Volvo | XC40 | Käyttöopas | Volvo XC40 2018 Käyttöopas

Volvo XC40 2018 Käyttöopas
XC40
K ÄYTTÖ O PA S
VÄLKOMMEN!
Toivomme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on
suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo pyrkii
olemaan yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on
myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Sopeutuaksenne Volvoonne paremmin suosittelemme, että luette tässä
käyttöoppaassa annetut ohjeet ja ylläpitotiedot. Käyttöopas on saatavana
myös mobiilisovelluksena (Volvo-käyttöopas) ja Volvo Cars -tukisivustolla
(support.volvocars.com).
Kehotamme myös kaikkia käyttämään aina turvavyötä tässä ja muissa
autoissa. Ajaminen on kiellettyä myös alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai ajokyvyn ollessa jostain syystä heikentynyt.
SISÄLTÖ
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
VOLVO-AUTONNE
16
Volvo ID
26
Turvallisuus
42
Käyttöopas keskinäytössä
17
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
26
Turvallisuus raskauden yhteydessä
42
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
28
Whiplash Protection System
43
IntelliSafe - kuljettajan tuki
31
Turvavyöt
44
Sensus – yhteyden muodostaminen
ja viihde
32
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
45
Turvavyönkiristin
46
Sähköisen turvavyönkiristimen*
palauttaminen
47
Ovi- ja vyömuistutin
48
Turvatyynyt
49
Kuljettajan turvatyynyt
49
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
18
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
20
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
20
Käyttöoppaan lukeminen
21
Käyttöopas ja ympäristö
23
Ohjelmistopäivitykset
35
Datan tallennus
35
Palveluita koskevat ehdot
36
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
36
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
37
Lisävarusteiden asennus
37
Varusteiden kytkeminen auton diagnoosiliittimeen
38
Auton valmistenumeron näyttäminen
Kuljettajan huomion herpaantuminen
2
TURVALLISUUS
Omistajainformaatio
Matkustajan turvatyyny
50
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi
52
Sivuturvatyynyt
54
39
Turvaverhot
55
39
Turvallisuustila
56
Auton käynnistäminen ja siirtäminen
turvallisuustilan jälkeen
56
Lapsiturvallisuus
57
Lastenistuin
58
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
59
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
59
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat
60
Lastenistuimen sijoittaminen
61
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Lastenistuimen asentaminen
62
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen
sijoittamista varten
63
Taulukko lastenistuimen sijoittamista
varten käytettäessä auton turvavyötä
64
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten
66
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
67
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
vasemmalta ohjattavassa autossa
72
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
oikealta ohjattavassa autossa
73
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näytön asetukset
75
77
Keskinäytön käyttäminen
98
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
101
Navigointi keskinäytön näkymissä
101
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
105
Toimintonäkymä keskinäytössä
108
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä
110
Symbolit keskinäytön tilakentässä
110
Keskinäytön näppäimistö
112
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
115
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä
115
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
117
117
Polttoainemittari
77
Ajotietokone
78
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
79
Välimatkamittarin nollaus
80
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
80
Ajotilaston asetukset
81
Aika ja päivämäärä
82
Ulkolämpötilamittari
82
Merkkivalot kuljettajan näytössä
83
Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
85
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
118
86
Järjestelmän kielen muuttaminen
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
118
90
Asetusten avaaminen keskinäytössä
Kuljettajan näytön sovellusvalikon
käyttäminen
118
90
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä
119
Ilmoitus kuljettajan näytössä
91
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen
120
92
Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen yhteydessä
120
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
93
Asetusten nollaus keskinäytössä
121
Keskinäytön kuvaus
95
Asetustyypit keskinäytössä
121
3
VALAISTUS
4
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Taulukko keskinäytön asetuksista
122
Valokatkaisimet
134
Ikkunat, lasit ja peilit
148
Kuljettajaprofiilit
123
135
124
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja
148
Kuljettajaprofiilin valitseminen
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
125
Seisonta-/positiovalot
136
Puristumissuojan palauttamismenettely
149
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
125
Huomiovalot
136
Ikkunannostimet
149
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
125
Lähivalot
137
Ikkunannostimien käyttö
150
Kaukovalojen käyttäminen
138
Taustapeilit
151
152
Keskinäytön ilmoitukset
126
Automaattiset kaukovalot
138
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
127
Vilkkujen käyttö
140
Ulkotaustapeilien kääntäminen
153
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen
128
Aktiiviset kaarrevalot*
140
Panoraamakatto*
154
Puheääniohjaus
128
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot*
141
Panoraamakaton käyttö*
155
Puheohjauksen käyttö
129
Takasumuvalo
142
157
Puhelimen puheohjaus
130
Jarruvalot
142
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
143
158
131
Hätäjarruvalot
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Radion ja median puheohjaus
131
Varoitusvilkut
143
159
Puheääniohjauksen asetukset
Saattovalojen käyttäminen
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt
huuhtelusuuttimet*
144
Turvavalaistus
Sadetunnistimen käyttäminen
144
159
Sisävalaistus
144
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
160
Sisävalaistuksen säätäminen
146
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen
161
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen käyttö
162
Automaattisen takalasin pyyhinnän
käyttäminen peruutettaessa
163
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ILMASTO
Manuaalinen etuistuin
166
Lämmitys ja ilmanvaihto
178
Sähkökäyttöinen etuistuin*
167
Ilmastointivyöhykkeet
178
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö*
167
Ilmastoinnin tunnistimet
179
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen
168
Koettu lämpötila
179
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun muistin käyttäminen
Ilmastoinnin puheohjaus
168
180
Ilmanlaatu
181
Etuistuimen istuintyynyn pituuden
säätäminen*
169
Clean Zone*
181
Clean Zone Interior Package*
182
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
170
Interior Air Quality System*
182
Takaistuimen selkänojan kaataminen
171
Takaistuimen niskasuojan säätö
173
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja
deaktivointi
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
174
Ohjauslukko
175
Ohjauspyörän säätö
175
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
193
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja
deaktivointi
193
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi
194
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi
ja deaktivointi
194
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
195
183
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi
ja deaktivointi
195
Matkustamon suodatin
183
197
Ilmanjako
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja deaktivointi
183
Ilmanjaon muuttaminen
184
198
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus
185
Tuulilasin sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja
deaktivointi
186
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi
198
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ilmastoinnin säätimet
189
199
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi ja deaktivointi
190
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
199
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja
deaktivointi
191
Lämpötilan säätö etuistuimelle
200
Lämpötilan synkronointi
201
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
201
Pysäköinti-ilmasto*
202
Esi-ilmastointi*
203
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
191
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi ja
deaktivointi
192
5
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
6
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/
sulkeminen*
203
Lukitusilmaisin
214
Lukitsemisosoituksen asetus
215
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
242
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
204
Etäavaimella
204
215
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton sisältä käsin
243
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
lisääminen ja muokkaaminen
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella
217
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi
206
244
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
219
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen*
206
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
245
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
219
Automaattinen lukitseminen ajettaessa
246
246
207
Etäavaimen käyttöetäisyys
220
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja sulkeminen
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä*
Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja sammuttaminen pysäköitäessä*
207
Etäavaimen pariston vaihto
221
249
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten*
209
Lisäetäavaimien tilaaminen
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi
224
Red Key – rajoitettu etäavain*
224
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen
jalan liikkeellä*
250
Lämmitin*
210
Red Key -avaimen* asetukset
225
Yksityinen lukitus
251
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
252
Pysäköintilämmitin*
211
Irrotettava avainliuska
225
Lisälämmitin*
212
212
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla
227
Lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi
Hälytys*
253
Elektroninen käynnistyksenesto
228
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
254
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä
230
Rajoitettu hälytystaso*
256
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät
pinnat*
239
Salpalukitustila*
256
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen*
240
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
257
258
Avaimettoman lukituksen avaamisen
asetukset*
241
Tuntemattoman auton osan havaitseminen*
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
241
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
260
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus 260
Automaattisen nopeudenrajoittimen
rajoitukset
273
Kohteen vaihto käytettäessä mukautuvaa nopeudensäädintä
289
Vakionopeudensäädin
274
290
275
Automaattinen jarrutus mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset
291
Vakautusjärjestelmä Roll Stability Control
261
Elektroninen vakautuksen säätö
261
Nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys
Elektronisen vakautuksen säädön
sport-tila
263
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
276
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi/deaktivointi
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
277
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja
Mukautuvan nopeudensäätimen välillä
291
263
Elektronisen vakautuksen säädön
sport-tilan rajoitus
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta
278
Mukautuvan nopeudensäätimen
symbolit ja ilmoitukset
293
264
278
295
265
Nopeudensäätimen sulkeminen
Pilot Assist
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
Mukautuva nopeudensäädin*
279
Pilot Assist ja törmäysvaaravaroitus
298
Nopeudenrajoitin
266
282
299
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja
käynnistys
267
Mukautuva nopeudensäädin ja törmäysvaroitus
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja
käynnistäminen
282
Pilot Assist -toiminnon nopeuden
käsittely
300
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
267
Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Mukautuvan nopeudensäätimen
nopeuden käsittely
284
Pilot Assist -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen
301
268
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta
Mukautuvan nopeudensäätimen
aikaetäisyyden asettaminen
285
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/
aktivointi uudelleen
302
269
Nopeudenrajoittimen sulkeminen
Mukautuvan nopeudensäätimen
deaktivointi/uudelleenaktivointi
286
Ohitusavustin Pilot Assist -toiminnon
yhteydessä
304
269
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
270
288
270
Ohitusavustin mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä
Pilot Assist -toiminnon ohitusavustimen käynnistäminen
304
Automaattinen nopeudenrajoitin
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi/deaktivointi
272
288
Ohitusavustimen rajoitukset Pilot
Assist -toiminnon yhteydessä
305
Automaattisen nopeudenrajoittimen
toleranssin muuttaminen
273
Ohitusavustimen käynnistäminen
mukautuvan nopeudensäätimen
yhteydessä
289
Kohteen vaihto Pilot Assist -toiminnon avulla
305
Ohitusavustimen rajoitukset mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä
7
Automaattinen jarrutus Pilot Assist toiminnon yhteydessä
306
Rear Collision Warning -toiminnon
rajoitukset
337
Liikennemerkki-informaation rajoitukset
353
Driver Alert Control
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset
306
BLIS*
338
354
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver
Alert Control
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist toimintoa varten*
308
Aktivointi/aktivoinnin poisto BLIS
339
355
Tutkayksikkö
309
BLIS -toiminnon rajoitukset
340
Tutkayksikön rajoitukset
311
BLIS-toiminnon suositeltu kunnossapito
341
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä
356
Suositeltu tutkayksikön kunnossapito
314
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
342
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
315
Cross Traffic Alert*
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
356
343
Kamerayksikkö
321
Aktivointi/aktivoinnin poisto Cross
Traffic Alert
344
Kaista-avustaja
356
Ohjausapu ja kaista-avustin
Kamerayksikön rajoitukset
358
322
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
345
358
Suositeltu kamerayksikön kunnossapito
325
346
City Safety™
325
Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset
Kaista-avustajan aktivoiminen/poistaminen toiminnasta
City Safety -toiminnon parametrit ja
osatoiminnot
326
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen valinta
359
Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset. 347
Liikennemerkki-informaatio*
348
Kaista-avustajan rajoitukset
359
360
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
328
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi
349
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
329
Liikennemerkki-informaatio ja liikennemerkkien näyttäminen
349
Kaista-avustajan symbolit kuljettajan
näytössä
362
City Safety risteävässä liikenteessä
331
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation
351
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
362
363
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja
asetukset
351
Ohjausavun aktivointi/deaktivointi
törmäyksen uhatessa
Ohjausapu ulosajon uhatessa
363
Liikennemerkki-informaation
nopeusvaroituksen aktivointi/deaktivointi
352
Ohjausavun taso ulosajon uhatessa
364
365
Nopeuskameratiedot liikennemerkkiinformaation yhteydessä
353
Ulosajon uhatessa toimivan ohjausavun aktivointi/deaktivointi
City Safety -toiminnon rajoitukset risteävässä liikenteessä
332
City Safety väistöliikkeen ollessa estetty
333
City Safety -toiminnon rajoitukset
334
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
336
Rear Collision Warning
8
337
KÄYNNISTYS JA AJO
Ohjausapu ulosajon uhatessa -toiminnon rajoitukset
365
Aktiivinen pysäköintitutka*
383
Moottorin käynnistäminen
392
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
366
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista pysäköintitutkaa
383
Auton moottorin sammuttaminen
393
Nokkakolarin vaaran ohjausavun aktivointi/deaktivointi
366
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan
avulla
384
Jännitetilat
394
Jännitetilan valitseminen
395
Alkolukko*
396
Alkolukon ohituskytkentä*
396
397
Ohjausavun rajoitukset nokkakolarin
uhatessa
367
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset
Pysäköintipaikasta poistuminen aktiivisen pysäköintitutkan avulla
387
368
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
388
Pysäköintitutka*
369
Suositeltu aktiivisen pysäköintitutkan
kunnossapito
389
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä
Jarrutoiminnot
397
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja sivuille
370
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
390
Käyttöjarru
397
Pysäköintitutkan aktivointi/deaktivointi
371
Jarrutusvoiman vahvistus
398
Pysäköintitutkan rajoitukset
371
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
399
Suositeltu pysäköintitutkan kunnossapito
372
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
399
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
373
Jarrujärjestelmän kunnossapito
399
Pysäköintiapukamera*
374
Seisontajarru
400
Pysäköintikameroiden kameranäkymät
375
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
400
Pysäköintiapukameran apuviivat
376
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin asetus
402
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä
pysäköintikameraa varten
378
Pysäköinti mäkeen
402
Pysäköintiapukameran käynnistäminen
379
Seisontajarrun vian yhteydessä
402
Pysäköintiapukameran rajoitukset
380
Suositeltu pysäköintikameran kunnossapito
381
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
382
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan 403
Automaattisen jarrutuksen aktivointi
ja deaktivointi seistäessä paikallaan
404
Liikkeellelähtöapu mäessä
404
Automaattinen jarrutus törmäyksen
jälkeen
405
9
10
Vaihteisto
405
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
423
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
442
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
406
Talviajo
424
Perävaunun vetäminen
444
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
408
Kahlaus
425
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
445
Vaihteenvalitsinsalpa
409
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
ja sulkeminen
426
Perävaunun polttimoiden tarkastus
446
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
409
Polttoaineen lisääminen
426
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*
447
Vaihtoilmaisin*
409
Polttoaineen käsittely
427
Hinaus
448
Neliveto
410
Bensiini
428
449
Ajotilat*
410
Bensiinihiukkassuodatin
429
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
Ajotilan* vaihtaminen
412
Diesel
429
Ajoasento ECO
412
430
ECO-ajotilan aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella
414
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
Dieselin hiukkassuodatin
431
HomeLinkin käyttäminen
454
Käynnistys/pysäytys-toiminto
415
432
415
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
455
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®nesteen avulla
Start/Stop-toiminnon sulkeminen
väliaikaisesti
416
AdBlue®-nesteen käsittely
433
Kompassi*
455
433
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
455
Start-/Stop-toiminnon ehdot
416
AdBlue® -nesteen tarkistus ja lisääminen
Kompassin kalibrointi*
456
Tasonsäätö* ja vaimennus
418
Ajaminen hitaalla nopeudella*
420
Hitaalla nopeudella ajamisen* aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella
420
Alamäkiavustin*
421
Alamäkiavustimen* aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella
422
Taloudellinen ajo
423
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue®-toimintoa varten
436
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen
438
Käynnistysakun ylikuormitus
439
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
439
Vetokoukku*
440
Vetokoukun* erittelyt
441
Vetäminen
451
HomeLink®*
452
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
452
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääni, media ja internet
458
Videon asetukset
473
Audioasetukset
458
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
474
Sovellukset
459
Sovellusten lataaminen
460
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®yhteyden kautta
Sovellusten päivittäminen
461
Sovellusten poistaminen
461
Radio
462
Radion kytkeminen päälle
462
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
463
Radioaseman etsiminen
Radiosuosikkien asettaminen
Radion asetukset
RDS-radio
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta manuaalisesti
486
474
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen irti
486
Media USB-tuloliitännän kautta
474
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen
puhelimien välillä vaihtaminen
487
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
475
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen
poistaminen
487
TV*
475
Puhelun käsittely
487
TV:n* käyttäminen
476
Tekstiviestien käsittely
488
TV-asetukset*
476
Tekstiviestin asetukset
489
464
Apple® CarPlay®*
477
Puhelinluettelon käyttäminen
490
464
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
477
Puhelimen asetukset
490
Bluetooth-laitteiden asetukset
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
491
479
Langaton puhelinlaturi*
491
Vinkkejä sovelluksen Apple®
CarPlay®* käyttöön
479
Langattoman puhelinlaturin* käyttäminen
491
Android Auto*
480
Internetiin yhdistetty auto*
492
Android Auto -palvelun käyttäminen*
481
Auton yhdistäminen internetiin
mobiililaitetta käyttäen (Bluetooth)
493
Android Auto* -asetukset
481
494
482
Auton yhdistäminen internetiin
mobiililaitetta käyttäen (Wi-Fi)
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta
494
Automodeemin asetukset
495
Internet-yhteyden jakaminen autosta
Wi-Fi-yhteyspisteen kautta
496
Puuttuva tai huono internet-yhteys
497
465
466
Digiradio*
467
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
468
Mediasoitin
468
Median soittaminen
469
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
470
Median hakeminen
471
Vinkkejä sovelluksen Android Auto*
käyttöön
Gracenote®
472
Puhelin
482
Video
472
483
Videon toistaminen
473
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa
DivX®-yksikön soittaminen
473
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta automaattisesti
485
11
PYÖRÄT JA RENKAAT
Wi-Fi-verkon poistaminen
497
Renkaat
512
Renkaanpaikkaussarja
532
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
498
Renkaiden kokomerkintä
514
Renkaanpaikkaussarjan käyttäminen
533
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
498
Vanteen kokomerkintä
515
536
Tietojen jaon aktivointi ja deaktivointi
498
Renkaiden pyörimissuunta
515
Renkaan täyttäminen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla
Yhteensopivat sisältöformaatit
499
Kulumisvaroittimet renkaissa
516
USB-yksiköiden tekniset erittelyt
500
Rengaspaineiden tarkistaminen
516
500
Rengaspaineiden säätäminen
517
Suositeltu rengaspaine
518
Kiintolevyn tallennustila
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten 501
12
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä*
518
Rengaspaineiden valvontajärjestelmän* kalibrointi
520
Rengaspaineiden tilan katsominen
keskinäytöstä*
521
Toimenpiteet alhaisen rengaspaineen varoituksen tapauksessa
523
Pyöränvaihdon yhteydessä
524
Työkalusarja
524
Nosturi*
524
Pyöränruuvit
525
Pyörien irrotus
525
Pyörän asentaminen
527
Varapyörä*
529
Varapyörän ottaminen esiin
530
Talvipyörät
530
Lumiketjut
531
KUORMAUS, SÄILYTYS JA
MATKUSTAMO
YLLÄPITO JA HUOLTO
Volvon huolto-ohjelma
556
Varokkeet ja sähkökeskukset
579
Tiedonsiirto auton ja korjaamon
välillä Wi-Fi-yhteyden kautta
556
Varokkeen vaihto
580
Download Center
557
Varokkeet moottoritilassa
581
Järjestelmäpäivitysten käsittely
Download Centerin kautta
557
585
542
Vasemman etuistuimen alla olevat
varokkeet
542
Auton tila
Sisustuksen puhdistus
588
543
558
544
558
588
Käsinekotelon käyttäminen
Huollon ja korjauksen varaaminen
Keskinäytön puhdistus
Auton tietojen lähettäminen korjaamoon
545
560
589
Häikäisysuoja
Kangasverhoilun ja sisäkaton verhoilun puhdistaminen
Tavaratila
Auton nostaminen
561
Turvavyön puhdistaminen
546
590
Kuormaussuosituksia
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
Lattia- ja lisämattojen puhdistaminen
546
563
590
Kattokuorma ja taakkatelineen kuormaaminen
Ilmastointilaitteen huolto
Nahkaverhoilun puhdistaminen
547
564
591
Moottoritilan katsaus
565
Nahkaohjauspyörän puhdistaminen
591
Moottoriöljy
566
592
Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen
567
Sisustan muovi-, metalli- ja puuosien
puhdistaminen
Jäähdytysnesteen lisääminen
568
Ulkopuolen puhdistus
592
Polttimon vaihto
569
Kiillotus ja vahaus
593
Ulkovalojen sijainnit
570
Käsinpesu
594
Vilkkupolttimon vaihto takana
571
Automaattinen autopesu
595
Jarruvalopolttimon vaihtaminen
572
Painepesu
596
Takasumuvalon polttimon vaihto
573
Pyyhinsulkien puhdistaminen
596
Polttimoerittelyt
573
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosien puhdistaminen
597
Käynnistysakku
574
Vanteiden puhdistaminen
Apuakku
598
577
Ruostesuojaus
Akkujen symbolit
598
578
Auton maalipinta
599
Matkustamon sisusta
540
Keskikonsoli
541
Savukkeensytyttimen* käyttäminen
541
Tuhkakupin* tyhjentäminen
Sähköliitäntä
Sähköliitäntöjen käyttäminen
Kassikoukut
547
Kuormankiinnityssilmukat
548
Takaistuimen läpilastausluukku*
548
Tavaratilan lattian kääntäminen ylös
549
Suojaverkon asentaminen ja poistaminen*
549
Hattuhyllyn poistaminen ja säilyttäminen autossa
551
Ensiapulaukku
552
Varoituskolmio
552
13
ERITTELYT
14
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Pienehköjen maalivaurioiden korjaaminen 599
Tyyppimerkinnät
606
Värikoodit
600
Mitat
609
Takalasin pyyhinsulan vaihto
601
Massat
611
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
602
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
612
Pyyhinsulat huoltoasennossa
603
Moottorin erittelyt
614
Huuhtelunesteen täyttö
604
Moottoriöljyn erittelyt
615
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
616
Jäähdytysnesteen erittelyt
617
Vaihteistoöljyn erittelyt
617
Jarrunesteen erittelyt
617
Polttoainesäiliö - tilavuus
618
AdBlue®-säiliön
618
tilavuus
Lämmityksen ja viilennyksen erittelyt
618
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
620
Hyväksytyt pyörä- ja rengaskoot
622
Renkaiden alhaisin sallittu kuormitusindeksi ja nopeusluokka
623
Hyväksytyt rengaspaineet
624
Aakkosellinen hakemisto
625
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Omistajainformaatio
Mobiilisovellus
Omistajalle tarkoitetut tiedot ovat saatavilla
useina eri tuotemuotoina, sekä digitaalisina että
painettuina. Käyttöopas on saatavana auton keskinäytössä, mobiilisovelluksena ja Volvo Cars tukisivustolla. Käsinekotelossa on Quick Guide
ja käyttöoppaan lisäosa, jossa on tiedot mm.
varokkeista ja erittelyistä. Painettu käyttöopas on
saatavana tilauksesta.
Etsikää App Store tai Google
Play -kaupasta "Volvo Manual"
ja ladatkaa sovellus älypuhelimeenne tai tablettiinne ja valitkaa auto. Sovelluksessa on
ohjevideoita sekä mahdollisuus
navigoida visuaalisesti auton
ulko- ja sisäkuvien avulla. On helppoa navigoida
eri osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan
hakea.
Volvo Cars -tukisivusto
Auton keskinäyttö1
Vetäkää päänäkymä keskinäytössä alas ja painakaa
Käyttöopas. Tässä on mahdollisuus navigoida visuaalisesti
auton ulko- ja sisäkuvien avulla.
Tiedot ovat etsittävissä ja ne on
myös jaettu kategorioihin.
1 Markkina-alueilla,
16
Menkää osoitteeseen
support.volvocars.com ja valitkaa maa. Sieltä löytyy käyttöopas sekä verkkoversiona että
PDF-muodossa. Volvo Cars tukisivustolla on myös ohjevideoita sekä Volvoanne että
auton omistamista koskevia lisätietoja ja ohjeita.
Sivusto on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
Painetut tiedot
Käsinekotelossa on käyttöoppaan lisäosa1, jossa on tiedot
varokkeista ja erittelyistä sekä
yhteenveto tärkeistä ja käytännöllisistä tiedoista.
joilla auton keskinäytössä ei ole käyttöopasta, auton mukana toimitetaan sen sijaan painettu täydellinen käyttöopas.
Painetussa muodossa on saatavana myös Quick
Guide, joka auttaa pääsemään alkuun auton
tavallisimmin käytettyjen toimintojen käytössä.
Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta jne.
riippuen autossa voi olla myös muuta painettua
tietoa omistajalle.
Painettu käyttöopas ja sen lisäosa ovat tilattavissa jälkeenpäin. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tilausta varten.
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen
kannalta turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. On myös tärkeää, että autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten mukaisesti.
Jos keskinäytön tietojen ja painettujen tietojen välillä on eroa, painetut tiedot ovat aina
voimassa.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
HUOM
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai paikallisten
lakien ja määräysten kanssa. Älkää vaihtako
kieleen, jota on vaikea ymmärtää, koska tällöin
voi olla vaikeata löytää takaisin näytön struktuuriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä
Kontekstuaalinen käyttöopas
Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössä2.
Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä, josta pääsee joissakin tapauksissa myös
kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 20)
Käyttöopas
Kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 20)
Kun kontekstuaalinen käyttöopas on käytössä, se
näytetään kohdan Käyttöopas oikealla puolella
päänäkymässä.
Käyttöoppaan lukeminen (s. 21)
Painamalla kontekstuaalista käyttöopasta kerran
voitte siirtyä näytössä näkyvään sisältöön liittyvään käyttöoppaan artikkeliin. Jos painatte esim.
Navigoinnin käyttöohje, avataan navigointiin
liittyvä artikkeli.
Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä
alas keskinäytössä ja painakaa Käyttöopas.
Tämä koskee vain tiettyjä sovelluksia autossa.
Kolmannen osapuolen sovellukset, jotka ladataan,
eivät esim. voi päästä sovelluskohtaisiin artikkeleihin.
Käyttöoppaan tietoihin pääsee suoraan käyttöoppaan aloitussivulta tai sen päävalikon kautta.
2
Koskee useimpia markkina-alueita.
}}
17
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
(s. 18)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 101)
Sovellusten lataaminen (s. 460)
Liikkuminen keskinäytön
käyttöoppaassa
Aloitussivu
Siirtykää takaisin käyttöoppaan
aloitussivulle painamalla symbolia.
Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan siirtyä
auton keskinäytön päänäkymästä. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien
välillä.
Luokat
Omistajan käsikirjan artikkelit
on strukturoitu pääkategorioihin
ja alakategorioihin. Sama artikkeli voi esiintyä useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.
1.
Painakaa painiketta Kategoriat.
> Pääkategoriat esitetään luettelossa.
2.
Painakaa yhtä pääkategoriaa ( ).
> Luettelo alakategorioineen ( ) ja artikkeleineen ( ) esitetään.
3.
Painakaa artikkelia sen avaamiseksi.
Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.
–
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa
Käyttöopas.
On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi
käyttöoppaasta. Ne voidaan löytää osittain käyttöoppaan aloitussivun ja osittain päävalikon kautta.
Valikon avaaminen päävalikossa
–
18
Painakaa
käyttöoppaan ylemmässä luettelossa.
> Näyttöön avautuu valikko eri tietojenhakutapoja varten:
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Quick Guide
Painakaa symbolia siirtyäksenne sivulle, jossa on linkkejä
tiettyihin artikkeleihin, jotka voi
olla erityisen hyödyllistä lukea
auton tavallisimpiin toimintoihin
tutustumiseksi. Artikkeleihin
voidaan päästä myös kategorioiden kautta, mutta ne on koottu tänne nopeaa
pääsyä varten. Painakaa artikkelia lukeaksenne
sen kokonaan.
Ulkopuolen ja sisustan hotspot-kohteet
Auton ulkopuolen ja sisäpuolen
katsauksellisia kuvia. Eri osat
on osoitettu hotspot-kohteilla,
jotka johtavat eteenpäin auton
kyseisiä osia koskeviin artikkeleihin.
2.
3.
Painakaa yhtä hotspot-kohdetta.
> Aluetta koskevan artikkelin otsikko näytetään.
Tiedotuksia
Painakaa symbolia saadaksenne tietoa siitä, mikä käyttöoppaan versio autossa on käytettävissä, sekä muuta hyödyllistä tietoa.
Painakaa otsikkoa artikkelin avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
Suosikit
Siirtykää suosikeiksi tallennettuihin artikkeleihin painamalla
tätä symbolia. Painakaa artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.
Artikkeleiden tallentaminen suosikeiksi tai
poistaminen suosikeista
Tallentakaa artikkeli suosikiksi painamalla merkkiä
oikeassa yläkulmassa, kun artikkeli on
avoinna. Kun artikkeli on tallennettu suosikiksi,
.
tähti on täytetty:
Painakaa tähteä ko. artikkelissa tämän poistamiseksi suosikeista.
Päävalikon hakutoiminnon käyttäminen
1.
käyttöoppaan päävalikossa.
Painakaa
Näppäimistö tulee näkyviin näytön alaosassa.
2.
Syöttäkää hakusana, esim. "turvavyö".
> Ehdotuksia artikkeleista ja kategorioista
esitetään kirjainten syöttämisen myötä.
3.
Siirtykää artikkeliin tai kategoriaan painamalla
sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
Keskinäytön näppäimistö (s. 112)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 21)
Video
1.
Painakaa Ulkopuoli- tai Sisusta-painiketta.
> Ulkopuolen tai sisustan kuvia esitetään ns.
sijoitetuilla hotspot-kohteilla. Hotspot vie
artikkeleihin auton ko. osasta. Pyyhkäiskää
vaakasuoraan näytön yli kuvien selaamiseksi.
Siirtykää auton eri toimintoja
kuvaaviin lyhyisiin ohjevideoihin
painamalla tätä symbolia.
19
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
Käyttöopas on olemassa mobiilisovelluksena3 ja
se on saatavissa sekä App Store- että Google
Play -myymälästä. Sovellus sopii sekä älypuhelimiin että tabletteihin.
keleihin ko. alueesta. On helppoa navigoida eri
osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan
hakea.
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
Volvo Cars -yhtiön koti- ja tukisivustolla on autoa
koskevia lisätietoja.
Tuki internetissä
Menkää osoitteeseen support.volvocars.com käydäksenne sivulla. Tukisivu on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
Täällä on tukea sellaiselle, joka koskee esim.
internetiin yhdistettyjä palveluita ja toimintoja,
Volvo On Call*, navigointijärjestelmää* ja sovelluksia. Video ja portaittaiset ohjeet selittävät eri
menettelyjä, esim. kuinka auto yhdistetään internetiin matkapuhelimen kautta.
Ladattava informaatio
Kartat
Jos autossa on Sensus Navigation, tukisivustolta
on mahdollista ladata karttoja.
Käyttöopas voidaan ladata
mobiilisovelluksena App Store tai Google Play -myymälässä.
QR-koodi tässä vieressä vie
suoraan sovellukseen, etsikää
muutoin "Volvon käyttöopasta"
App Store - tai Google Play myymälästä.
Mobiilisovellus on saatavissa sekä App Store- että
Google Play -myymälöistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 21)
Käyttöopas PDF-muodossa
Käyttöopas on saatavana ladattavaksi PDF-muodossa. Valitkaa automalli ja vuosimalli ladataksenne haluamanne oppaan.
Yhteys
Tukisivulla ovat asiakastuen ja lähimmän Volvon
jälleenmyyjän yhteystiedot.
Sovelluksessa on video sekä ulkopuolen että
sisustan kuvia, joissa auton eri osia on osoitettu
ns. hotspot-kohteilla, jotka johtavat edelleen artik3
20
Tietyt mobiililaitteet.
* Valinnais-/lisävaruste.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Kirjautukaa Volvo Cars -yhtiön
kotisivulle
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus ja kirjautukaa www.volvocars.com web-sivustolle. Siellä
on tietoja mm. huolloista, sopimuksista ja takuista.
Sivustolla on myös tietoja autoon sopivista mallikohtaisista lisävarusteista ja ohjelmistoista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 26)
Käyttöoppaan lukeminen
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa.
Käyttöoppaan lukeminen on hyvä tapa tutustua
uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä, kuinka
autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja oppia
hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat
turvallisuusohjeet.
Käyttöoppaan tarkoitus on kuvailla kaikki Volvoon
saatavina olevat toiminnot ja lisävarusteet. Sitä ei
ole tarkoitettu takuuksi siitä, että kaikki nämä toiminnot ja lisävarusteet sisältyvät jokaiseen
autoon. Jotkut termit voivat poiketa myynnissä,
markkinoinnissa ja mainosmateriaaleissa käytetyistä termeistä.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme
tuotteitamme. Muutokset voivat aiheuttaa sen,
että käyttöoppaan tiedot, kuvaukset ja kuvat eroavat auton varustelusta. Pidätämme itsellemme
oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.
Älkää poistako käyttöopasta autosta – ongelmatapauksessa tarvitsette sen sisältämiä tarpeellisia
tietoja siitä, mistä ja miten ammattitaitoista apua
on saatavissa.
© Volvo Car Corporation
Valinnais-/lisävarusteet
nettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä: *.
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu loukkaantumisvaara.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä, jotka
helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asen}}
* Valinnais-/lisävaruste.
21
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Alaviite
Henkilövahinkojen vaara
Käyttöoppaassa on tietyissä kohdin tietoja, jotka
ovat alaviitteenä alimpana sivulla tai taulukon
lopussa. Nämä tiedot ovat lisäys tekstiin, johon ne
numeron välityksellä viittaavat. Jos alaviite koskee
taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään
numeroiden sijasta kirjaimia.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/kuva
mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla.
Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
Tiedotuksia
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät valikko- ja
ilmoitustekstejä. Käyttöoppaassa näiden tekstien
ulkonäkö eroaa tavallisesta tekstistä. Esimerkkejä
valikko- ja ilmoitusteksteistä: Puhelin, Uusi
viesti.
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on
välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat
sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta
ei huomioida.
Omaisuusvahinkojen vaara
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista.
Tarkoituksena on esittää, miltä ne suunnilleen
näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat
autossa. Juuri Teidän autoanne koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
22
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöoppaassa:
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen
yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen havainnollistamiseksi.
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen
järjestys ei ole asianmukainen.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan
eri osia, käytetään numerolla varustettuja
punaisia ympyröitä. Numero on myös kuvan
yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa
kohde selostetaan.
•
•
Jäähdytysneste
Käyttöopas ja ympäristö
Moottoriöljy
Käyttöopas on painettu valvotuista metsistä tuotetulle paperille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Asiaan liittyvät tiedot viittaavat muihin artikkeleihin, joissa on samankaltaista tietoa.
Kuvat
Jotkut käyttöoppaassa käytetyistä kuvista ovat
kaaviomaisia ja niiden tarkoitus on antaa kokonaiskuva tai esimerkki jostain tietystä toiminnosta.
Kuvat eivät ehkä vastaa auton ulkonäköä varustelutasosta ja markkina-alueesta riippuen.
Forest Stewardship Council (FSC)® -symboli
osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon
käytetty paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, kun artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Jatkoa edelliseltä sivulta
|| Tämä symboli on sijoitettu ylös vasemmalle,
kun artikkeli jatkuu edelliseltä aukeamalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 28)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 20)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 20)
Pisteluettelot
Kun käyttöoppaassa esiintyy listaus, käytetään
pisteluetteloa.
Esimerkki:
23
VOLVO-AUTONNE
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID
•
Volvo ID voidaan luoda autosta osoitteessa
volvocars.com tai Volvo On Call -sovelluksella2.
Tietyt toiminnot ja palvelut edellyttävät, että auto
on rekisteröity henkilökohtaiseen Volvo ID -tunnukseen. Kun Volvo ID -tunnus myös rekisteröidään autoon, saadaan pääsy laajaan valikoimaan
Volvo-palveluita, jotka ovat käytettävissä autosta.
•
•
Volvo ID -tunnuksen luominen ja rekisteröinti
(s. 26)
Esimerkkejä palveluista:
•
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 558)
•
Yksi käyttäjänimi ja tunnussana online-palveluun pääsemiseksi, ts. vain yksi käyttäjänimi
ja yksi tunnussana muistettavana.
Jos palvelun (esim. Volvo On Call) käyttäjänimeä/tunnussanaa muutetaan, se muuttuu
automaattisesti myös muille palveluille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Volvo On Call* - Volvo ID -tunnistetta käytetään kirjauduttaessa Volvo On Call -sovellukseen.
•
Lähettäminen autoon - Mahdollisuus lähettää
osoite internetissä olevasta karttapalvelusta
suoraan autoon.
•
Huollon ja korjauksen varaaminen - Rekisteröikää haluamanne korjaamo/jälleenmyyjä
osoitteessa volvocars.com, jolloin voitte
varata huollon suoraan autosta.
1
2
26
Volvo ID-tunnuksen edut
Volvo ID antaa käyttöönne laajan valikoiman
Volvo-palveluita1 verkossa.
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
On mahdollista luoda Volvo ID -tunnus eri tavoin.
Jos Volvo ID -tunnus luodaan osoitteessa
volvocars.com tai Volvo On Call -sovelluksella,
pitää Volvo ID -tunnus myös rekisteröidä autoon,
jotta erilaisia Volvo ID -palveluja on mahdollista
käyttää.
Volvo ID -tunnuksen luominen sovelluksen
avulla
1. Ladatkaa sovellus Volvo ID kohteesta
Latauskeskus keskinäytön sovellusnäkymässä.
2.
Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu ja tunnus on
automaattisesti rekisteröity autoon.
Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä sekä varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen.
Teille, jolla on Volvo On Call*.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo Carsin
kotisivulla
1. Valitkaa osoite www.volvocars.com ja kirjautukaa3 oikeassa yläreunassa näkyvällä kuvakkeella. Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen.
3.
2.
Ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Volvo ID-tunnuksenne rekisteröinti
autoon
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Jos Volvo ID -tunnus luotiin netin kautta tai Volvo
On Call-sovelluksella, rekisteröikää se autoon:
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo On Call
-sovelluksen4 avulla
1. Ladatkaa Volvo On Call-sovelluksen viimeisin
versio älypuhelimesta esim. kohteen App
Store, Windows Phone tai Google Play
kautta.
2.
Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen sovelluksen aloitussivulta ja ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
1.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 460)
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Volvo ID (s. 26)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 557)
Jos sitä ei ole vielä tehty, ladatkaa sovellus
Volvo ID sovellusnäkymän kohteesta
Latauskeskus.
HUOM
Sovellusten lataamista varten pitää auton olla
yhdistettynä internetiin.
2.
Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää Volvo ID tunnuksenne/sähköpostiosoitteenne.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti Volvo ID -tunnukseenne kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnuksenne on nyt rekisteröity
autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt
käyttää.
3 Käytettävissä tietyillä markkina-alueilla.
4 Autot, joissa on Volvo On Call*.
* Valinnais-/lisävaruste.
27
VOLVO-AUTONNE
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
Volvo Car Corporation työskentelee jatkuvasti
turvallisempien ja tehokkaampien tuotteiden ja
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Cars yhtiön ydinarvoista ja se ohjaa kaikkea toimintaa.
Ympäristötyö lähtee auton koko elinkaaresta ja
ottaa huomioon sillä olevan ympäristövaikutuksen,
suunnittelusta romutukseen ja kierrätykseen.
Volvo Cars -yhtiön perusperiaatteena on, että
jokaisella käyttöön otettavalla uudella tuotteella
pitää olla pienempi ympäristövaikutus kuin tuotteella, jonka se korvaa.
Yksi Volvon ympäristötyön tuloksista on tehokkaampien ja vähemmän saastuttavien vetojärjestelmien Drive-E kehittäminen. Henkilökohtainen
ympäristö kuuluu myös Volvon vaalimiin seikkoi-
28
ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
hin - esimerkiksi ilmastointilaitteen ansiosta ilma
Volvon sisällä on puhtaampaa kuin sen ulkopuolella.
Volvonne täyttää tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset. Kaikkien Volvon valmistusyksiköiden
pitää olla ISO 14001 -sertifioituja, mikä tukee järjestelmällistä työtä toiminnan ympäristökysymysten kanssa. Tämä johtaa jatkuviin parannuksiin
vähenevän ympäristövaikutuksen suhteen. ISOsertifikaatin omaaminen tarkoittaa myös, että voimassa olevia ympäristölakeja ja määräyksiä noudatetaan. Volvo asettaa lisäksi vaatimuksia sille,
että myös yhteistyökumppanit täyttävät nämä vaatimukset.
Polttoaineenkulutus
Koska suuri osa auton kokonaisympäristövaikutuksesta syntyy sitä käytettäessä, painopiste
Volvo Cars -yhtiön ympäristötyössä on polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja ilman
muiden epäpuhtauksien vähentämisessä. Volvon
autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen
polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
VOLVO-AUTONNE
Myötävaikuttaminen parempaan ympäristöön
Energiatehokas ja polttoainetta säästävä auto ei
tarkoita vain pienempiä ympäristövaikutuksia,
vaan myös pienempiä kustannuksia auton omistajalle. Kuljettajana on helppo itse vähentää polttoaineenkulutusta ja siten sekä säästää rahaa
että myötävaikuttaa parempaan ympäristöön –
tässä muutamia ohjeita:
•
Suunnitelkaa tehokas keskinopeus. Yli
80 km/h:n (n. 50 mph) ja alle 50 km/h:n (n.
30 mph) ajonopeudet lisäävät energiankulutusta.
•
Noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia auton huolto- ja hoitovälejä.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa moottori joutuessanne odottamaan pidempään.
Ottakaa huomioon paikalliset määräykset.
•
Ajomatkan suunnittelu - monet tarpeettomat
pysähtymiset ja epätasainen nopeus lisäävät
polttoaineenkulutusta.
•
Esi-ilmastoinnin käyttö* ennen kylmäkäynnistystä - tämä parantaa käynnistyvyyttä ja
vähentää kulumista kylmällä säällä. Moottori
saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa
nopeammin, mikä pienentää kulutusta ja
vähentää päästöjä.
Muistakaa käsitellä ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä
tavalla. Neuvotelkaa korjaamon kanssa, jos olette
epävarma, kuinka tämän tyyppinen jäte pitää
hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Ilmansuodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn
matkustamoon ilmanoton kautta.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System
(IAQS)* varmistaa, että sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni. Jos ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään
uudelleen. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää*, joka käsittää myös toiminnon, joka
saa puhaltimen käynnistymään avattaessa auton
lukitus etäavaimella.
Sisusta
Volvon sisustuksessa käytettävä materiaali on tarkoin valittua ja sen on testattu olevan viihtyisää ja
miellyttävää. Jotkin yksityiskohdat on tehty käsin,
esim. ohjauspyörän saumat ommellaan käsin.
Sisätila on tarkistettu, ettei se eritä voimakasta
tuoksua tai aineita, jotka aiheuttaisivat ongelmia
joutuessaan tekemisiin esim. voimakkaan lämmön
tai valon kanssa.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte myös
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja hoidon, siitä tulee Volvon järjestelmän osa. Volvo
asettaa vaatimuksia sille, kuinka korjaamotilojen
pitää olla suunniteltuja, jotta estetään jätteiden ja
päästöjen joutuminen ympäristöön. Korjaamohenkilöstöllä on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Kierrätys
Koska Volvo toimii elinkaarinäkökulman perusteella, on myös tärkeää, että auto kierrätetään
ympäristön kannalta oikealla tavalla. Melkein koko
auto voidaan kierrättää. Auton viimeistä omistajaa
pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 620)
Taloudellinen ajo (s. 423)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen*
(s. 203)
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
29
VOLVO-AUTONNE
||
30
•
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 23)
Ilmanlaatu (s. 181)
VOLVO-AUTONNE
IntelliSafe - kuljettajan tuki
IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuuteen liittyvä ajattelutapa. IntelliSafe koostuu
useista vakio- tai lisävarusteina saatavista järjestelmistä ja sen tavoitteena on tehdä ajamisesta
turvallisempaa, ehkäistä vahinkoja ja suojata matkustajia ja muita tielläliikkujia.
Tukeminen
IntelliSafe sisältää kuljettajan tukijärjestelmiä,
kuten mukautuvan vakionopeudensäätimen*, joka
auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden ja ennalta valitun ajallisen etäisyyden edellä
ajavaan ajoneuvoon.
Pilot Assist5 auttaa kuljettajaa ajamaan autolla
kaistan reunaviivojen välissä avustamalla ohjausta
ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta sekä ennalta
valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Aktiivinen pysäköintitutka* auttaa kuljettajaa
pysäköinnissä tai poistumisessa pysäköintitaskusta.
Automaattiset kaukovalot, Cross Traffic Alert
(CTA)* ja Blind Spot Information (BLIS)* ovat esimerkkejä muista järjestelmistä, jotka voivat auttaa
kuljettajaa.
Ennalta ehkäiseminen
City Safety on toiminto, joka voi auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Toiminto voi estää törmäyksen jalankulkijan, pyöräilijän, suurikokoisen
5
eläimen tai ajoneuvon kanssa tai lieventää sen
seurauksia. Törmäyksen uhatessa annetaan valo-,
ääni- ja jarrutusvaroituksia, jotta kuljettaja ehtii
reagoida ajoissa. Jos kuljettaja ei reagoi varoitukseen ja törmäyksen arvioidaan uhkaavan, City
Safety voi jarruttaa autoa automaattisesti.
•
•
•
Turvavyöt (s. 44)
Turvatyynyt (s. 49)
Whiplash Protection System (s. 43)
Kaista-avustin (LKA) on toinen esimerkki toiminnosta, joka voi auttaa ehkäisemään onnettomuuksia auttamalla kuljettajaa vähentämään moottoriteillä ja muilla suuremmilla väylillä vaaraa auton
ajautumisesta pois omalta kaistalta.
Toiminto Ohjausapu lisääntyneen
törmäysriskin aikana voi auttaa kuljettajaa
vähentämään vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti kaistaltaan ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai esteeseen, ohjaamalla autoa aktiivisesti
takaisin kaistalle ja/tai väistämällä.
Suojelu
Kuljettajan ja matkustajien suojaamiseksi auto on
varustettu turvavyönkiristimillä, jotka voivat kiristää
turvavöitä kriittisissä tilanteissa ja törmäyksissä.
Autossa on myös turvatyynyjä ja turvaverhoja
sekä Whiplash Protection System (WHIPS), joka
suojaa retkahdusvammoilta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 260)
Automaattiset kaukovalot (s. 138)
Turvallisuus (s. 42)
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste.
31
VOLVO-AUTONNE
Sensus – yhteyden muodostaminen
ja viihde
Informaatiota, kun sitä tarvitaan, missä
sitä tarvitaan
Sensus mahdollistaa surffaamisen Internetissä,
erityyppisten sovellusten käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.
Auton eri näytöt antavat tietoja oikeassa tilanteessa. Informaatiota esitetään eri paikoissa sen
mukaan, kuinka kuljettajan tulee priorisoida se.
Tämä on Sensus
Sensus tarjoaa älykkään rajapinnan ja yhteyden
digitaaliseen maailmaan. Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa asianmukaisen tuen, informaation ja ylläpidon saamisen, kun niitä tarvitaan,
kuljettajaa häiritsemättä.
Sensus käsittää autossa kaikki ratkaisut, joilla on
tekemistä ylläpidon, yhteyden muodostamisen,
navigoinnin* sekä kuljettajan ja auton välisen
käyttäjärajapinnan kanssa. Juuri Sensus mahdollistaa kommunikaation Teidän, autonne ja ympäröivän maailman välillä.
32
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Erityyppiset tiedot esitetään eri näytöissä riippuen siitä, kuinka tiedot tulee priorisoida.
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö esittää tietoja mm. nopeudesta
ja esim. tulevista puheluista tai tietoja toistettavasta kappaleesta. Sitä käsitellään ohjauspyörän
kahdella painikesarjalla.
Keskinäyttö
Kuljettajan näyttö6.
6
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
}}
33
VOLVO-AUTONNE
||
Monia auton päätoiminnoista ohjataan keskinäytöstä, kosketusnäytöstä, joka reagoi kosketukseen. Fyysisten painikkeiden ja säätimien määrä
autossa on tämän vuoksi vähäinen. Näyttöä voidaan käsitellä käsineet kädessä tai paljain käsin.
Täältä ohjataan esim. ilmastointilaitetta, viihdejärjestelmää ja istuimen asentoa*. Keskinäytössä
esitettävää informaatiota voi kuljettaja tai joku
muu autossa käsitellä tilaisuuden tullen.
Puheohjausjärjestelmä
Puheohjausjärjestelmää voidaan käyttää ilman, että kuljettajan tarvitsee irrottaa käsiä
ohjauspyörästä. Järjestelmä
kykenee ymmärtämään luonnollista puhetta. Käyttäkää
puheohjausta esimerkiksi kappaleen toistamiseen, puhelimella soittamiseen,
lämpötilan nostamiseen tai teksti-ilmoituksen
lukemiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
34
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Puheääniohjaus (s. 128)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Internet-yhteyden jakaminen autosta Wi-Fiyhteyspisteen kautta (s. 496)
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Ohjelmistopäivitykset
Datan tallennus
Jotta Te Volvon asiakkaana saatte parhaan mahdollisen kokemuksen autostanne, Volvo kehittää
jatkuvasti auton järjestelmiä ja tarjoamiaan palveluja.
Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä tietyt
käyttöä, toiminnallisuutta ja vaaratilanteita koskevat tiedot rekisteröidään.
Valtuutetun Volvo-jälleenmyyjän luona voitte
huollon yhteydessä päivittää Volvonne ohjelmiston uusimpaan versioon. Viimeisin ohjelmistopäivitys antaa käyttöönne uudet toiminnot ja parannukset, sekä myös aikaisempien ohjelmistopäivitysten tuomat parannukset.
Katsokaa osoitteesta support.volvocars.com lisätietoja siitä, mitä päivityksiä on tullut, sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.
HUOM
Toiminta päivityksen jälkeen voi vaihdella
markkina-alueen, mallin, mallivuoden ja lisävarusteiden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sensus – yhteyden muodostaminen ja viihde
(s. 32)
•
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 557)
Tässä autossa on varusteena "Event Data
Recorder" (EDR). Sen pääasiallinen tarkoitus on
rekisteröidä ja tallentaa tietoa liikenneonnettomuuden tai törmäystilanteiden yhteydessä sekä
turvatyynyjen lauetessa tai auton osuessa tiellä
olevaan esteeseen. Tietojen rekisteröinnin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten auton
järjestelmät toimivat tällaisissa tilanteissa. EDR
on suunniteltu tallentamaan auton dynamiikkaan
ja turvajärjestelmiin liittyvää tietoa lyhyen aikaa,
yleensä enintään 30 sekuntia.
Tämän auton EDR on suunniteltu tallentamaan
liikenneonnettomuuksissa tai törmäystilanteissa
seuraaviin seikkoihin liittyvää tietoa:
•
•
Miten auton eri järjestelmät toimivat;
•
•
Kuljettajan kaasu- ja jarrupolkimen käyttö;
Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt
kiinnitettyinä/kiristettyinä;
Auton ajonopeus.
Näiden tietojen avulla voidaan ymmärtää paremmin ne olosuhteet, joissa liikenneonnettomuuksia
tapahtuu ja vaurioita syntyy. EDR tallentaa tietoa
vain vakavissa törmäystilanteissa – normaaleissa
ajo-olosuhteissa EDR ei tallenna mitään tietoa.
Järjestelmä ei myöskään tallenna tietoa siitä,
kuka autoa ajaa, eikä törmäyksen tai vaaratilan-
teen maantieteellistä tapahtumapaikkaa. Muut
tahot, kuten esimerkiksi poliisiviranomaiset, voivat
sitä vastoin hyödyntää tallennettua tietoa yhdessä
liikenneonnettomuudessa rutiininomaisesti kerättävien henkilöiden tunnistustietojen kanssa. Tallennettujen tietojen tulkitsemiseen tarvitaan erikoisvarustus ja pääsy joko autoon tai EDR:ään.
EDR:n lisäksi autossa on useita tietokoneita, joiden tarkoituksena on jatkuvasti valvoa ja tarkastaa auton toimintoja. Ne voivat tallentaa tietoa
normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta ennen kaikkea silloin, jos ne rekisteröivät auton käyttöä ja
toimintaa koskevan vian tai jos auton aktiiviset
kuljettajan tukitoiminnot aktivoituvat (esim. City
Safety ja automaattinen jarrutustoiminto).
Mekaanikot tarvitsevat osan tallennetuista tiedoista huollon ja kunnostuksen tekemiseen voidakseen diagnosoida ja korjata autossa mahdollisesti esiintyvät viat. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan
myös siihen, että Volvo pystyy täyttämään lakien
ja viranomaisten asettamat oikeudelliset vaatimukset. Autoon rekisteröidyt tiedot säilyvät sen
tietokoneissa auton huoltoon tai korjaukseen asti.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi rekisteröityjä
tietoja voidaan käyttää kootusti myös tutkimus- ja
tuotekehitystarkoituksiin Volvo-autojen turvallisuuden ja laadun jatkuvaa parantamista varten.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle ilman
auton omistajan suostumusta. Kansallisiin lakiin
ja määräyksiin perustuen Volvo voidaan sitä vas}}
35
VOLVO-AUTONNE
toin velvoittaa luovuttamaan tämäntyyppiset tiedot
poliisi- tai muille viranomaisille, joilla voi olla laillinen oikeus saada ne käyttöönsä. Jotta tallennettua tietoa voidaan lukea ja tulkita, tarvitaan erityinen varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.
Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja
että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja että
käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Palveluita koskevat ehdot
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
Volvo tarjoaa palveluja, jotka auttavat tekemään
Volvonne ajamisesta mahdollisimman turvallista
ja mukavaa.
Palvelut kattavat kaiken avusta hätätilanteissa
navigointiin ja erilaisiin viihdepalveluihin asti.
Volvo kunnioittaa ja suojelee kaikkien verkkosivuillamme käyvien henkilöiden yksityisyyttä.
Nämä periaatteet koskevat asiakastietojen ja
henkilötietojen käsittelyä. Tarkoituksena on antaa
nykyisille, aikaisemmille ja potentiaalisille asiakkaille yleiskäsitys seuraavista:
Ennen kuin käytätte palveluja, lukekaa niiden
ehdot osoitteesta support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asiakkaiden yksityisyyden suoja (s. 36)
•
•
•
•
Edellytykset, joiden perusteella keräämme ja
käsittelemme henkilötietojanne.
Henkilötietotyypit, joita keräämme.
Syy henkilötietojen keräämiseen.
Miten käsittelemme henkilötietojanne.
Tietosuojakäytäntö on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
36
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 498)
Palveluita koskevat ehdot (s. 36)
Datan tallennus (s. 35)
VOLVO-AUTONNE
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja
lisävarusteista
VAROITUS
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta käytöstä sekä lakien ja määräysten noudattamisesta.
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään haitallisesti.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan Volvon
hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun
auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
Auton huolto ja kunnossapito on myös tärkeää tehdä Volvon suositusten mukaisesti
käyttöoppaiden sekä huolto- ja takuukirjan
ohjeita noudattaen.
Jos auton antamat tiedot poikkeavat painettujen käyttöoppaiden tiedoista, painetut tiedot
ovat aina etusijalla.
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lisävarusteiden asennus (s. 37)
Tässä käyttöoppaassa kuvattu lisävalinta tai lisävaruste on merkitty asteriskilla (*). Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 21)
Lisävarusteiden asennus
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan Volvon
hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun
auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
•
Volvon toimittamat alkuperäisvarusteet on
testattu perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa niiden yhteensopivuus auton muiden järjestelmien kanssa ja täyttää siten suorituskyvylle, turvallisuudelle ja päästöjen valvonnalle
asetetut vaatimukset. Lisäksi Volvon kouluttama ammattitaitoinen huoltomekaanikko tietää, mihin kohtaan autossa lisävarusteen saa
ja ei saa asentaa. Kysykää aina ensin Volvon
kouluttaman ammattitaitoisen huoltomekaanikon mielipidettä, ennen kuin alatte asentaa
mitään lisävarusteita autoonne.
•
Lisävarusteita, joita Volvo ei ole hyväksynyt, ei
ehkä ole testattu niin, että voidaan olla varma
niiden yhteensopivuudesta autonne järjestelmien kanssa.
•
Jos autoon asennetaan lisävaruste, jota
Volvo ei ole testannut, ja työn tekee muu kuin
ammattitaitoinen mekaanikko, se voi vaikuttaa haitallisesti auton tiettyihin suorituskykyja turvajärjestelmiin.
•
Uuden auton takuu saattaa raueta, jos lisävaruste asennetaan muulla kuin hyväksytyllä
Varusteiden kytkeminen auton diagnoosiliittimeen (s. 38)
}}
37
VOLVO-AUTONNE
tavalla tai jos asennus tehdään virheellisesti.
Tarkempia takuuta koskevia tietoja on auton
huolto- ja takuukirjassa. Volvo ei ole missään
vastuussa kuolemantapauksista, henkilövahingoista tai kustannuksista, joita voi seurata
muun kuin alkuperäisvarusteen asennuksesta.
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
(s. 37)
Varusteiden kytkeminen auton
diagnoosiliittimeen
Ohjelmistojen tai vianmääritystyökalujen virheellinen kytkeminen tai asentaminen voi vaikuttaa
negatiivisesti auton elektroniikkajärjestelmään.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan Volvon
hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun
auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
Diagnoosiulosotto (On-board Diagnostic -liitäntä, OBDII)
kojelaudan alla kuljettajan puolella.
38
HUOM
Volvo Cars ei ota vastuuta seurauksista, jos
On-board Diagnostic -liitäntään (OBDII) liitetään asiaankuulumaton varuste. Tätä liitäntää
saavat käyttää ainoastaan koulutetut ja pätevät Volvo-huoltoasentajat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
(s. 37)
VOLVO-AUTONNE
Auton valmistenumeron
näyttäminen
Kuljettajan huomion
herpaantuminen
Otettaessa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään esim.
Volvo On Call -tilausta koskevissa asioissa tarvitaan auton valmistenumero (VIN7).
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Kuljettaja on vastuussa omasta ja auton matkustajien turvallisuudesta sekä omalta osaltaan muiden tieliikenteessä olevien turvallisuudesta.
Tähän vastuuseen kuuluu myös huomion herpaantumisen välttäminen siten, että kuljettaja ei
tee toimenpiteitä, jotka eivät liity auton käsittelyyn
liikenteessä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmätiedot Ajoneuvon
tunnusnumero.
> Auton tunnistenumero näytetään.
Uusi Volvonne on tai voi olla varustettu monipuolisilla viihde- ja kommunikaatiojärjestelmillä. Sellaisia ovat esimerkiksi handsfree-toiminnolla
varustetut matkapuhelimet, navigointijärjestelmät
ja äänentoistojärjestelmät useine toimintoineen.
Lisäksi mukana saattaa olla muita kannettavia
elektronisia viihdelaitteita. Oikealla ja turvallisella
tavalla käytettyinä ne voivat monipuolistuttaa ajokokemusta. Väärällä tavalla käytettyinä ne voivat
haitata kuljettajan huomiokykyä.
Volvo haluaa varmistaa ajamisen turvallisuuden
joka tilanteessa ja siksi annamme tällaisista laitejärjestelmistä tiettyjä varoituksia. Älkää koskaan
käyttäkö tällaisia laitteita tai auton muita toimintoja siten, että ne häiritsevät auton turvallista ajamista. Huomiokyvyn menetys voi johtaa vakaviin
onnettomuuksiin. Tämän yleisen varoituksen
lisäksi haluamme antaa seuraavia neuvoja
autossa käytettävien uusien toimintojen suhteen:
7
VAROITUS
•
Älkää koskaan käyttäkö matkapuhelinta
ajon aikana pitämällä sitä kädessänne.
Joillakin alueilla matkapuhelimen käyttäminen on kuljettajalta kielletty auton
ollessa liikkeellä.
•
Jos autossa on navigointijärjestelmä, matkasuunnitelman saa tehdä tai sitä saa
muuttaa vain auton ollessa pysäköity.
•
Älkää koskaan ohjelmoiko äänentoistojärjestelmää auton liikkuessa. Ohjelmoikaa
radion pikavalinnat auton ollessa pysäköity ja käyttäkää ohjelmoituja pikavalintoja, jotta radion käyttäminen on nopeampaa ja helpompaa.
•
Älkää käyttäkö kannettavaa tietokonetta
tai kämmentietokonetta auton liikkuessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ääni, media ja internet (s. 458)
Vehicle Identification Number
39
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
Turvallisuus
VAROITUS
Auto on varustettu usealla turvajärjestelmällä,
jotka yhdessä suojaavat auton kuljettajaa ja matkustajia onnettomuustilanteessa.
Jos varoitussymboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana ja kuljettajan näytössä näytetään
viesti SRS-turvatyyny Huolla heti. Aja
korjaamoon, se on merkki siitä, että jokin
turvajärjestelmä ei toimi moitteettomasti.
Volvo suosittelee ottamaan pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Autossa on useita antureita, jotka reagoivat
onnettomuudessa ja aktivoivat eri turvajärjestelmiä, esim. erityyppiset turvatyynyt ja turvavöiden
esikiristimet. Onnettomuustilanteesta (esim. törmäykset eri kulmista, ympäripyörähdys tai ulosajo)
riippuen järjestelmät reagoivat eri tavoin parhaan
suojavaikutuksen tarjoamiseksi.
Turvavyö
VAROITUS
Onnettomuuden jälkeen auton turvallisuustila voidaan aktivoida, jos jokin auton tärkeistä toiminnoista on vaurioitunut.
Jos tarvittava varoitussymboli on rikki,
yleinen varoitussymboli syttyy sen
sijasta ja kuljettajan näytössä näytetään
sama ilmoitus.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
42
On tärkeää, että turvavyötä käytetään oikealla
tavalla raskauden aikana ja että raskaana oleva
kuljettaja sovittaa istuma-asentoaan.
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia auton eri turvajärjestelmiin.
Johonkin järjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja
niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Näiden lisäksi on myös mekaanisia turvajärjestelmiä, kuten Whiplash Protection System. Auto on
myös valmistettu siten, että suuri osa törmäysvoimista jakautuu palkkien, tolppien, lattian, katon ja
korin muiden osien kesken.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
syttyy, kun auton sähköjärjestelmä asetetaan jännitetilaan II. Symboli sammuu
n. 6 sekunnin kuluttua, jos auton turvallisuusjärjestelmä on kunnossa.
Turvallisuus raskauden yhteydessä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Turvallisuus raskauden yhteydessä (s. 42)
Turvavyöt (s. 44)
Turvatyynyt (s. 49)
Whiplash Protection System (s. 43)
Turvallisuustila (s. 56)
Lapsiturvallisuus (s. 57)
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön
pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa ilman
tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Istuma-asento
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin ja ohjauspyörä niin, että
hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tar-
TURVALLISUUS
koittaa sitä, että hänen pitää helposti ulottua
ohjauspyörään ja polkimiin). Pyrkikää saamaan
vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 42)
Turvavyöt (s. 44)
Manuaalinen etuistuin (s. 166)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 167)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) on suojajärjestelmä, joka vähentää niskan retkahdusvammojen vaaraa. Järjestelmä koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta ja istuintyynystä sekä
järjestelmään sovitetusta niskatuesta etuistuimissa.
WHIPS aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä,
jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos etuistuimet ovat olleet alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, istuimet pitää vaihtaa. Osa istuinten
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka ne vaikuttaisivat vaurioitumattomilta.
Kun WHIPS aktivoituu, etuistuinten selkänojat
kääntyvät taaksepäin ja istuintyynyt siirtyvät alaspäin siten, että kuljettajan ja etumatkustajan
istuma-asento muuttuu. Liike auttaa vaimentamaan osan voimista, jotka voivat aiheuttaa niskan
retkahdusvammoja.
VAROITUS
WHIPS on turvavyön täydennys. Käyttäkää
aina turvavyötä.
Älkää sijoittako lattialle etuistuinten taakse tai alle tai
takaistuimelle mitään esineitä, jotka voivat estää WHIPSjärjestelmän toiminnan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
43
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa siten,
että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja
etuistuimen selkänojan väliin.
Jos takaistuimen selkänoja on kaadettu alas,
mahdollinen kuorma on kiinnitettävä paikalleen, jotta se ei liu'u eteenpäin etuistuimen
selkänojaa vasten mahdollisessa törmäyksessä.
VAROITUS
Jos jokin takaistuimen selkänojista on käännetty alas tai jos takaistuimella käytetään
selkä menosuuntaan asennettua lasten turvaistuinta, vastaavaa etuistuinta on siirrettävä
eteenpäin, jotta se ei kosketa alas käännettyä
selkänojaa tai turvaistuinta.
Istuma-asento
WHIPS suojaa kuljettajaa ja matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istuma-asentonsa on oikea
eikä järjestelmän toiminta ole estynyt millään
tavalla.
WHIPS ja lastenistuin
Turvavyöt
WHIPS ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai
lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos turvavyötä ei käytetä.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin on
tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten. Älkää
kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan normaalissa
istuma-asennossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 42)
Manuaalinen etuistuin (s. 166)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 167)
Rear Collision Warning (s. 337)
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin,
mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
ennen ajoonlähtöä.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman
lähellä niskatukea.
44
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvavyön kiinnittäminen ja
irrottaminen
Turvavyönkiristin (s. 46)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 48)
Etuistuinten turvavöitä voidaan säätää pystysuunnassa.
Varmistakaa, että kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä ennen ajoonlähtöä.
Turvavyön kiinnittäminen
1.
Vetäkää turvavyötä hitaasti ulos ja katsokaa,
ettei se ole kiertynyt tai vaurioitunut.
HUOM
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
•
•
•
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Turvallisuus (s. 42)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 45)
3.
2.
Lukitkaa vyö työntämällä sen lukkokieleke
sille tarkoitettuun vyölukkoon.
> Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
Painakaa vyön kiinnike yhteen ja siirtäkää
vyötä ylös- tai alaspäin.
Asettakaa vyö mahdollisimman korkealle
ilman, että se hankaa kaulaa.
VAROITUS
Työntäkää turvavyön lukituskieleke aina
saman puolen turvavyön lukkoon. Turvavyöt ja
turvavyölukot eivät muuten ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien
vammojen vaara on olemassa.
}}
45
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin,
mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Vyön pitää olla olkapään päällä (ei alhaalla käsivarren
päällä).
4.
Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä tai
työntäkö turvavyön lukkoon vieraita esineitä.
Turvavyöt ja turvavyön lukot eivät tällöin ehkä
toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla.
Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä
olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.
Turvavyön irrottaminen
1.
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään.
2.
Jos turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään,
syöttäkää sitä sisään käsin siten, ettei se jää
roikkumaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan päällä).
46
•
•
•
Turvavyöt (s. 44)
Turvavyönkiristin (s. 46)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 48)
Turvavyönkiristin
Auto on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä ja sähkötoimisilla* turvavyönkiristimillä, joiden tehtävänä on kiristää turvavyö kriittisissä
tilanteissa ja törmäystilanteissa.
Vakiomallinen turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä.
Turvavyönkiristin tiukentaa turvavyötä riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä sitä käyttävän
kiinnittämiseksi tehokkaammin paikalleen.
Sähköiset turvavyönkiristimet*
Kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyöt
on varustettu sähköisellä turvavyönkiristimellä.
Turvavyönkiristin toimii yhdessä ja voi aktivoitua
kuljettajan tukijärjestelmien City Safety ja Rear
Collision Warning kanssa. Kriittisissä tilanteissa,
joita ovat esim. paniikkijarrutus, ulosajo (esim.
auto rullaa ojaan, nousee irti maasta tai iskeytyy
maastossa johonkin), luisto tai törmäysvaara, turvavyönkiristimen sähkömoottori voi tiukentaa turvavyötä.
Sähköinen turvavyönkiristin auttaa sijoittamaan
matkustajan paremmin, mikä vähentää vaaraa
iskeytymisestä auton sisäosia vasten sekä parantaa turvajärjestelmien, kuten auton turvatyynyjen,
vaikutusta.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Kriittisen tilanteen mentyä ohi turvavyö ja sähkötoiminen turvavyönkiristin palautetaan automaattisesti, mutta ne voidaan palauttaa myös käsin.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
•
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi (s. 52)
Sähköisen turvavyönkiristimen*
palauttaminen
•
•
City Safety™ (s. 325)
Sähköinen turvavyönkiristin on suunniteltu palautumaan automaattisesti, mutta jos vyön pitää
jäädä kireälle, turvavyönkiristin voidaan palauttaa
manuaalisesti.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
Rear Collision Warning (s. 337)
2.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvavyöt (s. 44)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 45)
Sähköisen turvavyönkiristimen* palauttaminen (s. 47)
Vapauttakaa turvavyö ja kytkekää se sitten
uudelleen.
> Vyö ja sähköinen turvavyönkiristin palautuvat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyönkiristin (s. 46)
Turvavyöt (s. 44)
* Valinnais-/lisävaruste.
47
TURVALLISUUS
Ovi- ja vyömuistutin
Turvavyömuistutin
Järjestelmä muistuttaa turvavöitä käyttämättömiä
ottamaa turvavyö käyttöön, ja se varoittaa myös
avoimesta ovesta, konepellistä, takaluukusta tai
polttoainesäiliön luukusta.
Kuljettajan näytön grafiikka
Valomuistutus kattokonsolissa.
Valomuistutus annetaan kattokonsolissa ja varoitussymbolilla kuljettajan näytössä.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta, ajoajasta ja
ajomatkasta.
Grafiikka kuljettajan näytössä erityyppisillä varoituksilla.
Oven ja takaluukun varoitusväri riippuu auton nopeudesta.
Kuljettajan näytön grafiikka näyttää, millä auton
istuimilla matkustajat käyttävät turvavöitä ja millä
istuimilla eivät käytä.
Samassa grafiikassa näytetään myös, jos konepelti, takaluukku, polttoainesäiliön luukku tai jokin
ovi on auki.
Grafiikka kuitataan painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
48
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
•
Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Kuljettajan näytön grafiikka esitetään
turvavöitä käytettäessä.
•
Muistuttaa valo- ja äänimuistutuksella, että
jokin turvavyö takaistuimella on kytketty pois
ajon aikana. Muistutus lakkaa, kun turvavyö
jälleen kytketään.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Jos konepeltiä, takaluukkua, polttoainesäiliön
luukkua tai jotain ovea ei ole suljettu oikein, kuljettajan näyttö esittää grafiikalla, mikä on auki.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa se, joka laukaisi varoituksen.
Kuljettajan ja matkustajien turvavöitä koskeva tila
ilmoitetaan kuljettajan näytön grafiikassa, kun
jokin turvavöistä kiinnitetään tai irrotetaan.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön infosymboli syttyy.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön varoitussymboli syttyy.
Etuistuin
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla valo- ja äänimuistutus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyöt (s. 44)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 45)
TURVALLISUUS
Turvatyynyt
Auto on varustettu kuljettajan ja matkustajan turvatyynyillä sekä turvaverholla.
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon
teknisen palvelun annetaan hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihto.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
VAROITUS
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny
aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat autoon
kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja
sopeuttaa sitten toimenpiteen tämän mukaisesti siten, että mitään turvatyynyä ei laukaista
tai yksi tai useampi turvatyyny laukaistaan.
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny on
lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla
vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa
purkautuvan savun ja pölyn voimakas altistus
voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen syntyessä pese kylmällä
vedellä. Myös nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja palovaurioita.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on kastunut vedestä tai muusta nesteestä, irrottakaa
käynnistysakulle menevät johtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua. Volvo
suosittelee, että se kuljetutetaan valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Lauenneet turvatyynyt
Jos jokin turvatyynyistä on lauennut, suositellaan
seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
Kuljettajan turvatyynyt
Turvavyön täydennyksenä autossa on ohjauspyörän turvatyyny ja kuljettajan puolen polviturvatyyny1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 42)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 49)
Matkustajan turvatyyny (s. 50)
Sivuturvatyynyt (s. 54)
Turvaverhot (s. 55)
Ohjauspyörän turvatyyny ja polviturvatyyny1 kuljettajan
istuimella.
Etutörmäyksessä turvatyynyt auttavat suojaamaan
kuljettajan päätä, niskaa, kasvoja ja rintakehää
sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvatyyny täyttyy/turvatyynyt täyttyvät. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä
puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen,
tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
}}
49
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan
täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat
lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
Älkää asettako ja kiinnittäkö mitään esineitä
polvien törmäyssuojalla varustetun kojelaudan
eteen tai päälle.
Matkustajan turvatyyny
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puoleinen
etuistuin on varustettu turvatyynyllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvatyynyt (s. 49)
Matkustajan turvatyyny (s. 50)
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Ohjauspyörän turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä AIRBAG.
Polviturvatyynyn1 sijainti
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna kojelaudan alaosaan kuljettajan puolelle. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
1
50
Auto on varustettu polviturvatyynyllä vain tietyillä markkina-alueilla.
Matkustajan puoleisen etuistuimen turvatyyny.
Etutörmäyksessä turvatyyny auttaa suojaamaan
matkustajan päätä, niskaa, kasvoja ja rintakehää
sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvatyyny täyttyy. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä
muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa
kymmenesosasekunnissa.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Matkustajan turvatyynyn tarra
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan
täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat
lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Etumatkustajan turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on
merkintä AIRBAG.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan
paikalla on turvatyyny.
Turvatyynyt (s. 49)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 49)
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi (s. 52)
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee
näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste.
51
TURVALLISUUS
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi
ja deaktivointi
Matkustajan turvatyyny voidaan deaktivoida, jos
auto on varustettu vaihtokytkimellä, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Vaihtokytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn vaihtokytkin on
sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle
ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne asennossa.
tenistuimessa turvallisesti matkustajan paikalla.
Matkustajan turvatyynyn aktivointi
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää
asennosta OFF (B) asentoon ON (A).
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny päällä Ole hyvä ja kuittaa.
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään
viesti ja kattokonsolissa seuraava ilmoitus n. 6
sekuntia sen jälkeen, kun auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
ON – turvatyyny on aktivoitu ja kaikki kasvot
menosuuntaan istuvat matkustajat (lapset ja
aikuiset) voivat istua turvallisesti etumatkustajan paikalla.
OFF - turvatyyny on deaktivoitu ja lapsi voi
istua selkä menosuuntaan asennetussa las-
52
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on aktivoitu.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, kun turvatyyny on aktivoitu.
Matkustajan turvatyynyn täytyy aina olla aktivoituna, kun kasvot eteenpäin oleva matkustaja (lapsi tai aikuinen) istuu etumatkustajan
istuimella.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Matkustajan turvatyynyn deaktivointi
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää
asennosta ON (A) asentoon OFF (B).
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny pois Ole hyvä ja kuittaa.
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään
viesti ja kattokonsolissa seuraava ilmoitus n. 6
sekuntia sen jälkeen, kun auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on deaktivoitu.
VAROITUS
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla turvatyynyn ollessa
pois käytöstä.
Edellä mainitun ohjeen laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
}}
53
TURVALLISUUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyönkiristin (s. 46)
Lastenistuin (s. 58)
Sivuturvatyynyt
VAROITUS
Sivuturvatyynyt kuljettajan ja etumatkustajan paikoilla toimivat rinnan ja lantion suojana törmäyksessä.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Sivuturvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän
toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
VAROITUS
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen tilaan, koska
sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
Volvo suosittelee käytettäväksi vain Volvon
hyväksymiä istuinsuojia. Muut istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
Sivuturvatyynyt on asennettu etuistuinten selkänojien ulkosivuille kuljettajan ja etuistuimen matkustajan lisäsuojaksi.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
54
VAROITUS
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Sivuturvatyynyt ja lastenistuimet
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 49)
TURVALLISUUS
Turvaverhot
Turvaverho, Inflatable Curtain (IC) auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päitä
iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen
yhteydessä.
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvaverhojärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 49)
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin.
Koukut on tarkoitettu vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim. sateenvarjoille).
Turvaverho on asennettu pitkittäissuunnassa
sisäkaton molemmille puolille ja se suojaa kuljettajaa ja auton ulkoistuinpaikkojen matkustajia.
Paneeleissa on merkintä IC AIRBAG.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvaverho täyttyy.
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin.
Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käyttämään vain
Volvon alkuperäisiä osia, jotka on hyväksytty
sijoitettaviksi näille alueille.
VAROITUS
Jättäkää 10 cm (4 tuumaa) tilaa kuorman ja
sivuikkunoiden välille, jos auto kuormataan
ovien ikkunoiden yläreunan yläpuolelle. Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon
suojavaikutus saattaa estyä.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite.
Käyttäkää aina turvavyötä.
55
TURVALLISUUS
Turvallisuustila
VAROITUS
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa
autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Jos auto on ollut osallisena törmäystilanteessa,
kuljettajan näytössä saattaa olla teksti Safety
mode Katso käyttöopasta yhdessä varoitussymbolin kanssa, mikäli näyttö on ehjä ja auton
sähköjärjestelmä toimii edelleen. Ilmoitus tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen oltua
turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi normaalisti.
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan hoitaa tarkastus ja
auton palauttaminen normaalitilaan, kun
Safety mode Katso käyttöopasta on esitetty.
Auton käynnistäminen ja siirtäminen
turvallisuustilan jälkeen
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista
yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
Auton käynnistäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
VAROITUS
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä.
Poistukaa autosta pikimmiten.
Jos kyse on pienehköistä vaurioista ja on varmistettu, ettei polttoaineen vuotoja ole, auton
käynnistystä voidaan yrittää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista
yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
•
•
Turvallisuus (s. 42)
•
Vetäminen (s. 451)
Auton käynnistäminen ja siirtäminen turvallisuustilan jälkeen (s. 56)
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä.
Poistukaa autosta pikimmiten.
2.
56
Tutkikaa auton yleinen vaurioitumisaste ja
varmistakaa, ettei autosta ole vuotanut polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Sulkekaa auto.
TURVALLISUUS
3.
Yrittäkää sen jälkeen käynnistää auto.
> Auton elektroniikka suorittaa järjestelmätarkastuksen ja yrittää sen jälkeen palautua normaaliin tilaan.
TÄRKEÄÄ
Jos ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta on edelleen näytössä, autolla
ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se on
pitää kuljetuttaa pois. Piilovauriot voivat ajon
aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää,
vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Auton siirtäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
2.
Kun kuljettajan näytössä näytetään käynnistysyrityksen jälkeen ilmoitus Normal mode
The car is now in normal mode, auto voidaan siirtää varovasti, jos se on esimerkiksi
muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on
välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuustila (s. 56)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Vetäminen (s. 451)
Lapsiturvallisuus
Autossa matkustavien lasten on aina istuttava
paikallaan turvallisesti.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia
ja kiinnityslaitteita), jotka on kehitetty juuri tähän
autoon sopiviksi. Volvon lapsiturvallisuusvarusteet
tarjoavat parhaat edellytykset lasten turvalliselle
matkustamiselle autossa. Lisäksi lapsiturvallisuusvarusteet sopivat hyvin ja niitä on helppo
käyttää.
Käytettävät varusteet valitaan huomioiden lapsen
paino ja koko.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3–
4 vuoden ikäisiksi, ja sen jälkeen kasvot eteenpäin lastenistuimessa siihen asti, kunnes he ovat
140 cm (4 jalkaa 7 tuumaa) pitkiä.
HUOM
Eri ikäisille ja pituisille lapsille käytettäviä lastenistuintyyppejä koskeva lainsäädäntö vaihtelee maasta toiseen. Ottakaa selvää lakien
sisällöstä.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
}}
57
TURVALLISUUS
||
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia
ohjeita tuotteen valmistajalta.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei saa
kuljettaa aikuisen sylissä.
Lastenistuin
Kun autossa matkustaa lapsi tai lapsia, jokaisella
on oltava aina sopiva lastenistuin.
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Tarkistakaa, että lastenistuin sijoitetaan, asennetaan ja
sitä käytetään oikein.
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 61)
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi (s. 52)
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 42)
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia
ohjeita tuotteen valmistajalta.
Lastenistuin (s. 58)
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi (s. 245)
HUOM
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä ei
käytetä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
58
Lapsiturvallisuus (s. 57)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 59)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 59)
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 60)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
VAROITUS
Auto on varustettu lastenistuinten yläkiinnityskohdilla takaistuimen laitapaikoilla.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.
Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat pitää
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne
kiristetään kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei
ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen
valmistajan suosituksia.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään yläkiinnityskohtiin.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
Kiinnityskohtien sijainti
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten alakiinnityskohdilla etuistuimessa* ja takaistuimessa.
Alakiinnityskohdat on tarkoitettu käytettäviksi
yhdessä taaksepäin käännettyjen lastenistuinten
kanssa.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään alakiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla selkänojan
takapuolella.
Kiinnityskohdat sijaitsevat takaistuimen laitapaikkojen takapuolella.
Lastenistuin (s. 58)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 59)
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 60)
•
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 63)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 64)
Kiinnityskohtien sijainti etuistuimessa.
Etuistuimen kiinnityskohdat on sijoitettu matkustajan paikan jalkatilan sivuille.
Etuistuimen kiinnityskohdat ovat asennettuina
vain, jos auto on varustettu matkustajan turvatyynyn* aktivointiin/deaktivointiin tarkoitetulla vaihtokytkimellä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
59
TURVALLISUUS
||
Lastenistuinten i-Size/ISOFIXkiinnityskohdat
Nostakaa kansi pois, jotta pääsette käsiksi kiinnityskohtiin.
Auto on varustettu lastenistuinten i-Size/
ISOFIX2-kiinnityskohdilla takaistuimessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
i-Size/ISOFIX on kansainväliseen normiin perustuva lastenistuinten kiinnitysjärjestelmä.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään i-Size/ISOFIX-kiinnityskohtiin.
•
•
•
•
Takaistuimen kiinnityskohdat sijaitsevat etuistuinten lattiakiskojen takapäässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin (s. 58)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 59)
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 60)
•
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 63)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 64)
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla2 selkänojan verhoilussa.
i-Size/ISOFIX -kiinnityskohdat ovat kannen
takana takaistuimen ulompien istuinpaikkojen
selkänojien alaosassa.
2
60
Nimi ja symboli vaihtelevat markkina-alueen mukaan.
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 59)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 59)
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 63)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 66)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 67)
Kiinnityskohtien sijainti
Kiinnityskohtien sijainti takaistuimessa.
Lastenistuin (s. 58)
TURVALLISUUS
Lastenistuimen sijoittaminen
Lastenistuin on ehdottomasti sijoitettava oikealle
paikalle autossa. Paikan valinta riippuu lastenistuimen tyypistä ja siitä, onko matkustajan turvatyyny aktivoitu.
HUOM
Matkustajan turvatyynyn tarra
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Selkä menosuuntaan asennettu lastenistuin ja turvatyyny
eivät kuulu yhteen.
Sijoittakaa selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin aina takaistuimelle, jos etumatkustajan
turvatyyny on toimintavalmiudessa. Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos lapsi
istuu matkustajan paikalla.
Jos etumatkustajan turvatyyny on pois käytöstä,
selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin
voidaan sijoittaa etumatkustajan paikalle.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee
näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
}}
61
TURVALLISUUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin (s. 58)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 64)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 66)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 67)
Lastenistuimen asentaminen (s. 62)
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 63)
Lastenistuimen asentaminen
HUOM
Lastenistuinta asennettaessa ja käytettäessä on
muistettava useita seikkoja, jotka riippuvat lastenistuimen paikan valinnasta.
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä ei
käytetä.
VAROITUS
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita, ei saa
käyttää, koska ne voivat aiheuttaa turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen pitkittäissäädön vipuun tai istuimen jousiin, kiskoihin tai palkkeihin istuimen
alla. Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa
tuulilasia vasten.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia
ohjeita tuotteen valmistajalta.
Asennus etuistuimelle
•
Asentaessanne taaksepäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan turvatyyny on pois käytöstä.
•
Asentaessanne eteenpäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan turvatyyny on käytössä.
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
ISOFIX-lastenistuin voidaan asentaa vain,
kun auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla3.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, Volvo suosittelee, että niissä käytetään
alakiinnityskohtia3.
Asennus takaistuimelle
•
3
62
Lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain.
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliu-
TURVALLISUUS
niversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen
sijoittamista varten
•
Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa
asentaa keskipaikalle.
Taulukosta ilmenee, mitkä lastenistuintyypit
soveltuvat auton eri istuimille.
•
Laitapaikat on varustettu ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja ne on hyväksytty tyypille i-Size4.
•
Laitapaikoilla on yläkiinnityskohdat. Volvo
suosittelee, että lastenistuimen yläkiinnitysnauhat vedetään niskasuojan aukon läpi
ennen kuin ne kiristetään kiinnityskohtiin. Jos
tämä ei ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen valmistajan suosituksia.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, älkää koskaan säätäkö etuistuimen
asentoa, kun kiinnitysnauhat on asennettu
alakiinnityskohtiin. Muistakaa aina irrottaa
alakiinnitysnauhat, kun lastenistuin ei ole
asennettuna.
Istuimen
sijaintiB
A
B
Istuimen sijainnit vasemmalta ohjattavassa autossa.
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 61)
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 63)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 64)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 66)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 67)
4
Yleisesti
hyväksytyt
lastenistuimet, jotka
kiinnitetään
auton turvavyöllä
Muut
lastenistuimien
luokatA
3, 5
2, 3, 4, 5
2, 3, 5
Kysykää lisätietoja lastenistuimen valmistajalta.
Yllä olevan numeroinnin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
i-Sizelastenistuin
•
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 61)
Lastenistuimen asentaminen (s. 62)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 64)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 66)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 67)
Istuimen sijainnit oikealta ohjattavassa autossa.
Vaihtelee markkina-alueittain.
63
TURVALLISUUS
Taulukko lastenistuimen
sijoittamista varten käytettäessä
auton turvavyötä
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä lastenistuimet sopivat missäkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
64
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä,
vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
UD, LC
UD
LC
UFA, E
UE, LC
UE
TURVALLISUUS
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Ryhmä 3
22–36 kg
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä,
vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
UE
UE
UFA, E
X
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
X: Paikka ei ole sopiva tämän painoryhmän lapsille.
A
B
C
D
E
Säätäkää istuin korkeammalle.
Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146)
Volvo suosittelee: Volvon selkä menosuuntaan käännetty turvaistuin (tyyppihyväksyntä E5 04212).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvo suosittelee: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 67)
•
Turvavyöt (s. 44)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 61)
Lastenistuimen asentaminen (s. 62)
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 63)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 66)
65
TURVALLISUUS
Taulukko i-Size-lastenistuimen
sijoittamista varten
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty UN Reg
R129-määräyksen mukaisesti.
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä i-Sizelastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Lastenistuimen tyyppi
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu
lastenistuin)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
X
X
i-UA, B
X
i-Size-lastenistuin
i-U: Sopiva i-Size "universaaliselle" lastenistuimelle, eteen- ja taaksepäin käännetylle.
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
A
B
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Volvon suositus: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (tyyppihyväksyntä E4-129R-000002).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
66
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten turvaistuimen asentamista autoon.
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 61)
Lastenistuimen asentaminen (s. 62)
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 63)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 64)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 67)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 60)
TURVALLISUUS
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä ISOFIXlastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty määräyksen
UN Reg R44 mukaisesti ja automallin pitää olla
valmistajan ajoneuvoluettelossa.
Lastenistuimen tyyppi
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten turvaistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä,
vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)B
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu
lastenistuin)B
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
ILB, C, XD
X
ILC
X
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
}}
67
TURVALLISUUS
||
Paino
Ryhmä 1
9–18 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen tyyppi
A
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä,
vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)B
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu
lastenistuin)B
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
IL
X
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.
A
B
C
D
E
F
68
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Toimii asennettaessa ISOFIX-lastenistuimia, jotka ovat semiuniversaalisesti hyväksyttyjä (IL), jos auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla (lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain).
Lastenistuimen yläkiinnityskohtia ei ole tällä paikalla.
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Koskee autoa, jota ei ole varustettu ISOFIX-konsolilla.
Säätäkää selkänojaa siten, että niskasuoja ei kosketa lastenistuinta.
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
HUOM
Jos lasten i-Size/ISOFIX-lastenistuimelta
puuttuu kokoluokitus, täytyy automallin löytyä
lastenistuimen automalliluettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun
Volvon jälleenmyyjään saadaksenne suosituksen siitä, mitä i-Size/ISOFIX-lastenistuimia
Volvo suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 61)
Lastenistuimen asentaminen (s. 62)
Yhteenvetotaulukko lastenistuimen sijoittamista varten (s. 63)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 64)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 66)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 60)
69
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet vasemmalta
ohjattavassa autossa
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Ohjauspyörä ja kojelauta
Äänitorvi
Keski- ja tunnelikonsoli
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*
Kattokonsoli
Keskinäyttö
Käynnistyspainike
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media, ajotilapainike*
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, sumuvalonheittimet/kaarrevalot*,
sumuvalo takana, välimatkamittarin nollaus
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Pistorasia, USB-liitäntä, langaton puhelinlaturi*
Panoraamakatto*
Vaihteenvalitsin
Vaihtamisvivut* manuaalista vaihtamista varten automaattivaihteiston yhteydessä
Näyttö kattokonsolissa
Seisontajarru
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
Kuljettajan näyttö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Ohjauspyörän säätö
72
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan ovi
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet oikealta ohjattavassa
autossa
Äänitorvi
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Ohjauspyörä ja kojelauta
Ohjauspyörän säätö
Kattokonsoli
Sähkökäyttöisen etuistuimen asetusmuisti*,
ulkotaustapeilit
Keskuslukitus, ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Konepellin avaaminen
Etuistuimen säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 166)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 167)
Ohjauspyörän säätö (s. 175)
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, sumuvalonheittimet/kaarrevalot*,
sumuvalo takana, välimatkamittarin nollaus
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Vaihtamisvivut* manuaalista vaihtamista varten automaattivaihteiston yhteydessä
Näyttö kattokonsolissa
Kuljettajan näyttö
Valokatkaisimet (s. 134)
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Panoraamakatto*
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Vaihteisto (s. 405)
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
73
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Keski- ja tunnelikonsoli
Kuljettajan ovi
Keskinäyttö
Sähkökäyttöisen etuistuimen asetusmuisti*,
ulkotaustapeilit
Käynnistyspainike
Keskuslukitus, ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media, ajotilapainike*
Konepellin avaaminen
Pistorasia, USB-liitäntä, langaton puhelinlaturi*
Vaihteenvalitsin
Seisontajarru
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
74
Etuistuimen säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 166)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 167)
Ohjauspyörän säätö (s. 175)
Valokatkaisimet (s. 134)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Vaihteisto (s. 405)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö esittää tietoja autosta ja ajamisesta.
Kuljettajan näyttöön kuuluu mittareita, ilmaisimia
sekä merkki- ja varoitussymboleita. Se, mitä kuljettajan näytössä esitetään, riippuu auton varustuksesta, asetuksista ja kulloinkin aktivoituina olevista toiminnoista.
VAROITUS
Kuljettajan näyttö aktivoituu heti, kun jokin ovi
avataan, ts. jännitetilassa 0. Se sammuu hetken
kuluttua, jos sitä ei käytetä. Se voidaan aktivoida
uudelleen jollakin seuraavista tavoista:
•
•
•
VAROITUS
Jos kuljettajan näytössä on vika, esimerkiksi
jarruja, turvatyynyjä tai muita turvajärjestelmiä
koskevaa tietoa ei ehkä voida näyttää. Kuljettaja ei voi tällöin tarkistaa auton järjestelmien
tilaa eikä saada ajankohtaisia varoituksia ja
tietoja.
Jos kuljettajan näyttö sammuu, ei käynnisty
aktivoitaessa/käynnistettäessä tai on kokonaan tai osittain lukukelvoton, autoa ei saa
käyttää. Auto on vietävä viipymättä korjaamolle. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon
teknistä palvelua.
Painakaa jarrupoljinta.
Aktivoikaa jännitetila I.
Kuljettajan näyttö1.
Avatkaa jokin ovi.
Sijainti kuljettajan näytössä:
1
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
Nopeusmittari
Merkki- ja varoitusvalot
Kierrosluku-/ECO-mittariA
Välimatkamittari
Ulkolämpötilamittari
Vaihtamisosoitin
MatkamittariB
Kello
Ajotila
Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen
tiedot
Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan kanssa
Polttoainemittari
Liikennemerkki-informaatio*
Ovi- ja turvavyöinformaatio
Start/Stop-toiminnon tila
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
75
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
A
B
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
–
Mediasoitin
Ajomatka tyhjään säiliöön
–
Navigointikartta*
Hetkellinen polttoaineenkulutus
–
Puhelin
Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän painikesarjalla)
–
Puheohjaus
–
–
KompassiA
–
Riippuu valitusta ajotilasta.
Kertynyt ajomatka.
•
•
•
Dynaaminen symboli
Dynaaminen symboli perusmuodossaan.
Kuljettajan näytön keskellä on dynaaminen symboli, jonka ulkonäkö muuttuu erityyppisten ilmoitusten mukaan. Kellanruskea tai punainen merkintä symbolin ympärillä ilmoittaa merkki- tai
varoitusilmoituksen vakavuusasteen. Animaation
avulla perusmuoto voidaan muuttaa suuremmaksi
kuvaksi ongelman sijainnin graafista näyttämistä
tai tietojen selventämistä varten.
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 91)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 90)
Esimerkki merkkivalosymbolista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
76
Ajotietokone (s. 78)
Kuljettajan näytön asetukset (s. 77)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 85)
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 83)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön asetukset
Kuljettajan näytön näyttövaihtoehtojen asetukset
voidaan tehdä kuljettajan näytön sovellusvalikossa ja keskinäytön asetusvalikossa.
2.
3.
Asetukset kuljettajan näytön
sovellusvalikossa
Ajotietokone
mediasoitin
Puhelin
navigointijärjestelmä*.
Asetukset keskinäytössä
Kuljettajan
Valitkaa teema (ulkonäkö) kuljettajan näytölle:
•
•
•
•
Sovellusvalikossa voidaan valita, mitä tietoja kuljettajan näyttö esittää:
•
•
•
•
Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
2.
Valitkaa kieli painamalla Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Järjestelmän kieli.
> Muutos vaikuttaa kaikkien näyttöjen kieleen.
2.
Painakaa painiketta My Car Kuljettajan
näyttö Kuljettajan näytön valinnat.
Asetukset ovat henkilökohtaisia ja ne tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin.
3.
Valitkaa taustalla näytettävät tiedot:
Aiheeseen liittyvät tiedot
määritetty.
Kuljettajan näytön polttoainemittari näyttää säiliön
polttoainemäärän.
Kielen valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Tietotyypin valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
• Älä näytä tietoja taustalla
• Näytä juuri soitettavan median tiedot
• Näytä navigointi, vaikka reittiä ei ole
Polttoainemittari
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 75)
•
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 120)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 90)
Polttoainemittarin beigenvärinen alue ilmoittaa
polttoaineen määrän säiliössä.
Kun polttoaine on vähissä ja auto pitää tankata,
polttoainepumpun symboli syttyy palamaan kellanruskeana. Ajotietokone ilmoittaa myös ajomatkan tyhjään säiliöön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Polttoaineen lisääminen (s. 426)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 618)
Teeman valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
* Valinnais-/lisävaruste.
77
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ajotietokone
•
Auton ajotietokone rekisteröi ja laskee arvoja,
kuten ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.
Polttoainetaloudellisen ajon helpottamiseksi
rekisteröidään tiedot sekä hetkellisestä että keskimääräisestä polttoaineenkulutuksesta. Ajotietokoneelta tuleva informaatio voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan vaihtaa
keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Välimatkamittari
Välimatkamittareita on kaksi, TM ja TA.
TM voidaan nollata manuaalisesti ja TA nollautuu
automaattisesti, jos autoa ei käytetä vähintään
neljään tuntiin.
Ajon aikana tallennetaan mm. seuraavaa tietoa:
•
•
•
•
Ajomatka
Ajoaika
Keskinopeus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus.
Arvot koskevat välimatkamittarin viimeisimmän
nollauksen jälkeistä aikaa.
Matkamittari
Matkamittari, rekisteröi auton kokonaisajomatkan.
Tätä arvoa ei voi nollata.
Esimerkki kuljettajan näytössä näkyvistä ajotietokoneen tiedoista.2
Ajotietokoneeseen sisältyvät seuraavat mittarit:
•
•
•
•
2
78
Välimatkamittari
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Tämä mittari näyttää, millainen polttoaineenkulutus autolla sillä hetkellä on. Arvo päivitetään
suunnilleen joka sekunti.
Matkamittari
Ajomatka tyhjään säiliöön
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Ajotietokone laskee jäljellä olevan ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella.
Ajomatka tyhjään säiliöön
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n (20 mailin) aikana ja jäljellä
käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
Kun mittari näyttää "----", säiliössä on jäljellä liian
vähän polttoainetta, jotta järjestelmä voi laskea
jäljellä olevan ajomatkan. Tankatkaa polttoainetta
mahdollisimman pian.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna
pidemmän ajomatkan.
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Vaihtoehtoinen digitaalinen nopeusmittari helpottaa ajettaessa maissa, joissa sallitun nopeuden
liikennemerkeissä on toinen yksikkö kuin minkä
auton mittari esittää.
Digitaalinen nopeus esitetään tällöin vastakkaisena yksikkönä suhteessa analogiseen nopeusmittariin. Jos analogisen nopeusmittarin asteikkona on mph, mittari näyttää vastaavan nopeuden digitaalisesti yksikkönä km/h ja päinvastoin.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 79)
•
•
Välimatkamittarin nollaus (s. 80)
•
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 80)
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Ajodatan esittäminen kuljettajan
näytössä
Ajotietokoneen rekisteröimät ja laskemat arvot
voidaan näyttää kuljettajan näytössä.
Arvot tallentuvat ajotietokonesovellukseen. Sovellusvalikon kautta on mahdollista valita, mitä tietoja
kuljettajan näyttö esittää.
Avatkaa ja navigoikaa sovellusvalikossa ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikko
Vasen/oikea
1.
Avatkaa sovellusvalikko kuljettajan näytössä
painamalla (1).
(Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus. Ilmoitus on kuitattava, ennen kuin sovellusvalikko
voidaan avata.)
2.
Siirtykää ajotietokonesovellukseen vasemmalle tai oikealle painikkeella (2).
> Neljä ylintä valikkoriviä näyttävät mitatut
arvot välimatkamittarille TM. Neljä seuraavaa valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TA. Siirtykää ylös- tai alaspäin luettelossa painamalla (3).
3.
Siirtykää pitemmälle alas vaihtoehtopainikkeisiin valitaksenne, mitä tietoja esitetään kuljettajan näytössä:
•
•
•
Ajomatka tyhjään säiliöön
•
Hetkellinen polttoaineenkulutus, TM- tai
TA-välimatkamittarin keskikulutus, vaihtoehtoisesti ei polttoaineenkulutuksen näyttöä
•
Turisti (vaihtoehtoinen nopeusmittari).
Ylös/alas
Vahvistakaa
Matkamittari
Ajomatka välimatkamittareille TM, TA, tai
ei ajomatkan näyttämistä
Merkitkää tai poistakaa valinnan merkintä O painikkeella (4). Muutos toteutetaan heti.
}}
79
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone (s. 78)
Välimatkamittarin nollaus (s. 80)
Välimatkamittarin nollaus
Nollatkaa välimatkamittari ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla.
Ajotilaston näyttäminen
keskinäytössä
Ajotilasto ajotietokoneesta esitetään graafisesti
keskinäytössä ja se antaa katsauksen, joka helpottaa polttoainetaloudellisempaa ajoa.
Avatkaa sovellus Kuljettajan
toiminta sovellusnäkymässä
ajotilaston näyttämiseksi.
Jokainen kaavion pylväs esittää
ajomatkaa joko 1, 10 tai
100 km tai mailia. Pylväät täyttyvät oikealta meneillään olevan ajon tahdissa.
Äärimmäisenä oikealla oleva pylväs näyttää
meneillään olevan matkan arvon.
–
Nollatkaa kaikki TM-välimatkamittarin tiedot
(ts. ajomatka, keskikulutus, keskinopeus ja
ajoaika) painamalla pitkään ohjauspyörän
vasemmanpuoleisen vivun RESET-painiketta.
RESET-painikkeen lyhyt painallus nollaa vain
ajomatkan.
TA-välimatkamittarilla on vain automaattinen
palautus, joka tapahtuu, kun autoa ei käytetä
vähintään neljään tuntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
80
Ajotietokone (s. 78)
Keskimääräinen polttoaineenkulutus ja kokonaisajoaika on laskettu ajotilaston edellisen nollaamisen jälkeen.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ajotilaston asetukset
•
Välimatkamittarin nollaus (s. 80)
Ajotilaston asetusten nollaaminen tai säätäminen.
Ajotilasto ajotietokoneelta3.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
1.
Avatkaa sovellus Kuljettajan toiminta
sovellusnäkymässä ajotilaston näyttämiseksi.
2.
Painakaa Valinnat
Ajotilaston asetukset (s. 81)
Ajotietokone (s. 78)
•
grafiikka-asteikon muuttamiseksi. Valitkaa
pylväälle tarkkuus 1, 10 tai 100 km/miles.
•
tietojen nollaamiseksi kunkin matkan jälkeen. Tehdään auton seistyä paikallaan yli
4 tuntia.
•
nykyisen matkan datan nollaamiseksi.
Ajotilasto, laskettu keskikulutus, ja yhteenlaskettu ajoaika nollautuvat aina samanaikaisesti.
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan vaihtaa
keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
3
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä (s. 80)
Ajotietokone (s. 78)
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
81
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Aika ja päivämäärä
Kello näytetään sekä kuljettajan näytössä että
keskinäytössä.
Kellon sijainti
Automaattinen aika GPS:llä varustetuissa
autoissa
Kun auto on varustettu navigointijärjestelmällä, on
mahdollista valita Automaattinen aika. Aikavyöhyke säädetään tällöin automaattisesti sen
mukaan, missä auto on. Tietyn tyyppistä navigointijärjestelmää varten pitää myös nykyinen paikka
(maa) asettaa, jotta saadaan oikea aikavyöhyke.
Jos Automaattinen aika ei ole valittuna, säädetään aika ja päivämäärä nuolilla ylös tai alas kosketusnäytössä.
Kesäaika
Tietyissä maissa on mahdollista valita automaattinen kesäajan asettaminen toiminnolla Auto.
Muissa maissa voidaan kesäaika asettaa painamalla Päälle tai Pois.
Kellon sijainti kuljettajan näytössä.
Keskinäytössä kello on sijoitettu ylimmäiseksi
oikealle tilakentässä.
Tietyissä tilanteissa voivat ilmoitukset ja informaatio peittää kellon kuljettajan näytössä.
Ajan ja päivämäärän asetukset
–
Valitkaa Asetukset Järjestelmä
Päivämäärä ja kellonaika keskinäytön päänäkymässä aika- ja päivämääräformaattien
asetusten muuttamiseksi.
Säätäkää aikaa ja päivämäärää painamalla
nuolia ylös tai alas kosketusnäytössä.
82
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 120)
Ulkolämpötilamittari
Ulkolämpötila näytetään kuljettajan näytössä.
Anturi havainnoi lämpötilaa auton ulkopuolella.
Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää
liian korkeaa lämpötila-arvoa.
Kun ulkolämpötila on alueella -5 °C - +2 °C (23–
36 °F), palaa myös lumihiutalesymboli kuljettajan
näytössä varoittaen mahdollisesta liukkaudesta.
Muuttakaa mm. lämpömittarin yksikköä keskinäytön päänäkymän järjestelmäasetusten kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 118)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Merkkivalot kuljettajan näytössä
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai
ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Symboli
Sisältö
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä kuljettajan näytössä olevan tekstin kanssa,
kun auton jossain järjestelmässä
on sattunut poikkeama normaalista.
Infosymboli voi syttyä myös
yhdessä muiden symbolien kanssa.
Vika jarrujärjestelmässä
Symboli palaa, kun seisontajarrussa
on toimintahäiriö.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei
toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman
ABS-toimintoa.
Automaattinen jarru päällä
Symboli palaa, kun toiminto on aktivoitu ja käyttöjarru tai seisontajarru
vaikuttaa. Jarru pitää auton paikallaan, kun se on pysähtynyt.
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Rengaspainejärjestelmä
Seisonta-/positiovalot
Symboli palaa rengaspaineen
ollessa liian matala. Rengaspainejärjestelmän vian yhteydessä symboli vilkkuu ensin n. 1 minuutin ja
palaa sitten jatkuvasti. Tämä voi
johtua siitä, ettei järjestelmä voi
havaita liian matalaa rengaspainetta tai varoittaa siitä tarkoitetulla
tavalla.
Symboli palaa, kun positiovalot ovat
päällä.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Automaattiset kaukovalot päällä
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen jälkeen, se voi johtua
viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle
tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vasen ja oikea vilkku
Symboli vilkkuu, kun vilkkuja käytetään.
Vika valonheitinjärjestelmässä
Symboli palaa, kun ABL-toiminnossa (Active Bending Lights) on
syntynyt vika, tai jos valonheitinjärjestelmässä on syntynyt jokin muu
vika.
Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois
päältä.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat
sytytettyinä sekä kaukovalovilkun
yhteydessä.
Automaattiset kaukovalot päällä
Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.
Positiovalot ovat päällä.
}}
83
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Symboli
Sisältö
Sisältö
Symboli
Sisältö
Automaattiset kaukovalot pois
Vakautusjärjestelmä
Kaista-avustaja ja sadetunnistin
Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois
päältä. Positiovalot ovat päällä.
Vilkkuva symboli ilmaisee, että
vakautusjärjestelmä toimii. Jos
symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja
päällä ja tieviivat on havaittu. Sadetunnistin on päällä.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ja
positiovalot ovat päällä.
Sumuvalonheittimet päällä
Symboli palaa etusumuvalot ovat
päällä.
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa takasumuvalon
ollessa päällä.
Sadetunnistin päällä
Symboli palaa sadetunnistimen
ollessa päällä.
84
Symboli
Harmaa symboli: Kaista-avustaja
päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.
Sadetunnistin on päällä.
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Symboli palaa, kun sport-tila on
aktivoitu. Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii
silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin
se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Kaista-avustaja
Esi-ilmastointi päällä
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja
päällä ja tieviivat on havaittu.
Symboli palaa, kun moottorin- ja
matkustamonlämmitin/ilmastointilaite esi-ilmastoi autoa.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja
päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.
Oranssinkeltainen symboli: Kaistaavustaja varoittaa/puuttuu tilanteeseen.
AdBlue-järjestelmäA
Symboli syttyy, jos AdBlue-taso on
alhainen tai AdBlue-järjestelmässä
on vika.
A
Koskee dieselmoottorilla varustettuja autoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 85)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Varoitussymbolit kuljettajan
näytössä
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän
toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian tai puutteen ilmenemisestä.
Symboli
Sisältö
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa
turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään
kuljettajan näytössä selventävä
teksti-ilmoitus. Varoitussymboli voi
syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Turvavyömuistutin
Symboli palaa tai vilkkuu, jos joku
etuistuimella ei ole kiinnittänyt turvavyötä tai takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Turvatyynyt
Jos symboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana, jossain auton turvajärjestelmistä on havaittu vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Vika jarrujärjestelmässä
Generaattori ei lataa
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän. Viekää auto
lähimpään valtuutettuun korjaamoon jarrunesteen tarkastuttamista
ja lisäämistä varten.
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika.
Hakeutukaa korjaamolle. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Seisontajarru kytketty
Törmäysvaara
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on kytkettynä.
City Safety varoittaa törmäysvaarasta toisten ajoneuvojen, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja suurehkojen eläinten kanssa.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on
syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan
näytössä oleva ilmoitus.
Pieni öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana,
moottorin öljypaine on liian pieni.
Sammuttakaa moottori välittömästi
ja tarkastakaa moottorin öljymäärä,
lisätkää tarvittaessa. Jos symboli
syttyy ja öljymäärä on normaali,
ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 83)
Kuljettajan näyttö (s. 75)
85
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin. Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan tai
kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
Freetype Project License
3rd Party Software Disclaimers and License
Agreements Confidential ID 06-00004-004 39 /
75 Revision 06.00A, 2015-06-09 2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
Introduction
The FreeType Project is distributed in several
archive packages; some of them may contain, in
addition to the FreeType font engine, various
tools and contributions which rely on, or relate to,
the FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do not
fall under their own explicit license. The license
affects thus the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles, at the
very least. This license was inspired by the BSD,
Artistic, and IJG (Independent JPEG Group)
licenses, which all encourage inclusion and use
of free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main points
are that: o We don't promise that this software
works. However, we will be interested in any kind
of bug reports. (`as is' distribution) o You can use
this software for whatever you want, in parts or
86
full form, without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote this
software. If you use it, or only parts of it, in a
program, you must acknowledge somewhere in
your documentation that you have used the
FreeType code. (`credits') We specifically permit
and encourage the inclusion of this software, with
or without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType
Project and assume no liability related to The
FreeType Project. Finally, many people asked us
for a preferred form for a credit/disclaimer to use
in compliance with this license. We thus
encourage you to use the following text:
"Portions of this software are copyright © <year>
The FreeType Project (www.freetype.org). All
rights reserved."
Please replace <year> with the value from the
FreeType version you actually use.
Legal Terms
0. Definitions – Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta
or final release. `You' refers to the licensee, or
person using the project, where `using' is a
generic term including compiling the project's
source code as well as linking it to form a
`program' or `executable'. This program is
referred to as `a program using the FreeType
engine'. This license applies to all files distributed
in the original FreeType Project, including all
source code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you must
contact us to verify this. The FreeType Project is
copyright (C) 1996-2000 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below.
1. No Warranty – THE FREETYPE PROJECT IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN
NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE
INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE
PROJECT. '
2. Redistribution – This license grants a
worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable
right and license to use, execute, perform,
compile, display, copy, create derivative works of,
distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and
derivative works thereof for any purpose; and to
authorize others to exercise some or all of the
rights granted herein, subject to the following
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
conditions: o Redistribution of source code must
retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any
additions, deletions or changes to the original
files must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in all
copies of source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states that
the software is based in part of the work of the
FreeType Team, in the distribution
documentation. We also encourage you to put an
URL to the FreeType web page in your
documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived
from or based on the FreeType Project, not just
the unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising – Neither the FreeType authors
and contributors nor you shall use the name of
the other for commercial, advertising, or
promotional purposes without specific prior
written permission. We suggest, but do not
require, that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType
library', or `FreeType Distribution'. As you have
not signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType Project is
copyrighted material, only this license, or another
one contracted with the authors, grants you the
right to use, distribute, and modify it. Therefore,
by using, distributing, or modifying the FreeType
Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts – There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@nongnu.org. Discusses
general use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the library and
distribution. If you are looking for support, start in
this list if you haven't found anything to help you
in the documentation. o freetypedevel@nongnu.org. Discusses bugs, as well as
engine internals, design issues, specific licenses,
porting, etc. Our home page can be found at
http://www.freetype.org
HarfBuzz / UCDN License
Copyright © 2010,2011,2012 Google, Inc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Copyright © 2012 Mozilla Foundation
Copyright © 2011 Codethink Limited
Copyright © 2008,2010 Nokia Corporation
and/or its subsidiary(-ies)
Copyright © 2009 Keith Stribley
Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL
International
Copyright © 2007 Chris Wilson
•
Copyright © 1998-2004 David Turner and
Werner Lemberg
For full copyright notices consult the individual
files in the package. Permission is hereby
granted, without written agreement and without
license or royalty fees, to use, copy, modify, and
distribute this software and its documentation for
any purpose, provided that the above copyright
notice and the following two paragraphs appear
in all copies of this software. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE
TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT,
SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN
IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE. THE COPYRIGHT HOLDER
SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS
ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT
HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE
MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES,
ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
Copyright © 2005 David Turner
Copyright © 2004,2007,2008,2009,2010
Red Hat, Inc.
}}
87
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Libunibreak License
This library is released under an open-source
licence, the zlib/libpng licence. Please check the
file LICENCE for details. Apart from using the
algorithm, part of the code is derived from the
data provided under http://www.unicode.org/
Public. And the Unicode Terms of Use may apply:
URL:http://www.unicode.org/copyright.html
LICENSE:
•
Copyright (C) 2008-2012 Wu Yongwei
<wuyongwei at gmail dot com>
•
Copyright (C) 2012 Tom Hacohen <tom dot
hacohen at samsung dot com>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
author be held liable for any damages arising
from the use of this software. Permission is
granted to anyone to use this software for any
purpose, including commercial applications, and
to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
88
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgement
in the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Unicode Inc. License Agreement
EXHIBIT 1 UNICODE, INC. LICENSE
AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE
Unicode Data Files include all data files under
the directories http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode Software
includes any source code published in the
Unicode Standard or under the directories http://
www.unicode.org/Public/, http://
www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/. NOTICE TO USER:
Carefully read the following legal agreement. BY
DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR
OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA
FILES ("DATA FILES"), AND/OR SOFTWARE
("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY
ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY, ALL
OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT
DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR
USE THE DATA FILES OR SOFTWARE.
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright © 1991-2010 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified. THE DATA FILES AND
SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of a copyright holder shall not be used
in advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of the
copyright holder.
ZLIB Data Compression Library License
Agreement
(C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software. Permission is
granted to anyone to use this software for any
purpose, including commercial applications, and
to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org
madler@alumni.caltech.edu If you use the zlib
library in a product, we would appreciate *not*
receiving lengthy legal documents to sign. The
sources are provided for free but without
warranty of any kind. The library has been entirely
written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it
does not include third-party code. If you
redistribute modified sources, we would
appreciate that you include in the file ChangeLog
history information documenting your changes.
Please read the FAQ for more information on the
distribution of modified source versions.
GLEW License (Modified BSD License)
The OpenGL Extension Wrangler Library
•
Copyright (C) 2002-2008, Milan Ikits
<milan.ikits@ieee org>
•
Copyright (C) 2002-2008, Marcelo E.
Magallon <mmagallo@debian.org>
•
Copyright (C) 2002, Lev Povalahev
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. * Redistributions in
binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution. * The
name of the author may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näyttö (s. 75)
89
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä antaa
nopean pääsyn tavallisesti käytettäviin toimintoihin tiettyjen sovellusten osalta.
Sovellus
Toiminnot
Ajotietokone
Välimatkamittarin valinta, valitaan, mitä kuljettajan näytössä
esitetään yms.
Mediasoitin
Valitaan mediasoittimen aktiivinen lähde.
Puhelin
Soittaminen puhelulistan
yhteystietoon.
Navigointi
Opastus määränpäähän ym.
Kuljettajan näytön sovellusvalikon
käyttäminen
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä voidaan käyttää
keskinäytön käyttämisen asemesta. Kuva on kaaviomainen, sijoittelu voi vaihdella.
Sovellusvalikko esitetään kuljettajan näytössä ja
sitä ohjataan ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla. Sovellusvalikko helpottaa vaihtamista
eri sovellusten tai sovellusten toimintojen välillä
tarvitsematta irrottaa otetta ohjauspyörästä.
Sovellusvalikon toiminnot
Eri sovellukset antavat pääsyn eri tyyppisiin toimintoihin. Sovellusvalikosta voidaan ohjata seuraavia sovelluksia ja niihin kuuluvia toimintoja:
90
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 75)
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 90)
Sovellusvalikko ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Avaaminen/sulkeminen
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusvalikon avaaminen/sulkeminen
Ilmoitus kuljettajan näytössä
–
Kuljettajan näytössä voidaan eri tapahtumien
yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.
Painakaa avaamista/sulkemista (1).
(Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus. Ilmoitus on kuitattava, ennen kuin sovellusvalikko
voidaan avata.)
> Sovellusvalikko avataan/suljetaan.
Sovellusvalikko sulkeutuu automaattisesti hetken
käyttämättömyyden jälkeen tai tietyillä valinnoilla.
Navigointi ja valitseminen
sovellusvalikossa
1.
Navigoikaa eri sovelluksissa, jotka ovat käytettävissä, painamalla vasenta tai oikeaa (2).
> Toiminnot edelliselle/seuraavalle sovellukselle esitetään sovellusvalikossa.
2.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös tai alas (3).
3.
Vahvistakaa tai merkitkää toiminnon valinta
painamalla vahvistusta (4).
> Toiminto aktivoidaan ja tiettyjen valintojen
osalta sen jälkeen suljetaan sovellusvalikko.
Jos sovellusvalikko avataan uudelleen, esitetään
välittömästi viimeksi valitun sovelluksen toiminnot.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä5.
Kuljettajan näytössä esitetään prioriteetiltaan korkeita ilmoituksia kuljettajalle.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä4.
Ilmoitukset voidaan esittää eri kohdissa kuljettajan näytössä riippuen kulloinkin esitettävästä
muusta informaatiosta. Hetken kuluttua, tai kun
ilmoitus on kuitattu/hoidettu sitä edellytettäessä,
ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä. Jos ilmoitus
täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton
tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai
kyselyn hyväksymiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
4
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 90)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 91)
8-tuumaisella kuljettajan näytöllä.
}}
91
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Huoltoilmoitukset
Seuraavassa esitetään valikoima tärkeitä huoltoilmoituksia ja niiden sisältö.
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään seuraavan huoltoajankohdan yhteydessä.
Sisältö
Huollon aika
Pysähdy turvallisestiA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Määräaikaishuolto
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Tilapäisesti
poisA
Huolla heti.
Aja korjaamoonA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton välitöntä tarkastusta
varten.
Huolto tarpeenA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Varaa aika
huoltoon
92
Sisältö
Ilmoitus
Määräaikaishuolto
5
6
Ilmoitus
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään ennen seuraavaa huoltoajankohtaa.
12-tuumaisella kuljettajan näytöllä.
8-tuumaisella kuljettajan näytöllä.
Huolto myöhässä
A
B
Kuljettajan näytön ilmoitusten
käsitteleminen
Ilmoituksia kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään, kun huoltoajankohta
on ylitetty.
Toiminto on tilapäisesti suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon aikana
tai seuraavan käynnistyksen
jälkeen.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen
(s. 92)
•
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 93)
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 126)
Ilmoitus kuljettajan näytössä6 ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
Sulkekaa ilmoitus painamalla vahvistusta (2)
tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja
ilmoituksia käsitellään molemmissa tapauksissa
keskinäytössä.
Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä. Tämän yhteydessä esitetään ilmoitus Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
Ilmoitus kuljettajan näytössä7 ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Vasen/oikea
Vahvistakaa
Tietyt ilmoitukset kuljettajan näytössä sisältävät
yhden tai useampia painikkeita esim. ilmoituksen
kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
1.
Navigoikaa käytettävissä olevien eri painikkeiden välillä painamalla vasenta tai oikeaa
(1).
2.
Vahvistakaa valinta painamalla vahvistusta
(2).
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
7
12-tuumaisella kuljettajan näytöllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 91)
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 93)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 126)
Tallennetut ilmoitukset ovat nähtävissä sovelluksessa
Auton tila.
Kuljettajan näytössä esitetyt
ilmoitukset, jotka pitää tallentaa,
asetetaan sovellukseen Auton
tila keskinäytössä. Tämän
yhteydessä esitetään ilmoitus
Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
}}
93
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
Tallennetun ilmoituksen lukeminen välittömästi:
Huollon varaaminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
–
Painakaa ilmoituksen Viesti tallennettu
Auton tila -sovellukseen oikealla puolella
olevaa painiketta keskinäytössä.
> Tallennettu ilmoitus esitetään sovelluksessa Auton tila.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen myöhemmin:
1.
2.
3.
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön
sovellusnäkymästä.
> Sovellus käynnistyy kotinäkymän alimmassa osanäkymässä.
Valitkaa välilehti Viestit sovelluksessa.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään.
Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla
sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa
näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on laajennetussa tilassa
käytettävissä kaksi painiketta huollon varaamista
tai käyttöoppaan lukemista varten.
8
94
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Pyydä ajanvarausta/Tee ajanvaraus
puhelimitse8 saadaksenne apua huollon
varaamisessa.
> Pyydä ajanvarausta: Välilehti
Ajanvaraukset avautuu sovelluksessa ja
tekee kyselyn huollon ja korjauksen varaamisesta.
Tee ajanvaraus puhelimitse: Puhelinpainike käynnistyy ja soittaa huoltokeskukseen huollon ja korjauksen varaamista
varten.
Käyttöoppaan lukeminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Käyttöopas lukeaksenne käyttöoppaasta
ilmoituksen aiheesta.
> Käyttöopas avautuu keskinäytössä ja esittää ilmoitukseen liittyvää informaatiota.
Tallennetut ilmoitukset sovelluksessa poistetaan
automaattisesti aina, kun moottori käynnistetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 91)
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen
(s. 92)
Markkina-alueesta riippuen. Volvo ID:n ja valitun korjaamon täytyy myös olla rekisteröitynä.
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 126)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön kuvaus
Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja.
Tässä esitellään keskinäyttö ja sen mahdollisuudet.
}}
95
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Kolme keskinäytön perusnäkymistä. Pyyhkäiskää oikealle tai vasemmalla päästäksenne toiminto- tai sovellusnäkymään9.
Toimintonäkymä - auton toiminnot, jotka aktivoidaan tai deaktivoidaan painalluksella. Tie9
96
Oikealta ohjattavassa autossa näkymät ovat käänteisiä.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
tyt toiminnot ovat myös ns. liipaisutoimintoja,
jotka avaavat ikkunoita säätömahdollisuuksineen. Esimerkkejä näistä ovat Kamera.
Puhelin - täältä päästään puhelintoimintoon.
Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Ylimääräinen osanäkymä - viimeksi käytetyt
sovellukset tai autotoiminnot, jotka eivät
kuulu kotiin missään muista osanäkymistä.
Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Kotinäkymä - ensimmäinen näkymä, joka esitetään näytön avautuessa.
Sovellusnäkymä - sovelluksia, jotka on
ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia),
mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille,
esimerkiksi FM-radio. Painakaa sovelluskuvaketta sovelluksen avaamiseksi.
Tilakenttä - ylimpänä näytössä esitetään
auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä
esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja
oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello ja osoitus siitä, onko taustatoimintoja meneillään.
Päänäkymä - vetäkää välilehteä alaspäin
päästäksenne päänäkymään. Täältä päästään
kohtiin Asetukset, Käyttöopas, Profiili sekä
auton tallennettuihin ilmoituksiin. Tietyissä
tapauksissa päänäkymästä pääsee myös
kontekstuaalisiin asetuksiin (esim.
Navigointiasetukset) ja kontekstuaaliseen
käyttöoppaaseen (esim. Navigoinnin
käyttöohje).
Navigointi – vie karttanavigointiin, jossa on
esim. Sensus Navigation*. Laajentakaa osanäkymä painamalla sitä.
Media - viimeksi käytetyt sovellukset, joilla on
tekemistä median kanssa. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
•
•
•
•
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 118)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 118)
Keskinäytön puhdistus (s. 588)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 126)
Ilmastointirivi - tiedot ja toimenpiteet esim.
lämpötilan ja istuinlämmityksen* säätöä varten. Painakaa ilmastorivin keskellä olevaa
symbolia ilmastonäkymän avaamiseksi lisäasetusmahdollisuuksineen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 98)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 101)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 108)
Sovellukset (s. 459)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 110)
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 118)
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 119)
•
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
•
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen (s. 117)
Mediasoitin (s. 468)
Puhelin (s. 482)
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja
muuttaminen keskinäytössä (s. 117)
* Valinnais-/lisävaruste.
97
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön käyttäminen
Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään
keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö,
joka reagoi kosketukseen.
Keskinäytön kosketusohjauksen käyttö
Näyttö reagoi eri tavoin riippuen siitä, painetaanko, vedetäänkö tai pyyhkäistäänkö sen yli. On
mahdollista esim. selata eri näkymiä, merkitä
kohde, vierittää luetteloa ja siirtää sovelluksia
koskettamalla näyttöä eri tavoin.
Menettelytapa
98
Infrapunaverho heti näytön yläpuolella saa näytön
havaitsemaan sormen, joka on aivan näytön
edessä. Tämä teknologia mahdollistaa näytön
käyttämisen myös käsineet kädessä.
Kaksi henkilöä voi toimia näytön kanssa samanaikaisesti, esim. säätää ilmastointilaitetta kuljettajan
sekä matkustajan puolella.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
Seuraavassa taulukossa esitellään eri menettelytavat näytön käsittelemiseen:
Malli
Tulos
Painakaa kerran.
Merkitsee kohteen, vahvistaa valinnan tai aktivoi toiminnon.
Painakaa nopeasti kaksi kertaa.
Lähentää (zoomaa lähemmäs) digitaalista kohdetta, esim. karttaa*.
Painakaa ja pitäkää painettuna.
Tarttuu kohteeseen. Voidaan käyttää siirtämään sovelluksia tai karttapisteitä kartalla*. Painakaa ja pitäkää sormi näyttöä vasten sekä vetäkää samalla kohde haluttuun paikkaan.
Painakaa kerran kahdella sormella.
Loitontaa (zoomaa kauemmas) digitaalista kohdetta, esim. karttaa*.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Menettelytapa
Malli
Tulos
Vetäkää
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Pitäkää painettuna ja vetäkää siirtääksenne sovelluksia tai karttapisteitä kartalla*. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
Pyyhkäiskää/vetäkää nopeasti
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön
yli.
Huomatkaa, että näytön yläosan koskettaminen voi avata päänäkymän.
Vetäkää erilleen
Lähentää (zoomaa lähemmäs).
Vetäkää yhteen
Loitontaa (zoomaa kauemmas).
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
99
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
•
•
Palaaminen kotinäkymään muusta
näkymästä
1.
2.
Painakaa lyhyesti kotipainiketta keskinäytön
alla.
> Kotinäkymän viimeisin tila esitetään.
•
Painakaa lyhyesti uudelleen.
> Kaikki kotinäkymän osanäkymät asetetaan
vakiotilaan.
•
•
•
Vieritysilmaisin näkyy keskinäytössä, kun vierittäminen
näkymässä on mahdollista.
Keskinäytön säätimien käyttö
Luettelon, artikkelin tai näkymän
vierittäminen
Kun vieritysilmaisin on esillä näytössä, on mahdollista vierittää ylös- tai alaspäin näkymässä.
Pyyhkäiskää alas-/ylöspäin näkymässä missä
tahansa.
Lämpötilansäädin.
Monia auton toimintoja käytetään säätimellä. Säätäkää esim. lämpötilaa joko:
100
painakaa + tai − lämpötilan nostamiseksi tai
laskemiseksi portaittain, tai
painakaa haluttua lämpötilaa säätimessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti
kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio,
joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle,
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi (s. 101)
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä (s. 110)
Keskinäytön näppäimistö (s. 112)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
1.
Keskinäyttö voidaan himmentää ja aktivoida
uudelleen näytön alapuolella olevalla kotipainikkeella.
2.
Painakaa pitkään fyysistä kotipainiketta näytön alla.
> Näyttö sammuu, paitsi ilmastointirivi, joka
näytetään edelleen. Kaikki näyttöön yhdistetyt toiminnot ovat edelleen toiminnassa.
Näytön uudelleenaktivointi - painakaa
lyhyesti kotipainiketta.
> Sama näkymä, joka näkyi ennen kuin
näyttö sammutettiin, tulee uudelleen näkyviin.
HUOM
Näyttöä ei voida sammuttaa, kun näytössä
esitetään kehotus tehdä toimenpide.
Keskinäytön kotipainike.
Kun kotipainiketta käytetään, näyttö himmenee
eikä kosketusnäyttö enää reagoi kosketukseen.
Ilmastointirivi näytetään edelleen. Kaikki näyttöön
yhdistetyt toiminnot ovat edelleen käynnissä,
kuten ilmastointi, ääni, opastus* ja sovellukset.
Kun keskinäyttö on himmennetty, näyttöruutu voidaan puhdistaa. Himmennystoimintoa voidaan
käyttää myös näytön sammuttamiseen, jotta se ei
häiritse ajon aikana.
HUOM
Keskinäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan ja kuljettajan ovi avataan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön puhdistus (s. 588)
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen (s. 117)
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Navigointi keskinäytön näkymissä
Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää: kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä, sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan.
Kotinäkymä
Kotinäkymä on se, joka esitetään, kun näyttö
avautuu. Se muodostuu neljästä osanäkymästä:
Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä.
Sovellus tai autotoiminto, joka valitaan sovellustai toimintonäkymästä, käynnistyy kotinäkymän ko.
osanäkymässä. Esim. FM-radio käynnistyy
Media-osanäkymässä.
Ylimääräinen osanäkymä muodostuu viimeksi
käytetystä sovelluksesta tai autotoiminnosta, jolla
ei ole mitään tekemistä minkään muun kolmen
osanäkymän kanssa.
Osanäkymät näyttävät suppean informaation ko.
sovelluksesta.
HUOM
Kun auto käynnistetään, kotinäkymän osanäkymissä näytetään tiedot kyseisen osanäkymän sovellusten senhetkisestä tilasta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 101
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti
kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio,
joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
Tilakenttä
Ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit.
Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello sekä osoitus siitä, onko
taustatoimintoja käynnissä.
Päänäkymä
Päänäkymästä on aina pääsy seuraaviin:
Ilmastointinäkymä
• Asetukset
• Käyttöopas
• Profiili
• Auton tallennetut ilmoitukset.
Alimpana näytössä on ilmastointirivi aina näkyvissä. Siinä voidaan tehdä suoraan tavallisimmat
ilmastointiasetukset, kuten lämpötilan ja istuinlämmityksen* asetukset.
Päänäkymästä on tietyissä tapauksissa pääsy
seuraaviin:
•
Kontekstuaaliset asetukset (esim.
Navigointiasetukset). Muuttakaa asetuksia
suoraan päänäkymässä jonkin sovelluksen
(esim. navigointi) ollessa käynnissä.
•
Kontekstuaalinen käyttöopas (esim.
Navigoinnin käyttöohje) Tämän avulla pääsee suoraan päänäkymässä digitaalisen käyttöoppaan artikkeleihin, jotka liittyvät näytössä
näytettävään sisältöön.
Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla
ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia, jolloin käytettävissä on enemmän
ilmastointiasetuksia.
Painakaa symbolia ilmastointinäkymän
sulkemiseksi ja palaamiseksi edelliseen
näkymään.
Poistuminen päänäkymästä - painakaa päänäkymän ulkopuolelta, kotipainiketta tai päänäkymän
alinta osaa ja vetäkää ylöspäin. Taustalla oleva
näkymä tulee tällöin esiin ja jälleen mahdolliseksi
käyttää.
HUOM
Päänäkymä alasvedettynä.
Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on välilehti.
Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai
vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
102
Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/sammuttamisen yhteydessä tai kun näytössä esitetään ilmoitus. Se ei myöskään ole
käytettävissä, kun ilmastointinäkymä näytetään.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusnäkymä
sovellusnäkymässä, esim. lukemattomien tekstiilmoitusten määrän valinnalle Viestit.
Toimintonäkymä
Painakaa sovellusta sen avaamiseksi. Se avautuu
tällöin osanäkymässä, johon se kuuluu, esim.
Media.
Sovellusten määrästä riippuen sovellusnäkymää
voidaan selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä
vasemmalta oikealle10 näytön yli tai painamalla
kotipainiketta.
Sovellusnäkymä, jossa auton sovellukset.
vasemmalle10
Pyyhkäiskää oikealta
näytön yli
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä.
Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen
osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia
sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Tietyt
sovellukset esittävät lyhyen informaation suoraan
10
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
Toimintonäkymä painikkeineen auton eri toimintoja varten.
Pyyhkäiskää vasemmalta oikealle10 näytön yli
päästäksenne toimintonäkymään kotinäkymästä.
Täältä aktivoidaan tai deaktivoidaan eri autotoiminnot, esim. BLIS*, Lane Keeping Aid* ja
Pysäköintiavustin*.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 103
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Toimintojen määrästä riippuen myös täällä voidaan näkymässä selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Erona sovellusnäkymään, siellä sovellus avataan
painalluksella, toiminto aktivoidaan tai deaktivoidaan painamalla ko. toimintopainiketta. Tietyt toiminnot, liipaisutoiminnot avataan omassa ikkunassaan painettaessa.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä
oikealta vasemmalle10 näytön yli tai painamalla
kotipainiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
(s. 105)
•
•
•
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 110)
•
•
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 17)
10
104
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 118)
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 119)
Kuljettajaprofiilit (s. 123)
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Sovellukset (s. 459)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 108)
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymien käsittely
keskinäytössä
Kotinäkymä muodostuu neljästä osanäkymästä:
Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä. Nämä näkymät voidaan laajentaa.
}}
105
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Osanäkymän laajentaminen vakiotilasta
Osanäkymän vakiotila ja laajennettu tila keskusnäytössä.
106
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymän laajentaminen:
–
Osanäkymät Navigointi, Media ja Puhelin:
Painakaa mitä tahansa osanäkymää. Kun
osanäkymä laajennetaan, työntyy ylimääräinen osanäkymä tilapäisesti sivuun. Muut
kaksi minimoidaan ja esitetään vain tietty
informaatio. Kun painatte ylimääräistä osanäkymää, kolme muuta osanäkymää pienentyvät ja näyttävät vain tietyt tiedot.
Laajennutussa näkymässä saadaan pääsy
perustaviin toimintoihin ko. sovelluksessa.
Laajennetun osanäkymän sulkeminen:
–
Osanäkymä voidaan sulkea kolmella eri
tavalla:
•
Painakaa laajennetun osanäkymän yläosaa.
•
Painakaa toista osanäkymää (tällöin se
vuorostaan avautuu laajennetussa tilassa).
•
Painakaa lyhyesti fyysistä kotipainiketta
keskinäytön alla.
Kun osanäkymä on avattu kokonäyttötilaan, ei
esitetä mitään informaatiota muista osanäkymistä.
Avatkaa sovellus laajennetussa
tilassa kokonäytössä - painakaa
symbolia.
On aina mahdollista palata kotinäkymään painamalla kotipainiketta. Palaaminen kotinäkymän
vakionäkymään täyskuvatilasta - painakaa kaksi
kertaa kotipainiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 98)
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi (s. 101)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 101)
Painakaa symboli palataksenne
laajennettuun tilaan, tai painakaa kotipainiketta näytön alapuolella.
Osanäkymän avaaminen tai sulkeminen
kokonäyttötilassa
Ylimääräinen osanäkymä11 ja Navigointi-toiminnon osanäkymä voidaan avata täyskuvaksi, jossa
on vielä enemmän informaatiota ja enemmän
asetusmahdollisuuksia.
11
Keskinäytön kotipainike.
Ei koske kaikkia sovelluksia tai auton toimintoja, jotka avataan ylimääräisen osanäkymän kautta
107
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Toimintonäkymä keskinäytössä
Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton toimintoja varten. Navigoikaa toimintonäkymään kotinä-
kymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yli12.
Painikkeiden eri tyypit
Auton toimintoja varten on kolme eri painiketyyppiä, ks. seuraavaa:
Painikkeen tyyppi
Ominaisuus
Vaikuttaa auton toimintoon
Toimintopainikkeet
Niillä on päällä/pois -asennot.
Useimmat painikkeet toimintonäkymässä ovat toimintopainikkeita.
Kun toiminnon ollessa käynnissä palaa LED-ilmaisin painikkeen kuvakkeen vasemmalla
puolella. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Liipaisupainikkeet
Niillä ei ole päällä/pois -asentoja.
Liipaisupainiketta painettaessa avautuu toimintoikkuna. Ikkunassa voidaan esimerkiksi
muuttaa istuimen asentoa.
Pysäköintipainikkeet
Niillä on päällä-, pois- ja skannausasennot.
Muistuttavat toimintopainikkeita, mutta niillä on ylimääräinen asento pysäköintiskannausta
varten.
12
108
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
• Kamera
• Niskatuen taitto
• Pysäköi
• Pysäköinnistä poistuminen
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Painikkeiden eri asennot
Kun LED-ilmaisin palaa vihreänä toiminto- tai
pysäköintipainikkeessa, toiminto on aktivoitu. Kun
toiminto aktivoituu, esitetään tiettyjen toimintojen
osalta lisäteksti siitä, mitä toiminto sisältää. Tekstiä näytetään noin muutamia sekunteja ja sen jälkeen näytetään painike LED-ilmaisimen palaessa.
Toiminto on deaktivoitu, kun LED-ilmaisin on
sammuksissa.
Lane Keeping Aid -toiminnon osalta esimerkiksi
näytetään teksti Toimii vain tietyissä
nopeuksissa, kun painiketta painetaan.
Painikkeen lyhyt kertapainallus aktivoi tai deaktivoi toiminnon.
Kuin varoituskolmio esitetään painikkeen oikeanpuoleisessa osassa, jokin ei toimi niin kuin on ajateltu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 98)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 101)
109
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusten ja painikkeiden
siirtäminen keskinäytössä
HUOM
Piilottakaa sovellukset, joita käytetään harvoin
tai ei koskaan, asettamalla ne pitkälle alas,
näkyvän alueen ulkopuolelle. Siten tulee helpommaksi löytää sovellukset, joita käytetään
säännöllisesti.
Autotoimintojen sovelluksia ja painikkeita sovellus- tai toimintonäkymässä voidaan siirtää ja
organisoida toivomusten mukaan.
1. Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä
oikealta vasemmalle13 tai toimintonäkymään
pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle13.
2.
3.
Painakaa sovellusta tai painiketta ja pitäkää
painettuna.
> Sovellus tai painike muuttaa kokoaan ja
tulee hieman läpinäkyväksi. Tällöin sitä on
mahdollista siirtää.
Vetäkää sovellus tai painike vapaaseen paikkaan näkymässä.
Suurin rivimäärä, jota voidaan hyödyntää sovellusten tai painikkeiden sijoittamisessa, on 48 kappaletta. Sovelluksen tai painikkeen siirtämiseksi
näkyvän alueen ulkopuolelle vetäkää se näkymän
pohjaan. Tällöin lisätään uusia rivejä, joihin sovellus tai painike voidaan sijoittaa.
HUOM
Sovelluksia ja autotoimintopainikkeita ei voida
asettaa paikkoihin, jotka jo ovat varattuja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 108)
Sovellukset (s. 459)
Keskinäytön käyttäminen (s. 98)
Sovellus tai painike voi siis olla sijoitettuna pitemmälle alas eikä se tällöin näy näkymän normaalitilassa.
Pyyhkäiskää näytön yli vierittääksenne ylös- tai
alaspäin näkymässä.
13
110
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
Symbolit keskinäytön tilakentässä
Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää keskinäytön tilakentässä.
Tilakentässä esitetään meneillään olevat aktiviteetit ja tietyissä tapauksissa niiden tila. Rajoitetun tilan vuoksi kentässä ei esitetä kaikkia symboleja koko ajan.
Symboli
Sisältö
Yhdistetty internetiin.
Yhdistäminen internetiin epäonnistui.
Roaming (verkkovierailu) aktivoitu.
Signaalinvoimakkuus matkapuhelinverkossa.
Bluetooth-laite yhdistetty.
Bluetooth aktivoitu, mutta yhtään
laitetta ei yhdistettynä.
Tietoa lähetään GPS:ään ja
GPS:stä.
Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Symboli
Sisältö
Internetjako aktivoitu (Wi-Fi-hotspot). Auto jakaa siis käytettävissä
olevan kytkennän.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 101)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 126)
Automodeemi aktivoitu.
USB-jako aktiivinen.
Käynnissä oleva prosessi.
Esi-ilmastoinnin ajastin aktivoituna.
Äänilähdettä soitetaan.
Äänilähde pysäytetty.
Puhelinkeskustelu käynnissä.
Äänilähde vaiennettu.
Radiokanavalta vastaanotetaan uutisia.
Liikenneinformaatiota otetaan vastaan.
Kello.
111
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön näppäimistö
Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita, mutta
myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja merkkejä
näytölle.
Näppäimistöllä voidaan syöttää merkkejä, kirjaimia ja numeroita, esim. teksti-ilmoitusten kirjoittamiseksi autosta, tunnussanan täyttämiseen tai
artikkelien etsimiseen digitaalisesta käyttöoppaasta.
Näppäimistö esitetään vain, kun on mahdollista
kirjoittaa näyttöön.
112
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä käytetään.
Rivi, jolla ehdotettuja sanoja tai merkkejä14.
Ehdotettuja sanoja sovitetaan uusien kirjai14
Koskee aasialaisia kieliä.
mien syöttämisen myötä. Selatkaa ehdotuksia painamalla nuolia oikealle ja vasemmalle.
Painakaa ehdotusta sen valitsemiseksi. Huomatkaa, että toiminto ei ole tuettuna kaikissa
}}
113
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
kielivaihtoehdoissa. Rivi ei tällöin näy näppäimistöllä.
Näppäimistölle valitusta kielestä riippuen (ks.
kohtaa 7) sovitetaan käytettävissä olevia
merkkejä. Painakaa merkkiä sen syöttämiseksi.
Näppäimistön käyttöyhteydestä riippuen näppäin toimii eri tavoin – sillä voidaan kirjoittaa
@ (annettaessa sähköpostiosoite) tai aloittaa uusi rivi (tavallisessa tekstinsyötössä).
Kirjaimen tai merkin versiot
Vaihtaa tekstinsyötön kielen, esim. EN. Merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa sekä
sanaehdotukset (1) muuttuvat valitun kielen
mukaan. Jotta näppäimistön kieli voidaan
vaihtaa, pitää kielet ensin lisätä kohdassa
Asetukset.
Piilottaa näppäimistön. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Välilyönti.
Käytetään kirjoittamaan isoilla kirjaimilla (versaalilla). Painakaa kerran kirjoittaaksenne
ison kirjaimen ja jatkaaksenne sitten pienillä
kirjaimilla. Lisäpainallus saa aikaan kaikki kirjaimet isoina. Seuraava painallus palauttaa
näppäimistön pienille kirjaimille. Tässä tilassa
tulee ensimmäinen kirjain pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin jälkeen isolla kirjoitettuna. Tämä koskee myös ensimmäistä kirjainta tekstikentässä. Nimille tai osoitteille tarkoitetuissa tekstikentissä aloitetaan jokainen
sana automaattisesti suurella kirjaimella.
Tekstikentissä, joihin täytetään tunnussana,
nettiosoite tai sähköpostiosoite, tulevat sitä
vastoin kaikki kirjaimet automaattisesti pieninä, jos muuta ei aktiivisesti aseteta painikkeella.
Kumoaa tekstinsyötön. Lyhyt painallus poistaa merkin kerrallaan. Poistakaa merkkejä
nopeammassa tahdissa pitämällä näppäintä
painettuna.
Numeroiden syöttö Näppäimistö (2) näytetään tällöin numeroilla. Painakaa painiketta
114
, joka numerotilassa esitetään painikkeen
asemesta, jotta päästään takaisin
kirjainnäppäimistöön, tai painiketta
nähdäksenne erikoismerkkien näppäimistön.
Vaihtaa näppäimistön tilan kirjaimien ja merkkien syöttämiseksi käsin.
Näppäimistön päällä olevan painikkeen (ei näy
kuvassa) painallus vahvistaa tekstinsyötön, joka
on tehty. Painike näyttää erilaiselta riippuen
yhteydestä.
Kirjaimen tai merkin eri versiot, esim. é tai è, voidaan kirjoittaa pitämällä kirjainta tai merkkiä painettuna. Näyttöön tulee ruutu, jossa on kirjaimen
tai merkin eri versioita. Painakaa haluamaanne
versiota. Jos mitään versiota ei valita, kirjoitetaan
alkuperäinen kirjain/merkki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Näppäimistön kielen vaihtaminen keskinäytössä (s. 115)
•
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen
käsin keskinäytössä (s. 115)
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 98)
Tekstiviestien käsittely (s. 488)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
Vaihtaminen eri kielten välillä
näppäimistössä
Kun joukko kieliä on valittu
kohdassa Asetukset, käytetään näppäimistön painiketta
vaihtamiseen eri kielten välillä.
Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa
Asetukset.
Kielten lisääminen tai poistaminen
asetuksissa
Näppäimistö on automaattisesti asetettu samalle
kielelle kuin järjestelmän kieli. Näppäimistön
kieltä voidaan mukauttaa manuaalisesti vaikuttamatta järjestelmän kieleen.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Näppäimistöasettelut.
3.
Valitkaa yksi tai useampi kieli luettelosta.
> Nyt on mahdollista vaihtaa valittujen kielten välillä suoraan näppäimistössä tekstin
syöttämistä varten.
Jos mitään kieltä ei ole aktiivisesti valittu kohdassa Asetukset, näppäimistön kieli on sama
kuin auton järjestelmäkieli.
Kielen muuttaminen luettelosta käyttämällä näppäimistöä:
1.
Painakaa painiketta pitkään.
> Luettelo tulee näkyviin.
2.
Valitkaa haluamanne kieli. Jos enemmän kuin
neljä kieltä on valittu kohdassa Asetukset,
on mahdollista vierittää luetteloa näppäimistöllä.
> Näppäimistö mukautuu valittavalle kielelle
ja annetaan muita sanaehdotuksia.
–
•
•
Koskee tiettyjä järjestelmäkieliä.
Keskinäytön näppäimistöllä voidaan kirjoittaa
merkkejä, kirjaimia ja sanoja näyttöön "piirtämällä" käsin.
Vaihtakaa näppäimillä kirjoittamisesta kirjainten ja merkkien
kirjoittamiseen käsin painamalla
näppäimistön näppäintä.
Kielen muuttaminen näppäimistöllä näyttämättä
luetteloa:
Painakaa painiketta lyhyesti.
> Näppäimistö mukautuu luettelon seuraavan kielen mukaiseksi näyttämättä luetteloa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
15
Merkkien, kirjainten ja sanojen
kirjoittaminen käsin keskinäytössä
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 118)
Alue merkkien/kirjainten/sanojen/sanojen
osien kirjoittamista varten.
Tekstikenttä, jossa merkit tai sanaehdotukset15 näytetään sitä mukaa kuin niitä kirjoitetaan näyttöön (1).
Keskinäytön näppäimistö (s. 112)
}}
115
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ehdotuksia merkeiksi/kirjaimiksi/sanoiksi/
sanojen osiksi. Luetteloa voidaan selata.
||
Välilyönti. Välilyönti voidaan tehdä myös kirjoittamalla väliviiva (-) käsin kirjoitettujen kirjainten alueelle (1). Ks. otsikko "Välilyönnin
tekeminen vapaatekstikentässä kirjoitettaessa käsin" alla.
Tekstinsyötön kumoaminen. Painakaa
lyhyesti poistaaksenne merkin/kirjaimen kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen seuraavaa painallusta seuraavan merkin/kirjaimen
jne. poistamiseksi.
Palatkaa takaisin tavallisen merkinsyötön
näppäimistöön.
Tekstinsyöttöäänen mykistäminen/ottaminen
käyttöön.
Piilottakaa näppäimistö. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Vaihtakaa tekstinsyötön kieli.
16
116
Merkkien/kirjainten/sanojen syöttäminen
käsin
1. Kirjoittakaa merkki, kirjain, sana tai osia
sanasta käsinkirjoitettujen kirjainten alueelle
(1). Kirjoittakaa sana tai osia sanasta päällekkäin tai samalle linjalle.
> Joukko ehdotuksia merkeistä, kirjaimista
tai sanoista näytetään (3). Todennäköisin
näytetään ylimpänä luettelossa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
2.
Syöttäkää merkki/kirjain/sana odottamalla
lyhyt hetki.
> Ylimpänä luettelossa oleva merkki/kirjain/
sana syötetään. On myös mahdollista
valita muu kuin ylimpänä esitettävä merkki
– painakaa haluamaanne merkkiä, kirjainta
tai sanaa luettelossa.
Arabialainen näppäimistö: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. Pyyhkäistäessä oikealta vasemmalle tehdään välilyönti.
Käsin syötetyn merkin/kirjaimen
poistaminen/muuttaminen
Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).
–
Merkkien/kirjainten poistamiseksi/muuttamiseksi on useita vaihtoehtoja:
•
Painakaa luettelossa (3) kirjainta tai
sanaa, jota oikeastaan tarkoitetaan.
•
Painakaa painiketta tekstinsyötön kumoamiseksi (5) kirjaimen poistamiseksi ja
uudelleen aloittamiseksi.
•
Pyyhkäiskää vaakasuoraan oikealta
vasemmalle16 kirjoitettavien kirjainten alueen (1) yli. Poistakaa useita kirjaimia pyyhkäisemällä alueen yli useita kertoja.
•
Ruksin painaminen tekstikentässä (2)
poistaa kaiken syötetyn tekstin.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Rivin vaihtaminen tekstikentässä, johon on
kirjoitettu käsin
Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit käsinkirjoituskenttään17.
Välilyönnin tekeminen vapaatekstikentässä
kirjoitettaessa käsin
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
Keskinäytön ulkonäköä voidaan muuttaa valitsemalla eri teemoja.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat.
3.
Valitkaa tämän jälkeen teema, esim.
Minimalistic tai Chrome Rings.
Kuljettajan
Näiden ulkonäkövaihtoehtojen lisäksi voidaan
myös valita myös seuraavien väliltä: Normaali ja
Kirkas. Valinnassa Normaali näytön tausta on
tumma ja tekstit ovat kirkkaita. Tämä vaihtoehto
on esivalittuna kaikissa teemoissa. Haluttaessa
voidaan valita kirkas vaihtoehto, jossa ulkonäkö
muuttuu siten, että taustasta tulee kirkas ja teksteistä tummia. Vaihtoehtoa voidaan käyttää esim.
ajettaessa kirkkaalla päivänvalolla.
Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän käytettävissä ja
ne eivät vaikuta ympäristön valaistukseen.
Äänentoistojärjestelmän äänen
sulkeminen ja muuttaminen
keskinäytössä
Keskinäytöstä on mahdollista muuttaa järjestelmän äänen voimakkuutta tai sulkea se.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ääni
äänitasot.
3.
Vetäkää säädintä kohdassa Kosketusäänet,
jos haluatte muuttaa näytön painamiseen liittyvän äänen voimakkuutta tai poistaa sen
käytöstä. Vetäkää säädin halutun äänitason
kohdalle.
Järjestelmän
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 120)
Audioasetukset (s. 458)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tehkää välilyönti piirtämällä viiva vasemmalta oikealle18.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
17
18
•
•
•
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 118)
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi (s. 101)
Keskinäytön puhdistus (s. 588)
Keskinäytön näppäimistö (s. 112)
Arabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana.
Arabialainen kirjoitus: piirtäkää viiva oikealta vasemmalle.
117
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Järjestelmän yksiköiden
muuttaminen
Yksiköiden asetukset tehdään keskinäytön valikossa Asetukset.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Mittayksiköt.
3.
Valitkaa yksikkönormi väliltä:
• Metrinen - kilometri, litra ja Celsiusasteet.
• Brittiläinen - mailit, gallonat ja Celsiusasteet.
• US - mailit, gallonat ja Fahrenheit-asteet.
> Kuljettajan näytön ja keskinäytön yksiköt
vaihtuvat.
Järjestelmän kielen muuttaminen
Kieliasetukset tehdään keskinäytön valikossa
Asetukset.
HUOM
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt.
3.
Valitkaa Järjestelmän kieli. Puheohjauksen
tuella varustetuilla kielillä on puheohjaussymboli.
> Kuljettajan näytön ja keskinäytön kieli
vaihtuu.
•
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 118)
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 120)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 118)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
118
Keskinäytössä käsitellään auton monien toimintojen Asetukset ja tiedot.
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai paikallisten
lakien ja määräysten kanssa. Älkää vaihtako
kieleen, jota on vaikea ymmärtää, koska tällöin
voi olla vaikeata löytää takaisin näytön struktuuriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Asetusten avaaminen
keskinäytössä
Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.
1.
Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai
vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
2.
Painakaa Asetukset asetusvalikon avaamiseksi.
3.
Painakaa jotain esitettävistä kategorioista ja
navigoikaa alakategorioihin ja kyseisiin asetuksiin painamalla uudelleen.
4.
Painakaa Edellinen siirtyäksenne taaksepäin
asetusvalikossa.
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 118)
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 120)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 118)
Sulkekaa asetusvalikko painamalla Sulje.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 120)
Asetustyypit keskinäytössä (s. 121)
Kontekstuaalisten asetusten
avaaminen keskinäytössä
3.
Kontekstuaalisilla asetuksilla voidaan muuttaa
useimpien auton perussovellusten asetuksia
suoraan keskinäytön päänäkymässä.
Sulkekaa asetusnäyttö painamalla Sulje tai keskinäytön alapuolella olevaa kotipainiketta.
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 122)
Muuttakaa asetuksia halutulla tavalla ja vahvistakaa valinnat.
Useimmilla auton perussovelluksista on tämä
kontekstuaalinen asetusmahdollisuus, mutta ei
kaikilla.
Kolmannen osapuolen sovellukset
Kolmannen osapuolen sovelluksia ei ole auton
järjestelmässä alusta alkaen, vaan ne ovat sellaisia, jotka voidaan ladata, esim. Volvo ID. Täällä
tehdään asetukset aina sovelluksen sisältä, ei
päänäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisten asetusten painike.
Sovellukset, jotka ovat autossa alusta alkaen,
esim. FM-radio ja USB, ovat osa Sensus-järjestelmää ja kuuluvat auton sisäisiin toimintoihin.
Näiden toimintojen asetuksia on mahdollista
muuttaa suoran keskinäytön päänäkymästä.
•
•
•
•
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 118)
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 121)
Sovellusten lataaminen (s. 460)
Kun kontekstuaaliset asetukset ovat käytettävissä:
1.
Vetäkää päänäkymä alas sovelluksen ollessa
laajennettuna, esim. Navigointi.
2.
Painakaa painiketta Navigointiasetukset.
119
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Asetusten muuttaminen
keskinäytössä
Asetukset-kohtaa ja monien autojen toimintojen
tietoja voidaan muuttaa keskinäytön kautta.
1. Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai
vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
2.
Painakaa Asetukset asetusvalikon avaamiseksi.
3.
Painakaa jotain kategoriaa ja alakategorioita
navigoidaksenne haluamaanne asetukseen.
4.
Muuttakaa yhtä tai useampaa asetusta. Erityyppisiä asetuksia muutetaan eri tavoin.
> Muutokset tallentuvat välittömästi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 121)
Asetustyypit keskinäytössä (s. 121)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 122)
Käyttäjädatan nollaus
omistajanvaihdoksen yhteydessä
Omistajan vaihtuessa tulee käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palauttaa tehdasasetukseksi.
On mahdollista palauttaa auton asetukset eri
tasoilla. Palauttakaa kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset alkuperäiseksi tehdasasetukseksi
omistajan vaihtuessa. Omistajan vaihdon yhteydessä on myös tärkeää vaihtaa omistaja palveluun Volvo On Call*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 121)
Alakategoria asetusvalikossa eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.
120
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Asetusten nollaus keskinäytössä
4.
Kaikkien keskinäytön asetusvalikossa tehtyjen
asetusten vakioarvot voidaan palauttaa.
Kaksi palautustyyppiä
Asetusvalikon asetuksille on kaksi erityyppistä
palautusta:
• Tehdasasetusten palautus - puhdistaa
kaiken datan ja tiedostot sekä palauttaa
kaikki asetukset vakioarvoihin.
• Nollaa omat asetukset - puhdistaa henki-
lökohtaisen datan sekä palauttaa henkilökohtaiset asetukset vakioarvoihin.
Asetusten palauttaminen
Palauttakaa asetukset noudattamalla näitä
ohjeita.
HUOM
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen
vain, kun auto seisoo paikallaan.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus.
3.
Valitkaa haluamanne palautustyyppi.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Vahvistakaa palautus painamalla OK.
Asetustyypit keskinäytössä
Valinnalle Nollaa omat asetukset vahvistetaan palautus painamalla Nollaa aktiiviselle
profiilille tai Nollaa kaikille profiileille.
> Valitut asetukset palautetaan.
Erityyppisiä asetuksia muutetaan eri tavoin. Katsokaa taulukosta eri asetustyyppien kuvaukset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 118)
Asetustyypit
Asetustyyppi
Selostus
Liipaisutoiminto
Käynnistää sovelluksen tai erillisen näkymän tarkennettuine asetuksineen painamalla tekstiä,
esim. laitteen yhdistämiseksi
Bluetooth®-toiminnolla.
Radiopainike
Valitkaa asetus useista mahdollisista painamalla haluamaanne
radiopainiketta, esim. valitaksenne
järjestelmän kielen.
Monivalintapainike
Valitkaa taso jollekin painamalla
haluamaanne painikkeen osaa,
esim. valitaksenne City Safety toiminnon herkkyystason.
Ruksausruutu
Valitkaa toiminnon aktivointi/
deaktivointi painamalla ruutua sen
ruksaamiseksi tai ruksin poistamiseksi, esim. valitaksenne istuinten
sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen.
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 120)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 122)
}}
121
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Asetustyyppi
Selostus
Liukusäädin
Valitkaa taso jotain varten jakson
sisällä painamalla ja vetämällä
säädintä, esim. äänitason valitsemiseksi.
Informaation näyttäminen
Ei varsinainen asetus, näyttää tietoja jostain, esim. auton tunnistenumeron.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Taulukko keskinäytön asetuksista
Keskinäytön asetusvalikossa on joukko pääkategorioita ja alakategorioita, joihin auton monien
toimintojen asetukset ja tiedot on koottu.
Pääkategorioita on seitsemän: My Car, Ääni,
Navigointi, Media, Viestintä, Ilmastointi ja
Järjestelmä.
Jokainen kategoria puolestaan sisältää joukon
alakategorioita ja asetusmahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa näytetään alakategorioiden
ensimmäinen taso. Toiminnon asetusmahdollisuudet tai alue selostetaan perusteellisemmin
käyttöoppaan ko. osassa.
Tietyt asetukset ovat henkilökohtaisia, mikä tarkoittaa, että ne voidaan tallentaa
Kuljettajaprofiilit-kohteisiin, kun taas toiset ovat
globaaleja, mikä tarkoittaa, etteivät ne ole sidottuja kuljettajaprofiiliin.
My Car
Alakategoriat
Seisontajarru ja jousitus
Tuulilasinpyyhin
Äänentoisto
Alakategoriat
Sävy
Tasapaino
Järjestelmän äänitasot
Navigointi
Alakategoriat
Kartta
Reitti ja opastus
Liikenne
Alakategoriat
Näytöt
Media
IntelliSafe
Alakategoriat
Ajotilan valinnat/Yksilöllinen ajotila*
AM/FM-radio
Valot ja valaistus
DAB*
Peilit ja helppo sisääntulo
Lukitus
122
Gracenote®
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Alakategoriat
TV*
Video
Järjestelmä
Alakategoriat
Kuljettajan profiili
Päivämäärä ja kellonaika
Kommunikaatio
Alakategoriat
Puhelin
Tekstiviestit
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth-laitteet
Wi-Fi
Auton Wi-Fi-yhteyspiste
Automodeemin Internet*
Volvo On Call*
Volvon palveluverkot
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Yksityisyys ja tietosuoja
Näppäimistöasettelut
Ääniohjaus*
Tehdasasetusten palautus
Järjestelmätiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 95)
Asetusten muuttaminen keskinäytössä
(s. 120)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 121)
Kuljettajaprofiilit
Monia asetuksia, jotka tehdään autossa, voidaan
sovittaa kuljettajan henkilökohtaisten toivomusten
mukaisesti ja tallentaa yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin.
Henkilökohtaiset asetukset tallentuvat automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kukin avain
voidaan yhdistää johonkin kuljettajaprofiiliin.
Yhdistettyä avainta käytettäessä autossa otetaan
käyttöön kyseisen kuljettajaprofiilin asetukset.
Mitkä asetukset tallennetaan
kuljettajaprofiileihin?
Autossa tehtävät asetukset ovat joko henkilökohtaisia tai globaaleja. Juuri henkilökohtaiset asetukset tallennetaan kuljettajaprofiileihin.
Asetukset, jotka voidaan tallentaa kuljettajaprofiiliin, koskevat muun muassa näyttöjä, peilejä,
etuistuimia, navigointia*, ääni- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta.
Tiettyjä asetuksia, ns. globaaleja asetuksia, on
mahdollista muuttaa, mutta niitä ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin. Globaalien asetusten muutos vaikuttaa kaikkiin profiileihin.
Lämmitys ja ilmanvaihto
Pääkategorialla Ilmastointi ei ole alakategorioita.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 123
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Globaalit asetukset
Globaaleja asetuksia ja parametreja eivät muutu,
kun kuljettajaprofiili vaihdetaan toiseen. Ne pysyvät samoina riippumatta aktiivisesta kuljettajaprofiilista.
Näppäimistön ulkoasun asetukset ovat esimerkkejä globaaleista asetuksista. Jos kuljettajaprofiilia X käytetään lisäämään useampia kieliä näppäimistöön, nämä säilyvät ja niiden välillä on mahdollista vaihtaa myös käytettäessä kuljettajaprofiilia
Y. Näppäimistön ulkonäön asetuksia ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin - asetukset ovat globaalisia.
Vaihtoehto 1:
Henkilökohtaiset asetukset
Jos kuljettajaprofiilia X on käytetty esim. asettamaan keskinäytön valovoima, asetus ei vaikuta
kuljettajaprofiiliin Y. Se on tallennettu kuljettajaprofiiliin X - valovoiman asetus on henkilökohtainen asetus.
1.
Painakaa keskinäytön yläreunassa näytettävän kuljettajaprofiilin nimeä näytön käynnistyttyä.
> Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista
kuljettajaprofiileista.
2.
Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
Aiheeseen liittyvät tiedot
3.
Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
•
•
124
Kuljettajaprofiilin valitseminen
Kun keskinäyttö käynnistetään, valittu kuljettajaprofiili näytetään näytössä ylimpänä. Viimeksi
käytetty kuljettajaprofiili on käytössä, kun auton
lukitus avataan seuraavan kerran. Kuljettajaprofiili
voidaan vaihtaa, kun auton lukitus on avattu. Jos
etäavain on sen sijaan yhdistetty johonkin kuljettajaprofiiliin, kyseinen profiili valitaan käynnistettäessä.
Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa kahdella eri
tavalla.
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 124)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 125)
•
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
(s. 125)
•
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
(s. 125)
•
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 122)
Vaihtoehto 2:
1.
Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.
2.
Painakaa painiketta Profiili.
> Näyttöön tulee sama luettelo kuin vaihtoehdon 1 kohdalla.
3.
Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
4.
Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 123)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 101)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 125)
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
(s. 125)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajaprofiilin nimen
muuttaminen
Asetusten nollaus
kuljettajaprofiileissa
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin.
Autossa käytettävien kuljettajaprofiilien nimiä voidaan muuttaa.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin tallennetut asetukset voidaan nollata, kun auto seisoo
paikallaan.
Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin. Näin
kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti kaikkine
asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä
etäavaimella.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3.
Valitkaa Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään
valikko.
4.
5.
Painakaa ruutua Profiilin nimi.
> Näppäimistö tulee esiin ja nimeä on mahdollista muuttaa. Painakaa
näppäimistön sulkemiseksi.
Tallentakaa nimenmuutokset painamalla
Edellinen tai Sulje.
> Nimi on nyt muutettu.
HUOM
Profiilinimi ei voi alkaa välilyönnillä eikä sitä
tällöin tallenneta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen
vain, kun auto seisoo paikallaan.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus Nollaa
omat asetukset.
3.
Valitkaa jokin vaihtoehdoista Nollaa
aktiiviselle profiilille, Nollaa kaikille
profiileille tai Peruuta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 123)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 121)
Kun etäavainta käytetään ensimmäisen kerran,
sitä ei ole yhdistetty mihinkään kuljettajaprofiiliin.
Autoa käynnistettäessä aktivoidaan automaattisesti profiili Vieras.
Kuljettajaprofiili voidaan valita manuaalisesti
yhdistämättä sitä avaimeen. Kun auton lukitus
avataan, viimeksi käytössä ollut kuljettajaprofiili
aktivoituu. Jos avain on kerran yhdistetty kuljettajaprofiiliin, on kuljettajaprofiilin valinta tehtävä, kun
kyseistä avainta käytetään.
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin
Valitkaa ensin, mikä profiili avaimeen yhdistetään,
jos yhdistettävä profiili ei ole jo aktiivinen. Aktiivinen profiili voidaan sitten yhdistää avaimeen.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3.
Merkitkää haluttu profiili. Näyttö palaa kotinäkymään. Profiilia Vieras ei voida yhdistää
avaimeen.
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 124)
Keskinäytön näppäimistö (s. 112)
}}
125
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
4.
5.
Vetäkää päänäkymä uudelleen alas ja painakaa Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Muokkaa profiilia.
Valitkaa Yhdistä avain profiilin yhdistämiseksi avaimeen. Kuljettajaprofiilia ei voida
yhdistää toiseen avaimeen kuin juuri sillä hetkellä autossa käytettävään avaimeen. Jos
autossa on useita avaimia, näytetään teksti
Useita avaimia löytyi, aseta yhdistettävä
avain lukulaitteen päälle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 123)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 125)
Keskinäytön ilmoitukset
Keskinäytössä voidaan eri tapahtumien yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.
Etäavaimella (s. 215)
Ilmoitus keskinäytön päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetään prioriteetiltaan matalampia ilmoituksia kuljettajalle.
Varmistuslukijan sijainti säilytyslokerossa.
> Kun teksti Profiili yhdistetty avaimeen
näytetään ovat avain ja kuljettajaprofiili
yhdistetty toisiinsa.
6.
126
Painakaa painiketta OK.
> Kyseinen avain on nyt yhdistetty kuljettajaprofiiliin ja pysyy yhdistettynä, kunnes toiminnon Yhdistä avain ruudusta ei poisteta valintaa.
Useimmat ilmoitukset esitetään keskinäytön tilakentän päällä. Hetken kuluttua, tai kun ilmoitus
on hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää
tilakentästä. Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ponnahdusilmoitukset
Tietyissä tapauksissa esitetään ilmoitus ponnahdusikkunan muodossa. Ponnahdusilmoituksilla on
korkeampi prioriteetti kuin ilmoituksilla, jotka esitetään tilakentässä, ja ne edellyttävät kuittausta/
toimenpidettä ennen kuin ne häviävät. Ilmoitukset,
jotka pitää tallentaa, asettuvat keskinäytön päänäkymään.
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
Keskinäytön ilmoituksia käsitellään keskinäytön
näkymissä.
–
Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sulkekaa ilmoitus painamalla sitä tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti
hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä (s. 127)
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 128)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 91)
•
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 126)
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 91)
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 128)
Ilmoitus keskinäytön päänäkymässä.
Tietyillä ilmoituksilla keskinäytössä on painike (tai
useita painikkeita ponnahdusilmoituksissa) esim.
ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivointia/deaktivointia varten.
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
–
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi tai antakaa ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
127
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
2.
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja
ilmoituksia käsitellään molemmissa tapauksissa
keskinäytössä.
Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla
sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa
näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on painike esim. ilmoitukseen liittyvän toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
–
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi.
Päänäkymän tallennetut ilmoitukset poistetaan
automaattisesti, kun auto sammutetaan.
Puheääniohjaus19
Kuljettaja voi puheohjata tiettyjä mediasoittimen
toimintoja, Bluetooth-yhdistettyä puhelinta, ilmastointijärjestelmää ja Volvon navigointijärjestelmää*.
Puhekäskyt parantavat kuljettajan mukavuutta ja
auttavat häntä keskittymään paremmin ajamiseen
sekä tie- ja liikenneolosuhteisiin.
VAROITUS
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tallennetut ilmoitukset ja mahdolliset valinnat päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetyt ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asetetaan keskinäytön päänäkymään.
•
•
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 126)
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä (s. 127)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 91)
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
1. Avatkaa keskinäytön päänäkymä.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään. Ilmoitukset, joiden yhteydessä on
nuoli oikealla, voidaan laajentaa.
Puheohjausjärjestelmän mikrofoni
19
128
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Puheohjaus tapahtuu dialogilla, jossa käyttäjä
sanoo komennot ja saa järjestelmältä verbaalisia
vastauksia. Puheohjausjärjestelmä käyttää samaa
mikrofonia kuin Bluetooth-yhteydellä yhdistetyt
laitteet, ja puheohjausjärjestelmän vastaukset
annetaan auton kaiutinten kautta. Tietyissä
tapauksissa esitetään myös tekstiviesti kuljettajan
näytössä. Toimintoja ohjataan ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla ja asetukset tehdään keskinäytön kautta.
Järjestelmäpäivitys
Puheohjausjärjestelmää parannellaan jatkuvasti.
Hakekaa päivitykset parhaan mahdollisuuden toimivuuden varmistamiseksi osoitteesta
support.volvocars.com.
Puheohjauksen käyttö20
Painakaa ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta
järjestelmän aktivoimiseksi
ja vuoropuhelun aloittamiseksi
puhekäskyillä.
Ottakaa huomioon seuraavat asiat:
•
Puhukaa merkkiäänen jälkeen normaalilla
äänellä tavalliseen tahtiin.
•
Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
•
Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa
pitämällä ovet, ikkunat ja panoraamakatto*
suljettuina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
20
Puheohjauksen käyttö (s. 129)
Puheohjaus voidaan keskeyttää:
Puhelimen puheohjaus (s. 130)
•
•
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 180)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 131)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
sanomalla "Cancel".
painamalla pitkään ohjauspyörässä olevaa
.
puheohjauksen painiketta
Nopeuttakaa kommunikaatiota ja hypätkää järjestelmän antamien kehotusten yli painamalla
ohjauspyörän puheohjauspainiketta
järjestelmän äänen puhuessa ja sanomalla seuraava
käsky.
Esimerkkejä puheohjauksesta
Painakaa
ja sanokaa "Call [Etunimi]
[Sukunimi] [numerokategoria]" - soittaa
puhelinmuistiosta valitulle yhteystiedolle. Jos
yhteystiedolla on useita puhelinnumeroita (esim.
koti, matkapuhelin, työ), on valittava oikea kategoria.
Painakaa siis
ja sanokaa "Call Kalle
Virtanen Matkapuhelin".
Käskyt/sanonnat
Seuraavia käskyjä on mahdollista käyttää aina.
•
•
•
"Repeat" – toistaa viimeisimmän puheohjeen meneillään olevassa vuoropuhelussa.
"Cancel" - keskeyttää dialogin.
"Help" - käynnistää ohjedialogin. Järjestelmä
vastaa käskyillä, joita voidaan käyttää ko.
tilanteessa, kehotuksella tai esimerkillä.
Eri toimintojen, kuten puhelimen ja radion,
komennot on kuvailtu niitä koskevissa kappaleissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 129
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Numerot
Numerokäskyt annetaan eri tavalla ohjattavasta
toiminnosta riippuen:
•
•
•
Puhelin- ja postinumerot sanotaan numero
numerolta, esim. nolla kolme yksi kaksi kaksi
neljä neljä kolme (03122443).
Talonumerot voidaan sanoa numero numerolta tai kokonaisuutena, esim. kaksi kaksi tai
kaksikymmentäkaksi (22). Englannin ja hollannin kielessä voidaan sanoa useita numeroryhmiä peräkkäin, esim. kaksikymmentäkaksi kaksikymmentäkaksi (22 22). Englannin kielessä voidaan käyttää myös ilmaisua
"kaksois-" tai "kolmois-", esim. kaksoisnolla
(00). Numerot voidaan antaa väliltä 0–2300.
Taajuudet voidaan sanoa yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku kahdeksan (98,8) tai
sataneljä pilkku kaksi (104,2).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
21
22
130
Puheääniohjaus (s. 128)
Puhelimen puheohjaus (s. 130)
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 180)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 131)
Puhelimen puheohjaus21
Soittaa yhteystietoon, kuunnella viestit tai sanella
lyhyitä viestejä puheohjauskomennoilla
Bluetooth-yhteydessä olevalla puhelimella.
Jotta puhelinmuistion yhteystieto voidaan antaa,
puheohjauskäskyn täytyy sisältää puhelinmuistiossa ilmoitetut yhteystiedot. Jos yhteystiedolla,
esim. Robyn Smith, on useita puhelinnumeroita,
myös numerokategoria voidaan ilmoittaa, esim.
Koti tai Matkapuhelin: "Call Kalle Virtanen
Matkapuhelin".
Painakaa
kyistä:
•
•
•
•
•
•
Puheääniohjaus (s. 128)
Puheohjauksen käyttö (s. 129)
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 180)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 131)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
•
"Call [yhteystieto]" – soittaa valittuun
puhelinluettelon yhteystietoon.
•
"Call [puhelinnumero]" - soittaa puhelinnumeroon.
•
•
"Recent calls" - näyttää puhelulistan.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
"Read message" - viesti luetaan. Jos viestejä on useita, valitkaa luettava viesti.
"Message to [yhteystieto]" - käyttäjää
kehotetaan sanomaan lyhyt viesti. Tämän jälkeen toiminto lukee viestin ääneen ja käyttäjä
voi valita, lähetetäänkö22 vai saneleeko hän
viestin uudelleen. Jotta tämän toiminnon
käyttö on mahdollista, auton on oltava yhteydessä internetiin.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Vain tietyt puhelimet pystyvät lähettämään viestejä auton kautta. Luettelo yhteensopivista laitteista on osoitteessa support.volvocars.com.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
"Radio FM" - käynnistää FM-radion.
Puheääniohjauksen asetukset25
"Radio AM" - käynnistää AM-radion.
Tässä valitaan puheohjausjärjestelmän asetukset.
"Media" – käynnistää dialogin medialaitetta
ja radiota varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
•
•
•
•
•
•
•
"Play [esittäjä]" - toistaa musiikkia valitulta
esittäjältä.
•
•
"Play [kappaleen nimi]" - toistaa valitun
kappaleen.
"Similar music" - soittaa USB-liitetyistä laitteista musiikkia, joka muistuttaa soitettavaa
musiikkia.
•
"Play [kappaleen nimi] kohteesta
[albumi]" - toistaa valitun kappaleen valitulta
albumilta.
Radion ja median puheohjaus23
Tässä on komentoja radion ja mediasoittimen
puheohjausta varten.
Painakaa
ja sanokaa jokin seuraavista käskyistä:
•
•
"Play [TV-kanavan nimi]" – avaa valitun
TV-kanavan*24.
•
"Play [radioasema]" - avaa valitun radiokanavan.
•
"Tune to [taajuus]" - avaa valitun radiotaajuuden aktiivisella radion aaltoalueella. Jos
mikään radiolähde ei ole aktiivinen, käynnistetään FM-alue normina.
•
"Tune to [taajuus] [taajuuskaista]" - avaa
valitun radiotaajuuden valitulla radion aaltoalueella.
•
"Radio" - käynnistää FM-radion.
23
24
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
"DAB " - käynnistää DAB-radion*.
"TV" - käynnistää toiston TV:stä*24.
"USB" - käynnistää toiston USB-muistilta.
"iPod" - käynnistää toiston iPodilta.
"Bluetooth" - käynnistää toiston Bluetoothyhdistetystä medialähteestä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puheääniohjaus (s. 128)
Puheohjauksen käyttö (s. 129)
Asetukset
Järjestelmä
Ääniohjaus
Asetuksia voidaan tehdä seuraavilla alueilla:
• Toista puhekomento
• Sukupuoli
• Puhetempo
Audioasetukset
Valitkaa ääniasetukset kohdassa:
Asetukset Ääni
Ääniohjaus
Järjestelmän äänitasot
Puhelimen puheohjaus (s. 130)
Kieliasetukset
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 180)
Puheohjaus ei ole mahdollista kaikilla kielillä.
Puheohjaukselle käytettävissä olevat kielet on
merkitty pienellä kuvakkeella kieliluetteloon .
Puheääniohjauksen asetukset (s. 131)
Kielen vaihto vaikuttaa myös valikko-, ilmoitus- ja
aputeksteihin.
Asetukset Järjestelmä Järjestelmän
kielet ja yksiköt Järjestelmän kieli
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 131
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
25
132
Puheääniohjaus (s. 128)
Puheohjauksen käyttö (s. 129)
Puhelimen puheohjaus (s. 130)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 180)
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
Audioasetukset (s. 458)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 118)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
VALAISTUS
VALAISTUS
Valokatkaisimet
Eri valokatkaisimilla käytetään sekä ulko- että
sisävaloja. Vasemmalla ohjauspylvään vivulla
sytytetään ja säädetään ulkovaloja. Kojelaudan
säätöpyörällä säädetään sisätilan valaistuksen
voimakkuutta.
Ulkovalaistus
Tila
Sisältö
Tila
Huomiovalot.
Sisältö
Huomiovalot ja positiovalot päivänvalossa.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot heikossa
päivänvalossa tai pimeässä tai kun
sumuvalot edessä* ja/tai takana on
aktivoitu.
Huomio- ja positiovalot.
Positiovalot auton ollessa pysäköitynä.A
Toiminto Automaattiset kaukovalot
voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun
lähivalot palavat.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Automaattiset kaukovalot päällä/
pois.
A
Vasemman ohjauspylvään vivun kiertorengas.
Kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II
tai auto on käynnissä, kiertorenkaan eri asennot
tarkoittavat seuraavia toimintoja:
134
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan
siirtää asentoon
toisesta asennosta, jotta vain positiovalot syttyvät muun valaistuksen sijasta.
Volvo suosittelee, että asentoa
autoa ajettaessa.
käytetään
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
VAROITUS
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on liian
heikko tai tarpeeksi voimakas, esim. sumussa
ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallista valaistusta
ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Kojelaudan säätöpyörät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vilkkujen käyttö (s. 140)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 138)
Valaistustoimintojen säätäminen
keskinäytössä
Aktiiviset kaarrevalot* (s. 140)
Useita valaistustoimintoja voidaan säätää ja aktivoida keskinäytön kautta, esimerkiksi automaattisia kaukovaloja, saattovalaistusta ja turvavalaistusta.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Jarruvalot (s. 142)
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus.
3.
Valitkaa Ulkovalot tai Sisävalot.
Lähivalot (s. 137)
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot* (s. 141)
Takasumuvalo (s. 142)
Hätäjarruvalot (s. 143)
Varoitusvilkut (s. 143)
Valot ja
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 134)
Automaattiset kaukovalot (s. 138)
Saattovalojen käyttäminen (s. 144)
Turvavalaistus (s. 144)
Vilkkujen käyttö (s. 140)
Asetusten avaaminen keskinäytössä (s. 118)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 108)
Sisätilan valaistustehon säätämisen säätöpyörä (vasemmalle).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 135)
Sisävalaistus (s. 144)
Seisonta-/positiovalot (s. 136)
* Valinnais-/lisävaruste. 135
VALAISTUS
Seisonta-/positiovalot
Positiovaloja voidaan käyttää, jotta muut tielläliikkujat näkevät pysähtyneen tai pysäköidyn auton.
Positiovalot sytytetään ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.
toisesta asennosta, jotta vain positiovalot
syttyvät muun valaistuksen sijasta.
Ajettaessa yli 30 sekuntia enintään ajonopeudella
10 km/h (n. 6 mph) tai ajonopeuden ylittäessä
10 km/h (n. 6 mph) huomiovalot syttyvät. Kuljettajan täytyy kääntää säädin muuhun asentoon
kuin
.
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
positiovalot takana syttyvät (jos niitä ei jo ole sytytetty) takana olevien huomion herättämiseksi.
Tämä tapahtuu riippumatta kiertorenkaan asennosta tai siitä, missä jännitetilassa auton sähköjärjestelmä on.
Huomiovalot
Autossa on ympäristön valaistusolosuhteet
havaitsevia tunnistimia. Huomiovalot palavat
ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asen,
tai
sekä auton sähkönossa
järjestelmän ollessa jännitetilassa II tai auton
valonmoottorin ollessa käynnissä. Tilassa
heittimet vaihtavat automaattisesti lähivaloille heikossa päivänvalossa tai pimeällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjauspylvään vivun kiertorengas positiovalojen asennossa.
Asettakaa kiertorengas asentoon
- positiovalot syttyvät (numerokilven valaistus syttyy
samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai
jos auto on käynnissä, huomiovalot palavat positiovalojen asemesta edessä. Kun kiertorengas on
tässä asennossa, positiovalot palavat riippumatta
auton sähköjärjestelmän jännitetilasta.
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan siirtää positiovalojen asentoon
1
136
•
•
Valokatkaisimet (s. 134)
Jännitetilat (s. 394)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asenpalavat huomiovalot (DRL1), kun
nossa
autolla ajetaan päivänvalossa. Auto vaihtaa automaattisesti valot huomiovaloista lähivaloihin heikossa päivänvalossa tai pimeässä. Vaihto lähivaloihin tapahtuu myös, jos sumuvalot edessä*
ja/tai takana aktivoituvat.
Daytime Running Lights
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin
päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Lähivalot
Lähivalot aktivoituvat automaattisesti heikossa
päivänvalossa tai pimeässä ohjauspylvään vivun
kiertorenkaan ollessa ajon aikana asennossa
, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai auto on käynnissä.
Huomatkaa, että ohjauspylvään vasemman vivun
, jotta
kiertorenkaan on oltava asennossa
tunnelin havaitseminen voisi toimia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tunnelin havaitseminen
Auto tunnistaa, kun sitä ajetaan tunneliin, ja vaihtaa tällöin huomiovaloista lähivaloihin.
Valokatkaisimet (s. 134)
Valokatkaisimet (s. 134)
Jännitetilat (s. 394)
Huomiovalot (s. 136)
Jännitetilat (s. 394)
Lähivalot (s. 137)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Käännettäessä ohjauspylvään vipu asentoon
lähivalot aktivoituvat automaattisesti myös
silloin, jos:
•
•
•
etusumuvalot* aktivoidaan
takasumuvalo aktivoidaan
etu- ja takasumuvalot aktivoidaan.
Lähivalot palavat aina ohjauspylvään vivun kierto, kun auton
renkaan ollessa asennossa
sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai auto on
käynnissä.
* Valinnais-/lisävaruste. 137
VALAISTUS
Kaukovalojen käyttäminen
Kaukovaloja käytetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella vivulla. Kaukovalot ovat auton voimakkaimmat valot ja niitä tulee käyttää näkyvyyden
parantamiseksi ajettaessa pimeällä, kunhan ne
eivät häikäise muita tielläliikkujia.
Ohjauspylvään vipu kiertorenkaalla.
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti taaksepäin kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot
palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
2 tai
. Aktivoikaa kaukovalot siirtämällä
ohjauspylvään vipua eteenpäin. Deaktivoikaa
siirtämällä ohjauspylvään vipua taaksepäin.
2
138
Kun lähivalot on sytytetty.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa kuljettajan näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valokatkaisimet (s. 134)
Automaattiset kaukovalot (s. 138)
Automaattiset kaukovalot
Automaattiset kaukovalot on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella
havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot,
ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille.
Automaattiset kaukovalot aktivoidaan kääntämällä
ohjauspylvään vivun kiertorengas asentoon
.
Toiminto voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon. Kun kameratunnistin ei enää näe vastaan
tulevia tai edellä kulkevia ajoneuvoja, kaukovalot
kytketään takaisin päälle.
Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen
yhteydessä, kun auton nopeus on n. 20 km/h
(noin 12 mph) tai suurempi.
VALAISTUS
Automaattisten kaukovalojen deaktivointi kaukovalojen ollessa päällä saa aikaan valaistuksen
välittömän asettumisen lähivaloille.
Kun automaattiset kaukovalot on aktivoitu, sympalaa valkoisena kuljettajan näytössä.
boli
Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa sinisenä.
LED3-valonheittimillä varustettu auto*
Jos automaattisissa kaukovaloissa on päällä/pois
-toiminto4, valaistus palautuu kaukovaloille muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei
enää havaitse vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.
Valot vaihtuvat täysiksi kaukovaloiksi muutama
sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää
havaitsee vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai
edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.
Automaattisten kaukovalojen rajoitukset
Kameratunnistimella, johon toiminto perustuu, on
tiettyjä rajoituksia.
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus Aktiiviset
kaukovalot Tilapäisesti ei
käytettävissä, vaihto kauko- ja lähivalojen välillä on tehtävä käsin. Ohjauspylvään vivun
.
kiertorengas voi kuitenkin olla asennossa
Symboli
sammuu, kun ilmoitus esitetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 134)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 138)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 322)
Sama pätee, jos näytössä on tämä
symboli ja ilmoitus Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso käyttöopasta.
Automaattiset kaukovalot voivat olla tilapäisesti
pois käytöstä, esim. sumun ollessa tiheää tai
sateen voimakasta. Kun automaattiset kaukovalot
jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin tunnistimet
eivät enää ole tukossa, ilmoitus sammuu ja symsyttyy.
boli
VAROITUS
Automaattiset kaukovalot ovat apuväline, jolla
käytetään parhaita mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai
sääolosuhteet sitä edellyttävät.
3 Valodiodi (Light Emitting Diode)
4 Auton varustelutasosta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 139
VALAISTUS
Vilkkujen käyttö
HUOM
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat kolme
kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä, kuinka pitkälle
ylös- tai alaspäin vipua siirretään.
•
Tämä automaattinen vilkkujakso voidaan
keskeyttää siirtämällä ohjauspylvään vipua
välittömästi vastakkaiseen suuntaan.
•
Jos vilkkusymboli kuljettajan näytössä
vilkkuu normaalia nopeammin - katsokaa
kuljettajan näytössä näkyvää viestiä.
Aktiiviset kaarrevalot*
Aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan
mahdollisimman hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä. LED5-valonheittimillä* varustetussa
autossa voi sen varustelutasosta riippuen olla
aktiiviset kaarrevalot.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin käsin
tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Suuntavalot.
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se.
Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Toiminto
voidaan aktivoida/deaktivoida keskinäytön
kautta.
•
•
•
Varoitusvilkut (s. 143)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 135)
Vilkkupolttimon vaihto takana (s. 571)
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen) ja aktivoitu (oikea).
Aktiiviset kaarrevalot noudattavat ohjauspyörän
liikettä antaakseen maksimaalisen valaistuksen
kaarteissa ja risteyksissä, mikä voi parantaa kuljettajan näkyvyyttä.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä palaa
kuljettajan näytössä samalla, kun
symboli
kuljettajan näyttö esittää selittävän tekstin.
5
140
Valodiodi (Light Emitting Diode)
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Toiminto on aktiivinen vain heikossa päivänvalossa tai pimeässä ja vain auton liikkuessa ja lähivalojen palaessa.
Toiminnon deaktivointi/aktivointi
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot*
Toiminto, joka on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan deaktivoida/aktivoida keskinäytön toimintonäkymän kautta:
Sumuvalot voivat sisältää kaarrevalot, jotka valaisevat tilapäisesti vinosti auton edessä olevaa
aluetta siihen suuntaan, johon ohjauspyörää
käännetään tai jonka puoleista suuntavilkkua käytetään.
Toiminto aktivoituu heikossa päivänvalossa tai
pimeässä, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas
tai
ja auton nopeus
on asennossa
on pienempi kuin noin 30 km/h (noin 20 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 135)
•
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot* (s. 141)
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat eri maissa.
Kaarrevalot*
Painakaa painiketta Aktiiviset
kaarrevalot.
•
HUOM
Etusumuvalot palavat lähivaloja voimakkaammin,
joten ne ovat erityisen tehokkaat ajettaessa
sumussa.
Sumuvalojen painike.
Sumuvalot voidaan sytyttää vain jännitetilan II
ollessa aktiivinen tai auton ollessa käynnissä sekä
ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asen,
tai
.
nossa
Ottakaa käyttöön ja poistakaa käytöstä painamalla painiketta. Kuljettajan näytössä palaa sym, kun sumuvalot palavat.
boli
Sumuvalot sammuvat automaattisesti, kun käynnistyskytkintä käännetään myötäpäivään auton
sammuttamiseksi tai ohjauspylvään vivun kierto.
rengas käännetään asentoon
Lisäksi molemmat kaarrevalot sytytetään peruutettaessa valaistuksen täydentämiseksi.
Toiminto, joka on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan aktivoida ja deaktivoida
keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 134)
Jännitetilat (s. 394)
Takasumuvalo (s. 142)
Aktiiviset kaarrevalot* (s. 140)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 135)
* Valinnais-/lisävaruste. 141
VALAISTUS
Takasumuvalo
Takasumuvalo valaisee huomattavasti tavallisia
takavaloja voimakkaammin ja sitä tulee käyttää
ainoastaan silloin, kun näkyvyys on huonontunut
sumun, lumen, savun tai pölyn takia, jotta muut
liikenteessä liikkujat huomaavat edellä ajavan ajoneuvon aikaisessa vaiheessa.
Painakaa päälle/pois-painiketta. Symboli
kuljettajan näytössä palaa, kun takasumuvalo on
sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun:
•
•
käynnistyskytkintä käännetään myötäpäivään
moottorin sammuttamiseksi tai ohjauspylvään
vivun kiertorengas käännetään asentoon
ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
ja sumuvalot sammutetaan.
Jarruvalot
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljin painetaan alas.
Lisäksi ne syttyvät, kun jokin kuljettajan tukijärjestelmä jarruttaa autoa automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hätäjarruvalot (s. 143)
Jarrutoiminnot (s. 397)
Jarruvalopolttimon vaihtaminen (s. 572)
HUOM
Sumuvalon käyttöä takana koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Takasumuvalon painike.
Takasumuvalo koostuu kuljettajan puolella takana
olevasta valosta.
Takasumuvalo voidaan kytkeä päälle vain, jos:
142
•
jännitetila II on aktiivinen tai auto on käynnissä ja ohjauspylvään vivun kiertorengas on
tai
.
asennossa
•
ohjauspylvään vivun kiertorengas on asenja sumuvalot palavat.
nossa
•
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 134)
Sumuvalonheittimet/kaarrevalot* (s. 141)
Jännitetilat (s. 394)
Takasumuvalon polttimon vaihto (s. 573)
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Hätäjarruvalot
Varoitusvilkut
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien ajoneuvojen varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia siten,
että kaikki auton vilkut vilkkuvat yhtä aikaa. Toimintoa voidaan käyttää vaaratilanteesta varoittamiseen.
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat sen
sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa
- palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoituvat voimakkaassa jarrutuksessa tai jos ABS-järjestelmä aktivoituu suurissa
nopeuksissa.
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskevat määräykset
voivat vaihdella maasta toiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hätäjarruvalot (s. 143)
Vilkkujen käyttö (s. 140)
Kun kuljettaja on hidastanut nopeutta voimakkaasti jarruttamalla ja hän vapauttaa jarrupolkimen, jarruvalot palaavat normaaliin toimintaan.
Samalla auton varoitusvilkut aktivoituvat. Nämä
vilkkuvat, kunnes kuljettaja kiihdyttää auton jälleen suuremmalle nopeudelle tai sammuttaa
varoitusvilkut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Jarruvalot (s. 142)
Käyttöjarru (s. 397)
Varoitusvilkut (s. 143)
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot on aktivoitu, ja nopeus on pieni. Varoitusvilkut alkavat vilkkua, kun hätäjarruvalot ovat
lakanneet vilkkumasta, ja ne poistuvat sitten automaattisesti toiminnasta lähdettäessä liikkeelle tai
painettaessa painiketta.
143
VALAISTUS
Saattovalojen käyttäminen
Turvavalaistus
Sisävalaistus
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan pitää
palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena
auton lukitsemisen jälkeen.
Turvavalaistus sytytetään, kun auton lukitus avataan, ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Toiminnon aktivointi:
Toiminto aktivoituu, kun etäavainta käytetään lukituksen avaamiseen. Tällöin palavat positiovalot,
ulkokahvan valaistus*, numerokilven valaistus,
sisäkattovalot ja lattiavalaistus sekä tavara-/kuormatilan valaistus. Jos jokin ovi avataan aktivointiajan sisällä, ulkokahvan* valaistuksen ja sisävalaistuksen toiminta-aikaa pidennetään.
Sisustuksessa on useita erityyppisiä, ajokokemusta parantavia valoja. Muun muassa lukuvalot,
käsinekotelon valaistus ja maavalaistus.
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää
ja sammuttaa manuaalisesti vähintään 5 minuutin
kuluttua siitä, kun:
1.
Sulkekaa auto.
2.
Siirtäkää vasenta ohjauspyörän vipua eteenpäin kojelaudan suuntaan ja vapauttakaa se.
3.
Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoiduttua kuljettajan näytön symboli, positiovalot, ulkokahvan valaistus* ja numerokilven valaistus palavat.
Aika, jonka saattovalot palavat, voidaan säätää
keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 135)
•
Turvavalaistus (s. 144)
Toiminto voidaan aktivoida ja deaktivoida keskinäytön kautta.
•
auton moottori on sammutettu ja sen sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta autoa ei ole
käynnistetty.
Etumainen kattovalaistus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 135)
Saattovalojen käyttäminen (s. 144)
Etäavaimella (s. 215)
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Matkustamovalaistus
144
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Taempi kattovalaistus*
Lukuvalo, oikea puoli
Auton takaosassa on lukuvalaistus, jota käytetään
myös matkustamovalaistuksena.
Lukuvalot
Lukuvalot oikealla tai vasemmalla puolella syttyvät
tai sammuvat, kun kyseistä painiketta kattokonsolissa painetaan lyhyesti. Valovoimaa säädetään
pitämällä painiketta painettuna.
Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
Aurinkosuojan peilin valaistus*
Peilin valaistus häikäisysuojassa syttyy ja sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Matkustamovalaistus
Lattiavalaistus ja kattovalaistus sytytetään tai
sammutetaan painamalla lyhyesti kattokonsolissa
olevaa painiketta.
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Automatiikka aktivoidaan painamalla lyhyesti
AUTO-painiketta kattokonsolissa. Kun automatiikka on aktivoitu, painikkeen merkkivalo palaa ja
matkustamovalaistus syttyy ja sammuu alla kuvatulla tavalla.
Maavalaistus*
Maavalaistus syttyy ja sammuu, kun vastaava ovi
avataan tai suljetaan.
Lukuvalot takaistuimen yläpuolella.
syttyy, kun auton lukitus avataan ja kun auto
sammutetaan
•
sammuu, kun auto käynnistetään ja kun se
lukitaan
•
syttyy ja sammuu, kun jokin sivuovi avataan
tai suljetaan
•
jää palamaan kahdeksi minuutiksi, jos jokin
sivuovi on auki.
Valaistus kuormatilassa
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Koristevalaistus
Matkustamovalaistus:
•
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla
lyhyesti valaisimen painiketta. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.
Ympäröivä valo syttyy avattaessa ovet ja sammuu
lukittaessa auto. Koristevalaistuksen voimakkuutta voidaan säätää keskinäytössä ja myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Tunnelmavalot*
Panoraamakatolla* varustetussa autossa on kaksi
valoyksikköä, yksi katon kummallakin puolella.
Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla, jotka
mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä
valaistus palaa, kun auto on käynnissä. Tunnelmavalaistusta voidaan säätää keskinäytössä ja
myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 145
VALAISTUS
||
Ovien säilytyslokeroiden valot
Sisävalaistuksen säätäminen
Ovien säilytyslokeroiden valot syttyvät avattaessa
ovet ja sammuvat lukittaessa auto. Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa
olevan säätöpyörän avulla.
Auton valaistus syttyy eri tavalla jännitetilasta riippuen. Sisävalaistusta voidaan säätää kojelaudan
säätöpyörällä ja joitakin valaistustoimintoja myös
keskinäytön kautta.
Kojelaudan säätöpyörällä
ohjauspyörän kohdalla säädetään näyttövalaistuksen, säädinten valaistuksen, ympäröivän
valon ja tunnelmavalaistuksen*
voimakkuutta
Tunnelikonsolissa olevan etummaisen
mukinpitimen valo
Etummaisen mukinpitimen valo syttyy, kun auton
lukitus avataan, ja se sammuu kun auto lukitaan.
Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa olevan säätöpyörän avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Sisävalaistuksen säätäminen (s. 146)
Valokatkaisimet (s. 134)
Jännitetilat (s. 394)
Matkustamon sisusta (s. 540)
Valojen voimakkuuden muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3.
Kohdassa Sisätilan teemavalon
voimakkuus valitkaa joko Pois, Alhainen
tai Voimakas.
Ympäröivän koristevalaistuksen
säätäminen
Valojen värin muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus Sisävalot.
Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3.
3.
Valitkaa seuraavien asetusten väliltä:
Valitkaa väliltä Lämpötilan mukaan ja Värin
mukaan valojen värin muuttamiseksi.
Valot ja
•
Kohdassa Tunnelmavalon voimakkuus,
valitkaa joko Pois, Alhainen tai
Voimakas.
•
Kohdassa Tunnelmavalon taso, valitkaa
joko Alennettu tai Täysi.
Tunnelmavalaistuksen säätäminen*
Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla, jotka
mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä
valaistus palaa, kun auto on käynnissä.
Valittaessa Lämpötilan mukaan valo muuttuu asetetun matkustamon lämpötilan
mukaan.
Kohdassa Värin mukaan voidaan käyttää
lisäsäätöihin aliluokkaa Teemavärit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
146
Sisävalaistus (s. 144)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 135)
Jännitetilat (s. 394)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Ikkunat, lasit ja peilit
Autossa on säätimet ikkunoita, laseja ja peilejä
varten. Jotkut auton lasit on vahvistettu laminoimalla.
Laminoitu lasi
Tuulilasi ja panoraamakatto* ovat laminoitua lasia.
Lasi on vahvistettu, mikä antaa paremman murtosuojan ja parantaa matkustamon äänieristystä.
Joihinkin muihin lasipintoihin laminoitu lasi on
saatavana lisävarusteena.
Symboli osoittaa ikkunat, joissa lasi on laminoitua1/>
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
VAROITUS
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on palautettava alkutilaan, jotta se toimii oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Taustapeilit (s. 151)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 158)
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 197)
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 198)
Panoraamakatto* (s. 154)
Jos puristumissuoja on lauennut, voidaan kattoluukkua silti liikuttaa kerran samaan suuntaan
ilman puristumissuojaa, jos se tehdään
10 sekunnin sisällä puristumissuojan laukeamisesta. Puristumissuoja voidaan siis ohittaa, jos
sulkeutuminen keskeytyy esim. jään muodostumisen takia, painamalla säädintä jatkuvasti täysin
suljettua asentoa kohti.
Panoraamakatto* (s. 154)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 161)
•
Kaikissa sähkötoimisesti ohjattavissa ikkunoissa
ja aurinkosuojissa* on puristumissuoja, joka laukeaa, jos avautumisen tai sulkeutumisen tiellä on
jokin este.
Kohdatessaan esteen liike pysähtyy, jonka jälkeen se palaa automaattisesti takaisinpäin noin
50 mm:n (n. 2 tuuman) päähän esteestä (tai täyteen tuuletusasentoon).
Ikkunannostimet (s. 149)
•
1
148
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 148)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen
puristumissuoja
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 149)
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 150)
Ei koske tuulilasia ja panoraamakattoa*, jotka ovat aina laminoituja eikä niissä sen vuoksi ole tätä symbolia.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Puristumissuojan
palauttamismenettely
Jos ikkunannostimien sähköisissä toiminnoissa
on ongelmia, palauttamismenettely voidaan testata.
Ikkunannostimet
VAROITUS
Ikkunannostimia käytetään kyseisen oven säätimillä. Kuljettajan ovessa on säätimet kaikkien
ikkunoiden käyttämistä ja myös lapsilukkojen aktivointia varten.
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
VAROITUS
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on palautettava alkutilaan, jotta se toimii oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Jos ongelma ei poistu tai jos se koskee panoraamakattoa tai kattoluukkua, kääntykää korjaamon
puoleen.2
Ikkunannostimen palauttaminen
1. Aloitettaessa ikkunan on oltava suljettuna.
2.
Siirtäkää ikkunannostimen säädintä manuaalisessa tilassa kolme kertaa ylöspäin suljettua
asentoa kohti.
> Järjestelmä alustetaan automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 148)
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 150)
2
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Sähkötoiminen lapsilukko*, joka poistaa
takaovien säätimet käytöstä, jotta ovia tai
ikkunoita ei voida avata auton sisältä käsin.
•
•
Takaikkunoiden säätimet.
•
Etuikkunoiden säätimet.
•
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 150)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 148)
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 149)
Ikkunannostimissa on puristumissuoja. Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla
palauttamismenettelyä.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
* Valinnais-/lisävaruste. 149
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Ikkunannostimien käyttö
VAROITUS
Kuljettajan oven säädinpaneelista voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia, muiden ovien säädinpaneeleista vain kyseisen oven ikkunannostinta.
Ikkunannostimissa on puristumissuoja. Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla
palauttamismenettelyä.
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan:
•
•
•
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
etäavaimella.
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran ääntä,
kun takaovien ikkunoita on avattu, on avata
hieman myös etuovien ikkunoita.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa. Siirtäkää jotain
säädintä hieman ylös- tai alaspäin. Ikkunannostimet liikkuvat ylös- tai alaspäin niin
kauan kuin säädintä pidetään paikallaan.
Käyttö automatiikalla. Siirtäkää jokin säätimistä ylös- tai alaspäin ääriasentoonsa ja
vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, jännitetilan pitää olla I tai II. Moottorin sammuttamisen
jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutaman minuutin ajan vielä sytytysvirran katkaisun
jälkeenkin - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen. Vain yhtä säädinpaneelia kerrallaan voidaan
käyttää.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella, ovenkahvan avaimettomalla avaamisella* tai keskuslukituspainikkeella.
150
keskuslukituspainikkeella
HUOM
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
avaimettomalla sulkemisella*
HUOM
Ikkunoita ei voida avata ajonopeuden ylittäessä n. 180 km/h (n. 112 mph), mutta ne
voidaan sulkea.
Liikennesääntöjen noudattaminen on aina
kuljettajan vastuulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ikkunannostimet (s. 149)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 148)
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 149)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 240)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 217)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 243)
Taustapeilit
•
Sisä- ja ulkotaustapeilien tarkoitus on tarjota kuljettajalle parempi näkymä taakse.
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 168)
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 198)
Sisätaustapeili
Sisätaustapeiliä säädetään yksinkertaisesti kääntämällä sitä käsin. Sisätaustapeilissä voi olla
HomeLink*, automaattinen himmennys* ja kompassi*.
Ulkotaustapeilit
VAROITUS
Molemmat peilit ovat kaarevia hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet voivat näyttää
olevan kauempana kuin ne todellisuudessa
ovat.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla. Myös automaattisia asetuksia on useita ja ne voidaan yhdistää
sähkötoimisen istuimen* muistitoimintopainikkeisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kompassi* (s. 455)
•
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 153)
HomeLink®* (s. 452)
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 152)
* Valinnais-/lisävaruste. 151
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Taustapeilien himmennyksen
säätäminen
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeileistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmennä
takaa tulevat valot, jos ne häiritsevät.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeilit
himmenevät automaattisesti. Automaattinen himmennys on aina toiminnassa ajon aikana, paitsi
jos peruutusvaihde on valittu.
Manuaalinen himmennys
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä.
1.
Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2.
Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattisella himmennyksellä varustetussa
peilissä ei ole manuaalisen himmennyksen säädintä.
152
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit,
häikäisysuojat tai esineet istuimella tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten, että niihin ei
pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa heikennetään.
HUOM
Herkkyyttä muutettaessa himmennyksessä ei
huomata välittömästi muutosta, mutta hetken
kuluttua muutos on tehty.
Himmennyksen herkkyys vaikuttaa sekä sisä- että
ulkotaustapeileihin.
Manuaalisen himmennyksen säädin.
Jotta ulkotaustapeileissä voi olla automaattinen
himmennys, sen on oltava myös sisätaustapeilissä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Kohdassa Taustapeilin automaattinen
himmennys, valitkaa Normaali, Tumma tai
Vaalea.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeilit (s. 151)
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 153)
Peilit ja
Sisätaustapeilissä on kaksi tunnistinta, eteenpäin
suunnattu ja taaksepäin suunnattu, jotka toimivat
yhdessä häikäisevän valon tunnistamiseksi ja
poistamiseksi. Eteenpäin suunnattu tunnistin
havaitsee ympäröivän valon, kun taas taaksepäin
suunnattu tunnistin havaitsee takana olevan ajoneuvon valonheittimistä tulevan valon.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Ulkotaustapeilien kääntäminen
Jotta näkymä taaksepäin on parempi, ulkotaustapeilit voidaan säätää kuljettajan toiveiden mukaisesti. Automaattisia asetuksia on useita ja ne voidaan myös yhdistää sähkötoimisen istuimen*
muistitoimintopainikkeisiin.
Ulkotaustapeilien säätimien
käyttäminen
3.
Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/uloskääntäminen toimisi oikein.
1.
Kääntäkää peilit autoa vasten painamalla painikkeita L ja R samanaikaisesti.
2.
Kääntäkää ne jälleen ulos painamalla yhtä
aikaa painikkeita L ja R.
3.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Taustapeilien kääntäminen sisään
sähkötoimisesti*
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit voidaan kääntää sisään.
Ulkotaustapeilien säätimet.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla.
1.
2.
Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin
tai painiketta R oikean taustapeilin osalta.
Painikkeessa oleva valo palaa.
Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3 Vain
1.
Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti
(jänniteasennon pitää olla vähintään I).
2.
Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L ja
R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
yhdessä muistipainikkeilla* varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa.
Kääntäminen pysäköitäessä3
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas, jotta
kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään.
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Huomatkaa, että painiketta on ehkä painettava
kahdesti riippuen siitä, oliko se jo esivalittu. Kun
taustapeili on käännetty alas, painike vilkkuu. Kolmen sekunnin kuluttua peruutusvaihteen kytkemisestä pois päältä taustapeili lähtee palaamaan
automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa, jonka
se saavuttaa noin 8 sekunnissa.
Automaattinen kääntäminen
pysäköitäessä3
Tätä asetusta käytettäessä taustapeilit käännetään automaattisesti alas valittaessa peruutusvaihde. Alaskäännetty asento on esiasetettu eikä
sitä voi säätää. Taustapeili voidaan palauttaa suoraan alkuperäiseen asentoonsa painamalla painiketta L tai R kaksi kertaa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Peilit ja
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 153
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
3.
Kohdassa Ulkopeilin kallistus
peruutettaessa, valitkaa Pois, Kuljettaja,
Matkustaja tai Molemmat aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi ja sen valitsemiseksi, kumpi
taustapeileistä halutaan kääntää.
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä*
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti
sisään/ulos.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Valitkaa Peilien taitto lukittaessa aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Panoraamakatto*
Panoraamakatto on jaettu kahteen lasisektioon.
Etumainen voidaan avata pystysuoraan takareunassa (tuuletusasento) tai vaakasuoraan (aukiasento). Taempi on kiinteä kattoikkuna.
Panoraamakattoon kuuluvat tuulenohjain ja aurinkoverho, joka on valmistettu rei'itetystä kankaasta
ja sijoitettu lasikattoluukun alle antamaan lisäsuojaa esim. kirkasta auringonvaloa vastaan.
Peilit ja
Taustapeilit (s. 151)
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 152)
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 168)
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 198)
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään kattoon sijoitetulla säätimellä.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella, ovenkahvan avaimettomalla avaamisella* tai keskuslukituspainikkeella.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan
käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää olla jännitetilassa I tai II.
154
•
•
TÄRKEÄÄ
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
TÄRKEÄÄ
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista.
•
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos se
on jäätynyt kiinni.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Ilmanohjain
Panoraamakaton käyttö*
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään kattopaneelin säätimellä ja niissä on molemmissa
puristumissuoja.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
Panoraamakattoluukkuun kuuluu ilmanohjain,
joka käännetään ylös panoraamakattoluukun
ollessa auki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin autoon.
•
Panoraamakaton käyttö* (s. 155)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 157)
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 148)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 240)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 217)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 243)
4
•
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten
etäavain mukaan poistuessanne autosta.
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
TÄRKEÄÄ
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
Mukavuusasennossa tuulen suhina ja resonointiäänet ajon aikana ovat miellyttävän hiljaiset.
TÄRKEÄÄ
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista.
•
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos se
on jäätynyt kiinni.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan
käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää olla jännitetilassa I tai II.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella, ovenkahvan avaimettomalla avaamisella* tai keskuslukituspainikkeella.
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan:
•
•
•
avaimettomalla sulkemisella*
keskuslukituspainikkeella
etäavaimella.
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa, että panoraamakatto on kunnolla
kiinni sulkemisen jälkeen.
Katon liike pysähtyy, jos säädin vapautetaan käsinkäytössä tai kun lasi tulee mukavuus4-, enim}}
* Valinnais-/lisävaruste. 155
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
mäisavautuma- tai kiinni-asentoon. Sekä panoraamakaton että aurinkoverhon liike pysähtyy
myös silloin, jos katon säädintä käytetään päinvastaiseen suuntaan meneillään olevan liikkeen
suuntaan nähden.
Tuuletusasennon avaaminen ja
sulkeminen
Panoraamakaton avaaminen ja
sulkeminen kokonaan katon säätimellä
Panoraamakatossa ja aurinkoverhossa on myös
puristumissuoja.
HUOM
Manuaalisessa avauksessa aurinkoverhon täytyy olla täysin auki, ennen kuin panoraamakatto voidaan avata. Suljettaessa panoraamakaton on oltava täysin kiinni, ennen kuin
aurinkoverho voidaan sulkea kokonaan.
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Avatkaa painamalla säädintä kerran ylöspäin.
Sulkekaa painamalla säädintä kerran alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, katon lasinen etuluukku nousee ylös takareunasta. Jos aurinkoverho on täysin kiinni, kun tuuletusasento valitaan, se avautuu automaattisesti noin 50 mm
(noin 2 tuumaa).
Aurinkoverho seuraa automaattisesti mukana, jos
panoraamakatto suljetaan tuuletusasennosta.
156
Käyttäminen, käsinkäyttötila
Käyttäminen, automaattinen tila
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Käsinkäyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen: painakaa säädintä
taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
2.
Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
3.
Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin kolmannen kerran taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt
eteen-/alaspäin manuaalisen sulkemisen asentoon.
Automaattinen käyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen maksimaalisesti painakaa säädintä taaksepäin automaattisen
avaamisen asentoon ja vapauttakaa.
2.
3.
Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja
vapauttakaa se.
Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin kolmannen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa se.
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt
eteen-/alaspäin automaattisen sulkemisen asentoon.
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
Automaattinen käyttö – nopea avaaminen tai
sulkeminen
Panoraamakatto ja aurinkoverho voidaan avata tai
sulkea samanaikaisesti:
Tämä toiminto sulkee aurinkoverhon automaattisesti 15 minuutin kuluttua auton lukitsemisesta
auton ollessa pysäköitynä lämpimällä ilmalla. Toiminto laskee matkustamon lämpötilaa ja suojaa
auton verhoilua haalistumiselta.
Toiminto, joka on pois toiminnasta, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan aktivoida tai deaktivoida keskinäytössä.
–
Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa
taaksepäin automaattisen käytön asentoon ja
vapauttakaa se.
–
Sulkeminen - työntäkää säädintä kaksi kertaa
eteen-/alaspäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 157)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 148)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 240)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 217)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 243)
Lukitus.
Valitkaa Aurinkokaihtimen autom.
sulkeminen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Panoraamakatto* (s. 154)
•
•
1.
HUOM
Myös aurinkoverho sulkeutuu, kun kaikki ikkunat suljetaan:
•
•
•
avaimettomalla sulkemisella*
keskuslukituspainikkeella
etäavaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Panoraamakatto* (s. 154)
Panoraamakaton käyttö* (s. 155)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 148)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 157
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 240)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 217)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 243)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Tihkupyyhintä
Tuulilasinpyyhkimet puhdistavat tuulilasin.
Ohjauspylvään oikeanpuolisen vivun avulla voidaan tehdä erilaisia tuulilasinpyyhkimien asetuksia.
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun jaksopyyhintä
on valittuna.
Jatkuva pyyhintä
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään normaalilla
nopeudella.
Siirtäkää vipua edelleen ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään suurella
nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin aktivoitte lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet
kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu pois tuulija takalasista.
Oikea ohjauspylvään vipu.
Säätöpyörä sadetunnistimen herkkyyden ja
pyyhintävälin säätämistä varten.
TÄRKEÄÄ
Yksi pyyhkäisy
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin pitää olla
märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Siirtäkää vipua alaspäin ja vapauttakaa
pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
158
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 159)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 163)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 161)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt huuhtelusuuttimet* (s. 159)
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt
huuhtelusuuttimet*
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 160)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 162)
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti
kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen
jäätyminen.
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 604)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 603)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 602)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 601)
Sadetunnistimen käyttäminen
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla
ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään ohjauspylvään oikean
vivun säätöpyörällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 159)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 163)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 160)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 162)
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 604)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 161)
Oikea ohjauspylvään vipu.
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 603)
Sadetunnistimen painike
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 602)
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 601)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 158)
Kun sadetunnistin on aktivoituna, esitetään sadekuljettajan näytössä.
tunnistimen symboli
Sadetunnistimen aktivointi
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai sähköjärjestelmän jännitetilassa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää
olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 159
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnisti.
men painiketta
Jos vipua siirretään alaspäin, pyyhkimet tekevät
ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi. Kun
säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.
Sadetunnistimen deaktivointi
Deaktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetuntai siirtäkää vipu ylöspäin
nistinpainiketta
toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti jännitetilassa 0 tai moottorin ollessa sammutettuna.
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti, kun
pyyhinsulat asetetaan huoltoasentoon. Sadetunnistin aktivoituu uudelleen, kun huoltoasennosta
on poistuttu.
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet voivat
käynnistyä ja vaurioitua. Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I tai II. Kuljettajan näytössä oleva symboli sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 161)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 163)
•
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt huuhtelusuuttimet* (s. 159)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 160)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 162)
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 604)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 603)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 602)
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla
ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Muistitoiminnon aktivointi/deaktivointi
Sadetunnistimen muistitoiminto on mahdollista
aktivoida siten, ettei sadetunnistimen painiketta
tarvitse painaa aina auton käynnistyksen yhteydessä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
3.
Valitkaa Sadetunnistimen muisti muistitoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 601)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 158)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 159)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 163)
•
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt huuhtelusuuttimet* (s. 159)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 162)
•
•
160
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 161)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 604)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 603)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 602)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 601)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 158)
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteiden käyttäminen
TÄRKEÄÄ
Välttäkää huuhtelujärjestelmän aktivointia, kun
se on jäässä tai huuhtelunestesäiliö on tyhjä,
muutoin on olemassa vaara pumpun vaurioitumisesta.
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite puhdistaa tuulilasin ja valonheittimet. Tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteet käynnistetään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteen käynnistys
Valonheittimien huuhtelu*
Huuhtelunesteen säästämiseksi valonheittimet
huuhdellaan automaattisesti määritetyin aikavälein valonheitinten ollessa käytössä.
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä n. 1 litra
(1 qt) ja ilmoitus Pesuneste Taso alhainen
Lisää nestettä näytetään kuljettajan näytössä
kanssa, huuhtelunesyhdessä symbolin
teen syöttö valonheittimiin katkaistaan. Siten priorisoidaan tuulilasin pesu ja näkyvyys sen läpi.
Valonheittimiä huuhdellaan ainoastaan kauko- tai
lähivalojen palaessa.
Huuhtelutoiminto, ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu.
–
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua
ohjauspyörää kohti tuulilasin ja valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
> Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä
pyyhkäisyjä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 159)
•
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt huuhtelusuuttimet* (s. 159)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 160)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 162)
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 163)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 161
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 604)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 603)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 602)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 601)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 158)
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen käyttö
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite puhdistavat
takalasin. Puhdistuksen aloitus ja asetukset tehdään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen aktivointi
HUOM
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sulkee moottorin, jos se ylikuumenee. Jäähdyttyään takalasinpyyhin toimii
taas.
–
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua
eteenpäin huuhtelun ja takalasin pyyhinnän
aloittamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 159)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 163)
•
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt huuhtelusuuttimet* (s. 159)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 160)
•
•
•
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 604)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 161)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 603)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 602)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 601)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 158)
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jaksopyyhinnän valinta.
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jatkuvaa
nopeutta varten.
162
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Automaattisen takalasin pyyhinnän
käyttäminen peruutettaessa
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin käynnistyy. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
3.
Valitkaa Autom. takaikkunan pyyhkäisy
pyyhinnän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi
peruutuksen yhteydessä.
•
•
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 602)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 601)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 158)
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella,
ei tapahdu muutosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 159)
•
Tuulilasinpyyhkimien lämmitetyt huuhtelusuuttimet* (s. 159)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 160)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 162)
•
•
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 161)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 604)
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 603)
* Valinnais-/lisävaruste. 163
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Manuaalinen etuistuin
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi.
Säätäkää istuinta eteen-/taaksepäin nostamalla kahvaa ja asettakaa oikean etäisyys
ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin on lukkiutunut paikalleen, kun asetusta
on muutettu.
Muuttakaa istuintyynyn pituutta* vetämällä
vipua ylöspäin ja siirtämällä tyynyä kädellä
eteen-/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa*
pumppaamalla ylös/alas1.
Nostakaa/laskekaa istuinta pumppaamalla
vipua ylös/alas.
Muuttakaa selkänojan kallistusta kääntämällä
säätöpyörää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 167)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 167)
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 168)
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 168)
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen* (s. 169)
•
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 170)
Niskasuojaa voidaan säätää korkeussuunnassa painamalla painiketta ja säätämällä
käsin.
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon
aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta
vältetään henkilövahingot mahdollisen kovan
jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Muuttakaa ristiselän tukea* painamalla painiketta ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/taaksepäin.
1
166
Koskee vain kuljettajan istuinta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Sähkökäyttöinen etuistuin*
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö*
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi. Sähkötoimista istuinta voidaan siirtää
eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin ja selkänojan
kallistusta voidaan muuttaa. Ristiselän tukea voidaan säätää ylös-/alas-/eteen-/taaksepäin. Tyynyn pituutta säädetään manuaalisesti*.
Asettakaa haluttu istuma-asento etuistuimen
istuinosan säätimen avulla. Aktivoikaa ristiselän
tuen säädin ja käyttäkää sitä painamalla nelisuuntapainiketta.
Etuistuinten selkänojia ei voi kääntää täysin
eteen.
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee istuimen. Jos niin tapahtuu, poistakaa esine ja käyttäkää sen jälkeen istuinta uudelleen.
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä
sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu moottorin
olematta käynnissä. Istuinta voidaan säätää aina,
kun moottori on käynnissä. Säätöä voidaan tehdä
myös tietty aika moottorin sammuttamisen jälkeen.
Niskasuojaa voidaan säätää korkeussuunnassa painamalla painiketta ja säätämällä
käsin.
Aktivoikaa ristiselän tuen säädin ja käyttäkää
sitä painamalla painiketta ylös-/alas-/
eteen-/taaksepäin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 167)
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa
säätämällä säädintä ylös/alas.
•
•
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 168)
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
•
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 168)
Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 168)
•
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen* (s. 169)
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen* (s. 169)
•
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 170)
•
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 170)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 166)
Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä
säädintä eteen-/taaksepäin.
Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan
tehdä kerrallaan.
Manuaalinen etuistuin (s. 166)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 167)
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 168)
* Valinnais-/lisävaruste. 167
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Sähkökäyttöisen etuistuimen*
muistitoiminnon käyttäminen
3.
Muistitoiminto tallentaa istuimen ja ulkotaustapeilien* asetukset.
Muistitoimintoon voidaan tallentaa kaksi eri asetusta. Muistitoiminnon* painikesarja on kuljettajan
ovessa.
Painakaa kolmen sekunnin kuluessa painiketta 1 tai 2 ja pitäkää sitä painettuna.
> Kun asento on tallennettu valitulle muistipainikkeelle, kuuluu merkkiääni ja merkkivalo M-painikkeessa sammuu.
Jos mitään muistipainikkeista ei paineta kolmen
sekunnin kuluessa, M-painike sammuu eikä tallennusta tehdä.
Istuinta pitää säätää ennen kuin uuden muistin
voi asettaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Asetuksen tallennuspainike M.
Manuaalinen etuistuin (s. 166)
Sähkökäyttöisen etuistuimen
tallennetun muistin käyttäminen
Muistitoiminto tallentaa istuimen ja ulkotaustapeilien* asetukset.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Tallennettua asetusta voidaan käyttää, kun etuistuimen ovi on auki tai kiinni.
Etuovi auki
– Painakaa toista muistipainikkeista 1 ja 2
lyhyesti. Istuin ja ulkotaustapeilit liikkuvat ja
pysähtyvät sitten asentoihin, jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 167)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 167)
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 168)
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen* (s. 169)
•
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 170)
Muistipainike
Muistipainike
Asetuksen tallentaminen
168
1.
Säätäkää istuin ja ulkotaustapeilit haluamaanne asentoon.
2.
Painakaa M-painiketta pitkään. Painikkeen
merkkivalo syttyy.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Etuovi kiinni
– Pitäkää muistipainiketta 1 tai 2 painettuna,
kunnes istuin ja ulkotaustapeilit pysähtyvät
asentoihin, jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Jos muistipainike vapautetaan, istuimen ja ulkotaustapeilien liike keskeytyy.
•
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 170)
Etuistuimen istuintyynyn pituuden
säätäminen*
Mukavuuden parantamiseksi istuintyynyn pituutta
voidaan säätää*.
Istuintyynyn säätäminen
Istuintyynyn pituutta voidaan säätää käyttämällä
istuimen etupuolella olevaa säädintä.
VAROITUS
•
Koska etuistuimia voidaan säätää myös
sytytysvirran ollessa katkaistu, lapsia ei
saa koskaan jättää autoon ilman aikuisen
valvontaa.
•
Istuimen liike voidaan pysäyttää koska
tahansa painamalla jotain istuinsäätimen
painikkeista.
•
Älkää koskaan säätäkö istuinta ajaessanne.
•
Varmistakaa, että istuinten alla ei ole
mitään säätäessänne niitä.
Tyynyn säädin.
1.
Tarttukaa istuimen etupuolella olevaan kahja vetäkää ylöspäin.
vaan
Manuaalinen etuistuin (s. 166)
2.
Säätäkää istuintyynyn pituus.
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 167)
3.
Vapauttakaa kahva ja tarkistakaa, että tyyny
on lukittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 167)
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 168)
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen* (s. 169)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 166)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 167)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 169
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
•
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 167)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 168)
Ristiselän tuen säätämiseen voidaan käyttää
istuimessa olevaa nelisuuntaista säädintä*.
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 168)
•
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 170)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 166)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 167)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 167)
Sähkökäyttöisen etuistuimen* muistitoiminnon käyttäminen (s. 168)
•
Sähkökäyttöisen etuistuimen tallennetun
muistin käyttäminen (s. 168)
•
Etuistuimen istuintyynyn pituuden säätäminen* (s. 169)
Nelisuuntainen säädin, sijoitettu istuimen istuinosan
sivulle.
4-suuntaista ristiselän tuen säätöä käytetään painamalla istuimen istuinosan sivussa olevaa nelisuuntapainiketta. Ristiselän tukea voidaan säätää
eteen-/taaksepäin ja ylös-/alaspäin.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Ristiselän säätämiseksi:
170
1.
Painakaa nelisuuntapainiketta (pyöreää)
ylös/alas ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/
alaspäin.
2.
Lisätkää ristiselän tukea painamalla nelisuuntapainikkeen etuosaa.
3.
Vähentäkää ristiselän tukea painamalla nelisuuntapainikkeen takaosaa.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Takaistuimen selkänojan
kaataminen
Takaistuimen selkänoja on jaettu kahteen osaan.
Kumpikin osa voidaan kääntää erikseen alas.
VAROITUS
•
•
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne istuinta. Kontrolloimaton tai
huolimaton säätö voi aiheuttaa puristumisvammoja.
Pitkät esineet on lastattaessa aina kiinnitettävä tiukasti paikoilleen, jotta ne eivät
aiheuta vahinkoja äkkijarrutuksissa.
•
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru aina lastatessanne autoa tai
purkaessanne sen kuormaa.
•
Jos autossa on automaattivaihteisto,
asettakaa vaihteenvalitsin P-asentoon,
jotta sitä ei siirretä vahingossa.
TÄRKEÄÄ
Kyynärnoja* keskipaikalla pitää kääntää ylös
ennen istuimen kääntämistä.
Jos autossa on erillislukitus, luukun on oltava
suljettu, ennen kuin istuin käännetään.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään eteen
ja/tai selkänojia säätämään, jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin eteen.
Selkänojan kaataminen
Elektronisesti käännettävällä istuimella
varustettu auto
Jos autossa on takaistuimen elektroninen kaato*,
tavaratilassa on sen painikkeet. Selkänoja voidaan kaataa myös käsin.
VAROITUS
Tarkistakaa, että kukaan ei ole vaarassa jäädä
puristuksiin takaistuimen automaattisen kaatamisen yhteydessä. Koska tämä tapahtuu
automaattisesti painettaessa painiketta,
takaistuimella tai sen lähellä ei saa olla
ketään.
Jotta takaistuin voidaan kaataa, auton on oltava
paikallaan ja takaluukun on oltava auki.
Selkänojan elektronisesti ohjattu kaataminen:
1.
Varmistakaa, että takaistuimella ei ole ihmisiä
eikä esineitä.
2.
Kaatakaa keskimmäisen istuinpaikan niskasuoja käsin alas.
3.
Pitäkää painiketta painettuna kaatoa varten.
Painikkeisiin on merkitty L ja R vasemman ja
oikean selkänojan osan merkiksi.
4.
Selkänoja kaatuu automaattisesti vaakaasentoon. Myös niskasuojat kaatuvat automaattisesti.
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella
saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt
eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle
aiheutuu vaurioita.
Selkänojan kaataminen käsin:
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 171
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina ylöskääntämisen jälkeen.
Ulkopaikkojen niskasuojien on aina oltava
käännettyinä ylös, kun jollain takaistuinpaikalla
on matkustaja.
Selkänojan kääntäminen ylös
Selkänoja käännetään pystyasentoon käsin:
1.
Siirtäkää selkänojaa käsin ylös-/taaksepäin.
1.
Kääntäkää keskimmäinen niskasuoja alas
.
manuaalisesti
1.
Kääntäkää keskimmäinen niskasuoja alas
.
manuaalisesti
2.
Painakaa selkänojaa, kunnes salpa lukittuu.
3.
Niskasuoja käännetään ylös manuaalisesti.
2.
Vetäkää auton vasemman tai oikean takaistuimen selkänojassa olevasta kahvasta
eteenpäin
.
2.
Vetäkää auton vasemman tai oikean takaistuimen selkänojassa olevasta kahvasta
eteenpäin
.
4.
Säätäkää keskipaikan niskasuoja tarvittaessa
ylös.
3.
Selkänoja irtoaa lukituksesta ja se kaadetaan
automaattisesti vaaka-asentoon.
3.
Selkänoja irtoaa lukituksesta ja se on kaadettava manuaalisesti vaaka-asentoon.
•
Auto ilman elektronisesti käännettävää
istuinta
Takaistuinpenkki koostuu kahdesta osasta:
•
•
172
Oikeanpuoleinen ja keskimmäinen paikka
kaadetaan yhtenä kokonaisuutena.
Vasemmanpuoleinen istuin kaadetaan erikseen.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
VAROITUS
Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Takaistuimen niskasuojan säätö (s. 173)
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Takaistuimen niskasuojan säätö
Sähköinen takaistuimen ulompien
niskatukien kääntäminen alas*
Säätäkää keskipaikan niskasuoja matkustajan
pituuden mukaan. Laskekaa laitapaikkojen niskasuojat* alas näkyvyyden parantamiseksi taaksepäin.
Säätäkää keskipaikan niskasuoja matkustajan
pituuden mukaan.
Keskipaikan niskasuojan säätö
Suojan siirtämiseksi alas pitää painiketta (ks.
kuvaa) painaa samanaikaisesti, kun niskasuojaa
painetaan varovasti alas.
VAROITUS
Keskipaikan niskasuoja pitää säätää matkustajan
pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää pään koko takaosan. Työntäkää
sitä manuaalisesti ylöspäin tarvittaessa.
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa
asennossaan, kun keskipaikalla ei istu ketään.
Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja
on säädettävä oikein hänen pituutensa
mukaan siten, että se peittää koko takaraivon,
jos mahdollista.
Ulommat niskasuojat voidaan kääntää alas keskinäytön toimintonäkymässä. Niskasuoja voidaan
kääntää alas jännitetilassa 0.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 173
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Painakaa painiketta Niskatuen
taitto kääntämisen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
||
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
Äänitorvi
Ohjauspyörässä ovat äänitorvi ja säätimet mm.
kuljettajan tukijärjestelmälle ja puheohjaukselle.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin, kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas, jos
takaistuinpaikoilla istuu matkustajia.
Äänitorven kytkin on sijoitettu ohjauspyörän keskiöön.
VAROITUS
Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
2
174
Takaistuimen selkänojan kaataminen (s. 171)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjauspyörän painikesarjat ja vaihtamisvivut*.
Kuljettajan tukijärjestelmän säädin2.
•
•
Ohjauslukko (s. 175)
Ohjauspyörän säätö (s. 175)
Vaihtamisvipu* manuaalista vaihtamista varten automaattivaihteiston yhteydessä.
Puheohjauksen säädin sekä valikkojen, ilmoitusten ja puhelimen käsittely.
Nopeudenrajoitin*, Nopeudensäädin, Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* ja Pilot Assist*.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Ohjauslukko
Ohjauspyörän säätö
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
esim. se otetaan luvattomasti käyttöön. Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun ohjauslukko lukkiutuu tai avautuu.
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin.
Ohjauslukon aktivointi
Ohjauslukko aktivoituu, kun auto lukitaan ulkopuolelta ja moottori on sammutettu. Jos auto
jätetään lukitsematta, ohjauslukko lukittuu hetken
kuluttua automaattisesti.
Ohjauslukon deaktivointi
Ohjauslukko deaktivoituu, kun auton lukitus avataan ulkopuolelta. Jos autoa ei ole lukittu, riittää,
että etäavain on sisällä matkustamossa ja auto
käynnistetään kääntämällä käynnistyskytkintä
myötäpäivään ohjauslukon avaamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi (s. 174)
Ohjauspyörän säätö (s. 175)
Ohjauspyörän säätövipu.
Ohjauspyörää voidaan säätää syvyys- ja korkeussuunnassa.
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä. Ohjauspyörää ei
saa koskaan säätää ajon aikana.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta säätää.
Ohjauspyörän vastus säätyy auton nopeuden
mukaan, jotta kuljettajalle annetaan parempi
ohjaustuntuma.
1.
Työntäkää vipua eteenpäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2.
Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3.
Vetäkää vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauslukko (s. 175)
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi (s. 174)
175
ILMASTO
ILMASTO
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmastointivyöhykkeet
Auto on varustettu käsikäyttöisellä tai elektronisella* lämmityksen ja ilmanvaihdon säädöllä.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai
lämmittää sekä poistaa kosteutta matkustamon
ilmasta.
Ilmastointilaitteen kaikkia toimintoja säädetään
keskinäytöstä ja keskikonsolin fyysisistä painikkeista.
Auton ilmastovyöhykkeiden määrä ohjaa mahdollisuutta säätää matkustamon eri osien lämpötiloja.
2-vyöhykeilmasto*
1-vyöhykeilmasto
Tiettyjä takaistuimen toimintoja voidaan säädellä
myös tunnelikonsolin takaosassa olevilla ilmastoinnin säätimillä*.
2-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
178
Ilmastointivyöhykkeet (s. 178)
2-vyöhykeilmastoinnissa voidaan lämpötila matkustamossa asettaa erikseen vasemmalle ja
oikealle puolelle.
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 179)
Koettu lämpötila (s. 179)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 180)
1-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
Pysäköinti-ilmasto* (s. 202)
1-vyöhykeilmastossa lämpötila matkustamossa
säädetään yhdessä vasemmalle ja oikealle puolelle.
Lämmitin* (s. 210)
Ilmanlaatu (s. 181)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 178)
Ilmanjako (s. 183)
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Interior Air Quality System* -järjestelmässä on
myös ilmanlaatutunnistin, joka on ilmastointilaitteen ilmanotossa.
Koettu lämpötila
Ilmastointilaitteessa on useita tunnistimia, jotka
auttavat säätämään ilmastoa autossa.
Ilmastoinnin tunnistimet
Anturien sijainti
Aiheeseen liittyvät tiedot
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä
tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila, ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms.
olosuhteet auton sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 178)
Interior Air Quality System* (s. 182)
Ilmastointilaite säätää ilmastoa matkustamossa
koetun lämpötilan, ei todellisen mukaan.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila voi erota
oikean ja vasemman puolen ilmasuuttimien välillä,
vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kosteustunnistin - kotelossa sisätaustapeilin
yhteydessä.
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 178)
Ulkolämpötila-anturi - oikeanpuoleisessa
ulkotaustapeilissä.
Aurinkoisuustunnistin - kojelaudan päällä.
Matkustamon lämpötila-anturi - fyysisten painikkeiden luona keskikonsolissa.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
* Valinnais-/lisävaruste. 179
ILMASTO
Ilmastoinnin puheohjaus1
Puheohjauskäsky ilmastointilaitteelle esim. lämpötilan muuttamisesta, istuimen sähkölämmityksen aktivoinnista* tai puhaltimen tason muuttamisesta.
Painakaa
ja sanokaa jokin seuraavista käskyistä:
•
"Climate" - käynnistää dialogin ilmastointia
varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Set temperature to X degrees" - asettaa
halutun lämpötilan.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - nostaa/laskee asetettua
lämpötilaa vaiheen verran.
•
"Sync temperature" - synkronoi auton
kaikkien ilmastointivyöhykkeiden lämpötilan
kuljettajan puolelle asetetun lämpötilan
mukaan.
•
"Air on feet"/"Air on body" - avaa halutun
ilmavirtauksen.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - sulkee
halutun ilmavirtauksen.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - muuttaa
puhaltimen tason asetukseen Max/Off.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" nostaa/laskee asetettua puhaltimen tasoa
vaiheen verran.
1
180
•
"Turn on auto" - aktivoi ilmastoinnin automaattisen säädön.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivoi/deaktivoi ilmastoinnin.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivoi/deaktivoi ilman uudelleenkierrätyksen.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktivoi/deaktivoi ikkunoiden ja taustapeilien
huurteenpoiston.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivoi/deaktivoi enimmäishuurteenpoiston.
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivoi/deaktivoi tuulilasin sähkölämmityksen*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktivoi/deaktivoi sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilit.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivoi/deaktivoi
ohjauspyörän sähkölämmityksen*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - nostaa/laskee asetettua ohjauspyörän sähkölämmityksen*
tasoa yhdellä portaalla.
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivoi/deaktivoi istuimen sähkölämmityksen*.
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" nostaa/laskee asetettua istuimen sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktivoi/deaktivoi istuimen tuuletuksen*.
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - nostaa/laskee asetettua istuimen tuuletuksen* tasoa yhdellä portaalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 178)
Puheääniohjaus (s. 128)
Puheohjauksen käyttö (s. 129)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 131)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmanlaatu
Clean Zone*
Materiaalivalinnat ja ilmanpuhdistusjärjestelmä
huolehtivat siitä, että ilman laatu matkustamossa
on korkea.
Clean Zone -toiminto tarkistaa ja ilmoittaa, täyttyvätkö kaikki hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa vai eivät.
•
HUOM
Clean Zone ei ilmoita, onko ilmanlaatu hyvä,
vaan ainoastaan sen, täyttyvätkö hyvän ilmanlaadun edellytykset.
Materiaali matkustamossa
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja
miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa
ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa.
Käyttäkää Volvon suosittelemia puhdistusaineita
ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseen.
Ilmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmaisin näkyy ilmastointirivissä, kun ilmastointinäkymä ei ole avattuna.
Jos edellytykset eivät täyty, teksti Clean Zone on
valkoinen. Kun kaikki edellytykset täyttyvät, tekstin
väri vaihtuu siniseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Seuraavat edellytykset tarkistetaan:
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 178)
Clean Zone* (s. 181)
•
•
Ovatko kaikki ovet ja takaluukku kiinni.
•
Onko ilmanlaatujärjestelmä Interior Air
Quality System* aktivoitu.
•
Onko matkustamon puhallin aktivoitu.
Clean Zone Interior Package* (s. 182)
Interior Air Quality System* (s. 182)
Matkustamon suodatin (s. 183)
Ilmanlaatu (s. 181)
Clean Zone Interior Package* (s. 182)
Interior Air Quality System* (s. 182)
Matkustamon suodatin (s. 183)
Ilmaisin näkyy ilmastointinäkymässä keskinäytössä.
Ilmansuodattimen lisäksi myös järjestelmät Clean
Zone Interior Package* ja Interior Air Quality
System* auttavat pitämään ilman laadun matkustamossa korkeana.
•
•
•
•
•
Onko ilmankierrätys pois toiminnasta.
Ovatko kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*
kiinni.
* Valinnais-/lisävaruste. 181
ILMASTO
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Clean Zone Interior Package (CZIP) käsittää
sarjan muutoksia, jotka pitävät matkustamon
entistä puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista aineista.
Interior Air Quality System (IAQS) on täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä, joka erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää ja puhdistaa matkustamon ilman
epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
Se sisältää seuraavaa:
•
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa,
että puhallin käynnistyy avattaessa auton
lukitus kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto
käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin matkustamon ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän
tarpeen takia, kunnes auto on 4 vuotta vanha.
Clean Zone Interior Package* (s. 182)
Matkustamon suodatin (s. 183)
Jos järjestelmän ilmanlaatutunnistin havaitsee,
että ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan
ja ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan.
HUOM
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä
Interior Air Quality System (IAQS).
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 181)
Clean Zone* (s. 181)
Jos muodostuu huurua, tulee käyttää tuulilasin ja sivuikkunoiden sekä takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Interior Air Quality System* (s. 182)
Matkustamon suodatin (s. 183)
Aiheeseen liittyvät tiedot
182
•
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja deaktivointi (s. 183)
•
•
Ilmanlaatu (s. 181)
Clean Zone* (s. 181)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja
deaktivointi
Ilmanlaatutunnistin kuuluu täysautomaattiseen
ilmanlaatujärjestelmään Interior Air Quality
System (IAQS).
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistin
aktivoitu/deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Ilmanlaadun anturi ilmanlaatutunnistimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Matkustamon suodatin
Ilmanjako
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
Ilmastointilaite jakaa sisään tulevan ilman usean
eri suuttimen kautta matkustamoon.
Matkustamon ilmansuodattimen vaihto
Automaattinen ja manuaalinen
ilmanjako
Jotta ilmastointi toimii tehokkaasti, suodatin on
vaihdettava tasaisin aikavälein. Noudattakaa
Volvon huolto-ohjelman suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen
useammin.
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä. Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Interior Air Quality System* (s. 182)
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin2 ollessa
toiminnassa tapahtuu ilmanjako automaattisesti.
Tarvittaessa ilmanjakoa voidaan ohjata manuaalisesti.
Säädettävät tuuletussuuttimet
Jotkut auton tuuletussuuttimista ovat säädettäviä
eli ne voidaan avata/sulkea ja niistä tuleva ilmavirta suunnata haluttuun suuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
2
Ei käytettävissä manuaalisessa ilmastoinnin säädössä.
Ilmanlaatu (s. 181)
Clean Zone* (s. 181)
Clean Zone Interior Package* (s. 182)
Interior Air Quality System* (s. 182)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 183
ILMASTO
Ilmanjaon muuttaminen
||
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmanjako (s. 183)
•
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 186)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja
suuntaus (s. 185)
Säädettävien tuuletussuuttimien sijainti matkustamossa.
1-vyöhykeilmastointi – neljä kojelaudassa.
Tulee 2-vyöhykeilmastoinnin yhteydessä* –
kaksi takana tunnelikonsolin päällä.
Ilmanjakopainikkeet ilmastonäkymässä.
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoistosuuttimet
HUOM
Ilmanjako - tuuletussuuttimet kojelaudassa ja
keskikonsolissa
Kun ympäristön lämpötila on matala, säädettävistä tunnelikonsolin takatuuletussuuttimista
ei jaeta ilmaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
184
•
•
•
Ilmanjaon muuttaminen (s. 184)
•
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 186)
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 178)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja
suuntaus (s. 185)
Ilmanjako - tuuletussuuttimet lattialle
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa yhtä tai useampaa ilmanjakopainiketta avataksenne/sulkeaksenne vastaavan
ilmavirtauksen.
> Ilmanjako muuttuu ja painikkeet syttyvät/
sammuvat.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Tuuletussuuttimien avaaminen,
sulkeminen ja suuntaus
Tuuletussuuttimien suuntaus
Tietyt tuuletussuuttimet matkustamossa voidaan
avata, sulkea ja suunnata yksilöllisesti.
Suuntaamalla auton ulommat tuuletussuuttimet
sivuikkunoita kohti voidaan poistaa huuru ikkunoista.
Jos auton ulommat tuuletussuuttimet suunnataan
sisäänpäin, saadaan, lämpimässä säässä, miellyttävä ympäristö matkustamoon.
Tuuletussuuttimien avaaminen ja
sulkeminen
Tuuletussuuttimen vipu3.
–
Siirtäkää vipua sivu-/korkeussuunnassa
suuttimesta tulevan ilmanvirran suuntaamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmanjako (s. 183)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 184)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 186)
Ilmanvaihtosuuttimen säädin3.
–
Kääntäkää säädintä suuttimesta tulevan ilmavirran avaamiseksi/sulkemiseksi.
Kun säätimen merkintä on pystysuorassa,
ilmavirtaus on suurimmillaan.
3
Kuva on kaaviomainen - suuttimen muoto vaihtelee sijainnista riippuen.
185
ILMASTO
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti tarvittaessa. Seuraavat vaihtoehdot on mahdollista
asettaa.
Ilmanjako
Tarkoitus
Jos kaikkien ilmanjakopainikkeiden merkintä poistetaan manuaalisessa tilassa, ilmastointilaite palaa automaattisäädölle.
Manuaalisessa ilmastoinnin säädössä kaikkien ilmanjakopainikkeiden merkintää ei voida poistaa.
186
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Estää huurun ja jään muodostumista kylmässä ja kosteassa
ilmastossa (tämän saavuttamiseksi ei puhalluksen taso saa
olla liian matala).
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus muista
tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän viilennyksen lämpimässä säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa lämpöä tai viileyttä lattialle.
ILMASTO
Ilmanjako
Tarkoitus
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa mukavuutta lämpimässä ja kuivassa säässä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista lattialle.
Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden ja hyvän huurunpoiston kylmässä
ja kosteassa säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa ja tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden aurinkoisella säällä ulkolämpötilojen ollessa viileitä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista, tuuletussuuttimista kojelaudassa
ja tuuletussuuttimista lattialle.
Parantaa tasaisesti matkustusmukavuutta matkustamossa.
}}
187
ILMASTO
||
188
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmanjako (s. 183)
•
Ilmanjaon muuttaminen (s. 184)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja
suuntaus (s. 185)
ILMASTO
Ilmastoinnin säätimet
Ilmastointilaitteen toimintoja säädetään keskikonsolin fyysisillä painikkeilla, keskinäytössä ja tunnelikonsolissa takana olevilla ilmastointisäätimillä*.
Fyysiset painikkeet keskikonsolissa
2-vyöhykeilmaston ilmastointirivi. 1-vyöhykeilmaston
ilmastointirivissä on tiettyjä eroja säätimien sijainnissa.
Lämpötilansäätimet kuljettajan ja matkustajan puolelle4.
Tuulilasin sähkölämmityksen painike* sekä
enimmäishuurteenpoisto.
Takalasin sähkölämmityksen ja ulkotaustapeilien painike.
Keskinäytön ilmastorivi
Ilmastoriviltä voidaan säätää kaikkein tavallisimpia
ilmastotoimintoja.
4
5
Sähkölämmitteisten* ja tuuletettujen* kuljettajan ja matkustajan istuinten sekä sähkölämmitteisen ohjauspyörän* säätimet5.
Painike ilmastonäkymään pääsyä varten. Grafiikka painikkeessa näyttää aktivoidut ilmastoasetukset.
Max, Sähköinen, Takana - Ikkunoiden ja
taustapeilien huurteenpoiston säätimet.
Keskinäytön ilmastonäkymä
AC - Ilmastointilaitteen säädin.
Pääilmasto
Välilehdeltä Pääilmastointi voidaan ilmastorivin
toimintojen lisäksi säätää myös muita pääilmaston toimintoja.
Sisäkierto - Ilman uudelleenkierrätyksen
säädin.
Ilmanjaon säätimet.
1-vyöhykeilmastossa säädin on keskipainikkeen oikealla puolella. Manuaalisessa ilmastoinnin säädössä ei näy säädettyä astelukemaa vaan sen sijaan asteikko ilman asteita.
1-vyöhykeilmaston painikkeet sijaitsevat äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla ilmastointirivissä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 189
ILMASTO
Puhaltimen säädin etuistuimelle (2-vyöhykeilmastossa on säädin yhteinen takaistuimen
kanssa).
||
AUTO – ilmastoinnin automaattisäätö6.
Pysäköinti-ilmasto*
Välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi voidaan säätää auton pysäköinti-ilmastoa.
Ilmastoinnin säätimet tunnelikonsolissa
takana*
Jos autossa on sähkölämmitteiset takaistuimet*,
tunnelikonsolin takaosassa on fyysiset painikkeet
niiden ohjausta varten.
•
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja deaktivointi (s. 195)
Sähkölämmitteisen etuistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 197)
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 198)
•
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
(s. 199)
•
•
Lämpötilan synkronointi (s. 201)
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi (s. 201)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 190)
•
Sähkölämmitteisen takaistuimen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 191)
•
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi ja deaktivointi (s. 192)
•
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi
ja deaktivointi (s. 193)
•
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi (s. 194)
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 194)
6
7
190
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 178)
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä7.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole tuuletettuja istuimia tai
ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten sähkölämmityksen painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
Ei käytettävissä manuaalisessa ilmastoinnin säädössä.
1-vyöhykeilmaston painikkeet sijaitsevat äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla ilmastointirivissä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
2.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän eri
tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai
henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Istuimien sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy
alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Kulj. istuimen autom.
lämmityksen taso ja Matkustajan
istuimen autom. lämmityksen taso kuljettajan ja matkustajan istuinten sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
4.
Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai Voimakas
valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto
aktivoituu.
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Etuistuimen sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
(s. 191)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 190)
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Sähkölämmitteisen takaistuimen
aktivointi ja deaktivointi takaistuimelta
käsin
Painikkeet istuinten sähkölämmitykselle takana tunnelikonsolin päällä.
–
Painakaa useita kertoja vasemman tai oikean
puolen fyysisiä takaistuinten sähkölämmityksen painikkeita tunnelikonsolin päällä vaihtaaksenne neljän tason välillä: Pois,
Voimakas, Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painikkeen diodit näyttävät asetetun tason.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 191
ILMASTO
||
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai
henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi
ja deaktivointi
Istuinten tuuletuksella voidaan esimerkiksi parantaa mukavuutta lämpimällä säällä.
Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosissa ja
selkänojissa olevista puhaltimista, jotka imevät
ilmaa istuimen verhoilun läpi. Jäähdytysvaikutus
lisääntyy sen mukaan, mitä kylmempää matkustamon ilma on. Järjestelmä voidaan aktivoida moottorin ollessa käynnissä.
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä8.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuinten sähkölämmitystä
tai ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten
tuuletuksen painike on käytettävissä suoraan
ilmastointirivissä.
2.
Painakaa toistuvasti tuuletettujen istuinten
painiketta vaihtaaksenne neljän eri tason
välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
8
192
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
1-vyöhykeilmaston painikkeet sijaitsevat äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla ilmastointirivissä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
2.
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisen
ohjauspyörän painiketta vaihtaaksenne neljän
eri tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso
ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
(s. 193)
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä9.
1.
Painakaa kuljettajan puoleista ohjauspyörän
ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen
avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuimien sähkölämmityksellä tai ohjauspyörän sähkölämmitystä,
istuinten istuimien tuuletuksella, ohjauspyörän sähkölämmityksen painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
9
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattinen
käynnistys on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Ohjauspyörän automaattisen
lämmityksen taso ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
4.
Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai Voimakas
valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto
aktivoituu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi
ja deaktivointi (s. 193)
1-vyöhykeilmaston painikkeet sijaitsevat äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla ilmastointirivissä.
* Valinnais-/lisävaruste. 193
ILMASTO
Automaattisesti säädetyn
ilmastoinnin aktivointi10
2.
Painakaa lyhyesti tai pitkään AUTO.
•
Kun ilmastoinnin automaattisäätö on aktivoitu,
useita ilmastointitoimintoja ohjataan automaattisesti.
Lyhyt painallus - ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan
automaattisesti.
•
Pitkä painallus – ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan
automaattisesti, lämpötilan ja puhaltimen
taso muutetaan vakioasetuksille: 22 °C
(72 °F) ja tasolle 3.
> Ilmastoinnin automaattisäätö aktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy.
Ilman uudelleenkierrätyksen
aktivointi ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen
ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton sisään
kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
HUOM
Lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta voidaan
muuttaa poistamatta automaattista ilmastointia toiminnasta. Automaattinen ilmastointi
poistuu toiminnasta, kun ilmanjakoa muutetaan manuaalisesti tai huurteenpoiston maksimiteho aktivoidaan.
Automaattisen säädön painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Ilman uudelleenkierrätyksen painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Sisäkierto.
> Ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
10
194
Ei käytettävissä manuaalisessa ilmastoinnin säädössä.
ILMASTO
HUOM
Ei ole mahdollista aktivoida ilman uudelleenkierrätystä, kun maksimaalinen huurteenpoisto on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Ilman uudelleenkierrätyksen aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi (s. 195)
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi
ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen
ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton sisään
kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
On mahdollista asettaa ilman uudelleenkierrätyksen ajastin olemaan aktivoitu/deaktivoitu. Ajastimen ollessa aktivoituna suljetaan ilman uudelleenkierrätys automaattisesti 20 minuutin kuluttua.
Enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun ja
jään saamiseksi nopeasti pois ikkunoista.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Sisäilman kierrätyksen ajastin
ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
Keskikonsolissa on painike enimmäishuurteenpoiston nopeaa käyttöä varten.
Tuulilasin sähkölämmityksellä* voidaan enimmäishuurteenpoisto vain aktivoida yksittäin keskinäytön ilmastointinäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 194)
Painike keskikonsolissa.
Autot ilman sähkölämmitteistä tuulilasia:
–
Painakaa painiketta.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 195
ILMASTO
||
Autot, joissa on sähkölämmitteinen tuulilasi:
–
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne
kolmen tason välillä:
•
•
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja enimmäishuurteenpoisto
•
•
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Enimmäishuurteenpoisto käynnistyy tietyllä viiveellä puhallintason lyhyen lisäyksen välttämiseksi, jos sähkölämmitteinen tuulilasi deaktivoidaan kahdella nopealla painikkeen painalluksella.
Enimmäishuurteenpoiston painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Max.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Enimmäishuurteenpoisto deaktivoi ilmastoinnin automaattisäädön ja ilman uudelleenkierrätyksen, aktivoi lämmitys- ja viilennysjärjestelmän sekä muuttaa puhaltimen tason arvoon 5 ja lämpötilan tasolle
HI.
Kun enimmäishuurteenpoisto deaktivoidaan, ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
196
HUOM
Äänitaso nousee muutettaessa puhallintasoksi 5.
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
ILMASTO
Sähkölämmitteisen tuulilasin*
aktivointi ja deaktivointi
Sähkölämmitteisen tuulilasin aktivointi
ja deaktivointi keskinäytöstä
HUOM
Sähkölämmitteinen tuulilasi voi vaikuttaa
transponderien ja muun kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Sähkölämmitteisen tuulilasin aktivointi
ja deaktivointi keskikonsolista
HUOM
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan käyttää
nopeasti sähkölämmitteistä tuulilasia.
Jos sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan,
kun Start/Stop-toiminto on pysäyttänyt moottorin automaattisesti, moottori käynnistyy
uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tuulilasin sähkölämmityksen painike ilmastonäkymässä.
Painike keskikonsolissa.
–
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne
kolmen tason välillä:
•
•
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja enimmäishuurteenpoisto
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Sähköinen.
> Tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Tuulilasin sähkölämmityksen* automaattisen
aloituksen aktivointi ja deaktivointi (s. 198)
HUOM
Tuulilasin molemmilla puolilla kauimmaisena
olevalla kolmion muotoisella alueella ei ole
sähkölämmitystä, näillä alueilla jäänpoisto voi
kestää pidempään.
•
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
* Valinnais-/lisävaruste. 197
ILMASTO
Tuulilasin sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Tuulilasin sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy,
jos on olemassa vaara, että ikkunan pintaan muodostuu jäätä tai huurua. Sähkölämmitys kytkeytyy
pois automaattisesti, kun ikkuna on riittävän lämmin ja jää tai huuru on poissa.
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä
käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen
ikkunoista ja taustapeileistä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Automaattinen tuulilasin
huurteenpoisto kuljettajan tuulilasin sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan nopeasti
käyttää takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä.
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen painike
ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Takana.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painike
valo syttyy/sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 197)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Painike keskikonsolissa.
–
198
Painakaa painiketta.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painike
valo syttyy/sammuu.
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 199)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä
käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen
ikkunoista ja taustapeileistä.
On mahdollista asettaa, pitääkö takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen olla aktivoituna/deaktivoituna
käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys
käynnistyy, jos on olemassa vaara, että ikkunan
pintaan muodostuu jäätä tai huurua. Sähkölämmitys kytkeytyy pois automaattisesti, kun ikkuna on
riittävän lämmin ja jää tai huuru on poissa.
Puhaltimen tason säätö
etuistuimelle11
TÄRKEÄÄ
Jos puhallin on täysin sammutettuna, ilmastointi ei käynnisty, mikä voi aiheuttaa ikkunoiden sisäpintojen huuruuntumisen vaaran.
Puhallin voidaan säätää usealle automaattisesti
säädetylle12 puhallintasolle etuistuinta varten.
HUOM
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa, että
puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa, vaikka
puhallintaso on sama.13
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Puhaltimen säätöpainikkeet ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
2.
3.
Valitkaa Automaattinen takalasin
huurteenpoisto takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
Off, 1-5 tai Max.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
11
12
13
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 198)
2-vyöhykeilmastoinnin osalta myös takaistuimelle.
Vain elektroninen ilmastoinnin säätö.
Vain elektronisen ilmastoinnin kanssa.
199
ILMASTO
Lämpötilan säätö etuistuimelle14
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämpötila voidaan säätää haluttuun astelukemaan15 etuistuimen ilmastointivyöhykkeitä varten.
Lämpötilansäädin17, 15.
2.
Lämpötilapainikkeet ilmastointirivissä16, 15.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä
säätimen avaamiseksi.
Säätäkää lämpötilaa joko:
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle, tai
•
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/
laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa
asetetun lämpötilan15.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
14
15
16
17
200
2-vyöhykeilmastoinnin osalta myös takaistuimelle.
Manuaalisessa ilmastoinnin säädössä ei näy säädettyä astelukemaa vaan sen sijaan asteikko ilman asteita.
1-vyöhykeilmastossa on lämpötilapainike keskipainikkeen oikealla puolella.
1-vyöhykeilmastossa säädin on vaakasuuntainen eikä pystysuuntainen.
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
ILMASTO
Lämpötilan synkronointi18
Auton eri ilmastovyöhykkeiden lämpötila voidaan
synkronoida kuljettajan puolelle säädetyn lämpötilan kanssa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
Lämmitys- ja viilennystoiminto viilentää tulevan
ilman ja poistaa siitä kosteuden tarvittaessa.
Ilmastointipainike ilmastonäkymässä.
Synkronointipainike kuljettajan puolen lämpötilansäätimessä.
1.
Painakaa kuljettajan puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen
avaamiseksi.
2.
Painakaa painiketta Synkronoi lämpötila .
> Lämpötila kaikilla vyöhykkeillä autossa
synkronoidaan kuljettajan puolen asetetun
lämpötilan mukaan ja synkronointisymboli
esitetään lämpötilapainikkeen yhteydessä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa painiketta AC.
> Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
Kun ilmastointi on aktivoitu, ilmastointilaite
ohjaa automaattisesti käynnistystä ja sammuttamista tarpeen mukaan.
Synkronointi päättyy painettaessa uudelleen
Synkronoi lämpötila tai muutettaessa jonkin
muun kuin kuljettajan ilmastovyöhykkeen lämpötila-asetuksia.
18
Ei saatavana 1-vyöhykeilmastossa.
}}
201
ILMASTO
||
HUOM
Sulkekaa kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*, jotta lämmitys- ja viilennysjärjestelmä
toimii optimaalisesti.
Pysäköinti-ilmasto*
Auton matkustamotila voidaan esi-ilmastoida tai
saavutettu tilanne säilyttää auton ollessa pysäköitynä.
•
•
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä* (s. 207)
Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa
varten* (s. 209)
HUOM
Ilmastointia ei ole mahdollista aktivoida, kun
puhaltimen säädin on asennossa Off.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 189)
Esi-ilmastointi ja ilmastointimukavuuden sälyttämistä
ohjataan välilehdeltä Pysäköinti-ilmastointi keskinäytön ilmastointinäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
202
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 178)
Esi-ilmastointi* (s. 203)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Esi-ilmastointi*
Auton esi-ilmastointi ennen liikkeellelähtöä voi
vähentää kulumista ja energiantarvetta ajon
aikana.
Esi-ilmastointi on mahdollista suorakäynnistää tai
asettaa ajastimen kautta.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
•
Pysäköintilämmitin* lämmittää matkustamon
kylmässä säässä mukavuuslämpötilaan ja
lämmittää myös moottorin.
•
Tuuletus jäähdyttää matkustamon lämpimällä
säällä puhaltamalla sisään ulkoilmaa.
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/
sulkeminen*
Esi-ilmastointi lämmittää matkustamoa ja moottoria tai tuulettaa matkustamoa ajon aikana. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä tai
matkapuhelimesta.
Käynnistäminen/sulkeminen
keskinäytöstä
HUOM
Matkustamon esi-ilmastoinnissa auto toimii
saavuttaakseen mukavan lämpötilan, ei ilmastointilaitteesta asetettua lämpötilaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto* (s. 202)
Esi-ilmastointipainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi
ilmastointinäkymässä.
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen*
(s. 203)
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa painiketta Esiasetukset.
> Esi-ilmastointi käynnistetään/suljetaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen (s. 204)
HUOM
Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni
matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
auton etuosan alla voi estää lämmittimen
tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Käynnistys sovelluksesta*
Esi-ilmastoinnin käynnistys ja informaatio valituista asetuksista voidaan tehdä laitteesta, jossa
on Volvo On Call* -sovellus. Esi-ilmastointi lämmittää matkustamon mukavuuslämpötilaan tai
tuulettaa matkustamoa puhaltamalla ilmaa ulkopuolelta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 203
ILMASTO
||
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen
Matkustamo voidaan esi-ilmastoida myös auton
etäkäynnistystoiminnolla (Engine Remote Start –
ERS)19 Volvo On Call* -sovelluksen kautta.
Ajastin voidaan asettaa siten, että esi-ilmastointi
on valmis ennalta asetettuna ajankohtana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ajastin voi käsitellä jopa 8 eri asetusta:
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto* (s. 202)
Esi-ilmastointi* (s. 203)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen (s. 204)
•
•
Yksittäinen ajankohta yksittäisenä päivänä
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
lisääminen ja muokkaaminen
Esi-ilmastoinnin ajastin voi käsitellä jopa 8 aikaasetusta.
Aika-asetuksen lisääminen
Yksi ajankohta yhtenä tai useampana viikonpäivänä, toistolla tai ilman.
Aiheeseen liittyvät tiedot
19
204
•
•
Esi-ilmastointi* (s. 203)
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 206)
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen*
(s. 206)
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen lisääminen
ja muokkaaminen (s. 204)
Aika-asetuksen lisäyspainike välilehdellä Pysäköintiilmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
Tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
3.
Painakaa painiketta Lisää ajastin.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
HUOM
Ei ole mahdollista lisätä aika-asetusta, jos
ajastimelle jo on 8 asetusta. Poistakaa yksi
aika-asetus voidaksenne lisätä uuden.
4.
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
auton etuosan alla voi estää lämmittimen
tuuletuksen.
Painakaa Päiväys ajankohdan asettamiseksi
yksittäiselle päivämäärälle.
Painakaa Päivät ajankohdan asettamiseksi
yhdelle tai useammalle viikonpäivälle.
Päivät: Aktivoikaa/deaktivoikaa toisto tekemällä merkintä ruutuun Toista viikoittain tai
poistamalla se.
5.
VAROITUS
Aika-asetuksen muokkaaminen
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Päivät: Valitkaa viikonpäivät esi-ilmastoa varten painamalla viikonpäivien painikkeita.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa aika-asetusta, jota halutaan muuttaa.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
4.
Tehkää aika-asetuksen muutokset samaan
tapaan kuin edellä kohdassa "Aika-asetuksen lisääminen".
Asettakaa selaamalla nuolilla kellossa ajankohta, jolloin esi-ilmastoinnin pitää olla valmis.
7.
Painakaa Vahvista aika-asetuksen lisäämiseksi.
> Aika-asetus lisätään luetteloon ja aktivoidaan.
•
•
•
•
Esi-ilmastointi* (s. 203)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen (s. 204)
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 206)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen*
(s. 206)
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Päiväys: Valitkaa päivämäärä esi-ilmastoinnille selaamalla nuolilla päivämääräluettelossa.
6.
Aiheeseen liittyvät tiedot
* Valinnais-/lisävaruste. 205
ILMASTO
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
Esi-ilmastoinnin ajastimen aika-asetus voidaan
aktivoida tai deaktivoida tarpeen mukaan.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Aktivoikaa/deaktivoikaa aika-asetus painamalla ajastimen painiketta asetuksen oikealla
puolella.
> Aika-asetus aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
auton etuosan alla voi estää lämmittimen
tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Ajastinpainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastonäkymässä.
1.
•
•
Painike luettelon muokkaamista / aika-asetuksen poistamista varten välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
Esi-ilmastointi* (s. 203)
3.
Painakaa painiketta Muokkaa luetteloa.
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen (s. 204)
4.
Painakaa luettelon oikealla puolella olevaa
poistokuvaketta.
> Kuvake muuttuu tekstiksi Poista.
5.
Painakaa Poista vahvistaaksenne.
> Aika-asetus poistuu luettelosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
poistaminen*
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen lisääminen
ja muokkaaminen (s. 204)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen*
(s. 206)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
206
Esi-ilmastointi* (s. 203)
Esi-ilmastoinnin* ajan asettaminen (s. 204)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen lisääminen
ja muokkaaminen (s. 204)
Ilmastointimukavuus
pysäköitäessä*
•
Esi-ilmastoinnin* aika-asetuksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 206)
Olotilaa auton matkustamossa voidaan ylläpitää
pysäköitäessä, esim. jos moottori pitää sammuttaa, mutta kuljettaja tai matkustaja jää istumaan
autoon haluten säilyttää ilmastomukavuuden.
Ilmastomukavuuden säilyttäminen on mahdollista
suorakäynnistää.
Ilmastointimukavuuden
käynnistäminen ja sammuttaminen
pysäköitäessä*
Ilmastomukavuuden säilyttäminen ylläpitää ilmastoa matkustamossa ajon jälkeen. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
•
Moottorin jäännöslämpö lämmittää matkustamon kylmällä säällä mukavuuslämpötilaan.
•
Tuuletus jäähdyttää matkustamon lämpimällä
säällä puhaltamalla sisään ulkoilmaa.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto on ajateltu käytettäväksi säilyttämään ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai matkustaja on
autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköinti-ilmasto* (s. 202)
Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja
sammuttaminen pysäköitäessä* (s. 207)
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen painike välilehdellä
Pysäköinti-ilmastointi ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa painiketta Säilytä
ilmastointimukavuus.
> Ilmastomukavuuden säilyttäminen käynnistetään/suljetaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 207
ILMASTO
||
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttämistä ei voi
käynnistää, jos moottorin jäännöslämpö ei riitä
matkustamon ilmaston ylläpitämiseen tai jos
ulkolämpötila on yli n. 20 °C (68 °F).
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto on ajateltu käytettäväksi säilyttämään ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai matkustaja on
autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
208
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä* (s. 207)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten*
Joukko pysäköinti-ilmastointia koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköinti-ilmastointi
Pysäköinti-ilmasto ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Huolto tarpeen
Pysäköinti-ilmastointi
Tilapäisesti ei käytettävissä
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, polttoainetta liian
vähän
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, varaustaso liian
heikko
A
Kun pysäköintilämmitin on toiminnassa,
tämä symboli palaa kuljettajan näytössä.
Pysäköinti-ilmastointi ei tilapäisesti toimi. Jos ongelma esiintyy pitemmän aikaa, ottakaa yhteyttä
korjaamoonA toiminnon tarkastamista varten.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun polttoainemäärä on liian pieni pysäköintilämmittimen*
käynnistämiseksi. Täyttäkää auton varsinainen polttoainesäiliö.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun käynnistysakun lataustaso on liian matala pysäköintilämmittimen* käynnistämiseksi. Ladatkaa akku.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköinti-ilmasto* (s. 202)
* Valinnais-/lisävaruste. 209
ILMASTO
Lämmitin*
Polttoaine ja tankkaus
VAROITUS
Lämmitin auttaa moottoria ja matkustamoa saavuttamaan oikean lämpötilan ennen ajoa ja sen
aikana.
Lämmittimessä on kaksi osatoimintoa:
•
Pysäköintilämmitin lämmittää tarvittaessa
moottoria ja matkustamoa, kun pysäköintiilmastoinnin esi-ilmastointi* on aktivoitu.
•
Lisälämmitin lämmittää tarvittaessa matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa
polttoainekäyttöinen lämmitin ennen tankkauksen aloittamista.
Tarkistakaa kuljettajan näytöstä,
että lämmitin on kytketty pois toiminnasta. Sen toimiessa pysäköintilämmittimenä tämä symboli palaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lämmitin on polttoainekäyttöinen ja asennettu
moottoritilaan.
Varoitustarra säiliön luukussa.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, auton etuosan alta
voi tulla savua ja kuulua vaimea ääni. Myös
polttoainepumpusta auton takaosassa voi
kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin normaalia.
Akku ja lataaminen
Auton käynnistysakku käyttää lämmitintä. Jos
käynnistysakun lataustaso on liian alhainen, lämmitin sammuu automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.
HUOM
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 178)
Pysäköintilämmitin* (s. 211)
Lisälämmitin* (s. 212)
Lämmitin ottaa polttoainetta auton varsinaisesta
polttoainesäiliöstä.
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, keulan
tulee olla alamäen suuntaan, jotta polttoaineen
syöttö lämmittimeen toimisi häiriöittä.
Jos polttoaine on vähissä, lämmitin sammuu
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus.
HUOM
Katsokaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos lämmitintä pitää käyttää.
Varmistakaa, että akun varausaste on riittävän
korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
210
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Pysäköintilämmitin*
Pysäköintilämmitin lämmittää matkustamon tarvittaessa ennen liikkeellelähtöä, jos auton esi-ilmastointi on aktivoitu.
Pysäköintilämmitin on toinen auton lämmittimen
kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu
moottoritilaan.
Kun pysäköintilämmitin on toiminnassa,
tämä symboli palaa kuljettajan näytössä.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, auton etuosan alta
voi tulla savua ja kuulua vaimea ääni. Myös
polttoainepumpusta auton takaosassa voi
kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin normaalia.
Pysäköintilämmitin käynnistyy automaattisesti, jos
esi-ilmastointi* on aktivoitu ja matkustamo on
lämmitettävä.
HUOM
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on
varustettu lämmittimellä*:
Katsokaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos pysäköintilämmitintä pitää käyttää.
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
Usein toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa akun
purkautumiseen, josta seuraa käynnistymisvaikeuksia.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
auton etuosan alla voi estää lämmittimen
tuuletuksen.
Varmistaaksenne, että akkuun latautuu yhtä
paljon energiaa kuin mitä pysäköintilämmitin
käyttää, täytyy autolla ajaa yhtä kauan kuin
lämmitintä käytetään, jos lämmitin on säännöllisesti käytössä. Pysäköintilämmitintä käytetään enintään 30 minuuttia kullakin kerralla.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Varmistakaa, että käynnistysakun varausaste
on riittävän korkea, jos pysäköintilämmitintä
pitää käyttää.
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Jos polttoaine haisee, jos tulee epätavallisen
paljon tai mustaa savua tai jos pysäköintilämmittimestä kuuluu epätavallisia ääniä, sulkekaa lämmitin ja mikäli mahdollista, poistakaa
pysäköintilämmittimen varoke. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun korjausta varten.
Se sammuu automaattisesti, kun esisäädetty
ajastimen aika tai lämmittimen maksimi käyntiaika
on saavutettu, tai jos auto käynnistetään.
Lämmittimen enimmäiskäyttöaika on 40 minuuttia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lämmitin* (s. 210)
Lisälämmitin* (s. 212)
* Valinnais-/lisävaruste. 211
ILMASTO
Lisälämmitin*
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa
ja moottoria ajon aikana.
Lisälämmitin on toinen auton lämmittimen kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu
moottoritilaan.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, auton etuosan alta
voi tulla savua ja kuulua vaimea ääni. Myös
polttoainepumpusta auton takaosassa voi
kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin normaalia.
Lisälämmittimen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa
ja moottoria ajon aikana.
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistimen automaattinen käynnistys aktivoitu/deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Ilmastointi.
3.
Valitkaa Lisälämmitin lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi.
Lisälämmitin käynnistyy ja sitä ohjataan automaattisesti, kun ajon aikana tarvitaan lämpöä.
HUOM
Volvo suosittelee, että lisälämmittimen automaattinen käynnistys suljetaan lyhyiden ajomatkojen yhteydessä.
Se sammuu automaattisesti, kun auto sammutetaan.
HUOM
Katsokaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos lisälämmitintä pitää käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lisälämmitin* (s. 212)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
212
Lämmitin* (s. 210)
Pysäköintilämmitin* (s. 211)
Lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi (s. 212)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitusilmaisin
Lukko- ja hälytysilmaisin
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen tai lukituksen avaamisen tapahtuneen oikein.
Lukituspainikkeiden merkkivalot
Etuovi
Ulkopuolinen osoitus
Lukitseminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen vilkkumalla samalla, kun ulkotaustapeilit1 kääntyvät sisäänpäin.
Lukituksen avaaminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen
avaamisen vilkkumalla kaksi kertaa samalla
kun ulkotaustapeilit kääntyvät ulospäin1.
Jotta auton voidaan osoittaa olevan lukittu, kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin on oltava suljettuina. Jos lukitseminen tapahtuu vain kuljettajan oven ollessa lukittuna2, lukitseminen tapahtuu, mutta se vahvistetaan suuntavilkuilla vasta,
kun kaikki ovet, takaluukku ja konepelti on suljettu.
1
2
214
Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa näyttää lukkojärjestelmän tilan.
Pitkä vilkutus ilmoittaa auton lukitsemisesta.
Auton lukitustila osoitetaan lyhyinä sykkivinä vilkkumisina.
Muu osoitus
Saattovalo- ja turvavalaistustoiminnot ilmoittavat
myös lukitsemisesta ja lukituksen avaamisesta.
Merkkivalolla varustetut lukkonupit etuovissa.
Palava merkkivalo kummankin etuoven lukkonupissa osoittaa, että kaikki ovet on lukittu. Jos jokin
ovista avataan, valo sammuu molemmissa ovissa.
Vain sähköisesti sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
Ei koske autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaovessa*
Palava merkkivalo kunkin oven lukkonupissa
osoittaa, että kyseinen ovi on lukittu. Jos jonkin
oven lukitus avataan, kyseinen valo sammuu,
mutta muut palavat edelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lukitsemisosoituksen asetus (s. 215)
Turvavalaistus (s. 144)
Saattovalojen käyttäminen (s. 144)
Lukitsemisosoituksen asetus
Etäavaimella
Keskinäytön asetusvalikossa voidaan valita, miten
auto vahvistaa lukitsemisen ja lukituksen avaamisen.
Etäavain lukitsee ovet, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun ja avaa niiden lukituksen. Etäavaimen on oltava autossa, jotta auto voidaan käynnistää.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Painamalla Näkyvä lukituksen palaute
voitte valita, milloin auton tulee antaa näkyvä
vastaus (Lukitse, Avaa lukitus,
Molemmat), tai sulkea toiminnon.
Ilmoitus käännettävillä taustapeileillä*
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Aktivoikaa tai sulkekaa toiminto valitsemalla
Peilien taitto lukittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
3
Lukitus.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Lukitusilmaisin (s. 214)
Peilit ja
Etäavain3, vasemmalla, ja painikkeeton avain (Key Tag)*,
oikealla.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä,
koska vakiomallinen auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start). Avaimen pitää olla matkustamon etuosassa, esim. kuljettajan taskussa tai sijoitettuna tunnelikonsolin
mukinpitimeen auton käynnistyksen mahdollistamiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 215
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Lisävarusteena on saatavana myös ovien, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun avaimeton
lukitseminen ja lukituksen avaaminen (Passive
Entry*). Tällöin avaimen käyttöetäisyys ulottuu
kuljettajan ovesta säteeltään n. 1,5 metriä
(5 jalkaa) olevan puoliympyrän sisälle ja n. 1 m:n
(3 jalan) etäisyydelle takaluukusta.
Etäavaimen painikkeet
Avaimettoman käynnistyksen ollessa yhdessä
avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen avaamisen kanssa voidaan etäavain sijoittaa mihin
tahansa matkustamossa tai kuormatilassa säilyttäen auton käynnistystoiminto.
Jokainen auton mukana toimitettavista etäavaimista voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin, joka
sisältää ainutkertaisia asetuksia autoa varten.
Käytettäessä avainta, johon on yhdistetty tietty
profiili, auton asetuksia muutetaan kyseisen profiilin mukaan.
Painikkeeton avain (Key Tag)
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella* varustettujen autojen mukana tulee
vähän pienempi, kevyempi ja painikkeeton avain
(Key Tag). Se toimii avaimettoman käynnistyksen
sekä lukitsemisen ja lukituksen avaamisen4 suhteen samalla tavalla kuin tavallinen etäavain. Siinä
ei ole irrotettavaa avainliuskaa eikä sen paristoa
voida vaihtaa.
4
3
5
216
Etäavaimessa on neljä painiketta - yksi vasemmalla puolella ja kolme oikealla3.
Lukitseminen – Painikkeen painalluksella
lukitaan ovet, takaluukku ja polttoainesäiliön
luukku samalla, kun hälytin* aktivoidaan.
Pidempi painallus sulkee kaikki ikkunat ja
panoraamakaton* samanaikaisesti.
Autoissa, joissa on sähkökäyttöinen takaluukku*, luukku avautuu automaattisesti pitkän painalluksen yhteydessä. Luukun sulkeminen tapahtuu myös pitkällä painalluksella kuuluu varoitusääni.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa 3
sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat. Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella, kun se on ollut aktivoituna vähintään
5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
VAROITUS
Jos joku jää autoon, katsokaa, että ikkunannostimet ja panoraamakatto* tehdään virrattomiksi ottamalla etäavain aina mukaan, kun
poistutte autosta.
Lukituksen avaaminen – Painikkeen painalluksella avataan ovien, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukitus samalla, kun
hälytin poistetaan valmiustilasta.
Pitempi painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti5.
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Avain on vesitiivis noin 10 metrin (30 jalan) syvyyteen asti enintään 60 minuutin ajan, joten sitä voidaan pitää mukana erilaisissa aktiviteeteissa ja vesiympäristöissä.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Tuuletustoimintoa voidaan käyttää esimerkiksi auton nopeaan tuulettamiseen lämpimällä säällä.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen/Key Tag -avaimen lukitsemisesta autoon.
Kun etäavain laitetaan varalukijaan, on varmistettava, että siinä ei ole muita autonavaimia,
metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim.
matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Säilytyslokerossa lähekkäin olevat auton avaimet voivat häiritä toisiaan.
Autoon jätetty etäavain/Key Tag -avain poistuu toiminnasta, kun auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään valmiustilaan muulla käyvällä
avaimella. Myös salpalukitustilan toiminto
poistetaan toiminnasta.
Toiminnasta poistunut avain aktivoituu uudelleen, kun auton lukitus avataan.
Häiriöt
Etäavaimen toimintoja avaimettoman käynnistyksen ja avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen
avaamisen* osalta voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja varjostus.
HUOM
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen etäavaimella
Etäavaimen painikkeilla voi kaikkien ovien, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukitseminen ja
lukituksen avaaminen tapahtua samanaikaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 217)
•
•
•
•
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 220)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 221)
Irrotettava avainliuska (s. 225)
Red Key – rajoitettu etäavain* (s. 224)
Elektroninen käynnistyksenesto (s. 228)
Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden
tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden
tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin tulee olla
vähintään 10–15 cm (4-6 tuumaa).
Jos häiriöitä kuitenkin ilmenee, käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa lukituksen avaamiseen ja asettakaa sen jälkeen avain säilytyslokeron varmistuslukijaan auton hälyttimen passivoimiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 217
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Lukitseminen etäavaimella
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen/Key Tag -avaimen lukitsemisesta autoon.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään
vahingossa lukitsematta.
Kun etäavain ei toimi
Autoon jätetty etäavain/Key Tag -avain poistuu toiminnasta, kun auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään valmiustilaan muulla käyvällä
avaimella. Myös salpalukitustilan toiminto
poistetaan toiminnasta.
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja
tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Toiminnasta poistunut avain aktivoituu uudelleen, kun auton lukitus avataan.
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
Etäavain6.
–
Lukitkaa painamalla etäavaimen
ketta.
-paini-
Jotta lukitusjakso voidaan aktivoida, kuljettajan
oven on oltava kiinni7. Jos jokin muista ovista tai
takaluukku on auki, se lukitaan ja hälytys aktivoidaan* vasta suljettaessa. Hälytyksen liikeanturi*
aktivoituu, kun kaikki ovet ja takaluukku ovat
kiinni ja lukossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Jos auto on lukittu ja takaluukku on yhä auki,
varmistakaa, ettei etäavain ole jäänyt tavaratilaan takaluukkua suljettaessa ja autoa lukittaessa8.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
–
Avatkaa lukitus painamalla etäavaimen
painiketta.
Jos lukitseminen tai lukituksen avaaminen etäavaimella ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä - lukitkaa tai avatkaa kuljettajan oven lukitus irrotettavalla avainliuskalla.
-
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset
(s. 219)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 219)
•
•
•
Etäavaimella (s. 215)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 221)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 227)
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
6
7
8
218
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Jos autossa on avaimeton lukitus / lukituksen avaaminen, kaikkien sivuovien on oltava kiinni.
Jos auto on varustettu avaimettomalla lukituksella / lukituksen avaamisella ja avain havaitaan auton sisällä, takaluukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.*
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
Etäohjattua lukituksen avaamista varten voidaan
valita eri tapoja.
Takaluukun lukitus voidaan avata erikseen etäavaimen painikkeella.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Lukitus
Lukituksen etäavaus ja sisäinen avaus.
3.
Valitkaa vaihtoehto:
1.
Hälyttimen taso- ja liiketunnistimet sekä
takaluukun avaustunnistimet kytketään
pois toiminnasta.
Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
pysyy kiinni, kun taas ovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
• Kaikki ovet
Avatkaa sitten takaluukku tarttumalla sen
kahvan alapuolella olevaan kumipintaiseen
paininlevyyn ja avaamalla luukku.
- avaa yhtä aikaa kaikkien ovien lukituksen.
• Yksiovinen
- avaa kuljettajan oven lukituksen. Kaikkien
ovien lukituksen avaamista varten etäavaimen lukituksen avauspainiketta on painettava
kaksi kertaa.
lukitus etäavaimen
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 217)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 243)
9
Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa,
se lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
Poistakaa hälytin valmiustilasta ja avatkaa takaluukun9
Tässä tehtävät asetukset vaikuttavat myös keskuslukituksen avaamiseen sisäavauskahvan
kautta.
•
-painiketta.
Painakaa etäavaimen
> Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa
sammuu osoittaen, ettei koko auto ole
hälyttimen valvonnassa.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
-painikkeella.
2.
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku* –
Painakaa pitkään (n. 1,5 sekuntia) etäavai-painiketta
men
> Takaluukun lukitus ja itse luukku avataan,
kun taas ovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 219
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
Etäavaimen käyttöetäisyys
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 217)
Jotta etäavain toimii oikein, sen pitää olla tietyllä
etäisyydellä autosta.
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 246)
Manuaalisessa käytössä
säteellä molemmista pitkistä sivuista ja noin
1 metrin (3 jalan) säteellä takaluukusta.
HUOM
Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata
avainliuskalla.
Etäavaimen toiminnoilla esim. lukitseminen/lukituksen avaaminen, jotka aktivoidaan painamalla
tai
, on käyttöetäisyys, joka ulottuu n.
20 metrin (65 jalan) päähän autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
Avaimettomassa käytössä10
Jos etäavain poistetaan autosta
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin käydessä, kuljettajan näytössä
näytetään varoitusviesti Auton avainta
ei löydy Poistettu autosta ja äänimerkki kuuluu, kun viimeinen ovi suljetaan.
Ilmoitus sammuu, kun avain viedään takaisin
autoon ja ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O -painiketta painetaan tai kun viimeinen
ovi suljetaan jälleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimetonta käyttöä varten etä- tai painikkeettoman avaimen (Key Tag) on oltava puoliympyrän
muotoisella alueella noin 1,5 metrin (5 jalan)
10
220
•
Etäavaimella (s. 215)
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien
sijainnit (s. 242)
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 239)
Koskee ainoastaan autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavaimen pariston vaihto
Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on tyhjentynyt.
HUOM
Kaikkien akkujen kestoikä on rajallinen ja jossain vaiheessa ne on uusittava (ei koske painikkeetonta Key Tag -avainta). Akun kestoikä
vaihtelee sen mukaan, kuinka usein autoa/
avainta käytetään.
TÄRKEÄÄ
Loppuun käytetty Key Tag on vietävä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Avain täytyy pyyhkiä pois autosta, koska sitä voidaan
edelleen käyttää auton käynnistämiseen.
Avaimen avaaminen ja pariston vaihto
Kääntäkää avainta, siirtäkää painiketta
sivulle ja työntäkää taustapuolen kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:
infosymboli syttyy ja ilmoitus Avaim.
paristo heikko Katso käyttöopasta
esitetään kuljettajan näytössä.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
ja/tai
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen signaaliin 20 metrin (65 jalan) sisällä autosta
katsoen.
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja
tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja
Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Työntäkää etupuolen
kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Painikkeettoman avaimen11 (Key Tag) paristoa ei
voi vaihtaa - uusi avain voidaan tilata valtuutetulta
Volvon tekniseltä palvelulta.
11
Tämä avain tulee valinnaisella avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustettujen autojen mukana.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 221
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Käyttäkää esim. ruuvitalttaa voidaksenne
kääntää paristoluukkua vastapäivään siten,
että merkinnät kohtaavat tekstin OPEN
luona.
Nostakaa paristoluukku pois varovasti painamalla uraa alaspäin esim. kynnellä.
Kääntäkää sen jälkeen paristoluukkua ylöspäin.
Pariston +-puoli on osoittaa ylöspäin. Kääntäkää sitten paristo varovasti irti kuvan osoittamalla tavalla.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja ja
niiden kontaktipintoja sormin, koska tämä heikentää niiden toimintaa.
Asettakaa uusi paristo paikalleen (+)-puoli
ylöspäin. Välttäkää koskemasta etäavaimen
paristoliittimiin sormin.
Asettakaa paristo koloon reuna alaspäin.
Työntäkää paristoa sitten eteenpäin, jotta se
kiinnittyy kahden muovipidikkeen alle.
Painakaa paristoa sitten alaspäin, jotta se
kiinnittyy ylemmän mustan muovipidikkeen
alle.
HUOM
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2032, 3 V.
222
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään
etäavaimessa, täyttävät vaatimuksen UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun vaihtamat
paristot täyttävät em. kriteerin.
Asettakaa takakuori paikalleen ja painakaa sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Kääntäkää etäavain ja asettakaa etukuori
takaisin painamalla sitä alaspäin, kunnes
kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen napsahdus osoittaa, että kuori on
asettunut oikeaan asentoon ja on kiinni.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
TÄRKEÄÄ
Asettakaa paristoluukku takaisin ja kääntäkää sen merkintää myötäpäivään tekstin
CLOSE kohdalle.
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 215)
223
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lisäetäavaimien tilaaminen
Red Key – rajoitettu etäavain*
Auto toimitetaan varustettuna kahdella etäavaimella. Auton mukana toimitetaan painikkeeton
avain, jos autossa on avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen*. Lisää avaimia voidaan
tilata myöhemmin.
Kaikkiaan kaksitoista avainta voidaan ohjelmoida
sekä käyttää samaan autoon. Jälkitilauksen
yhteydessä lisätään vielä kuljettajaprofiileja – yksi
jokaista uutta etäavainta kohti. Tämä koskee
myös painikkeetonta avainta.
Red Key -avainta käyttämällä auton omistaja voi
asettaa rajoituksia tietyille auton ominaisuuksille.
Rajoitusten tarkoituksena on edistää auton ajamista turvalliseen tapaan esimerkiksi lainattaessa
se jollekin.
Rajoitusten on ajateltu toimivan toimenpiteinä
onnettomuuksien vaaran vähentämiseksi ja saavan siten tuntumaan turvallisemmalta luovuttaa
auto esim. nuorelle kuljettajalle, pysäköintipalvelulle tai korjaamolle. Red Key -avaimen haltija ei
voi muuttaa avaimeen tehtyjä asetuksia, vaan sitä
varten tarvitaan tavallinen etäavain.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Red Key -avaimen* asetukset (s. 225)
Etäavaimella (s. 215)
Etäavaimen häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää ottaa
mukaan korjaamolle. Varastamisen estämiseksi
hävinneen avaimen koodi poistetaan järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa keskinäytön päänäkymässä kuljettajaprofiilien kautta valitsemalla Asetukset
Järjestelmä Kuljettajaprofiilit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 215)
Red Key -avaimelle voidaan määrittää auton
enimmäisnopeus, asettaa nopeusmuistutuksia ja
määrittää kaiutinjärjestelmän suurin äänenvoimakkuus. Lisäksi tietyt auton kuljettajan tukijärjestelmät ovat aina aktiivisia. Avaimen toiminnot
muutoin ovat samat kuin tavallisessa etäavaimessa.
Yksi tai useampi Red Keys voidaan tilata Volvon
jälleenmyyjältä. Yhteensä yksitoista rajoituksilla
varustettua avainta voidaan ohjelmoida ja käyttää
yhteen ja samaan autoon - vähintään yhden pitää
olla varsinainen etäavain.
224
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Red Key -avaimen* asetukset
Tavallisen etäavaimen omistaja voi tehdä Red
Key -avaimen asetukset. Jotkut kuljettajan tukitoiminnot ovat aina aktiivisia.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Rajoitettu avain.
> Seuraavat asetukset voidaan tehdä:
Kuljettajan näytössä näkyy symboli ja
viesti
Rajoitettu avain Nopeusrajoitusta
ei voi ylittää.
Nopeusmuistutus (Päällä/Pois):
• Asetusjakso: 0–250 km/h (0–160 mph)
•
Asetus ensimmäisen käytön yhteydessä: 50,
70 ja 90 km/h (30, 45 ja 55 mph)
• Aseta aikaväli Adaptive Cruise
•
•
• Pienennetty suurin
Kuljettajan tukitoiminnot
Control -säädölle
äänenvoimakkuus
• Maks. nopeusrajoitus
• Nopeusrajoitusvaroitus
Mukautuva vakionopeudensäädin*:
• Asetus ensimmäisen käytön yhteydessä:
Pisin asetusjakso
Pienennetty enimmäisvoimakkuus (päällä/
pois):
• Asetus ensimmäisen käytön yhteydessä:
päällä
Nopeudenrajoitin (päällä/pois):
• Asetusjakso: 50–250 km/h (30–160 mph)
•
Asetus on ensimmäisen käytön yhteydessä
120 km/h (75 mph)
•
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
Irrotettava avainliuska
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja
suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla
Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
Samanaikaisten muistutusten enimmäismäärä: 6 kpl
Seuraavat kuljettajan tukitoiminnot ovat aina aktiivisia Red Key -avaimen käyttäjälle:
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Kaista-avustin (LKA)*
Etäisyysvaroitus*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Liikennemerkki-informaatio*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Red Key – rajoitettu etäavain* (s. 224)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 225
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Avainliuskan käyttöalueet
Avainliuskan irrottaminen
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
vasen12 etuovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella.
•
•
hätälukita kaikki ovet.
aktivoida ja poistaa käytöstä takaovien
mekaaniset lapsilukot.
Painikkeettomassa avaimessa13 (Key Tag) ei ole
irrotettavaa avainliuskaa. Käyttäkää tarvittaessa
varsinaisen etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa.
Palauttakaa avainliuska etäavaimeen sille tarkoitettuun paikkaan käytön jälkeen.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja
Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Siirtäkää etupuolen
kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Asentakaa kuori takaisin painamalla sitä
alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 227)
•
Etäavaimella (s. 215)
Irrottakaa avainliuska kääntämällä se ylös.
12
13
226
Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.
Tulee mukana autoissa, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen irrotettavalla
avainliuskalla
Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm.
lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim. jos
etäavaimen paristo on loppunut.
Lukituksen avaaminen
5.
Vetäkää kahva ulos.
> Ovi avautuu.
Lukitus tapahtuu samaan tapaan, mutta kääntämällä 45 astetta vastapäivään, ei myötäpäivään
niin kuin vaiheessa (3).
Hälytyksen poiskytkeminen*
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi
sitten avataan, hälytys laukeaa.
2.
Painakaa käynnistyspainiketta.
> Säädin palautuu automaattisesti alkuasentoon - hälytyssignaalin soiminen päättyy ja hälytin suljetaan.
Lukitseminen
On myös mahdollista lukita auto etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla esim. virtakatkoksen
yhteydessä tai jos avaimen paristo on tyhjentynyt.
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja
irrotettavalla avainliuskalla.
Muissa ovissa ei ole lukkosylintereitä, vaan sen
sijaan ko. oven päädyssä on lukkolaite, joka pitää
painaa sisään avainliuskan avulla - sen jälkeen ne
ovat mekaanisesti lukittuja/salvattuja ulkopuolelta
tapahtuvalta avaamiselta.
Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.
Vetäkää etuoven kahva vasemmalla puolella14 ääriasentoonsa siten, että lukkosylinteri tulee näkyviin.
Asettakaa avain lukkosylinteriin.
Kääntäkää myötäpäivään 45 astetta niin, että
avainliuska osoittaa suoraan taaksepäin.
Kiertäkää avainta 45 asetetta takaisin alkuasentoon. Poistakaa avain lukkosylinteristä ja
päästäkää kahva takaisin siten, että kahvan
takaosa asettuu jälleen autoa vasten.
14
Varmistuslukijan sijainti säilytyslokerossa.
Sulkekaa hälytys seuraavasti:
1.
Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin kohdalle tunnelikonsolin säilytyslokerossa.
Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto oikealta vai vasemmalta ohjattava.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 227
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa lapsilukkoon.
–
Poistakaa irrotettava avainliuska etäavaimesta. Viekää avainliuska lukkojärjestelyn reikään ja painakaa avain pohjaan asti, noin
12 mm.
•
•
•
•
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta. Asentoon A palaamiseksi pitää
oven sisäkahva avata.
Ovien lukitus voidaan myös avata etäavaimessa
olevalla lukituksen avauspainikkeella tai kuljettajan oven keskuslukituspainikkeella.
228
Oven lukitsin lukitsee vain ko. oven - ei
kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa on
aktivoitu manuaalinen tai sähkötoiminen
lapsilukko, ei voida avata ulko- eikä sisäpuolelta. Näin lukitun takaoven lukitus
voidaan avata vain etäavaimella tai keskuslukituksen painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
15
•
Irrotettava avainliuska (s. 225)
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi* (s. 254)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 221)
Etäavaimella (s. 215)
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää ajoneuvon luvattoman käynnistämisen.
Auto voidaan käynnistää vain oikealla etäavaimella.
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä liittyvät elektroniseen käynnistyksenestoon:
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Auton
avainta ei
löydy
Etäavaimen lukuvirhe käynnistyksen
aikana – asettakaa
avain säilytyslokeron avainsymbolin
kohdalle ja yrittäkää
uudelleen.
Katso käyttöopasta
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
jäljitysjärjestelmällä15
Auto on varustettu järjestelmällä, joka mahdollistaa sen jäljittämisen ja paikantamisen sekä käynnistykseneston aktivoimisen matkan päästä, mikä
estää moottorin käynnistämisen. Ottakaa yhteys
lähimpään Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne
lisätietoja ja apua järjestelmän aktivoinnissa.
Vain tietyt markkina-alueet ja Volvo On Call* -järjestelmän yhteydessä.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä liittyvät jäljitysjärjestelmällä varustettuun, kaukoohjattavaan käynnistyksenestoon:
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Ajonesto
etäältä
Jäljitysjärjestelmällä
varustettu kaukoohjattava käynnistysjärjestelmä on
aktivoitu. Autoa ei
voi käynnistää. Ottakaa yhteys Volvo On
Call-palvelukeskukseen.
Auton
käynnistys
ei mahdollista
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavaimella (s. 215)
Lisäetäavaimien tilaaminen (s. 224)
229
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavainjärjestelmän
tyyppihyväksyntä
Auton etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea seuraavista taulukoista.
Avaimettoman käynnistyksen
järjestelmä (Passive Start) ja avaimeton
lukitseminen/lukituksen avaaminen
(Passive Entry*)
Katsokaa lisätietoa tyyppihyväksynnästä osoitteesta support.volvocars.com.
Etäavainjärjestelmän CEM-merkintä. Katsokaa lisää tyyppihyväksyntänumeroita seuraavista taulukoista.
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal vakuuttaa täten, että tämä
CV1-134TRX täyttää sitä koskevat direktiivin 2014/53/EU (RED) mukaiset olennaiset vaatimukset ja muut relevantit määräykset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on
osoitteessa support.volvocars.com.
230
Jordania
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentiina
CNC ID: C-14771
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Brasilia
MT-3245/2015
Indonesia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malesia
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Meksiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Venäjä
Yhdistyneet Arabiemiraatit
ER37847/15
DA0062437/11
}}
231
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Namibia
TA-2016-02
Etelä-Afrikka
TA-2014-1868
Etäavaimella
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen
HUF8423 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on osoitteessa support.volvocars.com.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordania
232
TRC/LPD/2015/104
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-102
}}
233
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Oman
Serbia
234
Tyyppihyväksyntä
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Etelä-Afrikka
TA-2015-432
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Key Tag
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen
HUF8432 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on osoitteessa support.volvocars.com.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordania
TRC/LPD/2015/107
}}
235
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
236
TA-2015-103
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Oman
Serbia
}}
237
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Etelä-Afrikka
TA-2015-414
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
238
Etäavaimella (s. 215)
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät
pinnat*
Jos auto on varustettu avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella, riittää, että etäavain on mukana esim. taskussa tai laukussa,
mikä tekee auton avaamisen mukavammaksi, jos
kädet ovat varatut.
HUOM
On tärkeää, että kerrallaan aktivoidaan vain
yksi kosketusherkkä pinta. Jos kahvaan tartutaan samalla kun lukituspintaa kosketaan, on
vaara että annetaan kaksi komentoa. Tämä
merkitsisi, että toimintoa (lukitus/lukituksen
avaus) ei suoriteta tai se suoritetaan viiveellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 240)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 241)
Kosketusherkät pinnat
Ovenkahva
Ovenkahvojen ulkopuolella on syvennys lukitsemista varten ja sisäpuolella on kosketusherkkä
pinta lukituksen avaamista varten.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista
varten
Takaluukku
Takaluukun kahvassa on kumipintainen paininlevy, joka tarkoitettu vain lukituksen avaamiseen.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
* Valinnais-/lisävaruste. 239
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen*
Avaimeton lukitseminen
Kaikkien sivuovien pitää olla kiinni, jotta auto voidaan lukita. Takaluukku sitä vastoin voi olla auki
lukittaessa sivuovien kahvojen avulla.
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
ulkopuolelta tehdään ovien tai takaluukun kahvoilla, jos auto on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry)*.
–
Kumipintaista paininlevyä takaluukussa käytetään vain
lukituksen avaamiseen.
HUOM
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista
varten
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä, jotta lukitseminen ja lukituksen avaaminen toimii.
240
Kaikkien sivuikkunoiden ja panoraamakaton* sulkeminen yhtä aikaa: pitäkää sormeanne ovenkahvan kosketusherkkää syvennystä vasten ja pitäkää siinä, kunnes kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto on suljettu.
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
HUOM
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
16
17
Koskettakaa merkittyä pintaa perässä jossain
ovenkahvassa oven sulkemisen jälkeen tai
painakaa painiketta takaluukun alapuolella
lukitsemista16 varten ennen kuin se suljetaan.
> Lukkoilmaisin tuulilasissa vahvistaa alkamalla vilkkua, että lukitseminen on tehty.
Jos auto on lukittu ja takaluukku on yhä auki,
varmistakaa, ettei etäavain ole jäänyt tavaratilaan takaluukkua suljettaessa ja autoa lukittaessa17.
Koskee sähkötoimisella takaluukulla* varustettuja autoja.
Jos avain havaitaan auton sisällä, takaluukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton lukituksen avaaminen
–
Tarttukaa ovenkahvaan tai painakaa kumipintaista paininlevyä takaluukun kahvan alla lukituksen avaamiseksi.
> Lukkoilmaisin tuulilasissa vahvistaa sammumalla, että auton lukitus on avattu avatkaa ovet tai takaluukku normaalisti.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään
vahingossa lukitsematta.
Avaimettoman lukituksen
avaamisen asetukset*
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
Avaimetonta lukituksen avaamista varten voidaan
valita eri tapoja.
Takaluukun avaimetonta lukituksen avaamista
varten riittää, että etäavain on mukana, esim. taskussa tai laukussa.
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Lukitus
Avaimeton lukituksen avaus
3.
Valitkaa vaihtoehto:
•
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 241)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 239)
1.
• Kaikki ovet
• Yksiovinen
- avaa valitun oven lukituksen.
Painakaa kevyesti takaluukun kahvan alapuolella olevaa kumipäällysteistä painolevyä.
> Lukko vapautuu.
HUOM
- avaa yhtä aikaa kaikkien ovien lukituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset* (s. 241)
Luukun avaaminen:
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä auton takana, jotta lukituksen avaaminen toimii.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 240)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 239)
2.
Nostakaa ulkokahvasta luukun avaamiseksi
kokonaan.
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa vain
kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn
avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi vaurioittaa
kumilevyn sähkökosketinta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 241
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Takaluukun lukitus voidaan avata myös ilman
käsiä tekemällä jalalla liike takapuskurin alla, ks.
erillinen kappale.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan kautta.
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, pitää
pysyä vähintään 22 cm:n (9 tuuman) etäisyydellä Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä
estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Auto on varustettu avaimettomalla käynnistys- ja
lukitusjärjestelmällä18 ja siinä on sen vuoksi
useita sisäisiä antenneja, jotka on sijoitettu eri
paikkoihin autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen* (s. 240)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 239)
•
•
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 239)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 220)
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 220)
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä* (s. 250)
Tunnelikonsolin säilytyslokerossa
Vasemman takaoven etuosassa ylhäällä19
Oikean takaoven etuosassa ylhäällä19
Kuormatilassa19
18
19
242
Avaimeton lukitusjärjestelmä koskee vain autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
Vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen auton sisältä käsin
Vaihtoehtoinen lukituksen avausmenetelmä
Lukitseminen etuoven painikkeella
–
Ovet ja takaluukku voidaan lukita ja lukitus avata
sisältä etuoven keskuslukitussäätimellä. Takaovien lukitussäädin* lukitsee ko. takaoven.
Painakaa
-painiketta - molempien etuovien pitää olla kiinni.
> Kaikki ovet ja takaluukku on lukittu.
-painikkeen pitkä painallus sulkee kaikki
sivuikkunat ja panoraamakaton* samanaikaisesti.
Keskuslukitus
Lukitseminen takaoven painikkeella*
Avauskahva vaihtoehtoista sivuoven lukituksen avaamista varten21.
–
Lukitsemisen ja lukituksen avaamisen painike ja merkkivalo etuovessa.
Lukituksen avaaminen etuoven
painikkeella
–
Painakaa
-painiketta kaikkien sivuovien ja
takaluukun lukituksen avaamiseksi.
Vetäkää jonkin sivuoven avauskahvasta ja
vapauttakaa se.
> Etäavaimen asetuksista riippuen avataan
joko kaikkien ovien lukitus tai vain valitun
oven lukitus ja itse ovi.
Muuttakaa tätä asetusta painamalla keskinäytön päänäkymässä Asetukset My
Car Lukitus Lukituksen etäavaus
ja sisäinen avaus.
Pitkä
-painikkeen painallus avaa kaikki
sivuikkunat samanaikaisesti20.
20
21
Tuuletustoimintoa voidaan käyttää esimerkiksi auton nopeaan tuulettamiseen lämpimällä säällä.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Lukitsemisen painike ja merkkivalo takaovessa.
Takaovien lukkonuppi lukitsee vain ko. takaoven.
Takaoven lukituksen avaaminen
–
Vetäkää avauskahvasta.
> Takaoven lukitus ja itse ovi avataan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 243
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset
(s. 219)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen auton sisäpuolelta (s. 244)
•
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi (s. 245)
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
Takaluukun lukitus voidaan avata auton sisältä
käsin kojelaudan painikkeella.
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 243)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 246)
Painakaa lyhyesti kojelaudan
-painiketta.
> Luukun lukitus avataan ja se voidaan avata
ulkopuolelta tarttumalla kumipäällysteiseen paininlevyyn.
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku* –
2.
244
Painakaa pitkään kojelaudan
> Luukku avataan.
-painiketta.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
2.
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta. Lukkovaihtoehdot ovat sähköinen*
ja manuaalinen.
Sähkötoiminen aktivointi ja deaktivointi*
Sähköinen lapsilukko voidaan aktivoida ja sen
aktivointi poistaa kaikissa jännitetiloissa, jotka
ovat korkeampia kuin 0. Aktivointi ja deaktivointi
voidaan tehdä jopa 2 minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen edellyttäen, ettei mitään ovea
avata.
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Aktivoitu ja painikkeen valo palaa - lukko on aktiivinen.
Manuaalinen aktivointi ja deaktivointi
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Lukon avaaminen:
–
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Poiskytketty ja painikkeen valo sammuu - lukko on deaktivoitu.
Manuaalinen lapsilukko. Ei saa sekoittaa manuaaliseen
ovilukkoon.
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko. asetus
- jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa
moottori, toiminto on edelleen aktivoitu moottorin
seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Sähköisen aktivoinnin ja deaktivoinnin painike.
1.
Käynnistäkää moottori tai valitkaa jännitetila,
joka on korkeampi kuin 0.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lapsilukko
takana Aktivoitu
Lapsilukko on
käytössä.
Lapsilukko
takana Poiskytketty
Lapsilukko on
pois käytöstä.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
HUOM
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko. oven ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 245
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 243)
•
Irrotettava avainliuska (s. 225)
Automaattinen lukitseminen
ajettaessa
Sähkökäyttöisen takaluukun*
avaaminen ja sulkeminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku
automaattisesti.
Tämän asetuksen muuttaminen:
Auton takaluukku on mahdollista avata ja sulkea
sähkökäytön avulla.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista takaluukun avaamiseksi:
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Aktivoikaa tai deaktivoikaa toiminto valitsemalla Ovien automaattinen lukitus ajon
aikana.
Lukitus.
Sähkökäyttöisen takaluukun avaaminen
–
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta.
Pitäkää painiketta painettuna, kunnes luukku
alkaa avautua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
246
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton
sisältä käsin (s. 243)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
–
–
Painakaa pitkään kojelaudassa olevaa
painiketta. Pitäkää painiketta painettuna, kunnes luukku alkaa avautua.
Painakaa kevyesti takaluukun kahvaa.
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
–
Sähkökäyttöisen takaluukun
sulkeminen
Sulkekaa painamalla
kun alareunassa.
-painiketta takaluu-
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti luukku jää lukitsemattomaksi.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista takaluukun sulkemiseksi22:
HUOM
Painike on aktiivinen 24 tuntia luukun jättämisestä auki. Tämän jälkeen sulkeminen on tehtävä käsin.
–
22
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki - luukku jää lukitsemattomaksi.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 247
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
–
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki - luukku jää lukitsemattomaksi.
Sähkökäyttöisen takaluukun
sulkeminen ja lukitseminen22
Avaamisen tai sulkemisen
keskeyttäminen
–
Keskeyttäkää avaaminen tai sulkeminen jollakin
seuraavista tavoista:
Painakaa
-painiketta takaluukun alareunassa luukun sulkemiseksi ja sekä luukun
että ovien lukitsemiseksi samanaikaisesti
(kaikkien ovien pitää olla kiinni lukitsemista
varten).
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti luukku ja ovet lukitaan ja hälytin* aktivoidaan.
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki - luukku jää lukitsemattomaksi.
HUOM
•
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
•
Jalan liikkeellä*.
Painakaa etäavaimen painiketta.
Painakaa takaluukun alapinnalla olevaa sulkemispainiketta.
•
Luukun liike keskeytyy ja luukku pysähtyy. Tämän
jälkeen luukkua voidaan käsitellä manuaalisesti.
•
Avaimettomalla* lukituksella tai lukituksen
avauksella varustetussa autossa kuuluu
kolme äänimerkkiä, jos avainta ei havaita
riittävän lähellä luukkua.
Jos takaluukun avautumisen tai sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
Kun käsittelette takaluukkua manuaalisesti,
avatkaa tai sulkekaa se hitaasti. Älkää avatko
tai sulkeko sitä väkivalloin, jos se vastustaa.
Se voi vahingoittua ja lakata toimimasta
oikein.
248
Painakaa kojelaudan painiketta.
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman sisällä, jotta lukitseminen ja lukituksen
avaaminen toimii.
TÄRKEÄÄ
22
•
•
•
Puristumissuoja
•
Avattaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy ja kuuluu pitkä äänimerkki.
•
Suljettaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy, kuuluu pitkä äänimerkki ja takaluukku palaa ohjelmoituun maksimiasentoonsa.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
VAROITUS
Ottakaa huomioon puristumisvaara avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Ennen kuin avaaminen/sulkeminen aloitetaan: tarkastakaa,
ettei kukaan ole lähellä takaluukkua, jolloin
puristumisvamma voi saada vakavia seurauksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi (s. 249)
•
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä* (s. 250)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 220)
Sähkötoimisen takaluukun*
enimmäisavautuman ohjelmointi
Sovittakaa takaluukun avautumiskorkeus matalan
kattokorkeuden mukaan.
Enimmäisavautuman säätö:
1.
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
Avatkaa takaluukku - jättäkää se avattuun
asentoon.
HUOM
Esijännitetyt jouset
Puoliavointa takaluukkua matalampaa avautumisasentoa ei ole mahdollista ohjelmoida.
2.
-painiketta takaluukun alareuPainakaa
nassa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja asento
on siten tallennettu.
Enimmäisavautuman nollaaminen:
–
Sähkötoimisen takaluukun esijännitetyt jouset.
VAROITUS
Älkää avatko sähkötoimisen takaluukun esijännitettyjä jousia. Niiden sisällä vallitsee korkea paine, joka voi avattaessa aiheuttaa vahinkoja.
Asettakaa luukku manuaalisesti ylimpään
mahdolliseen asentoonsa - painakaa
painiketta takaluukussa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi äänimerkkiä ja tallennettu
asento on siten poistettu. Luukku avautuu
tämän jälkeen enimmäisasentoonsa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 249
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
•
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää
jälleen noin 2 minuutin kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 246)
Takaluukun avaaminen ja
sulkeminen jalan liikkeellä*
Takaluukun käytön helpottamiseksi käsien
ollessa varattuina se voidaan avata ja sulkea viemällä jalkaa eteenpäin takapuskurin alapuolella.
Jos autossa on avaimeton lukitus ja lukituksen
avaus*, takaluukun lukitus voidaan avata jalan liikkeellä.
Takaluukun avaus- ja sulkemistoiminto on käytettävissä vain, jos autossa on myös sähkötoiminen
takaluukku*.
HUOM
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta on
kaksi eri versiota:
•
•
Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä (avatkaa takaluukku nostamalla
sitä käsin)
Tunnistin on sijoitettu puskurin keskikohdan vasemmalla
puolelle.
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä auton takana (n. 1 metri (3 jalkaa)), jotta
avaaminen ja sulkeminen on mahdollista. Tämä
koskee myös jo lukitsematonta autoa tarkoituksettoman avaamisen välttämiseksi esim. auton
pesun yhteydessä.
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen
jalan liikkeellä edellyttää sähkökäyttöistä takaluukkua*.
250
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä
Avautumisen tai sulkeutumisen
keskeyttäminen jalan liikkeellä
– Viekää jalka kerran hitaasti eteenpäin avaamisen tai sulkemisen aikana, jos haluatte
pysäyttää takaluukun liikkeen.
Yksityinen lukitus
Takaluukku voidaan lukita ns. erillislukituksella,
jolloin sitä ei voida avata esimerkiksi silloin, kun
auto jätetään huoltoon, hotellin pysäköintipalveluun tms.
Etäavaimen ei tarvitse olla auton lähellä avaamisen tai sulkeutumisen keskeyttämiseksi.
Yksityisen lukituksen toimintopainike on keskinäytön toimintonäkymässä. Lukon kulloisestakin tilasta riippuen näytetään
Yksityinen lukitus avattu tai
Yksityinen lukitus lukittu.
HUOM
On olemassa vaara rajoitetusta tai puuttuvasta toiminnosta, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tai vastaavaa. Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
–
Viekää jalka hitaasti kerran eteenpäin takapuskurin alapuolella vasemmalla. Ottakaa sitten askel taaksepäin. Puskuriin ei tule koskea.
> Lyhyt äänimerkki kuuluu, kun avaaminen
tai sulkeminen aktivoituu - takaluukku
avautuu/sulkeutuu.
Jos takaluukku on auki, aktivointi jalan liikkeellä sulkee23 sen aina.
Jos useita jalan liikkeitä tapahtuu eikä hyväksyttävää etäavainta ole auton takana, avaaminen ei ole
mahdollista ennen kuin tietyn ajan kuluttua.
Älkää pitäkö jalkaanne auton alla pitkään, koska
tällöin aktivointi voi epäonnistua.
23
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
(s. 252)
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
(s. 239)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 246)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 220)
Koskee sähkötoimisella takaluukulla* varustettuja autoja.
* Valinnais-/lisävaruste. 251
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Erillislukituksen aktivointi ja
aktivoinnin poisto
Erillislukitus aktivoidaan keskinäytön toimintopainiketta ja valinnaista PIN-koodia käyttäen.
HUOM
Jotta erillislukitus voidaan aktivoida, auton on
oltava matalimmassa jännitetilassa I.
2.
Antakaa haluamanne turvakoodi.
> Turvakoodi on tallennettu. Erillislukitustoiminto on nyt valmis aktivoitavaksi.
Säilyttäkää turvakoodia turvallisessa paikassa.
Turvakoodin luominen:
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
Jos järjestelmä on nollattu, yllä oleva toimenpide
on toistettava.
Erillislukituksen aktivointi
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
Turvakoodin antaminen ennen
ensimmäistä käyttöä
Toiminnon ensimmäisellä käyttökerralla on valittava turvakoodi. Sillä voidaan sitten poistaa erillislukitus käytöstä, jos valittu PIN-koodi on hukattu
tai unohtunut. Turvakoodi toimii PUK-koodina kaikille erillislukitustoiminnolle asetettaville PIN-koodeille.
Yksityisen lukituksen aktivoinnin poisto
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2.
Antakaa koodi, jolla takaluukun lukitus avataan lukituksen jälkeen, ja painakaa
Vahvista.
> Takaluukku lukitaan. Lukitseminen vahvistetaan vihreällä valolla painikkeen kohdalla
toimintonäkymässä.
Ilmoittakaa koodi, jota käytettiin lukittaessa ja
painakaa Vahvista.
> Takaluukun lukitus avataan. Lukituksen
avaaminen vahvistetaan sammuttamalla
vihreä valo painikkeen kohdalla toimintonäkymässä.
HUOM
Jos PIN-koodi katoaa/unohtuu tai jos väärä
PIN-koodi syötetään yli kolme kertaa, erillislukitus voidaan poistaa käytöstä turvakoodia
käyttäen.
HUOM
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
252
Jos erillislukitus on aktivoituna ja auton lukitus avataan Volvo On Call* -järjestelmän tai
Volvo On Call* -sovelluksen avulla, erillislukitus deaktivoituu automaattisesti.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yksityinen lukitus (s. 251)
Hälytys*
Hälytysilmaisin
Hälytin varoittaa ääni- ja valosignaaleilla, jos
autoon nousee joku, jolla ei ole kelpaavaa etäavainta, tai jos käynnistysakkua tai hälytyssireeniä
peukaloidaan.
Aktivoitu hälytin laukeaa, jos:
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan24
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
sireeni kytketään pois.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa tapahtuu seuraavaa:
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Jos hälytyksen syytä ei poisteta, hälytysjakso toistetaan enintään 10 kertaa25.
24
25
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
•
•
Diodi sammuksissa – hälytin deaktivoitu.
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on aktivoitu.
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen enintään 30 sekuntia tai siihen
asti, kunnes jännitetila I asetetaan kääntämällä käynnistyskytkintä myötäpäivään ja
vapauttamalla sitten – hälytys on ollut lauenneena.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 253
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Liike- ja kallistustunnistimet*
Jos hälytysjärjestelmässä on vika
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
Liike- ja kallistustunnistimet reagoivat auton
sisällä tapahtuviin liikkeisiin, ikkunan särkemiseen
tai yrityksiin varastaa pyörät tai hinata auto pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja
ilmoitus Hälytysjärjest. vika Huolto
tarpeen. Ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Hälytin aktivoituu lukittaessa auto.
Liiketunnistin laukaisee hälytyksen, kun matkustamossa tapahtuu liikettä - myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi laueta, jos auto
jätetään ikkuna tai panoraamakatto* auki tai jos
käytetään matkustamolämmitintä.
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset
yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Tämän välttämiseksi:
•
Sulkekaa ikkunat ja panoraamakatto, kun
autosta poistutaan.
•
Jos matkustamo- tai pysäköintilämmitintä on
käytettävä, ohjatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, että ne eivät osoita ylöspäin matkustamossa.
Voitte myös käyttää rajoitettua hälytystasoa kytkeäksenne liike- ja kallistustunnistimet väliaikaisesti pois toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi* (s. 254)
Rajoitettu hälytystaso* (s. 256)
Hälyttimen aktivointi
Lukitkaa ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan:
•
painamalla etäavaimessa olevaa lukituspainiketta
•
koskettamalla ovenkahvan ulkopuolen merkittyä pintaa tai takaluukun kumipäällysteistä
paininlevyä26.
Jos auto on varustettu sekä avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella* että sähkökäyttöisellä takaluukulla*, voidaan takaluukun alapuolella
myös lukita ja saattaa
olevalla painikkeella
auto hälyttimen valvontaan.
Salpalukitustila* (s. 256)
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta myös auton lautta- tai junakuljetusten
ajaksi, koska kuljetuksen aikaiset liikkeet voivat
laukaista hälytyksen.
Kojelaudan punainen valodiodi vilkkuu joka toinen
sekunti auton ollessa lukittu ja hälyttimen aktivoitu.
26
254
Koskee vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avauksella* (Passive Entry) varustettua autoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Hälyttimen sulkeminen
2.
HUOM
Avatkaa auton lukitus ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan:
•
•
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
painamalla etäavaimen lukituspainiketta
tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla takaluukun kumipäällystettyä paininlevyä26.
Hälyttimen automaattinen aktivointi ja
uudelleenaktivointi
Hälyttimen deaktivointi ilman toimivaa
etäavainta
Auton lukitus voidaan avata ja hälytin kytkeä pois
päältä, vaikka etäavain ei toimisi, esim. silloin, kun
etäavaimen paristo on tyhjä.
1.
Automaattinen hälyttimen uudelleenaktivointi
estää auton jättämisen vahingossa siten, että
hälytin on deaktivoituna.
Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla.
> Hälytys laukeaa.
Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin kohdalle tunnelikonsolin säilytyslokerossa.
3.
Painakaa käynnistyspainiketta.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
–
26
Painakaa etäavaimen lukituksen avauspainiketta tai siirtäkää auto jännitetilaan I painamalla käynnistyspainiketta.
Koskee vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avauksella* (Passive Entry) varustettua autoa.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta mitään ovista
tai takaluukkua ei avata kaksi minuutin kuluessa,
hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti.
Samalla auto lukitaan uudelleen.
Tietyillä markkina-alueilla hälytin aktivoituu automaattisesti tietyn viiveen jälkeen kuljettajan oven
avaamisesta ja sulkemisesta, vaikka lukitsemista
ei ole tapahtunut.
Tämän asetuksen muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Poistakaa toiminto väliaikaisesti toiminnasta
valitsemalla Passiivisen varmistuksen
deaktivointi.
Lukitus.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 255
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytys* (s. 253)
Rajoitettu hälytystaso*
Salpalukitustila*
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja kallistustunnistimet ovat tilapäisesti poissa käytöstä.
Poistakaa liike- ja kallistusanturit toiminnasta,
jotta hälytys ei laukea tahattomasti, esim. jos
jätätte koiran lukittuun autoon tai ajatte auton
junaan tai lautalle.
Salpalukitustila tarkoittaa sitä, että kaikki avauskahvat kytketään mekaanisesti irti, jolloin ovea ei
voida avata sisäpuolelta auton ollessa lukittuna
ulkopuolelta.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella ja avaimettomalla lukituksella (Passive Entry)*. Salpalukitustila alkaa noin 10 sekunnin viiveellä ovien
lukitsemisen jälkeen.
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta
Alennettu suoja ennen auton
lukitsemista.
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja
hälytyksen aktivointi poistuu.
HUOM
Samanaikaisesti salpalukitustila poistuu toiminnasta eli lukitus voidaan avata auton sisältä käsin.
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, rajoitettu hälytystaso on aktivoitava uudelleen.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hälytys* (s. 253)
Salpalukitustila* (s. 256)
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
avaimettomalla lukituksen avauksella tai Volvo On
Call* -sovelluksella , kun salpalukitustila on aktivoitu.
Vasemman etuoven lukitus voidaan avata myös
irrotettavalla avainliuskalla. Jos auton lukitus avataan irrotettavalla avainliuskalla, hälytin laukeaa.
256
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
(s. 257)
•
Hälytys* (s. 253)
Salpalukitustilan* deaktivointi
tilapäisesti
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää lukita
ulkopuolelta, salpalukitustila täytyy poistaa toiminnasta, jotta lukituksen avaaminen sisäpuolelta
on mahdollista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Salpalukitustila* (s. 256)
Hälytys* (s. 253)
Poistakaa salpalukitustila tilapäisesti toiminnasta painamalla
keskinäytön toimintonäkymän
painiketta Alennettu suoja.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että hälytysjärjestelmän liike- ja kallistustunnistimet* kytketään pois
toiminnasta.
Keskinäytössä näytetään tämän jälkeen
Alennettu suoja ja salpalukitustila poistetaan
väliaikaisesti toiminnasta auton seuraavan lukitsemisen yhteydessä.
Tavallisessa lukituksessa sähköliitännät deaktivoidaan heti, mutta salpalukitustilan ollessa tilapäisesti deaktivoituna, ne ovat aktivoituina enintään
10 minuuttia lukitsemisen jälkeen.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, on salpalukitustila deaktivoitava uudelleen.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä
järjestelmä nollataan.
* Valinnais-/lisävaruste. 257
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Tuntemattoman auton osan
havaitseminen*
"Foreign Component Detection" -toiminto havaitsee, onko autoon asennettu tuntematon auton
osa.
Jokainen LED-valonheitin* on sovitettu erikseen
kutakin autoa varten. Jos autoon asennetaan tuntematon valonheitin, kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Tuntematon auton osa. Huolto
tarpeen, tuntemat. auton osa havaittu. Volvo
suosittelee kääntymistä valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
258
Volvon huolto-ohjelma (s. 556)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
Autossa on erilaisia kuljettajan tukijärjestelmiä,
jotka voivat auttaa kuljettajaa aktiivisesti tai passiivisesti eri tilanteissa.
Järjestelmät voivat esimerkiksi auttaa pitämään
tietyn nopeuden tai aikaetäisyyden edessä olevaan ajoneuvoon, estää törmäyksiä varoittamalla
kuljettajaa ja jarruttaa autoa tai auttaa kuljettajaa
pysäköinnissä.
Jotkut järjestelmistä ovat vakiovarusteita ja toiset
lisävarusteita. Tämä vaihtelee myös markkina-alueittain.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 260)
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 261)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
260
Vakautusjärjestelmä Roll Stability Control
(s. 261)
•
•
•
•
•
•
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 343)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 348)
Driver Alert Control (s. 354)
Kaista-avustaja (s. 356)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 362)
Pysäköintitutka* (s. 369)
Pysäköintiapukamera* (s. 374)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 383)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän
vastus
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.
Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt
eikä juuri vaadi ponnistelua.
HUOM
Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti
jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin toimii
rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Ohjausavun ollessa tilapäisesti rajoitettuna
kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus sekä
OHJAUSPYÖRÄ-symboli.
Rear Collision Warning (s. 337)
Nopeudenrajoitin (s. 266)
Vakionopeudensäädin (s. 274)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Pilot Assist (s. 295)
Tutkayksikkö (s. 309)
Kamerayksikkö (s. 321)
City Safety™ (s. 325)
BLIS* (s. 338)
VAROITUS
Kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla,
ohjausapua koskevat kuljettajan tukitoiminnot
eivät ole mahdollisia.
Tällaisessa tilanteessa kuljettajan näytössä
näkyy ilmoitus Ohjaustehostin vika tai
Ohjaustehostus tilapäisesti rajoitettu
yhdessä OHJAUSPYÖRÄ-symbolin kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohjauspyörän vastustason
muuttaminen*
Vakautusjärjestelmä Roll Stability
Control
Valitkaa ohjauspyörän vastus katsomalla osasta
"Ajotilat" vaihtoehdon INDIVIDUAL kuvaus otsikon "Valittavissa olevat ajotilat" alla.
RSC1-vakautusjärjestelmä minimoi kaatumisen ja
ympäripyörähdyksen vaaran esim. rajussa väistöliikkeessä tai auton lähtiessä sivuluisuun.
Automalleissa, joissa ei ole ajotilasäädintä ja sen
vaihtoehtoa INDIVIDUAL, ohjauspyörän vastustasoa muutetaan sen sijaan keskinäytön päänäkymässä ja seuraavan hakupolun kautta:
RSC-järjestelmä rekisteröi sen, muuttuuko auton
kallistuma sivusuunnassa ja jos, niin kuinka paljon. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten, onko
auto vaarassa kaatua. Jos vaara on olemassa,
auton elektroninen vakautusjärjestelmä alkaa toimia, minkä jälkeen moottorin vääntömomenttia
lasketaan ja yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auto on taas vakaa.
Asetukset My Car
Ohjausvoima
Ajotilat
Ohjauspyörän vastuksen valinta ei ole käytettävissä käännyttäessä, jos nopeus ylittää 10 km/h
(6 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
1
2
3
Ajotilat* (s. 410)
Pilot Assist (s. 295)
Kaista-avustaja (s. 356)
VAROITUS
Normaalin ajotavan yhteydessä RSC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta, mitä ei
saa käsittää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina normaaleja varovaisuustoimenpiteitä turvallisin ajon vuoksi.
Elektroninen vakautuksen säätö
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC2) auttaa
kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton
etenemiskykyä.
Kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli, kun ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
ESC-järjestelmän jarruttaessa
voi kuulua sykkivä ääni, ja painettaessa kaasua auto voi kiihdyttää odotettua hitaammin.
ESC-järjestelmä muodostuu seuraavista osatoiminnoista:
•
•
•
•
Ajonvakautusjärjestelmä3
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus
Perävaunun vakautusjärjestelmä
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 362)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 383)
Roll Stability Control
Electronic Stability Control
Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 261
KULJETTAJAN TUKI
||
Moottorijarrutuksen ohjaus
VAROITUS
•
•
ESC-vakautusjärjestelmä on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
ESC ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Moottorijarrutuksen ohjaus (EDC4) estää tahattoman pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen
tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä
vaihteilla liukkaalla alustalla.
•
Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit
ja ilmoitukset (s. 265)
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi
mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata
autoa.
Perävaunun vakautusjärjestelmä*5
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA6) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut
heilahdella itsestään. Lisätietoja on kappaleessa
"Perävaunun vakautusjärjestelmä".
Ajonvakautusjärjestelmä3
HUOM
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa
yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
TSA-toiminto deaktivoidaan, jos ESC:n
urheilullinen tila aktivoidaan.
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen alhaisella ajonopeudella ja
jarruttaa luistavia vetäviä pyöriä, jotta luistamattomiin vetäviin pyöriin voidaan siirtää enemmän
vetovoimaa.
Toiminto estää myös vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
3 Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.
4 Engine Drag Control
5 Perävaunun vakautusjärjestelmä kuuluu
6 Trailer Stability Assist
262
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektronisen vakautuksen säädön sport-tila
(s. 263)
•
Elektronisen vakautusjärjestelmän sport-tilan
aktivointi/deaktivointi (s. 263)
•
Elektronisen vakautuksen säädön sport-tilan
rajoitus (s. 264)
Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksen säädön
sport-tila
ESC7-järjestelmä on aina aktivoitu – sitä ei voi
sulkea. Kuljettajan valittavissa on kuitenkin myös
ESC:n urheilullinen tila, joka antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen.
Kun osatoiminto ESC:n urheilullinen tila on
valittu, ESC:n puuttumista ajamiseen vähennetään ja enemmän sivuluistoa sallitaan, jolloin
auton hallinta on normaalia enemmän kuljettajalla.
Kun ESC:n urheilullinen tila on valittu, ESC:n
voidaan katsoa olevan poissa toiminnasta, vaikka
se auttaa kuljettajaa useissa tapauksissa.
HUOM
Kun toiminto ESC:n urheilullinen tila on
valittuna, perävaunun vakautusjärjestelmä
(TSA8) on suljettu.
ESC:n urheilullinen tila antaa myös maksimaalisen vetovoiman, jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa löysällä alustalla – esim. hiekassa tai
syvässä lumessa.
7
8
9
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 261)
Vetokoukku* (s. 440)
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi/deaktivointi
ESC9-järjestelmä on aina aktivoitu – sitä ei voi
sulkea. Kuljettaja voi sitä vastoin valita Sporttilan, joka antaa mahdollisuuden aktiivisempaan
ajoelämykseen.
Sport-tila aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
–
Painakaa toimintonäkymän painiketta ESC:n
urheilullinen tila.
> Sport-tila aktivoidaan/deaktivoidaan – painike näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Aktivoitu ESC:n urheilullinen tila
osoitetaan kuljettajan näytössä tämän
symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes
toiminto deaktivoidaan pois tai kunnes
moottori sammutetaan – moottorin seuraavan
käynnistämisen jälkeen ESC-järjestelmä on jälleen normaalitilassaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 261)
Electronic Stability Control
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste. 263
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksen säädön
sport-tilan rajoitus
Kun ESC10-järjestelmän osatoiminto ESC:n
urheilullinen tila on aktivoitu, siihen liittyy tiettyjä
rajoituksia.
Toimintoa ESC:n urheilullinen tila ei voida
valita, jos jokin seuraavista toiminnoista on aktivoitu:
•
•
•
•
Nopeudenrajoitin
Vakionopeudensäädin
Mukautuva vakionopeudensäädin
Pilot Assist.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
10
264
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 261)
Electronic Stability Control
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan
(Electronic Stability Control - ESC) symboleja ja
ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jatkuva valo n. 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu.
HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.
ESC
Tilapäisesti pois
ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrujen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen
automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
ESC
ESC-järjestelmä ei toimi.
Huolto tarpeen
•
•
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
lyhyesti
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 261)
265
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoitin
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudenrajoittimen toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
Nopeudenrajoitinta (SL11) voidaan pitää käänteisenä nopeudensäätimenä – kuljettaja säätää
nopeutta kaasupolkimella, mutta nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun enimmäisnopeuden ylittämisen vahingossa.
: laskee tallennettua enimmäisnopeutta
: Aktivoi nopeudenrajoittimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun enimmäisajonopeuteen
: Nostaa tallennettua enimmäisnopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudenrajoittimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
11
12
266
Nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 270)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 267)
•
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 267)
Auton ko. nopeus
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 268)
•
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 269)
•
•
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 269)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi/deaktivointi (s. 272)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen (s. 273)
VAROITUS
Toiminnon painikkeet ja symbolit12.
•
•
Tallennetun enimmäisnopeuden kohdistin
Tallennettu enimmäisnopeus
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nopeudenrajoitintoiminto on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Kuljettajan pitää aina olla huomiokykyinen
liikenteen suhteen ja puuttua tilanteeseen, jos nopeudenrajoitin ei ylläpidä
sopivaa nopeutta.
•
Nopeudenrajoitin ei voi korvata kuljettajan
tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan
kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Speed Limiter
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 270)
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 273)
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja
käynnistys
Nopeudenrajoittimen toiminto (SL13) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
Nopeudenrajoittimen asettaminen
valmiustilaan
Nopeudenrajoittimen käynnistäminen
Nopeudenrajoitin voidaan aktivoida vasta moottorin käynnistyksen jälkeen. Pienin mahdollinen, tallennettava enimmäisnopeus on 30 km/h
(20 mph).
–
Kun nopeudenrajoitin on valmiustilassa ja
Nopeudenrajoittimen nopeuden
käsittely
Nopeudenrajoitin (SL14) voidaan asettaa useille
eri nopeuksille.
Tallennetun nopeuden asettaminen/
muuttaminen
näytetään – painakaa
symboli
ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudenrajoitin käynnistyy ja ko. nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
–
13
14
Nopeudenrajoitin (s. 266)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Selatkaa nopeudenrajoittimen
(4)
symbolin/toiminnon kohdalle painamalla ◀
(1) tai ▶ (3).
> Symboli (4) näytetään ja nopeudenrajoitin
on asetettu valmiustilaan.
Speed Limiter
Speed Limiter
}}
267
KULJETTAJAN TUKI
||
–
•
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai
(3):
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
•
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (4)
on halutun nopeuden kohdalla.
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Nopeudenrajoitin (SL15) voidaan tilapäisesti
deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Tilapäinen deaktivointi kaasupolkimella
Nopeusrajoitus voidaan tilapäisesti deaktivoida ja
ohittaa myös kaasupolkimella ilman, että nopeudenrajoitin on ensin asetettava valmiustilaan,
esim. auton kiihdyttämiseksi nopeasti pois jostakin tilanteesta.
Menetelkää näin:
1.
Painakaa kaasupoljin täysin alas ja päästäkää
se ylös lopettaaksenne kiihdytyksen, kun
haluttu nopeus on saavutettu.
> Tässä tilassa nopeudenrajoitin on edelleen aktivoituna ja kuljettajan näytön symboli on siksi VALKOINEN.
2.
Päästäkää kaasupoljin täysin ylös, kun tilapäinen kiihdytys on päättynyt.
> Auto jarruttaa tämän jälkeen automaattisesti viimeksi tallennettuun enimmäisnopeuteen.
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 266)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja asettaminen
valmiustilaan:
–
15
268
Speed Limiter
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudenrajoitin on siten tilapäisesti deaktivoitu ja
kuljettaja voi ylittää asetetun enimmäisnopeuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 266)
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
–
Nopeudenrajoitin (SL16) voidaan aktivoida uudelleen, kun se on ollut tilapäisesti deaktivoituna, ja
siirtää valmiustilaan.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto käyttää
sen jälkeen ko. nopeutta enimmäisnopeutena.
Nopeudenrajoittimen sulkeminen
Nopeudenrajoitin (SL17) voidaan sulkea.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 266)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
1.
Nopeudenrajoittimen uudelleenaktivointi valmiustilasta:
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudenrajoitin jatkaa valmiustilassa.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶
(3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudenrajoittimen (4) merkintä sammuvat – tällöin
asetettu/tallennettu enimmäisnopeus
poistetaan.
3.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
uudelleen.
> Jokin toinen toiminto aktivoidaan.
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auton nopeus rajoitetaan
sen jälkeen taas viimeksi tallennetun
enimmäisnopeuden mukaiseksi.
tai
16
17
Speed Limiter
Speed Limiter
(2)
}}
269
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 266)
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
Automaattinen nopeudenrajoitin
Jyrkissä alamäissä voi Nopeudenrajoittimen jarrutusteho olla riittämätön, mistä johtuen tallennettu
enimmäisnopeus voidaan ylittää. Kuljettajan huomio herätetään siinä tapauksessa ilmoituksella
Nopeusraja ylitetty kuljettajan näytössä.
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL18) auttaa
kuljettajaa sovittamaan auton enimmäisnopeuden liikennemerkkien näyttämän nopeuden
mukaiseksi.
HUOM
Teksti-ilmoitus ylitetystä enimmäisnopeudesta
aktivoituu, jos nopeus ylittyy vähintään 3 km/h
(n. 2 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
18
19
20
270
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Nopeudenrajoitin (s. 266)
Nopeudenrajoitintoiminto (SL19) voidaan vaihtaa
automaattiseksi nopeudenrajoittimeksi (ASL).
Automaattinen nopeudenrajoitin käyttää liikennemerkki-informaation20 nopeustietoja auton enimmäisnopeuden automaattista sovittamista varten.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
•
•
•
ASL-toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
Vaikka kuljettaja näkisi nopeusrajoitukseen liittyvän liikennemerkin selkeästi, liikennemerkkitietojen järjestelmä (RSI) voi
silti ilmoittaa väärän ajonopeuden ASL:lle.
Tällöin kuljettajan täytyy itse puuttua tilanteeseen ja kiihdyttää tai jarruttaa sopivaan
ajonopeuteen.
ASL ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Onko SL tai ASL aktiivinen?
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudenrajoitin on aktiivinen:
Symboli
SL
✓
ASL
✓
MerkkisymboliB "70:n" jälkeen = ASL
on aktivoitu.
B
Merkitys
Vihreänkeltainen
ASL on aktiivinen
Harmaa
ASL on asetettu valmiustilaan
Likaisenkeltainen/oranssi
ASL on tilapäisessä valmiustilassa – esim. koska
jotain liikennemerkkiä ei
voitu lukea.
✓
A
A
Merkkisymbolin
väri
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 266)
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli:
Valmiustila.
Ks. otsikon "ASL-symboli" alta symbolin värin merkitys.
ASL-symboli
Merkkisymboli (tallennetun nopeuden
vieressä, "70", nopeusmittarin keskiössä) voi olla kolmessa eri värissä,
joista jokaisella on eri merkitys:
Ks. myös otsikko "Liikennemerkkitietojen
järjestelmän rajoitukset".
271
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi/deaktivointi
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL21) voidaan
aktivoida ja deaktivoida nopeudenrajoittimen
(SL22) lisäksi.
ASL:n aktivointi
•
1.
2.
21
22
272
Painakaa painiketta Nopeusrajoituskilpi avustin.
> ASL asetetaan valmiustilaan, painike näyttää vihreän osoituksen ja kuljettajan
näyttö esittää merkkisymbolin nopeusmittarin keskiössä.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
> ASL aktivoituu auton ko. nopeudella.
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
ASL:n poistaminen toiminnasta
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio näytetään kuljettajan näytössä, vaikka RSI ei
ole aktivoitu.
–
•
Liikennemerkki-informaation poistamiseksi kuljettajan näytöstä on sekä automaattinen nopeudenrajoitin että RSI
deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu mutta RSI on deaktivoitu, ei RSI
anna mitään varoituksia. Tällöin ei voi
myöskään säätää mitään RSI-asetuksia jotta asetuksia voidaan säätää ja varoituksia saada, RSI täytyy aktivoida.
Keskinäytön toimintonäkymässä on painike
Nopeusrajoituskilpi -avustin.
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi:
HUOM
Automaattisen nopeudenrajoittimen poistaminen
toiminnasta:
Painakaa toimintonäkymän painiketta
Nopeusrajoitusavustus.
> ASL suljetaan ja painikkeen merkkivalo
muuttuu HARMAAKSI – SL aktivoidaan
sen sijaan.
VAROITUS
Auto ei enää noudata merkin mukaista enimmäisnopeutta vaihdon ASL - SL jälkeen - se
noudattaa vain muistiin tallennettua enimmäisnopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 266)
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen nopeudenrajoittimen
toleranssin muuttaminen
–
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL23) voidaan
asettaa eri toleranssitasoille.
Kyltissä ilmoitettu enimmäisnopeus voidaan ylittää/alittaa. Jos auto noudattaa kyltissä ilmoitettua
enimmäisnopeutta, esim. 70 km/h (43 mph), kuljettaja voi sen sijaan valita ajonopeudeksi
75 km/h (47 mph).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1),
kunnes 70 km/h (43 mph) on muuttunut
lukemaksi 75 km/h (47 mph) nopeusmittarin
keskiössä (4).
> Tämän jälkeen auto käyttää valittua toleranssia 5 km/h (4 mph) niin kauan kuin
ohitetut liikennemerkit näyttävät 70 km/h
(43 mph).
Toleranssia noudatetaan, kunnes auto
ohittaa liikennemerkin, jossa on pienempi
tai suurempi nopeus – tällöin auto noudattaa kyltissä ilmoitettua uutta enimmäisnopeutta ja toleranssi pyyhitään muistista.
Jos toiminto liikennemerkki-informaatio*
on aktivoituna, esitetään liikennemerkin
näyttämä nopeus sitten PUNAISELLA
merkinnällä nopeusmittarin asteikolla.
Toleranssin säätö tehdään samalla tavalla kuin
käsiteltäessä nopeutta nopeudenrajoitinta varten.
Automaattisen nopeudenrajoittimen
rajoitukset
Automaattinen nopeudenrajoitus perustuu toiminnon RSI25 lähettämiin nopeustietoihin, ei
auton ohittamiin nopeusrajoitusmerkkeihin.
Jos RSI25 ei pysty tulkitsemaan ja toimittamaan
nopeustietoja ASL-toiminnolle, ASL siirretään valmiustilaan ja se vaihtuu SL-toiminnoksi. Kuljettajan pitää sellaisissa tapauksissa itse puuttua
tilanteeseen ja jarruttaa sopivalle nopeudelle.
ASL aktivoituu uudelleen, kun RSI25-toiminto pystyy jälleen tulkitsemaan ja toimittamaan nopeustietoja ASL:lle.
Ks. myös kappale "Liikennemerkki-informaation
rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoitin (s. 266)
HUOM
Toiminnon painikkeet ja symbolit24.
Suurin mahdollinen valittavissa oleva vaihteluväli on +/- 10 km/h (5 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
23
24
25
Nopeudenrajoitin (s. 266)
Automatic Speed Limiter
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Liikennemerkki-informaatio - RSI
* Valinnais-/lisävaruste. 273
KULJETTAJAN TUKI
Vakionopeudensäädin
Nopeudensäädin (CC26) auttaa kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä,
suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Yhteenveto
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudensäätimen toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
VAROITUS
•
Vakionopeussäädin on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena
on helpottaa ajamista – se ei kuitenkaan
suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo tämän artikkelin
lopussa).
•
Vakionopeussäädin ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä,
vaan kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
: Laskee tallennettua nopeutta
Tallennetun nopeuden kohdistin
Auton ko. nopeus
Tallennettu nopeus
HUOM
Jos autossa on sopeutuva vakionopeussäädin*, on mahdollista vaihtaa vakionopeussäätimen ja sopeutuvan vakionopeussäätimen
välillä – ks. otsikko "CC:n ja ACC:n välillä vaihtaminen".
Toiminnon painikkeet ja symbolit27.
: Aktivoi nopeudensäätimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudensäätimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
26
27
274
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 275)
•
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 276)
•
Nopeudensäätimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan (s. 277)
Cruise Control
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta (s. 278)
Nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys
Nopeudensäätimen aktivointi/
käynnistys
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 278)
Nopeudensäätimen toiminto (CC28) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
Jotta Nopeudensäädin voisi käynnistyä valmiustilasta, pitää ko. nopeuden olla 30 km/h (20 mph)
tai suurempi. Pienin mahdollinen tallennettava
ajonopeus on 30 km/h (20 mph).
Nopeudensäätimen käynnistäminen:
–
Kun symboli/toiminto
esitetään painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudensäädin käynnistyy ja ko. nopeus
tallentuu nopeudeksi.
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan,
jos nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudensäätimen siirtäminen
valmiustilaan
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin (s. 274)
Nopeudensäädin siirretään valmiustilaan seuraavasti:
–
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne esiin
symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja nopeudensäädin voidaan aktivoida.
28
Cruise Control
275
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäätimen nopeuden
käsittely
–
Nopeudensäädin (CC29) voidaan asettaa useille
eri nopeuksille.
Tallennetun nopeuden asettaminen/
muuttaminen
•
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai
(3):
päisesti kytkeä pois nopeudensäätimen aiheuttaman käyttöjarrun puuttumisen asiaan.
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
–
•
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (4)
on halutun nopeuden kohdalla
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
(1) painamista,
auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa
kaasupolkimella painiketta painaessaan.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Moottorijarrun käyttö käyttöjarrun sijaan
Nopeudensäädin säätää nopeutta rajoitetulla
käyttöjarrun puuttumisella tilanteeseen. Alamäessä voi joskus olla suotavaa rullata liikkeelle
hieman nopeammin ja antaa vain moottorijarrun
vaimentaa nopeuden lisäystä. Kuljettaja voi tila-
29
30
276
Cruise Control
Lisätietoja on kappaleessa "Ajotilat".
Tämä tehdään seuraavasti:
Painakaa kaasupoljin suunnilleen puoliväliin
ja vapauttakaa se jälleen.
> Nopeudensäädin kytkee käyttöjarrun
automaattisen puuttumisen tilanteeseen
pois ja jarruttaa sitten vain moottorijarrutuksella.
Nopeudensäätimen toiminta ajotilan
perusteella
Nopeudensäätimen tapa pitää yllä ajonopeutta
voi vaihdella valitun ajotilan30 perusteella.
Nopeudensäädin Eco Cruise
Ajotilassa ECO nopeudensäätimen suorittamat
kiihdytykset ja jarrutukset ovat muihin ajotiloihin
verrattuina pehmeämpiä, jotta voidaan pitää yllä
optimaalista ympäristövaikutusta ja säästää polttoainetta. Tästä johtuen auton nopeus voi tilapäisesti olla hieman muistiin tallennetun nopeusasetuksen ylä- tai alapuolella.
Lisätietoja on "Ajotila ECO" -kappaleen kohdassa
"Nopeudensäädin Eco Cruise".
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäädin Dynamic Cruise
Dynamic-ajotilassa nopeudensäätimen suorittamat kiihdytykset ja jarrutukset tuntuvat muihin
ajotiloihin verrattuna voimakkaammilta ja suoremmilta.
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
•
Vakionopeudensäädin (s. 274)
Nopeudensäädin (CC31) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen
jälkeen aktivoitua uudelleen.
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
käyttöjarrua painetaan
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
kytkinpoljinta pidetään painettuna pidempään
kuin 1 minuutin ajan
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudensäädin siirretään valmiustilaan seuraavasti:
–
31
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI – nopeudensäädin on tällöin tilapäisesti deaktivoitu ja kuljettajan on säädeltävä nopeutta itse.
Automaattinen valmiustila
Nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
jarrujen lämpötila tulee liian korkeaksi
nopeus laskee alhaisemmaksi kuin 30 km/h
(20 mph).
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin (s. 274)
Cruise Control
277
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäätimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Nopeudensäädin (CC32) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen
jälkeen aktivoitua uudelleen.
tai
Nopeudensäätimen sulkeminen
Nopeudensäätimen käynnistäminen valmiustilasta:
Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) voidaan
sulkea.
–
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi
valmiustilasta
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa
sen jälkeen ko. nopeutta.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin (s. 274)
Toiminnon painikkeet ja symbolit33.
Nopeudensäätimen sulkeminen:
1.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudensäätimen käynnistäminen valmiustilasta:
–
32
33
278
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
Cruise Control
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
2.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudensäädin jatkaa valmiustilassa.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶
(3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
>
(4)
Nopeudensäätimen symboli
kuljettajan näytössä sammuu – tällöin
asetettu/tallennettu nopeus poistetaan.
KULJETTAJAN TUKI
3.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
uudelleen.
> Jokin toinen toiminto aktivoidaan.
(2)
HUOM
Jos autossa on sopeutuva vakionopeussäädin*, on mahdollista vaihtaa vakionopeussäätimen ja sopeutuvan vakionopeussäätimen
välillä – ks. otsikko "CC:n ja ACC:n välillä vaihtaminen".
Mukautuva nopeudensäädin*
(ACC34)
Mukautuva nopeudensäädin
auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikaetäisyyden kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
asetettua aikaetäisyyttä ajoneuvoon. Kun tie on
vapaa, auto ottaa jälleen valitun nopeuden.
VAROITUS
•
Sopeutuvan vakionopeussäätimen toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa
ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se
ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista
kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo tämän artikkelin
lopussa).
•
Sopeutuva vakionopeussäädin ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen
tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa
olevien liikennesääntöjen ja määräysten
mukaisesti.
Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman
ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja
pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin (s. 274)
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon35.
Kuljettaja valitsee haluamansa ajonopeuden ja
ajallisen etäisyyden edessä kulkevaan ajoneuvoon. Jos kamera- ja tutkayksikkö havaitsee
auton edessä hitaamman ajoneuvon, ajonopeus
sovitetaan automaattisesti vastaamaan ennalta
34
35
Adaptive Cruise Control
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Mukautuva nopeussäädin säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 279
KULJETTAJAN TUKI
||
kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja
käytetään nopeuden säätelemiseen.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti. Tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus
voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan
edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö
ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan
pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun
nopeuden.
Koskee automaattivaihteistolla varustettuja
autoja:
•
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata
toista ajoneuvoa seisonnasta jopa nopeuteen
200 km/h (125 mph) asti.
Koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja:
•
35
280
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata
toista ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
VAROITUS
Yhteenveto
•
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksen välttämisjärjestelmä. Vastuu on
aina kuljettajalla ja hänen on puututtava
asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä
olevaa ajoneuvoa.
Säätimet
•
Sopeutuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, kuten esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja
esineiden vuoksi.
•
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä vaativissa tilanteissa, kuten esim.
kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai
loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan vakionopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Toiminnon painikkeet ja symbolit35.
: Aktivoi mukautuvan nopeudensäätimen
valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi mukautuvan
nopeudensäätimen ja tallentaa senhetkisen
ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa mukautuvan nopeudensäätimen toiminnasta tai siirtää
sen valmiustilaan
: Laskee tallennettua nopeutta
KULJETTAJAN TUKI
•
Mukautuvan nopeudensäätimen aikaetäisyyden asettaminen (s. 285)
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
•
Mukautuvan nopeudensäätimen deaktivointi/
uudelleenaktivointi (s. 286)
Kohdeauton osoitus: ACC on havainnut ja
seuraa kohdeautoa valitulla aikaetäisyydellä
•
Ohitusavustin mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä (s. 288)
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan ajoneuvoon
•
Ohitusavustimen käynnistäminen mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä (s. 288)
•
Ohitusavustimen rajoitukset mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä (s. 289)
•
Kohteen vaihto käytettäessä mukautuvaa
nopeudensäädintä (s. 289)
•
Automaattinen jarrutus mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä (s. 290)
Edessä olevan ajoneuvon nopeus.
•
Oman auton kulloinenkin nopeus.
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset
(s. 291)
•
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen välillä (s. 291)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen symbolit ja
ilmoitukset (s. 293)
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Kuljettajan näyttö
HUOM
Jos autossa on sopeutuva vakionopeussäädin*, on mahdollista vaihtaa vakionopeussäätimen ja sopeutuvan vakionopeussäätimen
välillä – ks. otsikko "CC:n ja ACC:n välillä vaihtaminen".
Nopeuksien osoittaminen35.
Tallennettu nopeus
Liikennetilanteesta riippuvat symboliyhdistelmät:
ks. otsikko "Mukautuvan nopeussäätimen symbolit ja ilmoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
35
•
Mukautuva nopeudensäädin ja törmäysvaroitus (s. 282)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys (s. 282)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen nopeuden
käsittely (s. 284)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 281
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuva nopeudensäädin ja
törmäysvaroitus
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin varoittaa vain
autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut
– sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai
tapahtua tietyllä viiveellä.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Mukautuvan nopeudensäätimen
aktivointi ja käynnistys
Mukautuva nopeudensäädin (ACC37) on ensin
aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta se
voisi säätää nopeutta ja etäisyyttä.
Mukautuvan nopeudensäätimen
asettaminen valmiustilaan
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Törmäysvaroituksen36 ääni ja symboli.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
Mukautuva nopeudensäädin käyttää n. 40 %
käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä mukautuva
nopeussäädin selviytyy eikä kuljettaja jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan puuttumisen
välttämättömyydestä.
36
37
282
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa
aina heti moottorin käynnistämisen jälkeen. Se
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
asetetaan aktiivisesta tilasta valmiustilaan seuraavasti:
–
Samalla merkitään nopeusväli.
Suurempi nopeus on tallennettu/valittu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (2) tai ▶
(3) selataksenne esiin symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja Mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuvan nopeudensäätimen
käynnistys/aktivointi
Jotta ACC voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja
kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden
pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
–
Kun symboli/toiminto
(4) esitetään painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Mukautuva nopeudensäädin käynnistetään ja senhetkinen nopeus tallennetaan
ja näytetään numeroilla nopeusmittarin
keskiössä.
Vain, kun etäisyyssymboli näyttää kaksi ajoneuvoa, ACC säätää aikaetäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
* Valinnais-/lisävaruste. 283
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
nopeuden käsittely
–
Mukautuva nopeudensäädin (ACC38) voidaan
asettaa useille eri nopeuksille.
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai
(2):
•
Tallennetun nopeuden asettaminen/
muuttaminen
•
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (3)
on halutun nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
painamista, auton
ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan
edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista ja markkina-alueesta riippuen.
: Nostaa tallennettua nopeutta.
: Laskee tallennettua nopeutta.
Tallennettu nopeus.
nopeutta kuin 30 km/h (20 mph) ei voida valita/
tallentaa.
Suurin valittavissa oleva ajonopeus on 200 km/h
(125 mph).
Käsivalintainen vaihteisto
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista
ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
Mukautuvan nopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km/h (20 mph) - suurin on
200 km/h (125 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Automaattivaihteisto
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista
ajoneuvoa seisonnasta jopa nopeuteen
200 km/h (125 mph) asti.
Huomatkaa, että mukautuvan vakionopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km
(20 mph) - vaikka se selviää toisen ajoneuvon
seuraamisesta pysähdyksiin asti, pienempää
38
284
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
aikaetäisyyden asettaminen
HUOM
Mukautuva nopeudensäädin (ACC39) voidaan
asettaa useille eri aikaetäisyyksille.
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin
lisää aikaväliä hieman.
39
40
•
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
•
Jos sopeutuva vakionopeussäädin ei
näytä reagoivan lisäämällä ajonopeutta
aktivoitaessa, syynä voi olla se, että ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon
on lyhyempi kuin valittu ajallinen etäisyys.
Aikaetäisyyden vähentäminen
HUOM
Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole
ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Aikaetäisyyden säädin40.
Sama symboli esitetään myös, kun toiminto Etäisyysvaroitin on aktivoitu
Kun symboli kuljettajan näytössä esittää kaksi
autoa, ACC seuraa edessä olevaa autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.
•
Adaptive Cruise Control
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
VAROITUS
•
Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
•
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että
lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain
vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.
Valitkaa, miten ACC:n tulee säilyttää
etäisyys* edellä ajavaan ajoneuvoon
Kuljettaja voi valita eri ajotapoja sitä varten, miten
mukautuvan nopeudensäätimen tulee säilyttää
ennalta valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan
ajoneuvoon. Valinta tehdään DRIVE MODE -ajotilavalitsimella.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 285
KULJETTAJAN TUKI
||
Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Eco – ACC keskittyy optimoimaan polttoai-
netaloudellisuuden, jolloin ajallinen etäisyys
edellä ajavaan ajoneuvoon on pitempi.
• Comfort – ACC keskittyy ylläpitämään mah-
dollisimman pehmeästi ennalta asetettua
ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
• Dynamic – ACC keskittyy ylläpitämään suo-
remmin ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon, mikä voi tietyissä tapauksissa tarkoittaa voimakkaampia kiihdytyksiä ja jarrutuksia.
Mukautuvan nopeudensäätimen
deaktivointi/uudelleenaktivointi
Mukautuvan nopeudensäätimen sulkeminen tilapäisesti ja asettaminen valmiustilaan:
Mukautuva nopeudensäädin (ACC41) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeusmittarin keskustassa näkyvä tallennettu nopeus vaihtuu BEIGESTÄ HARMAAKSI ja ajallisen etäisyyden ilmoitus ja
mahdollinen kohdeauton symboli sammuvat.
Mukautuvan nopeudensäätimen
deaktivointi ja asettaminen
valmiustilaan
VAROITUS
•
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja säädeltävä itse sekä ajonopeutta
että etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
•
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on valmiustilassa ja auto ajautuu liian lähelle
edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen sijaan.
Katsokaa lisätietoa kappaleesta "Ajotilat".
Täydentävää tietoa on myös kappaleissa "Nopeudensäätimen nopeuden käsittely" ja "Ajotila
ECO".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
41
286
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Mukautuva nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:
•
•
•
käyttöjarrua painetaan.
•
kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja.
VAROITUS
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan
näytössä.
•
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Automaattinen valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakautusjärjestelmästä/luistonestosta ESC42. Jos jokin näistä
muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin suljetaan automaattisesti.
Electronic Stability Control
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Mukautuvan nopeudensäätimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi johtua
seuraavista seikoista:
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja ACC on
epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo
paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde, esim.
ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei ACC -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) - koskee vain käsivaihteistolla varustettuja autoja.
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven.
•
•
42
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja ylläpitää
turvallista etäisyyttä muihin ajoneuvoihin.
•
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
yksi tai useampi pyörä on menettänyt pidon
tienpinnasta.
jarrujen lämpötila on korkea.
seisontajarru aktivoidaan.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Aktivoikaa ACC uudelleen valmiustilasta:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu
nopeus.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
}}
287
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Ohitusavustin mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä
Mukautuva nopeudensäädin (ACC43) voi auttaa
kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.
Miten ohitusavustin toimii
Kun ACC seuraa toista ajoneuvo ja kuljettaja
merkitsee edessä olevan ohituksen suuntavilkulla44, Mukautuva nopeudensäädin auttaa kiihdyttämällä autoa kohti edessä olevaa ajoneuvoa
ennen kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle.
Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi,
kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.
Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.
VAROITUS
Ohitusavustimen käynnistäminen
mukautuvan nopeudensäätimen
yhteydessä
Ohitusavustimen edellytykset
Jotta ohitusavustaja voidaan aktivoida, edellytetään, että:
•
•
edessä on ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
•
ACC:tä varten tallennettu nopeus on riittävän suuri, jotta turvallinen ohitus voidaan
tehdä.
Ohitusavustajan käynnistäminen
Ohitusavustimen käynnistäminen:
–
•
43
44
288
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Aktivoikaa suuntavilkut.
Käyttäkää suuntavilkkua vasemmalle autossa,
jossa ohjauspyörä on vasemmalla, tai oikealle
autossa, jossa ohjauspyörä on oikealla puolella.
> Ohitusavustin käynnistyy.
Muistakaa, että tämä toiminto voi aktivoitua
muissakin tilanteissa kuin ohitettaessa. Kun
esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai poistuttaessa toiselle tielle, auto
kiihdyttää hetkellisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
oman auton senhetkinen nopeus on
vähintään 70 km/h (43 mph)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Adaptive Cruise Control
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohitusavustimen rajoitukset
mukautuvan nopeudensäätimen
yhteydessä
Ohitusavustimen toiminnallisuus voi olla tietyissä
tilanteissa rajoittunut.
VAROITUS
Kohteen vaihto käytettäessä
mukautuvaa nopeudensäädintä
VAROITUS
Kun sopeutuva vakionopeussäädin seuraa
toista ajoneuvoa yli n. 30 km/h:n (20 mph)
nopeuksilla ja vaihtaa kohdeajoneuvon liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja kiihdyttää sen sijaan tallennettuun
nopeuteen.
Mukautuvalla nopeudensäätimellä (ACC46) on
automaattivaihteiston yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihtotoiminto.
Kohteen vaihto
Kuljettajan on oltava valmistautunut siihen,
että tilanteen muuttuessa äkillisesti ohitusavustinta käytettäessä toiminto voi tietyissä
tilanteissa kiihdyttää nopeutta epätoivotusti.
•
Tiettyjä tilanteita on siksi vältettävä, näitä ovat
esim.:
auto lähestyy poistumisramppia poistuakseen samaan suuntaan kuin mihin ohitus
tavallisesti tapahtuu
•
edellä ajava ajoneuvo hidastaa, ennen
kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi
edessä olla seisova liikenne.
•
•
liikenne ohituskaistalla hidastuu
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa toista
ajoneuvoa nopeuksilla alle 30 km/h (20 mph) ja
vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan
ajoneuvoon, mukautuva nopeudensäädin jarruttaa
seisovan ajoneuvon vuoksi.
Tällaiset tilanteet vältetään asettamalla ACC45
tilapäisesti valmiustilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
45
46
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Mukautuva nopeudensäädin kytketään pois
päältä ja asetetaan valmiustilaan:
•
vasemmalta ohjattavaa autoa ajetaan
vasemmanpuoleisen liikenteen maassa
(tai päinvastoin).
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon ja
jarruttaa.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja
mukautuva nopeudensäädin on epävarma
siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo
vai jokin muu esine, esim. ajoeste.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei mukautuvalla nopeussäätimellä enää ole seurattavaa
ajoneuvoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste. 289
KULJETTAJAN TUKI
Automaattinen jarrutus mukautuvan
nopeudensäätimen yhteydessä
HUOM
ACC voi pitää auton paikallaan enintään
5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru kytketään ja Mukautuva nopeudensäädin kytketään
pois toiminnasta.
Mukautuvassa vakionopeudensäätimessä
(ACC47) on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja seistäessä paikallaan.
Jarrutustoiminto hitaassa jonoajossa ja
seistäessä paikallaan
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti,
jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos kestää
kauemmin, ennen kuin edessä oleva auto alkaa
jälleen liikkua, mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen
jarrutus.
–
Mukautuva nopeudensäädin aktivoidaan
uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Ennen kuin mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida uudelleen, pitää seisontajarru
vapauttaa.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja Mukautuva nopeudensäädin asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa,
että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen vuoksi puuttua tilanteeseen ja
jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.
Näin käy, jos mukautuva nopeudensäädin pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla ja:
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
ACC on pitänyt auton paikallaan kauemmin
kuin n. 5 minuuttia
jarrut ovat ylikuumentuneet
kuljettaja sammuttaa moottorin manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
.
Painakaa kaasupoljinta.
> Mukautuva nopeudensäädin palauttaa
edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos
se alkaa ajaa eteenpäin n. 6 sekunnin
kuluessa.
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
kuljettaja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja kytkeytyy seisontajarru auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
47
290
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset
Mukautuvan nopeudensäätimen (ACC48) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin on
ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä
ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon
ajettaessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja
Mukautuvan nopeudensäätimen
välillä
Autossa, jossa on Mukautuva nopeudensäädin
(ACC49), kuljettaja voi vaihtaa nopeudensäätimen (CC50) ja ACC:n välillä.
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudensäädin on aktiivinen:
CC
Ajotilaa Off Road ei voida valita, kun mukautuva tasanopeudensäädin on käytössä.
ACC
A
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeudensäädintä, jos auto on raskaasti kuormattuna tai
autoon on kytketty perävaunu.
Muuta
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vakionopeudensäädin
A
A
Mukautuva vakionopeudensäädin
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli:
Valmiustila
Vaihto ACC-toiminnosta CC-toimintoon
Tehkää näin:
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
1.
Asettakaa mukautuva nopeudensäädin valmiustilaan ohjauspyörän painikkeella
.
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
48
Adaptive Cruise Control
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 291
KULJETTAJAN TUKI
||
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin
keskinäytön toimintonäkymässä – painikkeen
ilmaisimen väri vaihtuu HARMAASTA VIHREÄKSI.
> Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit
2.
ACC symboleiksi
CC –
sen jälkeen mukautuva nopeudensäädin
on suljettu ja nopeudensäädin asetettu
valmiustilaan.
Vaihto CC-toiminnosta ACC-toimintoon
Tehkää näin:
1.
Siirtäkää nopeudensäädin valmiustilaan
.
ohjauspyörän painikkeella
2.
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin
toimintonäkymässä - painikkeen ilmaisin
vaihtaa värin VIHREÄSTÄ HARMAAKSI.
> Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit
CC symboleiksi
ACC –
sen jälkeen mukautuva nopeudensäädin
on asetettu valmiustilaan.
.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudensäädin käynnistyy ja tallentaa
kulloisenkin nopeuden.
3.
3.
VAROITUS
ACC-toiminnosta CC-toimintoon vaihtaminen
tarkoittaa, että auto:
•
ei enää ylläpidä valittua ajallista etäisyyttä
edellä ajavaan ajoneuvoon.
•
noudattaa vain tallennettua ajonopeutta,
joten kuljettajan on itse jarrutettava tarvittaessa.
.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Mukautuva nopeudensäädin käynnistyy ja
tallentaa kulloisenkin nopeuden sekä
ennalta valitun aikaetäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon nähden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Jos CC on aktiivinen sammutettaessa moottori,
ACC aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä
moottori seuraavan kerran.
49
50
292
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
symbolit ja ilmoitukset
Kuljettajan näytössä voidaan näyttää useita
mukautuvaa nopeudensäädintä (ACC51) koskevia symboleja ja ilmoituksia.
Yllä olevassa kuvassa53 näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että edellä ei ole
seurattavia ajoneuvoja.
samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat
samalla nopeudella.
Tässä muutamia esimerkkejä52.
Yllä olevassa kuvassa53 näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että se seuraa
51
52
53
Adaptive Cruise Control
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto RSI (Road Sign Information) kertoo suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h (80 mph).
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
293
KULJETTAJAN TUKI
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on valkoinen.
Auto säilyttää tallennetun/valitun nopeuden.
Mukaut. tasanopeus
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Ei käytettävissä
Symboli on HARMAA.
Mukaut. tasanopeus
Huolto tarpeen
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon
teknistä palvelua.
Symboli on HARMAA.
Tuulilasin anturi
Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
294
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist
Pilot Assist auttaa kuljettajaa ajamaan autolla
kaistan reunaviivojen välissä avustamalla
ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta
sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
Näin Pilot Assist toimii
Pilot Assist -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi
lähinnä moottoriteillä ja muilla suurilla liikenneväylillä, joilla se voi tehdä ajamisesta mukavampaa
ja ajokokemuksesta rennomman.
Kuljettaja valitsee haluamansa nopeuden ja ajallisen etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Pilot Assist lukee etäisyyden edellä kulkevaan
ajoneuvoon sekä kaistan reunamerkinnät
kamera- ja tutkayksikköä käyttäen. Esiasetettu
aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen
sopeuttamisen avulla ja samalla ohjausapu auttaa
pitämään oman auton ajokaistan sisällä.
Ohjausavun kulloinenkin tila
ilmenee ohjauspyöräsymbolin
väristä:
• VIHREÄ ohjauspyörä osoittaa
aktiivista ohjausapua
• HARMAA ohjauspyörä (kuten
kuvassa) osoittaa, että ohjausapu on deaktivoitu.
Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu
edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokaistan
sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi milloin
tahansa jättää Pilot Assist -toiminnon ohjaussuositukset huomiotta ja ohjata toiseen suuntaan,
esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään
estettä tiellä.
Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei näe
ajokaistan sivumerkintöjä, Pilot Assist kytkee
ohjausavun tilapäisesti pois, mutta aktivoi sen
uudelleen, kun ajokaista voidaan taas tulkita nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot pysyvät
kuitenkin jatkuvasti aktiivisina.
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyden edellä ajavaan
ajoneuvoon ja havaitsee reunamerkinnät54.
Kamera- ja tutkayksikkö
VAROITUS
Pilot Assist -ohjausapu kytketään pois automaattisesti ja otetaan uudelleen käyttöön
ilman edeltävää varoitusta.
Etäisyydenlukija
Sivumerkintöjen lukija
54
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
295
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
•
•
•
Pilot Assist-toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena
on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa koskevat
kappaleet saadakseen tietoa mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo tämän artikkelin
lopussa).
Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain,
jos kaistan kummallakin sivulla on selkeät
kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö lisää
riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin, joita toiminto ei pysty havaitsemaan.
Pilot Assist ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton oikeasta
sijainnista kaistalla sekä sen ajamisesta
turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella
ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla
ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jar-
296
ruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.
Pilot Assist pyrkii säätämään nopeutta mahdollisimman sujuvasti. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti.
Kamera- ja tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Pilot Assist pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla
aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä
olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Näin
tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon
nopeus nousee ja ylittää tallennetun nopeuden.
Koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja:
•
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa
30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään
200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
•
Pilot Assist voi antaa ohjausapua 30 km/h
(20 mph) nopeudesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
VAROITUS
•
Pilot Assist ei ole törmäyksiä ehkäisevä
järjestelmä. Kuljettajan pitää puuttua
tilanteeseen, jos järjestelmä ei havaitse
edessä olevaa ajoneuvoa.
•
Pilot Assist ei jarruta ihmisten, eläinten,
esineiden, pienten ajoneuvojan (esim. polkupyörien ja moottoripyörien) matalien
perävaunujen/trailerien tai vastaantulevan, hitaasti kulkevan tai paikallaan olevan
ajoneuvon takia.
•
Älkää käyttäkö Pilot Assist -järjestelmää
vaativissa tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun
ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä,
poistumis- ja liityntärampeilla tai kun
autoon on kytketty perävaunu.
Koskee automaattivaihteistolla varustettuja
autoja:
•
•
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään 200 km/h
(125 mph) ajonopeuteen asti.
Pilot Assist voi antaa ohjausapua lähes paikallaan seisomisesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
KULJETTAJAN TUKI
TÄRKEÄÄ
Pilot Assist -järjestelmään kuuluvien komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa – suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
taan käytöstä tai sen tilalle valitaan mukautuva
nopeudensäädin.
Yhteenveto
Säätimet
Pilot Assist toimii yhteisvaikutuksessa kuljettajan
kanssa, eikä hänen siksi tule odottaa ohjausapua
Pilot Assist -toiminnolta vaan olla aina valmiina
lisäämään omaa ohjausvaikutustaan, erityisesti
kaarteissa.
Pilot Assist pyrkii pitämään auton
ajokaistan keskellä
Kun Pilot Assist auttaa ohjauksessa, se pyrkii
kohdistamaan auton ajokaistamerkintöjen väliin ja
siksi mahdollisimman pehmeän ajokokemuksen
kannalta suositellaan, että auto saa itse löytää
optimaalisen sijainnin. Kuljettajan vastuulla on
varmistaa, että auto sijoittuu ajokaistalle turvallisella tavalla, ja siksi hänellä on aina mahdollisuus
säätää auton sijaintia lisäämällä omaa ohjausvaikutustaan.
Jos Pilot Assist ei sijoita autoa sopivalla tavalla
ajokaistalle, suositellaan, että Pilot Assist poiste54
: Laskee tallennettua nopeutta
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
▶: vaihtaa mukautuvan nopeudensäätimen
Pilot Assist -toimintoon
Kaarteissa ja kun tie jakautuu kaistoihin
Kun auto lähestyy erkanemiskaistaa tai jos ajorata jakaantuu kaistoihin, kuljettajan on ohjattava
kohti haluamaansa ajokaistaa ilmaistakseen ajosuunnan Pilot Assist -toiminnolle.
◀: vaihtaa Pilot Assist -toiminnon mukautuvaan nopeudensäätimeen
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Toimintosymboli
Symbolit kohdeautolle sekä aikaetäisyydelle
edellä ajavaan ajoneuvoon
Aktivoidun/deaktivoidun ohjausavun symboli
Toiminnon painikkeet ja symbolit54.
: aktivoi Pilot Assist -toiminnon valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun nopeuteen ja ajalliseen etäisyyteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi Pilot Assist toiminnon ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa Pilot
Assist -toiminnon toiminnasta tai siirtää sen
valmiustilaan
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
297
KULJETTAJAN TUKI
||
Kuljettajan näyttö
Nopeuksien osoittaminen54.
Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus
Oman auton kulloinenkin nopeus
•
Pilot Assist -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 301)
•
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 302)
•
Ohitusavustin Pilot Assist -toiminnon yhteydessä (s. 304)
•
Pilot Assist -toiminnon ohitusavustimen
käynnistäminen (s. 304)
•
Ohitusavustimen rajoitukset Pilot Assist -toiminnon yhteydessä (s. 305)
•
Kohteen vaihto Pilot Assist -toiminnon avulla
(s. 305)
•
Automaattinen jarrutus Pilot Assist -toiminnon yhteydessä (s. 306)
•
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset (s. 306)
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa
varten* (s. 308)
Liikennetilanteesta riippuvat symboliyhdistelmät:
ks. otsikko "Pilot Assist -toiminnon symbolit ja
ilmoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
54
55
298
Pilot Assist ja törmäysvaaravaroitus (s. 298)
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja käynnistäminen (s. 299)
Pilot Assist -toiminnon nopeuden käsittely
(s. 300)
Pilot Assist ja törmäysvaaravaroitus
Törmäysvaaran varoitus
Törmäysvaroituksen55 ääni ja symboli.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
Pilot Assist käyttää noin 40 % käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä Pilot Assist selviytyy eikä kuljettaja
jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni
huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan
puuttumisen välttämättömyydestä.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Pilot Assist varoittaa vain kamera- ja tutkayksikön havaitsemista ajoneuvoista, joten varoitus voi jäädä pois tai tapahtua viiveellä.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen!
Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja
käynnistäminen
Pilot Assist on ensin aktivoitava ja sen jälkeen
käynnistettävä, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.
Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa valmiustilassa:
1.
2.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 295)
Painakaa ohjauspyörän painiketta ▶ (6).
> Symboli
vaihtuu Pilot Assist -toimintoon valmiustilassa (8).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Pilot Assist käynnistyy ja nopeusmittarin
keskustassa numeroin näytettävä kulloinenkin nopeus tallennetaan.
...tai...
Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa käynnistettynä:
–
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Jotta Pilot Assist voidaan käynnistää, edellytetään
seuraavaa:
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja
kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden
pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Painakaa ohjauspyörän painiketta ▶ (6).
> Pilot Assist käynnistyy.
Vain jos ohjauspyöräsymboli (2)
on vaihtunut HARMAASTA
VIHREÄKSI, Pilot Assist ohjausapu on aktiivinen.
Vain jos etäisyyssymboli näyttää ajoneuvon (1) ohjauspyöräsymbolin yläpuolella, Pilot Assist säätelee aikaetäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Samalla merkitään nopeusväli.
Suurempi nopeus on tallennettu/valittu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.
}}
299
KULJETTAJAN TUKI
||
Kädet ohjauspyörällä
Edellytys Pilot Assist -toiminnon toimimiselle on
se, että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä. Jos
Pilot Assist havaitsee, että kuljettaja ei pidä käsiä
ohjauspyörällä, teksti-ilmoitus ja äänimerkki
kehottavat häntä ohjaamaan autoa aktiivisesti.
Jos Pilot Assist ei tämän jälkeen edelleenkään
havaitse kuljettajan käsiä ohjauspyörällä, toiminto
vaihtaa valmiustilaan. Tämän jälkeen Pilot Assist
on käynnistettävä uudelleen ohjauspyörän painik.
keella
Pilot Assist -toiminnon nopeuden
käsittely
Pilot Assist voidaan asettaa useille eri nopeuksille.
Tallennetun nopeuden asettaminen/
muuttaminen
•
Huomatkaa, että aputoiminto Pilot Assist toimii vain, kun kuljettajalla on kädet ohjauspyörässä.
•
Pilot Assist (s. 295)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista ja markkina-alueesta riippuen.
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Laskee tallennettua nopeutta
Tallennettu nopeus
300
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai
(2):
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n)
askelin.
•
Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (3)
on halutun nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
painamista, auton
ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan
edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
–
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattivaihteisto
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään 200 km/h (125 mph)
ajonopeuteen asti.
Huomatkaa, että Pilot Assist -toiminnon pienin
ohjelmoitava nopeus on 30 km (20 mph) - vaikka
se selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta
pysähdyksiin asti, pienempää nopeutta kuin
30 km/h (20 mph) ei voida valita/tallentaa.
Suurin valittavissa oleva ajonopeus on 200 km/h
(125 mph).
Käsivalintainen vaihteisto
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa 30 km/h
(20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h
(125 mph) ajonopeuteen asti.
Pilot Assist -toiminnon pienin ohjelmoitava
nopeus on 30 km/h (20 mph) – suurin on
200 km/h (125 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist -toiminnon
aikaetäisyyden asettaminen
Pilot Assist voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
Aikaetäisyyden säädin56.
Aikaetäisyyden vähentäminen
HUOM
Aikaetäisyyden lisääminen
Kun kuljettajan näytön symbolina on auto ja
ohjauspyörä, Pilot Assist seuraa edellä ajavaa
ajoneuvoa ennalta valitulla aikavälillä.
Kun symbolina on vain ohjauspyörä, edessä ei
ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Pilot Assist (s. 295)
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
Jotta edellä ajavaa autoa voidaan seurata pehmeästi ja miellyttävällä tavalla, Pilot Assist sallii
aikaetäisyyden tuntuvan vaihtelun tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi alhaisella ajonopeudella etäisyyden lyhentyessä Pilot Assist suurentaa aikaetäisyyttä hieman.
56
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
301
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Eco – Pilot Assist keskittyy optimoimaan
•
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
•
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
• Comfort – Pilot Assist keskittyy ylläpitämään
•
Jos Pilot Assist ei näytä reagoivan lisäämällä ajonopeutta aktivoitaessa, syynä voi
olla se, että ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin
ennalta valittu ajallinen etäisyys.
• Dynamic – Pilot Assist keskittyy ylläpitä-
VAROITUS
•
Katsokaa lisätietoa kappaleesta "Ajotilat".
Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
•
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että
lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain
vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.
Täydentävää tietoa on myös kappaleissa "Nopeudensäätimen nopeuden käsittely" ja "Ajotila
ECO".
Valitkaa, miten Pilot Assist:n tulee
säilyttää etäisyys* edellä ajavaan
ajoneuvoon
Kuljettaja voi valita eri ajotapoja sitä varten, miten
Pilot Assist -toiminnon tulee säilyttää ennalta
valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon. Valinta tehdään DRIVE MODE -ajotilavalitsimella.
polttoainetaloudellisuuden, jolloin ajallinen
etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on
pitempi.
mahdollisimman pehmeästi ennalta asetettua
ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/
aktivointi uudelleen
Pilot Assist voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa
toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
mään suoremmin ajallista etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon, mikä voi tietyissä
tapauksissa tarkoittaa voimakkaampia kiihdytyksiä ja jarrutuksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 295)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Pilot Assist -toiminnon sulkeminen tilapäisesti ja
asettaminen valmiustilaan:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Pilot Assist siirtyy valmiustilaan – symboli
(8) kuljettajan näytössä vaihtaa väriä VALKOISESTA HARMAAKSI ja nopeusmittarin keskiössä oleva tallennettu nopeus
vaihtaa väriä BEIGESTÄ HARMAAKSI.
...tai...
302
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (3).
> Pilot Assist sulkeutuu ja vaihtaa Mukautuvan nopeudensäätimen aktiiviseen tilaan.
–
VAROITUS
•
•
Kun Pilot Assist on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja ohjattava
itse sekä säädeltävä sekä ajonopeutta
että etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Kun Pilot Assist on valmiustilassa ja auto
tulee liian lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa,
etäisyysvaroitustoiminto varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen sijaan.
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Pilot Assist deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan,
jos:
•
•
•
Suuntavaloja käytettäessä Pilot Assist -ohjausapu
kytkeytyy tilapäisesti pois. Kun tämä tilanne on
ohi, ohjausapu aktivoituu automaattisesti uudelleen, jos kaistan reunamerkinnät voidaan edelleen havaita.
Automaattinen valmiustila
Pilot Assist on riippuvainen muista järjestelmistä,
esim. ajonvakautuksesta/luistonestosta ESC57.
Jos jokin näistä muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, Pilot Assist kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
käyttöjarrua painetaan.
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
•
suuntavaloja käytetään pitempään kuin
1 minuutti.
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
•
kytkinpoljin on painettuna noin 1 minuutin koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja.
Electronic Stability Control
•
•
•
•
•
käsiä ei pidetä ohjauspyörällä.
seisontajarru aktivoidaan.
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
yksi tai useampi pyörä on menettänyt pidon
tienpinnasta.
•
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
•
nopeus on alle 5 km/h (3 mph) ja Pilot
Assist on epävarma siitä, onko edessä oleva
ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo vai
kohde, esimerkiksi ajoeste.
•
nopeus on alle 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot
Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) - koskee vain käsivaihteistolla varustettuja autoja.
VAROITUS
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan
näytössä.
•
57
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja ylläpitää
turvallista etäisyyttä muihin ajoneuvoihin.
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi johtua
esimerkiksi seuraavista seikoista:
•
•
kuljettaja avaa oven.
jarrujen lämpötila on korkea.
}}
303
KULJETTAJAN TUKI
||
Pilot Assist -toiminnon
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Ohitusavustin Pilot Assist toiminnon yhteydessä
Pilot Assist -toiminnon
ohitusavustimen käynnistäminen
Pilot Assist voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.
Ohitusavustimen edellytykset
Miten ohitusavustin toimii
Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja merkitsee edessä olevan ohituksen suuntavilkulla58, Pilot Assist auttaa kiihdyttämällä autoa
kohti edessä olevaa ajoneuvoa ennen kuin oma
auto on ehtinyt ohituskaistalle.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Pilot Assist -toiminnon aktivoiminen uudelleen:
–
Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi,
kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.
Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.
Muistakaa, että tämä toiminto voi aktivoitua
muissakin tilanteissa kuin ohitettaessa. Kun
esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai poistuttaessa toiselle tielle, auto
kiihdyttää hetkellisesti.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 295)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
58
304
•
•
edessä on ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
•
Pilot Assist-ominaisuutta varten tallennettu
nopeus on riittävän suuri, jotta turvallinen
ohitus voidaan tehdä.
Pilot Assist (s. 295)
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
oman auton senhetkinen nopeus on
vähintään 70 km/h (43 mph)
Ohitusavustajan käynnistäminen
Ohitusavustimen käynnistäminen:
–
Aktivoikaa suuntavilkut.
Käyttäkää suuntavilkkua vasemmalle autossa,
jossa ohjauspyörä on vasemmalla, tai oikealle
autossa, jossa ohjauspyörä on oikealla puolella.
> Ohitusavustin käynnistyy.
VAROITUS
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu
nopeus.
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
Jotta ohitusavustaja voidaan aktivoida, edellytetään, että:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 295)
KULJETTAJAN TUKI
Ohitusavustimen rajoitukset Pilot
Assist -toiminnon yhteydessä
Kohteen vaihto Pilot Assist toiminnon avulla
Ohitusavustimen toiminnallisuus voi olla tietyissä
tilanteissa rajoittunut.
Pilot Assist -toiminnolla on automaattivaihteiston
yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihtotoiminto.
VAROITUS
Kuljettajan on oltava valmistautunut siihen,
että tilanteen muuttuessa äkillisesti ohitusavustinta käytettäessä toiminto voi tietyissä
tilanteissa kiihdyttää nopeutta epätoivotusti.
Kohteen vaihto
•
Tiettyjä tilanteita on siksi vältettävä, näitä ovat
esim.:
•
auto lähestyy poistumisramppia poistuakseen samaan suuntaan kuin mihin ohitus
tavallisesti tapahtuu
•
edellä ajava ajoneuvo hidastaa, ennen
kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle
•
•
liikenne ohituskaistalla hidastuu
vasemmalta ohjattavaa autoa ajetaan
vasemmanpuoleisen liikenteen maassa
(tai päinvastoin).
Tällaiset tilanteet vältetään asettamalla Pilot
Assist tilapäisesti valmiustilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
VAROITUS
Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa yli
n. 30 km/h:n (20 mph) nopeuksilla ja vaihtaa
kohdeajoneuvoa liikkuvasta paikallaan olevaan
ajoneuvoon, Pilot Assist jättää paikallaan
olevan ajoneuvon huomiotta ja kiihdyttää
sen sijaan tallennettuun nopeuteen.
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon ja
jarruttaa.
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Pilot Assist kytketään pois ja asetetaan valmiustilaan:
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi
edessä olla seisova liikenne.
Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa nopeuksilla alle 30 km/h (20 mph) ja vaihtaa kohteen
liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, Pilot
Assist jarruttaa seisovan ajoneuvon vuoksi.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja Pilot
Assist on epävarma siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin muu esine,
esim. ajoeste.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot
Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 295)
Pilot Assist (s. 295)
305
KULJETTAJAN TUKI
Automaattinen jarrutus Pilot Assist toiminnon yhteydessä
Pilot Assist -toiminnolla on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja seistäessä paikallaan.
Jarrutustoiminto hitaassa jonoajossa ja
seistäessä paikallaan
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti,
jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia – jos kestää
kauemmin, ennen kuin edessä oleva ajoneuvo
alkaa jälleen liikkua, Pilot Assist asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen jarrutus.
–
Pilot Assist aktivoidaan uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
Painakaa kaasupoljinta.
> Pilot Assist palauttaa edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos se alkaa ajaa
eteenpäin n. 6 sekunnin kuluessa.
HUOM
306
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja Pilot Assist asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata – kuljettajan pitää sen
vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton
pitämiseksi paikallaan.
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
kuljettaja asettaa Pilot Assist -toiminnon valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytketään auton
pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
Näin käy, jos Pilot Assist pitää auton paikallaan
käyttöjarrulla ja:
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
Pilot Assist on pitänyt auton paikallaan
kauemmin kuin n. 5 minuuttia
Pilot Assist voi pitää auton paikallaan enintään 5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru
kytketään ja toiminto poistetaan toiminnasta.
•
•
Ennen kuin Pilot Assist voidaan aktivoida
uudelleen, seisontajarru on vapautettava.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
jarrut ovat ylikuumentuneet
kuljettaja sammuttaa moottorin manuaalisesti.
Pilot Assist (s. 295)
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset
Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Toiminto Pilot Assist on apuväline, joka voi helpottaa kuljettajan toimia ja auttaa kuljettajaa
monissa tilanteissa. Kuljettaja on kuitenkin aina
kaikissa tilanteissa vastuussa turvallisen etäisyyden säilyttämisestä ympäristöön ja auton asianmukaisesta pitämisestä ajokaistalla.
KULJETTAJAN TUKI
taa virheellisesti kaistamerkinnöiksi, jolloin
on olemassa vaara siitä, että auto osuu
näihin esteisiin. Kuljettajan on itse varmistettava, että auton etäisyys kyseisiin esteisiin on riittävä.
VAROITUS
Tietyissä tilanteissa Pilot Assist -ohjausavun
voi olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla
tavalla tai kytkeytyä pois automaattisesti - tällöin on suositeltavaa olla käyttämättä Pilot
Assist -ohjausapua. Esimerkkejä tällaisista
tilanteista voivat olla seuraavat:
•
kaistamerkinnät ovat kuluneet, ne puuttuvat tai menevät ristiin.
•
kaistojen rajoissa on epäselvyyttä, esim.
kaistojen jakautuessa tai yhdistyessä,
poistumisramppien kohdalla tai jos kaistamerkintöjä on useita.
•
ajoradalla tai sen vieressä on reunoja tai
muita linjoja kuin kaistamerkintöjä, esim.
jalkakäytävän reunoja, tienpinnan saumoja
tai paikkoja, kaiteiden reunoja, tienreunoja
tai teräviä varjoja.
•
•
•
kaista on kapea tai mutkainen.
kaistalla on mäki tai töyssy.
sää on huono, sataa vettä tai lunta, on
sumuista tai loskaista tai heikko valaistus
huonontaa näkyvyyttä, vastavalo, märkä
ajorata jne.
Kuljettajan on oltava myös tietoinen siitä, että
Pilot Assist -järjestelmällä on seuraavia rajoituksia:
•
•
Korkeita jalkakäytävän reunoja, kaiteita,
tilapäisiä esteitä (liikennekartioita, kaiteita
jne.) ei havaita. Ne voidaan myös tunnis-
•
Kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan kaikkia liikenteessä vastaan tulevia
esineitä ja esteitä, esim. ajoradan kuoppia,
paikallaan olevia esteitä tai esineitä, jotka
peittävät ajoradan kokonaan tai osittain.
•
Pilot Assist ei "näe" jalankulkijoita, eläimiä yms.
•
Toiminnon suosittelemien ohjausliikkeiden voimakkuus on rajallinen, joten se ei
voi aina auttaa kuljettajaa ohjaamaan ja
pitämään autoa kaistalla.
•
etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
Pilot Assist suljetaan, jos ohjaustehostin
toimii rajoitetulla teholla - esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia (katsokaa
kohtaa "Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus").
Kuljettajalla on aina mahdollisuus korjata tai säätää Pilot Assist -toiminnon kutakin ohjaustoimenpidettä ja kääntää itse ohjauspyörää haluttuun
tilaan.
Älkää käyttäkö Pilot Assist -toimintoa, jos
auto on raskaasti kuormattuna tai autoon on
kytketty perävaunu.
HUOM
Pilot Assist ei voi aktivoitua, jos auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tai vastaava.
Muuta
•
Ajotilaa Off Road ei voi valita Pilot Assist toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että Pilot Assist on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa.
Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea
}}
307
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist (s. 295)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 260)
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist toimintoa varten*
Joukko Pilot Assist -toimintoa koskevia symboleja
ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytön
kautta.
Tässä muutamia esimerkkejä59.
Yllä olevassa kuvassa60 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia
ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
Yllä olevassa kuvassa60 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
59
60
308
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto RSI (Road Sign Information) kertoo suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h (80 mph).
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikkö
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät tutkayksikköä, jonka tehtävänä on havaita muita ajoneuvoja.
Yllä olevassa kuvassa60 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia
ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Yllä olevassa kuvassa60 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist antaa myös ohjausapua, koska kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Pilot Assist antaa ohjausapua, koska kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist (s. 295)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkayksikköä:
•
•
•
•
•
Etäisyysvaroitus*
Mukautuva nopeudensäädin*
Kaista-avustaja
Pilot Assist*
City Safety
Tutkayksikön muuttaminen voi tehdä sen käytön
laittomaksi.
60
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 309
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
310
Tutkayksikön rajoitukset (s. 311)
Suositeltu tutkayksikön kunnossapito
(s. 314)
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä (s. 315)
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikön rajoitukset
Tutkayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös
rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.
Yksikkö tukossa
Tutkayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan sisäpuolelle, yhdessä auton kamerayksikön kanssa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille – se voi häiritä
kamera- ja tutkayksikköön perustuvia toimintoja.
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus "Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta", kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan muita ajoneuvoja,
pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja suurikokoisia eläimiä
auton edessä ja auton kamera- ja tutkapohjaiset
toiminnot voivat häiriintyä, huonontua, sulkeutua
kokonaan tai toimia virheellisesti.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Merkitty alue täytyy pitää vapaana tarroista, esineistä,
aurinkokalvoista yms.61
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään tai
lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien kulun tai
kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
61
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
311
KULJETTAJAN TUKI
||
Syy
Toimenpide
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien
kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
joka ajaa oman autonne ja edessä olevan
ajoneuvon väliin.
HUOM
Pitäkää tuulilasi puhtaana kamera- ja tutkayksikön edestä.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Auton nopeus
Kaarteissa tutkayksikkö voi havaita väärän
ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon
näkyvistään.
Tutkayksikön kyky havaita edellä oleva ajoneuvo
heikkenee voimakkaasti, jos:
•
edessä olevan ajoneuvon nopeus eroaa paljon oman auton nopeudesta
Rajoittunut näkökenttä
Tutkayksikön näkökenttä on rajoittunut. Tietyissä
tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Tutkayksikön näkökenttä.
Tutkayksikkö voi joskus voi havaita lähellä
olevan ajoneuvon myöhään - esim. sellaisen,
312
KULJETTAJAN TUKI
Matalat perävaunut
Vaurioitunut tuulilasi
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa tuulilasi pitää kamera- ja tutkayksikkö kalibroida uudelleen korjaamolla, jotta
varmistetaan auton kaikkien kamera- ja tutkaperustaisten järjestelmien toiminta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
TÄRKEÄÄ
Matala perävaunu tutkan katvealueella.
Tutkayksikön voi olla vaikea tai mahdoton havaita
myös matalia perävaunuja – siksi kuljettajan täytyy olla erityisen tarkkaavainen ajaessaan matalan
perävaunun takana mukautuvan vakionopeudensäätimen tai Pilot Assist -järjestelmän ollessa
aktivoitu.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kameraja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois
päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku kamera- ja tutkayksikön jonkin
"ikkunan" eteen, ja se peittää
n. 0,5 x 3,0 mm:n (0,02 x 0,12 in.) suuruisen
tai suuremman pinnan, pitää ottaa yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten – valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tutkayksikkö (s. 309)
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja
tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Jotta tutkayksikköä käyttävän kuljettajan apujärjestelmän toiminta ei vaarannu, huonone tai
ole virheellistä, myös seuraavat ohjeet pätevät:
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata – sen
sijaan tulee koko tuulilasi vaihtaa.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun
varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
313
KULJETTAJAN TUKI
Suositeltu tutkayksikön
kunnossapito
Jotta kamera- ja tutkayksikkö toimisi oikein, täytyy
yksikön edessä oleva tuulilasin kohta pitää puhtaana liasta, jäästä ja lumesta sekä puhdistaa
säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
HUOM
Kamera- ja tutkayksikköä peittävä lika, jää ja
lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
314
Tutkayksikkö (s. 309)
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
Tästä voidaan lukea auton ACC62-, PA63- ja
BLIS64 -toimintojen tutkayksiköiden tyyppihyväksynnät.
Markkina-alue
ACCA &
PAB
Symboli
Tyyppihyväksyntä
✓
Botswana
Brasilia
BLISC
BLIS64-toiminnosta on tietoa myös internetissä:
www.hella.com/VCC.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
✓
62
63
64
ACC = Adaptive Cruise Control
PA = Pilot Assist
BLIS = Blind Spot Information
03563-17-05364
}}
315
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACCA &
PAB
BLISC
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU
(RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following link
www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151
E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Eurooppa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker
Straße 75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Registered No: ER37536/15
✓
Yhdistyneet Arabiemiraatit (UAE)
316
Dealer No: DA37380/15
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACCA &
PAB
BLISC
4927
Indonesia
✓
PLG ID: 6051
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
TRC/LPD/2017/63
Certification No.
✓
Libanon
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
✓
Korea
Tyyppihyväksyntä
37295/POSTEL/2014
✓
Jordania
Symboli
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
✓
MSIP-CMM-HLA-RS4
✓
Not available at time of publication.
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokko
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
317
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACCA &
PAB
BLISC
✓
Symboli
Tyyppihyväksyntä
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
Meksiko
✓
RS4
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
Moldavia
✓
✓
Venäjä
✓
✓
И011 14
✓
Serbia
318
✓
И011 17
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACCA &
PAB
BLISC
✓
Singapore
✓
DA 103238
TA-2014/1824
✓
✓
Taiwan
Tyyppihyväksyntä
DA 105753
✓
Etelä-Afrikka
Symboli
TA-2016/3407
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB17LP0470T5
Delphi і
Ukraina
і
(
2009 .) Д
Delphi.
✓
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM і
і
(П
ь
і
є
П
і
і
КМ № 679 і 24
і Delphi
і
:
✓
A
B
C
ACC = Adaptive Cruise Control
PA = Pilot Assist
BLIS = Blind Spot Information
}}
319
KULJETTAJAN TUKI
||
Radiolaitteiston tyyppihyväksyntä
Markkinaalue
Symboli
Eurooppa
Tyyppihyväksyntä
Täten Volvo Cars
ilmoittaa, että kaikki
radiolaitteet täyttävät
direktiivin
2014/53/EU keskeiset vaatimukset ja
muut tärkeät määräykset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
320
Tutkayksikkö (s. 309)
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikkö
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät kamerayksikköä, jonka tehtävänä on esim. tunnistaa
tien sivuviivat tai liikennemerkit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kamerayksikön rajoitukset (s. 322)
Suositeltu kamerayksikön kunnossapito
(s. 325)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Seuraavat toiminnot käyttävät kamerayksikköä:
•
•
•
•
•
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Kaista-avustaja*
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
City Safety
Driver Alert Control*
Liikennemerkki-informaatio*
Automaattinen kaukovalo *
* Valinnais-/lisävaruste. 321
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikön rajoitukset
Yksikkö tukossa
Kamerayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä
myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.
Alentunut näkyvyys
Kamerassa on rajoituksia, jotka muistuttavat
ihmisen silmän vastaavia, eli se "näkee" huonommin esim. kovassa lumi- tai vesisateessa, tiheässä
sumussa tai voimakkaassa pöly- tai lumituiskussa.
Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai deaktivoitua tilapäisesti.
Voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun
kameraa käytetään lukemaan ajorataa, havaitsemaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä, suurikokoisia
eläimiä ja muita ajoneuvoja.
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:
Merkitty alue täytyy pitää vapaana tarroista, esineistä,
aurinkokalvoista yms.65
Kamerayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan
sisäpuolelle, yhdessä auton tutkayksikön kanssa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille – se voi häiritä
kamera- ja tutkayksikköön perustuvia toimintoja.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
65
322
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus "Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta", kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan muita ajoneuvoja,
pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja suurikokoisia eläimiä
auton edessä ja auton kamera- ja tutkapohjaiset
toiminnot voivat häiriintyä, huonontua, sulkeutua
kokonaan tai toimia virheellisesti.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
KULJETTAJAN TUKI
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään
tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien
kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa
luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Voimakas vastavalo
Ei toimenpiteitä. Kamerayksikkö palautetaan automaattisesti, kun valaistusolosuhteet
ovat suotuisammat.
HUOM
Pitäkää tuulilasi puhtaana kamera- ja tutkayksikön edestä.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kameraja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois
päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Vaurioitunut tuulilasi
TÄRKEÄÄ
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku kamera- ja tutkayksikön jonkin
"ikkunan" eteen, ja se peittää
n. 0,5 x 3,0 mm:n (0,02 x 0,12 in.) suuruisen
tai suuremman pinnan, pitää ottaa yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten – valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja
tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Jotta tutkayksikköä käyttävän kuljettajan apujärjestelmän toiminta ei vaarannu, huonone tai
ole virheellistä, myös seuraavat ohjeet pätevät:
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata – sen
sijaan tulee koko tuulilasi vaihtaa.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun
varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
}}
323
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa tuulilasi pitää kamera- ja tutkayksikkö kalibroida uudelleen korjaamolla, jotta
varmistetaan auton kaikkien kamera- ja tutkaperustaisten järjestelmien toiminta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
324
Kamerayksikkö (s. 321)
KULJETTAJAN TUKI
Suositeltu kamerayksikön
kunnossapito
Jotta kamera- ja tutkayksikkö toimisi oikein, täytyy
yksikön edessä oleva tuulilasin kohta pitää puhtaana liasta, jäästä ja lumesta sekä puhdistaa
säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
City Safety™
City Safety voi varoittaa kuljettajaa valo-, ääni- ja
jarrutusvaroituksilla auttaakseen häntä havaitsemaan yllättäen ilmaantuvat jalankulkijat, pyöräilijät, suurikokoiset eläimet ja ajoneuvot – auto yrittää tällöin jarruttaa automaattisesti, jos kuljettaja
ei reagoi itse kohtuullisen ajan sisällä.
HUOM
Kamera- ja tutkayksikköä peittävä lika, jää ja
lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Toiminto auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa
automaattisesti uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja itse ei reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen
ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri
edellä olevan ajoneuvon taakse.
City Safety aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan
olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
City Safety on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten
välttämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
yhdessä tarkkaamattomuuden kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Kamerayksikkö (s. 321)
Kamera- ja tutkayksikön sijainti66.
Kuljettaja tai matkustaja ei tavallisesti huomaa
City Safety -järjestelmää - vain tilanteissa, joissa
törmäys on erittäin lähellä.
City Safety voi estää törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta.
City Safety on apuväline, joka auttaa kuljettajaa,
joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, suurikokoisen
eläimen, polkupyöräilijän tai ajoneuvon päälle.
Toiminto City Safety voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa,
joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä
66
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
325
KULJETTAJAN TUKI
||
•
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan
suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
City Safety -toiminnon automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen tai
alentaa törmäysnopeutta, mutta täyden
jarrutusvaikutuksen varmistamiseksi kuljettajan on aina painettava jarrua – myös
silloin, kun auto jarruttaa automaattisesti.
•
•
Varoitus aktivoituu vain törmäysvaaran
ollessa suuri – älkää siksi koskaan jääkö
odottamaan törmäysvaroitusta tai City
Safety -toiminnon puuttumista asiaan.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h (50 mph).
•
City Safety ei aktivoi automaattista jarrutusta voimakkaassa kiihdytyksessä.
•
City Safety ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
•
326
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. sen rajoituksista, joista kuljettajan on
oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä (ks. linkkiluettelo kunkin alakohdan
lopussa).
VAROITUS
Suosittelemme, että kuljettaja lukee käyttöoppaan kaikki City Safety -toimintoa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety -toiminnon parametrit ja osatoiminnot (s. 326)
•
Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten (s. 328)
•
Esteen havaitseminen City Safety -toiminnolla (s. 329)
•
•
•
•
•
City Safety risteävässä liikenteessä (s. 331)
City Safety -toiminnon rajoitukset risteävässä
liikenteessä (s. 332)
City Safety väistöliikkeen ollessa estetty
(s. 333)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 334)
City Safety -toiminnon ilmoitukset. (s. 336)
City Safety -toiminnon parametrit ja
osatoiminnot
City Safety voi välttää törmäyksen edellä kulkevan
ajoneuvon, pyöräilijän, jalankulkijan tai suurikokoisen eläimen kanssa alentamalla ajonopeutta
automaattista jarrutustoimintoaan käyttäen.
Jos nopeusero on suurempi kuin seuraavassa
ilmoitetut ajonopeudet, City Safety -toiminnon
automaattinen jarrutustoiminto ei voi estää törmäystä, mutta kylläkin lieventää sen seurauksia.
Ajoneuvo
Edellä ajavan ajoneuvon kohdalla City Safety voi
alentaa ajonopeutta enintään 60 km/h (37 mph).
pyöräilijät
Pyöräilijän kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 50 km/h (30 mph).
Jalankulkija
Jalankulkijan kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 45 km/h (28 mph).
Suurikokoiset eläimet
Jos törmäys suurikokoiseen eläimeen uhkaa, City
Safety voi hidastaa auton nopeutta enintään
15 km/h (9 mph).
Jarrutus suurikokoisten eläinten takia on tarkoitettu ensisijaisesti vähentämään törmäyksen voimakkuutta suurilla ajonopeuksilla ja se on tehokkaimmillaan ajonopeuden ylittäessä 70 km/h
(43 mph), alhaisilla ajonopeuksilla sen tehokkuus
huononee.
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -osatoiminnot
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta törmäyksestä.
City Safety voi havaita jalankulkijat, pyöräilijät ja
ajoneuvot, jotka seisovat paikallaan tai liikkuvat
samaan suuntaan oman auton kanssa sen edellä.
City Safety voi myös havaita jalankulkijat, pyöräilijät tai suurikokoiset eläimet, jotka kulkevat tien yli
auton edessä.
Katsaus toimintaan67.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
City Safety suorittaa kolme vaihetta seuraavassa
järjestyksessä:
1.
Törmäysvaroitus
2.
Jarrutusapu
3.
Automaattijarrutus
Alla olevissa kolmessa kohdassa selitetään ominaisuuden toimintatapa:
67
Jos vaarana on törmäys jalankulkijan, suurikokoisen eläimen, pyöräilijän tai ajoneuvon tai kappaleessa "City Safety risteävässä liikenteessä"
kuvattujen ajoneuvojen kanssa, kuljettajan huomio herätetään valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksilla.
Alhaisemmilla ajonopeuksilla sekä kuljettajan jarruttaessa tai painaessa kaasua voimakkaasti jarrutusvaroitusta ei anneta. Jarrupulssin voimakkuus vaihtelee auton nopeuden mukaan.
2 - Jarrutusapu
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Jarrutusapu vahvistaa kuljettajan jarrutusta, jos
järjestelmä päättelee, ettei jarrutus ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
3 - Automaattijarrutus
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen
jarrutustoiminto.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa,
automaattinen jarrutustoiminto alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä,
jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden
vähentämiseksi tai rajoitetulla jarrutusteholla, jos
se riittää törmäyksen välttämiseen.
Automaattisen jarrutustoiminnon yhteydessä
myös turvavyönkiristimet saattavat aktivoitua, katsokaa lisätietoja osasta "Turvavyönkiristin".
Automaattijarrutus voi tietyissä tilanteissa aloittaa
puuttumisen kevyemmällä jarrutuksella siirtyäkseen sitten täyteen jarruvaikutukseen.
Kun City Safety on estänyt törmäyksen paikallaan
olevan kohteen kanssa, auto jää seisomaan odottaen kuljettajan aktiivista toimenpidettä. Jos
autoa on jarrutettu edessä olevan hitaamman ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota
edessä oleva ajoneuvo käyttää.
HUOM
Jos autossa on käsivaihteisto, moottori sammuu automaattisen jarrutuksen pysäytettyä
auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa kytkinpoljinta sitä ennen.
}}
327
KULJETTAJAN TUKI
||
Käynnissä oleva jarrutustoimenpide voidaan aina
keskeyttää siten, että kuljettaja painaa voimakkaasti kaasupoljinta.
HUOM
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
City Safety varoittaa tällöin myöhäisemmässä vaiheessa.
City Safety on tosin aina aktivoituna, mutta kuljettajalla on mahdollisuus valita varoetäisyys toimintoa varten.
Varoetäisyyttä Myöhään tulee siksi käyttää vain
poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
Kun City Safety jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Kun City Safety aktivoituu ja jarruttaa, kuljettajan
näyttö esittää teksti-ilmoituksen siitä, että toiminto on/on ollut aktiivinen.
VAROITUS
City Safety -toimintoa ei saa käyttää kuljettajan ajotavan muuttamiseen – kuljettaja ei saa
vain luottaa siihen, että City Safety jarruttaa
autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 325)
HUOM
•
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi
taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa
tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan
kokeilko City Safety -toimintoa ihmisiä,
eläimiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan loukkaantumisen ja
hengenmenetyksen vaara.
Varoitusetäisyys määrittelee järjestelmän herkkyyden ja säätelee sitä, millä etäisyydellä valo-, äänija jarrutusvaroitukset annetaan.
•
City Safety varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää
kuljettajan reaktioaikaa.
Varoetäisyyden valitseminen:
•
Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu
Varhain, varoitukset voidaan tietyissä
tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos
edessä oleva ajoneuvo jarruttaa äkkiä voimakkaasti.
•
Jos varoetäisyydeksi on asetettu Varhain,
varoitukset annetaan ennakoidummin.
Tämä voi aiheuttaa sen, että varoitukset
tulevat useammin kuin varoitusetäisyydellä Normaali, mutta on suositeltavaa
silti City Safety -toiminnon tehostamiseksi.
City Safety-toimintoa ei voida sulkea, vaan se
aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä
moottori/sähkökäytöllä ja on sitten päällä,
kunnes moottori sammutetaan/sähkökäyttö
katkaistaan.
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2.
Valitkaa kohdassa City Safety -varoitus
Myöhään, Normaali tai Varhain halutun
varoetäisyyden asettamiseksi.
Jos asetus Varhain antaa liian monta varoitusta,
mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, voidaan valita varoetäisyys Normaali tai
Myöhään.
Jos varoitusten koetaan toistuvan liian usein ja
häiritsevän, varoetäisyyttä voidaan lyhentää, jolloin
varoitusten kokonaismäärä tietysti vähenee, mutta
328
VAROITUS
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Rear Collision Warning -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen
varoetäisyys on asetettu toiminnossa City
Safety alimmalle tasolle "Myöhään".
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot
ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 325)
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
City Safety -toiminnon havaitsemat esteet ovat
autoja, pyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä ja jalankulkijoita.
Ajoneuvo
City Safety havaitsee useimmat ajoneuvot, jotka
seisovat paikallaan tai liikkuvat samaan suuntaan
kuin oma auto, ja autot, jotka on selostettu
osassa "City Safety risteävässä liikenteessä".
Jotta City Safety voisi havaita ajoneuvon pimeällä,
täytyy sen etu- ja takavalaisinten toimia ja valaista
selvästi.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon ja polkupyörän hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää, kädet, olkapäät,
jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia polkupyöräilijän kehosta tai polkupyörästä ei ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän, tämän
pitää olla aikuinen ja istua aikuiselle tarkoitetun
polkupyörän päällä.
Polkupyöräilijä
Optimaaliset esimerkit siitä, mitä City Safety tulkitsee
polkupyöräilijäksi - selväpiirteisillä kehon ja polkupyörän
ääriviivoilla.
}}
329
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Jalankulkija
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan
kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa eikä
esimerkiksi pysty näkemään:
•
•
osittain piilossa olevia pyöräilijöitä.
•
pyöräilijöitä, jos kontrasti pyöräilijän taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat
tällöin tapahtua liian myöhään tai jäädä
kokonaan pois.
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita, jotka ovat
lyhyempiä kuin 80 cm (32 in.).
•
jalankulkijaa, jos kontrasti jalankulkijan
taustaan on huono – varoitus ja jarrutus
voivat tällöin tapahtua liian myöhään tai
jäädä kokonaan pois.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja
esineitä.
•
polkupyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät kehon ääriviivat.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä pitää
jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa
pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
Jalankulkijoiden havaitsemiseksi täytyy suhteessa
taustaan olla kontrasti, joka voi riippua vaatetuksesta, taustasta, sääolosuhteista jne. Kontrastin
ollessa heikko voidaan jalankulkija havaita joko
myöhään tai ei ollenkaan, mikä voi tarkoittaa myöhässä tulevia tai kokonaan pois jääviä varoituksia
ja jarrutustoimenpiteitä.
City Safety voi havaita jalankulkijat pimeässäkin,
jos auton valonheittimet valaisevat heitä.
330
VAROITUS
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan
kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa eikä
esimerkiksi pysty näkemään:
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
KULJETTAJAN TUKI
Suurikokoiset eläimet
VAROITUS
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan
kaikkia suurikokoisia eläimiä kaikissa tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
Hyviä esimerkkejä siitä, mitkä City Safety tulkitsee suurikokoisiksi eläimiksi: paikallaan seisovat tai hitaasti kävelevät hahmot, joiden kehon ääriviivat erottuvat selvästi.
Jotta järjestelmä toimii optimaalisesti, suurikokoisen eläimen (esim. hirven ja hevosen) havaitsevan
järjestelmätoiminnon on saatava mahdollisimman
yksiselitteistä tietoa kehon ääriviivoista – tämä
edellyttää mahdollisuutta erottaa eläin suoraan
sivulta ja sitä, että eläin liikkuu sille ominaisella
tavalla.
Jos toiminnon kamera ei näe eläimen kehon
kaikkia osia, järjestelmä ei pysty havaitsemaan
eläintä.
City Safety voi havaita suurikokoiset eläimet
pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat
niitä.
•
osittain piilossa olevia suurikokoisia eläimiä.
•
suoraan edestä- tai takaapäin nähtyjä
suurikokoisia eläimiä.
•
juoksevia tai nopeasti liikkuvia suurikokoisia eläimiä.
•
suurikokoista eläintä, jos kontrasti eläimen taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat tällöin tapahtua liian myöhään
tai jäädä kokonaan pois.
•
pienempiä eläimiä, esim. koiria ja kissoja.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 325)
City Safety risteävässä liikenteessä
City Safety voi auttaa kuljettajaa tilanteessa,
jossa oma auto kääntyy ja kulkee vastaantulevan
auton ajoradan yli risteyksessä.
: Sektori, jossa City Safety voi havaita kohtaavan, risteävän ajoneuvon.
Jotta City Safety voi havaita kohtaavan ajoneuvon
törmäyskurssilla, pitää vastaantulijan ensin tulla
sektoriin, jossa City Safety voi analysoida tapahtuman.
Lisäksi pitää seuraavien kriteerien olla täyttynyt:
•
oman auton nopeuden pitää olla vähintään
4 km/h (3 mph)
•
oman auton täytyy kääntyä vasemmalle markkina-alueilla, joilla on oikeanpuoleinen lii-
}}
331
KULJETTAJAN TUKI
||
•
kenne (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä)
City Safety -toiminnon rajoitukset
risteävässä liikenteessä
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa.
Tietyissä tapauksissa City Safety -järjestelmän
on vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä, kun on kohtaavaa, risteävää liikennettä.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
VAROITUS
•
Toiminto "City Safety risteävässä liikenteessä" on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa
ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Varoitukset ja jarrujen puuttuminen tilanteeseen kohtaavan ajoneuvon törmäysvaaran yhteydessä tulevat useimmiten
hyvin myöhään.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon
puuttumista asiaan.
•
City Safety ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
332
City Safety™ (s. 325)
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Näitä tapauksia voivat olla esim.:
•
jos tienpinta on liukas ja vakaudenhallinta
ESC kytkeytyy toimintaan
•
•
•
jos kohtaava ajoneuvo havaitaan myöhään
•
jos jokin peittää vastaantulevan auton
jos kohtaavan ajoneuvon valonheittimet eivät
pala
jos kohtaava ajoneuvo ajaa ennakoimattomasti ja esim. vaihtaa nopeasti kaistaa myöhäisessä vaiheessa.
City Safety™ (s. 325)
KULJETTAJAN TUKI
City Safety väistöliikkeen ollessa
estetty
City Safety voi auttaa kuljettajaa jarruttamalla
autoa automaattisesti aikaisemmin, kun törmäystä ei voida välttää vain ohjaamalla sivuun.
City Safety auttaa kuljettajaa yrittämällä jatkuvasti
ennakoida, onko sivuille mahdollisia "pakoteitä",
jos edessä havaitaan myöhäisessä vaiheessa
hitaasti kulkeva tai paikallaan seisova ajoneuvo.
Oma auto (1) ei "näe" mahdollisuutta väistää edellä olevaa ajoneuvoa (2) ja voi siksi jarruttaa automaattisesti
aikaisemmin.
Oma auto
Hitaasti kulkeva/paikallaan seisova ajoneuvo
City Safety ei aloita automaattista jarrutusta niin
kauan kuin kuljettaja pystyy itse välttämään törmäyksen tekemällä ohjausliikkeen.
Jos City Safety kuitenkin näkee, että väistöliike ei
ole enää mahdollinen esim. viereisellä kaistalla
olevan liikenteen takia, se voi auttaa kuljettajaa
aloittamalla jarrutuksen automaattisesti aikaisemmin.
VAROITUS
•
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on ennakoida tietty tilanne ja parantaa ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
•
City Safety ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 325)
City Safety -toiminnon rajoitukset, kun
väistöliike ei ole mahdollinen
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
333
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -toiminnon rajoitukset
Toiminnon City Safety toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Ympäristö
Matala kohde
Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim. lisävalot
ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden,
rajoittavat toimintaa.
Liukkaus
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä välttää
törmäys. Sellaisissa tilanteissa lukkiutumattomat
jarrut ja vakautuksenhallinta ESC68 antavat mahdollisimman hyvän jarruvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
Vastavalo
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos
kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan
eteen.
Lämpö
Jos matkustamon lämpötila on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen takia, tuulilasissa
näkyvä varoitussignaali voidaan kytkeä väliaikaisesti pois toiminnasta.
68
334
Electronic Stability Control
Kamera- ja tutkayksikön näkökenttä
Kameran näkökenttä on rajoitettu, mistä johtuen
jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä, polkupyöräilijöitä ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
Likaiset ajoneuvot havaitaan myöhemmin kuin
muut ja moottoripyörät saatetaan havaita pimeällä
myöhään tai ei ollenkaan.
Jos teksti-ilmoitus kuljettajan näytössä kertoo,
että kamera- ja tutkayksikkö on tukkeutunut, se
tarkoittaa, että City Safety -toiminnon voi olla vaikea havaita jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä,
polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton
edessä - siitä seuraa, että City Safety -järjestelmän toiminta voi olla rajoitettua.
Vikailmoitusta ei kuitenkaan näytetä kaikissa
tilanteissa, jossa tuulilasin tunnistimet ovat
tukossa - kuljettajan pitää tämän vuoksi olla
tarkka kamera- ja tutkayksikön edessä olevan
tuulilasin alueen pitämisessä puhtaana.
TÄRKEÄÄ
City Safety -järjestelmän ylläpitohuollon ja
osien vaihdon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Kuljettajan puuttuminen asiaan
Peruutus
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.
Pieni nopeus
City Safety -järjestelmä ei aktivoidu hyvin pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa oma
auto lähestyy edessä olevaa ajoneuvoa erittäin
hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Aktiivinen kuljettaja
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina, mistä
johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu tai myöhäistä varoitusta/puuttumista tilanteisiin, joissa
kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa ja kaasuttaa,
vaikka törmäys on väistämätön.
Aktiivinen ja tietoinen ajokäyttäytyminen voi siksi
myöhäistää törmäysvaroitusta ja puuttumista tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
KULJETTAJAN TUKI
Muuta
VAROITUS
•
Varoitukset ja jarrutus voidaan käynnistää
myöhään tai jättää käynnistämättä, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa
aikaan sen, etteivät kamera- ja tutkayksikkö kykene havaitsemaan edessä olevia
jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä tai ajoneuvoja oikealla
tavalla.
•
Jotta ajoneuvo voidaan havaita yöllä, pitää
sen etu- ja takavalaisinten toimia ja
valaista selvästi.
•
Kamera- ja tutkayksikön toimintasäde on
rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
osalta – järjestelmä voi antaa heistä varoituksia ja käyttää jarruja, jos ajoneuvon
nopeus on alle 50 km/h (30 mph). Paikallaan olevista tai hitaasti kulkevista ajoneuvoista annetaan varoituksia ja jarruja
käytetään, jos ajoneuvon nopeus on enintään 70 km/h (43 mph). Suurikokoisten
eläinten kohdalla nopeuden alennus on
alle 15 km/h (9 mph) ja se voidaan saavuttaa yli 70 km/h:n (43 mph) ajonopeuksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla varoitus
ja jarrutus suurikokoisten eläinten takia
on vähemmän tehokasta.
•
eläimistä voidaan kytkeä pois toiminnasta
johtuen pimeydestä tai huonosta näkyvyydestä.
•
•
•
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h (50 mph).
Älkää asettako, liimatko tai asentako
mitään tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle,
kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille - se voi häiritä kameraan perustuvia
toimintoja.
Markkina-aluerajoitus
City Safety ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
Jos City Safety ei näy keskinäytön Asetuksetvalikossa, autoa ei ole varustettu tällä toiminnolla.
Hakupolku keskinäytön päänäkymässä:
•
Asetukset
My Car
IntelliSafe
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety™ (s. 325)
Kameran anturin alueella olevat esineet,
lumi, jää tai lika voivat heikentää toimintoa, sulkea sen kokonaan tai aiheuttaa
toiminnon virheellisen vasteen.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista ja suurikokoisista
335
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
City Safety
Kun City Safety jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen, yksi tai useampi kuljettajan näytön symboleista syttyy ja samalla näkyy teksti-ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
City Safety
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
336
City Safety™ (s. 325)
KULJETTAJAN TUKI
Rear Collision Warning
Toiminto Rear Collision Warning (RCW) voi auttaa kuljettajaa välttämään takaa tulevan ajoneuvon päälleajamaksi joutumisen.
RCW aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori.
Toiminto RCW voi varoittaa takaa tulevan ajoneuvon kuljettajaa aiheuttamasta törmäystä vilkuttamalla intensiivisesti suuntavilkkuja.
Jos RCW-toiminto laskee, että oma auto on vaarassa joutua päälleajetuksi takaapäin ajonopeuden ollessa alle 30 km/h (20 mph), turvavyönkiristimet voivat tiukentaa etuistuinten turvavyöt ja
turvajärjestelmä Whiplash Protection System aktivoituu.
Juuri ennen kuin päälleajo takaapäin tapahtuu,
RCW voi aktivoida myös käyttöjarrun rajoittaakseen oman auton kiihtyvyyttä eteenpäin törmäyshetkellä. Käyttöjarru aktivoidaan kuitenkin vain,
jos oma auto seisoo paikallaan. Käyttöjarru
vapauttaa välittömästi, jos kaasupoljinta painetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rear Collision Warning -toiminnon rajoitukset
(s. 337)
•
Whiplash Protection System (s. 43)
Rear Collision Warning -toiminnon
rajoitukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rear Collision Warning (s. 337)
Tietyissä tapauksissa RCW:n on vaikea auttaa
kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä.
Näin voi käydä, jos esim.:
•
•
takaa tuleva ajoneuvo havaitaan myöhään
•
takaa tulevan ajoneuvon ajonopeus on yli
80 km/h (50 mph)
•
auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms., tällöin RCWtoiminto poistuu automaattisesti toiminnasta.
takaa tuleva ajoneuvo vaihtaa kaistaa viime
hetkellä
HUOM
Tietyillä markkina-alueilla RCW ei varoita
suuntavilkuilla paikallisten liikennemääräysten
takia – tällöin tämä toiminnon ominaisuus on
pois käytöstä.
HUOM
Rear Collision Warning -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen
varoetäisyys on asetettu toiminnossa City
Safety alimmalle tasolle "Myöhään".
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot
ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
337
KULJETTAJAN TUKI
BLIS*
BLIS69-toiminto on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa havaitsemaan omaan autoon nähden vinosti
takana tai sivulla olevat ajoneuvot kuljettajan auttamiseksi vilkkaassa liikenteessä teillä, joilla on
useita ajokaistoja samaan suuntaan.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu
varoittamaan seuraavista:
•
•
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa autoa lähimpänä
olevat ajoneuvot vasemmalla ja oikealla ajokaistalla.
BLIS-valon sijainti70.
BLISin periaate
Merkkivalo
Kuolleen kulman vyöhyke
BLIS-painike keskusnäytön toimintonäkymässä aktivoi toiminnon/poistaa sen toiminnasta.
Nopeasti saavuttavien ajoneuvojen vyöhyke.
BLIS-toiminto on aktiivinen nopeuksissa
yli 10 km/h (6 mph).
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa
nopeasti.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1, tai
nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2,
merkkivalo ko. ulkotaustapeilin yhteydessä palaa
kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen
puolen suuntavilkun päälle, jota varoitus koskee,
69
70
338
Blind Spot Information Systems
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
merkkivalo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu
voimakkaammalla valoteholla.
HUOM
•
BLIS-toiminnon suositeltu kunnossapito
(s. 341)
•
BLIS -toiminnon ilmoitukset. (s. 342)
Aktivointi/aktivoinnin poisto BLIS
Toiminto BLIS71 voidaan aktivoida/deaktivoida.
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät
molemmat lamput.
VAROITUS
•
BLIS-toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
•
Kuljettaja vastaa aina kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella ja harkitulla
tavalla.
•
BLIS ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto BLIS (s. 339)
BLIS -toiminnon rajoitukset (s. 340)
BLIS-valon sijainti72.
Merkkivalo
–
BLIS-painike keskusnäytön toimintonäkymässä aktivoi toiminnon/poistaa sen toiminnasta.
Painakaa toimintonäkymän painiketta BLIS.
> BLIS aktivoidaan/deaktivoidaan – painike
näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Jos BLIS on aktivoitu käynnistettäessä moottori,
toiminto vahvistetaan siten, että ulkopeilien merkkivalot vilkkuvat kerran.
Jos BLIS on deaktivoitu sammutettaessa moottori, se on edelleen suljettuna moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen ja merkkivalo syttyy
jälleen.
}}
339
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
BLIS* (s. 338)
BLIS -toiminnon rajoitukset
VAROITUS
Toiminnon BLIS73 toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
•
•
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
BLIS* (s. 338)
Pitäkää tämä pinta puhtaana sekä auton vasemmalla
että sen oikealla puolella74.
Esimerkkejä rajoituksista:
71
72
73
74
340
•
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi.
•
BLIS-toiminto poistuu automaattisesti toiminnasta, jos auton sähköjärjestelmään liitetään
perävaunu, polkupyöränpidin tms.
•
Jotta BLIS toimii optimaalisesti, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tms.
Blind Spot Information
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Blind Spot Information
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
BLIS-toiminnon suositeltu
kunnossapito
• Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää,
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja
tunnistimien pinnalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pitäkää tämä pinta puhtaana sekä auton vasemmalla
että sen oikealla puolella75.
BLIS* (s. 338)
Cross Traffic Alert* (s. 343)
Aktivointi/aktivoinnin poisto Cross Traffic
Alert (s. 344)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 345)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset (s. 346)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset.
(s. 347)
•
Rear Collision Warning (s. 337)
BLIS-tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman
takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle. Myös toiminnot Cross Traffic Alert (CTA) ja Rear Collision
Warning käyttävät tunnistimia.
75
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 341
KULJETTAJAN TUKI
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
Joukko BLIS76-toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLIS ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
76
342
BLIS* (s. 338)
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert*
CTA77
BLIS78-toi-
automaattijarrutuksella on
mintoa täydentävä kuljettajan apuväline, jonka
tarkoituksena on auttaa kuljettajaa havaitsemaan
auton takana kulkeva risteävä liikenne peruutettaessa. Automaattijarrutuksen osatoiminto voi
pysäyttää auton, jos se on vaarassa törmätä huomaamatta jääneeseen ajoneuvoon.
havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.
CTA on aktiivinen ainoastaan silloin, kun auto liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston peruutusasento on valittuna.
Jos CTA havaitsee, että sivulta lähestytään, se
osoittaa sen seuraavasti:
•
akustisena signaalina - ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä,
miltä puolelta kohde lähestyy.
•
näkyvänä kuvakkeena näyttöruudun PAS79grafiikassa.
•
kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
CTA-toiminnon valaistu kuvake näyttöruudun PAS79-grafiikassa80.
•
Jos kuljettaja ei huomaa CTA-toiminnon
varoitusta ja törmäys on väistämätön, automaattijarrutus toimii auton pysäyttämiseksi,
minkä jälkeen kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus, joka kertoo, miksi autoa jarrutettiin.
CTA:n periaate
CTA täydentää BLIS-toimintoa näyttäen peruuttamisen aikana risteävän liikenteen sivulta, esim.
kun auto peruutetaan pois pysäköinnistä.
CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan
ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan
77
78
79
80
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Park Assist System: peruutustunnistimilla varustettu pysäköintitutka
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 343
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
Cross Traffic Alert-toiminto on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Automaattisen jarrutuksen osatoiminto
voi havaita ja jarruttaa ainoastaan liikkuvien ajoneuvojen takia – ei esim. paikallaan olevien esteiden, pyöräilijän tai jalankulkijan takia.
•
Kuljettaja vastaa aina auton peruuttamisesta liikenneturvallisella ja harkitulla
tavalla.
•
Cross Traffic Alert ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä,
vaan kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
•
Cross Traffic Alert -toiminnon ilmoitukset.
(s. 347)
Aktivointi/aktivoinnin poisto Cross
Traffic Alert
Kuljettaja voi poistaa varoituksen toiminnossa
CTA81 - osatoimintoa automaattijarrutus ei sen
sijaan voida kytkeä pois vaan se on jatkuvasti
aktivoitu. Tehkää näin:
Painakaa painiketta Cross
Traffic Alert keskinäytön toimintonäkymässä.
•
HARMAA painikeilmaisin - varoitussignaali ja
näytön ilmaisin CTA on deaktivoitu.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – CTA on aktivoitu.
CTA aktivoituu automaattisesti aina moottorin
käynnistyksen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Cross Traffic Alert* (s. 343)
Aiheeseen liittyvät tiedot
344
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Cross Traffic
Alert (s. 344)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 345)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset (s. 346)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert -toiminnon
rajoitukset
dottomiksi. Katsokaa täydentävää tietoa kappaleesta "Cross Traffic Alert -toiminnon kunnossapitosuositukset".
CTA82-toiminto automaattijarrutuksella voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa.
•
CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa,
vaan sillä on tietty rajoitus - CTA-tunnistimet eivät
voi "nähdä" muiden pysäköityjen ajoneuvojen tai
peittävien esineiden läpi.
CTA poistuu automaattisesti toiminnasta, jos
auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms.
•
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin
CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä ennen
kuin ne ovat hyvin lähellä:
Jotta CTA toimii optimaalisesti, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tms.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA olla täysin "sokea" toiseen suuntaan.
Cross Traffic Alert* (s. 343)
Sokea CTA-sektori.
Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".
Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin
muuttuu suhteessa peittävään ajoneuvoon/
esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee
nopeasti.
Auto on syvällä pysäköintitaskussa.
Esimerkkejä lisärajoituksista
• Automaattijarrutuksen osatoiminto havaitsee vain liikkeellä olevat ajoneuvot, joten se
ei pysty "näkemään" esimerkiksi paikallaan
olevaa estettä, pyöräilijää tai jalankulkijaa
eikä jarruttamaan näiden takia.
•
81
82
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mah-
Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert
* Valinnais-/lisävaruste. 345
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert -toiminnon
kunnossapitosuositukset
• Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää,
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja
tunnistimien pinnalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 343)
BLIS* (s. 338)
Rear Collision Warning (s. 337)
Pitäkää tämä pinta puhtaana sekä auton vasemmalla
että sen oikealla puolella83.
CTA-tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman
takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle. Myös toiminnot BLIS84 ja Rear Collision Warning käyttävät tunnistimia.
83
84
346
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert -toiminnon
ilmoitukset.
Kuljettajan näytössä voidaan näyttää useita
CTA85-toimintoa ja automaattijarrutusta koskevia ilmoituksia.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLIS ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
85
Cross Traffic Alert* (s. 343)
Cross Traffic Alert
* Valinnais-/lisävaruste. 347
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio*
HUOM
(RSI86)
Liikennemerkki-informaatiotoiminto
auttaa kuljettajaa havainnoimaan, mitä nopeuteen
liittyviä liikennemerkkejä ja tiettyjä kieltomerkkejä
auto ohittaa.
Joillakin markkina-alueilla toiminto liikennemerkki-informaatio (RSI) on saatavana vain
Sensus Navigation -järjestelmän yhteydessä.
VAROITUS
•
•
Esimerkki luettavista merkeistä87.
RSI antaa tietoja mm. kulloisestakin nopeudesta,
moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/
päättymisestä sekä ohituskielloista ja kielletystä
ajosuunnasta.
Jos moottoritien/moottoriliikennetien kyltti ja
nopeusrajoituskyltti ohitetaan samanaikaisesti,
RSI valitsee näytettäväksi moottoritien/moottoriliikennetien kylttisymbolin. Uusi suurin sallittu
nopeus näkyy heti viivana kuljettajan näytön
nopeusasteikossa.
86
87
348
Liikennemerkkien tunnistustoiminto on
täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä,
jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista
ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Liikennemerkki-informaatio ja Sensus
Navigation (s. 351)
•
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset
(s. 351)
•
Liikennemerkki-informaation nopeusvaroituksen aktivointi/deaktivointi (s. 352)
•
Nopeuskameratiedot liikennemerkki-informaation yhteydessä (s. 353)
•
Liikennemerkki-informaation rajoitukset
(s. 353)
Liikennemerkkien tunnistus ei voi korvata
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa
auton ajamisesta turvalliseen tapaan,
sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista
ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 349)
•
Liikennemerkki-informaatio ja liikennemerkkien näyttäminen (s. 349)
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaation
aktivointi/deaktivointi
HUOM
Liikennemerkki-informaatiotoiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää, pidetäänkö se Päällä
vai Pois.
Painakaa painiketta Road
Sign Information keskinäytön
toimintonäkymässä.
•
•
VIHREÄ painikeilmaisin – RSI on aktivoitu.
HARMAA painikeilmaisin – RSI on poistettu
toiminnasta.
•
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio näytetään kuljettajan näytössä, vaikka RSI ei
ole aktivoitu.
•
Liikennemerkki-informaation poistamiseksi kuljettajan näytöstä on sekä automaattinen nopeudenrajoitin että RSI
deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu mutta RSI on deaktivoitu, ei RSI
anna mitään varoituksia. Tällöin ei voi
myöskään säätää mitään RSI-asetuksia jotta asetuksia voidaan säätää ja varoituksia saada, RSI täytyy aktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 348)
Liikennemerkki-informaatio ja
liikennemerkkien näyttäminen
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI88) rekisteröi ja näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja tilanteesta riippuen.
Esimerkkejä89 rekisteröidystä nopeusinformaatiosta.
Kun RSI on rekisteröinyt määrätyn nopeuden liikennemerkin, kuljettajan näyttö esittää merkin
symbolina sekä PUNAISEN merkinnän nopeusasteikossa.
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esittää myös
täydentävä merkki89, esim. ohituskielto.
88
89
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 349
KULJETTAJAN TUKI
Jos ohitetaan kielletyn ajosuunnan merkki sitä koskevalla puolella, kuljettajaa varoitetaan vilkkuvalla tämän merkin89 symbolilla kuljettajan näytössä.
||
Jos autossa on Sensus Navigation, myös kartan
tietoja käytetään sen päättelemiseen, ajetaanko
autolla väärään ajosuuntaan.
Kuljettaja voi saada myös kuuluvan varoituksen
ajaessaan kiellettyyn ajosuuntaan, jos toiminto
Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä on aktivoitu – ks. otsikko "Äänivaroituksen aktivointi/
deaktivointi" kappaleessa "Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi".
Moottoritie päättyy.
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
10-30 sekunnin kuluttua ja pysyy tässä tilassa,
kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan
liittyvän merkin.
Muuttunut nopeusraja
Kun auto ohittaa suoran nopeusrajan merkin ja
ajonopeusrajoitus muuttuu, vastaavan liikennemerkin symboli näytetään kuljettajan näytössä.
Esimerkkejä suorasta nopeusmerkistä89.
Nopeusrajoitus tai moottoritie päättyy
Kun RSI havaitsee "epäsuoran nopeusmerkin",
jolla senhetkinen nopeusrajoitus loppuu - esimerkiksi moottoritien päättyessä - kuljettajan näyttöön tulee vastaavan liikennemerkin symboli.
Esimerkkejä epäsuorasta nopeusmerkistä89 ovat:
Kaikki rajoitukset päättyvät.
89
350
Lisäkilvet
Esimerkkejä lisäkilvistä89.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia samalle
tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä olosuhteissa nopeudet ovat voimassa. Kyseessä voi olla
erityisen onnettomuusaltis tieosuus esim. sateella
ja/tai sumussa.
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
noin 5 minuutin kuluttua ja pysyy tässä tilassa,
kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan
liittyvän merkin.
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
Jos auton sähköjärjestelmään on kytketty perävaunu ja autolla ohitetaan nopeusmerkki, joka on
varustettu lisäkilvellä "perävaunu", ko. nopeus esitetään kuljettajan näytössä.
KULJETTAJAN TUKI
Tietyt nopeudet ovat voimassa
esim. vasta tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio
kiinnitetään asiaan lisäkyltin
symbolilla nopeussymbolin alla.
Kuljettajan näytön symbolitäydennys näyttää tällöin joko "DIST" tai "TIME".
Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa kuljettajan näytön nopeussymbolin alapuolella89 merkitsee sitä, että RSI
on havainnut lisäkilven, jossa on
täydentävää informaatiota ko.
nopeusrajoitukselle.
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation
Jos auto on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä, nopeuteen liittyvä informaatio noudetaan
navigontiyksiköstä seuraavissa tapauksissa:
•
Epäsuorien nopeusrajoituskylttien kohdalla,
näitä ovat esim. moottoritien ja moottoriliikennetien sekä taajamien kyltit.
•
Jos aikaisemmin havaitun nopeusrajoituskyltin ei katsota enää olevan voimassa eikä
uutta merkkiä ole ohitettu.
HUOM
Joillakin markkina-alueilla toiminto liikennemerkki-informaatio (RSI) on saatavana vain
Sensus Navigation -järjestelmän yhteydessä.
Koulusta tai leikkivistä lapsista
varoittavat kyltit
Jos satelliittinavigaattorin karttatiedoissa90 on koulusta tai
leikkivistä lapsista varoittava
kyltti89, kuljettajan näytössä
näytetään tämän tyyppinen
kyltti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
89
90
91
92
Liikennemerkki-informaatio* (s. 348)
HUOM
Jos navigointiin käytetään autoon ladattua
kolmannen osapuolen sovellusta, ajonopeuteen liittyviä tietoja ei tueta.
Nopeusvaroituksella varustettu
liikennemerkki-informaatiotoiminto
ja asetukset
RSI91-toiminnon Nopeusrajoitusvaroitus -osatoiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää,
pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Nopeusrajoitusvaroitus varoittaa kuljettajaa,
kun voimassa oleva nopeusrajoitus tai esivalittu
nopeusraja ylitetään – varoitus toistetaan kerran,
jos kuljettaja ei alenna nopeutta.
Nopeusvaroitus annetaan siten,
että voimassa olevan suurimman sallitun nopeuden sisältävä kuljettajan näytön symboli92 vilkkuu tilapäisesti, kun
nopeusraja ylitetään.
Nopeusvaroitus annetaan aina,
jos nopeusrajoitus ylittyy,
samalla näytetään nopeuskameratiedot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 348)
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
Ainoastaan Sensus Navigation -toiminnolla varustetussa autossa.
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuva näyttää vain yhden esimerkin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 351
KULJETTAJAN TUKI
||
Asetukset
2.
Nopeusvaroituksen rajan säätö
Kuljettaja voi valita, annetaanko varoitus kilven
mukaisen nopeuden ylittymisestä.
Valitkaa nopeusvaroituksen raja seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
3.
Säätäkää nopeusvaroituksen rajaa näytön
ylös-/alas-nuolien painalluksilla.
Huomatkaa, että tehtyä rajan
säätöä ei oteta huomioon, kun
kuljettajan näytössä näkyy
nopeuskameran symboli.
Merkitkää Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä tai poistakaa sen merkintä
varoitusäänen aktivoimiseksi tai käytöstä
poistamiseksi.
Kun toiminto Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä on aktivoitu, kuljettajaa varoitetaan myös ajettaessa yksisuuntaista tietä väärään suuntaan/kiellettyyn ajosuuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 348)
Liikennemerkki-informaation
nopeusvaroituksen aktivointi/
deaktivointi
Nopeusrajoitusvaroitus -osatoiminto aktivoidaan seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
(ks. kuvausta "nopeusrajoituksen valinta"
kohdasta Liikennemerkkitiedot, nopeusvaroitus ja asetukset")
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 348)
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset
(s. 351)
Äänivaroitus Päällä/Pois
Nopeusvaroituksen yhteydessä on mahdollista
saada myös äänimerkkivaroitus.
Varoitusäänen asetusta voi muuttaa seuraavasti:
1.
352
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Nopeuskameratiedot
liikennemerkki-informaation
yhteydessä
Jos autossa on RSI93 ja Sensus Navigation*, järjestelmä voi ilmoittaa lähestyvistä nopeuskameroista kuljettajan näytössä.
Lisätietoja Nopeuskameratiedot liikennemerkkiinformaation yhteydessä -toiminnosta on
"Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkkiinformaatiotoiminto ja asetukset" -kappaleessa
sekä kappaleessa "Liikennemerkki-informaation
rajoitukset".
HUOM
•
•
Nopeuskameratiedot kuljettajan näytössä94.
Jos auto ylittää havaitun
nopeusrajoituksen ja nopeusvaroitustoiminto on aktivoituna,
nopeuskameran lähestyessä
annetaan nopeusvaroitus,
mikäli kyseisen alueen navigointikartta sisältää tietoa
nopeuskameroista.
93
94
Jotta äänivaroitus ylinopeudesta voidaan
saada, toiminnon
Nopeusrajoitusvaroitus on oltava aktivoitu ja osatoiminnon
Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä
on oltava tilassa Päällä. Äänivaroitus
annetaan tällöin, jos auton nopeus ylittää
RSI-toiminnon kuljettajan näytössä näyttämän nopeuden.
Kaikilla alueilla/markkina-alueilla ei näytetä navigointikartalla tietoja nopeuskameroista.
Liikennemerkki-informaation
rajoitukset
Liikennemerkki-informaatiotoiminnon (RSI95) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Esimerkkejä seikoista, jotka saattavat rajoittaa
RSI-toimintoa, ovat:
•
•
•
•
Haalistuneet merkit
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Korkealla ajoradan yläpuolelle sijoitetut merkit
•
Täysin/osittain piilossa olevat tai huonosti
sijoitetut merkit
•
merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä
•
digitaaliset tiekartat96 eivät ole ajan tasalla,
niissä on virheitä tai niistä puuttuvat nopeustiedot97.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 348)
Nopeusvaroituksella varustettu liikennemerkki-informaatiotoiminto ja asetukset
(s. 351)
Liikennemerkki-informaation rajoitukset
(s. 353)
Road Sign Information
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista ja markkina-alueesta/alueesta riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 353
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
RSI-toiminto voi tulkita vetoauton sähköliitäntään liitetyt tietyn tyyppiset polkupyöräpitimet
perävaunuksi. Tällaisissa tapauksissa kuljettajan näytössä voidaan näyttää virheellistä
nopeustietoa.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Driver Alert Control
Toiminto Driver Alert Control (DAC) on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa huomaamaan epävarma ajotapansa, esim. jos hänen huomionsa
on siirtynyt toisaalle tai hän on nukahtamassa.
Kamera lukee ajoradan sivumerkintöjä ja vertaa
tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän
liikkeisiin.
DAC-toiminnon tavoitteena on havaita hitaasti
heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi
sijassa tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Toiminto aktivoidaan, kun nopeus ylittää 65 km/h
(40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin kauan kuin
nopeus on yli 60 km/h (37 mph).
Liikennemerkki-informaatio* (s. 348)
Ajotavan muuttuessa horjuvaksi
kuljettajaa varoitetaan tällä kuljettajan näytön symbolilla ja
teksti-ilmoituksella Olisiko
aika pitää tauko?.
Jos ajotapa ei kohene, vaan jatkuu horjuvana, kuljettajaa varoitetaan samalla kuljettajan näytön symbolilla sekä äänimerkillä ja
teksti-ilmoituksella Aika pitää tauko.
Jos Lepopysähdysopastus -toiminto on aktivoitu Sensus Navigation* -järjestelmässä, Aika
95
96
97
354
Road Sign Information
Autossa, joka on varustettu toiminnolla Sensus Navigation.
Nopeustiedoilla varustettua karttadataa ei ole saatavana kaikkia alueita varten.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
pitää tauko -varoituksen yhteydessä näytetään
myös ehdotus sopivasta taukopaikasta.
VAROITUS
Driver Alert Control -toiminnon varoitus tulee
ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei
usein itse huomaa tilaansa.
Varoitukset toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei parane.
VAROITUS
•
•
•
Driver Alert Control-toiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä
siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan
suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Driver Alert Control -toimintoa ei saa
käyttää ajovuoron pidentämiseen, vaan
kuljettajan täytyy suunnitella tauot tasaisin
väliajoin ja huolehtia jaksamisestaan.
Driver Alert Control ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä,
vaan kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Toiminto Driver Alert Control (DAC) voidaan aktivoida/deaktivoida.
Jos varoitus annetaan tai tunnette väsymystä:
Päällä/Pois
•
DAC-asetusten muuttaminen:
Pysäyttäkää auto turvallisesti ensi tilassa
ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin tai
muiden piristeiden vaikutuksen alaisena.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver Alert
Control (s. 355)
•
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen
Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä
(s. 356)
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver
Alert Control
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa My Car
Alert Control.
3.
Merkitkää Valppausvaroitus tai poistakaa
sen merkintä DAC:n aktivointia/deaktivointia
varten.
IntelliSafe
Driver
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Driver Alert Control (s. 354)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 356)
355
KULJETTAJAN TUKI
Levähdyspaikkaopastuksen
valitseminen Driver Alert Control varoituksen yhteydessä
On mahdollista asettaa, onko
Lepopysähdysopastus -toiminnon oltava aktivoitu/deaktivoitu.
Kun opastus on aktivoitu, näytetään automaattisesti ehdotuksia sopivista levähdyspaikoista ja
DAC varoittaa.
Lepopysähdysopastus -vaihtoehdon valitseminen:
1.
Driver Alert Control -toiminnon
rajoitukset
Toiminnon Driver Alert Control (DAC) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt, esim.:
•
•
Valitkaa My Car
Alert Control.
IntelliSafe
3.
Merkitkää Lepopysähdysopastus tai poistakaa sen merkintä toiminnon aktivointia/
deaktivointia varten.
Tietyissä tilanteissa kuljettajan väsymys ei
välttämättä vaikuta ajotapaan – esim. käytettäessä Pilot Assist -toimintoa – sillä seurauksella, että kuljettaja ei saa varoitusta DAC-toiminnolta.
Driver
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle
ja/tai varoittaa kuljettajaa värisyttämällä ohjauspyörää.
Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä
65-200 km/h (40-125 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät sivuviivat.
Kapeilla teillä ei toiminto ehkä ole käytettävissä ja
asetetaan tällöin valmiustilaan. Kun tie on riittävän levyä, toiminto tulee jälleen käytettäväksi.
Siksi tunnettaessa vähäistäkin väsymystä on
hyvin tärkeää aina pysäyttää auto ja pitää
tauko riippumatta siitä, onko DAC-toiminto
varoittanut vai ei.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
uraisella tienpinnalla.
VAROITUS
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
Kaista-avustaja
Kaista-avustajan (LKA98) tehtävänä on moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti omalta ajokaistalta.
Driver Alert Control (s. 354)
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
98
356
Lane Keeping Aid
Driver Alert Control (s. 354)
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
KULJETTAJAN TUKI
Asetuksista riippuen kaista-avustaja toimii seuraavasti:
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen
• Kaista-avustin100 aktivoitu: Kun auto lähestyy sivuviivaa, LKA ohjaa aktiivisesti auton
takaisin ajokaistalle kohdistamalla heikon
ohjausmomentin ohjauspyörään.
• Varoitus100 aktivoitu: Jos auto on ylittä-
mässä reunaviivaa, kuljettajaa varoitetaan
värisyttämällä ohjauspyörää.
HUOM
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle.
Kun suuntavilkut ovat päällä, ei Kaista-avustaja anna mitään ohjausta tai varoitusta.
VAROITUS
•
•
Kaista-avustaja varoittaa ohjauspyörän värinöillä99.
Kaista-avustin on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
parantaa ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Toiminto ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
99 Ohjauspyörän värinät vaihtelevat - mitä pitemmän ajan auto ylittää sivuviivan, sitä enemmän värinöitä.
100Katso otsikko "LKA:n avustusvaihtoehdot" kappaleessa "Kaista-avustajan aktivointi/deaktivointi".
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.
Joissakin tapauksissa kaista-avustaja sallii reunaviivojen ylittämisen puuttumatta asiaan, ts. tukematta ohjausta tai antamatta varoitusta – esim.
käytettäessä suuntavilkkua tai oikaistaessa kaarteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ohjausapu ja kaista-avustin (s. 358)
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 359)
Kaista-avustajan aktivoiminen/poistaminen
toiminnasta (s. 358)
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen valinta
(s. 359)
}}
357
KULJETTAJAN TUKI
•
•
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten (s. 360)
Kaista-avustajan symbolit kuljettajan näytössä (s. 362)
Ohjausapu ja kaista-avustin
Edellytys ohjausavun LKA101 toimimiselle on, että
kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä, mitä järjestelmä jatkuvasti tarkkailee.
Jos kuljettaja ei pidä käsiään
ohjauspyörällä, kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli
ja ilmoitus, joka kehottaa kuljettajaa ohjaamaan autoa aktiivisesti:
Kaista-avustajan aktivoiminen/
poistaminen toiminnasta
Kaista-avustajatoiminto LKA102 on valinnainen kuljettaja voi päättää, pidetäänkö se Päällä vai
Pois.
Päällä/Pois
Painakaa painiketta Lane
Keeping Aid keskinäytön toimintonäkymässä.
• Lane Keeping Aid Ohjaa autoa
Jos kuljettaja ei tällöin ala ohjata, symboli näytetään uudelleen, varoitusääni kuuluu ja tämä ilmoitus näytetään:
• Lane Keeping Aid Valmiudessa, kunnes
•
•
ohjausta käytetään
Jos kuljettaja ei tällöin edelleenkään noudata
kehotusta alkaa ohjata, LKA101 siirtyy valmiustilaan, jonka jälkeen toiminto ei ole käytettävissä,
ennen kuin kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
101Lane
102Lane
358
Keeping Aid
Keeping Aid
Kaista-avustaja (s. 356)
VIHREÄ painikeilmaisin – LKA on aktivoitu.
HARMAA painikeilmaisin – LKA on poistettu
toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (s. 356)
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan
avustusvaihtoehtojen valinta
Kuljettaja voi valita, miten LKA:n103 tulee toimia
auton poistuessa omalta kaistaltaan.
1. Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2.
tietyö
• Molemmat - kuljettaja saa sekä varoituk-
•
•
•
•
•
•
• Varoitus - kuljettajaa vain varoitetaan.
•
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan reunamerkinnät
•
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
Valitkaa kohdassa Lane Keeping Aid -tila,
millä tavalla LKA toimii:
• Kaista-avustin - kuljettaja saa ohjausapua ilman varoitusta.
sen että ohjausapua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustajan rajoitukset
Tietyissä vaativissa tilanteissa voi Kaista-avustajan olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla tällöin suositellaan toiminnon sulkemista.
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
Kaista-avustaja (s. 356)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (s. 356)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 260)
talvikeli
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
tiet, joiden reunamerkinnät ovat epäselvät tai
niitä ei ole.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
103Lane
Keeping Aid
359
KULJETTAJAN TUKI
Symbolit ja ilmoitukset Kaistaavustaja -toimintoa varten
Kaista-avustajan LKA104 toimintoja koskevia erilaisia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Kuljettajan tukijärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Tuulilasin anturi
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Lane Keeping Aid
Ohjaa autoa
Lane Keeping Aid
Valmiudessa, kunnes ohjausta käytetään
104Lane
360
Keeping Aid
LKA-toiminnon ohjausapu ei toimi, jos kuljettaja ei pidä käsiä ohjauspyörällä. Noudattakaa kehotusta ja ohjatkaa autoa.
LKA on valmiustilassa, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
KULJETTAJAN TUKI
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
lyhyesti
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (s. 356)
361
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan symbolit
kuljettajan näytössä
Ei käytettävissä
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Törmäyksen välttämisen avustin -toiminnon
tehtävä on auttaa kuljettajaa vähentämään vaaraa
siitä, että auto poistuu tahattomasti kaistaltaan
ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai esteeseen,
ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin kaistalle
ja/tai väistämällä.
Kaista-avustaja LKA105 visualisoidaan symbolilla
kuljettajan näytössä eri tilanteita varten.
Tässä on muutamia esimerkkejä symbolien ulkonäöstä ja
missä tilanteessa se esitetään:
Törmäyksen välttämisen avustin -toiminto
koostuu kahdesta osatoiminnosta:
Käytettävissä
Ei käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat HARMAITA.
Kaista-avustaja ei voi lukea ajokaistan sivuviivoja,
nopeus on liian pieni tai tie on liian kapea.
Ohjausavun/varoituksen näyttö
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
• Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
HUOM
Kuljettaja päättää aina siitä, paljonko auton
tulee ohjata – auto ei voi koskaan ottaa
komentoa.
Käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat VALKOISIA.
Kaista-avustaja lukee ajokaistan toista sivuviivaa
tai molempia sivuviivoja.
Ohjausapu/varoitus - symbolin sivuviivat ovat VÄRILLISIÄ.
Kaista-avustaja osoittaa, että järjestelmä varoittaa
ja/tai yrittää ohjata auton takaisin ajokaistalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
105Lane
362
Keeping Aid
Kaista-avustaja (s. 356)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausavun aktivointi/deaktivointi törmäyksen uhatessa (s. 363)
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset (s. 368)
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa (s. 363)
KULJETTAJAN TUKI
•
•
Ohjausavun taso ulosajon uhatessa (s. 364)
Ulosajon uhatessa toimivan ohjausavun aktivointi/deaktivointi (s. 365)
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa -toiminnon
rajoitukset (s. 365)
•
•
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa (s. 366)
•
Ohjausavun rajoitukset nokkakolarin uhatessa (s. 367)
Nokkakolarin vaaran ohjausavun aktivointi/
deaktivointi (s. 366)
Ohjausavun aktivointi/deaktivointi
törmäyksen uhatessa
Toiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää,
pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Valinta Päälle tai Pois tehdään
tämän painikkeen painalluksilla
keskinäytön toimintonäkymässä.
Kun moottori tämän jälkeen
käynnistetään, toiminto aktivoituu automaattisesti uudelleen106 tai noudattaa
etäavaimeen tehtyjä asetuksia, jos siinä on aktivoitu kuljettajaprofiili106 (ks. kappale "Kuljettajaprofiilit").
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Osatoiminnon tehtävä on auttaa kuljettajaa pienentämään riskiä auton suistumisesta tieltä
ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin tielle.
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
65-140 km/h (40-87 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Kamera lukee tienreunoja ja maalattuja reunamerkintöjä. Jos auto on ajosuuntansa perusteella
ylittämässä tienreunan, toiminto alkaa ohjata sitä
takaisin ajokaistalle. Jos ohjaustoimenpide ei ole
riittävä tieltä suistumisen välttämiseksi, aktivoidaan jarrutus.
Toiminto ei sen sijaan ohjaa autoa eikä käytä jarruja, jos suuntavilkku on päällä. Jos toiminto huomaa kuljettajan ajavan autoa aktiivisella tavalla, se
ei aktivoidu.
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
• Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se
aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
106Tämä
vaihtoehto riippuu markkina-alueesta.
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 362)
}}
363
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
"Ohjausapu ulosajon uhatessa" -osatoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa
ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Toiminto ei pysty havaitsemaan ajoradan
sivussa olevia puomeja, kaiteita yms.
•
"Ohjausapu ulosajon uhatessa" ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen
tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa
olevien liikennesääntöjen ja määräysten
mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
364
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 362)
Ohjausavun taso ulosajon uhatessa
Ohjausapu ja jarrutus
Toiminnolla on kaksi aktivoitumistasoa:
• Vain ohjausapu
•
Ohjausapu ja jarrutus
Vain ohjausapu
Ohjausavun ja jarrutuksen aktivoituminen.
Jarrutus auttaa tilanteissa, joissa pelkkä ohjausapu ei riitä. Jarrutusvoima sopeutetaan automaattisesti tieltäsuistumistilanteesta riippuen.
Ohjausavun aktivoituminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 362)
KULJETTAJAN TUKI
Ulosajon uhatessa toimivan
ohjausavun aktivointi/deaktivointi
Ohjausapu ulosajon uhatessa toiminnon rajoitukset
Toiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää,
pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Valinta Päälle tai Pois tehdään
tämän painikkeen painalluksilla
keskinäytön toimintonäkymässä.
Tietyissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla
vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin
suosittelemme sen sulkemista.
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
Kun moottori tämän jälkeen
käynnistetään, toiminto aktivoituu automaattisesti uudelleen107 tai noudattaa
etäavaimeen tehtyjä asetuksia, jos siinä on aktivoitu kuljettajaprofiili107 (ks. kappale "Kuljettajaprofiilit").
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se
aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
tietyö
•
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan reunamerkinnät
•
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
talvikeli
kapeat tiet
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 362)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 260)
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
tiet, joiden reunamerkinnät ovat epäselvät tai
niitä ei ole.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 362)
107Tämä
vaihtoehto riippuu markkina-alueesta.
365
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Tämä osatoiminto voi auttaa kuljettajaa, jonka
huomio on kiinnittynyt muualle ja joka ei huomaa
auton olevan ajautumassa vastaantulijoiden kaistalle.
Toiminto ei sen sijaan anna ohjausapua, jos
suuntavilkkua käytetään. Jos toiminto huomaa
kuljettajan ajavan autoa aktiivisella tavalla, se ei
aktivoidu.
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
• Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
VAROITUS
•
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
•
Ohjausapu aktivoituu vain törmäysvaaran
ollessa suuri – älkää siksi koskaan jääkö
odottamaan toiminnon puuttumista tilanteeseen.
•
Toiminto ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Vastaan tuleva ajoneuvo
Oma auto
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja vastaan tulee toinen ajoneuvo, toiminto voi auttaa
kuljettajaa ohjaamaan auton takaisin omalle kaistalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
366
"Ohjausapu nokkakolarin uhatessa" -osatoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa
ajoturvallisuutta – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 362)
Nokkakolarin vaaran ohjausavun
aktivointi/deaktivointi
Toiminto on valinnainen - kuljettaja voi päättää,
pidetäänkö se Päällä vai Pois.
Valinta Päälle tai Pois tehdään
tämän painikkeen painalluksilla
keskinäytön toimintonäkymässä.
Kun moottori tämän jälkeen
käynnistetään, toiminto aktivoituu automaattisesti uudelleen108 tai noudattaa
etäavaimeen tehtyjä asetuksia, jos siinä on aktivoitu kuljettajaprofiili108 (ks. kappale "Kuljettajaprofiilit").
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään se
aktiivisena, koska se voi useimmissa tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 362)
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausavun rajoitukset
nokkakolarin uhatessa
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Toiminto voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa
eikä se aktivoidu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
• pienempien ajoneuvojen, kuten esim. moottoripyörien, kohdalla
•
•
HUOM
teillä, joilla ei ole selkeitä kaistamerkintöjä
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
jos suurin osa viereisen kaistan autosta on
oman auton rinnalla
•
ajonopeusvälin 60–140 km/h (37–87 mph)
ulkopuolella
•
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 362)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 260)
Muita vaativia tilanteita voivat olla esim.:
•
•
•
•
•
•
tietyö
talvikeli
kapeat tiet
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
Näissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla
vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin
suosittelemme sen sulkemista.
108Tämä
vaihtoehto riippuu markkina-alueesta.
367
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja
ilmoitukset
Eräitä toimintoa koskevia symboleja ja ilmoituksia
voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäyksen välttämisen avustin
Toiminnon aktivoituessa kuljettajalle näytetään aktivoitumista koskeva ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
368
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 362)
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka*
Pysäköintitutkan toiminto voi auttaa kuljettajaa
sovittautumaan ahtaisiin tiloihin näyttämällä etäisyyden esteisiin äänisignaaleilla yhdistettynä grafiikkaan keskinäytössä.
n. 2 sekuntia. Takana olevista esteistä varoittava
äänisignaali on aktiivinen myös auton seistessä
paikallaan.
VAROITUS
HUOM
•
Äänivaroituksia annetaan vain suoraan
auton reitillä olevista esteistä.
Näyttökuva estevyöhykkeineen ja tunnistinsektoreineen.
Keskinäyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton ja
havaittujen esteiden välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys esteeseen, sitä tiheämmin
merkkiääni kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.
Edessä ja sivuilla olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen auton ollessa liikkeellä,
mutta katkeaa auton seistyä paikallaan
Pysäköintiaputoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa - se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Pysäköintiapu ei voi korvata kuljettajan
tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan
kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Etäisyyden auton takana tai edessä olevaan
esteeseen ollessa enintään 30 cm (1 ft) äänimerkki on jatkuva ja autosymbolia lähimpänä
oleva aktiivisen tunnistimen kenttä on täytetty.
Pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta voidaan
säätää merkkiäänen kuuluessa keskikonsolin
[>II]-säätimellä. Säätö voidaan tehdä myös päänäkymän valikkovaihtoehdossa Asetukset.
Merkitty sektori ilmoittaa, missä este sijaitsee.
Mitä lähempänä autosymbolia merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja
sivuille (s. 370)
•
Pysäköintitutkan aktivointi/deaktivointi
(s. 371)
•
•
•
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 371)
Suositeltu pysäköintitutkan kunnossapito
(s. 372)
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
(s. 373)
* Valinnais-/lisävaruste. 369
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka eteenpäin,
taaksepäin ja sivuille
Pysäköintitutkalla on erilaisia parametreja riippuen siitä, mikä osa autosta lähestyy estettä.
Taaksepäin
HUOM
Eteenpäin
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa tai
polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät tunnistimet reagoi näihin.
Sivuilla
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Pysäköintitutkan etutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori. Etutunnistimet ovat aktiivisia nopeuksilla alle 10 km/h
(6 mph).
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa taaksepäin vaihteen ollessa kytkemättä tai
kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon.
Mittausalue alkaa n. 80 cm (2,5 ft) auton edessä.
Mittausalue alkaa n. 1,5 metriä (5 ft) auton
takana.
Pysäköintitutkan sivutunnistimet aktivoituvat
automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne
ovat aktiivisia nopeuksilla alle 10 km/h (6 mph).
Peruutettaessa perävaunun ollessa kytkettynä
pysäköintitutka taaksepäin deaktivoidaan automaattisesti.
Mittausalue alkaa n. 30 cm (1 ft) auton sivuilta.
Sivuilla olevan esteen aiheuttama äänisignaali
tulee sivukaiuttimesta.
HUOM
Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarru
kytketään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että ne
eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
370
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 369)
Pysäköintitutkan aktivointi/
deaktivointi
Toiminto Pysäköintitutka voidaan aktivoida/deaktivoida.
Päällä/Pois
Pysäköintitutkan etu- ja takatunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori tunnistimet taaksepäin, jos auto rullaa taaksepäin
tai kun valitaan peruutusvaihde.
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
–
Painakaa toimintonäkymän painiketta
Pysäköintiavustin.
> Pysäköintitutka aktivoidaan/deaktivoidaan,
painike näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Pysäköintitutkan rajoitukset
Pysäköintiapu ei pysty havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi olla joissain tilanteissa rajoitettua.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista pysäköintiavun rajoituksista:
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä
autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne
eivät varoita esteistä.
Jos autossa on pysäköintiapukamera, pysäköintitutka voidaan aktivoida/deaktivoida myös kyseisessä kameranäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 369)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 371
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi tällöin
odottamatta lakata sen sijaan, että se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä,
kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
HUOM
Kun auton sähköjärjestelmään on määritetty
vetokoukku, sen ulkonema lasketaan mukaan
toiminnon mitatessa etäisyyttä auton takana
oleviin esineisiin.
Suositeltu pysäköintitutkan
kunnossapito
Jotta pysäköintitutkatoiminto toimii optimaalisesti,
pitää sen tunnistimet puhdistaa säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 369)
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää autoa
erittäin hitaasti tai keskeyttäkää käynnissä oleva pysäköinti - auton tai muiden
esineiden korkea vaurioitumisvaara voi
olla olemassa, koska tunnistimilta tuleva
tieto ei ole aina luotettavaa tällaisissa
tilanteissa.
Pysäköintitunnistimien sijainti109.
HUOM
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja, jotka
johtuvat ulkoisista äänilähteistä, joiden ultraäänitaajuus on sama kuin millä järjestelmä
toimii.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut,
moottoripyörien pakojärjestelmät jne.
109HUOM!
372
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 369)
Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiavun symbolit ja ilmoitukset voidaan
näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/esineistä
ei anneta.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman
pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 369)
* Valinnais-/lisävaruste. 373
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukamera*
Pysäköintiapukamera voi auttaa kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin osoittamalla esteet
kamerakuvalla ja grafiikalla keskinäytössä.
Pysäköintiapukamera on tukitoiminto, joka aktivoituu automaattisesti valittaessa peruutusvaihde.
Se voidaan myös aktivoida käsin keskinäytön
kautta.
Esimerkki kameranäkymästä110.
Lähennä111 – zoomaus lähemmäs/kauemmas
Vetok.* – aktivoi/deaktivoi vetokoukun*112
apuviivan
CTA* – aktivoi/deaktivoi Cross Traffic Alert toiminnon
VAROITUS
•
Pysäköintikameratoiminto on täydentävä
kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä
turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Pysäköintikameroilla on kuolleita kulmia/
katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Kohde/este voi olla lähempänä autoa
kuin se kuvaruudulla näyttäisi olevan.
•
Pysäköintikamerat eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä,
vaan kuljettaja on aina vastuussa auton
ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla
nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
360° näkymä* – aktivoi/deaktivoi kaikki
kamerat
PAS* – aktivoi/deaktivoi pysäköintiavun
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintikameroiden kameranäkymät
(s. 375)
•
•
Pysäköintiapukameran apuviivat (s. 376)
•
Pysäköintiapukameran käynnistäminen
(s. 379)
•
•
Pysäköintiapukameran rajoitukset (s. 380)
•
Suositeltu pysäköintikameran kunnossapito
(s. 381)
•
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset
(s. 382)
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä pysäköintikameraa varten (s. 378)
Suositeltu pysäköintikameran kunnossapito
(s. 381)
Linjat – aktivoi/deaktivoi apuviivat
110Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella
111Zoomattaessa lähemmäs apuviivat sammuvat.
112Ei saatavana kaikilla markkina-alueilla.
374
automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintikameroiden
kameranäkymät
360°:n näkymästä voidaan aktivoida erikseen
kukin kameranäkymä:
Toiminto voi näyttää yhdistetyn 360°:n näkymän
ja erillisen näkymän neljälle eri kameralle: taka-,
etu-, vasemman tai oikean kameranäkymän.
•
Taaksepäin
Painakaa haluamanne kameran "näkökenttää" näytössä, esim. etukameran edessä/
yläpuolella olevaa pintaa.
360°:n näkymä*
Aktiivinen kamera osoitetaan
kamerasymbolilla keskinäytön
autosymbolin päällä.
Jos autossa on myös
Pysäköintiapujärjestelmä*,
etäisyys havaittuihin esteisiin
näytetään erivärisillä kentillä.
Kamerat voivat aktivoitua automaattisesti tai ne
voidaan aktivoida itse – ks. kappale "Pysäköintiapukameran käynnistäminen".
Pysäköintikameroiden "näkökenttä" ja keskimääräinen
peittoalue.
Kamera113 taaksepäin on sijoitettu rekisterikilven yläpuolelle.
Kamera taaksepäin näyttää leveän alueen auton
takana. Joissakin malleissa myös osa puskurista
sekä mahdollinen vetokoukku voidaan näyttää.
Kohteet keskinäytössä voidaan kokea hieman
kallistuneiksi - tämä on normaalia.
Toiminto 360° näkymä aktivoi kaikki pysäköintikamerat, jolloin auton neljä puolta esitetään
samanaikaisesti keskinäytössä. Tämä auttaa kuljettajaa havaitsemaan pienillä nopeuksilla toimittaessa, mitä auton ympärillä on.
113HUOM!
Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 375
KULJETTAJAN TUKI
||
Eteenpäin
Sivut
Pysäköintiapukameran apuviivat
Pysäköintiapukamerat näyttävät viivoilla näytössä,
missä auto on suhteessa ympäristöön.
Etupysäköintikamera114 on asennettu säleikköön.
Etukamera voi auttaa ajettaessa näkyvyyden
sivuille ollessa rajoitettu, esim. kuljettaessa aidan
läpi. Se on aktiivinen nopeuden ollessa enintään
25 km/h (16 mph) – tämän jälkeen etukamera
sammuu.
Jos auto ei saavuta nopeutta 50 km/h (30 mph)
ja ajonopeus laskee ajonopeuden 22 km/h
(14 mph) alle 1 minuutissa etukameran sammuttua, kamera aktivoidaan uudelleen.
Sivukamerat114 on sijoitettu kumpaankin ulkotaustapeiliin.
Sivukamerat voivat näyttää, mitä auton kummallakin puolella on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 374)
Esimerkkejä115 apuviivoista.
Apuviivat näyttävät auton ulkomittojen mukaisen,
ohjauspyörän kääntökulmaan perustuvan aiotun
ajolinjan – tämä helpottaa taskupysäköintiä,
peruutusta ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemistä.
114HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista
115Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
376
riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä
mahdollistaa sen, että kuljettaja näkee auton kulkeman reitin - myös sen kääntyessä.
Apuviivat sulkevat sisäänsä auton ulostyöntyvimmät osat, esim. vetokoukun, ulkotaustapeilit ja
kulmat.
TÄRKEÄÄ
•
Huomatkaa, että kun valittuna on taaksepäin suunnattu kameranäkymä, näytössä
näkyy vain auton takana oleva alue – tarkkailkaa tällöin huolellisesti auton sivuja ja
etuosaa, kun käännätte ohjauspyörää
peruuttaessanne.
•
Sama pätee toisinpäin: olkaa tarkkaavainen auton takaosan suhteen, kun kameranäkymä eteenpäin on valittu.
•
Huomatkaa, että apuviivat näyttävät
lyhimmän tien – varokaa siksi erityisesti,
että auton kyljet eivät osu mihinkään/
kulje minkään yli käännettäessä ohjauspyörää ajettaessa eteenpäin tai ettei
keula osu mihinkään/kulje minkään yli
käännettäessä ohjauspyörää peruutettaessa.
HUOM
•
•
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa, jota
ei ole sähköisesti kytketty autoon, näytön
apuviivat osoittavat sen linjauksen, jonka
auto ottaa – ei perävaunu.
Näytössä ei esitetä apuviivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton sähköjärjestelmään.
Apuviivoja ei näytetä lähennettäessä
kuvaa.
Apuviivat 360°:n näkymässä*
360°:n näkymä apuviivoilla115.
360°:n näkymässä näytetään apuviivat – ajosuunnasta riippuen – auton takana, edessä ja sivulla:
•
•
Ajettaessa eteenpäin: Etuviivat
Peruutettaessa: Sivu- ja takaviivat.
Kun valittuna on etu- tai takakamera, apuviivat
näytetään auton ajosuunnasta riippumatta.
Kun valittuna on sivukamera, apuviivat näytetään
vain peruutettaessa.
115Kuva
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 377
KULJETTAJAN TUKI
||
Vetokoukun apuviiva*
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun kytkemisessä näyttämällä apuviiva vetokoukun ajateltua "rataa" varten kohti perävaunua.
1.
Painakaa painiketta Vetok. (1).
> Vetokoukun ajatellun "radan" apuviivat
näytetään - ja samalla auton apuviivat
poistuvat näytöstä.
Pysäköintitutkan tunnistinkenttä
pysäköintikameraa varten
Jos auto on varustettu pysäköintitutkalla, etäisyys
näytetään 360°:n näkymässä värillisenä kenttänä
jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen
osalta.
Auton ja vetokoukun apuviivoja ei voida
näyttää samanaikaisesti.
2.
Painakaa Lähennä (2) tarkkaa toimintaa tarvittaessa.
> Kameranäkymää zoomataan lähemmäs.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 374)
Vetokoukku apuviivalla115.
Vetok. – vetokoukun apuviivojen aktivointi.
Lähennä – zoomaus lähemmäs/kauemmas.
115Kuva
378
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tunnistinkentät taakse- ja eteenpäin
Tunnistimien taakse- ja eteenpäin näyttämien
kenttien väri muuttuu etäisyyden esteeseen vähetessä - keltaisesta oranssin kautta punaiseen.
Kenttäväri taakse- ja
eteenpäin
Etäisyys metreinä (jalkoina)
Keltainen
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranssi
0,4-0,6 (1,3-2,0)
Punainen
0-0,4 (0-1,3)
Tunnistinkentät sivuille
Sivukentät näytetään ainoastaan oransseina.
Kenttäväri sivuilla
Oranssi
Etäisyys metreinä (jalkoina)
0-0,3 (0-1,0)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Näyttöruudun autosymbolissa116 voi näkyä värillisiä tunnistinkenttiä.
Pysäköintiapukamera* (s. 374)
Pysäköintiapukameran
käynnistäminen
Pysäköintiapukamera kytkeytyy automaattisesti
päälle, kun peruutusvaihde valitaan, tai se voidaan kytkeä päälle keskinäytön toimintopainikkeilla.
Kameranäkymä peruutettaessa
Valittaessa peruutusvaihde näytössä näkyy
360°:n näkymä, jos se tai toinen sivunäkymistä oli
viimeksi käytetty kameranäkymä, muutoin näytetään takanäkymä.
Kameranäkymä kytkettäessä kamera
käsin päälle
Käynnistäkää pysäköintikamera
tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Näytössä näytetään tämän jälkeen ensisijaisesti viimeksi käytetty kameranäkymä. Jokaisen
moottorin käynnistyksen jälkeen aiemmin näytetty
sivunäkymä korvataan kuitenkin 360°:n näkymällä
ja aiemmin näytetty zoomattu takanäkymä pelkällä takanäkymällä.
Kameran automaattinen poistaminen
käytöstä
Etunäkymä sammuu ajonopeudella 25 km/h
(16 mph), jotta se ei häiritse kuljettajan keskittymistä ajamiseen – se aktivoituu automaattisesti
116Kuva
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 379
KULJETTAJAN TUKI
||
uudelleen, jos ajonopeus laskee nopeuteen
22 km/h (14 mph) 1 minuutin sisällä edellyttäen,
että nopeus ei ole ylittänyt 50 km/h (31 mph).
Muut kameranäkymät sammuvat nopeudessa
15 km/h (9 mph) eivätkä aktivoidu uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 374)
Pysäköintiapukameran rajoitukset
Sokeat sektorit
Pysäköintiapukamera ei pysty havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi
olla rajoitettua.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista pysäköintiapukameran rajoituksista:
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä
autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne
eivät varoita esteistä.
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse asennetut lisävarusteet voivat peittää kameran
näkyvyyden.
Kameroiden näkökenttien välillä on "sokeita" sektoreita.
360° näkymässä voi este/kohde "kadota" yksittäisten kameroiden välisissä liittymissä.
VAROITUS
Huomatkaa, että vaikka kuvasta näyttäisi olevan suhteellisen pieni osa poissa näkyvistä,
suhteellisen suuri sektori voi olla piilossa ja
esteet voivat siksi jäädä huomaamatta, ennen
kuin auto on hyvin lähellä estettä.
Viallinen kamera
Jos kamerasektori on musta ja
sisältää tämän symbolin,
kamera ei toimi.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki.
380
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Suositeltu pysäköintikameran
kunnossapito
Kukin takarekisterikilven pitimen kohdalle, säleikköön ja molempiin ulkotaustapeileihin sijoitettu
pysäköintikamera tarvitsee jonkin verran kunnossapitoa.
Puhdistakaa kameroiden linssit säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla – varovasti,
ettei linssi naarmuunnu.
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi
pitäkää kameran linssi puhtaana liasta,
lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen tärkeää
huonoissa valaistusolosuhteissa.
Auton vasen kamera ei toimi.
Musta kamerasektori
Musta kamerasektori näytetään myös seuraavissa
tapauksissa, mutta tällöin ilman viallisen kameran
symbolia:
•
•
•
avoin ovi
avoin takaluukku
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 374)
autoa vasten käännetty ulkopeili.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi siksi
vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja laadun
suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat heikentää kuvanlaatua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 374)
* Valinnais-/lisävaruste. 381
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.
Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/esineistä
ei anneta eikä ajolinjoja näytetä.
Kamera ei toimi.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
382
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman
pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukamera* (s. 374)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivinen pysäköintitutka*
HUOM
(PAP117)
Aktiivinen pysäköintitutka
auttaa kuljettajaa pysäköinnissä tai poistumisessa pysäköintitaskusta.
PAP-toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa, kuljettajan tehtävä on:
•
•
•
PAP tarkistaa ensin, onko tilaa riittävästi, ja ohjaa
auton sitten pysäköintipaikkaan.
Keskinäyttö näyttää symbolien, grafiikan ja tekstien avulla, mitkä vaiheet on suoritettava milloinkin.
•
•
VAROITUS
•
PAP-toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja
tieolosuhteissa.
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
valita vaihde (eteen-/taaksepäin) "pling"-ääni kertoo kuljettajalle, koska
vaihdetta tulee vaihtaa
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
jarruttaa ja pysäyttää auto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista pysäköintitutkaa (s. 383)
•
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan avulla
(s. 384)
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Pysäköintipaikasta poistuminen aktiivisen
pysäköintitutkan avulla (s. 387)
•
PAP ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
•
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 388)
•
Suositeltu aktiivisen pysäköintitutkan kunnossapito (s. 389)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
(s. 390)
Assist Pilot
Assist Pilot
Aktiivista pysäköintitutkaa (PAP118) voidaan käyttää seuraavissa pysäköintitavoissa.
noudattaa keskinäytön ohjeita
•
117Park
118Park
Pysäköintitavat käytettäessä
aktiivista pysäköintitutkaa
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 383
KULJETTAJAN TUKI
||
Rinnakkaispysäköinti
Suorakulmainen pysäköinti
Pysäköinti Aktiivisen
pysäköintitutkan avulla
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP119) auttaa kuljettajaa pysäköimään kolmessa vaiheessa. Toiminto
voi myös auttaa kuljettajaa poistumaan pysäköintitaskusta.
HUOM
PAP-toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa, kuljettajan tehtävä on:
Rinnakkais- ja taskupysäköinnin periaate
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
2.
3.
Auto sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
Auto ohjataan tilaan peruuttaen ja sijoitetaan
tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
HUOM
PAP-järjestelmän Pysäköinnistä poistuminen
-toiminto voi auttaa taskupysäköityä autoa myös
poistumaan pysäköintitaskusta – ks. otsikko
"Poistuminen pysäköintitaskusta" kappaleessa
"Pysäköinti aktiivista pysäköintitutkaa käyttäen".
Suorakulmaisesti pysäköidyssä autossa ei
voida käyttää PAP-toimintoa Pysäköinnistä
poistuminen pysäköintipaikasta poistumiseen – tätä toimintoa voidaan käyttää vain
taskupysäköidyssä autossa.
•
•
•
•
•
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
noudattaa keskinäytön ohjeita
valita vaihde (eteen-/taaksepäin) "pling"-ääni kertoo kuljettajalle, koska
vaihdetta tulee vaihtaa
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
jarruttaa ja pysäyttää auto.
Symbolit, grafiikka ja/tai teksti kertovat keskinäytössä, koska eri vaiheet on tehtävä.
PAP voidaan aktivoida, jos seuraavat ehdot täyttyvät moottorin käynnistämisen jälkeen:
•
•
Autoon ei ole yhdistetty perävaunua
Nopeuden pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
119Park
384
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 383)
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Auton ja pysäköintipaikkojen välisen etäisyyden on oltava 0,5–1,5 metriä (1,6–5,0 ft), kun
PAP etsii pysäköintipaikkaa.
2.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköi.
> PAP etsii ja tarkistaa, onko pysäköintiala
riittävän suuri.
3.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti ilmaisevat keskinäytössä,
että sopiva pysäköintitasku on löytynyt.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
4.
Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora
pysäköinti ja kytkekää peruutusvaihde.
Pysäköinti
PAP pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3.
Auto sijoitetaan tilaan – järjestelmä voi pyytää
kuljettajaa vaihtamaan vaihdetta.
Samansuuntaisen pysäköinnin periaate.
Pysäköintitaskujen etsiminen ja
tarkastusmittaus
Toiminto voidaan aktivoida keskinäytön toimintonäkymässä.
HUOM
PAP etsii tilaa pysäköintiä varten, näyttää
ohjeita ja ohjaa auton paikalle sen matkustajan puolella. Mutta haluttaessa voidaan auto
pysäköidä myös kuljettajan puolelle katua:
Siihen pääsee myös kameranäkymistä.
•
Aktivoikaa suuntavilkku kuljettajan puolelle - tällöin järjestelmä etsii sen sijaan
pysäköintitilaa auton siltä puolelta.
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
Tehkää näin:
1.
Ajakaa enintään ajonopeudella 30 km/h
(20 mph) ennen samansuuntaista tai suorakulmaista pysäköintiä.
}}
385
KULJETTAJAN TUKI
||
Peruuttaminen pysäköintitilaan.
2.
Peruuttakaa hitaasti ja varovasti koskematta
ohjauspyörään - eikä lujempaa kuin
n. 7 km/h (4 mph).
3.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen.
Auton sijoittaminen pysäköintipaikkaan
HUOM
Samansuuntainen.
386
•
Pitäkää kädet poissa ohjauspyörästä, kun
PAP-toiminto on aktivoituna.
•
Huolehtikaa, ettei mikään estä ohjaupyörän vapaata liikkumista.
•
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi - Odottakaa, kunnes ohjauspyörä
on kääntynyt valmiiksi ennen kuin ajaminen taakse-/eteenpäin aloitetaan.
Samansuuntainen.
Suorakulmainen.
Suorakulmainen.
Peruuttakaa auto pysäköintipaikkaan seuraavasti:
Tehkää näin:
1.
1.
Tarkastakaa, että taaksepäin on vapaata, ja
kytkekää peruutusvaihde.
Vaihtakaa vaihteenvalitsin asentoon D, odottakaa, kunnes ohjauspyörä on kääntynyt, ja
ajakaa hitaasti eteenpäin.
KULJETTAJAN TUKI
2.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen.
3.
Kytkekää peruutusvaihde ja ajakaa hitaasti
taaksepäin.
4.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen.
Toiminto suljetaan automaattisesti, kun grafiikka
ja ilmoitus näyttävät pysäköinnin olevan suoritettu.
Kuljettaja voi kuitenkin joutua tekemään ylimääräisen korjauksen jälkikäteen - vain kuljettaja voi
arvostella, milloin auto on kunnolla pysäköity.
Pysäköintipaikasta poistuminen
aktiivisen pysäköintitutkan avulla
seen asentoonsa voidakseen poistua pysäköintitaskusta.
Toiminto Pysäköinnistä poistuminen voi auttaa kuljettajaa poistumaan pysäköintitaskusta.
Jos PAP tulkitsee, että kuljettaja voi poistua
pysäköintitaskusta ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, toiminto päättyy, vaikka näyttäisi siltä, että
auto on vielä pysäköintitaskussa.
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua
Pysäköinnistä poistuminen -toimintoa
käyttäen vain, jos auto on taskupysäköity, suorakulmaisessa pysäköinnissä se ei ole mahdollista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 383)
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 383)
Toiminto Pysäköinnistä
poistuminen aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä tai
kameranäkymässä.
TÄRKEÄÄ
Varoetäisyys on lyhyempi, kun PAP käyttää
tunnistimia verrattuna tilanteeseen, jossa
pysäköintitutka käyttää niitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tehkää näin:
1.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköinnistä poistuminen.
2.
Valitkaa suuntavilkulla, mihin suuntaan auton
tulee poistua pysäköintitaskusta.
3.
Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä
tämän ohjeen - noudattakaa ohjeita samalla
tavalla kuin pysäköitäessä.
Huomatkaa, että ohjauspyörä voi "joustaa" taaksepäin, kun toiminto päättyy - kuljettaja voi joutua
kääntämään ohjauspyörän takaisin maksimaali-
* Valinnais-/lisävaruste. 387
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan
rajoitukset*
Aktiivinen pysäköintitutka PAP120 ei pysty havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi olla rajoitettua.
VAROITUS
•
PAP-toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista – se ei kuitenkaan
suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä
olevat ihmiset ja eläimet.
•
Huomatkaa, että auton keula voi käydä
vastaantulevien kaistalla pysäköinnin
aikana.
•
Tunnistimien havaitsemisaluetta korkeammalla olevia kohteita ei huomioida laskettaessa pysäköintiliikettä, joten PAP voi
kääntää auton liian aikaisin pysäköintipaikkaan – siksi tällaisia pysäköintipaikkoja on vältettävä.
•
PAP ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja
on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista aktiivisen pysäköintitutkan rajoituksista:
120Park
388
Pysäköinti keskeytetään
Pysäköintisekvenssi keskeytetään:
•
•
•
•
•
jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h
(4 mph)
jos kuljettaja painaa Peruuta keskinäytössä
lukkiutumattomien jarrujen tai elektronisen
vakautuksenhallinnan puuttuessa ajamiseen
- esim. yhden pyörän menettäessä pitonsa
liukkaalla tiellä
kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla esim. jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia
(katsokaa kohtaa "Nopeudesta riippuva
ohjauspyörän vastus".
Ilmoitus keskinäytössä kertoo tällaisissa tapauksissa, miksi pysäköintisekvenssi keskeytettiin.
TÄRKEÄÄ
Joissakin olosuhteissa PAP ei havaitse pysäköintitaskuja - syynä voi olla jokin ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut,
moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita121 sekä
oikeita rengaspaineita - se vaikuttaa PAP-toiminnon kykyyn pysäköidä.
•
Kuljettajan tulee pitää mielessä, että PAP on
apuväline - ei virheetön täysautomaattinen toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina
keskeyttämään pysäköiminen.
PAP lähtee ko. paikalle pysäköityjen ajoneuvojen sijainnista - jos nämä asetettu epäsopivasti, voivat esim. oman auton renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
•
Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
Kohtisuorat pysäköintipaikat voivat jäädä
huomaamatta tai niitä voidaan tarjota turhaan, jos pysäköity auto työntyy rivistä ulos
muita pysäköityjä autoja enemmän.
•
PAP on suunniteltu pysäköintiin suorilla
kaduilla - ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin.
Varmistakaa tämän vuoksi, että auto on kulloistenkin pysäköintitaskujen kanssa yhdensuuntainen, kun PAP mittaa tilan.
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät
toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Kuljettajan vastuu
•
Kuljettaja on aina vastuussa arvioitaessa sitä,
sopiiko PAP-järjestelmän tarjoama tila pysäköintiin.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos lumiketjut
tai varapyörä on asennettuna.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos kuormattuja esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
•
Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa sen,
ettei pysäköintitaskua mitata oikealla tavalla.
•
Pysäköintipaikkaa etsittäessä ja mitattaessa
PAP ei ehkä havaitse pysäköintipaikassa
syvällä olevia kohteita.
•
Kapeiden katujen pysäköintitaskuja ei aina
voida tarjota, koska tila ei ehkä riitä auton
ohjaamiseen pysäköintitaskuun.
121"Hyväksytyillä
TÄRKEÄÄ
Vaihtaminen toiseen hyväksyttyyn vanneja/tai rengaskokoon voi muuttaa renkaan
ympärysmittaa, jolloin PAP-järjestelmän parametrit voi olla tarpeen päivittää. Kysykää neuvoa korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Suositeltu aktiivisen
pysäköintitutkan kunnossapito
Jotta aktiivinen pysäköintitutka PAP122 toimii optimaalisesti, pitää sen tunnistimet puhdistaa säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
Pysäköintitunnistimien sijainti123.
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 383)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 383)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 260)
renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta, jota alkuperäiset olivat toimitettaessa uutena tehtaalta.
* Valinnais-/lisävaruste. 389
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan*
ilmoitukset
Aktiivisen pysäköintiavun PAP124 ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.
Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 383)
122Park Assist Pilot
123HUOM! Kuva on kaaviomainen
124Park Assist Pilot
390
– yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin käynnistäminen
Auton käynnistämiseksi:
Kun etäavain on matkustamossa, auto käynnistetään ohjauspyörän vieressä olevalla käynnistyspainikkeella.
1.
Etäavaimen pitää olla autossa. Passive Start järjestelmällä varustetuissa autoissa avaimen
pitää olla matkustamon etuosassa. Auton
valinnaisen avaimettoman lukitsemisen/lukituksen avaamisen* yhteydessä riittää, että
avain on jossain auton sisällä.
2.
Pitäkää jarrupoljin täysin painettuna1. Jos
autossa on automaattivaihteisto, varmistakaa,
että P- tai N-vaihdeasento on valittu. Käsinvaihdolla varustetuissa autoissa on varmistettava, että vaihdevipu on vapaa-asennossa
tai kytkinpoljin alaspainettuna.
3.
Käynnistyspainikkeen sijainti.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai sen ylikuumenemissuoja katkaisee.
VAROITUS
Ennen käynnistämistä:
•
•
•
Painakaa käynnistyspainiketta.
Kiinnittäkää turvavyö.
Säätäkää istuin, ohjauspyörä ja peilit.
Tarkistakaa, että voitte painaa jarrupolkimen täysin pohjaan.
Varmistuslukijan sijainti.
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä ilmoitus Auton avainta ei löydy, sijoittakaa etäavain varmistuslukijaan. Yrittäkää käynnistystä sen jälkeen uudelleen.
HUOM
Kun etäavain laitetaan varalukijaan, on varmistettava, että sen kohdalla ei ole muita auton
avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita
(esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia
tietokoneita tai latureita). Varalukijan kohdalla
olevat auton avaimet voivat häiritä toisiaan.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti auton käynnistykseen, koska auto on varustettu avaimettoman
käynnistyksen tuella (Passive Start).
1
392
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää painikkeen painaminen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen, odottakaa 3 minuuttia ennen uutta
yritystä. Käynnistyvyys paranee, jos akku saa
aikaa palautua.
Auton moottorin sammuttaminen
•
Auto sammutetaan ohjauspyörän vieressä olevalla käynnistyspainikkeella.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 439)
•
Jännitetilan valitseminen (s. 395)
VAROITUS
Ottakaa aina etäavain mukaan, kun poistutte
autosta ja katsokaa, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 - erityisesti, jos
autossa on lapsia.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä
tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan
mahdollisimman nopeasti. Tämä vähentää
pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Käynnistyspainikkeen sijainti.
Auton moottorin sammutus:
–
Jos automaattivaihteistolla varustetun auton vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa tai jos auto rullaa:
–
Auton moottorin sammuttaminen (s. 393)
Jännitetilat (s. 394)
Ohjauspyörän säätö (s. 175)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 439)
Jännitetilan valitseminen (s. 395)
Painakaa käynnistyspainiketta – auto sammutetaan.
Painakaa käynnistyspainiketta ja pitäkää sitä
painettuna, kunnes auto sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Jännitetilat (s. 394)
Ohjauspyörän säätö (s. 175)
393
KÄYNNISTYS JA AJO
Jännitetilat
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.
Rajoitetun toimintomäärän käytön mahdollistamiseksi moottorin ollessa sammutettuna voidaan
auton sähköjärjestelmä asettaa 3 eri tasolle - 0, I
ja II. Käyttöopas selostaa perusteellisesti nämä
tasot nimellä "jännitetila".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot ovat
käytettävissä kussakin jännitetilassa/kullakin
tasolla:
Taso
0
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari
sytytetäänA.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia* voidaan
säätää.
•
•
Ikkunannostimia voidaan käyttää.
•
Taso
I
Toiminnot
•
Keskinäyttö käynnistyy ja sitä voidaan käyttääA.
Panoraamakattoa, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, Bluetooth-yhteyttä, navigointia, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan
käyttää.
•
Infotainment-järjestelmää voidaan
käyttääA.
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
•
Toiminnot ovat aikaohjattuja tässä jännitetilassa ja ne suljetaan automaattisesti hetken kuluttua.
12 V:n liitäntää kuormatilassa voidaan käyttää.
•
Infotainment-järjestelmä käynnistyy
automaattisesti, jos se oli käynnissä, kun autosta poistuttiin.
Virrankulutus kuormittaa akkua
tässä jännitetilassa.
II
•
•
Valonheittimet sytytetään.
•
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin
sähkölämmitys voidaan kuitenkin
aktivoida vasta auton käynnistämisen jälkeen.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Tämä jännitetila kuluttaa paljon virtaa akusta ja sitä tulee sen vuoksi
välttää!
A
394
Aktivoituvat myös avattaessa ovi.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Ohjauspyörän säätö (s. 175)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 439)
Jännitetilan valitseminen
•
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.
Jännitetila I – Painakaa käynnistyspainike
sisään ja vapauttakaa se.
•
Jännitetila II – Painakaa painike sisään ja
pitäkää sitä painettuna n. 5 sekunnin ajan.
Vapauttakaa painike tämän jälkeen.
•
Paluu jännitetilaan 0 – Palatkaa jännitetilaan 0 tilasta I ja II painamalla käynnistyspainiketta.
Jännitetilan valitseminen
Jännitetilan valitseminen (s. 395)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Auton moottorin sammuttaminen (s. 393)
Jännitetilat (s. 394)
Ohjauspyörän säätö (s. 175)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 439)
Käynnistyspainikkeen sijainti.
•
Jännitetila 0 - Avatkaa auton lukitus ja säilyttäkää etäavainta auton sisällä.
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin
käynnistämistä - älkää painako jarrupoljinta
tai kytkinpoljinta käsinvaihdolla varustetuissa
autoissa, kun nämä jännitetilat valitaan.
395
KÄYNNISTYS JA AJO
Alkolukko*
Alkolukon ohituskytkentä*
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä
puhalluskoe, joka varmistaa, ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko kalibroidaan
ko. markkina-alueen autolla ajon laillisen rajaarvon mukaisesti.
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä, jotta
autolla voidaan ajaa.
•
•
Käytöstä poistaminen kyseisen alkolukon kautta:
ks. asiaa koskevat ohjeet.
•
•
Autossa on liittymä Volvon suosittelemien erimallisten ja eri valmistajien alkolukkojen sähkökytkentää varten. Liittymä helpottaa alkolukon kytkentää ja antaa mahdollisuuden integroituun toimintaan, jonka aikana auton päänäytössä näytetään alkolukkoon liittyviä ilmoituksia. Tietoa eri
alkolukoista saa kyseisten alkolukkojen valmistajien käyttöohjekirjoista.
VAROITUS
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla
selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
396
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 396)
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin
käynnistämistä (s. 397)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Jännitetilat (s. 394)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Alkolukko* (s. 396)
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin
käynnistämistä (s. 397)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Jännitetilat (s. 394)
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
HUOM
Kaikki ohikytkentätoiminnon aktivoinnit kirjataan ja tallennetaan alkolukon ohjausyksikköön. Ohikytkentää ei voi peruuttaa.
Näyttöön tulee ilmoitus Puhalla alkolukkoon
Ohitus?:
•
Jos "Cancel/Yes" näytetään, valitkaa ohitus
painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisten
painikkeiden oikealle osoittavaa nuolta ja sitten painiketta O.
•
Jos "Yes" näytetään, valitkaa ohitus painamalla O-painiketta.
Alkolukko on nyt ohitettu ja auto voidaan käynnistää.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan joukko mahdollisia ohituskytkentöjä, jotka on kyettävä tekemään ennen huollon tilaamista.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
Muistettavaa
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan mittaustuloksen saamiseksi:
•
Välttäkää syömistä ja juomista n. 5 minuuttia
ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 396)
Alkolukko* (s. 396)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Jännitetilat (s. 394)
Jarrutoiminnot
Käyttöjarru
Auton jarruja käytetään nopeuden alentamiseen
tai estämään auton lähteminen rullaamaan.
Käyttöjarru on osa jarrujärjestelmää.
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle. Tarvitaan
suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen
saamiseksi.
Käyttö- ja seisontajarrun ohella auto on varustettu useilla automaattisilla jarruaputoiminnoilla.
Nämä voivat helpottaa kuljettajaa esim. siten, että
jalkaa tarvitse pitää jarrupolkimella seistäessä liikennevaloissa, lähdettäessä liikkeelle ylämäkeen
tai ajettaessa alamäkeen.
Auton varustuksesta riippuen voi esiintyä seuraavia jarruaputoimintoja:
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(Auto Hold)
•
•
•
•
Mäkilähtöavustin (Hill Start Assist)
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
City Safety
Alamäkiavustin (Hill Descent Control)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöjarru (s. 397)
Seisontajarru (s. 400)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 403)
•
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
(s. 405)
•
•
•
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 404)
City Safety™ (s. 325)
Alamäkiavustin* (s. 421)
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen
kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin ollessa
käynnissä.
Jos jalkajarrua painetaan moottorin ollessa sammutettuna, poljintuntuma on kova ja auton jarruttamiseen tarvitaan enemmän voimaa.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti
kuormattuna jarrujen rasitusta on vähennettävä
moottorijarrutuksella manuaalisessa vaihdeasennossa. Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä ylöspäin. Käyttäkää ajotilaa Off Road*, saadaksenne
tehostetun moottorijarrutuksen ajettaessa jyrkissä alamäissä hitailla nopeuksilla.
Lukkiutumattomat jarrut
Autossa on lukkiutumattomat jarrut, Anti-lock
Braking System (ABS), jotka voivat estää pyörien
lukkiutumisen jarrutuksessa ja mahdollistavat
ohjattavuuden säilymisen. Tässä yhteydessä voi
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 397
KÄYNNISTYS JA AJO
||
jarrupolkimessa tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
VAROITUS
Jos sekä jarruvian että ABS-vian varoitusvalot
palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on
voinut syntyä vika.
Kun auto on käynnistetty, tehdään lyhyt automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja
vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi järjestelmän
automaattinen testaus voidaan tehdä alhaisella
ajonopeudella. Testauksen tuntee jarrupolkimen
sykkimisestä.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos
määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
398
•
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali, ajakaa varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
•
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön MIN-tason alapuolella, autolla ei saa
enää ajaa lisäämättä jarrunestettä. Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
Jarrutusvoiman vahvistus
Jarrutusvoiman vahvistusjärjestelmä BAS (Brake
Assist System) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa
jarrutettaessa ja lyhentää siten jarrutusmatkaa.
Järjestelmä tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoima
voidaan vahvistaa tasolle, jolloin ABS-järjestelmä
alkaa toimia. Toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimella vähennetään.
HUOM
Kun BAS aktivoidaan, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmaksi, painakaa (pitäkää)
jarrupoljinta painettuna niin pitkään kuin on
tarpeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin
käynnistyksen yhteydessä: Automaattinen toiminnan tarkastus.
•
•
Kiinteä valo kauemmin kuin 2
sekuntia: Vika ABS-järjestelmässä.
Auton varsinainen jarrujärjestelmä
toimii edelleen, mutta ilman ABStoimintoa.
•
•
•
•
•
Kun jarrupoljin vapautetaan, kaikki jarrutus
päättyy.
Jarrutusvoiman vahvistus (s. 398)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 403)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 404)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 399)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla (s. 399)
Jarrujärjestelmän kunnossapito (s. 399)
Jarruvalot (s. 142)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 397)
KÄYNNISTYS JA AJO
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
Jarrujärjestelmän kunnossapito
Ajettaessa pitkähkö aika voimakkaassa sateessa
jarruttamatta voi jarruvaikutus ensimmäisen jarrutuksen yhteydessä viivästyä hieman.
Ajettaessa suolatuilla teillä voi jarrulevyille ja jarrupaloille muodostua suolakerros.
Tarkistakaa jarrujärjestelmän komponentit säännöllisesti kulumisen varalta.
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on
eritelty Huolto- ja takuukirjassa. Uudet ja vaihdetut jarrupalat ja jarrulevyt antavat optimaalisen jarruvaikutuksen vasta muutamien satojen kilometrien (mailien) ajon aiheuttaman "kulumisen" jälkeen. Kompensoikaa pienentynyt jarruvaikutus
painamalla jarrupoljinta voimakkaammin. Volvo
suosittelee, että asennetaan vain Volvoonne
hyväksytyt jarrupalat.
Tämä voi olla tilanne myös auton pesun jälkeen.
Tällöin on välttämätöntä painaa jarru voimakkaammin. Pitäkää sen vuoksi suurempi etäisyys
edellä olevaan liikenteeseen.
Tämä voi pidentää jarrutusmatkaa. Pitäkää sen
vuoksi erityisen pitkä turvaväli edellä olevaan ajoneuvoon. Huolehtikaa myös:
•
Jarruttakaa autoa kunnolla ajettuanne märillä
teillä ja auton pesun jälkeen. Tällöin jarrulevyt
lämpenevät, kuivuvat nopeammin ja suojataan
korroosiolta. Ottakaa jarruttaessanne huomioon
vallitseva liikennetilanne.
Jarruttamisesta silloin tällöin mahdollisen
suolakerroksen poistamiseksi. Katsokaa,
etteivät muut tienkäyttäjät joudu vaaraan jarrutettaessa.
•
Painakaa jarrupoljinta varovasti, kun ajo on
päättynyt ja ennen kuin seuraava matka
alkaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöjarru (s. 397)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla (s. 399)
•
•
TÄRKEÄÄ
Käyttöjarru (s. 397)
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus
on tarkistettava säännöllisesti.
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 399)
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne
tietoa menettelytavasta tai teettäkää tarkastus
korjaamolla – suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 397)
399
KÄYNNISTYS JA AJO
Seisontajarru
Seisontajarru estää autoa lähtemästä liikkeelle
paikaltaan lukitsemalla/salpaamalla kaksi pyörää.
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 403)
Seisontajarrun aktivointi ja
deaktivointi
Käyttäkää seisontajarrua estämään auton lähteminen liikkeelle paikaltaan.
Seisontajarrun kytkentä
Kun sähkökäyttöinen seisontajarru on toiminnassa, kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni
syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy takapyöriin, kun
auto on melkein paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
400
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 400)
•
•
Pysäköinti mäkeen (s. 402)
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 402)
1.
Vetäkää säädintä ylöspäin.
> Symboli kuljettajan näytössä syttyy, kun
seisontajarru on aktivoitu.
2.
Tarkistakaa, että auto seisoo paikallaan.
Symboli kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun seisontajarru on
aktivoitu.
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa,
että on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattinen aktivointi
Seisontajarru aktivoituu automaattisesti:
•
jos Auto hold -toiminto (automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan) on aktivoitu ja auto
on seissyt paikallaan pitempään (5–10
minuuttia).
•
•
kun jyrkässä mäessä valitaan vaihdeasento P.
Seisontajarrun deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
kun auto on sammutettu ja seisontajarrun
automaattisen kytkemisen asetus on aktivoitu keskinäytössä.
Hätäjarru
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan aktivoida
auton ollessa liikkeellä vetämällä ja pitämällä säädintä ylhäällä. Jarrutustapahtuma keskeytyy, kun
säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan.
•
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin
asetus (s. 402)
•
•
•
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 402)
Seisontajarru (s. 400)
Pysäköinti mäkeen (s. 402)
Manuaalinen deaktivointi
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
2.
HUOM
Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa
kuuluu merkkiääni jarrutuksen aikana.
HUOM
Kun auto käynnistetään, seisontajarru voi
vapautua automaattisesti ilman, että turvavyö
on kiinnitetty.
Painakaa säädin alas.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
Automaattinen deaktivointi
1. Kiinnittäkää turvavyö.
2.
Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
3.
Käynnistäkää moottori.
4.
Valitkaa vaihdeasento D tai R ja painakaa
kaasua.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
401
KÄYNNISTYS JA AJO
Seisontajarrun automaattisen
aktivoinnin asetus
Valitkaa, tuleeko seisontajarrun kytkeytyä automaattisesti sammutettaessa auton moottori.
Pysäköinti mäkeen
Seisontajarrun vian yhteydessä
Käyttäkää aina seisontajarrua pysäköidessänne
mäkeen.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun, jos seisontajarrua ei voida deaktivoida
tai aktivoida useidenkaan yritysten jälkeen.
Varoitussignaali kuuluu ajettaessa seisontajarru
kytkettynä.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne
kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Valinta tehdään keskinäytön asetusnäkymässä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car Seisontajarru ja
jousitus ja merkitkää toiminto
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
tai poistakaa sen merkintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 400)
•
Seisontajarru (s. 400)
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
Jos auto on pysäköitävä ennen kuin mahdollinen
vika on korjattu, pyörät pitää kääntää samalla
tavalla kuin pysäköitäessä mäkeen ja vaihteenvalitsimen olla asennossa P.
•
Pieni akkujännite
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
•
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada auton
liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä vetämällä säädintä ylös samanaikaisesti,
kun auto lähtee liikkeelle. Vapauttakaa säädin,
kun moottori alkaa vetää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
402
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 400)
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua
ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla
sähkökäyttöisen seisontajarrun rakenteen vuoksi
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
KÄYNNISTYS JA AJO
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa,
että on syntynyt vika. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Vika jarrujärjestelmässä. Katsokaa
kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Ilmoitus kuljettajan näytössä.
Automaattinen jarru seistäessä
paikallaan
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(Auto hold) tarkoittaa, että kuljettaja voi vapauttaa
jarrupolkimen ja säilyttää jarruvaikutuksen, kun
auto on pysähtynyt liikennevaloihin tai tienristeykseen.
Kun auto on pysähtynyt, aktivoituvat jarrut automaattisesti. Toiminto voi käyttää joko käyttöjarrua
tai seisontajarrua auton pitämiseen paikallaan, ja
se toimii kaikilla kaltevuuksilla. Lähdettäessä liikkeelle jarrut irrottavat automaattisesti, jos kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Jarrutettaessa pysähdyksiin ylä- tai alamäessä
jarrupoljinta on painettava hieman kovempaa
ennen sen vapauttamista, jotta varmistetaan,
että auto ei liiku lainkaan.
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 400)
Käynnistysakku (s. 574)
Volvon huolto-ohjelma (s. 556)
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun toiminto käyttää
käyttöjarrua auton pitämiseen paikallaan.
Symboli palaa, kun toiminto käyttää
seisontajarrua auton pitämiseen
paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattisen jarrutuksen aktivointi ja deaktivointi seistäessä paikallaan (s. 404)
•
•
•
Käyttöjarru (s. 397)
Seisontajarru (s. 400)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 404)
Pysäköintijarru aktivoidaan, jos:
•
•
•
•
auto sammutetaan
kuljettajan ovi avataan
kuljettajan turvavyö irrotetaan
auto on seissyt pidemmän aikaa (5–10
minuuttia) paikallaan.
403
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattisen jarrutuksen aktivointi
ja deaktivointi seistäessä paikallaan
•
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
aktivoidaan tunnelikonsolin painikkeella.
•
Toiminto pysyy suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen.
Toiminnon ollessa suljettuna on mäkilähtöavustin (HSA) edelleen aktiivinen ja estää
auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä
liikkeelle ylämäkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 403)
Liikkeellelähtöapu mäessä
Mäkilähtöavustin, Hill Start Assist (HSA), estää
auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä. Peruutettaessa ylämäessä se
estää auton rullaamisen eteenpäin.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy
muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja siirtää
jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja lähtee autolla
liikkeelle.
Mäkilähtöavustin on käytettävissä myös, jos toiminto automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan (Auto hold) on suljettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
–
Painakaa tunnelikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon aktivoimiseksi tai sulkemiseksi.
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu. Aktivoitu toiminto on
käytössä myös auton seuraavalla käynnistyskerralla.
Toiminnon sammuttaminen
Kun toiminto on aktiivinen ja pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla (A-symboli palaa), on poiskytkentää varten painettava jarrupoljinta samalla kun painiketta painetaan.
404
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 403)
•
Käyttöjarru (s. 397)
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattinen jarrutus törmäyksen
jälkeen
Törmäystilanteessa, jossa pyroteknisten turvavyönkiristimien tai turvatyynyjen aktivointitaso
saavutetaan, tai jos törmäys suuren eläimen
kanssa havaitaan, auton jarrut kytketään automaattisesti päälle. Toiminnon tarkoituksena on
estää mahdollinen jälkitörmäys tai ehkäistä sen
vaikutuksia.
Vakavan törmäyksen jälkeen on olemassa vaara,
ettei enää ole mahdollista hallita ja ohjata autoa.
Mahdollisesti seuraavan törmäyksen, ajoneuvoon
tai kohteeseen auton reitillä, välttämiseksi tai vaikutuksen vähentämiseksi aktivoituu jarruapujärjestelmän automaattisesti ja jarruttaa autoa turvallisella tavalla.
Jarruvalot ja varoitusvilkut aktivoidaan jarrutuksen
aikana. Kun auto on pysähtynyt, varoitusvilkut jatkavat vilkkumistaan ja seisontajarru kytketään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Rear Collision Warning (s. 337)
BLIS* (s. 338)
Jarrutoiminnot (s. 397)
Vaihteisto
Vaihteisto on osa auton vetojärjestelmää (voimansiirtoa) moottorin ja vetävien pyörien välillä.
Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
Autossa on kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto. Vaihteiden määrä tarkoittaa sitä, että
moottorin vääntömomentti ja tehoalue voidaan
hyödyntää tehokkaasti. Kaksi vaihteista on ylivaihteita, jotka säästävät polttoainetta ajettaessa
tasaisella kierrosluvulla. On myös mahdollista
valita vaihde manuaalisesti. Kuljettajan näytössä
näytetään, mitä vaihdeasentoa kulloinkin käytetään.
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän
osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran
esiintyessä syttyy varoitussymboli kuljettajan
näytössä ja esitetään teksti-ilmoitus - noudattakaa annettua suositusta.
Jos jarrutus ei olisi sopivaa, jos esim. on olemassa vaara jäädä takaa tulevan liikenteen päälleajamaksi, järjestelmä voidaan syrjäyttää siten,
että kuljettaja painaa kaasupoljinta.
Symbolit kuljettajan näytössä
Toiminta edellyttää, että jarrujärjestelmä on kunnossa törmäyksen jälkeen.
Jos vaihteistoon tulee vika, kuljettajan näytössä
näytetään symboli ja ilmoitus.
Jarruapu sisältyy turvajärjestelmiin Rear Collision
Warning ja Blind Spot Information.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 405
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Symboli
Sisältö
Vaihteiston tieto- tai vikailmoitus.
Noudattakaa annettua suositusta.
Automaattivaihteiston
vaihdeasennot
Automaattivaihteisto valitsee kulloiseenkin ajotilanteeseen parhaiten sopivan vaihteen. Vaihteistossa on myös manuaalinen vaihdeasento.
Lämmin tai ylikuumentunut vaihteisto. Noudattakaa annettua suositusta.
Alentunut suorituskyky/Kiihdytyksen tehoa alennettu
Jos voimansiirrossa on tilapäinen
vika, auto voi siirtyä ns. Limp home
-tilaan, jossa moottorin teho on
alhaisempi voimansiirron vahingoittumisen välttämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 406)
•
Vaihtoilmaisin* (s. 409)
Kuljettajan näytössä näytetään valittu vaihdeasento:
P, R, N, D tai M.
Manuaalisessa vaihdeasennossa näytetään myös
käytössä oleva vaihde.
Vaihtaminen
Vaihteenvalitsin on shift-by-wire-tyyppiä, ts. vaihtaminen tapahtuu elektronisesti, ei mekaanisesti.
Tämä tarkoittaa helpompaa vaihtamista ja erottuvampia vaihdeasentoja.
Vaihtakaa vaihdeasentoa työntämällä palautuvaa
vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin tai käsinvaihtotilassa työntämällä sitä sivusuunnassa.
406
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihdeasennot
Pysäköintiasento P
Pysäköintiasento aktivoidaan P-painikkeella, joka
on sijoitettu vaihteenvalitsimen viereen.
Valitkaa asento P, kun on pysäköity tai kun moottori käynnistetään. Auton on oltava paikallaan,
kun pysäköintiasento valitaan.
Toisen vaihdeasennon valitsemiseksi pysäköintiasennon ollessa valittuna pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja jännitetilan olla tai II.
Kytkekää pysäköitäessä ensin seisontajarru ja
valitkaa sitten pysäköintiasento.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne
kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
HUOM
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa,
ennen kuin auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä.
Aputoiminnot
Järjestelmä vaihtaa automaattisesti P-tilaan:
•
•
jos auto sammutetaan tilassa D tai R.
•
jos kuljettaja irrottaa turvavyön ja avaa kuljettajan oven auton ollessa käynnissä ja vaihteenvalitsimen muussa asennossa kuin P.
Painakaa vaihteenvalitsinta oikealle "+" -merkin suuntaan vaihtaaksenne suuremmalle
vaihteelle ja vapauttakaa se.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta vasemmalle "–" merkin suuntaan vaihtaaksenne pienemmälle
vaihteelle ja vapauttakaa se.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta taaksepäin palataksenne D-asentoon.
Auton pysäköinti ilman turvavyötä ja ovi avoinna:
poistukaa P-tilasta kytkemällä jälleen R tai D.
Peruutusasento - R
Valitkaa asento R peruuttaaksenne. Auton on
oltava paikallaan, kun peruutusasento valitaan.
Vapaa-asento - N
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto
seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa Nasennossa.
Jotta voidaan vaihtaa vapaa-asennosta toiseen
vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton on oltava paikallaan vaihdettaessa asennosta R asentoon D.
Manuaalinen vaihdeasento - M
Manuaalinen vaihdeasento voidaan valita milloin
tahansa ajon aikana. Auto jarruttaa moottorilla,
kun kaasupoljin vapautetaan.
Valitkaa käsinvaihtotila viemällä vaihteenvalitsin
taaksepäin asennosta D. Kuljettajan näytössä
näytetään, mikä vaihde on kytkettynä.
Manuaalinen vaihdeasento kuljettajan näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 409)
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
(s. 408)
Kickdown-toiminto (pakkovaihto) (s. 409)
Vaihtoilmaisin* (s. 409)
* Valinnais-/lisävaruste. 407
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihtaminen ohjauspyörän
vaihtamisvivuilla*
Vaihto
Toiminnon sulkeminen
Vaihtaminen yhdellä portaalla:
Ohjauspyörän vaihtamisvivut täydentävät vaihteenvalitsinta ja niillä voidaan vaihtaa vaihdetta
käsin irrottamatta otetta ohjauspyörästä.
–
Manuaalinen sulkeminen vaihdeasennossa
D
– Kytkekää ohjauspyörän vaihtamisvivut pois
vetämällä oikeaa vipua (+) ohjauspyörää
kohti, kunnes valittuna olevan vaihteen
numero kuljettajan näytössä sammuu.
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se.
Ohjauspyörän vaihtamisvipujen
aktivointi
Automaattinen sulkeminen
Vaihdeasennossa D ohjauspyörävalitsimet suljetaan hetken päästä, jos niitä ei käytetä. Merkkinä
tästä valittuna olevan vaihteen numero sammuu.
Poikkeuksena on moottorijarrutustilanne - tällöin
vivut ovat aktivoituna niin kauan kuin moottorijarrutus jatkuu.
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava:
–
Vetäkää toista valitsimista ohjauspyörää
kohti.
> Kuljettajan näytön numero näyttää valittuna olevan vaihteen.
Vaihdeasennossa M automaattista sulkemista ei
tapahdu.
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku pysyy sallitulla alueella.
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 406)
Vaihtoilmaisin* (s. 409)
Jokaisen vaihdon jälkeen kuljettajan näytössä
oleva numero vaihtuu näyttämään kulloistakin
vaihdetta.
Vaihdeasennossa M ohjauspyörän vaihtamisvivut
ovat automaattisesti aktivoituina.
408
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihteenvalitsinsalpa
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
Vaihtoilmaisin*
Vaihteenvalitsinsalpa estää tahattoman vaihtamisen eri vaihdeasentojen välillä automaattivaihteistossa.
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns. kickdown.
Kuljettajan näytön vaihtamisosoitin näyttää ko.
vaihteen käsinvaihdossa ja sen, milloin on hyvä
kytkeä seuraava vaihde parhaan mahdollisen
polttoainetalouden kannalta.
Ympäristösovitetun ajamisen kannalta manuaalisessa vaihtamisessa on tärkeää ajaa oikealla
vaihteella ja vaihtaa ajoissa.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta,
tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Vaihtamisosoitin näyttää kulloisenkin vaihteen
kuljettajan näytössä ja kehottaa vaihtamaan suuremmalle vaihteelle vilkuttamalla plusmerkkiä.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattisessa vaihteenvalitsinsalvassa on erityisiä varmuusjärjestelmiä.
Pysäköintiasennosta - P
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois P-asennosta, jarrupolkimen pitää olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Vapaa-asennosta - N
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin
on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta
toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja jännitetilan olla II.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä
Jos vaihteenvalitsin on lukittu, kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus, esim. Vaihdevipu
Paina jarrupoljinta vaihdevivun
aktivoimiseksi.
Vaihteenvalitsinta ei lukita mekaanisesti.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.
Vaihteisto ei salli vaihtamista alaspäin/kickdowntoimintoa, joka johtaa niin korkeaan kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja
kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen
moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei tapahdu
mitään – alkuperäinen vaihde pysyy kytkettynä.
Pakkovaihdossa auto voi vaihtaa kerralla yhtä tai
useampaa pienemmälle vaihteelle moottorin kierrosluvusta riippuen. Moottorivaurioiden estämiseksi auto vaihtaa suuremmalle vaihteelle, kun
moottorin kierrosluku nousee maksimitasolle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 406)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 406)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 406)
* Valinnais-/lisävaruste. 409
KÄYNNISTYS JA AJO
Neliveto
Ajotilat*
Neliveto, AWD (All Wheel Drive), tarkoittaa, että
auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä, mikä parantaa pitoa.
Ajotilan valinta vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin
ajokokemuksen parantamiseksi ja ajamisen helpottamiseksi erityisissä tilanteissa.
Ajotilojen avulla voidaan nopeasti saada pääsy
auton moniin toimintoihin ja asetuksiin eri ajotarpeiden mukaan. Seuraavia järjestelmiä sovitetaan
mahdollisimman hyvien ajo-ominaisuuksien saamiseksi ko. ajotilassa:
Parhaan mahdollisen pidon saavuttamiseksi vetovoima jaetaan automaattisesti parhaiten pitäviin
pyöriin. Järjestelmä laskee jatkuvasti takapyörille
jaettavan vääntömomentin tarpeen ja voi ohjata
välittömästi enintään puolet moottorin vääntömomentista takapyörille.
Nelivedolla on myös vakauttava vaikutus suuremmilla nopeuksilla. Normaalissa ajossa jaetaan
suurempi osa voimasta etupyörille. Auton seistessä paikallaan neliveto on aina kytkettynä, jotta
kiihdytettäessä saadaan suurin mahdollinen vetoteho.
Nelivedon ominaisuudet vaihtelevat valitun ajotilan mukaan*.
Ohjaus
Moottori/vaihteisto/neliveto
Jarrut
Iskunvaimennus
Kuljettajan näyttö
Käynnistys/pysäytys-toiminto
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
Ajotila tarkoittaa esim. sitä, että Start/Stop-toiminto on aktivoitu ja teho alhaisempi tietyillä
ilmastointiasetuksilla.
Kuljettajan näytössä on Eco-mittari, joka helpottaa polttoainetaloudellista ajamista.
OFF ROAD
• Maksimoikaa auton etenemiskyky ajettaessa
hankalassa maastossa ja huonoilla teillä.
Ohjaus on kevyt, neliveto ja pienen nopeuden toiminto alamäkiavustimella (Hill Descent Control)
on aktivoitu. Start/Stop-toiminto on pois toiminnasta.
Ajotilat* (s. 410)
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 420)
Valittavat ajotilat
Ajotila voidaan aktivoida vain pienissä nopeuksissa ja nopeusmittari näyttää nopeudenrajoituksen alueen. Jos tämä nopeus ylitetään, Off road tila keskeytyy ja toinen ajotila aktivoituu.
Vaihteisto (s. 405)
COMFORT
• Tämä on auton normaalitila.
Off road-tilassa kuljettajan näytössä on kompassi
nopeus- ja kierroslukumittarien välissä.
Kun auto käynnistyy, se on Comfort-tilassa ja
Start/Stop-toiminto on aktivoitu. Asetukset saavat aikaan sen, että auto tuntuu mukavalta,
ohjaus on kevyt, iskunvaimennus pehmeä ja korin
liike mukautuva.
410
ECO
• Sovittakaa auto energiatehokkaammalle ja
ympäristöystävälliselle ajolle käyttämällä Ecotilaa.
Valitkaa ajotila, joka sopii parhaiten senhetkisiin
ajo-olosuhteisiin. Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tämä ajotila on hiilidioksidipäästöjen sertifiointitila.
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä
teillä.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
3.
DYNAMIC
• Dynamic-tilassa auto käyttäytyy urheilullisemmin ja reagoi nopeammin painettaessa kaasua.
Mahdolliset säädöt koskevat seuraavien asetuksia:
Vaihtamiset ovat nopeampia ja täsmällisempiä, ja
vaihteisto ensisijaistaa vaihteen, jolla on suuri
vetovoima.
•
•
•
•
•
•
•
Ohjausvaste on nopeampi ja vaimennus
kovempi2, jolloin kori seuraa ajorataa kallistelun
vähentämiseksi kaarteissa.
Start/Stop-toiminto on pois toiminnasta.
INDIVIDUAL
Sovittakaa ajotila omien toivomustenne
mukaiseksi.
•
2
3
Kuljettajan näyttö
Ohjausvoima
Voimansiirron ominaisuudet
Jarrun ominaisuudet
Jousituksen säätö
ECO-ilmastointi
Start/Stop.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valitkaa jokin ajotila aloitusta varten ja säätäkää
sitten asetukset haluttujen ajo-ominaisuuksien
mukaan. Nämä asetukset tallennetaan omaan
kuljettajaprofiiliin.
Yksilöllinen ajotila on käytettävissä vain, jos se on
ensin aktivoitu keskinäytössä.
Valitkaa kohdassa Esiasetetut kanavat
jokin ajotila aloitusta varten: Eko, Mukavuus
tai Dynaaminen.
Yksilöllisen ajotilan
asetusnäkymä3.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car Yksilöllinen ajotila ja
merkitkää Yksilöllinen ajotila.
•
•
•
•
•
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 412)
Ajoasento ECO (s. 412)
Taloudellinen ajo (s. 423)
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 415)
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 420)
Alamäkiavustin* (s. 421)
Neliveto (s. 410)
Jos autossa on Four-C.
Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 411
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajotilan* vaihtaminen
Ajotila vaihdetaan keskikonsolin painikkeella.
Valitkaa ajotila, joka sopii parhaiten senhetkisiin
ajo-olosuhteisiin. Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Ajotilan vaihtaminen:
412
1.
Painakaa DRIVE MODE -painiketta.
> Keskinäyttöön avautuu ponnahdusvalikko,
johon on merkitty aktiivinen ajotila.
2.
Ajotila voidaan valita kahdella tavalla:
•
Merkitkää ja aktivoikaa ajotila painamalla
haluamaanne ajotilaa suoraan kosketusnäytössä.
•
Siirtäkää kohdistin haluamanne ajotilan
kohdalle painamalla DRIVE MODE -painiketta uudelleen. Merkitty ajotila aktivoituu
lyhyen viiveen jälkeen.
Jos ajotila on ponnahdusvalikossa harmaana, sitä
ei voida valita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilat* (s. 410)
•
Hitaalla nopeudella ajamisen* aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella (s. 420)
•
Alamäkiavustimen* aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella (s. 422)
ECO-ajotilan aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella (s. 414)
Ajoasento ECO
Eco-ajotila optimoi auton ajo-ominaisuudet polttoainetaloudellisemmalle ja ympäristöystävällisemmälle ajamiselle.
Käyttäkää tätä ajotilaa sekä polttoaineen että
ympäristön säästämiseksi.
Seuraavia ominaisuuksia sovitetaan Eco-ajoa varten:
•
•
Vaihteiston vaihtamiskohdat.
Moottorinohjausta ja vastetta kaasupolkimelta.
•
Vapaakytkintoiminto Eco Coast aktivoituu ja
moottorijarrutus lakkaa, kun kaasupoljin
vapautetaan välillä 65 ja 140 km/h
(40–87 mph) olevilla nopeuksilla.
•
Tietyt ilmastojärjestelmän asetukset toimivat
rajoitetulla teholla tai suljetaan.
•
Kuljettajan näyttö esittää tietoja ECO-mittarissa, mikä helpottaa ympäristötietoista ja
taloudellista ajamista.
Vapaakytkintoiminto Eco Coast
Vapaakytkintoiminto Eco Coast tarkoittaa käytännössä, että moottorijarrutus lakkaa, mistä seuraa,
että auton liike-energiaa käytetään pitempien
osuuksien rullaamiseen. Kun kuljettaja vapauttaa
kaasupolkimen kytketään vaihteisto automaattisesti irti moottorista, jonka käyntinopeus laskee
joutokäynnille ja kulutus pienenee.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Toimintoa käytetään parhaiten paikoissa, joissa
voi rullata kauan, esim. teillä, joilla on loiva alamäki tai ennakoidun nopeudenvähentämisen
yhteydessä tultaessa pienemmän nopeusrajoituksen alueelle.
Vapaakytkintoiminnon aktivointi
Toiminto aktivoituu, kun kaasupoljin vapautetaan
täysin ylös yhdistettynä seuraaviin parametreihin:
•
•
•
•
Eco-ajotila on aktivoitu.
Vaihteenvalitsin on D-asennossa.
Nopeus välillä n. 65–140 km/h
(40–87 mph).
Tien alamäki ei jyrkempi kuin n. 6 %.
Kuljettajan näyttö esittää COASTING, kun vapaakytkintoimintoa käytetään.
Rajoitukset
Vapaakytkintoiminto ei ole käytettävissä, jos:
•
moottori ja/tai vaihteisto ei ole normaalissa
toimintalämpötilassaan.
•
Vaihteenvalitsin siirretään asennosta D
manuaaliseen asentoon.
•
Nopeus on alueen n. 65–140 km/h
(40–87 mph) ulkopuolella.
•
•
Tien alamäki on jyrkempi kuin n. 6 %.
Tehdään manuaalisia vaihtamisia ohjauspyörän valitsimilla*.
Vapaakytkintoiminnon deaktivointi ja
sulkeminen
Tietyissä tilanteissa voi olla suotavaa deaktivoida
tai sulkea toiminto, jotta moottorijarrutusta voidaan käyttää. Esimerkkejä sellaisista tilanteista
voivat olla jyrkät alamäet ja ajo ennen tulevaa ohitusta - jotta se voidaan tehdä mahdollisimman
turvallisesti.
Deaktivoikaa toiminto seuraavasti:
•
•
•
Tasaisella tiellä auton nopeus voi poiketa
säädetystä nopeudesta, kun nopeudensäädin
on aktiivinen ja auto rullaa vapaasti.
•
Jyrkässä ylämäessä auton nopeus laskee,
kunnes vaihdetaan pienemmälle vaihteelle,
jolloin auto kiihdyttää maltillisesti säädetyn
ajonopeuden saavuttamiseksi.
•
Auton rullatessa vapaasti alamäessä sen ajonopeus voi olla hieman säädettyä ajonopeutta suurempi tai pienempi. Toiminto käyttää tavallista moottorijarrutusta säädetyn ajonopeuden ylläpitämiseksi, tarvittaessa myös
käyttöjarruja.
Vaikuttakaa kaasu- tai jarrupolkimeen.
Siirtäkää vaihteenvalitsin manuaaliseen asentoon.
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*.
Sulkekaa vapaakytkintoiminto seuraavasti:
•
•
Ajotilan vaihtaminen*, tai ajotilan Eco sulkeminen toimintonäkymässä.
Myös ilman vapaakytkintoimintoa on mahdollista
rullata pitempiä matkoja, mikä myötävaikuttaa
kulutuksen alenemiseen. Mahdollisimman hyvän
polttoainetalouden kannalta on kuitenkin suotuisampaa pitää vapaakytkintoiminto aktivoituna,
jotta voidaan rullata pitempiä matkoja.
Nopeudensäädin Eco Cruise
Käytettäessä nopeudensäädintä Eco-ajotilassa
auto kiihtyy ja hidastaa lievemmin muihin ajotiloihin verrattuna, jolloin voidaan saavuttaa enemmän
polttoainesäästöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että
nopeus voi olla hieman säädettyä ajonopeutta
suurempi tai pienempi.
Eco-mittari kuljettajan näytössä
ECO-mittari osoittaa, kuinka taloudellista ajaminen on:
•
Taloudellisen ajon yhteydessä mittari näyttää
pientä arvoa osoittimen ollessa vihreällä alueella.
•
Epätaloudellisessa ajossa, esim. äkillisen jarrutuksen tai voimakkaan kiihdytyksen yhteydessä mittari näyttää korkeaa lukemaa.
ECO-mittarissa on myös osoitin, joka näyttää,
kuinka referenssikuljettaja ajaisi autoa samassa
ajotilanteessa. Sen osoittaa mittarin lyhyt osoitin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 413
KÄYNNISTYS JA AJO
Aiheeseen liittyvät tiedot
||
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 412)
•
•
•
Ajotilat* (s. 410)
ECO-ajotilan aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella (s. 414)
Taloudellinen ajo (s. 423)
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 415)
ECO-ajotilan aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella
Jos auton keskikonsolissa ei ole ajotilapainiketta,
keskinäytön toimintonäkymässä on Eco-ajotilan
toimintopainike.
Moottorin sammuttamisen yhteydessä Eco-tila
suljetaan ja siksi se pitää aktivoida aina moottorin
käynnistämisen jälkeen. Kuljettajan näyttö esittää
ECO, kun toiminto on aktivoitu.
Eco-ajotilan valitseminen keskinäytön
toimintonäkymässä
Eco-ilmastointi
–
Eco-ajotilassa matkustamon Eco-ilmastointi aktivoituu automaattisesti energiankulutuksen vähentämiseksi.
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta ECO-ajotila.
HUOM
Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksia ja joidenkin sähkökuluttajien
toimintoja rajoitetaan. Jotkut asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti, mutta täysi toimivuus saavutetaan vain sulkemalla ECO-toiminto tai sovittamalla ajotila Individual* siten,
että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä toimii
täysimittaisesti.
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ajoasento ECO (s. 412)
Ajotilan* vaihtaminen (s. 412)
Ajotilat* (s. 410)
Jos on ongelmia huurtumisen kanssa, painakaa
maks. huurteenpoisto -painiketta.
414
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Käynnistys/pysäytys-toiminto
Start/Stop-toiminto sammuttaa moottorin tilapäisesti auton ollessa pysähdyksissä esim. liikennevaloissa tai autojonossa, käynnistää sen sitten
automaattisesti uudelleen, kun matka jatkuu.
Start/Stop-toiminto vähentää polttoaineenkulutusta, jolloin myös pakokaasupäästöt vähenevät.
Järjestelmä antaa mahdollisuuden ympäristötietoiseen ajotapaan antamalla moottorin "pysähtyä
automaattisesti", kun se on asianmukaista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
(s. 415)
•
•
Start-/Stop-toiminnon ehdot (s. 416)
Ajotilat* (s. 410)
Ajaminen Start/Stop-toimintoa
käyttäen
Start/Stop-toiminto sammuttaa moottorin tilapäisesti auton seistessä ja käynnistää sen sitten
automaattisesti uudelleen, kun matka jatkuu.
Start/Stop-toiminto on käytettävissä, kun moottori käynnistetään ja se voidaan aktivoida, kun tietyt edellytykset ovat täyttyneet. Kuljettajan näytössä ilmoitetaan, onko toiminto käytettävissä,
aktiivinen vai ei käytettävissä.
Kaikki auton tavanmukaiset järjestelmät, kuten
valaistus, radio jne., toimivat normaalisti myös
moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti.
Tietyn varustuksen toimintaa voidaan kuitenkin
rajoittaa tilapäisesti, esim. ilmastointilaitteen
puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston
erittäin suurta äänenvoimakkuutta.
Automaattinen käynnistys
Jotta moottori käynnistyy automaattisesti, on voimassa seuraavaa:
•
Vapauttaa jarrupoljin - moottori käynnistyy
automaattisesti ja ajo voi jatkua. Ylämäessä
tulee mukaan mäkilähtöavustin (HSA), joka
estää auton rullaamisen taaksepäin.
•
Kun Auto hold on aktivoitu, viivytetään automaattista käynnistystä, kunnes kaasupoljinta
painetaan.
•
Kun mukautuva nopeudensäädin tai Pilot
Assist on aktivoitu, moottori käynnistyy automaattisesti, kun kaasupoljinta painetaan, tai
kun ohjauspyörän vasemmanpuoleisen paini-painiketta painetaan.
kesarjan
•
Säilyttäkää paine jarrupolkimella ja painakaa
kaasupoljinta - moottori käynnistyy automaattisesti.
•
Alamäessä: Vähentäkää painetta käyttöjarrulla hieman, jolloin auto alkaa rullata - moottori käynnistyy automaattisesti pienen nopeudenlisäyksen jälkeen.
Automaattinen pysäytys
Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on voimassa seuraavaa:
•
Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja pitäkää sitten jalka edelleen jarrupolkimella - moottori
sammuu.
Ajotilassa Eco tai Comfort4 voi moottori sammua
automaattisesti ennen kuin auto pysähtyy kokonaan.
Mukautuvan nopeudensäätimen tai Pilot Assist toiminnon ollessa aktivoituna moottori sammuu
automaattisesti noin kolmen sekunnin kuluttua.
4
Normaali käynnistystila.
Symbolit kuljettajan näytössä
•
Teksti READY esitetään kierroslukumittarissa, kun toiminto on käytettävissä.
•
Kierroslukumittarin osoitin osoittaa READY,
kun toiminto on aktiivinen ja moottori on
pysäytetty automaattisesti.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 415
KÄYNNISTYS JA AJO
||
•
Teksti READY on harmaasävyinen, kun toiminto ei ole käytettävissä.
Start/Stop-toiminnon sulkeminen
väliaikaisesti
•
Mitään tekstiä ei näytetä, kun toiminto on
suljettu.
Tietyissä tilanteissa voi olla suotavaa sulkea
Start/Stop-toiminto tilapäisesti.
Sulkekaa keskinäytön toimintonäkymässä olevalla toimintopainikkeella Start/Stop. Toiminnon ollessa kytketty pois painikkeen merkkivalo on sammuksissa.
Toiminto on kytketty pois, kunnes
•
•
•
Toiminto on aktiivinen ja moottori on pysäytetty automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
416
•
Start/Stop-toiminnon sulkeminen väliaikaisesti (s. 416)
•
•
•
•
Start-/Stop-toiminnon ehdot (s. 416)
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 415)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 404)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 403)
se aktivoidaan uudelleen
Start-/Stop-toiminnon ehdot
Jotta Start/Stop-toiminto toimii, edellytetään, että
joukko ehtoja on täyttynyt.
Jos jokin ehto ei ole täyttynyt, ilmoitetaan siitä
kuljettajan näytössä.
Moottori ei sammu automaattisesti
Seuraavissa tapauksissa moottori ei pysähdy
automaattisesti:
•
Auto on saavuttanut noin 10 km/h:n (6 mph)
nopeuden käynnistyksen jälkeen.
•
Kun automaattisia sammutuksia on ollut toistuvasti tietty määrä, nopeuden on ylitettävä
noin 10 km/h (6 mph) ennen seuraavaa
automaattista sammutusta.
•
•
Kuljettaja on irrottanut turvavyön.
ajotilaksi vaihdetaan Eco tai Comfort
auto käynnistetään seuraavan kerran.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
(s. 415)
•
Start-/Stop-toiminnon ehdot (s. 416)
käynnistysakun kapasiteetti on alle alimman
sallitun tason.
•
Moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
•
Ulkolämpötila on alle noin -5 °C (23 °F) tai yli
noin 37 °C (98 °F).
•
•
tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan.
Matkustamon olosuhteet poikkeavat asetetuista arvoista.
•
•
auta peruutetaan.
•
Kuljettaja tekee suuria ohjausliikkeitä.
Käynnistysakun lämpötila on sallittujen rajaarvojen ala- tai yläpuolella.
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
•
Moottori käynnistyy automaattisesti
ilman, että jarrupoljin on vapautettu
tie on hyvin jyrkkä.
Konepelti avataan.
Ajettaessa korkealla merenpinnasta, kun
moottori ei ole saavuttanut toimintalämpötilaa.
VAROITUS
Älkää avatko konepeltiä, kun moottori on
pysäytetty automaattisesti. Sammuttakaa
moottori normaalisti ennen kuin konepelti
käännetään auki.
Seuraavissa tapauksissa moottori käynnistyy
automaattisesti, jos kuljettaja ei ota jalkaansa
pois jarrupolkimelta:
ABS-järjestelmä on aktivoitunut.
•
Voimakkaassa jarrutuksessa (myös, vaikka
ABS-järjestelmä ei ole aktivoitunut).
Suuri ilmankosteus matkustamossa muodostaa huurua ikkunoille.
•
Useat käynnistykset lyhyenä aikana ovat aktivoineet käynnistysmoottorin lämpösuojan.
Matkustamon olosuhteet poikkeavat asetetuista arvoista.
•
•
•
Virranotto on tilapäisesti suuri tai käynnistysakun kapasiteetti laskee alimmalle sallitulle
tasolle.
•
•
•
•
Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.
Moottori ei käynnisty automaattisesti
•
Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty
automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:
Kuljettajan vyölukko avataan vaihteenvalitsimen ollessa D- tai N-asennossa.
•
Vaihteenvalitsin siirretään asennosta D asentoon R tai M (±).
•
Kuljettajan ovi avataan vaihteenvalitsimen
ollessa D-asennossa - kilahdusta muistuttava
ääni ja teksti-ilmoitus kertovat, että virta on
päällä.
•
•
•
täynnä5.
•
•
Pakoputkiston hiukkassuodatin on
•
Vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
•
Vaihteenvalitsin on asennossa M (±).
•
5
perävaunu on sähköisesti yhdistetty auton
sähköjärjestelmään.
Kuljettaja ei käytä turvavyötä, vaihteenvalitsin
on P-asennossa ja kuljettajan ovi on auki käynnistys on tehtävä normaalisti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Käynnistys/pysäytys-toiminto (s. 415)
Ajaminen Start/Stop-toimintoa käyttäen
(s. 415)
Start/Stop-toiminnon sulkeminen väliaikaisesti (s. 416)
Konepelti avataan.
Auto alkaa rullata, tai tekee pienen nopeudenlisäyksen, jos auton on pysäytetty automaattisesti sen seisomatta täysin paikallaan.
Koskee dieselmoottorilla varustettuja autoja.
417
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäätö* ja vaimennus
Iskunvaimennus (Four-C)*
Tasonsäätöä ja iskunvaimennusta säädetään
automaattisesti autossa.
Iskunvaimennus on sovitettu valitun ajotilan ja
auton käyttämän nopeuden mukaan. Vaimennus
on normaalisti asetettu mahdollisimman hyvän
mukavuuden perusteella ja sitä säädetään jatkuvasti tienpinnan, auton kiihtyvyyden, jarrutuksen ja
kaartamisen perusteella.
Symbolit ja ilmoitukset kuljettajan näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jousitus
Käyttäjä on kytkenyt tasonsäädön pois manuaalisesti.
Käyttäjän deaktivoima
Tilapäisesti alennettu suorituskyky
Tasonsäätötoimintoa on rajoitettu tilapäisesti huomattavan järjestelmäkäytön takia. Jos tämä
ilmoitus näkyy usein (esim. useita kertoja viikossa), ottakaa yhteyttä korjaamoonA.
Jousitus
On ilmennyt vika. Käykää korjaamollaA niin pian kuin mahdollista.
Jousitus
Huolto tarpeen
418
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jousituksen häiriö
On ilmennyt kriittinen vika. Pysäyttäkää auto turvallisesti ja hinauttakaa se korjaamoonA.
Pysähdy turvallisesti
Jousitus
On ilmennyt vika. Jos ilmoitus näkyy ajon aikana, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Hidasta Auto on liian korkea
Jousitus
Auton tason automaattinen säätö
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotilat* (s. 410)
* Valinnais-/lisävaruste. 419
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajaminen hitaalla nopeudella*
HUOM
Hitaan nopeuden toiminto Low Speed Control
(LSC) helpottaa ja parantaa kulkua maastoajossa sekä ajettaessa liukkailla pinnoilla, esim.
vedettäessä asuntovaunua ruohikkopinnoilla tai
venetraileria veteenlaskurampeilla.
Jos autossa on ajotilapainike*, toiminto sisältyy
ajotilaan Off Road.
Toiminto on sovitettu maastoajoon ja perävaunun
vetämiseen hitailla nopeuksilla, enintään n. 40
km/h (25 mph).
Ajettaessa hitailla nopeuksilla pienet vaihteet ja
neliveto asetetaan etusijalle, mikä auttaa välttämään pyörien luistoa ja antaa paremman vetovoiman kaikille pyörille. Kaasupoljin on vähemmän
herkkä vetovoiman ja nopeussäädön helpottamiseksi hitaassa ajossa.
Toiminto aktivoituu yhdessä Hill Descent Control
-toiminnon (HDC) kanssa, jonka ansiosta
nopeutta voidaan säädellä jyrkissä alamäissä kaasupolkimella ja jarrupoljinta tarvitsee käyttää
vähemmän. Järjestelmä mahdollistaa alhaisen ja
tasaisen nopeuden ajettaessa jyrkissä alamäissä.
HUOM
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoituna, muuttuvat kaasupoljintuntuma sekä moottorin
vaste.
420
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä
teillä.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hitaalla nopeudella ajamisen* aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella (s. 420)
•
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 412)
Hitaalla nopeudella ajamisen*
aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella
Jos auton keskikonsolissa ei ole ajotilapainiketta,
keskinäytön toimintonäkymässä on hitaalla
nopeudella ajamisen toimintopainike Hill
Descent Control.
Hitaalla nopeudella ajamisen
valitseminen keskinäytön
toimintonäkymässä
–
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta Hill Descent
Control.
Alamäkiavustin* (s. 421)
Neliveto (s. 410)
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu.
Sammutettaessa moottori toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 420)
Ajotilan* vaihtaminen (s. 412)
Alamäkiavustin*
Alamäkiavustin, Hill Descent Control (HDC), on
alhaisen ajonopeuden toiminto, jossa moottorijarrutusta on lisätty. Toiminnon avulla voidaan
nostaa tai laskea ajoneuvon nopeutta jyrkissä
alamäissä ilman käyttöjarrua, vain kaasupoljinta
käyttäen.
Jos autossa on ajotilapainike*, toiminto sisältyy
ajotilaan Off Road.
Alamäkiavustin on sovitettu maastoajoon hitailla
nopeuksilla ja se helpottaa ajoa jyrkissä alamäissä alustan ollessa hankala. Kuljettajan ei tarvitse käyttää jarrupoljinta vaan hän voi sen sijaan
keskittyä ohjaamiseen.
jarrua. Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät.
Kuljettaja voi milloin tahansa jarruttaa ja vähentää
ryömintänopeutta tai pysäyttää auton käyttämällä
jarrupoljinta.
Toiminto aktivoituu yhdessä Low Speed Control
(LSC) -toiminnon kanssa, mikä helpottaa ajoa ja
parantaa kulkua ajettaessa maastossa ja liukkailla
pinnoilla. Järjestelmät on tarkoitettu käytettäviksi
hitaassa nopeudessa, enintään 40 km/h (25
mph).
Muistettavaa käytettäessä HDCtoimintoa
•
Jos toiminto kytketään pois toiminnasta ajettaessa jyrkkää alamäkeä, jarruvaikutusta
vähennetään asteittain.
•
HDC-toimintoa voidaan käyttää vaihdeasennoissa D ja R sekä käsinvaihtotilassa vaihteella 1 tai 2.
•
Vaihtaminen vaihteelle 3 tai suuremmalle
vaihteelle ei ole mahdollista käsinvaihtotilassa.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Toiminto
Alamäkiavustin sallii auton rullata ryömintänopeudella sekä eteen- että taaksepäin moottorijarrutusjärjestelmän avulla. Kaasupolkimella voidaan
nopeutta säätää suuremmaksi, jos niin halutaan.
Kun kaasupoljin sen jälkeen vapautetaan, auto
jarrutetaan taas ryömintänopeuteen, riippumatta
mäen kallistusta ja tarvitsematta käyttää käyttö-
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 421
KÄYNNISTYS JA AJO
||
HUOM
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoituna, muuttuvat kaasupoljintuntuma sekä moottorin
vaste.
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä
teillä.
HUOM
Alamäkiavustimen* aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella
Jos auton keskikonsolissa ei ole ajotilapainiketta,
keskinäytön toimintonäkymässä on alamäkiavustimen toimintopainike Hill Descent Control.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Alamäkiavustin* (s. 421)
Ajotilan* vaihtaminen (s. 412)
Alamäkiavustimen valitseminen
keskinäytön toimintonäkymässä
Alamäkiavustin toimii vain pienillä nopeuksilla.
–
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta Hill Descent
Control.
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Alamäkiavustimen* aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella (s. 422)
•
•
•
Ajotilan* vaihtaminen (s. 412)
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 420)
Neliveto (s. 410)
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu.
Sammutettaessa moottori toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
422
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Taloudellinen ajo
Ajakaa taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti
ajamalla pehmeästi ja ennakoiden ja sopeuttamalla ajotavan ja nopeuden vallitsevaan tilanteeseen.
• Pienemmän polttoaineenkulutuksen saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila Eco.
•
•
Käyttäkää vapaakytkintoimintoa Eco Coast
ajotilassa Eco – moottorijarrutus lakkaa,
mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pitempien osuuksien rullaamiseen.
Ajakaa tasaisella nopeudella ennakoiden, jarrutusten minimoimiseksi.
•
Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita ja
tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa
ECO -rengaspaineet mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi.
6
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
Koskee ajamista käsinvaihdolla.
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi kulutus.
•
Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta
muita tienkäyttäjiä.
•
Kattokuorma ja kattolaatikko aiheuttavat suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
•
Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella6,
kunkin liikennetilanteen ja tien mukaan - pienempi kierrosluku saa aikaan pienemmän
kulutuksen. Käyttäkää apuna vaihtamisosoitinta.
•
•
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten ohjausja jarrutehostimen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 28)
Ajoasento ECO (s. 412)
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 516)
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
Ennen autolomaa tai muuta pitempää matkaa on
tärkeää tarkastaa auton toiminnot ja varusteet erityisen huolellisesti.
Tarkastakaa, että:
•
moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus on normaali
•
•
vuotoja (polttoaine, öljy tai muu neste) ei ole
•
kaikki valot toimivat – säätäkää valonheittimien korkeutta, jos autossa on raskas
kuorma
•
renkaiden kuviosyvyys ja ilmanpaineet ovat
riittäviä. Vaihtakaa talvirenkaisiin ajaessanne
alueille, joilla on lumisten tai jäisten tienpintojen vaara.
•
•
•
käynnistysakussa on hyvä lataustaso
jarrutusvaikutus on optimaalinen jarrutettaessa
pyyhinsulat ovat hyväkuntoiset
varoituskolmio ja heijastinliivi ovat autossa –
lain vaatimus tietyissä maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 516)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 620)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 604)
Talviajo (s. 424)
}}
423
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
•
•
•
•
•
Taloudellinen ajo (s. 423)
Talviajo
Automodeemin asetukset (s. 495)
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset
autolle sen varmistamiseksi, että sillä voidaan
ajaa turvallisesti.
Kuormaussuosituksia (s. 546)
Perävaunun vetäminen (s. 444)
Pilot Assist (s. 295)
Nopeudenrajoitin (s. 266)
Renkaanpaikkaussarja (s. 532)
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
50 % glykolia. Tämä seossuhde suojaa
moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n
(-31 °F) lämpötilaan asti. Terveysriskien välttämiseksi eri glykolityyppejä ei saa sekoittaa
keskenään.
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty
kondenssiveden muodostumisen estämiseksi.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät lisäksi
polttoaineenkulutusta moottorin ollessa
kylmä.
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
•
424
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
käynnistysakulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä estääksenne huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
Liukas tie
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi Volvo
suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään pyörään,
jos lumen tai jään vaara on olemassa.
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja
kaikissa maissa.
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa
muodoissa oppiaksenne tuntemaan auton reaktiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Talvipyörät (s. 530)
Lumiketjut (s. 531)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla (s. 399)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 399)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 604)
Käynnistysakku (s. 574)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen (s. 602)
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 601)
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 568)
Kahlaus
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
(s. 616)
Kahlauksella tarkoitetaan auton ajamista veden
peittämää ajorataa syvemmässä vedessä. Kahlaus on tehtävä erittäin varovasti.
Autolla voidaan ajaa enintään 45 cm
(17,7 tuumaa) syvän veden läpi korkeintaan kävelynopeudella. Erityistä varovaisuutta on noudatettava ajettaessa virtaavan veden poikki.
TÄRKEÄÄ
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus älkääkä
pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa
kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan
täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt
jarruvaikutus.
•
Puhdistakaa sähköisen lämmittimen ja perävaunun mahdolliset liittimet vedessä ja
savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se voi
aiheuttaa autoon sähkövikoja.
•
Moottorivaurio voi olla seurauksena, jos
ilmansuodattimeen pääsee vettä.
•
Jos vaihteistoon pääsee vettä, öljyjen voitelukyky heikkenee, jolloin näiden järjestelmien käyttöikä lyhenee.
•
Jonkin komponentin, moottorin, vaihteiston, turboahtimen, tasauspyörästön tai niiden sisäisten osien vaurioita, jotka ovat
aiheutuneet tulvimisesta, hydrostaattisesta lukituksesta tai öljyn puutteesta, ei
takuu kata.
•
Jos moottori on pysähtynyt veteen, älkää
yrittäkö käynnistää - hinauttakaa auto
vedestä korjaamoon - suosittelemme
Volvon teknistä palvelua. Vaarana on
moottorivaurio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetäminen (s. 451)
Ajaminen hitaalla nopeudella* (s. 420)
* Valinnais-/lisävaruste. 425
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
ja sulkeminen
Auton lukituksen pitää olla avattuna, jotta polttoainesäiliön luukku voidaan avata7.
Kuljettajan näytössä säiliösymbolin vieressä oleva nuoli osoittaa, kummalla puolella autoa
polttoainesäiliön luukku sijaitsee.
1.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla
kevyesti luukun takaosaa.
2.
Tankattuanne sulkekaa luukku painamalla
sitä kevyesti.
Polttoaineen lisääminen
7
8
426
Polttoaineen lisääminen (s. 426)
AdBlue® -nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 433)
Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen täyttöaukkoon. Täyttöputkella on kaksi avattavaa
kantta, ja pumppusuutin pitää viedä molempien kansien ohi ennen kuin tankkaus aloitetaan.
4.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee ensimmäisen
kerran.
> Säiliö on täynnä.
Auton tankkaaminen huoltoasemalla
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä vuotaa
yli.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
3.
Polttoainesäiliö on varustettu korkittomalla polttoaineen täyttöjärjestelmällä.
Polttoainetta täytetään seuraavasti.
1.
Sammuttakaa auto ja avatkaa polttoainesäiliön luukku.
2.
Valitkaa polttoaine, joka on polttoainesäiliön
luukun sisäpinnalla olevan merkinnän8
mukaan hyväksytty käytettäväksi autossa.
Katsokaa tietoja hyväksytyistä polttoaineista
ja merkinnöistä osista "Bensiini" ja "Diesel".
Polttoaineen täyttäminen
varakanisterista
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä käyttäkää
suppiloa, joka on vaahtopalassa lattialuukun alla
kuormatilassa.
1.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku.
2.
Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen täyttöaukossa olevaan suppiloon. Täyttöputkella
on kaksi avattavaa kantta ja suppilon putki
pitää viedä molempien kansien ohi ennen
kuin täyttö voidaan aloittaa.
Vain lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella, avaimettomasti tai Volvo On Call -sovelluksen kautta vaikuttaa polttoainesäiliön luukun tilaan.
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä viimeistään vuoden 2018 lopussa myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla ympäri
Eurooppaa.
KÄYNNISTYS JA AJO
Koskee polttoaineenlämmittimellä*
varustettuja autoja
Älkää koskaan käyttäkö polttoaineenlämmitintä,
kun auto on huoltoasema-alueella.
Polttoaineen käsittely
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö heikompilaatuista polttoainetta
kuin Volvo suosittelee, koska tämä voi vaikuttaa
moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen kielteisesti.
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee kaikkia moottoreita.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia sekä
hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoainesäiliön luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 426)
•
•
•
Bensiini (s. 428)
Diesel (s. 429)
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
(s. 430)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Bensiini (s. 428)
Diesel (s. 429)
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 433)
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä
ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja
tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi
lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali
voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa tulipaloon
ja henkilövahinkoihin.
* Valinnais-/lisävaruste. 427
KÄYNNISTYS JA AJO
Bensiini
TÄRKEÄÄ
Bensiini on bensiinimoottorilla varustettuihin
autoihin tarkoitettua polttoainetta.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä.
Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää
polttoainetta. Bensiinin täytyy olla normin EN 228
mukaista.
Bensiinin merkintä
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä
löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä
viimeistään vuoden 2018 lopussa myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista
huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Euroopan tämänhetkiset vakiopolttoaineet tunnistaa näistä merkinnöistä. Bensiinimoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavilla merkinnöillä varustettua bensiiniä:
E5 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 2,7 % ja etanolipitoisuus enint. 5 til. %.
•
Polttoaine, jossa on jopa 10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
•
EN 228 E10 -bensiini (enint.
10 tilavuusprosenttia etanolia) on hyväksytty käytettäväksi.
•
Etanolipitoisuus saa olla korkeintaan E10
(enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia).
Esimerkiksi E85 ei ole sallittu.
Oktaaniluku
•
•
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
•
Pienempää oktaanilukua kuin RON 95 ei saa
käyttää.
98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
(100 °F) suositellaan korkeinta mahdollista
oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja pienen
polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
E10 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 3,7 % ja etanolipitoisuus enint. 10 til. %.
428
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta
ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Polttoaineen käsittely (s. 427)
Polttoaineen lisääminen (s. 426)
Bensiinihiukkassuodatin (s. 429)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 620)
KÄYNNISTYS JA AJO
Bensiinihiukkassuodatin
Bensiinikäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi tehokkaammin.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään bensiinihiukkassuodattimeen normaalin ajon aikana.
Normaaleissa ajo-olosuhteissa tapahtuu passiivinen regenerointi, jonka aikana hiukkaset hapetetaan ja poltetaan pois. Siten tyhjennetään suodatin.
Jos autolla ajetaan alhaisilla ajonopeuksilla tai se
käynnistetään toistuvasti kylmänä alhaisessa
ulkolämpötilassa, aktiivinen regenerointi voi olla
tarpeen. Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää yleensä 10 - 20
minuuttia. Regeneroinnin aikana voidaan havaita
palaneen hajua.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä kylmällä säällä,
tällöin moottori saavuttaa nopeammin normaalin
toimintalämpötilansa.
Ajettaessa bensiiniautolla lyhyitä
matkoja alhaisella nopeudella
Ajotapa vaikuttaa bensiinipakokaasujen puhdistusjärjestelmän kapasiteettiin. Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi on ajettava vaihtelevia
ajomatkoja eri ajonopeuksilla.
Toistuva lyhyiden ajomatkojen ajaminen alhaisella
nopeudella (tai kylmässä ilmastossa) kylmällä
moottorilla voi aiheuttaa ongelmia, jotka voivat
pikkuhiljaa johtaa toimintahäiriöihin ja aiheuttaa
varoitusviestejä. Jos autolla ajetaan lähinnä kaupunkiliikenteessä, on tärkeää ajaa säännöllisesti
myös suurilla ajonopeuksilla, jotta bensiinipakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi tehdä regeneroinnin.
•
Autolla on ajettava maantiellä yli 60 km/h:n
(38 mph:n) ajonopeudella vähintään 20
minuuttia tankkausten välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Bensiini (s. 428)
Diesel
Diesel on dieselmoottorilla varustettuihin autoihin
tarkoitettua polttoainetta.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan
epäilyttävää polttoainetta. Dieselpolttoaineen
pitää täyttää normi EN 590 tai SS 155435. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille, kuten esim. suurelle rikki- ja metallimäärälle.
Merkintä
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä
löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä
viimeistään vuoden 2018 lopussa myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista
huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Euroopan tämänhetkisen vakiopolttoaineen tunnistaa tästä merkinnästä. Dieselmoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavalla merkinnällä varustettua dieseliä:
B7 on dieselpolttoaine, jossa
on enintään 7 til. %rasvahappometyyliestereitä (FAME).
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa (alle
0 °C (32 °F)) parafinoitua, mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Myytävät polttoainelaadut ovat
vuodenajan ja ilmastovyöhykkeen mukaisia, mutta
}}
429
KÄYNNISTYS JA AJO
||
äärimmäisissä sääolosuhteissa, polttoaineen
ollessa vanhaa tai siirryttäessä ilmastovyöhykkeeltä toiselle parafinoitumista voi esiintyä.
TÄRKEÄÄ
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei saa
käyttää:
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä.
•
•
•
•
Varmistakaa, että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille
pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja
vedellä.
TÄRKEÄÄ
•
täyttää normi EN 590 ja/tai SS 155435
omata rikkipitoisuus, joka ei ylitä arvoa
10 mg/kg
sisältää enintään 7 tilavuus-% FAME9ainetta (B7).
9 Fatty Acid Methyl Ester, rasvahappojen metyyliesteri
10 Dieselpolttoaineen, jossa on enintään 7 tilavuus-%
430
Marine Diesel -polttoaine
Polttoöljy
FAME10 ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat
kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
Dieselpolttoaineen pitää:
•
•
Erikoislisäaineet
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaineen käsittely (s. 427)
Polttoaineen lisääminen (s. 426)
Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori
(s. 430)
•
•
Dieselin hiukkassuodatin (s. 431)
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 620)
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®-nesteen
avulla (s. 432)
FAMEa (B7), käyttö on sallittu.
Polttoaineen loppuminen ja
dieselmoottori
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen.
Ennen kuin auto käynnistetään sen jälkeen, kun
polttoainesäiliö on täytetty dieselillä – menetelkää
näin:
1.
Etäavaimen pitää olla autossa.
2.
Kytkekää auto jännitetilaan II – painakaa
käynnistyspainiketta painamatta jarrupoljinta
ja pitäkää painiketta painettuna n. 4 sekuntia.
Vapauttakaa painike tämän jälkeen.
3.
Odottakaa n. yksi minuutti.
4.
Käynnistäkää moottori.
HUOM
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen puutteen yhteydessä:
•
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle
alustalle, mikäli mahdollista - jos auto on
vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara
polttoaineen syötössä.
KÄYNNISTYS JA AJO
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä
huomattavaa
Varakanisterilla dieselpolttoainetta lisättäessä
käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun alla kuormatilassa. Olkaa tarkka, että suppilon putki viedään kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputkella on
kaksi avattavaa kantta ja suppilon putki pitää
viedä molempien kansien ohi ennen kuin täyttö
voidaan aloittaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaineen lisääminen (s. 426)
Dieselin hiukkassuodatin
Dieselkäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi tehokkaammin.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään dieselhiukkassuodattimeen normaalin ajon aikana. Kun
nämä ehdot täyttyvät, alkaa regenerointi hiukkasten polttamiseksi pois ja suodattimen tyhjentämiseksi. Regeneroinnin aloittamiseksi moottorin on
oltava normaalissa toimintalämpötilassa. Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää yleensä 10 - 20 minuuttia.
Diesel (s. 429)
HUOM
Työkalusarja (s. 524)
Regeneroinnin aikana voi ilmetä seuraavaa:
•
moottorin tehon pienehkö väheneminen
voidaan havaita tilapäisesti
•
polttoaineenkulutus voi tilapäisesti lisääntyä
•
palaneen hajua voi esiintyä.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä säällä,
tällöin moottori saavuttaa nopeammin normaalin
toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista,
saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton.
Silloin on vaarana, että suodatin pitää vaihtaa.
Ajettaessa dieselautolla lyhyitä matkoja
alhaisella nopeudella
Ajotapa vaikuttaa dieselpakokaasujen puhdistusjärjestelmän kapasiteettiin. Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi on ajettava vaihtelevia ajomatkoja eri ajonopeuksilla.
Toistuva lyhyiden ajomatkojen ajaminen alhaisella
nopeudella (tai kylmässä ilmastossa) kylmällä
moottorilla voi aiheuttaa ongelmia, jotka voivat
pikkuhiljaa johtaa toimintahäiriöihin ja aiheuttaa
varoitusviestejä. Jos autolla ajetaan lähinnä kaupunkiliikenteessä, on tärkeää ajaa säännöllisesti
myös suurilla ajonopeuksilla, jotta dieselpakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi tehdä regeneroinnin.
•
Autolla on ajettava maantiellä yli 60 km/h:n
(38 mph:n) ajonopeudella vähintään 20
minuuttia tankkausten välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Diesel (s. 429)
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®-nesteen
avulla (s. 432)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 620)
* Valinnais-/lisävaruste. 431
KÄYNNISTYS JA AJO
Pakokaasujen puhdistus
AdBlue®11-nesteen avulla
AdBlue on lisäaine, jota käytetään SCR12-järjestelmässä dieselmoottorin haitallisten aineiden
päästöjen vähentämiseksi.
SCR-järjestelmässä AdBlue ja pakokaasujen typpioksidit muunnetaan typeksi ja vesihöyryksi, jolloin haitallisten typpioksidien päästöt vähenevät
huomattavasti.
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä valvoo jatkuvasti AdBluen säiliön tasoa, laatua ja annostelua.
Ongelmatilanteessa kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.
TÄRKEÄÄ
AdBlue-nestettä tarvitaan, jotta SCR-järjestelmä toimii ja pakokaasupäästöjä koskevat
lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. AdBluesyöttöjärjestelmän muuttaminen tai peukalointi siten, että AdBlue-reagenssia ei käytetä
lainsäädännön vaatimusten täyttymisen sitä
edellyttäessä, on laitonta. Tällainen peukalointi saattaa olla rikos, josta saattaa aiheutua
oikeudellisia toimenpiteitä.
AdBlue
AdBlue on väritön neste, jossa on 32,5 %
ureaa13 deionisoidussa vedessä ja joka on valmistettu normin ISO 22241 mukaisesti. Se on
kehitetty erityisesti dieselmoottorien SCR-puhdistustekniikkaa varten.
AdBlue-säiliön ollessa tyhjä autoa ei saa käyttää, koska se ei enää täytä pakokaasupäästöjä koskevia lainsäädännöllisiä vaatimuksia.
Siksi autossa on varoitusjärjestelmä, joka
ilmoittaa, kun AdBlue-säiliö on täytettävä. Kun
AdBlue on vähissä, näytetään AdBluen lisäämistarpeesta kertovia varoituksia.
AdBlue-nesteellä on autossa oma säiliönsä, joka
täytetään polttoainesäiliön luukun sisäpuolella
olevan erillisen täyttöputken kautta. Kulutus riippuu ajotavasta, ulkolämpötilasta ja järjestelmän
käyntilämpötilasta.
Edellytykset ajamiselle käytettäessä
AdBlue-nestettä
Säiliössä on aina oltava oikeanlaatuista AdBluenestettä, jotta auto voi käynnistyä. SCR-järjestelmä on hyvin herkkä epäpuhtauksille.
11
12
13
432
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 433)
AdBlue® -nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 433)
Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Selective Catalytic Reduction
CO(NH2)2
•
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue®-toimintoa
varten (s. 436)
KÄYNNISTYS JA AJO
AdBlue®-nesteen käsittely
Säilytys
AdBlue koostuu suurimmaksi osaksi vedestä (n.
67,5 % vettä ja 32,5 % ureaa). Neste ei ole tulenarkaa, mutta sitä on käsiteltävä varovasti, koska
se voi ärsyttää silmiä ja ihoa.
AdBlue-nestettä on säilytettävä tiiviisti suljetussa
alkuperäispakkauksessa yli -11 °C:n (12 °F) ja
alle 30 °C:n (86 °F) lämpötilassa. Nestettä ei saa
säilyttää suorassa auringonvalossa.
Muistettavaa käsiteltäessä
AdBlue jäätyy -11 °C:n (12 °F) lämpötilassa,
mutta sulamisen jälkeen sitä voidaan käyttää
uudelleen.
Välttäkää höyryjen hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Suosittelemme käyttämään käsineitä, jotka estävät herkän ihon ärsytyksen nestettä käsiteltäessä.
VAROITUS
Ensiaputoimenpiteet:
•
Hengitettäessä – hakeuduttava raittiiseen
ilmaan.
•
Ihokosketuksessa – iho on pestävä
vedellä ja saippualla.
•
Silmäkosketuksessa – huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
•
Nautittaessa sisäisesti – suu on huuhdeltava huolellisesti. Ei saa oksennuttaa.
Ottakaa yhteyttä lääkäriin, jos vaivat jatkuvat
tai ainetta on nautittu sisäisesti suurehko
määrä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
AdBlue® -nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 433)
•
Pakokaasujen puhdistus AdBlue®-nesteen
avulla (s. 432)
AdBlue® -nesteen tarkistus ja
lisääminen
Tarkistakaa AdBlue-määrä säännöllisesti ja lisätkää sitä, jos kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus alhaisesta AdBlue-tasosta.
Volvon tekninen palvelu täyttää AdBlue-nesteen
auton huollon yhteydessä, mutta ajotavasta riippuen nestettä on ehkä lisättävä joitakin kertoja
huoltojen välillä. Jos AdBlue-säiliön annetaan tyhjentyä kokonaan, autoa ei voida enää käynnistää.
HUOM
Älkää koskaan ajako AdBlue-säiliö tyhjänä.
Täyttäkää säiliö hyvissä ajoin ennen kuin se
on tyhjä.
Jos säiliö ajetaan tyhjäksi, moottoria ei voida
sammutuksen jälkeen käynnistää normaaliin
tapaan eikä muilla apukeinoilla.
Ainoa keino käynnistää moottori uudelleen
säiliön tyhjennyttyä on täyttää säiliöön määritetyn laatuista AdBlue-liuosta vähintään 3 litraa.
Toimenpiteet aineen läikkyessä
Maahan, auton päälle tai maalatuille pinnoille läikkynyt AdBlue on huuhdeltava tarkkaan vedellä
pois. Aineen pääsemistä viemäriin on vältettävä.
}}
433
KÄYNNISTYS JA AJO
||
AdBlue-määrän tarkistaminen
Täyttäminen
2.
1.
Kun AdBlue alkaa olla vähissä, kuljettajan näytössä syttyy symboli ja ilmoitus
AdBlue vähissä näytetään.
1.
Näyttäkää AdBlue-määrä painamalla Tila.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku painamalla
kevyesti luukun takaosaa.
2.
Avatkaa sovellus Auton tila sovellusnäkymässä.
Avatkaa pienemmän AdBlue-täyttöputken
sininen kansi.
AdBlue-määrän grafiikka keskinäytössä.
Kukin ilmaisin tarkoittaa n. 25 %:a täydestä
säiliöstä.
Kun säiliössä on alle 25 % jäljellä, jäljellä
oleva ilmaisin vaihtuu ruskeankeltaiseksi, ja
kun alle 10 % on jäljellä, se muuttuu punaiseksi.
434
KÄYNNISTYS JA AJO
3.
Lisätkää oikean laatuista14 AdBlue-nestettä.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa.
VAROITUS
Tankattaessa huoltoasemalla AdBlue-pumpusta on suositeltavaa käyttää henkilöautolle
sopivaa pumppua. Vaihtoehtoisesti voidaan
käyttää raskaammille ajoneuvoille tarkoitettua
AdBlue-pumppua.
TÄRKEÄÄ
Varokaa, että AdBlueta ei pääse auton maalipinnalle. Jos näin käy, huuhdelkaa runsaalla
vedellä, koska neste voi vaurioittaa maalipintaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
14
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 433)
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue®-toimintoa
varten (s. 436)
AdBlue®-säiliön tilavuus (s. 618)
ISO 22241
435
KÄYNNISTYS JA AJO
Symbolit ja ilmoitukset AdBlue®toimintoa varten
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä valvoo jatkuvasti AdBluen tasoa, laatua ja annostelua.
Ongelmatilanteessa kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
AdBlue vähissä
AdBlue on vähissä ja säiliö on täytettävä.
AdBluen annostus
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnan tarkastusta varten.
ja
AdBluen laatu
436
KÄYNNISTYS JA AJO
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lisää AdBlueta
AdBlue on kriittisen vähissä ja säiliö on täytettävä välittömästi.
Moottorin käynn. esto
Autoa ei voida käynnistää, ennen kuin AdBlue-nestettä on lisätty. Lisätkää kuljettajan näytössä
ilmoitettu määrä AdBlue-nestettä tai ottakaa yhteyttä korjaamoonA.
ja esim.: Lisää vähintään 4 litraa
AdBlueta
Moottorin käynn. esto
Huomatkaa, että:
•
Auton on seistävä tasaisella alustalla, jotta tasomittari voi rekisteröidä täytetyn AdBlue-määrän
oikein.
•
Oikean määrän päivittyminen järjestelmään voi kestää 20 sekuntia nesteen lisäämisen jälkeen.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnan tarkastusta varten.
AdBlue-järj. huollettava, jotta
uud. käynn. sallitaan
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
AdBlue® -nesteen tarkistus ja lisääminen
(s. 433)
•
•
AdBlue®-nesteen käsittely (s. 433)
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 558)
437
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin ja vetojärjestelmän
ylikuumeneminen
Vähennä nopeutta lämpötilan
alentamiseksi tai Vaihteisto
kuumaPysähdy turvallisesti, odota
jäähdytystä. Noudattakaa tällöin annettua
suositusta, vähentäkää nopeutta ja pysäyttäkää auto turvallisesti sekä antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
vaihteiston jäähdyttämiseksi.
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä, on
olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman ollessa raskas.
•
Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan moottorin tehoa rajoittaa tilapäisesti.
•
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot
ajaessanne hyvin lämpimässä säässä.
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi
voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi, varoitussymboli syttyy ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Pysähdy turvallisesti. Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
sen jäähdyttämiseksi.
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
•
Jos ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Sammuta moottori tai Moott.
jäähdytysneste Taso alhainen Sammuta
moottori näytetään, pysäyttäkää auto ja
sammuttakaa moottori.
•
Jos vaihteisto ylikuumenee, valitaan vaihtoehtoinen vaihtamisohjelma15. Lisäksi aktivoidaan sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää varoitussymbolin ja kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus Vaihteisto lämmin
15
438
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Korkea moottorin lämpötila. Noudattakaa annettua suositusta.
Jäähdytysneste vähissä. Noudattakaa annettua suositusta.
Vaihteisto lämmin/ylikuumentunut/
jäähdytetään. Noudattakaa annettua suositusta.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Sisältö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 568)
Perävaunun vetäminen (s. 444)
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa (s. 423)
Vaihtoilmaisin* (s. 409)
Koskee automaattivaihteistoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Käynnistysakun ylikuormitus
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä jännitetilaa II auton moottorin ollessa sammutettu. Käyttäkää sen sijaan jännitetilaa I - silloin kulutetaan
vähemmän virtaa.
Toisen akun käyttäminen
käynnistysapuna
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan
käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
matkustamon puhallin
tuulilasinpyyhin
Jos käynnistysakun jännite on matala, esitetään
ilmoitus kuljettajan näytössä. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja,
esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä auto ja antamalla sen sitten käydä
vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku
ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
TÄRKEÄÄ
5.
Avatkaa positiivisen apukäynnistyskohdan
peitekansi (2).
6.
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan (2).
7.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
8.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin auton negatiiviseen apukäynnistyskohtaan (4).
9.
Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
valonheittimet
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan
(1).
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan komponenttien kanssa.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun auton
moottori on sammutettu. Esimerkkejä sellaisista
toiminnoista ovat:
•
•
•
•
4.
Käynnistyskaapelien kiinnityspisteet.
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai muiden
vaurioiden välttämiseksi:
1.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0.
2.
Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
3.
Jos apuakku on asennettuna toiseen autoon
- sammuttakaa auttavan auton moottori ja
katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa
sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
Käynnistysakku (s. 574)
Jännitetilat (s. 394)
}}
439
KÄYNNISTYS JA AJO
||
11. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on tyhjentynyt akku.
VAROITUS
•
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako kaapelin ja auton välisiä liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
•
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa
järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan/apukäynnistysakun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää.
Käynnistyskaapelin väärän kytkemisen
aikana syntynyt kipinä voi riittää akun
räjähtämiseen.
Vetokoukku*
Auto voidaan varustaa vetokoukulla, joka mahdollistaa esim. perävaunun vetämisen auton takana.
Vetokoukusta voi olla erilaisia versioita autoa varten, kysykää lisätietoa Volvon jälleenmyyjältä.
Älkää yhdistäkö käynnistyskaapeleita
mihinkään polttoainejärjestelmän komponenttiin tai mihinkään liikkuvaan osaan.
Olkaa varovainen lämpimien moottorin
osien kanssa.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi
aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa runsaalla määrällä vettä, jos
rikkihappoa pääsee silmiin, iholle tai vaatteisiin. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa
välittömästi yhteys lääkäriin.
•
Älkää koskaan tupakoiko akun lähellä.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva
akkujännite perävaunun liittimelle katkaista
automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
TÄRKEÄÄ
Vetokuula on puhdistettava ja voideltava rasvalla säännöllisesti kulumisen ehkäisemiseksi.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
440
Tämä koskee myös vetokuulaan kiinnitettävän
polkupyöräpitimen asentamista.
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Jännitetilat (s. 394)
Ohjauspyörän säätö (s. 175)
Jännitetilan valitseminen (s. 395)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
(s. 442)
•
Perävaunun vetäminen (s. 444)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*
(s. 447)
Vetokoukun* erittelyt
Mitat, kiinnityskohdat mm (tuumaa)
Vetokoukun mitat ja kiinnityskohdat.
Vetokoukun* erittelyt (s. 441)
A
939 (37)
B
72 (2,8)
C
6 (0,24)
D
145 (5,7)
E
88 (3,5)
F
Sivupalkki kallistuu 8 astetta
G
353 (13,9)
H
1048 (41,3)
I
524 (20,6)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetokoukku* (s. 440)
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 612)
* Valinnais-/lisävaruste. 441
KÄYNNISTYS JA AJO
Sisään- ja uloskäännettävä
vetokoukku*
1.
2.
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku on aina
helposti saatavissa ja se on helppo kääntää ulos
tai sisään tarvittaessa. Sisäänkäännetyssä asennossa vetokoukku on kokonaan poissa näkyvistä.
VAROITUS
Noudattakaa tarkasti vetokoukun sisään- ja
uloskääntämistä koskevia ohjeita.
Vetokoukun kääntäminen ulos
VAROITUS
Välttäkää seisomista auton takana keskellä
lähellä puskuria vetokoukun ulos kääntämisen
yhteydessä.
Avatkaa takaluukku. Vetokoukun sisään- ja
uloskääntämisen painike on sijoitettu oikealle
puolelle taakse kuormatilassa. Painikkeen
merkkivalon pitää palaa jatkuvasti oranssina,
jotta uloskääntämistoiminto on aktiivinen.
Painakaa painiketta ja vapauttakaa se - liian
pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei uloskääntäminen käynnisty.
> Vetokoukku kääntyy ulos ja alas lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo vilkkuu
oranssina.
VAROITUS
Älkää painako sisään- ja uloskääntämisen painiketta, jos perävaunu on kytkettynä vetokoukkuun.
442
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
HUOM
Vetokoukun on oltava kääntynyt täysin ulos,
ennen kuin se voidaan siirtää lukittuun asentoon. Tämä uloskääntö voi kestää muutamia
sekunteja. Jos vetokoukku ei kiinnity lukittuun
asentoon, odota muutama sekunti ja yritä
uudelleen.
Vetokoukun kääntäminen sisään
2.
TÄRKEÄÄ
Varmistakaa, ettei sähköliitäntään ole asennettu mitään liitintä tai sovitinta, kun vetokoukku käännetään sisään.
1.
3.
Lukitkaa vetokoukku siirtämällä se takaisin
sisäänkäännettyyn asentoon, johon se lukkiutuu.
> Merkkivalo palaa nyt jatkuvasti, jos vetokoukku on käännetty sisään oikein.
Siirtäkää vetokoukku ääriasentoonsa, jossa
se kiinnittyy ja lukkiutuu kiinni - merkkivalo
palaa jatkuvasti oranssina.
> Vetokoukku on valmis käytettäväksi.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun
turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
Avatkaa takaluukku. Painakaa painiketta
oikealla puolella takana kuormatilassa ja
vapauttakaa se - liian pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei sisäänkääntäminen käynnisty.
> Vetokoukku kääntyy automaattisesti alas
lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo
painikkeen yhteydessä vilkkuu oranssina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 444)
Vetokoukku* (s. 440)
* Valinnais-/lisävaruste. 443
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vetäminen
Perävaunua vedettäessä on huomioitava useita
tärkeitä seikkoja koskien vetokoukkua, perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa rajoittaa
tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
•
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Ilmoitetut perävaunun maksimipainot pätevät
vain enintään 1000 metrin (3280 jalan) korkeudella merenpinnasta. Tätä korkeammalla
moottorin teho ja sen myötä auton kiipeämiskyky ovat huonontuneet ohuemman ilman
takia, joten perävaunun enimmäispainoa on
laskettava. Auton ja perävaunun painoa on
pienennettävä 10 % jokaisella seuraavalla
1000 metrillä (3280 jalalla) (tai sen osalla).
Auto toimitetaan perävaunun vetämistä varten
tarkoitetulla varustuksella.
•
Auton vetokoukun on oltava hyväksyttyä tyyppiä.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa. Aisapaino lasketaan osaksi auton hyötykuormaa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin.
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä on
ajettu vähintään 1000 km (620 mailia).
•
444
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle käsivalintaisessa vaihtamisessa ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen nopeuksien ja painojen osalta.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa,
jotka ovat yli 12 %.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa
yhdessä polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta huomattavasti.
Perävaunuliitin
Jos auton vetokoukussa on 13-napainen liitin ja
perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinta. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva
akkujännite perävaunun liittimelle katkaista
automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
Perävaunumassat
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä
voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa vaikeasti
hallittava.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot
ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla
hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä
autolla saa hinata.
Tasonsäätö*
Auton tasonsäätöjärjestelmä pyrkii pitämään
saman korkeuden kuormasta riippumatta (sallittuun enimmäiskuormaan asti). Kun auto seisoo,
takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajaminen mäkisessä maastossa ja
lämpimässä ilmastossa
Tietyissä olosuhteissa ajaminen perävaunun
kanssa voi johtaa ylikuumentumisvaaraan. Jos
moottori ja voimansiirtojärjestelmä ylikuumenevat,
kuljettajan näytössä syttyy varoitussymboli ja näytetään ilmoitus.
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja
moottorin kierrosluvun suhteen optimaalisen vaihteen.
Jyrkät nousut
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla
vaihteelle kuin millä moottori "jaksaa" - ei ole
aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä
moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa jarrupoljin alas.
2.
Aktivoikaa seisontajarru.
3.
Valitkaa vaihdeasento P.
4.
Vapauttakaa jarrupoljin.
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi,
kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa jarrupoljin alas.
2.
Valitkaa vaihdeasento D.
3.
Seisontajarrun vapauttaminen.
4.
Vapauttakaa jarrupoljin ja lähtekää liikkeelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 445)
Perävaunun polttimoiden tarkastus (s. 446)
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 612)
•
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen (s. 438)
•
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
(s. 616)
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA16) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut
heilahdella itsestään. Toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään ESC17.
Heilahtelun syitä
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä. Tavallisesti
tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria
nopeuksia. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian
kauas taakse, heilahtelun riski on olemassa myös
alhaisemmilla nopeuksilla.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas
sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla tai
kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos ajoradalta.
Perävaunun vakautusjärjestelmän
toiminta
Perävaunun vakautusjärjestelmä valvoo jatkuvasti
auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kie}}
* Valinnais-/lisävaruste. 445
KÄYNNISTYS JA AJO
||
murtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu. Usein
tämä riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.
Jos heilahtelua ei vaimenneta järjestelmän toimintaan puuttumisesta huolimatta, yhdistelmää
jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin vetovoimaa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on
saatu vaimennettua ja yhdistelmä on jälleen
vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja
saa auton jälleen täysin hallintaansa.
Vakautustoiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan deaktivoimalla ESC-toiminnon
keskinäytössä olevan valikkojärjestelmän
kautta.
Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta voi
jäädä puuttumaan, jos kuljettaja yrittää poistaa
heilahtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä,
koska järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako heilahtelun perävaunu vai kuljettaja.
Kun perävaunun vakautusjärjestelmä on toiminnassa, ESC symboli vilkkuu kuljettajan näytössä.
446
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 444)
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 261)
Perävaunun polttimoiden tarkastus
Kun kytkette autoon perävaunun - tarkistakaa
ennen ajoon lähtöä, että perävaunun kaikki valot
toimivat.
Perävaunun suuntavilkut ja jarruvalot
Jos yksi tai useampi perävaunun vilkuista tai jarruvalojen polttimoista on rikki, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus. Kuljettajan on
tarkastettava muut perävaunun valot ennen liikkeellelähtöä.
Symboli
HUOM
16
17
Aiheeseen liittyvät tiedot
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
Ilmoitus
• Peräv. suuntavilkku Oikean
suuntavilkun toimintahäiriö
• Peräv. suuntavilkku Vasemman suuntavilkun toimintahäiriö
• Perävaunun jarruvalo Toimintahäiriö
Jos jokin perävaunun suuntavalojen polttimoista
on rikki, tämän lisäksi suuntavalojen symboli kuljettajan näytössä vilkkuu tavallista nopeammin.
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun takasumuvalo
Kytkettäessä perävaunu voi käydä niin, että auton
takasumuvalo ei syty. Sen korvaa tällöin perävaunun takasumuvalo. Tässä tapauksessa tarkistakaa
sumuvalon aktivoinnin yhteydessä yhdistelmän
turvallisen ajamisen varmistamiseksi, että perävaunussa on takasumuvalo.
Perävaunun polttimoiden tarkastus*
Automaattinen tarkastus
Perävaunun sähkökytkentöjen jälkeen on mahdollista varmistaa automaattisen valojen kytkennän kautta, että perävaunun polttimot toimivat.
Toiminto auttaa kuljettajaa tarkistamaan ennen
ajoonlähtöä, että perävaunun polttimot toimivat.
Jotta tarkastus voidaan tehdä, moottorin pitää
olla sammutettu.
1.
Kun perävaunu kytketään vetokoukkuun, esitetään ilmoitus Autom perävaunuvalon
tarkistus kuljettajan näytössä.
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Valojentarkastus käynnistyy.
3.
Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa
polttimoiden toiminnan.
> Kaikki perävaunun polttimot alkavat vilkkua – sitten polttimot syttyvät yksi kerrallaan.
4.
Tarkastakaa visuaalisesti, että kaikki perävaunun käytettävissä olevat polttimot toimivat.
Vetokoukkuun asennettu
polkupyöränpidin*
5.
Hetken kuluttua vilkkuvat perävaunun kaikki
polttimot uudelleen.
> Tarkastus on tehty.
Suosittelemme Volvon kehittämien polkupyöränpitimien käyttämistä.
Automaattisen tarkastuksen poistaminen
toiminnasta
Automaattinen tarkastustoiminto voidaan poistaa
toiminnasta keskinäytössä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus.
3.
Poistakaa merkintä Autom
perävaunuvalon tarkistus.
Valot ja
Manuaalinen tarkastus
Jos automaattinen tarkastus on pois toiminnasta,
tarkastus voidaan aloittaa manuaalisesti.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus.
3.
Valitkaa Man. perävaunuvalon tarkistus.
> Valojentarkastus käynnistyy. Poistukaa
autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.
Valot ja
Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden. Volvon polkupyöränpitimet voidaan ostaa valtuutetulta Volvon
jälleenmyyjältä.
Noudattakaa huolellisesti polkupyöränpitimen
mukana tulevia ohjeita.
•
Polkupyöränpidin ja kuorma saavat painaa
korkeintaan 75 kg (165 paunaa).
•
Polkupyöränpitimessä voidaan kuljettaa enintään kolmea polkupyörää.
VAROITUS
Pyöränpitimen virheellinen käyttö voi vaurioittaa vetokoukkua ja autoa.
Pyöränpidin voi irrota vetokoukusta, jos se:
•
on asennettu virheellisesti vetokoukun
kuulaan
•
on ylikuormitettu, katsokaa enimmäiskantokyky pyöränpitimen ohjeista
•
sitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin
pyörien kuljettamiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen (s. 444)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 447
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin esimerkiksi seuraavista syistä:
•
•
•
•
kasvanut paino
huonompi kiihtyvyys
pienempi maavara
muuttunut jarrutusteho.
Suosituksia pyörien lastaamiselle
polkupyöränpitimeen
Mitä suurempi etäisyys kuorman painopisteen ja
vetokuulan välillä on, sitä suurempi kuormitus
vetokoukkuun kohdistuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetokoukku* (s. 440)
Hinaus
Autoa hinattaessa sitä vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
Valmistelut ja hinaaminen
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata siten,
että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Noudattakaa lastatessanne seuraavia suosituksia:
•
Sijoittakaa painavin polkupyörä lähimmäksi
autoa.
•
Pitäkää kuorma symmetrisenä ja mahdollisimman lähellä auton keskikohtaa esimerkiksi sijoittamalla polkupyörät limittäin, jos
lastattavia pyöriä on useita.
•
•
448
Poistakaa kuljetettavista pyöristä irtoesineet,
esim. pyöräkori, akku, lastenistuin. Tämä
vähentää vetokoukun ja polkupyöränpitimen
kuormitusta sekä pienentää ilmanvastusta ja
siten myös polttoaineenkulutusta.
Älkää hinauttako automaattivaihteistolla
varustettua autoa yli 80 km/h:n (50 mph)
nopeutta älkääkä pidempää matkaa kuin
80 km (50 mailia).
VAROITUS
•
Tarkastakaa ennen hinausta, että ohjauslukko on avattu.
•
Jännitetilan II pitää olla aktiivinen - jännitetilassa I kaikki turvatyynyt on deaktivoitu.
•
Pitäkää aina etäavain autossa, kun sitä
hinataan.
Älkää käyttäkö polkupyörien päällä suojapeitettä. Se voi vaikuttaa auton käsittelyä, huonontaa näkyvyyttä ja kasvattaa polttoaineenkulutusta. Se lisää myös vetokoukkuun kohdistuvaa kuormitusta.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
VAROITUS
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun moottori on sammutettu - tarvitaan n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen painallus ja ohjaus
on huomattavasti normaalia raskaampi.
1.
Kytkekää auton varoitusvilkut päälle.
2.
Kiinnittäkää hinausköysi hinaussilmukkaan.
3.
Deaktivoikaa ohjauslukko avaamalla auton
lukitus.
4.
Kytkekää auto jännitetilaan II – painakaa
käynnistyspainiketta painamatta jarrupoljinta
ja pitäkää painiketta painettuna n. 4 sekuntia.
Vapauttakaa painike tämän jälkeen.
5.
Siirtäkää vaihteenvalitsin vapaa-asentoon N
ja vapauttakaa seisontajarru.
Jos akkujännite on liian alhainen, seisontajarrua ei voida vapauttaa. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.
> Vetoauto voi nyt aloittaa hinaamisen.
6.
Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto
hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka kevyesti
jarrupolkimella - tällöin vältetään kovat
nykäykset.
7.
Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
Käynnistysapu
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä,
ettei moottoria voi käynnistää.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä hinata
moottoria käyntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen
(s. 449)
•
•
•
Varoitusvilkut (s. 143)
•
Jännitetilan valitseminen (s. 395)
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
Käyttäkää hinaamiseen hinaussilmukkaa. Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen takana
olevaan kierreliitäntään puskurin oikealla puolella,
edessä tai takana.
HUOM
Jos auto on varustettu vetokoukulla, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
Hinaussilmukan asentaminen
Vetäminen (s. 451)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 439)
Ottakaa esiin hinaussilmukka, joka on vaahtopalassa lattian alla tavaratilassa.
}}
449
KÄYNNISTYS JA AJO
4.
||
Edessä: Ottakaa peitekansi pois – painakaa
merkintää sormella.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan sitten irrottaa.
Takana: Poistakaa peitekansi - painakaa
merkintää sormella ja kääntäkää samanaikaisesti vastakkainen sivu/kulma ulos kolikon
tai vastaavan avulla.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan sitten irrottaa.
Kiertäkää hinaussilmukka sisään niin pitkälle
kuin se menee. Kiertäkää silmukka kunnolla
kiinni käyttämällä vipuvartena esimerkiksi silmukan läpi vietyä pyöränruuviavainta*.
TÄRKEÄÄ
On tärkeää, että hinaussilmukka kierretään
kunnolla kiinni - sen rajoittimeen asti.
Hinaussilmukan poistaminen:
–
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään irti
ja laitetaan takaisin paikalleen.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin
puskuriin.
450
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen
hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista.
Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai
jos maavara auton alla on riittämätön, auto voi
vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös käyttämällä
hinaussilmukkaa.
Nostakaa autoa tarvittaessa käyttämällä kuljetusauton nostolaitetta, älkää käyttäkö hinaussilmukkaa.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon tai
kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä varten
ammattitaitoista apua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Vetäminen
Hinauttaessa auto viedään pois toisen ajoneuvon
avulla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen
(s. 449)
Hinaussilmukkaa voidaan käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle.
Auton asento ja maavara ratkaisevat, onko auto
mahdollista vetää lavalle. Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara auton
alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös. Auto tulee tällöin nostaa hinausauton nostolaitteella.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon tai
kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä varten
ammattitaitoista apua.
Hinaus (s. 448)
Vetäminen (s. 451)
Työkalusarja (s. 524)
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata siten,
että pyörät pyörivät eteenpäin.
451
KÄYNNISTYS JA AJO
HomeLink®*18
HomeLink®19
on auton sähköjärjestelmään integroitu ohjelmoitava kaukosäädin, jolla voidaan
etäohjata enintään kolmea eri laitetta (esim. autotallin oven avaajaa, hälytysjärjestelmää, ulko- ja
sisävalaistusta ym.) ja korvata niiden kaukosäätimet.
Yleistä
HomeLink® toimitetaan sisäänrakennettuna sisätaustapeiliin. HomeLink®-paneelissa on kolme
ohjelmoitavaa painiketta ja peililasin merkkivalo.
Lisätietoa HomeLink® -järjestelmistä saatte käymällä internet-sivustolla www.Homelink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex tai soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277)20.
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet tulevia
ohjelmointikertoja varten (esim. vaihtaessanne
autoa tai toisessa autossa käyttöä varten). Suosittelemme myös painikkeiden ohjelmointien poistamista, kun auto on tarkoitus myydä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuva on kaaviomainen, malli voi vaihdella.
HomeLink®*21-järjestelmän
ohjelmointi
Ohjelmoikaa HomeLink®, palauttakaa kaikki
ohjelmoinnit tai ohjelmoikaa jokin yksittäinen painike uudelleen noudattamalla näitä ohjeita.
HUOM
Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai
"lisävarusteasennossa" ennen kuin
HomeLink®-järjestelmä on ohjelmoitavissa tai
käytettävissä. On hyvä laittaa uudet paristot
kaukosäätimeen, jonka HomeLink® korvaa,
nopeamman ohjelmoinnin ja radiosignaalin
paremman lähettämisen vuoksi. HomeLink®painikkeet tulee nollata ennen ohjelmointia.
HomeLinkin käyttäminen (s. 454)
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 452)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
(s. 455)
Painike 1
Painike 2
VAROITUS
HomeLink®-järjestelmää ohjelmoitaessa
ohjelmoitava autotallin ovi tai veräjä voi aktivoitua. Varmistakaa sen vuoksi, ettei kukaan
ole oven tai veräjän läheisyydessä ohjelmoinnin aikana. Auton täytyy seistä autotallin ulkopuolella, kun autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.
Painike 3
Merkkivalo
18
19
20
21
452
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
HomeLink ja HomeLink -talosymboli ovat Gentex Corporation -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
1.
2.
3.
Yksittäisen painikkeen
uudelleenohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLink®-painike
uudelleen seuraavasti:
Huomatkaa: Tietyt kauko-ohjaimet voivat
ohjelmoida HomeLink®-järjestelmän paremmin noin 15–20 cm:n (noin 6–12 tuuman)
etäisyydeltä. Muistakaa tämä, jos ohjelmoinnissa on ongelmia.
4.
Painakaa ja pitäkää painettuina kaukosäätimen molempia painikkeita ja ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta.
Etsikää opetuspainike22 esim. autotallin oven
vastaanottimesta. Se sijaitsee tavallisesti vastaanottimessa lähellä antennin kiinnitystä.
5.
Painakaa vastaanottimen opetuspainiketta
kerran ja vapauttakaa se. Ohjelmointi pitää
saattaa loppuun 30 sekunnin kuluessa painikkeen painamisesta.
6.
Painakaa HomeLink®-laitteen painiketta,
jonka haluatte ohjelmoida, ja vapauttakaa se.
Toistakaa painakaa/pitäkää/vapauttakaa sekvenssi toisen kerran, ja vastaanottimen
mallista riippuen, myös kolmannen kerran.
> Ohjelmointi on nyt valmis ja autotallin ovi,
veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun
ohjelmoitua painiketta painetaan.
Älkää vapauttako painikkeita, ennen kuin
merkkivalo on siirtynyt vilkkumasta hitaasti (n.
1 kerran sekunnissa) joko vilkkumaan
nopeasti (n. 10 kertaa sekunnissa) tai palamaan jatkuvasti.
> Jos se palaa jatkuvasti: Ohjelmointi on
valmistunut. Aktivoikaa painamalla ohjelmoitua painiketta 2 kertaa.
Jos se vilkkuu nopeasti: HomeLink®ohjelmoitavassa laitteessa voi olla turvatoiminto, joka vaatii lisävaiheiden tekemistä.
Testatkaa, toimiiko ohjelmointi, painamalla
ohjelmoitua painiketta 2 kertaa. Muutoin
jatkakaa seuraavista vaiheista.
22
23
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277)23.
Suunnatkaa kauko-ohjain ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta kohti ja pitäkää sitä n.
2–8 cm:n (n. 1–3 tuuman) päässä painikkeesta. Älkää peittäkö HomeLink® -merkkivaloa.
Jos syntyy ohjelmointiongelmia, ottakaa yhteys
kohteeseen HomeLink® osoitteessa:
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex tai soittakaa numeroon
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
1.
Painakaa haluamaanne painiketta ja pitäkää
sitä 20 sekuntia painettuna.
2.
Kun HomeLink®-merkkivalo alkaa vilkkua
hitaasti, ohjelmointi voidaan tehdä tavalliseen
tapaan.
Huomatkaa: Jos ohjelmoitava painike ei tule
ohjelmoiduksi uudella yksiköllä, se palaa
aikaisemmin tallennettuun ohjelmointiin.
HomeLink® -painikkeiden ohjelmoinnin
poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa kerralla vain kaikista
HomeLink®-painikkeista, ei yksittäisistä painikkeista. Yksittäiset painikkeet voidaan vain ohjelmoida uudelleen.
–
Painakaa ulompia HomeLink®-painikkeita (1
ja 3) n. 10 sekuntia.
> Kun merkkivalo alkaa jatkuvan palamisen
sijaan vilkkua, painikkeiden ohjelmointi on
poistettu ja ne voidaan ohjelmoida uudelleen.
}}
453
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HomeLinkin käyttäminen (s. 454)
HomeLink®* (s. 452)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
(s. 455)
HomeLinkin käyttäminen
Kun HomeLink® on ohjelmoitu, sitä voidaan käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta. Autotallin ovi,
veräjä, hälytysjärjestelmä tai vastaava aktivoituu
(voi kestää muutamia sekunteja). Jos painiketta
painetaan yli 20 sekuntia, uudelleenohjelmointi
alkaa. Merkkivalo palaa tai vilkkuu, kun painiketta
on painettu. Alkuperäisiä kauko-ohjaimia voidaan
haluttaessa luonnollisesti edelleen käyttää rinnakkain HomeLink® -järjestelmän kanssa.
HUOM
Jos virta on katkaistu, HomeLink® toimii
30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen jälkeen.
VAROITUS
•
Jos HomeLink® -toimintoa käytetään
autotallin oven tai portin avaamiseen, varmistukaa, ettei oven tai portin läheisyydessä ole ketään liikkeen aikana.
•
Älkää käyttäkö HomeLink®-järjestelmää
autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HomeLink®* (s. 452)
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 452)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
(s. 455)
HUOM
HomeLink®-toimintoa ei voida käyttää, jos
auto on lukittu ja hälytys kytketty valmiustilaan
ulkopuolelta käsin.
454
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
HomeLink®*24-järjestelmän
tyyppihyväksyntä
EU-tyyppihyväksyntä
Gentex Corporation vakuuttaa täten, että
HomeLink® Model UAHL5 vastaa radiolaitedirektiiviä 2014/53/EY.
Kompassi*
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton keula
osoittaa.
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton keula
osoittaa.
Kompassin aktivointi ja deaktivointi
Kompassi aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä auto.
Taajuusalueet, joilla radiolaite toimii:
•
•
•
•
•
–
868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
•
•
869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.
Katsokaa lisätietoja osoitteesta
support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HomeLink®* (s. 452)
Kompassi* (s. 455)
Kompassin kalibrointi* (s. 456)
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri kompassisuuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
24
Painakaa taustapeilin alaosassa olevaa painiketta esim. paperiliittimen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
Sertifikaatin haltijan osoite: Gentex Corporation,
600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464,
USA
•
Kompassin deaktivointi/aktivointi käsin:
433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
Kompassin aktivointi ja deaktivointi* (s. 455)
Kompassin kalibrointi* (s. 456)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste. 455
KÄYNNISTYS JA AJO
Kompassin kalibrointi*
7.
Autot sähkölämmitteisellä tuulilasilla*:
Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle, tehkää
kalibrointi edellä olevan kohdan 6 mukaisesti
tuulilasin sähkölämmitys aktivoituna.
8.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen välillä.
Tehkää kalibrointi seuraavasti:
1.
Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei ole
teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
2.
Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.)
toiminnasta ja tarkistakaa, että kaikki ovet
ovat kiinni.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
456
Painakaa taustapeilin alapinnalla olevaa painiketta n. 3 sekuntia (esimerkiksi paperiliittimellä). Kulloisenkin magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.
Kompassin aktivointi ja deaktivointi* (s. 455)
Magneettiset vyöhykkeet.
4.
Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
5.
Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki C,
tai painakaa taustapeilin alareunassa olevaa
painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki
C näytetään.
6.
Ajakaa hitaasti ympyrää enintään 10 km/h:n
(6 mph) ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin
valmistumisesta. Ajakaa tämän jälkeen vielä
2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan
pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3.
Kompassi* (s. 455)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääni, media ja internet
Ääni- ja mediajärjestelmässä on mediasoitin ja
radio. Puhelin voidaan yhdistää myös Bluetoothyhteyden kautta handsfree-toimintojen käyttämiseksi tai musiikin langattomaan toistamiseen.
Kun auto on yhdistetty internetiin, myös sovelluksia voidaan käyttää median toistamiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Audion ja median yleiskuva
Ohjatkaa toimintoja puheella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytön kautta. Kaiuttimien ja
vahvistimien määrä riippuu autossa olevasta äänijärjestelmästä.
Järjestelmäpäivitys
Äänentoisto- ja mediajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Kun auto on yhdistetty internetiin, toiminnan optimoimiseksi voidaan hakea järjestelmäpäivityksiä, ks. support.volvocars.com.
Mediasoitin (s. 468)
Radio (s. 462)
Puhelin (s. 482)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Sovellukset (s. 459)
Puheääniohjaus (s. 128)
Jännitetilat (s. 394)
Kuljettajan huomion herpaantuminen (s. 39)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 557)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 501)
Audioasetukset
Äänentoistojärjestelmä on esiasetettu optimaaliselle äänentoistolle mutta sitä voidaan mukauttaa
tarpeiden mukaan.
Äänenvoimakkuutta säädetään tavallisesti äänenvoimakkuuden säätimellä keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Tämä koskee esimerkiksi musiikin toistamista,
radiota, meneillään olevaa puhelua ja aktiivisia liikennetiedotuksia.
Optimaalinen äänentoisto
Äänentoistojärjestelmä on esikalibroitu optimaaliselle äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla. Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet, vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja äänentoistojärjestelmän yhdistelmän osalta. On myös
dynaaminen kalibrointi, joka ottaa huomioon
äänenvoimakkuussäätimen asennon ja auton
nopeuden.
Audioasetukset tarpeiden mukaan
Päänäkymässä kohdassa Asetukset
daan valita seuraavat asetukset:
Ääni voi-
• Sävy - esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen henkilökohtainen säätö.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
458
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
Äänikokemus*
Äänikokemus avataan keskinäytön sovellusnäkymästä ja siinä voidaan tehdä lisää ääniasetuksia. Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:
• Surround - tilaääni ja tasonsäätö.
Sovellukset
Sovellusnäkymässä on sovelluksia, joiden kautta
pääsee tiettyihin auton palveluihin.
Pyyhkäiskää keskinäytössä oikealta vasemmalle1
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä.
Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen
osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia
sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Mediasoitin (s. 468)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 131)
Puhelimen asetukset (s. 490)
Ääni, media ja internet (s. 458)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Sovellusnäkymä (yleispätevä kuva, perussovellukset vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä)
Jotkin perussovellukset ovat aina käytettävissä.
Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen voidaan
ladata uusia sovelluksia, esim. verkkoradio ja
musiikkipalveluita.
Tiettyjä sovelluksia voidaan käyttää vain, jos auto
on yhdistetty internetiin.
1
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 459
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
Käynnistäkää sovellus painamalla sovellusta keskinäytön sovellusnäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Sovellusten lataaminen
HUOM
Sovellusten lataaminen (s. 460)
Sovellusten päivittäminen (s. 461)
Sovellusten poistaminen (s. 461)
Apple® CarPlay®* (s. 477)
Android Auto* (s. 480)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Painakaa sovelluksen riviä luettelon laajentamiseksi ja lisätietojen saamiseksi sovelluksesta.
4.
Valitkaa Asenna halutun sovelluksen lataamisen ja asentamisen aloittamiseksi.
> Lataamisen ja asennuksen tila osoitetaan
sen ollessa käynnissä.
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon.
Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää
muut palvelut.
Kiintolevyn tallennustila (s. 500)
HUOM
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 498)
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen
on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
1.
2.
460
3.
Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen voidaan
ladata uusia sovelluksia.
Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
Valitkaa Uusia sovelluksia avataksenne
luettelon sovelluksista, jotka ovat käytettävissä, mutta joita ei ole asennettu autoon.
Jos lataamista ei sillä hetkellä voi aloittaa,
esitetään ilmoitus. Sovellus säilyy luettelossa ja lataamisen aloittamista voidaan
yrittää uudelleen.
Lataamisen keskeyttäminen
– Painakaa Peruuta käynnissä olevan lataamisen keskeyttämiseksi.
Huomatkaa, että vain lataaminen voidaan keskeyttää, kun asennusvaihe on käynnistynyt, tätä ei
voi keskeyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Sovellukset (s. 459)
Sovellusten päivittäminen (s. 461)
Sovellusten poistaminen (s. 461)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 557)
Kiintolevyn tallennustila (s. 500)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Sovellusten päivittäminen
Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia voidaan päivittää.
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon.
Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää
muut palvelut.
HUOM
Käytettäessä puhelinta sisällön lataamiseen
on erityisesti huomioitava tiedonsiirtokustannukset.
Jos sovellusta käytetään käynnissä olevan päivittämisen aikana, se alkaa uudelleen, jotta asentaminen voidaan saattaa loppuun.
Kaikkien päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
2.
Valitkaa Asenna kaikki.
> Päivittäminen aloitetaan.
Sovellusten poistaminen
Tiettyjen päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
Kun auto on liitettynä internetiin, sovelluksia voidaan poistaa.
Käytettävä sovellus pitää lopettaa, jotta asennus
voidaan poistaa.
2.
Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista käytettävissä olevista päivityksistä.
1.
Avatkaa sovellus Latauskeskus sovellusnäkymässä.
3.
Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Asenna.
> Päivittäminen aloitetaan.
2.
Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista asennetuista sovelluksista.
3.
Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Poista asennus ko. sovelluksen asennuksen poistamisen aloittamiseksi.
> Kun sovellus on poistettu, se häviää luettelosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Sovellukset (s. 459)
Sovellusten lataaminen (s. 460)
Sovellusten poistaminen (s. 461)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 557)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Sovellukset (s. 459)
Sovellusten lataaminen (s. 460)
Sovellusten päivittäminen (s. 461)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 557)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
* Valinnais-/lisävaruste. 461
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Radio
On mahdollista kuunnella radion taajuuskaistoja
AM, FM sekä digiradiota (DAB)*. Kun auto on
yhdistetty internetiin, voidaan myös kuunnella
nettiradiota.
•
•
•
•
RDS-radio (s. 466)
Radion kytkeminen päälle
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Radio kytketään päälle keskinäytön sovellusnäkymässä.
1. Avatkaa haluamanne radiotaajuus (esim. FM)
sovellusnäkymästä.
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
Mediasoitin (s. 468)
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
462
Radion kytkeminen päälle (s. 462)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 463)
2.
Radiosuosikkien asettaminen (s. 464)
•
•
Radion asetukset (s. 465)
Digiradio* (s. 467)
Valitkaa radioasema.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Radio (s. 462)
Radioaseman etsiminen (s. 464)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
•
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 463)
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
2.
Valitkaa toisto vaihtoehdoista Asemat,
Suosikit, Lajityypit tai Kokonaisuudet2.
•
•
•
Radiosuosikkien asettaminen (s. 464)
Tässä on ohjeet siihen, miten radion aaltoaluetta,
aaltoalueen luetteloa ja valitun luettelon radioasemaa vaihdetaan.
3.
Painakaa haluamaanne asemaa luettelossa.
Radion asetukset (s. 465)
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
Radion aaltoalueen vaihtaminen
Pyyhkäiskää sovellusnäkymä esiin keskinäytössä
ja valitkaa haluamanne aaltoalue (esim. FM) tai
avatkaa kuljettajan näytön sovellusvalikko ohjauspyörän oikealla painikesarjalla ja tehkää valinta
siitä.
Radion aaltoalueen luettelon
vaihtaminen
Suosikit – toistaa ainoastaan valittuja suosikkikanavia.
Lajityypit – soittaa vain radiokanavia, jotka lähettävät valittua lajia/ohjelmatyyppiä, esim. pop ja
klassinen musiikki.
Radioaseman vaihtaminen valitussa
luettelossa
–
Painakaa
tai
keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
> Siirto tapahtuu yhdellä portaalla valitussa
soittoluettelossa.
Radioasema voidaan vaihtaa myös valitussa luettelossa keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
2
Painakaa painiketta Kirjasto.
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 462)
Radioaseman etsiminen (s. 464)
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
Radiosuosikkien asettaminen (s. 464)
Radion asetukset (s. 465)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 90)
Koskee vain digiradiota (DAB*).
* Valinnais-/lisävaruste. 463
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Radioaseman etsiminen
Manuaalinen asemanhaku
Radiosuosikkien asettaminen
Radiokanava voidaan lisätä Radiosuosikitsovellukseen sekä taajuusalueen (esim. FM) suosikkiluetteloon. Alla ovat ohjeet suosikkien lisäämistä ja poistamista varten.
Radio laatii automaattisesti asemaluettelon
radioasemista, jotka ko. alueella lähettävät voimakkaimpia signaaleita.
Radiosuosikit
Radiosuosikit näyttävät kaikille
radiotaajuuksille tallennetut
suosikit.
Siirryttäessä manuaaliseen asemanhakuun, radio
ei vaihda enää automaattisesti taajuutta, kun vastaanotto heikkenee.
Hakumahdollisuudet riippuvat valitusta radion aaltoalueesta.
464
•
•
•
DAB* – kokonaisuudet ja asemat.
1.
Painakaa painiketta Kirjasto.
2.
Painakaa painiketta
.
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
3.
Syöttäkää hakusana.
> Haku tapahtuu merkkien jokaisen syötön
yhteydessä ja hakutulokset esitetään luokiteltuina.
–
AM - asemat ja taajuus.
FM - asemat, lajit ja taajuus
Painakaa Man. viritys, vetäkää säätimestä
tai
. Painettaessa pittai painakaa
kään haku hyppää taajuusalueen seuraavaan
saatavana olevaan asemaan. Myös ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa voidaan
käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Radio (s. 462)
Radion kytkeminen päälle (s. 462)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 463)
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
Radion asetukset (s. 465)
1.
Avatkaa sovellus Radiosuosikit sovellusnäkymästä.
2.
Painakaa haluamaanne radioasemaa luettelossa sen kuuntelemiseksi.
Radiosuosikkien lisääminen ja
poistaminen
–
Painakaa
radiokanavan lisäämiseksi
radion aaltoalueen suosikkiluetteloon ja
Radiosuosikkeihin tai poistamiseksi niistä.
Kun suosikki tallennetaan asemaluettelosta, radio
hakee automaattisesti parasta taajuutta. Mutta
jos suosikki tallennetaan manuaalisesta asemanhausta, radio ei vaihda automaattisesti taajuutta,
kun vastaanotto heikkenee.
Poistettaessa suosikki se poistetaan myös ko.
radion aaltoalueen suosikkiluettelosta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 462)
Radion asetukset
Radion kytkeminen päälle (s. 462)
Useita eri radiotoimintoja voidaan aktivoida ja
deaktivoida.
Radioaseman etsiminen (s. 464)
Liikennetiedotuksen keskeyttäminen
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 463)
Käynnissä oleva esim. liikennetiedotteiden lähettämien voidaan keskeyttää tilapäisesti painamalla
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painamalla Peruuta keskinäytössä.
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
Radion asetukset (s. 465)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 90)
Radiotoimintojen aktivointi ja
deaktivointi
Vetäkää päänäkymä alas ja valitkaa Asetukset
Media sekä haluamanne radiokanava, jotta
näette käytettävissä olevat toiminnot.
AM/FM-radio
• Näytä lähetystiedot: näyttää tietoja ohjelmien sisällöstä, esittäjistä yms.
Liikennetiedotukset pitää olla aktivoituna
samanaikaisesti.
- Uutiset : keskeyttää käynnissä olevan
median toiston ja lähettää uutisia. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
uutislähetys on päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista.
Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt.
- Liikennetiedotukset: keskeyttää käynnissä olevan median soittamisen ja lähettää
tietoja liikenteen häiriöistä. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu, kun ilmoitus on
päättynyt.
• Säilytä ohjelman nimi: valitkaa, ettei ohjelmapalvelun nimeä vieritetä jatkuvasti, vaan
näyttö jäädytetään 20 sekunnin jälkeen.
• Valitse ilmoitukset:
- Paikalliset häiriöt: keskeyttää käynnissä
olevan median soittamisen ja lähettää tietoja
liikenteen häiriöistä lähialueella. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
ilmoitus on päättynyt. Toiminto Paikalliset
häiriöt on toiminnon Liikennetiedotukset
maantieteellinen rajoitus. Toiminnon
}}
465
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
DAB* (digiradio)
• Lajittele palvelut: kanavien järjestämistavan
valinta. Joko aakkosjärjestyksessä tai palvelunumeron mukaan.
Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt.
• DAB-DAB-linkki: käynnistää linkitystoimin-
- Uutistiedote: vastaanottaa uutisia.
- Tieliikennetiedote: vastaanottaa informaatiota liikennehäiriöistä.
non DAB-järjestelmän sisällä. Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään toinen automaattisesti toisesta kanavaryhmästä (kokonaisuudesta).
- Kuljetustiedote: vastaanottaa informaatiota julkisesta liikenteestä, esim. lauttojen ja
junien aikatauluista.
- Varoitus/Palvelut: vastaanottaa informaatiota tapahtumista, joilla on pienempi merkitys kuin Hälytystoiminnolla, esim. virtakatkos.
• DAB-FM-linkki: käynnistää linkitystoiminnon
DAB- ja FM-järjestelmän välillä. Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään vaihtoehtoinen FM-taajuus automaattisesti.
• Näytä lähetystiedot: radiotekstin tai radiotekstin valittujen osien näyttämisen valinta,
esim. esittäjä.
• Näytä ohjelmaan liittyvät kuvat: valitaan,
esitetäänkö eri ohjelmien kuvia näytössä vai
ei.
• Valitse ilmoitukset: vastaanotettavien ilmoitusten tyypin valinta, kun DAB on käynnissä.
Valitut ilmoitukset keskeyttävät käynnissä
olevan median toistamisen ja ilmoitus esitetään. Edellisen medialähteen toistaminen
palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
- Hälytys: keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista.
466
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radio (s. 462)
Digiradio* (s. 467)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 110)
RDS-radio
Jos autossa on RDS (Radio Data System), radio
vaihtaa automaattisesti voimakkaimpaan lähettimeen. RDS antaa mahdollisuuden saada esim.
liikenneinformaatiota ja etsiä tiettyjä ohjelmatyyppejä.
RDS yhdistää verkon FM-lähettimet. Sellaisen
verkon FM-lähetin lähettää informaatiota, joka
antaa RDS-radiolle mm. seuraavat toiminnot:
•
Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
•
Ohjelmaversion haku, esim. ohjelmatyypit tai
liikenneinformaatio.
•
Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien tekstitiedotusten vastaanotto.
HUOM
Jotkin radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain joitakin sen toiminnoista.
Uutisten tai liikennetiedotusten lähetyksen yhteydessä radio voi vaihtaa asemaa ja meneillään
oleva äänilähteen toisto keskeytetään. Radio
palauttaa edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden, kun asetetun ohjelmatyypin lähetys lakkaa. Aikaisemmin keskeyttämiseksi painakaa
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa
tai painakaa Peruuta keskinäytössä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Radio (s. 462)
Radion asetukset (s. 465)
Digiradio*
(DAB3)
Digiradio
on radion digitaalinen lähetysjärjestelmä. Radio tukee vaihtoehtoja DAB, DAB
+ ja DMB4.
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Digiradion sovellus käynnistetään keskinäytön sovellusnäkymästä.
DAB-alikanava
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille. Kanavaluettelossa alakanavat on merkitty nuolisymbolilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
FM:n ja digiradion* yhdistäminen (s. 468)
•
•
•
•
Radioaseman etsiminen (s. 464)
Radion aaltoalueen ja radioaseman vaihtaminen (s. 463)
Radiosuosikkien asettaminen (s. 464)
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
Radion asetukset (s. 465)
Digitaaliradiota toistetaan samalla tavalla kuin
muita aaltoalueita, esim. FM-aaltoaluetta. Sen
lisäksi, että toistettavaksi voidaan valita Asemat,
Suosikit ja Lajityypit, toistettavina voivat olla
myös alikanavat ja Kokonaisuudet. Kokonaisuudet ovat kokoelma radiokanavia (kanavaryhmiä),
jotka lähetetään samalla taajuudella.
Jos radiokanava lähettää logonsa, se ladataan ja
näytetään aseman nimen vieressä (latausaika
vaihtelee).
3
4
Digital Audio Broadcasting
Digital Multimedia Broadcasting
* Valinnais-/lisävaruste. 467
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
Mediasoitin
Toiminto tarkoittaa, että digiradio (DAB) voi siirtyä kanavalta, jonka vastaanotto on huono tai olematon, samalle kanavalle toisessa kanavaryhmässä (kokonaisuus), jonka vastaanotto on
parempaa, alueella DAB ja/tai alueiden DAB ja
FM välillä.
Mediasoitin voi toistaa ääntä USB-liitännän tai
Bluetooth-yhteyden kautta liitetyistä ulkoisista
äänilähteistä. Se voi myös toistaa videota USBliitännän kautta.
Kun auto on yhdistetty internetiin, voidaan myös
kuunnella nettiradiota, äänikirjoja ja musiikkipalveluja sovellusten kautta.
DAB - DAB ja DAB - FM linkitys
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Media
3.
Aiheeseen liittyvät tiedot
DAB.
Tehkää tai poistakaa merkintä ruuduista toiminnoille DAB-DAB-linkki ja/tai DAB-FMlinkki aktivoidaksenne/deaktivoidaksenne
ko. toiminnot.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 469)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen (s. 470)
Median hakeminen (s. 471)
Sovellukset (s. 459)
Radio (s. 462)
Video (s. 472)
Media Bluetooth® -yhteyden kautta (s. 474)
Media USB-tuloliitännän kautta (s. 474)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Digiradio* (s. 467)
Radio (s. 462)
Radion asetukset (s. 465)
Mediasoitinta ohjataan keskinäytön kautta, mutta useita toimintoja voidaan ohjata ohjauspyörän oikealla painikesarjalla
tai puheohjauksella.
Radio, jota myös käytetään mediasoittimessa, on
kuvattu erillisessä kappaleessa.
468
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Median soittaminen
Mediasoitinta ohjataan keskinäytöstä käsin.
Useita toimintoja voidaan ohjata myös ohjauspyörän oikealla painikesarjalla tai puheohjauksella.
Mediasoittimessa käsitellään myös radiota, mikä
selostetaan erillisessä osassa.
USB-muisti
1. Asettakaa USB-muisti paikalleen.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3.
Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
MP3-soitin ja iPod®
Medialähteen käynnistäminen
HUOM
iPod -toiston aloittamiseen on käytettävä iPod
-sovellusta (ei USB:tä).
Kun äänilähteenä on iPod, on auton ääni- ja
mediajärjestelmässä valikkorakenne, joka
muistuttaa iPod-soittimen omaa valikkorakennetta.
1.
Yhdistäkää medialähde.
2.
Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.
3.
Avatkaa sovellus (iPod, USB) sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aktivoikaa Bluetooth medialähteessä.
Sovellusnäkymä. (Yleispätevä kuva, perussovellukset
vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä.)
2.
Yhdistäkää medialähde.
3.
Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.
4.
Avatkaa sovellus Bluetooth sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
Media, kun internet-yhteys on olemassa
Median toistaminen internetiin yhdistetyistä
sovelluksista:
1.
Yhdistäkää auto internetiin.
2.
Avatkaa kulloinenkin sovellus sovellusnäkymässä.
> Toisto alkaa.
Lukekaa erillisestä kappaleesta tietoa sovellusten
lataamisesta järjestelmään.
Video
1. Yhdistäkää medialähde.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3.
Painakaa toistettavan kohteen nimeä.
> Toisto alkaa.
Apple CarPlay
CarPlay kuvataan erillisessä kappaleessa.
Android Auto
Android Auto kuvataan erillisessä kappaleessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 90)
•
•
Radio (s. 462)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen (s. 470)
}}
469
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 475)
•
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®-yhteyden
kautta (s. 474)
•
•
•
•
•
•
•
Sovellusten lataaminen (s. 460)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
Median toistamista voidaan ohjata puheohjauksella, ohjauspyörän painikesarjalla tai keskinäytössä.
Mediasoitinta voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Video (s. 472)
Apple® CarPlay®* (s. 477)
Android Auto* (s. 480)
Raidan/kappaleen vaihtaminen - painakaa halutai
ttua raitaa keskinäytössä, painakaa
keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Kelaaminen/siirtyminen ajassa – painakaa aikaakselia keskinäytössä ja vetäkää sivusuunnassa
tai painakaa ja pitäkää
tai
painettuna
keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Median vaihtaminen: valitkaa aiemmista lähteistä
sovelluksessa, painakaa sovellusnäkymässä haluttua sovellusta tai valitkaa ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla sovellusvalikon
kautta.
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 499)
Kirjasto - painakaa painiketta
soittaaksenne kirjastosta.
Äänenvoimakkuus - kääntäkää keskinäytön alla
ohjauspyörän
olevaa säädintä tai painakaa
oikeanpuoleisessa painikesarjassa äänitason
nostamiseksi tai laskemiseksi.
Satunnaissoitto - painakaa
painiketta soittojärjestyksen
sekoittamiseksi.
Soittaminen/keskeyttäminen – painakaa kuvaa,
joka kuuluu soitettavaan kappaleeseen, fyysistä
ohjauspyörän
painiketta keskinäytön alla tai
oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
470
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Vastaava - painakaa painiketta
hakeaksenne Gracenote-toiminnon avulla samankaltaista
musiikkia USB-yksiköstä ja luodaksenne soittolistan sen
perusteella. Soittolista voi sisältää enintään 50 kappaletta.
Median hakeminen
On mahdollista etsiä artistia, säveltäjää, kappaleita, albumia, videota, äänikirjaa, soittolistaa ja,
auton ollessa yhdistettynä internetiin, podcasteja
(digitaalinen media internetin kautta).
•
•
Median soittaminen (s. 469)
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen
käsin keskinäytössä (s. 115)
Vaihda laitetta - painakaa painiketta vaihtaaksenne USByksiköiden välillä, kun yhdistettynä on useita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Mediasoitin (s. 468)
Median hakeminen (s. 471)
Audioasetukset (s. 458)
Sovellukset (s. 459)
Gracenote® (s. 472)
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
1.
.
Painakaa painiketta
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
2.
Syöttäkää hakusana.
3.
Painakaa painiketta Haku.
> Yhdistettyjä laitteita haetaan ja hakutulokset luetellaan luokiteltuina.
Näyttäkää kukin kategoria erikseen pyyhkäisemällä näyttöä sivusuunnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mediasoitin (s. 468)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
* Valinnais-/lisävaruste. 471
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Gracenote®
Aiheeseen liittyvät tiedot
Gracenote tunnistaa artistin, albumin, kappaleiden otsikot ja yhteyteen kuuluvat kuvat, jotka esitetään toiston yhteydessä.
Gracenote MusicID® on musiikintunnistuksen
normi.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Media
3.
Valitkaa asetukset Gracenote-dataa varten:
Gracenote®.
• Gracenote® Online -haku etsii Gracenotesin online-tietokannan soitettavalle
medialle.
• Useita Gracenote®-tuloksia - valinta siitä,
kuinka Gracenote-data esitetään useiden
hakutulosten yhteydessä.
1 - tiedoston alkuperäisdataa käytetään.
2 - Gracenote-dataa käytetään.
3 - Gracenote- tai alkuperäisdata voidaan
valita.
• Ei - mitään tulosta ei esitetä.
Gracenoten päivittäminen
Gracenote-tietokannan sisältöä päivitetään jatkuvasti. Hakekaa uusin päivitys, jotta toiminta on
optimaalista. Tietoa ja lataaminen: ks.
support.volvocars.com.
472
•
•
Median soittaminen (s. 469)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 501)
Video
USB-liitäntöihin liitettyjen laitteiden videoita voidaan toistaa mediasoittimella.
Auton lähtiessä liikkeelle kuvaa ei näytetä, vain
ääntä toistetaan. Kuvaa näytetään jälleen auton
seistessä paikallaan.
Tietoa yhteensopivista sisältöformaateista on erillisessä kappaleessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Videon toistaminen (s. 473)
DivX®-yksikön soittaminen (s. 473)
Videon asetukset (s. 473)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 499)
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Videon toistaminen
DivX®-yksikön soittaminen
Videoita toistetaan sovellusnäkymän sovelluksella USB.
1. Liittäkää sisältölähde (USB-yksikkö).
Tämä DivX
-laite pitää rekisteröidä,
jotta voidaan soittaa ostettuja DivX Video-onDemand (VOD) -elokuvia.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
3.
Painakaa nimikettä, jota haluatte toistaa.
> Toisto alkaa.
2.
Painakaa Video DivX® VOD ja hakekaa
rekisteröintikoodi.
3.
Käykää osoitteessa vod.divx.com saadaksenne lisätietoja ja saattaaksenne rekisteröinnin loppuun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Certified®
Video (s. 472)
DivX®-yksikön soittaminen (s. 473)
Videon asetukset (s. 473)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 499)
Videon asetukset
Joitakin asetuksia, esim. kieltä, voidaan muuttaa
toistettaessa videota.
Videosoitin kokonäytön tilassa tai avaamalla päänäkymä ja painamalla Asetukset Video voidaan säätää seuraavia: Äänen kieli, Pois ja
Tekstityksen kieli.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Video (s. 472)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Video (s. 472)
Videon toistaminen (s. 473)
Videon asetukset (s. 473)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 499)
473
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
Auton mediasoitin on varustettu Bluetooth-toiminnolla ja se voi langattomasti toistaa äänitiedostoja ulkoisista Bluetooth-yksiköistä, kuten
matkapuhelimista ja tableteista.
Jotta mediasoitin voi toistaa äänitiedostoja langattomasti ulkoisesta laitteesta, laite on ensin
yhdistettävä autoon Bluetooth-yhteyden avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®-yhteyden
kautta (s. 474)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
•
•
Median soittaminen (s. 469)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 499)
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®yhteyden kautta
Yhdistäkää Bluetooth®-yksikkö autoon, jotta
voitte toistaa sisältöä langattomasti ja luoda
autoon internet-yhteyden, jos se on mahdollista.
Monissa markkinoilla olevista puhelimista on
nykyisin langaton Bluetooth®-tekniikka, mutta
kaikki eivät ole täysin yhteensopivia auton kanssa.
Yhteensopivuus, ks. support.volvocars.com.
Menettelytapa mediayksikön yhdistämisessä on
sama kuin puhelimen yhdistämisessä autoon
Bluetooth®-yhteyden kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
474
Media Bluetooth® -yhteyden kautta (s. 474)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
Median soittaminen (s. 469)
Media USB-tuloliitännän kautta
Ulkoinen äänilähde, esim. iPod® tai MP3-soitin,
voidaan liittää äänentoistojärjestelmään auton
USB-liitännän kautta.
Ladattavilla akuilla varustettuja laitteita ladataan,
kun ne ovat yhdistettyinä USB:n kautta ja kun
jännitetilana on I, II tai moottori on käynnissä.
Ulkoisen lähteen sisältö on nopeampi lukea, jos
lähde sisältää vain yhteensopivia muotoja. Myös
videotiedostoja voidaan toistaa USB-liitännän
kautta.
Tietyillä MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmänsä, jota auto ei tue.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 475)
•
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 469)
Video (s. 472)
Jännitetilat (s. 394)
USB-yksiköiden tekniset erittelyt (s. 500)
Apple® CarPlay®* (s. 477)
Android Auto* (s. 480)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Laitteen liittäminen USBtuloliitännän kautta
TV*6
Kun auto saavuttaa tietyn nopeuden, kuvan
näyttö loppuu, mutta ääni kuitenkin kuuluu edelleen. Kuva näkyy taas, kun auto on lähes tai täysin paikallaan.
TV:tä ohjataan keskinäytöstä. Useita toimintoja
voidaan ohjata myös ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan tai puheohjauksen avulla.
Ulkoinen äänilähde, esim. iPod® tai MP3-soitin,
voidaan liittää äänentoistojärjestelmään auton
jonkin USB-liitännän kautta.
Käytettäessä toimintoja Apple CarPlay* ja
Android Auto* puhelimen on oltava kytkettynä
valkoisella kehyksellä varustettuun USB-liitäntään
(jos kokoonpanossa on kaksi USB-liitäntää).
USB-liitäntä* (tyyppi C) tunnelikonsolissa takana esim.
puhelimien ja tablettien5 latausta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
USB-liitännät (tyyppi A) keskinäytössä.
5
6
•
•
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 469)
Media USB-tuloliitännän kautta (s. 474)
Mediasoitin (s. 468)
USB-yksiköiden tekniset erittelyt (s. 500)
USB-yksiköiden tekniset erittelyt (s. 500)
Apple® CarPlay®* (s. 477)
Android Auto* (s. 480)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
TV:n* käyttäminen (s. 476)
TV-asetukset* (s. 476)
Tästä liitännästä ei voi toistaa mediaa auton ääni- tai mediajärjestelmän kautta.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste. 475
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
TV:n*7 käyttäminen
HUOM
TV käynnistetään sovellusnäkymästä. Painakaa
sovellusta TV ja valitkaa kanava.
TV hakee automaattisesti kanavat, joiden vastaanotto on paras.
Jos auto siirretään maan sisällä esimerkiksi
kaupungista toiseen, Suosikit eivät ole välttämättä käytettävissä, koska taajuudet ovat
voineet muuttua.
Näkyvien kanavien luettelon muuttaminen
1. Painakaa painiketta Kirjasto
2.
Valitkaa toisto vaihtoehdoista TV-kanavat tai
Suosikit.
3.
Valitkaa haluamanne kanava.
Valitun luettelon kanavien muuttaminen
– Painakaa
tai
keskinäytön alla tai
ohjauspyörän painikesarjassa.
> Siirto tapahtuu yhdellä portaalla valitussa
soittoluettelossa
Myös vaihto voi tapahtua keskinäytön kautta.
Suosikit
TV-kanava voidaan tallentaa suosikiksi:
–
Painakaa
kanavan lisäämiseksi suosikkiluetteloon tai poistamiseksi siitä.
TV-opas
Käytettävissä on ohjelmaopas, jossa on tietoa TVohjelmista 48 tuntia eteenpäin.
–
7
8
476
HUOM
Järjestelmä voi näyttää TV-lähetyksiä vain
maissa, joiden lähetykset on pakattu
MPEG-2- tai MPEG-4-muotoon ja joissa noudatetaan DVB-T/T2-standardia. Järjestelmä
ei tue analogisia lähetyksiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
TV* (s. 475)
TV-asetukset* (s. 476)
Radion ja median puheohjaus (s. 131)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 501)
TV-asetukset*8
Tietyt asetukset voidaan tehdä sekä päänäkymässä että katsottaessa TV:tä kokonäytön
tilassa.
TV:n ollessa kokonäytön tilassa tai avaamalla
päänäkymä ja painamalla Asetukset Media
TV voidaan säätää seuraavia:
• Tekstityksen kieli
• Äänen kieli
Kuvasuhde
Painamalla Kuvaformaatti voidaan valita, missä
formaatissa TV-kuva näytetään.
1.
Auto – TV-kuva näytetään siinä kuvaformaatissa, jossa se lähetetään.
2.
Autom. täyttö – TV-kuva maksimoidaan
rajaamatta kuvaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
TV* (s. 475)
TV:n* käyttäminen (s. 476)
Yhteensopivat sisältöformaatit (s. 499)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 121)
Näyttäkää tietoa TV-ohjelmasta painamalla
Opas.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Apple® CarPlay®*
CarPlay antaa mahdollisuuden kuunnella musiikkia, soittaa puheluja, saada ajo-ohjeita, lähettää/
vastaanottaa viestejä ja käyttää Siri-palvelua keskittyen samalla ajamiseen.
CarPlay toimii tiettyjen Applelaitteiden kanssa. Jos autossa
ei ole vielä CarPlay-tukea, se
voidaan asentaa jälkikäteen.
Ottakaa yhteyttä Volvo-jälleenmyyjäänne CarPlay -toiminnon
asentamista varten.
Tietoa tuettavista sovelluksista ja yhteensopivista
puhelimista löytyy Applen kotisivuilta:
www.apple.com/ios/carplay/. Sellaisten sovellusten käyttäminen, jotka eivät ole yhteensopivia
CarPlay -toiminnon kanssa, voi aiheuttaa joskus
iPhone-puhelimen ja auton välisen yhteyden katkeamisen. Huomatkaa, että Volvo ei vastaa
CarPlay -palvelun sisällöstä.
Käytettäessä karttanavigointia CarPlayn kautta
kuljettajan näytössä ei näytetä opastusta, vaan
vain keskinäytössä.
CarPlay-sovelluksia voidaan ohjata keskusnäytön
tai puhelimen kautta tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla (koskee tiettyjä toimintoja).
Sovelluksia voidaan ohjata myös puheella Sirisovelluksen avulla. Kun ohjauspyörän painiketta
9
Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
painetaan pitkään, Siri-puheohjaus käynnistyy, ja lyhyt painallus aktivoi auton oman puheohjauksen. Jos Siri-toiminto katkeaa liian aikaisin,
pitäkää ohjauspyörän painiketta
painettuna9.
Käyttämällä Apple CarPlay -sovellusta
hyväksyt seuraavat ehdot: Apple CarPlay on
palvelu, jonka toimittaa Apple Inc.
käyttöehtojensa mukaisesti. Siten Volvo
Cars ei ole vastuussa Apple CarPlay palvelusta, sen ominaisuuksista eikä
sovelluksista. Kun käytät Apple CarPlayta,
tiettyjä tietoja autostasi (ml. sen sijainti)
siirretään iPhone-puhelimeesi. Volvo Carsin
kannalta olet itse täydessä vastuussa
omasta ja muiden kanssasi olevien
henkilöiden valitsemien Apple CarPlay palvelujen käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
(s. 477)
•
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
(s. 479)
•
•
Apple® CarPlay®* -toiminnon
käyttäminen
CarPlay -palvelun käyttämiseksi Siri-puheohjauksen on oltava puhelimessa aktivoituna. Puhelin
tarvitsee myös internet-yhteyden Wi-Fi-verkon tai
matkapuhelinverkon kautta.
Yhdistäkää iPhone ja käynnistäkää
CarPlay
HUOM
CarPlay -toimintoa voidaan käyttää vain, jos
Bluetooth on kytketty pois toiminnasta.
Bluetooth-yhteyden kautta autoon yhdistetty
puhelin tai mediasoitin ei siksi ole käytettävissä, kun CarPlay on aktiivinen. Jotta auton
sovelluksiin saadaan internet-yhteys, on käytettävä jotain muuta internet-lähdettä. Käyttäkää Wi-Fi-yhteyttä tai auton sisäänrakennettua modeemia*.
1.
Yhdistäkää iPhone USB-liitäntään. Jos USBliitäntöjä on kaksi, käyttäkää sitä, jonka ympärillä on valkoinen kehys.
2.
Lukekaa ponnahdusikkunan tiedot ja painakaa sitten OK.
3.
Painakaa sovellusnäkymässä Apple
CarPlay.
Puheääniohjaus (s. 128)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 121)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 477
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
4.
5.
Lukekaa ehdot ja yhdistäkää sitten painamalla Hyväksy.
> CarPlay -osanäkymä avataan ja yhteensopivat sovellukset näytetään.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
Käynnistää CarPlay
CarPlay käynnistetään seuraavasti sen jälkeen,
kun iPhone on yhdistetty.
1.
2.
3.
4.
Yhdistäkää iPhone USB-liitäntään. Jos USBliitäntöjä on kaksi, käyttäkää sitä, jonka ympärillä on valkoinen kehys.
> Jos automaattisen käynnistyksen asetus on valittu – puhelimen nimi näytetään.
Painakaa puhelimen nimeä – CarPlay-osanäkymä avautuu ja yhteensopivat sovellukset
näytetään.
Jos CarPlay -osanäkymä ei avaudu, painakaa
sovellusnäkymässä Apple CarPlay.
> CarPlay -osanäkymä avataan ja yhteensopivat sovellukset näytetään.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
CarPlay on käynnissä taustalla, jos jokin toinen
sovellus käynnistetään samassa osanäkymässä.
10
478
CarPlay -osanäkymän näyttäminen uudelleen:
painakaa CarPlay -kuvaketta sovellusnäkymässä.
Yhteyden vaihtaminen CarPlayn ja
iPodin välillä
CarPlaysta iPodiin
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Viestintä
Apple CarPlay.
3.
Poistakaa valintamerkki sen Apple-laitteen
valintaruudusta, jonka ei enää tule käynnistää
CarPlay -palvelua automaattisesti, kun USBjohto liitetään.
4.
Irrottakaa Apple-laite USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin.
5.
Avatkaa sovellus iPod sovellusnäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 475)
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 477)
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
(s. 479)
•
Auton yhdistäminen internetiin mobiililaitetta
käyttäen (Wi-Fi) (s. 494)
•
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta (s. 494)
•
Puheääniohjaus (s. 128)
iPodsta CarPlayiin
1. Painakaa sovellusnäkymässä Apple
CarPlay.
2.
Lukekaa ponnahdusikkunan tiedot ja painakaa sitten OK.
3.
Irrottakaa Apple-laite USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin.
> Apple CarPlay -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään10.
Apple, CarPlay, iPhone ja iPod ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Apple®CarPlay®* -toiminnon
asetukset
2.
CarPlay11-palveluun yhdistetyn Apple-laitteen
asetukset.
Automaattinen käynnistys
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Siirtykää kohtaan Viestintä
CarPlay ja valitkaa asetus:
•
•
Apple
Merkitkää valintaruutu – CarPlay käynnistyy automaattisesti, kun USB-johto liitetään.
Painakaa Ääni Järjestelmän äänitasot ja
tehkää seuraavien asetukset:
Vinkkejä sovelluksen Apple®
CarPlay®* käyttöön
• Ääniohjaus
• Navig. puheopastus
• Puhelimen soittoääni
Tässä on vinkkejä, joista voi olla hyötyä sovelluksen CarPlay® käytössä.
• Päivittäkää iPhone uusimmalla iOS-käyttöjärjestelmäversiolla ja varmistakaa, että sovellukset on päivitetty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 477)
•
Jos CarPlay-sovelluksen kanssa on ongelmia, irrottakaa puhelin USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin. Kokeilkaa muussa tapauksessa sulkea puhelimessa se sovellus, joka ei
toimi, ja käynnistäkää sovellus sitten uudelleen, tai kokeilkaa sammuttaa kaikki sovellukset ja käynnistää puhelin uudelleen.
•
Jos sovellukset eivät näy, kun CarPlay käynnistyy (musta näyttö), kokeilkaa pienentämällä ja suurentamalla CarPlay-osanäkymää.
•
Sellaisten sovellusten käyttäminen, jotka
eivät ole yhteensopivia CarPlay-toiminnon
kanssa, voi aiheuttaa joskus puhelimen ja
auton välisen yhteyden katkeamisen. Tiedot
tuetuista sovelluksista sekä yhteensopivista
puhelinmalleista löytyvät Applen kotisivulta.
Myös CarPlay voidaan etsiä App Store -kaupasta tietojen saamiseksi sovelluksista, jotka
ovat yhteensopivia CarPlayn kanssa markkina-alueellanne.
•
CarPlay toimii vain iPhonen12 kanssa.
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
(s. 477)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 121)
Poistakaa valintaruudun merkintä –
CarPlay ei käynnisty automaattisesti, kun
USB-johto liitetään.
Luetteloon voidaan tallentaa enintään 20 Applelaitetta. Kun luettelo on täynnä ja uusi laite yhdistetään, vanhin poistetaan.
Luettelo voidaan tyhjentää nollaamalla asetukset
keskinäytössä (palauttaminen tehdasasetuksiin).
Järjestelmän äänenvoimakkuudet
1.
11
12
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Apple ja CarPlay ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
Apple, CarPlay ja iPhone ovat Apple Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 479
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
HUOM
Saatavuus ja toimintatapa voivat vaihdella
markkina-alueelta toiselle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Apple® CarPlay®* (s. 477)
Android Auto*
HUOM
Android Auto -toiminnon avulla voitte kuunnella
musiikkia, soittaa puheluja, saada ajo-ohjeita ja
käyttää autoon sovitettuja sovelluksia Androidlaitteesta. Android Auto toimii tiettyjen Androidlaitteiden kanssa.
Kun puhelin on yhdistetty Android Auto -palveluun, sisältöä voidaan suoratoistaa
Bluetooth-yhteyden kautta toiseen mediasoittimeen. Bluetooth on aktiivinen Android Auto
-palvelua käytettäessä.
Käytettäessä karttanavigointia Android Auton
kautta kuljettajan näytössä ei anneta opastusta,
vaan vain keskinäytössä.
Android Auto -toimintoa voi ohjata keskinäytöstä,
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla tai
puheohjauksella. Ohjauspyörän painikkeen
pitkä painallus käynnistää puheohjaustoiminnon
ja lyhyt painallus poistaa sen toiminnasta.
Tietoa tuettavista sovelluksista ja yhteensopivista
puhelimista löytyy kotisivulta: www.android.com/
auto/. Kolmansien osapuolten sovellukset: ks.
Google Play. Huomatkaa, että Volvo ei vastaa
Android Auto -palvelun sisällöstä.
Android Auto käynnistetään sovellusnäkymästä.
Kun Android Auto on käynnistetty kerran, sovellus
käynnistyy automaattisesti, kun laite yhdistetään
seuraavan kerran. Automaattinen käynnistys voidaan kytkeä asetuksissa pois käytöstä.
480
Käyttämällä Android Autoa hyväksyt
seuraavat: Android Auto on palvelu, jonka
toimittaa Google Inc. omien käyttöehtojensa
mukaisesti. Volvo Cars ei vastaa Android
Autosta, sen toiminnoista eikä sovelluksista.
Kun käytät Android Auto -sovellusta, autosi
siirtää tiettyjä tietoja (myös sen sijainnin)
yhdistettyyn Android -puhelimeesi. Olet itse
täydessä vastuussa siitä, miten sinä ja muut
henkilöt käyttävät Android Autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Android Auto -palvelun käyttäminen*
(s. 481)
•
Android Auto* -asetukset (s. 481)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Android Auto -palvelun
käyttäminen*
3.
Sovelluksen Android Auto käyttämiseksi puhelimen on oltava yhdistetty auton USB-liitäntään.
Android-puhelimen yhdistäminen
ensimmäistä kertaa
1. Yhdistäkää Android-puhelin USB-liitäntään.
Jos USB-liitäntöjä on kaksi, käyttäkää sitä,
jonka ympärillä on valkoinen kehys.
2.
Lukekaa ponnahdusikkunan tiedot ja painakaa sitten OK.
3.
Painakaa sovellusnäkymässä Android Auto.
4.
Lukekaa ehdot ja yhdistäkää sitten painamalla Hyväksy.
> Android Auto -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
5.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
Aiemmin yhdistetty Android
1. Yhdistäkää puhelin USB-liitäntään.
> Jos automaattisen käynnistyksen asetus on valittu – puhelimen nimi näytetään.
2.
Painakaa puhelimen nimeä – Android Autoosanäkymä avautuu ja yhteensopivat sovellukset näytetään.
4.
Jos automaattisen käynnistyksen asetusta ei ole valittu – avatkaa sovellus
Android Auto sovellusnäkymästä.
> Android Auto -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
Android Auto* -asetukset
Ensimmäistä kertaa Android Auto -sovellukseen
liitettynä olevan puhelimen asetukset.
Automaattinen käynnistys
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä
kaa asetus:
Android Auto on käynnissä taustalla, jos jokin toinen sovellus käynnistetään samassa osanäkymässä. Android Auto -osanäkymän näyttäminen
uudelleen: painakaa Android Auto -kuvaketta
sovellusnäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Android Auto* (s. 480)
Android Auto* -asetukset (s. 481)
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
(s. 475)
Puheääniohjaus (s. 128)
Android Auto ja valit-
•
Merkitkää valintaruutu – Android Auto
käynnistyy automaattisesti, kun USB-johto
liitetään.
•
Poistakaa valintaruudun merkintä –
Android Auto ei käynnisty automaattisesti,
kun USB-johto liitetään.
Luetteloon voidaan tallentaa enintään 20
Android-laitetta. Kun luettelo on täynnä ja uusi
laite yhdistetään, vanhin poistetaan.
Luettelo tyhjennetään palauttamalla tehdasasetukset.
Järjestelmän äänenvoimakkuudet
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Ääni Järjestelmän äänitasot ja
tehkää seuraavien asetukset:
• Ääniohjaus
• Navig. puheopastus
• Puhelimen soittoääni
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 481
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Android Auto* (s. 480)
Android Auto -palvelun käyttäminen* (s. 481)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 121)
Vinkkejä sovelluksen Android Auto*
käyttöön
Tässä on vinkkejä, joista voi olla hyötyä sovelluksen Android Auto käytössä.
• Varmistakaa, että sovelluksenne ovat päivitettyjä.
•
Odottakaa auton käynnistyksen jälkeen, kunnes keskinäyttö on käynnistynyt, liittäkää
puhelin ja avatkaa sitten Android Auto sovellusnäkymästä.
•
Jos Android Auto -sovelluksen kanssa on
ongelmia, irrottakaa Android-puhelimenne
USB-liitännästä ja kytkekää se uudelleen
USB:n kautta. Kokeilkaa muussa tapauksessa sulkea sovellus puhelimessa ja käynnistää sovellus sitten uudelleen.
•
Kun puhelin on kytketty Android Auto-sovellukseen, voidaan mediaa toistaa edelleen toisen mediasoittimen Bluetoothin kautta.
Bluetooth-toiminto on päällä, kun Android
Auto on käytössä.
Puhelin
Bluetooth-toiminnolla varustettu puhelin voidaan
yhdistää langattomasti auton sisäiseen handsfree-järjestelmään.
Ääni- ja mediajärjestelmä toimii handsfree-järjestelmänä, ja sillä on mahdollista ohjata useita
puhelimen toimintoja. Puhelinta voidaan käyttää
omilla painikkeillaan, vaikka se on yhdistetty.
Kun puhelin on yhdistetty ja liitetty autoon, on
mahdollista soittaa, lähettää/vastaanottaa tekstiviesti, toistaa sisältöä langattomasti ja käyttää
puhelinta internet-yhteytenä.
Puhelinta käsitellään keskinäytöllä, mutta sitä voidaan myös
osittain käsitellä puheohjauksella sekä sovellusvalikolla, joihin päästään ohjauspyörän
oikeanpuoleisesta painikesarjasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
482
Android Auto* (s. 480)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Yhteenveto
Mikrofoni.
Puhelin.
Langaton puhelinlaturi.
Puhelimen käsittely keskinäytöstä.
Painikesarja kuljettajan näytössä esitettäviä
puhelintoimintojen ja puheohjauksen käsittelyä varten.
Kuljettajan näyttö.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puhelun käsittely (s. 487)
Puhelinluettelon käyttäminen (s. 490)
Tekstiviestien käsittely (s. 488)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta automaattisesti (s. 485)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta manuaalisesti (s. 486)
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen
irti (s. 486)
•
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen (s. 487)
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen poistaminen
(s. 487)
•
•
•
•
Langaton puhelinlaturi* (s. 491)
•
•
Audioasetukset (s. 458)
Puhelimen asetukset (s. 490)
Puheääniohjaus (s. 128)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 90)
Auton yhdistäminen internetiin mobiililaitetta
käyttäen (Bluetooth) (s. 493)
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta ensimmäistä
kertaa
Yhdistäkää Bluetooth-yhteyttä käyttävä puhelin
autoon, jotta auton kautta voidaan soittaa puheluita, vastaanottaa ja lähettää tekstiviestejä, toistaa sisältöä langattomasti ja yhdistää auto internetiin.
On mahdollista pitää samanaikaisesti liitettynä
kaksi Bluetooth-yksikköä, joista toinen on vain
langattoman sisällön toistamista varten. Viimeksi
liitetty puhelin tulee automaattisesti liitetyksi soimaan, lähettämään/vastaanottamaan viestejä,
toistamaan sisältöä ja toimimaan internetyhteytenä. Käytettävä puhelin voidaan vaihtaa
Bluetooth-laitteet -asetuksissa.
Kun laite on yhdistetty/rekisteröity ensimmäistä
kertaa Bluetooth-yhteyden kautta, sen ei tarvitse
enää olla näkyvissä/etsittävissä, vaan vain sen
Bluetooth-yhteyden on oltava aktivoitu. Jotta auto
voidaan yhdistää internetiin puhelimen kautta,
pitää myös internetjaon olla aktivoituna puhelimessa. Enintään 20 yhdistettyä Bluetooth-yksikköä voidaan tallentaa autoon.
Liittämismahdollisuuksia on kaksi. Joko etsiä
puhelinta autosta tai etsiä autoa puhelimesta.
Vaihtoehto 1 - puhelimen etsiminen
autosta
1.
Tehkää puhelin haettavaksi/näkyväksi
Bluetooth-järjestelmän kautta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 483
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
2.
3.
Auton yhdistämiseksi internetiin puhelimen
Bluetooth-toiminnon kautta - aktivoikaa internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) puhelimen Bluetooth-toiminnon kautta.
Vaihtoehto 2 - auton etsiminen
puhelimesta
1.
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
•
Jos yhtään puhelinta ei ole liitetty autoon painakaa Lisää puhelin.
•
Jos puhelin on liitetty autoon - painakaa
Vaihda
. Painakaa ponnahdusikkunassa Lisää puhelin.
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan. Listaa päivitetään sitä mukaa kuin
uusia laitteita havaitaan.
4.
Painakaa liitettävän puhelimen nimeä.
5.
Tarkastakaa, että autossa ilmoitettu numerokoodi täsmää puhelimessa olevan kanssa.
Valitkaa siinä tapauksessa hyväksyminen
molemmissa paikoissa.
6.
Valitkaa puhelimesta hyväksyminen tai torjukaa puhelimien yhteystietojen ja viestien
mahdolliset valinnat.
HUOM
484
•
Joissakin puhelimissa on aktivoitava viestitoiminto.
•
Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin
yhteensopivia eivätkä ne voi tällöin näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa.
8.
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
•
Jos yhtään puhelinta ei ole liitetty autoon painakaa Lisää puhelin Tee autosta
löydettävä.
•
Jos puhelin on liitetty autoon - painakaa
Vaihda
. Painakaa ponnahdusikkunassa Lisää puhelin Tee autosta
löydettävä.
2.
Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa.
3.
Auton yhdistämiseksi internetiin puhelimen
Bluetooth-toiminnon kautta - aktivoikaa internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) puhelimen Bluetooth-toiminnon kautta.
4.
Etsikää puhelimella Bluetooth-yksiköitä.
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan.
5.
Valitkaa auton nimi puhelimessa.
6.
Yhdistämistä koskeva ponnahdusikkuna
avautuu autossa. Vahvistakaa yhdistäminen.
7.
Tarkastakaa, että autossa ilmoitettu numerokoodi täsmää ulkoisessa yksikössä olevan
kanssa. Valitkaa siinä tapauksessa hyväksyminen molemmissa paikoissa.
Valitkaa puhelimesta hyväksyminen tai torjukaa puhelimien yhteystietojen ja viestien
mahdolliset valinnat.
HUOM
•
Joissakin puhelimissa on aktivoitava viestitoiminto.
•
Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin
yhteensopivia eivätkä ne voi tällöin näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa.
HUOM
Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään,
on mahdollista, että puhelimen liitäntä autoon
katkeaa. Poistakaa tällöin puhelin autosta ja
liittäkää se sitten uudelleen.
Yhteensopivat puhelimet
Monissa markkinoilla olevista puhelimista on
nykyisin langaton Bluetooth-tekniikka, mutta
kaikki eivät ole täysin yhteensopivia auton kanssa.
Yhteensopivuus, ks. support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Puhelin (s. 482)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta automaattisesti (s. 485)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta manuaalisesti (s. 486)
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen
irti (s. 486)
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta automaattisesti
•
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen (s. 487)
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen poistaminen
(s. 487)
•
•
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 491)
Puhelin voidaan yhdistää autoon automaattisesti
Bluetoothin kautta. Puhelimen on oltava ollut
yhdistettynä autoon aiemmin.
Vain kaksi viimeksi liitettyä puhelinta voidaan
yhdistää automaattisesti.
Auton yhdistäminen internetiin mobiililaitetta
käyttäen (Bluetooth) (s. 493)
1.
•
•
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 491)
•
Jännitetilat (s. 394)
Auton yhdistäminen internetiin mobiililaitetta
käyttäen (Bluetooth) (s. 493)
Aktivoikaa puhelimen Bluetooth-yhteys
ennen auton kytkemistä jännitetilaan I.
Jotta auto voidaan samanaikaisesti yhdistää
internetiin, myös puhelimen internet-jaon
(kannettava/henkilökohtainen yhteyspiste)
on oltava aktivoitu.
2.
Asettakaa auto jännitetilaan I tai korkeampaan.
> Puhelin liitetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Puhelin (s. 482)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta manuaalisesti (s. 486)
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen
irti (s. 486)
•
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen (s. 487)
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen poistaminen
(s. 487)
485
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta manuaalisesti
Puhelin voidaan yhdistää manuaalisesti autoon
Bluetooth-yhteyden avulla. Puhelimen on oltava
ollut yhdistettynä autoon aiemmin.
1. Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa.
Jotta auto voidaan samanaikaisesti yhdistää
internetiin, myös puhelimen internet-jaon
(kannettava/henkilökohtainen yhteyspiste)
on oltava aktivoitu.
2.
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
> Yhdistetyt puhelimet luetellaan.
3.
Painakaa liitettävän puhelimen nimeä.
> Puhelin liitetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
486
Puhelin (s. 482)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta automaattisesti (s. 485)
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen
irti (s. 486)
•
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen (s. 487)
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen poistaminen
(s. 487)
•
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 491)
•
Auton yhdistäminen internetiin mobiililaitetta
käyttäen (Bluetooth) (s. 493)
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen
kytkeminen irti
Kytkekää Bluetooth-yhdistetty puhelin irti autosta
deaktivoimalla puhelimen Bluetooth-yhteys.
Kun puhelin on auton toiminta-alueen ulkopuolella, se kytketään automaattisesti pois. Jos poiskytkeminen tapahtuu meneillään olevan puhelun
aikana, puhelu voi jatkua puhelimessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Puhelin (s. 482)
Puhelimen asetukset (s. 490)
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen (s. 487)
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen poistaminen
(s. 487)
•
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 491)
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen
puhelimien välillä vaihtaminen
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen
poistaminen
Käyttäjä voi vaihtaa Bluetooth-yhdistetystä puhelimesta toiseen.
1. Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
Puhelimia voi poistaa rekisteröityjen Bluetoothyksiköiden luettelosta.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
3.
Painakaa Vaihda
tai vetäkää päänäkymä
alas ja painakaa Asetukset Viestintä
Bluetooth-laitteet Lisää laite.
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan.
Painakaa puhelinta, joka yhdistetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puhelin (s. 482)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 491)
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen
irti (s. 486)
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen poistaminen
(s. 487)
2.
Painakaa painiketta Viestintä Bluetoothlaitteet.
> Rekisteröidyt Bluetooth-yksiköt luetellaan.
3.
Painakaa poistettavaa puhelinta.
4.
Painakaa Poista laite ja vahvistakaa valinta.
> Puhelin ei ole enää rekisteröitynä autoon.
Puhelun käsittely
Puheluiden hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä puhelinta käytettäessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Puhelin (s. 482)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
Yleispätevä kuva.
•
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kytkeminen
irti (s. 486)
1.
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
•
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen (s. 487)
2.
•
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 491)
Valitkaa soittaminen seuraavista: puheluhistoriikki, numeron ilmoittaminen painikesarjalla
tai yhteystietoluettelon kautta. Yhteystietoluettelossa voidaan tehdä haku tai selaus.
Painakaa
yhteystietoluettelossa yhteystiedon sijoittamiseksi kohtaan Suosikit.
3.
Painakaa painiketta
4.
Painakaa
Puhelun soittaminen
.
puhelun lopettamiseksi.
}}
487
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
On myös mahdollista soittaa puheluhistoriikista
sovellusvalikon kautta, siihen päästää ohjauspyö.
rän oikeanpuoleisesta painikesarjasta
Tuleva puhelu meneillään olevan puhelun
aikana.
1. Painakaa Vastaa/Hylkää.
Monenkeskisen puhelun soittaminen
Käynnissä olevan puhelun aikana:
2.
1.
Painakaa painiketta Lisää numero.
2.
Valitkaa soittaminen puheluhistoriikista, suosikeista tai yhteystietoluettelosta.
3.
Painakaa kohtaa/riviä puheluhistoriikissa tai
yhteystietoluettelon yhteystietoa varten.
4.
Painakaa Vaihda puhelua vaihtaaksenne
osapuolten välillä.
5.
meneillään olevan puhelun
Painakaa
lopettamiseksi.
Ryhmäpuhelu
Meneillään olevan monenkeskisen puhelun
aikana:
1.
Painakaa Yhdistä puhelut meneillään olevan monenkeskisen puhelun yhdistämiseksi.
2.
Painakaa
puhelun lopettamiseksi.
488
1.
Painakaa Vastaa/Hylkää.
2.
Painakaa
puhelun lopettamiseksi.
• Kytke matkapuhelimeen - handsfree-
Tekstiviestien käsittely keskinäytössä
• Vain kuljettaja - mikrofoni katossa mat-
Painakaa sovellusnäkymässä
Viestit, jos haluatte käsitellä
tekstiviestejä keskinäytössä.
Painakaa
puhelun lopettamiseksi.
toiminto kytketään irti ja puhelua jatketaan
matkapuhelimessa.
kustajan puolella suljetaan ja puhelua jatketaan auton handsfree-toiminnolla.
Tekstiviestit näytetään vain keskinäytössä, jos
kyseinen asetus on valittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puhelin (s. 482)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
Puhelimen puheohjaus (s. 130)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 90)
•
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen
käsin keskinäytössä (s. 115)
•
•
•
Puhelinluettelon käyttäminen (s. 490)
Tuleva puhelu
Tuleva puhelu esitetään kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä. Käsitelkää puhelua ohjauspyörän
oikeanpuoleisella tai keskinäytöllä.
Painakaa meneillään olevan puhelun aikana
Yksityisyys ja valitkaa asetus:
Viestien hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä
puhelinta käytettäessä.
Joissakin puhelimissa on aktivoitava ilmoitustoiminto. Kaikki puhelimet eivät ole täysin yhteensopivia eivätkä voi siksi näyttää yhteystietoja ja
ilmoituksia autossa. Yhteensopivuus, katsokaa
support.volvocars.com.
Yksityinen puhelu
–
Tekstiviestien käsittely
Tekstiviestien käsittely (s. 488)
Audioasetukset (s. 458)
Tekstiviestien lukeminen keskinäytössä
Toiminto lukee viestin ääneen, kun painatte tätä kuvaketta.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Tekstiviestien lähettäminen keskinäytössä13
1. Viestiin voidaan vastata tai uusi viesti luoda.
•
•
Vastaaminen viestiin - painakaa yhteystietoa, jonka viestiin vastataan, ja painakaa
sitten Vastaa.
Uuden viestin laatiminen – painakaa Luo
uusi. Valitkaa yhteystieto tai syöttäkää
numero.
2.
Kirjoittakaa viesti.
3.
Painakaa painiketta Lähetä.
Tekstiviestien käsitteleminen kuljettajan
näytössä
Tekstiviestit näytetään vain kuljettajan näytössä,
jos kyseinen asetus on valittu.
Viesti-ilmoitus
Tekstiviestin asetukset
Teksti-ilmoitusten asetuksissa voidaan ottaa
ilmoitukset käyttöön ja poistaa ne käytöstä.
Tekstiviestien asetukset liitetyssä puhelimessa.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
2.
•
•
•
•
•
•
•
Puhelin (s. 482)
Tekstiviestin asetukset (s. 489)
–
13
ilmoitukset keskinäytön tilakentässä.
• Huomautus kuljettajan näytössä -
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
näyttää ilmoitukset kuljettajan näytössä ja
tulevia ilmoituksia voidaan käsitellä käyttäen ohjauspyörän oikeanpuoleista painikesarjaa.
Puhelimen puheohjaus (s. 130)
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen
käsin keskinäytössä (s. 115)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
Vastauksen saneleminen kuljettajan
näytössä
Kun järjestelmä on lukenut tekstiviestin, siihen
voidaan sanella lyhyt vastaus, jos auto on yhdistetty internetiin.
Tekstiviestit ja valit-
• Viesti keskusnäytössä - näyttää viesti-
Puhelimen asetukset (s. 490)
Uuden tekstiviestin lukeminen kuljettajan
näytöstä
– Jotta järjestelmä lukee viestin, valitkaa Lue
ääneen ohjauspyörän painikesarjalla.
Painakaa Viestintä
kaa asetukset:
• Tekstiviestin ääni - valitaan tulevien
tekstiviestien signaali.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puhelin (s. 482)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
Tekstiviestien käsittely (s. 488)
Puhelimen asetukset (s. 490)
Painakaa Vastaa ohjauspyörän painikesarjalla. Saneludialogi alkaa.
Vain tietyt puhelimet pystyvät lähettämään viestejä auton kautta. Luettelo yhteensopivista laitteista on osoitteessa support.volvocars.com.
* Valinnais-/lisävaruste. 489
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Puhelinluettelon käyttäminen
HUOM
Yhteystietojen hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä puhelinta käytettäessä.
Vain aktiivisen Bluetooth-yhdistetyn puhelimen yhteystiedot näytetään keskinäytössä.
Enintään 3000 yhteystietoa voidaan näyttää.
Järjestäminen
Yhteystietolista on lajiteltu aakkosjärjestykseen,
jossa erikoismerkit ja numerot lajitellaan koh. Lajittelu voidaan tehdä etu- tai sukudassa
nimen mukaan valitsemalla lajittelujärjestys puhelimen asetuksissa.
Puhelimen asetukset
Kun puhelin on kytketty autoon, voidaan valita
seuraavat asetukset.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä
asetukset:
• Soittoäänet - valitaan soittosignaali. On
mahdollista käyttää soittosignaalia puhelimesta tai autosta. Tietyt puhelimet eivät
ole täysin yhteensopivia ja siten ei ole
mahdollista käyttää puhelimen soittosignaaleja autossa. Yhteensopivuus, katsokaa support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Selatkaa kirjaimia ja
löytääksenne sopivan yhteystiedon. Puhelinluettelossa olevista
yhteystiedoista näytetään vain ne, joissa on
kyseiset kirjaimet.
Etsi yhteystietoja – etsikää puhelinnumeroa
tai nimeä yhteystietoluettelosta painamalla
.
Suosikit – painakaa
yhteystiedon lisäämiseksi suosikkiluetteloon tai poistamiseksi
siitä.
490
•
•
•
•
•
Puhelin (s. 482)
Puhelimen asetukset (s. 490)
• Lajittelujärjestys - valitaan yhteystieto-
Puhelimen puheohjaus (s. 130)
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen
käsin keskinäytössä (s. 115)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
Puhelin ja valitkaa
luettelon lajittelujärjestys.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puhelin (s. 482)
Tekstiviestin asetukset (s. 489)
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 491)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
Audioasetukset (s. 458)
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Bluetooth-laitteiden asetukset
Langaton puhelinlaturi*
Bluetooth-yhdistettyjen laitteiden asetukset.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Keskinäytön alapuolella on latauslevy puhelinten
langatonta latausta varten.
Jotta puhelinta voidaan ladata, sen on
tuettava langatonta latausta (Qi). Puhelimet, joissa ei ole langattoman latauksen vastaanotinta, voidaan usein varustaa kuorella, joka mahdollistaa langattoman
latauksen.
2.
Painakaa Viestintä
valitkaa asetukset:
Bluetooth-laitteet ja
• Lisää laite - aloittaa uuden laitteen yhdistämisen pariksi.
• Paritetut laitteet - listaa kytketyt/liitetyt
yksiköt.
• Poista laite - poistaa liitetyn yksikön.
• Tälle laitteelle sallitut palvelut – tällä valitaan, mihin laitetta käytetään; soittamiseen,
viestien lähettämiseen/vastaanottamiseen,
sisällön suoratoistamiseen ja internet-yhteytenä.
• Internet-yhteys – yhdistää auton internetiin
laitteen Bluetooth-yhteyden kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puhelin (s. 482)
Puhelimen asetukset (s. 490)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
Langattoman puhelinlaturin*
käyttäminen
Keskinäytön alla olevalla kumilevyllä voidaan
ladata puhelin käyttämättä sen johtoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Puhelin (s. 482)
Langattoman puhelinlaturin* käyttäminen
(s. 491)
Langaton puhelinlaturi vaihdevivun edessä.
–
Asettakaa puhelin latauslevyn keskelle.
> Puhelin alkaa latautua.
Jos puhelin ei ala latautua, tarkistakaa,
että puhelin tukee langatonta lataamista (Qi).
Jos puhelin on asetettu väärin tai jokin esine
estää latauksen latauslevyllä, keskinäytössä näytetään ilmoitus.
VAROITUS
Pitäkää puhelin ja latauslevy erillään muista
esineistä latauksen aikana ylikuumenemisen
välttämiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 491
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Puhelin (s. 482)
Langaton puhelinlaturi* (s. 491)
Internetiin yhdistetty auto*
Kun auto on yhdistetty internetiin, esim. nettiradiota ja musiikkipalveluja voidaan käyttää sovellusten kautta, ohjelmistoa ladata autoon ja jälleenmyyjään ottaa yhteyttä autosta käsin.
Auto yhdistetään Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteyden
kautta tai auton sisäänrakennettua modeemia*
käyttäen.
Kun auto on yhdistetty internetiin, on mahdollista
jakaa internetyhteys (Wi-Fi-hotspot) siten, että
internetyhteys14 voi käyttää muita yksiköitä.
Kytkentätila esitetään symbolilla keskinäytön tilakentässä.
HUOM
Internetiä käytettäessä siirtyy dataa (dataliikenne), mistä voi aiheutua kustannuksia.
Dataverkkovierailun aktivointi voi johtaa lisämaksuihin.
Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta.
HUOM
Käytettäessä Apple CarPlay -toimintoja auto
voidaan yhdistää internetiin vain Wi-Fi-yhteyden tai automodeemin* kautta.
HUOM
Käytettäessä Android Auto -toimintoja auto
voidaan yhdistää internetiin Wi-Fi- tai
Bluetooth-yhteyden tai automodeemin*
kautta.
Lukekaa Palvelujen ehdot ja Asiakkaiden yksityisyyden suoja osoitteesta
support.volvocars.com ennen auton yhdistämistä
internetiin.
14
492
Ei koske yhdistämistä Wi-Fi-toiminnolla.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 110)
Auton yhdistäminen internetiin mobiililaitetta
käyttäen (Bluetooth) (s. 493)
•
Auton yhdistäminen internetiin mobiililaitetta
käyttäen (Wi-Fi) (s. 494)
•
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta (s. 494)
•
•
•
Sovellukset (s. 459)
•
•
Wi-Fi-verkon poistaminen (s. 497)
•
•
Auton yhdistäminen internetiin
mobiililaitetta käyttäen (Bluetooth)
Muodostamalla internet-yhteyden Bluetoothin
kautta puhelimen internet-jakoa käyttäen saatte
käyttöönne useita autoon yhdistettyjä palveluja.
Puhelimen ja verkko-operaattorin on tuettava
internetjakoa (internetyhteyden jakoa) ja liittymässä on oltava dataliikennepalvelu.
1.
Puuttuva tai huono internet-yhteys (s. 497)
Internet-yhteyden jakaminen autosta Wi-Fiyhteyspisteen kautta (s. 496)
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
(s. 498)
Volvo ID (s. 26)
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 498)
Jotta auto voidaan yhdistää internetiin,
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen on oltava
ollut yhdistettynä autoon Bluetooth-yhteyden
kautta aiemmin. Varmistakaa, että puhelimen
internet-jako (kannettava/henkilökohtainen
tukiasema) on aktivoitu.
2.
Jos puhelin on yhdistetty aiemmin Bluetoothyhteyden avulla, painakaa keskinäytön päänäkymässä Asetukset.
3.
Keskinäytössä: Painakaa painiketta Viestintä
Bluetooth-laitteet.
4.
Merkitkää ruutu Bluetooth Internet-jako
otsikon Internet-yhteys alla.
> Autonne on nyt yhdistetty internetiin
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta (s. 494)
•
Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin
kautta ensimmäistä kertaa (s. 483)
•
Auton yhdistäminen internetiin mobiililaitetta
käyttäen (Wi-Fi) (s. 494)
•
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 477)
Puuttuva tai huono internet-yhteys (s. 497)
Bluetooth-laitteiden asetukset (s. 491)
HUOM
Käytettäessä Apple CarPlay -toimintoja auto
voidaan yhdistää internetiin vain Wi-Fi-yhteyden tai automodeemin* kautta.
* Valinnais-/lisävaruste. 493
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Auton yhdistäminen internetiin
mobiililaitetta käyttäen (Wi-Fi)
Muodostamalla internet-yhteyden Wi-Fi:n kautta
puhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoon yhdistettyjä palveluja.
Puhelimen ja verkko-operaattorin on tuettava
internetjakoa (internetyhteyden jakoa) ja liittymässä on oltava dataliikennepalvelu.
494
1.
Aktivoikaa internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) puhelimessa.
2.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
3.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Viestintä
Fi.
4.
Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä
ruutuun Wi-Fi tai poistamalla se.
5.
Painakaa yhdistettävän verkon verkkonimeä.
6.
Anna verkon tunnussana.
7.
Jos toista kytkemislähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.
> Auto kytkeytyy verkkoon.
Wi-
Huomatkaa, että jotkut puhelimet katkaisevat
internet-jaon, kun yhteys autoon katkeaa, esim.
kun autosta poistutaan sekä seuraavaan käyttökertaan asti. Siksi puhelimen internet-jako on
aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.
Kun puhelin liitetään autoon, se tallennetaan
myöhempää käyttöä varten. Kun tallennettujen
puhelimien enimmäismäärä (50 kpl) saavutetaan,
ensimmäiseksi yhdistetty poistetaan. Tallennettujen verkkojen luettelon näyttämiseksi tai tallennettujen verkkojen poistamiseksi manuaalisesti
siirtykää kohtaan Asetukset Viestintä WiFi Tallennetut verkot.
Auton yhdistäminen internetiin
automodeemin (SIM-kortin) kautta
Autoissa, joissa on Volvo On Call*, internetyhteys voidaan muodostaa automodeemin ja
henkilökohtaisen SIM-kortin (P-SIM) kautta.
Kytkettäessä automodeemilla Volvo On Call -palvelut käyttävät yhteyttä.
1.
Wi-Fi-yhteyden tekniset ja turvallisuutta koskevat
vaatimukset kuvataan erillisessä kappaleessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Wi-Fi-verkon poistaminen (s. 497)
Puuttuva tai huono internet-yhteys (s. 497)
Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti pitimeen tavaratilan lattian alle.
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
(s. 498)
2.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
3.
Painakaa painiketta Viestintä
Automodeemin Internet.
4.
Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä
Automodeemin Internet-toiminnon ruutuun tai poistamalla se.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
5.
6.
Jos toista kytkemislähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.
Antakaa SIM-kortin PIN-koodi.
> Auto kytkeytyy verkkoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Tavaratilan lattian kääntäminen ylös (s. 549)
Puuttuva tai huono internet-yhteys (s. 497)
Automodeemin asetukset (s. 495)
Automodeemin asetukset15
Auto on varustettu modeemilla, jota voidaan käyttää auton yhdistämiseen internetiin. On myös
mahdollista jakaa internetyhteys toiminnon Wi-Fi
kautta.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä Automodeemin
Internet ja valitkaa asetukset:
• Automodeemin Internet - valinta siitä,
automodeemia käytetään kytkentänä.
• Datakäyttö - kohdan Nollaa painaminen
Muuta PIN-koodi - enintään 4 numeroa voidaan ilmoittaa.
Kytke PIN-koodi pois - valinta siitä, tarvitaanko PIN-koodia SIM-kortin käyttöön.
• Lähetä pyydetty koodi - käytetään esim.
käteiskortin lataamiseen tai saldon tarkastamiseen. Toiminto on operaattorikohtainen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Auton yhdistäminen internetiin automodeemin (SIM-kortin) kautta (s. 494)
•
Puuttuva tai huono internet-yhteys (s. 497)
nollaa vastaanotetun ja lähetetyn datamäärän
laskennan.
• Verkko
Valitse operaattori - automaattinen tai
manuaalinen verkko-operaattorin valinta.
Verkkovierailu - jos ruutu on ruksattu, automodeemi yrittää yhdistyä Internetiin, kun auto
on ulkomailla oman verkon ulkopuolella. Huomatkaa, että tämä voi aiheuttaa suuria kustannuksia. Tarkistakaa roaming-sopimuksenne ulkomailla tapahtuvaa dataliikennettä
koskien kotimaiselta verkko-operaattoriltanne.
• SIM-kortin PIN-koodi
15
Vain Volvo On Call -järjestelmällä varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste. 495
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Internet-yhteyden jakaminen
autosta Wi-Fi-yhteyspisteen kautta
2.
Painakaa painiketta Viestintä
Fi-yhteyspiste.
Auton Wi-
Kytkentätila esitetään symbolilla keskinäytön tilakentässä.
Kun auto on yhdistetty internetiin, on mahdollista
jakaa internetyhteys siten, että internetyhteys16
voi käyttää muita yksiköitä.
3.
Painakaa Verkon nimi ja nimetkää internetjako.
Painakaa Yhdistetyt laitteet nähdäksenne luettelon tällä hetkellä liitetyistä yksiköistä.
4.
Painakaa Salasana ja valitkaa tunnussana,
joka sitten pitää ilmoittaa yhdistettävissä yksiköissä.
5.
Painakaa Taajuuskaista ja valitkaa, millä
taajuudella internetjako lähettää dataa. Huomatkaa, että taajuuskaistan valinta ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.
6.
Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä
Auton Wi-Fi-yhteyspiste-toiminnon ruutuun tai poistamalla se.
7.
Jos Wi-Fi-yhteyttä on käytetty kytkemislähteenä aiemmin - vahvistakaa yhteyden vaihtamisvalinta.
> Ulkoiset yksiköt voidaan nyt liitää auton
internetjakoon (Wi-Fi-hotspot).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 110)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Puuttuva tai huono internet-yhteys (s. 497)
HUOM
Wi-Fi-yhteyspisteen aktivointi voi aiheuttaa
lisäkustannuksia verkko-operaattorilta.
Verkko-operaattorin (SIM-kortin) on tuettava
internetjakoa (internet-yhteyden jakoa).
1.
16
496
Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Ei päde auton ollessa yhdistettynä internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Puuttuva tai huono internet-yhteys
Internet-yhteyteen vaikuttavat tekijät
Siirrettävän datan määrä riippuu siitä, minkälaisia
palveluja ja sovelluksia autossa käytetään. Esimerkiksi äänen suoratoisto voi aiheuttaa paljon
dataliikennettä, jolloin yhteyden on oltava hyvä ja
signaalin vahva.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Wi-Fi-verkon poistaminen
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Käyttämättömän verkon poistaminen.
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
(s. 498)
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Siirtykää eteenpäin kohtaan Viestintä
Fi Tallennetut verkot.
3.
Painakaa Unohda poistettavan verkon
osalta.
4.
Vahvistakaa valinta.
> Auto ei enää tämän jälkeen kytkeydy verkkoon.
Puhelimesta autoon
Internet-yhteyden nopeus voi vaihdella riippuen
puhelimen sijainnista autossa. Siirtäkää puhelin
lähemmäs keskinäyttöä signaalinvoimakkuuden
lisäämiseksi. Varmistakaa, ettei välissä ole mitään
häiritsevää.
Puhelimesta verkko-operaattorille
Mobiiliverkon nopeus vaihtelee kulloisenkin sijainnin kuuluvuuden mukaan. Verkon kuuluvuus voi
olla heikompaa esim. tunneleissa, mäkien takana,
syvissä laaksoissa tai sisätiloissa. Nopeus riippuu
myös teleoperaattorin kanssa tehdystä sopimuksesta.
HUOM
Jos dataliikenteen osalta on ongelmia, ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne.
Wi-
Kaikkien verkkojen poistaminen
Kaikki verkot voidaan poistaa samanaikaisesti
palauttamalla tehdasasetukset. Huomatkaa tällöin, että kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palautetaan alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Puuttuva tai huono internet-yhteys (s. 497)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 121)
Auton yhdistäminen internetiin mobiililaitetta
käyttäen (Wi-Fi) (s. 494)
Puhelimen käynnistäminen uudelleen
Jos internet-yhteydessä ilmenee ongelmia, puhelimen käynnistäminen uudelleen voi auttaa.
* Valinnais-/lisävaruste. 497
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja
turvallisuus
Mahdolliset yhdistettävät verkkotyypit.
Vain seuraavan tyyppiseen verkkoon liittäminen
on mahdollista:
•
•
•
Taajuus - 2,4 tai 5 GHz17.
Normit - 802.11 a/b/g/n.
Turvallisuustyyppi - WPA2-AES-CCMP.
Auton Wi-Fi-järjestelmä on suunniteltu käsittelemään Wi-Fi-yksiköitä auton sisällä.
Jos useita yksiköitä toimii taajuudella samanaikaisesti, suorituskyky voi heiketä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 492)
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
Käynnistettäessä tietyt toiminnot ja sovellukset
ensimmäistä kertaa voidaan näyttää ponnahdusikkuna, jossa ovat otsikot Käyttöehdot ja
Tietojen jakaminen.
Tarkoituksena on kertoa Volvon käyttöehdoista ja
tietojen jakamisen periaatteista. Hyväksymällä tietojen jakamisen käyttäjä hyväksyy sen, että
autosta lähetetään tiettyjä tietoja. Tämä on tarpeen, jotta tietyt palvelut ja sovellukset toimivat
täydellisesti.
Tietojen jakaminen voidaan asettaa keskinäytön
asetusvalikossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tietojen jaon aktivointi ja deaktivointi
(s. 498)
Tietojen jaon aktivointi ja
deaktivointi
Keskinäytön asetusvalikossa voidaan asettaa joidenkin palvelujen ja sovellusten tietojen jako.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Yksityisyys ja tietosuoja.
3.
Aktivoikaa tietojen jakaminen tai poistakaa se
käytöstä valitsemalla Tietojen jakaminen.
4.
Kun tietojen jakaminen on aktivoitu, alla olevassa luettelossa olevien yksittäisten palvelujen ja sovellusten asetuksia voidaan muuttaa.
Kun tietojen jakaminen poistetaan käytöstä, yksittäisten palvelujen ja sovellusten aiemmat asetukset ovat käytössä, kun tietojen jakaminen aktivoidaan uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
17
498
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 498)
Taajuuden valinta ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Yhteensopivat sisältöformaatit
Jotta sisältöä voidaan toistaa, on käytettävä seuraavia tiedostoformaatteja.
Formaatti
Tiedostopääte
Tiedostopääte
.divx, .avi
AVI
.avi
4 GB
Äänitiedostot
AVI (DivX)
.avi, divx
Suurin tiedostokoko
ASF
.asf, .wmv
Äänicodec
MP3, AC3
MKV
.mkv
Tekstitykset
XSUB
Erikoistoiminnot
Useita tekstityksiä, useita
ääniraitoja, soiton palauttaminen
Referenssi
Täyttää kaikki DivX Home
Theater -profiilin vaatimukset. Käykää osoitteessa
divx.com saadaksenne lisätietoja ohjelman konvertoidaksenne tiedostot muotoon DivX Home Theater video.
Formaatti
Tiedostopääte
MP3
.mp3
AAC
WMA
Codec
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatible),
MP3 HD (mp3
compatible)
.m4a, .m4b, .aac
.wma
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Videotiedostot
Tekstitykset
Formaatti
Tiedostopääte
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
DivX®
DivX-sertifioidut laitteet on testattu korkealaatuisen DivX-videotoiston osalta (.divx, .avi). Kun
DivX-logo esitetään, DivX-videoita voidaan toistaa.
Profiili
DivX Home Theater
Video codec
DivX, MPEG-4
Formaatti
Tiedostopääte
Resoluutio
720x576
MP4
.mp4, m4v
Äänen virtausnopeus (bit rate)
4.8Mbps
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
Kuvanopeus
30 fps
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mediasoitin (s. 468)
Video (s. 472)
DivX®-yksikön soittaminen (s. 473)
499
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
USB-yksiköiden tekniset erittelyt
Jotta USB-yksiköiden sisältö voidaan lukea, seuraavien erittelyjen on täytyttävä.
Mahdollista kansiorakennetta ei esitetä keskinäytössä esittämisen yhteydessä.
Enimmäismäärä
Tiedostot
15 000
Kansiot
1 000
Kansiotasot
8
Soittolistat
100
Juliste soittolistassa
1 000
Alikansiot
Ei rajaa
USB-A-liittimen tekniset tiedot
•
•
•
•
Tyypin A liitäntä
Versio 2.0
Jännitteensyöttö 5 V
Virransyöttö enint. 2,1 A
USB-C-liittimen tekniset tiedot
•
•
•
•
500
Tyypin C liitäntä
Versio 3.1
Jännitteensyöttö 5 V
Virransyöttö enint. 3,0 A
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Media USB-tuloliitännän kautta