Volvo 2014, XC60 User guide

Volvo 2014, XC60 User guide
XC60
KÄYTTÖOHJEKIRJA
L:7:9>I>DC
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto
on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo
on yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös
suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan
sen varusteisiin sekä tämän käyttöohjekirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Sisältö
00 01 02
2
00 johdanto
01 Turvallisuus
Tärkeitä tietoja............................................ 6
Volvo ja ympäristö..................................... 11
Turvavyöt .................................................
Turvatyynyt...............................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*.
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) .....................
Turvaverho (IC) .........................................
WHIPS ......................................................
Roll-Over Protection System – ROPS.......
Kun järjestelmät laukeavat .......................
Turvallisuustila..........................................
Lasten turvallisuus....................................
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
Etäavain/avainliuska..................................
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*..........
Avaimeton käyttö*.....................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen.........
Lapsilukko.................................................
Hälytys*.....................................................
48
53
55
58
64
65
Sisältö
03 04 05
03 Kuljettajan ympäristö
04 Kuljettajan tuki
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet........ 70
Volvo Sensus ........................................... 79
Avaimen asennot...................................... 80
Istuimet..................................................... 82
Ohjauspyörä.............................................. 87
Valaistus.................................................... 88
Pyyhkimet ja huuhtelulaite...................... 100
Ikkunat ja taustapeilit.............................. 103
Kompassi*............................................... 108
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku* ................................................... 109
Alkolukko*............................................... 112
Moottorin käynnistäminen...................... 116
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen
akku........................................................ 120
Vaihteistot............................................... 122
DRIVe Start/Stop*................................... 129
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*........... 135
Käyttöjarru............................................... 136
HDC - Hill Descent Control..................... 138
Seisontajarru........................................... 139
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä....................................................... 148
Liikennemerkki-informaatio - RSI*.......... 150
Nopeudensäädin*................................... 152
Mukautuva nopeudensäädin*................. 154
Etäisyysvaroitus*..................................... 164
City Safety™........................................... 167
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
jalankulkijasuojalla*................................. 172
Driver Alert System*................................ 180
Driver Alert System - DAC*..................... 181
Driver Alert System - LDW*..................... 184
Pysäköintitutkajärjestelmä*..................... 187
Pysäköintiapukamera*............................ 190
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä. 193
Valikko- ja ilmoituskäsittely.....................
Valikkolähde MY CAR.............................
Lämmitys ja ilmanvaihto.........................
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*.................................
Lisälämmitin*...........................................
Ajotietokone............................................
Ajo-ominaisuuksien sovitus....................
Mukavuus matkustamossa.....................
200
202
210
220
223
224
226
227
HomeLinkŸ *............................................ 142
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
06 07 08
06 Infotainment
07 Matkanne aikana
Yleistä infotainment-järjestelmästä......... 234
Radio....................................................... 246
Mediasoitin.............................................. 253
Ulkoinen äänilähde AUX-/USB*-tuloliitännän kautta............................................... 257
Suosituksia ajettaessa............................
Tankkaus.................................................
Polttoaine................................................
Kuormaus................................................
Kuormatila...............................................
Perävaunun vetäminen...........................
hinaaminen ja vetäminen........................
Media BluetoothŸ* ................................. 260
BluetoothŸ handsfree*............................
Matkapuhelimen puheääniohjaus*..........
TV*...........................................................
Kaukosäädin* .........................................
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä* . .
4
263
272
276
280
282
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Pyörät ja renkaat
294
297
298
302
305
308
314
Yleistä ....................................................
Pyöränvaihto ..........................................
Rengaspaineet .......................................
Varoituskolmio ja sideulaatikko*.............
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)* .......
320
324
327
328
329
Sisältö
09 10 11
09 Ylläpito ja huolto
Moottoritila..............................................
Polttimot..................................................
Pyyhinsulat ja huuhteluneste..................
Akku........................................................
Varokkeet................................................
Auton hoito..............................................
10 Erittelyt
336
343
349
352
357
368
Tyyppimerkinnät.....................................
Mitat ja painot.........................................
Moottorin erittelyt....................................
Moottoriöljy.............................................
Nesteet ja voiteluaineet...........................
Polttoaine................................................
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet ..........
Sähköjärjestelmä.....................................
Tyyppihyväksyntä...................................
Symbolit näytössä...................................
11 Aakkosellinen hakemisto
376
378
381
382
384
386
389
390
391
403
Aakkosellinen hakemisto........................ 406
5
johdanto
Tärkeitä tietoja
Käyttöohjekirjan lukeminen
Johdanto
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä
ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden
tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja
siitä, kuinka autoa parhaiten käsitellään eri
tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa kirjassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää
ilmoitusta.
©
Volvo Personvagnar AB
Lisävaruste
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.
Vakiovarusteiden lisäksi kirjassa selostetaan
myös valintamahdollisuuksia (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Käyttöohjekirjassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
riippuen eri markkina-alueiden tarpeista ja kansallisista tai paikallisista laeista sekä määräyksistä.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
Tarrat
VAROITUS
Varoitustekstit kertovat henkilövahingon
vaarasta.
TÄRKEÄÄ
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus
on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi.
Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen
varoituksia/tietoa.
Henkilövahinkojen vaara
Tärkeää-tekstit kertovat aineellisten vaurioiden vaarasta.
HUOM
HUOM-tekstit antavat neuvoja tai vihjeitä,
jotka helpottavat esim. yksityiskohtien ja
toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käyttöohjekirjassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden
sijasta kirjaimia.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään
6
käyttöohjekirjassa siten, että teksti on hieman
suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä
tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim. Ääniasetukset).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta ei huomioida.
johdanto
Tärkeitä tietoja
Omaisuusvahinkojen vaara
Tiedotuksia
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöohjekirjassa.
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka
voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
G031593
G031592
Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden
keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen,
miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskevat tiedot ovat autossanne olevassa
vastaavassa tarrassa.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen järjestys ei ole asianmukainen.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
7
johdanto
Tärkeitä tietoja
Pisteluettelot
Kun käyttöohjekirjassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Esimerkki:
• Jäähdytysneste
• Moottoriöljy
Jatkuu
`` Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, jos kappale jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Datan tallennus
Autossanne on useita tietokoneita, joiden tehtävän on jatkuvasti tarkkailla ja valvoa auton
käyttöä ja toimintaa. Tietyt tietokoneet voivat
rekisteröidä tietoja normaalin ajon aikana, jos
ne havaitsevat vian. Lisäksi rekisteröidään tietoja törmäyksen tai onnettomuuden uhan
yhteydessä. Osia rekisteröidyistä tiedoista tarvitaan, jotta mekaanikot voivat huollon ja ylläpidon yhteydessä voivat diagnosoida ja korjata
autossa syntyneet viat, ja jotta Volvo voi täyttää
lain ja muiden asetusten vaatimukset. Tämän
lisäksi Volvo käyttää tietoja tutkimustarkoituksessa kehittäessään jatkuvasti laatua ja turvallisuutta, kun tiedot voivat auttaa ymmärtämään
paremmin olosuhteita, jotka vaikuttavat onnettomuuksien ja henkilövahinkojen syntymiseen.
Informaatio sisältää tietoja auton eri järjestel-
8
mien sekä moduulien tilasta ja toiminnasta,
koskien mm. moottori-, kaasuläppä-, ohjausja jarrujärjestelmiä. Tämä informaatio voi sisältää tietoja kuljettajan tavasta kuljettaa autoa,
kuten esim. auton nopeus, jarru- ja kaasupolkimen käyttö, ohjausliikkeet ja ovatko kuljettaja
ja matkustaja käyttäneet turvavöitä vai eivät.
Tämä informaatio voidaan kerrotuista syistä
tallentaa auton tietokoneisiin tiettynä aikana,
mutta myös törmäyksen tai onnettomuuden
uhan seurauksena. Volvo voi säilyttää tietoja
niin kauan kuin ne voivat auttaa kehittämään ja
edelleen lisäämään turvallisuutta ja laatua sekä
niin kauan kuin laki ja muut määräykset, jotka
Volvon pitää ottaa huomioon, vaativat.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Volvo voidaan kuitenkin kansallisten lakien ja määräysten perusteella pakottaa antamaan näitä tietoja
viranomaisille, kuten poliisille tai muille, joilla
voi olla laillinen oikeus saada niitä käyttöönsä.
Jotta voidaan lukea ja tulkita auton tietokoneiden rekisteröimiä tietoja, tarvitaan erityinen
varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.
Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan
ja että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja
että käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimuk-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
set. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeen tai lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti. Tietyt lisävarusteet toimivat vain,
kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte
tämän vuoksi aina yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun ennen kuin asennatte lisävarusteita, jotka kytketään tai jotka
vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Volvo On Call -järjestelmällä
varustetun auton omistajanvaihto*
Volvo On Call on lisäpalvelu, joka muodostuu
varmuus-, turvallisuus- ja mukavuuspalveluja.
Jos autossa on Volvo On Call-järjestelmä ja
omistaja vaihtuu, on erittäin tärkeää, että nämä
palvelut keskeytetään siten, ettei edellinen
omistaja voi käyttää auton palveluja. Ottakaa
yhteys Call-keskukseen painamalla ON CALLpainiketta autossa tai ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Ks. myös
"Turvakoodin vaihto" Volvo On Call-käyttöohjekirjassa.
johdanto
Tärkeitä tietoja
Lasertunnistin
Tämä auto on varustettu tunnistimella, joka
lähettää laservaloa. On ehdottoman välttämätöntä noudattaa ilmoitettuja ohjeita lasertunnistinta käsiteltäessä.
Seuraavat kaksi englanninkielistä tarraa on
asennettu suoraan lasertunnistimen yksikköön:
lukuunottamatta poikkeuksa "Laser Notice
No. 50" mukaisesti päiväyksellä
26. heinäkuuta 2001.
Lasertunnistimen säteilydata
Seuraava taulukko määrittelee lasertunnistimen fysikaaliset tiedot.
Suurin pulssienergia
2,64 ¦J
Suurin keskiantoteho
45 mW
Pulssinpituus
Divergenssi (vaaka x pysty)
Kuvan ylempi tarra kertoo laservalon luokituksen:
• Lasersäteilyä - Älkää katsoko lasersädettä
optisilla laitteilla - Luokan 1M lasertuote.
Kuvan alempi tarra kertoo laservalon fysikaalisen datan:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001 Vastaa
33 ns
VAROITUS
Jos jotain seuraavista ohjeista ei noudateta,
on olemassa silmävammojen vaara!
•
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen (joka antaa siroavaa näkymätöntä
lasersäteilyä) 100 mm:n etäisyydeltä tai
lähempää suurentavalla optiikalla,
kuten suurennuslasilla, mikroskoopilla,
objektiivilla tai vastaavalla optisella laitteella.
•
Lasertunnistimen testauksen, korjauksen, irrotuksen, säädön ja/tai varaosien
vaihdon saa tehdä vain hyväksytty korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
•
Jotta vältetään altistuminen haitalliselle
säteilylle, älkää tehkö muuta kuin tässä
eriteltyjä säätöjä tai huoltoja.
•
Korjaajan pitää noudattaa erityistä
lasertunnistimelle tarkoitettua korjaamoinformaatiota.
•
Älkää irrottako lasertunnistinta (linssejäkään ei saa irrottaa). Irrotettu lasertunnistin on standardissa IEC 60825-1
määritellyn laserluokan 3B mukainen.
Laserluokka 3B ei ole silmille turvallinen
ja muodostaa sen vuoksi vammautumisvaaran.
28° × 12°
FDA:n (amerikkalainen elintarvikelaitos)
normeja lasertuotteiden mallien suhteen
9
johdanto
Tärkeitä tietoja
•
Lasertunnistimen kytkimen pitää olla
irrotettuna ennen irrotusta tuulilasista.
•
Lasertunnistimen pitää olla asennettuna
tuulilasiin, ennen kuin tunnistimen kytkin liitetään.
•
Lasertunnistin lähettää laservaloa, kun
kauko-ohjain on asennossa II, myös
moottorin ollessa sammutettuna (katso
sivu 80 avaimen asennoista).
Lisätietoja lasertunnistimesta, katso sivu 167.
Tietoa internetissä
Internet-osoitteessa www.volvocars.com on
autoanne koskevaa lisätietoa.
QR-koodin lukemiseen tarvitaan QR-koodinlukija, joka on saatavissa lisäohjelmana useisiin
matkapuhelimiin. QR-lukija voidaan ladata App
Store- tai Android Market -myymälästä.
QR-koodi
10
johdanto
Volvo ja ympäristö
G000000
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu
eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja
käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista. Volvo
Personvagnar -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin
ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita
muita yksiköitämme. Asetamme myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme toimimi-
Polttoaineenkulutus
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
sesta järjestelmällisesti ympäristöön liittyvien
kysymysten suhteen.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta Ympäristön suojelu.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
Puhdas ilma matkustamossa
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*
(Interior Air Quality System), varmistaa, että
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
11
johdanto
Volvo ja ympäristö
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin,
pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
• Ajakaa taloudellisesti – olkaa ennakoiva.
• Suorittakaa huolto ja ylläpito käyttöohjekir-
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
• Jos auto on varustettu moottorinlämmitti-
Sisusta
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä
ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille ja
astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja
hoidon, siitä tulee järjestelmämme osa. Volvo
asettaa vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle estääkseen jätteiden ja päästöjen joutumisen ympäristöön. Huoltohenkilöstöllämme
on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan hyvään
ympäristöstä huolehtimiseen.
Ympäristön suojelu
On helppoa myötävaikuttaa itse ympäristön
säästämiseen – tässä muutamia neuvoja:
jan ohjeiden mukaisesti – noudattakaa
Huolto- ja takuukirjan suosittelemia välejä.
mellä*, käyttäkää sitä ennen kylmäkäynnistystä – se parantaa käynnistyskykyä
sekä vähentää kulumista kylmällä säällä ja
moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä laskee kulutusta ja vähentää päästöjä.
• Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti, koska ilmanvastus kasvaa – nopeuden kaksinkertaistaminen nostaa ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
• Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka tämän
tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Noudattamalla näitä neuvoja voidaan rahaa ja
maailman voimavaroja säästää sekä auton
kestävyyttä pidentää. Katsokaa lisätietoja ja
lisäneuvoa sivuilta 294 ja 386.
• Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
12
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kierrätys
Osana Volvon ympäristötyössä on tärkeää,
että auto kierrätetään ympäristön kannalta
oikealla tavalla. Melkein koko auto voidaan
kierrättää. Auton viimeistä omistajaa pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Käyttöohjekirja ja ympäristö
Forest Stewardship CouncilŸ-symboli osoittaa, että tähän julkaisuun käytetty paperimassa
on peräisin FSCŸ-sertifioiduista metsistä tai
muista tarkastetuista lähteistä.
johdanto
13
Turvavyöt ...............................................................................................
Turvatyynyt..............................................................................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*...............................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) ...................................................................
Turvaverho (IC) .......................................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Roll-Over Protection System – ROPS.....................................................
Kun järjestelmät laukeavat .....................................................................
Turvallisuustila.........................................................................................
Lasten turvallisuus..................................................................................
14
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
32
TURVALLISUUS
01 Turvallisuus
Turvavyöt
01
Yleisiä tietoja
Turvavyön irrottaminen
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa
sitten rulla vetää vyö sisään. Jos turvavyö ei
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
• jos sitä vedetään liian nopeasti
• jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
• jos auto kallistuu voimakkaasti.
Huomioikaa, että:
• olla käyttämättä jousilukkoja tms., joka
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikki matkustajat ovat ottaneet
turvavyön käyttöön.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin
on tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan normaalissa istuma-asennossa.
Turvavyön kiinnittäminen
Vetäkää vyö esiin hitaasti ja lukitkaa se työntämällä sen lukituskieleke vyölukkoon. Voimakas
naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
Takaistuimella lukituskieleke sopii vain sille tarkoitettuun lukkoon1.
1
16
Tietyt markkina-alueet.
estää turvavyötä asettumasta oikein
• että turvavyö ei saa olla kiertyneenä
• että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan
päällä)
• kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
VAROITUS
Jokainen turvavyö on tarkoitettu vain
yhdelle henkilölle.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on altistunut voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaakin vaurioitumattomalta. Vaihda turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön
pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu
samalle paikalle kuin pois vaihdettu turvavyö.
01 Turvallisuus
Turvavyöt
Turvavyö ja raskaus
Pyrkikää saamaan vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Takaistuin
Turvavyömuistutin
• Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käy-
01
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
tetään. Infonäytössä esitetään ilmoitus
käytettäessä jotain turvavöistä tai jos jokin
takaovista on avattu. Ilmoitus häviää automaattisesti noin 30 sekunnin ajon jälkeen
tai kun on painettu vilkkuvivun OK-painiketta.
Turvavyötä pitää aina käyttää raskauden
aikana, mutta on tärkeää käyttää sitä oikein.
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten,
turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä
ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa
ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa
myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
G017726
G020998
• Muistuttaa, että jokin takaistuimen turva-
Jos turvavyötä ei käytetä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Äänimuistutus riippuu nopeudesta
ja tietyissä tapauksissa ajasta. Valomuistutus
on kattokonsolissa ja mittaristossa.
vöistä on irrotettu ajon aikana. Muistutus
saadaan ilmoituksena infonäytössä yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun turvavyö on jälleen otettu käyttöön, mutta se voidaan myös kuitata
manuaalisesti painamalla OK-painiketta.
Infonäytön ilmoitus, joka näyttää, mitkä turvavyöt ovat käytössä, on aina käytettävissä. Tallennettujen ilmoitusten katsomiseksi painakaa
OK-painiketta.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuimen ja ohjauspyörän
asento niin, että hän pystyy hallitsemaan auton
täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää
helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin).
``
17
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus.
Alhaisella nopeudella valomuistutusta annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.
Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi
kiristää turvavyön riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä. Turvavyö pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
VAROITUS
Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukkokieltä kuljettajan turvavyön solkeen. Työntäkää turvavyön lukkokieli aina
kyseisen puolen vyölukkoon. Älkää koskaan
vahingoittako turvavöitä älkääkä työntäkö
vyölukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja
vyöluko eivät tällöin ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
18
01 Turvallisuus
Turvatyynyt
Varoitussymboli mittaristossa
01
tussymboli on rikki, syttyy varoituskolmio ja
SRS-turvatyyny Vaatii huollon tai SRSturvatyyny Huolla heti esitetään näytössä.
Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
G018666
Turvatyynyjärjestelmä
Mittaristossa oleva varoitussymboli syttyy
etäavaimen avainasennossa II. Symboli sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.
VAROITUS
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, se on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän toiminta ole täysin asianmukaista. Symboli
osoittaa vikaa turvavyö-, SIPS- tai IC-järjestelmässä tai muuta vikaa järjestelmässä.
Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
G018665
Turvatyynyjärjestelmä, oikealta ohjattava auto.
Turvatyynyjärjestelmä, vasemmalta ohjattava auto.
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen
yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyt täyttyvät ja lämpenevät. Turvatyynyä vasten tapahtuvan iskun vaimentamiseksi se tyhjenee jälleen, kun sitä puristetaan
kokoon. Tässä yhteydessä muodostuu autoon
jonkin verran savua, mikä on täysin normaalia.
Koko tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
Yhdessä varoitussymbolin kanssa esitetään,
tarvittaessa, ilmoitus infonäytössä. Jos varoi-
19
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyt
VAROITUS
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena vakavia
henkilövahinkoja.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavalla riippuen
törmäystilanteesta ja siitä, käytetäänkö kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyötä vai ei.
Turvatyyny kuljettajan puolella
Turvavyön täydennyksenä kuljettajan puolella
on auto varustettu turvatyynyllä. Se on asennettu laskostettuna ohjauspyörän keskiöön.
Ohjauspyörässä on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
Matkustajan turvatyyny
Onnettomuustilanteissa voi sen vuoksi sattua, että vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyynyistä aktivoituu. Turvatyynyjärjestelmä tunnistaa törmäysvoiman, jolle auto
altistuu, ja sovittautuu tämän perusteella
siten, että yksi tai useampi turvatyyny laukeaa.
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puolella on auto varustettu turvatyynyllä. Se on
asennettu laskostettuna hansikaslokeron yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Myös turvatyynyjen kapasiteettia sovitetaan
autoon kohdistuvan törmäysvoiman
mukaan.
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä
käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa
vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella vasemmalta ohjattavassa autossa.
20
Turvatyynyn sijainti matkustajan puolella oikealta
ohjattavassa autossa.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman suorassa,
jalat lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan. Turvavyön täytyy olla lukittuna.
01 Turvallisuus
Turvatyynyt
01
VAROITUS
Älkää koskaan asettako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle kohtaan, jossa
matkustajan turvatyyny on.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
21
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*
Sulkeminen avaimella – PACOS*
Yleisiä tietoja
Matkustajan paikalla edessä olevan turvatyynyn aktivointi voidaan poistaa, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger
Airbag Cut Off Switch). Katsokaa tietoja aktivoinnista/aktivoinnin poistosta otsikon Aktivointi/aktivoinnin poisto alta.
Sulkeminen avaimella/kytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle ja se tulee esiin, kun ovi avataan (ks. jäljempänä olevaa kohtaa Aktivointi/
aktivoinnin poistaminen).
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Volvo suosittelee, että asennon
muuttamiseen käytetään etäavaimen avainliuskaa.
Tietoja avainliuskasta, katso sivu 51.
VAROITUS
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa auton matkustajille hengenvaaran.
22
VAROITUS
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Jos auto on varustettu etuistuimen matkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole
PACOS-kytkintä (matkustajan turvatyynyn
katkaisin), turvatyyny on aina aktivoituna.
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu ja symboli
kattokonsolissa palaa. Jos tätä kehotusta ei
noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
VAROITUS
Älkää antako matkustajan istua etumatkustajan paikalla, jos kattokonsolin (katso
sivu 23) ilmoitus kertoo, ettei turvatyynyä
ole aktivoitu, ja turvatyynyjärjestelmän
varoitussymboli näkyy samanaikaisesti mittaristossa. Tämä on vakavan vian osoitus.
Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kytkimen sijainti.
Turvatyyny on aktivoitu. Kun kytkin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, sitä vastoin
ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai lastentyynyllä.
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, eivät koskaan yli
140 cm pitkät henkilöt.
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*
VAROITUS
Aktivoitu turvatyyny
01
Deaktivoitu turvatyyny
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
2
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
HUOM
Kun etäavain on avainasennossa II, näkyy
mittaristossa turvatyynyn varoitussymboli
n. 6 sekuntia (katso sivu 19).
2
G017724
Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140
cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
G017800
Aktivoimaton turvatyyny (matkustajan
paikka):
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan
turvatyyny on aktivoitu.
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Kattokonsolissa oleva varoitussymboli osoittaa, että matkustajan turvatyyny edessä on
aktivoitu (ks. edellinen kuva).
Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyynyn aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa kuvaa).
Sen jälkeen syttyy kattokonsolin merkkivalo, joka osoittaa etumatkustajan paikan
turvatyynyn oikean tilan. Lisätietoja etäavaimen eri avainasennoista, katso sivu 80.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
23
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
01
Sivuturvatyyny
G032949
VAROITUS
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side Impact
Protection System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan,
kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt,
kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat
rintaa ja lantiota ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu kahdesta
pääosasta, sivuturvatyynystä ja tunnistimista.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
•
Volvo suosittelee, että korjauksen tekee
vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu. Virheellinen puuttuminen SIPStyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena
vakavia henkilövahinkoja.
•
Älkää sijoittako esineitä istuimen ulkosivun ja ovipaneelin väliselle alueelle,
koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa
tähän alueeseen.
•
Volvo suosittelee, että vain Volvon
hyväksymiä päälliverhoiluja käytetään.
Muut verhoilut voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sijainti
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
Sivuturvatyyny on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua1
matkustajan turvatyynyä.
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu sivuturvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimak1
24
Tietoja turvatyynyn aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta, katso sivu 22.
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
01
kaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja
sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy
autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon
törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
25
01 Turvallisuus
01
Turvaverho (IC)
Ominaisuudet
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim.
sateenvarjoille).
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käytätte vain Volvon alkuperäisiä osia, jotka on
hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän ja turvatyynyjen osa. Se on asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja suojaa
autossa reunapaikoilla matkustavia. Riittävän
voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy. Turvaverho auttaa
suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm ovien ikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muutoin voi piilossa auton sisäkaton
sisäpuolella olevan turvaverhon suojavaikutus jäädä pois.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
26
01 Turvallisuus
WHIPS
Piiskanheilahdussuoja – WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection System) muodostuu energiaa vastaanottavasta
selkänojasta sekä järjestelmään sovitetusta
niskatuesta etuistuimissa. Järjestelmä aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon
ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
01
Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatukea.
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän
toimintaa
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyön täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/
lastentyyny
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan
istuimen taakse mitään esineitä, jotka voivat estää
WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.
27
01 Turvallisuus
01
WHIPS
VAROITUS
Jos istuin on altistunut voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
WHIPS-järjestelmä pitää tarkastaa. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen
palvelu tarkastaa sen.
Osia WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin vaikuttaakin olevan vaurioitumaton.
Älkää sijoittako takaistuimelle mitään esineitä,
jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Jos takaistuimen selkänoja on käännettynä
alas, pitää vastaavasti etuistuinta siirtää
eteenpäin siten, ettei se ole kosketuksessa
alas käännetyn selkänojan kanssa.
28
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastusta varten lievemmänkin
takaa tapahtuneen päälleajon jälkeen.
01 Turvallisuus
Roll-Over Protection System – ROPS
01
Tehtävä
Volvon Roll-Over Protection System (ROPS) on
kehitetty vähentämään auton kaatumisen vaaraa sekä antamaan mahdollisimman hyvä
suoja, jos onnettomuus kuitenkin sattuu.
Järjestelmä muodostuu vakautusjärjestelmästä, Roll Stability Control (RSC), joka minimoi auton kaatumisen vaaran esim. äkillisissä
väistöliikkeissä tai jos auto joutuu luistoon.
RSC-järjestelmä käyttää tunnistinta, joka
havainnoi, kuinka auton kallistuma sivusuunnassa muuttuu. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten auton kaatumisriski. Jos riski on
olemassa, DSTC-järjestelmä puuttuu asiaan,
moottorin vääntömomenttia alennetaan ja yhtä
tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auton
vakaus on palautunut.
Katsokaa lisätietoja DSTC-järjestelmästä
sivulta 148.
VAROITUS
Normaalilla ajotavalla RSC-järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta tätä
ei saa pitää mahdollisuutena nopeuden
lisäämiseen. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta ajaessanne.
29
01 Turvallisuus
Kun järjestelmät laukeavat
01
Kun järjestelmät laukeavat
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristin,
etuistuin
Etu- ja/tai sivu- ja/tai
perätörmäyksissä ja/
tai kierähdysonnettomuuksissa
Turvavyönkiristin,
takaistuin
A
Keula- ja/tai sivutörmäyksessä ja/tai kaatumisessa
Turvatyynyt SRS
EtutörmäyksessäA
Sivuturvatyynyt
SIPS
Sivutörmäyksessä
Turvaverho IC
Sivutörmäyksessä ja/
tai kaatumisessa ja/tai
tietyissä keulatörmäyksissä
Retkahdussuojus
WHIPS
Takaapäin tulevassa
päälleajossa
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä turvatyynyjen laukeamatta. Tietyt tekijät, kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne., vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
• Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutet-
30
tuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
• Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihdon.
• Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
Turvatyynyt ja -vyöt aktivoituvat vain kerran
törmäyksessä.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsolin
päälle on valunut vettä tai muuta nestettä,
irrottakaa akkujohtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Kuljetuttakaa auto hinausautolla.
Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmät ovat
voineet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa
vapautunut savu ja pöly voivat suorassa
kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin
ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee,
huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen
nopea laukeaminen yhdessä tyynyn materiaalin kanssa saattaa myös aiheuttaa ihoon
hankaus- ja palovammoja.
01 Turvallisuus
Turvallisuustila
Toimenpiteet törmäyksen jälkeen
Poistakaa etäavain lukosta ja avatkaa kuljettajan ovi. Jos nyt esitetään ilmoitus siitä, että virta
on päällä, painakaa käynnistyspainiketta. Sulkekaa sitten ovi ja asettakaa etäavain takaisin
lukkoon. Auton elektroniikka yrittää nyt asettua
takaisin normaalitilaan. Yrittäkää sen jälkeen
käynnistää auto.
Jos ilmoitus Turvallisuustila Ks. käsikirjaa
on edelleen näytössä, autolla ei saa ajaa eikä
sitä saa hinata, vaan se on kuljetettava pois.
Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton
mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa
ajokuntoiselta.
Jos auto on ollut törmäyksessä, voidaan teksti
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa esittää infonäytössä. Se tarkoittaa, että auton toimintoja
on rajoitettu. Turvallisuustila on suoja, joka
aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa
tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai
jarrujärjestelmää.
Käynnistysyritykset
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään
saa tuntua.
Siirtäminen
Jos teksti Normal mode esitetään tekstin
Turvallisuustila Ks. käsikirjaa nollauksen jälkeen, auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan. Älkää
siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.
01
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun Volvon teknisen palvelun hoitaa
tarkastuksen ja auton palauttamisen normaalitilaan, kun Turvallisuustila Ks.
käsikirjaa on esitetty.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Turvallisuustila
Ks. käsikirjaa esitetään. Poistukaa autosta
pikimmiten.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
31
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastentyynyllä/lastenistuimessa aina
10-vuotiaiksi asti.
HUOM
VAROITUS
Kysymysten liittyessä lasten turvatuotteiden asennukseen ottakaa yhteys valmistajaan saadaksenne tarkempia ohjeita.
Lastenistuimet
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen etäisyyssäädön vipuun tai
istuimen alapuolen jousiin tai palkkeihin.
Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja koon mukaan. Lisätietoja, katso sivu 34.
Lastenistuinten sijoittaminen
Voitte hyvin sijoittaa:
HUOM
• lastenistuimen/-tyynyn matkustajan istui-
Lasten sijoittamista autoon koskevat lait
vaihtelevat maittain. Ottakaa selville voimassa olevat määräykset.
melle, kunhan autossa ei ole aktivoitua1
turvatyynyä matkustajan paikalla.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia, lastentyynyjä & kiinnityslaitteita), jotka on
kehitetty juuri Teidän autoanne varten. Jos
käytätte lapsille tarkoitettuja Volvon turvavarusteita, saatte parhaat edellytykset lapsenne
turvalliselle matkustamiselle autossa, mutta
myös lasten turvavarustuksen, joka sopii ja on
helppo käyttää.
1
32
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä, katso sivu 22.
G020739
• yksi tai useampia lastenistuimia/lastentyyLasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana seuraava asennusohje.
nyjä takaistuimella.
Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt aina
takaistuimelle, jos matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu. Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos lapsi istuu matkustajan paikalla.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
VAROITUS
01
Turvatyynytarra
Lastentyynyjä/lastenistuimia, joissa on
terässankoja tai muu rakenne, joka voi ottaa
kiinni vyölukon avauspainikkeeseen, ei saa
käyttää, koska ne voivat vahingossa aiheuttaa vyölukon avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan olla
tuulilasia vasten.
Tarra tulee näkyviin, kun matkustajan ovi avataan,
ks. kuvaa sivulla 22.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
33
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Suositellut lastenistuimet2
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Ryhmä 0
Takaistuimen reunapaikka
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E5 03301146
enint. 13 kg
(L)
Ryhmä 0
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään auton turvavyöllä.
Ryhmä 0+
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
enint. 13 kg
(U)
(U)
enint. 10 kg
Takaistuimen keskipaikka
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant
Seat) – selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
(U)
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Käyttäkää suojatyynyä lastenistuimen ja
kojelaudan välissä.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
2
34
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin
(Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaisesti.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Ryhmä 0
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jolla on yleisesti
hyväksyttyjä.
enint. 10 kg
(U)
(U)
01
(U)
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
(L)
Ryhmä 1
9–18 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Käyttäkää suojatyynyä lastenistuimen ja
kojelaudan välissä.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin
(Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
``
35
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Ryhmä 1
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja kiinnitysnauhoilla.
9–18 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
(L)
Ryhmä 1
9–18 kg
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
(U)
Ryhmä 2
15–25 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti
hyväksyttyjä.
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat)
- selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
36
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Takaistuimen reunapaikka
Ryhmä 2
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child
Seat) – kasvot eteenpäin käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
15–25 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
01
Takaistuimen keskipaikka
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(L)
(L)
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat with backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny
(Volvo Booster Seat with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
(UF)
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat
with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
(UF)
(UF)
Lastentyyny selkänojalla ja ilman
(Booster Cushion with and without
backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
(UF)
``
37
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä)
Ryhmä 2/3
Takaistuimen reunapaikka
Takaistuimen keskipaikka
Integroitu turvavyötyyny (Integrated Booster
Cushion) – tehdasasenteinen lisävaruste.
15–36 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04189
(B)
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
B: Sisäänrakennetut lastenistuimet hyväksytty tälle painoluokalle.
Integroidut kaksivaiheiset
turvavyötyynyt*
Integroidut turvavyötyynyt on erityisesti suunniteltu antamaan hyvä turvallisuus. Yhdessä
turvavyön kanssa ne on hyväksytty lapsille,
jotka painavat 15 - 36 kg ja ovat vähintään 95
cm pitkiä.
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
• integroitu 2-vaiheinen turvavyötyyny on
oikein säädetty (ks. taulukkoa sivulla 39)
ja lukittuna
• turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon
ja ettei se ole löysällä tai kiertynyt
Oikea sijainti, vyön pitää olla asetettuna reilusti
olkapään päälle.
38
Virheellinen sijainti, niskasuojan pitää olla säädettynä pään korkeudelle eikä vyö saa olla olkapään
alapuolella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
• turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
Vaihe 1
Vaihe 2
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin turvavyötyynyn avaamiseksi.
Aloittakaa alemmasta vaiheesta. Painakaa
painiketta.
01
olkapään alapuolella (ks. edelliset kuvat)
• turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän suojan.
Ohje integroidun turvavyötyynyn kaksitasoisesta säädöstä, ks. sivuja 39–40.
Kaksivaiheisen turvavyötyynyn
kääntäminen ylös
Integroitu turvavyötyyny voidaan kääntää ylös
kahdessa vaiheessa. Kuinka monessa vaiheessa tyyny käännetään ylös, riippuu lapsen
painosta.
Paino
Vaihe 1
Vaihe 2
22–36 kg
15–25 kg
Painakaa turvavyötyynyä taaksepäin sen
lukitsemiseksi.
``
39
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Nostakaa turvavyötyynyä etureunasta ja
painakaa sitä taaksepäin selkänojaa kohti sen
lukitsemiseksi.
nyä ei voi säätää ylemmästä vaiheesta alempaan vaiheeseen.
Painakaa kädellä alaspäin istuimen keskeltä
sen lukitsemiseksi.
VAROITUS
VAROITUS
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä
turvavyötyynyyn. Jos integroitu turvavyötyyny on ollut alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyötyyny pitää vaihtaa. Vaikka
turvavyötyyny vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen suojaominaisuuksista on
voitu menettää. Turvavyötyyny pitää vaihtaa
myös, jos se on hyvin kulunut.
HUOM
Integroitua lastenistuinta ei voi säätää vaiheesta 2 vaiheeseen 1. Se pitää ensin
palauttaa kääntämällä koko istuintyyny alas.
Ks. alla olevaa otsikkoa Kaksivaiheisen lastenistuimen kääntäminen alas.
Kaksivaiheisen turvavyötyynyn
kääntäminen alas
Kääntäminen alas voidaan tehdä ylemmästä ja
alemmasta vaiheesta täysin alas käännettyyn
asentoon tyynyssä. Sitä vastoin turvavyötyy-
40
Jos liikkuvan kaksivaiheisen turvavyötyynyn
ohjeita ei noudateta, voi lapselle aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa ennen kääntämistä alas, ettei
irtonaisia esineitä (esim. leikkikaluja) ole
jätetty tyynyn alla olevaan tilaan.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuimen
vapauttamiseksi.
HUOM
Selkänojaa käännettäessä pitää lastenistuin
ensin kääntää alas.
Lapsilukot takaovissa
Takaovien ikkunannostimien käyttösäätimet ja
takaovien avauskahvat voidaan salvata avaamiselta sisäpuolelta. Lisätietoja, katso
sivu 64.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimille
Kokoluokat
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat eri
kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa
automalleissa.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on tämän vuoksi kokoluokitus,
joka auttaa käyttäjiä valitsemaan oikean lastenistuimen (ks. seuraavaa taulukkoa).
Kokoluokka
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
Selostus
A
Täysi koko, eteenpäin
käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto 1), eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Rajoitettu koko (vaihtoehto 2), eteenpäin käännetty lastenistuin
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
C
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Täysi koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
D
Rajoitettu koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
Kokoluokka
01
Selostus
E
Taaksepäin käännetty
vauvakaukalo
F
Poikittainen vauvakaukalo, vasen
G
Poikittainen vauvakaukalo, oikea
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta matkustajan
paikalle, jos autossa on aktivoitu turvatyyny.
HUOM
Jos ISOFIX-lastenistuimesta puuttuu kokoluokitus, pitää kyseisen automallin olla lastenistuimen ajoneuvoluettelossa.
HUOM
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
41
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
ISOFIX-lastenistuinten tyypit
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
Paino
enint. 10 kg
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
enint. 10 kg
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
enint. 13 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Lastenistuin, selkänoja menosuuntaan käännetty
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
42
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuimen tyyppi
Eteenpäin käännetty lastenistuin
Paino
Kokoluokka
9–18 kg
B
01
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OKA
(IUL)
B1
X
OKA
(IUL)
A
X
OKA
(IUL)
X: ISOFIX-sijoittaminen ei sovi ISOFIX-lastenistuimelle tässä painoluokassa ja/tai kokoluokassa.
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
IUF: Sopiva eteenpäinkäännetyille ISOFIX-lastenistuimille, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä tässä painoluokassa.
A
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
``
43
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
HUOM
Autoista, joissa on näkösuoja kuormatilan
päällä, pitää poistaa näkösuoja, ennen kuin
lastenistuin voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
VAROITUS
Auto on varustettu tietyille eteenpäin käännetyille lastenistuimille tarkoitetuilla yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu
istuimen takapuolelle.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi
autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat
laitapaikoilla.
44
Lastenistuimen kiinnitysnauhat pitää aina
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin
ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.
01 Turvallisuus
01
45
Etäavain/avainliuska................................................................................
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*........................................................
Avaimeton käyttö*...................................................................................
Lukitseminen/lukituksen avaaminen.......................................................
Lapsilukko...............................................................................................
Hälytys*...................................................................................................
46
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
48
53
55
58
64
65
LUKOT JA HÄLYTIN
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Yleistä
02
Auto toimitetaan varustettuna 2 etäavaimella
tai PCC:llä (Personal Car Communicator). Niitä
käytetään auton käynnistämiseen sekä lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen.
Lisää etäavaimia voidaan tilata myöhemmin jopa 6 kappaletta voidaan ohjelmoida ja käyttää yhteen ja samaan autoon.
Etäavaimen sisällä on irrotettava, metallinen
avainliuska. Näkyvästä osasta on kaksi mallia,
jotta etäavaimet voidaan erottaa toisistaan.
PCC:n toimintaa on laajennettu verrattuna
etäavaimeen. Tämän jakson jatkossa selostetaan toimintoja, jotka ovat sekä PCC:ssä että
etäavaimessa.
• Lukituksen avaaminen - kaksi välähdystä
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Info Avaimien lkm. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 202.
Lukitsemisen yhteydessä osoitus tapahtuu
vain, jos kaikki lukot on lukittu ovien sulkemisen jälkeen.
Avainmuisti1 – ulkotaustapeilit ja
kuljettajan istuin
Asetukset kytketään automaattisesti ko. etäavaimeen, ks. sivut 83 ja 105.
Toiminto voidaan aktivoida/sulkea valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Avainmuisti.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 202.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Keyless drive -järjestelmällä varustetut autot,
katso sivu 55.
Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista ja takaluukusta etäavaimella, kun
kuljettaja poistuu autosta.
Osoitus lukitsemisen/lukituksen
avaamisen yhteydessä
Etäavaimen häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää
1
2
48
• Lukitseminen - yksi välähdys ja taustapeilit
tällöin ottaa mukaan valtuutettuun palveluun.
Varastamisen estämiseksi hävinneen etäavaimen koodi poistetaan järjestelmästä.
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen
oikein.
Vain yhdessä sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen ja sähkötaustapeilien kanssa.
Vain sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
käännetään2 sisään.
ja taustapeilit käännetään2 ulos.
Toiminnan valitseminen
Eri vaihtoehdot lukitsemisen/lukituksen avaamisen osoittamiseksi valoilla voidaan asettaa
auton valikkojärjestelmässä, katso sivu 202.
Etsikää valikkojärjestelmässä MY CAR ylöspäin Asetukset Ajoneuvoasetukset
Valosäädöt ja merkitkää Oven lukituksen
valosignaali ja/tai Oven avaamisen
vahvistus valosign..
Elektroninen käynnistyksenesto
Jokaisella etäavaimella on ainutlaatuinen
koodi. Auto voidaan käynnistää vain oikealla
etäavaimella, jossa on asianmukainen koodi.
Seuraavat vikailmoitukset mittariston infonäytössä johtuvat elektronisesta ajonestosta:
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Ilmoitus
Sisältö
Aseta
avain lukkoon
Vika luettaessa etäavain käynnistyksen aikana - Vetäkää
avain pois virtalukosta, painakaa se uudelleen paikalleen ja
tehkää uusi käynnistysyritys.
Auton
avain ei
läsnä
Vika luettaessa etäavainta
käynnistyksen aikana - tehkää
uusi käynnistysyritys.
Jos vika säilyy: Työntäkää
etäavain virtalukkoon ja tehkää uusi käynnistysyritys.
Ajonesto
Yritä
käyn.
uud.
Vika käynnistyksenestojärjestelmässä käynnistyksen
aikana. Jos vika säilyy: Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Toiminnot
02
Etäavain ja PCC* - Personal Car Communicator.
Etäavain, vakioversio.
Tiedotuksia
Lukitseminen
Toimintopainikkeet
Lukituksen avaaminen
Lähestymisvalaist. kesto
Takaluukku
Lukitseminen - Lukitsee ovet ja takaluukun samalla, kun hälytin aktivoidaan.
Pitkä painallus (vähintään 2 sekuntia) sulkee
kaikki ikkunat ja kattoluukun* samanaikaisesti.
Paniikkitoiminto
Auton käynnistys, katso sivu 116.
VAROITUS
Jos kattoluukku ja ikkunat suljetaan kaukoohjaimella, tarkastakaa, etteivät kenenkään
kädet jää puristuksiin.
Lukituksen avaaminen - Avaa ovien ja
takaluukun lukituksen samalla, kun hälyttimen
aktivointi poistetaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
49
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) avaa
kaikki ikkunat samanaikaisesti.
02
Toiminto voidaan muuttaa kaikkien ovien
samanaikaisesta lukituksen avaamisesta sellaiseksi, että painikkeen painallus avaa ensin
vain kuljettajan oven lukituksen ja toisen painalluksen jälkeen - 10 sekunnin kuluessa - avataan muiden ovien lukitus.
Toimintoa voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Lukon asetukset
Ovien avaaminen kummankin vaihtoehdon
Kaikki ovet ja Kuljettajan ovi, sitten kaikki
osalta. Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 202.
Lähestymisvalaistus - Käytetään sytyttämään auton valaistus matkan päästä. Lisätietoja, katso sivu 96.
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Autoissa, joissa on sähkötoiminen takaluukku*, avataan luukku pitkän painalluksen
jälkeen. Lisätietoja, katso sivu 60.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään 3
sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa 3 sekunnin
aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
50
Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella,
kun se on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu
2 minuutin ja 45 sekunnin kuluttua.
Erityiset PCC-toiminnot*
Käyttöetäisyys
Etäavaimen toimintoja voidaan käyttää noin 20
metrin etäisyydellä autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä kauko-ohjaimen toimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata avainliuskalla,
katso sivu 51.
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin käydessä tai avainasennossa I tai kun II on aktiivinen (katso sivu 80) ja jos kaikki ovet suljetaan, infonäyttö esittää varoitusilmoituksen
samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Kun etäavain on palautettu autoon, varoitusilmoitus katkeaa ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen, kun:
• Etäavain on asetettu virtalukkoon
• Nopeus ylittää 30 km/h
• OK-painiketta on painettu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Etäavain ja PCC* - Personal Car Communicator.
Infopainike
Merkkivalot
Infopainikkeella voidaan autosta saada määrättyjä tietoja merkkivalojen avulla.
Infopainikkeen käyttö
–
Painakaa infopainiketta
.
> Noin 7 sekunnin ajan kaikki merkkivalot
vilkkuvat ja valo kulkee ympäri PCC:tä.
Tämä osoittaa, että autosta luetaan tietoja.
Jos jotain muista painikkeista painetaan
tänä aikana, lukeminen keskeytyy.
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta toistuvissa tilanteissa
ja eri paikoissa (sekä 7 sekunnin kuluttua
että valon siirryttyä PCC:n ympäri), ottakaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Merkkivalot antavat tietoja seuraavan kuvan
mukaisesti:
Punainen jatkuva valo - Hälytys on lauennut auton lukitsemisen jälkeen.
Punainen valo vilkkuu muuttuvasti kummassakin punaisessa merkkivalossa Hälytys on lauennut alle 5 minuuttia sitten.
Käyttöetäisyys, PCC
PCC:n käyttöetäisyys lukitsemiselle, lukituksen avaamiselle ja takaluukulle on n. 20 m
autosta - muille toiminnoille jopa n. 100 m.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
HUOM
Ympäristössä olevat radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet jne. voivat häiritä etäavaintoimintoja.
HUOM
Jos mikään merkkivalo ei pala käytettäessä infopainiketta käyttöetäisyydellä, se
voi johtua siitä, että viimeisintä kommunikaatiota PCC:n ja auton välillä ovat häirinneet ympäröivät radioaallot, rakennukset,
maantieteelliset olosuhteet tms.
02
Irrotettava avainliuska
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joitakin toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Avainliuskan toiminnot
PCC:n käyttöetäisyyden ulkopuolella
Vihreä kiinteä valo – Auto on lukittu.
Keltainen kiinteä valo – Auto on lukitsematon.
Jos PCC on liian kaukana autosta informaation
lukemiseksi, näytetään viimeisin tila, johon
auto jätettiin, ilman että valo kulkee ympäri
PCC:tä.
Jos autossa käytetään useampaa PCC:tä, vain
se PCC, jota viimeksi käytettiin lukitsemiseen/
lukituksen avaamiseen, näyttää oikean tilan.
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
• kuljettajan ovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, katso sivu 56.
• takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/
poistaa käytöstä, katso sivu 64.
• pääsy hansikaslokeroon estetään.
• matkustajan turvatyyny edessä (PACOS)*
aktivoidaan/poistetaan käytöstä, katso
sivu 22.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
51
02 Lukot ja hälytin
Etäavain/avainliuska
Avainliuskan irrotus
02
Oven lukituksen avaaminen
avainliuskalla
Jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella, esim. koska paristot ovat lopussa, kuljettajan ovi voidaan avata seuraavasti:
1. Avatkaa kuljettajan oven lukitus avainliuskalla ovenkahvan lukkosylinteristä.
Ks. myös kuvaa ja lisätietoja katso
sivu 56.
HUOM
Vetäkää jousikuormitteista salpaa sivulle.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan
taaksepäin.
Avainliuskan kiinnitys
Asettakaa avainliuska varovasti takaisin paikalleen etäavaimeen.
1. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
2. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
52
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja
ovi avataan, hälytys laukeaa.
2. Sulkekaa hälytys asettamalla avain virtalukkoon.
Keyless-järjestelmällä varustettu auto, katso
sivu 56.
02 Lukot ja hälytin
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*
Pariston vaihto
Pariston vaihto
Huomioikaa kuinka paristo/paristot on/
ovat kiinni kannen sisäpuolella, varsinkin
niiden (+)- ja (–)-puolen suhteen.
Paristot tulee vaihtaa, jos:
• infosymboli syttyy ja näyttö esittää
Kaukosäätimen pariston lataustila
heikko. Vaihda paristo.
02
Etäavain (1 paristo)
ja/tai
1. Kääntäkää paristo varovasti irti.
• lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
2. Asettakaa uusi paikalleen (+)-puoli alaspäin.
signaaliin 20 m:n sisällä autosta katsoen.
PCC* (2 paristoa)
Avaaminen
1. Kääntäkää paristot varovasti irti.
Vetäkää jousikuormitteista salpaa
sivulle.
2. Asettakaa ensin yksi uusi paikalleen (+)puoli ylöspäin.
Vetäkää samalla avainliuska ulos suoraan taaksepäin.
3. Asettakaa valkoinen muoviliuska väliin ja
lopuksi vielä toinen uusi paristo (+)-puoli
alaspäin.
Työntäkää 3 mm:n ruuvitaltta reikään,
joka on jousikuormitetun salvan takana, ja
kammetkaa varovasti etäavain ylös.
Paristotyyppi
HUOM
Käyttäkää paristoa, jonka tyyppi on CR2430,
3 V – yksi etäavaimessa ja kaksi PCC:ssä.
Kokoaminen
Kääntäkää etäavaimen painikkeet ylöspäin,
jotta vältätte paristojen putoamisen pois,
kun se avataan.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskemasta uusiin paristoihin ja
niiden kosketuspintoihin sormin, koska
tämä voi heikentää niiden toimintaa.
1. Painakaa etäavain kokoon.
2. Pitäkää etäavainta rako ylöspäin ja pujottakaa metallinen avainliuska rakoon.
3. Painakaa metallista avainliuskaa kevyesti.
Kuuluu naksahdus, kun metallinen avainliuska lukkiutuu kiinni.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
53
02 Lukot ja hälytin
Etäavaimen/PCC:n pariston vaihto*
TÄRKEÄÄ
02
54
Varmistakaa, että käytetyt paristot hoidetaan tavalla, joka säästää ympäristöä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
Avaimeton lukko- ja
käynnistysjärjestelmä (vain PCC1)
Yleistä
dellä auton ovenkahvasta tai takaluukusta.
Tämä tarkoittaa sitä, että oven lukitsevan tai
lukituksen avaavan henkilön on pidettävä PCC
mukanaan. Ovea ei voi lukita tai avata lukituksesta, jos PCC on auton vastakkaisella puolella.
Punaiset renkaat edellisessä kuvassa osoittavat alueen, jonka järjestelmän antennit peittävät.
Jos kaikki PCC-yksiköt poistetaan autosta
moottorin käydessä tai avainasennossa I tai
kun II on aktiivinen (katso sivu 80) ja jos kaikki
ovet suljetaan, infonäyttö esittää varoitusilmoituksen samalla, kun kuullaan äänimuistutus.
Avaimeton käyttö -toiminnolla, joka on
PCC:ssä, auton lukitus voidaan avata, autolla
ajaa ja lukitus sulkea ilman avainta. Riittää, kun
PCC on mukana. Järjestelmän avulla auto on
helpompi avata, jos esim. kädet ovat varattuina.
Auton kummassakin PCC:ssä on avaimeton
toiminto. Useampia PCC-yksiköitä voidaan
tilata, katso sivu 48.
PCC:n käyttöetäisyys
Kun PCC on palautettu autoon, varoitusilmoitus katkeaa ja äänimuistutus lakkaa sen jälkeen, kun:
• ovi on avattu ja suljettu
• PCC on asetettu virtalukkoon
• OK-painiketta on painettu.
Jos joku sitä vastoin murtautuu autoon, avaa
oven ja löytää PCC:n, se aktivoituu jälleen.
Käsitelkää sen vuoksi kaikkia PCC-yksiköitä
hyvin varovasti.
02
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan jättäkö PCC:tä autoon.
Häiriöitä PCC:n toiminnassa
Avaimetonta käyttötoimintoa voivat häiritä
sähkömagneettinen kenttä ja suojaus.
HUOM
Älkää asettako/säilyttäkö PCC:tä matkapuhelimen tai metalliesineiden lähellä - ei
lähempänä kuin 10-15 cm.
Jos häiriöitä kuitenkin esiintyy, käyttäkää
PCC:tä ja avainliuskaa kuten etäavainta, katso
sivu 49.
PCC:n turvallinen käsittely
Jos avaimettomalla käyttötoiminnolla varustettu PCC on unohdettu autoon, sen aktivointi
häviää tilapäisesti lukittaessa auto. Kukaan asiaankuulumaton ei voi silloin avata ovia.
Jotta ovi tai takaluukku voidaan avata, on
PCC:n oltava enintään n. 1,5 metrin etäisyy-
1
Personal Car Communicator, katso sivu 50.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
55
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
Lukitseminen
Lukituksen avaaminen
Lukitus avautuu, kun käsi tarttuu ovenkahvaan
tai takaluukun kumipintaiseen painolevyyn vaikutetaan - avatkaa ovi tai takaluukku normaalisti.
02
Lukituksen avaaminen metallisella
avainliuskalla
1. Painakaa avainliuskaa n. 1 cm suoraan ylös
ovenkahvassa/kotelon alapuolella olevaan
reikään - älkää kammetko.
> Momentti irrottaa muovikotelon automaattisesti, kun liuskaa painetaan suoraan ylös aukkoon.
2. Työntäkää sitten avainliuska lukkosylinteriin ja avatkaa oven lukitus.
3. Asettakaa muovikotelo takaisin lukituksen
avaamisen jälkeen.
HUOM
Keyless-järjestelmällä varustetuissa autoissa on
painike ovien ulkokahvoissa.
Kun kuljettajan oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi avataan, hälytys laukeaa. Se
suljetaan asettamalla PCC virtalukkoon,
katso sivu 66.
Lukitkaa ovet ja takaluukku painamalla lukkonuppi sisään jossain ulkopuolen ovenkahvoista.
Kaikkien ovien ja takaluukun pitää olla kiinni
ennen kuin auto voidaan lukita - muussa
tapauksessa auto ei lukkiudu.
HUOM
Automaattivaihteistolla varustetussa
autossa pitää vaihteenvalitsin asettaa Pasentoon – muutoin autoa ei voi lukita eikä
saattaa hälyttimen valvontaan.
2
56
Reikä avainliuskaa varten - kotelon irrottamiseksi.
Jos keskuslukitusta ei voi aktivoida PCC:llä,
esim. jos paristot ovat lopussa, vasen etuovi
voidaan avata PCC:n irrotettavalla avainliuskalla (katso sivu 51)
Jotta lukkosylinteriin päästään käsiksi, pitää
ovenkahvan muovikotelo irrottaa - myös se
tehdään avainliuskalla:
Vain yhdessä sähkökäyttöisen kuljettajan istuimen ja sähkötaustapeilien kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Avainmuisti2 – kuljettajan istuin ja
ulkotaustapeilit
Muistitoiminto PCC:ssä
Jos useita henkilöitä, joilla on jokaisella oma
PCC:nsä, lähestyy autoa, tehdään istuimen ja
taustapeilien asetukset sen mukaan, joka avaa
kuljettajan oven.
Kun henkilö A on avannut kuljettajan oven
PCC-A:lla, mutta autoa on tarkoitus ajaa hen-
02 Lukot ja hälytin
Avaimeton käyttö*
kilön B, jolla on PCC-B, asetuksia voidaan
muuttaa kolmella eri tavalla:
Antennien sijainti
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei
pidä tulla 22 cm lähemmäs Keyless-järjestelmän antenneja sydämentahdistimen
kanssa. Näin vältetään sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän väliset häiriöt.
• Henkilö B seisoo kuljettajan oven luona tai
istuu ohjauspyörän takana ja painaa
PCC:nsä lukituksen avauspainiketta, katso
sivu 49.
02
• Valitkaa jokin kolmesta mahdollisesta istuimen säätömuistista istuimen painikkeella 1
- 3, katso sivu 83.
• Säätäkää istuin ja peilit käsin, katso
sivu 83 ja 105.
Lukitusasetukset
Avaimetonta toimintoa voidaan sovittaa ilmoittamalla valikkojärjestelmässä MY CAR, minkä
ovien lukitus pitää avata, kohdassa
Ajoneuvoasetukset Lukon asetukset
Sisään ilman avainta - valitkaa sen jälkeen
väliltä Avaa kaikki ovet, Mikä tahansa ovi,
Saman puolen ovet ja Molemmat etuovet.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 202.
Keyless-järjestelmällä on useita autoon sijoitettuja integroituja antenneja:
Takaluukku, pyyhinmoottorin luona
Ovenkahva, vasen takana
Kuormatila, sisimpänä lattian alla keskellä
Ovenkahva, oikea takana
Keskikonsoli, takaosan alla
Keskikonsoli, etuosan alla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
57
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Ulkopuolelta
02
Etäavaimella voidaan lukita/avata kaikkien
ovien ja takaluukun lukitus samanaikaisesti.
Lukituksen avaamiselle voidaan valita eri
sekvenssejä, ks."Lukituksen avaaminen etäavaimella", sivu 49.
Jotta lukitussekvenssi voidaan aktivoida, pitää
kuljettajan oven olla kiinni - jos jokin muista
ovista tai takaluukku on auki, lukitaan se/nämä
ja hälytin aktivoidaan vasta, kun se/ne suljetaan. Avaimettoman Keyless*-järjestelmän
yhteydessä pitää kaikkien ovien ja takaluukun
olla kiinni.
HUOM
VAROITUS
Ottakaa huomioon vaara tulla lukituksi
autoon, kun se lukitaan ulkopuolelta etäavaimella - sen jälkeen ovia ei voi avata sisäpuolelta oven salpakahvoilla. Lukekaa lisää
jäljempänä olevasta osasta "Salpalukitustila".
Sisäpuolelta
Keskuslukitus
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
2 minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta,
lukitaan kaikki lukot automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään tahattomasti lukitsematta. (Hälyttimellä
varustetut autot, katso sivu 65.)
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella
ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä – lukitkaa tai
avatkaa kuljettajan oven lukitus tällöin irrotettavalla avainliuskalla, katso sivu 51.
Keskuslukitus.
Etuovien keskuslukituspainikkeella voidaan
kaikki ovet ja takaluukku lukita tai niiden lukitus
avata samanaikaisesti.
• Lukitkaa painamalla painikkeen toista
puolta
sen.
– toinen puoli
avaa lukituk-
Lukituksen avaaminen
HUOM
Huomatkaa, että hälytys laukeaa, kun ovi
avataan avainliuskalla lukitsemisen jälkeen hälytys suljetaan tällöin työntämällä etäavain virtalukkoon.
58
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisäpuolelta oven lukitus voidaan avata kahdella eri tavalla:
• Painakaa keskuslukituspainiketta
.
Pitkä painallus (vähintään 4 sekuntia) avaa
myös kaikki sivuikkunat* samanaikaisesti.
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
• Vetäkää avauskahvasta kerran ja vapaut-
Hansikaslokero
Takaluukku
takaa – oven lukitus on avattu. Ovi avautuu,
kun kahvasta vedetään vielä kerran.
Manuaalinen avaaminen
02
Lukitseminen
• Painakaa keskuslukituspainiketta
etuovien sulkemisen jälkeen.
Pitkä painallus (vähintään 2 sekuntia) sulkee
myös kaikki sivuikkunat ja kattoluukun*
samanaikaisesti.
Kaikki ovet voidaan yksilöllisesti myös lukita
manuaalisesti lukkonupilla - oven pitää tällöin
olla kiinni.
Läpituuletustoiminto
Keskuslukituspainikkeen pitkä painallus
(vähintään 4 sekuntia) avaa kaikki ikkunat
samanaikaisesti – esim. matkustamon tuulettamiseksi nopeasti lämpimällä säällä.
Automaattinen lukitseminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
Toiminto voidaan aktivoida/sulkea valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Lukon asetukset
Oven automaattinen lukitus. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 202.
Käsinekotelo voidaan lukita/sen lukitus avata
vain etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla.
Lisätietoja avainliuskasta, katso sivu 51.
Hansikaslokeron lukitseminen:
Työntäkää avainliuska hansikaslokeron
lukkosylinteriin.
Kääntäkää avainliuskaa 90 astetta myötäpäivään. Avaimenreikä on lukittu-tilassa
vaakasuorassa.
Kumilevy sähköisellä kytkimellä.
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni. Avaaminen:
1. Painakaa kevyesti kumipintaista painolevyä ulkokahvan alapuolella - lukko vapautetaan.
2. Nostakaa ulkokahvasta luukun avaamiseksi kokonaan.
Vetäkää avainliuska pois.
• Lukituksen avaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
59
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
02
TÄRKEÄÄ
•
ja liiketunnistimet sekä takaluukun avaustunnistimet kytketään pois toiminnasta.
Takaluukun lukituksen vapauttamiseen
tarvitaan hyvin vähän voimaa - Painakaa vain kevyesti kumipintaista levyä.
Ovet pysyvät lukittuina ja hälytyksen piirissä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn takaluukkua avattaessa - nostakaa
kahvasta. Liian suuri voima voi vahingoittaa kumilevyn sähkökytkintä.
Lukituksen avaaminen etäavaimella
• Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
pysyy suljettuna - painakaa kevyesti kumipäällysteistä painolevyä ulkokahvan alla ja
nostakaa luukkua.
Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, se
lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
Lukitseminen etäavaimella
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspai, katso sivu 49.
niketta
> Jos autossa on hälytin*, kojelaudan
hälytysilmaisin alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että hälytin on aktivoitu.
Sähkötoiminen takaluukku*
G031965
Lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta
HUOM
Etäavaimen
-painikkeella voidaan pelkästään takaluukun hälytys poistaa* ja sen lukitus
avata.
Jos autossa on hälytin*, kojelaudan hälytysilmaisin sammuu merkiksi siitä, että koko auto
ei ole hälyttimen valvonnassa. Hälyttimen taso-
60
Takaluukun lukituksen avaaminen:
–
Painakaa valopaneelin painiketta (1).
> Luukun lukitus avataan ja luukku voidaan avata 2 minuutin kuluessa (jos
auto on lukittu sisäpuolelta).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ottakaa tilan kattokorkeus huomioon sähköavausta käytettäessä. Älkää käyttäkö luukun sähkökäyttöä tilan kattokorkeuden
ollessa matala, ks. kohtaa "Takaluukun
avaamisen/sulkemisen keskeytys".
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
HUOM
•
•
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen noin 2 minuutin
kuluttua.
Jos käynnistysakku on ollut tyhjä tai kytkettynä irti, luukku pitää avata ja sulkea
kerran järjestelmän nollaamiseksi.
Ohjelmoitava enimmäisavautuma
Takaluukun suurin avautumisasento voidaan
ohjelmoida. Voidaan käyttää esim. tallin kattokorkeuden ollessa matala. Menetelkää näin:
• Avatkaa luukku manuaalisesti, pitäkää sitä
halutussa asennossa ja painakaa takaluukussa olevaa painiketta pitkään (vähintään
3 sekuntia) ja vapauttakaa luukku sen jälkeen - ohjelmointi on valmis.
• Ohjelmoinnin poistaminen - siirtäkää
luukku manuaalisesti korkeampaan asentoon.
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
• Painakaa kevyesti kumipintaista painolevyä ulkokahvan alapuolella.
02
Takaluukun sulkeminen
Luukku suljetaan tällä takaluukun
painikkeella tai käsin.
• Avattaessa sähkökäyttö suljetaan ja luukku
vapautetaan.
• Suljettaessa - luukku pysähtyy ja siirtyy
esteestä muutamia senttimetrejä takaisinpäin.
• Painakaa painiketta - luukku suljetaan
automaattisesti.
Takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
keskeyttäminen
VAROITUS
Ottakaa puristumisvaara huomioon avattaessa/suljettaessa. Tarkistakaa, ettei takaluukun lähellä ole ketään, koska puristumisvahingolla voi olla vakavia seurauksia.
Käyttäkää takaluukkua aina silmälläpidon
alaisena.
Takaluukun avaaminen
Takaluukku voidaan avata kolmella
eri tavalla, joista kaksi tehdään tällä
painikkeella:
Lumi ja tuuli
• Valopaneelissa olevan painikkeen pitkä
Jos takaluukkua kuormittaa avattaessa jokin,
esim. lumi, jää tai voimakas tuuli, joka painaa
luukun alas, luukku suljetaan automaattisesti.
• Etäavaimessa olevan painikkeen pitkä pai-
painallus – pitäkää painiketta painettuna,
kunnes luukku alkaa avautua.
nallus – pitäkää painiketta painettuna, kunnes luukku alkaa avautua.
Tämä voidaan tehdä neljällä eri
tavalla, joista kolme tehdään tällä painikkeella:
•
•
•
•
Painakaa valopaneelin painiketta
Painakaa etäavaimen painiketta
Painakaa takaluukun painiketta
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
- Luukun liike keskeytetään ja se pysähtyy.
Takaluukun käyttö käsin
Järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta, jos
avaus-/sulkemisjakso keskeytetään edellisen
osan mukaisesti.
• Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä käsin.
61
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Salpalukitustila*1
02
(valikkojärjestelmän perusteellinen selostus, katso sivu 202).
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Salpalukitustila tarkoittaa, että kaikki lukkonupit ja avauskahvat kytketään mekaanisesti
vapaiksi, mikä tekee mahdottomaksi oven
avaamisen sisäpuolelta.
2. Valitkaa Aktivoi kerran.
> Kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen
Rajoitettu suoja Ks. käsikirjaa, jolloin
Salpalukitustila suljetaan lukittaessa
auto.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella ja se
alkaa n. 10 sekunnin viiveellä ovien lukitsemisen jälkeen.
tai
–
HUOM
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy
ja hälytyksen aktivointi poistuu.
Aktiiviset valikkovalinnat osoitetaan rastilla.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella
salpalukitustilasta. Vasemman etuoven lukitus
voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla.
MY CAR
OK MENU
TUNE-kääntösäädin
Valitkaa Kysy poistuttaessa.
> Aina, kun moottori sammutetaan, keskikonsolin näyttö esittää ilmoituksen
Aktivoidaanko alennettu suoja,
kunnes moottori on käynnistynyt
uudelleen? sekä sen jälkeen vaihtoehdot Vahvista painamalla OK ja
Keskeytä EXIT.
Jos Salpalukitustila pitää sulkea
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
EXIT
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea. Se tehdään seuraavasti:
1. Siirtykää valikkojärjestelmään MY CAR
kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Alennettu suoja
1
62
Vain yhdessä hälyttimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
–
Painakaa OK/MENU ja lukitkaa auto.
(Huomatkaa, että hälyttimen liike- ja kallistustunnistimet* suljetaan samalla, katso
sivu 66.)
> Seuraavan kerran kun moottori käynnistetään, järjestelmä nollataan ja kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen Täysi
suoja , jolloin liike- ja kallistustunnistimet sekä salpalukitustila ovat taas aktivoituja.
02 Lukot ja hälytin
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Jos lukkojärjestelmää ei muuteta
–
Painakaa EXIT ja lukitkaa auto.
02
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
63
02 Lukot ja hälytin
Lapsilukko
Takaovien manuaalinen salpa
02
HUOM
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta.
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko. oven
- ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Sähköinen salpa, ovet* ja ikkunat
takana
1. Käynnistäkää moottori tai valitkaa avaimen
asento, joka o korkeampi kuin 0.
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Infonäyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukot tak. Aktivoitu ja painikkeen
valo palaa - salpa on aktiivinen.
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
• ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
• ovia ei voida avata sisäpuolelta.
G021077
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko.
asetus - jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa moottori, toiminto on edelleen aktivoitu
moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Lapsilukon säädin on takaovien takareunassa
ja siihen pääsee käsiksi vain oven ollessa auki.
Lapsilukon aktivointi/aktivoinnin poisto:
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen - katso
sivu 51.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Säädinpaneeli, kuljettajan ovi.
Lapsilukko voidaan aktivoida/sen aktivointi
poistaa kaikissa avaimen asennoissa, jotka
ovat korkeampia kuin 0 - katso sivu 80. Aktivointi/aktivoinnin poisto voidaan tehdä jopa
2 minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen
edellyttäen, ettei mitään ovea avata.
Lapsilukon aktivointi:
64
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Yleistä
Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:
• ovi, konepelti tai takaluukku avataan
• matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
• autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
• käynnistysakun kaapeli kytketään irti
• sireeni kytketään pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, infonäyttö
näyttää ilmoituksen. Ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen, kun
matkustamossa tapahtuu liikettä - myös
ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi laueta, jos auto jätetään ikkunat tai
kattoluukku auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/kattoluukku, kun autosta poistutaan. Jos auton
integroitua matkustamolämmitintä (tai kannettavaa sähköistä) käytetään - suunnatkaa
ilmavirta tuuletussuuttimista siten, ettei se
ole ylöspäin matkustamossa.
HUOM
Yksi hälyttimen antureista on sijoitettu keskikonsolin mukinpitimen alle, tämä tunnistin
on herkkä metalleille.
Välttäkää kolikoiden, avainten tai vastaavien
metalliesineiden säilyttämistä keskikonsolin
mukinpitimessä, koska nämä voivat aiheuttaa hälyttimen tahattoman aktivoitumisen.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
• Diodi sammuksissa – hälytin kytketty pois
• Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on kytkettynä
• Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen (ja siihen asti, että etäavain asetetaan virtalukkoon ja avaimen
asento I valitaan) – hälytys on ollut lauenneena.
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.
Kaikki tällaiset yritykset voivat vaikuttaa
vakuutusehtoihin.
Hälytysilmaisin
02
toiminnasta
Hälyttimen aktivointi
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituspainiketta.
Hälyttimen sulkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa etäavain virtalukkoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
65
02 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Muut hälytystoiminnot
02
Rajoitettu hälytystaso
Hälytyksen tarkoituksettoman aktivoitumisen
välttämiseksi - jos esim. koira jätetään lukittuun
autoon tai matkan aikana autojunassa tai autolautalla - sulkekaa liike- ja kallistusanturit tilapäisesti.
Hälyttimen automaattinen
uudelleenaktivointi
Toiminto estää auton jättämisen vahingossa
siten, että hälytin ei ole aktivoituna.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja
hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta
mitään ovista tai takaluukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan uudelleen.
Etäavain ei toimi
Jos hälytintä ei voi sulkea etäavaimella - jos
esim. avaimen paristo on tyhjä - auton lukitus
voidaan avata, poistaa se hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää seuraavalla
tavalla:
1. Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla - katso sivu 56.
> Hälytys laukeaa, hälytysilmaisin vilkkuu
nopeasti ja sireeni soi.
Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä salpalukitustila tilapäisesti pois, katso sivu 62.
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon.
> Hälytin suljetaan ja hälytysilmaisin sammuu.
3. Moottorin käynnistäminen.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa:
• Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan. Sireenissä on oma akku ja se toimii auton käynnistysakusta riippumatta.
• Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
66
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Lukot ja hälytin
02
67
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet...................................................... 70
Volvo Sensus ......................................................................................... 79
Avaimen asennot.................................................................................... 80
Istuimet................................................................................................... 82
Ohjauspyörä............................................................................................ 87
Valaistus.................................................................................................. 88
Pyyhkimet ja huuhtelulaite.................................................................... 100
Ikkunat ja taustapeilit............................................................................ 103
Kompassi*............................................................................................. 108
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku* ........................................... 109
Alkolukko*............................................................................................. 112
Moottorin käynnistäminen..................................................................... 116
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku........................................... 120
Vaihteistot............................................................................................. 122
DRIVe Start/Stop*................................................................................. 129
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*......................................................... 135
Käyttöjarru............................................................................................. 136
HDC - Hill Descent Control................................................................... 138
Seisontajarru......................................................................................... 139
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 142
68
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN YMPÄRISTÖ
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus mittaristoon
03
Vasemmalta ohjattava auto.
70
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely,
suuntavalot,
kauko-/lähivalot,
ajotietokone
89, 94, 200,
224
Varoitusvilkut
94
59, 88, 297
202, 238
Istuimen säätö*
83
Nopeudensäädin
152, 154
Ohjauspaneeli
infotainment-järjestelmää ja
valikko-ohjausta
varten
Valokatkaisin,
polttoainesäiliön ja
takaluukun avaaja
Äänitorvi, turvatyyny
20, 87
210
Mittaristo
73, 77
Ohjauspaneeli
ilmastointilaitetta
varten
Vaihteenvalitsin
122
Valikko-, ääni- ja
puhelinohjaus
202, 236, 263,
238
226
START/STOP
ENGINE-painike
116
Aktiivisen alustan
säädin (Four-C)*
100, 101
Virtalukko
80
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
202, 239, 238
Ohjauspyörän
säätö
87
Näyttö infotainment-järjestelmää
ja valikkokäsittelyä
varten
Konepellin avaaja
336
Seisontajarru
139
Oven avauskahva
–
Säädinpaneeli
58, 64, 103,
105
03
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Oikealta ohjattava auto.
72
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
Näyttö infotainment-järjestelmää
ja valikkokäsittelyä
varten
202, 239, 238
Valokatkaisin,
polttoainesäiliön ja
takaluukun avaaja
59, 88, 297
202, 238
Seisontajarru
139
Virtalukko
80
Ohjauspaneeli
infotainment-järjestelmää ja
valikko-ohjausta
varten
Konepellin avaaja
336
Varoitusvilkut
94
START/STOP
ENGINE-painike
116
Ohjauspyörän
säätö
87
Nopeudensäädin
152, 154
Mittaristo
73, 77
89, 94, 200,
224
Äänitorvi, turvatyyny
20, 87
Valikoiden ja ilmoitusten käsittely,
suuntavalot,
kauko-/lähivalot,
ajotietokone
Valikko-, ääni- ja
puhelinohjaus
202, 236, 263,
238
Vaihteenvalitsin
122
,,,
Aktiivisen alustan
säädin (Four-C)*
226
Ohjauspaneeli
ilmastointilaitetta
varten
210
Pyyhkimet ja
huuhtelulaite
100, 101
Oven avauskahva
–
Säädinpaneeli
58, 64, 103,
105
Istuimen säätö*
83
03
Infonäytöt
Mittariston infonäytöissä esitetään tietoja
auton tietyistä toiminnoista, esim. nopeudensäätimestä, ajotietokoneesta ja ilmoituksista.
Tiedot esitetään tekstinä ja symboleina.
Lisätietoja annetaan infonäyttöjä käyttävien
toimintojen yhteydessä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
73
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittarit
Merkki- ja varoitusvalot
03
Jos moottori ei käynnisty tai jos toiminnan tarkastus tehdään avaimen asennossa II, kaikki
symbolit sammuvat 5 sekunnin kuluttua, paitsi
auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa
osoittava symboli ja liian matalaa öljynpainetta
osoittava symboli.
Merkkisymbolit
Symboli
Sisältö
Vika ABL-järjestelmässä
Mittariston mittarit.
Merkki- ja varoitussymbolit.
Nopeusmittari
Kaukovalo- ja vilkkusymbolit
Polttoainemittari. Ks. myös ajotietokone, s.
224, ja tankkaus, s. 297.
Varoitussymbolit1
Kierroslukumittari. Mittari ilmoittaa moottorin kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa.
Symboli DRIVe – Start/Stop*, katso
sivu 129
Merkkisymbolit
Toiminnan tarkastus
Kaikki merkki- ja varoitusvalot syttyvät avaimen asennossa II tai käynnistettäessä moottori. Kun moottori on käynnistetty, kaikkien
symbolien pitää sammua, paitsi seisontajarrun.
Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
1
74
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Vika ABS-järjestelmässä
Takasumuvalo päällä
Vakautusjärjestelmä
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Hehkutus (diesel)
Säiliössä vähän polttoainetta
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia, vaan varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla. Tietoa öljymäärän tarkistuksesta, katso sivu 337.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Symboli
Vika ABS-järjestelmässä
Hehkutus (diesel)
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei toimi. Auton
varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
Symboli palaa, kun hehkutus on käynnissä.
Esilämmitys tapahtuu enimmäkseen matalan
lämpötilan vuoksi.
Kaukovalot päällä
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Säiliössä vähän polttoainetta
Vasen vilkku
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
Sisältö
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Oikea vilkku
DRIVe - Start/Stop*, moottori
sammutettu automaattisesti,
katso sivu 129
Ei käytössä
3. Jos symboli jää palamaan, ajakaa korjaamolle ABS-järjestelmän tarkastusta varten.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa sumuvalon ollessa päällä.
Sumuvaloja on vain yksi, ja se on asennettu
kuljettajan puolelle.
Kun symboli syttyy, polttoainemäärä säiliössä
on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
03
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä infonäytössä olevan tekstin kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama normaalista.
Ilmoitusteksti sammutetaan OK-painikkeella,
katso sivu 200, tai se häviää automaattisesti
hetken kuluttua (aika vaihtelee riippuen osoitettavasta toiminnosta). Infosymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Vakautusjärjestelmä
Vika ABL-järjestelmässä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon (Active
Bending Lights) on syntynyt vika.
Vilkkuva symboli ilmaisee, että vakautusjärjestelmä toimii. Jos symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Vakautusjärjestelmä, Sport-tila
Jos symboli syttyy, se voi johtua viasta auton
pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa
tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin se
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
HUOM
Kun huoltoilmoitus ilmestyy, sammuvat
symboli ja ilmoitus painamalla OK-painiketta, tai sammuvat automaattisesti hetken
kuluttua.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.
Vasen/oikea vilkku
Molemmat vilkkusymbolit vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
DRIVe – Start/Stop*
Symboli palaa, kun moottori on sammutettu
automaattisesti.
Varoitussymbolit
Symboli
Sisältö
03
jaamoon. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
kaan ja tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, katso sivu 341.
Seisontajarru kytkettynä
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on
kytkettynä. Symboli vilkkuu kytkeytymisen
aikana ja alkaa sitten palaa jatkuvasti.
Pieni öljynpaineA
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on syntynyt
vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
Seisontajarru kytkettynä
Turvatyynyt – SRS
Turvatyynyt – SRS
Turvavyömuistutin
Generaattori ei lataa
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, vyölukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
korjaamolle tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
Turvavyömuistutin
Symboli palaa niin kauan kuin kuljettajan tai
etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai
takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.
Generaattori ei lataa
A
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan
öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin
avulla, ks. sivut 337 ja 339.
Pieni öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moottori
välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy
ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys kor-
76
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla
liian vähän. Pysäyttäkää auto turvalliseen paik-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
• Jos molemmat symbolit sammuvat,
voitte jatkaa ajoa.
• Jos symbolit palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä,
katso sivu 341. Jos jarrunestesäiliön
nestetaso on normaali ja symbolit palavat edelleen, voitte ajaa auton varovasti
korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että
käännytte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun puoleen.
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Korjaamon pitää tarkastaa jarrunestehäviö,
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on olemassa vaara, että auton
takaosa joutuu luistoon voimakkaassa jarrutuksessa.
tuksen kanssa mittaristossa. Pysäyttäkää auto
turvalliseen paikkaan ja sulkekaa auki oleva ovi
tai luukku.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 7 km/h, infosymboli
syttyy.
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu
vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään informaationäytössä selventävä teksti.
Symboli on näkyvissä, kunnes vika on korjattu,
mutta teksti-ilmoitus voidaan poistaa OK-painikkeella, katso sivu 200. Varoitussymboli voi
syttyä myös yhdessä muiden symbolien
kanssa.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, varoitussymboli syttyy.
Mittareita käytetään lyhyiden matkojen mittaamiseen. Matkan pituus esitetään näytössä.
Yksi säätimen lyhyt painallus vaihtaa molempien välimatkamittareiden T1 ja T2 välillä. Pitkä
painallus (yli 2 sekuntia) nollaa kulloinkin näytettävän välimatkamittarin.
03
Kello
Välimatkamittari
Toimenpide:
1. Pysäyttäkää turvalliseen paikkaan. Autolla
ei saa ajaa edelleen.
2. Lukekaa viesti mittariston näytöstä. Tehkää näytössä esitettävän ilmoituksen
mukainen toimenpide. Poistakaa ilmoitus
OK-painikkeella.
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista, konepelti2 tai takaluukku ei ole
asianmukaisesti suljettu, syttyy info- tai varoitussymboli yhdessä selventävän teksti-ilmoi-
2
Kello ja asetussäädin.
Näyttö ajan esittämistä varten
Säädin kellon asettamista varten
Välimatkamittari ja säädin.
Välimatkamittarin näyttö
Säädin vaihtamiseen välimatkamittareiden
T1 ja T2 välillä sekä välimatkamittareiden
nollaamiseen
Kääntäkää säädintä myötä-/vastapäivään kellon asettamiseksi aikaan. Kääntäkää ensin
ääriasentoon ja sitten ääriasennon ohi/yli vielä
n. 1 mm – "klik" kuuluu ja tuntuu nupissa.
Vain hälyttimellä* varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
77
03 Kuljettajan ympäristö
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
03
Jokaisella "klik"-äänellä askelletaan 1 minuutti.
Muuttaminen nopeasti – pitäkää "klik-asennossa".
3. Kääntäkää TUNE-säädintä oikean tunnin
asettamiseksi ja painakaa OK – ruudun
aktivointi poistuu.
Ilmoituksen yhteydessä kello voidaan tilapäisesti korvata symbolilla, katso sivu 200.
4. Kääntäkää TUNE minuuttiasetusta (A) varten olevan ruudun merkitsemiseksi ja painakaa OK – ruutu aktivoituu.
Kellon asettaminen valikkoryhmässä MY
CAR
5. Kääntäkää TUNE-säädintä oikean minuutin asettamiseksi ja painakaa OK – ruudun
aktivointi poistuu.
Edellä olevan manuaalisen/mekaanisen tavan
lisäksi kello voidaan asettaa myös valikkoryhmässä MY CAR, lisätietoja katso sivu 202.
6. Kääntäkää TUNE-säädintä OK-ruudun
merkitsemiseksi ja painakaa OK – asetus
on valmis.
Valikkovaihtoehdolla Asetukset
Järjestelmävalinnat Aikaformaatti valitaan 24 tunnin tai 12 tunnin järjestelmä (AM/
PM).
RSI*
1. Hakekaa esiin Asetukset
Järjestelmävalinnat Aika.
RSI-toiminto (Road Sign Identification) auttaa
kuljettajaa näkemään liikennemerkit, joissa on
tietoja mm. kulloisestakin nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/
päättymisestä sekä ohituskiellon olemassaolosta. Yksityiskohtaisia tietoja RSI:stä: katso
sivu 150.
2. Kohdistin asettuu ensimmäisen ruudun
päälle tuntiasetusta varten: Painakaa OK –
ruutu aktivoituu.
78
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Volvo Sensus
Yleistä
voidaan tehdä henkilökohtainen helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. Asetuksia voidaan tehdä Auton asetuksissa, Infotainmentjärjestelmässä, Lämmityksessä ja ilmanvaihdossa jne.
Keskikonsolin painikkeilla ja säätimillä tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla* voidaan toimintoja aktivoida tai sulkea ja
tehdä useita vaihtelevia asetuksia.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa
Navigointi* - NAV, ks. erillistä käyttöohjekirjaa (Road and Traffic Information System - RTI).
Infotainment (RADIO, MEDIA, TEL*),
katso sivu 234.
Auton asetukset - MY CAR, katso
sivu 202.
03
Painamalla MY CAR esitellään kaikki ajamiseen ja auton hallintaan liittyvät asetukset,
esim. City Safety, Lukot ja hälytin, kellon asetus
jne.
Painamalla RADIO, MEDIA, TEL*, NAV* tai
CAM* voidaan aktivoida muita järjestelmiä,
esim. AM, FM1, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*,
navigointi* ja pysäköintiapukamera*.
Lisätietoja kaikista toiminnoista/järjestelmistä,
ks. käyttöohjekirjan ko. osaa.
Pysäköintiapukamera - CAM*, katso
sivu 190.
Lämmitys ja ilmastointi, katso sivu 210.
Volvo Sensus on auton käyttöjärjestelmä, henkilökohtaisen Volvo-kokemuksenne perusta.
Volvo Sensus yhdistää ja esittelee auton usean
järjestelmän monia toimintoja keskikonsolin
näytössä. Volvo Sensus -järjestelmällä autosta
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
79
03 Kuljettajan ympäristö
Avaimen asennot
Etäavaimen asettaminen paikalleen ja
poistaminen
TÄRKEÄÄ
Vieraat esineet virtalukossa voivat vaarantaa toiminnan tai tuhota lukon.
Taso
0
• Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan säätää.
• Äänentoistolaitteistoa voidaan
käyttää rajoitettu aika - katso
sivu 234.
Avaimen poistaminen
• Tarttukaa etäavaimeen ja vetäkää se ulos
virtalukosta.
I
Virtalukko etäavain poistettuna/painettuna sisään.
HUOM
Avaimettomalla* toiminnolla varustetuissa
autoissa ei avainta tarvitse asettaa virtalukkoon, vaan sitä voidaan säilyttää esim. taskussa. Lisätietoja avaimettomista toiminnosta - katso sivu 55.
Rajoitetun toimintomäärän käytön mahdollistamiseksi moottorin ollessa sammutettuna voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa 3 eri
tasolle (avainasentoon) - 0, I ja II - etäavaimella.
Tämä käyttöohjekirja selostaa perusteellisesti
nämä tasot nimellä "avainasennot".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot
ovat käytettävissä kussakin avainasennossa/
kullakin tasolla.
Avaimen asettaminen paikalleen
1. Pitäkää kiinni irrotettavalla avainliuskalla
varustetusta etäavaimen päästä ja asettakaa avain virtalukkoon.
2. Painakaa sitten avain lukossa ääriasentoonsa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
• Panoraamakattoa, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, RTI:tä, puhelinta,
tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
Toiminnot eri tasoilla
80
• Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetään.
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
irrotettava avainliuska on, katso sivu 51.
03
Toiminnot
II
• Valonheittimet sytytetään.
• Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
• Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin sähkölämmitys voidaan
kuitenkin aktivoida vasta moottorin käynnistämisen jälkeen.
Tämä avainasento kuluttaa paljon virtaa käynnistysakusta ja
sitä tulee sen vuoksi välttää!
03 Kuljettajan ympäristö
Avaimen asennot
Avainasennon/tason valitseminen
Avaimen asento 0
• Avatkaa auton lukitus - tällöin auton sähköjärjestelmä on tasolla 0.
Moottorin käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Tietoja moottorin käynnistämisestä/pysäyttämisestä - katso sivu 116.
Avaimen asento I
Hinaus
• Etäavaimen ollessa painettuna täysin vir-
Tärkeitä tietoja etäavaimesta hinauksen yhteydessä - katso sivu 314.
talukkoon1 - Painakaa lyhyesti START/
STOP ENGINE.
03
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistystä - älkää painako jarru-/
kytkinpoljinta, kun nämä avainasennot valitaan.
Avaimen asento II
• Etäavain painettuna täysin virtalukkoon1 Painakaa pitkään2 START/STOP
ENGINE.
Takaisin avaimen asentoon 0
• Palaaminen takaisin avaimen asentoon 0
asennosta II ja I - Painakaa lyhyesti
START/STOP ENGINE.
Äänentoistolaitteisto
Tietoja äänentoistolaitteiston toiminnasta
etäavaimen ollessa poistettuna lukosta - katso
sivu 234.
1
2
Ei välttämätöntä autoille, joissa on Keyless*-toiminto.
N. 2 sekuntia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Etuistuimet
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan
ajon aikana. Varmistautukaa henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen kovan jarrutuksen onnettomuuden yhteydessä, että
istuin on lukittu.
03
Etuistuimen selkänojan kääntäminen
Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon.
Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja ja kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
4. Työntäkää istuinta eteen siten, että niskatuki "lukkiutuu" hansikaslokeron alle.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
VAROITUS
Tarttukaa selkänojaan ja varmistautukaa
henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden
yhteydessä, että se on kunnolla lukittu ylös
kääntämisen jälkeen.
Ristiseläntuen muuttaminen, kääntäkää
säätöpyörää1.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Pumpatkaa ylös/alas istuintyynyn etureunan nostamiseksi/laskemiseksi*.
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
Pumpatkaa ylös/alas istuimen nostamiseksi/laskemiseksi.
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta varten.
Työntäkää istuin mahdollisimman pitkälle
taakse-/alaspäin.
Sähkökäyttöisen istuimen* käyttöpaneeli.
1
82
Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Sähkökäyttöinen istuin*
Sähkökäyttöinen ristiselän tuki*
Muistitoiminnolla varustettu istuin*
03
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Ristiselän tuen lisääminen
Istuin eteen/taakse ja ylös/alas
Ristiselän tuen vähentäminen
Selkänojan kaltevuus
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee
istuimen. Jos näin tapahtuu, siirtykää avaimen
asentoon I tai 0 ja odottakaa lyhyt hetki, ennen
kuin käytätte istuinta uudelleen.
Vain yksi liike kerrallaan (eteen/taakse/ylös/
alas) on mahdollinen.
Asetuksen tallentaminen
Muistipainike
Ristiselän tukea voidaan säätää moottorin käydessä tai kun avaimen asento II on aktiivinen.
Muistipainike
Valmistelut
Asetuksen tallennuspainike
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä
sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu etäavaimella, vaikka avain ei ole virtalukossa. Istuimen säätö tehdään normaalisti avaimen
ollessa asennossa I ja se voidaan tehdä aina,
kun moottori on käynnissä.
Muistipainike
1. Säätäkää istuin ja ulkoiset taustapeilit.
2. Pitäkää asetuksen tallennuspainiketta painettuna samalla, kun muistipainiketta painetaan.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Pitäkää jotain muistipainikkeista painettuna,
kunnes istuin ja ulkoiset taustapeilit pysähty-
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
83
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
vät. Jos painike vapautetaan, istuimen liike
keskeytyy.
Avainmuisti* etäavaimessa2
03
maattisesti asentoihin, jotka on tallennettu
etäavaimen muistiin (jos istuinta on liikutettu sen jälkeen, kun lukitsitte auton).
Takaistuimet
Niskatuki keskipaikalla takana
Avainmuisti voidaan aktivoida/sulkea valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Avainmuisti. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 202.
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
Kaikkia etäavaimia voi käyttää eri kuljettaja kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asetusten3 tallentamiseksi. Menetelkää näin:
• Asettakaa istuin haluamaanne asentoon.
• Lukitkaa auto painamalla tavallisesti käyttämässänne etäavaimessa olevaa lukkonuppia. Tämä tallentaa istuimen ja taustapeilien asennot etäavaimen muistiin4.
• Avatkaa auton lukitus (painamalla lukituksen avauspainiketta samassa etäavaimessa) ja avatkaa kuljettajan ovi. Kuljettajan istuin ja taustapeilit asettuvat auto2
3
4
84
Uudelleenkäynnistys avainmuistiin tallennetun
istuimen asennon saavuttamiseksi tehdään
painamalla etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta. Kuljettajan oven on oltava tällöin auki.
VAROITUS
Puristumisvaara! Katsokaa, etteivät lapset
leiki säätimillä. Tarkastakaa, ettei istuimen
edessä, takana tai alla ole mitään säätöä
tehtäessä. Varmistakaa, ettei kukaan takamatkustajista voi jäädä puristuksiin.
Sähkölämmitetyt istuimet
Sähkölämmitetyt istuimet, katso sivu 215.
Avainmuisti Keyless-toiminnon yhteydessä, katso sivu 56.
Vain, jos autossa on sähkökäyttöinen istuin, joka on varustettu muistilla, ja sähköisesti sisään käännettävät taustapeilit.
Tämä asetus ei vaikuta niihin asetuksiin, jotka on tallennettu sähkökäyttöisen istuimen muistitoiminnolla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Säätäkää niskatuki matkustajan pituuden
mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää koko pään takaosan. Työntäkää sitä ylöspäin tarvittaessa.
Tuen laskemiseksi takaisin alas pitää nuppia
(sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas.
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas manuaalisesti
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella
saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on
olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle aiheutuu vaurioita.
03
Kolmiosainen selkänoja voidaan kääntää eri
tavoin.
HUOM
Vetäkää lähinnä niskatukea olevasta salpakahvasta niskatuen kääntämiseksi eteenpäin.
Niskatuki siirretään takaisin manuaalisesti,
kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
Etuistuimia voidaan joutua siirtämään
eteenpäin ja/tai selkänojia säätämään ylös,
jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
• Vasemmanpuoleinen osa voidaan kääntää
erikseen.
• Keskimmäinen osa voidaan kääntää erikseen.
• Oikeanpuoleinen osa voidaan kääntää vain
yhdessä keskimmäisen kanssa.
• Jos koko selkänoja käännetään, eri osat
käännetään jokainen erikseen.
Jos keskiselkänoja pitää kääntää – vapauttakaa ja säätäkää keskiselkänojan niskatuki alas, katso sivu 84.
Laitimmaiset niskatuet kääntyvät automaattisesti, kun laitimmaiset selkänojat
käännetään. Vetäkää selkänojan salpakahva ylös
ja kääntäkää samalla selkänoja eteen. Salvan punainen merkki
ilmaisee, ettei selkänoja ole enää lukittu.
85
03 Kuljettajan ympäristö
Istuimet
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
2. Painakaa painiketta reunimmaisten takaniskatukien kääntämiseksi siten, että näkyvyys taaksepäin paranee.
HUOM
03
Kun selkänoja on käännetty takaisin, punainen osoitus ei saa enää näkyä. Jos se edelleenkin näkyy, selkänoja ei ole lukkiutunut.
VAROITUS
Tarkastakaa, että takaistuimen selkänojat ja
niskatuet ovat lukkiutuneet kunnolla ylös
kääntämisen jälkeen.
Takaistuimen ulompien niskatukien
kääntäminen alas sähköisesti*
VAROITUS
Älkää kääntäkö reunimmaisia niskatukia
alas, jos jollain reunapaikalla on matkustaja.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin,
kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
1. Etäavaimen pitää olla asennossa I tai II.
86
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Ohjauspyörä
Säätö
Äänitorvi
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ja kiinnittäkää se
ennen liikkeellelähtöä.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen*
yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta
säätää, katso sivu 226.
03
G021138
Painikesarjat*
Ohjauspyörän säätö.
Äänitorvi.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Painakaa ohjauspyörän keskiötä äänimerkin
antamiseksi.
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
syvyyssuunnassa:
1. Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseenne päin.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3. Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Painikesarjat ohjauspyörässä.
Nopeudensäädin, katso sivu 152
Mukautuva nopeudensäädin, katso
sivu 154
Valikko-, ääni- ja puhelinohjaus, katso
sivu 235.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
87
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Valokatkaisimet
Valokatkaisin AUTO-asennossa
Mittaristovalaistuksen voimakkuutta säädetään säätöpyörällä.
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
Alentakaa valojen suuntausta, jos auto on raskaasti kuormattu.
03
Katsaus valokatkaisimiin.
Katsaus valokatkaisimiin.
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen säätöpyörä
Näyttö- ja mittaristovalaistuksen säätöpyörä
Takasumuvalo
Takasumuvalo
Valokatkaisimet
Valokatkaisimet
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä1
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä1
Mittaristovalaistus
Eri näyttö- ja mittaristovalaistus syttyy riippuen
avaimen asennosta, katso sivu 80.
Näyttövalaistusta himmennetään automaattisesti pimeällä – herkkyys asetetaan säätöpyörällä.
1
88
Ei ole aktiivisilla Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
1. Antakaa moottorin olla käynnissä tai pitäkää auton sähköjärjestelmä avainasennossa I.
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin
valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Autoissa, joissa on aktiiviset Xenon-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä niissä siksi ole säätöpyörää.
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Kauko-/lähivalot
Tila
Valokatkaisin AUTO-asennossa
Sisältö
LähivalotA/Sammutetut lähivalot.
Kaukovalot voidaan aktivoidaA.
Kaukovalovilkku toimii tässä
asennossa.
03
Seisontavalo
Lähivalot
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkku toimii tässä
asennossa.
Valokatkaisin ja ohjauspylvään vipu.
Kaukovalovilkun asento
A
Kaukovalojen asento
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Valokatkaisin ja ohjauspylvään vipu.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Tila
Sisältö
Sammutetut lähivalot.
Kaukovalovilkku toimii tässä
asennossa.
Seisontavalo
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
89
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Tila
Sisältö
LähivalotA/Sammutetut lähivalot
hyvissä valaistusolosuhteissa.
Toiminto "Tunnelin havaitseminen*" aktivoi lähivalot huonoissa
valaistusolosuhteissa.
03
Toimintoa "Kaukovalot automaattisella aktivoinnilla*" voidaan käyttää.
Kaukovalovilkku toimii tässä
asennossa.
Lähivalot
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkku toimii tässä
asennossa.
A
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti ohjauspyörää kohti kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
90
Kun moottori käynnistetään, lähivalot aktivoituvat automaattisesti2, jos valokatkaisin on
asennossa
. Tarvittaessa korjaamo voi
poistaa tämän asennon lähivaloautomatiikan
aktivoinnin. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Asennossa
lähivalot palavat aina, kun
moottori on käynnissä tai kun avainasento II on
aktiivinen.
valot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Valaistus palautuu kaukovaloille muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin
ei enää havaitse mitään tällaista siihen osuvaa
valoa.
Tällä toiminnolla varustetuissa autoissa on toisenlainen valokatkaisin, katso sivu 89.
Toiminto voidaan aktivoida, kun valokatkaisin
on asennossa
. Jotta aktivointi voi tapahtua, pitää moottorin olla ollut käynnissä vähintään 20 sekuntia sekä auton nopeuden olla 20
km/h tai suurempi.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun valokatkai2 tai
. Kaukovasin on asennossa
lojen aktivointi/aktivoinnin poisto tehdään
vetämällä ohjauspylvään vipua ohjauspyörää
kohti ääriasentoon ja vapauttamalla se.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Volvo suosittelee, että asentoa
käytetään niin kauan kuin liikennetilanteet tai sääolosuhteet eivät ole epäsuotuisia toiminnolle
"Kaukovalot automaattisella aktivoinnilla*".
2
Lähivalot
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa mittaristossa.
Kaukovalot automaattisella aktivoinnilla
- AHB*
Kaukovalot automaattisella aktivoinnilla (Active
High Beam - AHB) on toiminto, joka tuulilasin
yläreunassa olevalla kameratunnistimella
havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon taka-
Koskee tiettyjä markkina-alueita, valokatkaisin ilman asentoa AUTO.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valokatkaisin asennossa AUTO.
AHB-valojen aktivointi/deaktivointi tehdään
vetämällä ohjauspylvään vasemmanpuoleista
vipua ohjauspyörää kohti ääriasentoon ja
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
vapauttamalla se. Deaktivointi kaukovalojen
yhteydessä aiheuttaa sen, että valaistus siirtyy
suoraan lähivaloille.
Valokatkaisin ja ohjauspylvään vipu.
Kun AHB on aktivoituna, symboli
palaa mittariston näytössä. Kaukovalojen
mitollessa päällä palaa myös symboli
taristossa.
HUOM
VAROITUS
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
edessä puhtaana jäästä, lumesta, huurusta
ja liasta.
AHB on apuväline, jolla käytetään parasta
mahdollista valoasetusta suotuisissa olosuhteissa.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasille kameratunnistimen eteen, koska se voi
rajoittaa tai saada yhden tai useamman
kamerasta riippuvan järjestelmän lopettamaan toimintansa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai
sääolosuhteet sitä edellyttävät.
03
Jos ilmoitus AHB tilapäinen ei käytössä esitetään mittariston näytössä, vaihtaminen
kauko- ja lähivalojen välillä pitää tehdä
manuaalisesti. Valokatkaisin voi kuitenkin olla
. Sama on voimassa myös,
asennossa
jos ilmoitus Tuulilasi Tunn. peitossa ja symboli
esitetään. Symboli
muu, kun nämä ilmoitukset esitetään.
sam-
AHB voi olla tilapäisesti pois käytöstä, esim.
sumun ollessa tiheää tai sateen voimakasta.
Kun AHB jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin tunnistimet eivät enää ole peitossa, ilmoitus
sammuu ja symboli
syttyy.
91
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
TÄRKEÄÄ
Esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla tarpeen vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen
välillä:
•
•
•
•
03
Rankkasade tai sankka sumu
Lumipyry tai räntäsade
Kuutamo
Ajettaessa heikosti valaistuissa taajamissa
•
Kun edellä olevan liikenteen valot valaisevat heikosti
•
Jos tiellä tai sen reunassa on jalankulkijoita
•
Jos tien läheisyydessä on voimakkaasti
heijastavia esineitä, kuten kylttejä
•
Kun esim. tiekaide peittää vastaan tulevan liikenteen valot
•
•
•
Kun liittyvillä teillä on liikennettä
Jyrkissä mutkissa.
Tunnelin havaitseminen*
Sadetunnistimella* varustetuissa autoissa
sadetunnistin havaitsee muuttuneet valaistus-
92
Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL*
Mäenharjoilla tai notkoissa
Lisätietoja kameratunnistimen rajoituksista,
katso sivu 177.
3
olosuhteet, kun autolla ajetaan esim. tunneliin,
ja ilman automaattisia lähivaloja olevilla markkina-alueilla lähivalot aktivoidaan sekunnin
kuluessa. N. 20 sekuntia sen jälkeen, kun auto
on ajettu ulos tunnelista, lähivalot deaktivoidaan. Huomatkaa! - valokatkaisimen pitää olla
asennossa
, jotta tunnelin havaitseminen
toimii.
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen)
ja aktivoitu (oikea).
Jos auto on varustettu aktiivisilla Xenon-valonheittimillä (Active Bending Lights - ABL), valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän
liikettä mahdollisimman tehokkaan valaistuksen antamiseksi kaarteissa ja risteyksissä, ja
siten myös turvallisuuden lisäämiseksi.
Aktivoitu toimitettaessa tehtaalta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä
palaa symboli
mittaristossa samalla, kun
infonäyttö esittää selittävän tekstin ja lisäksi
palavan symbolin.
Symboli
Näyttö
Sisältö
Ajovalovika
Vaatii huollon
Järjestelmä ei
toimi. Hakeutukaa korjaamolle, jos
ilmoitus säilyy. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Toiminto3 voidaan poistaa käytöstä/aktivoida
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
XC60-autoni Aktiiviset kaarrevalot tai
kohdassa Asetukset Ajoneuvoasetukset
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Valosäädöt Aktiiviset kaarrevalot.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 203.
Valokuvion säätö, katso sivu 96.
Lisävalot*
Jos autossa on lisävalot, kuljettaja voi valikkojärjestelmässä MY CAR valita, pitääkö niiden
olla sammutettuina vai syttyä/sammua samanaikaisesti kaukovalojen4 kanssa, katso
sivu 204.
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
takaseisontavalot syttyvät takana olevien huomion herättämiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta valokatkaisimen asennosta tai siitä,
missä avainasennossa auton sähköjärjestelmä
on.
Jarruvalot
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa. Tietoja hätäjarruvaloista ja automaattisista varoitusvilkuista, katso sivu 136.
Takasumuvalo muodostuu yhdestä polttimosta takana, ja se voidaan sytyttää vain
yhdessä kauko-/lähivalojen kanssa.
Painakaa painiketta valojen kytkemiseksi
päälle/pois. Takasumuvalon merkkivalo
mittaristossa ja painikkeessa oleva valo palavat, kun takasumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan.
HUOM
Seisontavalo
Takasumuvalo
03
Takasumuvalon käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat maittain.
Valokatkaisin seisontavalojen asennossa.
Kääntäkää valokatkaisin positio-/seisontavalojen asentoon (numerokilven valaistus syttyy
samanaikaisesti).
4
Takasumuvalon painike.
Korjaamon pitää yhdistää lisävalot sähköjärjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
93
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Varoitusvilkut
Suuntavalot/vilkut
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Vilkkusymbolit
Vilkkusymbolit, katso sivu 74.
03
Varoitusvilkkujen painike.
Suuntavalot/vilkut.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi. Molemmat vilkkusymbolit mittaristossa vilkkuvat, kun varoitusvilkkuja käytetään.
Lyhyt vilkutusjakso
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot ovat aktivoituneet ja nopeus alittaa
10 km/h. Varoitusvilkut pysyvät aktiivisina, kun
on pysähdytty, ja sammuvat automaattisesti,
kun lähdetään jälleen liikkeelle, tai jos painiketta painetaan. Lisätietoja hätäjarruvaloista ja
automaattisista varoitusvilkuista, katso
sivu 136.
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset Ajoneuvoasetukset
Valosäädöt Suuntavilkku kolme
kertaa. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 203.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin uloimpaan asentoon.
94
G021149
Valaistus matkustamossa
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Lukuvalo, oikea puoli
Matkustamovalaistus
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti 30 minuutin
kuluessa siitä, kun:
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
• moottori on sammutettu ja auton sähköjär-
Valaistusautomatiikka
jestelmä on avainasennossa 0
Matkustamovalaistuksen painikkeella voidaan
valita matkustamon valaistukselle kolme tilaa:
• auton lukitus on avattu, mutta moottoria ei
ole käynnistetty.
• Pois - oikea puoli painettuna sisään,
valaistusautomatiikan aktivointi on poistettu.
Kattovalaistus edessä
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
• Neutraaliasento – valaistusautomatiikka
Taempi kattovalaistus
• Päällä - vasen puoli painettuna sisään,
03
on aktivoitu.
matkustamon valaistus palaa.
Neutraalitila
Taempi kattovalaistus panoraamakattoluukulla
varustetuissa autoissa.
Valot sytytetään tai sammutetaan ko. painiketta painamalla.
G021150
Autoonnousuvalot
Taempi kattovalaistus.
Autoonnousuvalot (ja matkustamovalaistus)
syttyvät ja sammuvat, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan.
Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu,
kun luukku avataan tai suljetaan.
Kun painike on neutraaliasennossa, matkustamon valaistus syttyy ja sammuu automaattisesti seuraavan mukaisesti.
Matkustamon valaistus syttyy ja jää palamaan
30 sekunniksi, jos:
• auton lukitus avataan avaimella tai kaukoohjaimella, ks. sivut 49 tai 52
• moottori sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on avainasennossa 0.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
Meikkipeili
• moottori käynnistyy
• auto lukitaan.
Meikkipeilin valaistus, katso sivu 229, syttyy ja
sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Valaistus syttyy ja jää palamaan kahdeksi
minuutiksi, jos jokin ovi on auki.
Kuormatilan valaistus
Jos jokin valaistus sytytetään manuaalisesti ja
auto lukitaan, valaistus sammuu automaattisesti kahden minuutin kuluttua.
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
``
95
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Lähestymisvalaist. kesto
Kun tavallinen matkustamovalaistus on sammunut ja moottori käy, muutamia valodiodeja
palaa mm. kattovalaistuksessa heikon valon
antamiseksi ja tunnelman kohottamiseksi ajon
aikana. Tämä valaistus sammuu hetki tavallisen matkustamovalaistuksen jälkeen, kun auto
lukitaan.
Turvavalaistus sytytetään kauko-ohjaimella,
katso sivu 49, ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Paluuvalaistuksen kesto
Aika, jonka turvavalaistus palaa, voidaan säätää valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Valosäädöt Autom. valaistus. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 203.
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
1. Poistakaa kauko-ohjain virtalukosta.
2. Vetäkää ohjauspylvään vasen vipu ääriasentoon ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se. Toiminto aktivoidaan samalla tavalla
kuin kaukovalovilkku, katso sivu 89.
Kun toiminto aktivoidaan kauko-ohjaimella,
seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot,
rekisterikilven valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
Valokuvion sovitus
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistäisi,
valonheittimien valokuvio voidaan säätää
oikean- tai vasemmanpuoleista liikennettä varten. Oikea valokuvio valaisee tehokkaammin
myös pientareen.
Auton pitää seistä paikallaan ja moottorin olla
joutokäynnillä, kun valokuvio vaihdetaan
oikean- ja vasemmanpuoleisen liikenteen kesken.
G021151
Toiminnon aktivoituessa lähivalot, seisontavalot, ulkoisten taustapeilien valot, rekisterikilven
valo, takasisävalot ja autoonnousuvalot palavat.
96
Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet*
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan säätää valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Valosäädöt Saattovalon kesto. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 203.
G021152
03
Tunnelmavalot
Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
1. Siirtykää valikkojärjestelmään MY CAR
kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Valosäädöt.
2. Valitkaa väliltä Tilapäinen oik. liikenne ja
Tilapäinen vas. liikenne.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 203
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Halogeenivalonheittimet
Halogeenivalonheittimissä valokuvio säädetään peittämällä valonheittimen lasia. Valokuviosta tulee hieman huonompi.
Valonheittimien peittäminen
1. Kopioikaa mallit A ja B vasemmalta ohjattavalle autolle tai C ja D oikealta ohjattavalla autolle mittakaavassa 1:1, katso
sivu 99:
03
• A = LHD oikea (vasemmalta ohjattava,
oikea lasi)
• B = LHD vasen (vasemmalta ohjattava,
vasen lasi)
• C = RHD oikea (oikealta ohjattava, oikea
lasi)
•
D = RHD vasen (oikealta ohjattava,
vasen lasi)
2. Siirrä mallit itsetarttuvalle, vedenkestävälle
materiaalille ja leikkaa irti.
3. Asettakaa itsetarttuvat mallit oikealle etäisyydelle valonheittimien lasin reunasta
kuvan avulla, katso sivu 98, ja seuraavan
luettelon mittojen avulla:
• Mallit A ja D: vaakasuora linja n.
104 mm, pystysuora linja n. 20 mm
• Mallit B ja C: vaakasuora linja n.
167 mm, pystysuora linja n. 14 mm
``
97
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Mallien sijoitus
03
Ylempi rivi: vasemmalta ohjattava auto, mallit A ja B. Alempi rivi: oikealta ohjattava auto, mallit C ja D.
98
03 Kuljettajan ympäristö
Valaistus
Mallit halogeenivalonheittimiin
03
99
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Tuulilasinpyyhkimet1
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella.
03
TÄRKEÄÄ
Ennen pyyhkimien aktivointia talvella - varmistakaa, etteivät pyyhinsulat ole jäätyneet
kiinni ja että lumi tai jää on kaavittu pois tuulilasilta (ja takalasilta).
Tuulilasinpyyhkimet ja tuulilasin huuhtelulaitteet.
Sadetunnistin, päällä/pois
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin ja vapauttakaa pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä
aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun
jaksopyyhintä on valittuna.
1
100
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee
olla märkä pyyhkimien toimiessa.
esitetään mittariston oikeanpuoleisessa
näytössä.
Aktivointi ja herkkyyden säätö
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai II
samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää
olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn
asennossa.
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla painiketta
. Pyyhkimet tekevät pyyhkäisyliikkeen.
Jos vipua siirretään ylöspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
(Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Pyyhinsulkien huoltoasento
Aktivoinnin poistaminen
Puhdistettaessa tuulilasi/pyyhinsulat ja vaihdettaessa pyyhinsulat katso sivu 349 ja 368.
Sulkekaa sadetunnistin painamalla painiketta
tai siirtäkää vipua alaspäin toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan säätöpyörällä.
Kun sadetunnistin on aktivoitu, painikkeessa
oleva valo palaa ja sadetunnistimen symboli
Pyyhinsulkien vaihto katso sivu 349, pyyhinsulkien huoltoasento katso sivu 349 ja huuhtelunesteen täyttö katso sivu 350.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sadetunnistin deaktivoidaan automaattisesti,
kun etäavain poistetaan virtalukosta tai viisi
minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen.
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
TÄRKEÄÄ
Tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja
vaurioitua automaattipesun yhteydessä.
Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai etäavaimen asennossa I tai II. Symboli mittaristossa ja valo painikkeessa sammuvat.
Valonheittimien ja lasien huuhtelu
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä
ja valonheittimet huuhdellaan.
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen kiinni.
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun yhteydessä.
Tuulilasin huuhtelu
Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
Takalasinpyyhin – jatkuva nopeus
Kun n. 1 litra huuhtelunestettä on jäljellä säiliössä ja ilmoitus huuhtelunesteen lisäämisestä
näytetään mittariston näytössä, suljetaan
huuhtelunesteen pääsy valonheittimille. Tällä
ensisijaistetaan tuulilasin puhdistus ja näkyvyys sen läpi.
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
03
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Rajoitettu huuhtelu
Huuhtelutoiminto.
Takalasin pyyhintä ja huuhtelu
Siirtämällä vipua eteenpäin (ks. nuolta edellä
olevassa kuvassa) käynnistetään takalasin
huuhtelu ja pyyhintä.
HUOM
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sulkee moottorin, jos se
ylikuumenee. Takalasinpyyhin toimii jälleen
jäähtymisjakson jälkeen (30 sekuntia tai
pidempi, riippuen moottorin lämpötilasta ja
ulkolämpötilasta).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
101
03 Kuljettajan ympäristö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
käynnistyy jaksopyyhintätilassa2. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
03
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella, ei tapahdu muutosta.
HUOM
Sadetunnistimella varustetuissa autoissa
takalasinpyyhin aktivoituu peruutettaessa,
jos tunnistin on aktivoituna ja sataa.
2
102
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan sulkea. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Yleistä
osalle, jolta lämpöä heijastava kalvo puuttuu
(ks. merkittyä aluetta yllä olevassa kuvassa).
Lämpöä heijastava tuulilasi*
Laminoitu lasi
Tuulilasi ja panoraamakatto ovat
laminoitua lasia. Ne ovat vahvistettuja, mikä antaa paremman murtosuojan ja matkustamolle paremman
äänieristyksen. Muut lasipinnat*.
Ikkunannostimet
03
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros*
Ikkunat on käsitelty pintakerroksella,
joka parantaa näkyvyyttä vaikeissa
sääolosuhteissa. Hoito, katso sivu 369.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoista. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileistä,
katso sivu 106.
Alue, jolla IP-kalvoa ei ole käytetty.
Mitat
A
47 mm
B
87 mm
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Ovien* ja takaikkunoiden sähköinen avaussalpa, katso sivu 64.
Säätimet, takaikkunat
Tuulilasi on varustettu lämpöä heijastavalla kalvolla (IP), joka vähentää auringon lämpösäteilyä matkustamossa.
Elektronisen varusteen, esim. lähetinvastaanottimen, sijainti lämpöä heijastavalla kalvolla
varustetun lasipinnan takana voi vaikuttaa sen
toimintaan ja suorituskykyyn haitallisesti.
Säätimet, etuikkunat
VAROITUS
Tarkistakaa, ettei kukaan matkustajista jää
puristuksiin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta.
Jos elektronisen varusteen toiminnan pitää olla
optimaalista, tämä tulee sijoittaa tuulilasin sille
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
103
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
VAROITUS
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, jos ikkunat suljetaan, myös kauko-ohjainta käytettäessä.
03
VAROITUS
Jos autossa on lapsia - muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimilta valitsemalla
avainasento 0 ja ottakaa sitten etäavain
mukaanne, kun autosta poistutaan. Tietoja
avainasennoista - katso sivu 81.
Käyttö
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia - muiden ovien
säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain ko.
ikkunannostinta. Vain yhtä säädinpaneelia kerrallaan voidaan käyttää.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, avainasennon pitää olla vähintään I - katso sivu 80.
Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan
ikkunannostimia käyttää muutamia minuutteja
etäavaimen poistamisen jälkeen - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna
avataan, jos jokin estää sen liikkeen. Puristumissuojan ohittaminen on mahdollista, kun sulkeminen on keskeytynyt, esim. jäänmuodostuksen yhteydessä, pitämällä painiketta jatkuvasti painettuna, kunnes ikkuna on kiinni.
Puristumissuoja aktivoituu jälleen hetken kuluttua.
HUOM
Eräs tapa vähentää sykkivää tuuliääntä
takaikkunoiden ollessa auki on avata myös
etuikkunoita hieman.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
104
Käyttö ilman automatiikkaa
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin. Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin
kauan kuin säädintä pidetään tässä asennossa.
Käyttö automatiikalla
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Käyttö etäavaimella ja
keskuslukituksella
Etäavaimella ulkopuolelta tai sisäpuolelta keskuslukituksella tapahtuva sähkökäyttöisten
ikkunannostimien käyttö, ks. sivuja 49 ja 58.
Asettaminen uudelleen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se
toimii oikein.
1. Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa
ja pitäkää painike tässä asennossa sekunnin ajan.
2. Päästäkää painike hetkeksi.
3. Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksi sekunniksi.
VAROITUS
Uudelleenasetus pitää tehdä, jotta puristumissuoja toimii.
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Ulkotaustapeilit
Asennon tallentaminen1
Taustapeilien asennot tallennetaan avainmuistiin, kun auto lukitaan kauko-ohjaimella. Kun
auton lukitus avataan samalla kauko-ohjaimella, taustapeilit asettuvat tallennettuihin
asentoihin, kun kuljettajan ovi avataan.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Avainmuisti Henkilökohtaiset asetukset
avainmuistissa. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 203.
Säätimet, ulkotaustapeilit.
Säätö
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
VAROITUS
Peilit ovat laajakulmatyyppisiä hyvän yleissilmäyksen antamiseksi. Esineet voivat
näyttää olevan kauempana kuin mitä ne
todellisuudessa ovat.
1
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä1
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas,
jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan
pysäköidessään.
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, peruutuspeili palaa automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa n. 10 sekunnin kuluttua, tai aikaisemmin painamalla painiketta L tai R.
Automaattinen taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä1
kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään. Kun peruutusvaihde kytketään pois,
taustapeili palaa automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa hetken kuluttua.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Ulkopeilien asetukset Kallista vasenta
peiliä tai Kallista oikeaa peiliä. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 203.
03
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä1
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti
sisään/ulos.
Toiminto voidaan aktivoida/poistaa käytöstä
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Ulkopeilien asetukset Käännä peilit
sisään. Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 203.
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili
käännetään automaattisesti kulmaan alas, jotta
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa, katso sivu 83.
105
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen toimisi oikein:
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
lämmitys. Valitkaa joko Päälle tai Pois. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 203.
1. Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
Sisätaustapeili
2. Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L
ja R.
03
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään:
1. Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti (avainasennon pitää olla vähintään I).
Lämmitystä käytetään jään ja huurun poistamiseen takalasista ja ulkotaustapeileistä.
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Painikkeen painaminen käynnistää lämmityksen. Painikkeessa oleva valo osoittaa, että toiminto on aktiivinen. Kytkekää lämmitys pois
heti, kun jää/huuru on hävinnyt, ettei akkua
kuormiteta tarpeettoman paljon. Lämmitys sulkeutuu kuitenkin automaattisesti tietyn ajan
kuluttua.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L
ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Lähestymisvalaistuksen kesto ja
saattovalo
Taustapeileissä oleva valo syttyy, kun turvavalaistus tai saattovalot on valittu, katso sivu 96.
106
Ulkotaustapeilien ja takalasin huuru/jää poistetaan automaattisesti, jos auto käynnistetään
matalammassa ulkolämpötilassa kuin +9 °C.
Automaattinen sulatus voidaan valita valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ilmastointiasetukset Autom. takalasin
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Himmennyksen säädin
Manuaalinen himmennys
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana olevien valot häiritsevät:
1. Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
03 Kuljettajan ympäristö
Ikkunat ja taustapeilit
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Säädintä ei ole
automaattisesti himmenevissä peileissä.
Kompassi* voidaan valita vain automaattisella
himmennyksellä varustettuihin taustapeileihin,
katso sivu 108.
03
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
107
03 Kuljettajan ympäristö
Kompassi*
Käsittely
retään usean magneettisen vyöhykkeen verran. Menetelkää näin:
1. Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
2. Käynnistäkää moottori.
03
Jotta kalibrointi onnistuu, sammuttakaa
kaikki sähköiset varusteet (ilmastointi,
pyyhkimet jne.) ja tarkistakaa, että kaikki
ovet ovat kiinni.
Kompassilla varustettu taustapeili.
3. Painakaa taustapeilin alapinnan painiketta
n. 6 sekuntia (käyttäkää esim. paperiliitintä), kunnes merkki C näytetään.
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun auto
käynnistetään, tai avaimen ollessa asennossa
II, katso sivu 80. Kompassin sulkemiseksi/aktivoimiseksi käyttäkää esim. paperiliitintä ja painakaa taustapeilin alasivulla olevaa painiketta.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on asetettu sille maantieteelliselle alueelle, jolla auto oli luovutushetkellä. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siir-
108
G030295
Kalibrointi
Magneettiset vyöhykkeet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15)
näytetään, ks. kompassin magneettisten
vyöhykkeiden kartta.
6. Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki
C.
HUOM
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S
(etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
4. Painakaa taustapeilin alapinnan painiketta
n. 3 sekuntia. Kulloisenkin magneettisen
vyöhykkeen numero näytetään.
7. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km/h:n ajonopeudella, kunnes näytössä
näytetään kompassisuunta merkkinä
kalibroinnin valmistumisesta. Ajakaa
tämän jälkeen vielä 2 kierrosta kalibroinnin
hienosäätöä varten.
8. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku*
Yleistä
Panoraamakattoluukku on jaettu kahteen
osaan, joista vain etumainen voidaan avata –
vaakatasossa tai pystysuorassa takareunastaan (tuuletusasento).
Panoraamakattoluukkuun kuuluu aurinkoverho, joka on valmistettu rei'itetystä kankaasta ja sijoitettu lasikattoluukun alle antamaan lisäsuojaa esim. kirkasta auringonvaloa
vastaan.
Käyttö
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä panoraamakaton liikkuvien osien
puristukseen.
•
Käyttäkää panoraamakattoa aina valvotusti.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimellä.
•
Muistakaa aina katkaista panoraamakaton virta valitsemalla avainasento 0 ja
ottakaa sitten etäavain/PCC*
mukaanne, kun autosta poistutaan. Tietoja avainasennoista - katso sivu 81.
03
Avaaminen, automaattinen
Avaaminen, manuaalinen
Sulkeminen, manuaalinen
Sulkeminen, automaattinen
Panoraamakattoa ja verhoa voidaan käyttää
avaimen asennossa I tai II.
Automaattinen käyttö
Panoraamakattoluukkua ja aurinkoverhoa käytetään kattoon sijoitetulla säätimellä. Säädin
aktivoituu virtalukon asennossa I tai II, katso
sivu 80.
1. Jos haluatte avata aurinkoverhon kokonaan, työntäkää säädin taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa se.
2. Tämän jälkeen panoraamakattoluukku voidaan avata kokonaan työntämällä säädin
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
109
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku*
uudelleen taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttamalla se.
Panoraamakattoluukku jatkaa avautumista
niin kauan kuin painiketta painetaan.
Sulkekaa katto/aurinkoverho toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin tällöin eteenpäin
automaattisen sulkemisen asentoon.
Sulkekaa katto/aurinkoverho toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt eteenpäin käsin
sulkemisen asentoon.
Tuuletusasento
03
Pika-avaaminen/-sulkeminen
Panoraamakattoluukku ja aurinkoverho voidaan avata/sulkea samanaikaisesti.
• Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa
taaksepäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
• Sulkeminen – työntäkää säädin kaksi ker-
HUOM
Käsin avattaessa aurinkoverhon on oltava
täysin auki, ennen kuin panoraamakattoluukku voidaan avata. Päinvastaisessa
tilanteessa panoraamakattoluukun on
oltava täysin kiinni, ennen kuin aurinkoverho
voidaan sulkea.
taa eteenpäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
Käsinkäyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen – työntäkää
säädin taaksepäin painekohtaan käsin
avaamista varten. Aurinkoverho jatkaa
avautumista niin kauan kuin painiketta painetaan.
2. Panoraamakattoluukun kääntäminen auki
– työntäkää säädin toisen kerran taaksepäin painekohtaan käsin avaamista varten
3. Panoraamakattoluukun avaaminen – työntäkää säädin kolmannen kerran taaksepäin
painekohtaan käsin avaamista varten.
110
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Avatkaa painamalla säätimen takareunaa
ylöspäin.
Sulkekaa vetämällä säätimen takareunaa
alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, etuosa nousee
ylös takareunasta. Jos verho on täysin kiinni,
kun tuuletusasento valitaan – se avautuu automaattisesti n. 50 mm.
03 Kuljettajan ympäristö
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku*
Sulkeminen etäavaimella tai
keskuslukituspainikkeella
Ilmanohjain
03
Pitkällä lukkonupin painalluksella, ks. sivut 49
(etäavain) ja 58(keskuslukituspainike), suljetaan panoraamakatto ja kaikki ikkunat. Ulkoiset taustapeilit taitetaan sisään*, ovet ja takaluukku lukitaan. Jos sulkeutuminen pitää keskeyttää, painakaa lukituspainiketta uudelleen.
Panoraamakattoluukkuun kuuluu ilmanohjain,
joka käännetään ylös panoraamakattoluukun
ollessa auki.
VAROITUS
Jos panoraamakattoluukku suljetaan
kauko-ohjaimella, tarkistakaa, että sen
väliin ei jää mitään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
111
03 Kuljettajan ympäristö
Alkolukko*
03
Yleistä alkolukosta
1. Suutin puhalluskoetta varten.
Alkolukon1 tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin
käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa, ettei
tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen autolla
ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.
2. Katkaisin.
VAROITUS
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Toiminnot
3. Lähetinpainike.
4. Akun tilaa osoittava valo.
5. Puhalluskokeen tuloksen valo.
6. Valo osoittaa valmiuden puhalluskokeeseen.
112
Säilytys
Käsittely
Akku
Alkolukon merkkivalo (4) näyttää akun tilan:
Merkkivalo (4)
Akun tila
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissä
Vihreä
Täyteen ladattu
Keltainen
Puoliksi ladattu
Käsiyksikön säilytys- ja latausasema.
Tyhjä - asettakaa laturi
pitimeen tai kytkekää
virransyöttöjohdin käsinekotelosta.
• Alkolukon käsiyksikkö irrotetaan paina-
Punainen
1
HUOM
Pitäkää alkolukkoa pidikkeessään. Tällöin
sisäinen akku pysyy täyteen ladattuna ja
alkolukko aktivoituu automaattisesti, kun
auto avataan.
Kutsutaan myös nimellä Alcoguard.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
malla sitä kevyesti pitimeensä ja vapautta-
03 Kuljettajan ympäristö
Alkolukko*
malla - tällöin se joustaa ulos ja voidaan
sitten poistaa pitimestä.
• Palauttakaa käsiyksikkö pitimeen työntämällä sitä paikalleen, kunnes se "naksahtaa".
• Säilyttäkää käsiyksikköä pitimessä - tällöin
5. Kääntäkää suutin alas ja asettakaa alkolukko pitimeensä.
Tulos suoritetun puhalluskokeen jälkeen
6. Käynnistäkää moottori hyväksytyn puhalluskokeen jälkeen 5 minuutin kuluessa muussa tapauksessa se pitää tehdä uudelleen.
se on parhaiten suojassa ja sen akku pysyy
täyteen ladattuna.
Ennen moottorin käynnistystä
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
1. Kun merkkivalo (6) palaa vihreänä, alkolukko on valmis käytettäväksi.
2. Ottakaa alkolukko pitimestään. Jos alkolukko on auton ulkopuolella avattaessa
lukitus, pitää se ensin aktivoida katkaisimella (2).
3. Kääntäkää suutin (1) ylös, vetäkää syvään
henkeä ja puhaltakaa tasaisesti, kunnes
kuuluu "klik"-ääni n. 5 sekunnin kuluttua.
Tulokseksi saadaan yksi vaihtoehdoista
seuraavassa taulukossa Tulos suoritetun
puhalluskokeen jälkeen.
4. Jos mitään ilmoitusta ei näytetä, siirto
autoon on voinut epäonnistua - painakaa
tällöin painiketta (3) tuloksen lähettämiseksi autoon manuaalisesti.
A
Merkkivalo
(5) + Näyttöteksti
Sisältö
Vihreä valo +
Alcoguard
Hyväksytty
testi
Käynnistäkää moottori - ei
mitattua alkoholipitoisuutta.
Keltainen
valo + Alcoguard
Hyväksytty
testi
Moottorin käynnistäminen
mahdollista - mitattu alkoholipitoisuus on yli
0,1 promillea, mutta alle
voimassa olevan rajaarvonA.
Punainen
valo + Ei
hyväks. testi
Odota 1
minuutti
Moottorin käynnistäminen
ei mahdollista - mitattu
alkoholipitoisuus on yli voimassa olevan raja-arvonA.
03
Raja-arvo vaihtelee maittain, selvittäkää mikä on voimassa.
Katsokaa myös osaa Yleistä alkolukosta sivulla 112
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana
tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
113
03 Kuljettajan ympäristö
Alkolukko*
Muistettavaa
Ennen puhalluskoetta
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan
mittaustuloksen saamiseksi:
• Välttäkää syömistä ja juomista n.
5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
03
• Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.
tustoiminolla on tällöin mahdollista, katso
sivu 114 osa Hätätilanne.
Erittäin kylmällä säällä voidaan lämpenemisaikaa lyhentää ottamalla alkolukko sisälle.
Ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lähetyspainiketta (3). Se sammuu muutoin itsestään n. 2 minuutin kuluttua, mutta syttyy sitten
uudelleen moottorin jokaisen käynnistyksen
yhteydessä - ainoastaan uudelleenkalibrointi
korjaamolla2 voi sammuttaa ilmoituksen pysyvästi.
Hätätilanne
Kylmä tai lämmin sää
Kuljettajan vaihto
Jotta varmistetaan, että uusi puhalluskoe tehdään vaihdettaessa kuljettajaa - pitäkää katkaisinta (2) ja lähetyspainiketta (3) painettuina
samanaikaisesti n. 3 sekuntia. Tällöin auto
menee käynnistyksenestotilaan ja ennen
moottorin käynnistämistä vaaditaan uusi,
hyväksytty puhalluskoe.
Mitä kylmempi sää, sitä kauemmin kestää,
ennen kuin alkolukko on valmis käytettäväksi:
Lämpötila (ºC)
Pisin lämpenemisaika (sekuntia)
+10 - +85
10
-5 - +10
60
-40 - -5
180
Kalibrointi ja huolto
Alkolukko pitää tarkastaa ja kalibroida korjaamolla2 12 kuukauden välein.
30 päivää ennen välttämätöntä uudelleenkalibrointia näyttö esittää Alcoguard Vaatii
kalibr.. Jos kalibrointia ei tehdä näiden 30 päivän aikana, normaali moottorin käynnistäminen estetään - ainoastaan käynnistäminen ohi-
Lämpötilan ollessa alle -20 ºC tai yli +60 ºC
alkolukko tarvitsee ylimääräisen virransyötön.
Näyttö esittää Alcoguard liitä virtajohdin.
Kytkekää tällöin virransyöttöjohdin käsinekotelosta alkolukkoon ja odottakaa, kunnes merkkivalo (6) palaa vihreänä.
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä,
jotta autolla voidaan ajaa.
HUOM
Kaikki aktivointi ohikytkennällä (Bypass) kirjataan ja tallennetaan muistiin, katso sivu 8
osassa Datan tallennus.
Aktivoidun ohitustoiminnon (Bypass) jälkeen
näyttö esittää Alcoguard Bypass mahdoll.
koko ajan ajon aikana ja se voidaan asettaa
uudelleen vain korjaamolla2.
Ohitustoimintoa (Bypass) voidaan testata
ilman, että vikailmoitus kirjautuu - tehkää tällöin
kaikki vaiheet käynnistämättä autoa. Vikailmoitus häviää, kun auto lukitaan.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan, onko ohikytkentä ohitus- (Bypass) vai hätätoiminto.
Tätä asetusta voidaan myöhemmin muuttaa
korjaamolla2.
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
• Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkku-
2
114
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
Alkolukko*
jen painiketta painettuina samanaikaisesti
n. 5 sekuntia - näyttö esittää ensin Bypass
aktivoitu Odota 1 minuutti ja sitten
Alcoguard Bypass mahdoll. - sen jälkeen moottori voidaan käynnistää.
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Näyttöteksti
Sisältö/toimenpide
Alcoguard
Uud.käynn.
mahd.
Moottori on ollut sammutettuna lyhyemmän aikaa
kuin 30 minuuttia - moottorin käynnistäminen on
mahdollista ilman uutta
koetta.
Alcoguard
Puhalla
kovempaa
Puhallus liian heikko puhaltakaa voimakkaammin.
Alcoguard
odota Esilämmitys
Lämmitys ei valmis odottakaa tekstiä Alcoguard Puhalla 5 sek..
Tämä toiminto voidaan aktivoida useita kertoja.
Ajon aikana esitettävä vikailmoitus voidaan
sammuttaa vain korjaamolla2.
Hätätoiminnon aktivointi
Alcoguard
Vaatii huollon
Ottakaa yhteys korjaamoon2.
Alcoguard Ei
signaalia
Lähettäminen epäonnistui
- lähettäkää manuaalisesti
painikkeella (3) tai tehkää
uusi puhalluskoe.
Tätä toimintoa voidaan käyttää kerran, sen jälkeen pitää uudelleenasettaminen tehdä korjaamolla2.
Alcoguard
Virheell. testi
Testi epäonnistui - tehkää
uusi puhalluskoe.
Symbolit ja näyttöilmoitukset
Alcoguard
Puhalla
kauemm.
Puhallus liian lyhyt puhaltakaa kauemmin.
Alcoguard
Puhalla hiljemm.
Puhallus liian voimakas puhaltakaa heikommin.
• Painakaa ja pitäkää ohjauspylvään vasemman vivun OK-painiketta ja varoitusvilkkujen painiketta painettuina samanaikaisesti
n. 5 sekuntia - näyttö esittää Alcoguard
Bypass mahdoll. ja moottori voidaan
käynnistää.
Jo selostettujen ilmoitusten lisäksi mittariston
näyttö voi esittää myös seuraavaa:
2
03
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
115
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
Bensiini- ja dieselmoottorit
2. Pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna1.
(Automaattivaihteistoiset autot - painakaa
jarrupoljinta.)
3. Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.
Käynnistysmoottori pyörii, kunnes moottori
käynnistyy tai sen ylikuumenemissuoja katkaisee.
03
TÄRKEÄÄ
Virtalukko etäavain poistettuna/painettuna sisään
ja START/STOP ENGINE-painike.
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen
uuden yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee, jos käynnistysakku saa toipua.
TÄRKEÄÄ
Älkää painako etäavainta sisään väärin
käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa
on irrotettava avainliuska, katso sivu 51.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se sisään ääriasentoonsa. Huomatkaa,
että jos autossa on alkolukko, pitää ensin
tehdä hyväksytty puhalluskoe, ennen kuin
moottori voidaan käynnistää - katso
sivu 112.
1
116
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta moottorin käynnistämisen jälkeen tai
auton hinauksen aikana.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäyntikierrosluku voi olla huomattavasti
normaalia korkeampi tietyissä moottorityypeissä. Tämä tapahtuu, jotta pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman nopeasti normaaliin toimintalämpötilaansa, mikä minimoi pakokaasupäästöt ja
säästää ympäristöä.
Avaimeton käyttö*
Noudattakaa kohtia 2–3 bensiini- ja dieselmoottorin käynnistämiseksi. Lisätietoja avaimettomasta järjestelmästä - katso sivu 55.
HUOM
Edellytys auton käynnistymiselle on, että
jokin avaimettoman toiminnon (Keyless
drive*) etäavaimista on matkustamossa tai
kuormatilassa.
VAROITUS
VAROITUS
Ottakaa aina etäavain pois virtalukosta, kun
autosta poistutaan, ja katsokaa tällöin, että
avainasentoon on 0 - erityisesti, jos autossa
on lapsia. Tietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu - katso sivu 81.
Jos auto liikkuu, auton käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.
Pysäyttäkää moottori
Moottorin sammutus:
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
• Painakaa START/STOP ENGINE - moot-
Etäkäynnistys - ERS*
VAROITUS
tori pysähtyy.
Jos vaihteenvalitsin ei ole asennossa P tai jos
auto rullaa:
• Painakaa 2 kertaa painiketta START/
STOP ENGINE tai pitäkää painike painettuna, kunnes moottori käynnistyy.
Ohjauslukko
Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun ohjauslukko avautuu tai lukkiutuu.
• Ohjauslukko avautuu, kun etäavain on virtalukossa2 ja START/STOP ENGINE-painiketta painetaan.
• Ohjauslukko lukkiutuu, kun kuljettajan ovi
avataan moottorin sammuttamisen jälkeen.
Avaimen asennot
Tietoja etäavaimen eri avainasennoista - katso
sivu 80
Yleistä ERS-järjestelmästä
Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start) tarkoittaa, että auton moottori voidaan käynnistää
etäavaimella etäämmältä. Näin matkustamoa
voidaan lämmittää/viilentää ennen liikkeellelähtöä.
Lämmitys- ja ilmastointilaitteisto käynnistyy
samoilla asetuksilla, joita käytettiin, kun auto
pysäköitiin.
Moottorin etäkäynnistäminen edellyttää
seuraavien kriteerien täyttymistä:
•
•
•
Auton täytyy olla valvonnan alaisena.
Autossa ei saa olla ihmisiä tai eläimiä.
Auto ei saa seistä suljetussa tuulettamattomassa tilassa - pakokaasut voivat
aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisille ja
eläimille.
03
ERS-käynnistetty moottori on aktivoitu enintään 15 minuutiksi, sen jälkeen se sammutetaan. 2 ERS-aktivoinnin jälkeen pitää moottori
käynnistää tavanomaisella tavalla ennen kuin
ERS-järjestelmää voidaan jälleen käyttää.
ERS-toiminto voidaan valita vain automaattivaihteistolla varustettuihin autoihin.
HUOM
Ottakaa huomioon joutokäyntiä koskevat
paikalliset/kansalliset määräykset.
2
Avaimettomalla järjestelmällä varustetussa autossa pitää etäavaimen olla sisällä matkustamossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
117
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
Käsittely
1. Painakaa lyhyesti etäavaimen
lukkonuppia (1).
2. Painakaa heti sen jälkeen pitkään - vähintään 2 sekuntia - painiketta (2).
Jos ERS:n edellytykset ovat täyttyneet, tapahtuu seuraavaa:
03
1. Kaikki suuntavalot vilkkuvat nopeasti muutamia kertoja.
2. Moottori käynnistyy.
3. Moottorin käynnistyminen vahvistetaan
sen jälkeen siten, että kaikki suuntavalot
palavat jatkuvasti 3 sekuntia.
Etäavaimen painikkeet etäkäynnistystä varten.
Lukitseminen
Turvavalaistus
Tiedotuksia3
Etäkäynnistäkää moottori
Suurin etäisyys, jolta moottori voidaan etäkäynnistää, on n. 30 metriä näkyvyyden ollessa
vapaa - lisäksi auton pitää olla lukittu.
Moottorin etäkäynnistämiseksi:
3
4
5
118
Vain PCC-avaimessa, katso sivu 50.
Lukekaa PCC-avaimesta sivulta 50.
Lukekaa turvavalaistuksesta sivulta 49 ja 96.
HUOM
Etäkäynnistyksen jälkeen auto on edelleen
lukittuna, mutta hälytin kuitenkin poissa toiminnasta.
PCC4-avaimella
Valo-osoitus turvavalaistukselle5
vilkkuu muutamia kertoja painiketta
painettaessa ja alkaa sitten palaa jatkuvasti, jos kaikki ERS:n kriteerit ovat
täyttyneet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että
ERS on käynnistänyt moottorin.
Sen tarkistamiseksi, onko ERS käynnistänyt
moottorin, käyttäjä voi painaa infopainiketta (3) - jos moottori on käynnistynyt, tapahtuu valo-osoitus turvavalaistuksen painikkeella (2).
Aktiiviset toiminnot
Etäkäynnistetyn moottorin yhteydessä on aktivoitu seuraavat toiminnot:
• Ilmanvaihtojärjestelmä
• Audio-/videojärjestelmä
Deaktivoidut toiminnot
Etäkäynnistetyn moottorin yhteydessä on
deaktivoitu seuraavat toiminnot:
•
•
•
•
valonheittimet
Seisonta-/positiovalot
Numerokilven valaistus
Tuulilasinpyyhkimet.
moottori sammutetaan
Seuraava kohta sammuttaa ERS-käynnistetyn
moottorin:
•
•
•
•
Etäavaimen lukkonuppia (1) painetaan
Auton lukitus avataan
Ovi avataan
Kaasu- tai jarrupoljinta painetaan
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen
• Vaihteenvalitsin siirretään pois P-asen-
Ilmoitus
Sisältö
ERS ei toiminut, koska joku
oli matkustamossa.
• Aktiivinen ERS-aika ylittää 15 minuuttia.
Ei etäkäynnist. kuljett.
autossa
Kun ERS-käynnistetty moottori sammutetaan,
kaikki suuntavalot palavat vilkkumatta
3 sekuntia.
Ei etäkäynnist. moott.
varoitus
ERS ei toiminut johtuen
moottorin varoitusilmoituksesta. Ottakaa yhteys korjaamoonA.
Ei etäkäynnist. vaihde
ei P-as.
ERS ei toiminut, koska
vaihteenvalitsin ei ollut Pasennossa.
Ei etäkäynnist. moott.
jäähd.nes
ERS ei toiminut johtuen
jäähdytysjärjestelmän
vikailmoituksesta, katso
sivu 340.
Ei etäkäynnist. vähän
polttoain.
ERS ei toiminut johtuen
pienestä polttoainemäärästä.
Ei etäkäynnist. Enint. 2
käynn.
ERS ei toiminut, koska
enintään 2 ERS-aktivointia
peräkkäin on sallittua.
nosta
• Säiliössä on vähemmän kuin n. 10 litraa
polttoainetta
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Tilanteissa, joissa ERS-toiminto jää pois tai
keskeytyy, esitetään symboli kojelaudassa täydennettynä selittävällä ilmoituksella - noudattakaa siinä mahdollisesti annettavaa suositusta.
Puuttuva ERS-toiminto
Ilmoitus
Sisältö
Ei etäkäynnist. ovi auki
ERS ei toiminut, koska ovi/
takaluukku ei ollut kiinni.
Ei etäkäynnist. auto ei
lukittu
ERS ei toiminut, koska auto
ei ollut lukittu.
Ei etäkäynnist. heikko
akku
ERS ei toiminut johtuen
matalasta akkujännitteestä. Ladatkaa akkua
käynnistämällä moottori.
A
Keskeytetty ERS-toiminto
A
Ilmoitus
Sisältö
Etäkäynn.
pois
heikko
akku
ERS keskeytetty johtuen liian
matalasta akkujännitteestä.
Etäkäynn.
pois vähän
polttoain.
ERS ei toiminut johtuen liian
pienestä polttoainemäärästä.
Etäkäynn.
pois moott.
varoitus
ERS keskeytetty johtuen
moottorin vikailmoituksesta.
Ottakaa yhteys korjaamoonA.
Etäkäynn.
pois vaihde
ei P-as.
ERS keskeytetty, koska vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa.
Etäkäynn.
pois kuljett.
Autossa
ERS keskeytetty, koska joku
oli matkustamossa.
03
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
119
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku
Apukäynnistyskaapelit
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apuakun plusnapaan (1).
TÄRKEÄÄ
03
120
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti oikosulkujen välttämiseksi moottoritilan muiden
komponenttien kanssa.
Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
5. Avatkaa oman akun etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi, katso
sivu 353.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten
punainen.
> Katsokaa, ettei kumpikaan mustan
käynnistyskaapelin puristimista kosketa
akun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen!
6. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton akun plusnapaan (2).
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
7. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apuakun miinusnapaan (3).
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta
suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai
muiden vaurioiden välttämiseksi:
8. Kiinnittäkää toinen puristin maadoituskohtaan, esim. oikeaan moottorinkiinnikkeeseen yläreunassa, ulompaan ruuvinkantaan (4).
1. Asettakaa etäavain avaimen asentoon 0,
katso sivu 80.
11. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on
tyhjentynyt akku.
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
9. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
03 Kuljettajan ympäristö
Moottorin käynnistäminen – ulkoinen akku
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien,
ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen
osuessa silmiin - ottakaa välittömästi
yhteys lääkäriin.
03
Lisätietoja auton käynnistysakusta - katso
sivu 352.
121
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Vaihtamisilmaisin1
TÄRKEÄÄ
Tarkoituksena estää jonkin vetojärjestelmän
komponentin vaurioituminen tarkastetaan
vaihteiston toimintalämpötila. Ylikuumenemisen vaaran yhteydessä syttyy varoitussymboli kojelaudassa yhdistettynä tekstiilmoitukseen - noudattakaa tällöin annettua
suositusta.
03
Käsivalintainen vaihteisto
Vaihdekaavio, 6-vaihteinen vaihteisto.
6-vaihteisesta vaihteistosta on kaksi eri versiota - peruutusvaihteen sijainti erottaa ne. Katsokaa vaihdevipuun merkittyä ko. vaihdekaaviota.
• Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
• Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä.
Vaihdekaavio, 5-vaihteinen vaihteisto.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
1
122
Vain käsivalintainen vaihteisto mallissa D2.
Olennainen yksityiskohta ympäristösovitetun
ajon yhteydessä on ajaa oikealla vaihteella ja
vaihtaa ajallaan.
Apuvälineenä on ilmaisin - GSI (Gear Shift
Indicator) - joka ilmoittaa kuljettajalle, kun on
sopiva aika kytkeä seuraavaksi suurempi tai
pienempi vaihde polttoaineenkulutuksen pitämiseksi mahdollisimman pienenä. Ottaen huomioon ominaisuudet, kuten suorituskyky ja
värinätön käynti, voi kuitenkin olla asianmukaista vaihtaa suuremmalla kierrosluvulla.
Osoitus annetaan nuolella ylös- tai alaspäin
mittariston oikeanpuoleisessa näytössä.
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Peruutusvaihteen salpa
HUOM
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa,
ennen kuin auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä.
• Noudattakaa vaihdevipuun merkittyä vaihdekaaviota ja poistukaa vapaa-asennosta
N ennen kuin vipu viedään R-asentoon.
TÄRKEÄÄ
• Kytkekää peruutusvaihde vain auton seistessä paikallaan.
HUOM
6-vaihteisen vaihteiston ylemmän vaihdekaavioversion yhteydessä (ks. edellistä
kuvaa) - painakaa vaihdevipu ensin alas Nasentoon peruutusvaihteen kytkemiseksi.
Automaattivaihteisto Geartronic*
03
Auton on oltava paikallaan, kun asento P
valitaan.
VAROITUS
D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Käsivalintaiset vaihdeasennot.
Infonäyttö esittää vaihteenvalitsimen asennon
seuraavilla merkeillä: P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4,
5 tai 6, katso sivu 73.
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Peruutusasento - R
Vaihdeasennot
Auton on oltava paikallaan, kun R-asento valitaan.
Pysäköintiasento - P
Valitkaa P, kun moottori käynnistetään tai auto
seisoo pysäköitynä. Jarrupoljinta pitää painaa,
jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois asennosta P .
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu. Kytkekää myös seisontajarru varmuuden vuoksi - katso sivu 139.
Vapaa-asento - N
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos
auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa N-asennossa.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton pitää
seistä paikallaan, kun D-asento valitaan Rasennosta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
123
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Geartronic – Käsivalintaiset
vaihdeasennot (+/-)
Geartronic-automaattivaihteistolla kuljettaja
voi vaihtaa myös manuaalisesti. Auto jarruttaa
moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.
03
Käsivalintaiset vaihdeasennot saadaan siirtämällä vipua sivulle D-asennosta ääriasentoon
kohtaan +/–. Infonäyttö vaihtaa merkistä D
johonkin numeroista 1-6, mikä vastaa juuri silloin kytkettynä olevaa vaihdetta, katso sivu 73.
• Painakaa vipua eteenpäin suuntaan +
(plus) vaihtaaksenne portaan ylöspäin ja
vapauttakaa se - vipu palaa lepoasentoonsa välille + ja –.
tai
• Vetäkää vipua taaksepäin suuntaan – (miinus) vaihtaaksenne yhden portaan alaspäin, ja vapauttakaa se.
Käsivalintainen vaihdeasento (+/–) voidaan
valita milloin tahansa ajon aikana.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi Geartronic vaihtaa alaspäin, jos kuljettaja
antaa nopeuden laskea alemmaksi kuin valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Automaattiseen ajotilaan palaaminen:
• Siirtäkää vipua sivulle ääriasentoon kohtaan D.
2
124
Vain mallit D5 ja T6.
HUOM
Jos vaihteistossa on Sport-ohjelma, vaihteistosta tulee manuaalinen vasta, kun vipua
on siirretty eteen- tai taaksepäin (+/–)-asennostaan. Infonäyttö vaihtaa tällöin merkistä
S näyttämään kytkettynä olevaa vaihdetta
1–6.
Geartronic - Sport-tila (S)2
Sport-ohjelma antaa urheilullisemman käyttäytymisen ja sallii vaihteille korkeammat kierrosluvut. Samalla saadaan nopeampi vaste kaasua painettaessa. Aktiivisessa ajamisessa
ensisijaistetaan myös ajaminen pienemmällä
vaihteella, mikä tarkoittaa viivytettyä vaihtamista suuremmalle vaihteelle.
+/– - mittariston näytössä merkki D vaihtuu
numeroksi 1.
2. Siirtykää 3. vaihteelle painamalla vipua
eteenpäin kohti + -merkkiä (plus) 2 kertaa
- näytössä merkki 1 vaihtuu merkiksi 3.
3. Vapauttakaa jarru ja painakaa varovasti
kaasua.
Vaihteiston "talviajotilassa" auto lähtee liikkeelle alhaisemmilla kierroksilla ja alhaisemmalla moottorin teholla vetävissä pyörissä.
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns.
kickdown.
Sport-tila saadaan siirtämällä vipu sivulle Dasennosta ääriasentoon kohtaan +/–. Infonäyttö vaihtaa merkistä D merkkiin S.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Sport-tila voidaan valita milloin tahansa ajon
aikana.
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Geartronic - Talvitila
Liikkeellelähtöä liukkaalla tienpinnalla voi helpottaa, jos 3. vaihde kytketään käsin.
1. Painakaa jarrupoljinta ja siirtäkää vaihteenvalitsin D-asennosta ääriasentoon kohtaan
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja,
joka estää kickdown-toiminnon.
Geartronic ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan kier-
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
roslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei
tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde pysyy
kytkettynä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin
yhden tai useamman portaan kerrallaan riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa
ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi, kun
moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattivaihteistossa on erityinen varmuusjärjestelmä:
Automaattisen vaihteenvalitsinsalvan
aktivoinnin poisto
Pysäköintiasento (P)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
03
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen asennossa II, katso sivu 80.
Mekaaninen vaihteenvalitsinsalpa
Vaihtamissalpa – Vapaa (N)
G021351
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Valitsinta voidaan siirtää vapaasti eteen- tai
taaksepäin asentojen N ja D välillä. Muilla
asennoilla on salpa, jota käytetään vaihteenvalitsimessa olevalla salpapainikkeella.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta N toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja etäavaimen
tilassa II, katso sivu 80.
Jos autolla ei voi ajaa, esim. käynnistysakun
tyhjennyttyä, vaihdevipu pitää saada pois Pasennosta, jotta autoa voidaan siirtää.
Nostakaa keskikonsolin takana olevan
lokeron kumimatto ja avatkaa luukku.
Työntäkää avainliuska sisään pohjaan asti.
Painakaa avainliuskaa alaspäin ja pitäkää
sitä alhaalla. (Tietoa avainliuskasta, katso
sivu 51.)
Siirtäkää vaihteenvalitsin pois P-asennosta.
Salpanupin ollessa painettuna voidaan vipua
siirtää eteen- tai taaksepäin välillä P, R, N ja
D.
``
125
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Automaattivaihteisto Powershift*
Powershift vai Geartronic?
Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu
Powershift-vaihteistolla vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä vaihteiston tarrassa konepellin alla - katso sivu 376. Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on
Powershift –-vaihteisto muussa tapauksessa
se on Geartronic-automaattivaihteisto.
03
HSA
D: Automaattiset vaihdeasennot. +/–: Käsivalintaiset vaihdeasennot.
Powershift on 6-portainen automaattivaihteisto, jossa tavanomaisesta automaattivaihteistosta poiketen on kaksi mekaanista kytkinlevyä. Tavanomaisessa automaattivaihteistossa on sen sijaan hydraulinen momentinmuunnin, joka siirtää voiman moottorista vaihteistoon.
Powershift-vaihteisto toimii samalla tavalla ja
siinä on samanlaiset säätimet ja toiminnot kuin
Geartronic-automaattivaihteistossa, nämä on
selostettu edellisessä osassa.
126
HSA-toiminto (Hill Start Assist) tarkoittaa, että
paine jarrujärjestelmässä säilyy muutamia
sekunteja siirrettäessä jalka jarrupolkimelta
kaasupolkimelle ennen liikkeellelähtöä tai
peruuttamista ylämäkeen.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa kaasua.
Muistettavaa
vän, varoitussymboli syttyy ja infonäyttö esittää ilmoituksen. Myös ajettaessa hitaasti
jonossa (10 km/h tai vähemmän) ylämäessä tai
perävaunun ollessa kytkettynä vaihteisto voi
lämmetä liikaa. Vaihteisto jäähtyy seistäessä
paikallaan, käyttöjarru painettuna ja moottori
joutokäynnillä.
Ylikuumeneminen ajettaessa hitaasti jonossa
voidaan välttää ajamalla jaksoittain: Seiskää
paikallanne ja odottakaa jalka jarrupolkimella,
kunnes edellä olevaan liikenteeseen on syntynyt sopiva väli, ajakaa väli ja odottakaa jälleen
hetki jalka jarrulla.
TÄRKEÄÄ
Pitäkää auto paikallaan ylämäessä käyttöjarrun avulla – älkää pitäkö sitä paikallaan
kaasupolkimella. Vaihteisto voi tällöin ylikuumentua.
Vaihteiston kaksoiskytkimessä on ylikuormitussuoja, joka aktivoituu, jos se tulee liian lämpimäksi, esim. jos autoa pidetään liian kauan
paikallaan kaasupolkimella ylämäessä.
Tärkeitä, Powershift-vaihteistoa ja hinausta
koskevia tietoja - katso sivu 314.
Liian lämpimäksi tullut vaihteisto havaitaan
siitä, että auton koetaan ravistavan ja tärise-
Tietyissä tilanteissa voi näyttö esittää ilmoituksen samalla, kun symboli syttyy.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Teksti-ilmoitus ja toimenpide
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Symboli
A
Näyttö
Ajo-ominaisuudet
Toimenpide
Vaiht. ylikuum. jarruta
paikall.
Vaikeaa pitää
tasainen
nopeus
moottorin
vakiokäyntinopeudella.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pitäkää auto paikallaan käyttöjarrulla.A
Vaiht.ölj.
lämp. pysäköi
varoen
Voimakkaasti
hakkaava
auton kulku.
Vaihteisto ylikuumentunut. Pysäköikää auto heti turvallisella tavalla.A
Vaiht. jäähdytys anna
moot. käydä
Autolla ei saa
ajaa ylikuumentuneen
vaihteiston
takia.
Vaihteisto ylikuumentunut. Nopeimman jäähdytyksen saamiseksi: Antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevivun ollessa N- tai P-asennossa, kunnes ilmoitus sammuu.
03
Nopein jäähdytys: antakaa moottorin käydä joutokäyntiä vaihdevipu asennossa N tai P, kunnes ilmoitus sammuu.
Taulukko esittää kolme vaihetta, joissa on kasvanut vakavuusaste, jos vaihteisto tulee liian
lämpimäksi. Näyttötekstin ohella kuljettajan
huomio kiinnitetään myös siten, että auton
elektroniikka tilapäisesti muuttaa ajo-ominaisuuksia. Noudattakaa infonäytön ohjetta esiintyvissä tapauksissa.
HUOM
Taulukon esimerkki ei ole osoitus auton viallisuudesta, vaan se osoittaa, että on aktivoitu varmuustoiminto tarkoituksena estää
auton jonkin komponentin vaurio.
VAROITUS
Jos varoitussymboli yhdistettynä tekstiin
Vaiht.ölj. lämp. pysäköi varoen jätetään
ottamatta huomioon, voi lämpötila vaihteistossa nousta niin korkeaksi, että voimansiirto moottorin ja vaihteiston välillä katkeaa
tilapäisesti estääkseen kytkimen vaurioitumisen - auto menettää tällöin vetovoimansa
ja jää paikalleen, kunnes vaihteiston lämpötila on laskenut hyväksyttävälle tasolle.
127
03 Kuljettajan ympäristö
Vaihteistot
Lisää mahdollisia näyttöilmoituksia ratkaisuehdotuksineen koskien automaattivaihteistoa,
katso sivu 200.
Näyttöteksti sammuu automaattisesti tehdyn
toimenpiteen jälkeen tai vilkkuvivun OK-painikkeen painamisen jälkeen.
03
128
03 Kuljettajan ympäristö
DRIVe Start/Stop*
Hiljaisempi ja puhtaampi
Toiminta ja käsittely
Yleistä Start/Stop -järjestelmästä
03
Huolenpito ympäristöstä on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaamme. Tämä tavoite on saanut aikaan autosarjan DRIVe, jonka konsepti on
useiden erillisten, energiaa säästävien toimintojen yhteisvaikutus, ja joiden yhteisenä tehtävänä on vähentää polttoaineenkulutusta, mikä
puolestaan myötävaikuttaa pakokaasupäästöjen vähenemiseen.
Moottori sammutetaan - tulee hiljaisempaa ja puhtaampaa....
Tietyt moottorin ja vaihteiston yhdistelmät on
varustettu käynnistys- ja pysäytystoiminnolla,
joka alkaa toimia esim. seistäessä autojonossa
tai odotettaessa liikennevaloissa - moottori
sammutetaan tällöin tilapäisesti ja se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun matkaa jatketaan.
Start/Stop-toiminnolla annetaan kuljettajalle
mahdollisuus aktiivisemmin ympäristötietoiseen tapaan ajaa autoa antamalla moottorin
"pysähtyä automaattisesti", kun tämä on tarkoituksenmukaista.
Start/Stop Päällä/Pois.
Palaa lyhyesti aktivoinnin sekä teksti-ilmoituksen yhteydessä.
Moottori on sammutettu automaattisesti.
Start/Stop-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun moottori käynnistetään avaimella. Kuljettajan huomio kiinnitetään
toimintoon siten, että tämä symboli syttyy hetkeksi kojelaudassa, näyttöteksti
Autom.Käyn.-Pys ON esitetään ja että
Päällä-/pois -painikkeen vihreä valo palaa.
Kaikki auton varsinaiset järjestelmät, kuten
valaistus, radio jne. toimivat normaalisti myös
moottorin ollessa sammutettuna automaattisesti, ainoastaan tietyn varustuksen toimintaa
voidaan rajoittaa tilapäisesti, esim. ilmastointi``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
129
03 Kuljettajan ympäristö
DRIVe Start/Stop*
laitteen puhaltimen nopeutta tai äänentoistolaitteiston erittäin suurta äänenvoimakkuutta.
EhdotA
Moottorin pysäyttäminen
automaattisesti
03
Jotta moottori pysähtyy automaattisesti, on
voimassa seuraavaa:
EhdotA
A
B
M/AB
Kytkekää vapaalle, asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja vapauttakaa kytkinpoljin - moottori sammutetaan.
M
Pysäyttäkää auto käyttöjarrulla ja
pitäkää sitten jalka edelleen polkimella - moottori sammutetaan.
A
130
M/AB
Vaihdevipu vapaa-asennossa: Painakaa kytkinpoljinta tai kaasupoljinta - moottori käynnistyy. Kytkekää sopiva vaihde ja jatkakaa matkaa.
M
Alamäessä on myös tämä mahdollisuus:
M
Vapauttakaa käyttöjarru ja antakaa
auton rullata liikkeelle - moottori
käynnistyy automaattisesti, kun
nopeus ylittää normaalin kävelyvauhdin.
Poistakaa jalan paine käyttöjarrulta
- moottori käynnistyy automaattisesti ja matkaa voidaan jatkaa.
Mallissa XC60 on Start/Stop -järjestelmä ainoastaan käsivalintaisen vaihteiston yhteydessä.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Vahvistuksena ja muistutuksena siitä, että moottori on
sammutettu automaattisesti,
syttyy infonäytön symboli
AUTO START.
Suljettu Start/Stop-toiminto
osoitetaan siten, että infonäytön symboli sammuu ja ilmoitusta Autom.Käyn.-Pys
OFF näytetään
noin 5 sekunnin ajan - samalla
painikkeen valo sammuu.
Moottorin käynnistäminen
automaattisesti
A
B
Rajoitukset
Moottori ei sammu automaattisesti
Vaikka Start/Stop-toiminto on aktivoituna,
moottori ei sammu automaattisesti, jos:
A
Mallissa XC60 on Start/Stop -järjestelmä ainoastaan käsivalintaisen vaihteiston yhteydessä.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Start/Stop-toiminnon sulkeminen
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Start/Stop-toiminto on suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen painikkeella tai kunnes moottori käynnistetään
uudelleen avaimella.
Tietyissä tilanteissa voi olla
toivottavaa sulkea tilapäisesti
automaattinen Start/Stop-toiminto - se tehdään painamalla
tätä painiketta, jolloin painikkeen valo sammuu.
EhdotA
M/
AB
auto ei ensin saavuttanut nopeutta
n. 5 km/h (= nopea kävelyvauhti)
avainkäynnistyksen tai viimeisimmän automaattisen pysäytyksen
jälkeen.
M+A
kuljettaja on avannut turvavyön
lukon.
M+A
03 Kuljettajan ympäristö
DRIVe Start/Stop*
EhdotA
EhdotA
M/
AB
M/
AB
automaattisesti, vaikka kuljettaja ei paina kytkinpoljinta:
käynnistysakun kapasiteetti on alle
alimman sallitun tason.
M+A
tie on hyvin jyrkkä.
M+A
EhdotA
M/AB
Huurua muodostuu ikkunoille.
M+A
M+A
perävaunu on sähköisesti yhdistetty auton sähköjärjestelmään.
M+A
moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa.
Olosuhteet matkustamossa poikkeavat esivalituista arvoista.
M+A
ulkolämpötila on jäätymispisteen
alapuolella tai yli n. 30 °C.
M+A
Ulkolämpötila laskee jäätymispisteen alapuolelle tai ylittää n. 30 °C.
M+A
olosuhteet matkustamossa poikkeavat esivalituista arvoista - huomataan siitä, että tuuletuspuhaltimen käyntinopeus on korkea.
M+A
auta peruutetaan.
M+A
käynnistysakun lämpötila on jäätymispisteen alapuolella tai yli
n. 55 °C.
M+A
kuljettaja tekee suuria ohjausliikkeitä.
M+A
pakokaasujärjestelmän hiukkassuodatin on täynnä - vasta, kun
automaattisen puhdistusjakso on
tehty (katso sivu 300), aktivoidaan
tilapäisesti suljettu Start/Stop-toiminto uudelleen.
M+A
A
B
C
ulkoilman paine alittaa paineen,
joka vastaa korkeutta 1500-2000 m
merenpinnan yläpuolella - ko.
ilmanpaine vaihtelee vallitsevan
sään mukaan.
A
A
Virranotto on tilapäisesti suuri tai
käynnistysakun kapasiteetti laskee
alimmalle sallitulle tasolle.
M+A
mukautuvan nopeudensäätimen
jonoavustaja on aktivoitu.
kuljettajan ovi on avattu vaihteenvalitsimen ollessa D-asennossa.
A
Toistuvia pumppauksia jarrupolkimella.
M+A
vaihteenvalitsin siirretään D-asennosta S-asentoonC tai asentoon
"+/-".
A
Auto alkaa rullata - nopeammin
kuin normaali kävelyvauhti.
M
Kuljettajan vyölukko avataan vaihteenvalitsimen ollessa D- tai Nasennossa.
A
Ohjauspyörän liikkeet.
A
Mallissa XC60 on Start/Stop -järjestelmä ainoastaan käsivalintaisen vaihteiston yhteydessä.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Sport-tila.
03
Moottori käynnistyy automaattisesti
Automaattisesti sammutettu moottori voi tietyissä tapauksissa käynnistyä uudelleen ilman,
että kuljettaja on päättänyt jatkaa matkaa. Seuraavassa tapauksessa moottori käynnistyy
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
131
03 Kuljettajan ympäristö
DRIVe Start/Stop*
EhdotA
03
A
B
M/AB
Vaihteenvalitsin siirretään D-asennosta asentoon "+/-" tai R.
A
Kuljettajan ovi avataan vaihteenvalitsimen ollessa D-asennossa "pling"-ääni ja teksti-ilmoitus kertovat, että Start/Stop-toiminto on
aktiivinen.
A
Mallissa XC60 on Start/Stop -järjestelmä ainoastaan käsivalintaisen vaihteiston yhteydessä.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
VAROITUS
Älkää avatko konepeltiä, kun moottori on
pysäytetty automaattisesti - moottori voi
äkkiä käynnistyä automaattisesti. Tehkää
ensin normaali moottorin sammuttaminen
START/STOP ENGINE -painikkeella ennen
kuin konepelti käännetään ylös.
Moottori ei käynnisty automaattisesti
Seuraavissa tapauksissa moottori ei käynnisty
automaattisesti sammuttuaan automaattisesti:
EhdotA
M/
AB
Vaihde on kytkettynä ilman vapaakytkentää - näyttöteksti kehottaa
kuljettajaa asettamaan vaihdevivun
vapaa-asentoon, jotta automaattinen käynnistys voi tapahtua.
M
Kuljettaja ei käytä turvavyötä, vaihteenvalitsin on P-asennossa ja kuljettajan ovi on auki - moottori pitää
käynnistää normaalisti.
A
Vaihteenvalitsin siirretään P-asentoon - painakaa START/STOP
ENGINE-painiketta moottorin käynnistämiseksi uudelleen.
A
A
Mallissa XC60 on Start/Stop -järjestelmä ainoastaan käsivalintaisen vaihteiston yhteydessä.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Tahaton moottorin pysähtyminen
käsivalintaisen vaihteiston yhteydessä
Menetelkää näin tapauksessa, jossa liikkeellelähtö epäonnistuu ja moottori sammuu:
132
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2. Tietyissä tapauksissa pitää vaihdevipu
asettaa vapaa-asentoon. Infonäyttö esittää
tällöin tekstin Kytke vapaalle.
Lisätietoja ja asetuksia
Jos kuljettajan ovi avataan ennen
moottorin käynnistämistä START/
STOP ENGINE-painikkeella,
Start/Stop-toiminto suljetaan.
B
1. Painakaa kytkinpoljin uudelleen alas moottori käynnistyy automaattisesti.
Auton valikkojärjestelmässä MY CAR on
ohjeet, jotka selittävät DRIVe-konseptin osia
sekä joitakin mahdollisia asetuksia ja valintoja
- katso sivu 203.
Teksti-ilmoitus
Yhdistettynä tähän merkkivaloon
Start/Stop-toiminto voi näyttää
teksti-ilmoituksia infonäytössä tiettyjä tilanteita
varten. Joillekin niistä on suositeltu toimenpide, joka tulee tehdä. Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
03 Kuljettajan ympäristö
DRIVe Start/Stop*
Symboli
AUTO-STOP
AUTO-STOP
ilmoitusA
Info/toimenpide
M/AB
Autom.Käyn.-Pys ON
Palaa n. 5 sekuntia sen jälkeen, kun Start/Stop on aktivoitu.
M+A
Autom.Käyn.-Pys OFF
Palaa n. 5 sekuntia sen jälkeen, kun Start/Stop on suljettu.
M+A
Automaattinen käynnistys/pysäytys tarvitsee huollon
Start/Stop ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
M+A
Moottorinohjausjärjestelmä
Tehdään automaattinen toiminnan tarkastus.
M+A
Moottori Autom.käynnist.
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarru- tai kytkinpoljinta painetaan.
M
Paina Käyn.painiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/STOP
ENGINE-painikkeella.
M
Paina kytkinpolj käynnistääksesi
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että kytkinpoljin painetaan alas.
M
Painakaa käyttöjarrua
käynnistääksenne
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarrupoljinta painetaan.
M
Paina jarrua ja kytk.
käynnist.
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarru- tai kytkinpoljinta painetaan.
M
Kytke vapaalle
Vaihde on kytkettynä ilman kytkinpolkimen käyttöä - painakaa kytkintä ja asettakaa vaihdevipu
vapaa-asentoon.
M
Moottori Autom.käynnist.
Moottori valmis automaattiseen käynnistykseen - odottaa, että jarrupoljin vapautetaan.
A
03
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
133
03 Kuljettajan ympäristö
DRIVe Start/Stop*
Symboli
03
A
B
ilmoitusA
Info/toimenpide
Valitse P tai N käynnistääksesi
Start/Stop on suljettu - siirtäkää vaihteenvalitsin N- tai P-asentoon ja käynnistäkää moottorin
normaalisti START/STOP ENGINE-painikkeella.
A
Paina Käyn.painiketta
Moottori ei käynnisty automaattisesti - käynnistäkää moottori normaalisti START/STOP
ENGINE-painikkeella vaihteenvalitsimen ollessa asennossa P tai N.
A
Mallissa XC60 on Start/Stop -järjestelmä ainoastaan käsivalintaisen vaihteiston yhteydessä.
M = Käsivalintainen vaihteisto, A = Automaattivaihteisto.
Jos ilmoitus ei sammu toimenpiteen tekemisen
jälkeen, tulee ottaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
134
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
M/AB
03 Kuljettajan ympäristö
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)*
Neliveto on aina kytkettynä
03
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä.
Voima jaetaan automaattisesti etu- ja takapyörien välillä. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä jakaa voimaa niille pyörille, joilla ko. tienpinnalla on paras pito. Näin saadaan mahdollisimman hyvä pito ja vältetään pyörien luistaminen. Normaalissa ajossa jaetaan suurempi
osa voimasta etupyörille.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateessa,
lumessa ja pakkasen aiheuttamalla liukkaalla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
135
03 Kuljettajan ympäristö
Käyttöjarru
Yleistä
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos toinen jarrupiiri
vaurioituu, se tarkoittaa, että jarrut ottavat
syvemmällä ja että tarvitaan suurempi poljinvoima normaalin jarrutusvaikutuksen saamiseksi.
03
Jarrutehostin vahvistaa kuljettajan jarrupolkimeen kohdistamaa voimaa.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
Jos jarrua käytetään moottorin ollessa sammutettuna, poljin tuntuu jäykältä ja auton jarruttamiseen pitää käyttää enemmän voimaa.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää käyttämällä moottorijarrutusta.
Moottorijarrutusta hyödynnetään tehokkaimmin, jos käytetään samaa vaihdetta ajettaessa
mäkeä alaspäin kuin ajettaessa sitä ylöspäin.
Yleistietoja auton kovasta kuormituksesta,
katso sivu 382.
Lukkiutumattomat jarrut
Auto on varustettu ABS-järjestelmällä (Antilock Braking System), joka estää pyörien lukkiutumisen jarrutettaessa. Siten säilytetään
136
ohjauskyky ja esim. esteen väistäminen helpottuu. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa
tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt
automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja vapauttaa jarrupolkimen. Toinen automaattinen ABS-järjestelmän testi voidaan
tehdä, kun auton nopeus on 10 km/h. Testi voidaan havaita sykintänä jarrupolkimessa.
Hätäjarruvalot ja automaattiset
varoitusvilkut
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien
varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat
sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoidaan nopeuksilla yli
50 km/h, jos ABS-järjestelmä säätää ja/tai voimakkaassa jarrutuksessa. Kun auton nopeus
on jarrutettu alle arvon 10 km/h, jarruvalot siirtyvät vilkkumisesta normaaliin palamiseen samalla aktivoidaan varoitusvilkut, jotka vilkkuvat, kunnes kuljettaja vaikuttaa moottorin
kierroslukuun kaasupolkimella, tai ne sammutetaan katkaisimellaan, katso sivu 94.
Jarrulevyjen puhdistus
Lika- ja vesikerrostumat jarrulevyillä voivat
aiheuttaa jarrutusvaikutuksen viivästymisen.
Jarrujen kitkapintojen puhdistus minimoi
tämän viiveen.
Märällä tiellä, ennen pitkäaikaista pysäköintiä
ja auton pesun jälkeen on hyvä tehdä puhdistus manuaalisesti. Tämä tehdään jarruttamalla
ajon aikana heikosti lyhyen hetken ajan.
Hätäjarruvahvistus
Hätäjarruvahvistus EBA (Emergency Brake
Assist) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa ja
siten lyhentämään jarrutusmatkaa. EBA tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja lisää jarrutusvoimaa, kun sitä tarvitaan. Jarrutusvoimaa voidaan vahvistaa tasolle, jolla ABS-järjestelmä
alkaa toimia. EBA- toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimelle vähennetään.
HUOM
Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmas, painakaa (pitäkää)
jarrupoljin alhaalla niin kauan kuin tarvitaan.
Jos jarrupoljin päästetään ylös, jarrutus
päättyy.
Huolto
Auton pitämiseksi liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen korkealla tasolla tulee Volvon huoltovälejä noudattaa; nämä on eritelty Huolto- ja takuukirjassa,
katso sivu 336.
03 Kuljettajan ympäristö
Käyttöjarru
TÄRKEÄÄ
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää
tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Symbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Kiinteä valo – tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos määrä on
pieni, lisätkää jarrunestettä
sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
VAROITUS
Jos
ja
palavat samanaikaisesti, on jarrujärjestelmään voinut syntyä
vika.
Jos nestepinta jarrunestesäiliössä on tässä
tilanteessa normaali, ajakaa tällöin varovasti
lähimmälle korjaamolle jarrujärjestelmän
tarkastusta varten - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
03
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, autolla ei tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehävikin syy pitää selvittää.
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä –
jarrujärjestelmän ABS-toiminnossa syntyi vika, kun moottori
viimeksi oli käynnissä.
137
03 Kuljettajan ympäristö
HDC - Hill Descent Control
Yleistä
03
Toiminto antaa mahdollisuuden jyrkässä alamäessä lisätä/vähentää nopeutta jalka vain
kaasupolkimella, jarrua käyttämättä. Kaasupolkimen herkkyys tulee pienemmäksi ja tarkemmaksi siten, että polkimen täysi liike voi
säätää moottorin kierroslukua vain rajoitetulla
kierroslukualueella. Jarrujärjestelmä jarruttaa
itse ja antaa autolle pienen ja tasaisen nopeuden, jolloin kuljettaja voi keskittyä täysin ohjaamiseen.
HDC on erityisen suureksi avuksi jyrkissä
mäissä, joissa tie on epätasainen ja osittain liukas. Esim. laskettaessa venettä vesille rampilla
olevasta perävaunusta.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, se on tarkoitettu vain täydentäväksi apuvälineeksi.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa kuljetetaan turvallisella tavalla.
138
Toiminto
HDC:tä voidaan verrata automaattiseen moottorijarrutukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan
alamäessä, autoa jarruttaa normaalitapauksessa moottorin pyrkimys joutokäyntikierroksille, ns. moottorijarrutus. Mutta mitä jyrkempi
mäki ja mitä enemmän kuormaa autossa on,
sitä nopeammin auto kulkee moottorijarrutuksesta huolimatta. Nopeuden alentamiseksi tällöin pitää kuljettajan auttaa jarruttamalla.
Käsittely
HDC sallii auton rullata korkeintaan nopeudella
10 km/h eteenpäin moottorijarrutuksella ja
7 km/h taaksepäin. Kaasupolkimella voidaan
kuitenkin vapaasti valita nopeus vaihteen
nopeusalueella. Kun kaasupoljin vapautetaan,
jarrutetaan auto nopeasti nopeuteen 10 tai
7 km/h, riippumatta mäen jyrkkyydestä ja tarvitsematta käyttää jarruja.
Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät automaattisesti. Kuljettaja voi milloin
tahansa jarruttaa tai pysäyttää auton käyttämällä jarruja.
HDC kytketään päälle ja pois keskikonsolissa
olevalla katkaisimella. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä päälle. Kun
ja
HDC on toiminnassa, palaa symboli
näyttö esittää Alamäkijärjest. ohjaus
PÄÄLLÄ.
Toiminto toimii vain ykkösvaihteella ja peruutusvaihteella. Automaattivaihteistoa koskee,
että vaihdeasento 1 on valittuna, mikä osoitetaan numerolla 1 ajotietokoneen näytössä,
katso sivu 124.
HUOM
HDC ei voi aktivoitua automaattivaihteistossa vaihteenvalitsimen ollessa asennossa
D.
HDC suljetaan:
• keskikonsolissa olevalla päälle-/pois -painikkeella
• jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 käsivalintaisessa vaihteistossa
• jos valitaan suurempi vaihde kuin 1 automaattivaihteistossa tai jos vaihteenvalitsin
siirretään asentoon D.
Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa.
Jos tämä tapahtuu jyrkässä alamäessä, jarruvaikutusta ei vapauteta heti, vaan hitaasti.
HUOM
HDC:n ollessa aktivoituna voidaan joskus
havaita viive kaasunpainalluksen ja moottorin vasteen välillä.
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
Yleistä
Seisontajarrun kytkeminen
Kun säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan, jarrutustapahtuma keskeytetään.
HUOM
Hätäjarrutuksessa nopeuksissa yli 10 km/h
kuuluu signaali jarrutuksen aikana.
03
Pysäköinti mäkeen
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
• Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Seisontajarrun säädin - kytketty.
Toiminto
Kun sähköinen seisontajarru on toiminnassa,
kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa
kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy
takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää
käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian
matala, katso sivu 120.
1. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
2. Painakaa säädintä.
> Yhdistelmämittarin symboli
alkaa
vilkkua - valon palaessa jatkuvasti se on
kytkeytynyt.
3. Vapauttakaa käyttöjarrupoljin ja varmistakaa, että auto on paikallaan.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
• Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa
kohti.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua,
kun auto on kaltevalla pinnalla - kytketty
vaihde tai automaattivaihteiston P-asento
eivät riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
• Autoa pysäköitäessä asettakaa vaihdevipu
1. vaihteen asentoon (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsin asentoon P
(automaattivaihteisto).
Hätätapauksissa voidaan seisontajarru kytkeä
auton liikkuessa painamalla säädintä sisään.
139
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
Seisontajarrun vapauttaminen
HUOM
Seisontajarru voidaan vapauttaa myös
manuaalisesti painamalla kytkinpoljin alas
jarrupolkimen asemesta. Volvo suosittelee
käytettäväksi jarrupoljinta.
03
Irrottaminen automaattisesti
1. Käynnistäkää moottori.
2. Kytkekää 1. vaihde tai peruutusvaihde.
Seisontajarrun säädin - vapautettu.
3. Päästäkää kytkin ylös ja painakaa kaasua.
> Seisontajarru vapauttaa ja yhdistelmäsammuu.
mittarin symboli
4. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon D tai
R ja painakaa kaasua.
> Seisontajarru vapauttaa ja yhdistelmämittarin symboli
sammuu.
HUOM
Turvallisuussyistä seisontajarru vapautetaan vain automaattisesti, jos moottori on
käynnissä ja kuljettajan turvavyö on käytössä. Seisontajarru vapautuu välittömästi
automaattivaihteistoisissa autoissa, kun
kaasupoljinta painetaan ja vaihteenvalitsin
on asennossa D tai R.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustettu
auto
Automaattivaihteistolla varustettu auto
Irrottaminen manuaalisesti
Raskas kuorma ylämäessä
Irrottaminen manuaalisesti
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon1.
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä painamalla säädintä
sisään samanaikaisesti, kun lähdette liikkeelle.
Vapauttakaa säädin, kun moottori alkaa vetää.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon.1
2. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
3. Vetäkää säätimestä.
> Seisontajarru vapauttaa ja yhdistelmäsammuu.
mittarin symboli
2. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
3. Vetäkää säätimestä.
> Seisontajarru vapauttaa ja yhdistelmäsammuu.
mittarin symboli
Irrottaminen automaattisesti
Jarrujen kitkapintojen vaihto
1. Kiinnittäkää turvavyö.
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähköisen seisontajarrun rakenteen
vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
2. Käynnistäkää moottori.
1
140
3. Painakaa käyttöjarrupoljinta jämäkästi.
Avaimettomalla (Keyless) järjestelmällä varustettu auto: Painakaa START/STOP ENGINE.
03 Kuljettajan ympäristö
Seisontajarru
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
"Ilmoitus"
Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että seisontajarrua kytketään.
03
Jos symboli vilkkuu jossain muussa tilanteessa, se tarkoittaa, että on syntynyt vika. Lukekaa infonäytössä oleva ilmoitus.
Seisontajarru ei täysin vapaut.
Vika aiheuttaa sen, ettei seisontajarrua voi vapauttaa - Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen: Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
HUOM! Varoitussignaali soi, jos matkaa jatketaan tämän vikailmoituksen näkyessä.
Seisontajarru ei käytössä
Vika aiheuttaa sen, ettei seisontajarrua voi kytkeä - Yrittäkää vapauttaa ja kytkeä jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen: Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Ilmoitus syttyy myös käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa autoissa, kun autolla ajetaan pienellä nopeudella oven
ollessa auki, kuljettajan huomion herättämiseksi, että seisontajarru on voinut vapautua tarkoituksettomasti.
Seisontajarru Vaatii
huollon
On syntynyt vika - Yrittäkää kytkeä ja vapauttaa jarru.
Jos vika on edelleen olemassa muutaman yrityksen jälkeen: Hakeutukaa korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
• Jos auto pitää pysäköidä, ennen kuin vika
on korjattu, pyörät pitää kääntää kuten
pysäköitäessä mäkeen ja vaihdevivun
pitää olla 1. vaihteella (käsivalintainen vaihteisto) tai vaihteenvalitsimen asennossa P
(automaattivaihteisto).
141
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
Yleistä
VAROITUS
•
03
HomeLinkŸ1
on ohjelmoitava kauko-ohjain,
jolla voi kauko-ohjata jopa kolmea eri laitetta
(esim. autotallin oven avauslaite, hälytysjärjestelmä, ulko- ja sisävalaistus yms.) ja siten korvata näiden kauko-ohjaimet. Lisätietoa
HomeLinkŸ -järjestelmistä saatte käymällä
internet-sivustolla www.homelink.com tai soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai
maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).
1
142
Jos HomeLinkŸ-järjestelmää käytetään
ohjaamaan autotallin ovea tai veräjää,
varmistakaa, ettei kukaan ole oven tai
veräjän läheisyydessä, kun se liikkuu.
•
Auton tulee olla tallin ulkopuolella, kun
autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.
•
Älkää käyttäkö HomeLinkŸ-järjestelmää
autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet tulevia
ohjelmointikertoja varten (esim. vaihtaessanne
autoa tai toisessa autossa käyttöä varten).
Suosittelemme myös painikkeiden ohjelmointien poistamista, kun auto on tarkoitus myydä.
Katsokaa kappaletta "HomeLink® -painikkeiden ohjelmoinnin poistaminen" sivulla 143.
HomeLink ja HomeLink -talosymboli ovat Johnson Controls, Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HomeLinkŸ -järjestelmän ohjelmointi
HUOM
Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai
"lisävarusteasennossa" ennen kuin
HomeLinkŸ-järjestelmä on ohjelmoitavissa
tai käytettävissä. On hyvä laittaa uudet
paristot kaukosäätimeen, jonka
HomeLinkŸ korvaa, nopeamman ohjelmoinnin ja radiosignaalin paremman lähettämisen vuoksi. HomeLinkŸ-painikkeet tulee
nollata ennen ohjelmointia. Kun tämä on
tehty, HomeLinkŸ on asetettu "opetustilaan" ja valmiina ohjelmointiin.
1. Suunnatkaa alkuperäinen kauko-ohjain
ohjelmoitavaa HomeLinkŸ -painiketta kohti
ja pitäkää sitä 5–14 cm:n päässä painikkeesta. Älkää peittäkö HomeLinkŸ -merkkivaloa.
2. Painakaa samanaikaisesti alkuperäiskauko-ohjaimen painiketta ja HomeLinkŸ laitteen ohjelmoitavaa painiketta. Älkää
vapauttako painikkeita, ennen kuin merkkivalo on vaihtunut rauhallisesta nopeasti
vilkkuvaan. Kun merkkivalo vilkkuu
nopeasti, molemmat painikkeet saa
vapauttaa.
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
3. Painakaa ohjelmoitava HomeLinkŸ -painike pohjaan, pitäkää painettuna
5 sekuntia ja vapauttakaa se sitten. Toistakaa tarvittaessa, kunnes autotallin ovi
aktivoituu. Jos ovi ei aktivoidu, painakaa
ohjelmoitu HomeLinkŸ -painike pohjaan,
pitäkää painettuna ja tarkistakaa merkkivalo.
> Kiinteä valo: Merkkivalo palaa kiinteästi, kun painiketta pidetään painettuna; tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan.
Ei kiinteä valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten
kiinteästi. Jatkakaa tässä tapauksessa
ohjelmointia vaiheista 4–6 päättääksenne rullaavalla koodilla varustetun
laitteen ohjelmoinnin (useimmiten autotallin oven avauslaite).
4. Etsikää "opetuspainike2" vastaanottimesta, esim.autotallin ovesta. Se on tavallisesti sijoitettu antennin kiinnikkeen lähelle
vastaanottimeen.
5. Painakaa vastaanottimen "opetuspainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu
2
n. 30 sekuntia, joiden kuluessa pitää tehdä
seuraava kohta.
6. Kun vastaanottimen "opetuspainike" vilkkuu edelleen, painakaa ohjelmoitavaa
HomeLinkŸ -painiketta, pitäkää sitä painettuna n. 2 sekuntia ja vapauttakaa se sitten.
Toistakaa painaminen/pito/vapautus jakso 3 kertaa ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Käsittely
Kun HomeLinkŸ on ohjelmoitu, sitä voidaan
käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten
asemesta.
Painakaa ja pitäkää ohjelmoitua painiketta painettuna, kunnes autotallin ovi, hälytysjärjestelmä tms. aktivoituu (saattaa kestää muutaman sekunnin). Alkuperäisiä kauko-ohjaimia
voidaan haluttaessa luonnollisesti edelleen
käyttää rinnakkain HomeLinkŸ -järjestelmän
kanssa.
tolla www.homelink.com tai soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen
numeroon +49 6838 907 277).
HomeLinkŸ -painikkeiden
ohjelmoinnin poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa vain kaikilta
HomeLinkŸ -painikkeilta yhtä aikaa, ei yksittäiseltä painikkeelta. Yksittäiset painikkeet voidaan kuitenkin ohjelmoida uudelleen, katsokaa
kappaletta "Yksittäisen painikkeen ohjelmointi".
03
1. Painakaa kahta laitimmaista HomeLinkŸ painiketta älkääkä vapauttako niitä, ennen
kuin merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vapauttakaa painikkeet.
> HomeLinkŸ on nyt asetettu ns. "oppimistilaan" ja se on valmis ohjelmoitavaksi uudelleen, katsokaa kappaletta
"HomeLink® -järjestelmän ohjelmointi"
sivulla 142.
HUOM
Jos virta on katkaistu, HomeLinkŸ toimii
30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen jälkeen.
Jos ohjelmointiongelma ei poistu, ottakaa
yhteyttä HomeLinkŸ -yritykseen verkkosivus-
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
143
03 Kuljettajan ympäristö
HomeLinkŸ *
Yksittäisen painikkeen ohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLinkŸ -painike
uudelleen seuraavasti:
1. Painakaa haluamaanne painiketta älkääkä
vapauttako sitä.
03
2. Kun HomeLinkŸ -merkkivalo alkaa vilkkua,
n. 20 sekunnin kuluttua, aloittakaa kappaleessa "HomeLink® -järjestelmän ohjelmointi" sivulla 142 kuvattu vaihe 1.
Lisätietoa HomeLinkŸ -järjestelmistä saatte ja
kommentteja voitte jättää käymällä internetsivustolla www.homelink.com tai soittamalla
numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).
144
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Kuljettajan ympäristö
03
145
146
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
148
150
152
154
164
167
172
180
181
184
187
190
193
G000000
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..........................................
Liikennemerkki-informaatio - RSI*........................................................
Nopeudensäädin*..................................................................................
Mukautuva nopeudensäädin*...............................................................
Etäisyysvaroitus*...................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*...........
Driver Alert System*..............................................................................
Driver Alert System - DAC*...................................................................
Driver Alert System - LDW*...................................................................
Pysäköintitutkajärjestelmä*...................................................................
Pysäköintiapukamera*..........................................................................
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä...............................................
KULJETTAJAN TUKI
04 Kuljettajan tuki
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
Yleistä DSTC-järjestelmästä
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control) auttaa
kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa
auton etenemiskykyä.
Jarrutettaessa voidaan järjestelmän toiminta
kokea sykkivänä äänenä. Painettaessa kaasua
auto voi kiihtyä odotettua hitaammin.
Sivuluistonestotoiminto
04
Toiminto rajoittaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi
mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia
ohjata autoa.
Perävaunun vakautusjärjestelmä* - TSA
Toiminnon tehtävänä on vakauttaa auton ja
perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa
yhdistelmä alkaa heilahdella, katso sivu 313.
HUOM
Toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee
Sport-tilan.
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja
siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle
pyörälle, joka ei luista.
Moottorijarrutuksen ohjaus - EDC
EDC (Engine Drag Control) estää tahattoman
pyörien lukkiutumisen, esim. alasvaihtamisen
tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.
148
Käsittely
Tason valinta - Sport-tila
DSTC-järjestelmä on aina aktivoitu - sitä ei voi
sulkea.
Kuljettaja voi kuitenkin valita Sport-tilan, mikä
antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen. Sport-tilan yhteydessä järjestelmä
havaitsee, jos kaasupoljin ja kaartaminen ovat
aktiivisempia kuin normaalissa ajossa, ja se
sallii tällöin perän hallitun luiston tiettyyn
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
tasoon ennen kuin se puuttuu tilanteeseen ja
vakauttaa auton.
Jos kuljettaja keskeyttää hallitun luiston
vapauttamalla kaasupolkimen, DSTC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Sport-tila antaa maksimaalisen vetovoiman,
jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa löysällä
alustalla - esim. hiekassa tai syvässä lumessa.
Menetelkää näin valitaksenne Sport-tilan:
1. Painakaa keskikonsolin painiketta MY
CAR ja etsikää näytön valikkojärjestelmässä My XC60 DSTC. (Tietoja valikkojärjestelmästä, katso sivu 202).
2. Poistakaa merkintä ruudusta ja peruuttakaa pois valikkojärjestelmästä painamalla
EXIT.
> Järjestelmä sallii sen jälkeen urheilullisemman ajotavan.
Sport-tila on aktiivinen, kunnes kuljettaja kytkee sen pois tai kunnes moottori sammutetaan
- moottorin seuraavan käynnistyksen jälkeen
on DSTC-järjestelmä taas normaalitilassaan.
04 Kuljettajan tuki
DSTC – Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
DSTC Tilap. POIS
DSTC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrulevyjen liian korkeasta lämpötilasta - Toiminto aktivoituu uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
DSTC Vaatii huollon
DSTC-järjestelmä ei toimi.
• Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
"Ilmoitus"
Ilmoitus on nopeusmittarin näytössä - Lukekaa se!
Jatkuva valo 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
DSTC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
04
ja
Sport-tila on aktivoitu.
149
04 Kuljettajan tuki
Liikennemerkki-informaatio - RSI*
Yleistä RSI-järjestelmästä
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esiintyvissä
tapauksissa näyttää myös
ohituskiellon merkki.
VAROITUS
RSI ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettajalla on aina perimmäinen vastuu
auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja
tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Lisäkilvet
Käsittely
04
Esimerkkejä luettavista nopeuskilvistä1.
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (RSI –
Road Sign Information) auttaa kuljettajaa muistamaan, mitä liikennemerkkejä auto on ohittanut, informaatiolla mm. ko. nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/
päättymisestä sekä ohituskieltoalueesta.
Tapauksessa, jossa merkki moottoritiestä/
moottoriliikennetiestä ja merkki suurimmasta
sallitusta nopeudesta ohitetaan, RSI valitsee
suurimman sallitun nopeuden merkkisymbolin
näyttämisen.
Esimerkkejä lisäkilvistä1.
Rekisteröity nopeusinformaatio.
Kun RSI on rekisteröinyt liikennemerkin sallitusta nopeudesta, esitetään ko. merkki symbolina kojelaudassa.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia
samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä
olosuhteissa nopeudet ovat voimassa.
Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis
tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos
tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
1
150
Liikennemerkit, jotka esitetään kojelaudassa, riippuvat markkina-alueesta - kuva näyttää vain muutamia esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Kuljettajan tuki
Liikennemerkki-informaatio - RSI*
Ulosmenoväylällä voimassa
oleva nopeus ilmoitetaan lisäkilvellä, joka sisältää nuolen.
Nuoli esitetään nopeussymbolin alla.
Tämän tyyppiseen nopeusmerkkiin yhdistetty lisäkilpi näytetään vain, jos
kuljettaja käyttää suuntavaloa.
Rajoitettu matka tai vuorokaudenaika
Tietyt nopeudet ovat voimassa vasta tietyn osuuden
jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään asiaan tyhjällä kehyksellä nopeussymbolin alla.
Asetus MY CAR -valikossa
Kojelaudan nopeussymbolien näyttö voidaan
sulkea. RSI-toiminnon deaktivointi:
• Ruksatkaa vaihtoehto MY CAR -järjestelmän kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset
Liikennemerkkien näyttö ja peruuttakaa
pois painikkeella EXIT, katso sivu 203.
Nopeusvaroitus
(Speed Alert)
Kuljettaja voi valita varoituksen (Speed Alert)
saamisen, kun voimassa oleva nopeusrajoitus
ylitetään 5 km/h tai enemmän. Varoitus annetaan siten, että voimassa oleva suurin nopeus
vilkkuu tilapäisesti, kun nopeus ylitetään.
Nopeusvaroituksen aktivointi:
• Ruksatkaa Nopeusvaroitus MY CAR -jär-
Rajoitukset
RSI-toiminnon kameratunnistimella on vastaavia rajoituksia kuin ihmisen silmällä - lukekaa
aiheesta lisää sivulta 177.
RSI-toiminto ei rekisteröi merkkejä, jotka
ilmoittavat epäsuorasti nopeusrajoituksen olemassaolon, esim. kaupungin/taajaman nimikilpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä seikoista,
jotka voivat häiritä toimintoa:
•
•
•
•
•
04
Haalistuneet merkit
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Peittyneet tai huonosti sijoitetut merkit.
Merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan
huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä.
jestelmän kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Nopeusvaroitin
ja peruuttakaa pois painikkeella EXIT,
katso sivu 203.
Valintamahdollisuudet MY CAR -valikossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
151
04 Kuljettajan tuki
Nopeudensäädin*
Yleistä toiminnosta CC
Käsittely
Nopeudensäätimen aktivointi:
Nopeudensäädin (CC – Cruise Control) auttaa
kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä
antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa
liikennevirrassa.
• Halutulla nopeudella - painakaa ohjauspyörän painiketta
>
VAROITUS
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö.
Ko. nopeus tallennetaan muistiin - näytön
teksti (---) km/h vaihtuu osoittamaan valittua nopeutta, esim. 100 km/h, ilman sulkumerkkejä.
Nopeuden muuttaminen
Tallennetun nopeuden muuttaminen:
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
• Painakaa lyhyesti ohjauspyörän painiketta
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Valittu nopeus (suluissa = valmiustila).
Aktivointi ja nopeuden säätö
Nopeudensäätimen kytkeminen päälle:
• Painakaa ohjauspyörän painiketta (1).
>
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan nopeuden ollessa alle 30 km/h.
Nopeudensäädin - Päällä/Pois.
Valmiustila
152
.
HUOM
G021411
04
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua nopeudensäätöön, kun
vakionopeussäädin ei pidä nopeutta ja/tai
etäisyyttä sopivana.
tai
Symboli
syttyy näytössä (5) ja sulkumerkit osoituksen (---) km/h ympärillä kertovat, että nopeudensäädin on asetettu
valmiustilaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
tai
- viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan muistiin.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa asetetulle
nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
HUOM
Jos jotakin vakionopeussäätimen painikkeista painetaan yli noin 1 minuutin ajan,
järjestelmä lukkiutuu ja säätimen toiminta
lakkaa. Ennen kuin vakionopeussäädin voidaan aktivoida uudestaan, täytyy auto
pysäyttää ja moottori sammuttaa.
04 Kuljettajan tuki
Nopeudensäädin*
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
HUOM
Nopeudensäätimen kytkeminen tilapäisesti
pois ja asettaminen valmiustilaan:
• Painakaa ohjauspyörän painiketta
>
.
Asetettu nopeus esitetään suluissa näytössä (5), esim. (100) km/h.
Automaattinen valmiustila
Nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
•
Nopeus voi nousta huomattavasti, kun
nopeus on palautettu painikkeella
.
Sulkeminen
Nopeudensäädin suljetaan ohjauspyörän painikkeella (1) tai sammuttamalla moottori - asetettu nopeus hävitetään muistista eikä sitä
-painikkeella.
voida palauttaa
04
pyörät menettävät otteensa tiehen
käyttöjarrua painetaan
nopeus laskee alle arvon n. 30 km/h
kytkinpoljin painetaan alas
vaihteenvalitsin siirretään vapaa-asentoon
(automaattivaihteisto)
• kuljettaja pitää asetettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Asetetun nopeuden palauttaminen
Valmiustilassa oleva nopeudensäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyörän painiketta
nopeus asetetaan tällöin viimeksi tallennetun
mukaiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
153
04 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin*
Yleistä ACC:stä
Mukautuva nopeudensäädin (ACC – Adaptive
Cruise Control) auttaa kuljettajaa säilyttämään
turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon. Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
04
Kuljettaja asettaa halutun nopeuden ja aikavälin edellä kulkevaan autoon. Kun tutkatunnistin
havaitsee hitaamman ajoneuvon auton edessä,
nopeus sovitetaan automaattisesti tämän
mukaiseksi. Kun tie on vapaa, auto ottaa jälleen
valitun nopeuden.
Jos mukautuva nopeudensäädin on suljettu tai
asetettu valmiustilaan, ja auto tulee liian lähelle
edessä olevaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitus
(katso sivu 164) varoittaa kuljettajaa lyhyestä
etäisyydestä.
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Lukekaa koko tämä osa selvittääksenne
mukautuvan nopeussäätimen rajoitukset,
mitä kuljettajan pitää tietää ennen kuin
mukautuvaa nopeussäädintä käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan nopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain korjaamolla valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteistoisissa autoissa on mukautuvan nopeussäätimen jonoavustajan yhteydessä laajennetut toiminnot, katso sivu 158.
1
154
Toiminto
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Katsaus toimintaan1.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä jarrutus
välttämätön
Ohjauspyörän painikesarja
Tutkatunnistin
Mukautuva nopeudensäädin muodostuu itse
säätimestä ja sen kanssa toimivasta etäisyydenpitojärjestelmästä.
04 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin*
VAROITUS
Mukautuva nopeussäädin ei ole törmäyksenvälttämisjärjestelmä. Kuljettajan pitää
puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva nopeussäädin ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen,
esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei
myöskään vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja
esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajorajalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi-/lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon mitataan
pääasiassa tutkatunnistimella. Nopeudensäädin säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. On normaalia, että jarruista kuuluu
heikko ääni, kun mukautuva nopeudensäädin
käyttää niitä.
2
VAROITUS
Jarrupoljin liikkuu, kun vakionopeussäädin
jarruttaa. Älkää lepuuttako jalkaa jarrupolkimen alla, koska se voi tällöin jäädä puristuksiin.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa
kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos
tutkatunnistin ei näe edellä olevaa ajoneuvoa,
auto sen sijaan säilyttää nopeussäätimen asetetun nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos
edessä olevan ajoneuvon nopeus ylittää
nopeussäätimen asetetun nopeuden.
maattinen jarrutus lakkaa - kuljettajan täytyy
tällöin itse alkaa pitää turvallista etäisyyttä
edellä olevaan ajoneuvoon.
Varoitusvalo - kuljettajan tekemä
jarrutus välttämätön
Mukautuvalla nopeussäätimellä on jarrutuskyky, joka vastaa yli 40 % auton jarrutuskapasiteetista.
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä nopeudensäädin selviytyy, ja kuljettaja ei
jarruta, nopeudensäädin käyttää törmäysvaroittimen varoitusvaloa ja varoitusääntä (katso
sivu 172) huomauttamaan kuljettajalle, että
välitön puuttuminen asiaan on välttämätöntä.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja
tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa
voimakkaasti. Tutkatunnistimen rajoituksista
johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä
tulematta, katso sivu 160.
Punaista varoitusvaloa voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa tai
aurinkolaseja käytettäessä.
Mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida
seuraamaan toista ajoneuvoa nopeudesta
30 km/h2 nopeuteen 200 km/h asti. Jos nopeus
laskee alle arvon 30 km/h tai jos moottorin
käyntinopeus tulee liian matalaksi, nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, jolloin auto-
Vakionopeussäädin varoittaa vain ajoneuvoista, jotka tutkatunnistin on havainnut.
Tämän vuoksi voi varoitus jäädä puuttumaan tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää
odottako varoitusta, vaan jarruttakaa tarvittaessa.
04
HUOM
VAROITUS
Jonoavustaja automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa voi käsitellä väliä 0-200 km/h, katso sivu 158.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
155
04 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin*
Aktivointi ja nopeuden säätö.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin
on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Sillä voi olla vaikeuksia
säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa mäkisillä teillä, raskaalla kuormalla tai perävaunua vetäen - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
Nopeuden muuttaminen
Valittu nopeus (suluissa = valmiustila).
Aikaetäisyys3 - Päällä (säädön aikana).
Aikaetäisyys - Päällä (säädön jälkeen).
Aktivointi ja nopeuden säätö
Nopeudensäätimen kytkeminen päälle:
Käsittely
• Painakaa ohjauspyörän painiketta
syttyy näytössä. Näytön symsymboli
boli (---) osoittaa, että nopeudensäädin on
asetettu valmiustilaan.
04
Nopeudensäätimen aktivointi:
• Haluamallanne nopeudella - painakaa
ohjauspyörän painiketta
>
Nopeudensäädin - Päällä/Pois tai Valmiustila.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
3
156
.
Ko. nopeus tallennetaan muistiin - näytön
symboli (---) vaihtuu näyttämään valittua
nopeutta, esim. 100, ilman sulkumerkkejä.
vaihtuu osoitKun symboli
ukseksi
, tutkatunnistin on
havainnut ajoneuvon.
Ohjauspyörän painikesarja ja näyttö.
Valmiustila lakkaa ja tallennettu nopeus
palautetaan.
tai
Vain, kun symboli
(auton
kanssa) palaa, nopeudensäädin säätää etäisyyttä edellä
olevaan ajoneuvoon.
Näyttö esittää joko "viiva"-symbolin [6] tai [7] - niitä ei koskaan esitetä samanaikaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tallennetun nopeuden muuttaminen:
• Säätäkää painikkeen
tai
lyhyillä painalluksilla - jokainen painallus antaa
+/- 5 km/h. Viimeksi tehdyt painallukset
tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella
ennen
/ -painikkeen painallusta,
auton nopeus painiketta painettaessa tallennetaan nopeudensäätimeen.
• Painikkeella
on aktiivisena sama toiminto kuin painikkeella
, mutta se antaa
pienemmän nopeuden lisäyksen:
+ 1 km/h.
HUOM
Jos jotakin vakionopeussäätimen painikkeista painetaan yli noin 1 minuutin ajan,
järjestelmä lukkiutuu ja säätimen toiminta
lakkaa. Ennen kuin vakionopeussäädin voidaan aktivoida uudestaan, täytyy auto
pysäyttää ja moottori sammuttaa.
Tietyissä tilanteissa vakionopeussäädintä ei
voida aktivoida. Tällöin näyttö esittää
Vakionop.säädin Ei käytössä, katso
sivu 162.
04 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin*
Aikaetäisyyden asettaminen
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään näytössä 1-5
vaakaviivana - mitä useampi
viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
n. 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
Valitun aikaetäisyyden viivamäärä esitetään itse asetuksen aikana ja muutamia
sekunteja sen jälkeen, sen jälkeen esitetään symbolin pienennetty versio oikealla näytössä. Sama symboli esitetään myös etäisyysvaroituksen ollessa aktivoituna, katso sivu 164.
Aikaetäisyyden asettaminen/muuttaminen:
keilla
/
.
Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat
lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin lisää
aikaväliä hieman.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa.
Huomatkaa, että pieni aikaetäisyys antaa kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia, jos liikenteessä tapahtuu jotain odottamatonta.
1 minuutin4
• vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
(automaattivaihteisto)
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Jos aktivoinnin jälkeen vakionopeussäädin
ei tunnu vaikuttavan, syynä voi olla se, että
aikaetäisyys edessä kulkevaan autoon
estää nopeuden lisäämisen.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta nopeussäätimen asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Tilapäinen aktivoinnin poisto valmiustila
Nopeudensäätimen tilapäinen kytkeminen
pois ja asettaminen valmiustilaan:
• Painakaa ohjauspyörän painiketta
4
• käyttöjarrua painetaan
• kytkinpoljin on painettuna pidempään kuin
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi
tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
>
Nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
• kuljettaja pitää asetettua suurempaa
HUOM
• Lisää tai vähennä ohjauspyörän painik-
Valmiustila kuljettajan toiminnan vuoksi
Asetettu nopeus esitetään näytössä
suluissa, esim. (100)
.
04
Automaattinen valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. DSTC (katso
sivu 148). Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa
toimimasta, nopeudensäädin sulkeutuu automaattisesti.
Automaattisen aktivoinnin poiston yhteydessä
kuuluu signaali ja ilmoitus Vakionop.säädin
Kytketty pois näytetään näytössä. Kuljettajan
Kytkeminen vapaalle ja suuremman tai pienemmän vaihteen valitseminen ei aiheuta valmiustilaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
04 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin*
04
pitää tällöin puuttua asiaan ja itse sovittaa
nopeus ja etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon.
autoa lyhytaikaisesti edellä olevaa ajoneuvoa
kohti.
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua
seuraavista seikoista:
Toiminto on aktiivinen nopeuksissa
yli 70 km/h.
•
•
•
•
•
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
nopeus laskee alle arvon 30 km/h5
pyörät menettävät otteensa tiehen
jarrujen lämpötila on korkea
tutkatunnistin on esim. märän lumen tai
voimakkaan sateen tukkima (tutka-aaltojen kulku estyy).
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voidaan aktivoida monessa tilanteessa lukuun ottamatta
ohituksia. Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai toiselle tielle
poistuttaessa, auto kiihdyttää hetkellisesti.
Asetetun nopeuden palauttaminen
Sulkeminen
Valmiustilassa oleva nopeudensäädin aktivoidaan painamalla ohjauspyörän painiketta
nopeus asetetaan tällöin viimeksi tallennetun
mukaiseksi.
Mukautuva nopeudensäädin suljetaan ohjauspyörän painikkeen
lyhyellä painalluksella
valmiustilassa - tai pitkällä painalluksella aktiivisessa tilassa. Asetettu nopeus hävitetään
eikä sitä voida palauttaa
-painikkeella.
HUOM
Nopeus voi nousta huomattavasti, kun
nopeus on palautettu painikkeella
.
Toisen ajoneuvon ohittaminen
Kun auto seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja
antaa tulevasta ohituksesta merkin suuntavaloilla6, nopeudensäädin auttaa kiihdyttämällä
5
6
158
Ei koske jonoavustajalla varustettua autoa - se selviää pysähdyksiin asti.
Vain vasen suuntavalo vasemmalta ohjattavassa autossa, ja oikea oikealta ohjattavassa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jonoavustaja
Automaattivaihteistolla varustetussa autossa
on mukautuvaa nopeudensäädintä täydennetty toiminnolla Jonoavustaja (kutsutaan joskus myös nimellä "Queue Assist").
Jonoavustajassa on seuraavat toiminnot:
• Laajennettu nopeusväli - myös alle 30 km/
h ja seistäessä paikallaan
• Kohteen vaihto
• Automaattinen jarrutus lakkaa seistäessä
paikallaan
• Seisontajarrun automaattinen aktivointi.
Huomatkaa, että nopeussäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km - vaikka nopeudensäädin selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta
seisontaan asti, ei pienempää nopeutta voida
valita.
Laajennettu nopeusväli
HUOM
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida, kuljettajan oven pitää olla kiinni ja kuljettajalla
olla turvavyö kytkettynä.
04 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin*
Automaattivaihteiston yhteydessä nopeudensäädin voi seurata toista ajoneuvoa välillä
0-200 km/h.
HUOM
Jotta nopeussäädin voidaan aktivoida
nopeuden ollessa alle 30 km/h, tarvitaan
edessä kohtuullisella etäisyydellä oleva ajoneuvo.
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos
kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva
auto alkaa jälleen liikkua, nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen jarrutus. Kuljettajan pitää sitten aktivoida
nopeudensäädin uudelleen seuraavalla tavalla:
• Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
tai
• Painakaa kaasupoljinta.
>
Sen jälkeen nopeudensäädin palauttaa
edellä olevan ajoneuvon seuraamisen.
HUOM
VAROITUS
Ajoapu voi pitää auton paikallaan enintään
4 minuuttia - sen jälkeen seisontajarru kytketään ja vakionopeussäädin poistetaan
toiminnasta.
•
Ennen kuin nopeussäädin voidaan aktivoida uudelleen, kuljettajan on vapautettava seisontajarru.
Kun nopeussäädin seuraa toista ajoneuvoa
yli 30 km/h:n nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon
huomiotta ja vaihtaa sen sijaan tallennettuun nopeuteen.
•
Kuljettajan on itse ryhdyttävä toimenpiteisiin ja jarrutettava.
Kohteen vaihto
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
04
Nopeudensäädin kytketään pois ja asetetaan
valmiustilaan:
• kun nopeus alittaa 5 km/h ja nopeudensäädin on epävarma siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin muu esine,
esim. ajoeste.
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti
kääntyy, voi edessä olla seisova liikenne.
Kun nopeudensäädin seuraa toista ajoneuvoa
nopeuksilla alle 30 km/h ja vaihtaa kohteen
liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon,
nopeudensäädin jarruttaa seisovan ajoneuvon
vuoksi.
• kun nopeus alittaa 5 km/h ja edellä oleva
ajoneuvo kääntyy siten, ettei nopeussäätimellä enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
seistäessä paikallaan
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja lopettaa
automaattisen jarruttamisen seistäessä paikallaan. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto
voi alkaa rullata - kuljettajan täytyy sen vuoksi
puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
159
04 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin*
Jonoavustaja vapauttaa käyttöjarrun ja asettaa
nopeudensäätimen valmiustilaan seuraavissa
tilanteissa:
• kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
• seisontajarru kytketään
• vaihteenvalitsin siirretään asentoon P-, Ntai R
• kuljettaja asettaa nopeussäätimen val-
• Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella,
katso sivu 172
• Etäisyysvaroitus, katso sivu 164.
Tutkatunnistimen tehtävänä on havaita
samaan suuntaan kulkevat autot tai suurehkot
ajoneuvot samalla ajokaistalla.
Tutkatunnistimen muuttaminen voi tehdä sen
käytön laittomaksi.
miustilaan.
04
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja kytkee seisontajarrun pitääkseen auton jatkuvasti paikallaan.
Tämä tapahtuu, jos:
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
• kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
• DSTC muutetaan Normal-tilasta Sporttilaan
• Jonoavustaja on pitänyt autoa paikallaan
kauemmin kuin 4 minuuttia
• moottori sammutetaan
• jarrut ovat ylikuumentuneet.
Tutkatunnistin ja sen rajoitukset
Tutkatunnistinta käyttävät - mukautuvan
nopeudensäätimen lisäksi - myös toiminnot:
160
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
mukautuva nopeussäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Lukekaa koko tämä osa selvittääksenne
mukautuvan nopeussäätimen rajoitukset,
mitä kuljettajan pitää tietää ennen kuin
mukautuvaa nopeussäädintä käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
VAROITUS
Lisävarusteita tai muita esineitä ei saa asentaa etusäleikön eteen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Mukautuva nopeussäädin ei ole törmäyksenvälttämisjärjestelmä. Kuljettajan pitää
puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Mukautuva nopeussäädin ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen,
esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei
myöskään vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja
esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, vilkkaassa liikenteessä, liukkaalla, kun ajorajalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi-/lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Tutkatunnistimen kyky havaita edellä oleva
ajoneuvo heikkenee voimakkaasti:
• jos tutkatunnistin tukkeutuu eikä voi
havaita muita ajoneuvoja esim. rankassa
sateessa tai jos lumisohjoa tai muita esineitä on kasaantunut tutkatunnistimen
eteen.
04 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin*
Tutkatunnistin voi joskus voi havaita lähellä
olevan ajoneuvon myöhään, esim. sellaisen, joka ajaa oman autonne ja edessä olevan ajoneuvon väliin.
HUOM
Pitäkää tutka-anturin kohta ruudun etupuolella puhtaana - ks. "Huolto ja erittelyt"
sivulta 175.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
• jos edellä olevan ajoneuvon nopeus eroaa
paljon omasta nopeudesta.
Kaarteissa tutkatunnistin voi havaita väärän ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon näkyvistään.
Esimerkkejä, joissa nopeudensäädin ei
toimi optimaalisesti
Tutkatunnistimen näkökenttä on rajoitettu. Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai
havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Vianetsintä ja toimenpide
04
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tutka tukossa
Ks. käsikirjaa, tämä tarkoittaa, että tutkatunnistimesta lähtevät tutkasignaalit estyvät ja
ettei edessä olevaa autoa voida havaita.
Tämä tarkoittaa, että - mukautuvan nopeudensäätimen lisäksi - etäisyysvaroitus ja törmäysvaroitin automaattisella jarrutustoiminnolla
eivät myöskään toimi.
ACC:n näkökenttä.
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Syy
Toimenpide
Tutkapinta etusäleikössä on likainen tai jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa etusäleikössä oleva tutkapinta liasta, jäästä ja lumesta.
Voimakas sade tai lumi estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
161
04 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin*
Syy
Toimenpide
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun.
Ei toimenpiteitä. Joskus tutka ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa luminen.
Tutkapinta on puhdistettu, mutta ilmoitus ei häviä.
Odottakaa. Joskus voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin tutka
havaitsee, ettei se enää ole tukossa.
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
04
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Valmiustila tai aktiivinen tila ilman havaittua ajoneuvoa.
Aktiivinen tila ja havaittu ajoneuvo, jonka mukaan nopeudensäädin sovittaa nopeuden.
Aikaetäisyys - aktivoitu, säädön aikana.
Aikaetäisyys - aktivoitu, säädön jälkeen.
DSTC normaali
nop.säät. mahd.
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida ennen kuin Vakautus- ja vetovoimatoiminto (DSTG) on asetettu
normaalitilaan - katso sivu 148.
Vakionop.säädin
Kytketty pois
Mukautuva nopeudensäädin on suljettu - kuljettajan pitää itse säätää nopeutta.
Vakionop.säädin
Ei käytössä
Mukautuvaa nopeudensäädintä ei voi aktivoida.
Tämä voi joskus johtua seuraavista seikoista:
• jarrujen lämpötila on korkea
• tutkatunnistin on esim. märän lumen tai sateen tukkima.
162
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Kuljettajan tuki
Mukautuva nopeudensäädin*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Tutka tukossa Ks.
käsikirjaa
Mukautuva nopeudensäädin ei tilapäisesti toimi.
• Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa
on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lukekaa tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 160.
Vakionop.säädin
Vaatii huollon
Paina jarrua
pitääksesi + akustinen hälytys
(Vain jonoavustajan
kanssa)
Alle 30 km/h Vain
seuranta
Mukautuva nopeudensäädin ei toimi.
• Ottakaa yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Auto seisoo paikallaan ja nopeudensäädin vapauttaa käyttöjarrun antaakseen seisontajarrun alkaa toimia ja pitää
auto paikallaan, mutta vika seisontajarrussa aiheuttaa sen, että auto alkaa heti liikkua.
04
• Kuljettajan pitää jarruttaa itse. Ilmoitus säilyy ja hälytys soi, kunnes kuljettaja painaa jarrupoljinta tai käyttää
kaasupoljinta.
Näytetään yritettäessä aktivoida nopeudensäädin nopeuden ollessa alle 30 km/h ilman edessä olevaa ajoneuvoa
aktivointietäisyydellä (n. 30 m).
(Vain jonoavustajan
kanssa)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
163
04 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus*
Yleistä
Etäisyysvaroitus (Distance Alert) on toiminto,
joka informoi kuljettajaa aikaetäisyydestä
edessä olevaan ajoneuvoon.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksilla yli
30 km/h ja se reagoi vain ajoneuvoihin, jotka
ajavat oman auton edessä samaan suuntaan.
Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
HUOM
Etäisyysvaroitus on suljettuna sopeutuvan
nopeussäätimen ollessa aktiivinen.
VAROITUS
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei vaikuteta.
04
Käsittely
Oranssinvärinen varoitusvalo1.
Oranssinvärinen varoitusvalo tuulilasissa palaa
jatkuvasti, jos etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin asetettu aikaetäisyys.
1
164
Painakaa keskikonsolissa olevaa painiketta
toiminnon kytkemiseksi tai sulkemiseksi. Pai-
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
nikkeessa palava valo osoittaa, että toiminto
on kytketty päälle.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät jätä
tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin toimintoa käsitellään auton valikkojärjestemässä
MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Varoitusetäisyys.
Valikkojärjestelmän selostus - katso sivu 202.
04 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus*
Aikaetäisyyden asettaminen
Valitun aikaetäisyyden viivamäärä esitetään itse asetuksen aikana ja muutamia
sekunteja sen jälkeen, sen jälkeen esitetään symbolin pienennetty versio oikealla näytössä. Sama symboli esitetään myös mukautuvan nopeussäätimen
ollessa aktivoituna.
HUOM
Aikaetäisyyden säädin ja näyttö.
Aikaetäisyys - Lisääminen/vähentäminen.
Painakaa ylöspäin lisätäksenne, alaspäin
vähentääksenne.
Aikaetäisyys2 - Päällä (säädön aikana).
Toiminto käyttää samaa tutkatunnistinta kuin
mukautuva nopeudensäädin ja törmäysvaroitin. Lisätietoja tutkatunnistimesta ja sen rajoituksista, katso sivu 160.
HUOM
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai
voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei varoitusvalo tuulilasissa näy.
Mitä suurempi nopeus, sitä pidemmäksi
etäisyys tulee metreinä laskettuna tietylle
aikaetäisyydelle.
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa
tutkatunnistimen mahdollisuuksiin havaita
edellä olevia ajoneuvoja.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös
sopeutuva nopeussäädin, katso sivu 156.
Myös ajoneuvojen koko voi vaikuttaa
kykyyn havaita esim. moottoripyöriä. Tämä
voi tarkoittaa, että varoitusvalo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä tai että
varoitus satunnaisesti jää pois.
Käyttäkää vain aikaetäisyyttä, joka on sallittu paikallisten liikennesääntöjen mukaan.
Aikaetäisyys2 - Päällä (säädön jälkeen).
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään näytössä 1-5
vaakaviivana - mitä useampi
viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
n. 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa n. 3 sekuntia.
2
Rajoitukset
04
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa
valon syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
Näyttö esittää joko "viiva"-symbolin [2] tai [3] - niitä ei koskaan esitetä samanaikaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
165
04 Kuljettajan tuki
Etäisyysvaroitus*
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Asetettu aikaetäisyys, säädön aikana.
Asetettu aikaetäisyys, säädön jälkeen.
04
Tutka
tukossa
Ks. käsikirjaa
Etäisyysvaroitus ei tilapäisesti toimi.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on
kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
Lue tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 160.
Törmäysvaroitus
Vaatii huollon
166
Etäisyysvaroitus sekä törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Kuljettajan tuki
City Safety™
Yleistä
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden
kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
Jos autossa on myös törmäysvaroitin ja automaattijarrutus*, nämä järjestelmät täydentävät
toisiaan. Lisätietoja törmäysvaroituksesta ja
automaattisesta jarrutuksesta, katso sivu 172.
TÄRKEÄÄ
Toiminto on aktiivinen nopeudella alle
50 km/h asti ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla
autoa automaattisesti uhkaavan, edessä olevaan ajoneuvoon kohdistuvan törmäysvaaran
yhteydessä, jos kuljettaja ei itse reagoi ajoissa
jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
City Safety™ -järjestelmän huollon ja komponenttien vaihdon saa tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
City Safety™ aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus
huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei
voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety™ ei toimi kaikissa ajotilanteissa,
liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
City Safety™ on suunniteltu aktivoitumaan
mahdollisimman myöhään tarpeettomien
puuttumisten välttämiseksi.
City Safety™-toimintoa ei pidä käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja
luottaa järjestelmään ja antaa City Safety™toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
Kuljettaja tai matkustaja huomaa City
Safety™-järjestelmän yleensä vain tilanteissa,
joissa törmäys on erittäin lähellä.
1
Toiminto
04
VAROITUS
City Safety™ ei reagoi vastakkaiseen suuntaan ajaviin ajoneuvoihin, pieniin ajoneuvoihin, moottoripyöriin ja polkupyöriin tai
ihmisiin ja eläimiin.
City Safety™ voi estää törmäyksen, jos
nopeusero on alle 15 km/h – nopeuseron
ollessa korkeampi vain törmäysnopeutta
voidaan alentaa. Täyden jarrutusvaikutuksen aikaansaamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta.
Älkää koskaan odottako, että City Safety™
puuttuu tilanteeseen. Kuljettaja on aina vastuussa oikean etäisyyden ja nopeuden säilymisestä.
Lasertunnistimen lähetys- ja vastaanottoikkuna1.
City Safety™ lukee auton edessä olevaa liikennettä lasertunnistimella, joka on asennettu tuulilasin yläreunaan. Uhkaavan törmäysvaaran
yhteydessä City Safety™ jarruttaa automaattisesti autoa, mikä voidaan kokea voimakkaana
jarrutuksena.
Jos nopeusero on 4–15 km/h suhteessa edellä
olevaan autoon, City Safety™ voi täysin välttää
törmäyksen.
City Safety™ aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
Useimmille kuljettajille tämä on kaukana nor-
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
167
04 Kuljettajan tuki
City Safety™
04
maalista ajotavasta ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
Moottorin käynnistyksen jälkeen voidaan City
Safety™ sulkea seuraavalla tavalla:
Jos ajoneuvojen välinen nopeusero on yli
15 km/h, City Safety™ ei voi yksin välttää törmäystä - täyden jarrutusvoiman saavuttamiseksi kuljettajan on painettava jarrupoljinta, ja
tällöin voi olla mahdollista välttää törmäys,
myös nopeuseron ollessa yli 15 km/h.
• Etsikää MY CAR-toiminnolla keskikonsolin
Kun toiminto aktivoidaan ja jarruttaa, kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen, että toiminto
on/on ollut aktiivinen.
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, jarruvalot syttyvät.
Käsittely
HUOM
City Safety™- toiminto on aina päällä, kun
moottori on käynnistetty avaimen asennon
I ja II kautta (katso sivu 80 avaimen asennoista).
Päällä ja Pois
Tietyissä tilanteissa voi olla toivottavaa sulkea
City Safety™ -toiminto, esim. kun lehdekkäät
oksat voivat pyyhkäistä konepellin ja/tai tuulilasin yli.
168
näytössä sen valikkojärjestelmän avulla
esiin Asetukset Ajoneuvoasetukset
Kuljettajan apujärjestelmät City
Safety. Valitkaa vaihtoehto Pois. Lisätietoja valikkojärjestelmästä MY CAR, katso
sivu 202.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä toiminto on kuitenkin jälleen päällä,
vaikka järjestelmä oli suljettu, kun moottori
sammutettiin.
VAROITUS
Lasertunnistin lähettää laservaloa myös,
kun City Safety™ -toiminto on suljettu
manuaalisesti.
City Safety™ -järjestelmän kytkeminen uudelleen toimintaan:
• Noudattakaa samaa menettelyä kuin suljettaessa, mutta valitkaa vaihtoehto
Päällä.
Rajoitukset
City Safety™ -tunnistin on suunniteltu havaitsemaan autot ja muut suurehkot moottoriajoneuvot auton edessä ja se on riippumaton siitä,
onko päivä vai yö.
Tunnistimella on kuitenkin rajoituksia ja se toimii huonommin - tai ei lainkaan - esim. voimakkaassa lumi- tai vesisateessa, tiheässä
sumussa tahi voimakkaasti pöllyävässä
tomussa tai lumessa. Huuru, lika, jää tai lumi
tuulilasilla voi häiritä toimintaa.
Riippuvat kohteet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai tarvike, kuten esim. lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden, rajoittavat toimintaa.
Laservalo tunnistimesta City Safety™ -järjestelmässä mittaa, kuinka valo heijastuu. Tunnistin ei voi havaita kohteita, joiden heijastuskyky
on pieni. Ajoneuvon takaosat heijastavat
yleensä valoa riittävästi rekisterikilven ja takavalojen heijastimien ansiosta.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa City Safety™ -järjestelmän kykyä välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa ABS- ja
DSTC-järjestelmät antavat mahdollisimman
hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety™ tilapäisesti deaktivoituna.
04 Kuljettajan tuki
City Safety™
City Safety™ -järjestelmä ei aktivoidu pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa edessä olevaa autoa lähestytään erittäin hitaasti, esim.
pysäköitäessä.
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety™ -järjestelmä ei
puutu tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä
tavalla ohjaa tai kaasuttaa, vaikka törmäys on
väistämätön.
Kun City Safety™ -järjestelmä on estänyt törmäyksen paikallaan olevan esineen kanssa,
auto pysyy paikallaan korkeintaan
1,5 sekuntia. Jos autoa on jarrutettu edessä
olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun City Safety™
on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
HUOM
Syy
Toimenpide
•
Pitäkää tuulilasin pinta lasertunnistimen
edessä puhtaana jäästä, lumesta ja
liasta (ks. kuvaa tunnistimen sijainnista
sivulta 167).
Puhdistakaa tuulilasin pinta tunnistimen
edessä liasta, jäästä
ja lumesta.
•
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin lasertunnistimen eteen
Tuulilasin pinta
lasertunnistimen
edessä on likainen
tai jään tahi lumen
peittämä.
•
Poistakaa jää ja lumi konepelliltä – lumija jääpeite ei saa ylittää 5 cm:n korkeutta.
Lasertunnistimen
näkökenttä on
tukossa.
Poistakaa näkyvyyden estävä esine.
04
Vianetsintä ja toimenpide
Jos kojelaudan näytössä on ilmoitus Tuulilasi
Tunn. peitossa, lasertunnistin on tukossa eikä
pysty havaitsemaan auton edessä olevia ajoneuvoja, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että
City Safety™ ei toimi.
Kuitenkaan ei ilmoitusta Tuulilasi Tunn.
peitossa esitetä kaikissa tilanteissa, joissa
lasertunnistin on tukittu – kuljettajan pitää
tämän vuoksi olla huolellinen ja pitää tuulilasi ja
lasertunnistimen edessä oleva alue puhtaana.
Seuraavassa taulukossa ovat ilmoituksen esittämisen mahdolliset syyt ja ehdotukset sopiviksi toimenpiteiksi.
169
04 Kuljettajan tuki
City Safety™
TÄRKEÄÄ
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku lasertunnistimen jonkin "ikkunan"
eteen, ja se peittää n. 0,5 x 3,0 mm suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa
yhteys korjaamoon korjausta tai tuulilasin
vaihtoa varten (ks. kuvaa tunnistimen sijainnista sivulta 167) - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
04
Toimenpiteen jättäminen pois voi aiheuttaa
City Safety™ -toiminnon rajoitetun suorituskyvyn.
Jotta ei riskeerata City Safety™ -toiminnon
suorituskykyä, on voimassa myös seuraavaa:
•
•
170
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan. Viallisen tuulilasin käyttäminen voi saada City Safety
-järjestelmän toimimattomuuden tai virheellisen toiminnan.
Vaihdettaessa pitää asentaa saman
tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
Lasertunnistin
Toiminto City Safety™ sisältää tunnistimen,
joka lähettää laservaloa. Ottakaa yhteys pätevään korjaamoon vian sattuessa tai kun tarvitaan lasertunnistimen huoltoa - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
VAROITUS
Älkää koskaan katsoko lasertunnistimeen
(joka antaa siroavaa näkymätöntä lasersäteilyä) 100 mm:n etäisyydeltä tai lähempää
suurentavalla optiikalla, kuten suurennuslasilla, mikroskoopilla, objektiivilla tai vastaavalla optisella laitteella – se aiheuttaa silmävammojen vaaran (kuva sivulla 167 näyttää
tunnistimen sijainnin).
Lisätietoja lasertunnistimesta, katso sivu 9.
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Samalla kun City Safety™ jarruttaa automaattisesti, yksi tai useampi kojelaudan symboleista voi syttyä ja näytössä näkyä ilmoitus.
Teksti-ilmoitus voidaan poistaa painamalla
lyhyesti vilkkuvivun OK-painiketta.
04 Kuljettajan tuki
City Safety™
Symboli
Ilmoitus
Sisältö/toimenpide
Autom. jarrutus, City Safety
City Safety™ jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen.
Tuulilasi Tunn. peitossa
Lasertunnistin on tilapäisesti pois toiminnasta, koska jokin peittää sen.
• Poistakaa tunnistimen tukkiva esine ja/tai puhdistakaa tuulilasi sen edessä.
Lukekaa lasertunnistimen rajoituksista, katso sivu 168.
City Safety Vaatii huollon
04
City Safety™ ei toimi.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
171
04 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
04
Yleistä
Kaksi järjestelmätasoa
"Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella &
jalankulkijasuojalla" on apuväline, joka on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan tai edellä olevan, seisovan tai samaan suuntaan kulkevan ajoneuvon päälle.
Riippuen siitä, kuinka auto on varustettu, toiminto Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella
& jalankulkijasuojalla voi esiintyä kahtena versiona: Taso 1 ja Taso 2.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella &
jalankulkijasuojalla aktivoituu tilanteissa, joissa
kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella &
jalankulkijasuojalla on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten välttämiseksi.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella &
jalankulkijasuojalla voi estää törmäyksen tai
alentaa törmäysnopeutta.
Törmäysvaroitinta automaattijarrutuksella &
jalankulkijasuojalla ei pidä käyttää muuttamaan
kuljettajan ajotapaa – jos kuljettaja luottaa
automaattijarrutuksella varustettuun törmäysvaroitusjärjestelmään ja antaa sen jarruttaa,
törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.
1
2
172
Toiminto
Taso 1
Kuljettajaa vain varoitetaan esiin tulevista
esteistä näkyvillä ja akustisilla signaaleilla automaattijarrutusta ei tapahdu, kuljettajan
pitää jarruttaa itse.
Taso 2
Kuljettajaa varoitetaan esiin tulevista esteistä
näkyvillä ja akustisilla signaaleilla - autoa jarrutetaan automaattisesti, jos kuljettaja ei itse
toimi kohtuullisessa ajassa.
TÄRKEÄÄ
Täysjarrutustoiminnolla ja jalankulkijan tunnistuksella varustetun törmäysvaroittimen
tai sen osien ylläpitohuollon saa tehdä vain
huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon
valtuutettua teknistä palvelua.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Vain järjestelmän tasolla 2.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Katsaus toimintaan1.
Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.
Tutkatunnistin2
Kameratunnistin
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tekee
kolme toimenpidettä seuraavassa järjestyksessä:
1. Törmäysvaroitus
2. Jarrutusapu2
3. Automaattijarrutus2
04 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
Törmäysvaroitin ja City Safety™ täydentävät
toisiaan. Lisätietoja City Safety™-järjestelmästä, katso sivu 167.
3 - Automaattijarrutus2
1 - Törmäysvaroitus
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara
uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto alkaa
toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus
tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi tai rajoitetulla
jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen.
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta
törmäyksestä.
Törmäysvaroitin havaitsee jalankulkijat, seisovat ajoneuvot sekä ajoneuvot, jotka ajavat
oman auton kanssa samaan suuntaan.
Kun on törmäyksen vaara jalankulkijan tai ajoneuvon kanssa, herätetään kuljettajan huomio
punaisena vilkkuvalla varoitusmerkillä (nro [1]
sivulla 172) ja merkkiäänellä.
2 - Jarrutusapu2
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Tämä tarkoittaa, että jarrujärjestelmää valmistellaan nopeaan jarrutukseen käyttämällä jarruja heikosti, mikä voidaan tuntea kevyehkönä
nykäyksenä.
Jos jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti,
jarrutus tapahtuu täydellä jarruvaikutuksella.
Jarrutusapu vahvistaa myös kuljettajan jarrutusta, jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus
ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
2
VAROITUS
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen jarrutustoiminto.
Törmäysvaroitin ei toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Törmäysvaroitin ei reagoi ajoneuvoihin,
jotka ajavat toiseen suuntaan kuin oma
autonne, tai eläimiin.
Varoitus aktivoituu vain suuren törmäysvaaran yhteydessä. Tässä kappaleessa "Toiminta" sekä kappaleessa "Rajoitukset" kerrotaan rajoituksista, joista kuljettajan täytyy
olla tietoinen ennen automaattijarrutuksella
varustetun törmäysvaroittimen käyttämistä.
04
Varoitus ja jarrutus jalankulkijan vuoksi ovat
kumpikin poissa toiminnasta, kun auton
nopeus on yli 80 km/h.
Varoitus ja jarrutus jalankulkijan vuoksi eivät
toimi pimeässä ja tunneleissa - eivät silloinkaan, vaikka katuvalot palaisivat.
Automaattinen jarrutustoiminto voi estää
törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta.
Jarruvaikutuksen varmistamiseksi tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös auton jarruttaessa automaattisesti.
Älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta.
Kuljettaja vastaa aina oikean etäisyyden ja
nopeuden pitämisestä - myös käytettäessä
automaattisella jarrutuksella varustettua
törmäysvaroitinta.
Vain järjestelmän tasolla 2.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
173
04 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
Jalankulkijan havaitseminen
• Kameratunnistimen kyky nähdä jalankulkijoita hämärässä ja sarastuksessa on rajoittunut - aivan kuten ihmisen silmänkin.
• Kameratunnistimen kyky havaita jalankulkijoita puuttuu ajettaessa pimeässä ja tunneleissa - myös katuvalaistuksen
palaessa.
VAROITUS
Täysjarrutustoiminnolla ja jalankulkijan tunnistuksella varustettu törmäysvaroitin on
apuväline.
04
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä
pitää jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa
mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon
hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta
erottaa pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia kehosta ei ole kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita jalankulkijaa.
• Jotta jalankulkija voidaan havaita, pitää
tämän näkyä kokonaisena hahmona ja olla
pituudeltaan vähintään 80 cm.
Se ei voi havaita kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa eikä huomaa esim. osittain
piilossa olevia jalankulkijoita, kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai
alle 80 cm pitkiä jalankulkijoita.
•
Kuljettaja on aina vastuussa auton
oikeasta ajamisesta ja turvaetäisyyksien sovittamisesta nopeuteen.
Käsittely
Asetukset tehdään MY CAR-toiminnolla keskikonsolin näytön ja valikkojärjestelmän kautta.
Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, katso
sivu 202.
• Järjestelmä ei voi havaita jalankulkijaa,
joka kantaa suurehkoja tavaroita.
174
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Jarrutusapu ja automaattinen jarrutus ovat
aina käytössä, niitä ei voida kytkeä pois
päältä.
Päällä ja Pois
Valitseminen, pitääkö törmäysvaroittimen olla
kytkettynä päälle vai suljettuna:
• Hakekaa valikkojärjestelmän MY CAR
kanssa keskikonsolin näytön kautta esiin
kohta Asetukset Ajoneuvoasetukset
Kuljettajan apujärjestelmät
Törmäysvaroitus - valitkaa sen jälkeen
Päälle tai Pois.
Aktivoitu toiminto testataan jokaisen moottorin
käynnistyksen yhteydessä sytyttämällä
lyhyesti varoitusvalon (nro [1] sivulla 172) erilliset valopisteet.
Käynnistettäessä moottori saadaan automaattisesti asetus, joka oli valittuna, kun moottori
sammutettiin.
Varoitussignaalien aktivointi/aktivoinnin
poisto
Varoitusvalo (nro [1] kuvassa sivulla 172) aktivoidaan automaattisesti moottorin käynnistyksen yhteydessä, jos törmäysvaroitin on päällä.
Varoitusääni voidaan aktivoida/deaktivoida
erikseen:
04 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
• Valitkaa Päälle tai Pois valikkojärjestelmän MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset Kuljettajan
apujärjestelmät Törmäysvaroitus
Varoitusääni.
Varoetäisyyden asettaminen
Varoetäisyys säätää sen, miltä etäisyydeltä
visuaalinen ja akustinen varoitus annetaan.
• Valitkaa joko Pitkä, Normaali tai Lyhyt
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Kuljettajan apujärjestelmät
Törmäysvaroitus Varoitusetäisyys.
Varoetäisyys määrää järjestelmän herkkyyden.
Varoetäisyys Pitkä antaa aikaisemman varoituksen. Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla Pitkä.
Jos tämä asetus antaa liian monta varoitusta,
mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, vaihtakaa varoetäisyydeksi Normaali.
Käyttäkää varoetäisyyttä Lyhyt vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
3
Asetusten tarkastus
HUOM
Kun sopeutuvaa nopeussäädintä käytetään, nopeussäädin käyttää varoitusvaloa ja
varoitusääntä myös, jos törmäysvaroitin on
suljettu.
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa törmäysvaaran uhatessa, mutta toiminto ei voi
lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
Jotta törmäysvaroitin on tehokas, ajakaa
aina etäisyystarkastus asetettuna aikaetäisyydelle 4 – 5, katso sivu 164.
Ko. asetukset voidaan tarkastaa keskikonsolin
näytöstä. Hakeutukaa valikkojärjestelmällä MY
CAR kohtaan Asetukset
Ajoneuvoasetukset Kuljettajan
apujärjestelmät Törmäysvaroitus, katso
sivu 202.
Huolto
04
HUOM
Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu
Pitkä, varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. suurien
nopeuserojen yhteydessä tai jos edessä
oleva auto jarruttaa voimakkaasti.
VAROITUS
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi
taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan kokeilko
täysjarrutustoimintoa ihmisiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan
loukkaantumisen ja hengenmenetyksen
vaara.
Kamera- ja tutkatunnistin3.
Jotta tunnistimet toimivat normaalisti, ne täytyy
pitää puhtaina liasta, jäästä ja lumesta sekä
puhdistaa säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
175
04 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
Rajoitukset
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja
jalankulkijasuojalla on aktiivinen nopeudesta
n. 4 km/h alkaen.
04
Visuaalista varoitussignaalia (nro [1] kuvassa
sivulla 172) voi olla vaikea havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan
eteen. Varoitusäänen tulee sen vuoksi olla aina
aktivoituna.
HUOM
VAROITUS
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti
poistaa toiminnasta, kun lämpötila matkustamossa on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen aiheuttamana. Jos näin tapahtuu, varoitusääni aktivoituu myös, vaikka se
on suljettu valikkojärjestelmästä.
Varoitukset ja jarrutus voidaan laukaista
myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa aikaan sen,
ettei kameratunnistin kykene havaitsemaan
jalankulkijaa tai edessä olevaa ajoneuvoa
oikealla tavalla.
•
Tunnistinjärjestelmällä on rajoitettu toimintaetäisyys jalankulkijoille ja järjestelmä
antaa sen vuoksi tehokkaita varoituksia ja
jarruttaa ajoneuvon nopeuksiin 50 km/h asti.
Paikallaan olevan tai hitaasti liikkuvan ajoneuvon suhteen varoitukset ja jarrutus ovat
tehokkaita ajoneuvon nopeuksiin 70 km/h
asti.
Varoitukset voivat jäädä pois, jos etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon on lyhyt
tai ohjauspyörän ja polkimien liikkeet
suuria, esim. aktiivisen ajotavan yhteydessä.
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa kykyä välttää törmäys. Sellaisissa
tilanteissa ABS- ja DSTC-järjestelmät antavat
mahdollisimman hyvän jarrutusvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti
kulkevista ajoneuvoista voidaan kytkeä pois
toiminnasta johtuen pimeydestä tai huonosta näkyvyydestä.
Varoitus ja jarruttaminen jalankulkijan
vuoksi ovat poissa toiminnasta, kun auton
nopeus on yli 80 km/h.
Törmäysvaroitin käyttää samaa tutkatunnistinta kuin mukautuva nopeudensäädin. Lisätietoja tutkatunnistimesta ja sen rajoituksista,
katso sivu 177.
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina ja
häiritsevinä, varoitusetäisyyttä voidaan pienentää. Tämä johtaa tällöin siihen, että järjestelmä varoittaa myöhemmässä vaiheessa,
176
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
mikä vähentää varoitusten kokonaismäärää,
ks. osaa "Varoetäisyyden asettaminen" sivulla
175.
Peruutusvaihteen ollessa kytkettynä on Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella tilapäisesti deaktivoitu.
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei
aktivoidu pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin,
joissa oma auto lähestyy edessä olevaa autoa
erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Tilanteissa, joissa kuljettaja osoittaa aktiivista
ja tietoista ajokäyttäytymistä, törmäysvaroitusta voidaan myöhäistää hieman tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
Kun automaattijarrutus on estänyt törmäyksen
paikallaan olevan esineen kanssa, auto pysyy
paikallaan korkeintaan 1,5 sekuntia. Jos autoa
on jarrutettu edessä olevan liikkuvan ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota
edessä oleva ajoneuvo käyttää.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetussa
autossa moottori pysähtyy, kun automaattijarrutus on pysäyttänyt auton, jos kuljettaja ei
ehdi painaa kytkinpoljinta ennen sitä.
Kameratunnistimen rajoitukset
Auton kameratunnistinta käyttävät - paitsi Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella - myös
toiminnot:
• Automaattinen kauko-/lähivalohimmennys
- katso sivu 90
• Liikennemerkki-informaatio - katso
sivu 150
• Driver Alert Control – katso sivu 181
• Lane Departure Warning – katso sivu 184.
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
edessä puhtaana jäästä, lumesta, huurusta
ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasille kameratunnistimen eteen, koska se voi
rajoittaa tai saada yhden tai useamman
kamerasta riippuvan järjestelmän lopettamaan toimintansa.
Kameratunnistimella on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmän vastaavia, ts. se
"näkee" huonommin esim. pimeällä, voimakkaassa lumi- tai vesisateessa ja tiheässä
sumussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai sulkeutua tilapäisesti.
Kameratunnistimen näkökenttä on rajoitettu,
mistä johtuen jalankulkijoita ja ajoneuvoja ei
tietyissä tilanteissa voida havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Hyvin korkeissa lämpötiloissa kamera kytketään tilapäisesti pois päältä n. 15 minuuttia
moottorin käynnistämisen jälkeen kameratoiminnon suojaamiseksi.
Vianetsintä ja toimenpide
Jos näyttö esittää ilmoituksen Tuulilasi Tunn.
peitossa, tämä tarkoittaa, että kameratunnistin on tukossa eikä voi havaita jalankulkijoita,
ajoneuvoja tai tielinjoja auton edessä.
04
Se tarkoittaa samalla, ettei - paitsi toiminnolla
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella myöskään toiminnoilla Automaattinen kauko-/
lähivalohimmennys, Liikennemerkki-informaatio, Driver Alert Control ja Lane Departure
Warning ole täyttä toimintakykyä.
Seuraavasta taulukosta ilmenevät mahdolliset
syyt ilmoituksen esittämiseen ja sopiva toimenpide.
Myös voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa
toimintoa, kun kameratunnistinta käytetään
lukemaan ajorataa sekä havaitsemaan jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
177
04 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
04
Syy
Toimenpide
Syy
Toimenpide
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
likainen tai jään tahi
lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kameran
edessä liasta, jäästä
ja lumesta.
Tuulilasin pinta
kameran edessä on
puhdistettu, mutta
ilmoitus ei häviä.
Tuulilasin sisäpuolen ja kameran
välille on tullut
likaa.
Tiheä sumu, voimakas sade tai lumi
aiheuttaa sen, ettei
kamera näe riittävän hyvin.
Ei toimenpiteitä.
Kamera ei joskus
toimi voimakkaassa
sateessa.
Odottakaa. Voi kestää muutamia
minuutteja, ennen
kuin kamera mittaa
näkyvyyden.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi kamerakotelon sisäpuolelta valtuutettua Volvon
teknistä palvelua
suositellaan.
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäysvaroitus
suljettu
Törmäysvaroitin suljettu.
Esitetään, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Törmäysvaroitus Ei
käytössä
Törmäysvaroitinta ei voida aktivoida.
Esitetään, kun kuljettaja yrittää aktivoida toiminnon.
Ilmoitus sammuu n. 5 sekunnin kuluttua tai OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Autom.
jarrutus
aktivoitiin
178
Automaattijarrutus on ollut aktiivinen.
Ilmoitus sammuu OK-painikkeen painalluksen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Kuljettajan tuki
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ja jalankulkijasuojalla*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Tuulilasi
Tunn. peitossa
Kameratunnistin ei tilapäisesti toimi.
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
• Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lukekaa kameratunnistimen rajoituksista - katso sivu 177.
Tutka
tukossa
Ks. käsikirjaa
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella ei tilapäisesti toimi.
Tutkatunnistin on tukossa eikä voi havaita muita ajoneuvoja. Esim. voimakkaassa sateessa tai jos lumisohjoa on kasaantunut tutkatunnistimen eteen.
04
Lue tutkatunnistimen rajoituksista, katso sivu 160.
Törmäysvaroitus
Vaatii
huollon
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella on kokonaan tai osittain pois toiminnasta.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
179
04 Kuljettajan tuki
Driver Alert System*
Yleistä Driver Alert System järjestelmästä
Driver Alert System on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa, jonka ajokäyttäytyminen on heikkenemässä tai joka on tahattomasti poistumassa
ajokaistaltaan.
Driver Alert System muodostuu eri toiminnoista, jotka voivat olla päällä samanaikaisesti
tai erikseen:
04
• Driver Alert Control – DAC, katso
sivu 181.
• Lane Departure Warning – LDW, katso
sivu 184.
Päälle kytketty toiminto on valmiustilassa ja
aktivoituu automaattisesti vasta, kun nopeus
ylittää 65 km/h.
Toiminnon aktivointi poistuu, kun nopeus laskee alle arvon 60 km/h.
Molemmat toiminnot käyttävät kameraa, joka
on riippuvainen siitä, että ajokaistan kummallekin puolelle on maalattu sivumerkinnät.
VAROITUS
Driver Alert System ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu ainoastaan
olemaan täydentävä apuväline.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa kuljetetaan turvallisella tavalla.
180
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Kuljettajan tuki
Driver Alert System - DAC*
Yleistä toiminnosta DAC
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta
ajokäyttäytymiseen. Tällöin voi sattua, ettei
kuljettajaa varoiteta. Tämän vuoksi on aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko tunnettaessa
väsymystä, riippumatta siitä, onko DAC varoittanut vai ei.
Käsittely
Tietyt asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä ja sen valikkojärjestelmästä. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä, katso sivu 202.
Ko. Driver Alert-tila voidaan tarkastaa ajotietokoneen näytöstä ohjauspylvään vasemmassa
vivussa olevan säätöpyörän avulla.
HUOM
04
Toimintoa ei saa käyttää ajojakson pidentämiseen. Suunnitelkaa aina tauot tasaisin
välein ja katsokaa, että olette levännyt.
Toiminto DAC (Driver Alert Control) on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun
tämä alkaa ajaa epävarmasti, esim. jos kuljettajaa on häiritty tai hän on nukahtamassa.
Kamera lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin
ohjauspyörän liikkeisiin. Kuljettaja hälytetään,
kun auto ei seuraa ajorataa tasaisesti.
HUOM
Myös kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia, katso sivu 177.
DAC:n tavoitteena on havaita hitaasti heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi sijassa
tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Rajoitus
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt, esim.:
• jos kuljettaja testaa LDW-toimintoa.
• voimakkaiden sivutuulien yhteydessä.
• uraisella tienpinnalla.
Säätöpyörä. Kääntäkää, kunnes näyttö
esittää Driver
Alert . Toisella rivillä voidaan esittää vaihtoehdot Driver Alert Valmius <65 km/
h, Driver Alert Ei
käytössä tai tasomerkintä
.
OK-painike - vahvistaa ja hävittää varoituksen muistista.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
181
04 Kuljettajan tuki
Driver Alert System - DAC*
Päällä/Pois
Driver Alert-järjestelmän asettamiseksi valmiustilaan:
• Etsikää keskikonsolin näytössä sen valikkojärjestelmän MY CAR avulla esiin
Ajoneuvoasetukset Kuljettajan
apujärjestelmät Driver Alert ja tehkää
ruutuun merkintä.
• Ei merkintää ruudussa: Toiminto suljettu.
04
Näyttö esittää tasomerkinnän 1-5 pylväällä,
jossa pieni pylväsmäärä osoittaa epävarmaa
ajokäyttäytymistä. Monta pylvästä tarkoittaa
vakaata ajoa.
Jos autossa ilmenee epävarmuutta, kuljettaja
hälytetään äänimerkillä sekä teksti-ilmoituksella Driver Alert Tauon aika. Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen
ei parane.
VAROITUS
Varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen
kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.
Varoituksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä pysäyttäkää auto turvallisesti pikimmiten ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena.
Toiminto
Driver Alert aktivoidaan, kun nopeus
ylittää 65 km/h ja se pysyy aktiivisena
niin kauan kuin nopeus on yli
60 km/h.
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
182
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert
POIS
Toiminto on suljettu.
Driver Alert
Valmius <65
km/h
Toiminto on asetettu valmiustilaan, koska nopeus on alle 65 km/h.
Driver Alert
Ei käytössä
Ajoradalla ei ole selviä reunamerkintöjä tai kameratunnistin ei tilapäisesti toimi. Lue kameratunnistimen rajoituksista,
katso sivu 177.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Kuljettajan tuki
Driver Alert System - DAC*
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Driver Alert
Toiminto analysoi kuljettajan ajotapaa.
Pylväiden määrä voi vaihdella välillä 1 - 5, jossa pieni pylväsmäärä osoittaa epävarmaa ajokäyttäytymistä. Suuri pylväiden määrä tarkoittaa vakaata ajotapaa.
Driver Alert
Tauon aika
Autossa on ilmennyt epävarma ajotapa - kuljettaja hälytetään akustisella varoitusäänellä + tekstillä.
Tuulilasi
Tunn. peitossa
Kameratunnistin ei tilapäisesti toimi.
04
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
• Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 177.
Driver Alert
Sys Vaatii
huollon
Järjestelmä ei toimi.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
183
04 Kuljettajan tuki
Driver Alert System - LDW*
Yleistä toiminnosta - LDW
Käsittely ja toiminta
Jos kamera ei enää voi nähdä ajoradan sivumerkintöjä, näyttö esittää Lane Depart Warn
Ei käytössä.
Jos nopeus laskee alle arvon 60 km/h, toiminto
palaa valmiustilaan ja näyttö esittää Lane
Depart Warn Valmius <65 km/h.
Jos auto tahattomasti ylittää ajoradan vasemman tai oikean sivumerkinnän, kuljettaja hälytetään äänimerkillä.
Seuraavissa tilanteissa varoitusta ei anneta:
04
Toiminto LDW (Lane Departure Warning) on
tarkoitettu vähentämään ns. yksittäisonnettomuuksien vaaraa – onnettomuuksien, joissa
auto tietyissä tilanteissa poistuu ajoradalta ja
on vaarassa joko ajautua ojaan tai vastaantulevien ajoradalle.
LDW muodostuu kamerasta, joka lukee ajorataan maalattuja sivumerkintöjä. Kuljettaja hälytetään akustisella signaalilla, jos auto ylittää
sivumerkinnän.
1
184
Toiminto kytketään päälle tai suljetaan keskikonsolissa olevalla katkaisimella. Painikkeessa
oleva valo palaa, kun toiminto on kytkettynä
päälle.
Ajotietokoneen näyttö esittää Lane Depart
Warn Valmius <65 km/h, kun toiminto on valmiustilassa, koska nopeus on alle 65 km/h.
Kun LDW on valmiustilassa, toiminto aktivoituu
automaattisesti, kun kamera on lukenut ajoradan sivumerkinnät ja nopeus ylittää 65 km/h.
Ajotietokoneen näyttö esittää tällöin Lane
Depart Warn Käytössä.
Kun Suurempi herkkyys on valittu, annetaan kuitenkin varoitus, katso sivu 186.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
•
•
Suuntavalo on päällä
Kuljettajan jalka on jarrupolkimella1
Painettaessa nopeasti kaasupoljinta1
Ohjauspyörän nopeiden liikkeiden yhteydessä1
• Käännyttäessä voimakkaasti siten, että
auto kallistuu.
Myös kameratunnistimella on tiettyjä rajoituksia. Lisätietoja, katso sivu 177.
HUOM
Kuljettajaa varoitetaan vain kerran jokaisessa tilanteessa, kun pyörät ylittävät linjan.
Hälytystä ei kuulla, kun linja on auton pyörien välissä.
04 Kuljettajan tuki
Driver Alert System - LDW*
Symbolit ja ilmoitukset näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lane departure
warning päällä/
Lane departure
warning sulj.
Toiminto on kytketty päälle/suljettu.
Lane Depart
Warn Valmius
<65 km/h
Toiminto on asetettu valmiustilaan, koska nopeus on alle 65 km/h.
Lane Depart
Warn Ei käytössä
Ajoradalla ei ole selviä reunamerkintöjä tai kameratunnistin ei tilapäisesti toimi. Lue kameratunnistimen rajoituksista,
katso sivu 177.
Lane Depart
Warn Käytössä
Toiminto lukee ajoradan sivumerkintöjä.
Tuulilasi Tunn.
peitossa
Kameratunnistin ei tilapäisesti toimi.
Esitetään kytkettäessä päälle/suljettaessa.
Teksti häviää 5 sekunnin kuluttua.
04
Esitetään, kun tuulilasilla on esim. lunta, jäätä tai likaa.
• Puhdista tuulilasin pinta kameratunnistimen edestä.
Lue kameratunnistimen rajoituksista, katso sivu 177.
Driver Alert Sys
Vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi.
• Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
185
04 Kuljettajan tuki
Driver Alert System - LDW*
Henkilökohtaiset asetukset
Asetukset tehdään keskikonsolin näytöstä
valikkojärjestelmän MY CAR kautta. Hakekaa
esiin Asetukset Ajoneuvoasetukset
Kuljettajan apujärjestelmät Lane
Departure Warning. Tietoja valikkojärjestelmän käytöstä - katso sivu 202.
Valitse vaihtoehdoista:
• Päällä käynnistettäessä - Toiminto ase04
tetaan valmiustilaan aina, kun moottori
käynnistetään. Muussa tapauksessa saadaan sama arvo, joka oli, kun moottori
sammutettiin.
• Suurempi herkkyys - Herkkyys lisääntyy,
hälytys tulee aikaisemmin ja vähemmän
rajoituksia on voimassa.
186
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutkajärjestelmä*
Yleistä
Toiminto
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Äänimerkki sekä symbolit keskikonsolin kuvaruudulla osoittavat etäisyyden
havaittuun esteeseen.
Pysäköintitutkan äänitasoa voidaan säätää
äänimerkin kuuluessa keskikonsolin VOL-säätimellä tai auton valikkojärjestelmässä painikkeella MY CAR - katso sivu 202.
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
04
• Vain takana
• Sekä edessä että takana.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa paikoitustilaa.
VAROITUS
•
Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata
kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
•
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon esim. ihmiset tai eläimet, jotka ovat auton lähellä.
Kuvaruutunäkymä - esittää esteen vasemmalla
edessä ja oikealla takana.
Järjestelmä aktivoituu automaattisesti moottorin käynnistyksen yhteydessä - pois/päälläkatkaisimen valo palaa. Jos pysäköintitutka
suljetaan painikkeella, valo sammuu.
Keskikonsolin kuvaruutu esittää yleiskuvan
suhteesta auton ja havaitun esteen välillä.
Merkitty sektori osoittaa, mikä/mitkä neljästä
tunnistimesta on havainnut/ovat havainneet
esteen. Mitä lähempänä autosymbolia merkitty
sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys
auton ja havaitun esteen välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys takana tai edessä olevaan esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni
kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva
ääni vaimennetaan automaattisesti.
Etäisyyden ollessa alle 30 cm ääni on jatkuva
ja merkitty aktiivisen tunnistimen kenttä lähinnä
autoa on täytetty. Jos havaittu este on jatkuvan
äänen etäisyydellä sekä auton takana että
edessä, ääni tulee kaiuttimista vuorotellen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
187
04 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutkajärjestelmä*
TÄRKEÄÄ
Tietyt esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat tolpat tai matalat esteet voivat jäädä
"signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet
tällöin tilapäisesti havaitse niitä -sykkivä
ääni voi tällöin odottamatta lakata sen
sijaan, että se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
•
04
Olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja
käyttäkää/siirtäkää autoa erittäin
hitaasti tai keskeyttäkää käynnissä
oleva pysäköinti - auton tai muiden esineiden korkea vaurioitumisvaara voi olla
olemassa, koska tunnistimet eivät tilapäisesti toimi optimaalisesti.
Mittausalue suoraan auton taakse on n. 1,5 m.
Takana olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee yhdestä takakaiuttimesta.
Mittausalue suoraan auton eteen on n. 0,8 m.
Edessä olevaa estettä osoittava äänimerkki
tulee yhdestä etukaiuttimesta.
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään.
Pysäköintiapu eteenpäin on aktiivinen nopeuteen 15 km/h asti. Painikkeessa oleva valo
palaa osoittaen, että järjestelmä on kytketty
päälle. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä
aktivoituu uudelleen.
Peruutettaessa esim. perävaunun tai vetokoukussa olevan polkupyöränpitimen kanssa pitää
järjestelmä sulkea – muutoin tunnistimet reagoivat näihin.
HUOM
Pysäköintitutka takana sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, jos
käytetään Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta.
HUOM
Pysäköintiapu eteenpäin suljetaan, kun seisontajarru kytketään tai P-asento valitaan
automaattivaihteistolla varustetussa
autossa.
TÄRKEÄÄ
Pysäköintitutka taaksepäin
Pysäköintitutka eteenpäin
Asennettaessa lisävalot: Ottakaa huomioon, että nämä eivät saa peittää tunnistimia
– lisävalot voidaan tällöin käsittää esteeksi.
Järjestelmän vian ilmaisu
Jos infosymboli palaa kiinteästi ja
infonäyttö esittää Pys.tutkajärj.
Vaatii huollon, pysäköintitutka ei toimi.
188
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Kuljettajan tuki
Pysäköintitutkajärjestelmä*
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintitutkajärjestelmä voi antaa virheellisiä varoitussignaaleita, jotka aiheutuvat ulkoisista äänilähteistä, joista tulee samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat mm.
äänitorvi, märät renkaat asvaltilla, paineilmajarrut, moottoripyörien pakoputkistojen
äänet jne.
04
Anturien puhdistus
Tunnistimien sijainti takana.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
HUOM
G031402
Tunnistimet peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
Tunnistimien sijainti edessä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
189
04 Kuljettajan tuki
Pysäköintiapukamera*
Yleistä
Toiminta ja käsittely
Pysäköintikamera on apujärjestelmä ja se aktivoituu, kun peruutusvaihde kytketään (voidaan
muuttaa asetusvalikossa, katso sivu 202).
Kamerakuva esitetän keskikonsolin näytössä.
HUOM
04
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema
otetaan huomioon toiminnon mitatessa paikoitustilaa.
VAROITUS
•
Pysäköintikamera on apuväline eikä se
voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta
peruutettaessa.
•
Kameralla on kuolleita kohtia, joissa olevia esteitä ei havaita.
•
Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja
eläimiä.
Kun peruutusvaihde kytketään, esitetään graafisesti kaksi yhtenäistä viivaa, jotka osoittavat,
missä auton takapyörät kulkevat ohjauspyörän
ko. asennossa, tämä auttaa taskupysäköinnissä, peruuttamisessa ahtaissa tiloissa ja
perävaunun kytkemisessä. Myös auton likimääräiset ulkomitat esitetään kahdella katkoviivalla. Apuviivat voidaan sulkea asetusvalikossa.
Jos auto on varustettu pysäköintiaputunnistimilla*, näytetään niiden tiedot graafisesti värillisinä kenttinä havaittuun esteeseen olevan
etäisyyden esittämiseksi, katso sivu 187.
CAM-painikkeen sijainti.
Kamera näyttää, mitä auton takana on, ja
ilmestyykö sivuilta jotain.
Kamera on aktiivinen n. 5 sekuntia peruutusvaihteen poiskytkemisen jälkeen tai kunnes
auton nopeus ylittää 10 km/h.
Kamera näyttää leveän alueen auton takana
sekä osan puskurista ja mahdollisesta vetokoukusta.
Esineet näytössä voidaan kokea hieman kallistuneiksi - tämä on normaalia.
HUOM
Esine kuvaruudulla voi olla lähempänä
autoa kuin miltä se näyttää.
Jos jokin muu näkymä on aktiivinen, pysäköintikamerajärjestelmä ottaa automaattisesti
etusijan ja kamerakuva esitetään näytössä.
190
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kameran sijainti avauskahvan vieressä.
04 Kuljettajan tuki
Pysäköintiapukamera*
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva
voi siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden
ja laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet
voivat hieman heikentää kuvanlaatua.
mikä saa kuljettajan näkemään auton oletetun
reitin myös käännyttäessä.
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa,
kun tätä ei ole sähköisesti kytketty
autoon, näytön viivat osoittavat sen linjauksen, jonka auto ottaa - ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä viivoja, kun perävaunu on sähköisesti kytketty auton
sähköjärjestelmään.
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi pitäkää kameran linssi puhtaana
liasta, lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen
tärkeää huonoissa valaistusolosuhteissa.
Apuviivat
•
Pysäköintikamera kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta perävaunua
vedettäessä, jos käytetään Volvon alkuperäisiä perävaunukaapeleita.
TÄRKEÄÄ
Lokasuojan linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta,
04
Järjestelmän viivat.
Rajaviiva 30 cm:n vyöhykkeelle taaksepäin
autosta
Rajaviiva vapaan peruutuksen vyöhykkeelle
Muistakaa, että näyttökuva näyttää vain
auton takana olevan alueen – tarkkailkaa
siksi auton sivuja ja etuosaa kääntäessänne
ohjauspyörää peruuttaaksenne.
Esimerkki apuviivojen näyttämisestä kuljettajalle.
Rajaviivat
"Pyöränjäljet"
Ehjä viiva (1) merkitsee vyöhykkeen, joka on
n. 30 cm:n sisällä puskurista.
Katkoviiva (2) merkitsee vyöhykkeen jopa
n. 1,5 m taaksepäin puskurista. Se on samalla
raja auton eniten ulostyöntyville osille, esim.
ulkotaustapeileille ja kulmille – myös käännyttäessä.
Leveät "pyöränjäljet" (3) sivuviivojen välissä
kertovat, mistä pyörät tulevat kulkemaan, ja ne
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
191
04 Kuljettajan tuki
Pysäköintiapukamera*
voivat ulottua n. 3,2 m taaksepäin puskurista,
jos tiellä ei ole mitään estettä.
Peruutustunnistimilla varustetut autot*
"väri; maali"
Etäisyys (metriä)
Keltainen
1,5–
Oranssi
0,3–1,5
Punainen
0–0,3
Asetukset
Painakaa OK/MENU, kun kameranäkymä esitetään. Tehkää haluamanne asetukset.
04
Muuta
• Vakioasetus on, että kamera aktivoidaan,
kun peruutusvaihde kytketään.
• Painikkeen CAM painallus aktivoi kameVärillinen kenttä (4 kpl, yksi tunnistinta kohti) näyttää etäisyyden.
Jos autossa on pysäköintiaputunnistimet
(katso sivu 187), etäisyysnäytöstä tulee tarkempi ja värilliset kentät näyttävät, mikä/mitkä
4 tunnistimesta havaitsevat esteen.
Kenttien väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen
vähenee - keltaisesta oranssiin ja edelleen
punaiseen.
192
ran, vaikka peruutusvaihde ei olekaan kytkettynä.
• Vaihtakaa normaalin ja zoomatun kuvan
välillä kääntämällä TUNE-säädintä tai painamalla CAM.
• Jos autoon on asennettu useampia kameroita*, vaihdetaan kameraa kääntämällä
TUNE-säädintä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Rajoitukset
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse
asennetut lisävarusteet voivat peittää
kameran näkyvyyden.
Olkaa tarkkaavainen, vaikka vain suhteellisen
pieni osa kuvasta näyttäisi olevan peitettynä,
se voi tarkoittaa sitä, että melko suuri alue on
peitossa ja esteet voivat siksi jäädä havaitsematta, kunnes ne ovat jo liian lähellä autoa.
Muistettavaa
• Kameran linssi on pidettävä puhtaana
liasta, jäästä ja lumesta.
•
Puhdistakaa kameran linssi säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla – varokaa, että linssi ei naarmuunnu.
04 Kuljettajan tuki
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä
Yleistä BLIS-järjestelmästä
VAROITUS
G021426
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista
ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella tavalla on aina kuljettajalla.
BLIS-toiminnolla1 varustettu taustapeili.
BLIS-kamera
Merkkivalo
BLIS-symboli
BLIS on kameratekniikkaan perustuva informaatiojärjestelmä, joka tietyin edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan oman auton
kanssa samaan suuntaan kulkevia ajoneuvoja,
jotka ovat ns. kuolleessa kulmassa.
1
Tarvittaessa järjestelmä voidaan sulkea tilapäisesti, ks.osaa "Aktivointi/aktivoinnin poisto".
Kuolleet kulmat
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä monikaistaisilla teillä.
04
Kun kamera (1) on havainnut ajoneuvon kuolleen kulman vyöhykkeellä, merkkivalo (2) palaa
jatkuvasti.
HUOM
A = n. 9,5 m ja B = n. 3,0 m.
Valo syttyy auton sillä puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
tulee ohitetuksi molemmilta puolilta samanaikaisesti, molemmat valot syttyvät.
BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy vika. Jos esim. järjestelmän
kamerat ovat peitossa, BLIS-merkkivalo vilkkuu ja infonäytössä esitetään ilmoitus. Tarkastakaa ja puhdistakaa linssit sellaisissa tapauksissa.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
193
04 Kuljettajan tuki
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Kun BLIS suljetaan päältä, painikkeen valo
sammuu ja kojelaudan näytössä esitetään
ilmoitus.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo palaa, uusi teksti-ilmoitus
esitetään näytössä ja ovipaneeleissa olevat
merkkivalot vilkkuvat 3 kertaa. Painakaa OKpainiketta teksti-ilmoituksen poistamiseksi.
(Ilmoituskäsittelyn selostus - katso sivu 200).
04
Aktivointi-sulkupainike.
BLIS-järjestelmä aktivoidaan, kun moottori
käynnistetään. Ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan.
Järjestelmä voidaan sulkea/aktivoida moottorin käynnistämisen jälkeen painamalla BLISpainiketta.
BLIS-järjestelmä ei toimi, kun auto peruuttaa.
Autoon kytketty leveä perävaunu voi peittää
muut ajoneuvot viereisillä kaistoilla. Tämä
voi aiheuttaa sen, ettei BLIS-järjestelmä
havaitse tällä varjoalueella olevia ajoneuvoja.
Milloin BLIS toimii
Päivänvalo ja pimeä
Järjestelmä toimii, kun oma auto kulkee nopeudella yli 10 km/h.
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen muotoon. Järjestelmä on suunniteltu
havaitsemaan moottoriajoneuvot kuten henkilöautot, kuorma-autot, linja-autot ja moottoripyörät.
Ohitukset
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos:
• ajatte nopeudella, joka on enintään
10 km/h suurempi kuin ohitettava ajoneuvo
• jos Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus
on enintään 70 km/h suurempi kuin käyttämänne nopeus.
Valitun varustuksen tietyt yhdistelmät eivät jätä
tilaa painikkeelle keskikonsolissa - tällöin toimintoa käsitellään auton valikkojärjestelmässä
MY CAR kohdassa Asetukset
Ajoneuvoasetukset BLIS. (Valikkojärjestelmän selostus - katso sivu 202).
194
VAROITUS
BLIS-järjestelmä ei toimi jyrkissä kaarteissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien autojen valonheittimiin. Jos ympäröivien ajoneuvojen valonheittimet eivät pala, järjestelmä ei
huomaa niitä. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että
järjestelmä ei reagoi perävaunuun, jossa ei ole
valonheittimiä ja jota vedetään henkilö- tai
kuorma-auton perässä.
04 Kuljettajan tuki
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä
VAROITUS
Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin eikä
mopoilijoihin.
BLIS-kameroilla on samoja rajoituksia kuin
ihmissilmällä, ts. ne "näkevät" huonommin
sakeassa lumisateessa, voimakkaassa vastavalossa tai tiheässä sumussa.
Puhdistus
Toimiakseen optimaalisesti BLIS-kameroiden
linssien pitää olla puhtaita. Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä rievulla tai kostealla sienellä.
Puhdistakaa linssit varovasti siten, etteivät ne
naarmuunnu.
TÄRKEÄÄ
Lasit ovat sähkölämmitteisiä, jotta jää tai
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois laseista.
Ilmoitukset näytössä
TÄRKEÄÄ
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-järjestelmä
PÄÄLLÄ
BLIS-järjestelmä on aktivoitu.
BLIS-järjestelmä Vaatii
huollon
BLIS ei toimi – ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
BLIS-järjestelmä
Kamera
peit.
BLIS-kamera lian, lumen tai
jään peittämä – puhdistakaa
linssit.
BLIS-järjestelmä Rajoitettu toim.
Heikentynyt datansiirtotoiminto BLIS-järjestelmän
kameran ja auton sähköjärjestelmän välillä.
Kamera asettaa itsensä
uudelleen, kun datansiirto
BLIS-järjestelmän kameran
ja auton sähköjärjestelmän
välillä palaa normaaliksi.
BLIS-järjestelmä POIS
BLIS-järjestelmän komponentteja saa korjata vain korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Rajoitukset
Tietyissä tilanteissa voi BLIS-merkkivalo palaa,
vaikka kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
04
HUOM
Jos BLIS-merkkivalo yksittäisissä tapauksissa palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei
ole muuta ajoneuvoa, tämä ei tarkoita, että
järjestelmään on syntynyt vika.
BLIS-järjestelmän vian yhteydessä näyttö
esittää tekstin BLIS-järjestelmä Vaatii
huollon.
Seuraavat kuvat näyttävät esimerkkejä tilanteista, joissa BLIS-merkkivalo voi palaa, vaikka
kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
BLIS-järjestelmä on suljettu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
195
04 Kuljettajan tuki
BLIS* - Kuolleen kulman infojärjestelmä
Heijastus kiiltävästä, märästä tienpinnasta.
04
Oma varjo suurella, vaalealla, sileällä pinnalla,
esim. meluesteellä tai betonisella tienpinnalla.
Matalalla oleva aurinko kamerassa.
196
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Kuljettajan tuki
04
197
Valikko- ja ilmoituskäsittely...................................................................
Valikkolähde MY CAR...........................................................................
Lämmitys ja ilmanvaihto........................................................................
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*..................
Lisälämmitin*.........................................................................................
Ajotietokone..........................................................................................
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................................................................
Mukavuus matkustamossa...................................................................
198
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
200
202
210
220
223
224
226
227
MUKAVUUS JA AJAMISEN ILO
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Mittaristo
on, ne pitää vahvistaa OK-painikkeella, jotta
valikot näytetään.
Ilmoitus
Valikkokatsaus
Jotkut seuraavista valikkovaihtoehdoista edellyttävät, että toiminto ja laite on asennettu
autoon.
---- km tyhjään säiliöön
--.- l/100 km keskiarvo
--.- l/100 km hetkellinen
--- km/h keskinopeus
Infonäyttö ja valikkokäsittelyn säätimet.
OK – pääsy ilmoitusluetteloon sekä vahvistaa ilmoitukset.
05
Säätöpyörä – selaa valikkovalintojen välillä.
RESET – nollaa aktiivisen toiminnon. Käytetään tietyissä tapauksissa valitsemaan/
aktivoimaan toiminto, ks. selostusta ko.
toiminnon kohdalta.
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisella vivulla
ohjataan valikoita, jotka esitetään mittariston
infonäytöissä. Esitettävät valikot riippuvat avaimen asennosta, katso sivu 80. Jos ilmoituksia
1
2
3
200
--- km/h nykyinen nopeus1
Teksti-ilmoitukset infonäytössä.
Moott. öljymäärä Odota...*
Samanaikaisesti kun varoitus-, info- tai merkkisymboli syttyy, esitetään täydentävä ilmoitus
infonäytössä. Vikailmoitus tallennetaan muistilistaan, kunnes vika on korjattu.
Rengaspaineet Kalibrointi*
Pys.lämm. ajast --:-- ---*2
Suorakäynnistys Pys.lämm. ON*3
Lisälämmitin auto ON*
Lane Depart Warn *
Driver Alert *
Vain tietyt markkina-alueet.
Ohjelmointi mahdollista vain moottori sammutettuna.
Ei voida valita, kun lisälämmitin on toiminnassa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Painakaa OK-painiketta vahvistaaksenne ja
ilmoitusten selaamiseksi.
HUOM
Jos ajotietokonetta käytettäessä ilmestyy
varoitusilmoitus, täytyy ilmoitus lukea (painakaa OK), ennen kuin aiempi toiminto voidaan aktivoida.
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikko- ja ilmoituskäsittely
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy
varoenA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Määräaik.huollon
aika
Vaiht. ölj.
lämp
Vähennä
nopeutta
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB.
Ajankohtaan vaikuttavat
ajomäärä, kuukausien
määrä edellisestä huollosta sekä moottorin
käyntiaika ja öljyn laatu.
Ajakaa rauhallisemmin tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla. Kytkekää
vaihde pois ja antakaa
moottorin käydä joutokäynnillä, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Määräaik.huollon
aika ohitettu
Jos huoltovälejä ei noudateta, takuu ei kata mahdollisesti vaurioituneita
osia – ottakaa yhteys korjaamoonB.
Vaiht. ölj.
lämp
Pysähdy
varoen
Kriittinen vika. Pysäyttäkää auto heti turvallisella
tavalla ja ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Tilap. POISA
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon
aikana tai seuraavan
käynnistyksen jälkeen.
Heikko akku
Virransäästötila
Äänentoistojärjestelmä
suljettu energian säästämiseksi. Ladatkaa akku.
Huolla hetiA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton välitöntä tarkastusta varten.
Vaatii huollonA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Vaihteistoöljy
Vaihdon tarve
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Ks. käsikirjaaA
Lukekaa käyttöohjekirjasta.
Määräaik.huolto
30 päivän sis.
Aika varata huolto – ottakaa yhteys korjaamoonB.
Vaihteiston
suoritusk.
huono
Vaihteisto ei selvitä täyttä
kapasiteettia. Ajakaa
varovasti, kunnes ilmoitus
sammuuC.
Jos osoitus toistuu, ottakaa yhteys korjaamoonB.
A
B
C
05
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Lisää ilmoituksia koskien automaattivaihteistoa, katso
sivu 126.
201
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
Yleistä MY CAR -järjestelmästä
Tässä valikkolähteessä käsitellään
useita auton toimintoja, esim. kellon,
ulkoisten taustapeilien ja lukkojen ase-
Käsittely
Säätimet keskikonsolissa
tus.
Navigointi valikoissa tapahtuu keskikonsolin
painikkeilla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella
painikesarjalla.
ko. toiminto keskeytetään
syötetyt merkit hävitetään
viimeksi tehdyt valinnat peruutetaan
vie ylöspäin valikkojärjestelmässä
Pitkä painallus vie ylimmälle valikkotasolle
(päälähdenäkymä), josta voidaan päästä auton
kaikkiin toimintoihin/valikkolähteisiin - ks.
myös sivua 236.
Keskikonsolin säätimet valikkokäsittelyä varten.
Painakaa MY CAR valikoiden avaamiseksi
kohdassa MY CAR.
Painakaa OK MENU valitaksenne/ruksataksenne merkityn valikkovaihtoehdon tai
tallentaaksenne valitun toiminnon muistiin.
Kääntäkää TUNE-säädintä askeltaaksenne ylös/alas valikkovaihtoehdoissa.
EXIT
EXIT-toiminnot
Riippuen siitä, missä toiminnossa kohdistin on
EXIT-painalluksen yhteydessä ja millä valikkotasolla, voi tapahtua jokin seuraavista:
202
puhelu torjutaan
Myös lyhyet ja pitkät painallukset voivat antaa
eri tuloksen.
Tietyt toiminnot ovat vakioita, muut ovat lisävarusteita - tarjonta vaihtelee myös markkinaalueittain.
05
•
•
•
•
•
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
Tässä on esimerkki siitä, kuinka toiminto voidaan hakea ja säätää ohjauspyörän painikesarjalla:
Painikesarja* ohjauspyörässä
MY CAR
Valikkolähteessä MY CAR ovat seuraavat
vaihtoehdot:
1. Painakaa keskikonsolin painiketta MY
CAR.
2. Siirtykää haluamaanne valikkoon, esim.
Asetukset, säätimellä (1) ja painakaa sen
jälkeen säädintä - alivalikko avautuu.
3. Siirtykää haluamaanne valikkoon, esim.
Ajoneuvoasetukset ja painakaa sen jälkeen säädintä - alivalikko avautuu.
Painikesarja voi vaihdella markkina-alueittain.
Kääntäkää säädintä askeltaaksenne ylös/
alas valikkovaihtoehdoissa.
Painakaa säädintä valitaksenne/ruksataksenne merkityn valikkovaihtoehdon tai tallentaaksenne valitun toiminnon muistiin.
EXIT (ks. otsikkoa "EXIT-toiminnot" sivulla
202).
Hakupolut
Ko. valikkotaso esitetään ylinnä oikealla keskikonsolin näytössä. Hakupolut valikkojärjestelmän toimintoihin annetaan tässä kirjassa muodossa:
Asetukset Ajoneuvoasetukset
asetukset Ovien avaaminen
Kuljettajan ovi, sitten kaikki.
Lukon
4. Siirtykää kohtaan Lukon asetukset ja painakaa säädintä - alivalikko avautuu.
5. Siirtykää kohtaan Ovien avaaminen ja
painakaa säädintä - alivalikko valittavine
toimintoineen avautuu.
6. Valitkaa vaihtoehtojen Kaikki ovet ja
Kuljettajan ovi, sitten kaikki väliltä ja painakaa säädintä - ruksi merkitään vaihtoehdon tyhjään ruutuun.
05
•
•
•
•
XC60-autoni
DRIVe*
Tukijärjestelmät (Support system status)
Asetukset (Settings)
7. Lopettakaa ohjelmointi peruuttamalla pois
valikoista askelittain painamalla lyhyesti
EXIT (2) tai yhdellä pitkällä painalluksella.
Menettely on sama kuin keskikonsolin painikkeilla - katso sivu 202: OK MENU (2), EXIT (4)
sekä TUNE-säädin (3).
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
203
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
XC60-autoni
Tässä esitetään 4 ensimmäistä valikkotasoa
kohdassa MY CAR Asetukset. Joillain valikoilla on lisäksi alivalikoita - nämä selostetaan
tällöin perusteellisesti ko. osassa.
Kuljettajan tukijärjestelmä
Valittaessa, halutaanko toiminto aktivoida/
Päälle tai sulkea/Pois, esitetään neliö:
Päälle: Merkitty neliö.
Pois: Tyhjä neliö.
• Valitkaa Päälle/Pois ja OK - peruuttakaa
sitten pois valikosta painamalla EXIT.
Ajoneuvoasetukset
MY CAR
05
XC60-autoni
Näyttö esittää auton kaikki kuljettajan apujärjestelmät koottuna - nämä voidaan aktivoida tai
sulkea tässä.
DRIVe-konsepti*
Tässä selostetaan mm. osia Volvon konseptista DRIVe.
MY CAR
Tukijärjestelmät
Näyttö esittää summattuna auton kuljettajan
apujärjestelmien ko. tilan.
Asetukset - valikot
Tämä on valikkojen rakenne:
• Start/Stop
• Taloudellinen ajo
Valikkotaso 1
Lisätietoja - katso sivu 129.
Valikkotaso 2
sivu x
Valikkotaso 3
Valikkotaso 4
204
Avainmuisti
(MY CAR > Support system status)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Päälle
Pois
s. 83
ja
105
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
Lukon asetukset
Oven automaattinen lukitus
s. 49,
57 ja
59
Päälle
Oven lukituksen valosignaali
Kuljettajan ovi, sitten kaikki
Autom. valaistus
Mikä tahansa ovi
Pois
tai
s. 49
ja 96
Pois
Saman puolen ovet
s. 96
Päälle
Pois
Kaikki ovet
Tilapäinen oik. liikenne
Päälle
05
Pois
30 sek.
Molemmat etuovet
s. 62
ja 66
60 sek.
Aktiiviset kaarrevalot
90 sek.
Päälle
Saattovalon kesto
Kysy poistuttaessa
30 sek.
Käännä peilit sisään
Tilapäinen vas. liikenne
Päälle
Sisään ilman avainta
Ulkopeilien asetukset
Pois
Oven avaamisen vahvistus
valosign.
Kaikki ovet
s. 94
Päälle
Pois
Ovien avaaminen
Aktivoi kerran
Suuntavilkku kolme kertaa
Päälle
Pois
Alennettu suoja
s. 48
Valosäädöt
s.
105
s. 96
s. 92
Pois
Lisävalot
60 sek.
Päälle
90 sek.
Pois
s. 93
Kallista vasenta peiliä
Kallista oikeaa peiliä
``
205
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
Ohjauspyörän voima
Alhainen
s.
226
Lane Departure Warning
Päälle
Keski
Pois
Voimakas
Päällä käynnistettäessä
Driver Alert
Päälle
Pois
DSTC
Päälle
Varoitusetäisyys
s.
148
Päälle
Normaali
Aikaformaatti
s. 9
ja
167
Pois
Lyhyt
206
Tässä asetetaan kojelaudan kello
aikaan.
12h
City Safety
Pitkä
Varoitusääni
s. 77
Aika
Pois
Pois
BLIS
Päälle
Päälle
Pois
Pois
s.
181
Järjestelmävalinnat
Päälle
s.
172
s.
164
Pois
Suurempi herkkyys
Kuljettajan apujärjestelmät
Päälle
Päälle
Pois
Kaikki valikot kohdassa Ajoneuvoasetukset saavat alkuperäisen
tehdasasetuksen.
Törmäysvaroitus
Etäisyysvaroitus
Pois
Päälle
Palauta ajoneuvon asetukset
05
s.
184
s.
193
24h
s. 77
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
Näytönsäästäjä
Päälle
s.
202
Pois
Lämpötilan yksikkö
Celsius
Fahrenheit
Näytön ko. sisältö sammuu hetken
toimettomuuden jälkeen ja korvataan tyhjällä näytöllä, jos tämä vaihtoehto merkitään.
Valitse yksikön ulkolämpötilan näyttämiselle ja lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukselle.
Äänenvoimakkuus
Puhetoiminnon äänenvoimakkuus
Äänenvoim. pysäköintiavulle ed.
Kieli
Valitsee valikkotekstien kielen.
Äänenvoim. pysäköintiavulle tak.
Näytä ohjeteksti
Soittoäänen voimakkuus
Päälle
Nollaa järjestelmävalinnat
Selittävä teksti näytön ko. sisällöstä
esitetään tämän vaihtoehdon
ollessa merkittynä.
Kaikki valikot kohdassa Järjestelmävalinnat saavat alkuperäisen
tehdasasetuksen.
s.
224
Äänitunnistusasetukset
MPG (US)
Voice tutorial
km/l
Tämä valikkovaihtoehto + OK antaa
puhutun informaation järjestelmän
toiminnasta.
l/100km
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Navigation
Navigation repeat
instruction
Navigation go to
address
Yleiset käskyt
05
Help
Cancel
Pois
MPG (UK)
Puhelinkäskyt
Navigointikäskyt
Näytön ko. sisältö palautuu, jos
johonkin näytön painikkeista tai
säätimistä vaikutetaan.
Etäis. ja polttoain. yks.
Puhekäskyjen luettelo
Voice tutorial
Valikkovaihtoehdot kohdassa
Puhelinkäskyt esittävät muutamia
esimerkkejä käytettävissä olevista
puheäänikäskyistä - vain
BluetoothŸ-yhdistetyn matkapuhelimen ollessa asennettuna. Lisää ja
``
207
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
perusteellisia tietoja - katso
sivu 263.
Valikkovaihtoehdot kohdassa Navigointikäskyt esittävät muutamia
esimerkkejä käytettävissä olevista
puheäänikäskyistä - vain Volvon
navigointijärjestelmän RTI* ollessa
asennettuna.
Voice user setting
Vakioasetukset
User 1
User 2
05
Tässä on mahdollisuus luoda toinen
käyttäjäprofiili - etu, jos useampi
kuin yksi henkilö käyttää autoa/järjestelmää säännöllisesti. Vakioasetukset antaa tehdasasetuksen.
Voice training
Käyttäjä 1
Käyttäjä 2
Toiminnolla Voice training opetetaan puheääniohjausjärjestelmä
tunnistamaan kuljettajan ääni ja
ääntäminen. Näytössä esitetään
useita sanontoja, jotka kuljettajan
pitää lukea. Kun järjestelmä on
oppinut, kuinka kuljettaja puhuu,
sanontojen esittämisen lopetetaan.
Sen jälkeen voidaan esim. User 1
valita kohdassa Voice user setting, jotta järjestelmä kuuntelee
oikeaa käyttäjää.
Puhetoiminnon äänenvoimakkuus
Äänenvoimakkuuden säädin esitetään näytössä - menetelkää silloin
seuraavasti:
1. Säätäkää äänenvoimakkuutta
säätimellä.
2. Koekuunnelkaa painamalla OK.
3. Painamalla EXIT tallennetaan
asetus ja valikko sammuu.
208
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Voice POI list
Edit list
Laitteiden määrä on suuri ja vaihtelee markkina-alueittain. Enintään
30 suosikkilaitetta voidaan tallentaa
tähän luetteloon.
Valikkovaihtoehto Voice POI list
esitetään vain, jos Volvon navigointijärjestelmä RTI* on asennettu.
Lisätietoja laitteista ja puheääniohjauksesta - ks. navigointijärjestelmän käyttöohjekirjaa.
Ääniasetukset
Ilmastointiasetukset
s.
235
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Valikkolähde MY CAR
Autom. puhallinsäätö
Normaali
s.
210
Voimakas
Alhainen
Avaimien lkm
s. 48
VIN-numero
s.
376
DivX® VOD -koodi
s.
256
Ajoneuvon Bluetooth-versio
s.
262
Kiertoilmatoiminnon ajastin
Päälle
Pois
Autom. takalasin lämmitys
Kartta- ja ohjelmistoversio*
Päälle
Vain autossa, jossa on Volvo GPSnavigaattori - ks. erillistä kirjaa.
Pois
Sisäilman laatujärjestelmä
05
Päälle
Pois
Nollaa ilmanlaatuasetukset
Kaikki valikot kohdassa Ilmastointiasetukset saavat alkuperäisen
tehdasasetuksen.
Suosikit (FAV)
s.
240
Volvo On Call
Selostetaan erillisessä kirjassa.
Info
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
209
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä
Lämmitys ja ilmastointi
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä
poistaa kosteutta matkustamon ilmasta.
HUOM
Ilmastointi (AC) voidaan sulkea, mutta mahdollisimman hyvän ilmanvaihtomukavuuden
saamiseksi matkustamoon ja ikkunoiden
huuruuntumisen välttämiseksi tulee sen
aina olla päällä.
05
Todellinen lämpötila
Valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms. olosuhteet auton
sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa
matkustamoon. Tästä seuraa1, että lämpötila
voi erota oikean ja vasemman ilmasuuttimen
välillä, vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
Anturien sijainti
• Aurinkoisuustunnistin on kojelaudan
päällä.
• Matkustamon lämpötilatunnistin on ilmastointipaneelin alapuolella.
• Ulkolämpötila-anturi on ulkotaustapeilissä.
• Kosteustunnistin* on sisätaustapeilin
luona.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatteilla
tai muilla esineillä.
Sivuikkunat ja panoraamakatto
Jotta ilmastointi toimii optimaalisesti, tulee
sivuikkunoiden ja mahdollisen panoraamakaton olla kiinni.
Huurua ikkunoiden sisäpinnalla
Huurun poistamiseen ikkunoiden sisäpinnalta
pitää ensisijaisesti käyttää huurteenpoistotoimintoa.
Huurtumisriskin pienentämiseksi ikkunat on
pidettävä puhtaina ja puhdistettava tavallisella
ikkunanpesuaineella.
Ilmastoinnin tilapäinen sulkeminen
Kun moottori tarvitsee mahdollisimman paljon
voimaa, ts. täyskaasukiihdytyksessä tai ajet1
210
Koskee vain ECC:tä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
taessa ylämäkeen perävaunua vetäen, ilmastointi voidaan tilapäisesti sulkea. Matkustamossa voi tapahtua tilapäinen lämpötilan
nousu.
Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Tämä on normaalia.
Jää ja lumi
Harjatkaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmastointilaitteen ilmanottoaukon päältä (konepellin ja
tuulilasin välistä).
Läpituuletustoiminto
Toiminto avaa/sulkee kaikki sivuikkunat
samanaikaisesti ja sitä voidaan käyttää esim.
auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä
säällä, katso sivu 59.
Matkustamon suodatin
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella. Se pitää vaihtaa säännöllisin
välein. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman
suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin
epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen useammin.
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
HUOM
Matkustamon ilmansuodattimia on eri tyyppisiä. Varmistakaa, että asennetaan oikea
suodatin.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Tämä lisävaruste pitää matkustamon vielä
puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista
substansseista. Lisätietoja CZIP:stä, ks. esitettä, joka tulee ostetun auton mukana.
Se sisältää seuraavaa:
• Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auto kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto
käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin
matkustamon ovista avataan. Puhaltimen
toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän tarpeen takia, kunnes auto on 4 vuotta
vanha.
• Ilmanlaatujärjestelmä IAQS on täysin automaattinen järjestelmä, joka puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten
hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
• Takalasin automaattinen lämmitys, katso
HUOM
sivu 106.
CZIP-normin säilyttämiseksi autoissa,
joissa on CZIP, pitää IAQS-suodatin vaihtaa
15 000 km:n jälkeen tai kerran vuodessa
riippuen siitä, kumpi ensin sattuu. Kuitenkin
enintään 75 000 km 5 vuoden aikana.
Autoissa, joissa ei ole CZIP:tä, eikä asiakas
halua säilyttää CZIP-normia, IAQS-suodatin
pitää vaihtaa määräaikaishuollon yhteydessä.
Kokeiltujen materiaalien käyttö
sisustuksessa.
• Ilmanlaatujärjestelmä IAQS*, katso
sivu 217
Ilmastointilaitteen toiminnot voidaan painikkeella valikkojärjestelmän kautta kohdassa
MY CAR palauttaa perusasetukselle, tämä
tehdään kohdassa: Asetukset
Ilmastointiasetukset Nollaa
ilmanlaatuasetukset.
Ilmanjako
Materiaali on kehitetty minimoimaan pölyn
määrä matkustamossa ja se auttaa pitämään
matkustamon helpommin puhtaana. Matot
sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat
irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa. Käyttäkää puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee, katso
sivu 370.
05
Valikkoasetukset
Keskikonsolin kautta on mahdollista aktivoida/
sulkea tai muuttaa ilmastointilaitteen neljän toiminnon perusasetusta. Yleistietoja valikkokäsittelystä, katso sivu 203:
• Puhaltimen nopeus automaattitilassa,*,
katso sivu 216.
• Sisäilman ajastimella ohjattu kierrätys,
Sisään tuleva ilma jaetaan usean eri suuttimen
kautta matkustamoon.
AUTO-tilassa* ilmanjako tapahtuu täysin automaattisesti.
katso sivu 217.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
211
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Tarvittaessa sitä voi ohjata manuaalisesti,
katso sivu 218.
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
Jos reunimmaiset suuttimet suunnataan
sivuikkunoihin, voidaan huuru eliminoida.
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
Jos suuttimet suunnataan ikkunoille, huuru voidaan poistaa kylmässä ilmanalassa.
Jos suuttimet suunnataan matkustamoon,
saadaan lämpimässä ilmanalassa miellyttävä
olotila takaistuimelle.
HUOM
Huomatkaa, että pikkulapset voivat olla
herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
05
Auki
Kiinni
Kiinni
Auki
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
212
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite, ECC*
05
Lämpötilan säätö, vasen puoli
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Lämpötilan säätö, oikea puoli
Sähkölämmitteinen etuistuin, vasen puoli
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Uudelleenkierrätys
Maksimi huurteenpoisto
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit, katso sivu 106
AUTO
Puhallin
Sähkölämmitteinen etuistuin, oikea puoli
AC - Ilmastointi päällä/pois
Ilmanjako - tuuletus lattialle
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
213
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Elektroninen lämpötilan valvonta, ETC
05
Puhallin
Sähkölämmitteinen etuistuin, oikea puoli
Sähkölämmitteinen etuistuin, vasen puoli
Lämpötilan säätö
AC - Ilmastointi päällä/pois
Maksimi huurteenpoisto
Ilmanjako - tuuletus lattialle
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit, katso sivu 106
Uudelleenkierrätys
214
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Säätimien käsittely
Sähkölämmitteiset istuimet*
Etuistuimet
Painikkeen kolme painallusta antaa matalimman lämpötason – oranssinvärinen valo palaa
näytössä.
Painikkeen neljä painallusta sulkee lämmityksen – mikään valo ei pala.
VAROITUS
Henkilöiden, joiden on vaikea aistia lämpötilan nousua tuntoaistin puuttumisen vuoksi
tai joilla jostain syystä on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä,
ei pidä käyttää istuimen sähkölämmitystä.
Muussa tapauksessa voi syntyä palovamma.
Ko. lämpötaso esitetään keskikonsolin näytössä.
Painikkeen painallus antaa
korkeimman lämpötason kolme oranssinväristä valoa
palaa keskikonsolin näytössä
(ks. yllä olevaa kuvaa).
Takaistuin2
Painikkeen painallus antaa suurimman lämmitystason – kolme valoa palaa.
Painikkeen kaksi painallusta antaa matalamman lämpötason – kaksi valoa palaa.
Painikkeen kolme painallusta antavat matalimman lämpötason – yksi valo palaa.
Painikkeen neljä painallusta sulkee lämmityksen – mikään valo ei pala.
Puhallin
HUOM
Jos puhallin on täysin suljettuna, ilmastointi
ei kytkeydy - mikä voi aiheuttaa ikkunoiden
huuruuntumisen vaaran.
05
ECC-puhaltimen säädin*
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi. Jos valitaan AUTO, puhaltimen
nopeutta säädetään automaattisesti. Aikaisemmin asetettu puhaltimen nopeus kyt-
Painikkeen kaksi painallusta
antaa matalamman lämpötason – kaksi oranssinväristä valoa palaa näytössä.
ketään pois.
2
Jää pois valittaessa 2-vaiheinen lastentyyny.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
215
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
ETC-puhaltimen säädin
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi.
osan edessä osoittaa, mikä ilmanjako on valittuna. Lisätietoja ilmanjaosta, katso sivu 218.
Puhaltimen nopeus automaattitilassa voidaan
asettaa valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa: Asetukset Ilmastointiasetukset
Autom. puhallinsäätö . Valitkaa Alhainen,
Normaali tai Voimakas:
• Alhainen – Puhaltimen automaattinen
säätö. Ilmavirta pidetään alhaisena.
•
Ilmanjako
Normaali – Puhaltimen automaattinen
säätö.
• Voimakas – Puhaltimen automaattinen
säätö. Ilmavirta on voimakkaampi.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 203.
Valittu ilmanjako esitetään keskikonsolin näytössä.
05
Lämpötilan säätö
Lämpötila voidaan asettaa
säätimellä. ECC:llä* voidaan
lämpötila kuljettajan ja matkustajan puolella säätää erikseen.
AUTO1
Automaattinen toiminto säätää automaattisesti lämpötilaa, ilmastointia, puhaltimen
nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa.
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoisto
Kun auto käynnistetään, on
viimeksi tehty asetus käytössä.
Ilmanjako - tuuletussuutin kojelaudassa
Ilmanjako - tuuletus lattialle
Kuva muodostuu kolmesta painikkeesta. Painikkeita painettaessa syttyy näytössä (ks.
kuvaa alla) vastaava kuvio ja nuoli kuvion ko.
1
216
Valittaessa yksi tai useampi manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa
ohjauksessa. Painettaessa AUTO -painiketta
kytketään kaikki manuaaliset asetukset pois.
Näyttö esittää AUTOMAATTINEN
ILMASTOINTI.
Koskee vain ECC:tä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin varsinaisesti halutaan.
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
AC – Ilmastointi päällä/pois
Kun AC-painikkeessa oleva
valo palaa, ilmanjakoa ohjaa
järjestelmän automatiikka.
Näin jäähdytetään sisään
tuleva ilma ja kosteutta poistetaan.
Kun AC-painikkeessa oleva valo on sammunut, ilmastointi on suljettuna. Muita toimintoja
ohjataan edelleen automaattisesti. Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan maksimille,
ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle
siten, että ilmasta poistetaan mahdollisimman
paljon kosteutta.
Maksimi huurteenpoisto
Käytetään huurun ja jään
poistamiseen nopeasti tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa
virtaa ikkunoille. Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on kytkettynä.
Kun toiminto valitaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta:
• ilmastointi kytketään automaattisesti
päälle
• uudelleenkierrätys ja ilmanlaatujärjestelmä
poistetaan automaattisesti toiminnasta.
HUOM
Äänitaso nousee puhaltimen enimmäisnopeuden myötä.
Kun huurteenpoistotoiminto suljetaan, lämmitys ja ilmastointi palaa automaattisesti edellisille asetuksille.
Uudelleenkierrätys
Tämä vähentää jään, huurun ja huonon ilman
vaaraa. Aktivoikaa/sulkekaa toiminto valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ilmastointiasetukset
Kiertoilmatoiminnon ajastin. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 203.
HUOM
Valittaessa maksimaalinen huurteenpoisto,
uudelleenkierrätys kytkeytyy aina pois.
Uudelleenkierrätys
Kun uudelleenkierrätys on
kytkettynä, oranssinvärinen
valo palaa painikkeessa. Toiminto valitaan huonon ilman,
pakokaasujen tms. sulkemiseksi pois matkustamosta.
Matkustamon ilma kiertää
uudelleen, ts. ulkopuolelta ei oteta autoon
ilmaa toiminnon ollessa aktivoituna.
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS*
Sisäilman laatujärjestelmä erottaa kaasut ja
hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien
pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan. Jos
ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja
ilmaa kierrätetään uudelleen.
05
Aktivoikaa/sulkekaa toiminto valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Ilmastointiasetukset Sisäilman
laatujärjestelmä. Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 203.
Ajastin
Ajastintoiminnon ollessa aktivoituna laite antaa
manuaalisesti aktivoidun uudelleenkierrätystilan ulkolämpötilasta riippuvan ajan kuluttua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
217
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Autot Eco Start/Stop DRIVe* -toiminnolla
HUOM
Matkustamon mahdollisimman hyvän
ilmanlaadun vuoksi tulee ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Kylmällä säällä on uudelleenkierrätystä
rajoitettu huurun muodostumisen välttämiseksi.
Moottorin ollessa automaattisesti pysäytettynä
tietyn varustuksen toiminta voi olla tilapäisesti
rajoitettua, esim. lämmitys- ja ilmastointilaitteiston puhaltimen nopeus. Lisätietoja, katso
sivu 129.
Jos huurua muodostuu, tulee ilmanlaatutunnistin kytkeä pois toiminnasta ja käyttää
tuulilasin sekä sivuikkunoiden ja takalasin
huurteenpoistotoimintoja.
Ilmanjakotaulukko
05
218
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmaa ikkunoille. Tietty
ilmavirtaus tuuletussuuttimista. Ilma ei kierrä
uudelleen. Ilmastointi on
aina kytkettynä.
kun haluatte poistaa jään
ja huurun nopeasti.
Ilmaa lattialle ja ikkunoille. Tietty ilmavirta
kojelaudan tuuletussuuttimista.
kun haluatte miellyttävän ilman ja hyvän huurteenpoiston kylmällä tai
kostealla säällä.
Ilmaa etuikkunalle, huurteenpoistosuuttimien
kautta, ja sivuikkunoille.
Tietty ilmavirtaus tuuletussuuttimista.
huurun ja jään muodostumisen välttämiseksi (ei
liian pientä puhallinnopeutta, jotta tämä saavutetaan) kylmällä ja kostealla säällä.
Puhallus lattialle ja kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
aurinkoisella säällä, kun
ulkona on viileää.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmanjako
Tarkoitus
Ilmanjako
Tarkoitus
Puhallus ikkunoille ja
kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän mukavuuden lämpimällä ja kuivalla säällä.
Ilmaa lattialle. Tietty
ilmavirta kojelaudan
tuuletussuuttimista ja
ikkunoille.
lämmityksen tai viilennyksen saamiseksi lattiaan.
Puhallus pään ja rinnan
korkeudelle kojelaudan
ilmanvaihtosuuttimista.
kun haluatte hyvän jäähdytyksen lämpimällä
säällä.
Puhallus ikkunoille,
kojelaudan ilmanvaihtosuuttimista ja lattialle.
kun haluatte viileämpää
lattian suuntaan tai lämpimämpää yläosaan kylmällä säällä tai lämpimällä, kuivalla säällä.
05
219
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Polttoainekäyttöinen lämmitin
Tankkaus
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on liian vähän, pysäköintilämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja infonäyttö
esittää ilmoituksen. Vahvistakaa ilmoitus painamalla vilkkuvivun OK-painiketta, katso
sivu 221.
Yleistä pysäköintilämmittimestä
Pysäköintilämmitin lämmittää moottorin sekä
matkustamotilan ja se voidaan käynnistää suoraan tai ajastimella.
Ajastimella voidaan valita kaksi eri ajankohtaa.
Ajankohdalla tarkoitetaan tässä kellonaikaa,
jolloin auton lämmittämisen pitää olla valmis.
Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen
alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan
mukaan.
05
Jos ulkolämpötila ylittää 15 °C, lämmitintä ei
voi käynnistää. Lämpötilassa -5 °C tai sen alapuolella pysäköintilämmittimen enimmäiskäyntiaika on 50 minuuttia.
VAROITUS
Auton pitää olla ulkona, kun pysäköintilämmitintä käytetään.
TÄRKEÄÄ
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa
akun purkautumiseen ja käynnistysongelmiin.
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Läikkynyt polttoaine voi syttyä palamaan.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Tarkastakaa infonäytöstä, että pysäköintilämmitin on sammutettu. Kun se on käynnissä, infonäyttö esittää Pys.lämm ON.
HUOM
Kun pysäköintilämmitin on aktiivinen, voi
oikeasta pyöränkotelosta tulla savua, mikä
on täysin normaalia.
220
Akku ja polttoaine
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäen puolella, jotta polttoaineen syöttö pysäköintilämmittimeen toimisi
häiriöittä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Jotta varmistetaan, että auton akkuun latautuu uudelleen sama energiamäärä, jonka
lämmitin kuluttaa, tulee lämmittimen säännöllisen käytön yhteydessä ajaa yhtä pitkä
aika kuin lämmitintä käytetään.
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
HUOM
Symboli
- Numero 2 symbolissa tarkoittaa
toista ilmastointilaitetta autossa, jossa varsinainen ilmastointilaite on ensimmäinen.
Numerolla 2 ei ole mitään tekemistä kohdan
AJASTIN 1 tai AJASTIN 2 kanssa.
Säätöpyörä
G025102
OK-painike
Lisätietoa infonäytöstä ja OK-painikkeesta,
katso sivu 200.
Symbolit ja näyttöilmoitukset
Kun jokin ajastimen asetuksista tai
Suorakäynnistys aktivoidaan, palaa
infosymboli mittaristossa samalla, kun infonäyttö esittää selittävän tekstin ja lisäksi palavan symbolin. Taulukko esittää esiintyvät symbolit ja näyttötekstit.
G025102
RESET - nollaa/valitsee
Sisältö
Polttoainelämm.
PÄÄLLÄ
Lämmitin on kytkettynä ja toiminnassa.
Ajastin
asetettu
Pa-lämmittimelle
Lämmittimen ajastin on aktivoitu,
kun etäavain on
poistettu virtalukosta ja autosta on
poistuttu – moottori ja matkustamo
ovat lämmitettyjä
asetettuna aikana.
G025102
Näyttö
G025102
Symboli
G025102
G025102
Käsittely
Näyttö
Sisältö
Lämmitin
pysäyt.
Akunsäästötila
Auton elektroniikka sammutti
lämmittimen
moottorin käynnistyksen mahdollistamiseksi.
Lämm. ei
käyt.
Vähän painetta
Lämmittimen
säätö ei mahdollista johtuen pienestä polttoainemäärästä
(n. 7 litraa) – tämä
siksi, että mahdollistetaan moottorin
käynnistäminen
sekä n. 50 km:n
ajo.
Pysäköintilämm.
Vaatii
huollon
05
Lämmitin ei toimi.
Ottakaa yhteys
korjaamoon korjausta varten.
Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen
palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
221
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Polttoainekäyttöinen moottorin- ja matkustamonlämmitin*
Näyttöteksti sammuu automaattisesti hetken
kuluttua tai vilkkuvivussa olevan OK-painikkeen painamisen jälkeen.
Suorakäynnistys ja suorasammutus
1. Askeltakaa säätöpyörällä
Suorakäynnistys Pys.lämm..
2. Painakaa RESET valitaksenne joko
PÄÄLLÄ tai POIS.
PÄÄLLÄ: Pysäköintilämmitin kytketty päälle
manuaalisesti tai ohjelmoidulla ajastimella.
05
Ajastimen asettaminen
Ajastimella ilmoitetaan ajankohta, jolloin autoa
käytetään ja sen pitää olla lämmitetty.
Valitkaa väliltä AJASTIN 1 ja AJASTIN 2.
HUOM
Ajastin voidaan ohjelmoida vain, kun etäavain on avaimen asennossa I, katso
sivu 80 - ohjelmointi pitää tämän vuoksi
tehdä ennen moottorin käynnistämistä.
POIS: Pysäköintilämmitin suljettu.
1. Askeltakaa säätöpyörällä Pys.lämm.
ajast 1.
Lämmittimen suorakäynnistyksen yhteydessä
lämmitin tulee olemaan aktivoituna 50 minuuttia.
2. Painamalla lyhyesti RESET pääsette vilkkuvaan tuntiasetukseen.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut oikean
lämpötilan.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sillä voidaan
ajaa pysäköintilämmittimen ollessa vielä
käynnissä.
3. Valitkaa haluamanne tunti säätöpyörällä.
4. Painakaa lyhyesti RESET päästäksenne
minuuttiasetukseen.
5. Valitkaa haluamanne minuutit säätöpyörällä.
6. Vahvistakaa asetus painamalla lyhyesti
RESET.
7. Painakaa RESET ajastimen aktivoimiseksi.
Kun Pys.lämm. ajast 1 on asetettu, voidaan
ohjelmoida toinen liikkeellelähtöaika kohdassa
Pys.lämm. ajast 2 askeltamalla siihen säätöpyörällä.
222
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vaihtoehtoinen aika asetetaan samalla tavalla
kuin Pys.lämm. ajast 1.
Ajastimen käynnistämän lämmittimen
sammuttaminen
Ajastimen käynnistämä lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti, ennen kuin ajastin tekee
sen. Menetelkää näin:
1. Painakaa OK.
2. Askeltakaa tekstiin Pys.lämm. ajast 1 tai
2 säätöpyörällä.
> Teksti PÄÄLLÄ vilkkuu näytössä.
3. Painakaa RESET.
> Teksti POIS esitetään kiinteänä ja lämmitin sammutetaan.
Ajastimella käynnistetty lämmitin voidaan sammuttaa osassa "Suorakäynnistys ja suorasammutus" olevan ohjeen mukaan, katso sivu 222.
Kello/ajastin
Lämmittimen ajastin on kytketty auton kelloon.
HUOM
Jos auton kelloa säädetään, hävitetään
mahdollisesti tehty ajastimen ohjelmointi.
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Lisälämmitin*
Yleistä lisälämmittimestä
HUOM
Kylmillä ilmastovyöhykkeillä1 voidaan tarvita
lisälämmitintä moottorin oikean lämpötilan
saavuttamiseksi ja riittävän lämmön saamiseksi matkustamoon.
Valikkovaihtoehdot ovat näkyvissä vain
avaimen asennossa I - mahdollinen säätö
pitää tämän vuoksi tehdä ennen moottorin
käynnistämistä.
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Matkustamolämmitin*
Dieselmoottorilla varustettuihin autoihin on
asennettu polttoainekäyttöinen lisälämmitin.
Jos lisälämmitintä täydennetään ajastintoiminnolla, se voi toimia polttoainekäyttöisenä matkustamolämmittimenä, katso sivu 220.
Lämmitin käynnistyy automaattisesti tarvittaessa lisälämpöä silloin, kun moottori on
käynnissä.
Lämmitin sammuu automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai kun moottori sammutetaan.
HUOM
Kun lisälämmitin on aktiivinen, voi oikeasta
pyöränkotelosta tulla savua, mikä on täysin
normaalia.
Auto-tila tai sulkeminen
Sähköinen lisälämmitin
Säätöpyörä
Tietyillä bensiinimoottoreilla2 varustetuissa
autoissa on sähköinen lisälämmitin integroitu
auton ilmastointijärjestelmään.
RESET-painike
1. Ennen moottorin käynnistystä: Valitkaa
avaimen asento I, katso sivu 80.
2. Askeltakaa säätöpyörällä Automaattinen
lisälämmitin.
3. Painakaa RESET valitaksenne joko
PÄÄLLÄ tai POIS.
Lisälämmittimen automaattinen käynnistysjakso voidaan sulkea haluttaessa.
1
2
OK-painike
05
Puolikylmällä1 ilmastovyöhykkeellä dieselkäyttöiset autot saavat sähköisen lisälämmittimen
polttoainekäyttöisen asemesta.
Lämmitintä ei voi säätää manuaalisesti, vaan
se aktivoidaan automaattisesti moottorin käynnistämisen jälkeen ulkolämpötilan ollessa alle
14 °C ja sammutetaan, kun asetettu matkustamon lämpötila on saavutettu.
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. maantieteellisistä alueista.
Valtuutetulla Volvo-myyjällä on tiedot ko. moottoreista.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
223
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajotietokone
Yleistä
Toiminnot
HUOM
Jos varoitusilmoitus esitetään, kun ajotietokonetta käytetään, pitää ilmoitus ensin kuitata ennen kuin ajotietokone voidaan aktivoida uudelleen. Kuitatkaa varoitusilmoitus
painamalla OK.
Infonäyttö ja säätimet.
05
Etäisyyden ja nopeuden yksiköiden vaihtaminen - siirtykää kohtaan MY CAR Asetukset
Järjestelmävalinnat Etäis. ja polttoain.
yks., katso sivu 202.
OK - vahvistaa.
Keskinopeus
Säätöpyörä – selaa valikoiden ja valintojen
välillä ajotietokoneluettelossa.
Keskinopeus lasketaan viimeisimmästä nollauksesta. Nollaus tehdään painamalla
RESET.
RESET - nollaa.
Ajotietokoneen valikot ovat portaattomassa
silmukassa. Yksi valikon vaihtoehdoista on
sammutettu näyttö - se merkitsee myös silmukan alkua/loppua.
Nykyinen kulutus
Hetkellisen polttoaineenkulutuksen laskenta
tehdään joka sekunti. Näytön tieto päivitetään
parin sekunnin välein. Auton seistessä paikallaan näyttö esittää "----".
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus lasketaan
viimeisimmästä nollauksesta. Nollaus tehdään
painamalla RESET.
224
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos polttoaineella toimivaa lisä- ja/tai pysäköintilämmitintä* on käytetty.
Km tyhjään säiliöön
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä
olevaan polttoainemäärään. Näyttö esittää likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa säiliössä
jäljellä olevalla polttoaineella.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti ottaen
pidemmän ajomatkan. Lisätietoja siitä, kuinka
polttoaineenkulutukseen voidaan vaikuttaa,
katso sivu 11.
Kun näyttö esittää "---- km tyhjään säiliöön",
taattua ajomatkaa ei ole jäljellä. Lisätkää polttoainetta pikimmiten.
HUOM
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos ajotapaa muutetaan.
Nollaus
1. Valitkaa --- km/h keskinopeus tai --.- l/
100 km keskiarvo.
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajotietokone
2. Pitäkää RESET painettuna n. 1 sekunnin
valitun toiminnon nollaamiseksi. Jos
RESET pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia, nollataan keskinopeus ja keskikulutus samanaikaisesti.
Nykyinen nopeus*1
Kojelaudan näyttö vaihtuu esittämään hetkellistä nopeutta yksikkönä mph (miles per hour),
jos nopeusmittarin asteikko on km/h. Jos
nopeusmittarin asteikko on mph, vaihtuu esitys
yksiköksi km/h.
05
1
Vain tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
225
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Ajo-ominaisuuksien sovitus
Aktiivinen alusta - Four-C*
Käsittely
Aktiivinen alusta Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept) säätää iskunvaimentimien ominaisuuksia siten, että auton ajoominaisuuksia voidaan säätää. Asetuksia on
kolme: Comfort, Sport ja Advanced.
Valikkojärjestelmän selostus, katso sivu 202.
Tähän valikkoon ei pääse auton liikkuessa.
Comfort
Säätö saa aikaan sen, että auto koetaan mukavammaksi karkealla ja epätasaisella tienpinnalla. Iskunvaimennus on pehmeä ja korin liike
mukautuvaa ja miellyttävää.
Sport
05
Asetus saa aikaan sen, että auto koetaan urheilullisemmaksi, tätä suositellaan aktiivisempaan
ajoon. Ohjausvaste on nopeampi tilassa
Comfort. Vaimennus on kovempi ja kori seuraa
tienpintaa heilahtelun vähentämiseksi kaarreajossa.
Advanced
Tätä asetusta suositellaan vain erittäin tasaisille ja sileille tienpinnoille.
Iskunvaimentimet on optimoitu mahdollisimman hyvälle ajorataotteelle ja heilahtelua kaarteissa on edelleen minimoitu.
Alusta-asetukset.
Käyttäkää keskikonsolissa olevia painikkeita
asetuksen muuttamiseen. Asetus, jota käytettiin sammutettaessa moottori, aktivoituu käynnistettäessä moottori uudelleen.
Nopeudesta riippuvainen
ohjaustehostin*
Ohjausvastus kasvaa suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle. Moottoriteillä ohjaus on nopeampi ja
suorempi. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt eikä vaadi ponnistelua.
Kuljettaja voi valita ajotuntumaan tai ohjauksen
herkkyyteen vaikuttavasta kolmesta eri ohjausvastuksen tasosta. Siirtykää valikkojärjestelmään MY CAR ja hakeutukaa kohtaan
226
Asetukset Ajoneuvoasetukset
Ohjauspyörän voima sekä valitkaa Alhainen,
Keski tai Voimakas.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Säilytystilat
05
``
227
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Säilytyslokero ovipaneelissa
Keskikonsoli
Säilytystasku* etuistuinten istuintyynyjen
etureunassa
takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos ja käyttäkää
hehkua sytyttämiseen.
Hansikaslokero
Pääsylipunpidin
Hansikaslokero
Säilytyslokero, mukinpidin
Takinpidin
Mukinpidin* kyynärnojassa, takaistuin
Säilytystasku
Takinpidin
05
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
VAROITUS
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta
jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa.
Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen
yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
Säilytyslokero (esim. CD-levyille) ja USB-*/
AUX-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
Sisältää mukinpitimet kuljettajalle ja matkustajalle. (Jos tuhkakuppi ja savukkeensytytin on valittu, on savukkeensytytin 12
V:n liitännässä etuistuimelle, katso
sivu 229, ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.)
Välttäkää kolikoiden, avainten tai vastaavien
metalliesineiden säilyttämistä mukinpitimessä,
koska nämä esineet voivat tahattomasti laukaista hälytyksen*, katso sivu 65.
Täällä voi säilyttää esim. auton käyttöohjekirjaa
ja karttoja. Luukun sisäpuolella on pitimet
kynille. Käsinekotelo vodaan lukita avainliuskalla, ks. sivuja 51 ja 59.
Lisämatot*
Volvo myy erityisvalmisteisia lisämattoja.
VAROITUS
Savukkeensytytin ja tuhkakuppi*
Keskikonsolissa oleva tuhkakuppi irrotetaan
nostamalla sitä suoraan ylöspäin.
Sytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään.
Kun sytytystoiminto on valmis, nuppi tulee
228
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että kuljettajan paikalla oleva suojamatto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty paikalleen, ettei
se jää puristuksiin polkimien luona ja alla.
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
Meikkipeili
12 V:n liitäntä
met. Jotta liitännästä saa virtaa, pitää etäavaimen olla vähintään avaimen asennossa I, katso
sivu 80.
VAROITUS
Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
käytetä.
G031435
HUOM
Valaistuksella varustettu meikkipeili.
12 V:n liitäntä, etuistuin.
Meikkipeilin valo, kuljettajan* tai matkustajan
puolella, syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
Lisävaruste ja laite - esim. näytöt, musiikkisoitin ja matkapuhelin - joka on kytketty
johonkin matkustamon 12 V:n sähköliitännöistä, voivat aktivoitua ilmastointilaitteen
vaikutuksesta myös etäavaimen ollessa
poistettuna tai auton ollessa lukittuna, esim.
kun pysäköintilämmitin aktivoidaan ennalta
asetettuna ajankohtana.
05
G021440
Vetäkää sen vuoksi liittimet irti lisävarusteen
tai laitteen sähköliitännöistä, kun niitä ei
käytetä, koska käynnistysakku voi tyhjentyä
tällaisessa tapauksessa.
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, takaistuin.
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle,
esim. näytöt, musiikkisoittimet ja matkapuheli-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
229
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
Mukavuus matkustamossa
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos molempia tunnelikonsolin liitäntöjä käytetään
samanaikaisesti, on voimassa 7,5 A (90 W)
liitäntää kohti.
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen liitäntään, ei toiseen
liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
HUOM
05
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Katsokaa lisätietoja Volvon suositteleman
väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan (TMK)
käyttämisestä katso sivu 329.
Sähköliitäntä kuormatilassa*
Lisätietoja, katso sivu 303.
230
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Mukavuus ja ajamisen ilo
05
231
Yleistä infotainment-järjestelmästä.......................................................
Radio.....................................................................................................
Mediasoitin............................................................................................
Ulkoinen äänilähde AUX-/USB*-tuloliitännän kautta.............................
234
246
253
257
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 260
BluetoothŸ handsfree*..........................................................................
Matkapuhelimen puheääniohjaus*........................................................
TV*.........................................................................................................
Kaukosäädin* .......................................................................................
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä* ................................................
232
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
263
272
276
280
282
INFOTAINMENT
06 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
Yleistä
Infotainment-järjestelmä muodostuu radiosta,
mediasoittimesta, TV:stä* sekä mahdollisuudesta kommunikoida matkapuhelimen*
kanssa. Tiedot esitetään 5- tai 7-tuumaisessa* värinäytössä keskikonsolin yläosassa.
Toimintoja voidaan ohjata painikkeilla ohjauspyörässä, keskikonsolissa värinäytön alla tai
kauko-ohjaimella*. Matkapuhelinta voidaan
tietyissä tapauksissa ohjata myös puheella.
Jos infotainment-järjestelmä on aktiivinen, kun
moottori sammutetaan, se aktivoituu automaattisesti, kun avain seuraavan kerran asetetaan avainasentoon I tai korkeampaan, ja se
jatkaa samalla äänilähteellä (esim. radio) kuin
ennen moottorin sammuttamista (kuljettajan
oven pitää olla kiinni Keyless-järjestelmällä*
varustetuissa autoissa).
06
Infotainment-järjestelmää voidaan Päällä/
Pois-painiketta painamalla käyttää 15 minuuttia kerrallaan ilman, että etäavain on virtalukossa.
HUOM
Poistakaa etäavain virtalukosta, jos infotainment-järjestelmää käytetään moottorin
ollessa sammutettuna. Tämä tapahtuu akun
tarpeettoman purkautumisen välttämiseksi.
Dolby, Pro Logic
Audyssey MultEQ-järjestelmää on käytetty
hyväksi äänen kehittämisessä ja virittämisessä
maailmanluokan äänielämyksen vahvistamiseksi.
Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. Dolby, Pro Logic ja kaksois-D -symboli
ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby
Laboratories.
Kun auto käynnistetään, infotainment-järjestelmä sulkeutuu tilapäisesti, ja jatkaa moottorin
käynnistyttyä.
1
234
Audyssey MultEQ1
Koskee vain versiota Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
Yleiskatsaus
Laitteen käsittely
SOUND - painakaa päästäksenne ääniasetuksiin (basso, diskantti jne.). Lisätietoja, katso
sivu 241.
VOL – – kääntäkää äänitason nostamiseksi
tai laskemiseksi.
ON/OFF/MUTE - lyhyt painallus käynnistää laitteiston ja pitkä painallus (kunnes
näyttö sammuu) sulkee sen. Huomatkaa, että
koko Sensus-järjestelmä (sisältäen navigointi* ja puhelintoiminnot*) käynnistetään/suljetaan
samanaikaisesti. Painakaa lyhyesti äänen sulkemiseksi (MUTE) tai äänen palauttamiseksi,
jos se on ollut suljettuna.
A/V-AUX -liitäntä*
Päälähteet - painakaa päälähteen valitsemiseksi (esim. RADIO, MEDIA). Viimeisin aktiivinen lähde näytetään (esim. FM1). Jos ollaan
lähteessä MEDIA tai TEL ja painetaan päälähdepainiketta, esitetään oikotievalikko, jossa
ovat tavallisesti esiintyvät valikkovalinnat.
Painikesarja ohjauspyörässä (säätöpyörällä*/ilman säätöpyörää).
Näyttö. Näytöstä on kahta kokoa: 5- ja 7tuumainen. Kirjassa esitetään 7-tuumainen
näyttö.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa
Taempi ohjauspaneeli kuulokeliitäntöineen*
AUX2- ja USB3-tuloliitännät ulkoisille äänilähteille (esim. iPodŸ)
2
3
Ohjauspyörän painikesarja vaihtoehtona keskikonsolin säätimille.
06
OK/MENU - painakaa valintojen hyväksymiseksi valikoissa. Vie valitun lähteen valikkonäkymään (esim. RADIO ti MEDIA. Nuoli
oikealla näytössä näytetään, kun alapuolisia
valikoita on.
TUNE - kääntäkää askeltaaksenne levyn
urien/tiedostojen, radio- ja TV*-asemien, puhe-
Koskee vain versiota Performance
Ei koske versiota Performance
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
235
06 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
linyhteyksien* välillä tai navigoidaksenne näytön valinnoissa.
EXIT - lyhyt painallus vie ylöspäin valikkojärjestelmässä, keskeyttää päällä olevan toiminnon, keskeyttää/torjuu puhelun tai hävittää
syötettyjä merkkejä. Pitkä painallus vie normaalinäkymään tai jos ollaan normaalinäkymässä, ylimmälle valikkotasolle, ks. Päälähdenäkymä236.
Ohjauspyörän painikesarja
Ohjauspyörän painikesarjaa voidaan käyttää
vaihtoehtona keskikonsolin painikkeille.
Painikesarjasta on kolme eri mallia riippuen
valinnasta ja auton varustetasosta.
Painikesarja säätimellä*
OK/MENU/TUNE - painakaa valintojen
hyväksymiseksi valikoissa. Vie valitun lähteen valikkonäkymään (esim. RADIO tai
MEDIA. Nuoli oikealla näytössä näytetään,
kun alapuolisia valikoita on. Kääntäkää
askeltaaksenne levyn urien/tiedostojen,
radio- ja TV*-asemien, puhelinyhteyksien*
välillä tai navigoidaksenne näytön valinnoissa.
INFO - Jos käytettävissä on enemmän tietoja kuin näytössä voidaan esittää, painakaa
INFO-painiketta nähdäksenne jäljellä olevat
tiedot.
Esivalintapainikkeet, numeroiden ja kirjainten syöttö.
06
FAV – pikavalinta suosikkiin. Painike voidaan ohjelmoida tavallisesti käytettävälle toiminnolle alueilla AM, FM yms. Lisätietoja, katso
sivu 240.
Lyhyt painallus askeltaa levyn raitojen tai
esivalinnoiksi tallennettujen radioasemien
välillä4. Pitkä painallus pikakelaa levyn raitoja tai etsii seuraavan kuuluvan radioaseman.
Äänenvoimakkuus - kääntäkää äänitason
nostamiseksi tai laskemiseksi.
4
5
6
236
EXIT - lyhyt painallus vie ylöspäin valikkojärjestelmässä, keskeyttää päällä olevan
toiminnon, keskeyttää/torjuu puhelun tai
hävittää syötettyjä merkkejä. Pitkä painallus vie normaalinäkymään tai jos ollaan
normaalinäkymässä, ylimmälle valikkotasolle, ks. Päälähdenäkymä236.
Ei koske DAB:tä.
Koskee ilman navigointia olevia autoja.
Vain navigoinnilla varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ilman puheohjausta5 - painakaa sulkeaksenne radion/median äänen (MUTE) tai
palauttaaksenne äänen, jos se on ollut suljettuna. Puheääniohjauksella6 - Puheääniohjaus (BluetoothŸ-liitetylle matkapuhelimelle ja navigointijärjestelmälle*).
Päälähdenäkymä
Ohjauspyörän painikesarjan* painikkeen EXIT
pitkä painallus vie normaalinäkymään. Jos
ollaan normaalinäkymässä ja painetaan pitkään painiketta EXIT, on mahdollista päästä
06 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
samoihin päälähdepainikkeisiin, jotka ovat
keskikonsolissa:
Painikesarja ilman säädintä
NAV - Volvon navigointijärjestelmä
(RTI)*, selostetaan erillisessä käyttöohjekirjassa.
RADIO - AM, FM, DAB*
MEDIA - CD, DVD, AUX, USB*,
BluetoothŸ*, TV*.
TEL – BluetoothŸ handsfree*
MY CAR - Auton asetukset, katso
sivu 202.
CAM - Pysäköintiapukamera*,
katso sivu 190
7
Lyhyt painallus askeltaa levyn raitojen tai
esivalinnoiksi tallennettujen radioasemien
välillä7. Pitkä painallus pikakelaa levyn raitoja tai etsii seuraavan kuuluvan radioaseman.
Äänenvoimakkuus - kääntäkää äänitason
nostamiseksi tai laskemiseksi.
06
Ei koske DAB:tä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
237
06 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
Valikoiden käyttö
06
Esimerkki näyttää navigoinnin eri toimintoihin, kun levyä soitetaan. (1) Päälähdepainike, (2) Normaalinäkymä, (3) Oikotienäkymä, (4) Pikanäkymä, (5) Valikkonäkymä
238
06 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
Valitkaa päälähde painamalla päälähdepainiketta (1) (RADIO, MEDIA, TEL). Navigoidaksenne lähteen valikoissa käyttäkää säätimiä
TUNE, OK/MENU tai EXIT.
Käyttäkää TUNE-säädintä askeltaaksenne
valikossa, valitkaa merkitty valikkorivi painamalla OK/MENU tai peruuttakaa painamalla
EXIT. Tietyissä tapauksissa on mahdollista
päästä oikotievalikkoon painamalla aktiivisen
lähteen päälähdepainiketta (1).
Valikkokatsaus, ks. sivua 242.
• Pikanäkymä (4) - pikatila, kun TUNE-säädintä käännetään, esim. levyn raidan,
radioaseman tms. vaihtamiseksi.
• Valikkonäkymä (5) - valikoiden käytön
yhteydessä (päästään painamalla OK/
MENU-painiketta).
Näkymillä on erilainen ulkonäkö riippuen lähteestä, auton varustuksesta, asetuksista jne.
Ponnahdusvalikko8 video ja TV*
Painakaa OK/MENU päästäksenne ponnahdusvalikkoon, kun videotiedostoa soitetaan tai
TV:tä* näytetään.
HUOM
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla, johon kuuluu peukalopyörä*,
näitä voidaan käyttää vaihtoehtoina keskikonsolin säätimille (TUNE, OK/MENU,
EXIT), katso sivu 236.
Näytön näkymät
Jokaiselle päälähteelle on neljä eri näkymän
perustyyppiä:
• Normaalinäkymä (2) - lähteen normaalitila
• Oikotievalikko (3) - näyttää tavallisesti
esiintyvät valikkovalinnat päälähteissä
TEL ja MEDIA (päästään painamalla aktiivisen lähteen päälähdepainiketta (1)).
8
VOLUME – Äänenvoimakkuus, vasen tai
oikea.
Taempi ohjauspaneeli
kuulokeliitäntöineen*
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja taaksepäin.
Mahdollisimman hyvän äänentoiston saamiseksi suositellaan kuulokkeita, joiden impedanssi on 16–32 ohmia ja herkkyys 102 dB tai
suurempi.
MODE - Valitkaa väliltä AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Levy, USB*, iPod*,
Bluetooth *, AUX, TV* ja Päällä/Pois. Liitäntää varten USB:n* tai AUX:n kautta,
katso sivu 257 tai BluetoothinŸkautta *,
katso sivu 261.
06
Kuulokeliitäntä (3,5 mm).
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Ohjauspaneeli aktivoidaan painikkeella
MODE. Sulkeminen voi tapahtua painamalla
pitkään MODE tai sammuttamalla auto.
Koskee vain videotiedostojen soittamista tai TV:n näyttämistä*.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
239
06 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja
taaksepäin
FAV - pikavalinnan tallennus
Painallus kohtaan (2) askeltaa levyn raitojen/
äänitiedostojen joukossa tai hakee seuraavan
käytettävissä olevan radioaseman.
HUOM
Kaiuttimien kautta soitettavaa äänilähdettä
(esim. FM1, AM, Levy jne.) ei voida ohjata
taemmasta ohjauspaneelista.
Jotta äänilähde voidaan valita painikkeella
MODE ja sitä kuunnella, on äänilähteen
oltava yhdistettynä ja autossa.
06
AUX
TV*
Toiminnon tallennus FAV-painikkeelle:
1. Valitkaa päälähde (esim. RADIO, MEDIA).
FAV-painiketta voidaan käyttää tallentamaan
usein käytettäviä toimintoja siten, että toiminto
voidaan käynnistää yksinkertaisesti painamalla
FAV. Jokaiselle toiminnolle voidaan valita suosikki (esim. Taajuuskorjain) seuraavan mukaisesti:
RADIO-tilassa:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
MEDIA-tilassa:
• LEVY
• USB*
240
iPod*
Bluetooth*
Voidaan myös valita ja tallentaa suosikki valinnoille MY CAR, CAM* ja NAV*. Suosikkeja
voidaan myös valita ja tallentaa valikkojärjestelmässä MY CAR. Lisätietoja valikkojärjestelmästä MY CAR, katso sivu 202.
Rajoitukset
HUOM
•
•
•
•
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2. Valitkaa taajuusalue tai lähde (AM, Levy,
jne.).
3. Painakaa FAV-painiketta ja pitäkää se painettuna, kunnes "suosikkivalikko" esitetään.
4. Kääntäkää TUNE-säädintä valitaksenne
listalta vaihtoehdon ja painakaa OK/
MENU sen tallentamiseksi.
> Kun päälähde (esim. RADIO, MEDIA)
on aktiivinen, on tallennettu toiminto
käytettävissä painamalla lyhyesti FAV.
06 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
Yleiset audioasetukset
Painakaa SOUND päästäksenne audioasetusvalikkoon (Basso, Diskantti, jne.). Askeltakaa
edelleen painikkeilla SOUND tai OK/MENU
valintaanne (esim. Diskantti).
Säätäkää asetus kääntämällä TUNE-säädintä
ja tallentakaa asetus painikkeella OK/MENU.
Jatkakaa painamalla SOUND tai OK/MENU
päästäksenne muihin vaihtoehtoihin:
• Surround9 - Voidaan asettaa tilaan Päällä/
Pois. Kun valittuna on Päällä, järjestelmä
valitsee asetuksen mahdollisimman
hyvälle äänentoistolle. Normaalisti tämä on
DPLII ja
esitetään tällöin näytössä.
Jos tallennus on tehty Dolbyn digitaalitekniikalla, toisto tapahtuu tällä asetuksella,
esitetään tällöin näytössä. Kun
valittuna on Pois, saadaan 3-kanavastereo.
• Basso – Basson taso.
• Diskantti – Diskantin taso.
• Fader – Etu- ja takakaiuttimien välinen
tasapaino.
• Balanssi – Oikean- ja vasemmanpuoleisten kaiuttimien välinen tasapaino.
9 Vain Premium Sound Multimedia.
10 Vain, kun tilavaikutelma (Surround)
11 Ei Performance.
• Subwoofer*9 - Bassokaiuttimen taso.
• DPL II tason keskitys/3D-surround
tason keskitys9 - Keskikaiuttimen äänenvoimakkuus.
• DPL II -surround 9, 10 - Tilavaikutelman
(surround) taso.
Kehittyneet audioasetukset
Taajuuskorjain11
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä, katso
sivu 238 ja valikkokatsaus, katso sivu 242.
Kuuntelukohta9
Äänielämys voidaan optimoida kuljettajan
istuimelle, molemmille etuistuimille tai takaistuimelle. Jos sekä etu- että takaistuimella on
matkustajia, suositellaan valintaa; molemmat
etuistuimet. Vaihtoehdot voidaan valita kohdassa Ääniasetukset Kuuntelupaikka.
Äänitasoa voidaan säätää erikseen eri taajuusalueille.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä, katso
sivu 238 ja valikkokatsaus, katso sivu 242.
1. Painakaa OK/MENU päästäksenne kohtaan Ääniasetukset ja valitkaa
Taajuuskorjain.
Äänenvoimakkuus ja
nopeuskompensointi
2. Valitkaa taajuusalue kääntämällä TUNEsäädintä ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
3. Säätäkää ääniasetusta kääntämällä
TUNE-säädintä ja vahvistakaa painamalla
OK/MENU. Jatkakaa samalla tavalla muiden, muutettaviksi haluamienne taajuusalueiden suhteen.
4. Kun olette valmis ääniasetusten osalta,
painakaa EXIT vahvistaaksenne ja siirtykää takaisin normaalinäkymään.
Äänentoistolaitteisto kompensoi häiritsevää
melua matkustamossa lisäämällä äänenvoimakkuutta suhteessa auton nopeuteen. Kompensointitasoksi voidaan asettaa matala, keskitaso, korkea tai pois. Valitkaa taso kohdassa
Ääniasetukset Äänenv. kompensaatio.
06
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä, katso
sivu 238 ja valikkokatsaus, katso sivu 242.
Ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus
Jos ulkoinen äänilähde (esim. mp3-soitin tai
iPodŸ) on kytkettynä AUX-liitäntään, voi kytkettävällä äänilähteellä olla muu äänenvoimak-
on aktivoitu.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
241
06 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
kuus kuin äänentoistolaitteiston sisäinen
äänenvoimakkuus (esim. radio). Korjatkaa
tämä säätämällä tuloliitännän äänenvoimakkuutta:
Optimaalinen äänentoisto
Valikkokatsaus
Audiojärjestelmä on esikalibroitu optimaaliselle
äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn
avulla.
Valikot RADIO
1. Painakaa MEDIA-painiketta ja kääntäkää
TUNE-säädin kohtaan AUX ja odottakaa
pari sekuntia tai painakaa OK/MENU.
Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet,
vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja audiojärjestelmän yhdistelmän osalta.
2. Painakaa OK/MENU ja kääntäkää sen jälkeen TUNE-säädin asentoon AUXtuloäänenvoimakkuus. Vahvistakaa painamalla OK/MENU.
3. Kääntäkää TUNE-säädintä AUX-liitännän
äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
HUOM
06
Jos ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus
on liian suuri tai liian pieni, äänen laatu voi
heikentyä. Äänenlaatu voi heikentyä myös,
jos soitinta ladataan, kun infotainment-järjestelmä on AUX-tilassa. Välttäkää siinä
tapauksessa soittimen lataamista 12 V:n liitännän kautta.
On myös dynaaminen kalibrointi, joka ottaa
huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon, radiovastaanoton ja auton nopeuden.
Tässä käyttöohjeessa selostettavat säätimet,
esim. Basso, Diskantti ja Taajuuskorjain, on
tarkoitettu vain siihen, että käyttäjä voi sovittaa
äänentoiston henkilökohtaisen makunsa
mukaiseksi.
Päävalikko AM
AM-valikko
Näytä esiasetetut kanavat12
Selaus
Ääniasetukset13
Kuuntelupaikka14
Taajuuskorjain15
Äänenv. kompensaatio
Palauta kaikki ääniasetukset
Päävalikko FM1/FM2
FM-valikko
TP
Näytä radioteksti
Näytä esiasetetut kanavat12
Selaus
Uutisten asetukset
12 Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium
13 Ääniasetusten valikkovalinnat ovat samat kaikille äänilähteille.
14 Koskee vain versiota Premium Sound Multimedia.
15 Ei koske versiota Performance.
242
Sound Multimedia.
06 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
Ääniasetukset16
Alikanavat
Laajennetut asetukset
REG
Näytä PTY-teksti
Vaihtoehtoinen taajuus
Nollaa kaikki DAB-asetukset
Ääniasetukset16
EON
Aseta TP-suosikki
Valikot MEDIA
PTY-asetukset
Nollaa kaikki FM-asetukset
Ääniasetukset16
Päävalikko CS Audio
Levyvalikko
Päävalikko DVD12 Video
Levyvalikko
DVD-levyvalikko
Play/Pause/Jatka
Stop
Tekstitys
Satunnaissoitto
Kielen valinta äänilähteelle
Päävalikko DAB1*/DAB2*
Selaus
Laajennetut asetukset
DAB-valikko
Ääniasetukset16
Kulma
Kanavaryhmien oppiminen
DivX® VOD -koodi
Päävalikko CD/DVD12 Data
PTY-suodatin
Kytke PTY-suodatin pois
päältä
Levyvalikko
Ääniasetukset16
Toista/Tauko
Päävalikko iPod15
Näytä radioteksti
Stop
iPod-valikko
Näytä esiasetetut kanavat12
Satunnaissoitto
Satunnaissoitto
Selaus
Toista hakemisto
Selaus
Laajennetut asetukset
Vaihda tekstitys
Ääniasetukset16
DAB-yhteys
Vaihda kappale
DAB-kaista
Selaus
16 Alivalikot, ks."Päävalikko AM".
12 Koskee vain versioita High Performance
15 Ei koske versiota Performance.
06
Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
243
06 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
Päävalikko USB15
Päävalikko AUX
USB-valikko
AUX-valikko
Toista/Tauko
AUX-tuloäänenvoimakkuus
Stop
Ääniasetukset16
Satunnaissoitto
Toista hakemisto
Puhelinvalikko
Kaikki puhelut
Päävalikko TV*
Kaikki puhelut
TV-valikko
Menetetyt puhelut
Valitse maa
Vast.otetut puhelut
Vaihda tekstitys
Lajittele kanavat
Valitut numerot
Vaihda kappale
Automaattinen tallennus
Puhelun kesto
Selaus
Selaus
Ääniasetukset16
Ääniasetukset16
Bluetooth-valikko
Satunnaissoitto
Vaihda laite
Puhelinmuistio
Uusi kontakti
Lyhytvalintanumerot
Painakaa OK/MENU päästäksenne ponnahdusvalikkoon, kun videotiedostoa soitetaan tai
TV:tä* näytetään.
Vastaanota vCard
Muistin tila
Tyhjennä puhelinmuistio
Kuvasäädöt
Lähteen
Selaus
valikko18
valikko19
Ajoneuvon Bluetooth-versio
DVD
Ääniasetukset16
DVD-ylävalikko19
15 Ei koske versiota Performance.
16 Alivalikot, ks."Päävalikko AM".
17 Koskee vain videotiedostojen soittamista tai TV:n näyttämistä*.
18 Mitä lähteen valikon ponnahdusvalikossa näytetään, riippuu siitä,
19 Koskee vain DVD-videolevyjä.
Haku
Ponnahdusvalikko17 video ja TV*
Poista Bluetooth-laite
244
Päävalikko BluetoothŸ handsfree15
Valitse USB-laite
Päävalikko Media Bluetooth15
06
Valikot TEL
Muuta puhelin
Poista Bluetooth-laite
mitä soitetaan tai näytetään, se voi olla esim. Valikko data-CD/DVD tai USB-valikko.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Infotainment
Yleistä infotainment-järjestelmästä
Puhelinasetukset
BT-tunnistustila
Äänen laatu ja voimakkuus
Lataa puhelinmuistio
Ajoneuvon Bluetooth-versio
Soittovalinnat
Puhelun autom. vastaanotto
Puhepostilaatikon numero
Katkaise puhelinyhteys
06
245
06 Infotainment
Radio
Yleistä
HUOM
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla* ja/tai kaukosäätimellä*, näitä voidaan useissa tapauksissa käyttää keskikonsolin painikkeiden asemesta. Ohjauspyörän
painikesarjan kuvaus, katso sivu 236.
Kauko-ohjaimen kuvaus, katso sivu 280.
Valikoiden käyttö
Valikoita kohdassa RADIO ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta*.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä, katso
sivu 238 ja valikkokatsaus, katso sivu 242.
Asemaluettelo1
Radio AM/FM
Esivalintapainikkeet (0-9)
Asemanhaku
Siirtyminen luetteloon ja aseman valitseminen:
Vahvistakaa valintanne tai siirtykää radiovalikkoon painamalla OK/MENU.
Pitäkää painike painettuna seuraavaa/
edellistä käytettävissä olevaa asemaa varten. Lyhyt painallus esivalintaa varten.
246
2. Pitäkää
/
painettuna keskikonsolissa (tai ohjauspyörän painikesarjassa*).
Radio hakee seuraavaa/edellistä saatavilla
olevaa asemaa.
RADIO-painike taajuusalueen valitsemiseksi (AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Valitkaa haluamanne taajuus/asema tai
navigoikaa radiovalikossa kääntämällä
TUNE-säädintä.
1
1. Painakaa RADIO, kääntäkää TUNE-säädintä, kunnes haluttu taajuusalue (AM,
FM1 jne.) näytetään, painakaa OK/MENU.
Radio tekee automaattisesti luettelon voimakkaimmista FM-asemista, joiden signaaleja se
kulloinkin vastaanottaa. Tämä mahdollistaa
Teille aseman löytämisen, kun ajatte alueella,
jolla ette tunne radioasemia ja niiden taajuuksia.
Keskikonsoli, radiotoimintojen säätimet.
06
Automaattinen asemanhaku
HUOM
Vastaanotto riippuu siitä, kuinka hyviä signaalin voimakkuus ja signaalin laatu ovat.
Lähetystä voivat häiritä eri tekijät, kuten korkeat rakennukset tai lähetinaseman kaukainen sijainti. Peittoaste voi myös vaihdella
riippuen maasta, jossa olette.
Ei koske versiota Performance.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
1. Valitkaa haluamanne taajuusalue (FM1 tai
FM2).
2. Kääntäkää TUNE-säädintä askel jompaankumpaan suuntaan. Tällöin esitetään luettelo alueen kaikista asemista. Kulloinkin
viritettynä oleva asema merkitään luettelossa suurennetulla tekstillä.
3. Kääntäkää TUNE-säädintä uudelleen jompaankumpaan suuntaan luettelossa olevan
aseman valitsemiseksi.
06 Infotainment
Radio
4. Vahvistakaa valintanne painamalla OK/
MENU.
HUOM
•
Lista näyttää vain asemien taajuudet,
joita kulloinkin vastaanotetaan, ei täydellistä listaa kaikista radiotaajuuksista
valitulla taajuusalueella.
•
Jos signaali kulloinkin vastaanotettavalta asemalta on heikko, tämä voi
estää radiota päivittämästä asemaluetteloa. Jos näin tapahtuu, painakaa pai(samalla kun asemaluetniketta
telo esitetään näytössä) vaihtaaksenne
manuaaliseen asemanhakuun ja asettaaksenne taajuuden. Jos asemalistaa
ei enää esitetä, kääntäkää TUNE-säädintä askel jompaankumpaan suuntaan
luettelon esittämiseksi uudelleen, ja
.
vaihtakaa painamalla
Luettelo häviää näytöstä muutamien sekuntia
kuluttua.
Jos asemaluetteloa ei näytetä, kääntäkää
TUNE-säädintä askel jompaankumpaan suuntaan ja painakaa keskikonsolissa olevaa painivaihtaaksenne manuaaliseen aseketta
manhakuun (tai palataksenne manuaalisesta
asemanhausta toimintoon "Asemaluettelo").
Manuaalinen asemanhaku
Tehdasasetuksena on, että radio esittää asemaluettelon alueen voimakkaimmista asemista, kun käännätte TUNE -säädintä (ks.osaa
"Asemaluettelo" sivulla 246). Kun asemaluetkestelo esitetään, painakaa painiketta
kikonsolissa vaihtaaksenne manuaaliseen asemanhakuun. Tämä antaa mahdollisuuden
valita taajuus kaikkien saatavilla olevien radiotaajuuksien luettelosta valitulla taajuusalueella.
Toisin sanoen, jos manuaalisessa haussa
käännätte TUNE-säädintä askeleen, taajuus
muuttuu esim. 93,3:sta 93,4 MHz:iin jne.
Aseman valitseminen manuaalisesti:
1. Painakaa RADIO-painiketta, kääntäkää
TUNE-säädintä, kunnes haluttu taajuusalue (AM, FM1 jne.) esitetään, painakaa
OK/MENU.
2. Kääntäkää TUNE-säädintä taajuuden
valitsemiseksi.
HUOM
Tehdasasetuksena on, että radio hakee
automaattisesti asemia alueella, jolla ajatte
(ks. aikaisempaa osaa "Asemaluettelo")
Jos olette kuitenkin vaihtanut manuaaliseen
asemanhakuun (painamalla keskikonsolin
painiketta
, kun asemaluettelo on
esillä), radio on edelleen manuaalisessa
asemanhakutilassa käynnistäessänne
radion seuraavan kerran. Vaihtaaksenne
takaisin toimintoon "Asemaluettelo" kääntäkää TUNE-säädintä askel (täydellisen
asemaluettelon esittämiseksi) ja painakaa
painiketta
.
Huomatkaa, että jos painatte
, kun
asemaluetteloa ei esitetä, aktivoidaan
INFO. Lisätietoja tästä toiminnosta, katso
sivu 235.
Esivalinnat
06
10 esivalintaa voidaan tallentaa taajuusaluetta
kohti (AM, FM1 jne.).
Tallennetut esivalinnat valitaan esivalintapainikkeilla.
1. Säätäkää asema (ks."Asemanhaku", sivu
246).
2. Pitäkää yhtä esivalintapainikkeista painettuna muutamia sekunteja, ääni häviää het-
247
06 Infotainment
Radio
keksi ja palaa, kun asema on tallennettu.
Esivalintapainiketta voidaan nyt käyttää.
Luettelo esivalituista kanavista voidaan esittää2 näytössä. Toiminto aktivoidaan/suljetaan
FM-/AM-tilassa kohdassa FM-valikko
Näytä esiasetetut kanavat tai AM-valikko
Näytä esiasetetut kanavat.
RDS-toiminnot
RDS (Radio Data System) linkittää FM-lähettimet verkoksi. Sellaisen verkon FM-lähetin
lähettää informaatiota, joka antaa RDS-radiolle
mm. seuraavat toiminnot:
• Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
• Ohjelmatyyppien, esim. liikennetietojen tai
uutisten etsintä.
06
• Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien
tekstitiedotusten vastaanotto.
HUOM
Tietyt radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai ne käyttävät vain valittuja osia niiden toiminnoista.
Jos haluttu ohjelmatyyppi löytyy, radio voi
vaihtaa asemaa ja käytössä oleva äänilähde
voidaan keskeyttää. Jos esim. CD-soitin on toiminnassa, se jatkaa taukotilassa. Keskeyttävä
radiolähetys välitetään esiasetellulla äänenvoimakkuudella, katso sivu 250. Radio palauttaa
edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden,
kun ohjelmatyypin lähetys lakkaa.
Ohjelmatoiminnot hälytys (HÄLYTYS!), liikennetiedotus (TP), uutiset (NEWS) ja ohjelmatyypit (PTY) keskeyttävät toisensa prioriteettijärjestyksessä, jossa hälytyksellä on korkein prioriteetti ja ohjelmatyypeillä matalin. Ohjelmakatkosten lisäasetukset (EON Kauko ja EON
Lähi), ks.osaa "Enhanced Other Networks –
EON" seuraavassa. Painakaa EXIT palataksenne keskeytettyyn äänilähteeseen, painakaa
OK/MENU ilmoituksen poistamiseksi.
Hälytys
Toiminto varoittaa muita ihmisiä vakavista
onnettomuuksista ja katastrofeista. Hälytintä ei
voi sulkea tilapäisesti tai sen aktivointia poistaa. Ilmoitus HÄLYTYS! esitetään näytössä,
kun hälytystiedotus lähetetään.
Liikenneinformaatio – TP
Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävän liikennetiedotteen
2
3
248
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
Tehdasasetus.
vuoksi. Symboli TP osoittaa, että toiminto on
aktivoituna. Jos säädetty asema voi lähettää
liikennetiedotteita, osoitetaan tämä siten, että
TP palaa voimakkaasti näytössä, muussa
tapauksessa TP on väriltään harmaa.
–
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa kohdassa
FM-valikko TP.
Enhanced Other Networks – EON
Toiminto on käyttökelpoinen suurkaupunkialueilla, joilla on useita alueellisia radioasemia.
Se antaa auton ja radiolähettimen välisen etäisyyden ratkaista, milloin ohjelmatoiminnot keskeyttävät käytössä olevan äänilähteen.
–
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa valitsemalla jokin vaihtoehdoista kohdassa FMvalikko Laajennetut asetukset
EON:
• Lähi – keskeyttää vain, jos radioaseman
lähetin on lähellä.
• Kauko3 – keskeyttää, jos radioaseman
lähetin on kaukana, vaikka signaali olisi
kohiseva.
TP valitulta asemalta / kaikilta asemilta
Radio voi keskeyttää vain valitulta asemalta tai
kaikilta asemilta RDS-verkossa tulevan liikennetiedotteen vuoksi.
06 Infotainment
Radio
–
Siirtykää FM-tilassa kohtaan FM-valikko
Laajennetut asetukset Aseta TPsuosikki muuttaaksenne.
Uutiset
Toiminto keskeytyy asetetun aseman RDSverkossa lähetettävien uutislähetysten vuoksi.
Symboli NEWS osoittaa, että toiminto on aktiivinen.
–
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa kohdassa
FM-valikko Uutisten asetukset
Uutiset.
Uutiset valitulta asemalta / kaikilta
asemilta
Radio voi keskeyttää vain valitulta asemalta tai
kaikilta asemilta RDS-verkossa tulevia uutisia
varten.
–
Siirtykää FM-tilassa kohtaan FM-valikko
Uutisten asetukset Aseta uutisten
suosikki muuttaaksenne.
Ohjelmatyypit – PTY
PTY-toiminnolla voidaan valita yksi tai useita
ohjelmatyyppejä, esim. pop ja klassinen
musiikki. PTY-symboli osoittaa, että toiminto
on aktiivinen. Toiminto keskeytyy asetetun
aseman RDS-verkossa lähetettävää ohjelmatyyppiä varten.
4
1. Aktivoikaa valitsemalla ensin FM-tilassa
ohjelmatyypit kohdassa FM-valikko
Laajennetut asetukset PTYasetukset Valitse PTY.
1. Valitkaa FM-tilassa yksi tai useampi PTY
kohdassa FM-valikko Laajennetut
asetukset PTY-asetukset Valitse
PTY.
2. Sen jälkeen pitää PTY-toiminto aktivoida
kohdassa FM-valikko Laajennetut
asetukset PTY-asetukset
Vastaanota liik.tiedotuksia muilta
kanavaryhmiltä.
2. Siirtykää kohtaan FM-valikko
Laajennetut asetukset PTYasetukset Hae PTY.
Osoitus esitetään näytössä, kun PTY on aktivoitu.
PTY-toiminnon sulkeminen tehdään FMtilassa kohdassa FM-valikko Laajennetut
asetukset PTY-asetukset Vastaanota
liik.tiedotuksia muilta kanavaryhmiltä. Valittuja ohjelmatyyppejä (PTY) ei nollata.
PTY-tyyppien nollaus ja poistaminen tehdään
kohdassa FM-valikko Laajennetut
asetukset PTY-asetukset Valitse PTY
Poista kaikki.
PTY-haku
Toiminto hakee valittua ohjelmatyyppiä koko
taajuusalueelta.
Haun lopettamiseksi painakaa EXIT.
–
Etsinnän jatkamiseksi valittujen ohjelmatyyppien toisen lähetyksen osalta painakaa
tai
.
Ohjelmatyypin näyttö
Nykyisen aseman ohjelmatyyppi voidaan esittää näytössä.
–
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa kohdassa
FM-valikko Laajennetut asetukset
PTY-asetukset Näytä PTY-teksti.
06
Radioteksti4
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelman
sisällöstä, esiintyjistä jne. Tiedot voidaan esittää näytössä.
–
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa kohdassa
FM-valikko Näytä radioteksti.
Vain 7-tuumaisella näytöllä varustetut autot
``
249
06 Infotainment
Radio
Automaattinen taajuuspäivitys – AF
Toiminto valitsee säädetyn aseman voimakkaimman lähettimen. Löytääkseen voimakkaan lähettimen voi toiminto poikkeustapauksissa joutua hakemaan läpi koko FM-alueen.
–
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa kohdassa
FM-valikko Laajennetut asetukset
Vaihtoehtoinen taajuus.
Alueelliset radio-ohjelmat – REG
Toiminto saa radion jatkamaan alueellisen
lähettimen ohjelman vastaanottoa, vaikka sen
signaalin voimakkuus on heikko. Symboli
REG osoittaa, että toiminto on aktiivinen.
–
06
Aktivoikaa/sulkekaa FM-tilassa kohdassa
FM-valikko Laajennetut asetukset
REG.
RDS-toimintojen palauttaminen
Kaikki radioasetukset voidaan asettaa uudelleen takaisin alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.
–
Palauttaminen tehdään FM-tilassa kohdassa FM-valikko Laajennetut
asetukset Nollaa kaikki FMasetukset.
Ohjelmatyyppien äänenvoimakkuuden
ohjaus
Keskeyttävät ohjelmatyypit, esim. NEWS tai
TP, kuuluvat ko. ohjelmatyypille valitulla
250
äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta säädetään ohjelmakeskeytyksen
aikana, säilyy uusi äänenvoimakkuus uuteen
ohjelmakeskeytykseen asti.
HUOM
DAB ei kuulu kaikkialla. Jos peittävyys puuttuu, esitetään ilmoitus Ei vastaanottoa
näytössä.
Taajuusalueiden skannaus
Toiminto hakee automaattisesti läpi käytettävissä olevat kanavat ja ottaa huomioon mahdollisen ohjelmatyyppisuodatuksen. Kun
asema on löydetty, sitä soitetaan n. 10 sekuntia, sen jälkeen haku jatkuu. Kun asemaa soitetaan, se voidaan tallentaa esivalinnaksi tavalliseen tapaan, ks. osaa Esivalinnat, sivu 247.
–
Skannauksen käynnistämiseksi siirtykää
FM-/AM-tilassa kohtaan FM-valikko
Selaus tai AM-valikko Selaus.
HUOM
Skannaus keskeytyy, jos asema tallennetaan.
Radiojärjestelmä – DAB*
Yleistä
DAB (Digital Audio Broadcasting) on radion
digitaalinen lähetysjärjestelmä. Tämä järjestelmä tukee versioita DAB, DAB+ ja DMB.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Palvelu ja Kokonaisuus
• Huolto - Kanava, radiokanava (vain järjestelmän tukemat äänipalvelut).
• Kokonaisuus - Kokoelma radiokanavia,
jotka lähetetään samalla taajuudella.
Kanavaryhmien tallennus
(Kokonaisuuden opetus)
Kun auto siirtyy uudelle lähetysalueelle, voidaan joutua tekemään alueella saatavilla olevien kanavaryhmien opetus.
Kanavaryhmien opetus luo päivitetyn luettelon
kaikista saatavana olevista kanavaryhmistä.
Luetteloa ei päivitetä automaattisesti.
Opetus tehdään valikkojärjestelmässä DABtilassa kohdassa DAB-valikko
Kanavaryhmien oppiminen. Opetus voidaan
tehdä myös näin:
1. Kääntäkää TUNE-säädintä askel jompaankumpaan suuntaan.
> Kanavaryhmien oppiminen esitetään
ylinnä saatavilla olevien kanavaryhmien
listassa.
06 Infotainment
Radio
2. Painakaa OK/MENU.
> Uusi opetus käynnistyy.
HUOM
Skannaus keskeytyy, jos asema tallennetaan.
Opetus voidaan keskeyttää painamalla EXIT.
Navigointi kanavaryhmälistassa
(Kokonaisuus)
Kanavaryhmälistassa voi navigoida ja päästä
tavoitteeseen kääntämällä TUNE-säädintä.
Näytön yläosassa on kokonaisuuden nimi.
Vaihdettaessa uuteen kokonaisuuteen nimi
vaihtuu uuteen.
• Huolto - Näyttää kanavat riippumatta siitä,
mihin kanavaryhmään ne kuuluvat. Listaa
voidaan myös suodattaa ohjelmatyypin
valinnan avulla (PTY-suodatin), ks. seuraavaa.
Skannaus
Toiminto hakee automaattisesti voimakkaita
asemia läpi ko. taajuusalueen. Kun asema on
löydetty, sitä soitetaan n. 10 sekuntia, sen jälkeen haku jatkuu. Kun asemaa soitetaan, se
voidaan tallentaa esivalinnaksi tavalliseen
tapaan. Lisätietoja esivalinnoista, ks.kohtaa
"Esivalinnat" edellä.
–
5
Siirtykää DAB-tilassa kohtaan DABvalikko Selaus skannauksen käynnistämiseksi.
Skannaus voidaan valita myös DAB-PTY tilassa. Silloin soitetaan vain esivalittua ohjelmatyyppiä välittäviä kanavia.
Ohjelmatyyppi (PTY)
Ohjelmatyyppi-toiminnolla voidaan valita eri
tyyppisiä radio-ohjelmia. Saatavana on joukko
erilaisia ohjelmatyyppejä, jotka sisältävät myös
eri ohjelmakategorioita. Kun ohjelmatyyppi on
valittu, navigointi tapahtuu vain ko. tyyppiä
lähettävillä kanavilla.
Ohjelmatyyppi valitaan DAB-tilassa kohdassa
DAB-valikko PTY-suodatin. Poistuminen
tästä tilasta:
–
Painakaa EXIT.
> Osoitus esitetään näytössä, kun PTY on
aktivoitu.
Joissakin tapauksissa DAB-radio poistuu PTYtilasta, kun DAB-DAB-linkitys (ks. alla) tehdään.
Esivalinnat
Aluetta kohti voidaan tallentaa 10 esivalintaa.
DAB:llä on 2 muistipankkia esivalinnoille:
DAB1 ja DAB2. Esivalinta tallennetaan painamalla pitkään haluttua esivalintapainiketta,
lisätietoja katso sivu 247. Tallennetut esivalinnat valitaan esivalintapainikkeilla.
Esivalinta sisältää kanavan, mutta ei alakanavaa. Jos alikanavaa toistetaan ja esiasetus tallennetaan, vain pääkanava rekisteröidään. Se
johtuu siitä, että alakanavat ovat katoavia. Seuraavalla esiasetuksen hakuyrityksellä toistetaan kanavaa, joka sisälsi alakanavan. Esiasetus ei riipu kanavaluettelosta.
Luettelo esivalituista kanavista voidaan esittää5 näytössä. Toiminto aktivoidaan/suljetaan
DAB-tilassa kohdassa DAB-valikko Näytä
esiasetetut kanavat.
HUOM
Äänentoistolaitteiston DAB-järjestelmä ei
tue kaikkia DAB-standardissa olevia toimintoja.
06
Radioteksti
Tietyt radioasemat lähettävät tietoja ohjelman
sisällöstä, esiintyjistä jne. Tiedot esitetään näytössä.
Toiminto suljetaan/aktivoidaan DAB-tilassa
kohdassa DAB-valikko Näytä radioteksti.
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
251
06 Infotainment
Radio
HUOM
Vain toinen toiminnoista "Näytä
radioteksti" ja "Näytä esiasetetut
kanavat" voi olla aktivoituna kerrallaan. Jos
toinen niistä aktivoidaan, kun toinen jo on
aktivoituna, suljetaan aiemmin aktivoitu toiminto automaattisesti. Molemmat toiminnot
voivat olla poissa käytöstä.
Alakanava
DAB DAB-linkkiin
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille.
Toiminto voidaan aktivoida/sulkea DAB-tilassa
kohdassa DAB-valikko Laajennetut
asetukset DAB-yhteys.
Taajuusalue
Jos yhtä tai useampaa alakanavaa lähetetään,
näytössä kanavan nimen vasemmalla puolella
. Alakanava osoitetaan
esitetään symboli
symbolilla - näytössä olevan kanavan nimen
vasemmalla puolella.
Painakaa
päästäksenne alakanaville.
Alakanaviin pääsee vain valitulla pääkanavalla,
ei millään muulla kanavalla valitsematta tätä.
DAB voidaan lähettää kahdella6 taajuusalueella:
Alikanavan osoitus voidaan DAB-tilassa sulkea/aktivoida kohdassa DAB-valikko
Laajennetut asetukset Alikanavat
• Band III - kattaa useimmat alueet.
• LBand - käytettävissä vain harvoilla alu-
Ohjelmatyyppiteksti
eilla.
6
252
Taajuusalueet voidaan DAB-tilassa sulkea/
aktivoida kohdassa DAB-valikko
Laajennetut asetukset DAB-kaista.
Kehittyneet asetukset
DAB DAB-linkkiin tarkoittaa, että DAB-radio
voi siirtyä kanavalta, jonka vastaanotto on
huono tai olematon, samalle kanavalle toisessa
kanavaryhmässä, jonka vastaanotto on
parempi. Kanavaryhmää vaihdettaessa saattaa esiintyä tietty viive. Vaihdettaessa vanhalta
kanavalta uuteen saattaa esiintyä hiljaisuus.
06
Valittaessa esim. pelkästään Band III kanavien
opetus on nopeampaa kuin jos sekä Band III
että LBand on valittu. Kaikkien kanavaryhmien
löytyminen ei ole varmaa. Taajuusalueen
valinta ei vaikuta tallennukseen.
Kaikki alueet/maat eivät käytä molempia aaltoalueita.
Tietyt radioasemat lähettävät tietoa ohjelmatyypistä ja ohjelmakategoriasta, tietoja
aiheesta Ohjelmatyypit – PTY, ks. sivua 249.
Tiedot esitetään näytössä.
Toiminto aktivoidaan/suljetaan DAB-tilassa
kohdassa DAB-valikko Laajennetut
asetukset Näytä PTY-teksti.
DAB-asetusten palauttaminen
Kaikki DAB-asetukset voidaan asettaa uudelleen takaisin alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.
–
Palauttaminen tehdään DAB-tilassa kohdassa DAB-valikko Laajennetut
asetukset Nollaa kaikki DABasetukset.
06 Infotainment
Mediasoitin
CD-/DVD1-toiminnot
Vahvistakaa valintanne tai siirtykää valitun
medialähteen valikkoon painamalla OK/
MENU.
Pikakelaus eteen-/taaksepäin ja levyn raidan tai jakson vaihto2.
Mediasoitin tukee ja sillä voidaan soittaa seuraavia levyjen ja tiedostojen päätyyppejä:
• Esiäänitetyt CD-levyt (CD Audio).
• Poltetut CD-levyt, joilla on ääni- ja/tai
videotiedostoja1.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
Levyn lataus- ja poistoaukko
MEDIA-painike, aktivoi viimeisimmän
aktiivisen medialähteen. Jos jo ollaan
medialähteessä ja painetaan MEDIA-painiketta, esitetään oikotievalikko, jossa ovat
tavallisesti esiintyvät valikkovalinnat.
Levyn poisto soittimesta
Numeroiden ja kirjainten syöttö.
Valitkaa levyn raitoja/kansioita tai navigoikaa valikkovaihtoehdoissa kääntämällä
TUNE-säädintä.
• Esitallennetut DVD-videolevyt1.
• Poltetut DVD-levyt1, joilla on ääni- ja/tai
videotiedostoja.
Lisätietoja tuettavista formaateista, katso
sivu 256.
Levyn toiston aloittaminen
Painakaa MEDIA-painiketta, kääntäkää
TUNE-säädintä, kunnes Levy esitetään, painakaa OK/MENU. Jos mediasoittimessa on
levy, sitä aletaan soittaa automaattisesti, muutoin esitetään Aseta levy sisään näytössä.
Syöttäkää tällöin levy sisään, tekstipuoli ylöspäin. Levyä aletaan toistaa automaattisesti.
Jos soittimeen syötetään ääni-/videotiedostoja
sisältävä levy, sen kansiorakenne luetaan.
Levyn laadusta ja informaatiomäärän suuruudesta riippuen voi tulla tietty viive ennen kuin
toisto käynnistyy.
Levyjen poisto soittimesta
HUOM
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla* ja/tai kaukosäätimellä*, näitä voidaan useissa tapauksissa käyttää keskikonsolin painikkeiden asemesta. Ohjauspyörän
painikesarjan kuvaus, katso sivu 236.
Kauko-ohjaimen kuvaus, katso sivu 280.
Valikoiden käyttö
Valikoita kohdassa MEDIA ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta*.
1
2
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä, katso
sivu 238 ja valikkokatsaus, katso sivu 242.
Levy pysähtyy poistoasentoon
n. 12 sekunniksi, sen jälkeen se syötetään turvallisuussyistä takaisin soittimeen.
06
Tauko
Kun äänenvoimakkuus lasketaan täysin alas tai
painetaan MUTE-painiketta, mediasoitin
menee taukotilaan. Kun äänenvoimakkuutta
lisätään tai MUTE-painiketta painetaan uudelleen, mediasoitin käynnistyy. On myös mahdollista saada aikaa tauko valikkojärjestel-
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
Koskee vain DVD-levyjä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
253
06 Infotainment
Mediasoitin
män3 kautta, painakaa OK/MENU, valitkaa
Play/Pause.
kenteessa. Painikkeen EXIT pitkä painallus vie
soittolistan juuritasolle.
Toisto ja navigointi
Levyn ääni-/videotiedostoa voidaan myös
vaihtaa painamalla
/
keskikonsolissa
tai ohjauspyörän painikesarjassa*.
CD-audiolevyt
Kääntäkää TUNE-säädintä päästäksenne
levyn soittolistaan ja navigoikaa listassa. Painamalla OK/MENU vahvistetaan levyn uran
valinta ja käynnistetään toisto. Painakaa EXIT
keskeyttääksenne ja siirtyäksenne pois soittolistasta. Painikkeen EXIT pitkä painallus vie
soittolistan juuritasolle.
Levyn raitaa voidaan myös vaihtaa painamalla
/
keskikonsolissa tai ohjauspyörän
painikesarjassa*.
Poltetut levyt, joissa on ääni-/
videotiedostoja1
06
Kääntäkää TUNE-säädintä päästäksenne
levyn soittolistaan/kansiorakenteeseen sekä
navigoimaan listassa/rakenteessa. Painikkeella OK/MENU vahvistetaan joko alikansion
valinta tai käynnistetään valitun ääni-/videotiedoston toisto. Painakaa EXIT joko keskeyttääksenne tai siirtyäksenne pois soittolistasta
tai siirtyäksenne ylöspäin (takaisin) kansiora-
3
1
4
254
Äänitiedostoilla on symboli
, videotiedostoilla1 on symboli
ja kansioilla on symboli
.
Kun tiedoston toisto on päättynyt, toisto jatkuu
muista (saman tyyppisistä) tiedostoista juuri
siinä kansiossa. Kansion vaihto4 tapahtuu
automaattisesti, kun ko. kansion kaikki tiedostot on toistettu. Järjestelmä havaitsee automaattisesti ja vaihtaa asetusta, kun vain äänitiedostoja tai vain videotiedostoja sisältävä
levy asetetaan mediasoittimeen, sekä toistaa
tällöin näitä tiedostoja. Järjestelmä ei kuitenkaan vaihda asetusta, jos ääni- ja videotiedostoja sekaisin sisältävä levy asetetaan mediasoittimeen, vaan soitin jatkaa tällöin aiemman
tiedostotyypin soittamista.
Ei koske CD Audiota
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
Jos Toista hakemisto on aktivoituna, tätä ei tapahdu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Videoelokuvaa näytetään vain, kun auto on
paikallaan. Kun auto liikkuu nopeudella yli n.
8 km/h, ei kuvaa näytetä ja Kuva ei ole
käytettävissä ajon aikana esitetään näytössä, ääni kuitenkin kuuluu tällöin. Kuva
näytetään jälleen heti, kun auton nopeus
alittaa n. 6 km/h.
HUOM
Tietyt levy-yhtiöt kopiosuojasivat äänitiedostot tai soitin ei voi lukea yksityisesti
kopioituja äänitiedostoja.
DVD-videolevyt1
DVD-videolevyjen toisto, katso sivu 255.
Pikakelaus
Pitäkää painikkeita
/
painettuina pikakelataksenne eteen-/taaksepäin. Äänitiedostoja pikakelataan yhdellä nopeudella, kun taas
videotiedostoja voidaan pikakelata useilla
nopeuksilla. Painakaa toistuvasti painikkeita
/
videotiedostojen kelausnopeuden
lisäämiseksi. Vapauttakaa painike palataksenne videon esittämisen normaalilla nopeudella.
06 Infotainment
Mediasoitin
Skannaus5
Kansion uusintatoisto6
Toiminto soittaa ensimmäiset kymmenen
sekuntia jokaisesta levyn raidasta/äänitiedostosta. Skannauksen tekemiseksi:
Toiminto mahdollistaa tiedostojen soittamisen
kansiosta uudelleen ja uudelleen. Kun viimeinen tiedosto on soitettu loppuun, ensimmäinen
tiedosto alkaa soida uudelleen.
1. Painakaa OK/MENU
2. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Selaus
> Ensimmäiset 10 sekuntia levyn jokaiselta raidalta tai äänitiedostosta soitetaan.
3. Keskeyttäkää skannaus painamalla EXIT,
levyn meneillään olevan raidan tai äänitiedoston soitto jatkuu.
Satunnaisvalinta5
Toiminto soittaa raidat satunnaisjärjestyksessä. Raitojen kuuntelu satunnaisjärjestyksessä:
1. Painakaa OK/MENU
2. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Toista
hakemisto
3. Painakaa OK/MENU toiminnon aktivoimiseksi/sulkemiseksi.
DVD-videolevyjen toisto1
Toisto
Toistettaessa DVD-videolevyä voi levyvalikko
ilmestyä näyttöön. Levyvalikko antaa mahdollisuuden lisätoimintoihin ja asetuksiin, kuten
tekstityksen, kielen ja kohtauksen valinta.
1. Painakaa OK/MENU
2. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan
Satunnaissoitto
3. Painakaa OK/MENU toiminnon aktivoimiseksi/sulkemiseksi.
Levyn raitaa/äänitiedostoa voidaan vaihtaa
painamalla
/
keskikonsolissa tai
ohjauspyörän painikesarjassa*.
5
6
1
Navigointi DVD-videolevyn omassa
valikossa
HUOM
Videoelokuvaa näytetään vain, kun auto on
paikallaan. Kun auto liikkuu nopeudella yli n.
8 km/h, ei kuvaa näytetä ja Kuva ei ole
käytettävissä ajon aikana esitetään näytössä, ääni kuitenkin kuuluu tällöin. Kuva
näytetään jälleen heti, kun auton nopeus
alittaa n. 6 km/h.
Navigointi DVD-videolevyn omassa valikossa
tehdään keskikonsolin numeropainikkeilla
edellä olevan kuvan mukaisesti.
Jakson tai nimikkeen vaihto
Kääntäkää TUNE-säädintä siirtyäksenne jaksojen listaan ja navigoidaksenne niissä (jos
videota esitetään, se keskeytetään). Painakaa
OK/MENU valitaksenne jakson, tämä vie myös
takaisin alkutilaan (jos videota esitettiin, se
alkaa uudelleen). Painakaa EXIT päästäksenne
nimikelistaan.
06
Nimikelistasta valitaan nimike kääntämällä
TUNE-säädintä ja valinta vahvistetaan paina-
Ei koske DVD-videolevyjä.
Koskee vain ääni-/videotiedostoja poltetuilla levyillä tai USB:stä.
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
255
06 Infotainment
Mediasoitin
malla OK/MENU, tämä vie myös takaisin jaksolistaan. Painakaa OK/MENU valinnan aktivoimiseksi ja siirtyäksenne takaisin alkutilaan.
Painikkeella EXIT keskeytetään valinta ja se vie
takaisin alkutilaan (ilman, että jotain on valittu).
Levyn jaksoa voidaan myös vaihtaa painamalla
/
keskikonsolissa tai ohjauspyörän
painikesarjassa*.
Kehittyneet asetukset7
Katselukulma
Toiminnolla voidaan, jos DVD-videolevy tukee
tätä, valita, mistä kamerakulmasta tietty kohtaus esitetään. Siirtykää levytilassa kohtaan
Levyvalikko Laajennetut asetukset
Kulma.
DivXŸ Video On Demand
06
Mediasoitin voidaan rekisteröidä tyyppiä DivX
VOD olevien tiedostojen soittamiseksi poltetuilta levyiltä tai USB:stä. Rekisteröintikoodi on
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Info DivX® VOD -koodi.
Yleisiä tietoja valikkokäsittelystä kohdassa
MY CAR, katso sivu 202.
Kuva-asetukset7
256
Kaksoisformaatti, kaksipuoliset levyt (DVD
Plus, CD-DVD-formaatti) ovat paksumpia
kuin tavalliset CD-levyt eikä toistoa sen
vuoksi voida taata ja häiriöitä voi esiintyä.
1. Painakaa OK/MENU ja valitkaa
Kuvasäädöt, vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
Jos CD-levy sisältää sekoituksen mp3- ja
CDDA-raitoja, kaikki mp3-kappaleet sivuutetaan.
2. Kääntäkää TUNE-säädin säädettävän
kohdalle ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
3. Säätäkää asetusta kääntämällä TUNEsäädintä ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
Asetuslistaan palaamiseksi painakaa OK/
MENU tai EXIT.
Kuva-asetukset voidaan palauttaa tehdasasetuksiksi valitsemalla Nollaa.
Yhteensopivat tiedostoformaatit
Mediasoitin voi soittaa useita eri tiedostotyyppejä ja se on yhteensopiva seuraavassa taulukossa olevien formaattien kanssa.
Lisätietoja, käykää osoitteessa
www.divx.com/vod.
7
HUOM
Valovoiman ja kontrastin asetuksia voidaan
säätää (auton seistessä).
Koskee versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
A
B
C
AudioformaatitA
CD-Audio, mp3, wma
AudioformaatitB
CD-Audio, mp3, wma,
aac, m4a
VideoformaatitC
CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf
Koskee versiota Performance.
Ei koske versiota Performance.
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
06 Infotainment
Ulkoinen äänilähde AUX-/USB*-tuloliitännän kautta
Yleistä
HUOM
HUOM
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla* ja/tai kaukosäätimellä*, näitä voidaan useissa tapauksissa käyttää keskikonsolin painikkeiden asemesta. Ohjauspyörän
painikesarjan kuvaus, katso sivu 236.
Kauko-ohjaimen kuvaus, katso sivu 280.
iPodŸ- tai mp3-soitinta, jossa on ladattavia
akkuja, ladataan (virran ollessa päällä tai moottorin käynnissä), jos laite on kytkettynä USBliitäntään.
Liitäntäkohdat ulkoisille äänilähteille.
Äänilähteen liittäminen:
Ulkoinen äänilähde, esim. iPodŸ tai mp3-soitin
voidaan kytkeä äänentoistolaitteistoon käyttäen jotain keskikonsolissa olevista liitännöistä.
USB-tuloliitäntään yhdistettyä äänilähdettä
voidaan tällöin käsitellä1 auton äänensäätimillä. AUX-tuloliitännän kautta kytkettyä yksikköä ei voida ohjata auton kautta.
1. Painakaa MEDIA, kääntäkää TUNE-säädin halutulle äänilähteelle USB, iPod tai
AUX, painakaa OK/MENU.
> Jos USB valitaan, esitetään Kytke
USB näytössä.
Järjestelmä tukee useita iPodŸ-malleja,
jotka on valmistettu 2005 tai myöhemmin.
HUOM
Jotta USB-liitäntä ei vaurioidu, se kytketään
pois käytöstä, jos siihen tulee oikosulku tai
jos liitetty USB-yksikkö kuluttaa liikaa virtaa
(näin voi käydä, jos liitetty yksikkö ei täytä
USB-standardia). USB-liitäntä aktivoituu
automaattisesti uudelleen, kun sytytysvirta
kytketään seuraavan kerran, jos vika on korjaantunut.
Valikoiden käyttö
Valikoita kohdassa MEDIA ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta*.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä, katso
sivu 238 ja valikkokatsaus, katso sivu 242.
06
2. Kytkekää äänilähteenne yhteen keskikonsolin säilytyslokerossa olevista liitännöistä
(ks. edellistä kuvaa).
Teksti USB luetaan esitetään näytössä, kun
järjestelmä lukee tallennusvälineen tiedostorakennetta. Tiedostorakenteesta ja tiedostojen
lukumäärästä riippuen voi tulla tietty viive
ennen kuin lukeminen on tehty.
1
Koskee vain USB-liitäntään kytkettyä medialähdettä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
257
06 Infotainment
Ulkoinen äänilähde AUX-/USB*-tuloliitännän kautta
Toisto ja navigointi2
Kääntäkää TUNE-säädintä päästäksenne soittolistaan/kansiorakenteeseen sekä navigoimaan listassa/rakenteessa. Painikkeella OK/
MENU vahvistetaan joko alikansion valinta tai
käynnistetään valitun ääni-/videotiedoston
toisto. Painikkeella EXIT voidaan joko keskeyttää tai siirtyä pois soittolistasta tai siirtyä ylöspäin (takaisin) kansiorakenteessa. Painikkeen
EXIT pitkä painallus vie soittolistan juuritasolle.
Levyn ääni-/videotiedostoa voidaan myös
/
keskikonsolissa
vaihtaa painamalla
tai ohjauspyörän painikesarjassa*.
Äänitiedostoilla on symboli
, videotiedostoilla3 on symboli
ja kansioilla on symboli
.
06
Kun tiedoston toisto on päättynyt, toisto jatkuu
muista (saman tyyppisistä) tiedostoista juuri
siinä kansiossa. Kansion vaihto4 tapahtuu
automaattisesti, kun ko. kansion kaikki tiedostot on toistettu. Järjestelmä havaitsee automaattisesti ja vaihtaa asetusta, kun vain äänitiedostoja tai vain videotiedostoja sisältävä
yksikkö kytketään USB-tuloliitäntään, sekä
2
3
4
5
6
258
toistaa tällöin näitä tiedostoja. Järjestelmä ei
kuitenkaan vaihda asetusta, jos ääni- ja videotiedostoja sekaisin sisältävä yksikkö kytketään
USB-tuloliitäntään, vaan soitin jatkaa tällöin
aiemman tiedostotyypin soittamista.
Pikakelaus2
Ks. sivu 254.
Skannaus2
Ks. sivu 255.
Satunnaisvalinta2
Kansion uusintatoisto5
Ks. sivu 255.
Tauko
Kun äänenvoimakkuus lasketaan täysin alas tai
painetaan MUTE-painiketta, mediasoitin
menee taukotilaan. Kun äänenvoimakkuutta
lisätään tai MUTE-painiketta painetaan uudelleen, mediasoitin käynnistyy. On myös mahdollista saada aikaa tauko valikkojärjestelmän6 kautta, painakaa OK/MENU, valitkaa
Play/Pause.
Ks. sivu 255.
Hakutoiminto2
Keskikonsolissa olevan ohjauspaneelin painikesarjalla voidaan hakea tiedostonimen perusteella ko. kansiossa.
Hakutoimintoon päästään joko kääntämällä
TUNE-säädintä (kansiorakenteeseen pääsemiseksi) tai painamalla jotain kirjainpainikkeista. Sitä mukaa, kun kirjain tai merkki hakujonossa näppäillään, tulette lähemmäs hakukohdettanne.
Käynnistäkää tiedoston soitto painamalla OK/
MENU.
Koskee vain USB:tä ja iPodŸ-soitinta.
Koskee versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
Jos Toista hakemisto on aktivoituna, tätä ei tapahdu.
Koskee vain USB:tä.
Ei koske iPodŸ-laitetta
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Äänilähteet
USB-muisti
USB-muistin käyttämisen helpottamiseksi
muiden kuin musiikkitiedostojen tallentamista
siihen tulee tällöin välttää. Järjestelmältä kestää huomattavasti kauemmin lukea sellaisen
tallennusvälineen tiedot, joka sisältää muuta
kuin yhteensopivia musiikkitiedostoja.
06 Infotainment
Ulkoinen äänilähde AUX-/USB*-tuloliitännän kautta
HUOM
Järjestelmä tukee siirrettäviä medioita, jotka
tukeva USB 2.0:aa ja tiedostojärjestelmää
FAT32, ja voi käsitellä 1000 kansiota, joissa
on enintään 254 alikansiota/tiedostoa kussakin kansiossa. Poikkeuksena on ylimmäinen taso, joka käsittelee jopa 1000 alikansiota/tiedostoa.
iPodŸ
iPodŸ-soitinta ladataan ja se saa virran USBliitännästä* soittimen liitäntäjohdon kautta.
HUOM
Järjestelmä tukee vain äänitiedostojen toistoa iPodŸ-soittimesta.
HUOM
HUOM
Kun äänilähteenä on iPodŸ, on auton infotainment-järjestelmässä valikkorakenne,
joka muistuttaa iPodŸ-soittimen omaa valikkorakennetta.
Käytettäessä pidempimallista USB-muistia
suositellaan, että käytetään USB-sovitusjohdinta. Näin vältetään USB-liitännän ja
kytketyn USB-muistin mekaaninen kuluminen.
USB-jakaja
USB-liitäntään voidaan kytkeä USB-jakaja ja
siten yhdistää useita USB-yksiköitä samanaikaisesti. USB-yksikön valinta tehdään USBtilassa kohdassa USB-valikko Valitse
USB-laite.
Yhteensopivat tiedostoformaatit USBliitännän kautta
Järjestelmä tukee seuraavan taulukon ääni- ja
videotiedostoja toistettaessa USB-liitännän
kautta.
MP3-soitin
Useilla MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmä, jota järjestelmä ei tue. Jotta MP3-soitinta voidaan käyttää järjestelmässä, sen pitää
olla asetettuna tilaan USB Removable
device/Mass Storage Device.
A
Audioformaatit
mp3, wma, aac, m4a
VideoformaatitA
divx, avi, asf
06
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
259
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Yleistä
Auton mediasoitin on varustettu BluetoothŸ1toiminnolla ja se voi langattomasti BluetoothŸtoiminnon avulla toistaa virtaavia äänitiedostoja ulkoisista yksiköistä, kuten matkapuhelimista ja kämmentietokoneista. Navigointi ja
äänen ohjaus voidaan tehdä keskikonsolin painikkeiden tai ohjauspyörän painikesarjan*
kautta. Tietyissä ulkoisissa yksiköissä voidaan
myös vaihtaa raitaa yksiköstä.
Jotta ääntä voidaan toistaa, pitää auton mediasoitin ensin asettaa Bluetooth -tilaan.
HUOM
BluetoothŸ-mediasoittimen pitää tukea toimintoja Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) ja Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Soittimen tulee käyttää
AVRCP:n versiota 1.3 ja A2DP:n versiota
1.2. Muussa tapauksessa tiettyjä toimintoja
voi jäädä puuttumaan.
Kaikki markkinoilla esiintyvät matkapuhelimet ja ulkoiset mediasoittimet eivät ole täysin yhteensopivia auton mediasoittimen
BluetoothŸ-toiminnon kanssa. Volvo suosittelee, että käännytte Volvon valtuutetun jälleenmyyjän puoleen tai menette osoitteeseen www.volvocars.com saadaksenne tietoja yhteensopivista puhelimista ja ulkoisista mediasoittimista.
HUOM
06
Auton mediasoitin voi toistaa äänitiedostoja
vain BluetoothŸ-toiminnon kautta.
Valikoiden käyttö
Valikoita kohdassa MEDIA ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta*.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä, katso
sivu 238 ja valikkokatsaus, katso sivu 242.
1
260
Yleiskatsaus
Koskee versioita High Performance, High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
VOL - äänenvoimakkuus
MEDIA-painike. Viimeisin aktiivinen lähde
(esim. iPodŸ) aktivoituu automaattisesti.
Jos lähde on aktivoitu ja painetaan
MEDIA-painiketta, esteitään oikotievalikko, jossa ovat tavallisesti esiintyvät valikkovalinnat.
Navigoikaa valikossa kääntämällä TUNEsäädintä.
Vahvistakaa valintanne tai siirtykää valikkoon painamalla OK/MENU.
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
EXIT - vie ylöspäin valikkojärjestelmässä,
keskeyttää meneillään olevan toiminnon.
minen toiseen ulkoiseen yksikköön" seuraavassa.
Lyhyt painas askeltaa äänitiedostoissa.
Pitkä painallus pikakelaa äänitiedostoja.
Vaihtaminen toiseen ulkoiseen
yksikköön
HUOM
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla* ja/tai kaukosäätimellä*, näitä voidaan useissa tapauksissa käyttää keskikonsolin painikkeiden asemesta. Ohjauspyörän
painikesarjan kuvaus, katso sivu 236.
Kauko-ohjaimen kuvaus, katso sivu 280.
Muistakaa
Yhdistä ulkoinen
BluetoothŸ-yksikkö.
Enintään kymmenen ulkoista yksikköä voidaan
rekisteröidä. Yhdistäminen tapahtuu samalla
tavalla kuin puhelimelle, ks. Yhdistä ulkoinen
Bluetooth®-yksikkö, sivu 264.
Automaattinen yhdistäminen
Kun BluetoothŸ-toiminto on aktiivinen ja viimeksi yhdistetty ulkoinen yksikkö on toimintaalueella, se yhdistetään automaattisesti. Kun
infotainment-järjestelmä etsii viimeksi yhdistettyä yksikköä, sen nimi esitetään näytössä.
Muun yksikön yhdistämiseksi painakaa EXIT.
Yhdistäkää uusi ulkoinen yksikkö, ks."Vaihta-
Yhdistetty yksikkö voidaan vaihtaa toiseen
yksikköön, jos autossa on useita yksiköitä.
Yksikön pitää kuitenkin ensin olla liitettynä,
ks."Yhdistä ulkoinen Bluetooth®-yksikkö."
edellä. Toiseen yksikköön vaihtamiseksi painakaa:
1. Painakaa MEDIA, kääntäkää TUNE-säädintä, kunnes Bluetooth esitetään, painakaa OK/MENU.
2. Tarkastakaa, että ulkoinen yksikkö on
haettavissa/näkyvissä BluetoothŸ-toiminnon kautta, ks. ulkoisen yksikön ohjekirjaa.
5. Valitkaa yhdistettävä yksikkö kääntämällä
TUNE-säädintä ja vahvistakaa painamalla
OK/MENU.
> Ulkoinen yksikkö yhdistetään.
Vaihtakaa äänitiedostoa painamalla
/
keskikonsolissa tai ohjauspyörän painikesarjassa*.
Yksikön kytkeminen pois
Automaattinen poiskytkeminen tapahtuu, jos
ulkoinen yksikkö joutuu infotainment-järjestelmän toimintaetäisyyden ulkopuolelle. Lisätietoja yhdistämisestä, katso sivu 261.
Yhdistetyn yksikön poistaminen
1. Painakaa Bluetooth-tilassa OK/MENU.
3. Painakaa OK/MENU.
2. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Poista
Bluetooth-laite ja vahvistakaa painamalla
OK/MENU.
4. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Vaihda
laite, ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
> Hetken kuluttua esitetään ulkoisen yksikön nimi näytössä. Jos useita ulkoisia
yksiköitä on liitettynä, esitetään myös
nämä.
3. Valitkaa poistettava yksikkö kääntämällä
TUNE-säädintä, ja vahvistakaa painamalla
OK/MENU.
> Kysymys siitä, haluatteko poistaa yhdistämisen, esitetään näytössä.
06
4. Painakaa OK/MENU valinnan vahvistamiseksi.
EXIT katkaisee.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
261
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Satunnaisvalinta2
Versioinformaatio BluetoothŸ
Toiminto soittaa ulkoisessa yksikössä olevat
äänitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
Aktivoikaa/sulkekaa satunnaisvalintatoiminto
Bluetooth-tilassa kohdassa Bluetoothvalikko Satunnaissoitto.
Auton ko. BluetoothŸ-versio voidaan nähdä
Bluetooth-tilassa kohdassa Bluetoothvalikko Ajoneuvon Bluetooth-versio.
Vaihtakaa äänitiedostoa painamalla
/
keskikonsolissa tai ohjauspyörän painikesarjassa*.
Ulkoisessa yksikössä olevien
äänitiedostojen skannaus2
Toiminto soittaa ensimmäiset kymmenen
sekuntia jokaisesta äänitiedostosta. Aktivoikaa/sulkekaa satunnaisvalintatoiminto Bluetooth-tilassa kohdassa Bluetooth-valikko
Selaus.
06
Keskeyttäkää skannaus painamalla EXIT.
2
262
Ei tue kaikkia matkapuhelimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Yleistä
Yleiskatsaus
Puhelintoiminnot, katsaus säätimiin
Katsaus järjestelmään
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
BluetoothŸ-järjestelmällä varustettu matkapuhelin voidaan yhdistää langattomasti infotainment-järjestelmään1. Infotainment-järjestelmä
toimii handsfree-järjestelmänä ja antaa mahdollisuuden kauko-ohjata tiettyjä matkapuhelimen toimintoja. Mikrofoni, jota käytetään, on
sijoitettu kuljettajan puoleisen häikäisysuojan
yhteyteen (2). Matkapuhelinta voidaan käyttää
sen painikkeilla riippumatta siitä, onko se
yhdistetty vai ei.
HUOM
Vain osa matkapuhelimista on täysin
yhteensopivia handsfree-toiminnon kanssa.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon jälleenmyyjän puoleen tai otatte
yhteyden osoitteeseen
www.volvocars.com saadaksenne tietoja
yhteensopivista puhelimista.
Matkapuhelin
Numero- ja kirjainpainikkeet
Mikrofoni
TEL-painike, aktivoi/hakee viimeksi yhdistettyyn puhelimen. Jos puhelin on jo yhdistettynä ja painetaan TEL, esitetään oikotievalikko, jossa ovat tavallisesti esiintyvät
puhelimen valikkovalinnat.
Ohjauspyörän painikesarja
Ohjauspaneeli keskikonsolissa
Valikoiden käyttö
Valikoita kohdassa TEL ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta*. Yleisiä
tietoja valikoiden käytöstä, katso sivu 238 ja
valikkokatsaus, katso sivu 242.
1
06
TUNE - Kääntäkää normaalinäkymässä
oikealle päästäksenne puhelinluetteloon ja
vasemmalle kaikkien puheluiden puhelulistaan, käytetään myös navigointiin valinnoissa näytössä.
Koskee versioita High Performance, High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
263
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Hyväksykää tuleva puhelu, vahvistakaa
valintanne tai siirtykää puhelinvalikkoon
painamalla OK/MENU.
EXIT - Keskeyttää/torjuu puhelun, hävittää
syötetyn merkin, vie ylöspäin valikkojärjestelmässä ja keskeyttää käytössä olevan
toiminnon.
HUOM
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla* ja/tai kaukosäätimellä*, näitä voidaan useissa tapauksissa käyttää keskikonsolin painikkeiden asemesta. Ohjauspyörän
painikesarjan kuvaus, katso sivu 236.
Kauko-ohjaimen kuvaus, katso sivu 280.
Aloittaminen
06
Aktivointi
Painikkeen TEL lyhyt painallus aktivoi/hakee
viimeksi yhdistetyn puhelimen. Jos puhelin on
jo yhdistettynä ja painetaan TEL, esitetään
oikotievalikko, jossa ovat tavallisesti esiintyvät
puhelimen valikkovalinnat. Symboli
näyttää, että yksi puhelin on yhdistettynä.
Yhdistä ulkoinen BluetoothŸ-yksikkö
Enintään kymmenen ulkoista yksikköä voidaan
rekisteröidä. Rekisteröinti tehdään kerran
yksikköä kohti. Rekisteröinnin jälkeen yksikön
264
ei enää tarvitse olla aktivoitu näkyvänä/haettavana.
Kahden BluetoothŸ-yksikön on mahdollista
olla yhdistettynä samanaikaisesti. Yksi puhelin
ja yksi mediayksikkö, joiden välillä on mahdollista vaihtaa, katso sivu 265 tai katso
sivu 261. On myös mahdollista käyttää puhelinta ja samanaikaisesti virtauttaa äänitiedostoja yhdistetystä yksiköstä.
Ulkoisen yksikön yhdistäminen tapahtuu eri
tavoin riippuen siitä, onko yksikkö ollut aikaisemmin yhdistettynä vai ei.
Jos yksikkö yhdistetään ensimmäisen kerran,
noudattakaa seuraavia liitäntävaihtoehtoja.
Yksiköiden yhdistämisessä on kaksi mahdollisuutta, joka hakea ulkoista yksikköä autosta tai
hakea autoa ulkoisesta yksiköstä. Jos toinen
vaihtoehto ei toimi, voidaan kokeilla toista.
Vaihtoehto 1 - hakekaa ulkoista yksikköä
auton valikkojärjestelmän kautta
1. Tehkää ulkoinen yksikkö haettavaksi/
näkyväksi BluetoothŸ-järjestelmän kautta,
ks. ulkoisen yksikön käsikirjaa tai osoitetta
www.volvocars.com.
2. Painakaa TEL.
> Auto hakee aikaisemmin yhdistettyjä
yksiköitä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3. Aktivoikaa BluetoothŸ autossa. Painakaa
OK/MENU, valitkaa Lisää puhelin tai
Muuta puhelin, jos toinen puhelin jo on
yhdistetty.
Jos yksi tai useampi yksikkö jo on ollut
yhdistettynä, esitetään myös nämä. Valitkaa yksikkö, jonka haluatte yhdistää, ja
painakaa OK/MENU.
> Valikkovalinta esitetään näytössä.
4. Tarkastakaa, että ulkoisen yksikön
BluetoothŸ-toiminto on kytketty päälle ja
painakaa OK/MENU.
> Auto etsii läheisyydessä olevia ulkoisia
yksiköitä. Etsintä kestää noin 30 sekuntia. Löydetyt ulkoiset yksiköt ilmoitetaan
omilla BluetoothŸ-nimillään näytössä.
Handsfree-toiminnon BluetoothŸ-nimi
esitetään ulkoisessa yksikössä nimenä
My Volvo Car.
5. Kääntäkää TUNE-säädintä valitaksenne
yhden ulkoisista yksiköistä, jotka esitetään
auton näytössä, ja vahvistakaa painamalla
OK/MENU.
6. Syöttäkää numerosarja (PIN-koodi), joka
esitetään auton näytössä, ulkoisen matkapuhelimen näppäimistön kautta, ja painakaa matkapuhelimen painiketta valinnan
vahvistamiseksi.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Ulkoinen yksikkö yhdistetään nyt autoon ja sitä
voidaan ohjata autosta.
Jos puhelimen yhdistäminen epäonnistuu: Painakaa EXIT ja yhdistäkää vaihtoehdon 2
mukaisesti.
Jos mediayksikön yhdistäminen epäonnistuu:
Yhdistäkää vaihtoehdon 2 mukaisesti.
Vaihtoehto 2 - hakekaa autoa ulkoisen yksikön
kautta
1. Painakaa TEL.
Jos yksi ulkoinen yksikkö jo on yhdistetty,
kytkekää se pois.
> Auto hakee aikaisemmin yhdistettyjä
yksiköitä.
2. Tehkää auto haettavaksi/näkyväksi
BluetoothŸ-järjestelmän kautta. Painakaa
OK/MENU, valitkaa Puhelinasetukset
BT-tunnistustila.
3. Hakekaa autoa ulkoisen yksikön
BluetoothŸ-toiminnolla, ks. ulkoisen yksikön käsikirjaa.
4. Valitkaa My Volvo Car löydettyjen yksiköiden luettelosta ulkoisessa yksikössänne.
5. Syöttäkää valinnainen PIN-koodi ulkoiseen
yksikköön tämän painikesarjan kautta, kun
Teitä pyydetään antamaan PIN-koodi.
Syöttäkää sitten sama PIN-koodi auton
painikesarjan kautta.
6. Valitkaa yhdistäminen My Volvo Car-järjestelmään ulkoisesta yksiköstä.
Kun yhdistäminen on tehty, esitetään ulkoisen
yksikön BluetoothŸ-nimi auton näytössä. Nyt
ulkoista yksikköä voidaan ohjata autosta.
Automaattinen yhdistäminen
Kun handsfree-toiminto on aktiivinen ja viimeksi liitetty matkapuhelin on toiminta-alueella, se yhdistetään automaattisesti. Jos viimeisin yhdistetty matkapuhelin ei ole tavoitettavissa, järjestelmä yrittää yhdistää aiemmin liitetyn matkapuhelimen. Kun äänentoistojärjestelmä etsii viimeksi yhdistettyä puhelinta, sen
nimi esitetään näytössä.
Manuaalinen yhdistäminen
Jos haluatte vaihtaa yhdistetyn matkapuhelimen, siirtykää puhelintilassa kohtaan
Puhelinvalikko Muuta puhelin.
Vaihtaminen toiseen ulkoiseen
yksikköön
Yhdistetty yksikkö voidaan vaihtaa toiseen
yksikköön, jos autossa on useita yksiköitä.
Yksikön täytyy kuitenkin ensin olla rekisteröity
autoon, ks. Yhdistä ulkoinen Bluetooth®yksikkö. Toiseen yksikköön vaihtamiseksi painakaa:
1. Tarkastakaa, että ulkoinen yksikkö on
haettavissa/näkyvissä BluetoothŸ-toiminnon kautta, ks. ulkoisen yksikön ohjekirjaa.
2. Painakaa TEL ja valitkaa sen jälkeen
Muuta puhelin.
> Auto hakee aikaisemmin yhdistettyjä
yksiköitä. Löydetyt ulkoiset yksiköt
ilmoitetaan omilla BluetoothŸ-nimillään
näytössä.
3. Valitkaa yhdistettävä yksikkö kääntämällä
TUNE-säädintä ja vahvistakaa painamalla
OK/MENU.
> Ulkoinen yksikkö yhdistetään.
Soittaminen
1. Varmistakaa, että symboli
esitetään
ylimpänä näytössä ja että handsfree-toiminto on puhelintilassa.
2. Näppäilkää joko haluamanne numero tai
lyhytnumero, katso sivu 271. Normaalinäkymässä kääntäkää TUNE-säädintä
oikealle puhelinluetteloon ja vasemmalle
kaikkien puheluiden puhelulistaan pääsemiseksi. Tietoja puhelinluettelosta, katso
sivu 267.
06
3. Painakaa OK/MENU.
Puhelu keskeytetään painikkeella EXIT.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
265
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Matkapuhelimen kytkeminen irti
Automaattinen irtikytkentä tapahtuu, jos matkapuhelin joutuu äänentoistolaitteiston toimintaetäisyyden ulkopuolelle. Kytkentä matkapuhelimen voidaan katkaista manuaalisesti puhelintilassa kohdassa Puhelinvalikko
Katkaise puhelinyhteys. Lisätietoja yhdistämisestä, katso sivu 264.
Tuleva puhelu
–
Painakaa OK/MENU puheluun vastaamiseksi, myös jos äänentointolaitteisto on
esim. RADIO- tai MEDIA-tilassa.
Torjukaa tai lopettakaa painikkeella EXIT.
Automaattivastaus
Handsfree-toiminto deaktivoidaan, kun moottori on sammutettu ja ovi avataan2.
Automaattivastaustoiminto ottaa tulevan
puhelun automaattisesti vastaan.
Kun matkapuhelin on kytketty irti, voidaan
käynnissä olevaa puhelua jatkaa matkapuhelimen sisäisen mikrofonin ja kaiuttimen avulla.
–
HUOM
Myös kun matkapuhelin on kytketty
manuaalisesti irti, tietyt matkapuhelimet voivat automaattisesti kytkeytyä viimeksi
yhdistettyyn handsfree-yksikköön, esim.
kun uusi puhelu alkaa.
06
Yksikön poistaminen
Yhdistetyn matkapuhelimen rekisteröinti voidaan hävittää ja puhelin poistaa. Tämä tehdään
puhelintilassa kohdassa Puhelinvalikko
Poista Bluetooth-laite.
Aktivoikaa/sulkekaa puhelintila kohdassa
Puhelinvalikko Soittovalinnat
Puhelun autom. vastaanotto.
Soittovalikossa
Painakaa OK/MENU käynnissä olevan puhelun aikana päästäksenne seuraaviin toimintoihin:
foni vaiennetaan.
• Matkapuhelin - puhelu siirretään handsfree-toiminnosta matkapuhelimeen. Tietyissä matkapuhelimissa yhdistäminen
katkeaa. Tämä on normaalia. Handsfreetoiminto kysyy, haluatteko yhdistää uudelleen.
nelle osapuolelle numeropainikkeiden
266
Puhelulistat
Puhelulistat kopioidaan handsfree-toimintoon
jokaisen uuden yhdistämisen yhteydessä ja ne
päivitetään sitten yhdistämisen aikana. Kääntäkää normaalinäkymässä vasemmalle TUNEsäätimellä nähdäksenne puhelulistan Kaikki
puhelut.
Puhelintilassa voidaan kohdassa
Puhelinvalikko Kaikki puhelut nähdä
kaikki puhelulistat:
•
•
•
•
•
Kaikki puhelut
Menetetyt puhelut
Vast.otetut puhelut
Valitut numerot
Puhelun kesto
• Mykistys – äänentoistolaitteiston mikro-
• Valitse nro - mahdollisuus soittaa kolman2
avulla (käynnissä oleva puhelu asetetaan
valmiustilaan).
Puhelujen käsittely
Vain avaimeton käyttö.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Jotkin matkapuhelimet näyttävät viimeksi
soitettujen puhelinnumeroiden luettelon
käänteisessä järjestyksessä.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Puhepostilaatikko
Normaalinäkymässä voidaan puhepostilaatikon lyhytnumero ohjelmoida ja myöhemmin
saavuttaa painamalla pitkään 1.
Puhepostilaatikon numero muutetaan puhelintilassa kohdassa Puhelinvalikko
Soittovalinnat
Puhepostilaatikon numero Muuta
numero. Jos yhtään numeroa ei ole tallennettuna, tähän valikkoon voidaan päästä painamalla pitkään 1.
Audioasetukset
Puhelun äänenvoimakkuus
Puhelun äänenvoimakkuutta voivaan muuttaa
vain puhelun aikana. Käyttäkää ohjauspyörän
painikesarjaa* tai kääntäkää VOL-säädintä.
Äänentoistolaitteiston
äänenvoimakkuus
Kun mitään puhelua ei ole käynnissä, säädetään äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuutta kuten tavallisesti kääntämällä VOL-säädintä.
Jos äänilähde on aktiivinen puhelun tullessa,
tämä voidaan hiljentää automaattisesti. Aktivoikaa/sulkekaa puhelintila kohdassa
3
Puhelinvalikko Puhelinasetukset
Äänen laatu ja voimakkuus Radion/
median mykistys.
Puhelinvalikko Puhelinasetukset
Äänen laatu ja voimakkuus Soittoäänet
Matkapuhelimen soittoääni.
Soittoäänenvoimakkuus
Siirtykää puhelintilassa kohtaan
Puhelinvalikko Puhelinasetukset
Äänen laatu ja voimakkuus Soittoäänen
voimakkuus ja säätäkää kääntämällä VOLsäädintä. Painakaa OK/MENU äänenvoimakkuuden kuulemiseksi. Painakaa EXIT tallentaaksenne.
Soittoäänet
Handsfree-toiminnon sisäiset soittosignaalit
voidaan puhelintilassa valita kohdassa
Puhelinvalikko Puhelinasetukset
Äänen laatu ja voimakkuus Soittoäänet
Soittoääni 1 jne.
HUOM
Tiettyjä matkapuhelimia koskee, että yhdistetyn matkapuhelimen soittosignaalia ei suljeta, kun yhtä handsfree-järjestelmän sisäisistä signaaleista käytetään.
Puhelinluettelo
Puhelinluetteloita on kaksi. Nämä liitetään
autossa yhteen ja esitetään yhteisenä puhelinluettelona autossa.
• Auto lataa yhdistetyn matkapuhelimen
puhelinluettelon ja näyttää tämän puhelinluettelon vain, kun matkapuhelin, josta
tämä puhelinluettelo on ladattu, on yhdistettynä.
• Autossa on myös sisäinen puhelinluettelo.
Tähän laitetaan kaikki yhteystiedot, jotka
tallennetaan autossa, riippumatta siitä
mikä puhelin on kytkettynä, kun tallennus
tapahtuu. Nämä yhteystiedot näkyvät kaikille käyttäjille huolimatta siitä, mikä matkapuhelin on yhdistettynä autoon. Jos
yhteystieto on tallennettu autoon esitetään
yhteystiedon edessä puhesymboli
linluettelossa.
06
Yhdistetyn puhelimen soittosignaalin3 valitsemiseksi siirtykää puhelintilassa kohtaan
Ei tue kaikkia matkapuhelimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
267
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
HUOM
Muutokset, jotka matkapuhelimen puhelinluettelon kohta tekee autosta, saavat aikaan
uuden kohdan auton puhelinluetteloon, ts.
muutosta ei tallenneta matkapuhelimeen.
Autosta se tulee näyttämään kaksoiskohdalta, kuvakkeineen. Huomatkaa myös, että
kun lyhytnumero tallennetaan tai yhteystietoon tehdään muutos, tämä aiheuttaa
uuden kohdan auton puhelinluetteloon.
Puhelinluettelon kaikki käsittely edellyttää, että
symboli
esitetään ylimpänä näytössä ja
että handsfree-toiminto on puhelintilassa.
Äänentoistolaitteisto tallentaa kopion jokaisen
liitetyn matkapuhelimen puhelinluettelosta.
Puhelinluettelo voidaan kopioida automaattisesti äänentoistolaitteistoon jokaisen yhdistämisen yhteydessä.
06
–
Aktivoikaa/sulkekaa toiminto kohdassa
Puhelinvalikko Puhelinasetukset
Lataa puhelinmuistio.
Jos puhelinluettelo sisältää soittavan osapuolen yhteystiedot, ne esitetään näytössä.
Nimen alla yhteystiedossa on puhelinnumero,
joka on valittu vakiona. Jos symboli ! on
yhteystiedon oikealla puolella, on yhteystiedolle tallennettu useita puhelinnumeroita. Painakaa OK/MENU numeroiden näyttämiseksi.
Vaihtakaa ja soittakaa muuhun kuin vakiona
valittuun numeroon kääntämällä TUNE-säädintä. Soittakaa painamalla OK/MENU.
Etsikää listalta yhteystietoja näppäilemällä
keskikonsolin painikesarjan kautta yhteystiedon nimen alku (ks.painikkeiden toiminnot
"Merkkitaulukko, keskikonsolin painikesarja").
Normaalinäkymästä voidaan yhteystietolistaan
päästä myös painamalla ja pitämällä painettuna keskikonsolin painikesarjan painike, jonka
kirjaimella etsittävä yhteystieto alkaa. Esimerkiksi painikkeen 6 pitkä painallus antaa suoran
pääsyn listan siihen osaan, jossa ovat yhteystiedot kirjaimella M.
Merkkitaulukko, keskikonsolin
painikesarja
Painike
Yhteystietojen pikahaku
Kääntäkää normaalinäkymässä TUNE-säädintä oikealle, jolloin saatte listan yhteystiedoista. Kääntäkää TUNE-säädintä valitaksenne ja painakaa OK/MENU soittaaksenne.
268
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto
Välilyönti . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
Painike
Toiminto
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Vaihtaminen ison ja pienen kirjaimen välillä.
+0pw
#*
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Yhteystietojen etsiminen
HUOM
Mallille High Performance ei ole tekstipyörää, siinä ei TUNE-säädintä voida käyttää
merkkien syöttämiseen, vaan ainoastaan
numero- ja kirjainpainikkeita keskikonsolin
ohjauspaneelissa.
1. Kääntäkää4 TUNE-säädin haluamanne kirjaimen kohdalle, painakaa OK/MENU vahvistaaksenne. Myös keskikonsolissa olevia
numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää.
Yhteystietojen hakeminen tekstipyörän avulla.
Merkkilista
Syöttötilan vaihtaminen (ks. seuraavaa
taulukkoa)
Puhelinluettelo
Yhteystiedon etsimiseksi tai muokkaamiseksi
siirtykää puhelintilassa kohtaan
Puhelinvalikko Puhelinmuistio Haku.
2. Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne. Puhelinluettelossa (3) esitetään haun tulos.
3. Syöttötilan vaihtamiseksi numeroihin tai
erikoismerkkeihin tai puhelinluetteloon siirtymiseksi kääntäkää TUNE-säädin syöttötilan vaihtamislistan (2) jonkin valinnan
kohdalle (ks. selitystä seuraavassa taulukossa), painakaa OK/MENU.
123/ABC
Vaihtakaa kirjainten ja numeroiden välillä painamalla OK/
MENU.
Lisää
Vaihtakaa erikoismerkkeihin
painikkeella OK/MENU.
Vie puhelinluetteloon (3). Kääntäkää TUNE-säädintä yhteystiedon valitsemiseksi, painakaa
OK/MENU tallennetun numeron ja muun informaation näkemiseksi.
Lyhyt EXIT-painikkeen painallus poistaa syötetyn merkin. Pitkä EXIT-painallus hävittää
kaikki syötetyt merkit.
Painettaessa numeropainiketta keskikonsolissa, kun tekstipyörä esitetään (ks. edellä olevaa kuvaa), esitetään näytössä merkkilista (1).
Jatkakaa painamalla toistuvasti numeropainiketta haluamanne kirjaimen kohdalle siirtymiseksi ja vapauttakaa. Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne. Kun painiketta on painettu, vahvistetaan tämän syöttäminen painamalla toista
painiketta.
06
Numeron kirjoittamiseksi pitäkää vastaava
numeropainike painettuna.
4
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
269
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Uusi yhteys
1. Kun rivi Nimi on merkitty, painakaa OK/
MENU päästäksenne syöttötilaan (kuva
edellä).
2. Kääntäkää4 TUNE-säädin haluamanne kirjaimen kohdalle, painakaa OK/MENU vahvistaaksenne. Myös keskikonsolissa olevia
numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää.
3. Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne. Syöttökentässä (2) näytössä esitetään syötetty
nimi.
Uuden yhteyden kirjainten syöttö.
Syöttötilan vaihtaminen (ks. seuraavaa
taulukkoa)
Syöttökenttä
06
Uusi yhteys voidaan puhelintilassa asettaa
kohtaan Puhelinvalikko Puhelinmuistio
Uusi kontakti.
HUOM
Mallille High Performance ei ole tekstipyörää, siinä ei TUNE-säädintä voida käyttää
merkkien syöttämiseen, vaan ainoastaan
numero- ja kirjainpainikkeita keskikonsolin
ohjauspaneelissa.
4
270
4. Syöttötilan vaihtamiseksi numeroihin, erikoismerkkeihin, vaihtamiseksi isojen/pienten kirjainten välillä tms., kääntäkää
TUNE-säädin listan (1) jonkin valinnan kohdalle (ks. selitystä seuraavassa taulukossa)
ja painakaa sitten OK/MENU.
Kun nimi on kirjoitettu valmiiksi, valitkaa OK
näytössä olevasta listasta (1) ja painakaa OK/
MENU. Jatkakaa nyt puhelinnumerolla vastaavalla tavalla kuin edellä.
Kun puhelinnumero on kirjoitettu, painakaa
OK/MENU ja valitkaa puhelinnumeron tyyppi
(Matkapuhelin, Koti, Työ tai Yleistä). Painakaa OK/MENU vahvistaaksenne.
Koskee vain versioita High Performance Multimedia ja Premium Sound Multimedia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kun kaikki tiedot on täytetty, valitkaa Tallenna
kontakti valikosta yhteystietojen tallentamiseksi.
123/
ABC
Vaihtakaa kirjainten ja numeroiden välillä painamalla OK/
MENU.
Lisää
Vaihtakaa erikoismerkkeihin
painikkeella OK/MENU.
OK
Tallentakaa ja siirtykää takaisin
kohtaan Lisää kontakti OK/
MENU-painikkeella.
Vaihtakaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla OK/
MENU.
Painakaa OK/MENU, kohdistin
asettuu ylimpänä näytössä olevaan syöttökentän (2) luokse.
Kohdistin voidaan nyt siirtää,
TUNE-säätimellä, sopivaan
kohtaan esim. uusien kirjainten
lisäämiseksi tai hävittämiseksi
painikkeella EXIT. Jotta uusia
kirjaimia voidaan lisätä, siirtykää
ensin takaisin syöttötilaan painamalla OK/MENU.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Lyhytnumero
Puhelinluettelon tyhjennys
Lyhytnumero voidaan puhelintilassa asettaa
kohtaan Puhelinvalikko Puhelinmuistio
Lyhytvalinta.
Auton puhelinluettelo voidaan tyhjentää, tämä
tehdään puhelintilassa kohdassa
Puhelinvalikko Puhelinmuistio
Tyhjennä puhelinmuistio.
Soittaminen lyhytnumerolla voidaan puhelintilassa tehdä keskikonsolin painikesarjan numeropainikkeilla, painamalla numeropainiketta ja
sen jälkeen OK/MENU. Jos yhtään yhteystietoa ei ole tallennettu lyhytnumerolle, saadaan
mahdollisuus tallentaa yhteystieto valitulle
lyhytnumerolle.
Elektronisen käyntikortin (vCard)
vastaanottaminen
On mahdollista ottaa muista (kuin autoon kulloinkin yhdistetyistä) matkapuhelimista vastaa
elektroninen käyntikortti (vCard) auton puhelinluetteloon. Tämän mahdollistamiseksi asetetaan auto näkyvään tilaan BluetoothŸ-järjestelmälle. Toiminto aktivoidaan puhelintilassa
kohdassa Puhelinvalikko Puhelinmuistio
Vastaanota vCard.
HUOM
Auton puhelinluettelon poistaminen hävittää
vain auton puhelinluettelossa olevat yhteystiedot. Matkapuhelimen puhelinluettelossa
olevia yhteystietoja ei poisteta.
Versioinformaatio BluetoothŸ
Auton ko. BluetoothŸ-versio voidaan nähdä
puhelintilassa kohdassa Puhelinvalikko
Puhelinasetukset Ajoneuvon Bluetoothversio.
06
Muistin tila
Muistin tila auton puhelinluettelossa ja yhdistetyn matkapuhelimen puhelinluettelossa voidaan puhelintilassa nähdä kohdassa
Puhelinvalikko Puhelinmuistio Muistin
tila.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
271
06 Infotainment
Matkapuhelimen puheääniohjaus*
Yleistä
Infotainment-järjestelmän puheääniohjaus1
antaa kuljettajalle mahdollisuuden aktivoida
puheella tiettyjä toimintoja BluetoothŸ-yhdistetyssä matkapuhelimessa tai Volvon navigointijärjestelmässä - RTI (Road and Traffic
Information System).
HUOM
•
•
06
Tässä osassa oleva informaatio selostaa puheäänikäskyjen käytön
BluetoothŸ-liitetyn matkapuhelimen
ohjaamiseksi. Yksityiskohtaiset tiedot
BluetoothŸ-kytketyn matkapuhelimen
käytöstä auton infotainment-järjestelmän kanssa katso sivu 263.
Volvon navigointijärjestelmällä - RTI
(Road and Traffic Information System)
on erillinen käyttöohjekirja, jossa on
lisätietoja puheääniohjauksesta ja -käskyistä järjestelmän ohjaamiseksi.
VAROITUS
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton
kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen
noudattamisesta.
Puheääniohjausjärjestelmä antaa kuljettajalle
mahdollisuuden aktivoida puheella tiettyjä toimintoja BluetoothŸ-yhdistetyssä matkapuhelimessa ja Volvon navigointijärjestelmässä - RTI
(Road and Traffic Information System) samalla,
kun kuljettaja voi pitää kädet ohjauspyörässä.
Tuleva data tapahtuu vuoropuheluna käyttäjän
lausumine käskyineen ja järjestelmän antamine
sanallisine vastauksineen. Puheääniohjausjärjestelmä käyttää samaa mikrofonia kuin
BluetoothŸ handsfree-järjestelmä (ks. kuvaa
sivulla 263) ja puheääniohjausjärjestelmän vastaus tulee auton kaiuttimien kautta.
Puheäänikäskyt antavat mukavuutta ja auttavat kuljettajaa olemaan häiriintymättä ja sen
sijaan keskittymään ajamiseen sekä suuntaamaan tarkkaavaisuutensa tiehen ja liikennetilanteeseen.
1
272
Kieli
Koskee vain autoja, joissa on Volvon navigointijärjestelmä - RTI (Road and Traffic Information System).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kieliluettelo.
Puheohjaus ei ole mahdollista kaikilla kielillä.
Puheohjaukselle käytettävissä olevat kielet on
merkitty pienellä kuvakkeella kieliluetteloon . Kielen vaihto tehdään valikkojärjestelmässä MY CAR, katso sivu 204.
06 Infotainment
Matkapuhelimen puheääniohjaus*
Aloittaminen
Ottakaa huomioon seuraavat seikat, kun käytätte puheääniohjausjärjestelmää:
• Käskyn yhteydessä - puhukaa äänimerkin
jälkeen, normaalilla äänellä tavallisella tahdilla.
• Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
• Auton ovien, ikkunoiden ja kattoluukun*
pitää olla kiinni.
•
Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa.
HUOM
Ohjauspyörän painikesarja.
Puheääniohjauksen painike
Järjestelmän aktivointi
Ennen kuin matkapuhelimen puheäänikäskyjä
voidaan käyttää, pitää matkapuhelimen olla liitetty ja yhdistetty BluetoothŸ handsfree-järjestelmän kautta. Jos puhelinkäsky annetaan eikä
yhtään matkapuhelinta ole liitettynä, järjestelmä ilmoittaa tästä. Lisätietoja matkapuhelimen liittämisestä ja yhdistämisestä, katso
sivu 264.
• Painakaa puheääniohjauksen (1) painiketta
järjestelmän aktivoimiseksi ja vuoropuhelun aloittamiseksi puheäänikäskyillä. Järjestelmä esittää tällöin tavallisesti esiintyvät käskyt keskikonsolin näytössä.
Jos on epävarmuutta käytettävästä käskystä, kuljettaja voi sanoa "Apua" - järjestelmä vastaa tällöin muutamilla eri käskyillä,
joita voidaan käyttää ko. tilanteessa.
Puheääniohjauksen aputoiminnot
• Ohje: Toiminto, joka auttaa Teitä tutustumaan järjestelmään ja menettelytapaan
käskyjen antamiseksi.
• Ääniharjoittelu: Toiminto, joka tekee
puheäänijärjestelmälle mahdolliseksi
oppia tuntemaan puheäänenne ja ääntämisenne. Toiminto antaa mahdollisuuden
puheharjoittaa kahta käyttäjäprofiilia.
Aputoimintohin voidaan päästä painamalla
painiketta MY CAR keskikonsolin ohjauspaneelissa ja sen jälkeen kääntämällä TUNE-säädin haluamanne valikkovalinnan kohdalle.
"ohje; käyttöohje"
Ohje voidaan käynnistää kahdella tavalla:
HUOM
Puheäänikäsky voidaan keskeyttää:
Ohje ja puheääniharjoittelu voidaan käynnistää vain auton ollessa pysäköitynä.
•
•
•
sanomalla "Keskeytä"
painamalla pitkään ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta
• Painakaa puheääniohjauksen painiketta ja
•
painamalla EXIT tai muuta päälähdepainiketta (esim. MEDIA).
• Aktivoikaa ohje valikkojärjestelmässä MY
06
olemalla puhumatta
sanokaa "Puheääniohjeita".
CAR kohdassa Asetukset
Äänitunnistusasetukset Voice
tutorial. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 202.
Ohje on jaettu 3 jaksoon, joiden läpikäynti kestää kaikkiaan noin 5 minuuttia. Järjestelmä
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
273
06 Infotainment
Matkapuhelimen puheääniohjaus*
aloittaa ensimmäisellä jaksolla. Jakson ohittamiseksi ja seuraavaan siirtymiseksi painakaa
puheääniohjauksen painiketta sekä sanokaa
"Seuraava". Siirtykää takaisin edelliseen jaksoon sanomalla "Edellinen".
Lopettakaa ohje painamalla pitkään puheääniohjauksen painiketta.
Ääniharjoittelu
Järjestelmä esittää Teille viisitoista sanontaa
lausuttavaksi. Ääniharjoittelu voidaan aloittaa
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Äänitunnistusasetukset
Voice training. Valitkaa Käyttäjä 1 tai
Käyttäjä 2. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 202.
Kun ääniharjoittelu on lopetettu, muistakaa
asettaa käyttäjäprofiilinne kohdassa Voice
user setting.
06
Lisää asetuksia valikkojärjestelmässä
MY CAR
• Käyttäjäasetus - Kaksi käyttäjäprofiilia
voidaan asettaa, toiminto aktivoidaan
valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa
Asetukset Äänitunnistusasetukset
Voice user setting. Valitkaa User 1 tai
User 2. Valikkojärjestelmän selostus,
katso sivu 202.
• Puheäänen voimakkuus - Voidaan muuttaa valikkojärjestelmässä MY CAR koh-
274
dassa Asetukset
Äänitunnistusasetukset
Puhetoiminnon äänenvoimakkuus.
Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 202.
Puheäänikäskyjen käyttö
Kuljettaja aloittaa vuoropuhelun puheäänikäskyillä painamalla puheääniohjauksen painiketta (ks. kuvaa sivulla 273).
Kun vuoropuhelu on aloitettu, tavallisesti esiintyvät käskyt esitetään näytössä. Harmaat tai
suluissa olevat tekstit eivät kuulu puhuttuun
käskyyn.
Kun kuljettaja tottuu järjestelmään, hän voi kiirehtiä käskyvuoropuhelua ja hypätä järjestelmän kehoitusten yli painamalla lyhyesti
puheääniohjauksen painiketta.
Käskyt voidaan antaa usealla tavalla
Käsky "Puhelin, soita yhteystietoon" voidaan
ääntää esimerkiksi:
• "Puhelin > Soita yhteystietoon" - Sanokaa
"Puhelin", odottakaa järjestelmän vastausta, ja jatkakaa sitten sanomalla "Soita
yhteystietoon."
Pikakäskyt
Puhelimen pikakäskyt ovat valikkojärjestelmässä MY CAR kohdassa Asetukset
Äänitunnistusasetukset Puhekäskyjen
luettelo Puhelinkäskyt sekä Yleiset
käskyt. Valikkojärjestelmän selostus, katso
sivu 202.
Antakaa numero
Järjestelmä ymmärtää numerot 0 (nolla) - 9
(yhdeksän). Nämä numerot voidaan lausua
yksittäin, usean numeron ryhminä kerrallaan tai
koko numero yhdella kerralla. Suurempaa
lukua kuin 9 (yhdeksän) järjestelmä ei voi käsitellä, esim. 10 (kymmenen) tai 11 (yksitoista)
eivät käy.
Seuraavassa on esimerkki vuoropuhelusta
puheäänikäskyillä. Järjestelmän vastaus vaihtelee tilanteen mukaan.
Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun
sanomalla:
Puhelin > soita numeroon
tai
Puhelin soita numeroon
Järjestelmän vastaus
Numero?
tai
• "Puhelin, soita yhteystietoon" - Sanokaa
koko käsky yhtenäisesti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Infotainment
Matkapuhelimen puheääniohjaus*
Käyttäjän toimenpide
Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun
sanomalla:
Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun
sanomalla:
Puhelin > soita yhteystietoon
Puhelin > soita puhepostilaatikkoon
tai
tai
Puhelin soita yhteystietoon
Puhelin soita puhepostilaatikkoon
Jatkakaa numeroiden sanomista. Kun olette
valmis, lopettakaa käsky sanomalla "Soita".
Jatkakaa vastaamalla järjestelmän kehotuksiin.
Jatkakaa vastaamalla järjestelmän kehotuksiin.
• Voitte myös muuttaa numeroa sanomalla
Ottakaa huomioon seuraavaa, kun soitatte
yhteystietoon:
Aloittakaa sanomalla puhelinnumeron numerot
(yksittäisinä lukuina, ts. kuusi-kahdeksan-seitsemän jne.) Jos sanotte useita numeroita ja
pidätte tauon, järjestelmä toistaa ne ja sanoo
sitten "Jatka".
käskyt "Korjaa" (mikä poistaa viimeksi lausutun numeroryhmän) tai "Poista" (mikä
poistaa koko lausutun puhelinnumeron).
Soittaminen puhelulistasta
Seuraavalla vuoropuhelulla voitte soittaa puhelun yhdestä matkapuhelimenne puhelulistoista.
Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun
sanomalla:
Puhelin > soita puhelulistasta
• Jos on olemassa useita yhteystietoja
samankaltaisella nimellä, nämä esitetään
näytössä numeroiduilla riveillä ja järjestelmä kehottaa Teitä valitsemaan rivinumeron.
• Jos listassa on useampia rivejä kuin mitä
samanaikaisesti voidaan esittää, saatte
sanomalla "Alas" mahdollisuuden selata
listaa alaspäin (ja sanomalla "Ylös" saatte
mahdollisuuden selata listaa ylöspäin).
tai
Soittaminen puhepostilaatikkoon
Puhelin soita puhelulistasta
Seuraava vuoropuhelu antaa Teille mahdollisuuden soittaa puhepostilaatikkoonne tarkistaaksenne, oletteko saanut viestejä. Puhepostilaatikkonne puhelinnumeron pitää olla rekisteröity BluetoothŸ-toiminnossa, katso
sivu 267.
Jatkakaa vastaamalla järjestelmän kehotuksiin.
Soittaminen yhteystietoon
Seuraava vuoropuhelu antaa Teille mahdollisuuden soittaa matkapuhelimenne ennalta
määriteltyihin yhteystietoihin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06
275
06 Infotainment
TV*
Yleistä
HUOM
Tämä järjestelmä tukee vain TV-lähetyksiä
maissa, jotka lähettävät mpeg-2-formaattina ja noudattavat DVB-T -normia. Järjestelmä ei tue TV-lähetyksiä, jotka ovat
mpeg-4 -formaattia tai analogisia lähetyksiä.
HUOM
TV-kuva näkyy vain auton seistessä. Kun
auto liikkuu yli n. 6 km/h:n nopeudella, kuva
katoaa, Kuva ei ole käytettävissä ajon
aikana ilmestyy näyttöön. Ääni kuuluu kuitenkin edelleen. Kuva palautuu taas, kun
auto on pysähtynyt.
06
TÄRKEÄÄ
Tietyissä maissa vaaditaan tälle tuotteelle
TV-lupa.
Valikoiden käyttö
Valikoita kohdassa MEDIA ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta*.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä, katso
sivu 238 ja valikkokatsaus, katso sivu 242.
Yleiskatsaus
Navigoikaa kanavaluetteloissa tai valikoissa kääntämällä TUNE-säädintä.
Vahvistakaa valintanne tai siirtykää valikkoon painamalla OK/MENU.
EXIT - vie ylöspäin valikkojärjestelmässä,
keskeyttää meneillään olevan toiminnon.
Seuraava käytettävissä oleva kanava esi/
.
tetään painamalla
Jos auto on varustettu ohjauspyörän painikesarjalla* ja/tai kaukosäätimellä*, näitä voidaan useissa tapauksissa käyttää keskikonsolin painikkeiden asemesta. Ohjauspyörän
painikesarjan kuvaus, katso sivu 236.
Kauko-ohjaimen kuvaus, katso sivu 280.
HUOM
276
Esivalintapainikkeet, numeronsyöttö.
HUOM
RSE-toiminnolla varustetuissa autoissa
takanäytöt eivät poistu toiminnasta.
Vastaanotto riippuu siitä, kuinka hyviä signaalin voimakkuus ja signaalin laatu ovat.
Lähetystä voivat häiritä eri tekijät, kuten
esim. korkeat rakennukset tai TV-lähettimen
oleminen kaukana. Peittoaste voi myös
vaihdella riippuen maasta, jossa olette.
ketta, esteitään oikotievalikko, jossa ovat
tavallisesti esiintyvät valikkovalinnat.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
MEDIA-painike. Viimeisin aktivoitu lähde
(esim. iPodŸ tai TV) aktivoidaan. Jos lähde
on aktivoitu ja painetaan MEDIA-paini-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Infotainment
TV*
TV:n katselu
–
Painakaa MEDIA, kääntäkää TUNE-säädintä, kunnes TV esitetään näytössä, painakaa OK/MENU.
> Haku käynnistyy ja lyhyen hetken kuluttua esitetään viimeisin käytetty kanava.
Kanavien vaihto
Kanavaa voidaan vaihtaa seuraavalla tavalla:
• Kääntäkää TUNE-säädintä, lista kaikista
alueella käytettävissä olevista kanavista
esitetään. Jos jokin näistä kanavista on jo
aiemmin tallennettu esivalinnaksi, esitetään sen esivalintanumero kanavan nimen
oikealla puolella. Jatkakaa kääntämällä
TUNE-säädin haluamallenne kanavalla ja
painakaa OK/MENU.
• Painamalla esivalintapainikkeita (0-9).
• Painamalla lyhyesti painikkeita
/
esitetään seuraava alueella käytettävissä
oleva kanava.
HUOM
Jos autoa siirretään maan sisällä, esim. kaupungista toiseen, ei ole varmaa, että esivalinnat ovat käytettävissä uudessa paikassa,
koska taajuusalue on voinut muuttua. Tehkää tällöin uusi haku ja tallentakaa uusi esivalintalista, ks. kohtaa "Käytettävissä olevien TV-kanavien tallennus esivalinnoiksi",
sivu 278.
HUOM
Jos esivalintapainikkeilla ei saada vastaanottoa, tämä voi johtua siitä, että auto on eri
paikassa kuin missä TV-kanavien haku tehtiin, esim. jos auto on ajettu Saksasta Ranskaan. Tällöin voidaan joutua tekemään uusi
maan valinta ja uusi haku.
TV-kanavien haku/Esivalintalista
4. Kääntäkää TUNE-säädin joko kohtaan
Muut maat tai jonkin aiemmin valitun
maan kohdalle. Painakaa OK/MENU.
> Lista kaikista käytettävissä olevista
maista esitetään.
5. Kääntäkää TUNE-säädin haluamanne
maan (esim. Ruotsi) kohdalle ja painakaa
OK/MENU.
> Käytettävissä olevien TV-kanavien
automaattinen haku käynnistyy, tämä
haku kestää pienen hetken. Sinä aikana
esitetään kuvaa ko. kanavalta, joka löydettiin ja tallennetaan esivalinnaksi. Kun
haku on valmis, esitetään ilmoitus ja
kuva näytetään. Esivalintalista (enintään
30 esivalintaa) on nyt luotu ja käytettävissä. Kanavan vaihtaminen, katso
sivu 277.
Haku ja esivalintojen tallennus voidaan keskeyttää painamalla EXIT.
1. Painakaa TV-tilassa OK/MENU.
06
2. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan TVvalikko ja painakaa OK/MENU.
3. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan Valitse
maa ja painakaa OK/MENU.
> Jos aiemmin on valittu yksi tai useampi
maa, nämä esitetään listassa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
277
06 Infotainment
TV*
Kanavien hallinta
Esivalintalistaa voidaan muokata. Esivalintalistassa olevien kanavien järjestystä voidaan
muuttaa. TV-kanavalla voi olla useampi kuin
yksi paikka valintalistassa. TV-kanavien sijainti
voi myös vaihdella esivalintalistassa.
Järjestyksen muuttamiseksi esivalintalistassa
siirtykää TV-tilassa kohtaan TV-valikko
Lajittele kanavat.
1. Kääntäkää TUNE-säädin siirrettäväksi
haluamanne kanavan kohdalle listassa ja
vahvistakaa painamalla OK/MENU.
> Valittu kanava merkitään.
2. Kääntäkää TUNE-säädin uuteen paikkaan
listassa ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU.
> Kanavat vaihtavat paikkaa keskenään.
06
Esivalittujen kanavien (enintään 30 kappaletta)
jälkeen ovat käytettävissä kaikki muut alueella
olevat kanavat. Kanava voidaan siirtää ylempänä olevaan paikkaan esivalintalistassa.
Käytettävissä olevien TV-kanavien
tallennus esivalinnoiksi
Jos autoa on siirretty maan sisällä, esim. kaupungista toiseen, ei ole varmaa, että esivalinnat
ovat käytettävissä uudella paikkakunnalla,
koska taajuusalue on voinut muuttua. Tehkää
278
tällöin uusi haku ja tallentakaa uusi esivalintalista.
Teksti-TV
1. Painakaa TV-tilassa OK/MENU.
Teksti-TV:n katselu on mahdollista. Menetelkää näin:
2. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan TVvalikko ja painakaa OK/MENU.
1. Painakaa
messä.
3. Kääntäkää TUNE-säädin kohtaan
Automaattinen tallennus ja painakaa
OK/MENU.
> Käytettävissä olevien TV-kanavien
automaattinen haku käynnistyy, tämä
haku kestää pienen hetken. Sinä aikana
esitetään kuvaa ko. kanavalta, joka löydettiin ja tallennetaan esivalinnaksi. Kun
haku on valmis, esitetään ilmoitus ja
kuva näytetään. Esivalintalista (enintään
30 esivalintaa) on nyt luotu ja käytettävissä. Kanavan vaihtaminen, katso
sivu 277.
2. Syöttäkää sivunumero (3 numeroa) numeropainikkeilla (0-9) sivun valitsemiseksi.
> Sivu näytetään automaattisesti.
TV-kanavien skannaus
Toiminto hakee automaattisesti taajuusalueen
läpi kaikkia käytettävissä olevia kanavia alueella, jolla olette. Kun kanava on löydetty, sitä
esitetään n. 10 sekuntia, sen jälkeen haku jatkuu. Haku pysäytetään painamalla EXIT, tällöin
jatkuu juuri katseltavan kanavan esittäminen.
Haku ei vaikuta esivalintalistaan.
Aktivoikaa skannaus TV-tilassa kohdassa TVvalikko Selaus.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
-painiketta kaukosääti-
Syöttäkää uusi sivunumero tai painakaa
/
siirtyäkkauko-ohjaimen painikkeita
senne seuraavalle sivulle.
Palatkaa TV-kuvaan painamalla EXIT tai painamalla kaukosäätimessä olevaa
-painiketta.
Myös teksti-TV:tä voidaan ohjata kauko-ohjaimen värillisillä painikkeilla.
Tietoja ko. ohjelmasta
Painakaa INFO-painiketta saadaksenne tietoja
ko. ohjelmasta, seuraavasta ohjelmasta ja sen
alkamisajasta. Jos INFO-painiketta painetaan
vielä kerran, voidaan tietyissä tapauksissa
saada lisätietoja ko. ohjelmasta, kuten alkamis- ja päättymisaika sekä lyhyt selostus ko.
ohjelmasta. Lisätietoja INFO-painikkeesta,
katso sivu 235.
TV-kuvaan palaamiseksi odottakaa muutamia
sekunteja tai painakaa EXIT.
06 Infotainment
TV*
Kuva-asetukset
Valovoiman ja kontrastin asetuksia voidaan
säätää. Lisätietoja, katso sivu 256.
Vastaanotto menetetään
Jos esitettävän TV-kanavan vastaanotto
häviää, kuva pysähtyy. Pian tämän jälkeen saadaan ilmoitus, joka kertoo, että ko. TV-kanavan
vastaanotto on hävinnyt ja että uusi kanavan
haku on käynnissä. Kun vastaanotto palaa, TVkanavan esittäminen käynnistyy suoraan. On
mahdollista vaihtaa kanavaa milloin tahansa,
kun ilmoitus esitetään.
Jos ilmoitus Ei vastaanottoa, hakee esitetään, tämä johtuu siitä, että järjestelmä on
havainnut kaikkien TV-kanavien vastaanoton
puuttuvan. Mahdollinen syy voi olla, että valtakunnan raja on ylitetty ja että järjestelmä on
asetettu väärälle maalle. Vaihtakaa siinä
tapauksessa oikeaan maahan kohdan "TVkanavien haku/Esivalintalista" mukaisesti,
katso sivu 277.
06
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
279
06 Infotainment
Kaukosäädin*
Yleistä*
Kaukosäädintä voidaan käyttää infotainmentjärjestelmän kaikkiin toimintoihin. Kaukosäätimen painikkeilla on vastaavat toiminnat kuin
painikkeilla keskikonsolissa tai ohjauspyörän
painikesarjassa*.
Kauko-ohjainta käytettäessä painakaa ensin
kaukosäätimen painike
asentoon F.
Suunnatkaa sen jälkeen kaukosäädin kohti IPvastaanotinta, joka on sijoitettu INFO-painikkeen (katso sivu 235) oikealle puolelle keskikonsoliin.
Jos auto on varustettu takanäytöillä* ja haluatte
ohjata toista näistä, valitkaa haluamanne
.
näyttö kaukosäätimen painikkeella
Suunnatkaa sen jälkeen kaukosäädin kohti
ohjattavan näytön IP-vastaanotinta, katso
sivu 282.
VAROITUS
06
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta
jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa.
Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen
yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
HUOM
Älkää altistako kauko-ohjainta voimakkaalle
auringonvalolle (esim. kojelaudan päällä) tällöin voi syntyä ongelmia paristojen
kanssa.
Toiminnot
Painike
Toiminto
Valitkaa väliltä:
L = Näyttö vasemmalla takana*
F = Näyttö edessä
R = Näyttö oikealla takana*
Vaihtaminen navigointiin*
Vaihtaminen radiolähteeseen
(AM, FM1 jne.)
Vaihtaminen medialähteeseen
(Levy, TV* jne.)
Vaihtaminen BluetoothŸ handsfree -toimintoon*
Askeltaminen/kelaaminen taaksepäin, raidan/kappaleen
vaihto.
Vastaa TUNE-säädintä keskikonsolissa.
280
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Infotainment
Kaukosäädin*
Painike
Toiminto
Painike
Toiminto
Soitto/tauko
Suosikkien pikavalinta.
Pysäytys
Askeltaminen/kelaaminen
eteenpäin, raidan/kappaleen
vaihto.
Tietoja ko. ohjelmasta, kappaleesta jne. Käytetään myös, kun
tietoja saatavilla on enemmän
kuin mitä näytössä voidaan esittää.
Valikko
Ääniraidan kielen valinta
Edelliseen, keskeyttää toiminnon, hävittää syötetyn merkin
Alitekstit, tekstin kielen valinta
Navigointi ylös/alas
Navigointi oikealle/vasemmalle
Teksti-TV*, päällä/pois
1. Painakaa paristoluukun lukitusta alas ja
työntäkää paristoluukkua IP-linssin suuntaan.
2. Poistakaa käytetyt paristot, kääntäkää
uudet paristot paristolokeron symbolien
mukaan ja asettakaa ne paikoilleen.
Kaukosäätimen pariston vaihto
3. Asentakaa luukku takaisin.
Valinnan vahvistaminen tai siirtyminen valitun lähteen valikkojärjestelmään
Äänenvoimakkuus, vähentäminen
Äänenvoimakkuus, lisääminen
0-9
Kanavien esivalinta, numeroiden
ja kirjainten syöttö
HUOM
Paristojen käyttöikä on tavallisesti 1-4
vuotta riippuen siitä, kuinka paljon kaukosäädintä käytetään.
06
HUOM
Käytetyt paristot on hävitettävä ympäristön
kannalta sopivalla tavalla.
Kaukosäädin toimii neljällä paristolla, jotka
ovat tyyppiä AA/LR6.
Pitäkää pitkillä matkoilla mukananne varaparistoja.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
281
06 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Yleiskatsaus
06
Näyttö
Yleistä
Kuulokeliitäntä
RSE-järjestelmä on takaistuimen viihdejärjestelmä, joka mahdollistaa esimerkiksi videon
katselun, musiikin soittamisen, radion kuuntelun, TV:n katselun* tai muun ulkoisen varusteen
(esim. pelikonsolin) liittämisen.
Päällä/Pois -painike
A/V-AUX -liitäntä
Kaukosäädin
Kuulokkeet
IP-vastaanotin/-lähetin
RSE-järjestelmä on täysin integroitu auton
infotainment-järjestelmään ja sitä voi käyttää
samanaikaisesti infotainment-järjestelmän
muiden toimintojen kanssa.
Kun takaistuinten matkustajat käyttävät esimerkiksi A/V-AUX-liitäntää tai katsovat TV:tä*
kuunnellen samalla ääntä kuulokkeista, kuljettaja ja etuistuimen matkustaja voivat edelleen
282
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
käyttää auton radiota tai mediasoitinta. Kuitenkin mediasoitin voi soittaa vain yhtä levyä kerrallaan. On mahdollista soittaa musiikkia esim.
iPodistaŸ tai virtautetuista äänitiedostoista
BluetoothinŸ kautta.
RSE-järjestelmää voi ohjata etumaisesta näytöstä (vanhempien ohjaus).
Ko. näytössä voidaan näyttää tai soittaa eri
medioita eri lähteistä. Voidaan myös näyttää tai
soittaa mediaa samasta lähteestä yhdessä tai
useammassa näytössä (edessä, oikealla
takana ja vasemmalla takana). Videota ei voi
06 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
soittaa USB-liitännästä samalla, kun soitetaan
CD- tai DVD-levyä.
TÄRKEÄÄ
Kuormatessanne matkatavaroita ja suuria
esineitä autoon varmistakaa, että niskatuissa oleville näytöille jätetään riittävästi
tilaa siten, etteivät näytöt naarmuunnu tai
vaurioidu. Peittäkää näytöt sopivalla peitemateriaalilla kuormauksen yhteydessä.
Langattomat kuulokkeet
HUOM
Pidentyneen käytön (yli 10 minuuttia) yhteydessä moottorin ollessa sammutettuna
auton käynnistysakun kapasiteetti voi laskea niin matalaksi, ettei moottoria voida
käynnistää.
Näissä tapauksissa näytössä esitetään
ilmoitus.
Valikoiden käyttö
HUOM
Näytöt ja kauko-ohjain eivät toimi hyvin
matalissa tai korkeissa lämpötiloissa - ne
"heräävät henkiin" vasta, kun ilmastointilaite on saanut aikaan hyväksyttävän käyttölämpötilan matkustamoon.
HUOM
Puhdistakaa IP-vastaanottimen linssi säännöllisesti kostealla rievulla, likainen linssi
vaikuttaa kauko-ohjauksen toimintaan.
Virrankulutus, virtalukon asennot
Järjestelmä voidaan aktivoida virtalukon asennossa I tai II sekä moottorin ollessa käynnissä.
Kun auto käynnistetään, elokuva keskeytyy
tilapäisesti, ja jatkuu moottorin käynnistyttyä.
RSE:n valikoita ohjataan kaukosäätimellä.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 288.
Säädin kanavalle A (CH.A) tai kanavalle B
(CH.B)
Kaukosäädin
RSE-järjestelmä on varustettu kaukosäätimellä. Sillä voi ohjata ko. näytön toimintoja.
Kaukosäätimellä voidaan käyttää myös muita
infotainment-järjestelmän toimintoja, myös
takaistuimelta.
Tietoja kaukosäätimestä, katso sivu 280.
Päällä/Pois -painike
Äänenvoimakkuus
Merkkivalo Päällä/Pois
06
RSE-järjestelmään kuuluu kahdet langattomat
kuulokkeet.
Langattomat kuulokkeet aktivoidaan Päällä/
Pois -painikkeella (2), merkkivalo syttyy (4).
Valitkaa CH.A (kanava A) tai CH.B (kanava B)
säätimellä (1). Säätäkää äänenvoimakkuutta
voimakkuussäätimellä (3).
Kuulokkeet suljetaan automaattisesti noin 3
minuutin kuluttua, jos niitä ei käytetä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
283
06 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Langattomien kuulokkeiden pariston
vaihto
Kuulokkeet toimivat kahdella AAA-tyyppisellä
paristolla.
Pitäkää pitkillä matkoilla mukananne varaparistoja.
Ympäristönäkökohdat
A/V-AUX-liitännän kytkeminen
Käytetyt paristot on hävitettävä ympäristön
kannalta sopivalla tavalla.
Kuulokeliitäntä
Ulkoiset kuulokkeet voidaan liittää niskasuojan
sivulla olevan kuulokeliitännän (3,5 mm) kautta,
ks. kuvaa sivulla 282. Äänenvoimakkuutta säädetään kaukosäätimellä.
A/V-AUX-liitäntä, sähköliitäntä 12 V
Liitäntään voidaan kytkeä erillisiä laitteita. Noudattakaa aina ulkoisen laitteen, valmistajan tai
myyjän antamia kytkentäohjeita. A/V-AUX-liitäntään kytketty varuste voi käyttää näyttöjä,
langattomia kuulokkeita, kuulokeliitäntää ja
auton kaiuttimia.
06
Langattomat kuulokkeet.
1. Ruuvatkaa ruuvit irti ja irrottakaa paristolokeron kansi.
2. Poistakaa molemmat käytetyt paristot,
kääntäkää uudet paristot paristolokeron
symbolien mukaan ja asettakaa ne paikalleen.
HUOM
Asiakas vastaa siitä, ettei varustus, joka on
kytketty A/V-AUX-tuloliitäntään tai kuulokeliitäntään, aiheuta häiriöitä auton RSE-järjestelmään.
3. Asettakaa luukku paikalleen ja kiinnittäkää
ruuvi.
284
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
A/V-AUX-liitäntä on sijoitettu kyynärnojan alle tunnelikonsoliin.
1. Kytkekää videokaapeli keltaiseen liittimeen.
2. Kytkekää vasen äänikaapeli valkoiseen liittimeen ja oikea punaiseen.
3. Liittäkää virtajohto sähköliitäntään, jos laitteenne on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle.
Noudattakaa aina ulkoisen varusteen ohjetta
kytkennässä.
Sähköliitännän sijainti, katso sivu 229
Äänen/kuvan toistaminen A/V-AUXliitännän kautta
1. Asettakaa takanäyttö päälle painamalla
Päällä/Pois -painiketta näytössä.
06 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
2. Suunnatkaa kaukosäädin näytössä olevaa
,
IP-vastaanotinta kohti ja painakaa
kääntäkää TUNE-säädin asentoon A/V
AUX , vahvistakaa valinta painamalla
.
1. Painakaa MEDIA, kääntäkää TUNE-säädintä siirtyäksenne kohtaan RSE näytössä,
vahvistakaa valinta painamalla OK/MENU.
Asetukset etunäytöstä
2. Kääntäkää TUNE-säädintä valitaksenne
oikean, vasemman tai molemmat näytöt, ja
vahvistakaa painamalla OK/MENU.
3. Kytkekää yhdistetty varustus päälle ja painakaa PLAY tai vastaavaa yhdistetyssä
varustuksessa.
3. Kääntäkää TUNE-säädintä valitaksenne
RADIO, MEDIA (tai RSE-asetukset). Painakaa OK/MENU vahvistaaksenne.
Tulovoimakkuus
4. Kääntäkää TUNE-säätimellä haluttuun lähteeseen (esim. Levy) ja vahvistakaa painamalla OK/MENU. Valittu lähde käynnistyy
automaattisesti (jos esim. levy on mediasoittimessa).
Tulovoimakkuutta säädetään valikossa kohdassa A/V AUX -tuloäänenvoimakk..
Järjestelmän aktivointi
MEDIA
RSE-järjestelmä voidaan aktivoida joko etu- tai
takanäytöstä.
TUNE
Etunäytöstä, painakaa MEDIA, kääntäkää
TUNE-säädintä ja valitkaa RSE, vahvistakaa
painamalla OK/MENU.
Takanäytöstä, painamalla Päällä/Pois -painiketta takanäytössä ja sen jälkeen painamalla
tai
kaukosäätimessä, kääntämällä
TUNE-säädintä ja sekä valitsemalla lähde
(esim. Levy), vahvistakaa valinta painamalla
.
Keskeyttäkää ja siirtykää takaisin painamalla
EXIT.
OK/MENU
Myös kaukosäädintä voidaan käyttää asetuksiin. Lisätietoja kaukosäätimestä, katso
sivu 280.
EXIT
Takanäyttöjen lähteen valinta
Etunäytöstä on mahdollista valita lähde (jota
näytetään tai soitetaan) oikeassa tai vasemmassa takanäytössä. Sama lähde voidaan
valita molemmille näytöille tai eri lähteet
oikealle ja vasemmalle näytölle.
06
TV:n lapsilukko*
TV:lle on mahdollista asettaa sallittu ikäraja,
jolloin vain sopivan ikäisille tarkoitettua ohjelmaa voidaan näyttää. Asetus aktivoidaan
molemmille näytöille.
Aktivoikaa kohdassa RSE-asetukset TVlapsilukko, kohtien 2-4 mukaisesti osassa
"Takanäyttöjen lähteen valinta", katso
sivu 285. Valitkaa väliltä Ikä 0-6, Ikä 7-13 Ikä
14-18 ja Ei lapsilukkoa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
285
06 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Ääni pois
Näyttöasetukset1 takanäyttö
Etunäytöstä voidaan sulkea ääni pois molemmilta takanäytöiltä. Toiminto aktivoidaan kohdassa RSE-asetukset Mykistys, kohtien
2-4 mukaisesti osassa "Takanäyttöjen lähteen
valinta", katso sivu 285.
Videotiedostoja soitettaessa ja katseltaessa
TV:tä* on käytettävissä ponnahdusvalikko, kun
kaukosäätimessä. Ponnahpainetaan
dusvalikon sisältö on erilainen riippuen siitä,
mitä soitetaan tai näytetään.
Näyttö kiinni
Päivä-/Yötila
Etunäytöstä voidaan sulkea kuva pois molemmilta takanäytöiltä. Toiminto aktivoidaan kohdassa RSE-asetukset Näyttö pois päältä,
kohtien 2-4 mukaisesti osassa "Takanäyttöjen
lähteen valinta", katso sivu 285.
Näyttö voidaan asettaa kolmeen eri tilaan eri
valaistusolosuhteita varten. Valitkaa väliltä
Auto, Päivä ja Yö.
Painakaa jotain kaukosäätimen numeropainikkeista (0 - 9) näytön kytkemiseksi takaisin
päälle. Näyttö kytkeytyy tilaan Päällä myös,
kun virta kytketään päälle.
06
Painakaa
kaukosäätimessä ja vaihtakaa
tilaa kohdassa Päivä-/Yötila näytössä. Yleisiä
tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 288.
Kuva-asetukset
Kaukosäädön sulkeminen (edessä)
Valovoiman, kontrastin, sävyn ja värin asetuksia voidaan säätää.
Etunäytön IP-vastaanotin voidaan sulkea, mikä
aiheuttaa sen, ettei kaukosäädintä voi käyttää
etunäytölle. Toiminto aktivoidaan kohdassa
RSE-asetukset Kytke (etu) kauko-ohjaus
pois, kohtien 2-4 mukaisesti osassa "Takanäyttöjen lähteen valinta", katso sivu 285.
Painakaa
kaukosäätimessä ja vaihtakaa
tilaa kohdassa Kuvasäädöt näytössä. Yleisiä
tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 288.
Näyttöformaatti
On mahdollista valita näyttöformaateista
Normaali, Zoom ja Näytön sovitus.
1
2
286
Käytössä vain soitettaessa videotiedostoja ja katsottaessa TV:tä*.
Koskee vain DVD-videolevyjä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Normaali - Kuva näytetään normaalitilassaan
(tavallisesti 4:3- tai 16:9-formaatti).
Zoom - Koko näyttöä hyödynnetään, mutta
osia kuvasta leikataan pois.
Näytön sovitus - Koko näyttöä hyödynnetään,
mutta kuvan suhteet voivat hieman vääristyä.
Jos muuta ei ilmoiteta, näytetään kuva näyttöformaattina Normaali.
Painakaa
kaukosäätimessä ja vaihtakaa
tilaa kohdassa Näytön kuvasuhde näytössä.
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 288.
Lähteen valikko
Mitä lähteen valikon ponnahdusvalikossa näytetään, riippuu siitä, mitä soitetaan tai näytetään, se voi olla esim. Valikko data-CD/DVD
tai USB-valikko. Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 288.
DVD-levyn valikko2
Jos soitetaan DVD-videolevyä, näytetään tämä
valikkovaihtoehto putkahdusvalikossa. Yleisiä
tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 288.
06 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Valikkoasetukset takanäytöstä
Yleisiä tietoja valikoiden käytöstä ja valikkorakenteista, katso sivu 288.
Satunnaisvalinta3
TV-kanavien haku/Esivalintalista
Ks. sivu 277.
Ks. sivu 255.
Käytettävissä olevien TV-kanavien
tallennus esivalinnoiksi
Kansion uusintatoisto4
Ks. sivu 278.
Ks. sivu 255.
DivXŸ Video On Demand4
Mediasoitin voidaan rekisteröidä tyyppiä DivX
VOD olevien tiedostojen soittamiseksi poltetuilta levyiltä tai USB:stä. Rekisteröintikoodi on
levytilassa tai USB-tilassa valikossa kohdassa
DivX® VOD -koodi. Lisätietoja, käykää osoitteessa www.divx.com/vod.
USB-jakaja
USB-jakaja voidaan kytkeä USB-liitäntään,
katso sivu 259.
1. Asettakaa langattomat kuulokkeet päähänne, valitkaa CH.A (vasen näyttö) tai
CH.B (oikea näyttö).
TV-asetukset*
2. Suunnatkaa kaukosäädin näytössä olevaa
IP-vastaanotinta kohti ja painakaa
,
kääntäkää TUNE-säädin halutun lähteen
kohdalle (Levy, USB, AUX jne.), vahvistakaa valinta painamalla
.
TV-kanavien skannaus
3. Asettakaa CD-levy auton mediasoittimeen
tai kytkekää ulkoinen äänilähde auton
USB-/AUX-liitäntöjen tai BluetoothinŸ
kautta.
Ks. sivu 278.
Musiikki, video, radio ja TV*
Toisto ja navigointi soittolistoissa
Musiikin soittaminen
On mahdollista toistaa musiikkia levyn urilta/
äänitiedostoista auton mediasoittimen kautta,
USB-/AUX-tuloliitännästä tai virtautettujen
äänitiedostojen kautta BluetoothŸ-yhdistetystä matkapuhelimesta.
HUOM
Järjestelmä tukee sitä, että vain yksi iPodŸkäyttäjä on sen navigointitilassa (soittolistassa) kerrallaan.
Pyörittäkää kaukosäätimen vierityspyörää
päästäksenne soittolistaan/kansiorakenteeseen. Painamalla
vahvistetaan joko alikansion valinta tai käynnistetään valitun levyraidan/äänitiedoston toisto. Levyn raitoja/äänitiedostoja voidaan toistaa myös painamalla
kaukosäätimessä sekä levyn raitaa/äänitiedostoa vaihtaa painamalla
/
.
Pysäyttäkää toisto painamalla
.
06
Lisätietoja, katso sivu 254.
Lisätietoja mediasoittimesta, USB/AUX:stä ja
Media BluetoothistaŸ, ks. sivuja 253, 257 ja
260.
3
4
Koskee CD-audiota, CD-/DVD-levyjä, USB:tä ja iPodiaŸ.
Koskee VC-/DVD-levyjä ja USB:tä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
287
06 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Videon katselu
Videota voidaan katsella levyn raidoilta/videotiedostoista auton mediasoittimen tai USB-liitännän kautta.
Lisätietoja mediasoittimesta ja USB:stä, ks.
sivut 253 ja 257.
1. Asettakaa langattomat kuulokkeet päähänne, valitkaa CH.A (vasen näyttö) tai
CH.B (oikea näyttö).
2. Suunnatkaa kaukosäädin näytössä olevaa
,
IP-vastaanotinta kohti ja painakaa
kääntäkää TUNE-säädin halutun lähteen
kohdalle (Levy tai USB), vahvistakaa
valinta painamalla
.
3. Asettakaa DVD-levy auton mediasoittimeen tai kytkekää ulkoinen lähde auton
USB-liitännän kautta.
06
Toisto ja navigointi
Toistakaa levyn raita/videotiedosto painamalla
kaukosäätimessä ja vaihtakaa levyn raitaa/videotiedostoa painamalla
/
.
. Lisätietoja
Lopettakaa toisto painamalla
toistosta ja navigoinnista DVD-videolevyillä,
katso sivu 255, ja videotiedostoissa, katso
sivu 254.
namalla lyhyesti painikkeita. Äänitiedostoja
pikakelataan yhdellä nopeudella, kun taas
videotiedostoja voidaan pikakelata neljällä eri
nopeudella. Pikakelaus lopetetaan painamalla
-,
- tai vastakkaista
/
painiketta.
Radion kuuntelu
Radiota voidaan kuunnella auton radion kautta.
1. Asettakaa langattomat kuulokkeet päähänne, valitkaa CH.A (vasen näyttö) tai
CH.B (oikea näyttö).
2. Suunnatkaa kaukosäädin näytössä olevaa
,
IP-vastaanotinta kohti ja painakaa
kääntäkää TUNE-säädin halutun lähteen
kohdalle (AM, FM1, DAB1* jne.), vahvistakaa valinta painamalla
.
3. Valitkaa asema jollain kaukosäätimen esivalintapainikkeella (0 - 9) tai painakaa
/
, niin radio hakee seuraavaa/
edellistä käytettävissä olevaa asemaa.
Lisätietoja radiosta, katso sivu 246.
TV:n katselu*
TV:tä voidaan katsella auton mediasoittimen
kautta.
Pikakelaus
Käynnistäkää pikakelaus eteen-/taaksepäin
painamalla pitkään painikkeita
/
.
Lisätkää sen jälkeen kelauksen nopeutta pai-
288
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
1. Asettakaa langattomat kuulokkeet päähänne, valitkaa CH.A (vasen näyttö) tai
CH.B (oikea näyttö).
2. Suunnatkaa kaukosäädin näytössä olevaa
IP-vastaanotinta kohti ja painakaa
,
kääntäkää TUNE-säädin asentoon TV,
vahvistakaa valinta painamalla
.
3. Valitkaa kanava jollain kaukosäätimen esivalintapainikkeella (0 - 9) tai painakaa
/
, alueella oleva seuraava/edellinen käytettävissä oleva kanava näytetään.
Lisätietoja TV:stä, katso sivu 276.
Valikoiden käyttö RSE
Yleistä
RSE-valikoita ohjataan sekä etunäytöstä että
ko. takanäytöstä. Etunäytöstä voidaan sekä
aktivoida lähde takanäytölle että tehdä tiettyjä
asetuksia molemmille takanäytöille.
06 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
RSE-valikot, etunäyttö
Ponnahdusvalikko RSE5
Valikkoon pääsemiseksi pitää ensin valita
RSE kohdassa MEDIA etunäytön kautta. Painakaa sen jälkeen OK/MENU päästäksenne
valikkoon. Kääntäkää TUNE-säätimellä haluttuun valintaan ja vahvistakaa painamalla OK/
MENU. Kaukosäädintä ja ohjauspyörän painikesarjaa voidaan myös käyttää.
Painakaa
kaukosäätimessä, kun videotiedostoa toistetaan tai TV:tä* näytetään, päästäksenne ponnahdusvalikkoon. Valikkovalinnat tehdään kaukosäätimen vierityspyörän ja
painikkeiden avulla. Tietoja kaukosäätimestä,
katso sivu 280.
Valikko koskien seuraavia: AM, FM1, FM2,
DAB1* ja DAB2*:
Päivä-/Yötila
Näyttö pois päältä
Nollaa kaikki RSE-asetukset
MEDIA
Asetuksia voidaan tehdä joko oikealle tai
vasemmalle näytölle tahi molemmille näytöille.
Näytön kuvasuhde
Kuvasäädöt
RSE CD Audio -valikko
Vasemman RSE-näytön valikko, Oikean
RSE-näytön valikko ja Molempien RSEmonitorien valikko:
Päivä-/Yötila
Levyvalikko
Lähteen
Satunnaissoitto
valikko6
Päivä-/Yötila
DVD-levyvalikko7
Pois päältä/Virta päälle
RADIO
Näyttö pois päältä
MEDIA
RSE-asetukset
Mykistys
Näyttö pois päältä
Kytke (etu) kauko-ohjaus pois
Painakaa
kaukosäätimessä, kun lähde
(esim. Levy) on valittuna, päästäksenne takanäytön RSE-valikoihin.
Valikkovalinnat tehdään kaukosäätimen vierityspyörän ja painikkeiden avulla. Tietoja kaukosäätimestä, katso sivu 280.
TV-lapsilukko
Nollaa kaikki RSE-asetukset
5
6
7
Nollaa levyasetukset
RSE-valikot, takanäytöt
RSE CD/DVD Data -valikko
Levyvalikko
06
Satunnaissoitto
Toista hakemisto
DivX® VOD -koodi
Päivä-/Yötila
RADIO
Näyttö pois päältä
Koskee vain videotiedostojen soittamista tai TV:n näyttämistä*.
Mitä lähteen valikon ponnahdusvalikossa näytetään, riippuu siitä, mitä soitetaan tai näytetään, se voi olla esim. Valikko data-CD/DVD tai USB-valikko.
Koskee vain DVD-videolevyjä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
289
06 Infotainment
RSE - Takaistuimen viihdejärjestelmä*
Päivä-/Yötila
RSE TV -valikko*
RSE DVD Video -valikko
Näyttö pois päältä
TV-valikko
Levyvalikko
Nollaa AUX-asetukset
Nollaa levyasetukset
DVD-levyvalikko
RSE A/V-AUX -valikko
Tekstitys
A/V AUX -valikko
Selaus
A/V AUX -tuloäänenvoimakk.
Päivä-/Yötila
Laajennetut asetukset
Päivä-/Yötila
Näyttö pois päältä
Päivä-/Yötila
Näyttö pois päältä
Nollaa TV-asetukset
Näyttö pois päältä
Nollaa AUX-asetukset
RSE USB -valikko
RSE iPod -valikko
iPod-valikko
Satunnaissoitto
USB-valikko
Satunnaissoitto
Päivä-/Yötila
Toista hakemisto
Näyttö pois päältä
DivX® VOD -koodi
Nollaa iPod-asetukset
Valitse USB-laite
RSE BluetoothŸ-valikko
Päivä-/Yötila
Bluetooth-valikko
Näyttö pois päältä
Satunnaissoitto
Nollaa USB-asetukset
Päivä-/Yötila
RSE AUX -valikko
Näyttö pois päältä
AUX-valikko
Nollaa Bluetooth-asetukset
AUX-tuloäänenvoimakkuus
290
Automaattinen tallennus
Kielen valinta äänilähteelle
Nollaa levyasetukset
06
Valitse maa
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Infotainment
06
291
Suosituksia ajettaessa..........................................................................
Tankkaus...............................................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Kuormaus..............................................................................................
Kuormatila.............................................................................................
Perävaunun vetäminen.........................................................................
hinaaminen ja vetäminen......................................................................
292
294
297
298
302
305
308
314
MATKANNE AIKANA
07 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
Yleistä
Taloudellinen ajo
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen on ajamista ennakoiden ja pehmeästi
sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista vallitsevaan tilanteeseen.
• Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella,
sovitettuna ko. liikennetilanteeseen ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen.
• Välttäkää ajoa ikkunat auki.
• Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
• Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
polttoaineenkulutus.
• Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
• Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
07
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
polttoaineenkulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
• Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin
kevyellä kuormituksella heti, kun se on
mahdollista - kylmä moottori kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
• Autolla, jossa on moottori D4 AWD tai D5
AWD yhdessä 6-vaihteisen käsivalintaisen
294
vaihteiston kanssa, lähdetään liikkeelle 2.
vaihteella.
Katsokaa lisätietoja ja lisää ohjeita sivuilta 12
sekä 386.
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
Kahlaus
Autolla voidaan ajaa enintään 25 cm syvän
veden läpi nopeuden ollessa korkeintaan
10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavan veden poikki.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu,
painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa,
että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim.
kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä
seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
• Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen ja perävaunut liittimet vedessä ja
savessa ajamisen jälkeen.
• Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä - se voi
aiheuttaa autoon sähkövikoja.
TÄRKEÄÄ
Voi syntyä moottorivaurio, jos ilmansuodattimeen pääsee vettä.
Jos veden syvyys on suurempi kuin 25 cm,
vettä voi päästä voimansiirtoon. Tällöin öljyjen voitelukyky vähenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Jos moottori on pysähtynyt veden vuoksi,
älkää yrittäkö käynnistää uudelleen - hinatkaa auto pois vedestä korjaamolle - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Moottorivaurion vaara.
Moottori, vaihteisto ja
jäähdytysjärjestelmä
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä,
on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman
ollessa raskas.
Tietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua vetäen, katso sivu 309.
• Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
• Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä tulee liian korkeaksi, kojelaudassa
syttyy varoitussymboli ja esitetään tekstiilmoitus Moot. lämp. kork Pysähdy
varoen - pysäyttäkää auto tällöin turvalli-
07 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
sella tavalla ja antakaa moottorin käydä
joutokäyntiä muutamia minuutteja järjestelmän jäähdyttämiseksi.
Avoin takaluukku
VAROITUS
• Jos esitetään teksti-ilmoitus Moot. lämp.
•
•
•
kork Sammuta moottori tai Jäähd.n.
vähän Sammuta moottori, moottori on
sammutettava auton pysäyttämisen jälkeen.
Vaihteiston ylikuumetessa aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää
varoitussymbolin kojelaudassa ja esittää
teksti-ilmoituksen Vaiht. ölj. lämp
Vähennä nopeutta tai Vaiht. ölj. lämp
Pysähdy varoen - noudattakaa annettua
suositusta ja vähentäkää nopeutta tai
pysäyttäkää auto turvallisella tavalla sekä
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutamia minuutteja, jotta vaihteisto saa
jäähtyä.
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että moottorin jäähdytyspuhallin käy hetken moottorin sammuttamisen
jälkeen.
Älkää ajako takaluukun ollessa auki. Myrkyllisiä pakokaasuja voi imeytyä autoon
kuormatilan kautta.
–
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten
käydä vähintään 15 minuuttia - akku ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin
käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
Ennen pitkää matkaa
Älkää ylikuormittako akkua
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä
avaimen asentoa II moottorin ollessa pysäytettynä. Käyttäkää sen sijaan asentoa I - silloin
kulutetaan vähemmän virtaa.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun
moottori on pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista
toiminnoista ovat:
•
•
•
•
matkustamon puhallin
valonheittimet
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
• Tarkastakaa, että moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus on normaali.
• Varmistakaa, ettei vuotoja (polttoaine, öljy
tai muu neste) ole.
• Tarkastakaa kaikki polttimot ja renkaiden
kuviosyvyys.
• Varoituskolmion pitäminen mukana on lain
vaatimus tietyissä maissa.
Talviajo
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
• Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
vähintään 50 % glykolia. Tämä seos suojaa
moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n lämpötilaan asti. Parhaan pakkaskestävyyden
07
Jos akkujännite on matala, infonäyttö esittää
tekstin Heikko akku Virransäästötila. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa
tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai
äänentoistolaitteisto.
295
07 Matkanne aikana
Suosituksia ajettaessa
vuoksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa
sekoittaa.
• Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
• Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat
käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät
lisäksi polttoaineenkulutusta moottorin
ollessa kylmä. Lisätietoja sopivista öljyistä,
katso sivu 383.
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
• Akun kunto ja varaustila pitää tarkastaa.
Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
akulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
• Käyttäkää huuhtelunestettä estääksenne
huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
07
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja kaikissa maissa.
296
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
07 Matkanne aikana
Tankkaus
Tankkaus
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
Avatkaa säiliön luukku valopaneelissa olevalla
painikkeella - luukku avautuu, kun painike
vapautetaan.
Nuoli infonäytön symbolin päällä muistuttaa, mille puolelle autoa polttoainesäiliön korkki on sijoitettu.
•
Sulkekaa painamalla luukkua kiinni, kunnes naksahdus vahvistaa, että se on kiinni.
Polttoainesäiliön luukun manuaalinen
avaaminen
Polttoainesäiliön korkin avaaminen/
sulkeminen
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata käsin,
kun sähköinen avaaminen matkustamosta ei
ole mahdollista.
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti.
1. Avatkaa/poistakaa kuormatilassa oleva
luukku (samalla puolella kuin säiliön
luukku) ja etsikää kahvalla varustettu vihreä nuora.
• Tankkauksen jälkeen - asettakaa korkki
2. Vetäkää nuoraan varovasti suoraan taaksepäin, kunnes polttoainesäiliön luukku
kääntyy napsahtaen ulos.
TÄRKEÄÄ
Vetäkää varovasti narusta – luukun lukon
avaaminen vaatii hyvin vähän voimaa.
paikalleen ja kääntäkää siten, että kuuluu
useita naksahduksia.
Polttoaineen täyttö
• Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa, kun pumpun suutin katkaisee.
07
HUOM
Liian täyteen tankattu säiliö voi lämpimällä
säällä vuotaa yli.
297
07 Matkanne aikana
Polttoaine
Yleistä polttoaineesta
Huonolaatuisempaa polttoainetta, kuin mitä
Volvo suosittelee, ei pidä käyttää, koska moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen vaikutetaan negatiivisesti.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta
on nielty.
VAROITUS
Maahan valunut polttoaine voi syttyä palamaan.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Älkää koskaan pitäkö avattua matkapuhelinta mukana tankkauksen yhteydessä.
Soittosignaali voi saada aikaan kipinänmuodostuksen ja sytyttää bensiinihöyryt, mikä
puolestaan voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
TÄRKEÄÄ
Eri tyyppisten polttoaineiden sekoittaminen
tai suosittelemattoman polttoaineen käyttö
päättää Volvon takuut sekä mahdolliset täydentävät huoltosopimukset, tämä koskee
kaikkia moottoreita. HUOM! Ei koske autoja,
joiden moottorit on sovitettu ajettaviksi etanolipolttoaineella (E85).
HUOM
07
298
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Katalysaattorit
Katalysaattorien tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Ne on sijoitettu moottorin lähelle, jotta
toimintalämpötila saavutetaan nopeasti.
Katalysaattorit muodostuvat kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta).
Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/
rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat
katalysaattoritoiminnosta, ts. ne nopeuttavat
kemiallista prosessia kulumatta itse.
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä.
Happianturi valvoo moottorista lähtevien pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja
ilman välistä suhdetta säädetään koko ajan.
Säätö luo optimaaliset olosuhteet tehokkaalle
palamiselle haitallisten aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) rajoittamiseksi kolmitiekatalysaattorin avulla.
07 Matkanne aikana
Polttoaine
Bensiini
Diesel
Bensiinin pitää täyttää normi EN 228. Useimpia
moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 95
ja 98 RON. Vain poikkeustapauksissa tulee
käyttää oktaanilukua 91 RON.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta. Dieselpolttoaineen tulee täyttää normi EN 590 tai
JIS K2204. Dieselmoottorit ovat herkkiä polttoaineen epäpuhtauksille, kuten esim. suurelle
rikkihiukkasmäärälle.
• 95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
• 98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan
maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö lisäaineita, joita Volvo ei
ole suositellut.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(-6 °C – -40 °C) aiheuttaa parafinoitumista,
mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla
öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Se on matalissa
lämpötiloissa juoksevampaa ja vähentää
vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille.
Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.
TÄRKEÄÄ
Vain eurooppalaisen dieselnormin täyttävää
polttoainetta saa käyttää.
TÄRKEÄÄ
Dieseliä muistuttavia polttoaineita, joita ei
saa käyttää:
•
•
•
•
Erikoislisäaineet
Marine Diesel -polttoaine
Polttoöljy
1
(Fatty Acid Methyl Ester) ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja aiheuttavat
kulumisen lisääntymistä sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut eivät kata.
Polttoaineen loppuminen
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmän
rakenne aiheuttaa sen, että jos polttoaine loppuu, moottorin käynnistämiseksi tankkauksen
jälkeen voidaan ilman poistaminen järjestelmästä joutua tekemään korjaamolla.
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori
käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on lisätty
dieselpolttoainetta:
07
Rikkipitoisuus saa olla enintään 50 ppm.
1
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän FAME:a, enempää ei saa lisätä.
299
07 Matkanne aikana
Polttoaine
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se ääriasentoon (katso sivu 80).
2. Painakaa START-painiketta painamatta
jarru- ja/tai kytkinpoljinta.
3. Odottakaa n. 1 minuutti.
4. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä painakaa
START-painiketta vielä kerran.
HUOM
Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen
puutteen yhteydessä:
•
Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos
auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
07
300
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty
likaantunutta polttoainetta.
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet poistavat erittynyttä
vettä polttoainesuodattimesta.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä 20 minuuttia.
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Dieselautot on varustettu hiukkassuodattimella, mikä saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa olevat
hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin
ajon aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns.
regenerointi. Tämä edellyttää, että moottori on
saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa.
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää normaalisti 10-20 minuuttia.
Alhaisella keskinopeudella aikaa saattaa kulua
hieman kauemmin. Tänä aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on täyttynyt hiukkasista
n. 80-prosenttisesti, syttyy kojelaudassa keltainen varoituskolmio ja kojelaudan näytössä
esitetään ilmoitus Nokisuod. täynnä Ks.
käsikirjaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Moottorin tehon pienehkö väheneminen
voidaan havaita tilapäisesti regeneroinnin
aikana.
Kun regenerointi on tehty, varoitusilmoitus
häviää automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy hiukkasista kokonaan,
moottoria voi olla vaikea käynnistää ja suodattimesta tulee käyttökelvoton. Tällöin on
vaara, että suodatin pitää vaihtaa.
07 Matkanne aikana
Polttoaine
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Polttoaineenkulutuslukuihin voidaan vaikuttaa,
jos auto varustetaan lisävarusteilla, jotka vaikuttavat auton painoon. Ks. tietoja painoista
sivulta 378 ja taulukkoa sivulla 386.
Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät voivat myös
vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
Kun ajetaan oktaaniluvultaan 91 RON olevalla
polttoaineella, kulutus kasvaa ja teho heikkenee.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
07
301
07 Matkanne aikana
Kuormaus
Yleistä kuormauksesta
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Perusteelliset tiedot painoista, katso sivu 378.
Takaluukku avataan valopaneelissa
olevalla painikkeella tai etäavaimella,
katso sivu 59.
• Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
VAROITUS
Irrallinen 20 kg painava esine voi 50 km/h
nopeudella tapahtuvassa keulatörmäyksessä saada 1000 kg:n painoa vastaavan
liikemassan.
VAROITUS
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijainnin mukaan.
Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma
ulottuu liian korkealle.
•
Kuormattaessa muistettavaa
• Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa
vasten.
Huomatkaa, ettei mikään esine saa estää etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa, jos jokin
takaistuimen selkänoja on käännettynä alas,
katso sivu 27.
07
• Keskittäkää kuorma.
• Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman
sijoittamista alas käännetyn selkänojan
päälle.
• Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
302
Älkää koskaan kuormatko selkänojia
ylemmäs.
VAROITUS
Etuistuin
Erityisen pitkää kuormaa varten voidaan matkustajan istuimen selkänoja kääntää, katso
sivu 82.
Kattokuorma
Taakkatelineen käyttö
Auton vaurioitumisen välttämiseksi ja mahdollisimman hyvän ajoturvallisuuden saamiseksi
suositellaan Volvon kehittämää taakkatelinettä.
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen
mukana tulevaa asennusohjetta.
• Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
• Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille.
Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi
kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
• Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenku-
Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain
pehmeällä.
• Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa
kuorma voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja siten siirtää sen ajoasentoon
- auto voi tällöin lähteä liikkeelle.
Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
lutus kasvavat kuorman koon myötä.
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
07 Matkanne aikana
Kuormaus
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kuormattaessa katolle. Tietoja suurimmasta sallitusta kattokuormasta, ml. taakkateline ja mahdollinen kattolaatikko, katso
sivu 378.
12 V:n sähköliitäntä*
VAROITUS
Kovat, terävät ja/tai raskaat esineet, jotka
ovat ulkona tai työntyvät ulos, voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Kuormatilan kuormaamisen yksinkertaistamiseksi voidaan takaistuimen selkänojat kääntää
alas, katso sivu 84.
Kassinpidin*
Kuormankiinnityssilmukat
Kääntäkää kansi alas, jotta sähköliitäntään
päästään käsiksi.
• Liitäntä antaa jännitteen myös silloin, kun
G017745
etäavain ei ole virtalukossa.
Kassinpidin lattiassa olevan, ylös käännettävän
luukun alla.
1. Kääntäkää ylös pidike, joka on lattialuukun
osa.
Käännettäviä kuormankiinnityssilmukoita käytetään nauhojen kiinnittämiseen esineiden ankkuroimisessa kuormatilassa.
2. Kiristäkää kassit kiinni kiristysnauhoilla ja
kiinnittäkää kantokahvat koukkuihin.
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W).
HUOM
07
Huomatkaa, että sähköliitännän käyttö
moottorin ollessa sammutettuna aiheutaa
vaaran auton käynnistysakun tyhjenemisestä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
303
07 Matkanne aikana
Kuormaus
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Katsokaa lisätietoja Volvon suositteleman
väliaikaisen renkaanpaikkaussarjan (TMK)
käyttämisestä katso sivu 329.
07
304
07 Matkanne aikana
Kuormatila
Suojaverkko
VAROITUS
Kuormatilassa oleva kuorma pitää kiinnittää
hyvin, myös käytettäessä oikein asennettua
suojaverkkoa.
kooppisesti joustavat kiinnityshaat helpottavat sovitusta.
Olkaa tarkkana, että painatte tangon kiinnityshaat ko. kattokiinnikkeen etumaiseen
ääriasentoon.
Kiinnitys
G034213
HUOM
Suojaverkko asennetaan neljään kiinnityskohtaan.
Suojaverkko asennetaan helpoimmin toisen
takaoven kautta.
VAROITUS
Suojaverkko estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa
jarrutuksissa. Suojaverkko pitää aina, turvallisuussyistä, kiinnittää ja varmistaa oikealla
tavalla.
On välttämätöntä varmistaa, että suojaverkon yläkiinnitykset on asennettu oikein ja
että vetonauhat on kiinnitetty varmasti.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahteen eri paikkaan autossa:
1. Käärikää suojaverkko auki ja katsokaa, että
jaettu ylätanko lukkiutuu uloskäännettyyn
asentoon.
• Taempi asennus – Takaistuimen selkäno-
2. Pujottakaa tangon toinen pään etumaiseen
tai taempaan kattokiinnikkeeseen vetonauhojen lukot käännettyinä itseänne
kohti.
jan taakse
• Etumainen asennus – Etuistuinten selkänojien taakse.
Vaurioitunutta verkkoa ei saa käyttää.
Taempi asennus.
4. Taempi asennus: Verkon ollessa asennettuna taempiin kattokiinnikkeisiin pujottakaa
suojaverkon vetonauhat kuormatilan etumaisiin lattiasilmukoihin.
07
3. Pujottakaa tangon toinen pää kattokiinnikkeeseen vastakkaisella puolella – teles-
305
07 Matkanne aikana
Kuormatila
TÄRKEÄÄ
Jos istuinta/selkänojaa painetaan voimakkaasti taaksepäin suojaverkkoa vasten,
verkko ja/tai sen kattokiinnikkeet voivat vaurioitua.
Katkaiskaa tanko keskeltä, kääntäkää se
kokoon ja rullatkaa verkko kokoon.
Kokoon taitettua suojaverkkoa voidaan säilyttää kuormatilan lattian alla.
Suojasäleikkö*
5. Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
Irrotus ja säilytys
Etumainen asennus.
07
Huomatkaa, ettette paina istuinta/selkänojaa voimakkaasti verkkoa vasten, kun
istuin/selkänoja työnnetään jälleen takaisin
– säätäkää, kunnes istuin/selkänoja koskettaa verkkoa.
G031978
Etumainen asennus: Verkon ollessa asennettuna etumaisiin kattokiinnikkeisiin
pujottakaa suojaverkon vetonauhat silmukoihin istuinten liukukiskojen takapäässä –
tätä helpottaa, jos selkänojia oikaistaan ja
istuimia työnnetään hieman eteenpäin.
Suojaverkko voidaan helposti irrottaa ja kääntää
kokoon.
Kääntäminen ylös
Vapauttakaa verkon kiristys painamalla
painiketta vetonauhan lukossa ja syöttäkää nauhaa hieman ulos.
Painakaa lukkohaka sisään ja irrottakaa
vetonauhan molemmat koukut.
306
Suojasäleikkö estää kuormaa tai kotieläimiä
tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa
jarrutuksissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tarttukaa suojasäleikön alareunaan ja vetäkää
taakse-/ylöspäin.
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voida kääntää ylös tai
alas, kun näkösuoja on asennettu.
07 Matkanne aikana
Kuormatila
Asennus/irrotus
Suojasäleikkö on tavallisesti pysyvästi asennettuna autoon, koska se voidaan yksinkertaisesti kääntää ylös kattoon ja siten pois tieltä
tarvittaessa pidempää kuormatilaa. Niin haluttaessa voidaan suojasäleikkö kuitenkin irrottaa ja poistaa autosta.
Tietoja tarvittavista työkaluista ja menettelytavoista asennuksessa/irrotuksessa, ks. uushankinnan mukana tullutta asennusohjetta1.
Asennettaessa takaisin suojasäleikkö pitää
aina turvallisuussyistä kiinnittää ja varmistaa
oikealla tavalla.
Vetäkää näkösuoja kuorman päälle ja pujottakaa se kiinni kuormatilan takapilareissa oleviin
koloihin.
TÄRKEÄÄ
Suojasäleikköä ei voi kääntää ylös tai alas,
kun näkösuoja on asennettuna.
Näkösuojan taemman peitelevyn
kääntäminen alas
Näkösuojan taempi peitelevy painuu sisään
kelattuun asentoonsa vaakasuoraan kuormatilassa, kun se on asennettu.
–
Vetäkää peitelevyä kevyesti taaksepäin,
vapauttakaa tukihyllyiltä ja kääntäkää alas.
Näkösuojan kiinnitys
Viekää suojan toinen päätykappale sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Viekää toinen päätykappale vastaavaan
syvennykseen.
Painakaa molemmat puolet kiinni. Pitää
kuulua napsahtava ääni ja punaisen merkinnän pitää hävitä.
> Tarkastakaa, että molemmat päätykappaleet on lukittu.
Näkösuoja*
Näkösuojan irrotus
G031977
1. Painakaa toisen päätykappaleen painike
sisään ja nostakaa päätykappale irti.
1
2. Kääntäkää suoja varovasti ylös/ulos, jolloin
toinen päätykappale irtoaa automaattisesti.
07
Asennusohje nro 30715972.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
307
07 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Yleistä
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Perusteelliset tiedot painoista, katso
sivu 378.
Jos vetolaite on asennettu Volvon tehtaalla,
auto toimitetaan perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
• Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
• Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun vetämistä varten.
• Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
• Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täy07
den kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, katso sivu 327.
• Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
• Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä
on ajettu vähintään 1000 km.
• Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
308
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
• Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja siihen kytketylle perävaunulle, sallittua
nopeutta tule ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen
nopeuksien ja painojen osalta.
• Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
• Välttäkää vetämästä perävaunua yli
12 %:n nousuissa.
Perävaunun kaapeli
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
Vilkut ja jarruvalot perävaunussa
Jos jokin perävaunun suuntavalopolttimoista
on rikki, mittaristossa oleva suuntavilkkujen
symboli vilkkuu tavallista nopeammin ja näyttö
esittää tekstin Polttimovika Peräv. vilkku.
Jos jokin perävaunun jarruvalopolttimoista on
rikki, esitetään teksti Polttimovika peräv.
jarruvalo.
Tasonsäätö*
Takaiskunvaimentimet säilyttävät vakiokorkeuden auton kuormituksesta riippumatta (sallittuun enimmäispainoon asti). Kun auto sei-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
soo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
Perävaunumassat
Tietoja Volvon sallimista perävaunumassoista,
katso sivu 379.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunumassat ovat ne, jotka Volvo sallii. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat rajoittaa
perävaunun massaa ja nopeutta tästä.
Vetokoukut voivat olla sertifioituja suuremmille vetopainoille kuin mitä autolla saa
vetää.
VAROITUS
Noudattakaa perävaunun painosta annettuja suosituksia. Koko yhdistelmästä voi
muutoin tulla vaikeasti hallittava väistöliikkeissä ja jarrutuksissa.
07 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Käsivalintainen vaihteisto
Ylikuumeneminen
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
• Älkää ajako korkeammalla kierrosluvulla
kuin 4500 r/min
(dieselmoottorit: 3500 r/min) - muussa
tapauksessa öljyn lämpötila voi tulla liian
korkeaksi.
Dieselmoottori, 5-syl.
• Ylikuumenemisen vaaran yhteydessä
moottorin optimaalinen kierrosluku on
2300-3000 r/min mahdollisimman hyvän
jäähdytysnestekierron kannalta.
Automaattivaihteisto
Ylikuumeneminen
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
• Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja moottorin kierrosluvun suhteen optimaalisen vaihteen.
• Ylikuumenemisen yhteydessä syttyy varoitussymboli kojelaudassa yhdessä tekstiilmoituksen kanssa - noudattakaa annettua suositusta.
Jyrkät nousut
• Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori
"jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella
vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.
TÄRKEÄÄ
Katsokaa myös erityisiä tietoja hitaasta
ajosta perävaunua vetäen autoilla, joissa on
automaattivaihteisto Powershift, sivu 126.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Aktivoikaa seisontajarru.
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
4. Vapauttakaa käyttöjarru.
• Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla
varustettu ja perävaunua vetävä auto
pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.
3. Vapauttakaa seisontajarru.
4. Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.
Vetolaite
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
irtonaisen osan kiinnitysohjetta noudattaa tarkasti, katso sivu 311.
VAROITUS
Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla
vetokoukulla:
•
•
Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.
Tärkeä tarkastaa
• Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla säännöllisesti.
• Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa käyttöjarrua.
07
HUOM
Kun käytetään heilahtelunvaimentimella
varustettua kuulansuojusta, vetokuulaa ei
voidella.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
309
07 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Vetokoukun säilytyspaikka.
TÄRKEÄÄ
Irrottakaa vetokoukku aina käytön jälkeen ja
säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa
autossa, hihnallaan kunnolla kiinnitettynä.
07
310
G021485
Erittelyt
G031713
Irrotettavan vetokoukun säilytys
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
A
1013
B
69
C
855
D
428
E
109
F
296
G
Sivupalkki
H
Kuulan keskiö
07 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
Ilmaisinikkunan pitää näyttää punaista.
G021490
G018928
G021488
Vetokoukun kiinnitys
Ilmaisinikkunan pitää näyttää vihreää.
G021487
Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
Asettakaa vetokoukku paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
G000000
G021489
Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
salpaa sisään
ja vetämällä sitten koteloa suoraan taaksepäin
.
Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
07
``
311
07 Matkanne aikana
Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että vetokoukku on kiinni.
VAROITUS
Jos vetokoukku ei ole oikein, se pitää irrottaa ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien
mukaisesti.
TÄRKEÄÄ
G021495
G021494
Perävaunun vetäminen
Varmuusvaijeri.
VAROITUS
Työntäkää lukituspyörä
täkää sitä vastapäivään
naksahdus.
sisään ja kier, kunnes kuuluu
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä.
Vetokoukun irrotus
Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten,
vetokoukun muun osan pitää olla puhdas ja
kuiva.
Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja
vetäkää samalla vetokoukku irti taakse- ja
ylöspäin.
07
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
312
07 Matkanne aikana
Perävaunun vetäminen
VAROITUS
Kiinnittäkää vetokoukku turvallisella tavalla,
jos sitä säilytetään autossa, katso sivu 310.
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suurta nopeutta. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian kauas taakse, kiemurtelun riski on olemassa myös alhaisemmilla
nopeuksilla, 70–90 km/h.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
• Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimaG018929
kas sivutuuli.
• Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
tai kuoppaan.
• Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Työntäkää suojakoteloa paikalleen, kunnes se tarttuu kiinni.
Perävaunun vakautusjärjestelmä –
TSA*
TSA -järjestelmän (Trailer Stability Assist) tehtävä on vakauttaa auto- ja perävaunuyhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä alkaa heilahdella.
TSA-toiminto sisältyy DSTC-järjestelmään
(Dynamic Stability and Traction Control), katso
sivu 148.
Toiminto
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
Käsittely
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
lopetettua ja yhdistelmä on jälleen vakaa, TSAjärjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja saa
auton jälleen täysin hallintaansa.
Muuta
TSA-järjestelmä voi kytkeytyä toimintaan ajonopeuksilla 60–160 km/h.
HUOM
TSA-toiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan, katso sivu 148.
TSA-järjestelmän toiminta voi kytkeytyä pois,
jos kuljettaja yrittää poistaa kiemurtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska TSAjärjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako
kiemurtelun perävaunu vai kuljettaja.
TSA-järjestelmän toimiessa mittaristossa vilkkuu symboli DSTC.
TSA-järjestelmä valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu.
Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa
auton jälleen hallintaansa.
07
Jos kiemurtelua ei voida vaimentaa TSA-järjestelmän toiminnasta huolimatta, yhdistelmää
jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin tehoa
rajoitetaan. Kun kiemurtelu vähitellen on saatu
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
313
07 Matkanne aikana
hinaaminen ja vetäminen
Hinaus
VAROITUS
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu
hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
1. Avatkaa ohjauslukko asettamalla etäavain
virtalukkoon ja painakaa pitkään START/
STOP ENGINE-painiketta - avainasento II
aktivoituu, katso sivu 80 lisätietoja avainasennoista.
2. Etäavaimen on oltava virtalukossa koko
hinaamisen ajan.
3. Pitäkää hinausköysi kireänä, kun vetoauto
hidastaa nopeuttaan, pitämällä jalka
kevyesti jarrupolkimella - tällöin vältetään
kovat nykäykset.
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori on sammutettu - tarvitaan
n. 5 kertaa voimakkaampi jarrupolkimen
painallus ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.
Käsivalintainen vaihteisto
Ennen hinausta:
–
•
Etäavaimen pitää olla avainasennossa
II - asennossa I on kaikkien turvatyynyjen aktivointi poistettu.
07
•
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta, kun autoa hinataan.
TÄRKEÄÄ
•
Auton siirtämiseksi liikennettä vaarantavalta paikaltaan voidaan sitä kuitenkin
hinata lyhyt matka pienellä nopeudella ei kauemmas kuin 10 km eikä suuremmalla nopeudella kuin 10 km/h. Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Siirrettäessä pidempi matka kuin
10 km pitää autoa kuljetuttaa hinausautolla vetävät pyörät nostettuina irti tiestä
- ammattimaista hinausautopalvelua
suositellaan.
Huomatkaa, että autoa on aina hinattava
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
Älkää hinatko automaattivaihteistolla
varustettua autoa suuremmalla nopeudella kuin 80 km/h eikä pidempää matkaa kuin 80 km.
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
Automaattivaihteisto Powershift
Vaihteistolla Powershift varustettua mallia ei
tule hinata, koska riittävän voitelun saanti edel-
314
TÄRKEÄÄ
Välttäkää hinaamista.
VAROITUS
Tarkastakaa ennen hinausta, että
ohjauslukko on avattu.
Jos ei ole varmuutta, onko auto varustettu
Powershift-vaihteistolla vai ei, se voidaan varmistaa tarkastamalla merkintä vaihteiston tarrassa konepellin alla - katso sivu 376. Merkintä ”MPS6” tarkoittaa, että kyseessä on
Powershift –-vaihteisto muussa tapauksessa
se on Geartronic-automaattivaihteisto.
Automaattivaihteisto Geartronic
4. Olkaa valmiina jarruttamaan pysähtyäksenne.
•
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
lyttää käynnissä olevaa moottoria. Jos hinaus
kuitenkin pitää suorittaa, matkan on oltava
mahdollisimman lyhyt, ja tällöinkin hyvin pienellä nopeudella.
Ennen hinausta:
–
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
07 Matkanne aikana
hinaaminen ja vetäminen
Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa
asti. Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni
esim. pyöränmutteriavaimella.
Apukäynnistyskaapelit
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin
tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää, katso
sivu 120.
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään
irti ja laitetaan takaisin paikalleen.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin
puskuriin.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua yritettäessä
hinata moottoria käyntiin.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukka
Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen
takana olevaan kierreliitäntään puskurin
oikealla puolella, edessä tai takana.
Hinaussilmukan kiinnitys
Ottakaa esiin lattialuukun alla kuormatilassa oleva hinaussilmukka – se voi tietyissä tapauksissa olla piilossa kynnyksen
alla.
Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekannesta on kaksi versiota, jotka pitää avata
eri tavoin:
• Kololla varustettu versio avataan kampeamalla sitä ulospäin kolikko tai vastaava työnnettynä koloon. Kääntäkää
sitten kansi täysin ulos ja irrottakaa se.
• Toisessa versiossa on merkintä sen toi-
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon tai
kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä varten
ammattitaitoista apua.
HUOM
Tietyissä autoissa, joihin on asennettu vetokoukku, ei hinaussilmukkaa voida kiinnittää
takakiinnikkeeseen. Kiinnittäkää hinausköysi tällöin vetokoukkuun.
Tästä syystä on hyvä säilyttää irrotettavan
vetokoukun kuulaosaa autossa.
07
sella sivulla tai kulmassa: Painakaa merkinnästä sormella ja kääntäkää samanaikaisesti ulos vastakkaiselta puolelta
kolikon tai vastaavan avulla - kansi
kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan
sitten irrottaa.
315
07 Matkanne aikana
hinaaminen ja vetäminen
Vetäminen
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata
siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
07
316
Nelivetoista autoa (AWD), jonka etupää
on nostettu, ei saa hinata suuremmalla
nopeudella kuin 70 km/h. Sitä ei tule
hinata pidempiä matkoja kuin 50 km.
07 Matkanne aikana
07
317
Yleistä ..................................................................................................
Pyöränvaihto ........................................................................................
Rengaspaineet .....................................................................................
Varoituskolmio ja sideulaatikko*...........................................................
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)* .....................................................
318
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
320
324
327
328
329
PYÖRÄT JA RENKAAT
08 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Ajo-ominaisuudet
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Renkaat, joissa on suurin kuviosyvyys, pitää
aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran vähentämiseksi).
Uudet renkaat
HUOM
Katsokaa, että molemmissa pyöräpareissa
on sama tyyppi ja koko sekä myös sama
valmiste.
Pyörimissuunta
Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita, jotka
on ilmoitettu rengaspainetaulukossa, katso
sivu 389.
Renkaiden hoito
G021778
Renkaiden ikä
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
08
320
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta
merkitty nuolella. Renkaalla pitää olla sama
pyörimissuunta koko sen käyttöiän ajan. Niitä
voi vaihtaa vain edestä taakse ja päinvastoin,
ei koskaan vasemmalta oikealle puolelle tai
päinvastoin. Jos renkaat asennetaan väärin,
auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky
syrjäyttää vettä ja lumisohjoa huononevat.
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat
vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja
heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta niiden toimintaan. Tämä koskee kaikkia renkaita,
jotka säästetään tulevaa käyttöä varten. Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat
että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat
tai värimuutokset.
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman
tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on
erityisen tärkeää talvirenkaiden osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on renkaan
DOT-merkintä (Department of Transportation)
ja se ilmoitetaan neljällä numerolla, esim. 1510.
Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15,
vuonna 2010.
Kesä- ja talvirenkaat
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, merkitkää
millä puolella ne ovat olleet, esim. V vasemmalla ja O oikealla.
08 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman
kulumisen, katso sivu 327. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja
takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään.
Sopiva ajomatka ensimmäisen vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen
10 000 km:n välein. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun tarkastusta varten, jos olette epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo on syntynyt
merkittävä kulumisero (>1 mm renkaan kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten
kuluneiden renkaiden aina olla takana. Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita kuin
takapyörien luisto, ja johtaa siihen, että auto
jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa
sivulle ja auton hallinta ehkä menetetään täysin. Tämän vuoksi on tärkeää, etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan ennen etupyöriä.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä
vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen
valikoimaan. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
Renkaiden kulumisvaroittimet
Lukittava pyöränruuvi*
Lukittavaa pyöränruuvia* voidaan käyttää sekä
alumiini- että teräsvanteissa. Kuormalattian
alla on tila lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Työkalut
G021829
Kuluminen ja huolto
Kulumisvaroitin.
Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan
sivulla on kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator).
Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon
1,6 mm, se tulee kulutusvaroittimien kanssa
samalle korkeudelle. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen renkaan pito on erittäin huono sateella tai
lumessa.
Kuormalattian alla ovat auton hinaussilmukka,
tunkki* ja pyöränruuviavain*. Täällä on paikka
myös lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Vanteet ja pyöränpultit
TÄRKEÄÄ
VAROITUS
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan menettämiseen.
Pyöränruuvien kiristysmomentti on 140 Nm.
Liian voimakas kiristäminen voi vaurioittaa
ruuviliitosta.
Tunkki*
Käyttäkää alkuperäistä tunkkia vain varapyörän vaihtamiseen. Tunkin ruuvin pitää aina olla
hyvin voideltu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
321
08 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Työkalut – uusi sijainti
Talvirenkaat
Lumiketjujen käyttäminen
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää oikean tyyppisiä renkaita käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee myös nelivetoisia autoja).
HUOM
G029336
Volvo suosittelee, että neuvottelette Volvon
jälleenmyyjän kanssa siitä, mikä vanne ja
rengastyyppi sopii parhaiten.
Kun työkaluja ja tunkkia on käytetty*, ne pitää
asettaa oikein takaisin paikoilleen. Tunkki kierretään kokoon oikeaan asentoon, jotta se mahtuu paikalleen.
Vaahtopala ja varapyörä sijoitetaan takaisin
irrottamiseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.
Huomatkaa, että ylemmässä vaahtopalassa on
nuoli. Sen pitää osoittaa eteenpäin autossa.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500–1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin nastat
kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
Kuviosyvyys
TÄRKEÄÄ
08
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton tavara-/kuormatilassa, kun niitä ei käytetä.
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo
suosittelee, ettei käytetä talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle 4 mm.
Älkää ajako nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä
ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja renkaita.
VAROITUS
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikean automallin, rengas- ja vannekokojen mukaan.
Jos asiasta on epävarmuutta, Volvo suosittelee, että kysytte neuvoa valtuutetusta
Volvon teknisestä palvelusta. Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
TÄRKEÄÄ
Vain yksipuolisten lumiketjujen käyttö on
sallittua. Käyttäkää Volvon alkuperäisiä
lumiketjuja tai vastaavia, jotka on sovitettu
oikeaa automallia, rengas- ja vannekokoja
varten. Jos ette ole varma asiasta, Volvo
suosittelee, että neuvottelette valtuutetun
Volvon teknisen palvelun kanssa.
Erittelyt
Auto on kokonaishyväksytty. Tämä tarkoittaa,
että tietyt pyörien ja renkaiden yhdistelmät on
322
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Pyörät ja renkaat
Yleistä
hyväksytty. Sallitut yhdistelmät, katso
sivu 389
103
Pyörä- (vanne) koot
Pyörissä (vanteissa) on kokomerkintä, esimerkiksi: 7Jx16x50.
7
Vanteen leveys tuumina
J
Vanteen reunan profiili
16
Vanteen halkaisija tuumina
50
Offset mm (etäisyys pyörän keskilinjasta pyörän napaa vasten tulevaan
kosketuspintaan)
Rengaskoot
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä. Esimerkki merkinnästä:
235/60R18 103 V.
235
Renkaan leveys (mm)
60
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan
leveyden välinen suhde (%)
R
Vyörengas
18
Vanteen halkaisija tuumina
V
Koodinumerot suurimmalle sallitulle
rengaskuormalle, kuomitusindeksi
(LI)
Koodimerkintä suurimmalle sallitulle
nopeudelle, nopeusluokka (SS).
(Tässä tapauksessa 240 km/h).
Kuormitusindeksi
HUOM
Taulukossa ilmoitetaan suurin sallittu
nopeus.
Q
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h
H
210 km/h
Jokaisella renkaalla on tietty kyky kantaa kuormaa, kuormitusindeksi (LI). Auton massa ratkaisee, mikä kuorituskyky renkailta vaaditaan.
Pienin sallittu indeksi ilmoitetaan taulukossa,
katso sivu 389.
V
240 km/h
W
270 km/h
Nopeusluokat
Y
300 km/h
Jokainen rengas kestää tietyn enimmäisnopeuden, nopeusluokka (Speed Symbol; SS).
Renkaiden nopeusluokan pitää vastata vähintään auton huippunopeutta. Pienin sallittu
nopeusluokka ilmoitetaan taulukossa, katso
sivu 389.
Ainoa poikkeus näistä määräyksistä ovat talvirenkaat (sekä nastoitetut että nastattomat),
joissa saa käyttää pienempää nopeusluokkaa.
Jos sellainen rengas valitaan, autolla ei saa
ajaa renkaan luokitusta nopeammin (esim. luokan Q renkaalla saa ajaa enintään 160 km/h).
VAROITUS
Auto pitää varustaa renkailla, joilla on erittelyyn nähden sama tai korkeampi kuormitusindeksi (LI) ja nopeusluokka (SS). Jos
käytetään kuormitusindeksiltään tai
nopeusluokaltaan liian matalaa rengasta, se
voi ylikuumeta.
08
Keli ratkaisee kuinka lujaa autolla voidaan ajaa,
ei renkaiden nopeusluokka.
323
08 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Varapyörä*
Varapyörän ottaminen esiin
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu
käytettäväksi vain tilapäisesti ja se pitää pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä. Auton ajoominaisuudet saattavat muuttua varapyörää
käytettäessä. Varapyörä on tavallista pyörää
pienempi. Se vaikuttaa auton maavaraan.
Varokaa korkeita jalkakäytävänreunoja älkääkä
pesettäkö autoa koneellisesti. Jos varapyörä
on etuakselilla, ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää lumiketjuja. Nelivetoisissa
autoissa voidaan veto kytkeä pois taka-akselilta. Varapyörää ei saa korjata. Varapyörän
oikea rengaspaine ilmoitetaan rengaspainetaulukossa, katso sivu 389.
1. Kääntäkää kuormalattia ylös, takaa eteen.
2. Kiertäkää kiinnitysruuvi auki.
3. Nostakaa vaahtopala työkaluineen pois.
4. Nostakaa varapyörä pois.
Irrotus
Asettakaa varoituskolmio tielle, katso
sivu 328 jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyllä
paikalla. Auton ja tunkin* pitää olla kiinteällä,
vaakasuoralla alustalla.
2. Ottakaa esiin tunkki*, pyöränruuviavain* ja
pölykapselin irrotustyökalu*, jotka ovat
kuormalattian alla kuormatilassa. Jos valitaan toinen tunkki, katso sivu 336.
3. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia
puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
4. Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränruuviavaimella* pohjaan asti seuraavan kuvan
mukaisesti.
1. Kytkekää seisontajarru ja peruutusvaihde
tai asento P, jos autossa on automaattivaihteisto.
TÄRKEÄÄ
Älkää ajako nopeudella yli 80 km/h käyttäessänne varapyörää.
TÄRKEÄÄ
Autossa ei saa olla samanaikaisesti asennettuna useampia kuin yksi "Temporary
spare"-tyyppinen varapyörä.
08
324
Varapyörä on sijoitettu sille tarkoitettuun tilaan
ulkopuoli alaspäin. Varapyörä ja vaahtopala
kiinnitetään samalla läpimenevällä ruuvilla.
Vaahtopalassa ovat kaikki työkalut.
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on kunnolla voideltu ja että se on
puhdas.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin
tarrasta.
Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin
nostokyky ilmoitetulla matalimmalla nostokorkeudella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TÄRKEÄÄ
Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko
kierteen pituus pyöränruuviavaimella.
5. Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierrosta vastapäivään pyöränruuviavaimella.
08 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
2. Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränpultit
kunnolla kiinni.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja
tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja autossa
olevan tunkinkiinnikkeen väliin.
3. Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
6. Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä. Jokaisessa kiinnikkeessä on
kolo muovisuojuksessa. Kiertäkää tunkin
jalka alas siten, että se painuu tasaisesti
maata vasten.
Tarkastakaa, että tunkki on kiinnikkeessä
kuvan mukaisesti ja että jalka on suoraan
kiinnikkeen alla.
TÄRKEÄÄ
Tunkinkiinnike on takimmainen kahdesta
taemmasta kolosta.
TÄRKEÄÄ
Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen eikä
se saa olla kalteva.
8. Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä
pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränpultit ja
nostakaa pyörä pois.
4. Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränpultit kiristetään kunnolla.
Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.
5. Asentakaa mahdollinen täyspeittävä pölykapseli.
HUOM
Asennus
1. Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.
Pölykapselissa olevan venttiilin aukon pitää
olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla
asennettaessa.
08
7.
325
08 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
VAROITUS
Älkää koskaan ryömikö auton alle sen
ollessa nostettuna tunkilla.
Älkää koskaan antako matkustajan olla
autossa, kun se nostetaan tunkilla.
Pysäköikää auto siten, että matkustajalla on
auto tai mieluummin tien kaide itsensä ja
ajoradan välillä.
HUOM
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu
käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja
lyhyen aikaa, kuten puhjenneen renkaan
vaihtamiseen, talvi-/kesärenkaiden vaihtamiseen yms. Autoa saa nostaa vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa
on nostettava useammin tai pidemmäksi
ajaksi kuin pelkkää pyörän vaihtoa varten,
suosittelemme hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.
08
326
08 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
Rengaspaineet
Polttoainetalous, ECO-paineet
Nopeuksille alle 160 km/h suositellaan yleisiä
täyden kuormituksen rengaspaineita (koskee
sekä täyttä että kevyttä kuormaa) mahdollisimman hyvän polttoainetalouden saamiseksi.
Rengaspaineiden tarkastus
Renkaiden ilmanpaineet pitää tarkastaa kuukausittain.
G021830
Tämä koskee myös auton varapyörää.
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) osoittaa mitkä
paineet renkaissa pitää olla eri kuormitus- ja
nopeusolosuhteissa. Se ilmoitetaan myös rengaspainetaulukossa, katso sivu 389.
• Rengaspaineet auton suositellulle rengaskoolle
• ECO-paineet1
• Vararenkaan paine (Temporary Spare)
HUOM
Lämpötilaerot muuttavat rengaspainetta.
Rengaspaineet tarkastetaan kylmistä renkaista. Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila.
Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
Liian matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja heikentävät auton ajo-ominaisuuksia.
Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
HUOM
Rengaspaine laskee ajan myötä, mikä on
luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee
myös ympäristön lämpötilan mukaan.
08
1
ECO-paineet antavat paremman polttoainetalouden.
327
08 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja sideulaatikko*
Varoituskolmio
Nostakaa lattialuukkua ja ottakaa varoituskolmio ulos.
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää auki ja yhdistäkää kaksi irtonaista
sivua.
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan
paikkaan.
Katsokaa, että varoituskolmio koteloineen on
kunnolla kiinnitetty kuormatilaan käytön jälkeen.
Ensiapulaukku*
08
Ensiapulaukku on sijoitettu lattian alle kuormatilaan.
328
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)*
Yleistä
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkausta renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia
vaurioita.
Yhdistä kompressori auton 12 V:n liitäntään,
ks. sivuja 229 ja 303. Valitkaa lähinnä puhjennutta rengasta oleva sähköliitäntä.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
TÄRKEÄÄ
Tilapäistä renkaanpaikkaussarjaa (TMK; Temporary Mobility Kit) käytetään vuodon tiivistämiseen sekä rengaspaineen tarkastukseen ja
säätöön. Se muodostuu kompressorista ja
paikkausnestesäiliöstä. Sarja toimii tilapäisenä
korjauksena. Pullo pitää vaihtaa ennen kuin
parasta ennen -päiväys on mennyt ja käytön
jälkeen.
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan,
joka on puhjennut kulutuspinnasta.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaisiin,
joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen tunnelikonsolin liitäntään, katso sivu 229, ei toiseen liitäntään saa
kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
Yleiskatsaus
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Renkaanpaikkaussarjan sijainti
Asettakaa varoituskolmio tielle, jos rengas korjataan liikennöidyllä paikalla. Renkaanpaikkaussarja on lattian alla kuormatilassa, katso
sivu 328.
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Johdin
08
Pullonpidin (oranssinvärinen kansi)
Suojakansi
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
329
08 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)*
Paineenrajoitusventtiili
Puhjenneen renkaan paikkaus
VAROITUS
Ilmaletku
Paikkausaine voi ärsyttää ihoa. Ihokosketuksen sattuessa peskää neste välittömästi
pois saippualla ja vedellä.
Paikkausainepullo
Painemittari
3. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen
käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
4. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja kiertäkää pullon korkki irti.
G014338
5. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. edellistä
kuvaa.
1. Avatkaa renkaanpaikkaussarjan kansi.
08
330
2. Irrottakaa suurimmasta sallitusta nopeudesta kertova tarra ja kiinnittäkää se
ohjauspyörään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
6. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
7. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
08 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)*
HUOM
Jos kompressori on kytketty toiseen tunnelikonsolin 12 V -liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
VAROITUS
Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
8. Asettakaa katkaisin asentoon I.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule
jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.
HUOM
Kun kompressori käynnistyy, paine voi
nousta arvoon 6 bar, mutta se laskee
noin 30 sekunnin kuluttua.
• Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tii-
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäispaine on 1,8 bar ja enimmäispaine 3,5 bar.
(Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)
• Jos rengaspaine on yli 1,3 baria, renkaaseen pitää täyttää rengaspainetaulukossa ilmoitettu paine, katso
sivu 389 (1 bar = 100 kPa). Päästäkää
ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos
rengaspaine on liian korkea.
VAROITUS
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa on
liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
11. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää johdin irti 12 V:n liitännästä.
12. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
13. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
Paikkauksen ja paineen jälkitarkastus
9. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
vistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa.
Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
3. Katsokaa, että kompressori on suljettu.
Irrottakaa ilmaletku ja johdin. Asentakaa
venttiilinhattu paikalleen.
HUOM
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaine säännöllisesti.
1. Liittäkää varustus uudelleen.
08
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
Volvo suosittelee, että ajatte lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioitu-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
331
08 Pyörät ja renkaat
Tilapäinen renkaanpaikkaus (TMK)*
neen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi.
Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa
on paikkausnestettä.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
Renkaan pumppaus
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen kompressorilla.
1. Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa,
että katkaisin on asennossa 0 ja ottakaa
johdin ja ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Älkää jättäkö lapsia autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
3. Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetaulukon ilmoittama paine, katso sivu 389.
(Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian
korkea.)
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
VAROITUS
08
332
Auton pakokaasujen hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Paikkausnestesäiliön vaihto
Vaihtakaa pullo ennen kuin parasta ennen -päiväys on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa
ympäristölle vaarallisena jätteenä.
VAROITUS
Pullossa on 1,2-etanolia ja luonnonkumilateksia.
Vaarallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergiaa
ihokosketuksen yhteydessä.
Välttäkää kosketusta iholle ja silmiin.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
08 Pyörät ja renkaat
08
333
Moottoritila............................................................................................
Polttimot................................................................................................
Pyyhinsulat ja huuhteluneste................................................................
Akku......................................................................................................
Varokkeet..............................................................................................
Auton hoito............................................................................................
334
336
343
349
352
357
368
YLLÄPITO JA HUOLTO
09 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
09
Yleistä
Volvon huolto-ohjelma
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa. Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun
tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka
takaavat huollolle mahdollisimman korkean
laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa
niitä.
Tarkastakaa säännöllisin välein
Tarkastakaa seuraavat öljy ja nesteet säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
•
•
•
•
336
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
Ohjaustehostinöljy
Huuhteluneste
VAROITUS
Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijoitettu moottoritilan eteen, jäähdyttimen
taakse) voi käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Antakaa korjaamon aina tehdä moottorinpesu. Jos moottori on lämmin, on olemassa
palovaara.
Auton nostaminen
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin
Volvon suosittelema tunkki, noudattakaa
laitteen mukana tulevia käyttöohjeita.
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla, pitää
se asettaa moottorin apurungon etureunaa
vasten.
Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa roiskelevyä. Olkaa huolellinen ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä korjaamonosturilla, etumaiset ja taemmat nostovarret pitää sijoittaa nostokohtien alle. Ks.
edeltävää kuvaa.
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
09 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Moottoritila, katsaus
09
Huuhtelunesteen täyttö
Ilmansuodatin
VAROITUS
G031911
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Etäavaimen
on oltava aina asennossa 0 moottoritilassa
tehtävien töiden yhteydessä, katso sivu 80.
Vetäkää polkimien luona olevasta kahvasta. Informaatiosymboli syttyy, kun
konepelti on auki, katso sivu 74.
Siirtäkää salpaa vasemmalle ja avatkaa
konepelti. (Salpahaka on valonheittimen ja
etusäleikön välillä, ks. kuvaa.)
VAROITUS
Varmistakaa, että konepelti lukkiutuu kunnolla suljettaessa.
Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa
etäavaimen ollessa asennossa II tai moottorin ollessa lämmin.
Moottoritilan ulkonäkö voi vaihdella moottoriversion mukaan.
Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
Moottoriöljyn tarkastus
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Moottoriöljyn mittatikku1
Jäähdytin
Moottoriöljyn täyttö
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Käynnistysakku
Rele- ja varokekeskus
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
1
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetuissa moottoreissa ei ole mittatikkua (5-syl. diesel).
337
09 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
09
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, katso
sivu 382.
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä moottoriöljyä. Öljy on valittu erittäin huolellisesti
ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua
öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa vaikuttaa
käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
rän anturi, tällöin kuljettajaa informoidaan
varoitussymbolilla keskellä mittaristoa sekä
näyttöteksteillä. Tietyissä malleissa on molemmat versiot. Ottakaa yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
Vaihtakaa moottorin öljy ja öljynsuodatin
Huolto- ja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen
on sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa Volvo suosittelee laadultaan parempaa
öljyä, katso sivu 382.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan
2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo saadaan
kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi moottorin
sammuttamisen jälkeen. Mittatikku näyttää
pientä määrää, koska kaikki öljy ei ole ehtinyt
valua alas öljypohjaan.
Täyttömäärä, katso sivu 383 ja siitä eteenpäin.
Öljynmittatikulla varustettu moottori2
G021737
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
2
338
Koskee vain bensiiniä sekä 4-syl. dieseliä.
Mittaus ja mahdollinen lisäys
G021734
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä/
suuresta öljymäärästä ja matalasta/korkeasta
öljynpaineesta varoittamiseen. Tietyissä versioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään
öljynpainevaloa. Muissa versioissa on öljymää-
Öljypinnan pitää olla MIN- ja MAX-merkin välillä.
Mittatikku ja täyttöputki.
1. Varmistakaa, että auto on vaakasuorassa.
On tärkeää odottaa 5 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua takaisin öljypohjaan.
09 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
2. Vetäkää mittatikku ylös ja pyyhkikää se.
3. Työntäkää mittatikku takaisin alas.
09
Elektronisella öljymäärän anturilla3
varustettu moottori
4. Vetäkää ylös ja tarkastakaa määrä.
5. Jos pintataso on lähellä MIN-merkkiä,
tulee lisätä 0,5 litraa. Jos taso on runsaasti
alapuolella, voidaan tarvita suurempi
määrä.
6. Jos määrä halutaan tarkastaa uudelleen,
tehkää se lyhyehkön ajon jälkeen. Toistakaa sen jälkeen kohdat 1 - 4.
Ilmoitus ja grafiikka näytössä.
VAROITUS
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkinnän.
Määrä ei saa koskaan olla yli MAX-merkin
tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.
Ilmoitus
Täyttöputki.4
Teidän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ennen kuin näytössä
esitetään ilmoitus, ks. alla olevaa kuvaa.
VAROITUS
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
3
4
Moottorin öljymäärä
Öljymäärä tarkastetaan elektronisen öljynmäärämittarin ja säätöpyörän avulla, kun moottori
on sammutettuna, katso sivu 200.
VAROITUS
Jos ilmoitus Öljy vaatii huollon esitetään,
ajakaa korjaamolle. Öljymäärä voi olla liian
suuri.
Koskee vain 5-syl. dieseliä.
Elektronisella öljymäärän anturilla varustetuissa moottoreissa ei ole mittatikkua (5-syl. diesel).
339
09 Ylläpito ja huolto
09
Moottoritila
TÄRKEÄÄ
Ilmoituksen Öljymäärä pieni Lisää 0.5
litraa yhteydessä lisätkää vain 0,5 litraa.
2. Kääntäkää säätöpyörä ohjauspylvään
vasemmassa vivussa asentoon Moott.
öljymäärä Odota....
> Sen jälkeen esitetään tiedot moottorin
öljymäärästä.
Jäähdytysneste
Määrän tarkastus ja täyttö
HUOM
Järjestelmä ilmaisee öljymäärän vain ajon
aikana. Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti, kun öljyä lisätään tai lasketaan pois.
Autolla pitää ajaa n. 30 km ennen kuin öljymäärä näytetään oikein.
VAROITUS
Älkää lisätkö öljyä, jos täyttötaso (3) tai (4)
esitetään seuraava kuvan mukaisesti.
Määrä ei saa koskaan olla yli MAX-merkin
tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.
VAROITUS
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
Öljymäärän mittaus
Jos öljymäärä halutaan tarkastaa, tehkää se
seuraavan sekvenssi mukaisesti.
1. Aktivoikaa avaimen asento II, katso
sivu 80.
340
Numerot 1 - 4 edustavat täyttömäärää. Älkää
lisätkö öljyä, jos täyttömäärä (3) tai (4) esitetään.
Suositeltu täyttömäärä on 4.
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jäähdytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään
puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni
että liian suuri.
VAROITUS
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön
korkki hitaasti, jotta ylipaine pääsee poistumaan.
09 Ylläpito ja huolto
Moottoritila
Määrätiedot ja veden laatua koskevat vaatimukset, katso sivu 384.
TÄRKEÄÄ
•
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkkien välissä. Jos järjestelmä on
vajaa, voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa moottorivaurioita.
Kloorin, kloridien ja muiden suolojen
korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina jäähdytysnestettä, jossa
on syöpymisenestoainetta, Volvon suosituksen mukaisesti.
•
Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 % jäähdytysnestettä.
•
Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn
laatuiseen vesijohtoveteen. Jos veden
laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä
Volvon suositusten mukaisesti.
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi
hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä
tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
•
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytettynä. Muussa tapauksessa voi
syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien) vaara.
09
Jarru- ja kytkinneste
Määrän tarkastus
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö.
Nestepinnan pitää olla säiliössä näkyvän MINja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa määrä
säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu laatu,
katso sivu 384. Jos autolla ajoon liittyy usein
toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa ilma on hyvin kosteaa, jarruneste
on vaihdettava kerran vuodessa.
VAROITUS
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä. Volvo
suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen
palvelu tarkastaa jarrunestehäviön syyn.
341
09 Ylläpito ja huolto
09
Moottoritila
Lisäys
Ohjaustehostinöljy
Ilmastointilaite
Vianetsintä ja korjaus
Ilmastointilaite sisältää fluoresoivaa jälkiainetta. Käyttäkää ultraviolettivaloa vuodonetsinnässä.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus
saadaan tehdä vain valtuutetussa huoltokorjaamossa.
Nestesäiliö on sijoitettu kuljettajan puolelle.
Nestesäiliö on suojuksen alla. Tämä peittää
moottoritilan kylmävyöhykkeen. Pyöreä kansi
pitää ensin poistaa ennen kuin säiliön korkkiin
päästään käsiksi.
1. Avatkaa suojukseen sijoitettu kansi kääntämällä sitä.
2. Kiertäkää säiliön korkki auki ja lisätkää nestettä. Pintatason pitää olla säiliön sisäpuolella olevien merkkien MIN ja MAX välillä.
TÄRKEÄÄ
Älkää unohtako asettaa korkkia paikalleen.
342
TÄRKEÄÄ
Pitäkää ohjaustehostimen nestesäiliön
ympäristö puhtaana tarkastuksen yhteydessä. Korkkia ei pidä avata.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pinnan on
oltava MIN- ja MAX-merkkien välillä. Määrätiedot ja suositeltu öljylaatu, katso sivu 384.
HUOM
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika
tai moottori on sammutettu ja autoa on
hinattava, sitä voidaan edelleen ohjata.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Yleistä
Kaikki polttimot on eritelty, katso sivu 348.
Polttimot ja muut valonlähteet, jotka ovat erityistä tyyppiä tai joita ei voida vaihtaa muualla
kuin korjaamolla, ovat seuraavat:
• Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL
(Xenon-polttimot)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Suuntavalot, ulkotaustapeilit
Turvavalaistus, ulkotaustapeilit
Autoonnousuvalot
VAROITUS
Auton sähköjärjestelmän tulee olla avaintilassa 0, kun polttimo vaihdetaan, katso
sivu 80.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko polttimoiden laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva höyrystyy
lämmön vaikutuksesta kerrostumaksi heijastimeen, joka tällöin voi vaurioitua.
Hansikaslokeron valo
Yleisvalaistus katossa
Lukuvalot
Valonheitin edessä
Kaikki valonheittimen polttimot vaihdetaan
irrottamalla koko valonheitin moottoritilan
kautta.
Valonheittimen irrotus
Sivuvalot, seisontavalot takana
1. Asettakaa auton sähköjärjestelmä avainasentoon 0, katso sivu 80:
Jarru-, sumutaka-, peruutusvalot
2. (Ensimmäinen kuva)
LED-valot, yleistä
VAROITUS
Xenon-valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Xenon-polttimoiden vaihto
teettää korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. Xenon-valoihin kohdistuva työ edellyttää erityistä varovaisuutta, koska valonheittimessä on suurjännitelaite.
09
Vetäkää valonheittimen lukkosokat irti.
Vetäkää valonheitintä suoraan eteen.
TÄRKEÄÄ
Älkää vetäkö kaapelista, vaan tarttukaa
kiinni liittimestä.
3. (Toinen kuva)
Irrottakaa valonheittimen liitinkappale
painamalla kiinnitin alas peukalolla.
343
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimot
Vetäkää liitinkappale samalla irti toisella
kädellä.
4. Nostakaa valonheitin ulos ja asettakaa se
pehmeälle alustalle, jotta linssi ei naarmuunnu.
Valonheittimen pitää olla asennettu ja liitinkappaleen paikallaan ennen kuin valot kytketään
päälle tai etäavain asetetaan virtalukkoon.
Lähivalot, halogeeni
Peitekannen irrotus
5. Vaihtakaa ko. polttimo.
Valonheittimen asennus
1. Irrottakaa valonheitin katso sivu 343.
2. Irrottakaa peitekansi.
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
4. Irrottakaa polttimo painamalla pidintä alaspäin.
1. Avatkaa lukitukset painamalla ulospäin.
5. Painakaa uusi polttimo kantaan ja lukitkaa
se kiinni. Se voidaan kiinnittää yhdellä
tavalla.
Tunnustelkaa asentaessanne, että pitkä lukkotappi on lujasti kiinni, sen on oltava kiinni
molemmissa silmukoissa.
2. Poistakaa peitekansi vetämällä se suoraan
ulos.
1. Kytkekää liitinkappale, kuuluu naksahdus.
Asentakaa peitekansi päinvastaisessa järjestyksessä.
2. Asentakaa valonheitin ja lukkosokat. Tarkastakaa, että ne on painettu oikein alas.
3. Tarkastakaa valaistus.
344
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 343.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Kaukovalot, halogeeni
Lisäkaukovalot, ABL-valonheittimet*
Suuntavalot/vilkut
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa valonheitin.
2. Irrottakaa peitekansi, katso sivu 344
2. Irrottakaa peitekansi, katso sivu 344.
3. Irrottakaa polttimo kiertämällä vastapäivään ja sitten vetämällä suoraan ulos
3. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
2. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
4. Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
5. Vaihtakaa polttimo ja sovittakaa se kantaan ja kääntäkää myötäpäivään polttimon
kiinnittämiseksi. Se voidaan kiinnittää
yhdellä tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
4. Irrottakaa polttimonpidin vetämällä se suoraan ulos.
5. Vaihtakaa polttimo ja asettakaa se kantaan. Se voidaan kiinnittää vain yhdellä
tavalla.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
09
3. Vetäkää polttimonpitimestä polttimon saamiseksi ulos.
4. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
5. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
6. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
345
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimot
Sivuvalot
Takasumuvalo
Ennen polttimon vaihdon aloittamista, katso
sivu 343.
Takasumuvaloon pääsee käsiksi puskurin
takaa.
1. Irrottakaa valonheitin.
1. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
2. Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään ja
irrottakaa se.
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo ja asentakaa
uusi. Se voidaan asentaa vain yhdellä
tavalla.
4. Asettakaa polttimonpidin kantaan ja kääntäkää myötäpäivään.
Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
346
2. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
sitä sisään ja kääntämällä vastapäivään.
3. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
4. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
Takavalojen sijainti
Valaisimen lasi, oikea puoli
Seisonta-(LED)/sivuvalo
Sivuheijastin, taempi
Jarruvalot
Peruutusvalot
Suuntavilkku
Jarruvalo (LED)
09 Ylläpito ja huolto
Polttimot
Rekisterikilven valo
Kuormatilan valaistus
Sekä jarruvalo että peruutusvalo vaihdetaan
kuormatilan puolelta.
1. Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kammetkaa kevyesti niin, että valokotelo irtoaa.
G031942
Jarru- ja peruutusvalot
09
1. Avatkaa paneeli.
2. Irrottakaa koko polttimokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
2. Irrottakaa polttimonpidin kääntämällä sitä
vastapäivään.
3. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Irrottakaa rikkinäinen polttimo painamalla
se sisään ja kääntämällä vastapäivään.
4. Asettakaa polttimokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
2. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Tarkastakaa, että valo palaa ja painakaa
valokotelo takaisin paikalleen.
4. Asettakaa uusi polttimo paikalleen, painakaa alaspäin ja kääntäkää myötäpäivään.
5. Asettakaa polttimonpidin paikalleen ja
kääntäkää myötäpäivään.
``
347
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimot
Meikkipeilin valo
Polttimoerittely
Valaistus
WA
Tyyppi
Lähivalot, halogeeni
55
H7 LL
Kaukovalot,
halogeeni
65
H9
Lisäkaukovalot,
ABL
65
H9
Vilkku edessä
21
PY21W LL
Sivuvalot
edessä
3
W3WLL
1. Työntäkää ruuvitaltta valaisimen lasin alle
ja kammetkaa reunan lukituskielekkeet
varovasti ylös.
Sivuvilkut, ulkotaustapeilit
5
WY5W LL
2. Napsauttakaa valaisimen lasi irti.
Autoonnousuvalot edessä
3
T10 Kanta
W2,1x9,5d
Hansikaslokeron valo
5
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
Meikkipeilin
valaistus
2
T5 Kanta W2x4,6d
Kuormatilan
valaistus
10
Kanta SV8.5
Pituus 43 mm
Rekisterikilven
valo
5
C5W LL
Valaisimen lasin irrotus
3. Vetäkää kärkipihdeillä polttimo suoraan
ulos sivulle ja vaihtakaa uuteen. Huomatkaa! - Älkää puristako pihdeillä voimakkaasti. Polttimon lasi voi siinä tapauksessa
rikkoutua.
Valaisimen lasin asennus
1. Asettakaa valaisimen lasi paikalleen.
A
2. Painakaa se kiinni.
348
Valaistus
WA
Tyyppi
Jarruvalot
21
P21W LL
Peruutusvalot
21
P21W LL
Takasumuvalo
21
P21W LL
Wattia
09 Ylläpito ja huolto
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhkimien sulat
Huoltoasento
seksi avainasentoon I. (Yksityiskohtaisia
tietoja avainasennoista: katso sivu 80.)
09
Pyyhinsulkien vaihto
2. Painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE
-painiketta uudelleen auton sähköjärjestelmän asettamiseksi avainasentoon 0.
3. Siirtäkää 3 sekunnin kuluessa ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua ylöspäin ja
pitäkää se paikallaan n. 1 sekunti.
> Pyyhkimet käyvät tällöin ja asettuvat
suoraan ylöspäin.
Pyyhinsulat huoltoasennossa.
Jotta pyyhinsulat voidaan vaihtaa, pestä tai
nostaa (esim. kaavittaessa jäätä pois tuulilasista), niiden pitää olla huoltoasennossa.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin asetatte pyyhinsulat huoltotilaan, varmistukaa, etteivät ne ole jäätyneet
kiinni.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon1 ja painakaa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettami-
1
Pyyhkimet palaavat aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän asettamiseksi
avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
TÄRKEÄÄ
Jos huoltotilassa ollessaan pyyhkimet on
käännetty ylös tuulilasista, täytyy ne kääntää takaisin tuulilasia vasten, ennen kuin
pyyhkimien sallitaan palata paikoitusasentoonsa. Tällä estetään konepellin maalin
naarmuuntuminen.
HUOM
Kun pyyhinsulat ovat olleet huoltotilassa,
täytyy pyyhkimet aktivoida ja huoltotila
poistaa toiminnasta, ennen kuin pyyhkimiä
voidaan jälleen käyttää.
Ei välttämätöntä autossa, jossa on Keyless-toiminto.
349
09 Ylläpito ja huolto
09
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös, kun se on
huoltoasennossa. Painakaa nuppia, joka
on pyyhinsulan kiinnityksessä, ja vetäkää
sulka pois suoraan pyyhinvarren suuntaisesti.
Työntäkää uusi sulka paikalleen siten, että
kuuluu "napsahdus".
Puhdistus
HUOM
Pyyhinsulat ovat eripituiset. Kuljettajan puoleinen sulka on pidempi kuin matkustajan
puoleinen.
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, katso
sivu 368 ja eteenpäin.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa sulat säännöllisesti. Hoidon laiminlyöminen lyhentää sulkien käyttöikää.
Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
Huuhtelunesteen täyttö
4. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin tuulilasia vasten.
G032770
Pyyhkimet palaavat huoltoasennosta aloitusasentoon painettaessa lyhyesti START/STOP
ENGINE -painiketta auton sähköjärjestelmän
asettamiseksi avainasentoon I (tai käynnistettäessä auto).
1. Kääntäkää pyyhinsulkaa ulospäin.
G021763
2. Tarttukaa sulan sisempään osaan (nuolen
kohdalta).
3. Kääntäkää vastapäivään käyttääksenne
sulan pyyhkimen vartta kohti olevaa ääriasentoa vipuna sulan saamiseksi irti helpommin.
Tuulilasin- ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen huuhtelunestesäiliö.
4. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni. Tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua
huuhtelunestettä talvella siten, ettei se jäädy
pumpussa, säiliössä ja letkuissa.
5. Kääntäkää pyyhkimen varsi takaisin.
350
TÄRKEÄÄ
09 Ylläpito ja huolto
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
09
Määrätiedot, katso sivu 384.
351
09 Ylläpito ja huolto
09
Akku
Käsittely
Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa,
ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.
• Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä.
• Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty
oikein ja kiristetty asianmukaisesti.
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien,
ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen
osuessa silmiin - ottakaa välittömästi
yhteys lääkäriin.
HUOM
Jos käynnistysakku tyhjenee useita kertoja,
tämä vaikuttaa sen käyttöikään kielteisesti.
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttavat
useat tekijät, mm. ajo-olosuhteet ja ilmasto.
Akun käynnistyskapasiteetti laskee asteittain ajan myötä ja sitä pitää tämän vuoksi
ladata, jos autoa ei käytetä pitkähköön
aikaan tai jos sillä ajetaan vain lyhyitä matkoja. Kova kylmyys rajoittaa käynnistyskapasiteettia edelleen.
Jotta käynnistysakku pysyy hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa/viikko tai akun kytkemistä akkulaturiin,
jossa on automaattinen huoltolataus.
Käynnistysakulla, joka pidetään täyteen
ladattuna, on mahdollisimman pitkä käyttöikä.
TÄRKEÄÄ
Jos seuraavaa ei noudateta, voi infotainment-järjestelmän energiansäästötoiminto
lakata tilapäisesti toimimasta ja/tai ilmoitus
infonäytössä käynnistysakun varausasteesta olla tilapäisesti pätemätön ulkoisen
käynnistysakun tai akkulaturin kytkemisen
jälkeen.
•
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen - vain
auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. osa "Käynnistysapu" - siinä selostetaan,
mihin ja kuinka johdinliittimet pitää sijoittaa.
Akun symbolit
Käyttäkää suojalaseja.
TÄRKEÄÄ
Akkua ladattaessa ei koskaan saa käyttää
pikalaturia.
Tarkemmat tiedot löytyvät
käyttöohjekirjasta.
352
09 Ylläpito ja huolto
Akku
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Räjähdysvaara.
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
Toimitettava kierrätykseen.
Välttäkää kipinöitä ja avotulta.
09
HUOM
Käytetty akku pitää kierrättää ympäristöystävällisellä tavalla, se sisältää lyijyä.
Käynnistysakun vaihto
Irrotus
Aivan ensimmäiseksi: Poista etäavain virtalukosta ja odota vähintään 5 minuuttia ennen
kuin mitään sähköliitäntöjä tehdään - näin siksi,
että auton sähköjärjestelmän pitää tallentaa
välttämättömät tiedot ohjausyksiköihin.
353
09 Ylläpito ja huolto
09
Akku
Irrottakaa musta miinusjohdin.
> Tarkastakaa, että se on yhdistetty oikein
sekä akkuun että korissa olevaan liitäntään.
Irrottakaa punainen plusjohdin.
5. Kytkekää punainen plusjohdin.
Irrottakaa huohotusletku akusta.
6. Kytkekää musta miinusjohdin.
Kiertäkää irti ruuvi, joka pitää akun kiinnitintä.
Siirtäkää akkua sivulle ja nostakaa se ylös.
Asennus
7. Painakaa taempi peitekansi kiinni. (Ks. irrotus.)
8. Asentakaa kumilista. (Ks. irrotus.)
9. Sovittakaa se etumaiseen peitekanteen ja
kiinnittäkää kiinnittimillä. (Ks. irrotus.)
Lisätietoja auton käynnistysakusta - katso
sivu 390.
Eco Start/Stop DRIVe*
Auto, jossa on Start/Stop-toiminto, on varustettu kahdella 12 V:n akulla - erittäin tehokkaalla käynnistysakulla ja apuakulla, joka auttaa Eco Start/Stop DRIVe-toiminnon aloitusvaiheessa.
Avatkaa etumaisen peitekannen kiinnittimet ja irrottakaa kansi.
Vapauttakaa kumilista siten, että taempi
peitekansi vapautuu.
Irrottakaa taempi peitekansi kiertämällä
neljänneskierros ja nostamalla se irti.
1. Asettakaa akku alas akkulaatikkoon.
2. Siirtäkää akkua sisäänpäin sekä sivulle,
kunnes se on laatikon takareunassa.
3. Ruuvatkaa akun kiinnike paikalleen.
VAROITUS
4. Yhdistäkää huohotusletku.
Kytkekää ja irrottakaa plus- ja miinusjohdin
oikeassa järjestyksessä.
354
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta - katso
sivu 129.
Lisätietoja auton käynnistysakusta - katso
sivu 120 ja 390.
09 Ylläpito ja huolto
Akku
Akku
Käynnistys
KylmäkäynnistyskykyA, CCA
(A)
KokoB,
PxLxK
(mm)
760
A
B
150×90×106
70
8
SAE-normin mukaisesti.
Suurin mahdollinen koko.
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa akku Start/Stop-toiminnolla
varustetussa autossa pitää asentaa AGM1tyyppisiä akkuja.
1
2
3
•
Mitä suurempi on auton virrankulutus
(ylimääräinen jäähdytys/lämmitys), sitä
enemmän akkuja pitää ladata = kasvanut polttoaineenkulutus.
•
Kun käynnistysakun kapasiteetti on laskenut alimman sallitun tason alapuolelle, Start/Stop-toiminto kytketään pois
toiminnasta.
120
278×175×190
Kapasiteetti (Ah)
HUOM
Apu
09
Akkujen sijainti
Tilapäisesti rajoitettu Start/Stop-toiminto suuren virranoton vuoksi tarkoittaa:
• Moottori käynnistyy automaattisesti2
ilman, että kuljettaja painaa kytkinpoljinta
(käsivalintainen vaihteisto).
• Moottori käynnistyy automaattisesti ilman,
että kuljettaja nostaa jalan pois käyttöjarrupolkimelta (automaattivaihteisto).
A: Vasemmalta ohjattava auto. B: Oikealta ohjattava auto. 1. Käynnistysakku3 2. Apuakku.
Apuakku ei tavallisesti tarvitse enempää huoltoa kuin varsinainen käynnistysakku. Kysymysten tai ongelmien suhteen tulee ottaa
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Absorbed Glass Mat
Automaattinen käynnistys voi tapahtua vain, jos vaihdevipu on vapaa-asennossa.
Käynnistysakku selostetaan perusteellisesti sivulla 352.
355
09 Ylläpito ja huolto
09
Akku
TÄRKEÄÄ
Jos seuraavaa ei noudateta, voi käynnistys/
pysäytys-järjestelmä lakata tilapäisesti toimimasta ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemisen jälkeen:
•
Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen - vain
auton alustaa saa käyttää maadoituskohtana.
Ks. osa "Käynnistysapu" - siinä selostetaan,
mihin ja kuinka johdinliittimet pitää sijoittaa.
HUOM
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt siten,
että kaikki on "pimeänä" ja autosta periaatteessa puuttuvat kaikki normaalit sähkötoiminnot, ja moottori sen jälkeen käynnistetään ulkoisen akun tai akkulaturin avulla,
Start/Stop-toiminto on aktivoitu. Moottori
voidaan tällöin pysäyttää automaattisesti,
mutta Start/Stop-toiminto voi automaattisen pysäytyksen yhteydessä epäonnistua
moottorin automaattisessa käynnistämisessä, koska käynnistysakun kapasiteetti
on riittämätön.
Onnistuneen automaattisen käynnistyksen
varmistamiseksi automaattisen pysäytyksen jälkeen akku pitää ensin ladata. Ulkolämpötilan ollessa +15 °C akkua pitää ladata
vähintään 1 tunti. Ulkolämpötilan ollessa
matalampi suositellaan 3-4 tunnin latausaikaa. Suosituksena on, että akku ladataan
ulkoisella akkulaturilla.
Jos tätä mahdollisuutta ei ole, suositellaan
Start/Stop-toiminnon tilapäistä sulkemista,
kunnes käynnistysakkua on jälleen ladattu
riittävästi.
Lisätietoja käynnistysakun latauksesta, ks.
osaa "Akku" luvussa "Ylläpito ja huolto".
356
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Yleistä
09
Sijainti, sähkökeskukset
Jotta auton sähköjärjestelmä ei vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on suojattu
varokkeilla.
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla komponentin varokkeen
palaminen tilapäisen ylikuormituksen johdosta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee, että
hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun tarkastusta varten.
Vaihto
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
VAROITUS
Älkää koskaan käyttäkö vieraita esineitä tai
eriteltyä suuremman ampeeriluvun omaavaa varoketta alkuperäisen varokkeen korvaamiseen. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä
vaurioita sähköjärjestelmään ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon.
Sähkökeskusten sijainti vasemmalta ohjattavassa autossa. Jos auto on oikealta ohjattava,
käsinekotelon alla olevat keskukset vaihtuvat
toiselle puolelle.
Moottoritila
Hansikaslokeron alla
Hansikaslokeron alla
Kuormatila
Moottoritilan kylmävyöhyke (vain Start/
Stop*)
357
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
Moottoritila
358
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Yleistä, moottoritilan varokkeet
Kannen sisäpuolella on pihdit, jotka helpottavat käsittelyä, kun varoke pitää vetää irti tai
asettaa takaisin paikalleen.
Paikat (ks. edellinen kuva)
Moottoritila, ylempi
Moottoritila, etumainen
Moottoritila, alempi
Nämä varokkeet on kaikki sijoitettu moottoritilan rasiaan. Varokkeet (C) on sijoitettu (A):n alle.
Kannen sisäpuolella on tarra, joka näyttää
varokkeiden sijainnin.
• Varokkeet 1–7 ja 42–44 ovat tyyppiä "Midi
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo1.
• Varokkeet 8–15 ja 34 ovat tyyppiä "JCASE"
ja ne tulee vaihtaa korjaamolla1.
• Varokkeet 16–33 ja 35–41 ovat tyyppiä
"Mini Fuse".
1
Toiminto
A
Toiminto
A
Keskuselektroniikkayksikön
(CEM) ensiövaroke ja varokerasia B käsinekotelon allaA
50
TuuletuspuhallinA
40
Keskuselektroniikkayksikön
(CEM) ensiövaroke ja varokerasia B käsinekotelon alla
50
Kuormatilassa olevan sähkökeskuksen ensiövarokeA
60
-
Matkustamossa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke ja varokerasia A käsinekotelon allaA
60
Valojen korkeudensäätö*; Aktiiviset Xenon-valonheittimet ABL*
10
60
Keskuselektroniikkayksikön
(CEM) ensiövaroke ja varokerasia B käsinekotelon alla
20
Matkustamossa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke ja varokerasia A käsinekotelon allaA
ABS
5
-
-
09
-
ABS-pumppu
40
ABS-venttiilit
20
-
100
Nopeudesta riippuvainen
ohjaustehostin*
5
PTC-elementti, ilman esilämmitin*A
20
Moottorin ohjausyksikkö; vaihteiston ohjausyksikkö; turvatyynyt
10
Valonheittimien huuhtelulaite*
Tuulilasinpyyhkimet
30
25
Sähkölämmitteiset huuhtelusuuttimet*
10
Pysäköintilämmitin*
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
359
09 Ylläpito ja huolto
09
360
Varokkeet
Toiminto
A
Toiminto
A
Toiminto
A
-
-
5
5
-
-
-
-
-
-
KäynnistysreleA
30
A/C-magneettikytkin (5-, 6-syl.);
venttiilit; moottorinohjausyksikkö (6-syl.); solenoidit (6-syl.
ilman turboa); imusarjan säätömoottorit (6-syl. ilman turboa);
ilmamassamittari (4-syl. 2.0 l
bensiini, 5-syl. bensiini); öljymäärän anturi (5-syl. diesel)
10
Valokatkaisin
Relekäämi A/C-magneettikytkimen releessä (ei 5-syl. diesel);
relekäämi jäähdytysnestepumpun releessä (5-syl. dieselStart/
Stop); relekäämit sähkökeskuksessa moottoritilan kylmävyöhykkeellä (Start/Stop)
5
10
Lisävalot*
20
Sytytyspuolat (4-syl. bensiini);
hehkutuksen ohjausyksikkö (5syl. diesel)
Äänitorvi
15
Sytytyspuolat (5-, 6-syl. bensiini); kondensaattori (6-syl.)
20
Lambdatunnistimet (4-syl. bensiini); lambdatunnistin (diesel);
jäähdyttimen kaihtimen ohjausyksikkö (käsivalintainen 5-syl.
2.0 l diesel)
10
Sisäiset relekäämit
10
Moottorinohjausyksikkö (bensiini)
10
EVAP-venttiili (5-, 6-syl. bensiini); lambdatunnistimet (5-, 6syl. bensiini)
15
Moottorinohjausjärjestelmän
relekäämi pääreleessä; moottorinohjausyksikkö (5-, 6-syl. bensiini)
Moottorinohjausyksikkö (diesel)
15
Dieselsuodattimen lämmitin
20
Vaihteiston ohjausyksikkö
15
15
Ilmamassamittari (5-syl. diesel,
6-syl.); säätöventtiili (5-syl. diesel); suihkutusventtiilit (5-, 6-syl.
bensiini); moottorinohjausyksikkö (5-syl. bensiini, 6-syl.)
15
Jäähdyttimen kaihtimen ohjausyksikkö (5-syl. bensiini)
5
A/C-magneettikytkin (ei 5-syl.
diesel); jäähdytysnestepumppu
(5-syl. diesel Start/Stop)
Kampikammiotuuletuksen lämmitin (5-syl. diesel); Automaattivaihteiston öljypumppu (5-syl.
diesel Start/Stop)
10
Hehkutulpat (diesel)
70
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
A
Toiminto
A
Jäähdytyspuhallin (4-syl., 5-syl.
bensiini)
60
Jäähdytyspuhallin (6-syl., 5-syl.
diesel)
80
Sähköhydraulinen ohjaustehostin
100
09
Start/Stop-toiminnolla varustetuissa autoissa tämä varokepaikka on tyhjä – ks. sen sijaan sivua 366.
``
361
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
Hansikaslokeron alla
Paikat
Rasia A
Kannen sisäpuolella on tarra, joka näyttää
varokkeiden sijainnin varokerasiassa A.
Rasia A
362
Toiminto
A
-
-
Toiminto
A
-
-
Audio-ohjausyksikön
ensiövaroke*; ensiövaroke varokkeille 16 - 20:
Infotainment
40
-
-
-
-
-
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
12 V:n liitäntä, kuormatila*
15
Ohjauspaneeli, kuljettajan
ovi
20
Rasia A
Toiminto
A
Ohjauspaneeli, matkustajan etuovi
20
Ohjauspaneeli, matkustajan oikea takaovi
20
Ohjauspaneeli, matkustajan vasen takaovi
20
Keyless*
20
Sähkökäyttöinen istuin,
kuljettajan puoli*
20
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Rasia A
Toiminto
A
Sähkökäyttöinen istuin,
matkustajan puoli*
20
-
-
Infotainment-ohjausyksikkö
5
Audio-ohjausyksikkö
(vahvistin)*
10
Rasia A
Digitaaliradio*; TV*
Audio
15
Telematiikka*; Bluetooth*
5
Takaistuimen viihdejärjestelmä (RSE)*
7,5
Kattoluukku*; sisävalaistus katossa; ilmastoinnin
tunnistin*; ilmanoton läppämoottorit
5
12 V:n liitäntä, tunnelikonsoli
15
Istuinlämmitys, takana
oikealla*
15
Rasia B
Toiminto
A
Istuinlämmitys, takana
vasemmalla*
15
Sähkökäyttöinen ristiselän tuki*
15
Istuinlämmitys, matkustajan puoli
15
Istuinlämmitys, kuljettajan
puoli
15
Pysäköintiapu*; pysäköintikamera*; vetokoukun
ohjausyksikkö *
5
AWD-ohjausyksikkö*
15
Aktiivinen alusta Four-C*
10
Toiminto
A
Takalasinpyyhin
15
-
-
Rasia B
Toiminto
Sisävalaistus; ikkunannostimien säädinpaneeli
kuljettajan ovessa; sähkökäyttöiset etuistuimet*;
etäkäyttöinen autotallin
ovenavaaja*
09
A
7,5
Infonäyttö (DIM)
5
Mukautuva nopeudensäädin, ACC*; törmäysvaroitus*
10
Sisävalaistus; sadetunnistin
7,5
Ohjauspyörämoduuli
7,5
Keskuslukko, polttoainesäiliön luukku
10
Takalasin huuhtelulaite
15
Tuulilasin huuhtelulaite
15
Takaluukun lukituksen
avaaminen
10
Käännettävä niskasuoja*
10
Polttoainepumppu
20
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
363
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
Rasia B
Toiminto
A
Liiketunnistin*; ilmastointipaneeli
5
Ohjauslukko
15
Hälyttimen sireeni*; diagnoosiliitin OBDII
5
-
-
Turvatyynyt
10
Törmäysvaroitus*
5
Kaasupolkimen anturi;
ilman esilämmittimen
PTC-elementti*; sisätaustapeilin himmennys*;
istuinlämmitys takana*
364
7,5
-
-
Jarruvalot
5
Kattoluukku*
20
Käynnistyksenesto
5
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
Tavaratila
Keskus on sijoitettu verhoilun taakse vasemmalle puolelle.
Paikat
Toiminto
A
Sähköinen seisontajarru, vasen
30
Sähköinen seisontajarru, oikea
30
Sähkölämmitteinen takalasi
30
Perävaunun liitäntä 2*
15
Toiminto
A
Toiminto
A
Sähkökäyttöinen takaluukku*
20
-
-
-
-
-
-
-
-
Perävaunun liitäntä 1*
-
-
-
40
-
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
365
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
Moottoritilan kylmävyöhyke – Start/Stop*
Start/Stop-toiminnon varokkeiden sijainti.
• Varokkeet A1 ja A2 ovat tyyppiä "MEGA
Paikat
Fuse" ja ne saa vaihtaa vain korjaamo2.
• Varokkeet 1–11 ovat tyyppiä "Midi Fuse" ja
ne saa vaihtaa vain korjaamo2.
• Varoke 12 on tyyppiä "Mini Fuse".
Lisätietoja Start/Stop-toiminnosta - katso
sivu 129.
2
366
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toiminto
Toiminto
A
Moottoritilan sähkökeskuksen
päävaroke
175
Keskuselektroniikkayksikön
(CEM) päävaroke ja varokerasia
B käsinekotelon alla, matkustamon sähkökeskus ja varokerasia A käsinekotelon alla, kuormatilan sähkökeskus
175
A
PTC-elementti, ilman esilämmitin*
100
Keskuselektroniikkayksikön
(CEM) ensiövaroke ja varokerasia B käsinekotelon alla
50
Matkustamossa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke ja varokerasia A käsinekotelon alla
60
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Toiminto
A
Matkustamossa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke ja varokerasia A käsinekotelon alla
60
Kuormatilassa olevan sähkökeskuksen ensiövaroke
60
Tuuletuspuhallin
40
-
-
-
-
Käynnistysrele
30
Sisäinen diodi
50
Apuakku
70
Keskusohjausyksikkö (CEM) apuakun referenssijännite; apuakun latauskohta
15
09
367
09 Ylläpito ja huolto
09
Auton hoito
Auton pesu
Peskää auto heti, kun se on likaantunut. Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
• Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme,
että annatte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun poistaa mahdolliset värimuutokset.
• Huuhdelkaa alusta.
• Huuhdelkaa koko autoa pesunaarmujen
vaaran vähentämiseksi, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
• Käyttäkää tarvittaessa rasvanpoistoainetta
pahasti likaantuneilla pinnoilla. Huomatkaa, etteivät pinnat saa olla auringon lämmittämiä!
• Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
• Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
• Käyttäkää rasvanpoistoainetta pahasti
vaara veden kuivumatahroista, jotka voidaan joutua kiillottamaan pois.
VAROITUS
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
TÄRKEÄÄ
Likaisten ajovalojen toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti, esim.
polttoainetta tankattaessa.
Älkää käyttäkö syövyttäviä puhdistusaineita, vaan vettä ja naarmuttamatonta
sientä.
HUOM
Ulkoisessa valaistuksessa, kuten valonheittimissä, sumuvaloissa ja takavalaisimissa
voi tilapäisesti tulla kondensoitumiskosteutta lasin sisäpuolelle. Tämä on normaalia, kaikki ulkoiset valaisimet on suunniteltu
estämään tätä. Kondensoitunut kosteus
tuulettuu normaalisti pois valaisinkotelosta,
kun valo on palanut hetken.
likaantuneilla pinnoilla.
• Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla. Jos vesipisaroiden ei anneta kuivua itsestään voimakkaassa auringonpaisteessa, vähenee
368
Pyyhinsulkien puhdistus
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
Puhdistettaessa:
–
Asettakaa pyyhinsulat huoltoasentoon,
katso sivu 349.
HUOM
Peskää pyyhinsulat ja tuulilasi säännöllisesti
laimealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
Älkää käyttäkö voimakkaita liuottimia.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei pääse kaikkiin paikkoihin. Hyvän tuloksen saavuttamiseksi suositellaan auton pesemistä käsin.
HUOM
Ensimmäisten kuukausien aikana auton saa
pestä vain käsin. Näin siksi, että maalipinta
on herkempi ollessaan uusi.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys
koskee kaikkia ulkopuolen osia). Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
09 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
Koejarruttakaa aina pesun jälkeen, myös
seisontajarrulla, siten, että kosteus ja korroosio eivät pääse vaikuttamaan jarrujen kitkapintoihin ja huonontamaan jarruja.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovin ja kumin vahausta ja kiillotusta.
Käyttäessänne rasvanpoistoainetta muovilla ja kumilla hierokaa tarvittaessa vain
kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Kiiltävien listojen kiillotus voi hangata pois
kiiltävän pintakerroksen tai vaurioittaa sitä.
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin kitkan aiheuttama lämpö saa kitkapinnat lämpenemään ja kuivumaan. Tehkää
näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
Vanteet
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Käyttäkää vain Volvon suosittelemia vanteenpuhdistusaineita.
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen ja hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta,
jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää
ohjeita noudattaa huolellisesti.
Hiovia aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vahvat puhdistusaineet voivat vahingoittaa
pintaa ja aiheuttaa laikkuja kromattuihin alumiinivanteisiin.
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta on
himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
09
pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua
hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä
saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa. Volvon takuu ei kata tällaisten käsittelyjen aiheuttamaa maalivauriota.
Vettähylkivä pintakerros*
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita,
kuten autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi
tuhota sen vettähylkivät ominaisuudet.
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei lasipinta naarmuunnu.
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista
jääkaavinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
369
09 Ylläpito ja huolto
09
Auton hoito
Vettä hylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
Vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi
suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran
kolmen vuoden kuluttua ja sen jälkeen joka
vuosi.
Sisustuksen puhdistus
Tahrat kangas- ja kattoverhoilussa
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja noudattakaa autonhoitotuotteen mukana tulevia ohjeita.
Verhoilun palonkesto-ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan erityistä tekstiilinpuhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
On tärkeää käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.
Matot ja kuormatila
Ruostesuojaus – tarkastus ja huolto
Auto ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu
kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Palkkien, onteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoneste.
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa tarvitse jälkikäsittelyä ennen kuin n. 12 vuoden
kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä
kolmen vuoden välein. Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun
auttaa Teitä, jos auto tarvitsee jälkikäsitellä.
Lika ja tiesuola voivat helposti aiheuttaa korroosiota, tämän vuoksi on tärkeää pitää auto
puhtaana. Auton ruostesuojauksen ylläpitämiseksi se pitää tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa korjata.
370
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen.
Kumpikin lisämatto on kiinnitetty kiinnittimillä.
–
Tarttukaa lisämattoon kummankin kiinnittimen kohdalta ja nostakaa matto suoraan
ylös.
Asettakaa lisämatto paikalleen painamalla se
kiinni kumpaankin kiinnittimeen.
VAROITUS
Tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että kuljettajan paikalla oleva suojamatto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty paikalleen, ettei
se jää puristuksiin polkimien luona ja alla.
Lattiamattojen tahroihin suositellaan pölynimurikäsittelyn jälkeen erityistä tekstiilinpuhdistusainetta. Lattiamatot pitää puhdistaa aineella,
jota Volvo-myyjänne suosittelee!
TÄRKEÄÄ
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Volvon nahkaverhoilu ei sisällä kromia ja se on
käsitelty säilyttämään alkuperäinen ulkonäkönsä.
Nahkaverhoilu vanhenee ja saa kauniin patinan
ajan myötä. Nahka jalostetaan ja käsitellään
siten, että se säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa suojaavan pintakerroksen, mutta
sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä puhdistusta. Volvo
tarjoaa kattavat tuotteet nahkaverhoilun puhdistukseen ja jälkikäsittelyyn, ohjeiden mukaan
käytettynä nämä säilyttävät nahan suojaavan
pintakerroksen. Jonkin ajan käytön jälkeen
tulee nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin
muuttumaan enemmän tai vähemmän riippuen
nahan pintarakenteesta. Tämä on nahan luonnollista kypsymistä ja osoittaa sen olevan luonnontuote.
09 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
Volvo suosittelee, että mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi verhoilu puhdistetaan ja levitetään suojavoidetta yhdestä neljään kertaa vuodessa (tai tarvittaessa). Volvo
Leather Care -sarjan voitte ostaa Volvo-myyjältänne.
TÄRKEÄÄ
•
•
Värjätty vaate (esim. farkut ja mokkaasusteet) voivat aiheuttaa väritahroja
verhoiluun.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita
liuottimia. Ne voivat vahingoittaa sekä
kangas-, vinyyli- että nahkaverhoilua.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
Ryhmä 3 (kuiva lika, pöly)
1. Kaatakaa vähän suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut voidekerros kevyin,
kiertävin liikkein nahkaan.
1. Käyttäkää pehmeää harjaa lian poistamiseen.
2. Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
Nahka on nyt saanut parannetun tahrasuojan
ja UV-suojan.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
• Poistakaa lika ja pöly pehmeällä, kostutetulla sienellä ja neutraalilla saippualla.
•
Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan peittäkö nahkaohjauspyörää muovisella suojalla.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
• Käyttäkää luonnollisia öljyjä. Mahdollisim-
1. Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas
vaahto.
Jos ohjauspyörään tulee tahroja:
2. Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
3. Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.
Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää hieroko.
4. Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
man hyvän tuloksen saamiseksi suositellaan Volvon nahanhoitoainetta.
Ryhmä 1 (muste, viini, kahvi, maito, hiki ja veri)
–
Käyttäkää pehmeää riepua tai sientä.
Sekoittakaa 5-prosenttinen ammoniumliuos. (Käyttäkää veritahroille liuosta, jossa
on 2 dl vettä ja 25 g suolaa.)
09
2. Sama menettely kuin ryhmässä 1.
Sisustuksen muovi-, metalli- ja puuosien
tahrojen käsittely
Sisäpuolisten osien ja pintojen puhdistukseen
suositellaan hieman vedellä kostutettua kalvotai mikrokuituliinaa, joita voitte ostaa Volvon
jälleenmyyjiltä.
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota
voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Turvavöiden puhdistus
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta, erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa
Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että vyö on
kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin sisään.
Ryhmä 2 (rasva, öljy, kastikkeet ja suklaa)
1. Sama menettely kuin ryhmässä 1.
2. Kiillottakaa imukykyisellä paperilla tai kankaalla.
371
09 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
09
Pienehköjen maalivaurioiden
korjaaminen
Värikoodi
Pienehköjen maalivaurioiden, kuten
kiveniskemien ja naarmujen korjaus
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Maalivauriot pitää korjata välittömästi,
jotta ruostetta ei pääse syntymään. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot esim. lokasuojien reunoissa, ovissa ja puskureissa.
Tarvikkeet
G021832
• pohjamaali (primer)1 - esim. muovipinnoitetuille puskureille on erityistä tartuntapohjamaalia sumutinpurkissa
• perusväri ja kirkaslakka - sumutinpurkeissa tai
maalikynissä/-puikoissa2
• suojateippi
• hieno hiomakangas1.
Auton värisävyn koodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, katso sivu 376.
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi sekä kuivattu ja sen lämpötilan pitää
olla yli 15 °C.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti, jolloin mahdolliset maalijäänteet tulevat
mukana.
Jos vaurio ulottuu metallipintaa (peltiin), on
hyvä käyttää pohjamaalia (primeria). Muovipinnan vaurion yhteydessä tulee käyttää
tartuntapohjamaalia paremman tuloksen
saamiseksi - suihkuttakaa sumutinpurkin
kanteen ja sivelkää ohuelti.
1
2
372
Mahdollisesti.
Noudattakaa maalikynä/-puikkopakkauksen mukana tulevia ohjeita.
09 Ylläpito ja huolto
Auton hoito
09
2. Ennen maalausta voidaan tarvittaessa (jos
on esim. epätasaisia reunoja) hioa kevyesti
hyvin hienolla hiontamateriaalilla paikallisesti. Pinta puhdistetaan huolellisesti ja
saa kuivua.
3. Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja
levittäkää sitä pienellä siveltimellä, tulitikulla tai vastaavalla. Käyttäkää lopuksi
perusväriä ja kirkaslakkaa, kun pohjamaali
on kuivunut.
4. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
HUOM
Jos kiveniskemä ei ole ulottunut metallipintaan (peltiin) asti ja vahingoittumaton maalikerros on edelleen jäljellä, levitä pohjamaali
ja kirkaslakka heti puhdistettuun pintaan.
373
Tyyppimerkinnät....................................................................................
Mitat ja painot.......................................................................................
Moottorin erittelyt..................................................................................
Moottoriöljy...........................................................................................
Nesteet ja voiteluaineet.........................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet ........................................................
Sähköjärjestelmä...................................................................................
Tyyppihyväksyntä.................................................................................
Symbolit näytössä.................................................................................
374
376
378
381
382
384
386
389
390
391
403
ERITTELYT
10 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Tarrojen sijainti
10
376
10 Erittelyt
Tyyppimerkinnät
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Mallimerkintä, alustanumero, sallitut enimmäispainot, värin ja verhoilun koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero. Tarra
tulee näkyviin, kun oikea takaovi avataan.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen,
miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskevat tiedot ovat autossanne olevassa
vastaavassa tarrassa.
10
Pysäköintilämmittimen tarra.
Moottorikoodi ja moottorin valmistusnumero.
6-syl.
4-syl. / 5-syl.
Moottoriöljytarra.
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistusnumero.
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Auton tunnistusnumero. (VIN Vehicle Identification Number)
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
377
10 Erittelyt
Mitat ja painot
Mitat
10
378
Mitat
mm
A
Akseliväli
2774
B
Pituus
4627
C
Kuorman pituus, lattia, käännetty takaistuin
1789
D
Kuorman pituus, lattia
972
E
Korkeus
F
Kuorman korkeus
802
G
Raideväli edessä
1632
1713
Mitat
mm
Massat
H
Raideväli takana
1586
I
Kuorman leveys, lattia
1090
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt ja
nesteet.
J
Leveys
1891
K
Leveys, ml. taustapeilit
2120
L
Leveys, ml. sisään käännetyt
taustapeilit
1891
Matkustajien paino ja asennetut varusteet sekä
kuulaan kohdistuva paino (perävaunun ollessa
kytkettynä, ks. taulukkoa sivulla 379) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa
massaan ajokunnossa.
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
10 Erittelyt
Mitat ja painot
Suurin sallittu kattokuorma: 100 kg.
HUOM
Dokumentoitu massa ajokunnossa koskee
perusmallista autoa - siis autoa ilman lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa, että
jokaista lisättävää varustetta kohti auton
tavarankuljetuskyky vähenee ko. varusteen
painolla.
Esimerkkejä varusteista, jotka rajoittavat
tavarankuljetuskykyä, ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
varusteet, kuten vetokoukku, taakkateline,
kattolaatikko, äänentoistolaitteisto, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
suojasäleikkö, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet yms.
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
10
HUOM
Heilahtelunvaimentimen käyttöä vetolaitteessa suositellaan perävaunuille, jotka ovat
raskaampia kuin 1800 kg.
Tietoja tarran sijainnista, katso sivu 376.
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri Teidän autonne massa ajokunnossa.
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
VAROITUS
Varustetaso
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Moottori
MoottorikoodiA
Vaihteisto
Kaikki
Kaikki
Kaikki
T5
B4204T7
Automaatti, MPS6
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa
(kg)
0–1200
50
1800
90
379
10 Erittelyt
Mitat ja painot
Moottori
MoottorikoodiA
Vaihteisto
3.2 AWD
B6324S5
T6 AWD
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu (kg)
Suurin kuulaan kohdistuva massa
(kg)
Automaatti, TF-80SC
1800
90
B6304T4
Automaatti, TF-80SC
2000
90
D3
D5204T7
Käsivalintainen, M66
1600
75
D3
D5204T7
Automaatti, TF-80SC
1600
75
D4
D5204T3
Käsivalintainen, M66
1600
75
D4
D5204T3
Automaatti, TF-80SC
1600
75
D4 AWD
D5244T17
Käsivalintainen, M66
1800
90
D4 AWD
D5244T17
Automaatti, TF-80SC
2000
90
D4 AWDB
D5204T3
Automaatti, TF-80SC
1600
75
D5 AWD
D5244T11
Käsivalintainen, M66
1800
90
D5 AWD
D5244T15
Automaatti, TF-80SC
2000
90
10
A
B
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, katso sivu 376.
Vain tietyt markkina-alueet
Enimmäismassa, jarruton perävaunu (kg)
750
380
Suurin kuulaan kohdistuva massa (kg)
50
10 Erittelyt
Moottorin erittelyt
Moottorin erittelyt
10
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkinaalueilla.
Moottori
MoottorikoodiA
Teho (kW/
r/min)
Teho (hv/
r/min)
Vääntömomentti (Nm/r/
min)
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija
(mm)
Iskunpituus
(mm)
Iskutilavuus
(litraa)
Puristussuhde
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800-5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T6 AWD
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
3.2 AWD
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D3
D5204T7
100/3500
136/3500
350/1500-2250
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4 AWD
D5244T17
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T11C
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T15D
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D4
D4 AWDB
A
B
C
D
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, katso sivu 376.
Vain tietyt markkina-alueet
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
381
10 Erittelyt
Moottoriöljy
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
10
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet voivat aiheuttaa
öljyn korkean lämpötilan tai öljynkulutusta.
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä epäsuotuisista ajo-olosuhteista.
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
•
•
•
•
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C
Edellä oleva koskee myös lyhyehköjä ajomatkoja matalissa lämpötiloissa.
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille
ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettu synteettistä moottoriöljyä. Öljy on valittu erittäin huolellisesti
ja ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua
öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa vaikuttaa
käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
382
10 Erittelyt
Moottoriöljy
Moottorin öljylaatu
Moottori
MoottorikoodiA
Suositeltu öljylaatu
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
10
(litraa)
T6 AWD
B6304T4
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n 6,8
3.2 AWD
B6324S5
Viskositeetti: SAE 0W-30
n 6,8
D4
D5204T3
n. 5,9
D3
D5204T7
n. 5,9
D4 AWD
D5244T17
n. 5,9
D5 AWD
D5244T11C
n. 5,9
D5 AWD
D5244T15D
n. 5,9
T5
B4204T7
D4 AWDB
Öljylaatu: ACEA A5/B5
Viskositeetti: SAE 5W-30
n. 5,4
Ajaessanne epäsuotuisissa olosuhteissa käyttäkää öljyä ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
B
C
D
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, katso sivu 376.
Vain tietyt markkina-alueet
Käsivalintainen vaihteisto.
Automaattivaihteisto.
Moottoriöljyn täyttö, katso sivu 337.
383
10 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
Jäähdytysneste
10
MoottoriA
Määrätty laatu: Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteen1, ks.
pakkausta.
Tilavuus
(litraa)
A
3.2 AWD
B6324S5
T6 AWD
B6304T4
D4
D5204T3
D3
D5204T7
D4 AWD
D5244T17
D5 AWD
D5244T15
D5 AWD
D5244T11
T5
B4204T7
8,9
10,5
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea
moottorista, katso sivu 376.
Muut nesteet ja voiteluaineet
Käsivalintainen vaihteisto
M66
1
384
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
Määrä (litraa)
1,9
Määrätty vaihteistoöljy
BOT 350M3
10 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
Automaattivaihteisto
Määrä (litraa)
Määrätty vaihteistoöljy
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
Neste
Järjestelmä
Jarruneste
Jarrujärjestelmä
0,6
Ohjaustehostinöljy
Ohjaustehostin
-
Huuhteluneste
Valonheittimien puhdistuksella
varustetut autot
6,5
Ilman valonheittimien puhdistusta
olevat autot
4,5
Polttoaine
Määrä (litraa)
10
Määrätty laatu
DOT 4+
WSS M2C204-A2 tai vastaava tuote.
Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä
säässä ja jäätymispisteen alapuolella.
Bensiinimoottori
n. 70
Bensiini: katso sivu 299
Dieselmoottori
n. 70
Diesel: katso sivu 299
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa sen käyttöiän aikana.
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla tarpeen, katso sivu 384.
385
10 Erittelyt
Polttoaine
CO2-päästöt ja polttoaineenkulutus
10
386
T5
262
11,3
161
6,9
198
8,5
T6 AWD
354
15,2
188
8,1
249
10,7
3.2 AWD
322
13,8
176
7,6
229
9,9
D3
182
6,9
129
4,9
149
5,7
D3
229
8,7
148
5,6
178
6,8
D4
182
6,9
129
4,9
149
5,7
D4
229
8,7
148
5,6
178
6,8
D4 AWD
172
6,5
135
5,1
149
5,7
D4 AWD
233
8,9
148
5,6
179
6,8
10 Erittelyt
Polttoaine
10
D5 AWD
172
6,5
135
5,1
149
5,7
D5 AWD
233
8,9
148
5,6
179
6,8
Selostus
HUOM
grammaa/km
Jos kulutus- ja päästötiedot puuttuvat, tämä
on mukaan pakatussa lisäosassa.
litraa/100 km
kaupunkiajo
maantieajo
sekalainen ajo
1
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja
päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille1, jotka koskevat autoa, jonka massa ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton paino
voi nousta. Tämä, samoin kuin auton kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja
hiilidioksidipäästöjä.
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen
polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:
• Kuljettajan ajotapa.
• Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät,
vastus lisääntyy.
• Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
• Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet,
sää ja auton kunto.
Jo muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman
polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa1.
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") EU-direktiivien 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008
(Euro 5) ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo
- autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. Autolla, jossa on moottori D4 AWD tai D5 AWD yhdessä 6-vaihteisen käsivalintaisen vaihteiston kanssa, lähdetään
liikkeelle 2. vaihteella. Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi
kahden ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
387
10 Erittelyt
Polttoaine
10
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa
voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin1, joita
käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.
Muistettavaa
Vihjeitä, joita autonkäyttäjä voi hyödyntää kulutuksen vähentämiseksi:
• Ajakaa pehmeästi ja välttäkää tarpeettomia kiihdytyksia ja voimakkaita jarrutuksia.
• Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa ECO-rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. rengaspainetaulukkoa sivulla 389.
• Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - neuvotelkaa sopivista
renkaista jälleenmyyjän kanssa.
Katsokaa lisätietoja ja lisää neuvoja sivuilta 12
ja 294.
Ks. sivulta 298 yleisiä tietoja polttoaineesta.
1
388
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") EU-direktiivien 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008
(Euro 5) ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo
- autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. Autolla, jossa on moottori D4 AWD tai D5 AWD yhdessä 6-vaihteisen käsivalintaisen vaihteiston kanssa, lähdetään
liikkeelle 2. vaihteella. Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi
kahden ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
10 Erittelyt
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet
Hyväksytyt rengaspaineet
Moottori
Rengaskoko
Nopeus
(km/h)
235/65 R 17
Kaikki moottorit
Kuorma, 1 - 3 henkilöä
Enimmäiskuorma
ECO-paineA
Edessä
Takana
Edessä
Takana
Edessä/takana
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
240
240
270
270
270
160 +
240
240
270
270
-
enint. 80
420
420
420
420
-
10
235/60 R 18
235/55 R 19
255/45 R 20
Temporary Spare Tyre
A
B
Polttoainetaloudellinen ajo.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa.
HUOM
Kaikkia moottoreita, renkaita tai näiden
yhdistelmiä ei ole aina kaikilla markkina-alueilla.
389
10 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Sähköjärjestelmä
10
Akun kapasiteetti riippuu auton varustuksesta.
Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori. Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja
käyttää alustaa ja moottorin runkoa johtimina.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa, että uuden akun kylmäkäynnistyskyky
ja varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa akussa olevaa tarraa).
Käynnistysakku
Moottori
Jännite (V)
Varakapasiteetti
CCA – kylmäkäynnistysvirta (A) (Cold Cranking Amperes)
(minuuttia)
Bensiini (Etanoli)
12
520–800
100–160
Diesel
12
700–800
135–160
12
760A
135
Bensiini/Diesel Start/Stop-toiminnolla
A
Kylmäkäynnistyskyky,
Akkutyyppiä AGM (Absorbed Glass Mat) pitää käyttää autoissa, joissa on Start/Stop-toiminto.
HUOM
•
Akun pitää olla alkuperäisen akun mittojen mukainen.
•
Akkujen korkeudet vaihtelevat.
Eco Start/Stop DRIVe*
Tietoja Eco Start/Stop DRIVe-järjestelmällä
varustettujen autojen akuista, katso sivu 354.
390
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Etäavainjärjestelmä
Maa
Lukkojärjestelmä, vakio
Kiina
Maa
Tutkajärjestelmä
Maa
10
Singapore
EU, Kiina
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Hongkong
Brasilia
Avaimeton lukkojärjestelmä (Keyless
drive)
Maa
EU
Korea
``
391
10 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
BluetoothŸ
10
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity)
Maa
EU-maat:
Vientimaa: Japani
Valmistaja: Alpine Electronics Inc.
Varusteen tyyppi: BluetoothŸ-yksikkö
Lisätietoja saatte käymällä osoitteessa http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
392
10 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Maa
10
Tsekki:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Tanska:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Saksa:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
``
393
10 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Maa
10
394
Viro:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Iso-Britannia:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Espanja:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Kreikka:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Ranska:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italia:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Liettua:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Latvia:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Alankomaat:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Unkari:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
10 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Maa
Puola:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugali:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenia:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakia:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Suomi:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Ruotsi:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Islanti:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norja:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
10
``
395
10 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Maa
10
Kiina:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%Pǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻
㓁Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
396
10 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Maa
Taiwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
10
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছ
ႈ‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհե
ឫΖ
CCAB10LP0230T7
``
397
10 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Maa
10
EteläKorea:
⭧㟓#⭠‿
Volvo Car Korea
㐔㷡㣄G䂈☐aGuY\TphtYXWX}
㥐䖼G⮹aGi“œŒ›––›Ghœ‹–GuˆŽˆ›–•Gyˆ‹–
⯜⒬G⮹aGphtYUX
㇤G⇔㬐aGtˆ™ŠVYWXW
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
ါཨ#⭠‿
Volvo Car Korea
⸰⸨㣄┍㵜䂈⫠㙸
㉐㟬㐐G㟝㇤ẠG䚐⇜ Y ┍G^Y]TX^ZG⸰⸨⾀♝G[ 㽩
⸰⸨㣄┍㵜GḔᵑ㉰䉤GX\__TX^^^
http://www.volvocars.com/kr
⏷⧴⫛#ⱇ⪣⏷㢸
୔␭䚨Gⱨ㉔㉘⽸⏈G㤸䑀䝰㐔Gᴴ⏙㉥㢨G㢼㡰⳴⦐G㢬⮹㙼㤸ḰGḴ⥜═G㉐⽸㏘⏈G䚔G㍌G㛺㏩⏼␘
398
10 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Maa
10
Singapore:
Yhdistyneet Arabiemiraatit:
Jordania:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
``
399
10 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Maa
10
EteläAfrikka:
Urugyay:
400
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
10 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Maa
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thaimaa:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
10
Nigeria:
Mexiko:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC.. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since
"IAM2.1 BT PWB US"owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not
visible. The exterior label shall use wording such as either "Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700BIAM2101" or "Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" complies with requirements of subsections 15.19(a)(3) in FCC Rules Part 15 Subpart C. The manual statement 15.19 (a)(3) is included User Guide of the product.
COFETEL No. RCPALIA10-0353
``
401
10 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Maa
10
Botswana:
Kroatia:
402
10 Erittelyt
Symbolit näytössä
Yleistä
Symboli
Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkki- ja
infosymboleihin. Seuraavassa näytetään tavallisimmin esiintyvät symbolit merkityksineen ja
viittauksineen siitä, mistä kirjassa voidaan löytää lisätietoja. Lisätietoja symboleista ja tekstiilmoituksista, ks. sivuja 74 ja 76 ja 200.
- Punainen varoitussymboli syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään selittävä teksti-ilmoitus infonäytössä.
- Keltainen infosymboli syttyy, yhdessä
infonäytön tekstin kanssa, kun jossain auton
järjestelmistä on sattunut poikkeama. Keltainen infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symboleiden kanssa.
Symbolit näytössä
Merkki- ja varoitussymbolit
mittaristossa
Symboli
Sisältö
Sivu
Turvatyynyt SRS
19, 76
Turvavyömuistutin
16, 76
Generaattori
ei lataa
76
Vika jarrujärjestelmässä
Varoitus,
Turvallisuustila
Symboli
Sisältö
Sivu
Vakautusjärjestelmä, DSTC,
Alamäkiajoapu,
Perävaunun
vakautusjärjestelmä
74, 138, 149,
313
74, 149
76, 137
Vakautusjärjestelmä, sporttila
19, 31, 76, 77,
126
Moottorinlämmitin (diesel)
74
Vähän polttoainetta säiliössä
74, 221
Informaatio, lue
näyttöteksti
74
Kaukovalot
päällä
74, 92
Vasen vilkku
74
Oikea vilkku
74
10
Merkki- ja infosymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Sivu
Vika ABL-järjestelmässä*
74, 92
Pakokaasun74
puhdistusjärjestelmä
Sisältö
Sivu
Matala öljynpaine
76
Vika ABS-järjestelmässä
74, 137
Seisontajarru
76, 139, 141
Sumuvalo
takana päällä
74, 93
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
403
10 Erittelyt
Symbolit näytössä
10
Sisältö
Sivu
Symboli
DRIVe - Start/
Stop*
74, 132
Ei käytössä
-
Muut infosymbolit mittaristossa
Symboli
404
Sisältö
Sivu
Mukautuva nopeudensäädin*
152,
156,
162
Mukautuva nopeudensäädin*
162
Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance Alert)
162,
166
Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance Alert)
162,
166
Mukautuva nopeudensäädin*
162
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
Sivu
Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance Alert)
157,
165
Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* (Distance Alert)
157,
165
Mukautuva nopeudensäädin*
Symboli
Sisältö
Sivu
Automaattijarrutus*,
Etäisyysvaroitus*
(Distance Alert), City
SafetyTM, Törmäysvaroitin*
166,
170,
178
Polttoainekäyttöinen
moottorin- ja matkustamonlämmitin*
221
156
ABL-järjestelmä*
92
Tutkatunnistin*
162,
166,
178
Polttoainesäiliön
luukku, oikea puoli
297
Heikko akku
221
Start/Stop*, Mukautuva nopeudensäädin*
132,
162
Seisontajarru
141
-
-
Sadetunnistin*
100
Kameratunnistin*,
Lasertunnistin*
170,
178,
182,
185
Driver Alert System*
182
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
182,
185
G025102
Symboli
10 Erittelyt
Symbolit näytössä
Symboli
Sisältö
Sivu
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
185
Driver Alert System*,
Tauon aika
182
10
Infosymbolit kattokonsolin näytössä
Symboli
Sisältö
Sivu
Turvavyömuistutin
17
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivoitu
22, 23
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivointi
poistettu
23
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
405
11 Aakkosellinen hakemisto
"
"hälytys; hälytin"
"aktivoinnin poisto; passivointi"........... 65
etäavain/PCC........................................ 53
huolto.................................................. 352
symbolit akussa.................................. 352
varoitussymbolit................................. 352
Aktiivinen alusta – FOUR-C..................... 226
11
A
Alamäkijärjestelmän ohjaus..................... 138
Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 370
Auton pesu.............................................. 368
Auton verhoilu.......................................... 370
AUX-tuloliitäntä................................ 235, 257
Avaimen asennot....................................... 80
A/V-AUX-tuloliitäntä................................. 284
Alkolukko................................................. 112
Avaimeton käynnistys (avaimeton
käyttö)................................................ 55, 116
ACC – Sopeutuva vakionopeussäädin.... 154
Allergiaa ja astmaa aiheuttavat substanssit............................................................. 211
Avaimeton käyttö............................... 55, 116
Active Bending Lights (ABL)...................... 92
Aikaetäisyyden asettaminen.................... 165
All Wheel Drive (neliveto)......................... 135
AIRBAG ..................................................... 20
Alusta-asetukset...................................... 226
Ajaminen.................................................. 294
takaluukku auki................................... 295
Apukäynnistyskaapelit............................. 120
Avain.................................................... 48, 51
AWD, neliveto.......................................... 135
Aurinkoverho
panoraamakattoluukku....................... 109
B
Ajo
jäähdytysjärjestelmä........................... 294
perävaunun kanssa............................. 308
AUTO
ilmastoinnin säätö............................... 216
Bensiinin laatu......................................... 299
Automaattinen lukitseminen...................... 59
BLIS-viestit.............................................. 195
Ajo-ominaisuuksien sovitus..................... 226
Automaattinen uudelleenlukitus................ 58
BLIS-vikailmoitukset................................ 195
Ajotietokone............................................. 224
Automaattipesu....................................... 368
Ajovakauden hallintatoiminto................... 148
Automaattivaihteisto................................
hinaaminen ja poiskuljetus.................
käsivalintainen vaihteisto (Geartronic)
perävaunu...........................................
BluetoothŸ
handsfree ........................................... 263
media ................................................. 260
mikrofoni pois .................................... 266
Ajastin...................................................... 217
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................. 101
Akku......................................................... 352
apukäynnistyskaapelit........................ 120
406
Aktiiviset Xenon-valonheittimet................. 92
Auton hoito.............................................. 368
123
314
124
309
BLIS......................................................... 193
11 Aakkosellinen hakemisto
puhelun kytkeminen matkapuhelimeen .................................................. 266
virtaava ääni ....................................... 260
C
E
F
ECC, elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite........................................................ 213
FSC, ympäristömerkintä............................ 12
FOUR-C – Aktiivinen alusta..................... 226
ECO-paineet............................................ 327
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 129
CD ........................................................... 253
Elektroninen käynnistyksenesto................ 48
G
City Safety™............................................ 167
Ensiapulaatikko ....................................... 328
Geartronic................................................ 124
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 211
Ensiapuvarustus...................................... 328
Global opening........................................ 210
CO2-päästöt ............................................ 386
ERS - etäkäynnistys................................. 117
GSI - Vaihteenvalitsinapu........................ 122
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 211
ETC, elektroninen lämpötilansäätö ......... 214
Etiketit...................................................... 376
H
Diesel....................................................... 299
Etäavain.....................................................
irrotettava avainliuska...........................
käyttöetäisyys.......................................
pariston vaihto......................................
toiminnot...............................................
48
51
50
53
49
Heilahtelunvaimennin............................... 309
Dieselhiukkassuodatin............................. 300
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 391
Hiilidioksidipäästöt................................... 301
Dolby Surround Pro Logic II.................... 234
Etäisyysvaroitus....................................... 164
Driver Alert Control (Driver Alert-hälytys). 181
Etäkäynnistys - ERS................................ 117
Hinaus...................................................... 314
hinaussilmukka................................... 315
D
DAP-radio................................................ 250
Driver Alert System.................................. 180
11
HDC......................................................... 138
Hehkulamput, ks. Valaistus..................... 343
Hinaussilmukka........................................ 315
DSTC, ks. myös Vakautusjärjestelmä...... 149
HomeLinkŸ .............................................. 142
DVD ......................................................... 253
Huolto
ruostesuojaus..................................... 370
407
11 Aakkosellinen hakemisto
Huoltoasento........................................... 349
Huolto-ohjelma........................................ 336
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 350
11
IAQS – Interior Air Quality System........... 211
IC – turvaverho.......................................... 26
Ikkunannostimet...................................... 103
Huuhtelulaitteet
takalasi................................................ 101
tuulilasi................................................ 101
Ikkunannostimien asettaminen uudelleen 104
Huuhteluneste, täyttö.............................. 350
Ilmanjako......................................... 211, 218
Huuhtelusuuttimet, lämmitetyt................. 101
Ilmanlaatujärjestelmä IAQS ..................... 217
Huurteenpoisto........................................ 217
Ilmastointi................................................ 217
yleistä.................................................. 210
Huuru.......................................................
ajastintoiminto....................................
ikkunoiden käsittely............................
kondensoitunutta vettä valonheittimissä..................................................
poistaminen ilmanvaihtosuuttimilla.....
217
217
210
Hälytys.......................................................
aktivointi...............................................
hälytyksen tarkastus.............................
hälytysilmaisin.......................................
hälytyssignaalit.....................................
lauenneen hälytyksen poiskytkeminen.
rajoitettu hälytystaso............................
65
65
50
65
66
65
66
368
218
Hätävarustus
varoituskolmio.................................... 328
408
I
Ikkunat ja taustapeilit............................... 103
Infotainment ............................................
katsaus ..............................................
lähdepainikkeet ..................................
puheääniohjaus..................................
valikkokäsittely ..................................
234
235
235
272
238
iPodŸ, liitäntä.......................................... 257
Istuimet...................................................... 82
etuistuimen selkänojan kääntäminen. . . 82
niskatuki takana.................................... 84
sähkökäyttöiset..................................... 83
sähkölämmitys.................................... 215
takaistuimen selkänojan kääntäminen.. 85
Ilmastointi, AC......................................... 217
Ilmastointilaite
korjaus................................................ 342
J
Ilmoitukset ja symbolit
Driver Alert Control............................. 182
etäisyystarkastus................................ 166
Lane Departure Warning..................... 185
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 162
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 170, 178
Jaksopyyhintä.......................................... 100
Ilmoitukset mittaristossa.......................... 200
Infonäytöt................................................... 73
Infopainike, PCC........................................ 50
Jalankulkijasuoja...................................... 172
Jarru- ja kytkinneste................................ 341
Jarrut........................................................ 136
hätäjarruvahvistus, EBA ..................... 136
hätäjarruvalo......................................... 93
jarrujärjestelmä................................... 136
jarrunesteen lisäys.............................. 342
jarruvalot............................................... 93
käsijarru.............................................. 139
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 136
11 Aakkosellinen hakemisto
symbolit mittaristossa......................... 137
sähköinen seisontajarru...................... 139
Kaukosäädin HomeLinkŸ
ohjelmoitava ...................................... 142
Jarruvalot................................................... 93
Kaukovalot, automaattinen aktivointi......... 90
Kuulokeliitäntä......................... 239, 282, 284
Johdottomat kuulokkeet.......................... 283
Kello, asetus.............................................. 77
Kuulokkeet
johdottomat........................................ 283
pariston vaihto.................................... 284
Jonoavustaja............................................ 158
Keskikonsoli............................................. 202
Jäähdytysjärjestelmä............................... 294
Kiillotus.................................................... 369
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 340
Kiveniskut ja naarmut.............................. 372
Kokonaispaino......................................... 378
K
Kompassi................................................. 108
kalibrointi............................................ 108
Kaatumissuoja........................................... 29
Kondensoitunutta vettä valonheittimissä. 368
Kahlaus.................................................... 294
Konepelti, avaus...................................... 336
Kameratunnistimen vianetsintä....... 169, 177
Korkea moottorin lämpötila..................... 308
kuormatila........................................... 302
yleistä.................................................. 302
Kylmäaine................................................ 342
Käsijarru................................................... 139
Käsinekotelo............................................ 228
lukitseminen.......................................... 59
käsivalintainen vaihteisto
GSI - Vaihteenvalitsinapu................... 122
Käsivalintainen vaihteisto........................ 122
hinaaminen ja poiskuljetus................. 314
Kameratunnistin............................... 168, 177
Kuollut kulma (BLIS)................................ 193
Käsivalintainen vaihteisto (Geartronic)..... 124
Kassinpidin ............................................. 303
Kuorman kiinnitys (Kuormaus)................. 303
Käynnistyksenesto..................................... 48
Katalysaattori........................................... 298
poiskuljetus......................................... 315
Kuormatila
kiinnityskohdat.................................... 303
näkösuoja........................................... 307
suojaritilä............................................. 306
suojaverkko........................................ 305
valaistus................................................ 95
Käynnistysakku........................................ 390
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 72
vasemmalta ohjattava auto................... 70
Kattokuorma, enimmäispaino ................. 378
Kauko-/lähivalot, ks. Valaistus................... 89
Kaukosäädin ........................................... 280
pariston vaihto ................................... 281
11
Käynnistysavaimet..................................... 80
Käyttöjarru............................................... 136
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 12
Kuormaus
kattokuorma........................................ 302
kiinnityskohdat.................................... 303
409
11 Aakkosellinen hakemisto
L
Lisämatot................................................. 228
Luistonesto.............................................. 148
Laminoitu lasi........................................... 103
Lane Departure Control (Kaistavaroitin)... 184
11
Lapset........................................................
lapsilukko..............................................
lastenistuin ja sivuturvatyyny................
sijoittaminen autoon.............................
turvallisuus............................................
32
40
24
32
32
Lapsilukko.................................................. 64
Lasertunnistin.............................................. 9
Lasit
laminoitu/vahvistettu........................... 103
Lastenistuimet...........................................
integroitu kaksivaiheinen lastenistuin...
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
32
38
41
41
44
34
Lukituksen avaaminen
sisäpuolelta........................................... 58
ulkopuolelta.......................................... 58
Lukitus
automaattinen lukitseminen.................. 58
lukitseminen.......................................... 58
lukituksen avaaminen........................... 58
Lukitusilmaisin .......................................... 48
Lähestymisvalo, kesto......................... 49, 96
Lähetinvastaanotin................................... 103
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet................. 101
Lämmitys ja ilmanvaihto.......................... 210
anturit.................................................. 210
yleistä.................................................. 210
Maali
maalivauriot ja korjaus........................ 372
värikoodi............................................. 372
Massa ajokunnossa................................. 378
Massat
massa ajokunnossa............................ 378
Matkapuhelimen puheääniohjaus............ 272
Matkapuhelin
handsfree............................................
liitä......................................................
puhelimen rekisteröinti.......................
puheääniohjaus..................................
263
264
264
272
Matkustamo............................................. 227
Matkustamolämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 220
Matkustamon suodatin............................ 210
Matkustamon valaistus, ks. Valaistus........ 94
Lämpö...................................................... 216
Media BluetoothŸ .................................... 260
Mediasoitin ............................................. 253
Liikennemerkkitieto.................................. 150
Lämpötila
todellinen lämpötila............................. 210
Lisälämmitin............................................. 223
Lämpötilan säätö..................................... 216
Merkinantotorvi.......................................... 87
Lisälämmitin (diesel)................................ 223
Lämpöä heijastava tuulilasi...................... 103
Mikrofoni.................................................. 263
Läpituuletustoiminto.......................... 59, 210
Mittaristo............................................ 73, 200
Lastenistuin................................................ 32
410
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuoli................................................ 58
takaluukku............................................ 59
M
Meikkipeili.......................................... 95, 229
11 Aakkosellinen hakemisto
Mittaristovalaistus, ks. Valaistus................ 88
Mittarit
kierroslukumittari.................................. 74
nopeusmittari........................................ 74
polttoainemittari.................................... 74
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet........ 70
suodatin.............................................. 337
öljylaatu............................................... 382
Muistitoiminto istuimessa.......................... 83
Ohjauslukko............................................. 117
Mukavuus matkustamossa...................... 227
Ohjauspyörä.............................................. 87
ohjauspyörän säätö.............................. 87
painikesarja................... 87, 152, 203, 236
painikesarja, sopeutuva nopeussäädin....................................................... 156
Mukavuusvalot........................................... 96
MY CAR................................................... 202
Mittatikku, elektroninen........................... 339
Moottori
käynnistäminen................................... 116
ylikuumeneminen................................ 308
N
Moottorijarrutuksen ohjaus ..................... 148
Nahkaverhoilu, pesuohjeet...................... 370
Moottorijarrutus, automaattinen.............. 138
Neliveto, AWD.......................................... 135
Moottorin erittelyt.................................... 381
Nesteet, määrätiedot............................... 384
Moottorinlämmitin
polttoainekäyttöinen........................... 220
Moottorin öljymäärän tarkastus............... 337
Moottoritila
jäähdytysneste....................................
ohjaustehostinöljy...............................
yleiskatsaus........................................
öljy......................................................
340
342
337
337
Moottoriöljy...................................... 337, 382
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 382
määrätiedot......................................... 382
O
11
Ohjauspyörän säätö................................... 87
Ohjauspyörän vastus, nopeudesta riippuvainen...................................................... 226
Ohjausvoiman taso, ks. Ohjauspyörän vastus............................................................ 226
Nesteet ja öljyt......................................... 384
P
Niskatuki
keskipaikalla takana.............................. 84
kääntäminen alas............................ 85, 86
PACOS....................................................... 22
Nokisuodatin............................................ 300
PACOS, kytkin........................................... 22
Nokisuodatin täynnä................................ 300
Näkösuoja................................................ 307
Painikesarja ohjauspyörässä.................................. 87, 152, 203, 236
Näyttövalaistus.......................................... 88
Paneelivalaistus......................................... 88
Näytöt takana.......................................... 282
Paniikkitoiminto......................................... 49
411
11 Aakkosellinen hakemisto
Panoraamakattoluukku
aurinkoverho....................................... 109
avaaminen ja sulkeminen................... 109
tuuletusasento.................................... 110
11
Paristo
kaukosäädin ...................................... 281
kuulokkeet.......................................... 284
PCC – Personal Car Communicator
käyttöetäisyys................................. 50, 51
toiminnot............................................... 49
Peruutusvaihdesalpa............................... 123
Perävaunu................................................
kaapeli................................................
kiemurtelu...........................................
perävaunun vetäminen.......................
308
308
313
308
Perävaunun vakautusjärjestelmä .... 148, 313
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva paino................... 378
vetopaino............................................ 378
Polttimot, ks. Valaistus............................ 343
Polttoaine.................................................
polttoaineenkulutus............................
polttoainesuodatin..............................
polttoainetalous..................................
412
298
386
300
327
Polttoaineen täyttö
polttoainesäiliön korkki.......................
polttoainesäiliön luukku, käsinavaus. .
polttoainesäiliön luukku, sähkökäyttöinen avaus...........................................
täyttö...................................................
Puhelun soittaminen................................ 265
297
297
Puhkeaminen, ks. Renkaat...................... 324
297
297
Pysäköintilämmitin...................................
ajan asetus..........................................
akku ja polttoaine...............................
pysäköinti mäkeen..............................
Powershift-vaihteisto....................... 126, 314
Puhallin.................................................... 215
Puhdistus
automaattipesu...................................
auton pesu..........................................
turvavyöt.............................................
vanteet................................................
verhoilu...............................................
368
368
371
369
370
Puhelin
handsfree............................................
liitä......................................................
puhelimen rekisteröinti.......................
puhelinluettelo....................................
puhelinluettelo, oikotie........................
puhelun soittaminen...........................
puhelun vastaanottaminen.................
puheääniohjaus..................................
tuleva puhelu......................................
263
264
264
267
267
265
266
272
265
Puhelu
käsittely............................................... 265
tuleva.................................................. 265
Pysäköintiapukamera.............................. 190
220
222
220
220
Pysäköintitutka........................................ 187
pysäköintitutkan anturit...................... 189
Pyyhinsulat..............................................
huoltoasento.......................................
puhdistus............................................
vaihto..................................................
vaihto, takalasi....................................
349
349
350
349
350
Pyyhkimet ja huuhtelulaite....................... 100
Pyörät
asennus..............................................
lumiketjut............................................
vaihto..................................................
vanteet................................................
varapyörä............................................
325
322
324
321
324
Pyörät ja renkaat...................................... 320
11 Aakkosellinen hakemisto
Q
Ruostesuojaus......................................... 370
Queue Assist............................................ 158
R
Radio ...................................................... 246
AM/FM ............................................... 246
DAB ................................................... 250
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 357
Renkaat
ajo-ominaisuudet................................
erittelyt................................................
hoito....................................................
kulumisvaroittimet..............................
nopeusluokat......................................
paine...................................................
pyörimissuunta...................................
renkaan paikkaus................................
talvirenkaat.........................................
320
322
320
321
323
327
320
329
322
Suojaritilä................................................. 306
S
Suojaverkko............................................. 305
Saattovalot................................................. 96
Suositellut lastenistuimet, taulukko........... 34
Sadetunnistin........................................... 100
Suosituksia ajettaessa............................. 294
Salpalukitustila........................................... 62
aktivoinnin poisto.................................. 62
tilapäinen aktivoinnin poisto................. 62
Surround.......................................... 234, 241
Savukkeensytyttimen liitäntä................... 228
Suurin kattokuorma ................................ 378
Seisontajarru............................................ 139
Symbolit................................................... 149
merkkisymbolit..................................... 74
varoitussymbolit................................... 74
Seisontavalot............................................. 93
Selkänoja................................................... 82
etuistuin, kääntäminen alas.................. 82
Sensus....................................................... 79
Signaalitulo, ulkoinen....................... 235, 257
SIPS-tyyny................................................. 24
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 27
Sisätaustapeili.......................................... 106
automaattinen himmennys................. 107
ROPS (Roll Over Protection System)......... 29
Sivuturvatyynyt.......................................... 24
ROPS (Roll Over Protection System) (Kaatumissuoja)................................................. 29
Sopeutuva vakionopeussäädin................ 154
tutkatunnistin...................................... 160
vianetsintä........................................... 161
RSE - Rear Seat Entertainment system
(takaistuimen viihdejärjestelmä)............... 282
Sumuvalot
takana................................................... 93
11
Suuntavalot................................................ 94
Suuntavilkut............................................... 94
Symbolit ja ilmoitukset
Driver Alert Control............................. 182
etäisyystarkastus................................ 166
Lane Departure Warning..................... 185
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 162
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella............................................. 170, 178
Sähköinen seisontajarru..........................
irrottaminen automaattisesti...............
irrottaminen manuaalisesti..................
pieni akkujännite.................................
139
140
140
139
Spin control............................................. 148
413
11 Aakkosellinen hakemisto
Sähköisesti sisäänkäännettävät taustapeilit.............................................................. 106
Sähkökäyttöinen istuin.............................. 83
Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku 109
11
Sähköliitäntä............................................ 229
etuistuin.............................................. 229
kuormatila........................................... 303
Sähkölämmitys
istuimet............................................... 215
takalasi................................................ 106
taustapeilit.......................................... 106
Säilytystilat matkustamossa.................... 227
Säädin
keskikonsoli ....................................... 235
Säädin, valot.............................................. 88
Säätimet
keskikonsoli........................................ 202
Takaistuimen viihdejärjestelmä................ 282
Turvallisuustila........................................... 31
Takalasi, sähkölämmitys.......................... 106
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poisto, PACOS.... 22
kuljettajan ja matkustajan puolella........ 20
sulkeminen avaimella............................ 22
Takaluukku................................................. 60
avaaminen............................................ 61
lukitseminen/lukituksen avaaminen...... 59
Takavalot
sijainti.................................................. 346
Turvatyyny, ks. törmäys............................. 31
Taloudellinen ajo...................................... 294
turvaverho.................................................. 26
Talviajo..................................................... 295
Turvavyö
takaistuin.............................................. 17
turvavyönkiristin.................................... 18
Talvirenkaat............................................. 322
Tankkaus................................................. 297
Tarrat....................................................... 376
Taustapeilit
kompassi............................................
sisempi...............................................
sähköisesti sisäänkäännettävät..........
sähkölämmitys....................................
ulommat..............................................
Turvavyö ja raskaus................................... 17
Turvavyömuistutin..................................... 17
108
106
106
106
105
T
Tavaratila
kuormaus............................................ 302
Taempi ohjauspaneeli
äänentoistolaitteisto........................... 239
TSA - perävaunun vakautusjärjestelmä ............................................... 148, 313
Tahrat....................................................... 370
Tunkki...................................................... 324
Takaistuimen selkänoja, kääntäminen....... 85
Tunnelin tunnistus...................................... 92
Tuoli, ks. istuin........................................... 82
414
Turvatyynyjärjestelmä ............................... 19
Turvavyöt................................................... 16
Tutkatunnistin.......................................... 154
rajoitukset........................................... 160
Tuuletus................................................... 211
Tuuletussuuttimet.................................... 212
Tuulilasin huuhtelu................................... 101
Tuulilasinpyyhkimet................................. 100
sadetunnistin...................................... 100
TV............................................................. 276
Tyyppihyväksyntä, etäavainjärjestelmä. . . 391
Tyyppimerkintä........................................ 376
11 Aakkosellinen hakemisto
Työkalut................................................... 324
Törmäys..................................................... 31
Törmäysvaroitin
tutkatunnistin...................... 160, 167, 172
Vaihteisto................................................. 122
automaatti........................................... 123
käsivalintainen.................................... 122
rekisterikilven valo.............................. 347
sivuvalot.............................................. 346
suuntavalot......................................... 345
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä.......... 148
Valikko- ja ilmoituskäsittely...................... 200
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella* 172
Vakautusjärjestelmä................................. 148
Valikkojärjestelmä MY CAR..................... 202
Törmäysvaroitus.............................. 172, 173
Vakionopeussäädin................................. 152
Valikkokäsittely, infotainment ................. 238
Valaistus.................................................. 343
ajovalojen korkeudensäätö................... 88
aktiiviset Xenon-valonheittimet............. 92
hehkulamput, erittelyt......................... 348
kauko-/lähivalot.................................... 89
lähestymisvalo, kesto..................... 49, 96
matkustamossa.................................... 94
mittaristovalaistus................................. 88
näyttövalaistus...................................... 88
saattovalot............................................ 96
seisontavalot......................................... 93
sumutakavalo....................................... 93
säätimet................................................ 94
tunnelin tunnistus................................. 92
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 95
Valikkokäsittely RSE................................ 288
Valaistus, polttimon vaihto.......................
kaukovalo, Xenon-valaisin..................
kaukovalot, halogeeni.........................
kuormatila...........................................
lähivalot, halogeeni.............................
meikkipeili...........................................
Varapyörä................................................ 324
varapyörä............................................ 324
U
Ulkomitat................................................. 378
Ulkotaustapeilien asettaminen uudelleen 105
Ulkotaustapeilit........................................ 105
USB, kytkeminen..................................... 257
Uudelleenkierrätys................................... 217
V
Vahaus..................................................... 369
Vaihteenvalitsinsalpa............................... 125
Vaihteenvalitsinsalpa, mekaaninen kytkeminen pois............................................... 125
Vaihteenvalitsinsalvan kytkeminen pois. . 125
343
345
345
347
344
348
11
Valikkorakenteet RSE.............................. 289
Valikot/toiminnot...................................... 204
Valokatkaisimet.......................................... 88
Valokuvio, sovitus...................................... 96
Valokuvion sovitus..................................... 96
Active Bending Lights .......................... 96
halogeenivalonheittimet........................ 97
Valonheittimet.......................................... 343
Valonheittimien korkeussuuntauksen
säätö.......................................................... 88
Vanteet
puhdistus............................................ 369
Varoituskolmio......................................... 328
Varoitussymboli, turvatyynyjärjestelmä..... 19
Varoitussymbolit........................................ 74
415
11 Aakkosellinen hakemisto
11
Varoitusvalo
sopeutuva vakionopeussäädin........... 154
törmäysvaroitin................................... 174
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 148
Vetokoukku
irrotettava, kiinnitys ............................ 311
irrotettava, poistaminen ..................... 312
Varoitusvalot
generaattori ei lataa..............................
pieni öljynpaine.....................................
seisontajarru vedettynä........................
turvatyynyt SRS....................................
turvavyömuistutin.................................
varoitus.................................................
vika jarrujärjestelmässä........................
Vetolaite................................................... 309
erittelyt................................................ 310
76
76
76
76
76
76
76
Varoitusvilkut............................................. 94
Varoitusääni
törmäysvaroitin................................... 174
Varokekeskus.......................................... 357
käsinekotelo........................................ 362
Varoketaulukko
moottoritilan varokkeet....................... 359
Varokkeet.................................................
kylmävyöhyke.....................................
moottoritilan rele-/varokekeskus........
rasia tavara-/kuormatilassa................
Start/Stop (käynnistys/pysäytys)........
vaihto..................................................
yleistä..................................................
416
357
366
358
365
366
357
357
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 309
Vetoluistonesto ....................................... 148
Vetopaino................................................. 378
Vettä hylkivä pintakerros, puhdistus........ 369
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............. 103
Volvo Sensus............................................. 79
Väliaikainen renkaan paikkaus................. 329
Välimatkamittari......................................... 77
Värikoodi, maali....................................... 372
W
WHIPS
lastenistuin/lastentyyny........................ 27
retkahdusvammat................................. 27
Vetäminen................................................ 316
Vianetsintä
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 161
Viestit tietonäytössä................................. 149
Vikailmoitukset
Driver Alert Control............................. 182
ks. Ilmoitukset ja symbolit.......... 141, 162
Lane Departure Warning..................... 185
Vikailmoitukset etäisyystarkastuksessa... 166
Virheilmoitukset
Sopeutuva vakionopeussäädin.......... 162
Voimansiirto............................................. 122
Voiteluaineet............................................ 384
Voiteluaineet, määrätiedot....................... 384
Y
Ylikuumeneminen.................................... 308
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja. . 12
Ä
Äänentoisto
asetukset............................................ 241
kuulokeliitäntä..................................... 239
11 Aakkosellinen hakemisto
surround............................................. 234
taempi ohjauspaneeli.......................... 239
Äänentoistolaitteisto........................ 234, 235
toiminnot............................................. 241
yleiskatsaus........................................ 235
Äänenvoimakkuus ..................................
nopeus-/taustahälykompensointi.......
puhelin................................................
puhelin/mediasoitin............................
soittosignaali, puhelin.........................
235
241
267
267
267
11
Ääni
surround ............................................ 241
Ääniosoitukset, PCC.................................. 50
Äänitorvi..................................................... 87
Ö
Öljy, ks. myös Moottoriöljy...................... 382
Öljymäärä pieni........................................ 337
417
11 Aakkosellinen hakemisto
11
418
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 'JOOJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement