Volvo | XC60 | Käyttöopas | Volvo XC60 2014 Käyttöopas

Volvo XC60 2014 Käyttöopas
WEB EDITION
KÄYTTÖOPAS
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja
matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on
yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista.
Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin sekä tämän
omistajan käsikirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Sisältö
01 Johdanto
Omistajainformaatio..................................
Käyttöohjekirjan lukeminen.......................
Datan tallennus.........................................
Tarvikkeet ja lisävarusteet.........................
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton omistajanvaihto...............................
Tietoja internetissä....................................
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia........................................................
Omistajan käsikirja ja ympäristö...............
Laminoitu lasi............................................
02 Turvallisuus
11
11
14
15
Yleistä turvavöistä.....................................
Turvavyö - kiinnittäminen..........................
Turvavyö - irrotus......................................
Turvavyö - raskaus....................................
Turvavyömuistutin.....................................
Turvavyönkiristin.......................................
Turvallisuus - varoitussymboli...................
Turvatyynyjärjestelmä...............................
Turvatyyny kuljettajan puolella..................
Matkustajan turvatyyny.............................
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/deaktivointi*......................................................
Sivuturvatyyny (SIPS)................................
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny................................................
Turvaverho (IC)..........................................
Yleistä WHIPS-järjestelmästä (whiplashsuoja).........................................................
WHIPS - lastenistuin.................................
WHIPS - istuma-asento............................
Roll-Over Protection System (ROPS)........
Kun järjestelmät laukeavat........................
Yleistä turvallisuustilasta...........................
Turvallisuustila - käynnistysyritykset.........
21
22
22
22
23
24
24
25
26
26
Turvallisuustila - siirtäminen......................
Yleistä lapsiturvallisuudesta......................
Lastenistuin...............................................
Lastenistuin - sijainti.................................
Lastenistuin - kaksivaiheinen turvavyötyyny*........................................................
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - ylös
kääntäminen.............................................
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - alas
kääntäminen.............................................
Lastenistuin - ISOFIX................................
ISOFIX - kokoluokat..................................
ISOFIX - lastenistuintyypit.........................
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet...............
01 02 02
2
15
16
17
19
19
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
27
29
30
30
31
32
32
33
34
35
35
36
36
38
43
43
44
45
46
46
48
50
Sisältö
03 Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus.......
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus..............
Mittaristo...................................................
Mittaristo, analoginen - katsaus................
Mittaristo, digitaalinen - katsaus...............
Eco guide & Power guide*........................
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö.........
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö.......
Ulkolämpötilamittari..................................
Välimatkamittari........................................
Kello..........................................................
Volvo Sensus............................................
Avaimen asennot......................................
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla...
Etuistuimet................................................
Etuistuimet - sähkökäyttöiset...................
Avainmuisti* etäavaimessa.......................
Takaistuimet..............................................
Ohjauspyörä..............................................
Ohjauspyörän sähkölämmitys**................
Valokatkaisimet.........................................
Seisontavalo..............................................
Huomiovalot..............................................
Tunnelin havaitseminen*...........................
Kauko-/lähivalot........................................
Aktiiviset kaukovalot*................................
Aktiiviset xenon-valonheittimet*................
Takasumuvalo...........................................
Jarruvalot..................................................
Varoitusvilkut.............................................
Suuntavalot...............................................
Matkustamovalaistus................................
Paluuvalaistuksen kesto...........................
Lähestymisvalaist. kesto...........................
Valonheittimet - valokuvion sovitus..........
Pyyhkimet ja huuhtelulaite........................
Ikkunannostimet........................................
Taustapeilit - ulko......................................
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys.....
Taustapeili - sisä.......................................
Kompassi*.................................................
Panoraamakatto* - yleistä.........................
Panoraamakatto* - käyttö.........................
Valikkokäsittely - mittaristo.......................
78
79
79
80
81
83
84
84
85
85
86
87
88
88
88
90
92
93
94
95
96
97
99
Valikkokatsaus - mittaristo........................ 99
Viestit...................................................... 100
Ilmoitukset - käsittely.............................. 101
MY CAR.................................................. 101
Ajotietokone............................................ 102
Ajotietokone - mittaristo "Analog".......... 104
Ajotietokone - mittaristo "Digital"........... 107
Ajotietokone - täydentäviä tietoja........... 110
Ajotietokone - ajostatistiikka*.................. 111
03 03 03
52
55
58
58
59
62
63
64
66
66
66
67
68
68
70
71
72
73
75
76
76
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
04 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Todellinen lämpötila................................
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto.....
Ilmanpuhdistus........................................
Ilmanpuhdistus - matkustamon suodatin
Ilmanpuhdistus - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*......................................
Ilmanpuhdistus - IAQS*...........................
Ilmanpuhdistus - materiaali.....................
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto......................................................
Matkustamon ilmanjako..........................
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC............................................
Sähkölämmitteiset etuistuimet*..............
Sähkölämmitteinen takaistuin*................
Puhallin...................................................
Automaattinen säätö...............................
Matkustamon lämpötilan säätö...............
Ilmastointi................................................
Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasista
Ilmanjako - uudelleenkierrätys................
Ilmanjako - taulukko................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*......
05 Kuormaus ja säilytys
113
114
114
114
115
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys/-sulkeminen.................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin......................................................
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset...............................................
Lisälämmitin*...........................................
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*..........
Sähköinen lisälämmitin*..........................
128
Säilytystilat.............................................. 135
Takinpidin................................................ 137
Keskikonsoli............................................ 137
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi*...................................................... 137
Käsinekotelo........................................... 138
Lisämatot*............................................... 138
Meikkipeili............................................... 138
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä................... 139
Kuormaus................................................ 140
Kuormaus - pitkät tavarat....................... 141
Kattokuorma........................................... 141
Kuormankiinnityssilmukat....................... 141
Kuormaus - kassinpidin.......................... 142
12 V:n liitäntä - kuormatila*..................... 142
Suojaverkko*........................................... 143
Suojaverkko* yhdistettynä näkösuojaan. 146
Suojaritilä................................................ 146
Näkösuoja............................................... 147
04 04 05
4
115
116
116
116
117
119
120
120
121
121
122
122
123
124
125
127
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
128
130
132
132
133
Sisältö
06 Lukot ja hälytin
Etäavain ja avainliuska............................
Etäavain - häviäminen ............................
Avainmuisti*............................................
Lukitsemisen/lukituksen avaamisen
ilmaisu - asettaminen..............................
Elektroninen käynnistyksenesto..............
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä.......................................
Etäavain - toiminnot................................
Etäavain - käyttöetäisyys........................
PCC* - eri toiminnot................................
PCC* - käyttöetäisyys.............................
Irrotettava avainliuska.............................
Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys.
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen
avaaminen...............................................
Etäavain/PCC - pariston vaihto..............
Keyless drive*..........................................
Keyless drive* - PCC:n käyttöetäisyys....
Keyless drive* - PCC:n turvallinen käsittely..........................................................
Keyless drive* - häiriöitä PCC:n toiminnassa.......................................................
Keyless drive* - lukitus............................
Keyless drive* - lukituksen avaaminen....
07 Kuljettajan tuki
149
149
149
Keyless drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla ..........................................
Keyless drive* - avainmuisti....................
Keyless drive* - lukitusasetukset............
Keyless drive* - antennin sijainti.............
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta.............................................
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta.........................................................
Läpituuletustoiminto...............................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen hansikaslokero........................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku...............................................
Sähkötoiminen takaluukku......................
Salpalukitustila*.......................................
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi........
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*..........
Hälytys....................................................
Hälytysilmaisin........................................
Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi.......................................................
Hälytin - etäavain ei toimi........................
Hälytyssignaalit.......................................
Rajoitettu hälytystaso..............................
160
160
161
161
Aktiivinen alusta - Four-C*...................... 173
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
(DSTC)..................................................... 173
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
(DSTC) - käsittely.................................... 174
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
(DSTC) - symbolit ja ilmoitukset.............. 176
Liikennemerkki-informaatio (RSI)*........... 177
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely.......................................................... 177
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset...................................................... 179
Vakionopeudensäädin*........................... 180
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely................................................... 180
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila.................... 181
Vakionopeudensäädin* - asetetun
nopeuden palauttaminen........................ 182
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen...... 182
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*...... 182
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta. 183
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus. 185
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeuden
käsittely................................................... 186
06 06 07
150
150
151
151
152
153
154
154
155
155
156
157
157
158
158
159
159
162
163
163
164
164
165
167
168
168
169
170
170
171
171
171
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
Sisältö
Mukautuva nopeudensäädin* - asettakaa
aikaetäisyys.............................................
Mukautuva nopeudensäädin* - tilapäinen
deaktivointi ja valmiustila........................
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen............................
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä.......................................................
Mukautuva nopeudensäädin* - jonoavustaja..........................................................
Mukautuva nopeudensäädin* - nopeudensäätimen toiminnallisuuden vaihto....
Tutkatunnistin.........................................
Tutkatunnistin - rajoitukset.....................
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä ja toimenpide..................................
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset...........................................
Etäisyysvaroitus*.....................................
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset.................
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset...........................................................
City Safety™...........................................
City Safety™ - toiminta...........................
City Safety™ - käsittely..........................
City Safety™ - rajoitukset.......................
187
City Safety™ - lasertunnistin..................
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset....
Törmäysvaroitin*.....................................
Törmäysvaroitin* - toiminta.....................
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
osoitus....................................................
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen......................................................
Törmäysvaroitin* - käsittely.....................
Törmäysvaroitin* - yleiset rajoitukset......
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset...............................................
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset...........................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely.....
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset...............................................
Kaista-avustaja (LDW)*...........................
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta..........
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely............
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset.........
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset......................................................
204
206
207
208
Park Assist*.............................................
Pysäköintitutka* - toiminta......................
Pysäköintitutka* - taaksepäin.................
Pysäköintitutka* - eteenpäin...................
Pysäköintitutka* - vikaosoitus.................
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
Pysäköintiapukamera..............................
Pysäköintiapukamera - asetukset...........
Pysäköintiapukamera - rajoitukset..........
BLIS* (Blind Spot Information System)...
BLIS* (Blind Spot Information System) käsittely...................................................
CTA (Cross Traffic Alert)*........................
BLIS - symbolit ja ilmoitukset.................
Säädettävä ohjauspyörän vastus*..........
07 07 07
6
187
188
189
189
191
192
192
194
195
197
198
199
200
201
201
202
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
209
211
212
213
215
217
219
219
220
221
223
223
224
225
226
228
228
229
230
231
231
232
234
235
235
236
238
240
240
Sisältö
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko*...............................................
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely...........
Alkolukko* - säilytys................................
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä........................................................
Alkolukko* - huomioitavaa......................
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset...........................................................
Moottorin käynnistäminen......................
Moottorin sammuttaminen......................
Ohjauslukko............................................
Etäkäynnistys (ERS)*...............................
Etäkäynnistys (ERS) - käsittely...............
Etäkäynnistys (ERS) - symbolit ja ilmoitukset......................................................
Käynnistysapuakku.................................
Vaihteistot...............................................
Käsivalintainen vaihteisto........................
Vaihtoilmaisin*.........................................
Automaattivaihteisto - Geartronic*..........
Automaattivaihteisto - Powershift*.........
Vaihteenvalitsinsalpa...............................
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*...........
Start/Stop*..............................................
242
242
243
Start/Stop* - toiminta ja käsittely............
Start/Stop* - moottori ei pysähdy...........
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti...............................................
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti...............................................
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto............
Start/Stop* - asetukset...........................
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset.......
ECO*.......................................................
Neliveto - AWD*......................................
Hill Descent Control (HDC)*....................
Käyttöjarru...............................................
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut......
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut.....................................
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus..............
Seisontajarru...........................................
Kahlaus...................................................
Ylikuumeneminen....................................
Ajaminen takaluukku auki.......................
Ylikuormitus - käynnistysakku................
Ennen pitkää matkaa..............................
Talviajo....................................................
262
263
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen..............................................
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin........................................................
Polttoaineen täyttö..................................
Polttoaine - käsittely...............................
Polttoaine - bensiini................................
Polttoaine - diesel...................................
Katalysaattorit.........................................
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)...............
Polttoainetaloudellinen ajo......................
Perävaunun vetäminen...........................
Perävaunun vetäminen - käsivalintainen
vaihteisto.................................................
Perävaunun vetäminen - automaattivaihteisto.......................................................
Vetolaite/Vetokoukku..............................
Irrotettava vetokoukku - säilytys.............
Irrotettava vetokoukku - erittelyt.............
Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/irrotus
Perävaunun vakautusjärjestelmä - TSA..
Hinaus.....................................................
Hinaussilmukka.......................................
Vetäminen...............................................
282
08 08 08
243
244
246
246
248
248
248
249
250
251
253
253
254
254
258
260
261
261
265
266
266
267
268
270
272
272
273
274
274
275
276
279
279
280
280
281
281
282
282
283
284
284
286
286
287
288
289
289
290
290
290
291
293
294
296
297
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
7
Sisältö
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - pyörimissuunta.......................
Renkaat - hoito.......................................
Renkaat - kulumisvaroitin.......................
Pyöränruuvit............................................
Työkalut..................................................
Tunkki*....................................................
Talvirenkaat.............................................
Rengas- ja vannekoot.............................
Renkaat - koot........................................
Renkaat - kuormitusindeksi....................
Renkaat - nopeusluokat..........................
Pyöränvaihto - pyörän irrotus.................
Pyörän vaihto - asennus.........................
Renkaat - ilmanpaine..............................
Varoituskolmio........................................
Ensiapulaukku*........................................
Väliaikainen renkaan paikkaus*...............
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja* sijainti......................................................
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus....................................................
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus......................................................
10 Ylläpito ja huolto
299
299
301
301
301
302
302
303
303
304
304
305
307
308
309
310
310
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - renkaan täyttö.............................................. 315
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - paikkausneste................................................ 315
Volvon huolto-ohjelma............................
Auton nostaminen...................................
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen.....
Moottoritila - katsaus..............................
Moottoritila - tarkastus............................
Moottoriöljy - yleistä...............................
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö.............
Jäähdytysneste - taso.............................
Jarru- ja kytkinneste - määrä..................
Ohjaustehostinöljy - taso........................
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus...................................
Polttimon vaihto......................................
Polttimon vaihto - valonheitin.................
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi...................................
Polttimon vaihto - lähivalot.....................
Polttimon vaihto - kaukovalot.................
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot............
Polttimon vaihto - etusuuntavalot...........
Polttimon vaihto - valo takana................
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana.....................................................
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo.....
09 09 10
8
311
311
312
314
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
317
318
320
320
322
322
323
326
327
328
328
328
330
331
331
332
333
333
334
335
335
Sisältö
11 Erittelyt
Polttimon vaihto - kuormatilan valaistus.
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo........
Polttimot - erittelyt .................................
Pyyhkimien sulat.....................................
Huuhteluneste - täyttö............................
Käynnistysakku.......................................
Akku - symbolit.......................................
Käynnistysakku - vaihto..........................
Akku - Start/Stop....................................
Varokkeet - yleistä..................................
Varokkeet - moottoritilassa.....................
Varokkeet - hansikaslokeron alla............
Varokkeet - ohjausyksikössä hansikaslokeron alla.................................................
Varokkeet - kuormatilassa......................
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke.
Autonpesu...............................................
Kiillotus ja vahaus...................................
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros.............
Ruostesuojaus........................................
Sisustuksen puhdistus............................
Maalivauriot.............................................
335
336
336
337
339
339
340
341
342
344
345
349
Tyyppimerkinnät.....................................
Mitat........................................................
Massat....................................................
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino..
Moottorin erittelyt....................................
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet..........................................................
Moottoriöljy - laatu ja määrä...................
Jäähdytysneste - laatu ja määrä.............
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä.................
Jarruneste - laatu ja määrä.....................
Ohjaustehostinöljy - laatu.......................
Huuhteluneste - laatu ja määrä...............
Polttoainesäiliö - tilavuus........................
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt.......
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet.......
Sähköjärjestelmä.....................................
Käynnistysakku - erittely.........................
Tyyppihyväksyntä - etäavainjärjestelmä.
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä.......
12 Aakkosellinen hakemisto
363
366
367
368
370
Aakkosellinen hakemisto........................ 402
10 11 12
351
353
354
356
357
358
358
359
360
372
373
375
376
378
378
378
379
380
383
384
385
386
386
Tyyppihyväksyntä - Bluetooth®.............. 388
Lisenssit.................................................. 396
Symbolit näytössä................................... 399
9
JOHDANTO
01 Johdanto
• Suosikit - Suosikeiksi merkittyjen artikke-
Omistajainformaatio
Käyttöohjekirjan lukeminen
Autonne on varustettu näytöllä*, josta voitte
nähdä autonne toimintaa koskevia tietoja.
Tämä käyttöopas on sen informaation täydennys ja sisältää tärkeää tekstiä, uusimmat päivitykset sekä ohjeet, jotka voivat olla hyviä, kun
ette käytännön syistä voi lukea informaatiota
näytöstä.
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöohjekirja, mieluimmin ennen ensimmäistä ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja siitä, kuinka autoa parhaiten käsitellään
eri tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton
kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin.
Huomioikaa kirjassa olevat turvallisuusohjeet.
Näytön kielen vaihtaminen voi tarkoittaa myös,
ettei tietty informaatio vastaa kansallisia tai
paikallisia lakeja ja määräyksiä.
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen kannalta turvallisesta ajamisesta sekä
voimassa olevien lakien ja määräysten
noudattamisesta. On myös tärkeää, että
autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten
mukaisesti.
Jos näytössä ja painetussa kirjassa olevien
tietojen välillä on eroa, painettu informaatio
on aina voimassa.
Erittelyt, rakennetiedot ja kuvat tässä käyttöohjekirjassa eivät ole sitovia. Pidätämme
itsellämme oikeuden tehdä muutoksia ennalta
ilmoittamatta.
©
01
lien pikasaanti.
• Quick Guide - Valikoima artikkeleita
tavallisia toimintoja varten.
HUOM
Omistajan käsikirja ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
Volvo Personvagnar AB
Digitaalinen käyttöopas autossa1
Kun painetussa kirjassa viitataan digitaaliseen
käyttöoppaaseen, tarkoitetaan auton näytössä esitettävää.
Avatkaa digitaalinen käyttöopas - painakaa
MY CAR-painiketta keskikonsolissa, painakaa OK/MENU ja valitkaa Käyttöoppaan.
On neljä vaihtoehtoa löytää tietoja omistajan
käsikirjasta:
• Hakeminen - Hakutoiminto artikkelin löytämiseksi.
• Kategoriat - Kaikki artikkelit lajiteltuina
kategorioihin.
1
Koskee tiettyjä automalleja.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
11
01 Johdanto
01
||
HUOM
Omistajan käsikirja voidaan ladata matkapuhelinsovelluksena (koskee tiettyjä automalleja ja liikkuvia yksiköitä), ks.
www.volvocars.com.
Matkapuhelinsovellus sisältää myös videon
sekä etsittävissä olevan sisällön ja yksinkertaisen navigoinnin eri osien välillä.
Valinnais-/lisävarusteet
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa
selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Käyttöohjekirjassa selostettua varustusta ei
ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri
tavoin riippuen eri markkina-alueiden tarpeista ja kansallisista tai paikallisista laeista
sekä määräyksistä.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu
loukkaantumisvaara.
12
TÄRKEÄÄ
Henkilövahinkojen vaara
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä,
jotka helpottavat esim. hienouksien ja toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käyttöohjekirjassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden sijasta kirjaimia.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään
käyttöohjekirjassa siten, että teksti on hieman
suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä
tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim. Ääniasetukset).
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla,
valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja tai menehtymisen,
jos varoitusta ei huomioida.
01 Johdanto
Omaisuusvahinkojen vaara
Tiedotuksia
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen on kuvasarja, jokainen kohta on
numeroitu samalla tavalla kuin vastaava
kuva.
01
Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa,
joka voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos
varoitusta ei huomioida.
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen järjestys ei ole asianmukainen.
G031593
G031592
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/
kuva mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä
tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöohjekirjassa.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
Pisteluettelot
Kun käyttöohjekirjassa esiintyy luettelointi,
käytetään pisteluetteloa.
Esimerkki:
•
•
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
}}
13
01 Johdanto
01
||
Asiaan liittyvät tiedot
Datan tallennus
Asiaan liittyvät tiedot viittaavat muihin lukuihin, joissa on samankaltaista tietoa.
Tietyt ajoneuvon käyttöä ja toimintaa koskevat
tiedot sekä mahdolliset onnettomuudet rekisteröidään auton muistiin.
Kuvat
Kirjan kuvat ovat toisinaan kaaviomaisia ja ne
voivat poiketa auton ulkonäöstä riippuen
varustustasosta ja markkina-alueesta.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, kun artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Jatkoa edelliseltä sivulta
|| Tämä symboli on sijoitettu ylös vasem-
malle, kun artikkeli jatkuu edelliseltä aukeamalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
14
Omistajan käsikirja ja ympäristö (s. 19)
Tietoja internetissä (s. 16)
Autossanne on useita tietokoneita, joiden tehtävän on jatkuvasti tarkkailla ja valvoa auton
käyttöä ja toimintaa. Tietyt tietokoneet voivat
rekisteröidä tietoja normaalin ajon aikana, jos
ne havaitsevat vian. Lisäksi rekisteröidään tietoja törmäyksen tai onnettomuuden uhan
yhteydessä. Osia rekisteröidyistä tiedoista
tarvitaan, jotta mekaanikot voivat huollon ja
ylläpidon yhteydessä voivat diagnosoida ja
korjata autossa syntyneet viat, ja jotta Volvo
voi täyttää lain ja muiden asetusten vaatimukset. Tämän lisäksi Volvo käyttää tietoja tutkimustarkoituksessa kehittäessään jatkuvasti
laatua ja turvallisuutta, kun tiedot voivat auttaa ymmärtämään paremmin olosuhteita,
jotka vaikuttavat onnettomuuksien ja henkilövahinkojen syntymiseen. Informaatio sisältää
tietoja auton eri järjestelmien sekä moduulien
tilasta ja toiminnasta, koskien mm. moottori-,
kaasuläppä-, ohjaus- ja jarrujärjestelmiä.
Tämä informaatio voi sisältää tietoja kuljettajan tavasta kuljettaa autoa, kuten esim. auton
nopeus, jarru- ja kaasupolkimen käyttö,
ohjausliikkeet ja ovatko kuljettaja ja matkustaja käyttäneet turvavöitä vai eivät. Tämä
informaatio voidaan kerrotuista syistä tallentaa auton tietokoneisiin tiettynä aikana, mutta
myös törmäyksen tai onnettomuuden uhan
seurauksena. Volvo voi säilyttää tietoja niin
kauan kuin ne voivat auttaa kehittämään ja
edelleen lisäämään turvallisuutta ja laatua
sekä niin kauan kuin laki ja muut määräykset,
jotka Volvon pitää ottaa huomioon, vaativat.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Volvo
voidaan kuitenkin kansallisten lakien ja määräysten perusteella pakottaa antamaan näitä
tietoja viranomaisille, kuten poliisille tai muille,
joilla voi olla laillinen oikeus saada niitä käyttöönsä.
Jotta voidaan lukea ja tulkita auton tietokoneiden rekisteröimiä tietoja, tarvitaan erityinen
varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä. Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon
ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja että niitä käsitellään turvallisella
tavalla, ja että käsittely täyttää soveltuvat lain
vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään.
01 Johdanto
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti.
Tietyt lisävarusteet toimivat vain, kun niihin
kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte tämän
vuoksi aina yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun ennen kuin asennatte tarvikkeita tai lisävarusteita, jotka kytketään tai
jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Lämpöä heijastava tuulilasi*
Tuulilasi on varustettu lämpöä heijastavalla
kalvolla (IP), joka vähentää auringon lämpösäteilyä matkustamossa.
Elektronisen varusteen, esim. lähetinvastaanottimen, sijainti lämpöä heijastavalla kalvolla
varustetun lasipinnan takana voi vaikuttaa sen
toimintaan ja suorituskykyyn haitallisesti.
Jos elektronisen varusteen toiminnan pitää
olla optimaalista, tämä tulee sijoittaa tuulilasin
sille osalle, jolta lämpöä heijastava kalvo
puuttuu (ks. merkittyä aluetta yllä olevassa
kuvassa).
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton omistajanvaihto
01
Jos auto on varustettu Volvo On Call, VOCjärjestelmällä, on tärkeää vaihtaa omistaja palveluun.
VOC on lisäpalvelu, joka muodostuu varmuus-, turvallisuus- ja mukavuuspalveluja.
Omistajan vaihdon yhteydessä on tärkeää
vaihtaa omistaja palveluun.
VOC-palvelun lopettaminen
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä VOC-palvelun
lopettamiseksi.
Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää
palauttaa henkilökohtaiset asetukset autossa
tehdasasetuksiksi2, Omistajanvaihdos.
VOC-palvelun aloittaminen
On hyvin tärkeää, että VOC-palvelu vaihtaa
omistajaa siten, että aiemman omistajan mahdollisuus palveluihin autossa katkeaa. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä.
Alue, jolla IP-kalvoa ei ole käytetty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tietoja internetissä (s. 16)
Mitat
A
47 mm
B
87 mm
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
15
01 Johdanto
01
Tietoja internetissä
Internet-osoitteessa www.volvocars.com on
autoanne koskevaa lisätietoa.
Henkilökohtaisella Volvo ID-tunnuksella on
mahdollista kirjautua My Volvo -sivustolle,
joka on henkilökohtainen web-sivu Teille ja
autollenne.
QR-koodi
QR-koodin lukemiseksi tarvitaan QR-koodinlukija, joka on saatavissa lisäohjelmana
(sovellus) useisiin matkapuhelimiin. QR-koodinlukija voidaan ladata esim. sivustoilta App
Store, Windows Phone tai Google Play.
2
16
Koskee vain autoja, jotka on mahdollista yhdistää internetiin.
01 Johdanto
Volvo Personvagnar -yhtiön
ympäristöfilosofia
01
eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja
käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista.
G000000
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo
Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että
asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset
ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista.
Volvo Personvagnar -yhtiöllä on maailmanlaajuinen ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita muita yksiköitämme. Asetamme
myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme
toimimisesta järjestelmällisesti ympäristöön
liittyvien kysymysten suhteen.
Polttoaineenkulutus
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät
hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta Ympäristön suojelu.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*
(Interior Air Quality System), varmistaa, että
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
17
01 Johdanto
01
||
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin,
pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Sisusta
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille
ja astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
Ympäristön suojelu
On helppoa myötävaikuttaa itse ympäristön
säästämiseen – tässä muutamia neuvoja:
•
•
•
Ajakaa taloudellisesti – olkaa ennakoiva.
•
Jos auto on varustettu moottorinlämmittimellä*, käyttäkää sitä ennen kylmäkäynnistystä – se parantaa käynnistyskykyä
sekä vähentää kulumista kylmällä säällä ja
moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä laskee
kulutusta ja vähentää päästöjä.
•
Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti, koska ilmanvastus kasvaa – nopeuden kaksinkertaistaminen nostaa ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
•
Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka
tämän tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte
Volvon teknisen palvelun hoitaa autonne
huollon ja hoidon, siitä tulee järjestelmämme
osa. Volvo asettaa vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle estääkseen jätteiden ja
päästöjen joutumisen ympäristöön. Huoltohenkilöstöllämme on tiedot ja työkalut, joita
tarvitaan hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
18
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
Suorittakaa huolto ja ylläpito omistajan
käsikirjan ohjeiden mukaisesti - noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia
välejä.
Noudattamalla näitä neuvoja voidaan rahaa ja
maailman voimavaroja säästää sekä auton
kestävyyttä pidentää. Lisätietoja ja useita
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
neuvoja, ks. Eco guide (s. 62), Polttoainetaloudellinen ajaminen (s. 287) ja Polttoaineenkulutus (s. 380).
Kierrätys
Osana Volvon ympäristötyössä on tärkeää,
että auto kierrätetään ympäristön kannalta
oikealla tavalla. Melkein koko auto voidaan
kierrättää. Auton viimeistä omistajaa pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Omistajan käsikirja ja ympäristö (s. 19)
01 Johdanto
Omistajan käsikirja ja ympäristö
Laminoitu lasi
Käyttöoppaan painettuun versioon käytetty
paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista
metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Laminoitu lasi
Forest Stewardship Council®-symboli osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon
käytetty paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista
lähteistä.
01
Tuulilasi ja panoraamakatto ovat
laminoitua lasia. Ne ovat vahvistettuja, mikä antaa paremman murtosuojan ja matkustamolle paremman
äänieristyksen. Muut lasipinnat*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia (s. 17)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
19
TURVALLISUUS
02 Turvallisuus
Yleistä turvavöistä
Jarrutuksella voi olla vaikeita seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikkien matkustajien turvavyöt
ovat kiinnitettynä ajon aikana.
•
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä
kohti.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvavyö - raskaus (s. 22)
Turvavyö - irrotus (s. 22)
Turvavyönkiristin (s. 24)
02
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käyttöön.
VAROITUS
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin
on tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan
normaalissa istuma-asennossa.
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan (s. 22) käyttöön antamalla ääni- ja
valomuistutuksen (s. 23).
Huomatkaa
•
Älkää käyttäkö jousilukkoja tms., joka
estää turvavyötä asettumasta oikein.
•
•
Turvavyö ei saa olla kiertyneenä.
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on altistunut voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaakin vaurioitumattomalta. Vaihda turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdettu
turvavyö.
Lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan
päällä).
21
02 Turvallisuus
Turvavyö - irrotus
Turvavyö - raskaus
Irrottakaa turvavyö (s. 21), kun auto on paikallaan.
Vetäkää vyö esiin hitaasti ja lukitkaa se työntämällä sen lukituskieleke vyölukkoon. Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään. Jos turvavyö
ei kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
Turvavyötä (s. 21) pitää aina käyttää raskauden aikana, mutta on tärkeää käyttää sitä
oikein.
Takaistuimella lukituskieleke sopii vain sille
tarkoitettuun lukkoon1.
Huomatkaa
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
•
•
•
•
•
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 22)
Turvavyömuistutin (s. 23)
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Turvavyö - raskaus (s. 22)
Turvavyö - irrotus (s. 22)
Turvavyönkiristin (s. 24)
Turvavyömuistutin (s. 23)
G020998
02
Turvavyö - kiinnittäminen
Kiinnittäkää turvavyö (s. 21) ennen ajon aloittamista.
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten,
turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä
ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan
alla – sen ei koskaan saa antaa liukua ylös.
Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä
kehoa ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin (s. 70) ja ohjauspyörä (s. 75) niin, että hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tarkoittaa sitä, että
hänen pitää helposti ulottua ohjauspyörään ja
1
22
Tietyt markkina-alueet.
02 Turvallisuus
polkimiin). Pyrkikää saamaan vatsan ja
ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan ottamaan (s. 22) käyttöön antamalla ääni- ja valomuistutus.
Turvavyö - kiinnittäminen (s. 22)
Turvavyö - irrotus (s. 22)
ajon jälkeen tai kun on painettu vilkkuvivun (s. 99) OK-painiketta.
•
Muistuttaa, että jokin takaistuimen turvavöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus
saadaan ilmoituksena mittaristossa yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu
käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata
manuaalisesti painamalla OK-painiketta.
02
Mittariston ilmoitus, joka näyttää, mitkä turvavyöt ovat käytössä, on aina käytettävissä.
Tallennettujen ilmoitusten katsomiseksi painakaa OK-painiketta.
G017726
•
•
Turvavyömuistutin
Äänimuistutus riippuu nopeudesta ja tietyissä
tapauksissa ajasta. Valomuistutus on kattokonsolissa ja mittaristossa (s. 58).
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön
käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Pienellä nopeudella äänimuistutusta
annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on
kaksi osatoimintoa:
•
Kertoa mitä turvavöitä (s. 21) takaistuimella käytetään. Mittaristossa esitetään
ilmoitus käytettäessä jotain turvavöistä tai
jos jokin takaovista on avattu. Ilmoitus
häviää automaattisesti noin 30 sekunnin
23
02 Turvallisuus
02
Turvavyönkiristin
Turvallisuus - varoitussymboli
Kaikki turvavyöt (s. 21) on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva
mekanismi kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä. Turvavyö
pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
Varoitussymboli näytetään, jos vianetsinnässä
havaitaan vika tai jokin järjestelmä on aktivoitu.
Tarvittaessa varoitussymboli näytetään
yhdessä ilmoituksen kanssa mittariston (s.
58) infonäytössä.
VAROITUS
Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukkokieltä kuljettajan turvavyön
solkeen. Työntäkää turvavyön lukkokieli
aina kyseisen puolen vyölukkoon. Älkää
koskaan vahingoittako turvavöitä älkääkä
työntäkö vyölukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja vyöluko eivät tällöin ehkä toimi
törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Varoituskolmio sekä turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli digitaalisessa mittaristossa.
Varoitussymboli mittaristossa syttyy etäavaimen avainasennossa II (s. 68). Symboli
sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.
Varoituskolmio sekä turvatyynyjärjestelmän (s.
25) varoitussymboli analogisessa mittaristossa.
VAROITUS
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, se on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän
toiminta ole täysin asianmukaista. Symboli
osoittaa vikaa turvavyö-, SIPS- tai IC-järjestelmässä tai muuta vikaa järjestelmässä.
Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Jos varoitussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio ja SRS-turvatyyny Tarvitsee huollon
tai SRS-turvatyyny Huolla kiireellisesti esitetään näytössä. Volvo suosittelee, että otatte
24
02 Turvallisuus
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 35)
Turvatyynyjärjestelmä suojaa nokkakolareissa
kuljettajaa ja matkustajaa pään, kasvojen ja
rintakehän vammoilta.
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen
yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyt täyttyvät ja lämpenevät. Turvatyynyä vasten tapahtuvan iskun vaimentamiseksi se tyhjenee jälleen, kun sitä puristetaan
kokoon. Tässä yhteydessä muodostuu
autoon jonkin verran savua, mikä on täysin
normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa
kymmenesosasekunnissa.
02
VAROITUS
G018665
Aiheeseen liittyvät tiedot
Turvatyynyjärjestelmä
Turvatyynyjärjestelmä, vasemmalta ohjattava
auto.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena vakavia
henkilövahinkoja.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen
törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö
turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
G018666
pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Turvatyynyjärjestelmä, oikealta ohjattava auto.
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat
autoon kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja sopeuttaa sitten toimenpiteen
tämän mukaisesti siten, että yksi tai
useampi turvatyyny laukaistaan.
25
02 Turvallisuus
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
02
•
•
•
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 26)
Matkustajan turvatyyny (s. 26)
Turvallisuus - varoitussymboli (s. 24)
Turvatyyny kuljettajan puolella
Matkustajan turvatyyny
Turvavyön (s. 21) täydennyksenä kuljettajan
puolella on auto varustettu turvatyynyllä (s.
25).
Turvavyön (s. 21) täydennyksenä matkustajan
puolella on auto varustettu turvatyynyllä (s.
25).
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on
merkintä AIRBAG.
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Matkustajan turvatyyny (s. 26)
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.
26
02 Turvallisuus
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta
ohjattavassa autossa.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai
sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä
tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman
suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna
selkänojaan. Turvavyön täytyy olla lukittuna.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.
Kytkin - PACOS*
Matkustajan puolella edessä oleva turvatyyny
voidaan deaktivoida (s. 27), jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/
deaktivointi*
Matkustajan puoleinen turvatyyny (s. 26) etuistuimella voidaan deaktivoida, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
02
Kytkin - PACOS
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn
matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Etäavaimen avainliuskaa (s. 155)
voidaan käyttää asennon muuttamiseen.
VAROITUS
Jos auto on varustettu etuistuimen matkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole
PACOS-kytkintä (matkustajan turvatyynyn
katkaisin), turvatyyny on aina aktivoituna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 26)
Lastenistuin (s. 38)
Turvatyynyn tarran ja kytkimen sijoitus.
Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, sitä vas-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
27
02 Turvallisuus
||
toin ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai
lastentyynyllä.
02
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli
140 cm pitkät henkilöt.
2
Aktivoimaton turvatyyny (matkustajan
paikka):
Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140
cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
HUOM
Kun etäavain on avainasennossa II (s.
68), esitetään mittaristossa turvatyynyn
varoitussymboli (s. 24) n. 6 sekuntia.
Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan.
28
G017800
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
2
G017724
VAROITUS
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu.
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Kattokonsolissa oleva varoitussymboli osoittaa, että matkustajan turvatyyny edessä on
aktivoitu (ks. edellinen kuva).
Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos turvatyyny
on aktivoituna ja kattokonsolin symboli
palaa. Jos tätä kehotusta ei noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
VAROITUS
Älkää salliko matkustajan istua matkustajan paikalla, jos ilmoitus kattokonsolissa
osoittaa, ettei turvatyynyä ole aktivoitu ja
turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli(s.
24) esitetään samalla mittaristossa. Tämä
tarkoittaa, että on syntynyt vakava vika.
Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
02 Turvallisuus
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran auton matkustajille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lastenistuin (s. 38)
Sivuturvatyyny (SIPS)
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side
Impact Protection System) jakaa suuren osan
törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan, kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat rintaa ja lantiota ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
02
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
G032949
VAROITUS
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta
pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin
välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain
törmäyspuolella.
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
29
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
•
02
•
Volvo suosittelee, että korjauksen
tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. SIPS-turvatyynyjärjestelmään
tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat
aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen
tilaan, koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
•
Volvo suosittelee käytettäväksi vain
Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut
istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
30
•
•
•
Matkustajan turvatyyny (s. 26)
•
Turvaverho (IC) (s. 30)
Turvatyyny kuljettajan puolella (s. 26)
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny (s. 30)
Sivuturvatyyny (SIPS) - lastenistuin/
lastentyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin
(s. 29).
Turvaverho (IC)
Turvaverho auttaa suojaamaan kuljettajan ja
etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä
auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
Lastenistuin/lastentyyny (s. 38) voidaan
sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä(s. 27) matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Matkustajan turvatyyny (s. 26)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 36)
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän (s. 29) ja turvatyynyjärjestelmän (s.
25) osa. Se on asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja suojaa autossa reunapaikoilla
matkustavia. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy.
02 Turvallisuus
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain kevyille
päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten
esim. sateenvarjoille).
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että
käytätte vain Volvon alkuperäisiä osia,
jotka on hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
Yleistä WHIPS-järjestelmästä
(whiplash-suoja)
WHIPS (Whiplash Protection System) on
suoja retkahdusvammoja vastaan. Järjestelmä
koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta
sekä järjestelmään sovitetusta niskatuesta
etuistuimissa.
02
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm ovien ikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muutoin voi piilossa auton sisäkaton
sisäpuolella olevan turvaverhon suojavaikutus jäädä pois.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvavöistä (s. 21)
WHIPS-järjestelmä aktivoituu takatörmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
31
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
02
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
WHIPS - lastenistuin
WHIPS - istuma-asento
WHIPS-järjestelmä (s. 31) ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
WHIPS-järjestelmä (s. 31) suojaa kuljettajaa ja
matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istumaasentonsa on oikea eikä järjestelmän toiminta
ole estynyt millään tavalla.
Lastenistuin/lastentyyny (s. 38) voidaan
sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä (s. 27) matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 36)
Istuma-asento
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
(s. 70) ennen ajoonlähtöä.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava
keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman lähellä niskatukea.
Tehtävä
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
WHIPS - lastenistuin (s. 32)
WHIPS - istuma-asento (s. 32)
Yleistä turvavöistä (s. 21)
Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan
istuimen taakse mitään esineitä, jotka voivat
estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
32
02 Turvallisuus
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa
siten, että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja etuistuimen selkänojan väliin. Muistakaa olla estämättä WHIPS-järjestelmän
toimintaa.
VAROITUS
Jos istuin on altistunut voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
WHIPS-järjestelmä pitää tarkastaa. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu tarkastaa sen.
Osia WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin
vaikuttaakin olevan vaurioitumaton.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastusta varten lievemmänkin
takaa tapahtuneen päälleajon jälkeen.
Älkää sijoittako takaistuimelle mitään esineitä,
jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Jos takaistuimen selkänoja käännetään
alas, täytyy vastaavaa etuistuinta siirtää
eteenpäin siten, että se ei kosketa alaskäännettyyn selkänojaan.
Roll-Over Protection System (ROPS)
Volvon Roll-Over Protection System (ROPS)
on kehitetty vähentämään auton kaatumisen
vaaraa sekä antamaan mahdollisimman hyvä
suoja, jos onnettomuus kuitenkin sattuu.
02
Järjestelmä muodostuu vakautusjärjestelmästä, Roll Stability Control (RSC), joka minimoi auton kaatumisen vaaran esim. äkillisissä
väistöliikkeissä tai jos auto joutuu luistoon.
RSC-järjestelmä käyttää tunnistinta, joka
havainnoi, kuinka auton kallistuma sivusuunnassa muuttuu. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten auton kaatumisriski. Jos vaara on
olemassa, DSTC-järjestelmä (s. 173) puuttuu
asiaan, moottorin vääntömomenttia alennetaan ja yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan,
kunnes auton vakaus on palautunut.
VAROITUS
Normaalia ajotapaa käytettäessä RSC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta,
mitä ei saa ymmärtää mahdollisuutena
nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina
turvallisen ajon vuoksi normaaleja varovaisuustoimenpiteitä.
33
02 Turvallisuus
Kun järjestelmät laukeavat
02
Törmäyksessä kaikki Volvon eri henkilöturvajärjestelmät toimivat yhteistyössä vahinkojen
pienentämiseksi.
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristimet (s. 24) etuistuimet
Etu- ja/tai sivu- ja/tai
perätörmäyksissä
ja/tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvavyönkiristin,
takaistuin
Keula- ja/tai sivutörmäyksessä ja/tai
kaatumisessa
Turvatyynyt
EtutörmäyksessäA
(Ohjauspyörän (s.
26) ja matkustajan
turvatyyny (s. 26))
A
34
Jos turvatyynyt (s. 25) ovat lauenneet, suositellaan seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
Turvatyynyt ja -vyöt aktivoituvat vain kerran törmäyksessä.
VAROITUS
Sivuturvatyynyt
SIPS (s. 29)
SivutörmäyksessäA
Turvaverho IC (s.
30)
Sivutörmäyksessä
ja/tai kaatumisessa
ja/tai tietyissä keulatörmäyksissäA
Retkahdussuojus
WHIPS (s. 31)
Takaapäin tulevassa
päälleajossa
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli
on kastunut vedestä tai muusta nesteestä,
irrottakaa akkukaapelit. Älkää yrittäkö
käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua.
Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny
on lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa
auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa purkautuvan savun ja
pölyn voimakas altistus voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen
syntyessä pese kylmällä vedellä. Myös
nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja
palovaurioita.
02 Turvallisuus
Yleistä turvallisuustilasta
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun
törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin
turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan
teksti Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa esittää mittariston (s. 58)
infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja on rajoitettu.
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa
tai palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa tarkastuksen ja auton palauttamisen
normaalitilaan, kun Turvallisuustila
Katso käyttöohjekirjaa on esitetty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoituskolmio analogisessa mittaristossa.
•
Turvallisuustila - käynnistysyritykset (s.
35)
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 36)
Turvallisuustila - käynnistysyritykset
Jos auto on turvallisuustilassa, (s. 35) käynnistystä voidaan yrittää, jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole.
02
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
Poistakaa etäavain lukosta ja avatkaa kuljettajan ovi. Jos nyt esitetään ilmoitus siitä, että
virta on päällä, painakaa käynnistyspainiketta.
Sulkekaa sitten ovi ja asettakaa etäavain
takaisin lukkoon. Auton elektroniikka yrittää
nyt asettua takaisin normaalitilaan. Yrittäkää
sen jälkeen käynnistää auto.
Jos ilmoitus Turvallisuustila Katso
käyttöohjekirjaa on edelleen näytössä
autolla ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se
on kuljetettava (s. 297) pois. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi
käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
VAROITUS
Varoituskolmio digitaalisessa mittaristossa.
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Turvallisuustila
Katso käyttöohjekirjaa esitetään. Poistukaa autosta pikimmiten.
35
02 Turvallisuus
||
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa,
sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että
se viedään kuljetusautolla valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
02
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuustila - siirtäminen (s. 36)
Turvallisuustila - siirtäminen
Yleistä lapsiturvallisuudesta
Jos teksti Normal mode näytetään, kun teksti
Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa on
nollattu käynnistysyrityksen (s. 35) jälkeen,
auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä turvallisuustilasta (s. 35)
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastentyynyllä/lastenistuimessa
aina 10-vuotiaiksi asti.
Lasten sijoittaminen autoon ja käytettävä
varustus valitaan lapsen painon ja koon
mukaan, ks. Lastenistuin (s. 38).
HUOM
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee
sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia, lastentyynyjä & kiinnityslaitteita), jotka on
kehitetty juuri Teidän autoanne varten. Jos
käytätte lapsille tarkoitettuja Volvon turvavarusteita, saatte parhaat edellytykset lapsenne
turvalliselle matkustamiselle autossa, mutta
myös lasten turvavarustuksen, joka sopii ja on
helppo käyttää.
36
02 Turvallisuus
HUOM
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavälineiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
02
Lapsilukko
Takaovet ja takaovien ikkunat* voidaan lukita
manuaalisesti (s. 168) tai elektronisesti (s.
168)* sisältä tapahtuvalta avaamiselta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin - sijainti (s. 43)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 46)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 50)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
37
02 Turvallisuus
Lastenistuin
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Varmistakaa, että lastenistuinta käytetään oikein.
02
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
VAROITUS
G020739
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen etäisyyssäädön vipuun tai
istuimen alapuolen jousiin tai palkkeihin.
Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
38
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
02 Turvallisuus
Suositellut lastenistuimet2
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Ryhmä 0
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 13 kg
(L)
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä.
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
enint. 13 kg
(U)
(U)
enint. 10 kg
02
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
enint. 10 kg
Ryhmä 0
Takaistuimen keskipaikka
Volvon vauvanistuin (Volvo
Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
(U)
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Käyttäkää suojatyynyä lastenistuimen ja
kojelaudan välissä.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
2
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin
(Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
}}
39
02 Turvallisuus
||
02
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 0
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jolla on yleisesti
hyväksyttyjä.
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
(U)
(U)
(U)
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 1
9–18 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Käyttäkää suojatyynyä lastenistuimen ja
kojelaudan välissä.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
40
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat)
- selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin
(Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
02 Turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Ryhmä 1
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja kiinnitysnauhoilla.
9–18 kg
02
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
(L)
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 2
15–25 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat)
- selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti
hyväksyttyjä.
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible
Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä
Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat)
– kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
}}
41
02 Turvallisuus
||
02
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 2/3
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat with backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny
(Volvo Booster Seat with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Selkänojalla varustettu Volvon
turvavyötyyny (Volvo Booster
Seat with backrest).
(UF)
(UF)
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
(UF)
15–36 kg
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
Lastentyyny selkänojalla ja ilman
(Booster Cushion with and
without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
Integroitu turvavyötyyny (Integrated Booster
Cushion) – tehdasasenteinen lisävaruste.
Tyyppihyväksyntä: E5 04189
(B)
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
B: Sisäänrakennetut lastenistuimet hyväksytty tälle painoluokalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
42
Lastenistuin - sijainti (s. 43)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 50)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 46)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 36)
02 Turvallisuus
Lastenistuin - sijainti
VAROITUS
Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt (s. 38)
aina takaistuimelle, jos matkustajan paikan
turvatyyny on aktivoitu (s. 27). Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos
lapsi istuu matkustajan paikalla.
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on
turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle
asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita,
ei saa käyttää, koska ne voivat aiheuttaa
turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa tuulilasia vasten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Turvatyyny tarra tulee näkyviin, kun matkustajan
ovi avataan, ks. kuvaa (s. 27).
•
•
•
Lastenistuin - kaksivaiheinen
turvavyötyyny*
Integroiduissa turvavyötyynyissä takaistuimella
lapset voivat istua mukavasti ja turvallisesti.
Integroidut turvavyötyynyt on erityisesti suunniteltu antamaan hyvä turvallisuus. Yhdessä
turvavyön (s. 21) kanssa ne on hyväksytty
lapsille, jotka painavat 15 - 36 kg ja ovat
vähintään 95 cm pitkiä.
02
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 36)
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet (s. 50)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 46)
Voitte hyvin sijoittaa:
•
lastenistuimen/-tyynyn matkustajan istuimelle kunhan autossa ei ole aktivoitua
turvatyynyä matkustajan paikalla.
•
yksi tai useampia lastenistuimia/lastentyynyjä takaistuimella.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Oikea sijainti, vyön pitää olla asetettuna reilusti
olkapään päälle.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny (SRS)
on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
43
02 Turvallisuus
VAROITUS
02
Virheellinen sijainti, niskasuojan pitää olla säädettynä pään korkeudelle eikä vyö saa olla olkapään
alapuolella.
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
•
integroitu kaksivaiheinen turvavyötyyny
on oikein säädetty taulukon mukaan (s.
44) ja lukittuna
•
turvavyö on kosketuksessa lapsen
kehoon ja ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella (ks. edelliset kuvat)
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän suojan.
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä turvavyötyynyyn. Jos integroitu turvavyötyyny on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyötyyny pitää vaihtaa.
Vaikka turvavyötyyny vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen suojaominaisuuksista on voitu menettää. Turvavyötyyny
pitää vaihtaa myös, jos se on hyvin kulunut.
44
integroitu turvavyötyyny (s. 43) takaistuimella
voidaan kääntää ylös kahdessa vaiheessa.
Kuinka monessa vaiheessa tyyny käännetään
ylös, riippuu lapsen painosta.
Paino
Vaihe 1
Vaihe 2
22–36 kg
15–25 kg
Vaihe 13
VAROITUS
Jos kaksivaiheisen turvavyötyynyn ohjeita
ei noudateta, tämä voi aiheuttaa lapselle
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
Turvavyötyynyn kahden tason säätö tehdään
kääntämällä ylös (s. 44) ja kääntämällä alas
(s. 45).
3
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - ylös
kääntäminen
Alempi vaihe.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin
turvavyötyynyn avaamiseksi.
02 Turvallisuus
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - alas
kääntäminen
integroitu turvatyyny (s. 43) takaistuimella voidaan kääntää alas ylimmästä tai seuraavasta
alemmasta vaiheesta kokonaan istuintyynyyn
alas käännettyyn asentoon. Sitä vastoin turvavyötyynyä ei voi säätää ylemmästä vaiheesta
alempaan vaiheeseen.
Painakaa turvavyötyynyä taaksepäin sen
lukitsemiseksi.
Vaihe 24
02
Nostakaa turvavyötyynyä etureunasta ja
painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti sen
lukitsemiseksi.
HUOM
Turvavyötyynyä ei voi säätää vaiheesta 2
vaiheeseen 1. Se pitää ensin palauttaa
kääntämällä alas (s. 45) koko istuintyyny.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuimen
vapauttamiseksi.
Aloittakaa alemmasta vaiheesta. Painakaa
painiketta.
4
Ylempi vaihe.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
45
02 Turvallisuus
||
Lastenistuin - ISOFIX
ISOFIX - kokoluokat
ISOFIX on kansainväliseen standardiin perustuva lastenistuimen (s. 38) kiinnitysjärjestelmä.
ISOFIX (s. 46) -kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjiä valitsemaan oikeantyyppisen lastenistuimen (s. 48).
02
Kokoluokka
A
Täysi koko, eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto
1), eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Rajoitettu koko (vaihtoehto
2), eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Rajoitettu koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
E
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
F
Poikittainen vauvakaukalo,
vasen
Aiheeseen liittyvät tiedot
G
Poikittainen vauvakaukalo,
oikea
Painakaa kädellä alaspäin istuimen keskeltä sen lukitsemiseksi.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa ennen kääntämistä alas, ettei
irtonaisia esineitä (esim. leikkikaluja) ole
jätetty tyynyn alla olevaan tilaan.
HUOM
Käännettäessä takaselkänoja pitää turvavyötyyny ensin kääntää alas.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaksivaiheinen turvavyötyyny* - ylös
kääntäminen (s. 44)
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas
päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
•
•
•
46
Selostus
ISOFIX - kokoluokat (s. 46)
ISOFIX - lastenistuintyypit (s. 48)
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 36)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Turvallisuus
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta etumatkustajan istuimelle, jos autossa on aktivoitava
turvatyyny.
02
HUOM
Jos lasten ISOFIX-turvavälineestä puuttuu
kokoluokitus, täytyy automallin löytyä lasten turvavälineen automallien luettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
47
02 Turvallisuus
ISOFIX - lastenistuintyypit
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat
eri kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki
02
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa automalleissa.
Paino
enint. 10 kg
enint. 10 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
enint. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Lastenistuin, selkänoja menosuuntaan käännetty
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
48
02 Turvallisuus
Lastenistuimen tyyppi
Eteenpäin käännetty lastenistuin
Paino
9–18 kg
Kokoluokka
B
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OKA
02
(IUL)
B1
X
OKA
(IUL)
A
X
OKA
(IUL)
X: ISOFIX-sijoittaminen ei sovi ISOFIX-lastenistuimelle tässä painoluokassa ja/tai kokoluokassa.
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
IUF: Sopiva eteenpäinkäännetyille ISOFIX-lastenistuimille, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä tässä painoluokassa.
A
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Katsokaa, että valitsette oikean suuruusluokan (s. 46) lastenistuimilla, joissa on ISOFIX
(s. 46)-kiinnitysjärjestelmä.
49
02 Turvallisuus
Lastenistuin - yläkiinnityspisteet
02
HUOM
Auto on varustettu tietyille eteenpäin käännetyille lastenistuimille (s. 38) tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on
sijoitettu istuimen takapuolelle.
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja,
se pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin
voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
VAROITUS
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin
ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen
lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
50
•
•
•
Yleistä lapsiturvallisuudesta (s. 36)
Lastenistuin - sijainti (s. 43)
Lastenistuin - ISOFIX (s. 46)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt,
katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
03
52
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
03
}}
53
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
03
54
Tehtävä
Katsokaa
Tehtävä
Katsokaa
Tehtävä
Katsokaa
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely, vilkut, kauko-/lähivalot, ajotietokone
(s. 99), (s.
101), (s. 85),
(s. 80) ja (s.
110).
Säädinpaneeli
(s. 163), (s.
168), (s. 90)
ja (s. 92).
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun avaaja
(s. 76), (s.
282) ja (s.
164).
Automaattivaihteiston manuaalinen
vaihteensiirto*
(s. 254).
Varoitusvilkut
(s. 85).
Istuimen säätö*
(s. 71).
Vakionopeudensäädin*
(s. 180) ja (s.
182).
Ohjauspaneeli infotainment-järjestelmää ja valikkokäsittelyä varten
(s. 101) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 75) ja (s.
25).
Ohjauspaneeli
ilmastointilaitetta
varten
(s. 119).
Mittaristo
(s. 58).
Vaihteenvalitsin
Valikkojen käsittely,
ääniohjaus, puhelinohjaus*
(s. 101) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
(s. 253) tai (s.
254).
Aktiivisen alustan
säädin (Four-C)*
(s. 173).
START/STOP
ENGINE-painike
(s. 246).
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
(s. 88).
Virtalukko
(s. 68).
Ohjauspyörän säätö
(s. 75).
Näyttöruutu Infotainment-järjestelmää ja valikkojen
näyttöä varten
(s. 101) ja
lisäosaa Sensus Infotainment.
Konepellin avaaja
(s. 320).
Seisontajarru
(s. 276).
Oven avauskahva
–
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ulkolämpötilamittari (s. 66)
Välimatkamittari (s. 66)
Kello (s. 66)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto - katsaus
Katsauksessa näytetään, missä auton näytöt,
katkaisimet ja hallintalaitteet sijaitsevat.
03
}}
55
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
03
56
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Tehtävä
Katsokaa
Tehtävä
Katsokaa
Tehtävä
Katsokaa
Näyttöruutu Infotainment-järjestelmää ja valikkojen
näyttöä varten
(s. 101) ja lisäosaa Sensus
Infotainment.
Istuimen säätö*
(s. 71).
Vaihteenvalitsin
(s. 76), (s.
282) ja (s. 164).
(s. 68).
Aktiivisen alustan
säädin (Four-C)*
(s. 173).
Virtalukko
Valokatkaisin,
polttoainesäiliön
ja takaluukun
avaaja
(s. 253) tai (s.
254).
(s. 246).
Seisontajarru
Automaattivaihteiston manuaalinen vaihteensiirto*
(s. 254).
(s. 101) ja lisäosaa Sensus
Infotainment.
Ohjauspaneeli
ilmastointilaitetta
varten
(s. 119).
START/STOP
ENGINE-painike
(s. 101) ja lisäosaa Sensus
Infotainment.
Vakionopeudensäädin*
(s. 180) ja (s.
182).
Ohjauspaneeli
infotainment-järjestelmää ja valikkokäsittelyä varten
Mittaristo
(s. 58).
Varoitusvilkut
(s. 85).
Äänitorvi, turvatyyny
(s. 75) ja (s.
25).
Valikkojen käsittely, ääniohjaus,
puhelinohjaus*
(s. 101) ja lisäosaa Sensus
Infotainment.
Pyyhkimet ja
huuhtelulaite
(s. 88).
Oven avauskahva
–
Säädinpaneeli
(s. 163), (s.
168), (s. 90) ja
(s. 92).
Seisontajarru (s.
276).
Konepellin avaaja
(s. 101) ja lisäosaa Sensus
Infotainment.
Konepelti avaaminen ja
sulkeminen (s.
320).
Ohjauspyörän
säätö
(s. 101) ja lisäosaa Sensus
Infotainment.
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ulkolämpötilamittari (s. 66)
Välimatkamittari (s. 66)
Kello (s. 66)
Ohjauspyörä (s.
75).
Valikoiden ja
ilmoitusten käsittely, vilkut,
kauko-/lähivalot,
ajotietokone
(s. 99), (s.
101), (s. 85),
(s. 80) ja (s.
110).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
57
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
Mittaristo, analoginen - katsaus
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja tietyistä auton toiminnoista sekä ilmoituksia.
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot esitetään symbolein ja tekstein.
•
•
•
03
•
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 58)
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 59)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s.
63)
Mittarit ja ilmaisimet
Infonäyttö
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö (s.
64)
Tietonäyttö, analoginen mittaristo.
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot esitetään symbolein ja tekstein.
Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien toimintojen yhteydessä.
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän1 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 110) ja Polttoaineen täyttö (s. 282).
Eco meter. Mittari ilmoittaa, kuinka taloudellisesti autoa ajetaan. Mitä korkeammalle asteikossa viisari osoittaa, sitä
taloudellisempaa ajo on.
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtoilmaisin2/Vaihtoilmaisin3. Ks. myös
Vaihtoilmaisin* (s. 254), Automaattivaih-
1
2
3
58
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
teisto - Geartronic* (s. 254) tai Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 258).
Merkki- ja varoitusvalot
kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa osoittava symboli ja liian
matalaa öljynpainetta osoittava symboli.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mittaristo (s. 58)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö (s.
64)
Mittaristo, digitaalinen - katsaus
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot esitetään symbolein ja tekstein.
Infonäyttö
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s.
63)
03
Merkki- ja varoitussymbolit, analoginen mittaristo.
Merkkisymbolit
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitussymbolit4
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun
moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien
pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan
tarkastus tehdään avaimen asennossa II,
4
Tietonäyttö, digitaalinen mittaristo*.
Mittariston infonäytössä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim.nopeudensäätimestä ja ajotietokoneesta sekä ilmoituksista. Tiedot esitetään symbolein ja tekstein.
Lisätietoja annetaan näyttöä käyttävien toimintojen yhteydessä.
Mittarit ja ilmaisimet, digitaalinen
mittaristo
Digitaaliselle mittaristolle voidaan valita erilaisia teemoja. Mahdolliset teemat ovat
"Elegance", "Eco" ja "Performance". Teeman
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 323).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
59
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
asetus voidaan tallentaa etäavaimen muistiin
auton lukitsemisen yhteydessä, ks. Etäavain
ja avainliuska (s. 149) ja MY CAR (s. 101).
Teema voidaan valita vain moottorin ollessa
käynnissä.
03
Valitkaa teema painamalla ohjauspylvään
vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta ja
valitsemalla sitten valikkovaihtoehto Teemat
kääntämällä vivun säätöpyörää. Vahvistakaa
valinta painamalla OK-painiketta. Lisätietoja
valikkokäsittelystä, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 99).
Keskikonsolin näytön ulkonäkö noudattaa tietyissä malliversioissa mittariston teema-asetusta.
Mittarit ja näytöt, teema "Elegance".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän5 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 110) ja Polttoaineen täyttö (s. 282).
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
Eco guide. Ks. myös Eco guide & Power
guide* (s. 62).
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtoilmaisin6/Vaihtoilmaisin7. Ks. myös
Vaihtoilmaisin* (s. 254), Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 254) tai Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 258).
5
6
7
60
Mittarit ja näytöt, teema "Eco".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän5 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 110) ja Polttoaineen täyttö (s. 282).
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Vaihtoilmaisin6/Vaihtoilmaisin7. Ks. myös
Vaihtoilmaisin* (s. 254), Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 254) tai Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 258).
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminnan tarkastus
Power guide. Ks. myös Eco guide &
Power guide* (s. 62).
Vaihtoilmaisin6/Vaihtoilmaisin7. Ks. myös
Vaihtoilmaisin* (s. 254), Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 254) tai Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 258).
Merkki- ja varoitusvalot
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan
tarkastus tehdään avaimen asennossa II,
kaikki symbolit sammuvat muutaman sekunnin kuluessa, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa osoittava symboli ja liian
matalaa öljynpainetta osoittava symboli.
Mittarit ja näytöt, teema "Performance".
Polttoainemittari. Kun ilmaisin laskee valkoisen merkinnän5 kohdalle, keltainen
symboli syttyy merkiksi vähäisestä polttoainemäärästä. Katsokaa myös Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 110) ja Polttoaineen täyttö (s. 282).
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari
Nopeusmittari
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
5
6
7
8
Kaikki merkki- ja varoitussymbolit, paitsi infonäytön keskellä olevat, syttyvät avainasennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun
moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien
pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
Merkki- ja varoitussymbolit, digitaalinen mittaristo.
•
•
Mittaristo (s. 58)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö (s.
64)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s.
63)
Merkkisymbolit
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitussymbolit8
Kun näytön ilmoitus "Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella:" alkaa näyttää "----", merkintä muuttuu punaiseksi.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 323).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
61
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Eco guide & Power guide*
Hetkellinen arvo
Eco guide ja Power guide ovat kaksi mittariston (s. 58) välinettä, jotka auttavat kuljettajaa
ajamaan autoa mahdollisimman taloudellisesti.
Tässä näytetään hetkellinen arvo - mitä korkeammalla se on asteikossa, sitä parempi.
Auto tallentaa myös tilaston tehdyistä ajomatkoista, jotka voidaan nähdä pylväsdiagrammeina, ks. Ajotietokone - ajostatistiikka* (s.
111).
Eco guide
Tämä mittari antaa osoituksen siitä, kuinka
taloudellisesti autoa ajetaan.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Eco", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 59).
Hetkellinen arvo
Hetkellinen arvo lasketaan nopeuden, moottorin kierrosluvun, käytetyn moottorin tehon ja
jarrutusten perusteella.
Kuljettajaa kannustetaan ajamaan optimaalisella nopeudella (50-80 km/h) ja alhaisilla kierrosluvuilla. Painettaessa kaasua ja jarrutettaessa viisarit laskevat alaspäin.
Jos hetkellinen arvo on erittäin alhainen, mittarin punainen alue syttyy (lyhyellä viiveellä)
merkiksi epätaloudellisesta ajotavasta, jota on
vältettävä.
62
Käytetty moottorin teho
Keskiarvo
Saatavana oleva moottorin teho
Keskiarvo seuraa hitaasti hetkellistä arvoa ja
kuvaa sitä, miten autoa on ajettu viime
aikoina. Mitä korkeammalla asteikossa viisarit
ovat, sitä taloudellisemmin kuljettaja on ajanut.
Pienempi yläviisari ilmoittaa saatavana olevan
moottorin tehon9. Mitä korkeammalla viisari
on asteikolla, sitä enemmän tehoa on käytettävissä valitulla vaihteella.
Power guide
Tämä mittari näyttää suhteen sen välillä, paljonko tehoa (Power) otetaan moottorista ja
paljonko tehoa on käytettävissä.
Suurempi alaviisari ilmoittaa käytetyn moottorin tehon9. Mitä korkeammalla se on asteikolla, sitä enemmän tehoa moottorista otetaan.
Jotta tämä toiminto voidaan nähdä, valitaan
teema "Performance", ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 59).
Jos viisarien välillä on suuri väli, se on merkki
suuresta tehovarannosta.
Keskiarvo
9
Saatavana oleva moottorin teho
Teho riippuu moottorin kierrosluvusta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Käytetty moottorin teho
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta
tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Merkkisymbolit
Symboli
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Symboli
Sisältö
Oikea vilkku
Eco- toiminto päällä, ks. ECO*
(s. 270)
Start/Stop, moottori sammutettu automaattisesti, ks. Start/
Stop* - toiminta ja käsittely (s.
262)
Ei käytössä
Vika ABS-järjestelmässä
Takasumuvalo päällä
Vakautusjärjestelmä
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Hehkutus (diesel)
Säiliössä vähän polttoainetta
Kaukovalot päällä
Vasen vilkku
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa takasumuvalon ollessa päällä.
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti,
järjestelmään on syntynyt vika.
03
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Vika ABL-järjestelmässä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active
Bending Lights) on syntynyt vika.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen
jälkeen, se voi johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee,
että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Vika ABS-järjestelmässä
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
3. Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa
tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin se
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Hehkutus (diesel)
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä.
Esilämmitys tapahtuu enimmäkseen matalan
lämpötilan vuoksi.
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton
varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
Säiliössä vähän polttoainetta
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä
on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjes}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
63
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
telmässä on sattunut poikkeama normaalista.
Ilmoitusteksti sammutetaan OK-painikkeella,
ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 99), tai se
häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika
vaihtelee riippuen osoitettavasta toiminnosta).
Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden
symbolien kanssa.
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian
tai puutteen ilmenemisestä.
Varoitussymbolit
Symboli
HUOM
03
Kun huoltoilmoitus ilmestyy, sammuvat
symboli ja ilmoitus painamalla OK-painiketta, tai sammuvat automaattisesti hetken
kuluttua.
Seisontajarru kytketty, digitaalinen mittaristo
Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa, se tarkoittaa, että on syntynyt vika.
Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
Turvatyynyt – SRS
Vasen/oikea vilkku
Turvavyömuistutin
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Generaattori ei lataa
Symboli palaa, kun Eco-toiminto on aktivoitu.
Vika jarrujärjestelmässä
Start/Stop
Varoitus
Symboli palaa, kun moottori on sammutettu
automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
64
Pieni öljynpaineA
Sisältö
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.
Eco-toiminto päällä
•
•
Mittaristo (s. 58)
•
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 59)
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö (s.
64)
A
Seisontajarru kytkettynä
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on
kytkettynä. Symboli vilkkuu kytkeytymisen
aikana ja alkaa sitten palaa jatkuvasti.
Seisontajarru kytketty, analoginen mittaristo
Kaukovalot päällä
määrä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys
korjaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan
öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin
avulla, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 323).
Pieni öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin
öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moottori välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljy-
Lisätietoja, ks. Seisontajarru (s. 276).
Turvatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, vyölukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Turvavyömuistutin
Symboli vilkkuu niin kauan kuin kuljettajan tai
etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai
takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla
liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen
paikkaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä
(s. 327).
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos molemmat symbolit sammuvat,
voitte jatkaa ajoa.
•
Jos symbolit palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä,
ks. Jarru- ja kytkinneste - määrä (s.
327). Jos jarrunestesäiliön nestetaso
on normaali ja symbolit palavat edelleen, voitte ajaa auton varovasti korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun
puoleen.
Muistutus – auki jääneet ovet
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Korjaamon pitää tarkastaa jarrunestehäviö,
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos jokin ovista ei ole asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä
selventävän kuvan kanssa infonäytössä.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi.
syttyy.
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on vaarana auton takapään voimakas luisto voimakkaasti jarrutettaessa.
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu
vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti.
Symboli jää näkyviin, kunnes vika on korjattu,
mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla OK-painiketta, ks. Valikkokäsittely mittaristo (s. 99). Varoitussymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h, infosymboli
03
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, varoitussymboli syttyy.
Jos konepelti10 ei ole asianmukaisesti suljettu,
varoitussymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa konepelti.
Jos takaluukku ei ole asianmukaisesti suljettu,
tietosymboli syttyy yhdessä selventävän
kuvan kanssa infonäytössä. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa takaluukku.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mittaristo (s. 58)
Toimenpide:
•
•
1. Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla
ei saa ajaa edelleen.
•
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 59)
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s.
63)
2. Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen
mukainen toimenpide. Poistakaa ilmoitus
OK-painikkeella.
10
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
65
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ulkolämpötilamittari
Välimatkamittari
Kello
Ulkolämpötilamittarin näyttö esitetään mittaristossa.
Välimatkamittarin näyttö näkyy mittaristossa.
Kellon näyttö näkyy mittaristossa.
Välimatkamittari, digitaalinen mittaristo.
Kello, digitaalinen mittaristo.
03
Ulkolämpötilamittarin näyttö, digitaalinen
mittari
Ulkolämpötilamittarin näyttö, analoginen
mittari
Kun lämpötila on alueella +2 °C - -5 °C, lumihiutalesymboli palaa näytössä. Se varoittaa
liukkauden vaarasta. Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa arvoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo (s. 58)
Välimatkamittarin näyttö11
Kumpaakin välimatkamittaria T1 ja T2 käytetään lyhyiden matkojen mittaamiseen. Matkan
pituus esitetään näytössä.
Kääntäkää ohjauspylvään vasemman vivun
säätöpyörää halutun mittarin näyttämiseksi.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun
RESET-painikkeen pitkä painallus (kunnes
muutos tapahtuu) nollaa näytettävän välimatkamittarin. Lisätietoja, ks. Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 110).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
11
12
66
Näytön ulkonäkö voi olla erilainen riippuen mittaristoversiosta.
Analogisessa mittaristossa kellonaika näytetään mittariston keskellä.
Mittaristo (s. 58)
Näyttö ajan esittämistä varten12
Kellon asettaminen
Kello voidaan asettaa valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 101).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo (s. 58)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Volvo Sensus
Volvo Sensus on henkilökohtaisen Volvokokemuksenne sydän. Juuri Sensus antaa tietoja, huoltoa ja toimintoja, jotka yksinkertaistavat omistajuuttanne.
jalla* voidaan toimintoja aktivoida tai sulkea ja
tehdä useita vaihtelevia asetuksia.
telee valitusta varustuksesta ja markkina-alueesta
riippuen.
Navigointi* - NAV, ks. erillistä lisäosaa.
Painamalla MY CAR esitellään kaikki ajamiseen ja auton hallintaan liittyvät asetukset,
esim. City Safety, lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen nopeus, kellon asetus jne.
Äänentoisto ja media - RADIO, MEDIA,
TEL*, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
Auton asetukset - MY CAR, ks. MY CAR
(s. 101).
*, NAV*
Painamalla RADIO, MEDIA, TEL*,
tai CAM* voidaan aktivoida muita lähteitä, järjestelmiä ja toimintoja, esim. AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth*, navigointi* ja pysäköintiapukamera*.
Lisätietoja kaikista toiminnoista/järjestelmistä,
ks. ko. osaa omistajan käsikirjassa tai sen
lisäosassa.
Kun istutte autossanne, haluatte saada hallinnan, ja nykyisessä yhtenäisessä maailmassa
myös informaatiota, kommunikaatiota ja huoltoa silloin, kun Teille sopii. Sensus sisältää
kaikki ratkaisumme, jotka mahdollistavat
yhdistymisen* ympäröivään maailmaan, ja
antaa Teille samalla näkemyksellisen hallinnan auton kaikkiin mahdollisuuksiin.
Volvo Sensus yhdistää ja esittelee auton
usean järjestelmän monia toimintoja keskikonsolin näytössä. Volvo Sensus -järjestelmällä autosta voidaan tehdä henkilökohtainen
helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. Asetuksia voidaan kohdissa Auton asetukset,
Audio ja media, Lämmitys ja ilmanvaihto jne.
Katsaus
Internetiin yhdistetty auto *, ks. erillistä lisäosaa (Sensus Infotainment).
03
Ilmastointilaite (s. 113).
Pysäköintiapukamera (s. 232) – CAM*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lisenssit (s. 396)
Ohjauspaneeli keskikonsolissa. Kuva on kaaviomainen - toimintojen ja painikkeiden sijainti vaih-
Keskikonsolin painikkeilla ja säätimillä tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesar-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
67
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Avaimen asennot
Etäavaimella voidaan auton sähköjärjestelmä
asettaa eri tiloihin/tasoille ja siten tehdä eri toiminnot käytettäviksi, ks. Avaimen asennot toiminnot eri tasoilla (s. 68).
03
TÄRKEÄÄ
Vieras esine virtalukossa voi vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 155).
Etäavaimen poistaminen
Tarttukaa etäavaimeen ja vetäkää se pois virtalukosta.
Virtalukko etäavain vedettynä ulos/painettuna
sisään.
HUOM
Avaimettomalla* toiminnolla varustetuissa
autoissa etäavainta ei tarvitse työntää virtalukkoon, vaan se voidaan pitää esim.
taskussa. Lisätietoja Keyless-toiminnoista,
ks. Keyless drive* (s. 157).
Etäavaimen asettaminen paikalleen
1. Pitäkää kiinni irrotettavalla avainliuskalla
varustetusta etäavaimen päästä ja asettakaa etäavain virtalukkoon.
2. Painakaa sitten etäavain lukossa ääriasentoonsa.
68
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla
Jotta on mahdollista käyttää rajoitettua määrää toimintoja moottorin ollessa sammutettuna, voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa
3 eri tasolle (avainasennot) - 0, I ja II - etäavaimella. Tämä omistajan käsikirja selostaa nämä
tasot perusteellisesti nimellä "avainasennot".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot
ovat käytettävissä kussakin avainasennossa/
kullakin tasolla.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taso
0
I
II
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetään.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan säätää.
•
Äänentoistolaitteistoa voidaan
käyttää rajoitettu aika - ks.
lisäosaa Sensus Infotainment.
•
•
•
•
Panoraamakattoa, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, navigointia,
puhelinta, tuuletuspuhallinta ja
tuulilasinpyyhkimiä voidaan
käyttää.
•
Avainasento 0 - Avatkaa auton lukitus tällöin auton sähköjärjestelmä on tasolla
0.
•
Avainasento I - Etäavaimen ollessa painettuna täysin virtalukkoon13 - Painakaa
lyhyesti START/STOP ENGINE.
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistystä - älkää painako jarru-/
kytkinpoljinta, kun nämä avainasennot valitaan.
•
Avainasento II - Etäavaimen ollessa
työnnettynä täysin virtalukkoon13 - Tehkää pitkä14 painikkeen START/STOP
ENGINE painallus.
•
Takaisin avainasentoon 0 - Takaisin
avainasentoon 0 palaamiseksi asennosta
II ja I - Painakaa lyhyesti START/STOP
ENGINE.
Valonheittimet sytytetään.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja
takalasin sähkölämmitys voidaan kuitenkin aktivoida vasta
moottorin käynnistämisen jälkeen.
Tämä avainasento kuluttaa paljon virtaa käynnistysakusta ja
sitä tulee sen vuoksi välttää!
13
14
Avainasennon/taso valinta
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä, ks. Moottorin käynnistäminen (s.
246).
Hinaus
Tärkeitä tietoja etäavaimesta hinauksen
yhteydessä, ks. Hinaus (s. 294).
03
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 68)
Äänentoistolaitteisto
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta
etäavain poistettuna, katsokaa lisäosaa Sensus Infotainment.
Ei välttämätöntä autoille, joissa on Keyless*-toiminto.
N. 2 sekuntia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
69
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Etuistuimet
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi.
Pumpatkaa ylös/alas istuimen nostamiseksi/laskemiseksi.
Sähkökäyttöisen istuimen* käyttöpaneeli.
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta
varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
VAROITUS
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana. Varmistautukaa henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen
kovan jarrutuksen onnettomuuden yhteydessä, että istuin on lukittu.
03
Etuistuimen selkänojan kääntäminen*16
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
4. Työntäkää istuinta eteen siten, että niskatuki "lukkiutuu" hansikaslokeron alle.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
VAROITUS
Ristiseläntuen muuttaminen, kääntäkää
säätöpyörää15.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Pumpatkaa ylös/alas istuintyynyn etureunan nostamiseksi/laskemiseksi*.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
15
16
70
Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.
Urheilumallisen istuimen selkänojaa ei voida kääntää eteen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tarttukaa selkänojaan ja varmistautukaa
henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden
yhteydessä, että se on kunnolla lukittu ylös
kääntämisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 71)
Takaistuimet (s. 73)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Etuistuimet - sähkökäyttöiset
Sähkökäyttöinen ristiselän tuki*
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta
voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/
alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/
laskea. Selkäojan kallistusta voidaan säätää.
Sähkökäyttöinen istuin*
03
Ristiselän tuen lisääminen
Muistitoiminto tallentaa istuimen ja ulkopeilien
asetukset.
Ristiselän tuen vähentäminen
Asetuksen tallentaminen
Valmistelut
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuin eteen/taakse ja ylös/alas
Selkänojan kaltevuus
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
istuimen. Jos näin tapahtuu, siirtykää avaimen asentoon I tai 0 ja odottakaa lyhyt hetki,
ennen kuin käytätte istuinta uudelleen.
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas) on mahdollinen.
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan
sisällä sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu
etäavaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa.
Istuimen säätö tehdään normaalisti avaimen
ollessa asennossa I ja se voidaan tehdä aina,
kun moottori on käynnissä.
Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike
1. Säätäkää istuin ja ulkoiset taustapeilit.
2. Pitäkää asetuksen tallennuspainiketta
painettuna samalla, kun muistipainiketta
painetaan.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Pitäkää jotain muistipainikkeista painettuna,
kunnes istuin ja ulkoiset taustapeilit pysähtyvät. Jos painike vapautetaan, istuimen liike
keskeytyy.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
71
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Sähkölämmitteiset istuimet
Sähkölämmitteiset istuimet, ks. Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 120) ja Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 120).
Avainmuisti* etäavaimessa17
Kaikkia etäavaimia voi käyttää eri kuljettaja
kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asetusten18 tallentamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
nettu etäavaimen muistiin (jos istuinta on
liikutettu sen jälkeen, kun lukitsitte auton).
Avainmuisti voidaan aktivoida/deaktivoida
valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
Etuistuimet (s. 70)
Hätäpysäytys
Takaistuimet (s. 73)
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
03
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava
tällöin auki.
VAROITUS
Tallentakaa asetukset ja käyttäkää avainmuisteja seuraavasti:
•
•
•
17
18
19
72
Väliinpuristumisen vaara! Valvokaa, että
lapset eivät leiki säätimien kanssa. Tarkistakaa, ettei mitään esineitä ole säädön
aikana tuolin edessä, takana tai alla. Varmistakaa, ettei kukaan joudu puristukseen
takaistuimella.
Asettakaa istuin haluamaanne asentoon.
Lukitkaa auto painamalla tavallisesti käyttämässänne etäavaimessa olevaa lukkonuppia. Tämä tallentaa istuimen ja taustapeilien asennot etäavaimen muistiin19.
Avatkaa auton lukitus (painamalla lukituksen avauspainiketta samassa etäavaimessa) ja avatkaa kuljettajan ovi. Kuljettajan istuin ja taustapeilit asettuvat automaattisesti asentoihin, jotka on tallen-
Avainmuisti Keyless-toiminnon yhteydessä, ks. Keyless drive* - avainmuisti (s. 160).
Vain, jos autossa on sähkökäyttöinen istuin, joka on varustettu muistilla, ja sähköisesti sisään käännettävät taustapeilit.
Tämä asetus ei vaikuta niihin asetuksiin, jotka on tallennettu sähkökäyttöisen istuimen muistitoiminnolla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - toiminnot (s. 151)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Takaistuimet
Takaistuimen selkänoja ja ulkopaikkojen niskasuojat voidaan kääntää alas. Keskipaikan niskasuojaa voidaan säätää matkustajan pituuden mukaan.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti
Kolmiosainen selkänoja voidaan kääntää eri
tavoin.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään
eteen ja/tai selkänojia säätämään, jotta
takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
Niskatuki keskipaikalla takana
Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.
Niskatuki siirretään takaisin manuaalisesti,
kunnes kuuluu napsahdus.
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden
mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Tuen laskemiseksi takaisin alas pitää nuppia
(sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas.
03
•
Vasemmanpuoleinen osa voidaan kääntää erikseen.
•
Keskimmäinen osa voidaan kääntää erikseen.
•
Oikeanpuoleinen osa voidaan kääntää
vain yhdessä keskimmäisen kanssa.
•
Jos koko selkänoja käännetään, eri osat
käännetään jokainen erikseen.
VAROITUS
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään
turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen
verhoilulle aiheutuu vaurioita.
}}
73
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas sähköisesti*
03
Jos keskipaikan selkänoja käännetään vapauttakaa ja säätäkää keskipaikan niskasuojaa, ks. aikaisempaa lukua "Niskatuki keskipaikalla takana".
Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun laitimmaiset selkänojat
käännetään. Vetäkää selkänojan salpaja kääntäkää samalla selkahva ylös
känoja eteen. Salvan punainen merkki
ilmaisee, ettei selkänoja ole enää lukittu.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOM
Kun selkänoja on käännetty takaisin,
punainen merkki ei enää näy. Jos se ilmestyy edelleen, selkänoja ei ole lukittuna.
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina
ylöskääntämisen jälkeen.
74
1. Etäavaimen pitää olla avainasennossa II.
2. Painakaa painiketta reunimmaisten takaniskatukien kääntämiseksi siten, että
näkyvyys taaksepäin paranee.
VAROITUS
Älkää kääntäkö reunimmaisia niskatukia
alas, jos jollain reunapaikalla on matkustaja.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin,
kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etuistuimet (s. 70)
Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 71)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ohjauspyörä
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin ja
siinä on äänitorven ja vakionopeudensäätimen
sekä valikko-, ääni- ja puhelinohjauksen painikkeet.
Säätö
3. Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Ohjauspyörävalitsin automaattivaihteiston
manuaalista vaihteensiirtoa varten, ks.
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s.
254)
Valikko-, ääni- ja puhelinohjaus, ks. lisäosaa Sensus Infotainment
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä.
Äänitorvi
03
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen*
yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta
säätää, ks. Säädettävä ohjauspyörän vastus*
(s. 240).
G021138
Painikesarjat* ja ohjauspyörän
valitsimet*
Ohjauspyörän säätö.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Äänitorvi.
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin
antamiseksi.
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
syvyyssuunnassa:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1. Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseenne päin.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
Ohjauspyörän sähkölämmitys** (s. 76)
Ohjauspyörän painikesarjat ja valitsimet.
Vakionopeudensäädin* (s. 180)
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ohjauspyörän sähkölämmitys**
Ohjauspyörää voidaan lämmittää sähköisesti.
Tehtävä
auto on kylmä ja ympäristön lämpötila alle n.
10 °C. Ottakaa toiminto käyttöön/poistakaa
se käytöstä valikkojärjestelmässä MY CAR (s.
101).
03
Painikkeen sijainti voi vaihdella muista valituista
varusteista ja markkina-alueesta riippuen.
Painamalla painiketta toistuvasti vaihdetaan seuraavien toimintojen välillä:
Tehtävä
Ilmoitus
Pois toiminnasta
Painikkeen merkkivalo
sammuksissa
Lämmitys
Painikkeen merkkivalo
palaa
Automaattinen ohjauspyörän lämmitys
Kun ohjauspyörän lämmityksen automaattinen käynnistys on käytössä, ohjauspyörän
lämmitys käynnistyy käynnistettäessä moottori. Automaattinen käynnistys tapahtuu, kun
76
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valokatkaisimet
Valokatkaisimella sytytetään ja säädetään
ulkovaloja. Sillä säädetään myös näytön, mittariston ja matkustamon valaistusta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus valokatkaisimiin
Tila
Sisältö
Tila
Huomiovalot, etusivuvalot ja
takaseisontavalot/-sivuvalot päiväsaikaan, kun auton virta-avain
on asennossa II tai moottori on
käynnissä.
HuomiovalotA, kun auton virtaavain on asennossa II tai moottori on käynnissä.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Katsaus valokatkaisimiin.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen ja tunnelmavalojen säätöpyörä*
Sumutakavalon painike
Ajo- ja seisontavalojen säädin
Automaattinen vaihto lähivaloille
ja seisonta-/sivuvaloille huonoissa valaistusolosuhteissa tai
tuulilasinpyyhkimien tai sumutakavalon ollessa käytössä.
Huomiovalot, etusivuvalot ja
takaseisontavalot/takasivuvalot,
kun auton virta-avain on asennossa II tai moottori on käynnissä.
03
Toiminto Tunnelin havaitseminen (s. 79)* on aktivoitu.
Automaattinen vaihto seisonta-/
sivuvaloille, kun auto pysäköidään.
Toimintoa Aktiiviset kaukovalot
(s. 81)* voidaan käyttää.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan kytkeä, kun
lähivalot ovat käytössä.
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä20
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Säätimen asento
Lähivalot ja seisonta-/sivuvalot.
HUOM
Huomiovaloissa ja etuseisontavaloissa
käytetään samoja lamppuja. Valaistusteho
on suurempi, kun lamppuja käytetään huomiovaloina.
Sisältö
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
A
Sijaitsevat etupuskurissa tai sen alapuolella.
Volvo suosittelee, että asentoa
käytetään ajettaessa niin kauan, kun liikennetilan20
Ei ole aktiivisilla Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
77
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
teet tai sääolosuhteet eivät ole epäsuotuisia
toiminnolle Aktiiviset kaukovalot*.
Seisontavalo
Positio-/seisontavalot sytytetään valokatkaisimen säätimellä.
Mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen avaimen asennosta, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 68).
03
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on
raskaasti kuormattu.
1. Antakaa moottorin olla käynnissä tai pitäkää auton sähköjärjestelmä avainasennossa I.
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin
valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Säätöpyörän asennot eri kuormitustapauksille.
Vain kuljettaja
Kuljettaja sekä matkustaja istuimellaan
edessä
Henkilö kaikilla istuimilla
Henkilö kaikilla istuimilla sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Kuljettaja sekä enimmäiskuorma kuormatilassa
Autoissa, joissa on aktiiviset Xenon-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä niissä siksi ole säätöpyörää.
Valokatkaisin seisontavalojen asennossa.
(numerokilAsettakaa säädin asentoon
ven valaistus syttyy samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on avainasennossa II tai moottori käynnissä, etupään positio-/seisontavalojen asemesta palavat huomiovalot.
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
takaseisontavalot syttyvät takana olevien
huomion herättämiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta katkaisimen asennosta tai siitä,
missä avainasennossa auton sähköjärjestelmä on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
78
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valokatkaisimet (s. 76)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Huomiovalot
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai moottori käynnissä, huomiovalot
aktivoidaan automaattisesti hyvissä valaistusolosuhteissa.
Huomiovalot päivällä DRL
Tunnelin havaitseminen*
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline
- se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän
voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Markkina-alueilla, jolla ei käytetä automaattisia
lähivaloja, tunnelinhavaintotoiminto aktivoi
lähivalot, kun autolla ajetaan tunneliin. N. 20
sekuntia sen jälkeen, kun auto on ajettu ulos
tunnelista, lähivalot deaktivoidaan.
Toiminto Tunnelin havaitseminen on sadetunnistimella varustetussa autossa*. Tunnistin
havaitsee ajamisen tunneliin ja vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille. N. 20 sekuntia tunnelista ulos ajamisen jälkeen vaihdetaan taas
huomiovaloille. Jos tämän ajan kuluessa ajetaan seuraavaan tunneliin, lähivalot pysyvät
käytössä. Siten estetään jatkuvat valojen
vaihdot.
03
Huomatkaa, että valokatkaisimen pitää olla
, jotta tunnelin havaitsemiasennossa
nen toimii.
Valokatkaisin asennossa AUTO.
Kun valokatkaisin on asennossa
, huomiovalot (Daytime Running Lights - DRL) kytketään automaattisesti, kun autolla ajetaan
päiväsaikaan. Kojelaudan päällä oleva valotunnistin vaihtaa huomiovaloilta lähivaloille
hämärtäessä tai kun päivänvalo ei enää riitä.
Lähivaloille vaihdetaan myös silloin, kun tuulilasinpyyhkimet tai sumutakavalo ovat käytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 80)
Valokatkaisimet (s. 76)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
79
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Kauko-/lähivalot
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
ja auton sähköjärjestelmä avainasennossa II tai moottori käynnissä, lähivalot aktivoidaan automaattisesti huonoissa valaistusolosuhteissa.
03
Kun valokatkaisimen kytkin on asennossa
, lähivalot palavat aina, kun moottori on
käynnissä tai kun avainasento II on aktiivinen.
tullen tai kun päivänvalo ei enää riitä. Lähivalot aktivoidaan myös automaattisesti, jos tuulilasinpyyhkimet tai sumutakavalo ovat käytössä.
, lähiKun valokatkaisin on asennossa
valot palavat aina, kun moottori on käynnissä
tai kun avainasento II on aktiivinen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti
ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun valokatkai21 tai
sin on asennossa
. Kaukovalojen aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään
vetämällä ohjauspylvään vipua ohjauspyörää
kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se.
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisin.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Lähivalot
Kun valokatkaisin on asennossa
, lähivalot aktivoidaan automaattisesti hämärän
21
22
80
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Lisävalot*
Jos autossa on lisävalot, kuljettaja voi valikkojärjestelmässä MY CAR valita, pitääkö niiden olla sammutettuina vai syttyä/sammua
samanaikaisesti kaukovalojen22 kanssa, ks.
MY CAR (s. 101).
Kun lähivalot palavat.
Korjaamon pitää yhdistää lisävalot sähköjärjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aktiiviset xenon-valonheittimet* (s. 83)
Aktiiviset kaukovalot* (s. 81)
Valokatkaisimet (s. 76)
Valonheittimet - valokuvion sovitus (s.
88)
Tunnelin havaitseminen* (s. 79)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Aktiiviset kaukovalot*
Toiminto Aktiiviset kaukovalot havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai
edellä ajavan ajoneuvon takavalot ja vaihtaa
tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Ksenonvalonheittimet häikäisevät vain valokeilan sillä
osalla, joka osoittaa suoraan ajoneuvoon.
Valot palautuvat kaukovaloille, kun valoa ei
enää havaita.
03
Aktiiviset kaukovalot - AHB
Aktiiviset kaukovalot (Active High Beam AHB) on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa
olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon
tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Toiminto
voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon.
Halogeenivalonheittimillä varustetut autot
Valot palaavat kaukovaloiksi muutama
sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei
enää havaitse vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.
Ksenon-ajovaloilla varustetut autot
Erotuksena sille, mitä tapahtuu tavanomaisessa valojen vaihdossa, valokeila valaisee
edelleen kaukovaloilla vastaan tulevan tai
edessä olevan auton molemmille puolille,
mutta suoraan ajoneuvoa kohti osoittava
valokeila himmennetään.
Lähivalot suoraan vastaantulevaa ajoneuvoa
kohti, mutta edelleen kaukovalot ajoneuvon
molemmilla puolilla.
Valot vaihtuvat täysiksi kaukovaloiksi muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitsee vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai edellä ajavan ajoneuvon
takavaloja.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
AHB voidaan aktivoida, kun valokatkaisimen
säädin on asennossa
(edellyttäen, ettei
toimintoa ole deaktivoitu valikkojärjestelmässä MY CAR), ks. MY CAR (s. 101).
Ohjauspylvään vipu ja valokatkaisin asennossa
AUTO.
Toiminto voi aktivoitua ajettaessa pimeän
aikaan vähintään ajonopeudella 20 km/h.
AHB:n aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään
vetämällä ohjauspylvään vasempaa vipua
ohjauspyörää kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se. Deaktivointi kaukovalojen yhteydessä aiheuttaa sen, että valaistus vaihdetaan
suoraan lähivaloille.
Analogisella mittaristolla varustettu auto
Kun AHB on käytössä, symboli
mittariston infonäytössä.
palaa
Kaukovalojen palaessa myös symboli
palaa mittaristossa. Ksenon-valonheittimien
tapauksessa näin käy myös silloin, jos kaukovalot on osittain himmennetty, ts. heti kun
valokeila valaisee lähivaloja voimakkaammin.
Digitaalisella mittaristolla varustettu auto
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Kun AHB on käytössä, symboli
palaa
valkoisena mittariston infonäytössä.
Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa
sinisenä. Ksenon-valonheittimien tapauksessa näin käy myös silloin, jos kaukovalot on
osittain himmennetty, ts. heti kun valokeila
valaisee lähivaloja voimakkaammin.
03
Käsinkäyttö
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.
AHB voi olla tilapäisesti pois käytöstä,
esim.sumun ollessa tiheää tai sateen voimakasta. Kun AHB jälleen saadaan käyttöön, tai
tuulilasin tunnistimet eivät enää ole peitossa,
ilmoitus sammuu ja symboli
syttyy.
TÄRKEÄÄ
Esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla tarpeen vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen
välillä:
•
•
•
•
•
VAROITUS
AHB on apuväline, jolla käytetään parasta
mahdollista valoasetusta suotuisissa olosuhteissa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikennetai sääolosuhteet sitä edellyttävät.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi
heikentää toimintaa tai saada yhden tai
useamman kamerasta riippuvan toiminnon
lakkaamaan.
Jos ilmoitus Aktiivinen kaukovalo tilap. ei
käytettävissä Kytke käsin esitetään mittariston infonäytössä, vaihtaminen kauko- ja
lähivalojen välillä pitää tehdä manuaalisesti.
Valokatkaisin voi kuitenkin olla asennossa
. Sama on voimassa myös, jos ilmoitus
Tuulilasin tunnistimet estetty. Katso
käyttöohjekirjaa ja symboli
esitetään.
Symboli
sammuu, kun nämä ilmoitukset esitetään.
82
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Rankkasade tai sankka sumu
Alijäähtyneen sateen yhteydessä
Lumipyry tai räntäsade
Kuutamo
Ajettaessa heikosti valaistuissa taajamissa
•
Kun edellä olevan liikenteen valot
valaisevat heikosti
•
Jos tiellä tai sen reunassa on jalankulkijoita
•
Jos tien läheisyydessä on voimakkaasti heijastavia esineitä, kuten kylttejä
•
Kun esim. tiekaide peittää vastaan
tulevan liikenteen valot
•
•
•
Kun liittyvillä teillä on liikennettä
Mäenharjoilla tai notkoissa
Jyrkissä mutkissa.
Lisätietoja kameratunnistimen rajoituksista,
ks. Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 215).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kauko-/lähivalot (s. 80)
Valokatkaisimet (s. 76)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Aktiiviset xenon-valonheittimet*
Aktiiviset Xenon-valonheittimet on suunniteltu
antamaan maksimaalisesti valoa kaarteissa ja
risteyksissä, mikä parantaa samalla turvallisuutta.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet ABL
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen)
ja aktivoitu (oikea).
Jos auto on varustettu aktiivisilla ksenonvalonheittimillä (Active Bending Lights – ABL),
valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän liikettä mahdollisimman tehokkaan
valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä, ja siten myös turvallisuuden lisäämiseksi.
Toiminto aktivoituu automaattisesti, kun auto
käynnistetään (ellei sitä ole poistettu käytöstä
valikkojärjestelmässä MY CAR), ks. MY CAR
23
(s. 101). Toiminnon vian yhteydessä palaa
symboli
mittaristossa samalla, kun infonäyttö esittää selittävän tekstin ja lisäksi palavan symbolin.
Symboli
Näyttö
Sisältö
Ajovalojärjestelmän
toimintahäiriö Tarvitsee
huollon
Järjestelmä ei
toimi. Hakeutukaa korjaamolle,
jos ilmoitus säilyy. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden
valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
johon ohjauspyörää käännetään tai jonka
puoleista suuntavilkkua käytetään.
Toiminto aktivoituu, kun kauko- tai lähivalot
ovat käytössä ja auton nopeus alle n.
30 km/h.
Lisäksi molemmat kaarrevalot sytytetään
peruutettaessa valaistuksen täydentämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
03
Kauko-/lähivalot (s. 80)
Aktiiviset kaukovalot* (s. 81)
Valokatkaisimet (s. 76)
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Toiminto23 voidaan deaktivoida/aktivoida
valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR
(s. 101).
Valokuvion säätö, ks.Valonheittimet - valokuvion sovitus (s. 88).
Kaarrevalot
Aktiivisissa ksenon-valonheittimissä on kaarrevalot, jotka valaisevat tilapäisesti vinosti
auton edessä olevaa aluetta siihen suuntaan,
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
83
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Takasumuvalo
Kun näkyvyys on huono sumun vuoksi, voidaan käyttää takasumuvaloa, joka ilmoittaa
muille tielläliikkujille edessä olevasta ajoneuvosta.
HUOM
Sumutakavalon käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
03
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljin painetaan
alas. Lisäksi ne syttyvät, jos jokin kuljettajan
tukijärjestelmistä Mukautuva nopeudensäädin
(s. 182), City Safety (s. 200) tai Törmäysvaroitin (s. 207) jarruttaa autoa.
Tietoja hätäjarruvaloista ja automaattisista
varoitusvilkuista, ks. Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 274).
Takasumuvalon painike.
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain, kun
avain on asennossa II tai moottori on käyntai
nissä ja valokatkaisin asennossa
.
Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi
päälle/pois. Takasumuvalon merkkivalo
mittaristossa ja painikkeessa oleva valo palavat, kun takasumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan tai valokatkaisin asetetaan asentoon
tai
.
84
Valokatkaisimet (s. 76)
Jarruvalot
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Varoitusvilkut
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia
vilkuttamalla auton kaikkia suuntavaloja, kun
tämä toiminto on aktivoitu.
Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
ks. Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 274).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Suuntavalot (s. 85)
Suuntavalot
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä,
kuinka pitkälle alas tai ylös vipua siirretään.
03
Suuntavalot.
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti,
kun autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että
hätäjarruvalot ovat aktivoituneet ja nopeus
alittaa 10 km/h. Varoitusvilkut pysyvät aktiivisina, kun on pysähdytty, ja sammuvat automaattisesti, kun lähdetään jälleen liikkeelle, tai
jos painiketta painetaan. Lisätietoja hätäjarruvaloista ja automaattisista varoitusvilkuista,
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai
alaspäin ensimmäiseen asentoon ja
vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa. Toiminto voidaan aktivoida/
deaktivoida valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 101).
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai
alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
85
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Suuntavalosymbolit
Matkustamovalaistus
Kattovalaistus edessä
Vilkkusymbolit, ks. Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s. 63).
Matkustamovalaistus aktivoidaan/deaktivoidaan etu- ja takaistuimen yläpuolella olevien
säätimien painikkeilla.
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Taempi kattovalaistus
Varoitusvilkut (s. 85)
G021149
G021150
03
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Taempi kattovalaistus.
Lukuvalo, vasen puoli
Lukuvalo, oikea puoli
Matkustamovalaistus
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan
sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti
30 minuutin kuluessa siitä, kun:
•
moottori on sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria
ei ole käynnistetty.
Taempi kattovalaistus panoraamakattoluukulla
varustetuissa autoissa.
Valot sytytetään tai sammutetaan ko. painiketta painamalla.
86
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Autoonnousuvalot
Autoonnousuvalot (ja matkustamovalaistus)
syttyvät ja sammuvat, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan.
Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu,
kun luukku avataan tai suljetaan.
Meikkipeilin valaistus
Meikkipeilin (s. 138) syttyy ja sammuu, kun
kansi avataan tai suljetaan.
Kuormatilan valaistus
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu,
kun takaluukku avataan tai suljetaan.
Valaistusautomatiikka
Matkustamovalaistuksen painikkeella voidaan
valita matkustamon valaistukselle kolme tilaa:
•
Pois - oikea puoli painettuna sisään,
valaistusautomatiikan aktivointi on poistettu.
•
Neutraaliasento – valaistusautomatiikka
on aktivoitu.
•
Päällä - vasen puoli painettuna sisään,
matkustamon valaistus palaa.
Neutraalitila
•
•
auton lukitus avataan etäavaimella tai
avainliuskalla, ks. sivu Etäavain - toiminnot (s. 151) tai Irrotettava avainliuska oven lukituksen avaaminen (s. 155)
moottori sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0.
Saattovalaistus käsittää lähivalot, seisontavalot, ulkotaustapeilien valot, numerokilven
valon, sisäkattovalaistuksen ja autoonnousuvalot.
moottori käynnistyy
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
auto lukitaan.
1. Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
•
•
Paluuvalaistuksen kesto
Valaistus syttyy ja jää palamaan kahdeksi
minuutiksi, jos jokin ovi on auki.
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.
2. Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se. Toiminto aktivoidaan samalla
tavalla kuin kaukovalovilkku, ks. Kauko-/
lähivalot (s. 80).
Tunnelmavalot
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Kun tavallinen matkustamovalaistus on sammunut ja moottori käy, muutamia valodiodeja
palaa, mm. kattovalaistuksessa heikon valon
antamiseksi ja tunnelman kohottamiseksi ajon
aikana. Tämä valaistus sammuu hetki tavallisen matkustamovalaistuksen jälkeen, kun
auto lukitaan. Valaistuksen voimakkuutta säädetään valokatkaisimen (s. 76) säätöpyörällä.
Toiminnon aktivoituessa lähivalot, seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot
palavat.
03
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan
säätää valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY
CAR (s. 101).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lähestymisvalaist. kesto (s. 88)
Kun painike on neutraaliasennossa, matkustamon valaistus syttyy ja sammuu automaattisesti seuraavan mukaisesti.
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
87
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Lähestymisvalaist. kesto
Valonheittimet - valokuvion sovitus
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Turvavalaistus käsittää seisontavalot, ulkotaustapeilien valot, numerokilven valon, sisäkattovalaistus ja autoonnousuvalot.
Jos auto on varustettu aktiivisilla ksenonvalonheittimillä ja siinä on toiminto Aktiiviset kaukovalot, pitää valokuvio asettaa uudelleen siirryttäessä oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseen liikenteeseen, ja päinvastoin.
Lasinpyyhkimet ja huuhtelulaite puhdistavat
tuulilasin ja takalasin. Valonheittimet puhdistetaan suurpainehuuhtelulla.
Turvavalaistus sytytetään kauko-ohjaimella,
ks. Etäavain - toiminnot (s. 151), ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Kun toiminto aktivoidaan kauko-ohjaimella,
seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot,
rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
Aika, jonka turvavalaistus palaa, voidaan säätää valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY
CAR (s. 101).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Paluuvalaistuksen kesto (s. 87)
Tuulilasinpyyhkimet24
Aktiiviset xenon-valonheittimet*
Autoissa, joissa ei ole toimintoa Aktiiviset
kaukovalot*, ei valokuvion sovitusta tarvitse
tehdä. Valokuvio on muotoiltu siten, että vastaantuleva liikenne ei häikäisty.
Aktiivisilla kaukovaloilla varustetussa autossa
pitää valokuvio sovittaa. Auton pitää seistä
paikallaan ja moottorin olla joutokäynnillä, kun
valokuvio vaihdetaan oikean- ja vasemmanpuoleisen liikenteen kesken.
Valokuvio vaihdetaan valikkojärjestelmässä
MY CAR, ks. MY CAR (s. 101).
Halogeenivalonheittimet
Valokuviota ei tarvitse sovittaa. Valokuvio on
muotoiltu siten, että vastaantuleva liikenne ei
häikäisty.
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päällä/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
24
88
Pyyhinsulkien vaihto ja pyyhinsulkien huoltoasento, ks. Pyyhkimien sulat (s. 337). Huuhtelunesteen täyttö, ks. Huuhteluneste - täyttö (s. 339).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä
aikayksikköä kohti säätöpyörällä,
kun jaksopyyhintä on valittuna.
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella
nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin talvella aktivoit lasinpyyhkimet,
varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu
pois tuulilasista (ja takalasista).
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun
pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin
pitää olla märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Kun sadetunnistin on aktivoitu, painikkeessa
oleva valo palaa ja sadetunnistimen symboli
näytetään mittaristossa.
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton
olla käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun
pitää olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
Tuulilasin/pyyhinsulkien puhdistus ja pyyhinsulkien vaihto, ks. Pyyhkimien sulat (s. 337)
ja Autonpesu (s. 356).
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
03
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla paini. Pyyhkimet tekevät pyyhkäisyliikketta
keen.
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Huuhtelutoiminto.
Tuulilasin huuhtelu
Aktivoinnin poistaminen
Pyyhinsulkien huoltoasento
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet
voivat käynnistyä ja vaurioitua. kaaPoista
sadetunnistin toiminnasta, kun auto käy tai
etäavain on asennossa I tai II. Mittariston
symboli poistuu ja painikkeen valo sammuu.
Sulkekaa sadetunnistin painamalla painiketta
tai siirtäkää vipua alaspäin toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin deaktivoidaan automaattisesti,
kun etäavain poistetaan virtalukosta tai viisi
minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä ja valonheittimet huuhdellaan.
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen kiinni.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
89
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun
yhteydessä.
Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä
olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin
huuhtelu ja pyyhintä.
HUOM
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä
n. 1 litra ja ilmoitus huuhtelunesteen lisäämisestä näytetään mittariston näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille.
Tällä ensisijaistetaan tuulilasin puhdistus ja
näkyvyys sen läpi.
Takalasin pyyhintä ja huuhtelu
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
käynnistyy jaksopyyhintätilassa25. Toiminto
lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois
päältä.
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.
HUOM
Sadetunnistimella varustetuissa autoissa
aktivoituu takalasin lämmitys peruutettaessa, jos tunnistin on aktivoituna ja
sataa.
Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus
25
90
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden
ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain
kyseistä ikkunannostinta.
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sulkee moottorin, jos se
ylikuumenee. Takalasinpyyhin toimii jälleen
jäähtymisjakson jälkeen (30 sekuntia tai
pidempi, riippuen moottorin lämpötilasta ja
ulkolämpötilasta).
Rajoitettu huuhtelu
03
Ikkunannostimet
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Huuhteluneste - täyttö (s. 339)
Huuhteluneste - laatu ja määrä (s. 378)
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen
avaussalpa, ks. Lapsilukko - sähköinen
aktivointi* (s. 168).
Säätimet, takaikkunat
Säätimet, etuikkunat
VAROITUS
Valvokaa, ettei kukaan takaistuimella matkustava joudu puristukseen, kun suljette
ikkunoita kuljettajan oven säätimillä.
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan sulkea. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
VAROITUS
Valvokaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristukseen, jos ikkunoita suljetaan. Tehkää näin myös etäavainta käytettäessä.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia, muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimilta valitsemalla
avainasento 0 ja ottakaa etäavain
mukaanne, kun poistutte autosta. Tiedot
avaimen asennoista - ks. Avaimen asennot
- toiminnot eri tasoilla (s. 68).
Käyttö
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden
ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain
ko. ikkunannostinta. Vain yhtä säädinpaneelia
kerrallaan voidaan käyttää.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, avainasennon pitää olla vähintään I - ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 68). Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutamia minuutteja
etäavaimen poistamisen jälkeen - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna
avataan, jos jokin estää sen liikkeen. Puristumissuojan ohittaminen on mahdollista, kun
sulkeminen on keskeytynyt, esim. jäänmuodostuksen yhteydessä, pitämällä painiketta
jatkuvasti painettuna, kunnes ikkuna on kiinni.
Puristumissuoja aktivoituu jälleen hetken
kuluttua.
HUOM
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran
ääntä, kun takaovien ikkunoita on avattu,
on avata hieman myös etuovien ikkunoita.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
Käyttö ilman automatiikkaa
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin
kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.
Käyttö automatiikalla
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna
liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Käyttö etäavaimella ja
keskuslukituksella
Etäavaimella ulkopuolelta tai sisäpuolelta keskuslukituksella tapahtuva sähkökäyttöisten
ikkunannostimien käyttö, ks. Etäavain ja
avainliuska (s. 149) ja Lukitus/lukituksen
avaaminen - sisäpuolelta (s. 163).
03
Asettaminen uudelleen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se
toimii oikein.
1. Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti
ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa ja pitäkää painike tässä asennossa sekunnin ajan.
2. Päästäkää painike hetkeksi.
3. Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksi sekunniksi.
VAROITUS
Puristumissuojuksen toiminta edellyttää
uutta asetusta.
91
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit - ulko
VAROITUS
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
ovessa olevalla säätövivulla.
Kuljettajan puoleinen peili on laajakulmatyyppinen, jotta se antaa hyvän yleisnäkymän. Esineet voivat näyttää olevan kauempana kuin ne todellisuudessa ovat.
Ulkotaustapeilit
Asennon tallentaminen26
Taustapeilien asennot tallennetaan avainmuistiin, kun auto lukitaan kauko-ohjaimella.
Kun auton lukitus avataan samalla kaukoohjaimella, taustapeilit asettuvat tallennettuihin asentoihin, kun kuljettajan ovi avataan.
03
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s.
101).
Säätimet, ulkotaustapeilit.
Säätö
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
26
92
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä26
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään.
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili palautuu automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai
aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 71).
Automaattinen taustapeilin
kääntäminen pysäköitäessä26
Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili
käännetään automaattisesti kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään. Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili palaa automaattisesti
alkuperäiseen asentoonsa hetken kuluttua.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s.
101).
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä26
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kaukoohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti sisään/ulos.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s.
101).
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen toimisi oikein:
1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L
ja R.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Automaattinen himmennys*
Jotta taustapeileissä voi olla tämä toiminto,
sisätaustapeilissä on myös oltava automaattinen himmennys, ks. Taustapeili - sisä (s.
94).
Ikkunat ja taustapeilit sähkölämmitys
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeili - sisä (s. 94)
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys (s.
93)
Sähkölämmitystä käytetään jään ja huurun
poistamiseen tuulilasista, takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Sähkölämmitteinen tuulilasi*, takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
03
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään:
1. Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti (avainasennon pitää olla vähintään
I).
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L
ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus (s. 88) tai turvavalaistus (s. 87) on
valittu.
Tuulilasin sähkölämmitys
Takalasin ja sähkölämmitteisten ulkotaustapeilien sähkölämmitys
Toimintoa käytetään jään ja huurun poistamiseen tuulilasista, takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Vastaavan painikkeen painaminen käynnistää
lämmityksen. Painikkeessa oleva valo osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Sulkekaa lämmitys heti, kun jää/huuru on hävinnyt, ettei
akku kuormitu tarpeettoman paljon. Toiminto
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
93
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
sulkeutuu kuitenkin automaattisesti tietyn
ajan kuluttua.
Ks. myös Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasista (s. 123).
03
Ulkotaustapeilien ja takalasin huuru/jää poistetaan automaattisesti, jos auto käynnistetään
matalammassa ulkolämpötilassa kuin +7 °C.
Automaattinen sulatus voidaan valita valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 101).
Taustapeili - sisä
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä. Vaihtoehtoisesti
taustapeili himmenee automaattisesti.
Sisätaustapeili
mennyksen säädintä ei ole automaattisella
himmennyksellä varustetussa peilissä.
Taustapeilissä on kaksi tunnistinta, yksi
eteen- ja yksi taaksepäin suunnattu, jotka toimivat yhdessä tunnistaakseen ja eliminoidakseen häikäisevän valon. Eteenpäin suunnattu
tunnistin havaitsee ympäröivän valon, kun
taas taaksepäin suunnattu tunnistaa takana
ajavan ajoneuvon valonheittimien valon.
HUOM
Jos esim. pysäköintiolosuhteet, transponderit, häikäisysuojat tai esineet istuimella
tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten,
että niihin ei pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa heikennetään.
Himmennyksen säädin
Manuaalinen himmennys
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana
olevien valot häiritsevät:
1. Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Manuaalisen him-
94
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kompassi (s. 95) voidaan valita vain automaattisella himmennyksellä varustettuun
taustapeiliin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Taustapeilit - ulko (s. 92)
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Kompassi*
Kalibrointi
Taustapeilissä on näyttö, joka näyttää, mihin
kompassisuuntaan auton keula osoittaa.
Kompassi voi tarvita kalibrointia, jotta se
näyttää suunnat oikein.
Käsittely
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa
siirretään usean magneettisen vyöhykkeen
verran.
Tehkää kalibrointi seuraavasti:
2. Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.) toiminnasta ja tarkistakaa, että
kaikki ovet ovat kiinni.
Kompassilla varustettu taustapeili.
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S
(etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun
auto käynnistetään tai kun avainasento II on
aktiivinen, ks. Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 68). Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi painakaa taustapeilin alasivulla
olevaa painiketta esim. paperiliittimellä.
HUOM
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3. Painakaa taustapeilin alapinnan painiketta
n. 3 sekuntia. Kulloisenkin magneettisen
vyöhykkeen numero näytetään.
03
G030295
1. Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
Magneettiset vyöhykkeet.
4. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–
15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
5. Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki
C, tai painakaa taustapeilin alapinnan painiketta n. 6 sekunnin ajan (käyttäkää
esim. paperiliitintä), kunnes merkki C näytetään.
6. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km/h:n ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin valmistumisesta. Ajakaa
tämän jälkeen vielä 2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
95
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
7. Sähkölämmitteisellä tuulilasilla varustetut autot*: Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle, tehkää kalibrointi edellä
olevan kohdan 6 mukaisesti tuulilasin
sähkölämmitys aktivoituna, ks. Kosteuden ja huurteen poisto tuulilasista (s.
123).
03
8. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Panoraamakatto* - yleistä
Panoraamakattoluukku on jaettu kahteen
osaan, joista vain etumainen voidaan avata –
vaakatasossa tai pystysuorassa takareunastaan (tuuletusasento).
Panoraamakattoluukkuun kuuluu aurinkoverho, joka on valmistettu rei'itetystä kankaasta ja sijoitettu lasikattoluukun alle antamaan lisäsuojaa esim. kirkasta auringonvaloa
vastaan.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä panoraamakaton liikkuvien osien
puristukseen.
•
Käyttäkää panoraamakattoa aina valvotusti.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimellä.
•
Muistakaa aina katkaista panoraamakaton virta valitsemalla avainasento 0
ja ottakaa sitten etäavain/PCC*
mukaanne, kun autosta poistutaan.
Tiedot avaimen asennoista - ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s.
68).
Ilmanohjain
Panoraamakattoluukkua ja aurinkoverhoa
käytetään kattoon sijoitetulla säätimellä. Säädin aktivoituu avainasennossa I tai II, ks.
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s.
68).
Panoraamakattoluukkuun kuuluu ilmanohjain,
joka käännetään ylös panoraamakattoluukun
ollessa auki.
96
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Panoraamakatto* - käyttö
sessä – työntäkää säädin tällöin eteenpäin
automaattisen sulkemisen asentoon.
Automaattisessa käytössä avataan kaihdin/
katto kokonaan.
Pika-avaaminen/-sulkeminen
Tuuletusasennossa nostetaan katon etumainen osa ylös takareunasta.
Panoraamakattoluukku ja aurinkoverho voidaan avata/sulkea samanaikaisesti.
Käyttö
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä panoraamakaton liikkuvien osien
puristukseen.
Avaaminen, automaattinen
•
Käyttäkää panoraamakattoa aina valvotusti.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimellä.
Sulkeminen, manuaalinen
•
Muistakaa aina katkaista panoraamakaton virta valitsemalla avainasento 0
ja ottakaa sitten etäavain/PCC*
mukaanne, kun autosta poistutaan.
Tiedot avaimen asennoista - ks. Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s.
68).
Sulkeminen, automaattinen
•
Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa taaksepäin automaattisen käytön
asentoon ja vapauttakaa se.
•
Sulkeminen – työntäkää säädin kaksi kertaa eteenpäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
03
Käsinkäyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen – työntäkää
säädin taaksepäin painekohtaan käsin
avaamista varten. Aurinkoverho jatkaa
avautumista niin kauan kuin painiketta
painetaan.
Avaaminen, manuaalinen
Panoraamakattoa ja verhoa voidaan käyttää
avaimen asennossa I tai II.
Automaattinen käyttö
1. Jos haluatte avata aurinkoverhon kokonaan, työntäkää säädin taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa se.
2. Tämän jälkeen panoraamakattoluukku
voidaan avata kokonaan työntämällä säädin uudelleen taaksepäin automaattisen
avaamisen asentoon ja vapauttamalla se.
Sulkekaa katto/aurinkoverho toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyk-
2. Panoraamakattoluukun kääntäminen auki
– työntäkää säädin toisen kerran taaksepäin painekohtaan käsin avaamista varten
3. Panoraamakattoluukun avaaminen –
työntäkää säädin kolmannen kerran taaksepäin painekohtaan käsin avaamista varten. Panoraamakattoluukku jatkaa avautumista niin kauan kuin painiketta painetaan.
Sulkekaa katto/aurinkoverho toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt eteenpäin käsin
sulkemisen asentoon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
97
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
HUOM
Käsin avattaessa aurinkoverhon on oltava
täysin auki, ennen kuin panoraamakattoluukku voidaan avata. Päinvastaisessa
tilanteessa panoraamakattoluukun on
oltava täysin kiinni, ennen kuin aurinkoverho voidaan sulkea.
03
Avatkaa painamalla säätimen takareunaa
ylöspäin.
Sulkekaa vetämällä säätimen takareunaa
alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, etuosa nousee
ylös takareunasta. Jos verho on täysin kiinni,
kun tuuletusasento valitaan – se avautuu
automaattisesti n. 50 mm.
keen se avautuu automaattisesti 50 mm:n
päähän esteestä (tai täyteen tuuletusasentoon). Puristumissuoja toimii myös avattaessa
lasinen kattoluukku tai aurinkoverho.
Puristumissuoja voidaan ohittaa, kun sulkeminen on keskeytynyt esim. lasisen kattoluukun
jäänmuodostuksen takia, pitämällä säädintä
painettuna, kunnes kattoluukku on kiinni.
Tuuletusasento
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
98
Sulkeminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
Pitkällä lukkonupin painalluksella, ks. Etäavain - toiminnot (s. 151) ja Lukitus/lukituksen
avaaminen - sisäpuolelta (s. 163)(keskuslukituspainike), suljetaan panoraamakatto ja
kaikki ikkunat. Ulkoiset taustapeilit taitetaan
sisään*, ovet ja takaluukku lukitaan. Jos sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa lukituspainiketta uudelleen.
VAROITUS
Jos panoraamakatto suljetaan, valvokaa,
ettei kukaan jää puristuksiin.
Puristumissuoja
Panoraamakatossa on puristumissuoja, joka
laukeaa, jos jokin esine estää kattoluukun tai
aurinkoverhon sulkeutumisen. Kohdatessaan
esteen luukku tai verho pysähtyy, jonka jäl-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valikkokäsittely - mittaristo
Valikkokatsaus - mittaristo
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
ohjataan valikoita (s. 99), jotka esitetään
infonäytössä mittaristossa (s. 58). Esitettävät
valikot riippuvat avainasennosta (s. 68).
Mittariston infonäytössä esitettävät valikot riippuvat avainasennosta (s. 68).
Jotkut seuraavista valikkovaihtoehdoista
edellyttävät, että toiminto ja laite on asennettu
autoon.
Analoginen mittaristo
Digit. nopeus
03
Lämmitin*
Näyttö (digitaalinen mittaristo) ja valikkokäsittelyn
käyttösäätimet.
OK – pääsy ilmoitusluetteloon sekä vahvistaa ilmoitukset.
Näyttö (analoginen mittaristo) ja valikkokäsittelyn
käyttösäätimet.
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen
välillä.
RESET – nollaa aktiivisen toiminnon. Käytetään tietyissä tapauksissa valitsemaan/
aktivoimaan toiminto, ks. selostusta ko.
toiminnon kohdalta.
Jos on saatu ilmoitus, (s. 100), se on vahvistettava painamalla OK valikoiden näyttämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 101)
Lisälämmitin*
TC-optiot
Huoltotila
Öljymäärä27
Ilmoitukset (##)28
Digitaalinen mittaristo
Asetukset*
Teemat
Kontrastitila/Väritila
Huoltotila
Ilmoitukset28
Öljymäärä27
Pysäköinti lämmitin*
27
28
Tietyt moottorit.
Ilmoitusten määrä ilmoitetaan suluissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
99
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Ajotietokoneen nollaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
03
100
Mittaristo, analoginen - katsaus (s. 58)
Mittaristo, digitaalinen - katsaus (s. 59)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 99)
Viestit
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus
infonäytössä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy
varoenA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Huolla hetiA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton välitöntä
tarkastusta varten.
Huoltoa tarvitaanA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Ks. käsikirjaaA
Lukekaa omistajan käsikirja.
Varaa aika
huoltoon
Aika varata huolto – ottakaa yhteys korjaamoonB.
Ilmoitus
Sisältö
Määräaikaishuollon aika
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Ajankohtaan vaikuttavat
ajomäärä, kuukausien
määrä edellisestä huollosta sekä moottorin
käyntiaika ja öljyn laatu.
Huolto myöhässä
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata
mahdollisesti vaurioituneita osia – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Vaihteisto
Tarvitsee
öljynvaihdon
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Vaihteisto
Rajoitettu
toiminta
Vaihteisto ei selvitä täyttä
kapasiteettia. Ajakaa
varovasti, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Jos osoitus toistuu, ottakaa yhteys korjaamoonB.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ilmoitus
Sisältö
Vaihteisto
kuuma
Rajoita
nopeutta
Ajakaa rauhallisemmin tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla. Kytkekää
vaihde pois ja antakaa
moottorin käydä joutokäynnillä, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Vaihteisto
kuuma
Pysähdy turvallisesti
Odota jäähtymistä
Kriittinen vika. Pysäyttäkää auto heti turvallisella
tavalla ja ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Tilapäisesti
suljettuA
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon
aikana tai seuraavan
käynnistyksen jälkeen.
Akun varaus
matala Virransäästötila
A
B
C
Ilmoitukset - käsittely
MY CAR
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
voidaan vahvistaa ja selata ilmoituksia (s. 100),
jotka esitetään mittariston infonäytössä.
MY CAR on valikkolähde, joka käsittelee
useita auton toimintoja, esim. City Safety,
lukot ja hälytin, automaattinen puhaltimen
nopeus, kellon asettaminen jne.
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus näytössä. Vikailmoitus tallennetaan muistilistaan, kunnes vika on korjattu.
Ilmoitus vahvistetaan painamalla OK ohjauspylvään vasemmassa vivussa. Selatkaa ilmoituksia säätöpyörällä (s. 99).
HUOM
Tietyt toiminnot ovat vakioita, muut valinnaisia - tarjonta vaihtelee myös markkina-alueittain.
03
Käsittely
Navigointi valikoissa tapahtuu keskikonsolin
painikkeilla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella
painikesarjalla.
Jos ajotietokonetta käytettäessä ilmestyy
varoitusilmoitus, täytyy ilmoitus lukea (painakaa OK), ennen kuin aiempi toiminto
voidaan aktivoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valikkokatsaus - mittaristo (s. 99)
Äänentoistojärjestelmä
suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa akku.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä,
missä ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Lisätietoja automaattivaihteistosta, ks. Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 254).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 101)
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 99)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
101
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
senne korostetun valikkovaihtoehdon tai
tallentaaksenne valitun toiminnon muistiin.
TUNE - kääntäkää keskikonsolissa olevaa
säädintä ti ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää askeltaaksenne ylös/alas valikkovaihtoehdoissa.
EXIT
03
EXIT-toiminnot
Riippuen siitä, missä toiminnossa kohdistin
on painettaessa EXIT-painiketta ja millä valikkotasolla, voi tapahtua jotain seuraavista:
•
•
•
•
•
puhelu torjutaan
ko. toiminto keskeytetään
syötetyt merkit hävitetään
viimeksi tehdyt valinnat perutaan
Ajotietokone
Auton ajotietokone voi tallentaa, laskea ja
näyttää eri tietoja matkan aikana.
Ajotietokoneen sisältö ja ulkonäkö vaihtelevat
sen mukaan, onko mittaristo tyyppiä "Analog"
vai "Digital":
•
•
OK/MENU - painakaa keskikonsolissa
olevaa painiketta tai ohjauspyörässä olevaa säätöpyörää valitaksenne/ruksatak-
102
Ajotietokone - mittaristo "Digital" (s. 107)
Tarkastus ja asetukset voidaan tehdä heti,
kun mittariston valaistus on syttynyt automaattisesti lukituksen avaamisen yhteydessä.
Jos mitään ajotietokoneen säätimistä ei käytetä n. 30 sekunnin sisällä kuljettajan oven
avaamisen jälkeen, mittariston valaistus sammuu, jonka jälkeen tarvitaan avainasento II (s.
68) tai moottorin käynnistys, jotta ajotietokonetta voidaan käyttää.
vie ylöspäin valikkojärjestelmässä.
HUOM
Lyhyt ja pitkä painallusvoi antaa eri tuloksen.
MY CAR - avaa valikkojärjestelmän MY
CAR.
Ajotietokone - mittaristo "Analog" (s. 104)
Pitkä painallus johtaa korkeimmalle valikkotasolle (päälähdenäkymään), josta päästään
auton kaikkiin toimintoihin/valikkolähteisiin.
Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin
kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan
aktivoida uudelleen.
Valikkovaihtoehdot ja hakupolut
•
Valikkovaihtoehtojen ja hakupolkujen selostus
järjestelmässä MY CAR, ks. lisäosaa Sensus
Infotainment.
Kuitatkaa ilmoitus painamalla lyhyesti
vilkkuvivun OK-painiketta.
Ryhmävalikot
Ajotietokoneella on kaksi erilaista ryhmävalikkoa:
•
•
Toiminnot
Mittariston otsikko
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokoneen toiminnot ja eri otsikot on
lueteltu omissa päättymättömissä silmukoissaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 111)
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 110)
03
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
103
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - mittaristo "Analog"
Toiminnot
Auton ajotietokone voi tallentaa, laskea ja
näyttää eri tietoja matkan aikana.
Avatkaa toiminnot ja tarkistakaa/säätäkää
niitä seuraavasti:
Ajotietokoneen valikot ovat portaattomassa
silmukassa. Yksi vaihtoehdoista on, että ajotietokoneen näyttö sammuu - tämä merkitsee
myös silmukan alkua/loppua.
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla 2 kertaa RESET.
03
2. Painakaa OK - kaikki toiminnot sisältävä
silmukka avataan.
3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
4. Lopettakaa painamalla 2 kertaa RESET,
kun tarkastus/säätö on tehty.
Ajotietokoneen eri toiminnot on lueteltu seuraavassa taulukossa:
Infonäyttö ja säätimet.
OK - Avaa silmukan, jossa ovat ajotietokoneen toiminnot + aktivoi merkityn vaihtoehdon.
Säätöpyörä - Avaa silmukan, jossa ovat
ajotietokoneen otsikot + selaa vaihtoehtojen välillä.
RESET - Peruu tai nollaa toiminnon tai
poistuu siitä, kun valinta on tehty.
104
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminnot
Tiedotuksia
Digit. nopeus
Näyttää auton nopeuden digitaalisesti mittariston keskustassa:
•
•
•
•
km/h
mph
Avatkaa painamalla OK, valitkaa säätöpyörällä, vahvistakaa painamalla OK ja poistukaa
valitsemalla ENTER.
ei näyttöä
Lämmitin*
•
•
SUORAKÄYNNISTYS
•
- Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.
Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin* - ajastin (s. 128).
03
- Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
Lisälämmitin*
Lisätietoja, ks. Lisälämmitin* (s. 132).
• Autom.
• Pois
TC-optiot
•
•
•
•
•
Ajomatka tyhjään säiliöön
Polttoaineenkulutus
Keskinopeus
Välimatkamittari T1 ja kok.etäis
Välimatkamittari T2 ja kok.etäis
Tässä valitaan/aktivoidaan ajotietokoneen valinnaisiksi otsikoiksi lisättävät vaihtoehdot. Jo valittujen vaihtoehtojen symbolit ovat VALKOISIA ja niissä on "väkänen", muut ovat HARMAITA ja
niistä väkänen puuttuu:
1. Avatkaa toiminto valitsemalla OK, selatkaa vaihtoehtojen symboleja säätöpyörällä ja merkitkää/pysähtykää haluamanne symbolin kohdalle.
2. Vahvistakaa painamalla OK - symboli muuttuu HARMAASTA VALKOISEKSI ja se merkitään
väkäsellä.
3. Jatkakaa toimintosymbolien valitsemista säätöpyörällä tai lopettakaa valitsemalla RESET.
Huoltotila
Näyttää kuukausien määrän ja ajomatkan seuraavaan määräaikaishuoltoon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
105
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
A
03
Toiminnot
Tiedotuksia
ÖljymääräA
Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 323).
Ilmoitukset (##)
Lisätietoja, ks. Ilmoitukset - käsittely (s. 101).
Tietyt moottorit.
Otsikot
Yksi seuraavan taulukon otsikoista voidaan
valita näytettäväksi jatkuvasti mittaristossa.
Valitkaa haluamanne otsikko seuraavasti:
106
2. Kääntäkää säätöpyörää - ajotietokoneen
valinnaisia otsikoita näytetään silmukkana.
3. Pysähtykää haluamanne otsikon kohdalle.
Ajotietokoneen otsikko mittaristossa
Tiedotuksia
Välimatkamittari T1 ja kok.etäis
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.
Välimatkamittari T2 ja kok.etäis
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.
Pa jäljellä km
Lisätietoja - ks. osaa "Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään säiliöön" (s. 110).
Kulutus
Kulloinenkin kulutus.
Keskinopeus
•
Ei ajotietokoneen tietoja.
Tämä vaihtoehto näyttää tyhjän näytön ja on myös merkki silmukan alusta/lopusta.
Mittariston ajotietokoneen otsikko voidaan
vaihtaa koska tahansa ajon aikana. Menetelkää näin:
–
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla 2 kertaa RESET.
Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää
haluamanne otsikon kohdalle.
Painamalla pitkään RESET nollataan Keskinopeus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 110)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 111)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - mittaristo "Digital"
Toiminnot
Auton ajotietokone voi tallentaa, laskea ja
näyttää eri tietoja matkan aikana.
Avatkaa toiminnot ja tarkistakaa/säätäkää
niitä seuraavasti:
Ajotietokoneen valikot ovat portaattomassa
silmukassa. Yksi vaihtoehdoista on, että ajotietokoneen kolme näyttöä sammuvat - tämä
merkitsee myös silmukan alkua/loppua.
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla 2 kertaa RESET.
2. Painakaa OK - kaikki toiminnot sisältävä
silmukka avataan.
3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
03
4. Lopettakaa painamalla 2 kertaa RESET,
kun tarkastus/säätö on tehty.
Ajotietokoneen eri toiminnot on lueteltu seuraavassa taulukossa:
Infonäytöt ja ohjauspylvään vivun säätimet.
OK - Avaa silmukan, jossa ovat ajotietokoneen toiminnot + aktivoi merkityn vaihtoehdon.
Säätöpyörä - Avaa silmukan, jossa ovat
ajotietokoneen otsikot + selaa vaihtoehtojen välillä.
RESET - Peruu tai nollaa toiminnon tai
poistuu siitä, kun valinta on tehty.
}}
107
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
||
Toiminnot
Tiedotuksia
Ajotietokoneen nollaus
Huomatkaa, että tämä toiminto ei nollaa molempia välimatkamittareita T1 ja T2 - katsokaa taulukkoa osassa "Otsikot" tai osassa "Nollaus 'digitaalisessa' mittaristossa" (s. 110)
saadaksenne tietoja ko. hetkestä.
•
•
03
Keskikulutus
Keskinopeus
Ilmoitukset
Lisätietoja, ks. Ilmoitukset - käsittely (s. 101).
Teemat
Tässä valitaan mittariston (s. 58) ulkonäkö.
Asetukset*
Valitkaa Autom. tai Pois.
Lisätietoja, ks. Lisälämmitin* (s. 132).
Kontrastitila/Väritila
Mittariston valon ja värien voimakkuuden säätö.
Pysäköinti lämmitin*
Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin* - ajastin (s.
128).
• Suorakäynnistys
• - Symboli Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
•
A
- Symboli Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.
Huoltotila
Näyttää kuukausien määrän ja ajomatkan seuraavaan määräaikaishuoltoon.
ÖljymääräA
Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 323).
Tietyt moottorit.
Otsikot
Kolme ajotietokoneen otsikkoa voidaan näyttää samanaikaisesti, yksi kussakin "ikkunassa" (ks. edeltävää kuvaa).
108
Yksi seuraavan taulukon otsikkoyhdistelmistä
voidaan valita näytettäväksi jatkuvasti mitta-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ristossa. Valitkaa haluamanne otsikko seuraavasti:
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin
ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet
ensin painamalla 2 kertaa RESET.
2. Kääntäkää säätöpyörää - valinnaisia
otsikkoyhdistelmiä näytetään silmukkana.
Otsikkoyhdistelmät
Keskikulutus
Tiedotuksia
Välimatkamittari T1 + mittarilukema
Keskinopeus
Hetkellinen kulutus
Välimatkamittari T2 + mittarilukema
Ajomatka tyhjään
säiliöön
Hetkellinen kulutus
Mittarilukema
kmh<>mph
Ei ajotietokoneen tietoja.
3. Pysähtykää haluamanne otsikkoyhdistelmän kohdalle.
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.
•
Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.
03
kmh<>mph - ks. osaa "Digitaalinen nopeusnäyttö" (s. 110).
Tämä valinta sammuttaa ajotietokoneen kaikki kolme näyttöä ja on
merkki myös silmukan alusta/lopusta.
Mittariston ajotietokoneen otsikkoyhdistelmä
voidaan vaihtaa koska tahansa ajon aikana.
Menetelkää näin:
–
Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää
haluamanne otsikon kohdalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 110)
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 111)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
109
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone - täydentäviä tietoja
Auton ajotietokone voi tallentaa, laskea ja
näyttää eri tietoja matkan aikana. Tässä on
täydentäviä tietoja joistain toiminnoista.
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus lasketaan viimeisimmästä nollauksesta.
03
HUOM
Tiettyjä virheilmoituksia saattaa ilmetä, jos
on käytetty polttoainekäyttöistä lämmitintä*.
Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään
säiliöön
Ajotietokone esittää likimääräisen matkan,
joka voidaan ajaa säiliössä jäljellä olevalla
polttoaineella.
Kun otsikko Pa jäljellä km näyttää "----",
taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
–
Tankatkaa tällöin mahdollisimman pian.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
HUOM
Keskinopeus
Keskinopeus lasketaan viime nollauksen jälkeen ajetulle ajomatkalle.
Hetkellinen kulutus
Hetkellistä polttoaineenkulutusta koskevat
tiedot päivittyvät jatkuvasti, noin sekunnin
välein. Kun auto kulkee pienellä nopeudella,
kulutus näytetään aikayksikköä kohti - suuremmalla nopeudella se näytetään suhteessa
ajomatkaan.
Eri näyttöyksiköt (km/mailit) voidaan valita katsokaa osaa Yksikön muuttaminen" (s.
110).
29
110
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos ajotapaa muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna pidemmän ajomatkan. Lisätietoja siitä,
kuinka polttoaineenkulutukseen voidaan vaikuttaa, katsokaa Volvo Personvagnar -yhtiön
ympäristöfilosofia (s. 17).
Digitaalinen nopeusnäyttö29
Nopeus esitetään päämittaristoon nähden
vastakkaisena yksikkönä (kmh/mph). Jos
esim. asteikon yksiköt ovat mph, ajotietokone
näyttää vastaavan nopeuden yksiköissä km/h
ja päinvastoin.
Vain mittaristossa "Digital".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Nollaus mittaristossa "Analog"
Kun valitun ajotietokoneen otsikko - ajotietokone T1, ajotietokone T2 tai keskinopeus näytetään mittaristossa:
–
Painakaa pitkään painiketta RESET valittu otsikko nollataan.
Kukin otsikko on nollattava erikseen.
Nollaus mittaristossa "Digital"
Välimatkamittari:
1. Kääntäkää säätöpyörällä esille otsikkoyhdistelmä, joka sisältää nollattavan välimatkamittarin.
2. Painakaa pitkään painiketta RESET valittu välimatkamittari nollataan.
Keskinopeus & keskikulutus:
1. Valitkaa toiminto Ajotietokoneen
nollaus ja aktivoikaa painamalla OK.
2. Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista
säätöpyörällä ja aktivoikaa painamalla
OK:
•
•
•
l/100 km
km/h
Molempien nollaus
3. Lopettakaa painamalla RESET.
03 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yksikön muuttaminen
Ajotietokone - ajostatistiikka*
Käsittely
Matkan ja nopeuden yksikköä (km/miles) voidaan vaihtaa valikkojärjestelmässä My Car,
ks. MY CAR (s. 101).
Tietoa tehdyistä matkoista tallennetaan, mm.
keskimääräinen polttoaineenkulutus ja keskinopeus, jotka voidaan nähdä keskikonsolin
näytössä pylväsdiagrammina.
Valikkojärjestelmässä MY CAR voidaan tehdä
eri asetuksia. Valikkojärjestelmän selostus,
ks. MY CAR (s. 101)
HUOM
Ajotietokoneen lisäksi nämä yksiköt muuttuvat samalla myös Volvon navigointijärjestelmässä*.
• Käynnistä uusi ajo - painamalla ENTER
poistetaan kaikki aiempi statistiikka,
peruuttakaa pois valikosta painamalla
EXIT.
Tehtävä
• Ajotilaston nollaus - ruksatkaa ruutu
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone - ajostatistiikka* (s. 111)
Vaihtoehdon "Ajotilaston nollaus" ollessa
ruksattuna poistetaan kaikki statistiikka automaattisesti ajon päättymisen ja 4 tunnin seisomisen jälkeen. Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä ajostatistiikka alkaa nollasta.
Ajostatistiikka30.
Jokainen pylväs tarkoittaa 1 km:n tai 10 km:n
ajomatkaa riippuen valitusta asteikosta - pylväs äärimmäisenä oikealla näyttää kulumassa
olevan kilometrin tai 10 km:n arvon.
TUNE-säätimellä voidaan pylväiden asteikko
vaihtaa välillä 1 km ja 10 km - kohdistin aivan
oikealla vaihtaa tilan ylhäällä ja alhaalla valitun
asteikon suhteen.
30
03
painamalla ENTER ja peruuttakaa pois
valikosta painamalla EXIT.
Jos uusi ajojakso aloitetaan ennen kuin
4tuntia on kulunut, pitää ko. jakso ensin poistaa manuaalisesti vaihtoehdolla "Käynnistä
uusi ajo".
Ks. myös tietoja oppaasta Eco guide (s. 62).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotietokone - täydentäviä tietoja (s. 110)
Kuva on kaaviomainen - ulkoasu voi vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
111
ILMASTOINTI
04 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja
ilmanvaihdosta
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä (s. 119). Lämmitysja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa kosteutta matkustamon
ilmasta.
HUOM
Ilmastointi (AC) (s. 122) voidaan sulkea,
mutta mahdollisimman hyvän ilmanvaihtomukavuuden saamiseksi matkustamoon ja
ikkunoiden huuruuntumisen välttämiseksi
sen tulee aina olla päällä.
Muistettavaa
•
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti,
tulee sivuikkunoiden ja panoraamakaton*
olla kiinni
•
Läpituuletustoiminto (s. 163) avaa/sulkee
kaikki sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä
voidaan käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä säällä.
•
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).
•
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta
tippua kondenssivettä auton alle. Tämä
on normaalia.
•
Kun moottori tarvitsee mahdollisimman
paljon voimaa, ts. täyskaasukiihdytyksessä tai ajettaessa ylämäkeen perävaunua vetäen, ilmastointi voidaan tilapäi-
•
sesti sulkea. Matkustamossa voi tapahtua
tilapäinen lämpötilan nousu.
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 119)
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa (s. 123). Huurtumisriskin
pienentämiseksi ikkunat on pidettävä
puhtaina ja puhdistettava tavallisella ikkunanpesuaineella.
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 117)
Ilmanpuhdistus (s. 114)
Autot Start/Stop* -toiminnolla
Moottorin ollessa automaattisesti pysäytettynä (s. 261) tietyn varustuksen toiminta voi
olla tilapäisesti rajoitettua, esim. lämmitys- ja
ilmastointilaitteiston puhaltimen nopeus (s.
121).
04
Autot ECO* -toiminnolla
Kun toiminto ECO (s. 270) aktivoidaan, tietyn
varustuksen toiminta voi rajoittua tai sulkeutua tilapäisesti, esim. ilmastointi (s. 122).
HUOM
Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja ilmastointijärjestelmän
asetuksissa ja joitakin sähkönkuluttajien
toimintoja rajoitetaan - AC-painikkeen painallus palauttaa asettaa ilmastointijärjestelmän uudelleen, mutta tällöin rajoitetulla
AC-toiminnolla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Todellinen lämpötila (s. 114)
Valikkoasetukset - lämmitys ja ilmanvaihto (s. 116)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
113
04 Ilmastointi
04
Todellinen lämpötila
Tunnistimet - lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanpuhdistus
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus,
ilmankosteus, auringon säteily yms. olosuhteet auton sisällä ja sen ulkopuolella saavat
aikaan.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistossa on useita
tunnistimia, jotka auttavat säätämään lämpötilaa, (s. 114) autossa.
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
•
Aurinkoisuustunnistin on kojelaudan
päällä.
Matkustamon suodatin (s. 115)
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin (s.
114), joka tunnistaa, mistä suunnasta aurinko
paistaa matkustamoon. Tästä seuraa , että
lämpötila voi erota oikean ja vasemman ilmasuuttimen välillä, vaikka se on säädetty
samaksi kummallakin puolella.
•
Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
•
•
•
•
Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
•
•
Kosteustunnistin* on sisätaustapeilin
luona.
Interior Air Quality System (IAQS) (s.
116)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
Matkustamon lämpötilan säätö (s. 122)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
114
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Materiaali matkustamossa (s. 116)
Clean Zone Interior Package (CZIP) (s.
115)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
04 Ilmastointi
Ilmanpuhdistus - matkustamon
suodatin
Ilmanpuhdistus - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
CZIP käsittää sarjan muutoksia, jotka pitävät
matkustamon entistä puhtaampana allergiaa
ja astmaa aiheuttavista aineista.
Suodatin pitää vaihtaa säännöllisesti. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman suosittelemia
vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla
tarpeen useammin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmanpuhdistus (s. 114)
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
•
Ilmanpuhdistus (s. 114)
Se sisältää seuraavaa:
•
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä.
Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auto kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää
tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu
automaattisesti hetken kuluttua tai kun
jokin matkustamon ovista avataan.
04
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS (s. 116) on
täysin automaattinen järjestelmä, joka
puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
HUOM
CZIP-normin säilyttämiseksi autoissa,
joissa on CZIP, pitää IAQS-suodatin vaihtaa 15 000 km:n jälkeen tai kerran vuodessa riippuen siitä, kumpi ensin sattuu.
Kuitenkin enintään 75 000 km 5 vuoden
aikana. Autoissa, joissa ei ole CZIP:tä, eikä
asiakas halua säilyttää CZIP-normia, IAQSsuodatin pitää vaihtaa määräaikaishuollon
yhteydessä.
Lisätietoja CZIP:stä, ks. esitettä, joka tulee
ostetun auton mukana.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
115
04 Ilmastointi
Ilmanpuhdistus - IAQS*
Ilmanpuhdistus - materiaali
Sisäilman laatujärjestelmä IAQS erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Puhaltimen taso automaattisen ilmastoinnin (s. 121) yhteydessä.
•
•
Uudelleenkierrätyksen ajastin (s. 124).
Sisäilman laatujärjestelmä (s. 116)*.
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
•
•
•
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Ohjauspyörän lämmityksen (s. 76) automaattinen käynnistys.
Lisätietoja valikkojärjestelmän (s. 101) selostuksessa.
Jos huurua muodostuu, tulee ilmanlaatutunnistin kytkeä pois ja käyttää tuulilasin
sekä sivuikkunoiden ja takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Ilmastointilaitteen toiminnot voidaan palauttaa
perusasetukseksi valikkojärjestelmässä MY
CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY
CAR (s. 101).
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 101).
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmanpuhdistus (s. 114)
Aiheeseen liittyvät tiedot
116
Keskikonsolin kautta on mahdollista aktivoida/
sulkea tai muuttaa ilmastointilaitteen kuuden
toiminnon perusasetusta.
•
Jos ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään uudelleen.
04
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa
ja puhdistaa. Käyttäkää Volvon suosittelemia
puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseksi (s. 359).
Valikkoasetukset - lämmitys ja
ilmanvaihto
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
•
•
Ilmanpuhdistus (s. 114)
Ilmanpuhdistus - Clean Zone Interior Package (CZIP)* (s. 115)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Takalasin huurteenpoiston (s. 93) automaattinen käynnistys.
Kuljettajan istuinlämmityksen (s. 120)
automaattinen käynnistys.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
04 Ilmastointi
Matkustamon ilmanjako
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
Sisään tuleva ilma jaetaan usean eri suuttimen
kautta matkustamoon.
AUTO-tilassa ilmanjako tapahtuu täysin automaattisesti.
Tarvittaessa sitä voidaan ohjata manuaalisesti, ks. ilmanjakotaulukkoa (s. 125).
Auki
Kiinni
Kiinni
Auki
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Jos reunimmaiset suuttimet suunnataan
sivuikkunoihin, voidaan huuru eliminoida.
04
Jos suuttimet suunnataan ikkunoille, huuru
voidaan poistaa kylmässä ilmanalassa.
Jos suuttimet suunnataan matkustamoon,
saadaan lämpimässä ilmanalassa miellyttävä
olotila takaistuimelle.
HUOM
Muistakaa, että pienet lapset voivat olla
herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
}}
117
04 Ilmastointi
||
Ilmanjako
04
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuuletus lattialle
Kuva muodostuu kolmesta painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy näytössä (ks.
seuraava kuva) vastaava kuvio ja nuoli kuvion
ko. osan edessä osoittaa, mikä ilmanjako on
valittuna. Lisätietoja, ks. ilmanjakotaulukkoa
(s. 125).
118
Valittu ilmanjako esitetään keskikonsolin näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
•
•
Automaattinen säätö (s. 121)
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 124)
04 Ilmastointi
Elektroninen lämmitys- ja
ilmanvaihtolaitteisto - ECC
säädettävissä erikseen kuljettajan ja matkustajan puolelle.
ECC (Electronic Climate Control) ylläpitää
matkustamossa valitun lämpötilan ja se on
Automaattitoiminnossa lämpötilaa, ilmastointia, puhaltimen nopeutta, uudelleenkierrätystä
ja ilmanjakoa säädetään automaattisesti.
04
Lämpötilan säätö (s. 122), vasen puoli
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 120),
vasen puoli
Maksimi huurteenpoisto (s. 123)
Puhallin (s. 121)
Ilmanjako (s. 117) - tuuletus lattialle
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit (s. 93)
Sähkölämmitteinen etuistuin, (s. 120),
oikea puoli
Lämpötilan säätö (s. 122), oikea puoli
Uudelleenkierrätys (s. 124)
AUTO - Automaattinen ilmastoinnin säätö
(s. 121)
AC - Ilmastointi päällä/pois (s. 122)
119
04 Ilmastointi
Sähkölämmitteiset etuistuimet*
•
Etuistuimen lämmityksessä on kolme asentoa
kuljettajan ja etumatkustajan mukavuuden
parantamiseksi kylmällä säällä.
Alin lämmitystaso - näyttöruudulla on yksi
valaistu oranssi palkki.
•
Lämmitys pois toiminnasta - yhtään palkkia ei ole valaistu.
VAROITUS
Sähkölämmitteinen takaistuin*
Sähkölämmitteisen takaistuimen1 ulkopaikoilla
voidaan valita kolme lämmitysasentoa matkustajien mukavuuden lisäämiseksi kylmällä
säällä.
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia
käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi
aiheutua palovammoja.
04
Kuljettajan istuinlämmityksen
automaattinen käynnistys
Ko. lämpötaso esitetään keskikonsolin näytössä.
Kun kuljettajan istuinlämmityksen automaattinen käynnistys on käytössä, lämmitys on korkeimmalla tasolla käynnistettäessä moottori.
Automaattinen käynnistys tapahtuu, kun auto
on kylmä ja ympäristön lämpötila on alle
n. +7 °C.
Aktivoikaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti:
•
Korkein lämmitystaso - keskikonsolin
näyttöruudulla on kolme valaistua oranssia palkkia (ks. yllä oleva kuva).
•
Alempi lämmitystaso - näyttöruudulla on
kaksi valaistua oranssia palkkia.
1
120
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 101).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
•
Sähkölämmitteinen takaistuin* (s. 120)
Sähkölämmitteinen takaistuin jää pois, jos valitaan integroitu kaksivaiheinen turvavyötyyny (s. 43).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kulloisenkin lämmitystason ilmoittavat painikkeen
valot.
Aktivoikaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti:
•
Korkein lämmitystaso - kolme valoa
palaa.
•
•
•
Alempi lämmitystaso - kaksi valoa palaa.
Alin lämmitystaso - yksi valo palaa.
Lämmitys pois toiminnasta - yhtään valoa
ei pala.
04 Ilmastointi
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia
käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi
aiheutua palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
•
Sähkölämmitteiset etuistuimet* (s. 120)
Puhallin
Automaattinen säätö
Puhaltimen on aina oltava aktivoituna, etteivät
ikkunat mene huuruun.
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti lämpötilaa (s. 122), ilmastointia (s. 122),
puhaltimen nopeutta (s. 121), uudelleenkierrätystä (s. 124) ja ilmanjakoa (s. 117).
HUOM
Jos puhallin on täysin suljettuna, ilmastointi ei kytkeydy - mikä voi aiheuttaa ikkunoiden huuruuntumisen vaaran.
Puhaltimen säädin
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi. Jos
AUTO valitaan, puhaltimen
nopeutta säädetään automaattisesti (s. 121) - aiemmin asetettu puhaltimen
nopeus kytketään pois.
Valittaessa yksi tai useampi
manuaalinen toiminto muut
toiminnot pysyvät automaattisessa ohjauksessa. Painettaessa AUTO -painiketta kytketään kaikki manuaaliset
asetukset pois. Näyttö esittää AUTOMAATTINEN ILMASTOINTI.
Puhaltimen nopeus automaattitilassa voidaan
asettaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
•
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 119)
04
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
121
04 Ilmastointi
Matkustamon lämpötilan säätö
Kun auto käynnistetään, on viimeksi tehty
lämpötila-asetus käytössä.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi
nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi
tai matalampi lämpötila.
04
Ko. lämpötila kummallekin puolelle esitetään keskikonsolin näytössä.
Säätimellä lämpötila voidaan
asettaa - erikseen kuljettajan
ja matkustajan puolelle.
122
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
•
•
Todellinen lämpötila (s. 114)
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC (s. 119)
Ilmastointi
Ilmastointi viilentää tulevan ilman ja poistaa
siitä kosteuden tarvittaessa.
Kun AC-painikkeessa oleva
valo palaa, ilmanjakoa ohjaa
järjestelmän automatiikka.
Kun AC-painikkeessa oleva
valo on sammunut, ilmastointi on suljettuna. Muita toimintoja ohjataan edelleen automaattisesti.
Kun maksimi huurteenpoistotoiminto (s. 123)
aktivoidaan, ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle siten, että ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta.
04 Ilmastointi
Kosteuden ja huurteen poisto
tuulilasista
Autot, joissa ei ole sähkölämmitteistä tuulilasia:
Tuulilasin sähkölämmitystä* ja maksimaalista
huurteenpoistoa käytetään huurun ja jään saamiseksi nopeasti pois tuulilasista ja sivuikkunoista.
•
Ilmaa virtaa ikkunoihin - näyttöruudulla
palaa symboli (2).
•
Toiminto pois toiminnasta - mikään symboli ei pala.
HUOM
Tuulilasin sähkölämmitys ei ole käytettävissä moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti (s. 261).
Sähkölämmitteisellä tuulilasilla varustetut
autot:
Kun toiminto valitaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta:
•
Käynnistäkää tuulilasin sähkölämmitys2 symboli (1) palaa näyttöruudulla.
•
ilmastointi kytketään automaattisesti
päälle
•
Käynnistäkää tuulilasin sähkölämmitys2 ja
ilman puhallus ikkunoihin - symbolit (1) ja
(2) palavat näyttöruudulla.
•
uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä poistetaan automaattisesti toiminnasta.
•
Toiminto pois toiminnasta - mikään symboli ei pala.
HUOM
Äänitaso nousee puhaltimen enimmäisnopeuden myötä.
HUOM
Valittu asetus esitetään keskikonsolin näytössä.
Sähköinen lämmitys*
Maksimi huurteenpoisto
Huurteenpoistopainikkeessa
oleva valo palaa, kun toiminto on kytkettynä.
Aktivoikaa toiminto painamalla painiketta toistuvasti.
2
04
Sähkölämmitteinen tuulilasi ja IP-lasi (s. 15)
voivat vaikuttaa transponderien ja muun
kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
Kun huurteenpoistotoiminto suljetaan, lämmitys ja ilmastointi palaa automaattisesti edellisille asetuksille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
•
Tuulilasin molemmilla puolilla kauimmaisena olevalla kolmion muotoisella alueella
ei ole sähkölämmitystä, näillä alueilla jäänpoisto voi kestää pidempään.
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
Jos merkki C esitetään taustapeilissä, kun sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan, pitää kompassi (s. 95)* kalibroida uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
123
04 Ilmastointi
Ilmanjako - uudelleenkierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan huonon ilman,
pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois matkustamosta, ts. ulkopuolelta ei oteta autoon ilmaa
toiminnon ollessa aktivoituna.
Kun uudelleenkierrätys on
kytkettynä, oranssinvärinen
valo palaa painikkeessa.
04
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite
antaa manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan ulkolämpötilasta riippuvan ajan
kuluttua. Tämä vähentää jään, huurun ja huonon ilman vaaraa.
Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän
selostus, ks. MY CAR (s. 101).
HUOM
Valittaessa maksimaalinen huurteenpoisto,
uudelleenkierrätys kytkeytyy aina pois.
124
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
•
•
Matkustamon ilmanjako (s. 117)
Ilmanjako - taulukko (s. 125)
04 Ilmastointi
Ilmanjako - taulukko
Kolmella painikkeella valitaan ilmanjako (s.
117).
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa ikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista. Ilma ei
kierrä uudelleen. Ilmastointi on aina kytkettynä.
kun haluatte poistaa jään ja huurun nopeasti.
Ilmaa tuulilasille, huurteenpoistosuuttimien kautta, ja sivuikkunoille. Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista.
huurun ja jään muodostumisen välttämiseksi (ei liian pientä
puhallinnopeutta, jotta tämä saavutetaan) kylmällä ja kostealla
säällä.
Ilmavirta ikkunoille ja kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Ilmavirta pään ja rinnan korkeudelle kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä säällä.
04
}}
125
04 Ilmastointi
||
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa lattialle ja ikkunoille. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun ulkona on viileää.
Ilmaa lattialle. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista ja
ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan.
Puhallus ikkunoille, kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.
kun haluatte viileämpää lattian suuntaan tai lämpimämpää
yläosaan kylmällä säällä tai lämpimällä, kuivalla säällä.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
126
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
•
Ilmanjako - uudelleenkierrätys (s. 124)
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Tankkaus
ilmoituksen. Vahvistakaa ilmoitus painamalla
vilkkuvivun (s. 99) OK-painiketta.
Esi-ilmastoinnilla lämmitin valmistelee auton
moottorin ja matkustamon ennen ajoonlähtöä
siten, että kuluminen ja energiantarve ajon
aikana pienenee.
TÄRKEÄÄ
Usein toistuva lämmittimen käyttö yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa akun
purkautumiseen, josta seuraa käynnistymisvaikeuksia.
Lämmitin voidaan käynnistää suoraan (s. 128)
tai ajastimella (s. 128).
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei
voi käynnistää. Lämpötilassa -5 °C tai sen
alapuolella lämmittimen enimmäiskäyntiaika
on 50 minuuttia.
VAROITUS
Älkää käyttäkö polttoainekäyttöistä lämmitintä sisätiloissa. Pakokaasuja syntyy.
HUOM
Kun polttoainekäyttöinen lämmitin on aktiivinen, oikeanpuoleisesta pyöränkotelosta
voi tulla savua, mikä on täysin normaalia.
Varmistaaksenne, että akkuun latautuu
yhtä paljon energiaa kuin mitä pysäköintilämmitin käyttää, täytyy autolla ajaa yhtä
kauan kuin lämmitintä käytetään, jos lämmitin on säännöllisesti käytössä. Lämmitintä käytetään enintään 50 minuuttia kullakin kerralla.
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa polttoainekäyttöinen lämmitin ennen
tankkauksen aloittamista.
Tarkistakaa mittaristosta, että lämmitin on
suljettu. Sen ollessa käynnissä näytetään
lämmityssymboli.
04
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 130)
•
Lisälämmitin* (s. 132)
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäen puolella, jotta polttoaineensyötön varmistamiseksi polttoainekäyttöiselle lämmittimelle.
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on liian vähän, lämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja infonäyttö esittää
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
127
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* suorakäynnistys/-sulkeminen
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin
6. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne
minuuttiasetukseen.
moottorin- ja matkustamonlämmittimen (s.
127) suorakäynnistyksen yhteydessä se on
aktivoituna 50 minuuttia.
Moottorin- ja matkustamonlämmittimen (s.
127) ajastin on kytketty auton kelloon.
7. Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa. Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa, jolloin auton lämmittämisen pitää olla
valmis. Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan
mukaan.
8. Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti
OK4.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut oikean
lämpötilan.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sitä voidaan
ajaa, kun polttoainekäyttöinen lämmitin on
toiminnassa.
04
HUOM
Jos auton kello säädetään uudestaan,
pyyhkiytyy ajastimen mahdollinen ohjelmointi.
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
3. Askeltakaa edelleen seuraavassa valikossa kohtaan Suorakäynnistys/Seis
lämmittimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi ja valitkaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä (s. 99) toisen
ajastimen Lämmitin kohdalle ja valitkaa
painikkeella OK.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ajastin (s. 128)
4. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne
valaistuun tuntiasetukseen.
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 130)
5. Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
3
4
128
Säätö3
Ajastimen säätö on mahdollista vain moottorin ollessa sammutettu.
Seuraava OK-painallus aktivoi ajastimen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
9. "Peruuttakaa valikkorakenteessa painamalla RESET.
10. Valitkaa toinen ajastin (jatkoa kohdasta 2)
tai poistukaa valikosta painamalla
RESET.
Käynnistää
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja aktivoikaa painamalla OK.
4. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Sulkeminen
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan
sammuttaa manuaalisesti, ennen kuin ajastin
tekee sen. Menetelkää näin:
1. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
04 Ilmastointi
2. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lämmitin ja valitkaa painamalla OK.
> Jos ajastin on asetettu, muttei aktivoitu, näkyy kellokuvake asetetun ajan
vieressä.
3. Valitkaa toinen kahdesta ajastimesta säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
4. Sulkekaa ajastin painamalla:
•
•
pitkään OK tai
lyhyesti OK päästäksenne eteenpäin
valikossa. Valitkaa sitten ajastimen
pysäyttäminen ja vahvistakaa valinta
painamalla OK.
04
5. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan sulkea myös suoraan (s. 128).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset (s. 130)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
129
04 Ilmastointi
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* ilmoitukset
Symbolit ja näyttöilmoitukset koskien moottorin- ja matkustamonlämmitintä (s. 127) ovat
erilaisia riippuen siitä, onko mittaristo (s. 58)
analoginen vai digitaalinen.
Kun jokin ajastin on aktivoitu, aktivoidun ajastimen symboli palaa näytössä samalla, kun
asetettu aika esitetään symbolin vieressä.
Aktivoidun ajastimen symboli analogisessa mittaristossa.
Aktivoidun ajastimen symboli digitaalisessa mittaristossa.
Taulukko esittää esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
Kun lämmitin on aktivoituna, lämpösymboli palaa infonäytössä.
04
130
Symboli
Näyttö
Sisältö
Lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
PA-käyttöinen lämmitin pysäytetty
Akunsäästötila
Auton elektroniikka sammutti lämmittimen moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.
PA-käyttöinen lämmitin pysäytetty
Polttoainetta vähän
Lämmittimen käynnistys ei ole mahdollista johtuen pienestä polttoainemäärästä - tämä siksi,
että mahdollistetaan moottorin käynnistäminen sekä n. 50 km:n ajo.
PA-käyttöinen lämmitin Tarvitsee
huollon
Lämmitin ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoon korjausta varten. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Ilmastointi
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa (s. 99) olevan OKpainikkeen painamisen jälkeen.
04
131
04 Ilmastointi
Lisälämmitin*
ilmastovyöhykkeillä5
Kylmillä
voidaan tarvita
lisälämmitintä moottorin oikean lämpötilan
saavuttamiseksi ja riittävän lämmön saamiseksi matkustamoon.
Dieselmoottorilla varustettuihin autoihin on
asennettu polttoainekäyttöinen lisälämmitin
(s. 132).
Puolikylmällä5 ilmastovyöhykkeellä dieselkäyttöiset autot saavat sähköisen lisälämmittimen (s. 133) polttoainekäyttöisen asemesta.
04
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin*
2. Painakaa lyhyesti OK päästäksenne valikkoon.
Lämmitin käynnistyy automaattisesti tarvittaessa lisälämpöä silloin, kun moottori on
käynnissä.
3. Askeltakaa säätöpyörällä kohtaan
Lisälämmitin7 tai Asetukset8 ja valitkaa
painamalla OK.
Lämmitin sammuu automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai kun moottori sammutetaan.
4. Valitkaa toinen vaihtoehdoista PÄÄLLÄ
tai POIS säätöpyörällä ja vahvistakaa painamalla OK.
HUOM
Tietyillä bensiinimoottoreilla6 varustetuissa
autoissa on sähköinen lisälämmitin integroitu
auton ilmastointijärjestelmään.
Kun lisälämmitin on aktiivinen, oikeanpuoleisesta pyöränkotelosta voi tulla savua,
mikä on täysin normaalia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* (s.
127)
Auto-tila tai sulkeminen
Lisälämmittimen automaattinen käynnistysjakso voidaan sulkea haluttaessa.
HUOM
Volvo suosittelee, että polttoainekäyttöinen
lisälämmitin suljetaan lyhyiden ajomatkojen
yhteydessä.
5
6
7
8
132
1. Ennen moottorin käynnistystä: Valitkaa
avainasento I (s. 68).
Auto on varustettu joko sähköisellä (s. 133) tai
polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä (s.
132).
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. maantieteellisistä alueista.
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. moottoreista.
Analoginen mittaristo.
Digitaalinen mittaristo.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5. Poistukaa valikosta painamalla RESET.
HUOM
Valikkovaihtoehdot ovat näkyvissä vain
avaimen asennossa I - mahdollinen säätö
pitää tämän vuoksi tehdä ennen moottorin
käynnistämistä.
Matkustamolämmitin*
Jos lisälämmitintä on täydennetty ajastintoiminnolla se voi toimia matkustamolämmittimenä (s. 127).
04 Ilmastointi
Sähköinen lisälämmitin*
Auto on varustettu joko polttoainekäyttöisellä
(s. 132) tai sähköisellä lisälämmittimellä (s.
132).
Lämmitintä ei voi säätää manuaalisesti, vaan
se aktivoidaan automaattisesti moottorin
käynnistämisen jälkeen ulkolämpötilan ollessa
alle 14 °C ja sammutetaan, kun asetettu matkustamon lämpötila on saavutettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin- ja matkustamonlämmitin* (s.
127)
04
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
133
KUORMAUS JA SÄILYTYS
05 Kuormaus ja säilytys
Säilytystilat
Yleiskatsaus matkustamon säilytystiloihin.
05
}}
135
05 Kuormaus ja säilytys
||
Säilytyslokero ovipaneelissa
Säilytystasku* etuistuinten istuintyynyjen
etureunassa
Pääsylipunpidin
Käsinekotelo (s. 138)
Säilytyslokero, mukinpidin (s. 137)
Takinpidin (s. 137)
Mukinpidin* kyynärnojassa, takaistuin
Säilytystasku
VAROITUS
05
136
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta
jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa.
Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen
yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Kuormaus ja säilytys
Takinpidin
Keskikonsoli
Takinpidin sijaitsee matkustajan istuimen niskatuen vasemmalla puolella.
Tunnelikonsoli on sijoitettu etuistuinten väliin.
Irrotettava tuhkakuppi sijaitsee mukinpitimessä käsinojan alla. Savukkeensytytin sijaitsee etuistuinta varten 12 V:n liitännässä (s.
139).
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja
tuhkakuppi*
Tunnelikonsolissa (s. 137) oleva tuhkakuppi
irrotetaan nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
Säilytystilat (s. 135)
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee
takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja USB*/AUX-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
•
Säilytystilat (s. 135)
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle. (Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin (s. 137) on valittu, on savukkeensytytin 12 V:n liitännässä (s. 139) etuistuimelle, ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.)
Välttäkää kolikoiden, avainten tai vastaavien
metalliesineiden säilyttämistä mukinpitimessä, koska nämä esineet voivat tahattomasti laukaista hälytyksen (s. 169)*.
05
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Säilytystilat (s. 135)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
137
05 Kuormaus ja säilytys
Käsinekotelo
Lisämatot*
Meikkipeili
Käsinekotelo on sijoitettu matkustajan puolelle.
Lisämatot keräävät esim. roskia ja lumisohjoa.
Volvo myy erityisvalmisteisia lisämattoja.
Meikkipeili sijaitsee häikäisysuojan takasivulla.
VAROITUS
Tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että kuljettajan paikalla oleva suojamatto on painettu kunnolla alas ja kiinnitetty nuppeihin,
ettei se jää puristuksiin polkimien luona ja
alla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sisustuksen puhdistus (s. 359)
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
05
Täällä voidaan säilyttää esim. auton omistajan
käsikirjaa ja karttoja. Luukun sisäpuolella on
pitimet kynille. Käsinekotelo voidaan lukita (s.
164)* avainliuskalla (s. 155).
Meikkipeilin valo, kuljettajan* tai matkustajan
puolella, syttyy automaattisesti, kun kansi
nostetaan ylös.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
138
Säilytystilat (s. 135)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo (s.
336)
05 Kuormaus ja säilytys
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet. Jotta liitännästä saa virtaa, pitää etäavaimen olla vähintään avainasennossa I (s.
68).
Sähköliitännät (12 V) on sijoitettu mukinpitimen viereen1 sekä keskikonsolin takaosaan.
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään
samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W)
liitäntää kohti.
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen liitäntään, ei toiseen
liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
VAROITUS
Antakaa aina tulpan olla liitännässä, kun
sitä ei käytetä.
HUOM
HUOM
Lisävaruste ja laite - esim. näytöt, musiikkisoitin ja matkapuhelin - joka on kytketty
johonkin matkustamon 12 V:n sähköliitännöistä, voivat aktivoitua ilmastointilaitteen
vaikutuksesta myös etäavaimen ollessa
poistettuna tai auton ollessa lukittuna,
esim. kun pysäköintilämmitin aktivoidaan
ennalta asetettuna ajankohtana.
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, etuistuin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskikonsoli - savukkeensytytin ja tuhkakuppi* (s. 137)
•
12 V:n liitäntä - kuormatila* (s. 142)
05
G021440
Vetäkää sen vuoksi liittimet irti lisävarusteen tai laitteen sähköliitännöistä, kun niitä
ei käytetä, koska käynnistysakku voi tyhjentyä tällaisessa tapauksessa.
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen (s.
310) käytettävä kompressori on Volvon
testaama ja hyväksymä.
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.
1
Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, mukinpidin ja sen vieressä oleva 12 V:n liitäntä jäävät pois.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
139
05 Kuormaus ja säilytys
Kuormaus
•
Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai
nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
Kuormankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa.
Kuormankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien painon summa ja
kaikki lisävarusteet rajoittavat auton kuormankuljetuskykyä vastaavalla määrällä. Yksityiskohtaiset tiedot painoista, Massat (s. 367).
Takaluukku avataan valopaneelissa
olevalla painikkeella tai etäavaimella,
ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - takaluukku (s. 164).
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
05
Kuormattaessa muistettavaa
•
Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa vasten.
Huomatkaa, ettei mikään esine saa estää
etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa,
jos jokin takaistuimen selkänoja on käännettynä alas, ks. WHIPS - istuma-asento (s. 32).
140
•
•
Keskittäkää kuorma.
•
Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman
sijoittamista alas käännetyn selkänojan
päälle.
VAROITUS
Irrallinen 20 kg painava esine voi 50 km/h
nopeudella tapahtuvassa keulatörmäyksessä saada 1000 kg:n painoa vastaavan
liikemassan.
VAROITUS
Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma
ulottuu liian korkealle.
•
Älkää koskaan kuormatko selkänojia
ylemmäs.
VAROITUS
Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi
kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.
Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain
pehmeällä.
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa
kuorma voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja siten siirtää sen ajoasentoon - auto voi tällöin lähteä liikkeelle.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuormankiinnityssilmukat (s. 141)
Suojaverkko* (s. 143)
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 141)
Kattokuorma (s. 141)
05 Kuormaus ja säilytys
Kuormaus - pitkät tavarat
Kattokuorma
Kuormankiinnityssilmukat
Kuormatilan kuormaamisen (s. 140) helpottamiseksi voidaan takaistuimen selkänojat kääntää alas. Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan matkustajan istuimen selkänoja kääntää2.
Kattokuormalle suositellaan Volvon kehittämiä
taakkatelineitä. Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden.
Käännettäviä kuormankiinnityssilmukoita käytetään nauhojen kiinnittämiseen esineiden
ankkuroimisessa kuormatilassa.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Kuormatilan kuormaamisen helpottamiseksi
voidaan takaistuimen selkänojat kääntää alas,
ks. Takaistuimet (s. 73).
Noudattakaa tarkoin taakkatelineen mukana
toimitettua asennusohjetta.
•
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille. Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
•
Auton otsapinta-ala ja polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
VAROITUS
Kovat ja terävät ja/tai raskaat ulostyöntyvät
esineet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja
voimakkaassa jarrutuksessa.
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet
muuttuvat kattokuorman yhteydessä. Tiedot suurimmasta sallitusta kattokuormasta, taakkatelineistä ja mahdollisesta
suksilaatikosta, Massat (s. 367).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
2
05
Sitokaa aina isot ja raskaat tavarat turvavyöllä tai kuormansidontahinnoilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 140)
Kuormaus (s. 140)
Koskee vain mukavuusistuimia.
141
05 Kuormaus ja säilytys
Kuormaus - kassinpidin
12 V:n liitäntä - kuormatila*
Kassinpidin pitää kassit paikoillaan ja estää
niiden kaatumisen ja sisällön leviämisen kuormatilaan.
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuhelimet.
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Katsokaa lisätietoja Volvon suositteleman
väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan (TMK)
käyttämisestä Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 310).
Aiheeseen liittyvät tiedot
G017745
•
05
Kassinpidin lattiassa olevan, ylös käännettävän
luukun alla.
1. Kääntäkää ylös pidike, joka on lattialuukun osa.
2. Kiristäkää kassit kiinni kiristysnauhoilla ja
kiinnittäkää kantokahvat koukkuihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 140)
Kääntäkää kansi alas päästäksenne käsiksi
sähköliitäntään.
•
Liitäntä antaa jännitteen myös silloin, kun
etäavain ei ole virtalukossa.
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W).
HUOM
Huomatkaa, että sähköliitännän käyttö
moottorin ollessa sammutettuna aiheutaa
vaaran auton käynnistysakun tyhjenemisestä.
142
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Keskikonsoli - 12 V:n liitäntä (s. 139)
05 Kuormaus ja säilytys
Suojaverkko*
Suojaverkko estää kuormaa tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa.
Suojaverkosta, joka asennetaan neljään kiinnityskohtaan, on kaksi mallia.
Suojaverkko estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa. Suojaverkko pitää aina,
turvallisuussyistä, kiinnittää ja varmistaa
oikealla tavalla.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahteen eri
paikkaan autossa:
•
Taempi asennus – Takaistuimen selkänojan taakse
•
Etumainen asennus – Etuistuinten selkänojien taakse.
G034213
VAROITUS
Suojaverkko, malli 1.
1. Käärikää suojaverkko auki ja katsokaa,
että jaettu ylätanko lukkiutuu uloskäännettyyn asentoon.
2. Pujottakaa tangon toinen pään etumaiseen tai taempaan kattokiinnikkeeseen
vetonauhojen lukot käännettyinä itseänne
kohti.
3. Pujottakaa tangon toinen pää kattokiinnikkeeseen vastakkaisella puolella – teleskooppisesti joustavat kiinnityshaat helpottavat sovitusta.
Olkaa tarkkana, että painatte tangon kiinnityshaat ko. kattokiinnikkeen etumaiseen
ääriasentoon.
Tavaratilan kuorma täytyy kiinnittää hyvin,
myös oikein asennetulla suojaverkolla.
05
Kiinnitys, malli 1
HUOM
Turvaverkon asentaminen on helpointa toisen takaoven kautta.
VAROITUS
On välttämätöntä varmistua, että suojaverkon ylemmät kiinnikkeet ovat oikein asennettuina ja että vetonauha on lujasti kiinnitettynä.
Suojaverkko, malli 2.
Taempi asennus.
Vioittunutta verkkoa ei saa käyttää.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
143
05 Kuormaus ja säilytys
||
4. Taempi asennus: Verkon ollessa asennettuna taempiin kattokiinnikkeisiin pujottakaa suojaverkon vetonauhat kuormatilan
etumaisiin lattiasilmukoihin.
TÄRKEÄÄ
Jos istuinta/selkänojaa painetaan voimakkaasti taaksepäin suojaverkkoa vasten,
verkko ja/tai sen kattokiinnikkeet voivat
vaurioitua.
5. Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
Irrotus ja säilytys, malli 1
Kiinnitys, malli 2
HUOM
Turvaverkon asentaminen on helpointa toisen takaoven kautta.
VAROITUS
On välttämätöntä varmistua, että suojaverkon ylemmät kiinnikkeet on asennettu
oikein ja että karbiinihaat on kiinnitetty varmasti.
Vioittunutta verkkoa ei saa käyttää.
1. Avaa suojaverkko.
05
2. Kiinnitä verkon toinen kiinnityshaka etumaiseen tai taempaan kattokiinnikkeeseen verkon säilytystaskujen ollessa
käännettyinä taaksepäin.
Etumainen asennus.
Etumainen asennus: Verkon ollessa asennettuna etumaisiin kattokiinnikkeisiin
pujottakaa suojaverkon vetonauhat silmukoihin istuinten liukukiskojen takapäässä –
tätä helpottaa, jos selkänojia oikaistaan ja
istuimia työnnetään hieman eteenpäin.
Huomatkaa, ettette paina istuinta/selkänojaa voimakkaasti verkkoa vasten, kun
istuin/selkänoja työnnetään jälleen takaisin – säätäkää, kunnes istuin/selkänoja
koskettaa verkkoa.
Suojaverkko voidaan helposti irrottaa ja kääntää
kokoon.
Vapauttakaa verkon kiristys painamalla
painiketta vetonauhan lukossa ja syöttäkää nauhaa hieman ulos.
Painakaa lukkohaka sisään ja irrottakaa
vetonauhan molemmat koukut.
Katkaiskaa tanko keskeltä, kääntäkää se
kokoon ja rullatkaa verkko kokoon.
Kokoon taitettua suojaverkkoa voidaan säilyttää kuormatilan lattian alla.
144
05 Kuormaus ja säilytys
3. Pujottakaa verkon toinen kiinnityshaka
kattokiinnikkeeseen vastakkaisella puolella - teleskooppisesti joustavat kiinnityshaat helpottavat sovitusta.
4. Taempi asennus: Verkon ollessa asennettuna taempiin kattokiinnikkeisiin pujottakaa suojaverkon karbiinihaat kuormatilan
etumaisiin lattiasilmukoihin.
TÄRKEÄÄ
Jos istuinta/selkänojaa painetaan voimakkaasti taaksepäin suojaverkkoa vasten,
verkko ja/tai sen kattokiinnikkeet voivat
vaurioitua.
Olkaa tarkkana, että painatte verkon kiinnityshaat ko. kattokiinnikkeen etumaiseen
ääriasentoon.
Irrotus ja säilytys, malli 2
Suojaverkko voidaan helposti irrottaa ja kääntää kokoon.
1. Painakaa karbiinihakojen joustavia läppiä
ja irrottakaa karbiinihaat silmukoista.
2. Irrottakaa verkon kiinnityshaat kattokiinnikkeistä.
Etumainen asennus.
Taempi asennus.
Etumainen asennus: Verkon ollessa asennettuna etumaisiin kattokiinnikkeisiin
pujottakaa suojaverkon karbiinihaat silmukoihin istuinten liukukiskojen takapäässä –
tätä helpottaa, jos selkänojia oikaistaan ja
istuimia työnnetään hieman eteenpäin.
3. Kääntäkää verkko kokoon.
Kokoon taitettua suojaverkkoa voidaan säilyttää kuormatilan lattian alla.
05
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 140)
Suojaritilä (s. 146)
Huomatkaa, ettette paina istuinta/selkänojaa voimakkaasti verkkoa vasten, kun
istuin/selkänoja työnnetään jälleen takaisin – säätäkää, kunnes istuin/selkänoja
koskettaa verkkoa.
145
05 Kuormaus ja säilytys
Suojaverkko* yhdistettynä
näkösuojaan
Suojaverkko estää kuormaa tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa.
Suojaritilä
Suojasäleikkö estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa
jarrutuksissa.
Suojaverkko voidaan myös kääntää ylös
takaistuimesta, kun näkösuoja on vedettynä
ulos.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
05
G031978
Suojaverkko* (s. 143)
Kuormaus (s. 140)
Kuormankiinnityssilmukat (s. 141)
Kääntäminen ylös
Tarttukaa suojasäleikön alareunaan ja vetäkää
taakse-/ylöspäin.
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettu.
Asennus/irrotus
Suojasäleikkö on tavallisesti pysyvästi asennettuna autoon, koska se voidaan yksinkertaisesti kääntää ylös kattoon ja siten pois tieltä
tarvittaessa pidempää kuormatilaa. Niin halu-
3
146
Tietoja tarvittavista työkaluista ja menettelytavoista asennuksessa/irrotuksessa, ks. uushankinnan mukana tullutta asennusohjetta3.
Asennettaessa takaisin suojasäleikkö pitää
aina turvallisuussyistä kiinnittää ja varmistaa
oikealla tavalla.
Noudattakaa menettelyä, joka selostetaan
kohdassa "Suojaverkon käyttö" (s. 143).
Narut ylöskääntämistä varten on sijoitettu
nuolten kohdalle.
•
•
•
ttaessa voidaan suojasäleikkö kuitenkin irrottaa ja poistaa autosta.
Asennusohje nro 30715972.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Suojaverkko* (s. 143)
Kuormaus (s. 140)
Kuormankiinnityssilmukat (s. 141)
05 Kuormaus ja säilytys
Näkösuoja
Näkösuojan irrotus
1. Painakaa toisen päätykappaleen painike
sisään ja nostakaa päätykappale irti.
2. Kääntäkää suoja varovasti ylös/ulos, jolloin toinen päätykappale irtoaa automaattisesti.
G031977
Näkösuojan taemman peitelevyn
kääntäminen alas
Vetäkää näkösuoja kuorman päälle ja pujottakaa se kiinni kuormatilan takapilareissa oleviin
koloihin.
TÄRKEÄÄ
Näkösuojan taempi peitelevy painuu sisään
kelattuun asentoonsa vaakasuoraan kuormatilassa, kun se on asennettu.
–
Vetäkää peitelevyä kevyesti taaksepäin,
vapauttakaa tukihyllyiltä ja kääntäkää
alas.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormaus (s. 140)
05
Kuormaus - pitkät tavarat (s. 141)
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettu.
Näkösuojan kiinnitys
Viekää suojan toinen päätykappale sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Viekää toinen päätykappale vastaavaan
syvennykseen.
Painakaa molemmat puolet kiinni. Pitää
kuulua napsahtava ääni ja punaisen merkinnän pitää hävitä.
> Tarkastakaa, että molemmat päätykappaleet on lukittu.
147
LUKOT JA HÄLYTIN
06 Lukot ja hälytin
Etäavain ja avainliuska
Etäavain - häviäminen
Avainmuisti*
Etäavainta käytetään auton käynnistämiseen
sekä lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen.
Sen sisällä on irrotettava avainliuska (s. 154),
joka on metallia. Näkyvästä osasta on kaksi
mallia, jotta etäavaimet voidaan erottaa toisistaan.
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Etäavaimen (s. 149) avainmuistin avulla auton
tietyt asetukset voidaan mukauttaa henkilön
mukaan.
Jäljellä olevat etäavaimet pitää tällöin ottaa
mukaan Volvon tekniseen palveluun. Varastamisen estämiseksi hävinneen etäavaimen
koodi poistetaan järjestelmästä. Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan tarkastaa
valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
Avainmuistitoiminto on saatavana sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen ja sähköisten taustapeilien yhteyteen. Ulkotaustapeilien, kuljettajan istuimen ja ohjauspyörän vasteen asetukset voidaan tallentaa avainmuistiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Asetukset kytketään automaattisesti ko. etäavaimeen, ks. Avainmuisti* etäavaimessa (s.
72) ja Säädettävä ohjauspyörän vastus* (s.
240). Lukittaessa etäavaimella mittariston teeman asetukset tallennetaan avaimeen, MY
CAR (s. 101).
Auto toimitetaan varustettuna 2 etäavaimella
tai PCC:llä* (Personal Car Communicator).
Lisää etäavaimia voidaan tilata myöhemmin jopa 6 kappaletta voidaan ohjelmoida ja käyttää yhteen ja samaan autoon.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista ja takaluukusta etäavaimella, kun
kuljettaja poistuu autosta.
PCC:llä varustetussa etäavaimessa (s. 153)
on enemmän toimintoja kuin etäavaimessa,
ks. PCC* - eri toiminnot (s. 153).
•
Etäavain - toiminnot (s. 151)
Avainmuisti – ulkotaustapeilit ja
kuljettajan istuin
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
Autot, joissa on avaimeton Keyless drive-toiminto, katso Keyless drive* (s. 157).
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - toiminnot (s. 151)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
149
06 Lukot ja hälytin
Lukitsemisen/lukituksen avaamisen
ilmaisu - asettaminen
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta
etäavaimella (s. 149), ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen
tapahtuneen oikein.
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää ajoneuvon luvattoman
käynnistämisen.
•
Lukitseminen - yksi välähdys ja taustapeilit käännetään1 sisään.
Jokaisella etäavaimella (s. 149) on ainutlaatuinen koodi. Auto voidaan käynnistää vain
oikealla etäavaimella, jossa on asianmukainen
koodi.
•
Lukituksen avaaminen - kaksi välähdystä
ja taustapeilit käännetään1 ulos.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä johtuvat elektronisesta ajonestosta:
Lukitsemisen yhteydessä osoitus tapahtuu
vain, jos kaikki lukot on lukittu ovien sulkemisen jälkeen.
Toiminnan valitseminen
Eri vaihtoehdot lukitsemisen/lukituksen avaamisen osoittamiseksi valoilla voidaan asettaa
auton valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
06
Ilmoitus
Sisältö
Aseta
auton
avain paikalleen
Vika luettaessa etäavain
käynnistyksen aikana - Vetäkää avain pois virtalukosta,
painakaa se uudelleen paikalleen ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Auton
avainta ei
löydetä
Vika luettaessa etäavainta
käynnistyksen aikana - tehkää uusi käynnistysyritys.
Jos vika säilyy: Työntäkää
etäavain virtalukkoon ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Ajonesto
Yritä
käyn. uud.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vika käynnistyksenestojärjestelmässä käynnistyksen
aikana. Jos vika säilyy: Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Keyless drive* (s. 157)
Hälytysilmaisin (s. 170)
Auton käynnistys, ks. Moottorin käynnistäminen (s. 246).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1
150
Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä (s. 151)
06 Lukot ja hälytin
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
jäljitysjärjestelmällä
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto jäljitysjärjestelmällä mahdollistaa auton jäljittämisen ja
paikantamisen sekä käynnistykseneston aktivoimisen matkan päästä, mikä sammuttaa
moottorin.
Etäavain - toiminnot
Etäavaimessa on toimintoja, kuten esim. ovien
lukitus ja lukituksen avaaminen.
Ottakaa yhteys lähimpään Volvo-myyjään
saadaksenne lisätietoja ja apua järjestelmän
aktivoinnissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain ja PCC* - Personal Car Communicator.
Etäavain ja avainliuska (s. 149)
Tiedotuksia
Elektroninen käynnistyksenesto (s. 150)
Etäavain, vakioversio.
Lukitus
Lukituksen avaaminen
Lähestymisvalaist. kesto
Takaluukku
Paniikkitoiminto
Toimintopainikkeet
Lukitseminen - Lukitsee ovet ja takaluukun samalla, kun hälytin aktivoidaan.
Pitkä painallus sulkee kaikki ikkunat ja kattoluukun* samanaikaisesti (ks. myös Läpituuletustoiminto (s. 163)).
06
VAROITUS
Jos takaluukku ja ikkunoita suljetaan, valvokaa, ettei kenenkään sormia jää väliin.
Lukituksen avaaminen - Avaa ovien ja
takaluukun lukituksen samalla, kun hälyttimen
aktivointi poistetaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
151
06 Lukot ja hälytin
||
Pitkä painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti (ks. myös Läpituuletustoiminto (s.
163)).
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien
samanaikaisesta lukituksen avaamisesta sellaiseksi, että painikkeen painallus avaa ensin
vain kuljettajan oven lukituksen ja toisen painalluksen jälkeen - 10 sekunnin kuluessa avataan muiden ovien lukitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäavain ja avainliuska (s. 149)
Etäavain - käyttöetäisyys
PCC* - eri toiminnot (s. 153)
Etäavaimen (s. 149) toimintoja voidaan käyttää
noin 20 metrin etäisyydellä autosta.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 162)
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä etäavaimen toimintoja. Auto voidaan
aina lukita/lukitus avata avainliuskalla, Irrotettava avainliuska - oven lukituksen avaaminen (s. 155).
Toimintoa voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
Lähestymisvalaistus - Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan päästä. Lisätietoja, ks. Lähestymisvalaist. kesto (s. 88).
06
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta. Lisätietoja, ks. Lukitseminen/lukituksen avaaminen - takaluukku (s. 164). Autoissa, joissa on
sähkökäyttöinen takaluukku (s. 165)*, avataan luukku pitkän painalluksen jälkeen.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa 3 sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu n. 3
minuutin kuluttua.
152
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin
käydessä tai avainasennon (s. 68) I tai II
ollessa aktiivinen ja jos kaikki ovet suljetaan,
mittariston infonäytössä esitetään varoitusilmoitus samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Kun etäavain on palautettu autoon, ilmoitus
sammuu ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen,
kun joko/tai:
•
•
•
Etäavain on asetettu virtalukkoon.
Nopeus ylittää 30 km/h.
OK-painiketta on painettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain - toiminnot (s. 151)
06 Lukot ja hälytin
PCC* - eri toiminnot
Infopainikkeen käyttö
PCC:llä varustetussa etäavaimessa on laajennettu toiminta verrattuna etäavaimeen ilman
PCC:tä (s. 149), tämä muodostuu infopainikkeesta sekä merkkivaloista.
–
Painakaa infopainiketta
.
> Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot vilkkuvat ja valo kulkee ympäri
PCC:tä. Tämä osoittaa, että autosta
luetaan tietoja.
Jos jotain muista painikkeista painetaan tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa
ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua
että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Etäavain ja PCC* - Personal Car Communicator.
Infopainike
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Punainen jatkuva valo - Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti:
Punainen valo vilkkuu muuttuvasti kummassakin punaisessa merkkivalossa Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
PCC* - käyttöetäisyys (s. 154)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
153
06 Lukot ja hälytin
PCC* - käyttöetäisyys
PCC:n käyttöetäisyys lukitsemiselle, lukituksen
avaamiselle ja takaluukulle on n. 20 m autosta
- muille toiminnoille jopa n. 100 m.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless drive* - PCC:n käyttöetäisyys (s.
157)
•
Etäavain - käyttöetäisyys (s. 152)
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
HUOM
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
informaatiopainikkeen toimintaa.
Irrotettava avainliuska
Etäavaimessa (s. 149) on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joitakin
toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Avainliuskan toiminnot
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
kuljettajan ovi avata manuaalisesti, jos
keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, ks. Irrotettava avainliuska - oven
lukituksen avaaminen (s. 155).
•
takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/deaktivoida (s. 168).
•
•
pääsy hansikaslokeroon estetään.
PCC:n käyttöetäisyyden ulkopuolella
Jos PCC on liian kaukana autosta informaation lukemiseksi, näytetään viimeisin tila,
johon auto jätettiin, ilman että valo kulkee
ympäri PCC:tä.
06
Jos autossa käytetään useampaa PCC:tä,
vain se PCC, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/lukituksen avaamiseen, näyttää oikean
tilan.
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta käyttöetäisyydellä, se
voi johtua siitä, että viimeisintä kommunikaatiota PCC:n ja auton välillä ovat häirinneet ympäröivät radioaallot, rakennukset,
maantieteelliset olosuhteet tms.
154
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
matkustajan turvatyyny edessä (PACOS*)
aktivoidaan/deaktivoidaan (s. 27).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain - toiminnot (s. 151)
Etäavain ja avainliuska (s. 149)
06 Lukot ja hälytin
Irrotettava avainliuska - irrotus/
kiinnitys
Irrotettava avainliuska (s. 154) irrotetaan/kiinnitetään seuraavasti:
Avainliuskan irrotus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Irrotettava avainliuska - oven lukituksen
avaaminen (s. 155)
•
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi (s.
168)
•
Matkustajan turvatyyny - aktivointi/deaktivointi* (s. 27)
Irrotettava avainliuska - oven
lukituksen avaaminen
Irrotettavaa avainliuskaa (s. 154) voidaan käyttää, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida
etäavaimella (s. 149), esim. jos avaimen
paristo on lopussa.
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, esim. koska paristot ovat lopussa,
kuljettajan ovi voidaan avata seuraavasti:
1. Avatkaa kuljettajan oven lukitus avainliuskalla ovenkahvan lukkosylinteristä. Kuva
ja lisätietoja, ks. Keyless drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla (s. 160).
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja
ovi avataan, hälytys laukeaa.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
Avainliuskan kiinnitys
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen (s. 149).
1. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
2. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
2. Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
Keyless-järjestelmällä varustettu auto, ks.
Keyless drive* - lukituksen avaaminen avainliuskalla (s. 160).
06
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain ja avainliuska (s. 149)
Etäavain/PCC - pariston vaihto (s. 156)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
155
06 Lukot ja hälytin
Etäavain/PCC - pariston vaihto
Pariston vaihto
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/
ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin
niiden (+)- ja (–)-puolen suhteen.
Etäavaimen/PCC:n paristot voidaan vaihtaa.
Etäavaimen/PCC:n paristot tulee vaihtaa, jos:
•
mittariston tietosymboli syttyy ja näytössä
on Kaukosäätimen pariston lataustila
heikko. Vaihda paristo.
Etäavain (1 paristo)
1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
2. Asettakaa uusi paikalleen (+) -puoli alaspäin.
ja/tai
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
signaaliin 20 m:n sisällä autosta katsoen.
Avaaminen
Vetäkää jousikuormitteista salpaa
sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti etäavain ylös.
HUOM
06
Kääntäkää etäavain siten, että painikkeet
ovat ylöspäin, millä estätte paristojen putoamisen avattaessa.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja
ja niiden kontaktipintoja sormin, koska
tämä saattaa heikentää niiden toimintaa.
PCC* (2 paristoa)
1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+) puoli ylöspäin.
3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+) -puoli
alaspäin.
Paristotyyppi
Käyttäkää paristoa, jonka tyyppi on CR2430,
3 V – yksi etäavaimessa ja kaksi PCC:ssä.
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa/PCC:ssä täyttävät vaatimuksen UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen
palvelun vaihtamat paristot täyttävät em.
kriteerin.
Kokoaminen
1. Painakaa etäavain kokoon.
156
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Lukot ja hälytin
2. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
3. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
TÄRKEÄÄ
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä
ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain ja avainliuska (s. 149)
Etäavain - toiminnot (s. 151)
Keyless drive*
Keyless drive* - PCC:n käyttöetäisyys
Keyless drive, vain PCC:llä (s.
tarkoittaa,
että auton lukitus- ja käynnistysjärjestelmää
voidaan käsitellä ilman avainta.
Jotta ovi tai takaluukku voidaan avata, on
PCC:n oltava enintään n. 1,5 metrin etäisyydellä auton ovenkahvasta tai takaluukusta.
Keyless drive -toiminnolla, joka on PCC:ssä,
voidaan auton lukitus avata (s. 159), autolla
voidaan ajaa ja auto voidaan lukita ilman
avainta. Riittää, kun PCC on mukana. Järjestelmän avulla auto on helpompi avata, jos
esim. kädet ovat varattuina.
Oven lukitsevan tai lukituksen avaavan henkilön on pidettävä PCC mukanaan. Ovea ei voi
lukita tai avata lukituksesta, jos PCC on auton
vastakkaisella puolella.
153)2
Auton kummassakin PCC:ssä on Keyless toiminto. Useampia PCC-yksiköitä voidaan
tilata, ks. Etäavain ja avainliuska (s. 149).
Auton sähköjärjestelmä voidaan esiasettaa
kolmelle eri tasolle - avainasento 0, I ja II (s.
68) - etäavaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
2
•
Keyless drive* - PCC:n käyttöetäisyys (s.
157)
•
Keyless drive* - PCC:n turvallinen käsittely (s. 158)
•
Keyless drive* - häiriöitä PCC:n toiminnassa (s. 158)
Punaiset renkaat yllä olevassa kuvassa osoittavat alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
06
Jos kaikki PCC:t poistetaan autosta moottorin
käydessä tai avainasennon I tai II (s. 68)
ollessa aktiivinen ja jos kaikki ovet suljetaan,
mittariston infonäytössä esitetään varoitusilmoitus samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Personal Car Communicator.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
06 Lukot ja hälytin
||
Kun PCC on palautettu autoon, varoitusilmoitus sammuu ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen, kun joko/tai:
•
•
•
ovi on avattu ja suljettu
PCC on asetettu virtalukkoon
OK-painiketta on painettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keyless drive* (s. 157)
Keyless drive* - antennin sijainti (s. 161)
Keyless drive* - PCC:n turvallinen
käsittely
Keyless drive* - häiriöitä PCC:n
toiminnassa
Käsitelkää kaikkia etäavaimia erittäin huolellisesti.
Keyless-toimintoa voivat häiritä sähkömagneettinen kenttä ja suojaus.
Jos keyless-toiminnolla varustettu PCC on
unohdettu autoon, sen aktivointi häviää tilapäisesti lukittaessa auto. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin avata ovia.
Jos joku sitä vastoin murtautuu autoon ja löytää PCC:n, se aktivoituu jälleen. Käsitelkää
sen vuoksi kaikkia PCC-yksiköitä hyvin varovasti.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan jättäkö PCC:tä autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless drive* (s. 157)
06
158
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Älkää asettako/säilyttäkö PCC:tä matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä - ei
lähempänä kuin 10-15 cm.
Jos häiriöitä kuitenkin esiintyy, käyttäkää
PCC:tä ja avainliuskaa kuten etäavainta, ks.
Etäavain - toiminnot (s. 151).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäavain/PCC - pariston vaihto (s. 156)
Keyless drive* - PCC:n turvallinen käsittely (s. 158)
Keyless drive* - PCC:n käyttöetäisyys (s.
157)
06 Lukot ja hälytin
Keyless drive* - lukitus
Keyless-drive -järjestelmällä varustetuissa
autoissa on painike ovien ulkokahvoissa lukitusta/lukituksen avaamista varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keyless drive* (s. 157)
Hälytysilmaisin (s. 170)
Keyless drive* - lukituksen avaaminen
Lukitus avautuu, kun käsi tarttuu ovenkahvaan
tai takaluukun kumipintaiseen painolevyyn vaikutetaan - avatkaa ovi tai takaluukku normaalisti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keyless drive* (s. 157)
Keyless drive* - lukitus (s. 159)
Keyless-järjestelmällä varustetuissa autoissa on
painike ovien ulkokahvoissa.
Lukitkaa ovet ja takaluukku painamalla lukkonuppi sisään jossain ulkopuolen ovenkahvoista.
06
Kaikkien ovien ja takaluukun pitää olla kiinni
ennen kuin auto voidaan lukita - muussa
tapauksessa auto ei lukkiudu.
HUOM
Automaattivaihteistolla varustetussa
autossa täytyy valita vaihteenvalitsimen Pvasento - muussa tapauksessa autoa ei
voi lukita eikä hälytintä kytkeä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
159
06 Lukot ja hälytin
Keyless drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla
2. Työntäkää sitten avainliuska lukkosylinteriin ja avatkaa oven lukitus.
Jos keskuslukitusta ei voi avata PCC:llä, esim.
jos paristot ovat lopussa, vasen etuovi voidaan avata PCC:n irrotettavalla avainliuskalla
(ks. Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys (s.
155)).
3. Asettakaa muovikotelo takaisin lukituksen
avaamisen jälkeen.
HUOM
Kun vasemman kuljettajan oven lukitus
avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa. Se suljetaan asettamalla PCC
virtalukkoon, ks. Hälytin - etäavain ei toimi
(s. 171).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keyless drive* (s. 157)
Hälytys (s. 169)
Reikä avainliuskaa varten - kotelon irrottamiseksi.
06
PCC:n avainmuistin3 avulla auton tietyt asetukset voidaan mukauttaa henkilön mukaan.
Avainmuistitoiminto on sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen ja sähköisten taustapeilien
yhteydessä. Ulkotaustapeilien ja kuljettajan
istuimen asetukset voidaan tallentaa avainmuistiin.
Muistitoiminto PCC:ssä
Jos useita henkilöitä, joilla on jokaisella oma
PCC:nsä, lähestyy autoa, tehdään istuimen ja
taustapeilien asetukset sen mukaan, joka
avaa kuljettajan oven.
Kun henkilö A on esim. avannut kuljettajan
oven PCC-A:lla, mutta autoa on tarkoitus ajaa
henkilön B, jolla on PCC-B, asetuksia voidaan
muuttaa seuraavasti:
•
Henkilö B seisoo kuljettajan oven luona
tai istuu ohjauspyörän takana ja painaa
lukituksen avauspainiketta omassa
PCC:ssään, ks. Etäavain - toiminnot (s.
151).
•
Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta
istuimen asetusmuistista istuimen painikkeella 1 - 3, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 71).
•
Säätäkää istuin ja peilit käsin, ks. Etuistuimet - sähkökäyttöiset (s. 71) ja Taustapeilit - ulko (s. 92).
Jotta lukkosylinteriin päästään käsiksi, pitää
ovenkahvan muovikotelo irrottaa - myös se
tehdään avainliuskalla:
1. Painakaa avainliuskaa n. 1 cm suoraan
ylös ovenkahvassa/kotelon alapuolella
olevaan reikään - älkää kammetko.
> Momentti irrottaa muovikotelon automaattisesti, kun liuskaa painetaan suoraan ylös aukkoon.
3
160
Keyless drive* - avainmuisti
Vain yhdessä sähkökäyttöisen* kuljettajan istuimen ja sähkötaustapeilien kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Lukot ja hälytin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keyless drive* (s. 157)
Etäavain - toiminnot (s. 151)
Keyless drive* - lukitusasetukset
Keyless drive* - antennin sijainti
Keyless-toiminnon lukitusasetuksia voidaan
mukauttaa.
Keyless-järjestelmällä on useita autoon sijoitettuja integroituja antenneja.
Keyless-toiminnon lukitusasetuksia voidaan
mukauttaa ilmoittamalla valikkojärjestelmässä
MY CAR, minkä ovien lukitus pitää avata.
Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s.
101).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless drive* (s. 157)
Takaluukku, pyyhinmoottorin luona
Ovenkahva, vasen takana
Kuormatila, sisimpänä lattian alla keskellä
Ovenkahva, oikea takana
06
Keskikonsoli, takaosan alla
Keskikonsoli, etuosan alla.
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,
pitää pysyä vähintään 22 cm:n päässä
Keyless -järjestelmän antenneista. Tällä
estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless -järjestelmän välillä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
161
06 Lukot ja hälytin
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keyless drive* (s. 157)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta tapahtuu etäavaimella (s. 149). Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien ovien ja
takaluukun lukitus samanaikaisesti. Lukituksen
avaamiselle voidaan valita eri sekvenssejä, ks.
Etäavain - toiminnot (s. 151).
Automaattinen uudelleenlukitus
Jotta lukitussekvenssi voidaan aktivoida,
pitää kuljettajan oven olla kiinni - jos jokin
muista ovista tai takaluukku on auki, lukitaan
se/nämä ja hälytin aktivoidaan vasta, kun
se/ne suljetaan. Avaimettoman Keyless*-järjestelmän yhteydessä pitää kaikkien ovien ja
takaluukun olla kiinni.
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan kaikki lukot automaattisesti
uudelleen. Tämä toiminto vähentää vaaraa,
että auto jätetään tahattomasti lukitsematta.
(Hälyttimellä varustetut autot, ks. Hälytys (s.
169).)
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
06
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella
ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa tai
avatkaa kuljettajan oven lukitus tällöin irrotettavalla avainliuskalla, ks. Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 155).
HUOM
Huomatkaa, että hälytys laukeaa, kun ovi
avataan avainliuskalla lukitsemisen jälkeen
- hälytys suljetaan tällöin työntämällä etäavain virtalukkoon.
162
VAROITUS
Ottakaa huomioon vaara tulla lukituksi
autoon, kun se lukitaan ulkopuolelta etäavaimella - sen jälkeen ovia ei voi avata
sisäpuolelta oven salpakahvoilla. Lisätietoja, ks. Salpalukitustila* (s. 167).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 163)
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 162)
06 Lukot ja hälytin
Lukitus/lukituksen avaaminen sisäpuolelta
Kuljettajan oven ja matkustajan oven* keskuslukituspainikkeella voidaan kaikki ovet ja takaluukku lukita tai niiden lukitus avata samanaikaisesti.
Keskuslukitus
Pitkä painallus avaa kaikki sivuikkunat*
samanaikaisesti (ks. myös Läpituuletustoiminto (s. 163)).
•
Vetäkää avauskahvasta kerran ja vapauttakaa – oven lukitus on avattu. Ovi avautuu, kun kahvasta vedetään vielä kerran.
Läpituuletustoiminto
Läpituuletustoiminto avaa tai sulkee kaikki
sivuikkunat samanaikaisesti ja sitä voidaan
käyttää esim. auton tuulettamiseen nopeasti
lämpimällä säällä.
Lukitus
•
Painakaa keskuslukituspainiketta
etuovien sulkemisen jälkeen.
Pitkä painallus myös sulkee kaikki sivuikkunat
ja kattoluukun samanaikaisesti (ks. myös
Läpituuletustoiminto (s. 163)).
Kaikki ovet voidaan yksilöllisesti myös lukita
manuaalisesti lukkonupilla - oven pitää tällöin
olla kiinni.
Automaattinen lukitseminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
Keskuslukituspainike
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
Pitkä
-symbolin painallus keskuslukituspainikkeessa avaa kaikki sivuikkunat saman-symbolilla
aikaisesti. Sama menettely
sulkee kaikki sivuikkunat samanaikaisesti.
Pitkä painallus avaa myös kaikki sivuikkunat*
samanaikaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukituksen avaaminen
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 162)
•
•
Hälytys (s. 169)
Keskuslukitus.
•
Lukitkaa painamalla painikkeen toista
puolta
– toinen puoli
avaa lukituksen.
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella eri tavalla:
•
Painakaa keskuslukituspainiketta
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 163)
•
Ikkunannostimet (s. 90)
06
Etäavain - toiminnot (s. 151)
.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
163
06 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen hansikaslokero
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku
Käsinekotelo (s. 138) voidaan lukita/sen lukitus
avata vain etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla.
Takaluukku voidaan avata, lukita ja lukita
usealla eri tavalla.
Tietoja avainliuskasta, ks. Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 155).
Manuaalinen avaaminen
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa
vain kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi
vaurioittaa kumilevyn sähkökosketinta.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
Kumilevy sähköisellä kytkimellä.
06
Hansikaslokeron lukitseminen:
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni.
Avaaminen:
Työntäkää avainliuska hansikaslokeron
lukkosylinteriin.
1. Painakaa kevyesti kumipintaista painolevyä ulkokahvan alapuolella - lukko vapautetaan.
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään. Avaimenreikä on lukittu-tilassa
vaakasuorassa.
2. Nostakaa ulkokahvasta luukun avaamiseksi kokonaan.
Vetäkää avainliuska pois.
•
164
Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Etäavaimen
-painikkeella voidaan pelkästään takaluukun hälytys poistaa* ja sen lukitus
avata.
Jos autossa on hälytin (s. 169)*, kojelaudan
hälytysilmaisin (s. 170) sammuu merkiksi
siitä, että koko auto ei ole hälyttimen valvonnassa. Hälyttimen taso- ja liiketunnistimet
sekä takaluukun avaustunnistimet kytketään
pois toiminnasta.
06 Lukot ja hälytin
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
Lukitseminen etäavaimella
Sähkötoiminen takaluukku
•
–
Auton takaluukku voidaan avata/sulkea valopaneelissa sekä etäavaimessa olevalla painikkeella.
Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
pysyy suljettuna - painakaa kevyesti
kumipäällysteistä painolevyä ulkokahvan
alla ja nostakaa luukkua.
Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, se
lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan
uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 163)
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 162)
G031965
Lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspai, ks. Etäavain - toiminnot (s.
niketta
151).
> Jos autossa on hälytin*, kojelaudan
hälytysilmaisin alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että hälytin on aktivoitu.
HUOM
Takaluukun lukituksen avaaminen
Ottakaa tilan kattokorkeus huomioon sähköavausta käytettäessä. Älkää käyttäkö
luukun sähkökäyttöä tilan kattokorkeuden
ollessa matala, ks. kohtaa "Takaluukun
avaamisen/sulkemisen keskeytys".
06
Takaluukun lukituksen avaaminen:
–
Painakaa valopaneelin painiketta. (1)
> Luukun lukitus avataan ja luukku voidaan avata 2 minuutin kuluessa (jos
auto on lukittu sisäpuolelta).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
165
06 Lukot ja hälytin
||
HUOM
•
•
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen noin 2 minuutin
kuluttua.
Jos käynnistysakku on ollut tyhjä tai
kytkettynä irti, luukku pitää avata ja
sulkea kerran järjestelmän nollaamiseksi.
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
•
Avattaessa sähkökäyttö suljetaan ja
luukku vapautetaan.
•
Suljettaessa - luukku pysähtyy ja siirtyy
esteestä muutamia senttimetrejä takaisinpäin.
VAROITUS
Ohjelmoitava enimmäisavautuma
Ottakaa huomioon puristumisvaara avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Ennen kuin
avaaminen/sulkeminen aloitetaan: tarkastakaa, ettei kukaan ole lähellä takaluukkua,
jolloin puristumisvamma voi saada vakavia
seurauksia.
Takaluukun suurin avautumisasento voidaan
ohjelmoida. Voidaan käyttää esim. tallin kattokorkeuden ollessa matala. Menetelkää näin:
•
06
•
Avatkaa luukku manuaalisesti, pitäkää
sitä halutussa asennossa ja painakaa
takaluukussa olevaa painiketta pitkään
(vähintään 3 sekuntia) ja vapauttakaa
luukku sen jälkeen - ohjelmointi on valmis.
Ohjelmoinnin poistaminen - siirtäkää
luukku manuaalisesti korkeampaan asentoon.
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
Takaluukun avaaminen
Takaluukku voidaan avata kolmella
eri tavalla, joista kaksi tehdään tällä
painikkeella:
•
Lumi ja tuuli
Jos takaluukkua kuormittaa avattaessa jokin,
esim. lumi, jää tai voimakas tuuli, joka painaa
luukun alas, luukku suljetaan automaattisesti.
166
Valopaneelissa olevan painikkeen pitkä
painallus – pitäkää painiketta painettuna,
kunnes luukku alkaa avautua.
•
Etäavaimessa olevan painikkeen pitkä
painallus – pitäkää painiketta painettuna,
kunnes luukku alkaa avautua.
•
Painakaa kevyesti kumipintaista painolevyä ulkokahvan alapuolella.
Takaluukun sulkeminen
Luukku suljetaan tällä takaluukun
painikkeella tai käsin.
•
Painakaa painiketta - luukku suljetaan
automaattisesti.
Takaluukun avautumisen/
sulkeutumisen keskeyttäminen
Tämä voidaan tehdä neljällä eri
tavalla, joista kolme tehdään tällä
painikkeella:
•
•
•
•
Painakaa valopaneelin painiketta
Painakaa etäavaimen painiketta
Painakaa takaluukun painiketta
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
- Luukun liike keskeytetään ja se pysähtyy.
Takaluukun käyttö käsin
Järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta, jos
avaus-/sulkemisjakso keskeytetään edellisen
osan mukaisesti.
•
Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä käsin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen takaluukku (s. 164)
06 Lukot ja hälytin
Salpalukitustila*
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Aiheeseen liittyvät tiedot
Salpalukitustila tarkoittaa, että kaikki lukkonupit ja avauskahvat kytketään mekaanisesti
vapaiksi, mikä tekee mahdottomaksi oven
avaamisen sekä sisä- että ulkopuolelta.
•
Keyless drive* - lukituksen avaaminen
avainliuskalla (s. 160)
•
Etäavain ja avainliuska (s. 149)
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella (s.
149) ja se alkaa n. 10 sekunnin viiveellä ovien
lukitsemisen jälkeen.
HUOM
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja hälytyksen aktivointi poistuu.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella
salpalukitustilasta. Vasemman etuoven lukitus
voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla (s. 154). Lisäksi on mahdollista avata
ovien ja takaluukun lukitus/ovet ja takaluukku
autoissa, jotka on varustettu avaimettomalla
toiminnolla Keyless drive*, tarttumalla oven tai
takaluukun kahvaan.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
MY CAR
OK MENU
TUNE-kääntösäädin
EXIT
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea. Se tehdään valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
06
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
167
06 Lukot ja hälytin
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi
HUOM
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta.
Lapsilukon aktivointi/deaktivointi
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko.
oven - ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
G021077
•
Lapsilukko - sähköinen aktivointi* (s. 168)
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 163)
Lapsilukko - sähköinen aktivointi*
Elektronisesti aktivoitava lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovia tai ikkunoita sisäpuolelta.
Aktivointi
Lapsilukko voidaan aktivoida/deaktivoida
poistaa kaikissa avainasennoissa (s. 68), jotka
ovat korkeampia kuin 0. Aktivointi/deaktivointi
voidaan tehdä jopa 2 minuuttia moottorin
sammuttamisen jälkeen edellyttäen, ettei
mitään ovea avata.
Lapsilukon aktivointi:
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 162)
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa
ja siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa
auki.
06
168
Lapsilukon aktivointi/aktivoinnin poisto:
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa (s. 154) kahvan kääntämiseen.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Säädinpaneeli, kuljettajan ovi.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
1. Käynnistäkää moottori tai valitkaa avaimen asento, joka o korkeampi kuin 0.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Lukot ja hälytin
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Mittariston infonäyttö esittää ilmoituksen Lapsilukot tak. Aktivoitu ja painikkeen valo palaa - salpa on aktiivinen.
Kun lapsilukko on aktiivinen, voidaan:
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko.
asetus - jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa moottori, toiminto on edelleen aktivoitu moottorin seuraavan käynnistyksen
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lapsilukko - manuaalinen aktivointi (s.
168)
•
Lukitus/lukituksen avaaminen - sisäpuolelta (s. 163)
Hälytys
Hälytin on laite, joka varoittaa esimerkiksi
autoon tehtävästä murrosta.
Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
sireeni kytketään pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, mittariston infonäyttö näyttää ilmoituksen. Ottakaa
tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen,
kun matkustamossa tapahtuu liikettä myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen
hälytys voi laueta, jos auto jätetään ikkuna
tai kattoluukku auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/
kattoluukku, kun autosta poistutaan. Jos
auton integroitua matkustamolämmitintä
(tai kannettavaa sähköistä) käytetään suunnatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista
siten, ettei se ole ylöspäin matkustamossa.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rajoitettua
hälytystasoa, ks. Rajoitettu hälytystaso (s.
171).
HUOM
Mukinpitimen alla keskikonsolissa on yksi
hälyttimen antureista, tämä anturi on
herkkä metalleille.
Välttäkää kolikoiden, avainten tai vastaavien metalliesineiden säilyttämistä keskikonsolin mukinpitimessä, koska nämä voivat aiheuttaa hälytyksen tahattoman aktivoinnin.
06
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
169
06 Lukot ja hälytin
||
Hälyttimen aktivointi
Hälytysilmaisin
–
Hälytysilmaisin näyttää hälytysjärjestelmän (s.
169) tilan.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspainiketta.
Hälyttimen sulkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
06
170
Aiheeseen liittyvät tiedot
Hälytysilmaisin (s. 170)
Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi (s. 170)
Hälytin - etäavain ei toimi (s. 171)
Automaattinen hälyttimen (s. 169) uudelleenaktivointi estää auton jättämisen vahingossa
siten, että hälytin ei ole aktivoituna.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja
hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta
mitään ovista tai takaluukkua ei avata 2
minuutin kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan
uudelleen.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
–
Hälytin - automaattinen
uudelleenaktivointi
•
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa
hälytysjärjestelmän tilan:
•
Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois
toiminnasta
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että etäavain asetetaan virtalukkoon ja avaimen
asento I valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
Rajoitettu hälytystaso (s. 171)
06 Lukot ja hälytin
Hälytin - etäavain ei toimi
Hälytyssignaalit
Rajoitettu hälytystaso
Jos hälytintä (s. 169) ei voi sulkea etäavaimella
- jos esim. avaimen paristo (s. 156) on tyhjä auton lukitus voidaan avata, poistaa auto
hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää
seuraavalla tavalla:
Hälytyksen (s. 169) lauetessa sireeni soi ja
kaikki suuntavalot vilkkuvat.
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja
kallistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti pois
toiminnasta.
1. Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla (s. 160).
> Hälytys laukeaa, hälytysilmaisin (s.
170) vilkkuu nopeasti ja sireeni soi.
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan. Sireenissä on oma akku ja se
toimii auton käynnistysakusta riippumatta.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia
tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Hälytyksen (s. 169) tarkoituksettoman aktivoitumisen välttämiseksi - jos esim. koira jätetään lukittuun autoon tai matkan aikana autojunassa tai autolautalla - sulkekaa liike- ja kallistusanturit tilapäisesti.
Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä salpalukitustila (s. 167)4.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälytysilmaisin (s. 170)
06
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
> Hälytin suljetaan ja hälytysilmaisin
sammuu.
3. Moottorin käynnistäminen.
4
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
171
KULJETTAJAN TUKI
07 Kuljettajan tuki
Aktiivinen alusta - Four-C*
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
(DSTC).
Käsittely
Aktiivinen alusta "Four-C" (Continously
Controlled Chassis Concept) säätää iskunvaimentimien ominaisuuksia siten, että auton
ajo-ominaisuuksia voidaan säätää. Asetuksia
on kolme: Comfort, Sport ja Advanced.
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control) auttaa
kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa
auton etenemiskykyä.
Comfort
Jarrutettaessa voidaan järjestelmän toiminta
kokea sykkivänä äänenä. Painettaessa kaasua auto voi kiihtyä odotettua hitaammin.
Säätö saa aikaan sen, että auto koetaan
mukavammaksi karkealla ja epätasaisella
tienpinnalla. Iskunvaimennus on pehmeä ja
korin liike mukautuvaa ja miellyttävää.
Sport
Asetus saa aikaan sen, että auto koetaan
urheilullisemmaksi, tätä suositellaan aktiivisempaan ajoon. Ohjausvaste on nopeampi
tilassa Comfort. Vaimennus on kovempi ja
kori seuraa tienpintaa heilahtelun vähentämiseksi kaarreajossa.
Advanced
Tätä asetusta suositellaan vain erittäin tasaisille ja sileille tienpinnoille.
Iskunvaimentimet on optimoitu mahdollisimman hyvälle ajorataotteelle ja heilahtelua
kaarteissa on edelleen minimoitu.
Järjestelmä sisältää seuraavat toiminnot:
Käyttöpainikkeet.
Keskikonsolin painikkeilla valitaan haluttu
alusta-asetus. Asetus, jota käytettiin sammutettaessa moottori, aktivoidaan uudelleen
moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Poikkeuksena on Advanced - se käynnistetään uudelleen tilana Sport.
•
•
•
•
•
•
Sivuluistonestotoiminto
Vetoluistonestotoiminto
Vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
Corner Traction Control - CTC
Perävaunun vakautusjärjestelmä* – TSA
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
07
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa
ja siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle pyörälle, joka ei luista.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
173
07 Kuljettajan tuki
||
Moottorijarrutuksen ohjaus (EDC)
EDC (Engine Drag Control) estää tahattoman
pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen
tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana
voi mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata autoa.
Corner Traction Control (CTC)
CTC kompensoi aliohjausta ja sallii normaalia
suuremman kiihdytyksen kaarteessa sisemmän pyörän luistamatta, esim. kaartuvassa
moottoritien liittymässä, jotta päästään
nopeasti vallitsevaan liikennerytmiin.
Perävaunun vakautusjärjestelmä1
Perävaunun vakautusjärjestelmän (s. 293)
tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun
yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa
heilahdella. Lisätietoja, ks. Perävaunun vetäminen (s. 288).
HUOM
Toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee
Sport-tilan.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä (DSTC)
- käsittely (s. 174)
•
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä (DSTC)
- symbolit ja ilmoitukset (s. 176)
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
(DSTC) - käsittely
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä (s. 173)
(DSTC - Dynamic Stability & Traction Control)
auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton etenemiskykyä.
Tason valinta - Sport-tila
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä on aina
aktivoitu - sitä ei voi kytkeä pois toiminnasta.
Kuljettaja voi kuitenkin valita Sport-tilan, mikä
antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen. Sport-tilan yhteydessä järjestelmä
havaitsee, jos kaasupoljin ja kaartaminen ovat
aktiivisempia kuin normaalissa ajossa, ja se
sallii tällöin perän hallitun luiston tiettyyn
tasoon ennen kuin se puuttuu tilanteeseen ja
vakauttaa auton.
Jos kuljettaja keskeyttää hallitun luiston
vapauttamalla kaasupolkimen, Vakautus- ja
vetovoimajärjestelmä puuttuu tilanteeseen ja
vakauttaa auton.
Sport-tila antaa maksimaalisen vetovoiman,
jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa löysällä
alustalla - esim. hiekassa tai syvässä
lumessa.
Sport-tila valitaan valikkojärjestelmässä MY
CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY
CAR (s. 101).
1
174
Sisältyy Volvon alkuperäisen peräkoukun asennukseen.
07 Kuljettajan tuki
Sport-tila on aktiivinen, kunnes kuljettaja kytkee sen pois tai kunnes moottori sammutetaan - moottorin seuraavan käynnistyksen jälkeen on Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
taas normaalitilassaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä (DSTC)
- symbolit ja ilmoitukset (s. 176)
07
175
07 Kuljettajan tuki
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
(DSTC) - symbolit ja ilmoitukset
auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton etenemiskykyä.
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä (s. 173)
(DSTC - Dynamic Stability & Traction Control)
Taulukko
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
DSTC Tilap. POIS
järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrulevyjen liian korkeasta lämpötilasta - Toiminto aktivoituu
uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
DSTC Vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi.
•
•
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Ilmoitus"
Mittaristossa (s. 58) on teksti-ilmoitus - Lukekaa se!
Jatkuva valo 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
Järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
ja
Sport-tila on aktivoitu.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
176
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä (DSTC)
- käsittely (s. 174)
07 Kuljettajan tuki
Liikennemerkki-informaatio (RSI)*
VAROITUS
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut.
RSI ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettajalla on aina perimmäinen vastuu
auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien
ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* käsittely
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut.
Toimintoa käsitellään näin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely (s. 177)
•
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 179)
Esimerkkejä luettavista, nopeuteen liittyvistä merkeistä2.
Toiminto RSI antaa tietoja mm. kulloisestakin
nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista.
Rekisteröity nopeusinformaatio3.
Kun RSI on rekisteröinyt liikennemerkin sallitusta nopeudesta, merkki näytetään symbolina mittaristossa.
Tapauksessa, jossa sekä merkki moottoritiestä/moottoriliikennetiestä että merkki suurimmasta sallitusta nopeudesta ohitetaan, RSI
valitsee suurimman sallitun nopeuden merkkisymbolin näyttämisen.
2
3
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esiintyvissä
tapauksissa näyttää myös
ohituskiellon merkki.
07
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
177
07 Kuljettajan tuki
||
Rajoitus tai moottoritie päättyy
Lisäkilvet
Tilanteissa, joissa RSI havaitsee merkin, joka
tarkoittaa, että nopeusrajoitus päättyy - tai
muun nopeuteen liittyvän informaation, esim.
moottoritie päättyy - esitetään vastaava liikennemerkki mittaristossa n. 10 sekunnin
ajan:
Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta
tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään
asiaan lisäkyltin symbolilla nopeussymbolin
alla.
Esimerkkejä sellaisista merkeistä ovat:
Esimerkkejä lisäkilvistä3.
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia
samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä
olosuhteissa nopeudet ovat voimassa.
Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis
tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos
tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Moottoritie päättyy.
07
Tämän jälkeen merkkitiedot piilotetaan, kunnes seuraava nopeusrajoitukseen liittyvä kyltti
havaitaan.
3
178
Lisätietojen näyttäminen
Ulosmenoväylällä voimassa
oleva nopeus ilmoitetaan tietyillä markkina-alueilla lisäkilvellä, joka sisältää nuolen.
Tämän tyyppiseen nopeusmerkkiin yhdistetty lisäkilpi
näytetään vain, jos kuljettaja käyttää suuntavaloa.
Mittaristossa näytettävät liikennemerkit riippuvat markkina-alueesta - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain muutamia esimerkkejä.
Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa
mittariston nopeussymbolin alapuolella merkitsee sitä, että RSI on havainnut lisätietoa
kulloisestakin nopeusrajoituksesta sisältävän
kyltin.
Asetus MY CAR -valikossa
RSI:lle on valintamahdollisuuksia valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 101).
07 Kuljettajan tuki
Liikennemerkki-informaatio Päällä/Pois
mässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* rajoitukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa
muistamaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä auto on ohittanut. Toiminnolla on
seuraavia rajoituksia.
•
•
•
Mittariston nopeussymbolien näyttö voidaan
sulkea. Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
Nopeusvaroitus
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* (s. 177)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - rajoitukset (s. 179)
MY CAR (s. 101)
RSI-toiminnon kameratunnistimella on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmän vastaavia - lukekaa lisää kameratunnistimen
rajoituksista (s. 215).
RSI-toiminto ei rekisteröi merkkejä, jotka
ilmoittavat epäsuorasti nopeusrajoituksen
olemassaolon, esim. kaupungin/taajaman
nimikilpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä seikoista,
jotka voivat häiritä toimintoa:
•
•
•
•
•
Haalistuneet merkit
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Peittyneet tai huonosti sijoitetut merkit
Merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan
huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kuljettaja voi valita varoituksen saamisen, kun
voimassa oleva nopeusrajoitus ylitetään
5 km/h tai enemmän. Varoitus annetaan siten,
että voimassa oleva suurin nopeus vilkkuu
tilapäisesti, kun nopeus ylitetään. Toiminto
voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestel-
•
•
07
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* (s. 177)
Liikennemerkki-informaatio (RSI)* - käsittely (s. 177)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
179
07 Kuljettajan tuki
Vakionopeudensäädin*
VAROITUS
Nopeudensäädin (CC – Cruise Control) auttaa
kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä
antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua nopeudensäätöön, kun
vakionopeussäädin ei pidä nopeutta ja/tai
etäisyyttä sopivana.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Katsaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 180)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 181)
•
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 182)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen (s.
182)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely
Vakionopeudensäädin (CC – Cruise Control)
auttaa kuljettajaa pitämään nopeuden tasaisena. Ajonopeus voidaan aktivoida, asettaa ja
muuttaa.
Aktivointi ja nopeuden säätö
Nopeudensäätimen kytkeminen päälle:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
>
Nopeudensäätimen symboli mittaristossa
vaihtuu VALKOISESTA HARMAAKSI ja
osoittaa, että nopeudensäädin on valmiustilassa.
Nopeudensäätimen aktivointi:
•
Halutulla nopeudella - painakaa ohjauspyörän painiketta
tai
.
>
Ko. nopeus tallennetaan muistiin ja mittariston merkintä (5) syttyy/muuttuu VALKOISEKSI valitun nopeuden kohdalla.
Ohjauspyörän painikesarja ja mittaristo.
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
HUOM
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
07
Valmiustila
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Valittu nopeus (HARMAA = Valmiustila).
Nopeudensäädin aktiivinen - VALKOINEN
SYMBOLI (HARMAA = Valmiustila).
180
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan, jos nopeus on alle 30 km/h.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Nopeuden muuttaminen
Tallennetun nopeuden muuttaminen:
•
Säätäkää painamalla lyhyesti
tai
jokainen painallus antaa +/- 5 km/h. Vii-
07 Kuljettajan tuki
meksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Säätö +/- 1 km/h:
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne nopeuden kohdalla.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa asetetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
HUOM
Jos jotakin nopeudensäätimen painikkeista
painetaan useita minuutteja, järjestelmä
lukkiutuu ja suljetaan. Ennen kuin vakionopeussäädin voidaan aktivoida uudestaan,
täytyy auto pysäyttää ja moottori sammuttaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vakionopeudensäädin* (s. 180)
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 181)
•
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 182)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen (s.
182)
4
Vakionopeudensäädin* tilapäinen
aktivoinnin poisto ja valmiustila
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Vakionopeudensäädin (CC – Cruise Control)
auttaa kuljettajaa pitämään nopeuden tasaisena. Toiminnon aktivointi voidaan poistaa
tilapäisesti ja se voidaan asettaa valmiustilaan.
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vakionopeudensäädin* (s. 180)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 180)
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
•
Nopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti
pois ja asettaminen valmiustilaan:
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 182)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen (s.
182)
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
>
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6)
vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI.
.
Automaattinen valmiustila
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
käyttöjarrua painetaan
nopeus laskee alle arvon n. 30 km/h
kytkinpoljinta pidetään painettuna hetken
- muutamat sekunnit eivät kuitenkaan
aktivoi valmiustilaa4
•
vaihteenvalitsin siirretään vapaa-asentoon
(automaattivaihteisto)
•
kuljettaja pitää asetettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
07
Autot, joissa on 4-syl. 2,0L-moottorit, sallivat myös vaihtamisen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
181
07 Kuljettajan tuki
Vakionopeudensäädin* - asetetun
nopeuden palauttaminen
Vakionopeudensäädin (CC – Cruise Control)
auttaa kuljettajaa pitämään nopeuden tasaisena. Tilapäisen aktivoinnin poiston ja valmiustilan (s. 181) jälkeen asetettu nopeus voidaan palauttaa.
Nopeudensäätimen aktivoimiseksi uudelleen
valmiustilasta:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
>
Mittariston merkintä (5) ja symboli (6)
vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI ja nopeudeksi asetetaan tällöin viimeksi tallennettu.
.
HUOM
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen
Mukautuva nopeudensäädin - ACC*
Vakionopeudensäädin (CC – Cruise Control)
auttaa kuljettajaa pitämään nopeuden tasaisena. Tässä kuvataan, miten se sammutetaan.
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden ja turvallisen etäisyyden
edellä olevaan ajoneuvoon.
Nopeudensäädin suljetaan ohjauspyörän painikkeella (1) tai sammuttamalla moottori asetettu nopeus poistetaan muistista eikä sitä
-painikkeella.
voida palauttaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vakionopeudensäädin* (s. 180)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 180)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 181)
•
Vakionopeudensäädin* - asetetun nopeuden palauttaminen (s. 182)
Kun nopeus palautetaan
-painikkeella,
saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
07
182
Vakionopeudensäädin* (s. 180)
Vakionopeudensäädin* - ajonopeuden
käsittely (s. 180)
•
Vakionopeudensäädin* tilapäinen aktivoinnin poisto ja valmiustila (s. 181)
•
Vakionopeudensäädin* - sulkeminen (s.
182)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
Kuljettaja asettaa halutun nopeuden (s. 186)
ja aikavälin (s. 187) edellä kulkevaan autoon.
Kun tutkatunnistin havaitsee hitaamman ajoneuvon auton edessä, nopeus sovitetaan
automaattisesti tämän mukaiseksi. Kun tie on
vapaa, auto ottaa jälleen valitun nopeuden.
Jos mukautuva nopeudensäädin on suljettu
tai asetettu valmiustilaan (s. 187) ja auto
tulee liian lähelle edessä olevaa ajoneuvoa,
sen sijaan toiminto Etäisyysvaroitus (s. 197)
varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan
pitää tietää ennen kuin järjestelmää käytetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus (s.
185)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 183)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - vianetsintä
ja toimenpide (s. 194)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 195)
Mukautuva nopeudensäädin* toiminta
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden ja turvallisen etäisyyden
edellä olevaan ajoneuvoon. Se koostuu itse
säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
Katsaus toimintaan
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
oikea etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan nopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain korjaamolla valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteistoisissa autoissa on
mukautuvan vakionopeudensäätimen jonoavustajan (s. 189) yhteydessä laajennetut toiminnot.
5
Katsaus toimintaan5.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Ohjauspyörän painikesarja (s. 185)
07
Tutkatunnistin (s. 192)
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat erota automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
183
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Mukautuva nopeussäädin ei ole törmäyksenvälttämisjärjestelmä. Kuljettajan pitää
puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva nopeussäädin ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen,
esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei
myöskään vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja
esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajorajalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi-/lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon (s. 187)
mitataan pääasiassa tutkatunnistimen avulla
(s. 192). Nopeussäädin säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. On normaalia,
että jarruista kuuluu heikko ääni, kun mukautuva nopeudensäädin käyttää niitä.
VAROITUS
07
Jarrupoljin liikkuu, kun vakionopeussäädin
jarruttaa. Älkää lepuuttako jalkaa jarrupolkimella, sillä poljin saattaa tarttua.
6
184
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä.
Jos tutkatunnistin ei näe edellä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan säilyttää nopeussäätimen asetetun nopeuden. Niin tapahtuu
myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus
ylittää nopeussäätimen asetetun nopeuden.
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä Nopeudensäädin selviytyy, ja kuljettaja
ei jarruta, Nopeudensäädin käyttää Törmäysvaroittimen (s. 207) varoitusvaloa ja varoitusääntä huomauttamaan kuljettajalle, että välitön puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja
tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa
voimakkaasti. Tutkatunnistimen rajoituksista (s. 192) johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Varoitusvaloa voi olla vaikea havaita, jos
auringonpaiste on voimakas, tai aurinkolaseja käytettäessä.
Mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida seuraamaan toista ajoneuvoa nopeudesta 30 km/h6 nopeuteen 200 km/h asti. Jos
nopeus laskee alle arvon 30 km/h tai jos
moottorin käyntinopeus tulee liian matalaksi,
nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan (s.
187), jolloin automaattinen jarrutus lakkaa kuljettajan täytyy tällöin itse alkaa pitää turvallista etäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä
jarrutus välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky, joka vastaa yli 40 % auton jarrutuskapasiteetista.
Jonoavustaja (s. 189) (automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa) voi käsitellä väliä 0-200 km/h.
HUOM
VAROITUS
Vakionopeussäädin varoittaa vain ajoneuvoista, jotka tutka havaitsee. Siksi varoitus
voi jäädä tulematta tai se viivästyy. Älkää
odottako varoitusta vaan jarruttakaa, kun
se on tarpeen.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin
on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Sillä voi olla vaikeuksia
säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä, raskaalla kuormalla tai perävaunua vetäen olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis
jarruttamaan.
07 Kuljettajan tuki
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* katsaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 189)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 183)
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen ajoneuvon ohittaminen (s. 188)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 195)
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Nopeussäädin - Päällä/Pois tai Valmiustila.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aktivointi ja nopeuden säätö.
(Ei käytössä)
Vihreä merkintä tallennetun nopeuden
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
07
Aikaetäisyys
ACC on aktiivinen VIHREÄN symbolin
yhteydessä (VALKOINEN = valmiustila).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
185
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* nopeuden käsittely
Samalla merkitään nopeusväli:
HUOM
Jos jotakin nopeudensäätimen painikkeista
painetaan useita minuutteja, järjestelmä
lukkiutuu ja suljetaan. Ennen kuin vakionopeussäädin voidaan aktivoida uudestaan,
täytyy auto pysäyttää ja moottori sammuttaa.
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden ja turvallisen etäisyyden
edellä olevaan ajoneuvoon.
Nopeudensäätimen kytkeminen päälle:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
vastaava VALKOINEN symboli syttyy mittaristossa (8), mikä osoittaa, että nopeudensäädin on valmiustilassa (s. 187).
186
suurempi nopeus VIHREÄLLÄ merkinnällä
(6) on esiohjelmoitu nopeus
•
pienempi nopeus on edessä olevan auton
nopeus.
Nopeuden muuttaminen
Nopeudensäätimen aktivointi:
Tallennetun nopeuden muuttaminen:
•
Halutulla nopeudella - painakaa ohjaustai
.
pyörän painiketta
•
>
Ko. nopeus tallennetaan muistiin, mittaristo esittää "suurennuslasin" valitun
nopeuden ympärillä muutaman sekunnin
ajan ja sen merkintä muuttuu VALKOISESTA VIHREÄKSI.
Kun tämä symboli vaihtaa värinsä
VALKOISESTA VIHREÄKSI, nopeudensäädin on aktiivinen ja auto pitää
tallennetun nopeuden.
07
•
tai
Säätäkää painamalla lyhyesti
jokainen painallus antaa +/- 5 km/h. Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella
ennen
/ -painikkeen painamista,
auton nopeus painikkeen painamishetkellä tallennetaan nopeudensäätimeen.
Säätö +/- 1 km/h:
•
Pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa
haluamanne nopeuden kohdalla.
Vain kun symboli esittää
kuvan toisesta ajoneuvosta,
nopeudensäädin säätää etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tietyissä tilanteissa vakionopeussäädintä
ei voida aktivoida. Tällöin mittaristo (s.
195) esittää Vakionop.säädin Ei
käytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus (s.
185)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 183)
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* asettakaa aikaetäisyys
HUOM
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden ja turvallisen etäisyyden
edellä olevaan ajoneuvoon.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä
ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana. Mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
Aikaetäisyyden asettaminen/muuttaminen:
•
Lisätkää tai vähentäkää ohjauspyörän
painikkeilla
/ .
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin lisää
aikaväliä hieman.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa.
Jos aktivoinnin jälkeen vakionopeussäädin
ei tunnu vaikuttavan, syynä voi olla se, että
aikaetäisyys edessä kulkevaan autoon
estää nopeuden lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus (s.
185)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 183)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - poiskytkentä (s. 189)
Mukautuva nopeudensäädin* tilapäinen deaktivointi ja valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden ja turvallisen etäisyyden
edellä olevaan ajoneuvoon. Nopeudensäädin
voidaan tilapäisesti deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Mukautuvan vakionopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti pois ja asettaminen valmiustilaan:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Tämä symboli ja tallennetun nopeuden merkintä vaihtaa tällöin värinsä
VIHREÄSTÄ VALKOISEKSI.
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
07
Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia,
jos liikenteessä tapahtuu jotain odottamatonta.
Sama symboli esitetään myös toiminnon Etäisyysvaroitus (s. 197) ollessa aktivoituna.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
187
07 Kuljettajan tuki
||
•
•
käyttöjarrua painetaan
kytkinpoljin on painettuna pidempään
kuin 1 minuutin7
•
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
(automaattivaihteisto)
•
kuljettaja pitää asetettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa viimeksi
tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin
vapautetaan.
Automaattinen valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. DSTC (Vakautusja vetovoimajärjestelmä) (s. 173). Jos jokin
näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta,
nopeussäädin sulkeutuu automaattisesti.
07
Automaattisen aktivoinnin poiston yhteydessä
kuuluu signaali ja ilmoitus Vakionop.säädin
Kytketty pois näytetään mittaristossa. Kuljettajan pitää tällöin puuttua asiaan ja itse sovittaa nopeus ja etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon.
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua
seuraavista seikoista:
7
8
188
•
•
•
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven
kuljettaja irrottaa turvavyönsä
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
nopeus on laskenut alhaisemmaksi kuin
30 km/h8
pyörät menettävät otteensa tiehen
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai
voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).
Asetetun nopeuden palauttaminen
Valmiustilassa oleva mukautuva vakionopeudensäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyö- nopeus asetetaan tällöin
rän painiketta
viimeksi tallennetun mukaiseksi.
HUOM
Kun nopeus palautetaan
-painikkeella,
saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus (s.
185)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 183)
Kytkeminen vapaalle ja suuremman tai pienemmän vaihteen valitseminen ei aiheuta valmiustilaa.
Ei koske jonoavustajalla varustettua autoa - se selviää pysähdyksiin asti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Mukautuva nopeudensäädin* - toisen
ajoneuvon ohittaminen
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden ja turvallisen etäisyyden
edellä olevaan ajoneuvoon.
07 Kuljettajan tuki
Kun auto seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja
osoittaa tulevan ohituksen suuntavalolla9,
mukautuva vakionopeudensäädin auttaa kiihdyttämällä autoa hetkellisesti edessä olevaa
ajoneuvoa kohti.
Toiminto on aktiivinen nopeuksissa
yli 70 km/h.
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voidaan
aktivoida monessa tilanteessa lukuun ottamatta ohituksia. Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai toiselle
tielle poistuttaessa, auto kiihdyttää hetkellisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus (s.
185)
•
9
Mukautuva nopeudensäädin* poiskytkentä
Mukautuva nopeudensäädin* jonoavustaja
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden ja turvallisen etäisyyden
edellä olevaan ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden ja turvallisen etäisyyden
edellä olevaan ajoneuvoon. Jonoavustaja laajentaa mukautuvan nopeudensäätimen toiminnallisuuden myös alle 30 km/h nopeuksiin..
painalLyhyellä ohjauspyörän painikkeen
luksella asetetaan mukautuva vakionopeudensäädin valmiustilaan (s. 187). Seuraavalla
lyhyellä painalluksella se suljetaan. Asetettu
nopeus hävitetään eikä sitä voida palauttaa
-painikkeella.
Automaattivaihteistolla varustetussa autossa
on mukautuvassa nopeudensäätimessä toiminto Jonoavustaja (kutsutaan myös nimellä
"Queue Assist").
Jonoavustajassa on seuraavat toiminnot:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 183)
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 195)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 183)
Laajennettu nopeusväli - myös alle
30 km/h ja paikallaan
Kohteen vaihto
Automaattinen jarrutus lakkaa seistäessä
paikallaan
Seisontajarrun automaattinen aktivointi.
Huomatkaa, että mukautuvan vakionopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on
30 km - vaikka se selviää toisen ajoneuvon
seuraamisesta seisontaan asti, ei pienempää
nopeutta voida valita.
07
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
189
07 Kuljettajan tuki
||
Laajennettu nopeusväli
>
Sen jälkeen nopeussäädin palauttaa
edellä olevan ajoneuvon seuraamisen.
HUOM
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida, kuljettajan oven pitää olla kiinni ja kuljettajalla
olla turvavyö kytkettynä.
Automaattivaihteiston yhteydessä mukautuva
vakionopeudensäädin voi seurata toista ajoneuvoa välillä 0-200 km/h.
HUOM
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida
nopeuden ollessa alle 30 km/h, tarvitaan
edessä kohtuullisella etäisyydellä oleva
ajoneuvo.
07
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos
kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva
auto alkaa jälleen liikkua, mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, johon
kuuluu automaattinen jarrutus. Kuljettajan
pitää sitten aktivoida se uudelleen seuraavalla
tavalla:
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
tai
•
190
Painakaa kaasupoljinta.
.
VAROITUS
Kun nopeussäädin seuraa toista ajoneuvoa
yli 30 km/h:n nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja vaihtaa sen sijaan tallennettuun nopeuteen.
HUOM
Ajoapu voi pitää auton paikallaan enintään
4 minuuttia - sen jälkeen seisontajarru kytketään ja vakionopeussäädin poistetaan
toiminnasta.
•
Ennen kuin nopeussäädin voidaan
aktivoida uudelleen, kuljettajan on
vapautettava seisontajarru.
Kohteen vaihto
•
Kuljettajan on itse ryhdyttävä toimenpiteisiin ja jarrutettava.
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Mukautuva vakionopeudensäädin kytketään
pois ja asetetaan valmiustilaan:
•
kun nopeus alittaa 5 km/h ja nopeudensäädin on epävarma siitä, onko kohde
paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin muu
esine, esim. ajoeste.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h ja edellä oleva
ajoneuvo kääntyy siten, ettei nopeussäätimellä enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti
kääntyy, voi edessä olla seisova liikenne.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
paikallaan oltaessa
Kun mukautuva vakionopeudensäädin seuraa
toista ajoneuvoa alle 30 km/h:n nopeuksilla ja
vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan
ajoneuvoon, vakionopeudensäädin jarruttaa
seisovan ajoneuvon vuoksi.
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja keskeyttää
automaattisen jarrutuksen paikallaan
oltaessa. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja
auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen
vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse
auton pitämiseksi paikallaan.
07 Kuljettajan tuki
Jonoavustaja vapauttaa käyttöjarrun ja asettaa mukautuvan vakionopeudensäätimen valmiustilaan seuraavissa tilanteissa:
Mukautuva nopeudensäädin* nopeudensäätimen toiminnallisuuden
vaihto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus (s.
185)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 183)
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään asentoon P-, Ntai R
kuljettaja asettaa nopeussäätimen valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja kytkee seisontajarrun pitääkseen auton jatkuvasti paikallaan.
Vaihtaminen ACC:ltä CC:lle
Painikkeen painalluksella voi Mukautuva osa
(etäisyydenpidin) nopeudensäätimessä deaktivoida, jolloin auto vain noudattaa asetettua
nopeutta.
•
Painakaa pitkään ohjauspyörän paini- mittariston symboli vaihtaa
ketta
tilaan
.
tilasta
>
Näin on vakiomallinen nopeudensäädin
(s. 180) CC (Cruise Control) aktivoitu.
Tämä tapahtuu, jos:
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
•
Jonoavustaja on pitänyt autoa paikallaan
kauemmin kuin 4 minuuttia
•
•
DSTC muutetaan Normal-tilasta Sporttilaan
moottori sammutetaan
jarrut ovat ylikuumentuneet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus (s.
185)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 183)
VAROITUS
Auto ei jarruta enää automaattisesti, kun
vaihdetaan ACC-asennosta CC-asentoon auto noudattaa vain asetettua nopeutta.
Vaihtaminen CC:ltä takaisin ACC:lle
Sulkekaa nopeudensäädin 1-2 painikkeen
painalluksella kohdan sulkemisohje (s. 189)
mukaisesti. Kun järjestelmä seuraavan kerran
kytketään päälle, mukautuva nopeudensäädin
aktivoituu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
191
07 Kuljettajan tuki
Tutkatunnistin
Tutkatunnistin - rajoitukset
Tutkatunnistimen tehtävänä on havaita
samaan suuntaan kulkevat autot tai suurehkot
ajoneuvot samalla ajokaistalla.
Tutkatunnistimella (s. 192) on tiettyjä rajoituksia mm. rajallisen näkökentän vuoksi.
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkatunnistinta:
•
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
•
Etäisyysvaroitus*
Tutkatunnistimen kyky havaita edellä oleva
ajoneuvo heikkenee voimakkaasti:
•
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
jalankulkijasuojalla*
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 192)
Pitäkää tutkatunnistimen edessä oleva
pinta puhtaana - ks. alaotsikkoa "Huolto"
(s. 212).
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
Törmäysvaroitin* (s. 207)
Etäisyysvaroitus* (s. 197)
jos tutkatunnistin tukkeutuu eikä voi
havaita muita ajoneuvoja esim. rankassa
sateessa tai jos lumisohjoa tai muita esineitä on kasaantunut tutkatunnistimen
eteen.
•
jos edellä olevan ajoneuvon nopeus eroaa
paljon omasta nopeudesta.
Näkökenttä
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu.
Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
07
ACC:n näkökenttä.
Tutkatunnistin voi joskus voi havaita
lähellä olevan ajoneuvon myöhään, esim.
sellaisen, joka ajaa oman autonne ja
edessä olevan ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
192
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Lukekaa kaikki osat Mukautuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan
pitää tietää ennen kuin järjestelmää käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
oikea etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Mukautuva vakionopeussäädin ei ole järjestelmä, jolla estetään törmäyksiä. Kuljettajan pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 207)
Etäisyysvaroitus* (s. 197)
Mukautuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien
vuoksi. Ei myöskään vastaantulevien,
hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö mukautuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Säleikön etupuolelle ei saa asentaa varusteita tai muita esineitä, esim. lisävaloja.
TÄRKEÄÄ
Auton etusäleikön näkyvän vaurion yhteydessä tai epäiltäessä, että tutkatunnistin
voi olla vaurioitunut:
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Toiminto voi puuttua kokonaan tai osittain
- tai toimia virheellisesti - jos etusäleikkö,
tutkatunnistin tai sen konsoli on vaurioitunut tai irronnut.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
193
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* vianetsintä ja toimenpide
Mukautuva nopeudensäädin (s. 182) (ACC –
Adaptive Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden ja turvallisen
etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
Jos mittaristo esittää ilmoituksen Tutka
tukossa Ks. käsikirjaa, se tarkoittaa, että
tutkatunnistimesta (s. 192) lähtevät tutkasignaalit estyvät ja ettei edessä olevaa ajoneuvoa voida havaita.
Tämä tarkoittaa, etteivät - mukautuvan
nopeudensäätimen lisäksi - myöskään etäisyysvaroitus (s. 197) ja törmäysvaroitin (s.
207) automaattisella jarrutuksella eivät toimi.
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka havaitsee,
ettei se enää ole tukossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
194
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen ja
sopivan toimenpiteen:
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus (s.
185)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 183)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - symbolit
ja ilmoitukset (s. 195)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin* symbolit ja ilmoitukset
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
Symboli
tasaisen nopeuden ja turvallisen etäisyyden
edellä olevaan ajoneuvoon. Mukautuva
nopeudensäädin voi toisinaan näyttää symbolin ja/tai teksti-ilmoituksen. Tässä on muuta-
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on vihreä.
Auto säilyttää tallennetun nopeuden.
Symboli on valkoinen
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
mia esimerkkejä - noudattakaa näissä tapauksissa annettua suositusta:
Vakiomallinen nopeudensäädin on manuaalisesti valittu.
DSTC normaali nop.säät.
mahd.
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida ennen kuin Vakautus- ja vetovoimatoiminto (DATC) (s.
173) on asetettu normaalitilaan.
Vakionop.säädin Kytketty pois
Mukautuva nopeudensäädin on suljettu - kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
Vakionop.säädin Ei käytössä
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida.
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
•
•
Tutka tukossa Ks. käsikirjaa
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
Mukautuva nopeudensäädin ei tilapäisesti toimi.
•
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
07
Kuljettaja voi tällöin valita vaihtamisen (s. 191) tavanomaiseen nopeudensäätimeen (CC) - teksti-ilmoitus kertoo sopivista vaihtoehdoista.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 192).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
195
07 Kuljettajan tuki
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Vakionop.säädin Vaatii
huollon
Mukautuva nopeudensäädin ei toimi.
•
Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Paina jarrua pitääksesi +
akustinen hälytys
Auto seisoo paikallaan ja nopeudensäädin vapauttaa käyttöjarrun antaakseen seisontajarrun alkaa toimia ja pitää auto paikallaan, mutta vika seisontajarrussa aiheuttaa sen, että auto alkaa heti liikkua.
(Vain jonoavustajan kanssa)
•
Alle 30 km/h Vain seuranta
Näytetään yritettäessä aktivoida nopeussäädin nopeuden ollessa alle 30 km/h ilman edessä olevaa
ajoneuvoa aktivointietäisyydellä (n. 30 m).
Kuljettajan pitää jarruttaa itse. Ilmoitus säilyy ja hälytys soi, kunnes kuljettaja painaa jarrupoljinta
tai käyttää kaasupoljinta.
(Vain jonoavustajan kanssa)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin - ACC* (s.
182)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - katsaus (s.
185)
•
Mukautuva nopeudensäädin* - toiminta
(s. 183)
07
196
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus*
HUOM
Etäisyysvaroitus (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi kuljettajaa aikaetäisyydestä
edessä olevaan ajoneuvoon.
Etäisyysvaroitin on poistettu toiminnasta,
kun sopeutuva vakionopeussäädin on aktivoituna.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksilla yli
30 km/h ja se reagoi vain ajoneuvoihin, jotka
ajavat oman auton edessä samaan suuntaan.
Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei vaikuteta.
toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä MY CAR, ks. MY CAR (s. 101).
Aikaetäisyyden asettaminen
VAROITUS
Käsittely
Aikaetäisyyden säädin ja symboli.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aikaväli - päällä.
Oranssinvärinen varoitusvalo10.
Oranssinvärinen varoitusvalo tuulilasissa
palaa jatkuvasti, jos etäisyys edessä olevaan
ajoneuvoon on lyhyempi kuin asetettu aikaetäisyys.
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto
on kytketty päälle.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin
10
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä
ja tämä esitetään mittaristossa 1-5 vaakaviivana. Mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n. 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
07
Sama symboli esitetään myös mukautuvan
nopeussäätimen ollessa aktivoituna.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
197
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös
Mukautuva nopeudensäädin (s. 183).
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset
Etäisyysvaroitus (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi kuljettajaa etäisyydestä edessä
olevaan ajoneuvoon. Toiminnolla, joka käyttää
samaa tutkatunnistinta kuin Mukautuva
nopeudensäädin (s. 182) ja Törmäysvaroitin
automaattisella jarrutuksella (s. 207), on tiettyjä rajoituksia.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai
voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei
varoitusvalo tuulilasissa näy.
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset (s. 198)
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa tutkatunnistimen mahdollisuuksiin
havaita edellä olevia ajoneuvoja.
Myös ajoneuvojen koko voi vaikuttaa
kykyyn havaita esim. moottoripyöriä. Tämä
voi tarkoittaa, että varoitusvalo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä tai että
varoitus satunnaisesti jää pois.
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa
valon syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
07
Lisätietoja tutkatunnistimen rajoituksista, ks.
Tutkatunnistin - rajoitukset (s. 192) ja (s. 213).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
198
Etäisyysvaroitus* (s. 197)
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 199)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus* - symbolit ja
ilmoitukset
edessä olevaan ajoneuvoon. Toiminnolla on
tiettyjä rajoituksia.
Etäisyysvaroitus (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi kuljettajaa aikaetäisyydestä
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka tukossa Ks.
käsikirjaa
Etäisyysvaroitus ei tilapäisesti toimi.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 192).
Törmäysvaroitus Vaatii huollon
A
Etäisyysvaroitus sekä törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 197)
Etäisyysvaroitus* - rajoitukset (s. 198)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
199
07 Kuljettajan tuki
City Safety™
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Jos autossa on myös törmäysvaroitin automaattijarrutuksella (s. 207)*, nämä järjestelmät täydentävät toisiaan.
TÄRKEÄÄ
City Safety™ -järjestelmän ylläpitohuollon
ja osien vaihdon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä
palvelua.
Toiminto City Safety™ on aktiivinen alle
50 km/h nopeuksissa ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti uhkaavan,
edessä olevaan ajoneuvoon kohdistuvan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja ei itse
reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla
sivuun.
VAROITUS
Törmäysvaroitin City Safety™ ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
City Safety™ aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto
ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety™ ei reagoi autoon, joka ajaa
toiseen suuntaan kuin oma auto, pieneen
ajoneuvoon, moottoripyöriin eikä ihmisiin
ja eläimiin.
City Safety™ on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
07
City Safety™ voi estää törmäyksen, kun
nopeusero on alle 15 km/h - kun nopeusero on suurempi, vain törmäysnopeutta
on mahdollista pienentää. Jotta jarrutusvaikutus olisi suurin, täytyy kuljettajan painaa jarrupoljinta voimakkaasti.
City Safety™ -toimintoa ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja
luottaa järjestelmään ja antaa City Safety™ toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
Kuljettaja tai matkustaja huomaa City
Safety™ -järjestelmän yleensä vain tilanteissa, joissa törmäys on erittäin lähellä.
Älkää jääkö koskaan odottamaan, että City
Safety™ puuttuu ajoon. Kuljettaja vastaa
aina etäisyyden ja nopeuden pysymisestä
oikeana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
200
City Safety™ - rajoitukset (s. 202)
City Safety™ - toiminta (s. 201)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
City Safety™ - käsittely (s. 201)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 204)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset (s.
206)
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - toiminta
City Safety™ lukee auton edessä olevaa liikennettä lasertunnistimella, joka on asennettu
tuulilasin yläreunaan. Uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä City Safety™ jarruttaa automaattisesti autoa, mikä voidaan kokea voimakkaana jarrutuksena.
Jos ajoneuvojen välinen nopeusero on yli
15 km/h, City Safety™ ei voi yksin välttää törmäystä - täyden jarrutusvoiman saavuttamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta, ja
tällöin voi olla mahdollista välttää törmäys,
myös nopeuseron ollessa yli 15 km/h.
Kun toiminto aktivoidaan ja jarruttaa, mittaristo näyttää teksti-ilmoituksen, että toiminto
on/on ollut aktiivinen.
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lasertunnistimen lähetys- ja vastaanottoikkuna11.
Jos nopeusero on 4–15 km/h suhteessa
edellä olevaan autoon, City Safety™ voi täysin välttää törmäyksen.
•
•
•
•
•
City Safety™ - rajoitukset (s. 202)
City Safety™ (s. 200)
City Safety™ - käsittely (s. 201)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 204)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset (s.
206)
City Safety™ aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
Useimmille kuljettajille tämä on kaukana normaalista ajotavasta ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
11
City Safety™ - käsittely
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Päällä ja Pois
HUOM
Toiminto City Safety™ on aina päällä, kun
moottori on käynnistetty avainasennon I ja
II (s. 68) kautta.
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
City Safety™ -toiminto, esim. kun lehdekkäät
oksat voivat pyyhkäistä konepellin ja/tai tuulilasin.
Moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan
City Safety™ sulkea. Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY
CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY
CAR (s. 101).
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä toiminto on kuitenkin jälleen päällä,
vaikka järjestelmä oli suljettu, kun moottori
sammutettiin.
07
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
201
07 Kuljettajan tuki
||
VAROITUS
Lasertunnistin lähettää laservaloa myös,
kun City Safety™ -toiminto on suljettu
manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
City Safety™ - toiminta (s. 201)
•
MY CAR (s. 101)
City Safety™ (s. 200)
City Safety™ - rajoitukset (s. 202)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 204)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset (s.
206)
City Safety™ - rajoitukset
City Safety™ -tunnistin on suunniteltu havaitsemaan autot ja muut suurehkot moottoriajoneuvot auton edessä ja se on riippumaton
siitä, onko päivä vai yö. Toiminnolla on kuitenkin joitakin rajoituksia.
Tunnistimella on kuitenkin rajoituksia ja se toimii huonommin - tai ei lainkaan - esim. voimakkaassa lumi- tai vesisateessa, tiheässä
sumussa tai jos ilmassa on runsaasti pölyä tai
savua. Huuru, lika, jää tai lumi tuulilasilla voi
häiritä toimintaa.
Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim.
lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin
korkeuden, rajoittavat toimintaa.
Laservalo City Safety™ -järjestelmän tunnistimesta mittaa, kuinka valo heijastuu. Tunnistin
ei voi havaita kohteita, joiden heijastuskyky
on pieni. Ajoneuvon takaosat heijastavat
yleensä valoa riittävästi rekisterikilven ja takavalojen heijastimien ansiosta.
07
202
City Safety™ -järjestelmä ei aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa
edessä olevaa autoa lähestytään erittäin
hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety™ -järjestelmä ei
puutu tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa tai kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
Kun City Safety™ -järjestelmä on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa,
auto pysyy paikallaan korkeintaan
1,5 sekuntia. Jos autoa on jarrutettu edessä
olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun City Safety™
on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei ehdi
painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
HUOM
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa City Safety™ -järjestelmän kykyä
välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa ABS- ja
DSTC-järjestelmät antavat mahdollisimman
hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
•
Pitäkää lasertunnistimen edessä oleva
tuulilasin pinta puhtaana jäästä,
lumesta ja liasta (ks. kuvaa tunnistimen
sijainnista (s. 201)).
•
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety™
tilapäisesti deaktivoituna.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin lasertunnistimen eteen.
•
Poistakaa jää ja lumi konepelliltä lumi- ja jääpeitteen paksuus ei saa ylittää 5 senttimetriä.
07 Kuljettajan tuki
Vianetsintä ja toimenpide
TÄRKEÄÄ
Jos mittaristossa on ilmoitus Tuulilasi Tunn.
peitossa, lasertunnistin on tukossa eikä
pysty havaitsemaan auton edessä olevia ajoneuvoja, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että
City Safety™ ei toimi.
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku lasertunnistimen jonkin "ikkunan"
eteen, ja se peittää n. 0,5 x 3,0 mm:n suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa
yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten
(ks. kuvaa tunnistimen tunnistimen sijainnista (s. 201)) - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Ilmoitusta Tuulilasi Tunn. peitossa ei kuitenkaan esitetä kaikissa tilanteissa, joissa lasertunnistin on tukossa – kuljettajan pitää tämän
vuoksi pitää huolellisesti tuulilasi ja lasertunnistimen edessä oleva alue puhtaana.
Toimenpide
Tuulilasin pinta lasertunnistimen edessä
on likainen tai jään
tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta tunnistimen edessä liasta,
jäästä ja lumesta.
Lasertunnistimen
näkökenttä on
tukossa.
Poistakaa peittävä
esine.
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset (s.
206)
Toimenpiteen jättäminen pois voi aiheuttaa
City Safety™ -toiminnon rajoitetun suorituskyvyn.
Seuraavasta taulukosta ilmenee mahdollisia
ilmoituksen esittämisen syitä ja ehdotuksia
sopivaksi toimenpiteeksi.
Syy
•
Jotta City Safety™ -toiminto ei vaarannu,
sen toiminta huonone tai ole virheellistä,
myös seuraavat ohjeet pätevät:
•
Volvo suosittelee, että lasertunnistimen
edessä olevan alueen halkeamia, naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata, vaan
tällöin koko tuulilasi on vaihdettava.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
City Safety™ (s. 200)
City Safety™ - toiminta (s. 201)
City Safety™ - käsittely (s. 201)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 204)
203
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - lasertunnistin
Toiminto City Safety™ sisältää tunnistimen,
joka lähettää laservaloa (ks. kuvaa (s. 201) tunnistimen sijainnista). Ottakaa yhteys pätevään
korjaamoon vian sattuessa tai kun tarvitaan
lasertunnistimen huoltoa - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. On ehdottoman
välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja ohjeita
lasertunnistinta käsiteltäessä.
Seuraavat kaksi tarraa liittyvät lasertunnistimeen:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001 Vastaa
FDA:n (amerikkalainen elintarvikelaitos)
normeja lasertuotteiden mallien suhteen
lukuun ottamatta poikkeuksia "Laser
Notice No. 50" mukaisesti päiväyksellä
26. heinäkuuta 2001.
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen (josta lähtee näkymätöntä lasersäteilyä) 100 mm:n tai pienemmältä
etäisyydeltä suurentavalla optiikalla,
tyyppiä suurennuslasi, mikroskooppi,
objektiivi tai vastaava optinen laite.
•
Lasertunnistimen testauksen, korjauksen, irrotuksen, säädön ja/tai varaosien vaihdon saa tehdä vain pätevä
korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
•
Haitalliselle säteilylle altistumisen välttämiseksi älkää tehkö tässä eritellyn
lisäksi mitään muuta uudelleensäätöä
tai huoltoa.
•
Korjaajan pitää noudattaa erityisiä
lasertunnistinta varten olevaa korjaamoinformaatiota.
•
Älkää irrottako lasertunnistinta (ml.
linssien poistaminen). Irrotettu lasertunnistin täyttää laserluokan 3B IECnormin 60825-1 mukaisesti. Luokan
3B laser ei ole turvallinen silmille ja
muodostaa sen vuoksi vammautumisvaaran.
•
Lasertunnistimen liittimen pitää olla
kytkettynä irti ennen irrotusta tuulilasista.
Seuraava taulukko määrittelee lasertunnistimen fysikaaliset tiedot.
Suurin pulssienergia
2,64 µJJ
Suurin keskiantoteho
45 mW
Divergenssi (vaaka x pysty)
33 ns
28° × 12°
Kuvan ylempi tarra kertoo laservalon luokituksen:
•
Lasersäteilyä - Älkää katsoko lasersädettä optisilla laitteilla - Luokan 1M lasertuote.
Kuvan alempi tarra kertoo laservalon fysikaalisen datan:
204
•
Lasertunnistimen säteilydata
Pulssinpituus
07
VAROITUS
Jos jotain näistä ohjeista ei noudateta, on
olemassa silmävammojen vaara!
07 Kuljettajan tuki
•
Lasertunnistimen pitää olla asennettu
tuulilasiin ennen kuin tunnistimen liitin
kytketään.
•
Lasertunnistin lähettää laservaloa, kun
etäavain on avainasennossa II (s. 68)
myös moottorin ollessa sammutettuna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 200)
City Safety™ - rajoitukset (s. 202)
City Safety™ - toiminta (s. 201)
City Safety™ - käsittely (s. 201)
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset (s.
206)
07
205
07 Kuljettajan tuki
City Safety™ - symbolit ja ilmoitukset
symboleista voi syttyä samalla, kun esitetään
teksti-ilmoitus. Teksti-ilmoitus voidaan sam-
Samalla kun City Safety™ (s. 200) jarruttaa
automaattisesti, yksi tai useampi mittariston
Symboli
muttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OKpainiketta.
Ilmoitus
Sisältö/Toimenpide
Autom. jarrutus, City Safety
City Safety™ jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Lasertunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta, koska jokin peittää sen.
•
Poistakaa esine, joka peittää tunnistimen, ja/tai puhdistakaa tuulilasi edestä.
Lukekaa lasertunnistimen rajoituksista (s. 202).
City Safety Vaatii huollon
City Safety™ ei toimi.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
07
206
City Safety™ (s. 200)
City Safety™ - rajoitukset (s. 202)
City Safety™ - toiminta (s. 201)
City Safety™ - käsittely (s. 201)
City Safety™ - lasertunnistin (s. 204)
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin*
Kaksi järjestelmätasoa
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan suuntaan,
päälle.
Riippuen siitä, kuinka auto on varustettu, toiminto Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella
& jalankulkijasuojalla voi esiintyä kahtena versiona:
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella &
jalankulkijasuojalla aktivoituu tilanteissa,
joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten
toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella &
jalankulkijasuojalla on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten välttämiseksi.
Taso 1
Kuljettajaa vain varoitetaan12 esiin tulevista
esteistä näkyvillä ja akustisilla signaaleilla automaattijarrutusta ei tapahdu, kuljettajan
pitää jarruttaa itse.
12
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 212)
Törmäysvaroitin* - yleiset rajoitukset (s.
213)
•
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 215)
•
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 217)
Taso 2
Kuljettajaa varoitetaan esiin tulevista esteistä
näkyvillä ja akustisilla signaaleilla - autoa jarrutetaan automaattisesti, jos kuljettaja ei itse
toimi kohtuullisessa ajassa.
TÄRKEÄÄ
Täysjarrutustoiminnolla ja jalankulkijan tunnistuksella varustetun törmäysvaroittimen
tai sen osien ylläpitohuollon saa tehdä vain
huoltokorjaamossa - suosittelemme
Volvon valtuutettua teknistä palvelua.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella &
jalankulkijasuojalla voi estää törmäyksen tai
alentaa törmäysnopeutta.
Törmäysvaroitinta automaattijarrutuksella &
jalankulkijasuojalla ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja luottaa automaattijarrutuksella varustettuun törmäysvaroitusjärjestelmään ja antaa sen jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
07
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 208)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 211)
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
osoitus (s. 209)
Ei varoitusta polkupyöräilijöistä "tasolla 1".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
207
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - toiminta
1. Törmäysvaroitus
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan suuntaan,
päälle.
2. Jarrutusapu14
3. Automaattijarrutus14
Törmäysvaroitin ja City Safety™ (s. 200) täydentävät toisiaan.
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta
törmäyksestä.
Törmäysvaroitin havaitsee jalankulkijat, seisovat ajoneuvot sekä ajoneuvot, jotka ajavat
oman auton kanssa samaan suuntaan.
Törmäysvaaran uhatessa jalankulkijan tai ajoneuvon kanssa herätetään kuljettajan huomio
punaisena vilkkuvalla varoitussignaalilla (1) ja
akustisella signaalilla.
2 - Jarrutusapu14
Katsaus
toimintaan13.
Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.
Tutkatunnistin14
07
Kameratunnistin
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tekee
kolme toimenpidettä seuraavassa järjestyksessä:
13
14
208
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Tämä tarkoittaa, että jarrujärjestelmää valmistellaan nopeaan jarrutukseen käyttämällä jarruja heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä nykäyksenä.
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti,
jarrutus tapahtuu täydellä jarruvaikutuksella.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Vain järjestelmän tasolla 2.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jarrutusapu vahvistaa myös kuljettajan jarrutusta, jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus
ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
3 - Automaattijarrutus14
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen jarrutustoiminto.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole
aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto
alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu
riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja vai ei.
Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi tai
rajoitetulla jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen. Polkupyöräilijöitä varten varoitus ja täysi jarrutus voivat tulla hyvin
myöhään tai samanaikaisesti.
07 Kuljettajan tuki
VAROITUS
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin tai
polkupyöräilijöihin, jotka ajavat toiseen
suuntaan kuin oma autonne, tai eläimiin.
Varoitus aktivoituu vain suuren törmäysvaaran yhteydessä. Tässä kappaleessa
"Toiminta" sekä kappaleessa "Rajoitukset"
kerrotaan rajoituksista, joista kuljettajan
täytyy olla tietoinen ennen automaattijarrutuksella varustetun törmäysvaroittimen
käyttämistä.
Varoitus ja jarruttaminen jalankulkijan ja
polkupyöräilijän vuoksi ovat poissa toiminnasta, kun auton nopeus on yli 80 km/h.
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
osoitus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 207)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 211)
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
osoitus (s. 209)
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 212)
Törmäysvaroitin* - yleiset rajoitukset (s.
213)
•
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 215)
•
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 217)
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan suuntaan,
päälle.
Varoitus ja jarrutus jalankulkijan ja polkupyöräilijän vuoksi eivät toimi pimeässä ja
tunneleissa - eivät silloinkaan, vaikka katuvalot palaisivat.
Automaattinen jarrutustoiminto voi estää
törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta.
Täyden jarruvaikutuksen varmistamiseksi
tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös
auton jarruttaessa automaattisesti.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta. Kuljettaja vastaa aina oikean etäisyyden ja nopeuden pitämisestä - myös käytettäessä automaattisella jarrutuksella
varustettua törmäysvaroitinta.
Optimaalinen esimerkki siitä, mitä järjestelmä tulkitsee polkupyöräilijäksi - selvällä kehon ja polkupyörän hahmolla, suoraan takaapäin ja auton
keskilinjalla.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että pyöräilijän tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon ja
polkupyörän hahmosta - tämä edellyttää
mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää,
kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
209
07 Kuljettajan tuki
||
Jos suuria osia pyöräilijän kehosta tai polkupyörästä ei ole näkyvissä toiminnon kameralle, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
tai oikealla puolella, voidaan havaita myöhään tai ei lainkaan.
•
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
hämärässä ja sarastuksessa on rajoittunut
- aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
Toiminnon kyky havaita polkupyöräilijöitä
on suljettu ajettaessa pimeässä ja tunneleissa - myös katuvalaistuksen palaessa.
•
Polkupyöräilijöiden havaitsemiseksi optimaalisesti pitää toiminnon City Safety™
olla aktivoituna, ks. City Safety™ (s. 200).
VAROITUS
Toiminto "näkee" vain takaapäin polkupyöräilijöitä, joilla on sama ajosuunta.
07
•
Jotta toiminto voisi havaita polkupyöräilijän, tämän pitää olla aikuinen ja istua
"senior-polkupyörän" päällä.
•
Polkupyörän pitää olla varustettu hyvin
näkyvällä ja hyväksytyllä15, taaksepäin
suunnatulla punaisella heijastimella, joka
on asennettu vähintään 70 cm tienpinnan
yläpuolelle.
•
Toiminto vain havaita polkupyöräilijät vain
suoraan takaapäin ja jotka ajavat samaan
suuntaan - ei vinosti takaa, ei sivulta.
•
Polkupyöräilijät, jotka ajavat auton ajateltujen/jatkettujen sivulinjojen vasemmalla
15
210
Törmäysvaroitin automaattisella jarrutuksella & polkupyöräilijöiden osoituksella on
apuväline.
Toiminto ei voi havaita:
•
kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa
ja eikä esim. näe osittain peitossa olevia pyöräilijöitä.
•
pyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät
kehon ääriviivat tai jotka tulevat sivulta.
•
pyöräilijöitä, joilla ei ole taaksepäin
suunnattua punaista heijastinta.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton
oikeasta ajamisesta ja turvaetäisyyksien
sovittamisesta nopeuteen.
Heijastimen pitää täyttää suositus ja ko. markkina-alueen liikenneviranomaisen ehdot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 211)
•
•
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 207)
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 208)
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 212)
Törmäysvaroitin* - yleiset rajoitukset (s.
213)
•
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 215)
•
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 217)
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan
havaitseminen
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan suuntaan,
päälle.
•
Jotta jalankulkija voidaan havaita, pitää
tämän näkyä kokonaisena hahmona ja
olla pituudeltaan vähintään 80 cm.
•
Järjestelmä ei voi havaita jalankulkijaa,
joka kantaa suurehkoja tavaroita.
•
Kameratunnistimen kyky nähdä jalankulkijoita hämärässä ja sarastuksessa on
rajoittunut - aivan kuten ihmisen silmänkin.
•
•
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
osoitus (s. 209)
•
Törmäysvaroitin* - yleiset rajoitukset (s.
213)
•
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 215)
•
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 217)
Kameratunnistimen kyky havaita jalankulkijoita puuttuu ajettaessa pimeässä ja
tunneleissa - myös katuvalaistuksen
palaessa.
VAROITUS
Täysjarrutustoiminnolla ja jalankulkijan tunnistuksella varustettu törmäysvaroitin on
apuväline.
Se ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa eikä huomaa esim. osittain
piilossa olevia jalankulkijoita, kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä
tai alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita.
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä
pitää jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta
erottaa pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia kehosta ei ole kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita jalankulkijaa.
•
Kuljettaja on aina vastuussa auton
oikeasta ajamisesta ja turvaetäisyyksien sovittamisesta nopeuteen.
07
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 207)
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 208)
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 212)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
211
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - käsittely
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan suuntaan,
päälle.
Törmäysvaroittimen asetukset tehdään MY
CAR-toiminnolla keskikonsolin näytön ja
valikkojärjestelmän kautta, ks. MY CAR (s.
101).
Varoitussignaalit päällä ja pois
Kuljettaja voi valita, ovatko törmäysvaroittimen kuuluvat ja näkyvät varoitussignaalit käytössä vai eivät.
Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli valittuna, kun
moottori sammutettiin.
HUOM
07
Jarrutusapu ja automaattinen jarrutus ovat
aina käytössä, niitä ei voida kytkeä pois
päältä.
Varoitusvalo (ks. (1) kuvassa (s. 208)) testataan aina moottorin käynnistyksen yhteydessä sytyttämällä lyhyesti varoitusvalon erilliset valopisteet, jos törmäysvaroittimen valoja äänivaroitukset ovat käytössä.
Äänimerkki
Varoitusääni voidaan aktivoida/deaktivoida
erikseen valikkojärjestelmässä MY CAR.
Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s.
101).
Varoetäisyyden asettaminen
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä
visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
Varoitusetäisyys asetetaan valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden. Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman
varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla
Pitkä. Jos tämä asetus antaa liian monta
varoitusta, mikä tietyissä tilanteissa voidaan
kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
Valo- ja äänisignaalit
Moottorin käynnistyksen jälkeen voidaan sekä
valo- että äänisignaali sulkea. Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
212
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa
ja varoitusääntä myös törmäysvaroittimen
ollessa suljettuna.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa
aina etäisyysvaroitin (s. 197) asetettuna
aikaetäisyydelle 4-5.
HUOM
Vaikka varoetäisyydeksi on asetettu Pitkä,
varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa
kokea myöhäisiksi. Esim. suurien nopeuserojen yhteydessä, tai jos edessä oleva auto
jarruttaa voimakkaasti.
VAROITUS
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi
taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa
tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan
kokeilko täysjarrutustoiminnolla varustettua törmäysvaroitinta ihmisiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan
loukkaantumisen ja hengenmenetyksen
vaara.
Asetusten tarkastus
Ko. asetukset voidaan tarkastaa keskikonsolin näytöstä. Hakekaa valikkojärjestelmällä (s.
101)MY CAR.
07 Kuljettajan tuki
Huolto
•
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
osoitus (s. 209)
•
Törmäysvaroitin* - yleiset rajoitukset (s.
213)
•
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 215)
•
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 217)
Törmäysvaroitin* - yleiset rajoitukset
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan suuntaan,
päälle.
Toiminnolla on tiettyjä rajoituksia - se on esim.
toiminnassa vasta n. 4 km/h nopeudesta
alkaen.
Kamera- ja tutkatunnistin16.
Jotta tunnistimet toimivat normaalisti, ne täytyy pitää puhtaina liasta, jäästä ja lumesta
sekä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja
autonpesuaineella.
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
Törmäysvaroittimen visuaalista varoitussignaalia (ks. (1) kuvassa (s. 208)) voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan eteen. Varoitusäänen tulee sen
vuoksi olla aina aktivoituna.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa kykyä välttää törmäys. Sellaisissa
tilanteissa ABS- ja DSTC-järjestelmät antavat
mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
16
07
Törmäysvaroitin* (s. 207)
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 208)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 211)
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
213
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti poistaa toiminnasta, kun lämpötila
matkustamossa on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen aiheuttamana. Jos
näin tapahtuu, varoitusääni aktivoituu
myös, vaikka se on suljettu valikkojärjestelmästä.
•
Varoitukset voivat jäädä pois, jos etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon on
lyhyt tai ohjauspyörän ja polkimien liikkeet suuria, esim. aktiivisen ajotavan
yhteydessä.
VAROITUS
Varoitukset ja jarrutus voidaan laukaista
myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa aikaan sen,
ettei kameratunnistin kykene havaitsemaan
jalankulkijaa, edessä olevaa ajoneuvoa tai
polkupyöräilijää oikealla tavalla.
Tunnistinjärjestelmällä on rajoitettu toimintaetäisyys jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille17 - järjestelmä antaa näistä tehokkaita
varoituksia ja jarruttaa autoa nopeuksiin
50 km/h asti. Paikallaan olevan tai hitaasti
liikkuvan ajoneuvon suhteen varoitukset ja
jarrutus ovat tehokkaita auton nopeuksiin
70 km/h asti.
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista voidaan kytkeä
pois toiminnasta johtuen pimeydestä tai
huonosta näkyvyydestä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois
toiminnasta, kun auton nopeus on yli
80 km/h.
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta kuin mukautuva nopeudensäädin (s.
182). Lukekaa lisää tutkatunnistimen rajoituksista (s. 192).
07
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina
ja häiritsevinä, varoitusetäisyyttä (s. 212) voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen,
että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vai17
214
Polkupyöräilijöiden osalta voivat varoitus ja täysi jarrutus tulla hyvin myöhään tai samanaikaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
heessa, mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää.
Peruutusvaihteen ollessa kytkettynä on Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tilapäisesti deaktivoitu.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei
aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin,
joissa oma auto lähestyy edessä olevaa autoa
erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Tilanteissa, joissa kuljettaja osoittaa aktiivista
ja tietoista ajokäyttäytymistä, törmäysvaroitusta voidaan myöhäistää hieman tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
Kun automaattijarrutus on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa, auto
pysyy paikallaan korkeintaan 1,5 sekuntia.
Jos autoa on jarrutettu edessä olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus
samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun automaattijarrutus on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei
ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 207)
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 208)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 211)
07 Kuljettajan tuki
•
•
•
•
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
osoitus (s. 209)
Törmäysvaroitin* kameratunnistimen rajoitukset
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 212)
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoituksella on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai ajoneuvon, joka seisoo tai kulkee samaan suuntaan,
päälle.
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 215)
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 217)
Toiminto käyttää auton kameratunnistinta,
jolla on tiettyjä rajoituksia.
Auton kameratunnistinta käyttävät - paitsi
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella myös toiminnot:
•
•
•
•
Automaattinen kauko-/lähivalohimmennys (s. 81)
Liikennemerkkitieto (s. 177)
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka
muistuttavat ihmisen silmän vastaavia, ts. se
"näkee" huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumi- tai vesisateessa ja tiheässä
sumussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameratunnistinta käytetään lukemaan ajorataa sekä havaitsemaan
jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja.
Kameratunnistimen näkökenttä on rajoitettu,
mistä johtuen jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä
ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään tilapäisesti pois päältä n. 15 minuutiksi
moottorin käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
Driver Alert Control - DAC (s. 219)
Kaista-avustaja (s. 223)
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin kameratunnistimen eteen, sillä se voi
heikentää toimintaa tai saada yhden tai
useamman kamerasta riippuvan toiminnon
lakkaamaan.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasi
Tunn. peitossa, tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa eikä voi havaita jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton edessä.
07
Se tarkoittaa samalla, ettei - paitsi toiminnolla
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella myöskään toiminnoilla Automaattinen kauko-/
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
215
07 Kuljettajan tuki
||
lähivalohimmennys, Liikennemerkki-informaatio, Driver Alert Control ja Lane Departure
Warning ole täyttä toimintakykyä.
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
07
216
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä
on likainen tai
jään tahi lumen
peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin
pinta kameran edessä
liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas sade tai
lumi aiheuttaa
sen, ettei kamera
näe riittävän
hyvin.
Ei toimenpiteitä.
Kamera ei joskus toimi
voimakkaassa
sateessa.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä
on puhdistettu,
mutta ilmoitus ei
häviä.
Odottakaa. Voi kestää
muutamia minuutteja,
ennen kuin kamera
mittaa näkyvyyden.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran välille on tullut
likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon sisäpuolelta valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Törmäysvaroitin* (s. 207)
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 208)
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
osoitus (s. 209)
•
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 211)
•
•
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 212)
•
Törmäysvaroitin* - symbolit ja ilmoitukset
(s. 217)
Törmäysvaroitin* - yleiset rajoitukset (s.
213)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin* - symbolit ja
ilmoitukset
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
polkupyöräilijöiden sekä jalankulkijoiden osoit-
SymboliA
uksella on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, edellä olevan polkupyörän tai ajoneu-
Ilmoitus
Sisältö
Törmäysvaroitus suljettu
Törmäysvaroitin suljettu.
von, joka seisoo tai kulkee samaan suuntaan,
päälle.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Törmäysvaroitus Ei
käytössä
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Autom. jarrutus aktivoitiin
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ilmoitus sammuu OK-painikkeen painalluksen jälkeen.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 215).
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
217
07 Kuljettajan tuki
||
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Tutka tukossa Ks.
käsikirjaa
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on tilapäisesti pois toiminnasta.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista (s. 192).
Törmäysvaroitus Vaatii huollon
A
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
07
218
Törmäysvaroitin* (s. 207)
Törmäysvaroitin* - toiminta (s. 208)
Törmäysvaroitin* - jalankulkijan havaitseminen (s. 211)
Törmäysvaroitin* - polkupyöräilijän
osoitus (s. 209)
Törmäysvaroitin* - käsittely (s. 212)
Törmäysvaroitin* - yleiset rajoitukset (s.
213)
Törmäysvaroitin* - kameratunnistimen
rajoitukset (s. 215)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert System*
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa
ajokaistaltaan.
Driver Alert System muodostuu eri toiminnoista, jotka voivat olla päällä samanaikaisesti
tai erikseen:
•
•
Driver Alert Control - DAC (s. 220).
Driver Alert Control (DAC)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 219)
•
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely (s.
220)
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 223)
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 221)
Toiminto DAC on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun tämä alkaa ajaa epävarmasti, esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän
on nukahtamassa.
DAC:n tavoitteena on havaita hitaasti heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi sijassa
tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Kaista-avustaja - LDW (s. 223).
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja
aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus
ylittää 65 km/h.
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee alle arvon 60 km/h.
Molemmat toiminnot käyttävät kameraa, joka
on riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin puolelle on maalattu sivumerkinnät.
VAROITUS
Driver Alert System ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu vain täydentäväksi apuvälineeksi.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään, kun auto ei seuraa ajorataa tasaisesti.
07
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua,
ettei kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on
aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko tunnet-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
219
07 Kuljettajan tuki
||
taessa väsymystä, riippumatta siitä, onko
DAC varoittanut vai ei.
HUOM
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely
Varoitussymboli voidaan sammuttaa:
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja
sen valikkojärjestelmästä. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, ks. MY CAR (s. 101).
•
Toimintoa ei saa käyttää ajoajan pidentämiseen. Suunnitelkaa matkaan aina tasaisin välein taukoja ja katsokaa, että ajatte
aina hyvin levänneenä.
VAROITUS
Varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei usein itse huomaa
tilaansa.
Varoituksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä pysäyttäkää auto turvallisesti pikimmiten ja levätkää.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa, vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei
ole heikentynyt, esim.:
•
•
uraisella tienpinnalla.
Kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia
(s. 215).
Aiheeseen liittyvät tiedot
07
220
•
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena.
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
HUOM
•
•
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta.
Driver Alert System* (s. 219)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely (s.
220)
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 221)
Auto, jossa on LDW, voi esittää tämän näytössä.
Toiminto Driver Alert voidaan asettaa valmiustilaan. Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida
valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
Driver Alert aktivoidaan, kun nopeus ylittää
65 km/h ja se pysyy aktiivisena niin kauan
kuin nopeus on yli 60 km/h.
Jos ajossa ilmenee epävarmuutta,
kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä
ja teksti-ilmoituksella Driver Alert
Tauon aika - viereinen symboli syttyy samalla mittaristossa. Varoitus toistetaan
hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei
parane.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Driver Alert System* (s. 219)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 219)
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit ja
ilmoitukset (s. 221)
07 Kuljettajan tuki
Driver Alert Control (DAC)* - symbolit
ja ilmoitukset
DAC (s. 219) näyttää eri tilanteissa symboleja
ja teksti-ilmoituksia mittaristossa tai keskikonsolin näytössä.
Mittaristo
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa - kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä + tekstillä.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 215).
Driver Alert Sys Vaatii huollon
A
Järjestelmä ei toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Kojelaudan näyttö
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert POIS
Toiminto on suljettu.
Driver Alert Käytettävissä
Toiminto on aktivoitu.
07
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
221
07 Kuljettajan tuki
||
SymboliA
A
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert Valmius <65 km/h
Toiminto on asetettu valmiustilaan, koska nopeus on alle 65 km/h.
Driver Alert Ei käytössä
Ajoradalla ei ole selviä reunamerkintöjä tai kameratunnistin ei tilapäisesti toimi. Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 215).
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Driver Alert System* (s. 219)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 219)
Driver Alert Control (DAC)* - käsittely (s.
220)
07
222
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LDW)*
Kaista-avustaja on yksi Driver Alert System järjestelmän toiminnoista - sitä kutsutaan
myös nimellä LDW (Lane Departure Warning).
Toimintoa on suunniteltu käytettäväksi moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä
vähentämään vaaraa siitä, että auto tietyissä
tilanteissa tahattomasti poistuu omalta ajokaistalta.
LDW:n periaate
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta
HUOM
Kuljettajaa varoitetaan vain kerran jokaisessa tilanteessa, kun pyörät ylittävät viivan. Hälytystä ei siis kuulla, kun autolla on
viiva pyörien välissä.
Toimintoa Kaista-avustaja varten voidaan
tehdä tiettyjä asetuksia.
Pois & Päälle
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Driver Alert System* (s. 219)
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset (s.
225)
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 223)
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely (s. 224)
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset (s. 226)
LDW kytketään päälle ja pois keskikonsolissa
olevalla painikkeella. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä päälle.
Toimintoa täydentää mittaristossa eri tilanteissa näytettävä selventävä grafiikka.
(Kuva on kaaviomainen - ei mallikohtainen.)
LDW muodostuu kamerasta, joka lukee tiehen/ajorataan maalattuja reunaviivoja.
Jos auto tahattomasti ylittää ajoradan vasemman tai oikean reunaviivan, kuljettaja hälytetään äänimerkillä.
Henkilökohtaiset asetukset
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä
valikkojärjestelmän MY CAR kautta. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
07
Valitse vaihtoehdoista:
• Päällä käynnistettäessä - Toiminto asetetaan valmiustilaan aina, kun moottori
käynnistetään. Muussa tapauksessa saa-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
223
07 Kuljettajan tuki
||
daan sama arvo, joka oli, kun moottori
sammutettiin.
• Suurempi herkkyys - Herkkyys lisään-
tyy, hälytys tulee aikaisemmin ja vähemmän rajoituksia on voimassa.
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely
LDW-toimintoa täydentää mittaristossa eri
tilanteissa näytettävä selventävä grafiikka.
Tässä muutamia esimerkkejä:
•
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 223)
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset (s.
225)
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely (s. 224)
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset (s. 226)
LDW-toiminnon sivuviivat (merkitty kuvassa
punaisella).
07
224
•
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
LDW-symbolissa on VALKOISET sivuviivat - toiminto on aktiivinen ja havaitsee/"näkee" toisen sivuviivan tai molemmat.
•
LDW-symbolissa on HARMAAT sivuviivat
- toiminto on aktiivinen, muttei näe
vasenta eikä oikeaa sivuviivaa.
tai
•
LDW-symbolissa on HARMAAT sivuviivat
- toiminto on valmiustilassa, koska
nopeus on alle 65 km/h.
•
LDW-symbolista puuttuvat sivuviivat - toiminto on deaktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 223)
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset (s.
225)
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 223)
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset (s. 226)
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset
Kaista-avustajan kameratunnistimella on
samantapaisia rajoituksia kuin ihmisen silmällä.
Lisätietoja, lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 215).
HUOM
On joitakin tilanteita, jolloin LDW ei anna
varoitusta, esim.:
•
•
•
Suuntavalot päällä
Kuljettajalla on jalka jarrupolkimella18
Painettaessa kaasupoljin nopeasti
alas18
•
Nopeiden ohjauspyörän liikkeiden
yhteydessä18
•
Käännettäessä niin voimakkaasti, että
auto kallistuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
18
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 223)
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 223)
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely (s. 224)
07
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja ilmoitukset (s. 226)
Kun "Suurempi herkkyys" on valittuna, annetaan kuitenkin varoitus, ks. Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 223).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
225
07 Kuljettajan tuki
Kaista-avustaja (LDW) - symbolit ja
ilmoitukset
selittävän ilmoituksen kanssa. Noudattakaa
tällöin annettuja suosituksia.
Tilanteissa, joissa LDW-toiminto ei toimi, mittaristossa voidaan näyttää symboli yhdessä
Esimerkki ilmoituksista:
SymboliA
Ilmoitus
Sisältö
Lane departure warning päällä/
Lane departure warning sulj.
Toiminto on kytketty päälle/suljettu.
Esitetään kytkettäessä päälle/suljettaessa.
Teksti häviää 5 sekunnin kuluttua.
Lane Depart. Warning Ei käytettävissä tällä nopeudella
Toiminto on asetettu valmiustilaan, koska nopeus on alle 65 km/h.
Lane Depart. Warning Ei käytettävissä
Ajokaistalla ei ole selviä reunamerkintöjä tai kameratunnistin ei tilapäisesti toimi. Lukekaa
kameratunnistimen rajoituksista (s. 215).
Lane Depart. Warning Käytettävissä
Toiminto lukee ajokaistan sivumerkintöjä.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
•
Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista (s. 215).
07
Driver Alert Sys Vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi.
•
A
226
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ovat kaaviomaisia - voivat vaihdella markkina-alueen ja automallin mukaan.
07 Kuljettajan tuki
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kaista-avustaja (LDW)* (s. 223)
Kaista-avustaja (LDW) - rajoitukset (s.
225)
Kaista-avustajan (LDW) - toiminta (s. 223)
Kaista-avustaja (LDW) - käsittely (s. 224)
07
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
227
07 Kuljettajan tuki
Park Assist*
VAROITUS
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Pysäköintitutkan äänitasoa voidaan säätää
äänimerkin kuuluessa keskikonsolin VOLsäätimellä. Äänitasoa voidaan säätää myös
äänensäätövalikossa, johon päästään painamalla SOUND, tai auton valikkojärjestelmässä
(s. 101) MY CAR19.
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
•
•
Vain takana
Sekä edessä että takana.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
•
Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata
kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
•
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon esim. ihmiset tai
eläimet, jotka ovat auton lähellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 231)
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 228)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 230)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 231)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 229)
Pysäköintiapukamera (s. 232)
07
19
228
Pysäköintitutka* - toiminta
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti
käynnistettäessä moottori - katkaisimen valo
palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Riippuen ääni- ja mediajärjestelmästä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Pysäköintitutkan ja CTA:n* päällä/pois-painike.
Jos auto on varustettu CTA:lla (s. 238), vilkkuvat BLIS-järjestelmän (s. 235) merkkivalot
kerran, kun pysäköintitutka aktivoidaan painikkeella.
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutka* - taaksepäin
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat
tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin
tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi
tällöin odottamatta lakata sen sijaan, että
se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä, kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
Kuvaruutunäkymä - esittää esteen vasemmalla
edessä ja oikealla takana.
Keskikonsolin kuvaruutu esittää yleiskuvan
suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
Merkitty sektori osoittaa, mikä/mitkä neljästä
tunnistimesta on havainnut/ovat havainneet
esteen. Mitä lähempänä autosymbolia merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni
kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva
ääni vaimennetaan automaattisesti.
Etäisyyden ollessa alle 30 cm ääni on jatkuva
ja merkitty aktiivisen tunnistimen kenttä
lähinnä autoa on täytetty. Jos havaittu este on
jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton
takana että edessä, ääni tulee kaiuttimista
vuorotellen.
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen
tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää
autoa erittäin hitaasti tai keskeyttäkää
käynnissä oleva pysäköinti - auton tai
muiden esineiden korkea vaurioitumisvaara voi olla olemassa, koska tunnistimet eivät tilapäisesti toimi optimaalisesti.
Park Assist* (s. 228)
Mittausalue suoraan auton taakse on n.
1,5 m. Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki tulee yhdestä takakaiuttimesta.
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 231)
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 230)
Jos peruutuksen aikana vetokoukkuun on
kiinnitettynä esim. perävaunu, pysäköintitutka
suljetaan automaattisesti, jotta tunnistimet
eivät reagoi perävaunuun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 231)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 229)
Pysäköintiapukamera (s. 232)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
229
07 Kuljettajan tuki
||
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa
tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa - ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka
joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät
tunnistimet reagoi näihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Park Assist* (s. 228)
Pysäköintitutka* - eteenpäin
230
Pysäköintiapu eteenpäin suljetaan, kun
seisontajarru kytketään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa
autossa.
Pysäköintitutka aktivoituu automaattisesti
moottorin käynnistyksen yhteydessä - pois/
päällä-katkaisimen valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 231)
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että
ne eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin
lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 228)
•
•
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 230)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 231)
Pysäköintiapukamera (s. 232)
•
•
•
•
Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee yhdestä etukaiuttimesta.
07
HUOM
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Pysäköintiapu eteenpäin on aktiivinen nopeuteen 10 km/h asti. Painikkeessa oleva valo
palaa osoittaen, että järjestelmä on kytketty
päälle. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä aktivoituu uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Park Assist* (s. 228)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 231)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 228)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 231)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 229)
Pysäköintiapukamera (s. 232)
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutka* - vikaosoitus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Jos mittariston infosymboli palaa
kiinteästi ja teksti-ilmoitus
Pys.tutkajärj. Vaatii huollon näytetään, pysäköintitutka ei toimi.
Pysäköintitutka* - tunnistimien
puhdistus
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
TÄRKEÄÄ
Tunnistimien sijainti takana.
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja,
jotka johtuva ulkoisista äänilähteistä, jotka
synnyttävät samoja ultraäänitaajuuksia,
joilla järjestelmä toimii.
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
G031402
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Park Assist* (s. 228)
Pysäköintitutka* - tunnistimien puhdistus
(s. 231)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 228)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 230)
Tunnistimien sijainti edessä.
•
•
•
•
•
•
Park Assist* (s. 228)
Pysäköintitutka* - toiminta (s. 228)
Pysäköintitutka* - eteenpäin (s. 230)
Pysäköintitutka* - vikaosoitus (s. 231)
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 229)
Pysäköintiapukamera (s. 232)
07
Pysäköintitutka* - taaksepäin (s. 229)
Pysäköintiapukamera (s. 232)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
231
07 Kuljettajan tuki
Pysäköintiapukamera
Toiminta ja käsittely
Pysäköintikamera on apujärjestelmä ja se aktivoituu, kun peruutusvaihde kytketään (voidaan
muuttaa asetusvalikossa (s. 234)).
Kamerakuva esitetän keskikonsolin näytössä.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa
paikoitustilaa.
VAROITUS
•
Pysäköintikamera on apuväline eikä se
voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta peruutettaessa.
•
Kameralla on kuolleita kohtia, joissa
olevia esteitä ei havaita.
•
Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja
eläimiä.
CAM-painikkeen sijainti.
Kamera näyttää, mitä auton takana on, ja
ilmestyykö sivuilta jotain.
Kamera näyttää leveän alueen auton takana
sekä osan puskurista ja mahdollisesta vetokoukusta.
tavat, missä auton takapyörät kulkevat
ohjauspyörän ko. asennossa, tämä auttaa
taskupysäköinnissä, peruuttamisessa
ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemisessä.
Myös auton likimääräiset ulkomitat esitetään
kahdella katkoviivalla. Apuviivat voidaan sulkea asetusvalikossa.
Jos auto on varustettu pysäköintiaputunnistimilla*, niiden tiedot näytetään graafisesti värillisenä kenttänä etäisyyden havainnollistamiseksi havaittuun esteeseen, ks. otsikkoa
"Peruutustunnistimilla varustetut autot"
edempänä tekstissä.
Kamera on aktiivinen n. 5 sekuntia peruutusvaihteen poiskytkemisen jälkeen tai kunnes
auton nopeus ylittää 10 km/h eteenpäin tai
35 km/h taaksepäin.
Esineet näytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi - tämä on normaalia.
HUOM
07
Esine kuvaruudulla voi olla lähempänä
autoa kuin miltä se näyttää.
Jos jokin muu näkymä on aktiivinen, pysäköintikamerajärjestelmä ottaa automaattisesti
etusijan ja kamerakuva esitetään näytössä.
Kun peruutusvaihde kytketään, esitetään
graafisesti kaksi yhtenäistä viivaa, jotka osoit-
232
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kameran sijainti avauskahvan vieressä.
07 Kuljettajan tuki
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva
voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden
ja laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat hieman heikentää kuvanlaatua.
masta, mikä saa kuljettajan tällöin näkemään
auton oletetun reitin - myös auton kääntyessä.
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa,
kun tätä ei ole sähköisesti kytketty
autoon, näytön viivat osoittavat sen
linjauksen, jonka auto ottaa - ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä viivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton
sähköjärjestelmään.
•
Pysäköintikamera kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta perävaunua
vedettäessä, jos käytetään Volvon
alkuperäisiä perävaunukaapeleita.
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana
liasta, lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen
tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
Apuviivat
TÄRKEÄÄ
Muistakaa, että näyttökuva näyttää vain
auton takana olevan alueen – tarkkailkaa
siksi auton sivuja ja etuosaa kääntäessänne ohjauspyörää peruuttaaksenne.
Esimerkki apuviivojen näyttämisestä kuljettajalle.
Rajaviivat
Järjestelmän eri viivat20.
Rajaviiva vapaan peruutuksen vyöhykkeelle
"Pyöränjäljet"
Katkoviiva (1) merkitsee vyöhykkeen jopa
n. 1,5 m taaksepäin puskurista. Se on samalla
raja auton eniten ulostyöntyville osille, esim.
ulkotaustapeileille ja kulmille – myös auton
kääntyessä.
Leveät "pyöränjäljet" (2) sivuviivojen välissä
kertovat, mistä pyörät tulevat kulkemaan, ja
ne voivat ulottua n. 3,2 m taaksepäin puskurista, jos tiellä ei ole mitään estettä.
07
Lokasuojan linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan riippuvaisia ohjauspyörän kääntökul-
20
Kuva on kaaviomainen eikä näytä ko. automallia oikealla tavalla.
}}
233
07 Kuljettajan tuki
||
Peruutustunnistimilla varustetut autot*
•
Park Assist* (s. 228)
Pysäköintiapukamera - asetukset
Pysäköintikamera on apujärjestelmä, joka aktivoituu kun peruutusvaihde kytketään.
Asetukset
Pysäköintikameran asetusten muuttamiseksi:
1. Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä
esitetään.
2. Kääntäkää haluamaanne vaihtoehto esiin
painamalla OK/MENU.
3. Painakaa OK/MENU ja peruuttakaa pois
painamalla EXIT.
Värilliset kentät (4 kpl - yksi tunnistinta kohti)
näyttävät etäisyyden.
tai
Jos autossa on pysäköintiaputunnistimet (s.
228), etäisyysnäytöstä tulee tarkempi ja värilliset kentät näyttävät, mikä/mitkä 4 tunnistimesta havaitsevat esteen.
2. Painakaa painiketta OK/MENU.
07
234
3. Kääntäkää haluamaanne vaihtoehto esiin
painamalla OK/MENU.
4. Painakaa OK/MENU ja peruuttakaa pois
painamalla EXIT.
"väri; maali"
Etäisyys (metriä)
Vaaleankeltainen
0,7–1,5
Keltainen
0,5–0,7
Vakioasetus on, että kamera aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Oranssi
0,3–0,5
•
Punainen
0–0,3
Painikkeen CAM painallus aktivoi kameran, vaikka peruutusvaihde ei olekaan
kytkettynä.
•
Vaihtakaa normaalin ja zoomatun kuvan
välillä kääntämällä TUNE-säädintä tai painamalla CAM.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
1. Painakaa painiketta CAM.
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 234)
Pysäköintiapukamera - rajoitukset (s.
235)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Muuta
07 Kuljettajan tuki
Vetokoukku
Pysäköintiapukamera - rajoitukset
BLIS* (Blind Spot Information System)
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunua
kytkettäessä. Apuviiva vetokoukun ajatellulle
"liikeradalle" kohti perävaunua voidaan esittää näytössä - aivan kuten "pyöränjäljet".
Pysäköintikamera on apujärjestelmä, joka aktivoituu kun peruutusvaihde kytketään.
BLIS (Blind Spot Information System) on toiminto, joka tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja
samaan suuntaan.
•
HUOM
Tarvittaessa tarkkaa toimenpidettä voidaan vetokoukkua zoomata painamalla
CAM - uusi painikkeen painallus vaihtaa
takaisin normaalinäkymään.
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse
asennetut lisävarusteet voivat peittää
kameran näkyvyyden.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan seuraavista:
Vetokoukun apuviiva aktivoidaan valikkojärjestelmässä, kun on painettu OK/MENU, jolloin voidaan tehdä valinta "pyöränjälkien" tai
vetokoukun liikeradan näyttämisen välillä molempia vaihtoehtoja ei voida näyttää
samanaikaisesti.
Muistettavaa
•
•
Olkaa tarkkaavainen, vaikka vain suhteellisen
pieni osa kuvasta näyttäisi olevan peitettynä,
se voi tarkoittaa sitä, että melko suuri alue on
peitossa ja esteet voivat siksi jäädä havaitsematta, kunnes ne ovat jo liian lähellä autoa.
BLIS-toiminto CTA (s. 238) (Cross Traffic
Alert) on kuljettajan aputoiminto, jonka on tarkoitus varoittaa seuraavista:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kameran linssi on pidettävä puhtaana
liasta, jäästä ja lumesta.
•
•
Puhdistakaa kameran linssi säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla –
varokaa, että linssi ei naarmuunnu.
•
•
•
•
Pysäköintiapukamera (s. 232)
Pysäköintiapukamera - rajoitukset (s.
235)
Park Assist* (s. 228)
MY CAR (s. 101)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
nopeasti lähestyvät, omaa ajoneuvoa
lähimpänä olevat ajoneuvot vasemmalla
ja oikealla ajokaistalla.
risteävä liikenne peruutettaessa autolla.
VAROITUS
BLIS on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
BLIS ei korvaa turvallista ajotapaa eikä
taustapeilien käyttöä.
Pysäköintiapukamera (s. 232)
Pysäköintiapukamera - asetukset (s. 234)
Park Assist* (s. 228)
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
BLIS ei voi koskaan korvata kuljettajan
vastuuta ja tarkkaavaisuutta - kaistan vaihtaminen liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
235
07 Kuljettajan tuki
||
Katsaus
Huolto
BLIS* (Blind Spot Information System)
- käsittely
BLIS (Blind Spot Information System) on toiminto, joka tukee kuljettajaa tiheässä liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja
samaan suuntaan.
BLIS-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
BLIS aktivoidaan käynnistettäessä moottori,
minkä vahvistaa ovipaneelien merkkivalojen
vilkkuminen kerran.
BLIS-valon sijainti21.
Merkkivalo
BLIS-symboli
HUOM
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan
kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät molemmat lamput.
Tunnistimen sijainti.
BLIS-toiminnon tunnistimet on sijoitettu kummankin puolen takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle.
•
Jotta tunnistimet toimivat optimaalisesti,
niiden edessä olevat pinnat on pidettävä
puhtaina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
BLIS* (Blind Spot Information System) käsittely (s. 236)
Aktivointi-sulkupainike.
BLIS-toiminto voidaan poistaa käytöstä/ottaa
käyttöön painamalla keskikonsolin BLIS-painiketta.
07
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät
jätä tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin
21
236
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Kuljettajan tuki
toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä (s. 101) MY CAR.
Kun BLIS poistetaan käytöstä/otetaan käyttöön, painikkeen valo sammuu/syttyy ja mittaristo vahvistaa muutoksen teksti-ilmoituksella.
Otettaessa toiminto käyttöön ovipaneelien
merkkivalot vilkahtavat kerran.
Ilmoituksen sammuttaminen:
•
Painakaa ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun OK-painiketta.
tai
•
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
•
•
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien
korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
toinen ajoneuvo saavuttaa nopeasti omaa
ajoneuvoa.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon
vyöhykkeellä 1, tai nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2, ovipaneelin BLIS-valo
palaa kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä
tilassa sen puolen suuntavilkun päälle, jota
varoitus koskee, BLIS-valo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu voimakkaammalla valoteholla.
Odottakaa n. 5 sekuntia - ilmoitus sammuu.
TÄRKEÄÄ
toinen ajoneuvo ohittaa oman ajoneuvon
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
BLIS* (Blind Spot Information System) (s.
235)
•
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 240)
VAROITUS
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
Milloin BLIS toimii
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
Rajoitukset
•
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi. BLIS ei voi havaita tätä
tilannetta.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
•
BLIS deaktivoidaan, kun perävaunu
yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
07
BLIS-toiminnon periaate: 1. Kuolleen kulman
vyöhyke. 2. Nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhyke.
BLIS-toiminto on aktiivinen yli n. 10 km/h:n
nopeuksilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
237
07 Kuljettajan tuki
CTA (Cross Traffic Alert)*
CTA (Cross Traffic Alert) on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan risteävästä liikenteestä, kun autoa peruutetaan.
CTA on täydennys BLIS- järjestelmälle (s.
235).
CTA:n aktivointi/aktivoinnin poisto
CTA aktivoidaan käynnistettäessä moottori,
minkä vahvistaa ovipaneelien BLIS-merkkivalojen vilkkuminen kerran.
VAROITUS
CTA on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
CTA ei korvaa turvallista ajotapaa eikä
taustapeilien käyttöä.
CTA ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - peruuttaminen
liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
Milloin CTA toimii
CTA on toiminnassa ainoastaan peruutettaessa ja se aktivoituu automaattisesti, kun
peruutusvaihde valitaan.
•
Äänimerkki varoittaa, kun CTA on havainnut jonkin lähestyvän sivulta käsin - ääni
kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä, mistä suunnasta
kohde lähestyy.
•
CTA varoittaa myös sytyttämällä BLISvalot.
•
Varoitus esitetään myös palavana kuvakkeena näytön PAS-grafiikassa (s. 228).
Rajoitukset
CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa, vaan sillä on tiettyjä rajoituksia. CTAtunnistimet eivät esim. "näe" pysäköityjen
ajoneuvojen tai näkyvyyden peittävien esineiden läpi.
Pysäköintitutkan ja CTA:n tunnistimien päälle/
pois-painike.
07
CTA-toiminto voidaan sulkea pysäköintitutkan
(s. 228) Päällä-/Pois-painikkeella. BLIS-valo
vilkkuu kerran aktivoinnin yhteydessä
CTA:n periaate.
CTA täydentää BLIS-toimintoa siten, että
peruutettaessa voidaan nähdä sivultapäin
lähestyvä risteävä liikenne esim. peruutettaessa autoa pois pysäköintiruudusta.
CTA on suunniteltu havaitsemaan ensisijaisesti ajoneuvot. Edullisissa olosuhteissa se
voi havaita myös pienemmät kohteet, kuten
polkupyörät ja jalankulkijat.
238
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tilanteista, joissa CTA:n "näkökenttä" voi olla
alussa rajallinen eikä lähestyviä ajoneuvoja
siksi voida havaita, ennen kuin ne ovat hyvin
lähellä:
07 Kuljettajan tuki
autoon/esineeseen kuitenkin muuttuu, jolloin
sokea alue pienenee nopeasti.
Esimerkkejä muista rajoituksista:
Auto on ajettu syvälle pysäköintipaikkaan.
Sokea CTA-alue.
Alue, jolla CTA pystyy havaitsemaan/"näkemään".
•
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi. CTA ei voi havaita tätä
tilannetta.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
•
CTA deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien
korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Huolto
Tunnistimen sijainti.
CTA-toiminnon tunnistimet on sijoitettu kummankin puolen takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle.
•
Jotta tunnistimet toimivat optimaalisesti,
niiden edessä olevat pinnat on pidettävä
puhtaina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
BLIS* (Blind Spot Information System) (s.
235)
•
BLIS - symbolit ja ilmoitukset (s. 240)
07
Kulmittaisessa pysäköintipaikassa CTA voi olla
täysin "sokea" toiselle puolelle.
Kun omalla ajoneuvolla peruutetaan hitaasti,
kulma suhteessa näkyvyyden estävään
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
239
07 Kuljettajan tuki
07
BLIS - symbolit ja ilmoitukset
Säädettävä ohjauspyörän vastus*
Tilanteissa, joissa BLIS- (s. 235) ja CTA (s.
238) -toiminnot eivät toimi tai katkeavat, mittaristossa voidaan näyttää symboli täydennettynä selittävällä ilmoituksella. Noudattakaa
mahdollisesti annettuja suosituksia.
Ohjausvastus kasvaa suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle. Moottoriteillä ohjaus on nopeampi ja
suorempi. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt eikä vaadi ponnistelua.
Esimerkki ilmoituksista:
Kuljettaja voi valita ajotuntumaan tai ohjauksen herkkyyteen vaikuttavasta kolmesta eri
ohjausvastuksen tasosta. Säätö tehdään
valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR (s. 101).
Ilmoitus
Sisältö
CTA POIS
CTA on kytketty manuaalisesti pois toiminnasta BLIS on toiminnassa.
BLIS ja
CTA POIS
Perävaunu
kytketty
BLIS ja CTA ovat tilapäisesti
pois toiminnasta, koska
auton sähköjärjestelmään
on liitetty perävaunu.
BLIS ja
CTA Tarvitsevat
huollon
BLIS ja CTA eivät toimi.
•
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy
- valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
Tähän asetukseen ei pääse auton liikkuessa.
HUOM
Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin
lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin
toimii rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän
kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Tilapäisesti rajoitetun ohjaustehostuksen
ohella mittaristo esittää ilmoituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
MY CAR (s. 101)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
240
BLIS* (Blind Spot Information System) (s.
235)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KÄYNNISTYS JA AJO
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko*
Alkolukon1
tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa,
ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen.
Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen
autolla ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely
Toiminnot
VAROITUS
Merkkivalo
(4)
Akun tila
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissä
Vihreä
Täyteen ladattu
Keltainen
Puoliksi ladattu
Punainen
Tyhjä - asettakaa laturi
pitimeen tai kytkekää
virransyöttöjohdin käsinekotelosta.
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 242)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 244)
Alkolukko* - säilytys (s. 243)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 243)
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 246)
HUOM
Katkaisin.
Lähetinpainike.
Akun tilaa osoittava valo.
Puhalluskokeen tuloksen valo.
Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
Käsittely - akku
Alkolukon merkkivalo (4) näyttää akun tilan:
08
1
242
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Tällöin
sisäinen akku pysyy täyteen ladattuna ja
alkolukko aktivoituu automaattisesti, kun
auto avataan.
Suutin puhalluskoetta varten.
Kutsutaan myös nimellä Alcoguard.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* (s. 242)
Alkolukko* - säilytys (s. 243)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 244)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 243)
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 246)
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko* - säilytys
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Irrottakaa
käsiyksikkö painamalla sitä kevyesti pitimessään ja vapauttamalla - tällöin se joustaa ulos
ja voidaan sitten poistaa pitimestä.
•
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 246)
Alkolukko* - ennen moottorin
käynnistystä
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
1. Kun merkkivalo (6) palaa vihreänä, alkolukko on valmis käytettäväksi.
2. Ottakaa alkolukko pitimestään. Jos alkolukko on auton ulkopuolella avattaessa
lukitus, pitää se ensin aktivoida katkaisimella (2).
3. Kääntäkää suutin (1) ylös, vetäkää syvään
henkeä ja puhaltakaa tasaisesti, kunnes
kuuluu "klik"-ääni n. 5 sekunnin kuluttua.
Tulokseksi saadaan yksi vaihtoehdoista
seuraavassa taulukossa Tulos suoritetun
puhalluskokeen jälkeen.
Käsiyksikön säilytys- ja latausasema.
•
Palauttakaa käsiyksikkö pitimeen työntämällä sitä paikalleen, kunnes se "naksahtaa".
•
Säilyttäkää käsiyksikköä pitimessä - tällöin se on parhaiten suojassa ja sen akku
pysyy täyteen ladattuna.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 242)
4. Jos mitään ilmoitusta ei näytetä, siirto
autoon on voinut epäonnistua - painakaa
tällöin painiketta (3) tuloksen lähettämiseksi autoon manuaalisesti.
5. Kääntäkää suutin alas ja asettakaa alkolukko pitimeensä.
6. Käynnistäkää moottori hyväksytyn puhalluskokeen jälkeen 5 minuutin kuluessa muussa tapauksessa se pitää tehdä
uudelleen.
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 243)
08
Alkolukko* (s. 242)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 244)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
243
08 Käynnistys ja ajo
||
Tulos suoritetun puhalluskokeen
jälkeen
A
Merkkivalo
(5) + Näyttöteksti
Sisältö
Vihreä valo +
Alcoguard
Hyväksytty
testi
Käynnistäkää moottori ei mitattua alkoholipitoisuutta.
Keltainen valo
+ Alcoguard
Hyväksytty
testi
Moottorin käynnistäminen mahdollista - mitattu
alkoholipitoisuus on yli
0,1 promillea, mutta alle
voimassa olevan rajaarvonA.
Punainen valo
+ Ei hyväks.
testi Odota 1
minuutti
Moottorin käynnistäminen ei mahdollista mitattu alkoholipitoisuus
on yli voimassa olevan
raja-arvonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 242)
Alkolukko* - säilytys (s. 243)
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan
mittaustuloksen saamiseksi:
Alkolukko* (s. 242)
•
Välttäkää syömistä ja juomista n.
5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua
- huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa
virheellisen mittaustuloksen.
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 246)
Raja-arvo vaihtelee maittain, selvittäkää mikä on voimassa.
Ks. myös Alkolukko* (s. 242)
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana
tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
08
2
244
Alkolukko* - huomioitavaa
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jotta varmistetaan, että uusi puhalluskoe tehdään vaihdettaessa kuljettajaa - pitäkää katkaisinta (2) ja lähetyspainiketta (3) painettuina
samanaikaisesti n. 3 sekuntia. Tällöin auto
menee käynnistyksenestotilaan ja ennen
moottorin käynnistämistä vaaditaan uusi,
hyväksytty puhalluskoe.
Kalibrointi ja huolto
Alkolukko pitää tarkastaa ja kalibroida korjaamolla2 12 kuukauden välein.
30 päivää ennen välttämätöntä uudelleen
kalibrointia näkyy mittaristossa ilmoitus
Alcoguard Vaatii kalibr.. Jos kalibrointia ei
tehdä näiden 30 päivän aikana, normaali
moottorin käynnistäminen estetään - ainoastaan käynnistäminen ohitustoiminolla on tällöin mahdollista, ks. seuraava otsikko "Hätätilanne".
Ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lähetyspainiketta (3). Se sammuu muutoin itsestään n. 2 minuutin kuluttua, mutta syttyy sit-
08 Käynnistys ja ajo
ten uudelleen moottorin jokaisen käynnistyksen yhteydessä - ainoastaan uudelleenkalibrointi korjaamolla2 voi sammuttaa ilmoituksen
pysyvästi.
Hätätoiminnon aktivointi
HUOM
Kaikki aktivointi ohikytkennällä (Bypass)
kirjataan ja tallennetaan muistiin, ks. Datan
tallennus (s. 14).
•
Kylmä tai lämmin sää
Mitä kylmempi sää, sitä kauemmin kestää,
ennen kuin alkolukko on valmis käytettäväksi:
Lämpötila (ºC)
Pisin lämpenemisaika (sekuntia)
+10 - +85
10
-5 - +10
60
-40 - -5
180
Lämpötilan ollessa alle -20 ºC tai yli +60 ºC
alkolukko tarvitsee ylimääräisen virransyötön.
Mittaristossa näkyy Alcoguard liitä
virtajohdin. Kytkekää tällöin virransyöttöjohdin käsinekotelosta alkolukkoon ja odottakaa,
kunnes merkkivalo (6) palaa vihreänä.
Erittäin kylmällä säällä voidaan lämpenemisaikaa lyhentää ottamalla alkolukko sisälle.
Hätätilanne
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä,
jotta autolla voidaan ajaa.
2
Aktivoidun ohitustoiminnon (Bypass) jälkeen
mittaristo esittää Alcoguard Bypass
mahdoll. koko ajan ajon aikana ja se voidaan
nollata vain korjaamolla2.
Ohitustoimintoa (Bypass) voidaan testata
ilman, että vikailmoitus kirjautuu - tehkää tällöin kaikki vaiheet käynnistämättä autoa.
Vikailmoitus häviää, kun auto lukitaan.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan, onko ohikytkentä ohitus- (Bypass) vai hätätoiminto.
Tätä asetusta voidaan myöhemmin muuttaa
korjaamolla2.
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
•
Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään
vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää
Alcoguard Bypass mahdoll. ja moottori
voidaan käynnistää.
Tätä toimintoa voidaan käyttää kerran, sen
jälkeen pitää uudelleenasettaminen tehdä
korjaamolla2.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 242)
Alkolukko* - säilytys (s. 243)
Alkolukko* - ennen moottorin käynnistystä (s. 243)
Alkolukko* (s. 242)
Alkolukko* - symbolit ja teksti-ilmoitukset
(s. 246)
Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään
vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - mittaristo esittää
ensin Bypass aktivoitu Odota 1
minuutti ja sitten Alcoguard Bypass
mahdoll. - sen jälkeen moottori voidaan
käynnistää.
Tämä toiminto voidaan aktivoida useita kertoja. Ajon aikana esitettävä vikailmoitus voidaan sammuttaa vain korjaamolla2.
08
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
245
08 Käynnistys ja ajo
Alkolukko* - symbolit ja tekstiilmoitukset
Jo selostettujen ilmoitusten lisäksi, mittaristo
voi näyttää liittyen siihen, kuinka alkolukko toimii ennen moottorin käynnistystä (s. 243),
myös seuraavaa:
08
246
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alcoguard
Uud.käynn.
mahd.
Moottori on ollut sammutettuna lyhyemmän
aikaa kuin 30 minuuttia
- moottorin käynnistäminen on mahdollista
ilman uutta koetta.
Alcoguard
Vaatii huollon
Ottakaa yhteys korjaamoonA.
Alcoguard Ei
signaalia
Lähettäminen epäonnistui - lähettäkää
manuaalisesti painikkeella (3) tai tehkää uusi
puhalluskoe.
Alcoguard Virheell. testi
Testi epäonnistui - tehkää uusi puhalluskoe.
Alcoguard
Puhalla
kauemm.
Puhallus liian lyhyt puhaltakaa kauemmin.
Alcoguard
Puhalla hiljemm.
Puhallus liian voimakas
- puhaltakaa heikommin.
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alcoguard
Puhalla
kovempaa
Puhallus liian heikko puhaltakaa voimakkaammin.
Alcoguard
odota Esilämmitys
Lämmitys ei valmis odottakaa tekstiä Alcoguard Puhalla 5 sek..
A
Moottorin käynnistäminen
Moottori käynnistetään ja sammutetaan etäavaimen ja START/STOP ENGINE -painikkeen
avulla.
Bensiini- ja dieselmoottori
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Alkolukko* - toiminnot ja käsittely (s. 242)
Alkolukko* - huomioitavaa (s. 244)
Alkolukko* - säilytys (s. 243)
Alkolukko* (s. 242)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Virtalukko etäavain poistettuna/painettuna sisään
ja START/STOP ENGINE-painike.
TÄRKEÄÄ
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava
avainliuska - irrotus/kiinnitys (s. 155).
08 Käynnistys ja ajo
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se sisään ääriasentoonsa. Huomatkaa, että jos autossa on alkolukko*, pitää
ensin tehdä hyväksytty puhalluskoe,
ennen kuin moottori voidaan käynnistää.
Lisätietoja alkolukosta, ks. Alkolukko* (s.
242).
2. Pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna3.
(Automaattivaihteistoiset autot - painakaa
jarrupoljinta.)
3. Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai
käynnistysmoottorin ylikuumenemissuoja katkaisee.
TÄRKEÄÄ
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen
uuden yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee, jos käynnistysakku saa toipua.
VAROITUS
VAROITUS
VAROITUS
Ottakaa etäavain aina pois virtalukosta,
kun poistutte autosta, ja katsokaa, että
avainasento on 0 - erityisesti, jos autossa
on lapsia. Tietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu - ks. Avaimen asennot (s. 68).
Älkää koskaan poistako etäavainta
autosta ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HUOM
Moottorin sammuttaminen (s. 248)
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla
huomattavasti korkeampi kuin normaalisti.
Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja
säästää luontoa.
Keyless drive*
Noudattakaa kohtia 2-3 moottorin avaimettomassa (s. 157) käynnistämisessä.
HUOM
Edellytys moottorin käynnistymiselle on,
että jokin avaimettoman toiminnon
(Keyless drive) etäavaimista on matkustamossa tai kuormatilassa.
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta moottorin käynnistämisen jälkeen tai
auton hinauksen aikana.
08
3
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
247
08 Käynnistys ja ajo
Moottorin sammuttaminen
Ohjauslukko
Etäkäynnistys (ERS)*
Moottori sammutetaan START/STOP
ENGINE-painikkeella.
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
esim. se otetaan luvattomasti käyttöön.
Moottorin pysäyttämiseksi:
Tehtävä
Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start)
tarkoittaa, että auton moottori voidaan käynnistää matkan päästä etäavaimella tai PCCavaimella. Näin matkustamo voidaan lämmittää/viilentää ennen liikkeellelähtöä.
•
Painakaa START/STOP ENGINE - moottori pysähtyy.
Jos vaihteenvalitsin ei ole asennossa P tai jos
auto rullaa:
•
Painakaa 2 kertaa painiketta START/
STOP ENGINE tai pitäkää painike painettuna, kunnes moottori käynnistyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimen asennot (s. 68)
•
Ohjauslukko avautuu, kun etäavain on virtalukossa4 ja START/STOP ENGINE-painiketta painetaan.
•
Ohjauslukko lukkiutuu, kun kuljettajan ovi
avataan moottorin sammuttamisen jälkeen.
Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun
ohjauslukko avautuu tai lukkiutuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 246)
Avaimen asennot (s. 68)
Ohjauspyörä (s. 75)
Lämmitys- ja ilmastointilaitteisto sekä audiojärjestelmä käynnistyvät asetuksilla, joita käytettiin pysäköitäessä auto.
ERS-käynnistetty moottori on aktivoitu enintään 15 minuutiksi, sen jälkeen se sammutetaan. 2 ERS-aktivoinnin jälkeen pitää moottori
käynnistää tavanomaisella tavalla ennen kuin
ERS-järjestelmää voidaan jälleen käyttää.
Lisävarusteena oleva ERS-toiminto voidaan
saada useimpiin automaattivaihteistolla
varustettuihin autoihin.
HUOM
ERS-toiminto vaikuttaa etäavaimen pariston käyttöikään. Käytettäessä ERS:ää
säännöllisesti tulee paristo sen vuoksi
vaihtaa kerran vuodessa, ks. Etäavain/PCC
- pariston vaihto (s. 156).
HUOM
Ottakaa huomioon joutokäyntiä koskevat
paikalliset/kansalliset määräykset.
08
4
248
Avaimettomalla järjestelmällä varustetussa autossa pitää etäavaimen olla sisällä matkustamossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
VAROITUS
Etäkäynnistys (ERS) - käsittely
1. Painakaa lyhyesti avaimen painiketta (2).
Moottorin etäkäynnistäminen edellyttää
seuraavien kriteerien täyttymistä:
2. Painakaa heti sen jälkeen pitkään - vähintään 2 sekuntia - painiketta (3).
•
•
•
1. Suuntavalot vilkkuvat nopeasti muutamia
kertoja.
Jos ERS:n edellytykset ovat täyttyneet,
tapahtuu seuraavaa:
Auton täytyy olla valvonnan alaisena.
Autossa ei saa olla ihmisiä tai eläimiä.
Auto ei saa seistä suljetussa tuulettamattomassa tilassa - pakokaasut voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisille ja eläimille.
2. Moottori käynnistyy.
3. Moottorin käynnistyminen vahvistetaan
sen jälkeen siten, että suuntavalot palavat
jatkuvasti 3 sekuntia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäkäynnistys (ERS) - käsittely (s. 249)
Etäkäynnistys (ERS) - symbolit ja ilmoitukset (s. 250)
HUOM
Avaimen painikkeet etäkäynnistystä varten.
Etäkäynnistyksen jälkeen auto on edelleen
lukittuna, mutta liiketunnistin* kuitenkin
deaktivoituna.
Lukituksen avaaminen
Lukitus
Turvavalaistus
PCC6-avaimella
Takaluukun lukituksen avaaminen
Valo-osoitus turvavalaistukselle7
vilkkuu muutamia kertoja painiketta
painettaessa ja alkaa sitten palaa
jatkuvasti, jos kaikki ERS:n kriteerit
ovat täyttyneet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
että ERS on käynnistänyt moottorin.
Tiedotuksia5
Etäkäynnistäkää moottori
Jotta moottori voidaan etäkäynnistää, auton
pitää olla lukittu.
Menetelkää näin:
Sen tarkistamiseksi, onko ERS käynnistänyt
moottorin, käyttäjä voi painaa painiketta (5) jos moottori on käynnistynyt, tapahtuu valoosoitus painikkeilla (2) ja (3).
08
5
6
7
Vain PCC-avaimessa, ks. PCC* - eri toiminnot (s. 153).
Lisätietoja PCC-avaimesta, ks. PCC* - eri toiminnot (s. 153).
Lisätietoja Turvavalaistuksesta, ks. Etäavain - toiminnot (s. 151) ja Lähestymisvalaist. kesto (s. 88).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
249
08 Käynnistys ja ajo
||
Aktiiviset toiminnot
Etäkäynnistetyn moottorin yhteydessä on
aktivoitu seuraavat toiminnot:
•
•
•
Ilmanvaihtojärjestelmä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäkäynnistys (ERS)* (s. 248)
Etäkäynnistys (ERS) - symbolit ja ilmoitukset (s. 250)
Audio-/videojärjestelmä
Lähestymisvalaist. kesto.
Deaktivoidut toiminnot
Etäkäynnistetyn moottorin yhteydessä on
deaktivoitu seuraavat toiminnot:
•
•
•
•
Valonheittimet
Tuulilasinpyyhkimet.
Seuraava kohta sammuttaa ERS-käynnistetyn
moottorin:
•
Etäavaimen painiketta (1) tai (2) tai (4) painetaan
•
•
•
•
Auton lukitus avataan
•
Säiliössä on jäljellä n. 10 litraa polttoainetta
•
Aktiivinen ERS-aika ylittää 15 minuuttia.
Ovi avataan
Kaasu- tai jarrupoljinta painetaan
Vaihteenvalitsin siirretään pois P-asennosta
Kun ERS-käynnistetty moottori sammutetaan,
suuntavalot palavat vilkkumatta 3 sekuntia.
250
Tilanteissa, joissa ERS-toiminto jää pois tai
keskeytyy, mittaristossa näytetään symboli
täydennettynä selittävällä teksti-ilmoituksella.
Puuttuva ERS-toiminto
Ilmoitus
Sisältö
Ei etäkäynnist.
Enint. 2 käynn.
ERS ei toiminut, koska
enintään 2 ERS-aktivointia peräkkäin on
sallittua.
Ei etäkäynnist.
vähän polttoain.
ERS ei toiminut johtuen
pienestä polttoainemäärästä.
Ei etäkäynnist.
vaihde ei P-as.
ERS ei toiminut, koska
vaihteenvalitsin ei ole
P-asennossa.
Ei etäkäynnist.
kuljett. autossa
ERS ei toiminut, koska
joku on matkustamossa.
Ei etäkäynnist.
heikko akku
ERS ei toiminut johtuen
matalasta akkujännitteestä. Ladatkaa akkua
käynnistämällä moottori.
Seisonta-/positiovalot
Numerokilven valaistus
ERS katkaistaan
08
Etäkäynnistys (ERS) - symbolit ja
ilmoitukset
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
A
Käynnistysapuakku
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Ei etäkäynnist.
moott. varoitus
ERS ei toiminut johtuen
moottorin varoitusilmoituksesta. Ottakaa
yhteys korjaamoonA.
Etäkäynn. pois
kuljett.
Autossa
ERS keskeytetty, koska
joku oli matkustamossa.
Ei etäkäynnist.
moott.
jäähd.nes
ERS ei toiminut johtuen
jäähdytysjärjestelmän
vikailmoituksesta, ks.
Jäähdytysneste - taso
(s. 326).
Etäkäynn. pois
moott. varoitus
ERS keskeytetty johtuen moottorin vikailmoituksesta. Ottakaa
yhteys korjaamoonA.
Etäkäynn. pois
heikko akku
ERS keskeytetty johtuen liian matalasta
akkujännitteestä.
Etäkäynn. pois
moot.
jäähd.nes
ERS keskeytetty johtuen jäähdytysjärjestelmän vikailmoituksesta.
Ei etäkäynnist.
ovi auki
ERS ei toiminut, koska
ovi/takaluukku ei ollut
kiinni.
Ei etäkäynnist.
auto ei lukittu
ERS ei toiminut, koska
auto ei ollut lukittu.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Keskeytetty ERS-toiminto
Ilmoitus
Sisältö
Etäkäynn. pois
vähän polttoain.
ERS ei toiminut johtuen
liian pienestä polttoainemäärästä.
Etäkäynn. pois
vaihde ei P-as.
ERS keskeytetty, koska
vaihteenvalitsin ei ole
P-asennossa.
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäkäynnistys (ERS)* (s. 248)
Etäkäynnistys (ERS) - käsittely (s. 249)
Jos käynnistysakku (s. 339) on tyhjentynyt,
auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta
suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai
muiden vaurioiden välttämiseksi:
1. Asettakaa etäavain avainasentoon 0 (s.
68).
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on
12 V.
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
251
08 Käynnistys ja ajo
||
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan (1).
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan
komponenttien kanssa.
5. Avatkaa oman akun etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi, ks.
Käynnistysakku - vaihto (s. 341).
6. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton akun plusnapaan (2).
7. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
8. Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, esim. oikea moottorinkiinnike
yläreunassa, ulompi ruuvinkanta (4).
9. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
08
252
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja
antakaa sen käydä muutama minuutti
normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella, n. 1500 r/min.
11. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on
tyhjentynyt akku.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
> Katsokaa, ettei kumpikaan mustan
käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun plusnapaan tai punaisen
käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen!
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 246)
08 Käynnistys ja ajo
Vaihteistot
Käsivalintainen vaihteisto
Peruutusvaihteen salpa
Vaihteistoja on kahta päätyyppiä. Käsivalintainen ja automaattinen vaihteisto.
Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
•
•
Käsivalintainen vaihteisto (s. 253)
Automaattivaihteisto - Geartronic (s. 254)
ja Powershift (s. 258)
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan
tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran esiintyessä mittaristossa syttyy
varoitussymboli ja teksti-ilmoitus näkyy Noudattakaa tällöin annettua suositusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s.
254)
•
Noudattakaa vaihdevipuun merkittyä
vaihdekaaviota ja poistukaa vapaa-asennosta N ennen kuin vipu viedään R-asentoon.
•
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seistessä paikallaan.
HUOM
6-vaihteisen vaihteiston ylemmän vaihdekaavioversion yhteydessä (ks. edellistä
kuvaa) - painakaa vaihdevipu ensin alas
N-asentoon peruutusvaihteen kytkemiseksi.
Vaihdekaavio, 6-vaihteinen vaihteisto.
6-vaihteisesta vaihteistosta on kaksi eri versiota - peruutusvaihteen sijainti erottaa ne.
Katsokaa vaihdevipuun merkittyä ko. vaihdekaaviota.
•
Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
•
Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vaihteistot (s. 253)
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 376)
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde ei riitä pitämään autoa paikallaan
kaikissa tilanteissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
253
08 Käynnistys ja ajo
Vaihtoilmaisin*
Vaihtoilmaisin ilmoittaa kuljettajalle, milloin on
hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde. Olennainen yksityiskohta ympäristösovitetun ajon yhteydessä on ajaa oikealla
vaihteella ja vaihtaa hyvissä ajoin.
Käsivalintainen vaihteisto
tajalle, kun on hyvä kytkeä seuraavaksi suurempi tai pienempi vaihde mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Ottaen huomioon ominaisuudet, kuten suorituskyky ja värinätön käynti, voi kuitenkin olla
asianmukaista vaihtaa suuremmalla kierrosluvulla. Kehystetty numero ilmoittaa ko. vaihteen.
Käsivaihteiston vaihtoilmaisin. Vain yksi ilmaisin kerrallaan palaa, normaaliajossa
vain keskimmäinen.
Suositeltaessa suuremmalle/
pienemmälle vaihteelle vaihtoa syttyy ylempi ilmaisin "+" tai alempi ilmaisin "-", jotka on merkitty kuvaan punaisella.
Automaattivaihteisto
08
Digitaalinen mittaristo vaihtoilmaisimella.
Tietyissä versioissa on apuvälineenä ilmaisin GSI (Gear Shift Indicator) - joka kertoo kuljet-
254
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jos autossa on "analoginen"
mittaristo, vaihdeasennot ja
ilmaisinnuolet näytetään mittariston keskustassa.
Automaattivaihteisto - Geartronic*
Geartronic-vaihteistossa on kaksi eri vaihtotilaa - automaattinen ja käsivalintainen.
08 Käynnistys ja ajo
•
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois
P-asennosta, pitää jarrupoljin painaa kunnolla alas.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Kytkekää myös seisontajarru (s. 276)
varmuuden vuoksi.
HUOM
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa, ennen kuin auto voidaan lukita ja
hälytin kytkeä.
D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Manuaaliset vaihdeasennot. S8: Sport-tila *.
Mittaristo (s. 58) näyttää vaihteenvalitsimen
asennon seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S*,
1, 2, 3 jne.
Vaihdeasennot
Automaattivaihteiston vaihdeasennot näytetään mittaristossa oikealla. (Vain yksi
ilmaisin palaa kerrallaan ilmoittaen valitun vaihdeasennon.)
Urheilullisen tilan symboli "S" on aktiivisessa
tilassa ORANSSI.
Pysäköintiasento - P
Valitkaa asento P, kun moottori käynnistetään
tai auto pysäköidään.
8
TÄRKEÄÄ
Auton täytyy olla paikallaan, kun valitaan
P-asento.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa N-asennossa.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää
seistä paikallaan, kun D-asento valitaan Rasennosta.
Geartronic – Käsivalintaiset
vaihdeasennot (+S-)
Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja
voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa
moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
Manuaaliseen vaihtotapaan päästään viemällä vipu sivulle asennosta
D pääteasentoon "+S-". Mittariston
symboli "+S-" vaihtuu VALKOISESTA ORANSSIKSI ja luvut 1, 2, 3 jne. näytetään ruudussa merkkinä valittuna olevasta
vaihteesta.
•
Peruutusasento - R
Auton on oltava paikallaan, kun R-asento valitaan.
tai
Vapaa-asento - N
•
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori
voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru,
Painakaa vipua eteenpäin suuntaan "+"
(plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja
vapauttakaa se - vipu palaa lepoasentoonsa välille + ja –.
Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan "–"
(miinus) vaihtaaksenne yhden portaan
alaspäin, ja vapauttakaa se.
Toimintoa "Sport-tila" ei ole mallissa V60 Plug-in Hybrid - vain "+" ja "-".
08
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
255
08 Käynnistys ja ajo
||
Käsivalintainen vaihdeasento "+S–" voidaan
valita milloin tahansa ajon aikana.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
•
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se.
Jos ohjauspyörän valitsimia ei käytetä, ne
poistetaan hetken kuluttua käytöstä ja asiasta ilmoitetaan mittaristossa vaihtamalla
valitun vaihteen numero takaisin merkinnäksi "D".
Automaattiseen ajotilaan palaaminen:
•
Poikkeuksen muodostaa moottorijarrutus,
jonka aikana ohjauspyörän valitsimet ovat
koko ajan toimintavalmiudessa.
Siirtäkää vipua sivulle ääriasentoon kohtaan D.
Manuaalinen deaktivointi
HUOM
Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun
vaihteenvalitsin on siirretty eteen- tai taaksepäin "+S–"-asennossaan. Mittaristo
vaihtaa tällöin merkistä S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta 123 jne.
Ohjauspyörän valitsimet*
Sen lisäksi, että vaihdetta voidaan vaihtaa
manuaalisesti vaihteenvalitsimella, myös
ohjauspyörässä on säätimet, ns. ohjauspyörävalitsimet.
08
256
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava. Se tehdään vetämällä toista ohjauspyörävalitsinta
ohjauspyörää kohti, jolloin mittariston merkki
"D" vaihtuu valitun vaihteen osoittavaksi
numeroksi.
HUOM
Automaattinen aktivoinnin poisto
Ohjauspyörän valitsimet deaktivoidaan
manuaalisesti:
Ohjauspyörän valitsimet.
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku
pysyy sallitulla alueella.
Jokaisen vaihdon jälkeen mittaristossa oleva
luku vaihtuu ilmoittamaan valitusta vaihteesta.
Vaihtakaa sitten vaihdetta seuraavasti:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Vetäkää valitsimia ohjauspyörää kohti
ja pitäkää näin, kunnes mittaristo vaihtaa ko. vaihteen merkin numerosta kirjaimeksi "D".
Ohjauspyörävalitsimia voidaan käyttää myös
vaihteenvalitsimen ollessa Sport-asennossa*.
Tällöin valitsimet ovat koko ajan käytössä
eikä niitä poisteta käytöstä.
08 Käynnistys ja ajo
Geartronic - Sport-tila* (S)9
Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille
korkeammat kierrosluvut. Samalla
saadaan nopeampi vaste kaasua
painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista
suuremmalle vaihteelle.
Sport-tilan aktivointi:
•
Siirtäkää vaihteenvalitsin sivulle D-asennosta ääriasentoon "+S–"-tilassa, jolloin
mittariston merkki D vaihtuu merkiksi S.
Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon
aikana.
Geartronic - Talvitila
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin D-asennosta ääriasentoon
tilassa "+S–", jolloin mittariston näytössä
merkki D vaihtuu numeroksi 110.
2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua
eteenpäin kohti "+" -merkkiä (plus)
2 kertaa - näytössä merkki 1 vaihtuu merkiksi 3.
3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti
kaasua.
9
10
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan
(normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin,
ns. kickdown.
kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä (s. 376)
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja,
joka estää kickdown-toiminnon.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua.
Jos kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen
vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa
korkea, ei tapahdu mitään – alkuperäinen
vaihde pysyy kytkettynä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin yhden tai useamman portaan kerrallaan
riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi,
08
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Jos autossa on Sport-tila*, näytetään ensin "S".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
257
08 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto - Powershift*
Automaattivaihteisto Powershift on vaihteisto,
jossa erona Geartronic-automaattivaihteistoon
(s. 254) on kahdennetut mekaaniset kytkinlevyt.
osaa "Geartronic - talvitila" (s. 254). Powershift-toiminnolla helpotetaan liikkeellelähtöä
liukkaalla alustalla, jos 2. vaihde kytketään
manuaalisesti 3. vaihteen asemesta (Geartronic).
Powershift vai Geartronic
Vaihteistolla Powershift varustettua mallia ei
tule hinata, koska riittävän voitelun saanti
edellyttää käynnissä olevaa moottoria. Jos
hinaus kuitenkin pitää suorittaa, matkan on
oltava mahdollisimman lyhyt, ja tällöinkin
hyvin pienellä nopeudella.
D: Automaattiset vaihdeasennot. +S–: Manuaaliset vaihdeasennot. S: Sport-tila*.
Automaattinen Powershift -vaihteisto siirtää
vetotehon moottorista vetäville pyörille kaksinkertaisten mekaanisten kytkinlamellien
avulla, toisin kuin Geartronic, joka käyttää
tähän tarkoitukseen hydraulista momentinmuunninta.
08
258
Powershift-vaihteisto toimii samalla tavalla ja
siinä on samanlaiset säätimet ja toiminnot
kuin Geartronic-automaattivaihteistossa.
Poikkeuksena on Geartronicin talvitila, ks.
Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu
Powershift-vaihteistolla vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä vaihteiston tarrasta moottoritilasta - ks. Tyyppimerkinnät (s.
363). Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että
kyseessä on Powershift-vaihteisto - muussa
tapauksessa se on Geartronic-automaattivaihteisto.
Muistettavaa
Vaihteiston kaksoiskytkimessä on ylikuormitussuoja, joka aktivoituu, jos se tulee liian
lämpimäksi, esim. jos autoa pidetään liian
kauan paikallaan kaasupolkimella ylämäessä.
Ylikuumentunut vaihteisto havaitaan siitä, että
auton koetaan ravistavan ja tärisevän, varoi-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
tussymboli syttyy ja mittaristossa näytetään
ilmoitus. Myös ajettaessa hitaasti jonossa
(10 km/h tai alle) ylämäessä tai perävaunun
ollessa kytkettynä vaihteisto voi lämmetä liikaa. Vaihteisto jäähtyy seistäessä paikallaan,
käyttöjarru painettuna ja moottori joutokäynnillä.
Ylikuumeneminen ajettaessa hitaasti jonossa
voidaan välttää ajamalla jaksoittain:
•
Seiskää paikallanne ja odottakaa jalka jarrupolkimella, kunnes edellä olevaan liikenteeseen on syntynyt sopiva väli, ajakaa väli ja odottakaa jälleen hetki jalka
jarrulla.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää auto paikallaan ylämäessä käyttöjarrun avulla – älkää pitäkö sitä paikallaan
kaasupolkimella. Vaihteisto voi tällöin ylikuumentua.
Tärkeitä, Powershift-vaihteistoa ja hinausta
koskevia tietoja - ks. Hinaus (s. 294).
Teksti-ilmoitus ja toimenpide
Tietyissä tilanteissa voi mittaristo esittää
teksti-ilmoituksen samalla, kun symboli syttyy.
08 Käynnistys ja ajo
Symboli
A
Ilmoitus
Ajo-ominaisuudet
Toimenpide
Vaiht. ylikuum. jarruta
paikall.
Vaikeaa pitää tasainen nopeus
moottorin vakiokäyntinopeudella.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pitäkää auto paikallaan käyttöjarrulla.A
Vaiht.ölj. lämp. pysäköi
varoen
Voimakkaasti hakkaava auton kulku.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pysäköikää auto heti turvallisella
tavalla.A
Vaiht. jäähdytys anna
moot. käydä
Autolla ei saa ajaa ylikuumentuneen
vaihteiston takia.
Vaihteisto ylikuumentunut. Nopeimman jäähdytyksen saamiseksi: Antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevivun ollessa
N- tai P-asennossa, kunnes ilmoitus sammuu.
Nopein jäähdytys: antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevipu asennossa N tai P, kunnes ilmoitus sammuu.
Taulukko esittää kolme vaihetta, joissa on
kasvanut vakavuusaste, jos vaihteisto tulee
liian lämpimäksi. Teksti-ilmoituksen ohella
kuljettajan huomio kiinnitetään myös siten,
että auton elektroniikka tilapäisesti muuttaa
ajo-ominaisuuksia. Noudattakaa teksti-ilmoituksen ohjetta esiintyvissä tapauksissa.
HUOM
Taulukon esimerkki ei ole osoitus auton
viasta, vaan se osoittaa, että turvatoiminto
on aktivoitunut tarkoituksellisesti estämään
auton jonkin osan vaurioituminen.
VAROITUS
Jos varoitussymboli yhdistettynä tekstiin
Vaiht.ölj. lämp. pysäköi varoen jätetään
ottamatta huomioon, voi lämpötila vaihteistossa nousta niin korkeaksi, että voimansiirto moottorin ja vaihteiston välillä
katkeaa tilapäisesti estääkseen kytkimen
vaurioitumisen - auto menettää tällöin
vetovoimansa ja jää paikalleen, kunnes
vaihteiston lämpötila on laskenut hyväksyttävälle tasolle.
Lisää mahdollisia teksti-ilmoituksia ratkaisuehdotuksineen koskien automaattivaihteistoa, ks. Viestit (s. 100).
Teksti-ilmoitus sammuu automaattisesti tehdyn toimenpiteen jälkeen tai vilkkuvivun OKpainikkeen painamisen jälkeen.
08
259
08 Käynnistys ja ajo
•
Vaihteenvalitsinsalpa
Vaihteenvalitsinsalpoja on kahta eri tyyppiä mekaaninen ja automaattinen.
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poisto
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen avainasennossa II (s. 68).
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
G021351
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto
on seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia
(riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
08
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun
tyhjennyttyä, vaihteenvalitsin pitää siirtää pois
P-asennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Nostakaa kumimattoa lokerossa keskikonsolin takana ja etsikää reikä11 avainliuskaa (s. 155) varten lokeron pohjasta.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja
D.
Etsikää palautusjousinen painike alhaalta
reiästä avainliuskalla ja painakaa sitä pitkään.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta ja vetäkää avainliuska ylös.
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
4. Asettakaa kumimatto takaisin.
Pysäköintiasento (P)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
11
260
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N toisen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen avainasennossa II.
Reikiä voi olla kaksi: yksi avainliuskalle ja yksi kumimaton kiinnittämistä varten.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 254)
Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 258)
08 Käynnistys ja ajo
Liikkeellelähtöapu mäessä (HSA)*12
Start/Stop*
Käyttöjarru voidaan vapauttaa ennen liikkeellelähtöä tai peruutusta mäessä - HSA-toiminto
(Hill Start Assist) estää auton vierimisen alaspäin.
Tietyt moottorin ja vaihteiston yhdistelmät on
varustettu käynnistys- ja pysäytystoiminnolla,
joka alkaa toimia esim. seistäessä autojonossa
tai odotettaessa liikennevaloissa - moottori
sammutetaan tällöin tilapäisesti ja se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun matkaa jatketaan.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja
siirtää jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa
kaasua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 246)
Start/Stop-toiminnolla annetaan kuljettajalle
mahdollisuus aktiivisemmin ympäristötietoiseen tapaan ajaa autoa antamalla moottorin
"pysähtyä automaattisesti", kun tämä on tarkoituksenmukaista.
Käsivalintainen tai automaattinen
Huomatkaa, että Start/Stop-toiminnossa on
eroja sen mukaan, onko vaihteisto käsivalintainen tai automaattinen.
Huoli ympäristöstä on yksi Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa kaikkea
toimintaamme. Tämä tavoite on luonut useita
erillisiä energiaa säästäviä toimintoja, joista
yksi on Start/Stop. Näiden kaikkien toimintojen yhteinen tehtävä on vähentää polttoaineenkulutusta, joka vuorostaan vähentää
pakokaasupäästöjä.
•
•
•
•
Yleistä toiminnosta Start/Stop
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 265)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 263)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset (s.
268)
•
Akku - Start/Stop (s. 342)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 262)
Moottorin käynnistäminen (s. 246)
Start/Stop* - asetukset (s. 267)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 266)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 266)
Moottori sammutetaan - tulee hiljaisempaa ja
puhtaampaa.
12
08
Riippuu moottori- ja vaihteistoyhdistelmästä. HSA ei ole mahdollinen kaikissa yhdistelmissä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
261
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - toiminta ja käsittely
Ehdot
Moottorin ja vaihteiston tietyt yhdistelmät on
varustettu Start/Stop-toiminnolla, joka alkaa
toimia esim. auton seistessä paikallaan
jonossa tai odottaessa liikennevaloissa.
Start/Stop-toiminto aktivoituu automaattisesti,
kun moottori käynnistetään avaimella.
Start/Stop-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun
moottori käynnistetään avaimella. Kuljettajalle ilmoitetaan asiasta sytyttämällä toiminnon symboli mittaristossa
ja käyttöpainikkeen valo.
A
M/A
A
Kytkeminen vapaalle, asettakaa
vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa kytkinpoljin - moottori
sammuu automaattisesti.
M
Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja
pitäkää sitten jalka polkimella moottori pysähtyy automaattisesti.
A
Moottorin käynnistäminen
automaattisesti
Ehdot
Vaihdevipu vapaa-asennossa:
08
262
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
M
2. Kytkekää sopiva vaihde ja lähtekää liikkeelle.
Jos ECO-toiminto on aktivoitu, moottori voidaan
pysäyttää automaattisesti
ennen kuin auto on täysin
paikallaan.
Vahvistuksena ja muistutuksena
siitä, että moottori on sammutettu
automaattisesti, mittaristossa syttyy
Start/Stop -toiminnon symboli.
Poista jalan paine käyttöjarrulta moottori käynnistyy automaattisesti
ja matka voi jatkua.
A
Säilyttäkää paine käyttöjarrulla ja
painakaa kaasupoljinta - moottori
käynnistyy automaattisesti.
A
Alamäessä on myös tämä mahdollisuus:
M+
A
Vapauttakaa käyttöjarru ja antakaa
auton rullata liikkeelle - moottori
käynnistyy automaattisesti, kun
nopeus ylittää normaalin kävelyvauhdin.
Moottorin pysäyttäminen
automaattisesti
Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on
voimassa seuraavaa:
A
1. Painakaa kytkinpoljinta tai kaasupoljinta - moottori käynnistyy.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Kaikki auton varsinaiset järjestelmät, kuten valaistus,
radio jne. toimivat normaalisti
myös moottorin ollessa sammutettuna automaattisesti, ainoastaan tietyn varustuksen toimintaa voidaan rajoittaa tilapäisesti, esim.
ilmastointilaitteen puhaltimen nopeutta tai
äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.
M/A
A
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop-toiminnon aktivoinnin poisto
Tietyissä tilanteissa voi olla
toivottavaa kytkeä tilapäisesti
automaattinen Start/Stoptoiminto pois käytöstä - se
tehdään painamalla tätä painiketta.
Suljettu -toiminto osoitetaan mittariston Start/Stop-symbolin ja
Päällä-/Pois -painikkeen valon sammumisena.
•
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 266)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 265)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 263)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset (s.
268)
•
Akku - Start/Stop (s. 342)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 266)
Start/Stop* - moottori ei pysähdy
Moottorin ja vaihteiston tietyt yhdistelmät on
varustettu Start/Stop-toiminnolla, joka alkaa
toimia esim. auton seistessä paikallaan
jonossa tai odottaessa liikennevaloissa. Myös
Start/Stop-toiminnon ollessa aktivoituna
moottori ei aina pysähdy automaattisesti.
Moottori ei sammu automaattisesti, jos:
Ehdot
M/
AA
auto ei ensin saavuttanut nopeutta
n. 8 km/h avainkäynnistyksen tai viimeisimmän automaattisen pysäytyksen jälkeen.
M
+
A
kuljettaja on avannut turvavyön lukon.
M
+
A
HSA tarkoittaa, että paine jarrujärjestelmässä
säilyy tilapäisesti sinä aikana, kun jalka siirretään jarrupolkimelta kaasupolkimelle ennen
liikkeellelähtöä moottorin ollessa pysäytettynä
automaattisesti. Tilapäinen jarruvaikutus
häviää parin sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa kaasua.
käynnistysakun kapasiteetti on alimman sallitun tason alapuolella.
M
+
A
moottori ei ole normaalissa käyntilämpötilassa.
M
+
A
Aiheeseen liittyvät tiedot
ulkolämpötila on jäätymispisteen alapuolella tai yli n. 30 °C.
M
+
A
Start/Stop-toiminto on suljettuna, kunnes se
aktivoidaan uudelleen painikkeella tai kunnes
moottori käynnistetään uudelleen avaimella.
Käynnistysapu HSA
Käyttöjarru voidaan vapautta myös ylämäessä moottorin käynnistämiseksi automaattisesti - HSA (s. 261) (Hill Start Assist) toiminto estää auton valumisen taaksepäin.
•
•
•
Start/Stop* (s. 261)
Moottorin käynnistäminen (s. 246)
08
Start/Stop* - asetukset (s. 267)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
263
08 Käynnistys ja ajo
||
08
264
Ehdot
M/
AA
Ehdot
M/
AA
tuulilasin sähköinen lämmitys aktivoidaan.
M
+
A
perävaunu on sähköisesti yhdistetty
auton sähköjärjestelmään.
M
+
A
olosuhteet matkustamossa poikkeavat esivalituista arvoista - huomataan
siitä, että tuuletuspuhaltimen käyntinopeus on korkea.
M
+
A
konepelti avattuB.
M
+
A
autoa peruutetaan.
M
+
A
käynnistysakun lämpötila on jäätymispisteen alapuolella tai liian korkea.
M
+
A
kuljettaja tekee suuria ohjausliikkeitä.
M
+
A
pakoputkiston hiukkassuodatin on
täynnä - vasta kun automaattinen
puhdistusjakso on tehty (ks. Dieselin
hiukkassuodatin (DPF) (s. 286)), tilapäisesti suljettu Start/Stop-toiminto
aktivoituu uudelleen.
M
+
A
tie on hyvin jyrkkä.
M
+
A
vaihteisto ei ole normaalissa käyntilämpötilassa.
A
ulkoilman paine alittaa paineen, joka
vastaa korkeutta
1500-2500 m merenpinnan yläpuolella
- ko. ilmanpaine vaihtelee vallitsevan
sään mukaan.
A
mukautuvan nopeudensäätimen
jonoavustaja on aktivoitu.
A
vaihteenvalitsin on asennossa SC tai
"+/-".
A
A
B
C
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Sport-tila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 261)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 262)
Moottorin käynnistäminen (s. 246)
Start/Stop* - asetukset (s. 267)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 266)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 265)
•
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 266)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset (s.
268)
•
Akku - Start/Stop (s. 342)
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - moottori käynnistyy
automaattisesti
Ehdot
M/AA
Moottorin ja vaihteiston tietyt yhdistelmät on
varustettu Start/Stop-toiminnolla, joka alkaa
toimia esim. auton seistessä paikallaan
jonossa tai odottaessa liikennevaloissa. Automaattisesti sammutettu moottori voi tietyissä
tapauksissa käynnistyä uudelleen ilman, että
kuljettaja on päättänyt jatkaa matkaa.
Auto alkaa rullata, tai tekee pienen
nopeudenlisäyksen, jos auton on
pysäytetty automaattisesti sen
seisomatta täysin paikallaan.
M+A
Kuljettajan vyölukko avataan vaihteenvalitsimen ollessa D- tai Nasennossa.
A
Seuraavassa tapauksessa moottori käynnistyy automaattisesti, vaikka kuljettaja ei ole
painanut kytkinpoljinta (käsivalintainen vaihteisto) tai ottaa jalan jarrupolkimelta (automaattivaihteisto):
Ehdot
M/AA
Huurua muodostuu ikkunoille.
M+A
Matkustamon olosuhteet poikkeavat esivalituista arvoista.
M+A
Virrankulutus on tilapäisesti suuri
tai käynnistysakun kapasiteetti
laskee alimman sallitun tason alapuolelle.
M+A
Ohjauspyörän
A
B
C
liikkeetB.
A
Vaihteenvalitsin siirretään D-asennosta S-asentoonC, R tai asentoon "+/-".
A
Kuljettajan ovi avataan vaihteenvalitsimen ollessa D-asennossa "pling"-ääni ja teksti-ilmoitus kertovat, että Start/Stop-toiminto on
aktiivinen.
A
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 261)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 262)
Moottorin käynnistäminen (s. 246)
Start/Stop* - asetukset (s. 267)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 266)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 263)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset (s.
268)
•
Akku - Start/Stop (s. 342)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 266)
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Vain tiettyjen moottorien yhteydessä.
Sport-tila.
VAROITUS
Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.
M+A
Konepelti avataanB.
M+A
Älkää avatko konepeltiä, kun moottori on
pysäytetty automaattisesti - moottori voi
äkkiä käynnistyä automaattisesti. Tehkää
ensin normaali moottorin sammuttaminen
START/STOP ENGINE -painikkeella
ennen kuin konepelti käännetään ylös.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
265
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - moottori ei käynnisty
automaattisesti
Moottorin ja vaihteiston tietyt yhdistelmät on
varustettu Start/Stop-toiminnolla, joka alkaa
toimia esim. auton seistessä paikallaan
jonossa tai odottaessa liikennevaloissa. Moottori ei aina käynnisty automaattisesti pysähdyttyään automaattisesti.
Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:
Ehdot
M/
AA
Vaihde on kytkettynä ilman vapaakytkentää - näyttöteksti kehottaa
kuljettajaa asettamaan vaihdevivun
vapaa-asentoon, jotta automaattinen käynnistys voi tapahtua.
M
Kuljettaja ei käytä turvavyötä, vaihteenvalitsin on P-asennossa ja kuljettajan ovi on auki - moottori pitää
käynnistää normaalisti.
A
A
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 265)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 263)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset (s.
268)
•
Akku - Start/Stop (s. 342)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 266)
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
266
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 261)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 262)
Moottorin käynnistäminen (s. 246)
Start/Stop* - asetukset (s. 267)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Start/Stop* - tahaton moottorin
pysähtyminen, käsivalintainen
vaihteisto
Moottorin ja vaihteiston tietyt yhdistelmät on
varustettu Start/Stop-toiminnolla, joka alkaa
toimia esim. auton seistessä paikallaan
jonossa tai odottaessa liikennevaloissa. Menetelkää seuraavasti tapauksessa, jossa liikkeellelähtö epäonnistuu ja moottori sammuu:
1. Painakaa kytkinpoljin uudelleen alas moottori käynnistyy automaattisesti.
2. Tietyissä tapauksissa pitää vaihdevipu
asettaa vapaa-asentoon. Mittaristo esittää tällöin tekstin Kytke vapaalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 261)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 262)
Moottorin käynnistäminen (s. 246)
Start/Stop* - asetukset (s. 267)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 266)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 265)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 263)
•
Akku - Start/Stop (s. 342)
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset (s.
268)
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - asetukset
Moottorin ja vaihteiston tietyt yhdistelmät on
varustettu Start/Stop-toiminnolla, joka alkaa
toimia esim. auton seistessä paikallaan
jonossa tai odottaessa liikennevaloissa. Auton
valikkojärjestelmässä MY CAR otsikon DRIVe
alla on Volvon Start-Stop-järjestelmän tietoja
sekä suosituksia energiaa säästävästä ajotekniikasta.
•
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 266)
•
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset (s.
268)
•
Akku - Start/Stop (s. 342)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 261)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 262)
Moottorin käynnistäminen (s. 246)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 266)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 265)
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 263)
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
267
08 Käynnistys ja ajo
Start/Stop* - symbolit ja ilmoitukset
Teksti-ilmoitus
Yhdistettynä tähän merkkivaloon
Start/Stop -toiminto voi näyttää
teksti-ilmoituksia mittaristossa tiet-
Start/Stop-toiminto voi esittää teksti-ilmoituksia infonäytössä.
Symboli
Ilmoitus
Info/toimenpide
M/AA
Automaattinen käynnistys/
pysäytys tarvitsee huollon
Start/Stop ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
M+A
Autostart Moottori käy +
merkkiääni
Aktivoituu, jos kuljettajan ovi avataan moottorin ollessa pysäytettynä automaattisesti ja
vaihteenvalitsimen D-asennossa.
A
Paina Käyn.painiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/STOP
ENGINE-painikkeella.
M+A
Paina kytkinpolj käynnistääksesi
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että kytkinpoljin painetaan
alas.
M
Paina jarrua ja kytk. käynnist.
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarru- tai kytkinpoljinta
painetaan.
M
Aseta vaihde vapaalle käynnistääksesi
Vaihde on kytkettynä ilman kytkinpolkimen käyttöä - painakaa kytkintä ja asettakaa
vaihdevipu vapaa-asentoon.
M
08
268
tyjä tilanteita varten. Joillekin niistä on suositeltu toimenpide, joka tulee tehdä. Seuraava
taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Käynnistys ja ajo
Symboli
A
Ilmoitus
Info/toimenpide
Valitse P tai N käynnistääksesi
Start/Stop on suljettu - siirtäkää vaihteenvalitsin N- tai P-asentoon ja käynnistäkää
moottorin normaalisti START/STOP ENGINE-painikkeella.
A
Paina Käyn.painiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/STOP
ENGINE-painikkeella vaihteenvalitsimen ollessa asennossa P tai N.
A
M/AA
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Jos ilmoitus ei sammu toimenpiteen tekemisen jälkeen, tulee ottaa yhteys korjaamoon valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 261)
Start/Stop* - toiminta ja käsittely (s. 262)
Moottorin käynnistäminen (s. 246)
Start/Stop* - asetukset (s. 267)
Start/Stop* - moottori ei käynnisty automaattisesti (s. 266)
•
Start/Stop* - moottori käynnistyy automaattisesti (s. 265)
•
•
Start/Stop* - moottori ei pysähdy (s. 263)
•
Akku - Start/Stop (s. 342)
Start/Stop* - tahaton moottorin pysähtyminen, käsivalintainen vaihteisto (s. 266)
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
269
08 Käynnistys ja ajo
ECO*
ECO on innovatiivinen Volvo-toiminto automaattivaihteistoisille autoille, mikä voi rajoittaa
polttoaineenkulutusta jopa 5%, riippuen kuljettajan ajokäyttäytymisestä. Toiminto antaa
kuljettajalle mahdollisuuden aktiivisempaan,
ympäristötietoiseen tapaan ajaa autoa.
Yleistä
Aktivoitaessa ECO-toiminto
muutetaan seuraavia:
•
•
08
270
HUOM
ECO - Käsittely
•
Toiminto Eco Coast aktivoidaan - moottorijarrutus lakkaa.
•
Ilmastointijärjestelmän asetukset - tietyt
sähkönkuluttaja deaktivoidaan tai toimivat
rajoitetulla teholla.
Eco Coast - Toiminta
Osatoiminto Eco Coast tarkoittaa käytännössä, että moottorijarrutus deaktivoidaan,
mistä seuraa, että auton liike-energiaa käytetään pitempien osuuksien rullaamiseen. Kun
kuljettaja vapauttaa kaasupolkimen kytketään
vaihteisto automaattisesti irti moottorista
jonka käyntinopeus laskee joutokäynnille
kulutuksen ollessa minimaalinen.
Vaihteiston vaihtamiskohtia.
Start/Stop-toiminto - moottori voi pysähtyä automaattisesti myös ennen kuin auto
on pysähtynyt ja seisoo täysin paikallaan.
Suljettu ECO-toiminto osoitetaan mittariston ECO-symbolien ja ECO -painikkeen
valon sammumisena. Toiminto on sitten suljettuna,
kunnes se aktivoidaan uudelleen ECO -painikkeella.
Aktivoitaessa ECO-toiminto muutetaan joitakin parametreja ilmastointijärjestelmän
asetuksissa ja joitakin sähkönkuluttajien
toimintoja rajoitetaan - AC-painikkeen painallus palauttaa asettaa ilmastointijärjestelmän uudelleen, mutta tällöin rajoitetulla
AC-toiminnolla.
Moottorinohjausta ja vastetta kaasupolkimelta.
•
ECO-toiminto Päällä tai Pois
ECO Päällä/Pois
ECO-symboli
Moottorin sammuttamisen yhteydessä ECOtoiminto deaktivoidaan, ja se pitää tämän
vuoksi aktivoida aina moottorin käynnistämisen jälkeen. Tiettyjen moottorien osalta on
poikkeuksia - tämä varmistetaan kuitenkin
yksinkertaisesti sekä mittariston ECO-symbolin että ECO-painikkeen valon palamisen
avulla toiminnon ollessa aktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto on ajateltu käytettäväksi ennakoituun nopeuden alentamiseen, esim. rullaamiseen tienristeykseen tai punaisiin liikennevaloihin.
Eco Coast mahdollistaa proaktiivisen ajamisen, jossa kuljettaja voi käyttää ns. "Pulse &
Glide" -tekniikkaa ja minimäärää jarrutuksia.
Yhdistelmä Päällä ja Pois
Myös Eco Coast- ja tilapäisesti suljetun ECOtoiminnon yhdistelmä voi myötävaikuttaa pienentyneeseen kulutukseen. Siis:
•
Aktiivinen Eco Coast: Pitkä rullaus ilman
moottorijarrutusta = Pieni kulutus
08 Käynnistys ja ajo
ja
•
Suljettu ECO-toiminto: Lyhyt rullaus
moottorijarrutuksella = Minimaalinen
kulutus.
HUOM
Optimaalisen pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi tulee kuitenkin välttää
Eco Coast -toimintoa yhdistettynä lyhyisiin
rullauksiin vapaalla.
Aktivointi Eco Coast
Toiminto aktivoituu, kun kaasupoljin vapautetaan täysin ylös yhdistettynä seuraaviin parametreihin:
•
•
•
•
ECO-painike aktivoitu
Vaihteenvalitsin D-asennossa
Nopeus välillä n. 65-140 km/h
Tien alamäki ei jyrkempi kuin n. 6 %.
•
•
Painakaa ECO-painiketta.
Siirtäkää vaihdevipu manuaaliseen "S
+/-"-asentoon.
Auton valikkojärjestelmässä MY CAR on lisätietoja ECO-konseptista - ks. osaa MY CAR
(s. 101).
•
•
Vaihtakaa ohjauspyörän valitsimilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vaikuttakaa kaasu- tai jarrupolkimeen.
Eco Coast - Rajoitukset
•
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
(s. 113)
Toiminto ei ole käytettävissä, jos:
•
•
•
nopeudensäädin aktivoidaan
tien alamäki on jyrkempi kuin n. 6 %
tehdään manuaalisia vaihtamisia ohjauspyörän valitsimilla*
•
moottori ja/tai vaihteisto ei ole normaalissa toimintalämpötilassaan.
•
vaihteenvalitsin siirretään asennosta D
asentoon "S+/-"
•
nopeus on alueen n. 65-140 km/h ulkopuolella
Lisätietoja ja asetuksia
Aktivoinnin poistaminen Eco Coast
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
Eco Coast -toiminto. Esimerkkejä tällaisista
tilanteista voivat olla:
•
jyrkät alamäet - jotta voidaan käyttää
moottorijarrutusta.
•
ennen tulevaa ohitusta - jotta se voidaan
tehdä mahdollisimman turvallisella tavalla.
Eco Coast-toiminnon deaktivointi ja palaaminen moottorijarrutukseen voidaan tehdä seuraavalla tavalla:
08
271
08 Käynnistys ja ajo
Neliveto - AWD*
Hill Descent Control (HDC)*
Nelivedolla saadaan paras mahdollinen pito.
HDC:tä voidaan verrata automaattiseen moottorijarrutukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan
alamäessä, autoa jarruttaa normaalitapauksessa moottorin pyrkimys joutokäyntikierroksille, ns. moottorijarrutus. Mutta mitä jyrkempi
mäki ja mitä enemmän kuormaa autossa on,
sitä nopeammin auto kulkee moottorijarrutuksesta huolimatta. Nopeuden alentamiseksi tällöin pitää kuljettajan auttaa jarruttamalla.
Neliveto on aina kytkettynä
Tehtävä
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se
on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Neliveto (All Wheel Drive) tarkoittaa, että auto
vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä.
Voima jaetaan automaattisesti etu- ja takapyörien välillä. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä jakaa voimaa niille pyörille, joilla ko.
tienpinnalla on paras pito. Näin saadaan mahdollisimman hyvä pito ja vältetään pyörien
luistaminen. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi osa voimasta etupyörille.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateessa,
lumessa ja pakkasen aiheuttamalla liukkaalla.
08
272
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
HDC antaa mahdollisuuden jyrkässä alamäessä lisätä/vähentää nopeutta jalka vain
kaasupolkimella, jarrupoljinta käyttämättä.
Kaasupolkimen herkkyys tulee pienemmäksi
ja tarkemmaksi siten, että polkimen täysi liike
voi säätää moottorin kierroslukua vain rajoitetulla kierroslukualueella. Jarrujärjestelmä jarruttaa itse ja antaa autolle pienen ja tasaisen
nopeuden, jolloin kuljettaja voi keskittyä täysin ohjaamiseen.
HDC on erityisen suureksi avuksi jyrkissä
mäissä, joissa tie on epätasainen ja osittain
liukas. Esim. laskettaessa venettä vesille rampilla olevasta perävaunusta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HDC kytketään päälle ja pois keskikonsolissa
olevalla katkaisimella. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä päälle.
HDC:n toimiessa tämä symboli palaa
ja mittaristossa näkyy Alamäkijärjest.
ohjaus PÄÄLLÄ.
Toiminto toimii ainoastaan vaihteella 1 tai R automaattivaihteistolla varustetussa autossa
mittaristossa on tällöin merkki 1 tai R, ks.
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 254).
HUOM
HDC-järjestelmää ei voi aktivoida, jos
automaattivaihteisen auton vaihteenvalitsin
on asennossa D.
08 Käynnistys ja ajo
Käsittely
Käyttöjarru
HDC sallii auton rullata korkeintaan nopeudella 10 km/h eteenpäin moottorijarrutuksella
ja 7 km/h taaksepäin. Kaasupolkimella voidaan kuitenkin vapaasti valita nopeus vaihteen nopeusalueella. Kun kaasupoljin vapautetaan, jarrutetaan auto nopeasti nopeuteen
10 tai 7 km/h, riippumatta mäen jyrkkyydestä
ja tarvitsematta käyttää jarruja.
Käyttöjarrua käytetään auton nopeuden alentamiseen ajon aikana.
Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät automaattisesti. Kuljettaja voi milloin
tahansa jarruttaa tai pysäyttää auton käyttämällä jarrupoljinta.
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
HDC suljetaan:
•
keskikonsolissa olevalla päälle-/pois -painikkeella
•
jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 käsivalintaisessa vaihteistossa
•
jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 automaattivaihteistossa tai jos vaihteenvalitsin
siirretään asentoon D.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa.
Jos tämä tapahtuu jyrkässä alamäessä, jarruvaikutusta ei vapauteta heti, vaan hitaasti.
HUOM
HDC:n ollessa aktivoituna voidaan joskus
havaita viive kaasunpainalluksen ja moottorin vasteen välillä.
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos toinen jarrupiiri vaurioituu, se tarkoittaa, että jarrut ottavat
syvemmällä ja että tarvitaan suurempi poljinvoima normaalin jarrutusvaikutuksen saamiseksi.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin ollessa
käynnissä.
Jos jarruja painetaan moottorin ollessa sammutettu, poljintuntuma on kova ja auton jarrutukseen tarvitaan enemmän voimaa.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää käyttämällä moottorijarrutusta.
Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä
ylöspäin.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta, ks.
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet (s.
372).
Jarrulevyjen puhdistus
Lika- ja vesikerrostumat jarrulevyillä voivat
aiheuttaa jarrutusvaikutuksen viivästymisen.
Tienpinnan ollessa märkä, ennen pitkäaikaista
pysäköintiä ja auton pesun jälkeen on hyvä
tehdä puhdistus jarruttamalla ajon aikana heikosti lyhyen aikaa.
Huolto
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa.
TÄRKEÄÄ
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää
tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Symbolit ja ilmoitukset
Symboli
Sisältö
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on
pieni, lisätkää jarrunestettä
sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Palaa kiinteästi 2 sekuntia
moottorin käynnistyksen
yhteydessä - automaattinen
toiminnan tarkastus.
08
273
08 Käynnistys ja ajo
||
VAROITUS
Jos
ja
palavat samanaikaisesti, saattaa jarrujärjestelmässä olla vikaa.
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali, aja varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
08
274
Seisontajarru (s. 276)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 274)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 275)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut (s.
274)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut
Lukkiutumattomat jarrut, ABS (Anti-lock
Braking System), estävät pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa.
Toiminnon ansiosta ohjauskyky säilytetään ja
esim. esteen väistäminen helpottuu. Tässä
yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt
automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun
kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Toinen
automaattinen ABS-järjestelmän testi voidaan
tehdä, kun auton nopeus on 10 km/h. Testi
voidaan havaita sykintänä jarrupolkimessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 273)
Seisontajarru (s. 276)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 274)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 275)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja
automaattiset varoitusvilkut
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien
varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat
sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoidaan nopeuksilla yli
50 km/h voimakkaan jarrutuksen yhteydessä.
Kun auton nopeutta on jarrutettu alle 10 km/h
lukemaan, jarruvalot siirtyvät vilkkumisesta
normaaliin kiinteään palamiseen - samalla
aktivoituvat varoitusvilkut (s. 85), jotka vilkkuvat, kunnes kuljettaja vaikuttaa moottorin
kierroslukuun painamalla kaasupoljinta tai ne
sammutetaan katkaisimellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 273)
Seisontajarru (s. 276)
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus (s. 275)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut (s.
274)
08 Käynnistys ja ajo
Käyttöjarru - hätäjarruvahvistus
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assist) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja
siten lyhentämään jarrutusmatkaa.
EBA tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABS-järjestelmä alkaa toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
Kun EBA aktivoidaan, jarrupoljin painuu
hieman tavallista alemmaksi. Painakaa ja
pitäkää jarrupoljinta painettuna niin pitkään
kuin on tarpeen. Jarrupolkimen päästäminen lopettaa kaiken jarrutuksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 273)
Seisontajarru (s. 276)
Käyttöjarru - hätäjarruvalot ja automaattiset varoitusvilkut (s. 274)
Käyttöjarru - lukkiutumattomat jarrut (s.
274)
08
275
08 Käynnistys ja ajo
Seisontajarru
Seisontajarrun kytkeminen
Seisontajarru pitää auton paikallaan, kun kuljettajan istuimella ei ole ketään, lukitsemalla/
salpaamalla mekaanisesti kaksi pyörää.
kään säädintä PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Jarrutus loppuu, kun säädin vapautetaan.
HUOM
Hätäjarrutuksen yhteydessä nopeuksissa
yli 10 km/h kuuluu merkkiääni jarrutustapahtuman aikana.
Tehtävä
Kun sähköinen seisontajarru on toiminnassa,
kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus
siirtyy takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää
käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian
matala, ks. Käynnistysapuakku (s. 251).
Pysäköinti mäkeen
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
•
Seisontajarrun säädin - kytketty.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
1. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
•
2. Painakaa säädintä PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
>
Mittariston symboli alkaa vilkkua
- valon palaessa jatkuvasti seisontajarru on kytketty.
3. Vapauttakaa käyttöjarrupoljin ja varmistakaa, että auto on paikallaan.
•
Autoa pysäköitäessä asettakaa vaihdevipu 1. vaihteen asentoon (käsivalintainen
vaihteisto) tai vaihteenvalitsin asentoon P
(automaattivaihteisto).
Hätäjarru
08
276
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan kytkeä
ajoneuvon ollessa liikkeellä painamalla pit-
Kääntäkää pyörät kohti jalkakäytävän
reunaa.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde tai automaattivaihteiston P-asento
eivät riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
08 Käynnistys ja ajo
Seisontajarrun vapauttaminen
Irrottaminen automaattisesti
1. Moottorin käynnistäminen.
2. Kytkekää 1. vaihde tai peruutusvaihde.
3. Päästäkää kytkin ylös ja painakaa kaasua.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
Automaattivaihteistolla varustettu auto
Raskas kuorma ylämäessä
Irrottaminen manuaalisesti
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä
ylämäessä. Välttäkää tätä painamalla säädintä sisään samanaikaisesti, kun lähdette
liikkeelle. Vapauttakaa säädin, kun moottori
alkaa vetää.
1. Asettakaa etäavain
virtalukkoon13.
Seisontajarrun säädin - vapautettu.
2. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto
3. Vetäkää säätimestä.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
Irrottaminen manuaalisesti
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon.13
Irrottaminen automaattisesti
2. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
1. Kiinnittäkää turvavyö.
3. Vetäkää säätimestä PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
2. Moottorin käynnistäminen.
HUOM
3. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
4. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai
R ja painakaa kaasua.
>
Seisontajarru vapauttaa ja mittariston symboli sammuu.
Seisontajarru voidaan myös vapauttaa
manuaalisesti painamalla kytkinpoljin alas
jarrupolkimen asemesta. Volvo suosittelee,
että jarrupoljinta käytetään.
13
HUOM
Turvallisuussyistä seisontajarru vapautetaan automaattisesti vain, jos moottori on
käynnissä ja kuljettaja on ottanut turvavyön
käyttöön. Seisontajarru vapautetaan välittömästi automaattivaihteistoisissa
autoissa, kun kaasupoljinta painetaan ja
vaihteenvalitsin on asennossa D tai R.
Keyless-järjestelmällä varustetut autot: Painakaa START/STOP ENGINE.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähköisen seisontajarrun rakenteen
vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Symbolit ja ilmoitukset
Tietoa siitä, miten mittariston teksti-ilmoitukset voidaan näyttää ja poistaa: ks. Ilmoitukset
- käsittely (s. 101).
08
}}
277
08 Käynnistys ja ajo
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
"Ilmoitus"
•
Lukekaa mittaristossa näkyvä ilmoitus.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että seisontajarrua kytketään.
Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa, se tarkoittaa, että on syntynyt vika.
•
Seisontajarru ei
täysin vapaut.
Lukekaa mittaristossa näkyvä ilmoitus.
Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida vapauttaa:
•
Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM! Varoitussignaali soi, jos matkaa jatketaan tämän vikailmoituksen näkyessä.
Seisontajarru ei
käytössä
Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida kytkeä:
•
Yrittäkää vapauttaa ja kytkeä jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Ilmoitus syttyy myös käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa, kun autolla ajetaan pienellä nopeudella
oven ollessa auki, kuljettajan huomion herättämiseksi, että seisontajarru on voinut vapautua tarkoituksettomasti.
Seisontajarru
Vaatii huollon
On muodostunut vika:
•
Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen:
•
08
278
•
Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jos auto pitää pysäköidä, ennen kuin
mahdollinen vika on korjattu, pyörät pitää
kääntää kuten pysäköitäessä mäkeen ja
vaihdevivun pitää olla 1. vaihteella (käsi-
valintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsimen asennossa P (automaattivaihteisto).
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 273)
08 Käynnistys ja ajo
Kahlaus
TÄRKEÄÄ
Kahlaus tarkoittaa, että autolla ajetaan veden
peittämällä ajoradalla. Kahlaus on suoritettava
varovasti.
Moottorivaurio voi olla seurauksena, jos
ilmansuodattimeen pääsee vettä.
Jos syvyys on yli 25 cm, saattaa vettä
päästä vaihteistoon. Tällöin öljyjen voitelukyky heikkenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Autolla voidaan ajaa enintään 25 cm syvän
veden läpi nopeuden ollessa korkeintaan
10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavan veden poikki.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi
ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
•
Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen ja perävaunut liittimet vedessä ja
savessa ajamisen jälkeen.
•
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se
voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Jos moottori on pysähtynyt veteen, älkää
yrittäkö käynnistää - hinauttakaa auto
vedestä korjaamoon - suosittelemme
Volvon teknistä palvelua. Vaarana on
moottorivaurio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ylikuumeneminen
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä,
on olemassa vaara, että moottori ja käyttöjärjestelmä voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman ollessa raskas.
Tietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua vetäen, ks. Perävaunun vetäminen (s.
288).
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä tulee liian korkeaksi, syttyy
varoitussymboli mittariston infonäytössä
ja näyttää teksti-ilmoituksen Moot. lämp.
kork Pysähdy varoen - pysäyttäkää
auto tällöin turvallisella tavalla ja antakaa
moottorin käydä joutokäyntiä muutamia
minuutteja järjestelmän jäähdyttämiseksi.
•
Jos esitetään teksti-ilmoitus Moot. lämp.
kork Sammuta moottori tai Jäähd.n.
vähän Sammuta moottori, moottori on
sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
•
Vaihteiston ylikuumetessa aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää
varoitussymbolin mittaristossa ja sen näytössä sekä esittää teksti-ilmoituksen
Vaiht. ölj. lämp Vähennä nopeutta tai
Vaiht. ölj. lämp Pysähdy varoen - noudattakaa annettua suositusta ja vähentäkää nopeutta tai pysäyttäkää auto turvalli-
Vetäminen (s. 297)
Hinaus (s. 294)
08
279
08 Käynnistys ja ajo
sella tavalla sekä antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja,
jotta vaihteisto saa jäähtyä.
•
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
Ajaminen takaluukku auki
Ylikuormitus - käynnistysakku
Kun autolla ajetaan takaluukku auki, autoon
voi imeytyä myrkyllisiä kaasuja kuormatilan
kautta.
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua (s. 339) eri tavoin. Välttäkää käyttämästä avainasentoa (s. 68) II moottorin
ollessa pysäytettynä. Käyttäkää sen sijaan
asentoa I - silloin kulutetaan vähemmän virtaa.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi
imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan
kautta.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuormaus (s. 140)
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa,
kun moottori on pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista toiminnoista ovat:
•
•
•
•
matkustamon puhallin
valonheittimet
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
Jos käynnistysakun jännite on matala, mittariston infonäyttö esittää tekstin Heikko akku
Virransäästötila. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja,
esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
08
280
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten
käydä vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku ladataan paremmin ajon aikana
kuin moottorin käydessä joutokäyntiä
seistäessä paikallaan.
08 Käynnistys ja ajo
Ennen pitkää matkaa
Talviajo
Ennen pitkää matkaa on hyvä käydä läpi seuraavat seikat:
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset sen varmistamiseksi, että autolla voidaan
ajaa turvallisesti.
•
Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus (s.
380) on normaali.
•
Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy
tai muu neste) ole.
•
Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
•
Varoituskolmion (s. 309) pitäminen
mukana on lain vaatimus tietyissä maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä.
Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja
vähentävät lisäksi polttoaineenkulutusta
moottorin ollessa kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet (s. 372).
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 323)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 305)
Moottorin jäähdytysnesteessä (s. 326)
pitää olla vähintään 50 % glykolia. Tämä
seos suojaa moottoria pakkasvaurioilta
n. -35 °C:n lämpötilaan asti. Parhaan pakkaskestävyyden vuoksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa sekoittaa.
Polttimon vaihto (s. 328)
kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää huuhtelunestettä (s. 339) välttääksenne jäänmuodostuksen huuhtelunestesäiliössä.
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja kaikissa maissa.
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
•
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää
tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia käynnistysakulle samalla, kun sen
08
281
08 Käynnistys ja ajo
Polttoainesäiliön luukku - Avaaminen/
sulkeminen
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata/sulkea
seuraavasti:
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata käsin,
kun sähköinen avaaminen matkustamosta ei
ole mahdollista.
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
Avatkaa säiliön luukku valopaneelissa olevalla
painikkeella - luukku avautuu, kun painike
vapautetaan.
Mittariston näytössä symbolin nuoli
osoittaa, kummalla puolella autoa polttoainesäiliön luukku sijaitsee.
•
08
282
1. Avatkaa/poistakaa kuormatilassa oleva
luukku (samalla puolella kuin säiliön
luukku) ja etsikää kahvalla varustettu vihreä nuora.
2. Vetäkää nuoraan varovasti suoraan taaksepäin, kunnes polttoainesäiliön luukku
kääntyy napsahtaen ulos.
TÄRKEÄÄ
Sulkekaa painamalla luukkua kiinni, kunnes naksahdus vahvistaa, että se on
kiinni.
Vetäkää varovasti narusta – luukun lukon
avaaminen vaatii hyvin vähän voimaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen täyttö (s. 282)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen täyttö (s. 282)
Polttoaineen täyttö
Tärkeitä seikkoja muistettavaksi tankkauksen
yhteydessä.
Polttoainesäiliön korkin avaaminen/
sulkeminen
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti.
•
Tankkauksen jälkeen - asettakaa korkki
paikalleen ja kääntäkää siten, että kuuluu
useita naksahduksia.
Polttoaineen täyttö
•
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa, kun pumpun suutin katkaisee.
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä
vuotaa yli.
08 Käynnistys ja ajo
Lisäys varakanisterilla14
Polttoaine - käsittely
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun alla kuormatilassa. Suppilo on sijoitettu varapyörän
luokse tai tilaan lattialuukun alle.
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
Olkaa tarkka viedessänne suppilon putken
kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputkessa on
avattava sulku ja suppilon putki pitää viedä
sulun ohi ennen kuin lisäys voidaan aloittaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoainesäiliön luukku - avaaminen
käsin (s. 282)
Polttoaine - käsittely (s. 283)
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää
bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa
tulipaloon ja henkilövahinkoihin.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
TÄRKEÄÄ
Eri tyyppisten polttoaineiden sekoittaminen
tai suosittelemattoman polttoaineen käyttö
päättää Volvon takuut sekä mahdolliset
täydentävät huoltosopimukset, tämä koskee kaikkia moottoreita. HUOM! Ei koske
autoja, joiden moottorit on sovitettu ajettaviksi etanolipolttoaineella (E85).
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä
vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa
välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
14
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 287)
Polttoaine - diesel (s. 284)
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (s. 286)
08
Koskee vain dieselmoottorilla varustettuja autoja.
283
08 Käynnistys ja ajo
•
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s.
380)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 379)
Polttoaine - bensiini
Polttoaine - diesel
Bensiiniä käytetään moottorin polttoaineena.
Dieseliä käytetään moottorin polttoaineena.
Bensiinin pitää täyttää normi EN 228. Useimpia moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 95 ja 98 RON. Vain poikkeustapauksissa tulee käyttää oktaanilukua 91 RON.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta. Dieselpolttoaineen tulee täyttää normi EN 590 tai
JIS K2204. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille, kuten esim. suurelle rikkihiukkasmäärälle.
•
•
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan
maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä,
ettei katalysaattori vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö lisäaineita, joita Volvo
ei ole suositellut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
284
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(-6 °C – -40 °C) aiheuttaa parafinoitumista,
mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla
öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen
ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Se on
matalissa lämpötiloissa juoksevampaa ja
vähentää vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja
vedellä.
•
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 287)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s.
380)
Vain eurooppalaisen dieselnormin täyttävää dieselpolttoainetta saa käyttää.
•
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 379)
Rikkipitoisuus saa olla korkeintaan 50
ppm.
Polttoaine - käsittely (s. 283)
TÄRKEÄÄ
08 Käynnistys ja ajo
TÄRKEÄÄ
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
Erikoislisäaineet
3. Odottakaa n. 1 minuutti.
4. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa
START-painiketta vielä kerran.
HUOM
Marine Diesel -polttoaine
Polttoöljy
15
(Fatty Acid Methyl Ester) ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
Polttoaineen loppuminen
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmän
rakenne aiheuttaa sen, että jos polttoaine loppuu, moottorin käynnistämiseksi tankkauksen
jälkeen voidaan ilman poistaminen järjestelmästä joutua tekemään korjaamolla.
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori
käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on
lisätty dieselpolttoainetta:
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se ääriasentoon, ks. Avaimen asennot (s. 68) saadaksenne lisätietoja.
•
•
•
Polttoaine - käsittely (s. 283)
Dieselin hiukkassuodatin (DPF) (s. 286)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s.
380)
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen
puutteen yhteydessä:
•
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos
auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty likaantunutta polttoainetta. Lisätietoja,
ks. Volvon huolto-ohjelma (s. 317).
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet syrjäyttävät polttoainesuodattimen vedenerotuksen.
2. Painakaa START-painiketta painamatta
jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
15
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän FAME:a, enempää ei saa lisätä.
285
08 Käynnistys ja ajo
Katalysaattorit
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa
pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle,
jotta toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen.
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta). Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat katalysaattoritoiminnosta, ts. ne
nopeuttavat kemiallista prosessia kulumatta
itse.
LambdatunnistinTM
happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä (ks.
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 380)).
Happianturi valvoo moottorista lähtevien
pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja ilman välistä suhdetta säädetään
koko ajan. Säätö luo optimaaliset olosuhteet
tehokkaalle palamiselle haitallisten aineiden
(hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
08
286
•
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 287)
Polttoaine - bensiini (s. 284)
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä 20 minuuttia.
HUOM
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään
suodattimeen normaalin ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi. Tämä
edellyttää, että moottori on saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
Regeneroinnin aikana voi ilmetä seuraavaa:
Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu
automaattisesti ja kestää yleensä
10 - 20 minuuttia. Alhaisella keskinopeudella
aikaa saattaa kulua hieman kauemmin. Tänä
aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista
n. 80-prosenttisesti, syttyy mittaristossa keltainen varoituskolmio ja sen infonäytössä esitetään ilmoitus Nokisuod. täynnä Ks.
käsikirjaa.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
Polttoaine - diesel (s. 284)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti
•
polttoaineenkulutus voi tilapäisesti
lisääntyä
•
palaneen hajua voi esiintyä.
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus
häviää automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan hiukkasista,
saattaa moottorin käynnistäminen olla vaikeaa, ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Silloin on vaarana, että suodatin pitää
vaihtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttoaine - diesel (s. 284)
•
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 379)
Polttoaine - käsittely (s. 283)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s.
380)
08 Käynnistys ja ajo
Polttoainetaloudellinen ajo
•
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen on ajamista ennakoiden ja pehmeästi
sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista vallitsevaan tilanteeseen.
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - neuvotelkaa sopivista
renkaista jälleenmyyjän kanssa.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
kulutus.
•
Mahdollisimman pieni polttoaineenkulutus, aktivoikaa ECO (s. 270)*16.
•
•
Käyttäkää apuna ECO Guide-opasta, joka
kertoo, kuinka polttoainetaloudellisesti
autolla ajetaan, ks. Eco guide & Power
guide* (s. 62).
Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei
käytetä.
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
•
Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella, sovitettuna ko. liikennetilanteeseen
ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen. Käyttäkää apuna
vaihdeosoitinta (s. 254).
•
Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
•
Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin
kevyellä kuormituksella heti, kun se on
mahdollista - kylmä moottori kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
•
16
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa ne säännöllisesti - valitkaa
ECO -rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s. 383).
•
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 379)
Tietoja Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofiasta, ks. Volvo Personvagnar -yhtiön
ympäristöfilosofia (s. 17).
Lisätietoja polttoaineenkulutuksesta, ks. Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 380).
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaine - käsittely (s. 283)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s.
380)
08
Koskee vain automaattivaihteistoisia autoja.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
287
08 Käynnistys ja ajo
Perävaunun vetäminen
Perävaunua vedettäessä on huomioitava
useita seikkoja koskien esimerkiksi vetolaitetta, perävaunua sekä kuorman sijoittamista
perävaunuun.
Kuormankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Yksityiskohtaiset tiedot painoista, Massat (s. 367).
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
auto toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun
vetämistä varten.
•
•
08
288
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin
täyden kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, ks. Renkaat - ilmanpaine (s.
308).
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes
sillä on ajettu vähintään 1000 km.
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän. Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja
sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
•
Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja
siihen kytketylle perävaunulle, sallittua
nopeutta tule ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen
nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua yli
12 %:n nousuissa.
Tasonsäätö*
Takaiskunvaimentimet säilyttävät vakiokorkeuden auton kuormituksesta riippumatta
(sallittuun enimmäispainoon asti). Kun auto
seisoo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia
Perävaunumassat
Tietoja Volvon sallimista perävaunumassoista,
ks. Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino (s.
368).
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa
perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä autolla saa hinata.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa
vaikeasti hallittava.
Vilkut ja jarruvalot perävaunussa
Jos jokin perävaunun suuntavalopolttimoista
on rikki, mittaristossa oleva suuntavilkkujen
symboli vilkkuu tavallista nopeammin ja infonäyttö esittää tekstin Polttimovika Peräv.
vilkku.
Jos jokin perävaunun jarruvalopolttimoista on
rikki, esitetään teksti Polttimovika peräv.
jarruvalo.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen - käsivalintainen
vaihteisto (s. 289)
•
Perävaunun vetäminen - automaattivaihteisto (s. 289)
•
•
Vetolaite/Vetokoukku (s. 290)
Polttimon vaihto (s. 328)
08 Käynnistys ja ajo
Perävaunun vetäminen käsivalintainen vaihteisto
Perävaunun vetäminen automaattivaihteisto
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
Ylikuumeneminen
•
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja moottorin kierrosluvun suhteen
optimaalisen vaihteen.
•
Ylikuumenemistilanteessa mittaristossa
syttyy varoitussymboli ja infonäytössä
näytetään ilmoitus. Noudattakaa annettua
suositusta.
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin voi olla olemassa ylikuumenemisen
vaara.
•
Älkää ajako korkeammalla kierrosluvulla
kuin 4500 r/min
(dieselmoottorit: 3500 r/min) - muussa
tapauksessa öljyn lämpötila voi tulla liian
korkeaksi.
Jyrkät nousut
•
Dieselmoottori, 5-syl.
•
Ylikuumenemisen vaaran yhteydessä
moottorin optimaalinen kierrosluku on
2300-3000 r/min mahdollisimman hyvän
jäähdytysnestekierron kannalta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen (s. 288)
pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori
"jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
•
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
TÄRKEÄÄ
Katsokaa myös erityisiä tietoja hitaasta
ajosta perävaunua vetäen autoilla, joissa
on automaattivaihteisto Powershift, ks.
Automaattivaihteisto - Powershift* (s. 258).
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
3. Vapauttakaa seisontajarru.
4. Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1. Painakaa käyttöjarrua.
•
2. Aktivoikaa seisontajarru.
Automaattivaihteisto - Geartronic* (s. 254)
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
4. Vapauttakaa käyttöjarru.
•
Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla
varustettu ja perävaunua vetävä auto
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
289
08 Käynnistys ja ajo
Vetolaite/Vetokoukku
Irrotettava vetokoukku - säilytys
Irrotettava vetokoukku - erittelyt
Vetolaite mahdollistaa esim. peräkärryn vetämisen autolla.
Säilyttäkää irrotettavaa vetokoukkua kuormatilassa.
Irrotettavan vetokoukun erittelyt.
Jos autossa on jaettava/irrotettava vetokoukku, pitää irtonaisen osan kiinnitysohjetta
noudattaa tarkasti, ks. Irrotettava vetokoukku
- kiinnitys/irrotus (s. 291).
Erittelyt
VAROITUS
Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on
vihreä.
Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.
Vetokoukun säilytyspaikka.
TÄRKEÄÄ
Tärkeä tarkastaa
•
Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla säännöllisesti.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
08
290
Irrottakaa vetokoukku aina käytön jälkeen
ja säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa autossa, hihnallaan kunnolla kiinnitettynä.
Perävaunun vetäminen (s. 288)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Irrotettava vetokoukku - erittelyt (s. 290)
•
Perävaunun vetäminen (s. 288)
Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/irrotus
(s. 291)
G021485
•
•
G031713
Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla
vetokoukulla:
08 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/
irrotus
Irrotettava vetokoukku kiinnitetään/irrotetaan
seuraavasti:
G021488
Kiinnitys
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
1036
B
111
C
855
D
428
E
109
F
326
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Irrotettava vetokoukku - kiinnitys/irrotus
(s. 291)
Irrotettava vetokoukku - säilytys (s. 290)
Poistakaa suojakotelo kääntämällä ensin
ruuveja neljänneskierros
. Työntäkää
sitten koteloa vinosti alas eteenpäin
vapauttaaksenne ja vetäkää sitä lopuksi
.
taaksepäin sen irrottamiseksi
Asettakaa vetokoukku paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
G021487
A
G021489
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
08
Perävaunun vetäminen (s. 288)
291
08 Käynnistys ja ajo
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että vetokoukku on kiinni.
VAROITUS
G000000
Jos vetokoukku ei ole oikein, se pitää irrottaa ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien
mukaisesti.
Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
08
292
TÄRKEÄÄ
G021495
G021494
G021490
||
Varmuusvaijeri.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
Vetokoukun irrotus
Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten,
vetokoukun muun osan pitää olla puhdas
ja kuiva.
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
08 Käynnistys ja ajo
Perävaunun vakautusjärjestelmä TSA17
Toiminnon Perävaunun vakautusjärjestelmä
(TSA - Trailer Stability Assist) tehtävänä on
vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä
tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa heilahdella.
Työntäkää lukituspyörä
täkää sitä vastapäivään
luu naksahdus.
Asettakaa suojakotelo takaisin kiilaamalla
kotelon hakaset puskurin takareunaan.
Painakaa koteloa ylöspäin, kunnes ruuvit
. Kääntäkää
ovat oikeassa asennossa
lopuksi ruuveja neljänneskierros
siten,
että kotelo kiinnittyy. On tärkeää, että ruuvien vääntimet ovat poikittain asennettaessa.
sisään ja kier, kunnes kuu-
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas
vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla
ja vetäkää samalla vetokoukku irti taakseja ylöspäin.
VAROITUS
Kiinnittäkää vetokoukku turvallisella
tavalla, jos sitä säilytetään autossa, ks.
Irrotettava vetokoukku - säilytys (s. 290).
•
•
•
Irrotettava vetokoukku - säilytys (s. 290)
Irrotettava vetokoukku - erittelyt (s. 290)
Perävaunun vetäminen (s. 288)
Perävaunun vakautusjärjestelmä kuuluu
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmään (s. 173)
(DSTC - Dynamic Stability and Traction
Control).
Tehtävä
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria nopeuksia. Jos perävaunu on
kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu
virheellisesti, esim. liian kauas taakse, kiemurtelun riski on olemassa myös alhaisemmilla
nopeuksilla, 70–90 km/h.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
tai kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Käsittely
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
08
293
08 Käynnistys ja ajo
||
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
Perävaunun vakautusjärjestelmä valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa.
Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä
vakautuu. Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.
Jos heilahtelua ei voida vaimentaa vakautusjärjestelmän toiminnasta huolimatta, yhdistelmää jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin
tehoa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on
saatu vaimennettua ja yhdistelmä on jälleen
vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja saa auton jälleen täysin hallintaansa.
Lisätietoja, ks. Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä (DSTC) - käsittely (s. 174)
Muuta
Perävaunun vakautusjärjestelmä voi kytkeytyä
toimintaan ajonopeuksilla 60–160 km/h.
HUOM
TSA-toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan, ks. Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä (DSTC). (s. 173).
08
Vakautusjärjestelmän toiminta voi kytkeytyä
pois, jos kuljettaja yrittää poistaa heilahtelun
voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska -
17
294
Sisältyy Volvon alkuperäisen peräkoukun asennukseen.
järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako
heilahtelun perävaunu vai kuljettaja.
boli.
Kun vakautusjärjestelmä on toiminnassa, vilkkuu mittariston DSTC-sym-
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä (DSTC)
- symbolit ja ilmoitukset (s. 176)
Hinaus
Hinattaessa toista ajoneuvoa vedetään toisella
ajoneuvolla hinausköyden avulla.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
Älkää hinauttako autoa yli 80 km/h:n
nopeutta eikä pidempää matkaa kuin 80
km.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu
hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
1. Avatkaa ohjauslukko asettamalla etäavain
virtalukkoon ja painakaa pitkään START/
STOP ENGINE-painiketta - avainasento II
aktivoituu, ks. Avaimen asennot (s. 68)
saadaksenne lisätietoja avainasennoista.
2. Etäavaimen on oltava virtalukossa koko
hinaamisen ajan.
3. Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto
hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka
kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään
kovat nykäykset.
4. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
08 Käynnistys ja ajo
VAROITUS
•
Tarkastakaa ennen hinausta, että
ohjauslukko on avattu.
•
Etäavaimen pitää olla avainasennossa
II - asennossa I on kaikkien turvatyynyjen aktivointi poistettu.
•
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta, kun autoa hinataan.
oltava mahdollisimman lyhyt, ja tällöinkin
hyvin pienellä nopeudella.
Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu
Powershift-vaihteistolla vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä vaihteiston tarrasta moottoritilasta, ks. Tyyppimerkinnät (s.
363). Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että
kyseessä on Powershift-vaihteisto - muussa
tapauksessa se on Geartronic-automaattivaihteisto.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori on sammutettu - tarvitaan
n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen
painallus ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.
Välttäkää hinaamista.
•
Auton siirtämiseksi liikennettä vaarantavalta paikaltaan voidaan sitä kuitenkin hinata lyhyt matka pienellä nopeudella - ei kauemmas kuin 10 km eikä
suuremmalla nopeudella kuin 10 km/h.
Huomatkaa, että autoa pitää aina
hinata siten, että pyörät pyörivät
eteenpäin.
•
Siirrettäessä pidempi matka kuin
10 km pitää autoa kuljetuttaa hinausautolla vetävät pyörät nostettuina irti
tiestä - ammattimaista hinausautopalvelua suositellaan.
Käsivalintainen vaihteisto
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
Automaattivaihteisto Geartronic
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
Automaattivaihteisto Powershift
Vaihteistolla Powershift varustettua mallia ei
tule hinata, koska riittävän voitelun saanti
edellyttää käynnissä olevaa moottoria. Jos
hinaus kuitenkin pitää suorittaa, matkan on
Apukäynnistyskaapelit
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla.
Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on
niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää, ks.
Käynnistysapuakku (s. 251).
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä
hinata moottoria käyntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaussilmukka (s. 296)
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
08
295
08 Käynnistys ja ajo
Hinaussilmukka
Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen
takana olevaan kierreliitäntään puskurin
oikealla puolella, edessä tai takana.
Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekannesta on kaksi versiota, jotka pitää avata
eri tavoin:
•
Hinaussilmukan kiinnitys
•
Kololla varustettu versio avataan kampeamalla sitä ulospäin kolikko tai vastaava työnnettynä koloon. Kääntäkää
sitten kansi täysin ulos ja irrottakaa se.
Toisessa versiossa on merkintä sen
toisella sivulla tai kulmassa: Painakaa
merkinnästä sormella ja kääntäkää
samanaikaisesti ulos vastakkaiselta
puolelta kolikon tai vastaavan avulla kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja
voidaan sitten irrottaa.
Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa asti. Kiertäkää silmukka kunnolla
kiinni esim.pyöränmutteriavaimella.
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään
irti ja laitetaan takaisin paikalleen.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin puskuriin.
08
296
Ottakaa esiin lattialuukun alla kuormatilassa oleva hinaussilmukka – se voi tietyissä tapauksissa olla piilossa kynnyksen
alla.
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista. Jos
kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai
jos maavara auton alla on riittämätön, auto
voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa. Nostakaa auto käyttämällä kuljetusauton nostolaitetta tarvittaessa.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon
tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä
varten ammattitaitoista apua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hinaus (s. 294)
Vetäminen (s. 297)
08 Käynnistys ja ajo
Vetäminen
TÄRKEÄÄ
Vetäminen tarkoittaa auton kuljettamista pois
toisella ajoneuvolla.
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
•
Hinaussilmukkaa saa käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle. Auton tila ja maavara määrittävät, onko se mahdollista. Jos
kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai
jos maavara auton alla on riittämätön, auto
voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös käyttämällä hinaussilmukkaa. Nostakaa auto käyttämällä kuljetusauton nostolaitetta tarvittaessa.
Nelivetoista autoa (AWD), jonka etupää
on nostettu, ei saa hinata suuremmalla
nopeudella kuin 70 km/h. Sitä ei tule
hinata pidempiä matkoja kuin 50 km.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaus (s. 294)
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon
tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä
varten ammattitaitoista apua.
08
297
PYΚRÄT JA RENKAAT
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - pyörimissuunta
HUOM
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta merkitty nuolella.
Huolehtikaa, että saman akselin kumpikin
rengas on samaa tyyppiä, mitat ovat samat
ja myös valmiste on sama.
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita,
jotka on ilmoitettu rengaspainetaulukossa (s.
383).
G021778
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Renkaalla pitää olla sama pyörimissuunta
koko sen käyttöiän ajan. Niitä voi vaihtaa vain
edestä taakse ja päinvastoin, ei koskaan
vasemmalta oikealle puolelle tai päinvastoin.
Jos renkaat asennetaan väärin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky syrjäyttää
vettä ja lumisohjoa huononevat. Renkaat,
joissa on suurin kuviosyvyys, pitää aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran vähentämiseksi).
•
•
•
•
•
Renkaat - hoito
Ajo-ominaisuudet
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Renkaat - koot (s. 303)
Renkaiden ikä
Renkaat - nopeusluokat (s. 304)
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain
harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta
niiden toimintaan. Tämä koskee kaikkia renkaita, jotka säästetään tulevaa käyttöä varten.
Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 304)
Renkaat - hoito (s. 299)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 301)
09
Renkaiden tehtävänä on muun muassa tarjota
hyvä pito alustaan, vaimentaa tärinöitä ja suojata pyörää kulumiselta.
299
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Uudet renkaat
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät.
Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä.
Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden
osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on
renkaan DOT-merkintä (Department of
Transportation) ja se ilmoitetaan neljällä
numerolla, esim. 1510. Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15, vuonna 2010.
ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja
takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään.
Sopiva mittarilukema ensimmäisen vaihdon
kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen
10000 km:n välein. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette
epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo on syntynyt merkittävä kulumisero (> 1 mm renkaan
kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten kuluneiden renkaiden olla aina takana.
Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita kuin takapyörien luisto, ja johtaa siihen,
että auto jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa sivulle ja auton hallinta ehkä
menetetään täysin. Tämän vuoksi on tärkeää,
etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan
ennen etupyöriä.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
VAROITUS
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menetykseen.
Kesä- ja talvirenkaat
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, merkitkää millä puolella ne ovat olleet, esim. V
vasemmalla ja O oikealla.
Kuluminen ja huolto
Oikea rengaspaine (s. 308) saa aikaan tasaisemman kulumisen. Ajotapa, rengaspaine,
300
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 303)
Renkaat - nopeusluokat (s. 304)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 304)
•
•
Renkaat - pyörimissuunta (s. 299)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 301)
09 Pyörät ja renkaat
Renkaat - kulumisvaroitin
Pyöränruuvit
Työkalut
Kulumisvaroitin näyttää renkaan kulutuspinnan
tilan.
Pyöränruuveja käytetään pyörien kiinnittämiseen napaan ja niitä on eri malleja.
Autossa on mm. hinaussilmukka, nosturi* ja
pyöränruuviavain*.
09
TÄRKEÄÄ
Pyöränruuvit pitää kiristää momenttiin 140
Nm. Liian voimakas kiristäminen voi vaurioittaa ruuviliitosta.
G021829
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen valikoimaan. Tarkastakaa kireys
momenttiavaimella.
Kulumisvaroitin.
Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan
sivussa näkyvät kirjaimet TWI (Tread Wear
Indicator). Kun renkaan kuviosyvyys on pienentynyt arvoon 1,6 mm, se on kulumisvaroittimien kanssa samassa tasossa. Vaihtakaa
tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa,
että näin kuluneen renkaan pito on erittäin
huono sateella tai lumessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lukittava pyöränruuvi*
Lukittavaa pyöränruuvia* voidaan käyttää
sekä alumiini- että teräsvanteissa. Kuormalattian alla on tila lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Kuormalattian alla ovat auton hinaussilmukka,
tunkki* ja pyöränruuviavain*. Täällä on paikka
myös lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rengas- ja vannekoot (s. 303)
•
•
•
•
•
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 310)
Hinaussilmukka (s. 296)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 305)
Pyöränruuvit (s. 301)
Tunkki* (s. 302)
Renkaat - koot (s. 303)
Renkaat - nopeusluokat (s. 304)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 304)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 299)
Renkaat - hoito (s. 299)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
301
09 Pyörät ja renkaat
09
Tunkki*
TÄRKEÄÄ
Nosturia käytetään auton nostamiseen, esim.
renkaanvaihdon yhteydessä.
Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain varapyörän vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina
olla hyvin voideltu.
Työkalut – uusi sijainti
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton tavara-/kuormatilassa, kun niitä ei käytetä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Varoituskolmio (s. 309)
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 310)
Talvirenkaat
Talvirenkaat ovat talvikeliin sovitetut renkaat.
Talvirenkaat
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää oikean tyyppisiä
renkaita käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
HUOM
Volvo suosittelee, että kysytte Volvon jälleenmyyjältä, mikä vanne ja rengastyyppi
sopivat parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500–1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin
nastat kestävät kauemmin.
Kun työkaluja ja tunkkia on käytetty*, ne pitää
asettaa oikein takaisin paikoilleen. Tunkki
kierretään kokoon oikeaan asentoon, jotta se
mahtuu paikalleen.
Vaahtopala ja varapyörä sijoitetaan takaisin
irrottamiseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.
Huomatkaa, että ylemmässä vaahtopalassa
on nuoli. Sen pitää osoittaa eteenpäin
autossa.
302
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskevat lakimääräykset vaihtelevat maittain.
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo
suosittelee, ettei käytetä talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle 4 mm.
09 Pyörät ja renkaat
Lumiketjujen käyttäminen
Rengas- ja vannekoot
Renkaat - koot
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja). Älkää ajako
nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä ajoa, sillä
se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja
renkaita.
Pyörä- ja vannekoot merkitään alla olevan taulukon esimerkin mukaan.
Auton pyörillä (renkailla ja vanteilla) on tietty
koko, katsokaa esimerkkejä alla olevasta taulukosta.
VAROITUS
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikein
automallin, rengas- ja vannekokojen
mukaan. Jos asiasta on epävarmuutta,
Volvo suosittelee, että kysytte neuvoa valtuutetusta Volvon teknisestä palvelusta.
Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne
pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
Auto on kokonaishyväksytty. Tämä tarkoittaa,
että tietyt pyörien (vanteiden) ja renkaiden
yhdistelmät on hyväksytty.
Pyörissä (vanteissa) on kokomerkintä, esimerkiksi: 7Jx16x50.
7
Vanteen leveys tuumina
J
Vanteen reunan profiili
16
Vanteen halkaisija tuumina
50
Offset mm (etäisyys pyörän keskilinjasta pyörän napaa vasten tulevaan
kosketuspintaan)
TÄRKEÄÄ
Vain yksipuolisten lumiketjujen käyttö on
sallittua. Käyttäkää Volvon alkuperäisiä
lumiketjuja tai vastaavia, jotka on sovitettu
oikeaa automallia, rengas- ja vannekokoja
varten. Jos ette ole varma asiasta, Volvo
suosittelee, että neuvottelette valtuutetun
Volvon teknisen palvelun kanssa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 305)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
09
Auto on kokonaishyväksytty. Tämä tarkoittaa,
että tietyt pyörien (vanteiden) ja renkaiden
yhdistelmät on hyväksytty.
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä.
Esimerkki merkinnästä: 235/60 R18 103 V.
235
Renkaan leveys (mm)
60
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan leveyden välinen suhde (%)
R
Vyörengas
18
Vanteen halkaisija tuumina
103
Koodinumerot suurimmalle sallitulle
rengaskuormalle, kuomitusindeksi
(LI)
V
Koodimerkintä suurimmalle sallitulle
nopeudelle, nopeusluokka (SS).
(Tässä tapauksessa 240 km/h.)
Renkaat - koot (s. 303)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s.
383)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Renkaat - nopeusluokat (s. 304)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 304)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 299)
Renkaat - hoito (s. 299)
303
09 Pyörät ja renkaat
09
•
•
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s.
383)
Rengas- ja vannekoot (s. 303)
Renkaat - kuormitusindeksi
Renkaat - nopeusluokat
Kuormitusindeksi ilmaisee renkaan suurimman
kantavuuden.
Jokainen rengas kestää tietyn enimmäisnopeuden ja kuuluu sen perusteella tiettyyn
nopeusluokkaan (SS - Speed Symbol).
Jokaisella renkaalla on tietty kyky kantaa
kuormaa, kuormitusindeksi (LI). Auton massa
ratkaisee, mikä kuorituskyky renkailta vaaditaan. Pienin sallittu indeksi ilmoitetaan kuormitusindeksitaulukossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Renkaat - koot (s. 303)
•
•
Renkaat - nopeusluokat (s. 304)
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet (s.
383)
Renkaat - hoito (s. 299)
Renkaiden nopeusluokan pitää vastata vähintään auton huippunopeutta. Pienin sallittu
nopeusluokka ilmoitetaan alla olevassa
nopeusluokkataulukossa. Ainoa poikkeus
näistä määräyksistä ovat talvirenkaat (s.
302)1, joissa saadaan käyttää alempaa
nopeusluokkaa. Jos sellainen rengas valitaan,
ei autolla saa ajaa lujempaa kuin mille rengas
on luokiteltu. (Esim. luokan Q renkaalla saa
ajaa enintään 160 km/h.) Keli ratkaisee,
kuinka lujaa autolla voidaan ajaa, ei renkaiden
nopeusluokka.
HUOM
Suurin sallittu nopeus on ilmoitettu taulukossa.
1
304
Sekä nastoitetut että nastattomat renkaat.
Q
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
09 Pyörät ja renkaat
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROITUS
Auto pitää varustaa renkailla, joilla on erittelyyn nähden sama tai korkeampi kuormitusindeksi (s. 304) (LI) ja nopeusluokka
(SS). Jos käytetään kuormitusindeksiltään
tai nopeusluokaltaan liian matalaa rengasta, se voi ylikuumeta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 303)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 304)
Renkaat - pyörimissuunta (s. 299)
Pyöränvaihto - pyörän irrotus
Varapyörän ottaminen esiin
Auton pyörät voidaan vaihtaa esim. talvipyöriin/talvirenkaisiin.
1. Kääntäkää kuormalattia ylös, takaa eteen.
Varapyörä*
3. Nostakaa vaahtopala työkaluineen pois.
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu
käytettäväksi vain tilapäisesti ja se pitää
pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä.
Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua
varapyörää käytettäessä. Varapyörä on tavallista pyörää pienempi. Se vaikuttaa auton
maavaraan. Varokaa korkeita jalkakäytävänreunoja älkääkä pesettäkö autoa koneellisesti.
Jos varapyörä on etuakselilla, ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää lumiketjuja.
Nelivetoisissa autoissa voidaan veto kytkeä
pois taka-akselilta. Varapyörää ei saa korjata.
4. Nostakaa varapyörä pois.
09
2. Kiertäkää kiinnitysruuvi auki.
Irrotus
Asettakaa varoituskolmio (s. 309) tielle, jos
pyörä vaihdetaan liikennöidyllä paikalla.
Auton ja tunkin* pitää olla kiinteällä, vaakasuoralla alustalla.
1. Kytkekää seisontajarru (s. 276) ja peruutusvaihde tai asento P, jos autossa on
automaattivaihteisto.
Varapyörän oikea rengaspaine ilmoitetaan
rengaspainetaulukossa (s. 383).
TÄRKEÄÄ
•
Älkää koskaan ajako lujempaa kuin
80 km/h varapyörän ollessa asennettuna autoon.
•
Autoa ei saa koskaan ajaa varustettuna samanaikaisesti useammalla kuin
yhdellä "Temporary Spare" -tyyppisellä varapyörällä.
Varapyörä on sijoitettu sille tarkoitettuun
tilaan ulkopuoli alaspäin. Varapyörä ja vaahtopala kiinnitetään samalla läpimenevällä ruuvilla. Vaahtopalassa ovat kaikki työkalut.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
305
09 Pyörät ja renkaat
09
||
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on kunnolla voideltu ja että se on
puhdas.
4. Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränruuviavaimella* pohjaan asti jäljempänä
olevan kuvan mukaisesti.
6. Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Jokaisessa kiinnikkeessä
on kolo muovisuojuksessa. Kiertäkää tunkin jalka alas siten, että se painuu tasaisesti maata vasten.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin
tarrasta.
Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin
nostokyky ilmoitetulla matalimmalla nostokorkeudella.
2. Ottakaa esiin tunkki*, pyöränruuviavain* ja
pölykapselin irrotustyökalu*, jotka ovat
kuormalattian alla kuormatilassa. Jos valitaan toinen nosturi, ks. Auton nostaminen
(s. 318).
3. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia
puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja
tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja
autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko
kierteen pituus pyöränruuviavaimella.
5. Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierrosta vastapäivään pyöränruuviavaimella.
TÄRKEÄÄ
Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen
eikä se saa olla kalteva.
306
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Pyörät ja renkaat
Pyörän vaihto - asennus
7.
On tärkeää, että pyörän asennus tehdään
oikealla tavalla.
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen, jotta sora, lika yms. ei vaurioita
venttiiliä.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
Asennus
1. Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.
2. Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränpultit
kunnolla kiinni.
3. Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se
on nostettu ylös auton tunkilla.
Nosturin kiinnike on takimmainen kahdesta
taemmasta kolosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pyörän vaihto - asennus (s. 307)
Tunkki* (s. 302)
Varoituskolmio (s. 309)
HUOM
Pölykapselissa olevan venttiilin aukon
pitää olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla asennettaessa.
Tarkastakaa, että tunkki on kiinnikkeessä
kuvan mukaisesti ja että jalka on suoraan
kiinnikkeen alla.
8. Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä
pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränpultit ja
nostakaa pyörä pois.
09
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton
tunkilla.
4. Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränpultit kiristetään kunnolla. Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
Pysäköikää auto siten, että auto tai mieluiten tien kaide on heidän ja ajoradan
välissä.
5. Asentakaa mahdollinen täyspeittävä pölykapseli.
Pyöränruuvit (s. 301)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
307
09 Pyörät ja renkaat
09
||
HUOM
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu
käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja
lyhyen aikaa, kuten puhjenneen renkaan
vaihtamiseen. Autoa saa nostaa vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa
on nostettava useammin tai pidemmäksi
ajaksi kuin pelkkää pyörän vaihtoa varten,
suosittelemme hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
2
308
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 305)
Renkaat - ilmanpaine
Renkaiden ilmanpaine voi vaihdella, se mitataan yksikkönä bar.
HUOM
•
Rengaspaineet tarkastetaan kylmistä
renkaista. Kylmillä renkailla tarkoitetaan sitä, että ne ovat ulkoilman lämpötilassa. Muutaman kilometrin ajon
jälkeen renkaat lämpenevät ja paine
nousee.
•
Liian matala paine lisää polttoaineenkulutusta, lyhentää renkaiden kestoikää ja heikentää auton ajo-ominaisuuksia. Ajaminen liian matalilla rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat
voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
•
Rengaspaineet laskevat ajan myötä,
mikä on luonnollinen ilmiö. Rengaspaineet myös vaihtelevat ympäristön lämpötilan mukaan.
Renkaiden ilmanpaineen tarkastus
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa kuukausittain.
Tämä koskee myös auton varapyörää.
•
Rengaspaineet auton suositellulle rengaskoolle
•
•
ECO-paineet2
Vararenkaan paine (Temporary Spare)
Tunkki* (s. 302)
Varoituskolmio (s. 309)
Pyöränruuvit (s. 301)
ECO-paineet antavat paremman polttoainetalouden.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Pyörät ja renkaat
09
Varoituskolmio
Rengaspainetarra
Varoituskolmion avulla varoitetaan muita liikenteessä olevia paikallaan olevasta ajoneuvosta.
G021830
Säilytys ja kokoaminen
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) osoittaa
mitkä paineet renkaissa pitää olla eri kuormitus- ja nopeusolosuhteissa. Se ilmoitetaan
myös rengaspainetaulukossa, ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 383).
Polttoainetalous, ECO-paineet
Parhaan polttoainetaloudellisuuden saavuttamiseksi alle 160 km/h:n nopeuksilla suosittelemme ECO-rengaspainetta (koskee sekä
täys- että kevyttä kuormitusta), ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 383).
Nostakaa lattialuukkua ja ottakaa varoituskolmio ulos.
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista
sivua.
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
paikkaan.
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty kuormatilaan käytön jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Renkaat - koot (s. 303)
Renkaat - nopeusluokat (s. 304)
Renkaat - kuormitusindeksi (s. 304)
Renkaat - hoito (s. 299)
Renkaat - kulumisvaroitin (s. 301)
309
09 Pyörät ja renkaat
09
Ensiapulaukku*
Väliaikainen renkaan paikkaus*
Ensiapulaukku sisältää ensiapuvarusteet.
Tilapäistä renkaanpaikkausta, tilapäisen renkaanpaikkaussarjan (TMK - Temporary
Mobility Kit) avulla, käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen (s.
383) säätämiseen.
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja (s. 311)
koostuu kompressorista ja paikkausnestepullosta. Paikkausneste toimii tilapäisenä korjauksena. Pullo pitää vaihtaa ennen kuin
parasta ennen -päiväys on mennyt ja käytön
jälkeen. Paikkausneste tiivistää tehokkaasti
renkaan, joka on puhjennut kulutuspinnasta.
Ensiapulaukku on sijoitettu lattian alle kuormatilaan.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaan
kulutuspintaan tulleen pistemäisen reiän
korjaamiseen.
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia vaurioita. Yhdistäkää kompressori yhteen
auton 12 V:n liitännöistä. Valitkaa lähinnä
puhjennutta rengasta oleva sähköliitäntä.
310
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TÄRKEÄÄ
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen tunnelikonsolin liitäntään (s. 139), ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
(s. 312)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus (s. 314)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 311)
•
Työkalut (s. 301)
09 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja* sijainti
TÄRKEÄÄ
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen tunnelikonsolin liitäntään (s. 139), ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
Väliaikaista renkaanpaikkaussarjaa (TMK Temporary Mobility Kit), käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen säätämiseen (s. 383).
HUOM
Renkaanpaikkaussarjan sijainti
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* yleiskatsaus
09
Tilapäistä renkaanpaikkausta, tilapäisen renkaanpaikkaussarjan (TMK - Temporary
Mobility Kit) avulla, käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen (s.
383) säätämiseen.
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Renkaanpaikkaussarja on lattian alla kuormatilassa.
Asettakaa varoituskolmio (s. 309) tielle, jos
rengas korjataan liikennöidyllä paikalla.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaan
kulutuspintaan tulleen pistemäisen reiän
korjaamiseen.
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 311)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - paikkausneste (s. 315)
•
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 310)
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Johdin
Pullonpidin (oranssinvärinen kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
311
09 Pyörät ja renkaat
09
||
Paikkausainepullo
Painemittari
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaanpaikkaussarja* sijainti (s. 311)
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - paikkausneste (s. 315)
•
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 310)
Väliaikainen renkaanpaikkaus* käsittely
Tilapäistä renkaanpaikkausta, tilapäisen renkaanpaikkaussarjan (TMK - Temporary
Mobility Kit) avulla, käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen (s.
383) säätämiseen.
Väliaikainen renkaan paikkaus
1. Irrottakaa sallitusta enimmäisnopeudesta
kertova tarra (kompressorin toisella puolella) ja kiinnittäkää se ohjauspyörään.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen
jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
VAROITUS
Paikkausneste voi ärsyttää ihoa. Jos nestettä pääsee iholle, peskää kohta välittömästi saippualla ja vedellä.
2. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen
käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 311).
312
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja
kiertäkää pullon korkki irti.
09 Pyörät ja renkaat
4. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
5. Yhdistäkää letku kompressorista venttiiliin.
6. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
HUOM
Jos kompressori on kytketty toiseen tunnelikonsolin 12 V -liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman
valvontaa, kun moottori käy.
7. Asettakaa katkaisin asentoon I.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei
tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun
rengaskorjaamoon suositellaan.
9. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäispaine on 1,8 bar ja enimmäispaine 3,5
bar. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa
on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
HUOM
Kompressorin käynnistyessä paine voi
kohota 6 baariin, mutta se laskee n. 30
sekunnin kuluttua.
09
10. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää
johdin irti 12 V:n liitännästä.
11. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja
asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
8. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei
saa käyttää yli 10 minuuttia.
12. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 310)
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus (s. 314)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 311)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
313
09 Pyörät ja renkaat
09
Tilapäinen renkaanpaikkaus* jälkitarkastus
Tilapäistä renkaanpaikkausta, tilapäisen renkaanpaikkaussarjan (TMK - Temporary
Mobility Kit) avulla, käytetään puhjenneen renkaan tiivistämiseen sekä rengaspaineen (s.
383) säätämiseen.
Rengaspaineiden tarkastus
1. Liittäkää varustus uudelleen.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
•
Jos se on alle 1,3
rengas ei ole
tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
•
Jos rengaspaine on yli 1,3 baria3, renkaaseen pitää täyttää rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 383).
Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
bar3,
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen, jotta sora, lika yms. ei vaurioita
venttiiliä.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea
irrottaa.
HUOM
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.
Volvo suosittelee, että ajatte lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi. Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa on paikkausnestettä.
3. Katsokaa, että kompressori on suljettu.
Irrottakaa ilmaletku ja johdin.
Asettakaa venttiilihattu paikalleen.
3
314
1 bar = 100 kPa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Nopeus ei saa olla yli 80 km/h, kun käytetään tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo
suosittelee kääntymään valtuutetun Volvohuoltokorjaamon puoleen paikatun renkaan tarkistusta varten (suurin ajomatka
200 km). Henkilökunta osaa arvioida, onko
renkaan korjaaminen mahdollista vai
pitääkö rengas vaihtaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 310)
Väliaikainen renkaanpaikkaus* - käsittely
(s. 312)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 311)
09 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* renkaan täyttö
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan
kompressorilla (s. 311).
1. Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0 ja
ottakaa johdin ja ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Pakokaasun sisään hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää antako
moottorin koskaan käydä suljetussa tilassa
tai tilassa, josta puuttuu riittävä ilmanvaihto.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei
saa käyttää yli 10 minuuttia.
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, ks. Renkaat hyväksytyt rengaspaineet (s. 383). Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä,
jos rengaspaine on liian korkea.
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* paikkausneste
Säiliö (pullo) tilapäisen renkaanpaikkaussarjan
(s. 311) yhteydessä sisältää paikkausnestettä
ja se voidaan vaihtaa.
Vaihtakaa pullo ennen kuin parasta ennen päiväys on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa
ympäristölle vaarallisena jätteenä.
VAROITUS
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
Pullon sisältö 1,2-etanolia ja luonnon raakakumia-lateksia.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
Vaarallista nautittuna. Voi aiheuttaa allergiaa ihokosketuksessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 310)
Välttäkää aineen pääsyä iholle tai silmiin.
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja* - yleiskatsaus (s. 311)
Tilapäinen renkaanpaikkaus* - jälkitarkastus (s. 314)
09
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Väliaikainen renkaan paikkaus* (s. 310)
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman
valvontaa, kun moottori käy.
3. Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin asentoon I.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
315
YLLÄPITO JA HUOLTO
10 Ylläpito ja huolto
Volvon huolto-ohjelma
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa.
10
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat huollolle mahdollisimman korkean laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvon takuu olisi voimassa, tarkastakaa ja noudattakaa huolto- ja takuukirjaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - vianetsintä ja korjaus (s. 328)
317
10 Ylläpito ja huolto
Auton nostaminen
10
Autoa nostettaessa on tärkeää että tunkki tai
nostovarret asetetaan niille tarkoitetuille paikoille auton alustassa.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin
Volvon suosittelema nosturi, noudattakaa
varustuksen mukana tulevia ohjeita.
318
10 Ylläpito ja huolto
10
Nosturinkiinnikkeet (nuolet) autoon kuuluvalle nosturille sekä nostokohdat (punaisella merkityt).
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla
edestä, pitää se asettaa jonkin neljästä,
pitemmällä auton alla olevan nostokohdan
alle. Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla
takaa, pitää se asettaa jonkin nostokohdan
alle. Olkaa huolellinen ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä
korjaamonostimella, voidaan etumaiset ja
taemmat nostovarret asettaa ulompien nostokohtien (nosturinkiinnikkeet) alle. Edessä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää sisempiä nostokohtia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränvaihto - pyörän irrotus (s. 305)
319
10 Ylläpito ja huolto
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen
10
VAROITUS
Konepelti voidaan avata, kun polkimien luona
oleva kahva on vedetty taaksepäin ja etusäleikön salpa on siirretty vasemmalle.
Tarkistakaa, että kansi lukkiutuu kunnollisesti sulkemisen jälkeen.
Moottoritila - katsaus
Katsaus esittää normaalit tarkastuskohdat.
Moottoritila 4-syl. 2.0 l1
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Moottoritila - tarkastus (s. 322)
Moottoritila - katsaus (s. 320)
Moottoritilan ulkonäkö voi erota moottoriversion
mukaan.
Moottoriöljyn täyttö
G031911
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Jäähdytin
Vetäkää polkimien luona olevasta kahvasta. Infosymboli syttyy, kun konepelti
on auki, ks. Mittaristo - merkkisymbolien
sisältö (s. 63).
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa
konepelti. (Salpahaka on valonheittimen
ja etusäleikön välillä, ks. kuvaa.)
1
320
Ei koske moottoria B4204T7 - ks. sen sijaan seuraavaa otsikkoa "Moottoritila, paitsi 4-syl. 2,0 l".
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Käynnistysakku
Rele- ja varokekeskus
10 Ylläpito ja huolto
Huuhtelunesteen täyttö
Huuhtelunesteen täyttö
Moottoritila paitsi 4-syl. 2.0 l2
Ilmansuodatin
Ilmansuodatin
VAROITUS
VAROITUS
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Auton sähköjärjestelmän on oltava aina avaimen
asennossa 0, kun moottoritilassa työskennellään, ks. Avaimen asennot - toiminnot
eri tasoilla (s. 68).
Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa auton sähköjärjestelmän ollessa avaimen asennossa II tai moottorin ollessa
lämmin.
10
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Auton sähköjärjestelmän on oltava aina avaimen
asennossa 0, kun moottoritilassa työskennellään, ks. Avaimen asennot - toiminnot
eri tasoilla (s. 68).
Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa auton sähköjärjestelmän ollessa avaimen asennossa II tai moottorin ollessa
lämmin.
Moottoritilan ulkonäkö voi erota moottoriversion
mukaan.
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Moottoriöljyn
mittatikku3
Jäähdytin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen (s.
320)
•
Moottoritila - tarkastus (s. 322)
Moottoriöljyn täyttö
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Käynnistysakku
Rele- ja varokekeskus
2
3
Koskee myös moottoria B4204T7.
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua (5-syl. diesel).
321
10 Ylläpito ja huolto
10
Moottoritila - tarkastus
Moottoriöljy - yleistä
Tietyt öljyt ja nesteet on tarkastettava säännöllisesti.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn
käyttämistä.
Säännöllinen tarkastus
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
•
•
•
•
Moottoriöljy
Ohjaustehostinöljy
Huuhteluneste
VAROITUS
Antakaa korjaamon aina tehdä moottorinpesu. Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
Aiheeseen liittyvät tiedot
322
•
Konepelti - avaaminen ja sulkeminen (s.
320)
•
•
•
•
•
Moottoritila - katsaus (s. 320)
Jäähdytysneste - taso (s. 326)
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 323)
Ohjaustehostinöljy - taso (s. 328)
Huuhteluneste - täyttö (s. 339)
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä
moottoriöljyä. Κljy on valittu erittäin huolellisesti ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja
ympäristökuormituksen.
Jäähdytysneste
Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijoitettu moottoritilan eteen, jäähdyttimen
taakse) voi käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, ks.
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet (s.
372).
Volvo suosittelee:
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja
viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä/
suuresta öljymäärästä ja matalasta/korkeasta
öljynpaineesta varoittamiseen. Tietyissä
moottoriversioissa on öljynpaineanturi, tällöin
käytetään mittaristossa olevaa pienen öljynpaineen varoitussymbolia. Muissa malleissa
10 Ylläpito ja huolto
on öljytason ilmaisin, tällöin kuljettajaa varoitetaan mittariston varoitussymbolilla
sekä näyttöteksteillä. Joissakin malleissa on
molemmat järjestelmät. Ottakaa yhteys
Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
Vaihtakaa moottorin öljy ja öljynsuodatin
Huolto- ja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö
Öljymäärä tarkastetaan tietyissä moottoriversioissa elektronisella öljymäärän anturilla,
muissa moottoriversioissa öljynmittatikulla.
G021737
Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen
on sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa Volvo suosittelee laadultaan parempaa öljyä, ks. Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet (s. 372).
Öljypinnan pitää olla MIN- ja MAX-merkin välillä.
Mittaus ja mahdollinen lisäys
G021734
Täyttötilavuudet, ks. Moottoriöljy - laatu ja
määrä (s. 373).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 323)
Mittatikku ja täyttöputki.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan
2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi
moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku
näyttää pientä määrää, koska kaikki öljy ei ole
ehtinyt valua alas öljypohjaan.
4
10
Öljynmittatikulla varustettu moottori4
1. Varmistakaa, että auto on vaakasuorassa.
On tärkeää odottaa 5 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua
takaisin öljypohjaan.
2. Vetäkää mittatikku ylös ja pyyhkikää se.
3. Työntäkää mittatikku takaisin alas.
4. Vetäkää ylös ja tarkastakaa määrä.
5. Jos pintataso on lähellä MIN-merkkiä,
tulee lisätä 0,5 litraa. Jos taso on runsaasti alapuolella, voidaan tarvita suurempi määrä.
6. Jos määrä halutaan tarkastaa uudelleen,
tehkää se lyhyehkön ajon jälkeen. Toistakaa sen jälkeen kohdat 1-4.
Ei koske 4-syl. 2,0 l tai 5-syl. dieseliä, joissa on elektroninen öljymäärän anturi. Koskee kuitenkin moottoria B4204T7.
323
10 Ylläpito ja huolto
||
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkinnän. Määrä ei saa koskaan olla yli MAXmerkin tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa
moottorivaurioon.
10
Pienen öljymäärän ilmoituksen yhteydessä
lisätkää vain ilmoitettava määrä, esim.
0,5 litraa.
HUOM
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
Moottori elektronisella öljymäärän
anturilla, 4-syl. 2.0 l5
Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on
digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.
Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti,
kun öljyä lisätään tai lasketaan pois.
Autolla on pitänyt ajaa n. 30km ja sen on
pitänyt seistä paikallaan 2 tuntia moottori
sammutettuna vaakasuoralla alustalla
ennen kuin öljymäärän näyttö tulee
oikeaksi.
Ilmoitus
Moottorin öljymäärä
Κljymäärä tarkastetaan elektronisen öljymäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori
on sammutettuna, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 99).
VAROITUS
Täyttöputki.6
Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään, ajakaa korjaamolle. Κljymäärä voi
olla liian suuri.
Teidän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ennen kuin näytössä
esitetään ilmoitus, ks. alla olevaa kuvaa.
5
6
324
Ei koske moottoria B4204T7 - ks. sen sijaan aiempaa otsikkoa "Κljynmittatikulla varustettu moottori".
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
Öljymäärän mittaaminen, 4-syl. 2.0 l
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se
seuraavan sekvenssi mukaisesti.
1. Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 68).
10 Ylläpito ja huolto
2. Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään
vasemmassa vivussa asentoon
Öljymäärä.
> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin
öljymäärästä.
Teidän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ennen kuin näytössä
esitetään ilmoitus, ks. alla olevaa kuvaa.
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks.
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 99).
Moottori elektronisella öljymäärän
anturilla, 5-syl. diesel
Järjestelmä ilmaisee öljymäärän vain ajon
aikana. Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti, kun öljyä lisätään tai lasketaan
pois. Autolla pitää ajaa n. 30 km ennen
kuin öljymäärä näytetään oikein.
VAROITUS
Ilmoitus ja grafiikka näytössä. Vasemmalla on
digitaalinen mittaristo ja oikealla analoginen.
Ilmoitus
Moottorin öljymäärä
Κljymäärä tarkastetaan elektronisen öljymäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori
on sammutettuna, ks. Valikkokäsittely - mittaristo (s. 99).
VAROITUS
Jos ilmoitus Tarvitaan öljyhuolto esitetään, ajakaa korjaamolle. Κljymäärä voi
olla liian suuri.
Täyttöputki.7
7
10
HUOM
HUOM
Jos oikeat edellytykset öljymäärän mittaamiselle eivät ole täyttyneet (aika moottorin
sammuttamisen jälkeen, auton kallistuma,
ulkolämpötila yms.), esitetään ilmoitus Ei
saatavilla. Tämä ei tarkoita, että auton
järjestelmässä on jotain vikaa.
TÄRKEÄÄ
Ilmoituksen Öljymäärä alhainen Lisää
0,5 litraa yhteydessä lisätkää vain
0,5 litraa.
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.
Älkää lisätkö öljyä, jos täyttötaso (3) tai (4)
esitetään seuraava kuvan mukaisesti.
Määrä ei saa koskaan olla yli MAX-merkin
tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
Öljymäärän mittaaminen, 5-syl. diesel
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se
seuraavan sekvenssi mukaisesti.
1. Avainasennon II aktivointi, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 68).
}}
325
10 Ylläpito ja huolto
10
||
2. Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään
vasemmassa vivussa asentoon
Öljymäärä.
> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin
öljymäärästä.
Lisätietoja valikkokäsittelystä, ks.
Valikkokäsittely - mittaristo (s. 99).
Jäähdytysneste - taso
Jäähdytysneste jäähdyttää polttomoottorin
oikeaan käyttölämpötilaan. Moottorista jäähdytysnesteeseen siirtyvää lämpöä voidaan
käyttää matkustamon lämmittämiseen.
Jäähdytysnesteen tason on oltava paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkkien välissä.
Määrän tarkastus ja täyttö
VAROITUS
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
nestettä pitää lisätä, kun moottori on lämmin, kiertäkää paisuntasäiliön tulppa
hitaasti auki siten, että ylipaine purkautuu.
Määrätiedot ja veden laatua koskevat vaatimukset, ks. Jäähdytysneste - laatu ja määrä
(s. 375).
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Tason on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkkien välissä. Jos järjestelmä on
vajaa, voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa moottorivaurioita.
Numerot 1-4 edustavat täyttömäärää. Älkää
lisätkö öljyä, jos täyttömäärä (3) tai (4) esitetään.
Suositeltu täyttömäärä on 4. Ilmoitus ja grafiikka
näytössä. Vasemmalla on digitaalinen mittaristo
ja oikealla analoginen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
326
Moottoriöljy - yleistä (s. 322)
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jäähdytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa
jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian
pieni että liian suuri.
10 Ylläpito ja huolto
TÄRKEÄÄ
•
Kloorin, kloridien ja muiden suolojen
korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina jäähdytysnestettä,
jossa on syöpymisenestoainetta,
Volvon suosituksen mukaisesti.
•
Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 %
jäähdytysnestettä.
•
•
•
Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn laatuiseen vesijohtoveteen. Jos
veden laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä Volvon suositusten mukaisesti.
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää
jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytettynä. Muussa tapauksessa voi
syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien)
vaara.
Jarru- ja kytkinneste - määrä
Lisäys
Jarru- ja kytkinnesteen määrän pitää olla säiliön MIN- ja MAX-merkin välillä.
Määrän tarkastus
10
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö.
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän
MIN- ja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa
määrä säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Jarrunesteen määrätiedot ja suositeltu laatu,
ks. Jarruneste - laatu ja määrä (s. 378). Jos
autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa ilma on
hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran vuodessa.
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu tarkastaa jarrunestehäviön
syyn.
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.
Nestesäiliö on suojuksen alla. Tämä peittää
moottoritilan kylmävyöhykkeen. Pyöreä kansi
pitää ensin poistaa ennen kuin säiliön korkkiin
päästään käsiksi.
Avatkaa suojukseen sijoitettu kansi kääntämällä sitä.
Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää
nestettä. Pintatason pitää olla säiliön
sisäpuolella olevien merkkien MIN ja
MAX välillä.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako asettaa korkkia paikalleen.
327
10 Ylläpito ja huolto
Ohjaustehostinöljy - taso
10
Ohjaustehostinöljyn tason on oltava MIN- ja
MAX-merkkien välissä. Öljyä ei tarvitse vaihtaa.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto vianetsintä ja korjaus
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston huolto ja
korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
Vianetsintä ja korjaus
Ilmastointilaite sisältää fluoresoivaa jälkiainetta. Käyttäkää ultraviolettivaloa vuodonetsinnässä.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää ohjaustehostimen nestesäiliön
ympäristö puhtaana tarkastuksen yhteydessä. Korkkia ei pidä avata.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Tason on
MIN- ja MAX-merkkien välissä. Suositeltu
öljylaatu, katso Ohjaustehostinöljy - laatu (s.
378).
HUOM
Jos ohjaustehostinjärjestelmään syntyy
vika tai moottori on sammunut ja autoa
pitää hinata, sitä voidaan edelleen ohjata.
328
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvon huolto-ohjelma (s. 317)
Polttimon vaihto
Hehkulamppupolttimot voidaan vaihtaa. LEDja xenon-polttimoita vaihdettaessa on otettava
yhteys huoltokorjaamoon.
Polttimot on eritelty (s. 336). Polttimot ja
muut valonlähteet, jotka ovat erityistä tyyppiä,
10 Ylläpito ja huolto
kuten LED8-polttimot, tai joita ei muusta
syystä voida vaihtaa muualla kuin korjaamolla, ovat seuraavat:
•
Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL
(Xenon-polttimot)
•
•
•
•
•
•
Huomio-/seisontavalot edessä
•
•
•
•
Hansikaslokeron valo
Sivuvalot edessä
Kaarrevalot
Sivuvilkut, ulkotaustapeilit
Turvavalaistus, ulkotaustapeilit
Sisävalot, lisäksi autoonnousuvalot
edessä
Takaseisontavalot
Takasivuvalot
Vilkku takana.
VAROITUS
Xenon-valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Xenon-polttimoiden vaihto
teettää korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. Xenonvaloihin kohdistuva työ edellyttää erityistä
varovaisuutta, koska valonheittimessä on
suurjännitelaite.
8
VAROITUS
Auton sähköjärjestelmän pitää olla avainasennossa 0, kun polttimo vaihdetaan, ks.
Avaimen asennot - toiminnot eri tasoilla (s.
68).
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako koskaan sormilla suoraan hehkulamppua. Sormista irtoava
rasva höyrystyy kuumuudessa ja muodostaa heijastinta vahingoittavan kerroksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 330)
•
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo (s.
336)
•
Polttimon vaihto - kuormatilan valaistus
(s. 335)
•
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo (s.
335)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 335)
10
HUOM
Jos vikailmoitus on edelleen olemassa viallisen polttimon vaihdon jälkeen, suositellaan hakeutumista valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä, sumuvaloissa ja takavalaisimissa voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki ulkoiset valaisimet on suunniteltu estämään tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun valo on palanut hetken.
Valodiodi (Light Emitting Diode)
329
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - valonheitin
10
Tunnustelkaa asentaessanne, että pitkä lukkotappi on lujasti kiinni, sen on oltava kiinni
molemmissa silmukoissa.
Kaikki valonheittimen polttimot vaihdetaan
irrottamalla ensin koko valonheitin moottoritilan kautta.
1. Kytkekää liitinkappale, kuuluu naksahdus.
2. Asentakaa valonheitin ja lukkosokat. Tarkastakaa, että ne on painettu oikein alas.
Valonheittimen irrotus
Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon 0, katso Avaimen asennot - toiminnot eri
tasoilla (s. 68).
3. Tarkastakaa valaistus.
Irrottakaa valonheittimen liitinkappale painamalla kiinnitin alas peukalolla.
Vetäkää liitinkappale samalla irti toisella
kädellä.
5. Nostakaa valonheitin ulos ja asettakaa se
pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.
6. Vaihtakaa ko. polttimo.
Vetäkää valonheittimen lukkosokat irti.
Vetäkää valonheitintä suoraan eteen.
TÄRKEÄÄ
Älkää vetäkö kaapelista, vaan tarttukaa
kiinni liittimestä.
330
Valonheittimen asennus
Valonheittimen pitää olla asennettu ja liitinkappaleen paikallaan ennen kuin valot kytketään päälle tai etäavain asetetaan virtalukkoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttimon vaihto (s. 328)
Polttimon vaihto - kauko-/lähivalopolttimoiden peitekansi (s. 331)
Polttimot - erittelyt (s. 336)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - kauko-/
lähivalopolttimoiden peitekansi
Kauko-/lähivalopolttimoihin päästään käsiksi
irrottamalla valonheittimen isompi peitekansi.
•
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot (s. 333)
Polttimon vaihto - lähivalot
Lähivalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
HUOM
10
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, ks.
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 330).
1. Löysätkää peitekannen neljää ruuvia
Torx-työkalulla, mitta T20 (1). Niitä ei saa
irrottaa kokonaan (3-4 kierrosta riittää).
2. Työntäkää peitekansi sivuun.
3. Irrottakaa peitekansi.
Asentakaa peitekansi päinvastaisessa järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttimon vaihto - valonheitin (s. 330)
Polttimon vaihto - lähivalot (s. 331)
Polttimon vaihto - kaukovalot (s. 332)
1. Irrottakaa valonheitin (s. 330).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 331).
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
4. Irrottakaa polttimo painamalla pidintä
alaspäin.
5. Painakaa uusi polttimo kantaan ja lukitkaa
se kiinni. Se voidaan kiinnittää yhdellä
tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
331
10 Ylläpito ja huolto
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
10
Polttimot - erittelyt (s. 336)
Polttimon vaihto - kaukovalot
Kaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
HUOM
Koskee halogeeniajovaloilla varustettuja
autoja.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 330).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 331).
3. Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja sitten vetämällä suoraan ulos.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5. Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan ja kääntäkää myötäpäivään polttimon kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää yhdellä tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
332
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 336)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - lisäkaukovalot
Lisäkaukovalopolttimo sijaitsee valonheittimen
isomman peitekannen alla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 336)
Polttimon vaihto - etusuuntavalot
Suuntavalopolttimo sijaitsee valonheittimen
pienemmän peitekannen alla.
HUOM
10
Koskee xenonajovaloilla varustettuja
autoja*.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 330).
2. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
1. Irrottakaa valonheitin (s. 330).
2. Irrottakaa peitekansi (s. 331).
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
4. Irrottakaa polttimonpidin vetämällä se
suoraan ulos.
5. Vaihtakaa polttimo ja asettakaa se kantaan. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
3. Vetäkää polttimonpitimestä polttimon
saamiseksi ulos.
4. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
5. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
6. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
333
10 Ylläpito ja huolto
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
10
Polttimot - erittelyt (s. 336)
Polttimon vaihto - valo takana
Jarru- ja peruutusvalot
Takasuuntavalot, takasumuvalot ja peruutusvalot vaihdetaan kuormatilan puolelta.
Takasumuvalo
Sekä jarruvalo että peruutusvalo vaihdetaan
kuormatilan puolelta.
1. Avatkaa paneeli.
334
Takasumuvaloon pääsee käsiksi puskurin
takaa.
2. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
1. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
2. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
sitä sisään ja kääntämällä vastapäivään.
4. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
3. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
5. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
4. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 335)
•
Polttimot - erittelyt (s. 336)
10 Ylläpito ja huolto
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana
Polttimon vaihto - rekisterikilven valo
Rekisterikilven valo takaluukun kahvan alla.
Yhteenveto esittää polttimoiden sijainnin
takana.
Polttimon vaihto - kuormatilan
valaistus
Kuormatilan valaistus sijaitsee takaluukussa.
G031942
10
1. Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
Seisonta-/sivuvalot (LED)/sivuvalot (LED)
2. Irrottakaa koko polttimokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
Jarruvalot (s. 334)
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
Peruutusvalot (s. 334)
4. Asettakaa polttimokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
Suuntavalo
Jarruvalo (LED)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 336)
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kammetkaa kevyesti niin, että valokotelo
irtoaa.
2. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Tarkastakaa, että valo palaa ja painakaa
valokotelo takaisin paikalleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttimot - erittelyt (s. 336)
Polttimon vaihto (s. 328)
Polttimot - erittelyt (s. 336)
335
10 Ylläpito ja huolto
10
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo
Polttimot - erittelyt
Meikkipeilin polttimot sijaitsevat valaisimen
lasien takana.
Erittelyt koskevat hehkulamppuja. LED- ja
xenon-polttimoita vaihdettaessa on otettava
yhteys huoltokorjaamoon.
Valaisimen lasin irrotus
1. Työntäkää ruuvitaltta valaisimen lasin alle
ja kammetkaa reunan lukituskielekkeet
varovasti ylös.
2. Napsauttakaa valaisimen lasi irti.
3. Vetäkää kärkipihdeillä polttimo suoraan
ulos sivulle ja vaihtakaa uuteen. Huomatkaa! - Älkää puristako pihdeillä voimakkaasti. Polttimon lasi voi siinä tapauksessa rikkoutua.
Valaisimen lasin asennus
1. Asettakaa valaisimen lasi paikalleen.
2. Painakaa se kiinni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
336
Polttimot - erittelyt (s. 336)
Valaistus
WA
Tyyppi
Lähivalot, halogeeni
55
H7 LL
Kaukovalot, halogeeni
65
H9
Lisäkaukovalot,
ABL
65
H9
Vilkku edessä
24
PY24W
Autoonnousuvalot edessä
3
T10 Kanta
W2,1x9,5d
Hansikaslokeron
valo
5
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
Meikkipeilin
valaistus
2
T5 Kanta
W2x4,6d
Kuormatilan
valaistus
10
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
Rekisterikilven
valo
5
C5W LL
Jarruvalot
21
P21W LL
Valaistus
WA
Tyyppi
Peruutusvalot
21
P21W LL
Takasumuvalo
21
H21W LL
A
Wattia
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Polttimon vaihto (s. 328)
Polttimon vaihto - polttimoiden sijainti
takana (s. 335)
Polttimon vaihto - meikkipeilin valo (s.
336)
10 Ylläpito ja huolto
Pyyhkimien sulat
Pyyhinsulka pyyhkii veden tuuli- ja takalasista.
Yhdessä huuhtelunesteen kanssa ne puhdistavat ikkunat ja varmistavat hyvän näkyvyyden
ajon aikana.
Tuulilasin pyyhinsulkien on oltava huoltoasennossa, kun ne vaihdetaan.
Huoltoasento
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon9 ja painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon I. Yksityiskohtaiset
tiedot avaimen asennoista, ks. Avaimen
asennot - toiminnot eri tasoilla (s. 68).
Pyyhinsulkien vaihto
10
2. Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE
-painiketta uudelleen auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon 0.
3. Siirtäkää 3 sekunnin kuluessa ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua ylöspäin ja
pitäkää se paikallaan n. 1 sekunti.
> Pyyhkimet käyvät tällöin ja asettuvat
suoraan ylöspäin.
Pyyhkimet palaavat aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi
avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
Pyyhinsulat huoltoasennossa.
Jotta pyyhinsulat voitaisiin vaihtaa, pestä tai
nostaa (esim. kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Jos huoltotilassa ollessaan pyyhkimet on
käännetty ylös tuulilasista, täytyy ne kääntää takaisin tuulilasia vasten, ennen kuin
pyyhkimien sallitaan palata paikoitusasentoonsa. Tällä estetään konepellin maalin
naarmuuntuminen.
Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet
kiinni.
9
Ei välttämätöntä autossa, jossa on Keyless-toiminto.
}}
337
10 Ylläpito ja huolto
||
10
Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös, kun se
on huoltoasennossa. Painakaa nuppia,
joka on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja
vetäkää sulka pois suoraan pyyhinvarren
suuntaisesti.
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten,
että kuuluu "napsahdus".
Puhdistus
HUOM
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, ks.
Autonpesu (s. 356).
Pyyhinsulkien pituudet ovat erilaiset. Kuljettajan puoleinen pyyhinsulka on pidempi
kuin matkustajan puoleinen.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti.
Myöhästynyt ylläpitohuolto lyhentää pyyhinsulan käyttöikää.
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
4. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin tuulilasia vasten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
G032770
Pyyhkimet palaavat huoltoasennosta aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP
ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän
asettamiseksi avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
1. Kääntäkää pyyhinsulkaa ulospäin.
2. Tarttukaa sulan sisempään osaan (nuolen
kohdalta).
3. Kääntäkää vastapäivään käyttääksenne
sulan pyyhkimen vartta kohti olevaa
ääriasentoa vipuna sulan saamiseksi irti
helpommin.
4. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
5. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.
338
Huuhteluneste - täyttö (s. 339)
10 Ylläpito ja huolto
Huuhteluneste - täyttö
Käynnistysakku
Huuhtelunestettä käytetään valonheittimien ja
ikkunoiden puhdistamiseen. Talvella on käytettävä jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä.
Käynnistysakun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat käynnistyksien määrä, purkautumiset,
ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet
yms.
Käynnistysakku on perinteinen 12 V:n akku.
•
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin käydessä.
•
Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty
oikein ja kiristetty asianmukaisesti.
VAROITUS
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen huuhtelunestesäiliö.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua
huuhtelunestettä talvella siten, ettei se
jäädy pumpussa, säiliössä ja letkuissa.
Määrätiedot, ks. Huuhteluneste - laatu ja
määrä (s. 378).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyyhkimien sulat (s. 337)
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
TÄRKEÄÄ
Jos seuraavaa ei noudateta, voi infotainment-järjestelmän energiansäästötoiminto
lakata tilapäisesti toimimasta ja/tai ilmoitus
infonäytössä käynnistysakun varausasteesta olla tilapäisesti pätemätön ulkoisen
käynnistysakun tai akkulaturin kytkemisen
jälkeen.
10
•
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. Käynnistysapuakku (s. 251) - siinä
selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet
pitää sijoittaa.
TÄRKEÄÄ
Käynnistysakun lataamiseen saa käyttää
vain perinteistä akkulaturia.
339
10 Ylläpito ja huolto
||
HUOM
Jos käynnistysakku tyhjenee useita kertoja, tämä vaikuttaa sen käyttöikään kielteisesti.
10
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttavat
useat tekijät, mm. ajo-olosuhteet ja
ilmasto. Akun käynnistyskapasiteetti laskee asteittain ajan myötä ja sitä pitää
tämän vuoksi ladata, jos autoa ei käytetä
pitkähköön aikaan tai jos sillä ajetaan vain
lyhyitä matkoja. Kova kylmyys rajoittaa
käynnistyskapasiteettia edelleen.
Jotta käynnistysakku pysyy hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa/viikko tai akun kytkemistä akkulaturiin, jossa on automaattinen huoltolataus.
Käynnistysakulla, joka pidetään täyteen
ladattuna, on mahdollisimman pitkä käyttöikä.
Akku - symbolit
Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.
Akussa on informaatio- ja varoitussymboleja.
Akun symbolit
Käyttäkää suojalaseja.
Räjähdysvaara.
Tarkemmat tiedot löytyvät omistajan käsikirjasta.
Toimitettava kierrätykseen.
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HUOM
Akku - symbolit (s. 340)
Loppuunkäytetty käynnistysakku pitää
kierrättää ympäristöä säästävällä tavalla.
Akku sisältää lyijyä.
Käynnistysakku - vaihto (s. 341)
Akku - Start/Stop (s. 342)
Akku sisältää syövyttävää happoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
340
Käynnistysakku (s. 339)
10 Ylläpito ja huolto
Käynnistysakku - vaihto
Irrottakaa taempi peitekansi kiertämällä
neljänneskierros ja nostamalla se irti.
Autossa oleva käynnistysakku voidaan vaihtaa
ilman korjaamon apua.
VAROITUS
Käynnistysakku on perinteinen 12 V:n akku.
Kytkekää ja irrottakaa plus- ja miinusjohdin
oikeassa järjestyksessä.
Irrotus
Aivan ensimmäiseksi: Poista etäavain virtalukosta ja odota vähintään 5 minuuttia ennen
kuin mitään sähköliitäntöjä tehdään - näin
siksi, että auton sähköjärjestelmän pitää tallentaa välttämättömät tiedot ohjausyksiköihin.
10
Irrottakaa musta miinusjohdin.
Irrottakaa punainen plusjohdin.
Irrottakaa huohotusletku akusta.
Kiertäkää irti ruuvi, joka pitää akun kiinnitintä.
Siirtäkää akku sivuun.
Nostakaa se ylös.
Asennus
Avatkaa etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi.
Vapauttakaa kumilista siten, että taempi
peitekansi vapautuu.
}}
341
10 Ylläpito ja huolto
10
1. Asettakaa akku alas akkulaatikkoon.
Akku - Start/Stop
2. Siirtäkää akkua sisäänpäin sekä sivulle,
kunnes se on laatikon takareunassa.
Start/Stop-toiminnolla varustetussa autossa
on kaksi 12 V:n akkua - ylimääräinen, tehokas
käynnistysakku sekä apuakku, ja auttaa
Start/Stop-toiminnon käynnistyssekvenssissä.
3. Ruuvatkaa akun kiinnike paikalleen.
4. Yhdistäkää huohotusletku.
> Tarkastakaa, että se on yhdistetty
oikein sekä akkuun että korissa olevaan liitäntään.
5. Kytkekää punainen plusjohdin.
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa akku Start/Stop-toiminnolla
varustetussa autossa pitää asentaa
AGM10-tyyppisiä akkuja.
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta - ks. Start/
Stop* (s. 261).
HUOM
Lisätietoja auton käynnistysakusta - ks. Käynnistysapuakku (s. 251) ja Käynnistysakku erittely (s. 385).
6. Kytkekää musta miinusjohdin.
Akku
7. Painakaa taempi peitekansi kiinni. (Ks.
aiempaa osaa "Irrotus".)
KylmäkäynnistyskykyA,
CCA (A)
8. Asentakaa kumilista. (Ks. "Irrotus".)
9. Sovittakaa se etumaiseen peitekanteen ja
kiinnittäkää kiinnittimillä. (Ks. "Irrotus".)
KokoB,
P×L×K
(mm)
Lisätietoja auton käynnistysakusta - Sähköjärjestelmä (s. 384).
Käynnistys
Apu
760
120
10
11
278×175×190
150×90×106
70
8
342
SAE-normin mukaan.
Suurin mahdollinen koko.
Absorbed Glass Mat
Automaattinen käynnistys voi tapahtua vain, jos vaihdevipu on vapaa-asennossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Mitä suurempi on auton virrankulutus
(ylimääräinen jäähdytys/lämmitys), sitä
enemmän akkuja pitää ladata = kasvanut polttoaineenkulutus.
•
Kun käynnistysakun kapasiteetti on
laskenut alimman sallitun tason alapuolelle, Start/Stop-toiminto kytketään
pois toiminnasta.
Tilapäisesti rajoitettu Start/Stop-toiminto suuren virranoton vuoksi tarkoittaa:
Kapasiteetti (Ah)
A
B
•
•
Moottori käynnistyy automaattisesti11
ilman, että kuljettaja painaa kytkinpoljinta
(käsivalintainen vaihteisto).
•
Moottori käynnistyy automaattisesti
ilman, että kuljettaja nostaa jalan pois
käyttöjarrupolkimelta (automaattivaihteisto).
10 Ylläpito ja huolto
Akkujen sijainti
TÄRKEÄÄ
HUOM
Jos seuraavaa ei noudateta, voi käynnistys/pysäytys-järjestelmä lakata tilapäisesti
toimimasta ulkoisen käynnistysakun tai
akkulaturin kytkemisen jälkeen:
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt siten,
että kaikki on "pimeänä" ja autosta periaatteessa puuttuvat kaikki normaalit sähkötoiminnot, ja moottori sen jälkeen käynnistetään ulkoisen akun tai akkulaturin
avulla, Start/Stop-toiminto on aktivoitu.
Moottori voidaan tällöin pysäyttää automaattisesti, mutta Start/Stop-toiminto voi
automaattisen pysäytyksen yhteydessä
epäonnistua moottorin automaattisessa
käynnistämisessä, koska käynnistysakun
kapasiteetti on riittämätön.
•
A: Vasemmalta ohjattava auto. B: Oikealta ohjattava auto. (1) Käynnistysakku12 (2) Apuakku.
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen vain auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. Käynnistysapuakku (s. 251) - siinä
selostetaan, mihin ja kuinka johdinliittimet
pitää sijoittaa.
10
Onnistuneen automaattisen käynnistyksen
varmistamiseksi automaattisen pysäytyksen jälkeen akku pitää ensin ladata. Ulkolämpötilan ollessa +15 °C akkua pitää
ladata vähintään 1 tunti. Ulkolämpötilan
ollessa matalampi suositellaan 3-4 tunnin
latausaikaa. Suosituksena on, että akku
ladataan ulkoisella akkulaturilla.
Apuakku ei normaalisti tarvitse enempää
huoltoa kuin varsinainen käynnistysakku. Jos
on kysymyksiä tai ongelmia, tulee ottaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jos tätä mahdollisuutta ei ole, suositellaan
Start/Stop-toiminnon tilapäistä sulkemista,
kunnes käynnistysakkua on jälleen ladattu
riittävästi.
Lisätietoja käynnistysakun lataamisesta,
ks. Käynnistysakku (s. 339).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
12
Akku - symbolit (s. 340)
Ks. Käynnistysakku (s. 339) saadaksenne perusteellisen selostuksen käynnistysakusta.
343
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - yleistä
10
Sähkökeskusten sijainti
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
varokkeilla.
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen
palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta. Jos sama varoke palaa toistuvasti,
komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Vaihto
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa autossa. Jos auto on oikealta ohjattava, käsinekotelon alla olevat keskukset
vaihtuvat toiselle puolelle.
Moottoritila
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
Hansikaslokeron alla
Hansikaslokeron alla
Tavaratila
VAROITUS
Älkää käyttäkö mitään vieraita esineitä tai
ilmoitettua suurempaa ampeerilukua
varokkeen korvaamiseksi. Tämä voi
aiheuttaa sähköjärjestelmään huomattavia
vaurioita ja johtaa mahdollisesti tulipaloon.
Moottoritilan kylmävyöhyke (vain Start/
Stop)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
344
Varokkeet - moottoritilassa (s. 345)
Varokkeet - hansikaslokeron alla (s. 349)
Varokkeet - ohjausyksikössä hansikaslokeron alla (s. 351)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 353)
•
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 354)
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - moottoritilassa
Moottoritilassa olevat varokkeet suojaavat
mm.moottori- ja jarrutoimintoja.
10
}}
345
10 Ylläpito ja huolto
||
Yleistä, moottoritilan varokkeet
Kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä, kun varoke pitää vetää irti tai
asettaa takaisin paikalleen.
10
Paikat (ks. edellinen kuva)
Moottoritila, ylempi
Moottoritila, etumainen
Moottoritila, alempi
Nämä varokkeet on kaikki sijoitettu moottoritilan rasiaan. Varokkeet (C) on sijoitettu (A):n
alle.
A
Tehtävä
A
Kuormatilassa olevan sähkökeskuksen ensiövarokeA
60
10
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon allaA
60
Valojen korkeudensäätö*; Aktiiviset ksenon-valonheittimet ABL *
20
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon allaA
60
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
ABS
5
Säädettävä ohjauspyörän vastus*
5
–
–
Sähköinen lisälämmitin*A
100
Sähkölämmitteinen tuulilasi*,
vasen puoli
40
Moottorin ohjausyksikkö; vaihteiston ohjausyksikkö; turvatyynyt
10
Kannen sisäpuolella on tarra, joka näyttää
varokkeiden sijainnin.
•
Varokkeet 1–7 ja 42–44 ovat tyyppiä "Midi
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo13.
Tuulilasinpyyhkimet
30
Sähkölämmitteiset huuhtelusuuttimet*
10
•
Varokkeet 8–15 ja 34 ovat tyyppiä
"JCASE" ja ne tulee vaihtaa korjaamolla13
Pysäköintilämmitin*
25
TuuletuspuhallinA
40
Sähkölämmitteinen tuulilasi*,
oikea puoli
40
ABS-pumppu
•
13
346
Tehtävä
Varokkeet 16–33 ja 35–41 ovat tyyppiä
"Mini Fuse".
Tehtävä
A
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon
allaA
50
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
50
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
–
–
Valokatkaisimet
5
–
–
40
–
–
ABS-venttiilit
20
–
–
Valonheittimien huuhtelulaite*
20
Relekäämit
5
Lisävalot*
20
10 Ylläpito ja huolto
Tehtävä
A
Tehtävä
A
Tehtävä
A
Äänitorvi
15
10
10
Moottorinohjausyksikkö (1,6 l
diesel, 5-syl. diesel)
15
15
Moottorinohjausyksikkö (4-syl.
2,0 lB)
20
Vaihteiston ohjausyksikkö
Magneettikytkin A/C (ei 4-syl.
2,0 lC, ei 5-syl. diesel); Avustava jäähdytysnestepumppu
(4-syl. 2,0 l diesel)
15
10
5
Venttiilit (4-syl. 2,0 lB); Κljypumppu (4-syl. 2,0 l bensiiniB);
Lambdatunnistin, keskimmäinen (4-syl. 2,0 l bensiiniB);
Lambdatunnistin, takimmainen
(4-syl. 2,0 l diesel)
15
Relekäämi A/C-magneettikytkimen releessä (ei 5-syl. diesel);
relekäämi jäähdytysnestepumpun releessä (1,6 l bensiini
Start/Stop); Relekäämit sähkökeskuksessa moottoritilan kylmävyöhykkeellä (Start/Stop)
Venttiilit (1.6 l bensiini); Ilmamassamittari (1.6 l, 4-cyl. 2,0
lB); Termostaatti (4-syl. 2,0 l
bensiiniB); EVAP-venttiili (4-syl.
2,0 l bensiiniB); Ilmastointilaitteen jäähdytysventtiili (4-syl.
2,0 l diesel); EGR:n jäähdytyspumppu (4-syl. 2,0 l diesel)
A/C-magneettikytkin (5-, 6syl.); Venttiilit (1,6 l, moottori
B4204T7; 5-syl., 6-syl.); Moottorinohjausyksikkö (6-syl.);
Solenoidit (6-syl. ilman turboa);
Imusarjan säätömoottorit (6syl. ilman turboa); Ilmamassamittari (moottori B4204T7; 5syl. bensiini); Κljymäärän anturi
(5-syl. diesel)
10
Moottorinohjausjärjestelmän
relekäämi pääreleessä; Moottorinohjausyksikkö (4-syl. 2,0
lB, 5-, 6-syl.)
Moottorinohjausyksikkö (bensiini, paitsi 4-syl. 2,0 lC)
15
30
Sytytyspuolat (1,6 l bensiini,
moottori B4204T7); Hehkutuksen ohjausyksikkö (5-syl. diesel)
10
Lambdatunnistimet (1,6 l bensiini, moottori B4204T7);
Lambdatunnistin (5-syl. diesel);
Jäähdyttimen kaihtimen
ohjausyksikkö (1,6 l diesel, 5syl. diesel)
10
KäynnistysreleA
Ilmamassamittari (5-syl. diesel,
6-syl.); säätöventtiili (5-syl. diesel); suihkutusventtiilit (5-, 6syl. bensiini); moottorinohjausyksikkö (5-syl. bensiini, 6-syl.)
15
Moottorinohjausyksikkö (4-syl.
2,0 lB); Sytytyspuolat (5-, 6-syl.
bensiini); Kondensaattori (6syl.)
20
Lambdatunnistin, etumainen
(4-syl. 2,0 lB); Lambdatunnistin,
takimmainen (4-syl. 2,0 l bensiiniB); EVAP-venttiili (5-, 6-syl.
bensiini); Lambdatunnistimet
(5-, 6-syl. bensiini)
10
}}
347
10 Ylläpito ja huolto
||
Tehtävä
10
A
B
C
348
A
Sytytyspuolat (4-syl. 2,0 l bensiiniB)
15
Dieselsuodattimen lämmitin
20
Jäähdyttimen kaihtimen
ohjausyksikkö (5-syl. bensiini)
5
Kampikammiotuuletuksen lämmitin (5-syl. diesel); Automaattivaihteiston öljypumppu (5-syl.
diesel Start/Stop)
10
Magneettikytkin A/C (4-syl.
2,0lB); Hehkutuksen ohjausyksikkö (4-syl. 2,0 l diesel); Κljypumppu (4-syl. 2,0 l diesel)
15
Jäähdytysnestepumppu (4-syl.
2,0 l bensiiniB)
50
Hehkutulpat (diesel)
70
Jäähdytyspuhallin (1,6 l, 4-syl.
2,0 l bensiini, 5-syl. bensiini)
60
Jäähdytyspuhallin (6-syl., 4-syl.
2.0 l diesel, 5-syl. diesel)
80
Ohjaustehostin
100
Start/Stop-toiminnolla varustetuissa autoissa tämä varokepaikka on tyhjä – ks. sen sijaan Varokkeet - moottoritilan
kylmävyöhyke (s. 354).
Ei koske moottoria B4204T7.
Koskee kuitenkin moottoria B4204T7.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varokkeet - hansikaslokeron alla (s. 349)
Varokkeet - ohjausyksikössä hansikaslokeron alla (s. 351)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 353)
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - hansikaslokeron alla
Hansikaslokeron alla olevat varokkeet suojaavat mm.infotainment- ja istuintoimintoja.
10
Paikat
Tehtävä
A
Audio-ohjausyksikön ensiövaroke*; ensiövaroke varokkeille
16 - 20: Infotainment
40
Tuulilasin huuhtelulaite; takalasin
huuhtelulaite
25
–
–
–
–
Tehtävä
A
Tehtävä
A
–
–
20
–
–
Ohjauspaneeli, matkustajan
oikea takaovi
15
Ohjauspaneeli, matkustajan
vasen takaovi
20
12 V:n liitäntä, kuormatila*
Ohjauspaneeli, kuljettajan ovi
20
Keyless*
20
Ohjauspaneeli, matkustajan etuovi
20
Sähkökäyttöinen istuin, kuljettajan puoli*
20
Sähkökäyttöinen ristiselän tuki
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
349
10 Ylläpito ja huolto
||
10
Tehtävä
A
Tehtävä
A
Sähkökäyttöinen istuin, matkustajan puoli*
20
Istuinlämmitys, matkustajan
puoli
15
Istuinlämmitys, kuljettajan puoli
15
Pysäköintiapu*; pysäköintikamera*; vetokoukun ohjausyksikkö*
5
Sähkökäyttöinen ristiselän tuki
–
–
Infotainment-ohjausyksikkö;
NäyttöA
5
Audio-ohjausyksikkö (vahvistin)*;
Digiradio*; TV*
10
Audio tai Sensus-ohjausyksikköA
15
Telematiikka*; Bluetooth*
5
–
–
350
A
Kattoluukku*; sisävalaistus
katossa; ilmastoinnin tunnistin*;
ilmanoton läppämoottorit
5
12 V:n liitäntä, tunnelikonsoli
15
Istuinlämmitys, takana oikealla*
15
Istuinlämmitys, takana vasemmalla*
15
–
BLIS*
AWD-ohjausyksikkö*
15
Aktiivinen alusta Four-C*
10
Tietyt malliversiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 345)
Varokkeet - ohjausyksikössä hansikaslokeron alla (s. 351)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 353)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 354)
–
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - ohjausyksikössä
hansikaslokeron alla
Hansikaslokeron alla olevassa ohjausyksikössä
olevat varokkeet suojaavat mm.turvatyyny- ja
törmäysvaroitustoimintoja.
Paikat
Tehtävä
A
Takalasinpyyhin
15
–
–
10
Tehtävä
Sisävalaistus; Etuoven säädinpaneeli, ikkunannostimet;
Kauko-ohjattava autotallin ovenavaaja*; Sähkökäyttöiset etuistuimet*
A
7,5
Sähkökäyttöinen ristiselän tuki
Mittaristo
5
Tehtävä
A
Mukautuva nopeudensäädin,
ACC*; törmäysvaroitus*
10
Sisävalaistus; sadetunnistin
7,5
Ohjauspyörämoduuli
7,5
Keskuslukko, polttoainesäiliön
luukku
10
Ohjauspyörän sähkölämmitys*
15
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
351
10 Ylläpito ja huolto
||
10
Tehtävä
A
Tehtävä
A
Sähkölämmitteinen tuulilasi*
15
Kattoluukku*
20
Takaluukun lukituksen avaaminen
10
Käynnistyksenesto
5
Käännettävä niskasuoja*
10
Polttoainepumppu
20
Liiketunnistin*; ilmastointipaneeli
5
Ohjauslukko
15
Hälytyssireeni*; Diagnoosiliitin
OBDII
5
–
–
Turvatyynyt
10
Törmäysvaroitus*
5
Kaasupolkimen anturi; Sisätaustapeilin himmennys*; Istuinlämmitys takana*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 345)
Varokkeet - hansikaslokeron alla (s. 349)
Varokkeet - kuormatilassa (s. 353)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 354)
7,5
Sähköinen lisälämmitin*
352
Infotainment-ohjausyksikkö
(Performance); audiolaitteisto
(Performance)
15
Jarruvalot
5
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - kuormatilassa
Kuormatilassa olevat varokkeet suojaavat
mm.perävaunu- ja sähkökäyttötoimintoja.
10
Keskus on sijoitettu verhoilun taakse vasemmalle puolelle.
Paikat
Tehtävä
A
Sähköinen seisontajarru, vasen
30
Sähköinen seisontajarru, oikea
30
Sähkölämmitteinen takalasi
30
Perävaunun liitäntä 2*
15
Sähkötoiminen takaluukku*
20
Tehtävä
A
Tehtävä
A
–
–
Perävaunun liitäntä 1*
40
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 345)
Varokkeet - hansikaslokeron alla (s. 349)
Varokkeet - ohjausyksikössä hansikaslokeron alla (s. 351)
Varokkeet - moottoritilan kylmävyöhyke
(s. 354)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
353
10 Ylläpito ja huolto
Varokkeet - moottoritilan
kylmävyöhyke
10
Varokkeet moottoritilan kylmävyöhykkeellä
ovat Start/Stop-toiminnolla varustetussa
autossa.
Start/Stop-toiminnon varokkeiden sijainti.
•
Varokkeet A1 ja A2 ovat tyyppiä "MEGA
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo14.
•
Varokkeet 1–11 ovat tyyppiä "Midi Fuse"
ja ne saa vaihtaa vain korjaamo14.
•
Varoke 12 on tyyppiä "Mini Fuse".
Paikat
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta - ks. Start/
Stop* (s. 261).
14
354
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tehtävä
Moottoritilan sähkökeskuksen
päävaroke
A
175
Tehtävä
A
Päävaroke keskusohjausyksikköä (CEM) varten käsinekotelon alla, rele-/varokekeskus
käsinekotelon alla, kuormatilan
sähkökeskus
175
Sähköinen lisälämmitin*
100
10 Ylläpito ja huolto
Tehtävä
A
Keskusohjausyksikön (CEM)
ensiövaroke käsinekotelon alla
50
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon alla
60
Rele-/varokekeskuksen ensiövaroke käsinekotelon alla
60
Kuormatilassa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke
60
Tuuletuspuhallin
40
–
–
–
–
Käynnistysrele
30
Sisäinen diodi
50
Apuakku
70
Keskusohjausyksikkö (CEM) apuakun referenssijännite; apuakun latauskohta
15
•
Varokkeet - kuormatilassa (s. 353)
10
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varokkeet - moottoritilassa (s. 345)
Varokkeet - hansikaslokeron alla (s. 349)
Varokkeet - ohjausyksikössä hansikaslokeron alla (s. 351)
355
10 Ylläpito ja huolto
Autonpesu
10
Auto on pestävä heti, kun se on likaantunut.
Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla
paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
Käsin peseminen
•
•
•
•
Huuhdelkaa alusta.
Huuhdelkaa koko autoa pesunaarmujen
vaaran vähentämiseksi, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
Käyttäkää tarvittaessa rasvanpoistoainetta pahasti likaantuneilla pinnoilla. Huomatkaa, etteivät pinnat saa olla auringon
lämmittämiä!
•
Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
•
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
•
356
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme, että annatte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun poistaa mahdolliset
värimuutokset.
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla. Jos vesipisaroiden ei anneta kuivua itsestään voimakkaassa auringonpaisteessa, vähenee
vaara veden kuivumatahroista, jotka voidaan joutua kiillottamaan pois.
VAROITUS
Antakaa korjaamon aina tehdä moottorinpesu. Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
TÄRKEÄÄ
Likaisten ajovalojen toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti, esim.
polttoainetta tankattaessa.
Älkää käyttäkö syövyttäviä puhdistusaineita, vaan vettä ja naarmuttamatonta
sientä.
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä, sumuvaloissa ja takavalaisimissa voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki ulkoiset valaisimet on suunniteltu estämään tätä. Kondensoitunut kosteus tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta, kun valo on palanut hetken.
Pyyhkimien sulat
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
Puhdistettaessa:
- Asettakaa pyyhinsulat huoltoasentoon, ks.
Pyyhkimien sulat (s. 337).
HUOM
Peskää pyyhinsulat ja tuulilasi säännöllisesti laimealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella. Älkää käyttäkö voimakkaita
liuottimia.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paikkoihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suositellaan auton pesemistä käsin.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton
saa pestä vain käsipesussa. Näin siksi,
että uusi maalipinta on tavallista herkempi.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys koskee kaikkia ulkopuolen osia). Älkää
suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
Tehkää pesun jälkeen aina koeajo, mukaan
lukien seisontajarru, jotta kosteus ja korroosio ei vaikuta jarrujen kitkapintoihin ja
heikennä jarrutustehoa.
10 Ylläpito ja huolto
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa
kitkapinnat lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin
kostealla tai kylmällä säällä.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen ja
hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää
ohjeita noudattaa huolellisesti.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovi- ja kumiosien vahaamista
ja kiillotusta.
Jos muoville tai kumille täytyy käyttää rasvanpoistoainetta, hierokaa tarvittaessa
vain kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kiillotus ja vahaus (s. 357)
Sisustuksen puhdistus (s. 359)
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros (s. 358)
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta
on himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
10
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon
voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä
saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa. Volvon takuu ei kata tällaisten
käsittelyjen aiheuttamaa maalivauriota.
Kylkilistojen kiillottaminen voi poistaa ja
vioittaa listojen ulkopintaa.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vanteet
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia vanteenpuhdistusaineita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 356)
Vahvat puhdistusaineet voivat vahingoittaa
pintaa ja aiheuttaa laikkuja kromattuihin alumiinivanteisiin.
357
10 Ylläpito ja huolto
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
10
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella, joka
parantaa näkyvyyttä vaikeissa sääolosuhteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Autonpesu (s. 356)
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
Vettä hylkivässä pintakerroksessa
tapahtuu luonnollista kulumista.
Hoito:
•
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita, kuten
autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi tuhota
sen vettähylkivät ominaisuudet.
•
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei
lasipinta naarmuunnu.
•
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista jääkaavinta.
•
Vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa
Volvon jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää
ensimmäisen kerran kolmen vuoden
kuluttua ja sen jälkeen joka vuosi.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoilta. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileiltä, ks.
Ikkunat ja taustapeilit - sähkölämmitys (s.
93).
358
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ruostesuojaus
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu
kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoneste.
Tarkastus ja kunnossapito
Lika ja tiesuola voivat helposti aiheuttaa korroosiota, tämän vuoksi on tärkeää pitää auto
puhtaana. Auton ruostesuojauksen ylläpitämiseksi se pitää tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa korjata.
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa tarvitse jälkikäsittelyä ennen kuin n. 12 vuoden
kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä kolmen vuoden välein. Volvo suosittelee,
että annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun auttaa Teitä, jos auto tarvitsee jälkikäsitellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Maalivauriot (s. 360)
10 Ylläpito ja huolto
Sisustuksen puhdistus
Tahrat kangas- ja kattoverhoilussa
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja noudattakaa autonhoitotuotteen mukana tulevia ohjeita.
Verhoilun palonkesto-ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan erityistä tekstiilinpuhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
On tärkeää käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.
Matot ja kuormatila
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen. Kumpikin lisämatto on kiinnitetty kiinnittimillä.
Tarttukaa lisämattoon kummankin kiinnittimen
kohdalta ja nostakaa matto suoraan ylös.
Asettakaa lisämatto paikalleen painamalla se
kiinni kumpaankin kiinnittimeen.
VAROITUS
Tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että kuljettajan paikalla oleva suojamatto on painettu kunnolla alas ja kiinnitetty nuppeihin,
ettei se jää puristuksiin polkimien luona ja
alla.
Lattiamattojen tahroihin suositellaan pölynimurikäsittelyn jälkeen erityistä tekstiilinpuhdistusainetta. Lattiamatot pitää puhdistaa
aineella, jota Volvo-myyjänne suosittelee.
TÄRKEÄÄ
Terävät esineet, kuten tarrakiinnikkeet, voivat vahingoittaa auton kangasverhoilua.
Nahkaverhoilun tahrat
Volvon nahkaverhoilu on käsitelty säilyttämään alkuperäinen ulkonäkönsä.
jään kertaa vuodessa (tai tarvittaessa). Volvo
Leather Care -sarjan voitte ostaa Volvon jälleenmyyjältä.
TÄRKEÄÄ
•
Värjätty vaate (esim. farkut ja mokkaasusteet) voivat aiheuttaa väritahroja
verhoiluun.
•
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita
liuottimia. Ne voivat vahingoittaa sekä
kangas-, vinyyli- että nahkaverhoilua.
10
Nahkaverhoilun pesuohjeita
Nahkaverhoilu vanhenee ja saa kauniin patinan ajan myötä. Nahka jalostetaan ja käsitellään siten, että se säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa suojaavan pintakerroksen, mutta sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä
puhdistusta. Volvo tarjoaa kattavat tuotteet
nahkaverhoilun puhdistukseen ja jälkikäsittelyyn, ohjeiden mukaan käytettynä nämä säilyttävät nahan suojaavan pintakerroksen.
Jonkin ajan käytön jälkeen tulee nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin muuttumaan
enemmän tai vähemmän riippuen nahan pintarakenteesta. Tämä on nahan luonnollista
kypsymistä ja osoittaa sen olevan luonnontuote.
1. Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas vaahto.
Volvo suosittelee, että mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi verhoilu puhdistetaan ja levitetään suojavoidetta yhdestä nel-
2. Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
2. Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
3. Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.
Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää
hieroko.
4. Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
1. Kaatakaa vähän suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut voidekerros kevyin,
kiertävin liikkein nahkaan.
}}
359
10 Ylläpito ja huolto
||
Nahka on nyt saanut parannetun tahrasuojan
ja UV-suojan.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
10
•
Poistakaa lika ja pöly pehmeällä, kostutetulla sienellä ja neutraalilla saippualla.
•
Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan
peittäkö nahkaohjauspyörää muovisella
suojalla.
•
Käyttäkää luonnollisia öljyjä. Mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi suositellaan Volvon nahanhoitoainetta.
Sisustuksen muovi-, metalli- ja
puuosien tahrat
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua
kalvo- tai mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa
Volvon jälleenmyyjiltä.
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota
voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Jos ohjauspyörään tulee tahroja:
Turvavyöt
Ryhmä 1 (muste, viini, kahvi, maito, hiki ja
veri)
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta,
erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että
vyö on kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin
sisään.
–
Käyttäkää pehmeää riepua tai sientä.
Sekoittakaa 5-prosenttinen ammoniumliuos. (Käyttäkää veritahroille liuosta,
jossa on 2 dl vettä ja 25 g suolaa.)
Ryhmä 2 (rasva, öljy, kastikkeet ja suklaa)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1. Sama menettely kuin ryhmälle 1.
2. Kiillottakaa imukykyisellä paperilla tai
kankaalla.
Ryhmä 3 (kuiva lika, pöly)
1. Käyttäkää pehmeää harjaa lian poistamiseen.
2. Sama menettely kuin ryhmälle 1.
15
16
360
Mahdollisesti.
Noudattakaa maalikynä/-puikkopakkauksen mukana tulevia ohjeita.
Autonpesu (s. 356)
Maalivauriot
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot
esim.lokasuojien reunoissa, ovissa ja puskureissa.
Pienehköjen maalivaurioiden
korjaaminen
Maalivauriot pitää korjata välittömästi, jotta
ruostetta ei pääse syntymään.
Tarvikkeet
•
pohjamaali (primer)15 - esim.muovipinnoitetuille puskureille on erityistä tartuntapohjamaalia sumutinpurkissa
•
perusväri ja kirkaslakka - sumutinpurkeissa tai maalikynissä/-puikoissa16
•
•
suojateippi
hieno hiomakangas15.
10 Ylläpito ja huolto
Värikoodi
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi sekä kuivattu ja sen lämpötilan
pitää olla yli 15 °C.
HUOM
Jos kiveniskemä ei ole ulottunut metallipintaan (peltiin) asti ja vahingoittumaton maalikerros on edelleen jäljellä, levitä pohjamaali ja kirkaslakka heti puhdistettuun pintaan.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti,
jolloin mahdolliset maalijäänteet tulevat
mukana.
Jos vaurio ulottuu metallipintaa (peltiin),
on hyvä käyttää pohjamaalia (primeria).
Muovipinnan vaurion yhteydessä tulee
käyttää tartuntapohjamaalia paremman
tuloksen saamiseksi - suihkuttakaa sumutinpurkin kanteen ja sivelkää ohuelti.
Auton värisävyn koodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 363).
Pienehköjen maalivaurioiden, kuten
kiveniskemien ja naarmujen korjaus
10
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ruostesuojaus (s. 358)
2. Ennen maalausta voidaan tarvittaessa (jos
on esim.epätasaisia reunoja) hioa kevyesti
hyvin hienolla hiontamateriaalilla paikallisesti. Pinta puhdistetaan huolellisesti ja
saa kuivua.
3. Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja
levittäkää sitä pienellä siveltimellä, tulitikulla tai vastaavalla. Käyttäkää lopuksi
perusväriä ja kirkaslakkaa, kun pohjamaali on kuivunut.
G021832
4. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
361
ERITTELYT
11 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Tyyppimerkintä, alustanumero jne., ts. autokohtaiset tiedot voidaan lukea autossa olevasta tarrasta.
11
}}
363
11 Erittelyt
||
Tarrojen sijainti
11
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
364
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Mallimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäispainot, värin ja verhoilun koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero.
11 Erittelyt
Tarra tulee näkyviin, kun oikea takaovi
avataan.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Moottorikoodi ja moottorin valmistusnumero.
Moottoriöljytarra.
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistusnumero.
11
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Auton tunnistusnumero. (VIN Vehicle
Identification Number)
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Massat (s. 367)
Moottorin erittelyt (s. 370)
365
11 Erittelyt
Mitat
Auton pituus, korkeus jne. voidaan lukea taulukosta.
11
366
Mitat
mm
A
Akseliväli
2774
B
Pituus
4644
C
Kuorman pituus, lattia, käännetty takaistuin
1789
D
Kuorman pituus, lattia
E
Korkeus
F
Kuorman korkeus
802
G
Raideväli edessä
1632
972
1713
Mitat
mm
H
Raideväli takana
1586
I
Kuorman leveys, lattia
1090
J
Leveys
1891
K
Leveys, ml. taustapeilit
2120
L
Leveys, ml. sisään käännetyt
taustapeilit
1891
11 Erittelyt
Massat
VAROITUS
Suurin kokonaispaino jne. voidaan lukea
autossa olevasta tarrasta.
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen
mukaan, miten raskaasti auto on kuormattu ja miten kuorma on sijoitettu autoon.
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, polttoainesäiliön painon sen ollessa 90 % täytettynä, kaikki öljyt ja nesteet.
Matkustajien paino ja asennetut lisävarusteet
sekä kuulaan kohdistuva paino (s. 368) (perävaunu ollessa kytkettynä) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa mukaan
massaan ajokunnossa.
11
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
HUOM
Dokumentoitu massa ajokunnossa koskee
perusmallista autoa - siis autoa ilman lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa,
että jokaista lisättävää varustetta kohti
auton tavarankuljetuskyky vähenee ko.
varusteen painolla.
Esimerkkejä varusteista, jotka rajoittavat
tavarankuljetuskykyä, ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
varusteet, kuten vetokoukku, taakkateline,
kattolaatikko, äänentoistolaitteisto, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
suojasäleikkö, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet yms.
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri Teidän autonne massa ajokunnossa.
Tarran sijainti, ks. Tyyppimerkinnät (s. 363).
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
Varustetaso
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin sallittu kattokuorma: 100 kg.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino (s.
368)
367
11 Erittelyt
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva
paino
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa
vedettäessä perävaunua voidaan lukea taulukoista.
11
368
Moottori
MoottorikoodiA
Vaihteisto
Kaikki
Kaikki
Kaikki
T5
B4204T7
T5
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu
HUOM
Heilahtelunvaimentimen käyttöä vetolaitteessa suositellaan perävaunuille, jotka
ovat raskaampia kuin 1800 kg.
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa
(kg)
0–1200
50
Automaatti, MPS6
1800
90
B4204T11
Automaatti, TG-81SC
1600
75
T5
B4204T15
Automaatti, TG-81SC
1600
75
3.2 AWD
B6324S5
Automaatti, TF-80SC
1800
90
T6
B4204T9
Automaatti, TG-81SC
1800
90
T6 AWD
B6304T4
Automaatti, TF-80SC
2000
90
D3
D5204T7
Käsivalintainen, M66
1600
75
D3
D5204T7
Automaatti, TF-80SC
1600
75
D4
D4204T5
Käsivalintainen, M66
1800
90
D4
D4204T5
Automaatti, TG-81SC
1800
90
D4 AWD
D5244T12
Käsivalintainen, M66
1800
90
D4 AWD
D5244T12
Automaatti, TF-80SC
2000
90
D4 AWD
D5244T17
Käsivalintainen, M66
1800
90
11 Erittelyt
Moottori
MoottorikoodiA
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa
(kg)
D4 AWD
D5244T17
Automaatti, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
D5244T11
Käsivalintainen, M66
1800
90
D5 AWD
D5244T15
Automaatti, TF-80SC
2000
90
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 363).
A
11
Enimmäismassa, jarruton perävaunu
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)
750
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
50
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Massat (s. 367)
Perävaunun vetäminen (s. 288)
Perävaunun vakautusjärjestelmä - TSA (s.
293)
369
11 Erittelyt
Moottorin erittelyt
Moottorin erittelyt (teho ym.) kyseiselle moottorille voidaan lukea taulukosta.
Moottori
MoottorikoodiA
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Teho
Teho
Vääntömomentti
(kW/r/min)
(hv/r/min)
(Nm/r/min)
Sylinteriluku
11
(mm)
A
B
C
370
Sylinterin läpimitta
Iskunpituus
Iskutilavuus
(mm)
(litraa)
Puristussuhde
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800-5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
161/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T6
B4204T9
225/5700
306/5700
400/2100-4500
4
82,0
93,2
1,969
10,3:1
T6 AWD
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
3.2 AWD
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D3
D5204T7
100/3500
136/3500
350/1500-2250
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D4204T5
133/4250
181/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T12
133/4000
181/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D4 AWD
D5244T17
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T11B
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T15C
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 363).
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
11 Erittelyt
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jäähdytysneste - laatu ja määrä (s. 375)
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 373)
11
371
11 Erittelyt
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajoolosuhteet
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä
moottoriöljyä. Κljy on valittu erittäin huolellisesti ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja
ympäristökuormituksen.
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa
öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.
11
Tarkastakaa öljymäärä (s. 323) useammin pitkällä automatkalla:
•
•
•
•
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C.
Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja matalissa lämpötiloissa.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja
viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo suosittelee:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
372
Moottoriöljy - laatu ja määrä (s. 373)
Moottoriöljy - yleistä (s. 322)
11 Erittelyt
Moottoriöljy - laatu ja määrä
Moottoriöljyn laatu ja määrä kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Volvo suosittelee:
11
Moottori
MoottorikoodiA
Öljylaatu
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
T6 AWD
B6304T4
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n 6,8
3.2 AWD
B6324S5
Viskositeetti: SAE 0W-30
n 6,8
D3
D5204T7
n. 5,9
D4 AWD
D5244T12
n. 5,9
D4 AWD
D5244T17
n. 5,9
D5 AWD
D5244T11B
n. 5,9
D5 AWD
D5244T15C
n. 5,9
}}
373
11 Erittelyt
||
Moottori
MoottorikoodiA
Öljylaatu
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
11
T5
B4204T11
Castrol Edge Professional V 0W-20 tai 0w20 VCC RBS0-2AE
n. 5,4
T5
B4204T15
n. 5,4
T6
B4204T9
n. 5,4
D4
D4204T5
n. 5,6
T5
B4204T7
Öljylaatu: ACEA A5/B5
Viskositeetti: SAE 5W-30
Ajaessanne epäsuotuisissa olosuhteissa käyttäkää öljyä ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
B
C
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 363).
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
Aiheeseen liittyvät tiedot
374
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 372)
•
Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö (s. 323)
n. 5,4
11 Erittelyt
Jäähdytysneste - laatu ja määrä
(litraa)
Määrätty laatu: Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteen2, ks.
pakkausta.
Tilavuus
MoottoriA
2
3.2 AWD
B6324S5
T6 AWD
B6304T4
D3
D5204T7
D4 AWD
D5244T12
D4 AWD
D5244T17
D5 AWD
D5244T15
D5 AWD
D5244T11
D4
D4204T5
Tilavuus
MoottoriA
Kunkin moottorivaihtoehdon jäähdytysnesteen
määrä voidaan lukea taulukosta.
(litraa)
A
8,9
B
T5
B4204T11
T5
B4204T15
T6
B4204T9
T5
B4204T7
8,3 (8,7B)
10,5
11
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea
moottorista, ks. Tyyppimerkinnät (s. 363).
Koskee polttoainekäyttöisellä lämmittimellä varustettua
autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Jäähdytysneste - taso (s. 326)
8,9 (9,2B)
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
375
11 Erittelyt
Vaihteistoöljy - laatu ja määrä
Määritetty vaihteistoöljy ja määrä kyseiselle
vaihteistovaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Käsivalintainen vaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto
M66
11
A
Määrä (litraa)
n. 1,9 (n.
1,45A)
Määrätty vaihteistoöljy
BOT 350M3
Koskee moottoria D4204T5.
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa auton käyttöiän
aikana. Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se
voi kuitenkin olla välttämätöntä.
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteisto
376
Määrätty vaihteistoöljy
MPS6
n 7,3
BOT 341
TF-80SC
n 7,0
AW1
TG-81SC
A
B
Määrä (litraa)
Bensiinimoottorit
Dieselmoottorit
n 6,6A
n 7,5B
AW1
11 Erittelyt
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa auton käyttöiän
aikana. Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se
voi kuitenkin olla välttämätöntä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottoriöljy - epäsuotuisat ajo-olosuhteet
(s. 372)
•
Tyyppimerkinnät (s. 363)
11
377
11 Erittelyt
11
Jarruneste - laatu ja määrä
Ohjaustehostinöljy - laatu
Huuhteluneste - laatu ja määrä
Hydraulisessa jarrujärjestelmässä käytetään
jarrunestettä voiman siirtämiseen esimerkiksi
jarrupolkimesta pääjarrusylinterin kautta
yhteen tai useampaan orjasylinteriin, jotka
vuorostaan vaikuttavat mekaaniseen jarruun.
Auton ohjaustehostinjärjestelmässä käytetään
ohjaustehostinöljyä.
Huuhtelunestettä käytetään tuuli- ja takalasinpyyhkimien (s. 88) kanssa auton lasien ja
valonheittimien puhdistamiseen ja ajonäkyvyyden varmistamiseen.
Määritetty laatu: DOT 4
Aiheeseen liittyvät tiedot
Määrä: 0,6 litraa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Jarru- ja kytkinneste - määrä (s. 327)
Määritetty laatu: WSS M2C204-A2 tai vastaava tuote.
•
Ohjaustehostinöljy - taso (s. 328)
Määrätty laatu: Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä säässä ja
jäätymispisteen alapuolella.
Määrä:
•
Valonheittimien huuhtelulaitteella varustetut autot: 6,5 litraa.
•
Autot ilman valonheittimien huuhtelulaitetta: 4,5 litraa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
378
Huuhteluneste - täyttö (s. 339)
Pyyhkimien sulat (s. 337)
11 Erittelyt
Polttoainesäiliö - tilavuus
Polttoainesäiliön tilavuus kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
Moottori
Määrä (litraa)
Määrätty laatu
Bensiinimoottori
n. 70
Bensiini: Polttoaine - bensiini (s. 284)
Dieselmoottori
n. 70
Diesel: Polttoaine - diesel (s. 284)
11
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaineen täyttö (s. 282)
Moottorin erittelyt (s. 370)
379
11 Erittelyt
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
kaupunkiajo
Auton polttoaineenkulutus mitataan litroina
per 100 km ja CO2-päästöt grammoina per
km.
maantieajo
Selostus
sekalainen ajo
grammaa/km
11
litraa/100 km
XC60
380
T5 (B4204T11)
–
–
–
–
–
–
T6 (B4204T9)
–
–
–
–
–
–
T6 AWD (B6304T4)
354
15,2
188
8,1
249
10,7
3.2 AWD (B6324S5)
322
13,8
176
7,6
229
9,9
D3 (D5204T7)
169
6,4
122
4,6
139
5,3
D3 (D5204T7)
207
7,9
131
5,0
159
6,0
11 Erittelyt
XC60
D4 (D4204T5)
–
–
–
–
–
–
D4 (D4204T5)
–
–
–
–
–
–
D4 AWD (D5244T12)
158
6,0
128
4,9
139
5,3
D4 AWD (D5244T12)
222
8,5
139
5,3
169
6,4
D4 AWD (D5244T17)
158
6,0
128
4,9
139
5,3
D4 AWD (D5244T17)
222
8,5
139
5,3
169
6,4
D5 AWD (D5244T11)
158
6,0
128
4,9
139
5,3
D5 AWD (D5244T15)
222
8,5
139
5,3
169
6,4
11
}}
381
11 Erittelyt
||
HUOM
Jos kulutus- ja päästötiedot puuttuvat,
tämä on mukaan pakatussa lisäosassa.
11
Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja
päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille3, jotka koskevat autoa, jonka massa
ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole
lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton
paino voi nousta. Tämä, samoin kuin auton
kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen
polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:
•
•
•
•
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa
voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin3, joita
käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoainetaloudellinen ajo (s. 287)
Massat (s. 367)
Kuljettajan ajotapa.
Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät,
vastus lisääntyy.
Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet,
sää ja auton kunto.
Jo muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on
polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa3.
3
382
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") tai määräyksiin EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 /
Euro 6) ja UN ECE Regulation no 101. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. D4 AWD tai D5 AWD-moottorilla ja 6-vaihteisella käsivalintaisella vaihteistolla varustetulla autolla lähdetään liikkeelle 2. vaihteella. Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO 2 -päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi
kahden ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO 2 -päästöille.
11 Erittelyt
Renkaat - hyväksytyt rengaspaineet
Hyväksytyt rengaspaineet kyseiselle moottorivaihtoehdolle voidaan lukea taulukosta.
XC60
Rengaskoko
Moottori
Nopeus
(km/h)
235/65 R 17
Kaikki moottorit
HUOM
Kaikkia moottoreita, renkaita tai näiden
yhdistelmiä ei ole aina kaikilla markkinaalueilla.
Kuorma, 1 – 3 henkilöä
Enimmäiskuorma
ECO-paineetA
Edessä
Takana
Edessä
Takana
Edessä/takana
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 – 160
240
240
270
270
270
160 +
240
240
270
270
–
enint. 80
420
420
420
420
–
11
235/60 R 18
235/55 R 19
255/45 R 20
Tilapäinen vararengas (Temporary Spare Tyre)
A
B
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat - koot (s. 303)
Renkaat - ilmanpaine (s. 308)
Tyyppimerkinnät (s. 363)
383
11 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja käyttää
alustaa ja moottorin runkoa johtimina.
Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori.
Käynnistysakun kapasiteetti riippuu auton
varustuksesta.
11
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, vaihtakaa
akku tarkasti sellaiseen, jonka kylmäkäynnistyskyky ja varauskapasiteetti ovat
samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa
akun tietokilpeä).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
384
Käynnistysakku - erittely (s. 385)
Käynnistysakku - vaihto (s. 341)
Käynnistysakku (s. 339)
11 Erittelyt
Käynnistysakku - erittely
Käynnistysakun avulla käytetään auton käynnistysmoottoria ja muita sähkövarusteita.
Moottori
Jännite (V)
Kylmäkäynnistyskyky,
Varakapasiteetti
CCA – kylmäkäynnistysvirta (A) (Cold Cranking Amperes)
(minuuttia)
Bensiini (Etanoli)
12
520–800
100–160
Diesel
12
700–800
135–160
Bensiini/Diesel Start/Stop-toiminnolla
12
760A
135
A
11
Akkutyyppiä AGM (Absorbed Glass Mat) pitää käyttää autoissa, joissa on Start/Stop-toiminto.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, vaihtakaa
akku tarkasti sellaiseen, jonka kylmäkäynnistyskyky ja varauskapasiteetti ovat
samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa
akun tietokilpeä).
HUOM
•
Käynnistysakun pitää olla alkuperäisen
akun mittojen mukainen.
•
Käynnistysakun korkeus on erilainen
koon mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käynnistysakku - vaihto (s. 341)
Käynnistysakku (s. 339)
385
11 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä etäavainjärjestelmä
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan lukea taulukosta.
Maa/Alue
Kiina
Maa/Alue
11
Tutkajärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan
lukea taulukosta.
Maa/
Alue
Lukkojärjestelmä, vakio
EU, Kiina
Tyyppihyväksyntä - tutkajärjestelmä
Singapore
Hongkong
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brasilia
Avaimeton lukkojärjestelmä (Keyless
drive)
Maa/Alue
EU
Korea
386
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain ja avainliuska (s. 149)
Eurooppa
Delphi Electronics &
Safety vakuuttaa täten, että
L2C0038TR ja L2C0049TR
vastaavat olennaisia direktiivin 1999/5/EY ominaisuusvaatimuksia ja muilta asianmukaisia määräyksiä. Yhdenmukaisuusvakuutuksesta voidaan tarvittaessa neuvotella
yhtiön Delphi Electronics &
Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana
46904-9005 USA kanssa.
11 Erittelyt
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tutkatunnistin (s. 192)
11
387
11 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä - Bluetooth®
Bluetooth®:n tyyppihyväksyntä voidaan lukea
taulukosta.
11
388
11 Erittelyt
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity)
Maa/
Alue
EU-maat:
Vientimaa: Japani
Valmistaja: Alpine Electronics Inc.
Varusteen tyyppi:
11
Bluetooth®-yksikkö
Lisätietoja saatte käymällä osoitteessa http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
}}
389
11 Erittelyt
||
Maa/
Alue
11
390
Tsekki:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Tanska:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Saksa:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Viro:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Iso-Britannia:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Espanja:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Kreikka:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Ranska:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italia:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Liettua:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Latvia:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
11 Erittelyt
Maa/
Alue
Alankomaat:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Unkari:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Puola:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugali:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenia:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakia:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Ruotsi:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islanti:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norja:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
11
}}
391
11 Erittelyt
||
Maa/
Alue
Kiina:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
11
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
10dBi 时
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
392
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可
11 Erittelyt
Maa/
Alue
Taiwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之
干擾
11
}}
393
11 Erittelyt
||
Maa/
Alue
EteläKorea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
11
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
394
11 Erittelyt
Maa/
Alue
Yhdistyneet Arabiemiraatit:
11
EteläAfrikka:
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thaimaa:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
395
11 Erittelyt
Lisenssit
Sensus software
11
396
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
11 Erittelyt
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Portions of this product uses software
copyrighted © v2.4.3/2010 The
FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights
reserved.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU General
Public License version 2 and 3 (GPLv2/
GPLv3), GNU Lesser General Public License
version 3 (LGPLv3), The FreeType Project
License (“FreeType License”) and other
different and/or additional copyright licenses,
disclaimers and notices. The links how to
access the exact terms of GPLv2, GPLv3,
LGPLv3, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
This offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
This product includes software under
following licenses:
GPL v2 : http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html
•
•
•
Linux kernel (merge between MontaVista
2.6.31 kernel and kernel from
L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
uBoot (based on v2009.08)
busybox (based on version 1.13.2.)
GCC runtime library exception: http://
www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
•
libgcc_s.so.1
LGPL v3: http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html
•
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
11
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
DivX®
Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1
The FreeType Project License: http://
www.freetype.org/FTL.TXT
•
libfreetype.so.6 (version 2.4.3)
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
}}
397
11 Erittelyt
||
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
11
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Gracenote® loppukäyttäjäsopimus
Tämä ohjelma tai tämä yksikkö sisältää ohjelmiston yhtiöltä Gracenote, Inc. Emeryville,
Kalifornia, USA ("Gracenote"). Ohjelmisto
Gracenote-yhtiöltä ("Gracenote-ohjelmisto")
aktivoi tämän ohjelman levyjen ja/tai tiedostojen tunnistamiseksi sekä musiikkiin liittyvän
informaation hankkimiseksi, sisältäen tiedot
nimestä, artistista, raidasta ja nimikkeestä
("Gracenote-data") verkkopalvelimilta tai upotetuista tietokannoista (joita yhdessä kutsutaan "Gracenote-palvelimiksi") ja muiden toimenpiteiden suorittamiseksi. Saatte käyttää
398
Gracenote-dataa vain tälle ohjelmalle tai tälle
yksikölle tarkoitettujen asianmukaisten loppukäyttäjätoimintojen mukaisesti.
Suostutte käyttämään Gracenote-dataa, Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia
vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Suostutte olemaan luovuttamatta,
kopioimatta, siirtämättä tai kehittämättä edelleen tätä Gracenote-ohjelmistoa tai tätä Gracenote-dataa jollekin kolmannelle osapuolelle. SUOSTUTTE OLEMAAN KÄYTTÄMÄTTÄ TAI HYΚDYNTÄMÄTTÄ GRACENOTE-DATAA, GRACENOTE-OHJELMISTOA
TAI GRACENOTE-PALVELIMIA MUULLA
KUIN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA NIMENOMAAN SALLITULLA TAVALLA.
Suostutte siihen, että ei-yksinoikeutenne
käyttää Gracenote-dataa, Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia lakkaa, jos
rikotte näitä rajoituksia. Jos lupanne lakkaa,
suostutte lopettamaan Gracenote-datan, Gracenote-ohjelmiston ja Gracenote-palvelimien
kaiken käytön. Gracenotella on yksinoikeus
kaikkeen Gracenote-dataan, koko Gracenoteohjelmistoon ja kaikkiin Gracenote-palvelimiin, ml. kaikki omistusoikeudet. Gracenotella
ei missään olosuhteissa ole velvollinen maksamaan Teille toimittamastanne informaatiosta. Suostutte siihen, että Gracenote, Inc.
saa soveltaa oikeuksiaan tämän Teidän kanssanne tehdyn sopimuksen mukaisesti suoraan omissa nimissään.
Gracenote-palvelu käyttää ainutlaatuista
kysymysten dokumentoinnin tunnistinta tilastollisiin tarkoituksiin. Sattumanvaraisesti
annetun numeerisen tunnistimen tarkoituksena on mahdollistaa Gracenote-palvelulle
laskea kysymykset tietämättä mitään siitä,
kuka Te olette. Lisätietoja on Gracenoteyhtiön salauspolitiikan web-sivulla Gracenotepalvelua varten.
Gracenote-ohjelmisto ja kaikki Gracenotedataan sisältyvä lisensoidaan Teille "olemassa olevassa tilassa". Gracenote ei anna
mitään lupauksia tai takuita, painettuja tai
epäsuoria, Gracenote-palvelimissa olevan
Gracenote-datan suhteen. Gracenote pidättää oikeuden poistaa dataa Gracenote-palvelimilta tai muuttaa datakategorioita jostain
syystä, jonka Gracenote katsoo olevan riittävä. Mitään takuuta ei anneta Gracenoteohjelmiston tai Gracenote-palvelimien virheettömyyden tai Gracenote-ohjelmiston tahi Gracenote-palvelimien keskeytymättömän toiminnan suhteen. Gracenotella ei ole velvollisuutta antaa Teille uusia, parannettuja tai lisädatatyyppejä tai kategorioita, joita Gracenote
voi toimittaa tulevaisuudessa ja yritys pidättää
oikeuden keskeyttää palvelunsa milloin
tahansa.
GRACENOTE SANOUTUU IRTI KAIKISTA
TAKUISTA, PAINETUISTA TAI EPÄSUORISTA, MUKAANLUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, EPÄSUORISTA TAKUISTA MYYTÄVYYDEN, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPI-
11 Erittelyt
VUUDEN, OMISTUSOIKEUDEN JA TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUDEN SUHTEEN. GRACENOTE EI TAKAA TULOSTA,
JOKA SAADAAN GRACENOTE-OHJELMISTON TAI GRACENOTE-PALVELIMEN KÄYTΚLLÄ. GRACENOTE EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA MISTÄÄN SEURAUSVAURIOISTA TAI VOITONMENETYKSESTÄ TAHI
TULONMENETYKSESTÄ.
© Gracenote, Inc. 2009
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo Sensus (s. 67)
Symbolit näytössä
Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkkija infosymboleihin. Seuraavassa näytetään
tavallisimmin esiintyvät symbolit merkityksineen ja viittauksineen siitä, mistä käyttöohjekirjassa voidaan löytää lisätietoja.
Symboli
- Punainen varoitussymboli syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään mittaristossa selventävä teksti.
- Infosymboli syttyy, yhdessä mittariston tekstin kanssa, kun jossain auton järjestelmistä on sattunut poikkeama. Infosymboli voi
syttyä myös yhdessä muiden symbolien
kanssa.
Varoitussymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Turvavyömuistutin
(s. 21), (s.
64)
Generaattori ei
lataa
(s. 64)
Vika jarrujärjestelmässä
(s. 64), (s.
273)
Varoitus, Turvallisuustila
(s. 24), (s.
35), (s. 64),
(s. 258)
11
Merkkisymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Vika ABL-järjestelmässä*
(s. 63), (s.
83)
(s. 63)
Sisältö
Katsokaa
Pieni öljynpaine
(s. 64)
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Seisontajarru
kytkettynä
(s. 64), (s.
276)
Vika ABS-järjestelmässä
(s. 63), (s.
273)
Seisontajarru
kytketty, vaihtoehtoinen
symboli
(s. 64)
Takasumuvalo
päällä
(s. 63), (s.
84)
Turvatyynyt –
SRS
(s. 24), (s.
64)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
399
11 Erittelyt
||
Symboli
11
Sisältö
Katsokaa
Vakautusjärjestelmä, DSTC,
Alamäkiajoapu,
Perävaunun
vakautusjärjestelmä
(s. 63), (s.
272), (s.
176), (s.
293)
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
(s. 63), (s.
176)
Hehkutus (diesel)
Sisältö
Katsokaa
ECO-toiminto*
päällä
(s. 63), (s.
270)
Ei käytössä
–
Tietosymbolit mittaristossa
Symboli
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Kameratunnistin*, Lasertunnistin*
(s. 206),
(s. 217),
(s. 221),
(s. 226)
Automaattijarrutus*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert), City
SafetyTM, Törmäysvaroitin*
(s. 199),
(s. 206),
(s. 217)
Sisältö
Katsokaa
(s. 63)
Vakionopeudensäädin*
(s. 180)
Säiliössä vähän
polttoainetta
(s. 63), (s.
130)
(s. 195)
ABL-järjestelmä*
(s. 83)
Informaatio,
lukekaa näyttöteksti
(s. 63)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 182),
(s. 185)
Driver Alert System*, Tauon aika
(s. 220)
Kaukovalot
päällä
(s. 63), (s.
80)
Mukautuva
nopeudensäädin*, aikaetäisyys
(s. 63)
(s. 187),
(s. 197)
Driver Alert System*, Tauon aika
Oikea vilkku
(s. 63)
Mukautuva
nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
(s. 221)
Vasen vilkku
Seisontajarru
(s. 276)
Tutkatunnistin*
(s. 195),
(s. 199),
(s. 217)
Sadetunnistin*
(s. 88)
–
–
Start/Stop*,
moottori pysähtyy automaattisesti
400
Symboli
(s. 63), (s.
268)
–
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
11 Erittelyt
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Aktiiviset kaukovalot, AHB
(Active High
Beam)*
(s. 81)
Moottorin- ja
matkustamonlämmitin*
(s. 130)
Tuulilasin tunnistin*
(s. 81)
Aktivoitu ajastin*
(s. 130)
Start/Stop*
(s. 268)
Aktivoitu ajastin*
(s. 130)
Start/Stop*
(s. 268)
Heikko akku
(s. 130)
(s. 282)
Driver Alert System*, Kaistaavustaja (LDW)
(s. 221),
(s. 226)
Polttoainesäiliön
luukku, oikea
puoli
Driver Alert System*, Lane
Departure Warning*
(s. 224)
Driver Alert System*, Lane
Departure Warning*
(s. 226)
Rekisteröity
nopeusinformaatio*
(s. 177)
Infosymbolit kattokonsolin näytössä
Symboli
Sisältö
Katsokaa
Turvavyömuistutin
(s. 23)
Matkustajan paikan turvatyyny,
aktivoitu
(s. 27)
Matkustajan paikan turvatyyny,
aktivointi poistettu
(s. 27)
11
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mittaristo - merkkisymbolien sisältö (s.
63)
•
Mittaristo - varoitussymbolien sisältö (s.
64)
•
Ilmoitukset - käsittely (s. 101)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
401
12 Aakkosellinen hakemisto
Alamäkijärjestelmän ohjaus..................... 272
"
"hälytys; hälytin"...................... 169, 170, 171
etäavain ei toimi.................................. 171
hälyttimen tarkastus........................... 153
hälytysilmaisin..................................... 170
hälytyssignaalit................................... 171
rajoitettu hälytystaso.......................... 171
A
12
ACC - Mukautuva nopeudensäädin........ 182
Active Bending Lights (ABL)...................... 83
Aikaetäisyyden asettaminen.................... 197
AIRBAG ..................................................... 26
Ajo............................................................
jäähdytysjärjestelmä...........................
perävaunun kanssa.............................
takaluukku auki...................................
281
279
288
280
Ajo-ominaisuuksien sovitus............. 173, 240
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat aineet..... 115
All Wheel Drive (neliveto)......................... 272
Automaattinen uudelleenlukitus.............. 162
Automaattipesu....................................... 356
Automaattivaihteisto........................ 254, 258
hinaaminen ja vetäminen.................... 295
manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic)...................................................... 255
perävaunu........................................... 289
Auton hoito.............................................. 356
Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 359
Bensiinilaatu............................................ 284
BLIS................................................. 235, 236
C
City Safety™............................................ 200
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 115
CO2-päästöt............................................. 380
Corner Traction Control........................... 174
CTA.......................................................... 238
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 115
Autonpesu............................................... 356
Auton verhoilu.......................................... 359
Avaimen asennot....................................... 68
Avaimeton käynnistys (keyless drive) 157
,
158,
159,
160,
161,
247
Ajotietokone............. 102, 104, 107, 110, 111
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................... 90
Avain........................................ 149, 150, 160
Aktiivinen alusta - FOUR-C...................... 173
Avainliuska....................................... 154, 155
Aktiiviset kaukovalot.................................. 81
AWD, neliveto.......................................... 272
Aktiiviset Xenon-valonheittimet................. 83
B
Alustan asetukset.................................... 173
Avaimeton käyttö 157, 158, 159, 160,
161,
Ajostatistiikka........................................... 111
402
Alkolukko................................................. 242
247
D
Diesel....................................................... 284
polttoaineen loppuminen.................... 285
Dieselin hiukkassuodatin......................... 286
Driver Alert Control.................................. 219
hallinta................................................ 220
Driver Alert System.................................. 219
12 Aakkosellinen hakemisto
E
F
ECC, elektroninen lämmitys ja ilmastointilaite.......................................................... 119
FOUR-C - Aktiivinen alusta...................... 173
FSC, ympäristömerkintä............................ 19
Eco Cruise............................................... 270
EcoGuide................................................... 62
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 339
Takalasi................................................. 90
Tuulilasi................................................. 89
Huuhteluneste
tilavuus................................................ 378
ECO-paine............................................... 383
G
Elektroninen käynnistyksenesto.............. 150
Geartronic................................................ 255
Elektroninen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto - ECC............................................. 119
GSI - Vaihteenvalitsinapu........................ 254
Huuhtelunesteen täyttö........................... 339
Huuhtelusuuttimet, lämmitetyt................... 89
Huurteenpoisto........................................ 123
H
Huuru
ikkunoiden käsittely............................ 113
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä................................................ 356
Hansikaslokero........................................ 138
lukitus................................................. 164
hälytin
automaattinen uudelleen aktivointi..... 170
Etäavain........................................... 149, 150
häviö................................................... 149
irrotettava avainliuska................. 154, 155
Käyttöetäisyys............................ 152, 157
pariston vaihto.................................... 156
toiminnot............................................. 151
HDC......................................................... 272
Hätävarustus
Ensiapulaatikko................................... 310
varoituskolmio.................................... 309
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 386
Huolto
ruostesuojaus..................................... 358
IAQS - Interior Air Quality System........... 116
Huoltoasento........................................... 337
Ikkunannostimet........................................ 90
Huolto-ohjelma........................................ 317
Ikkunannostimien palautus........................ 91
Huomiovalot............................................... 79
Ikkunat ja taustapeilit......................... 19, 358
Ensiapu.................................................... 310
Ensiapulaatikko........................................ 310
ERS - etäkäynnistys................................. 248
Etiketit...................................................... 363
Etäisyysvaroitus....................................... 197
Rajoitukset.......................................... 198
Symbolit ja ilmoitukset........................ 199
Etäkäynnistys - ERS................................ 248
Hiilidioksidipäästöt................................... 380
Hinaus...................................................... 294
hinaussilmukka................................... 296
Hinaussilmukka........................................ 296
12
I
403
12 Aakkosellinen hakemisto
Ilmanjako................................................. 117
taulukko.............................................. 125
uudelleenkierrätys............................... 124
Infopainike, PCC...................................... 153
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS...................... 116
Irrotettava vetokoukku
säilytys................................................ 290
Jarruvalo.................................................... 84
Istuimen muistitoiminto.............................. 71
Jäähdytysjärjestelmä............................... 279
ylikuumeneminen................................ 279
Ilmanpuhdistin
materiaali............................................ 116
matkustamo........................ 114, 115, 116
12
Ilmasto
automaattinen säätö...........................
henkilökohtaiset asetukset.................
lämpötilan säätö.................................
todellinen lämpötila.............................
tunnistimet..........................................
yleistä..................................................
121
116
122
114
114
113
Interior Air Quality System (IAQS)
ilmanpuhdistus................................... 116
Istuimet......................................................
selkänojan alaskääntäminen edessä....
selkänojan kääntäminen takana...........
sähkökäyttöinen...................................
sähkölämmitys....................................
Takaistuimen niskasuoja......................
70
70
73
71
120
73
Istuin, ks. Istuimet...................................... 70
Ilmastointi................................................ 122
Jonoavustaja............................................ 189
Jäähdytysneste
määrä ja laatu..................................... 375
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 326
K
Kaarrevalot................................................. 83
Ilmastointilaite
korjaus................................................ 328
J
Kahlaus.................................................... 279
Ilmoitukset
infonäyttö............................................ 100
Jaksopyyhintä............................................ 89
Kaihdin
panoraamakatto................................... 97
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control............................. 221
Lane Departure Warning..................... 226
Moottorin ja matkustamon lämmitin... 130
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 195
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 206, 217
Jarru- ja kytkinneste................................ 327
Kaista-avustin
hallinta........................................ 224, 225
Jarruneste
laatu ja määrä..................................... 378
Kameratunnistimen vianetsintä............... 203
Ilmoitusten käsittely................................. 101
Infonäyttö............................................. 58, 59
404
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 274
seisontajarru....................................... 276
symbolit mittaristossa......................... 273
Jalankulkijasuoja...................................... 207
Jarrut................................................ 273, 274
hätäjarruvahvistus, EBA ..................... 275
hätäjarruvalo......................................... 84
jarrujärjestelmä........................... 273, 274
jarrunesteen täyttö.............................. 327
Jarruvalo............................................... 84
Kameratunnistin............................... 202, 215
Kassinpidin ............................................. 142
Katalysaattori........................................... 286
Pelastusveto....................................... 295
12 Aakkosellinen hakemisto
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 55
vasemmalta ohjattava auto................... 52
Kattokuorma, enimmäispaino.................. 367
Kauko-/lähivalot, ks. Valaistus................... 80
Kauko-ohjattava käynnistyksenesto........ 151
Kaukovalot, automaattinen aktivointi......... 81
Kello, säätäminen...................................... 66
Keyless - lukituksen avaaminen.............. 159
Keyless - lukitus....................................... 159
suojaverkko........................................ 143
Valaistus............................................... 87
Kuormaus
kattokuorma........................................
kuormatila...........................................
pitkä kuorma.......................................
yleistä..................................................
141
140
141
140
Lasertunnistin.......................................... 204
Kuviosyvyys............................................. 302
Lasit
laminoitu/vahvistettu............................. 19
Kylmäaine................................................ 328
Kojelaudan valaistus.................................. 78
Kokonaismassa....................................... 367
Käynnistyksenesto................................... 150
Kolari, ks. Törmäys.................................... 35
Käynnistysakku................................ 280, 385
erittely................................................. 385
ylikuormitus........................................ 280
Kiveniskemät ja naarmut......................... 360
Kompassi................................................... 95
kalibrointi.............................................. 95
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä....................................................... 356
Konepelti, avaaminen.............................. 320
253
254
295
289
Käynnistysapu......................................... 251
Kuormatila
kiinnityskohdat.................................... 141
näkösuoja........................................... 147
Lasten turvaistuin......................................
integroitu kaksivaiheinen turvavyötyyny.....................................................
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
tyypit.....................................................
36
12
43
46
46
50
38
48
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 19
Liikennemerkkitieto.................................. 177
hallinta................................................ 177
Rajoitukset.......................................... 179
L
Lisälämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 132
sähköinen................................... 132, 133
Laminoitu lasi............................................. 19
Lisämatot................................................. 138
Lane Departure Control................... 223, 224
Liukas tienpinta........................................ 281
Käyttöjarru....................................... 273, 274
Korkea moottorin lämpötila..................... 288
Kulumisvaroitin........................................ 301
Lapsilukko................................................ 168
Kuormitusindeksi..................................... 304
käsivalintainen vaihteisto.........................
GSI - Vaihteenvalitsinapu...................
hinaaminen ja vetäminen....................
perävaunu...........................................
Kiillotus.................................................... 357
Lapset
lapsilukot.............................................. 36
lastenistuin ja sivuturvatyyny................ 30
lastenistuin ja turvatyyny...................... 43
sijoittaminen autoon............................. 43
turvallisuus...................................... 30, 36
405
12 Aakkosellinen hakemisto
Liukkaus................................................... 281
Lukitseminen
lukitseminen........................................ 162
lukituksen avaaminen................. 162, 163
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
hansikaslokero.................................... 164
sisäpuoli.............................................. 163
takaluukku.......................................... 164
Lukittavat pyöränruuvit............................ 301
12
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta......................................... 163
ulkopuolelta........................................ 162
Lukituksen avaaminen metallisella avainliuskalla.................................................... 160
Lukitusilmaisin ........................................ 150
Lähetinvastaanotin..................................... 15
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet................... 89
Lämpötila
todellinen lämpötila............................. 114
M
Maali
maalivauriot ja korjaaminen................ 360
värikoodi............................................. 361
Manuaaliset vaihdeasennot (Geartronic). 255
Moottorijarrutuksen ohjaus...................... 174
Moottorin erittelyt.................................... 370
Massat
massa ajokunnossa............................ 367
Matkustamon lämmitin............................ 127
Moottorinlämmitin.................................... 127
Matkustamon suodatin............................ 115
Moottorin sammuttaminen...................... 248
Matkustamovalaistus, ks. Valaistus........... 86
Moottorin öljymäärän tarkastus............... 322
Meikkipeili.......................................... 87, 138
Moottoritila
jäähdytysneste....................................
katsaus...............................................
ohjaustehostinöljy...............................
öljy......................................................
Merkkivalot, PCC..................................... 153
Mitta......................................................... 366
Mittaristo.............................................. 58, 59
Mittaristovalaistus, ks. Valaistus................ 78
Lämpöä heijastava tuulilasi........................ 15
Läpituuletustoiminto........................ 113, 163
Mittarit ja säätimet............................... 52, 55
Mittatikku, elektroninen................... 324, 325
Moottori
käynnistää........................................... 246
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)........ 261
406
Moottorijarru, automaattinen................... 272
Moottorin ja matkustamon lämmitin
ajastin................................................. 128
ilmoitukset.......................................... 130
suorakäynnistys/-pysäytys................. 128
Massa ajokunnossa................................. 367
Mittarit
kierroslukumittari............................ 58, 59
nopeusmittari.................................. 58, 59
polttoainemittari.............................. 58, 59
Lämpötilan säätö..................................... 122
sulkeminen.......................................... 248
ylikuumeneminen................................ 288
326
320
328
322
Moottoriöljy...................................... 322, 372
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 372
laatu ja määrä..................................... 373
suodatin.............................................. 322
Mukavuusvalot........................................... 87
MY CAR................................................... 101
Mäkilähtöavustin...................................... 261
12 Aakkosellinen hakemisto
Nahkaverhoilu, pesuohje......................... 359
ohjauspyörävalitsin............................... 75
Painikesarja.......................................... 75
sähkölämmitys...................................... 76
Neliveto, AWD.......................................... 272
Ohjauspyörän säätö................................... 75
Nesteet, määrätiedot....... 375, 376, 378, 379
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuva......................................................... 240
N
Nesteet ja öljyt......................... 375, 376, 378
Niskasuoja
alas kääntäminen............................ 73, 74
keskipaikka takana............................... 73
Nokisuodatin............................................ 286
Ohjaustehostinöljy
laatu.................................................... 378
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän
vastus...................................................... 240
NOKISUODATIN TÄYNNÄ....................... 286
Nopeudensäädin
asetetun nopeuden palauttaminen.....
nopeuden käsitteleminen...................
sulkeminen..........................................
tilapäinen aktivoinnin poisto...............
182
180
182
181
Nopeusluokat, renkaat............................. 304
Nosturi..................................................... 302
Näkösuoja................................................ 147
Näyttövalaistus.......................................... 78
P
PACOS....................................................... 27
Paikkausneste.......................................... 315
Painikesarja ohjauspyörässä..................... 75
251
156
339
340
PCC - Personal Car Communicator
Käyttöetäisyys............................ 154, 157
toiminnot............................................. 151
Pelastusveto............................................ 297
Peruutusvaihteen salpa........................... 253
Perävaunu................................................
johdin..................................................
kiemurtelu...........................................
perävaunun vetäminen.......................
288
288
293
288
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva massa................. 368
vetomassa.......................................... 368
Pieni öljymäärä........................................ 322
Paluuvalaistuksen kesto............................ 87
Polttimot, ks. Valaistus.................... 328, 330
Paniikkitoiminto....................................... 151
Polttoaine......................................... 283, 284
polttoaineenkulutus............................ 380
polttoainesuodatin.............................. 285
polttoainetalous.......................... 308, 309
Ohjauslukko............................................. 248
Ohjauspyörä.............................................. 75
Ohjauspyörän säätö.............................. 75
Paristo...................................................... 339
Akun symbolit..................................... 340
12
Perävaunun vakautusjärjestelmä..... 174, 293
pakokaasut, myrkylliset, imeytyvät
sisään....................................................... 280
Panoraamakatto
avaaminen ja sulkeminen..................... 97
kaihdin.................................................. 97
Tuuletusasento..................................... 98
O
apukäynnistyskaapelit........................
etäavain/PCC......................................
huolto..................................................
Varoitussymbolit.................................
Polkupyöräilijän osoitus........................... 209
Polttoainekäyttöinen lämmitin
ajastin................................................. 128
suorakäynnistys/-pysäytys................. 128
407
12 Aakkosellinen hakemisto
Polttoainesäiliö
tilavuus................................................ 379
Positio-/seisontavalo................................. 78
Power guide............................................... 62
Powershift-vaihteisto....................... 258, 295
Puhallin
ECC.................................................... 121
12
Puhdistus
Automaattipesu..................................
autonpesu...........................................
turvavyöt.............................................
Vanteet................................................
verhoilu...............................................
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 31
Pyöränruuvit............................................. 301
lukittava.............................................. 301
ROPS (Roll Over Protection System)......... 33
Pyörät
asennus.............................................. 307
irrotus.................................................. 305
Lumiketjut........................................... 302
Q
Pysäköintiapukamera.............................. 232
R
228
231
229
228
231
Pysäköintitutkan kamera
Asetukset............................................ 234
Pyyhinsulat..............................................
Huoltoasento......................................
Puhdistus............................................
takalasin vaihto...................................
vaihto..................................................
337
337
338
338
337
Pyyhkimet ja huuhtelulaite......................... 88
Ruostesuojaus......................................... 358
S
Sadetunnistin............................................. 89
356
356
360
357
359
Pysäköintitutka........................................
pysäköintitutkan anturit......................
taaksepäin..........................................
toiminta...............................................
vikailmoitus.........................................
408
Pyörimissuunta........................................ 299
Queue Assist............................................ 189
Salpalukitustila......................................... 167
aktivoinnin poisto................................ 167
tilapäinen aktivoinnin poisto............... 167
Seisontajarru............................................ 276
Selkänoja................................................... 70
etuistuin, kääntäminen.......................... 70
Sensus....................................................... 67
Regenerointi............................................. 286
SIPS-tyyny................................................. 29
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 344
Rengaskoko............................................. 303
Sisätaustapeili............................................ 94
automaattinen himmennys................... 94
Rengaspainetarra.................................... 308
Sivuluistonestotoiminto........................... 173
Renkaat
Erittelyt................................................ 383
hoito.................................................... 299
kulumisvaroitin.................................... 301
kuviosyvyys........................................ 302
paine........................................... 308, 383
pyörimissuunta................................... 299
renkaan paikkaus................................ 310
Talvirenkaat........................................ 302
Sivuturvatyyny, SIPS........................... 29, 34
Sopeutuva vakionopeussäädin................
aikavälin asettaminen.........................
katsaus...............................................
nopeuden käsitteleminen...................
nopeudensäätimen toiminnon vaihtaminen..................................................
ohittaminen.........................................
182
187
185
186
191
188
12 Aakkosellinen hakemisto
sulkeminen..........................................
tilapäinen aktivoinnin poisto...............
toiminta...............................................
Tutkatunnistin.....................................
valmiustila...........................................
Vianetsintä..........................................
189
187
183
192
187
194
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 195
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 206, 217
System
laukeaa................................................. 34
Spin control............................................. 173
Sähköinen seisontajarru
matala akkujännite.............................. 276
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)............. 261
moottori ei pysähdy............................ 263
Toiminta ja käsittely............................ 262
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit........................................................... 93
Sumuvalo
takana................................................... 84
Sähkökäyttöinen istuin.............................. 71
Suojasäleikkö........................................... 146
Suojaverkko............................................. 146
Suositellut lastenistuimet
taulukko................................................ 38
Sähköjärjestelmä..................................... 384
Sähkökäyttöinen panoraamakatto............. 96
Sähköliitäntä............................................ 139
kuormatila........................................... 142
Suuntavalot................................................ 85
Sähkölämmitys
Istuimet............................................... 120
ohjauspyörä.......................................... 76
Takalasi................................................. 93
taustapeilit............................................ 93
Suurin kattokuorma................................. 367
Sähkötoiminen takaluukku...................... 165
Symbolit
Varoitussymbolit....................... 59, 61, 63
Säilytyspaikat matkustamossa................ 135
Suosituksia ajettaessa............................. 281
Suuntavalo................................................. 85
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control............................. 221
Lane Departure Warning..................... 226
Säilytyspaikka
hansikaslokero.................................... 138
Takinpidin........................................... 137
tunnelikonsoli...................................... 137
T
Tahrat....................................................... 359
Takaistuimen selkänoja, kääntäminen....... 73
Takaistuin
sähkölämmitys.................................... 120
Takalasi, sähkölämmitys............................ 93
Takaluukku...............................................
avaaminen..........................................
lukitseminen/lukituksen avaaminen....
sulkeminen..........................................
sähkökäyttöinen.................................
165
165
164
165
165
12
Takavalot
sijainti.................................................. 335
Takinpidin................................................ 137
Taloudellinen ajo...................................... 287
Talviajo..................................................... 281
Talvirenkaat............................................. 302
Tankkaus
polttoainesäiliön korkki.......................
polttoainesäiliön luukku......................
polttoainesäiliön luukku - manuaalinen
avaaminen..........................................
Täyttö..................................................
282
282
282
282
Tarrat....................................................... 363
Säädin, valot.............................................. 76
409
12 Aakkosellinen hakemisto
Taustapeilit
Kompassi..............................................
sisempi, sisä-........................................
sähköisesti sisäänkäännettävä.............
sähkölämmitys......................................
ulompi, ulko-.........................................
12
95
94
93
93
92
Tuulilasin huuhtelu..................................... 89
Tuulilasinpyyhkimet................................... 88
Sadetunnistin........................................ 89
Teho......................................................... 370
Turvavalaistus.................................... 88, 151
Tyyppihyväksyntä
Bluetooth®.......................................... 388
etäavainjärjestelmä............................. 386
tutkajärjestelmä.................................. 386
Tilapäinen renkaanpaikkaus............ 310, 311
jälkitarkastus....................................... 314
malli.................................................... 312
renkaan täyttö..................................... 315
Turvaverho........................................... 30, 34
Tyyppimerkinnät...................................... 363
Työkalut................................................... 301
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja
katsaus............................................... 311
paikkausneste..................................... 315
sijainti.................................................. 311
Turvavyö....................................................
irrottaminen...........................................
kiinnittäminen........................................
raskaus.................................................
Takaistuin.............................................
turvavyömuistutin.................................
turvavyönkiristin....................................
Traction control........................................ 173
Turvavyömuistutin..................................... 23
TSA - perävaunun vakautusjärjestelmä 174
,
293
Törmäysvaroitin
jalankulkijaosoitus............................... 211
käsittely............................................... 212
toiminto/toiminta................................. 208
Tutkatunnistin............................. 192, 201
yleiset rajoitukset................................ 213
Turvavyönkiristin.................................. 24, 34
Törmäysvaroitin Automaattijarrutuksella. 207
Turvavyötyyny
alas kääntäminen.................................. 45
alaslaskeminen..................................... 44
istuma-asento....................................... 43
Törmäysvaroitus.............................. 207, 208
Tunnelikonsoli.......................................... 137
12 V:n liitäntä...................................... 139
savukkeensytytin ja tuhkakuppi.......... 137
Tunnelin tunnistus...................................... 79
Turvallisuustila........................................... 35
käynnistysyritys.................................... 35
siirtäminen............................................ 36
Turvalukko
lapsi...................................................... 36
410
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poisto, PACOS.... 27
kuljettajan puoli............................... 26, 34
matkustajan puoli..................... 26, 27, 34
Turvatyynyjärjestelmä................................ 25
varoitussymboli..................................... 24
21
22
22
22
23
23
24
Tutkatunnistin.......................................... 183
Rajoitukset.......................................... 192
Tuuletus................................................... 117
Törmäys..................................................... 35
U
Ulkoiset taustapeilit................................... 92
automaattinen himmennys................... 93
Tuulilasi
sähkölämmitys.................................... 123
Ulkolämpömittari....................................... 66
Tuulilasi, sähkölämmitys............................ 93
Ulkotaustapeilien palauttaminen............... 92
Ulkomitat................................................. 366
12 Aakkosellinen hakemisto
V
Vahaus..................................................... 357
Vaihdeosoitin........................................... 254
Vaihteenvalitsinsalpa............................... 260
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen irtikytkentä........................................................ 260
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois.. 260
Vaihteisto................................................. 253
automaatti................................... 254, 258
manuaalinen, käsivalintainen.............. 253
Vaihteistoöljy
määrä ja laatu..................................... 376
Vakaus- ja vetovoimajärjestelmä
käsittely............................................... 174
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.. 173, 176
Vakautusjärjestelmä................................. 173
Vakionopeussäädin................................. 180
Valaistus.................................................. 328
Ajovalojen korkeuden säätö................. 78
Aktiiviset Xenon-valonheittimet............ 83
huomiovalot.......................................... 79
kaarrevalot............................................ 83
kauko-/lähivalot.................................... 80
matkustamossa.................................... 86
Mittaristovalaistus................................. 78
Näyttövalaistus..................................... 78
polttimot, erittelyt................................ 336
saattovalaistus...................................... 87
Säädin................................................... 86
takasumuvalo....................................... 84
tunnelin tunnistus................................. 79
turvavalaistus................................ 88, 151
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 87
ääri-/seisontavalot................................ 78
Valaistus, polttimon vaihto....................... 330
kaukovalot (autot, joissa halogeeniajovalot)................................................... 332
kaukovalot (autot, joissa on aktiiviset
xenon-ajovalot)................................... 333
kuormatila........................................... 335
lähivalo (autot, joissa halogeeniajovalot)....................................................... 331
meikkipeili........................................... 336
numerokilven valaistus....................... 335
polttimonpidin takana: takavilkut, takasumuvalo ja peruutusvalot.................. 334
suuntavilkku, edessä.......................... 333
Valikkokäsittely
Mittaristo............................................... 99
valikkokatsaus...................................... 99
Valitsin ohjauspyörässä............................. 75
Valokatkaisin.............................................. 76
Valokuvio, sovitus...................................... 88
Valokuvion sovitus..................................... 88
Active Bending Lights .......................... 88
Valonheittimet.......................................... 330
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö.......................................................... 78
Vanne, koot.............................................. 303
Vanteet
Puhdistus............................................ 357
Varapyörä................................................ 305
asennus.............................................. 307
Varoituskolmio......................................... 309
Varoitussymbolit...................... 59, 61, 63, 64
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin........... 183
Törmäysvaroitin.................................. 212
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 173
12
Varoitusvalot
generaattori ei lataa.............................. 64
Matala öljynpaine.................................. 64
seisontajarru kytkettynä........................ 64
turvatyynyt - SRS.................................. 64
turvavyömuistutin........................... 23, 64
Varoitus................................................. 64
vika jarrujärjestelmässä........................ 64
Varoitusvilkut............................................. 85
Varoitusääni
Törmäysvaroitin.................................. 212
Varokekeskus.......................................... 344
411
12 Aakkosellinen hakemisto
Varokkeet................................................. 344
kuormatila........................................... 353
kylmävyöhyke..................................... 354
käsinekotelon alla....................... 349, 351
moottoritila.......................................... 345
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)........ 354
vaihto.................................................. 344
yleistä.................................................. 344
12
Lane Departure Warning..................... 226
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 195
Voimansiirto, vaihteisto............................ 253
Äänimerkin antaminen............................... 75
Volvo Sensus............................................. 67
Äänitorvi..................................................... 75
Välimatkamittari......................................... 66
Välimatkamittarin nollaus......... 106, 108, 110
Värikoodi, maali....................................... 361
Vetokoukku
irrotettava, kiinnitys............................. 291
irrotettava, poistaminen...................... 292
Värinänvaimennin.................................... 290
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 290
W
Vetokoukku - irrotettava
kiinnitys/irrotus........................... 291, 292
Vetolaite................................................... 290
Erittelyt................................................ 290
Vetoluistonesto........................................ 173
WHIPS
istuma-asento....................................... 32
lastenistuin/lastentyyny........................ 32
retkahdussuoja............................... 31, 34
Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa 368
Vettähylkivä pintakerros, puhdistus......... 358
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............. 358
Vianetsintä
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 194
Vikailmoitukset BLISissä.......................... 240
Vikailmoitukset BLIS-järjestelmässä........ 240
Virheilmoitukset
Driver Alert Control............................. 221
ks. Ilmoitukset ja symbolit.......... 195, 277
412
Ä
Y
Ylikuumeneminen.................................... 288
Ympäripyörähtämissuoja
ROPS (Roll Over Protection System).... 33
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja.. 19
Ö
Κljy, ks. myös Moottoriöljy.............. 372, 373
Volvo Car Corporation TP 16706 (Finnish), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising