Volvo XC60 2011 Käyttöopas

Volvo XC60 2011 Käyttöopas
VOLVO XC60
KÄYTTÖOHJEKIRJA
Web Edition
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto
on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo
on yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös
suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan
sen varusteisiin sekä tämän käyttöohjekirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Sisältö
00 01 02
4
00 Johdanto
01 Turvallisuus
Tärkeitä tietoja............................................ 8
Volvo ja ympäristö..................................... 12
Turvavyöt .................................................
Turvatyynyt...............................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*.......................................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) .....................
Turvaverho (IC) .........................................
WHIPS ......................................................
Roll-Over Protection System – ROPS.......
Kun järjestelmät laukeavat .......................
Turvallisuustila..........................................
Lasten turvallisuus....................................
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
Etäavain/avainliuska..................................
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*..........
Avaimeton käyttö*.....................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen.........
Lapsilukko.................................................
Hälytys*.....................................................
46
51
53
56
61
62
Sisältö
03 04 05
03 Kuljettajan ympäristö
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet........ 66
Avaimen asennot...................................... 74
Istuimet..................................................... 76
Ohjauspyörä.............................................. 81
Valaistus.................................................... 82
Pyyhkimet ja huuhtelulaite........................ 91
Ikkunat ja taustapeilit................................ 94
Kompassi*................................................. 99
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku* 100
Alcoguard*.............................................. 103
Moottorin käynnistäminen...................... 107
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen
akku........................................................ 109
Vaihteistot............................................... 110
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*........... 115
Käyttöjarru............................................... 116
Alamäkijärjestelmän ohjaus (HDC).......... 118
Seisontajarru........................................... 119
Valikko- ja ilmoituskäsittely.....................
Lämmitys ja ilmanvaihto.........................
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*.................................
Lisälämmitin*...........................................
Äänentoistolaitteisto...............................
Ajotietokone............................................
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......................................................
Ajo-ominaisuuksien sovitus....................
Vakionopeudensäädin*...........................
Mukautuva vakionopeudensäädin*.........
Etäisyyshälytys*......................................
City Safety™...........................................
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Driver Alert System – DAC*.....................
Driver Alert System - LDW*.....................
Pysäköintitutkajärjestelmä*.....................
Pysäköintiapukamera*............................
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä.
Mukavuus matkustamossa.....................
Bluetooth handsfree*..............................
Integroitu puhelin*...................................
HomeLinkŸ *............................................ 122
05 Matkanne aikana
128
135
142
145
146
159
Suosituksia ajettaessa............................
Tankkaus.................................................
Polttoaine................................................
Kuormaus................................................
Kuormatila...............................................
Perävaunun vetäminen...........................
Hinaaminen ja vetäminen........................
220
223
224
228
230
233
239
161
163
164
166
174
177
182
188
191
194
197
200
204
207
212
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
Sisältö
06 07 08
06 Pyörät ja renkaat
Yleistä ....................................................
Pyöränvaihto ..........................................
Rengaspaineet .......................................
Varoituskolmio ja sideulaatikko*.............
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)* .......
6
07 Ylläpito ja huolto
244
249
252
253
254
Moottoritila..............................................
Polttimot..................................................
Pyyhinsulat ja huuhteluneste..................
Akku........................................................
Varokkeet................................................
Auton hoito..............................................
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Erittelyt
260
267
273
275
278
286
Tyyppimerkinnät.....................................
Mitat ja painot.........................................
Moottorin erittelyt....................................
Moottoriöljy.............................................
Nesteet ja voiteluaineet...........................
Polttoaine................................................
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet ..........
Sähköjärjestelmä.....................................
Tyyppihyväksyntä...................................
Symbolit näytössä...................................
294
296
300
301
303
305
307
309
310
311
Sisältö
09
09 Aakkosellinen hakemisto
Aakkosellinen hakemisto........................ 314
7
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Käyttöohjekirjan lukeminen
Johdanto
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä
ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden
tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja
siitä, kuinka autoa parhaiten käsitellään eri
tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa kirjassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää
ilmoitusta.
©
Volvo Personvagnar AB
Lisävaruste
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.
Vakiovarusteiden lisäksi kirjassa selostetaan
myös valintamahdollisuuksia (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Käyttöohjekirjassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
riippuen eri markkina-alueiden tarpeista ja kansallisista tai paikallisista laeista sekä määräyksistä.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
Tarrat
VAROITUS
Varoitustekstit kertovat henkilövahingon
vaarasta.
TÄRKEÄÄ
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus
on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi.
Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen
varoituksia/tietoa.
Henkilövahinkojen vaara
Tärkeää-tekstit kertovat aineellisten vaurioiden vaarasta.
HUOM
HUOM-tekstit antavat neuvoja tai vihjeitä,
jotka helpottavat esim. yksityiskohtien ja
toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käyttöohjekirjassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden
sijasta kirjaimia.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään
8
käyttöohjekirjassa siten, että teksti on hieman
suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä
tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim. Audioasetukset).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta ei huomioida.
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Omaisuusvahinkojen vaara
Tiedotuksia
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöohjekirjassa.
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka
voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
G031593
G031592
Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden
keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen,
miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskevat tiedot ovat autossanne olevassa
vastaavassa tarrassa.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
Pisteluettelot
Kun käyttöohjekirjassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Esimerkki:
9
Johdanto
Tärkeitä tietoja
• Jäähdytysneste
• Moottoriöljy
Jatkuu
`` Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, jos kappale jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Datan tallennus
Autossa olevat ajo- ja turvajärjestelmät käyttävät tietokoneita, jotka tarkastavat ja jakavat tietoja auton toiminnasta toistensa kanssa. Yksi
tai useampi näistä tietokoneista voi mahdollisesti tallentaa tietoja järjestelmistä, joita ne
ohjaavat normaalin ajon aikana, törmäyksen
sattuessa tai onnettomuuden uhatessa. Tallennettuja tietoja voivat tulla käyttämään:
•
•
•
•
Volvo Personvagnar
Huoltoliikkeet tai korjaamot
Poliisi tai muu viranomainen
Muut osapuolet, joilla on laillinen oikeus
saada tietoja tai joku, jolla on omistajan
lupa saada tietoja.
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeen tai lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti. Tietyt lisävarusteet toimivat vain,
kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte
tämän vuoksi aina yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun ennen kuin asennatte lisävarusteita, jotka kytketään tai jotka
vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Lasertunnistin
Tämä auto on varustettu tunnistimella, joka
lähettää laservaloa. On ehdottoman välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja ohjeita lasertunnistinta käsiteltäessä.
Kuvan ylempi tarra kertoo laservalon luokituksen:
Seuraavat kaksi englanninkielistä tarraa on
asennettu suoraan lasertunnistimen yksikköön:
Kuvan alempi tarra kertoo laservalon fysikaalisen datan:
• Lasersäteilyä - Älkää katsoko lasersädettä
optisilla laitteilla - Luokan 1M lasertuote.
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001 Vastaa
FDA:n (amerikkalainen elintarvikelaitos)
normeja lasertuotteiden mallien suhteen
lukuunottamatta poikkeuksa "Laser Notice
No. 50" mukaisesti päiväyksellä
26. heinäkuuta 2001.
Lasertunnistimen säteilydata
Seuraava taulukko määrittelee lasertunnistimen fysikaaliset tiedot.
10
Johdanto
Tärkeitä tietoja
VAROITUS
Suurin pulssienergia
2,64 μJ
Suurin keskiantoteho
45 mW
Jos jotain seuraavista ohjeista ei noudateta,
on olemassa silmävammojen vaara!
Pulssinpituus
33 ns
•
Divergenssi (vaaka x pysty)
28° × 12°
•
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen (joka antaa siroavaa näkymätöntä
lasersäteilyä) 100 mm:n etäisyydeltä tai
lähempää suurentavalla optiikalla,
kuten suurennuslasilla, mikroskoopilla,
objektiivilla tai vastaavalla optisella laitteella.
Lasertunnistimen testauksen, korjauksen, irrotuksen, säädön ja/tai varaosien
vaihdon saa tehdä vain hyväksytty korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
•
Jotta vältetään altistuminen haitalliselle
säteilylle, älkää tehkö muuta kuin tässä
eriteltyjä säätöjä tai huoltoja.
•
Korjaajan pitää noudattaa erityistä
lasertunnistimelle tarkoitettua korjaamoinformaatiota.
•
Älkää irrottako lasertunnistinta (linssejäkään ei saa irrottaa). Irrotettu lasertunnistin on standardissa IEC 60825-1
määritellyn laserluokan 3B mukainen.
Laserluokka 3B ei ole silmille turvallinen
ja muodostaa sen vuoksi vammautumisvaaran.
•
Lasertunnistimen kytkimen pitää olla
irrotettuna ennen irrotusta tuulilasista.
•
Lasertunnistimen pitää olla asennettuna
tuulilasiin, ennen kuin tunnistimen kytkin liitetään.
•
Lasertunnistin lähettää laservaloa, kun
kauko-ohjain on asennossa II, myös
moottorin ollessa sammutettuna (katso
sivu 74 avaimen asennoista).
Lisätietoja lasertunnistimesta, katso sivu 177.
Tietoa internetissä
Internet-osoitteessa www.volvocars.com on
autoanne koskevaa lisätietoa.
11
Johdanto
Volvo ja ympäristö
G000000
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia
Huolenpito ympäristöstä on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu
eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja
käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista. Volvo
Personvagnar -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin
ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita
muita yksiköitämme. Asetamme myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme toimimisesta järjestelmällisesti ympäristöön liittyvien
kysymysten suhteen.
12
Polttoaineenkulutus
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta Ympäristön suojelu.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*
(Interior Air Quality System), varmistaa, että
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin,
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Johdanto
Volvo ja ympäristö
pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Tekstiilinormi
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä
ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille ja
astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
Siten se täyttää myös normin Öko-Tex 1001
vaatimukset, mikä on suuri edistysaskel puhtaammalle matkustamoympäristölle.
Öko-Tex -sertifiointi kattaa esim. turvavyöt,
matot ja kankaat. Verhoiluissa käytetty nahka
on parkittu ilman kromia ja se täyttää sertifiointivaatimukset.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja
hoidon, siitä tulee järjestelmämme osa. Asetamme vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle tarkoituksena estää jätteiden ja päästöjen joutuminen ympäristöön. Huoltohenki-
1
löstöllämme on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Ympäristön suojelu
On helppo itse myötävaikuttaa ympäristön
säästämiseen - tässä muutamia neuvoja:
• Välttäkää joutokäyntiä - sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
• Ajakaa taloudellisesti - ennakoikaa.
• Tehkää huolto ja ylläpito käyttöohjekirjan
ohjeiden mukaisesti - noudattakaa Huoltoja takuukirjan suosittelemia välejä.
• Jos auto on varustettu moottorinlämmittimellä*, käyttäkää sitä ennen kylmäkäynnistystä - se parantaa käynnistyskykyä
sekä vähentää kulumista kylmällä säällä ja
moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä laskee kulutusta ja pienentää päästöjä.
jätteen hävittämisestä - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Noudattamalla näitä ohjeita voidaan säästää
rahaa ja maailman voimavaroja sekä pidentä
auton kestävyyttä. Katsokaa lisätietoja ja lisää
ohjeita sivuilta 220 sekä 306.
Kierrätys
Osana Volvon ympäristötyössä on tärkeää,
että auto kierrätetään ympäristön kannalta
oikealla tavalla. Melkein koko auto voidaan
kierrättää. Auton viimeistä omistajaa pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Käyttöohjekirja ja ympäristö
FSC-symboli osoittaa, että tähän julkaisuun
käytetty paperimassa on peräisin FSC-sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
• Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti, koska ilmanvastus kasvaa - nopeuden kaksinkertaistuessa ilmanvastus kasvaa nelinkertaiseksi.
• Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Kysykää korjaamolta neuvoa, jos olette epävarma tämän tyyppisen
Lisätietoja osoitteesta www.oekotex.com
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
13
Turvavyöt ...............................................................................................
Turvatyynyt..............................................................................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*.....................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) ...................................................................
Turvaverho (IC) .......................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Roll-Over Protection System – ROPS.....................................................
Kun järjestelmät laukeavat .....................................................................
Turvallisuustila.........................................................................................
Lasten turvallisuus..................................................................................
14
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
TURVALLISUUS
01 Turvallisuus
Turvavyöt
01
Yleisiä tietoja
Turvavyön irrottaminen
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa
sitten rulla vetää vyö sisään. Jos turvavyö ei
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
• jos sitä vedetään liian nopeasti
• jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
• jos auto kallistuu voimakkaasti.
Huomioikaa, että:
• olla käyttämättä jousilukkoja tms., joka
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikki matkustajat ovat ottaneet
turvavyön käyttöön.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin,
on tärkeää, että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin. Turvavyö on suunniteltu suojaamaan normaalissa istuma-asennossa.
Turvavyön kiinnittäminen
Vetäkää vyö esiin hitaasti ja lukitkaa se työntämällä sen lukituskieleke vyölukkoon. Voimakas
naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
Takaistuimella lukituskieleke sopii vain sille tarkoitettuun lukkoon1.
1
16
Tietyt markkina-alueet.
estää turvavyötä asettumasta oikein
• että turvavyö ei saa olla kiertyneenä
• että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan
päällä)
• kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
VAROITUS
Jokainen turvavyö on tarkoitettu vain
yhdelle henkilölle.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on altistunut voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaakin vaurioitumattomalta. Vaihda turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön
pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu
samalle paikalle kuin pois vaihdettu turvavyö.
01 Turvallisuus
Turvavyöt
Turvavyö ja raskaus
Pyrkikää saamaan vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Takaistuin
Turvavyömuistutin
• Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käy-
01
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
tetään. Infonäytössä esitetään ilmoitus
käytettäessä jotain turvavöistä tai jos jokin
takaovista on avattu. Ilmoitus häviää automaattisesti noin 30 sekunnin ajon jälkeen
tai kun on painettu vilkkuvivun READ-painiketta.
Turvavyötä pitää aina käyttää raskauden
aikana. Tällöin on kuitenkin tärkeää käyttää sitä
oikein. Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä
vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen
välissä ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa
ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa
myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
G017726
G020998
• Muistuttaa, että jokin takaistuimen turva-
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Äänimuistutus riippuu nopeudesta
ja tietyissä tapauksissa ajasta. Valomuistutus
on kattokonsolissa ja mittaristossa.
vöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus
saadaan ilmoituksena infonäytössä yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata
manuaalisesti painamalla READ-painiketta.
Infonäytön ilmoitus, joka näyttää, mitkä turvavyöt ovat käytössä, on aina käytettävissä. Tallennettujen ilmoitusten katsomiseksi painakaa
READ-painiketta.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuimen ja ohjauspyörän
asento niin, että hän pystyy hallitsemaan auton
täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää
helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin).
``
17
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus.
Alhaisella nopeudella valomuistutusta annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.
Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi
kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä. Turvavyö pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
VAROITUS
Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukkokieltä kuljettajan turvavyön solkeen. Työntäkää turvavyön lukkokieli aina
kyseisen puolen vyölukkoon. Älkää koskaan
vahingoittako turvavöitä älkääkä työntäkö
vyölukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja
vyöluko eivät tällöin ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
18
01 Turvallisuus
Turvatyynyt
Varoitussymboli mittaristossa
01
tussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio ja
SRS-turvatyyny Vaatii huollon tai SRSturvatyyny Huolla heti esitetään näytössä.
Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
G018666
Turvatyynyjärjestelmä
Mittaristossa oleva varoitussymboli syttyy
etäavaimen avainasennossa II tai III. Symboli
sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.
VAROITUS
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, se on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän toiminta ole täysin asianmukaista. Symboli
osoittaa vikaa turvavyö-, SIPS- tai IC-järjestelmässä tai muuta vikaa järjestelmässä.
Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
G018665
Turvatyynyjärjestelmä, oikealta ohjattava auto.
Turvatyynyjärjestelmä, vasemmalta ohjattava auto.
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen
yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyt täytetään kuumalla kaasulla. Turvatyynyä vasten tapahtuvan iskun vaimentamiseksi se tyhjenee jälleen, kun sitä puristetaan
kokoon. Tässä yhteydessä muodostuu autoon
jonkin verran savua, mikä on täysin normaalia.
Koko tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
Yhdessä varoitussymbolin kanssa esitetään,
tarvittaessa, ilmoitus infonäytössä. Jos varoi``
19
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyt
Turvatyyny kuljettajan puolella
VAROITUS
Turvavyön täydennyksenä kuljettajan puolella
on auto varustettu turvatyynyllä. Se on asennettu laskostettuna ohjauspyörän keskiöön.
Ohjauspyörässä on merkintä AIRBAG.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena vakavia
henkilövahinkoja.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavalla riippuen
törmäystilanteesta ja siitä, käytetäänkö kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyötä vai ei.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.
Onnettomuustilanteissa voi sen vuoksi sattua, että vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyynyistä aktivoituu. Turvatyynyjärjestelmä tunnistaa törmäysvoiman, jolle auto
altistuu, ja sovittautuu tämän perusteella
siten, että yksi tai useampi turvatyyny laukeaa.
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puolella on auto varustettu turvatyynyllä. Se on
asennettu laskostettuna hansikaslokeron yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Myös turvatyynyjen kapasiteettia sovitetaan
autoon kohdistuvan törmäysvoiman
mukaan.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta
ohjattavassa autossa.
20
Matkustajan turvatyyny
Jotta vältetään vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan pitää istua mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja selkä
selkänojaa vasten. Turvavyön pitää olla kiinnitettynä.
01 Turvallisuus
Turvatyynyt
01
VAROITUS
Älkää koskaan asettako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle kohtaan, jossa
matkustajan turvatyyny on.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
21
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*
Sulkeminen avaimella – PACOS*
Yleisiä tietoja
Matkustajan paikalla edessä olevan turvatyynyn aktivointi voidaan poistaa, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger Airbag Cut Off Switch). Katsokaa tietoja aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta kohdasta Aktivointi/aktivoinnin poistaminen.
Sulkeminen avaimella/kytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle ja se tulee esiin, kun ovi avataan (ks. jäljempänä olevaa kohtaa Aktivointi/
aktivoinnin poistaminen).
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Volvo suosittelee, että asennon
muuttamiseen käytetään etäavaimen avainliuskaa.
Tietoja avainliuskasta, katso sivu 49.
VAROITUS
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa auton matkustajille hengenvaaran.
22
VAROITUS
Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
Jos auto on varustettu etuistuimen matkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole
PACOS-kytkintä (matkustajan turvatyynyn
katkaisin), turvatyyny on aina aktivoituna.
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu ja symboli
kattokonsolissa palaa. Jos tätä kehotusta ei
noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
VAROITUS
Älkää antako kenenkään istua matkustajan
paikalla, jos kattopaneelissa oleva ilmoitus
(katso sivu 23) osoittaa, että turvatyyny on
aktivoimaton, samalla kun turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli esitetään mittaristossa. Tämä tarkoittaa sitä, että on syntynyt
vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G032072
01
Kytkimen sijainti.
Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, sitä vastoin
ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai lastentyynyllä.
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli
140 cm pitkät henkilöt.
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen*
VAROITUS
01
Viestit
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle edessä, kun turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
2
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
2
G017724
Henkilöt, jotka ovat pidempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
G017800
Aktivoimaton turvatyyny (matkustajan
paikka):
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan
turvatyynyä ei ole aktivoitu.
Teksti-ilmoitus ja symboli kattopaneelissa
osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan
turvatyyny on aktivoitu.
Kattopaneelissa oleva varoitussymboli osoittaa, että matkustajan turvatyyny edessä on
aktivoitu (ks. edellinen kuva).
HUOM
Kun etäavain asetetaan avainasentoon II tai
III, esitetään turvatyynyn varoitussymboli
mittaristossa n. 6 sekuntia (katso sivu 19).
Sen jälkeen syttyy kattokonsolissa merkkivalo, joka osoittaa matkustajan paikan turvatyynyn oikean tilan. Lisätietoja etäavaimen eri avainasennoista, katso sivu 74.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
23
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
G032949
VAROITUS
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side Impact
Protection System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan,
kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt,
kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat
rintaa ja lantiota ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta
pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
•
Volvo suosittelee, että korjauksen tekee
vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu. Virheellinen puuttuminen SIPStyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena
vakavia henkilövahinkoja.
•
Älkää sijoittako esineitä istuimen ulkosivun ja ovipaneelin väliselle alueelle,
koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa
tähän alueeseen.
•
Volvo suosittelee, että vain Volvon
hyväksymiä päälliverhoiluja käytetään.
Muut verhoilut voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sijainti
G024377
Sivuturvatyyny
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
Sivuturvatyyny on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua1
matkustajan turvatyynyä.
G024378
01
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu sivuturvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimak1
24
Tietoja turvatyynyn aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta, katso sivu 22.
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
01
kaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja
sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy
autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon
törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
25
01 Turvallisuus
01
Turvaverho (IC)
Ominaisuudet
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim.
sateenvarjoille).
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käytätte vain Volvon alkuperäisiä osia, jotka on
hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän ja turvatyynyjen osa. Se on asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja suojaa
autossa reunapaikoilla matkustavia. Riittävän
voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy. Turvaverho auttaa
suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm ovien ikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muutoin voi piilossa auton sisäkaton
sisäpuolella olevan turvaverhon suojavaikutus jäädä pois.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
26
01 Turvallisuus
WHIPS
Piiskanheilahdussuoja – WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection System) muodostuu energiaa vastaanottavasta
selkänojasta sekä järjestelmään sovitetusta
niskatuesta etuistuimissa. Järjestelmä aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon
ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
01
Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatukea.
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän
toimintaa
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyön täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/
lastentyyny
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan
istuimen taakse mitään esineitä, jotka voivat estää
WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.
``
27
01 Turvallisuus
01
WHIPS
VAROITUS
Jos istuin on altistunut voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
WHIPS-järjestelmä pitää tarkastaa. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen
palvelu tarkastaa sen.
Osia WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin vaikuttaakin olevan vaurioitumaton.
Älkää sijoittako takaistuimelle mitään esineitä,
jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Jos takaistuimen selkänoja on käännettynä
alas, pitää vastaavasti etuistuinta siirtää
eteenpäin siten, ettei se ole kosketuksessa
alas käännetyn selkänojan kanssa.
28
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastusta varten lievemmänkin
takaa tapahtuneen päälleajon jälkeen.
01 Turvallisuus
Roll-Over Protection System – ROPS
01
Tehtävä
Volvon Roll-Over Protection System (ROPS) on
kehitetty vähentämään auton kaatumisen vaaraa sekä antamaan mahdollisimman hyvä
suoja, jos onnettomuus kuitenkin sattuu.
Järjestelmä muodostuu vakautusjärjestelmästä, Roll Stability Control (RSC), joka minimoi auton kaatumisen vaaran esim. äkillisissä
väistöliikkeissä tai jos auto joutuu luistoon.
RSC-järjestelmä käyttää tunnistinta, joka
havainnoi, kuinka auton kallistuma sivusuunnassa muuttuu. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten auton kaatumisriski. Jos riski on
olemassa, DSTC-järjestelmä puuttuu asiaan,
moottorin vääntömomenttia alennetaan ja yhtä
tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auton
vakaus on palautunut.
Katsokaa lisätietoja DSTC-järjestelmästä
sivulta 161.
VAROITUS
Normaalilla ajotavalla RSC-järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta tätä
ei saa pitää mahdollisuutena nopeuden
lisäämiseen. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta ajaessanne.
29
01 Turvallisuus
Kun järjestelmät laukeavat
01
Kun järjestelmät laukeavat
A
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristin,
etuistuin
Etu- ja/tai sivu- ja/tai
perätörmäyksissä
ja/tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvavyönkiristin,
takaistuin
Etutörmäyksessä ja/
tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvatyynyt SRS
EtutörmäyksessäA
Sivuturvatyynyt
SIPS
Sivutörmäyksessä
Turvaverho IC
Sivutörmäyksessä
ja/tai kierähdysonnettomuuksissa
Retkahdussuojus
WHIPS
Takaapäin tulevassa
päälleajossa
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
• Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
30
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
• Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.
• Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
SRS-, SIPS-, IC- ja turvavyöjärjestelmä aktivoituu vain kerran törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsolin
päälle on valunut vettä tai muuta nestettä,
irrottakaa akkujohtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Kuljetuttakaa auto hinausautolla.
Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmät ovat
voineet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa
vapautunut savu ja pöly voivat suorassa
kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin
ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee,
huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen
nopea laukeaminen yhdessä tyynyn materiaalin kanssa saattaa myös aiheuttaa ihoon
hankaus- ja palovammoja.
01 Turvallisuus
Turvallisuustila
Toimenpiteet törmäyksen jälkeen
G021062
Poistakaa etäavain lukosta ja avatkaa kuljettajan ovi. Jos nyt esitetään ilmoitus siitä, että virta
on päällä, painakaa käynnistyspainiketta. Sulkekaa sitten ovi ja asettakaa etäavain takaisin
lukkoon. Auton elektroniikka yrittää nyt asettua
takaisin normaalitilaan. Yrittäkää sen jälkeen
käynnistää auto.
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan teksti
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa esittää infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja
on rajoitettu. Turvallisuustila on suoja, joka
aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa
tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai
jarrujärjestelmää.
Käynnistysyritykset
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Jos ilmoitus Turvallisuustila Ks. käsikirjaa
on edelleen näytössä, autolla ei saa ajaa eikä
sitä saa hinata, vaan se on kuljetettava pois.
Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton
mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa
ajokuntoiselta.
Siirtäminen
Jos teksti Normal mode esitetään tekstin
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa nollauksen jälkeen, auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan. Älkää
siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
01
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa
tarkastuksen ja auton palauttamisen normaalitilaan, kun Turvallisuustila Ks.
käsikirjaa on esitetty.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään tapauksessa käynnistää autoa, jos tuntuu polttoaineen hajua
ilmoituksen Turvallisuustila ollessa näytössä. Poistukaa autosta pikaisesti.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
31
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastentyynyllä/lastenistuimessa aina
10-vuotiaiksi asti.
HUOM
Kysymysten liittyessä lasten turvatuotteiden asennukseen ottakaa yhteys valmistajaan saadaksenne tarkempia ohjeita.
• lastenistuimen/-tyynyn matkustajan istui-
Lastenistuimet
melle, kunhan autossa ei ole aktivoitua1
turvatyynyä matkustajan paikalla.
• yksi tai useampia lastenistuimia/lastentyynyjä takaistuimella.
Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt aina
takaistuimelle, jos matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu. Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy lapsen istuessa
matkustajan paikalla.
HUOM
1
32
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä, katso sivu 22.
G020739
Lasten sijoittamista autoon koskevat lait
vaihtelevat maittain. Ottakaa selville voimassa olevat määräykset.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia, lastentyynyjä & kiinnityslaitteita), jotka on
kehitetty juuri Teidän autoanne varten. Jos
käytätte lapsille tarkoitettuja Volvon turvavarusteita, saatte parhaat edellytykset lapsenne
turvalliselle matkustamiselle autossa, mutta
myös lasten turvavarustuksen, joka sopii ja on
helppo käyttää.
Lastenistuinten sijoittaminen
Voitte hyvin sijoittaa:
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja koon mukaan. Lisätietoja, katso sivu 34.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana seuraava asennusohje.
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen pitkittäissäätötankoon, jousiin tai
kiskoihin ja palkkeihin istuimen alla. Terävät
reunat voivat vaurioittaa kiinnitysnauhoja.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
VAROITUS
01
Turvatyynytarra
Lastentyynyjä/lastenistuimia, joissa on
terässankoja tai muu rakenne, joka voi ottaa
kiinni vyölukon avauspainikkeeseen, ei saa
käyttää, koska ne voivat vahingossa aiheuttaa vyölukon avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan olla
tuulilasia vasten.
Tarra sijoitettuna kojelaudan päätyyn matkustajan
puolella, ks. kuvaa sivulla 22.
``
33
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Suositellut lastenistuimet2
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 0
Ryhmä 0+
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant
Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant
Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
enint. 13 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04301146.
Tyyppihyväksyntä: E5 03301146.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant
Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant
Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant
Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146.
Selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin (Child Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla. Käyttäkää suojatyynyä lastenistuimen ja kojelaudan
välissä.
Selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin (Child Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin (Child Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135.
Lastenistuimet, joilla on yleinen hyväksyntä.
Lastenistuimet, joilla on yleinen hyväksyntä.
enint. 10 kg
Takaistuimen keskipaikka
Tyyppihyväksyntä: E5 03135.
Lastenistuimet, joilla on yleinen hyväksyntä.
2
34
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 1
Selkänoja menosuuntaan käännetty/
käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/
käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192.
Selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin (Child Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla. Käyttäkää suojatyynyä lastenistuimen ja kojelaudan
välissä.
Selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin (Child Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin (Child Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135.
9–18 kg
01
Takaistuimen keskipaikka
Tyyppihyväksyntä: E5 03135.
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä
ja kiinnitysnauhoilla.
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä
ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03171.
Tyyppihyväksyntä: E5 03171.
Lastenistuimet, joilla on yleinen hyväksyntä.
Lastenistuimet, joilla on yleinen hyväksyntä.
Lastenistuimet, joilla on yleinen hyväksyntä.
``
35
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 2
Selkänoja menosuuntaan käännetty/
käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla
Selkänoja menosuuntaan käännetty/
käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla
Selkänoja menosuuntaan käännetty/
käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla
Tyyppihyväksyntä: E5 04192.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/
käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/
käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191.
15–25 kg
36
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 2/3
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat with
backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat with
backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat with
backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169.
Lastentyyny selkänojalla ja ilman
(Booster Cushion with and without
backrest).
Lastentyyny selkänojalla ja ilman
(Booster Cushion with and without
backrest).
Lastentyyny selkänojalla ja ilman
(Booster Cushion with and without
backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 03139.
Tyyppihyväksyntä: E5 03139.
Tyyppihyväksyntä: E5 03139.
15–36 kg
01
Integroitu turvavyötyyny (Integrated
Booster Cushion) – tehdasasenteinen
lisävaruste.
Tyyppihyväksyntä: E5 03168.
``
37
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Integroidut kaksivaiheiset
lastenistuimet*
Integroidut lastenistuimet on erityisesti suunniteltu antamaan hyvä turvallisuus. Yhdessä
turvavyön kanssa ne on hyväksytty lapsille,
jotka painavat 15 - 36 kg ja ovat 95 - 140 cm
pitkiä.
Kaksivaiheisen lastenistuimen
kääntäminen ylös
Vaihe 1
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
• integroitu 2-vaiheinen turvavyötyyny on
oikein säädetty (ks. taulukkoa alla) ja lukittuna
• turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon
ja ettei se ole löysällä tai kiertynyt
• turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella (ks. edelliset kuvat)
Oikea sijainti, vyön on kuljettava olkapään sisäpuolelta.
• turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän suojan.
Vaihe 1
Vaihe 2
Paino
22–36 kg
15–25 kg
Pituus
115–140 cm
95–120 cm
Virheellinen sijainti, niskasuoja on säädettävä pään
korkeudelle eikä vyö saa olla olkapään alapuolella.
38
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin lastenistuimen avaamiseksi.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Painakaa lastenistuinta taaksepäin sen
lukitsemiseksi.
Vaihe 2
Nostakaa lastenistuinta etureunasta ja painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti sen
lukitsemiseksi.
01
nyä ei voi säätää ylemmästä vaiheesta alempaan vaiheeseen.
VAROITUS
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä
turvavyötyynyyn. Jos integroitu turvavyötyyny on ollut alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyötyyny pitää vaihtaa. Vaikka
turvavyötyyny vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen suojaominaisuuksista on
voitu menettää. Turvavyötyyny pitää vaihtaa
myös, jos se on hyvin kulunut.
Aloittakaa alemmasta vaiheesta. Painakaa
painiketta.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuimen
vapauttamiseksi.
HUOM
Integroitua lastenistuinta ei voi säätää vaiheesta 2 vaiheeseen 1. Se pitää ensin
palauttaa kääntämällä koko istuintyyny alas.
Ks. alla olevaa otsikkoa Kaksivaiheisen lastenistuimen kääntäminen alas.
Kaksivaiheisen lastenistuimen
kääntäminen alas
Kääntäminen alas voidaan tehdä ylemmästä ja
alemmasta vaiheesta täysin alas käännettyyn
asentoon tyynyssä. Sitä vastoin turvavyötyy-
``
39
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Painakaa kädellä alaspäin istuimen keskeltä
sen lukitsemiseksi.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimille
VAROITUS
Kokoluokat
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat eri
kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa
automalleissa.
Jos liikkuvan kaksivaiheisen turvavyötyynyn
ohjeita ei noudateta, voi lapselle aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on olemassa kokoluokitus, joka
auttaa käyttäjiä valitsemaan oikean lastenistuimen (ks. seuraavaa taulukkoa).
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa ennen kääntämistä alas, ettei
irtonaisia esineitä (esim. leikkikaluja) ole
jätetty tyynyn alla olevaan tilaan.
HUOM
Selkänojaa käännettäessä pitää lastenistuin
ensin kääntää alas.
Lapsilukot takaovissa
Takaovien ikkunannostimien käyttösäätimet ja
takaovien avauskahvat voidaan salvata avaamiselta sisäpuolelta. Lisätietoja, katso
sivu 61.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
Kokoluokka
Selostus
A
Täysi koko, eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto 1),
eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Rajoitettu koko (vaihtoehto 2),
eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
HUOM
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä on matkustajan
istuimen lisävaruste.
40
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Kokoluokka
Selostus
Kokoluokka
01
HUOM
Selostus
D
Rajoitettu koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
F
Poikittainen vauvakaukalo,
vasen
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
G
Poikittainen vauvakaukalo,
oikea
Jos ISOFIX-lastenistuimesta puuttuu kokoluokitus, pitää kyseisen automallin olla lastenistuimen ajoneuvoluettelossa.
HUOM
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta matkustajan
paikalle, jos autossa on aktivoitu turvatyyny.
ISOFIX-lastenistuinten tyypit
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
Vauvakaukalo, taaksepäin
käännetty
Paino
enint. 10 kg
enint. 10 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
–
–
G
–
–
E
OK
OK
``
41
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Lastenistuimen tyyppi
Vauvakaukalo, taaksepäin
käännetty
Lastenistuin, selkänoja
menosuuntaan käännetty
Eteenpäin käännetty lastenistuin
A
42
Paino
enint. 13 kg
9–18 kg
9–18 kg
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
E
OK
OK
D
OK
OK
C
OK
OK
D
OK
OK
C
OK
OK
B
OKA
OKA
B1
OKA
OKA
A
OKA
OKA
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
01
HUOM
Autoista, joissa on näkösuoja kuormatilan
päällä, pitää poistaa näkösuoja, ennen kuin
lastenistuin voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
VAROITUS
Auto on varustettu tietyille eteenpäin käännetyille lastenistuimille tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu
istuimen takapuolelle.
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää takaniskatyynyjen ali, ennen kuin ne
kiristetään kiinnityskohtiin.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
HUOM
Autoissa, joissa on käännettävät niskasuojat reunapaikoilla, tulee niskasuojat kääntää
tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
43
Etäavain/avainliuska................................................................................
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*........................................................
Avaimeton käyttö*...................................................................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen.......................................................
Lapsilukko...............................................................................................
Hälytys*...................................................................................................
44
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
46
51
53
56
61
62
LUKOT JA HÄLYTIN
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Yleistä
02
Auto toimitetaan varustettuna 2 etäavaimella
tai PCC:llä (Personal Car Communicator). Niitä
käytetään auton käynnistämiseen sekä lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen.
Lisää etäavaimia voidaan tilata myöhemmin –
jopa 6 kappaletta voidaan ohjelmoida ja käyttää yhdessä autossa.
PCC:n toimintaa on laajennettu verrattuna
etäavaimeen. Tämän jakson jatkossa selostetaan toimintoja, jotka ovat sekä PCC:ssä että
etäavaimessa.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Muistakaa aina katkaista ikkunannostimien
ja kattoluukun virta poistamalla etäavain
lukosta, jos kuljettaja poistuu autosta.
Etäavaimen häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää
tällöin ottaa mukaan valtuutettuun palveluun.
Varastamisen estämiseksi hävinneen etäavaimen koodi poistetaan järjestelmästä.
1
46
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa kohdasta Auton asetukset
Autoavainmuisti Avainten lukumäärä.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128.
Avainmuisti1
– ulkotaustapeilit ja
kuljettajan istuin
Asetukset kytketään automaattisesti ko. etäavaimeen, ks. sivut 77 ja 96.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Auton asetukset
Autoavainmuisti Istuimen & peilin
asennot.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128.
Avaimettomalla käyttöjärjestelmällä varustetut
autot, katso sivu 53.
Osoitus lukitsemisen/lukituksen
avaamisen yhteydessä
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen
oikein.
• Lukitseminen – yksi välähdys
• Lukituksen avaaminen – kaksi välähdystä.
Vain yhdessä sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen ja sähkötaustapeilien kanssa.
Lukitsemisen yhteydessä osoitus tapahtuu
vain, jos kaikki lukot on lukittu ovien sulkemisen jälkeen.
Toiminnan valitseminen
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Lukituksen vahvistusvalo
tai Auton asetukset Valoasetukset
Avauksen vahv.valo.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128.
Elektroninen käynnistyksenesto
Jokaisella etäavaimella on ainutlaatuinen
koodi. Autolla voidaan ajaa vain oikealla etäavaimella, jossa on asianmukainen koodi.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä johtuvat elektronisesta ajonestosta:
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Avainvirhe Yritä
uudelleen
Vika luettaessa
etäavain käynnistyksen aikana - Poistakaa avain, asettakaa
se uudelleen paikalleen ja tehkää uusi
käynnistysyritys.
Auton avain ei
läsnä
Vika luettaessa
PCC:tä käynnistyksen aikana - Tehkää
uusi käynnistysyritys.
(Koskee vain avaimetonta käyttöä
PCC:n yhteydessä.)
Jos vika säilyy:
Työntäkää etäavain
virtalukkoon ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Ajonesto Yritä
käyn. uud.
Vika käynnistyksenestojärjestelmässä
käynnistyksen
aikana. Jos virhe on
pysyvä, suositellaan
yhteydenottoa valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Auton käynnistys, katso sivu 107.
Toiminnot
02
Etäavain.
G021079
Sisältö
G021078
Ilmoitus
PCC* - Personal Car Communicator.
Tiedotuksia
Lukitseminen
Toimintopainikkeet
Lukituksen avaaminen
Lähestymisvalaist. kesto
Takaluukku
Lukitseminen - Lukitsee ovet ja takaluukun samalla, kun hälytin aktivoidaan.
Pitkä painallus (vähintään 2 sekuntia) sulkee
kaikki ikkunat ja kattoluukun* samanaikaisesti.
Paniikkitoiminto
VAROITUS
Jos kattoluukku ja ikkunat suljetaan kaukoohjaimella, tarkastakaa, etteivät kenenkään
kädet jää puristuksiin.
Lukituksen avaaminen - Avaa ovien ja
takaluukun lukituksen samalla, kun hälyttimen
aktivointi poistetaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
47
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
02
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien
samanaikaisesta lukituksen avaamisesta sellaiseksi, että painikkeen painallus avaa ensin
vain kuljettajan oven lukituksen ja toisen painalluksen jälkeen - 10 sekunnin kuluessa - avataan muiden ovien lukitus.
Toimintoa voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä kohdassa Auton asetukset
Lukitusasetukset Ovien vapautus kummankin vaihtoehdon Kaikki ovet ja Ajajan ovi,
sitten muut osalta. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128.
Lähestymisvalaistus - Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan päästä. Lisätietoja, katso sivu 86.
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu
2 minuutin ja 45 sekunnin kuluttua.
Käyttöetäisyys
Etäavaimen toimintoja voidaan käyttää noin 20
metrin etäisyydellä autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä kauko-ohjaimen toimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata avainliuskalla,
katso sivu 49.
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Autoissa, joissa on sähkötoiminen takaluukku*, avataan luukku pitkän painalluksen
jälkeen. Lisätietoja, katso sivu 58.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään 3
sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa 3 sekunnin
aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
48
Ainutlaatuiset toiminnot PCC*
G021080
Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) avaa
kaikki ikkunat samanaikaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
PCC* - Personal Car Communicator.
Infopainike
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.
Infopainikkeen käyttö
Painakaa infopainiketta
.
> Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot
vilkkuvat ja valo kulkee ympäri PCC:tä.
Tämä osoittaa, että autosta luetaan tietoja.
Jos jotain muista painikkeista painetaan
tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa
ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua
että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti.
Punainen jatkuva valo - Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
Punainen valo vilkkuu muuttuvasti kummassakin punaisessa merkkivalossa Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
Käyttöetäisyys, PCC
PCC:n käyttöetäisyys lukitsemiselle, lukituksen avaamiselle ja takaluukulle on n. 20 m
autosta, muille toiminnoille jopa n. 100 m.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä etäavaintoimintoja.
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta käyttöetäisyydellä, se
voi johtua siitä, että viimeisintä kommunikaatiota PCC:n ja auton välillä ovat häirinneet ympäröivät radioaallot, rakennukset,
maantieteelliset olosuhteet tms.
02
Irrotettava avainliuska
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joitakin toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Avainliuskan toiminnot
PCC:n käyttöetäisyyden ulkopuolella
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Jos PCC on liian kaukana autosta informaation
lukemiseksi, näytetään viimeisin tila, johon
auto jätettiin, ilman että valo kulkee ympäri
PCC:tä.
Jos autossa käytetään useampaa PCC:tä, vain
se PCC, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/
lukituksen avaamiseen, näyttää oikean tilan.
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
• kuljettajan ovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, katso sivu 54.
• takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/
poistaa käytöstä, katso sivu 61.
• pääsy hansikaslokeroon estetään.
• aktivoida/poistaa käytöstä matkustajan
turvatyyny edessä (PACOS)*, katso
sivu 22.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
49
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Oven lukituksen avaaminen
avainliuskalla
Avainliuskan irrotus
02
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, esim. jos paristot ovat lopussa, kuljettajan ovi voidaan avata seuraavasti:
1. Avatkaa kuljettajan oven lukitus avainliuskalla ovenkahvan lukkosylinteristä.
G021082
HUOM
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
Avainliuskan kiinnitys
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen.
1. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
2. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
50
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja
ovi avataan, hälytys laukeaa.
2. Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
Avaimettomalla järjestelmällä varustettu auto,
katso sivu 54.
02 Lukot ja hälytin
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*
Pariston vaihto
Pariston vaihto
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/
ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin
niiden (+)- ja (–)-puolen suhteen.
Paristot tulee vaihtaa, jos:
• infosymboli syttyy ja näyttö esittää Auton
avain Paristo heikko
02
Etäavain (1 paristo)
ja/tai
1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
• lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
2. Asettakaa uusi paikalleen (+) -puoli alaspäin.
signaaliin 20 m:n sisällä autosta katsoen.
PCC* (2 paristoa)
Avaaminen
1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa
sivulle.
2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+) puoli ylöspäin.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.
3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+) -puoli
alaspäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti etäavain ylös.
Paristotyyppi
HUOM
Käyttäkää paristoa, jonka tyyppi on CR2430,
3 V – yksi etäavaimessa ja kaksi PCC:ssä.
Kokoaminen
Kääntäkää etäavaimen painikkeet ylöspäin,
jotta vältätte paristojen putoamisen pois,
kun se avataan.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskemasta uusiin paristoihin ja
niiden kosketuspintoihin sormin, koska
tämä voi heikentää niiden toimintaa.
1. Painakaa etäavain kokoon.
2. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
3. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
51
02 Lukot ja hälytin
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*
TÄRKEÄÄ
02
52
Varmistakaa, että käytetyt paristot hoidetaan tavalla, joka säästää ympäristöä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
Avaimeton lukko- ja
käynnistysjärjestelmä (vain PCC1)
Yleistä
dellä auton ovenkahvasta tai takaluukusta.
Tämä tarkoittaa sitä, että oven lukitsevan tai
lukituksen avaavan henkilön on pidettävä PCC
mukanaan. Ovea ei voi lukita tai avata lukituksesta, jos PCC on auton vastakkaisella puolella.
Punaiset renkaat edellisessä kuvassa osoittavat alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
Jos kaikki PCC:t poistetaan autosta moottorin
käydessä tai avainasennon II ollessa aktiivinen
(katso sivu 74) ja jos kaikki ovet suljetaan,
infonäytössä esitetään varoitusilmoitus
samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Avaimeton käyttö -toiminnolla, joka on
PCC:ssä, auton lukitus voidaan avata, autolla
ajaa ja lukitus sulkea ilman avainta. Riittää, kun
PCC on mukana. Järjestelmän avulla auto on
helpompi avata, jos esim. kädet ovat varattuina.
Auton kummassakin PCC:ssä on avaimeton
toiminto. Useampia PCC-yksiköitä voidaan
tilata, katso sivu 46.
PCC:n käyttöetäisyys
Kun PCC on palautettu autoon, varoitusilmoitus katkeaa ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen, kun:
Jos joku sitä vastoin murtautuu autoon, avaa
oven ja löytää PCC:n, se aktivoituu jälleen.
Käsitelkää sen vuoksi kaikkia PCC-yksiköitä
hyvin varovasti.
02
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan jättäkö PCC:tä autoon.
Häiriöitä PCC:n toiminnassa
Avaimetonta käyttötoimintoa voivat häiritä
sähkömagneettinen kenttä ja suojaus. Älkää
tämän vuoksi asettako PCC:tä matkapuhelimen tai metalliesineiden läheisyyteen.
Jos häiriöitä kuitenkin esiintyy, käyttäkää
PCC:tä ja metallista avainliuskaa kuten etäavainta, katso sivu 47.
• ovi on avattu ja suljettu
• PCC on asetettu virtalukkoon
• READ-painiketta on painettu.
PCC:n turvallinen käsittely
Jos avaimettomalla käyttötoiminnolla varustettu PCC unohdetaan autoon, sen aktivointi
häviää tilapäisesti lukittaessa auto. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin avata ovia.
Jotta ovi tai takaluukku voidaan avata, on
PCC:n oltava enintään n. 1,5 metrin etäisyy-
1
Personal Car Communicator, katso sivu 48.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
53
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
Lukitseminen
Lukituksen avaaminen
Lukitus avautuu, kun käsi tarttuu ovenkahvaan
tai takaluukun kumipintaiseen painolevyyn vaikutetaan - avatkaa ovi tai takaluukku normaalisti.
02
Lukituksen avaaminen metallisella
avainliuskalla
1. Painakaa avainliuskaa n. 1 cm suoraan ylös
ovenkahvassa/kotelon alapuolella olevaan
reikään - älkää kammetko.
> Momentti kampeaa muovikotelon irti
automaattisesti, kun liuskaa painetaan
suoraan ylös aukkoon.
2. Työntäkää avainliuska lukkosylinteriin ja
avatkaa oven lukitus.
3. Asettakaa muovikotelo takaisin lukituksen
avaamisen jälkeen.
HUOM
Keyless-järjestelmällä varustetuissa autoissa on
painike ovien ulkokahvoissa.
Kun kuljettajan oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa. Se
suljetaan asettamalla PCC virtalukkoon,
katso sivu 63.
Lukitkaa ovet ja takaluukku painamalla lukkonuppi sisään jossain ulkopuolen ovenkahvoista.
Kaikkien ovien ja takaluukun pitää olla kiinni
ennen kuin auto voidaan lukita - muussa
tapauksessa auto ei lukkiudu.
HUOM
Automaattivaihteistolla varustetussa
autossa pitää vaihteenvalitsin asettaa Pasentoon – muutoin autoa ei voi lukita eikä
saattaa hälyttimen valvontaan.
2
54
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida PCC:llä,
esim. jos paristot ovat lopussa, kuljettajan ovi
voidaan avata PCC:n irrotettavalla avainliuskalla (katso sivu 49).
Jotta lukkosylinteriin päästään käsiksi, pitää
ovenkahvan muovikotelo irrottaa:
Vain yhdessä sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen ja sähkötaustapeilien kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Avainmuisti 2 – kuljettajan istuin ja
ulkotaustapeilit
Muistitoiminto PCC:ssä
Jos useita henkilöitä, joilla on jokaisella oma
PCC:nsä, lähestyy autoa, tehdään istuimen ja
taustapeilien asetukset sen mukaan, joka avaa
kuljettajan oven.
Kun henkilö A on avannut kuljettajan oven
PCC-A:lla, mutta autoa on tarkoitus ajaa hen-
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
kilön B, jolla on PCC-B, asetuksia voidaan
muuttaa kolmella eri tavalla:
Antennien sijainti
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei
pidä tulla 22 cm lähemmäs Keyless-järjestelmän antenneja sydämentahdistimen
kanssa. Näin vältetään sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän väliset häiriöt.
• Henkilö B seisoo kuljettajan oven luona tai
istuu ohjauspyörän takana ja painaa
PCC:nsä lukituksen avauspainiketta, katso
sivu 47.
02
• Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta istuimen säätömuistista istuimen painikkeella 1
- 3, katso sivu 77.
• Säätäkää istuin ja peilit käsin, katso
G021179
sivu 77 ja 96.
Lukitusasetukset
Avaimetonta toimintoa voidaan sovittaa ilmoittamalla valikkojärjestelmässä, minkä ovien
lukitus pitää avata, kohdassa
Auton asetukset Lukitusasetukset
Sisään ilman avainta.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128.
Keyless-järjestelmällä on useita autoon sijoitettuja integroituja antenneja:
Takaluukku, pyyhinmoottorin luona
Ovenkahva, vasen takana
Katto, keskellä takaistuimen yläpuolella
Kuormatila, sisimpänä lattian alla keskellä
Ovenkahva, oikea takana
Keskikonsoli, takaosan alla
Keskikonsoli, etuosan alla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
55
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Ulkopuolelta
02
Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien
ovien ja takaluukun lukitus samanaikaisesti.
Lukituksen avaamiselle voidaan valita eri
sekvenssejä, ks. Lukituksen avaaminen etäavaimella, sivu 47.
• Vetäkää avauskahvasta kerran ja vapaut-
Sisäpuolelta
takaa – oven lukitus on avattu. Ovi avautuu,
kun kahvasta vedetään vielä kerran.
Keskuslukitus
Lukitseminen
• Painakaa keskuslukituspainiketta
etuovien sulkemisen jälkeen.
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella
ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa tai
avatkaa kuljettajan oven lukitus tällöin irrotettavalla avainliuskalla, katso sivu 49.
Pitkä painallus (vähintään 2 sekuntia) sulkee
myös kaikki sivuikkunat ja kattoluukun*
samanaikaisesti.
Kaikki ovet voidaan yksilöllisesti myös lukita
manuaalisesti lukkonupilla - oven pitää tällöin
olla kiinni.
VAROITUS
Huomatkaa, että on olemassa vaara tulla
lukituksi autoon, jos se lukitaan ulkopuolelta.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
2 minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta,
lukitaan kaikki lukot automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään tahattomasti lukitsematta. (Hälyttimellä
varustetut autot, katso sivu 62.)
Läpituuletustoiminto
Keskuslukitus.
Etuovien keskuslukituspainikkeella voidaan
kaikki ovet ja takaluukku lukita tai niiden lukitus
avata samanaikaisesti.
• Lukitkaa painamalla painikkeen toista
puolta
sen.
– toinen puoli
avaa lukituk-
Lukituksen avaaminen
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella eri tavalla:
• Painakaa keskuslukituspainiketta
.
Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) avaa
myös kaikki sivuikkunat* samanaikaisesti.
56
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Keskuslukituspainikkeen pitkä painallus
(vähintään 4 sekuntia) avaa kaikki ikkunat
samanaikaisesti – esim. matkustamon tuulettamiseksi nopeasti lämpimällä säällä.
Automaattinen lukitseminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
Toiminto voidaan aktivoida/sulkea kohdassa
Auton asetukset Lukitusasetukset
Ovien automaattilukitus. (Valikkojärjestelmän
selostus, katso sivu 128.)
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Hansikaslokero
Takaluukku
Lukituksen avaaminen etäavaimella
Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, se
lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
02
Lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta
Hansikaslokero voidaan lukita/lukitus avata
vain etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla.
(Lisätietoja avainliuskasta, katso sivu 49).
Hansikaslokeron lukitseminen:
Työntäkää avainliuska hansikaslokeron
lukkosylinteriin.
Etäavaimen
-painikkeella voidaan pelkästään takaluukun hälytys poistaa* ja sen lukitus
avata.
Takaluukun lukituksen avaaminen:
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään. Avaimenreikä on lukittu-tilassa
vaakasuorassa.
Jos autossa on hälytin*, kojelaudan hälytysilmaisin sammuu merkiksi siitä, että koko auto
ei ole hälyttimen valvonnassa. Hälyttimen tasoja liiketunnistimet sekä takaluukun avaustunnistimet kytketään pois toiminnasta.
Vetäkää avainliuska pois.
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
Lukitseminen etäavaimella
• Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
• Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
pysyy suljettuna - painakaa kevyesti kumipäällysteistä painolevyä ulkokahvan alla ja
nostakaa luukkua.
Painakaa valopaneelin painiketta (1).
> Luukun lukitus avataan ja luukku voidaan avata 2 minuutin kuluessa (jos
auto on lukittu sisäpuolelta).
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspai, katso sivu 47.
niketta
> Jos autossa on hälytin*, kojelaudan
hälytysilmaisin alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että hälytin on aktivoitu.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
57
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Sähkötoiminen takaluukku*
HUOM
G031965
02
TÄRKEÄÄ
Ottakaa kattokorkeus huomioon sähkökäytön yhteydessä. Älkää käyttäkö luukun sähkökäyttöä, jos kattokorkeus on matala, ks.
otsikko "Takaluukun avaamisen/sulkemisen keskeyttäminen".
VAROITUS
•
Jos järjestelmä toimii jatkuvasti yli 60
sekuntia, se suljetaan ylikuormituksen
välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen n. 10 minuutin kuluttua.
Ottakaa puristumisvaara huomioon avattaessa/suljettaessa. Tarkistakaa, ettei takaluukun lähellä ole ketään, koska puristumisvahingolla voi olla vakavia seurauksia.
•
Jos auton akku on tyhjentynyt tai kytketty irti, luukku on avattava ja suljettava kerran käsin järjestelmän nollaamiseksi.
Käyttäkää takaluukkua aina silmälläpidon
alaisena.
Lumi ja tuuli
Jos takaluukkua kuormittaa avattaessa jokin,
esim. lumi, jää tai voimakas tuuli, joka painaa
luukun alas, luukku suljetaan automaattisesti.
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
• Avattaessa sähkökäyttö suljetaan ja luukku
vapautetaan.
• Suljettaessa luukku palaa täysin avoimeen
asentoon.
Takaluukun käyttö käsin
Järjestelmä kytketään pois päältä, jos ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä
käytetään toisen kerran. Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä käsin.
Takaluukun avaaminen
Takaluukku voidaan avata kolmella
eri tavalla, joista kaksi tehdään tällä
painikkeella:
• Valopaneelissa olevan painikkeen pitkä
painallus – pitäkää painiketta painettuna,
kunnes luukku alkaa avautua.
• Etäavaimessa olevan painikkeen pitkä painallus – pitäkää painiketta painettuna, kunnes luukku alkaa avautua.
• Painakaa kevyesti kumipäällysteistä paininlevyä ulkokahvan alla ja nostakaa luukkua.
58
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Luukku suljetaan tällä takaluukun
painikkeella tai käsin.
• Painakaa painiketta - luukku suljetaan
automaattisesti.
Takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
keskeyttäminen
Tämä voidaan tehdä neljällä eri
tavalla, joista kolme tehdään tällä painikkeella:
•
•
•
•
Painakaa valopaneelin painiketta
Salpalukitustila*1
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Salpalukitustila tarkoittaa, että kaikki lukkonupit ja avauskahvat kytketään mekaanisesti
vapaiksi, mikä tekee mahdottomaksi oven
avaamisen sisäpuolelta.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella ja se
alkaa n. 10 sekunnin viiveellä ovien lukitsemisen jälkeen.
HUOM
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy
ja hälytys aktivoituu.
Painakaa etäavaimen painiketta.
Painakaa takaluukun painiketta.
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
Luukun liike keskeytyy samalla, kun puristumissuoja aktivoituu, ks. tämän jakson osaa
"Puristumissuoja".
02
G031384
Takaluukun sulkeminen
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella
salpalukitustilasta. Kuljettajan oven lukitus voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla.
Navigointi
ENTER
MENU
EXIT
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea. Se tehdään seuraavasti:
1. Siirtykää valikkojärjestelmän kohtaan
Auton asetukset (valikkojärjestelmän
perusteellinen selostus, katso sivu 128).
2. Valitkaa Rajoitettu suoja.
1
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
59
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
02
3. Valitkaa Aktivoi kerran.
> Kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen
Rajoitettu suoja Ks. käsikirjaa, jolloin
Salpalukitustila suljetaan lukittaessa
auto.
tai
Valitkaa Kysy poistuttaessa.
> Aina kun moottori sammutetaan,
äänentoistolaitteiston näyttö esittää
ilmoituksen Rajoita suoja painamalla
ENTER kunnes moottori käynnistyy.
Peruuta painamalla EXIT. – valitkaa
tällöin jokin seuraavista vaihtoehdoista:
Painakaa EXIT ja lukitkaa auto.
HUOM
•
Ottakaa huomioon, että auto saatetaan
hälyttimen valvontaan, kun se lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
VAROITUS
Älkää jättäkö autoon ketään poistamatta
ensin salpalukitustilan aktivointia, ettei
kukaan ole vaarassa jäädä lukituksi autoon.
Jos haluatte sulkea salpalukitustilan
Painakaa ENTER ja lukitkaa auto. (Huomatkaa, että hälyttimen liike- ja kallistustunnistimet* suljetaan samalla, katso
sivu 63.)
> Seuraavan kerran kun moottori käynnistetään, järjestelmä nollataan ja kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen Täysi
suoja , jolloin liike- ja kallistustunnistimet sekä salpalukitustila ovat taas aktivoituja.
Jos ette halua muuttaa lukkojärjestelmää
Älkää tehkö valintaa lainkaan ja lukitkaa
auto.
tai
60
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Lapsilukko
Takaovien manuaalinen salpa
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta.
HUOM
•
poistettu virtalukosta. Jos jokin ovi avataan
sinä aikana, toiminto poistetaan käytöstä.
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko. oven
- ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Infonäyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukot tak. Aktivoitu ja painikkeen
valo palaa, kun salpa on aktiivinen.
02
G021077
Sähköinen salpa, ovet* ja ikkunat
takana
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa
ja siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa auki.
Lapsilukon aktivointi/poistaminen käytöstä:
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen, katso
sivu 49.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Säädinpaneeli, kuljettajan ovi.
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
• ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
• ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Lapsilukko aktivoidaan/poistetaan käytöstä
kaikissa avaimen asennoissa (katso sivu 74)
ja jopa 2 minuuttia sen jälkeen, kun etäavain on
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
61
02 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Yleistä
02
Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:
• ovi, konepelti tai takaluukku avataan
• matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
• autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
• käynnistysakun kaapeli kytketään irti
• sireeni kytketään pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, infonäyttö
näyttää ilmoituksen. Ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
Yksi hälyttimen antureista on sijoitettu keskikonsolin mukinpitimen alle, tämä tunnistin
on herkkä metalleille.
Välttäkää kolikoiden, avainten tai vastaavien
metalliesineiden säilyttämistä keskikonsolin
mukinpitimessä, koska nämä voivat aiheuttaa hälyttimen tahattoman aktivoitumisen.
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.
Kaikki tällaiset yritykset voivat vaikuttaa
vakuutusehtoihin.
Hälytysilmaisin
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/kattoluukku, kun autosta poistutaan. Jos auton
integroitua matkustamolämmitintä (tai kannettavaa sähköistä) käytetään - suunnatkaa
ilmavirta tuuletussuuttimista siten, ettei se
ole ylöspäin matkustamossa.
62
• Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois
toiminnasta
• Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
• Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että etäavain asetetaan virtalukkoon ja avaimen
asento I valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
HUOM
HUOM
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen, kun
matkustamossa tapahtuu liikettä - myös
ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi laueta, jos auto jätetään ikkunat tai
kattoluukku auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Hälyttimen aktivointi
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspainiketta.
Hälyttimen aktivoinnin poistaminen
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
02 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Muut hälytystoiminnot
Hälyttimen automaattinen
uudelleenaktivointi
> Hälytin suljetaan ja hälytysilmaisin sammuu.
02
3. Moottorin käynnistäminen.
Toiminto estää auton jättämisen vahingossa
siten, että hälytin ei ole aktivoituna.
Rajoitettu hälytystaso
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja
hälyttimen aktivointi poistetaan), mutta mitään
ovista tai takaluukkua ei avata 2 minuutin
kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan uudelleen.
Hälytyksen tarkoituksettoman aktivoitumisen
välttämiseksi - jos esim. koira jätetään autoon
tai kuljetuksen aikana autojunassa tai autolautalla - voidaan liike- ja kallistusanturit sulkea
tilapäisesti.
Hälytyssignaalit
Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä salpalukitustila tilapäisesti pois, katso sivu 59.
Hälytyksen lauetessa:
• Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan. Sireenissä on oma akku, joka
toimii auton käynnistysakusta riippumatta.
• Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Etäavain ei toimi
Jos hälytintä ei voi sulkea etäavaimella, jos
esim. avaimen paristo on tyhjä, auto voidaan
poistaa hälyttimen valvonnasta ja moottori
käynnistää seuraavalla tavalla:
1. Avatkaa kuljettajan ovi metallisella avainliuskalla.
> Hälytys laukeaa, hälytysilmaisin vilkkuu
nopeasti ja sireeni soi.
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
63
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet...................................................... 66
Avaimen asennot.................................................................................... 74
Istuimet................................................................................................... 76
Ohjauspyörä............................................................................................ 81
Valaistus.................................................................................................. 82
Pyyhkimet ja huuhtelulaite...................................................................... 91
Ikkunat ja taustapeilit.............................................................................. 94
Kompassi*............................................................................................... 99
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku* ........................................... 100
Alcoguard*............................................................................................ 103
Moottorin käynnistäminen..................................................................... 107
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku........................................... 109
Vaihteistot............................................................................................. 110
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*......................................................... 115
Käyttöjarru............................................................................................. 116
Alamäkijärjestelmän ohjaus (HDC)........................................................ 118
Seisontajarru......................................................................................... 119
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 122
64
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN YMPÄRISTÖ
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus mittaristoon
03
Vasemmalta ohjattava auto.
66
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Valikoiden ja ilmoitusten
käsittely, suuntavalot,
kauko-/lähivalot, ajotietokone
82,
85, 132,
159
Lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC
137
Vaihteenvalitsin
110
Vakionopeudensäädin
164, 166
Aktiivisen alustan säädin
(Four-C)*
163
Äänitorvi, turvatyyny
20, 81
69, 73
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
91, 92
Mittaristo
Valikko-, ääni- ja puhelinohjaus
128,
146, 207
Ohjauspyörän säätö
81
Konepellin avaaja
260
Käynnistys-/pysäytyspainike
107
Seisontajarru
119
Virtalukko
74
Istuimen säätö*
77
Valikkokäsittelyn infonäyttö
128
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun
avaaja
57, 82,
223
Oven avauskahva
–
Säädinpaneeli
56, 61,
94, 96
Varoitusvilkut
84
Valikko-ohjaus ja äänentoistolaitteisto
128, 147
03
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
67
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Oikealta ohjattava auto.
68
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Infonäytöt
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Valikkokäsittelyn infonäyttö
128
Konepellin avaaja
260
Ohjauspyörän säätö
81
Virtalukko
74
Käynnistys-/pysäytyspainike
107
82,
85, 132,
159
Vakionopeudensäädin
164, 166
Valikoiden ja ilmoitusten
käsittely, suuntavalot,
kauko-/lähivalot, ajotietokone
Mittaristo
69, 73
Aktiivisen alustan säädin
(Four-C)*
163
Äänitorvi, turvatyyny
20, 81
Vaihteenvalitsin
110
Valikko-, ääni- ja puhelinohjaus
128,
146, 207
Lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC
137
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
91, 92
Valikko-ohjaus ja äänentoistolaitteisto
128, 147
Valokatkaisin, polttoainesäiliön ja takaluukun
avaaja
57, 82,
223
Varoitusvilkut
84
Oven avauskahva
–
Säädinpaneeli
56, 61,
94, 96
Istuimen säätö*
77
Seisontajarru
119
03
Infonäytöissä esitetään tietoja auton määrätyistä toiminnoista, esim. vakionopeudensäätimestä, ajotietokoneesta ja ilmoituksista. Tiedot
esitetään tekstinä ja symboleina.
Lisätietoja annetaan infonäyttöjä käyttävien
toimintojen yhteydessä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
69
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit
Merkki-, info- ja varoitusvalot
auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa
osoittava symboli ja liian matalaa öljynpainetta
osoittava symboli.
Merkki- ja informaatiosymbolit
Symboli
03
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Vika ABS-järjestelmässä
Mittariston mittarit.
Merkki- ja varoitussymbolit.
Nopeusmittari
Kaukovalo- ja vilkkusymbolit
Polttoainemittari. Ks. myös ajotietokone, s.
159, ja tankkaus, s. 223.
Merkki- ja informaatiosymbolit
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Merkki- ja varoitussymbolit1
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitusvalot syttyvät avaimen asennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun moottori on käynnistetty, kaikkien
symbolien pitää sammua, paitsi seisontajarrun.
Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Takasumuvalo päällä
Vakautusjärjestelmä
Hehkutus (diesel)
Säiliössä vähän polttoainetta
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Kaukovalot päällä
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan tarkastus tehdään avaimen asennossa II, kaikki
symbolit sammuvat 5 sekunnin kuluttua, paitsi
1
70
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia, vaan varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla. Tietoa öljymäärän tarkistuksesta, katso sivu 261.
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Sisältö
Vasen vilkku
Takasumuvalo päällä
HUOM
Symboli palaa sumuvalon ollessa päällä.
Sumuvaloja on vain yksi, ja se on asennettu
kuljettajan puolelle.
Vakautusjärjestelmä
Oikea vilkku
Vika ABL-järjestelmässä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active
Bending Lights) on syntynyt vika.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy, se voi johtua viasta auton
pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton
varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
3. Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Hehkutus (diesel)*
Kun huoltoilmoitus esitetään, symboli ja
ilmoitus sammutetaan READ-painikkeella,
tai se sammuu automaattisesti hetken
kuluttua.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä.
Hehkutus tapahtuu, kun lämpötila alittaa
2 °C. Kun symboli sammuu, auto voidaan
käynnistää.
Vasen/oikea vilkku
Säiliössä vähän polttoainetta
Merkki- ja varoitusvalot
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä
on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista.
Ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, katso sivu 132, tai se häviää automaattisesti hetken kuluttua (aika vaihtelee riippuen
osoitettavasta toiminnosta). Infosymboli voi
syttyä myös yhdessä muiden symbolien
kanssa.
03
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Symboli
Sisältö
Pieni öljynpaineA
Seisontajarru kytkettynä
Turvatyynyt – SRS
Turvavyömuistutin
Generaattori ei lataa
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Sisältö
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus
03
A
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan
öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin
avulla, ks. sivut 261 ja 262.
Pieni öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moottori
välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy
ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Seisontajarru kytkettynä
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on
kytkettynä. Symboli vilkkuu kytkeytymisen
aikana ja alkaa sitten palaa jatkuvasti.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on syntynyt
vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
72
lee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Turvavyömuistutin
Symboli palaa niin kauan kuin kuljettajan tai
etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai
takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla
liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, katso sivu 265.
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
Turvatyynyt – SRS
• Jos molemmat symbolit sammuvat,
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, vyölukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suositte-
• Jos symbolit palavat edelleen, tarkasta-
voitte jatkaa ajoa.
kaa nestemäärä jarrunestesäiliössä,
katso sivu 265. Jos jarrunestesäiliön
nestetaso on normaali ja symbolit palavat edelleen, voitte ajaa auton varovasti
korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että
käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Korjaamon pitää tarkastaa jarrunestehäviö,
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on olemassa vaara, että auton
takaosa joutuu luistoon voimakkaassa jarrutuksessa.
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu
vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti.
Symboli on näkyvissä, kunnes vika on korjattu,
mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa READpainikkeella, katso sivu 132. Varoitussymboli
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien
kanssa.
Välimatkamittari
Kello
Toimenpide:
1. Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla
ei saa ajaa edelleen.
03
2. Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen
mukainen toimenpide. Poistakaa ilmoitus
READ-painikkeella.
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista, konepelti2 tai takaluukku ei ole
asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä selventävän teksti-ilmoituksen kanssa mittaristossa. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi
tai luukku.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h, infosymboli
syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, varoitussymboli syttyy.
2
Välimatkamittari ja säädin.
Kello ja asetussäädin.
Välimatkamittarin näyttö
Säädin kellon asettamista varten.
Säädin vaihtamiseen välimatkamittareiden
T1 ja T2 välillä sekä välimatkamittareiden
nollaamiseen.
Infonäyttö ajan esittämistä varten.
Mittareita käytetään lyhyiden matkojen mittaamiseen.
Yksi säätimen lyhyt painallus vaihtaa molempien välimatkamittareiden T1 ja T2 välillä. Pitkä
painallus (yli 2 sekuntia) nollaa aktivoidun välimatkamittarin. Matkan pituus esitetään näytössä.
Kääntäkää säädintä myötä-/vastapäivään kellon asettamiseksi aikaan. Asetettu aika esitetään infonäytössä.
Kello voidaan tilapäisesti korvata symbolilla
ilmoituksen yhteydessä, katso sivu 132.
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
73
03 Kuljettajan ympäristö
Avaimen asennot
Etäavaimen asettaminen paikalleen ja
poistaminen
TÄRKEÄÄ
Vieraat esineet virtalukossa voivat vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
irrotettava avainliuska on, katso sivu 49.
03
Ottakaa avain pois
Etäavain syötetään ulos, kun sitä on painettu
kevyesti. (Automaattivaihteiston* pitää olla
tilassa P.)
Toiminnot
Virtalukko ja sisään vedetty etäavain.
HUOM
Autot avaimettomalla toiminnolla*, katso
sivu 53.
Etäavaimen 3 eri avainasentoa voidaan saavuttaa tarvitsematta käynnistää moottoria.
Taulukko esittää, mitkä toiminnot ovat käytettävissä kussakin avaimen asennossa.
HUOM
Asettakaa avain paikalleen
Pitäkää kiinni irrotettavalla avainliuskalla varustetusta etäavaimen päästä ja asettakaa avain
virtalukkoon. Kun avainta on painettu kevyesti,
se vedetään lukon sisään.
Avaimen asennon I tai II saavuttamiseksi
käynnistämättä moottoria - älkää painako
jarru-/kytkinpoljinta, kun seuraavat ei kohdat tehdään.
Avaimen asento 0
Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa
sitä kevyesti - Avain vedetään lukon sisään.
74
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Avaimen asento I
Etäavaimen ollessa vedettynä virtalukkoon Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE.
Avaimen asento II
Etäavaimen ollessa vedettynä virtalukkoon Painakaa START/STOP ENGINE n. 2 sekuntia.
Takaisin avaimen asentoon 0
Takaisin avaimen asentoon 0 palaamiseksi
asennosta I tai II - Painakaa lyhyesti START/
STOP ENGINE.
03 Kuljettajan ympäristö
Avaimen asennot
Tila
Toiminto
0
Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetään. Ohjauslukon aktivointi on poistettu. Äänentoistolaitteistoa voidaan käyttää.
I
Panoraamakattoa*, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, RTI:tä*, puhelinta*, tuuletuspuhallinta, ECC:tä ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
II
Valonheittimet sytytetään. Varoitus-/merkkivalot palavat 5 sekuntia. Kaikki varusteet toimivat,
paitsi istuinten ja takalasin sähkölämmitys, jotka toimivat vasta
moottorin käydessä.
03
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta
etäavaimen ollessa poistettuna lukosta, katso
sivu 146.
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä, katso sivu 107.
Hinaus
Tärkeitä tietoja etäavaimesta hinauksen yhteydessä, katso sivu 239.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Etuistuimet
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan
ajon aikana. Varmistautukaa henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen kovan jarrutuksen onnettomuuden yhteydessä, että
istuin on lukittu.
03
Etuistuimen selkänojan kääntäminen
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
4. Työntäkää istuinta eteen siten, että niskatuki "lukkiutuu" hansikaslokeron alle.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
VAROITUS
Tarttukaa selkänojaan ja varmistautukaa
henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden
yhteydessä, että se on kunnolla lukittu ylös
kääntämisen jälkeen.
Ristiseläntuen muuttaminen, kääntäkää
säätöpyörää1.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Pumpatkaa ylös/alas istuintyynyn etureunan nostamiseksi/laskemiseksi*.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
Pumpatkaa ylös/alas istuimen nostamiseksi/laskemiseksi.
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
Sähkökäyttöisen istuimen* käyttöpaneeli.
1
76
Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Sähkökäyttöinen istuin*
vaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa. Istuimen säätö tehdään normaalisti avaimen
ollessa asennossa I ja se voidaan tehdä aina,
kun moottori on käynnissä.
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
2. Pitäkää asetuksen tallennuspainiketta painettuna samalla, kun muistipainiketta painetaan.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Pitäkää jotain muistipainikkeista painettuna,
kunnes istuin ja ulkoiset taustapeilit pysähtyvät. Jos painike vapautetaan, istuimen liike
keskeytyy.
03
Avainmuisti* etäavaimessa2
Kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asennot3 tallennetaan avainmuistiin, kun auto lukitaan etäavaimella.
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuin eteen/taakse ja ylös/alas
Selkänojan kaltevuus
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
istuimen. Jos näin tapahtuu, siirtykää avaimen
asentoon I tai 0 ja odottakaa lyhyt hetki, ennen
kuin käytätte istuinta uudelleen.
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas) on mahdollinen.
Valmistelut
Asetuksen tallentaminen
Muistipainike
Muistipainike
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike
1. Säätäkää istuin ja ulkoiset taustapeilit.
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä
sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu etäa2
3
Kun auton lukitus avataan samalla etäavaimella, jolla se lukittiin, ja kuljettajan ovi avataan,
Avainmuisti avaimettoman käyttöjärjestelmän yhteydessä, katso sivu 54.
Vain, jos auto on varustettu sähkökäyttöisellä istuimella ja sähköisesti sisään käännettävillä taustapeileillä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
77
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
kuljettajan istuin ja ulkoiset taustapeilit asettuvat automaattisesti asentoihin, jotka on tallennettu avainmuistiin.
avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava tällöin auki.
VAROITUS
HUOM
03
Istuin ja ulkoiset taustapeilit eivät liiku, jos
ne jo ovat ko. asennossa.
Avainmuistia voidaan myös käyttää painamalla
etäavaimessa olevaa lukituksen avauspainiketta, kun kuljettajan ovi on auki.
Avainmuisti voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta kohdassa Autoavainmuisti Istuimen
& peilin asennot. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128.
Puristumisvaara! Katsokaa, etteivät lapset
leiki säätimillä. Tarkastakaa, ettei istuimen
edessä, takana tai alla ole mitään säätöä
tehtäessä. Varmistakaa, ettei kukaan takamatkustajista voi jäädä puristuksiin.
mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Tuen laskemiseksi takaisin alas pitää nuppia
(sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan alas.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti
Sähkölämmitetyt istuimet
Sähkölämmitetyt istuimet, katso sivu 138.
Takaistuimet
Niskatuki keskipaikalla takana
HUOM
Avainmuisti kahdessa kauko-ohjaimessa ja
istuimen kolme muistia ovat täysin riippumattomia toisistaan.
Hätäpysäytys
Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin katkaisinta, niin istuin pysähtyy.
Niskatuki siirretään takaisin manuaalisesti,
kunnes kuuluu napsahdus.
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
78
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden
mukaan siten, että se mahdollisuuksien
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
TÄRKEÄÄ
HUOM
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella
saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on
olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle aiheutuu vaurioita.
Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen osoitus ei saa enää näkyä. Jos se edelleenkin näkyy, selkänoja ei ole lukkiutunut.
VAROITUS
Kolmiosainen selkänoja voidaan kääntää eri
tavoin.
Tarkastakaa, että takaistuimen selkänojat ja
niskatuet ovat lukkiutuneet kunnolla ylös
kääntämisen jälkeen.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua siirtämään
eteenpäin ja/tai selkänojia säätämään ylös,
jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
• Vasemmanpuoleinen osa voidaan kääntää
erikseen.
• Keskimmäinen osa voidaan kääntää erikseen.
• Oikeanpuoleinen osa voidaan kääntää vain
yhdessä keskimmäisen kanssa.
• Jos koko selkänoja käännetään, eri osat
käännetään jokainen erikseen.
03
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas sähköisesti*
Jos keskiselkänoja pitää kääntää – vapauttakaa ja säätäkää keskiselkänojan niskatuki alas, katso sivu 78.
Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun laitimmaiset selkänojat
käännetään. Vetäkää selkänojan salpakahva ylös
ja kääntäkää samalla selkänoja eteen. Salvan punainen merkki
ilmaisee, ettei selkänoja ole enää lukittu.
1. Etäavaimen pitää olla asennossa I tai II.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
79
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
2. Painakaa painiketta reunimmaisten takaniskatukien kääntämiseksi siten, että näkyvyys taaksepäin paranee.
VAROITUS
03
Älkää kääntäkö reunimmaisia niskatukia
alas, jos jollain reunapaikalla on matkustaja.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin,
kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
80
03 Kuljettajan ympäristö
Ohjauspyörä
Säätö
Äänitorvi
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ja kiinnittäkää se
ennen liikkeellelähtöä.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen*
yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta
säätää, katso sivu 163.
03
G021138
Painikesarjat*
Ohjauspyörän säätö.
Äänitorvi.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin
antamiseksi.
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
syvyyssuunnassa.
1. Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseenne päin.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3. Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Painikesarjat ohjauspyörässä.
Vakionopeudensäädin, katso sivu 164
Mukautuva vakionopeudensäädin, katso
sivu 166
Ääni- ja puhelinohjaus, katso sivu 146.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Valokatkaisimet
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.
Kauko-/lähivalot
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on raskaasti kuormattu.
03
1. Anna moottorin käydä tai pidä kaukoohjain asennossa I.
Katsaus valokatkaisimiin.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen säätöpyörä
Takasumuvalo
Valokatkaisin ja ohjauspylvään vipu.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Autoissa, joissa on Xenon-valonheittimet*, on
automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä
niissä siksi ole säätöpyörää.
Valokatkaisimet
Valojen korkeudensäädön
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin
valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Tila
säätöpyörä1
AutomaattisetA/sammutetut
lähivalot. Vain kaukovalovilkku.
Mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen
avaimen asennosta, katso sivu 74.
Seisontavalo
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
Lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat tässä tilassa.
1
82
Sisältö
Ei ole Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
A
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
HUOM
Kaukovalot voidaan aktivoida vain tilassa
.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL*
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Lähivalot
Kun moottori käynnistetään, lähivalot aktivoituvat automaattisesti2, jos valokatkaisin on
. Tarvittaessa korjaamo voi
asennossa
poistaa tämän asennon lähivaloautomatiikan
aktivoinnin. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
aktivoidaan lähivalot aina autoTilassa
maattisesti, kun moottori on käynnissä tai
kauko-ohjain on asennossa II.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida vain, kun valo. Kaukovalojen
katkaisin on asennossa
aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään vetämällä
ohjauspylvään vipua ohjauspyörää kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se.
2
3
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen)
ja aktivoitu (oikea).
Jos auto on varustettu aktiivisilla Xenon-valonheittimillä (Active Bending Lights - ABL), valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän
liikettä mahdollisimman tehokkaan valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä, ja
siten myös turvallisuuden lisäämiseksi.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä
mittaristossa samalla, kun
palaa symboli
infonäyttö esittää selittävän tekstin ja lisäksi
palavan symbolin.
Symboli
Näyttö
Sisältö
Ajovalovika
Vaatii huollon
Järjestelmä
ei toimi.
Hakeutukaa
korjaamolle,
jos ilmoitus
säilyy. Volvo
suosittelee,
että otatte
yhteyden
valtuutettuun Volvon
tekniseen
palveluun.
03
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Toiminto3 voidaan poistaa käytöstä/aktivoida
kohdassa Auton asetukset Valoasetukset
Aktiiviset käänt. valot. Valikkojärjestelmän
selostus, katso sivu 128.
Valokuvion säätö, katso sivu 87.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
83
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Seisontavalo
Takasumuvalo
Varoitusvilkut
Valokatkaisin seisontavalojen asennossa.
Takasumuvalon painike.
Varoitusvilkkujen painike.
Kääntäkää valokatkaisin keskiasentoon
(numerokilven valaistus syttyy samalla).
Takasumuvalo muodostuu yhdestä polttimosta takana, ja se voidaan sytyttää vain
yhdessä kauko-/lähivalojen kanssa.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi
päälle/pois. Takasumuvalon merkkivalo
mittaristossa ja painikkeessa oleva valo palavat, kun takasumuvalo on sytytetty.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa jarrutetaan niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot aktivoituvat ja nopeus alittaa
30 km/h. Ne pysyvät aktiivisina, kun on pysähdytty, ja sammuvat automaattisesti, kun lähdetään jälleen liikkeelle, tai jos painiketta painetaan. Lisätietoja hätäjarruvaloista ja automaattisista varoitusvilkuista, katso sivu 116.
03
Takaseisontavalot syttyvät takana olevien
varoittamiseksi myös, kun takaluukku avataan.
Jarruvalot
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa. Tietoja hätäjarruvaloista ja automaattisista varoitusvilkuista, katso sivu 116.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan.
HUOM
Takasumuvalon käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat maittain.
84
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Suuntavalot/vilkut
Vilkkusymbolit
Kattovalaistus edessä
Vilkkusymbolit, katso sivu 70.
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
Valaistus matkustamossa
Taempi kattovalaistus
03
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä kohdassa Auton
asetukset Valoasetukset Suuntavil
kku, 3
kertaa. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 129.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
G021150
G021149
Suuntavalot/vilkut.
Taempi kattovalaistus autoissa, joissa ei ole panoraamakattoluukkua.
Lukuvalo, vasen puoli
Lukuvalo, oikea puoli
Matkustamovalaistus
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti 30 minuutin
kuluessa siitä, kun:
• moottori on sammutettu ja kauko-ohjain on
asennossa 0
• auton lukitus on avattu, mutta moottoria ei
ole käynnistetty.
``
85
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Valaistusautomatiikka
Paluuvalaistuksen kesto
Matkustamovalaistuksen painikkeella voidaan
valita matkustamon valaistukselle kolme tilaa:
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
• Pois – oikea puoli painettuna alas, valaistusautomatiikan aktivointi on poistettu.
• Neutraaliasento – valaistusautomatiikka
03
on aktivoitu.
• Päällä – vasen puoli painettuna alas, matkustamon valaistus palaa.
Neutraalitila
Taempi kattovalaistus panoraamakattoluukulla
varustetuissa autoissa.
Valot sytytetään tai sammutetaan ko. painiketta painamalla.
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
Autoonnousuvalot
• auton lukitus avataan avaimella tai kauko-
Autoonnousuvalot (ja matkustamovalaistus)
syttyvät ja sammuvat, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan.
• moottori sammutetaan ja kauko-ohjain on
Hansikaslokeron valo
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu,
kun luukku avataan tai suljetaan.
• moottori käynnistyy
• auto lukitaan.
Meikkipeili
Valaistus syttyy ja jää palamaan kahdeksi
minuutiksi, jos jokin ovi on auki.
Meikkipeilin valaistus, katso sivu 206, syttyy ja
sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Kuormatilan valaistus
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
86
Kun painike on neutraaliasennossa, matkustamon valaistus syttyy ja sammuu automaattisesti seuraavan mukaisesti.
ohjaimella, ks. sivut 47 tai 50
asennossa 0.
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.
1. Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta.
2. Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se. Toiminto aktivoidaan samalla tavalla
kuin kaukovalovilkku, katso sivu 82.
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Toiminnon aktivoituessa lähivalot, seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven
valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan säätää kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Paluuvalaistuksen kesto.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128.
Lähestymisvalaist. kesto
Turvavalaistus sytytetään kauko-ohjaimella,
katso sivu 47, ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Kun toiminto aktivoidaan kauko-ohjaimella,
seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot,
rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Aika, jonka lähestymisvalaistus palaa, voidaan
säätää kohdassa Auton asetukset
Valoasetukset Lähestymisvalaist. kesto.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128.
Halogeenivalonheittimet
Halogeenivalonheittimissä valokuvio säädetään peittämällä valonheittimen lasia. Valokuviosta tulee hieman huonompi.
Valonheittimien peittäminen
1. Kopioikaa mallit A ja B vasemmalta ohjattavalle autolle tai C ja D oikealta ohjattavalla autolle mittakaavassa 1:1, katso
sivu 90:
G021152
Valokuvion sovitus
G021151
Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.
Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
03
• A = LHD oikea (vasemmalta ohjattava,
oikea lasi)
• B = LHD vasen (vasemmalta ohjattava,
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistäisi,
valonheittimien valokuvio voidaan säätää
oikean- tai vasemmanpuoleista liikennettä varten. Oikea valokuvio valaisee tehokkaammin
myös pientareen.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet*
Auton pitää seistä paikallaan ja moottorin olla
joutokäynnillä, kun valokuvio vaihdetaan
oikean- ja vasemmanpuoleisen liikenteen kesken.
1. Siirtykää valikkojärjestelmään kohdassa
Auton asetukset Valoasetukset.
2. Valitkaa väliltä Tilapäinen oik. puol. liik.
ja Tilapäinen vas. puol. liik..
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128
vasen lasi)
• C = RHD oikea (oikealta ohjattava, oikea
lasi)
• D = RHD vasen (oikealta ohjattava,
vasen lasi)
2. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vedenkestävälle
materiaalille ja leikkaa irti.
3. Asettakaa itsetarttuvat mallit oikealle etäisyydelle valonheittimien lasin reunasta
kuvan avulla, katso sivu 88, ja seuraavan
luettelon mittojen avulla:
• Mallit A ja D: vaakasuora linja n.
104 mm, pystysuora linja n. 20 mm
• Mallit B ja C: vaakasuora linja n.
167 mm, pystysuora linja n. 14 mm
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
87
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Mallien sijoitus
03
Ylempi rivi: vasemmalta ohjattavan auton valonheittimien peittäminen, mallit A ja B. Alempi rivi: oikealta ohjattavan auton valonheittimien peittäminen, mallit C ja
88
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
D.
03
``
89
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Mallit halogeenivalonheittimiin
03
90
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Tuulilasinpyyhkimet1
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Ennen pyyhkimien aktivointia talvella - varmistakaa, etteivät pyyhinsulat ole jäätyneet
kiinni ja että lumi tai jää on kaavittu pois tuulilasilta (ja takalasilta).
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päällä/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä
aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun
jaksopyyhintä on valittuna.
1
esitetään mittariston oikeanpuoleisessa
näytössä.
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai II
samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää
olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn
asennossa.
03
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla painiketta
. Pyyhkimet tekevät pyyhkäisyliikkeen.
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee
olla märkä pyyhkimien toimiessa.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Pyyhinsulkien huoltoasento
Aktivoinnin poistaminen
Puhdistettaessa tuulilasi/pyyhinsulat ja vaihdettaessa pyyhinsulat katso sivu 273 ja 286.
Sulkekaa sadetunnistin painamalla painiketta
tai siirtäkää vipu alaspäin toiselle pyyhintäohjelmalle.
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
etäavain poistetaan virtalukosta tai viisi
minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.
Kun sadetunnistin on aktivoitu, painikkeessa
oleva valo palaa ja sadetunnistimen symboli
Pyyhinsulkien vaihto katso sivu 273, pyyhinsulkien huoltoasento katso sivu 273 ja huuhtelunesteen täyttö katso sivu 274.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
91
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
TÄRKEÄÄ
03
Tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja
vaurioitua automaattipesun yhteydessä.
Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai II. Symboli mittaristossa ja valo painikkeessa sammuvat.
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä
ja valonheittimet huuhdellaan.
Pyyhin ja huuhtelulaite, takalasi
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen kiinni.
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun yhteydessä.
Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus
Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä
olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin
huuhtelu ja pyyhintä.
HUOM
Huuhtelutoiminto.
Tuulilasin huuhtelu
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
92
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sulkee moottorin, jos se
ylikuumenee. Takalasinpyyhin toimii jälleen
jäähtymisjakson jälkeen (30 sekuntia tai
pidempi, riippuen moottorin lämpötilasta ja
ulkolämpötilasta).
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
käynnistyy jaksopyyhintätilassa2. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.
03
HUOM
Sadetunnistimella varustetuissa autoissa
takalasinpyyhin aktivoituu peruutettaessa,
jos tunnistin on aktivoituna ja sataa.
2
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan sulkea. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
93
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Yleistä
Lämpöä heijastava tuulilasi*
osalle, jolta lämpöä heijastava kalvo puuttuu
(ks. merkittyä aluetta yllä olevassa kuvassa).
Laminoitu lasi
03
Tuulilasi ja panoraamakatto ovat
laminoitua lasia. Ne ovat vahvistettuja, mikä antaa paremman murtosuojan ja matkustamolle paremman
äänieristyksen. Muut lasipinnat*.
Ikkunannostimet
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella,
joka parantaa näkyvyyttä vaikeissa
sääolosuhteissa. Hoito, katso sivu 287.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoista. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileistä,
katso sivu 97.
Alue, jolla IP-kalvoa ei ole käytetty.
Mitat
A
47 mm
B
87 mm
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen avaussalpa, katso sivu 61.
Säätimet, takaikkunat
Tuulilasi on varustettu lämpöä heijastavalla kalvolla (IP), joka vähentää auringon lämpösäteilyä matkustamossa.
Elektronisen varusteen, esim. lähetinvastaanottimen, sijainti lämpöä heijastavalla kalvolla
varustetun lasipinnan takana voi vaikuttaa sen
toimintaan ja suorituskykyyn haitallisesti.
Jos elektronisen varusteen toiminnan pitää olla
optimaalista, tämä tulee sijoittaa tuulilasin sille
94
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Säätimet, etuikkunat
VAROITUS
Tarkistakaa, ettei kukaan matkustajista jää
puristuksiin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
VAROITUS
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, jos ikkunat suljetaan, myös kauko-ohjainta käytettäessä.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia, muistakaa aina katkaista ikkunannostimien virta poistamalla
kauko-ohjain, jos kuljettaja poistuu autosta.
Käyttö
den ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää
vain niiden ikkunannostimia. Ikkunannostimia
voidaan ohjata vain yhdellä säädinpaneelilla
kerrallaan.
Käyttö automatiikalla
Jotta ikkunannostimet toimisivat, pitää etäavaimen olla asennossa I tai II. Auton oltua
käynnissä voidaan ikkunannostimia käyttää
muutamia minuutteja vaikka kauko-ohjain on
poistettu lukosta, ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Käyttö etäavaimella ja
keskuslukituksella
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna
avataan, jos jokin estää sen liikkeen. Puristumissuojan ohittaminen on mahdollista, kun sulkeminen on keskeytynyt, esim. jäänmuodostuksen yhteydessä, pitämällä painiketta jatkuvasti painettuna, kunnes ikkuna on kiinni.
Puristumissuoja aktivoituu jälleen hetken kuluttua.
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Etäavaimella ulkopuolelta tai sisäpuolelta keskuslukituksella tapahtuva sähkökäyttöisten
ikkunannostimien käyttö, ks. sivuja 47 ja 56
03
Asettaminen uudelleen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se
toimii oikein.
1. Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa
ja pitäkää painike tässä asennossa sekunnin ajan.
2. Päästäkää painike hetkeksi.
HUOM
Eräs tapa vähentää sykkivää tuuliääntä
takaikkunoiden ollessa auki on avata myös
etuikkunoita hieman.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
Kuljettajan ovessa olevalla säädinpaneelilla
voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia. Mui-
Käyttö ilman automatiikkaa
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin
kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.
3. Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksi sekunniksi.
VAROITUS
Uudelleenasetus pitää tehdä, jotta puristumissuoja toimii.
``
95
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Ulkotaustapeilit
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä1
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään:
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään.
1. Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti (etäavaimen pitää olla vähintään avaimen asennossa I).
03
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Säätimet, ulkotaustapeilit.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L
ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Säätö
Asennon tallentaminen*
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
VAROITUS
Taustapeilien asennot tallennetaan avainmuistiin, kun auto lukitaan kauko-ohjaimella. Kun
auton lukitus avataan samalla kauko-ohjaimella, taustapeilit asettuvat tallennettuihin
asentoihin, kun kuljettajan ovi avataan.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
kohdassa Autoavainmuisti Istuimen &
peilin asennot. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 128.
Peilit ovat laajakulmatyyppisiä hyvän yleissilmäyksen antamiseksi. Esineet voivat
näyttää olevan kauempana kuin mitä ne
todellisuudessa ovat.
1
96
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, katso sivu 77.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili
palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
Automaattinen taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä1
Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili
käännetään automaattisesti kulmaan alas, jotta
kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään. Kun peruutusvaihde kytketään pois,
taustapeili palaa automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa hetken kuluttua.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
kohdassa Auton asetukset Sivupeilin
asetukset Autom. taitto, vas. peili ja
Autom. taitto, oikea peili. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128.
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
Sisätaustapeili
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti
sisään/ulos.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
kohdassa Auton asetukset Sivupeilin
asetukset Taita peili lukittaessa. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128.
03
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen toimisi oikein:
1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L
ja R.
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus tai saattovalot on valittu, katso sivu 86.
Himmennyksen säädin
Lämmitystä käytetään jään ja huurun poistamiseen takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Painikkeen painaminen käynnistää lämmityksen. Painikkeessa oleva valo osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Kytkekää lämmitys pois
heti, kun jää/huuru on hävinnyt, ettei akkua
kuormiteta tarpeettoman paljon. Lämmitys sulkeutuu kuitenkin automaattisesti tietyn ajan
kuluttua.
Lämmitys voidaan kytkeä automaattisesti
päälle, jos auto käynnistetään matalammassa
ulkolämpötilassa kuin +7 °C. Toiminto Automaattinen sulatus pitää tällöin aktivoida kohdassa Ilmastoinnin asetukset Autom.
sulatus takana. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 128.
Manuaalinen himmennys
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana olevien valot häiritsevät:
1. Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Säädintä ei ole
automaattisesti himmenevissä peileissä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
97
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Kompassi* voidaan valita vain automaattisella
himmennyksellä varustettuihin taustapeileihin,
katso sivu 99.
03
98
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Kompassi*
Käsittely
kellä. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen verran.
4. Painakaa taustapeilin alapinnan painiketta
n. 3 sekuntia. Kulloisenkin magneettisen
vyöhykkeen numero näytetään.
1. Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
5. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15)
näytetään, ks. kompassin magneettisten
vyöhykkeiden kartta.
2. Käynnistäkää moottori.
6. Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki
C.
HUOM
Kompassilla varustettu taustapeili.
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S
(etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
03
Jotta kalibrointi onnistuu, sammuttakaa
kaikki sähköiset varusteet (ilmastointi,
pyyhkimet jne.) ja tarkistakaa, että kaikki
ovet ovat kiinni.
3. Painakaa taustapeilin alapinnan painiketta
n. 6 sekuntia (käyttäkää esim. paperiliitintä), kunnes merkki C näytetään.
7. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km/h:n ajonopeudella, kunnes näytössä
näytetään kompassisuunta merkkinä
kalibroinnin valmistumisesta. Ajakaa
tämän jälkeen vielä 2 kierrosta kalibroinnin
hienosäätöä varten.
8. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun auto
käynnistetään, tai avaimen ollessa asennossa
II, katso sivu 74. Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi käyttäkää esim. paperiliitintä ja painakaa taustapeilin alapinnalla olevaa painiketta.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on asetettu sille maantieteelliselle alueelle, jolla auto oli luovutushet-
G030295
Kalibrointi
Magneettiset vyöhykkeet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
99
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku*
Yleistä
Panoraamakattoluukku on jaettu kahteen
osaan, joista vain etumainen voidaan avata –
vaakatasossa tai pystysuorassa takareunastaan (tuuletusasento).
03
Panoraamakattoluukkuun kuuluu aurinkoverho, joka on valmistettu rei'itetystä kankaasta ja sijoitettu lasikattoluukun alle antamaan lisäsuojaa esim. kirkasta auringonvaloa
vastaan.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä panoraamakattoluukun liikkuvien
osien puristuksiin.
•
Käyttäkää panoraamakattoluukkua aina
tarkkailun alaisena.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
•
Ottakaa aina kauko-ohjainavain/
PCC*mukaan, ja estäkää siten panoraamakattoluukun käyttö, jos kuljettaja
poistuu autosta.
Käyttö
Sulkeminen, manuaalinen
Sulkeminen, automaattinen
Panoraamakattoa ja verhoa voidaan käyttää
avaimen asennossa I tai II.
Automaattinen käyttö
1. Jos haluatte avata aurinkoverhon kokonaan, työntäkää säädin taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa se.
2. Tämän jälkeen panoraamakattoluukku voidaan avata kokonaan työntämällä säädin
uudelleen taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttamalla se.
Sulkekaa katto/aurinkoverho toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin tällöin eteenpäin
automaattisen sulkemisen asentoon.
Pika-avaaminen/-sulkeminen
Panoraamakattoluukku ja aurinkoverho voidaan avata/sulkea samanaikaisesti.
• Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa
Panoraamakattoluukkua ja aurinkoverhoa käytetään kattoon sijoitetulla säätimellä. Säädin
aktivoituu virtalukon asennossa I tai II, katso
sivu 74.
taaksepäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
• Sulkeminen – työntäkää säädin kaksi kerAvaaminen, automaattinen
Avaaminen, manuaalinen
100
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
taa eteenpäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku*
Käsinkäyttö
Tuuletusasento
Sulkeminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
1. Aurinkoverhon avaaminen – työntäkää
säädin taaksepäin painekohtaan käsin
avaamista varten. Aurinkoverho jatkaa
avautumista niin kauan kuin painiketta painetaan.
03
2. Panoraamakattoluukun kääntäminen auki
– työntäkää säädin toisen kerran taaksepäin painekohtaan käsin avaamista varten
3. Panoraamakattoluukun avaaminen – työntäkää säädin kolmannen kerran taaksepäin
painekohtaan käsin avaamista varten.
Panoraamakattoluukku jatkaa avautumista
niin kauan kuin painiketta painetaan.
Sulkekaa katto/aurinkoverho toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt eteenpäin käsin
sulkemisen asentoon.
HUOM
Käsin avattaessa aurinkoverhon on oltava
täysin auki, ennen kuin panoraamakattoluukku voidaan avata. Päinvastaisessa
tilanteessa panoraamakattoluukun on
oltava täysin kiinni, ennen kuin aurinkoverho
voidaan sulkea.
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Avatkaa painamalla säätimen takareunaa
ylöspäin.
Sulkekaa vetämällä säätimen takareunaa
alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, etuosa nousee
ylös takareunasta. Jos verho on täysin kiinni,
kun tuuletusasento valitaan – se avautuu automaattisesti n. 50 mm.
Pitkällä lukkonupin painalluksella, ks. sivut 47
(etäavain) ja 56(keskuslukituspainike), suljetaan panoraamakatto ja kaikki ikkunat. Ulkoiset taustapeilit taitetaan sisään*, ovet ja takaluukku lukitaan. Jos sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa lukituspainiketta uudelleen.
VAROITUS
Jos panoraamakattoluukku suljetaan
kauko-ohjaimella, tarkistakaa, että sen
väliin ei jää mitään.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
101
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku*
Ilmanohjain
03
Panoraamakattoluukkuun kuuluu ilmanohjain,
joka käännetään ylös panoraamakattoluukun
ollessa auki.
102
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Alcoguard*
Yleistä alkolukosta
3. Lähetinpainike.
Ennen moottorin käynnistystä
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin
käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa, ettei
tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen autolla
ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.
4. Akun tilaa osoittava valo.
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
VAROITUS
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Toiminnot
5. Puhalluskokeen tuloksen valo.
6. Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
1. Kun merkkivalo (6) palaa vihreänä, alkolukko on valmis käytettäväksi.
Käsittely
2. Ottakaa alkolukko pitimestään. Jos alkolukko on auton ulkopuolella avattaessa
lukitus, pitää se ensin aktivoida katkaisimella (2).
Akku
Alkolukon merkkivalo (4) näyttää akun tilan:
Valo (4)
Akun tila
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissä
Vihreä
Täyteen ladattu
Keltainen
Puoliksi ladattu
Punainen
Tyhjä - asettakaa
laturi pitimeen tai
kytkekää virransyöttöjohdin käsinekotelosta.
HUOM
1. Suutin puhalluskoetta varten.
03
3. Kääntäkää suutin (1) ylös, vetäkää syvään
henkeä ja puhaltakaa tasaisesti, kunnes
kuuluu "klik"-ääni n. 5 sekunnin kuluttua.
Tulokseksi saadaan yksi vaihtoehdoista
seuraavassa taulukossa Tulos suoritetun
puhalluskokeen jälkeen.
4. Jos mitään ilmoitusta ei näytetä, siirto
autoon on voinut epäonnistua - painakaa
tällöin painiketta (3) tuloksen lähettämiseksi autoon manuaalisesti.
5. Kääntäkää suutin alas ja asettakaa alkolukko pitimeensä.
6. Käynnistäkää moottori hyväksytyn puhalluskokeen jälkeen 5 minuutin kuluessa muussa tapauksessa se pitää tehdä uudelleen.
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Tällöin
sisäinen akku pysyy täyteen ladattuna ja
alkolukko aktivoituu automaattisesti, kun
auto avataan.
2. Katkaisin.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
103
03 Kuljettajan ympäristö
Alcoguard*
Tulos suoritetun puhalluskokeen jälkeen
03
Valo (5) + näyttöteksti
Sisältö
Vihreä valo + Alcoguard Hyväksytty
testi
Käynnistäkää moottori - ei mitattua
alkoholipitoisuutta.
Keltainen valo +
Alcoguard Hyväksytty testi
Punainen valo + Ei
hyväks. testi
Odota 1 minuutti
A
Moottorin käynnistäminen mahdollista
- mitattu alkoholipitoisuus on yli
0,1 promillea, mutta
alle voimassa olevan
raja-arvonA.
Moottorin käynnistäminen ei mahdollista - mitattu alkoholipitoisuus on yli
voimassa olevan
raja-arvonA.
Raja-arvo vaihtelee maittain, selvittäkää mikä on voimassa.
Katsokaa myös osaa Yleistä alkolukosta sivulla 103.
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana
tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
1
104
Muistettavaa
Ennen puhalluskoetta
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan
mittaustuloksen saamiseksi:
• Välttäkää syömistä ja juomista n.
5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
• Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.
tustoiminolla on tällöin mahdollista, katso
sivu 105 osa Hätätilanne.
Ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lähetyspainiketta (3). Se sammuu muutoin itsestään n. 2 minuutin kuluttua, mutta syttyy sitten
uudelleen moottorin jokaisen käynnistyksen
yhteydessä - ainoastaan uudelleenkalibrointi
korjaamolla1 voi sammuttaa ilmoituksen pysyvästi.
Kylmä tai lämmin sää
Kuljettajan vaihto
Jotta varmistetaan, että uusi puhalluskoe tehdään vaihdettaessa kuljettajaa - pitäkää katkaisinta (2) ja lähetyspainiketta (3) painettuina
samanaikaisesti n. 3 sekuntia. Tällöin auto
menee käynnistyksenestotilaan ja ennen
moottorin käynnistämistä vaaditaan uusi,
hyväksytty puhalluskoe.
Mitä kylmempi sää, sitä kauemmin kestää,
ennen kuin alkolukko on valmis käytettäväksi:
Lämpötila (ºC)
Pisin lämpenemisaika (sekuntia)
+10 — +85
10
Kalibrointi ja huolto
–5 — +10
60
Alkolukko pitää tarkastaa ja kalibroida korjaamolla1 12 kuukauden välein.
–40 — –5
180
30 päivää ennen välttämätöntä uudelleenkalibrointia näyttö esittää Alcoguard Vaatii
kalibr.. Jos kalibrointia ei tehdä näiden 30 päivän aikana, normaali moottorin käynnistäminen estetään - ainoastaan käynnistäminen ohi-
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lämpötilan ollessa alle -20 ºC tai yli +60 ºC
alkolukko tarvitsee ylimääräisen virransyötön.
Näyttö esittää Alcoguard liitä virtajohdin.
Kytkekää tällöin virransyöttöjohdin käsinekotelosta alkolukkoon ja odottakaa, kunnes merkkivalo (6) palaa vihreänä.
03 Kuljettajan ympäristö
Alcoguard*
Erittäin kylmällä säällä voidaan lämpenemisaikaa lyhentää ottamalla alkolukko sisälle.
Hätätilanne
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi tai se
on poistettuna, on mahdollista tehdä alkolukon
ohituskytkentä, jotta autolla voidaan ajaa.
HUOM
Kaikki aktivointi ohikytkennällä (Bypass) kirjataan ja tallennetaan muistiin, katso
sivu 10 osassa Datan tallennus.
Aktivoidun ohitustoiminnon (Bypass) jälkeen
näyttö esittää Alcoguard Bypass mahdoll.
koko ajan ajon aikana ja se voidaan asettaa
uudelleen vain korjaamolla1.
Ohitustoimintoa (Bypass) voidaan testata
ilman, että vikailmoitus kirjautuu - tehkää tällöin
kaikki vaiheet käynnistämättä autoa. Vikailmoitus häviää, kun auto lukitaan.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan, onko ohikytkentä ohitus- (Bypass) vai hätätoiminto.
Tätä asetusta voidaan myöhemmin muuttaa
korjaamolla1.
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
• Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään vasem-
sesti n. 5 sekuntia - näyttö esittää ensin
Bypass aktivoitu Odota 1 minuutti ja sitten Alcoguard Bypass mahdoll. - sen jälkeen moottori voidaan käynnistää.
Tämä toiminto voidaan aktivoida useita kertoja.
Ajon aikana esitettävä vikailmoitus voidaan
sammuttaa vain korjaamolla1.
Näyttöteksti
Sisältö/Toimenpide
Alcoguard
Uud.käynn. mahd.
Moottori on ollut
sammutettuna
lyhyemmän aikaa
kuin 30 minuuttia moottorin käynnistäminen on mahdollista ilman uutta
koetta.
Hätätoiminnon aktivointi
• Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään vasemman vivun READ-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti n. 5 sekuntia - näyttö esittää ensin
Alcoguard Bypass mahdoll. ja moottori
voidaan käynnistää.
Tätä toimintoa voidaan käyttää kerran, sen jälkeen pitää uudelleenasettaminen tehdä korjaamolla1.
Alcoguard Vaatii
huollon
Ottakaa yhteys korjaamoon1.
Alcoguard Ei signaalia
Lähettäminen epäonnistui - lähettäkää
manuaalisesti painikkeella (3) tai tehkää uusi puhalluskoe.
Alcoguard Virheell. testi
Testi epäonnistui tehkää uusi puhalluskoe.
Alcoguard Puhalla
kauemm.
Puhallus liian lyhyt puhaltakaa kauemmin.
Symbolit ja näyttöilmoitukset
Jo selostettujen ilmoitusten lisäksi mittariston
näyttö voi esittää myös seuraavaa:
03
man vivun READ-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikai1
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
105
03 Kuljettajan ympäristö
Alcoguard*
03
106
Näyttöteksti
Sisältö/Toimenpide
Alcoguard Puhalla
hiljemm.
Puhallus liian voimakas - puhaltakaa
heikommin.
Alcoguard Puhalla
kovempaa
Puhallus liian heikko
- puhaltakaa voimakkaammin.
Alcoguard odota
Esilämmitys
Lämmitys ei valmis odottakaa tekstiä
Alcoguard Puhalla
5 sek..
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
Bensiini- ja dieselmoottorit
2. Pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna1.
(Automaattivaihteistoiset autot - Painakaa
jarrupoljinta.)
3. Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.
Käynnistysmoottori käy, kunnes moottori on
käynnistynyt, mutta ei pidempään kuin
10 sekuntia (dieselissä jopa 60 sekuntia).
Jos moottori ei käynnisty - yrittäkää uudelleen
pitämällä START/STOP ENGINE-painiketta
painettuna, kunnes moottori käynnistyy.
Virtalukko ja sisään vedetty etäavain sekä START/
STOP ENGINE-painike.
TÄRKEÄÄ
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, katso sivu 49.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon - Painakaa avainta kevyesti, kunnes se vedetään
lukon sisään. Huomatkaa, että jos autossa
on alkolukko, pitää ensin suorittaa puhalluskoe, ennen kuin moottori voidaan käynnistää, katso sivu 103.
1
VAROITUS
Ottakaa etäavain aina pois virtalukosta, kun
autosta poistutaan - erityisesti, jos autossa
on lapsia. Tietoja avaimen poistamisesta
virtalukosta, katso sivu 74.
Avaimeton käyttö
Noudattakaa kohtia 2–3 bensiini- ja dieselmoottorin käynnistämiseksi. Lisätietoja avaimettomasta järjestelmästä, katso sivu 53.
HUOM
Edellytys auton käynnistymiselle on, että
yksi auton avaimettoman käytön (Keyless
drive* -toiminnon) etäavaimista on matkustamossa tai kuormatilassa.
03
VAROITUS
Älkää koskaan poistako avaimettomalla
Keyless drive*-toiminolla varustettua etäavainta autosta ajon tai hinauksen aikana.
Pysäyttäkää moottori.
Moottorin sammuttaminen - Painakaa START/
STOP ENGINE.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäyntikierrosluku voi olla huomattavasti
normaalia korkeampi tietyissä moottorityypeissä. Tämä tapahtuu, jotta pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman nopeasti normaaliin toimintalämpötilaansa, mikä minimoi pakokaasupäästöt ja
säästää ympäristöä.
Jos autossa on automaattivaihteisto eikä vaihteenvalitsin ole asennossa P tai jos auto liikkuu
- Painakaa 2 kertaa tai pitäkää painike painettuna, kunnes moottori pysähtyy.
Ohjauslukko
Ohjauslukko avautuu, kun START/STOP
ENGINE-painiketta painetaan sen jälkeen, kun
etäavain on painettu virtalukkoon.
Jos auto liikkuu, auton käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
107
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
Ohjauslukko aktivoituu, kun kuljettajan ovi avataan moottorin sammuttamisen jälkeen.
Avaimen asennot
Tietoja etäavaimen eri avainasennoista, katso
sivu 74
03
108
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku
Apukäynnistyskaapelit
5. Avatkaa oman akun etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi, katso
sivu 276.
6. Kytkekää käynnistyskaapeli oman akun
plusnapaan
.
7. Kytkekää mustan käynnistyskaapelin toi.
nen puristin apuakun miinusnapaan
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti oikosulkujen välttämiseksi moottoritilan muiden
komponenttien kanssa.
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
Käynnistysavun yhteydessä suositellaan seuraavaa räjähdysvaaran välttämiseksi:
1. Asettakaa etäavain avaimen asentoon 0,
katso sivu 74.
2. Varmistakaa, että apuakun jännite on 12 V.
3. Jos apuakku on toisessa autossa, pysäyttäkää auttavan auton moottori ja katsokaa,
etteivät autot kosketa toisiaan.
4. Kytkekää punainen käynnistyskaapeli apu.
akun plusnapaan
8. Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, (oikea moottorinkiinnike yläreunassa,
ulompi ruuvinkanta)
. Tarkastakaa, että
käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen
aikana synny kipinöitä.
11. Irrottakaa käynnistyskaapelit, ensin musta
ja sitten punainen.
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun
plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin puristimeen.
03
VAROITUS
Akku voi muodostaa kaasua, joka on hyvin
räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelien väärästä kytkennästä syntyvä kipinä riittää
räjäyttämään akun. Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu silmiin,
iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa runsaalla
vedellä. Jos happoa on joutunut silmiin,
hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
9. Käynnistäkää "apuauton" moottori. Antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
1500 r/min.
10. Käynnistäkää sen auton moottori, jonka
akku on purkautunut. Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
109
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto Geartronic*
TÄRKEÄÄ
Auton on oltava paikallaan, kun asento P
valitaan.
Peruutusasento (R)
Auton on oltava paikallaan, kun asento R valitaan.
03
Neutraalitila (N)
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos
auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa asennossa N.
Vaihdekaavio, 6-vaihteinen vaihteisto.
• Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
• Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
Infonäyttö esittää vaihteenvalitsimen asennon
seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4,
5 tai 6, katso sivu 69.
Peruutusvaihteen salpa
Vaihdeasennot
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Pysäköintiasento (P)
• Lähtekää vapaa-asennosta N ja kytkekää
peruutusvaihde R, kun auto seisoo paikallaan.
110
D: Automaattiset vaihdeasennot. M (+/–): Käsivalintaiset vaihdeasennot.
Valitkaa P, kun moottori käynnistetään tai auto
seisoo pysäköitynä. Jarrupoljinta pitää painaa,
jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois asennosta P.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Aktivoikaa sähkökäyttöinen seisontajarru painamalla painiketta, katso sivu 119.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ajoasento (D)
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää
seistä paikallaan, kun asento D valitaan asennosta R.
Geartronic – Käsivalintaiset
vaihdeasennot (+/-)
Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja
voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa
moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
Käsivalintaiset vaihdeasennot saadaan siirtämällä vipua sivulle asennosta D ääriasentoon
kohtaan +/–. Infonäyttö vaihtaa merkistä D
johonkin numeroista 1-6 , mikä vastaa juuri sil-
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
loin kytkettynä olevaa vaihdetta, katso
sivu 69.
• Painakaa vipua eteenpäin suuntaan +
(plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja
vapauttakaa se - vipu palaa lepoasentoonsa välille + ja –.
tai
• Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan – (miinus) vaihtaaksenne yhden portaan alaspäin, ja vapauttakaa se.
Käsivalintainen vaihdeasento (+/–) voidaan
valita milloin tahansa ajon aikana.
Nykäysten ja moottorin pysähtymisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Automaattiseen ajotilaan palaaminen:
• Siirtäkää vipua sivulle ääriasentoon kohtaan D.
HUOM
Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun vipua
on siirretty eteen- tai taaksepäin (+/–)-asennostaan. Infonäyttö vaihtaa tällöin merkistä
S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta
1–6.
1
Geartronic – Sport-asento (S)1
Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille korkeammat kierrosluvut. Samalla saadaan nopeampi vaste kaasua painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa
ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä
vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista suuremmalle vaihteelle.
Sport-tila saadaan siirtämällä vipu sivulle asennosta D ääriasentoon kohtaan +/–. Infonäyttö
vaihtaa merkistä D merkkiin S.
Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon
aikana.
Geartronic - talviasento
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin asennosta D ääriasentoon kohtaan
+/– - mittariston näytössä merkki D vaihtuu
numeroksi 1.
2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua
eteenpäin kohti + -merkkiä (plus) 2 kertaa
– näytössä merkki 1 vaihtuu merkiksi 3.
3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti
kaasua.
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns.
kickdown.
03
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja,
joka estää kickdown-toiminnon.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown -toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos
kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa korkea,
ei tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde pysyy
kytkettynä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin
yhden tai useamman portaan kerrallaan riip-
Vain mallit D5 ja T6.
``
111
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
puen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa
ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi, kun
moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Avainsalpa – Keylock
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa,
jotta virta-avaimen voi poistaa lukosta. Kaikissa muissa asennoissa kauko-ohjain on salvattu.
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poistaminen
Pysäköintiasento (P)
03
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
G021351
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja
D.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
112
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen asennossa II, katso sivu 74.
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen tilassa
II, katso sivu 74.
G031390
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun
tyhjennyttyä, vaihdevipu pitää saada pois Pasennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Nostakaa keskikonsolin takana olevan
lokeron kumimatto ja avatkaa luukku.
Työntäkää avainliuska sisään pohjaan asti.
Painakaa avainliuskaa alaspäin ja pitäkää
sitä alhaalla. (Tietoa avainliuskasta, katso
sivu 49).
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta.
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Automaattivaihteisto Powershift*2
Geartronic-automaattivaihteistossa, nämä on
selostettu edellisessä osassa.
HSA
HSA-toiminto (Hill Start Assist) tarkoittaa, että
paine jarrujärjestelmässä säilyy muutamia
sekunteja siirrettäessä jalka jarrupolkimelta
kaasupolkimelle ennen liikkeellelähtöä tai
peruuttamista ylämäkeen.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa kaasua.
D: Automaattiset vaihdeasennot. M (+/–): Käsivalintaiset vaihdeasennot.
Powershift on kuusiportainen automaattivaihteisto, jossa tavanomaisesta automaattivaihteistosta poiketen on kaksi mekaanista kytkinlevyä. Tavanomaisessa automaattivaihteistossa on hydraulinen momentinmuunnin, joka
siirtää voiman moottorista vaihteistoon.
Powershift-vaihteisto toimii samalla tavalla ja
siinä on samanlaiset säätimet ja toiminnot kuin
2
Muistettavaa
Vaihteiston kaksoiskytkimessä on ylikuormitussuoja, joka aktivoituu, jos se tulee liian lämpimäksi, esim. jos autoa pidetään liian kauan
paikallaan kaasupolkimella ylämäessä.
Liian lämpimäksi tullut vaihteisto havaitaan
siitä, että auton koetaan ravistavan ja tärisevän, varoitussymboli syttyy ja infonäyttö esittää ilmoituksen. Myös ajettaessa hitaasti
jonossa (10 km/h tai vähemmän) ylämäessä tai
perävaunun ollessa kytkettynä vaihteisto voi
lämmetä liikaa. Vaihteisto jäähtyy seistäessä
paikallaan, käyttöjarru painettuna ja moottori
joutokäynnillä.
Ylikuumeneminen ajettaessa hitaasti jonossa
voidaan välttää ajamalla jaksoittain: Seiskää
paikallanne ja odottakaa jalka jarrupolkimella,
kunnes edellä olevaan liikenteeseen on syntynyt sopiva väli, ajakaa väli ja odottakaa jälleen
hetki jalka jarrulla.
03
TÄRKEÄÄ
Pitäkää auto paikallaan ylämäessä käyttöjarrun avulla – älkää pitäkö sitä paikallaan
kaasupolkimella. Vaihteisto voi tällöin ylikuumentua.
Teksti-ilmoitus ja toimenpide
Tietyissä tilanteissa voi näyttö esittää ilmoituksen samalla, kun symboli syttyy.
Vain 4-sylinteriset mallit 2.0, 2.0T, 2.0F.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
113
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Symboli
Näyttö
Ajo-ominaisuudet
Toimenpide
Vaiht. ylikuum. jarruta paikall.
Vaikeaa pitää tasainen nopeus moottorin
vakiokäyntinopeudella.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pitäkää auto
paikallaan käyttöjarrulla.A
Vaiht.ölj. lämp. pysäköi varoen
Voimakkaasti hakkaava auton kulku.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pysäköikää
auto heti turvallisella tavalla.A
Vaiht. jäähdytys anna moot. käydä
Autolla ei saa ajaa ylikuumentuneen vaihteiston takia.
Vaihteisto ylikuumentunut. Nopeimman
jäähdytyksen saamiseksi: Antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevivun ollessa
N- tai P-asennossa, kunnes ilmoitus sammuu.
03
A
Nopein jäähdytys: antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevipu asennossa N tai P, kunnes ilmoitus sammuu.
Taulukko esittää kolme vaihetta, joissa on kasvanut vakavuusaste, jos vaihteisto tulee liian
lämpimäksi. Näyttötekstin ohella kuljettajan
huomio kiinnitetään myös siten, että auton
elektroniikka tilapäisesti muuttaa ajo-ominaisuuksia. Noudattakaa infonäytön ohjetta esiintyvissä tapauksissa.
HUOM
Taulukon esimerkki ei ole osoitus auton viallisuudesta, vaan se osoittaa, että on aktivoitu varmuustoiminto tarkoituksena estää
auton jonkin komponentin vaurio.
114
VAROITUS
Jos varoitussymboli yhdistettynä tekstiin
Vaiht.ölj. lämp. pysäköi varoen jätetään
ottamatta huomioon, voi lämpötila vaihteistossa nousta niin korkeaksi, että voimansiirto moottorin ja vaihteiston välillä katkeaa
tilapäisesti estääkseen kytkimen vaurioitumisen - auto menettää tällöin vetovoimansa
ja jää paikalleen, kunnes vaihteiston lämpötila on laskenut hyväksyttävälle tasolle.
Lisää mahdollisia näyttöilmoituksia ratkaisuehdotuksineen koskien automaattivaihteistoa,
katso sivu 132.
Näyttöteksti sammuu automaattisesti tehdyn
toimenpiteen jälkeen tai vilkkuvivun READ-painikkeen painamisen jälkeen.
03 Kuljettajan ympäristö
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*
Neliveto on aina kytkettynä
03
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä.
Voima jaetaan automaattisesti etu- ja takapyörien välillä. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä jakaa voimaa niille pyörille, joilla ko. tienpinnalla on paras pito. Näin saadaan mahdollisimman hyvä pito ja vältetään pyörien luistaminen. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi
osa voimasta etupyörille.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateessa,
lumessa ja pakkasen aiheuttamalla liukkaalla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
115
03 Kuljettajan ympäristö
Käyttöjarru
Yleistä
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos toinen jarrupiiri
vaurioituu, se tarkoittaa, että jarrut ottavat
syvemmällä ja että tarvitaan suurempi poljinvoima normaalin jarrutusvaikutuksen saamiseksi.
03
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
Jos jarrua käytetään moottorin ollessa sammutettuna, poljin tuntuu jäykältä ja auton jarruttamiseen pitää käyttää enemmän voimaa.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt
automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Toinen automaattinen ABS-järjestelmän testi voidaan
tehdä, kun auton nopeus on 40 km/h. Testi voidaan havaita sykintänä jarrupolkimessa.
Hätäjarruvalot ja automaattiset
varoitusvilkut
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien
varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat
sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta,
katso sivu 301.
Hätäjarruvalot aktivoidaan nopeuksilla yli
50 km/h, jos ABS-järjestelmä säätää ja/tai voimakkaassa jarrutuksessa. Kun auton nopeus
on jarrutettu alle arvon 10 km/h, jarruvalot siirtyvät vilkkumisesta normaaliin palamiseen samalla aktivoidaan varoitusvilkut, jotka vilkkuvat, kunnes kuljettaja vaikuttaa moottorin
kierroslukuun kaasupolkimella, tai ne sammutetaan katkaisimellaan, katso sivu 84.
Lukkiutumattomat jarrut
Jarrulevyjen puhdistus
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää käyttämällä moottorijarrutusta.
Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa
mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä ylöspäin.
Auto on varustettu ABS-järjestelmällä (Antilock Braking System), joka estää pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa. Siten säilytetään
116
ohjauskyky ja esim. esteen väistäminen helpottuu. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa
tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Lika- ja vesikerrostumat jarrulevyillä voivat
aiheuttaa jarrutusvaikutuksen viivästymisen.
Jarrujen kitkapintojen puhdistus minimoi
tämän viiveen.
Märällä tiellä, ennen pitkäaikaista pysäköintiä
ja auton pesun jälkeen on hyvä tehdä puhdistus manuaalisesti. Tämä tehdään jarruttamalla
ajon aikana heikosti lyhyen hetken ajan.
Hätäjarruvahvistus
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assist) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja
siten lyhentämään jarrutusmatkaa. EBA tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja lisää jarrutusvoimaa, kun sitä tarvitaan. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABS-järjestelmä
alkaa toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmas, painakaa (pitäkää)
jarrupoljin alhaalla niin kauan kuin tarvitaan.
Jos jarrupoljin päästetään ylös, jarrutus
päättyy.
03 Kuljettajan ympäristö
Käyttöjarru
Symbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on
pieni, lisätkää jarrunestettä sekä
tarkastakaa jarrunestehävikin
syy.
03
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä –
jarrujärjestelmän ABS-toiminnossa syntyi vika, kun moottori
viimeksi oli käynnissä.
VAROITUS
Jos
ja
palavat samanaikaisesti, on jarrujärjestelmään voinut syntyä
vika.
Jos nestepinta jarrunestesäiliössä on tässä
tilanteessa normaali, ajakaa tällöin varovasti
lähimmälle korjaamolle jarrujärjestelmän
tarkastusta varten - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, autolla ei tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehävikin syy pitää selvittää.
117
03 Kuljettajan ympäristö
Alamäkijärjestelmän ohjaus (HDC)
Yleistä
03
Toiminto antaa mahdollisuuden jyrkässä alamäessä lisätä/vähentää nopeutta jalka vain
kaasupolkimella, jarrua käyttämättä. Kaasupolkimen herkkyys tulee pienemmäksi ja tarkemmaksi siten, että polkimen täysi liike voi
säätää moottorin kierroslukua vain rajoitetulla
kierroslukualueella. Jarrujärjestelmä jarruttaa
itse ja antaa autolle pienen ja tasaisen nopeuden, jolloin kuljettaja voi keskittyä täysin ohjaamiseen.
HDC on erityisen suureksi avuksi jyrkissä
mäissä, joissa tie on epätasainen ja osittain liukas. Esim. laskettaessa venettä vesille rampilla
olevasta perävaunusta.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, se on tarkoitettu vain täydentäväksi apuvälineeksi.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa kuljetetaan turvallisella tavalla.
118
Toiminto
HDC:tä voidaan verrata automaattiseen moottorijarrutukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan
alamäessä, autoa jarruttaa normaalitapauksessa moottorin pyrkimys joutokäyntikierroksille, ns. moottorijarrutus. Mutta mitä jyrkempi
mäki ja mitä enemmän kuormaa autossa on,
sitä nopeammin auto kulkee moottorijarrutuksesta huolimatta. Nopeuden alentamiseksi tällöin pitää kuljettajan auttaa jarruttamalla.
Käsittely
HDC sallii auton rullata korkeintaan nopeudella
10 km/h eteenpäin moottorijarrutuksella ja
7 km/h taaksepäin. Kaasupolkimella voidaan
kuitenkin vapaasti valita nopeus vaihteen
nopeusalueella. Kun kaasupoljin vapautetaan,
jarrutetaan auto nopeasti nopeuteen 10 tai
7 km/h, riippumatta mäen jyrkkyydestä ja tarvitsematta käyttää jarruja.
Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät automaattisesti. Kuljettaja voi milloin
tahansa jarruttaa tai pysäyttää auton käyttämällä jarruja.
HDC kytketään päälle ja pois keskikonsolissa
olevalla katkaisimella. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä päälle. Kun
ja
HDC on toiminnassa, palaa symboli
näyttö esittää Alamäkijärjest. ohjaus
PÄÄLLÄ.
Toiminto toimii vain ykkösvaihteella ja peruutusvaihteella. Automaattivaihteistoa koskee,
että vaihdeasento 1 on valittuna, mikä osoitetaan numerolla 1 ajotietokoneen näytössä,
katso sivu 110.
HUOM
HDC ei voi aktivoitua automaattivaihteistossa vaihteenvalitsimen ollessa asennossa
D.
HDC aktivoidaan:
• keskikonsolissa olevalla päälle-/pois -painikkeella
• jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 käsivalintaisessa vaihteistossa
• jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 automaattivaihteistossa tai jos vaihteenvalitsin
siirretään asentoon D.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa.
Jos tämä tapahtuu jyrkässä alamäessä, jarruvaikutusta ei vapauteta heti, vaan hitaasti.
HUOM
HDC:n ollessa aktivoituna voidaan joskus
havaita viive kaasunpainalluksen ja moottorin vasteen välillä.
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
Seisontajarru, sähköinen
Seisontajarrun kytkeminen
Toiminto
Kun seisontajarru on toiminnassa, kuuluu
heikko sähkömoottorin ääni. Ääni syntyy myös
seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto pysäköidään mäkeen keula ylämäen
suuntaan, kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän reunasta.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa
kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy
takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää
käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian
matala, katso sivu 109.
03
Jos auto pysäköidään mäkeen keula alamäen
suuntaan, kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
Pysäköintijarrusäädin.
Pieni akkujännite
HUOM
Hätäjarrutuksessa nopeuksissa yli 10 km/h
kuuluu signaali jarrutuksen aikana.
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
2. Painakaa säädintä.
3. Vapauttakaa jarrupoljin ja varmistakaa,
että auto on paikallaan.
VAROITUS
Ottakaa tavaksi kytkeä aina seisontajarru
pysäköitäessä viettävälle alustalle - kytketty
vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei
ole riittävä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
• Autoa pysäköitäessä asettakaa vaihdevipu
1. vaihteen asentoon (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsin asentoon P
(automaattivaihteisto).
Symboli mittaristossa vilkkuu, kunnes
seisontajarru on täysin kytkeytynyt.
Kun symboli palaa, seisontajarru on päällä.
Hätätapauksissa voidaan seisontajarru kytkeä
auton liikkuessa painamalla säädintä sisään.
Kun säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan, jarrutustapahtuma keskeytetään.
``
119
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
Seisontajarrun vapauttaminen
2. Nostakaa kytkin ja painakaa kaasua.
Automaattivaihteistolla varustettu auto
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
Irrottakaa manuaalisesti painamalla
START/STOP ENGINE -painiketta, painakaa
jarru- tai kytkinpoljinta sekä vetäkää kahvasta.
2. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
Symbolit
Irrottaminen manuaalisesti
03
3. Vetäkää säätimestä.
Irrottaminen automaattisesti
1. Kiinnittäkää turvavyö.
2. Käynnistäkää moottori.
Pysäköintijarrusäädin.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto
Irrottaminen manuaalisesti
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
2. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
3. Vetäkää säätimestä.
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai
R ja painakaa kaasua.
HUOM
Turvallisuussyistä seisontajarru vapautetaan vain automaattisesti, jos moottori on
käynnissä ja kuljettajan turvavyö on käytössä. Seisontajarru vapautuu välittömästi
automaattivaihteistoisissa autoissa, kun
kaasupoljinta painetaan ja vaihteenvalitsin
on asennossa D tai R.
HUOM
Seisontajarru voidaan vapauttaa myös
manuaalisesti painamalla kytkinpoljin alas
jarrupolkimen asemesta. Volvo suosittelee
käytettäväksi jarrupoljinta.
Irrottaminen automaattisesti
1. Käynnistäkää moottori.
120
Avaimeton käyttö -toiminnolla varustettu
auto
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä painamalla säädintä
sisään samanaikaisesti, kun lähdette liikkeelle.
Vapauttakaa säädin, kun moottori alkaa vetää.
Symboli
Sisältö
Lukekaa infonäytössä oleva
ilmoitus
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että
seisontajarrua kytketään. Jos
symboli vilkkuu jossain muussa
tilanteessa, se tarkoittaa, että
on syntynyt vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
Viestit
Seisontajarru Vaatii huollon – On muodostunut vika. Hakeutukaa korjaamolle, jos vika
säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Jos auto pitää pysäköidä, ennen kuin vika on
korjattu, pyörät pitää kääntää kuten pysäköitäessä mäkeen ja vaihdevivun pitää olla 1. vaihteella (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsimen asennossa P (automaattivaihteisto).
03
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Seisontajarru ei täysin vapaut. – Vika, jonka
vaikutuksesta seisontajarrua ei voida vapauttaa. Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan. Jos lähdette liikkeelle tämän vikailmoituksen aikana,
kuuluu varoitussignaali.
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähköisen seisontajarrun rakenteen
vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
Seisontajarru ei käytössä – Vika, jonka vaikutuksesta seisontajarrua ei voida kytkeä. Yrittäkää kytkeä ja irrottaa. Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Ilmoitus syttyy myös käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa, kun autolla ajetaan
pienellä nopeudella oven ollessa auki, kuljettajan huomion herättämiseksi, että seisontajarru
on voinut vapautua tarkoituksettomasti.
121
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
Yleistä
HUOM
HomeLinkŸ on suunniteltu olemaan toimimatta, jos auto on lukittu ulkopuolelta.
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet
tulevaa ohjelmointia varten (esim. vaihdettaessa toiseen autoon).
03
Poistakaa painikkeiden ohjelmointi, kun
auto myydään.
Metallista häikäisysuojaa ei tule käyttää
autoissa, jotka on varustettu HomeLinkŸjärjestelmällä. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti sen toimintaan.
HomeLinkŸ on ohjelmoitava kauko-ohjain, joka
voi ohjata jopa kolmea eri laitetta (esim. autotallin ovi, hälytysjärjestelmä, ulko- ja sisävalaistus yms.) ja siten korvata näiden kauko-ohjaimet. HomeLinkŸ toimitetaan sisäänrakennettuna vasempaan häikäisysuojaan.
HomeLinkŸ
-paneeli muodostuu kolmesta
ohjelmoitavasta painikkeesta ja yhdestä merkkivalosta.
Käsittely
Kun HomeLinkŸ on ohjelmoitu, sitä voidaan
käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten
asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta autotallin
oven, hälytysjärjestelmän tms. aktivoimiseksi.
Merkkipainike palaa painikkeen ollessa painettuna.
HUOM
Jos sytytysvirtaa ei aktivoida, HomeLinkŸ
toimii 30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen jälkeen.
122
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Alkuperäiskauko-ohjaimia voidaan tietenkin
käyttää rinnakkain HomeLinkŸ -järjestelmän
kanssa.
VAROITUS
Jos HomeLinkŸ -järjestelmää käytetään
autotallin oven tai veräjän ohjaamiseen, varmistakaa, ettei kukaan ole oven tai veräjän
lähellä sen liikkumisen aikana.
Älkää käyttäkö HomeLinkŸ -kauko-ohjainta
autotallin oveen, jossa ei ole turvapysäytystä ja turvapalautusta. Autotallin oven
pitää reagoida välittömästi, kun se tuntee
jonkin estävän liikettä, pysähtyä heti ja
palata takaisinpäin. Autotallin ovi, jossa ei
ole näitä ominaisuuksia, voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Lisätietoja - ottakaa yhteys
toimittajaan Internetin kautta:
www.homelink.com.
Ohjelmointi ensimmäisen kerran
Ensimmäinen kohta tyhjentää HomeLinkŸ -järjestelmän muistin eikä sitä pidä tehdä, kun vain
yksittäinen painike ohjelmoidaan uudelleen.
1. Painakaa kahta laitimmaista painiketta
älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua n. 20 sekunnin kuluttua. Vilkkuminen tarkoittaa, että
HomeLinkŸ on asetettu "opetustilaan" ja
on valmis ohjelmoitavaksi.
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
2. Asettakaa alkuperäinen kauko-ohjain
5-30 cm:n etäisyydelle HomeLinkŸ -ohjaimesta. Pitäkää merkkivaloa silmällä.
Alkuperäisen kauko-ohjaimen ja
HomeLinkŸ -ohjaimen välille vaadittava
etäisyys riippuu laitteen ohjelmoinnista.
Voidaan ehkä tarvita useita yrityksiä eri
etäisyyksiltä. Säilyttäkää jokainen asento
n. 15 sekuntia, ennen kuin kokeilette uutta.
3. Painakaa samanaikaisesti alkuperäiskauko-ohjaimen painiketta ja HomeLinkŸ laitteen ohjelmoitavaa painiketta. Älkää
vapauttako painikkeita, ennen kuin merkkivalo on vaihtunut rauhallisesta nopeasti
vilkkuvaan. Nopea vilkkuminen tarkoittaa
onnistunutta ohjelmointia.
4. Testatkaa ohjelmointi painamalla
HomeLinkŸ -laitteen ohjelmoitua painiketta
ja katsokaa merkkivaloa.
• Kiinteä valo: Merkkivalo palaa kiinteästi, kun painiketta pidetään painettuna; tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan.
• Ei kiinteä valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten
kiinteästi n. 3 sekuntia. Tämä tapah1
tuma toistuu n. 20 sekunnin ajan, ja
tämä tarkoittaa, että laitteessa on "rullaava koodi". Autotallin ovi, veräjä tai
vastaava ei aktivoidu, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan. Jatkakaa ohjelmointia seuravan mukaisesti.
"opetuspainike1"
5. Etsikää
vastaanottimesta, esim. autotallin ovesta. Se on tavallisesti sijoitettu antennin kiinnikkeen lähelle
vastaanottimeen. Jos painiketta on vaikea
löytää - katsokaa toimittajan käsikirjaa tai
ottakaa toimittajaan yhteys Internetin
kautta: www.homelink.com.
6. Painakaa "opetuspainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia, joiden kuluessa pitää tehdä seuraava kohta.
7. Painakaa HomeLinkŸ -laitteen ohjelmoitua
painiketta "opetuspainikkeen" edelleen
vilkkuessa, pitäkää sitä painettuna n. 3
sekuntia ja vapauttakaa sitten. Toistakaa
painaminen/pito/vapautus -jakso 3 kertaa
ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Yksittäisen painikkeen ohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen painike seuraavasti:
1. Painakaa haluamaanne painiketta
HomeLinkŸ -laitteessa älkääkä vapauttako
sitä, ennen kuin kohta 3 on tehty.
2. Kun merkkivalo HomeLinkŸ -laitteessa
alkaa vilkkua, n. 20 sekunnin kuluttua,
asettakaa alkuperäinen kauko-ohjain
5-30 cm:n etäisyydelle HomeLinkŸ -laitteesta. Pitäkää merkkivaloa silmällä.
03
Alkuperäisen kauko-ohjaimen ja HomeLink-ohjaimen välille vaadittava etäisyys
riippuu laitteen ohjelmoinnista. Voidaan
ehkä tarvita useita yrityksiä eri etäisyyksiltä. Säilyttäkää jokainen asento n. 15
sekuntia, ennen kuin kokeilette uutta.
3. Painakaa painiketta alkuperäisessä kaukoohjaimessa. Merkkivalo alkaa vilkkua. Kun
vilkkuminen on vaihtunut rauhallisesta
nopeaksi vilkkumiseksi – vapauttakaa
molemmat painikkeet. Nopea vilkkuminen
tarkoittaa onnistunutta ohjelmointia.
4. Testatkaa ohjelmointi painamalla HomeLink-laitteen ohjelmoitua painiketta ja katsokaa merkkivaloa.
• Kiinteä valo: Merkkivalo palaa kiinteästi, kun painiketta pidetään painet-
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
123
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
tuna; tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan.
•
03
Ei kiinteä valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten
kiinteästi n. 3 sekuntia. Tämä tapahtuma toistuu n. 20 sekunnin ajan, ja
tämä tarkoittaa, että laitteessa on "rullaava koodi". Autotallin ovi, veräjä tai
vastaava ei aktivoidu, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan. Jatkakaa ohjelmointia seuravan mukaisesti.
5. Etsikää "opetuspainike2" vastaanottimesta, esim. autotallin ovesta. Se on tavallisesti sijoitettu antennin kiinnikkeen lähelle
vastaanottimeen. Jos painiketta on vaikea
löytää - katsokaa toimittajan käsikirjaa tai
ottakaa toimittajaan yhteys Internetin
kautta: www.homelink.com.
painaminen/pito/vapautus -jakso 3 kertaa
ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Ohjelmoinnin poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa ainoastaan
HomeLinkŸ-laitteen kaikilta painikkeilta, ei
yksittäiseltä painikkeelta.
Painakaa kahta laitimmaista painiketta
älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua n. 20 sekunnin kuluttua.
> HomeLinkŸ on nyt asetettu ns. "opetustilaan" ja on valmis ohjelmoitavaksi
uudelleen, katso sivu 122.
6. Painakaa "opetuspainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia, joiden kuluessa pitää tehdä seuraava kohta.
7. Painakaa HomeLinkŸ -laitteen ohjelmoitua
painiketta "opetuspainikkeen" edelleen
vilkkuessa, pitäkää sitä painettuna n. 3
sekuntia ja vapauttakaa sitten. Toistakaa
2
124
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
03
125
Valikko- ja ilmoituskäsittely...................................................................
Lämmitys ja ilmanvaihto........................................................................
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*..................
Lisälämmitin*.........................................................................................
Äänentoistolaitteisto.............................................................................
Ajotietokone..........................................................................................
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..........................................
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................................................................
Vakionopeudensäädin*.........................................................................
Mukautuva vakionopeudensäädin*.......................................................
Etäisyyshälytys*....................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*..............................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System - LDW*...................................................................
Pysäköintitutkajärjestelmä*...................................................................
Pysäköintiapukamera*..........................................................................
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä...............................................
Mukavuus matkustamossa...................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Integroitu puhelin*.................................................................................
126
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
128
135
142
145
146
159
161
163
164
166
174
177
182
188
191
194
197
200
204
207
212
MUKAVUUS JA AJAMISEN ILO
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Käsittely
Osalla auton toiminnoista ei ole erillisiä toimintopainikkeita, vaan ne voidaan sen sijaan säätää/aktivoida/poistaa käytöstä valikkojärjestelmän kautta.
Siirtyminen valikoissa tapahtuu joillakin keskikonsolissa olevilla painikkeilla tai ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla.
04
EXIT – johtaa askeleen taaksepäin valikkorakenteessa. Pitkä painallus vie pois
valikkojärjestelmästä.
ENTER – valitsee valikkovaihtoehdon
Hakupolut
Ko. valikkotaso esitetään keskikonsolin näytössä ylinnä oikealla. Hakupolut valikkojärjestelmän toimintoihin ilmoitetaan tässä kirjassa
muotona:
Numeerinen painikesarja 1–9
Auton asetukset
Lukitusasetukset
Ohjauspyörän painikesarja*
Tässä on esimerkki siitä, kuinka toiminto voidaan hakea ja säätää keskikonsolin painikkeilla:
Monet toiminnot kuuluvat vakiovarustukseen,
osa lisävarustukseen. Tarjonta vaihtelee markkina-alueen mukaan.
1. Painakaa MENU.
Säädin keskikonsolissa
2. Askeltakaa haluamaanne valikkoon, esim.
Auton asetukset, navigointipainikkeilla ja
painakaa ENTER - alivalikko avautuu.
3. Askeltakaa kohtaan Lukitusasetukset ja
painakaa ENTER - uusi alivalikko avautuu.
ENTER
EXIT
Navigointipainikkeet – ylös/alas.
Keskikonsoli valikkokäsittelyn säätimillä.
Navigointipainike – askeltaa ja valitsee
valikkovaihtoehdoista
Jos ohjauspyörän painikesarjassa on ENTER
ja EXIT, näillä painikkeilla sekä navigointipainikkeilla on sama toiminta kuin keskikonsolissa
olevilla säätimillä.
MENU – johtaa valikkojärjestelmään
128
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
4. Askeltakaa kohtaan Ovien vapautus ja
painakaa ENTER - valinnaisia toimintoja
sisältävä alivalikko avautuu.
5. Valitkaa vaihtoehdoista ja painakaa
ENTER - vaihtoehdon tyhjään ruutuun
merkitään rasti.
6. Lopettakaa ohjelmointi peruuttamalla pois
valikoista askelittain painamalla lyhyesti
EXIT tai yhdellä ainoalla pitkällä painalluksella.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Navigointipainikkeita voidaan käyttää painikkeiden ENTER ja EXIT asemesta navigoitaessa valikkohierarkiassa. Nuoli oikealle on
tällöin sama kuin ENTER ja nuoli vasemmalle
EXIT.
Sivupeilin asetukset*
Tasain takana
Törmäysvaroitusasetuks.*
Autom. äänenvoim. säätö
Pysäk.kamera-asetukset*
Palauta kaikki ääniasetukset
Valikkovaihtoehdot on numeroitu ja ne voidaan
valita suoraan numeropainikesarjalla (vain 1–
9).
Ohjausvastuksen taso*
Valikkokatsaus
Puhelimella ja äänilähteillä on jokaisella erilliset
päävalikot. Äänilähteen päävalikko (esim. CD)
voidaan saavuttaa vain, kun juuri se äänilähde
on aktiivinen, katso sivu 147.
Lane departure warning*
Päävalikko FM
FM-asetukset
Yksikköasetukset
Uutiset
Driver Alert päällä
TP (Liikennetiedotus)
Radioteksti
Ilmastoinnin asetukset
Autom. tuuletinsäätö
PTY (ohjelmatyyppi)
Ilmankiertoajastin
Radion lisäasetukset
Audioasetukset2
Päävalikko sisältää seuraavat valikkovalinnat:
Autom. sulatus takana
Autoavainmuisti
Istuinlämmitys, aikarajoitus
DAB-päävalikko*3
Istuinlämmitys pois käynnistyksen
yhteydessä
Päävalikko CD
Istuimen & peilin asennot*
Auton asetukset
Palauta ilma-asetukset
Tiedotuksia
Valoasetukset
Päävalikko AM
Rajoitettu
suoja1
Rengaspaine*
1
2
3
4
5
Satunnainen
Pois
Kansio4
Audioasetukset
Lukitusasetukset
04
Kuuntelukohta
Tasain edessä
Levy4
Yksittäinen levy5
Kaikki levyt5
On tietyissä malleissa.
Alivalikot, ks. "Päävalikko AM/Audioasetukset".
Ks. sivu 156.
Vain järjestelmässä, jolla voidaan toistaa MP3- ja WMA-muotoisia äänitiedostoja.
Vain järjestelmässä, jossa on CD-vaihtaja.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
129
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Audioasetukset2
CD-asetukset
Kappaleen tiedot*
Uutiset
Kappaleen tiedot
Bluetooth-päävalikko6
TP (Liikennetiedotus)
10 viim. vastaamat. puh.
Päävalikko AUX
10 viim. vastattua puh.
AUX-tulovoimakkuus
04
Viimeiset 10 valittua puhelua
Audioasetukset2
Kopioi matkapuhelimest
Vaihda
TP (Liikennetiedotus)
Yhdistä puhelin8
iPod päävalikko
iPod-asetukset
Uutiset
2 Alivalikot, ks. "Päävalikko AM/Audioasetukset".
6 Koskee autoja, joissa ei ole integroitua puhelinta.
7 Näytetään vain, jos puhelin on kytkettynä.
8 Näytetään vain, jos mitään puhelinta ei ole kytkettynä.
9 Koskee autoja, joissa on integroitu puhelin ja BluetoothTM
10 Näytetään vain, jos mitään puhelinta ei ole kytkettynä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Puhelinluettelo
Kopioi matkapuhelimest
Bluetooth*
Yhdistä puhelin10
Yhd. matkapuhelimesta
Poista puhelin
Bluetooth-info autolle
Yhd. matkapuhelimesta
Automaattivastaus
handsfree.
10 viim. vastaamat. puh.
Poista puhelin
Puheluvalinnat
TP (Liikennetiedotus)
130
puhelin7
Uutiset
Audioasetukset2
Puhelulista
Haku
Bluetooth*
Kappaleen tiedot
Bluetooth-päävalikko9
Viimeiset 10 valittua puhelua
Haku
USB-asetukset
Äänet ja volyymi
10 viim. vastattua puh.
Puhelinluettelo
Päävalikko USB
Puhelinasetukset
Synkronoi puh.luettelo
Puhelulista
Audioasetukset2
Puhepostinumero
Bluetooth-info autolle
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Kopioi kaikki
Puheluvalinnat
Yhdistettävät puhelimet11
Automaattivastaus
Pikavalinta
Puhepostinumero
Poista SIM
Verkon valinta
Poista puhelin
SIM-turvallisuus
Muistin tila
Muokkaa PIN-koodia
Vaihda puhelin
Autopuhelin
Lisää puhelin
Yhdistettävät puhelimet11
Puhelinasetukset
Viestit
Äänet ja volyymi
Lue
IDIS
Kirjoita uusi
Palauta puh-asetukset
Äänet ja volyymi
Poista kaikki viestit
Synkronoi puh.luettelo
Viestiasetukset
Integroidun puhelimen päävalikko
Puhelulista
Lähetä numeroni
Odottava puhelu
10 viim. vastattua puh.
Automaattivastaus
Viimeiset 10 valittua puhelua
Autom. uudelleenvalinta
Poista lista
Puhepostinumero
Puhelun kesto
Suunnanvaihdot
Vaihda puhelin9
Haku
Autopuhelin
Uusi kontakti
Lisää puhelin
11 Enintään 5 puhelinta.
9 Koskee autoja, joissa
04
Puheluvalinnat
10 viim. vastaamat. puh.
Puhelinluettelo
Puhelinasetukset
on integroitu puhelin ja BluetoothTM handsfree.
``
131
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Mittaristo
Valikkokatsaus
Ilmoitus
Jotkut seuraavista valikkovaihtoehdoista edellyttävät, että toiminto ja laite on asennettu
autoon.
Tyhjään säiliöön
Keskikulutus
Nykyinen kulutus
Keskinopeus
DSTC
04
City Safety
Infonäyttö ja valikkokäsittelyn säätimet.
READ – pääsy ilmoitusluetteloon sekä
vahvistaa ilmoitukset.
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen välillä.
RESET – nollaa aktiivisen toiminnon. Käytetään tietyissä tapauksissa valitsemaan/
aktivoimaan toiminto, ks. selostusta ko.
toiminnon kohdalta.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
ohjataan valikoita, jotka esitetään mittariston
infonäytöissä. Esitettävät valikot riippuvat avaimen asennosta, katso sivu 74. Jos ilmoituksia
on, ne pitää vahvistaa READ-painikkeella, jotta
valikot näytetään.
12 Vain
132
Nykyinen nopeus12
Teksti-ilmoitukset infonäytössä.
Rengaspaineet Kalibrointi*
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus
infonäytössä. Vikailmoitukset säilyvät muistin
luettelossa, kunnes vika on korjattu.
Pys.lämm. ajast 1/2*
Pys.tuul. ajast 1/2*
Pys.ajastintila*
Suorakäynnistys Pys.lämm.*
Suorakäynnistys P.sähköl.*
Suorakäynnistys Pys.tuul.*
Lisälämmitin auto*
Taukolämm. käyn.*
tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Painakaa READ-painiketta vahvistamiseksi ja
ilmoitusten selaamiseksi.
HUOM
Jos näyttöön tulee varoitusilmoitus käyttäessänne ajotietokonetta, ilmoitus pitää
lukea (painamalla READ-painiketta), ennen
kuin aikaisemman toiminnon voi aloittaa
uudelleen.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy
varoenA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava
vauriovaara. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Määräaik.huolto 30
päivän sis.
Aika varata huolto.
Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vaihteistoöljy
Vaihdon tarve
Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auton
mahdollisimman pian.
Määräaik.huollon aika
Huollon aika. Volvo
suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun. Ajankohtaan vaikuttavat ajomäärä, kuukausien määrä edellisestä huollosta sekä
moottorin käyntiaika ja
öljyn laatu.
Vaihteiston
suoritusk.
huono
Vaihteisto ei selvitä
täyttä kapasiteettia.
Ajakaa varovasti, kunnes ilmoitus sammuuB.
Sammuta
moottoriA
Huolla hetiA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava
vauriovaara. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auton
välittömästi.
Vaatii huollonA
Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auton
mahdollisimman pian.
Ks. käsikirjaaA
Lukekaa käyttöohjekirjasta.
Määräaik.huollon aika ohitettu
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata
mahdollisesti vaurioituneita osia. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun huoltoa varten.
04
Näytön toistuessa:
Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vaiht. ölj. lämp
Vähennä
nopeutta
Ajakaa rauhallisemmin
tai pysäyttäkää auto
turvallisella tavalla. Kytkekää vaihde pois ja
antakaa moottorin
käydä joutokäynnillä,
kunnes ilmoitus sammuuB.
``
133
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
04
A
B
134
Ilmoitus
Sisältö
Vaiht. ölj. lämp
Pysähdy varoen
Kriittinen vika. Pysäyttäkää auto heti turvallisella tavalla. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluunB.
Tilap. POISA
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan
automaattisesti uudelleen ajon aikana tai seuraavan käynnistyksen
jälkeen.
Heikko akku
Virransäästötila
Äänentoistojärjestelmä
suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa
akku.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Lisää ilmoituksia koskien automaattivaihteistoa, katso
sivu 113.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä
Ilmastointi
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä (ECC - Electronic Climate Control). Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa
kosteutta matkustamon ilmasta.
HUOM
Ilmastointi (AC) voidaan sulkea, mutta mahdollisimman hyvän ilmanvaihtomukavuuden
saamiseksi matkustamoon ja ikkunoiden
huuruuntumisen välttämiseksi tulee sen
aina olla päällä.
Todellinen lämpötila
Valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms. olosuhteet auton
sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin*, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa
matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila
voi erota oikean ja vasemman ilmasuuttimen
välillä, vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
Anturien sijainti
• Aurinkoisuustunnistin* on kojelaudan
päällä.
• Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
• Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
• Kosteustunnistin* on sisätaustapeilissä.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatteilla
tai muilla esineillä.
mossa voi tapahtua tilapäinen lämpötilan
nousu.
Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Tämä on normaalia.
Jää ja lumi
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja
tuulilasin välistä).
04
Vianetsintä ja korjaus
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti, tulee
sivuikkunoiden ja mahdollisen panoraamakaton olla kiinni.
Turvautukaa korjaamoon, jolla on valtuutus
ilmastointilaitteen vianetsintään ja korjaukseen. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Huurua ikkunoiden sisäpinnalla
Kylmäaine
Sivuikkunat ja panoraamakatto
Huurtumisriskin pienentämiseksi ikkunat on
pidettävä puhtaina ja puhdistettava tavallisella
ikkunanpesuaineella.
Ilmastointilaite käyttää kylmäainetta
R134a,katso sivu 303. Tämä ei sisällä klooria,
mikä tarkoittaa, että se on vaaratonta otsonikerrokselle. Antakaa korjaamon, jolla on valtuutus kylmäaineen täyttöön/vaihtoon, tehdä
työ. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Ilmastoinnin tilapäinen sulkeminen
Läpituuletustoiminto
Kun moottori tarvitsee mahdollisimman paljon
voimaa, ts. täyskaasukiihdytyksessä tai ajettaessa ylämäkeen perävaunua vetäen, ilmastointi voidaan tilapäisesti sulkea. Matkusta-
Toiminto avaa/sulkee kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti ja sitä voidaan käyttää esim.
auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä
säällä, katso sivu 56.
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta
pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
135
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella. Se pitää vaihtaa säännöllisin
välein. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman
suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin
epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen useammin.
HUOM
04
Matkustamon ilmansuodattimia on eri tyyppisiä. Varmistakaa, että asennetaan oikea
suodatin.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Tämä lisävaruste pitää matkustamon vielä
puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista
substansseista. Lisätietoja CZIP:stä, ks. esitettä, joka tulee ostetun auton mukana.
Se sisältää seuraavaa:
• Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auto kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto
käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin
matkustamon ovista avataan. Puhaltimen
toiminta-aika lyhenee vähitellen pienenty-
vän tarpeen takia, kunnes auto on 4 vuotta
vanha.
• Ilmanlaatujärjestelmä IAQS on täysin automaattinen järjestelmä, joka puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten
hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
HUOM
Autoissa, joissa on CZIP, pitää IAQS-suodatin vaihtaa 15 000 km:n jälkeen tai kerran
vuodessa riippuen siitä, kumpi ensin sattuu.
Kuitenkin enintään 75 000 km yli 5 vuotta.
Ilman CZIP:tä olevissa autoissa pitää IAQSsuodatin vaihtaa määräaikaishuollon yhteydessä.
Valikkoasetukset
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston kolmen toiminnon perusasetusta on mahdollista muuttaa
keskikonsolin kautta, katso sivu 128:
• Puhaltimen nopeus automaattitilassa, *,
katso sivu 139.
• Sisäilman ajastimella ohjattu kierrätys,
katso sivu 140.
• Takalasin automaattinen lämmitys, katso
sivu 97.
Tehtäessä RESET näytön kautta asetetaan
kaikki lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston toiminnot alkutilaan.
Ilmanjako
Kokeiltujen materiaalien käyttö
sisustuksessa.
Materiaali on kehitetty minimoimaan pölyn
määrä matkustamossa ja se auttaa pitämään
matkustamon helpommin puhtaana. Matot
sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat
irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa. Käyttäkää puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee, katso
sivu 287.
G032070
Matkustamon suodatin
Sisään tuleva ilma jaetaan 20 eri suuttimen
kautta matkustamoon.
136
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
AUTO-tilassa* ilmanjako tapahtuu täysin automaattisesti.
Lämmitys ja ilmastointi
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
Elektroninen lämmitys- ja
ilmastointilaite, ECC
Tarvittaessa sitä voi ohjata manuaalisesti,
katso sivu 141.
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
04
Kiinni
Auki
Puhallin
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Auki
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Kiinni
Jos suuttimet suunnataan ikkunoihin, voidaan
huuru eliminoida.
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Jos reunimmaiset suuttimet suunnataan
sivuikkunoihin, voidaan huuru eliminoida.
Hyvän ilmanalan säilyttämiseksi matkustamossa tulee suuttimista aina tietty ilmavirta.
Jos suuttimet suunnataan matkustamon
sisään, saadaan miellyttävä lämmitys ja ilmanvaihto takaistuimelle.
Ilmanjako
Sähkölämmitteiset etuistuimet, vasen
puoli
AUTO
Sähkölämmitteiset etuistuimet, oikea puoli
Lämpötilan säätö, oikea puoli
HUOM
AC ON/OFF – Ilmastointilaite päällä/pois
Huomatkaa, että pikkulapset voivat olla
herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit, katso sivu 97
Maksimi huurteenpoisto
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
137
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Uudelleenkierrätys/ilmanlaatujärjestelmä
Sähkölämmitteiset istuimet*
Lämpötilan säätö, vasen puoli
Etuistuimet
Painikkeen painallus antaa
suurimman lämmitystason –
kolme valoa palaa.
Käsittely
Painikkeen kaksi painallusta
antaa matalamman lämpötason – kaksi valoa palaa.
Puhallin
04
ketään pois.
HUOM
Jos puhallin on täysin suljettu, ilmastointi ei
kytkeydy päälle, mikä voi aiheuttaa ikkunoiden huuruuntumisen vaaran.
Painikkeen kolme painallusta antavat matalimman lämpötason – yksi valo palaa.
Painikkeen neljä painallusta sulkee lämmityksen – mikään valo ei pala.
Lämmitys on normaalisti suljettuna käynnistyksen yhteydessä. Jos lämmitys on kytketty
päälle, se suljetaan automaattisesti, kun moottori sammutetaan. Lämmityksen automaattinen käynnistyminen voidaan aktivoida/poistaa
käytöstä valikossa kohdassa: Ilmastoinnin
asetukset Istuinlämmitys käynnistyksen
yhteydessä
Istuinlämmitys suljetaan automaattisesti hetken kuluttua. Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä valikossa kohdassa: Ilmastoinnin
asetukset Istuinlämmitys, aikarajoitus
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128.
1
138
Takaistuimet1
Jää pois valittaessa 2-vaiheinen lastentyyny.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G021376
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi. Jos valitaan AUTO, puhaltimen
nopeutta säädetään automaattisesti. Aikaisemmin asetettu puhaltimen nopeus kyt-
VAROITUS
Henkilöiden, joiden on vaikea aistia lämpötilan nousua tuntoaistin puuttumisen vuoksi
tai joilla jostain syystä on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä,
ei pidä käyttää istuimen sähkölämmitystä.
Muussa tapauksessa voi syntyä palovamma.
Lämmönsäätö tapahtuu samalla tavalla kuin
etuistuimelle.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
• Korkea – Puhaltimen automaattinen
Ilmanjako
Kuva muodostuu kolmesta
painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy valo vastaavan kuvion osan edessä, mikä
osoittaa valitun ilmanjaon,
katso sivu 141.
Valittaessa yksi tai useampi manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa
ohjauksessa. Painettaessa painiketta AUTO
kytkeytyy ilmanlaatutunnistin päälle ja kaikki
manuaaliset asetukset kytkeytyvät pois.
Näyttö esittää AUTOM. ILMA..
Puhaltimen nopeus automaattiasennossa voidaan asettaa valikossa: Ilmastoinnin
asetukset Autom. tuuletinsäätö. Valitkaa
väliltä Matala, Normaali tai Korkea:
• Matala – Puhaltimen automaattinen säätö.
Ilmavirta pidetään alhaisena.
Käytetään huurun ja jään
poistamiseen nopeasti tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa
virtaa ikkunoille. Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 128.
Lämpötilan säätö
Kuljettajan ja matkustajan
puolen lämpötila voidaan säätää erikseen.
Automa.
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti lämpötilaa, ilmastointia, puhaltimen
nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa.
Huurteenpoisto
säätö. Ilmavirta on voimakkaampi.
Kun auto käynnistetään, on
viimeksi tehty asetus käytössä.
Kun toiminto valitaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta:
04
• ilmastointi kytketään automaattisesti
HUOM
päälle
Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin varsinaisesti halutaan.
AC – Ilmastointi päällä/pois
ON: Järjestelmän automatiikka ohjaa lämmitystä ja
ilmanvaihtoa. Näin jäähdytetään sisään tuleva ilma ja kosteutta poistetaan.
• uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä
poistetaan automaattisesti toiminnasta.
Ilmastointi voidaan kytkeä pois manuaalisesti
AC-painikkeella. Kun huurteenpoistotoiminto
suljetaan, ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
OFF: Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan, kytkeytyy ilmastointi automaattisesti päälle (voidaan sulkea AC-painikkeella).
• Normaali – Puhaltimen automaattinen
säätö.
``
139
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Uudelleenkierrätys/
ilmanlaatujärjestelmä
Uudelleenkierrätys
04
Kun uudelleenkierrätys on
kytkettynä, palaa oikeanpuoleinen oranssinvärinen valo
painikkeessa. Toiminto valitaan huonon ilman, pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois
matkustamosta. Matkustamon ilma kiertää uudelleen, ts. ulkopuolelta ei
oteta autoon ilmaa toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
Huurteenpoiston valinta kytkee aina uudelleenkierrätyksen pois.
Sisäilman laatujärjestelmä*
Sisäilman laatujärjestelmä
erottaa kaasut ja hiukkaset
siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan. Jos
ulkoilma on saastunutta,
ilmanotto suljetaan ja ilmaa
kierrätetään uudelleen. Kun painike AUTO on
painettuna, ilmanlaatutunnistin on aina kytkettynä päälle.
Uudelleenkierrätyksen/
ilmanlaatutunnistimen aktivointi
Vaihtakaa kolmen toiminnon
välillä painamalla painiketta
toistuvasti.
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite antaa
manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan ulkolämpötilasta riippuvan ajan kuluttua.
Tämä vähentää jään, huurun ja huonon ilman
vaaraa. Aktivoikaa toiminto/poistakaa se toiminnasta kohdassa Ilmastoinnin asetukset
Ilmankiertoajastin. Valikkojärjestelmän
selostus, katso sivu 128.
140
leenkierrätystä ei tapahdu, vaan järjestelmä käyttää vain raitista ilmaa.
HUOM
• Vasen oranssinvärinen valo palaa – ilmanlaatutunnistin on kytkettynä pois. Uudel-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
• Vihreä valo keskellä palaa – uudelleenkierrätys ei ole kytkettynä, jos ei sitä tarvita viilentämiseen lämpimällä säällä.
• Oikeanpuoleinen oranssinvärinen valo
palaa – uudelleenkierrätys on kytkettynä.
HUOM
Matkustamon mahdollisimman hyvän
ilmanlaadun vuoksi tulee ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Kylmällä säällä on uudelleenkierrätystä
rajoitettu huurun muodostumisen välttämiseksi.
Jos huurua muodostuu, tulee ilmanlaatutunnistin kytkeä pois toiminnasta ja käyttää
tuulilasin sekä sivuikkunoiden ja takalasin
huurteenpoistotoimintoja.
Uudelleenkierrätyksen aktivointi
Vaihtakaa uudelleenkierrätys
päälle/pois painamalla painiketta toistuvasti. Valo palaa,
kun uudelleenkierrätys on kytkettynä.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanjakotaulukko
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa ikkunoille. Tietty
ilmavirtaus tuuletussuuttimista. Ilma ei kierrä uudelleen. Ilmastointi on aina
kytkettynä.
kun haluatte poistaa jään
ja huurun nopeasti.
Ilmaa lattialle ja ikkunoille.
Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän
ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai kostealla säällä.
Ilmaa tuulilasille ja sivuikkunoille. Tietty ilmavirtaus
tuuletussuuttimista.
huurun ja jään muodostumisen välttämiseksi (ei
liian pientä puhallinnopeutta, jotta tämä saavutetaan) kylmällä ja kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun
ulkona on viileää.
Puhallus ikkunoille ja
kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Ilmaa lattialle. Tietty ilmavirta kojelaudan tuuletussuuttimista ja ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan
Puhallus pään ja rinnan
korkeudelle kojelaudan
ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä
säällä.
Puhallus ikkunoille, kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.
kun haluatte viileämpää
lattian suuntaan tai lämpimämpää yläosaan kylmällä säällä tai lämpimällä, kuivalla säällä.
04
141
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Polttoainekäyttöinen lämmitin
Tankkaus
Jos akun varaustila ei ole hyvä tai jos polttoaineen määrä polttoainesäiliössä on liian pieni,
pysäköintilämmitin suljetaan automaattisesti ja
infonäyttö esittää ilmoituksen. Vahvistakaa
ilmoitus painamalla vilkkuvivun READ-painiketta, katso sivu 143.
Yleistä pysäköintilämmittimestä
Pysäköintilämmitin lämmittää moottorin sekä
matkustamotilan ja se voidaan käynnistää suoraan tai ajastimella.
04
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa.
Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa,
jolloin auton lämmittämisen pitää olla valmis.
Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen
alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan
mukaan.
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei
voi käynnistää. Lämpötilassa -5 °C tai sen alapuolella pysäköintilämmittimen enimmäiskäyntiaika on 50 minuuttia.
VAROITUS
Auton pitää olla ulkona, kun pysäköintilämmitintä käytetään.
TÄRKEÄÄ
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa
akun purkautumiseen ja käynnistysongelmiin.
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Läikkynyt polttoaine voi syttyä palamaan.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Tarkastakaa infonäytöstä, että pysäköintilämmitin on sammutettu. Kun se on käynnissä, infonäyttö esittää Pys.lämm ON.
HUOM
Kun pysäköintilämmitin on aktiivinen, voi
oikeasta pyöränkotelosta tulla savua, mikä
on täysin normaalia.
142
Akku ja polttoaine
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäen puolella, jotta polttoaineen syöttö pysäköintilämmittimeen toimisi
häiriöittä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jotta varmistetaan, että auton akkuun latautuu uudelleen sama energiamäärä, jonka
lämmitin kuluttaa, tulee lämmittimen säännöllisen käytön yhteydessä ajaa yhtä pitkä
aika kuin lämmitintä käytetään.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
G025102
Näyttö
Sisältö
Polttoainelämm.
PÄÄLLÄ
Lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
Ajastin
asetettu
Pa-lämmittimelle
Lämmittimen ajastin on aktivoitu sen
jälkeen, etäavain
on poistettu virtalukosta ja autosta
poistuttu - moottori ja matkustamo
on lämmitetty asetettuna ajankohtana.
READ-painike
G025102
Säätöpyörä
Symbolit ja näyttöilmoitukset
Kun jokin ajastimen asetuksista tai
Suorakäynnistys aktivoidaan, palaa
infosymboli mittaristossa samalla, kun infonäyttö esittää selittävän tekstin ja lisäksi palavan symbolin. Taulukossa ovat esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
G025102
RESET-painike
Lisätietoa infonäytöstä ja READ-painikkeesta,
katso sivu 132.
Symboli
G025102
Symboli
G025102
Käsittely
Lämm.
pysäytetty
Heikko
akku
Auton elektroniikka sammutti
lämmittimen moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.
Näyttö
Sisältö
Lämm. ei
käyt.
Vähän painetta
Lämmittimen
säätö ei mahdollista johtuen pienestä polttoainemäärästä
(n. 7 litraa) – tämä
siksi, että mahdollistetaan moottorin
käynnistäminen
sekä n. 50 km:n
ajo.
Pysäköintilämm.
Vaatii
huollon
04
Lämmitin ei toimi.
Ottakaa yhteys
korjaamoon korjausta varten.
Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen
palveluun.
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa olevan READ-painikkeen painamisen jälkeen.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
143
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Suorakäynnistys ja suorasammutus
Ajastimen asettaminen
1. Askeltakaa säätöpyörällä
Pysäköintilämmittimen
suorakäynnistys.
Ajastimella ilmoitetaan ajankohta, jolloin autoa
käytetään ja sen pitää olla lämmitetty.
2. Painakaa RESET valitaksenne joko ON tai
OFF.
ON: Pysäköintilämmitin kytketty päälle
manuaalisesti tai ohjelmoidulla ajastimella.
OFF: Pysäköintilämmitin suljettu.
04
Lämmittimen suorakäynnistyksen yhteydessä
lämmitin tulee olemaan aktivoituna 50 minuuttia.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut oikean
lämpötilan.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sillä voidaan
ajaa pysäköintilämmittimen ollessa vielä
käynnissä.
Valitkaa väliltä AJASTIN 1 ja AJASTIN 2.
HUOM
Ajastin voidaan ohjelmoida vain, kun etäavain on avaimen asennossa I, katso
sivu 74 - ohjelmointi pitää tämän vuoksi
tehdä ennen moottorin käynnistämistä.
1. Askeltakaa säätöpyörällä Pys.lämm.
ajast 1.
2. Painamalla lyhyesti RESET pääsette vilkkuvaan tuntiasetukseen.
3. Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
4. Painakaa lyhyesti RESET päästäksenne
minuuttiasetukseen.
5. Valitkaa haluamanne minuutti säätöpyörällä.
6. Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti
RESET.
7. Painakaa RESET ajastimen aktivoimiseksi.
Kun Pys.lämm. ajast 1 on asetettu, voidaan
ohjelmoida käynnistymisaika Pys.lämm. ajast
2 askeltamalla siihen säätöpyörällä.
144
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vaihtoehtoinen aika asetetaan samalla tavalla
kuin Pys.lämm. ajast 1.
Ajastimen käynnistämän lämmittimen
sammuttaminen
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti, ennen kuin ajastin tekee
sen. Menetelkää näin:
1. Painakaa READ.
2. Askeltakaa tekstiin Pys.lämm. ajast 1 tai
2 säätöpyörällä.
> Teksti ON vilkkuu näytössä.
3. Painakaa RESET.
> Teksti OFF esitetään kiinteänä ja lämmitin sammutetaan.
Ajastimella käynnistetty lämmitin voidaan sammuttaa osassa "Suorakäynnistys ja suorasammutus" olevan ohjeen mukaan, katso
sivu 144.
Kello/ajastin
Lämmittimen ajastin on kytketty auton kelloon.
HUOM
Jos auton kelloa säädetään, hävitetään
mahdollisesti tehty ajastimen ohjelmointi.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lisälämmitin*
Yleistä lisälämmittimestä
Matkustamolämmitin*
Kylmillä ilmastovyöhykkeillä1 voidaan tarvita
lisälämmitintä moottorin oikean lämpötilan
saavuttamiseksi ja riittävän lämmön saamiseksi matkustamoon.
Jos lisälämmitintä täydennetään ajastintoiminnolla, se voi toimia polttoainekäyttöisenä matkustamolämmittimenä, katso sivu 142.
Sähköinen lisälämmitin
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Dieselmoottorilla varustettuihin autoihin on
asennettu polttoainekäyttöinen lisälämmitin.
Tietyillä bensiinimoottoreilla2 varustetuissa
autoissa on sähköinen lisälämmitin integroitu
auton ilmastointijärjestelmään.
Lämmitin käynnistyy automaattisesti tarvittaessa lisälämpöä silloin, kun moottori on
käynnissä.
Puolikylmällä1 ilmastovyöhykkeellä dieselkäyttöiset autot saavat sähköisen lisälämmittimen
polttoainekäyttöisen asemesta.
READ-painike
Lämmitin sammuu automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai kun moottori sammutetaan.
HUOM
Kun lisälämmitin on aktiivinen, voi oikeasta
pyöränkotelosta tulla savua, mikä on täysin
normaalia.
Säätöpyörä
RESET-painike
1. Askeltakaa säätöpyörällä Automaattinen
lisälämmitin.
Lämmitintä ei voi säätää manuaalisesti, vaan
se aktivoidaan automaattisesti moottorin käynnistämisen jälkeen ulkolämpötilan ollessa alle
14 °C ja sammutetaan, kun asetettu matkustamon lämpötila on saavutettu.
2. Painakaa RESET valitaksenne joko ON tai
OFF.
Auto-tila tai sulkeminen
Lisälämmitin voidaan haluttaessa sulkea
lyhyillä ajomatkoilla.
1
2
04
HUOM
Valikkovaihtoehdot ovat näkyvissä vain
avaimen asennossa I - mahdollinen säätö
pitää tämän vuoksi tehdä ennen moottorin
käynnistämistä.
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. maantieteellisistä alueista.
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. moottoreista.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
145
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Yleistä
Äänentoistolaitteisto voidaan varustaa eri
valinnoilla ja se voi olla jokin seuraavista kolmesta perustasosta:
• Performance
• High Performance
• Premium Sound
Jos äänentoistolaitteisto on aktiivinen, kun
moottori sammutetaan, se aktivoituu automaattisesti, kun moottori käynnistetään seuraavan kerran.
Ohjauspyörän painikesarja*
Yleiskatsaus
Taso esitetään näytössä, kun äänentoistolaitteisto käynnistetään.
04
Dolby Surround Pro Logic II ja kuvake
ovat
Dolby Laboratories Licensing Corporationyhtiön tavaramerkkejä. Dolby Surround Pro
Logic II System on valmistettu Dolby
Laboratories Licensing Corporation-yhtiön
lisenssillä.
Vahvistaa valinnan valikkojärjestelmässä,
hyväksyy puhelun.
Kauko-ohjain ja avaimen asennot
Äänentoistolaitteistoa voidaan käyttää
15 minuuttia kerrallaan, vaikka kauko-ohjain ei
ole virtalukossa.
HUOM
Poistakaa etäavain virtalukosta, jos äänentoistolaitteistoa käytetään moottorin ollessa
sammutettuna. Näin vältetään akun tarpeeton tyhjeneminen.
1
146
Ulkoisen äänilähteen tuloliitäntä; AUX ja
USB (esim. iPodŸ)1
Ohjauspyörän painikesarja
Infonäyttö
Ohjauspaneeli keskikonsolissa
Ohjauspaneeli kuulokeliitäntöineen*
USB koskee vain malleja High Performance ja Premium Sound. Tavaramerkki iPod kuuluu yhtiölle Apple Computer Inc.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vie ylöspäin valikkojärjestelmässä. Keskeyttää käynnissä olevan puhelun, keskeyttää/torjuu puhelun tai poistaa syötetyt
merkit.
Äänenvoimakkuus
Lyhyt painallus askeltaa CD-raitojen tai
esivalinnoiksi tallennettujen radioasemien
välillä. Pitkä painallus pikakelaa CD-raitoja
tai etsii seuraavan kuuluvan radioaseman.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Äänitoiminnot
Taempi ohjauspaneeli
kuulokeliitäntöineen*
Käyttöön ottaminen / käytöstä
poistaminen
Mahdollisimman hyvän äänentoiston saamiseksi suositellaan kuulokkeita, joiden impedanssi on 16–32 ohmia ja herkkyys 102 dB tai
suurempi.
Ohjauspaneeli aktivoidaan painikkeella
MODE. Sulkeminen voi tapahtua painamalla
pitkään MODE tai sammuttamalla auto.
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja
taaksepäin
Lyhyt painikkeen (2) painallus askeltaa CD:n
raitojen tai esivalittujen radioasemien välillä.
Pitkä painallus pikakelaa CD-raitoja tai etsii
seuraavan kuuluvan radioaseman.
Rajoitukset
• Äänilähdettä (FM, AM, CD jne.), jota kaiuttimissa soitetaan, ei voi ohjata taemmasta
ohjauspaneelista.
VOLUME – Äänenvoimakkuus, vasen tai
oikea.
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja taaksepäin.
MODE – Valitkaa väliltä AM, FM, CD, AUX,
USB*(esim. iPodŸ), DAB1/DAB2* ja Päällä/
Pois. Liittäminen AUX- tai USB-liitännän
kautta, katso sivu 149.
Kuulokeliitäntä (3,5 mm).
04
Keskikonsoli, äänitoimintojen säätimet.
AM, FM ja CD – Sisäiset äänilähteet.
MODE - Askeltaa ulkoisten äänilähteiden
välillä (AUX, USB* ja DAB1/DAB2*), liittäminen AUX- tai USB-liitännän kautta, katso
sivu 149.
SOUND – Paino- ja kiertosäätimet äänikuvion säätämistä varten.
Navigointipainike
VOLUME – Äänenvoimakkuus ja päälle-/
poiskytkentä.
Äänenvoimakkuus ja
nopeuskompensointi
Äänentoistolaitteisto kompensoi häiritsevää
melua matkustamossa lisäämällä äänenvoimakkuutta auton nopeuden myötä. Kompen``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
147
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
soinnin taso voidaan asettaa matalaksi, keskitasolle tai korkeaksi. Valitkaa taso kohdassa
Audioasetukset Autom. äänenvoim.
säätö.
Ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus
AUX-tuloliitäntään voidaan kytkeä esim. MP3soitin, jossa ei ole USB-liitäntää, katso
sivu 149.
HUOM
04
Äänen laatu voi huonontua, jos soitinta ladataan äänentoistolaitteiston ollessa AUXtilassa. Välttäkää tällöin soittimen lataamista 12 V:n liitännän kautta.
1. Asettakaa äänentoistolaitteisto AUX-tilaan
MODE-painikkeella, painakaa MENU ja
siirtykää säätimellä (4) kohtaan AUXtuloteho, katso sivu 146.
HUOM
Painakaa MENU-painiketta päästäksenne
ääniasetuksiin. Lisätietoja, katso sivu 128.
• Basso – Basson taso.
• Diskantti – Diskantin taso.
• Tasapaino – Etu- ja takakaiuttimien välinen tasapaino.
• Balanssi – Oikean- ja vasemmanpuoleisten kaiuttimien välinen tasapaino.
• Alibasso*- Bassokaiuttimen taso. Kääntämällä säädin
vastapäivään asentoon
Min kytketään alibasso pois toiminnasta.
Se sijaitsee alla olevan kuvan mukaisessa
paikassa.
2. Kääntäkää SOUND-säädintä tai painakaa
/
navigointipainikkeessa, katso
sivu 146.
Äänensäätimet
Kun SOUND-säädintä painetaan toistuvasti,
siirrytään alla olevien vaihtoehtojen välillä.
Säätö tehdään kääntämällä säädintä.
2
148
Van High Performance ja Premium Sound.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Alibasson sijoitus.
• Surround* - Surround-asetukset.
Kohdassa Surround voidaan 3-kanavastereo
tai Dolby Surround Pro Logic II aktivoida valitsemalla 3-ch tai Dpl2. Jos tämä on tehty, seuraavat valinnat:
• Keskustaso* - Keskikaiuttimen taso.
• Surround-taso* - Tilavaikutelman (surround) taso.
Taajuuskorjain
Taajuuskorjaimella2 voidaan eri taajuusalueiden äänitasoa säätää erikseen.
1. Siirtykää kohtaan Audioasetukset ja valitkaa Tasain edessä tai Tasain takana.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Taajuusalueen äänitasoa säädetään navigointipainikkeessa olevilla säätimillä
/ . Painakaa
/
valitaksenne toisen taajuusalueen.
AUX, USB3 ja ulkoinen äänilähde
2. Kytkekää iPodŸ, MP3-soitin tai USBmuisti USB-liitäntään* keskikonsolin säilytyslokerossa (ks. edellistä kuvaa).
Yleistä
Teksti Ladataan esitetään näytössä, kun järjestelmä lukee tallennusvälineen tiedostorakennetta. Tämä voi kestää hetken.
2. Tallentakaa painamalla ENTER tai lopettakaa painamalla EXIT.
Kun lukeminen on valmis, raitatiedot näytetään
näytössä ja haluttu raita voidaan valita.
Kuuntelukohta
Äänielämys voidaan optimoida kuljettajan
istuimelle*, molemmille etuistuimille tai takaistuimelle. Valitkaa jokin vaihtoehdoista kohdassa Audioasetukset Kuuntelukohta.
Raita voidaan valita kolmella eri tavalla:
• TUNING-säätimellä, katso sivu 146.
• vaihtoehtoisesti navigointisäätimen (4)
Optimaalinen äänentoisto
Audiojärjestelmä on kalibroitu optimaaliselle
äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn
avulla.
oikealla tai vasemmalla painikkeella, katso
sivu 146.
Auton infotainment-järjestelmään voidaan yhdistää ulkoinen äänilähde USB-liitännän* tai keskikonsolissa olevan AUX-liittimen kautta.
Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet,
vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja audiojärjestelmän yhdistelmän osalta.
AUX-liitäntä antaa mahdollisuuden kytkeä
ulkoinen äänilähde, esim. iPodŸ tai MP3-soitin. Lukekaa lisää sivulta 148
On myös dynaaminen kalibrointi, joka ottaa
huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon, radiovastaanoton ja auton nopeuden.
Jos valitsette iPodinŸ, MP3-soittimen tai USBmuistin kytkemisen USB-liitäntään*, voitte
käsitellä äänilähdettä auton äänensäätimillä.
Tässä käyttöohjeessa selostettavat säätimet,
esim. Basso, Diskantti ja Taajuuskorjain, on
tarkoitettu vain siihen, että käyttäjä voi sovittaa
äänentoiston henkilökohtaisen makunsa
mukaiseksi.
Valitkaa liitäntä MODE-painikkeella:
3
04
• painikesarjalla ohjauspyörässä (katso
sivu 146).
USB- tai iPodŸ-tilassa äänentoistolaitteisto
toimii vastaavalla tavalla kuin CD-soitin musiikkitiedostoja soitettaessa. Lisätietoja, katso
sivu 151.
1. Jos USB valitaan, esitetään Liitä laite näytössä.
Van High Performance ja Premium Sound.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
149
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Järjestelmä tukee tiedostomuotoa mp3,
wma ja wav olevien musiikkitiedostojen
soittamista. Näistä tiedostomuodoista on
kuitenkin versioita, joita järjestelmä ei tue.
Järjestelmä tukee myös useita iPodŸ-malleja, jotka on valmistettu 2005 tai myöhemmin. iPodŸ Shuffle -mallia ei tueta.
Äänilähteet
04
USB-muisti
USB-muistin käyttämisen helpottamiseksi
muiden kuin musiikkitiedostojen tallentamista
siihen tulee tällöin välttää. Järjestelmältä kestää huomattavasti kauemmin lukea sellaisen
tallennusvälineen tiedot, joka sisältää muuta
kuin yhteensopivia musiikkitiedostoja.
CD-toiminnot
HUOM
Käytettäessä pidempimallista USB-muistia
suositellaan, että mukana tulevaa USBsovitinjohdinta käytetään. Näin vältetään
USB-liitännän ja kytketyn USB-muistin
mekaaninen kuluminen.
MP3-soitin
Useilla MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmä, jota järjestelmä ei tue. Jotta MP3-soitinta voidaan käyttää järjestelmässä, sen pitää
olla asetettuna tilaan Irrotettava USB-laite/
massamuistilaite.
iPodŸ
iPodiaŸ ladataan ja se saa virtaa USB-liitännästä soittimen liitäntäkaapelin kautta. Jos
soittimen akku on täysin tyhjä, se pitää kuitenkin ladata, ennen kuin se yhdistetään.
HUOM
Järjestelmä tukee siirrettäviä laitteita, jotka
noudattavat USB 2.0:aa sekä tiedostojärjestelmää FAT32, ja voi käsitellä enintään
500 kansiota ja 64 000 tiedostoa. Muistin
koon pitää olla vähintään 256 Mb.
HUOM
iPodŸ,
Kun äänilähteenä on
on auton infotainment-järjestelmässä valikkorakenne,
Ÿ
joka muistuttaa iPod -soittimen omaa valikkorakennetta.
Tietoja USB- ja iPod -laitteistaŸ yhdessä Performance-audiojärjestelmän kanssa, ks. lisävarustekäsikirjaa USB jaiPodŸ Music
Interface.
150
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G031443
HUOM
Keskikonsoli, CD-toimintojen säätimet.
CD-levyn poistaminen
CD-levyn lataaminen sisään ja poistaminen
CD-levyn pikaselaus ja raidanvaihto
Navigointipainike CD-levyn raidanvaihtoa
varten
CD-levyn skannaus
CD-vaihtajan sijainnin valinta (koskee vain
audiojärjestelmiä High Performance ja Premium Sound)*
Soiton käynnistäminen (CD-soitin)
Jos soittimessa on musiikki-CD, kun painiketta
CD painetaan, soitto käynnistyy automaatti-
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
sesti. Ladatkaa muutoin levy sisään ja painakaa CD-painiketta.
Toiston käynnistäminen (CD-vaihtaja*)
CD-soitin käynnistetään painamalla painiketta
CD. Jos soittimessa on musiikki-CD, kun tämä
tapahtuu, soitto käynnistyy automaattisesti.
Ladatkaa muutoin levy sisään ja painakaa CDpainiketta.
CD-levyn syöttäminen laitteeseen (CDvaihtaja*)
1. Valitkaa tyhjä paikka numeropainikkeilla
1–6 tai navigointipainikkeessa olevilla säätimillä
/
(4).
Tyhjä paikka merkitään näytössä. Teksti
Aseta levy osoittaa, että uusi levy voidaan
ladata sisään. CD-vaihtajassa voi olla jopa
kuusi CD-levyä.
2. Ladatkaa CD-levy CD-vaihtajan syöttöaukkoon.
Levyjen poisto soittimesta
CD-levy pysyy syötettynä ulos n. 12 sekuntia.
Sen jälkeen se ladataan takaisin soittimeen,
joka jatkaa soittamista.
Yksittäiset levyt syötetään ulos painamalla
poistopainiketta.
Kaikki levyt syötetään ulos painamalla pitkään
poistopainiketta. Koko makasiini tyhjennetään,
levy levyltä.
Tauko
Kun äänenvoimakkuus lasketaan täysin alas,
CD-soitin pysähtyy. Kun äänenvoimakkuutta
nostetaan, se käynnistyy uudelleen.
Äänitiedostot
CD-soitin tukee myös muotoa MP3 ja WMA
olevia äänitiedostoja.
HUOM
Soitin ei pysty lukemaan tiettyjä kopiosuojattuja äänitiedostoja.
Kun äänitiedostoja sisältävä CD syötetään
soittimeen, luetaan levyn tiedostorakenne.
Levyn laadusta ja informaatiomäärän suuruudesta riippuen voi kestää hetken, ennen kuin
soitto käynnistyy.
Navigointi ja soittaminen
Jos CD-soittimessa on äänitiedostoja sisältävä
levy, ENTER-painike vie levyn luettelorakenteeseen. Navigointi luettelorakenteessa tehdään samalla tavalla kuin äänentoistolaiteiston
valikkorakenteessa. Äänitiedostoilla on symja luetteloilla on symboli
. Ääniboli
tiedostojen soitto käynnistyy ENTER-painikkeella.
telon vaihto tapahtuu automaattisesti, kun
kaikki ko. luettelon tiedostot on soitettu.
CD-raitojen ja äänitiedostojen
pikaselaus
Lyhyt navigointipainikkeen painallus
/
askeltaa CD-raitojen/äänitiedostojen välillä.
Pitkä painallus pikakelaa CD:n raitoja/äänitiedostoja. Myös ohjauspyörän painikesarjaa voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Myös raitaa
voi vaihtaa kääntämällä TUNING-säädintä.
04
CD-levyn skannaus
Toiminto soittaa ensimmäiset kymmenen
sekuntia jokaisen CD-raidan/äänitiedoston
alusta. Ottakaa käyttöön painamalla SCAN.
Keskeyttäkää painamalla EXIT tai SCAN jatkaaksenne ko. CD-raidan/äänitiedoston soittamista.
Satunnaisvalinta
Toiminto soittaa raidat satunnaisjärjestyksessä. Satunnaisesti valittujen CD-raitojen/
äänitiedostojen välillä voidaan siirtyä tavalliseen tapaan.
HUOM
Siirtyminen satunnaisvalittujen CD-raitojen
välillä toimii vain käytössä olevassa levyssä.
Kun tiedosto on soitettu, muiden tiedostojen
soittaminen jatkuu juuri siitä luettelosta. Luet``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
151
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Erilaiset ilmoitukset esitetään riippuen valitusta
satunnaisvalintatoiminnosta:
• SATUNNAINEN tarkoittaa, että soitetaan
vain yhden musiikki-CD:n raidat
• SATUNN. KAIKKI tarkoittaa, että CDvaihtajan kaikkien CD-musiikkilevyjen
kaikki raidat soitetaan.
• SATUNN. KANSIO tarkoittaa, että ko.
CD:llä olevan yhden luettelon äänitiedostot
soitetaan.
04
Kappaleen tiedot
Jos musiikki-CD:llä on kappaleen tiedot, ne
voidaan esittää näytössä. Premium Sound- ja
High Performance -malleissa tämä koskee
myös MP3- ja WMA-tiedostoja. Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen CD-tilassa kohdassa CD-asetukset Kappaleen tiedot.
1. Valitkaa taajuusalue FM tai AM.
/
navigointipainikkeessa.
1. Valitkaa taajuusalue FM tai AM.
2. Kääntäkää TUNING-säädintä.
Esivalinnat
Taajuusaluetta kohti voidaan tallentaa 10 esivalintaa. FM-alueella on 2 muistipankkia esivalinnoille: FM1 ja FM2. Tallennetut esivalinnat
valitaan esivalintapainikkeilla.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää levyä,
käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen kohdassa Satunnainen Kansio.
G031441
CD-vaihtaja
152
Asemanhaku, automaattinen
Asemanhaku, manuaalinen
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä, käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen kohdassa Satunnainen.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää CDlevyä, käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen sen sijaan kohdassa Satunnainen
Kansio. Jos valitsette toisen CD-levyn, toiminto poistuu käytöstä.
Taajuusalueiden AM ja FM (FM1 ja FM2)
valinta
2. Painakaa
Radiotoiminnot
CD-soitin
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä, kohdassa Satunnainen Yksittäinen levy tai
Satunnainen Kaikki levyt. Valinta Kaikki
levyt koskee vain vaihtajassa olevia CDmusiikkilevyjä.
Esivalintapainikkeet ja esivalintojen tallennus, manuaalinen
Keskikonsoli, radiotoimintojen säätimet.
Navigointipainike asemanhakua varten,
automaattinen
Esivalintojen tallennus voidaan tehdä manuaalisesti tai automaattisesti.
Esivalintojen tallennus, manuaalinen
1. Valitkaa asema.
Käynnissä olevan toiminnon keskeytys
2. Pitäkää yhtä esivalintapainikkeista painettuna, kunnes Kanava tallennettu esitetään näytössä.
Asemanhaku, manuaalinen
Esivalintojen tallennus, automaattinen
Taajuusalueiden skannaus
Toiminto on erityisen käyttökelpoinen alueilla,
joilla ette tunne radioasemia tai niiden taajuuk-
Esivalintojen tallennus, automaattinen
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
sia. 10 voimakkainta radioasemaa tallennetaan
automaattisesti erilliseen muistipankkiin.
SCAN esitetään näytössä. Lopettakaa painikkeella SCAN tai EXIT.
1. Valitkaa taajuusalue FM tai AM.
RDS-toiminnot
2. Pitäkää AUTO-painiketta painettuna, kunnes Autom.tallennus esitetään näytössä.
RDS (Radio Data System) linkittää FM-lähettimet verkoksi. Sellaisen verkon FM-lähetin
lähettää informaatiota, joka antaa RDS-radiolle
mm. seuraavat toiminnot:
Kun Autom.tallennus ei enää ole näytössä,
tallennus on tehty. Radio jatkaa automaattitilassa ja Automa. esitetään näytössä. Automaattisesti tallennetut esivalinnat voidaan nyt
valita suoraan esivalintapainikkeilla. Automaattinen esivalintatallennus voidaan keskeyttää
painamalla EXIT.
Auto-tila keskeytetään painamalla esim. painiketta AUTO tai FM.
Palaamalla auto-tilaan voidaan automaattisesti
tallennettuja esivalintoja käyttää:
1. Painakaa AUTO.
> Automa. esitetään näytössä.
• Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
• Ohjelmatyyppien, esim. liikennetietojen tai
uutisten etsintä.
• Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien
tekstitiedotusten vastaanotto.
HUOM
Tietyt radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai ne käyttävät vain valittuja osia niiden toiminnoista.
2. Painakaa esivalintapainiketta.
Taajuusalueiden skannaus
Toiminto hakee automaattisesti voimakkaita
asemia läpi ko. taajuusalueen. Kun asema on
löydetty, sitä soitetaan n. 8 sekuntia, sen jälkeen haku jatkuu.
1. Valitkaa taajuusalue AM tai FM.
Jos haluttu ohjelmatyyppi löytyy, radio voi
vaihtaa asemaa ja käytössä oleva äänilähde
voidaan keskeyttää. Jos esim. CD-soitin on toiminnassa, se jatkaa taukotilassa. Keskeyttävä
radiolähetys välitetään esiasetellulla äänenvoimakkuudella, katso sivu 155. Radio palauttaa
edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden,
kun ohjelmatyypin lähetys lakkaa.
Ohjelmatoiminnot hälytys (HÄLYTYS!), liikennetiedotus (TP (Liikennetiedotus)), uutiset
(Uutiset) ja ohjelmatyypit (PTY
(ohjelmatyyppi)) keskeyttävät toisensa prioriteettijärjestyksessä, jossa hälytyksellä on korkein prioriteetti ja ohjelmatyypeillä matalin.
Ohjelmakeskeytysten lisäasetuksia (EON ja
Alueellinen), katso sivu 155. Painakaa EXITpainiketta keskeytettyyn äänilähteeseen palaamiseksi.
Hälytys
04
Toiminto varoittaa muita ihmisiä vakavista
onnettomuuksista ja katastrofeista. Hälytystä
ei voi keskeyttää tilapäisesti tai kytkeä pois
käytöstä. Ilmoitus HÄLYTYS! esitetään näytössä, kun hälytystiedotus lähetetään.
Liikenneinformaatio – TP
Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävän liikennetiedotteen
vuoksi. Symboli TP (Liikennetiedotus) osoittaa, että toiminto on aktivoituna. Jos käytössä
oleva asema voi lähettää liikennetietoja, esitetään näytössä
.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa FM-asetukset TP
(Liikennetiedotus).
2. Painakaa SCAN.
``
153
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
TP nykyiseltä asemalta / kaikilta asemilta
Radio voi keskeyttää käytössä olevan äänilähteen joko asetetun (käytössä olevan) tai kaikkien asemien liikennetietoja varten.
Siirtykää kohtaan FM-asetukset
Radion lisäasetukset TP-asema...
muuttaaksenne.
Uutiset
04
Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävien uutislähetysten vuoksi.
Symboli NEWS osoittaa, että toiminto on aktiivinen.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa FM-asetukset Uutiset.
Uutiset nykyiseltä asemalta / kaikilta
asemilta
Radio voi keskeyttää käytössä olevan äänilähteen joko asetetun (käytössä olevan) tai kaikkien asemien uutisia varten.
Siirtykää kohtaan FM-asetukset
Radion lisäasetukset Uutisasema
muuttaaksenne.
Ohjelmatyypit – PTY
PTY-toiminnolla voidaan valita eri ohjelmatyyppejä, esim. pop ja klassinen musiikki.
PTY-symboli osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Toiminto keskeytyy asetetun aseman
154
RDS-verkossa lähetettävää ohjelmatyyppiä
varten.
1. Aktivointi FM-tilassa valitsemalla ohjelmatyyppi kohdassa FM-asetukset PTY
Valitse PTY.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa FM-asetukset
PTY Näytä PTY
HUOM
Kaikki radioasemat eivät tue ohjelmatyyppien näyttöä.
2. Poistakaa aktivointi nollaamalla PTY kohdassa FM-asetukset Poista kaikkit
PTY:t.
Radioteksti
PTY-haku
Toiminto hakee valittua ohjelmatyyppiä koko
taajuusalueelta.
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelman
sisällöstä, esiintyjistä jne. Tiedot voidaan esittää näytössä.
1. Valitkaa PTY kohdassa FM-asetukset
PTY Valitse PTY.
2. Siirtykää kohtaan FM-asetukset
(ohjelmatyyppi) Hae PTY.
Automaattinen taajuuspäivitys – AF
PTY
Jos radio löytää jonkin valituista ohjelmatyypeistä, esitetään >| hakee näytössä.
Etsinnän jatkamiseksi valittujen ohjelmatyyppien toisen lähetyksen osalta painakaa
navigointipainikkeessa.
Ohjelmatyypin näyttö
Nykyisen aseman ohjelmatyyppi voidaan esittää näytössä.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa Radioteksti.
Toiminto valitsee yhden asetetun aseman voimakkaimmista lähettimistä. Voimakkaan lähettimen löytämiseksi toiminto voi joutua etsimään läpi koko FM-alueen. Silloin radio hiljenee ja PI Haku Peruutus, paina Exit esitetään
näytössä.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa FM-asetukset
Radion lisäasetukset AF.
Alueelliset radio-ohjelmat – REG
Toiminto saa radion jatkamaan alueellisen
lähettimen ohjelman vastaanottoa, vaikka sen
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
signaalin voimakkuus on heikko. Symboli
REG osoittaa, että toiminto on aktiivinen.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa kohdassa FM-asetukset
Radion lisäasetukset Alueellinen.
Enhanced Other Networks – EON
Toiminto on käyttökelpoinen suurkaupunkialueilla, joilla on useita alueellisia radioasemia.
Se antaa auton ja radiolähettimen välisen etäisyyden ratkaista, milloin ohjelmatoiminnot keskeyttävät käytössä olevan äänilähteen.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
FM-tilassa valitsemalla jokin vaihtoehdoista kohdassa FM-asetukset
Radion lisäasetukset EON:
• Paikallinen – keskeyttää vain, jos radioaseman lähetin on lähellä.
•
Kaukoyhteys4
– keskeyttää, jos radioaseman lähetin on kaukana, vaikka signaali
olisi kohiseva.
• Pois – ei keskeytä muiden asemien ohjelmatyyppejä varten.
Palauttaminen tehdään FM-tilassa kohdassa FM-asetukset Radion
lisäasetukset Palauta kaikki.
Kaikki radioasetukset voidaan asettaa uudelleen takaisin alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.
4
Opetusohjelma
Kuunnelma
Ohjelmatyyppien äänenvoimakkuuden
ohjaus
Keskeyttävät ohjelmatyypit, esim. NEWS tai
TP, kuuluvat ko. ohjelmatyypille valitulla
Kulttuuri
äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta säädetään ohjelmakeskeytyksen
aikana, säilyy uusi äänenvoimakkuus uuteen
ohjelmakeskeytykseen asti.
Popmusiikki
Puheohjelma
Rock-musiikki
04
Kevyt musiikki
Klassinen
Päävalikko FM
Muu musiikki
FM-asetukset
Sää
1.1
Uutiset
1.2
TP (Liikennetiedotus)
1.3
Radioteksti
1.4
PTY (ohjelmatyyppi)
1.4.1
Tiede
Kevyt klassinen
Valikkorakenne FM
Valitse PTY
Poista kaikkit PTY:t
RDS-toimintojen palauttaminen
Urheilu
Ajankohtaisohjelma
Tiedotuksia
Talous ja raha
Lastenohjelma
Yhteiskunnallinen
Uskonto
Puhelinkontakti
Matkailu
Vapaa-aika
Jazz-musiikki
Tehdasasetus.
``
155
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Kantrimusiikki
Radiojärjestelmä – DAB*
Taajuusalue
Kotimainen musiikki
Yleistä
Ikivihreät
DAB (Digital Audio Broadcasting) on radion
digitaalinen lähetysjärjestelmä.
DAB:tä lähetetään kahdella taajuusalueella5;
Band III ja LBand.
Kansanmusiikki
Dokumentti
1.5
04
1.4.2
Hae PTY
1.4.3
Näytä PTY-teksti
Radion lisäasetukset
1.5.1
TP-asema
1.5.2
Uutisasema
1.5.3
AF
1.5.4
EON
Pois
Paikallinen
Kaukoyhteys
5
6
156
1.5.5
Alueellinen
1.5.6
Palauta FM-asetukset
HUOM
Tämä järjestelmä ei tue DAB+:aa.
Palvelu ja Kokonaisuus
• Palvelu – Kanava, radiokanava (vain järjestelmän tukemat äänipalvelut).
• Kokonaisuus – Kokoelma radiokanavia,
jotka lähetetään samalla taajuudella.
Kanavaryhmien tallennus
(Kokonaisuuden opetus)
• Band III – koko maassa6
• LBand – enimmäkseen suurkaupungeissa
Valittaessa esim. pelkästään Band III kanavien
opetus on nopeampaa kuin valittaessa sekä
Band III että LBand. Kaikkien kanavaryhmien
löytyminen ei ole varmaa. Taajuusalueen
valinta ei vaikuta tallennukseen.
Navigointi luetteloiden avulla
Navigointiin voidaan käyttää kolmentyyppisiä
perusluetteloita:
• Kokonaisuus – Näyttää kanavaryhmät,
jotka kuuntelija on löytänyt kanavaryhmien
oppimisen avulla.
Kun auto siirtyy uudelle lähetysalueelle, alueella saatavana olevat kanavaryhmät voidaan
oppia.
• Palvelu – Näyttää kanavat riippumatta
Kanavaryhmien opetus luo päivitetyn luettelon
kaikista saatavana olevista kanavaryhmistä.
Luetteloa ei päivitetä automaattisesti. Oppiminen tehdään valikon Opettele kokonaisuus
kautta tai suoraan painamalla pitkään AUTO.
Kanavaryhmän oppiminen voi kestää jopa
minuutin, jos sekä Band III että LBand on
valittu.
Luetteloihin pääsee valikon kautta. Kanavaryhmiin päästään myös painamalla ENTER.
Kaikki alueet/maat eivät käytä molempia aaltoalueita.
Rakentamisen aikana DAB ei peitä koko maata, vaan toimii pelkästään suurkaupunkialueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
siitä, mihin kanavaryhmään ne kuuluvat.
Luetteloa voidaan suodattaa myös toiminnon DAB PTY avulla (ks. alla).
• Alakanava – Valitun kanavan alakanavia.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Skannaus
Skannaus tarkoittaa, että kaikkia luettelon
kanavia soitetaan 10 sekuntia.
Painakaa SCAN aktivoidaksenne
Skannaus voidaan valita myös DAB-PTY tilassa. Silloin soitetaan vain esivalittua ohjelmatyyppiä välittäviä kanavia.
Lopettakaa skannaus painamalla kerran
SCAN tai painakaa EXIT.
Alakanava
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille.
Jos yhtä tai useampaa alakanavaa lähetetään,
näytössä kanavan nimen oikealla puolella on
symboli >. Alakanava osoitetaan symbolilla >
näytöllä olevan kanavan nimen vasemmalla
puolella.
Pääsy alakanavaan:
Painakaa
.
Navigointi alakanavien välillä:
Painakaa
tai
.
Alakanaviin pääsee vain valitun pääkanavan
kautta.
DAB PTY (ohjelmatyyppi)
DAB PTY valitsee radio-ohjelman tyypin. Saatavana on 29 erilaista ohjelmatyyppiä, jotka
sisältävät myös eri ohjelmakategorioita. Kun
ohjelmatyyppi on valittu, navigointi tapahtuu
vain ko. tyyppiä lähettävissä kanavissa.
Poistuminen tästä tilasta:
Painakaa EXIT
Voitte myös valita esiasetetun kanavan tai
lopettaa toiminnon DAB PTY valikon kautta.
Joissakin tapauksissa DAB-radio poistuu PTYtilasta, kun DAB-DAB-linkitys (ks. alla) tehdään.
DAB DAB-linkkiin
Kanavalta, jonka vastaanotto on huono tai sitä
ei ole, voidaan siirtyä toisessa kanavaryhmässä olevaan samaan kanavaan, jonka vastaanotto on parempi. Kanavaryhmää vaihdettaessa saattaa esiintyä tietty viive. Vaihdettaessa vanhalta kanavalta uuteen saattaa
esiintyä hiljaisuus.
DAB-näyttöasetukset
1. Perus – Vain kanavan nimi näytetään, jos
ensisijaista komponenttia toistetaan. Alakanavan nimi näytetään, jos alakanavaa
toistetaan
3. Kokonaisuus +PTY – Lisää ohjelmatyypin
nimen kanavan nimen alle
Esivalinnat
Taajuusaluetta kohti voidaan tallentaa 10 esivalintaa. DAB:llä on 2 muistipankkia esivalinnoille: DAB1 ja DAB2. Tallennetut esivalinnat
valitaan esivalintapainikkeilla.
Esivalinta sisältää kanavan, mutta ei alakanavaa. Jos alakanavaa toistetaan ja esiasetus tallennetaan, vain kanavan tunniste rekisteröidään. Se johtuu siitä, että alakanavat ovat
katoavia. Seuraavalla esiasetuksen hakuyrityksellä toistetaan kanavaa, joka sisälsi alakanavan. Esiasetus ei riipu kanavaluettelosta.
04
Tallennetun kanavan ei tarvitse olla kanavaluettelossa, jotta sitä voidaan kuunnella. Jos
kanava ladataan ilman, että se on saatavana,
näytetään esiasetusnumero ja seuraa hiljaisuus, kunnes saatavana oleva esiasetus valitaan ladattavaksi. Vaihtoehtoisesti toinen
kanava.
HUOM
Äänentoistolaitteiston DAB-järjestelmä ei
tue kaikkia DAB-standardissa olevia toimintoja.
2. Kokonaisuus – Lisää kanavaryhmän
nimen kanavan nimeen
``
157
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Äänentoistolaitteisto
Valikkorakenne DAB
4.17.
Säätiedotus
6.3.
FM-liikenne
DAB-päävalikko
4.18.
Talousohjelma
6.4.
Valitse DAB-taajuus
1.
Valitse kokonaisuus
4.19.
Lapsille
6.4.1.
Band III
2.
Valitse palvelu
4.20.
Faktaohjelma
6.4.2.
LBand
3.
Valitse alakanava
4.21.
Uskonto
6.4.3.
4.
DAB PTY
4.22.
Yleisökontakti
LBand & Band
III
4.1.
DAB PTY pois päältä
4.23.
Matkailu
4.2.
Uutiset
4.24.
Vapaa-aika
4.3.
Ajankohtaista
4.25.
Jazz ja blues
4.4.
Tiedotuksia
4.26.
Kantrimusiikki
4.5.
Urheilu
4.27.
Kotimainen musiikki
4.6.
Opetusohjelma
4.28.
Ikivihreät
4.7.
Draama
4.29.
Kansanmusiikki
4.8.
Taide
4.30.
Dokumentti
4.9.
Tiede
5.
Opettele kokonaisuus
4.10.
Puheviihde
6.
DAB-asetukset
4.11.
Popmusiikki
4.12.
Rock-musiikki
4.13.
Rauhallinen musiikki
4.14.
Kevyt klassinen
4.15.
Klassinen musiikki
4.16.
Muu musiikki
04
6.1.
6.2.
158
DAB-näyttöasetukset
6.1.1.
Kokonaisuuden nimi
6.1.2.
Kokonaisuud.
nimi ja PTY
6.1.3.
Perus
DAB DAB-linkkiin
6.5.
Nollaa DAB
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajotietokone
Yleistä
Toiminnot
HUOM
HUOM
Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan aktivoida uudelleen. Kuitatkaa varoitusilmoitus
painamalla READ.
Matkan ja nopeuden yksikön vaihtamiseksi
ottakaa - yhteys korjaamoon. Valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Infonäyttö ja säätimet.
READ - kuittaus
Säätöpyörä – selaa valikoiden ja valintojen
välillä ajotietokoneluettelossa
RESET – nollaa
Ajotietokoneen valikot ovat portaattomassa
silmukassa. Yksi valikon vaihtoehdoista on
sammutettu näyttö - se merkitsee myös silmukan alkua/loppua.
Keskinopeus
Keskinopeus lasketaan viimeisimmästä nollauksesta. Nollaus tehdään painamalla
RESET.
Nykyinen kulutus
Hetkellisen polttoaineenkulutuksen laskenta
tehdään joka sekunti. Näytön tieto päivitetään
parin sekunnin välein. Auton seistessä paikallaan näyttö esittää "----".
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus lasketaan
viimeisimmästä nollauksesta. Nollaus tehdään
painamalla RESET.
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos polttoaineella toimivaa lisä- ja/tai pysäköintilämmitintä* on käytetty.
Km tyhjään säiliöön
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä
olevaan polttoainemäärään. Näyttö esittää likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa säiliössä
jäljellä olevalla polttoaineella.
04
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti ottaen
pidemmän ajomatkan. Lisätietoja siitä, kuinka
voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen,
katso sivu 12.
Kun näyttö esittää "---- km tyhjään
säiliöön", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
Lisätkää polttoainetta pikimmiten.
HUOM
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos ajotapaa muutetaan.
Nollaus
1. Valitkaa --- km/h keskinopeus tai --.- l/
100 km keskiarvo.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
159
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajotietokone
2. Pitäkää RESET painettuna n. 1 sekunnin
valitun toiminnon nollaamiseksi. Jos
RESET pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia, nollataan keskinopeus ja keskikulutus samanaikaisesti.
Nykyinen nopeus*1
Hetkellinen nopeus esitetään yksiköissä mph,
jos nopeusmittarin asteikko on km/h. Jos
nopeusmittarin asteikko on mph, hetkellinen
nopeus esitetään yksiköissä km/h.
04
1
160
Vain tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
Yleistä DSTC-järjestelmästä
Perävaunun vakautusjärjestelmä* - TSA
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) auttaa
kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa
auton etenemiskykyä.
Toiminnon tehtävänä on vakauttaa auton ja
perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa
yhdistelmä alkaa heilahdella, katso sivu 238.
Jarrutettaessa voidaan järjestelmän toiminta
kokea sykkivänä äänenä. Painettaessa kaasua
auto voi kiihtyä odotettua hitaammin.
Käsittely
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto rajoittaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
1. Kääntäkää säätöpyörää (1), kunnes DSTCvalikko näytetään. DSTC PÄÄLLÄ tarkoittaa, että järjestelmän toiminta on muuttumaton.
DSTC Ajovakauden hallintatoiminto
POIS tarkoittaa, että järjestelmän vaikuttamista rajoitetaan.
Rajoitettu toiminta
Järjestelmän toimintaa sivuluiston ja kaasunpainalluksen yhteydessä voidaan rajoittaa. Toimintaa sivuluiston yhteydessä viivytetään ja
täten sallitaan enemmän sivuluistoa, mikä
antaa suuremman vapauden dynaamisessa
ajossa. Etenemiskykyä syvässä lumessa tai
hiekassa parannetaan, koska vetovoimaa ei
enää rajoiteta.
2. Pitäkää RESET (2) painettuna, kunnes
DSTC-valikko muuttuu.
Järjestelmä pysyy rajoitettuna, kunnes moottori sammutetaan - moottorin seuraavan käynnistyksen jälkeen DSTC on taas normaalitilassaan.
VAROITUS
Vetovoimatoiminto
Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua, jos
järjestelmän toimintaa rajoitetaan.
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja
siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle
pyörälle, joka ei luista.
Ilmoitukset infonäytössä
DSTC Tilap. POIS tarkoittaa, että järjestelmää
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi
mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia
ohjata autoa.
on tilapäisesti rajoitettu johtuen liian korkeasta
jarrulevyjen lämpötilasta.
G021409
EDC (Engine Drag Control) estää tahattoman
pyörien lukkiutumisen, esim. alasvaihtamisen
tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.
04
Toiminto aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun jarrut ovat jäähtyneet.
DSTC Vaatii huollon tarkoittaa, että järjestelmä on suljettu vian vuoksi.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
161
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
> Jos ilmoitus on edelleen olemassa, kun
moottori käynnistetään uudelleen - ajakaa korjaamolle. Valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit mittaristossa
Jos symbolit
ja
esitetään samanaikaisesti - lue infonäytön ilmoitus.
esiintyy yksin, se voi tapahJos symboli
tua seuraavilla tavoilla:
04
• Vilkkuva valo tarkoittaa, että järjestelmä
säätää juuri silloin.
• Jatkuva valo 2 sekunnin ajan tarkoittaa järjestelmän tarkastusta moottorin käynnistyksen yhteydessä.
• Kiinteä valo moottorin käynnistyksen jälkeen tai ajon aikana tarkoittaa, että järjestelmässä on vikaa.
162
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajo-ominaisuuksien sovitus
Aktiivinen alusta (Four-C)*
jestelmässä ja valitkaa Matala, Keskiverto tai
Korkea.
Käsittely
Aktiivinen alusta Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept) säätää iskunvaimentimien ominaisuuksia siten, että auton ajoominaisuuksia voidaan säätää. Asetuksia on
kolme: Comfort, Sportja Advanced.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 129.
Tähän valikkoon ei pääse auton liikkuessa.
Comfort
Säätö saa aikaan sen, että auto koetaan mukavammaksi karkealla ja epätasaisella tienpinnalla. Iskunvaimennus on pehmeä ja korin liike
mukautuvaa ja miellyttävää.
Sport
Asetus saa aikaan sen, että auto koetaan urheilullisemmaksi, tätä suositellaan aktiivisempaan
ajoon. Ohjausvaste on nopeampi tilassa
Comfort. Vaimennus on kovempi ja kori seuraa
tienpintaa heilahtelun vähentämiseksi kaarreajossa.
Advanced
Tätä asetusta suositellaan vain erittäin tasaisille ja sileille tienpinnoille.
Iskunvaimentimet on optimoitu mahdollisimman hyvälle ajorataotteelle ja heilahtelua kaarteissa on edelleen minimoitu.
04
Alusta-asetukset.
Käyttäkää keskikonsolissa olevia painikkeita
asetuksen muuttamiseen. Asetus, jota käytettiin sammutettaessa moottori, aktivoituu käynnistettäessä moottori uudelleen.
Nopeudesta riippuvainen
ohjaustehostin*
Ohjausvastus kasvaa suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle. Moottoriteillä ohjaus on nopeampi ja
suorempi. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt eikä vaadi ponnistelua.
Kuljettaja voi valita ajotuntumaan tai ohjauksen
herkkyyteen vaikuttavasta kolmesta eri ohjausvastuksen tasosta. Siirtykää kohtaan Auton
asetukset Ohjausvoiman taso valikkojär-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
163
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Vakionopeudensäädin*
Käsittely
Nopeussäädin aktivoidaan sitten painamalla
tai
, minkä jälkeen ko. nopeus tallennetaan muistiin - näytön teksti (---) km/h vaihtuu
osoittamaan valittua nopeutta, esim. 100 km/
h.
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan nopeuden ollessa alle 30 km/h.
G021411
04
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö.
Nopeussäädin - Päällä/Pois.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Valmiustila
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Valittu nopeus (suluissa = valmiustila).
Aktivointi ja nopeuden säätö
Asettakaa nopeussäädin päälle painamalla
ohjauspyörän painiketta CRUISE - symboli
syttyy näytössä (5) ja sulkumerkit osoituksen (---) km/h ympärillä tarkoittavat, että
nopeussäädin on asetettu valmiustilaan.
Nopeuden muuttaminen
Aktiivisessa tilassa säädetään nopeutta painamalla lyhyesti tai pitkään
tai
- viimeksi
tehty painallus tallennetaan muistiin.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa asetetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
HUOM
Jos jotain nopeussäätimen painikkeista painetaan kauemmin kuin n. 1 minuutin ajan,
nopeussäädin kytketään pois toiminnasta.
Vakionopeussäätimen palauttamiseksi
moottori on tällöin sammutettava.
Tilapäinen poistaminen käytöstä valmiustila
Painakaa
kytkeäksenne nopeussäätimen
tilapäisesti pois toiminnasta ja asettakaa se
164
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
valmiustilaan - asetettu nopeus esitetään näytössä suluissa (5), esim. (100) km/h.
Automaattinen valmiustila
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
käyttöjarrua painetaan
nopeus laskee alle arvon n. 30 km/h
kytkinpoljin painetaan alas
vaihteenvalitsin siirretään vapaa-asentoon
(automaattivaihteisto)
• kuljettaja pitää asetettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Asetetun nopeuden palauttaminen
Valmiustilassa oleva nopeussäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyörän painiketta
nopeus asetetaan tällöin viimeksi tallennetun
mukaiseksi.
HUOM
Nopeus voi nousta huomattavasti, kun
nopeus on palautettu painikkeella
.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Vakionopeudensäädin*
Sulkeminen
Nopeussäädin suljetaan ohjauspyörän painikkeella CRUISE tai sammuttamalla moottori asetettu nopeus hävitetään muistista eikä sitä
-painikkeella.
voida palauttaa
04
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
165
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Yleistä ACC:stä
Mukautuva nopeussäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon. Se antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla
maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
04
Kuljettaja asettaa halutun nopeuden ja aikavälin edellä kulkevaan autoon. Kun tutkatunnistin
havaitsee hitaamman ajoneuvon auton edessä,
nopeus sovitetaan automaattisesti tämän
mukaiseksi. Kun tie on vapaa, auto ottaa jälleen
valitun nopeuden.
Jos mukautuva nopeussäädin on suljettu tai
asetettu valmiustilaan, ja auto tulee liian lähelle
edessä olevaa ajoneuvoa, etäisyystarkastus
(katso sivu 174) varoittaa kuljettajaa lyhyestä
etäisyydestä.
166
VAROITUS
Toiminto
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Osassa Toiminto ja siitä eteenpäin kerrotaan rajoituksista, jotka kuljettajan pitää tietää ennen kuin mukautuvaa nopeussäädintä käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan nopeussäätimen huollon saa
tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Katsaus toimintaan.
Varoitusvalo, kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Ohjauspyörän painikesarja
Tutkatunnistin
Mukautuva nopeussäädin muodostuu itse säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
VAROITUS
Mukautuva nopeussäädin ei ole törmäyksenvälttämisjärjestelmä. Kuljettajan pitää
puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva nopeussäädin ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen,
esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei
myöskään vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja
esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajorajalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi-/lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon mitataan
pääasiassa tutkatunnistimella. Nopeussäädin
säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. On normaalia, että jarruista kuuluu
heikko ääni, kun vakionopeudensäädin käyttää
niitä.
VAROITUS
Jarrupoljin liikkuu, kun vakionopeussäädin
jarruttaa. Älkää lepuuttako jalkaa jarrupolkimen alla, koska se voi tällöin jäädä puristuksiin.
Mukautuva nopeussäädin pyrkii seuraamaan
edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkatunnistin ei näe edellä olevaa ajoneuvoa, auto
sen sijaan säilyttää nopeussäätimen asetetun
nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus ylittää nopeussäätimen
asetetun nopeuden.
Nopeussäädin pyrkii säätämään nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita
jarrutuksia, pitää kuljettajan jarruttaa itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti.
Tutkatunnistimen rajoituksista johtuen jarrutus
voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta, katso
sivu 170.
Mukautuva nopeussäädin voidaan aktivoida
seuraamaan toista ajoneuvoa nopeudesta
30 km/h nopeuteen 200 km/h asti. Jos nopeus
laskee alle arvon 30 km/h tai jos moottorin
käyntinopeus tulee liian matalaksi, nopeussäädin asetetaan valmiustilaan, jolloin automaattinen jarrutus lakkaa - kuljettajan täytyy tällöin
itse alkaa pitää turvallista etäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä
jarrutus välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky, joka vastaa n. 25 % auton jarrutuskyvystä.
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä nopeussäädin selviytyy, ja kuljettaja ei
jarruta, nopeussäädin käyttää törmäysvaroittimen varoitusvaloa ja varoitusääntä (katso
sivu 183) huomauttamaan kuljettajalle, että
välitön puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
04
HUOM
Punaista varoitusvaloa voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa tai
aurinkolaseja käytettäessä.
VAROITUS
Vakionopeussäädin varoittaa vain ajoneuvoista, jotka tutkatunnistin on havainnut.
Tämän vuoksi voi varoitus jäädä puuttumaan tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää
odottako varoitusta, vaan jarruttakaa tarvittaessa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
167
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että mukautuva nopeussäädin on
ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla
teillä ajettaessa. Nopeussäätimellä voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon ajettaessa mäkisillä teillä, raskaalla
kuormalla tai perävaunua vetäen - olkaa tällöin
erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
Käsittely
04
Valittu nopeus (suluissa = valmiustila).
Aikaetäisyys - Päällä, säädön aikana.
Aikaetäisyys - Päällä, säädön jälkeen.
Aktivointi ja nopeuden säätö
Kytkekää nopeussäädin päälle painamalla
ohjauspyörän painiketta
- symboli
syttyy
näytössä. Sulkumerkit (6) osoituksen (---)
yhteydessä tarkoittavat, että nopeussäädin on
asetettu valmiustilaan.
Nopeussäädin aktivoidaan sitten painamalla
tai
, minkä jälkeen ko. nopeus tallennetaan muistiin - näytön teksti (---) vaihtuu osoittamaan valittua nopeutta, esim. 100 ilman sulkumerkkejä.
Kun symboli
vaihtuu osoitukseksi
, tutkatunnistin on
havainnut ajoneuvon.
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
Nopeussäädin - Päällä/Pois tai Valmiustila
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Aktiivisessa tilassa säädetään nopeutta painatai . Painikmalla pitkään tai lyhyesti ,
on aktiivisena sama toiminto kuin
keella
painikkeella
, mutta se antaa pienemmän
nopeuden lisäyksen. Viimeksi tehty painallus
tallennetaan muistiin.
HUOM
Jos jotain nopeussäätimen painikkeista painetaan kauemmin kuin n. 1 minuutin ajan,
nopeussäädin kytketään pois toiminnasta.
Vakionopeussäätimen palauttamiseksi
moottori on tällöin sammutettava.
Tietyissä tilanteissa vakionopeussäädintä ei
voida aktivoida. Tällöin näyttö esittää
Vakionop.säädin Ei käytössä, katso
sivu 172.
Aikaetäisyyden asettaminen
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään näytössä 1-5
vaakaviivana - mitä useampi
viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n.
1 sekuntia, 5 viivaa n.
Vain, kun symboli
(auton
kanssa) palaa, nopeussäädin
säätää etäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan nopeuden ollessa alle 30 km/h.
Aktivointi ja nopeuden säätö.
168
Nopeuden muuttaminen
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2,5 sekuntia.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Aikaetäisyyttä lisätään painikkeella ohjauspyöja vähennetään painikkeella
rän painikkeella
.
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeussäädin lisää aikaväliä hieman.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeussäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi
tietyissä paikoissa.
Huomatkaa, että lyhyt aikaetäisyys antaa kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia, jos
jotain ennakoimatonta tapahtuu liikenteessä.
Valitun aikaetäisyyden viivamäärä esitetään itse asetuksen aikana ja muutamia
sekunteja sen jälkeen, sen jälkeen esitetään symbolin pienennetty versio oikealla näytössä. Sama symboli esitetään myös etäisyyshälytyksen ollessa aktivoituna, katso sivu 174.
• kuljettaja pitää asetettua suurempaa
HUOM
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin
Käyttäkää vain aikaetäisyyttä, joka on sallittu paikallisten liikennesääntöjen mukaan.
Jos vakionopeussäädin ei tunnu reagoivan
aktivoitaessa, syynä voi olla se, että aikaetäisyys lähimpään autoon estää nopeuden
lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pidemmäksi
etäisyys tulee metreinä laskettuna tietylle
aikaetäisyydelle.
Tilapäinen poistaminen käytöstä valmiustila
Painakaa ohjauspyörässä olevaan painiketta
kytkeäksenne nopeussäätimen tilapäisesti
pois toiminnasta ja asettakaa se valmiustilaan
- asetettu nopeus esitetään näytössä suluissa,
esim. (100).
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
Nopeussäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
• käyttöjarrua painetaan
• kytkinpoljin on painettuna pidempään kuin
1 minuutin1
• vaihteenvalitsin siirretään vapaa-asentoon
(automaattivaihteisto)
1
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Automaattinen valmiustila
04
Mukautuva nopeussäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. Vakautus- ja vetovoima (DSTC). Jos jokin näistä järjestelmistä
lakkaa toimimasta, nopeussäädin sulkeutuu
automaattisesti.
Automaattisen aktivoinnin poiston yhteydessä
kuuluu signaali ja ilmoitus Vakionop.säädin
Kytketty pois näytetään näytössä. Kuljettajan
pitää tällöin puuttua asiaan ja itse sovittaa
nopeus ja etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon.
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua
seuraavista seikoista:
• moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
• nopeus laskee alle arvon 30 km/h
• pyörät menettävät otteensa tiehen
Kytkeminen vapaalle ja suuremman tai pienemmän vaihteen valitseminen ei aiheuta valmiustilaa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
169
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
• jarrujen lämpötila on korkea
• tutkatunnistin on esim. märän lumen tai
voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).
Asetetun nopeuden palauttaminen
Valmiustilassa oleva nopeussäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyörän painiketta
nopeus asetetaan tällöin viimeksi tallennetun
mukaiseksi.
04
HUOM
Nopeus voi nousta huomattavasti, kun
nopeus on palautettu painikkeella
.
Sulkeminen
Nopeussäädin suljetaan ohjauspyörän painikkeella
valmiustilassa tai pitkällä painalluksella aktiivisessa tilassa. Asetettu nopeus hävitetään eikä sitä voida palauttaa
-painikkeella.
havaita samaan suuntaan kulkevat autot tai
suurehkot ajoneuvot samalla ajokaistalla.
Tutkatunnistimen muuttaminen voi tehdä sen
käytön laittomaksi.
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Tutkatunnistinta käyttää, mukautuvan nopeussäätimen lisäksi, myös automaattisella jarrutustoiminnolla varustettu törmäysvaroitin
(katso sivu 182) ja etäisyystarkastus (katso
sivu 174). Tutkatunnistimen tehtävänä on
170
Mukautuva nopeussäädin ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen,
esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei
myöskään vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja
esineiden vuoksi.
Osassa Toiminto ja siitä eteenpäin kerrotaan rajoituksista, jotka kuljettajan pitää tietää ennen kuin mukautuvaa nopeussäädintä käytetään.
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajorajalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi-/lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
Tutkatunnistimen kyky havaita edellä oleva
ajoneuvo heikkenee voimakkaasti:
• jos tutkatunnistin tukkeutuu eikä voi
VAROITUS
Tutkatunnistin ja sen rajoitukset
VAROITUS
Mukautuva nopeussäädin ei ole törmäyksenvälttämisjärjestelmä. Kuljettajan pitää
puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Lisävarusteita tai muita esineitä ei saa asentaa etusäleikön eteen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
havaita muita ajoneuvoja esim. rankassa
sateessa tai jos lumisohjoa tai muita esineitä on kasaantunut tutkatunnistimen
eteen.
HUOM
Pitäkää tutkatunnistimen edessä oleva
pinta puhtaana.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
• jos edellä olevan ajoneuvon nopeus eroaa
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
paljon omasta nopeudesta.
Esimerkkejä, joissa nopeussäädin ei
toimi optimaalisesti
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu. Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai
havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tutka tukossa
Ks. käsikirjaa, tämä tarkoittaa, että tutkatunnistimesta lähtevät tutkasignaalit estyvät ja
ettei edessä olevaa autoa voida havaita.
04
G021414
Tämä puolestaan tarkoittaa, että mukautuva
nopeussäädin, etäisyyshälytys ja törmäysvaroitin automaattisella jarrutustoiminnolla eivät
toimi.
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
ACC ei voi nähdä pieniä ajoneuvoja (Tumma kolmio: ACC:n näkökenttä).
Tutkatunnistin ei joskus voi havaita lähellä
olevaa ajoneuvoa, esim. sellaista, joka ajaa
oman autonne ja edellä olevan ajoneuvon
väliin.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
171
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien
kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka
havaitsee, ettei se enää ole tukossa.
04
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Valmiustila tai aktiivinen tila ilman havaittua ajoneuvoa.
Aktiivinen tila ja havaittu ajoneuvo, jonka mukaan vakionopeudensäädin sovittaa nopeuden.
Aikaetäisyys - aktivoitu, säädön aikana.
Aikaetäisyys - aktivoitu, säädön jälkeen.
172
Kytke DSTC vak.nop.
mahd.
Nopeussäädintä ei voi aktivoida ennen kuin Vakautus- ja vetovoimatoiminto (DSTG) on asetettu normaalitilaan.
Vakionop.säädin Kytketty
pois
Nopeussäädin on suljettu - kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukautuva vakionopeudensäädin*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Vakionop.säädin Ei käytössä
Vakionopeudensäädintä ei voi aktivoida.
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
• jarrujen lämpötila on korkea
• tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
Tutka tukossa Ks. käsikirjaa
Vakionopeudensäädin on tilapäisesti pois toiminnasta.
• Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
04
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 170.
Vakionop.säädin Vaatii
huollon
Vakionopeudensäädin ei toimi.
• Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
173
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyyshälytys*
Yleistä
Etäisyyshälytys (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi kuljettajaa aikaetäisyydestä
edessä olevaan ajoneuvoon.
Etäisyyshälytys on aktiivinen nopeuksilla yli
30 km/h ja se reagoi vain ajoneuvoihin, jotka
ajavat oman auton edessä samaan suuntaan.
Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
04
HUOM
Aikaetäisyyden asettaminen
Etäisyystarkastuksen aktivointi poistettu
sopeutuvan nopeussäätimen ollessa aktivoituna.
VAROITUS
Etäisyystarkastus reagoi vain, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei vaikuteta.
Käsittely
Säädin ja näyttö.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen
Aikaetäisyys - Päällä, säädön aikana
Aikaetäisyys - Päällä, säädön jälkeen
Aikaetäisyyttä lisätään painikkeella
vähennetään painikkeella
.
Punaisen varoitusvalon pienempi osa tuulilasissa palaa jatkuvasti, jos etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin asetettu
aikaetäisyys.
174
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Painikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto
on kytketty päälle.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ja
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään näytössä 1-5
vaakaviivana - mitä useampi
viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa n.
1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa n. 2,5 sekuntia.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyyshälytys*
Valitun aikaetäisyyden viivamäärä esitetään itse asetuksen aikana ja muutamia
sekunteja sen jälkeen, sen jälkeen esitetään symbolin pienennetty versio oikealla näytössä. Sama symboli esitetään myös mukautuvan nopeussäätimen
ollessa aktivoituna.
Rajoitukset
HUOM
Toiminto käyttää samaa tutkatunnistinta kuin
mukautuva nopeussäädin ja törmäysvaroitin.
Lisätietoja tutkatunnistimesta ja sen rajoituksista, katso sivu 170.
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai
voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei varoitusvalo tuulilasissa näy.
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa
tutkatunnistimen mahdollisuuksiin havaita
edellä olevia ajoneuvoja.
Myös ajoneuvojen koko voi vaikuttaa
kykyyn havaita esim. moottoripyöriä. Tämä
voi tarkoittaa, että varoitusvalo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä tai että
varoitus satunnaisesti jää pois.
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pidemmäksi
etäisyys tulee metreinä laskettuna tietylle
aikaetäisyydelle.
04
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa
valon syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös
sopeutuva nopeussäädin, katso sivu 168.
Käyttäkää vain aikaetäisyyttä, joka on sallittu paikallisten liikennesääntöjen mukaan.
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Asetettu aikaetäisyys, säädön aikana.
Asetettu aikaetäisyys, säädön jälkeen.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
175
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Etäisyyshälytys*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Tutka on tukossa.
Etäisyyshälytys on tilapäisesti pois toiminnasta.
Ks. käsikirjaa
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lue tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 170.
Törmäysvaroitus Vaatii
huollon
04
176
Etäisyyshälytys sekä törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Yleistä
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Toiminto on aktiivinen nopeuksilla arvoon
30 km/h asti ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla
autoa automaattisesti uhkaavan, edessä olevaan ajoneuvoon kohdistuvan törmäysvaaran
yhteydessä, jos kuljettaja ei itse reagoi ajoissa
jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
City Safety™ aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus
huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei
voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety™ on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
Jos autossa on myös törmäysvaroitin ja automaattijarrutus*, nämä järjestelmät täydentävät
toisiaan. Lisätietoja törmäysvaroituksesta ja
automaattisesta jarrutuksesta, katso
sivu 182.
Toiminto
TÄRKEÄÄ
City Safety™ -järjestelmän huollon ja komponenttien vaihdon saa tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
VAROITUS
04
Lasertunnistimen lähetys- ja vastaanottoikkuna.
City Safety™ ei toimi kaikissa ajotilanteissa,
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
City Safety™ ei reagoi vastakkaiseen suuntaan ajaviin ajoneuvoihin, pieniin ajoneuvoihin, moottoripyöriin ja polkupyöriin tai
ihmisiin ja eläimiin.
City Safety™ -toimintoa ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja
luottaa järjestelmään ja antaa City Safety™ toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
City Safety™ voi estää törmäyksen, jos
nopeusero on alle 15 km/h – nopeuseron
ollessa korkeampi vain törmäysnopeutta
voidaan alentaa. Täyden jarrutusvaikutuksen aikaansaamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta.
Kuljettaja tai matkustaja huomaa City
Safety™ -järjestelmän yleensä vain tilanteissa,
joissa törmäys on erittäin lähellä.
Älkää koskaan odottako, että City Safety™
puuttuu tilanteeseen. Kuljettaja on aina vastuussa oikean etäisyyden ja nopeuden säilymisestä.
City Safety™ lukee auton edessä olevaa liikennettä lasertunnistimella, joka on asennettu tuulilasin yläreunaan. Uhkaavan törmäysvaaran
yhteydessä City Safety™ jarruttaa automaattisesti autoa, mikä voidaan kokea voimakkaana
jarrutuksena.
Jos nopeusero on 4-15 km/h suhteessa edellä
olevaan autoon, City Safety™ voi täysin välttää
törmäyksen.
City Safety™ aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
Useimmille kuljettajille tämä on kaukana normaalista ajotavasta ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
177
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
City Safety™ -järjestelmän kytkeminen uudelleen toimintaan:
Kun toiminto aktivoidaan ja jarruttaa, kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen, että toiminto
on/on ollut aktiivinen.
Rajoitukset
• Noudattakaa samaa menettelyä kuin suljettaessa, mutta valitkaa vaihtoehto
Päällä.
G021409
04
Jos ajoneuvojen välinen nopeusero on 15-30
km/h, City Safety™ ei voi yksin välttää törmäystä - täyden jarrutusvoiman saavuttamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta, jolloin törmäys on mahdollista välttää myös eron
ollessa yli 15 km/h.
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, jarruvalot syttyvät.
Näyttö ja suuntavilkkuvipu.
Säätöpyörä
RESET
Käsittely
HUOM
City Safety™- toiminto on aina päällä, kun
moottori on käynnistetty avaimen asennon
I ja II kautta (katso sivu 74 avaimen asennoista).
Päällä ja Pois
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
City Safety™ -toiminto, esim. kun lehdekkäät
oksat voivat pyyhkäistä konepellin ja/tai tuulilasin.
Moottorin käynnistyksen jälkeen voidaan City
Safety™ sulkea seuraavalla tavalla:
178
1. Siirtykää näytöllä säätöpyörän avulla kohtaan City Safety.
2. Painakaa RESET-painiketta 1 sekunti
vaihtaaksenne tilaan Pois.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä toiminto on kuitenkin jälleen päällä,
vaikka järjestelmä oli suljettu, kun moottori
sammutettiin.
VAROITUS
Lasertunnistin lähettää laservaloa myös,
kun City Safety™ -toiminto on suljettu
manuaalisesti.
City Safety™ -tunnistin on suunniteltu havaitsemaan autot ja muut suurehkot moottoriajoneuvot auton edessä ja se on riippumaton siitä,
onko päivä vai yö.
Tunnistimella on kuitenkin rajoituksia ja se toimii huonommin esim. voimakkaassa lumi- tai
vesisateessa, tiheässä sumussa tai jos ilmassa
on runsaasti pölyä tai savua. Huuru, lika, jää tai
lumi tuulilasilla voi häiritä toimintaa.
Riippuvat kohteet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai tarvike, kuten esim. lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden, rajoittavat toimintaa.
City Safety™ -tunnistimesta tuleva infrapunavalo mittaa, kuinka valo heijastuu. Tunnistin ei
voi havaita kohteita, joiden heijastuskyky on
pieni. Ajoneuvon takaosat heijastavat yleensä
valoa riittävästi rekisterikilven ja takavalojen
heijastimien ansiosta.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa City Safety™ -järjestelmän kykyä välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa ABS- ja
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
DSTC-järjestelmät antavat mahdollisimman
hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
HUOM
Syy
Toimenpide
•
Pitäkää tuulilasin pinta lasertunnistimen
edessä puhtaana jäästä, lumesta ja
liasta (ks. kuvaa tunnistimen sijainnista
sivulta 177).
Puhdistakaa tuulilasin pinta tunnistimen
edessä liasta, jäästä
ja lumesta.
•
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin lasertunnistimen eteen
Tuulilasin pinta
lasertunnistimen
edessä on likainen
tai jään tahi lumen
peittämä.
•
Poistakaa jää ja lumi konepelliltä – lumija jääpeite ei saa ylittää 5 cm:n korkeutta.
Lasertunnistimen
näkökenttä on
tukossa.
Poistakaa näkyvyyden estävä esine.
Kun oma auto peruuttaa, ei City Safety™ -järjestelmää voi aktivoida.
City Safety™ -järjestelmä ei aktivoidu pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa edessä olevaa autoa lähestytään erittäin hitaasti, esim.
pysäköitäessä.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety™ -järjestelmä ei
puutu tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä
tavalla ohjaa, jarruttaa tai kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
Kun City Safety™ -järjestelmä on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa,
auto pysyy paikallaan korkeintaan
1,5 sekuntia. Jos autoa on jarrutettu edessä
olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun City Safety™
on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
04
Vianetsintä ja toimenpide
Jos kojelaudan näytössä on ilmoitus Tuulilasi
Tunn. peitossa, lasertunnistin on tukossa eikä
pysty havaitsemaan auton edessä olevia ajoneuvoja, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että
City Safety™ ei toimi.
Kuitenkaan ei ilmoitusta Tuulilasi Tunn.
peitossa esitetä kaikissa tilanteissa, joissa
lasertunnistin on tukittu – kuljettajan pitää
tämän vuoksi olla huolellinen ja pitää tuulilasi ja
lasertunnistimen edessä oleva alue puhtaana.
Seuraavassa taulukossa ovat ilmoituksen esittämisen mahdolliset syyt ja ehdotukset sopiviksi toimenpiteiksi.
``
179
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
TÄRKEÄÄ
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku lasertunnistimen jonkin "ikkunan"
eteen, ja se peittää n. 0,5 x 3,0 mm suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa
yhteys korjaamoon korjausta tai tuulilasin
vaihtoa varten (ks. kuvaa tunnistimen sijainnista sivulta 177) - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
04
Toimenpiteen jättäminen pois voi aiheuttaa
City Safety™ -toiminnon rajoitetun suorituskyvyn.
Jotta ei riskeerata City Safety™ -toiminnon
suorituskykyä, on voimassa myös seuraavaa:
180
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppinen tai Volvon hyväksymä tuulilasi
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
Lasertunnistin
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Toiminto City Safety™ sisältää tunnistimen,
joka lähettää laservaloa. Ottakaa yhteys pätevään korjaamoon vian sattuessa tai kun tarvitaan lasertunnistimen huoltoa - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Samalla kun City Safety™ jarruttaa automaattisesti, yksi tai useampi kojelaudan symboleista voi syttyä ja näytössä näkyä ilmoitus.
VAROITUS
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen
(joka antaa siroavaa näkymätöntä lasersäteilyä) 100 mm:n etäisyydeltä tai lähempää
suurentavalla optiikalla, kuten suurennuslasilla, mikroskoopilla, objektiivilla tai vastaavalla optisella laitteella – se aiheuttaa silmävammojen vaaran (kuva sivulla 177 näyttää
tunnistimen sijainnin).
Lisätietoja lasertunnistimesta, katso sivu 10.
Teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla
lyhyesti vilkkuvivun READ-painiketta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
City Safety™
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
Autom. jarrutus, City
Safety
City Safety™ jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Lasertunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta, koska jokin tukkii sen.
• Poistakaa tunnistimen tukkiva esine ja/tai puhdistakaa tuulilasi sen edessä.
Lukekaa lasertunnistimen rajoituksista, katso sivu 178.
City Safety Vaatii huollon
04
City Safety™ on poissa toiminnasta.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
–
City Safety ON/OFF
City Safety™ voidaan kytkeä toimintaan/pois toiminnasta käsin valitsemalla joko OFF tai ON, ks.
kappale "Päällä/pois".
–
City Safety Ei käytössä
Jos näytössä on teksti Ei käytössä vaihtoehtojen Pois ja Päällä sijaan, City Safety™ -toiminto on
suljettu teknisen vian takia.
Tätä ennen kojelaudan näytössä on ollut teksti City Safety Vaatii huollon.
181
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Yleistä
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella
(Collision Warning with Auto Brake) on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa,
joka on vaarassa ajaa edellä olevan, seisovan
tai samaan suuntaan kulkevan auton päälle.
Törmäysvaroittimella on seuraavat kolme toimintoa.
• Törmäysvaroitus - Varoittaa kuljettajaa
04
lähellä olevasta törmäyksestä.
varoitusjärjestelmään ja antaa sen jarruttaa,
törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
Törmäysvaroitin ja City Safety™ täydentävät
toisiaan. Lisätietoja City Safety™-järjestelmästä, katso sivu 177.
TÄRKEÄÄ
Törmäysvaroittimen huollon saa tehdä vain
korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
• Jarrutusapu - Auttaa kuljettajaa jarruttamaan tehokkaasti kriittisessä tilanteessa.
• Automaattinen jarrutus - Jarruttaa autoa
automaattisesti, kun törmäys on väistämätön. Automaattijarrutustoiminto ei voi estää
törmäystä, vaan sen tarkoituksena on alentaa törmäysnopeutta.
Törmäysvaroitin aktivoituu tilanteissa, joissa
kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on
suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman
myöhään tarpeettomien puuttumisten välttämiseksi.
Törmäysvaroitinta ei pidä käyttää muuttamaan
kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja luottaa
automaattijarrutuksella varustettuun törmäys-
182
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin,
jotka ajavat toiseen suuntaan kuin oma auto
tai ihmisiin ja eläimiin.
Varoitus aktivoituu vain törmäysvaaran
ollessa suuri. Osa Toiminta ja seuraava osa
kertovat rajoituksista, joista kuljettajan pitää
olla tietoinen ennen kuin törmäysvaroitinta
automaattisella jarrutustoiminnolla käytetään.
Automaattinen jarrutustoiminto voi ainoastaan rajoittaa törmäysnopeutta. Täyden jarrutusvaikutuksen saamiseksi pitää kuljettajan painaa jarrupoljinta.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta.
Te kuljettajana vastaatte siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä törmäysvaroitinta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Toiminto
Jarrutusapu
HUOM
Jos törmäysvaara kasvaa edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu. Jarrutusapu valmistelee jarrutusjärjestelmän
nopeaa jarrutusta varten ja jarrut vaikuttavat
heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä
nykäisynä.
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti,
jarrutus tapahtuu täydellä jarrutusteholla, myös
poljinvoiman ollessa heikko.
Automaattijarrutus
Katsaus toimintaan.
Näkyvä varoitussignaali törmäysvaaran
yhteydessä
Tutkatunnistin
Kameratunnistin
Törmäysvaaran uhatessa tällaisen ajoneuvon
kanssa huomionne herätetään punaisella vilkkuvalla varoitusvalolla ja varoitusäänellä.
Päällä ja Pois
Valitseminen, pitääkö törmäysvaroittimen olla
kytkettynä päälle vai suljettuna: Valikossa
Auton asetukset
Törmäysvaroitusasetuks. valitaan vaihtoehtojen Päällä ja Pois väliltä.
Jos kuljettaja ei tässä tilassa ole vielä aloittanut
väistötoimenpidettä ja törmäysvaara on ilmeinen, automaattijarrutus alkaa toimia kuljettajan
tarvitsematta koskea jarrupolkimeen. Jarrutus
tapahtuu tällöin rajoitetulla jarrutusteholla törmäysnopeuden pienentämiseksi. Täyden jarrutustehon saamiseksi pitää kuljettajan jarruttaa itse.
Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli valittuna, kun moottori
sammutettiin.
Käsittely
Varoitusääni voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta erikseen vaihtoehdoilla Päällä tai Pois
valikkojärjestelmässä kohdassa Auton
asetukset Törmäysvaroitusasetuks.
Varoitusääni.
Törmäysvaroitus
Tutkatunnistin yhdessä kameratunnistimen
kanssa havaitsee seisovat ajoneuvot sekä ajoneuvot, jotka ajavat oman auton kanssa
samaan suuntaan.
Jarrutusapu ja automaattinen jarrutus ovat
aina käytössä, niitä ei voida kytkeä pois
päältä.
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä
valikkojärjestelmän kautta. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, katso sivu 128.
04
Varoitussignaalien aktivointi/aktivoinnin
poisto
Varoitusvalo aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä moottori, jos järjestelmä on kytketty päälle.
Varoetäisyyden asettaminen
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä
visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
Valitkaa joko Pitkä, Normaali tai Lyhyt valik``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
183
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
kojärjestelmässä kohdassa Auton asetukset
Törmäysvaroitusasetuks.
Varoetäisyys.
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden.
Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla Pitkä.
Jos tämä asetus antaa liian monta varoitusta,
mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
04
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
HUOM
Myös jos varoetäisyydeksi on asetettu
Pitkä, voidaan varoitukset tietyissä tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. nopeuserojen ollessa suuria tai jos edellä oleva auto
jarruttaa voimakkaasti.
Asetusten tarkastus
Ko. asetukset voidaan tarkastaa keskikonsolin
näytöstä. Siirtykää valikon kautta Auton
asetukset Törmäysvaroitusasetuks.,
katso sivu 129.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaaran uhatessa, mutta toiminto ei voi
lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa
aina etäisyystarkastus asetettuna aikaetäisyydelle 4 – 5, katso sivu 174.
Rajoitukset
Törmäysvaroitus on aktiivinen alkaen nopeudesta n. 7 km/h.
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna
suoraan eteen. Varoitusäänen tulee sen vuoksi
olla aina aktivoituna.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa kykyä välttää törmäys. Sellaisissa
tilanteissa ABS- ja DSTC-järjestelmät antavat
mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
184
•
Varoituksia voi jäädä pois, jos etäisyys
edellä olevaan on lyhyt tai ohjauspyörän
ja polkimien liikkeet suuria, esim. aktiivisen ajotavan yhteydessä.
VAROITUS
HUOM
Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa ja
varoitusääntä myös, jos törmäysvaroitin on
suljettu.
HUOM
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti
asettaa pois toiminnasta matkustamon lämpötilan ollessa korkea, minkä on aiheuttanut
esim. voimakas auringonpaiste. Jos näin
tapahtuu, varoitusääni aktivoituu, vaikka se
olisikin kytketty pois valikkojärjestelmässä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Varoitukset ja jarrutus voidaan laukaista
myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa aikaan sen,
ettei kameratunnistin kykene havaitsemaan
edessä olevaa ajoneuvoa oikealla tavalla.
Tunnistinjärjestelmällä on rajoitettu toimintaetäisyys seisoville tai hitaasti liikkuville
ajoneuvoille, mistä johtuen järjestelmä ei
anna lainkaan varoituksia tai antaa vähemmän tehokkaita varoituksia kuin silloin, kun
tällaisten ajoneuvojen nopeus on suurempi
(yli 70 km/h).
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista voidaan kytkeä pois
toiminnasta pimeyden vuoksi.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta kuin mukautuva vakionopeudensäädin.
Lisätietoja tutkatunnistimesta ja sen rajoituksista, katso sivu 170.
Puuttuvasta tai myöhäisestä varoituksesta voi
seurata, että jarrutusapu puuttuu tai tulee myöhään.
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina ja
häiritsevinä, varoitusetäisyyttä voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen, että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vaiheessa,
mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää.
Kun oma auto peruuttaa, törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei voi aktivoitua.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei
aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin,
joissa oma auto lähestyy edessä olevaa autoa
erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei puutu tilanteisiin, joissa kuljettaja
merkittävällä tavalla ohjaa, jarruttaa tai kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
Kun automaattijarrutus on estänyt törmäyksen
paikallaan olevan esineen kanssa, auto pysyy
paikallaan korkeintaan 1,5 sekuntia. Jos autoa
on jarrutettu edessä olevan liikkuvan ajoneu-
von takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota
edessä oleva ajoneuvo käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun automaattijarrutus on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei
ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
Kameratunnistimen rajoitukset
Auton kameratunnistinta käyttää kolme toimintoa: törmäysvaroitin automaattijarrutuksella,
Driver Alert Control, katso sivu 188 ja Lane
Departure Warning, katso sivu 191.
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
edessä puhtaana jäästä, lumesta, huurusta
ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasille kameratunnistimen eteen, koska se voi
rajoittaa tai saada yhden tai useamman
kamerasta riippuvan järjestelmän lopettamaan toimintansa.
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmää, ts. se "näkee" huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumi- tai
vesisateessa ja tiheässä sumussa. Sellaisissa
olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa
toimintoa, jossa kameratunnistinta käytetään,
esim. lukemaan ajorataa ja havaitsemaan
muita ajoneuvoja.
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään tilapäisesti pois päältä n. 15 minuuttia
moottorin käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
Vianetsintä ja toimenpide
04
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasi Tunn.
peitossa, tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa eikä voi havaita ajoneuvoja tai
tielinjoja auton edessä.
Tämä vuorostaan tarkoittaa, että törmäysvaroitin automaattijarrutuksella, Lane Departure
Warning ja Driver Alert Control eivät toimi täydellisesti.
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
185
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
04
Syy
Toimenpide
Syy
Toimenpide
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
likainen tai jään tahi
lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kameran
edessä liasta, jäästä
ja lumesta.
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
puhdistettu, mutta
ilmoitus ei häviä.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran välille
on tullut likaa.
Tiheä sumu, voimakas sade tai lumi
aiheuttaa sen, ettei
kamera näe riittävän
hyvin.
Ei toimenpiteitä.
Kamera ei joskus
toimi voimakkaassa
sateessa.
Odottakaa. Voi kestää muutamia
minuutteja, ennen
kuin kamera mittaa
näkyvyyden.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon sisäpuolelta - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäysvaroitus suljettu
Törmäysvaroitin suljettu.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai READ-painikkeen painamisen jälkeen.
Törmäysvaroitus Ei käytössä
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai READ-painikkeen painamisen jälkeen.
Autom. jarrutus aktivoitiin
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Ilmoitus sammuu READ-painikkeen painalluksen jälkeen.
186
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
• Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista katso sivu 185.
Tutka tukossa. Ks. käsikirjaa
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on tilapäisesti pois toiminnasta.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos
lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
04
Lue tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 170.
Törmäysvaroitus. Vaatii
huollon
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
187
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Yleistä Driver Alert System järjestelmästä
Yleistä toiminnosta Driver Alert
Control – DAC
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa
ajokaistaltaan.
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta
ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua, ettei
kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko tunnettaessa
väsymystä, riippumatta siitä, onko DAC varoittanut vai ei.
Driver Alert System muodostuu kahdesta eri
toiminnosta, jotka voivat olla päällä samanaikaisesti tai erikseen:
04
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), katso
HUOM
Toimintoa ei saa käyttää ajojakson pidentämiseen. Suunnitelkaa aina tauot tasaisin
välein ja katsokaa, että olette levännyt.
sivu 191.
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja
aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus
ylittää 65 km/h.
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee alle arvon 60 km/h.
Molemmat toiminnot käyttävät kameraa, joka
on riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin puolelle on maalattu sivumerkinnät.
VAROITUS
Driver Alert System ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan
olemaan täydentävä apuväline.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa kuljetetaan turvallisella tavalla.
188
tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Toiminto on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun tämä alkaa ajaa epävarmasti,
esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän on
nukahtamassa.
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin
ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään,
kun auto ei seuraa ajorataa tasaisesti.
HUOM
Myös kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia, katso sivu 185.
DAC:n tavoitteena on havaita hitaasti heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi sijassa
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt. Esim.:
• jos kuljettaja testaa LDW-toimintoa.
• voimakkaiden sivutuulien yhteydessä.
• uraisella tienpinnalla.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Käsittely
Tietyt asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja sen valikkojärjestelmästä. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, katso sivu 128.
Säätöpyörä. Kääntäkää, kunnes näyttö
esittää Driver
Alert. Toisella rivillä esitetään vaihtoehdot
Pois, Ei käytössä tai Tasomerkintä.
Näyttö esittää tasomerkinnän 1-5 pylväällä,
jossa pieni pylväsmäärä osoittaa epävarmaa
ajokäyttäytymistä. Suuri pylväiden määrä tarkoittaa vakaata ajotapaa.
Ko. tila voidaan tarkastaa ajotietokoneen näytöstä ohjauspylvään vasemman vivun avulla.
READ-painike - vahvistaa ja hävittää varoituksen muistista.
Jos autossa ilmenee epävarmuutta, kuljettaja
hälytetään äänimerkillä sekä teksti-ilmoituksella Driver Alert Tauon aika. Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen
ei parane.
Aktivoikaa etäisyyshälytys Driver Alert
Control
Etsikää keskikonsolin näytössä sen valikkojärjestelmän avulla esiin Auton asetukset
Driver Alert. Valitkaa vaihtoehto Päällä.
Toiminto aktivoidaan, kun nopeus
ylittää 65 km/h ja se pysyy aktiivisena
niin kauan kuin nopeus on yli
60 km/h.
VAROITUS
04
Varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen
kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.
Varoituksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä pysäyttäkää auto turvallisesti pikimmiten ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena.
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert POIS
Toiminto ei ole kytkettynä päälle.
Driver Alert Ei käytössä
Ajoradalla ei ole selviä reunamerkintöjä tai kameratunnistin ei tilapäisesti toimi. Lue kameratunnistimen
rajoituksista, katso sivu 185.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
189
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System – DAC*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert
Toiminto analysoi kuljettajan ajotapaa.
Pylväiden määrä voi vaihdella välillä 1 - 5, jossa pieni pylväsmäärä osoittaa epävarmaa ajokäyttäytymistä. Suuri pylväiden määrä tarkoittaa vakaata ajotapaa.
04
Driver Alert Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa - kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä + tekstillä.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
• Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 185.
Driver Alert Sys Vaatii huollon
190
Järjestelmä ei toimi.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System - LDW*
Yleistä toiminnosta Kaistavahti/Lane
Departure Warning – LDW
Käsittely ja toiminta
Jos kamera ei enää voi nähdä ajoradan sivumerkintöjä tai nopeus laskee alle arvon
60 km/h, toiminto palaa valmiustilaan ja näyttö
esittää Lane Depart Warn Ei käytössä.
Jos auto tahattomasti ylittää ajoradan vasemman tai oikean sivumerkinnän, kuljettaja hälytetään äänimerkillä.
Seuraavissa tilanteissa varoitusta ei anneta:
Toiminto on tarkoitettu vähentämään ns. yksittäisonnettomuuksien vaaraa – onnettomuuksien, joissa auto tietyissä tilanteissa poistuu
ajoradalta ja on vaarassa joko ajautua ojaan tai
vastaantulevien ajoradalle.
LDW muodostuu kamerasta, joka lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä. Kuljettaja hälytetään äänimerkillä, jos auto ylittää sivumerkinnän.
1
Toiminto kytketään päälle tai suljetaan keskikonsolissa olevalla katkaisimella. Painikkeessa
oleva valo palaa, kun toiminto on kytkettynä
päälle.
Ajotietokoneen näyttö näyttää Lane Depart
Warn Ei käytössä, kun toiminto on valmiustilassa.
Kun LDW on valmiustilassa, toiminto aktivoituu
automaattisesti, kun kamera on lukenut ajoradan sivumerkinnät ja nopeus ylittää 65 km/h.
Ajotietokoneen näyttö esittää tällöin Lane
Depart Warn Käytössä.
•
•
•
•
Suuntavalo on päällä
Kuljettajan jalka on jarrupolkimella1
04
Painettaessa nopeasti kaasupoljinta1
Ohjauspyörän nopeiden liikkeiden yhteydessä1
• Käännyttäessä voimakkaasti siten, että
auto kallistuu.
Myös kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia. Lisätietoja, katso sivu 185.
HUOM
Kuljettajaa varoitetaan vain kerran jokaisessa tilanteessa, kun pyörät ylittävät linjan.
Hälytystä ei kuulla, kun linja on auton pyörien välissä.
Kun Erityisherkkä on valittu, annetaan kuitenkin varoitus, katso sivu 193.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
191
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System - LDW*
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lane departure warning
Päällä/Pois
Toiminto on kytketty päälle/suljettu.
Esitetään kytkettäessä päälle/suljettaessa.
Teksti häviää 5 sekunnin kuluttua.
04
Lane Depart Warn Ei käytössä
Nopeus on alle 60 km/h, ajoradalta puuttuvat selvät reunamerkinnät tai kameratunnistin on tilapäisesti
pois toiminnasta. Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 185.
Lane Depart Warn Käytössä
Toiminto lukee ajoradan sivumerkintöjä.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Kameratunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
• Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 185.
Driver Alert Sys Vaatii huollon
192
Järjestelmä ei toimi.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Driver Alert System - LDW*
Henkilökohtaiset asetukset
Katsokaa keskikonsolin näytön valikkojärjestelmää ja etsikää siitä esiin Auton asetukset
Lane departure warning, katso sivu 129.
Valitse vaihtoehdoista:
Päällä käynnistettäessä - Tämä valinta asettaa toiminnon valmiustilaan aina, kun moottori
käynnistetään. Muussa tapauksessa saadaan
sama arvo, joka oli, kun moottori sammutettiin.
04
Erityisherkkä - Tämä valinta lisää herkkyyttä,
hälytys tulee aikaisemmin ja vähemmän rajoituksia on voimassa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
193
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintitutkajärjestelmä*
Yleistä
Toiminto
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
1
Active
2
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
Active
• Vain takana
• Sekä edessä että takana.
3
VAROITUS
04
•
Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata
kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
•
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon esim. ihmiset tai eläimet, jotka ovat auton lähellä.
Active
Näkymät eri tilanteissa.
Järjestelmä aktivoituu automaattisesti, kun
auto käynnistetään, ja katkaisimen Pois/Päällä
-valo palaa. Jos pysäköintitutka suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Näyttö autossa, jossa on tunnistimet vain
takana - molemmat oikeanpuoleiset tunnistimet ovat havainneet esteen.
Näyttö autossa, jossa on tunnistimet sekä
edessä että takana - oikea tunnistin edessä
on 30 cm:n päässä tai lähempänä havaittua estettä.
Näyttö autossa, jossa on tunnistimet sekä
edessä että takana - estettä ei ole havaittu
edessä tai takana.
Keskikonsolin kuvaruutu esittää yleiskuvan
suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
Merkitty sektori osoittaa, mikä/mitkä neljästä
tunnistimesta on havainnut/ovat havainneet
esteen. Mitä lähempänä autosymbolia merkitty
sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys
auton ja havaitun esteen välillä.
194
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintitutkajärjestelmä*
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni
kuuluu. Muu ääni äänentoistolaitteistosta vaimennetaan automaattisesti.
Etäisyyden ollessa 30 cm:n sisällä ääni on jatkuva ja merkityn tunnistimen pylväs täysin täytetty, ks. kuvaa (2). Jos havaittu este on jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton takana että
edessä, ääni tulee kaiuttimista vuorotellen.
Peruutettaessa esim. perävaunun tai vetokoukussa olevan polkupyöränpitimen kanssa pitää
järjestelmä sulkea – muutoin tunnistimet reagoivat näihin.
HUOM
Pysäköintitutka takana sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, jos
käytetään Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta.
Pysäköintitutka taaksepäin
päälle. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä
aktivoituu uudelleen.
HUOM
Pysäköintiapu eteenpäin suljetaan, kun seisontajarru kytketään tai P-asento valitaan
automaattivaihteistolla varustetussa
autossa.
TÄRKEÄÄ
Asennettaessa lisävalot: Ottakaa huomioon, että nämä eivät saa peittää tunnistimia
– lisävalot voidaan tällöin käsittää esteeksi.
Pysäköintitutka eteenpäin
04
Järjestelmän vian ilmaisu
Jos infosymboli palaa kiinteästi ja
infonäyttö esittää Pys.tutkajärj.
Vaatii huollon, pysäköintitutka ei toimi.
TÄRKEÄÄ
Mittausalue suoraan auton taakse on n. 1,5 m.
Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee yhdestä takakaiuttimesta.
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee yhdestä etukaiuttimesta.
Pysäköintiapu eteenpäin on aktiivinen nopeuteen 15 km/h asti. Painikkeessa oleva valo
palaa osoittaen, että järjestelmä on kytketty
Tietyissä olosuhteissa pysäköintitutkajärjestelmä voi antaa virheellisiä varoitussignaaleita, jotka aiheutuvat ulkoisista äänilähteistä, joista tulee samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat mm.
äänitorvi, märät renkaat asvaltilla, paineilmajarrut, moottoripyörien pakoputkistojen
äänet jne.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
195
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintitutkajärjestelmä*
Anturien puhdistus
HUOM
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
G031402
04
Tunnistimien sijainti edessä.
Tunnistimien sijainti takana.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
196
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintiapukamera*
Yleistä
Pysäköintikamera on apujärjestelmä ja se aktivoituu, kun peruutusvaihde kytketään (voidaan
muuttaa asetusvalikossa, katso sivu 129).
Kamerakuva esitetän keskikonsolin näytössä.
VAROITUS
•
Pysäköintikamera on apuväline eikä se
voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta
peruutettaessa.
•
Kameralla on kuolleita kohtia, joissa olevia esteitä ei havaita.
•
Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja
eläimiä.
Kamera näyttää, mitä auton takana on, ja
ilmestyykö sivuilta jotain.
Kamera näyttää leveän alueen auton takana
sekä osan puskurista ja mahdollisesta vetokoukusta.
Esineet näytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi - tämä on normaalia.
HUOM
Jos jokin muu näkymä on aktiivinen, pysäköintikamerajärjestelmä ottaa automaattisesti
etusijan ja kamerakuva esitetään näytössä.
Kun peruutusvaihde kytketään, esitetään graafisesti kaksi yhtenäistä viivaa, jotka osoittavat,
missä auton takapyörät kulkevat nykyisellä
ohjauspyörän asennolla, tämä auttaa taskupysäköinnissä, peruuttamisessa ahtaissa tiloissa
ja perävaunun kytkemisessä. Myös auton likimääräiset ulkomitat esitetään kahdella katkoviivalla, apuviivat voidaan sulkea asetusvalikosta.
Jos auto on varustettu pysäköintiaputunnistimilla*, näytetään niiden tiedot graafisesti värillisinä kenttinä havaittuun esteeseen olevan
etäisyyden esittämiseksi, katso sivu 199.
Kamera on aktiivinen n. 5 sekuntia peruutusvaihteen poiskytkemisen jälkeen tai kunnes
auton nopeus ylittää 10 km/h.
Peruutuskamera voidaan asentaa vain autoon,
jossa on Volvon alkuperäinen GPS-navigaattori, RTI* – Road and Traffic Information
System.
04
Kameran sijainti avauskahvan vieressä.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva
voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden
ja laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet
voivat hieman heikentää kuvanlaatua.
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana
liasta, lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen
tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
Esine kuvaruudulla voi olla lähempänä
autoa kuin miltä se näyttää.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
197
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintiapukamera*
Apuviivat
04
Esimerkki apuviivojen näyttämisestä kuljettajalle.
Lokasuojan linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta,
mikä saa kuljettajan näkemään auton oletetun
reitin myös käännyttäessä.
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa,
kun tätä ei ole sähköisesti kytketty
autoon, näytön viivat osoittavat sen linjauksen, jonka auto ottaa - ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä viivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton
sähköjärjestelmään.
•
Pysäköintikamera kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta perävaunua
vedettäessä, jos käytetään Volvon alkuperäisiä perävaunukaapeleita.
TÄRKEÄÄ
Muistakaa, että näyttökuva näyttää vain
auton takana olevan alueen – tarkkailkaa
siksi auton sivuja ja etuosaa kääntäessänne
ohjauspyörää peruuttaaksenne.
Rajaviivat
Järjestelmän viivat.
Rajaviiva 30 cm:n vyöhykkeelle taaksepäin
autosta
Rajaviiva vapaan peruutuksen vyöhykkeelle
"Pyöränjäljet"
Ehjä viiva (1) merkitsee vyöhykkeen, joka on
n. 30 cm:n sisällä puskurista.
Katkoviiva (2) merkitsee vyöhykkeen jopa
n. 1,5 m taaksepäin puskurista. Se on samalla
raja auton eniten ulostyöntyville osille, esim.
ulkotaustapeileille ja kulmille – myös käännyttäessä.
Leveät "pyöränjäljet" (3) sivuviivojen välissä
kertovat, mistä pyörät tulevat kulkemaan, ja ne
198
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Pysäköintiapukamera*
voivat ulottua n. 3,2 m taaksepäin puskurista,
jos tiellä ei ole mitään estettä.
Autot, joissa on
pysäköintiaputunnistimet*
Rajoitukset
Asetukset
Järjestelmän kohdistamiseksi painakaa
MENU ja siirtykää Päävalikko Auton
asetukset Pysäk.kamera-asetukset.
Muuta
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse
asennetut lisävarusteet voivat peittää
kameran näkyvyyden.
• Perävaunun kytkeminen - vetokuulaa voidaan zoomata lähemmäs painamalla
CAM.
• Vaihtakaa normaalin ja zoomatun kuvan
välillä kääntämällä TUNE-säädintä tai painamalla CAM. Jos useampia kameroita on
asennettu, kääntäkää TUNE-säädintä.
• Jos autoon on asennettu useita kameVärillinen kenttä (4 kpl, yksi tunnistinta kohti) näyttää etäisyyden.
Jos autossa on pysäköintiaputunnistimet
(katso sivu 194), etäisyysnäytöstä tulee tarkempi ja värilliset kentät näyttävät, mikä/mitkä
4 tunnistimesta havaitsevat esteen.
Kenttien väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen
vähenee - keltaisesta oranssiin ja edelleen
punaiseen.
roita*, vaihdetaan kameraa kääntämällä
TUNE-säädintä, painamalla CAM toistuvasti tai keskikonsolin painikesarjalla.
• Painakaa OK/MENU kameran ollessa
aktiivinen päästäksenne asetusnäkymään.
Vaikka vain suhteellisen pieni osa kuvasta
näyttäisi olevan peitettynä, se voi tarkoittaa
sitä, että melko suuri alue on peitossa ja esteet
voivat siksi jäädä havaitsematta, kunnes ne
ovat jo liian lähellä autoa.
04
Muistettavaa
• Kameran linssi on pidettävä puhtaana
liasta, jäästä ja lumesta.
• Puhdistakaa kameran linssi säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla – varokaa, että linssi ei naarmuunnu.
• Kamera voidaan sulkea painamalla pitkään
CAM. Painikkeen CAM lyhyt painallus aktivoi kameran uudelleen. Vakioasetus on,
että kamera aktivoidaan, kun peruutusvaihde kytketään.
• KELTAINEN: Pidempi kuin 1,5 m
• ORANSSI: 0,3-1,5 m
• PUNAINEN: Lyhyempi kuin 0,3 m
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
199
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä
Yleistä BLIS-järjestelmästä
VAROITUS
Kuolleet kulmat
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista
ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella tavalla on aina kuljettajalla.
G031404
04
BLIS-kamera
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä monikaistaisilla teillä.
Kun kamera (1) on havainnut ajoneuvon kuolleen kulman vyöhykkeellä, merkkivalo (2) palaa
jatkuvasti.
Merkkivalo
HUOM
BLIS-symboli
BLIS on kameratekniikkaan perustuva informaatiojärjestelmä, joka tietyin edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan oman auton
kanssa samaan suuntaan kulkevia ajoneuvoja,
jotka ovat ns. kuolleessa kulmassa.
A = n. 9,5 m ja B = n. 3 m
Käyttöön ottaminen / käytöstä
poistaminen
Valo syttyy auton sillä puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
tulee ohitetuksi molemmilta puolilta samanaikaisesti, molemmat valot syttyvät.
BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy vika. Jos esim. järjestelmän
kamerat ovat peitossa, BLIS-merkkivalo vilkkuu ja infonäytössä esitetään ilmoitus. Tarkastakaa ja puhdistakaa tällöin linssit.
Tarvittaessa voidaan järjestelmä sulkea tilapäisesti, ks. osaa Aktivointi/käytöstä poistaminen.
Aktivointi-/sulkemispainike.
200
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä
BLIS-järjestelmä aktivoidaan, kun moottori
käynnistetään. Ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan.
Järjestelmä voidaan sulkea/aktivoida moottorin käynnistämisen jälkeen painamalla BLISpainiketta.
Kun BLIS kytketään pois päältä, painikkeen
valo sammuu ja kojelaudan näytössä esitetään
ilmoitus.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo palaa, uusi teksti-ilmoitus
esitetään näytössä ja ovipaneeleissa olevat
merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa. Painakaa
READ-painiketta teksti-ilmoituksen poistamiseksi. (Ilmoituskäsittelyn selostus, katso
sivu 132.)
Milloin BLIS toimii
Järjestelmä toimii, kun oma auto kulkee nopeudella yli 10 km/h.
Ohitukset
VAROITUS
VAROITUS
BLIS-järjestelmä ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS-järjestelmä ei toimi, kun auto peruuttaa.
Autoon kytketty leveä perävaunu voi peittää
muut ajoneuvot viereisillä kaistoilla. Tämä
voi aiheuttaa sen, ettei BLIS-järjestelmä
havaitse tällä varjoalueella olevia ajoneuvoja.
Päivänvalo ja pimeä
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen muotoon. Järjestelmä on suunniteltu
havaitsemaan moottoriajoneuvot kuten henkilöautot, kuorma-autot, linja-autot ja moottoripyörät.
Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien autojen valonheittimiin. Jos ympäröivien ajoneuvojen valonheittimet eivät pala, järjestelmä ei
huomaa niitä. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että
järjestelmä ei reagoi perävaunuun, jossa ei ole
valonheittimiä ja jota vedetään henkilö- tai
kuorma-auton perässä.
Järjestelmä ei reagoi pyöräilijöihin eikä
mopoilijoihin.
BLIS-kameroilla on samoja rajoituksia kuin
ihmissilmällä, ts. ne "näkevät" huonommin
sakeassa lumisateessa, voimakkaassa vastavalossa tai tiheässä sumussa.
Puhdistus
Toimiakseen optimaalisesti BLIS-kameroiden
linssien pitää olla puhtaita. Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä rievulla tai kostealla sienellä.
Puhdistakaa linssit varovasti siten, etteivät ne
naarmuunnu.
04
TÄRKEÄÄ
Lasit ovat sähkölämmitteisiä, jotta jää tai
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois laseista.
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos:
• ajatte nopeudella, joka on enintään
10 km/h suurempi kuin ohitettava ajoneuvo
• jos Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus
on enintään 70 km/h suurempi kuin käyttämänne nopeus.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
201
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä
Ilmoitukset näytössä
04
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-järjestelmä
PÄÄLLÄ
BLIS-järjestelmä on
aktivoitu.
BLIS-järjestelmä
Vaatii huollon
BLIS ei toimi – ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
BLIS-järjestelmä
Kamera peit
BLIS-kamera lian,
lumen tai jään peittämä – puhdistakaa
linssit.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-järjestelmä
Rajoitettu toim.
Heikentynyt datansiirtotoiminto BLISjärjestelmän kameran ja auton sähköjärjestelmän välillä.
Kamera asettaa
itsensä uudelleen,
kun datansiirto
BLIS-järjestelmän
kameran ja auton
sähköjärjestelmän
välillä palaa normaaliksi.
BLIS-järjestelmä
POIS
BLIS-järjestelmä on
suljettu.
Rajoitukset
Tietyissä tilanteissa voi BLIS-merkkivalo palaa,
vaikka kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
HUOM
Jos BLIS-merkkivalo yksittäisissä tapauksissa palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei
ole toista ajoneuvoa, tämä ei tarkoita, että
järjestelmään on syntynyt vika.
BLIS-järjestelmän vian yhteydessä näyttö
esittää tekstin BLIS-järjestelmä vaatii
huollon.
Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa
BLIS-merkkivalo voi palaa, vaikka kuolleessa
kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
TÄRKEÄÄ
BLIS-järjestelmän komponentteja saa korjata vain korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Heijastus kiiltävästä, märästä tienpinnasta.
202
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä
Oma varjo suurella, vaalealla, sileällä pinnalla,
esim. meluesteellä tai betonisella tienpinnalla.
04
Matalalla oleva aurinko kamerassa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
203
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Säilytystilat
G031433
04
204
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Säilytyslokero ovipaneelissa
Keskikonsoli
takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää
hehkua sytyttämiseen.
Säilytystasku* etuistuinten istuintyynyjen
etureunassa
Hansikaslokero
Pääsylipunpidin
Hansikaslokero
Säilytyslokero, mukinpidin
Takinpidin
Mukinpidin* kyynärnojassa, takaistuin
04
Säilytystasku
Takinpidin
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
VAROITUS
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta
jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa.
Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen
yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja USB-*/
AUX-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle. (Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, on savukkeensytytin 12
V:n liitännässä etuistuimelle, katso
sivu 206, ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.)
Välttäkää kolikoiden, avainten tai vastaavien
metalliesineiden säilyttämistä mukinpitimessä,
koska nämä esineet voivat tahattomasti laukaista hälytyksen*, katso sivu 62.
Täällä voi säilyttää esim. auton käyttöohjekirjaa
ja karttoja. Luukun sisäpuolella on pitimet
kynille. Hansikaslokero voidaan lukita avainliuskalla, katso sivu 49.
Lattiamatot*
Volvo myy erityisvalmisteisia lattiamattoja.
VAROITUS
Savukkeensytytin ja tuhkakuppi*
Keskikonsolissa oleva tuhkakuppi irrotetaan
nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee
Lattiamaton pitää kuljettajan paikalla olla
painettuna kunnolla alas ja kiinnitettynä kiinnittimiin, ettei se joudu puristuksiin polkimien luona ja alla.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
205
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Meikkipeili
12 V:n liitäntä
tännästä saa virtaa, pitää etäavaimen olla
vähintään avaimen asennossa I, katso
sivu 74.
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos molempia liitäntöjä käytetään samanaikaisesti, on
voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti.
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
G031435
G021438
04
Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
käytetä.
12 V:n liitäntä, etuistuin.
Meikkipeilin valo, kuljettajan* tai matkustajan
puolella, syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
Sähköliitäntä kuormatilassa*
G021440
Lisätietoja, katso sivu 229.
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.
Sähköliitäntää voidaan käyttää 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille varusteille, esim.
matkapuhelimelle tai kylmälaukulle. Jotta lii-
206
VAROITUS
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Yleistä
HUOM
Vain osa matkapuhelimista on täysin
yhteensopivia handsfree-toiminnon kanssa.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon jälleenmyyjän puoleen tai otatte
yhteyden osoitteeseen
www.volvocars.com saadaksenne tietoja
yhteensopivista puhelimista.
Puhelintoiminnot, katsaus säätimiin
ENTER – Hyväksyy puhelun. Painikkeen
painallus näyttää viimeksi syötetyt numerot. Sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa.
Aloittaminen
Valikoita ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta. Yleisiä tietoja valikkokäsittelystä, katso sivu 128.
Katsaus järjestelmään.
Matkapuhelin
04
HUOM
Mikrofoni
Jos autossa on sekä BluetoothTM-handsfree
että sisäänrakennettu puhelin, tulee puhelinvalikkoon ylimääräinen valikko (puhelimen vaihtoa varten), katso sivu 129.
Ohjauspyörän painikesarja
Keskikonsoli
BluetoothTM
BluetoothTM-järjestelmällä varustettu matkapuhelin voidaan yhdistää langattomasti äänentoistolaitteistoon. Äänentoistolaitteisto toimii
handsfree-järjestelmänä ja antaa mahdollisuuden kauko-ohjata tiettyjä matkapuhelimen toimintoja. Matkapuhelinta voidaan käyttää sen
painikkeilla riippumatta siitä, onko se yhdistetty vai ei.
EXIT – Keskeyttää/torjuu puhelun, poistaa
syötetyt merkit, keskeyttää meneillään olevan toiminnon. Sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa.
Käyttöön ottaminen / käytöstä
poistaminen
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
VOLUME – Sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa.
Numero- ja kirjainpainikkeet
PHONE – päälle/pois ja valmiustila
(standby)
Navigointipainike
Lyhyt PHONE-painikkeen painallus aktivoi
handsfree-toiminnon. Teksti PUHELIN ylimpänä näytössä osoittaa sen olevan puhelintilassa. Symboli
osoittaa, että handsfreetoiminto on aktiivinen.
Painikkeen PHONE pitkä painallus poistaa
handsfree-toiminnon aktivoinnin ja kytkee
yhdistetyn puhelimen pois.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
207
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Matkapuhelimen yhdistäminen
Matkapuhelimen yhdistäminen tapahtuu eri
tavoin riippuen siitä, onko matkapuhelin ollut
aikaisemmin yhdistettynä vai ei. Jos matkapuhelin yhdistetään ensimmäisen kerran, valitkaa
jokin seuraavista ohjeista:
04
5. Syöttäkää numerosarja, joka esitetään
äänentoistolaitteiston näytössä, matkapuhelimen painikesarjan kautta.
Vaihtoehto 1 – auton valikkojärjestelmän kautta
Vaihtoehto 2 – puhelimen valikkojärjestelmän
kautta
1. Tehkää matkapuhelin etsittäväksi/näkyväksi BluetoothTM-järjestelmän kautta, ks.
matkapuhelimen käsikirjaa tai
www.volvocars.com.
1. Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella
PHONE. Jos puhelin on kytkettynä, kytke
jo kytketty puhelin pois.
2. Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella
PHONE.
> Valikkovalinta Lisää puhelin esitetään
näytössä. Jos yksi tai useampi matkapuhelin jo on rekisteröity, esitetään
myös nämä.
3. Valitkaa Lisää puhelin.
> Äänentoistolaitteisto etsii lähellä olevia
matkapuhelimia. Etsintä kestää noin
30 sekuntia. Löydettävät matkapuhelimet ilmoitetaan omilla BluetoothTMnimillään näytössä. Handsfree-toiminnon BluetoothTM-nimi esitetään matkapuhelimessa My Car.
1
208
4. Valitkaa jokin matkapuhelimista äänentoistolaitteiston näytöltä.
Kun yhdistäminen on tehty, esitetään symboli
ja matkapuhelimen BluetoothTM-nimi näytössä. Nyt matkapuhelinta voidaan ohjata
äänentoistolaitteistosta.
Soittaminen
1. Varmistakaa, että teksti PUHELIN esitetään ylimpänä näytössä ja että symboli
on näkyvissä.
2. Näppäilkää numero tai käyttäkää puhelinluetteloa, katso sivu 210.
2. Hakekaa matkapuhelimen BluetoothTMtoiminnolla, ks. matkapuhelimen käsikirjaa.
3. Painakaa ENTER.
3. Valitkaa My Car löydettyjen yksiköiden
luettelosta matkapuhelimessanne.
Matkapuhelimen kytkeminen irti
4. Syöttäkää PIN-koodi '1234' matkapuhelimeen, kun Teitä kehotetaan antamaan
PIN-koodi.
5. Valitkaa yhdistäminen My Car-järjestelmään matkapuhelimesta.
Matkapuhelin rekisteröidään ja yhdistetään
automaattisesti äänentoistolaitteistoon
samalla, kun teksti Synkronoidaan esitetään
näytössä. Lisätietoja matkapuhelimien rekisteröinnistä, katso sivu 210.
Vain avaimeton käyttö.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Puhelu keskeytetään painikkeella EXIT.
Automaattinen irtikytkentä tapahtuu, jos matkapuhelin joutuu äänentoistolaitteiston toimintaetäisyyden ulkopuolelle. Lisätietoja yhdistämisestä, katso sivu 210.
Manuaalinen kytkeminen pois tapahtuu poistamalla handsfree-toiminnon aktivointi painamalla pitkään PHONE. Handsfree-toiminnon
aktivointi poistetaan myös, kun moottori sammutetaan tai kun ovi avataan1.
Kun matkapuhelin on kytketty irti, voidaan
käynnissä olevaa puhelua jatkaa matkapuhelimen sisäisen mikrofonin ja kaiuttimen kautta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
HUOM
Tietyt matkapuhelimet edellyttävät, että siirtyminen pois handsfree-toiminnosta vahvistetaan matkapuhelimen painikesarjasta.
Puhelujen käsittely
Tuleva puhelu
Puhelu otetaan vastaan painamalla ENTER
myös äänentoistojärjestelmän ollessa esim.
CD- tai FM-tilassa. Torjukaa tai lopettakaa painikkeella EXIT.
HUOM
Tietyissä matkapuhelimissa liitäntä katkeaa
käytettäessä salaustoimintoa. Tämä on normaalia. Handsfree-toiminto kysyy, haluatteko liittää uudelleen.
• Puhelinluettelo – etsiminen puhelinluettelosta.
HUOM
Uutta puhelua ei voida aloittaa käynnissä
olevan puhelun aikana.
Automaattivastaus
Automaattivastaustoiminto ottaa tulevan
puhelun automaattisesti vastaan.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa Puheluvalinnat
Automaattivastaus.
Soittovalikossa
Painakaa MENU tai ENTER käynnissä olevan
puhelun aikana päästäksenne seuraaviin toimintoihin:
• Mykistä mikrofoni – äänentoistolaitteiston mikrofoni vaiennetaan.
•
2
Siirrä puhelu matkapuh – puhelu siirretään matkapuhelimeen.
Audioasetukset
Puhelun äänenvoimakkuus
Puheäänen voimakkuutta voidaan säätää, kun
handsfree-toiminto on puhelintilassa. Käyttäkää ohjauspyörän painikesarjaa tai VOLUMEsäädintä.
Äänentoistolaitteiston
äänenvoimakkuus
Kun mitään puhelua ei ole käynnissä, säädetään äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuutta kuten tavallisesti VOLUME-säätimellä.
Äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuuden
säätämiseksi käynnissä olevan puhelun aikana
Teidän pitää vaihtaa jollekin äänilähteelle.
Äänilähde voidaan hiljentää automaattisesti
tulevan puhelun yhteydessä kohdassa
Puhelinasetukset Äänet ja volyymi
Mykistä radio.
Soittoäänenvoimakkuus
Siirtykää kohtaan Puhelinasetukset Äänet
ja volyymi Soittoäänenvoimakkuus ja
säätäkää navigointipainikkeen osalla
/
.
04
Soittoäänet
Handsfree-toiminnon sisäiset soittosignaalit
voidaan valita kohdassa Puhelinasetukset
Äänet ja volyymi Soittoäänet
Soittoääni 1 jne.
HUOM
Liitetyn matkapuhelimen soittoääntä ei suljeta, kun jotain handsfree-järjestelmän sisäisistä signaaleista käytetään.
Yhdistetyn puhelimen soittosignaalin2 valitsemiseksi siirtykää kohtaan Puhelinasetukset
Äänet ja volyymi Soittoäänet Käytä
mp:n soittoääntä.
Ei tue kaikkia matkapuhelimia.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
209
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Lisää rekisteröinnistä ja
yhdistämisestä
Enintään viisi matkapuhelinta voidaan rekisteröidä. Rekisteröinti tehdään kerran matkapuhelinta kohti. Rekisteröinnin jälkeen ei puhelimen enää tarvitse olla näkyvissä/etsittävissä.
Vain yksi matkapuhelin voi olla yhdistettynä
kerrallaan. Puhelimen rekisteröinti voidaan
poistaa kohdassa Bluetooth Poista
puhelin.
04
Automaattinen yhdistäminen
Kun handsfree-toiminto on aktiivinen ja viimeksi liitetty matkapuhelin on toiminta-alueella, se yhdistetään automaattisesti. Kun
äänentoistolaitteisto etsii viimeksi yhdistettyä
puhelinta, sen nimi esitetään näytössä.
Manuaaliseen toisen puhelimen yhdistämiseen
siirtymiseksi painakaa EXIT-painiketta.
Manuaalinen yhdistäminen
Jos haluatte yhdistää muun kuin viimeksi
yhdistetyn matkapuhelimen tai vaihtaa yhdistettyä matkapuhelinta, menetelkää näin:
1. Asettakaa äänentoistolaitteisto puhelintilaan.
2. Painakaa PHONE ja valitkaa listalta jokin
puhelimista.
Valikkorakenteesta on kaksi versiota riippuen
siitä, onko autossa vain BluetoothTM-handsfree
vai onko autossa myös sisäänrakennettu
puhelin.
• Autoissa, joissa on vain BluetoothTMhandsfree, tehdään yhdistäminen kohdassa Päävalikko Bluetooth
Bluetooth Yhdistä puhelin tai
Päävalikko Bluetooth Bluetooth
Vaihda puhelin Lisää puhelin.
• Autoissa, joissa on sisäänrakennettu puhelin ja BluetoothTM-handsfree, tehdään
yhdistäminen kohdassa Päävalikko
Bluetooth Bluetooth Yhdistä
puhelin tai Päävalikko Bluetooth
Vaihda puhelin Lisää puhelin.
Puhelinluettelo
Kaikki puhelinluettelon käsittely edellyttää, että
teksti PUHELIN esitetään ylimpänä näytössä
on näkyvissä.
ja että symboli
Äänentoistolaitteisto tallentaa kopion jokaisen
rekisteröidyn matkapuhelimen puhelinluettelosta. Puhelinluettelo kopioidaan automaattisesti äänentoistolaitteistoon jokaisen yhdistämisen yhteydessä.
Yhdistäminen voidaan myös tehdä valikkojärjestelmän kautta.
210
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminnon aktivointi poistetaan kohdassa
Puhelinasetukset Synkronoi
puh.luettelo. Yhteystietoja haetaan vain
yhdistetyn matkapuhelimen puhelinluettelosta.
HUOM
Jos matkapuhelin ei tue puhelinmuistion
kopiointia, esitetään Lista on tyhjä., kun
kopiointi on valmis.
Jos puhelinluettelo sisältää soittavan osapuolen yhteystiedot, ne esitetään näytössä.
Yhteystietojen etsiminen
Yksinkertaisin tapa etsiä puhelinluettelosta on
painaa pitkään painikkeita 2–9. Tämä käynnistää painikkeen ensimmäiseen kirjaimeen
perustuvan haun puhelinluettelosta.
Puhelinluetteloon voidaan päästä myös painik/
navigointipainikkeessa tai
/
keella
ohjauspyörän painikesarjassa. Haku voidaan tehdä myös puhelinluettelon hakuvalikosta kohdassa Puhelinluettelo Haku:
1. Kirjoittakaa etsimänne yhteystiedon alkukirjain ja painakaa ENTER tai painakaa vain
ENTER.
2. Askeltakaa ko. yhteystietoon ja painakaa
ENTER-painiketta soittaaksenne.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Bluetooth handsfree*
Puheääniohjaus
Matkapuhelimen puheääniohjaustoimintoa
soittamista varten voidaan käyttää pitämällä
painiketta ENTER painettuna.
HUOM
Vain osa matkapuhelimista on täysin
yhteensopivia puheääniohjauksen kanssa.
Volvo suosittelee, että käännytte Volvon valtuutetun jälleenmyyjän puoleen tai menette
osoitteeseen www.volvocars.com saadaksenne tietoja yhteensopivista puhelimista.
Puhelinvastaajan numero
Puhelinvastaajan numero muutetaan kohdassa Puheluvalinnat Puhepostinumero.
Jos yhtään numeroa ei ole tallennettuna, tähän
valikkoon voidaan päästä painamalla pitkään
1. Painakaa pitkään 1 käyttääksenne tallennettua numeroa.
Puhelulistat
Puhelulistat kopioidaan handsfree-toimintoon
jokaisen uuden yhdistämisen yhteydessä ja ne
päivitetään sitten yhdistämisen aikana. Painakaa ENTER viimeksi soitetun näyttämiseksi.
Muut puhelulistat ovat kohdassa
Puhelurekisteri.
HUOM
Tietyt matkapuhelimet näyttävät listan viimeksi soitetuista puheluista käänteisessä
järjestyksessä.
Toiminto
JKL5
MNO6ÑÖÒØ
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttö tapahtuu keskikonsolissa olevalla painikesarjalla. Painakaa kerran saadaksenne painikkeen ensimmäisen merkin, kaksi
kertaa saadaksenne toisen merkin jne. Jatkakaa painalluksia saadaksenne lisää merkkejä,
ks. seuraava taulukko.
Lyhyt EXIT-painikkeen painallus poistaa syötetyn merkin. Painikkeen EXIT pitkä painallus
/
navihävittää kaikki syötetyt merkit.
gointipainikkeessa askeltaa merkkien välillä.
Painike
Painike
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
04
WXYZ9
Painetaan lyhyesti, jos kaksi
merkkiä kirjoitetaan peräkkäin
samalla painikkeella.
Toiminto
[email protected]*#&$£/%
Välilyönti . 1 - ? ! , : " ' ( )
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
211
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
Yleistä
Aloittaminen
SIM-kortti
Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa olevan SIM-kortin (Subscriber Identity Module)
kanssa. Asennus, katso sivu 215. Hätäpuhelu
hälytysnumeroon voidaan soittaa ilman SIMkorttia.
HUOM
04
Katsaus järjestelmään.
Integroitu puhelin ei voi lukea 3G-tyypin
SIM-korttia. Yhdistetty 3G/GSM-kortti toimii. Ottakaa yhteys verkko-operaattoriin,
jos SIM-kortti pitää vaihtaa.
Näppäimistö, katso sivu 146.
Ohjauspaneeli
Yksityinen puhelin*
Turvallisuus
Antakaa korjaamon tehdä puhelimen huolto.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun puoleen. Integroitu
puhelin pitää sulkea tankattaessa tai räjäytystyön läheisyydessä. IDIS rajoittaa valikkojärjestelmää riippuen auton nopeudesta, katso
sivu 214.
212
Sammuttakaa puhelin painamalla pitkään
PHONE-painiketta.
Puhelujen käsittely
Puhelun soittaminen
1. Kytkekää puhelin päälle.
Mikrofoni
SIM-kortinlukija
Symboli
osoittaa, että puhelin on kytkettynä. Kun tämä symboli esitetään, voidaan
puhelu ottaa vastaan, vaikka esim. CD-valikko
esitetään näytössä. Puhelinvalikkojen käyttämiseksi ja soittamisen mahdollistamiseksi painakaa lyhyesti PHONE. Teksti PUHELIN
osoittaa, että puhelinvalikko on aktiivinen.
Valikot ja säätimet
Valikkoja ohjataan ohjauspaneelista (4) ja
ohjauspyörän painikesarjasta (3). Yleisiä tietoja
valikkokäsittelystä, katso sivu 128. Tietoja
puhelimen käyttölaitteista, katso sivu 207.
HUOM
Jos autossa on sekä BluetoothTM-handsfree
että sisäänrakennettu puhelin, tulee puhelinvalikkoon ylimääräinen valikko (puhelimen vaihtoa varten), katso sivu 129.
Päällä/pois
Kytkekää puhelin päälle painamalla lyhyesti
PHONE. Syöttäkää tarvittaessa PIN-koodi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2. Jos sanaa PUHELIN ei esitetä näytössä,
painakaa lyhyesti painiketta PHONE.
3. Näppäilkää numero tai käyttäkää puhelinluetteloa, katso sivu 213.
4. Painakaa ENTER handsfree-puhelua varten tai nostakaa erillisluuri*. Vapauttakaa
luuri vetämällä sitä alaspäin.
Puhelun lopetus
Lopettakaa puhelu painamalla EXIT tai asettamalla erillisluuri* paikalleen.
Tuleva puhelu
Painakaa ENTER handsfree-puhelua varten tai
nostakaa erillisluuri*. Jos erillisluuri* on irrotet-
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
tuna, kun puhelin soi, pitää puhelu ottaa vastaan painamalla ENTER.
Lopettakaa puhelu painamalla EXIT tai asettamalla erillisluuri* paikalleen. Torjukaa puhelu
painamalla EXIT.
Automaattivastaus
Ks. sivu 209.
Odottava puhelu
Toiminto mahdollistaa uuteen puheluun vastaamisen käynnissä olevan puhelun aikana.
Uuteen puheluun vastataan kuten tavallisesti ja
edellinen asetetaan pitoon.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa Puheluvalinnat Odottava
puhelu.
Automaattinen edelleenkytkentä
Käynnissä olevan puhelun aikana
Erillisluuri
Painakaa MENU tai ENTER käynnissä olevan
puhelun aikana päästäksenne soittovalikkoon.
Erillisluuri tarkoittaa sitä, että mikrofoni ei ole
käytössä, katso sivu 212.
Soittaminen
1. Pankaa puhelu pitoon kohdassa Pito.
2. Syöttäkää seuraavan puheluosapuolen
numero tai käyttäkää valikkovalintaa
Puhelinluettelo.
Vaihtakaa puheluosapuolien kesken valikkovalinnalla Vaihda.
Neuvottelupuhelu
Neuvottelupuhelu muodostuu useista puheluosapuolista. Se voidaan aloittaa, kun toinen
puhelu on käynnissä ja toinen pidossa. Valikkovalinta Yhdistä käynnistää neuvottelupuhelun.
Mikrofonin aktivointi/käytöstä poistaminen
valikkovalinnalla Mikrofoni päällä/
Mykistä mikrofoni.
Audioasetukset
Puhelun äänenvoimakkuus
Puhelin käyttää etumaisia ovikaiuttimia. Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää, kun
teksti PUHELIN esitetään näytön yläosassa.
Käyttäkää ohjauspyörän painikesarjaa tai
VOLUME-säädintä.
Äänentoistolaitteiston
äänenvoimakkuus
Tuleva puhelu voidaan kytkeä automaattisesti
edelleen riippuen puhelutyypistä ja tilanteesta.
Kaikki käynnissä olevat puhelut lopetetaan, jos
neuvottelupuhelu lopetetaan.
Ks. sivu 147.
Vaihtaminen erillisluurin* ja handsfreen
välillä
Soittosignaalia muutetaan kohdassa
Puhelinasetukset Äänet ja volyymi
Soittoäänet.
Käyttöön ottaminen/käytöstä poistaminen
kohdassa Puheluvalinnat
Suunnanvaihdot.
Vaihtakaa handsfree-käytöstä erillisluuriin*
nostamalla erillisluuri tai valitsemalla valikosta.
Vaihtakaa erillisluurista* handsfree-toimintoon
valikkovalinnalla Handsfree.
04
Signaalit ja äänenvoimakkuus
Viestiäänimerkki aktivoidaan/poistetaan käytöstä kohdassa Puhelinasetukset Äänet ja
volyymi Viestiäänimerkki.
Soittoäänen voimakkuutta säädetään kohdassa Puhelinasetukset Äänet ja volyymi
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
213
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
Soittoäänenvoimakkuus. Säätäkää navi/
.
gointipainikkeessa olevalla säätimellä
Poistakaa kaikki yhteystiedot kohdassa
Puhelinluettelo Poista SIM tai Poista
puhelin.
Puhelinluettelo
Kopiointi SIM-kortin ja puhelinluettelon
välillä
1. Siirtykää kohtaan Viestit
painakaa ENTER.
Siirtykää kohtaan Puhelinluettelo Kopioi
kaikki SIMistä puhelimeen tai
Puhelimesta SIMiin ja painakaa ENTER.
2. Kirjoittakaa teksti ja painakaa ENTER. Tietoja tekstin syöttämisestä, katso sivu 211.
Yhteystiedot voidaan tallentaa SIM-kortille tai
puhelimeen.
Yhteystietojen tallentaminen
puhelinluetteloon
04
1. Painakaa MENU ja siirtykää kohtaan
Puhelinluettelo Uusi kontakti.
2. Kirjoittakaa nimi ja painakaa ENTER. Tietoja tekstin syöttämisestä, ks. alla.
3. Kirjoittakaa numero ja painakaa ENTER.
4. Siirtykää kohtaan SIM-kortti tai
Puhelimen muisti ja painakaa ENTER.
Ks. sivu 211.
Muut toiminnot ja asetukset
IDIS
Ks. sivu 211.
Yhteystietojen etsiminen
Ks. sivu 210.
IDIS kytketään pois käytöstä kohdassa
Puhelinasetukset IDIS.
Yhteystietojen poistaminen
Viestien lukeminen
Poistakaa yhteystieto puhelinluettelosta merkitsemällä se ja painamalla ENTER. Siirtykää
sitten kohtaan Poista ja painakaa ENTER.
1. Siirtykää kohtaan Viestit
kaa ENTER.
Kirjoita uusi ja
3. Siirtykää kohtaan Lähetä ja painakaa
ENTER.
Viestiasetukset
Viestiasetuksia ei normaalisti muuteta. Verkkooperaattorilla on lisätietoja näistä asetuksista.
Kohdassa Viestit Viestiasetukset on
kolme vaihtoehtoa:
• SMSC-numero – Ilmoittaa viestikeskuksen, joka välittää viestit.
• Voimassaoloaika – Kertoo, kuinka kauan
viestiä säilytetään viestikeskuksessa.
• Viestityyppi.
Lue ja paina-
2. Siirtykää haluamaanne viestiin ja painakaa
ENTER.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen
4. Syöttäkää puhelinnumero ja painakaa
ENTER.
IDIS (Älykäs kuljettajan infojärjestelmä) voi
aktiivisissa ajotilanteissa viivyttää tai torjua
tulevan puhelun soittosignaalit. Tällöin kuljettajan tarkkaavaisuus säilyy paremmin liikenteessä.
Tekstin syöttäminen
214
Puhelinvastaajan numero
3. Viestin teksti esitetään näytössä. Muita
valintoja saadaan painamalla ENTER.
Puhelulistat
Kohdassa Puhelurekisteri tallennetaan listat
tulleista, lähteneistä ja vastaamattomista
puheluista. Lähteneet puhelut esitetään myös
painamalla ENTER. Listojen puhelinnumerot
voidaan tallentaa puhelinluetteloon.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
Nollaa arvot kohdassa Puhelurekisteri
Puhelun kesto Palauta ajastimet.
Näytä/piilota puheluosapuoli
Puhelimen numero voidaan salata tilapäisesti
kohdassa Puheluvalinnat Lähetä
numeroni.
IMEI-numero
Puhelimen lukitsemiseksi verkko-operaattorille
on ilmoitettava puhelimen IMEI-numero.
Painakaa *#06# näyttääksenne numeron
näytössä. Kirjoittakaa se muistiin ja tallentakaa varmaan paikkaan.
Verkon valinta
Operaattori voidaan valita automaattisesti tai
käsin kohdassa Puhelinasetukset Verkon
valinta.
SIM-koodi ja turvallisuus
PIN-koodin avulla voidaan SIM-kortti suojata
asiattomalta käytöltä.
Koodi muutetaan kohdassa
Puhelinasetukset Muokkaa PIN-koodia.
SIM-kortin asennus
Turvallisuustasoa muutetaan kohdassa
Puhelinasetukset SIM-turvallisuus.
Suurin turvallisuus saavutetaan valinnalla
Päällä. Koodi on syötettävä aina, kun puhelin
kytketään päälle.
Seuraavaksi suurin turvallisuus saavutetaan
valinnalla Automaattinen. Puhelin tallentaa
tällöin koodin ja ilmoittaa sen automaattisesti,
kun puhelin kytketään päälle. Kun SIM-korttia
käytetään toisessa puhelimessa, koodi pitää
syöttää manuaalisesti.
G021450
Puhelun kesto tallennetaan kohtaan
Puhelurekisteri Puhelun kesto.
04
Matalin turvallisuus saadaan valinnalla Pois.
SIM-korttia voidaan tällöin käyttää täysin ilman
koodia.
Tehdasasetusten palautus
Puhelimen asetukset palautetaan kokonaisuudessaan kohdassa Puhelinasetukset
Palauta puh-asetukset.
G021451
Puhelun kesto
Varmistakaa, että puhelimen aktivointi on
poistettu. Vetäkää ulos SIM-kortinpidin,
joka on sijoitettu hansikaslokeroon.
Asettakaa SIM-kortti siten, että metallipinta on näkyvissä
ja asentakaa SIM``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
215
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
Integroitu puhelin*
kortinpitimen
suojus. Asentakaa SIMkortinpidin paikalleen.
04
216
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Mukavuus ja ajamisen ilo
04
217
Suosituksia ajettaessa..........................................................................
Tankkaus...............................................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Kuormaus..............................................................................................
Kuormatila.............................................................................................
Perävaunun vetäminen.........................................................................
Hinaaminen ja vetäminen......................................................................
218
220
223
224
228
230
233
239
MATKANNE AIKANA
05 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
Yleistä
Taloudellinen ajo
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen on ajamista ennakoiden ja pehmeästi
sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista vallitsevaan tilanteeseen.
• Välttäkää ajoa ikkunat auki.
• Älkää käyttäkö talvirenkaita, kun talvikausi
on ohi.
• Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
• Poistakaa tarpeettomat esineet autosta 05
mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
polttoaineenkulutus.
• Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
• Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella,
sovitettuna ko. liikennetilanteeseen ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen.
• Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
polttoaineenkulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
• Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin
kevyellä kuormituksella heti, kun se on
220
mahdollista - kylmä moottori kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
• Autolla, jossa on D5-moottori ja 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto, lähdetään
liikkeelle 2. vaihteella normaaliolosuhteissa.
Katsokaa lisätietoja ja lisää ohjeita sivuilta 12
sekä 306.
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
Kahlaus
Autolla voidaan ajaa enintään 25 cm syvän
veden läpi nopeuden ollessa korkeintaan
10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavan veden poikki.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu,
painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa,
että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim.
kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä
seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
• Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen ja perävaunut liittimet vedessä ja
savessa ajamisen jälkeen.
• Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se voi
aiheuttaa autoon sähkövikoja.
TÄRKEÄÄ
Voi syntyä moottorivaurio, jos ilmansuodattimeen pääsee vettä.
Jos veden syvyys on suurempi kuin 25 cm,
vettä voi päästä voimansiirtoon. Tällöin öljyjen voitelukyky vähenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Jos moottori on pysähtynyt veden vuoksi,
älkää yrittäkö käynnistää uudelleen - hinatkaa auto pois vedestä korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Moottorivaurion vaara.
Moottori, vaihteisto ja
jäähdytysjärjestelmä
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä,
on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman
ollessa raskas.
Tietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua vetäen, katso sivu 234.
05 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
• Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
• Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä tulee liian korkeaksi, kojelaudassa
syttyy varoitussymboli ja esitetään tekstiilmoitus Moot. lämp. kork Pysähdy
varoen - pysäyttäkää auto tällöin turvallisella tavalla ja antakaa moottorin käydä
joutokäyntiä muutamia minuutteja järjestelmän jäähdyttämiseksi.
• Jos esitetään teksti-ilmoitus Moot. lämp.
•
•
•
kork Sammuta moottori tai Jäähd.n.
vähän Sammuta moottori, moottori on
sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
Vaihteiston ylikuumetessa aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää
varoitussymbolin kojelaudassa ja esittää
teksti-ilmoituksen Vaiht. ölj. lämp
Vähennä nopeutta tai Vaiht. ölj. lämp
Pysähdy varoen - noudattakaa annettua
suositusta ja vähentäkää nopeutta tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla sekä
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutamia minuutteja, jotta vaihteisto saa
jäähtyä.
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että moottorin jäähdytyspuhallin käy hetken moottorin sammuttamisen
jälkeen.
Avoin takaluukku
VAROITUS
Älkää ajako takaluukun ollessa auki. Myrkyllisiä pakokaasuja voi imeytyä autoon
kuormatilan kautta.
Jos akkujännite on matala, infonäyttö esittää
tekstin Heikko akku Virransäästötila. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa
tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai
äänentoistolaitteisto.
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten
käydä vähintään 15 minuuttia - akku ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin
käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
Ennen pitkää matkaa
Älkää ylikuormittako akkua
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä
avaimen asentoa II moottorin ollessa pysäytettynä. Käyttäkää sen sijaan asentoa I - silloin
kulutetaan vähemmän virtaa.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun
moottori on pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista
toiminnoista ovat:
• matkustamon puhallin
• tuulilasinpyyhin
• äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus)
• valonheittimet.
• Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus on normaali.
05
• Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy
tai muu neste) ole.
• Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
• Varoituskolmion pitäminen mukana on lain
vaatimus tietyissä maissa.
Talviajo
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
• Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
vähintään 50 % glykolia. Tämä seos suojaa
moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n lämpötilaan asti. Parhaan pakkaskestävyyden
``
221
05 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
vuoksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa
sekoittaa.
• Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
• Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat
käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät
lisäksi polttoaineenkulutusta moottorin
ollessa kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä,
katso sivu 302.
TÄRKEÄÄ
05
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
• Akun kunto ja varaustila pitää tarkastaa.
Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
akulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
• Käyttäkää huuhtelunestettä estääksenne
huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja kaikissa maissa.
222
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
uuden auton reaktiot.
05 Matkanne aikana
Tankkaus
Tankkaus
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
Avatkaa säiliön luukku valopaneelissa olevalla
painikkeella - luukku avautuu, kun painike
vapautetaan.
Luukku on sijoitettu oikeaan takalokasuojaan,
mistä infonäytön nuoli symbolin
luona
muistuttaa.
Sulkekaa painamalla luukkua kiinni, kunnes
naksahdus vahvistaa, että se on kiinni.
Polttoainesäiliön luukun manuaalinen
avaaminen
Polttoainesäiliön korkin avaaminen/
sulkeminen
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata käsin,
kun sähköinen avaaminen matkustamosta ei
ole mahdollista.
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti.
1. Avatkaa/poistakaa kuormatilassa oleva
luukku (samalla puolella kuin säiliön
luukku) ja etsikää kahvalla varustettu vihreä nuora.
Tankkauksen jälkeen asettakaa korkki paikalleen ja kääntäkää siten, että kuuluu useita naksahduksia.
2. Vetäkää nuoraan varovasti suoraan taaksepäin, kunnes polttoainesäiliön luukku
kääntyy napsahtaen ulos.
Polttoaineen täyttö
TÄRKEÄÄ
Vetäkää varovasti narusta – luukun lukon
avaaminen vaatii hyvin vähän voimaa.
05
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee.
HUOM
Liian täyteen tankattu säiliö voi lämpimällä
säällä vuotaa yli.
223
05 Matkanne aikana
Polttoaine
Yleistä polttoaineesta
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
05
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta
on nielty.
VAROITUS
Maahan valunut polttoaine voi syttyä palamaan.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Älkää koskaan pitäkö avattua matkapuhelinta mukana tankkauksen yhteydessä.
Soittosignaali voi saada aikaan kipinänmuodostuksen ja sytyttää bensiinihöyryt, mikä
puolestaan voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
TÄRKEÄÄ
Eri tyyppisten polttoaineiden sekoittaminen
tai suosittelemattoman polttoaineen käyttö
päättää Volvon takuut sekä mahdolliset täydentävät huoltosopimukset, tämä koskee
kaikkia moottoreita. HUOM! Ei koske autoja,
joiden moottorit on sovitettu ajettaviksi etanolipolttoaineella (E85).
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
224
Katalysaattorit
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle, jotta
toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta).
Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/
rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat
katalysaattoritoiminnosta, ts. ne nopeuttavat
kemiallista prosessia kulumatta itse.
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä.
Happianturi valvoo moottorista lähtevien pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja
ilman välistä suhdetta säädetään koko ajan.
Säätö luo optimaaliset olosuhteet tehokkaalle
palamiselle haitallisten aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
05 Matkanne aikana
Polttoaine
Bensiini
Diesel
Bensiinin pitää täyttää normi EN 228. Useimpia
moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 95
ja 98 RON. Oktaaniluvultaan 91 RON olevaa
bensiiniä tulee käyttää vain poikkeustapauksessa.
Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590
tai JIS K2204. Dieselmoottorit ovat herkkiä
epäpuhtauksille, kuten esim. liian korkealle rikkihiukkasmäärälle. Käyttäkää vain tunnettujen
valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan
tankatko laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta.
• 95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
• 98 RON on suositeltava, kun tarvitaan
maksimaalista suorituskykyä vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö lisäaineita, joita Volvo ei
ole suositellut.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(-6 °C – -40 °C) aiheuttaa parafinoitumista,
mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla
öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Se on matalissa
lämpötiloissa juoksevampaa ja vähentää
vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille.
Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.
TÄRKEÄÄ
Vain eurooppalaisen dieselnormin täyttävää
polttoainetta saa käyttää.
TÄRKEÄÄ
Dieselöljyn kaltaisia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
erikoislisäaineet
Marine Diesel -polttoaine
polttoöljy
RME1 (kasviperäinen öljymetyyliesteri)
ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja lisäävät
kulumista sekä moottorivaurioita, joita
Volvon takuut eivät kata.
Polttoaineen loppuminen
05
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmän
rakenne aiheuttaa sen, että jos polttoaine loppuu, moottorin käynnistämiseksi tankkauksen
jälkeen voidaan ilman poistaminen järjestelmästä joutua tekemään korjaamolla .
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori
käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on lisätty
dieselpolttoainetta:
Rikkipitoisuus saa olla enintään 50 ppm.
1
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän RME:tä, sitä ei saa lisätä.
``
225
05 Matkanne aikana
Polttoaine
1. Asettakaa kauko-ohjain virtalukkoon ja
painakaa sitä kevyesti siten, että se vedetään sisään (katso sivu 74).
dattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns.
regenerointi. Tämä edellyttää, että moottori on
saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
2. Painakaa START-painiketta painamatta
jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti 300–900 kilometrin välein riippuen ajoolosuhteista. Regenerointi kestää normaalisti
10-20 minuuttia. Alhaisella keskinopeudella
aikaa saattaa kulua hieman kauemmin. Tänä
aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
3. Odottakaa n. 1 minuutti.
4. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa
START-painiketta vielä kerran.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
05
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty
likaantunutta polttoainetta.
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet poistavat erittynyttä
vettä polttoainesuodattimesta.
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista n. 80prosenttisesti, syttyy kojelaudassa keltainen
varoituskolmio ja kojelaudan näytössä esitetään ilmoitus Nokisuod. täynnä. Ks.
käsikirjaa.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä 20 minuuttia.
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa olevat
hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin
ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suo-
226
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Moottorin tehon pienehkö väheneminen
voidaan havaita tilapäisesti regeneroinnin
aikana.
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus
häviää automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy hiukkasista kokonaan,
moottoria voi olla vaikea käynnistää ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Tällöin on
vaara, että suodatin pitää vaihtaa.
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Polttoaineenkulutuslukuihin voidaan vaikuttaa,
jos auto varustetaan lisävarusteilla, jotka vaikuttavat auton painoon. Ks. tietoja painoista
sivulta 296 ja taulukkoa sivulla 305.
Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät voivat myös
vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
Kun ajetaan oktaaniluvultaan 91 RON olevalla
polttoaineella, kulutus kasvaa ja teho heikkenee.
05 Matkanne aikana
Polttoaine
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
05
227
05 Matkanne aikana
Kuormaus
Yleistä kuormauksesta
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Perusteelliset tiedot painoista, katso sivu 296.
Takaluukku avataan valopaneelissa
olevalla painikkeella tai etäavaimella,
katso sivu 57.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijainnin mukaan.
Irrallinen 20 kg painava esine voi 50 km/h
nopeudella tapahtuvassa keulatörmäyksessä saada 1000 kg:n painoa vastaavan
liikemassan.
Kuormattaessa muistettavaa
• Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa
vasten.
• Keskittäkää leveä kuorma.
• Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman
sijoittamista alas käännetyn selkänojan
päälle.
• Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
• Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
Etuistuin
Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan matkustajan istuimen selkänoja kääntää, katso
sivu 76.
Kattokuorma
VAROITUS
Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma
ulottuu liian korkealle.
•
Älkää koskaan kuormatko selkänojia
ylemmäs.
VAROITUS
05
228
VAROITUS
Taakkatelineen käyttö
Auton vaurioitumisen välttämiseksi ja mahdollisimman hyvän ajoturvallisuuden saamiseksi
suositellaan Volvon kehittämää taakkatelinettä.
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen
mukana tulevaa asennusohjetta.
• Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi
kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
• Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille.
Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain
pehmeällä.
• Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenku-
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa
kuorma voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja siten siirtää sen ajoasentoon
- auto voi tällöin lähteä liikkeelle.
Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
lutus kasvavat kuorman koon myötä.
• Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
05 Matkanne aikana
Kuormaus
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kuormattaessa katolle. Tietoja suurimmasta sallitusta kattokuormasta, ml. taakkateline ja mahdollinen kattolaatikko, katso
sivu 296.
12 V:n sähköliitäntä*
VAROITUS
Kovat, terävät ja/tai raskaat esineet, jotka
ovat ulkona tai työntyvät ulos, voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Kuormatilan kuormaamisen yksinkertaistamiseksi voidaan takaistuimen selkänojat kääntää
alas, katso sivu 78.
Kassinpidin*
Kuormankiinnityssilmukat
Kääntäkää kansi alas, jotta sähköliitäntään
päästään käsiksi. Liitäntä antaa jännitteen
myös silloin, kun etäavain ei ole virtalukossa.
05
G017745
HUOM
Muistakaa olla käyttämättä sähköliitäntää
moottorin seistessä, koska on olemassa
auton käynnistysakun tyhjenemisen vaara.
Kassinpidin lattiassa olevan, ylös käännettävän
luukun alla.
1. Kääntäkää ylös pidike, joka on lattialuukun
osa.
Käännettäviä kuormankiinnityssilmukoita käytetään nauhojen kiinnittämiseen esineiden ankkuroimisessa kuormatilassa.
2. Kiristäkää kassit kiinni kiristysnauhoilla ja
kiinnittäkää kantokahvat koukkuihin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
229
05 Matkanne aikana
Kuormatila
Suojaverkko
VAROITUS
Kuormatilassa oleva kuorma pitää kiinnittää
hyvin, myös käytettäessä oikein asennettua
suojaverkkoa.
kooppisesti joustavat kiinnityshaat helpottavat sovitusta.
Olkaa tarkkana, että painatte tangon kiinnityshaat ko. kattokiinnikkeen etumaiseen
ääriasentoon.
Kiinnitys
G034213
HUOM
Suojaverkko asennetaan neljään kiinnityskohtaan.
05
Suojaverkko asennetaan helpoimmin toisen
takaoven kautta.
VAROITUS
Suojaverkko estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa
jarrutuksissa. Suojaverkko pitää aina, turvallisuussyistä, kiinnittää ja varmistaa oikealla
tavalla.
On välttämätöntä varmistaa, että suojaverkon yläkiinnitykset on asennettu oikein ja
että vetonauhat on kiinnitetty varmasti.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahteen eri paikkaan autossa:
1. Käärikää suojaverkko auki ja katsokaa, että
jaettu ylätanko lukkiutuu uloskäännettyyn
asentoon.
• Taempi asennus – Takaistuimen selkäno-
2. Pujottakaa tangon toinen pään etumaiseen
tai taempaan kattokiinnikkeeseen vetonauhojen lukot käännettyinä itseänne
kohti.
jan taakse
• Etumainen asennus – Etuistuinten selkänojien taakse.
Vaurioitunutta verkkoa ei saa käyttää.
3. Pujottakaa tangon toinen pää kattokiinnikkeeseen vastakkaisella puolella – teles-
230
Taempi asennus.
4. Taempi asennus: Verkon ollessa asennettuna taempiin kattokiinnikkeisiin pujottakaa
suojaverkon vetonauhat kuormatilan etumaisiin lattiasilmukoihin.
05 Matkanne aikana
Kuormatila
TÄRKEÄÄ
Jos istuinta/selkänojaa painetaan voimakkaasti taaksepäin suojaverkkoa vasten,
verkko ja/tai sen kattokiinnikkeet voivat vaurioitua.
Katkaiskaa tanko keskeltä, kääntäkää se
kokoon ja rullatkaa verkko kokoon.
Kokoon taitettua suojaverkkoa voidaan säilyttää kuormatilan lattian alla.
Suojasäleikkö*
5. Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
Irrotus ja säilytys
Etumainen asennus.
Etumainen asennus: Verkon ollessa asennettuna etumaisiin kattokiinnikkeisiin
pujottakaa suojaverkon vetonauhat silmukoihin istuinten liukukiskojen takapäässä –
tätä helpottaa, jos selkänojia oikaistaan ja
istuimia työnnetään hieman eteenpäin.
Huomatkaa, ettette paina istuinta/selkänojaa voimakkaasti verkkoa vasten, kun
istuin/selkänoja työnnetään jälleen takaisin
– säätäkää, kunnes istuin/selkänoja koskettaa verkkoa.
G031978
05
Suojaverkko voidaan helposti irrottaa ja kääntää
kokoon.
Suojasäleikkö estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa
jarrutuksissa.
Kääntäminen ylös
Vapauttakaa verkon kiristys painamalla
painiketta vetonauhan lukossa ja syöttäkää nauhaa hieman ulos.
Painakaa lukkohaka sisään ja irrottakaa
vetonauhan molemmat koukut.
Tarttukaa suojasäleikön alareunaan ja vetäkää
taakse-/ylöspäin.
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voida kääntää ylös tai
alas, kun näkösuoja on asennettu.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
231
05 Matkanne aikana
Kuormatila
Asennus/irrotus
Suojasäleikkö on tavallisesti pysyvästi asennettuna autoon, koska se voidaan yksinkertaisesti kääntää ylös kattoon ja siten pois tieltä
tarvittaessa pidempää kuormatilaa. Niin haluttaessa voidaan suojasäleikkö kuitenkin irrottaa ja poistaa autosta.
Tietoja tarvittavista työkaluista ja menettelytavoista asennuksessa/irrotuksessa, ks. uushankinnan mukana tullutta asennusohjetta 1.
Asennettaessa takaisin suojasäleikkö pitää
aina turvallisuussyistä kiinnittää ja varmistaa
oikealla tavalla.
05
Vetäkää näkösuoja kuorman päälle ja pujottakaa se kiinni kuormatilan takapilareissa oleviin
koloihin.
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettuna.
Näkösuojan kiinnitys
Viekää suojan toinen päätykappale sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Viekää toinen päätykappale vastaavaan
syvennykseen.
Painakaa molemmat puolet kiinni. Pitää
kuulua napsahtava ääni ja punaisen merkinnän pitää hävitä.
> Tarkastakaa, että molemmat päätykappaleet on lukittu.
Näkösuoja*
Näkösuojan irrotus
G031977
1. Painakaa toisen päätykappaleen painike
sisään ja nostakaa päätykappale irti.
1
232
2. Kääntäkää suoja varovasti ylös/ulos, jolloin
toinen päätykappale irtoaa automaattisesti.
Asennusohje nro 30715972.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Näkösuojan taemman peitelevyn
kääntäminen alas
Näkösuojan taempi peitelevy painuu sisään
kelattuun asentoonsa vaakasuoraan kuormatilassa, kun se on asennettu.
Vetäkää peitelevyä kevyesti taaksepäin,
vapauttakaa tukihyllyiltä ja kääntäkää alas.
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Yleistä
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Perusteelliset tiedot painoista, katso
sivu 296.
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
auto toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
• Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
• Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun vetämistä varten.
• Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
• Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, katso sivu 252.
• Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
• Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä
on ajettu vähintään 1000 km.
• Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
• Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja siihen kytketylle perävaunulle, sallittua
nopeutta tule ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen
nopeuksien ja painojen osalta.
• Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
• Välttäkää vetämästä perävaunua yli
12 %:n nousuissa.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
Vilkut ja jarruvalot perävaunussa
Jos jokin perävaunun suuntavalopolttimoista
on rikki, mittaristossa oleva suuntavilkkujen
symboli vilkkuu tavallista nopeammin ja näyttö
esittää tekstin Polttimovika Peräv. vilkku.
soo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
Perävaunumassat
Tietoja Volvon sallimista perävaunumassoista,
katso sivu 298.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunumassat ovat ne, jotka Volvo sallii. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat rajoittaa
perävaunun massaa ja nopeutta tästä.
Vetokoukut voivat olla sertifioituja suuremmille vetopainoille kuin mitä autolla saa
vetää.
05
VAROITUS
Noudattakaa perävaunun painosta annettuja suosituksia. Koko yhdistelmästä voi
muutoin tulla vaikeasti hallittava väistöliikkeissä ja jarrutuksissa.
Jos jokin perävaunun jarruvalopolttimoista on
rikki, esitetään teksti Polttimovika peräv.
jarruvalo.
Tasonsäätö*
Takaiskunvaimentimet säilyttävät vakiokorkeuden auton kuormituksesta riippumatta (sallittuun enimmäispainoon asti). Kun auto sei``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
233
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Käsivalintainen vaihteisto
Ylikuumeneminen
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
• Älkää ajako korkeammalla kierrosluvulla
kuin 4500 r/min
(dieselmoottorit: 3500 r/min) - muussa
tapauksessa öljyn lämpötila voi tulla liian
korkeaksi.
Jyrkät nousut
• Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori
"jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella
vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.
TÄRKEÄÄ
Katsokaa myös erityisiä tietoja hitaasta
ajosta perävaunua vetäen autoilla, joissa on
automaattivaihteisto Powershift, sivu 113.
Dieselmoottori, 5-syl.
• Ylikuumenemisen vaaran yhteydessä
05
moottorin optimaalinen kierrosluku on
2300-3000 r/min mahdollisimman hyvän
jäähdytysnestekierron kannalta.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Aktivoikaa seisontajarru.
3. Vapauttakaa seisontajarru.
4. Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.
Vetolaite
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
irtonaisen osan kiinnitysohjetta noudattaa tarkasti, katso sivu 236.
VAROITUS
Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla
vetokoukulla:
•
•
Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
Automaattivaihteisto
4. Vapauttakaa käyttöjarru.
Ylikuumeneminen
• Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintia-
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
• Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja moottorin kierrosluvun suhteen optimaalisen vaihteen.
• Ylikuumenemisen yhteydessä syttyy varoitussymboli kojelaudassa yhdessä tekstiilmoituksen kanssa - noudattakaa annettua suositusta.
234
sennossa P, kun automaattivaihteistolla
varustettu ja perävaunua vetävä auto
pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.
• Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.
Tärkeä tarkastaa
• Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla säännöllisesti.
HUOM
Kun käytetään heilahtelunvaimentimella
varustettua kuulansuojusta, vetokuulaa ei
voidella.
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Vetokoukun säilytyspaikka.
TÄRKEÄÄ
Irrottakaa vetokoukku aina käytön jälkeen ja
säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa
autossa, hihnallaan kunnolla kiinnitettynä.
G021485
Erittelyt
G031713
Irrotettavan vetokoukun säilytys
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
A
1013
B
69
C
855
D
428
E
109
F
296
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
05
``
235
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
G021490
G018928
G021488
Vetokoukun kiinnitys
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
salpaa sisään
ja vetämällä sitten koteloa suoraan taaksepäin
.
G021487
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
236
Asettakaa vetokoukku paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
G000000
G021489
05
Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
05 Matkanne aikana
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että vetokoukku on kiinni.
VAROITUS
Jos vetokoukku ei ole oikein, se pitää irrottaa ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien
mukaisesti.
TÄRKEÄÄ
G021495
G021494
Perävaunun vetäminen
Varmuusvaijeri.
VAROITUS
Työntäkää lukituspyörä
täkää sitä vastapäivään
naksahdus.
sisään ja kier, kunnes kuuluu
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä.
05
Vetokoukun irrotus
Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten,
vetokoukun muun osan pitää olla puhdas ja
kuiva.
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja
vetäkää samalla vetokoukku irti taakse- ja
ylöspäin.
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
``
237
05 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
VAROITUS
Kiinnittäkää vetokoukku turvallisella tavalla,
jos sitä säilytetään autossa, katso sivu 235.
lyttää suurta nopeutta. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian kauas taakse, kiemurtelun riski on olemassa myös alhaisemmilla
nopeuksilla, 70–90 km/h.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
• Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
G018929
• Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
05
Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes se tarttuu kiinni.
Perävaunun vakautusjärjestelmä – TSA
TSA -järjestelmän (Trailer Stability Assist) tehtävä on vakauttaa auto- ja perävaunuyhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa heilahdella.
TSA-toiminto sisältyy DSTC-järjestelmään
(Dynamic Stability and Traction Control), katso
sivu 161.
Toiminto
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edel-
238
järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja saa
auton jälleen täysin hallintaansa.
Muuta
TSA-järjestelmä voi kytkeytyä toimintaan ajonopeuksilla 60–160 km/h.
HUOM
Jos kuljettaja valitsee DSTC-järjestelmän
sulkemisen (rajoittamisen), sulkeutuu myös
TSA-järjestelmä, katso sivu 161.
tai kuoppaan.
• Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Käsittely
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
TSA-järjestelmä valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu.
Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa
auton jälleen hallintaansa.
Jos kiemurtelua ei voida vaimentaa TSA-järjestelmän toiminnasta huolimatta, yhdistelmää
jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin tehoa
rajoitetaan. Kun kiemurtelu vähitellen on saatu
lopetettua ja yhdistelmä on jälleen vakaa, TSA-
TSA-järjestelmän toiminta voi kytkeytyä pois,
jos kuljettaja yrittää poistaa kiemurtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska TSAjärjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako
kiemurtelun perävaunu vai kuljettaja.
TSA-järjestelmän toimiessa mittaristossa vilkkuu symboli DSTC.
05 Matkanne aikana
Hinaaminen ja vetäminen
Hinaus
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori ei käy. Jarrupoljinta pitää painaa n.
viisi kertaa kovemmin ja ohjaus on huomattavasti tavallista raskaampi.
1. Painakaa kauko-ohjain virtalukkoon avataksenne ohjauslukon, jotta autoa voidaan
ohjata, katso sivu 74.
2. Etäavaimen on oltava virtalukossa koko
hinaamisen ajan.
3. Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto
hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka
kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään
kovat nykäykset.
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Ottakaa selville suurin lain sallima hinausnopeus ennen auton hinaamista.
Välttäkää hinaamista.
•
Auton siirtämiseksi liikennettä vaarantavalta paikaltaan voidaan sitä kuitenkin
hinata lyhyt matka pienellä nopeudella ei kauemmas kuin 10 km eikä suuremmalla nopeudella kuin 10 km/h. Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Siirrettäessä pidempi matka kuin
10 km pitää autoa kuljetuttaa hinausautolla vetävät pyörät nostettuina irti tiestä
- ammattimaista hinausautopalvelua
suositellaan.
Käsivalintainen vaihteisto
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
Automaattivaihteisto Geartronic
TÄRKEÄÄ
4. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
Huomatkaa, että autoa on aina hinattava
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
VAROITUS
Älkää hinatko automaattivaihteistolla
varustettua autoa suuremmalla nopeudella kuin 80 km/h eikä pidempää matkaa kuin 80 km.
•
Ohjauslukon pitää olla avattu ennen
hinaamista.
•
Etäavaimen pitää olla avaimen asennossa II .
•
Älkää koskaan poistako kauko-ohjainta
virtalukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa.
Automaattivaihteisto Powershift
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
Powershift-automaattivaihteistolla varustettuja
malleja 2.0, 2.0T ja 2.0F ei tule hinata, koska
riittävän voitelun saanti edellyttää käynnissä
olevaa moottoria.
05
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
Apukäynnistyskaapelit
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin
tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää, katso
sivu 109.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua, jos auto käynnistetään hinaamalla.
``
239
05 Matkanne aikana
Hinaaminen ja vetäminen
Hinaussilmukka
Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen
takana olevaan kierreliitäntään puskurin
oikealla puolella, edessä tai takana.
Hinaussilmukan kiinnitys
tyissä tapauksissa olla piilossa kynnyksen
alla.
Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekannesta on kaksi versiota, jotka pitää avata
eri tavoin:
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon tai
kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä varten
ammattitaitoista apua.
• Kololla varustettu versio avataan kampeamalla sitä ulospäin kolikko tai vastaava työnnettynä koloon. Kääntäkää
sitten kansi täysin ulos ja irrottakaa se.
• Toisessa versiossa on merkintä sen toisella sivulla tai kulmassa: Painakaa merkinnästä sormella ja kääntäkää samanaikaisesti ulos vastakkaiselta puolelta
kolikon tai vastaavan avulla - kansi
kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan
sitten irrottaa.
05
Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa
asti. Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni
esim. pyöränmutteriavaimella.
Ottakaa esiin lattialuukun alla kuormatilassa oleva hinaussilmukka – se voi tie-
240
HUOM
Tietyissä autoissa, joihin on asennettu vetokoukku, ei hinaussilmukkaa voida kiinnittää
takakiinnikkeeseen. Kiinnittäkää hinausköysi tällöin vetokoukkuun.
Tästä syystä on hyvä säilyttää irrotettavan
vetokoukun kuulaosaa autossa.
Vetäminen
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
TÄRKEÄÄ
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään
irti ja laitetaan takaisin paikalleen.
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin
puskuriin.
•
Nelivetoista autoa (AWD), jonka etupää
on nostettu, ei saa hinata suuremmalla
nopeudella kuin 70 km/h. Sitä ei tule
hinata pidempiä matkoja kuin 50 km.
05 Matkanne aikana
05
241
Yleistä ..................................................................................................
Pyöränvaihto ........................................................................................
Rengaspaineet .....................................................................................
Varoituskolmio ja sideulaatikko*...........................................................
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)* .....................................................
242
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
244
249
252
253
254
PYÖRÄT JA RENKAAT
06 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Ajo-ominaisuudet
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Renkaat, joissa on suurin kuviosyvyys, pitää
aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran vähentämiseksi).
Uudet renkaat
HUOM
Katsokaa, että molemmissa pyöräpareissa
on sama tyyppi ja koko sekä myös sama
valmiste.
Pyörimissuunta
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita, jotka
on ilmoitettu rengaspainetaulukossa, katso
sivu 308.
Renkaiden hoito
G021778
Renkaiden ikä
06
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta
merkitty nuolella. Renkaalla pitää olla sama
pyörimissuunta koko sen käyttöiän ajan. Niitä
voi vaihtaa vain edestä taakse ja päinvastoin,
ei koskaan vasemmalta oikealle puolelle tai
päinvastoin. Jos renkaat asennetaan väärin,
auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky
syrjäyttää vettä ja lumisohjoa huononevat.
244
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat
vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja
heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta niiden toimintaan. Tämä koskee kaikkia renkaita,
jotka säästetään tulevaa käyttöä varten. Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat
että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat
tai värimuutokset.
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman
tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on
erityisen tärkeää talvirenkaiden osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on renkaan
DOT-merkintä (Department of Transportation)
ja se ilmoitetaan neljällä numerolla, esim. 1510.
Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15,
vuonna 2010.
Kesä- ja talvirenkaat
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, merkitkää
millä puolella ne ovat olleet, esim. V vasemmalla ja O oikealla.
06 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman
kulumisen, katso sivu 252. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja
takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään.
Sopiva ajomatka ensimmäisen vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen
10 000 km:n välein. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun tarkastusta varten, jos olette epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo on syntynyt
merkittävä kulumisero (>1 mm) renkaan kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten
kuluneiden renkaiden aina olla takana. Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita kuin
takapyörien luisto, ja johtaa siihen, että auto
jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa
sivulle ja auton hallinta ehkä menetetään täysin. Tämän vuoksi on tärkeää, etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan ennen etupyöriä.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä
vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen
valikoimaan. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
Renkaiden kulumisvaroittimet
Lukittava pyöränruuvi*
Lukittavaa pyöränruuvia* voidaan käyttää sekä
alumiini- että teräsvanteissa. Kuormalattian
alla on tila lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Työkalut
G021829
Kuluminen ja huolto
Kulumisvaroitin.
Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan
sivulla on kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator).
Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon
1,6 mm, se tulee kulutusvaroittimien kanssa
samalle korkeudelle. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen renkaan pito on erittäin huono sateella tai
lumessa.
Kuormalattian alla ovat auton hinaussilmukka,
tunkki* ja pyöränruuviavain*. Täällä on paikka
myös lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Vanteet ja pyöränpultit
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menettämiseen.
06
Pyöränruuvien kiristysmomentti on 140 Nm.
Liian voimakas kiristäminen voi vaurioittaa
ruuviliitosta.
Tunkki*
Tunkin ruuvin pitää aina olla hyvin voideltu.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
245
06 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain varapyörän vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina olla
hyvin voideltu.
Työkalut – uusi sijainti
TÄRKEÄÄ
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton tavara-/kuormatilassa, kun niitä ei käytetä.
Talvirenkaat
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää oikean tyyppisiä renkaita käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
G029336
HUOM
06
Kun työkaluja ja tunkkia on käytetty*, ne pitää
asettaa oikein takaisin paikoilleen. Tunkki kierretään kokoon oikeaan asentoon, jotta se mahtuu paikalleen.
Vaahtopala ja varapyörä sijoitetaan takaisin
irrottamiseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.
Huomatkaa, että ylemmässä vaahtopalassa on
nuoli. Sen pitää osoittaa eteenpäin autossa.
Volvo suosittelee, että neuvottelette Volvon
jälleenmyyjän kanssa siitä, mikä vanne ja
rengastyyppi sopii parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500–1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin nastat
kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
246
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo
suosittelee, ettei käytetä talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle 4 mm.
Lumiketjujen käyttäminen
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja).
Älkää ajako nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä
ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja renkaita.
VAROITUS
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikean automallin, rengas- ja vannekokojen mukaan.
Jos asiasta on epävarmuutta, Volvo suosittelee, että kysytte neuvoa valtuutetusta
Volvon teknisestä palvelusta. Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
06 Pyörät ja renkaat
Yleistä
TÄRKEÄÄ
16
Vain yksipuolisten lumiketjujen käyttö on
sallittua. Käyttäkää Volvon alkuperäisiä
lumiketjuja tai vastaavia, jotka on sovitettu
oikeaa automallia, rengas- ja vannekokoja
varten. Jos ette ole varma asiasta, Volvo
suosittelee, että neuvottelette valtuutetun
Volvon teknisen palvelun kanssa.
Auto on kokonaishyväksytty. Tämä tarkoittaa,
että tietyt pyörien ja renkaiden yhdistelmät on
hyväksytty. Sallitut yhdistelmät, katso
sivu 307
Pyörä- (vanne) koot
Pyörissä (vanteissa) on kokomerkintä, esimerkiksi: 7Jx16x50.
J
50
Offset mm (etäisyys
pyörän keskilinjasta
pyörän napaa vasten tulevaan kosketuspintaan)
Rengaskoot
Erittelyt
7
Vanteen halkaisija
tuumina
Vanteen leveys tuumina
Vanteen reunan profiili
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä. Esimerkki merkinnästä:
235/60R18 103 V.
235
Renkaan leveys (mm)
60
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan
leveyden välinen suhde (%)
R
Vyörengas
18
Vanteen halkaisija tuumina
103
Koodinumerot suurimmalle sallitulle
rengaskuormalle, kuomitusindeksi
(LI)
V
Koodimerkintä suurimmalle sallitulle
nopeudelle, nopeusluokka (SS).
(Tässä tapauksessa 270 km/h.)
Kuormitusindeksi
Jokaisella renkaalla on tietty kyky kantaa kuormaa, kuormitusindeksi (LI). Auton massa ratkaisee, mikä kuorituskyky renkailta vaaditaan.
Pienin sallittu indeksi ilmoitetaan taulukossa,
katso sivu 307.
Nopeusluokat
Jokainen rengas kestää tietyn enimmäisnopeuden, nopeusluokka (Speed Symbol; SS)
Renkaiden nopeusluokan pitää vastata vähintään auton huippunopeutta. Pienin sallittu
nopeusluokka ilmoitetaan taulukossa, katso
sivu 307.
Ainoa poikkeus näistä määräyksistä ovat talvirenkaat (sekä nastoitetut että nastattomat),
joissa saa käyttää pienempää nopeusluokkaa.
Jos sellainen rengas valitaan, autolla ei saa
ajaa renkaan luokitusta nopeammin (esim. luokan Q renkaalla saa ajaa enintään 160 km/h).
06
Keli ratkaisee kuinka lujaa autolla voidaan ajaa,
ei renkaiden nopeusluokka.
HUOM
Taulukossa ilmoitetaan suurin sallittu
nopeus.
``
247
06 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Q
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROITUS
Auto pitää varustaa renkailla, joilla on erittelyyn nähden sama tai korkeampi kuormitusindeksi (LI) ja nopeusluokka (SS). Jos
käytetään kuormitusindeksiltään tai
nopeusluokaltaan liian matalaa rengasta, se
voi ylikuumeta.
06
248
06 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Irrotus
Asettakaa varoituskolmio tielle, katso
sivu 253 jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyllä
paikalla. Auton ja tunkin* pitää olla kiinteällä,
vaakasuoralla alustalla.
1. Kytkekää seisontajarru ja peruutusvaihde
tai asento P, jos autossa on automaattivaihteisto.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin
tarrasta.
5. Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierrosta vastapäivään pyöränruuviavaimella.
VAROITUS
Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin
nostokyky ilmoitetulla matalimmalla nostokorkeudella.
Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja
tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja autossa
olevan tunkinkiinnikkeen väliin.
2. Ottakaa varapyörä*, tunkki* ja pyöränruuviavain* esiin. Ne ovat kuormalattian alla
kuormatilassa. Jos valitaan toinen tunkki,
katso sivu 260.
6. Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Jokaisessa kiinnikkeessä on
kolo muovisuojuksessa. Kiertäkää tunkin
jalka alas siten, että se painuu tasaisesti
maata vasten.
3. Irrottakaa mahdollinen täyspeittävä pöykapseli.
4. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia
puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
TÄRKEÄÄ
Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen eikä
se saa olla kalteva.
7.
06
Jos autossa on täyspeittävät pölykapselit, ne pitää
irrottaa.
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on kunnolla voideltu ja että se on
puhdas.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
249
06 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
2. Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränpultit
kunnolla kiinni.
3. Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
VAROITUS
Älkää koskaan ryömikö auton alle sen
ollessa nostettuna tunkilla.
Älkää koskaan antako matkustajan olla
autossa, kun se nostetaan tunkilla.
Pysäköikää auto siten, että matkustajalla on
auto tai mieluummin tien kaide itsensä ja
ajoradan välillä.
Varapyörä*
Tarkastakaa, että tunkki on kiinnikkeessä
kuvan mukaisesti ja että jalka on suoraan
kiinnikkeen alla.
TÄRKEÄÄ
06
Tunkinkiinnike on takimmainen kahdesta
taemmasta kolosta.
8. Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä
pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränpultit ja
nostakaa pyörä pois.
Asennus
4. Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränpultit kiristetään kunnolla.
Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kiristysmomentti momenttiavaimella.
HUOM
Pölykapselissa olevan venttiilin aukon pitää
olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla
asennettaessa.
1. Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.
250
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu
käytettäväksi vain tilapäisesti ja se pitää pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä. Auton ajoominaisuudet saattavat muuttua varapyörää
käytettäessä. Varapyörä on tavallista pyörää
pienempi. Se vaikuttaa auton maavaraan.
Varokaa korkeita jalkakäytävänreunoja älkääkä
pesettäkö autoa koneellisesti. Jos varapyörä
on etuakselilla, ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää lumiketjuja. Nelivetoisissa
autoissa voidaan veto kytkeä pois taka-akselilta. Varapyörää ei saa korjata. Varapyörän
oikea rengaspaine ilmoitetaan rengaspainetaulukossa, katso sivu 308.
TÄRKEÄÄ
Älkää ajako nopeudella yli 80 km/h käyttäessänne varapyörää.
06 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
TÄRKEÄÄ
Autossa ei saa olla samanaikaisesti asennettuna useampia kuin yksi "Temporary
spare"-tyyppinen varapyörä.
Varapyörä on sijoitettu sille tarkoitettuun tilaan
ulkopuoli alaspäin. Varapyörä ja vaahtopala
kiinnitetään samalla läpimenevällä ruuvilla.
Vaahtopalassa ovat kaikki työkalut.
Varapyörän ottaminen esiin
1. Kääntäkää kuormalattia ylös, takaa eteen.
2. Kiertäkää kiinnitysruuvi auki.
3. Nostakaa vaahtopala työkaluineen pois.
4. Nostakaa varapyörä pois.
06
251
06 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
Rengaspaineet
Polttoainetalous, ECO-paineet
Nopeuksille alle 160 km/h suositellaan yleisiä
täyden kuormituksen rengaspaineita (koskee
sekä täyttä että kevyttä kuormaa) mahdollisimman hyvän polttoainetalouden saamiseksi.
Rengaspaineiden tarkastus
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa kuukausittain.
G021830
Tämä koskee myös auton varapyörää.
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) osoittaa mitkä
paineet renkaissa pitää olla eri kuormitus- ja
nopeusolosuhteissa. Se ilmoitetaan myös rengaspainetaulukossa, katso sivu 308.
06
• Rengaspaineet auton suositellulle rengaskoolle
• ECO-paineet1
• Vararenkaan paine (Temporary Spare)
HUOM
Lämpötilaerot muuttavat rengaspainetta.
1
252
ECO-paineet antavat paremman polttoainetalouden.
Rengaspaineet tarkastetaan kylmistä renkaista. Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila.
Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
Liian matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja heikentävät auton ajo-ominaisuuksia.
Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
HUOM
Rengaspaine laskee ajan myötä, mikä on
luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee
myös ympäristön lämpötilan mukaan.
06 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja sideulaatikko*
Varoituskolmio
Nostakaa lattialuukkua ja ottakaa varoituskolmio ulos.
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista
sivua.
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
paikkaan.
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty kuormatilaan käytön jälkeen.
Ensiapulaukku*
06
Ensiapulaukku on sijoitettu lattian alle kuormatilaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
253
06 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)*
Yleistä
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia
vaurioita.
Yleiskatsaus
12 V:n liitäntä* kompressoria varten on edessä
keskikonsolin luona, takaistuimen luona ja
kuormatilassa. Valitkaa lähinnä puhjennutta
rengasta oleva sähköliitäntä.
Renkaanpaikkaussarjan sijainti
06
Tilapäistä renkaanpaikkaussarjaa (TMK; Temporary Mobility Kit) käytetään vuodon tiivistämiseen sekä rengaspaineen tarkastukseen ja
säätöön. Se muodostuu kompressorista ja
paikkausnestesäiliöstä. Sarja toimii tilapäisenä
korjauksena. Pullo pitää vaihtaa ennen kuin
parasta ennen -päiväys on mennyt ja käytön
jälkeen.
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan,
joka on puhjennut kulutuspinnasta.
Asettakaa varoituskolmio tielle, jos rengas korjataan liikennöidyllä paikalla. Renkaanpaikkaussarja on lattian alla kuormatilassa,katso
sivu 253.
Katkaisin
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaisiin,
joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
254
Tarra, suurin sallittu nopeus
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Johdin
Pullonpidin (oranssi kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
Paikkausainepullo
Painemittari
06 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)*
Puhjenneen renkaan paikkaus
VAROITUS
VAROITUS
Paikkausaine voi ärsyttää ihoa. Ihokosketuksen sattuessa peskää neste välittömästi
pois saippualla ja vedellä.
Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
8. Asettakaa katkaisin asentoon I.
3. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen
käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
4. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja kiertäkää pullon korkki irti.
G014338
5. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
VAROITUS
2. Irrottakaa suurimmasta sallitusta nopeudesta kertova tarra ja kiinnittäkää se
ohjauspyörään.
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule
jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.
HUOM
Kun kompressori käynnistyy, paine voi
nousta arvoon 6 bar, mutta se laskee
noin 30 sekunnin kuluttua.
06
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. edellistä
kuvaa.
1. Avatkaa renkaanpaikkaussarjan kansi.
VAROITUS
6. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
7. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
9. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäis-
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
255
06 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)*
ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos
rengaspaine on liian korkea.
paine on 1,8 bar ja enimmäispaine 3,5 bar.
(Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)
VAROITUS
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa on
liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
11. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää johdin irti 12 V:n liitännästä.
12. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
13. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
06
Paikkauksen ja paineen jälkitarkastus
1. Liittäkää varustus uudelleen.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
• Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa.
Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
• Jos rengaspaine on yli 1,3 baria, ren-
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
3. Katsokaa, että kompressori on suljettu.
Irrottakaa ilmaletku ja johdin. Asentakaa
venttiilinhattu paikalleen.
Renkaan pumppaus
HUOM
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaine säännöllisesti.
Volvo suosittelee, että ajatte lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi.
Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa
on paikkausnestettä.
kaaseen pitää täyttää rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, katso
sivu 308 (1 bar = 100 kPa). Päästäkää
256
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen kompressorilla.
1. Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa,
että katkaisin on asennossa 0 ja ottakaa
johdin ja ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Auton pakokaasujen hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.
06 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)*
VAROITUS
Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
3. Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
Paikkausnestesäiliön vaihto
Vaihtakaa pullo ennen kuin parasta ennen -päiväys on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa
ympäristölle vaarallisena jätteenä.
VAROITUS
Pullossa on 1,2-etanolia ja luonnonkumilateksia.
Vaarallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergiaa
ihokosketuksen yhteydessä.
Välttäkää kosketusta iholle ja silmiin.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetaulukon ilmoittama paine, katso sivu 308.
(Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian
korkea.)
06
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
257
Moottoritila............................................................................................
Polttimot................................................................................................
Pyyhinsulat ja huuhteluneste................................................................
Akku......................................................................................................
Varokkeet..............................................................................................
Auton hoito............................................................................................
258
260
267
273
275
278
286
YLLÄPITO JA HUOLTO
07 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Yleistä
Volvon huolto-ohjelma
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa. Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun
tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka
takaavat huollolle mahdollisimman korkean
laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa
niitä.
Tarkastakaa säännöllisin välein
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
07
260
•
•
•
•
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
Ohjaustehostinöljy
Huuhteluneste
VAROITUS
Muistakaa, että jäähdytyspuhallin voi käynnistyä automaattisesti jonkin ajan kuluttua
moottorin pysäyttämisestä.
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
Auton nostaminen
HUOM
Volvo suosittelee, että käytätte vain tunkkia,
joka kuuluu ko. automalliin. Jos valitaan
muu kuin Volvon suosittelema tunkki, noudattakaa varustuksen mukana tulevia käyttöohjeita
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla, pitää
se asettaa moottorin apurungon etureunaa
vasten.
Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa roiskelevyä. Olkaa huolellinen ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä korjaamonostimella, pitää etumaiset ja taemmat
nostovarret asettaa kynnyksessä olevien nostokohtien alle. Ks. edeltävää kuvaa.
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
07 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Moottoritila, katsaus
VAROITUS
Sytytysjärjestelmässä on erittäin korkea jännite. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Etäavaimen on
oltava aina asennossa 0 moottoritilassa tehtävien töiden yhteydessä, katso sivu 74.
G031911
Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa
etäavaimen ollessa asennossa II tai moottorin ollessa lämmin.
Vetäkää polkimien luona olevasta kahvasta. Informaatiosymboli syttyy, kun
konepelti on auki, katso sivu 70.
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa
konepelti. (Salpahaka on valonheittimen ja
etusäleikön välillä, ks. kuvaa.)
VAROITUS
Varmistakaa, että konepelti lukkiutuu kunnolla suljettaessa.
Moottoriöljyn tarkastus
Moottoritilan ulkonäkö voi vaihdella moottoriversion mukaan.
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Moottoriöljyn mittatikku
Jäähdytin
Moottoriöljyn täyttöaukko
Kytkin- ja jarrunestesäiliö (vasemmanpuoleinen ohjaus)
Akku
Rele- ja varokekeskus, moottoritila
07
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, katso
sivu 301.
Huuhtelunesteen täyttö
Ilmansuodatin
``
261
07 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä
moottoriöljyä. Öljy on valittu huolella ja
ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne
lisätietoja.
Täyttö ja mittatikku
07
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.
Mittatikku ja täyttöputki, bensiinimoottori.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä
öljymäärästä ja matalasta öljynpaineesta
varoittamiseen. Tietyissä versioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään öljynpainevaloa.
Muissa versioissa on öljymäärän anturi, tällöin
kuljettajaa informoidaan varoitussymbolilla
keskellä mittaristoa sekä näyttöteksteillä. Tietyissä malleissa on molemmat versiot. Ottakaa
Mittatikku1 ja täyttöputki, dieselmoottori.
1
262
Dieselmoottoreissa on elektroninen mittatikku.
TÄRKEÄÄ
Öljyä lisättäessä pitää käytettävän öljyn olla
samaa laatua, katso sivu 302.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua
öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa vaikuttaa
käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos edellä ilmoitetun laadun
ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei
käytetä.
Vaihtakaa moottoriöljy Huolto- ja takuukirjassa
ilmoitetuin välein.
Varmin mittausarvo saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku näyttää pientä määrää,
koska kaikki öljy ei ole ehtinyt valua alas öljypohjaan.
07 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan täyttäkö MAX-merkinnän yli.
Öljynkulutus voi lisääntyä, jos moottoriin
täytetään liikaa öljyä.
VAROITUS
G021737
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
Öljypinnan on oltava mittatikkuun merkityllä alueella.
Pysäköikää auto vaakasuoralle alustalle ja
odottakaa 10–15 minuuttia moottorin pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua takaisin öljypohjaan. Täyttömäärä, katso sivu 302 ja siitä
eteenpäin.
Kylmän auton tarkastus
1. Pyyhkikää mittatikku.
2. Tarkastakaa määrä mittatikulla. Pinnan
pitää olla MIN- ja MAX-merkin välillä.
3. Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä, voidaan aluksi lisätä 0,5 litraa. Täyttäkää, kunnes pintataso on lähempänä MAX- kuin
MIN-merkkiä mittatikussa.
2
Öljymäärän tarkastus:
1. Kääntäkää virta-avain virtalukossa asentoon II, katso sivu 107.
2. Kääntäkää säätöpyörä asentoon Moott.
öljymäärä Odota....
> Tällöin esitetään moottorissa oleva öljymäärä.
HUOM
Lämpimäksi ajetun auton tarkastus
1. Pysäköikää auto vaakasuoralle alustalle ja
odottakaa 10 - 15 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua takaisin öljypohjaan.
2. Pyyhkikää mittatikku.
3. Tarkastakaa öljymäärä mittatikulla.
4. Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä, voidaan aluksi lisätä 0,5 litraa. Täyttäkää, kunnes pintataso on lähempänä MAX- kuin
MIN-merkkiä mittatikussa.
Moottorit elektronisella mittatikulla2
Öljymäärä tarkastetaan elektronisen öljynmäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori
on sammutettuna, katso sivu 132.
Järjestelmä päivittää öljymäärän vain ajon
aikana. Järjestelmä ei voi havaita muutoksia, kun öljyä lisätään tai lasketaan pois.
Jos moottoriöljyä on lisätty tai laskettu pois,
pitää autolla ajaa n. 30 km, ennen kuin
mitattu öljymäärä tulee oikeaksi.
Ilmoitus
Moott. öljymäärä
OK
Kaikki normaalia.
Moott. öljymäärä
Odota...
Järjestelmä alustetaan, esitetään
n. 2 sekuntia.
07
Koskee vain dieseliä.
``
263
07 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Ilmoitus
Moott. öljymäärä
Lisää 1 l öljyä
Lisätkää moottoriöljyä
Moott. öljymäärä
Vaatii huollon
Näytetään, kun järjestelmä on havainnut jotain, mikä pitää
korjata, jotta voidaan antaa oikea
informaatio öljymäärän suhteen.
dytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään
puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni
että liian suuri. Määrätiedot, katso sivu 303.
TÄRKEÄÄ
•
Kloorin, kloridien ja muiden suolojen
korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina jäähdytysnestettä, jossa
on syöpymisenestoainetta, Volvon suosituksen mukaisesti.
•
Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 % jäähdytysnestettä.
•
Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn
laatuiseen vesijohtoveteen. Jos veden
laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä
Volvon suositusten mukaisesti.
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi
hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä
tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
•
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytettynä. Voi syntyä korkeita lämpötiloja, jotka aiheuttavat vauriovaaran (halkeamia) sylinterinkannessa.
Jäähdytysneste
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö
07
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jääh-
264
Määrätiedot ja veden laatua koskevat vaatimukset, katso sivu 303.
07 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkkien välissä. Jos järjestelmä on
vajaa, voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa moottorivaurioita.
VAROITUS
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen
palvelu tarkastaa jarrunestehäviön syyn.
Lisäys
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön
korkki hitaasti, jotta ylipaine pääsee poistumaan.
2. Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää nestettä. Pintatason pitää olla säiliön sisäpuolella olevien merkkien MIN ja MAX välillä.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako asettaa korkkia paikalleen.
Ohjaustehostinöljy
Jarru- ja kytkinneste
Määrän tarkastus
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö.
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän MINja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa määrä
säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu laatu,
katso sivu 303. Jos autolla ajoon liittyy usein
toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa ilma on hyvin kosteaa, jarruneste
on vaihdettava kerran vuodessa.
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.
Nestesäiliö on suojuksen alla. Tämä peittää
moottoritilan kylmävyöhykkeen. Pyöreä kansi
pitää ensin poistaa ennen kuin säiliön korkkiin
päästään käsiksi.
1. Avatkaa suojukseen sijoitettu kansi kääntämällä sitä.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää ohjaustehostimen nestesäiliön
ympäristö puhtaana tarkastuksen yhteydessä. Korkkia ei pidä avata.
07
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pinnan on
``
265
07 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
oltava MIN- ja MAX-merkkien välillä. Määrätiedot ja suositeltu öljylaatu, katso sivu 303.
HUOM
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika
tai moottori on sammutettu ja autoa on
hinattava, sitä voidaan edelleen ohjata.
07
266
07 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Yleistä
Valonheitin edessä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. (Ylempi kuva)
Vetäkää valonheittimen lukkosokat irti.
Yleisvalaistus katossa, lukuvalot
Vetäkää valonheitintä suoraan eteen.
Hansikaslokeron valo
Autoonnousuvalot
TÄRKEÄÄ
Suuntavalo, ulkotaustapeili
Älkää vetäkö kaapelista, vaan tarttukaa
kiinni liittimestä.
Lähestymisvalaist. kesto
Jarru-, sumu-, takavalot
Sivu-, seisontavalot takana
3. (Alempi kuva)
Xenon-, aktiiviset Xenon -valot
Irrottakaa valonheittimen liitinkappale
painamalla kiinnitin alas peukalolla.
LED-valot, yleistä
Vetäkää liitinkappale samalla irti toisella
kädellä.
VAROITUS
Xenon-valaisimilla varustetuissa autoissa
pitää valonheittimen vaihto teettää korjaamolla – valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. Valaisin vaatii erityistä
varovaisuutta, koska siinä on suurjännitelaite.
Valonheittimen irrotus
1. Painakaa nopeasti START-/STOP
ENGINE-painiketta.
Kaikki polttimot on määritetty, katso sivu 272.
Polttimot ja pistevalot, jotka ovat erikoistyyppiä
tai jotka eivät sovellu muiden kuin korjaamon
vaihdettaviksi, ovat:
Kaikki valonheittimen polttimot vaihdetaan
irrottamalla koko valonheitin moottoritilan
kautta.
4. Nostakaa valonheitin ulos ja asettakaa se
pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.
5. Vaihtakaa ko. polttimo, .
07
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko polttimoiden laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva höyrystyy
lämmön vaikutuksesta kerrostumaksi heijastimeen, joka tällöin voi vaurioitua.
Katkaiskaa aina virta ja poistakaa etäavain
lukosta ennen kuin polttimon vaihto aloitetaan.
``
267
07 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Valonheittimen asennus
Peitekannen irrotus
Lähivalot, halogeeni
Tunnustelkaa asentaessanne, että pitkä lukkotappi on lujasti kiinni, sen on oltava kiinni
molemmissa silmukoissa.
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 267.
1. Irrottakaa valonheitin katso sivu 267.
1. Kytkekää liitinkappale, kuuluu naksahdus.
2. Asentakaa valonheitin ja lukkosokat. Tarkastakaa, että ne on painettu oikein alas.
3. Tarkastakaa valaistus.
07
Valonheittimen pitää olla asennettu ja liitinkappaleen paikallaan ennen kuin valot kytketään
päälle tai etäavain asetetaan virtalukkoon.
1. Avatkaa lukitukset painamalla ulospäin.
2. Poistakaa peitekansi vetämällä se suoraan
ulos.
Asentakaa peitekansi päinvastaisessa järjestyksessä.
2. Irrottakaa peitekansi.
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
4. Irrottakaa polttimo painamalla pidintä alaspäin.
5. Irrottakaa polttimo vetämällä se suoraan
ulos.
6. Painakaa uusi polttimo kantaan ja lukitkaa
se kiinni. Se voidaan kiinnittää yhdellä
tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
268
07 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Kaukovalot, halogeeni
Lisäkaukovalot, Xenon*
Suuntavalot/vilkut
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
2. Irrottakaa peitekansi.
2. Irrottakaa peitekansi,katso sivu 268.
3. Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja sitten vetämällä suoraan ulos
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
2. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5. Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan ja kääntäkää myötäpäivään polttimon
kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää
yhdellä tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
4. Irrottakaa polttimonpidin vetämällä se suoraan ulos.
5. Vaihtakaa polttimo ja asettakaa se kantaan. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
3. Vetäkää polttimonpitimestä polttimon saamiseksi ulos.
4. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
5. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
07
6. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
269
07 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Sivuvalot
Takasumuvalo
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 267.
Takasumuvaloon pääsee käsiksi puskurin
takaa
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
2. Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään ja
irrottakaa se.
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo ja asentakaa
uusi. Se voidaan asentaa vain yhdellä
tavalla.
07
4. Asettakaa polttimonpidin kantaan ja kääntäkää myötäpäivään.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
270
2. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
sitä sisään ja kääntämällä vastapäivään.
3. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
4. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
Takavalojen sijainti
Valaisimen lasi, oikea puoli
Seisonta-(LED)/sivuvalo
Sivuheijastin, taempi
Jarruvalot
Peruutusvalot
Suuntavilkku
Jarruvalo (LED)
07 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Rekisterikilven valo
Kuormatilan valaistus
Sekä jarruvalo että peruutusvalo vaihdetaan
kuormatilan puolelta.
1. Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kammetkaa kevyesti niin, että valokotelo irtoaa.
G031942
Jarru- ja peruutusvalot
1. Avatkaa paneeli.
2. Irrottakaa koko polttimokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
2. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
4. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
4. Asettakaa polttimokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
2. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Tarkastakaa, että valo palaa ja painakaa
valokotelo takaisin paikalleen.
07
5. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
``
271
07 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Meikkipeilin valo
2. Painakaa sitten kolme alempaa kielekettä
kiinni.
Peililasin irrotus
Polttimoerittely
1. Työntäkää ruuvitaltta keskeltä alareunan
alle ja kammetkaa reunan lukituskieleke
varovasti ylös.
2. Asettakaa taltta reunan alle sekä vasemmalle että oikealle puolelle (mustien kumikohtien luona) ja kammetkaa varovasti
siten, että lasi irtoaa alareunasta.
07
3. Irrottakaa varovasti ja nostakaa pois koko
peililasi kansineen.
4. Vaihtakaa uusi polttimo.
Peililasin asennus
1. Painakaa peililasin yläreunan kolme lukituskielekettä takaisin paikoilleen.
272
Valaistus
W
Tyyppi
Lisäkaukovalot,
Xenon, ABL
65
H9
Lähivalot, halogeeni
55
H7 LL
Kaukovalot, halogeeni
65
H9
Vilkku edessä
21
PY21W
Kuormatilan,
numerokilven
valaistus
5
Hehkulamppu
Meikkipeili
SV8,5
1,2
Hehkulamppu
SV5,5
Sivuvalot edessä
5
W3WLL
Hansikaslokeron
valo
5
Hehkulamppu
SV8,5
07 Ylläpito ja huolto
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhkimien sulat
Huoltoasento
Pyyhinsulkien vaihto
Kääntäkää pyyhinvarsi ylös. Painakaa nuppia, joka on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja
vetäkää sulka pois suoraan pyyhinvarren
suuntaisesti.
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten, että
kuuluu "napsahdus".
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
G021763
Jotta pyyhinsulat voidaan vaihtaa, pestä tai
nostaa (kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.
1. Asettakaa etäavain avaimen asentoon 0,
katso sivu 74, ja pitäkää etäavain virtalukossa.
2. Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista
vipua ylöspäin n. 1 sekunniksi. Pyyhkimet
käyvät tällöin ja asettuvat suoraan ylöspäin.
HUOM
Pyyhinsulat ovat eripituiset. Kuljettajan puoleinen sulka on pidempi kuin matkustajan
puoleinen.
07
Pyyhkimet palaavat alkuasentoon käynnistettäessä auto.
``
273
07 Ylläpito ja huolto
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa sulat säännöllisesti. Hoidon laiminlyöminen lyhentää sulkien käyttöikää.
G032770
Huuhtelunesteen täyttö
1. Kääntäkää pyyhinsulkaa ulospäin.
2. Tarttukaa sulan sisempään osaan (nuolen
kohdalta).
3. Kääntäkää vastapäivään käyttääksenne
sulan pyyhkimen vartta kohti olevaa ääriasentoa vipuna sulan saamiseksi irti helpommin.
4. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
07
5. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen huuhtelunestesäiliö.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää talvella jäätymisenestoainetta
siten, etteivät pumppu, säiliö ja letkut jäädy.
Puhdistus
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, katso
sivu 286 ja eteenpäin.
274
Määrätiedot, katso sivu 303.
07 Ylläpito ja huolto
Akku
Akun varoitussymbolit
Välttäkää kipinöitä ja avotulta.
Käyttäkää suojalaseja.
TÄRKEÄÄ
Akkua ladattaessa ei koskaan saa käyttää
pikalaturia.
VAROITUS
Räjähdysvaara.
Tarkemmat tiedot löytyvät käyttöohjekirjasta.
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
HUOM
Akut voivat muodostaa räjähdyskaasua,
joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka
voi muodostua kytkettäessä käynnistyskaapelit autoon väärin, riittää akun räjäyttämiseen. Akussa on rikkihappoa, joka voi
aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita. Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos rikkihappo
pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin
ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
Käytetty akku pitää kierrättää ympäristöystävällisellä tavalla, se sisältää lyijyä.
Käsittely
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
• Tarkistakaa, että akun johdot on liitetty
oikein ja kiristetty tarpeeksi tiukkaan.
• Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä.
07
Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa,
ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.
``
275
07 Ylläpito ja huolto
Akku
HUOM
Jos käynnistysakku tyhjenee useita kertoja,
tämä vaikuttaa sen käyttöikään kielteisesti.
Vaihto
Irrotus
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttavat
useat tekijät, mm. ajo-olosuhteet ja ilmasto.
Akun käynnistyskapasiteetti laskee asteittain ajan myötä ja sitä pitää tämän vuoksi
ladata, jos autoa ei käytetä pitkähköön
aikaan tai jos sillä ajetaan vain lyhyitä matkoja. Kova kylmyys rajoittaa käynnistyskapasiteettia edelleen.
Jotta käynnistysakku pysyy hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa/viikko tai akun kytkemistä akkulaturiin,
jossa on automaattinen huoltolataus.
Käynnistysakulla, joka pidetään täyteen
ladattuna, on mahdollisimman pitkä käyttöikä.
Katkaiskaa virta ja odottakaa 5 minuuttia.
Avatkaa etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi.
07
Vapauttakaa kumilista siten, että taempi
peitekansi vapautuu.
Irrottakaa taempi peitekansi kiertämällä
neljänneskierros ja nostamalla se irti.
276
07 Ylläpito ja huolto
Akku
VAROITUS
Kytkekää sekä irrottakaa plus- ja miinusjohdin oikeassa järjestyksessä.
4. Yhdistäkää huohotusletku.
5. Kytkekää punainen plusjohdin.
6. Kytkekää musta miinusjohdin.
7. Painakaa taempi peitekansi kiinni. (Ks. irrotus.)
Irrottakaa musta miinusjohdin
Irrottakaa punainen plusjohdin
Irrottakaa huohotusletku akusta
8. Asettakaa kumilista takaisin paikalleen.
(Ks. irrotus.)
9. Asentakaa etumainen peitekansi ja kiinnittäkää se kiinnittimillä. (Ks. irrotus.)
Kiertäkää irti ruuvi, joka pitää akun kiinnitintä.
Siirtäkää akkua sivulle ja nostakaa se ylös.
Asennus
07
1. Asettakaa akku alas akkulaatikkoon.
2. Siirtäkää akkua sisäänpäin sekä sivulle,
kunnes se on laatikon takareunassa.
3. Kiinnittäkää akku akunkiinnittimellä.
277
07 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Yleistä
Sijainti, sähkökeskukset
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
varokkeilla.
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen
palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee, että
hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun tarkastusta varten.
Vaihto
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
07
VAROITUS
Älkää koskaan käyttäkö vieraita esineitä tai
eriteltyä suuremman ampeeriluvun omaavaa varoketta alkuperäisen varokkeen korvaamiseen. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä
vaurioita sähköjärjestelmään ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon.
278
Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa autossa. Jos auto on oikealta ohjattava,
hansikaslokeron alla oleva sähkökeskus on toisella puolella.
,
Hansikaslokeron alla
Kuormatila
Moottoritila
07 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Moottoritila
07
``
279
07 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Yleistä, moottoritilan varokkeet
Toiminto
A
Toiminto
A
Ensiövaroke CEM KL30B
50
Valojen korkeuden säätö*
(Xenon, Active Xenon)
10
Ensiövaroke CEM KL30A
50
Ensiövaroke CEM
20
Moottoritila, ylempi
Ensiövaroke RJBA KL30
60
ABS 15 syöttö
5
Moottoritila, etumainen
Ensiövaroke CJB KL30
60
60
Nopeudesta riippuvainen
ohjaustehostin*
5
Ensiövaroke CJB 15E
KL30
Moottorinohjausyksikkö,
vaihteiston ohjausyksikkö,
SRS
10
Kannen sisäpuolella on pihdist, jotka helpottavat käsittelyä, kun varoke pitää vetää irti tai
asettaa takaisin.
Paikat (ks. edellinen kuva)
Moottoritila, alempi
Nämä varokkeet on kaikki sijoitettu moottoritilan rasiaan. Varokkeet kohdassa
on sijoitettu kohdan
alle.
100
20
Sähkölämmitteiset huuhtelusuuttimet*
10
Valonheittimien huuhtelulaite*
Tuulilasinpyyhkimet
30
Alipainepumppu I5T ja
GTDI
5
mista varten suositellaan hakeutumista
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
• 16 – 33 ja 35 – 41 ovat tyyppiä "MiniFuse".
Pysäköintilämmitin*
25
Valaistuspaneeli
5
Tuuletuspuhallin
40
-
-
-
-
-
ABS-pumppu
40
-
-
ABS-venttiilit
20
Moottoritilan relekeskus
5
Lisävalot*
20
saa vaihtaa vain korjaamo. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
• 8-15 ja 34 ovat tyyppiä "JCASE" ja vaihta-
Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa autossa. Jos auto on oikealta ohjattava,
hansikaslokeron alla oleva sähkökeskus on toisella puolella.
-
-
280
-
PTC Ilmanlämmitin*
• 1-7 ja 42-44 ovat tyyppiä "Midi Fuse" ja ne
07
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
-
07 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Toiminto
A
Toiminto
A
Toiminto
A
Äänitorvi
15
Moottorinohjausyksikkö,
kaasuläppä bensiini
10
Kampikammiotuuletuksen
lämmitin (5-syl. diesel)
5
Moottorinohjausyksikkö
10
15
Moottorinohjausyksikkö,
kaasuläppä diesel
15
Automaattivaihteiston
ohjausyksikkö*
Hehkutulpat (5-syl. diesel)
70
60
A/C-kompressori
15
Jäähdytyspuhallin (4 - 5syl. bensiini)
Relekäämit
5
Jäähdytyspuhallin (6-syl.
bensiini, 5-syl. diesel)
80
Käynnistysmoottorin rele
30
Ilmamassamittari, venttiilit
(5-syl. diesel)
Sytytyspuolat, 4-syl. bensiini, hehkutuksen ohjausyksikkö
10
-
Sytytyspuolat, 5- ja 6-syl.
bensiini
-
15
Suihkutusjärjestelmä (4-,
5- ja 6-syl. bensiini), ilmamassamittari (5- ja 6-syl.
bensiini), ECM (6-syl.)
-
Moottoriventtiilit
10
20
EVAP, lambdatunnistin,
suihkutus (bensiini)
15
-
Lambdatunnistin (4-syl.
bensiini, 5-syl. diesel)
10
Alipainepumppu, kampikammiotuuletus (5-syl.
turbo, 2.0 GTDI)
-
Sähköhydraulinen ohjaustehostin (1.6D)
80
Sähköhydraulinen ohjaustehostin (muut)
100
-
07
20
Dieselsuodattimen lämmitin
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
281
07 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Hansikaslokeron alla
Paikat
Rasi
aA
07
Toiminto
A
Ensiövaroke, audioohjausyksikkö
40
Bassokaiutin
Toiminto
A
-
-
-
-
12 V:n liitäntä, kuormatila
-
-
-
-
-
282
Rasi
aA
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Rasi
aA
Toiminto
A
Ohjauspaneeli, matkustajan oikea takaovi
20
Ohjauspaneeli, matkustajan vasen takaovi
20
Ohjauspaneeli, kuljettajan
ovi
20
Avaimeton*
20
20
Sähkökäyttöinen istuin,
kuljettajan puoli*
20
Ohjauspaneeli, matkustajan etuovi
07 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Rasi
aA
Toiminto
A
Sähkökäyttöinen istuin,
matkustajan puoli*
Käännettävä niskasuoja*
-
Rasi
aA
Toiminto
A
20
-
15
-
Toiminto
A
-
Mukautuva nopeussäädin,
ACC*, törmäysvaroitus*
10
Istuinlämmitin, takamatkustaja* oikea
15
Sisävalaistus, sadetunnistin
7,5
Istuinlämmitin, takamatkustaja* vasen
15
Ohjauspyörämoduuli
7,5
Pysäköintiapu*
5
Keskuslukitus takana, polttoainesäiliön luukku
10
Huuhtelulaite
15
Tuulilasin huuhtelulaite
15
Takaluukun avaaminen
10
Takaluukun lukitseminen
10
Polttoainepumppu
20
Etäavaimen vastaanotin,
Hälytin*, Ilmastointi
5
Ohjauslukko
15
Hälytin/OBDII
5
-
-
Radio, näyttö, RTI*
10
Infotainment
15
Puhelin, BluetoothTM*
5
RTI*
-
-
AWD-ohjausyksikkö*
10
Kattoluukku*, sisävalaistus katossa, ilmastoinnin
tunnistin
5
Aktiivinen alusta Four-C*
10
Savukkeensytytin
15
Rasi
aB
Pysäköintikamera*
Takaistuimen viihdejärjestelmä (RSE)*
Rasi
aB
Toiminto
A
Takalasinpyyhin
15
Istuinlämmitys, matkustajan puoli
15
-
Istuinlämmitys, kuljettajan
puoli
15
Sisävalaistus, sähkökäyttöinen etuistuin*
Infonäyttö (DIM)
7,5
5
07
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
283
07 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Rasi
aB
Toiminto
A
Turvatyyny
10
City Safety
Törmäysvaroitus, tutka
edessä
A
5
Kaasupoljin, sähköinen
moottorinlämmitin (diesel),
sähkökäyttöiset ikkunapeilit*, istuinlämmitys takana*
7,5
Infotainment (ICM), CD &
radioA
15
Jarruvalot
5
Kattoluukku*
20
Käynnistyksenesto
5
Ei Premium tai High Performance.
07
284
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Tavaratila
Keskus on sijoitettu verhoilun taakse vasemmalle puolelle.
Paikat
Varokerasia takana
A
Sähköinen seisontajarru,
vasen
30
Sähköinen seisontajarru,
oikea
30
Sähkölämmitteinen takalasi
Perävaunun liitäntä 2*
Varokerasia takana
A
Varokerasia takana
A
POT (takaluukun automaattinen avaaminen)*
30
Perävaunun liitäntä 1*
40
-
-
-
-
30
-
-
15
-
-
-
-
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
285
07 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Auton pesu
TÄRKEÄÄ
Peskää auto heti, kun se on likaantunut. Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
Likaisten valonheittimien toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti,
esim. polttoaineen tankkauksen yhteydessä.
• Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme,
että annatte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun poistaa mahdolliset värimuutokset.
HUOM
Ulkoinen valaistus, kuten valonheittimet,
sumuvalot ja takavalot, voivat tilapäisesti
saada kondenssivettä lasien sisäpuolelle.
Tämä on luonnollinen ilmiö, kaikki ulkovalot
on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondenssivesi tuulettuu normaalisti pois valaisinpesästä, kun valo on ollut hetken sytytettynä.
• Huuhdelkaa alusta.
• Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
• Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
•
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
Pyyhinsulkien puhdistus
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
• Käyttäkää rasvanpoistoainetta pahasti
likaantuneilla pinnoilla.
• Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä sää07
miskällä tai ikkunanpesulastalla.
VAROITUS
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
286
Puhdistettaessa:
Asettakaa pyyhinsulat huoltoasentoon,
katso sivu 273.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paikkoihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suositellaan auton pesemistä käsin.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton saa
pestä vain käsin. Näin siksi, että maalipinta
on herkempi ollessaan uusi.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys
koskee kaikkia ulkopuolen osia). Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
Koejarruttakaa aina pesun jälkeen, myös
seisontajarrulla, siten, että kosteus ja korroosio eivät pääse vaikuttamaan jarrujen kitkapintoihin ja huonontamaan jarruja.
HUOM
Peskää sulat ja tuulilasi säännöllisesti haalealla pesuliuoksella tai autonpesuaineella.
Älkää käyttäkö vahvoja liuotinaineita.
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa kitkapinnat lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää
07 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen ja hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta,
jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää
ohjeita noudattaa huolellisesti.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovin ja kumin vahausta ja kiillotusta.
Käyttäessänne rasvanpoistoainetta muovilla ja kumilla hierokaa tarvittaessa vain
kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Kiiltävien listojen kiillotus voi hangata pois
kiiltävän pintakerroksen tai vaurioittaa sitä.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vanteet
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia vanteenpuhdistusaineita.
Kiillotus ja vahaus
Vettähylkivä pintakerros*
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta on
himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita,
kuten autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi
tuhota sen vettähylkivät ominaisuudet.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua
hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä
saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa. Volvon takuu ei kata tällaisten käsittelyjen aiheuttamaa maalivauriota.
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei lasipinta naarmuunnu.
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista
jääkaavinta.
Vettä hylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
Vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi
suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran
kolmen vuoden kuluttua ja sen jälkeen joka
vuosi.
Ruostesuojaus – tarkastus ja huolto
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu
kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoneste.
07
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
287
07 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa tarvitse jälkikäsittelyä ennen kuin n. 12 vuoden
kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä
kolmen vuoden välein. Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun
auttaa Teitä, jos auto tarvitsee jälkikäsitellä.
Lika ja tiesuola voivat helposti aiheuttaa korroosiota, tämän vuoksi on tärkeää pitää auto
puhtaana. Auton ruostesuojauksen ylläpitämiseksi se pitää tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa korjata.
Sisustuksen puhdistus
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja noudattakaa autonhoitotuotteen mukana tulevia ohjeita.
On tärkeää käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.
Maton tahroihin voidaan käyttää Volvon puhdistusainetta pölynimurikäsittelyn jälkeen.
07
Tahrat kangas- ja kattoverhoilussa
Verhoilun palonkesto-ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan erityistä tekstiilinpuhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Käyttäkää turvavöiden puhdistamiseen
vettä ja synteettistä pesuainetta. Katsokaa,
288
että turvavyö on kuiva ennen kuin se kelataan
takaisin sisään.
TÄRKEÄÄ
taan ja levitetään suojavoidetta yhdestä neljään kertaa vuodessa (tai tarvittaessa). Volvo
Leather Care -sarjan voitte ostaa Volvo-myyjältänne.
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
TÄRKEÄÄ
•
Värjätty vaate (esim. farkut ja mokkaasusteet) voivat aiheuttaa väritahroja
verhoiluun.
•
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita
liuottimia. Ne voivat vahingoittaa sekä
kangas-, vinyyli- että nahkaverhoilua.
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Volvon nahkaverhoilussa ei ole kromia ja se on
hyväksytty normin Öko-Tex 100 mukaisesti
sekä käsitelty säilyttämään alkuperäisen ulkonäkönsä.
Nahkaverhoilu vanhenee ja saa kauniin patinan
ajan myötä. Nahka jalostetaan ja käsitellään
siten, että se säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa suojaavan pintakerroksen, mutta
sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä puhdistusta. Volvo
tarjoaa kattavat tuotteet nahkaverhoilun puhdistukseen ja jälkikäsittelyyn, ohjeiden mukaan
käytettynä nämä säilyttävät nahan suojaavan
pintakerroksen. Jonkin ajan käytön jälkeen
tulee nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin
muuttumaan enemmän tai vähemmän riippuen
nahan pintarakenteesta. Tämä on nahan luonnollista kypsymistä ja osoittaa sen olevan luonnontuote.
Volvo suosittelee, että mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi verhoilu puhdiste-
Nahkaverhoilun pesuohjeita
1. Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas
vaahto.
2. Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
3. Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.
Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää hieroko.
4. Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
1. Kaatakaa vähän suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut voidekerros kevyin,
kiertävin liikkein nahkaan.
07 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
2. Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
Nahka on nyt saanut parannetun tahrasuojan
ja UV-suojan.
Ryhmä 3 (kuiva lika, pöly)
1. Käyttäkää pehmeää harjaa lian poistamiseen.
2. Sama menettely kuin ryhmässä 1.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
• Poistakaa lika ja pöly pehmeällä, kostutetulla sienellä ja neutraalilla saippualla.
• Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan peittäkö nahkaohjauspyörää muovisella suojalla.
• Käyttäkää luonnollisia öljyjä. Mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi suositellaan Volvon nahanhoitoainetta.
Jos ohjauspyörään tulee tahroja:
Ryhmä 1 (muste, viini, kahvi, maito, hiki ja veri)
Käyttäkää pehmeää riepua tai sientä.
Sekoittakaa 5-prosenttinen ammoniumliuos. (Käyttäkää veritahroille liuosta, jossa
on 2 dl vettä ja 25 g suolaa.)
Sisustuksen muovi-, metalli- ja puuosien
tahrojen käsittely
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua kalvotai mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa Volvon
jälleenmyyjiltä.
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota
voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Pienehköjen maalivaurioiden
korjaaminen
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Maalivauriot pitää korjata välittömästi,
jotta ruostetta ei pääse syntymään. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot esim. lokasuojien reunoissa ja ovissa.
Tarvikkeet
• pohjamaalia (primeria) purkissa
• spraypurkki tai maalipuikko1
• suojateippi
Värikoodi
Matot ja kuormatila
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen.
Ryhmä 2 (rasva, öljy, kastikkeet ja suklaa)
1. Sama menettely kuin ryhmässä 1.
07
2. Kiillottakaa imukykyisellä paperilla tai kankaalla.
Auton värikoodi
1
Noudattakaa maalipuikkopakkauksen mukana tulevia ohjeita.
``
289
07 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, katso sivu 294.
Kiveniskujen korjaaminen
4. Odottakaa muutama päivä ja kiillottakaa
sitten maalatut kohdat. Käyttäkää pehmeää riepua ja hieman hiomatahnaa.
HUOM
G021832
Jos kiveniskemä ei ulotu peltiin saakka ja
jäljellä on vahingoittumaton maalikerros,
maali voidaan levittää suoraan pinnan puhdistamisen jälkeen.
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi, kuivattu ja sen lämpötilan pitää olla
yli 15 °C.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti, jolloin maalijäänteet tulevat mukana.
07
2. Sekoittakaa pohjamaali (primer) huolellisesti ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä
tai tulitikulla. Kun pohjamaali on kuivunut,
levittäkää pintamaali siveltimellä.
3. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
290
07 Ylläpito ja huolto
07
291
Tyyppimerkinnät....................................................................................
Mitat ja painot.......................................................................................
Moottorin erittelyt..................................................................................
Moottoriöljy...........................................................................................
Nesteet ja voiteluaineet.........................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet ........................................................
Sähköjärjestelmä...................................................................................
Tyyppihyväksyntä.................................................................................
Symbolit näytössä.................................................................................
292
294
296
300
301
303
305
307
309
310
311
ERITTELYT
08 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Tarrojen sijainti
08
294
08 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Mallimerkintä, alustanumero, sallitut enimmäispainot, värin ja verhoilun koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero. Tarra
tulee näkyviin, kun oikea takaovi avataan.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen,
miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskevat tiedot ovat autossanne olevassa
vastaavassa tarrassa.
Pysäköintilämmittimen tarra.
Moottorikoodi, osa- ja valmistenumero.
Moottoriöljytarra kertoo öljylaadun ja viskositeetin.
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistusnumero.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Auton tunnistusnumero. (VIN Vehicle Identification Number)
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
08
295
08 Erittelyt
Mitat ja painot
Mitat
08
296
Mitat
mm
A
Akseliväli
2774
B
Pituus
4627
C
Kuorman pituus, lattia,
käännetty takaistuin
1789
D
Kuorman pituus, lattia
972
E
Korkeus
F
Kuorman korkeus
802
G
Raideväli edessä
1632
1713
Mitat
mm
Massat
H
Raideväli takana
1586
I
Kuorman leveys, lattia
1090
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt ja
nesteet.
J
Leveys
1891
K
Leveys, ml. taustapeilit
2120
Matkustajien paino ja asennetut varusteet sekä
kuulaan kohdistuva paino (perävaunun ollessa
kytkettynä, ks. taulukkoa sivulla 298) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa
massaan ajokunnossa.
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
08 Erittelyt
Mitat ja painot
HUOM
Dokumentoitu massa ajokunnossa koskee
perusmallista autoa - siis autoa ilman lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa, että
jokaista lisättävää varustetta kohti auton
tavarankuljetuskyky vähenee ko. varusteen
painolla.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin sallittu kattokuorma: 100 kg.
Esimerkkejä varusteista, jotka rajoittavat
tavarankuljetuskykyä, ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
varusteet, kuten vetokoukku, taakkateline,
kattolaatikko, äänentoistolaitteisto, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
suojasäleikkö, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet yms.
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri Teidän autonne massa ajokunnossa.
Tietoja tarran sijainnista, katso sivu 294.
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
Varustetaso
08
``
297
08 Erittelyt
Mitat ja painot
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
A
Moottori
Vaihteisto
Enimmäismassa, jarrullinen
perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva
massa (kg)
Kaikki
Kaikki
0–1200
50
2.0T
Automaatti, MPS6
1800
90
3.2
Automaatti, TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
Automaatti, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
Automaatti, TF-80SC
2000
90
D3
Automaatti, TF-80SC
1600
90
D3
Käsivalintainen, M66
1600
75
D5 AWD
Automaatti, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
Käsivalintainen, M66
1800
90
2.4D AWDA
Automaatti, TF-80SC
2000
90
2.4D AWDA
Käsivalintainen, M66
1800
90
Tietyt markkina-alueet
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)
750
08
298
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
50
08 Erittelyt
Mitat ja painot
HUOM
Heilahtelunvaimentimen käyttöä vetolaitteessa suositellaan perävaunuille, jotka ovat
raskaampia kuin 1800 kg.
08
299
08 Erittelyt
Moottorin erittelyt
Moottorin erittelyt
A
08
300
Malli
Moottorikoodi
Teho
(kW/r/
min)
Teho (hv/
r/min)
Vääntömomentti (Nm/r/
min)
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija
(mm)
Iskunpituus (mm)
Iskutilavuus (litraa)
Puristussuhde
2.0T
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
88
83,1
1,999
10,0:1
T6
B6304T2
210/5600
285/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82
93,2
2,953
9,3:1
3.2
B6324S5
185/6200
245/6200
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
D3
D5204T2
120/3000
163/3000
400/1400–2850
5
81
77,0
1,984
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
2.4D
D5244T16A
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Tietyt markkina-alueet
08 Erittelyt
Moottoriöljy
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa
öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
•
•
•
•
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C
Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja matalissa lämpötiloissa.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille
ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
Viskositeettikaavio
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä
moottoriöljyä. Öljy on valittu huolella ja
ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua
öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa vaikuttaa
käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos edellä ilmoitetun laadun
ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei
käytetä.
08
``
301
08 Erittelyt
Moottoriöljy
Moottorin öljylaatu
Moottoriversio
Moottorikoodi
MIN ja MAX-merkin
MIN ja MAX (litraa)
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
T6
B6304T4
Öljylaatu: ACEA A5/B5
1,2
6,8
3.2
B6324S5
Viskositeetti: SAE 0W-30
1,2
6,8
D3
D5204T2
1,0
5,9
D3
D5244T16
1,0
5,9
D5
D5244T10
1,0
5,9
2.0T
B4204T6
0,6
4,1
Öljylaatu: ACEA A5/B5
Viskositeetti: SAE 5W-30
Ajaessanne epäsuotuisissa olosuhteissa käyttäkää öljyä
ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
08
302
08 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
Muut nesteet ja voiteluaineet
Neste
Järjestelmä
Jäähdytysneste
2.0T, T6, 3.2, D3, D5, 2.4D
8,9
Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteenA, ks.
pakkausta.
Jarruneste
Jarrujärjestelmä
0,6
DOT 4+
Ohjaustehostinöljy
Ohjaustehostin
–
Huuhteluneste
Valonheittimien puhdistuksella
varustetut autot
6,5
Ilman valonheittimien puhdistusta
olevat autot
4,5
Polttoaine
A
Määrä (litraa)
Määrätty laatu
WSS M2C204-A2 tai vastaava tuote.
Volvon suosittelemaa huuhtelunestettä
sekoitettuna veteen.
Bensiinimoottori
n. 70
Bensiini, katso sivu 225
Dieselmoottori
n. 70
Diesel, katso sivu 225
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
Käsivalintainen vaihteisto
M66
Automaattivaihteisto
Määrä (litraa)
1,9
Määrä (litraa)
MPS6
7,3
TF-80SC
7,0
Määrätty vaihteistoöljy
BOT 350M3
Määrätty vaihteistoöljy
BOT 341
08
``
303
08 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa sen käyttöiän aikana.
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla tarpeen, katso sivu 303.
08
304
08 Erittelyt
Polttoaine
CO2-päästöt ja polttoaineenkulutus
A
A
B
C
2.0T
262
11,3
161
6,9
198
8,5
T6 AWD
354
15,2
188
8,1
249
10,7
3.2 AWD
322
13,8
176
7,6
229
9,9
D3
197
7,5
129
4,9
154
5,9
D3
234
8,9
148
5,6
179
6,8
D5 AWD
234
8,9
139
5,3
174
6,6
D5 AWD
250
9,5
146
5,5
184
7,0
2.4D AWDA
234
8,9
139
5,3
174
6,6
2.4D AWDA
250
9,5
146
5,5
184
7,0
Tietyt markkina-alueet
08
``
305
08 Erittelyt
Polttoaine
A = taajama-ajo (l/100 km)
B = maantieajo (l/100 km)
C = sekalainen ajo (l/100 km)
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja
päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille1, jotka koskevat autoa, jonka massa ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton paino
voi nousta. Tämä, samoin kuin auton kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja
hiilidioksidipäästöjä.
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen
polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:
• Kuljettajan ajotapa.
• Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät,
vastus lisääntyy.
• Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
• Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet,
sää ja auton kunto.
08
306
1
Jo muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman
polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa1.
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa
voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin1, joita
käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.
Muistettavaa
Vihjeitä, joita autonkäyttäjä voi hyödyntää kulutuksen vähentämiseksi:
• Ajakaa pehmeästi ja välttäkää tarpeettomia kiihdytyksia ja voimakkaita jarrutuksia.
• Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa ECO-rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. rengaspainetaulukkoa sivulla 252.
• Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - neuvotelkaa sopivista
renkaista jälleenmyyjän kanssa.
Katsokaa lisätietoja ja lisää ohjeita sivuilta 13
sekä 220.
Ks. sivulta 224 yleisiä tietoja polttoaineesta.
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") EU-direktiivien 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 682/2008
(Euro 5) ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo
- autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. D5-moottorilla ja 6-vaihteisella käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot lähtevät liikkeelle 2. vaihteella normaaliolosuhteissa. Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden
ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
08 Erittelyt
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet
Hyväksytyt koot
Tietyissä maissa ei esiinny kaikkia rekisteröintitodistuksen tai muun asiakirjan hyväksymiä
kokoja. Seuraava taulukko esittää kaikki van-
Moottori
FWD/
AWD
teiden ja renkaiden hyväksytyt yhdistelmät
sekä pienimmän sallitun kuormitusindeksin (LI)
ja nopeusluokan (SS). Tiedot moottorista, etuvedosta (FWD) tai nelivedosta (AWD) sekä
käsivalintainen/
LI
SS
vaihteiston tyypistä tarvitaan taulukon lukemiseksi. Informaatiota näistä tiedoista, katso
sivu 294.
235/65R17
235/60R18
235/55R19
255/45R20
7,5Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
8Jx20x55
7,5Jx18x55
7,5Jx19x55
automaatti
D5
D5244T10
AWD
käsivalintainen/
automaatti
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.4
D5244T16
AWD
automaatti
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T2
FWD
käsivalintainen/
automaatti
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0
B4204T6
FWD
automaatti
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
AWD
automaatti
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T6
B6324T4
AWD
automaatti
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
08
``
307
08 Erittelyt
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet
Hyväksytyt rengaspaineet
Versio
Rengaskoko
Nopeus
(km/h)
Kuorma, 1 - 3 henkilöä
"edessä;
eteen; etu-"
Takana
(kPa)
(kPa)B
Kaikki
moottorit
Enimmäiskuorma
"edessä;
eteen; etu-"
Takana
(kPa)
(kPa)
ECO-paineA
Edessä/
takana
(kPa)
235/65 R 17
0 - 160
240
240
270
270
270
235/60 R 18
160 +
240
240
270
270
-
enint. 80
420
420
420
420
-
235/55 R 19
255/45 R 20
Temporary Spare Tyre
A
B
08
308
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
08 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Sähköjärjestelmä
Akun kapasiteetti riippuu auton varustuksesta.
Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori. Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja
käyttää alustaa ja moottorin runkoa johtimina.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa, että uuden akun kylmäkäynnistyskyky
ja varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa akussa olevaa tarraa).
Käynnistysakku
Jännite (V)
Kylmäkäynnistyskyky,
Varakapasiteetti
CCA – kylmäkäynnistysvirta (A) (Cold Cranking Amperes)
(minuuttia)
12
520–700
100–135
12
700–800
135–160
08
309
08 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Kauko-ohjausjärjestelmä
Maa
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Delphi vakuuttaa täten, että etäavainjärjestelmä vastaa olennaisia ominaisuusvaatimuksia
ja muita asianmukaisia määräyksiä,
jotka ilmenevät
direktiivistä 1999/5/
EY.
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
RC
08
310
CCAB06LP1940T4
08 Erittelyt
Symbolit näytössä
Yleistä
Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkki- ja
infosymboleihin. Seuraavassa näytetään tavallisimmin esiintyvät symbolit merkityksineen ja
viittauksineen siitä, mistä kirjassa voidaan löytää lisätietoja. Lisätietoja symboleista ja tekstiilmoituksista, ks. sivuja 70 ja 71 ja 132.
syttyy, kun
Punainen varoitussymboli
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään selittävä teksti-ilmoitus infonäytössä.
syttyy, yhdessä
Keltainen infosymboli
infonäytön tekstin kanssa, kun jossain auton
järjestelmistä on sattunut poikkeama. Keltainen infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symboleiden kanssa.
Symbolit näytössä
Merkki- ja infosymbolit mittaristossa
Symboli
Merkki- ja varoitussymbolit
mittaristossa
Symboli
Sisältö
Sivu
Sisältö
Sivu
Vika ABL-järjestelmässä*
70, 83
Matala öljynpaine
71
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
70
Seisontajarru
71, 119,
120
Vika ABS-järjestelmässä
70, 117
Turvatyynyt - SRS
19, 71
Sumuvalo takana
päällä
70, 84
Turvavyömuistutin
16, 71
70, 118,
162, 238
Generaattori ei lataa
71
Vakautusjärjestelmä,
DSTC, Alamäkiajoapu, Perävaunun
vakautusjärjestelmä
Vika jarrujärjestelmässä
71, 117
Moottorinlämmitin
(diesel)
70
Varoitus, Turvallisuustila
19, 31,
71, 73
Vähän polttoainetta
säiliössä
70, 143
Informaatio, lue näyttöteksti
70
Kaukovalot päällä
70, 83
08
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
311
08 Erittelyt
Symbolit näytössä
Sisältö
Sivu
Vasen vilkku
70
Oikea vilkku
70
Symboli
Muut infosymbolit mittaristossa
Symboli
08
312
Sisältö
Sivu
Mukautuva nopeussäädin*
164, 168,
172
Mukautuva nopeussäädin*
172
Mukautuva nopeussäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
172, 175
Mukautuva nopeussäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
172, 175
Mukautuva nopeussäädin*
172
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
Sivu
Mukautuva nopeussäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
168, 174
Mukautuva nopeussäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance
Alert)
168, 174
Mukautuva nopeussäädin*
168
Tutkatunnistin*
172, 186
Symboli
G025102
Symboli
Sisältö
Sivu
Polttoainekäyttöinen
moottorin- ja matkustamonlämmitin*
143
ABL-järjestelmä*
83
Polttoainesäiliön
luukku, oikea puoli
223
Heikko akku
143
Seisontajarru
120
Sadetunnistin*
91
Kameratunnistin*,
Lasertunnistin*
180, 186,
189, 192
Driver Alert System*
189, 189
Automaattijarrutus*,
Etäisyysvaroitus*
(Distance Alert), City
SafetyTM, Törmäysvaroitin*
175, 180,
186
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
189, 192
08 Erittelyt
Symbolit näytössä
Symboli
Sisältö
Sivu
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
192
Driver Alert System*,
Tauon aika
189
Infosymbolit keskikonsolin näytössä
Symboli
Sisältö
Sivu
Äänitiedostot
151
Luettelo CD-levyllä
151
"liikennetieto; liikennetiedotus; liikenneinformaatio"
153
Puhelin*
207, 212
BluetoothTM -handsfree*
208, 210
Pysäköintitutka*
194
Infosymbolit kattokonsolin näytössä
Symboli
Sisältö
Sivu
Turvavyömuistutin
17
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivoitu
22, 23
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivointi
poistettu
23
08
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
313
09 Aakkosellinen hakemisto
09
A
Avaimeton käynnistys (avaimeton
käyttö)................................................ 53, 107
ACC – Sopeutuva vakionopeussäädin.... 166
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat substanssit............................................................. 136
Active Bending Lights (ABL)...................... 83
All Wheel Drive (neliveto)......................... 115
Avain.................................................... 46, 49
Aikaetäisyyden asettaminen.................... 174
Alusta-asetukset...................................... 163
Avainsalpa............................................... 112
AIRBAG ..................................................... 20
Apukäynnistyskaapelit............................. 109
AWD, neliveto.......................................... 115
Ajaminen.................................................. 220
takaluukku auki................................... 221
Aurinkoverho
panoraamakattoluukku....................... 100
Ajastin...................................................... 140
AUTO
ilmastoinnin säätö............................... 139
Ajo
jäähdytysjärjestelmä........................... 220
perävaunun kanssa............................. 233
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................... 163
Ajotietokone............................................. 159
Ajovakauden hallintatoiminto................... 161
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................... 92
Akku......................................................... 275
apukäynnistyskaapelit........................ 109
etäavain/PCC........................................ 51
huolto.................................................. 275
symbolit akussa.................................. 275
varoitussymbolit................................. 275
Automaattinen lukitseminen...................... 56
Automaattinen uudelleenlukitus................ 56
Automaattipesu....................................... 286
Automaattivaihteisto................................
hinaaminen ja poiskuljetus.................
käsivalintainen vaihteisto (Geartronic)
perävaunu...........................................
110
239
110
234
Avaimeton käyttö............................... 53, 107
B
Bensiinin laatu......................................... 225
BLIS-viestit.............................................. 202
BLIS-vikailmoitukset................................ 202
Bluetooth
handsfree............................................ 207
mykistä mikrofoni............................... 209
siirrä puhelu matkapuh....................... 209
Auton hoito.............................................. 286
Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 288
Auton pesu.............................................. 286
Auton verhoilu.......................................... 288
Aktiivinen alusta – FOUR-C..................... 163
AUX.......................................................... 146
Aktiiviset Xenon-valonheittimet................. 83
Avaimen asennot....................................... 74
Alamäkijärjestelmän ohjaus..................... 118
314
Alkolukko................................................. 103
C
City Safety™............................................ 177
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 136
CO2-päästöt ............................................ 305
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 136
09 Aakkosellinen hakemisto
09
D
pariston vaihto...................................... 51
toiminnot............................................... 47
Hinaussilmukka........................................ 240
DAB, valikkorakenne................................ 158
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 310
DAP-radio................................................ 156
Etäisyystarkastus..................................... 174
Huolto
ruostesuojaus..................................... 287
Diesel....................................................... 225
Dieselhiukkassuodatin............................. 226
HomeLinkŸ .............................................. 122
Huolto-ohjelma........................................ 260
Dolby Surround Pro Logic II.................... 146
F
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 274
Driver Alert Control (Driver Alert-hälytys). 188
FM, valikkorakenne.................................. 155
Driver Alert System.................................. 188
FOUR-C – Aktiivinen alusta..................... 163
DSTC, ks. myös Vakautusjärjestelmä...... 161
Huuhtelulaitteet
takalasi.................................................. 92
tuulilasi.................................................. 92
FSC, ympäristömerkintä............................ 13
Huuhtelusuuttimet, lämmitetyt................... 92
E
G
ECC, elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite........................................................ 137
Geartronic................................................ 110
ECO-paineet............................................ 252
Elektroninen käynnistyksenesto................ 46
Ensiapulaatikko ....................................... 253
Ensiapuvarustus...................................... 253
Etiketit...................................................... 294
Etäavain..................................................... 46
irrotettava avainliuska........................... 49
käyttöetäisyys....................................... 48
Huuhteluneste, täyttö.............................. 274
H
HDC......................................................... 118
Hehkulamput, ks. Valaistus..................... 267
Heilahtelunvaimennin............................... 234
Hiilidioksidipäästöt................................... 226
Hinaus...................................................... 239
hinaussilmukka................................... 240
Huurteenpoisto........................................ 139
Huuru.......................................................
ajastintoiminto....................................
ikkunoiden käsittely............................
kondensoitunutta vettä valonheittimissä..................................................
poistaminen ilmanvaihtosuuttimilla.....
139
140
135
Hälytys.......................................................
aktivoinnin poistaminen........................
aktivointi...............................................
hälytyksen tarkastus.............................
hälytysilmaisin.......................................
hälytyssignaalit.....................................
lauenneen hälytyksen poiskytkeminen.
62
62
62
48
62
63
62
286
141
315
09 Aakkosellinen hakemisto
09
Lane Departure Warning..................... 192
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 180, 186
rajoitettu hälytystaso............................ 63
tilapäinen poiskytkeminen.................... 63
Hätäpuhelu.............................................. 212
Hätävarustus
varoituskolmio.................................... 253
Ilmoitukset mittaristossa.......................... 132
IMEI-numero............................................ 215
Info- ja varoitussymbolit............................ 70
I
Infonäytöt................................................... 69
IAQS – Interior Air Quality System........... 136
Integroitu puhelin..................................... 212
IC – turvaverho.......................................... 26
iPodŸ, liitäntä.......................................... 149
IDIS – Intelligent Driver Information System........................................................... 214
Istuimet...................................................... 76
etuistuimen selkänojan kääntäminen. . . 76
niskatuki takana.................................... 78
sähkökäyttöiset..................................... 77
sähkölämmitys.................................... 138
takaistuimen selkänojan kääntäminen.. 79
Ikkunannostimet........................................ 94
Ikkunannostimien asettaminen uudelleen.. 95
Ikkunat ja taustapeilit................................. 94
Infopainike, PCC........................................ 48
Jarruvalot................................................... 84
Jäähdytysjärjestelmä............................... 220
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 264
K
Kaatumissuoja........................................... 29
Kahlaus.................................................... 220
Kameratunnistimen vianetsintä....... 179, 185
Kameratunnistin............................... 178, 185
Ilmanjako......................................... 136, 141
Kassinpidin ............................................. 229
Ilmastointi................................................ 139
yleistä.................................................. 135
Katalysaattori........................................... 224
poiskuljetus......................................... 239
Ilmastointi, AC......................................... 139
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control............................. 189
Etäisyystarkastus................................ 175
316
jarrunesteen lisäys.............................. 265
jarruvalot............................................... 84
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 116
symbolit mittaristossa......................... 117
sähköinen seisontajarru...................... 119
J
Jaksopyyhintä............................................ 91
Jarru- ja kytkinneste................................ 265
Jarrut........................................................ 116
hätäjarruvahvistus, EBA ..................... 116
hätäjarruvalo......................................... 84
jarrujärjestelmä................................... 116
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 68
vasemmalta ohjattava auto................... 66
Kattokuorma, enimmäispaino ................. 296
Kauko-/lähivalot, ks. Valaistus................... 82
09 Aakkosellinen hakemisto
09
Kaukosäädin HomeLinkŸ
ohjelmoitava ...................................... 122
kuormatila........................................... 228
yleistä.................................................. 228
Kello, asetus.............................................. 73
Kuulokeliitäntä......................................... 147
Keskikonsoli............................................. 128
Kylmäaine................................................ 135
Kiillotus.................................................... 287
Käsinekotelo............................................ 205
lukitseminen.......................................... 57
Lapsilukko.................................................. 61
Lasit
laminoitu/vahvistettu............................. 94
Kondensoitunutta vettä valonheittimissä. 286
Käynnistyksenesto..................................... 46
Lastenistuimet...........................................
integroitu kaksivaiheinen lastenistuin...
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
Konepelti, avaus...................................... 260
Käynnistysakku........................................ 309
Lastenistuin................................................ 32
Korkea moottorin lämpötila..................... 233
Käynnistysavaimet..................................... 74
Lattiamatot............................................... 205
Kuolleen kulman informaatiojärjestelmä,
BLIS......................................................... 200
Käyttöjarru............................................... 116
Lisälämmitin............................................. 145
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 13
Lisälämmitin (diesel)................................ 145
Kiveniskut ja naarmut.............................. 289
Kokonaispaino......................................... 296
Kompassi................................................... 99
kalibrointi.............................................. 99
Käsivalintainen vaihteisto........................ 110
hinaaminen ja poiskuljetus................. 239
Käsivalintainen vaihteisto (Geartronic)..... 110
Kuormatila
kiinnityskohdat.................................... 229
näkösuoja........................................... 232
suojaritilä............................................. 231
suojaverkko........................................ 230
valaistus................................................ 86
Kuormaus
kattokuorma........................................ 228
kiinnityskohdat.................................... 229
40
40
43
34
Luistonesto.............................................. 161
Kuollut kulma (BLIS)................................ 200
Kuorman kiinnitys (Kuormaus)................. 229
32
38
L
Laminoitu lasi............................................. 94
Lane Departure Control (Kaistavaroitin)... 191
Lapset........................................................
lapsilukko..............................................
lastenistuin ja sivuturvatyyny................
sijoittaminen autoon.............................
turvallisuus............................................
32
40
24
32
32
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuoli................................................ 56
takaluukku............................................ 57
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta........................................... 56
ulkopuolelta.......................................... 56
Lukitus
automaattinen lukitseminen.................. 56
lukitseminen.......................................... 56
lukituksen avaaminen........................... 56
317
09 Aakkosellinen hakemisto
09
Lukitusilmaisin .......................................... 46
Lähestymisvalo, kesto............................... 86
Lähetinvastaanotin..................................... 94
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet................... 92
Lämmitys ja ilmanvaihto.......................... 135
anturit.................................................. 135
yleistä.................................................. 135
Lämpö...................................................... 139
Lämpötila
todellinen lämpötila............................. 135
Matkapuhelin
handsfree............................................ 207
liitä...................................................... 210
puhelimen rekisteröinti....................... 207
Moottorin erittelyt.................................... 300
Matkustamo............................................. 204
264
265
261
262
Matkustamolämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 142
Matkustamon suodatin............................ 136
Matkustamon valaistus, ks. Valaistus........ 85
Meikkipeili.......................................... 86, 206
Moottoritila
jäähdytysneste....................................
ohjaustehostinöljy...............................
yleiskatsaus........................................
öljy......................................................
Moottoriöljy...................................... 261, 301
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 301
määrätiedot......................................... 301
suodatin.............................................. 262
öljylaatu............................................... 301
Lämpötilan säätö..................................... 139
Merkinantotorvi.......................................... 81
Lämpöä heijastava tuulilasi........................ 94
Mittaristo.................................................. 132
Läpituuletustoiminto.......................... 56, 135
Mittariston mittarit
kierroslukumittari.................................. 70
nopeusmittari........................................ 70
polttoainemittari.................................... 70
Mukavuus matkustamossa...................... 204
Mittaristovalaistus, ks. Valaistus................ 82
N
M
Maali
maalivauriot ja korjaus........................ 289
värikoodi............................................. 289
Massa ajokunnossa................................. 296
Massat
massa ajokunnossa............................ 296
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet........ 66
Mittatikku, elektroninen........................... 263
Moottori
käynnistäminen................................... 107
ylikuumeneminen................................ 233
Moottorijarrutuksen ohjaus ..................... 161
Moottorijarrutus, automaattinen.............. 118
318
Moottorinlämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 142
Muistitoiminto istuimessa.......................... 77
Nahkaverhoilu, pesuohjeet...................... 288
Neliveto, AWD.......................................... 115
Nesteet, määrätiedot............................... 303
Nesteet ja öljyt......................................... 303
Niskatuki
keskipaikalla takana.............................. 78
kääntäminen alas............................ 78, 79
09 Aakkosellinen hakemisto
09
Nokisuodatin täynnä................................ 226
Painikesarja ohjauspyörässä.................................. 81, 128, 164, 212
Näkösuoja................................................ 232
Paneelivalaistus......................................... 82
Näyttövalaistus.......................................... 82
Paniikkitoiminto......................................... 47
O
Panoraamakattoluukku
aurinkoverho....................................... 100
avaaminen ja sulkeminen................... 100
tuuletusasento.................................... 101
Nokisuodatin............................................ 226
Odottava puhelu...................................... 213
Ohjauslukko............................................. 107
Ohjauspyörä.............................................. 81
ohjauspyörän säätö.............................. 81
painikesarja........... 81, 128, 146, 164, 212
painikesarja, sopeutuva nopeussäädin....................................................... 168
Ohjauspyörän säätö................................... 81
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuvainen...................................................... 163
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän vastus............................................................ 163
PCC – Personal Car Communicator
käyttöetäisyys................................. 48, 49
toiminnot............................................... 47
Peruutusvaihdesalpa............................... 110
Perävaunu................................................
kaapeli................................................
kiemurtelu...........................................
perävaunun vetäminen.......................
233
233
238
233
Perävaunun vakautusjärjestelmä .... 161, 238
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva paino................... 296
vetopaino............................................ 296
Polttimot, ks. Valaistus............................ 267
P
PACOS....................................................... 22
Polttoaine.................................................
polttoaineenkulutus............................
polttoainesuodatin..............................
polttoainetalous..................................
224
305
226
252
Polttoaineen täyttö
polttoainesäiliön korkki.......................
polttoainesäiliön luukku, käsinavaus. .
polttoainesäiliön luukku, sähkökäyttöinen avaus...........................................
täyttö...................................................
223
223
223
223
Powershift-vaihteisto....................... 113, 239
Puhallin.................................................... 138
Puhdistus
automaattipesu...................................
auton pesu..........................................
turvavyöt.............................................
vanteet................................................
verhoilu...............................................
286
286
288
287
288
Puhelin
handsfree............................................
Ilmoitukset..........................................
integroitu, katsaus..............................
liitä......................................................
puhelimen rekisteröinti.......................
puhelinluettelo....................................
puhelinluettelo, oikotie........................
puhelun soittaminen...........................
puhelun vastaanottaminen.................
päälle/pois..........................................
SIM-kortti............................................
207
214
212
210
207
210
210
208
209
212
215
PACOS, kytkin........................................... 22
319
09 Aakkosellinen hakemisto
09
soittosignaali....................................... 213
tuleva puhelu...................................... 208
Puhelinluettelo......................................... 214
Puhelu
käsittely....................................... 208, 212
odottava.............................................. 213
puhelimen äänenvoimakkuus............. 213
toiminnot käynnissä olevan puhelun
aikana......................................... 212, 213
tuleva.......................................... 208, 212
Puhelun paneminen pitoon...................... 213
Puhelun soittaminen........................ 208, 212
Puhkeaminen, ks. Renkaat...................... 250
Pysäköintiapukamera.............................. 197
Pysäköintilämmitin...................................
ajan asetus..........................................
akku ja polttoaine...............................
pysäköinti mäkeen..............................
142
144
142
142
Pysäköintitutka........................................ 194
pysäköintitutkan anturit...................... 196
Pyyhinsulat..............................................
huoltoasento.......................................
puhdistus............................................
vaihto..................................................
vaihto, takalasi....................................
273
273
274
273
274
Pyyhkimet ja huuhtelulaite......................... 91
320
Pyörät
asennus..............................................
lumiketjut............................................
vaihto..................................................
vanteet................................................
varapyörä............................................
Ruostesuojaus......................................... 287
250
246
249
245
250
Pyörät ja renkaat...................................... 244
R
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 278
Renkaat
ajo-ominaisuudet................................ 244
erittelyt........................................ 247, 307
hoito.................................................... 244
koot..................................................... 307
kulumisvaroittimet.............................. 245
nopeusluokat...................................... 247
paine........................................... 252, 307
pyörimissuunta................................... 244
renkaan paikkaus................................ 254
talvirenkaat......................................... 246
S
Saattovalot................................................. 86
Sadetunnistin............................................. 91
Salpalukitustila........................................... 59
aktivoinnin poistaminen........................ 59
tilapäinen aktivoinnin poisto................. 59
Savukkeensytyttimen liitäntä................... 205
Seisontajarru............................................ 119
Seisontavalot............................................. 84
Selkänoja................................................... 76
etuistuin, kääntäminen alas.................. 76
Signaalitulo, ulkoinen............................... 146
SIM-kortti................................................. 215
SIPS-tyyny................................................. 24
Sisätaustapeili............................................ 97
automaattinen himmennys................... 97
Sivuturvatyynyt.......................................... 24
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 27
Sopeutuvan nopeussäätimen vianetsintä 171
ROPS (Roll Over Protection System)......... 29
Sopeutuvan vakionopeussäätimen ilmoitukset ja symbolit..................................... 172
ROPS (Roll Over Protection System) (Kaatumissuoja)................................................. 29
09 Aakkosellinen hakemisto
09
Sopeutuvan vakionopeussäätimen symbolit ja ilmoitukset.................................... 172
Sopeutuvan vakionopeussäätimen vikailmoitukset................................................. 172
Sopeutuva vakionopeussäädin................ 166
tutkatunnistin...................................... 170
vianetsintä........................................... 171
Spin control............................................. 161
Sumuvalot
takana................................................... 84
Lane Departure Warning..................... 192
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 180, 186
Sähköinen seisontajarru..........................
irrottaminen automaattisesti...............
irrottaminen manuaalisesti..................
pieni akkujännite.................................
119
120
120
119
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit................................................................ 96
Sähkökäyttöinen istuin.............................. 77
Suojaritilä................................................. 231
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku 100
Suojaverkko............................................. 230
Sähköliitäntä............................................ 206
etuistuin.............................................. 206
kuormatila........................................... 229
Suositellut lastenistuimet, taulukko........... 34
Suosituksia ajettaessa............................. 220
Suuntavilkut............................................... 85
Sähkölämmitys
istuimet............................................... 138
takalasi.................................................. 97
taustapeilit............................................ 97
Suurin kattokuorma ................................ 296
Säilytystilat matkustamossa.................... 204
Symbolit................................................... 162
informaatiosymbolit.............................. 70
merkkisymbolit..................................... 70
varoitussymbolit................................... 70
Säätimet
keskikonsoli........................................ 128
Surround.................................................. 146
Suuntavalot................................................ 85
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control............................. 189
Etäisyystarkastus................................ 175
T
Taempi ohjauspaneeli
äänentoistolaitteisto........................... 147
Tahrat....................................................... 288
Takaistuimen selkänoja, kääntäminen....... 79
Takalasi, sähkölämmitys............................ 97
Takaluukku................................................. 58
avaaminen............................................ 58
lukitseminen/lukituksen avaaminen...... 57
Takavalot
sijainti.................................................. 270
Taloudellinen ajo...................................... 220
Talviajo..................................................... 221
Talvirenkaat............................................. 246
Tankkaus................................................. 223
Tarrat....................................................... 294
Taustapeilit
kompassi..............................................
sisempi.................................................
sähköisesti sisäänkäännettävät............
sähkölämmitys......................................
ulommat................................................
99
97
96
97
96
Tavaratila
kuormaus............................................ 228
321
09 Aakkosellinen hakemisto
09
TSA - perävaunun vakautusjärjestelmä ............................................... 161, 238
Tuulilasinpyyhkimet................................... 91
sadetunnistin........................................ 91
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen kytkeminen pois............................................... 112
Tunkki...................................................... 250
Tyyppihyväksyntä, etäavainjärjestelmä. . . 310
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois. . 112
Tuoli, ks. istuin........................................... 76
Tyyppimerkintä........................................ 294
Turvallisuustila........................................... 31
Työkalut................................................... 250
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poistaminen,
PACOS................................................. 22
kuljettajan ja matkustajan puolella........ 20
sulkeminen avaimella............................ 22
Törmäys..................................................... 31
Vaihteisto................................................. 110
automaatti........................................... 110
käsivalintainen.................................... 110
Turvatyyny, ks. törmäys............................. 31
Törmäysvaroitin
tutkatunnistin...................... 170, 177, 183
Turvavyö
takaistuin.............................................. 17
turvavyönkiristin.................................... 18
Vakionopeussäädin................................. 164
Törmäysvaroitus.............................. 182, 183
Valaistus.................................................. 267
ajovalojen korkeudensäätö................... 82
Aktiiviset Xenon-valonheittimet............ 83
hehkulamput, erittelyt......................... 272
kauko-/lähivalot.................................... 82
lähestymisvalo, kesto........................... 86
matkustamossa.................................... 85
mittaristovalaistus................................. 82
näyttövalaistus...................................... 82
saattovalot............................................ 86
seisontavalot......................................... 84
sumutakavalo....................................... 84
säätimet................................................ 85
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 86
Ulkomitat................................................. 296
Ulkotaustapeilien asettaminen uudelleen. . 97
Ulkotaustapeilit.......................................... 96
Turvavyömuistutin..................................... 17
USB, kytkeminen..................................... 149
Turvavyöt................................................... 16
Uudelleenkierrätys................................... 140
Tuuletus................................................... 136
Tuuletussuuttimet.................................... 137
Tuulilasin huuhtelu..................................... 92
322
U
Turvavyö ja raskaus................................... 17
Tutkatunnistin.......................................... 166
rajoitukset........................................... 170
Vakautusjärjestelmä................................. 161
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella* 182
Turvatyynyjärjestelmä ............................... 19
turvaverho.................................................. 26
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......... 161
V
Vahaus..................................................... 287
Vaihteenvalitsinsalpa............................... 112
Valaistus, polttimon vaihto....................... 267
kaukovalo, Xenon-valaisin.................. 269
kaukovalot, halogeeni......................... 269
09 Aakkosellinen hakemisto
09
kuormatila...........................................
lähivalot, halogeeni.............................
meikkipeili...........................................
rekisterikilven valo..............................
sivuvalot..............................................
suuntavalot.........................................
271
268
272
271
270
269
Valikko- ja ilmoituskäsittely...................... 128
Valikkorakenne
DAB.................................................... 158
FM....................................................... 155
Valokatkaisimet.......................................... 82
Valokuvio, sovitus...................................... 87
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin........... 166
törmäysvaroitin................................... 183
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 161
Vetokoukku
irrotettava, kiinnitys ............................ 236
irrotettava, poistaminen ..................... 237
Varoitusvalot
generaattori ei lataa..............................
pieni öljynpaine.....................................
seisontajarru vedettynä........................
turvatyynyt SRS....................................
turvavyömuistutin.................................
varoitus.................................................
vika jarrujärjestelmässä........................
Vetolaite................................................... 234
erittelyt................................................ 235
71
71
71
71
71
71
71
Varoitusvilkut............................................. 84
Valokuvion sovitus..................................... 87
Active Bending Lights .......................... 87
halogeenivalonheittimet........................ 87
Varoitusääni
törmäysvaroitin................................... 183
Valonheittimet.......................................... 267
Varokekeskus.......................................... 278
käsinekotelo........................................ 282
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö.......................................................... 82
Vanteet
puhdistus............................................ 287
Varapyörä................................................ 250
varapyörä............................................ 250
Varoituskolmio......................................... 253
Varoitussymboli, turvatyynyjärjestelmä..... 19
Varoketaulukko
moottoritilan varokkeet....................... 280
Varokkeet.................................................
moottoritilan rele-/varokekeskus........
rasia tavara-/kuormatilassa................
vaihto..................................................
yleistä..................................................
278
279
285
278
278
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 234
Vetoluistonesto ....................................... 161
Vetopaino................................................. 296
Vettä hylkivä pintakerros, puhdistus........ 287
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............... 94
Vetäminen................................................ 240
Viestit tietonäytössä................................. 161
Vikailmoitukset
Driver Alert Control............................. 189
ks. Ilmoitukset ja symbolit.................. 172
Lane Departure Warning..................... 192
Vikailmoitukset etäisyystarkastuksessa... 175
Voimansiirto............................................. 110
Voiteluaineet............................................ 303
Voiteluaineet, määrätiedot....................... 303
Väliaikainen renkaan paikkaus................. 254
Välimatkamittari......................................... 73
Värikoodi, maali....................................... 289
323
09 Aakkosellinen hakemisto
09
W
Ääniosoitukset, PCC.................................. 48
Äänitorvi..................................................... 81
WHIPS
lastenistuin/lastentyyny........................ 27
retkahdusvammat................................. 27
Öljy, ks. myös Moottoriöljy...................... 301
Y
Öljymäärä pieni........................................ 262
Ylikuumeneminen.................................... 233
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja. . 13
Ä
Äänentoisto
asetukset............................................
kuulokeliitäntä.....................................
surround.............................................
taempi ohjauspaneeli..........................
147
147
146
147
Äänentoistolaitteisto................................ 146
toiminnot............................................. 147
yleiskatsaus........................................ 146
Äänenvoimakkuus
puhelin................................................ 209
puhelin/mediasoitin............................ 209
soittosignaali, puhelin......................... 209
324
Ö
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&,-(;^cc^h]!6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement