Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2014 Quick Guide

Volvo XC90 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
Tervetuloa uuteen Volvoonne!
Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus.
Käykää tämä Quick Guide läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin
tavallisimmista toiminnoista.
Kaikki varoitustekstit ja muu tärkeä sekä yksityiskohtainen informaatio on vain
käyttöohjekirjassa – tämä opas sisältää vain pienen otoksen.
Käyttöohjekirjassa ovat lisäksi uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).
Osoitteessa www.volvocars.com on autoanne koskevia lisätietoja.
etäavain
Lukitsee ovet, takaluukun ja polttoainesäiliön korkin sekä aktivoi hälyttimen*.
Avaa ovienA, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukituksen sekä
deaktivoi hälyttimen.
Avaa takaluukun lukituksen – itse
luukku ei aukea.
Lähestymisvalaistus. Sytyttää positio-/
seisontavalot, numerokilven valaistuksen ja polttimot* ulkotaustapeileissä.
Paniikkitoiminto. Pitäkää painettuna
n. 3 sekuntia tai painakaa hätätilanteessa 2 kertaa hälytyksen laukaisemiseksi. Suljetaan millä tahansa
painikkeista tai automaattisesti
25 sekunnin kuluttua.
Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos
mitään ovea/takaluukkua ei avata 2 minuutin sisällä
lukituksen avaamisesta.
A
Käsinelokero voidaan lukita/avata lukituksesta
avainliuskalla.
kylmäkäynnistys
Moottorin KÄYNNISTYS
Bensiini 3.2: Painakaa jarrupoljinta, kääntäkää etäavain asentoon III ja vapauttakaa se
heti - moottori käynnistyy automaattisesti.
Kaikki muut moottorit: Painakaa jarrupoljinta, kääntäkää etäavain asentoon III ja
vapauttakaa se, kun moottori käynnistyy.
Diesel: Tehkää hehkutus kääntämällä
avain asentoon II ja pitäkää se siinä, kunnes
mittariston symboli sammuu - kääntäkää sen
jälkeen heti asentoon III ja vapauttakaa moottorin käynnistyessä.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen voi joutokäynti
olla jonkin aikaa korkea. Näin siksi, että
pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saavuttaisi
nopeasi normalin toimintalämpön ja toimisi
optimaalisesti.
tuulilasinpyyhkimet ja sadetunnistin*
1 Sadetunnistin Päällä/Pois, vipu
asennossa 0.
2 Säätelee tunnistimen herkkyyttä tai viiveaikaa.
3 Takalasinpyyhin – viivepyyhintä/normaali.
A
Yksittäinen pyyhkäisy
0
Pois
B
Jaksopyyhin, ks. myös (2).
C
Normaali pyyhkäisynopeus.
D
Suuri pyyhkäisynopeus.
E
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite.
F
Takalasin huuhtelulaite.
Vihreä valodiodi painikkeessa (1) palaa
sadetunnistimen ollessa aktiivinen.
VALOKATKAISIMET
Huomiovalot aktiiviset ajettaessa.
Lähivalot sammutettu. Kaukovalovilkku
toimii, mutta eivät pala jatkuvasti.
Huomiovalot autoa ajettaessa. Automaattinen vaihto seisontavaloihin, kun
auto pysäköidään.
Aktivoikaa lähivalot ja kaukovalotoiminto
tai kaukovalovilkku.
Manuaalinen valojen korkeussäätö (automaattinen Xenon-valoilla*).
Näyttö- ja mittaristovalaistus.
Automaattinen huomio- ja lähivalojen
säätö.
Sumuvalo takana (vain kuljettajan puolella).
seisontajarru
A
Kaukovalovilkku.
B
Vaihto kauko-/lähivalojen välillä ja saattovalaistus.
regenerointi (diesel)
Tietyissä olosuhteissa mittariston näytössä
voi olla teksti HIUKK.SUOD.TÄYSI. Tällöin
pakokaasujärjestelmän hiukkassuodatin on
puhdistettava. Se tapahtuu automaattisesti
ajettaessa n. 20 minuuttia tasaisella
maantieajonopeudella.
Kun ilmoitus sammuu, nk. regenerointi on
tehty.
Kytkeminen päälle
1. Painakaa jämäkästi käyttöjarrupoljinta – sitten
seisontajarrupoljinta (1).
2. Vapauttakaa käyttöjarru. Jos auto vierii
eteenpäin, painakaa seisontajarrupoljinta
voimakkaammin.
3. Pysäköinti - valitkaa vaihdeasento P.
Vapauttaminen
1. Painakaa jämäkästi käyttöjarrua ja vetäkää
sitten kahvasta (2) – seisontajarrupoljin
nousee ylös.
2. Käyttöjarru voidaan vapauttaa.
polttoainesäiliön korkki
Ripustakaa polttoainesäiliön korkki luukun
sisäpuolelle tankkauksen ajaksi.
ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO
1 Painakaa Päälle/Pois. Kääntäkää äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
2 Äänikuva: Painakaa valitaksenne esim.
BASS, Dolby Pro Logic II* – kääntäkää
säätääksenne. Äänilähde: Kääntäkää valitaksenne esim. CD:n, virtautettavan äänen
Bluetooth®-järjestelmän kautta tai AUX:n/
USB:n*A..
CD-SOITINB
3 Vaihtakaa CD-levyC tai valitkaa painikkeilla
1–6.
4 Lyhyt painallus syöttää senhetkisen levyn
ulos. Pitkä painallus poistaa kaikki levytC.
6 Vaihtaa CD:n raitaa.
RADIO
5 Painakaa n. 2 sekuntia tallentaaksenne
automaattisesti 10 voimakkainta asemaa.
Näyttö esittää AUTOMAATTINEN TALLENNUS haun aikana.Valitkaa tallennettu asema
painamalla 0–9.
6 Lyhyet painallukset hakevat seuraavaa
voimakasta asemaa. Tallentakaa jopa 20
asemaa pitämällä painettuna painiketta 0–9
alueella FM1 tai alueella FM2 haluamanne
aseman kohdalla, kunnes näyttö vahvistaa
valinnan.
A
AUX/USB-liitäntä esim. MP3-soitinta varten. Paras
äänenlaatu saadaan säätämällä äänenvoimakkuus
keskialueelle. USB-liitäntään liitetty iPod® myös
latautuu.
B
MP3- ja WMA-tiedostoja sisältäviä CD-levyjä voidaan
myös toistaa.
C
Vain CD-vaihtaja*.
Integroitu turvavyötyyny
Ylösnosto
1. Vetäkää vyötyynyn etureunassa olevaa kahva
eteenpäin ja sitten ylöspäin siten, että vyötyyny kohoaa.
2. Nostakaa tyynyn takareunaa ja työntäkää
tyynyä molemmin käsin taakse- ja alaspäin,
kunnes se lukkiutuu. Painakaa turvavyön
lukkoa sivuun tarvittaessa.
Alaslasku
1. Vetäkää vyötyynyn etureunassa olevaa kahvaa eteenpäin tyynyn vapauttamiseksi.
2. Vetäkää tyynyä eteenpäin ja painakaa alaspäin keskeltä, kunnes se lukkiutuu.
Turvavyötyynyn täytyy olla lukittuna täysin
alaslaskettuun asentoon, jotta takaistuimen
selkänoja voidaan kääntää alas.
elektroninen ilmastointilaite – Ecc
AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ
AUTO -tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja
parantaen ilman laatua.
4 Kääntäkää säätääksenne lämpötilaa yksi-
löllisesti matkustamon vasemmalla/oikealla
puolella.
6 Painakaa valitun lämpötilan ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten.
KÄSINSÄÄTÖ
1 Kääntäkää puhaltimen nopeuden
muuttamiseksi.
2 MAN – Uudelleenkierrätys Päällä/Pois.
AUT – Ilmanlaatujärjestelmä* Päällä/Pois.
3 AC – Ilmastointi Päällä/Pois. Jäähdyttää
matkustamoa ja poistaa huurun ikkunoista.
5 Ilmanjako. Suunnatkaa ilmanvirtaus esim.
lattiaan, kojelaudan suuttimiin, tuulilasiin
ym.
7 Sähkölämmitteiset etuistuimet Päällä/Pois.
8 Huurteenpoiston enimmäisteho. Ohjaa
kaiken ilman tuulilasille ja sivuikkunoihin
suurimmalla mahdollisella ilmavirralla.
9 Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit.
TURVATYYNYN POISKYTKENTÄ – PACOS*
VAROITUS
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaaran. Tutustukaa ohjekirjaan, jos olette vähänkään epävarma toiminnon käyttämisestä.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch matkustajan turvatyynyn katkaisin)
Käyttäkää avainliuskaa kytkennän muuttamiseen ON/OFF.
OFF – Turvatyyny deaktivoitu. PASSENGER
AIRBAG OFF esitetään varoitusvalossa sisätaustapeilin yläpuolella.
Lapsi lastentyynyllä tai -istuimessa voi istua
etuistuimella, mutta ei koskaan yli 140 cm:n
pituinen matkustaja.
ON – Turvatyyny on aktivoitu. Yli 140 cm pitkät
matkustajat voivat istua etuistuimella, mutta
eivät koskaan lapset lastentyynyllä
tai -istuimella.
MITTARISTO
1 Näyttö, ajotietokone. Valitkaa toiminto
säätimellä (9).
2 Lyhyt painallus vaihtaa välimatkamittarien
3
4
5
6
7
8
9
10
välillä T1 & T2. Pitkä painallus nollaa valitun
mittarin.
Näyttörivi 1: Matkamittari. Näyttörivi 2: T1 &
T2 – itsenäiset välimatkamittarit, joka ovat
aina aktiivisia.
Näyttörivi 1: Kello. Näyttörivi 2: Ulkolämpötila.
Kellon asetus: Kääntäkää myötäpäivään/
vastapäivään ääriasentoon ja pitäkää tässä
asennossa kellon asettamiseksi (4).
Polttoainemittari
Alhaisen polttoainemäärän varoitus. Valon
palaessa lisätkää polttoainetta pikimmiten.
Painakaa ilmoituksen näyttämiseksi/sammuttamiseksi.
Kääntäkää nähdäksenne ajotietokoneen
vaihtoehdot.
Lyhyt painallus nolla ajotietokoneen ko.
toiminnon. Pitkä painallus nollaa kaikki ajotietokoneen toiminnot.
Huom.
Näyttöteksti KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA
on aikaisempiin ajo-olosuhteisiin perustuva
arvio mahdollisesta ajomatkasta.
MERKKI- JA VAROITUSVALOT
Keltainen symboli: HUOM. – noudattakaa näytön kehotusta.
Punainen symboli: VAROITUS –
Pysäyttäkää mahdollisimman
nopeasti liikenneturvalliseen paikkaan, noudattakaa näytön kehotusta.
Alhainen öljymäärä. Pysäyttäkää
turvallisesti, tarkistakaa öljymääräA.
Vika jarrujärjestelmässä. Pysäyttäkää
turvallisesti, tarkistakaa jarrunesteA.
DSTC*-vakautusjärjestelmä vilkkuu,
kun järjestelmä on toiminnassa.
Moottorin esilämmitin (diesel). Kun
symboli on sammunut, moottori
voidaan käynnistää.
A
Kuljetuttakaa auto hinausautolla, jos symboli jää
palamaan.
SUUNTAVILKUT
A
B
Lyhyt jakso – 3 välähdystä.
Jatkuva vilkkujakso.
Ohjauspyörän säätö
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ennen liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.
BLIS – Blind Spot Information System*
Jos BLIS-merkkivalo syttyy, vaikka kuolleessa
kulmassa ei ole ajoneuvoa, syynä voi olla esim.
valon heijastuminen märästä tienpinnasta, auton
oma varjo vaalealla tienpinnalla tai matalalla
oleva aurinko.
astuminen kolmannelle
istuinriville
Jos järjestelmässä on suoranainen vika, näytössä esitetään teksti Kuol.kulmajärj.
vaatii huollon.
auton hoito
Käsinpesu on maalipinnalle hellävaraisempi
kuin automaattipesu. Maalipinta on myös
herkempi ollessaan uusi. Siksi suosittelemme
auton pesua käsin ensimmäisten käyttökuukausien aikana.
Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä.
Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa
maalipintaa.
Kassipidin*
Toisen istuinrivin ulompien selkänojien alas
kääntäminen
1. Nostakaa kahvaa (1) kääntäen samalla selkänojaa eteenpäin istuimen siirtämiseksi.
2. Nostakaa kahvaa (1) ja kääntäkää selkänoja
takaisin pystyasentoon istuimen siirtämiseksi
paikalleen.
sähkökäyttöisen etuistuimen säätö
1 Ristiselän tuki.
2 Istuintyynyn etureunan nostaminen/
laskeminen.
etäavain ja sähkökäyttöinen
kuljettajan istuin*
Kaikkia avaimia voidaan käyttää eri kuljettajien
toimesta kuljettajan istuimen asetusten tallentamiseen. Tehkää näin:
• Säätäkää istuin haluamaanne asentoon.
• Lukitkaa auto painamalla normaalisti
käyttämänne etäavaimen lukituspainiketta.
Istuimen asento tallentuu tällöin etäavaimen
muistiinA.
• Avatkaa auton lukitus (painamalla saman
etäavaimen lukituksen avauspainiketta) ja
avatkaa kuljettajan ovi. Kuljettajan istuin
siirtyy automaattisesti etäavaimen muistiin
tallennettuun asentoon (jos istuinta on siirretty sen jälkeen, kun lukitsitte auton).
A.
SÄILYTYSTILAT
1 Mukinpidin.
2 Lukkokahva keskikonsolin takaosan
ylösnostamiseksi (ei koske takaistuimen
viihdejärjestelmällä* varustettuja malleja).
Tämä säätö ei vaikuta sähkötoimisen istuimen* muistitoimintoon* tallennettuihin säätöihin. Katsokaa lisätietoja
käyttöohjekirjasta.
TP 17053 (Finnish). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation.
3 Eteenpäin/taaksepäin.
4 Istuimen nosto/lasku.
5 Selkänojan kallistuksen säätö.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising