEÄÄ
Auton on oltava paikallaan, kun asento P
valitaan.
VAROITUS
03
Ottakaa tavaksi kytkeä seisontajarru aina
pysäköitäessä viettävälle alustalle - automaattivaihteiston P-asento ei riitä auton
pitämiseen paikallaan kaikissa tilanteissa.
Peruutusasento (R)
Auton on oltava paikallaan, kun asento R valitaan.
Geartronic – Käsivalintaiset
vaihdeasennot (+/-)
Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja
voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa
moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
Käsivalintaiset vaihdeasennot saadaan siirtämällä vipua sivulle asennosta D ääriasentoon
kohtaan +/–. Infonäyttö vaihtaa merkistä D
johonkin numeroista 1-6 , mikä vastaa juuri silloin kytkettynä olevaa vaihdetta, katso
sivu 71.
• Painakaa vipua eteenpäin suuntaan +
(plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja
vapauttakaa se - vipu palaa lepoasentoonsa välille + ja –.
Neutraalitila (N)
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos
auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa asennossa N.
Ajoasento (D)
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää
seistä paikallaan, kun asento D valitaan asennosta R.
tai
• Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan – (miinus) vaihtaaksenne yhden portaan alaspäin, ja vapauttakaa se.
Käsivalintainen vaihdeasento (+/–) voidaan
valita milloin tahansa ajon aikana.
Nykäysten ja moottorin pysähtymisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Automaattiseen ajotilaan palaaminen:
1
118
Vain mallit D5 ja T6.
• Siirtäkää vipua sivulle ääriasentoon kohtaan D.
HUOM
Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun vipua
on siirretty eteen- tai taaksepäin (+/–)-asennostaan. Infonäyttö vaihtaa tällöin merkistä
S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta
1–6.
Geartronic - Sport-tila (S)1
Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille korkeammat kierrosluvut. Samalla saadaan nopeampi vaste kaasua painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa
ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä
vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista suuremmalle vaihteelle.
Sport-tila saadaan siirtämällä vipu sivulle asennosta D ääriasentoon kohtaan +/–. Infonäyttö
vaihtaa merkistä D merkkiin S.
Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon
aikana.
Geartronic - Talvitila
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin asennosta D ääriasentoon kohtaan
+/– - mittariston näytössä merkki D vaihtuu
numeroksi 1.
2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua
eteenpäin kohti + -merkkiä (plus) 2 kertaa
– näytössä merkki 1 vaihtuu merkiksi 3.
3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti
kaasua.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei
tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde pysyy
kytkettynä.
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin
yhden tai useamman portaan kerrallaan riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa
ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi, kun
moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Kickdown
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja
D.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns.
kickdown.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen asennossa II, katso sivu 78.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
G021351
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja,
joka estää kickdown-toiminnon.
03
Pysäköintiasento (P)
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen
tilassa II, katso sivu 78.
``
119
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poisto
Automaattivaihteisto Powershift*
konepellin alla - katso sivu 362. Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on
Powershift-vaihteisto - muussa tapauksessa
se on Geartronic-automaattivaihteisto.
HSA
HSA-toiminto (Hill Start Assist) tarkoittaa, että
paine jarrujärjestelmässä säilyy muutamia
sekunteja siirrettäessä jalka jarrupolkimelta
kaasupolkimelle ennen liikkeellelähtöä tai
peruuttamista ylämäkeen.
03
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun
tyhjennyttyä, vaihdevipu pitää saada pois Pasennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Nostakaa keskikonsolin takana olevan
lokeron kumimatto ja avatkaa luukku.
Työntäkää avainliuska sisään pohjaan asti.
Painakaa avainliuskaa alaspäin ja pitäkää
sitä alhaalla. (Tietoa avainliuskasta, katso
sivu 49.)
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta.
D: Automaattiset vaihdeasennot. M (+/–): Käsivalintaiset vaihdeasennot.
Powershift on kuusiportainen automaattivaihteisto, jossa tavanomaisesta automaattivaihteistosta poiketen on kaksi mekaanista kytkinlevyä. Tavanomaisessa automaattivaihteistossa on sen sijaan hydraulinen momentinmuunnin, joka siirtää voiman moottorista vaihteistoon.
Powershift-vaihteisto toimii samalla tavalla ja
siinä on samanlaiset säätimet ja toiminnot kuin
Geartronic-automaattivaihteistossa, nämä on
selostettu edellisessä osassa.
Powershift vai Geartronic?
Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu
vaihteistolla Powershift vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä tarrassa nro (5)
120
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa kaasua.
Muistettavaa
Vaihteiston kaksoiskytkimessä on ylikuormitussuoja, joka aktivoituu, jos se tulee liian lämpimäksi, esim. jos autoa pidetään liian kauan
paikallaan kaasupolkimella ylämäessä.
Liian lämpimäksi tullut vaihteisto havaitaan
siitä, että auton koetaan ravistavan ja tärisevän, varoitussymboli syttyy ja infonäyttö esittää ilmoituksen. Myös ajettaessa hitaasti
jonossa (10 km/h tai vähemmän) ylämäessä tai
perävaunun ollessa kytkettynä vaihteisto voi
lämmetä liikaa. Vaihteisto jäähtyy seistäessä
paikallaan, käyttöjarru painettuna ja moottori
joutokäynnillä.
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Ylikuumeneminen ajettaessa hitaasti jonossa
voidaan välttää ajamalla jaksoittain: Seiskää
paikallanne ja odottakaa jalka jarrupolkimella,
kunnes edellä olevaan liikenteeseen on syntynyt sopiva väli, ajakaa väli ja odottakaa jälleen
hetki jalka jarrulla.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää auto paikallaan ylämäessä käyttöjarrun avulla – älkää pitäkö sitä paikallaan
kaasupolkimella. Vaihteisto voi tällöin ylikuumentua.
Tärkeitä, Powershift-vaihteistoa ja hinausta
koskevia tietoja - katso sivu 303.
Teksti-ilmoitus ja toimenpide
Tietyissä tilanteissa voi näyttö esittää ilmoituksen samalla, kun symboli syttyy.
03
Symboli
A
Näyttö
Ajo-ominaisuudet
Toimenpide
Vaiht. ylikuum. jarruta
paikall.
Vaikeaa pitää
tasainen
nopeus
moottorin
vakiokäyntinopeudella.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pitäkää auto paikallaan käyttöjarrulla.A
Vaiht.ölj.
lämp. pysäköi
varoen
Voimakkaasti
hakkaava
auton kulku.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pysäköikää auto heti turvallisella tavalla.A
Vaiht. jäähdytys anna
moot. käydä
Autolla ei saa
ajaa ylikuumentuneen
vaihteiston
takia.
Vaihteisto ylikuumentunut. Nopeimman jäähdytyksen saamiseksi: Antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevivun ollessa N- tai P-asennossa, kunnes ilmoitus sammuu.
Nopein jäähdytys: antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevipu asennossa N tai P, kunnes ilmoitus sammuu.
Taulukko esittää kolme vaihetta, joissa on kasvanut vakavuusaste, jos vaihteisto tulee liian
lämpimäksi. Näyttötekstin ohella kuljettajan
huomio kiinnitetään myös siten, että auton
121
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
elektroniikka tilapäisesti muuttaa ajo-ominaisuuksia. Noudattakaa infonäytön ohjetta esiintyvissä tapauksissa.
HUOM
03
Taulukon esimerkki ei ole osoitus auton viallisuudesta, vaan se osoittaa, että on aktivoitu varmuustoiminto tarkoituksena estää
auton jonkin komponentin vaurio.
VAROITUS
Jos varoitussymboli yhdistettynä tekstiin
Vaiht.ölj. lämp. pysäköi varoen jätetään
ottamatta huomioon, voi lämpötila vaihteistossa nousta niin korkeaksi, että voimansiirto moottorin ja vaihteiston välillä katkeaa
tilapäisesti estääkseen kytkimen vaurioitumisen - auto menettää tällöin vetovoimansa
ja jää paikalleen, kunnes vaihteiston lämpötila on laskenut hyväksyttävälle tasolle.
Lisää mahdollisia näyttöilmoituksia ratkaisuehdotuksineen koskien automaattivaihteistoa,
katso sivu 144.
Näyttöteksti sammuu automaattisesti tehdyn
toimenpiteen jälkeen tai vilkkuvivun READ-painikkeen painamisen jälkeen.
122
03 Kuljettajan ympäristö
Eco Start/Stop DRIVe*
Hiljaisempi ja puhtaampi
Toiminta ja käsittely
Yleistä Start/Stop -järjestelmästä
03
Huolenpito ympäristöstä on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaamme. Tämä tavoite on saanut aikaan autosarjan DRIVe, jonka konsepti on
useiden erillisten, energiaa säästävien toimintojen yhteisvaikutus, ja joiden yhteisenä tehtävänä on vähentää polttoaineenkulutusta, mikä
puolestaan myötävaikuttaa pakokaasupäästöjen vähenemiseen.
Moottori sammutetaan - tulee hiljaisempaa ja puhtaampaa....
Tietyt moottorin ja vaihteiston yhdistelmät on
varustettu Käynnistys- ja pysäytystoiminnolla,
joka alkaa toimia esim. seistäessä autojonossa
tai odotettaessa liikennevaloissa - moottori
sammutetaan tällöin tilapäisesti ja se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun matkaa jatketaan.
Start/Stop-toiminnolla annetaan kuljettajalle
mahdollisuus aktiivisemmin ympäristötietoiseen tapaan ajaa autoa antamalla moottorin
"pysähtyä automaattisesti", kun tämä on tarkoituksenmukaista.
Start/Stop Päällä/Pois.
Palaa lyhyesti aktivoinnin sekä teksti-ilmoituksen yhteydessä.
Moottori on sammutettu automaattisesti.
Start/Stop-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun moottori käynnistetään avaimella. Kuljettajan huomio kiinnitetään
toimintoon siten, että tämä symboli syttyy hetkeksi kojelaudassa, näyttöteksti
Autom.Käyn.-Pys ON esitetään ja että
Päällä-/pois -painikkeen vihreä valo palaa.
Käsivalintainen tai automaattinen
Huomatkaa, että Start/Stop-toiminnossa on
eroja sen mukaan, onko vaihteisto käsivalintainen tai automaattinen.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
123
03 Kuljettajan ympäristö
Eco Start/Stop DRIVe*
HUOM
03
Avainkäynnistyksen ja jokaisen automaattipysäytyksen jälkeen pitää auton nopeuden
ensin ylittää 5 km/h ennen kuin automaattinen Start/Stop-toiminto aktivoituu uudelleen - sen jälkeen pitää myös tiettyjen ehtojen täyttyä, katsokaa ne kohdasta "Moottori
ei pysähdy automaattisesti".
Kaikki auton varsinaiset järjestelmät, kuten
valaistus, radio jne. toimivat normaalisti myös
moottorin ollessa sammutettuna automaattisesti, ainoastaan tietyn varustuksen toimintaa
voidaan rajoittaa tilapäisesti, esim. ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.
M/AA
Ehdot
A
Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin - moottori sammutetaan.
M
Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja
pitäkää sitten jalka edelleen polkimella - moottori sammutetaan.
A
Moottorin käynnistäminen
automaattisesti
Ehdot
M = Vain käsivalintainen vaihteisto, A = Vain automaattivaihteisto ja malli D3.
Moottorin pysäyttäminen
automaattisesti
Vahvistuksena ja muistutuksena siitä, että moottori on
sammutettu automaattisesti,
syttyy infonäytön symboli
AUTO START.
Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, auton
pitää seistä täysin paikallaan:
A
M/AA
Vaihdevipu vapaa-asennossa: Painakaa kytkinpoljin alas - moottori
käynnistyy. Kytkekää sopiva
vaihde ja jatkakaa matkaa.
M
Vaihdevipu vapaa-asennossa: Painakaa kaasupoljinta - moottori
käynnistyy. Kytkekää sopiva
vaihde ja jatkakaa matkaa.
M
Alamäessä on myös tämä mahdollisuus: Vapauttakaa käyttöjarru ja
antakaa auton rullata liikkeelle moottori käynnistyy automaattisesti, kun nopeus ylittää normaalin
kävelyvauhdin.
M
Poistakaa jalan paine käyttöjarrulta
- moottori käynnistyy automaattisesti ja matkaa voidaan jatkaa.
A
M = Vain käsivalintainen vaihteisto, A = Vain automaattivaihteisto ja malli D3.
Käynnistysapu HSA
Käyttöjarru voidaan vapautta myös ylämäessä
moottorin käynnistämiseksi automaattisesti -
124
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Eco Start/Stop DRIVe*
HSA-toiminto estää auton valumisen taaksepäin.
HSA (Hill Start Assist) tarkoittaa, että paine jarrujärjestelmässä säilyy tilapäisesti sinä aikana,
kun jalka siirretään jarrupolkimelta kaasupolkimelle ennen liikkeellelähtöä moottorin ollessa
pysäytettynä automaattisesti. Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa parin sekunnin kuluttua tai
kun kuljettaja painaa kaasua.
HSA-järjestelmästä on lisätietoja sivulla 120.
Vaihtamisilmaisin1
Olennainen yksityiskohta ympäristösovitetun
ajon yhteydessä on ajaa oikealla vaihteella ja
vaihtaa ajallaan.
1
Apuvälineenä kuljettajalla on ilmaisin, joka kertoo hänelle, milloin on edullisinta kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde - GSI
(Gear Shift Indicator).
Osoitus annetaan nuolella ylös- tai alaspäin
mittariston oikeanpuoleisessa näytössä.
Rajoitukset
Moottori ei sammu automaattisesti
Vaikka Start/Stop-toiminto on aktivoituna,
moottori ei sammu automaattisesti, jos:
Ehdot
Start/Stop-toiminnon sulkeminen
Tietyissä tilanteissa voi olla
toivottavaa sulkea tilapäisesti
automaattinen Start/Stop-toiminto - se tehdään painamalla
tätä painiketta, jolloin painikkeen valo sammuu.
kuljettaja on avannut turvavyön lukon.
Suljettu Start/Stop-toiminto
osoitetaan siten, että infonäytön symboli sammuu ja ilmoitusta Autom.Käyn.-Pys
OFF näytetään
noin 5 sekunnin ajan - samalla
painikkeen valo sammuu.
moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
Start/Stop-toiminto on suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen painikkeella tai kunnes moottori käynnistetään
uudelleen avaimella.
M/
AA
03
A
auto ei pysähdy täysin.
käynnistysakun kapasiteetti on alle
alimman sallitun tason.
ulkolämpötila on jäätymispisteen alapuolella tai yli n. 30 °C.
olosuhteet matkustamossa poikkeavat esivalituista arvoista - huomataan
siitä, että tuuletuspuhaltimen käyntinopeus on korkea.
auta peruutetaan.
käynnistysakun lämpötila on jäätymispisteen alapuolella tai yli n. 55 °C.
Vain käsivalintainen vaihteisto mallissa DRIVe.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
125
03 Kuljettajan ympäristö
Eco Start/Stop DRIVe*
Ehdot
M/
AA
kuljettaja tekee voimakkaita ohjausliikkeitä.
pakokaasujärjestelmän hiukkassuodatin on täynnä - vasta, kun automaattisen puhdistusjakso on tehty
(katso sivu 288), aktivoidaan tilapäisesti suljettu Start/Stop-toiminto
uudelleen.
03
A
että kuljettaja on päättänyt jatkaa matkaa. Seuraavassa tapauksessa moottori käynnistyy
automaattisesti, vaikka kuljettaja ei ole painanut kytkinpoljinta (käsivalintainen vaihteisto) tai
ottaa jalan jarrupolkimelta (automaattivaihteisto):
Ehdot
Kuljettajan vyölukko avataan.
Huurua muodostuu ikkunoille.
jonoavustaja on aktivoitu - ks. myös
osaa "Mukautuva nopeussäädin",
sivu 175.
A
jos tie on hyvin jyrkkä.
A
ulkoilman paine alittaa paineen, joka
vastaa korkeutta
n. 1500 m merenpinnan yläpuolella ko. ilmanpaine vaihtelee vallitsevan
sään mukaan.
A
M = Vain käsivalintainen vaihteisto, A = Vain automaattivaihteisto ja malli D3.
Olosuhteet matkustamossa poikkeavat esivalituista arvoista.
Ulkolämpötila laskee jäätymispisteen alapuolelle tai ylittää n. 30 °C.
Virranotto on tilapäisesti suuri tai
käynnistysakun kapasiteetti laskee
alimmalle sallitulle tasolle.
Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.
Moottori käynnistyy automaattisesti
ilman kuljettajan vaikutusta
Automaattisesti sammutettu moottori voi tietyissä tapauksissa käynnistyä uudelleen ilman,
2
126
Vain käsivalintainen vaihteisto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
M/
AA
A
Ehdot
M/
AA
Auto alkaa rullata - nopeammin
kuin normaali kävelyvauhti.
M
Vaihteenvalitsin siirretään D-asennosta asentoon "+/-" tai R.
A
M = Vain käsivalintainen vaihteisto, A = Vain automaattivaihteisto ja malli D3.
VAROITUS
Älkää avatko konepeltiä, kun moottori on
pysäytetty automaattisesti - moottori voi
äkkiä käynnistyä automaattisesti. Tehkää
ensin normaali moottorin sammuttaminen
START/STOP ENGINE -painikkeella ennen
kuin konepelti käännetään ylös.
Moottori ei käynnisty automaattisesti2
Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty
automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:
Ehdot
Vaihde on kytkettynä ilman vapaakytkentää
- näyttöteksti kehottaa kuljettajaa asettamaan vaihdevivun vapaa-asentoon, jotta
automaattinen käynnistys voi tapahtua.
03 Kuljettajan ympäristö
Eco Start/Stop DRIVe*
Tahaton moottorin sammutus2
Menetelkää näin tapauksessa, jossa liikkeellelähtö epäonnistuu ja moottori sammuu:
1. Painakaa kytkinpoljin uudelleen alas moottori käynnistyy automaattisesti, kun
vaihdevipu on asetettu vapaa-asentoon.
Infonäyttö on sitä ennen esittänyt tekstin
Kytke vapaalle.
Perävaunu
• Start/Stop-toiminto suljetaan, jos perävaunu on kytketty auton sähköjärjestelmään.
Auton valikkojärjestelmässä MY CAR on
ohjeet, jotka selittävät DRIVe-konseptin osia
sekä joitakin mahdollisia asetuksia ja valintoja
- katso sivu 148.
Teksti-ilmoitus
Yhdistettynä tähän merkkivaloon
Start/Stop-toiminto voi näyttää
teksti-ilmoituksia infonäytössä tiettyjä tilanteita
varten. Joillekin niistä on suositeltu toimenpide, joka tulee tehdä. Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
03
Lisätietoja ja asetuksia
2
Vain käsivalintainen vaihteisto.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
127
03 Kuljettajan ympäristö
Eco Start/Stop DRIVe*
Symboli
03
AUTO-STOP
AUTO-STOP
128
M/AA
ilmoitus
Info/toimenpide
Autom.Käyn.-Pys ON
Palaa n. 5 sekuntia sen jälkeen, kun Start/Stop on aktivoitu.
Autom.Käyn.-Pys OFF
Palaa n. 5 sekuntia sen jälkeen, kun Start/Stop on suljettu.
Automaattinen käynnistys/pysäytys tarvitsee huollon
Start/Stop ei toimi. Korjaamoon tulee ottaa yhteys - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Moottorinohjausjärjestelmä
Start/Stop ei tilapäisesti toimi. Järjestelmän automaattisen tarkastuksen jälkeen toiminto aktivoidaan uudelleen.
Moottori Autom.käynnist.
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarrupoljin vapautetaan.
A
Valitse P tai N käynnistääksesi
Start/Stop on suljettu - siirtäkää vaihteenvalitsin N- tai P-asentoon ja käynnistäkää moottorin
normaalisti START/STOP ENGINE-painikkeella.
A
Paina Käyn.painiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/STOP
ENGINE-painikkeella vaihteenvalitsimen ollessa asennossa P tai N.
A
Moottori Autom.käynnist.
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarru- tai kytkinpoljinta painetaan.
M
Paina Käyn.painiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/STOP
ENGINE-painikkeella.
M
Paina kytkinpolj käynnistääksesi
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että kytkinpoljin painetaan alas.
M
Painakaa käyttöjarrua
käynnistääksenne
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarrupoljinta painetaan.
M
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Eco Start/Stop DRIVe*
Symboli
A
M/AA
ilmoitus
Info/toimenpide
Paina jarrua ja kytk.
käynnist.
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarru- tai kytkinpoljinta painetaan.
M
Kytke vapaalle
Vaihde on kytkettynä ilman kytkinpolkimen käyttöä - painakaa kytkintä ja asettakaa vaihdevipu
vapaa-asentoon.
M
03
M = Vain käsivalintainen vaihteisto, A = Vain automaattivaihteisto ja malli D3.
Jos ilmoitus ei sammu toimenpiteen tekemisen
jälkeen, tulee ottaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
129
03 Kuljettajan ympäristö
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*
Neliveto on aina kytkettynä
03
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä.
Voima jaetaan automaattisesti etu- ja takapyörien välillä. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä jakaa voimaa niille pyörille, joilla ko. tienpinnalla on paras pito. Näin saadaan mahdollisimman hyvä pito ja vältetään pyörien luistaminen. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi
osa voimasta etupyörille.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateessa,
lumessa ja pakkasen aiheuttamalla liukkaalla.
130
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Käyttöjarru
Yleistä
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos toinen jarrupiiri
vaurioituu, se tarkoittaa, että jarrut ottavat
syvemmällä ja että tarvitaan suurempi poljinvoima normaalin jarrutusvaikutuksen saamiseksi.
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
Jos jarrua käytetään moottorin ollessa sammutettuna, poljin tuntuu jäykältä ja auton jarruttamiseen pitää käyttää enemmän voimaa.
ohjauskyky ja esim. esteen väistäminen helpottuu. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa
tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt
automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Toinen automaattinen ABS-järjestelmän testi voidaan
tehdä, kun auton nopeus on 10 km/h. Testi voidaan havaita sykintänä jarrupolkimessa.
Hätäjarruvalot ja automaattiset
varoitusvilkut
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien
varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat
sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta,
katso sivu 372.
Hätäjarruvalot aktivoidaan nopeuksilla yli
50 km/h, jos ABS-järjestelmä säätää ja/tai voimakkaassa jarrutuksessa. Kun auton nopeus
on jarrutettu alle arvon 10 km/h, jarruvalot siirtyvät vilkkumisesta normaaliin palamiseen samalla aktivoidaan varoitusvilkut, jotka vilkkuvat, kunnes kuljettaja vaikuttaa moottorin
kierroslukuun kaasupolkimella, tai ne sammutetaan katkaisimellaan, katso sivu 89.
Lukkiutumattomat jarrut
Jarrulevyjen puhdistus
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää käyttämällä moottorijarrutusta.
Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa
mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä ylöspäin.
Auto on varustettu ABS-järjestelmällä (Antilock Braking System), joka estää pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa. Siten säilytetään
Jarrujen kitkapintojen puhdistus minimoi
tämän viiveen.
Märällä tiellä, ennen pitkäaikaista pysäköintiä
ja auton pesun jälkeen on hyvä tehdä puhdistus manuaalisesti. Tämä tehdään jarruttamalla
ajon aikana heikosti lyhyen hetken ajan.
03
Hätäjarruvahvistus
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assist) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja
siten lyhentämään jarrutusmatkaa. EBA tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja lisää jarrutusvoimaa, kun sitä tarvitaan. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABS-järjestelmä
alkaa toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmas, painakaa (pitäkää)
jarrupoljin alhaalla niin kauan kuin tarvitaan.
Jos jarrupoljin päästetään ylös, jarrutus
päättyy.
Lika- ja vesikerrostumat jarrulevyillä voivat
aiheuttaa jarrutusvaikutuksen viivästymisen.
131
03 Kuljettajan ympäristö
Käyttöjarru
Symbolit mittaristossa
Symboli
03
Sisältö
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on
pieni, lisätkää jarrunestettä
sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä –
jarrujärjestelmän ABS-toiminnossa syntyi vika, kun moottori
viimeksi oli käynnissä.
VAROITUS
Jos
ja
palavat samanaikaisesti, on jarrujärjestelmään voinut syntyä
vika.
Jos nestepinta jarrunestesäiliössä on tässä
tilanteessa normaali, ajakaa tällöin varovasti
lähimmälle korjaamolle jarrujärjestelmän
tarkastusta varten - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, autolla ei tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehävikin syy pitää selvittää.
132
03 Kuljettajan ympäristö
HDC - Hill Descent Control
Yleistä1
HDC:tä voidaan verrata automaattiseen moottorijarrutukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan
alamäessä, autoa jarruttaa normaalitapauksessa moottorin pyrkimys joutokäyntikierroksille, ns. moottorijarrutus. Mutta mitä jyrkempi
mäki ja mitä enemmän kuormaa autossa on,
sitä nopeammin auto kulkee moottorijarrutuksesta huolimatta. Nopeuden alentamiseksi tällöin pitää kuljettajan auttaa jarruttamalla.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, se on tarkoitettu vain täydentäväksi apuvälineeksi.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa kuljetetaan turvallisella tavalla.
HUOM
Toiminto
Toiminto antaa mahdollisuuden jyrkässä alamäessä lisätä/vähentää nopeutta jalka vain
kaasupolkimella, jarrua käyttämättä. Kaasupolkimen herkkyys tulee pienemmäksi ja tarkemmaksi siten, että polkimen täysi liike voi
säätää moottorin kierroslukua vain rajoitetulla
kierroslukualueella. Jarrujärjestelmä jarruttaa
itse ja antaa autolle pienen ja tasaisen nopeuden, jolloin kuljettaja voi keskittyä täysin ohjaamiseen.
HDC on erityisen suureksi avuksi jyrkissä
mäissä, joissa tie on epätasainen ja osittain liukas. Esim. laskettaessa venettä vesille rampilla
olevasta perävaunusta.
1
Toiminto toimii vain ykkösvaihteella ja peruutusvaihteella. Automaattivaihteistoa koskee,
että vaihdeasento 1 on valittuna, mikä osoitetaan numerolla 1 ajotietokoneen näytössä,
katso sivu 118.
03
HDC ei voi aktivoitua automaattivaihteistossa vaihteenvalitsimen ollessa asennossa
D.
Käsittely
HDC sallii auton rullata korkeintaan nopeudella
10 km/h eteenpäin moottorijarrutuksella ja
7 km/h taaksepäin. Kaasupolkimella voidaan
kuitenkin vapaasti valita nopeus vaihteen
nopeusalueella. Kun kaasupoljin vapautetaan,
jarrutetaan auto nopeasti nopeuteen 10 tai
7 km/h, riippumatta mäen jyrkkyydestä ja tarvitsematta käyttää jarruja.
HDC kytketään päälle ja pois keskikonsolissa
olevalla katkaisimella. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä päälle. Kun
HDC on toiminnassa, palaa symboli
ja
näyttö esittää Alamäkijärjest. ohjaus
PÄÄLLÄ.
Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät automaattisesti. Kuljettaja voi milloin
tahansa jarruttaa tai pysäyttää auton käyttämällä jarruja.
HDC suljetaan:
HDC on vain mallissa XC70.
133
03 Kuljettajan ympäristö
HDC - Hill Descent Control
• keskikonsolissa olevalla päälle-/pois -painikkeella
• jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 käsivalintaisessa vaihteistossa
• jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 auto03
maattivaihteistossa tai jos vaihteenvalitsin
siirretään asentoon D.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa.
Jos tämä tapahtuu jyrkässä alamäessä, jarruvaikutusta ei vapauteta heti, vaan hitaasti.
HUOM
HDC:n ollessa aktivoituna voidaan joskus
havaita viive kaasunpainalluksen ja moottorin vasteen välillä.
134
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
Yleistä
Seisontajarrun kytkeminen
Kun säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan, jarrutustapahtuma keskeytetään.
HUOM
Hätäjarrutuksessa nopeuksissa yli 10 km/h
kuuluu signaali jarrutuksen aikana.
03
Pysäköinti mäkeen
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
• Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Seisontajarrun säädin - kytketty.
Toiminto
Kun sähköinen seisontajarru on toiminnassa,
kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa
kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy
takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää
käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian
matala, katso sivu 115.
1. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
2. Painakaa säädintä.
> Yhdistelmämittarin symboli
alkaa
vilkkua - valon palaessa jatkuvasti se on
kytkeytynyt.
3. Vapauttakaa käyttöjarrupoljin ja varmistakaa, että auto on paikallaan.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
• Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa
kohti.
VAROITUS
Ottakaa tavaksi kytkeä aina seisontajarru
pysäköitäessä viettävälle alustalle - kytketty
vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei
ole riittävä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
• Autoa pysäköitäessä asettakaa vaihdevipu
1. vaihteen asentoon (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsin asentoon P
(automaattivaihteisto).
Hätätapauksissa voidaan seisontajarru kytkeä
auton liikkuessa painamalla säädintä sisään.
135
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
Seisontajarrun vapauttaminen
HUOM
Seisontajarru voidaan vapauttaa myös
manuaalisesti painamalla kytkinpoljin alas
jarrupolkimen asemesta. Volvo suosittelee
käytettäväksi jarrupoljinta.
03
Irrottaminen automaattisesti
1. Käynnistäkää moottori.
2. Kytkekää 1. vaihde tai peruutusvaihde.
Seisontajarrun säädin - vapautettu.
3. Päästäkää kytkin ylös ja painakaa kaasua.
> Seisontajarru vapauttaa ja yhdistelmäsammuu.
mittarin symboli
4. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai
R ja painakaa kaasua.
> Seisontajarru vapauttaa ja yhdistelmämittarin symboli
sammuu.
HUOM
Turvallisuussyistä seisontajarru vapautetaan vain automaattisesti, jos moottori on
käynnissä ja kuljettajan turvavyö on käytössä. Seisontajarru vapautuu välittömästi
automaattivaihteistoisissa autoissa, kun
kaasupoljinta painetaan ja vaihteenvalitsin
on asennossa D tai R.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto
Automaattivaihteistolla varustettu auto
Irrottaminen manuaalisesti
Raskas kuorma ylämäessä
Irrottaminen manuaalisesti
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon1.
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä painamalla säädintä
sisään samanaikaisesti, kun lähdette liikkeelle.
Vapauttakaa säädin, kun moottori alkaa vetää.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon.1
2. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
3. Vetäkää säätimestä.
> Seisontajarru vapauttaa ja yhdistelmäsammuu.
mittarin symboli
2. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
3. Vetäkää säätimestä.
> Seisontajarru vapauttaa ja yhdistelmäsammuu.
mittarin symboli
Irrottaminen automaattisesti
Jarrujen kitkapintojen vaihto
1. Kiinnittäkää turvavyö.
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähköisen seisontajarrun rakenteen
vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
2. Käynnistäkää moottori.
1
136
3. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
Avaimettomalla (Keyless) järjestelmällä varustettu auto: Painakaa START/STOP ENGINE.
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
"Ilmoitus"
Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että seisontajarrua kytketään.
03
Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa, se tarkoittaa, että on syntynyt vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
Seisontajarru ei täysin vapaut.
Vika aiheuttaa sen, ettei seisontajarrua voi vapauttaa - Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen: Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
HUOM! Varoitussignaali soi, jos matkaa jatketaan tämän vikailmoituksen näkyessä.
Seisontajarru ei käytössä
Vika aiheuttaa sen, ettei seisontajarrua voi kytkeä - Yrittäkää vapauttaa ja kytkeä jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen: Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Ilmoitus syttyy myös käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa, kun autolla ajetaan pienellä nopeudella oven
ollessa auki, kuljettajan huomion herättämiseksi, että seisontajarru on voinut vapautua tarkoituksettomasti.
Seisontajarru Vaatii
huollon
On syntynyt vika - Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen: Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
• Jos auto pitää pysäköidä, ennen kuin vika
on korjattu, pyörät pitää kääntää kuten
pysäköitäessä mäkeen ja vaihdevivun
pitää olla 1. vaihteella (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsimen asennossa P
(automaattivaihteisto).
137
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
Yleistä
HUOM
HomeLinkŸ on suunniteltu olemaan toimimatta, jos auto on lukittu ulkopuolelta.
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet
tulevaa ohjelmointia varten (esim. vaihdettaessa toiseen autoon).
03
Poistakaa painikkeiden ohjelmointi, kun
auto myydään.
Metallista häikäisysuojaa ei tule käyttää
autoissa, jotka on varustettu HomeLinkŸjärjestelmällä. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti sen toimintaan.
HomeLinkŸ on ohjelmoitava kauko-ohjain, joka
voi ohjata jopa kolmea eri laitetta (esim. autotallin ovi, hälytysjärjestelmä, ulko- ja sisävalaistus yms.) ja siten korvata näiden kauko-ohjaimet. HomeLinkŸ toimitetaan sisäänrakennettuna vasempaan häikäisysuojaan.
HomeLinkŸ
-paneeli muodostuu kolmesta
ohjelmoitavasta painikkeesta ja yhdestä merkkivalosta.
Käsittely
Kun HomeLinkŸ on ohjelmoitu, sitä voidaan
käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten
asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta autotallin
oven, hälytysjärjestelmän tms. aktivoimiseksi.
Merkkipainike palaa painikkeen ollessa painettuna.
HUOM
Jos sytytysvirtaa ei aktivoida, HomeLinkŸ
toimii 30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen jälkeen.
138
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Alkuperäiskauko-ohjaimia voidaan tietenkin
käyttää rinnakkain HomeLinkŸ -järjestelmän
kanssa.
VAROITUS
Jos HomeLinkŸ -järjestelmää käytetään
autotallin oven tai veräjän ohjaamiseen, varmistakaa, ettei kukaan ole oven tai veräjän
lähellä sen liikkumisen aikana.
Älkää käyttäkö HomeLinkŸ -kauko-ohjainta
autotallin oveen, jossa ei ole turvapysäytystä ja turvapalautusta. Autotallin oven
pitää reagoida välittömästi, kun se tuntee
jonkin estävän liikettä, pysähtyä heti ja
palata takaisinpäin. Autotallin ovi, jossa ei
ole näitä ominaisuuksia, voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Lisätietoja - ottakaa yhteys
toimittajaan Internetin kautta:
www.homelink.com.
Ohjelmointi ensimmäisen kerran
Ensimmäinen kohta tyhjentää HomeLinkŸ -järjestelmän muistin eikä sitä pidä tehdä, kun vain
yksittäinen painike ohjelmoidaan uudelleen.
1. Painakaa kahta laitimmaista painiketta
älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua n. 20 sekunnin kuluttua. Vilkkuminen tarkoittaa, että
HomeLinkŸ on asetettu "opetustilaan" ja
on valmis ohjelmoitavaksi.
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
2. Asettakaa alkuperäinen kauko-ohjain
5-30 cm:n etäisyydelle HomeLinkŸ -ohjaimesta. Pitäkää merkkivaloa silmällä.
Alkuperäisen kauko-ohjaimen ja
HomeLinkŸ -ohjaimen välille vaadittava
etäisyys riippuu laitteen ohjelmoinnista.
Voidaan ehkä tarvita useita yrityksiä eri
etäisyyksiltä. Säilyttäkää jokainen asento
n. 15 sekuntia, ennen kuin kokeilette uutta.
3. Painakaa samanaikaisesti alkuperäiskauko-ohjaimen painiketta ja HomeLinkŸ laitteen ohjelmoitavaa painiketta. Älkää
vapauttako painikkeita, ennen kuin merkkivalo on vaihtunut rauhallisesta nopeasti
vilkkuvaan. Nopea vilkkuminen tarkoittaa
onnistunutta ohjelmointia.
4. Testatkaa ohjelmointi painamalla
HomeLinkŸ -laitteen ohjelmoitua painiketta
ja katsokaa merkkivaloa.
• Kiinteä valo: Merkkivalo palaa kiinteästi, kun painiketta pidetään painettuna; tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan.
• Ei kiinteä valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten
kiinteästi n. 3 sekuntia. Tämä tapah1
tuma toistuu n. 20 sekunnin ajan, ja
tämä tarkoittaa, että laitteessa on "rullaava koodi". Autotallin ovi, veräjä tai
vastaava ei aktivoidu, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan. Jatkakaa ohjelmointia seuravan mukaisesti.
"opetuspainike1"
5. Etsikää
vastaanottimesta, esim. autotallin ovesta. Se on tavallisesti sijoitettu antennin kiinnikkeen lähelle
vastaanottimeen. Jos painiketta on vaikea
löytää - katsokaa toimittajan käsikirjaa tai
ottakaa toimittajaan yhteys Internetin
kautta: www.homelink.com.
6. Painakaa "opetuspainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia, joiden kuluessa pitää tehdä seuraava kohta.
7. Painakaa HomeLinkŸ -laitteen ohjelmoitua
painiketta "opetuspainikkeen" edelleen
vilkkuessa, pitäkää sitä painettuna n. 3
sekuntia ja vapauttakaa sitten. Toistakaa
painaminen/pito/vapautus -jakso 3 kertaa
ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Yksittäisen painikkeen ohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen painike seuraavasti:
1. Painakaa haluamaanne painiketta
HomeLinkŸ -laitteessa älkääkä vapauttako
sitä, ennen kuin kohta 3 on tehty.
2. Kun merkkivalo HomeLinkŸ -laitteessa
alkaa vilkkua, n. 20 sekunnin kuluttua,
asettakaa alkuperäinen kauko-ohjain
5-30 cm:n etäisyydelle HomeLinkŸ -laitteesta. Pitäkää merkkivaloa silmällä.
03
Alkuperäisen kauko-ohjaimen ja HomeLink-ohjaimen välille vaadittava etäisyys
riippuu laitteen ohjelmoinnista. Voidaan
ehkä tarvita useita yrityksiä eri etäisyyksiltä. Säilyttäkää jokainen asento n. 15
sekuntia, ennen kuin kokeilette uutta.
3. Painakaa painiketta alkuperäisessä kaukoohjaimessa. Merkkivalo alkaa vilkkua. Kun
vilkkuminen on vaihtunut rauhallisesta
nopeaksi vilkkumiseksi – vapauttakaa
molemmat painikkeet. Nopea vilkkuminen
tarkoittaa onnistunutta ohjelmointia.
4. Testatkaa ohjelmointi painamalla HomeLink-laitteen ohjelmoitua painiketta ja katsokaa merkkivaloa.
• Kiinteä valo: Merkkivalo palaa kiinteästi, kun painiketta pidetään painet-
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
139
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
tuna; tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan.
•
03
Ei kiinteä valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten
kiinteästi n. 3 sekuntia. Tämä tapahtuma toistuu n. 20 sekunnin ajan, ja
tämä tarkoittaa, että laitteessa on "rullaava koodi". Autotallin ovi, veräjä tai
vastaava ei aktivoidu, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan. Jatkakaa ohjelmointia seuravan mukaisesti.
5. Etsikää "opetuspainike2" vastaanottimesta, esim. autotallin ovesta. Se on tavallisesti sijoitettu antennin kiinnikkeen lähelle
vastaanottimeen. Jos painiketta on vaikea
löytää - katsokaa toimittajan käsikirjaa tai
ottakaa toimittajaan yhteys Internetin
kautta: www.homelink.com.
painaminen/pito/vapautus -jakso 3 kertaa
ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Ohjelmoinnin poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa ainoastaan
HomeLinkŸ-laitteen kaikilta painikkeilta, ei
yksittäiseltä painikkeelta.
–
Painakaa kahta laitimmaista painiketta
älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua n. 20 sekunnin kuluttua.
> HomeLinkŸ on nyt asetettu ns. "opetustilaan" ja on valmis ohjelmoitavaksi
uudelleen, katso sivu 138.
6. Painakaa "opetuspainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia, joiden kuluessa pitää tehdä seuraava kohta.
7. Painakaa HomeLinkŸ -laitteen ohjelmoitua
painiketta "opetuspainikkeen" edelleen
vilkkuessa, pitäkää sitä painettuna n. 3
sekuntia ja vapauttakaa sitten. Toistakaa
2
140
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
03
141
Valikko- ja ilmoituskäsittely...................................................................
Valikkolähde MY CAR...........................................................................
Lämmitys ja ilmanvaihto........................................................................
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*..................
Lisälämmitin*.........................................................................................
Ajotietokone..........................................................................................
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..........................................
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................................................................
Vakionopeudensäädin*.........................................................................
Mukautuva vakionopeudensäädin*.......................................................
Etäisyysvaroitus*...................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*...........
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System - LDW*...................................................................
Pysäköintitutkajärjestelmä*...................................................................
Pysäköintiapukamera*..........................................................................
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä...............................................
Mukavuus matkustamossa...................................................................
142
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
144
147
154
164
167
168
170
172
173
175
185
188
193
200
203
206
209
212
216
MUKAVUUS JA AJAMISEN ILO
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Mittaristo
Valikkokatsaus
Jotkut seuraavista valikkovaihtoehdoista edellyttävät, että toiminto ja laite on asennettu
autoon.
---- km tyhjään säiliöön
Suorakäynnistys Pys.lämm. ON*3
Lisälämmitin auto ON*
Lane Depart Warn *
Driver Alert *
--.- l/100 km keskiarvo
--.- l/100 km hetkellinen
Ilmoitus
--- km/h keskinopeus
--- km/h nykyinen nopeus1
04
Moott. öljymäärä Odota...*
Infonäyttö ja valikkokäsittelyn säätimet.
READ – pääsy ilmoitusluetteloon sekä
vahvistaa ilmoitukset.
Rengaspaineet Kalibrointi*
Pys.lämm. ajast --:-- ---*2
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen välillä.
RESET – nollaa aktiivisen toiminnon. Käytetään tietyissä tapauksissa valitsemaan/
aktivoimaan toiminto, ks. selostusta ko.
toiminnon kohdalta.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
ohjataan valikoita, jotka esitetään mittariston
infonäytöissä. Esitettävät valikot riippuvat avaimen asennosta, katso sivu 78. Jos ilmoituksia
on, ne pitää vahvistaa READ-painikkeella, jotta
valikot näytetään.
1
2
144
Vain tietyt markkina-alueet.
Ohjelmointi mahdollista vain moottori sammutettuna.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Teksti-ilmoitukset infonäytössä.
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus
infonäytössä. Vikailmoitus tallennetaan muistilistaan, kunnes vika on korjattu.
Painakaa READ-painiketta vahvistaaksenne ja
ilmoitusten selaamiseksi.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
HUOM
Jos näyttöön tulee varoitusilmoitus käyttäessänne ajotietokonetta, ilmoitus pitää
lukea (painamalla READ-painiketta), ennen
kuin aikaisemman toiminnon voi aloittaa
uudelleen.
3
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy
varoenA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Huolla hetiA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton välitöntä tarkastusta varten.
Vaatii huollonA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Ks. käsikirjaaA
Lukekaa käyttöohjekirjasta.
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Määräaik.huolto
30 päivän sis.
Aika varata huolto – ottakaa yhteys korjaamoonB.
Vaihteiston
suoritusk.
huono
Määräaik.huollon
aika
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Ajankohtaan vaikuttavat
ajomäärä, kuukausien
määrä edellisestä huollosta sekä moottorin
käyntiaika ja öljyn laatu.
Vaihteisto ei selvitä täyttä
kapasiteettia. Ajakaa
varovasti, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Määräaik.huollon
aika ohitettu
Vaihteistoöljy
Vaihdon tarve
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata mahdollisesti vaurioituneita
osia – ottakaa yhteys korjaamoonB.
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Jos osoitus toistuu, ottakaa yhteys korjaamoonB.
Vaiht. ölj.
lämp
Vähennä
nopeutta
Ajakaa rauhallisemmin tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla. Kytkekää
vaihde pois ja antakaa
moottorin käydä joutokäynnillä, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Vaiht. ölj.
lämp
Pysähdy
varoen
Kriittinen vika. Pysäyttäkää auto heti turvallisella
tavalla ja ottakaa yhteys
korjaamoonB.
04
Ei voida valita, kun lisälämmitin on toiminnassa.
145
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Ilmoitus
Sisältö
Tilap. POISA
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon
aikana tai seuraavan
käynnistyksen jälkeen.
Heikko akku
Virransäästötila
Äänentoistojärjestelmä
suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa akku.
04
A
B
C
146
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Lisää ilmoituksia koskien automaattivaihteistoa, katso
sivu 121.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
Yleistä toiminnosta MY CAR
Tässä valikkolähteessä käsitellään
monia auton toiminnoista, esim. kellon,
taustapeilien ja lukkojen asetukset.
Käsittely
Säädin keskikonsolissa
Myös lyhyet ja pitkät painallukset antavat eri
tuloksen.
• LyhytEXIT-painallus peruuttaa askelen ko.
valikkorakenteessa.
• PitkäEXIT-painallus vieMY CAR:n lähde-
Navigointi valikoissa tapahtuu keskikonsolin
painikkeilla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella
painikesarjalla.
valikkoon.
• Pitkä EXIT-painallus - oltaessa MY CAR:n
lähdevalikossa - vie pois MY CAR:sta
valikkojärjestelmän päävalikkoon (päänäkymä), josta voidaan päästä auton kaikkiin
toimintoihin/valikkolähteisiin,katso
sivu 226.
Tietyt toiminnot ovat vakioita, muut valinnaisia
- tarjonta vaihtelee myös markkina-alueittain.
04
Keskikonsolissa olevat valikkokäsittelyn säätimet.
Painakaa MY CAR avataksenne valikot
kohdassa MY CAR.
Painakaa OK MENU valitaksenne/ruksataksenne merkityn valikkovaihtoehdon tai
tallentaaksenne valitun toiminnon muistiin.
Kääntäkää TUNE-säädintä askeltaaksenne ylös/alas valikkovaihtoehdoissa.
EXIT
EXIT-toiminnot
EXIT-painikkeella siirrytään taaksepäin valikkorakenteessa tai viimeksi tehdyt valinnat
perutaan. Riippuen siitä, millä valikkotasolla
kohdistin on, EXIT-painalluksella siirretään
kohdistin eri "etäisyydelle".
``
147
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
Ohjauspyörän painikesarja*
Asetukset Ajoneuvoasetukset
asetukset Ovien avaaminen
Kuljettajan ovi, sitten kaikki.
EXIT (2) tai yhdellä ainoalla pitkällä painalluksella.
Lukon
Tässä on esimerkki siitä, kuinka toiminto voidaan hakea ja säätää ohjauspyörän painikesarjalla:
Menettely on sama kuin keskikonsolin painikkeilla - katso sivu 147: OK MENU(2), EXIT (4)
sekä TUNE-säätimellä (3).
MY CAR
1. Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta MY CAR.
04
Painikesarja voi vaihdella markkina-alueen
mukaan.
Kääntäkää säädintä askeltaaksenne ylös/
alas valikkovaihtoehdoissa.
Painakaa säädintä valitaksenne/ruksataksenne merkityn valikkovaihtoehdon tai tallentaaksenne valitun toiminnon muistiin.
EXIT (ks. otsikkoa "EXIT-toiminnot" sivulla
147).
Hakupolut
Ko. valikkotaso esitetään keskikonsolin näytössä ylinnä oikealla. Hakupolut valikkojärjestelmän toimintoihin ilmoitetaan tässä kirjassa
muotona:
2. Askeltakaa haluamaanne valikkoon, esim.
Asetukset, säätöpyörällä (1) ja painakaa
sen jälkeen säätöpyörää - alivalikko avautuu.
3. Askeltakaa haluamaanne valikkoon, esim.
Ajoneuvoasetukset ja painakaa sen jälkeen säätöpyörää - alivalikko avautuu.
4. Askeltakaa kohtaan Lukon asetukset ja
painakaa säätöpyörää - uusi alivalikko
avautuu.
5. Askeltakaa kohtaan Ovien avaaminen ja
painakaa säätöpyörää - valinnaisia toimintoja sisältävä alivalikko avautuu.
6. Valitkaa vaihtoehdoista Kaikki ovet ja
Kuljettajan ovi, sitten kaikki sekä painakaa säätöpyörää - vaihtoehdon tyhjään
ruutuun merkitään rasti.
7. Lopettakaa ohjelmointi peruuttamalla pois
valikoista askelittain painamalla lyhyesti
148
Valikkolähteen MY CAR alla ovat seuraavat
vaihtoehdot:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
•
V70/XC70-autoni
DRIVe*
Tukijärjestelmät (Support systems)
Asetukset (Settings)
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
V70/XC70-autoni
• ValitkaaPäälle/Pois ja OK - peruuttakaa
Kuljettajan tukijärjestelmä
sitten pois valikosta painamalla EXIT.
Ajoneuvoasetukset
s.81
ja
101
Avainmuisti
Päälle
Pois
Lukon asetukset
Oven automaattinen lukitus
s.47,
57 ja
59
04
Päälle
MY CAR
V70/XC70-autoni
Näyttö esittää auton kaikki kuljettajan apujärjestelmät koottuna - nämä voidaan aktivoida tai
sulkea tässä.
DRIVe-konseptini*
Tässä selostetaan mm. osia Volvon konseptista DRIVe.
• Start/Stop
• Taloudellinen ajo
Lisätietoja - katso sivu 123.
MY CAR
Tukijärjestelmät
Pois
(MY CAR > Support systems)
Ovien avaaminen
Näyttö esittää summattuna auton kuljettajan
tukijärjestelmien ko. tilan.
Asetukset - valikot
Tässä esitetään 4 ensimmäistä valikkotasoa
kohdassa MY CAR Asetukset. Joillain valikoilla on lisäksi alivalikoita - nämä selostetaan
tällöin perusteellisesti ko. osassa.
Valittaessa, halutaanko toiminto aktivoida/
Päälletai sulkea/Pois, esitetään neliö:
Kaikki ovet
Kuljettajan ovi, sitten kaikki
Sisään ilman avainta
Kaikki ovet
Mikä tahansa ovi
Saman puolen ovet
Molemmat etuovet
Päälle: Merkitty neliö.
Pois: Tyhjä neliö.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
149
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
Alennettu suoja
Aktivoi kerran
s.61
ja 65
Kysy poistuttaessa
Ulkopeilien asetukset
Käännä peilit sisään
s.
101
Autom. valaistus
s.47
ja 91
Alhainen
30 sek.
Keski
60 sek.
Voimakas
Palauta ajoneuvon asetukset
Saattovalon kesto
Kallista oikeaa peiliä
s. 91
30 sek.
04
s. 46
Oven lukituksen valosignaali
Päälle
Pois
Oven avaamisen vahvistus
valosign.
60 sek.
Suuntavilkku kolme kertaa
Kaikki valikot kohdassa Ajoneuvoasetukset saavat alkuperäisen
tehdasasetuksen.
Kuljettajan apujärjestelmät
90 sek.
s. 89
Törmäysvaroitus
Törmäysvaroitus
Päälle
Päälle
Pois
Pois
Varoitusetäisyys
Päälle
Pois
Aktiiviset kaarrevalot
s. 87
Pitkä
Päälle
Normaali
Pois
Lyhyt
Varoitusääni
Lisävalot
Päälle
Pois
150
s.
172
90 sek.
Kallista vasenta peiliä
Valosäädöt
Ohjauspyörän voima
Pois
s. 86
Päälle
Pois
s.
193
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
s.
203
Etäisyysvaroitus
Päälle
Päälle
Pois
Driver Alert
Päälle
Päälle
Päälle
s.
170
Tässä asetetaan kojelaudan kello
aikaan.
Aikaformaatti
12h
Pois
24h
s.9 ja
188
Pois
BLIS
Päälle
Pois
Näytön kulloinenkin sisältö sammuu
hetken passiivisuuden jälkeen ja
sen korvaa tyhjä näyttö, jos tämä
vaihtoehto merkitään.
Näytön kulloinenkin sisältö palautuu, jos jotain näytön painikkeista tai
säätimistä käytetään, .
s. 75
Aika
Pois
Päälle
s.
200
Järjestelmävalinnat
Suurempi herkkyys
City Safety
Päälle
04
Kieli
Valitsee valikkotekstien kielen.
s. 75
Näytä ohjeteksti
Päälle
Pois
Selittävä teksti näytön ko. sisällöstä
esitetään tämän vaihtoehdon
ollessa merkittynä.
Etäis. ja polttoain. yks.
s.
212
s.
147
Pois
Pois
Pois
Päälle
Näytönsäästäjä
Pois
Päällä käynnistettäessä
DSTC
s.
185
MPG (UK)
s.
168
MPG (US)
km/l
l/100km
``
151
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
Lämpötilan yksikkö
Celsius
Valitsee ulkolämpötilan näyttöyksikön ja ilmastointilaitteen asetuksen.
Voice user setting
Phone dial number
Äänenvoimakkuus
Navigointikäskyt
Puhetoiminnon äänenvoimakkuus
Navigation
Navigation repeat
instruction
Äänenvoim. pysäköintiavulle ed.
Navigation go to
address
Äänenvoim. pysäköintiavulle tak.
Help
Nollaa järjestelmävalinnat
Cancel
Kaikki valikot kohdassa Järjestelmävalinnat saavat alkuperäisen
tehdasasetuksen.
Voice tutorial
Äänitunnistusasetukset
Voice tutorial
Tämä valikkovaihtoehto + OK antaa
puhuttuja tietoja siitä, kuinka järjestelmä toimii.
Vakioasetukset
User 1
User 2
Tässä on mahdollista luoda toinen
käyttäjäprofiili - etu, jos useampi
kuin yksi henkilö käyttää autoa/järjestelmää säännöllisesti. Vakioasetukset antaa tehdasasetuksen.
Yleiset käskyt
Soittoäänen voimakkuus
152
Phone call contact
Puhelinkäskyt
Fahrenheit
04
Phone
merkkejä käytettävissä olevista
puhekäskyistä - vain Volvon navigointijärjestelmän RTI* ollessa
asennettuna.
Puhekäskyjen luettelo
Valikkovaihtoehdot kohdassa
Puhelinkäskyt näyttävät joitakin
esimerkkejä käytettävissä olevista
puhekäskyistä - vain BluetoothŸ-liitetyn matkapuhelimen ollessa
asennettuna. Lisätietoja ja perusteellista informaatiota - katso
sivu 254.
Valikkovaihtoehdot kohdassa Navigointikäskyt näyttävät joitakin esi-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Voice training
Käyttäjä 1
Käyttäjä 2
Toiminnolla Voice training
puheohjausjärjestelmä oppii tunnistamaan kuljettajan äänen ja lausumisen. Näytössä esitetään joukko
sanontoja, jotka kuljettajan lausua.
Kun järjestelmä on oppinut, kuinka
kuljettaja puhuu, sanontojen esittäminen lakkaa. Sen jälkeen voidaan
esim. valita User 1 kohdassa Voice
user setting, jotta järjestelmä
kuuntelee oikeaa käyttäjää.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
Puhetoiminnon äänenvoimakkuus
Autom. puhallinsäätö
Normaali
• Äänenvoimakkuuden säätö esi-
Voimakas
tetään näytössä - menetelkää
tällöin seuraavasti:
Alhainen
1. Säätäkää äänenvoimakkuutta
säätöpyörällä.
Päälle
s. 46
VIN-numero
s.
362
DivX® VOD -koodi
s.
242
Ajoneuvon Bluetooth-versio
s.
248
Pois
3. Painamalla EXIT tallennetaan
asetus ja valikko sammuu.
Autom. takalasin lämmitys
Kartta- ja ohjelmistoversio*
Päälle
Voice POI list
Laitteiden määrä on suuri ja vaihtelee markkina-alueen mukaan. Enintään 30 suosikkilaitetta voidaan tallentaa tähän listaan.
Sisäilman laatujärjestelmä
Valikkovaihtoehto Voice POI list
esitetään vain, jos Volvon navigointijärjestelmä RTI* on asennettu.
Lisätietoja laitteista ja puheohjauksesta - katsokaa navigointijärjestelmän käyttöohjekirjaa.
Nollaa ilmanlaatuasetukset
04
Vain autossa, jossa on Volvo GPSnavigaattori - ks. erillistä kirjaa.
Pois
Edit list
Ilmastointiasetukset
Avaimien lkm
Kiertoilmatoiminnon ajastin
2. Koekuunnelkaa painamalla OK.
Ääniasetukset
s.
154
Päälle
Pois
Kaikki valikot kohdassa Ilmastointiasetukset saavat alkuperäisen
tehdasasetuksen.
Suosikit (FAV)
s.
222
s.
229
Volvo On Call
Selostetaan erillisessä kirjassa.
Info
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
153
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä
Lämmitys ja ilmastointi
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä
poistaa kosteutta matkustamon ilmasta.
HUOM
Ilmastointi (AC) voidaan sulkea, mutta mahdollisimman hyvän ilmanvaihtomukavuuden
saamiseksi matkustamoon ja ikkunoiden
huuruuntumisen välttämiseksi tulee sen
aina olla päällä.
04
Todellinen lämpötila
Valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms. olosuhteet auton
sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin1, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa
matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila
voi erota oikean ja vasemman ilmasuuttimen
välillä, vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
Anturien sijainti
• Aurinkoisuustunnistin1 on kojelaudan
päällä.
• Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
• Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
• Kosteustunnistin* on sisätaustapeilin
luona.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatteilla
tai muilla esineillä.
Sivuikkunat ja kattoluukku*
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti, tulee
sivuikkunoiden ja mahdollisen kattoluukun*
olla kiinni.
Huurua ikkunoiden sisäpinnalla
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta
pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa.
Huurtumisriskin pienentämiseksi ikkunat on
pidettävä puhtaina ja puhdistettava tavallisella
ikkunanpesuaineella.
Ilmastoinnin tilapäinen sulkeminen
Kun moottori tarvitsee mahdollisimman paljon
voimaa, ts. täyskaasukiihdytyksessä tai ajet1
154
Koskee vain ECC:tä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
taessa ylämäkeen perävaunua vetäen, ilmastointi voidaan tilapäisesti sulkea. Matkustamossa voi tapahtua tilapäinen lämpötilan
nousu.
Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Tämä on normaalia.
Jää ja lumi
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja
tuulilasin välistä).
Vianetsintä ja korjaus
Turvautukaa korjaamoon, jolla on valtuutus
ilmastointilaitteen vianetsintään ja korjaukseen. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Kylmäaine
Ilmastointilaitteessa on kylmäainetta. Se ei
sisällä klooria, mikä tarkoittaa, että se on vaaratonta otsonikerrokselle. Antakaa korjaamon,
jolla on valtuutus kylmäaineen täyttöön/vaihtoon, tehdä työ. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Läpituuletustoiminto
Toiminto avaa/sulkee kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti ja sitä voidaan käyttää esim.
auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä
säällä, katso sivu 59.
Matkustamon suodatin
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella. Se pitää vaihtaa säännöllisin
välein. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman
suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin
epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen useammin.
HUOM
Matkustamon ilmansuodattimia on eri tyyppisiä. Varmistakaa, että asennetaan oikea
suodatin.
matkustamon ovista avataan. Puhaltimen
toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän tarpeen takia, kunnes auto on 4 vuotta
vanha.
• Ilmanlaatujärjestelmä IAQS on täysin automaattinen järjestelmä, joka puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten
hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
Se sisältää seuraavaa:
• Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auto kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto
käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin
Keskikonsolin kautta on mahdollista aktivoida/
sulkea tai muuttaa ilmastointilaitteen neljän toiminnon perusasetusta. Yleistietoja valikkokäsittelystä, katso sivu 148:
• Puhaltimen nopeus automaattitilassa,*,
katso sivu 161.
• Sisäilman ajastimella ohjattu kierrätys,
katso sivu 162.
• Takalasin automaattinen lämmitys, katso
HUOM
CZIP-normin säilyttämiseksi autoissa,
joissa on CZIP, pitää IAQS-suodatin vaihtaa
15 000 km:n jälkeen tai kerran vuodessa
riippuen siitä, kumpi ensin sattuu. Kuitenkin
enintään 75 000 km 5 vuoden aikana.
Autoissa, joissa ei ole CZIP:tä, eikä asiakas
halua säilyttää CZIP-normia, IAQS-suodatin
pitää vaihtaa määräaikaishuollon yhteydessä.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Tämä lisävaruste pitää matkustamon vielä
puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista
substansseista. Lisätietoja CZIP:stä, ks. esitettä, joka tulee ostetun auton mukana.
Valikkoasetukset
sivu 102.
04
• Ilmanlaatujärjestelmä IAQS*, katso
sivu 162
Ilmastointilaitteen toiminnot voidaan painikkeella valikkojärjestelmän kautta kohdassa
MY CAR palauttaa perusasetukselle, tämä
tehdään kohdassa: Asetukset
Ilmastointiasetukset Nollaa
ilmanlaatuasetukset.
Kokeiltujen materiaalien käyttö
sisustuksessa.
Materiaali on kehitetty minimoimaan pölyn
määrä matkustamossa ja se auttaa pitämään
matkustamon helpommin puhtaana. Matot
sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat
irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa. Käyttäkää puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee, katso
sivu 357.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
155
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanjako
G021368
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
G017699
04
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
Sisään tuleva ilma jaetaan usean eri suuttimen
kautta matkustamoon.
Kiinni
Kiinni
Auki
Auki
AUTO-tilassa* ilmanjako tapahtuu täysin automaattisesti.
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Tarvittaessa sitä voi ohjata manuaalisesti,
katso sivu 163.
Jos reunimmaiset suuttimet suunnataan
sivuikkunoihin, voidaan huuru eliminoida.
Jos suuttimet suunnataan ikkunoille, huuru voidaan poistaa kylmässä ilmanalassa.
Jos suuttimet suunnataan matkustamoon,
saadaan lämpimässä ilmanalassa miellyttävä
olotila takaistuimelle.
HUOM
Huomatkaa, että pikkulapset voivat olla
herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
156
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC*
04
Lämpötilan säätö, vasen puoli
Sähkölämmitteinen etuistuin, vasen
puoli2
Maksimi huurteenpoisto
Puhallin
Ilmanjako - tuuletus lattialle
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
AUTO
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit, katso sivu 102
AC - Ilmastointi päällä/pois
Sähkölämmitteinen etuistuin, oikea puoli2
Lämpötilan säätö, oikea puoli
Tuuletettu etuistuin*, vasen puoli
Tuuletettu etuistuin*, oikea puoli
Uudelleenkierrätys
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
2
Painikkeella on eri sijainti riippuen siitä, onko auto varustettu tuuletetulla etuistuimella* vai ei.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Elektroninen lämpötilan valvonta, ETC
04
Puhallin
Sähkölämmitteinen etuistuin, oikea puoli
Sähkölämmitteinen etuistuin, vasen puoli
Lämpötilan säätö
AC - Ilmastointi päällä/pois
Maksimi huurteenpoisto
Ilmanjako - tuuletus lattialle
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit, katso sivu 102
Uudelleenkierrätys
158
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Säätimien käsittely
Sähkölämmitteiset istuimet*
Etuistuimet
Painikkeen kolme painallusta antaa matalimman lämpötason – oranssinvärinen valo palaa
näytössä.
Painikkeen neljä painallusta sulkee lämmityksen – mikään valo ei pala.
VAROITUS
Henkilöiden, joiden on vaikea aistia lämpötilan nousua tuntoaistin puuttumisen vuoksi
tai joilla jostain syystä on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä,
ei pidä käyttää istuimen sähkölämmitystä.
Muussa tapauksessa voi syntyä palovamma.
Ko. lämpötaso esitetään keskikonsolin näytössä.
Painikkeen painallus antaa suurimman lämmitystason – kolme valoa palaa.
Painikkeen kaksi painallusta antaa matalamman lämpötason – kaksi valoa palaa.
Painikkeen kolme painallusta antavat matalimman lämpötason – yksi valo palaa.
Painikkeen neljä painallusta sulkee lämmityksen – mikään valo ei pala.
Tuuletetut etuistuimet*
04
Takaistuin3
Painikkeen painallus antaa
korkeimman lämpötason kolme oranssinväristä valoa
palaa keskikonsolin näytössä
(ks. yllä olevaa kuvaa).
Painikkeen kaksi painallusta
antaa matalamman lämpötason – kaksi oranssinväristä valoa palaa näytössä.
3
Ko. mukavuustaso esitetään keskikonsolin näytössä.
Jää pois valittaessa 2-vaiheinen lastentyyny.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
159
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Tuuletetut etuistuimet voidaan valita vain, kun autoon
on asennettu ECC. Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosissa ja selkänojissa olevista
puhaltimista, jotka imevät
ilmaa istuimen verhoilun läpi.
Jäähdytysvaikutus lisääntyy sen mukaan, mitä
kylmempää matkustamon ilma on.
04
Lämmitys- ja ilmastointilaitteisto säätää ilmanvaihtoa ja ottaa huomioon istuimen lämpötilan,
auringon säteilyn ja ulkolämpötilan.
Tuuletusta voidaan käyttää samanaikaisesti
istuinten sähkölämmityksen kanssa. Toimintoa
voidaan käyttää esim. poistamaan kosteutta
vaatteista.
Tuuletusjärjestelmä voidaan aktivoida moottorin ollessa käynnissä. Mukavuustasoja, jotka
antavat erilaisen jäähdytys- ja kosteudenpoistovaikutuksen, on kolme:
• Mukavuustaso III: Painikkeen yksi painallus antaa suurimman tehon - kolme sinistä
valoa palaa keskikonsolin näytössä (ks. yllä
olevaa kuvaa).
•
Painikkeen neljä painallusta sulkee toiminnon –
mikään valo ei pala.
HUOM
Ilmanjako
TÄRKEÄÄ
Istuintuuletusta ei voida käynnistää, kun
matkustamon lämpötila on alle 5 °C. Näin
vältetään istuimen käyttäjän vilustuminen.
Puhallin
HUOM
Jos puhallin on täysin suljettuna, ilmastointi
ei kytkeydy - mikä voi aiheuttaa ikkunoiden
huuruuntumisen vaaran.
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
ECC-puhaltimen säädin*
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi. Jos valitaan AUTO, puhaltimen
nopeutta säädetään automaattisesti. Aikaisemmin asetettu puhaltimen nopeus kyt-
• Mukavuustaso I: Kolme painikkeen painal-
160
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi.
Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää
istuintuuletusta varovasti. Mukavuustasoa
I suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.
Mukavuustaso II: Kaksi painikkeen painallusta antaa alemman tehon - kaksi sinistä
valoa palaa näytössä.
lusta antaa alimman tehon - yksi sininen
valo palaa näytössä.
ETC-puhaltimen säädin
ketään pois.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuuletus lattialle
Kuva muodostuu kolmesta painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy näytössä (ks.
kuvaa alla) vastaava kuvio ja nuoli kuvion ko.
osan edessä osoittaa, mikä ilmanjako on valittuna. Lisätietoja ilmanjaosta, katso sivu 163.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Autom. puhallinsäätö . Valitkaa Alhainen,
Normaali tai Voimakas:
• Alhainen – Puhaltimen automaattinen
säätö. Ilmavirta pidetään alhaisena.
• Normaali – Puhaltimen automaattinen
säätö.
• Voimakas – Puhaltimen automaattinen
säätö. Ilmavirta on voimakkaampi.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 148.
Lämpötilan säätö
Valittu ilmanjako esitetään keskikonsolin näytössä.
Lämpötila voidaan asettaa
säätimellä. ECC:llä* voidaan
lämpötila kuljettajan ja matkustajan puolella säätää erikseen.
AUTO1
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti lämpötilaa, ilmastointia, puhaltimen
nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa.
Valittaessa yksi tai useampi manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa
ohjauksessa. Painettaessa AUTO -painiketta
kytketään kaikki manuaaliset asetukset pois.
Näyttö esittää AUTOM. ILMANLAATUJ..
Kun auto käynnistetään, on
viimeksi tehty asetus käytössä.
HUOM
Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin varsinaisesti halutaan.
AC – Ilmastointi päällä/pois
Kun AC-painikkeessa oleva
valo palaa, ilmanjakoa ohjaa
järjestelmän automatiikka.
Näin jäähdytetään sisään
tuleva ilma ja kosteutta poistetaan.
Kun AC-painikkeessa oleva valo on sammunut, ilmastointi on suljettuna. Muita toimintoja
ohjataan edelleen automaattisesti. Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan maksimille,
ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle
siten, että ilmasta poistetaan mahdollisimman
paljon kosteutta.
04
Maksimi huurteenpoisto
Käytetään huurun ja jään
poistamiseen nopeasti tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa
virtaa ikkunoille. Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä.
Kun toiminto valitaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta:
Puhaltimen nopeus automaattitilassa voidaan
asettaa valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa: Asetukset Ilmastointiasetukset
1
Koskee vain ECC:tä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
161
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
• ilmastointi kytketään automaattisesti
päälle
• uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä
poistetaan automaattisesti toiminnasta.
HUOM
Äänitaso nousee puhaltimen enimmäisnopeuden myötä.
04
Kun huurteenpoistotoiminto suljetaan, lämmitys ja ilmastointi palaa automaattisesti edellisille asetuksille.
Uudelleenkierrätys
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite antaa
manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan ulkolämpötilasta riippuvan ajan kuluttua.
Tämä vähentää jään, huurun ja huonon ilman
vaaraa. Aktivoikaa/sulkekaa toiminto valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ilmastointiasetukset
Kiertoilmatoiminnon ajastin. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 148.
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
162
Kylmällä säällä on uudelleenkierrätystä
rajoitettu huurun muodostumisen välttämiseksi.
Jos huurua muodostuu, tulee ilmanlaatutunnistin kytkeä pois toiminnasta ja käyttää
tuulilasin sekä sivuikkunoiden ja takalasin
huurteenpoistotoimintoja.
HUOM
Valittaessa maksimaalinen huurteenpoisto,
uudelleenkierrätys kytkeytyy aina pois.
Uudelleenkierrätys
Kun uudelleenkierrätys on
kytkettynä, oranssinvärinen
valo palaa painikkeessa. Toiminto valitaan huonon ilman,
pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois matkustamosta.
Matkustamon ilma kiertää
uudelleen, ts. ulkopuolelta ei oteta autoon
ilmaa toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Matkustamon mahdollisimman hyvän
ilmanlaadun vuoksi tulee ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS*
Sisäilman laatujärjestelmä erottaa kaasut ja
hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien
pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan. Jos
ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja
ilmaa kierrätetään uudelleen.
Aktivoikaa/sulkekaa toiminto valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ilmastointiasetukset Sisäilman
laatujärjestelmä. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 148.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Autot Eco Start/Stop DRIVe* -toiminnolla
Moottorin ollessa automaattisesti pysäytettynä
tietyn varustuksen toiminta voi olla tilapäisesti
rajoitettua, esim. lämmitys- ja ilmastointilaitteiston puhaltimen nopeus. Lisätietoja, katso
sivu 123.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanjakotaulukko
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa ikkunoille. Tietty
ilmavirtaus tuuletussuuttimista. Ilma ei kierrä
uudelleen. Ilmastointi on
aina kytkettynä.
kun haluatte poistaa jään
ja huurun nopeasti.
Ilmaa lattialle ja ikkunoille. Tietty ilmavirta
kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai
kostealla säällä.
Ilmaa etuikkunalle, huurteenpoistosuuttimien
kautta, ja sivuikkunoille.
Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista.
huurun ja jään muodostumisen välttämiseksi (ei
liian pientä puhallinnopeutta, jotta tämä saavutetaan) kylmällä ja kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun
ulkona on viileää.
Puhallus ikkunoille ja
kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Ilmaa lattialle. Tietty
ilmavirta kojelaudan
tuuletussuuttimista ja
ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan.
Puhallus pään ja rinnan
korkeudelle kojelaudan
ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä
säällä.
Puhallus ikkunoille,
kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.
kun haluatte viileämpää
lattian suuntaan tai lämpimämpää yläosaan kylmällä säällä tai lämpimällä, kuivalla säällä.
04
163
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Polttoainekäyttöinen lämmitin
Tankkaus
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on liian vähän, pysäköintilämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja infonäyttö
esittää ilmoituksen. Vahvistakaa ilmoitus painamalla vilkkuvivun READ-painiketta, katso
sivu 165.
Yleistä pysäköintilämmittimestä
Pysäköintilämmitin lämmittää moottorin sekä
matkustamotilan ja se voidaan käynnistää suoraan tai ajastimella.
04
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa.
Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa,
jolloin auton lämmittämisen pitää olla valmis.
Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen
alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan
mukaan.
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei
voi käynnistää. Lämpötilassa -5 °C tai sen alapuolella pysäköintilämmittimen enimmäiskäyntiaika on 50 minuuttia.
VAROITUS
Auton pitää olla ulkona, kun pysäköintilämmitintä käytetään.
TÄRKEÄÄ
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa
akun purkautumiseen ja käynnistysongelmiin.
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Läikkynyt polttoaine voi syttyä palamaan.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Tarkastakaa infonäytöstä, että pysäköintilämmitin on sammutettu. Kun se on käynnissä, infonäyttö esittää Pys.lämm ON.
HUOM
Kun pysäköintilämmitin on aktiivinen, voi
oikeasta pyöränkotelosta tulla savua, mikä
on täysin normaalia.
164
Akku ja polttoaine
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäen puolella, jotta polttoaineen syöttö pysäköintilämmittimeen toimisi
häiriöittä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jotta varmistetaan, että auton akkuun latautuu uudelleen sama energiamäärä, jonka
lämmitin kuluttaa, tulee lämmittimen säännöllisen käytön yhteydessä ajaa yhtä pitkä
aika kuin lämmitintä käytetään.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
HUOM
- Numero 2 symbolissa tarkoittaa
toista ilmastointilaitetta autossa, jossa varsinainen ilmastointilaite on ensimmäinen.
Numerolla 2 ei ole mitään tekemistä kohdan
AJASTIN 1 tai AJASTIN 2 kanssa.
RESET - nollaa/valitsee
Lisätietoa infonäytöstä ja READ-painikkeesta,
katso sivu 144.
Symbolit ja näyttöilmoitukset
Kun jokin ajastimen asetuksista tai
Suorakäynnistys aktivoidaan, palaa
infosymboli mittaristossa samalla, kun infonäyttö esittää selittävän tekstin ja lisäksi palavan symbolin. Taulukko esittää esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
G025102
Säätöpyörä
Sisältö
Polttoainelämm.
PÄÄLLÄ
Lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
Ajastin
asetettu
Pa-lämmittimelle
Lämmittimen
ajastin on aktivoitu, kun etäavain on poistettu
virtalukosta ja
autosta on poistuttu – moottori ja
matkustamo ovat
lämmitettyjä asetettuna aikana.
G025102
Näyttö
G025102
READ-painike
G025102
Symboli
G025102
Symboli
G025102
Käsittely
Näyttö
Sisältö
Lämm.
pysäytetty
Heikko
akku
Auton elektroniikka sammutti
lämmittimen
moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.
Lämm. ei
käyt.
Vähän painetta
Lämmittimen
säätö ei mahdollista johtuen pienestä polttoainemäärästä
(n. 7 litraa) – tämä
siksi, että mahdollistetaan
moottorin käynnistäminen sekä
n. 50 km:n ajo.
Pysäköintilämm.
Vaatii
huollon
Lämmitin ei toimi.
Ottakaa yhteys
korjaamoon korjausta varten.
Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen
palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04
165
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa olevan READ-painikkeen painamisen jälkeen.
Suorakäynnistys ja suorasammutus
1. Askeltakaa säätöpyörällä
Suorakäynnistys Pys.lämm..
2. Painakaa RESET valitaksenne joko
PÄÄLLÄ tai POIS.
04
PÄÄLLÄ: Pysäköintilämmitin kytketty päälle
manuaalisesti tai ohjelmoidulla ajastimella.
Ajastimen asettaminen
Ajastimella ilmoitetaan ajankohta, jolloin autoa
käytetään ja sen pitää olla lämmitetty.
Valitkaa väliltä AJASTIN 1 ja AJASTIN 2.
HUOM
Ajastin voidaan ohjelmoida vain, kun etäavain on avaimen asennossa I, katso
sivu 78 - ohjelmointi pitää tämän vuoksi
tehdä ennen moottorin käynnistämistä.
POIS: Pysäköintilämmitin suljettu.
1. Askeltakaa säätöpyörällä Pys.lämm.
ajast 1.
Lämmittimen suorakäynnistyksen yhteydessä
lämmitin tulee olemaan aktivoituna 50 minuuttia.
2. Painamalla lyhyesti RESET pääsette vilkkuvaan tuntiasetukseen.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut oikean
lämpötilan.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sillä voidaan
ajaa pysäköintilämmittimen ollessa vielä
käynnissä.
3. Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
4. Painakaa lyhyesti RESET päästäksenne
minuuttiasetukseen.
5. Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.
6. Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti
RESET.
7. Painakaa RESET ajastimen aktivoimiseksi.
Kun Pys.lämm. ajast 1 on asetettu, voidaan
ohjelmoida toinen liikkeellelähtöaika kohdassa
Pys.lämm. ajast 2 askeltamalla siihen säätöpyörällä.
166
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vaihtoehtoinen aika asetetaan samalla tavalla
kuin Pys.lämm. ajast 1.
Ajastimen käynnistämän lämmittimen
sammuttaminen
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti, ennen kuin ajastin tekee
sen. Menetelkää näin:
1. Painakaa READ.
2. Askeltakaa tekstiin Pys.lämm. ajast 1 tai
2 säätöpyörällä.
> Teksti PÄÄLLÄ vilkkuu näytössä.
3. Painakaa RESET.
> Teksti POIS esitetään kiinteänä ja lämmitin sammutetaan.
Ajastimella käynnistetty lämmitin voidaan sammuttaa osassa "Suorakäynnistys ja suorasammutus" olevan ohjeen mukaan, katso
sivu 166.
Kello/ajastin
Lämmittimen ajastin on kytketty auton kelloon.
HUOM
Jos auton kelloa säädetään, hävitetään
mahdollisesti tehty ajastimen ohjelmointi.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lisälämmitin*
Yleistä lisälämmittimestä
HUOM
Kylmillä ilmastovyöhykkeillä1 voidaan tarvita
lisälämmitintä moottorin oikean lämpötilan
saavuttamiseksi ja riittävän lämmön saamiseksi matkustamoon.
Valikkovaihtoehdot ovat näkyvissä vain
avaimen asennossa I - mahdollinen säätö
pitää tämän vuoksi tehdä ennen moottorin
käynnistämistä.
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Matkustamolämmitin*
Dieselmoottorilla varustettuihin autoihin on
asennettu polttoainekäyttöinen lisälämmitin.
Jos lisälämmitintä täydennetään ajastintoiminnolla, se voi toimia polttoainekäyttöisenä matkustamolämmittimenä, katso sivu 164.
Lämmitin käynnistyy automaattisesti tarvittaessa lisälämpöä silloin, kun moottori on
käynnissä.
04
Lämmitin sammuu automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai kun moottori sammutetaan.
HUOM
Kun lisälämmitin on aktiivinen, voi oikeasta
pyöränkotelosta tulla savua, mikä on täysin
normaalia.
Auto-tila tai sulkeminen
Sähköinen lisälämmitin
Säätöpyörä
Tietyillä bensiinimoottoreilla2 varustetuissa
autoissa on sähköinen lisälämmitin integroitu
auton ilmastointijärjestelmään.
RESET-painike
1. Ennen moottorin käynnistystä: Valitkaa
avaimen asento I, katso sivu 78.
2. Askeltakaa säätöpyörällä Automaattinen
lisälämmitin.
3. Painakaa RESET valitaksenne joko
PÄÄLLÄ tai POIS.
Lisälämmittimen automaattinen käynnistysjakso voidaan sulkea haluttaessa.
1
2
READ-painike
Puolikylmällä1 ilmastovyöhykkeellä dieselkäyttöiset autot saavat sähköisen lisälämmittimen
polttoainekäyttöisen asemesta.
Lämmitintä ei voi säätää manuaalisesti, vaan
se aktivoidaan automaattisesti moottorin käynnistämisen jälkeen ulkolämpötilan ollessa alle
14 °C ja sammutetaan, kun asetettu matkustamon lämpötila on saavutettu.
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. maantieteellisistä alueista.
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. moottoreista.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
167
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajotietokone
Yleistä
Toiminnot
HUOM
Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan aktivoida uudelleen. Kuitatkaa varoitusilmoitus
painamalla READ.
04
Infonäyttö ja säätimet.
Etäisyyden ja nopeuden yksiköiden vaihtaminen - siirtykää kohtaan MY CAR Asetukset
Järjestelmävalinnat Etäis. ja polttoain.
yks., katso sivu 147.
READ - vahvistaa.
Keskinopeus
Säätöpyörä – selaa valikoiden ja valintojen
välillä ajotietokoneluettelossa.
Keskinopeus lasketaan viimeisimmästä nollauksesta. Nollaus tehdään painamalla
RESET.
RESET - nollaa.
Ajotietokoneen valikot ovat portaattomassa
silmukassa. Yksi valikon vaihtoehdoista on
sammutettu näyttö - se merkitsee myös silmukan alkua/loppua.
Nykyinen kulutus
Hetkellisen polttoaineenkulutuksen laskenta
tehdään joka sekunti. Näytön tieto päivitetään
parin sekunnin välein. Auton seistessä paikallaan näyttö esittää "----".
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus lasketaan
viimeisimmästä nollauksesta. Nollaus tehdään
painamalla RESET.
168
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos polttoaineella toimivaa lisä- ja/tai pysäköintilämmitintä* on käytetty.
Km tyhjään säiliöön
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä
olevaan polttoainemäärään. Näyttö esittää likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa säiliössä
jäljellä olevalla polttoaineella.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti ottaen
pidemmän ajomatkan. Lisätietoja siitä, kuinka
polttoaineenkulutukseen voidaan vaikuttaa,
katso sivu 11.
Kun näyttö esittää "---- km tyhjään
säiliöön", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
Lisätkää polttoainetta pikimmiten.
HUOM
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos ajotapaa muutetaan.
Nollaus
1. Valitkaa --- km/h keskinopeus tai --.- l/
100 km keskiarvo.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajotietokone
2. Pitäkää RESET painettuna n. 1 sekunnin
valitun toiminnon nollaamiseksi. Jos
RESET pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia, nollataan keskinopeus ja keskikulutus samanaikaisesti.
Nykyinen nopeus*1
Kojelaudan näyttö vaihtuu esittämään hetkellistä nopeutta yksikkönä mph (miles per hour),
jos nopeusmittarin asteikko on km/h. Jos
nopeusmittarin asteikko on mph, vaihtuu esitys
yksiköksi km/h.
1
04
Vain tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
169
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
Yleistä DSTC-järjestelmästä
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control) auttaa
kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa
auton etenemiskykyä.
Jarrutettaessa voidaan järjestelmän toiminta
kokea sykkivänä äänenä. Painettaessa kaasua
auto voi kiihtyä odotettua hitaammin.
Sivuluistonestotoiminto
04
Toiminto rajoittaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja
siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle
pyörälle, joka ei luista.
Perävaunun vakautusjärjestelmä* - TSA
Toiminnon tehtävänä on vakauttaa auton ja
perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa
yhdistelmä alkaa heilahdella, katso sivu 302.
170
HUOM
Toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee
Sport-tilan.
Käsittely
Tason valinta - Sport-tila
DSTC-järjestelmä on aina aktivoitu - sitä ei voi
sulkea.
Kuljettaja voi kuitenkin valita Sport-tilan, mikä
antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen. Sport-tilan yhteydessä järjestelmä
havaitsee, jos kaasupoljin ja kaartaminen ovat
aktiivisempia kuin normaalissa ajossa, ja se
sallii tällöin perän hallitun luiston tiettyyn
tasoon ennen kuin se puuttuu tilanteeseen ja
vakauttaa auton.
Jos kuljettaja keskeyttää hallitun luiston
vapauttamalla kaasupolkimen, DSTC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Sport-tila antaa maksimaalisen vetovoiman,
jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa löysällä
alustalla - esim. hiekassa tai syvässä lumessa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Menetelkää näin valitaksenne Sport-tilan:
1. Painakaa keskikonsolin painiketta MY
CAR ja etsikää näytön valikkojärjestelmässä My V70/XC70 DSTC. (Tietoja
valikkojärjestelmästä, katso sivu 147).
2. Poistakaa merkintä ruudusta ja peruuttakaa pois valikkojärjestelmästä painamalla
EXIT.
> Järjestelmä sallii sen jälkeen urheilullisemman ajotavan.
Sport-tila on aktiivinen, kunnes kuljettaja kytkee sen pois tai kunnes moottori sammutetaan
- moottorin seuraavan käynnistyksen jälkeen
on DSTC-järjestelmä taas normaalitilassaan.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
DSTC Tilap. POIS
DSTC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrulevyjen liian korkeasta lämpötilasta - Toiminto aktivoituu uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
DSTC Vaatii huollon
DSTC-järjestelmä ei toimi.
• Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Ilmoitus"
Ilmoitus on nopeusmittarin näytössä - Lukekaa se!
Jatkuva valo 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
DSTC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
04
ja
Sport-tila on aktivoitu.
171
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajo-ominaisuuksien sovitus
Aktiivinen alusta - Four-C*
Käsittely
Aktiivinen alusta Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept) säätää iskunvaimentimien ominaisuuksia siten, että auton ajoominaisuuksia voidaan säätää. Asetuksia on
kolme: Comfort, Sport ja Advanced.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 147.
Tähän valikkoon ei pääse auton liikkuessa.
Comfort
04
Säätö saa aikaan sen, että auto koetaan mukavammaksi karkealla ja epätasaisella tienpinnalla. Iskunvaimennus on pehmeä ja korin liike
mukautuvaa ja miellyttävää.
Sport
Asetus saa aikaan sen, että auto koetaan urheilullisemmaksi, tätä suositellaan aktiivisempaan
ajoon. Ohjausvaste on nopeampi tilassa
Comfort. Vaimennus on kovempi ja kori seuraa
tienpintaa heilahtelun vähentämiseksi kaarreajossa.
Advanced
Tätä asetusta suositellaan vain erittäin tasaisille ja sileille tienpinnoille.
Iskunvaimentimet on optimoitu mahdollisimman hyvälle ajorataotteelle ja heilahtelua kaarteissa on edelleen minimoitu.
Alusta-asetukset.
Käyttäkää keskikonsolissa olevia painikkeita
asetuksen muuttamiseen. Asetus, jota käytettiin sammutettaessa moottori, aktivoituu käynnistettäessä moottori uudelleen.
Nopeudesta riippuvainen
ohjaustehostin*
Ohjausvastus kasvaa suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle. Moottoriteillä ohjaus on nopeampi ja
suorempi. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt eikä vaadi ponnistelua.
Kuljettaja voi valita ajotuntumaan tai ohjauksen
herkkyyteen vaikuttavasta kolmesta eri ohjausvastuksen tasosta. Siirtykää valikkojärjestelmään MY CAR ja hakeutukaa kohtaan
172
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Ohjauspyörän voima sekä valitkaa Alhainen,
Keski tai Voimakas.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Vakionopeudensäädin*
Käsittely
Nopeussäädin aktivoidaan sitten painamalla
tai
, minkä jälkeen ko. nopeus tallennetaan muistiin - näytön teksti (---) km/h vaihtuu
osoittamaan valittua nopeutta, esim. 100 km/
h.
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan nopeuden ollessa alle 30 km/h.
Nopeuden muuttaminen
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö.
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Valmiustila
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Valittu nopeus (suluissa = valmiustila).
Aktivointi ja nopeuden säätö
Asettakaa nopeussäädin päälle painamalla
ohjauspyörän painiketta
- symboli
syttyy
näytössä (5) ja sulkumerkit osoituksen (---)
km/h ympärillä tarkoittavat, että nopeussäädin
on asetettu valmiustilaan.
Aktiivisessa tilassa säädetään nopeutta painamalla lyhyesti tai pitkään
tai
- viimeksi
tehty painallus tallennetaan muistiin.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa asetetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
HUOM
Jos jotain nopeussäätimen painikkeista painetaan kauemmin kuin n. 1 minuutin ajan,
nopeussäädin kytketään pois toiminnasta.
Vakionopeussäätimen palauttamiseksi
moottori on tällöin sammutettava.
valmiustilaan - asetettu nopeus esitetään näytössä suluissa (5), esim. (100) km/h.
Automaattinen valmiustila
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
käyttöjarrua painetaan
nopeus laskee alle arvon n. 30 km/h
kytkinpoljin painetaan alas
vaihteenvalitsin siirretään vapaa-asentoon
(automaattivaihteisto)
04
• kuljettaja pitää asetettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Asetetun nopeuden palauttaminen
Valmiustilassa oleva nopeussäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyörän painiketta
nopeus asetetaan tällöin viimeksi tallennetun
mukaiseksi.
HUOM
Nopeus voi nousta huomattavasti, kun
nopeus on palautettu painikkeella
.
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Painakaa
kytkeäksenne nopeussäätimen
tilapäisesti pois toiminnasta ja asettakaa se
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
173
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Vakionopeudensäädin*
Sulkeminen
Nopeussäädin suljetaan ohjauspyörän painiktai sammuttamalla moottori - asekeella
tettu nopeus hävitetään muistista eikä sitä
-painikkeella.
voida palauttaa
04
174
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Yleistä ACC:stä1
Toiminto
VAROITUS
Mukautuva nopeussäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon. Nopeussäädin antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Kuljettaja asettaa halutun nopeuden ja aikavälin edellä kulkevaan autoon. Kun tutkatunnistin
havaitsee hitaamman ajoneuvon auton edessä,
nopeus sovitetaan automaattisesti tämän
mukaiseksi. Kun tie on vapaa, auto ottaa jälleen
valitun nopeuden.
Lukekaa koko tämä osa selvittääksenne
mukautuvan nopeussäätimen rajoitukset,
mitä kuljettajan pitää tietää ennen kuin
mukautuvaa nopeussäädintä käytetään.
Jos mukautuva nopeussäädin on suljettu tai
asetettu valmiustilaan, ja auto tulee liian lähelle
edessä olevaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitus
(katso sivu 185) varoittaa kuljettajaa lyhyestä
etäisyydestä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
04
Katsaus toimintaan2.
Varoitusvalo, kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Ohjauspyörän painikesarja
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan nopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain korjaamolla valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Tutkatunnistin
Mukautuva nopeussäädin muodostuu itse säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteistoisissa autoissa on mukautuvan nopeussäätimen jonoavustajan yhteydessä laajennetut toiminnot, katso sivu 179.
1
2
Ei lisävarusteena malliin 2.5T.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
175
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
VAROITUS
Mukautuva nopeussäädin ei ole törmäyksenvälttämisjärjestelmä. Kuljettajan pitää
puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva nopeussäädin ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen,
esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei
myöskään vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja
esineiden vuoksi.
04
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajorajalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi-/lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon mitataan
pääasiassa tutkatunnistimella. Nopeussäädin
säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. On normaalia, että jarruista kuuluu
heikko ääni, kun vakionopeudensäädin käyttää
niitä.
3
176
VAROITUS
Jarrupoljin liikkuu, kun vakionopeussäädin
jarruttaa. Älkää lepuuttako jalkaa jarrupolkimen alla, koska se voi tällöin jäädä puristuksiin.
Mukautuva nopeussäädin pyrkii seuraamaan
edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkatunnistin ei näe edellä olevaa ajoneuvoa, auto
sen sijaan säilyttää nopeussäätimen asetetun
nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus ylittää nopeussäätimen
asetetun nopeuden.
nen jarrutus lakkaa - kuljettajan täytyy tällöin
itse alkaa pitää turvallista etäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä
jarrutus välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky, joka vastaa yli 40 % auton jarrutuskapasiteetista.
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä nopeussäädin selviytyy, ja kuljettaja ei
jarruta, nopeussäädin käyttää törmäysvaroittimen varoitusvaloa ja varoitusääntä (katso
sivu 194) huomauttamaan kuljettajalle, että
välitön puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
Nopeussäädin pyrkii säätämään nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita
jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti.
Tutkatunnistimen rajoituksista johtuen jarrutus
voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta, katso
sivu 180.
Punaista varoitusvaloa voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa tai
aurinkolaseja käytettäessä.
Mukautuva nopeussäädin voidaan aktivoida
seuraamaan toista ajoneuvoa nopeudesta
30 km/h3 nopeuteen 200 km/h asti. Jos nopeus
laskee alle arvon 30 km/h tai jos moottorin
käyntinopeus tulee liian matalaksi, nopeussäädin asetetaan valmiustilaan, jolloin automaatti-
Vakionopeussäädin varoittaa vain ajoneuvoista, jotka tutkatunnistin on havainnut.
Tämän vuoksi voi varoitus jäädä puuttumaan tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää
odottako varoitusta, vaan jarruttakaa tarvittaessa.
Jonoavustaja automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa voi käsitellä väliä 0-200 km/h, katso sivu 179.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
VAROITUS
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että mukautuva nopeussäädin on
ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla
teillä ajettaessa. Nopeussäätimellä voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon ajettaessa mäkisillä teillä, raskaalla
kuormalla tai perävaunua vetäen - olkaa tällöin
erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
Käsittely
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Nopeuden muuttaminen
Valittu nopeus (suluissa = valmiustila).
Aikaetäisyys4 - Päällä, säädön aikana.
Aikaetäisyys4 - Päällä, säädön jälkeen.
Aktivointi ja nopeuden säätö
Kytkekää nopeussäädin päälle painamalla
ohjauspyörän painiketta
- symboli
syttyy
näytössä. Sulkumerkit (6) osoituksen (---)
yhteydessä tarkoittavat, että nopeussäädin on
asetettu valmiustilaan.
Nopeussäädin aktivoidaan sitten painamalla
tai
, minkä jälkeen ko. nopeus tallennetaan muistiin - näytön teksti (---) vaihtuu osoittamaan valittua nopeutta, esim. 100 ilman sulkumerkkejä.
Kun symboli
vaihtuu osoitukseksi
, tutkatunnistin on
havainnut ajoneuvon.
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Nopeussäädin - Päällä/Pois tai Valmiustila.
HUOM
Jos jotain nopeussäätimen painikkeista painetaan kauemmin kuin n. 1 minuutin ajan,
nopeussäädin kytketään pois toiminnasta.
Vakionopeussäätimen palauttamiseksi
moottori on tällöin sammutettava.
04
Tietyissä tilanteissa vakionopeussäädintä ei
voida aktivoida. Tällöin näyttö esittää
Vakionop.säädin Ei käytössä, katso
sivu 182.
Aikaetäisyyden asettaminen
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään näytössä 1-5
vaakaviivana - mitä useampi
viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n.
1 sekuntia, 5 viivaa n.
Vain, kun symboli
(auton
kanssa) palaa, nopeussäädin
säätää etäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
4
Aktiivisessa tilassa säädetään nopeutta 5 km/
tai
. Painikkeella
h aina painettaessa
on aktiivisena sama toiminto kuin painikkeella
, mutta se antaa pienemmän nopeuden lisäyksen. Viimeksi tehty painallus tallennetaan
muistiin.
2,5 sekuntia.
Näyttö esittää joko "viiva"-symbolin [6] tai [7] - niitä ei koskaan esitetä samanaikaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
177
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Aikaetäisyyttä lisätään tai vähennetään painik/ .
keella
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeussäädin lisää aikaväliä hieman.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeussäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi
tietyissä paikoissa.
04
Huomatkaa, että lyhyt aikaetäisyys antaa kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia, jos liikenteessä tapahtuu jotain odottamatonta.
Valitun aikaetäisyyden viivamäärä esitetään itse asetuksen aikana ja muutamia
sekunteja sen jälkeen, sen jälkeen esitetään symbolin pienennetty versio oikealla näytössä. Sama symboli esitetään myös etäisyysvaroituksen ollessa aktivoituna, katso sivu 185.
HUOM
Käyttäkää vain aikaetäisyyttä, joka on sallittu paikallisten liikennesääntöjen mukaan.
Jos vakionopeussäädin ei tunnu reagoivan
aktivoitaessa, syynä voi olla se, että aikaetäisyys lähimpään autoon estää nopeuden
lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pidemmäksi
etäisyys tulee metreinä laskettuna tietylle
aikaetäisyydelle.
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Painakaa ohjauspyörässä olevaan painiketta
kytkeäksenne nopeussäätimen tilapäisesti
pois toiminnasta ja asettakaa se valmiustilaan
- asetettu nopeus esitetään näytössä suluissa,
esim. (100).
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
• käyttöjarrua painetaan
• kytkinpoljin on painettuna pidempään kuin
1 minuutin5
• vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
(automaattivaihteisto)
5
6
178
Kytkeminen vapaalle ja suuremman tai pienemmän vaihteen valitseminen ei aiheuta valmiustilaa.
Ei koske jonoavustajalla varustettua autoa - se selviää pysähdyksiin asti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
• kuljettaja pitää asetettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Automaattinen valmiustila
Sopeutuva nopeussäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautus- ja vetovoimatoiminnosta (DSTC). Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta, nopeussäädin
sulkeutuu automaattisesti.
Automaattisen aktivoinnin poiston yhteydessä
kuuluu signaali ja ilmoitus Vakionop.säädin
Kytketty pois näytetään näytössä. Kuljettajan
pitää tällöin puuttua asiaan ja itse sovittaa
nopeus ja etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon.
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua
seuraavista seikoista:
• moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
• nopeus laskee alle arvon 30 km/h6
• pyörät menettävät otteensa tiehen
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
• jarrujen lämpötila on korkea
• tutkatunnistin on esim. märän lumen tai
voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).
Asetetun nopeuden palauttaminen
Valmiustilassa oleva nopeussäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyörän painiketta
nopeus asetetaan tällöin viimeksi tallennetun
mukaiseksi.
HUOM
Nopeus voi nousta huomattavasti, kun
nopeus on palautettu painikkeella
.
Sulkeminen
Nopeussäädin suljetaan ohjauspyörän painikkeen
lyhyellä painalluksella valmiustilassa tai pitkällä painalluksella aktiivisessa tilassa.
Asetettu nopeus hävitetään eikä sitä voida
palauttaa
-painikkeella.
Jonoavustaja
HUOM
Automaattivaihteistolla varustetussa autossa
on mukautuvassa nopeussäätimessä toiminto
Jonoavustaja (kutsutaan joskus myös nimellä
"Queue Assist").
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida
nopeuden ollessa alle 30 km/h, tarvitaan
edessä kohtuullisella etäisyydellä oleva ajoneuvo.
Jonoavustajassa on seuraavat toiminnot:
• Laajennettu nopeusväli
• Kohteen vaihto
• Automaattinen jarrutus lakkaa seistäessä
paikallaan
• Seisontajarrun automaattinen aktivointi.
Huomatkaa, että nopeussäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km - vaikka nopeussäädin selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta
seisontaan asti, ei pienempää nopeutta voida
valita.
Laajennettu nopeusväli
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos
kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva
auto alkaa jälleen liikkua, nopeussäädin asetetaan valmiustilaan. Kuljettajan pitää sitten aktivoida nopeussäädin uudelleen seuraavalla
tavalla:
• Painakaa ohjauspyörän painiketta
04
.
tai
• Painakaa kaasupoljinta ja kiihdyttäkää
nopeuteen vähintään 4 km/h (normaali
kävelyvauhti).
HUOM
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida, kuljettajan oven pitää olla kiinni ja kuljettajalla
olla turvavyö kytkettynä.
Sen jälkeen nopeussäädin palauttaa edellä olevan ajoneuvon seuraamisen.
• Automaattivaihteiston yhteydessä
nopeussäädin voi seurata toista ajoneuvoa
välillä 0-200 km/h - paikallaan seisomisesta alkaen ja siitä ylänopeuteen
200 km/h asti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
179
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
HUOM
Nopeussäädin voi pitää auton paikallaan
enintään 2 minuuttia - sen jälkeen seisontajarru kytketään ja nopeussäädin kytketään
pois päältä.
•
04
Ennen kuin nopeussäädin voidaan aktivoida uudelleen, kuljettajan on vapautettava seisontajarru.
VAROITUS
Kun nopeussäädin seuraa toista ajoneuvoa
yli 30 km/h:n nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon
huomiotta ja vaihtaa sen sijaan tallennettuun nopeuteen.
•
Kuljettajan on itse ryhdyttävä toimenpiteisiin ja jarrutettava.
Kohteen vaihto
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Nopeussäädin kytketään pois ja asetetaan valmiustilaan:
• kun nopeus alittaa 15 km/h ja nopeussäädin on epävarma siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin muu esine,
esim. ajoeste.
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti
kääntyy, voi edessä olla seisova liikenne.
Kun nopeussäädin seuraa toista ajoneuvoa
nopeuksilla alle 30 km/h ja vaihtaa kohteen
liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon,
nopeussäädin jarruttaa seisovan ajoneuvon
vuoksi.
• kun nopeus alittaa 15 km/h ja edellä oleva
ajoneuvo kääntyy siten, ettei nopeussäätimellä enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Automaattinen jarrutus lakkaa
seistäessä paikallaan
Tietyissä tilanteissa nopeussäädin lopettaa jarruttamisen seistäessä paikallaan. Tämä tarkoittaa, että käyttöjarru vapautetaan ja kuljettajan pitää hoitaa jarrutus manuaalisesti.
Nopeussäädin vapauttaa käyttöjarrun ja asettuu valmiustilaan, kun:
180
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
• kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
• seisontajarru kytketään
• vaihteenvalitsin siirretään asentoon P-, Ntai R
• kuljettaja asettaa nopeussäätimen valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa nopeussäädin kytkee seisontajarrun pitääkseen seisovan auton jatkuvasti paikallaan.
Tämä tapahtuu, jos:
• kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
• DSTC muutetaan Normal-tilasta Sporttilaan
• nopeussäädin on pitänyt autoa paikallaan
kauemmin kuin 2 minuuttia
• moottori sammutetaan
• jarrut ovat ylikuumentuneet.
Tutkatunnistin ja sen rajoitukset
Tutkatunnistinta käyttää, mukautuvan nopeussäätimen lisäksi, myös automaattisella jarrutustoiminnolla varustettu törmäysvaroitin
(katso sivu 193) ja etäisyysvaroitus (katso
sivu 185). Tutkatunnistimen tehtävänä on
havaita samaan suuntaan kulkevat autot tai
suurehkot ajoneuvot samalla ajokaistalla.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Tutkatunnistimen muuttaminen voi tehdä sen
käytön laittomaksi.
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Lukekaa koko tämä osa selvittääksenne
mukautuvan nopeussäätimen rajoitukset,
mitä kuljettajan pitää tietää ennen kuin
mukautuvaa nopeussäädintä käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
VAROITUS
Lisävarusteita tai muita esineitä ei saa asentaa etusäleikön eteen.
• jos edellä olevan ajoneuvon nopeus eroaa
VAROITUS
paljon omasta nopeudesta.
Mukautuva nopeussäädin ei ole törmäyksenvälttämisjärjestelmä. Kuljettajan pitää
puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva nopeussäädin ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen,
esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei
myöskään vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja
esineiden vuoksi.
Esimerkkejä, joissa nopeussäädin ei
toimi optimaalisesti
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu. Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai
havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
04
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajorajalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi-/lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Tutkatunnistimen kyky havaita edellä oleva
ajoneuvo heikkenee voimakkaasti:
• jos tutkatunnistin tukkeutuu eikä voi
havaita muita ajoneuvoja esim. rankassa
sateessa tai jos lumisohjoa tai muita esineitä on kasaantunut tutkatunnistimen
eteen.
HUOM
Pitäkää tutkatunnistimen edessä oleva
pinta puhtaana.
ACC:n näkökenttä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
181
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Tutkatunnistin voi joskus voi havaita lähellä
olevan ajoneuvon myöhään, esim. sellaisen, joka ajaa oman autonne ja edessä olevan ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
04
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tutka tukossa
Ks. käsikirjaa, tämä tarkoittaa, että tutkatunnistimesta lähtevät tutkasignaalit estyvät ja
ettei edessä olevaa autoa voida havaita.
Tämä puolestaan tarkoittaa, että mukautuva
nopeussäädin, etäisyysvaroitus ja törmäysvaroitin automaattisella jarrutustoiminnolla eivät
toimi.
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka
havaitsee, ettei se enää ole tukossa.
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Valmiustila tai aktiivinen tila ilman havaittua ajoneuvoa.
Aktiivinen tila ja havaittu ajoneuvo, jonka mukaan vakionopeudensäädin sovittaa nopeuden.
Aikaetäisyys - aktivoitu, säädön aikana.
182
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Aikaetäisyys - aktivoitu, säädön jälkeen.
DSTC normaali
nop.säät. mahd.
Nopeussäädintä ei voi aktivoida ennen kuin Vakautus- ja vetovoimatoiminto (DSTG) on asetettu normaalitilaan
- katso sivu 170.
Vakionop.säädin
Kytketty pois
Nopeussäädin on suljettu - kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
Vakionop.säädin Ei
käytössä
Vakionopeudensäädintä ei voi aktivoida.
04
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
• jarrujen lämpötila on korkea
• tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
Tutka tukossa Ks.
käsikirjaa
Vakionopeussäädin ei tilapäisesti toimi.
• Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 180.
Vakionop.säädin
Vaatii huollon
Nopeussäädin ei toimi.
• Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
183
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Paina jarrua pitääksesi + akustinen
hälytys
Auto seisoo paikallaan ja nopeussäädin vapauttaa käyttöjarrun antaakseen seisontajarrun alkaa toimia ja pitää
auto paikallaan, mutta vika seisontajarrussa aiheuttaa sen, että auto alkaa heti liikkua.
(Vain jonoavustajan
kanssa)
Alle 30 km/h Vain
seuranta
04
184
• Kuljettajan pitää jarruttaa itse. Ilmoitus säilyy ja hälytys soi, kunnes kuljettaja painaa jarrupoljinta tai käyttää
kaasupoljinta.
Näytetään yritettäessä aktivoida nopeussäädin nopeuden ollessa alle 30 km/h ilman edessä olevaa ajoneuvoa
aktivointietäisyydellä (n. 30 m).
(Vain jonoavustajan
kanssa)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyysvaroitus*
Yleistä1
Etäisyysvaroitus (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi kuljettajaa aikaetäisyydestä
edessä olevaan ajoneuvoon.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksilla yli
30 km/h ja se reagoi vain ajoneuvoihin, jotka
ajavat oman auton edessä samaan suuntaan.
Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
HUOM
Etäisyysvaroitus on suljettuna sopeutuvan
nopeussäätimen ollessa aktiivinen.
VAROITUS
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei vaikuteta.
nikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto
on kytketty päälle.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät jätä
tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin toimintoa käsitellään auton valikkojärjestemässä
MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Varoitusetäisyys.
Valikkojärjestelmän selostus - katso sivu 147.)
04
Käsittely
Oranssinvärinen varoitusvalo2.
Oranssinvärinen varoitusvalo tuulilasissa palaa
jatkuvasti, jos etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin asetettu aikaetäisyys.
1
2
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Pai-
Ei lisävarusteena malliin 2.5T.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
185
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyysvaroitus*
Aikaetäisyyden asettaminen
Valitun aikaetäisyyden viivamäärä esitetään itse asetuksen aikana ja muutamia
sekunteja sen jälkeen, sen jälkeen esitetään symbolin pienennetty versio oikealla näytössä. Sama symboli esitetään myös mukautuvan nopeussäätimen
ollessa aktivoituna.
HUOM
04
Aikaetäisyyden säädin ja näyttö.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Painakaa ylöspäin lisätäksenne, alaspäin
vähentääksenne.
Aikaetäisyys3 - Päällä (säädön aikana).
HUOM
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai
voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei varoitusvalo tuulilasissa näy.
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa
tutkatunnistimen mahdollisuuksiin havaita
edellä olevia ajoneuvoja.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös
sopeutuva nopeussäädin, katso sivu 177.
Myös ajoneuvojen koko voi vaikuttaa
kykyyn havaita esim. moottoripyöriä. Tämä
voi tarkoittaa, että varoitusvalo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä tai että
varoitus satunnaisesti jää pois.
Käyttäkää vain aikaetäisyyttä, joka on sallittu paikallisten liikennesääntöjen mukaan.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään näytössä 1-5
vaakaviivana - mitä useampi
viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n.
1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa n. 2,5 sekuntia.
186
Toiminto käyttää samaa tutkatunnistinta kuin
mukautuva nopeussäädin ja törmäysvaroitin.
Lisätietoja tutkatunnistimesta ja sen rajoituksista, katso sivu 180.
Mitä suurempi nopeus, sitä pidemmäksi
etäisyys tulee metreinä laskettuna tietylle
aikaetäisyydelle.
Aikaetäisyys3 - Päällä (säädön jälkeen).
3
Rajoitukset
Näyttö esittää joko "viiva"-symbolin [2] tai [3] - niitä ei koskaan esitetä samanaikaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa
valon syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyysvaroitus*
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Asetettu aikaetäisyys, säädön aikana.
Asetettu aikaetäisyys, säädön jälkeen.
Tutka
tukossa
Ks. käsikirjaa
Etäisyysvaroitus ei tilapäisesti toimi.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on
kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
04
Lue tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 180.
Törmäysvaroitus
Vaatii huollon
Etäisyysvaroitus sekä törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
187
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Yleistä
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
04
Toiminto on aktiivinen nopeudella alle
30 km/h asti ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla
autoa automaattisesti uhkaavan, edessä olevaan ajoneuvoon kohdistuvan törmäysvaaran
yhteydessä, jos kuljettaja ei itse reagoi ajoissa
jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
City Safety™ aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus
huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei
voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety™ on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
Toiminto
TÄRKEÄÄ
City Safety™ -järjestelmän huollon ja komponenttien vaihdon saa tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
VAROITUS
City Safety™ ei toimi kaikissa ajotilanteissa,
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
City Safety™ ei reagoi vastakkaiseen suuntaan ajaviin ajoneuvoihin, pieniin ajoneuvoihin, moottoripyöriin ja polkupyöriin tai
ihmisiin ja eläimiin.
City Safety™ -toimintoa ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja
luottaa järjestelmään ja antaa City Safety™ toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
City Safety™ voi estää törmäyksen, jos
nopeusero on alle 15 km/h – nopeuseron
ollessa korkeampi vain törmäysnopeutta
voidaan alentaa. Täyden jarrutusvaikutuksen aikaansaamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta.
Kuljettaja tai matkustaja huomaa City
Safety™ -järjestelmän yleensä vain tilanteissa,
joissa törmäys on erittäin lähellä.
Älkää koskaan odottako, että City Safety™
puuttuu tilanteeseen. Kuljettaja on aina vastuussa oikean etäisyyden ja nopeuden säilymisestä.
1
188
Jos autossa on myös törmäysvaroitin ja automaattijarrutus*, nämä järjestelmät täydentävät
toisiaan. Lisätietoja törmäysvaroituksesta ja
automaattisesta jarrutuksesta, katso
sivu 193.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lasertunnistimen lähetys- ja vastaanottoikkuna1.
City Safety™ lukee auton edessä olevaa liikennettä lasertunnistimella, joka on asennettu tuulilasin yläreunaan. Uhkaavan törmäysvaaran
yhteydessä City Safety™ jarruttaa automaattisesti autoa, mikä voidaan kokea voimakkaana
jarrutuksena.
Jos nopeusero on 4-15 km/h suhteessa edellä
olevaan autoon, City Safety™ voi täysin välttää
törmäyksen.
City Safety™ aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
Useimmille kuljettajille tämä on kaukana nor-
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
maalista ajotavasta ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
Moottorin käynnistyksen jälkeen voidaan City
Safety™ sulkea seuraavalla tavalla:
Jos ajoneuvojen välinen nopeusero on yli
15 km/h, City Safety™ ei voi yksin välttää törmäystä - täyden jarrutusvoiman saavuttamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta, ja
tällöin voi olla mahdollista välttää törmäys,
myös nopeuseron ollessa yli 15 km/h.
Etsikää MY CAR-toiminnolla keskikonsolin
näytössä sen valikkojärjestelmän avulla esiin
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Kuljettajan apujärjestelmät City Safety.
Valitkaa vaihtoehto Pois. Lisätietoja valikkojärjestelmästä MY CAR, katso sivu 147).
Kun toiminto aktivoidaan ja jarruttaa, kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen, että toiminto
on/on ollut aktiivinen.
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, jarruvalot syttyvät.
Käsittely
HUOM
City Safety™- toiminto on aina päällä, kun
moottori on käynnistetty avaimen asennon
I ja II kautta (katso sivu 78 avaimen asennoista).
Päällä ja Pois
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
City Safety™ -toiminto, esim. kun lehdekkäät
oksat voivat pyyhkäistä konepellin ja/tai tuulilasin.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä toiminto on kuitenkin jälleen päällä,
vaikka järjestelmä oli suljettu, kun moottori
sammutettiin.
VAROITUS
Lasertunnistin lähettää laservaloa myös,
kun City Safety™ -toiminto on suljettu
manuaalisesti.
City Safety™ -järjestelmän kytkeminen uudelleen toimintaan:
• Noudattakaa samaa menettelyä kuin suljettaessa, mutta valitkaa vaihtoehto
Päällä.
Rajoitukset
City Safety™ -tunnistin on suunniteltu havaitsemaan autot ja muut suurehkot moottoriajoneuvot auton edessä ja se on riippumaton siitä,
onko päivä vai yö.
Tunnistimella on kuitenkin rajoituksia ja se toimii huonommin esim. voimakkaassa lumi- tai
vesisateessa, tiheässä sumussa tai jos ilmassa
on runsaasti pölyä tai savua. Huuru, lika, jää tai
lumi tuulilasilla voi häiritä toimintaa.
Riippuvat kohteet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai tarvike, kuten esim. lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden, rajoittavat toimintaa.
04
City Safety™ -tunnistimesta tuleva infrapunavalo mittaa, kuinka valo heijastuu. Tunnistin ei
voi havaita kohteita, joiden heijastuskyky on
pieni. Ajoneuvon takaosat heijastavat yleensä
valoa riittävästi rekisterikilven ja takavalojen
heijastimien ansiosta.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa City Safety™ -järjestelmän kykyä välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa ABS- ja
DSTC-järjestelmät antavat mahdollisimman
hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
Kun oma auto peruuttaa, ei City Safety™ -järjestelmää voi aktivoida.
189
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
City Safety™ -järjestelmä ei aktivoidu pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa edessä olevaa autoa lähestytään erittäin hitaasti, esim.
pysäköitäessä.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety™ -järjestelmä ei
puutu tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä
tavalla ohjaa, jarruttaa tai kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
04
Kun City Safety™ -järjestelmä on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa,
auto pysyy paikallaan korkeintaan
1,5 sekuntia. Jos autoa on jarrutettu edessä
olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun City Safety™
on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
HUOM
Syy
Toimenpide
•
Pitäkää tuulilasin pinta lasertunnistimen
edessä puhtaana jäästä, lumesta ja
liasta (ks. kuvaa tunnistimen sijainnista
sivulta 188).
Puhdistakaa tuulilasin pinta tunnistimen
edessä liasta, jäästä
ja lumesta.
•
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin lasertunnistimen eteen
Tuulilasin pinta
lasertunnistimen
edessä on likainen
tai jään tahi lumen
peittämä.
•
Poistakaa jää ja lumi konepelliltä – lumija jääpeite ei saa ylittää 5 cm:n korkeutta.
Lasertunnistimen
näkökenttä on
tukossa.
Poistakaa näkyvyyden estävä esine.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos kojelaudan näytössä on ilmoitus Tuulilasi
Tunn. peitossa, lasertunnistin on tukossa eikä
pysty havaitsemaan auton edessä olevia ajoneuvoja, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että
City Safety™ ei toimi.
Kuitenkaan ei ilmoitusta Tuulilasi Tunn.
peitossa esitetä kaikissa tilanteissa, joissa
lasertunnistin on tukittu – kuljettajan pitää
tämän vuoksi olla huolellinen ja pitää tuulilasi ja
lasertunnistimen edessä oleva alue puhtaana.
Seuraavassa taulukossa ovat ilmoituksen esittämisen mahdolliset syyt ja ehdotukset sopiviksi toimenpiteiksi.
190
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
TÄRKEÄÄ
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku lasertunnistimen jonkin "ikkunan"
eteen, ja se peittää n. 0,5 x 3,0 mm suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa
yhteys korjaamoon korjausta tai tuulilasin
vaihtoa varten (ks. kuvaa tunnistimen sijainnista sivulta 188) - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Toimenpiteen jättäminen pois voi aiheuttaa
City Safety™ -toiminnon rajoitetun suorituskyvyn.
Jotta ei riskeerata City Safety™ -toiminnon
suorituskykyä, on voimassa myös seuraavaa:
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppinen tai Volvon hyväksymä tuulilasi
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
Lasertunnistin
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Toiminto City Safety™ sisältää tunnistimen,
joka lähettää laservaloa. Ottakaa yhteys pätevään korjaamoon vian sattuessa tai kun tarvitaan lasertunnistimen huoltoa - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Samalla kun City Safety™ jarruttaa automaattisesti, yksi tai useampi kojelaudan symboleista voi syttyä ja näytössä näkyä ilmoitus.
Teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla
lyhyesti vilkkuvivun READ-painiketta.
VAROITUS
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen
(joka antaa siroavaa näkymätöntä lasersäteilyä) 100 mm:n etäisyydeltä tai lähempää
suurentavalla optiikalla, kuten suurennuslasilla, mikroskoopilla, objektiivilla tai vastaavalla optisella laitteella – se aiheuttaa silmävammojen vaaran (kuva sivulla 188 näyttää
tunnistimen sijainnin).
04
Lisätietoja lasertunnistimesta, katso sivu 9.
191
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
Autom. jarrutus, City Safety
City Safety™ jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Lasertunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta, koska jokin tukkii sen.
• Poistakaa tunnistimen tukkiva esine ja/tai puhdistakaa tuulilasi sen edessä.
04
Lukekaa lasertunnistimen rajoituksista, katso sivu 189.
City Safety Vaatii huollon
City Safety™ ei toimi.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
192
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
Yleistä1
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
jalankulkijoiden osoituksella on apuväline, joka
on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on
vaarassa ajaa jalankulkijan tai edellä olevan,
seisovan tai samaan suuntaan kulkevan ajoneuvon päälle.
Törmäysvaroittimella on seuraavat kolme toimintoa.
• Törmäysvaroitus - Varoittaa kuljettajaa
myöhään tarpeettomien puuttumisten välttämiseksi.
Törmäysvaroitinta ei pidä käyttää muuttamaan
kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja luottaa
automaattijarrutuksella varustettuun törmäysvaroitusjärjestelmään ja antaa sen jarruttaa,
törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
Törmäysvaroitin ja City Safety™ täydentävät
toisiaan. Lisätietoja City Safety™-järjestelmästä, katso sivu 188.
lähellä olevasta törmäyksestä.
• Jarrutusapu - Auttaa kuljettajaa jarruttamaan tehokkaasti kriittisessä tilanteessa.
• Automaattinen jarrutus - Jarruttaa autoa
automaattisesti, kun on olemassa uhkaava
vaara törmäyksestä jalankulkijan tai edellä
olevan auton kanssa, jos kuljettaja itse ei
reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun. Automaattijarrutustoiminto
voi estää törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta.
Törmäysvaroitin aktivoituu tilanteissa, joissa
kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
TÄRKEÄÄ
Törmäysvaroittimen huollon saa tehdä vain
korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
VAROITUS
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi
taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa tilanteissa. Älkää tämän vuoksi koskaan
kokeilko automaattista jarrujärjestelmää
ihmisiin - se voi aiheuttaa pahoja vammoja
ja hengenvaaran.
VAROITUS
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin,
jotka ajavat toiseen suuntaan kuin oma
autonne, tai eläimiin.
Varoitus aktivoidaan vain suuren törmäysvaaran yhteydessä. Osa Toiminta ja sen jälkeiset osat kertovat rajoituksista, jotka kuljettajan pitää tietää ennen kuin automaattisella jarrutuksella varustettua törmäysvaroitinta käytetään.
04
Varoitus ja jarruttaminen jalankulkijan
vuoksi ovat suljettuja ajoneuvon nopeudella
yli 80 km/h.
Varoitus ja jarruttaminen jalankulkijan
vuoksi eivät toimi pimeässä ja tunneleissa eivät edes katuvalaistuksen palaessa.
Automaattinen jarrutustoiminto voi estää
törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta.
Jarruvaikutuksen varmistamiseksi tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös auton jarruttaessa automaattisesti.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta.
Kuljettaja vastaa aina oikean etäisyyden ja
nopeuden pitämisestä - myös käytettäessä
automaattisella jarrutuksella varustettua
törmäysvaroitinta.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on
suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman
1
Ei lisävarusteena malliin 2.5T.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
193
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
Toiminto
Jarrutusapu
Käsittely
Jos törmäysvaara kasvaa edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu. Jarrutusapu valmistelee jarrutusjärjestelmän
nopeaa jarrutusta varten ja jarrut vaikuttavat
heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä
nykäisynä.
Asetukset tehdään MY CAR-toiminnolla keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän kautta.
Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, katso
sivu 147.
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti,
jarrutus tapahtuu täydellä jarruvaikutuksella.
Jarrutusapu ja automaattinen jarrutus ovat
aina käytössä, niitä ei voida kytkeä pois
päältä.
Jarrutusapu vahvistaa myös kuljettajan jarrutusta, jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus
ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
04
Katsaus toimintaan2.
Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.
Tutkatunnistin
Kameratunnistin
Törmäysvaroitus
Tutkatunnistin yhdessä kameratunnistimen
kanssa havaitsee jalankulkijat, seisovat ajoneuvot sekä ajoneuvot, jotka ajavat oman
auton kanssa samaan suuntaan.
Automaattijarrutus
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara
uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto alkaa
toimia riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja
vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi
tai rajoitetulla jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen.
Törmäysvaaran uhatessa jalankulkijan tai tällaisen ajoneuvon kanssa huomionne herätetään punaisella vilkkuvalla varoitusmerkillä ja
varoitusäänellä.
2
194
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Päällä ja Pois
Valitseminen, pitääkö törmäysvaroittimen olla
kytkettynä päälle vai suljettuna: Hakeutukaa
valikkojärjestelmällä MY CAR keskikonsolin
näytön kautta kohtaan Asetukset
Ajoneuvoasetukset Kuljettajan
apujärjestelmät Törmäysvaroitus. Tietoja
valikkojärjestelmästä, katso sivu 147.
Aktivoitu toiminto testataan aina moottorin
käynnistyksen yhteydessä sytyttämällä
lyhyesti varoitusvalon erilliset valopisteet.
Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli valittuna, kun moottori
sammutettiin.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
Varoitussignaalien aktivointi/aktivoinnin
poisto
Varoitusvalo aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä moottori, jos järjestelmä on kytketty päälle.
Varoitusääni voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta erikseen vaihtoehdoilla Päälle tai Pois
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Kuljettajan apujärjestelmät Varoitusääni
törmäysvaaran uhatessa.
Varoetäisyyden asettaminen
Rajoitukset
HUOM
Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa ja
varoitusääntä myös, jos törmäysvaroitin on
suljettu.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaaran uhatessa, mutta toiminto ei voi
lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa
aina etäisyystarkastus asetettuna aikaetäisyydelle 4 – 5, katso sivu 185.
HUOM
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä
visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
Valitkaa joko Pitkä, Normaali tai Lyhyt valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Kuljettajan apujärjestelmät
Törmäysvaroitus Varoitusetäisyys.
Asetusten tarkastus
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden.
Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla Pitkä.
Jos tämä asetus antaa liian monta varoitusta,
mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
Ko. asetukset voidaan tarkastaa keskikonsolin
näytöstä. Hakeutukaa valikkojärjestelmällä MY
CAR kohtaan Asetukset
Ajoneuvoasetukset Kuljettajan
apujärjestelmät Törmäysvaroitus, katso
sivu 147.
Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu
Pitkä, varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. suurien
nopeuserojen yhteydessä tai jos edessä
oleva auto jarruttaa voimakkaasti.
Törmäysvaroitus on aktiivinen alkaen nopeudesta n. 4 km/h.
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna
suoraan eteen. Varoitusäänen tulee sen vuoksi
olla aina aktivoituna.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa kykyä välttää törmäys. Sellaisissa
tilanteissa ABS- ja DSTC-järjestelmät antavat
mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
04
HUOM
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti
poistaa toiminnasta, kun lämpötila matkustamossa on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen aiheuttamana. Jos näin tapahtuu, varoitusääni aktivoituu myös, vaikka se
on suljettu valikkojärjestelmästä.
•
Varoitukset voivat jäädä pois, jos etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon on lyhyt
tai ohjauspyörän ja polkimien liikkeet
suuria, esim. aktiivisen ajotavan yhteydessä.
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
195
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
VAROITUS
Varoitukset ja jarrutus voidaan laukaista
myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa aikaan sen,
ettei kameratunnistin kykene havaitsemaan
jalankulkijaa tai edessä olevaa ajoneuvoa
oikealla tavalla.
04
Tunnistinjärjestelmällä on rajoitettu toimintaetäisyys jalankulkijoille ja järjestelmä
antaa sen vuoksi tehokkaita varoituksia ja
jarruttaa ajoneuvon nopeuksiin 50 km/h asti.
Paikallaan olevan tai hitaasti liikkuvan ajoneuvon suhteen varoitukset ja jarrutus ovat
tehokkaita ajoneuvon nopeuksiin 70 km/h
asti.
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista voidaan kytkeä pois
toiminnasta johtuen pimeydestä tai huonosta näkyvyydestä.
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta kuin mukautuva vakionopeudensäädin.
Lisätietoja tutkatunnistimesta ja sen rajoituksista, katso sivu 180.
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina ja
häiritsevinä, varoitusetäisyyttä voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen, että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vaiheessa,
mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei
aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin,
joissa oma auto lähestyy edessä olevaa autoa
erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei puutu tilanteisiin, joissa kuljettaja
merkittävällä tavalla ohjaa, jarruttaa tai kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
Kun automaattijarrutus on estänyt törmäyksen
paikallaan olevan esineen kanssa, auto pysyy
paikallaan korkeintaan 1,5 sekuntia. Jos autoa
on jarrutettu edessä olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota
edessä oleva ajoneuvo käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun automaattijarrutus on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei
ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
Kameratunnistimen rajoitukset
Auton kameratunnistinta käyttää kolme toimintoa: törmäysvaroitin automaattijarrutuksella,
Driver Alert Control, katso sivu 200 ja Lane
Departure Warning, katso sivu 203.
Kun oma auto peruuttaa, törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei voi aktivoitua.
196
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
edessä puhtaana jäästä, lumesta, huurusta
ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasille kameratunnistimen eteen, koska se voi
rajoittaa tai saada yhden tai useamman
kamerasta riippuvan järjestelmän lopettamaan toimintansa.
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmän vastaavia, ts. se
"näkee" huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumi- tai vesisateessa ja tiheässä
sumussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa
toimintoa, kun kameratunnistinta käytetään
lukemaan ajorataa sekä havaitsemaan jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja.
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään tilapäisesti pois päältä n. 15 minuuttia
moottorin käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
Jalankulkijan havaitseminen
• Kameratunnistimen kyky nähdä jalankulkijoita hämärässä ja sarastuksessa on rajoittunut - aivan kuten ihmisen silmänkin.
• Kameratunnistimen kyky havaita jalankulkijoita puuttuu ajettaessa pimeässä ja tunneleissa - myös katuvalaistuksen
palaessa.
Warning ja Driver Alert Control eivät toimi täydellisesti.
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
likainen tai jään tahi
lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kameran
edessä liasta, jäästä
ja lumesta.
Tiheä sumu, voimakas sade tai lumi
aiheuttaa sen, ettei
kamera näe riittävän hyvin.
Ei toimenpiteitä.
Kamera ei joskus
toimi voimakkaassa
sateessa.
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
puhdistettu, mutta
ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Voi kestää muutamia
minuutteja, ennen
kuin kamera mittaa
näkyvyyden.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran
välille on tullut
likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon sisäpuolelta valtuutettua Volvon
teknistä palvelua
suositellaan.
VAROITUS
Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella & jalankulkijoiden osoituksella on apuväline.
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä
pitää jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta
erottaa pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia kehosta ei ole kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita jalankulkijaa.
• Jotta jalankulkija voidaan havaita, pitää
tämän näkyä kokonaisena hahmona ja olla
pituudeltaan vähintään 80 cm.
• Järjestelmä ei voi havaita jalankulkijaa,
joka kantaa suurehkoja tavaroita.
Se ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa eikä huomaa esim. osittain
piilossa olevia jalankulkijoita, kehon piirteet
peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai
alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita.
•
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autoa ajetaan oikealla tavalla ja turvaetäisyys sovitettuna nopeuteen.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasi Tunn.
peitossa, tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa eikä voi havaita jalankulkijoita,
ajoneuvoja tai tielinjoja auton edessä.
Tämä vuorostaan tarkoittaa, että törmäysvaroitin automaattijarrutuksella, Lane Departure
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04
197
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäysvaroitus
suljettu
Törmäysvaroitin suljettu.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai READ-painikkeen painamisen jälkeen.
04
Törmäysvaroitus Ei
käytössä
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai READ-painikkeen painamisen jälkeen.
Autom.
jarrutus
aktivoitiin
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Tuulilasi
Tunn. peitossa
Kameratunnistin ei tilapäisesti toimi.
Ilmoitus sammuu READ-painikkeen painalluksen jälkeen.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
• Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista - katso sivu 196.
198
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Tutka
tukossa
Ks. käsikirjaa
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei tilapäisesti toimi.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lue tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 180.
Törmäysvaroitus
Vaatii
huollon
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
04
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
199
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Yleistä Driver Alert System1 järjestelmästä
Yleistä toiminnosta Driver Alert
Control – DAC
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa
ajokaistaltaan.
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta
ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua, ettei
kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko tunnettaessa
väsymystä, riippumatta siitä, onko DAC varoittanut vai ei.
Driver Alert System muodostuu kahdesta eri
toiminnosta, jotka voivat olla päällä samanaikaisesti tai erikseen:
04
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), katso
sivu 203.
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja
aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus
ylittää 65 km/h.
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee alle arvon 60 km/h.
Molemmat toiminnot käyttävät kameraa, joka
on riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin puolelle on maalattu sivumerkinnät.
VAROITUS
Driver Alert System ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan
olemaan täydentävä apuväline.
HUOM
Toiminto on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun tämä alkaa ajaa epävarmasti,
esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän on
nukahtamassa.
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin
ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään,
kun auto ei seuraa ajorataa tasaisesti.
HUOM
Myös kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia, katso sivu 196.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa kuljetetaan turvallisella tavalla.
1
200
DAC:n tavoitteena on havaita hitaasti heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi sijassa
tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Ei lisävarusteena malliin 2.5T.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toimintoa ei saa käyttää ajojakson pidentämiseen. Suunnitelkaa aina tauot tasaisin
välein ja katsokaa, että olette levännyt.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt, esim.:
• jos kuljettaja testaa LDW-toimintoa.
• voimakkaiden sivutuulien yhteydessä.
• uraisella tienpinnalla.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Käsittely
Päällä/Pois
Tietyt asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja sen valikkojärjestelmästä. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, katso sivu 147.
Driver Alert-järjestelmän asettamiseksi valmiustilaan:
Ko. Driver Alert-tila voidaan tarkastaa ajotietokoneen näytöstä ohjauspylvään vasemmassa
vivussa olevan säätöpyörän avulla.
VAROITUS
• Etsikää keskikonsolin näytössä sen valikkojärjestelmän MY CAR avulla esiin
Ajoneuvoasetukset Kuljettajan
apujärjestelmät Driver Alert ja tehkää
ruutuun merkintä.
• Ei merkintää ruudussa: Toiminto suljettu.
Varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen
kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.
Varoituksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä pysäyttäkää auto turvallisesti pikimmiten ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena.
04
Toiminto
Driver Alert aktivoidaan, kun nopeus
ylittää 65 km/h ja se pysyy aktiivisena
niin kauan kuin nopeus on yli
60 km/h.
Näyttö esittää tasomerkinnän 1-5 pylväällä,
jossa pieni pylväsmäärä osoittaa epävarmaa
ajokäyttäytymistä. Monta pylvästä tarkoittaa
vakaata ajoa.
Säätöpyörä. Kääntäkää, kunnes näyttö
esittää Driver
Alert . Toisella rivillä voidaan esittää vaihtoehdot Driver Alert Valmius <65 km/
h, Driver Alert Ei
käytössä tai tasomerkintä
Jos autossa ilmenee epävarmuutta, kuljettaja
hälytetään äänimerkillä sekä teksti-ilmoituksella Driver Alert Tauon aika. Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen
ei parane.
.
READ-painike - vahvistaa ja hävittää varoituksen muistista.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
201
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
04
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert
POIS
Toiminto on suljettu.
Driver Alert
Valmius <65
km/h
Toiminto on asetettu valmiustilaan, koska nopeus on alle 65 km/h.
Driver Alert
Ei käytössä
Ajoradalla ei ole selviä reunamerkintöjä tai kameratunnistin ei tilapäisesti toimi. Lue kameratunnistimen rajoituksista,
katso sivu 196.
Driver Alert
Toiminto analysoi kuljettajan ajotapaa.
Pylväiden määrä voi vaihdella välillä 1 - 5, jossa pieni pylväsmäärä osoittaa epävarmaa ajokäyttäytymistä. Suuri pylväiden määrä tarkoittaa vakaata ajotapaa.
Driver Alert
Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa - kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä + tekstillä.
Tuulilasi
Tunn. peitossa
Kameratunnistin ei tilapäisesti toimi.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
• Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 196.
Driver Alert
Sys Vaatii
huollon
202
Järjestelmä ei toimi.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System - LDW*
Yleistä toiminnosta Kaistavahti/Lane
Departure Warning - LDW1
Käsittely ja toiminta
Jos kamera ei enää voi nähdä ajoradan sivumerkintöjä, näyttö esittää Lane Depart Warn
Ei käytössä.
Jos nopeus laskee alle arvon 60 km/h, toiminto
palaa valmiustilaan ja näyttö esittää Lane
Depart Warn Valmius <65 km/h.
Jos auto tahattomasti ylittää ajoradan vasemman tai oikean sivumerkinnän, kuljettaja hälytetään äänimerkillä.
Seuraavissa tilanteissa varoitusta ei anneta:
Toiminto on tarkoitettu vähentämään ns. yksittäisonnettomuuksien vaaraa – onnettomuuksien, joissa auto tietyissä tilanteissa poistuu
ajoradalta ja on vaarassa joko ajautua ojaan tai
vastaantulevien ajoradalle.
LDW muodostuu kamerasta, joka lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä. Kuljettaja hälytetään akustisella signaalilla, jos auto ylittää
sivumerkinnän.
1
2
Toiminto kytketään päälle tai suljetaan keskikonsolissa olevalla katkaisimella. Painikkeessa
oleva valo palaa, kun toiminto on kytkettynä
päälle.
Ajotietokoneen näyttö esittää Lane Depart
Warn Valmius <65 km/h, kun toiminto on valmiustilassa, koska nopeus on alle 65 km/h.
Kun LDW on valmiustilassa, toiminto aktivoituu
automaattisesti, kun kamera on lukenut ajoradan sivumerkinnät ja nopeus ylittää 65 km/h.
Ajotietokoneen näyttö esittää tällöin Lane
Depart Warn Käytössä.
•
•
•
•
04
Suuntavalo on päällä
Kuljettajan jalka on jarrupolkimella2
Painettaessa nopeasti kaasupoljinta2
Ohjauspyörän nopeiden liikkeiden yhteydessä2
• Käännyttäessä voimakkaasti siten, että
auto kallistuu.
Myös kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia. Lisätietoja, katso sivu 196.
HUOM
Kuljettajaa varoitetaan vain kerran jokaisessa tilanteessa, kun pyörät ylittävät linjan.
Hälytystä ei kuulla, kun linja on auton pyörien välissä.
Ei lisävarusteena malliin 2.5T.
Kun Suurempi herkkyys on valittu, annetaan kuitenkin varoitus, katso sivu 205.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
203
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System - LDW*
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
04
Ilmoitus
Sisältö
Lane departure
warning päällä/
Lane departure
warning sulj.
Toiminto on kytketty päälle/suljettu.
Lane Depart
Warn Valmius
<65 km/h
Toiminto on asetettu valmiustilaan, koska nopeus on alle 65 km/h.
Lane Depart
Warn Ei käytössä
Ajoradalla ei ole selviä reunamerkintöjä tai kameratunnistin ei tilapäisesti toimi. Lue kameratunnistimen rajoituksista,
katso sivu 196.
Lane Depart
Warn Käytössä
Toiminto lukee ajoradan sivumerkintöjä.
Tuulilasi Tunn.
peitossa
Kameratunnistin ei tilapäisesti toimi.
Esitetään kytkettäessä päälle/suljettaessa.
Teksti häviää 5 sekunnin kuluttua.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
• Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 196.
Driver Alert Sys
Vaatii huollon
204
Järjestelmä ei toimi.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System - LDW*
Henkilökohtaiset asetukset
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä
valikkojärjestelmän MY CAR kautta. Hakekaa
esiin Asetukset Ajoneuvoasetukset
Kuljettajan apujärjestelmät Lane
Departure Warning. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä - katso sivu 147.
Valitse vaihtoehdoista:
• Päällä käynnistettäessä - Tämä valinta
asettaa toiminnon valmiustilaan aina, kun
moottori käynnistetään. Muussa tapauksessa saadaan sama arvo, joka oli, kun
moottori sammutettiin.
04
• Suurempi herkkyys - Tämä valinta lisää
herkkyyttä, hälytys tulee aikaisemmin ja
vähemmän rajoituksia on voimassa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
205
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintitutkajärjestelmä*
Yleistä
Toiminto
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Pysäköintitutkan äänitasoa voidaan säätää
äänimerkin kuuluessa keskikonsolin VOL-säätimellä tai auton valikkojärjestelmässä MY
CAR - katso sivu 147.
04
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
• Vain takana
• Sekä edessä että takana.
VAROITUS
•
Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata
kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
•
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon esim. ihmiset tai eläimet, jotka ovat auton lähellä.
Kuvaruutunäkymä - esittää esteen vasemmalla
edessä ja oikealla takana.
Järjestelmä aktivoituu automaattisesti moottorin käynnistyksen yhteydessä - Pois/Päälläkatkaisimen valo palaa. Jos pysäköintitutka
suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Keskikonsolin kuvaruutu esittää yleiskuvan
suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
Merkitty sektori osoittaa, mikä/mitkä neljästä
tunnistimesta on havainnut/ovat havainneet
esteen. Mitä lähempänä autosymbolia merkitty
sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys
auton ja havaitun esteen välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni
kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva
ääni vaimennetaan automaattisesti.
Etäisyyden ollessa alle 30 cm ääni on jatkuva
ja merkitty aktiivisen tunnistimen kenttä lähinnä
autoa on täytetty. Jos havaittu este on jatkuvan
äänen etäisyydellä sekä auton takana että
edessä, ääni tulee kaiuttimista vuorotellen.
206
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintitutkajärjestelmä*
TÄRKEÄÄ
Tietyt esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat tolpat tai matalat esteet voivat jäädä
"signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet
tällöin tilapäisesti havaitse niitä -sykkivä
ääni voi tällöin odottamatta lakata sen
sijaan, että se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
•
Olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja
käyttäkää/siirtäkää autoa erittäin
hitaasti tai keskeyttäkää käynnissä
oleva pysäköinti - auton tai muiden esineiden korkea vaurioitumisvaara voi olla
olemassa, koska tunnistimet eivät tilapäisesti toimi optimaalisesti.
Mittausalue suoraan auton taakse on n. 1,5 m.
Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee yhdestä takakaiuttimesta.
Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee yhdestä etukaiuttimesta.
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Pysäköintiapu eteenpäin on aktiivinen nopeuteen 15 km/h asti. Painikkeessa oleva valo
palaa osoittaen, että järjestelmä on kytketty
päälle. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä
aktivoituu uudelleen.
Peruutettaessa esim. perävaunun tai vetokoukussa olevan polkupyöränpitimen kanssa pitää
järjestelmä sulkea – muutoin tunnistimet reagoivat näihin.
HUOM
HUOM
Pysäköintiapu eteenpäin suljetaan, kun seisontajarru kytketään tai P-asento valitaan
automaattivaihteistolla varustetussa
autossa.
Pysäköintitutka takana sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, jos
käytetään Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta.
04
TÄRKEÄÄ
Pysäköintitutka taaksepäin
Pysäköintitutka eteenpäin
Asennettaessa lisävalot: Ottakaa huomioon, että nämä eivät saa peittää tunnistimia
– lisävalot voidaan tällöin käsittää esteeksi.
Järjestelmän vian ilmaisu
G021424
G017833
Jos infosymboli palaa kiinteästi ja
infonäyttö esittää Pys.tutkajärj.
Vaatii huollon, pysäköintitutka ei toimi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
207
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintitutkajärjestelmä*
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintitutkajärjestelmä voi antaa virheellisiä varoitussignaaleita, jotka aiheutuvat ulkoisista äänilähteistä, joista tulee samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat mm.
äänitorvi, märät renkaat asvaltilla, paineilmajarrut, moottoripyörien pakoputkistojen
äänet jne.
04
Anturien puhdistus
Tunnistimien sijainti takana.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
HUOM
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
Tunnistimien sijainti edessä.
208
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintiapukamera*
Yleistä
Pysäköintikamera on apujärjestelmä ja se aktivoituu, kun peruutusvaihde kytketään (voidaan
muuttaa asetusvalikossa, katso sivu 147).
Kamerakuva esitetän keskikonsolin näytössä.
VAROITUS
•
Pysäköintikamera on apuväline eikä se
voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta
peruutettaessa.
•
Kameralla on kuolleita kohtia, joissa olevia esteitä ei havaita.
•
Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja
eläimiä.
Kamera näyttää, mitä auton takana on, ja
ilmestyykö sivuilta jotain.
Kamera näyttää leveän alueen auton takana
sekä osan puskurista ja mahdollisesta vetokoukusta.
Esineet näytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi - tämä on normaalia.
HUOM
Esine kuvaruudulla voi olla lähempänä
autoa kuin miltä se näyttää.
04
Jos jokin muu näkymä on aktiivinen, pysäköintikamerajärjestelmä ottaa automaattisesti
etusijan ja kamerakuva esitetään näytössä.
Kun peruutusvaihde kytketään, esitetään graafisesti kaksi yhtenäistä viivaa, jotka osoittavat,
missä auton takapyörät kulkevat nykyisellä
ohjauspyörän asennolla, tämä auttaa taskupysäköinnissä, peruuttamisessa ahtaissa tiloissa
ja perävaunun kytkemisessä. Myös auton likimääräiset ulkomitat esitetään kahdella katkoviivalla, apuviivat voidaan sulkea asetusvalikosta.
CAM-painikkeen sijainti.
Kamera on aktiivinen n. 5 sekuntia peruutusvaihteen poiskytkemisen jälkeen tai kunnes
auton nopeus ylittää 10 km/h.
Jos auto on varustettu pysäköintiaputunnistimilla*, näytetään niiden tiedot graafisesti värillisinä kenttinä havaittuun esteeseen olevan
etäisyyden esittämiseksi, katso sivu 206.
Kameran sijainti avauskahvan vieressä.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva
voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden
ja laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet
voivat hieman heikentää kuvanlaatua.
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana
liasta, lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen
tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
209
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintiapukamera*
Apuviivat
04
Esimerkki apuviivojen näyttämisestä kuljettajalle.
Lokasuojan linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta,
mikä saa kuljettajan näkemään auton oletetun
reitin myös käännyttäessä.
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa,
kun tätä ei ole sähköisesti kytketty
autoon, näytön viivat osoittavat sen linjauksen, jonka auto ottaa - ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä viivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton
sähköjärjestelmään.
•
Pysäköintikamera kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta perävaunua
vedettäessä, jos käytetään Volvon alkuperäisiä perävaunukaapeleita.
TÄRKEÄÄ
Muistakaa, että näyttökuva näyttää vain
auton takana olevan alueen – tarkkailkaa
siksi auton sivuja ja etuosaa kääntäessänne
ohjauspyörää peruuttaaksenne.
Rajaviivat
Järjestelmän viivat.
Rajaviiva 30 cm:n vyöhykkeelle taaksepäin
autosta
Rajaviiva vapaan peruutuksen vyöhykkeelle
"Pyöränjäljet"
Ehjä viiva (1) merkitsee vyöhykkeen, joka on
n. 30 cm:n sisällä puskurista.
Katkoviiva (2) merkitsee vyöhykkeen jopa
n. 1,5 m taaksepäin puskurista. Se on samalla
raja auton eniten ulostyöntyville osille, esim.
ulkotaustapeileille ja kulmille – myös käännyttäessä.
Leveät "pyöränjäljet" (3) sivuviivojen välissä
kertovat, mistä pyörät tulevat kulkemaan, ja ne
210
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintiapukamera*
voivat ulottua n. 3,2 m taaksepäin puskurista,
jos tiellä ei ole mitään estettä.
Peruutustunnistimilla varustetut autot*
"väri; maali"
Etäisyys (metriä)
Keltainen
1,5–
Oranssi
0,3–1,5
Punainen
0–0,3
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse
asennetut lisävarusteet voivat peittää
kameran näkyvyyden.
Asetukset
Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä esitetään. Tehkää haluamanne asetukset.
Muuta
• Vakioasetus on, että kamera aktivoidaan,
kun peruutusvaihde kytketään.
Jos autossa on pysäköintiaputunnistimet
(katso sivu 206), etäisyysnäytöstä tulee tarkempi ja värilliset kentät näyttävät, mikä/mitkä
4 tunnistimesta havaitsevat esteen.
Kenttien väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen
vähenee - keltaisesta oranssiin ja edelleen
punaiseen.
Olkaa tarkkaavainen, vaikka vain suhteellisen
pieni osa kuvasta näyttäisi olevan peitettynä,
se voi tarkoittaa sitä, että melko suuri alue on
peitossa ja esteet voivat siksi jäädä havaitsematta, kunnes ne ovat jo liian lähellä autoa.
04
Muistettavaa
• Painikkeen CAM painallus aktivoi kameVärillinen kenttä (4 kpl, yksi tunnistinta kohti) näyttää etäisyyden.
Rajoitukset
ran, vaikka peruutusvaihde ei olekaan kytkettynä.
• Vaihtakaa normaalin ja zoomatun kuvan
välillä kääntämällä TUNE-säädintä tai painamalla CAM.
• Kameran linssi on pidettävä puhtaana
liasta, jäästä ja lumesta.
• Puhdistakaa kameran linssi säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla – varokaa, että linssi ei naarmuunnu.
• Jos autoon on asennettu useampia kameroita*, vaihdetaan kameraa kääntämällä
TUNE-säädintä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
211
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä
Yleistä BLIS-järjestelmästä
VAROITUS
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista
ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella tavalla on aina kuljettajalla.
G021426
04
BLIS-kamera1
Tarvittaessa järjestelmä voidaan sulkea tilapäisesti, ks. osaa "Aktivointi/aktivoinnin poisto".
Kuolleet kulmat
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä monikaistaisilla teillä.
Kun kamera (1) on havainnut ajoneuvon kuolleen kulman vyöhykkeellä, merkkivalo (2) palaa
jatkuvasti.
Merkkivalo
HUOM
BLIS-symboli
BLIS on kameratekniikkaan perustuva informaatiojärjestelmä, joka tietyin edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan oman auton
kanssa samaan suuntaan kulkevia ajoneuvoja,
jotka ovat ns. kuolleessa kulmassa.
1
212
Valo syttyy auton sillä puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
tulee ohitetuksi molemmilta puolilta samanaikaisesti, molemmat valot syttyvät.
BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy vika. Jos esim. järjestelmän
kamerat ovat peitossa, BLIS-merkkivalo vilkkuu ja infonäytössä esitetään ilmoitus. Tarkastakaa ja puhdistakaa linssit sellaisissa tapauksissa.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
A = n. 9,5 m ja B = n. 3,0 m.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Kun BLIS suljetaan päältä, painikkeen valo
sammuu ja kojelaudan näytössä esitetään
ilmoitus.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo palaa, uusi teksti-ilmoitus
esitetään näytössä ja ovipaneeleissa olevat
merkkivalot vilkkuvat 3 kertaa. Painakaa
READ-painiketta teksti-ilmoituksen poistamiseksi. (Ilmoituskäsittelyn selostus - katso
sivu 144).
BLIS-järjestelmä aktivoidaan, kun moottori
käynnistetään. Ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan.
Järjestelmä voidaan sulkea/aktivoida moottorin käynnistämisen jälkeen painamalla BLISpainiketta.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät jätä
tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä
MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset BLIS. (Valikkojärjestelmän selostus - katso sivu 147).
BLIS-järjestelmä ei toimi, kun auto peruuttaa.
Autoon kytketty leveä perävaunu voi peittää
muut ajoneuvot viereisillä kaistoilla. Tämä
voi aiheuttaa sen, ettei BLIS-järjestelmä
havaitse tällä varjoalueella olevia ajoneuvoja.
Päivänvalo ja pimeä
Milloin BLIS toimii
Aktivointi-sulkupainike.
VAROITUS
BLIS-järjestelmä ei toimi jyrkissä kaarteissa.
Järjestelmä toimii, kun oma auto kulkee nopeudella yli 10 km/h.
Ohitukset
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos:
• ajatte nopeudella, joka on enintään
10 km/h suurempi kuin ohitettava ajoneuvo
• jos Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus
on enintään 70 km/h suurempi kuin käyttämänne nopeus.
04
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen muotoon. Järjestelmä on suunniteltu
havaitsemaan moottoriajoneuvot kuten henkilöautot, kuorma-autot, linja-autot ja moottoripyörät.
Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien autojen valonheittimiin. Jos ympäröivien ajoneuvojen valonheittimet eivät pala, järjestelmä ei
huomaa niitä. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että
järjestelmä ei reagoi perävaunuun, jossa ei ole
valonheittimiä ja jota vedetään henkilö- tai
kuorma-auton perässä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
213
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä
VAROITUS
Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin eikä
mopoilijoihin.
BLIS-kameroilla on samoja rajoituksia kuin
ihmissilmällä, ts. ne "näkevät" huonommin
sakeassa lumisateessa, voimakkaassa vastavalossa tai tiheässä sumussa.
Puhdistus
04
Toimiakseen optimaalisesti BLIS-kameroiden
linssien pitää olla puhtaita. Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä rievulla tai kostealla sienellä.
Puhdistakaa linssit varovasti siten, etteivät ne
naarmuunnu.
TÄRKEÄÄ
Lasit ovat sähkölämmitteisiä, jotta jää tai
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois laseista.
Ilmoitukset näytössä
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-järjestelmä
PÄÄLLÄ
BLIS-järjestelmä on aktivoitu.
BLIS-järjestelmä Vaatii
huollon
BLIS ei toimi – ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
BLIS-järjestelmä
Kamera
peit.
BLIS-kamera lian, lumen tai
jään peittämä – puhdistakaa
linssit.
BLIS-järjestelmä Rajoitettu toim.
Heikentynyt datansiirtotoiminto BLIS-järjestelmän
kameran ja auton sähköjärjestelmän välillä.
Kamera asettaa itsensä
uudelleen, kun datansiirto
BLIS-järjestelmän kameran
ja auton sähköjärjestelmän
välillä palaa normaaliksi.
BLIS-järjestelmä POIS
214
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
BLIS-järjestelmä on suljettu.
TÄRKEÄÄ
BLIS-järjestelmän komponentteja saa korjata vain korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Rajoitukset
Tietyissä tilanteissa voi BLIS-merkkivalo palaa,
vaikka kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
HUOM
Jos BLIS-merkkivalo yksittäisissä tapauksissa palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei
ole muuta ajoneuvoa, tämä ei tarkoita, että
järjestelmään on syntynyt vika.
BLIS-järjestelmän vian yhteydessä näyttö
esittää tekstin BLIS-järjestelmä Vaatii
huollon.
Seuraavat kuvat näyttävät esimerkkejä tilanteista, joissa BLIS-merkkivalo voi palaa, vaikka
kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä
Heijastus kiiltävästä, märästä tienpinnasta.
04
Oma varjo suurella, vaalealla, sileällä pinnalla,
esim. meluesteellä tai betonisella tienpinnalla.
Matalalla oleva aurinko kamerassa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
215
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Säilytystilat
04
216
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Säilytyslokero ovipaneelissa
Keskikonsoli
Hansikaslokero
Säilytystasku* etuistuinten istuintyynyjen
etureunassa
Pääsylipunpidin
Hansikaslokero
Säilytyslokero
Takinpidin
Säilytyslokero, mukinpidin
04
Mukinpidin* kyynärnojassa, takaistuin
Säilytystasku
Takinpidin
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
VAROITUS
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta
jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa.
Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen
yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja USB-*/
AUX-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle. (Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, on savukkeensytytin 12
V:n liitännässä etuistuimelle, katso
sivu 218, ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.)
Täällä voi säilyttää esim. auton käyttöohjekirjaa
ja karttoja. Luukun sisäpuolella on pitimet
kynille. Hansikaslokero voidaan lukita avainliuskalla, katso sivu 49.
Lisämatot*
Volvo myy erityisvalmisteisia lisämattoja.
VAROITUS
Savukkeensytytin ja tuhkakuppi*
Keskikonsolissa oleva tuhkakuppi irrotetaan
nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee
takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää
hehkua sytyttämiseen.
Tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että kuljettajan paikalla oleva suojamatto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty paikalleen, ettei
se jää puristuksiin polkimien luona ja alla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
217
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Meikkipeili
12 V:n liitäntä
met. Jotta liitännästä saa virtaa, pitää etäavaimen olla vähintään avaimen asennossa I, katso
sivu 78.
TÄRKEÄÄ
G021438
04
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
G021439
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos molempia liitäntöjä käytetään samanaikaisesti, on
voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti.
Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
käytetä.
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.
Meikkipeilin valo, kuljettajan* tai matkustajan
puolella, syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
HUOM
G021440
Lisävaruste ja laite - esim. näytöt, musiikkisoitin ja matkapuhelin - joka on kytketty
johonkin matkustamon 12 V:n sähköliitännöistä, voivat aktivoitua ilmastointilaitteen
vaikutuksesta myös etäavaimen ollessa
poistettuna tai auton ollessa lukittuna, esim.
kun pysäköintilämmitin aktivoidaan ennalta
asetettuna ajankohtana.
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuheli-
218
VAROITUS
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vetäkää sen vuoksi liittimet irti lisävarusteen
tai laitteen sähköliitännöistä, kun niitä ei
käytetä, koska käynnistysakku voi tyhjentyä
tällaisessa tapauksessa.
Sähköliitäntä kuormatilassa*
Lisätietoja, katso sivu 293.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
04
219
Yleistä infotainment-järjestelmästä.......................................................
Pika-aloitus...........................................................................................
Yleiset infotainment-toiminnot..............................................................
Radio.....................................................................................................
Mediasoitin............................................................................................
Ulkoinen äänilähde AUX-/USB*-tuloliitännän kautta.............................
222
224
229
232
239
243
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 246
TV*......................................................................................................... 249
Kaukosäädin* ....................................................................................... 252
BluetoothŸ handsfree*..........................................................................
Matkapuhelimen puheääniohjaus*........................................................
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä* ................................................
Valikoiden käyttö, Infotainment.............................................................
220
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
254
263
267
276
INFOTAINMENT
05 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
Yleistä
High Performance Multimedia
Autonne infotainment-järjestelmällä on seuraavat neljä tasoa:
• 7" näyttö TFT
• Painikesarja* ohjauspyörässä säätöpyö-
Performance
• 5" näyttö TFT
• Painikesarja* ohjauspyörässä ilman säätöpyörää
•
•
•
•
•
05
AM/FM-radio
4x20 W vahvistin
Premium Sound Multimedia
•
• Painikesarja* ohjauspyörässä säätöpyö5" näyttö TFT
rällä
• AM/FM-radio
• CD
• AUX- ja USB-tuloliitäntä (esim. iPodŸ-soitinta varten)
• BluetoothŸ-handsfree/virtaava ääni
• 8 kaiutinta
• 4x40 W vahvistin
222
tinta varten)
6 kaiutinta
AUX-liitäntä
High Performance
1
rällä
• AM/FM-radio
• CD/DVD
• AUX- ja USB-tuloliitäntä (esim. iPodŸ-soi• BluetoothŸ-handsfree/virtaava ääni
• 8 kaiutinta
• 4x40 W vahvistin
CD
Dolby, Pro Logic
• 7" näyttö TFT
• Painikesarja* ohjauspyörässä säätöpyö-
Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. Dolby, Pro Logic ja kaksois-D -symboli
ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby
Laboratories.
Audyssey MultEQ1
rällä
• AM/FM-radio
• CD/DVD
• AUX- ja USB-tuloliitäntä (esim. iPodŸ-soitinta varten)
• BluetoothŸ-handsfree/virtaava ääni
• 12 kaiutinta
• 5x130 W vahvistin
Koskee vain versiota Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Audyssey MultEQ-järjestelmää on käytetty
hyväksi äänen kehittämisessä ja virittämisessä
maailmanluokan äänielämyksen vahvistamiseksi.
05 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
Muuta
Jos infotainment-järjestelmä on aktiivinen, kun
moottori sammutetaan, se aktivoituu automaattisesti, kun avain seuraavan kerran asetetaan asentoon I tai korkeampaan, ja se jatkaa
samalla äänilähteellä (esim. radio) kuin ennen
moottorin sammuttamista (kuljettajan oven
pitää olla kiinni Keyless-järjestelmällä* varustetuissa autoissa).
Infotainment-järjestelmää voidaan Päällä/
Pois-painiketta painamalla käyttää 15 minuuttia kerrallaan ilman, että etäavain on virtalukossa.
Moottorin käynnistyksen yhteydessä infotainment-järjestelmä sulkeutuu tilapäisesti, ja jatkaa moottorin käynnistyttyä.
05
HUOM
Välttäkää Infotainment-järjestelmän käyttöä
moottorin ollessa sammutettuna, koska
tämä kuormittaa akkua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
223
05 Infotainment
Pika-aloitus
Infotainment-katsaus
Laitteen käsittely
asemien, puhelinyhteyksien* kesken tai
navigoidaan näytön valinnoissa (esim.
FM1, Levy).
Lähdepainikkeet
AUX- ja USB1-tuloliitännät ulkoisille äänilähteille (esim. iPodŸ)
05
Ohjauspyörän painikesarja*
Ohjauspaneeli keskikonsolissa
Näyttö. Näytöstä on kaksi kokoa: 5" (Performance ja High Performance) ja 7" (High
Performance Multimedia ja Premium
Sound Multimedia). Kirjassa esitetään 7"
näyttö.
Taempi ohjauspaneeli kuulokeliitäntöineen*
A/V-AUX -liitäntä*
Lyhyt painallus käynnistää laitteiston ja
pitkä painallus sulkee sen. Painakaa
lyhyesti äänen sulkemiseksi (MUTE) tai
äänen palauttamiseksi, jos se on ollut suljettuna.
Valitkaa lähde painamalla jotain painikkeista (esim. RADIO, MEDIA jne.). Painakaa toistuvasti askeltaaksenne alaspäin
näytössä olevissa valinnoissa (esim. FM1),
vapauttakaa ja odottakaa muutamia
sekunteja, niin valinta hyväksytään automaattisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan
kääntää TUNE-säädintä ja vahvistaa painamalla OK/MENU.
TUNE-säädintä kääntämällä pikavieritetään levyn urien/tiedostojen, radio- ja TV*-
1
224
USB koskee versioita High Performance, High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ohjauspaneeli lähteen valintapainikkeineen.
RADIO - Valitkaa esimerkiksi AM, FM1,
FM2, DAB1*, DAB2*
MEDIA - Valitkaa esimerkiksi Levy, USB*,
iPod, AUX, Bluetooth *,TV*.
TEL - BluetoothŸ handsfree*
MY CAR - Ks. sivu 147.
05 Infotainment
Pika-aloitus
Perustoiminnot, infotainment
OK/MENU - hyväksyy valinnat valikoissa.
Vie alivalikoihin valitussa lähteessä (esim.
RADIO tai MEDIA).
Näkymillä on erilainen ulkonäkö riippuen lähteestä, auton varustuksesta, asetuksista jne.
EXIT - vie ylöspäin valikkojärjestelmässä,
keskeyttää nykyisen toiminnon, torjuu
puhelun ja hävittää syötetyn merkin. Pitkä
painallus vie ylimmälle valikkotasolle (päänäkymä), katso sivu 226.
INFO - painakaa painiketta nähdäksenne
lisätietoja toiminnosta, kappaleesta yms.
Lisätietoja, katso sivu 229
Keskikonsoli perustoimintojen säätimineen.
SOUND - vie äänensäätövalikkoon (basso,
diskantti jne.). Lisätietoja, katso sivu 229.
FAV - pikavalinta suosikkiin. Painike voidaan ohjelmoida tavallisesti käytettävälle
toiminnolle alueilla AM, FM yms. Lisätietoja, katso sivu 229.
VOL – kääntäkää äänitason nostamiseksi
tai laskemiseksi.
Näytön näkymät
- lyhyt painallus käynnistää laitteiston
ja pitkä painallus sulkee sen. Painakaa
lyhyesti äänen sulkemiseksi (MUTE) tai
äänen palauttamiseksi, jos se on ollut suljettuna.
Yleistä näytön näkymistä
Esivalintapainikkeet, numeroiden ja kirjainten syöttö.
• Normaalinäkymä - lähteen normaalitila
• Pikanäkymä - pikatila, kun TUNE-säädintä
TUNE-säädintä kääntämällä pikavieritetään levyn urien/tiedostojen, radio- ja TV*asemien, puhelinyhteyksien* kesken tai
navigoidaan näytön valinnoissa.
käännetään, esim. levyn raidan, radioaseman tms. vaihtamiseksi.
Esimerkki normaalinäkymästä (Radio).
05
Järjestelmässä on neljä eri tyyppistä näkymää.
Ylin valikkotaso, ns. päänäkymä, yhteinen kaikille lähteille, katso sivu 226. Jokaiselle lähteelle on kolme näkymien eri perustyyppiä:
• Valikkonäkymä - valikkokäsittelyn yhtey-
Esimerkki valikkonäkymästä (BluetoothŸ-handsfree).
dessä
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
225
05 Infotainment
Pika-aloitus
Päänäkymä
• Valitkaa lähde (1) kääntämällä säätöpyörää
ohjauspyörän painikesarjassa*, painakaa
säätöpyörää valinnan vahvistamiseksi.
• Kääntäkää säätöpyörällä yhteen näytössä
olevista valinnoista (2) (esim. FM1), painakaa säätöpyörää valinnan vahvistamiseksi.
Ohjauspyörän painikesarja*
Painikesarjasta on kolme eri mallia riippuen
valinnasta ja auton varustetasosta.
Painikesarja ilman säädintä
Tämä vie tällöin haluamaanne lähteeseen
(esim. RADIO/FM1).
Painikkeen EXIT pitkä painallus vie takaisin.
NAV – Volvon navigointijärjestelmä
(RTI)*
Esimerkki päänäkymästä (Radio).
05
Lähteet (esim. RADIO, MEDIA jne.), ks. taulukkoa.
RADIO – Radio
Lähdevalikko, esim. (FM1, LEVY jne.).
MEDIA – Media
Ohjauspyörän painikesarjassa* olevan EXITpainikkeen pitkä painallus vie korkeimmalle
valikkotasolle, ns. päänäkymään (ks. kuvaa
edellä). Toiminto on nopea tapa valita tai vaihtaa lähdettä (esim. RADIO, MEDIA jne.) suoraan ohjauspyörän painikesarjasta* irrottamatta käsiä ohjauspyörästä. Toimintoa voidaan käyttää myös keskikonsolissa olevan painikesarjan painikkeista.
2
226
Ei koske DAB:tä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TEL – BluetoothŸ handsfree*
Lyhyt painallus askeltaa levyn raitojen
välillä tai hakee seuraavaa käytettävissä
olevaa radioasemaa2. Pitkä painallus
pikakelaa levyn raitoja.
Äänenvoimakkuus
MY CAR - Kuva-asetukset
CAM - Pysäköintiapukamera*
05 Infotainment
Pika-aloitus
Painikesarja säätimellä
valinnan (OK) valikkojärjestelmässä sekä
hyväksyy puhelun.
valikkotasolle (päänäkymä), katso
sivu 226.
MUTE - sulkee äänen
Säätöpyörä – kääntäkää ylös/alas askeltaaksenne ylös ja alas valikkojärjestelmässä. Säätöpyörän painallus vie valikkoon (vastaava kuin MENU) tai vahvistaa
valinnan (OK) valikkojärjestelmässä sekä
hyväksyy puhelun.
Painikesarja säätimellä,
puheääniohjausta3 varten
Puheääniohjaus (BluetoothŸ-liitetylle matkapuhelimelle ja navigointijärjestelmälle*)
Taempi ohjauspaneeli
kuulokeliitäntöineen*
Lyhyt painallus askeltaa levyn raitojen tai
esivalinnoiksi tallennettujen radioasemien
välillä2. Pitkä painallus pikakelaa levyn raitoja.
Mahdollisimman hyvän äänentoiston saamiseksi suositellaan kuulokkeita, joiden impedanssi on 16–32 ohmia ja herkkyys 102 dB tai
suurempi.
Äänenvoimakkuus
EXIT - vie ylöspäin valikkojärjestelmässä.
Keskeyttää käynnissä olevan puhelun,
keskeyttää/torjuu puhelun tai poistaa syötetyt merkit. Pitkä painallus vie ylimmälle
valikkotasolle (päänäkymä), katso
sivu 226.
Säätöpyörä – kääntäkää ylös/alas askeltaaksenne ylös ja alas valikkojärjestelmässä. Säätöpyörän painallus vie valikkoon (vastaava kuin MENU) tai vahvistaa
2
3
05
Lyhyt painallus askeltaa levyn raitojen tai
esivalinnoiksi tallennettujen radioasemien
välillä2. Pitkä painallus pikakelaa levyn raitoja.
Äänenvoimakkuus
EXIT - vie ylöspäin valikkojärjestelmässä.
Keskeyttää käynnissä olevan puhelun,
keskeyttää/torjuu puhelun tai poistaa syötetyt merkit. Pitkä painallus vie ylimmälle
Ei koske DAB:tä.
Vain navigoinnilla varustetut autot.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
227
05 Infotainment
Pika-aloitus
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja
taaksepäin
Painallus kohtaan (2) askeltaa levyn raitojen/
äänitiedostojen joukossa tai hakee seuraavan
käytettävissä olevan radioaseman.
Rajoitukset
HUOM
Kaiuttimien kautta soitettavaa äänilähdettä
(esim. FM1, AM, Levy jne.) ei voida ohjata
taemmasta ohjauspaneelista.
VOLUME – Äänenvoimakkuus, vasen tai
oikea.
05
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja taaksepäin.
MODE - Valitkaa väliltä AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Levy, USB*, iPod*,
Bluetooth *, AUX, TV* ja Päällä/Pois. Liitäntää varten USB:n* tai AUX:n kautta,
katso sivu 243 tai BluetoothinŸkautta *,
katso sivu 247.
HUOM
Jotta äänilähde voidaan valita painikkeella
MODE ja sitä kuunnella, on äänilähteen
oltava yhdistettynä ja autossa.
Kuulokeliitäntä (3,5 mm).
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Ohjauspaneeli aktivoidaan painikkeella
MODE. Sulkeminen voi tapahtua painamalla
pitkään MODE tai sammuttamalla auto.
228
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Infotainment
Yleiset infotainment-toiminnot
FAV - pikavalinnan tallennus
•
•
•
•
iPod*
INFO - lisätietojen näyttäminen
Bluetooth*
AUX
TV*
Voidaan myös valita ja tallentaa suosikki valinnoille TEL*, MY CAR, CAM* ja NAV*. Suosikkeja voidaan myös valita ja tallentaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Lisätietoja valikkojärjestelmästä MY CAR, katso sivu 147.
Toiminnon tallennus FAV-painikkeelle:
1. Valitkaa infotainment-lähde (esim. RADIO,
MEDIA jne.).
FAV-painiketta voidaan käyttää tallentamaan
usein käytettäviä toimintoja siten, että toiminto
voidaan käynnistää yksinkertaisesti painamalla
FAV. Jokaiselle toiminnolle voidaan valita suosikki (esim. Taajuuskorjain) seuraavan mukaisesti:
RADIO-tilassa:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
MEDIA-tilassa:
• LEVY
• USB*
2. Valitkaa taajuusalue tai lähde (AM, Levy,
jne.).
3. Painakaa FAV-painiketta ja pitäkää se painettuna, kunnes "suosikkivalikko" esitetään.
4. Kääntäkää TUNE-säädintä valitaksenne
listalta vaihtoehdon ja painakaa OK/
MENU sen tallentamiseksi.
> Kun lähde (esim. RADIO, MEDIA jne.)
on aktiivinen, on tallennettu toiminto
käytettävissä painamalla lyhyesti FAV.
Tietyissä tapauksissa on käytettävissä lisätietoja (radioasemasta, kappaleesta, artistista
jne.), jotka voidaan esittää näytössä. Nähdäksenne lisätietoja painakaa INFO-painiketta.
05
Yleiset audioasetukset
Painakaa SOUND päästäksenne audioasetusvalikkoon (Basso, Diskantti, jne.). Askeltakaa
edelleen painikkeilla SOUND tai OK/MENU
valintaanne (esim. Diskantti).
Säätäkää asetus kääntämällä TUNE-säädintä
ja tallentakaa asetus painikkeella OK/MENU.
Jatkakaa painamalla SOUND tai OK/MENU
päästäksenne muihin vaihtoehtoihin:
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
229
05 Infotainment
Yleiset infotainment-toiminnot
• Surround1 - Voidaan asettaa tilaan Päällä/
Pois. Kun valittuna on Päällä, järjestelmä
valitsee asetuksen mahdollisimman
hyvälle äänentoistolle. Normaalisti tämä on
esitetään tällöin näytössä.
DPLII ja
Jos tallennus on tehty Dolbyn digitaalitekniikalla, toisto tapahtuu tällä asetuksella,
esitetään tällöin näytössä. Kun
valittuna on Pois, saadaan 3-kanavastereo.
• Basso – Basson taso.
• Diskantti – Diskantin taso.
• Faaderi – Etu- ja takakaiuttimien välinen
tasapaino.
05
• Balanssi – Oikean- ja vasemmanpuoleisten kaiuttimien välinen tasapaino.
• Subwoofer*1 - Bassokaiuttimen taso.
• DPL II tason keskitys/3D-surround
tason keskitys1 - Keskikaiuttimen äänenvoimakkuus.
• DPL II -surround 1, 2 - Tilavaikutelman
(surround) taso.
Kehittyneet audioasetukset
Taajuuskorjain3
Äänitasoa voidaan säätää erikseen eri taajuusalueille.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 276.
1. Painakaa OK/MENU päästäksenne kohtaan Ääniasetukset ja valitkaa
Taajuuskorjain.
Äänenvoimakkuus ja
nopeuskompensointi
2. Valitkaa taajuusalue kääntämällä TUNEsäädintä ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
3. Säätäkää äänitasoa kääntämällä TUNEsäädintä ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU. Jatkakaa samalla tavalla muiden
taajuusalueiden osalta.
4. Kun asetukset ovat valmiit, kääntäkää
TUNE-säädin kohtaan OK ja vahvistakaa
painamalla OK/MENU tai EXIT.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 276.
Kuuntelukohta1
Äänielämys voidaan optimoida kuljettajan
istuimelle, molemmille etuistuimille tai takaistuimelle. Jos sekä etu- että takaistuimella on
matkustajia, suositellaan valintaa; molemmat
1
2
3
230
etuistuimet. Vaihtoehdot voidaan valita kohdassa Ääniasetukset Kuuntelupaikka.
Vain Premium Sound Multimedia.
Vain, kun tilavaikutelma (Surround) on aktivoitu.
Ei Performance.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Äänentoistolaitteisto kompensoi häiritsevää
melua matkustamossa lisäämällä äänenvoimakkuutta suhteessa auton nopeuteen. Kompensointitasoksi voidaan asettaa matala, keskitaso, korkea tai pois. Valitkaa taso kohdassa
Ääniasetukset Äänenv. kompensaatio.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 276.
Ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus
Jos ulkoinen äänilähde (esim. mp3-soitin tai
iPodŸ) on kytkettynä AUX-liitäntään, voi kytkettävällä äänilähteellä olla muu äänenvoimakkuus kuin äänentoistolaitteiston sisäinen
äänenvoimakkuus (esim. radio). Korjatkaa
tämä säätämällä tuloliitännän äänenvoimakkuutta:
05 Infotainment
Yleiset infotainment-toiminnot
1. Painakaa MEDIA-painiketta ja kääntäkää
TUNE-säädin kohtaan AUX ja odottakaa
pari sekuntia tai painakaa OK/MENU.
On myös dynaaminen kalibrointi, joka ottaa
huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon, radiovastaanoton ja auton nopeuden.
2. Painakaa OK/MENU ja kääntäkää sen jälkeen TUNE-säädin asentoon AUXtuloäänenvoimakkuus. Vahvistakaa painamalla OK/MENU.
Tässä käyttöohjeessa selostettavat säätimet,
esim. Basso, Diskantti ja Taajuuskorjain, on
tarkoitettu vain siihen, että käyttäjä voi sovittaa
äänentoiston henkilökohtaisen makunsa
mukaiseksi.
3. Kääntäkää TUNE-säädintä AUX-liitännän
äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
HUOM
Jos ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus
on liian suuri tai liian pieni, äänen laatu voi
heikentyä. Äänenlaatu voi heikentyä myös,
jos soitinta ladataan, kun infotainment-järjestelmä on AUX-tilassa. Välttäkää siinä
tapauksessa soittimen lataamista 12 V:n liitännän kautta.
05
Optimaalinen äänentoisto
Audiojärjestelmä on esikalibroitu optimaaliselle
äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn
avulla.
Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet,
vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja audiojärjestelmän yhdistelmän osalta.
231
05 Infotainment
Radio
Radion toiminnot, yleistä
HUOM
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla* ja/tai kaukosäätimellä*, näitä voidaan useissa tapauksissa käyttää keskikonsolin painikkeiden asemesta. Ohjauspyörän
painikesarjan kuvaus, katso sivu 226.
Kauko-ohjaimen kuvaus, katso sivu 252.
Asemaluettelo1
Radio tekee automaattisesti luettelon voimakkaimmista FM-asemista, joiden signaaleja se
kulloinkin vastaanottaa. Tämä mahdollistaa
Teille aseman löytämisen, kun ajatte alueella,
jolla ette tunne radioasemia ja niiden taajuuksia.
Siirtyminen luetteloon ja aseman valitseminen:
Valikoiden käyttö
Valikoita kohdassa RADIO ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta*.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 276.
Keskikonsoli, radiotoimintojen säätimet.
05
RADIO-painike taajuusalueen valitsemiseksi (AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Radio AM/FM
Esivalintapainikkeet (0-9)
Asemanhaku
Valitkaa haluamanne taajuus/asema tai
navigoikaa radiovalikossa kääntämällä
TUNE-säädintä.
Vahvistakaa valintanne tai siirtykää radiovalikkoon painamalla OK/MENU.
Pitäkää painike painettuna seuraavaa/
edellistä käytettävissä olevaa asemaa varten. Lyhyt painallus esivalintaa varten.
1
232
Automaattinen asemanhaku
1. Painakaa toistuvasti RADIO-painiketta
kunnes haluamanne taajuusalue (AM,
FM1 jne.) esitetään, vapauttakaa ja odottakaa muutama sekunti tai painakaa OK/
MENU.
2. Pitäkää
/
painettuna keskikonsolissa (tai ohjauspyörän painikesarjassa*).
Radio hakee seuraavaa/edellistä saatavilla
olevaa asemaa.
Koskee vain alueita FM1/FM2.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
1. Valitkaa haluamanne taajuusalue (FM1 tai
FM2).
2. Kääntäkää TUNE-säädintä askel jompaankumpaan suuntaan. Tällöin esitetään luettelo alueen kaikista asemista. Kulloinkin
viritettynä oleva asema merkitään luettelossa suurennetulla tekstillä.
3. Kääntäkää TUNE-säädintä uudelleen jompaankumpaan suuntaan luettelossa olevan
aseman valitsemiseksi.
05 Infotainment
Radio
HUOM
•
Lista näyttää vain asemien taajuudet,
joita kulloinkin vastaanotetaan, ei täydellistä listaa kaikista radiotaajuuksista
valitulla taajuusalueella.
•
Jos signaali kulloinkin vastaanotettavalta asemalta on heikko, tämä voi
estää radiota päivittämästä asemaluetteloa. Jos näin tapahtuu, painakaa pai(samalla kun asemaluetniketta
telo esitetään näytössä) vaihtaaksenne
manuaaliseen asemanhakuun ja asettaaksenne taajuuden. Jos asemalistaa
ei enää esitetä, kääntäkää TUNE-säädintä askel jompaankumpaan suuntaan
luettelon esittämiseksi uudelleen, ja
.
vaihtakaa painamalla
Luettelo häviää näytöstä muutamien sekuntia
kuluttua.
Jos asemaluetteloa ei näytetä, kääntäkää
TUNE-säädintä askel jompaankumpaan suuntaan ja painakaa keskikonsolissa olevaa painivaihtaaksenne manuaaliseen aseketta
manhakuun (tai palataksenne manuaalisesta
asemanhausta toimintoon "Asemaluettelo").
Manuaalinen asemanhaku
Tehdasasetuksena on, että radio esittää asemaluettelon alueen voimakkaimmista asemista, kun käännätte TUNE -säädintä (ks. osaa
"Asemaluettelo" sivulla 232). Kun asemaluetkestelo esitetään, painakaa painiketta
kikonsolissa vaihtaaksenne manuaaliseen asemanhakuun. Tämä antaa mahdollisuuden
valita taajuus kaikkien saatavilla olevien radiotaajuuksien luettelosta valitulla taajuusalueella.
Toisin sanoen, jos manuaalisessa haussa
käännätte TUNE-säädintä askeleen, taajuus
muuttuu esim. 93,3:sta 93,4 MHz:iin jne.
Aseman valitseminen manuaalisesti:
1. Painakaa toistuvasti RADIO-painiketta
kunnes haluamanne taajuusalue (AM,
FM1 jne.) esitetään, vapauttakaa ja odottakaa muutama sekunti tai painakaa OK/
MENU.
2. Kääntäkää TUNE-säädintä taajuuden
valitsemiseksi.
HUOM
Tehdasasetuksena on, että radio automaattisesti hakee asemia alueella, jolla ajatte (ks.
aikaisempaa osaa "Asemaluettelo"
Mutta jo olette vaihtanut manuaaliseen asemanhakuun (painamalla painiketta
keskikonsolissa, kun asemaluettelo esitettiin), radio on edelleen manuaalisessa asemanhakutoiminnossa, kun avaatte radion
seuraavan kerran. Vaihtaaksenne takaisin
toimintoon "Asemaluettelo" kääntäkää
TUNE-säädintä askel (täydellisen asemaluettelon esittämiseksi) ja painakaa paini.
ketta
Huomatkaa, että jos painatte
, kun
asemaluetteloa ei esitetä, aktivoidaan
INFO. Lisätietoja tästä toiminnosta, katso
sivu 229.
05
Esivalinnat
10 esivalintaa voidaan tallentaa taajuusaluetta
kohti (AM, FM1 jne.).
Tallennetut esivalinnat valitaan esivalintapainikkeilla.
1. Säätäkää asema (ks. "Asemanhaku", sivu
232).
2. Pitäkää yhtä esivalintapainikkeista painettuna muutamia sekunteja, ääni häviää het-
233
05 Infotainment
Radio
keksi ja palaa, kun asema on tallennettu.
Esivalintapainiketta voidaan nyt käyttää.
Luettelo esivalituista kanavista voidaan esittää2 näytössä. Toiminto aktivoidaan/suljetaan
FM-/AM-tilassa kohdassa FM-valikko
Näytä esiasetetut kanavat tai AM-valikko
Näytä esiasetetut kanavat.
Taajuusalueiden skannaus
05
Toiminto hakee automaattisesti voimakkaita
asemia läpi ko. taajuusalueen. Kun asema on
löydetty, sitä soitetaan n. 8 sekuntia, sen jälkeen haku jatkuu. Kun asemaa soitetaan, se
voidaan tallentaa esivalinnaksi tavalliseen
tapaan, ks. osaa "Esivalinnat" edellä.
–
Skannauksen käynnistämiseksi siirtykää
FM-/AM-tilassa kohtaan FM-valikko
Selaus tai AM-valikko Selaus.
HUOM
Skannaus keskeytyy, jos asema tallennetaan.
RDS-toiminnot
RDS (Radio Data System) linkittää FM-lähettimet verkoksi. Sellaisen verkon FM-lähetin
2
234
lähettää informaatiota, joka antaa RDS-radiolle
mm. seuraavat toiminnot:
• Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
• Ohjelmatyyppien, esim. liikennetietojen tai
uutisten etsintä.
• Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien
tekstitiedotusten vastaanotto.
HUOM
Tietyt radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai ne käyttävät vain valittuja osia niiden toiminnoista.
Jos haluttu ohjelmatyyppi löytyy, radio voi
vaihtaa asemaa ja käytössä oleva äänilähde
voidaan keskeyttää. Jos esim. CD-soitin on toiminnassa, se jatkaa taukotilassa. Keskeyttävä
radiolähetys välitetään esiasetellulla äänenvoimakkuudella, katso sivu 236. Radio palauttaa
edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden,
kun ohjelmatyypin lähetys lakkaa.
Ohjelmatoiminnot hälytys (HÄLYTYS!), liikennetiedotus (TP), uutiset (NEWS) ja ohjelmatyypit (PTY) keskeyttävät toisensa prioriteettijärjestyksessä, jossa hälytyksellä on korkein prioriteetti ja ohjelmatyypeillä matalin. Ohjelmakat-
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
kosten lisäasetukset (EON Kauko ja EON
Lähi), ks. osaa "Enhanced Other Networks –
EON" seuraavassa. Painakaa EXIT palataksenne keskeytettyyn äänilähteeseen, painakaa
OK/MENU ilmoituksen poistamiseksi.
Hälytys
Toiminto varoittaa muita ihmisiä vakavista
onnettomuuksista ja katastrofeista. Hälytintä ei
voi sulkea tilapäisesti tai sen aktivointia poistaa. Ilmoitus HÄLYTYS! esitetään näytössä,
kun hälytystiedotus lähetetään.
Liikenneinformaatio – TP
Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävän liikennetiedotteen
vuoksi. Symboli TP osoittaa, että toiminto on
aktivoituna. Jos säädetty asema voi lähettää
liikennetiedotteita, osoitetaan tämä siten, että
TP palaa voimakkaasti näytössä, muussa
tapauksessa TP on väriltään harmaa.
–
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa kohdassa
FM-valikko TP.
Enhanced Other Networks – EON
Toiminto on käyttökelpoinen suurkaupunkialueilla, joilla on useita alueellisia radioasemia.
Se antaa auton ja radiolähettimen välisen etäisyyden ratkaista, milloin ohjelmatoiminnot keskeyttävät käytössä olevan äänilähteen.
05 Infotainment
Radio
–
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa valitsemalla jokin vaihtoehdoista kohdassa FMvalikko Laajennetut asetukset
EON:
• Lähi – keskeyttää vain, jos radioaseman
lähetin on lähellä.
• Kauko3 – keskeyttää, jos radioaseman
lähetin on kaukana, vaikka signaali olisi
kohiseva.
TP valitulta asemalta / kaikilta asemilta
Radio voi keskeyttää vain valitulta asemalta tai
kaikilta asemilta RDS-verkossa tulevan liikennetiedotteen vuoksi.
–
Siirtykää FM-tilassa kohtaan FM-valikko
Laajennetut asetukset Aseta TPsuosikki muuttaaksenne.
Uutiset
Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävien uutislähetysten vuoksi.
Symboli NEWS osoittaa, että toiminto on aktiivinen.
–
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa kohdassa
FM-valikko Uutisten asetukset
Uutiset.
Uutiset valitulta asemalta / kaikilta
asemilta
Radio voi keskeyttää vain valitulta asemalta tai
kaikilta asemilta RDS-verkossa tulevia uutisia
varten.
–
Siirtykää FM-tilassa kohtaan FM-valikko
Uutisten asetukset Aseta uutisten
suosikki muuttaaksenne.
Ohjelmatyypit – PTY
PTY-toiminnolla voidaan valita yksi tai useita
ohjelmatyyppejä, esim. pop ja klassinen
musiikki. PTY-symboli osoittaa, että toiminto
on aktiivinen. Toiminto keskeytyy asetetun
aseman RDS-verkossa lähetettävää ohjelmatyyppiä varten.
1. Aktivoikaa valitsemalla ensin FM-tilassa
ohjelmatyypit kohdassa FM-valikko
Laajennetut asetukset PTYasetukset Valitse PTY.
2. Sen jälkeen pitää PTY-toiminto aktivoida
kohdassa FM-valikko Laajennetut
asetukset PTY-asetukset
Vastaanota liik.tiedotuksia muilta
kanavaryhmiltä.
PTY-toiminnon sulkeminen tehdään FMtilassa kohdassa FM-valikko Laajennetut
asetukset PTY-asetukset Vastaanota
liik.tiedotuksia muilta kanavaryhmiltä. Valittuja ohjelmatyyppejä (PTY) ei nollata.
PTY-tyyppien nollaus ja poistaminen tehdään
kohdassa FM-valikko Laajennetut
asetukset PTY-asetukset Valitse PTY
Poista kaikki.
PTY-haku
Toiminto hakee valittua ohjelmatyyppiä koko
taajuusalueelta.
1. Valitkaa FM-tilassa yksi tai useampi PTY
kohdassa FM-valikko Laajennetut
asetukset PTY-asetukset Valitse
PTY.
05
2. Siirtykää kohtaan FM-valikko
Laajennetut asetukset PTYasetukset Hae PTY.
Haun lopettamiseksi painakaa EXIT.
–
Etsinnän jatkamiseksi valittujen ohjelmatyyppien toisen lähetyksen osalta painakaa
tai
.
Osoitus esitetään näytössä, kun PTY on aktivoitu.
3
Tehdasasetus.
``
235
05 Infotainment
Radio
Ohjelmatyypin näyttö
–
Nykyisen aseman ohjelmatyyppi voidaan esittää näytössä.
–
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa kohdassa
FM-valikko Laajennetut asetukset
PTY-asetukset Näytä PTY-teksti.
Radioteksti
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelman
sisällöstä, esiintyjistä jne. Tiedot voidaan esittää näytössä.
–
05
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa kohdassa
FM-valikko Näytä radioteksti.
Automaattinen taajuuspäivitys – AF
Toiminto valitsee säädetyn aseman voimakkaimman lähettimen. Löytääkseen voimakkaan lähettimen voi toiminto poikkeustapauksissa joutua hakemaan läpi koko FM-alueen.
–
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa kohdassa
FM-valikko Laajennetut asetukset
Vaihtoehtoinen taajuus.
Alueelliset radio-ohjelmat – REG
Toiminto saa radion jatkamaan alueellisen
lähettimen ohjelman vastaanottoa, vaikka sen
signaalin voimakkuus on heikko. Symboli
REG osoittaa, että toiminto on aktiivinen.
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa kohdassa
FM-valikko Laajennetut asetukset
REG.
RDS-toimintojen palauttaminen
Kaikki radioasetukset voidaan asettaa uudelleen takaisin alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.
–
Palauttaminen tehdään FM-tilassa kohdassa FM-valikko Laajennetut
asetukset Nollaa kaikki FMasetukset.
Ohjelmatyyppien äänenvoimakkuuden
ohjaus
Keskeyttävät ohjelmatyypit, esim. NEWS tai
TP, kuuluvat ko. ohjelmatyypille valitulla
Palvelu ja Kokonaisuus
• Huolto - Kanava, radiokanava (vain järjestelmän tukemat äänipalvelut).
• Kokonaisuus - Kokoelma radiokanavia,
jotka lähetetään samalla taajuudella.
Kanavaryhmien tallennus
(Kokonaisuuden opetus)
Kun auto siirtyy uudelle lähetysalueelle, voidaan joutua tekemään alueella saatavilla olevien kanavaryhmien opetus.
äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta säädetään ohjelmakeskeytyksen
aikana, säilyy uusi äänenvoimakkuus uuteen
ohjelmakeskeytykseen asti.
Kanavaryhmien opetus luo päivitetyn luettelon
kaikista saatavana olevista kanavaryhmistä.
Luetteloa ei päivitetä automaattisesti.
Radiojärjestelmä – DAB*
Opetus tehdään valikkojärjestelmässä DABtilassa kohdassa DAB-valikko
Kanavaryhmien oppiminen. Opetus voidaan
tehdä myös näin:
Yleistä
DAB (Digital Audio Broadcasting) on radion
digitaalinen lähetysjärjestelmä.
HUOM
Tämä järjestelmä ei tue DAB+:aa.
236
HUOM
DAB ei kuulu kaikkialla. Jos peittävyys puuttuu, esitetään ilmoitus Ei vastaanottoa
näytössä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
1. Kääntäkää TUNE-säädintä askel jompaankumpaan suuntaan.
> Kanavaryhmien oppiminen esitetään
ylinnä saatavilla olevien kanavaryhmien
listassa.
05 Infotainment
Radio
2. Painakaa OK/MENU.
> Uusi opetus käynnistyy.
tapaan. Lisätietoja esivalinnoista, ks. kohtaa
"Esivalinnat" edellä.
Opetus voidaan keskeyttää painamalla EXIT.
–
Kanavaryhmän oppiminen voi kestää jopa
minuutin, jos sekä Band III että LBand on
valittu. Lisätietoja taajuusalueista, katso
sivu 238.
HUOM
Skannaus keskeytyy, jos asema tallennetaan.
Navigointi kanavaryhmälistassa
(Kokonaisuus)
Kanavaryhmälistassa voi navigoida ja päästä
tavoitteeseen kääntämällä TUNE-säädintä.
Näytön yläosassa on kokonaisuuden nimi. Vieritettäessä uuteen kokonaisuuteen nimi vaihtuu uuteen. Paksu harmaa viiva erottaa molemmat kanavaryhmät toisistaan.
• Huolto - Näyttää kanavat riippumatta siitä,
mihin kanavaryhmään ne kuuluvat. Listaa
voidaan myös suodattaa ohjelmatyypin
valinnan avulla (PTY-suodatin), ks. seuraavaa.
Skannaus
Toiminto hakee automaattisesti voimakkaita
asemia läpi ko. taajuusalueen. Kun asema on
löydetty, sitä soitetaan n. 8 sekuntia, sen jälkeen haku jatkuu. Kun asemaa soitetaan, se
voidaan tallentaa esivalinnaksi tavalliseen
4
Siirtykää DAB-tilassa kohtaan DABvalikko Selaus skannauksen käynnistämiseksi.
Skannaus voidaan valita myös DAB-PTY tilassa. Silloin soitetaan vain esivalittua ohjelmatyyppiä välittäviä kanavia.
Ohjelmatyyppi (PTY)
Ohjelmatyyppi-toiminnolla voidaan valita eri
tyyppisiä radio-ohjelmia. Saatavana on joukko
erilaisia ohjelmatyyppejä, jotka sisältävät myös
eri ohjelmakategorioita. Kun ohjelmatyyppi on
valittu, navigointi tapahtuu vain ko. tyyppiä
lähettävillä kanavilla.
Ohjelmatyyppi valitaan DAB-tilassa kohdassa
DAB-valikko PTY-suodatin. Poistuminen
tästä tilasta:
–
Painakaa EXIT.
> Osoitus esitetään näytössä, kun PTY on
aktivoitu.
Joissakin tapauksissa DAB-radio poistuu PTYtilasta, kun DAB-DAB-linkitys (ks. alla) tehdään.
Esivalinnat
Aluetta kohti voidaan tallentaa 10 esivalintaa.
DAB:llä on 2 muistipankkia esivalinnoille:
DAB1 ja DAB2. Esivalinnat tallennetaan tavalliseen tapaan, lisätietoja katso sivu 233. Tallennetut esivalinnat valitaan esivalintapainikkeilla.
Esivalinta sisältää kanavan, mutta ei alakanavaa. Jos alikanavaa toistetaan ja esiasetus tallennetaan, vain pääkanava rekisteröidään. Se
johtuu siitä, että alakanavat ovat katoavia. Seuraavalla esiasetuksen hakuyrityksellä toistetaan kanavaa, joka sisälsi alakanavan. Esiasetus ei riipu kanavaluettelosta.
05
Luettelo esivalituista kanavista voidaan esittää4 näytössä. Toiminto aktivoidaan/suljetaan
DAB-tilassa kohdassa DAB-valikko Näytä
esiasetetut kanavat.
HUOM
Äänentoistolaitteiston DAB-järjestelmä ei
tue kaikkia DAB-standardissa olevia toimintoja.
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia
237
05 Infotainment
Radio
Radioteksti
Taajuusalue
Tietyt radioasemat lähettävät tietoja ohjelman
sisällöstä, esiintyjistä jne. Tiedot esitetään näytössä.
DAB voidaan lähettää kahdella5 taajuusalueella:
Alikanavan osoitus voidaan DAB-tilassa sulkea/aktivoida kohdassa DAB-valikko
Laajennetut asetukset Alikanavat
• Band III - kattaa alueet suurkaupunkien
Ohjelmatyyppiteksti
Toiminto suljetaan/aktivoidaan DAB-tilassa
kohdassa DAB-valikko Näytä radioteksti.
HUOM
Vain toinen toiminnoista "Näytä
radioteksti" ja "Näytä esiasetetut
kanavat" voi olla aktivoituna kerrallaan. Jos
toinen niistä aktivoidaan, kun toinen jo on
aktivoituna, suljetaan aiemmin aktivoitu toiminto automaattisesti. Molemmat toiminnot
voivat olla poissa käytöstä.
05
Kehittyneet asetukset
DAB DAB-linkkiin
Kanavalta, jonka vastaanotto on huono tai sitä
ei ole, voidaan siirtyä toisessa kanavaryhmässä olevaan samaan kanavaan, jonka vastaanotto on parempi. Kanavaryhmää vaihdettaessa saattaa esiintyä tietty viive. Vaihdettaessa vanhalta kanavalta uuteen saattaa
esiintyä hiljaisuus.
Toiminto voidaan aktivoida/sulkea DAB-tilassa
kohdassa DAB-valikko Laajennetut
asetukset DAB-yhteys.
5
238
Kaikki alueet/maat eivät käytä molempia aaltoalueita.
ulkopuolella
• LBand – enimmäkseen suurkaupungeissa
Valittaessa esim. pelkästään Band III kanavien
opetus on nopeampaa kuin jos sekä Band III
että LBand on valittu. Kaikkien kanavaryhmien
löytyminen ei ole varmaa. Taajuusalueen
valinta ei vaikuta tallennukseen.
Taajuusalueet voidaan DAB-tilassa sulkea/
aktivoida kohdassa DAB-valikko
Laajennetut asetukset DAB-kaista.
Alakanava
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille.
Jos yhtä tai useampaa alakanavaa lähetetään,
näytössä kanavan nimen vasemmalla puolella
esitetään symboli >. Alakanava osoitetaan
symbolilla - näytössä olevan kanavan nimen
vasemmalla puolella.
Alakanaviin pääsee vain valitulla pääkanavalla,
ei millään muulla kanavalla valitsematta tätä.
Tietyt radioasemat lähettävät tietoja ohjelmatyypistä ja ohjelman kategoriasta. Tiedot esitetään näytössä.
Toiminto aktivoidaan/suljetaan DAB-tilassa
kohdassa DAB-valikko Laajennetut
asetukset Näytä PTY-teksti.
DAB-asetusten palauttaminen
Kaikki DAB-asetukset voidaan asettaa uudelleen takaisin alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.
–
Palauttaminen tehdään DAB-tilassa kohdassa DAB-valikko Laajennetut
asetukset Nollaa kaikki DABasetukset.
05 Infotainment
Mediasoitin
CD-/DVD1-toiminnot
Mediasoitin tukee ja sillä voidaan soittaa seuraavia levyjen ja tiedostojen päätyyppejä:
• Esiäänitetyt CD-levyt (CD Audio).
• Poltetut CD-levyt, joilla on ääni- ja/tai
videotiedostoja1.
• Esitallennetut DVD-videolevyt1.
• Poltetut DVD-levyt1, joilla on ääni- ja/tai
videotiedostoja.
Lisätietoja tuettavista formaateista, katso
sivu 242.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
Levyn lataus- ja poistoaukko
MEDIA-painike
Levyn poisto soittimesta
HUOM
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla* ja/tai kaukosäätimellä*, näitä voidaan useissa tapauksissa käyttää keskikonsolin painikkeiden asemesta. Ohjauspyörän
painikesarjan kuvaus, katso sivu 226.
Kauko-ohjaimen kuvaus, katso sivu 252.
Numeroiden ja kirjainten syöttö.
Valitkaa levyn raitoja/kansioita tai navigoikaa valikkovaihtoehdoissa kääntämällä
TUNE-säädintä.
Vahvistakaa valintanne tai siirtykää valitun
medialähteen valikkoon painamalla OK/
MENU.
Painakaa toistuvasti MEDIA-painiketta kunnes
Levy esitetään, vapauttakaa ja odottakaa
muutama sekunti, tai painakaa OK/MENU. Jos
mediasoittimessa on levy, sitä aletaan soittaa
automaattisesti, muutoin esitetään Aseta levy
sisään näytössä. Syöttäkää tällöin levy sisään,
tekstipuoli ylöspäin. Levyä aletaan toistaa
automaattisesti.
Jos soittimeen syötetään ääni-/videotiedostoja
sisältävä levy, sen kansiorakenne luetaan.
Levyn laadusta ja informaatiomäärän suuruudesta riippuen voi tulla tietty viive ennen kuin
toisto käynnistyy.
Levyjen poisto soittimesta
05
Levy pysähtyy poistoasentoon
n. 12 sekunniksi, sen jälkeen se syötetään turvallisuussyistä takaisin soittimeen.
Tauko
Valikoiden käyttö
Valikoita kohdassa MEDIA ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta*.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 276.
Pikakelaus eteen-/taaksepäin ja levyn raidan tai jakson vaihto2.
1
2
Levyn toiston aloittaminen
Kun äänenvoimakkuus lasketaan täysin alas,
mediasoitin asettuu taukotilaan. Kun äänenvoimakkuutta nostetaan, se käynnistyy uudelleen.
Toisto ja navigointi
CD-audiolevyt
Kääntäkää TUNE-säädintä päästäksenne
levyn soittolistaan ja navigoikaa listassa. Pai-
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
Koskee vain DVD-levyjä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
239
05 Infotainment
Mediasoitin
namalla OK/MENU vahvistetaan levyn uran
valinta ja käynnistetään toisto. Painakaa EXIT
keskeyttääksenne ja siirtyäksenne pois soittolistasta. Painikkeen EXIT pitkä painallus vie
soittolistan juuritasolle.
Levyn raitaa voidaan myös vaihtaa painamalla
/
keskikonsolissa tai ohjauspyörän
painikesarjassa*.
Poltetut levyt, joissa on ääni-/
videotiedostoja1
05
Kääntäkää TUNE-säädintä päästäksenne
levyn soittolistaan/kansiorakenteeseen sekä
navigoimaan listassa/rakenteessa. Painikkeella OK/MENU vahvistetaan joko alikansion
valinta tai käynnistetään valitun ääni-/videotiedoston toisto. Painakaa EXIT joko keskeyttääksenne tai siirtyäksenne pois soittolistasta
tai siirtyäksenne ylöspäin (takaisin) kansiorakenteessa. Painikkeen EXIT pitkä painallus vie
soittolistan juuritasolle.
Levyn ääni-/videotiedostoa voidaan myös
/
keskikonsolissa
vaihtaa painamalla
tai ohjauspyörän painikesarjassa*.
, videotiedosÄänitiedostoilla on symboli
toilla1 on symboli
ja kansioilla on symboli
.
1
3
240
Kun tiedoston toisto on päättynyt, toisto jatkuu
muista (saman tyyppisistä) tiedostoista juuri
siinä kansiossa. Kansion vaihto3 tapahtuu
automaattisesti, kun ko. kansion kaikki tiedostot on toistettu. Järjestelmä havaitsee automaattisesti ja vaihtaa asetusta, kun vain äänitiedostoja tai vain videotiedostoja sisältävä
levy asetetaan mediasoittimeen, sekä toistaa
tällöin näitä tiedostoja. Järjestelmä ei kuitenkaan vaihda asetusta, jos ääni- ja videotiedostoja sekaisin sisältävä levy asetetaan mediasoittimeen, vaan soitin jatkaa tällöin aiemman
tiedostotyypin soittamista.
HUOM
Videoelokuvaa näytetään vain, kun auto on
paikallaan. Kun auto liikkuu nopeudella yli n.
8 km/h, ei kuvaa näytetä ja Kuva ei ole
käytettävissä ajon aikana esitetään näytössä, ääni kuitenkin kuuluu tällöin. Kuva
näytetään jälleen heti, kun auton nopeus
alittaa n. 6 km/h.
HUOM
Tietyt levy-yhtiöt kopiosuojasivat äänitiedostot tai soitin ei voi lukea yksityisesti
kopioituja äänitiedostoja.
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
Jos Toista hakemisto on aktivoituna, tätä ei tapahdu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
DVD-videolevyt1
DVD-videolevyjen toisto, katso sivu 241.
Pikakelaus
Pitäkää painikkeita
/
painettuina pikakelataksenne eteen-/taaksepäin. Äänitiedostoja pikakelataan yhdellä nopeudella, kun taas
videotiedostoja voidaan pikakelata useilla
nopeuksilla. Painakaa toistuvasti painikkeita
/
videotiedostojen kelausnopeuden
lisäämiseksi. Vapauttakaa painike palataksenne videon esittämisen normaalilla nopeudella.
Musiikintunnistus, GracenoteŸ
Jos autossa on navigointi*, autossa on umpilevy, joka sisältää CD-audiolevyjen musiikintunnistuksen tietokannan. Tietokannassa ovat
senhetkiset suosituimmat kappaleet. Jos
mediasoitin saa osuman tietokannassa, näytetään albumin otsikko ja mediassa esiintyjän
nimi sekä jokaiselle kappaleelle raidan nimi,
esiintyjä ja albumi. Jos ko. CD-audiolevyä ei
löydy tietokannasta, käytetään CD-tekstiä
levyltä. Jos levyllä ei ole CD-tekstiä, esitetään
vain raita 1, raita 2 jne.
05 Infotainment
Mediasoitin
Skannaus4
Kansion uusintatoisto5
Toiminto soittaa ensimmäiset kymmenen
sekuntia jokaisesta levyn raidasta/äänitiedostosta. Skannauksen tekemiseksi:
Toiminto mahdollistaa tiedostojen soittamisen
kansiosta uudelleen ja uudelleen. Kun viimeinen tiedosto on soitettu loppuun, ensimmäinen
tiedosto alkaa soida uudelleen.
1. Painakaa OK/MENU
2. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Selaus
> Ensimmäiset 10 sekuntia levyn jokaiselta raidalta tai äänitiedostosta soitetaan.
3. Keskeyttäkää skannaus painamalla EXIT,
levyn meneillään olevan raidan tai äänitiedoston soitto jatkuu.
Satunnaisvalinta4
Toiminto soittaa raidat satunnaisjärjestyksessä. Raitojen kuuntelu satunnaisjärjestyksessä:
1. Painakaa OK/MENU
2. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Toista
hakemisto
3. Painakaa OK/MENU toiminnon aktivoimiseksi/sulkemiseksi.
DVD-videolevyjen toisto1
Toisto
Toistettaessa DVD-videolevyä voi levyvalikko
ilmestyä näyttöön. Levyvalikko antaa mahdollisuuden lisätoimintoihin ja asetuksiin, kuten
tekstityksen, kielen ja kohtauksen valinta.
1. Painakaa OK/MENU
2. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan
Satunnaissoitto
3. Painakaa OK/MENU toiminnon aktivoimiseksi/sulkemiseksi.
Levyn raitaa/äänitiedostoa voidaan vaihtaa
painamalla
/
keskikonsolissa tai
ohjauspyörän painikesarjassa*.
4
5
1
Navigointi DVD-videolevyn omassa
valikossa
HUOM
Videoelokuvaa näytetään vain, kun auto on
paikallaan. Kun auto liikkuu nopeudella yli n.
8 km/h, ei kuvaa näytetä ja Kuva ei ole
käytettävissä ajon aikana esitetään näytössä, ääni kuitenkin kuuluu tällöin. Kuva
näytetään jälleen heti, kun auton nopeus
alittaa n. 6 km/h.
Navigointi DVD-videolevyn omassa valikossa
tehdään keskikonsolin numeropainikkeilla
edellä olevan kuvan mukaisesti.
05
Jakson tai nimikkeen vaihto
Kääntäkää TUNE-säädintä siirtyäksenne jaksojen listaan ja navigoidaksenne niissä (jos
videota esitetään, se keskeytetään). Painakaa
OK/MENU valitaksenne jakson, tämä vie myös
takaisin alkutilaan (jos videota esitettiin, se
alkaa uudelleen). Painakaa EXIT päästäksenne
nimikelistaan.
Nimikelistasta valitaan nimike kääntämällä
TUNE-säädintä ja valinta vahvistetaan paina-
Ei koske DVD-videolevyjä.
Koskee vain ääni-/videotiedostoja poltetuilla levyillä tai USB:stä.
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
241
05 Infotainment
Mediasoitin
malla OK/MENU, tämä vie myös takaisin jaksolistaan. Painakaa OK/MENU valinnan aktivoimiseksi ja siirtyäksenne takaisin alkutilaan.
Painikkeella EXIT keskeytetään valinta ja se vie
takaisin alkutilaan (ilman, että jotain on valittu).
Levyn jaksoa voidaan myös vaihtaa painamalla
/
keskikonsolissa tai ohjauspyörän
painikesarjassa*.
Kehittyneet asetukset6
Katselukulma
05
Toiminnolla voidaan, jos DVD-videolevy tukee
tätä, valita, mistä kamerakulmasta tietty kohtaus esitetään. Siirtykää levytilassa kohtaan
Levyvalikko Laajennetut asetukset
Kulma.
DivXŸ Video On Demand
Mediasoitin voidaan rekisteröidä tyyppiä DivX
VOD olevien tiedostojen soittamiseksi poltetuilta levyiltä tai USB:stä. Rekisteröintikoodi on
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Info DivX® VOD -koodi.
Yleisiä tietoja valikkokäsittelystä kohdassa
MY CAR, katso sivu 147.
Kuva-asetukset6
242
Kaksoisformaatti, kaksipuoliset levyt (DVD
Plus, CD-DVD-formaatti) ovat paksumpia
kuin tavalliset CD-levyt eikä toistoa sen
vuoksi voida taata ja häiriöitä voi esiintyä.
1. Painakaa OK/MENU ja valitkaa
Kuvasäädöt, vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
Jos CD-levy sisältää sekoituksen mp3- ja
CDDA-raitoja, kaikki mp3-kappaleet sivuutetaan.
2. Kääntäkää TUNE-säädin säädettävän
kohdalle ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
3. Säätäkää asetusta kääntämällä TUNEsäädintä ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
Asetuslistaan palaamiseksi painakaa OK/
MENU tai EXIT.
Kuva-asetukset voidaan palauttaa tehdasasetuksiksi valitsemalla Nollaa.
Yhteensopivat tiedostoformaatit
Mediasoitin voi soittaa useita eri tiedostotyyppejä ja se on yhteensopiva seuraavassa taulukossa olevien formaattien kanssa.
Lisätietoja, käykää osoitteessa
www.divx.com/vod.
6
HUOM
Valovoiman ja kontrastin asetuksia voidaan
säätää (auton seistessä).
Koskee versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
A
B
C
AudioformaatitA
CD-Audio, mp3, wma
AudioformaatitB
CD-Audio, mp3, wma,
aac, m4a
VideoformaatitC
CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf
Koskee versiota Performance.
Ei koske versiota Performance.
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
05 Infotainment
Ulkoinen äänilähde AUX-/USB*-tuloliitännän kautta
AUX, USB1 ja ulkoinen äänilähde
HUOM
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla* ja/tai kaukosäätimellä*, näitä voidaan useissa tapauksissa käyttää keskikonsolin painikkeiden asemesta. Ohjauspyörän
painikesarjan kuvaus, katso sivu 226.
Kauko-ohjaimen kuvaus, katso sivu 252.
Yleistä
iPodŸ- tai mp3-soitinta, jossa on ladattavia
akkuja, ladataan (virran ollessa päällä tai moottorin käynnissä), jos laite on kytkettynä USBliitäntään.
Äänilähteen liittäminen:
Liitäntäkohdat ulkoisille äänilähteille.
iPodŸ
Ulkoinen äänilähde, esim.
tai mp3-soitin
voidaan kytkeä äänentoistolaitteistoon käyttäen jotain keskikonsolissa olevista liitännöistä.
USB-tuloliitäntään yhdistettyä äänilähdettä
voidaan tällöin käsitellä2 auton äänensäätimillä. AUX-tuloliitännän kautta kytkettyä yksikköä ei voida ohjata auton kautta.
Tunnelikonsolin oikeassa takareunassa on
kolo, johon johtimet voidaan vetää siten, että
luukku voidaan sulkea johtimien jäämättä
puristuksiin.
1
2
3
1. Painakaa toistuvasti MEDIA-painiketta
päästäksenne haluamaanne äänilähteeseen USB, iPod tai AUX, vapauttakaa ja
odottakaa muutama sekunti tai painakaa
OK/MENU.
> Jos USB valitaan, esitetään Kytke
USB näytössä.
2. Kytkekää äänilähteenne yhteen keskikonsolin säilytyslokerossa olevista liitännöistä
(ks. edellistä kuvaa).
Teksti USB luetaan esitetään näytössä, kun
järjestelmä lukee tallennusvälineen tiedostora-
kennetta. Tiedostorakenteesta ja tiedostojen
lukumäärästä riippuen voi tulla tietty viive
ennen kuin lukeminen on tehty.
HUOM
Järjestelmä tukee useita iPodŸ-malleja,
jotka on valmistettu 2005 tai myöhemmin.
HUOM
Jotta USB-liitäntä ei vaurioidu, se kytketään
pois käytöstä, jos siihen tulee oikosulku tai
jos liitetty USB-yksikkö kuluttaa liikaa virtaa
(näin voi käydä, jos liitetty yksikkö ei täytä
USB-standardia). USB-liitäntä aktivoituu
automaattisesti uudelleen, kun sytytysvirta
kytketään seuraavan kerran, jos vika on korjaantunut.
05
Valikoiden käyttö
Valikoita kohdassa MEDIA ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta*.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 276.
Toisto ja navigointi3
Kääntäkää TUNE-säädintä päästäksenne soittolistaan/kansiorakenteeseen sekä navigoi-
Koskee versioita High Performance, High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
Koskee vain USB-liitäntään kytkettyä medialähdettä.
Koskee vain USB:tä ja iPodŸ-soitinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
243
05 Infotainment
Ulkoinen äänilähde AUX-/USB*-tuloliitännän kautta
maan listassa/rakenteessa. Painikkeella OK/
MENU vahvistetaan joko alikansion valinta tai
käynnistetään valitun ääni-/videotiedoston
toisto. Painikkeella EXIT voidaan joko keskeyttää tai siirtyä pois soittolistasta tai siirtyä ylöspäin (takaisin) kansiorakenteessa. Painikkeen
EXIT pitkä painallus vie soittolistan juuritasolle.
Levyn ääni-/videotiedostoa voidaan myös
/
keskikonsolissa
vaihtaa painamalla
tai ohjauspyörän painikesarjassa*.
Äänitiedostoilla on symboli
, videotiedostoilla4 on symboli
ja kansioilla on symboli
.
05
Kun tiedoston toisto on päättynyt, toisto jatkuu
muista (saman tyyppisistä) tiedostoista juuri
siinä kansiossa. Kansion vaihto5 tapahtuu
automaattisesti, kun ko. kansion kaikki tiedostot on toistettu. Järjestelmä havaitsee automaattisesti ja vaihtaa asetusta, kun vain äänitiedostoja tai vain videotiedostoja sisältävä
yksikkö kytketään USB-tuloliitäntään, sekä
toistaa tällöin näitä tiedostoja. Järjestelmä ei
kuitenkaan vaihda asetusta, jos ääni- ja videotiedostoja sekaisin sisältävä yksikkö kytketään
USB-tuloliitäntään, vaan soitin jatkaa tällöin
aiemman tiedostotyypin soittamista.
4
5
3
6
244
Pikakelaus3
Äänilähteet
Ks. sivu 240.
USB-muisti
Skannaus3
USB-muistin käyttämisen helpottamiseksi
muiden kuin musiikkitiedostojen tallentamista
siihen tulee tällöin välttää. Järjestelmältä kestää huomattavasti kauemmin lukea sellaisen
tallennusvälineen tiedot, joka sisältää muuta
kuin yhteensopivia musiikkitiedostoja.
Ks. sivu 241.
Satunnaisvalinta3
Ks. sivu 241.
Hakutoiminto3
Keskikonsolissa olevan ohjauspaneelin painikesarjalla voidaan hakea tiedostonimen perusteella ko. kansiossa.
Hakutoimintoon päästään joko kääntämällä
TUNE-säädintä (kansiorakenteeseen pääsemiseksi) tai painamalla jotain kirjainpainikkeista. Sitä mukaa, kun kirjain tai merkki hakujonossa näppäillään, tulette lähemmäs hakukohdettanne.
Käynnistäkää tiedoston soitto painamalla OK/
MENU.
Kansion uusintatoisto6
HUOM
Järjestelmä tukee siirrettäviä medioita, jotka
tukeva USB 2.0:aa ja tiedostojärjestelmää
FAT32, ja voi käsitellä 1000 kansiota, joissa
on enintään 254 alikansiota/tiedostoa kussakin kansiossa. Poikkeuksena on ylimmäinen taso, joka käsittelee jopa 1000 alikansiota/tiedostoa.
HUOM
Käytettäessä pidempimallista USB-muistia
suositellaan, että käytetään USB-sovitinjohdinta. Näin vältetään USB-liitännän ja kytketyn USB-muistin mekaaninen kuluminen.
Ks. sivu 241.
Koskee versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
Jos Toista hakemisto on aktivoituna, tätä ei tapahdu.
Koskee vain USB:tä ja iPodŸ-soitinta.
Koskee vain USB:tä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
USB-jakaja
USB-liitäntään voidaan kytkeä USB-jakaja ja
siten yhdistää useita USB-yksiköitä samanai-
05 Infotainment
Ulkoinen äänilähde AUX-/USB*-tuloliitännän kautta
kaisesti. USB-yksikön valinta tehdään USBtilassa kohdassa USB-valikko Valitse
USB-laite.
MP3-soitin
Useilla MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmä, jota järjestelmä ei tue. Jotta MP3-soitinta voidaan käyttää järjestelmässä, sen pitää
olla asetettuna tilaan USB Removable
device/Mass Storage Device.
A
Audioformaatit
mp3, wma, aac, m4a
VideoformaatitA
divx, avi, asf
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
iPodŸ
iPodŸ-soitinta ladataan ja se saa virran USBliitännästä* soittimen liitäntäjohdon kautta.
HUOM
05
Järjestelmä tukee vain äänitiedostojen toistoa iPodŸ-soittimesta.
HUOM
Kun äänilähteenä on iPodŸ, on auton infotainment-järjestelmässä valikkorakenne,
joka muistuttaa iPodŸ-soittimen omaa valikkorakennetta.
Yhteensopivat tiedostoformaatit USBliitännän kautta
Järjestelmä tukee seuraavan taulukon ääni- ja
videotiedostoja toistettaessa USB-liitännän
kautta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
245
05 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Virtaava ääni
Yleistä
Auton mediasoitin on varustettu BluetoothŸ1toiminnolla ja se voi langattomasti BluetoothŸtoiminnon avulla toistaa virtaavia äänitiedostoja ulkoisista yksiköistä, kuten matkapuhelimista ja kämmentietokoneista. Navigointi ja
äänen ohjaus voidaan tehdä keskikonsolin painikkeiden tai ohjauspyörän painikesarjan*
kautta. Tietyissä ulkoisissa yksiköissä voidaan
myös vaihtaa raitaa yksiköstä.
Jotta ääntä voidaan toistaa, pitää auton mediasoitin ensin asettaa Bluetooth -tilaan.
05
HUOM
Yleiskatsaus
BluetoothŸ-mediasoittimen pitää tukea toimintoja Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) ja Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Soittimen tulee käyttää
AVRCP:n versiota 1.3 ja A2DP:n versiota
1.2. Muussa tapauksessa tiettyjä toimintoja
voi jäädä puuttumaan.
Kaikki markkinoilla esiintyvät matkapuhelimet ja ulkoiset mediasoittimet eivät ole täysin yhteensopivia auton mediasoittimen
BluetoothŸ-toiminnon kanssa. Volvo suosittelee, että käännytte Volvon valtuutetun jälleenmyyjän puoleen tai menette osoitteeseen www.volvocars.com saadaksenne tietoja yhteensopivista puhelimista ja ulkoisista mediasoittimista.
HUOM
Auton mediasoitin voi toistaa äänitiedostoja
vain BluetoothŸ-toiminnon kautta.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
VOL - äänenvoimakkuus
MEDIA-painike
Navigoikaa valikossa kääntämällä TUNEsäädintä.
Vahvistakaa valintanne tai siirtykää valikkoon painamalla OK/MENU.
EXIT - vie ylöspäin valikkojärjestelmässä,
keskeyttää meneillään olevan toiminnon.
Lyhyt painas askeltaa äänitiedostoissa.
Pitkä painallus pikakelaa äänitiedostoja.
1
246
Koskee versioita High Performance, High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Infotainment
Media BluetoothŸ*
HUOM
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla* ja/tai kaukosäätimellä*, näitä voidaan useissa tapauksissa käyttää keskikonsolin painikkeiden asemesta. Ohjauspyörän
painikesarjan kuvaus, katso sivu 226.
Kauko-ohjaimen kuvaus, katso sivu 252.
Valikoiden käyttö
Valikoita kohdassa MEDIA ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta*.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 276.
Ulkoisen yksikön liittäminen ja
yhdistäminen
3. Kun Lisää laite näytetään, painakaa OK/
MENU.
4. Tarkastakaa, että ulkoinen yksikkö on
haettavissa/näkyvissä BluetoothŸ-toiminnon kautta, ks. ulkoisen yksikön ohjekirjaa.
5. Painakaa OK/MENU.
> Infotainment-järjestelmä etsii läheisyydessä olevia ulkoisia yksiköitä. Haku voi
kestää pienen hetken. Löydettävät yksiköt ilmoitetaan omilla BluetoothŸ-nimillään keskikonsolin näytössä.
6. Valitkaa ulkoinen yksikkö, jonka haluatte
liittää yhteen järjestelmän kanssa ja painakaa OK/MENU.
Ulkoisen yksikön yhdistäminen tapahtuu eri
tavoin riippuen siitä, onko se ollut liitettynä
aiemmin vai ei. Enintään 10 ulkoista yksikköä
voidaan liittää. Yhteenliittäminen tehdään kerran ulkoista yksikköä kohti. Jos yksikkö yhdistetään ensimmäisen kerran, noudattakaa seuraavaa ohjetta:
7. Syöttäkää numerosarja, joka esitetään
keskikonsolin näytössä, ulkoisen yksikön
painikesarjan kautta, ja painakaa ulkoisen
yksikön painiketta valinnan vahvistamiseksi.
1. Painakaa toistuvasti MEDIA-painiketta
kunnes Bluetooth esitetään, vapauttakaa
ja odottakaa muutama sekunti tai painakaa
OK/MENU.
/
Vaihtakaa äänitiedostoa painamalla
keskikonsolissa tai ohjauspyörän painikesarjassa*.
2. Painakaa OK/MENU.
Automaattinen yhdistäminen
Ulkoinen yksikkö liitetään ja yhdistetään automaattisesti infotainment-järjestelmään.
Kun BluetoothŸ-toiminto on aktiivinen ja viimeksi yhdistetty ulkoinen yksikkö on toimintaalueella, se yhdistetään automaattisesti. Kun
infotainment-järjestelmä etsii viimeksi yhdistettyä yksikköä, sen nimi esitetään näytössä.
Muun yksikön yhdistämiseksi painakaa EXIT.
Yhdistäkää uusi ulkoinen yksikkö, ks. "Vaihtaminen toiseen ulkoiseen yksikköön" seuraavassa.
Vaihtaminen toiseen ulkoiseen
yksikköön
Yhdistetty yksikkö voidaan vaihtaa toiseen
yksikköön, jos autossa on useita yksiköitä.
Yksikön pitää kuitenkin ensin olla liitettynä,
ks. "Ulkoisen yksikön liittäminen ja yhdistäminen" edellä. Toiseen yksikköön vaihtamiseksi
painakaa:
1. Painakaa toistuvasti MEDIA-painiketta
kunnes Bluetooth esitetään, vapauttakaa
ja odottakaa muutama sekunti tai painakaa
OK/MENU.
05
2. Tarkastakaa, että ulkoinen yksikkö on
haettavissa/näkyvissä BluetoothŸ-toiminnon kautta, ks. ulkoisen yksikön ohjekirjaa.
3. Painakaa OK/MENU.
4. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Vaihda
laite, ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
> Hetken kuluttua esitetään ulkoisen yksikön nimi näytössä. Jos useita ulkoisia
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
247
05 Infotainment
Media BluetoothŸ*
yksiköitä on liitettynä, esitetään myös
nämä.
5. Valitkaa yhdistettävä yksikkö kääntämällä
TUNE-säädintä ja vahvistakaa painamalla
OK/MENU.
> Ulkoinen yksikkö yhdistetään.
Toiminto soittaa ulkoisessa yksikössä olevat
äänitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
Aktivoikaa/sulkekaa satunnaisvalintatoiminto
Bluetooth-tilassa kohdassa Bluetoothvalikko Satunnaissoitto.
Vaihtakaa äänitiedostoa painamalla
/
keskikonsolissa tai ohjauspyörän painikesarjassa*.
Vaihtakaa äänitiedostoa painamalla
/
keskikonsolissa tai ohjauspyörän painikesarjassa*.
Yhdistetyn yksikön poistaminen
Ulkoisessa yksikössä olevien
äänitiedostojen skannaus
1. Painakaa Bluetooth-tilassa OK/MENU.
05
Satunnaisvalinta
2. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Poista
Bluetooth-laite ja vahvistakaa painamalla
OK/MENU.
3. Valitkaa poistettava yksikkö kääntämällä
TUNE-säädintä, ja vahvistakaa painamalla
OK/MENU.
> Kysymys siitä, haluatteko poistaa yhdistämisen, esitetään näytössä.
4. Painakaa OK/MENU valinnan vahvistamiseksi.
Toiminto soittaa ensimmäiset kymmenen
sekuntia jokaisesta äänitiedostosta. Aktivoikaa/sulkekaa satunnaisvalintatoiminto Bluetooth-tilassa kohdassa Bluetooth-valikko
Selaus.
Keskeyttäkää skannaus painamalla EXIT.
Versioinformaatio BluetoothŸ
Auton ko. BluetoothŸ-versio voidaan nähdä
Bluetooth-tilassa kohdassa Bluetoothvalikko Ajoneuvon Bluetooth-versio.
EXIT katkaisee.
Yksikön kytkeminen pois
Automaattinen poiskytkeminen tapahtuu, jos
ulkoinen yksikkö joutuu infotainment-järjestelmän toimintaetäisyyden ulkopuolelle. Lisätietoja yhdistämisestä, katso sivu 247.
248
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Infotainment
TV*
TV*
TÄRKEÄÄ
Yleistä
HUOM
Tietyissä maissa vaaditaan tälle tuotteelle
TV-lupa.
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla* ja/tai kaukosäätimellä*, näitä voidaan useissa tapauksissa käyttää keskikonsolin painikkeiden asemesta. Ohjauspyörän
painikesarjan kuvaus, katso sivu 226.
Kauko-ohjaimen kuvaus, katso sivu 252.
HUOM
Tämä järjestelmä tukee vain TV-lähetyksiä
maissa, jotka lähettävät mpeg-2-formaattina ja noudattavat DVB-T -normia. Järjestelmä ei tue TV-lähetyksiä, jotka ovat
mpeg-4 -formaattia tai analogisia lähetyksiä.
Yleiskatsaus
Valikoiden käyttö
Valikoita kohdassa MEDIA ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta*.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 276.
HUOM
TV-kuva näytetään vain auton seistessä.
Kun auto liikkuu nopeudella yli n. 6 km/h,
kuva katoaa, Kuva ei ole käytettävissä
ajon aikana esitetään näytössä, ääni kuitenkin kuuluu tällöin. Kuva palautuu taas,
kun auto on pysähtynyt.
HUOM
Vastaanotto riippuu siitä, kuinka hyviä signaalin voimakkuus ja signaalin laatu ovat.
Lähetystä voivat häiritä eri tekijät, kuten
esim. korkeat rakennukset tai TV-lähettimen
oleminen kaukana. Peittoaste voi myös
vaihdella riippuen maasta, jossa olette.
TV:n katselu
MEDIA-painike.
Jos TV-toimintoa käytetään ensimmäistä kertaa tai jos maa, jossa olette, on vaihtunut, pitää
tehdä TV-kanavien säätö. TV-kanavien asettamiseksi katsokaa osaa "TV-kanavien haku/Esivalintalista", sivu 250.
Esivalintapainikkeet, numeronsyöttö
–
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
Navigoikaa kanavaluetteloissa tai valikoissa kääntämällä TUNE-säädintä.
Vahvistakaa valintanne tai siirtykää valikkoon painamalla OK/MENU.
05
Painakaa toistuvasti MEDIA-painiketta,
kunnes TV esitetään näytössä, vapauttakaa painike ja odottakaa muutama sekunti
tai painakaa OK/MENU.
> Haku käynnistyy ja lyhyen hetken kuluttua esitetään viimeisin käytetty kanava.
EXIT - vie ylöspäin valikkojärjestelmässä,
keskeyttää meneillään olevan toiminnon.
Kanavien vaihto
Seuraava käytettävissä oleva kanava esitetään painamalla
/
.
• Kääntäkää TUNE-säädintä, lista kaikista
Kanavaa voidaan vaihtaa seuraavalla tavalla:
alueella käytettävissä olevista kanavista
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
249
05 Infotainment
TV*
esitetään. Jos jokin näistä kanavista on jo
aiemmin tallennettu esivalinnaksi, esitetään sen esivalintanumero kanavan nimen
oikealla puolella. Jatkakaa kääntämällä
TUNE-säädin haluamallenne kanavalla ja
painakaa OK/MENU.
• Painamalla esivalintapainikkeita (0-9).
• Painamalla lyhyesti painikkeita
/
esitetään seuraava alueella käytettävissä
oleva kanava.
HUOM
05
Jos autoa siirretään maan sisällä, esim. kaupungista toiseen, ei ole varmaa, että esivalinnat ovat käytettävissä uudessa paikassa,
koska taajuusalue on voinut muuttua. Tehkää tällöin uusi haku ja tallentakaa uusi esivalintalista, ks. kohtaa "Käytettävissä olevien TV-kanavien tallennus esivalinnoiksi",
sivu 251.
HUOM
Jos esivalintapainikkeilla ei saada vastaanottoa, tämä voi johtua siitä, että auto on eri
paikassa kuin missä TV-kanavien haku tehtiin, esim. jos auto on ajettu Saksasta Ranskaan. Tällöin voidaan joutua tekemään uusi
maan valinta ja uusi haku.
TV-kanavien haku/Esivalintalista
1. Painakaa TV-tilassa OK/MENU.
2. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan TVvalikko ja painakaa OK/MENU.
3. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Valitse
maa ja painakaa OK/MENU.
> Jos aiemmin on valittu yksi tai useampi
maa, nämä esitetään listassa.
4. Kääntäkää TUNE-säädin joko kohtaan
Muut maat tai jonkin aiemmin valitun
maan kohdalle. Painakaa OK/MENU.
> Lista kaikista käytettävissä olevista
maista esitetään.
5. Kääntäkää TUNE-säädin haluamanne
maan (esim. Ruotsi) kohdalle ja painakaa
OK/MENU.
> Käytettävissä olevien TV-kanavien
automaattinen haku käynnistyy, tämä
haku kestää pienen hetken. Sinä aikana
esitetään kuvaa ko. kanavalta, joka löydettiin ja tallennetaan esivalinnaksi. Kun
haku on valmis, esitetään ilmoitus ja
kuva näytetään. Esivalintalista (enintään
30 esivalintaa) on nyt luotu ja käytettävissä. Kanavan vaihtaminen, katso
sivu 249.
Haku ja esivalintojen tallennus voidaan keskeyttää painamalla EXIT.
250
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Jos maa, jossa olette, on vaihtunut, pitää
tehdä uusi TV-kanavien haku.
Kanavien hallinta
Esivalintalistaa voidaan muokata. Esivalintalistassa olevien kanavien järjestystä voidaan
muuttaa. TV-kanavalla voi olla useampi kuin
yksi paikka valintalistassa. TV-kanavien sijainti
voi myös vaihdella esivalintalistassa.
Järjestyksen muuttamiseksi esivalintalistassa
siirtykää TV-tilassa kohtaan TV-valikko
Lajittele kanavat.
1. Kääntäkää TUNE-säädin siirrettäväksi
haluamanne kanavan kohdalle listassa ja
vahvistakaa painamalla OK/MENU.
> Valittu kanava merkitään.
2. Kääntäkää TUNE-säädin uuteen paikkaan
listassa ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
> Kanavat vaihtavat paikkaa keskenään.
Esivalittujen kanavien (enintään 30 kappaletta)
jälkeen ovat käytettävissä kaikki muut alueella
olevat kanavat. Kanava voidaan siirtää ylempänä olevaan paikkaan esivalintalistassa.
05 Infotainment
TV*
Käytettävissä olevien TV-kanavien
tallennus esivalinnoiksi
Jos autoa on siirretty maan sisällä, esim. kaupungista toiseen, ei ole varmaa, että esivalinnat
ovat käytettävissä uudella paikkakunnalla,
koska taajuusalue on voinut muuttua. Tehkää
tällöin uusi haku ja tallentakaa uusi esivalintalista.
kuu. Haku pysäytetään painamalla EXIT, tällöin
jatkuu juuri katseltavan kanavan esittäminen.
Haku ei vaikuta esivalintalistaan.
Aktivoikaa skannaus TV-tilassa kohdassa TVvalikko Selaus.
Teksti-TV:n katselu on mahdollista. Menetelkää näin:
2. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan TVvalikko ja painakaa OK/MENU.
1. Painakaa
messä.
3. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan
Automaattinen tallennus ja painakaa
OK/MENU.
> Käytettävissä olevien TV-kanavien
automaattinen haku käynnistyy, tämä
haku kestää pienen hetken. Sinä aikana
esitetään kuvaa ko. kanavalta, joka löydettiin ja tallennetaan esivalinnaksi. Kun
haku on valmis, esitetään ilmoitus ja
kuva näytetään. Esivalintalista (enintään
30 esivalintaa) on nyt luotu ja käytettävissä. Kanavan vaihtaminen, katso
sivu 249.
2. Syöttäkää sivunumero (3 numeroa) numeropainikkeilla (0-9) sivun valitsemiseksi.
> Sivu näytetään automaattisesti.
Toiminto hakee automaattisesti taajuusalueen
läpi kaikkia käytettävissä olevia kanavia alueella, jolla olette. Kun kanava on löydetty, sitä
esitetään n. 10 sekuntia, sen jälkeen haku jat-
TV-kuvaan palaamiseksi odottakaa muutamia
sekunteja tai painakaa EXIT.
Teksti-TV
1. Painakaa TV-tilassa OK/MENU.
TV-kanavien skannaus
saada lisätietoja ko. ohjelmasta, kuten alkamis- ja päättymisaika sekä lyhyt selostus ko.
ohjelmasta. Lisätietoja INFO-painikkeesta,
katso sivu 229.
Kuva-asetukset
Valovoiman ja kontrastin asetuksia voidaan
säätää. Lisätietoja, katso sivu 242.
-painiketta kaukosääti-
Vastaanotto menetetään
Syöttäkää uusi sivunumero tai painakaa
kauko-ohjaimen painikkeita
/
siirtyäksenne seuraavalle sivulle.
Palatkaa TV-kuvaan painamalla EXIT tai pai-paininamalla kaukosäätimessä olevaa
ketta.
Myös teksti-TV:tä voidaan ohjata kauko-ohjaimen värillisillä painikkeilla.
Tietoja ko. ohjelmasta
Painakaa INFO-painiketta saadaksenne tietoja
ko. ohjelmasta, seuraavasta ohjelmasta ja sen
alkamisajasta. Jos INFO-painiketta painetaan
vielä kerran, voidaan tietyissä tapauksissa
Jos esitettävän TV-kanavan vastaanotto
häviää, kuva pysähtyy. Pian tämän jälkeen saadaan ilmoitus, joka kertoo, että ko. TV-kanavan
vastaanotto on hävinnyt ja että uusi kanavan
haku on käynnissä. Kun vastaanotto palaa, TVkanavan esittäminen käynnistyy suoraan. On
mahdollista vaihtaa kanavaa milloin tahansa,
kun ilmoitus esitetään.
05
Jos ilmoitus Ei vastaanottoa, haetaan esitetään, tämä johtuu siitä, että järjestelmä on
havainnut kaikkien TV-kanavien vastaanoton
puuttuvan. Mahdollinen syy voi olla, että valtakunnan raja on ylitetty ja että järjestelmä on
asetettu väärälle maalle. Vaihtakaa siinä
tapauksessa oikeaan maahan kohdan "TVkanavien haku/Esivalintalista" mukaisesti,
katso sivu 250.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
251
05 Infotainment
Kaukosäädin*
Kaukosäädin*
Kaukosäädintä voidaan käyttää infotainmentjärjestelmän kaikkiin toimintoihin. Kaukosäätimen painikkeilla on vastaavat toiminnat kuin
painikkeilla keskikonsolissa tai ohjauspyörän
painikesarjassa*.
Kauko-ohjainta käytettäessä painakaa ensin
kaukosäätimen painike
asentoon F.
Suunnatkaa sen jälkeen kaukosäädin kohti IPvastaanotinta, joka on sijoitettu INFO-painikkeen (katso sivu 229) oikealle puolelle keskikonsoliin.
Jos auto on varustettu takanäytöillä* ja haluatte
ohjata toista näistä, valitkaa haluamanne
.
näyttö kaukosäätimen painikkeella
Suunnatkaa sen jälkeen kaukosäädin kohti
ohjattavan näytön IP-vastaanotinta, katso
sivu 267.
05
VAROITUS
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta
jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa.
Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen
yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
HUOM
Älkää altistako kauko-ohjainta voimakkaalle
auringonvalolle (esim. kojelaudan päällä) tällöin voi syntyä ongelmia paristojen
kanssa.
Painike
Toiminto
Valitkaa väliltä:
L = Näyttö vasemmalla takana*
F = Näyttö edessä
R = Näyttö oikealla takana*
Vaihtaminen navigointiin*
Vaihtaminen radiolähteeseen
(AM, FM1 jne.)
Vaihtaminen medialähteeseen
(Levy, TV* jne.)
Vaihtaminen BluetoothŸ handsfree -toimintoon*
Askeltaminen/kelaaminen taaksepäin, raidan/kappaleen
vaihto.
Soitto/tauko
Vierityspyörä, vastaa TUNE-säädintä keskikonsolissa.
252
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Infotainment
Kaukosäädin*
Painike
Toiminto
Pysäytys
Toiminto
Askeltaminen/kelaaminen
eteenpäin, raidan/kappaleen
vaihto.
Tietoja ko. ohjelmasta, kappaleesta jne. Käytetään myös, kun
tietoja saatavilla on enemmän
kuin mitä näytössä voidaan esittää.
Valikko
Ääniraidan kielen valinta
Edelliseen, keskeyttää toiminnon, hävittää syötetyn merkin
Alitekstit, tekstin kielen valinta
Navigointi ylös/alas
Navigointi oikealle/vasemmalle
Valinnan vahvistaminen tai siirtyminen valitun lähteen valikkojärjestelmään
Äänenvoimakkuus, vähentäminen
Äänenvoimakkuus, lisääminen
0-9
Painike
Kanavien esivalinta, numeroiden
ja kirjainten syöttö
Teksti-TV*, päällä/pois
1. Painakaa paristoluukun lukitusta alas ja
työntäkää paristoluukkua IP-linssin suuntaan.
Kaukosäätimen pariston vaihto
05
2. Poistakaa käytetyt paristot, kääntäkää
uudet paristot paristolokeron symbolien
mukaan ja asettakaa ne paikoilleen.
HUOM
Paristojen käyttöikä on tavallisesti 1-4
vuotta riippuen siitä, kuinka paljon kaukosäädintä käytetään.
Kaukosäädin toimii neljällä paristolla, jotka
ovat tyyppiä AA/LR6.
3. Asentakaa luukku takaisin.
HUOM
Käytetyt paristot on hävitettävä ympäristön
kannalta sopivalla tavalla.
Pitäkää pitkillä matkoilla mukananne varaparistoja.
Suosikkien pikavalinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
253
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Yleistä
yhteyteen (2). Matkapuhelinta voidaan käyttää
sen painikkeilla riippumatta siitä, onko se
yhdistetty vai ei.
Puhelintoiminnot, katsaus säätimiin
HUOM
Vain osa matkapuhelimista on täysin
yhteensopivia handsfree-toiminnon kanssa.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon jälleenmyyjän puoleen tai otatte
yhteyden osoitteeseen
www.volvocars.com saadaksenne tietoja
yhteensopivista puhelimista.
Katsaus järjestelmään.
Matkapuhelin
05
Mikrofoni
Ohjauspyörän painikesarja
Valikoiden käyttö
Valikoita kohdassa TEL ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta*. Yleisiä
tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 276.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa
BluetoothŸ1
BluetoothŸ-järjestelmällä varustettu matkapuhelin voidaan yhdistää langattomasti infotainment-järjestelmään. Infotainment-järjestelmä
toimii handsfree-järjestelmänä ja antaa mahdollisuuden kauko-ohjata tiettyjä matkapuhelimen toimintoja. Mikrofoni, jota käytetään, on
sijoitettu kuljettajan puoleisen häikäisysuojan
1
254
Koskee versioita High Performance, High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
Numero- ja kirjainpainikkeet
TEL - Aktivointi/Kytkeminen pois
TUNE - Kääntäkää normaalinäkymässä
oikealle päästäksenne puhelinluetteloon ja
vasemmalle kaikkien puheluiden puhelulistaan, käytetään myös navigointiin valinnoissa näytössä.
Hyväksykää tuleva puhelu, vahvistakaa
valintanne tai siirtykää puhelinvalikkoon
painamalla OK/MENU.
EXIT - Keskeyttää/torjuu puhelun, hävittää
syötetyn merkin, vie ylöspäin valikkojärjestelmässä ja keskeyttää käytössä olevan
toiminnon.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
HUOM
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla* ja/tai kaukosäätimellä*, näitä voidaan useissa tapauksissa käyttää keskikonsolin painikkeiden asemesta. Ohjauspyörän
painikesarjan kuvaus, katso sivu 226.
Kauko-ohjaimen kuvaus, katso sivu 252.
Aloittaminen
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Painikkeen TEL lyhyt painallus aktivoi handsfree-toiminnon. Symboli
osoittaa, että
handsfree-toiminto on aktiivinen.
Matkapuhelimen yhdistäminen
Matkapuhelimen yhdistäminen tapahtuu eri
tavoin riippuen siitä, onko matkapuhelin ollut
aikaisemmin yhdistettynä vai ei. Jos matkapuhelin yhdistetään ensimmäisen kerran, noudattakaa seuraavia ohjeita:
On kaksi mahdollisuutta yhdistää matkapuhelin, joko auton valikkojärjestelmän kautta tai
matkapuhelimen valikkojärjestelmän kautta.
Jos toinen vaihtoehto ei toimi, voidaan kokeilla
toista.
Vaihtoehto 1 – auton valikkojärjestelmän kautta
1. Tehkää matkapuhelin etsittäväksi/näkyväksi BluetoothŸ-järjestelmän kautta, ks.
matkapuhelimen käsikirjaa tai
www.volvocars.com.
Vaihtoehto 2 - matkapuhelimen valikkojärjestelmän kautta
2. Aktivoikaa auton handsfree-toiminto painamalla TEL. Jatkakaa painamalla OK/
MENU.
3. Valitkaa Muuta puhelin, painakaa OK/
MENU.
> Valikkovalinta Lisää puhelin esitetään
näytössä. Jos yksi tai useampi matkapuhelin jo on liitettynä, esitetään myös
nämä. Painakaa OK/MENU.
4. Tarkastakaa, että matkapuhelimen
BluetoothŸ-toiminto on päällä ja painakaa
OK/MENU.
> Äänentoistolaitteisto etsii lähellä olevia
matkapuhelimia. Etsintä kestää noin
30 sekuntia. Löydetyt matkapuhelimet
ilmoitetaan omilla BluetoothŸ-nimillään
näytössä. Handsfree-toiminnon
BluetoothŸ-nimi esitetään matkapuhelimessa My Volvo Car.
5. Valitkaa jokin matkapuhelimista keskikonsolin näytöstä.
6. Syöttäkää numerosarja, joka esitetään
keskikonsolin näytössä, ulkoisen matkapuhelimen näppäimistön kautta, ja painakaa matkapuhelimen painiketta valinnan
vahvistamiseksi.
1. Aktivoikaa handsfree-toiminto painamalla
TEL-painiketta keskikonsolissa. Jos puhelin on kytkettynä, kytke jo kytketty puhelin
pois.
2. Tehkää auton etsittäväksi/näkyväksi
BluetoothŸ-toiminnon kautta, painakaa
OK/MENU ja aktivoikaa valinta
Puhelinasetukset BT-tunnistustila.
3. Hakekaa matkapuhelimen BluetoothŸ-toiminnolla, ks. matkapuhelimen käsikirjaa.
4. Valitkaa My Volvo Car löydettyjen yksiköiden luettelosta matkapuhelimessanne.
05
5. Syöttäkää valinnainen PIN-koodi matkapuhelimeen matkapuhelimen näppäimistön kautta, kun Teitä kehotetaan antamaan
PIN-koodi. Näppäilkää sitten sama PINkoodi auton näppäimistön kautta.
6. Valitkaa kytkeminen järjestelmään My
Volvo Car matkapuhelimesta.
Matkapuhelin liitetään (rekisteröidään) ja yhdistetään automaattisesti äänentoistojärjestelmään. Lisätietoja matkapuhelimien liittämisestä, katso sivu 258.
Kun yhdistäminen on tehty, esitetään matkapuhelimen BluetoothŸ-nimi näytössä. Nyt mat-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
255
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
kapuhelinta voidaan ohjata äänentoistolaitteistosta.
Soittaminen
Kun matkapuhelin on kytketty irti, voidaan
käynnissä olevaa puhelua jatkaa matkapuhelimen sisäisen mikrofonin ja kaiuttimen avulla.
1. Varmistakaa, että symboli
esitetään
ylimpänä näytössä ja että handsfree-toiminto on puhelintilassa.
2. Näppäilkää joko haluamanne numero tai
lyhytnumero, katso sivu 261. Normaalinäkymässä kääntäkää TUNE-säädintä
oikealle puhelinluetteloon ja vasemmalle
kaikkien puheluiden puhelulistaan pääsemiseksi. Tietoja puhelinluettelosta, katso
sivu 258.
05
3. Painakaa OK/MENU.
HUOM
Myös kun matkapuhelin on kytketty
manuaalisesti irti, tietyt matkapuhelimet voivat automaattisesti kytkeytyä viimeksi
yhdistettyyn handsfree-yksikköön, esim.
kun uusi puhelu alkaa.
Puhelujen käsittely
Tuleva puhelu
–
Puhelu keskeytetään painikkeella EXIT.
Matkapuhelimen kytkeminen irti
Automaattinen irtikytkentä tapahtuu, jos matkapuhelin joutuu äänentoistolaitteiston toimintaetäisyyden ulkopuolelle. Kytkentä matkapuhelimeen voidaan manuaalisesti katkaista painamalla pitkään TEL tai puhelintilassa kohdassa Puhelinvalikko Katkaise
puhelinyhteys. Lisätietoja yhdistämisestä,
katso sivu 258.
Painakaa OK/MENU puheluun vastaamiseksi, myös jos äänentointolaitteisto on
esim. RADIO- tai MEDIA-tilassa.
Torjukaa tai lopettakaa painikkeella EXIT.
Automaattivastaus
Automaattivastaustoiminto ottaa tulevan
puhelun automaattisesti vastaan.
–
Aktivoikaa/sulkekaa puhelintila kohdassa
Puhelinvalikko Soittovalinnat
Puhelun autom. vastaanotto.
Handsfree-toiminnon aktivointi poistetaan, kun
moottori sammutetaan tai kun ovi avataan2.
2
256
Vain avaimeton käyttö.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Soittovalikossa
Painakaa OK/MENU käynnissä olevan puhelun aikana päästäksenne seuraaviin toimintoihin:
• Mykistys – äänentoistolaitteiston mikrofoni vaiennetaan.
• Matkapuhelin - puhelu siirretään handsfree-toiminnosta matkapuhelimeen. Tietyissä matkapuhelimissa yhdistäminen
katkeaa. Tämä on normaalia. Handsfreetoiminto kysyy, haluatteko yhdistää uudelleen.
• Valitse nro - mahdollisuus soittaa kolmannelle osapuolelle numeropainikkeiden
avulla (käynnissä oleva puhelu asetetaan
valmiustilaan).
Puhelulistat
Puhelulistat kopioidaan handsfree-toimintoon
jokaisen uuden yhdistämisen yhteydessä ja ne
päivitetään sitten yhdistämisen aikana. Kääntäkää normaalinäkymässä vasemmalle TUNEsäätimellä nähdäksenne puhelulistan Kaikki
puhelut.
Puhelintilassa voidaan kohdassa
Puhelinvalikko Kaikki puhelut nähdä
kaikki puhelulistat:
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
•
•
•
•
•
Kaikki puhelut
Menetetyt puhelut
Vast.otetut puhelut
Valitut numerot
Puhelun kesto
HUOM
Tietyt matkapuhelimet näyttävät listan viimeksi soitetuista numeroista päinvastaisessa järjestyksessä.
Puhepostilaatikko
Normaalinäkymässä voidaan puhepostilaatikon lyhytnumero ohjelmoida ja myöhemmin
saavuttaa painamalla pitkään 1.
Puhepostilaatikon numero muutetaan puhelintilassa kohdassa Puhelinvalikko
Soittovalinnat
Puhepostilaatikon numero Muuta
numero. Jos yhtään numeroa ei ole tallennettuna, tähän valikkoon voidaan päästä painamalla pitkään 1.
3
Audioasetukset
Soittoäänet
Puhelun äänenvoimakkuus
Puhelun äänenvoimakkuutta voivaan muuttaa
vain puhelun aikana. Käyttäkää ohjauspyörän
painikesarjaa* tai kääntäkää VOL-säädintä.
Äänentoistolaitteiston
äänenvoimakkuus
Handsfree-toiminnon sisäiset soittosignaalit
voidaan puhelintilassa valita kohdassa
Puhelinvalikko Puhelinasetukset
Äänen laatu ja voimakkuus Soittoäänet
Soittoääni 1 jne.
HUOM
Kun mitään puhelua ei ole käynnissä, säädetään äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuutta kuten tavallisesti kääntämällä VOL-säädintä.
Jos äänilähde on aktiivinen puhelun tullessa,
tämä voidaan hiljentää automaattisesti. Aktivoikaa/sulkekaa puhelintila kohdassa
Puhelinvalikko Puhelinasetukset
Äänen laatu ja voimakkuus Radion/
median mykistys.
Tiettyjä matkapuhelimia koskee, että yhdistetyn matkapuhelimen soittosignaalia ei suljeta, kun yhtä handsfree-järjestelmän sisäisistä signaaleista käytetään.
Yhdistetyn puhelimen soittosignaalin3 valitsemiseksi siirtykää puhelintilassa kohtaan
Puhelinvalikko Puhelinasetukset
Äänen laatu ja voimakkuus Soittoäänet
Matkapuhelimen soittoääni.
05
Soittoäänenvoimakkuus
Siirtykää puhelintilassa kohtaan
Puhelinvalikko Puhelinasetukset
Äänen laatu ja voimakkuus Soittoäänen
voimakkuus ja säätäkää kääntämällä VOLsäädintä. Painakaa EXIT tallentaaksenne.
Ei tue kaikkia matkapuhelimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
257
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Lisää liittämisestä ja yhdistämisestä
Enintään kymmenen matkapuhelinta voidaan
liittää (rekisteröidä). Liittäminen tehdään kerran
matkapuhelinta kohti. Liittämisen jälkeen ei
puhelimen enää tarvitse olla näkyvissä/etsittävissä. Vain yksi matkapuhelin voi olla yhdistettynä kerrallaan.
Automaattinen yhdistäminen
05
Kun handsfree-toiminto on aktiivinen ja viimeksi liitetty matkapuhelin on toiminta-alueella, se yhdistetään automaattisesti. Jos viimeisin yhdistetty matkapuhelin ei ole tavoitettavissa, järjestelmä yrittää yhdistää aiemmin liitetyn matkapuhelimen. Kun äänentoistojärjestelmä etsii viimeksi yhdistettyä puhelinta, sen
nimi esitetään näytössä.
Manuaalinen yhdistäminen
Jos haluatte vaihtaa yhdistetyn matkapuhelimen, siirtykää puhelintilassa kohtaan
Puhelinvalikko Muuta puhelin.
Yksikön poistaminen
Puhelinasetukset
versio.
HUOM
Muutokset, jotka matkapuhelimen puhelinluettelon kohta tekee autosta, saavat aikaan
uuden kohdan auton puhelinluetteloon, ts.
muutosta ei tallenneta matkapuhelimeen.
Autosta se tulee näyttämään kaksoiskohdalta, kuvakkeineen. Huomatkaa myös, että
kun lyhytnumero tallennetaan tai yhteystietoon tehdään muutos, tämä aiheuttaa
uuden kohdan auton puhelinluetteloon.
Puhelinluettelo
Puhelinluetteloita on kaksi. Nämä liitetään
autossa yhteen ja esitetään yhteisenä puhelinluettelona autossa.
• Auto lataa yhdistetyn matkapuhelimen
puhelinluettelon ja näyttää tämän puhelinluettelon vain, kun matkapuhelin, josta
tämä puhelinluettelo on ladattu, on yhdistettynä.
• Autossa on myös sisäinen puhelinluettelo.
Tähän laitetaan kaikki yhteystiedot, jotka
tallennetaan autossa, riippumatta siitä
mikä puhelin on kytkettynä, kun tallennus
tapahtuu. Nämä yhteystiedot näkyvät kaikille käyttäjille huolimatta siitä, mikä matkapuhelin on yhdistettynä autoon. Jos
yhteystieto on tallennettu autoon esitetään
yhteystiedon edessä puhesymboli
linluettelossa.
Yhdistetyn matkapuhelimen rekisteröinti voidaan hävittää ja puhelin poistaa. Tämä tehdään
puhelintilassa kohdassa Puhelinvalikko
Poista Bluetooth-laite.
Versioinformaatio BluetoothŸ
Auton ko. BluetoothŸ-versio voidaan nähdä
puhelintilassa kohdassa Puhelinvalikko
258
Ajoneuvon Bluetooth-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Puhelinluettelon kaikki käsittely edellyttää, että
symboli
esitetään ylimpänä näytössä ja
että handsfree-toiminto on puhelintilassa.
Äänentoistolaitteisto tallentaa kopion jokaisen
liitetyn matkapuhelimen puhelinluettelosta.
Puhelinluettelo voidaan kopioida automaattisesti äänentoistolaitteistoon jokaisen yhdistämisen yhteydessä.
–
Aktivoikaa/sulkekaa toiminto kohdassa
Puhelinvalikko Puhelinasetukset
Lataa puhelinmuistio.
Jos puhelinluettelo sisältää soittavan osapuolen yhteystiedot, ne esitetään näytössä.
Yhteystietojen pikahaku
Kääntäkää normaalinäkymässä TUNE-säädintä oikealle, jolloin saatte listan yhteystiedoista. Kääntäkää TUNE-säädintä valitaksenne ja painakaa OK/MENU soittaaksenne.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Nimen alla yhteystiedossa on puhelinnumero,
on
joka on valittu vakiona. Jos symboli
yhteystiedon oikealla puolella, on yhteystiedolle tallennettu useita puhelinnumeroita. Vaihtakaa ja soittakaa muuhun kuin vakiona valittuun numeroon painamalla painiketta
keskikonsolin ohjauspaneelissa. Kääntäkää
sen jälkeen TUNE-säädintä yhteystiedon valitaksenne ja painakaa OK/MENU soittaaksenne.
Etsikää listalta yhteystietoja näppäilemällä
keskikonsolin painikesarjan kautta yhteystiedon nimen alku (ks. painikkeiden toiminnot "Merkkitaulukko, keskikonsolin painikesarja").
Normaalinäkymästä voidaan yhteystietolistaan
päästä myös painamalla ja pitämällä painettuna keskikonsolin painikesarjan painike, jonka
kirjaimella etsittävä yhteystieto alkaa. Esimerkiksi painikkeen 6 pitkä painallus antaa suoran
pääsyn listan siihen osaan, jossa ovat yhteystiedot kirjaimella M.
Merkkitaulukko, keskikonsolin
painikesarja
Painike
Painike
Toiminto
+0pw
Toiminto
Välilyönti . , - ? @ : ; / ( ) 1
#*
ABCÅÄÆÀÇ2
Yhteystietojen etsiminen
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
05
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
Yhteystietojen hakeminen tekstipyörän avulla.
TUVÜÙ8
Merkkilista
WXYZ9
Syöttötilan vaihtaminen (ks. seuraavaa
taulukkoa)
Vaihtaminen ison ja pienen kirjaimen välillä.
Puhelinluettelo
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
259
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Yhteystiedon etsimiseksi tai muokkaamiseksi
siirtykää puhelintilassa kohtaan
Puhelinvalikko Puhelinmuistio Haku.
HUOM
123/ABC
Vaihtakaa kirjainten ja numeroiden välillä painamalla OK/
MENU.
Lisää
Vaihtakaa erikoismerkkeihin
painikkeella OK/MENU.
Mallille High Performance ei ole tekstipyörää, siinä ei TUNE-säädintä voida käyttää
merkkien syöttämiseen, vaan ainoastaan
numero- ja kirjainpainikkeita keskikonsolin
ohjauspaneelissa.
05
1. Kääntäkää4 TUNE-säädin haluamanne kirjaimen kohdalle, painakaa OK/MENU vahvistaaksenne. Myös keskikonsolissa olevia
numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää.
2. Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne. Puhelinluettelossa (3) esitetään haun tulos.
3. Syöttötilan vaihtamiseksi numeroihin tai
erikoismerkkeihin tai puhelinluetteloon siirtymiseksi kääntäkää TUNE-säädin syöttötilan vaihtamislistan (2) jonkin valinnan
kohdalle (ks. selitystä seuraavassa taulukossa), painakaa OK/MENU.
Vie puhelinluetteloon (3). Kääntäkää TUNE-säädintä yhteystiedon valitsemiseksi, painakaa
OK/MENU tallennetun numeron ja muun informaation näkemiseksi.
Uuden yhteyden kirjainten syöttö.
Lyhyt EXIT-painikkeen painallus poistaa syötetyn merkin. Pitkä EXIT-painallus hävittää
kaikki syötetyt merkit.
Painettaessa numeropainiketta keskikonsolissa, kun tekstipyörä esitetään (ks. edellä olevaa kuvaa), esitetään näytössä merkkilista (1).
Jatkakaa painamalla toistuvasti numeropainiketta haluamanne kirjaimen kohdalle siirtymiseksi ja vapauttakaa. Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne. Kun painiketta on painettu, vahvistetaan tämän syöttäminen painamalla toista
painiketta.
Numeron kirjoittamiseksi pitäkää vastaava
numeropainike painettuna.
4
260
Uusi yhteys
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Syöttötilan vaihtaminen (ks. seuraavaa
taulukkoa)
Syöttökenttä
Uusi yhteys voidaan puhelintilassa asettaa
kohtaan Puhelinvalikko Puhelinmuistio
Uusi kontakti.
HUOM
Mallille High Performance ei ole tekstipyörää, siinä ei TUNE-säädintä voida käyttää
merkkien syöttämiseen, vaan ainoastaan
numero- ja kirjainpainikkeita keskikonsolin
ohjauspaneelissa.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
1. Kun rivi Nimi on merkitty, painakaa OK/
MENU päästäksenne syöttötilaan (kuva
edellä).
2. Kääntäkää4 TUNE-säädin haluamanne kirjaimen kohdalle, painakaa OK/MENU vahvistaaksenne. Myös keskikonsolissa olevia
numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää.
3. Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne. Syöttökentässä (2) näytössä esitetään syötetty
nimi.
Kun kaikki tiedot on täytetty, valitkaa Tallenna
kontakti valikosta yhteystietojen tallentamiseksi.
123/
ABC
Vaihtakaa kirjainten ja numeroiden välillä painamalla OK/
MENU.
Lisää
Vaihtakaa erikoismerkkeihin
painikkeella OK/MENU.
OK
Tallentakaa ja siirtykää takaisin
kohtaan Lisää kontakti OK/
MENU-painikkeella.
4. Syöttötilan vaihtamiseksi numeroihin, erikoismerkkeihin, vaihtamiseksi isojen/pienten kirjainten välillä tms., kääntäkää
TUNE-säädin listan (1) jonkin valinnan kohdalle (ks. selitystä seuraavassa taulukossa)
ja painakaa sitten OK/MENU.
Kun nimi on kirjoitettu valmiiksi, valitkaa OK
näytössä olevasta listasta (1) ja painakaa OK/
MENU. Jatkakaa nyt puhelinnumerolla vastaavalla tavalla kuin edellä.
Kun puhelinnumero on kirjoitettu, painakaa
OK/MENU ja valitkaa puhelinnumeron tyyppi
(Matkapuhelin, Koti, Työ tai Yleistä). Painakaa OK/MENU vahvistaaksenne.
4
Vaihtakaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla OK/
MENU.
Painakaa OK/MENU, kohdistin
asettuu ylimpänä näytössä olevaan syöttökentän (2) luokse.
Kohdistin voidaan nyt siirtää,
TUNE-säätimellä, sopivaan
kohtaan esim. uusien kirjainten
lisäämiseksi tai hävittämiseksi
painikkeella EXIT. Jotta uusia
kirjaimia voidaan lisätä, siirtykää
ensin takaisin syöttötilaan painamalla OK/MENU.
Lyhytnumero
Lyhytnumero voidaan puhelintilassa asettaa
kohtaan Puhelinvalikko Puhelinmuistio
Lyhytvalinta.
Soittaminen lyhytnumerolla voidaan puhelintilassa tehdä keskikonsolin painikesarjan numeropainikkeilla, painamalla numeropainiketta ja
sen jälkeen OK/MENU. Jos yhtään yhteystietoa ei ole tallennettu lyhytnumerolle, saadaan
mahdollisuus tallentaa yhteystieto valitulle
lyhytnumerolle.
Elektronisen käyntikortin (vCard)
vastaanottaminen
On mahdollista ottaa muista (kuin autoon kulloinkin yhdistetyistä) matkapuhelimista vastaa
elektroninen käyntikortti (vCard) auton puhelinluetteloon. Tämän mahdollistamiseksi asetetaan auto näkyvään tilaan BluetoothŸ-järjestelmälle. Toiminto aktivoidaan puhelintilassa
kohdassa Puhelinvalikko Puhelinmuistio
Vastaanota vCard.
05
Muistin tila
Muistin tila auton puhelinluettelossa ja yhdistetyn matkapuhelimen puhelinluettelossa voidaan puhelintilassa nähdä kohdassa
Puhelinvalikko Puhelinmuistio Muistin
tila.
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
261
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Puhelinluettelon tyhjennys
Auton puhelinluettelo voidaan tyhjentää, tämä
tehdään puhelintilassa kohdassa
Puhelinvalikko Puhelinmuistio
Tyhjennä puhelinmuistio.
HUOM
Auton puhelinluettelon poistaminen hävittää
vain auton puhelinluettelossa olevat yhteystiedot. Matkapuhelimen puhelinluettelossa
olevia yhteystietoja ei poisteta.
05
262
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Infotainment
Matkapuhelimen puheääniohjaus*
johdanto
Infotainment-järjestelmän puheääniohjaus1
antaa kuljettajalle mahdollisuuden aktivoida
puheella tiettyjä toimintoja BluetoothŸ-yhdistetyssä matkapuhelimessa tai Volvon navigointijärjestelmässä - RTI (Road and Traffic
Information System).
HUOM
•
•
Tässä osassa oleva informaatio selostaa puheäänikäskyjen käytön
BluetoothŸ-liitetyn matkapuhelimen
ohjaamiseksi. Yksityiskohtaiset tiedot
BluetoothŸ-kytketyn matkapuhelimen
käytöstä auton infotainment-järjestelmän kanssa katso sivu 254.
Volvon navigointijärjestelmällä - RTI
(Road and Traffic Information System)
on erillinen käyttöohjekirja, jossa on
lisätietoja puheääniohjauksesta ja -käskyistä järjestelmän ohjaamiseksi.
Kieli
VAROITUS
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton
kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen
noudattamisesta.
Puheääniohjausjärjestelmä antaa kuljettajalle
mahdollisuuden aktivoida puheella tiettyjä toimintoja BluetoothŸ-yhdistetyssä matkapuhelimessa ja Volvon navigointijärjestelmässä - RTI
(Road and Traffic Information System) samalla,
kun kuljettaja voi pitää kädet ohjauspyörässä.
Tuleva data tapahtuu vuoropuheluna käyttäjän
lausumine käskyineen ja järjestelmän antamine
sanallisine vastauksineen. Puheääniohjausjärjestelmä käyttää samaa mikrofonia kuin
BluetoothŸ handsfree-järjestelmä (ks. kuvaa
sivulla 254) ja puheääniohjausjärjestelmän vastaus tulee auton kaiuttimien kautta.
Kieliluettelo.
Puheohjaus ei ole mahdollista kaikilla kielillä.
Puheohjaukselle käytettävissä olevat kielet on
merkitty pienellä kuvakkeella kieliluetteloon . Kielen vaihto tehdään valikkojärjestelmässä MY CAR, katso sivu 149.
05
Puheäänikäskyt antavat mukavuutta ja auttavat kuljettajaa olemaan häiriintymättä ja sen
sijaan keskittymään ajamiseen sekä suuntaamaan tarkkaavaisuutensa tiehen ja liikennetilanteeseen.
1
Koskee vain autoja, joissa on Volvon navigointijärjestelmä - RTI (Road and Traffic Information System).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
263
05 Infotainment
Matkapuhelimen puheääniohjaus*
Aloittaminen
Ottakaa huomioon seuraavat seikat, kun käytätte puheääniohjausjärjestelmää:
• Käskyn yhteydessä - puhukaa äänimerkin
jälkeen, normaalilla äänellä tavallisella tahdilla.
• Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
• Auton ovien, ikkunoiden ja kattoluukun*
pitää olla kiinni.
• Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa.
HUOM
Ohjauspyörän painikesarja.
05
Puheääniohjauksen painike
Järjestelmän aktivointi
Ennen kuin matkapuhelimen puheäänikäskyjä
voidaan käyttää, pitää matkapuhelimen olla liitetty ja yhdistetty BluetoothŸ handsfree-järjestelmän kautta. Jos puhelinkäsky annetaan eikä
yhtään matkapuhelinta ole liitettynä, järjestelmä ilmoittaa tästä. Lisätietoja matkapuhelimen liittämisestä ja yhdistämisestä, katso
sivu 255.
Jos on epävarmuutta käytettävästä käskystä, kuljettaja voi sanoa "Apua" - järjestelmä vastaa tällöin muutamilla eri käskyillä,
joita voidaan käyttää ko. tilanteessa.
Puheäänikäsky voidaan keskeyttää:
• Ohje: Toiminto, joka auttaa Teitä tutustumaan järjestelmään ja menettelytapaan
käskyjen antamiseksi.
• Ääniharjoittelu: Toiminto, joka tekee
puheäänijärjestelmälle mahdolliseksi
oppia tuntemaan puheäänenne ja ääntämisenne. Toiminto antaa mahdollisuuden
puheharjoittaa kahta käyttäjäprofiilia.
Aputoimintohin voidaan päästä painamalla
painiketta MY CAR keskikonsolin ohjauspaneelissa ja sen jälkeen kääntämällä TUNE-säädin haluamanne valikkovalinnan kohdalle.
"ohje; käyttöohje"
Ohje voidaan käynnistää kahdella tavalla:
HUOM
Ohje ja puheääniharjoittelu voidaan käynnistää vain auton ollessa pysäköitynä.
•
•
•
sanomalla "Keskeytä"
painamalla pitkään ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta
• Painakaa puheääniohjauksen painiketta ja
•
painamalla EXIT tai muuta lähdepainiketta (esim. MEDIA).
• Aktivoikaa ohje valikkojärjestelmässä MY
olemalla puhumatta
• Painakaa puheääniohjauksen (1) painiketta
järjestelmän aktivoimiseksi ja vuoropuhelun aloittamiseksi puheäänikäskyillä. Järjestelmä esittää tällöin tavallisesti esiintyvät käskyt keskikonsolin näytössä.
264
Puheääniohjauksen aputoiminnot
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
sanokaa "Puheääniohjeita".
CAR kohdassa Asetukset
Äänitunnistusasetukset Voice
tutorial. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 147.
Ohje on jaettu 3 jaksoon, joiden läpikäynti kestää kaikkiaan noin 5 minuuttia. Järjestelmä
05 Infotainment
Matkapuhelimen puheääniohjaus*
aloittaa ensimmäisellä jaksolla. Jakson ohittamiseksi ja seuraavaan siirtymiseksi painakaa
puheääniohjauksen painiketta sekä sanokaa
"Seuraava". Siirtykää takaisin edelliseen jaksoon sanomalla "Edellinen".
Lopettakaa ohje painamalla pitkään puheääniohjauksen painiketta.
Ääniharjoittelu
Järjestelmä esittää Teille viisitoista sanontaa
lausuttavaksi. Ääniharjoittelu voidaan aloittaa
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Äänitunnistusasetukset
Voice training. Valitkaa Käyttäjä 1 tai
Käyttäjä 2. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 147.
Kun ääniharjoittelu on lopetettu, muistakaa
asettaa käyttäjäprofiilinne kohdassa Voice
user setting.
Lisää asetuksia valikkojärjestelmässä
MY CAR
• Käyttäjäasetus - Kaksi käyttäjäprofiilia
voidaan asettaa, toiminto aktivoidaan
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Äänitunnistusasetukset
Voice user setting. Valitkaa User 1 tai
User 2. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 147.
• Puheäänen voimakkuus - Voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR koh-
dassa Asetukset
Äänitunnistusasetukset
Puhetoiminnon äänenvoimakkuus.
Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 147.
Puheäänikäskyjen käyttö
Kuljettaja aloittaa vuoropuhelun puheäänikäskyillä painamalla puheääniohjauksen painiketta (ks. kuvaa sivulla 264).
Kun vuoropuhelu on aloitettu, tavallisesti esiintyvät käskyt esitetään näytössä. Harmaat tai
suluissa olevat tekstit eivät kuulu puhuttuun
käskyyn.
Kun kuljettaja tottuu järjestelmään, hän voi kiirehtiä käskyvuoropuhelua ja hypätä järjestelmän kehoitusten yli painamalla lyhyesti
puheääniohjauksen painiketta.
Käskyt voidaan antaa usealla tavalla
Käsky "Puhelin, soita yhteystietoon" voidaan
ääntää esimerkiksi:
• "Puhelin > Soita yhteystietoon" - Sanokaa
"Puhelin", odottakaa järjestelmän vastausta, ja jatkakaa sitten sanomalla "Soita
yhteystietoon."
Pikakäskyt
Puhelimen pikakäskyt ovat valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Äänitunnistusasetukset Puhekäskyjen
luettelo Puhelinkäskyt sekä Yleiset
käskyt. Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 147.
Antakaa numero
Järjestelmä ymmärtää numerot 0 (nolla) - 9
(yhdeksän). Nämä numerot voidaan lausua
yksittäin, usean numeron ryhminä kerrallaan tai
koko numero yhdella kerralla. Suurempaa
lukua kuin 9 (yhdeksän) järjestelmä ei voi käsitellä, esim. 10 (kymmenen) tai 11 (yksitoista)
eivät käy.
05
Seuraavassa on esimerkki vuoropuhelusta
puheäänikäskyillä. Järjestelmän vastaus vaihtelee tilanteen mukaan.
Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun
sanomalla:
Puhelin > soita numeroon
tai
Puhelin soita numeroon
Järjestelmän vastaus
Numero?
tai
• "Puhelin, soita yhteystietoon" - Sanokaa
koko käsky yhtenäisesti.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
265
05 Infotainment
Matkapuhelimen puheääniohjaus*
Käyttäjän toimenpide
Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun
sanomalla:
Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun
sanomalla:
Puhelin > soita yhteystietoon
Puhelin > soita puhepostilaatikkoon
tai
tai
Puhelin soita yhteystietoon
Puhelin soita puhepostilaatikkoon
Jatkakaa numeroiden sanomista. Kun olette
valmis, lopettakaa käsky sanomalla "Soita".
Jatkakaa vastaamalla järjestelmän kehotuksiin.
Jatkakaa vastaamalla järjestelmän kehotuksiin.
• Voitte myös muuttaa numeroa sanomalla
Ottakaa huomioon seuraavaa, kun soitatte
yhteystietoon:
Aloittakaa sanomalla puhelinnumeron numerot
(yksittäisinä lukuina, ts. kuusi-kahdeksan-seitsemän jne.) Jos sanotte useita numeroita ja
pidätte tauon, järjestelmä toistaa ne ja sanoo
sitten "Jatka".
käskyt "Korjaa" (mikä poistaa viimeksi lausutun numeroryhmän) tai "Poista" (mikä
poistaa koko lausutun puhelinnumeron).
Soittaminen puhelulistasta
05
Seuraavalla vuoropuhelulla voitte soittaa puhelun yhdestä matkapuhelimenne puhelulistoista.
Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun
sanomalla:
Puhelin > soita puhelulistasta
samankaltaisella nimellä, nämä esitetään
näytössä numeroiduilla riveillä ja järjestelmä kehottaa Teitä valitsemaan rivinumeron.
• Jos listassa on useampia rivejä kuin mitä
samanaikaisesti voidaan esittää, saatte
sanomalla "Alas" mahdollisuuden selata
listaa alaspäin (ja sanomalla "Ylös" saatte
mahdollisuuden selata listaa ylöspäin).
tai
Soittaminen puhepostilaatikkoon
Puhelin soita puhelulistasta
Seuraava vuoropuhelu antaa Teille mahdollisuuden soittaa puhepostilaatikkoonne tarkistaaksenne, oletteko saanut viestejä. Puhepostilaatikkonne puhelinnumeron pitää olla rekisteröity BluetoothŸ-toiminnossa, katso
sivu 257.
Jatkakaa vastaamalla järjestelmän kehotuksiin.
Soittaminen yhteystietoon
Seuraava vuoropuhelu antaa Teille mahdollisuuden soittaa matkapuhelimenne ennalta
määriteltyihin yhteystietoihin.
266
• Jos on olemassa useita yhteystietoja
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Yleiskatsaus
05
Näyttö
Yleistä
Kuulokeliitäntä
RSE-järjestelmä on takaistuimen viihdejärjestelmä, joka mahdollistaa esimerkiksi videon
katselun, musiikin soittamisen, radion kuuntelun, TV:n katselun* tai muun ulkoisen varusteen
(esim. pelikonsolin) liittämisen.
Päällä/Pois -painike
A/V-AUX -liitäntä
Kaukosäädin
Kuulokkeet
IP-vastaanotin/-lähetin
RSE-järjestelmä on täysin integroitu auton
infotainment-järjestelmään ja sitä voi käyttää
samanaikaisesti infotainment-järjestelmän
muiden toimintojen kanssa.
Kun takaistuinten matkustajat käyttävät esimerkiksi A/V-AUX-liitäntää tai katsovat TV:tä*
kuunnellen samalla ääntä kuulokkeista, kuljettaja ja etuistuimen matkustaja voivat edelleen
käyttää auton radiota tai mediasoitinta. Kuitenkin mediasoitin voi soittaa vain yhtä levyä kerrallaan. On mahdollista soittaa musiikkia esim.
iPodistaŸ tai virtautetuista äänitiedostoista
BluetoothinŸ kautta.
RSE-järjestelmää voi ohjata etumaisesta näytöstä (vanhempien ohjaus).
Ko. näytössä voidaan näyttää tai soittaa eri
medioita eri lähteistä. Voidaan myös näyttää tai
soittaa mediaa samasta lähteestä yhdessä tai
useammassa näytössä (edessä, oikealla
takana ja vasemmalla takana). Videota ei voi
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
267
05 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
soittaa USB-liitännästä samalla, kun soitetaan
CD- tai DVD-levyä.
TÄRKEÄÄ
Kuormatessanne matkatavaroita ja suuria
esineitä autoon varmistakaa, että niskatuissa oleville näytöille jätetään riittävästi
tilaa siten, etteivät näytöt naarmuunnu tai
vaurioidu. Peittäkää näytöt sopivalla peitemateriaalilla kuormauksen yhteydessä.
HUOM
Langattomat kuulokkeet
Pidentyneen käytön (yli 10 minuuttia) yhteydessä moottorin ollessa sammutettuna
auton käynnistysakun kapasiteetti voi laskea niin matalaksi, ettei moottoria voida
käynnistää.
Näissä tapauksissa näytössä esitetään
ilmoitus.
Valikoiden käyttö
HUOM
05
Näytöt ja kauko-ohjain eivät toimi hyvin
matalissa tai korkeissa lämpötiloissa - ne
"heräävät henkiin" vasta, kun ilmastointilaite on saanut aikaan hyväksyttävän käyttölämpötilan matkustamoon.
HUOM
Puhdistakaa IP-vastaanottimen linssi säännöllisesti kostealla rievulla, likainen linssi
vaikuttaa kauko-ohjauksen toimintaan.
RSE:n valikoita ohjataan kaukosäätimellä.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 273.
Kaukosäädin
RSE-järjestelmä on varustettu kaukosäätimellä. Sillä voi ohjata ko. näytön toimintoja.
Kaukosäätimellä voidaan käyttää myös muita
infotainment-järjestelmän toimintoja, myös
takaistuimelta.
Tietoja kaukosäätimestä, katso sivu 252.
Virrankulutus, virtalukon asennot
Järjestelmä voidaan aktivoida virtalukon asennossa I tai II sekä moottorin ollessa käynnissä.
Kun auto käynnistetään, elokuva keskeytyy
tilapäisesti, ja jatkuu moottorin käynnistyttyä.
268
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Säädin kanavalle A (CH.A) tai kanavalle B
(CH.B)
Päällä/Pois -painike
Äänenvoimakkuus
Merkkivalo Päällä/Pois
RSE-järjestelmään kuuluu kahdet langattomat
kuulokkeet.
Langattomat kuulokkeet aktivoidaan Päällä/
Pois -painikkeella (2), merkkivalo syttyy (4).
Valitkaa CH.A (kanava A) tai CH.B (kanava B)
säätimellä (1). Säätäkää äänenvoimakkuutta
voimakkuussäätimellä (3).
Kuulokkeet suljetaan automaattisesti noin 3
minuutin kuluttua, jos niitä ei käytetä.
05 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Langattomien kuulokkeiden pariston
vaihto
Kuulokkeet toimivat kahdella AAA-tyyppisellä
paristolla.
Pitäkää pitkillä matkoilla mukananne varaparistoja.
Ympäristönäkökohdat
A/V-AUX-liitännän kytkeminen
Käytetyt paristot on hävitettävä ympäristön
kannalta sopivalla tavalla.
Kuulokeliitäntä
Ulkoiset kuulokkeet voidaan liittää niskasuojan
sivulla olevan kuulokeliitännän (3,5 mm) kautta,
ks. kuvaa sivulla 267. Äänenvoimakkuutta säädetään kaukosäätimellä.
A/V-AUX-liitäntä, sähköliitäntä 12 V
Liitäntään voidaan kytkeä erillisiä laitteita. Noudattakaa aina ulkoisen laitteen, valmistajan tai
myyjän antamia kytkentäohjeita. A/V-AUX-liitäntään kytketty varuste voi käyttää näyttöjä,
langattomia kuulokkeita, kuulokeliitäntää ja
auton kaiuttimia.
Langattomat kuulokkeet.
1. Ruuvatkaa ruuvit irti ja irrottakaa paristolokeron kansi.
2. Poistakaa molemmat käytetyt paristot,
kääntäkää uudet paristot paristolokeron
symbolien mukaan ja asettakaa ne paikalleen.
3. Asettakaa luukku paikalleen ja kiinnittäkää
ruuvi.
HUOM
Asiakas vastaa siitä, ettei varustus, joka on
kytketty A/V-AUX-tuloliitäntään tai kuulokeliitäntään, aiheuta häiriöitä auton RSE-järjestelmään.
A/V-AUX-liitäntä on sijoitettu kyynärnojan alle tunnelikonsoliin.
1. Kytkekää videokaapeli keltaiseen liittimeen.
05
2. Kytkekää vasen äänikaapeli valkoiseen liittimeen ja oikea punaiseen.
3. Liittäkää virtajohto sähköliitäntään, jos laitteenne on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle.
Noudattakaa aina ulkoisen varusteen ohjetta
kytkennässä.
Tunnelikonsolin oikeassa takareunassa on
kolo, johon johtimet voidaan vetää siten, että
luukku voidaan sulkea johtimien jäämättä
puristuksiin.
Sähköliitännän sijainti, katso sivu 218
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
269
05 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Äänen/kuvan toistaminen A/V-AUXliitännän kautta
Asetukset etunäytöstä
1. Asettakaa takanäyttö päälle painamalla
Päällä/Pois -painiketta näytössä.
2. Kääntäkää TUNE-säädintä valitaksenne
oikean, vasemman tai molemmat näytöt, ja
vahvistakaa painamalla OK/MENU.
2. Suunnatkaa kaukosäädin näytön IP-vastaanotinta kohti ja painakaa toistuvasti
-painiketta siirtyäksenne lähteeseen
A/V AUX , vapauttakaa painike ja odottakaa muutama sekunti, kun valinta hyväksytään.
05
3. Kääntäkää TUNE-säädintä valitaksenne
RADIO, MEDIA (tai RSE-asetukset). Painakaa OK/MENU vahvistaaksenne.
4. Kääntäkää TUNE-säätimellä haluttuun lähteeseen (esim. Levy) ja vahvistakaa painamalla OK/MENU. Valittu lähde käynnistyy
automaattisesti (jos esim. levy on mediasoittimessa).
3. Kytkekää yhdistetty varustus päälle ja painakaa PLAY tai vastaavaa yhdistetyssä
varustuksessa.
MEDIA
Tulovoimakkuus
TUNE
Tulovoimakkuutta säädetään valikossa kohdassa A/V AUX -tuloäänenvoimakk..
OK/MENU
EXIT
Järjestelmän aktivointi
RSE-järjestelmä voidaan aktivoida joko etu- tai
takanäytöstä.
Etunäytöstä: painakaa MEDIA ja valitkaa
RSE.
Takanäytöstä, painamalla Päällä/Pois -painiketta takanäytössä ja sen jälkeen painamalla
tai
kaukosäätimessä sekä valitsemalla lähde (esim. Levy).
270
tamia sekunteja, niin valinta hyväksytään
automaattisesti.
Takanäyttöjen lähteen valinta
Etunäytöstä on mahdollista valita lähde (jota
näytetään tai soitetaan) oikeassa tai vasemmassa takanäytössä. Sama lähde voidaan
valita molemmille näytöille tai eri lähteet
oikealle ja vasemmalle näytölle.
1. Painakaa MEDIA, painakaa toistuvasti
askeltaaksenne alaspäin kohtaan RSE
näytössä, vapauttakaa ja odottakaa muu-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Keskeyttäkää ja siirtykää takaisin painamalla
EXIT.
Myös kaukosäädintä voidaan käyttää asetuksiin. Lisätietoja kaukosäätimestä, katso
sivu 252.
TV:n lapsilukko*
TV:lle on mahdollista asettaa sallittu ikäraja,
jolloin vain sopivan ikäisille tarkoitettua ohjelmaa voidaan näyttää. Asetus aktivoidaan
molemmille näytöille.
Aktivoikaa kohdassa RSE-asetukset TVlapsilukko, kohtien 2-4 mukaisesti
osassa "Takanäyttöjen lähteen valinta", katso
sivu 270. Valitkaa väliltä Ikä 0-6, Ikä 7-13 Ikä
14-18 ja Ei lapsilukkoa.
05 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Ääni pois
Näyttöasetukset1 takanäyttö
Etunäytöstä voidaan sulkea ääni pois molemmilta takanäytöiltä. Toiminto aktivoidaan kohdassa RSE-asetukset Mykistys, kohtien
2-4 mukaisesti osassa "Takanäyttöjen lähteen
valinta", katso sivu 270.
Videotiedostoja soitettaessa ja katseltaessa
TV:tä* on käytettävissä ponnahdusvalikko, kun
kaukosäätimessä. Ponnahpainetaan
dusvalikon sisältö on erilainen riippuen siitä,
mitä soitetaan tai näytetään.
Näyttö kiinni
Päivä-/Yötila
Etunäytöstä voidaan sulkea kuva pois molemmilta takanäytöiltä. Toiminto aktivoidaan kohdassa RSE-asetukset Näyttö pois päältä,
kohtien 2-4 mukaisesti osassa "Takanäyttöjen
lähteen valinta", katso sivu 270.
Näyttö voidaan asettaa kolmeen eri tilaan eri
valaistusolosuhteita varten. Valitkaa väliltä
Auto, Päivä ja Yö.
Painakaa jotain kaukosäätimen numeropainikkeista (0 - 9) näytön kytkemiseksi takaisin
päälle. Näyttö kytkeytyy tilaan Päällä myös,
kun virta kytketään päälle.
Painakaa
kaukosäätimessä ja vaihtakaa
tilaa kohdassa Päivä-/Yötila näytössä. Yleisiä
tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 273.
Kuva-asetukset
Kaukosäädön sulkeminen (edessä)
Valovoiman, kontrastin, sävyn ja värin asetuksia voidaan säätää.
Etunäytön IP-vastaanotin voidaan sulkea, mikä
aiheuttaa sen, ettei kaukosäädintä voi käyttää
etunäytölle. Toiminto aktivoidaan kohdassa
RSE-asetukset Kytke (etu) kauko-ohjaus
pois, kohtien 2-4 mukaisesti osassa "Takanäyttöjen lähteen valinta", katso sivu 270.
Painakaa
kaukosäätimessä ja vaihtakaa
tilaa kohdassa Kuvasäädöt näytössä. Yleisiä
tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 273.
Näyttöformaatti
On mahdollista valita näyttöformaateista
Normaali, Zoom ja Näytön sovitus.
1
2
Normaali - Kuva näytetään normaalitilassaan
(tavallisesti 4:3- tai 16:9-formaatti).
Zoom - Koko näyttöä hyödynnetään, mutta
osia kuvasta leikataan pois.
Näytön sovitus - Koko näyttöä hyödynnetään,
mutta kuvan suhteet voivat hieman vääristyä.
Jos muuta ei ilmoiteta, näytetään kuva näyttöformaattina Normaali.
Painakaa
kaukosäätimessä ja vaihtakaa
tilaa kohdassa Näytön kuvasuhde näytössä.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 273.
Lähteen valikko
05
Mitä lähteen valikon ponnahdusvalikossa näytetään, riippuu siitä, mitä soitetaan tai näytetään, se voi olla esim. Levyvalikko tai USBvalikko. Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja
valikkorakenteista, katso sivu 273.
DVD-levyn valikko2
Jos soitetaan DVD-videolevyä, näytetään tämä
valikkovaihtoehto putkahdusvalikossa. Yleisiä
tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 273.
Käytössä vain soitettaessa videotiedostoja ja katsottaessa TV:tä*.
Koskee vain DVD-videolevyjä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
271
05 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Valikkoasetukset takanäytöstä
TV-asetukset*
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 273.
TV-kanavien haku/Esivalintalista
Satunnaisvalinta3
Ks. sivu 241.
Käytettävissä olevien TV-kanavien
tallennus esivalinnoiksi
Kansion uusintatoisto4
Ks. sivu 251.
Ks. sivu 241.
DivXŸ Video On Demand4
05
Ks. sivu 250.
Mediasoitin voidaan rekisteröidä tyyppiä DivX
VOD olevien tiedostojen soittamiseksi poltetuilta levyiltä tai USB:stä. Rekisteröintikoodi on
levytilassa tai USB-tilassa valikossa kohdassa
DivX® VOD -koodi. Lisätietoja, käykää osoitteessa www.divx.com/vod.
USB-jakaja
USB-jakaja voidaan kytkeä USB-liitäntään,
katso sivu 244.
TV-kanavien skannaus
Ks. sivu 251.
Musiikki, video, radio ja TV*
1. Asettakaa langattomat kuulokkeet päähänne, valitkaa CH.A (vasen näyttö) tai
CH.B (oikea näyttö).
2. Suunnatkaa kaukosäädin näytön IP-vastaanotinta kohti ja painakaa toistuvasti
-painiketta siirtyäksenne haluamaanne lähteeseen (Levy, USB, AUX
jne.), vapauttakaa painike ja odottakaa
muutama sekunti, kun valinta hyväksytään.
3. Asettakaa CD-levy auton mediasoittimeen
tai kytkekää ulkoinen äänilähde auton
USB-/AUX-liitäntöjen tai BluetoothinŸ
kautta.
Musiikin soittaminen
Toisto ja navigointi soittolistoissa
On mahdollista toistaa musiikkia levyn urilta/
äänitiedostoista auton mediasoittimen kautta,
USB-/AUX-tuloliitännästä tai virtautettujen
äänitiedostojen kautta BluetoothŸ-yhdistetystä matkapuhelimesta.
Pyörittäkää kaukosäätimen vierityspyörää
päästäksenne soittolistaan/kansiorakenteeseen. Painamalla
vahvistetaan joko alikansion valinta tai käynnistetään valitun levyraidan/äänitiedoston toisto. Levyn raitoja/äänitiedostoja voidaan toistaa myös painamalla
kaukosäätimessä sekä levyn raitaa/äänitiedostoa vaihtaa painamalla
/
.
Pysäyttäkää toisto painamalla
.
HUOM
Järjestelmä tukee sitä, että vain yksi iPodŸkäyttäjä on sen navigointitilassa (soittolistassa) kerrallaan.
Lisätietoja, katso sivu 239.
Lisätietoja mediasoittimesta, USB/AUX:stä ja
Media BluetoothistaŸ, ks. sivuja 239, 243 ja
246.
3
4
272
Koskee CD-audiota, CD-/DVD-levyjä, USB:tä ja iPodiaŸ.
Koskee VC-/DVD-levyjä ja USB:tä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Videon katselu
Videota voidaan katsella levyn raidoilta/videotiedostoista auton mediasoittimen tai USB-liitännän kautta.
Lisätietoja mediasoittimesta ja USB:stä, ks.
sivut 239 ja 243.
1. Asettakaa langattomat kuulokkeet päähänne, valitkaa CH.A (vasen näyttö) tai
CH.B (oikea näyttö).
2. Suunnatkaa kaukosäädin näytön IP-vastaanotinta kohti ja painakaa toistuvasti
-painiketta siirtyäksenne haluamaanne lähteeseen (Levy tai USB),
vapauttakaa painike ja odottakaa muutama sekunti, kun valinta hyväksytään.
3. Asettakaa DVD-levy auton mediasoittimeen tai kytkekää ulkoinen lähde auton
USB-liitännän kautta.
Toisto ja navigointi
Toistakaa levyn raita/videotiedosto painamalla
kaukosäätimessä ja vaihtakaa levyn raitaa/videotiedostoa painamalla
/
.
Lopettakaa toisto painamalla
. Lisätietoja
toistosta ja navigoinnista DVD-videolevyillä,
katso sivu 241, ja videotiedostoissa, katso
sivu 239.
Pikakelaus
Lisätkää sen jälkeen kelauksen nopeutta painamalla lyhyesti painikkeita. Äänitiedostoja
pikakelataan yhdellä nopeudella, kun taas
videotiedostoja voidaan pikakelata neljällä eri
nopeudella. Pikakelaus lopetetaan painamalla
-,
- tai vastakkaista
/
painiketta.
Radion kuuntelu
Radiota voidaan kuunnella auton radion kautta.
1. Asettakaa langattomat kuulokkeet päähänne, valitkaa CH.A (vasen näyttö) tai
CH.B (oikea näyttö).
2. Suunnatkaa kaukosäädin näytön IP-vastaanotinta kohti ja painakaa toistuvasti
-painiketta siirtyäksenne haluamaanne lähteeseen (AM, FM1, DAB1*
jne.), vapauttakaa painike ja odottakaa
muutama sekunti, kun valinta hyväksytään.
3. Valitkaa asema jollain kaukosäätimen esivalintapainikkeella (0 - 9) tai painakaa
/
, niin radio hakee seuraavaa/
edellistä käytettävissä olevaa asemaa.
1. Asettakaa langattomat kuulokkeet päähänne, valitkaa CH.A (vasen näyttö) tai
CH.B (oikea näyttö).
2. Suunnatkaa kaukosäädin näytön IP-vastaanotinta kohti, painakaa toistuvasti
-painiketta siirtyäksenne kohtaan
TV, vapauttakaa painike ja odottakaa muutama sekunti, kun valinta hyväksytään.
3. Valitkaa kanava jollain kaukosäätimen esivalintapainikkeella (0 - 9) tai painakaa
/
, alueella oleva seuraava/edellinen käytettävissä oleva kanava näytetään.
Lisätietoja TV:stä, katso sivu 249.
05
Valikoiden käyttö RSE
Yleistä
RSE-valikoita ohjataan sekä etunäytöstä että
ko. takanäytöstä. Etunäytöstä voidaan sekä
aktivoida lähde takanäytölle että tehdä tiettyjä
asetuksia molemmille takanäytöille.
Lisätietoja radiosta, katso sivu 232.
TV:n katselu*
TV:tä voidaan katsella auton mediasoittimen
kautta.
Käynnistäkää pikakelaus eteen-/taaksepäin
painamalla pitkään painikkeita
/
.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
273
05 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
RSE-valikot, etunäyttö
Ponnahdusvalikko RSE5
Valikkoon pääsemiseksi pitää ensin valita
RSE kohdassa MEDIA etunäytön kautta. Painakaa sen jälkeen OK/MENU päästäksenne
valikkoon. Kääntäkää TUNE-säätimellä haluttuun valintaan ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU. Kaukosäädintä ja ohjauspyörän painikesarjaa voidaan myös käyttää.
Painakaa
kaukosäätimessä, kun videotiedostoa toistetaan tai TV:tä* näytetään, päästäksenne ponnahdusvalikkoon. Valikkovalinnat tehdään kaukosäätimen vierityspyörän ja
painikkeiden avulla. Tietoja kaukosäätimestä,
katso sivu 252.
Valikko koskien seuraavia: AM, FM1, FM2,
DAB1* ja DAB2*:
Päivä-/Yötila
Näyttö pois päältä
Nollaa kaikki RSE-asetukset
MEDIA
Asetuksia voidaan tehdä joko oikealle tai
vasemmalle näytölle tahi molemmille näytöille.
Näytön kuvasuhde
Kuvasäädöt
RSE CD Audio -valikko
Vasemman RSE-näytön valikko, Oikean
RSE-näytön valikko ja Molempien RSEmonitorien valikko:
Päivä-/Yötila
Levyvalikko
Lähteen
Satunnaissoitto
valikko6
Päivä-/Yötila
DVD-levyvalikko7
05
Pois päältä/Virta päälle
RADIO
Näyttö pois päältä
Nollaa levyasetukset
RSE-valikot, takanäytöt
MEDIA
RSE-asetukset
Mykistys
Näyttö pois päältä
Kytke (etu) kauko-ohjaus pois
Painakaa
kaukosäätimessä, kun lähde
(esim. Levy) on valittuna, päästäksenne takanäytön RSE-valikoihin.
RSE CD/DVD Data -valikko
Levyvalikko
Valikkovalinnat tehdään kaukosäätimen vierityspyörän ja painikkeiden avulla. Tietoja kaukosäätimestä, katso sivu 252.
TV-lapsilukko
Nollaa kaikki RSE-asetukset
5
6
7
274
Satunnaissoitto
Toista hakemisto
DivX® VOD -koodi
Päivä-/Yötila
RADIO
Koskee vain videotiedostojen soittamista tai TV:n näyttämistä*.
Mitä lähteen valikon ponnahdusvalikossa näytetään, riippuu siitä, mitä soitetaan tai näytetään, se voi olla esim. Levyvalikko tai USB-valikko.
Koskee vain DVD-videolevyjä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Näyttö pois päältä
05 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Päivä-/Yötila
RSE TV -valikko*
RSE DVD Video -valikko
Näyttö pois päältä
TV-valikko
Levyvalikko
Nollaa AUX-asetukset
Nollaa levyasetukset
DVD-levyvalikko
RSE A/V-AUX -valikko
Tekstitys
A/V AUX -valikko
Valitse maa
Automaattinen tallennus
Selaus
Kielen valinta äänilähteelle
A/V AUX -tuloäänenvoimakk.
Päivä-/Yötila
Laajennetut asetukset
Päivä-/Yötila
Näyttö pois päältä
Päivä-/Yötila
Näyttö pois päältä
Nollaa TV-asetukset
Näyttö pois päältä
Nollaa AUX-asetukset
Nollaa levyasetukset
RSE USB -valikko
USB-valikko
RSE iPod -valikko
iPod-valikko
05
Satunnaissoitto
Satunnaissoitto
Päivä-/Yötila
Toista hakemisto
Näyttö pois päältä
DivX® VOD -koodi
Nollaa iPod-asetukset
Valitse USB-laite
RSE BluetoothŸ-valikko
Päivä-/Yötila
Bluetooth-valikko
Näyttö pois päältä
Satunnaissoitto
Nollaa USB-asetukset
Päivä-/Yötila
RSE AUX -valikko
Näyttö pois päältä
AUX-valikko
Nollaa Bluetooth-asetukset
AUX-tuloäänenvoimakkuus
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
275
05 Infotainment
Valikoiden käyttö, Infotainment
Näin navigoitte valikoissa
Säätimet keskikonsolissa
Infotainment-järjestelmän toimintoja ohjataan
järjestelmän valikoiden kautta. Jokaisella lähteellä infotainment-järjestelmässä (esim.
RADIO, MEDIA) on omat, erilliset valikot.
Valikkoihin pääsemiseksi ja toiminnon aktivoimiseksi pitää ensin valita lähde (esim. RADIO/
FM1). Painakaa sen jälkeen OK/MENU päästäksenne valitun lähteen valikkoon.
1. Valitkaa lähde painamalla jotain painikkeista (esim. RADIO, MEDIA jne.). Jatkakaa painamista askeltaaksenne alaspäin
näytössä olevissa valinnoissa (esim. FM1),
vapauttakaa ja odottakaa muutamia
sekunteja, niin valinta hyväksytään automaattisesti. Vaihtoehtoisesti kääntäkää
TUNE -säädintä ja vahvistakaa painamalla
OK/MENU.
Valikkovalinnat tehdään keskikonsolissa olevilla painikkeilla tai ohjauspyörän painikesarjan* kautta. Toiminnot selostetaan ko. osassa.
RADIO
05
MEDIA
TEL
TUNE
OK/MENU
Hakupolut
Hakupolut valikoiden toimintoihin ilmoitetaan
käyttöohjekirjassa muodossa: Ääniasetukset
276
Taajuuskorjain, mikä edellyttää, että
ennen tehdään seuraavaa:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2. Painakaa OK/MENU ja kääntäkää TUNEsäädintä, tai käyttäkää säätöpyörää*
ohjauspyörän painikesarjassa, päästäksenne haluamaanne valikkovaihtoehtoon,
esim. Ääniasetukset ja painakaa OK/
MENU.
3. Kääntäkää jälleen TUNE-säätimellä haluamaanne alivalikkoon, esim.
Taajuuskorjain, ja painakaa OK/MENU.
05 Infotainment
Valikoiden käyttö, Infotainment
Valikot RADIO
Laajennetut asetukset
DAB-kaista
Päävalikko AM
REG
Alikanavat
AM-valikko
Vaihtoehtoinen taajuus
Näytä PTY-teksti
Näytä esiasetetut
kanavat1
EON
Selaus
Ääniasetukset2
PTY-asetukset
Nollaa kaikki FM-asetukset
Kuuntelupaikka3
Taajuuskorjain4
Äänenv. kompensaatio
Palauta kaikki ääniasetukset
Ääniasetukset5
Levyvalikko
Päävalikko DAB1*/DAB2*
Selaus
Ääniasetukset5
Kytke PTY-suodatin pois
päältä
TP
Näytä radioteksti
Näytä esiasetetut
Satunnaissoitto
DAB-valikko
PTY-suodatin
FM-valikko
kanavat1
Selaus
Uutisten asetukset
Valikot MEDIA
Päävalikko CS Audio
Kanavaryhmien oppiminen
Päävalikko FM1/FM2
Näytä radioteksti
Levyvalikko
Toista/Tauko
Stop
Selaus
Satunnaissoitto
DAB-yhteys
05
Päävalikko CD/DVD1 Data
Näytä esiasetetut kanavat1
Laajennetut asetukset
1
2
3
4
5
Nollaa kaikki DAB-asetukset
Ääniasetukset5
Aseta TP-suosikki
Toista hakemisto
Vaihda tekstitys
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
Ääniasetusten valikkovalinnat ovat samat kaikille äänilähteille.
Koskee vain versiota Premium Sound Multimedia.
Ei koske versiota Performance.
Alivalikot, ks. "Päävalikko AM".
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
277
05 Infotainment
Valikoiden käyttö, Infotainment
Vaihda kappale
Päävalikko USB4
Päävalikko AUX
Selaus
USB-valikko
AUX-valikko
Ääniasetukset5
Päävalikko
DVD1
Video
AUX-tuloäänenvoimakkuus
Stop
Ääniasetukset5
Satunnaissoitto
Levyvalikko
Toista hakemisto
DVD-levyvalikko
Play/Pause/Jatka
Stop
Tekstitys
Kielen valinta äänilähteelle
Laajennetut asetukset
05
Toista/Tauko
Valitse maa
Vaihda tekstitys
Lajittele kanavat
Vaihda kappale
Automaattinen tallennus
Selaus
Selaus
Ääniasetukset5
Ääniasetukset5
Päävalikko Media Bluetooth4
DivX® VOD -koodi
Bluetooth-valikko
Satunnaissoitto
Vaihda laite
Päävalikko iPod4
iPod-valikko
Satunnaissoitto
Selaus
Ääniasetukset5
5
1
4
6
278
Poista Bluetooth-laite
Selaus
Ajoneuvon Bluetooth-versio
Ääniasetukset5
Alivalikot, ks. "Päävalikko AM".
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
Ei koske versiota Performance.
Koskee vain videotiedostojen soittamista tai TV:n näyttämistä*.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TV-valikko
Valitse USB-laite
Kulma
Ääniasetukset5
Päävalikko TV*
Ponnahdusvalikko6 video ja TV*
Painakaa OK/MENU päästäksenne ponnahdusvalikkoon, kun videotiedostoa soitetaan tai
TV:tä* näytetään.
Kuvasäädöt
05 Infotainment
Valikoiden käyttö, Infotainment
Lähteen valikko7
Muuta puhelin
DVD-juurivalikko8
Poista Bluetooth-laite
DVD-ylävalikko8
Puhelinasetukset
BT-tunnistustila
Valikot TEL
Äänen laatu ja voimakkuus
Päävalikko BluetoothŸ handsfree4
Lataa puhelinmuistio
Puhelinvalikko
Ajoneuvon Bluetooth-versio
Kaikki puhelut
Soittovalinnat
Kaikki puhelut
Puhelun autom. vastaanotto
Menetetyt puhelut
Puhepostilaatikon numero
Vast.otetut puhelut
Katkaise puhelinyhteys
05
Valitut numerot
Puhelun kesto
Puhelinmuistio
Haku
Uusi kontakti
Lyhytvalintanumerot
Vastaanota vCard
Muistin tila
Tyhjennä puhelinmuistio
7
8
4
Mitä lähteen valikon ponnahdusvalikossa näytetään, riippuu siitä, mitä soitetaan tai näytetään, se voi olla esim. Levyvalikko tai USB-valikko.
Koskee vain DVD-videolevyjä.
Ei koske versiota Performance.
279
Suosituksia ajettaessa..........................................................................
Tankkaus...............................................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Kuormaus..............................................................................................
Kuormatila.............................................................................................
Perävaunun vetäminen.........................................................................
hinaaminen ja vetäminen......................................................................
280
282
285
286
290
294
297
303
MATKANNE AIKANA
06 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
Yleistä
Taloudellinen ajo
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen on ajamista ennakoiden ja pehmeästi
sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista vallitsevaan tilanteeseen.
• Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella,
sovitettuna ko. liikennetilanteeseen ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen.
• Välttäkää ajoa ikkunat auki.
• Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
• Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
polttoaineenkulutus.
• Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarru06
tuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
Katsokaa lisätietoja ja lisää ohjeita sivuilta 12
sekä 377.
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
Kahlaus
Autolla voidaan ajaa enintään 25 cm syvän
veden läpi nopeuden ollessa korkeintaan
10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavan veden poikki.
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
polttoaineenkulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu,
painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa,
että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim.
kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä
seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
• Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi jou-
• Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmitti-
• Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
tokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin
kevyellä kuormituksella heti, kun se on
mahdollista - kylmä moottori kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
• V70-mallilla, jossa on D5-moottori ja 6vaihteinen käsivalintainen vaihteisto tai
282
DRIVe-moottori ja 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto, lähdetään liikkeelle 2.
vaihteella normaaliolosuhteissa tasaisella
maalla.
men ja perävaunut liittimet vedessä ja
savessa ajamisen jälkeen.
• Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se voi
aiheuttaa autoon sähkövikoja.
TÄRKEÄÄ
Voi syntyä moottorivaurio, jos ilmansuodattimeen pääsee vettä.
Jos veden syvyys on suurempi kuin 25 cm,
vettä voi päästä voimansiirtoon. Tällöin öljyjen voitelukyky vähenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Jos moottori on pysähtynyt veden vuoksi,
älkää yrittäkö käynnistää uudelleen - hinatkaa auto pois vedestä korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Moottorivaurion vaara.
Moottori, vaihteisto ja
jäähdytysjärjestelmä
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä,
on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman
ollessa raskas.
Tietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua vetäen, katso sivu 298.
• Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
• Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä tulee liian korkeaksi, kojelaudassa
syttyy varoitussymboli ja esitetään tekstiilmoitus Moot. lämp. kork Pysähdy
varoen - pysäyttäkää auto tällöin turvalli-
06 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
sella tavalla ja antakaa moottorin käydä
joutokäyntiä muutamia minuutteja järjestelmän jäähdyttämiseksi.
Avoin takaluukku
VAROITUS
• Jos esitetään teksti-ilmoitus Moot. lämp.
•
•
•
kork Sammuta moottori tai Jäähd.n.
vähän Sammuta moottori, moottori on
sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
Vaihteiston ylikuumetessa aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää
varoitussymbolin kojelaudassa ja esittää
teksti-ilmoituksen Vaiht. ölj. lämp
Vähennä nopeutta tai Vaiht. ölj. lämp
Pysähdy varoen - noudattakaa annettua
suositusta ja vähentäkää nopeutta tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla sekä
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutamia minuutteja, jotta vaihteisto saa
jäähtyä.
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että moottorin jäähdytyspuhallin käy hetken moottorin sammuttamisen
jälkeen.
Älkää ajako takaluukun ollessa auki. Myrkyllisiä pakokaasuja voi imeytyä autoon
kuormatilan kautta.
–
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten
käydä vähintään 15 minuuttia - akku ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin
käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
Ennen pitkää matkaa
Älkää ylikuormittako akkua
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä
avaimen asentoa II moottorin ollessa pysäytettynä. Käyttäkää sen sijaan asentoa I - silloin
kulutetaan vähemmän virtaa.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun
moottori on pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista
toiminnoista ovat:
•
•
•
•
matkustamon puhallin
valonheittimet
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
• Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus on normaali.
• Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy
tai muu neste) ole.
• Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
• Varoituskolmion pitäminen mukana on lain
vaatimus tietyissä maissa.
Talviajo
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
06
• Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
vähintään 50 % glykolia. Tämä seos suojaa
moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n lämpötilaan asti. Parhaan pakkaskestävyyden
Jos akkujännite on matala, infonäyttö esittää
tekstin Heikko akku Virransäästötila. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa
tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai
äänentoistolaitteisto.
283
06 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
vuoksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa
sekoittaa.
• Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
• Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat
käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät
lisäksi polttoaineenkulutusta moottorin
ollessa kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä,
katso sivu 373.
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
• Akun kunto ja varaustila pitää tarkastaa.
06
Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
akulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
• Käyttäkää huuhtelunestettä estääksenne
huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja kaikissa maissa.
284
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
06 Matkanne aikana
Tankkaus
Tankkaus
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
Avatkaa säiliön luukku valopaneelissa olevalla
painikkeella - luukku avautuu, kun painike
vapautetaan.
Nuoli infonäytön symbolin päällä muistuttaa, mille puolelle autoa polttoainesäiliön korkki on sijoitettu.
•
Sulkekaa painamalla luukkua kiinni, kunnes naksahdus vahvistaa, että se on kiinni.
Polttoainesäiliön luukun manuaalinen
avaaminen
Polttoainesäiliön korkin avaaminen/
sulkeminen
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata käsin,
kun sähköinen avaaminen matkustamosta ei
ole mahdollista.
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti.
1. Avatkaa/poistakaa kuormatilassa oleva
luukku (samalla puolella kuin säiliön
luukku) ja etsikää kahvalla varustettu vihreä nuora.
• Tankkauksen jälkeen - asettakaa korkki
2. Vetäkää nuoraan varovasti suoraan taaksepäin, kunnes polttoainesäiliön luukku
kääntyy napsahtaen ulos.
TÄRKEÄÄ
Vetäkää varovasti narusta – luukun lukon
avaaminen vaatii hyvin vähän voimaa.
paikalleen ja kääntäkää siten, että kuuluu
useita naksahduksia.
06
Polttoaineen täyttö
• Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa, kun pumpun suutin katkaisee.
HUOM
Liian täyteen tankattu säiliö voi lämpimällä
säällä vuotaa yli.
285
06 Matkanne aikana
Polttoaine
Yleistä polttoaineesta
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
06
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta
on nielty.
VAROITUS
Maahan valunut polttoaine voi syttyä palamaan.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Älkää koskaan pitäkö avattua matkapuhelinta mukana tankkauksen yhteydessä.
Soittosignaali voi saada aikaan kipinänmuodostuksen ja sytyttää bensiinihöyryt, mikä
puolestaan voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
TÄRKEÄÄ
Eri tyyppisten polttoaineiden sekoittaminen
tai suosittelemattoman polttoaineen käyttö
päättää Volvon takuut sekä mahdolliset täydentävät huoltosopimukset, tämä koskee
kaikkia moottoreita. HUOM! Ei koske autoja,
joiden moottorit on sovitettu ajettaviksi etanolipolttoaineella (E85).
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
286
Katalysaattorit
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle, jotta
toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta).
Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/
rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat
katalysaattoritoiminnosta, ts. ne nopeuttavat
kemiallista prosessia kulumatta itse.
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä.
Happianturi valvoo moottorista lähtevien pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja
ilman välistä suhdetta säädetään koko ajan.
Säätö luo optimaaliset olosuhteet tehokkaalle
palamiselle haitallisten aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
06 Matkanne aikana
Polttoaine
Bensiini
Bioetanoli E85
Diesel
Bensiinin pitää täyttää normi EN 228. Useimpia
moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 95
ja 98 RON. Vain poikkeustapauksissa tulee
käyttää oktaanilukua 91 RON.
Älkää tehkö muutoksia polttoainejärjestelmään
tai sen komponentteihin älkääkä korvatko
komponentteja osilla, joita ei ole erityisesti
suunniteltu käytettäviksi bioetanolin kanssa.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta. Dieselpolttoaineen tulee täyttää normi EN 590 tai
JIS K2204. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille, kuten esim. suurelle
rikkihiukkasmäärälle.
• 95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
• 98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan
maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö lisäaineita, joita Volvo ei
ole suositellut.
VAROITUS
Metanolia ei saa käyttää. Polttoainesäiliön
luukun sisäpuolella oleva tarra näyttää
oikean vaihtoehtoisen polttoaineen.
Ainesosien, joita ei ole suunniteltu bioetanolimoottoreille, käyttö voi aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai moottorivaurioita.
Varakanisteri
Autossa oleva varakanisteri tulee täyttää bensiinillä, ks. HUOM-ruutua sivulla 113.
TÄRKEÄÄ
Katsokaa, että varakanisteri on kunnolla
kiinnitetty ja että sen korkki on tiivis.
VAROITUS
Etanoli on herkkää kipinöinnille, ja varakanisterissa voi muodostua räjähtäviä kaasuja, jos se täytetään etanolilla.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(-6 °C – -40 °C) aiheuttaa parafinoitumista,
mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla
öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Se on matalissa
lämpötiloissa juoksevampaa ja vähentää
vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille.
Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.
06
TÄRKEÄÄ
Vain eurooppalaisen dieselnormin täyttävää
polttoainetta saa käyttää.
Rikkipitoisuus saa olla enintään 50 ppm.
287
06 Matkanne aikana
Polttoaine
TÄRKEÄÄ
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
Erikoislisäaineet
Marine Diesel -polttoaine
Polttoöljy
1
(Fatty Acid Methyl Ester) ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat
kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
Polttoaineen loppuminen
06
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmän
rakenne aiheuttaa sen, että jos polttoaine loppuu, moottorin käynnistämiseksi tankkauksen
jälkeen voidaan ilman poistaminen järjestelmästä joutua tekemään korjaamolla.
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori
käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on lisätty
dieselpolttoainetta:
1
288
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se ääriasentoon (katso sivu 78).
2. Painakaa START-painiketta painamatta
jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
3. Odottakaa n. 1 minuutti.
4. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa
START-painiketta vielä kerran.
HUOM
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen
puutteen yhteydessä:
•
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos
auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty
likaantunutta polttoainetta.
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän FAME:a, enempää ei saa lisätä.
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet poistavat erittynyttä
vettä polttoainesuodattimesta.
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa olevat
hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin
ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns.
regenerointi. Tämä edellyttää, että moottori on
saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää normaalisti 10-20 minuuttia.
Alhaisella keskinopeudella aikaa saattaa kulua
hieman kauemmin. Tänä aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista
n. 80-prosenttisesti, syttyy kojelaudassa keltainen varoituskolmio ja kojelaudan näytössä
06 Matkanne aikana
Polttoaine
esitetään ilmoitus Nokisuod. täynnä Ks.
käsikirjaa.
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä 20 minuuttia.
Polttoaineenkulutuslukuihin voidaan vaikuttaa,
jos auto varustetaan lisävarusteilla, jotka vaikuttavat auton painoon. Ks. tietoja painoista
sivulta 366 ja taulukkoa sivulla 377.
HUOM
Moottorin tehon pienehkö väheneminen
voidaan havaita tilapäisesti regeneroinnin
aikana.
Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät voivat myös
vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
Kun ajetaan oktaaniluvultaan 91 RON olevalla
polttoaineella, kulutus kasvaa ja teho heikkenee.
HUOM
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus
häviää automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
06
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy hiukkasista kokonaan,
moottoria voi olla vaikea käynnistää ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Tällöin on
vaara, että suodatin pitää vaihtaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
289
06 Matkanne aikana
Kuormaus
Yleistä kuormauksesta
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Perusteelliset tiedot painoista, katso sivu 366.
Takaluukku avataan valopaneelissa
olevalla painikkeella tai etäavaimella,
katso sivu 59.
• Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
VAROITUS
Irrallinen 20 kg painava esine voi 50 km/h
nopeudella tapahtuvassa keulatörmäyksessä saada 1000 kg:n painoa vastaavan
liikemassan.
VAROITUS
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijainnin mukaan.
Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma
ulottuu liian korkealle.
•
Kuormattaessa muistettavaa
• Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa
vasten.
06
Huomatkaa, ettei mikään esine saa estää etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa, jos jokin
takaistuimen selkänoja on käännettynä alas,
katso sivu 27.
• Keskittäkää kuorma.
• Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman
sijoittamista alas käännetyn selkänojan
päälle.
• Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
290
Älkää koskaan kuormatko selkänojia
ylemmäs.
VAROITUS
Etuistuin
Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan matkustajan istuimen selkänoja kääntää, katso
sivu 80.
Kattokuorma
Taakkatelineen käyttö
Auton vaurioitumisen välttämiseksi ja mahdollisimman hyvän ajoturvallisuuden saamiseksi
suositellaan Volvon kehittämää taakkatelinettä.
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen
mukana tulevaa asennusohjetta.
• Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
• Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille.
Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi
kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
• Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenku-
Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain
pehmeällä.
• Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa
kuorma voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja siten siirtää sen ajoasentoon
- auto voi tällöin lähteä liikkeelle.
Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
lutus kasvavat kuorman koon myötä.
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
06 Matkanne aikana
Kuormaus
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kuormattaessa katolle. Tietoja suurimmasta sallitusta kattokuormasta, ml. taakkateline ja mahdollinen kattolaatikko, katso
sivu 366.
VAROITUS
Kovat, terävät ja/tai raskaat esineet, jotka
ovat ulkona tai työntyvät ulos, voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Kuormatilan kuormaamisen yksinkertaistamiseksi voidaan takaistuimen selkänojat kääntää
alas, katso sivu 82.
Lattiakiskot
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö välityssuhteella varustettuja
kiinnityshihnoja, koska ne voivat vetää kiinnityskohdat rikki.
Puhdistus
Lika ja hiukkaset, joita kerääntyy alas kiskoihin,
voivat vaikeuttaa kuormankiinnityskoukkujen
siirtämistä, lukitsemista, kääntämistä ylös ja
irrottamista. Ottakaa tavaksi pitää kiskot puhtaina pölynimurin ja kevyesti kostutetun, pehmeän rievun avulla.
Kuormankiinnityshihna
Kuorman kiinnitys
06
Kuormatilan molemmilla puolilla on useita kiinnityskohtia, jotka on tarkoitettu kuorman kiinnittämiseen. Ne on sijoitettu lattiaan ja kuormatilan sivujen yläreunaan.
Kuormatilan lattiassa on kaksi kiskoa, joissa on
siirrettävät kuormankiinnityskoukut, jotta
kuorma voidaan kuormankiinnityshihnoilla kiinnittää kuormatilaan.
G019397
Kuorma kiinnitetty sekä ylä- että alakiinnityskohtiin.
Hihnan kiinnitys.
Kierros kuormankiinnityshihnaa yhden kuormankiinnityskoukun ympäri kiinnittää hihnan ja
estää sitä liukumasta koukun ympäri.
291
06 Matkanne aikana
Kuormaus
Kuormankiinnityskoukun irrottaminen
HUOM
Kuormankiinnityskoukku asennettuna
oikein/väärin
Kuormankiinnityshihnojen sopiva leveys on
n. 25 mm.
G017742
06
Kääntäkää kuormankiinnityskoukkua
suuntaan, johon sen aukko osoittaa.
Painakaa koukkua kevyesti alaspäin ja
työntäkää se samalla haluamaanne asentoon.
Kääntäkää koukku ylös – se lukkiutuu
itsestään.
HUOM
Kuormankiinnityskoukkujen välillä kiskossa
pitää olla vähintään 50 cm.
292
Kuormankiinnityskoukut voidaan helposti irrottaa kiskosta, esim. kiskon pohjan puhdistusta
varten.
Kääntäkää kuormankiinnityskoukkua
suuntaan, johon sen aukko osoittaa.
Painakaa koukkua kevyesti alaspäin ja
työntäkää se samalla aukon kohdalle.
Nostakaa koukkua suoraan ylös.
Koukun kiinnitys tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOM
Jotta irrotettu koukku voidaan työntää
takaisin kiskoon, sitä pitää samanaikaisesti
painaa kevyesti alaspäin.
G019581
G018134
Kuormankiinnityskoukun siirtäminen
Asentakaa kuormankiinnityskoukut oikein!
On tärkeää, että kuormankiinnityskoukut asennetaan oikein. Koukkujen aukkojen pitää osoittaa toisistaan poispäin.
VAROITUS
Asentakaa kuormankiinnityskoukut oikein.
Muussa tapauksessa kuormankiinnityshihna voi kääntää kuormankiinnityskoukun
alas, jolloin se irtoaa ja hihna liukuu pois.
06 Matkanne aikana
Kuormaus
12 V:n sähköliitäntä*
G017745
Kassinpidin*
Kassinpidin lattiassa olevan, ylös käännettävän
luukun alla.
Kassinpidin pitää kassit paikoillaan ja estää niiden kaatumisen ja sisällön leviämisen kuormatilaan.
1. Kääntäkää ylös pidike, joka on lattialuukun
osa.
2. Kiristäkää kassit kiinni kiristysnauhoilla ja
kiinnittäkää kantokahvat koukkuihin.
Kääntäkää kansi alas, jotta sähköliitäntään
päästään käsiksi.
• Liitäntä antaa jännitteen myös silloin, kun
etäavain ei ole virtalukossa.
06
HUOM
Huomatkaa, että sähköliitännän käyttö
moottorin ollessa sammutettuna aiheutaa
vaaran auton käynnistysakun tyhjenemisestä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
293
06 Matkanne aikana
Kuormatila
Suojaverkko*
Kaksiosainen suojaverkkokasetti kiinnitetään
selkänojan takapuolelle. Pienin kasetti kiinnitetään vasemmalle puolelle (katsottuna takaluukun suunnasta).
1. Kääntäkää takaistuimen selkänoja eteen,
katso sivu 83.
2. Sovittakaa kasetin kiinnityskiskot selkäno.
jan kiinnityskorkojen eteen
3. Työntäkää kasetti kiinnityskorkoihin
.
4. Kääntäkää selkänoja takaisin ja lukitkaa se.
Suojaverkkokasettien säilytyspaikka.
Kokoon rullattavalla, kahdessa kasetissa olevalla suojaverkolla on säilytyspaikka kuormatilan lattialuukun alla.
• Kasettien poistaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Suojaverkkojen käyttö
Vetäkää verkon oikeanpuoleinen osa ylös
sen raksin avulla.
Työntäkää tanko oikealla puolella olevaan
kiinnikkeeseen ja työntäkää sitten eteenpäin – tanko lukkiutuu napsahtaen kiinni.
Vetäkää tangon teleskooppiosa ulos ja
napsauttakaa se kiinni toiselle puolelle.
Vetäkää vasen kuormaverkko ylös ja pujottakaa se kiinni tankoon.
• Kääntäminen kokoon tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Verkkoa voidaan käyttää myös takaistuimen
selkänojien ollessa käännettyinä eteen.
Verkkokasettien irrotus
1. Kelatkaa suojaverkot kasetteihin osassa
Suojaverkkojen käyttö olevan käänteisen
menettelyn mukaisesti.
Verkkokasettien kiinnitys
06
2. Kääntäkää koko selkänoja eteen.
3. Työntäkää kasetteja ulospäin, kunnes ne
irtoavat kiinnityskiskoista.
G018246
Säilyttäkää kasetteja lokerossaan kuormatilan
lattialuukun alla.
Verkko vedetään ylös pois kaseteista ja se on
itselukkiutuva n. 1 minuutin kuluttua, jos takaistuimen selkänojat on käännetty ylös.
294
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Kuormatilassa oleva kuorma pitää kiinnittää
hyvin, myös käytettäessä oikein asennettua
suojaverkkoa.
06 Matkanne aikana
Kuormatila
Suojaverkko yhdistettynä näkösuojaan
Suojasäleikkö*
ttaessa voidaan suojasäleikkö kuitenkin irrottaa ja poistaa autosta.
Asennettaessa takaisin suojasäleikkö pitää
aina turvallisuussyistä kiinnittää ja varmistaa
oikealla tavalla.
Asennus
Suojaverkko voidaan myös kääntää ylös
takaistuimesta, kun näkösuoja on vedettynä
ulos.
Noudattakaa menettelyä luvussa "Suojaverkkojen käyttö". Ylöskääntämisen raksit on sijoitettu nuolien kohdalle.
Suojasäleikkö estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa
jarrutuksissa.
HUOM
Suojasäleikkö asennetaan/irrotetaan helpoimmin käännettynä alas ja kahden henkilön tekemänä takaovien kautta.
Asennettaessa pitää kahvan olla säleikön
etupuolella, ks. kuvia
- .
Kääntäminen ylös
Tarttukaa suojasäleikön alareunaan ja vetäkää
taakse-/ylöspäin.
06
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voida kääntää ylös tai
alas, kun näkösuoja on asennettu.
G018367
Vetoraksit verkkojen ylös vetämistä varten.
G017748
G018247
Jotta suojasäleikkö voidaan asentaa, pitää selkänojat ensin kääntää, katso sivu 83.
Asennus/irrotus
Suojasäleikkö on tavallisesti pysyvästi asennettuna autoon, koska se voidaan yksinkertaisesti kääntää ylös kattoon ja siten pois tieltä
tarvittaessa pidempää kuormatilaa. Niin halu-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
295
06 Matkanne aikana
Kuormatila
Näkösuoja*
> Tarkastakaa, että molemmat päätykappaleet on lukittu.
Näkösuojan irrotus
1. Painakaa toisen päätykappaleen painike
sisään ja nostakaa päätykappale irti.
G018369
G017749
G018368
2. Kääntäkää suoja varovasti ylös/ulos, jolloin
toinen päätykappale irtoaa automaattisesti.
Vetäkää näkösuoja kuorman päälle ja pujottakaa se kiinni kuormatilan takapilareissa oleviin
koloihin.
TÄRKEÄÄ
Asettakaa kahva asennusasentoon, ks.
kuvaa. Jotta kahva voidaan kääntää paikalleen, painakaa sitä kevyesti, ks. nuolta.
06
Puristakaa vaimenninta säleikköä vasten ja
sovittakaa säleikkö katon kiinnitykseen.
Kääntäkää kahvaa 90°
. Painakaa
kevyesti kuvan (1) mukaisesti tarvittaessa.
Jännittäkää säleikkö kiinni kääntämällä
kahvaa 90°
.
•
296
Säleikön irrotus tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettuna.
Näkösuojan kiinnitys
Viekää suojan toinen päätykappale sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Viekää toinen päätykappale vastaavaan
syvennykseen.
Painakaa molemmat puolet kiinni. Pitää
kuulua napsahtava ääni ja punaisen merkinnän pitää hävitä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Näkösuojan taemman peitelevyn
kääntäminen alas
Näkösuojan taempi peitelevy painuu sisään
kelattuun asentoonsa vaakasuoraan kuormatilassa, kun se on asennettu.
–
Vetäkää peitelevyä kevyesti taaksepäin,
vapauttakaa tukihyllyiltä ja kääntäkää alas.
06 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Yleistä
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Perusteelliset tiedot painoista, katso
sivu 366.
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
auto toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
• Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
• Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun vetämistä varten.
• Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
• Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, katso sivu 315.
• Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
• Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä
on ajettu vähintään 1000 km.
• Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
• Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja siihen kytketylle perävaunulle, sallittua
nopeutta tule ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen
nopeuksien ja painojen osalta.
• Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
• Välttäkää vetämästä perävaunua yli
12 %:n nousuissa.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
Vilkut ja jarruvalot perävaunussa
Jos jokin perävaunun suuntavalopolttimoista
on rikki, mittaristossa oleva suuntavilkkujen
symboli vilkkuu tavallista nopeammin ja näyttö
esittää tekstin Polttimovika Peräv. vilkku.
soo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
Perävaunumassat
Tietoja Volvon sallimista perävaunumassoista,
katso sivu 366.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunumassat ovat ne, jotka Volvo sallii. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat rajoittaa
perävaunun massaa ja nopeutta tästä.
Vetokoukut voivat olla sertifioituja suuremmille vetopainoille kuin mitä autolla saa
vetää.
VAROITUS
Noudattakaa perävaunun painosta annettuja suosituksia. Koko yhdistelmästä voi
muutoin tulla vaikeasti hallittava väistöliikkeissä ja jarrutuksissa.
06
Jos jokin perävaunun jarruvalopolttimoista on
rikki, esitetään teksti Polttimovika peräv.
jarruvalo.
Tasonsäätö*
Takaiskunvaimentimet säilyttävät vakiokorkeuden auton kuormituksesta riippumatta (sallittuun enimmäispainoon asti). Kun auto sei-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
297
06 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Käsivalintainen vaihteisto
Ylikuumeneminen
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
• Älkää ajako korkeammalla kierrosluvulla
kuin 4500 r/min
(dieselmoottorit: 3500 r/min) - muussa
tapauksessa öljyn lämpötila voi tulla liian
korkeaksi.
Dieselmoottori, 5-syl.
• Ylikuumenemisen vaaran yhteydessä
moottorin optimaalinen kierrosluku on
2300-3000 r/min mahdollisimman hyvän
jäähdytysnestekierron kannalta.
Automaattivaihteisto
06
Ylikuumeneminen
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
• Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja moottorin kierrosluvun suhteen optimaalisen vaihteen.
• Ylikuumenemisen yhteydessä syttyy varoitussymboli kojelaudassa yhdessä tekstiilmoituksen kanssa - noudattakaa annettua suositusta.
298
Jyrkät nousut
• Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori
"jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella
vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.
TÄRKEÄÄ
Katsokaa myös erityisiä tietoja hitaasta
ajosta perävaunua vetäen autoilla, joissa on
automaattivaihteisto Powershift, sivu 120.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Aktivoikaa seisontajarru.
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
4. Vapauttakaa käyttöjarru.
• Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla
varustettu ja perävaunua vetävä auto
pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.
3. Vapauttakaa seisontajarru.
4. Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.
Vetolaite
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
irtonaisen osan kiinnitysohjetta noudattaa tarkasti, katso sivu 300.
VAROITUS
Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla
vetokoukulla:
•
•
Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.
Tärkeä tarkastaa
• Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla säännöllisesti.
• Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
HUOM
Kun käytetään heilahtelunvaimentimella
varustettua kuulansuojusta, vetokuulaa ei
voidella.
06 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Irrotettavan vetokoukun säilytys
Erittelyt
H
C
G
E
F
G017971
G031121
G021485
D
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
Vetokoukun säilytyspaikka.
B
TÄRKEÄÄ
A
G026080
Irrottakaa vetokoukku aina käytön jälkeen ja
säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa
autossa, hihnallaan kunnolla kiinnitettynä.
A (V70)
1129
A (XC70)
1113
B (V70)
93
B (XC70)
77
C
855
D
428
E
112
F
346
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
06
299
06 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
G021490
G018928
G021488
Vetokoukun kiinnitys
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
G021487
06
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
300
Asettakaa vetokoukku paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
G000000
G021489
Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
salpaa sisään
ja vetämällä sitten koteloa suoraan taaksepäin
.
Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
06 Matkanne aikana
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että vetokoukku on kiinni.
VAROITUS
Jos vetokoukku ei ole oikein, se pitää irrottaa ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien
mukaisesti.
TÄRKEÄÄ
G021495
G021494
Perävaunun vetäminen
Varmuusvaijeri.
VAROITUS
Työntäkää lukituspyörä
täkää sitä vastapäivään
naksahdus.
sisään ja kier, kunnes kuuluu
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä.
Vetokoukun irrotus
06
Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten,
vetokoukun muun osan pitää olla puhdas ja
kuiva.
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja
vetäkää samalla vetokoukku irti taakse- ja
ylöspäin.
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
301
06 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
VAROITUS
Kiinnittäkää vetokoukku turvallisella tavalla,
jos sitä säilytetään autossa, katso sivu 299.
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suurta nopeutta. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian kauas taakse, kiemurtelun riski on olemassa myös alhaisemmilla
nopeuksilla, 70–90 km/h.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
• Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimaG018929
kas sivutuuli.
• Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
tai kuoppaan.
• Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes se tarttuu kiinni.
06
Perävaunun vakautusjärjestelmä –
TSA*
TSA -järjestelmän (Trailer Stability Assist) tehtävä on vakauttaa auto- ja perävaunuyhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa heilahdella.
TSA-toiminto sisältyy DSTC-järjestelmään
(Dynamic Stability and Traction Control), katso
sivu 170.
Toiminto
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
302
Käsittely
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
TSA-järjestelmä valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu.
Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa
auton jälleen hallintaansa.
Jos kiemurtelua ei voida vaimentaa TSA-järjestelmän toiminnasta huolimatta, yhdistelmää
jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin tehoa
rajoitetaan. Kun kiemurtelu vähitellen on saatu
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
lopetettua ja yhdistelmä on jälleen vakaa, TSAjärjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja saa
auton jälleen täysin hallintaansa.
Muuta
TSA-järjestelmä voi kytkeytyä toimintaan ajonopeuksilla 60–160 km/h.
HUOM
TSA-toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan, katso sivu 170.
TSA-järjestelmän toiminta voi kytkeytyä pois,
jos kuljettaja yrittää poistaa kiemurtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska TSAjärjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako
kiemurtelun perävaunu vai kuljettaja.
TSA-järjestelmän toimiessa mittaristossa vilkkuu symboli DSTC.
06 Matkanne aikana
hinaaminen ja vetäminen
Hinaus
VAROITUS
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu
hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
1. Avatkaa ohjauslukko asettamalla etäavain
virtalukkoon ja painakaa pitkään START/
STOP ENGINE-painiketta - avainasento II
aktivoituu, katso sivu 78 lisätietoja avainasennoista.
2. Etäavaimen on oltava virtalukossa koko
hinaamisen ajan.
3. Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto
hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka
kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään
kovat nykäykset.
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori on sammutettu - tarvitaan
n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen
painallus ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.
Käsivalintainen vaihteisto
Ennen hinausta:
–
•
Etäavaimen pitää olla avainasennossa
II - asennossa I on kaikkien turvatyynyjen aktivointi poistettu.
•
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta, kun autoa hinataan.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää hinaamista.
TÄRKEÄÄ
•
Huomatkaa, että autoa on aina hinattava
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
VAROITUS
Tarkastakaa ennen hinausta, että
ohjauslukko on avattu.
Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu
vaihteistolla Powershift vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä tarrassa nro (5)
konepellin alla - katso sivu 362. Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on
Powershift-vaihteisto - muussa tapauksessa
se on Geartronic-automaattivaihteisto.
Automaattivaihteisto Geartronic
4. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
•
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
lyttää käynnissä olevaa moottoria. Jos hinaus
kuitenkin pitää suorittaa, matkan on oltava
mahdollisimman lyhyt, ja tällöinkin hyvin pienellä nopeudella.
Älkää hinatko automaattivaihteistolla
varustettua autoa suuremmalla nopeudella kuin 80 km/h eikä pidempää matkaa kuin 80 km.
•
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
Automaattivaihteisto Powershift
Vaihteistolla Powershift varustettua mallia ei
tule hinata, koska riittävän voitelun saanti edel-
Auton siirtämiseksi liikennettä vaarantavalta paikaltaan voidaan sitä kuitenkin
hinata lyhyt matka pienellä nopeudella ei kauemmas kuin 10 km eikä suuremmalla nopeudella kuin 10 km/h. Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
06
Siirrettäessä pidempi matka kuin
10 km pitää autoa kuljetuttaa hinausautolla vetävät pyörät nostettuina irti tiestä
- ammattimaista hinausautopalvelua
suositellaan.
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
303
06 Matkanne aikana
hinaaminen ja vetäminen
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään
irti ja laitetaan takaisin paikalleen.
Apukäynnistyskaapelit
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin
tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää, katso
sivu 115.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin
puskuriin.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä
hinata moottoria käyntiin.
Hinaussilmukka
Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen
takana olevaan kierreliitäntään puskurin
oikealla puolella, edessä tai takana.
Hinaussilmukan kiinnitys
06
Ottakaa kuormatilassa lattian alla oleva
hinaussilmukka esiin.
Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekannesta on kaksi versiota, jotka pitää avata
eri tavoin:
• Kololla varustettu versio avataan kampeamalla sitä ulospäin kolikko tai vastaava työnnettynä koloon. Kääntäkää
sitten kansi täysin ulos ja irrottakaa se.
HUOM
Tietyissä autoissa, joihin on asennettu vetokoukku, ei hinaussilmukkaa voida kiinnittää
takakiinnikkeeseen. Kiinnittäkää hinausköysi tällöin vetokoukkuun.
Tästä syystä on hyvä säilyttää irrotettavan
vetokoukun kuulaosaa autossa.
• Toisessa versiossa on merkintä sen toisella sivulla tai kulmassa: Painakaa merkinnästä sormella ja kääntäkää samanaikaisesti ulos vastakkaiselta puolelta
kolikon tai vastaavan avulla - kansi
kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan
sitten irrottaa.
Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa
asti. Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni
esim. pyöränmutteriavaimella.
304
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon tai
kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä varten
ammattitaitoista apua.
Vetäminen
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
06 Matkanne aikana
hinaaminen ja vetäminen
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Nelivetoista autoa (AWD), jonka etupää
on nostettu, ei saa hinata suuremmalla
nopeudella kuin 70 km/h. Sitä ei tule
hinata pidempiä matkoja kuin 50 km.
06
305
Yleistä ..................................................................................................
Pyöränvaihto ........................................................................................
Rengaspaineet .....................................................................................
Varoituskolmio ja sideulaatikko*...........................................................
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)* .....................................................
306
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
308
312
315
316
317
PYÖRÄT JA RENKAAT
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Ajo-ominaisuudet
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Renkaat, joissa on suurin kuviosyvyys, pitää
aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran vähentämiseksi).
Uudet renkaat
HUOM
Katsokaa, että molemmissa pyöräpareissa
on sama tyyppi ja koko sekä myös sama
valmiste.
Pyörimissuunta
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita, jotka
on ilmoitettu rengaspainetaulukossa, katso
sivu 381.
Renkaiden hoito
G021778
Renkaiden ikä
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
07
308
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta
merkitty nuolella. Renkaalla pitää olla sama
pyörimissuunta koko sen käyttöiän ajan. Niitä
voi vaihtaa vain edestä taakse ja päinvastoin,
ei koskaan vasemmalta oikealle puolelle tai
päinvastoin. Jos renkaat asennetaan väärin,
auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky
syrjäyttää vettä ja lumisohjoa huononevat.
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat
vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja
heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta niiden toimintaan. Tämä koskee kaikkia renkaita,
jotka säästetään tulevaa käyttöä varten. Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat
että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat
tai värimuutokset.
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman
tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on
erityisen tärkeää talvirenkaiden osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on renkaan
DOT-merkintä (Department of Transportation)
ja se ilmoitetaan neljällä numerolla, esim. 1510.
Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15,
vuonna 2010.
Kesä- ja talvirenkaat
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, merkitkää
millä puolella ne ovat olleet, esim. V vasemmalla ja O oikealla.
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman
kulumisen, katso sivu 315. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja
takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään.
Sopiva ajomatka ensimmäisen vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen
10 000 km:n välein. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun tarkastusta varten, jos olette epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo on syntynyt
merkittävä kulumisero (>1 mm renkaan kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten
kuluneiden renkaiden aina olla takana. Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita kuin
takapyörien luisto, ja johtaa siihen, että auto
jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa
sivulle ja auton hallinta ehkä menetetään täysin. Tämän vuoksi on tärkeää, etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan ennen etupyöriä.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä
vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen
valikoimaan. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
Renkaiden kulumisvaroittimet
Lukittava pyöränruuvi*
Lukittavaa pyöränruuvia* voidaan käyttää sekä
alumiini- että teräsvanteissa. Kuormalattian
alla on tila lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Työkalut
G021829
Kuluminen ja huolto
Kulumisvaroitin.
Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan
sivulla on kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator).
Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon
1,6 mm, se tulee kulutusvaroittimien kanssa
samalle korkeudelle. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen renkaan pito on erittäin huono sateella tai
lumessa.
Kuormalattian alla ovat auton hinaussilmukka,
tunkki* ja pyöränruuviavain*. Täällä on paikka
myös lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Vanteet ja pyöränpultit
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menettämiseen.
Pyöränruuvien kiristysmomentti on 140 Nm.
Liian voimakas kiristäminen voi vaurioittaa
ruuviliitosta.
07
Tunkki*
Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain varapyörän vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina olla
hyvin voideltu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
309
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Työkalut – uusi sijainti
HUOM
Jos lattialuukku kuormalattiassa ei ole
kiinni, erillislukitus ei toimi, katso sivu 51.
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo
suosittelee, ettei käytetä talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle 4 mm.
Lumiketjujen käyttäminen
Talvirenkaat
G029336
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää oikean tyyppisiä renkaita käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
Kun työkaluja ja tunkkia on käytetty*, ne pitää
asettaa oikein takaisin paikoilleen. Tunkki kierretään kokoon oikeaan asentoon, jotta se mahtuu paikalleen.
Vaahtopala ja varapyörä sijoitetaan takaisin
irrottamiseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.
Huomatkaa, että ylemmässä vaahtopalassa on
nuoli. Sen pitää osoittaa eteenpäin autossa.
07
TÄRKEÄÄ
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton tavara-/kuormatilassa, kun niitä ei käytetä.
HUOM
Volvo suosittelee, että neuvottelette Volvon
jälleenmyyjän kanssa siitä, mikä vanne ja
rengastyyppi sopii parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500–1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin nastat
kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
310
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja).
Älkää ajako nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä
ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja renkaita.
VAROITUS
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikean automallin, rengas- ja vannekokojen mukaan.
Jos asiasta on epävarmuutta, Volvo suosittelee, että kysytte neuvoa valtuutetusta
Volvon teknisestä palvelusta. Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
Erittelyt
Auto on kokonaishyväksytty. Tämä tarkoittaa,
että tietyt pyörien ja renkaiden yhdistelmät on
hyväksytty. Sallitut yhdistelmät, katso
sivu 381
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Pyörä- (vanne) koot
98
Pyörissä (vanteissa) on kokomerkintä, esimerkiksi: 7Jx16x50.
W
Koodinumerot suurimmalle sallitulle
rengaskuormalle, kuomitusindeksi
(LI)
Koodimerkintä suurimmalle sallitulle
nopeudelle, nopeusluokka (SS).
(Tässä tapauksessa 270 km/h).
7
Vanteen leveys tuumina
J
Vanteen reunan profiili
16
Vanteen halkaisija tuumina
Kuormitusindeksi
Offset mm (etäisyys pyörän keskilinjasta pyörän napaa vasten tulevaan
kosketuspintaan)
Jokaisella renkaalla on tietty kyky kantaa kuormaa, kuormitusindeksi (LI). Auton massa ratkaisee, mikä kuorituskyky renkailta vaaditaan.
Pienin sallittu indeksi ilmoitetaan taulukossa,
katso sivu 381.
Nopeusluokat
50
Rengaskoot
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä. Esimerkki merkinnästä:
225/50R17 98 W.
225
Renkaan leveys (mm)
50
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan
leveyden välinen suhde (%)
R
Vyörengas
17
Vanteen halkaisija tuumina (")
Jokainen rengas kestää tietyn enimmäisnopeuden, nopeusluokka (Speed Symbol; SS).
Renkaiden nopeusluokan pitää vastata vähintään auton huippunopeutta. Pienin sallittu
nopeusluokka ilmoitetaan taulukossa, katso
sivu 381.
Ainoa poikkeus näistä määräyksistä ovat talvirenkaat (sekä nastoitetut että nastattomat),
joissa saa käyttää pienempää nopeusluokkaa.
Jos sellainen rengas valitaan, autolla ei saa
ajaa renkaan luokitusta nopeammin (esim. luokan Q renkaalla saa ajaa enintään 160 km/h).
HUOM
Taulukossa ilmoitetaan suurin sallittu
nopeus.
Q
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROITUS
Auto pitää varustaa renkailla, joilla on erittelyyn nähden sama tai korkeampi kuormitusindeksi (LI) ja nopeusluokka (SS). Jos
käytetään kuormitusindeksiltään tai
nopeusluokaltaan liian matalaa rengasta, se
voi ylikuumeta.
07
Keli ratkaisee kuinka lujaa autolla voidaan ajaa,
ei renkaiden nopeusluokka.
311
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Irrotus
Asettakaa varoituskolmio tielle, katso
sivu 316 jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyllä
paikalla. Auton ja tunkin* pitää olla kiinteällä,
vaakasuoralla alustalla.
1. Kytkekää seisontajarru ja peruutusvaihde
tai asento P, jos autossa on automaattivaihteisto.
4. Teräsvanteilla varustetuissa autoissa on
irrotettavat pölykapselit. Käyttäkää irrotustyökalua mahdollisen täyspeittävän pölykapselin kampeamiseen ja vetämiseen irti.
Vaihtoehtoisesti voidaan pölykapselit
nykäistä irti käsin.
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on kunnolla voideltu ja että se on
puhdas.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko
kierteen pituus pyöränruuviavaimella.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin
tarrasta.
Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin
nostokyky ilmoitetulla matalimmalla nostokorkeudella.
07
5. Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränruuviavaimella* pohjaan asti seuraavan kuvan
mukaisesti.
2. Ottakaa esiin tunkki*, pyöränruuviavain* ja
pölykapselin irrotustyökalu*, jotka ovat
kuormalattian alla kuormatilassa. Jos valitaan toinen tunkki, katso sivu 324.
3. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia
puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
312
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
6. Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierrosta vastapäivään pyöränruuviavaimella.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja
tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja autossa
olevan tunkinkiinnikkeen väliin.
7. Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Jokaisessa kiinnikkeessä on
kolo muovisuojuksessa. Kiertäkää tunkin
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
jalka alas siten, että se painuu tasaisesti
maata vasten.
3. Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
VAROITUS
Älkää koskaan ryömikö auton alle sen
ollessa nostettuna tunkilla.
Älkää koskaan antako matkustajan olla
autossa, kun se nostetaan tunkilla.
Pysäköikää auto siten, että matkustajalla on
auto tai mieluummin tien kaide itsensä ja
ajoradan välillä.
Varapyörä*
TÄRKEÄÄ
Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen eikä
se saa olla kalteva.
8. Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä
pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränpultit ja
nostakaa pyörä pois.
Asennus
1. Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.
2. Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränpultit
kunnolla kiinni.
4. Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränpultit kiristetään kunnolla.
Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
5. Asentakaa mahdollinen täyspeittävä pölykapseli.
HUOM
Pölykapselissa olevan venttiilin aukon pitää
olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla
asennettaessa.
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu
käytettäväksi vain tilapäisesti ja se pitää pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä. Auton ajoominaisuudet saattavat muuttua varapyörää
käytettäessä. Varapyörä on tavallista pyörää
pienempi. Se vaikuttaa auton maavaraan.
Varokaa korkeita jalkakäytävänreunoja älkääkä
pesettäkö autoa koneellisesti. Jos varapyörä
on etuakselilla, ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää lumiketjuja. Nelivetoisissa
autoissa voidaan veto kytkeä pois taka-akselilta. Varapyörää ei saa korjata. Varapyörän
oikea rengaspaine ilmoitetaan rengaspainetaulukossa, katso sivu 381.
07
TÄRKEÄÄ
Älkää ajako nopeudella yli 80 km/h käyttäessänne varapyörää.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
313
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
TÄRKEÄÄ
Autossa ei saa olla samanaikaisesti asennettuna useampia kuin yksi "Temporary
spare"-tyyppinen varapyörä.
Varapyörä on sijoitettu sille tarkoitettuun tilaan
ulkopuoli alaspäin. Varapyörä ja vaahtopala
kiinnitetään samalla läpimenevällä ruuvilla.
Vaahtopalassa ovat kaikki työkalut.
Varapyörän ottaminen esiin
1. Kääntäkää kuormalattia ylös, takaa eteen.
2. Kiertäkää kiinnitysruuvi auki.
3. Nostakaa vaahtopala työkaluineen pois.
4. Nostakaa varapyörä pois.
07
314
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
Rengaspaineet
Polttoainetalous, ECO-paineet
Nopeuksille alle 160 km/h suositellaan yleisiä
täyden kuormituksen rengaspaineita (koskee
sekä täyttä että kevyttä kuormaa) mahdollisimman hyvän polttoainetalouden saamiseksi.
Rengaspaineiden tarkastus
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa kuukausittain.
G021830
Tämä koskee myös auton varapyörää.
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) osoittaa mitkä
paineet renkaissa pitää olla eri kuormitus- ja
nopeusolosuhteissa. Se ilmoitetaan myös rengaspainetaulukossa, katso sivu 381.
• Rengaspaineet auton suositellulle rengaskoolle
• ECO-paineet1
• Vararenkaan paine (Temporary Spare)
HUOM
Lämpötilaerot muuttavat rengaspainetta.
1
Rengaspaineet tarkastetaan kylmistä renkaista. Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila.
Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
Liian matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja heikentävät auton ajo-ominaisuuksia.
Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
HUOM
07
Rengaspaine laskee ajan myötä, mikä on
luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee
myös ympäristön lämpötilan mukaan.
ECO-paineet antavat paremman polttoainetalouden.
315
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja sideulaatikko*
Varoituskolmio
Nostakaa lattialuukkua ja ottakaa varoituskolmio ulos.
Ensiapulaukku*
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista
sivua.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
paikkaan.
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty kuormatilaan käytön jälkeen.
HUOM
Jos auto on erillislukittu, ei taka- ja lattialuukkua voida avata, katso sivu 51.
07
316
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G018253
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Ensiapulaukku on sijoitettu lattian alle kuormatilaan.
07 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)*
Yleistä
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia
vaurioita.
Yleiskatsaus
Kompressorin liittämistä varten on 12 V:n liitäntä keskikonsolissa edessä ja takaistuimen
luona, sekä 12 V:n liitäntä kuormatilassa*. Valitkaa lähinnä puhjennutta rengasta oleva sähköliitäntä.
Renkaanpaikkaussarjan sijainti
Tilapäistä renkaanpaikkaussarjaa (TMK; Temporary Mobility Kit) käytetään vuodon tiivistämiseen sekä rengaspaineen tarkastukseen ja
säätöön. Se muodostuu kompressorista ja
paikkausnestesäiliöstä. Sarja toimii tilapäisenä
korjauksena. Pullo pitää vaihtaa ennen kuin
parasta ennen -päiväys on mennyt ja käytön
jälkeen.
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan,
joka on puhjennut kulutuspinnasta.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaisiin,
joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
Asettakaa varoituskolmio tielle, jos rengas korjataan liikennöidyllä paikalla. Renkaanpaikkaussarja on lattian alla kuormatilassa, katso
sivu 316.
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Johdin
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
Pullonpidin (oranssinvärinen kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
07
Paikkausainepullo
Painemittari
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
317
07 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)*
Puhjenneen renkaan paikkaus
VAROITUS
Paikkausaine voi ärsyttää ihoa. Ihokosketuksen sattuessa peskää neste välittömästi
pois saippualla ja vedellä.
VAROITUS
Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
8. Asettakaa katkaisin asentoon I.
3. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen
käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
4. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja kiertäkää pullon korkki irti.
G014338
5. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. edellistä
kuvaa.
07
1. Avatkaa renkaanpaikkaussarjan kansi.
2. Irrottakaa suurimmasta sallitusta nopeudesta kertova tarra ja kiinnittäkää se
ohjauspyörään.
318
6. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
7. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule
jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.
HUOM
Kun kompressori käynnistyy, paine voi
nousta arvoon 6 bar, mutta se laskee
noin 30 sekunnin kuluttua.
9. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäis-
07 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)*
paine on 1,8 bar ja enimmäispaine 3,5 bar.
(Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)
ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos
rengaspaine on liian korkea.
VAROITUS
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa on
liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
11. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää johdin irti 12 V:n liitännästä.
12. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
13. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
Paikkauksen ja paineen jälkitarkastus
1. Liittäkää varustus uudelleen.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
• Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa.
Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
• Jos rengaspaine on yli 1,3 baria, ren-
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
3. Katsokaa, että kompressori on suljettu.
Irrottakaa ilmaletku ja johdin. Asentakaa
venttiilinhattu paikalleen.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
Renkaan pumppaus
HUOM
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaine säännöllisesti.
Volvo suosittelee, että ajatte lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi.
Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa
on paikkausnestettä.
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen kompressorilla.
1. Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa,
että katkaisin on asennossa 0 ja ottakaa
johdin ja ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Auton pakokaasujen hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.
07
kaaseen pitää täyttää rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, katso
sivu 381 (1 bar = 100 kPa). Päästäkää
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
319
07 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)*
VAROITUS
Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
3. Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
Paikkausnestesäiliön vaihto
Vaihtakaa pullo ennen kuin parasta ennen -päiväys on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa
ympäristölle vaarallisena jätteenä.
VAROITUS
Pullossa on 1,2-etanolia ja luonnonkumilateksia.
Vaarallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergiaa
ihokosketuksen yhteydessä.
Välttäkää kosketusta iholle ja silmiin.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetaulukon ilmoittama paine, katso sivu 381.
(Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian
korkea.)
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
07
320
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Pyörät ja renkaat
07
321
Moottoritila............................................................................................
Polttimot................................................................................................
Pyyhinsulat ja huuhteluneste................................................................
Akku......................................................................................................
Varokkeet..............................................................................................
Auton hoito............................................................................................
322
324
331
337
339
344
355
YLLÄPITO JA HUOLTO
08 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Yleistä
Volvon huolto-ohjelma
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa. Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun
tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka
takaavat huollolle mahdollisimman korkean
laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa
niitä.
Tarkastakaa säännöllisin välein
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
•
•
•
•
08
324
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
Ohjaustehostinöljy
Huuhteluneste
VAROITUS
Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijoitettu moottoritilan eteen, jäähdyttimen
taakse) voi käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Antakaa korjaamon aina tehdä moottorinpesu. Jos moottori on lämmin, on olemassa
palovaara.
Auton nostaminen
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin
Volvon suosittelema tunkki, noudattakaa
laitteen mukana tulevia käyttöohjeita.
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla, pitää
se asettaa moottorin apurungon etureunaa
vasten.
Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa roiskelevyä. Olkaa huolellinen ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä korjaamonosturilla, etumaiset ja taemmat nostovarret pitää sijoittaa nostokohtien alle. Ks.
edeltävää kuvaa.
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
08 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Moottoritila, katsaus
Huuhtelunesteen täyttö
Ilmansuodatin
VAROITUS
G010951
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Etäavaimen
on oltava aina asennossa 0 moottoritilassa
tehtävien töiden yhteydessä, katso sivu 78.
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa
konepelti. (Salpahaka on valonheittimen ja
etusäleikön välillä, ks. kuvaa.)
VAROITUS
Varmistakaa, että konepelti lukkiutuu kunnolla suljettaessa.
G018945
Vetäkää polkimien luona olevasta kahvasta. Salvan vapautuminen voidaan
kuulla.
Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa
etäavaimen ollessa asennossa II tai moottorin ollessa lämmin.
Moottoritilan ulkonäkö voi vaihdella moottoriversion mukaan.
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Moottoriöljyn tarkastus
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Moottoriöljyn mittatikku1
Jäähdytin
Moottoriöljyn täyttö
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Käynnistysakku
Rele- ja varokekeskus
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
1
08
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetuissa moottoreissa ei ole mittatikkua (5-syl. diesel).
325
08 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, katso
sivu 372.
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä moottoriöljyä. Öljy on valittu erittäin huolellisesti
ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua
öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa vaikuttaa
käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
rän anturi, tällöin kuljettajaa informoidaan
varoitussymbolilla keskellä mittaristoa sekä
näyttöteksteillä. Tietyissä malleissa on molemmat versiot. Ottakaa yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
Vaihtakaa moottorin öljy ja öljynsuodatin
Huolto- ja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen
on sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa Volvo suosittelee laadultaan parempaa
öljyä, katso sivu 372.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan
2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo saadaan
kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi moottorin
sammuttamisen jälkeen. Mittatikku näyttää
pientä määrää, koska kaikki öljy ei ole ehtinyt
valua alas öljypohjaan.
Täyttömäärä, katso sivu 373 ja siitä eteenpäin.
Öljynmittatikulla varustettu moottori2
G021737
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
08
2
326
Koskee vain bensiiniä sekä 4-syl. dieseliä.
Mittaus ja mahdollinen lisäys
G021734
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä/
suuresta öljymäärästä ja matalasta/korkeasta
öljynpaineesta varoittamiseen. Tietyissä versioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään
öljynpainevaloa. Muissa versioissa on öljymää-
Öljypinnan pitää olla MIN- ja MAX-merkin välillä.
Mittatikku ja täyttöputki.
1. Varmistakaa, että auto on vaakasuorassa.
On tärkeää odottaa 5 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua takaisin öljypohjaan.
08 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
2. Vetäkää mittatikku ylös ja pyyhkikää se.
3. Työntäkää mittatikku takaisin alas.
Elektronisella öljymäärän anturilla3
varustettu moottori
4. Vetäkää ylös ja tarkastakaa määrä.
5. Jos pintataso on lähellä MIN-merkkiä,
tulee lisätä 0,5 litraa. Jos taso on runsaasti
alapuolella, voidaan tarvita suurempi
määrä.
6. Jos määrä halutaan tarkastaa uudelleen,
tehkää se lyhyehkön ajon jälkeen. Toistakaa sen jälkeen kohdat 1 - 4.
Ilmoitus ja grafiikka näytössä.
VAROITUS
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkinnän.
Määrä ei saa koskaan olla yli MAX-merkin
tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.
Ilmoitus
Täyttöputki.4
Teidän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ennen kuin näytössä
esitetään ilmoitus, ks. alla olevaa kuvaa.
VAROITUS
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
Moottorin öljymäärä
Öljymäärä tarkastetaan elektronisen öljynmäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori
on sammutettuna, katso sivu 144.
VAROITUS
Jos ilmoitus Öljy vaatii huollon esitetään,
ajakaa korjaamolle. Öljymäärä voi olla liian
suuri.
08
3
4
Koskee vain 5-syl. dieseliä.
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetuissa moottoreissa ei ole mittatikkua (5-syl. diesel).
327
08 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
TÄRKEÄÄ
Ilmoituksen Öljymäärä pieni Lisää 0,5
litraa yhteydessä lisätkää vain 0,5 litraa.
2. Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään
vasemmassa vivussa asentoon Moott.
öljymäärä Odota....
> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin
öljymäärästä.
Jäähdytysneste
Määrän tarkastus ja täyttö
HUOM
Järjestelmä ilmaisee öljymäärän vain ajon
aikana. Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti, kun öljyä lisätään tai lasketaan pois.
Autolla pitää ajaa n. 30 km ennen kuin öljymäärä näytetään oikein.
VAROITUS
Älkää lisätkö öljyä, jos täyttötaso (3) tai (4)
esitetään seuraava kuvan mukaisesti.
Määrä ei saa koskaan olla yli MAX-merkin
tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.
VAROITUS
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
Öljymäärän mittaus
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se
seuraavan sekvenssi mukaisesti.
08
1. Aktivoikaa avaimen asento II, katso
sivu 78.
328
Numerot 1 - 4 edustavat täyttömäärää. Älkää
lisätkö öljyä, jos täyttömäärä (3) tai (4) esitetään.
Suositeltu täyttömäärä on 4.
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jäähdytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään
puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni
että liian suuri.
VAROITUS
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön
korkki hitaasti, jotta ylipaine pääsee poistumaan.
08 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Määrätiedot ja veden laatua koskevat vaatimukset, katso sivu 375.
•
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkkien välissä. Jos järjestelmä on
vajaa, voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa moottorivaurioita.
TÄRKEÄÄ
Jarru- ja kytkinneste
Kloorin, kloridien ja muiden suolojen
korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
Määrän tarkastus
•
Käyttäkää aina jäähdytysnestettä, jossa
on syöpymisenestoainetta, Volvon suosituksen mukaisesti.
•
Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 % jäähdytysnestettä.
•
Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn
laatuiseen vesijohtoveteen. Jos veden
laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä
Volvon suositusten mukaisesti.
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi
hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä
tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
•
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytettynä. Muussa tapauksessa voi
syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien) vaara.
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö.
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän MINja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa määrä
säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu laatu,
katso sivu 375. Jos autolla ajoon liittyy usein
toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa ilma on hyvin kosteaa, jarruneste
on vaihdettava kerran vuodessa.
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen
palvelu tarkastaa jarrunestehäviön syyn.
08
329
08 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Lisäys
Ohjaustehostinöljy
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.
Nestesäiliö on suojuksen alla. Tämä peittää
moottoritilan kylmävyöhykkeen. Pyöreä kansi
pitää ensin poistaa ennen kuin säiliön korkkiin
päästään käsiksi.
1. Avatkaa suojukseen sijoitettu kansi kääntämällä sitä.
2. Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää nestettä. Pintatason pitää olla säiliön sisäpuolella olevien merkkien MIN ja MAX välillä.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako asettaa korkkia paikalleen.
08
330
TÄRKEÄÄ
Pitäkää ohjaustehostimen nestesäiliön
ympäristö puhtaana tarkastuksen yhteydessä. Korkkia ei pidä avata.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pinnan on
oltava MIN- ja MAX-merkkien välillä. Määrätiedot ja suositeltu öljylaatu, katso sivu 375.
HUOM
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika
tai moottori on sammutettu ja autoa on
hinattava, sitä voidaan edelleen ohjata.
08 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Yleistä
Kaikki polttimot on eritelty, katso sivu 336.
Polttimot ja muut valonlähteet, jotka ovat erityistä tyyppiä tai joita ei voida vaihtaa muualla
kuin korjaamolla, ovat seuraavat:
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Älkää koskeko polttimoiden laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva höyrystyy
lämmön vaikutuksesta kerrostumaksi heijastimeen, joka tällöin voi vaurioitua.
Etäavain ei saa olla asetettuna avaimen
asentoon I tai II, kun polttimo vaihdetaan.
Ks. osaa "Avaimen asennot" - siinä selostetaan etäavaimen 3 eri asentoa.
• Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL
(Xenon-polttimot)
Suuntavalot, ulkotaustapeilit
Valonheitin edessä
Valonheittimen irrotus
Turvavalaistus, ulkotaustapeilit
1. Katsokaa, että etäavain on asetettu avainasentoon 0, katso sivu 78:
Autoonnousuvalot
2. (Ensimmäinen kuva)
Hansikaslokeron valo
Vetäkää valonheittimen lukkosokat irti.
Yleisvalaistus katossa
Vetäkää valonheitintä suoraan eteen.
Lukuvalot
Sivuvalot, seisontavalot takana
TÄRKEÄÄ
Jarru-, sumutaka-, peruutusvalot
Älkää vetäkö kaapelista, vaan tarttukaa
kiinni liittimestä.
LED-valot, yleistä
VAROITUS
3. (Toinen kuva)
Xenon-valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Xenon-polttimoiden vaihto
teettää korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. Xenon-valoihin kohdistuva työ edellyttää erityistä varovaisuutta, koska valonheittimessä on suurjännitelaite.
Irrottakaa valonheittimen liitinkappale
painamalla kiinnitin alas peukalolla.
G010325
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki valonheittimen polttimot vaihdetaan
irrottamalla koko valonheitin moottoritilan
kautta.
Vetäkää liitinkappale samalla irti toisella
kädellä.
4. Nostakaa valonheitin ulos ja asettakaa se
pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.
08
5. Vaihtakaa ko. polttimo.
331
08 Ylläpito ja huolto
Polttimot
1. Kytkekää liitinkappale, kuuluu naksahdus.
Asentakaa peitekansi päinvastaisessa järjestyksessä.
2. Asentakaa valonheitin ja lukkosokat. Tarkastakaa, että ne on painettu oikein alas.
Lähivalot, halogeeni
Valonheittimen asennus
Kaukovalot, halogeeni
3. Tarkastakaa valaistus.
Valonheittimen pitää olla asennettu ja liitinkappaleen paikallaan ennen kuin valot kytketään
päälle tai etäavain asetetaan virtalukkoon.
G021746
G021747
Peitekannen irrotus
1. Irrottakaa valonheitin katso sivu 331.
2. Irrottakaa peitekansi.
G021745
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
08
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 331.
5. Painakaa uusi polttimo kantaan ja lukitkaa
se kiinni. Se voidaan kiinnittää yhdellä
tavalla.
1. Avatkaa lukitussanka painamalla ylös-/
ulospäin.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
2. Painakaa peitekannen kiinnittimet alas ja
irrottakaa kansi.
332
4. Irrottakaa polttimo painamalla pidintä alaspäin.
1. Irrottakaa valonheitin.
2. Irrottakaa peitekansi, katso sivu 332
3. Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja sitten vetämällä suoraan ulos
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5. Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan ja kääntäkää myötäpäivään polttimon
kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää
yhdellä tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
08 Ylläpito ja huolto
Polttimot
G021750
Suuntavalot/vilkut
G021749
Seisontavalo
G021748
Lisäkaukovalot, ABL-valonheittimet*
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
2. Irrottakaa peitekansi, katso sivu 332.
2. Irrottakaa peitekansi, katso sivu 332.
2. Irrottakaa pieni pyöreä peitekansi.
3. Irrottakaa polttimo painamalla pidintä alaspäin.
3. Käsiksipäästävyyden parantamiseksi voidaan kaukovalopolttimo ensin irrottaa.
3. Vetäkää polttimonpitimestä polttimon saamiseksi ulos.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
4. Vetäkää johtimesta polttimonpitimen saamiseksi ulos.
4. Irrottakaa rikkinäinen polttimo ja asentakaa
uusi. Se voidaan asentaa vain yhdellä
tavalla.
5. Painakaa uusi polttimo kantaan ja lukitkaa
se kiinni. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
5. Irrottakaa rikkinäinen polttimo ja asentakaa
uusi. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
6. Sovittakaa polttimonpidin kantaan ja painakaa, kunnes kuuluu naksahdus.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
5. Sovittakaa polttimonpidin kantaan ja painakaa, kunnes kuuluu naksahdus.
6. Asentakaa kansi paikalleen. Se pitää sovittaa kohdalleen ja painaa kiinni, kunnes
kuuluu naksahdus.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
08
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
333
08 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Sivuvalot
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
6. Asentakaa polttimonpidin paikalleen. Polttimonpitimessä olevan merkinnän TOP
pitää olla ylöspäin.
Sumuvalonheitin
G021751
Polttimonpidin takana
G017456
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 331.
1. Irrottakaa valonheitin.
2. Irrottakaa pieni pyöreä peitekansi.
3. Vetäkää johtimesta polttimonpitimen saamiseksi ulos.
4. Irrottakaa rikkinäinen polttimo ja asentakaa
uusi. Se voidaan asentaa vain yhdellä
tavalla.
5. Sovittakaa polttimonpidin kantaan ja painakaa, kunnes kuuluu naksahdus.
08
334
6. Asentakaa kansi paikalleen. Se pitää sovittaa kohdalleen ja painaa kiinni, kunnes
kuuluu naksahdus.
1. Irrottakaa kotelo painamalla 4 kiinnitintä
sisään ohuella terällä ja vetämällä suoraan
ulos.
2. Kiertäkää irti polttimokotelon ruuvi ja irrottakaa kotelo.
3. Kiertäkää polttimoa vastapäivään ja irrottakaa se.
4. Asentakaa uusi polttimo kiertämällä myötäpäivään.
5. Asentakaa polttimo paikalleen. (Polttimonpitimen profiili on samanlainen kuin polttimon kannan profiili).
Takavalaisimessa oleva vilkkupolttimo vaihdetaan kuormatilan puolelta.
1. Avatkaa paneeli.
2. Poistakaa eriste vetämällä se suoraan ulos.
3. Irrottakaa koko polttimo kääntämällä sen
kahvaa vastapäivään.
4. Irrottakaa polttimo vetämällä se suoraan
ulos.
08 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Kuormatilan valaistus
Jarruvalo (LED)
HUOM
Jos vikailmoitus on edelleen olemassa viallisen polttimon vaihdon jälkeen, suositellaan
hakeutumista valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jarruvalo (LED)
Rekisterikilven valo
G017457
G017458
G031942
Takavalojen sijainti
Valaisimen lasi, oikea puoli
1. Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
2. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Tarkastakaa, että valo palaa ja painakaa
valokotelo takaisin paikalleen.
2. Irrottakaa koko polttimokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
Seisonta-/jarruvalo (LED)
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
Sivuvalo (LED)
4. Asettakaa polttimokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
Suuntavalot
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kammetkaa kevyesti niin, että valokotelo irtoaa.
Heijastin, takana
Takasumuvalo (yksi puoli)
08
Peruutusvalot
335
08 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Meikkipeilin valo
2. Painakaa sitten kolme alempaa kielekettä
kiinni.
Peililasin irrotus
Polttimoerittely
1. Työntäkää ruuvitaltta toiseen koloista ja
kammetkaa varovasti reunan lukituskieleke ylös.
2. Siirtäkää talttaa reunaa pitkin sekä vasemmalle että oikealle puolelle ja kammetkaa
varovasti mustien kumipisteiden läheltä
siten, että peililasi irtoaa alareunasta.
3. Irrottakaa varovasti ja nostakaa pois koko
peililasi kansineen.
4. Vaihtakaa uusi polttimo.
Peililasin asennus
08
336
1. Painakaa peililasin yläreunan kolme lukituskielekettä takaisin paikoilleen.
Valaistus
WA
Tyyppi
Lähivalot, halogeeni
55
H7 LL
Kaukovalot, halogeeni
65
H9
Lisäkaukovalot,
ABL
55
H7 LL
Vilkku edessä
21
H21W LL
Positio-/Seisontavalot edessä
5
W5W LL
Sivuvalot edessä
5
W5W LL
Sumuvalonheitin
35
H8
Sivuvilkut, ulkotaustapeilit
5
WY5W LL
Hansikaslokeron
valo
5
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
1,2
Kanta SV5.5
Pituus 35 mm
Meikkipeilin
valaistus
A
Valaistus
WA
Tyyppi
Kuormatilan
valaistus
10
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
Rekisterikilven
valo
5
C5W LL
Vilkku takana
21
PY21W LL
Wattia
08 Ylläpito ja huolto
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhkimien sulat
Huoltoasento
Pyyhinsulkien vaihto
Kääntäkää pyyhinvarsi ylös. Painakaa nuppia, joka on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja
vetäkää sulka pois suoraan pyyhinvarren
suuntaisesti.
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten, että
kuuluu "napsahdus".
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
G021763
Jotta pyyhinsulat voidaan vaihtaa, pestä tai
nostaa (kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.
1. Asettakaa etäavain avaimen asentoon 0,
katso sivu 78, ja pitäkää etäavain virtalukossa.
2. Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista
vipua ylöspäin n. 1 sekunniksi. Pyyhkimet
käyvät tällöin ja asettuvat suoraan ylöspäin.
Pyyhkimet palaavat alkuasentoon käynnistettäessä auto.
HUOM
Pyyhinsulat ovat eripituiset. Kuljettajan puoleinen sulka on pidempi kuin matkustajan
puoleinen.
08
337
08 Ylläpito ja huolto
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa sulat säännöllisesti. Hoidon laiminlyöminen lyhentää sulkien käyttöikää.
G032770
Huuhtelunesteen täyttö
1. Kääntäkää pyyhinsulkaa ulospäin.
2. Tarttukaa sulan sisempään osaan (nuolen
kohdalta).
3. Kääntäkää vastapäivään käyttääksenne
sulan pyyhkimen vartta kohti olevaa ääriasentoa vipuna sulan saamiseksi irti helpommin.
4. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
5. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.
Puhdistus
08
338
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, katso
sivu 355 ja eteenpäin.
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen huuhtelunestesäiliö.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua
huuhtelunestettä talvella siten, ettei se jäädy
pumpussa, säiliössä ja letkuissa.
Määrätiedot, katso sivu 375.
08 Ylläpito ja huolto
Akku
Käsittely
Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa,
ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.
• Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä.
• Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty
oikein ja kiristetty asianmukaisesti.
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien,
ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen
osuessa silmiin - ottakaa välittömästi
yhteys lääkäriin.
HUOM
Jos käynnistysakku tyhjenee useita kertoja,
tämä vaikuttaa sen käyttöikään kielteisesti.
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttavat
useat tekijät, mm. ajo-olosuhteet ja ilmasto.
Akun käynnistyskapasiteetti laskee asteittain ajan myötä ja sitä pitää tämän vuoksi
ladata, jos autoa ei käytetä pitkähköön
aikaan tai jos sillä ajetaan vain lyhyitä matkoja. Kova kylmyys rajoittaa käynnistyskapasiteettia edelleen.
Jotta käynnistysakku pysyy hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa/viikko tai akun kytkemistä akkulaturiin,
jossa on automaattinen huoltolataus.
Käynnistysakulla, joka pidetään täyteen
ladattuna, on mahdollisimman pitkä käyttöikä.
TÄRKEÄÄ
Jos seuraavaa ei noudateta, voi infotainment-järjestelmän energiansäästötoiminto
lakata tilapäisesti toimimasta ja/tai ilmoitus
infonäytössä käynnistysakun varausasteesta olla tilapäisesti pätemätön ulkoisen
käynnistysakun tai akkulaturin kytkemisen
jälkeen.
•
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen - vain
auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. osa "Käynnistysapu" - siinä selostetaan,
mihin ja kuinka johdinliittimet pitää sijoittaa.
Akun symbolit
Käyttäkää suojalaseja.
TÄRKEÄÄ
Akkua ladattaessa ei koskaan saa käyttää
pikalaturia.
Tarkemmat tiedot löytyvät
käyttöohjekirjasta.
08
339
08 Ylläpito ja huolto
Akku
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Räjähdysvaara.
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
Toimitettava kierrätykseen.
Välttäkää kipinöitä ja avotulta.
HUOM
Käytetty akku pitää kierrättää ympäristöystävällisellä tavalla, se sisältää lyijyä.
Käynnistysakun vaihto
Irrotus
Aivan ensimmäiseksi: Poista etäavain virtalukosta ja odota vähintään 5 minuuttia ennen
kuin mitään sähköliitäntöjä tehdään - näin siksi,
että auton sähköjärjestelmän pitää tallentaa
välttämättömät tiedot ohjausyksiköihin.
08
340
08 Ylläpito ja huolto
Akku
> Tarkastakaa, että se on yhdistetty oikein
sekä akkuun että korissa olevaan liitäntään.
Irrottakaa musta miinusjohdin.
Irrottakaa punainen plusjohdin.
5. Kytkekää punainen plusjohdin.
Irrottakaa huohotusletku akusta.
6. Kytkekää musta miinusjohdin.
Kiertäkää irti ruuvi, joka pitää akun kiinnitintä.
Siirtäkää akkua sivulle ja nostakaa se ylös.
7. Painakaa taempi peitekansi kiinni. (Ks. irrotus).
8. Asentakaa kumilista. (Ks. irrotus).
9. Sovittakaa se etumaiseen peitekanteen ja
kiinnittäkää kiinnittimillä. (Ks. irrotus).
Asennus
Lisätietoja auton käynnistysakusta - katso
sivu 384
Eco Start/Stop DRIVe*
Auto, jossa on Start/Stop-toiminto, on varustettu kahdella 12 V:n akulla - erittäin tehokkaalla käynnistysakulla ja apuakulla, joka auttaa Eco Start/Stop DRIVe-toiminnon aloitusvaiheessa.
Avatkaa etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi.
Vapauttakaa kumilista siten, että taempi
peitekansi vapautuu.
Irrottakaa taempi peitekansi kiertämällä
neljänneskierros ja nostamalla se irti.
1. Asettakaa akku alas akkulaatikkoon.
2. Siirtäkää akkua sisäänpäin sekä sivulle,
kunnes se on laatikon takareunassa.
3. Ruuvatkaa akun kiinnike paikalleen.
VAROITUS
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta - katso
sivu 123.
Lisätietoja auton käynnistysakusta - katso
sivu 115 ja 384.
4. Yhdistäkää huohotusletku.
08
Kytkekää ja irrottakaa plus- ja miinusjohdin
oikeassa järjestyksessä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
341
08 Ylläpito ja huolto
Akku
Akku
Käynnistys
KylmäkäynnistyskykyA,
CCA (A)
KokoD,
PxLxK
(mm)
760
278×175×190
Kapasiteetti (Ah)
A
B
C
D
70
HUOM
Apu
•
Mitä suurempi on auton virrankulutus
(ylimääräinen jäähdytys/lämmitys), sitä
enemmän akkuja pitää ladata = kasvanut polttoaineenkulutus.
•
Kun käynnistysakun kapasiteetti on laskenut alimman sallitun tason alapuolelle, Start/Stop-toiminto kytketään pois
toiminnasta.
120B
180C
150×90×106B
150×90×130C
8B
10C
SAE-normin mukaisesti.
Oikealta ohjattava auto tai vasemmalta ohjattava käsivalintaisella vaihteistolla.
Vasemmalta ohjattava D3 automaattivaihteistolla.
Suurin mahdollinen koko.
TÄRKEÄÄ
Tilapäisesti rajoitettu Start/Stop-toiminto suuren virranoton vuoksi tarkoittaa:
• Moottori käynnistyy automaattisesti2
ilman, että kuljettaja painaa kytkinpoljinta
(käsivalintainen vaihteisto).
• Moottori käynnistyy automaattisesti ilman,
että kuljettaja nostaa jalan pois käyttöjarrupolkimelta (automaattivaihteisto).
Vaihdettaessa akku Start/Stop-toiminnolla
varustetussa autossa pitää asentaa AGM1tyyppisiä akkuja.
08
1
2
3
342
Akkujen sijainti
Absorbed Glass Mat
Automaattinen käynnistys voi tapahtua vain, jos vaihdevipu on vapaa-asennossa.
Käynnistysakku selostetaan perusteellisesti sivulla 339.
A: Vasemmalta ohjattava auto. B: Oikealta ohjattava auto. 1. Käynnistysakku3 2. Apuakku.
Apuakku ei tavallisesti tarvitse enempää huoltoa kuin varsinainen käynnistysakku. Kysymysten tai ongelmien suhteen tulee ottaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
08 Ylläpito ja huolto
Akku
TÄRKEÄÄ
Jos seuraavaa ei noudateta, voi käynnistys/
pysäytys-järjestelmä lakata tilapäisesti toimimasta ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemisen jälkeen:
•
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen - vain
auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. osa "Käynnistysapu" - siinä selostetaan,
mihin ja kuinka johdinliittimet pitää sijoittaa.
HUOM
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt siten,
että kaikki on "pimeänä" ja autosta periaatteessa puuttuvat kaikki normaalit sähkötoiminnot, ja moottori sen jälkeen käynnistetään ulkoisen akun tai akkulaturin avulla,
Start/Stop-toiminto on aktivoitu. Moottori
voidaan tällöin pysäyttää automaattisesti,
mutta Start/Stop-toiminto voi automaattisen pysäytyksen yhteydessä epäonnistua
moottorin automaattisessa käynnistämisessä, koska käynnistysakun kapasiteetti
on riittämätön.
Onnistuneen automaattisen käynnistyksen
varmistamiseksi automaattisen pysäytyksen jälkeen akku pitää ensin ladata. Ulkolämpötilan ollessa +15 °C akkua pitää ladata
vähintään 1 tunti. Ulkolämpötilan ollessa
matalampi suositellaan 3-4 tunnin latausaikaa. Suosituksena on, että akku ladataan
ulkoisella akkulaturilla.
Jos tätä mahdollisuutta ei ole, suositellaan
Start/Stop-toiminnon tilapäistä sulkemista,
kunnes käynnistysakkua on jälleen ladattu
riittävästi.
Lisätietoja käynnistysakun latauksesta, ks.
osaa "Akku" luvussa "Ylläpito ja huolto".
08
343
08 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Yleistä
Sijainti, sähkökeskukset
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
varokkeilla.
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen
palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee, että
hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun tarkastusta varten.
Vaihto
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
VAROITUS
08
344
Älkää koskaan käyttäkö vieraita esineitä tai
eriteltyä suuremman ampeeriluvun omaavaa varoketta alkuperäisen varokkeen korvaamiseen. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä
vaurioita sähköjärjestelmään ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon.
Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa autossa. Jos auto on oikealta ohjattava,
käsinekotelon alla olevat keskukset vaihtuvat
toiselle puolelle.
Moottoritila
,
Hansikaslokeron alla
Kuormatila
Moottoritilan kylmävyöhyke (vain Start/
Stop*)
08 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Moottoritila
08
``
345
08 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Yleistä, moottoritilan varokkeet
Kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä, kun varoke pitää vetää irti tai
asettaa takaisin paikalleen.
Paikat (ks. edellinen kuva)
Moottoritila, ylempi
Moottoritila, etumainen
Moottoritila, alempi
Nämä varokkeet on kaikki sijoitettu moottoritilan rasiaan. Varokkeet (C) on sijoitettu (A):n alle.
Kannen sisäpuolella on tarra, joka näyttää
varokkeiden sijainnin.
• Varokkeet 1–7 ja 42–44 ovat tyyppiä "Midi
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo1.
• Varokkeet 8–15 ja 34 ovat tyyppiä "JCASE"
ja ne tulee vaihtaa korjaamolla1.
• Varokkeet 16–33 ja 35–41 ovat tyyppiä
"Mini Fuse".
08
1
346
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto
A
Toiminto
A
Keskuselektroniikkayksikön
(CEM) ensiövaroke ja varokerasia B käsinekotelon allaA
50
TuuletuspuhallinA
40
Keskuselektroniikkayksikön
(CEM) ensiövaroke ja varokerasia B käsinekotelon alla
50
Kuormatilassa olevan sähkökeskuksen ensiövarokeA
60
-
Matkustamossa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke ja varokerasia A käsinekotelon allaA
60
Valojen korkeudensäätö*, Aktiiviset Xenon-valonheittimet ABL*
10
60
Keskuselektroniikkayksikön
(CEM) ensiövaroke ja varokerasia B käsinekotelon alla
20
Matkustamossa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke ja varokerasia A käsinekotelon allaA
ABS
5
Nopeudesta riippuvainen
ohjaustehostin*
5
Moottorin ohjausyksikkö, vaihteiston ohjausyksikkö, turvatyynyt
10
Sähkölämmitteiset huuhtelusuuttimet*
10
-
-
-
ABS-pumppu
40
ABS-venttiilit
20
-
-
PTC-elementti, ilmanlämmitin*A
100
Valonheittimien huuhtelulaite*
20
Tuulilasinpyyhkimet
30
Pysäköintilämmitin*
25
08 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Toiminto
A
Toiminto
A
Toiminto
A
Alipainepumpun releen relekäämi (5-syl. bensiini)
5
5
Venttiilit (1.6 l bensiini), ilmamassamittari (1.6 l bensiini)
10
Valokatkaisin
5
A/C-kompressorin releen käämi
(ei 5-syl. diesel), jäähdytysnestepumpun releen käämi (5-syl.
diesel Start/Stop)
-
-
-
-
Relekäämit sähkökeskuksessa
moottoritilan kylmävyöhykkeellä (Start/Stop)
-
-
Käynnistysmoottorin solenoidiA
30
Sisäiset relekäämit
5
10
Lisävalot*
20
Sytytyspuolat (4-syl. bensiini),
hehkutuksen ohjausyksikkö (5syl. diesel)
Äänitorvi
15
Sytytyspuolat (5-, 6-syl. bensiini), kondensaattori (6-syl.)
20
Moottorinohjausjärjestelmän
pääreleen käämi, moottorinohjausyksikkö (5-, 6-syl. bensiini)
10
Moottorinohjausyksikkö (bensiini)
10
Vaihteiston ohjausyksikkö
15
Moottorinohjausyksikkö (diesel)
15
A/C-kompressori (ei 5-syl. diesel), jäähdytysnestepumppu (5syl. diesel Start/Stop)
15
Ilmamassamittari (D4162T),
polttoainevirtauksen säätöventtiili (D4162T)
Ilmamassamittari (5-, 6-syl.),
säätöventtiilit (5-syl. diesel),
suihkutusventtiilit (5-, 6-syl.
bensiini), moottorinohjausyksikkö (6-syl.)
15
A/C-kompressori (5-, 6-syl.),
moottoriventtiilit, moottorinohjausyksikkö (6-syl.), solenoidit
(6-syl. ilman turboa), imusarjan
säätömoottorit (6-syl. ilman turboa), ilmamassamittari (4-syl.
2.0 l bensiini), öljymäärän anturi
(5-syl. diesel)
10
Jäähdytysnestepumppu
(D4162T)
08
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
347
08 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
08
348
Toiminto
A
Toiminto
A
Lambdatunnistimet (4-syl. bensiini), lambdatunnistin (diesel),
jäähdyttimen kaihtimen ohjausyksikkö (käsivalintainen 5-syl.
2.0 l diesel)
10
Jäähdytyspuhallin (4-syl., 5-syl.
bensiini)
60
Jäähdytyspuhallin (6-syl. bensiini, 5-syl. diesel)
80
EVAP-venttiili (5-, 6-syl. bensiini), lambdatunnistimet (5-, 6syl. bensiini)
15
Sähköhydraulinen ohjaustehostin
100
Jäähdytysnestepumppu (1.6 l
bensiini Start/Stop)
10
Alipainepumppu (5-syl. bensiini), kampikammiotuuletuksen
lämmitin (5-syl. bensiini), dieselsuodattimen lämmitin
20
Kampikammiotuuletuksen lämmitin (5-syl. diesel)
10
Hehkutulpat (diesel)
70
A
Start/Stop-toiminnolla varustetuissa autoissa tämä varokepaikka on tyhjä – ks. sen sijaan sivua 353.
08 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Hansikaslokeron alla
Paikat
Rasia A
Kannen sisäpuolella on tarra, joka näyttää
varokkeiden sijainnin varokerasiassa A.
Rasia A
Toiminto
A
-
-
Toiminto
A
-
-
Audio-ohjausyksikön
ensiövaroke*, varokkeiden 16 - 20 ensiövaroke
40
-
-
-
-
-
-
12 V:n liitäntä, kuormatila*
15
Ohjauspaneeli, kuljettajan
ovi
20
Rasia A
Toiminto
A
Ohjauspaneeli, matkustajan etuovi
20
Ohjauspaneeli, matkustajan oikea takaovi
20
Ohjauspaneeli, matkustajan vasen takaovi
20
Keyless*
20
Sähkökäyttöinen istuin,
kuljettajan puoli*
20
08
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
349
08 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Rasia A
Toiminto
A
Sähkökäyttöinen istuin,
matkustajan puoli*
Rasia A
Toiminto
A
20
-
-
Käännettävä niskasuoja*
15
Istuinlämmitys, matkustajan puoli
Infotainment-ohjausyksikkö
5
Audio-ohjausyksikkö*
10
Digitaaliradio*, TV*
08
Audio
15
Telematiikka*, Bluetooth*
5
Takaistuimen viihdejärjestelmä (RSE)*
7,5
Kattoluukku*, sisävalaistus katossa, ilmastoinnin
tunnistin
5
12 V:n liitäntä, tunnelikonsoli
15
Istuinlämmitys, takana
oikealla*
15
Istuinlämmitys, takana
vasemmalla*
15
Rasia B
Toiminto
A
10
15
Mukautuva nopeussäädin, ACC*, törmäysvaroitus*
15
Sisävalaistus, sadetunnistin
7,5
Istuinlämmitys, kuljettajan
puoli
Ohjauspyörämoduuli
7,5
Pysäköintiapu*, pysäköintikamera*, vetokoukun
ohjausyksikkö *
5
Keskuslukko, polttoainesäiliön luukku
10
AWD-ohjausyksikkö*
10
Takalasin huuhtelulaite
15
Aktiivinen alusta Four-C*
10
Tuulilasin huuhtelulaite
15
A
Takaluukun lukituksen
avaaminen
10
Toiminto
Takalasinpyyhin
15
-
Sisävalaistus, ikkunannostimien säädinpaneeli
kuljettajan ovessa, sähkökäyttöiset etuistuimet*,
etäkäyttöinen autotallinoven avaaja*
Infonäyttö (DIM)
350
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
7,5
5
Rasia B
-
Polttoainepumppu
20
Lämmitys- ja ilmastointipaneeli
5
Ohjauslukko
15
Hälyttimen sireeni*, diagnoosiliitin OBDII
5
-
-
08 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Rasia B
Toiminto
A
Turvatyynyt
10
Törmäysvaroitus
5
Kaasupoljin, ilmanlämmittimen PTC-paneeli*, sisätaustapeilin himmennys*,
istuinlämmitys takana*
7,5
-
-
Jarruvalot
5
Kattoluukku*
20
Käynnistyksenesto
5
08
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
351
08 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Tavaratila
Keskus on sijoitettu verhoilun taakse vasemmalle puolelle.
Paikat
Toiminto
A
Sähköinen seisontajarru, vasen
30
Sähköinen seisontajarru, oikea
30
Sähkölämmitteinen takalasi
30
Perävaunun liitäntä 2*
15
08
352
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto
A
Toiminto
A
Sähkökäyttöinen takaluukku*
30
-
-
-
-
-
-
-
-
Perävaunun liitäntä 1*
-
-
-
40
-
08 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Moottoritilan kylmävyöhyke – Start/Stop*
Start/Stop-toiminnon varokkeiden sijainti.
• Varokkeet A1 ja A2 ovat tyyppiä "MEGA
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo2.
• Varokkeet 1–11 ovat tyyppiä "Midi Fuse" ja
ne saa vaihtaa vain korjaamo2.
• Varoke 12 on tyyppiä "Mini Fuse".
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta - katso
sivu 123.
2
Paikat
Toiminto
Toiminto
A
Moottoritilan sähkökeskuksen
päävaroke
175
Keskuselektroniikkayksikön
(CEM) päävaroke ja varokerasia
B käsinekotelon alla, matkustamon sähkökeskus ja varokerasia A käsinekotelon alla, kuormatilan sähkökeskus
175
A
PTC-elementti, ilmanlämmitin*
100
Keskuselektroniikkayksikön
(CEM) ensiövaroke ja varokerasia B käsinekotelon alla
50
Matkustamossa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke ja varokerasia A käsinekotelon alla
60
08
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
353
08 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
08
354
Toiminto
A
Matkustamossa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke ja varokerasia A käsinekotelon alla
60
Kuormatilassa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke
60
Tuuletuspuhallin
40
-
-
-
-
Käynnistysmoottorin solenoidi
30
Sisäinen diodi
50
Apuakku
70
Keskusohjausyksikkö (CEM)
(apuakun referenssijännite)
15
08 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Auton pesu
TÄRKEÄÄ
Peskää auto heti, kun se on likaantunut. Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
Likaisten valonheittimien toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti,
esim. polttoaineen tankkauksen yhteydessä.
• Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme,
että annatte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun poistaa mahdolliset värimuutokset.
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä, sumuvaloissa ja takavalaisimissa
voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki ulkoiset valaisimet on suunniteltu
estämään tätä. Kondensoitunut kosteus
tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta,
kun valo on palanut hetken.
• Huuhdelkaa alusta.
• Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
• Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
•
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
Pyyhinsulkien puhdistus
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
• Käyttäkää rasvanpoistoainetta pahasti
likaantuneilla pinnoilla.
• Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla.
VAROITUS
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
Puhdistettaessa:
–
Asettakaa pyyhinsulat huoltoasentoon,
katso sivu 337.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paikkoihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suositellaan auton pesemistä käsin.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton saa
pestä vain käsin. Näin siksi, että maalipinta
on herkempi ollessaan uusi.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys
koskee kaikkia ulkopuolen osia). Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
Koejarruttakaa aina pesun jälkeen, myös
seisontajarrulla, siten, että kosteus ja korroosio eivät pääse vaikuttamaan jarrujen kitkapintoihin ja huonontamaan jarruja.
HUOM
Peskää pyyhinsulat ja tuulilasi säännöllisesti
laimealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
Älkää käyttäkö voimakkaita liuottimia.
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa kitkapinnat lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää
08
355
08 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen ja hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta,
jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää
ohjeita noudattaa huolellisesti.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovin ja kumin vahausta ja kiillotusta.
Käyttäessänne rasvanpoistoainetta muovilla ja kumilla hierokaa tarvittaessa vain
kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Kiiltävien listojen kiillotus voi hangata pois
kiiltävän pintakerroksen tai vaurioittaa sitä.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vanteet
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia vanteenpuhdistusaineita.
08
356
Kiillotus ja vahaus
Vettähylkivä pintakerros*
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta on
himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita,
kuten autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi
tuhota sen vettähylkivät ominaisuudet.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua
hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä
saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa. Volvon takuu ei kata tällaisten käsittelyjen aiheuttamaa maalivauriota.
Vahvat puhdistusaineet voivat vahingoittaa
pintaa ja aiheuttaa laikkuja kromattuihin alumiinivanteisiin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei lasipinta naarmuunnu.
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista
jääkaavinta.
Vettä hylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
Vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi
suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran
kolmen vuoden kuluttua ja sen jälkeen joka
vuosi.
Ruostesuojaus – tarkastus ja huolto
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu
kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoneste.
08 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa tarvitse jälkikäsittelyä ennen kuin n. 12 vuoden
kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä
kolmen vuoden välein. Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun
auttaa Teitä, jos auto tarvitsee jälkikäsitellä.
Lika ja tiesuola voivat helposti aiheuttaa korroosiota, tämän vuoksi on tärkeää pitää auto
puhtaana. Auton ruostesuojauksen ylläpitämiseksi se pitää tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa korjata.
Sisustuksen puhdistus
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja noudattakaa autonhoitotuotteen mukana tulevia ohjeita.
On tärkeää käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.
Matot ja kuormatila
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen.
Kumpikin lisämatto on kiinnitetty kiinnittimillä.
–
Tarttukaa lisämattoon kummankin kiinnittimen kohdalta ja nostakaa matto suoraan
ylös.
Asettakaa lisämatto paikalleen painamalla se
kiinni kumpaankin kiinnittimeen.
VAROITUS
Tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että kuljettajan paikalla oleva suojamatto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty paikalleen, ettei
se jää puristuksiin polkimien luona ja alla.
Lattiamattojen tahroihin suositellaan pölynimurikäsittelyn jälkeen erityistä tekstiilinpuhdistusainetta. Lattiamatot pitää puhdistaa aineella,
jota Volvo-myyjänne suosittelee!
Tahrat kangas- ja kattoverhoilussa
Verhoilun palonkesto-ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan erityistä tekstiilinpuhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
siten, että se säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa suojaavan pintakerroksen, mutta
sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä puhdistusta. Volvo
tarjoaa kattavat tuotteet nahkaverhoilun puhdistukseen ja jälkikäsittelyyn, ohjeiden mukaan
käytettynä nämä säilyttävät nahan suojaavan
pintakerroksen. Jonkin ajan käytön jälkeen
tulee nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin
muuttumaan enemmän tai vähemmän riippuen
nahan pintarakenteesta. Tämä on nahan luonnollista kypsymistä ja osoittaa sen olevan luonnontuote.
Volvo suosittelee, että mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi verhoilu puhdistetaan ja levitetään suojavoidetta yhdestä neljään kertaa vuodessa (tai tarvittaessa). Volvo
Leather Care -sarjan voitte ostaa Volvo-myyjältänne.
TÄRKEÄÄ
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Volvon nahkaverhoilu ei sisällä kromia ja se on
käsitelty säilyttämään alkuperäinen ulkonäkönsä.
TÄRKEÄÄ
•
Värjätty vaate (esim. farkut ja mokkaasusteet) voivat aiheuttaa väritahroja
verhoiluun.
•
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita
liuottimia. Ne voivat vahingoittaa sekä
kangas-, vinyyli- että nahkaverhoilua.
08
Nahkaverhoilu vanhenee ja saa kauniin patinan
ajan myötä. Nahka jalostetaan ja käsitellään
357
08 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Nahkaverhoilun pesuohjeita
1. Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas
vaahto.
2. Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
3. Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.
Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää hieroko.
4. Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
man hyvän tuloksen saamiseksi suositellaan Volvon nahanhoitoainetta.
Jos ohjauspyörään tulee tahroja:
Ryhmä 1 (muste, viini, kahvi, maito, hiki ja veri)
–
Käyttäkää pehmeää riepua tai sientä.
Sekoittakaa 5-prosenttinen ammoniumliuos. (Käyttäkää veritahroille liuosta, jossa
on 2 dl vettä ja 25 g suolaa.)
Ryhmä 2 (rasva, öljy, kastikkeet ja suklaa)
1. Sama menettely kuin ryhmässä I.
poistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota
voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Turvavöiden puhdistus
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta, erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa
Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että vyö on
kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin sisään.
Pienehköjen maalivaurioiden
korjaaminen
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Maalivauriot pitää korjata välittömästi,
jotta ruostetta ei pääse syntymään. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot esim. lokasuojien reunoissa ja ovissa.
1. Kaatakaa vähän suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut voidekerros kevyin,
kiertävin liikkein nahkaan.
2. Kiillottakaa imukykyisellä paperilla tai kankaalla.
2. Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
1. Käyttäkää pehmeää harjaa lian poistamiseen.
Nahka on nyt saanut parannetun tahrasuojan
ja UV-suojan.
2. Sama menettely kuin ryhmässä I.
Tarvikkeet
Sisustuksen muovi-, metalli- ja puuosien
tahrojen käsittely
• pohjamaalia (primeria) purkissa
• spraypurkki tai maalipuikko1
• suojateippi
Nahkaverhoilun pesuohjeita
• Poistakaa lika ja pöly pehmeällä, kostutetulla sienellä ja neutraalilla saippualla.
• Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan peittäkö nahkaohjauspyörää muovisella suojalla.
Ryhmä 3 (kuiva lika, pöly)
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua kalvotai mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa Volvon
jälleenmyyjiltä.
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahran-
08
1
358
• Käyttäkää luonnollisia öljyjä. Mahdollisim-
Noudattakaa maalipuikkopakkauksen mukana tulevia ohjeita.
08 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi, kuivattu ja sen lämpötilan pitää olla
yli 15 °C.
Värikoodi
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti, jolloin maalijäänteet tulevat mukana.
2. Sekoittakaa pohjamaali (primer) huolellisesti ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä
tai tulitikulla. Kun pohjamaali on kuivunut,
levittäkää pintamaali siveltimellä.
3. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
Auton värikoodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, katso sivu 362.
4. Odottakaa muutama päivä ja kiillottakaa
sitten maalatut kohdat. Käyttäkää pehmeää riepua ja hieman hiomatahnaa.
Kiveniskujen korjaaminen
HUOM
G021832
Jos kiveniskemä ei ulotu peltiin saakka ja
jäljellä on vahingoittumaton maalikerros,
maali voidaan levittää suoraan pinnan puhdistamisen jälkeen.
08
359
Tyyppimerkinnät....................................................................................
Mitat ja painot.......................................................................................
Moottorin erittelyt..................................................................................
Moottoriöljy...........................................................................................
Nesteet ja voiteluaineet.........................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet ........................................................
Sähköjärjestelmä...................................................................................
Tyyppihyväksyntä.................................................................................
Symbolit näytössä.................................................................................
360
362
364
370
372
375
377
381
384
385
397
ERITTELYT
09 Erittelyt
09
Tyyppimerkinnät
Tarrojen sijainti
362
09 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Mallimerkintä, alustanumero, sallitut enimmäispainot, värin ja verhoilun koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero. Tarra
tulee näkyviin, kun oikea takaovi avataan.
09
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen,
miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskevat tiedot ovat autossanne olevassa
vastaavassa tarrassa.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Moottorikoodi, osa- ja valmistenumero.
Moottoriöljytarra.
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistusnumero.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Auton tunnistusnumero. (VIN Vehicle Identification Number)
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
363
09 Erittelyt
09
Mitat ja painot
Mitat
V70.
Mitat
Mitat
mm
Mitat
mm
1588A
K
Leveys, ml. taustapeilit
2106
4823
1578B
L
Kuorman pituus, lattia,
käännetty istuin
1878
Leveys, ml. sisään
käännetyt taustapeilit
1907
1586A
D
Kuorman pituus, lattia
1089
E
Korkeus
1547
F
Kuorman korkeus
A
B
C
364
mm
Akseliväli
Pituus
2816
G
H
Raideväli edessä
Raideväli takana
1576B
724
I
Kuorman leveys, lattia
J
Leveys
1153
1861 (1876C)
A
B
C
16"50- ja 17"50-pyörillä
17"55- ja 18"55-pyörillä
avaimettomalla käytöllä* (Keyless drive)
09 Erittelyt
Mitat ja painot
09
XC70.
Mitat
mm
Mitat
mm
Mitat
mm
1614A
K
Leveys, ml. taustapeilit
2119
4838
1604B
L
Kuorman pituus, lattia,
käännetty istuin
1878
Leveys, ml. sisään
käännetyt taustapeilit
1925
1580A
D
Kuorman pituus, lattia
1089
E
Korkeus
1604
F
Kuorman korkeus
A
B
C
Akseliväli
Pituus
2815
G
H
Raideväli edessä
Raideväli takana
1570B
I
Kuorman leveys, lattia
J
Leveys
A
B
C
16"50-pyörillä
17"55- ja 18"55-pyörillä
avaimettomalla käytöllä* (Keyless drive)
1153
1870 (1876C)
724
``
365
09 Erittelyt
09
Mitat ja painot
Massat
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt ja
nesteet.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
HUOM
Esimerkkejä varusteista, jotka rajoittavat
tavarankuljetuskykyä, ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
varusteet, kuten vetokoukku, taakkateline,
kattolaatikko, äänentoistolaitteisto, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
suojasäleikkö, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet yms.
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri Teidän autonne massa ajokunnossa.
366
HUOM
Heilahtelunvaimentimen käyttöä vetolaitteessa suositellaan perävaunuille, jotka ovat
raskaampia kuin 1800 kg.
Matkustajien paino ja asennetut varusteet sekä
kuulaan kohdistuva paino (perävaunun ollessa
kytkettynä, ks. taulukkoa sivulla 366) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa
massaan ajokunnossa.
Dokumentoitu massa ajokunnossa koskee
perusmallista autoa - siis autoa ilman lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa, että
jokaista lisättävää varustetta kohti auton
tavarankuljetuskyky vähenee ko. varusteen
painolla.
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
Tietoja tarran sijainnista, katso sivu 362.
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
Varustetaso
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin sallittu kattokuorma: 100 kg.
09 Erittelyt
Mitat ja painot
V70
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
09
Moottori
Kaikki
Kaikki
1200
50
2.5TA
Käsivalintainen, M66
1600
75
2.5TA
Automaatti, TF-80SC
1800
90
T4B
Käsivalintainen, MMT6
1600
75
T4B
Automaatti, MPS6
1600
75
T4F
Käsivalintainen, MMT6
1600
75
T4F
Automaatti, MPS6
1600
75
T5
Käsivalintainen, MMT6
1800
90
T5
Automaatti, MPS6
1800
90
3.2
Automaatti, TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
Automaatti, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automaatti, TF-80SC
2000
90
DRIVe
Käsivalintainen, MMT6
1300
75
D3
Käsivalintainen, M66
1600
75
D3
Automaatti, TF-80SCC
1600
75
D3
Automaatti, TF-80SDD
1600
75
``
367
09 Erittelyt
Mitat ja painot
09
V70
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
Moottori
A
B
C
D
D5
Käsivalintainen, M66
1800
90
D5
Automaatti, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
Automaatti, TF-80SC
2000
90
Tietyt markkina-alueet.
DRIVe tietyille markkina-alueille.
Ilman Start/Stop -toimintoa.
Start/Stop -toiminnolla.
XC70
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
Moottori
368
Kaikki
Kaikki
1200
50
3.2 AWD
Automaatti, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automaatti, TF-80SC
2000
90
DRIVe
Käsivalintainen, M66
1600
75
D3
Automaatti, TF-80SC
1600
75
D3 AWD
Käsivalintainen, M66
2100
90
D3 AWD
Automaatti, TF-80SC
2100
90
D5 AWD
Käsivalintainen, M66
2100
90
D5 AWD
Automaatti, TF-80SC
2100
90
09 Erittelyt
Mitat ja painot
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)
750
09
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
50
369
09 Erittelyt
09
Moottorin erittelyt
Moottorin erittelyt
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkinaalueilla.
V70
370
Moottori
MoottorikoodiA
Teho (kW/
r/min)
Teho (hv/
r/min)
Vääntömomentti (Nm/r/
min)
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija
(mm)
Iskunpituus
(mm)
Iskutilavuus
(litraa)
Puristussuhde
2.5TB
B5254T10
170/4800
231/4800
340/1700-4800
5
83,0
93,2
2,521
9,0:1
T4C
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4F
B4164T2
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800-5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
DRIVe
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
09 Erittelyt
Moottorin erittelyt
V70
A
B
C
D
E
Moottori
MoottorikoodiA
Teho (kW/
r/min)
Teho (hv/
r/min)
Vääntömomentti (Nm/r/
min)
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija
(mm)
Iskunpituus
(mm)
Iskutilavuus
(litraa)
Puristussuhde
D5
D5244T11D
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5
D5244T15E
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, katso sivu 362.
Tietyt markkina-alueet.
DRIVe tietyille markkina-alueille.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
XC70
MoottorikoodiA
Teho (kW/
r/min)
Teho (hv/
r/min)
Vääntömomentti (Nm/r/
min)
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija
(mm)
Iskunpituus
(mm)
Iskutilavuus
(litraa)
Puristussuhde
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
D3 / DRIVe
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D3 AWD
D5244T17
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T11B
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T15C
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
Moottori
A
B
C
09
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, katso sivu 362.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
371
09 Erittelyt
Moottoriöljy
09
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa
öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
•
•
•
•
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C
Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja matalissa lämpötiloissa.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille
ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä moottoriöljyä. Öljy on valittu erittäin huolellisesti
ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua
öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa vaikuttaa
käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
372
09 Erittelyt
Moottoriöljy
09
Moottorin öljylaatu
V70
Moottorikoodi
Suositeltu öljylaatu
Moottori
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
2.5TA
B5254T10
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n 5,5
3.2
B6324S5
Viskositeetti: SAE 0W-30
n 6,8
T6
B6304T4
n 6,8
D3
D5204T3
n. 5,9
D5
D5244T11B
n. 5,9
D5
D5244T15C
n. 5,9
T5
B4204T7
DRIVe
D4162T
T4D
B4164T
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n. 5,4
Viskositeetti: SAE 5W-30
Ajaessanne epäsuotuisissa olosuhteissa käyttäkää öljyä ACEA A5/B5 SAE 0W-30
Sertifioitu ja tehtaalla täytetty öljy: Öljylaatu WSS-M2C925-A
n. 3,8
n. 4,1
vaihtoehto huollossa:
T4F
B4164T2
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n. 4,1
Viskositeetti: SAE 5W-30
A
B
C
D
Tietyt markkina-alueet.
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
DRIVe tietyille markkina-alueille.
``
373
09 Erittelyt
Moottoriöljy
09
XC70
Moottorikoodi
Suositeltu öljylaatu
Moottori
3.2 AWD
A
B
(litraa)
B6324S5
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n 6,8
T6 AWD
B6304T4
Viskositeetti: SAE 0W-30
n 6,8
D3 / DRIVe
D5204T3
n. 5,9
D3 AWD
D5244T17
n. 5,9
D5 AWD
D5244T11A
n. 5,9
D5 AWD
D5244T15B
n. 5,9
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
Moottoriöljyn täyttö, katso sivu 325.
374
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
09 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
09
Muut nesteet ja voiteluaineet
Käsivalintainen vaihteisto
Määrä (litraa)
MMT6
1,7
M66
1,9
Määrätty vaihteistoöljy
BOT 350M3
Automaattivaihteisto
Määrä (litraa)
Määrätty vaihteistoöljy
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
TF-80SD
7,0
AW1
Neste
Järjestelmä
Määrä (litraa)
Jäähdytysneste
T5
10,5
2.5T, 3.2, T6, D3,
DRIVeB ja D5
8,9
T4C, D ja T4FD
9,2
T4C, E ja T4FE
9,8
DRIVeF
10,5
Jarruneste
Jarrujärjestelmä
0,6
Ohjaustehostinöljy
Ohjaustehostin
-
Määrätty laatu
Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteenA, ks. pakkausta.
DOT 4+
WSS M2C204-A2 tai vastaava tuote.
``
375
09 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
09
Neste
Järjestelmä
Huuhteluneste
Valonheittimien puhdistuksella varustetut autot
6,5
Ilman valonheittimien
puhdistusta olevat autot
4,5
Polttoaine
A
B
C
D
E
F
Määrätty laatu
Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä säässä ja jäätymispisteen alapuolella.
Bensiinimoottori
n. 70
Bensiini:katso sivu 287
Dieselmoottori
n. 70
Diesel: katso sivu 287
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
Koskee vain mallia XC70.
DRIVe tietyille markkina-alueille.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Koskee vain mallia V70.
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa sen käyttöiän aikana.
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla tarpeen, katso sivu 375.
376
Määrä (litraa)
09 Erittelyt
Polttoaine
09
CO2-päästöt ja polttoaineenkulutus
A
V70
B
C
2.5T
299
12,8
157
6,7
209
9,0
2.5T
344
14,7
168
7,2
232
9,9
T4FA
-
-
-
-
-
-
T4FA
-
-
-
-
-
-
T4B
-
-
-
-
-
-
T4B
-
-
-
-
-
-
T5
259
11,1
148
6,4
189
8,1
T5
264
11,3
155
6,7
195
8,4
3.2
308
13,2
160
6,9
214
9,2
3.2 AWD
320
13,9
169
7,3
224
9,7
``
377
09 Erittelyt
Polttoaine
09
A
V70
A
B
C
D
378
B
C
T6 AWD
344
14,8
175
7,5
237
10,2
DRIVe
139
5,3
108
4,1
119
4,5
D3
169
6,4
119
4,5
137
5,2
D3C
211
8,0
129
4,9
159
6,0
D3D
188
7,2
126
4,8
149
5,7
D5
165
6,3
116
4,4
134
5,1
D5
224
8,5
129
4,9
164
6,2
D5 AWD
232
8,8
142
5,4
175
6,6
Flexifuel-moottoreita voidaan käyttää sekä 95-oktaanisella lyijyttömällä bensiinillä että bioetanolilla E85. Molemmat polttoaineet tankataan yhteiseen polttoainesäiliöön, mistä johtuen kaikki näiden
molempien polttoaineiden väliset versiot ovat mahdollisia. Lisätietoja, katso sivu 114.
DRIVe tietyille markkina-alueille.
Ilman Start/Stop -toimintoa.
Start/Stop -toiminnolla.
09 Erittelyt
Polttoaine
A
XC70
B
C
3.2 AWD
326
14,0
181
7,8
234
10,1
T6 AWD
351
15,1
188
8,1
248
10,6
DRIVe
178
6,8
125
4,8
144
5,5
D3
221
8,4
139
5,3
169
6,4
D3 AWD
173
6,5
135
5,1
149
5,6
D3 AWD
229
8,7
150
5,7
179
6,8
D5 AWD
173
6,5
135
5,1
149
5,6
D5 AWD
229
8,7
150
5,7
179
6,8
: grammaa/km
B = maantieajo
C = yhdistetty ajo
: litraa/100 km
09
HUOM
Jos kulutus- ja päästötiedot puuttuvat, tämä
on mukaan pakatussa lisäosassa.
A = kaupunkiajo
379
09 Erittelyt
Polttoaine
09
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja
päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille1, jotka koskevat autoa, jonka massa ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton paino
voi nousta. Tämä, samoin kuin auton kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja
hiilidioksidipäästöjä.
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen
polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:
• Kuljettajan ajotapa.
• Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät,
vastus lisääntyy.
• Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
• Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet,
sää ja auton kunto.
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa
voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin1, joita
käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.
Muistettavaa
Vihjeitä, joita autonkäyttäjä voi hyödyntää kulutuksen vähentämiseksi:
• Ajakaa pehmeästi ja välttäkää tarpeettomia kiihdytyksia ja voimakkaita jarrutuksia.
• Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa ECO-rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. rengaspainetaulukkoa sivulla 381.
• Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - neuvotelkaa sopivista
renkaista jälleenmyyjän kanssa.
Katsokaa lisätietoja ja lisää neuvoja sivuilta 12
ja 282.
Ks. sivulta 286 yleisiä tietoja polttoaineesta.
Jo muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman
polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa1.
1
380
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") EU-direktiivien 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008
(Euro 5) ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo
- autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. V70 D5-moottorilla ja 6-vaihteisella käsivalintaisella vaihteistolla tai DRIVe-moottorilla ja 6-vaihteisella käsivalintaisella
vaihteistolla varustetut autot lähtevät liikkeelle 2. vaihteella. Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
09 Erittelyt
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet
09
Hyväksytyt rengaspaineet
V70
Rengaskoko
Moottori
Nopeus
(km/h)
225/55 R 16
Kuorma, 1-3 henkilöä
ECO-paineA
Enimmäiskuorma
"edessä; eteen; etu-"
Takana
"edessä; eteen; etu-"
Takana
Edessä/takana
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0-160
230
210
260
260
260
160 +
280
280
300
300
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
-
0-160
220
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
225/50 R 17
3.2
245/45 R 17
T6
245/40 R 18
225/55 R 16
225/50 R 17
D5
245/45 R 17
245/40 R 18
``
381
09 Erittelyt
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet
09
V70
Rengaskoko
Moottori
(km/h)
225/55 R 16
2.5TC
225/50 R 17
T4
245/45 R 17
T4F
T5
Nopeus
Kuorma, 1-3 henkilöä
ECO-paineA
Enimmäiskuorma
"edessä; eteen; etu-"
Takana
"edessä; eteen; etu-"
Takana
Edessä/takana
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0-160
220
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
-
enint. 80
420
420
420
420
-
245/40 R 18
DRIVe
D3
205/60 R 16
Temporary Spare Tyre
A
B
C
382
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
Tietyt markkina-alueet.
09 Erittelyt
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet
XC70
Rengaskoko
Moottori
(km/h)
215/65 R 16
Kaikki moottorit
Nopeus
Kuorma, 1 - 3 henkilöä
09
ECO-paineA
Enimmäiskuorma
"edessä; eteen; etu-"
Takana
"edessä; eteen; etu-"
Takana
Edessä/takana
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
240
240
280
280
-
enint. 80
420
420
420
420
-
235/55 R 17
235/50 R 18
235/45 R 19
Temporary Spare Tyre
A
B
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
HUOM
Kaikkia moottoreita, renkaita tai näiden
yhdistelmiä ei ole aina kaikilla markkina-alueilla.
383
09 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
09
Sähköjärjestelmä
Akun kapasiteetti riippuu auton varustuksesta.
Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori. Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja
käyttää alustaa ja moottorin runkoa johtimina.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa, että uuden akun kylmäkäynnistyskyky
ja varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa akussa olevaa tarraa).
Käynnistysakku
Moottori
Jännite (V)
Varakapasiteetti
CCA – kylmäkäynnistysvirta (A) (Cold Cranking Amperes)
(minuuttia)
Bensiini (Etanoli)
12
520–800
100–160
Diesel
12
700–800
135–160
12
760A
135
Bensiini/Diesel Start/Stop-toiminnolla
A
Kylmäkäynnistyskyky,
Akkutyyppiä AGM (Absorbed Glass Mat) pitää käyttää autoissa, joissa on Start/Stop-toiminto.
HUOM
•
Akun pitää olla alkuperäisen akun mittojen mukainen.
•
Akkujen korkeudet vaihtelevat.
Eco Start/Stop DRIVe*
Tietoja Eco Start/Stop DRIVe-järjestelmällä
varustettujen autojen akuista, katso sivu 341.
384
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Kauko-ohjausjärjestelmä
Maa
A, B, CY,
CZ, D, DK,
E, EST, F,
FIN, GB,
GR, H, I,
IRL, L, LT,
LV, M, NL,
P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N,
CH
Delphi vakuuttaa täten,
että etäavainjärjestelmä vastaa olennaisia ominaisuusvaatimuksia ja muita asianmukaisia määräyksiä, jotka ilmenevät direktiivistä 1999/5/EY.
Tutkajärjestelmä
Maa
ROK
09
Delphi 2003-07-15, Germany
R-LPD1-03-0151
Maa
Singapore
BR
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brasilia
RC
CCAB06LP1940T4
HR
``
385
09 Erittelyt
09
Tyyppihyväksyntä
BluetoothŸ
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity)
Maa
EU-maat:
Vientimaa: Japani
Valmistaja: Alpine Electronics Inc.
Varusteen tyyppi: BluetoothŸ-yksikkö
Lisätietoja saatte käymällä osoitteessa http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
386
09 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
09
Maa
Tsekki:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Tanska:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Saksa:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
``
387
09 Erittelyt
09
Tyyppihyväksyntä
Maa
388
Viro:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Iso-Britannia:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Espanja:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Kreikka:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Ranska:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italia:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Liettua:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Latvia:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Alankomaat:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Unkari:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
09 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
09
Maa
Puola:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugali:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenia:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakia:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Suomi:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Ruotsi:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islanti:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norja:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
``
389
09 Erittelyt
09
Tyyppihyväksyntä
Maa
Kiina:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%P ǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻
㓁Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
390
09 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
09
Maa
Taiwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছ
ႈ‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհե
ឫΖ
CCAB10LP0230T7
``
391
09 Erittelyt
09
Tyyppihyväksyntä
Maa
EteläKorea:
뇗빃뇐ꚯ
Volvo Car Korea
겛뙨녋뤏麗1,$09
뇗빃ꑀ%OXHWRRWK$XGLR1DYLJDWLRQ5DGLR
ꑣ鴳ꑀ,$0
ꩫ驛뎗0DUFK
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
際闘뇐ꚯ
Volvo Car Korea
ꚷꚯ녋鶔뗣뤏ꍧ껿
꫗끳겗끤ꩫ霧뼗驣 鶔ꚷꚯꠇ黤 런
ꚷꚯ녋鶔뗣際闘꫷뫫
http://www.volvocars.com/kr
ꩧ끤녋늷넓ꩧ뼨
ೇ鲴뼯ꓯꫛ꫟ꟿ鱏놿볇뿷겛閻鱠ꫬ넯녃냷ꕻꈗ넳ꑀ꼃놿隷隻ꇣ鷗꫗ꟿ걟鱏뼛ꯓ꾁거鲃鲟
392
09 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
09
Maa
Singapore:
Yhdistyneet Arabiemiraatit:
Jordania:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
``
393
09 Erittelyt
09
Tyyppihyväksyntä
Maa
EteläAfrikka:
Urugyay:
394
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
09 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
09
Maa
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thaimaa:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Nigeria:
Mexiko:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC.. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since
"IAM2.1 BT PWB US"owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not
visible. The exterior label shall use wording such as either "Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700BIAM2101" or "Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" complies with requirements of subsections 15.19(a)(3) in FCC Rules Part 15 Subpart C. The manual statement 15.19 (a)(3) is included User Guide of the product.
COFETEL No. RCPALIA10-0353
``
395
09 Erittelyt
09
Tyyppihyväksyntä
Maa
Botswana:
Kroatia:
396
09 Erittelyt
Symbolit näytössä
Yleistä
Symboli
Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkki- ja
infosymboleihin. Seuraavassa näytetään tavallisimmin esiintyvät symbolit merkityksineen ja
viittauksineen siitä, mistä kirjassa voidaan löytää lisätietoja. Lisätietoja symboleista ja tekstiilmoituksista, ks. sivuja 72 ja 74 ja 144.
- Punainen varoitussymboli syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään selittävä teksti-ilmoitus infonäytössä.
- Keltainen infosymboli syttyy, yhdessä
infonäytön tekstin kanssa, kun jossain auton
järjestelmistä on sattunut poikkeama. Keltainen infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symboleiden kanssa.
Symbolit näytössä
Merkki- ja varoitussymbolit
mittaristossa
Symboli
Sisältö
Sivu
Turvatyynyt SRS
19, 74
Turvavyömuistutin
16, 74
Generaattori
ei lataa
74
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus,
Turvallisuustila
Sisältö
Sivu
Vakautusjärjestelmä, DSTC,
Alamäkiajoapu,
Perävaunun
vakautusjärjestelmä
72, 133, 171,
302
72, 171
74, 132
Vakautusjärjestelmä, sporttila
19, 30, 74, 75,
121
Moottorinlämmitin (diesel)
72
Vähän polttoainetta säiliössä
72, 165
Informaatio, lue
näyttöteksti
72
Kaukovalot
päällä
72, 87
Vasen vilkku
72
Oikea vilkku
72
DRIVe - Start/
Stop*
72, 127
Merkki- ja infosymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Sivu
Vika ABL-järjestelmässä*
72, 87
Pakokaasun72
puhdistusjärjestelmä
Sisältö
Sivu
Matala öljynpaine
74
Vika ABS-järjestelmässä
72, 132
74, 135, 137
Sumuvalo
takana päällä
72, 89
Seisontajarru
Symboli
09
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
397
09 Erittelyt
09
Symbolit näytössä
Muut infosymbolit mittaristossa
398
Symboli
Sisältö
Sivu
Mukautuva nopeussäädin*
173,
177,
182
Mukautuva nopeussäädin*
182
Mukautuva nopeussäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
182,
187
Mukautuva nopeussäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
Sisältö
Sivu
Mukautuva nopeussäädin*
177
Tutkatunnistin*
182,
187,
198
Start/Stop*, Mukautuva nopeussäädin*
127,
182
-
-
182,
187
Kameratunnistin*,
Lasertunnistin*
191,
198,
202,
204
Mukautuva nopeussäädin*
182
187,
191,
198
Mukautuva nopeussäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
177,
186
Automaattijarrutus*,
Etäisyysvaroitus*
(Distance Alert), City
SafetyTM, Törmäysvaroitin*
Polttoainekäyttöinen
moottorin- ja matkustamonlämmitin*
165
Mukautuva nopeussäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
177,
186
ABL-järjestelmä*
87
-
G025102
Symboli
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Symboli
Sisältö
Sivu
Polttoainesäiliön
luukku, oikea puoli
285
Heikko akku
165
Seisontajarru
137
Sadetunnistin*
96
Driver Alert System*
201
Driver Alert System*,
Lane Departure
Warning*
202,
204
Driver Alert System*,
Lane Departure
Warning*
204
Driver Alert System*,
Tauon aika
202
09 Erittelyt
Symbolit näytössä
09
Infosymbolit kattokonsolin näytössä
Symboli
Sisältö
Sivu
Turvavyömuistutin
17
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivoitu
22, 23
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivointi
poistettu
23
399
10 Aakkosellinen hakemisto
"
10
"hälytys; hälytin"
"aktivoinnin poisto; passivointi"........... 64
etäavain/PCC........................................ 53
huolto.................................................. 339
symbolit akussa.................................. 339
varoitussymbolit................................. 339
Aktiivinen alusta – FOUR-C..................... 172
A
Aktiiviset Xenon-valonheittimet................. 87
A/V-AUX-tuloliitäntä................................. 269
Alkolukko................................................. 107
ACC – Sopeutuva vakionopeussäädin.... 175
Active Bending Lights (ABL)...................... 87
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat substanssit............................................................. 155
Aikaetäisyyden asettaminen.................... 186
All Wheel Drive (neliveto)......................... 130
AIRBAG ..................................................... 20
Alusta-asetukset...................................... 172
Ajaminen.................................................. 282
takaluukku auki................................... 283
Apukäynnistyskaapelit............................. 115
Ajastin...................................................... 162
AUTO
ilmastoinnin säätö............................... 161
Ajo
jäähdytysjärjestelmä........................... 282
perävaunun kanssa............................. 297
Aurinkosuojus, kattoluukku..................... 106
Auton pesu.............................................. 355
Auton verhoilu.......................................... 357
AUX-tuloliitäntä................................ 224, 243
Avaimen asennot....................................... 78
Avaimeton käynnistys (avaimeton
käyttö)................................................ 55, 111
Avaimeton käyttö............................... 55, 111
Avain.................................................... 46, 49
AWD, neliveto.......................................... 130
B
Bensiinin laatu......................................... 287
Bioetanoli E85.......................................... 287
Automaattinen lukitseminen...................... 59
BLIS-viestit.............................................. 214
Automaattinen uudelleenlukitus................ 58
BLIS-vikailmoitukset................................ 214
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................... 172
Automaattipesu....................................... 355
Ajotietokone............................................. 168
Automaattivaihteisto................................
hinaaminen ja poiskuljetus.................
käsivalintainen vaihteisto (Geartronic)
perävaunu...........................................
BluetoothŸ
handsfree ...........................................
media .................................................
mikrofoni pois ....................................
puhelun kytkeminen matkapuhelimeen ..................................................
virtaava ääni .......................................
Ajovakauden hallintatoiminto................... 170
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................... 97
Akku......................................................... 339
apukäynnistyskaapelit........................ 115
400
Alamäkijärjestelmän ohjaus..................... 133
Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 357
117
303
118
298
Auton hoito.............................................. 355
254
246
256
256
246
10 Aakkosellinen hakemisto
C
E
F
CD ........................................................... 239
City Safety™............................................ 188
ECC, elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite........................................................ 157
Flexifuel.................................................... 113
sopeutus............................................. 114
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 155
ECO-paineet............................................ 315
FOUR-C – Aktiivinen alusta..................... 172
CO2-päästöt ............................................ 377
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 123
FSC, ympäristömerkintä............................ 12
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 155
Elektroninen käynnistyksenesto................ 46
Ensiapulaatikko ....................................... 316
Ensiapuvarustus...................................... 316
G
Erillislukitus................................................ 51
Geartronic................................................ 118
ETC, elektroninen lämpötilansäätö ......... 158
Global opening........................................ 155
Etiketit...................................................... 362
GSI - Vaihteenvalitsinapu........................ 125
H
Driver Alert System.................................. 200
Etäavain.....................................................
irrotettava avainliuska...........................
käyttöetäisyys.......................................
pariston vaihto......................................
toiminnot...............................................
DSTC, ks. myös Vakautusjärjestelmä...... 171
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 385
Hehkulamput, ks. Valaistus..................... 331
DVD ......................................................... 239
Etäisyysvaroitus....................................... 185
Heilahtelunvaimennin............................... 298
D
DAP-radio................................................ 236
Diesel....................................................... 287
Dieselhiukkassuodatin............................. 288
Dolby Surround Pro Logic II.................... 222
Driver Alert Control (Driver Alert-hälytys). 200
10
46
49
48
53
47
HDC......................................................... 133
Hiilidioksidipäästöt................................... 289
Hinaus...................................................... 303
hinaussilmukka................................... 304
Hinaussilmukka........................................ 304
HomeLinkŸ .............................................. 138
401
10 Aakkosellinen hakemisto
10
Huolto
ruostesuojaus..................................... 356
I
Huolto-ohjelma........................................ 324
IAQS – Interior Air Quality System........... 155
perustoiminnot ................................... 225
puheääniohjaus.................................. 263
valikkokäsittely .................................. 276
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 338
IC – turvaverho.......................................... 26
iPodŸ, liitäntä.......................................... 243
Ikkunannostimet........................................ 99
Huuhtelulaitteet
takalasi.................................................. 97
tuulilasi.................................................. 97
Ikkunannostimien asettaminen uudelleen 100
Istuimet...................................................... 80
etuistuimen selkänojan kääntäminen. . . 80
niskatuki takana.................................... 82
sähkökäyttöiset..................................... 81
sähkölämmitys.................................... 159
takaistuimen selkänojan kääntäminen.. 83
tuuletetut etuistuimet.......................... 159
Huuhteluneste, täyttö.............................. 338
Huuhtelusuuttimet, lämmitetyt................... 97
Huurteenpoisto........................................ 161
Huuru.......................................................
ajastintoiminto....................................
ikkunoiden käsittely............................
kondensoitunutta vettä valonheittimissä..................................................
poistaminen ilmanvaihtosuuttimilla.....
161
162
154
Hälytys.......................................................
aktivointi...............................................
hälytyksen tarkastus.............................
hälytysilmaisin.......................................
hälytyssignaalit.....................................
lauenneen hälytyksen poiskytkeminen.
rajoitettu hälytystaso............................
64
64
48
64
65
64
65
355
163
Hätävarustus
varoituskolmio.................................... 316
402
Ikkunat ja taustapeilit................................. 99
Ilmanjako......................................... 156, 163
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS ..................... 162
Ilmastointi................................................ 161
yleistä.................................................. 154
Ilmastointi, AC......................................... 161
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control............................. 202
etäisyystarkastus................................ 187
Lane Departure Warning..................... 204
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 191, 198
Ilmoitukset mittaristossa.......................... 144
Info- ja varoitussymbolit............................ 72
Infonäytöt................................................... 71
Infopainike, PCC........................................ 48
Infotainment ............................................ 222
katsaus .............................................. 224
lähdepainikkeet .................................. 224
J
Jaksopyyhintä............................................ 96
Jalankulkijasuoja...................................... 193
Jarru- ja kytkinneste................................ 329
Jarrut........................................................ 131
hätäjarruvahvistus, EBA ..................... 131
hätäjarruvalo......................................... 88
jarrujärjestelmä................................... 131
jarrunesteen lisäys.............................. 330
jarruvalot............................................... 88
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 131
symbolit mittaristossa......................... 132
sähköinen seisontajarru...................... 135
10 Aakkosellinen hakemisto
Jarruvalot................................................... 88
Johdottomat kuulokkeet.......................... 268
Jonoavustaja............................................ 179
Jäähdytysjärjestelmä............................... 282
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 328
Kaukosäädin ........................................... 252
pariston vaihto ................................... 253
HomeLinkŸ
Kaukosäädin
ohjelmoitava ...................................... 138
Kello, asetus.............................................. 75
Keskikonsoli............................................. 147
Kuormaus
kattokuorma........................................
kiinnityskohdat....................................
kuormatila...........................................
yleistä..................................................
290
291
290
290
Kuulokeliitäntä......................... 227, 267, 269
Kiveniskut ja naarmut.............................. 358
Kuulokkeet
johdottomat........................................ 268
pariston vaihto.................................... 269
Kokonaispaino......................................... 366
Kylmäaine................................................ 154
Kameratunnistin............................... 189, 196
Kompassi................................................. 104
kalibrointi............................................ 104
vyöhykkeen asettaminen.................... 104
Käsinekotelo............................................ 217
lukitseminen.......................................... 59
Kassinpidin ............................................. 293
Kondensoitunutta vettä valonheittimissä. 355
Katalysaattori........................................... 286
poiskuljetus......................................... 304
Konepelti, avaus...................................... 324
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 70
vasemmalta ohjattava auto................... 68
Kuolleen kulman informaatiojärjestelmä,
BLIS......................................................... 212
Käsivalintainen vaihteisto (Geartronic)..... 118
Kuollut kulma (BLIS)................................ 212
Käynnistysakku........................................ 384
Kuorman kiinnitys (Kuormaus)................. 291
Käynnistysavaimet..................................... 78
Kuormatila
kiinnityskohdat.................................... 291
näkösuoja........................................... 296
suojaritilä............................................. 295
suojaverkko........................................ 294
valaistus................................................ 90
Käyttöjarru............................................... 131
Kiillotus.................................................... 356
K
Kahlaus.................................................... 282
Kameratunnistimen vianetsintä....... 190, 197
Kattokuorma, enimmäispaino ................. 366
Kattoluukku
aurinkosuojus.....................................
avaaminen ja sulkeminen...................
puristumissuoja..................................
tuuletusasento....................................
106
105
106
105
Kauko-/lähivalot, ks. Valaistus................... 86
Korkea moottorin lämpötila..................... 297
10
käsivalintainen vaihteisto
GSI - Vaihteenvalitsinapu................... 125
Käsivalintainen vaihteisto........................ 117
hinaaminen ja poiskuljetus................. 303
Käynnistyksenesto..................................... 46
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 12
403
10 Aakkosellinen hakemisto
L
10
Luistonesto.............................................. 170
Laminoitu lasi............................................. 99
Lane Departure Control (Kaistavaroitin)... 203
Lapset........................................................
lapsilukko..............................................
lastenistuin ja sivuturvatyyny................
sijoittaminen autoon.............................
turvallisuus............................................
31
39
24
31
31
Lapsilukko.................................................. 63
Lasertunnistin.............................................. 9
404
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuoli................................................ 58
takaluukku............................................ 59
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta........................................... 58
ulkopuolelta.......................................... 58
Lukitus
automaattinen lukitseminen.................. 58
lukitseminen.......................................... 58
lukituksen avaaminen........................... 58
Lasit
laminoitu/vahvistettu............................. 99
Lukitusilmaisin .......................................... 46
Lastenistuimet...........................................
integroitu kaksivaiheinen lastenistuin...
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
Lähetinvastaanotin..................................... 99
31
37
39
39
43
33
Lähestymisvalo, kesto......................... 47, 91
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet................... 97
Lämmitys ja ilmanvaihto.......................... 154
anturit.................................................. 154
yleistä.................................................. 154
M
Maali
maalivauriot ja korjaus........................ 358
värikoodi............................................. 359
Massa ajokunnossa................................. 366
Massat
massa ajokunnossa............................ 366
Matkapuhelimen puheääniohjaus............ 263
Matkapuhelin
handsfree............................................
liitä......................................................
puhelimen rekisteröinti.......................
puheääniohjaus..................................
254
258
255
263
Matkustamo............................................. 216
Matkustamolämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 164
Matkustamon suodatin............................ 155
Lämpö...................................................... 161
Matkustamon valaistus, ks. Valaistus........ 90
Media BluetoothŸ .................................... 246
Lastenistuin................................................ 31
Lämpötila
todellinen lämpötila............................. 154
Mediasoitin ............................................. 239
Lisälämmitin............................................. 167
Lämpötilan säätö..................................... 161
Meikkipeili.......................................... 90, 218
Lisälämmitin (diesel)................................ 167
Lämpöä heijastava tuulilasi........................ 99
Merkinantotorvi.......................................... 85
Lisämatot................................................. 217
Läpituuletustoiminto.......................... 59, 155
Mittaristo.................................................. 144
10 Aakkosellinen hakemisto
Mittariston mittarit
kierroslukumittari.................................. 72
nopeusmittari........................................ 72
polttoainemittari.................................... 72
Mittaristovalaistus, ks. Valaistus................ 86
Muistitoiminto istuimessa.......................... 81
Mukavuus matkustamossa...................... 216
Mukavuusvalaistus.................................... 91
Moottori
käynnistäminen................................... 111
ylikuumeneminen................................ 297
N
Nahkaverhoilu, pesuohjeet...................... 357
Ohjauspyörän säätö................................... 85
Neliveto, AWD.......................................... 130
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuvainen...................................................... 172
Moottorijarrutus, automaattinen.............. 133
Nesteet, määrätiedot............................... 375
Moottorin erittelyt.................................... 370
Nesteet ja öljyt......................................... 375
Moottorinlämmitin.................................... 113
polttoainekäyttöinen........................... 164
Niskatuki
keskipaikalla takana.............................. 82
kääntäminen alas............................ 83, 84
Moottorin öljymäärän tarkastus............... 325
Moottoritila
jäähdytysneste....................................
ohjaustehostinöljy...............................
yleiskatsaus........................................
öljy......................................................
Nokisuodatin............................................ 288
328
330
325
325
Moottoriöljy...................................... 325, 372
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 372
määrätiedot......................................... 372
suodatin.............................................. 325
öljylaatu............................................... 372
Ohjauslukko............................................. 112
Ohjauspyörä.............................................. 85
ohjauspyörän säätö.............................. 85
painikesarja................... 85, 148, 173, 226
painikesarja, sopeutuva nopeussäädin....................................................... 177
MY CAR................................................... 147
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet........ 68
Mittatikku, elektroninen........................... 327
O
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän vastus............................................................ 172
P
Nokisuodatin täynnä................................ 288
PACOS....................................................... 22
Näkösuoja................................................ 296
PACOS, kytkin........................................... 22
Näyttövalaistus.......................................... 86
Painikesarja ohjauspyörässä.................................. 85, 148, 173, 226
Näytöt takana.......................................... 267
10
Paneelivalaistus......................................... 86
Paniikkitoiminto......................................... 47
Paristo
kaukosäädin ...................................... 253
kuulokkeet.......................................... 269
405
10 Aakkosellinen hakemisto
10
PCC – Personal Car Communicator
käyttöetäisyys................................. 48, 49
toiminnot............................................... 47
Peruutusvaihdesalpa............................... 117
Perävaunu................................................
kaapeli................................................
kiemurtelu...........................................
perävaunun vetäminen.......................
297
297
302
297
Perävaunun vakautusjärjestelmä .... 170, 302
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva paino................... 366
vetopaino............................................ 366
Polttimot, ks. Valaistus............................ 331
Polttoaine.................................................
polttoaineenkulutus............................
polttoainesuodatin..............................
polttoainetalous..................................
Polttoaineen täyttö
polttoainesäiliön korkki.......................
polttoainesäiliön luukku, käsinavaus. .
polttoainesäiliön luukku, sähkökäyttöinen avaus...........................................
täyttö...................................................
286
377
288
315
285
285
285
285
Powershift-vaihteisto....................... 120, 303
Puhallin.................................................... 160
406
Puhdistus
automaattipesu...................................
auton pesu..........................................
turvavyöt.............................................
vanteet................................................
verhoilu...............................................
355
355
358
356
357
Puhelin
handsfree............................................
liitä......................................................
puhelimen rekisteröinti.......................
puhelinluettelo....................................
puhelinluettelo, oikotie........................
puhelun soittaminen...........................
puhelun vastaanottaminen.................
puheääniohjaus..................................
tuleva puhelu......................................
254
258
255
258
258
256
256
263
256
Puhelu
käsittely............................................... 256
tuleva.................................................. 256
Puhelun soittaminen................................ 256
akku ja polttoaine............................... 164
pysäköinti mäkeen.............................. 164
Pysäköintitutka........................................ 206
pysäköintitutkan anturit...................... 208
Pyyhinsulat..............................................
huoltoasento.......................................
puhdistus............................................
vaihto..................................................
vaihto, takalasi....................................
337
337
338
337
338
Pyyhkimet ja huuhtelulaite......................... 96
Pyörät
asennus..............................................
lumiketjut............................................
vaihto..................................................
vanteet................................................
varapyörä............................................
313
310
312
309
313
Pyörät ja renkaat...................................... 308
Puhkeaminen, ks. Renkaat...................... 313
Q
Puristumissuojus, kattoluukku................. 106
Queue Assist............................................ 179
Pysäköintiapukamera.............................. 209
Pysäköintilämmitin................................... 164
ajan asetus.......................................... 166
10 Aakkosellinen hakemisto
R
Radio ......................................................
AM/FM ...............................................
DAB ...................................................
valikkorakenne ...................................
232
232
236
276
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 344
Renkaat
ajo-ominaisuudet................................
erittelyt................................................
hoito....................................................
kulumisvaroittimet..............................
nopeusluokat......................................
paine...................................................
pyörimissuunta...................................
renkaan paikkaus................................
talvirenkaat.........................................
308
310
308
309
311
315
308
317
310
Salpalukitustila........................................... 61
aktivoinnin poisto.................................. 61
tilapäinen aktivoinnin poisto................. 62
Sopeutuva vakionopeussäädin................ 175
tutkatunnistin...................................... 180
vianetsintä........................................... 182
Savukkeensytyttimen liitäntä................... 217
Spin control............................................. 170
Seisontajarru............................................ 135
Sumuvalot
edessä.................................................. 88
takana................................................... 89
Seisontavalot............................................. 88
Selkänoja................................................... 80
etuistuin, kääntäminen alas.................. 80
10
Sumuvalot, päälle/pois.............................. 88
Sensus....................................................... 77
Suojaritilä................................................. 295
Signaalitulo, ulkoinen....................... 224, 243
Suojaverkko............................................. 294
SIPS-tyyny................................................. 24
Suositellut lastenistuimet, taulukko........... 33
Sisätaustapeili.......................................... 103
automaattinen himmennys................. 103
Suosituksia ajettaessa............................. 282
Sivuturvatyynyt.......................................... 24
Suuntavalot................................................ 89
Sopeutus................................................. 114
Suuntavilkut............................................... 89
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 27
Sopeutuvan nopeussäätimen vianetsintä 182
Suurin kattokuorma ................................ 366
RSE - Rear Seat Entertainment system
(takaistuimen viihdejärjestelmä)............... 267
Sopeutuvan vakionopeussäätimen ilmoitukset ja symbolit..................................... 182
Ruostesuojaus......................................... 356
Sopeutuvan vakionopeussäätimen symbolit ja ilmoitukset.................................... 182
Symbolit................................................... 171
informaatiosymbolit.............................. 72
merkkisymbolit..................................... 72
varoitussymbolit................................... 72
S
Sopeutuvan vakionopeussäätimen vikailmoitukset................................................. 182
Surround.......................................... 222, 230
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control............................. 202
etäisyystarkastus................................ 187
Saattovalot................................................. 91
Sadetunnistin............................................. 96
407
10 Aakkosellinen hakemisto
10
Lane Departure Warning..................... 204
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 191, 198
Sähköinen seisontajarru..........................
irrottaminen automaattisesti...............
irrottaminen manuaalisesti..................
pieni akkujännite.................................
135
136
136
135
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit.............................................................. 102
Sähkökäyttöinen istuin.............................. 81
Sähkökäyttöinen kattoluukku.................. 105
Sähköliitäntä............................................ 218
etuistuin.............................................. 218
kuormatila........................................... 293
Sähkölämmitys
istuimet............................................... 159
takalasi................................................ 102
taustapeilit.......................................... 102
T
Tavaratila
kuormaus............................................ 290
Taempi ohjauspaneeli
äänentoistolaitteisto........................... 227
Tahrat....................................................... 357
TSA - perävaunun vakautusjärjestelmä ............................................... 170, 302
Takaistuimen selkänoja, kääntäminen....... 83
Tunkki...................................................... 313
Takaistuimen viihdejärjestelmä................ 267
Tuoli, ks. istuin........................................... 80
Takalasi, sähkölämmitys.......................... 102
Turvallisuustila........................................... 30
Takaluukku................................................. 60
avaaminen............................................ 61
lukitseminen/lukituksen avaaminen...... 59
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poisto, PACOS.... 22
kuljettajan ja matkustajan puolella........ 20
sulkeminen avaimella............................ 22
Takavalot
sijainti.................................................. 335
Turvatyynyjärjestelmä ............................... 19
Talviajo..................................................... 283
turvaverho.................................................. 26
Talvirenkaat............................................. 310
Turvavyö
takaistuin.............................................. 17
turvavyönkiristin.................................... 18
Tankkaus................................................. 285
Tarrat....................................................... 362
Säädin
keskikonsoli ............................... 225, 276
Taustapeilit
kompassi............................................
sisempi...............................................
sähköisesti sisäänkäännettävät..........
sähkölämmitys....................................
ulommat..............................................
Säätimet
keskikonsoli........................................ 147
Turvatyyny, ks. törmäys............................. 30
Taloudellinen ajo...................................... 282
Säilytystilat matkustamossa.................... 216
Säädin, valot.............................................. 86
Teatterivalaistus......................................... 91
Turvavyö ja raskaus................................... 17
104
103
102
102
101
Turvavyömuistutin..................................... 17
Turvavyöt................................................... 16
Tutkatunnistin.......................................... 175
rajoitukset........................................... 180
Tuuletus................................................... 156
408
10 Aakkosellinen hakemisto
Tuuletussuuttimet.................................... 156
Tuulilasin huuhtelu..................................... 97
Tuulilasinpyyhkimet................................... 96
sadetunnistin........................................ 96
TV............................................................. 249
Tyyppihyväksyntä, etäavainjärjestelmä. . . 385
Tyyppimerkintä........................................ 362
Työkalut................................................... 313
Törmäys..................................................... 30
Törmäysvaroitin
tutkatunnistin...................... 180, 188, 194
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella* 193
Törmäysvaroitus.............................. 193, 194
U
Ulkomitat................................................. 364
Ulkotaustapeilien asettaminen uudelleen 102
Ulkotaustapeilit........................................ 101
USB, kytkeminen..................................... 243
Uudelleenkierrätys................................... 162
V
Vahaus..................................................... 356
Vaihteenvalitsinsalpa............................... 119
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen kytkeminen pois............................................... 120
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois. . 120
Vaihteisto................................................. 117
automaatti........................................... 117
käsivalintainen.................................... 117
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......... 170
Vakautusjärjestelmä................................. 170
Vakionopeussäädin................................. 173
Valaistus.................................................. 331
ajovalojen korkeudensäätö................... 86
aktiiviset Xenon-valonheittimet............. 87
hehkulamput, erittelyt......................... 336
kauko-/lähivalot.................................... 86
lähestymisvalo, kesto..................... 47, 91
matkustamossa.................................... 90
mittaristovalaistus................................. 86
näyttövalaistus...................................... 86
saattovalot............................................ 91
seisontavalot......................................... 88
sumutakavalo....................................... 89
sumuvalot............................................. 88
säätimet................................................ 90
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 90
Valaistus, polttimon vaihto.......................
kaukovalo, Xenon-valaisin..................
kaukovalot, halogeeni.........................
kuormatila...........................................
lähivalot, halogeeni.............................
meikkipeili...........................................
polttimonpidin takana.........................
polttimonpidin takana, vilkku..............
rekisterikilven valo..............................
seisontavalot.......................................
sivuvalot..............................................
sumuvalo............................................
suuntavalot.........................................
10
331
333
332
335
332
336
334
334
335
333
334
334
333
Valikko- ja ilmoituskäsittely...................... 144
Valikkojärjestelmä MY CAR..................... 147
Valikkokäsittely, infotainment ................. 276
Valikkokäsittely RSE................................ 273
Valikkorakenne, infotainment .................. 276
Valikkorakenteet RSE.............................. 274
Valikot/Toiminnot..................................... 149
Valokatkaisimet.......................................... 86
Valokuvio, sovitus...................................... 91
409
10 Aakkosellinen hakemisto
10
Valokuvion sovitus..................................... 91
Active Bending Lights .......................... 92
halogeenivalonheittimet........................ 92
Varoitusääni
törmäysvaroitin................................... 194
Valonheittimet.......................................... 331
Varokekeskus.......................................... 344
käsinekotelo........................................ 349
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö.......................................................... 86
Varoketaulukko
moottoritilan varokkeet....................... 346
Vikailmoitukset etäisyystarkastuksessa... 187
Vanteet
puhdistus............................................ 356
Varokkeet.................................................
kylmävyöhyke.....................................
moottoritilan rele-/varokekeskus........
rasia tavara-/kuormatilassa................
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)........
vaihto..................................................
yleistä..................................................
Voiteluaineet............................................ 375
Varapyörä................................................ 313
varapyörä............................................ 313
Varoituskolmio......................................... 316
Varoitussymboli, turvatyynyjärjestelmä..... 19
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin........... 175
törmäysvaroitin................................... 194
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 170
Varoitusvalot
generaattori ei lataa..............................
pieni öljynpaine.....................................
seisontajarru vedettynä........................
turvatyynyt SRS....................................
turvavyömuistutin.................................
varoitus.................................................
vika jarrujärjestelmässä........................
74
74
74
74
74
74
74
Varoitusvilkut............................................. 89
344
353
345
352
353
344
344
Vetokoukku
irrotettava, kiinnitys ............................ 300
irrotettava, poistaminen ..................... 301
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 298
Vetolaite................................................... 298
erittelyt................................................ 299
Vetoluistonesto ....................................... 170
Voimansiirto............................................. 117
Voiteluaineet, määrätiedot....................... 375
Volvo Sensus............................................. 77
Väliaikainen renkaan paikkaus................. 317
Välimatkamittari......................................... 75
Värikoodi, maali....................................... 359
W
WHIPS
lastenistuin/lastentyyny........................ 27
retkahdusvammat................................. 27
Vetopaino................................................. 366
Vettä hylkivä pintakerros, puhdistus........ 356
Y
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............... 99
Vetäminen................................................ 304
Viestit tietonäytössä................................. 171
410
Vikailmoitukset
Driver Alert Control............................. 202
ks. Ilmoitukset ja symbolit.......... 137, 182
Lane Departure Warning..................... 204
Ylikuumeneminen.................................... 297
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja. . 12
10 Aakkosellinen hakemisto
Ä
Äänentoisto
asetukset.................................... 229, 230
kuulokeliitäntä..................................... 227
surround............................................. 222
taempi ohjauspaneeli.......................... 227
10
Äänentoistolaitteisto........................ 222, 224
toiminnot............................................. 229
yleiskatsaus........................................ 224
Äänenvoimakkuus ..................................
puhelin................................................
puhelin/mediasoitin............................
soittosignaali, puhelin.........................
225
257
257
257
Ääni
surround ............................................ 230
Ääniosoitukset, PCC.................................. 48
Äänitorvi..................................................... 85
Ö
Öljy, ks. myös Moottoriöljy...................... 372
Öljymäärä pieni........................................ 325
411
10 Aakkosellinen hakemisto
10
412
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 'JOOJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement