Volvo XC60 2009 Quick Guide

Volvo XC60 2009 Quick Guide
VOLVO XC60
QUICK GUIDE
WEB EDITION
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus.
Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset tiedot löydätte käyttöohjekirjasta.
Varotustekstit ja muut tärkeät tiedot ovat vain käyttöohjekirjassa, eivät tässä
oppaassa. Käyttöohjekirjassa ovat ajankohtaisimmat tiedot.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).
Osoitteessa www.volvocars.com on autoanne koskevaa lisätietoa.
KAUKO-OHJAINAVAIN, PCC PERSONAL CAR COMMUNICATOR*, AVAIMETTOMALLA
KÄYTÖLLÄ
Lukitsee ovet ja takaluukun sekä
aktivoi hälyttimen*.
1
Avaa ovien A ja takaluukun lukituksen ja
poistaa hälyttimen käytöstä.
2
Avaa takaluukun lukituksen – itse
luukkua ei avata.B
3
Lähestymisvalaistus sivupeileissä*,
matkustamossa, lattialla ja rekisterikilvessä. Vilkut ja seisontavalot palavat.
"Paniikkipainike" - pidetään painettuna n. 3 sekuntia hätätilanteessa
hälytyksen laukaisemiseksi.
4
Koskee vain PCC:tä
1 Vihreä valo: Auto on lukittu.
2 Keltainen valo: auton lukitus on avattu.
3 Vilkkuva vaihtuva punainen valo: autossa voi olla joku.
4 Punainen valo: hälytys on lauennut.
Informaatiota, jos auto voidaan saada 20
m:n ulottuvuudelle: Painakaa painiketta ja
odottakaa 7 sekuntia.
Painikkeen painallus toimintasäteen ulkopuolella näyttää muistiin viimeksi tallennetun
tilan.
A
Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu,
jos mitään ovea/takaluukkua ei avata 2 minuutin
sisällä lukituksen avaamisesta.
B
Auto sähkökäyttöisellä takaluukulla - luukku
avataan.
TÄRKEÄÄ
Avaimettomassa käytössä PCC:n tarvitsee
vain olla autossa. Pitäkää PCC esim. taskussanne koko ajan.
Auton lukitus avataan tarttumalla jonkin oven
ulkokahvaan.
Kun olette pysäköinyt auton, painakaa oven
ulkopuolella olevaa painiketta auton lukitsemiseksi.
CITY SAFETY
automaattisesti ja lieventää siten törmäystä tai
tietyissä tapauksissa välttää sen kokonaan. Kun
toiminto aktivoituu ja jarruttaa, syttyvät jarruvalot ja kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen,
että toiminto on/on ollut aktiivinen.
City Safety™ on toiminto, joka auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa
jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa
liikenteessä yhdistettynä tarkkaamattomuuteen
voivat johtaa onnettomuuteen.
City Safety™ on aktiivinen nopeuksiin 30 km/h
asti ja auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa
VAROITUS
•
Älkää koskaan katsoko tuulilasin lasertunnistimeen (merkitty punaisella kuvassa) 100 mm:n etäisyydeltä tai lähempää.
Lukekaa lisää käyttöohjekirjasta.
AUTON KÄYNNISTÄMINEN/SULKEMINEN KAUKO-OHJAINAVAIMELLA
KÄYNNISTYS
Asettakaa kauko-ohjainavain virtalukkoon. A
Painakaa kevyesti kauko-ohjainta, jolloin
se vedetään sisään.
Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.
A
B
Painakaa START/STOP/ENGINE-painiketta
moottorin käynnistämiseksiB.
Ei avaimeton käyttö, riittää, että PCC on autossa, esim. säilytystaskussa.
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäynti voi olla hetken tavallista korkeampi.
MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN JA KAUKO-OHJAIMEN POISTAMINEN
Pysäköikää auto ja painakaa START/
STOP/ENGINE-painiketta moottorin sammuttamiseksi.
Painakaa kevyesti kauko-ohjainta, jolloin se
syötetään ulos. Automaattivaihteiston pitää olla
asennossa P.
NAHANHOITO
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
Nahkaverhoilu on puhdistettava säännöllisesti. Käsitelkää se nahanhoitotuotteilla 1–4 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Nahanhoitotuotteita saatte Volvo-jälleenmyyjältänne.
Jos BLIS-merkkivalo palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole ajoneuvoa, syynä voi
olla esim. heijastus märästä tienpinnasta
tai matalla olevasta auringosta kamerassa.
Järjestelmän suoranaisen vian yhteydessä
näyttö esittää tekstin BLIS-järjestelmä
Vaatii huollon.
ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO
1 Painakaa PÄÄLLÄ/POIS
3 Äänen säätäminen
Painakaa painiketta valitaksenne vaihtoehdot BASSO, DISKANTTI, TASAPAINO, BALANSSI, Dolby Pro Logic II* tai ALIBASSO*.
Säätäkää kääntämällä painiketta.
Kääntäkää äänenvoimakkuuden
säätämiseksi
Radion, TP:n, Handsfreen* ja RTI:n äänenvoimakkuus tallennetaan yksilöllisesti
seuraavaan kertaan, kun niitä käytetään.
2 Valitkaa AM, FM1, FM2, CD tai MODE.
Käyttäkää MODE-vaihtoehtoa aktivoidaksenne AUX:nA ja säätääksenne AUXäänilähteen voimakkuutta.
A
AUX-liitäntä esim. MP3-soittimelle (ääni on parhaimmillaan, kun äänenvoimakkuus on keskitasolla).
RADIO
CD
3 Valitkaa asema kääntämällä
4 Hakekaa asemia nuolella vasemmalle/
4 Vaihtakaa CD:n raitaa nuolella vasem-
oikealle. Tallentakaa jopa 20 asemaa painamalla pitkään painiketta 0–9 FM1-alueella
ja painiketta 0–9 FM2-alueella. Aseman
tallentuminen vahvistetaan näytössä.
5 10 voimakkaimman aseman tallentaminen automaattisesti
Painakaa painiketta AUTO n. 2 sekuntia. Automaattinen tallennus näytetään
näytössä haun ajan.
Valitkaa sitten 0–9 radioasemien soittamiseksi tallennuksen jälkeen.
RADIOJÄRJESTELMÄ – DAB*
DAB (Digital Audio Broadcasting) on radion
digitaalinen lähetysjärjestelmä, joka tarjoaa
korkealaatuisen radion ja vielä useampia radiokanavia.
malle/oikealle tai kääntäkää (3).
Valitkaa CD-levy* nuolella ylös/alas.
6 CD-levyn poistaminen
Painakaa ko. CD-levyn poistamiseksi.
Pitäkää painiketta painettuna poistaaksenne kaikki CD-levyt CD-vaihtajasta*.
7 CD-vaihtaja*. Valitkaa CD-levy 1–6.
AUX JA USB* (esim. iPod®)
Auton infotainment-järjestelmään voidaan
yhdistää iPod® tai MP3-soitin keskikonsolissa
olevan AUX- tai USB-liittimen kautta.
ELEKTRONINEN ILMASTOINTILAITE – ECC*
AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ
AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja
parantaen ilman laatua.
1 Lämpötila
Kääntäkää säädintä haluamanne lämpötilan valitsemiseksi. Asetettu lämpötila
esitetään näytössä.
2 Painakaa AUTO lämpötilan ja muiden toimintojen säätämiseksi automaattisesti.
KÄSINSÄÄTÖ
Tuulettimen nopeus
Ilmanjako
Huurteenpoisto tuulilasin ja sivuikkunoiden nopeaa huurteenpoistoa varten.
Ilmanlaatujärjestelmä. POIS/AUT/uudelleenkierrätys.
Ilmastointilaite PÄÄLLÄ/POIS
Sähkölämmitteinen takalasi ja
ulkopeilit. Automaattinen katkaisu.
SÄILYTYSLOKEROT, 12 V:N LIITÄNTÄ JA AUX
Jotta 12 V:n liitäntä keskikonsolissa toimii,
avaimen on oltava vähintään asennossa I. 12
V:n liitäntä tavaratilan oikealla puolella on aina
aktivoitu.
TÄRKEÄÄ
Kuormatilassa olevan 12 V:n liitännän käyttö
voi tyhjentää käynnistysakun.
AJOTIETOKONE JA VÄLIMATKAMITTARI
1 Vähän polttoainetta
Kun symboli syttyy, on määrä polttoainesäiliössä pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten.
2 Välimatkamittari
Autossa on kaksi itsenäistä välimatkamittaria, T1 ja T2, jotka ovat aina toiminnassa.
Vaihto T1:n/T2:n välillä ja nollaus, ks.
painike (6).
3 Polttoainemittari
Nuoli osoittaa, kummalla puolella polttoainesäiliön luukku sijaitsee.
4 Ajomatka tyhjään säiliöön
Kääntäkää ajotietokoneen säätöpyörää
(8) nähdäksenne likimääräisen ajomatkan
tyhjään säiliöön.
7
8
5 Kello
6
7
8
TÄRKEÄÄ
"Kilometriä tyhjään säiliöön" on aikaisempiin
ajo-olosuhteisiin perustuva arvio säiliössä olevalla polttoaineella ajettavasta ajomatkasta.
9
9
Kääntäkää säädintä (6) myötä- tai vastapäivään kellon säätämiseksi.
Monitoimisäädin. Pitkä painallus nollaa
ko. välimatkamittarin. Lyhyt painallus
vaihtaa välillä T1 ja T2.
Kääntäkää kellon säätämiseksi.
Painakaa lukeaksenne näytössä olevan
viestin.
Painakaa uudelleen poistaaksenne viestin.
Ajotietokone
Valitkaa haluamanne toiminto säätöpyörällä.
Nollaa valitun toiminnon ajotietokoneessa.
OHJAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ
TANKKAUS
VAROITUS! Säätäkää ohjauspyörä ennen
liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.
Painakaa painiketta polttoainesäiliön luukun
avaamiseksi.
VALOJEN SÄÄTIMET
Näyttö- ja mittaristovalaistus
Sumuvalot (edessä)
Sumuvalo (takana, vain kuljettajan
puoli)
Automaattiset lähivalot. Kaukovalovilkku toimii, mutta kaukovalot eivät.
Seisontavalot
Lähivalot. Lähivalot sammuvat, kun
auton virta katkaistaan. Kaukovalot
voidaan kytkeä päälle vivulla.
Valojen korkeudensäätö, lähivalot.
Automaattinen Bi-Xenon -valoissa*.
1. Kaukovalovilkku.
2. Vaihtaminen kauko-/lähivalojen välillä.
KULJETTAJAN TUKIJÄRJESTELMÄ*
BLUETOOTH*
Kuljettajan auttamiseksi esim. jarruttamaan
ajoissa, pitämään turvallisen välimatkan
muihin ajoneuvoihin tai säilyttämään oikean
paikan kaistalla autossa voi olla useita eri
järjestelmiä:
1. Matkapuhelin on etsittävissä/näkyvissä
2. Pitäkää äänentoistolaitteiston PHONEpainiketta painettuna
•
Sopeutuva vakionopeussäädin*
3. Valitkaa Lisää puhelin äänentoistolaitteiston näytössä
•
Etäisyysvalvonta*
4. Valitkaa puhelin, jonka haluatte liittää
•
Törmäysvaroitin automaattijarrutuksella*
•
Driver Alert System*
5. Syöttäkää äänentoistolaitteiston näytössä
näkyvät luvut matkapuhelimen näppäimistön avulla
SÄHKÖKÄYTTÖINEN PANORAAMAKATTO*
tusasennossa avataan/suljetaan aurinkoverho
automaattisesti.
1
Ensimmäinen säätimen painallus käyttää
aurinkoverhoa - toinen panoraamakattoluukkua. Manuaalisen käytön yhteydessä pitää
aurinkoverhon olla enimmäisasennossaan
ennen kuin kattoa voidaan käyttää. Tuule-
Automaattinen enimmäisavaaminen
Manuaalinen avaaminen
Manuaalinen sulkeminen
Automaattinen enimmäissulkeminen
Tuuletusasennon avaaminen
Tuuletusasennon sulkeminen
AVAIMEN ASENNOT (0 & I)
ETUISTUIMEN SÄÄTÄMINEN
Kytkin- tai jarrupoljinta ei saa painaa.
KAUKO-OHJAINAVAIMELLA
ASENTO 0
ASENTO I
Äänentoistolaitteisto ja matkustamovalaistus
toimivat avaimen asennosta riippumatta.
Mittariston/kellon valaistus, ohjauslukko
avautuu.
Panoraamakattoluukku*, ikkunannosI timet, puhallin, ECC, tuulilasinpyyhkimet,
12 V:n liitäntä keskikonsolissa, RTI.
SEISONTAJARRU
Ristiselän tuki
Selkänojan kallistuksen säätö
Istuimen nosto/lasku
Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen
5 Eteenpäin/taaksepäin
1
2
3
4
SÄHKÖKÄYTTÖINEN TAKALUUKKU*
Kytkeminen päälle
Painakaa painiketta.
Valo vilkkuu, kunnes jarru on täysin
päällä, ja palaa sitten jatkuvasti.
Vapauttaminen
Avaimen asento 0 tai I.
Painakaa kytkin- tai jarrupoljinta.
2
Vetäkää painikkeesta.
Automaattinen vapauttaminen
Kytkekää vaihde ja lähtekää liikkeelle. (Jos
autossa on automaattivaihteisto, kuljettajan on
käytettävä turvavyötä.)
Avaaminen
Pitäkää takaluukun painiketta valopaneelissa
tai kauko-ohjaimessa painettuna, kunnes
luukku alkaa avautua tai painakaa kevyesti
takaluukun kumipintaista painolevyä ulkokahvan alla ja avatkaa luukku.
Sulkeminen
Painakaa takaluukun painiketta tai sulkekaa
luukku manuaalisesti.
TP 10626 (Finnish). AT 0835. Printed in Sweden, Göteborg 2008. Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation.
0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement